Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18792: JEANSON, SIMONE & ROBERT DELMARCELLE - Congo. Photographies de Michel Huet. Choisies et mises en page par Simone Jeanson et préfacées par Robert Delmarcelle.
33542: JEFFREY, IAN (FOREWORD) - Magnum landscape.
30830: JEHU, FELICIE - Margreet en haar zusje.
15401: JEHU, FELICIE - Agnes Slawonski. Derde druk.
15400: JEHU, FELICIE - Netty van der Slee. Derde druk.
12340: JEHU, FELICIE - Het circuskind.
19328: JELSMA, O. - Het maken van begrotingen voor de bouwwereld. Achttiende druk.
17565: JENNY, DR. J.J. - Over de betekenis der kleding.
23493: JENSEN, DR. PHIL., H.N.A. - Angeln. Zunächst für die Angler historisch beschrieben.
15302: JERRY, JOH. M. - Mee met het circus.
26828: JERUSALEM, PETER - Die schöne Magelone - die Schildburger - Fortunatus - Doktor Faust - Melusine. Nach den frühesten Drucken und mit den alten Holzschnitten von Peter Jerusalem.
29407: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. !nleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
33667: JEUKEN, TONNY - W.F. Hermans, [*1921]
32362: JEUKEN, TONY - W.F. Hermans.
29388: ANACHARSIS LE JEUNE - La Belgique. Etude d'histoire contemporaine.
13465: JEURIS, C. E.A. - Zo was... Alken.
22033: JIJÉ - Don Bosco de Veroveraar.
14417: JILLEBA, FRED - Het van de Perrehuis te Middelburg.
23588: ONCLE JIM - Le garçon qui était dans la lune.
31978: JOCHEMS, THEO, JOZEF LAENENS & FRANS MERTENS - Albert Poels.
11759: JOCKHEERE, WILLY & HERMAN TODTS - Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
26980: JOCKIN, J.A.H. (RED.) - Elck wat wils. Geïllustreerd handboek voor het practische leven.
24905: JOHANNA - Ida's geheim. Vrij bewerkt naar het Engelsch. Tweede druk.
24803: JOHANNA - Als ik groot ben!
25160: JOHNSON, PAUL - The National Trust Book of British Castles.
22775: JOHNSTONE, CH. - Mymering of een Vlucht naar het Paradys der Dwaazen, In 't Licht gebracht, door den Uitgeever van de Gevallen van een Guienje. Uit het Engelsch vertaald.
30037: JOLE, MARCEL VAN - Remy Cornelissen.
24622: JOLE, MARCEL VAN - Christian Silvain.
24448: JOLE, MARCEL VAN & ADOLF NEETENS - Folon.
21131: JOLE, MARCEL VAN - Jan Vanriet.
11889: JOLE, MARCEL VAN & MOSHE LAZAR - Pinchas Shaaz.
3536: JOLLES, J.A. - De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat.
12951: JOLY, A. - Précis de chimie (notation atomique) rédigé conformement aux programmes officiels à l'usage de l'enseignement secondaire moderne, de l'enseignement des jeunes filles, des écoles normales primaires, des écoles d'agricultures et de l'enseignement primaire supérieur.
27385: JOLYET, ANTOINE - Traité pratique de sylviculture. Deuxième édition, complètement refondue du Traité de Sylviculture de Boppe et Jolyet.
33111: JONCKHEERE, KAREL - Portretkaart met signatuur.
33110: JONCKHEERE, KAREL - Originele foto.
30947: JONCKHEERE, KAREL - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid noord-zuid.
28771: JONCKHEERE, KAREL - De vogels hebben het gezien.
28770: JONCKHEERE, KAREL - Vogels zonder kooi. Invallen en uitvallen.
28232: JONCKHEERE, KAREL - Boeketje Buysse. Een levensschets en een bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
27994: JONCKHEERE, KAREL - Micro onder het oorkussen. Inleiding André Demedts.
27399: JONCKHEERE, KAREL - Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch ontleed.
24597: JONCKHEERE, KAREL - Mijn gouden leesboek ABC.
19570: JONCKHEERE, KAREL - Tita vlucht.
19565: JONCKHEERE, KAREL - Kongo zonder buks of boy.
18764: JONCKHEERE, KAREL (INLEIDING) - Vlaanderen West.
15150: JONCKHEERE, KAREL - Tierra Caliente.
11254: JONCKHEERE, KAREL - Dagboek. Karel van de Woestijne. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
10709: JONCKHEERE, KAREL - Gedichten.
10708: JONCKHEERE, KAREL - Roemeense suite.
10704: JONCKHEERE, KAREL - De poëziemuur doorbreken.
10702: JONCKHEERE, KAREL - Van zee tot schelp.
10700: JONCKHEERE, KAREL EN ERIK VAN RUYSBEEK - Poëzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.
16015: JONES, ERNEST - The Elements of Figure Skating. Revised and Enlarged Edition.
14469: JONES, BARBARA & WILLIAM OUELLETTE - Erotische prentbriefkaarten. (Nederlandse vertaling Gerrit Komrij).
5745: JONG, OEK DE - De geit.
32674: JONG, DR. J. DE - Handboek der kerkgeschiedenis. Derde druk. Herzien en verbeterd onder medewerking van Dr. R.R. Post.
31245: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Achtste boekje. Tweede druk.
31244: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Zesde boekje.
31243: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vijfde boekje. Tweede druk.
31242: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vierde boekje. Derde druk.
31241: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Derde boekje. Derde druk.
31240: JONG, A.M. DE - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Eerste boekje. Negende druk.
28201: JONG, ARNS. DE - Gedichten. Ten voordeele van eene op te rigten school, voor arme en verwaarloosde kinderen, door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aldaar.
26796: JONG, J. DE (COMPILER) - Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met het jaar 1831, in Noord-Nederland zijn uitgekomen, met aanduiding van, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat, het jaar der uitgave, den naam des eigenaars, ende prijzen; strekkende ten vervolge op het naamregister van Nederduitsche boeken van R. Arrenberg,
26270: JONG, MARINUS DE - Hiawadha's lied. naar het Indiaans epos van H.W. Longfellow in de Vlaamse herdichting van Guido Gezelle. Getoonzet voor deklamator... door Marinus de Jong.
25380: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzen's jeugd. 4 Delen.
25323: JONG, MARTIEN J.G. DE - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
23847: JONG, A.M. DE - Het geslacht Verhagen. Een Brabantse trilogie.
20477: JONG, A.M. DE - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
18717: JONG, G.J. - Verklarend woordenboekje voor de reproductietechniek in de grafische vakken.
17576: JONG, DR. K.H.E. DE - De zwarte magie.
16945: JONG, EELKE DE & HANS SLEUTELAAR - Nieuwe sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien door...
16463: JONG, DR. A.J. DE & JACOB HIEGENTLICH - Werk van Louis Couperus.
15418: JONG, A.M. DE - Un enfant parmi les hommes. Roman. Traduit du néerlandais par L. Roelandt.
15417: JONG, A.M. DE - Vive-la-joie au village. Traduit du néerlandais par L. Roelandt.
9078: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
32037: JONGE, MR. J.C. DE - De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven.
31210: JONGE, COR DE - Zeeland bestaat niet! 15 jaar Koen & Harm.
27652: JONGE, JHR. MR. J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Vierde deel, eerste stuk.
27651: JONGE, JHR. MR. J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Derde deel, eerste stuk.
27650: JONGE, JHR. MR. J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Tweede deel, tweede stuk.
25641: JONGE, JHR. MR. J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Tweede druk.
19160: JONGE, MR. J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du Comte Van der Duyn et du Baron de capellen, publiés par le Baron C.F. Sirtema de Grovestins.
15892: JONGE, VICTOR DE - Een dal vol jongens.
13371: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
33670: JONGH, EDDY DE - Lucebert (L.J. Swaanswijk), [*1924]
22571: JONGH, E. DE - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
25245: JONGH, SOPHIE DE - Landloopers. Roman.
14214: JONGH, EDDY DE & GER LUIJTEN - Mirror of everyday life. Genreprints in The Netherlands 1550-1700.
10225: JONGH, EDDY DE & GER LUIJTEN - Spiegel van alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700.
29812: JONGHE D'ARBOVE, LE VICOMTE, JOSEPH HAVENITH EN GEORGES DANSAERT - Armorial Belge du Bibliophile.
14752: JONGMANS, HANS - Maria en de heiligen in de volksdevotie.
25395: JONGSMA, K. - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward.
453: JONKERS, M.C.J.M - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpus van Balduinus, nomine Iuvenis.
33332: JOORIS, ROLAND & WILLY VAN DEN BUSSCHE - De muurschilderingen in de keldergangen van het Kasteel van Beervelde.
32834: JOORIS, ROLAND & ROGER RAVEEL - Zelfportret & een profiel.
33494: JOORIS, ROLAND - Bladgrond. Gedichten.
32703: JOORIS, ROLAND - Een buitenland.
32348: JOORIS, ROLAND & GUY LECLERCQ - Tegenover.
32065: JOORIS, ROLAND A.O. - Poëziekaart.
26162: JOORIS, ROLAND - Bladstil.
24627: JOORIS, ROLAND E.A. - Plaquette nr. 1 t/m 9.
23249: JOORIS, ROLAND - 3 schetsen voor Raf.
20137: JOORIS, ROLAND & JEF MEERT - Omheen Roland Jooris.
11115: JOORIS, ROLAND - Laarne.
31891: JOOS, ERWIN (SAMENSTELLING) - "Oorlogswerk 1914-18". Eugeen Van Mieghem. 1875-1930.
31890: JOOS, ERWIN (SAMENSTELLING) - "Monotypes". Eugeen Van Mieghem. 1875-1930.
31889: JOOS, ERWIN - Schetsboek Eugeen Van Mieghem.
30138: JOOS, AMAAT - Vertelsels van het Vlaamsche volk. Naverteld door Amaat Joos. Professor in de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas. 3de Deel, II.
22128: JOOS, KANUNNIK AMAAT - Vertelsels van het Vlaamsche volk. Derde bundel. Naverteld door Kanunnik Amaat Joos.
22127: JOOS, KANUNNIK AMAAT - Vertelsels van het Vlaamsche volk. Tweede bundel. Naverteld door Kanunnik Amaat Joos.
22126: JOOS, KANUNNIK AMAAT - Natuurverklarende sprookjes. Naverteld door Kanunnik Amaat Joos.
22124: JOOS, KANUNNIK AMAAT - Vlaamsche legenden. Verzameld door Kanunnik Amaat Joos.
22123: JOOS, KANUNNIK AMAAT - Van Mieke en Janneke. Vlaamsche kindersprookjes. Naverteld door Kanunnik Amaat Joos.
22116: JOOS, KAN. AMAAT - Vlaamse vertelsels. II. Tweede druk.
20877: JOOS, ERWIN - Tentoonstelling Eugeen van Mieghem. 1875-1930.
17279: JOOS, AMAAT - Waas idioticon. Biografie en kritische inleiding: Leo E. de Meulenaer.
11857: JOOS, BERT M.M.V. ANTHONY DEMEY - Beveren - Doel - Kallo - Kieldrecht - Verrebroek.
14795: JOOSTEN, JOOP M. & ROBERT P. WELSH - Piet Mondriaan. Catalogue Raisonné.
19204: JOOSTENS, MARIA - Boemdodo of het wondervenster. Oorspronkelijke Vlaamsche vertelling door Maria Joostens.
18513: JORDAAN - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat.
26665: JORDENS, BEP - Van Zonneschijn, Regen en Sneeuwvlokjes. Versjes en teekeningen van Bep Jordens.
28772: JORIS, LIEVE - De Golf.
13329: JORISSEN, F. - Spelevaart en watersport in Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Dordrechtse Roei- & Zeilvereeniging.
30120: JORN, ASGER - Catalogus zonder titel.
17769: JORN, ASGER - Jorn.
23248: JORRITSMA, R. J. - De teelt van suikerbieten.
12736: JOSSON, MAURITS - De Belgische omwenteling van 1830.
9750: JOTTRAND, LUCIEN - Leon Frederic.
24075: JOUBERT, JOSEPH - Aforismen.
23465: JOUBERT, P. CH. - Nouveau manuel complet du fabricant et de l'amateur de tabac, contenant l'histoire, la culture et la fabrication du tabac. Ouvrage utile aux cultivateurs, aux fabricants et aux gens du monde. Par une Société de Cultivateurs et de Fabricants sous la direction de P. Ch. Joubert.
26813: JOUSTRA, JOH. A. (RED.) - Maandschrift voor bijenteelt. Orgaan van de Vereeniging tot Bevordering der Byenteelt in Nederland. Januari 1937. 40e Jaargang No. 1 - December 1938. 41e Jaargang No. 12.
31072: PHILO JUDAEUS - Pogrom in Alexandrië. Gezantschap naar Caligula. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.H. de Vries.
16562: JULIEN, DR. PAUL - Zonen van Cham. Onder Oost-Afrtikaanse steppevolken.
25487: JUNGMANN, J.A. & F.K. VAN ITERSON - Parlement en kiezer. Jaarboekje. 1912/13.
21346: JÜRGENSEN, JÜRGEN - Die grosse Expedition. Ein Kongoroman.
19707: JURRIUS, J. - Kramers geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt.
12194: JUSTE, THÉODORE - Léopold Ier et Léopold II. Rois des Belges. Leur vie & leur règne.
8595: JUTEN, G.C.A. (SAM.) - Cartularium van het Begijnhof te Breda.
28810: JUTEN, G.C.A. - Lijst van charters berustend in het stedelijk archief van Hulst.
28551: JUTEN, G.C.A. (UITG.) - Keuren en handvesten der stad Hulst.
22405: JUTEN, G.C.A. - Lijst van charters berustend in het stedelijk archief van Hulst.
19718: JUTEN, G.C.A. (SAM.) - De parochiën in het bisdom Breda.
14569: JUTEN, G.C.A. A.O. - Oud Bergen. In: Oudheidkundig Jaarboek. Vierde Jaargang, juni 1924, aflevering 3. P.145-218.
27355: KAAKEBEEN, C.G. EN JAN LIGTHART - Reinaert de Vos. Derde druk.
13983: KAAKEBEEN, C.G. - Reinaert de Vos. Met inleiding en aanteekeningen van C.G. Kaakebeen.
25778: KAAS, ANDRIES - De laatste ronde.
12313: KABAKOV, ILYA - 16 Installaties - 16 Installations etc.
16779: KADT, J. DE - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
32673: KAFKA, FRANZ - Huwelijksvoorbereidingen op het land.
17307: KALEIS, HUUG - Gerard Kornelis van het Reve: tussen nederigheid en hoogmoed. In: De Gids, november 1964, nummer 9. Pag. 281-287.
31452: KALKOWSKY, PETER - Oorsprong van de grafische nijverheid in Turnhout.
16583: KALKWIEK, DR. K.A. & A.I.J.M. SCHELLART (RED.) - Atlas van de Nederlandse kastelen. Met bijdragen van prof. dr. H.P.H. Jansen en drs. P.W. Geudeke.
26360: KALLENBERG, A.J. - Kallenberg in Nederland.
14929: KALMA, DS. J.J., DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK & MR. - Geschiedenis van Friesland. Onder redactie van...
15995: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - De dekenkist van sandelhout. Sprookjes en sagen uit Tadzjikistan. Naverteld door Jo Kalmijn-Spierenburg.
15727: KALSHOVEN, DR. L.G.E. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. Met medewerking van Dr. J. van der Vecht.
31542: (DUTCH MONEY) KAM, ERIK VAN DER - Ons tientje. Een necrologie over het Nederlandse tientje door drs. E. van der Kam onderzoeker papiergeld bij het Geldmuseum.
21006: KAMERBEEK, J. - De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
21524: KAMPEN, ANTHONY VAN - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water.
1116: KAMPEN, N.G. VAN - Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa.
16657: KÄMPER, J.T.H. - Übungs-buch für Elementar Schulen zum Lesenlernen geschriebener deutsche und lateinischer Schrift, auch praktische Anweisung für den Bürger und Bauernstand zum Briefschreiben zur Anfertigung schriftlicher Contracte zu Rechnungen, Quittungen u.s.w. in sehr verschiedenen Handschriften abgedruckt. Verbesserte Auflage.
22147: KAMPHUIS, G. - Carmina Sparsa.
31712: KAMPS, J.A. - Rilland-Bath in oude ansichten. Tweede druk.
27556: KAN, DR. A.H. - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uit het Latuijn vertaald, toegelicht en met aantekeeningen voorzien door Dr. A.H. Kan. Met een bijdrage van G. Kamphuis.
33931: KANNEGIETER, HESKE - Affiches voor de boekenmarkten georganiseerd door De Kan.
21927: KANORA, H. - De Ridderlijke St Jorisgilde van Eekeren. Bijdrage tot de plaatselijke geschiedenis door H. kanora.
32335: KANTER PHIL. Z., J. DE - Handboekje voor de ingezetenen der Provincie Zeeland. Inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel. Derde druk.
26885: KANTER, PHIL. Z., J. DE - Chronijk van Zierikzee. Tweede uitgave.
23324: KANTER, J. DE - De provincie Zeeland door J. de Kanter en J. Ab Utrecht Dresselhuis.
20549: KANTER, PHIL. Z., J. DE - De Franschen in Walcheren.
17373: KANTER, PHIL. Z., J. DE - De Franschen in Walcheren.
13806: KANTER, J. DE - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den Watervloed, tusschen den 14 en 15 januarij, 1808.
14959: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Beschouwingen over de Comitia.
31157: KAPUSCINSKI, RYSZARD - Reizen met Herodotus. Vertaald door Ewa van den Bergen-Makala.
21687: KARALYJTSJEV, ANGEL - De kudde van Nentsjo. Uit het Bulgaarsch vertaald door Dr. L. Landsman.
17577: KARDEC, ALLAN - Le livre des médiums ou guide des médiums et des évocateurs. Etc. Vingt-quatrième édition.
12160: KARHOF, NIC. J. - 100 Jaar Z.L.M. Eeuwfeestflitsen.
27070: KARHOF, N. J. - Middelburg in heden en verleden. Een verzameling van verboden foto's uit de bezettingstijd.
16555: KARLINGER, DR. HANS - Über Romanische Kirchebauten.
21978: KARNEBEEK, JHR. MR. A.P.C. VAN - Ter toelichting van de Limburgsche Kwestie.
23332: KARSTEN, J.W. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
30595: KASSIES, J. - Een bidstond in het riet en zijne gevolgen. Een bladzijde uit de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk te Amsterdam. Tweede druk.
12351: KÄSTNER, ERICH - De 35ste Mei of Koen rijdt naar de Zuidzee.
28070: KÄSTNER, ADOLPH - De rijkunst in hare toepassing op het campage-, militair- en schoolrijden. Naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Bewerkt door H.J.R. Baars.
18065: KÄSTNER, ERICH & BEN VAN EYSSELSTEYN - Leven en daden van de roemrijke ridder Don Quichotte. Naverteld door Erich Kästner en Ben van Eysselsteijn.
14784: KÄSTNER, ERICH - Till Eulenspiegel. Zwölf seiner Geschichten frei nacherzählt von Erich Kästner mit elf farbigen Bildern und vielen Zeichnungen von Walter Trier.
15687: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië.
18636: TEN KATE, HERMAN F.C. - The Indian in Literature.
17259: KATE, J.J.L. TEN - Dicht bij het vaderhuis. Lektuur aan den avond des levens.
14017: KAUTZ, DR. ERICH A. - Der Hafeb von Vlissingen. Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr.
25071: KAY, BARRY - As a woman.
26959: KEARON, E. - De man van staal. (De gouden sfinx.)
26958: KEARON, E. - De man van staal. Jacht op de schat.
26957: KEARON, E. - De man van staal. 4. Avonturen in Afrika. Het ijzeren monster.
26956: KEARON, E. - De man van staal. 7. De goudmijn.
14272: KEATS, JOHN - The eve of St. Agnes.
13549: KEBLE CHATTERTON, E. - Old ship prints.
18716: KEDDE, J. - Doe 't zo!. Moeilijkheden uit de practijk van den boekdrukker, omschreven en toegelicht door J. Kedde.
32591: KEDOURIE, ELIE - De Joodse wereld. Openbaring, profetisme en geschiedenis.
13461: KEELHOFF, PATER AMBROSIUS - Geschiedenis van het Klooster der Eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent.
28765: KEERSMAEKERS, DR. AUGUST - Emiel van Hemeldoncknummer Vlaanderen.
26391: KEERSMAEKERS, DR. A. & DRS. K. BOSTOEN - Apollo of Ghesangh der Musen. Uitgegeven door Dr. A. Keersmaekers; met een bijdrage over de keuze van het exemplaar door Drs. K. Bostoen.
26149: KEERSMAEKERS, GUST - 'Da 't nie goed is, is niks, madame, als 't maar veul is!'
20097: KEERSMAEKERS, GUST E.A. - Stijn Streuvels. 1871-1969.
12132: KEERSMAEKERS, DR. A.A. - De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw.
26453: TANTE KEESJE - Knipsels van papier.
14468: KEHRLI, J. OTTO - Typographie und Kunst.
25359: KEIJZER, T.P. - Gids voor de binnenscheepvaart in Nederland. Beschrijving van alle bevaarbare rivieren en kanalen in Nederland. Zevende druk.
18776: KEIJZER, B. DE - Rekening Bewesterschelde 1429/1430.
13997: KEIKES, W.H. - Zierikzee. Toestanden van destijds.
13993: KEIKES, W.H. - Het fonds genaamd de slavenbeurs of slavenkas te Zierikzee. Historische inleiding en inventaris der archieven.
13846: KEIKES, W.H. - Drie eeuwen Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Een 'beeldverhaal'.
13718: KEIKES, W.H. - Zierikzee. Stad als een kasteel.
25538: KEIM, ALBERT & LOUIS LUMET - Tolstoï. Nederlandsche vertaling van Mary Robbers.
20712: KELK, C.J. - Leven van Saluerhoff.
22040: KELLENDONK, FRANS - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy.
20161: KELLENDONK, FRANS - De nietsnut. Een vertelling.
20160: KELLENDONK, FRANS - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy.
32299: KELLER, GERARD - Duizend en één nacht. Bewerkt door Gerard keller. Met meer dan 3000 illustraties van Gust. Doré en anderen.
30717: KELLER, GERARD - Een reis op den rug van een walvisch. Naar het Fransch van A. Brown bewerkt door Gerard Keller.
25158: KELLER, N. - China.
24756: KELLER, IDA - De laatste bede eener moeder.
22077: KELLER, GERARD - Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden.
16932: KELLER, GOTTFRIED - Zeven legenden.
15226: KELLER, GERARD - Een reis op den rug van een walvisch. Naar het Fransch door Gerard Keller. 3e Druk.
31466: KEMP, HENK & PIET MARÉE - Bont allerlei.
25600: KEMP, PIERRE - Kleine verzen. In: De Gemeenschap. Juni 1936. No. 6, 12e jaargang.
25517: KEMP, PIERRE - Kleine gedichten. Pag. 281-282 in De Gemeenschap. April 1935. No. 4, 11e jaargang.
25513: KEMP, PIERRE - Kleine gedichten. Pag. 87. in De Gemeenschap. Febr.-Mrt. 1933. No. 2-3, 9e jaargang.
24155: KEMP, TOM - Industralization in nineteenth-century Europe. Second edition.
23417: KEMP, PIERRE - Fugitieven en constanten.
20822: KEMP, PIERRE - In exilio.
20799: KEMP, PIERRE - Phototropen en noctophilen.
11281: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
11280: KEMP, P. - Het wondere lied.
32800: KEMPENEERS, JAN - Sint Philipsland en Anna Jacobapolder toen en nu.
25609: KEMPER, IR. G.A. - De Vlissingsche Nutsspaarbank. 1819-1970.
28574: KEMPERS, IR. R.F.W. - Antieke vuurwapens.
28216: (BINDINGS) KEMPIS, THOMAS À - L'Imitation du Christ. Préface de Daniël-Rops. Traduction nouvelle, annotée et commentée par Gaston Bardet.
28950: KEMPIS, THOMAS À - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle. Par le P.J. Brignon, de la Compagnie de Jesus. Nouvelle edition.
22096: KEMSEKE, TONNY VAN - Het Liefdehuis. Aan liefde en barmhartigheid door de Hulstenaren gewijd.
33914: KEMSEKE, TONNY VAN - Het Land van Hulst en Koewacht tijdens de Tweede Wereldoorlog.
29221: KEPPER, G.L. - De Zuid-Afrikaansche Oorlog. Historisch gedenkboek.
32385: KEPPLER, DR. PAUL WILHELM VON - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Dritte Auflage. - Mit 140 Abbildungen und drei karten.
9269: KERCKHAERT, NOËL, FRANTZ VAN DORPE, E.A. - De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst.
28117: (INDONESIA) KERCKHOFF, EMILIE VAN - JAVA. Beelden van volksleven en bedryf geteekend en toegelicht door Emilie van Kerkhoff.
7086: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE - Een kleine ruïnemuziek. Gedichten. Met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
10715: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE - Verzamelde gedichten.
27489: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE - Gedichten voor een Kariatide.
18593: KERCKHOVE, ARNOLD DE - Retraite. Journal d'un aveugle.
16458: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE - Gedichten voor een Kariatide.
20595: KERCKHOVEN, P.F. VAN - Gaëtano en zijn bende. 1823.
19546: KERCKHOVEN, P.F. VAN - Jaloerschheid. Volksdrama in twee bedrijven.
20870: KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk.
10270: KERKCKHOVE, R.P.A. VANDE - Histoire de l'abbaye cistercienne de Val-Dieu à travers les siècles dès son origine jusqu'a nos jours. (1215-1939).
12975: KERKHOF, B.J. - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het onwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten wegen. Met medewerking van Ir. W.N. van Vliet.
25250: KERKHOVE, VALEER VAN - Dies irae. Roman.
23213: KERKHOVE, A. VAN DEN & J. BALDEWIJNS - Museum voor stenen voorwerpen (ruïnes van de Sint-Baafsabdij). Gids voor de bezoeker.
10714: KERKHOVE, VALEER VAN - De weerlozen.
31627: KERKWIJK, HENK VAN - Château Balcon.
18300: KERMER, MEVR. A.K. - In spin de bocht gaat in...
14543: KERN, OTTO - Inscriptiones Graecae.
12001: KERREBROECK, A. VAN - Koninklijk Atheneum Diest. Historische schets uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de instelling.
15913: KERSSEN, O. - De avonturen van Olivier. Verteld en getekend door... Tweede druk.
17603: KERSTEN, J. - Bali.
26847: KERSTENS, A. - Keur van bloemen en sierplanten, hare aankweeking, veredeling, vermenigvuldiging en behandeling. Uit het Hoogduitsch door A. Kerstens. Met naar de natuur geteekende en gekleurde afbeeldingen van de: Primeveer, Anjelier, Phlox, Gloxinia, Cyclamen, Dahlia, Oleander, Balsamien, Magnolia en Mirt.
4743: (BROCAS, M.) KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE, J.J. & R. - Constellation.
29981: KERVYN DE LETTENHOVE, HENRY & A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT - Souvenir des Fêtes Inaugurales des Ports de Bruges 1907. Exposition de la Toison d'Or - Cortege & Pas de l'Arbre d'Or.
25738: KESEL, DANIEL OMER DE & GRAY CROUCHER - Tijl en Lamme. In: Zonneland. Nr. 40, 1960 - Nr. 10, 1961.
21606: KESLER, JAN W. - Mijn zwerftocht over de Veluwe. Met een voorwoord van Prof. Dr. G.A. van Poelje. Deel I. Zwerftochten door Nederland.
15100: KESSEN, DR. A. - De historische schoonheid van Maastricht.
32640: KESTELOO, H.M. - Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden.
12506: KESTELOO, H.M. - Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg.
12164: KESTELOO, H.M. - De leprozen te Middelburg.
11980: KESTELOO, H.M. - Domburg in woord en beeld.
11979: KESTELOO, H.M. - Aagtekerke.
14447: KESTEREN, P. VAN - Samenstelling van lettervormen.
10127: KETS - VREE, A. (SAM.) - Willem Elsschot. Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten.
27786: KETTERER, EUGÈNE - Grand Galop de concert pour le piano. Op. 24.
26050: KETTMANN, GEORGE JR. - De jonge leeuw. Verzen. Tweede druk.
32801: KEUKELAAR-COPPENS, Y.Y. & P.H. KEUKELAAR (REDACTIE) - Goes' verleden geïllustreerd.
22265: KEULEN, MENSJE VAN - Map met ca. 17 knipsels over Mensje van Keulen uit o.a. Avenue, Humo, Lezerskrant, Dagblad De Stem, NRC, Parool, PZC & De Volkskrant.
22053: KEULEN, MENSJE VAN - De avonturen van Anna Molino. Beschreven door Mensje van Keulen.
18940: KEULERS, DR. JOS. - Bijbelsche geschiedenis. Tweede druk.
19584: KEULLER, J.M.L. A.O. - De verantwoordelijkheid van den geneesheer.
27143: KEULS, YVONNE - Mapje met ca. 9 knipsels over Saskia Noort uit o.a. BN/De Stem, Zin, De Tijd, PZC, Vrij Nederland, Volkskrant.
24928: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der Hervorming in ons land. Vijfde druk.
25816: KEYES, SIR ROGER & C. SANFORD TERRY - Ostende en Zeebrugge. 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededelingen... Vertaald door Ad. van Unen.
22289: KEYMEULEN, PAUL VAN - Cloroform. Verzen.
11717: KEYSER, DR. PAUL DE - Gent in de literatuur en in de folklore.
9301: KEYSER, DR. PAUL DE (INLEIDING) - Joan de Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid en van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Dr. Paul de Keyser, en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
32941: KEYSER, LUC DE - Tekeningen van Luc de Kesyer.
28963: KEYSER, DR. PAUL DE (INLEIDING) - Joan de Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid en van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Dr. Paul de Keyser, en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
27356: KEYSER, DR. PAUL DE - De avonturen van Ysingrijn en Reinaert.
26904: KEYSER, DR. PAUL DE - Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door Prof. Dr. P. de Keyser. Tweede herziene uitgave.
21857: KEYSER, PROF. DR. PAUL DE - De folklore der maanden. Opgesteld en verzameld tot leering en vermaak der Vlaamsche schooljeugd door Prof. Dr. P. de Keyser met medewerking van Dr. Joz. Peeters.
14114: KEYSER, J.P. DE - Sprokkeling.
12440: KEYSER, PROF. DR. PAUL DE - De folklore der maanden. Opgesteld en verzameld tot leering en vermaak der Vlaamsche schooljeugd door Prof. Dr. P. de Keyser met medewerking van Dr. Jozef Peeters.
12116: KEYSER, EUGÉNIE DE - George Grard.
11709: KEYSER, DR. PAUL DE - Gent in de literatuur en in de folklore.
10255: KEYZER, KAN. J. DE - De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII Weeën te Zele. Geschiedenis en beschrijving der kunstwerken.
30898: KHUN DE PROROK, B. GRAF - Göttersuche in Afrikas Erde. Fünf Jahre Ausgrabung in Karthago, Utica und Sahara.
20778: KIAULEHN, WALTHER - Der Zug der 41 Glasmacher.
16836: KIEK, ROBERT - Pijlen van den leeuw. Een oorlogsreportage.
14484: KIENPANG, WOU - La Chine et les Grandes Puissances. Etude d'histoire diplomatique contemporaine.
14842: KIEPERT, HEINRICH - Atlas Antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de Oude Geschiedenis. Ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
31003: KIEVIET, C. JOH. - Vroolijke vertellingen. 3e druk.
30876: KIEVIET, C. JOH. - Het badreisje van Cor Slung. Vijfde druk.
30875: KIEVIET, C. JOH. - Frits Wardland. Zevende druk.
30848: KIEVIET, C. JOH. - De "Woelwater". Eerste druk.
30846: KIEVIET, C. JOH. - De duinheks. Een verhaal uit den Franschen tijd.
30845: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt-Holland. Derde druk.
30837: KIEVIET, C. JOH. - Het geheim van den Canadees. Tweede druk.
30836: KIEVIET, C. JOH. - Pension Zonneduin. Derde druk.
26336: KIEVIET, C. JOH. - Jachtavonturen met oom Theo en Aboe Do.
24916: KIEVIET, C. JOH. - Frits Wardland. Zesde druk.
24995: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom.
24797: KIEVIET, C. JOH. - De Club in Valkenburg. 2e Druk van 'Uit het notulenboek van Dorus'.
24785: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Tweede druk.
24783: KIEVIET, C. JOH. - Het vroolijke trio. Vijfde druk.
24711: KIEVIET, C. JOH. - De twee neven. Zesde druk.
24696: KIEVIET, C. JOH. - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland. Vijfde druk.
24998: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom.
15222: KIEVIET, C. JOH. - Onder verschillende meesters.
15221: KIEVIET, C. JOH. - Een dozijn Hollandsche jongens.
12345: KIEVIET, C. JOH. - Pension Zonneduin.
29945: KIKKERT, (P.?) - De conscrit.
13437: KIKKERT, J.G. - De Brabanders. Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
33452: KILIAN, HANS - Triakel. Gedichten.
26716: KIMPE, REIMOND - Langsheen de gulden middenweg.
16018: KINDER, CONSTANT DE - Een drama in het woud en andere verhalen.
8409: KINDER, CONSTANT DE - Gemeente. Een verhaal uit de XIIe eeuw.
25664: KINDER, CONSTANT DE - Alle volkeren vertellen. Legenden en sprookjes uit alle landen. Derde druk.
23538: KINDER, CONSTANT DE - De wonderlier en andere verhalen. Vertellingen rond den haard. Nieuwe druk.
19553: KINDER, CONSTAN DE - Op de Villa. Vertelling.
16017: KINDER, CONSTANT DE - Moederke Miserie. Een legende uit het Kempenland.
15816: KINDER, CONSTANT DE - Zwemmen en redden. Medewerker Edward Ritz.
12203: KINDER, CONSTANT DE - Rond den haard. Berijmde sprookjes.
27342: KINDER, CONSTANT DE - De hoed van den Langen Wapper. Een hedendaagsch sprookje.
16164: KINGMANS, HUGO - De verloren zoon.
28135: KINGSLEY, CHARLES - Westward ho! The voyages and adventures of Sir. Amyas Leigh, Knight, of Burrough, in the County of Devon, in the Reign of Her Most Glorious Majesty Elizabeth. Rendered into modern English.
14487: KINNEY, HENRY W. - La Mandchourie moderne et la Compagnie du Chemin de Fer Sud-Mandchourien.
20067: KINSBERGEN, A. (VOORWOORD) - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
19773: KINSBERGEN, A. (VOORWOORD) - Antwerpen Provincie.
11202: KINSBERGEN, A. (VOORWOORD) - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
16409: KIPPENBERGER, ALBRECHT - Philipp Soldan zum Frankenberg. Ein Hessischer Bildhauer des 16ten Jahrhunderts. Meister der Ofenplatten.
27314: KIROUL, PAUL - Kapoentje aan zee.
27300: KIROUL, PAUL - Marietje van 't Sprookjeshof. Tweede druk.
29260: KIRSCH, HYACINTHE - L'Africaine, opéra en 5 actes. Paroles de E. Scribe, Musique de G. Meyerbeer. Étude musicale & littéraire. 2e Édition.
21502: KIRSCH, B. & H.S. ROMAN - Pélerinages dominicains. Espagne - France - Italie.
22906: KISCH, EGON ERWIN - Menschen in kwik, kwik in menschen en andere reportages. Geautoriseerde vertaling: Nico Rost.
22743: KIST, N.C. - De pauselijke aflaat-handel, ook in deszelfs invloed op de kerk-Hervorming in Nederland.
2796: KLAARHAMER, P.J.W. - Het gebed om volharding voor de lijdende en strijdende Kerk des Heeren. Afscheidsrede uitgesproken te Middelburg in de Noorderkerk op Zondag 26 Juli 1891.
25616: KLAASSEN, M.J.C. - Adelborstenopleiding te Delft - Medemblik - Breda. 1816-1857.
17676: KLAMROTH, DR. HEINZ - Ägypten. Das uralte Kultur- und moderne Reiseland.
16978: KLEE, GOTTHOLD - Deutsche Heldensagen. Nach den Quellen erzählt. Sechzehnte Auflage. Volksausgabe.
21129: KLEIJN, E.M.F. - Conflicten.
11283: KLEIJNTHENS S.J., J & DR. H.H. KNIPPENBERG - Limburgsche sagen.
698: KLEIJNTJENS, S.J., J. - Verblijf van Karel den Stouten in Zeeland.
8514: KLEIN, RUDOLF - Félicien Rops.
18379: KLEIN, FRIDHELM & WOLFGANG ZACHARIAS - Dürer-Spielbuch.
18038: KLEIN, ABBÉ FÉLIX - La vie humaine et divine de Jesus-Christ Notre-Seigneur. Nouvelle édition, revue. 11e Mille.
14346: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Palaeolithische kunst I & II.
33211: KLEMM, WALTHER - "Reynaert en koning Nobel." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33210: KLEMM, WALTHER - "Reynaert en de kraanvogel." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33209: KLEMM, WALTHER - "Isegrim, Reynaert en Bruun in de put." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33208: KLEMM, WALTHER - "Martijn de aap." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33207: KLEMM, WALTHER - "Isegrim op de vlucht." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33206: KLEMM, WALTHER - "Isegrim klokkenluider." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33205: KLEMM, WALTHER - "Grimbeert de das." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33204: KLEMM, WALTHER - "Tibeert de kater bij het kippenhok." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33203: KLEMM, WALTHER - "Reynaertlandschap." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33202: KLEMM, WALTHER - "Reynaert en Isegrim op de uitkijk." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33201: KLEMM, WALTHER - "Bruun de beer." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33200: KLEMM, WALTHER - "Reynaert bijt Cuwaert de keel door." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33199: KLEMM, WALTHER - "Isegrim achtervolgd door de honden." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33198: KLEMM, WALTHER - "Reynaert en Isegrim in tweegevecht." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33197: KLEMM, WALTHER - "Isegrim met staart vast in het ijs." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33196: KLEMM, WALTHER - "Uitvaart van de kip Coppe." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33195: KLEMM, WALTHER - "Isegrim krijgt hoefslag van paard." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33178: KLEMM, WALTHER - "Reynaert boven de put." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
33177: KLEMM, WALTHER - "Reynaert in het kippenhok." Uit: Goethes Reineke Fuchs, ca. 1916.
32377: KLERK, F.H. DE - Inventarissen van de archieven van de Parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970.
30012: KLERK, JOOST DE - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
9483: KLETKE, H. - Reisen.
30843: KLETKE, H. - Der Neue Kinderfreund. Zweite wohlfeile Ausgabe. Mit Titelkupfer und vignetten. Zweiter Theil.
17940: KLEVER, ULRICH - Thieme's hondenboek. Handboek voor de hondenvriend. Nederlandse bewerking van Jan van Rheenen. Derde druk.
18101: KLEYNTJENS, DR. JULES - Washington Irving's sketches. Rip van Winkle and The Legend of Sleepy Holow. Edited for Schools.
29956: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Vaderlandsch Lied.
29950: KLIJN, HENDRIK HARMEN - De vaderlandsliefde. Dichtstuk.
14514: KLIJN BZ., BD. - Gedichten.
33223: KLINE, M. FRANKLIN - Official guide for shippers & travellers to the principal ports of the world.
13599: KLINKERT, H.C. - Facsimilé's van eenige handschriften. Ten dienste van hen, die zich in het lezen van Maleisch-Arabisch letterschrift willen oefenen.
23706: KLITZING, HORST & JÖRN GÖRES - Reineke Fuchs. Ein europäischer Epos.
31893: KLOEKE, W. - Notitie-atlas der geheele aarde. Zevende druk.
29775: KLOES, J.A. VAN DER & D. VAN DER BEEK - Handleiding voor den verver en glazenmaker. Derde verbeterde druk.
23340: KLOK, DRS. J. - Zuidhollandse eilanden.
25011: KLOOS, WILLEM - Liefdesbrieven gewisseld tusschen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe van juni 1898 tot 7 september 1899.
20416: KLOOS, WILLEM - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
26974: KLOOSTER, BEN VAN 'T - Fiedelflier in het land zonder tovenaars.
10726: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER - Bouwkunst in de stad en op het land.
22403: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. III. Schouwen en Duiveland; Tholen; Zeeuwsch-Vlaanderen.
13872: KLUIVER, J.H. - De souvereine en independente staat Zeeland. De politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek.
30886: KNAAP, A.J. VAN DER - Op den Hallenburg.
23505: KNAEP, J. - Wiedewiet, de boerenzwaluw.
9752: KNAPIK, EUGENIUSZ & JAN FABRE - Das Glas im Kopf wird vom Glas. The minds of Helena Troubleyn.
13416: KNAPPERT, DR. L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad. Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Met bijlage, kaart en platen.
10100: KNAPPERT, DR. L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad. Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Met bijlage, kaart en platen.
27778: KNAPTON, PHILIPPE - Air Écossais. Varié pour le piano.
21049: KNEEPKENS, MANUEL - Zwart Feest.
12943: KNEPPERS, G.C. - Steigers en stutwerk in het bouwvak. Handleiding ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, etc.
27017: KNERR, H.H. - Pam, Poum et le Capitaine Pim.
25154: KNIGHT, FRANK - Met de Compagnie naar Bengalen. Nederlands van Henk Koops Jr.
29251: KNIPPENBERGH, JOANNE - Historia Ecclesiastica Ducatus Geldriae, in qua catholicae Fidei origo in eodem Ducatu, ejusque propagatio, ac conservatio, Episcoporum insuper successio, Caetuum Religiosorum initia &c. recensentur, insertis etiam, quae in regimine Politico memoratu digna acciderunt à Christo nato usque ad annum MDCC.
18700: KNIPPING O.F.M., DR. JOHN B. - Hugo van der Goes.
27552: KNÖSS, CONRAD - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen- und Herrenfriseure, Haarfärber, Kosmetiker und Perückemacher. Neunte, neubearbeitete und erweiterte Auflage.
23514: KNOTTER JR., WIM - Ille Pinoc en Smaragdoogje.
18405: KNOTTER JR., WIM - Ille Pinoc en Smaragdoogje.
9119: KNUIVERS, T. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands tot op onze tijden, een leesboek voor de Nederlandsche Jeugd.
25054: KNUIVERS, T. - Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden, ten behoeve van meer gevorderde leerlingen ingericht. Achtiende aanmerkelijk verbeterde en vermeerderde druk.
18701: KNUTTEL WZN, DR. G. - Hubert en Jan van Eyck.
18746: KNUTTEL WZN, DR. G. - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst. Van Eyck, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh.
9825: KNUTTEL, IR. G. - Alida van Houten.
27400: KNUTTEL - FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
10159: KNUTTEL, IR. G. - Willem van Konijnenburg. Tweede druk.
23865: KNUVELDER, GERARD - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. W.F. Hermans/H. Mulisch/Jos. Panhuijsen.
15536: KOBER, DR. A.H. - In en om het circus. Geauthoriseerde vertaling door J. van Doveren.
33611: KOCH, HERMAN - Knipselmap met betrekking op Herman Koch.
15253: KOCH, HENNY - Papa's jongen. Een verhaal voor meisjes. Naar de 5e uitgave door Cath. A. Visser.
15252: KOCH, HENNY - Frieda Polten en haar bengels.
13808: KOCH, H.W.A. (INL.) - Kunst uit Zeeland - Dokumentatie beeldende kunstenaars.
27184: KOCI, MARTA & HERMANN HASLINGER - Kristel, Snor en Knor.
733: KOELMANS, L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
13574: KOENDERS ORD. CARM., A.J. - Maria in den eeredienst der Katholieke Kerk. Tweede deel.
16920: KOENEN, MARIE - Twaalf vertellingen.
16914: KOENEN, MARIE - Limburgsche verhalen.
9327: KOENIG, L - Jean Donnay.
12411: KOEPP, JOHANNES - Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544.
17771: KOESEN, JAN - De kunst van boekverbranding.
30856: KOETSVELD, C.E. VAN - De vrouw in den Bijbel.
1826: KOHL, J.G. - Geschiedenis der Europeesche volken.
25541: KÖHLER, KURT (= CONSTANT SOETEWEY) - Vade Mecum voor de Jonge Zelfmoordenaar.
15250: KOK, TRUIDA - Fransje Elswoudt.
15249: KOK, TRUIDA - Fransje Elswoudt. Tweede druk.
13858: KOK, G.A. DE & DRS. M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
12134: KOK S.M., DR. TH. B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
18320: KOL, MEVROUW VAN & N. VAN HICHTUM - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol; bijeengebracht door N. van Hichtum.
18295: KOL, MEVROUW VAN & N. VAN HICHTUM - Anneke's Kermisdag. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol; bijeengebracht door N. van Hichtum.
17798: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (REDACTIE) - Ons blaadje. Weekblaadje voor de jeugd. Elfde Jaarg. - No. 1. 6 Januari 1906 - No. 50. 29 December 1906.
11972: KOLB, EUGEN - Joseph Zaritsky.
25845: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - In Buscoducis. 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
20790: KOLLAK, BRUNO & HEINZ WILHELM - Glas. Technik und kunst.
12739: KOLLER, FORTUNÉ - Au service de la Toison d'or. (Les officiers).
25133: KOLLEWIJN NZ, A.M. - Kollewijn's Algemeene Wereldgeschiedenis voor huis en school.
30621: KOLSTEE, H.J. - Transvaal Album. Bevattende een overzicht der geschiedenis van Zuid-Afrika tot den tegenwoordigen tijd.
5753: KOMRIJ, G. - De os op de klokketoren.
5751: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren.
4460: KOMRIJ, GERRIT - En de visser, hij rustte voort.
28624: KOMRIJ, GERRIT - Mapje met ca. 30 knipsels van/over Gerrit Komrij uit o.a. De Volkskrant, Dagblad De Stem, De Tijd, NRC, Globe, Zin.
27045: KOMRIJ, GERRIT - Schrijfrecept.
26873: KOMRIJ, GERRIT - Twee toespraken.
23856: KOMRIJ, GERRIT - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door Gerrit Komrij.
23855: KOMRIJ, GERRIT - De Moeder. Een bloemlezing.
23794: KOMRIJ, GERRIT EN RODOLPHE TÖPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen.
22918: KOMRIJ, GERRIT - De man met de vele gezichten.
22917: KOMRIJ, GERRIT - Dat heilig ontzag voor minder.
21970: KOMRIJ, GERRIT - Het onzichtbare labyrint.
21969: KOMRIJ, GERRIT - Het Komrij-wezen.
20804: KOMRIJ, GERRIT - Het schip De wanhoop. Gedichten 1964-1979.
20218: KOMRIJ, GERRIT - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
20214: KOMRIJ, GERRIT - Dood aan de grutters.
20168: KOMRIJ, GERRIT - Het chemisch huwelijk.
20159: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
16390: KOMRIJ, G. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays.
16371: KOMRIJ, GERRIT - Dood aan de grutters.
16370: KOMRIJ, GERRIT - De abele spelen bewerkt door Gerrit Komrij.
16367: KOMRIJ, GERRIT - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
15435: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
12279: KOMRIJ, GERRIT A.O. - Herman Gordijn. Teksten van Dick Adelaar, Michiel Roding, Judith Herzberg en Joseph Kessels.
12278: KOMRIJ, GERRIT A.O. - Herman Gordijn. Teksten van Dick Adelaar, Michiel Roding, Judith Herzberg en Joseph Kessels.
31150: KONING, MARIE DE - Klein Duimpje. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
31231: KONING-COETERIER, JEANNE - De dolle avonturen van Waaghalsje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
29953: KONING, J.J. - Zegezang.
28137: KONING, JACOBUS - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
27074: KONING, JACOBUS - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
17597: KONING-COETERIER, JEANNE - Lousje's kunstreis door Indië.
16282: KONING-COETERIER, JEANNE - Pension 'Golfzang'.
15278: KONING, JOHAN - 600 Jongens met de 'Tarakan' naar Noorwegen.
33483: KONINGSBRUGGEN, JACQUELINE VAN - R.W. van de Wint. Beelden buiten De Nollen. Een gids.
31206: KOOI, DR. P.B. - Pre-Roman urnfields in the north of the Netherlands.
20172: KOOIMAN, DIRK AYELT - Carrière.
17728: KOOIMAN, DIRK AYELT - Manipulaties.
17153: KOOIMAN, DIRK AYELT - Mapje met ca. 16 knipsels van/over Dirk Ayelt Kooiman uit o.a. Haagse Post, Dagblad De Stem, PZC, Vrij Nederland, De Volkskrant & De Tijd.
16382: KOOIMAN, DIRK AYELT - De grote stilte.
31320: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Klinkende wegen. Wegschap Walcheren 1954-1995.
31318: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Van Rumoirt tot razernij. Waterschap Tholen 1959-1995.
17836: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorgen gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg.
30950: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
30949: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
23854: KOOLHAAS, A. - Niet doen, Sneeuwwitje. Spel in drie bedrijven.
17155: KOOLHAAS, ANTON - Mapje met ca. 18 knipsels over Anton Koolhaas uit o.a. PZC (Hans Warren), Vrij Nederland, De Volkskrant, Elseviers Magazine & De Tijd.
16381: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
32997: KOOLS, RENÉ & J.P.B. ZUURDEEG - De katholieke parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Tholen.
17548: KOOPERBERG, DR. PH. - Maatregelen tegen ziekten die men kan voorkomen.
29882: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van "Den Man met het Houten Hoofd" Manuel naverteld door...
26660: KOOPMANS, ANT. - De schijnwerper op de parochie van de H. Willibrordus te Hulst.
33848: KOOPMANS, JELLE & PAUL VERHUYCK - Ulenspiegel de sa vie de ses oeuvres. Édition critique du plus ancien Ulespiègle français du XVI siècle.
16597: KOOPMANS, ANT. - De schijnwerper op de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst.
10009: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen.
6628: KOOTEN, THEOD. VAN - Oratio de literis humanioribus, optimo felicitatis publicae praesidio.
23839: KOOTEN, KEES VAN & WIM DE BIE - Bescheurkalender 1985.
23293: KOOTEN, KEES VAN - Alle modernismen ooit. Met zestig bonusmodernismen.
21145: KOPLAND, RUTGER - Verslagen van de W.T.F.
20761: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna.
17157: KOPLAND, RUTGER - Mapje met ca. 30 knipsels over Rutger Kopland uit o.a. PZC (Hans Warren), De Morgen, Boekbedrijf, Vrij Nederland, De Volkskrant, Humo, De Tijd & Haagse Post.
12277: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
6534: KÖRBER, PH. - De Vliegende Hollander. Naar het Hoogduitsch van Ph. Körber. Tweede druk.
18226: KORBULY, IR. - Ir. Korbuly's Matador. Voorbeelden voor tandradmodellen.
10736: KORDT, WALTER - Adolph von Vagedes. Ein rheinisch-westfälischer Baumeister der Goethezeit.
18757: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Kunstgeschiedenis. Tweede herziene en uitgebreide druk met 765 afbeeldingen en een register.
25300: KORF, DINGEMAN - Tegels.
23936: KÖRNER, ING. KAMILLO - Die Bau des Dieselmotors.
20066: KORTEWEG, ANTON E.A. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
14259: KORTEWEG, DR. A.S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik.
10231: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. 1944 t/m 1968.
21482: KOSINSKY, JERZY - There can be no better proof that...
13801: KOSLOW, SUSAN - Frans Snyders. Stilleven- dierenschilder. 1579-1657. Woord vooraf door Walter A. Liedtke. Curator of European paintings The Metropolitan Museum of Art.
25717: KOSSMAN, E.H. - Acta Historiae Neerlandicae. The Low Countries History Yearbook 1981. XIV.
23816: KOSSMANN, ALFRED - Studies in paniek.
5758: KOSSMANN, ALFRED - De nederlaag. Roman.
20916: KOSSMANN, ALFRED - Aria's voor en meisje in de nieuwe Bijenkorf.
20188: KOSSMANN, ALFRED - De moord op Arend Zwigt. Roman.
17158: KOSSMANN, ALFRED - Mapje met ca. 22 knipsels over Alfred Kossmann uit o.a. NRC, PZC (Hans Warren), De Volkskrant, De Tijd & Haagse Post.
33271: KOSTER, SIMON - Duitsche filmkunst.
33268: KOSTER, SIMON - Duitsche filmkunst.
33267: KOSTER, SIMON - Duitsche filmkunst.
33265: KOSTER, SIMON - Duitsche filmkunst.
25086: KÖSTER, DR. ADOLF - Wandernde Erde. Kriegsberichte aus dem Westen.
14335: KOSTER, F. - De club der trekvogels.
23807: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herrnnering. Anathema's 5.
20175: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht. Anathema's 4.
10395: KOUSBROEK, RUDY - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
31325: KOUSEMAKER, J. - Ie zei: de gliekenissen van den 'eere Jezus. Verzeeuwst deur J. Kousemaker.
28374: KOUSEMAKER, J. - Het bèèste-verhaal van Den Vos Reinaerd uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst.
5767: KOUWENAAR, G. - Volledig volmaakte oneetbare perzik.
5764: KOUWENAAR, G. - Het gebruik van woorden. Gedichten.
21490: KOUWENAAR, GERRIT - Asio otus.
20187: KOUWENAAR, GERRIT - Negentien-nu. Roman.
10810: KOUWENAAR, GERRIT - Uren en sigaretten. Twee novellen.
10626: KOUWENAAR, GERRIT - Uren en sigaretten. Twee novellen.
10625: KOUWENAAR, GERRIT - 100 Gedichten.
26428: KOUWENHOVEN, PROF. DR. A.O. - Inleiding tot de bibliografie. Oude en nieuwe wegen voor het zoeken en toegankelijk maken van documentaire informatie. Tweede geheel herziene druk.
32001: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische avant-garde. Chlebnikov en zijn tijdgenoten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj.
19644: KOYEN O. PRAEM, DR. M.H. - Tongerlo door de eeuwen heen. Premonstratenzer leven en spiritualiteit.
26150: KRABBÉ, TIM - Map met ca. 9 knipsels over Tim Krabbé uit o.a. NRC, Libelle, De Stem, V.U., VK-magazine, Nest, PZC, Boekenweek folder 2009, Folder Selexyz.
29987: KRABBENDAM RZ., J. - Olivier van Noort. Historisch-romantische schetsen te land en ter zee.
30187: KRAFT, N. - Kaart van het Arrondissement Breda. Provincie Noord-Braband.
28293: KRAIJENHOFF, BARON - Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques, faites en Hollande; pour servir de base à la topographie de cet état, exécutées par le Lieutenant Général Baron Kraijenhoff.
13167: KRAIMA, HENK (VOORWOORD) - De best verzorgde boeken 1986. - The best book designs 1986.
13166: KRAIMA, HENK (VOORWOORD) - De best verzorgde boeken 1990. - The best book designs 1990.
22653: KRAJEWSKA, MONIKA - Zeit der Steine. Einführung: Anna Kamienska.
7419: KRAKER, DRS. A.M.J. DE, H. VAN ROYEN LIC. EN MARC E.E. DE SMET LIC. (RED.) - "Over den Vier Ambachten". 750 Jaar Keure - 500 Jaar Graaf Jansdijk.
33166: KRAKER, A.M.J. DE - Landschap uit balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609.
23092: KRAKER, DR. A.M.J. DE & DRS. P.E. DE BLAEIJ - Axel 1945-2002. Een samenleving in verandering.
11099: KRAKER, ADRIE DE EN FRANS WEEMAES - Malen in moeilijke tijden. De geschiedenis van de grafelijke ros-, wind- en watermolens in Noord-Vlaanderen en aangrenzend Zeeland tussen 1450 en 1610.
15999: KRAMER, WILLEM - In sprookjesland.
15354: KRAMER, J.G. - Helden der Noordpool.
13270: KRAMER, J.G. - Met Heemskerk naar de Oost.
11961: KRAMER, WALTER - Willink. Samenstelling Walter Kramer met een interview door Marja Roscam Abbing.
24489: KRAMP, MARIO (HERAUSGEBER) - Krönungen. Könige in Aachen - Geschichte und Mythos. Teil 1.
31338: KRANENBURG, MR. F.J. E.A. - Waterschapschouw. Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
17598: KRANZ, HERBERT - Bevel van de Radja. Avonturen op Malakka. Tweede druk.
19883: KRAUZE, ANDRZEJ (CHIEF EDITOR) - The sacral art in Poland. Architecture.
30035: KREIDOLF, ERNST - Alpenblumenmärchen. Bilder und Texte von Ernst Kreidolf.
30036: KREIDOLF, ERNST - Ein Wintermärchen.
33649: KREIM, DR. FRANZ - Geboren, unsere Zeit zu deuten der Maler Josef Steib.
25148: KREMLING, DR. ERNST - Auto Atlas Deutschland. Europäische Reiseländer.
31412: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. De strijd om het goud.
31411: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Het duivels verbond.
31410: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Storm over China.
31408: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. De zonaanbidders.
31407: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Het geheim van het grafgewelf en Het verzoek van tovenaar Lauri.
31406: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. De wonderen van Mu.
31404: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Negende verhaal. Schipbreukelingen in Rome.
31403: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Vijfde verhaal. De sultan van Akaiïm.
31402: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Zevende verhaal. Het stenen afgodsbeeld.
31401: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Zesde verhaal. Het water des levens.
31196: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Zesde verhaal. Het water des levens.
22020: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman. De wolven van Scorr.
22019: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman. De zoon van Eric.
21655: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Het geheim van het grafgewelf.
21641: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. De zwarte ruiter.
21637: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. De zonaanbidders.
21636: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Het duivels verbond.
21632: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Negende verhaal. Schipbreukelingen in Rome.
21630: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Zesde verhaal. Het water des levens.
21626: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Zevende verhaal. Het stenen afgodsbeeld.
19217: KRESSE, HANS-G. - De avonturen van Eric de Noorman. Vijfde verhaal. De Sultan van AkaIïm.
18658: KRIEGER, HERBERT W. - American Indian costumes in the United States National Museum.
18657: KRIEGER, HERBERT W. - Indian villages of Southern Alaska.
18656: KRIEGER, HERBERT W. - Aspects of Aboriginal Decorative Art in America based on the specimens in the United States National Museum.
24759: KRIENEN, CHARLES - Een Hollandsche jongen (Haagsch jongensboek). 2e druk.
15619: KRIENEN, CHARLES - Zonnebloemen. Vertellingen voor school en thuis. Tweede serie. Tweede druk.
27051: KRIMPEN, HUIB VAN - Hangt de wereld van drukwerk aan elkaar?
22331: KRIMPEN, HUIB VAN (VOORWOORD) - Letters & techniek.
17096: KRIMPEN, JAN VAN - A letter to Philip Hofer on certain problems connected with the mechanical cutting of punches. A facsimile reprocuction with an introduction and commentary by John Dreyfus.
25381: KROES, G.J. - Vergeef ons onze schulden. Novelle.
17933: KROES, H.A. - Huisdierenteelt. Deel III. 1. Algemeene huisdierenteelt. 2. Bijzondere huisdierenteelt. a. Het paard; b. Het rund; c. Het schaap; d. De geit; e. Het varken.
21142: KROL, GERRIT - Laatste gedichten.
20808: KROL, GERRIT - Hoe ziet ons wezen er uit?
17162: KROL, GERRIT - Map met ca. 44 knipsels van/over Gerrit Krol uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren), Boekbedrijf, De Tijd, Elseviers Magazine & De Volkskrant.
14366: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
22582: KROM, HERM. JO. - Lijkrede op het overlijden van den Hoog Eerw. en Hoog Gel. Heere Jacobus Willemsen, Hoogleraar in de H. Godgeleerdheid op de Doorluchtige School, Mitsgaders Herder en Leeraar der Gemeente, te Middelburg. Voorgevallen den 31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand 1780. Uit het Latijn vertaald.
31511: KRONENBURG, J. - Door Suriname. Reisherinneringen uit ons Missiegebied.
22452: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands heiligen in vroeger eeuwen. Tweede druk.
17754: KROON, H.M. - De koe. Lichaamsbouw en inwendige organen. Met beweegbaar model en veel afbeeldingen voor eigenaars en fokkers van rundvee en ten dienste van cursussen in runderkennis en landbouwkunde. 4e Druk.
18401: KROONE, GREETJE - Met Heer Snor op reis.
10724: KROPHOLLER, A.J. - Kunst en leven. Lijn en vorm, licht en kleur in bouw- en aanverwante kunsten.
10145: KRÜGER, JOANNES BAPTISTA - Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Atwerpen (met inbegrip van dat Bisdom en der Stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen); mitsgaders van de Vierde en Vijfde Distrikten van Zeeland, welke een bestanddel van het huidig Bisdom van Breda vormen.
14087: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen Archipel.
17936: KRUIS, C.A. - Gesprekken over honden. Raadgevingen voor de omgang met honden.
33479: KRUIT, JOHANNA - Achter een glimlach.
23846: KRUIT, JOHANNA - Zoals wind om het huis.
33485: KRUIT, JOHANNA - Zeegrens. Gedichten 1980-200
33487: KRUIT, JOHANNA - Vannacht zijn we verdwenen.
23858: KRUITHOF, JACQUES - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
18369: KRUITHOF, P.H. - Het feest van de woudkoningin.
17759: KRUIZINGA, J.H. - Tussen papyrus en paperback. Lotgevallen van boeken.
32860: KRUL, WILLEM - De geest van den voor het vaderland gesneuvelden oorlogsheld; den Schout by Nagt Willem Krul, Swevende langs de Reede van Texel, by gelegenheid dat zyne Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde, als Admiraal Generaal; de oorlog scheepen aldaar monsterden gevolgt van een Zwane-zang van den Wel Ed. Gestrenge Heer Willem Krul, by het ontvangen zyner dodelyke wonde, op den 4 February 1781, in een gevegt tegen drie Engelsche oorlogscheepen.
19272: KRUYFF, JOE C. DE - Frok het ondeugende kikkertje.
19271: KRUYFF, JOE C. DE - De geschiedenis van Wiebeltje en de verborgen schat.
18367: KRUYFF, JOE C. DE - De geschiedenis van Wiebeltje en de verborgen schat.
18366: KRUYFF, JOE C. DE - Frok het ondeugende kikkertje.
9067: KRYN, LEO J. - De wonderbaarlijke avonturen van den man met den baard. Een groteske geschiedenis.
27146: KUBACH, ERICH & PETER BLOCH - Früh- und Hochromanik.
28035: KUBASTA, V. - Tip + Top boven de wolken.
28031: KUBASTA, V. - Doornroosje.
27229: KUBIN, ALFRED - Schemen. 60 Köpfe aus einer verklungenen Zeit. Mit einer Einleitung von Richard Billinger.
22642: KUBORN, E. - Les Fondations de Bourses d'Études. Loi. - Arrètes royaux. - Circulaire ministérièlle. - Renseignements divers. - Noitices sur toutes les fondations administrées par la Commission Provinciale du Brabant.
10754: KUENEN, DR. P.H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
14648: KUGENER, M.-A. A. O. - Séjour de l'humaniste Nicolas Heinsius en Belgique: Mai-Octobre 1644.
25090: KUH, KARL - Heinrich Friedrich Karl, Freiherr vom und zum Stein, des guten Grundstein, des bösen Schtein, der Deutschen Edelstein und sein Denkmal zu Nassau an der Lahn. Eine Ausgabe zur Enthüllungsfeier des Stein-Denkmals am 9. Juli 1872. Zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe.
27794: KUHE, W. - Les Gardes de la Reine. The Guards Waltz. Composée par D. Godfrey. Valse. Transcription élégante pour piano. À Madame Walter Warriner.
31202: KUHN, PIETER - De schatten van de Esmeralda.
32039: KÜHN, DR. JULIUS - Traité de l'alimentation des bêtes bovines d'après les données de la science et de la pratique. Traduit de l'allemand sur la cinqiuème édition par F.-H. Roblin.
31203: KUHN, PIETER - Het raadsel van het Atlasgebergte.
31201: KUHN, PIETER - De zwerftocht van de "Vliegende Hollander".
31170: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob. 1. Het Rijk van de Witte Mammouth. 2. De zwerftocht van de Vliegende Hollander..
31169: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob. 1. De schat van Opa Larsen. 2. De wraak van de zwarte tovenaar.
31168: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob. 1. 24.000 mijlen oceaanrace. 2. De onderwereld van Prof. Lupardi.
31167: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob. 1. Rob in China. 2. Het goud van de Groene Slang.
31166: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob. 1. Het pinguinland van Prof. Lupardi. 2. De rose parels van Tamoa.
26739: KÜHNER, ROBERT & HENRI ROMAGNESI - Flore analytique des champignons supérieurs (agarics, bolets, chanterelles). Comprenant les espèces de l'Europe Occindentale et Centrale, ainsi que la plupart de celles de l'Algérie et du Maroc.
30243: KUIJPER, J. - Gemeente Huisseling.
30416: KUIJPER, J. - Gemeente Boxtel.
30217: KUIJPER, J. - Gemeente Sambeek.
30433: KUIJPER, J. - Gemeente Geldrop.
30435: KUIJPER, J. - Gemeente Geertruidenberg.
30212: KUIJPER, J. - Gemeente Stiphout..
30285: KUIJPER, J. - Gemeente Woensdrecht.
30579: KUIJPER, J. - Gemeente Doornspijk.
32196: KUIJPER, J. - Gemeente Zaamslag.
31476: KUIJPER, J. - Gemeente Philippine.
31321: KUIJPER, EGBERT DE & GRÉ DIELEMAN - Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer.
31289: KUIJPER, EGBERT DE - Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer.
30592: KUIJPER, J. - Gemeente Ammerzoden.
30590: KUIJPER, J. - Gemeente Bemmel No. 1. Kadastrale Gemeente Bemmel en Ressen.
30589: KUIJPER, J. - Gemeente Bergh No.2. Kadastrale Gemeente Zeddam.
30588: KUIJPER, J. - Gemeente Bergharen.
30587: KUIJPER, J. - Gemeente Brummen No.1. Kadastrale Gemeente Brummen.
30586: KUIJPER, J. - Gemeente Borculo.
30585: KUIJPER, J. - Gemeente Buren.
30584: KUIJPER, J. - Gemeente Brummen No.2. Kadastrale Gemeente Hall..
30583: KUIJPER, J. - Gemeente Dinxperlo.
30578: KUIJPER, J. - Gemeente Doorwerth.
30577: KUIJPER, J. - Gemeente Dreumel.
30572: KUIJPER, J. - Gemeente Elst No. 3. Kad. Kadastrale Gemeente Lent.
30569: KUIJPER, J. - Gemeente Gorssel No. 2. Kadastrale Gemeente Almen.
30567: KUIJPER, J. - Gemeente Gent.
30566: KUIJPER, J. - Gemeente Groesbeek.
30564: KUIJPER, J. - Gemeente Heerde No. 1. Kadastrale Gemeente Heerde.
30563: KUIJPER, J. - Gemeente Heerde No. 2. Kad. Gemeente Veessen.
30562: KUIJPER, J. - Gemeente Herwijnen.
30559: KUIJPER, J. - Gemeente Laren No. 2. Kad. Gemeente Laren (Zuid oostelijk deel).
30558: KUIJPER, J. - Gemeente Laren No. 1. Laren en Verwoude (Noordwest-gedeelte).
30557: KUIJPER, J. - Gemeente Lienden No. 2. Kadastrale Gemeente Ingen en Ommeren.
30556: KUIJPER, J. - Gemeente Nederhemert.
30555: KUIJPER, J. - Gemeente Pannerden.
30554: KUIJPER, J. - Gemeente Renkum. No.1. Kadastrale Gemeente Renkum.
30553: KUIJPER, J. - Gemeente Rheden. Kadastrale Gemeente Velp.
30552: KUIJPER, J. - Gemeente Rheden No. 1. Kadastrale Gemeente Rheden.
30551: KUIJPER, J. - Gemeente Ruurlo.
30550: KUIJPER, J. - Gemeente Rozendaal.
30549: KUIJPER, J. - Gemeente Tiel.
30547: KUIJPER, J. - Gemeente Voorst No 4. Kad. Gemeente Nijbroek en Terwolde.
30544: KUIJPER, J. - Gemeente IJzendoorn.
30541: KUIJPER, J. - Gemeente Appeltern No. 1. Kadastrale Gemeenten Appeltern en Maasbommel.
30540: KUIJPER, J. - Gemeente Appeltern No. 1. Kadastrale Gemeenten Appeltern en Maasbommel.
30538: KUIJPER, J. - Gemeente Barneveld No. 2. Kadastrale Gemeente Garderen.
30537: KUIJPER, J. - Gemeente Batenburg.
30536: KUIJPER, J. - Gemeente Beest.
30535: KUIJPER, J. - Gemeente Bemmel. Kadastrale Gemeenten Angeren en Doornenburg.
30534: KUIJPER, J. - Gemeente Bergh No. 1. Kadastrale Gemeente 's Heerenberg.
30531: KUIJPER, J. - Gemeente Brakel.
30530: KUIJPER, J. - Gemeente Buurmalsen.
30529: KUIJPER, J. - Gemeente Deil
30527: KUIJPER, J. - Gemeente Dodewaard.
30525: KUIJPER, J. - Gemeente Driel.
30523: KUIJPER, J. - Gemeente Echteld, No. 1. Kadastrale Gemeente Echteld.
30522: KUIJPER, J. - Gemeente Echteld, No. 2. Kadastrale Gemeente Ochten.
30518: KUIJPER, J. - Gemeente Epe, No. 2. Kad. Gemeente Vaassen.
30515: KUIJPER, J. - Gemeente Gameren.
30514: KUIJPER, J. - Gemeente Ewijk.
30513: KUIJPER, J. - Gemeente Gendringen No 2. Kadastrale Gemeente Etten.
30511: KUIJPER, J. - Gemeente Gorssel, No 3. Kad. Gemeente Dorth.
30510: KUIJPER, J. - Gemeente Haaften.
30508: KUIJPER, J. - Gemeente Herewaarden.
30507: KUIJPER, J. - Gemeente Herwen en Aerdt.
30506: KUIJPER, J. - Gemeente Hengelo.
30505: KUIJPER, J. - Gemeente Hemmen.
30504: KUIJPER, J. - Gemeente Heteren, No. 2. Kadastrale Gemeente Randwijk..
30503: KUIJPER, J. - Gemeente Heteren.
30502: KUIJPER, J. - Gemeente Hoevelaken.
30501: KUIJPER, J. - Gemeente Horssen.
30499: KUIJPER, J. - Gemeente Kerkwijk.
30498: KUIJPER, J. - Gemeente Hurwenen.
30497: KUIJPER, J. - Gemeente Kesteren, No. 2. Kadastrale Gemeente Opheusden.
30496: KUIJPER, J. - Gemeente Kesteren, No. 1. Kadastrale Gemeente Kesteren.
30495: KUIJPER, J. - Gemeente Lienden, No 1. Kadastrale Gemeente Lienden.
30494: KUIJPER, J. - Gemeente Lichtenvoorde.
30493: KUIJPER, J. - Gemeente Maurik.
30492: KUIJPER, J. - Gemeente Lochem.
30491: KUIJPER, J. - Gemeente Millingen.
30488: KUIJPER, J. - Gemeente Neede.
30486: KUIJPER, J. - Gemeente Over-Asselt.
30485: KUIJPER, J. - Gemeente Ophemert.
30484: KUIJPER, J. - Gemeente Oldebroek.
30483: KUIJPER, J. - Gemeente Pouderoijen, No. 2. Kadastrale Gemeente Aalst.
30482: KUIJPER, J. - Gemeente Pouderoijen, No. 1. Kadastrale Gemeente Pouderoijen.
30480: KUIJPER, J. - Gemeente Renkum No. 1. Kadastrale Gemeente Oosterbeek.
30479: KUIJPER, J. - Gemeente Rossum.
30477: KUIJPER, J. - Gemeente Scherpenzeel.
30476: KUIJPER, J. - Gemeente Steenderen.
30474: KUIJPER, J. - Gemeente Voorst, No. 3. Kadastrale Gemeente Twello.
30473: KUIJPER, J. - Gemeente Voorst No. 2. Kadastrale Gemeente Wilp.
30472: KUIJPER, J. - Gemeente Voorst. No. 1. Kadastrale Gemeente Voorst.
30471: KUIJPER, J. - Gemeente Varik.
30470: KUIJPER, J. - Gemeente Valburg. No. 2. Kadastrale Gemeente Slijk Ewijk.
30469: KUIJPER, J. - Gemeente Valburg. No. 1. Kadast. Gemeenten Valburg, Herveld & Zetten.
30468: KUIJPER, J. - Gemeente Wehl.
30467: KUIJPER, J. - Gemeente Warnsveld.
30466: KUIJPER, J. - Gemeente Wamel.
30464: KUIJPER, J. - Gemeente Wadenoijen.
30463: KUIJPER, J. - Gemeente Waardenburg.
30462: KUIJPER, J. - Gemeente Vuren.
30461: KUIJPER, J. - Gemeente Vuren.
30458: KUIJPER, J. - Gemeente Wisch No. 2. Kad. Gemeente Varsseveld.
30457: KUIJPER, J. - Gemeente Wisch No. 1. Kadastrale Gemeente Wisch.
30456: KUIJPER, J. - Gemeente Barneveld No. 1. Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen.
30455: KUIJPER, J. - Gemeente Gendringen No. 1. Kad. Gemeenten Gendringen en Netterden.
30449: KUIJPER, J. - Provincie Gelderland.
30446: KUIJPER, J. - Gemeente Alphen en Riel.
30444: KUIJPER, J. - Gemeente Baardwijk.
30443: KUIJPER, J. - Gemeente Beek en Donk.
30442: KUIJPER, J. - Gemeente Beers.
30441: KUIJPER, J. - Gemeente Berchem.
30440: KUIJPER, J. - Gemeente Bergen op Zoom.
30439: KUIJPER, J. - Gemeente Berkel.
30438: KUIJPER, J. - Gemeente Besoijen.
30436: KUIJPER, J. - Gemeente Bladel.
30432: KUIJPER, J. - Gemeente Escharen.
30431: KUIJPER, J. - Gemeente Etten en Leur.
30430: KUIJPER, J. - Gemeente Gassel.
30429: KUIJPER, J. - Gemeente Erp.
30428: KUIJPER, J. - Gemeente Esch.
30427: KUIJPER, J. - Gemeente Den Dungen.
30426: KUIJPER, J. - Gemeente Eersel.
30425: KUIJPER, J. - Gemeente Drunen.
30424: KUIJPER, J. - Gemeente Diessen.
30422: KUIJPER, J. - Gemeente Dommelen.
30420: KUIJPER, J. - Gemeente Capelle.
30419: KUIJPER, J. - Gemeente Chaam.
30418: KUIJPER, J. - Gemeente Cromvoirt.
30417: KUIJPER, J. - Gemeente Breda.
30415: KUIJPER, J. - Gemeente Almkerk.
30414: KUIJPER, J. - Gemeente Aarle-Rixtel.
30413: KUIJPER, J. - Gemeente Alem.
30412: KUIJPER, J. - Gemeente Andel.
30411: KUIJPER, J. - Gemeente Baarle-Nassau.
30410: KUIJPER, J. - Gemeente Bakel.
30409: KUIJPER, J. - Gemeente Bergeijk.
30408: KUIJPER, J. - Gemeente Berlicum.
30407: KUIJPER, J. - Gemeente Beugen.
30406: KUIJPER, J. - Gemeente Boekel.
30405: KUIJPER, J. - Gemeente Bokhoven.
30404: KUIJPER, J. - Gemeente Borkel en Schaft.
30403: KUIJPER, J. - Gemeente Gemert.
30401: KUIJPER, J. - Gemeente Fijnaart.
30400: KUIJPER, J. - Gemeente Empel.
30399: KUIJPER, J. - Gemeente Engelen.
30398: KUIJPER, J. - Gemeente Dussen.
30396: KUIJPER, J. - Gemeente Emmikhoven.
30395: KUIJPER, J. - Gemeente Dongen.
30394: KUIJPER, J. - Gemeente Drongelen.
30393: KUIJPER, J. - Gemeente Duizel en Steensel.
30392: KUIJPER, J. - Gemeente Dinteloord.
30391: KUIJPER, J. - Gemeente Cuijk.
30390: KUIJPER, J. - Gemeente Deursen.
30389: KUIJPER, J. - Gemeente Dieden.
30388: KUIJPER, J. - Gemeente Budel.
30387: KUIJPER, J. - Gemeente Boxmeer.
30378: KUIJPER, J. - Gemeente Boxmeer.
30375: KUIJPER, J. - Gemeente Besoijen.
30373: KUIJPER, J. - Gemeente Bergen op Zoom.
30372: KUIJPER, J. - Gemeente Berchem.
30371: KUIJPER, J. - Gemeente Beers.
30370: KUIJPER, J. - Gemeente Beek en Donk.
30369: KUIJPER, J. - Gemeente Baardwijk.
30364: KUIJPER, J. - Gemeente Bladel.
30363: KUIJPER, J. - Gemeente Capelle.
30362: KUIJPER, J. - Gemeente Chaam.
30361: KUIJPER, J. - Gemeente Cromvoirt.
30359: KUIJPER, J. - Gemeente Diessen.
30356: KUIJPER, J. - Gemeente Drunen.
30353: KUIJPER, J. - Gemeente Erp.
30352: KUIJPER, J. - Gemeente Esch.
30351: KUIJPER, J. - Gemeente Escharen.
30349: KUIJPER, J. - Gemeente Gassel.
30348: KUIJPER, J. - Gemeente Geertruidenberg.
30345: KUIJPER, J. - Gemeente Giessen.
30342: KUIJPER, J. - Gemeente Goirle.
30340: KUIJPER, J. - Gemeente Haaren.
30339: KUIJPER, J. - Gemeente Halsteren.
30337: KUIJPER, J. - Gemeente Heeswijk.
30335: KUIJPER, J. - Gemeente Herpt.
30331: KUIJPER, J. - Gemeente Huijbergen.
30330: KUIJPER, J. - Gemeente Lierop.
30328: KUIJPER, J. - Gemeente Lith.
30327: KUIJPER, J. - Gemeente Lithoijen.
30325: KUIJPER, J. - Gemeente St. Michiels Gestel.
30323: KUIJPER, J. - Gemeente Nieuwkuik.
30322: KUIJPER, J. - Gemeente Nieuw-Vosmeer.
30320: KUIJPER, J. - Gemeente Nuland.
30319: KUIJPER, J. - Gemeente Nunen.
30318: KUIJPER, J. - Gemeente Oerle.
30317: KUIJPER, J. - Gemeente Oijen.
30315: KUIJPER, J. - Gemeente Oostelbeers.
30311: KUIJPER, J. - Gemeente Raamsdonk.
30309: KUIJPER, J. - Gemeente Reek.
30308: KUIJPER, J. - Gemeente Reusel.
30306: KUIJPER, J. - Gemeente Schaijk.
30303: KUIJPER, J. - Gemeente Sprang.
30297: KUIJPER, J. - Gemeente Velp.
30296: KUIJPER, J. - Gemeente Vessem.
30295: KUIJPER, J. - Gemeente Vlierden.
30293: KUIJPER, J. - Gemeente Vrijhoeven-Capelle.
30289: KUIJPER, J. - Gemeente Waalwijk.
30288: KUIJPER, J. - Gemeente Waspik.
30286: KUIJPER, J. - Gemeente Westerhoven.
30284: KUIJPER, J. - Gemeente Wouw.
30283: KUIJPER, J. - Gemeente Zeeland.
30281: KUIJPER, J. - Gemeente Zes Gehuchten.
30280: KUIJPER, J. - Gemeente Beugen.
30278: KUIJPER, J. - Gemeente Bergeijk.
30277: KUIJPER, J. - Gemeente Bakel.
30275: KUIJPER, J. - Gemeente Andel.
30274: KUIJPER, J. - Gemeente Almkerk.
30271: KUIJPER, J. - Gemeente Boekel.
30269: KUIJPER, J. - Gemeente Borkel en Schaft.
30268: KUIJPER, J. - Gemeente Cuijk.
30267: KUIJPER, J. - Gemeente Deursen.
30266: KUIJPER, J. - Gemeente Dieden.
30263: KUIJPER, J. - Gemeente Drongelen.
30262: KUIJPER, J. - Gemeente Duizel en Steensel.
30259: KUIJPER, J. - Gemeente Emmikhoven.
30258: KUIJPER, J. - Gemeente Empel.
30257: KUIJPER, J. - Gemeente Engelen.
30256: KUIJPER, J. - Gemeente Fijnaart.
30253: KUIJPER, J. - Gemeente Grave.
30252: KUIJPER, J. - Gemeente Haps.
30250: KUIJPER, J. - Gemeente Heesbeen.
30246: KUIJPER, J. - Gemeente Heusden.
30245: KUIJPER, J. - Gemeente Hooge Mierde.
30244: KUIJPER, J. - Gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe.
30241: KUIJPER, J. - Gemeente Leende.
30240: KUIJPER, J. - Gemeente Linden.
30238: KUIJPER, J. - Gemeente Luiksgestel.
30234: KUIJPER, J. - Gemeente Meeuwen.
30232: KUIJPER, J. - Gemeente Moergestel.
30229: KUIJPER, J. - Gemeente Oploo.
30227: KUIJPER, J. - Gemeente Ossendrecht.
30226: KUIJPER, J. - Gemeente Oud- en Nieuw Gastel.
30225: KUIJPER, J. - Gemeente Oudenbosch.
30224: KUIJPER, J. - Gemeente Heusden.
30223: KUIJPER, J. - Gemeente Putte.
30222: KUIJPER, J. - Gemeente Riethoven.
30220: KUIJPER, J. - Gemeente Rucphen.
30219: KUIJPER, J. - Gemeente Rijsbergen.
30218: KUIJPER, J. - Gemeente Rijswijk.
30214: KUIJPER, J. - Gemeente Standdaarbuiten.
30213: KUIJPER, J. - Gemeente Steenbergen.
30210: KUIJPER, J. - Gemeente Terheyden.
30204: KUIJPER, J. - Gemeente Wanroij.
30203: KUIJPER, J. - Gemeente Werkendam.
30202: KUIJPER, J. - Gemeente Wijk en Aalburg.
30201: KUIJPER, J. - Gemeente Willemstad.
30199: KUIJPER, J. - Gemeente Woudrichem.
30198: KUIJPER, J. - Gemeente Zevenbergen.
30192: KUIJPER, J. - Gemeente Brielle.
30191: KUIJPER, J. - Gemeente St. Anna-ter-Muiden.
30190: KUIJPER, J. - Gemeente Opmeer.
30189: KUIJPER, J. - Gemeente St. Maarten.
30188: KUIJPER, J. - Gemeente Zuid-Scharwoude.
30287: KUIJPER, J. - Gemeente De Werken en Sleeuwijk.
22455: KUILE, ENGELBERT HENDRIK TER - De houten torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
30963: KUIPER, A.C. - Anneke. Tweede druk.
30760: KUIPER, A.C. - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool. Vierde druk.
28266: KUIPER, MARCEL - Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. (TMK). 1864.
18296: KUIPER, JOHA E. - Van twee kinderen en de blauwe zee.
15234: KUIPER, A.C. - Duindoorn.
26398: KUIPÉRI, PIJK - 'Het zij'. Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de families Kuipéri en Van Leeuwen.
23240: KUIPERS, JAN J.B. - Moord aan boord van de PSD. Een Zeeuwse triller.
22675: KUIPERS, JAN - Dwaallichten in de Delta. 'Volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens- en merkwaardigheden uit het Zeeuwse'.
20444: KUIPERS ARCHITECT B.N.A., FOEKE - Amsterdam. 1899-1915.
12776: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland.
20455: KUMMER, E. & H. VERHAAR - Over De avonden van Gerard Kornelis van het Reve.
21275: KUNDERA, MILA - Het leven is elders. Vertaald door Jana Beranová.
21274: KUNDERA, MILA - Afscheidswals. Vertaald door Jana Beranová.
22021: KUPPENS, J. - Duppie's avonturen. 21 Delen.
31291: KUSEE, J.W. & P. DE LEEUW - Zaamslag in oude ansichten.
21144: KUSTERS, WIEL - Dagboek.
21077: KUSTERS, WIEL - Oase.
21051: KUSTERS, WIEL - Koninklijke sfinx.
20809: KUSTERS, WIEL - Het leven op stoomschepen.
17163: KUSTERS, WIEL - Mapje met ca. 12 knipsels over Wiel Kusters uit o.a. Vrij Nederland, Haagse Post & De Volkskrant.
5797: KUYLE, A. - Songs of Kalua.
22949: KUYLE, ALBERT - De bries.
10637: KUYLE, ALBERT - Het land van de dorst.
10623: KUYLE, ALBERT - Weerlicht.
10622: KUYLE, ALBERT - Jonas.
27212: KUYLMAN, H.E. - De boerderij.
32525: KUYPER, J. - Gemeente Schoondijke..
29667: KUYPER, ERIC DE - Vrouweneilanden.
28461: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Limburg. Naar officieele bronnen bewerkt.
28460: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Zeeland. Naar officieele bronnen bewerkt.
26241: KUYPER, H.S.S. - In het land van Guido Gezelle. Tweede herziene druk. Met inleiding van Geerten Gossaert.
25922: KUYPER, J. - Gemeente Aagtekerke.
25921: KUYPER, J. - Gemeente Zuiddorpe.
25920: KUYPER, J. - Gemeente Zoutelande.
25919: KUYPER, J. - Gemeente Heinkenszand.
25917: KUYPER, J. - Gemeente Hengstdijk.
25916: KUYPER, J. - Gemeente Aardenburg.
25915: KUYPER, J. - Gemeente Sluis.
25913: KUYPER, J. - Gemeente Boschkapelle.
25911: KUYPER, J. - Gemeente Oostburg.
25910: KUYPER, J. - Gemeente Hoek.
25909: KUYPER, J. - Gemeente Westdorpe.
25908: KUYPER, J. - Gemeente Axel.
25907: KUYPER, J. - Gemeente Zuiddorpe.
25906: KUYPER, J. - Gemeente Stoppeldijk.
25905: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
25902: KUYPER, J. - Gemeente Koewacht.
23114: KUYPER, J. - Kaart van Noord-Holland. Ontworpen en geteekend door J. Kuyper.
23113: KUYPER, J. - Kaart van Nederland. Ontworpen en geteekend door J. Kuyper.
23106: KUYPER, J. - Atlas van Nederland volgens de nieuwe spelregels.
22194: KUYPER, ERIC DE - Map met ca. 17 knipsels over Eric de Kuyper uit o.a. Vrij Nederland, Dagblad De Stem, NRC, PZC & De Volkskrant.
21324: KUYPER, J. - Gemeente Clinge.
18932: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
15362: KUYPER, ERIC DE - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
33763: KUYPER, J. - Gemeente Fort - Bath.
28858: KUYPERS, JULIEN - Herinneringen aan Herman Teirlinck, Nieuw Vlaams Tijdschrift. 21e Jaargang, nummer 2; februari 1968. Pag. 97-103.
25340: KUYPERS, J. & DR. TH DE RONDE - De Nederlandsche letterkunde in beeld.
18852: KUYPERS, JULIEN - Op ruime banen. De opbloei van onze nieuwere letteren en het Vlaamsche tijdschrift 'Van nu en straks' 1893-1901.
15385: KUYPERS, MIEP - De jongste uit het nest.
15384: KUYPERS, MIEP - Patty.
12738: KUYPERS, JULIEN - Aan de waterkant.
12067: KUYPERS, JULIEN - Heer van lembeke rijd aan!
11476: KUYPERS, JEHAN - Rosemarinus.
24247: KVITKA, COLONEL A. - Journal d'un Cosaque du Transbaïkal. Guerre Russo-Japonaise 1904-1905.
31934: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 137 Nederlandsche Zangen met de in gebruik zijnde melodieën en piano-accompagnement. Tweede druk. Grootendeels opnieuw gearrangeerd.
26939: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde.
17228: KYBALOVÁ, LUDMILLA, OLGA HERBENOVÁ & MILENA LAMARO - Das grosse Bilderlexicon der Mode. Vom Altertum bis Gegenwart.
12271: KYBALOVÁ, JANA - European creamware.
18950: KYMPERS, DR. LEOPOLD - Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen.
13210: KYZLASOVA, IRINA (SELECTION AND INTR.) - Russian icons 14th-16th centuries. The History Museum, Moscow.
8646: LAAGLAND, L. = LOUIS PEETERS - Een handgeschreven brief; een gedicht (gedateerd 12 maart 1955); gesigneerde nieuwjaarskaart met gedrukt gedicht; gesigneerde uitnodiging voor tentoonstelling 14 mei 1961.
31616: LAAGLAND, LUDO ( LOUIS PEETERS) - Slechte liekens.
30834: LAAN, DICK - De avonturen van Pinkeltje. Negende druk.
19687: LAAN, K. TER - Van Goor's aardrijkskundig woordenboek van Nederland. Samengesteld door K. ter Laan en anderen.
16977: LAAN, KO VAN DER - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek.
14877: LAAN, K. TER - Andermans wijsheid.
12342: LAAN, DICK - Tarakanner tegen wil en dank.
13363: LAARHOVEN, JAN VAN (VERANTWOORDING) - Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
29219: LAARS, T. VAN DER - De voormalige gemeenten. Het volledige wapen van de voormalige gemeente Kralingen.
29217: LAARS, T. VAN DER - De waterschappen enz. Het volledige wapen van het Dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard.
29215: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche heraldiek. Noord-Holland.
29214: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche heraldiek. De heerlijkheden, enz. Het volledige wapen van het Huis "Te Baak", Havezate in de Graafschap.
29213: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche heraldiek. Historische geslachten. Het volledige wapen van Willem I, Prins van Oranje.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

5/30