Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20154: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 4.
13627: ELSKEN, ED VAN DER - Ed van der Elsken in het Stedelijk Museum Amsterdam.
28230: ELSLANDER, A. VAN E.A. - Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk.
26829: ELSLANDER, A. VAN - Het volksboek vanden ,X, esels. Uitgegeven en toegelicht door A. van Elslander.
14636: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
32677: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen.
32676: ELSSCHOT, WILLEM - Het dwaallicht. Tweede druk.
32618: ELSSCHOT, WILLEM - Willem Elsschot vertelt... In: Antwerpen... Groenplaats 9. Pag. 12-13.
32134: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
31905: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
27612: ELSSCHOT, WILLEM - Een ontgoocheling.
30954: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
30948: ELSSCHOT, WILLEM - Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris.
30776: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip, De leeuwentemmer.
29534: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
28735: ELSSCHOT, WILLEM - De leeuwentemmer.
28734: ELSSCHOT, WILLEM - Het Algemeen Wereldtijdschrift. Fragment uit "Lijmen".
27478: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas.
27458: ELSSCHOT, WILLEM - Een ontgoocheling.
23857: ELSSCHOT, WILLEM - Pensioen.
23661: ELSSCHOT, WILLEM - Verzameld werk.
23492: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
23394: ELSSCHOT, WILLEM - De verlossing. Tweede druk.
19423: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen en het been. Toneelstuk in drie bedrijven naar de gelijknamige boeken van Willem Elsschot door Manuel van Loggem.
19420: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been.
33218: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
16227: ELSSCHOT, WILLEM - De baggerman. In: Hoogdagen van de Vlaamsche letteren. 13-14 & 15 november 1937. Pag. 28.
10473: ELSSCHOT, WILLEM - De leeuwentemmer.
10232: ELSSCHOT, WILLEM - Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak.
10124: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas.
10123: ELSSCHOT, WILLEM - De verlossing. Tweede druk.
10118: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip.
10116: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip.
10114: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Derde druk.
33899: ELTING WEIHL, JIM - De zaterdagbijbel. Een eindejaarsvertelling.
33900: ELTING WEIHL, JIM - Letters en leven. Een eindejaarsvertelling.
32511: ELUARD, PAUL - Hommages.
14588: ELUARD, PAUL - Pour vivre ici.
5668: EMANTS, M. - Godenschemering. Een gedicht. (1e dr.)
5498: EMANTS, M. - Hij. Dramatisch tafereel.
5497: EMANTS, M. - In de praktijk. Blijspel in één bedrijf.
30011: EMANTS, MARCELLUS - Britsch-Indisch hotelleven.
30010: EMANTS, MARCELLUS - Britsch-Indisch hotelleven.
15983: EMANTS, MARCELLUS E.A. - Onze onzalige erfenis.
12147: EMANTS, MARCELLUS - Onder ons. Dramatisch tafereel.
10607: EMANTS, MARCELLUS - Mensen.
10604: EMANTS, MARCELLUS - Fatsoen. Tooneelspel in drie bedrijven.
19660: EMERENTIA O.P., ZR. M. - Geluk dat in de stilte groeide. Een verhaal van de levensopgang van een Brabantse jongen.
27280: EMERSON, BARBARA - Delvaux.
19334: DESBEAUX. ÉMILE - Les pourquoi de Mademoiselle Suzanne. Préface de M. Xavier Marmier. 7e Édition.
19333: DESBEAUX. ÉMILE - Les parce que de Mademoiselle Suzanne. 5e Édition.
29885: EMILIO, A. - Histoire Sainte en Images. Texte par AEmilio.
11690: EMMENS, JAN - Een hond van Pavlov.
27590: EMPEL, M. VAN & H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen.
14899: EMPEL, M. VAN & H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen.
17746: EMPIRE, G. A.O. - Les conseils de la racine tortue à ses amis pêcheurs.
16643: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Het Rijksarchief in Drenthe te Assen.
14689: ENDRES, FRANZ CARL - Die Türkei. Mit 215 Abbildungen. Zusammengestellt und eingeleitet von Franz Carl Endres.
12221: ENDT, IR. P.H. - De kunst van het bouwen. Eenige aesthetische raadgevingen voor bouwkundigen.
12638: ENGELBEEN, DR. KAREL - Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempischen mijnwerker.
24936: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het leven van de Ruyter. Opnieuw verhaald door J. Stamperius.
14287: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Romeinsche Geschiedenis van de vroegste dagen tot op den val van het Westersche Keizerrijk.
25087: ENGELBRECHTEN, J.K. V. - Der grosse Bann. Das Problem des Magischen.
5671: ENGELMAN, JAN - Nieuwe schilderkunst in Holland. Een lezing door Jan Engelman..
20656: ENGELMAN, JAN - Kindje wiegen. Een kerstspel.
10605: ENGELMAN, JAN - Parnassus en Empyreum.
10162: ENGELMAN, JAN - Pyke Koch.
13195: ENGEN, LUC - Het glas in België van de oorsprong tot heden.
30128: ENGLISH, M. - Het voormalig dekenaat Aardenburg (...-1802).
31706: ENKELMANN, SIEGFRIED - Swaine.
31967: ENKLAAR, D. TH. - Ulenspieghel. Van Ulenspieghels leven ende schimpelycke wercken, ende wonderlijcke avontueren, die hi hadde, want hi en liet hem gheen boeverie verdrieten. Naar het facsimile van den eersten Nederlandschen druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit 1520, verlucht met illustraties naar de oorspronkelijke houtsneden en ingeleid door D. Th. Enklaar.
30172: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's kring.
16140: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's kring.
15631: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's kring.
31550: ENNERY, ADOLPHE, D' - De twee weezen. Groote roman in afleveringen met platen. Naar het bekende Toneelspel van dien naam.
25339: ENQUIST, ANNA - Mapje met ca. 14 knipsels over Enquist uit Volkskrant, PZC (door Hans Warren), NRC & Dagblad de Stem.
24406: ENQUIST, ANNA - Het meesterstuk.
26369: ENSCHEDÉ, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam. 1819-1919. Gedenkboek bij haar honderdjarig bestaan.
9746: ENSOR, JAMES - Aux défenseurs des sites, aux confrères amis. In: Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat. Page 9-15.
23037: ENTHOVEN, H.E. - Van Tanger tot Agadir.
19159: ENZINCK, WILLEM - Ein Pfeilschuss Licht. Kurzgedichte.
19158: ENZINCK, WILLEM - Für diese Stunde. Gedichte.
14714: ENZINCK, WILLEM - Taal der dingen.
25510: ERENS, FRANS - De confessiones als litteraire daad. Pag 130 e.v. in De Gemeenschap. Augustus 1931. No. 8, 7e jaargang.
17995: ERENS, O. PRAEM , DR. M.A. - De monnik.
14737: ERENS, O. PRAEM , DR. M.A. - De monnik.
10812: ERENS, O. PRAEM , AMBR. - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant. 1559-1596.
33508: ERGO-PORREY, ELISABETH - Van geslacht tot geslacht.
15615: ERICS, LINDA (=J. MIDDELBEEK) - Kermiskind.
32365: ERMEN, EDUARD VAN - Het kaartboek van de Averbode. 1650-1680.,
22251: ERMEN, EDUARD VAN E.A. - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
20782: ERMENGEM, MAURICE VAN - Le travail du verre au laboratoire.
20780: ERMENGEM, MAURICE VAN - Glasbewerking in het laboratorium.
4641: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt.
11865: ERNALSTEEN, J. - Plundering van Brecht in 1597.
24430: ERNÉ, DR. B.H. & DR. L.M. VAN DIS - De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en toegelicht door...
21865: ERRERA, MADAME ISABELLE - Collection d'Anciennes Étoffes. Réunies et décrites par Madame Isabelle Errera.
25341: ERTE - Erte fashions.
31503: ERTINGER, FRANZ - Monasterium Nazareth.
22501: ERVE B.I., IR. W.S. VAN DE - Le Corbusier. Idealistisch architect.
30859: ES, JONIEKE VAN & JAN E. SCHIERBEEK - De verzameling Marvin en Janet Fishman. Kunst als verzet. Duitse schilders in het Interbellum.
22659: ES, F. VAN - Waasch sagenboek.
1392: ES, F. VAN, J. BOES, L. VERLODT, E.A. - De magie van het poppenspel.
10340: ES, F. VAN - Waasch sagenboek.
20978: ESCHER, RUDOLF - Gedichten. Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang. No. 6 - 1937.
32554: (GASTRONOMY) ESCOFFIER, A. - Le guide culinaire. Aide-mémoire de cuisine pratique par A. Escoffier. Avec la collaboration de MM. Philéas et Émile Fetu. Deuxième édition.
33673: ESLINGER, F. - Blanchard im Ballon über Weilburg. Kupferstich aus Relation du 15me Voyage Aërien De Mr. Blanchard.
24295: ESQUIEU, L. - Vieux papiers rennais. Les placards mortuaires.
4639: ESSAD, DJELAL - Constantinople de Byzance à Stamboul. Traduit du Turc par l'auteur. Préface de M. Charles Diehl.
16896: ESSARTS, A. DES, SAINTE-MARGUERITE, E. FERRAND, A. - Récits historiques pour la jeunesse. Deuxième édition. Revue et corrigée.
29420: ESSEN, LÉON VAN DER - L'Université de Louvain a travers cinq siècles. Études historiques publiés avec une introduction par Léon van der Essen. Avec le concours de MM. E. Van Cauwenbergh, F. Claeys-Boúúaert, F. Camerlynckx, V. Brants, P. Lefèvre, H. De Voght et Vicomte Ch. Terlinden.
19628: ESSEN, JONKHEER L. VAN DER - De Universitieit te Leuven. Haar ontstaan, haar geschiedenis, haar organisatie. 1425-1953.
25116: ESTER, KARL D' - Rheinsagen. Dem deutschen Volk der deutschen Jugend gewidmet. Fünfte Auflage.
29309: ESTIUS, GUILIELMUS - Annotationes Aureae in Praecipua Ac Difficiliora Sacrae Scripturae Loca.
16760: BRACHA LICHTENBERG ETTINGER - Artworking 1985-1999.
14178: ETTINGHAUSEN, RICHARD A.O. - Islamische Kunst - The arts of Islam.
13876: ETTRO, F.J. VAN & P. SCHERFT - Wapen en wapenspreuk van Zeeland.
22733: EUGÈNE, J.-B. - Études sur les Chemins De Fer et les Télégraphes Électriques considérés au point de vue de la défense du territoire.
14407: EURIPIDES - Fenicische vrouwen. Vertaald, ingeleid en van aantekenigen voorzien door Herman Altena.
17333: EUW, ANTON VON, ANTON LEGNER & JOACHIM M. PLOTZAK - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter.
32300: EVANS, EDMUND - The Art album. Sixteen facsimiles of water-colour drawings by George Cattermole, T. Sidney Cooper, A.R.A., Edward Duncan, John Gilbert, William Hunt, R.P. Leitch, George Smith, Geoge H. Thomas, Mrs. Ward, Henry Warren, Edwrad H. Wehnert, Harrison Weir, and H.B. Willis. Engraved and printed by Edmund Evans.
15178: EVANS, GEORGE - A practical treatise on Artificial Crown- and Bridge Work and Porcelain Dental Art.
17655: EVENHUIS, GERTIE - Verdreven vloot.
1690: EVERAARD, J.A. - Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen.
8682: EVERAERS, P.F.W.H. (SAMENSTELLING) - "'Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht" door Stijn Streuvels en André van der Vossen.
25848: EVERAERT, J. & E. STOLS (REDACTIE) - Vlaanderen en Portugal. Op de golfslag van twee culturen. Met een woord vooraf door S. Luz Afonso.
18939: EVERAERT, JOHN - De Franse slavenhandel. Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel. 1763-1793. Avec un résumé français.
17582: EVERAERT, DR. OSWALD - Avontuur in de jungel.
17692: EVERDINGEN, DR. W. VAN - De Oorlog in Zuid-Afrika. Een beschrijving door Dr. W. van Everdingen. Met een inleidend woord van Dr. H.J. Kiewiet de Jonge. Eerste Tijdvak: Van 11 October 1899-Maart 1900.
14530: EVERS, G.A. - Utrechtse overleveringen uit de Middeleeuwen. Bijeengebracht en toegelicht door G.A. Evers.
20089: EWING, JULIANA - Ons veld. Vertaling naar het Engels door J.C.C. Dagnelie.
31037: EXEL, PH. - De lotgevallen van Jan Persijn. Verhaal uit den tijd van den Vierden Kruistocht.
22777: EXEL, PH. - De kleinzoon van den burggraaf. Tweede druk.
15275: EXEL, PH. - De gemaskerde woudkoning.
15274: EXEL, PH. - Jan Breydel bij den laatsten koning der Azteken.
15273: EXEL, PH. - De vondeling uit het land der druïden.
15272: EXEL, PH. - Mijnheer van der Pigge in China.
15271: EXEL, PH. - De avonturen van Ormin. Een verhaal uit de dagen van Hannibal.
15270: EXEL, PH. - Naar het land van den vliegenden vuurgod.
17589: EXODUS, ABRAHAM - De makelaar en ik. Uit het leven van twee Indische vrijgezellen van rijperen leeftijd.
15685: EXODUS, ABRAHAM - Het land van bij-ons-buiten. Herinneringen van een officier-gezaghebber in de Indische buitengewesten. Met een voorwoord van dr. J.W. Meijer Ranneft.
27840: D'EXSTEYL, ROGER - Jean Ray of de poëzie van de angst - Jean Ray tel que je l'ai connu.
6524: EYCK, P.N. VAN - De getooide doolhof.
25506: EYCK, CHARLES - Illustration on frontwrapper of: De Gemeenschap. Nov.-Dec. 1931. No. 12, 7e jaargang.
13831: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
13652: EYCK, P.N. VAN, C. GERRETSON & P. GEYL (RED.) - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift.
12573: EYCK, JAN VAN (O.L.V.) - Staf de Clercq.
19641: EYCKEN, M. VAN DER - Diest en Oranje.
15137: EYK, HENRIËTTE VAN - Michiel. De geschiedenis van een mug.
19307: EYKMAN, KAREL - Wie verliefd is gaat voor en andere liedjes.
11543: EYNDE, JOZ. VANDEN - Feestcantate De Zege van Groeninge. Woorden van Th. Sevens. - Muziek van K. Mestdagh. I. - Karel Mestdagh; II. - Overzicht der muziek. Met platen en muziekthema's.
30894: EYNDEN, E.H. VAN DEN - Verzameling van voorteekens die gewoonlyk de veranderingen des weders voorafgaen, gevolgd van regelen om uyt de bewegingen van den barometer, en den thermometer de waerschynlykste afwisselingen van hetzelve te voorspellen, en van bemerkingen over den invloed der verschillende winden op het weder in onze luchtstreek, byeenvergaderd door E. H. V. D. E. D.
9042: EYNDIUS, JACOBUS - Chronici Zelandiae libri duo.
7827: EYNDIUS, JACOBUS - Chronici Zelandiae libri duo.
25361: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tusschen zuiderkruis en poolster.
21079: EYSSELSTEIJN, BEN VAN E.A. - Over het geluk van het lezen. verzamelde gedachten van auteur, lezer en uitgever.
18227: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat het sneeuwen, Heer!
17819: EYSSELSTEIJN, BEN VAN & HANS VOGELESANG - Anton Pieck. Zijn leven - zijn werk. Nieuwe, uitgebreide editie. (Vierde druk.)
32108: FAASSEN, SJOERD VAN E.A. (REDACTIE) - Juffrouw Idastraat 11 - Juffrouw Ida. Jaargang 6, nummer 1 - Jaargang 15, nummer1.
24474: FAASSEN, SJOERD VAN (RED.) - Maurice Roelants. (1895-1966).
26856: FABER CASTELL, A.W. - A.W. Faber Castell (Memorial publication at the occasion of the 175th birthday of the Firm 1761-1936).
18174: FABER, DR. F.J. - Petroleum. Zoeken en ontdekken.
18689: FABRE, JAN - Jan Fabre.
16536: FABRE, J.H. - Souvenirs entomologiques. Études sur l'instinct et les moeurs des insectes. Édition définitive illustrée.
11974: FABRE, JAN - Passage.
32352: FABRICIUS, JOHAN - De wondere avonturen van Arretje Nof.
31198: FABRICIUS, JOHAN - De wondere avonturen van Arretje Nof.
31197: FABRICIUS, JOHAN - De wondere avonturen van Arretje Nof.
17590: FABRICIUS, JOHAN - Nacht over Java. Roman.
25183: FADDEGON, B. - Djajadêwa. Drama in twee delen.
12246: FAELENS, G. - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas, 1808-1908.
14415: FAGEL, PIETER - Zeven eeuwen Veere.
29247: FAIDER, CHARLES - Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles.
29123: FAIDER, CHARLES - Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles.
12206: FAIPOULT, M. - Mémoire statistique du Département de l'Escaut. Ingeleid door Dr. Paul Deprez.
33762: FALCONER, WILLIAM - The shipwreck. With a sketch of his life.
11279: FALK MOORE, SALLY & PAUL PURITT - The Chagga and Meru of Tanzania. Edited with an introduction by William M. O'Barr.
29566: A. FALLEIN (?) - Portret in profiel van Hugo Verriest.
33905: FALLOT DE BEAUMONT, STEPHANUS - ANDREAS - FRANCISCUS DE PAULA - Aan alle Geloovige onzer Bisdom, Zaligheyd en Zegen / A tous les Fidèles de notre Diocèse, Salut et Bénediction...
20760: FARENSBACH, HERMANCE - Eleonora Duse's opgang.
32486: FAULKNER, WILLIAM - Grijze zomer. (Sanctuary) Vertaling van Johan van Keulen. Tweede druk.
28238: (LAMPO, H.) DE FAUN - De Faun. Critisch Bulletin. 1e Jrg. no. (1), zonder datum (begin januari 1945?) t/m no. 23-24, Decembernummer (1945) nr. 8 ontbreekt; 2e Jrg. no. 1, Januarinummer 1946 t/m no. 8, Juli-Aug.; nrs. 3 en 6 ontbreken.
21936: FAURE, ÉLIE - Eugène Carrière. Peintre et lithographe.
32559: FAUSTINUS, PATER - Vertel-materiaal voor het flanelbord. Zes mappen.
14686: (HUNTING) FAVRE, ALBERT - Chiens courants. Chasse a tir. Préface par La Varende. Illustré par J. Oberthür.
21855: FEBER, IR. L.J.M. - De wereld in beeld: Serie 1. Onze overzeesche gewesten (natuurfoto's). Met een inleidend woord door Dr. J.C. Koningsberger. Serie 2. De groote Indische cultures. Met een inleidend woord door Mr. D. Fock.
18455: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
17313: FECHTER, PAUL - Ernst Barlach.
16675: FEDERLE, LUDWIG - Der Zirkus kommt. Buntes Leben auf der Wiese am Stadtrand.
10964: FEDERSPIEL, JOHANN - Alfons von Flugi.
14416: FEEN, A.H. VAN DER - Herfstleugen.
16498: FEENSTRA KUIPER, DR. J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
10415: FEIST, PETER H. - Pierre-Auguste Renoir. 1841-1919. Een droom van harmonie.
15296: FEITH, JAN - De geheimzinnige uitvinding of de toovermacht van een H.B.S.-jongen. Een jongensboek. Derde druk.
20348: FEKKES, JAN - De God van je tante ofwel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve. Een documentaire samengesteld door Jan Fekkes.
29137: FELÉRE, I-SÖ - A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem Tanrendje. 1884-1885.
3789: FELIERS, W. EN R. VAN DAELE (RED.) - Reynaert de Vos in prent en exlibris. Catalogus van de Internationale Exlibriswedstrijd Reynaert de Vos 1996.
17611: FELMAN - Het 'Java Aero' mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse Indië.
21959: FELS, FLORENT - L'art et l'amour.
22247: FENS, KEES - Mapje met 200 knipsels van/over Kees Fens uit Volkskrant, PZC (door Hans Warren), NRC, Nederland, De Tijd, VU Magazine.
21012: FENS, KEES E.A. - Literair Lustrum 2.
21011: FENS, KEES E.A. - Literair Lustrum I.
16972: FENTEN, HELMA - Wenn du der Spur folgst. Nordische Volksmärchen. Ausgewählt und bearbeitet von Helma Fenten. Dritte Auflage. 12.-19. Tausend.
27289: FEREMANS, GASTON & KAREL VERTOMMEN - Golfslag. Kerstnummer 1947.
25962: FERGUSON, JOHN - Ceylon in 1893. Describing the Progress of the Island since 1803, its present agricultural and commercial enterprises, and its Unequalled Attractions to Visitors. With usefull information, specially prepared map, and upwards of one hundred illustrations.
25581: FERINGA, J.H. - De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen.
14402: FERMIN, MARIA HELENA JOHANNA - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des Quatres Evangiles.
10963: FERMIN, MARIA HELENA JOANNA - Le vocabulaire de Bifrun dans sa tradition des quatre evangiles.
21668: FERN, ALAN (INTRODUCTION) - Amerikaanse grafiek. 1860-1940. Een keuze uit de collectie van het Philadelphia Museum of Art.
18387: FERNEL - Mes jolies poupées. Album a colorier. 2me série.
8722: (SCHAGEN, J.C. VAN) FERRANTE, F. DE EN J.C. VAN SCHAGEN - Duetten.
2572: (SCHAGEN, J.C. VAN) FERRANTE, F. DE EN J.C. VAN SCHAGEN - Duetten.
29125: FERRARI, F. HYACINTHI DE - S. Thomae Aquinaetis Tractatus de praeambulis ad judicium et de ipso judicio et ipsum concomitantibus cum notis criticis.
17132: FERRON, LOUIS - Mapje met ca. 31 knipsels over Louis Ferron uit o.a. De Volkskrant, Dagblad De Stem, Vrij Nederland, PZC (Hans Warren), NRC & Haagse Post.
21787: FERRON, LOUIS - Hoe klein was Louis Davids. In: Hollands Diep. Jaargang 2, 8 mei 1976, nummer 10. Pag.12-18.
10734: FESSARD, LOUIS J.E. - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre.
21165: FEUCHTWANGER, LION - Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. Roman.
16736: FEUCHTWANGER, LION - Jud Süss. 81.- 100 Tausend.
18651: FEWKES, J. WALTER - Sun Worship of the Hopi Indians.
18650: FEWKES, J. WALTER - Fire Worship of the Hopi Indians.
18635: FEWKES, J. WALTER - Ancestor Worship of the Hopi Indians.
18634: FEWKES, J. WALTER - The use of idols in Hopi Worship.
18633: FEWKES, J. WALTER - The Katcina Altars in Hopi Worship.
13995: FEY, G.M. - Verzet! Schouwen-Duiveland in de frontlinie. Uitgave ten bate Stichting 1940-1945. Samengevat door G.M. Fey.
18540: FIEDLER, O. - Belgien. Praktischer Reiseführer. Dreizehnte Auflage. Mit 13 Karten.
9307: FIERENS, PAUL - Pierre Caille.
12897: FIERENS, PAUL A.O. - Les arts plastiques. Revue bimestrielle. Quatrième année; janvier - février 1950 nr. 1.
10373: FIERENS, PAUL - Constant Permeke.
10312: FIERENS, PAUL - Antoine Mortier. Vertaald door Maurits Bilcke.
33591: FIÉVEZ, MARGUERITE - Inventaris van het Fonds-Cardijn. Met de medewerking van Françoise Windels-Rosart. Vertaling door Claudine De Cuyper en Karel Goris.
17291: FIGUIER, LOUIS - Photographie.
23965: FIGUIER, LOUIS - Les grandes inventions modernes dans les sciences, l'industrie et les arts. Nouvelle édition complètement refondue par Daniel Bellet.
25431: FILARSKI, H.W. - Bridge bij de tijd.
24133: (HORSES) FILLIS, JAMES - Principes de dressage et d'équitation. (3e Édition, revue, corrigée et considérablement augmentée).
10356: BROEDER FIRMIN - De Romaansche Kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen. Met een voorwoord van Dr. Ir. S. Leurs.
12890: FIRNBERG, DR. HERTHA (ZUM GELEIT) - Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr des Todestages.
19880: FIRTH, J. D'E. - Winchester College.
8897: FISCHER, ARTHUR - Lettres d'Amériques (suite d'impressions de l'auteur évoquant pendant un séjour 1927 à 1928, la vie et l'ambiance de New-York.).
22499: FISCHER, DR. F.H. - Structuurstudiën buiten de bouwkunst. In: Architectuur. Weekblad v/h Genootschap 'Architectura et Amicitia'.
20123: FISCHER, J.P.A. - Verhandeling van de klokken en het klokke-spel; Waer in Behalve de opkomst van het Klokkespel, alles wat omtrent de klokken aenermkelyk is, als: de Stoffe, Gewigt, Grootte, en Klank der zelve, mitsgaders de Compositie regels voor de Ton, en de nodige wetenschap van 't versteeken, wort voorgestelt; Benevens Een kort Bericht van de Outheit, Gebruyk, Misbruyk, en Doopen der Klokken, als ook van zogenaemde Wonderklokken.
17345: FISCHER, KLAUS - Schöpfungen indischer Kunst. Von den frühesten Bauten und Bildern bis zum mittelalterlichen Tempel. 2. Auflage.
16582: FISCHER, KLAUS, MICHAEL JANSEN & JAN PIEPER - Architektur des Indischen Kontinenten.
15121: FISCHER SVD, HERMANN - Leven van pater Arn. Janssen. Stichter der Missie-Congregatie van het 'Goddelijk Woord' en van de Missiezusters 'Dienaressen van den Heiligen Geest'. Naar de meer-uitgebreide Duitsche uitgave van Hermann Fischer SVD. Bewerkt door Frans Heines SVD. Derde druk. Ter gelegenheid van het Zilveren Jubilé van het Missiehuis te Uden 1911-1936.
28255: FISHER - Fisher's Drawing Room Scrap-Book. With poetical illustrations by L.E.L.
18752: FISHER, SYDNEY - Le Canada. Son histoire, ses productions et ses ressources naturelles. Préparé sous la direction de l'honorable Sydney Fisher.
30384: FITZGERALD, EDWARD - Rubáiyát of Omar Khayyám. Translated into English Quatrains by Edward FitzGerald..
23410: FITZGERALD, EDWARD - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
11286: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegiën en ambtenaren te Roermond die een Rechterlijk of Landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur. Van de 13de eeuw tot in 1894. (Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894.)
32279: FLANDIN, EUGÈNE - Histoire des Chevaliers de Rhodes depuis la création de l'ordre a Jérusalem jusquá sa capitulation a Rhodes. Troisième édition.
9450: FLAUBERT, GUSTAVE - Bibliomanie.
17072: FLAUBERT, GUSTAVE - Bibliomanie.
14639: FLAUBERT, GUSTAVE - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door E. Borger.
12141: ARRIANUS FLAVIUS - Appianoy Texnh Taktikh, etc.... (in Greek). Arriani Ars Tactica, Acies Contra Alanos Periplus Ponti Euxini, Periplus Maris Erythraei, Liber De Venatione, Epicteti Enchiridion, Ejusdem Apopthegmata et Fragmenta, Qyae in Joannis Stobaei Florilegio, et in Agellii Noctibus Atticis Supersunt. Cum Interpretibus Latinis, & Notis. Ex Reccensione & Museo Nicolai Blancardi.
6515: FLEERACKERS S.J., E. - Reyneke Vos in de Kempen.
28373: FLEERACKERS S.J., E. - Reyneke Vos in de Kempen.
26907: FLEERACKERS S.J., EM. - Reineke Vos in de Kempen. Tweede uitgave. Ingeleid en, voor de tweede versie, samengevat door Em. Janssen S.J.
11801: FLEERACKERS S.J., E. - Het christelijk huwelijk. Naar het Fransch door P. Scheuer S.J.
27553: FLEURIMON, JEAN-PIERRE - Le maquillage.
33291: FLEURY, M. L'ABBÉ CLAUDE - De zeden der Israëliten. Gemaekt door den Heer Fleury priester, Tegenwordig den biegtvader van den Koning van Vrankrijk. Van nieuws vertaelt na den lesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
16858: FLEURY, M. L'ABBÉ - Moeurs des Israélites et des Chrétiens.
15542: TANTE FLO - Hondje Kristoffel.
30708: FLORENTIUS, BR. - Kerstvertellingen door Br. Florentius. Eerste bundel.
5222: FLORIAN - Fables de Florian. Suivies d'un choix de fables par divers auteurs.
32692: FLORQUIN, JOOS - Mijn Streuvelsboek.
32684: FLORQUIN, JOOS - Ten huize van... 2. Tweede, gewijzigde druk.
28826: FLORQUIN, JOOS - Stijn Streuvels. Zijn levensstijl.
12276: FLORQUIN, JOOS - R. Kimpe.
24156: FLOUD, RODERICK - An introduction to Quantitative Methods for Historians.
23866: FLUGI VAN ASPERMONT, JHR. C.H.C. - De Johanniter-Orde in het Heilige Land (1100-1292). Een boek voor Johanniter- en Maltezer Ridders en liefhebbers van geschiedenis. Met een woord vooraf van Dr. A.A. Kampman.
1514: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Studiën over waterschapsgeschiedenis. V. Zeeuws-Vlaanderen.
14918: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. & MR. W. DOWNER - Overijsselse plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810 met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuwse tijdvak.
25896: FODEBA, KEITA (INTRODUCTION) - Les hommes de la dance. Photographies de Michel Huet. Préface de Keita Fodeba.
9342: FOË, DANIEL DE - Robinson Crusoé, précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur.
17486: FOE, DANIEL DE - Robinson Crusoë. Opnieuw verteld door N.A. van Charante. 4e Druk.
22859: (LONDON) FOKKE SIMONSZ, A. - London, in een' boertigen stijl beschreeven; vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis. Tweede verbeterde druk.
29190: (HOUSE OF ORANGE) FOKKE, SIMON - Afbeelding van de Kaamer en 't Parade-Bed waar op het lyk van Haare Koninglyke Hoogheid Anna, Kroon Princesse van.... Geduurende verscheide Dagen in de Maand February 1759 ten toon is gesteld geweest. Alles onder opzigt en directie van den Heere De Lage,.... Naauwkeuriglyk nageteekent door den Heere De Swart...., en in het koper gebragt, door de Heer S. Fokke - Description de la Chambre et Lit de Parade sur lequel le corps de Son Altesse Royale Anne, Princesse Royale.... a été exposé.... en fevrier 1759....
14171: FOKKE SIMONSZ, A. - Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der Nul. Voorgelezen in- en opgedraagen aan- de Maatschappij van verdiensten, ten spreuke voerende: Felix Meritis en De Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
33744: FOKKE, SIMON - Gezicht van de dykbreuk, aan den Douk, op Texel; in de overstrooming, den 15.den Nov. 1775.
9213: FOKKER, DR. ADR. A. - Levensberichten van Zeeuwsche medici, bijeengebracht door Dr. Adr. A. Fokker, hier en daar bijgewerkt door Dr. J.C. de Man.
28546: FOKKER, G.A. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
13805: FOKKER, A.J.F. - Het bestuur van het Waterschap Schouwen. Academisch proefschrift.
12167: FOKKER, MR. G.A. - Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795.
1174: FOKKER, G.A. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
21976: FÖLDES, JOLÁN - De straat van de visschende kat.
13183: FÖLDES, JOLÁN - De straat van de visschende kat.
17975: FOLEY, DANIEL J. - Garden flowers in color.
30071: FOMBEURE, MAURICE - Eekman.
29395: FONCKE, PROF. DR. R. E.A. - Willemsfonds-standpunten. Toespraken gehouden tijdens de academische zitting van het Nationaal Congres van het Wiilemsfonds te Brussel op 15 Juni 1958.
8433: LA FONTAINE (J. DE) - Fables de La Fontaine. Deux cent-soixante-huit illustrations de J.-B. Oudry.
32812: FONTAINE VERWEY, PROF. MR. H. DE LA - Meester Harman Schinkel. Een Delftse boekbinder van de 16e eeuw.
29684: LA FONTAINE - Fables choisies pour les enfants et illustrées par M.B. de Monvel.
29682: LA FONTAINE, JEAN - De krekel en de mier en andere fabels van Jean la Fontaine. Twaalf etsen van Jeanne Bieruma Oosting met teksten van J.W.F. Werumeus Buning.
28501: LA FONTAINE - Fables de La Fontaine avec un nouveau commentaire par M. Coste. Nouvelle édition.
16848: LA FONTAINE (J. DE) - Fables de La Fontaine. Illustrations par Grandville.
12128: LA FONTAINE - Fables de La Fontaine avec des notes par Mme Amable Tastu.
11826: LA FONTAINE - Dreiszig Fabeln von La Fontaine. Frei in deutsche Verse gebracht von Rudolf Schiff.
33582: FONTAINE, JEAN DE LA - De fabelen van la Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. Tweede druk.
16316: FONTANE, THEODOR - Effi Briest. Roman.
13628: FONTANE, THEODOR - Havelland. Die Landschaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg. Wohlfeile Ausgabe.
10366: FONTIER, JAAK - Luc Peire. Aspecten.
27004: FOOTE, PETE & DAVID M. WILSON - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scanidinavia.
15015: FOPPENS, J. - Historia Episcopatus Antverpiensis, continens Episcoporum Seriem et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes; Nec non Diplomata varia ad dem hujus Dioecesis spectantia. Exhibita Pro Schemate Historiae Ecclesiasticae omnium Epistcopatuum Belgii.
14463: FORBES, ROSITA - Raisoeni. De sultan van de bergen. Vertaald door H.J. van Balen.
31886: FORESTIER, SYLVIE - Marc Chagall. De gebrandschilderde ramen.
28283: FORGEUR, J. & J.G. HULEU - Zamenspraek op het Keyzerlyke Decréet. Inhoudende de opregting en werkstelligmaeking (organisation) der Nieuwe Universiteyt. Tusschen eenen Schoólmeester en Mynheer N., voórdeézen Heer van de Parochie N.
14030: FORMENTON, FABIO - Het Oosterse tapijt.
13352: FORMSMA, DR. W.J. A.O. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
16966: FOUINET, ERNEST - Le Robinson des glaces. Quatrième édition.
10936: FOUREST, HENRY-PIERRE - Les faïences de Delft.
32298: FOURNIER, M. ÉDOUARD - Oeuvres de J. de la Fontaine. Théatre, fables, poésies, etc. Nouvelle édition avec une introduction par M. Édouard Fournier. Ornée de magnifiques dessins en couleurs par MM. Émile Bayard, T. Johannot, J. David.
18255: FOURNY, MAX - Album mondial de la peinture naïve.
24277: FOUTRY, V. - Merkwaardige bladzijden uit de geschiedenis van Oostende.
20007: FOUTRY, V. - Merkwaardige bladzijden uit de geschiedenis van Oostende.
32794: FOUW, GERARD DE, GERT GROENLEER & KEES TAZELAAR - Kortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nu.
13357: FOWLER, KENNETH - The age of Plantagenet and Valois.
25386: FOX, CHARLES A.O. - Jazz on record. A critical guide.
15733: FRAEYE, MARK DE & PIETER TER KEURS - Indonesia. The Island State.
30821: FRANCÉ, H.H. - Die Alpen gemeinverständlich dargestellt.
27283: FRANCE, MARIE DE - Lais. Twaalf liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw. met een Nederlandse vertaling door Corine Kisling en Paul Verhuyck.
22883: FRANCE, ANATOLE - Les dieux ont soif
26966: FRANCHI - Zozo inventeur. Text et dessins de Franchi.
26310: FRANCHI, C. - Zozo in Amerika. Tekst en teekeningen van Franchi.
26309: FRANCHI - Zozo ontdekkingsreiziger. Tekst en teekeningen van Franchi.
14069: FRANCHI, DR. ARTEMIO A.O. - 25 Years of UEFA.
12360: FRANCHOO, ANDRÉ - In de schaduw van een dorpstoren. Herinneringen aan het oude Varsenare.
18866: FRANCKAERTS, FRANS - De roemrijke zanger Johan. Voor grotere jongens.
19388: FRANCKEN, FRITZ - Brummell. Bagnole - Ernestine's uitvaart - Huwelijksaanzoek.
18348: FRANCKEN-COSTER, M.J. - Vertelversjes. 1e Boekje: de tweeling. 2e Druk.
26864: FRANÇOIS, MICHEL LE - Le plan maçonnique. 9e Mille.
20600: MONSEIGNEUR FRANÇOIS - L'Entrée magnifique de Monseigneur François. Filz de France, Frère Unique du Roy, Par la grace de Dieu Duc de Lothier, de Brabant, d'Anjou, d'Alençon, etc. Comte de Flandres, etc. Faicte en sa metropolitaine et fameuse ville de Gand, Le XX d'Aout, Anno 1582.
30153: FRANK, DR. FR. - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Tweede druk. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse.
26945: FRANK, ANNE - Le journal de Anne Frank. Traduit du hollandais par T. Caren et Suzanne Lombard. Préface de Daniël-Rops.
15549: FRANK, BERNARD - Jules Verne et ses voyages. D'après l'ouvrage biographique de M. Allotte de la Fuÿe et les documents fournis par les héritiers.
15301: FRANK, TONNY - Puck en Riek als circus-artisten. Een leuk en spannend verhaal voor meisjes.
12529: FRANK, DR. REINHARD - Die belgische Neutralität. Ihre Entstehung, ihre Bedeutung und ihre Untergang.
30833: FRANKE, S. - Twee Urker jongens.
23566: FRANKE, S. - Wat zou het wezen?
23565: FRANKE, S. - Oolijke vroolijke verhalen.
23512: FRANKE, S. - Vertellingen en plaatjes. Tweede druk.
17613: FRANKE, S. - Si Boeroeng bij de Javaanse vogelnestjesplukkers.
17612: FRANKE, S. - De juiste weg. De eerste tocht naar Indië.
17575: FRANKEN, MANNUS - Het land aan de overkant.
21262: FRANQUINET, E. - Jules Verne en zijn Wonderreizen.
30742: FRANSEN, FRANS - Prinses Rosalinde. Vierde druk.
30739: FRANSEN, FRANS - Puk en Muk Thuis.
30738: FRANSEN, FRANS - Muk, de drakendoder.
22159: FRANSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen. Tweede deel. Achtste druk.
21681: FRANSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen. Tweede deel. Elfde druk.
21679: FRANSEN, FRANS - Puk en Muk in China. Vierde druk.
21677: FRANSEN, FRANS - Muk, de drakendoder.
17886: FRANSEN JZ., P - Meibloempjes. Leesboekje voor de volksschool.
23891: FRANSSEN, THEO - La bataille d'Anvers. 'Cité de la mort soudaine'.
18152: FRANSSEN JZ., P. - De Savoiaard.
11569: FRANSSEN, THEO - The battle of Antwerp. 'City of sudden death'.
26687: FRASER, H. MALCOLM - History of Beekeeping in Britain.
23587: TANTE FREDDY - Vriendinnetjes.
29601: FRÉDÉRICKX, E. - Le chansonnier populaire. Contenant vingt nouveaux morceaux, ainsi qu'un calendrier pour 1852.
11773: FREDERICQ, DR. PAUL - Rekeningen en andere stukken van den Pauselijken Aflaathandel te Mechelen in 't midden der 15de eeuw (1443-1472).
32960: FREDERIKS, J.W. - Dutch silver. Embossed plaquettes, tazze and dishes from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 2. Dutch silver. Wrought plate of North and South-Holland from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 3. Dutch silver. Wrought plate of the central, northern and southern provinces from the Renaissance until the end of the eighteenth century; 4. Dutch silver. Embossed ecclesiastical and secular plate from the Renaissance until the end of the eighteenth century.
29918: FREIA - Instantaneetjes uit de Kinderwereld. Heft I. Gedichtjes van Freia op muziek gezet door Cath. van rennes. Opus 38. 33ste Druk.
14572: FREQUIN, LOUIS, HENRI A.A.R. KNAP & W.H. KRUIDERIN - Arnhems Kruisweg.
24653: FRÉVAL, GEORGES - l'Heure du thé. (Poésies).
10615: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman.
10614: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren.
14020: FRIEDLÄNDER, MAX A.O. - Jheronimus Bosch.
20792: FRIEDRICHS, FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium. Dritte verbesserte Auflage von Dr. Jozef Friedrichs.
20791: FRIEDRICHS, DR.-ING. FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium. Zweite verbesserte Auflage.
20787: FRIEDRICHS, DR. ING. FRITZ - Das Glas im chemischen Laboratorium.
32863: FRIEND M.D., JOH. - Emmenologia in qua fluxus muliebris menstrui. Phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur.
14368: FRIEZER, ELIAZAR - De ordening van Servius Tullius.
27548: FRIJHOFF, WILLEM & MARIJKE SPIES (INTR.) - T'Gulde Iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands.
11647: FRIS, VICTOR - Le Clerc du Sang à Gand.
17751: FRISCH, KARL VON - Bouwmeesters in de dierenwereld. Met medewerking van Otto von Frisch.
26987: FRONEMANN, WILHELM - Reineke der Fuchs. Nach der Niederdeutschen Ausgabe des "Reinke de Vos" von 1498 erzählt.
26986: FRONEMANN, WILHELM - Reineke der Fuchs. Nach der Niederdeutschen Ausgabe des "Reinke de Vos" von 1498 erzählt.
9218: FRUIN, R. - De keuren van Zeeland.
17437: FRUIN, MR. R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
30852: FRUIN, DR. R. & DR. H.W. VAN DER MEY - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italië. Nov. 1840-Juli 1845. Uitgegeven door...
18496: FRUIN, MR. R. - Het Archief van Prelaat en Edelen van Zeeland.
13389: FRUIN, R. - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566-1616.
15671: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat.
13345: FRUIN, MR. R. - De leenregisters van Bewesten Schelde. 1470-1535.
15673: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat. Tweede herziene druk.
13619: FRUIN, MR. R. - Het recht van Reimerswaal.
13394: FRUIN, MR. R. - Het recht van Reimerswaal.
12231: FRUIN, R. - De slag van St. Denis, in verband met den vredehandel van Nijmegen.
1218: FRUIN, MR. R. - Correspondentiën te Middelburg en te Goes.
12163: FRUIN, MR. R. - Medeedelingen uit het Archief der Middelburgsche Abdij.
21277: FRYE, NORTHROP - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
33862: FUCHS, EMIL - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel. Geboren aus dem Lande Braunschweig. Was er für seltsame Streiche verübt hat sein Leben lang. Lustig zu lesen. Aus der niedersächsischen Mundart nach dem Krussterschen Druck ins Hochdeutsche übertragen von Emil Fuchs, Wien.1. bis 3. Tausend.
8676: FUCHS, FRIEDRICH VON - Reineke Fuchs in der Kunst. Reineke Fuchs von Johann Wolfgang v. Goethe nach der Originalausgabe 1794 mit Kostbarkeiten aus der Sammlung Friedrich von Fuchs.
27149: FUCHS, HEINZ R. - Plastik der Gegenwart
26985: FUCHS, HELENE - Reineke Fuchs. Der alten Sage nacherzählt.
33310: FUCHSIO BUCHONE, IOANNE - Compendium Abusuum Autoritate Galeni et Hippocratis damnatorum, cùm pro novitijs medicus, tum pro illis, qui medicinâ & sanguinis detractione utuntur.
26991: FÜHMANN, FRANZ - Reineke Fuchs. Neuerzählt.
12535: FUISSEAUX, LÉON DE - De schanddaden van het cijnskiesstelsel.
29017: (PIGEONS) FULTON, ROBERT - The illustrated Book of Pigeons with standards for judging by Robert Fulton. Edited by Lewis Wright.
11519: FURNEAUX F.R.G.S, W. - Butterflies anfd moths.
17221: FUROMOTO, JIRO (INTRODUCTION) - Transfiguratie.
18452: GAARLANDT, JAN GEURT E.A. - Chr. J. van Geel. Raam-nummer 102, mei 1974.
11834: GABRIEL, E. HEER (J.-B. H. WILLEMS) - O.L.V. van Affligem vereerd onder den titel van O.L. Vrouw van Vrede. Abdij Affligem 1924 of driehonderdste verjaring van den Plechtigen Omgang op Onze Lieve Vrouw - Half-Oogst.
17659: GABRIËLS, DR. JULIANE - Het Nederlandse ornament in de Renaissance. De geest der vormen.
19755: GABRIËLS, DR. JULIANE - De Vlaamsche beeldhouwkunst.
32003: GAFFÉ, RENÉ - La sculpture au Congo Belge.
21964: GAGEY, ROLAND - L'enfer des Beaux-Arts.
31647: GAI, HILAIRE LE - Nouveau million de bêtises et de traits d'esprit. Bons contes, bons mots, bouffoneries, calembours, fac'ties anciennes et modernes, parades de bobêche, etc. Receuillis par Hilaire le Gai.
15475: GALIËN, S.M. V.D. - Het teken van de Lobo.
10728: GALLE, MARC - Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus.
32257: GALLET, LOUIS - Le Capitaine Satan. Aventures de Cyrano de Bergerac. Ouvrage illustrée de 50 gravures sur bois d'après les dessins originaux de Heidbrinck.
19676: GALTER, ALBERT - Het roodboek van de vervolgde kerk. Uit het Italiaansch vertaald door Jan Dijkgraaf.
27167: GANDERHEYDEN, MR. J.F. MAURITSZ - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd, bij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845. Houdende vernietiging van het arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz
23035: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
12823: GANSHOF, F.L. - Over de stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen.
29379: GANTOIS, J.M. - Bezinning bij een verjaardag. Tweede uitgave.
12648: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
27809: GANZ, W. - Qui vive! Grand Galop de concert pour piano. Op. 12.
11042: GANZEVOORT, A. W. - De auto en zijn baas.
27633: GARCIA DE HERREROS, DON ENRIQUE - Quatre Voyageurs Espagnols a Alexandrie d'Égypte; Benjamin de Tudela 1166-71; Ibn Goubair 1183-85; Pero Tafur 1435-39; Ali Bey El Abbassi (Domingo Badia) 1803-7.
28370: GARDE, MARCELLIN LA - Les Bords de la Meuse, épitre a André van Hasselt.
25592: CHARETTE & GARNIER - Noces d'argent du Régiment des Zouaves Pontificaux. 1860-1885. Basse-Motte, 28 juillet 1885 - Anvers, 30 août 1885. & Souvenir du Régiment des Zouaves Pontificaux. Rome 1860-1870 - France 1870-1871. Notes et récits réunis par le Bon de Charette. Deuxième édition.
29820: GASPAR, CAMILLE - Le Pontifical de l'Église de Sens.
27038: GASPAR, CAMILLE & AUGUSTE VINCENT - Exposition de reliures. I. Du XIIe siècle a la fin du XVIe. & II. Du XVIIe siècle a la fin du XIXe.
21205: GASPAR, DRS. RENÉ & DR. ROB ROEMANS - Onze Middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. I. Mystiek en geestelijke lyriek.
6133: (ELSSCHOT) GAUDAEN, GERARD - Zes houtgravures van Gerard Gaudaen naar het werk van Willem Elsschot.
5204: GAUDAEN, GERARD - Sinterklaas in Sint-Niklaas.
11770: GAUDAEN, GERARD, BERT PELEMAN, WIM VAN KUYCK, HANS VOGELESANG (INLEIDNGEN DOOR) - Kunstmap. Anton Pieck 100 jaar geleden geboren. 19 april 1895. Originele kunstmap met dertien originele houtgravures van Gerard Gaudaen.
29875: GAUGUIN, PAUL - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
24269: GAUGUIN, PAUL - Le sourire de Paul Gauguin. Collection complète en fac-simile. Introduction et Notes par L.-J. Bouge.
17739: GAUL, ALBRO - Insecten. Een fantastische wereld. Voorwoord en vertaling van Rinke Tolman.
16926: GAULLE, CHARLES DE - Discours et messages. Pendant La Guerre Juin 1940 - janvier 1946. 5 Volumes - complete set.
31651: GAULTIER, L. - Leçons de Grammaire ou exercices analytiques sur la grammaire proprement dite, La syntaxe et l'Ortographie présentées sous la forme d'un jeu. Quatrième édition, revue et corrigée.
31650: GAULTIER, L. - Leçons de Grammaire en action pour les enfans du premier et du second age. Nouvelle édition en trois volumes, dont deux pour le premier âge et un pour le second. Volume II.
31649: GAULTIER, L. - Leçons de Géographie, destinées a apprendre aux enfans les élémens de cette science par le moyen de differéns jeux. Sixième édition, revue et corrigée. L'Atlas qui accompagne cette Géographie se vend séparément.
31648: GAULTIER, L. - Lectures graduées pour les enfants du premier age. Nouvelle édiition en deux volumes. Volume premier.
32167: GAUTIER, THÉOPHILE - Constantinople of to-day. Translated from the French, By Robert Howe Gould, Esq. M.A. Illustrated with engravings from photographic pictures.
18838: GAUTIER, ACHILLES - In wankel evenwicht. Gedichten 1975-1981.
14490: GAUTIER, THÉOPHILE - Voyage en Italy. Nouvelle édition.
32901: GAVARD, CH. - Galerie des Maréchaux de France. Dédée a l'Armée de Terre et de Mer par Ch. Gavard, Captaine d'État-Major, Éditeur des Galeries historiques de Versailles.
9679: GAVERE, MARNIX VAN & PAUL VAN MEERBEECK - Broeder Max.
32292: GAYER, DR. KARL - Die Forstbenutzung. Ein Lehr- und Handbuch. Begründet von Dr. Karl Gayer. Elfte Auflage mit Benutzung der von Dr. Heinrich Mayr, bearbeiteten zehnten Auflage herausgegeben von Dr. Ludwig Fabricius. Mit 372 Textabbildungen und 2 Farbendrucktafeln.
12770: GAYOT, EUG. - Guide du sportsman ou traité de l'entrainement et des courses de chevaux.
21561: GAZENBEEK, JAC. - Het wilt en bijster landt van Veluwen...
14944: GAZENBEEK, JAC. - Fluisteringen van het verleden. Veluwsche sagen.
14925: GAZENBEEK, JAC. & J. VERSTEEG - Snelle wieken boven wijde verten.
16194: GÉBELIN, FRANÇOIS - Les chateaux de la Loire.
5674: GEEL, CHR. J. VAN - Roofdruk.
33544: GEEL, CHR. J. VAN - Onverzamelde gedichten.
27087: GEEL, RUDOLF - Mapje met knipsels uit NRC, Volkskrant, PZC, De Tijd.
20676: GEEL, CHR. J. VAN - Enkele gedichten.
20675: GEEL, CHR. J. VAN - Vluchtige verhuizing.
20674: GEEL, CHR. J. VAN - Roofdruk.
20662: GEEL, CHR. J. VAN - Chr. J. van Geel. Stedelijk Museum Amsterdam 15 dec - 22 jan.
20189: GEEL, RUDOLF - Genoegens van weleer. Verhalen.
12086: GEEL, CHR. J. VAN - Dank aan de koekoek. Teksten.
10390: GEERAERTS, JEF - Gangreen 1.
29028: GEERAERTS, JEF - Gangreen 1.
29027: GEERAERTS, JEF - Zonder clan.
27227: GEERAERTS, JEF - Laatste brief rondom liefde en dood gericht tot Elenore Vignon.
22037: GEERAERTS, JEF - Indian summer.
22038: GEERAERTS, JEF - De troglodieten. Verhalen.
21468: GEERAERTS, JEF - Laatste brief rondom liefde en dood gericht tot Elenore Vignon.
20941: GEERAERTS, JEF - Schroot.
20942: GEERAERTS, JEF - Drugs.
19968: GEERAERTS, JEF - Tien brieven rondom liefde en dood.
19935: GEERAERTS, JEF - Reizen met Jef Geeraerts.
19929: GEERAERTS, JEF - De zeven doeken der schepping.
19701: GEERAERTS, JEF - De troglodieten. Verhalen.
28816: GEERINCKX, REIMOND - De begoniavelden.
17591: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
17579: GEERKE, H.P. - Onder Van Heutsz. Het leven van drie Hollandsche jongens in Indië.
27366: GEERS, DRS. G.J. - Reinaert de Vos. Verkorte uitgave met inleiding en voetnoten.
33474: GEERSE, LAURENS - Het Boek van de Wolken en andere gedichten.
9859: GEERTS, ROGER - Jack Jefferys. Vertaald door Bert Decorte.
18793: GEERTS, WALTER - Binza 10. De eerste tien onafhankelijkheidsjaren van de Democratische Republiek Kongo.
23444: GEERTSOM, A. VAN - De hoofdcynsboeken van St- Baafsabdij te Gent (1462 en 1475). In: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas. Deel 67. 3e en 4e aflevering samen.. Pag. (157) t/m 183.
29545: GEEST, JOOS DE A.O. - Gustave van de Woestyne. 1881-1947.
31341: GEEST, EDMOND DE - Fabelen en gedichten.
16286: GEEST, K. VAN DER - Op weg naar de toekomst.
12081: GEEST, EDMOND DE (BEWERKING) - Eenige fabelen naar La Fontaine bewerkt door Edmond De Geest.
11965: GEEST, JOOS DE A.O. - Gustave van de Woestijne. 1881-1947.
9781: GEIRLANDT, K.J., JAN FONCÉ & ANNIE GENTILS - Vic Gentils.
30897: GEISLER, PROF. DR. WALTER - Über Kiwatins Eisfelder. Drei Jahre unter kanadischen Eskimos.
30896: GEISLER, PROF. DR. WALTER - Australien und Ozeanien. Dritte, gänzlich neuarbeiteten Auflage.
9909: GELDER, DR. H.E. VAN - Jozef Israëls.
25221: GELDER, WIM VAN - De grot der 7 driehoeken.
17309: GELDER, DR. H.E. VAN - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio.
15092: GELDER, DR. H.E. VAN - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge.
15091: GELDER, DR. H.E. VAN - De historische schoonheid van 's-Gravenhage.
14818: GELDER, ROELOF VAN A.O. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
10250: GELDER, DR. H.E. VAN - Matthijs Maris. Derde druk.
13940: GELDEREN, H. VAN - De Westkappelsche dijk.
12646: GELDHOF, JOZEF - E.P. Renatus Devos. De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging.
11544: GELDHOF, J. - Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge. 1275 -1975. Zeven eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de Psychiatrische Kliniek O.-L.-Vrouw te Brugge-Sint-Michiels.
28139: GELDOF, J. - Straat en straatmaker. Handleiding bij het aanleggen en onderhouden van gestrate wegverhardingen.
8431: GELLERT, C.F. - Gellert's fabelen.
19684: GEMELLI O.F.M., AUGUSTINUS - Het Franciscanisme. Naar de oorspronkelijke Italiaansche uitgave uit het Fransch vertaald door C. Ingen-Housz.
26374: GEMERT, LIA VAN - Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625.
33526: GEMERT, ANTON VAN & INGRID HAAN - Nico van den Boezem.
21933: GÉNARD, P. - Anvers a travers les ages. Dédié a Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges.
18460: GÉNARD, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
18459: GÉNARD, P. - Blasons des gildes, des corps de métiers et de quelques familles d'Anvers.
25618: GENESTE, WILLEM - 75 Jaar Vliegende Marine. 'Never a dull moment'.
23599: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Les trois petits chats.
23598: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - L'arche de Noé.
23596: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - L'arche de Noé.
23544: GENESTOUX, MAGDELEINE DU - Les jouets de Noël.
3164: GENT, LODE VAN - Uit stille uren.
17882: GEORGE, H. - Handboek der kosters en andere kerkbedienden.
17328: GEPTS, DR. GILBERTE - Beeldhouwkunst in België.
12705: GÉRAMB, M.T. DE - Reys naer Jerusalem en den berg Sinai, in 1831, 1832 en 1833 door den eerw. pater M.T. De Géramb, trappist. Uit het Frans vertaeld door P. Visschers, priester.
32440: GÉRARD, M. LE MARÉCHAL CTE. - Journal des Opérations de l'Artillerie au Siége de la Citadelle d'Anvers, rendue, le 23 décembre 1832, à l'Armée française sous les ordres de...
18856: GERARD, MARIE - De rode lelies.
12719: GÉRARD, JO - Albert 1er (et la Belgique de 1900 à 1930).
31112: GERDES, E. - Het gouden oorijzer der Friezen.
31042: GERDES, E. - De zoon van den bezembinder. Derde druk.
31041: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland. 1665-1672.
30603: GERDES, E. - In de duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd voor jonge lieden. Met nieuwe platen. Vierde druk.
30602: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Derde druk.
30601: GERDES, E. - Roelf de schaapherder. Historisch verhaal uit de jaren 1584-1586. Voor jongelieden.
24901: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jonge lieden.
24900: GERDES, E. - Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland. 1665-1672.
24886: GERDES, E. - De Marskramer. Een verhaal uit de dagen der Hervorming.
24885: GERDES, E. - De verloren schuldbekentenis. Een verhaal voor jonge lieden.
24881: GERDES, E. - Een Spaanschen vastenavond. Een verhaal voor ons volk tijdens Prins Maurits in 1624. Tweede druk.
24878: GERDES, E. - De zwarte wolf. Vierde druk.
24873: GERDES, E. - Uit de duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Derde druk.
24871: GERDES, E - De jonge pottenkoopman. Verhalen voor jongelieden.
24869: GERDES, E. - Tweeërlei loon. Een verhaal uit de dagen der Hervorming (Vervolg op Delang in het Paradijs, Anna Vermuers en Jeroen de Onnoozele). Derde druk.
24866: GERDES, E - Erix en Fella. Vijfde druk.
24865: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Tweede druk.
24864: GERDES, E. - In Utrecht. Een verhaal voor jonge lieden. Tweede druk.
24861: GERDES, E. - De Maartens en de Jansens. Een verhaal. Derde druk.
24853: GERDES, E - Het land van Wiejewaaie. Een verhaal voor knapen en meisjes. Tweede druk.
24851: GERDES, E. - Jan van Dalen, of de zegen des geloofs. Eene weezengeschiedenis. Derde druk.
24834: GERDES, E. - De blik der oogen. Een verhaal voor jongelieden.
24766: GERDES, E. - De hagepreker van Alkmaar. Een verhaal.
24727: GERDES, E - De valkenier van den Vogelenzang. Vijfde druk.
24721: GERDES, E. - De zoon van den bezembinder. Zesde druk.
24719: GERDES, E. - Een schat uit zee. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
24716: GERDES, E. - Roelf de schaapherder. Historisch verhaal uit de jaren 1584-1586. Voor jongelieden.
24715: GERDES, E. - De kanten zakdoek. Een verhaal uit den ouden tijd.
24713: GERDES, E. - Anna Vermuers. Een heldin des geloofs en der liefde. (Vervolg op De slang in het paradijs). Vierde druk.
24694: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
9817: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geïllustreerd door Albert hahn. Derde druk - 16e-18e duizend.
20721: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen.
24659: GERICKE, FRANK - Van het slagveld der natiën. Een boek over België in dezen tijd. Behelzende tal van persoonlijke herinneringen etc.
26889: GERITS, JAN - Historische steden in LImburg.
27145: GERKE, FRIEDRICH - Spätantike und frühes Christentum
17878: GERLACH O.M.CAP., DRS. PATER - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht).
1621: GERLACHE, COMMANDANT DE - Le premier hivernage dans les glaces Antarctiques. Relation anecdotiques sommaire du voyage de la Belgica. Récit extrait de: Quinze mois dans l'Antarctique.
12671: GERLACHE DE GOMERY, COMMANDANT DE - La Belgique et les Belges pendant la guerre.
9916: GERLO, ALOÏS & HENDRIK D.L. VERVLIET & I. VERTESSE (INTRODUCTION, CORR. ET COMM., DOC. BIBLI PAR) - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, Correspondance et commentaire, documents, bibliographie par ...
15660: GERLO, PROF. DR. ALOÏS - Charles de Coster en Vlaanderen.
10245: (ERASMUS) - GERLO, ALOÏS - Erasme et ses portraitistes Metsijs - Dürer - Holbein. Deuxième édition.
12669: GERMAIN, LOUIS - L'ame belge et le peuple flamand.
9693: GERMONPREZ, FRED - Jozef de Coene.
18723: GERMONPREZ, FRED - Jozef de Coene.
10393: GERMONPREZ, ANNA - Jeronimo. Verzamelde novellen met voorrede en levensschets van de schrijfster door: Edgard Rijckaerts.
16845: GERRITSEN, DS. JOH. & MR. BAREND DE GOEDE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
15971: GERRITSEN, A.L. - De Viking van Helgoland. Naar het Duitsch. Tweede druk.
17890: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - De wilddief. Een verhaal voor jonge lieden naar het Duitsch van Friedrich Gerstäcker.
22611: GERWEN, CHRISTINE VAN - De neogotische beeldhouwkunst in Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
13405: GERWEN, CHRISTINE VAN - De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
17578: GESCHER, F.M. - Indiese vraagstukken in sociaal-ekonomies opzicht. Tweede druk.
8046: GESENIUS, WILHELM - Hebräische Grammatik. Zwölfte verbesserte Auflage.
16806: GETZ, KOLONEL O.B. - De strijd om de fjorden. Oorlogsdagboek en gevechtsrapport.
24228: GEUDEKE, DRS. P.W. (WOORD VOORAF) - Foto-atlas Zeeland.
22841: GEUDEKE, DRS. P.W. (WOORD VOORAF) - Foto-atlas Zeeland.
11589: GEUDENS, EDM. - Het hoofdambacht der Meerseniers (Burgerdeugd. - II). & Het hoofdambacht der Meerseniers (Liefdadigheid).
10300: GEUDENS, ED. - L'Hopital St-Julien et les asiles de nuit à Anvers depuis le XIVe siècle jusqu'a nos jours.
26438: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties.
21171: GEUTHE, ARNOLD - Deutsches Slang. Eine Sammlung familiärer Ausdrucke und Redensarten.
624: GEUZE, IR. M.A. - Mesu. Het leven van een pionier. Herinneringen uit en over zijn leven bewerkt door ... 1e druk.
13775: GEVAERT, EMILE - l'Héraldique. Son esprit, son language et ses applications.
26736: FIERENS-GEVAERT - La peinture au Musée Ancien de Bruxelles. Reproduction de 178 oeuvres des diverses écoles, précédée d'un guide historique et critique. Deuxième édition, revue et augmentée.
11325: GEVERS, MARIE - Le chemin du paradis.
31932: GEVERS, MARIE - Almanach perpetuel des Fruits offerts aux Signes du Zodiaque.
26594: GEVERS, MARIE - Le chemin du paradis.
25034: GEVERS, MARIE - Plaisir des météores ou le livre des douze mois.
23540: GEVERS, MARIE - Bruyere-Blanche ou le bonheur de la campine.
18502: (MINNE, JORIS) GEVERS, MARIE - L'Amitié des fleurs. Légendes florales de chez nous, ornées de quatres pointes-sèches originales par Joris Minne.
12418: GEWIN, EVERARD - Nederlandsch volksgeloof.
16847: GEYL, DR. P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
12668: GEYL, DR. P. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr. P. Geyl. Brieven en notities, uitgegeven door drs. P. van Hees en dr. A.W. Willemsen. Deel II. 1928-1932.
32876: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
24245: GEYTER, JULIUS DE - De Rhyn - Der Rhein. Gedicht aus den Vlämischen in deutscher Übersetzung von Heinrich Flemmich - Le Rhin. Poème traduit du flamand par Émile Lefèvre - The Rhine. A Poem translated from the Flemish by W.L.M.
29830: GEYTER, JULIUS DE & H.C. (HUYSMANS CAMILLE) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
29829: GEYTER, JULIUS DE & H.C. (HUYSMANS CAMILLE) - Le Roman du Renard. Adapté et présenté par les Éditions du Chat qui pêche - Reinaert de Vos. Aangepast en voorgesteld door De Vissende Kat.
27375: GEYTER, J. DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch. Negende druk.
27361: GEYTER, J. DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch. 8e Uitgave.
26080: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
20260: GEYTER, JULIUS DE - Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch met de regels van den Middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch.
12663: GEZELLE, GUIDO - Boomen.
16101: GEZELLE, GUIDO - Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle.
21724: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
32505: GEZELLE, CAESAR - Verzen.
32034: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
31930: GEZELLE, GUIDO - Vlaemsche Dichtoefeningen.
31266: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
30149: GEZELLE, GUIDO - Loquela van Guido Gezelle tot woordenboek omgewerkt.
30060: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer.
28739: GEZELLE, CAESAR - Guido Gezelle.
28183: GEZELLE, GUIDO - Dichtoefeningen. Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Dr. Fr. Baur etc.
33559: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige werken.
27995: GEZELLE, CAESAR - Met de roem van een naam. Inleiding Frans De Vleeschouwer.
27724: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
27725: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer om en om het jaar.
27696: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. V.
27695: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. I.
27694: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. IV.
27693: GEZELLE, GUIDO - Jubileumuitgave. Volledige werken. II.
27247: GEZELLE, CAESAR - Verzen.
26255: GEZELLE, GUIDO - O wonderlijk mysterie groot.
26254: GEZELLE, GUIDO - De droom van 't kosterken.
26253: GEZELLE, GUIDO - 'T is stille.
26252: GEZELLE, GUIDO - Consummatum Est! (Het is volbracht)
26251: GEZELLE, GUIDO - Kleengedichtjes van Guido Gezelle.
26250: GEZELLE, GUIDO - Dichtwerken. Tweede, herziene druk. Tekstbezorging, Inleiding en Lexicon door Prof. Dr. Fr. Baur.
26243: GEZELLE, GUIDO - Kleengedichtjes. Driemaal XXXIII. Mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Zesde vermeerderde uitgave; derde vermeerderde uitgave.
26238: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren.
26237: GEZELLE, GUIDO - Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle.
26235: GEZELLE, CAESAR - Guido Gezelle. 1830-1899.
25819: GEZELLE, GUIDO - Bidprentje van Guido Gezelle.
33460: GEZELLE, GUIDO - Schone kastanjen.
24531: GEZELLE, GUIDO - De Doolaards in Egypten.
24530: GEZELLE, GUIDO - De Doolaards in Egypten.
24392: GEZELLE, GUIDO - Kerkhofblommen geplukt en bewaerd ter nagedachtenisse van zaliger Mynheer Eduard van den Bussche. Les Kerkhofblommen de Guido Gezelle par Pierre Brachin Professeur à la Sorbonne. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen door J.J.M. Westenbroek.
24042: GEZELLE, GUIDO - Goud op de tong. Ook XXXIII Kleengedichtjes uit Gezelle's stille jaren (1862-1877). Samengesteld door J. Boets.
23414: GEZELLE, GUIDO - The Song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch.
22831: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Elfde deel.
22830: GEZELLE, GUIDO - Rijmsnoer. Eerste deel.
22829: GEZELLE, GUIDO - Uitstap in de Warande. Vijfde uitgave.
22828: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Dertiende deel.
22827: GEZELLE, GUIDO - Gelegenheidsgedichten. Veertiende deel.
22826: GEZELLE, GUIDO - Laatste verzen.
22825: GEZELLE, GUIDO - Kerkhofblommen.
22824: GEZELLE, GUIDO - Liederen, eerdichten et reliqua.
22231: GEZELLE, GUIDO - Loquela.
21800: GEZELLE, GUIDO - Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagsche spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere.Lid van het gezellegenootschap. Met een inleidende studie door Dr. B.J. van Vlierden (Bernard Kemp).
19582: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
17909: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
17763: GEZELLE, GUIDO - Loquela. Derde druk.
16512: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 10.
16511: GEZELLE, GUIDO - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 15.
10576: GEZELLE, GUIDO - Zantekoorn. Nagelaten voltooid- of onvoltooide rapelingen van Guido Gezelle's dichtveld. Bijeengebarcht door Caesar Gezelle.
10510: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelles laatste tekst van Kerkhofblommen. Verzorgd en van inleiding en aantekeningen voorzien door Drs. J.J.M. Westenbroek, lid van het Guido-Gezellegenootschap
10503: GEZELLE, GUIDO - Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle. Voor 't eerst in boekvorm uitgegeven door Maurits de Meyer met teekeningen van G. Verdickt.
10500: GEZELLE, GUIDO - Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagsche spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere.Lid van het gezellegenootschap. Met een inleidende studie door Dr. B.J. van Vlierden (Bernard Kemp).
10392: GEZELLE, CAESAR - Leliën van Dalen.
10391: GEZELLE, CAESAR - Herbloei.
11308: GHELDERODE, MICHEL DE - L'Histoire comique de Keizer Karel telle que la perpetuerent jusquá nos jours les gens de Brabant et de Flandre. Texte integral et définitif.
29117: GHELDOLF, M. - Étude sur la signification du mot Balfort dans les Chartes de la Flandre. Notice de M. Gheldof.
11327: GHELLINCK VAERNEWYCK, VICOMTE DE - Sceaux et armoiries des villes, communes, échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre. ancienne et moderne.
27472: (Z) (ALBUM AMICORUM) GHEYN, S.J., J. VAN DEN - Album amicorum de Otto Venius. Reproduction intégrale en fac-similé avec introduction, transcription, traduction, notes.
29132: GHEYN, G. VAN DEN - Le rôle des Sociétés d'Archéologie en Belgique.
28356: GHEYN, M. LE CHANOINE VAN DEN - A propos de la restauration dy Chateau des Comtes de Flandre a Gand.
12680: GHEYSELINCK, ROGER - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en De Coster.
33093: GHIJSEN, DR. HA. C.M. (RED.) - Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.
33092: GHIJSEN, DR. HA. C.M. (RED.) - Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Vierde druk.
12794: GHIJSEN, DR. HA. C.M. RED. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland.
21018: GHOSH, AMITAV - Een Egyptenaar in Bagdad. Vertaald uit het Engels door Janneke van Keulen.
26289: GHYSBRECHT, DR. P.F.R.M. - Dubbelzelfmoord.
3632: GHYSEN, JOS - Zie je wel!
17851: GIBBON, EDWARD - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk.
13208: GIBBS-SMITH, CHARLES H. - Het tapis van Bayeux. Beeldverhaal aan de wand.
23356: (HORSES) GIBERT, MM. A. ET PH. DE MASSA - Historique du Jockey-Club Français depuis sa fondation jusqu'en 1871 inclusivement.
32534: GIBLET CAVALIER, HENRICO - Historie de' re' Lusignani. Libri undeci.
16830: GIBSON, GUY - In zoeklicht en afweervuur.
25273: GIEDION-WELCKER, CAROLA - Schriften 1926-1971. Stationen zu einem Zeitbild. Mit Briefen von Arp, Chillida, Ernst, Giacometti, Joyce, Le Corbusier, Mondrian, Schwitters. Herausgegeben von Reinhold Hohl.
4692: GIELEN, W.N.TH.M.B./R. VAN DAELE - Stijn Streuvels en Reinaert de Vos. Overzichtstentoonstelling ingericht door W.N.Th.M.B. Gielen.
31878: GIELEN, PH., E. LEVY & B. OTTE - Muster-album der modernen Teppichgärtnerei. Eine Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichgärten und Blumenparterres. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. Begründet von E. Levy, Landschaftsgärtner, vollständig umgearbeitet und bedeutend erweitert von B. Otte, geprüft. Obergärtner. Sechtste Auflage, durchgesehen und besorgt von Ph. Gielen, Gartenbaulehrer, Herzogl. Anhaltischer Garteninspektor a. D.
2319: GIELEN, W.N.TH.M.B. (EN P. EVERAERS - RED.) - Johann Wolfgang von Goethe & Reineke Fuchs.
12228: GIELEN, W.N.TH.M.B. & A.J.H.M. PRINSEN - Jan Haak en zijn tijd.
10382: GIEURE, MAURICE - Initiation à l'oeuvre de Picasso. Illustré d'un portrait de Picasso et de cent quarante deux planches en héliogravures.
31676: (GYSELEN, BLANKA) GIJSELEN, BLANKA - Heimwee, asch der branden...
19976: GIJSEN, MARNIX - Zelfportret. Gevleid, natuurlijk.
33373: GIJSEN, MARNIX - Diskaart ter ere van de Heer Dr. Jan Albert Goris (Marnix Gijsen).
15035: (LITERATURE) GIJSEN, MARNIX & JAN COX - Orpheus.
28724: GIJSEN, MARNIX - Map met ca. 18 knipsels van en over Marnix Gijsen uit Dagblad De Stem, NRC, Telegraaf, Gentenaar, Vrij Nederland, Dietsche Warande & Belfort, NVT, Literama.
24632: GIJSEN, MARNIX - Mi chiamamo Mimi.
2425: GIJSEN, MARNIX - Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen.
2424: GIJSEN, MARNIX - De leerjaren van Jan-Albert Goris.
22952: GIJSEN, MARNIX - Het huis. Verzen. Waarin is opgenomen de derde druk van De Lof-litanie van Sint-Franciscus van Assisi.
222: GIJSEN, MARNIX - Van een wolf die vreemde talen sprak. Een verhaal met tekeningen van Maria Segers.
19965: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
19960: GIJSEN, MARNIX - Jacqueline en ik. Roman.
19959: GIJSEN, MARNIX - Lucinda en de lotoseter.
19958: GIJSEN, MARNIX - Goed en kwaad.
19957: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom. Roman.
19956: GIJSEN, MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
19955: GIJSEN, MARNIX - De lange nacht.
19937: GIJSEN, MARNIX - Het boek van Joachim van Babylon, Hetwelk etc. Tiende druk.
19928: GIJSEN, MARNIX - Mijn vriend, de moordenaar. Novellen.
19927: GIJSEN, MARNIX - De diaspora. Novellen.
19926: GIJSEN, MARNIX - Scripta manent.
19917: GIJSEN, MARNIX - De val van zijn excellentie minister Plas. Roman.
19916: GIJSEN, MARNIX - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
19915: GIJSEN, MARNIX - Harmágedon.
19709: GIJSEN, MARNIX - Strangers should not whisper.
19705: GIJSEN, MARNIX - Peripatetisch onderricht. Kroniek der poëzie. Eerste bundel.
19550: GIJSEN, MARNIX - Van een wolf, een kat en een paling. Voor het onderwijs gekozen en van verklaringen en opdrachten voorzien door Marc Galle.
18615: GIJSEN, MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
18195: GIJSEN, MARNIX - Verzameld werk. 6 Delen.
13676: GIJSEN, MARNIX - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
10923: GIJSEN, MARNIX - The house by the leaning tree. Een suite van archaïsche gedichten. Tweede druk.
10922: GIJSEN, MARNIX - The house by the leaning tree. Een suite van archaïsche gedichten.
10919: GIJSEN, MARNIX - Marie-ama van Antwerpen.
10916: GIJSEN, MARNIX - Het dier en wij. Samen met: Karel Jonckheere - Namens de dieren.
10914: GIJSEN, MARNIX - De afvallige. Roman.
10902: GIJSEN, MARNIX - Van een kat die te veel pretentie had. Voorafgegaan door Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
10894: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
10892: GIJSEN, MARNIX - De diaspora. Novellen.
10890: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom. Roman.
10889: GIJSEN, MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
33374: GIJSEN, MARNIX - Beschreven visitekaartje van Marnix Gijsen.
12456: GIJSSELS, WILLEM - Zij zingen. Kinderliederen.
17734: GIJZEN, DR. AGATHA & DR. HEINZ WERMUTH - Schildkröten-Pflege in öffentlichen Schau-Aquarien nach biologischen Gesichtspunkten.
16025: GILCRAFT - Speuren en sporen. Met een voorrede van Lord Robert Baden-Powell of Gilwell.
31973: GILDAS - La vie du Christ.
17111: GILL, ERIC - Over typografie.
9921: GILLIAMS, MAURICE - Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen.
9523: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
9464: GILLIAMS, MAURICE - Winter te Antwerpen.
9263: GILLIAMS, MAURICE - Het Marialeven. Gedichten. (Vijfde druk; gewijzigde versie.)
8604: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de verzen van Prosper van Langendonck. In: Prosper van Langendonck - Gedichten en Alfred Hegenscheidt - Starkadd. Drama.
8239: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
7580: GILLIAMS, MAURICE - Poèmes. Traduits par Henry Fagne.
6745: GILLIAMS, MAURICE - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
4560: GILLIAMS, MAURICE - De platonische schoonheidsdroom. In: Joz. de Coo, M. Gilliams, Ph. Mertens, J. Moorkens, R. van Os & E. Willekens - De wereld van Edmond van Offel. Pag. 69-77.
4218: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
3950: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
32172: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
29025: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
28748: GILLIAMS, MAURICE - Vlaamsche lyriek 1830-1890.
33430: GILLIAMS, MAURICE - Als pellegrim... Onder het pseudoniem Floris van Merckem in: Vlaamsch Leven. Tweede Jaargang; 8ste Juli 1917; Nr. 40. Pag. 638.
24347: GILLIAMS, MAURICE - Het werk der leerjaren. Het Verlangen/Acht Dagboekbladen/Zeven Gedichten.
24345: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
2382: GILLIAMS, MAURICE - Wasdom. Variaties op een thema van Jos. Hendrickx.
21997: GILLIAMS, MAURICE - Het verleden van Columbus. Gedichten.
20897: GILLIAMS, MAURICE - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
20078: GILLIAMS, MAURICE - Winter te Antwerpen.
18243: GILLIAMS, MAURICE E.A. - Retrospectieve en tentoonstelling Jos. Hendrickx. 23 September - 25 november 1972.
32883: GILLIAMS, MAURICE E.A. - Landschappen. Werk uitgegeven onder de Hooge Bescherming van den Minister van Openbaar Onderwijs.. Met houtsneden van Ermengem.
11471: GILLIAMS, MAURICE - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, T'Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
11470: GILLIAMS, MAURICE - Twee oefeningen. (Meneer Albéric en In memoriam.)
11469: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
11467: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
11466: GILLIAMS, MAURICE - De kunst van de fuga. Dagboekbladen en essays.
11463: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
11461: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
11311: GILLIAMS, M./GEZELLE, G. - Bij wijze van inleiding tot het Guido Gezelle-uur. In: Een middag met Gezelle. (Pag. 7 t/m 10.)
21100: GILMAN, RICHARD - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co.
15947: GILS, GUST - Insomnia ferox.
4225: GILS, GUST - Ziehier een dame.
13644: GILS, MGR. DR. P.J.M. VAN A.O. - Feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos. 1896-1946.
11108: GILS, GUST - Onzachte landing. 3x33 gedichten + 1 motto.
29632: GILSON, G. - Les poissons d'Ostende. 1re Édition.
12677: GIMFERRER, PERE - Antoni Tàpies y El Espírtu Catalan.
12281: GIMFERRER, PERE - Miró, Catalan universel.
21016: FOLGORE DA SAN GIMIGNANO - Carpe diem. In het Nederlands vertaald en ingeleid door W. van Elden.
29996: GINK, C.S.TH. VAN & C.A.M. SPRUIJT - Onze duiven in woord en beeld. Pleines Album I, IV, V & VI.
13752: GINNIKEN, S.J. , DR. JAC. VAN - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
13367: GINNIKEN, PROF. JAC. VAN - De taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus.
33535: GIPHART, KARIN - Iets tussen broer en zus.
22246: GIPHART, RONALD - Mapje met ca. 45 knipsels van en over Ronald Giphart.
30820: GIRARDIN, J. - Le neveu de l'oncle Placide. Première partie. A la recherche de l'héritier. Ouvrage illustré de 122 vignettes dessinées sur bois par A. Marie.
18092: GIRARDIN, J. - Petits contes alsaciens.
17986: GIRAUD, MGR. LE CARDINAL - Catéchisme a l'usage du Diocèse de Cambrai.
21948: GIRAUDOUX, JEAN - La pharmacienne.
22879: GIRAUDOUX, JEAN - Adorable Clio.
29322: GISEKIN, JO - Blauw verlangen.
20003: GISEKIN, JO - Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten.
5630: GLAIRE, J.-B. - Principes de Grammaire hébraique et chaldaique, accompagnées d'une chrestomathie hébraique et chaldaique, avec une traduction française et une analyse grammatique. Troisième édition, dédiée à M. Quatremère.
16278: GLANZ, DR. LUZIA - Das Puppenspiel und sein Publikum.
32070: (MARITIME LAW) GLINS, TACO VAN - Aenmerckingen Ende Bedenckingen over de Zee-rechten, Uyt het Placcaet van Koninck Philips. Uytgegeven den lesten Octobris 1563. Alwaer derselver billickheyt uyt den gront van Keyserlicke Rechten, en krachtige beweeghreden bevestigt, met andere Zeerechten over en gebracht, haer verschil aengewesen, en daer beneffens op verscheyden quaestien en voorvallen den Koophandel en Scheep-vaert aengaende, geantwoort wordt. Den Kooplieden en Schipperen niet alleen, maer allen Liefhebberen der Rechts-Geleertheydt seer dienstelick en profytelick In 't licht uytgegeven.
31386: GLLATZ, JACOB - Familie-tafereelen en verhalen voor de jeugd. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J. Glatz door W. Goede. Met platen. Tweede druk.
24475: GLORIEUX - GAND, THÉRÈSE DE - Cistercienzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België.
27746: HERMANN-LACHAPELLE & CH. GLOVER - - Des boissons gazeuses aux points de vue alimentaire, hygiéniques et industriel. Guide pratique du fabricant & du consommateur. Troisième édition entièrement refondue, considérablement augmentée et illustrée de 100 dessins.
17592: GOBIUS, TINE - Het Indische nichtje. Derde druk.
15473: GOBIUS, TINE - Kasplantje.
12300: GOBIUS, TINE - Lientje. Derde druk.
27807: GODEFROID, FÉLIX - Tyrolienne favorite. 2.me édition. École chantante du piano.
30728: GODEFROY, J. - Le style roman (1000-1250) et son evolution vers le style gothique.
22503: GODEFROY, J. - Geschiedenis van de bouwkunst in Nederland.
13769: GODEFROY, J. - Heraldiek.
25886: GODSCHALK, MR. DR. L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Met voorwoorden van den Inspecteur-Generaal voor de scheepvaart, den heer P.S. van 't Haaf, en den voorzitter van den Raad voor de Scheepvaart, Prof. Mr. B.M. Taverne. Tweede druk.
17983: GODTSENHOVEN, PROF. ING. EM. VAN - Landbouwkunde op de hoeve. Zevende herziene druk.
25368: GOEDE, MR.DR. A. DE - Waterlands Swane.
22146: GOEDE, BAREND DE - Gestalten van het ik. Gedichten.
21554: GOEDE, DR. A. DE - Oud-Nederlandsch procesrecht. Westfriesche rechtsgeschiedenis III. Seventuig.
33498: GOEDE, JANNET DE, VERA JORISSEN, ANDRES PARDEY, AD PETERSEN EN WIM PIJBES - Jean Tinguely. Alles beweegt!
11437: GOEDE, BAREND DE - Kort dag. Keur uit de poëzie van jonggestorven dichters sinds 1880. Bijeengebracht en ingeleid door Barend de Goede.
20896: GOEDEGEBUURE, JAAP - Tegendraadse schoonheid. Over het werk van Jeroen Brouwers.
31336: GOEMAN, ALBERT - Een bord snert en andere vertelsels uut 't Zeeuwse.
30960: GOENS, R. VAN - Het spookschip der Celebes-Zee.
17599: GOENS, R. VAN - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.
17594: GOENS, R. VAN - Het meermonster. Verhaal uit Borneo's merengebied.
17568: GOENS, R. VAN - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.
32304: GOEREE, WILLEM - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte; En in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem; door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld; om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen; En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen opgehelderd. En doorgaans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestoffeerd, door een Liefhebber der Joodse Oudheeden.
13521: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
29153: GOETGHEBUER, P.-J. - Notice sur Henri-Joseph Rutxhiel, sculpteur.
353: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. In zwölf Gesängen.
32311: GOETHE, WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. Mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach gestochen von R. Rahn und A. Sleich.
30798: GOETHE - Faust. Translated by Abraham Hayward.
27374: GOËTHE - Le Renard (Reineke Fuchs). Traduit par Édouard Grenier.
26997: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs.
26996: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs.
26995: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs in zwölf Gesángen.
26993: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs. Nach einem niederdeutschen Epos. In 12 Gesängen. In Deutsche Kurzschrift übertragen von Max Tedritz.
26988: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke schwindet sich durch. (Eine Prosabearbeitung der Versdichtung von Johann Wolfgang von Goethe bearbeitet von Thomas Trent.)
18197: GOETHE - Goethes Werke in sechs Haupt- und vier Ergänzungsbänden. Herausgegeben von Theodor Friedrich.
18187: GOETHE - Goethes Briefe in Auswahl. In zwei Bänden. I. Alles um Liebe. II. Vom Tätigen Leben.
14700: GOETHE - Goethes Werke in vier Bänden.
10797: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Drei Märchen.
17817: GOETSCHALCKX, P.J. - Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. IIe Deel.
8656: (ROBINSON CRUSOË) GOEVERNEUR, J.J.A. - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe; door Daniel de Foe. Opnieuw uitgegeven door J.J.A. Goeverneur. Derde druk.
7616: (DON QUICHOTE) GOEVERNEUR, J.J.A. - Don Quichot van La Mancha naar Miguel Cervantes de Saaverdra. Opnieuw bewerkt door J.J.A. Goeverveur met 8 gekleurde platen. Tweede druk.
31162: GOEVERNEUR, J.J.A. - Gullivers reis naar Brobdignac. Voor de jeugd bewerkt. Derde druk.
23630: GOEVERNEUR, J.J.A. - Grimm's sprookjes. Naverteld door J.J.A. Goeverneur.
16277: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's sprookjes. (III). Naverteld door J.J.A. Goeverneur. Nieuwe uitgave.
16276: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's sprookjes. (III). Naverteld door J.J.A. Goeverneur. Nieuwe uitgave.
33417: GOEY, JOZEF VAN - Bijdrage tot de geschiedenis der stad Lokeren.
31177: GOFFIC, M. CH. LE - Bretagne. Introduction de M. Ch. le Goffic.
29404: GOFFIN, J.H. - De overgave van het Belgisch leger. De waarheid. Met kaart der krijgsverrichtingen en uittreksels uit het verslag van Luitenant Generaal Michiels, Stafoverste van het Leger. 4e uitgave.
20121: GOFFIN - Recherches genealogiques sur la Famille Goffin de l'Entre-Sambre-et-Meuse (autrefois Jamin).
31098: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Moed.
27609: GOGOL, NICOLAS - Noss (Le nez). Traduit par Victor Llona et P. Stavrov. Présentée aux lecteurs français par André Beucler.
24745: GOGOL, NICOLAI - Taras Boelba. Vertaald door J.D.W. Steenhuijsen. Met een inleiding van Theun de Vries.
22909: GOGOL, NICOLAI - De doode zielen of De lotgevallen van Tchitchikow. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag.
11995: GOHR, SIEGFRIED (INTRODUCTION) A.O. - Paul Klee. Das Werk der Jahre 1919-1933. Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik.
10600: GOIDSENHOVEN, JACQUES VAN - Heros et divinités de la Chine.
30758: GOLDENBERG, C. & M.B. VAN DOORNE-STRUWE - Recepten voor de fijne keuken der 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. Tweede druk.
13534: GOLDRICK, JAMES - The King's ships were at sea. The war in the North Sea august 1914-february 1915.
13794: GOLDSCHEIDER, LUDWIG - De schilderijen van Vermeer. Complete editie.
12860: GOLDSCHMITZ-WIELINGA, L.C.J., R.M. VAN HEERINGEN, - Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd. Archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beveland.
23007: GOLDSMITH, DR. - An Elegy on the Death of a Mad Dog.
16905: GOLDSMITH, DR. - The Vicar of Wakefield. Two volumes in one.
25321: GOLOMBEK, H. - Het schaakspel. Een compleet overzicht van het schaakspel in al zijn facetten.
26942: GOMBROWICZ, WITOLD - De beheksten.
14872: GOMPERS, JOSEPH - Maäsiejoth. Wondere verhalen.
23929: GONCOURT, EDMOND ET JULES DE - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie Gocourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte.
18042: GONCOURT, EDMOND DE - La Saint-Huberty d'après sa correspondence et ses papiers de famille.
13322: GONNET, C.J. E.A. (REDACTIE) - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. Vijf-en-dertigste deel.
24437: GONZALEZ, DIONISIO GONZALEZ - Response of growing bones to irradiation. Experimental and clinical studies.
33282: GOODLAND, ROGER - A bibliography of sex rites and customs. An annotated record of books, articles and illustrations in all languages.
18612: GOODRICH, LLOYD - Edward Hopper.
24143: GOOL, JEF VAN - N.B.L.C.- brochures met bio- en bibliografische informatie over auteurs.
19720: GOOL, AD VAN (REDACTIE) - Typisch Biks. Verzameling artikelen over het leven en werken van een aantal Bekenaren.
9519: GOOR, THEO VAN DE - Het prentenboek 'Van den vos Reinaerde'.
29619: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der Stadt en Lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, etc. Met koopere plaaten.
23906: GOOR, THEO VAN DE - Reynaert en Primaat.
18855: GOOR, THEO VAN DE - Het Reinaartje.
11683: GOOR, THEO VAN DE - Het kleine prentenboek van de duivel. 10 Etsen.
11625: (COUPERUS, LOUIS) GOOR, THEO VAN DE - De berg van licht. Etsenboek.
16192: GOOSSENAERTS, DR. J. - De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.-W. van de Kempen. Een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat. Aanhangsel (2e deel).
16191: GOOSSENAERTS, DR. J. - De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen. Een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat.
12049: GOOSSENAERTS, DR. J. (TEN GELEIDE) E.A. - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen.
11061: GOOSSENS, DR. J. - Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg.
9972: GOOSSENS, JEAN - De kwestie Lambertus 'Li Beges' (ca 1177).
33247: GOOSSENS, A.B.J. - West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946. Deel 2: Vlucht en bevrijding.
32798: GOOSSENS, SANDRA & GEORGE SPONSELEE - Kieldrecht en Nieuw-Namen toen en nu. Twee dorpen op de grens.
26823: GOOSSENS, KORNEEL - Al in dit soete nieuwe-jaer... Het leven van het nieuwjaarslied.
26401: GOOSSENS, KORNEEL - Dirk Baksteen. 1886-1956.
7329: GORCE, PIERRE DE LA - Histoire Réligieuse de la Révolution Française.
19653: GORDON, THOMAS & MAX MORGAN-WITTS - Pontifex. Met een inleiding van Richard Auwera.
10918: GORIS, J.A. (MARNIX GIJSEN) - De stem uit Amerika. 1946-1956.
28743: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - TO BIB?IO TOY IOAKEIM
22236: GORIS, DR. R. - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs / Cultuurgeschiedenis in beeld.
19951: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - Over het Vlaamsch genie.
19938: GORIS, JAN-ALBERT (MARNIX GIJSEN) - Strangers should not whisper.
12056: GORIS, J.M. - Herentals goed bekeken. Cultuurhistorische gids voor Groot-Herentals: Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
14470: GORKOM, DR. K.W. VAN - Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van Dr. H.C. Prinsen Geerligs.
13588: GORKOM, K.W. VAN - De Oost-Indische cultures, in betrekking tot handel en ijverheid.
25476: GORRIS, GABRIËL - Oorlogsnovellen.
28604: GORTER, HERMAN - Mapje met ca. 10 knipsels over Herman Gorter uit o.a. PZC (Hans Warren), NRC, Vrij Nederland, De Volkskrant.
24129: GORTER, A. - Het gulden vrouwenboek. Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet. Door Dr. Med. Anna Fischer-Dückelmann. Voor Nederland bewerkt door A. Gorter. 3de Herziene druk.
23746: GORTER, HERMAN - Mei. Een gedicht.
19844: GORTER, DR. E. - De voeding van gezonde en zieke zuigelingen. Vijfde herziene druk.
33530: GORTZAK, ROOS - Wat is het mooiste dat je ooit hebt gemaakt? What is the most beautiful thing you've ever experienced?
29176: GOSSAERT, GEERTEN - Experimenta.
19878: GOSSES, PROF. DR. I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen. Geheel omgewerkt door Prof. Dr. R.R. Post.
33159: GOTTSCHALK, M.K.E. - Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. II. Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens Tachtigjarige oorlog.
33134: GOTTSCHALK, PROF. DR. M.K.E. - De Vier Ambachten en het Land van Saeftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuwsch-Vlaanderen c.a. Résumé en français.
33133: GOTTSCHALK, PROF. DR. M.K.E. - De Vier Ambachten en het Land van Saeftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuwsch-Vlaanderen c.a. Résumé en français.
3860: GOTTSCHALK, M.K.E. - Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St.-Elisabethsvloed van 1404. Géographie historique de la partie occidentale de la Flandre...
26108: GÖTZE, KARL - Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung. Neu bearbeitet durch Otto Kraus, Obergärtner im Palmengarten zu Frankfurt a. Main. Vierte neu bearbeitete und vermehrte Auflage.
16713: GOUPILLIÈRE, HATON DE LA - Cours d'exploitation des mines. Troisième édition. Revue et considérablement augmentée par Jean Bès de Berc. Tome troisième et dernier
30809: GOURDAULT, JULES - Voyage au Pôle Nord des navires La Hansa et La Germania rédigé d'après les relations officielles allemandes.
26880: GOUT, COR - Zeeland.
23187: GOUVION, COLETTE - Châteaux of the Loire.
27440: GOUY, JAN DE - De burgerskeuken en pasteibakkerij in ieders bereik.
25789: GOWERS, M.D., W.R. - A manual and atlas of medical ophthalmoscopy.
31981: GOYENS DE HEUSCH, SERGE - Het impressionisme en het fauvisme in België. Woord vooraf door Philippe Robert-Jones.
22073: GOYENS, MAURICE - Geschiedenis van Kortenbosch.
33266: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - Het linnen venster.
32243: GRAAF, G. DE - Sereh-cultuur en bereiding van citronella-olie.
17135: GRAAF, HERMINE DE - Mapje met ca. 19 knipsels over Hermine de Graaf uit o.a. De Volkskrant, PZC (Hans Warren), De Tijd, Haagse Post & Vrij Nederland.
14947: GRAAFF, B.H. DE - 'Mit onz' leujongs noar stad tou' door B.H. de Graaff, schrijver van 'Oet Klaiwerd', enz.
5980: GRÄBNER, R.A. - Robinson Crusoë. Met medewerking van opvoedkundigen geheel op nieuw bewerkt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd door dr. G.A. Gräbner. Uit het Hoogduitsch door dr. L.P. Ouwersloot.
12259: GRABOWSKA, JANINA - L'Ambre polonais. Traduction: Maria Cieszewska.
23168: GRAEFF, IR. J.J. E.A. - Het Waterschap in kort bestek.
23934: GRAETZ, DR. LEO - Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwickelung. Zweite Auflage. 11.-20. Tausend.
20617: GRAEVE, ROB DE - Felix Timmermans.
9813: GRAEVE, GUIDO DE & GIJS VAN RHODE - De kruisweg, vandaag.
20584: GRAEVE, ROB DE - Stijn Streuvels.
19611: GRAEVE, ROB DE - Felix Timmermans.
32843: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
20821: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - De maan over het eiland.
25452: GRAHAM, MICHAEL - De vispoort. Uit het Engelsch vertaald door Dr. G.P. Baerends.
29378: GRAINDORGE, FREDERIK-THOMAS - De politiek van avonturen. Kritsiche overwegingen van een Belgisch lastenbetaler ten aanzien van den toestand waarin zijn vaderland verkeert. Vlaamsche uitgave van La Politique Aleatoire.
27418: GRAIVE, ÉMILE LE - Le patissier Royal Belge Illustré. Pâtisserie fine et bourgeois; glaces, sorbets, punchs, limonades; confitures, sirops, conserver de fruits; fruits confits au sucres, au vinaigre, à l'eau-de -vie; entremets de cuisines bourgeoises et ménagère; desserts, confiserie, etc., etc.
14265: GRAM, JOHAN - Avonturen van Baron von Münchhausen. Verteld door Johan Gram.
28537: GRAM, JOHAN - 's Gravenhage in onzen tijd.
23642: GRAMONT, F. DE - Les bébés. Texte par Le Cte F. de Gramont.
33552: GRANATA, ROCCO - Fotokaart met signatuur.
19257: GRAND'MAISON, MARIE DE - L'Année enfantine.
14668: GRANDERATH, DR. F. - Le dressage du chien. Basé sur une compréhension mutuelle de l'homme et de l'animal. Traduit de l'Allemand par Christian Braquet.
29109: GRANDGAGNAGE, J. - De la Belgique en cas de guerre.
28329: GRANDGAGNAGE, CH. - De l'origine des Wallons.
30729: GRANDPIERRE, J.-H. - Discours Évangéliques. Unité et variété.
27090: GRANDPIERRE, J.-H. - Notice sur M. le Vice-Amiral Cte Ver Huell, Pair de France. Président de la Société des Missions Évangéliques de Paris.
22527: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten. 511-1787.
18580: GRAS, H. - Bij het kantje langs. Oorspronkelijk jongensboek.
18578: GRAS, H. - Op den verkeerden weg. (Een verhaal uit het visschersleven.)
12681: GRASSHOFF, RICHARD - La Belgique coupable. Une réponse à Mr le Professeur Waxweiler par Richard Grasshoff. Traduit de l'Allemand par B. de la Méroterie.
27717: GRASWINCKEL, MR. DIRCK - Placcaten, Ordonnantien ende Reglementen, Op 't Stuck van de Lijf-tocht, Sulcx als de selve van Outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van Hongers-noot en Dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren; Ten meeren-deels, Door de E.E. Groot-Mog. H.H. de Staten van Hollant ende West-Frieslant. By een vergadert Ende met verscheyden ghelijck-formighe Ordonnantien ende Reglementen, met verdere Betrachtingen bevesticht. (Gevolgd door:) Aenmerckinghen ende Betrachtinghen, op de Placcaten, Ordonnantien, ende Reglementen, &c. Over 't Stuck van Kooren ende Greynen: waer inne Veel dinghen het ghemeene Landts-Standt raeckende recht betreffende, ende ten deelen aen-getogen, ten deelen verhandelt werden.
21937: GRATAMA, WILLEM DIGNUS - Onderzoek naar het gevoeligste reagens op zuurstof. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de wis- en natuurkunde, aan de Hoogeschool te Gronignen.
22504: GRAUL, PROF. DR. RICHARD - Alt-Flandern. Brabant / Artois / Hennegau / Lüttich / Namur. 20.-30. Tausend.
12433: GRAULS, DR. JAN - Hoe het werd en hoe het moet zijn. Opstellen over oorsprong en betekenis van woorden en gezegden.
11415: GRAULS, A.W. - Calando. Gedichten.
12030: GRAUWELS, DR. J. - Kroniek van Hasselt (1078-1914). Grepen uit het dagelijks leven.
22609: GRAVE, D. DE - Geschiedenis der Gemeente Assche.
28859: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeen gebracht door G.H. 's-Gravesande. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck,
21181: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Onze letterkunde in bezettingstijd. Tweede, verbeterde druk.
17948: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie 'Lieven Nijland'. Documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande.
13284: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
9177: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
33051: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS - Tweede Eeuw-Gedachtenis Der Middelburgsche Vryheid, Zoo In Den Godsdienst Als Burgerstaat; of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten; Doch inzonderheid, geduurende de Benaauwinge en Beleegeringe dier Stad, benevens het daar op gevolgde Overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, Glor. Ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der Tweehonderdjaarige Nagedachtenis, Godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt, door...
32000: GRAY, CAMILLA - The great experiment: Russian art 1863-1922.
27749: GRAY, THOMAS - The poetical works of Thomas Gray with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
23130: GREENAWAY, KATE - A day in a child's life.
23160: GREENAWAY, KATE - Pour les enfants sages. Texte et dessins de Kate Greenaway. Interprétation de J. Girardin.
23064: GREENAWAY, KATE - The Marigold Painting Book.
20237: GRÉGOIRE, M. - Les ruines de Port-Royal des Champs, en 1809, année séculaire de la destruction de ce monastère. Nouvelle édition. Considérablement Augmentée.
20926: GREGOOR, NOL - Conflict met den tijd. Verzen.
23677: GREIDANUS, A. E.A. - Reve Jaarboek 1. Onder redaktie van: Arnold Greidanus, Hans Hafkamp en Jos Paardekooper.
25892: GRENIER, JEAN - Borès.
8910: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
24642: GRESHOFF, J. - Cum grano salis.
24288: GRESHOFF, J. EN J. DE VRIES - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
23420: GRESHOFF, JAN - Sparsa. Enkele gedichten.
20388: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieën over het Boek.
20332: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
11416: GRESHOFF, J. (SAM.) - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
10789: GRESHOFF, J. - Zeven gedichten.
17485: GREUP-RODANUS, SINI - Jacquemijne van der Weyden. Een meisjesleven in 1672.
25901: GRÉVIN, A. - Les Filles d'Eve.
11399: GRIBLING, F.T. - Corneille.
17656: GRIEKEN, JOS. VAN - Wat de mensch beeldde. Kort overzicht van de kunstgeschiedenis van de oudheid tot heden.
32670: GRIJPSKERKE, PASPOORT VAN - Publicatie.
8067: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
32671: GRIJPSKERKE, PASPOORT VAN - Publicatie.
16051: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13809: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
13313: GRIJPSKERKE, JACOB VAN - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke etc.
27324: GRIMM, GEBROEDERS - De aardmannetjes en andere sprookjes en vertellingen. Bewerkt door Bert Koenen.
27186: GRIMM - Le petit Chaperon Rouge.
21901: GRIMM - Sneeuwwitje door de Gebroeders Grimm. Naverteld door Madeleine Charlier.
21701: GRIMM - Grimm's sprookjes. Vrij vertaald door Joop Zomers.
16981: GRIMM - Sprookjes van Gebrs. Grimm. Bewerkt door M. van Vloten. Uitgezocht door N. van Hichtum. 3e Bundeltje.
1290: GRIMM - Grimm's sprookjes.
10794: GRIMM, BRÜDER - Märchen der Brüder Grimm.
12661: GROCHOWIAK, THOMAS - Deutsche naive Kunst.
20062: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis, naar aanleiding van 's Konings besluit van den 23sten December 1826, Artikel 2.
18709: GROENENDAAL JR., M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
31163: GROENEWEG, J.J. - Het geheim van Abessynië.
14337: GROENEWEG, J.J. - De wraak van den Toeareg. Voor jongeren en ouderen.
12347: GROENEWEG, J.J. - Waar de doornbomen fluisteren. Een boek voor jonge menschen.
26886: GROENEYK, OLIVIER - Kronijk van Zierikzee. Ten vervolge op die den Heer J. de Kanter
29865: GROFFE, RENÉ-PAUL & ZIMMERMANN - Nouvelles chansons de Bob et de Bobette. Nouvelle édition avec indications de mise en scene.
2609: GROL, H.G. VAN - Het beheer van het Zeeuwsche Zeewezen. 1577-1587.
13707: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
13705: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
1061: GROL, H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
16790: GRONDEL, HAROLD - Herboren vaderland. Herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewind.
19877: GRONDIJS, PROF. DR. - Tusschen twee werelden. Studiën over de bewoners van Oost-Europa. Tweede druk.
28019: GROODT, RAYM. DE - Geschiedenis van Zwijndrecht en van Het Vlaamsch Hoofd.
23339: GROOS, MARIJE & ED VAN DER VLIST - Van Barbaragasthuis tot De Bakkerij.
27206: GROOT, PROF. DR. J.C. & PROF. DR. C.W. MÖNNICH (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van het Christendom. 2 Delen.
27041: GROOT, E.J. DE & A.M. WATZULICK (RED.) - De Boekdrukker. Vakblad voor de typografie in Nederland.
23537: GROOT, PIET DE - Leuke liedjes met leuke plaatjes.
18462: GROOT, DR. JOH. DE & DR. A. NOORDTZIJ - Verwording en ondergang.
31376: GROOTEN, J. (INLEIDER) - Visscher-Romankaart van Zeeland.
29410: GROOTJANS, F. - Vrijzinnigheid in Vlaanderen. Openingsvoordracht Willemsfonds Antwerpen, 16 oktober 1962.
22769: GROOTJANS, KEES - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
22768: GROOTJANS, KEES - Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser.
25117: GROSS, DR. PHIL. CARL - Vitalität und Handschrift. Forschungsmethoden - Erscheinungsformen - Deutung - Verifikation mit zahlreichen Schriftproben in Zweifarbendruck. 2. Auflage.
13173: GROTE, LUDWIG A.O. - Bauhaus. Une publication de l'institut für auslandbeziehungen, Stuttgart.
25539: GROULT, BENOÎTE - Het leven zoals het is. Vertaald door Nini Wielink.
28605: GRÜNBERG, ARNON - Mapje met knipsels van en over Arnon Grünberg.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

5/30