Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28546: FOKKER, G.A. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
34218: FOKKER, DR. ADR. A. - Levensberichten van Zeeuwsche medici, bijeengebracht door Dr. Adr. A. Fokker, hier en daar bijgewerkt door Dr. J.C. de Man.
13805: FOKKER, A.J.F. - Het bestuur van het Waterschap Schouwen. Academisch proefschrift.
12167: FOKKER, MR. G.A. - Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795.
1174: FOKKER, G.A. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
21976: FÖLDES, JOLÁN - De straat van de visschende kat.
13183: FÖLDES, JOLÁN - De straat van de visschende kat.
17975: FOLEY, DANIEL J. - Garden flowers in color.
30071: FOMBEURE, MAURICE - Eekman.
29395: FONCKE, PROF. DR. R. E.A. - Willemsfonds-standpunten. Toespraken gehouden tijdens de academische zitting van het Nationaal Congres van het Wiilemsfonds te Brussel op 15 Juni 1958.
8433: LA FONTAINE (J. DE) - Fables de La Fontaine. Deux cent-soixante-huit illustrations de J.-B. Oudry.
32812: FONTAINE VERWEY, PROF. MR. H. DE LA - Meester Harman Schinkel. Een Delftse boekbinder van de 16e eeuw.
34562: LA FONTAINE - Fables de La Fontaine. Illustrées d'eaux-fortes originales de Gaston Barret.
29684: LA FONTAINE - Fables choisies pour les enfants et illustrées par M.B. de Monvel.
28501: LA FONTAINE - Fables de La Fontaine avec un nouveau commentaire par M. Coste. Nouvelle édition.
12128: LA FONTAINE - Fables de La Fontaine avec des notes par Mme Amable Tastu.
11826: LA FONTAINE - Dreiszig Fabeln von La Fontaine. Frei in deutsche Verse gebracht von Rudolf Schiff.
33582: FONTAINE, JEAN DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. Tweede druk.
13628: FONTANE, THEODOR - Havelland. Die Landschaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg. Wohlfeile Ausgabe.
10366: FONTIER, JAAK - Luc Peire. Aspecten.
27004: FOOTE, PETE & DAVID M. WILSON - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scanidinavia.
15015: FOPPENS, J. - Historia Episcopatus Antverpiensis, continens Episcoporum Seriem et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes; Nec non Diplomata varia ad dem hujus Dioecesis spectantia. Exhibita Pro Schemate Historiae Ecclesiasticae omnium Epistcopatuum Belgii.
14463: FORBES, ROSITA - Raisoeni. De sultan van de bergen. Vertaald door H.J. van Balen.
31886: FORESTIER, SYLVIE - Marc Chagall. De gebrandschilderde ramen.
28283: FORGEUR, J. & J.G. HULEU - Zamenspraek op het Keyzerlyke Decréet. Inhoudende de opregting en werkstelligmaeking (organisation) der Nieuwe Universiteyt. Tusschen eenen Schoólmeester en Mynheer N., voórdeézen Heer van de Parochie N.
14030: FORMENTON, FABIO - Het Oosterse tapijt.
13352: FORMSMA, DR. W.J. A.O. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
16966: FOUINET, ERNEST - Le Robinson des glaces. Quatrième édition.
10936: FOUREST, HENRY-PIERRE - Les faïences de Delft.
32298: FOURNIER, M. ÉDOUARD - Oeuvres de J. de la Fontaine. Théatre, fables, poésies, etc. Nouvelle édition avec une introduction par M. Édouard Fournier. Ornée de magnifiques dessins en couleurs par MM. Émile Bayard, T. Johannot, J. David.
18255: FOURNY, MAX - Album mondial de la peinture naïve.
24277: FOUTRY, V. - Merkwaardige bladzijden uit de geschiedenis van Oostende.
20007: FOUTRY, V. - Merkwaardige bladzijden uit de geschiedenis van Oostende.
13357: FOWLER, KENNETH - The age of Plantagenet and Valois.
25386: FOX, CHARLES A.O. - Jazz on record. A critical guide.
15733: FRAEYE, MARK DE & PIETER TER KEURS - Indonesia. The Island State.
30821: FRANCÉ, H.H. - Die Alpen gemeinverständlich dargestellt.
27283: FRANCE, MARIE DE - Lais. Twaalf liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw. met een Nederlandse vertaling door Corine Kisling en Paul Verhuyck.
26966: FRANCHI - Zozo inventeur. Text et dessins de Franchi.
26310: FRANCHI, C. - Zozo in Amerika. Tekst en teekeningen van Franchi.
26309: FRANCHI - Zozo ontdekkingsreiziger. Tekst en teekeningen van Franchi.
14069: FRANCHI, DR. ARTEMIO A.O. - 25 Years of UEFA.
12360: FRANCHOO, ANDRÉ - In de schaduw van een dorpstoren. Herinneringen aan het oude Varsenare.
18866: FRANCKAERTS, FRANS - De roemrijke zanger Johan. Voor grotere jongens.
19388: FRANCKEN, FRITZ - Brummell. Bagnole - Ernestine's uitvaart - Huwelijksaanzoek.
18348: FRANCKEN-COSTER, M.J. - Vertelversjes. 1e Boekje: de tweeling. 2e Druk.
26864: FRANÇOIS, MICHEL LE - Le plan maçonnique. 9e Mille.
20600: MONSEIGNEUR FRANÇOIS - L'Entrée magnifique de Monseigneur François. Filz de France, Frère Unique du Roy, Par la grace de Dieu Duc de Lothier, de Brabant, d'Anjou, d'Alençon, etc. Comte de Flandres, etc. Faicte en sa metropolitaine et fameuse ville de Gand, Le XX d'Aout, Anno 1582.
30153: FRANK, DR. FR. - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Tweede druk. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse.
26945: FRANK, ANNE - Le journal de Anne Frank. Traduit du hollandais par T. Caren et Suzanne Lombard. Préface de Daniël-Rops.
15549: FRANK, BERNARD - Jules Verne et ses voyages. D'après l'ouvrage biographique de M. Allotte de la Fuÿe et les documents fournis par les héritiers.
15301: FRANK, TONNY - Puck en Riek als circus-artisten. Een leuk en spannend verhaal voor meisjes.
12529: FRANK, DR. REINHARD - Die belgische Neutralität. Ihre Entstehung, ihre Bedeutung und ihre Untergang.
30833: FRANKE, S. - Twee Urker jongens.
23566: FRANKE, S. - Wat zou het wezen?
23565: FRANKE, S. - Oolijke vroolijke verhalen.
23512: FRANKE, S. - Vertellingen en plaatjes. Tweede druk.
17613: FRANKE, S. - Si Boeroeng bij de Javaanse vogelnestjesplukkers.
17612: FRANKE, S. - De juiste weg. De eerste tocht naar Indië.
17575: FRANKEN, MANNUS - Het land aan de overkant.
21262: FRANQUINET, E. - Jules Verne en zijn Wonderreizen.
30742: FRANSEN, FRANS - Prinses Rosalinde. Vierde druk.
30739: FRANSEN, FRANS - Puk en Muk Thuis.
30738: FRANSEN, FRANS - Muk, de drakendoder.
22159: FRANSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen. Tweede deel. Achtste druk.
21681: FRANSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen. Tweede deel. Elfde druk.
21677: FRANSEN, FRANS - Muk, de drakendoder.
17886: FRANSEN JZ., P - Meibloempjes. Leesboekje voor de volksschool.
23891: FRANSSEN, THEO - La bataille d'Anvers. 'Cité de la mort soudaine'.
18152: FRANSSEN JZ., P. - De Savoiaard.
11569: FRANSSEN, THEO - The battle of Antwerp. 'City of sudden death'.
23587: TANTE FREDDY - Vriendinnetjes.
29601: FRÉDÉRICKX, E. - Le chansonnier populaire. Contenant vingt nouveaux morceaux, ainsi qu'un calendrier pour 1852.
11773: FREDERICQ, DR. PAUL - Rekeningen en andere stukken van den Pauselijken Aflaathandel te Mechelen in 't midden der 15de eeuw (1443-1472).
32960: FREDERIKS, J.W. - Dutch silver. Embossed plaquettes, tazze and dishes from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 2. Dutch silver. Wrought plate of North and South-Holland from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 3. Dutch silver. Wrought plate of the central, northern and southern provinces from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 4. Dutch silver. Embossed ecclesiastical and secular plate from the Renaissance until the end of the eighteenth century.
29918: FREIA - Instantaneetjes uit de Kinderwereld. Heft I. Gedichtjes van Freia op muziek gezet door Cath. van rennes. Opus 38. 33ste Druk.
14572: FREQUIN, LOUIS, HENRI A.A.R. KNAP & W.H. KRUIDERIN - Arnhems Kruisweg.
14020: FRIEDLÄNDER, MAX A.O. - Jheronimus Bosch.
20792: FRIEDRICHS, FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium. Dritte verbesserte Auflage von Dr. Jozef Friedrichs.
20791: FRIEDRICHS, DR.-ING. FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium. Zweite verbesserte Auflage.
20787: FRIEDRICHS, DR. ING. FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium.
32863: FRIEND M.D., JOH. - Emmenologia in qua fluxus muliebris menstrui. Phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur.
27548: FRIJHOFF, WILLEM & MARIJKE SPIES (INTR.) - T'Gulde Iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands.
34203: FRIS, VICTOR - Het Brugsche Calfvel van 1407-1411. In: Bulletin. 1911, IV. Pag 183 t/m 274.
11647: FRIS, VICTOR - Le Clerc du Sang à Gand.
17751: FRISCH, KARL VON - Bouwmeesters in de dierenwereld. Met medewerking van Otto von Frisch.
26986: FRONEMANN, WILHELM - Reineke der Fuchs. Nach der Niederdeutschen Ausgabe des "Reinke de Vos" von 1498 erzählt.
9218: FRUIN, R. - De keuren van Zeeland.
17437: FRUIN, MR. R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
18496: FRUIN, MR. R. - Het Archief van Prelaat en Edelen van Zeeland.
13389: FRUIN, R. - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566-1616.
15671: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat.
13345: FRUIN, MR. R. - De leenregisters van Bewesten Schelde. 1470-1535.
15673: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat. Tweede herziene druk.
13619: FRUIN, MR. R. - Het recht van Reimerswaal.
13394: FRUIN, MR. R. - Het recht van Reimerswaal.
12231: FRUIN, R. - De slag van St. Denis, in verband met den vredehandel van Nijmegen.
1218: FRUIN, MR. R. - Correspondentiën te Middelburg en te Goes.
12163: FRUIN, MR. R. - Medeedelingen uit het Archief der Middelburgsche Abdij.
34225: FRUYTIER, A. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
34852: FRUYTIER, A. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
21277: FRYE, NORTHROP - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
8676: FUCHS, FRIEDRICH VON - Reineke Fuchs in der Kunst. Reineke Fuchs von Johann Wolfgang v. Goethe nach der Originalausgabe 1794 mit Kostbarkeiten aus der Sammlung Friedrich von Fuchs.
34947: FUCHS, RUDI (INTRODUCTION) - Documenta Kassel 7. Two Volumes.
33310: FUCHSIO BUCHONE, IOANNE - Compendium Abusuum Autoritate Galeni et Hippocratis damnatorum, cùm pro novitijs medicus, tum pro illis, qui medicinâ & sanguinis detractione utuntur.
26991: FÜHMANN, FRANZ - Reineke Fuchs. Neuerzählt.
12535: FUISSEAUX, LÉON DE - De schanddaden van het cijnskiesstelsel.
29017: (PIGEONS) FULTON, ROBERT - The illustrated Book of Pigeons with standards for judging by Robert Fulton. Edited by Lewis Wright.
11519: FURNEAUX F.R.G.S, W. - Butterflies anfd moths.
17221: FUROMOTO, JIRO (INTRODUCTION) - Transfiguratie.
11834: GABRIEL, E. HEER (J.-B. H. WILLEMS) - O.L.V. van Affligem vereerd onder den titel van O.L. Vrouw van Vrede. Abdij Affligem 1924 of driehonderdste verjaring van den Plechtigen Omgang op Onze Lieve Vrouw - Half-Oogst.
32003: GAFFÉ, RENÉ - La sculpture au Congo Belge.
21964: GAGEY, ROLAND - L'enfer des Beaux-Arts.
31647: GAI, HILAIRE LE - Nouveau million de bêtises et de traits d'esprit. Bons contes, bons mots, bouffoneries, calembours, fac'ties anciennes et modernes, parades de bobêche, etc. Receuillis par Hilaire le Gai.
34256: GAILLARD, GEORGES - La sculpture romane Espagnole. De Saint Isidore de Leon à Saint Jacques de Compostelle.
15475: GALIËN, S.M. V.D. - Het teken van de Lobo.
32257: GALLET, LOUIS - Le Capitaine Satan. Aventures de Cyrano de Bergerac. Ouvrage illustrée de 50 gravures sur bois d'après les dessins originaux de Heidbrinck.
19676: GALTER, ALBERT - Het roodboek van de vervolgde kerk. Uit het Italiaansch vertaald door Jan Dijkgraaf.
27167: GANDERHEYDEN, MR. J.F. MAURITSZ - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd, bij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845. Houdende vernietiging van het arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz
23035: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
12823: GANSHOF, F.L. - Over de stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen.
34729: GANTOIS, J.M. - De zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
29379: GANTOIS, J.M. - Bezinning bij een verjaardag. Tweede uitgave.
12648: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
27809: GANZ, W. - Qui vive! Grand Galop de concert pour piano. Op. 12.
11042: GANZEVOORT, A. W. - De auto en zijn baas.
34681: GARACHE - Derrière le miroir. No 237 - Janvier 1980.
34682: GARACHE - Derrière le miroir. No 213 - Mars 1975.
27633: GARCIA DE HERREROS, DON ENRIQUE - Quatre Voyageurs Espagnols a Alexandrie d'Égypte; Benjamin de Tudela 1166-71; Ibn Goubair 1183-85; Pero Tafur 1435-39; Ali Bey El Abbassi (Domingo Badia) 1803-7.
28370: GARDE, MARCELLIN LA - Les Bords de la Meuse, épitre a André van Hasselt.
6286: GARGON, MATTHEUS - Walcherse Arkadia, waar in Op een zoetvoetigen trant, onder zedige Lief-ko-zeryen..., en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Dom-/burg, etc. Tweede druk.
25592: CHARETTE & GARNIER - Noces d'argent du Régiment des Zouaves Pontificaux. 1860-1885. Basse-Motte, 28 juillet 1885 - Anvers, 30 août 1885. & Souvenir du Régiment des Zouaves Pontificaux. Rome 1860-1870 - France 1870-1871. Notes et récits réunis par le Bon de Charette. Deuxième édition.
29820: GASPAR, CAMILLE - Le Pontifical de l'Église de Sens.
27038: GASPAR, CAMILLE & AUGUSTE VINCENT - Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle a la fin du XVIe. & II. Du XVIIe siècle a la fin du XIXe.
33788: GAUCHEZ, MAURICE - Les Rafales et Ainsi chantait Thyl. Poèmes 1914-1918. Nouvelle édition avec douze illustrations par Georges Lebrun-Rodenbach. Portrait par A. Massonet.
6133: (ELSSCHOT) GAUDAEN, GERARD - Zes houtgravures van Gerard Gaudaen naar het werk van Willem Elsschot.
5204: GAUDAEN, GERARD - Sinterklaas in Sint-Niklaas.
11770: GAUDAEN, GERARD, BERT PELEMAN, WIM VAN KUYCK, HANS VOGELESANG (INLEIDNGEN DOOR) - Kunstmap. Anton Pieck 100 jaar geleden geboren. 19 april 1895. Originele kunstmap met dertien originele houtgravures van Gerard Gaudaen.
29875: GAUGUIN, PAUL - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
24269: GAUGUIN, PAUL - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
16926: GAULLE, CHARLES DE - Discours et messages. Pendant La Guerre Juin 1940 - janvier 1946. 5 Volumes - complete set.
31651: GAULTIER, L. - Leçons de Grammaire ou exercices analytiques sur la grammaire proprement dite, La syntaxe et l'Ortographie présentées sous la forme d'un jeu. Quatrième édition, revue et corrigée.
31650: GAULTIER, L. - Leçons de Grammaire en action pour les enfans du premier et du second age. Nouvelle édition en trois volumes, dont deux pour le premier âge et un pour le second. Volume II.
31649: GAULTIER, L. - Leçons de Géographie, destinées a apprendre aux enfans les élémens de cette science par le moyen de differéns jeux. Sixième édition, revue et corrigée. L'Atlas qui accompagne cette Géographie se vend séparément.
31648: GAULTIER, L. - Lectures graduées pour les enfants du premier age. Nouvelle édiition en deux volumes. Volume premier.
32167: GAUTIER, THÉOPHILE - Constantinople of to-day. Translated from the French, By Robert Howe Gould, Esq. M.A. Illustrated with engravings from photographic pictures.
18838: GAUTIER, ACHILLES - In wankel evenwicht. Gedichten 1975-1981.
14490: GAUTIER, THÉOPHILE - Voyage en Italy. Nouvelle édition.
32901: GAVARD, CH. - Galerie des Maréchaux de France. Dédée a l'Armée de Terre et de Mer par Ch. Gavard, Captaine d'État-Major, Éditeur des Galeries historiques de Versailles.
9679: GAVERE, MARNIX VAN & PAUL VAN MEERBEECK - Broeder Max.
32292: GAYER, DR. KARL - Die Forstbenutzung. Ein Lehr- und Handbuch. Begründet von Dr. Karl Gayer. Elfte Auflage mit Benutzung der von Dr. Heinrich Mayr, bearbeiteten zehnten Auflage herausgegeben von Dr. Ludwig Fabricius. Mit 372 Textabbildungen und 2 Farbendrucktafeln.
12770: GAYOT, EUG. - Guide du sportsman ou traité de l'entrainement et des courses de chevaux.
21561: GAZENBEEK, JAC. - Het wilt en bijster landt van Veluwen...
14944: GAZENBEEK, JAC. - Fluisteringen van het verleden. Veluwsche sagen.
14925: GAZENBEEK, JAC. & J. VERSTEEG - Snelle wieken boven wijde verten.
16194: GÉBELIN, FRANÇOIS - Les chateaux de la Loire.
27087: GEEL, RUDOLF - Mapje met knipsels uit NRC, Volkskrant, PZC, De Tijd.
29027: GEERAERTS, JEF - Zonder clan.
34025: GEERAERTS, JEF - Jef Geeraerts zestig jaar.
27227: GEERAERTS, JEF - Laatste brief rondom liefde en dood gericht tot Elenore Vignon.
22037: GEERAERTS, JEF - Indian summer.
20941: GEERAERTS, JEF - Schroot.
20942: GEERAERTS, JEF - Drugs.
19968: GEERAERTS, JEF - Tien brieven rondom liefde en dood.
19935: GEERAERTS, JEF - Reizen met Jef Geeraerts.
19929: GEERAERTS, JEF - De zeven doeken der schepping.
19701: GEERAERTS, JEF - De troglodieten. Verhalen.
34802: GEERARDIJN, MAURITS - Originele portretkaart van Maurits Geerardijn.
28816: GEERINCKX, REIMOND - De begoniavelden.
17591: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
17579: GEERKE, H.P. - Onder Van Heutsz. Het leven van drie Hollandsche jongens in Indië.
27366: GEERS, DRS. G.J. - Reinaert de Vos. Verkorte uitgave met inleiding en voetnoten.
9859: GEERTS, ROGER - Jack Jefferys. Vertaald door Bert Decorte.
18793: GEERTS, WALTER - Binza 10. De eerste tien onafhankelijkheidsjaren van de Democratische Republiek Kongo.
34592: GEERTSOM, A. VAN - Bruno de auteur van de Ysengrimus.
23444: GEERTSOM, A. VAN - De hoofdcynsboeken van St- Baafsabdij te Gent (1462 en 1475). In: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas. Deel 67. 3e en 4e aflevering samen.. Pag. (157) t/m 183.
29545: GEEST, JOOS DE A.O. - Gustave van de Woestyne. 1881-1947.
31341: GEEST, EDMOND DE - Fabelen en gedichten.
16286: GEEST, K. VAN DER - Op weg naar de toekomst.
12081: GEEST, EDMOND DE (BEWERKING) - Eenige fabelen naar La Fontaine bewerkt door Edmond De Geest.
11965: GEEST, JOOS DE A.O. - Gustave van de Woestijne. 1881-1947.
34949: GEIRLANDT, K.J. E.A. - Kunst in België na 45.
9781: GEIRLANDT, K.J., JAN FONCÉ & ANNIE GENTILS - Vic Gentils.
30897: GEISLER, PROF. DR. WALTER - Über Kiwatins Eisfelder. Drei Jahre unter kanadischen Eskimos.
30896: GEISLER, PROF. DR. WALTER - Australien und Ozeanien. Dritte, gänzlich neuarbeiteten Auflage.
9909: GELDER, DR. H.E. VAN - Jozef Israëls.
25221: GELDER, WIM VAN - De grot der 7 driehoeken.
15092: GELDER, DR. H.E. VAN - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge.
15091: GELDER, DR. H.E. VAN - De historische schoonheid van 's-Gravenhage.
14818: GELDER, ROELOF VAN A.O. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
10250: GELDER, DR. H.E. VAN - Matthijs Maris. Derde druk.
13940: GELDEREN, H. VAN - De Westkappelsche dijk.
12646: GELDHOF, JOZEF - E.P. Renatus Devos. De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging.
11544: GELDHOF, J. - Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge. 1275 -1975. Zeven eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de Psychiatrische Kliniek O.-L.-Vrouw te Brugge-Sint-Michiels.
28139: GELDOF, J. - Straat en straatmaker. Handleiding bij het aanleggen en onderhouden van gestrate wegverhardingen.
8431: GELLERT, C.F. - Gellert's fabelen.
33948: GELUWE, ARNOUT VAN - Zee-Brandt Om te verdrijven alle de archlistighe Zee-monsters, die de onnoosel visschen uyt het Net Petri soecken te rooven, om in het Noorde-brack van de Helsche kolcken te sleypen: Oft een Schrift-matighe Verdedinghe van het Catholyck Memorie-Boeck Teghen Pieter Cabeljaus Nieuw-ghereformeerde Memorie-Boeck, waer in dat alle de Schriftuer-plaetsen met al Cabeljaus sterckste argumenten aerdigh teghen hem om-ghekeert worden, soo dat hy door syn eyghen wapens overwonnen is.
19684: GEMELLI O.F.M., AUGUSTINUS - Het Franciscanisme. Naar de oorspronkelijke Italiaansche uitgave uit het Fransch vertaald door C. Ingen-Housz.
33526: GEMERT, ANTON VAN & INGRID HAAN - Nico van den Boezem.
21933: GÉNARD, P. - Anvers a travers les ages. Dédié a Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges.
18460: GÉNARD, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
18459: GÉNARD, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
25618: GENESTE, WILLEM - 75 Jaar Vliegende Marine. 'Never a dull moment'.
23599: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Les trois petits chats.
23598: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - L'arche de Noé.
23596: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - L'arche de Noé.
23544: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Les jouets de Noël.
3164: GENT, LODE VAN - Uit stille uren.
34039: GENTENAAR, PETER - Tijdloos papier - Timeless paper.
34396: GEORGE, WALDÉMAR - Ossip Zadkine.
17882: GEORGE, H. - Handboek der kosters en andere kerkbedienden.
17328: GEPTS, DR. GILBERTE - Beeldhouwkunst in België.
12705: GÉRAMB, M.T. DE - Reys naer Jerusalem en den berg Sinai, in 1831, 1832 en 1833 door den eerw. pater M.T. De Géramb, trappist. Uit het Frans vertaeld door P. Visschers, priester.
32440: GÉRARD, M. LE MARÉCHAL CTE. - Journal des Opérations de l'Artillerie au Siége de la Citadelle d'Anvers, rendue, le 23 décembre 1832, à l'Armée française sous les ordres de...
18856: GERARD, MARIE - De rode lelies.
12719: GÉRARD, JO - Albert 1er (et la Belgique de 1900 à 1930).
31112: GERDES, E. - Het gouden oorijzer der Friezen.
31042: GERDES, E. - De zoon van den bezembinder. Derde druk.
31041: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland. 1665-1672.
30603: GERDES, E. - In de duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd voor jonge lieden. Met nieuwe platen. Vierde druk.
30602: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Derde druk.
30601: GERDES, E. - Roelf de schaapherder. Historisch verhaal uit de jaren 1584-1586. Voor jongelieden.
24901: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jonge lieden.
24900: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland. 1665-1672.
24885: GERDES, E. - De verloren schuldbekentenis. Een verhaal voor jonge lieden.
24881: GERDES, E. - Een Spaanschen vastenavond. Een verhaal voor ons volk tijdens Prins Maurits in 1624. Tweede druk.
24878: GERDES, E. - De zwarte wolf. Vierde druk.
24873: GERDES, E. - Uit de duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Derde druk.
24871: GERDES, E - De jonge pottenkoopman. Verhalen voor jongelieden.
24869: GERDES, E. - Tweeërlei loon. Een verhaal uit de dagen der Hervorming (Vervolg op Delang in het Paradijs, Anna Vermuers en Jeroen de Onnoozele). Derde druk.
24866: GERDES, E - Erix en Fella. Vijfde druk.
24865: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Tweede druk.
24864: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Tweede druk.
24861: GERDES, E. - De Maartens en de Jansens. Een verhaal. Derde druk.
24853: GERDES, E - Het land van Wiejewaaie. Een verhaal voor knapen en meisjes. Tweede druk.
24851: GERDES, E. - Jan van Dalen, of de zegen des geloofs. Eene weezengeschiedenis. Derde druk.
24834: GERDES, E. - De blik der oogen. Een verhaal voor jongelieden.
24766: GERDES, E. - De hagepreker van Alkmaar. Een verhaal.
24727: GERDES, E - De valkenier van den Vogelenzang. Vijfde druk.
24721: GERDES, E. - De zoon van den bezembinder. Zesde druk.
24719: GERDES, E. - Een schat uit zee. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
24716: GERDES, E. - Roelf de schaapherder. Historisch verhaal uit de jaren 1584-1586. Voor jongelieden.
24715: GERDES, E. - De kanten zakdoek. Een verhaal uit den ouden tijd.
24713: GERDES, E. - Anna Vermuers. Een heldin des geloofs en der liefde. (Vervolg op De slang in het paradijs). Vierde druk.
24694: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
9817: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geïllustreerd door Albert hahn. Derde druk - 16e-18e duizend.
24659: GERICKE, FRANK - Van het slagveld der natiën. Een boek over België in dezen tijd. Behelzende tal van persoonlijke herinneringen etc.
26889: GERITS, JAN - Historische steden in LImburg.
17878: GERLACH O.M.CAP., DRS. PATER - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht).
1621: GERLACHE, COMMANDANT DE - Le premier hivernage dans les glaces Antarctiques. Relation anecdotiques sommaire du voyage de la Belgica. Récit extrait de: Quinze mois dans l'Antarctique.
12671: GERLACHE DE GOMERY, COMMANDANT DE - La Belgique et les Belges pendant la guerre.
9916: GERLO, ALOÏS & HENDRIK D.L. VERVLIET & I. VERTESSE (INTRODUCTION, CORR. ET COMM., DOC. BIBLI PAR) - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, Correspondance et commentaire, documents, bibliographie par ...
15660: GERLO, PROF. DR. ALOÏS - Charles de Coster en Vlaanderen.
10245: (ERASMUS) - GERLO, ALOÏS - Erasme et ses portraitistes Metsijs - Dürer - Holbein. Deuxième édition.
12669: GERMAIN, LOUIS - L'ame belge et le peuple flamand.
9693: GERMONPREZ, FRED - Jozef de Coene.
18723: GERMONPREZ, FRED - Jozef de Coene.
10393: GERMONPREZ, ANNA - Jeronimo. Verzamelde novellen met voorrede en levensschets van de schrijfster door: Edgard Rijckaerts.
16845: GERRITSEN, DS. JOH. & MR. BAREND DE GOEDE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
15971: GERRITSEN, A.L. - De Viking van Helgoland. Naar het Duitsch. Tweede druk.
17890: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - De wilddief. Een verhaal voor jonge lieden naar het Duitsch van Friedrich Gerstäcker.
22611: GERWEN, CHRISTINE VAN - De neogotische beeldhouwkunst in Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
13405: GERWEN, CHRISTINE VAN - De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
17578: GESCHER, F.M. - Indiese vraagstukken in sociaal-ekonomies opzicht. Tweede druk.
8046: GESENIUS, WILHELM - Hebräische Grammatik. Zwölfte verbesserte Auflage.
24228: GEUDEKE, DRS. P.W. (WOORD VOORAF) - Foto-atlas Zeeland.
22841: GEUDEKE, DRS. P.W. (WOORD VOORAF) - Foto-atlas Zeeland.
11589: GEUDENS, EDM. - Het hoofdambacht der Meerseniers (Burgerdeugd. - II). & Het hoofdambacht der Meerseniers (Liefdadigheid).
10300: GEUDENS, ED. - L'Hopital St-Julien et les asiles de nuit à Anvers depuis le XIVe siècle jusqu'a nos jours.
34437: GEURTS, JAC & HUGO DE SCHEPPER (RED.) - Staatsvorming onder Bourgondiërs en habsburgers. Theorie en praktijk.
26438: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties.
21171: GEUTHE, ARNOLD - Deutsches Slang. Eine Sammlung familiärer Ausdrucke und Redensarten.
624: GEUZE, IR. M.A. - Mesu. Het leven van een pionier. Herinneringen uit en over zijn leven bewerkt door ... 1e druk.
13775: GEVAERT, EMILE - l'Héraldique. Son esprit, son language et ses applications.
26736: FIERENS-GEVAERT - La peinture au Musée Ancien de Bruxelles. Reproduction de 178 oeuvres des diverses écoles, précédée d'un guide historique et critique. Deuxième édition, revue et augmentée.
34954: FIERENS-GEVAERT - La peinture en Belgique. Les Primitifs Flamands.
11325: GEVERS, MARIE - Le chemin du paradis.
31932: GEVERS, MARIE - Almanach perpetuel des Fruits offerts aux Signes du Zodiaque.
26594: GEVERS, MARIE - Le chemin du paradis.
25034: GEVERS, MARIE - Plaisir des météores ou le livre des douze mois.
23540: GEVERS, MARIE - Bruyere-Blanche ou le bonheur de la campine.
18502: (MINNE, JORIS) GEVERS, MARIE - L'Amitié des fleurs. Légendes florales de chez nous, ornées de quatres pointes-sèches originales par Joris Minne.
12418: GEWIN, EVERARD - Nederlandsch volksgeloof.
16847: GEYL, DR. P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
12668: GEYL, DR. P. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr. P. Geyl. Brieven en notities, uitgegeven door drs. P. van Hees en dr. A.W. Willemsen. Deel II. 1928-1932.
32876: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
24245: GEYTER, JULIUS DE - De Rhyn - Der Rhein. Gedicht aus den Vlämischen in deutscher Übersetzung von Heinrich Flemmich - Le Rhin. Poème traduit du flamand par Émile Lefèvre - The Rhine. A Poem translated from the Flemish by W.L.M.
29830: GEYTER, JULIUS DE & H.C. (HUYSMANS CAMILLE) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
29829: GEYTER, JULIUS DE & H.C. (HUYSMANS CAMILLE) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
27375: GEYTER, J. DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch. Negende druk.
27361: GEYTER, J. DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch. 8e Uitgave.
26080: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
20260: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
12663: GEZELLE, GUIDO - Boomen.
16510: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 13.
16513: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 16.
16101: GEZELLE, GUIDO - Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle.
16511: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 15.
33959: GEZELLE, GUIDO - Hiawadha's Lied. Vijfde druk.
21724: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
32505: GEZELLE, CAESAR - Verzen.
32034: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
31930: GEZELLE, GUIDO - Vlaemsche Dichtoefeningen.
31266: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
30149: GEZELLE, GUIDO - Loquela van Guido Gezelle tot woordenboek omgewerkt.
30060: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer.
28739: GEZELLE, CAESAR - Guido Gezelle.
18375: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 17.
28183: GEZELLE, GUIDO - Dichtoefeningen. Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Dr. Fr. Baur etc.
33559: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige werken.
27995: GEZELLE, CAESAR - Met de roem van een naam. Inleiding Frans De Vleeschouwer.
27724: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
27725: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer om en om het jaar.
27695: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. I.
27694: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. IV.
27693: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. II.
27247: GEZELLE, CAESAR - Verzen.
26255: GEZELLE, GUIDO - O wonderlijk mysterie groot.
26253: GEZELLE, GUIDO - 'T is stille.
26252: GEZELLE, GUIDO - Consummatum Est! (Het is volbracht)
26251: GEZELLE, GUIDO - Kleengedichtjes van Guido Gezelle.
26250: GEZELLE, GUIDO - Dichtwerken. Tweede, herziene druk. Tekstbezorging, Inleiding en Lexicon door Prof. Dr. Fr. Baur.
26243: GEZELLE, GUIDO - Kleengedichtjes. Driemaal XXXIII. Mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Zesde vermeerderde uitgave; derde vermeerderde uitgave.
26238: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
26237: GEZELLE, GUIDO - Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle.
26235: GEZELLE, CAESAR - Guido Gezelle. 1830-1899.
25819: GEZELLE, GUIDO - Bidprentje van Guido Gezelle.
33460: GEZELLE, GUIDO - Schone kastanjen.
24531: GEZELLE, GUIDO - De Doolaards in Egypten.
24530: GEZELLE, GUIDO - De Doolaards in Egypten.
24392: GEZELLE, GUIDO - Kerkhofblommen geplukt en bewaerd ter nagedachtenisse van zaliger Mynheer Eduard van den Bussche. Les Kerkhofblommen de Guido Gezelle par Pierre Brachin Professeur à la Sorbonne. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen door J.J.M. Westenbroek.
24042: GEZELLE, GUIDO - Goud op de tong. Ook XXXIII Kleengedichtjes uit Gezelle's stille jaren (1862-1877). Samengesteld door J. Boets.
23414: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
22831: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Elfde deel.
22830: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer. Eerste deel.
22829: GEZELLE, GUIDO - Uitstap in de Warande. Vijfde uitgave.
22828: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Dertiende deel.
22827: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Veertiende deel.
22826: GEZELLE, GUIDO - Laatste verzen.
22825: GEZELLE, GUIDO - Kerkhofblommen.
22824: GEZELLE, GUIDO - Liederen, eerdichten et reliqua.
22231: GEZELLE, GUIDO - Loquela.
19582: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
17909: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
17763: GEZELLE, GUIDO - Loquela. Derde druk.
16509: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 12.
10576: GEZELLE, GUIDO - Zantekoorn. Nagelaten voltooid- of onvoltooide rapelingen van Guido Gezelle's dichtveld. Bijeengebarcht door Caesar Gezelle.
10510: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelles laatste tekst van Kerkhofblommen. Verzorgd en van inleiding en aantekeningen voorzien door Drs. J.J.M. Westenbroek, lid van het Guido-Gezellegenootschap
10503: GEZELLE, GUIDO - Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle. Voor 't eerst in boekvorm uitgegeven door Maurits de Meyer met teekeningen van G. Verdickt.
10500: GEZELLE, GUIDO - Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagsche spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere.Lid van het gezellegenootschap. Met een inleidende studie door Dr. B.J. van Vlierden (Bernard Kemp).
10392: GEZELLE, CAESAR - Leliën van Dalen.
10391: GEZELLE, CAESAR - Herbloei.
32424: GHELDERODE, MICHEL DE - Plaisir d'amour. Sketch radiophonique avec une introduction de Peter Simoens et un bois original signé de Wannes Van de Velde.
29117: GHELDOLF, M. - Étude sur la signification du mot Balfort dans les Chartes de la Flandre. Notice de M. Gheldof.
11327: GHELLINCK VAERNEWYCK, VICOMTE DE - Sceaux et armoiries des villes, communes, échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre. ancienne et moderne.
27472: GHEYN, S.J., J. VAN DEN - Album amicorum de Otto Venius. Reproduction intégrale en fac-similé avec introduction, transcription, traduction, notes.
29132: GHEYN, G. VAN DEN - Le rôle des Sociétés d'Archéologie en Belgique.
28356: GHEYN, M. LE CHANOINE VAN DEN - A propos de la restauration dy Chateau des Comtes de Flandre a Gand.
12680: GHEYSELINCK, ROGER - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en De Coster.
33093: GHIJSEN, DR. HA. C.M. (RED.) - Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.
12794: GHIJSEN, DR. HA. C.M. RED. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland.
34736: GHYS, MARTIN - Plan-Guide d'Anvers. Indiquant toutes les lignes des Tramways, Omnibus et Canots à vapeur.
26289: GHYSBRECHT, DR. P.F.R.M. - Dubbelzelfmoord.
3632: GHYSEN, JOS - Zie je wel!
17851: GIBBON, EDWARD - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk.
13208: GIBBS-SMITH, CHARLES H. - Het tapis van Bayeux. Beeldverhaal aan de wand.
23356: (HORSES) GIBERT, MM. A. ET PH. DE MASSA - Historique du Jockey-Club Français depuis sa fondation jusqu'en 1871 inclusivement.
32534: GIBLET CAVALIER, HENRICO - Historie de' re' Lusignani. Libri undeci.
16830: GIBSON, GUY - In zoeklicht en afweervuur.
25273: GIEDION-WELCKER, CAROLA - Schriften 1926-1971. Stationen zu einem Zeitbild. Mit Briefen von Arp, Chillida, Ernst, Giacometti, Joyce, Le Corbusier, Mondrian, Schwitters. Herausgegeben von Reinhold Hohl.
4692: GIELEN, W.N.TH.M.B./R. VAN DAELE - Stijn Streuvels en Reinaert de Vos. Overzichtstentoonstelling ingericht door W.N.Th.M.B. Gielen.
2319: GIELEN, W.N.TH.M.B. (EN P. EVERAERS - RED.) - Johann Wolfgang von Goethe & Reineke Fuchs.
12228: GIELEN, W.N.TH.M.B. & A.J.H.M. PRINSEN - Jan Haak en zijn tijd.
34649: GIELEN, ANNEMARIE - Propaganda in de Sovjetkinderliteraruur in de jaren twintig en dertig.
10382: GIEURE, MAURICE - Initiation à l'oeuvre de Picasso. Illustré d'un portrait de Picasso et de cent quarante deux planches en héliogravures.
19976: GIJSEN, MARNIX - Zelfportret. Gevleid, natuurlijk.
15181: GIJSEN, MARNIX - Jacqueline en ik. Roman.
33373: GIJSEN, MARNIX - Diskaart ter ere van de Heer Dr. Jan Albert Goris (Marnix Gijsen).
15035: GIJSEN, MARNIX & JAN COX - Orpheus.
28724: GIJSEN, MARNIX - Map met ca. 18 knipsels van en over Marnix Gijsen uit Dagblad De Stem, NRC, Telegraaf, Gentenaar, Vrij Nederland, Dietsche Warande & Belfort, NVT, Literama.
24632: GIJSEN, MARNIX - Mi chiamamo Mimi.
2425: GIJSEN, MARNIX - Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen.
2424: GIJSEN, MARNIX - De leerjaren van Jan-Albert Goris.
22952: GIJSEN, MARNIX - Het huis. Verzen. Waarin is opgenomen de derde druk van De Lof-litanie van Sint-Franciscus van Assisi.
222: GIJSEN, MARNIX - Van een wolf die vreemde talen sprak. Een verhaal met tekeningen van Maria Segers.
19965: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
19960: GIJSEN, MARNIX - Jacqueline en ik. Roman.
19959: GIJSEN, MARNIX - Lucinda en de lotoseter.
19958: GIJSEN, MARNIX - Goed en kwaad.
19957: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom. Roman.
19956: GIJSEN, MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
19955: GIJSEN, MARNIX - De lange nacht.
19937: GIJSEN, MARNIX - Het boek van Joachim van Babylon, Hetwelk etc. Tiende druk.
19928: GIJSEN, MARNIX - Mijn vriend, de moordenaar. Novellen.
19927: GIJSEN, MARNIX - De diaspora. Novellen.
19926: GIJSEN, MARNIX - Scripta manent.
19917: GIJSEN, MARNIX - De val van zijn excellentie minister Plas. Roman.
19916: GIJSEN, MARNIX - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
19915: GIJSEN, MARNIX - Harmágedon.
19550: GIJSEN, MARNIX - Van een wolf, een kat en een paling. Voor het onderwijs gekozen en van verklaringen en opdrachten voorzien door Marc Galle.
18195: GIJSEN, MARNIX - Verzameld werk. 6 Delen.
13676: GIJSEN, MARNIX - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
10923: GIJSEN, MARNIX - The house by the leaning tree. Een suite van archaïsche gedichten. Tweede druk.
10922: GIJSEN, MARNIX - The house by the leaning tree. Een suite van archaïsche gedichten.
10919: GIJSEN, MARNIX - Marie-ama van Antwerpen.
10916: GIJSEN, MARNIX - Het dier en wij. Samen met: Karel Jonckheere - Namens de dieren.
10914: GIJSEN, MARNIX - De afvallige. Roman.
10902: GIJSEN, MARNIX - Van een kat die te veel pretentie had. Voorafgegaan door Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
10894: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
10892: GIJSEN, MARNIX - De diaspora. Novellen.
10890: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom. Roman.
10889: GIJSEN, MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
12456: GIJSSELS, WILLEM - Zij zingen. Kinderliederen.
17734: GIJZEN, DR. AGATHA & DR. HEINZ WERMUTH - Schildkröten-Pflege in öffentlichen Schau-Aquarien nach biologischen Gesichtspunkten.
31973: GILDAS - La vie du Christ.
17111: GILL, ERIC - Over typografie.
8604: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de verzen van Prosper van Langendonck. In: Prosper van Langendonck - Gedichten en Alfred Hegenscheidt - Starkadd. Drama.
9921: GILLIAMS, MAURICE - Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen.
9523: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
9464: GILLIAMS, MAURICE - Winter te Antwerpen.
9263: GILLIAMS, MAURICE - Het Marialeven. Gedichten. (Vijfde druk; gewijzigde versie.)
8239: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
7580: GILLIAMS, MAURICE - Poèmes. Traduits par Henry Fagne.
6745: GILLIAMS, MAURICE - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
4560: GILLIAMS, MAURICE - De platonische schoonheidsdroom. In: Joz. de Coo, M. Gilliams, Ph. Mertens, J. Moorkens, R. van Os & E. Willekens - De wereld van Edmond van Offel. Pag. 69-77.
4218: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
3950: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
32172: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
29025: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
28748: GILLIAMS, MAURICE - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
24347: GILLIAMS, MAURICE - Het werk der leerjaren. Het Verlangen/Acht Dagboekbladen/Zeven Gedichten.
24345: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
2382: GILLIAMS, MAURICE - Wasdom. Variaties op een thema van Jos. Hendrickx.
21997: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
20897: GILLIAMS, MAURICE - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
20078: GILLIAMS, MAURICE - Winter te Antwerpen.
18243: GILLIAMS, MAURICE E.A. - Retrospectieve en tentoonstelling Jos. Hendrickx. 23 September - 25 november 1972.
9319: GILLIAMS, M. & P. CITROEN - Bronnen der slapeloosheid - Zelfportret van een tekenaar.
34549: GILLIAMS, MAURICE - Gedichten. 1919-1958.
11471: GILLIAMS, MAURICE - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, T'Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
11470: GILLIAMS, MAURICE - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
11469: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
11467: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
11466: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
11463: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
11461: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
11311: GILLIAMS, M./GEZELLE, G. - Bij wijze van inleiding tot het Guido Gezelle-uur. In: Een middag met Gezelle. (Pag. 7 t/m 10.)
15947: GILS, GUST - Insomnia ferox.
4225: GILS, GUST - Ziehier een dame.
34098: GILS, ROBERT - Vesting Antwerpen. Deel III. Schelde- en redeverdediging 1838-1944.
34141: GILS, GUST - Gewapend oog.
34142: GILS, GUST - Met de Noorderzon op stok.
13644: GILS, MGR. DR. P.J.M. VAN A.O. - Feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos. 1896-1946.
11108: GILS, GUST - Onzachte landing. 3x33 gedichten + 1 motto.
29632: GILSON, G. - Les poissons d'Ostende. 1re Édition.
12677: GIMFERRER, PERE - Antoni Tàpies y El Espírtu Catalan.
12281: GIMFERRER, PERE - Miró, Catalan universel.
13752: GINNIKEN, S.J. , DR. JAC. VAN - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
13367: GINNIKEN, PROF. JAC. VAN - De taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus.
33535: GIPHART, KARIN - Iets tussen broer en zus. Met gesigneerde opdracht uit 2008.
30820: GIRARDIN, J. - Le neveu de l'oncle Placide. Première partie. A la recherche de l'héritier. Ouvrage illustré de 122 vignettes dessinées sur bois par A. Marie.
18092: GIRARDIN, J. - Petits contes alsaciens.
17986: GIRAUD, MGR. LE CARDINAL - Catéchisme a l'usage du Diocèse de Cambrai.
21948: GIRAUDOUX, JEAN - La pharmacienne.
22879: GIRAUDOUX, JEAN - Adorable Clio.
29322: GISEKIN, JO - Blauw verlangen.
20003: GISEKIN, JO - Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten.
34174: GITTENBERGER, F. EN H. WEISS - Zeeland in oude kaarten.
5630: GLAIRE, J.-B. - Principes de Grammaire hébraique et chaldaique, accompagnées d'une chrestomathie hébraique et chaldaique, avec une traduction française et une analyse grammatique. Troisième édition, dédiée à M. Quatremère.
16278: GLANZ, DR. LUZIA - Das Puppenspiel und sein Publikum.
32070: (MARITIME LAW) GLINS, TACO VAN - Aenmerckingen Ende Bedenckingen over de Zee-rechten, Uyt het Placcaet van Koninck Philips. Uytgegeven den lesten Octobris 1563. Alwaer derselver billickheyt uyt den gront van Keyserlicke Rechten, en krachtige beweeghreden bevestigt, met andere Zeerechten over en gebracht, haer verschil aengewesen, en daer beneffens op verscheyden quaestien en voorvallen den Koophandel en Scheep-vaert aengaende, geantwoort wordt. Den Kooplieden en Schipperen niet alleen, maer allen Liefhebberen der Rechts-Geleertheydt seer dienstelick en profytelick In 't licht uytgegeven.
31386: GLLATZ, JACOB - Familie-tafereelen en verhalen voor de jeugd. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J. Glatz door W. Goede. Met platen. Tweede druk.
24475: GLORIEUX - GAND, THÉRÈSE DE - Cistercienzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België.
27746: HERMANN-LACHAPELLE & CH. GLOVER - - Des boissons gazeuses aux points de vue alimentaire, hygiéniques et industriel. Guide pratique du fabricant & du consommateur. Troisième édition entièrement refondue, considérablement augmentée et illustrée de 100 dessins.
34655: GOBINET, KAREL - Onderwys der jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd, Getrokken uyt de H. Schrifture en d'HH. Vaders. Uyt het Fransch vertaeld, en in dezen laesten Druk zeer verbeterd, en met deszelfs Latynsche citatien verrykt.
17592: GOBIUS, TINE - Het Indische nichtje. Derde druk.
15473: GOBIUS, TINE - Kasplantje.
12300: GOBIUS, TINE - Lientje. Derde druk.
27807: GODEFROID, FÉLIX - Tyrolienne favorite. 2.me édition. École chantante du piano.
30728: GODEFROY, J. - Le style roman (1000-1250) et son evolution vers le style gothique.
22503: GODEFROY, J. - Geschiedenis van de bouwkunst in Nederland.
13769: GODEFROY, J. - Heraldiek.
25886: GODSCHALK, MR. DR. L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Met voorwoorden van den Inspecteur-Generaal voor de scheepvaart, den heer P.S. van 't Haaf, en den voorzitter van den Raad voor de Scheepvaart, Prof. Mr. B.M. Taverne. Tweede druk.
17983: GODTSENHOVEN, PROF. ING. EM. VAN - Landbouwkunde op de hoeve. Zevende herziene druk.
25368: GOEDE, MR.DR. A. DE - Waterlands Swane.
22146: GOEDE, BAREND DE - Gestalten van het ik. Gedichten.
21554: GOEDE, DR. A. DE - Oud-Nederlandsch procesrecht. Westfriesche rechtsgeschiedenis III. Seventuig.
33498: GOEDE, JANNET DE, VERA JORISSEN, ANDRES PARDEY, AD PETERSEN EN WIM PIJBES - Jean Tinguely. Alles beweegt!
31336: GOEMAN, ALBERT - Een bord snert en andere vertelsels uut 't Zeeuwse.
30960: GOENS, R. VAN - Het spookschip der Celebes-Zee.
17599: GOENS, R. VAN - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.
17594: GOENS, R. VAN - Het meermonster. Verhaal uit Borneo's merengebied.
17568: GOENS, R. VAN - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.
32304: GOEREE, WILLEM - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte; En in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem; door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld; om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen; En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen opgehelderd. En doorgaans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestoffeerd, door een Liefhebber der Joodse Oudheeden.
13521: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
353: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. In zwölf Gesängen.
32311: GOETHE, WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. Mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach gestochen von R. Rahn und A. Sleich.
30798: GOETHE - Faust. Translated by Abraham Hayward.
27374: GOËTHE - Le Renard (Reineke Fuchs). Traduit par Édouard Grenier.
26997: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs.
26996: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs.
26995: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs in zwölf Gesángen.
26993: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. Nach einem niederdeutschen Epos. In 12 Gesängen. In Deutsche Kurzschrift übertragen von Max Tedritz.
18197: GOETHE - Goethes Werke in sechs Haupt- und vier Ergänzungsbänden. Herausgegeben von Theodor Friedrich.
14700: GOETHE - Goethes Werke in vier Bänden.
10797: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Drei Märchen.
17817: GOETSCHALCKX, P.J. - Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. IIe Deel.
8656: GOEVERNEUR, J.J.A. - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe; door Daniel de Foe. Opnieuw uitgegeven door J.J.A. Goeverneur. Derde druk.
31162: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gullivers reis naar Brobdignac. Voor de jeugd bewerkt. Derde druk.
23630: GOEVERNEUR, J.J.A. - Grimm's sprookjes. Naverteld door J.J.A. Goeverneur.
16277: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's sprookjes. (III). Naverteld door J.J.A. Goeverneur. Nieuwe uitgave.
16276: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's sprookjes. (III). Naverteld door J.J.A. Goeverneur. Nieuwe uitgave.
31177: GOFFIC, M. CH. LE - Bretagne. Introduction de M. Ch. le Goffic.
29404: GOFFIN, J.H. - De overgave van het Belgisch leger. De waarheid. Met kaart der krijgsverrichtingen en uittreksels uit het verslag van Luitenant Generaal Michiels, Stafoverste van het Leger. 4e uitgave.
20121: GOFFIN - Recherches genealogiques sur la Famille Goffin de l'Entre-Sambre-et-Meuse (autrefois Jamin).
31098: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Moed.
27609: GOGOL, NICOLAS - Noss (Le nez). Traduit par Victor Llona et P. Stavrov. Présentée aux lecteurs français par André Beucler.
22909: GOGOL, NICOLAI - De doode zielen of De lotgevallen van Tchitchikow. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag.
11995: GOHR, SIEGFRIED (INTRODUCTION) A.O. - Paul Klee. Das Werk der Jahre 1919-1933. Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik.
10600: GOIDSENHOVEN, JACQUES VAN - Heros et divinités de la Chine.
30758: GOLDENBERG, C. & M.B. VAN DOORNE-STRUWE - Recepten voor de fijne keuken der 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. Tweede druk.
13534: GOLDRICK, JAMES - The King's ships were at sea. The war in the North Sea august 1914-february 1915.
23007: GOLDSMITH, DR. - An Elegy on the Death of a Mad Dog.
25321: GOLOMBEK, H. - Het schaakspel. Een compleet overzicht van het schaakspel in al zijn facetten.
26942: GOMBROWICZ, WITOLD - De beheksten.
14872: GOMPERS, JOSEPH - Maäsiejoth. Wondere verhalen.
23929: GONCOURT, EDMOND ET JULES DE - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie Gocourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte.
18042: GONCOURT, EDMOND DE - La Saint-Huberty d'après sa correspondence et ses papiers de famille.
13322: GONNET, C.J. E.A. (REDACTIE) - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. Vijf-en-dertigste deel.
24437: GONZALEZ, DIONISIO GONZALEZ - Response of growing bones to irradiation. Experimental and clinical studies.
33282: GOODLAND, ROGER - A bibliography of sex rites and customs. An annotated record of books, articles and illustrations in all languages.
18612: GOODRICH, LLOYD - Edward Hopper.
24143: GOOL, JEF VAN - N.B.L.C.- brochures met bio- en bibliografische informatie over auteurs.
19720: GOOL, AD VAN (REDACTIE) - Typisch Biks. Verzameling artikelen over het leven en werken van een aantal Bekenaren.
34160: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, etc. Met kopere plaaten.
9519: GOOR, THEO VAN DE - Het prentenboek 'Van den vos Reinaerde'.
29619: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, etc. Met koopere plaaten.
23906: GOOR, THEO VAN DE - Reynaert en Primaat.
18855: GOOR, THEO VAN DE - Het Reinaartje.
11683: GOOR, THEO VAN DE - Het kleine prentenboek van de duivel. 10 Etsen.
25891: GOOS, ABRAHAM - Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII Nederlanden, Soo in 't geheel, als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos. Mitsgaders een nieuwe Beschryvinge uijt verscheyden Autheuren ordentlyck tsamen gestelt door Reinier Telle: vervatende alles wat in de selve Landen ende hare besondere Steden sonderlings te sien ende te vinden is.
16192: GOOSSENAERTS, DR. J. - De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.-W. van de Kempen. Een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat. Aanhangsel (2e deel).
11061: GOOSSENS, DR. J. - Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg.
9972: GOOSSENS, JEAN - De kwestie Lambertus 'Li Beges' (ca 1177).
32798: GOOSSENS, SANDRA & GEORGE SPONSELEE - Kieldrecht en Nieuw-Namen toen en nu. Twee dorpen op de grens.
26823: GOOSSENS, KORNEEL - Al in dit soete nieuwe-jaer... Het leven van het nieuwjaarslied.
7329: GORCE, PIERRE DE LA - Histoire Réligieuse de la Révolution Française.
19653: GORDON, THOMAS & MAX MORGAN-WITTS - Pontifex. Met een inleiding van Richard Auwera.
28743: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - TO BIB?IO TOY IOAKEIM
22236: GORIS, DR. R. - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs / Cultuurgeschiedenis in beeld.
19951: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - Over het Vlaamsch genie.
19938: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - Strangers should not whisper.
12056: GORIS, J.M. - Herentals goed bekeken. Cultuurhistorische gids voor Groot-Herentals: Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
14470: GORKOM, DR. K.W. VAN - Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van Dr. H.C. Prinsen Geerligs.
13588: GORKOM, K.W. VAN - De Oost-Indische cultures, in betrekking tot handel en ijverheid.
25476: GORRIS, GABRIËL - Oorlogsnovellen.
28604: GORTER, HERMAN - Mapje met ca. 10 knipsels over Herman Gorter uit o.a. PZC (Hans Warren), NRC, Vrij Nederland, De Volkskrant.
24129: GORTER, A. - Het gulden vrouwenboek. Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet. Door Dr. Med. Anna Fischer-Dückelmann. Voor Nederland bewerkt door A. Gorter. 3de Herziene druk.
23746: GORTER, HERMAN - Mei. Een gedicht.
33530: GORTZAK, ROOS - Wat is het mooiste dat je ooit hebt gemaakt? What is the most beautiful thing you've ever experienced?
19878: GOSSES, PROF. DR. I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen. Geheel omgewerkt door Prof. Dr. R.R. Post.
16713: GOUPILLIÈRE, HATON DE LA - Cours d'exploitation des mines. Troisième édition. Revue et considérablement augmentée par Jean Bès de Berc. Tome troisième et dernier
30809: GOURDAULT, JULES - Voyage au Pôle Nord des navires La Hansa et La Germania rédigé d'après les relations officielles allemandes.
26880: GOUT, COR - Zeeland.
23187: GOUVION, COLETTE - Châteaux of the Loire.
27440: GOUY, JAN DE - De burgerskeuken en pasteibakkerij in ieders bereik.
25789: GOWERS, M.D., W.R. - A manual and atlas of medical ophthalmoscopy.
31981: GOYENS DE HEUSCH, SERGE - Het impressionisme en het fauvisme in België. Woord vooraf door Philippe Robert-Jones.
32243: GRAAF, G. DE - Sereh-cultuur en bereiding van citronella-olie.
17135: GRAAF, HERMINE DE - Mapje met ca. 19 knipsels over Hermine de Graaf uit o.a. De Volkskrant, PZC (Hans Warren), De Tijd, Haagse Post & Vrij Nederland.
14947: GRAAFF, B.H. DE - 'Mit onz' leujongs noar stad tou' door B.H. de Graaff, schrijver van 'Oet Klaiwerd', enz.
5980: GRÄBNER, R.A. - Robinson Crusoë. Met medewerking van opvoedkundigen geheel op nieuw bewerkt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd door dr. G.A. Gräbner. Uit het Hoogduitsch door dr. L.P. Ouwersloot.
12259: GRABOWSKA, JANINA - L'Ambre polonais. Traduction: Maria Cieszewska.
23168: GRAEFF, IR. J.J. E.A. - Het Waterschap in kort bestek.
23934: GRAETZ, DR. LEO - Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwickelung. Zweite Auflage. 11.-20. Tausend.
20617: GRAEVE, ROB DE - Felix Timmermans.
9813: GRAEVE, GUIDO DE & GIJS VAN RHODE - De kruisweg, vandaag.
20584: GRAEVE, ROB DE - Stijn Streuvels.
19611: GRAEVE, ROB DE - Felix Timmermans.
29378: GRAINDORGE, FREDERIK-THOMAS - De politiek van avonturen. Kritsiche overwegingen van een Belgisch lastenbetaler ten aanzien van den toestand waarin zijn vaderland verkeert. Vlaamsche uitgave van La Politique Aleatoire.
27418: GRAIVE, ÉMILE LE - Le patissier Royal Belge Illustré. Pâtisserie fine et bourgeois; glaces, sorbets, punchs, limonades; confitures, sirops, conserver de fruits; fruits confits au sucres, au vinaigre, à l'eau-de -vie; entremets de cuisines bourgeoises et ménagère; desserts, confiserie, etc., etc.
14265: GRAM, JOHAN - Avonturen van Baron von Münchhausen. Verteld door Johan Gram.
28537: GRAM, JOHAN - 's Gravenhage in onzen tijd.
7741: GRAMAYE ANTVERPIENSIS, JOAN. BAPT. - Antiquitates lllustrissimi Ducatus Brabantiae, In Quibus Singularum Urbium Initia, Incrementa, Respublicae, Privilegia, Opera, Laudes: Coenobiorum Fundationes, Propagationes, Sacri Thesauri, Encomia, Viri Clari: Ecclesiarum Patronatus, Monumenta, Reliquiae Sanctorum, Collatores: Pagorum Dominia, Domini, Familia, (...) Bound with: Anitquitatis Illustrissimi Comitatus Flandriae, (...)
23642: GRAMONT, F. DE - Les bébés. Texte par Le Cte F. de Gramont.
33552: GRANATA, ROCCO - Fotokaart met signatuur.
19257: GRAND'MAISON, MARIE DE - L'Année enfantine.
14668: GRANDERATH, DR. F. - Le dressage du chien. Basé sur une compréhension mutuelle de l'homme et de l'animal. Traduit de l'Allemand par Christian Braquet.
29109: GRANDGAGNAGE, J. - De la Belgique en cas de guerre.
28329: GRANDGAGNAGE, CH. - De l'origine des Wallons.
30729: GRANDPIERRE, J.-H. - Discours Évangéliques. Unité et variété.
27090: GRANDPIERRE, J.-H. - Notice sur M. le Vice-Amiral Cte Ver Huell, Pair de France. Président de la Société des Missions Évangéliques de Paris.
22527: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten. 511-1787.
18580: GRAS, H. - Bij het kantje langs. Oorspronkelijk jongensboek.
18578: GRAS, H. - Op den verkeerden weg. (Een verhaal uit het visschersleven.)
12681: GRASSHOFF, RICHARD - La Belgique coupable. Une réponse à Mr le Professeur Waxweiler par Richard Grasshoff. Traduit de l'Allemand par B. de la Méroterie.
27717: GRASWINCKEL, MR. DIRCK - Placcaten, Ordonnantien ende Reglementen, Op 't Stuck van de Lijf-tocht, Sulcx als de selve van Outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van Hongers-noot en Dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren; Ten meeren-deels, Door de E.E. Groot-Mog. H.H. de Staten van Hollant ende West-Frieslant. By een vergadert Ende met verscheyden ghelijck-formighe Ordonnantien ende Reglementen, met verdere Betrachtingen bevesticht. (Gevolgd door:) Aenmerckinghen ende Betrachtinghen, op de Placcaten, Ordonnantien, ende Reglementen, &c. Over 't Stuck van Kooren ende Greynen: waer inne Veel dinghen het ghemeene Landts-Standt raeckende recht betreffende, ende ten deelen aen-getogen, ten deelen verhandelt werden.
21937: GRATAMA, WILLEM DIGNUS - Onderzoek naar het gevoeligste reagens op zuurstof. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de wis- en natuurkunde, aan de Hoogeschool te Gronignen.
22504: GRAUL, PROF. DR. RICHARD - Alt-Flandern. Brabant / Artois / Hennegau / Lüttich / Namur. 20.-30. Tausend.
11415: GRAULS, A.W. - Calando. Gedichten.
28859: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeen gebracht door G.H. 's-Gravesande. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck,
13284: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
9177: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
33051: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
32000: GRAY, CAMILLA - The great experiment: Russian art 1863-1922.
27749: GRAY, THOMAS - The poetical works of Thomas Gray with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
23130: GREENAWAY, KATE - A day in a child's life.
23160: GREENAWAY, KATE - Pour les enfants sages. Texte et dessins de Kate Greenaway. Interprétation de J. Girardin.
23064: GREENAWAY, KATE - The Marigold Painting Book.
20237: GRÉGOIRE, M. - Les ruines de Port-Royal des Champs, en 1809, année séculaire de la destruction de ce monastère. Nouvelle édition. Considérablement Augmentée.
34511: GREINDL, EDITH - Les portraits de Corneille de Vos.
34522: GREINDL, EDITH - Corneille de Vos. Portraitiste flamand (1584-1651).
25892: GRENIER, JEAN - Borès.
24642: GRESHOFF, J. - Cum grano salis.
23420: GRESHOFF, JAN - Sparsa. Enkele gedichten.
11416: GRESHOFF, J. (SAM.) - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
17485: GREUP-RODANUS, SINI - Jacquemijne van der Weyden. Een meisjesleven in 1672.
25901: GRÉVIN, A. - Les Filles d'Eve.
11399: GRIBLING, F.T. - Corneille.
32670: GRIJPSKERKE, PASPOORT VAN - Publicatie.
8067: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
32671: GRIJPSKERKE, PASPOORT VAN - Publicatie.
16051: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13809: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13313: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
27186: GRIMM - Le petit Chaperon Rouge.
16981: GRIMM - Sprookjes van Gebrs. Grimm. Bewerkt door M. van Vloten. Uitgezocht door N. van Hichtum. 3e Bundeltje.
12661: GROCHOWIAK, THOMAS - Deutsche naive Kunst.
20062: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis, naar aanleiding van 's Konings besluit van den 23sten December 1826, Artikel 2.
18709: GROENENDAAL JR., M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
31163: GROENEWEG, J.J. - Het geheim van Abessynië.
12347: GROENEWEG, J.J. - Waar de doornbomen fluisteren. Een boek voor jonge menschen.
26886: GROENEYK, OLIVIER - Kronijk van Zierikzee. Ten vervolge op die den Heer J. de Kanter
34513: GROENVELD, SIMON; MAURITS EBBEN & RAYMOND FAGEL (RED.) - Tussen Munster & Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748).
29865: GROFFE, RENÉ-PAUL & ZIMMERMANN - Nouvelles chansons de Bob et de Bobette. Nouvelle édition avec indications de mise en scene.
2609: GROL, H.G. VAN - Het beheer van het Zeeuwsche Zeewezen. 1577-1587.
13707: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
13705: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
1061: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
16790: GRONDEL, HAROLD - Herboren vaderland. Herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewind.
23339: GROOS, MARIJE & ED VAN DER VLIST - Van Barbaragasthuis tot De Bakkerij.
27206: GROOT, PROF. DR. J.C. & PROF. DR. C.W. MÖNNICH (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van het Christendom. 2 Delen.
27041: GROOT, E.J. DE & A.M. WATZULICK (RED.) - De Boekdrukker. Vakblad voor de typografie in Nederland.
23537: GROOT, PIET DE - Leuke liedjes met leuke plaatjes.
18462: GROOT, DR. JOH. DE & DR. A. NOORDTZIJ - Verwording en ondergang.
29410: GROOTJANS, F. - Vrijzinnigheid in Vlaanderen. Openingsvoordracht Willemsfonds Antwerpen, 16 oktober 1962.
22769: GROOTJANS, KEES - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
22768: GROOTJANS, KEES - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
25117: GROSS, DR. PHIL. CARL - Vitalität und Handschrift. Forschungsmethoden - Erscheinungsformen - Deutung - Verifikation mit zahlreichen Schriftproben in Zweifarbendruck. 2. Auflage.
13173: GROTE, LUDWIG A.O. - Bauhaus. Une publication de l'institut für auslandbeziehungen, Stuttgart.
16579: GRÜNENFELDER, JOSEF - Kathedralen.
13981: GRÜNENFELDER, JOSEPH - Cathedrals of Europe. Text by Joseph Grünenfelder. Photographs by Michael Wolgensinger.
30990: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Marinus het negertje. Onder de schemerlamp. Verzameld door door S. Gruys-Kruseman.
30989: GRUYS-KRUSEMAN, S. - De geluk-aanbrenger. Onder de schemerlamp. Verzameld door door S. Gruys-Kruseman.
26433: GRUYS, J.A. & C. DE WOLF - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of STCN. With an English and Dutch Introduction on the Short-Title Catalogue, Netherlands.
23549: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Onder de schemerlamp. Verzameld door S. Gruys-Kruseman.
15897: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Onder de schemerlamp. Verzameld door S. Gruys-Kruseman.
32123: GRUYTER, DR. JOS DE - De Haagse school.
10157: GRUYTER, W. JOS DE MET EEN INLEIDING VAN - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken. Tweede druk.
31431: GRYP, CORNELIS VANDER & ADRIAAN JAN DE RUEVER - Redevoering van Adamus Camphuysen, Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis Vander Gryp. En nu met de noodige Bewyzen en Bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd door Mr. Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der Stad Zierikzee.
23049: GRYPDONCK, DR. M. - Grafiek van Herman Verbaere voor de Kulturele Manifestaties van de Provincie met commentaar van Dr. M. Grypdonck.
25623: GUARINI, BATISTA - Il pastor fido.
21024: GUÉPIN, J.-P. - De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten.
16785: GUERBER, H.A. - Reinaard de Vos. Hoofdstuk III. In: Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. v. d. Bergh v. Eysinga. Tweede druk. Pag. 35 t/m 58.
17999: GUÉRIN, MGR. PAUL - Histoire de Saint Joseph. Sa vie, ses vertus, son culte. Avec la collaboration de Monsieur l'Abbé Courat.
21438: GUERNIER, EUGÈNE - Algérie et Sahara. Sous la direction d'Eugène Guernier.
17670: GUERRA, ALAIN - Nice au passé affranchi. Une ville dans la mémoire de ses cartes postale.
34128: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Armuyden. Uit: Description de touts les Pays-Bas.
7854: (STUYVAERT, VICTOR) GUIETTE, ROBERT - Beatrix. Poème traduit du Moyen Néerlandais par Robert Guiette. Illustré par Victor Stuyvaert. Préface de Fernand Fleuret.
14195: GUIJSSENS, M.L. A...O. - O. Bonnevalle. 20 Jaar filatelie etc.
31861: GUINISIUS, VINCENTIUS (VINCENTII GUINISII LUCENCIS E. SOC. IESU) - Allocutiones Gymnasticae.
15939: (SLAUERHOFF) GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
15930: (SLAUERHOFF) GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder.
23960: GUIZOT-DE WIT, MEVR. - Familieven.
34705: GUMBERT, H.L. (REDACTIE) - Folium. Librorum vitae deditum.
15713: GUNAWAN, DR. BASUKI - Kudéta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 September-Beweging in Indonesië.
18675: GÜRTNER, H. - Portretten van artsen uit de begintijd der photographie.
19834: GUTSCHE, DR. HUGO, DR. W.J. DU P. ERLANK & S.H. EY - Die F.A.K.-volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
32734: GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider. Vertaald door J. Slauerhoff en Dr. G.J. Geers.
16681: GYSEGEM, MARC VAN (INL.) - Hermans Schepens.
31680: GYSELEN, BLANKA - De Engel werft. Verzen.
31679: GYSELEN, BLANKA - De eeuwige Eva.
31677: GYSELEN, BLANKA - In memoriam. Gedichten.
18138: GYSELYNCK, C.-L. - De vriend der scholieren, of verteller van den jeugdigen leeftijd, ten gebruike der Roomsch-Katholieke Scholen; met wetkundige aanteekeningen, achter elke vertelling waarop zij toepasselijk zijn. Tweede deel, inhoudende vertellingen ter bevordering der goede zeden en opscherping van het verstand. Middelklas. Twintigste Belgische Uitgaaf etc.
33617: GYSELYNCK - Originele foto van Stijn Streuvels aan zijn schrijftafel.
16232: GYSEN, J. (INTROD.) - Jaarboek van het Instituut voor Rijksgediplomeerde Architekten. 1942.
30008: HAAKMA WAGENAAR, TH. - Het voltooiingsontwerp voor de Sint-Lievens Monstertoren te Zierikzee. In: Historische Monumenten van Schouwen-Duiveland. Pag. 31 t/m 37.
653: HAAN, HILDE DE/IDS HAAGSMA - De Deltawerken. Techniek, politiek, achtergrond.
29725: HAAN, DR. TJAARD W.R. DE (RED) - Volksverhalen uit Oost- en West-Vlaanderen. Samengesteld door Drs. Renaat van der Linden en Prof. Dr. Lieven Cump.
16171: HAAN, DR. J.C. DE & JHR. PROF. DR. P.J. VAN WINTER - Nederlanders over de zeeën. 350 Jaar Nederlandsche Koloniale geschiedenis.
15104: HAAN, DR. TJ.W.R. DE & R.C. HEKKER - Oud-Zandvoort. Bijdragen tot de geschiedenis en de volkskunde van een voormalig vissersdorp.
12875: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een nieuw Carthago.
9111: HAANSTRA, W. - De Spreeuw en de Musch. Een Boek voor een Kind dat al Leest.
26869: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de Lage Landen. 4 Delen.
24788: HAAR, B. TER - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
24744: HAAR BZN, B. TER - Sigwalt en Sigridh. Eene Noorse vertelling in Nederlandsche dichtmaat bewerkt naar Felix Dahn.
12683: HAAR, CATHARINA CHRISTINA TER - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche vraagstuk. 1830-1873.
9708: HAAREN, H. VAN - Constant.
11397: HAAREN, H. VAN - Constant.
12213: HAARHAUS, JULIUS R. - Rom. Wanderungen durch die ewige Stadt und ihre Umgebung.
23314: HAAS, GEORGES - A bord du 'Col-Vert'. Une petite croisière dans les Grandes Eaux de la Zélande. Mon Journal 1907.
28271: HAASBROEK, N.D. - Gemma Frisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations.
33025: HABETS, JOS. - Kluizen en kluizenaars in Limburg.
7211: HABETS, JOS. - Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommem, die het in deze gewesten zijn voorgegaan. 2 Dln.
33030: HABETS, JOS. - Ordonnantie op de voormalige banken Vleytingen en Lanaken.
33028: HABETS, JOS. - Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in het Land van Valkenberg.
33024: HABETS, JOS. - Historische beschrijving der kerk van Onze Lieve Vrouw in Maastricht.
33023: HABETS, JOS. - De echtverbintenis van Maria. Een Limburgsch mysteriespel en een legende uit het begin der XVIe eeuw.
33022: HABETS, JOS. - De legende en het leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bisschop van Maastricht, uitgegeven naar een Midden-Nederlandsch handschrift.
33019: HABETS, JOS. - Een viertal oude rechtsdocumenten uit het Hertogdom Limburg. Born, Echt, Weert en Stein.
33018: HABETS, JOS. - De legende van het wonderbare kruis van Riempst bij Maastricht. Naar een oud handschrift.
33015: HABETS, JOS. - Houthem-Sint-Gerlach en het adelijk vrouwenstift aldaar, eene bijdrage tot de geschiedenis van het voormalig Land van Valkenberg.
33012: HABETS, JOS. - Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel.
16499: HADLAND DAVIS, F. - Mythen en legenden van japan. Voor Nederland bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit. Derde druk.
11588: HAECK, ALBERT - De kerbinders van het Hessenhuis en de Hessennatie. Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse Natie.
13975: HAEGEMAN, MARC - De Anglofilie in het Graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435. Politieke en economische aspecten.
12686: HAEGENDOREN, MAURITS VAN - Het geld van de Vlamingen.
12685: HAEGENDOREN, DR. M. VAN - De Vlaamse Beweging nu en morgen. 1. Na honderd dertig jaar; 2. Oogmerken voor morgen.
12684: HAEGENDOREN, DR. M. VAN - Vlaanderen, eisende partij!!!
28752: D'HAEN, CHRISTINE - Duizend-en-drie.
25636: D'HAEN, CHRISTINE - Het schrijverke.
23026: D'HAEN, CHRISTINE - Een brokaten brief.
21053: D'HAEN, CHRISTINE - Schouwtoneel.
14038: D'HAEN, C. - Transcriptie en analyse van enkele handschriften van Guido Gezelle. (vervolg).
12614: D'HAEN, CHRISTINE - Ick sluit van daegh een ring. Gedichten
18867: HAENEN, B.J. - Verkeersavonturen van Jan Klaassen. Tweede druk.
32850: D'HAENENS, ALBERT - Abdijen en begijnhoven van België. Deel 1 en 2.
1242: HAER, D. VAN DER - Ordonnantie en lyste van salaris of loon voor die van het St. Jans of Arbeidersgilde binnen de stad Zierikzee, Gearresteert den 6 September, 1780.
12209: HAES, PAUL DE (TEN GELEIDE) - Scherpenheuvel. Beatam me dicent. Bron van levensmoed en levensvreugde!
9765: HAESAERTS, PAUL - James Ensor. Woord vooraf door Jean Cassou.
9740: HAESAERTS, PAUL - James Ensor. Einleitung von Wilhelm Hausenstein.
16014: HAESAERTS, LUC ET PAUL (INTROD.) - Gustave De Smet.
28097: HAESAERTS, LUC & PAUL A.O. - Gustave de Smet.
31584: HAESAERTS, LUC ET PAUL - Flandre. Essai sur l'art flamand depuis 1880. L'Impressionisme.
34404: HAESAERTS, LUC & PAUL A.O. - Gustave de Smet.
20931: HAESAERTS, PAUL A.O. - Rik Wouters. 1882-1916.
14886: HAESAERTS, PAUL - Lathem-Saint-Martin. Le village élu de l'art flamand.
34948: HAESAERTS, PAUL - Sint-Martens-Latem. Gezegend oord van de Vlaamse kunst.
11640: HAESAERTS, PAUL (INL.) - Gent 50 - 70. Stromingen in de Gentse schilder- en beeldhouwkunst vanaf 1950.
11561: HAESAERTS, LUC ET PAUL (PRÉFACE) - Gustave de Smet.
10309: HAESAERTS, LUC - Jean Milo.
16011: D'HAESE, D. - Vossenoog en Hazepoot. Afgevaardigden der kabouters. Tweede uitgave.
10136: D'HAESE, ROEL - Penning 'Jan de Lichte'.
9292: HAEST, JULIAAN - Jules van Ael.
16225: HAEST, JULIAAN - Glooiing.
20928: HAFTMANN, WERNER - Gouaches, dessins, aquarelles. Marc Chagall.
10154: HAFTMANN, WERNER - Paul Klee. Wege bildnerischen Denkes.
8714: HAGELAND, A. VAN (EDITOR) - Reinaard de Vos. Naar het middeleeuwse dierenepos bewerkt en toegelicht.
30955: HAGELAND, A. VAN (BEWERKT DOOR...) - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel.
30169: HAGELAND, ALBERT VAN - Ulenspiegel. Van Ulenspieghels leven.
29542: HAGELSTANGE, RUDOLF - Gesang des Lebens. Das Werk Frans Masereels.
22392: HAGEMAN, E. & J. ROOSE - De Hoop 1911-1991.'Die trouwe houdt en mede bouwt...'
24183: HAGENDOORN, LOUK - Cultuur-conflict en vooroordeel. Essays over de waarneming en betekenis van cultuurverschillen.
31668: HAGENDOREN, ELSA VAN - De aap en de parelhoen geteekend en geschreven door Elsa van Hagendoren.
31669: HAGENDOREN, ELSA VAN - Het schoone konijn geteekend en geschreven door Elsa van Hagendoren.
25501: HAGENDOREN, ELSA VAN - Illustratie op het vooromslag van: De Gemeenschap. 8e jrg. maart 1932. No. 3.
21795: HAGERAATS, KOOS - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
20498: HAGERAATS, KOOS - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
15144: HAGERS, FREDDY - Connie's Wonderland. De geschiedenis van Madurodam.
25144: HAHN, EMILY - In de Chinese keuken.
9819: HAHN, ALBERT - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hahn.
9818: HAHN JR., ALB. - Caricatuur.
28957: HAHN, ALBERT - Prenten van Alb. Hahn. 1e Bundel. De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
28103: HÁJEK, LUBOR - WERNER FORMAN - Der frühe Japanische Holzschnitt.
31330: HALFWERK, WINANT - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom.
15728: HALL, DR. C.J.J. VAN & C. VAN DE KOPPEL - De landbouw in den Indischen Archipel. Uitgegeven onder redactie van...
30143: HALLEMA, A. - Scheld-, schimp- en spotnamen voorheen en thans.
12434: HALLEMA, A. & J.D. VAN DER WEIDE - Kinderspelen voorheen en thans. Inzonderheid in Nederland.
26762: HALLEN, ERNEST VAN DER - Felix Timmermans.
12216: HALLET, JEAN-PIERRE & ALEX PELLE - Pygmy Kitabu.
34412: HALLEZ, JAN & DIRK VANSINA (INLEIDING) - Jozef Muls. Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographbie door Rob. Roemans.
26897: HALLEZ, L.-J. - Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus. Emblèmes, prières, pratiques pieuses pour chacun des neuf jours qui précèdent la Fète du Sacré Coeur. Avec approbation de Mgr. l'Archevêque de Cambrai.
25766: HALLWAG - Hallwag Vademecum. Einführung in den graphischen Betrieb.
33094: HALMA, FRANÇOIS - Le grand dictionnaire François & Flamand, Tiré de l'usage & des meilleurs auteurs, par François Halma. Sixième Edition, revue avec soin, corrigée, & considérablement augmentée - Het groot Fransch en Nederduitsch woordenboek, Uit het gebruik, en uit de beste Schrijvers, met behulp van voornaamste Taalkundigen, opgesteld... Zesde Druk, naauwkeurig overgezien, verbeterd, en zeer veel vermeerderd. & Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen, Uit het gebruik, en uit de beste Schrijvers, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld.... Vierde druk, naauwkeurig overgezien, verbeterd, en op nieuw zeer veel vermeerderd. - Dictionnaire Flamand & François etc.
10577: HALST, DR. LEO VAN E.A. - Guido Gezelle herdacht.
16009: HALT, MARIE ROBERT - Wie wil, die kan.
2533: HAM, DR. J. VAN - Prentenboek van Middelburg.
20199: HAM, DR. J. VAN - Harry Mulisch. Gesigneerd door Mulisch!
14682: HAM, DR. J. VAN - De bewoners van het Dal der Zalmrivier. Een IJslandsche Saga. Vertaald uit het Oud-IJslandsch.
14528: HAM, W.A. VAN - Bestuur en rechtspraak te Bergen op Zoom. Vanaf de Middeleeuwen tot de tijd van Napoleon.
13907: HAM, DR. J. VAN & B. LEYNSE - Middelburg in oude ansichten.
9636: HAMELINK, JACQUES - Het wandelende woud.
28817: HAMELINK, EDWIN - Oud Terneuzen vanuit de lucht.
34943: HAMELINK, JACQUES - Vijftien gedichten. Inleiding Ad Zuiderent.
23873: HAMELINK, JACQUES - Côte sauvage.
22004: HAMELINK, JACQUES - Finistère.
22003: HAMELINK, JACQUES - Côte sauvage.
22002: HAMELINK, JACQUES - Deze wereld, krom als geld op tien...
26341: HAMERLINCK, R., A. PLUYM, J. THOMAS - Westdorpe. Voor- en tegenspoed van vele jaren.
24844: HAMERLING, ROBERT - Ahasverus te Rome. Gedicht in zes zangen door Robert Hamerling, metrisch overgezet door Dr. W.J.A. Huberts.
13456: HAMERS, N.A. & MR. M.J. VAN 'T KRUIJS & R.F. VULSMA (RED.) - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
24487: HAMILTON, DAVID & ALAIN ROBBE-GRILLET - Dreams of young girls.
24488: HAMILTON, DAVID & ALAIN ROBBE-GRILLET - Sisters.
29255: HAMMACHER, A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
24343: HAMMACHER, A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
11843: HAMMENECKER, FR. - Bange oorlogsdagen.
17938: HANA, KEES - Van dier en plant, water en land. Wegwijzer in de natuur in Nederland. Derde druk.
32283: HANDTKE, F. - General-Karte des Schwarzen Meeres mit den karten des Bosporus und der Dardanellenstrasse.
29169: D'HANE, COMTE - Onderrigting voor de landbouwers, over de ziekte, gemeenlyk bekend onder den naem van St-Antonius-Vuer, welke, sedert eenigen tyd, heerscht onder de Verkens in onderscheiden plaetsen van Oost-Vlaenderen.
17555: HANEVELD, G.T. - Het mirakel van het hart.
30853: HANN, DR. J., DR. F. VON HOCHSTETTER & DR. A. POKORNY - Allgemeine Erdkunde. Astronomische und physisiche geographie, Geologie und Biologie. Bearbeitet von... Vierte vermehrte Auflage.
29319: HANNELORE, ROBIN - Modder voor de neushoorns.
19399: HANNELORE, ROBIN - De Kempense brandbrieven.
17239: HANNEMA, DR. D. - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarallen en tekeningen behorende tot de verzameling van de Stichting Hannema-De Stuers Fundatie in het kasteel 't Nijenhuis bij Heino, Overijssel.
12818: HANNEMA, D. (VOORWOORD) - Catalogus van de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen. 1800-1940.
29157: HANNEZ, JEAN - Expansion industrielle & commerciale; maritime & coloniale de La Belgique. Avant-projet de Société Nationale.
20579: (STREUVELS, STIJN) HANOT, DR. M. - De briefwisseling tussen Albert Verwey en Stijn Streuvels. De geschiedenis van een samenwerking.
14062: HANOT, DR. M. - De beginselen van Albert Verwey's literaire kritiek. Met een bibliografie 'van'en óver'het kritisch werk van Albert Verwey.
28756: HANS, A. - De kindervriend. Nieuwe vertellingen.
34375: HANS, ABRAHAM - Tijl Uilenspiegel. Derde druk
28755: HANS, A. - Op land en zee. Vertellingen voor de jeugd.
28754: HANS, ABRAHAM - Groeninghe of de Slag der Gulden Sporen. Derde druk.
28004: HANS, A. - De Gek van den Molenberg.
27991: HANS, ABRAHAM - Dienstvaardige overgave. Inleiding Carmen Schepens-Maerten.
27338: HANS, A. - Langs diepe wegen.
27322: HANS, A. - Hoe Zwartje een Witje werd en andere verhalen. Nieuwe uitgave.
27316: HANS, A. - Van de dieren en andere verhalen. Nieuwe druk.
27282: HANS, A. - Reinaart De Vos. Vierde druk.
27268: HANS, A. - Reinaart De Vos. Derde druk.
24032: HANS, A. - De kwaadspreekster van Damme.
23949: HANS, A. - Grootvaders bril en andere verhalen.
23948: HANS, A. - Groeninghe of De Slag der Gulden Sporen. Vierde druk.
23947: HANS, A. - Willem Tell. De Zwitsersche volksheld. Tweede uitgave.
23946: HANS, A. - De jongen van Saaftinge.
23693: HANS, A. - Reinaart de Vos. Derde druk.
23343: HANS, A. - Heldenstrijd. Een roman uit den tijd der Boschgeuzen.
19143: HANS, A. E.A. - Beroemde mannen. Nieuwe druk.
17428: HANS, D. - De stad aan de Maas. Herinneringen aan Rotterdam.
17043: HANS, A. - Gelouterd. Verhaal uit den Godsdienstig-Staatkundigen Strijd in Vlaanderen.
16430: HANS, A. - Het Verdronken Land van Saaftinge. Derde druk.
16378: HANS, A. - Robin Hood en de mannen uit het woud.
16377: HANS, A. - Meester Hubert Goffin. Derde druk.
16373: HANS, A. - Meester Hubert Goffin.
33595: HANSOTTE, GEORGES - Inventaire des archives du Conseil Privé de Liège.
33594: HANSOTTE, GEORGES & JEAN PIEYNS - Inventaire analytique de la collection des placards imprimés Liégeois.
15093: HARDENBERG, MR. H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
29380: HARDER, DR. J.H. - Naar aanleding van het federaal statuut.
29370: HARDER, DR. J.H. - Waarom naar Vlaanderen? Aan de Nederlandsche jeugd. Met een oproep van Ernest van der Hallen en een lijst van de jeugdherbergen in Vlaanderen.
18591: HARDY, THOMAS - Barbara.
14902: HARKEMA, P.R. - Vught.
30803: HARRADEN, BEATRICE - Voorbijgaande schepen in donkeren nacht. Naar het Engelsch van.. Derde druk.
24029: HARREN, R. (REDACTIE) - 'Strip dossier'' .
31505: HARREWYN, JACOB - La Ville de Bruges - De Stad Brugge.
31504: HARREWYN, JACOB - Castellum de Herent.
26152: HART, MAARTEN 'T - Mapje met ca. 25 knipsels van/over Maarten 't Hart uit o.a. De Volkskrant, NRC, Lezerskrant NBLC, Margriet, BN/De Stem, Zin, VPRO-gids, Literama.
25575: HART, MAARTEN 'T - Alleen in de kerk.
23126: HART, MAARTEN 'T - Laatste zomernacht.
21938: HART, HERMAN JACQUES - Verslag der Verloskundige Kliniek aan de Universiteit van Amsterdam over het jaar 1886. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Geneeskunde.
14064: HARTEEL, DR. R. - Het ontstaan der kunst en de voor-historische kunstvormen.
32018: HARTEN, JÜRGEN - Siqueiros/Pollock - Pollock/Siqueiros.
11036: HARTERINK, G.J. - De electrotechniek in de bouwkunde. Handleidng voor architecten, bouwkundig opzichters, uitvoerders, huiseigenaars enz. Vrij bewerkt volgens Elektrotechnische Winke für Architekten und Hausbesitzer von L. Bloch und R. Zaudy.
18772: HARTHOORN, P.A. - Rekeningen rentmeesters bewesterschelde: rek I. bourg-oost. inv. nr. 1. anno 1431-32.
18771: HARTHOORN, P.A. - Rekeningen rentmeesters bewesterschelde: rek I. bourg-oost. inv. nr. 18. anno 1444/45.
12922: HARTINGSVELDT, J.C. VAN - 't Reisvaerdig Beveland. Boot en Bus, Tram en Trein op Noord- en Zuid-Beveland.
25014: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
16748: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
13943: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
25820: HARTOG, JAN DE - Hollands Glorie. Roman van de zeesleepvaart.
25632: HARTOG VAN BANDA, LO - Ti-Ta-Tovenaar en het Grobbekuiken.
19123: HARTOG VAN BANDA, LO - Ti-Ta-Tovenaar en het Grobbekuiken.
19583: HARTOG, MR. M.H. - De paardenfokkerij als tak van staatszorg.
10766: HARTOG, P. DEN - Asia selatan dan Asia Timoer (Rentjana ilmoe boemi dan bangsa bangsa).
22819: HARTONG, CORRIE - Danskunst. Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans.
11953: HARTSUYKER, E. - André Volten.
30800: HASEK, JAROSLAV - Osudy Dobrého Vojáka Svejka.
26698: HASKINS, SAM - November Girl.
19313: HASLER, EVELINE - Dropje de heks en Nico Neushoorn.
12119: HASLUCK, PAUL N. - Cycle building and repairing.
17431: HASPELS, G.F. - Vreugden van Holland.
17823: HAST, HANS VAN DER - Langs Nederlandse orgels. Zeeland, Brabant, Limburg.
34074: HATTINGA - Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's, 1724-1755. (Compleet in 10 afleveringen).
34563: HATTINGA - Atlas van Zeeland; Vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, Meetkundig Opgenomen Door De Heeren Hattinga, Geduurende De Jaaren 1744 Tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der Voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. Naar 't Leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardtse Staatsmannen en Zeehelden.
16727: HATTUM, JAC. VAN - Laster. In: Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang. 1937 - No 3.
11044: HATTUM, J. VAN EN E. KREULEN - Miniatuurmotoren voor de modelbouwer.
2809: HATZFELDT, ADOLF VON - Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes. Herausgegeben von Adolf von Hatzfeldt.
19786: HATZFELDT, ADOLF VON - Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes. Herausgegeben von Adolf von Hatzfeldt.
21801: HAUFF, WILHELM - Kalif Storch. Mit farbigen Bildern von Frits Kredel.
18696: HAUFF, WILHELM - Wilh. Hauffs Märchen. Auswahl für die Jugend. Mit 6 Einschalte- und 30 Tetxbildern von Fritz Bergen. Volks-Ausgabe 12. Auflage.
13675: (WALSCHAP, G.) HAUFF, W. - Het koude hart. Een sprookje. Uit het Duitsch vertaald door Gerard Walschap..
18310: HAUSENSTEIN, WILHELM - Zwiegesprách über den Don Quijote.
11969: HAUTEKEETE, STEFAAN (INTRODUCTION) - Rik Wouters. De menselijke figuur - La figure humaine - The human figure.
10316: HAVELAAR, JUST - Joris Minne.
30700: HAVELAAR, JUST - Hildo Krop.
30002: HAVELAAR, JUST (INL.) - Het werk van Frans Masereel. Bevattende één kleur-reproductie en 60 reproducties in wit en zwart. Met een inleiding van Just Havelaar. Tweede druk.
18546: HAVELAAR, JUST - Vincent van Gogh. Vierde druk.
17212: HAVELAAR, JUST - Vincent van Gogh. Tweede herziene druk; vijfde en zesde duizendtal.
15574: HAVELAAR, BERT - Pietje de Bakker of de Kawetter. Namen, plaatsnamen, spotnamen en nog wel wat meer.
13264: HAVELAAR, JUST A. O. - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. 1925-1926.
10278: HAVELAAR, JUST (INL.) - Het werk van Frans Masereel. Bevattende één kleur-reproductie en 60 reproducties in wit en zwart. Met een inleiding van Just Havelaar. Tweede druk.
11670: HAVENITH, AUGUSTE - Recherches historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden autrement dite Vicomte de Gand.
18737: HAVERE O.S.B., DOM BRUNO VAN - Het zinnebeeld in de Christelijke kunst. (Deel 1.)
839: HAVERKAMP, OKKE - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen.
22185: HAWTHORNE, N. - Vader vertelt van lang, lang geleden. Naar N. Hawthorne - A wonder book. Vertaald door G.W. Elberts
19126: HAWTHORNE, N. - Vader vertelt weer oude verhalen. Naar N. Hawthorne - A wonder book. Vertaald door G.W. Elberts
17840: HAYEN, WILLEM - Terug naar het land. 1e Deel. Leerboek voor land- en tuinbouw ten gerieve der land- en tuinbouwliefhebbers etc.
17092: HAYES, R.J. - The Chester Beatty Library, Dublin.
7455: HAZART, P. CORNELIUS (S.J.) - Ceremonien vanden Heylighen Dienst der Misse bethoont uyt de H. Schrifture ende de HH. Out-vaders van de eerste 400. ende volghende jaeren. Den derden druck vermeerdert.
34464: HEBBELYNCK, JEANNE - Zegen Heer God Almachtig dit huis, etc.
33262: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 6; 15 Octobre 1929.
33263: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 10; 15 Février 1930.
33261: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 5; 15 Septembre 1929.
33260: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 4; 15 Août 1929.
33259: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 3; 15 Juillet 1929.
33257: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 2e Année No 1; 15 Mai 1929.
33256: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 12; 15 Avril 1929.
33255: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 10; 15 Février 1929.
33253: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 8; 15 Decembre 1928.
33244: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 5; 15 Septembre 1928.
33241: HECKE, P.G. VAN - Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. 1re Annéé No 2; 15 Juin 1928.
13507: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
11964: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
11962: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne.
27835: HECQ, GAËTAN - Jacques Bretex ou Bretiaus. Le Tournoi de Chauvency. Supplément.
13887: HEDERICH, KARL - Adolf Hitler.
15307: HEDIGER, PROF. DR. H. - Het temmen en dresseren van wilde dieren.
24547: HEE, R. VAN (RED.) - In de voetsporen van Yperman. Heelkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen.
6625: HEEMSKERCK, KEES - Goud uit het water. Zeeuwse roman.
17143: HEERESMA, HEERE - Mapje met ca. 7 knipsels e.d. van/over Heere Heeresma uit o.a. De Haagse Post, De Volkskrant, PZC, Elseviers Weekblad & Vrij Nederland. Incl. de magazine-uitgave van 'Een dagje naar het strand'.
17436: HEERINGA, DR. K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche Tijdvak. 1319-1432.
17435: HEERINGA, DR. K. - Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde raden van Zeeland. 1574 (1578) - 1795 (1799).
16070: HEERINGEN, ROBERT M. VAN, PETER A. HENDERIKX & ALEXANDRA MARS (RED.) - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
1532: HEERINGEN, R.M. VAN, A.M. KOLDEWEIJ & A.A.G. GAALMAN - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
14754: HEERKENS, NOR - Kees, de koning der zandbaan.
19828: HEERMA VAN VOSS, DR. A.L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. I. Achtkarspelen. Bewerkt door Dr. A.L. Heerma van Voss.
6495: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
28204: HEERS, HENRI DE - Spadacrene, ou Dissertation Physique sur Les Eaux de Spa. Nouvelle Edition revûe, corrigée & augmentée de Notes Historiques & Critiques par Mr. W. Chrouet.
27929: HEERS, HENRI DE - Spadacrene hoc est Fons Spadanus, Accuratissime descriptus, Acidulasque bibendi modus, & medicamina oxypotis necessaria. Ut et Observationes Medicae Oppido rarae in Spa & Leodii animadversae, cum Medicamentis aliquot selectis, & ut volunt secretis. Editio Novissima, prioribus emendatior cum Indice.
12269: HEES, DRS. P. VA N & DR. G. PUCHINGER - Briefwisseling Gerretson-Geyl.
32690: (STREUVELS, STIJN) HEGENSCHEIDT, ALFRED - Stijn Streuvels en Lenteleven.
15960: HEGER, SYBRAND - De pastorie van dominé Turner.
18327: HEGGEN, NORA - De avontuurlijke sprookjesreis van Koen den Zanger.
13139: HEIDA, MARTEN E.A - Zannekin. Jaarboek 3. 1980-1981.
31615: HEIDE, WILLY VAN DER - Nummer negen seint New-York. Derde druk.
31612: HEIDE, WILLY VAN DER - Pyjama-rel in Panama. Derde druk.
31611: HEIDE, WILLY VAN DER - Trammelant op Trinidad. Tweede druk.
31610: HEIDE, WILLY VAN DER - Kabaal om een varkensleren koffer. Tweede druk.
31609: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon. Zesde druk.
31606: HEIDE, WILLY VAN DER - Hoog spel in Hong-Kong. Tweede druk.
31605: HEIDE, WILLY VAN DER - Een motorboot voor een drijvend flesje. Tweede druk.
31604: HEIDE, WILLY VAN DER - Een raderboot als zilvervloot.
31601: HEIDE, WILLY VAN DER - Bombarie om een bunker. Tweede druk.
31599: HEIDE, WILLY VAN DER - Een klopjacht op een kapitein. Derde druk.
31595: HEIDE, WILLY VAN DER - Ali Roos als Arie Baba.
31013: HEIDE, WILLY VAN DER - Avonturen in de Stille Zuidzee. Vijfde druk.
31011: HEIDE, WILLY VAN DER - De strijd om het goudschip. 2e druk.
31009: HEIDE, WILLY VAN DER - Een overval in de lucht. Zesde druk.
15970: HEIDE, A. VAN DE - Heidejongens.
17837: HEIDEMA, L.IR., J. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen. Vijfde, herziene druk.
19614: HEIDENDAL, FELIX - Felix Timmermans vertelt...
13401: HEIDT, A.M. - Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven.
27838: HEIJE, J.P. - Kinderliederen. Woorden van J.P. Heije. Zangwijzen van J.G. Bastiaans, J.G. Bertelman, J.B. van Bree, George H. Broekhuijzen Jr., A. ten cate, K.A. Craeijvanger, David Koning, W. Smits, J.J.H. Verhulst, J.J. Viotta, J.W. Wilms en L. van der Wulp. Vierde druk.
14302: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
12864: HEIJKOOP, COR - Sleepvaart en berging om de zuid.
28113: HEIJKOOP, COR - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
20071: HEIJKOOP, C. - Maritiem Zeeland op de grens van land en water. 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld.
27621: HEIJMAN, DR. T. - Herinnering aan de opening van het raadhuis van Dinther. 24 april 1939.
25045: HEIJNINGEN BOSCH, M. VAN - De kleine kindervriend met plaatjes. Verbeterde Uitgave - Eerste druk.
25044: HEIJNINGEN BOSCH, M. VAN - De kleine kindervriend, veen schoolboekje voor jonge kinderen. Acht en Vijftigste druk.
34499: HEIJTING, COBY (ILLUSTRATIES) & JIM ELTING WEIHL (HAIKU'S) - Ik kijk in mijn oog. Ingeleid door Willem Heijting.
17943: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17942: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17941: HEIMANS, E. & JAC. P. THIJSSE - Hei en dennen. Vierde druk.
17932: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
17927: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
12787: HEIMANS, E. & R. SCHUILING - Nederlandsche landschappen geschetst door... Handleiding bij de Aardrijkskundige Wandplaten van Nederland, door R. Schuiling en J.M. de Feijter. V. Aan de Wester-Schelde door R. Schuiling.
31089: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN (EINDREDACTIE) - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
29604: HEINE, HEINRICH - Les Dieux en exil. Traduction de A. Coeuroy.
15075: HEININGEN, H. VAN - De historie van het Land van Maas en Waal.
29497: HEINS, A. - Landelijke woningen naar traditioneele Vlaamsche type. Platenverzameling.
13803: HEINS (H.E. BEUNKE) - Uit het Walcherse boerenleven.
10338: HEINS, ARMAND - Kunstschilder Gustaaf den Duyts. 1850 -1897. Inleiding en biographische aanteekeningen door Oscar Roelandts.
29343: HEIREMAN S.J., K. - Alosti in Flandria anno M°CCC°LXXIII. Dionysius Van Rijkel: Speculum conversionis peccatorum. Pseudo-Augustinus: Manuale de salute sive aspiratione animae ad deum. Aeneas Silvius Piccolomini: De duobus amantibus. Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1473.
18464: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld. Deel I & II.
8644: HELDERENBERG, GERY - Kerstbrevier.
7111: HELDERENBERG, GERY - Het gasthuis.
31819: HELDERENBERG, GERY - Pentaphonium.
31817: HELDERENBERG, GERY - Bomen op Ronkenburg.
31701: HELDERENBERG, GERY - Legende der heiligen.
24792: HELEEN - Dappere Hans.
25049: HELGE, J.E. - Schetsen van delfstoffen. Zevende druk.
18160: HÉLIER-MALAURIE, MME. - Les enfants et les bêtes. Premier livre de lecture courante.
16843: HÉLION, JEAN - They shall not have me (Ils ne m'auront pas). The Capture, Forced Labour, and Escape of a French Prisoner of War.
8730: HELLINGA, W. GS - Van den Vos Reynaerde.
16396: HELLINGA, PROF. DR. W. GS. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
15202: HELLINGA-ZWART, T. - Vertelselboek voor winteravonden. Een avontuur van Frans.
30895: HELLWALD, F. VON - Au Pôle Nord. Voyages au pays des glaces. Édition française par Charles Baye. Dédié à M. A.E. Nordenskiöld.
16448: HELMAN, ALBERT - Wij en de literatuur.
28198: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie in zes zangen. Negende druk.
13149: HELTEN, W.L. VAN - W.L. van Helten - Tekstcritiek op Rein. I, den Theoph. enz. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Vijfde jaargang, 1885. Pag. 245-273.
19668: HELWIG HIST. DRS., W.L. - De Katholieke kerk in de loop der eeuwen. Een historisch overzicht geïllustreerd met 100 foto's verzorgd door B. Reith.
28764: HEMELDONCK, EM. VAN - Legenden.
28763: HEMELDONCK, E. VAN - Maria, mijn kind.
28762: HEMELDONCK, EM. VAN - De Cleyne Keyser. Roman.
28759: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek.
23890: HEMELDONCK, EM. VAN - Land van belofte. Roman.
23432: HEMELDONCK, EM. VAN - Twee gesigneerde brieven + bijbehorende enveloppen.
19433: HEMELDONCK, EMIEL VAN - Moeder Greta.
19432: HEMELDONCK, EMIEL VAN - Dorp in de hei. Geert en Greta.
12148: HEMELDONCK, E. VAN - Legenden.
11359: HEMELDONCK, EM. VAN - Legenden.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

10/27