Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31861: GUINISIUS, VINCENTIUS (VINCENTII GUINISII LUCENCIS E. SOC. IESU) - Allocutiones Gymnasticae.
15939: (SLAUERHOFF) GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
15930: (SLAUERHOFF) GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
9293: GUISLAIN, ALBERT - Anto-Carte.
23960: GUIZOT-DE WIT, MEVR. - Familieven.
15713: GUNAWAN, DR. BASUKI - Kudéta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 September-Beweging in Indonesië.
18675: GÜRTNER, H. - Portretten van artsen uit de begintijd der photographie.
19834: GUTSCHE, DR. HUGO, DR. W.J. DU P. ERLANK & S.H. EY - Die F.A.K.-volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
32734: GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. Vertaald door J. Slauerhoff en Dr. G.J. Geers.
16681: GYSEGEM, MARC VAN (INL.) - Hermans Schepens.
31924: GYSELEN, BLANKA - Zie den mens. Balladen.
31680: GYSELEN, BLANKA - De Engel werft. Verzen.
31679: GYSELEN, BLANKA - De eeuwige Eva.
31678: GYSELEN, BLANKA - Zie den mens. Balladen.
31677: GYSELEN, BLANKA - In memoriam. Gedichten.
31674: GYSELEN, BLANKA - "En zij vonden het kind". Kerstoverwinningen en legenden.
18138: GYSELYNCK, C.-L. - De vriend der scholieren, of verteller van den jeugdigen leeftijd, ten gebruike der Roomsch-Katholieke Scholen; met wetkundige aanteekeningen, achter elke vertelling waarop zij toepasselijk zijn. Tweede deel, inhoudende vertellingen ter bevordering der goede zeden en opscherping van het verstand. Middelklas. Twintigste Belgische Uitgaaf etc.
33617: GYSELYNCK - Originele foto van Stijn Streuvels aan zijn schrijftafel.
16232: GYSEN, J. (INTROD.) - Jaarboek van het Instituut voor Rijksgediplomeerde Architekten. 1942.
30800: HAšEK, JAROSLAV - Osudy Dobrého Vojáka Svejka.
30008: HAAKMA WAGENAAR, TH. - Het voltooiingsontwerp voor de Sint-Lievens Monstertoren te Zierikzee. In: Historische Monumenten van Schouwen-Duiveland. Pag. 31 t/m 37.
653: HAAN, HILDE DE/IDS HAAGSMA - De Deltawerken. Techniek, politiek, achtergrond.
29725: HAAN, DR. TJAARD W.R. DE (RED) - Volksverhalen uit Oost- en West-Vlaanderen. Samengesteld door Drs. Renaat van der Linden en Prof. Dr. Lieven Cump.
16171: HAAN, DR. J.C. DE & JHR. PROF. DR. P.J. VAN WINTER - Nederlanders over de zeeën. 350 Jaar Nederlandsche Koloniale geschiedenis.
15104: HAAN, DR. TJ.W.R. DE & R.C. HEKKER - Oud-Zandvoort. Bijdragen tot de geschiedenis en de volkskunde van een voormalig vissersdorp.
12875: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een nieuw Carthago.
26869: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de Lage Landen. 4 Delen.
24788: HAAR, B. TER - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
24744: HAAR BZN, B. TER - Sigwalt en Sigridh. Eene Noorse vertelling in Nederlandsche dichtmaat bewerkt naar Felix Dahn.
12683: HAAR, CATHARINA CHRISTINA TER - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche vraagstuk. 1830-1873.
9708: HAAREN, H. VAN - Constant.
11397: HAAREN, H. VAN - Constant.
12213: HAARHAUS, JULIUS R. - Rom. Wanderungen durch die ewige Stadt und ihre Umgebung.
23314: HAAS, GEORGES - A bord du 'Col-Vert'. Une petite croisière dans les Grandes Eaux de la Zélande. Mon Journal 1907.
28271: HAASBROEK, N.D. - Gemma Frisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations.
27010: HAASSE, HELLA - Oeroeg.
31159: HAASSE, HELLA - Een nieuwer testament.
20391: HAASSE, HELLA - Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven.
33025: HABETS, JOS. - Kluizen en kluizenaars in Limburg.
7211: HABETS, JOS. - Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommem, die het in deze gewesten zijn voorgegaan. 2 Dln.
33032: HABETS, JOS. - Beschrijving der voormalige heerlijkeid Nuth. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het Land van Valkenburg.
33031: HABETS, JOS. - Een Valkenburgsch dorp in 1789. Korte beschrijving van het dorp Oirsbeek, zoo als het was op het laatst der vorige eeuw.
33030: HABETS, JOS. - Ordonnantie op de voormalige banken Vleytingen en Lanaken.
33029: HABETS, JOS. & J.L.MEULLENERS - Uit de nagelaten geschriften van wijlen den Zeer Eerw. Heer Jos. habets over wegen en gebouwen uit het Romeinsch tijdperk in het Hertogdom Limburg, door J.L. Meulleners, Pastoor te Heer.
33028: HABETS, JOS. - Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in het Land van Valkenberg.
33024: HABETS, JOS. - Historische beschrijving der kerk van Onze Lieve Vrouw in Maastricht.
33023: HABETS, JOS. - De echtverbintenis van Maria. Een Limburgsch mysteriespel en een legende uit het begin der XVIe eeuw.
33022: HABETS, JOS. - De legende en het leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bisschop van Maastricht, uitgegeven naar een Midden-Nederlandsch handschrift.
33019: HABETS, JOS. - Een viertal oude rechtsdocumenten uit het Hertogdom Limburg. Born, Echt, Weert en Stein.
33018: HABETS, JOS. - De legende van het wonderbare kruis van Riempst bij Maastricht. Naar een oud handschrift.
33016: HABETS, JOS. - Limburgsche wijsdommen. Dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelijk bank- laat- en boschrechten.
33015: HABETS, JOS. - Houthem-Sint-Gerlach en het adelijk vrouwenstift aldaar, eene bijdrage tot de geschiedenis van het voormalig Land van Valkenberg.
33013: HABETS, JOS. - Geschiedenis van het Leenhof en de Leenen van Valkenburg, bevattende een aantal bijzonderheden over de rechtspleging bij die leenen in gebruik en over de heerlijkheden, kasteelen, hoeven, gronden en rechten aan de Heeren van Valkenburg leenroerig, gevolgd door vele bescheiden en bijlagen.
33012: HABETS, JOS. - Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel.
27150: HABETS, DR. ALFRED - Een bijdrage tot de geschiedenis der oude burgerwacht van Tongeren.
16499: HADLAND DAVIS, F. - Mythen en legenden van japan. Voor Nederland bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit. Derde druk.
11588: HAECK, ALBERT - De kerbinders van het Hessenhuis en de Hessennatie. Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse Natie.
13975: HAEGEMAN, MARC - De Anglofilie in het Graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435. Politieke en economische aspecten.
12687: HAEGENDOREN, DR. M. VAN - De ziekte aan de Dijle. De ruimtevrees van de Katholieke Universiteit te Leuven.
12686: HAEGENDOREN, MAURITS VAN - Het geld van de Vlamingen.
12685: HAEGENDOREN, DR. M. VAN - De Vlaamse Beweging nu en morgen. 1. Na honderd dertig jaar; 2. Oogmerken voor morgen.
12684: HAEGENDOREN, DR. M. VAN - Vlaanderen, eisende partij!!!
28752: D'HAEN, CHRISTINE - Duizend-en-drie.
25636: D'HAEN, CHRISTINE - Het schrijverke.
23026: D'HAEN, CHRISTINE - Een brokaten brief.
21053: D'HAEN, CHRISTINE - Schouwtoneel.
14038: D'HAEN, C. - Transcriptie en analyse van enkele handschriften van Guido Gezelle. (vervolg).
12614: D'HAEN, CHRISTINE - Ick sluit van daegh een ring. Gedichten
18867: HAENEN, B.J. - Verkeersavonturen van Jan Klaassen. Tweede druk.
32850: D'HAENENS, ALBERT - Abdijen en begijnhoven van België. Deel 1 en 2.
1242: HAER, D. VAN DER - Ordonnantie en lyste van salaris of loon voor die van het St. Jans of Arbeidersgilde binnen de stad Zierikzee, Gearresteert den 6 September, 1780.
12209: HAES, PAUL DE (TEN GELEIDE) - Scherpenheuvel. Beatam me dicent. Bron van levensmoed en levensvreugde!
4120: HAESAERT, CLARA - Omgekeerde volgorde. Gedichten.
9765: HAESAERTS, PAUL - James Ensor. Woord vooraf door Jean Cassou.
9740: HAESAERTS, PAUL - James Ensor. Einleitung von Wilhelm Hausenstein.
31584: HAESAERTS, LUC ET PAUL - Flandre. Essai sur l'art flamand depuis 1880. L'Impressionisme.
28097: HAESAERTS, LUC & PAUL A.O. - Gustave de Smet.
26128: HAESAERTS, LUC ET PAUL - Flandre. Essai sur l'art flamand depuis 1880. L'Impressionisme.
23320: HAESAERTS, PAUL - Sint-Martens-Latem. Gezegend oord van de Vlaamse kunst.
20931: HAESAERTS, PAUL A.O. - Rik Wouters. 1882-1916.
16014: HAESAERTS, LUC ET PAUL (INTROD.) - Gustave De Smet.
14886: HAESAERTS, PAUL - Lathem-Saint-Martin. Le village élu de l'art flamand.
11640: HAESAERTS, PAUL (INL.) - Gent 50 - 70. Stromingen in de Gentse schilder- en beeldhouwkunst vanaf 1950.
11561: HAESAERTS, LUC ET PAUL (PRÉFACE) - Gustave de Smet.
10309: HAESAERTS, LUC - Jean Milo.
16011: D'HAESE, D. - Vossenoog en Hazepoot. Afgevaardigden der kabouters. Tweede uitgave.
10136: (BOON, L.P.) D'HAESE, ROEL - Penning 'Jan de Lichte'.
9292: HAEST, JULIAAN - Jules van Ael.
16225: HAEST, JULIAAN - Glooiing.
20928: HAFTMANN, WERNER - Gouaches, dessins, aquarelles. Marc Chagall.
14132: HAFTMANN, WERNER A.O. - Metamorfose van het object. Kunst en anti-kunst 1910-1970.
10154: HAFTMANN, WERNER - Paul Klee. Wege bildnerischen Denkes.
8714: HAGELAND, A. VAN (EDITOR) - Reinaard de Vos. Naar het middeleeuwse dierenepos bewerkt en toegelicht.
30955: HAGELAND, A. VAN (BEWERKT DOOR...) - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel.
30169: HAGELAND, ALBERT VAN - Ulenspiegel. Van Ulenspieghels leven.
29542: HAGELSTANGE, RUDOLF - Gesang des Lebens. Das Werk Frans Masereels.
22392: HAGEMAN, E. & J. ROOSE - De Hoop 1911-1991.'Die trouwe houdt en mede bouwt...'
24183: HAGENDOORN, LOUK - Cultuur-conflict en vooroordeel. Essays over de waarneming en betekenis van cultuurverschillen.
25501: HAGENDOREN, ELSA VAN - Illustration on frontwrapper of: De Gemeenschap. 8e jrg. maart 1932. No. 3.
27147: HAGER, WERNER - Barock Architektur.
21795: HAGERAATS, KOOS - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
20498: HAGERAATS, KOOS - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
15144: HAGERS, FREDDY - Connie's Wonderland. De geschiedenis van Madurodam.
25144: HAHN, EMILY - In de Chinese keuken.
9819: HAHN, ALBERT - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hahn.
9818: HAHN JR., ALB. - Caricatuur.
28957: HAHN, ALBERT - Prenten van Alb. Hahn. 1e Bundel. De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
28103: HÁJEK, LUBOR - WERNER FORMAN - Der frühe Japanische Holzschnitt.
31330: HALFWERK, WINANT - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom.
15728: HALL, DR. C.J.J. VAN & C. VAN DE KOPPEL - De landbouw in den Indischen Archipel. Uitgegeven onder redactie van...
30143: HALLEMA, A. - Scheld-, schimp- en spotnamen voorheen en thans.
12434: HALLEMA, A. & J.D. VAN DER WEIDE - Kinderspelen voorheen en thans. Inzonderheid in Nederland.
26762: HALLEN, ERNEST VAN DER - Felix Timmermans.
11100: HALLEN, ERNEST VAN DER - Vertelsels in juni. Verhalen van muziek en dood.
12216: HALLET, JEAN-PIERRE & ALEX PELLE - Pygmy Kitabu.
26897: HALLEZ, L.-J. - Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus. Emblèmes, prières, pratiques pieuses pour chacun des neuf jours qui précèdent la Fète du Sacré Coeur. Avec approbation de Mgr. l'Archevêque de Cambrai.
11841: HALLEZ, A.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Sint-Amands op-Schelde.
25766: HALLWAG - Hallwag Vademecum. Einführung in den graphischen Betrieb.
25150: HALM, PETER - Altdeutsche Kupferstiche. Einführing und Auswahl von...
33094: HALMA, FRANÇOIS - Le grand dictionnaire François & Flamand, Tiré de l'usage & des meilleurs auteurs, par François Halma. Sixième Edition, revue avec soin, corrigée, & considérablement augmentée - Het groot Fransch en Nederduitsch woordenboek, Uit het gebruik, en uit de beste Schrijvers, met behulp van voornaamste Taalkundigen, opgesteld... Zesde Druk, naauwkeurig overgezien, verbeterd, en zeer veel vermeerderd. & Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen, Uit het gebruik, en uit de beste Schrijvers, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld.... Vierde druk, naauwkeurig overgezien, verbeterd, en op nieuw zeer veel vermeerderd. - Dictionnaire Flamand & François etc.
10577: HALST, DR. LEO VAN E.A. - Guido Gezelle herdacht.
16009: HALT, MARIE ROBERT - Wie wil, die kan.
2533: HAM, DR. J. VAN - Prentenboek van Middelburg.
20199: HAM, DR. J. VAN - Harry Mulisch.
14682: HAM, DR. J. VAN - De bewoners van het Dal der Zalmrivier. Een IJslandsche Saga. Vertaald uit het Oud-IJslandsch.
14528: HAM, W.A. VAN - bestuur en rechtspraak te Bergen op Zoom. Vanaf de Middeleeuwen tot de tijd van Napoleon.
13907: HAM, DR. J. VAN & B. LEYNSE - Middelburg in oude ansichten.
27233: HAMELINK, JACQUES - De droom van de poëzie.
33680: HAMELINK, JACQUES - Horror vacui.
9637: HAMELINK, JACQUES - Taalengte.
9636: HAMELINK, JACQUES - Het wandelende woud.
33605: HAMELINK, JACQUES - Stenen voor mijzelf
33606: HAMELINK, JACQUES - De eeuwige dag.
31735: HAMELINK, EDWIN - Terneuzen - zo was het. Ansichtkaarten geselecteerd en van tekst voorzien door Edwin Hamelink.
28817: HAMELINK, EDWIN - Oud Terneuzen vanuit de lucht.
33604: HAMELINK, JACQUES - Ceremoniële en particuliere madrigalen.
23873: HAMELINK, JACQUES - Côte sauvage.
22004: HAMELINK, JACQUES - Finistère.
22003: HAMELINK, JACQUES - Côte sauvage.
22002: HAMELINK, JACQUES - Deze wereld, krom als geld op tien...
26341: HAMERLINCK, R., A. PLUYM, J. THOMAS - Westdorpe. Voor- en tegenspoed van vele jaren.
24844: HAMERLING, ROBERT - Ahasverus te Rome. Gedicht in zes zangen door Robert Hamerling, metrisch overgezet door Dr. W.J.A. Huberts.
13456: HAMERS, N.A. & MR. M.J. VAN 'T KRUIJS & R.F. VULSMA (RED.) - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
24487: HAMILTON, DAVID & ALAIN ROBBE-GRILLET - Dreams of young girls.
24488: HAMILTON, DAVID & ALAIN ROBBE-GRILLET - Sisters.
29255: HAMMACHER, A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
25026: HAMMENECKER, JAN - Bloemlezing uit zijn werk bij gelegenheid van de inwijding der grafkapel tot zijn nagedachtenis opgericht te Westrode 15 augustus 1934.
11843: HAMMENECKER, FR. - Bange oorlogsdagen.
17938: HANA, KEES - Van dier en plant, water en land. Wegwijzer in de natuur in Nederland. Derde druk.
32283: HANDTKE, F. - General-Karte des Schwarzen Meeres mit den karten des Bosporus und der Dardanellenstrasse.
32282: HANDTKE, F. - General-Karte von Afrika. Entworfen und gezeichnet von F. Handtke, nach den neuesten Materialien revidiert und ergäntzt im kartograph. Institut der Verlagshandlung. Masstab: 1:14.5000.000. 54. Auflage.
29169: D'HANE, COMTE - Onderrigting voor de landbouwers, over de ziekte, gemeenlyk bekend onder den naem van St-Antonius-Vuer, welke, sedert eenigen tyd, heerscht onder de Verkens in onderscheiden plaetsen van Oost-Vlaenderen.
17555: HANEVELD, G.T. - Het mirakel van het hart.
15672: HANIFAH, ABU - Tales of a revolution.
20920: HANLO, JAN - Maar en toch.
30853: HANN, DR. J., DR. F. VON HOCHSTETTER & DR. A. POKORNY - Allgemeine Erdkunde. Astronomische und physisiche geographie, Geologie und Biologie. Bearbeitet von... Vierte vermehrte Auflage.
29319: HANNELORE, ROBIN - Modder voor de neushoorns.
19399: HANNELORE, ROBIN - De Kempense brandbrieven.
17239: HANNEMA, DR. D. - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarallen en tekeningen behorende tot de verzameling van de Stichting Hannema-De Stuers Fundatie in het kasteel 't Nijenhuis bij Heino, Overijssel.
12818: HANNEMA, D. (VOORWOORD) - Catalogus van de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen. 1800-1940.
29157: HANNEZ, JEAN - Expansion industrielle & commerciale; maritime & coloniale de La Belgique. Avant-projet de Société Nationale.
9553: HANNON, TH. - Saint-Nicolas. Légende symphonique mimée en 3 actes. Musique de Jan Blockx.
20579: (STREUVELS, STIJN) HANOT, DR. M. - De briefwisseling tussen Albert Verwey en Stijn Streuvels. De geschiedenis van een samenwerking.
14062: HANOT, DR. M. - De beginselen van Albert Verwey's literaire kritiek. Met een bibliografie 'van'en óver'het kritisch werk van Albert Verwey.
28756: HANS, A. - De kindervriend. Nieuwe vertellingen.
8421: HANS, A. - Cassel (Nikolaas Zannekin).
28755: HANS, A. - Op land en zee. Vertellingen voor de jeugd.
28754: HANS, ABRAHAM - Groeninghe of de Slag der Gulden Sporen. Derde druk.
28004: HANS, A. - De Gek van den Molenberg.
27999: HANS, ABRAHAM - Een heldenstrijd of de Kapitein der Boschgeuzen. Oorspronkelijke roman door A. Van Vrijsbeke.
27991: HANS, ABRAHAM - Dienstvaardige overgave. Inleiding Carmen Schepens-Maerten.
27339: HANS, A. - Van de dieren en andere verhalen. & Wat zachtheid en liefde vermogen.
27338: HANS, A. - Langs diepe wegen.
27322: HANS, A. - Hoe Zwartje een Witje werd en andere verhalen. Nieuwe uitgave.
27321: HANS, A. - Jan van Rijswijck aan de jongeren herinnerd.
27316: HANS, A. - Van de dieren en andere verhalen. Nieuwe druk.
27282: HANS, A. - Reinaart De Vos. Vierde druk.
27268: HANS, A. - Reinaart De Vos. Derde druk.
24032: HANS, A. - De kwaadspreekster van Damme.
23949: HANS, A. - Grootvaders bril en andere verhalen.
23948: HANS, A. - Groeninghe of De Slag der Gulden Sporen. Vierde druk.
23947: HANS, A. - Willem Tell. De Zwitsersche volksheld. Tweede uitgave.
23946: HANS, A. - De jongen van Saaftinge.
23693: HANS, A. - Reinaart de Vos. Derde druk.
23343: HANS, A. - Heldenstrijd. Een roman uit den tijd der Boschgeuzen.
19143: HANS, A. E.A. - Beroemde mannen. Nieuwe druk.
17428: HANS, D. - De stad aan de Maas. Herinneringen aan Rotterdam.
17043: HANS, A. - Gelouterd. Verhaal uit den Godsdienstig-Staatkundigen Strijd in Vlaanderen.
16430: HANS, A. - Het Verdronken Land van Saaftinge. Derde druk.
16378: HANS, A. - Robin Hood en de mannen uit het woud.
16377: HANS, A. - Meester Hubert Goffin. Derde druk.
16373: HANS, A. - Meester Hubert Goffin.
33595: HANSOTTE, GEORGES - Inventaire des archives du Conseil Privé de Liège.
33594: HANSOTTE, GEORGES & JEAN PIEYNS - Inventaire analytique de la collection des placards imprimés Liégeois.
25127: HANTON, WILLIAM A. - Automatic weaving.
15093: HARDENBERG, MR. H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
29380: HARDER, DR. J.H. - Naar aanleding van het federaal statuut.
29370: HARDER, DR. J.H. - Waarom naar Vlaanderen? Aan de Nederlandsche jeugd. Met een oproep van Ernest van der Hallen en een lijst van de jeugdherbergen in Vlaanderen.
18591: HARDY, THOMAS - Barbara.
14902: HARKEMA, P.R. - Vught.
30803: HARRADEN, BEATRICE - Voorbijgaande schepen in donkeren nacht. Naar het Engelsch van.. Derde druk.
24029: HARREN, R. (REDACTIE) - 'Strip dossier'' .
31505: HARREWYN, JACOB - La Ville de Bruges - De Stad Brugge.
31504: HARREWYN, JACOB - Castellum de Herent.
20185: HART, MAARTEN 'T - De som van misverstanden. Het lezen van boeken.
30975: HART, MAARTEN 'T - Het psalmenoproer. Roman.
27511: HART, MAARTEN 'T - Het roer kan nog zesmaal om.
26152: HART, MAARTEN 'T - Mapje met ca. 24 knipsels van/over Maarten 't Hart uit o.a. De Volkskrant, NRC, Lezerskrant NBLC, Margriet, BN/De Stem, Zin, VPRO-gids.
25575: HART, MAARTEN 'T - Alleen in de kerk.
23126: HART, MAARTEN 'T - Laatste zomernacht.
21938: HART, HERMAN JACQUES - Verslag der Verloskundige Kliniek aan de Universiteit van Amsterdam over het jaar 1886. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Geneeskunde.
20394: HART, MAARTEN 'T - De vrouw bestaat niet.
17717: HART, MAARTEN 'T - De zaterdagvliegers. Verhalen.
14064: HARTEEL, DR. R. - Het ontstaan der kunst en de voor-historische kunstvormen.
32018: HARTEN, JÜRGEN - Siqueiros/Pollock - Pollock/Siqueiros.
11036: HARTERINK, G.J. - De electrotechniek in de bouwkunde. Handleidng voor architecten, bouwkundig opzichters, uitvoerders, huiseigenaars enz. Vrij bewerkt volgens Elektrotechnische Winke für Architekten und Hausbesitzer von L. Bloch und R. Zaudy.
837: HARTHOORN, P.A. - Honderd Zeeuwse families.
18772: HARTHOORN, P.A. - Rekeningen rentmeesters bewesterschelde: rek I. bourg-oost. inv. nr. 1. anno 1431-32.
18771: HARTHOORN, P.A. - Rekeningen rentmeesters bewesterschelde: rek I. bourg-oost. inv. nr. 18. anno 1444/45.
13844: HARTHOORN, P.A. - Honderd Zeeuwse families.
12922: HARTINGSVELDT, J.C. VAN - 't Reisvaerdig Beveland. Boot en Bus, Tram en Trein op Noord- en Zuid-Beveland.
25014: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
16748: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
13943: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
25820: HARTOG, JAN DE - Hollands Glorie. Roman van de zeesleepvaart.
25632: HARTOG VAN BANDA, LO - Ti-Ta-Tovenaar en het Grobbekuiken.
19583: HARTOG, MR. M.H. - De paardenfokkerij als tak van staatszorg.
19123: HARTOG VAN BANDA, LO - Ti-Ta-Tovenaar en het Grobbekuiken.
10766: HARTOG, P. DEN - Asia selatan dan Asia Timoer (Rentjana ilmoe boemi dan bangsa bangsa).
22819: HARTONG, CORRIE - Danskunst. Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans.
11953: HARTSUYKER, E. - André Volten.
33543: HARVEY, JONATHAN - Brian Ferneyhough.
29975: HASEBROEK, J.P.(JONATHAN) EN ZIJNE ZUSDER ELISABETH - Schetsen en typen.
21199: HASEBROEK, J.P. (UITGEGEVEN DOOR) - Da Costa's Kompleete Dichtwerken. Achtste druk.
10516: HASEBROEK, J.P. (UITGEGEVEN DOOR) - Da Costa's Kompleete Dichtwerken. (Derde druk).
26698: HASKINS, SAM - November Girl.
19313: HASLER, EVELINE - Dropje de heks en Nico Neushoorn.
12119: HASLUCK, PAUL N. - Cycle building and repairing.
17431: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
17823: HAST, HANS VAN DER - Langs Nederlandse orgels. Zeeland, Brabant, Limburg.
32394: HATTINGA - Atlas van Zeeland; Vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, Meetkundig Opgenomen Door De Heeren Hattinga, Geduurende De Jaaren 1744 Tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der Voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. Naar 't Leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardtse Staatsmannen en Zeehelden.
5696: HATTUM, J. VAN - Un an de plus un an de moins.
5693: HATTUM, J. VAN - Mannen en katten. (1e dr.)
20981: HATTUM, J. VAN - Gedichten. Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 9e Jaargang. No. 2 - 1939.
16727: HATTUM, JAC. VAN - Laster. In: Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang. 1937 - No 3.
11044: HATTUM, J. VAN EN E. KREULEN - Miniatuurmotoren voor de modelbouwer.
2809: HATZFELDT, ADOLF VON - Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes. Herausgegeben von Adolf von Hatzfeldt.
19786: HATZFELDT, ADOLF VON - Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes. Herausgegeben von Adolf von Hatzfeldt.
21801: HAUFF, WILHELM - Kalif Storch. Mit farbigen Bildern von Frits Kredel.
18696: HAUFF, WILHELM - Wilh. Hauffs Märchen. Auswahl für die Jugend. Mit 6 Einschalte- und 30 Tetxbildern von Fritz Bergen. Volks-Ausgabe 12. Auflage.
13675: (WALSCHAP, G.) HAUFF, W. - Het koude hart. Een sprookje. Uit het Duitsch vertaald door Gerard Walschap..
23401: HAÜSELMANN, J. - Populaire kleurenleer voor schoolgebruik en zelfonderricht. Naar het Hoogduitsch van J. Häuselmann door Th.M.M. van Grieken.
18310: HAUSENSTEIN, WILHELM - Zwiegesprách über den Don Quijote.
11969: HAUTEKEETE, STEFAAN (INTRODUCTION) - Rik Wouters. De menselijke figuur - La figure humaine - The human figure.
30700: HAVELAAR, JUST - Hildo Krop.
30002: HAVELAAR, JUST (INL.) - Het werk van Frans Masereel. Bevattende één kleur-reproductie en 60 reproducties in wit en zwart. Met een inleiding van Just Havelaar. Tweede druk.
18546: HAVELAAR, JUST - Vincent van Gogh. Vierde druk.
17212: HAVELAAR, JUST - Vincent van Gogh. Tweede herziene druk; vijfde en zesde duizendtal.
15574: HAVELAAR, BERT - Pietje de Bakker of de Kawetter. Namen, plaatsnamen, spotnamen en nog wel wat meer.
13264: HAVELAAR, JUST A. O. - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. 1925-1926.
10316: HAVELAAR, JUST - Joris Minne.
10278: HAVELAAR, JUST (INL.) - Het werk van Frans Masereel. Bevattende één kleur-reproductie en 60 reproducties in wit en zwart. Met een inleiding van Just Havelaar. Tweede druk.
11670: HAVENITH, AUGUSTE - Recherches historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden autrement dite Vicomte de Gand.
18737: HAVERE O.S.B., DOM BRUNO VAN - Het zinnebeeld in de Christelijke kunst. (Deel 1.)
839: HAVERKAMP, OKKE - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen.
22185: HAWTHORNE, N. - Vader vertelt van lang, lang geleden. Naar N. Hawthorne - A wonder book. Vertaald door G.W. Elberts
19126: HAWTHORNE, N. - Vader vertelt weer oude verhalen. Naar N. Hawthorne - A wonder book. Vertaald door G.W. Elberts
17840: HAYEN, WILLEM - Terug naar het land. 1e Deel. Leerboek voor land- en tuinbouw ten gerieve der land- en tuinbouwliefhebbers etc.
17092: HAYES, R.J. - The Chester Beatty Library, Dublin.
7455: HAZART, P. CORNELIUS (S.J.) - Ceremonien vanden Heylighen Dienst der Misse bethoont uyt de H. Schrifture ende de HH. Out-vaders van de eerste 400. ende volghende jaeren. Den derden druck vermeerdert.
6470: (PURGATORY) HAZART, P. CORNELIUS (S.J.) - Het/ VAGHEVYER/ Grondelyck Bevestight/ Uyt De/ H. SCHRIFTURE,/ Ende De/ OUT-VADERS/ Van Alle Eeuwen,/ Met Wederlegginghe van Schrifturen, de/ welcke alle anders-gesinde voorstellen/ om het Vaghevyer te bevechten./ Midtsgaders/ EEN KLEYN TRACTAET/ Van het lesen der HH. Schriften./ Item/ Een Sendbrief/ etc.
13326: HAZELZET, KEES - Rotterdam zoals wij het kenden. Met vele foto's.
33264: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 12; 15 Avril 1930.
33262: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 6; 15 Octobre 1929.
33263: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 10; 15 Février 1930.
33261: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 5; 15 Septembre 1929.
33260: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 4; 15 Août 1929.
33259: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 3; 15 Juillet 1929.
33258: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 2; 15 Juin 1929.
33257: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 1; 15 Mai 1929.
33256: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 12; 15 Avril 1929.
33255: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 10; 15 Février 1929.
33253: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 8; 15 Decembre 1928.
33251: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 6; 15 Octobre 1928.
33244: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 5; 15 Septembre 1928.
33243: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 4; 15 Août 1928.
33242: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 3; 15 Juillet 1928.
33241: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 2; 15 Juin 1928.
33240: (OSTAYEN, PAUL VAN) HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 1; 15 Mai 1928.
13507: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
11964: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
11962: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
27835: HECQ, GAËTAN - Jacques Bretex ou Bretiaus. Le Tournoi de Chauvency. Supplément.
13887: HEDERICH, KARL - Adolf Hitler.
15307: HEDIGER, PROF. DR. H. - Het temmen en dresseren van wilde dieren.
24547: HEE, R. VAN (RED.) - In de voetsporen van Yperman. Heelkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen.
25706: HEEDE, URBAIN VAN DEN - Geschiedenis van Deurle.
6625: HEEMSKERCK, KEES - Goud uit het water. Zeeuwse roman.
17489: HEERDE, G. VAN - Hollanders op de Slavenkust.
17143: HEERESMA, HEERE - Mapje met ca. 7 knipsels e.d. van/over Heere Heeresma uit o.a. De Haagse Post, De Volkskrant, PZC, Elseviers Weekblad & Vrij Nederland. Incl. de magazine-uitgave van 'Een dagje naar het strand'.
17436: HEERINGA, DR. K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche Tijdvak. 1319-1432.
17435: HEERINGA, DR. K. - Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde raden van Zeeland. 1574 (1578) - 1795 (1799).
16070: HEERINGEN, ROBERT M. VAN, PETER A. HENDERIKX & ALEXANDRA MARS (RED.) - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
1532: HEERINGEN, R.M. VAN, A.M. KOLDEWEIJ & A.A.G. GAALMAN - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
14754: HEERKENS, NOR - Kees, de koning der zandbaan.
19828: HEERMA VAN VOSS, DR. A.L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. I. Achtkarspelen. Bewerkt door Dr. A.L. Heerma van Voss.
6495: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
24815: HEEROMA, K. - Reünie van jong-protestantse dichters. Met een inleiding van Dr. K. Heeroma.
28204: HEERS, HENRI DE - Spadacrene, ou Dissertation Physique sur Les Eaux de Spa. Nouvelle Edition revûe, corrigée & augmentée de Notes Historiques & Critiques par Mr. W. Chrouet.
27929: HEERS, HENRI DE - Spadacrene hoc est Fons Spadanus, Accuratissime descriptus, Acidulasque bibendi modus, & medicamina oxypotis necessaria. Ut et Observationes Medicae Oppido rarae in Spa & Leodii animadversae, cum Medicamentis aliquot selectis, & ut volunt secretis. Editio Novissima, prioribus emendatior cum Indice.
12269: HEES, DRS. P. VA N & DR. G. PUCHINGER - Briefwisseling Gerretson-Geyl.
32690: (STREUVELS, STIJN) HEGENSCHEIDT, ALFRED - Stijn Streuvels en Lenteleven.
15960: HEGER, SYBRAND - De pastorie van dominé Turner.
18327: HEGGEN, NORA - De avontuurlijke sprookjesreis van Koen den Zanger.
13139: HEIDA, MARTEN E.A - Zannekin. Jaarboek 3. 1980-1981.
31615: HEIDE, WILLY VAN DER - Nummer negen seint New-York. Derde druk.
31612: HEIDE, WILLY VAN DER - Pyjama-rel in Panama. Derde druk.
31611: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Tweede druk.
31610: HEIDE, WILLY VAN DER - Kabaal om een varkensleren koffer. Tweede druk.
31609: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon. Zesde druk.
31607: HEIDE, WILLY VAN DER - Een speurtocht door Noord-Afrika. Vierde druk.
31606: HEIDE, WILLY VAN DER - Hoog spel in Hong-Kong. Tweede druk.
31605: HEIDE, WILLY VAN DER - Een motorboot voor een drijvend flesje. Tweede druk.
31604: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot.
31602: HEIDE, WILLY VAN DER - Heibel in Honoloeloe. Tweede druk.
31601: HEIDE, WILLY VAN DER - Bombarie om een bunker. Tweede druk.
31599: HEIDE, WILLY VAN DER - Een klopjacht op een kapitein. Derde druk.
31595: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba.
31013: HEIDE, WILLY VAN DER - Avonturen in de Stille Zuidzee. Vijfde druk.
31011: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 2e druk.
31009: HEIDE, WILLY VAN DER - Een overval in de lucht. Zesde druk.
15970: HEIDE, A. VAN DE - Heidejongens.
17837: HEIDEMA, L.IR., J. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen. Vijfde, herziene druk.
19614: HEIDENDAL, FELIX - Felix Timmermans vertelt...
13401: HEIDT, A.M. - Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven.
26944: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag. 1966-2003.
28138: HEIJE, J.P. - Al de volksdichten. II.
27838: HEIJE, J.P. - Kinderliederen. Woorden van J.P. Heije. Zangwijzen van J.G. Bastiaans, J.G. Bertelman, J.B. van Bree, George H. Broekhuijzen Jr., A. ten cate, K.A. Craeijvanger, David Koning, W. Smits, J.J.H. Verhulst, J.J. Viotta, J.W. Wilms en L. van der Wulp. Vierde druk.
14302: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
12864: HEIJKOOP, COR - Sleepvaart en berging om de zuid.
28113: HEIJKOOP, COR - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
20071: HEIJKOOP, C. - Maritiem Zeeland op de grens van land en water. 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld.
27621: HEIJMAN, DR. T. - Herinnering aan de opening van het raadhuis van Dinther. 24 april 1939.
25045: HEIJNINGEN BOSCH, M. VAN - De kleine kindervriend met plaatjes. Verbeterde Uitgave - Eerste druk.
25044: HEIJNINGEN BOSCH, M. VAN - De kleine kindervriend, veen schoolboekje voor jonge kinderen. Acht en Vijftigste druk.
17943: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17942: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17941: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17932: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
17927: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
14675: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - In de duinen.
12787: HEIMANS, E. & R. SCHUILING - Nederlandsche landschappen geschetst door... Handleiding bij de Aardrijkskundige Wandplaten van Nederland, door R. Schuiling en J.M. de Feijter. V. Aan de Wester-Schelde door R. Schuiling.
24685: HEIMBURG, W(ILHELMINA). - Woudbloemen. Naar het Hoogduitsch van W. Heimburg. Goedk. uitgaaf.
31089: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN (EINDREDACTIE) - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
29604: HEINE, HEINRICH - Les Dieux en exil. Traduction de A. Coeuroy.
21114: HEINE, HEINRICH - Ideeën. Het boek Le Grand. Vertaald door Nico van Suchtelen.
21109: HEINE, HEINRICH - Het boek Legrand.
20855: HEINE, HEINRICH - Het boek Legrand. Vertaald door Koos Schuur.
14167: HEINE, HEINRICH - Florentinische Nächte.
10689: HEINE, HEINRICH - Das Buch der Lieder.
15075: HEININGEN, H. VAN - De historie van het Land van Maas en Waal.
29497: HEINS, A. - Landelijke woningen naar traditioneele Vlaamsche type. Platenverzameling.
13803: HEINS (H.E. BEUNKE) - Uit het Walcherse boerenleven.
10338: HEINS, ARMAND - Kunstschilder Gustaaf den Duyts. 1850 -1897. Inleiding en biographische aanteekeningen door Oscar Roelandts.
29343: HEIREMAN S.J., K. - Alosti in Flandria anno M°CCC°LXXIII. Dionysius Van Rijkel: Speculum conversionis peccatorum. Pseudo-Augustinus: Manuale de salute sive aspiratione animae ad deum. Aeneas Silvius Piccolomini: De duobus amantibus. Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1473.
18464: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
8644: HELDERENBERG, GERY - Kerstbrevier.
7111: HELDERENBERG, GERY - Het gasthuis.
31819: HELDERENBERG, GERY - Pentaphonium.
31817: HELDERENBERG, GERY - Bomen op Ronkenburg.
31701: HELDERENBERG, GERY - Legende der heiligen.
24792: HELEEN - Dappere Hans.
25049: HELGE, J.E. - Schetsen van delfstoffen. Zevende druk.
18160: HÉLIER-MALAURIE, MME. - Les enfants et les bêtes. Premier livre de lecture courante.
16843: HÉLION, JEAN - They shall not have me (Ils ne m'auront pas). The Capture, Forced Labour, and Escape of a French Prisoner of War.
30813: HELLEMANS JR., R. - Edel metaal. Drie novellen.
11848: HELLENS, FRANZ - 'Chateaux'. Visite à Beaulieu.
29577: HELLENS, FRANZ - En ville morte. Les scories.
8730: HELLINGA, W. GS - Van den Vos Reynaerde.
29515: HELLINGA, DR. W. GS. - Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500.
16396: HELLINGA, PROF. DR. W. GS. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
15202: HELLINGA-ZWART, T. - Vertelselboek voor winteravonden. Een avontuur van Frans.
30895: HELLWALD, F. VON - Au Pôle Nord. Voyages au pays des glaces. Édition française par Charles Baye. Dédié à M. A.E. Nordenskiöld.
7378: HELMAN, ALBERT - Ratten.
5706: HELMAN, ALBERT - Het euvel Gods.
33039: HELMAN, ALBERT - Wereldkind. In: De Groene Amsterdammer. Kerstnummer 1929. Pagina 14 t/m 18.
21069: HELMAN, ALBERT - Het vlas en de beuk (een ware fabel).
16448: HELMAN, ALBERT - Wij en de literatuur.
10612: HELMAN, ALBERT - Serenitas. Roman.
10956: HELMER, G.J. - Den gheestelijcken nachtegael.
28198: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie in zes zangen. Negende druk.
13149: HELTEN, W.L. VAN - W.L. van Helten - Tekstcritiek op Rein. I, den Theoph. enz. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Vijfde jaargang, 1885. Pag. 245-273.
19668: HELWIG HIST. DRS., W.L. - De Katholieke kerk in de loop der eeuwen. Een historisch overzicht geïllustreerd met 100 foto's verzorgd door B. Reith.
28764: HEMELDONCK, EM. VAN - Legenden.
28763: HEMELDONCK, E. VAN - Maria, mijn kind.
28762: HEMELDONCK, EM. VAN - De Cleyne Keyser. Roman.
28759: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek.
23890: HEMELDONCK, EM. VAN - Land van belofte. Roman.
23432: HEMELDONCK, EM. VAN - Twee gesigneerde brieven + bijbehorende enveloppen.
19433: HEMELDONCK, EMIEL VAN - Moeder Greta.
19432: HEMELDONCK, EMIEL VAN - Dorp in de hei. Geert en Greta.
12148: HEMELDONCK, E. VAN - Legenden.
11359: HEMELDONCK, EM. VAN - Legenden.
22884: HEMELRIJCK, M. VAN - De Vlaamse krijgsbouwkunde.
14841: HEMELRIJCK, M. VAN - De Vlaamse krijgsbouwkunde.
17094: HEMELS, PROF. DR. J.M.H.J & DRS. F. BOERSMA - In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici.
9797: HEMESSEN SR., O.C. VAN - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen.
17671: HEMMER GUDME, PETER DE - Finland. Land van leed en heldendom. Geautoriseerde vertaling van dr. Annie Posthumus. Derde druk.
4229: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Knipselmap Kristien Hemmerechts.
25181: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Weerberichten. Verhalen.
10685: HEMMERECHTS, KRISTIEN - De tuin der onschuldigen.
31566: HEMMINGA, M.A. (REDACTIE) - Deltalandschap. Natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch perspectief.
16668: HEMMINK, GERT JAN - Hugo Claus. Een vluchtige schets.
11315: HÉMON, LOUIS - Maria Chapdelaine. Récit du Canada Français.
27685: HEN, PROF. DR. F.J. DE - Het muziekleven in België.
5459: HENDERIKX, DRS. P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
9595: HENDRICKX, F. (RED.) - De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde. 1084-1984.
14330: HENDRICKX, JOS - Albert van Dyck. Tekenaar. Met inleiding van Johan Fleerackers.
22410: HENDRIKSE, MAX G.P.A. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 15.
22533: HENGEL, DRS. C.G. VAN DEN E.A. - Op weg naar 100 jaar Rabobank Leusden.
29836: HENNEUSE, ARMAND - Petits ecrits.
23346: HENNIN, Q. - Oorsprongh van de Kercke van Laken, ofte d'Eerste Zegen-teeckenen der Christene Waepenen onder den Keyser Arnulphus, Koningh van Beyeren, glorieuselijck over 800. Iaeren in dese Nederlanden behaelt door de Nederlaege der Noordmannen, Opgeregt Ter-eeren van d'Alder-heylighste Moeder Godts Maria in Laken. Begraef-plaets van den Roemruchtighsten Veldt-Oversten Hugo.
22130: HENOT, HERMAN - Sagen uit de Kempen. Opgeteekend door Herman Henot.
22131: HENOT, HERMAN - Kaatje de vondeling en andere vertelsels. Opgeteekend door Herman Henot.
22587: HENOT, A. - Wondersprookjes uit Haspengouw.
22132: HENOT, HERMAN - Het tooverbeursje en andere sprookjes. Opgeteekend door Herman Henot.
20529: HENRARD, PROF. DR. R. - Menno ter Braak.
28407: HENRION, PAUL - Une part de bonheur. Romance.
28406: HENRION, PAUL - Dieu et ma mère. Romance.
3792: HENRY, B. - Oost west, weg best.
33897: HENRY, BERNARD - De bres!.
25836: HENRY, FRANÇOISE - Het Boek of Kells. Met een toelichting door Françoise Henry.
22522: HENS, H. E.A. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch. Transcriptie, annotatie en inleiding van H. Hens, H. van Bavel, etc.
10738: HENSELMANS, JAN - De architectuur van het moderne landhuis.
10682: HENSEN, HERWIG - Geworpen in deze wereld.
8869: HERAIN, FANNY (MME TILMAN) - Verhalen voor kinderen. Naar het fransch van Emile Leclercq.
13888: HERALDICUS - Lijf- en wapenspreuken van het Vorstelijk Huis, van den Nederlandschen Adel, van beroemde nederlanders en buitelanders enz. Bijeengebracht, vertaald, en met opgave van verdere aantekeningen voorzien door ...
32006: HERCK, DR. J. VAN - Het passie-retabel van Geel.
9822: HERCKENRATH, ANTOON - Tien reproducties van houtgravures, met inleiding van Frans Verstreken.
27248: HERCKENRATH, ADOLF - Van licht en schaduw.
10672: HERCKENRATH, AD. - Maandkalender.
3911: HERCKENRODE, W. VAN (= PAUL HAEVEN) - Ecce homo. Verzamelde gedichten.
27830: HERCKENRODE, BARON J.S.F.J.L DE - Fragment Généalogique concernant la branche de la Famille d'Arschot dite De Dieve de Rotselaer.
9593: HERESWITHA O.S.S.J., Z.M. - De Heilig-Grafpriorij te Turnhout 1662-1962.
31663: HERGÉ - De guitenstreken van Kwik en Flupke. 4de reeks.
31662: HERGÉ - De guitenstreken van Kwik en Flupke. 7de reeks.
27054: HERGÉ - De geheimzinnige ster..
27053: HERGÉ - De schat van Scharlaken Rackham.
31543: HÉRICART DE THURY, M. LE VICOMTE - Rapport fait a la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, au nom du Comité des Arts Mécaniques, sur l'Établissement de l'Lithoglyptique de M. Vallin, Entrepreneur lithoglypte de l'intendance du Garde-Meuble de la Couronne.
29984: HÉRISSON - Carte routière de l'Europe, divisée en six principaux états. Suivant les derniers traités de paix pour l'instruction de la jeunesse par Hérisson, Geographe.
10883: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong gevolgd door wat nederland niet op de televisie mocht zien.
8726: HERMANS, W.F. - Focqenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
5722: HERMANS, W.F. - Wat betekent Van Schendel voor de jongere generatie? In: Criterium. October 1946. No.13. Pag. 679-688.
5718: HERMANS, W.F. - De woeste wandeling. Een scenario.
5709: HERMANS, RUDI - Terug naar Törökbálint. Novelle.
3552: HERMANS, WARD - Apocalypsis. Tweede privé uitgave.
32349: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Lezen & Schrijven.
31739: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Filip's sonatine. Homme´s hoest. Geyerstein´s dynamiek. De zegelring.
31106: HERMANS, WILLEM FREDERIK & MULTATULI - De raadselachtige Multatuli. & Max Havelaar. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans.
30734: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand. Novellen.
30649: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Drie melodrama's. Conserve. De Leproos van Molokaï. Hermans is hier geweest.
30648: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De tranen der acacia's. Tweede druk.
30647: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Conserve. Roman.
27228: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Hollywood.
27171: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Fotobiografie.
23922: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Nooit meer slapen.
22864: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De God denkbaar Denkbaar de God.
21827: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Focqenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
21607: HERMANS, HANS - Hoe Nederland groeide. Anderhalve eeuw bodemwinning en bodemverbetering.
20452: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Paranoia.
20448: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De God denkbaar Denkbaar de God.
20446: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Van Wittgenstein tot Weinreb. Het sadistische universum 2.
20445: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
20442: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Boze brieven van Bijkaart.
20440: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong.
20432: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De liefde tussen mens en kat.
20430: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Dinky Toys.
20426: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Preambule - Manuscript in een kliniek gevonden.
20423: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Uit talloos veel miljoenen.
20421: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Vijf verhalen.
20403: HERMANS, W.F. - Raster V/2 zomer 1971. Themanummer W.F. Hermans.
20314: HERMANS, W.F. / SCHRIJVER DEZES - Het evangelie van O. Dapper dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
19833: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Mandarijnen op zwavelzuur. Tweede druk / herzien / uitgebreid.
33293: HERMANS, W.F. - Map met ca. 11 knipsels van & over W.F. Hermans uit o.a. De Volkskrant & Vonk, PZC, Lezerskrant (1978), BN/De Stem.
15977: HERMANS, W.F. - Van Wittgenstein tot Weinreb. In: Soma 9. September 1970. Pag. 18-19.
15582: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
15426: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Het sadistische universum.
15424: HERMANS, W.F. - Fragmenten uit 'Conserve'. In: Criterium. Nummer 1. Jaargang 1945-1946. Pag. 6-24.
15371: HERMANS, W.F. - Relikwieën en documenten. Een toespraak.
15312: HERMANS, WILLEM FREDERIK . - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
12689: HERMANS, WARD - Het boek der stoute waarheden. West-Europeesche perspectieven.
10876: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
10875: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een wonderkind of een total loss.
10874: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Naar Magnitogorsk.
10620: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's van Willem Frederik Hermans.
10616: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Sterfboek. Een verzameling artikelen over Willem Frederik Hemans onder redactie van Tonnie Luiken.
25491: HERMIS, KEES - Vrijgesproken.
31043: HERODOTUS - Zeer korte verhalen. Vertaald door Gerard Koolschijn.
9860: HERREMAN, RAYMOND - De minnaars gevolgd door Het wit papier en Art poétique.
7858: (MINNE, RICHARD) HERREMAN, RAYMOND EN RICHARD MINNE - Album 1944.
23880: HERREMAN, RAYMOND - De minnaars gevolgd door Het wit papier en Art poétique.
19554: (LAMPO, HUBERT) HERREMAN, RAYMOND, RICHARD MINNE, HUBERT LAMPO & RIK DE VOS - Standpunten in de literatuur.
1280: HERREMAN, RAYMOND - De minnaars gevolgd door Het wit papier en Art poétique.
11257: HERREMAN, RAYMOND E.A - Gedenkboek Lode Zielens. 1901-1944.
10698: HERREMAN, RAYMOND - De roos van Jericho. Verzen.
10697: HERREMAN, RAYMOND - Het helder gelaat.
31841: HERREWEGHEN, HUBERT VAN - Korf en trog een jaargang.
29980: HERREWEGHEN, HUBERT VAN - Zwart lam - een jaargang.
27945: HERREWEGHEN, HUBERT VAN - Twee patrijzen.
26188: HERTMANS, STEFAN - Lucht in lucht. Acht gedichten bij werk van Panamarenko.
18306: HERTOGHS, ANTOON - Vertellingen voor kinderen.
18304: HERTWIG, ROBERT - 'De sprookjesboom.' Nieuwste sprookjesschat.
18303: HERTWIG, ROBERT - 'Er was eens....' Nieuwste sprookjesschat.
31888: HERWAARDEN, DR. J. VAN (RED.) - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostella.
17827: HERWAARDEN, DR. J. VAN - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostella.
17726: HERZBERG, JUDITH - Dat het 's ochtends ochtend wordt. De deur stond open. Twee toneelstukken.
17146: HERZBERG, JUDITH - Mapje met ca. 17 knipsels van/over Judith Herzberg uit o.a. De Volkskrant, De Tijd, Avenue & Vrij Nederland.
10856: HERZBERG, JUDTIH - Een goed hoofd.
25109: HERZOG, RUDOLF - Die Nibelungen. Des Heldenliedes beide Teile neu erzählt.
11764: HERZOGENRATH, WULF & PAVEL LISKA - Arthur Segal. 1875-1944.
13992: HESLINGA, M.W. - De watersnood op Schouwen-Duiveland.
24592: HESPER-SMIT, MARIAN, JOHNY VAN DEN HEUVEL, W.G. JA - Mijn liefste vertelselboek. Verhaaktjes, versjes en voordrachtjes.
32755: HESS, THOMAS B. - Barnett Newman.
21178: HESSE, HERMANN - Kleine Betrachtungen. Sechs Aufsätze.
21169: HESSE, HERMANN - Gertrud. Roman.
32847: HESSELINK, H.G. - Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen. 1887-1949.
14658: LA HETRAIE - La chasse. Vénerie - Fauconnerie. Suivi de Notices et d'un vocabulaire général des termes de la chasse du cerf. Préface de Paul Vialar.
30185: HETTEMA JR., H. - H.B.S.-uitgaaf van de historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis. Dertiende herziene en vermeerderde druk.
15468: HETTEMA JR., H. - Bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842-1852.
17969: HEUKELS, H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. Tiende verbeterde en vermeerderde druk.
13092: HEURCK, EMILE H. VAN - De Vlaamsche volksboeken in het Nederlandsch vertaald door Drs. J. Truyts.
9421: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en Gestichten van Delft en Delfland, Mitsgaders van 'SGravenhage; Of Beschrijving van de Kerken, Kloosters, Godshuizen, en vordere Geestelijke Gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht: benevens een verhaal van haare onkomsten, wisselvalligheden, Oversten: vorders van de Geleerde mannen die te Delft of onder Delfland gebooren zijn. Etc... Uyt het Latijn vertaald, en met Aantekeningen opgehelderd Door H.V.R. Met Koopere Platen.
25399: HEUVEL, PETRA E. VAN DEN - Koninklijke paarden. FPS 110 jaar.
20840: HEUVEL, PAUL VAN DEN & PIET SIMONS (REDACTIE) - Jan Hendrik Leopold (1865-1925).
10811: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
28290: HEUVELINK, J. - Triangulation du Royaume des Pays-Bas. (Rijksdriehoeksmeting.) Observations et compensations des directions azimutales entre les stations primaires du premier et du deuxième groupe de triangles. & Observations et compensations des directions azimutales entre les stations primaires du troisième groupe de triangles. Observations des points complémentaires. Résultatts finaux.
17095: HEWITT, GRAILY - Lettering for students and craftsmen.
32546: HEY, WILH. - Fünfzig Fabeln für Kinder von Wilh. Hey. In Bildern, gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange.
1634: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indië.
16413: HEYDEN, J.H. V.D. - Verwoesting van New-York. Een spannend verhaal voor jongens.
32002: HEYDRICH, PROF. DR. M. & DR. W. FRÖHLICH - Plastik der Primitiven.
20851: HEYENS, HUGO - Portret van Guido Gezelle.
20777: HEYENS, HUGO - Portret van Anton van Wilderode met eronder tekst van de auteur gedrukt in handschrift.
12452: HEYERDAHL, THOR - Aku-Aku. Het mysterie van Paaseiland.
20907: HEYMAN, CARLO - Mergtekens.
20045: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz.
17867: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN - Moeder Anna en hare kindertjes, een schoolboekje. II. Achttiende druk.
29381: HEYSE, TH - Le Procès de l'Activisme.
28427: HEYSE, PAUL - De verloren zoon. Naar Paul Heyse door J. Verbruggen. Met een inleiding van Lambrecht Lambrechts.
23132: HEYSE, JAN - Sinterklaas Opzeg-rijmpjes. Met een toelichting van Saskia de Bodt.
33893: HEYSE, JAN - Pinksterkermis.
29681: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-Kerk te 's-Hertogenbosch.
30992: HICHTUM, N. VAN - Koenraad en de ooievaar. Tweede druk.
31346: HICHTUM, N. VAN (VERZAMELD DOOR) - De gaven van den Zee-Koning. Sprookjes en vertellingen uit de Landen der Middernachtzon.
30993: HICHTUM, N. VAN - De twee menschen.
30991: HICHTUM, N. VAN - De gouden appelen.
30988: HICHTUM, NIENKE VAN - De feeënring. Sprookjes en vertellingen verzameld door Nienke van Hichtum
28988: HICHTUM, NIENKE VAN - Het betoverde bos. Sprookjes en vertellingen verzameld door Nienke van Hichtum.
28987: HICHTUM, NIENKE VAN - Vijf in één handschoen. Sprookjes en vertellingen verzameld door Nienke van Hichtum.
28986: HICHTUM, NIENKE VAN - De feeënring. Sprookjes en vertellingen verzameld door Nienke van Hichtum
28985: HICHTUM, NIENKE VAN - De prinses en de vuurvogel. Sprookjes en vertellingen verzameld door Nienke van Hichtum
28984: HICHTUM, N. VAN - Kleine Moek van Wilhelm Hauff. Naverteld door Nienke van Hichtum.
28983: HICHTUM, N. VAN - De wonderbare geschiedenis van Dwerg Neus van Wilhelm Hauff. Naverteld door Nienke van Hichtum.
28982: HICHTUM, N. VAN - De herberg in het Spessartwoud van Wilhelm Hauff. Naverteld door Nienke van Hichtum.
24596: HICHTUM, NIENKE VAN (VERZAMELD DOOR) - Het groot vertelselboek. (Tweede druk).
23487: HICHTUM, NIENKE VAN - Vertellingen uit de duizend en éen nacht. Bewerkt door Nienke van Hichtum. Derde druk.
23480: HICHTUM, N. VAN - De geschiedenis van den kleinen Eskimo Kudlago.
21692: HICHTUM, NIENKE VAN - Aladdin en de wonderlamp en andere sprookjes uit de Vertellingen uit de 1001 Nacht. Bewerkt door Nienke van Hichtum. Derde druk.
16709: HICHTUM, N. VAN - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het Duitsch van Eduard Möricke.
15561: HICHTUM, N. VAN - Kajakmannen. Groenlandsche avonturen. Naverteld door N. van Hichtum. Tweede druk.
15556: HICHTUM, N. VAN - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago. Derde druk.
12339: HICHTUM, N. VAN - Vertellingen uit de duizend en éen nacht. Voor Nederland bewerkt door N. van Hichtum.
11267: HICHTUM, N. VAN - Sprookjes uit verre landen. Naverteld door N. van Hichtum.
15563: HIDDING, JOHAN - Gevecht in de rimboe.
15562: HIDDING, JOHAN - Speurtocht naar vermisten.
18823: HIEL, EMANUEL - Arme moeder, milde moeder.
13080: HIJLKEMA, RIET - Costumes nationaux en Hollande.
13576: HILDEBRAND, P. - Le martyr Georges de Geel et les debuts de la Mission du Congo (1645-1652). Préface sw S. Exx. Mgr. J. Dellepiane.
20068: HILDEBRAND - Camera obscura. Nieuwe, goedkoope uitgaaf.
17257: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. 2e, geheel herziene druk.
16391: HILDEBRAND, A.D. - Reinaart de Vos. Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard. 1e-4e duizendtal.
15571: HILDEBRAND, A.D. - Harry en Kwartje op aarde.
15570: HILDEBRAND, A.D. - Bibo het wonderkonijn.
15569: HILDEBRAND, A.D. - Soebkad en de juwelenschat.
15568: HILDEBRAND, A.D. - Harry en Kwartje in de ruimte.
15566: HILDEBRAND, A.D. - Wolle Wasbeer.
15565: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor den Prins. Beleg en ontzet van Leiden.
11440: HILDEBRAND - Camera obscura.
9128: HILDEBRANDT, MARIE - Hoe de Wortelman aan zijn Vrouwtje kwam.
30762: HILDEBRANDT, MARIE - Moeder de Gans. Baker- en kinderrijmpjes.
29855: HILDEBRANDT, MARIE - Mapje en Papje in het Hazenbosch.
19269: HILDEBRANDT, MARIE - Uit het land van Dickens. Vrij naar Jérome Doucet.
13784: HILDEBRANDT, ADOLF MATTHIAS - Wappenfibel. Handbuch der Heraldik.
32276: HILL, M.D., J.H. - Astral Worship.
25070: HILLEBRAND, SUSANN & IRMGARD JOHANSSON - Charlotte - Salome - Veronica. Transvestiten.
32272: HILLEGEER, J. - Leven van den gelukzaligen Joannes Berchmans. Derde uitgaaf.
28252: HILLEGEER, J. - Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes. Geneesmiddel voor alle ziekten. Nieuwe Uitgaaf.
16888: HILLEGEER, J. - Leven van den gelukzaligen Joannes Berchmans. Derde uitgaaf.
23799: HILLENIUS, DICK - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid. Gedichten.
20815: HILLENIUS, DICK - De onrust bewaren. Gedichten.
25151: HILLIER, MAY - Puppen und Puppenmacher.
19694: HILPISH O.S.B., DR. STEPHAN - Benedictus. Tekst van Dr. Stephan Hilpish O.S.B. Nederlandse bewerking van Daniel de Lange.
17596: HILST, M. VAN DER - De tempelwachter van Plamboen.
10765: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Geïllustreerd handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel, naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied bewerkt.
29113: HINSTORFF, CARL AUGUST - Kulturgeschichtliches im "Roman de l'escoufle" und im "Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole". Ein Beitrag zur Erklärung der beiden Romane. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philospophischen Doctorwürde an der Universität Heidelberg.
32880: HINZELIN, EMILE - Les animaux historiques. Illustrations de Benjamin Rabier.
29272: HIRAM - Lettres d'un rationaliste a Mgr. Dechamps, Archevêque de malines.
29286: HIRSCH, B. - Die Fabrikation der künstlichen Mineralwasser und anderer moussirender Geträncke.
32908: HIS, EDUUARD - Chronik der Familie Ochs genannt His.
32316: HIS, WILHELM A.O. - Handatlas der Anatomie des Menschen in 750 theils farbigen Abbildungen mit Text. Mit Unterstützung von Wilhelm His. Bearbeitet von Werner Spalteholz. & Dr. E. Zuckerkandl - Atlas der Topographischen Anatomie des Menschen. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1904.
33132: HITLER, ADOLF - Rede van de Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
32945: HITLER, A. EN J. GOEBBELS - De kunst van het liegen.
16837: HITLER, ADOLF - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal Socialistische Revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 Januari 1941.
18029: HOCKS, ELSE - Paus Adriaan VI. De paus uit de Nederlanden. Geautoriseerde bewerking door W. Jurgens.
7375: HOECK S.J., F. VAN - Schets van de geschiedenis der Jezuieten in Nederland.
28545: HOECKX, C.P.J. E.A. (RED.) - Den iechtetrekker I. Jaarboek 1982 van de Heemkundekring Huijbergen.
22969: HOEDEKENSKERKE, JORIS VAN - Alle treinen rijden naar Zeeland.
17876: HOEFNAGEL, K. - De vleeschkeuringswet in de practijk.
16174: HOEK, ROB VAN - Walcheren. Weidse stranden, vruchtbare akkers, bewogen geschiedenis.
27420: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (REDACTIE) - De archieven in Amsterdam. With English summary.
25494: HOEK, MR. W. VAN DEN - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koninklijke Marechaussee.
22739: HOEK, S. VAN - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken Watervloed tusschen den XIVden en XVden van Louwmaand des jaars MDCCCVIII.
16564: HOEK, GERARD H. - Zuid-Afrika. Land van mogelijkheden en contrasten.
19137: HOEKSEMA, DAAN - Wat Daan Hoeksema als kleuter knutselde. Naar gegevens uit zijn oude plakschriften.
6642: HOEKSTRA, ARIE - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
14085: HOEKSTRA, HAN H. - Over Jan Campert.
18031: HOENSBROECH, GRAAF VON - Het Pausdom in zijne werkzaamheid op maatschappelijk en geestelijk gebied.
32011: HOET, JAN A.O. - Documenta IX. Essays - Biographien. etc. 3 Volumes.
22757: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch Lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Tweede, verbeterde en vermeerderde, druk.
14177: HOET, JAN A.O. - Aktuele kunst in België. Inzicht/overzicht - Overzicht/inzicht.
14176: HOET, JAN A.O. - 'Kunst in Europa na '68.'
11946: HOET, JAN A.O. - Jos Verdegem. Retrospectieve 25 februari - 17 april 1977.
23214: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van Satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
17997: HOEVEN, C. VAN DER - 'Laat de kinderkens tot mij komen.' Handboek voor het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school.
17870: HOEVEN, A. VAN DER - De beginselen der Fransche Taal. Gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen door A. van der Hoeven, Instituteur te Hoorn. Tweede stukje. Zevende druk.
16986: HOEVEN LEONHARD, L.M.C. VAN DER - Antar. Een oud-Arabisch epos.
14911: HOEVEN, G.G. VAN DER - Geschiedenis der vesting Breda.
4906: HOEWAER, TRUDO - Fata Morgana. Gedichten.
4573: HOEWAER, TRUDO - Pastorale. Gedichten.
28768: HOEWAER, TRUDO - Pastorale. Gedichten.
32541: HOF, VAN 'T - Van 't Hof's schrijfcursus in 10 nummers. No. 10.
8796: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Neêrlands Gloriekrans. Opgedragen aan Z.M. den Koning.
5261: HOFDIJK, W.J. (& D. VAN DER KELLEN JR.) - De klooster-orden in Nederland, historiesch onderzocht en geschetst.
32295: HOFDIJK, W.J. - Oranje en zijn keurvendel in 1572.
24826: HOFDIJK, W.J. - Oranje en zijn keurvendel in 1572. Geschetst voor 't Jonge Nederland.
25881: HOFFMAN, F.J. - Eén dag straatmuzikant. Oorspronkelijk verhaal.
24165: HOFFMAN, FR. - Barend de visschersknaap. Een verhaal.
17583: HOFFMAN, WILLEM - Avontuur in de jungel.
15964: HOFFMAN, F.J. - Avonturen op den veenplas. Oorspronkelijk verhaal.
15357: HOFFMAN, F. J. - Bij den boschbaas. Een verhaal voor de jeugd.
14692: HOFFMAN, FREDERICK JOHN - William Faulkner.
29888: HOFFMANN, DR. HEINRICH - Der Struwwelpeter.
29884: HOFFMANN, DR. HEINRICH - Der Struwwelpeter.
29859: HOFFMANN, DR. HEINRICH - Der Struwwelpeter oder der lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
28488: HOFFMANN, HERBERT - Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur und Raumkunst. Herausgeber Herbert Hoffmann. XL. Jahrgang 1941.
28053: HOFFMANN, DR. HEINRICH - The English Struwwelpeter or Pretty Stories and Funny Pictures.
18314: HOFFMANN, FRANS - Oom Kolbe en zijn neven. Een verhaal van Frans Hoffmann. Vertaald door Susanna, onder toezicht van P.J. Andriessen.
21509: HOFFMANN, E.T.A. - Notenkraker en Muizenkoning. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch.
19226: HOFFMANN, DR. H. - Piet de Smeerpoets. Naar de oorspronkelijke uitgave door Dr. H. Hoffmann. Vrij vertaald door J. Riemens-Reurslag. Tweede druk.
18070: HOFFMANN, FRANZ - Der Segen des Hernn macht reich ohne Mühe. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
18069: HOFFMANN, FRANZ - Oheim und Nesse. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
18068: HOFFMANN, FRANZ - Die Geschichte vom Tell. Eine Erzählung für die Jugend. Zweite Auflage.
18067: HOFFMANN, FRANZ - Hüte dich für dem ersten Fehltritt. Eine Erzählung.
16985: HOFFMANN, ERNST - Goden- en heldensagen. Uit het Duits omgewerkt door Dr. J.S. Theissen en herzien door Dr. C.A.A.J. Greebe. 14e Druk met talrijke illustraties buiten de tekst.
16951: HOFFMANN, E.TH.A. - Erzählungen. Mit zweiundneunzig Zeichnungen von Eva Schwimmer. Auswahl und Nachwort von H.W. Fischer.
16570: HOFFMANN, KURT - Neue Einfamilienhäuser. 2. Auflage. Herausgegeben von Kurt Hoffmann.
33518: HOFMAN, WIM - Op zekere dag ziet u plotsklaps de ware liefde.
18751: HOFMAN, PETER - De ruiters van Cortes. De verovering van Mexico.
15925: HOFMANN, GERTRUD & WERNER KREBBER - Barmherzige Samariterinnen. Beginen - gestern und heute. Verwirklichung einer Idee.
14442: HOFMANN, C. - Typografen ABC.
8204: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Florindo.
32007: HOFSTÄTTER, HANS H. - De late middeleeuwen.
28486: HOFTIJZER, P.G. - Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724. Uitgebreide en geannoteerde fondsreconstructies, assortimentslijsten en de uitgave van een belangrijke boekhandelscorrespondentie. With a summary in English.
26412: HOFTIJZER, DR. P.G. - De zeis in andermans koren. Over nadruk in Nederland tijdens de Republiek.
26408: HOFTIJZER, PAUL & JOS VAN WATERSCHOOT - Johannes Luchtmans. Reis naar Engeland in 1772.
11860: HOGENKAMP, BERT & HENRI STORK (RED.) - De Borinage. De mijnwerkersstaking van 1932 en de film van Joris Ivens en Henri Storck.
22505: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen. Derde druk.
17959: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen. Derde druk.
30151: HOLBEIN DE JONGE, HANS - Doodendans. Een zinnebeeld in veertig bladen met bijschriften van Theun de Vries.
21352: HOLL, LEO - Heimfahrt die ähnlichen Geschichten von zwei deutschen Barden die wunders viel gesungen und gesagt...
21004: HOLLANDER, PROF. DR. A.N.J. DEN - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeëngeschiedenis.
16874: HOLLEBEKE, B. VAN - Vijfde leesboek voor Lagere Jongensscholen. 7e Uitgave.
16873: HOLLEBEKE, B. VAN - Tweede leesboek voor Lagere Jongensscholen. 4e Uitgave.
5165: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken. Samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33144: HOLLESTELLE, L.M. - Gebundelde inventarisen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht. 1595 - 1965.
18668: HOLMES, W.H. - On the race history and facial charateristics of the Aboriginal Americans.
21064: HOLSBERGEN, J.W. E.A. - Prikkels tot het boekenvak.
30166: HÖLSCHER, TO - Door de jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Met tekeningen door Roothciv. 5. Voor het derde leerjaar. Lente - Zomer. Zesde druk.
30165: HÖLSCHER, TO - Door de jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Met tekeningen door Roothciv. 6. Voor het vierde leerjaar. Herfst - Winter. Vijfde druk.
30164: HÖLSCHER, TO - Door de jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Met tekeningen door Roothciv. 4. Voor het derde leerjaar. Herfst - Winter. Zesde druk.
30163: HÖLSCHER, TO - Door de jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Met tekeningen door Roothciv. 7. Voor het vierde leerjaar. Lente - Zomer. Vijfde druk.
30162: HÖLSCHER, TO - Door de jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Met tekeningen door Roothciv. 11. Voor het zesde leerjaar. Lente - Zomer. Derde druk.
27029: HÖLSCHER, TO - Het wees gegroet.
31757: HOLST, A. - De school in het bos. 1ste.10duizendtal.
31221: HOLST, A. - De school in het bos.
26924: HOLST, ADOLF - Mein Lachbüchl. Bilder und Text von Gertrud Caspari. In Verse gesetzt von Adolf Holst. 1.-2. Auflage. (1.-8. Tausend).
28213: HOLT, R.B. - Classical authors. Ancient and Wise Thoughts of Famous Men who lived before Christ. Vignette edition, with fifty-two new illustrations by Izora C. Chandler.
14006: HOLTHE TOT ECHTEN, IR. G. SOPHIA VAN - Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal. Van het laatste kwart der 16de eeuw tot de restauratie in 1885.
25301: HOLTZ, HANS - Onveilig signaal! Oorspronkelijk jongensboek.
10206: HOLTZINGER, DR. HEINRICH - Die altchristliche Architektur in systematischer Darstellung. Form, Einrichtung und Ausschmückung der altchristlichen Kirchen, Baptisterien und Sepulcralbauten.
33651: HOLVOET, B.J. - Besluit nopens het verkoopen van brood door de bakkers niet anders dan in nieuwe Nederlandsche munt.
21180: HOMÈRE - Iliade et Odyssée. Édition abrégée a l'usage de la jeunesse par L.-C. Colomb.
32585: HOMERUS - Ilias. Vertaald door M.A. Schwartz. Tweede druk. & Odyssee. Tweede druk.
16097: D'HONDT, VALERY - Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer De Catharinisten onder kenspreuk: 'Amor Vincit'.
12057: D'HONT, ANDRÉ - Kent u ze nog... de Knokkenaars.
20905: HOOF, GUY VAN - Jan Hoogsteyns.
17853: HOOF, JOEP VAN - Menno van Coehoorn. 1641-1704. Vestingbouwer - belegeraar - infanterist.
12759: HOOF, ARTHUR VAN - Het socialisme van Hendrik de Man.
12145: HOOF, ALFONS VAN - Zonnige Kempen.
32063: HOOFF, JEF VAN - Zesde symfonie in B.
9875: HOOFT, P.C. - P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, met aanteekeningen en ophelderingen van de Hoogleeraren M. Siegenbeek, te Leyden, A. Simons, te Utrecht en J.P. van Cappelle, te Amsterdam.
29313: HOOFT, P.C. - Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips zynen zoon.
25467: HOOFT, P.C. - Klaghte der Prinsesse van Oranjen, over 't oorloogh voor 's-Hartogenbosch.
21243: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velsen. Treurspel. Met aantekeningen van Dr. F.A. Stoett. Herzien en van een inleiding voorzien door Dr. A.J.J. de Witte.
25422: HOOFTMAN, HUGO - Nederland vliegt! Een boek over onze luchtvaart.
23509: HOOG, ALETTA - Eeuwfeest.
17112: HOOG, P. DE & L. MELCHIOR - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
14278: HOOG, ELLY DE - Circusleven.
8960: HOOGENBEMT, ALBERT VAN - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
24765: HOOGENBIRK, A.J. - De twee broeders. Een verhaal.
24763: HOOGENBIRK, A.J. - De Spaansche ridderszoon of Een jongeling vóór drie eeuwen. Een verhaal.
19658: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 Eeuwen Katholicisme aan het Marsdiep. De r.-k. kerk van Huisduinen en Den Helder in de loop der tijden.
26411: HOOGEVEEN, G. & L. KOSTER - Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Alphense Handelsdrukkerij G. Hoogeveen & Zoon.
14679: HOOGSTRA, JAAP - Uitreis.
637: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland. In opdracht van het provinciaal bestuur samengesteld door M. van Hoogstraten.
32507: HOOGSTRATEN, M. VAN - De molens van Zeeland. Samengesteld door M. van Hoogstraten. Tweede herziene druk.
22936: HOOGVELD, CARINE (HOOFDREDACTIE) - Glas in lood in Nederland. 1817-1968.
17755: HOONAARD, W. VAN DEN - Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden, ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien. Derde stukje. Eerste gedeelte. Derde druk.
19411: HOONACKER, DR. E. VAN - Ikonografie van Kortrijk en omgeving. 1280-1900.
9834: HOOP, DR. J.H. VAN DER - Raoul Hynckes.
9830: HOOP, DR. J.H. VAN DER - Raoul Hynckes. Tekst van Dr. J.H. van der Hoop en van den schilder.
17285: HOOP, JUNIORS'ZOON, A. VAN DER - Nieuwe Daguerréotypen.
22400: HOOREBEEKE, A.L. VAN - Notice Historique sur la commune et église de Vosselaere (Flandre Orientale), suivi de la liste de ses curés et des épitaphes qu'on y a receuillies.
22404: HOORN, C.M. VAN & J.L. KOOL-BLOKLAND - Geneeskunde in Zierikzee.
12728: HOORNAERT, ANDRÉ - Wreede werkelijkheid. Bestemd voor de jonge recruten van het Belgisch leger. Naar het Fransch van André Hoornaert. Met een voorrede van Xavier Francotte. Bewerkt door Désiré Verstraete
23844: HOORNIK, ED - Het keerpunt. Sociale en andere verzen.
33534: HOOVER, NAN - Performances and installations in Light.
13598: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Vrouwenkamp op Java.
9616: HOOZEE, ROBERT & MONIQUE TAHON-VAN ROOSE & ... - Frits van den Berghe.
32705: HOPPENBROUWERS, A. A.O. - Het Hortamuseum.
8752: HOPPENOT, HENRI - Continent perdu.
8751: HOPPENOT, HENRI - Continent perdu.
16253: HORA ADEMA, WIM (SAM.) - Spectrum Winterboek.
31149: HORATII FLACCI, Q. - Epistola ad Pisones. Edidit et Annotatione Illustravit P. Hofman Peerlkamp.
28202: HOREMANS, J. - Snoes, de beer.
12247: HORENBEECK C.SS.R., C. VAN - (Oorsprong, werking en invloed van de Broederschap) 'De Heilige Familie' te Sint-Truiden. 1850-1925.
31517: HORN, D. - De natuurlijke historie. Naar den vierden druk van "Wagner's IIlustrierte Naturgeschichte". Voor Nederland bewerkt door D. Horn. Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravuren.
19290: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede druk.
16767: HOROWITZ, M.D. - L'Organisme des états-tampons gardiens de la paix. Essai d'une proposition de paix.
31544: (ARCHITECTURE) HORST, TILEMAN VAN DER & JACOB POLLEY - Theatrum Machinarum Universale; of Keurige Verzameling van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal- en Draibruggen. Met hare Gronden, Opstallen en Doorgesnedens.
21148: HORST, DICK VAN DER - De kat in de sneeuw.
13398: HORST, K. VAN DER A.O. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
9596: HOSTE O.S.B., A. - Het necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel. 1455-1873.
33469: HOSTE O.S.B., D. ANSELM - De handschriften van Ter Doest.
14238: HOSTE, LODE - Over de kinderprenten te Gent 'zantjes woale' genoemd.
12730: HOSTE, J. - Een Vlaamsche stem in oorlogstijd.
12727: HOSTE, J. - Land en volk in de branding.
12726: HOSTE, J. - Land en volk in de branding.
10258: HOSTE O.S.B., ANSELM - De priorij Hunnegem te Geraardsbergen.
30986: HOTZ, F.B. - De voetnoot.
12263: HOUART, VICTOR - Miniature silver toys. Translated by David Smith.
28378: HOUBEN, JOS - Reynaertspel. Op de Grote Markt te 20 uur.
5350: (CANTRÉ, JOZEF) HOUSMAN, L./W. MOENS - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Naar het Engels van Laurence Housman door Wies Moens.
31423: HOUTE, I.C. VAN - I.C. van Houte vertelt.
25155: HOUTER, F. DEN - Neptuniana. Maritieme curiosa.
12731: HOUTTE, J.A. VAN - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique. 1944-1968. Publié sous la direction de J.A. van Houtte.
14077: HOUTZAGER, DR. H.L. - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van de voordrachten gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Pieter van Foreeststichting.
5744: HOUWINK, R. - Strophen en andere gedichten.
5743: HOUWINK, R. - Strophen en andere gedichten.
5739: HOUWINK, R. - Christus' ommegang in het westen.
33084: HOUWINK, ROEL - Originele foto van Roel Houwink.
23264: HOUWINK, ROEL (RED.) - Rondom het boek 1935.
14678: HOUWINK, MR. ROEL - Goethe's Faust. Een inleiding tot den zin van het werk.
27319: HOVE, MARIA VAN (= HANS, A.) - Grootmoeder (en andere verhalen).
15139: HOVEN, THÉRÈSE - Een meisjesdetective.
32817: HOVING, JAN - Tekeningen.
28469: HOVRE, OKT. DE - Hulde aan onze Yzersoldaten. In 't Yzerslijk. Gedicht van C. Verschaeve.
28468: HOVRE, OKT. DE - Twee liederen met klavierbegeleiding. 2de Uitgaaf.
17150: HÖWELER, MARIJKE - Mapje met ca. 14 knipsels over Marijke Höweler uit o.a. PZC (Hans Warren), Vrij Nederland, De Volkskrant & De Tijd.
22145: HOYER, GEORGE - Simon reist per spoor.
22142: HOYER, GEORGE - 7 Stompjes kaars.
22141: HOYER, GEORGE - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
32955: HOYER, J.G. VON - Stelsel der oorlogs-vuurpijlen, naar Congreve, Montgéry en anderen; voorzien van een aanhangsel over het Perkinsche stoom-geschut. Met platen en tabellen. Het Hoogduitsch van den Generaal J.G. von Hoyer omgewerkt, uitgebreid en met aanteekenignen verrijkt door J.G.W. Merkes.
32053: (MILITARY - UNIFORMS) HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J., W.C. STARING, J.P. DE VEER & F.J.G. TEN RAA - De uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht hier te lande en in de koloniën. Naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer. Met tekst van F.J.G. ten Raa.
27733: HOYTEMA, T. VAN - Hoe de Vogels aan een Koning kwamen. Eene Vogelgeschiedenis. Gevolgd naar een' oude legende. Geteekend door Th. van Hoytema.
26121: HOYTEMA, T. VAN - Vogelvreugd. Een prenteboek voor de lieve jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T. v. Hoytema.
9739: HOZEE, ROBERT, LYDIA M.A. SCHOONBAERT, H. TODTS - James Ensor. 1860-1949. Schilderijen, tekeningen en grafiek, een selectie uit Belgisch en Nederlands bezit.
18655: HRDLICKA, ALES - The origin and antiquity of the Amercian Indian.
27957: HUBATSCH, WALTHER - Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). Band III 1. Januar 1943 - 31 Dezember 1943. Zusammengestellt und erläutert von Walther Hubatsch. Erster und Zweiter Halbband.
14936: HUBER, CHARLES - Journal d'un voyage en Arabie. (1883-1884). Publié par la Société Asiatique et la Société de Géographie sous les auspices du Ministère de l'Instruction Publique. Avec atlas.
25427: HUBERTS WITT, FR. DE - Zwaarddansen.
17434: HUBERTS WITT, FR. DE - Haarlem's heldenstrijd in beeld en woord. 1572-1573.
12336: HUBERTS, DR. W.J.A. & W.A. ELBERRTS & F. JOZ. P. VAN DEN BRANDEN - Biografisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde.
25176: HUBREGTSE, SJAAK - Gerard Reve. Een circusjongen.
24409: HUBREGTSE, SJAAK - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve.
31258: HUCKEL, J.F. - American Indians. First families of the Southwest. The Thunderbird Second Edition, 1920.
24443: HUDSON MOORE, N. - The Collector's Manual.
17216: HUDSON, W.H. - De Renaissance. Bewerkt door Dr. J.W. van Rooijen.
24095: HUEBNER, F.M. - Niet is geheel waar. Toneelspel van F.M. Huebner. Vertaald door Simon Koster.
13636: HUEBNER, FRIEDRICH MARKUS. - Die Wolke aus Licht. Gedichte.
13634: HUEBNER, F.M. - Das Hexeneinmaleins.
13635: HUEBNER, FRIEDRICH MARKUS. - Zeit auf Zinsen. Sinnsprüche.
6608: HUËT, DAN. THEOD. - Inhuldiging van zijne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. ... als Erf-heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der ed. achtb. regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreven. - Bound with: Andriessen, Jak. Z. Andreas - Plechtige inhuldiging van zyne doorlugtigste hoogheidt, Willem Karel Henrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den I. Juny des jaars 1751.
14531: HUF, PAUL - Zeventig jaar Coenen & Schoenmakers Veghel. 28 Juli 1882-1952.
13597: HUFFMANN, C. - Le caoutchouc à Sumatra (Indes Néerlandaises).
12717: HUGENHOLTZ, DR. F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328; Frankrijk, 1358; Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
8958: HUGO, VICTOR - De ellendigen. Nieuwe Nederlandse vertaling door Karel van Damme.
32019: HUGOKÉ - Made in Belgium.
33424: (VOISIN, C.J.) HUGUET, L. - Esquisse sur la vie et les oeuvres de Mgr Voisin, Membre Fondateur et Vice-Président de la Société Historique et Littéraire de Tounai. par L. Huguet, menbre de la même Société, avec portrait et suivre de son éloge funèbre prononcé a ses funérailles par Monseigneur Ponceau, Vicaire-général.
14074: HUIJBRECHT, P.J. & E.T.J. REINDERSMA - De 'oude' visserij in Zeeland.
15480: HUISINGA-SCAF, L. - Wij en de Hoef. Roman voor meisjes.
10740: HUISKEN, JACOBINE E. & FRISO LAMMERTSE (SAM.) - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
13990: HUISKES, DRS. GINO - Het Rode Kruis in Zeeland. 125 jaar Rode Kruis. De Zeeuwse Afdelingen.
23919: HUIZENGA-ONNEKES, MEVR. E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats. Groninger Volksvertellingen verzameld door .... Eerste Deel.
18911: HUIZENGA, L.H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40.
23204: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over leven- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
16841: HUIZINGA, LEONARD & ALFRED MAZURE - Een natie onder de nazi's. 10 Mei 1940 / 5 mei 1945.
13857: HUIZINGA, J. - Burg en kerspel in Walcheren.
32565: HÜLLE, FRIEDRICH - De ware Weidman. Een handboek voor de jager. Vertaald oor F.P.M. Spaan.
1626: HULLEBROECK, E. - Insulinde. Reisindrukken.
12447: HULLEBROECK, EMIEL - Liederen.
29768: HULLU, DR. J. DE - De Belgische aanvallen op Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831.
28563: HULLU, DR. J. DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1258-1604).
28212: HULME, F. EDWARD - Familiar wild flowers.
13725: HULSKER, JAN - 'Dagboek' van Van Gogh.
10298: HULSKER, JAN - Vincent van Gogh. Een leven in brieven. Keuze, inleiding en toelichtingen Jan Hulsker.
13793: HULST, R.-A. D' - Jacob Jordaens.
17237: D'HULST, R.-A. - Jordaens drawings.
31039: HULST, W.G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok...
31038: HULST, W.G. VAN DE - De Prins en de moordenaar. 7e druk.
30691: HULST, W.G. VAN DE - In de zon.
25880: HULST,. W.G. VAN DE - Wilhelmus. Tweede druk.
25878: HULST,. W.G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Zevende druk.
25877: HULST,. W.G. VAN DE - Het klompje dat op 't water dreef.
24927: HULST,. W.G. VAN DE - Er op of er onder. Derde druk.
24898: HULST,. W.G. VAN DE - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
24896: HULST, W.G. VAN DE - Herinneringen van een schoolmeester.
24811: HULST, W.G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt..
24808: HULST,. W.G. VAN DE - Het klompje dat op 't water dreef.
24773: HULST,. W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrienden. Achtste druk.
24594: HULST,. W.G. VAN DE - Het gouden voorleesboek.
13218: D'HULST, ROGER-A. - Flemish tapestries from the fifteenth to the eighteenth century. Foreword by H. Liebaers; historical account by J. Duverger.
14521: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht.
24545: HUMBEECK, KRIS E.A. - De kantieke schoolmeester. Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie. Nummer 8 (december 1995).
24543: HUMBEECK, KRIS E.A. - De kantieke schoolmeester. Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie. Nummer 3 (april 1993).
24537: HUMBEECK, KRIS - Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
10150: HUMBEEK, KRIS E.A. - Boon!
10296: HUMMEL, BERTHA - Hui, die Hummel! Bilder von Berta Hummel mit begleitenden Gedichten.
24967: HUSEN, R., E.A. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden, met de Historie des Vaderlands uit hun tijd. Gedenkboek voor de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
15122: HUSER, J. A.O. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM.
26387: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance.
32707: HUTCHINS, PATRICIA - James Joyce's Dublin.
13730: HUVENNE, PAUL - Pieter Pourbus. Meester-schilder 1524-1584.
30122: HUVENNE, PAUL & HANS NIEUWDORP - The Rubens House. Antwerp.
18747: HUXLEY, JULIAN - From an antique land. Ancient and modern in the Middle East.
28217: HUYBRIGTS, FR. - Tongres et ses environs pendant l'Occupation Romaine et Franque.
11547: HUYDENS, G. - Histoire du Marquisat d'Anvers et du Saint-Empire.
15050: HUYGENS, CONSTANTIN - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
14661: (HUNTING) HUYGHEBAERT, L. - Saint Hubert. Patron des chasseurs.
27396: HUYS, DR. P. - Oostvlaams literair lexicon.
21986: HUYSMANS, CAMILLE - Twee Franse toneelwerken van de XVe eeuw.
13157: HUYSMANS, CAM. (VOORWOORD) - Poppen. Internationale Tentoonstelling van oude en moderne poppen - Poupées. Exposition Internationale de poupées anciennes & modernes. Antwerpen - Anvers; Stedelijke Feestzaal - Salle des Fêtes. Dec. 1934.
27626: HYMANS, HENRI - Lucas Vorsterman. catalogue raisonné de son oeuvre. Précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages du maître.
13901: HYMANS, LOUIS - Jeunesse et vacances.
11701: HYMANS, HENRI - Gand & Tournai.
33429: KUIJPER HZ. G. - Zeemans-gids naar, in en uit Oost-Indië, China, Japan, Australië, de Kaap de Goede Hoop, Brazilië en tusschenliggende havens, volgens de laatste Engelsche uitgave van Horsburgh's Directory, in het Nederlandsch overgebragt, en met aanteekeningen en opnemingen vermeerderd door G. Kuijper Hz., en D. Boes Lutjens.
14454: IANSEN, SARA ADRIANA PETRONELLA JOANNA HERNIETTE - Verkenningen in Matthijs Casteins Const van Rhetoriken. Explorations du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs de Castelein. (Avec sommaire en français).
32898: IBOU, PAUL - Activa 33.
26931: IDDEKINGE, P.R.A. VAN & A.H. PAAPE - Ze zijn er nog... Een documentatie over fascistische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden en activiteiten na 1945.
29926: IDE, RENÉ L. - Mensen (Schering en inslag).
26883: IDE, RENÉ L. - Mensen (Schering en inslag).
25614: IDZERDA, R.J. - Een bevlogen avontuur.
17220: IIZAWA, KOTARO (INTRODUCTION) - Photographie japonaise - Japanse fotografie.
9979: IJSSELING, J.M.F. - De Sint Catharinakerk op het Bredase Begijnhof.
5507: (ATLAS) FUNCK & VON ILLENGEN - PLANS und JOURNALS von denen Belagerungen des Letzteren Kriegs in Flandern, zusammen getragen von zweien ausländischen Kapitainen in Französichen Diensten.
30624: IMBERT, AUG. ET B.-L. BELLET - Tablettes Bruxelloises, ou usages, moeurs et coutumes de Bruxelles.
12979: IMELMAN, NANNO A. - Koel-, vries- en ijsinstallaties.
23472: IMMERSEEL, FRANS VAN - Garnalenvissers te paard. La pêche équestre de la crevette. Die Krabbenfischer zu Pferde. Shrimpfishing on horseback.
21332: IMMERSEEL, FRANS VAN - De kring der seizoenen.
19291: IMMERZEEL, JUNIOR, J. - Stalen van geestigen schrijfstijl van Paul-Louis Courier; verzameld door J. Immerzeel Junior.
31863: IMMIG JR., CORNS. E.A. - Kerstnummer van Het tarief 1923.
11040: IMSCHOOT, ROBERT F. VAN - De auto. Automobielmechaniek en depannage.
13754: INDESTEGE, LUC - Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw. Herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden.
24607: INGELS, G. & J. STEENGRACHT - Ordonnantie, Waer naer de Roeyers, die gebruyckt sullen worden in de Vloote voor Lillo, hen sullen hebben te reguleren.
13565: INNIS, GONZAGUE VAN - Marie à Bruxelles - Maria te Brussel.
9691: IONESCO, EUGENE & ANDRÉ BALTHASAR - Pol Bury.
22179: IPENBURG, PAUL VAN E.A. - Noord-Holland en Utrecht. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
11266: IPENBURG, PAUL VAN E.A. - Vlaanderen. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
22738: IPEREN, JOSUA VAN - Tweehonderdjarig Jubel-Feest der Nederlandshe Vryheid, of de Plegtige Redenvoeringe, ter gedagtenisse der afwerpinge van het Spaansche Juk, ter Veere, op den III van Bloeimaand MDCCLXXII. Met eenige Bylagen.
28240: IRVING, WASHINGTON - The Sketch Book: Comprising The Author's Account of himself, The story of the wife, Rip van Winkle, The broken heart, A Royal Poet, The Spectre Bridegroom, The Stage Coach, London Antiques, Little Britain, Stratford-on-Avon, Traits of Indian Character, The Pride of the Village, The Angler, The Legend of Sleepy Hollow, etc. etc.
21194: IRVING, JOHN - Hotel New Hampshire. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
14268: IRVING, WASHINGTON - Christmas Day.
24334: TEIRLINCK IS. - Flora magica. De plant in de tooverwereld.
32491: (BOTANY) TEIRLINCK IS. - Flora magica. De plant in de tooverwereld.
10680: ISACKER, FRANS VAN - Posthume wandeling.
21268: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - Christopher en zijn vrienden. 1929-1939. Vertaald oor J.F. Niessen-Hossele.
18109: ISING, A. - Uit de jongenswereld. Verhalen voor de jeugd.
16927: ISORNI, JACQUES - Philippe Pétain. 2 Volumes.
24452: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het Belgisch labyrint. Wakker worden in een ander land.
24184: ISTORICOS (= PIERRE GOEMAERE) - Histoire de la Libre Belgique clandestine.
19261: IVANOVA, E. (COMPILED AND INTRODUCED BY...) - Russian applied art. Eighteenth to early twentieth century.
13421: IVEN, WILLEM, JAN BOGAERTS & TEO VAN GERWEN - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
15450: IVOI, PAUL -D' - Millionair tegen wil en dank. Naar het Fransch van Paul d'Ivoi. Vrij bewerkt door Ed van den Gheyn Jr. Tweede druk.
15445: IVOI, PAUL -D' - De neef van Lavarède! Naar het Fransch van Paul d'Ivoi. Vrij bewerkt door Pomponius.
29263: IWEINS, HENRI-MARIE - Le T.R. Père de Robiano, Dominicain.
12320: JAARSMA, MENNO - Het schoone boek.
16061: JACOB, PROF. DR. FRIEDRICH - Sextus Aurelius Propertius - Elegien. Deutsch in Versmasze der Urschrift. Nach des Verfassers Tode vollendet und herausgegeben. Vierte Auflage.
27828: JACOBS, LSE. - Een eeuwenoud drama. Bijdrage tot de studie van het heksendom.
23780: JACOBS, M. AUGUSTA - Jacobus van Looy en zijn literair werk.
23359: JACOBS, KARL - Lachendes Flandern. Flämische Volksschwäncke gesammelt und nacherzählt von Karl Jacobs.
20702: JACOBS, W. - Eppegem in oude prentkaarten.
19619: JACOBS, K. - Lachend Vlaanderen. Vlaamse volksverhalen verzameld en naverteld door K. Jacobs.
12031: JACOBS, K. - Wandelgids voor Grimbergen.
22091: JACOBSEN, HANS-ADOLF - We will go. De slag om Normandië, 1944. Documenten en foto's samengesteld en van commentaar voorzien door Hans Adolf Jacobsen.
31560: JACOBUSSE, CH. & M.A. HEMMINGA - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland.
14890: JACQUEMART, ALBERT - Histoire de la Céramique. Étude descriptive et raisonnée des poteries de tous les temps et de tous les peuples.
22448: JACQUEMONT, VICTOR - Correspondance de V. Jacquemont avec sa famille et plusieurs de ses amis pendant son voyage dans l'Inde. (1828-1832). Nouvelle édition augmentée de lettres inédites et accompagnée d'une carte.
24497: JACQUES, BENOÎT - The expressionist bestiary - Le bestiaire expressioniste. A small illustrated anthology of popular expressions... - Une petite anthologie illustrée d'expressions...
12230: JACQUIER, YVONNE DE - Saint-Josse-ten-Noode au XIXe siècle. Promenade à bâtons rompus. Préface par Me Albert Guislain.
11340: JAEGHER, LUC DE - Heer Halewyn. Met een historische beschouwing van het lied door Bert Ranke.
29070: JAER, JULES DE - Rapport sur la situation de l'Industrie Minérale et Métallurgique dans la provence. Année 1901.
17778: JAFFÉ, HANS L.C. - Pablo Picasso.
9485: JAGT, J.A. MANUS VAN DER - Lees- en leerboekje over de eerste beginselen der Aardrijkskunde en de Provincie Zeeland. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
14277: JAKUD, U. - De circuskoningin. Roman.
22544: JAL, A. - Archéologie navale. Tome Premier - Tome Second.
17142: JALOUX, EDMOND - Sur un air de Scarlatti.
20722: JAMES, HENRY - Diasy Miller. Vertaald door Klaas Vondeling.
28286: JANIN, HENRI - Compte rendu du mandat. 1880-1886.
23244: JANSE, H. E.A. - Elementen van de cultuur in Zeeland. Vier bijdragen over het probleem van het definiëren van regionale cultuur.
33000: JANSEN, M.G.M. - De "Polsvliet" van natuur- naar cultuurlandschap.
32853: JANSEN, A.J. (VERANTWOORDING) - Gedenkboek der Hogere Burger School te Terneuzen. 1913-1969.
25718: JANSEN, H.P.H. A.O. - Acta Historiae Neerlandicae. The Low Countries History Yearbook 1980. XIII.
25200: JANSEN, C.J.M & M.F. STEEHOUDER (RED.) - Taalbeheersing in artikelen.
24424: JANSEN, JOOP - Terborg toen en nu.
23174: JANSEN, H.P.H. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. X.
17038: JANSEN P. FR., E.J. - De vrijmetselarij en de geschiedenis der laatste eeuwen.
14066: JANSEN, WERNER - Die Volksbücher. Herausgegeben von Werner Jansen mit 25 Bildern von Adolf Hosse.
13216: JANSEN, E. - Begrippen over diamantkunde en diamantbewerking. In bundel verzameld.
13215: JANSEN, E. - Begrippen over diamantkunde en diamantbewerking. In bundel verzameld.
12070: JANSEN, PROF. DR. J.C.G.M. & DRS. W.J.M.J. RUTTEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
9035: JANSENIUS, CORNELIUS - Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum Argumentis Eorum, Et Annotationibus, etc. Editio Nova.
7771: JANSENIUS, CORNELIUS - Commentariorum in suam concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Partes IIII.
4532: JANSENIUS, CORNELIUS - Tetrateuchus, sive Commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia. Editio Secunda emendatior & correctior.
13706: JANSMA, T.S. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
9340: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
7411: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
32693: JANSSEN S.J., EM. - Stijn Streuvels en zijn vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
31971: JANSSEN, H.Q. EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid Zeeuwsch-Vlaanderen.
28478: JANSSEN, FRANS A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Warenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
25444: JANSSEN, F. - De laatste reis van den St. jacob. Naar G.A. Lutterbeck S.J.
25426: JANSSEN, DRIES - Van aab tot zoo. Letterwoorden-boek en afkortingenlexicon. Tweede geheel bewerkte en aangevulde druk.
21331: JANSSEN, ULBRECHT & WILHELM LOBSIEN - Die Nordseeinseln. Ein Heimatbuch. Dritte, neubearbeitete Auflage.
19794: JANSSEN, HAN - De geschiedenis van de speelkaart.
16743: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
14511: JANSSEN, FRANS A. & ROB DELVIGNE - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
14400: JANSSEN, L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
13700: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
13681: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
7214: JANSSENS, L'ABBÉ J.-H. - Histoire des Pays-Bas, depuis les tem(p)s anciens jusq'a la création du Royaume des Pays-Bas, en 1815. 3 Volumes.
23692: JANSSENS, JOZEF & RIK VAN DAELE - Reinaerts streken. Van 2000 voor tot 2000 na Christus.
21730: JANSSENS, MATHIAS - Gemoedssprankeltjes.
19682: JANSSENS, AL. - Het hedendaagsche Anglicanisme (Eerste deel).
12017: JANSSENS, G. - Gheel in beeld & schrift.
10771: JANSZ, P. - Nederlandsch-Javaansch woordenboek.
10735: JANTZEN, HANS - Das Niederländische Architekturbild.
32438: JANVIER, J. - Partie Septentrionale des Pays Bas. Comprenant Les Etats Généraux des Provinces Unies. Dressées sur les Observations Astronomiquez.
24151: JAPIN, ARTHUR - De zwarte met het witte hart. Roman.
33294: JAPIN, ARTHUR - Map met ca. 12 knipsels van & over Arthur Japin.
32041: (RAILROADS) JARRY, NOËL - Les chemins de bois substitués aux chemins de fer, avec tous leurs avantages, aucun de leurs inconvénients et une économie des trois cinqiuèmes, ou nouveau système de locomotion a grandes vitesses et a bas prix, au moyen de véhicules perfectionnés, et de voies de communications a pavés solidaires en bois de bout, bituminés en asphalte granitique de la Compagnie Pézérat.
29126: JASMIN (= JACQUES BOE) - Maltro l'Innoucento, poèmo en trois paouzos, per jasmin coiffur, de las Académios d'Agen et de Bourdeou, etc., etc.
14227: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
22877: JAURÈS, JEAN - Geschiedenis der Fransche Revolutie. Geautoriseerde vertaling van W. van Ravensteijn Jr.
17609: JAVA, MELATI VAN - Waarheen? Derde druk.
33507: JEAN, BARBARA - Projekte - Zeichnungen. 1976-1991.
33532: JEAN, BARBARA - Travelogues.
26799: JEANNE, RENÉ & CHARLES FORD - Histoire encyclopédique du cinéma. I. Le Cinéma Français 1895-1929; II. Le Cinéma muet (suite), Europe (sauf France), Amérique (sauf U.S.A.), Afrique, Asie 1895-1929; III. Le Cinéma Américain. 1895-1929.
18792: JEANSON, SIMONE & ROBERT DELMARCELLE - Congo. Photographies de Michel Huet. Choisies et mises en page par Simone Jeanson et préfacées par Robert Delmarcelle.
33542: JEFFREY, IAN (FOREWORD) - Magnum landscape.
30830: JEHU, FELICIE - Margreet en haar zusje.
15401: JEHU, FELICIE - Agnes Slawonski. Derde druk.
15400: JEHU, FELICIE - Netty van der Slee. Derde druk.
12340: JEHU, FELICIE - Het circuskind.
19328: JELSMA, O. - Het maken van begrotingen voor de bouwwereld. Achttiende druk.
17565: JENNY, DR. J.J. - Over de betekenis der kleding.
23493: JENSEN, DR. PHIL., H.N.A. - Angeln. Zunächst für die Angler historisch beschrieben.
15302: JERRY, JOH. M. - Mee met het circus.
26828: JERUSALEM, PETER - Die schöne Magelone - die Schildburger - Fortunatus - Doktor Faust - Melusine. Nach den frühesten Drucken und mit den alten Holzschnitten von Peter Jerusalem.
7582: (PERNATH) JESPERS PP, HENRI-FLORIS - Hugues C. Pernath 1931-1975.
29407: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. !nleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
33667: JEUKEN, TONNY - W.F. Hermans, [*1921]
32362: JEUKEN, TONY - W.F. Hermans.
29388: ANACHARSIS LE JEUNE - La Belgique. Etude d'histoire contemporaine.
13465: JEURIS, C. E.A. - Zo was... Alken.
22033: JIJÉ - Don Bosco de Veroveraar.
14417: JILLEBA, FRED - Het van de Perrehuis te Middelburg.
23588: ONCLE JIM - Le garçon qui était dans la lune.
31978: JOCHEMS, THEO, JOZEF LAENENS & FRANS MERTENS - Albert Poels.
11759: JOCKHEERE, WILLY & HERMAN TODTS - Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
26980: JOCKIN, J.A.H. (RED.) - Elck wat wils. Geïllustreerd handboek voor het practische leven.
24905: JOHANNA - Ida's geheim. Vrij bewerkt naar het Engelsch. Tweede druk.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9