Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27031: CONSCIENCE, HENDRIK & HUGO CLAUS - De Leeuw van Vlaanderen. Scenario en draaiboek van Hugo Claus.
24324: CONSCIENCE, HENDRIK - Batavia.
23361: CONSCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van België.
20854: CONSCIENCE, HENDRIK - De poesjenellenkelder.
19523: CONSCIENCE, HENDRIK - Moeder Job.
17255: CONSCIENCE, HENDRIK - De kwaal des tijds.
14310: CONSCIENCE, HENDRIK - Blinde Rosa.
14309: CONSCIENCE, HENDRIK - Houten Clara.
13553: CONSCIENCE, HENDRIK - De baanwachter.
13285: CONSCIENCE, HENDRIK - Jacob van Artevelde.
17864: CONSTANT, BENJAMIN - De l'Esprit de Conquête.
16005: CONTÉ, LODE - Vijf jongens en een geheim.
15875: CONTÉ, LODE - De vedelaar en andere verhalen.
25329: CONTRYN, LOUIS - De avonturen van Tijl in Sprookjesland.
25328: CONTRYN, LOUIS - Tijl in het circus Pimpelpom.
26845: CONYN, C. & JON C. MARTEN - Dodendans op Bali.
13977: COO, JOZEF DE - Fritz Mayer van den Bergh. De verzamelaar. De verzameling.
18637: COOK, O.F. - Milpa agriculture: a primitive tropical system.
7497: COOLE, MARCEL - Ballade van den eeuwigen vrede.
10575: COOLEN, ANTOON - Sprookjes voor groote menschen.
30934: COOLEN, ANTOON E.A. - Drie novellen. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 25 februari - 4 maart 1939.
30851: COOLEN, ANTOON - Zegen der goedheid. Legendenboek.
30850: COOLEN, ANTOON - Uit het kleine rijk.
30784: COOLEN, ANTOON E.A. - Drie novellen. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 25 februari - 4 maart 1939.
28836: COOLEN, ANTOON - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
27921: COOLEN, ANTOON - Peerke, dat manneke.
25514: COOLEN, ANTOON - Maria kwam in Brabant. Pag. 546 e.v.. in De Gemeenschap. November 1933. No. 11, 9e jaargang.
24657: COOLEN, ANTOON - De drie gebroeders.
23267: COOLEN, ANTOON E.A. - Drie novellen. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 25 februari - 4 maart 1939.
21863: COOLEN, ANTOON & DR. P.H. RITTER JR. - Zwerftochten door ons land. Noord-Brabant en Zeeland. Voorwoord: Jhr. Jan Feith.
20537: COOLEN, ANTOON - De grote voltige. Roman.
15579: COOLEN, ANTOON - De weg terug... Antoon Coolen vertelt een kerstverhaal.
15364: COOLEN, ANTOON - Moeder Marianne's kerstfeest. Een kerstverhaal.
12927: COOLEN, ANTOON - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
12926: COOLEN, ANTOON - Kerstmis in de Kempen.
32503: COOLS, HERMAN & JOZEF VERSTRAETEN (SAMENSTELLERS) - Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek uitgegeven door de plaatselijke Kulturele Raad van Vrasene m.m.v. de Heemkundige Kring "Het Land van Beveren" ter gelegenheid van "850 jaar Vrasene".
33175: COOLS, HERMAN - Tussen reus en geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen. 1584-1585.
28141: COOPER, REV. WM.M. - A history of the rod in all countries from the earliest period to the present time. Flagellation & the Flaggelants. A new edition, revised and corrected.
24739: COOPER, J.F. - De roode vrijbuiter. Naar Cooper door J.J.A. Goeverneur. Tweede druk.
23590: COOPER, M.B. - Madame Caroline, veuve Chenille.
19277: COOPER, M.B. - Sandy de muis.
19276: COOPER, M.B. - Pénelope de kip.
18628: COOPER, JOHN M. - Analytical and critical bibliography of the tribes of Tierra del Fuego and adjacent territory
28467: COOPMAN, THZ, HENDRIK - "Jeugd". Een krans novellen..
16528: COOPMAN, TH., V.A. DELAMONTAGNE & POL DE MONT - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. Maandschrift. 7e Jaargang - 10e Aflevering.
16527: COOPMAN, TH., V.A. DELAMONTAGNE & POL DE MONT - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. Maandschrift. 7e Jaargang - 7e Aflevering.
16525: COOPMAN, TH., V.A. DELAMONTAGNE & POL DE MONT - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. Maandschrift. 7e Jaargang - 5e Aflevering.
16524: COOPMAN, TH., V.A. DELAMONTAGNE & POL DE MONT - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. Maandschrift. 7e Jaargang - 3e Aflevering.
11572: COOPMAN, J. - De haven van Antwerpen. Haar inrichting; haar bewerktuiging; haar economische betekenis. Met een voorwoord van C. Jussiant.
27448: COORNAERT, MAURITS - Dudzele en Sint-Lenaart. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang.
12063: COORNAERT, M. - Koudekerke - Heist. De topografie en de toponimie van Heist-aan-zee tot omstreeks 1860.
19284: COORNHERT, DIRICK - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieuws overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door Dr. G.A. Nauta.
11767: COPPENOLLE, MAURITS VAN - Westvlaamsche bedevaartvaantjes.
11542: COPPENOLLE, MAURITS VAN - Onze Lieve Vrouw van het Boompje te Sint-Andries (Brugge).
33666: COPPENS, JAN - Jef Geeraerts, [*1930]
33596: COPPENS, HERMAN - Publikaties van het Rijksarchief. 1831-1981. Publications des Archives de l'État.
32984: COPPENS, HERMAN - Het Rijksarchief - Les archives de l'État.
32005: COPPENS, MARTIEN - Koorbanken in Nederland. Fotografisch gezien en ingeleid door Martien Coppens. Gothiek I & II.
29491: COPPENS, CHR., P. SOETAERT, P. THURMAN & G. TOURNOY - Catalogus van de bibliotheek van Jan de Hondt (1486-1571).
13694: COPPENS, JAN, KAREL VAN DEUREN & PIET THOMAS - Stijn Streuvels fotograaf.
13569: COPPENS, JAN & A. ALBERTS - Een camera vol stilte. Nederland in het begin van de fotografie. 1839-1875. Samengesteld door Jan Coppens. Met een inleiding van A. Alberts.
10597: CORBEILLER, CLARE LE - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
9336: CORBET, A. - Hippolyte Daeye.
26020: CORBET, AUGUST - Albert Saverys.
10285: CORBET, AUGUST - Antoon Marstboom.
10184: CORBET, DR. AUGUST - Mark Macken.
27271: LE CORBUSIER - Le poème électronique.
15768: LE CORBUSIER - Propos d'urbanisme.
15161: CORDELIA - Kleine helden. Een boek voor jongens en meisjes. Geïllustreerd met 36 platen van Ferraguti. Bewerking van Dr. A.A. Fokker.
17129: COREMANS, DR. P.B. - Van Meegeren's faked Vermeers and De Hooghs. A scientific examination.
25448: CORN, A.E. - Onder zeil. Zeeavonturen uit vroeger dagen.
15894: CORN, A.E. - Eldorado. Reizen en avonturen der Conquistadores in Amerika.
2599: CORNELIS, J. CH. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-1955.
21781: CORNELIS, J. CH. - Stad en land van Philippine in de historie 1505-2005.
13882: CORNELIS, J.CH., A.A. L. D'HONDT & J.C. WEIJNEN - Wij... in West Zeeuwsch-Vlaanderen tussen Zwin en Brakman.
31392: CORNELISSEN, HENK - De dwergen. Een boekje vóór en over kleine mensen.
33732: CORNELISSEN, JOZEF - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
33733: CORNELISSEN, JOZEF - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
23552: CORNELISSEN, HENK - De dwergen. Een boekje vóór en over kleine mensen.
33734: CORNELISSEN, JOZEF - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
22389: CORNELISSEN, J. & J.-B. VERVLIET - Vlaamsche volksvertelsels en kindersprookjes. Naverhaald door Jozef Cornelissens en J.B. Vervliet. Tweede herziene uitgaaf. Tweede deel. Grappige vertelsels.
22388: CORNELISSEN, J. & J.-B. VERVLIET - Vlaamsche volksvertelsels en kindersprookjes. Naverhaald door Jozef Cornelissens en J.B. Vervliet. Tweede herziene uitgaaf. Eerste deel. Wondersprookjes en gewone vertelsels.
22136: CORNELISSEN, J. & J.-B. VERVLIET - Vlaamsche volksvertelsels en kindersprookjes. Naverhaald door Jozef Cornelissens en J.B. Vervliet. Tweede herziene uitgaaf. Eerste deel. Wondersprookjes en gewone vertelsels.
22135: CORNELISSEN, J. & J.-B. VERVLIET - Vlaamsche volksvertelsels en kindersprookjes. Naverhaald door Jozef Cornelissens en J.B. Vervliet. Tweede herziene uitgaaf. Derde deel. Dierensprookjes - Leugensprookjes - Spot- en Hekelvertelsels - Kwelvertelsels.
22134: CORNELISSEN, J. & J.-B. VERVLIET - Vlaamsche volksvertelsels en kindersprookjes. Naverhaald door Jozef Cornelissens en J.B. Vervliet. Tweede herziene uitgaaf. Derde deel. Dierensprookjes - Leugensprookjes - Spot- en Hekelvertelsels - Kwelvertelsels.
19857: CORNELISSEN, DR. J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover 'ketters'. Rede...
33735: CORNELISSEN, JOZEF - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
11288: CORNELIUS, C.A. - Die Niederländischen Wiedertäufer während der belagerung Münsters 1534 bis 1535.
18800: CORNET, RENÉ J. - Maniema. Le pays des mangeurs d'hommes.
9857: (BOM, EMMANUEL DE) CORNETTE, PROF. DR. A.H. - Jan van Eyck en O.L. Vrouw met den kanselier Rolin.
9673: CORNETTE, A.H. - Hendrik de Braekeleer in het Antwerpsch Museum.
33052: CORONEL, DR. S. SR. - Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
31845: CORRADI, SEBASTIANO - Quaestura partes duae quarum altera de Ciceronis vita et libris item de ceteris ciceronibus agit altera Ciceronis libros permultis locis emendat numquam antea extra italiam edita.
30134: CORT, FRANS DE - Lezingen over natuerwetenschap. Vrij naer het Engelsch.
23318: (GAND) CORT, GASPARD DE - Les Gantois en 1382. Drame en seize tableaux.
22140: CORT, MARTIJN (=JOHAN VAN DER WOUDE) - Zeven brieven.
16871: CORT, FRANS DE - Lezingen over natuurwetenschap. Vrij naar het Engelsch. Tweede uitgave.
15229: CORT, AIMÉ DE - Bobbie en andere verhalen voor de jeugd.
27615: CORTESAO, ARMANDO - The Nautical Chart of 1424 and the early discovery and cartographical representation of America. A study on the history of early navigation and cartography. With a foreword by Prof. Dr. Maximo Correia.
12718: CORTI, DR. EGON CÄSAR - Leopold I. von Belgien. Sein weltgebäude Koburger Familienmacht. Nach ungedruckten Geheimkorrespondenzen des Königs und sonstigen meist unveröffentlichen Quellen.
18363: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Pompeii en Herculaneum. Haar ondergang en herrijzenis. Vertaald door A. Oosthoek. Tweede druk.
13702: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Pompeii en Herculaneum. Haar ondergang en herrijzenis. Vertaald door A. Oosthoek.
22730: CORVINUS, J.A. - Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock over sijne t'samensprekinge vande vertaelde Theses ofte disputatie D. Francisci Gomari ende D. Jacobi Arminij, aengaende de Goddelijcke Predestinatie. Waer inne het verschil datter is tusschen de voornoemde Professoren in dit stuck der leere claerlijck wort gheopent ende ontdeckt ende met eenen aenghewesen dat t'ghevoelen D. Arminij met het rechtsinnich geoele der gereformeerder Kercken niet en strijdet. Alles tot voorstant der waerheyt ende betrachtinghe van vrede ende eenicheyt inde Kercke Godes.
26397: COSTER, DRS. W. & DRS. H.D. VAN DER STAAK - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis. 1739-1989.
9910: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders in het Vlaamsch vertaald naar Charles de Coster door R. Delbecq (voor het proza) (&) Johan (voor de liederen).
9743: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door R. Delbecq (voor het proza) en René de Clercq (voor de liederen). Derde druk.
9741: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders in het Vlaamsch vertaald naar Charles de Coster door R. Delbecq (voor het proza) (&) Johan (voor de liederen).
8791: COSTER, CHARLES DE - Sire Halewyn. Texte de l'édition Lacomblez de 1893.
14072: COSTER, CHARLES DE - Schetsen uit Zeeland. Vrij vertaald en bewerkt naar Charles de Coster's 'La Zélande'.
30171: COSTER, CHARLES DE - La Légende et les Aventures Héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandre et ailleurs. Texte abrégé et commenté à l'usage de la jeunesse.
29689: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. 4e Druk.
29044: COSTER, CHARLES DE - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels van Ch. de Coster. Bewerkt door Joh. de Maegt.
24342: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq (voor het proza) en René de Clercq (voor de liederen). Derde druk.
16419: COSTER, CHARLES DE - Ulenspiegel und Lamm Goedzak. Die fabelhafte Geschichte ihrer heldenmütigen, lustigen und rümlichen Abenteuer in Flandern und andern Orts. 21. bis 30. Tausend.
16315: COSTER, CHARLES DE - Tyll Ulenspiegel und Lam Goedzak. Legende von ihren heroischen, lustigen und ruhmreichen Abenteuern im Lande Flandern und andern Orts. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Mit Nachwort des Übersetzers. Dritte Auflage. Sechstes bis zehntes Tausend.
16294: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Zevende druk.
16293: COSTER, CHARLES DE - Uilenspiegel und Lamme Goedzak. Ein fröliches Buch trotz Tod und Tränen. Zweite Auflage. 11.-20. Tausend.
16291: COSTER, CHARLES DE - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs.
16271: COSTER, CHARLES DE - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs.
16212: COSTER, CHARLES DE - Die Mär von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen ergötzlichen und rümlichen Abenteuern in Flandern und andern Landen von Charles de Coster. Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort versehen von Georg C. Lehmann.
16145: COSTER, CHARLES DE - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs. Texte intégral de l'édition Paul Lacomblez.
16144: COSTER, CHARLES DE - La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak. Avant-propos de Paul Lacomblez. Édition spéciale à l'usage de la jeunesse.
16141: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. (Tweede druk).
16113: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. 5e Druk.
16111: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq (voor het proza) en René de Clercq (voor de liederen). Tweede druk.
15635: COSTER, CHARLES DE - La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak. Avant-propos de Paul Lacomblez.
14783: COSTER, CHARLES DE - Légendes Flamandes. Texte intégral de l' édition Lacomblez. Précédées d'une préface par Emile Deschanel.
12242: COSTER, C. DE - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs.
15213: COSTERUM, FRANCISCUM - Sermoonen Op Alle De Epistelen Van De Son-daghen van den gheheelen Iare Met Twee Sermoon-Octaven. D'Eerste Van t'H. Sacrament des Autaers. D'Ander Van de H. Moeder Godts met sommighe van hare waerachtighe Miraculen. Beschreven door Franciscum Costerum, Priester der Societeyt Iesu.
27697: COSTERUM, FRANCISCUM - Catholiicke Sermoonen op de Epistelen van de Sondaghen van den Gheheelen Iaere. Ghemaeckt door Fraciscum Costerum.
12079: COSYN, MAURICE - Liége
12250: COSYN, MAURICE - Spa. Vallée de la Hoegne et Haute Fagnes.
14425: COTERILL M.A., H.B. - Oud Hellaas. Zijn kunst, letterkunde en wijsbegeerte in verband met zijn staatkundige geschiedenis van de oudste tijden tot aan Alexander den Groote. Bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit met een inleiding van prof. Dr. A.E.J. Holwerda.
12613: COTTENJÉ, MIREILLE - Dagboek van Carla.
29605: COTTIGNIES, F. DE - Etrennes Tourquennoises (et Lilloises), ou receuil de chansons facétieuses et plaisantes Sur les Tourquennois, par feu F. De Cottignies, dit Brule-maison. Sixième édition, revue et corrigée, avec des airs notés.
24004: COUDENHOVE-KALERGI, DR. JUR. ET PHIL HEINRICH GRAF - Das Wesen des Antisemitismus.
17953: COULOMB, J. & J. LOISEL - De samenstelling der wolken.
5656: COUPERUS, LOUIS - De oude Trofime.
32803: COUPERUS, LOUIS - In Nice en Dresden.
30764: COUPERUS, LOUIS - De komedianten. Derde druk.
29463: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken. 12 Delen.
28459: COUPERUS, LOUIS - Vitruvius' Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door prof. Dr. H.T.M. van Vliet.
26664: COUPERUS, LOUIS - Korte Arabesken. Vierde druk - 8e duizendtal.
26171: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
23716: COUPERUS, LOUIS - Mozaiek. Een keur uit de werken.
23695: COUPERUS, L. - Il mago.
22009: COUPERUS, LOUIS - God en goden.
22008: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
22005: COUPERUS, LOUIS - Herakles. Roman in twee delen.
20380: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. Tweede druk.
20379: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven
20375: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Derde druk.
20374: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
20373: COUPERUS, LOUIS - Babel.
20366: COUPERUS, LOUIS - Fidessa. Derde druk (= 4e).
20363: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme.
20359: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur.
18419: COUPERUS, LOUIS - Fantasia.
17122: COUPERUS, LOUIS - Mapje met ca. 35 knipsels e.d. over Louis Couperus uit Volkskrant, PZC (door Hans Warren), Vrij Nederland, NRC, Haagse Post, De Linie, Dagblad De Stem & De Groene Amsterdammer.
12931: COUPERUS, LOUIS - De oude Trofime.
12925: COUPERUS, LOUIS - De oude Trofime.
10611: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur.
10583: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
10582: COUPERUS, LOUIS - Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte.
27224: COUPRIE - Portraits d'écrivains belges.
25824: COUR, PIETER ALMANUS VAN - Toevlucht ofte heylsame Remedien voor alderhande Siektens en Accidenten die de Paarden Souden konnen overkomen. By een vergadert in den tyd van 40. jaren door Pieter Almanus van Cour, In zyn leven Mr. Hoefsmit in 's Gravenhage. Mitsgaders een kleyn Tractaatje van Medicyne voor Koe-beesten. Den Sevenden Druk van merkelyke fouten verholpen, en met verscheide hulpmiddelen vermeerdert.
26627: COUR, PIETER ALMANUS VAN - Toevlucht ofte heylsame Remedien voor alderhande Siektens en Accidenten die de Peerden, Soude konnen overkomen. By een vergadert in de tijdt van 40. jaren, door Pieter Almanus van Cour, In sijn leven Mr. Hoef-smit in 's Gravenhage. Mitsgaders een kleyn Tractaetje van Medecijne voor de Koe-beesten.
14133: COURTHION, PIERRE - Le Romantisme.
11935: COURTHION, PIERRE - Utrillo.
28282: COURTMANS, J.B. - Handleiding voor het onderwys van munten, maten en gewigten, ten gebruike der onderwyzers.
24743: COURTMANS-BERCHMANS, MEVROUW - Rozeken Pot. Indien ik Rijk ware. De Zoon van den Mosselman - Doorgehakt. Nieuwe druk.
28079: (ARITHMETICS) COUTEREELS, MR. JEAN & MR. DIRK DE GRAUW - 't Konstigh Cyffer-Boeck van Mr. Jean Coutereels; Met volkomene Uytwerkingh aller Questien, en byvoegingh van veelerley andere soo noodige als konstige Opgevingen. Begonnen door Mr. Dirk de Grauw; en volvoerd door een wel-ervaren Persoon in deze Konst.
16827: COUVÉE, D.H. (INLEIDING) - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
29982: (VOYAGES - SHIPWRECK) COVERTE, ROBERT - Gedenkwaardige Reys vanden Engelschen capitain Robert Coverte, Eerst ter Zee, doch by Cambaya een ellendige Schipbreuk geleeden hebbende, te Lande door Indostan, of Opper-Indien, Persien, Arabien, Asiatisch Turkyen, &c. met seer beswaarlijke omswervingen. Van Anno 1607, tot in 't Jaar 1611. Nu aldereerst uyt 't Engelsch vertaald.
26684: COWAN, T.W. - The honey bee: Its natural history, anatomy, and physiology. Second edition.
21135: COX, JAN - The Iliad.
17987: COX, E.H.M.(INTRODUCTION) - The modern English garden.
21545: CRAANDIJK, J. - De Haarlemsche hofjes. 26 Lichtdrukken met bijschriften van J. Craandijk. Uitgegeven door 'De Vereeniging Haerlem'.
21537: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Noordholland.
14505: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. (Utrecht).
18181: CRABBE, R. & C. CORTEVILLE - U.S. Naval Aviation. Deuxième partie de U.S. Air Force.
10514: CRABBE, GEORGE - George Crabbe's poetical works.
3876: CRAENE, BASIEL DE - Passie-verhaal.
18831: CRAENE, B.D. - Uit 't Leye-lisch. Gegroeid te Leerne '32-33.
18801: CRAEYBECKX, LODE (INLEIDING) - Antwerpen. Tweede herziene en vermeerderde uitgave.
12589: CRAEYBECKX, LODE - Honderd jaar burgerlijke demokratie. Met een inleiding van Arthur Wauters.
31129: CRAMER, H. & D.A. CRAMER-SCHAAP - De H.B.S. in tenten.
29988: CRAMER, W. - Mémoire sur les sociétés secrètes protestantes dans les Pays-Bas.
29886: CRAMER, RIE - Het poppenmoedertje.
29871: CRAMER, RIE - Nieuwe liedjes en prentjes. Muziek van Alex de Jong.
27802: CRAMER, HENRI - Potpourris sur les motifs d'Opéras favoris pour le piano. Le pardon de Ploërmel de Meyerbeer.
27801: CRAMER, HENRI - Potpourris sur les motifs d'Opéras favoris pour le piano. Les dragons de Villars - A. Maillart.
27800: CRAMER, HENRI - Potpourris sur les motifs d'Opéras favoris pour le piano. Zampa oder die Marmorbraut - Musik von Herold.
27788: CRAMER, HENRI - Potpourris sur les motifs d'Opéras favoris pour le piano. "Otello" de Rossini.
23070: CRAMER, RIE - Lenteliedjes. 3e Druk.
21698: CRAMER, RIE - April Grasmaand. Tekeningen en versjes van Rie Cramer.
21697: CRAMER, RIE - Maart. Lentemaand. Tekeningen en versjes van Rie Cramer.
21695: CRAMER, RIE - Katrientje woont buiten.
21690: CRAMER, RIE - Prins Ronald in de Storm.
19120: CRAMER, RENÉ DE - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
18516: CRAMER, RENÉ DE - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
18286: CRAMER, RIE - Katrientje. Vierde druk.
18285: CRAMER, RIE - Prins Ronald in de Storm.
16040: CRAMER, RIE - Gullivers reizen. Naverteld en geïllustreerd door Rie Cramer.
15227: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Piet leert zwemmen.
14267: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Het gulden meisjesboek. Samengesteld door D.A. Cramer-Schaap.
13760: CRAMER, RENÉ DE - Drapeaux, bannières. Souvenir de la 'Vieille Flandre'. - Vlaggen & wimpels. Aandenken van 'Oud-Vlaenderen'.
20246: CRASSÉ, ANT. - Ontleed- en Volkenkundig Museum. Wegwijzer. Nauwkeurige verklaring van al de voorwerpen welke aldaar voorhanden zijn; zij is de volledigste verzameling onzer dagen, zoo onder betrek van volkenkunde als van in- en uitwendige ontleedkunde van het menselijk lichaam. Tijpen aller menschenrassen des aardbodems.
15162: CRAW, K.E. JOHAN - Vier plus een.
31082: CRAWFORD, O.G.S. & FRANK ADDISON - Abu Geili and Saqadi & Dar el Mek.
24400: CREBOLDER, EMMA - Dansen met een Vos.
14715: CREBOLDER, EMMA - Zwemsonnetten.
12590: CREEL, GEORGE - Gerechtigheid!! Naar het oorspronkelijke werk van George Creel. War Criminals and Punishment.
33287: CREMER, JAN - Mapje knipsels Jan Cremer.
23862: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. Tweede boek.
20894: CREMER, JAN - Made in U.S.A.
20150: CREMER, JAN - Toneel. The late late show & Oklahoma Motel.
25837: CRESCENS, PIERRE DE - Les profits champêtres. Préface de Maurice Génevoix de l'Académie française.
11365: CRICK, JEF - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
7822: CRICK, JEF - Monica. Roman uit de 16e eeuw. Nieuwe herwerkte uitgave.
14703: CRICK-KUNTZIGER, MARTHE - La tenture de l'Histoire de Jacob d'après Bernard van Orley.
13206: CRICK-KUNTZIGER, DR. MARTHE - De tapijtwerken van het Stadhuis te Brussel.
12591: CRICK, JEF - Dr. F. Snellaert; Dr. Guislain; Frans de Potter; Florimond van Duyse.
11635: CRICK-KUNTZIGER, DR. MARTHE - De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel.
23738: CRIJNS, A. - Practisch handboek van den politieagent der stad Sint-Niklaas.
25370: CRISP, CLEMENT & EDWARD THORPE - The colourful world of ballet.
26022: CRISTOPHE, LUCIEN - Constantin Meunier.
18842: CROIX, GUSTAVE DELA - Poèmes d'amour et de désenchantement.
18799: CROKAERT, JACQUES - Boula Matari. Au Congo Belge avec le Roi Albert.
23755: CRONE, C.C.S. - De vroolijke dichtkunst. Humor en ironie uit de Nederlandsche poëzie. Verzameld en ingeleid door C.C.S. Crone.
29573: CROONENBERG, A.R. - Troost aan de Weledele Geboore Vrouwe Mevrouwe Catharina Geertruida van Valkenburg, weduwe van den zalig afgestorven Heere Hieronimus van Alphen, weleer Raad en Thesaurier Genreaal van de Unie, overleden den 2 april 1803.
12436: CROONENBERGHS, THIEU E.A. - Eugeen van den Broeck 60.
17053: CROS, CHARLES - Les quatres saisons. Suite de poèmes par Charles Crois.
31527: (BIBLE - GUSTAVE DORÉ) CRUCHET, M. L'ABBÉ - Histoire de La Sainte Bible. Ancien et Nouveau Testament. Quatrième édition.
13480: CRUCQ C. J.Z., J.K. - Cryptogamen.
13493: CRUISSELBERGEN, DIDERICUS VAN - Antwoord op de vrage, voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen: Welke zyn de bewoners van Zeeland geweest tot aan de vyftiende eeuw; hoedanig waren hunne zeden en Godsdienstplichten; en welken voortgang hebben de fraaije letteren, kunsten en wetenschappen onder dezelven gehad?
11439: CRULS, CORNELIS - Een schoone ende gheneuchlicke historie of cluchte van Heynken de Luyere. Warachtelyck gheschiet seer verheuchlyck om lesen ende deur Cornelis Cruls eerst in dichte ghestelt.
4374: CRUYNINGEN, P.J., A. DE REGT EN C. WITTE. (SAMENST.) - De hofsteden van Axel.
27941: CRUYNINGEN, P.J. VAN - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen. 1650-1850.
32978: CRUYNINGEN, P.J., A. DE REGT EN C. WITTE. (SAMENST.) - De hofsteden van Axel.
25327: CULBERTSON, ELY - Bidding and play in duplicate contract bridge. Introduction by William E. McKenney.
26572: CUNAEUS, PETRUS - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. In drie Boeken.
23874: CUNY, JEAN-MARIE - Saint Nicolas.
22956: CUTLER, LE DOCTEUR - Spa et ses eaux, observations sur l'aspect de la contrée, sa formation géologique, son histoire naturelle et son climat, ainsi que sur les nombreuses ressources qu'offre cette célèbre ville de bains pour la santé et pour l'amusement de ses visiteurs. Dédié à M. le Ministre de l'Intérieur.
26724: CUTSEM, ÉDOUARD VAN - Réminiscences historiques et poétiques.
6778: CUVELIER, JOSEPH - Inventaire analytique des Archives de la Chapelle de St.-Sang à Bruges précédé d'une notice historique sur la chapelle.
33235: CUWAERT, FLORIS - De drij vagebonden. Burleske in Antwerpschen Poesje-stijl met prenten van Edgard Tijtgat. Voorwoord Jan de Schuijter over De ziel van de Poesje.
25840: CUYT, MARTINE E.A. - Van De Ridder tot Elsschot.
14671: ED. CZYNK A.O. - Die hohe Jagd. Herausgegeben von Ed Czynk in Fogaras, E. von Dombrowski in Wien, O. Grashey in München, M.O. von Hohenberg in Cöthen, von Homeyer in Murchin, Hauptmann a. D.G. Koch in Sömmerda, Baron U. von Krüdener in Wohlfahtrslinde, R. von Schmiedeberg in Guhrau, Oberförster Seipt in Schillersdorf, Professor Fr. Valentinitsch in Graz, Forstmeister P. Wittemann in Komar, Hofrat Dr. W. Wurm in Bad Teinach.
12323: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
12651: DABROWSKI, MAGDALENA - Ljubow Popowa. 1889-1924. Herausgegeben von Magdalena Dabrowski
26683: DADE, H.A. - Anatomy and dissection of the honeybee.
9290: DAELE, RIK VAN , VERZANDVOORT, ERWIN & RYSSEN, MARCEL (RED.) - Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn.
4626: DAELE, R. VAN - Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde.
32913: DAELE, JAN EMIEL E.A. - Daele 5/6. Oktober 1966.
33453: DAELE, RIK VAN & PIET THOMAS (REDACTIE) - De vos en het Lijsternest. Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1996. Onder redactie van...
21453: DAELE, JAN EMIEL - Verloren nachtboekbladen.
14057: DAELE, RIK VAN, PETER EVERAERS, WILLY DEVREESE & ERWIN VERZANDVOORT - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
19166: DAELS, PROF. DR. FRANS - Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter. Een driemanschap van de voorlinie. Gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide.
12599: DAELS, PROF. DR. FRANS - Nieuwe tijden. Zeven toespraken.
12598: DAELS, PROF. - Vlaanderen in 1936. Vier toespraken.
12597: DAELS, PROF. DR. FRANS - Uit Vlaanderens kultuurstrijd.
12596: DAELS, PROF. DR. FRANS - Voor mijn volk in nood. II.
12595: DAELS, PROF. DR. FR. - Voor mijn volk in nood.
12594: DAELS, PROF. DR. FRANS - Voor mijn volk in nood. I.
12362: DAEM, MARCEL - Van baardemaker tot barbier (Gentse chirurgijn-barbiers). Met bijdrage van Dr. Leon Elaut. 'Kanttekeningen bij het sekretenboek van een gents chirurgijn-barbier.'
19379: DAENENS, LIEVEN (INLEIDING) - Juweelkunst in België van gotiek tot heden.
13225: DAENENS, L. - De Art Nouveau verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent.
29761: DAENS, PIETER - Priester Daens. Volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel. Zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking. Aangehaald en beschreven door zijn broeder Pieter Daens. Volksvertegenwoordiger voor 't Arrondissement Aalst.
15163: DAIBER, DR. ALBERT - Per luchtschip 'De Argonaut' naar Mars. Door Dr. Albert Daiber. Naar het Duitsch door Cath. A. Visser.
17225: DAIKEN, LESLIE - Children's toys throughout the ages.
9653: DAISNE, JOHAN - De neusvleugel der muze. Een roman van de film.
8451: DAISNE, JOHAN - De nacht staat op een kier.
7946: DAISNE, JOHAN - De trap van steen en wolken. Roman.
32675: DAISNE, JOHAN - Veritza. Een kerstverhaal.
32829: DAISNE, JOHAN - Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale - Filmografic dictionary of world literature - Filmografisches Lexikon der Weltliteratur - Filmografisch lexicon der wereldliteratuur.
32256: DAISNE, JOHAN - Van Nitsjevo tot Chorosjo! Een geïllustreerde en van bio-bibliografische aantekeningen voorziene anthologie der Russische literatuur sinds haar aanvang tot heden.
29712: DAISNE, JOHAN - De trap van steen en wolken. Roman.
29039: DAISNE, JOHAN - Schimmen om een schemerlamp.
28723: DAISNE, JOHAN - De Nieuwere Dichtersgeneratie in Vlaanderen. Een autografische en geïllustreerde bloemlezing van 47 dichters en 122 gedichten, bezorgd en historiografisch ingeleid door Dr. Johan Daisne.
22996: DAISNE, JOHAN - De man die zijn haar kort liet knippen. Roman.
33402: DAISNE, JOHAN - De Vlaamsche Gids. Negen publicaties in acht afleveringen.
19466: DAISNE, JOHAN - Reveillon Reveillon. Een tweeluikroman.
19460: DAISNE, JOHAN - Het boek der zeven reizen. De zeven reizen van elk hart. Van juichen en vergrijzen tot overwonnen smart. Verzamelde gedichten 1937-1944.
19458: DAISNE, JOHAN - Filmatiek of de film als levenskunst.
19441: DAISNE, JOHAN - Maud Monaghan. Een spionageverhaal.
19007: DAISNE, JOHAN - Charaban.
19006: DAISNE, JOHAN - De droom is een herinnering aan dat wat nimmer is gebeurd.
18850: DAISNE, JOHAN, MARCEL COOLE, LUC VAN BRABANT E.A. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Laatste nr. der 9de jg., juli 1946. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18849: DAISNE, JOHAN, MARCEL COOLE, LUC VAN BRABANT E.A. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 6, juli 1938. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18848: DAISNE, JOHAN, MARCEL COOLE, LUC VAN BRABANT E.A. - 'Gedichten' in: Klaverendrie. Schrift 1, Jaargang 5 - Nr 25, 1 sept. 1941. Tweemaandelijksch Schrift voor Poëzie.
18821: DAISNE, JOHAN - Breuken herleiden.
18238: DAISNE, JOHAN - Breuken herleiden.
15314: DAISNE, JOHAN - Ikonakind.
10058: DAISNE, JOHAN - Schimmen om een schemerlamp.
10056: DAISNE, JOHAN - Filmatiek of de film als levenskunst.
10055: DAISNE, JOHAN - Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop.
10052: DAISNE, JOHAN - Over oude en nieuwe rolprenten: de dingen die niet voorbijgaan.
25037: DALE, J.H. VAN - Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857. Vierde jaargang.
25041: DALE, J.H. VAN - Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor 1855. Tweede jaargang.
25038: DALE, J.H. VAN & H.M.C. VAN OOSTERZEE - Cadsandria. Zeeuwsch Jaarboekje voor het jaar 1859. Nieuwe serie. Tweede jaargang.
25039: DALE, J.H. VAN - Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856. Derde jaargang.
25040: DALE, J.H. VAN, J. JOBSE & G.P. ROOS - Cadsandria. Jaarboekje voor 1854.
25042: DALE, J.H. VAN & H.M.C. VAN OOSTERZEE - Cadsandria. Zeeuwsch Jaarboekje voor het jaar 1858. Nieuwe serie. Eerste jaargang.
25663: DALE, J.H. VAN - Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Tiende, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde druk door Dr. C. Kruyskamp
9158: DALE, J.H. VAN/G. VAN SANDWIJK - De liefhebber van spreekwoorden. Een lees- en prentenboek voor de jeugd door G. van Sandwijk, opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
18491: DALE, J.H. VAN - Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587. Met een plattegrond van Sluis in het midden der 15e eeuw en eene afbeelding van het zegel van schepenen der stad Lamminsvliet ten jare 1293.
13045: DALE, J.H. VAN - Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587.
10289: DALE, J.H. VAN - Zinsontleding. Een beknopt leerboekje voor de volksschool. Zesde druk.
12886: DALEN, HUGO VAN - Russische muziek en componisten. Vrij bewerkt naar L. SSabanejew door Hugo van Dalen.
18318: DALLET, L. - Le méchant diable. Histoire a découper et a coller.
16933: DALLIN, DAVID J. - Verschoven wereldmacht. Een schets van de internationale politieke ontwikkeling van de Vereenigde Staten, Engeland en Rusland en hun onderlinge verstandhouding. Vertaling van J.M. van Stralen.
22158: DAM, J.P.A. VAN DEN - Arnold Leon Armand Diepen. 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
33531: DAM, JOOP - Getijdenboek.
12344: DAM, C.F. VAN - Fred Donders onder de Arabieren.
12601: DAMAN, J.A. - Het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen (Zuid-Nederland).
12604: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
12603: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets door O.D.
31938: DAMEN, HERMAN & HANS CLAVIN - Tentoonstelling konkrete poëzie uit Nederland & België. grafiek klank objecten films.
33541: (VISUAL POETRY) DAMEN, HERMAN - Two photographs.
29102: DAMERY, F.-C. DE - La vérité sur les démêlés de M.B. Thonnard, avec la police de Liège, notice suivi d'une consultation.
32896: DAMME, FRANK-IVO VAN - Succursale Torengebouw.
29105: DAMME, JEAN VAN - Lettre à M. de Decker.
25424: DAMME, F.W. VAN - Offsetdruk. Derde geheel herziene druk.
23812: DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
29580: DANCKAERT, LISETTE - Brussel. Vijf eeuwen cartografie.
12932: DANCKAERT, L. A.O. - Belgica in orbe. Belgen en de werld. Catalogus door L. Danckaert met de medewerking van A. André-Félix, R. Calcoen, H. Elkhadem, L. Wellens-De Donder.
13323: DANE, K. - Willemstad. Historisch overzicht van stad en polder.
18833: DANEEL, DENE - Chaltin voor Redjaf.
16489: DANGIN, MARK - Maran Atha.
13773: DANSAERT, G. - Nouvel armorial Belge ancien et moderne. Précédé de l'art héraldique et ses diverses applications.
19332: DANTE - De Goddelijke Komedie van Dante Aleghieri. Het Paradijs. Vertaald door J.K. Rensburg.
14141: DARCHEVILLE, E. - L'Enseignement dus dessin aux quatres degrés primaires.
29521: (ART) DARDOIZE, ÉMILE - Études de Paysage à l'Aquarelle.
29112: DARLEZ, PROF. DR. LOUIS - Die Bekämpfung der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit.
17117: DARLING, WILL. Y. - The bankrupt bookseller.
23646: DARNOC, ANDRÉ - De Naamlooze Vennootschap Armement Deppe in de twe wereldoorlogen.
27758: DARONDEAU, H. - Ecout, ecoute, Nouvelle Tyrolienne. Variée pour le piano, et Didiée à Mme., N.S. Romain. A La Haye.
12605: DARQUENNE, ROGER - La dette publique de 1790 à 1830: le cas du Hainaut.
29058: (DARWIN - ORCHIDS) DARWIN, CHARLES - Les récifs de corail. Leur structure et leur distribution par Charles Darwin. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat. Avec trois planches hors texte.
26460: DARWIN, CHARLES - De la Fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement. Traduit de l'anglais par L. Rérolle. Deuxième édition.
10185: DASNOY, ALBERT - Paul Maas. Catalogue raisonné de son oeuvre peint, établi avec la collaboration de Madame Denise Hartog.
10172: DASNOY, ALBERT - Charles Leplae.
18449: DASSANCE, M. L'ABBÉ - L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle de M. L'Abbé Dassance.
22882: DAUDET, ALPHONSE - Le Petit chose.
22121: DAUM, P.A. (MAURITS) - 'Nummer elf'.
10263: DAUMONT, OCTAVE - Le cloitre de Nazareth. 'Couvent anglais de Bruges'.
12906: DAVENSON, HENRI - Le livre des chansons. Introduction à la chanson populaire française.
29440: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Tiende deel (eerste & tweede aflevering). Geschiedenis van België. Tweede uitgave.
29439: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Negende deel (eerste & tweede aflevering). Geschiedenis van België. Tweede uitgave.
29438: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Zevende deel (tweede aflevering). Geschiedenis van Luxemburg. Tweede uitgave.
29437: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Achtste deel (tweede aflevering). Geschiedenis van België. Tweede uitgave.
19688: DAVID, HENRI - Claus Sluter.
12396: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Zevende deel. Geschiedenis van Namen. Tweede uitgave.
12395: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Zevende deel (tweede aflevering). Geschiedenis van Luxemburg. Tweede uitgave.
12394: DAVID, KANUNNIK J. - Vaderlandsche Historie. Zesde deel. Geschiedenis van Henegouw. Tweede uitgave.
32789: DAVIDSE, P. - Mariekerke van 1900 tot nu. Kijk op honderd jaar Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke.
17332: DAVIES, MARTIN - Les Primitifs Flamands. 1 Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas Meridionaux au quinzième siècle. Volumes I & II. The National Gallery London.
31894: DAVIGNON, HENRI (FORWORD) - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden. Mit einem Vorwort von Henri Davignon.
29168: DAVIGNON, HENRI - Le fait de Lourdes.
12619: DAVIGNON, HENRI (VOORWOORD) - Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer door Henri Davignon. (Vetaling naar het Fransch).
22468: DAVIS, WILLIAM MORRIS - Die erklärende Beschreibung der Landformen. Deutsch bearbeitet von Dr. A. Rühl.
7275: DAXHELET, ÉT. - Adrien Barlandus. Humaniste belge. 1486-1538. Sa vie - son oeuvre - sa personnalité.
22092: DAY, DAVID - Een Tolkien Bestiarium.
7007: DEAUVILLE, MAX - Fourrière.
32149: DEBAENE, DR. LUC - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
33004: DEBBAUT, ALAIN - Een dodelijke vergissing. Het bombardement van 11 mei 1944 op Lokeren.
28328: DEBLON, A. - Les eaux alimentaires de l agglomération bruxelloise en 1903 et spécialement la distribution des eaux des Sources de Spontin.
9719: DEBRA, MAURICE - Wandelingen & gesprekken met Delvaux.
12131: DEBROT, COLA - Mijn zuster de negerin.
25236: DEBROT, COLA - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten.
12373: DEBRUYNE, JAKOB - Boetprocessie Veurne. 350 jaar Sodaliteit.
23980: DECARPENTRY, GÉNÉRAL - Équitation Académique. Équitation académique. Préparation aux épreuves internationales de dressage. Nouvelle édition, revue.
31526: DECAVELE, JOHAN, RENÉ DE HERDT & NOËL DECORTE - Gent op de wateren en naar de zee.
29501: DECHAMPS, VICTOR - Nos poissons. Nos méthodes de pêches.
9901: DECKER, ALFONS DE - Geschiedenis der malkontenten.
6743: DECKER, THEODOOR DE - Jan Frans van de Velde. De eximius van Beveren. (1743-1823).
31450: DECKER, COENRAET - Schipbrugh over de Schelde (door Alexander Farnese).
14452: DECKER, DR. J. DE - Vrijheidsbeperking en intellectueel leven in den Romeinschen Keizertijd (tot A. 200).
11992: DECKER, PAUL & FRANCINE DE (REDACTIE) - Ta'aroa. De Polynesische wereld.
33149: DECLEER, KRIS E.A. - Studieproject grensoverschrijdend krekengebied. Orientatiefaze luik ekologie en natuurbehoud. Etc.
12275: DECOEN, JEAN - Vermeer - Van Meegeren. Scandale ou vérité?
28923: DECORTE, BERT - Karel van de Woestijne en de Franse literatuur.
29931: DECORTE, BERT & CAMILLE D'HAVÉ - Vierkante gedichten.
16183: DECORTE, BERT - Thijl Ulenspieghel. Gedichten.
15606: DECORTE, BERT - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 toto 1969 geschreven.
20984: DEEL, T. VAN & CHR.J. VAN GEEL - Gedichten bij tekeningen.
20497: DEEL, TOM VAN - Een bange mandarijn. Met een inleiding van Jeroen Brouwers.
17032: DEEL, TOM VAN - Mapje met 10 knipsels over Tom van Deel uit De Tijd, Haagse Post, Volkskrant & Vrij Nederland.
28607: DEELDER, JULES - Mapje met ca. 7 knipsels van en over Jules Deelder uit Volkskrant, PZC, NRC.
33504: DEELDER, JULES - Portret van Olivia de Havilland.
33503: DEELDER, JULES - Sturm und drang. (10 series)
23618: DEELDER, JULES - Expositie.
21480: DEELDER, JULES - Expositie.
21021: DEELDER, JULES - Drukke dagen.
20681: DEELDER, JULES E.A. - Inside story of the guerilla war. Werk van 15 Nederlandse dichters samengesteld door Carel J. Damsté.
20636: DEELDER, JULES - Sturm und drang. (10 series)
33491: DEELDER, JULES - Gemengde gevoelens.
33492: DEELDER, JULES - Schöne Welt. Verhalen.
33493: DEELDER, JULES - Schöne Welt. Verhalen.
17584: DEELMAN, A.G. - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van Nederlands-Indië.
27071: DEES, C.A. E.A. - Honderd jaar Christelijke Schoolvereniging te Zaamslag. 1879-1979.
9395: DEFOE, DANIEL - La vie et les aventures suprenantes de Robinson Crusoé. Edition ornée de figures.
6319: DEFOE, DANIEL - Vie et aventures de Robinson Crusoë. Edition française pour la jeunesse par G. Bertram.
6244: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe's leven en zonderlinge lotgevallen. Uit het oorpsronkelijk Engelsch naverteld door P. Louwerse. Tweede druk.
5976: DEFOE, DANIEL - The life and adventures of Robinson Crusoe.
33098: DEFOE, DANIEL - Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zijn acht-en-twintigjarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque. Alles door hemzelf beschreven. Volledige en onverkorte uitgaaf uit het Engelsch.
30703: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoë naar Daniel de Foë. Voor de jeugd verteld door Henriëtte Rappard.
28134: DEFOE, DANIEL - The life and adventures of Robinson Crusoe. With a portrait, and one hundred illustrations by J.D. Watson.
25629: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoé d'après Daniel de Foë.
25628: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoë naar Daniel de Foë.
25627: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe. Naverteld door Pauline Boost.
25275: DEFOE, DANIEL - Het leven en de vreemde lotgevallen van Robinson Crusoë van York, Zeeman, verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch van Daniel Defoe door A.M. ten Hoet. Geïllustreerd.
22177: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoë. Opnieuw verteld door Joost van Room.
22175: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe.
22174: DEFOE, DANIEL - Aventures de Robinson Crusoé.
22173: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe.
22172: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoë. Nieuwe vrije bewerking naar het Engelsch van Daniël Defoe door Dr. C.S. Jolmers. Derde druk.
22171: DEFOE, DANIEL - De lotgevallen van Robinson Crusoë vrij naar het oorspronkelijk werk verteld door Bert Koenraad.
17488: DEFOE, DANIEL - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe. Bewerkt door J.J.A. Goeverneur.
17487: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe. Vertaald en ingeldeid door Lic. Louis Luyten.
16968: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe.
16967: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoé.
16963: DEFOE, DANIEL - Aventures de Robinson Crusoé.
16962: DEFOE, DANIEL - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë. Verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch van Daniel Defoe door K. Beversluis. Nieuwe volledige uitgave.
16961: DEFOE, DANIEL - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë. Verhaald door hem zelf. Naar het Engelsch van Daniel Defoe door K. Beversluis. Nieuwe volledige uitgave.
16044: DEFOE, DANIEL - Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zijn acht-en-twintigjarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque. Alles door hemzelf beschreven. Volledige en onverkorte uitgaaf uit het Engelsch.
15336: DEFOE, DANIEL - De wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoe op zijn eiland. Achttiende druk.
13406: DEFOER, H.L.M. A.O. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
13387: DEFOER, H.L.M. (FOREWORD) - Vroomheid per dozijn.
13555: DEFRANCE, P. - Les chemins de fer de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Étude au point de vue commercial et financier.
32535: DEGELS, DR. L. - Restaureren en verzamelen van schilderijen en houtsnijwerk.
26923: DEGRELLE, LÉON (INTRODUCTION) - A quelle sauce! Les milles recettes de Tante Démocratie par Jam.
21513: DEGRELLE, LÉON A.O. - Pourquoi parler de Hitler. In: Soirées. Magazine Hebdomadaire. 3e Année - No. 84. Vendredi 12 Mai 1933.
28717: DEGROOTE, DR. GILBERT & JAN DE SCHUYTER - Hendrik Conscience en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en toelichting.
26450: DEGRULLY, L. (DIRIGÉ PAR...) - Le progrès agricole et viticole. Journal d'agriculture méridionale.
14512: DEHING, P. & C. SEEGERS - Katalogus van de Kollektie Gedenkboeken van Ondernemingen en Organisaties in de Economisch-Historische Bibliotheek.
21546: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
13306: DEINSE, MR. A.J. VAN & MR. E. FOKKER - Iets over armenverzorging in vroegere dagen.
24225: DEJONCKHEERE, JEAN-PIERRE E.A. - Verrebroek. Broek aan de Verre. 1141-1991.
1356: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Prof. dr. Jac. van Ginneken.
31624: WOLFF & DEKEN E. BEKKER WED. A. WOLFF EN A. DEKEN - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
22632: DEKENBON, LODE - Herrijzenis & De katte.
25701: DEKKER, C. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. XII.
25352: DEKKER, M. - Enige scheepstermen en wetenswaardigheden over de (nog) hedendaagse Nederlandse binnenvaart.
23172: DEKKER, DR. C. A.O. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. VIII.
17770: DEKKER, DR. C. - Huibert Jacobus Budding (1810-1870) en zijn gemeenten in Zeeland.
1666: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië.
15345: DEKKER, MARY - Het hart in Sunny Hill.
13544: DEKKER, DR. C. - Het Onze-Lieve-Vrouwe-Kapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge. 1503-1529.
590: DEKKERS, C. - De kerk van Hulst.
33284: DEKKERS, MIDAS - Mapje met ca. 10 knipsels betreffende Midas Dekkers.
21928: DEKKERS, ALFONS - Fiere Margriet van Leuven. Tweede duizend.
16053: DEKKERS, C. - De kerk van Hulst.
17847: DEKS, SERGIO (REDACTIE) - Topografische satellietbeeldatlas van Nederland. 1:100.000.
29748: DELAGE, MLLE H. & MLLE G. MATHIOT - Je sais cuisiner par un groupe de cordons bleus sous la Direction de Mlle H. Delage et Mlle G. Mathiot. Nouvelle edition.
19629: DELAHAYE, ALBERT - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
14579: DELAHAYE, A., W. VAN HAM & R. JACOBS - Woensdrecht en Hoogerheide. Kleine geschiedenis van een historische tweeling.
18761: DELAISSÉ, L.M.J. - De Gouden Eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede. 1445-1475.
25620: DELAMARCHE, FX. - Les usages de la sphère, des globes célestes et terrestre, précédés d'un abrégé sur les différens systèmes du monde; suivis de la description et des usages de la géo-cyclique, etc. Cinquième édition.
30121: DELAUNY, ROBERT ET SONIA - Catalogus without title.
9858: (BOM, EMMANUEL DE) DELEN, ARY - Het poppenspel in Vlaanderen.
31754: DELEN, ARY - Dit is iets over de geschiedenis van het Poppenspel in Vlaanderen in 't bizonder en over den alom vermaarden Antwerpschen Poesje, mitsgaders 't een en 't ander over de poesjenellen bij de vreemde volkeren als daar zijn: Grieken, Romeienen, Franschen, Engelschen, Hollanders, Italianen, Duitschers, Turken, Javanen, Brusselaars en Luikenaars etc.
27291: DELEN, ARY - Dit is iets over de geschiedenis van het Poppenspel in Vlaanderen in 't bizonder en over den alom vermaarden Antwerpschen Poesje, mitsgaders 't een en 't ander over de poesjenellen bij de vreemde volkeren als daar zijn: Grieken, Romeienen, Franschen, Engelschen, Hollanders, Italianen, Duitschers, Turken, Javanen, Brusselaars en Luikenaars etc.
25763: DELEN, A.J.J. - Christoffel Plantin. Zijn leven en zijn werk.
11967: DELEN, A.J.J. - Rik Wouters.
12711: DELEPINNE, BERTHE - Geschiedenis der Internationale Post in België, onder de postmeesters der familie De Tassis. Vertaald door J. Rottiers.
3182: DELEU, JOZEF - Mijn vaderland is de Nederlandse taal.
10059: DELEU, JOZEF - Nachtwerk. Gedichten.
9300: DELEVOY, ROBERT L. - Gaston Bertrand.
32029: DELEVOY, ROBERT L. - Ensor. Voorafgegaan door Ensortilèges van Pierre Alechinsky.
22876: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
15131: DELFT, A. VAN - Passiespel. Op te voeren te Tegelen.
11132: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
13590: DELLEMAN, TH. & PROF. DR. J.H. BAVINCK A.O. - Sinaï en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden.
13203: DELMARCEL, GUY - Los Honores. Flemish tapestries for the Emperor Charles V.
17747: DELOCHE, PIERRE - Traité de pêche à la ligne.
14047: DELOOF, JAN - De tijd is veel veranderd. Deze kroniek werd uitgegeven in het jaar 1980 naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van de Zwevegemse vestiging, bakermat van de Bekaert-Groep.
8662: DELPORTE, ALBERIC - Victor Stuyvaert.
29490: DELSAERDT, PIERRE & DRIES VANYSACKER - Repertorium van Antwerpse boekenveilingen. 1750-1800.
24438: DELSAERDT, PIERRE, KOEN DE VLIEGER-DE WILDE & GEERT SOUVEREYNS - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen.
13611: DELSMAN, DR. H.C. - Dierenleven in Indonesië.
18762: DELUMEAU, JEAN - Histoire de la Bretagne. Publiée sous la direction de Jean Delumeau. 11e Mille.
32592: DELVAUX, PAUL - Ex-libris voor Raymond Brulez.
13701: DELVIGNE, AD - Mémoires de Martin Antoine Del Rio sur les Troubles des Pays-Bas durant l'administration de Don Juan d' Autriche. 1576-1578. Texte Latin inédit avec traduction française, notice & annotations. Tome Troisième.
17218: DELVOYE, CHARLES & GEORGES ROUX - La civilisation grecque de l'antiqité a nos jours.
14198: DEMACHY, ALAIN - Architecture d'intérieur et décoration.
16258: DEMAN, HIL. & A. DE SAEGER - Intelligentieschaal voor Vlaamse kinderen. Een onderzoek naar de intellektuele begaafdheid van de Vlaamse kinderen van stad en land.
18797: DEMANY, FERNAND - Le bal noir et blanc. Regards sur le Congo.
18005: DEMBITZER, SALAMON - De twee tuinen....... Vertaling van Arn. Saalborn.
8110: DEMEDTS, ANDRÉ - Uit ons eigen erfdeel. Tekst van André Demedts; beelden van Herman Verbaere.
7023: DEMEDTS, ANDRÉ - Verzamelde gedichten.
7006: DEMEDTS, ANDRÉ - Richard Minne.
32687: DEMEDTS, ANDRÉ - Streuvels als psycholoog.
32691: (STREUVELS, STIJN) DEMEDTS, ANDRÉ E.A. - Stijn Streuvels, zijn leven en werk. Tentoonstelling ingericht door de Westvlaamse Gidsenkring - Kortrijk.
32739: (STREUVELS, STIJN) DEMEDTS, ANDRÉ - Stijn Streuvels. Voordracht van de heer André Demets.
29324: DEMEDTS, ANDRÉ - Paasleliën.
28827: DEMEDTS, ANDRÉ - Stijn Streuvels.
28822: DEMEDTS, ANDRÉ - Stijn Streuvels.
28731: DEMEDTS, ANDRÉ - Valère Depauw.
28729: DEMEDTS, ANDRÉ - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
28184: DEMEDTS, ANDRÉ - Stijn Streuvels.
27989: DEMEDTS, ANDRÉ - Goede morgen. Goede avond. Samenstelling Raf Seys. Inleiding Remi van de Moortel.
25249: DEMEDTS, ANDRÉ - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
23431: DEMEDTS, ANDRÉ - Vier gesigneerde brieven + 3 bijbehorende enveloppen.
15211: DEMEDTS, ANDRÉ - De Graaf is weergekeerd. Drama in vier bedrijven.
15149: DEMEDTS, ANDRÉ - Hugo Verriest. De levenwekker.
15086: DEMEDTS, ANDRÉ - De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels. Met een woord vooraf van Piet Thomas.
12767: DEMEDTS, ANDRÉ - Gedachten van André Demedts. Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen. Ingeleid door Albert Westerlinck.
10061: DEMEDTS, ANDRÉ - Nog lange tijd. Tweede druk.
27340: DEMERS, DINA - Eenig dochtertje. Tweede herziene druk.
33566: DEMERS, FRANS - Fotokaart met gesigneerd en gedateerd opdrachtje aan Frans Borremans.
29458: DEMERSSEMAN, J. - 1.er Solo de concert pour flûte avec accompagnement de piano. Oeuv. 19.
12272: DEMEULDRE COCHE, H. - Cristophe Windisch. Maître porcelainier auquel la porcelaine de Bruxelles doit son effloressence au XIXe siècle. In: Le Folklore Brabançon. Septembre 1976, no. 211. Pag. 277-361.
26789: DEMEURE DE BEAUMONT, A. - L'Affiche illustrée. I. L'Affiche belge. Essai critique. Biographie des artistes avec plus de cent reproductions d'affiches et vingt-huit portraits en simili-gravure.
10487: DEMEY, LIC. ANTHONY - Eenbeukige Romaanse kerken in Oost-Vlaanderen.
9545: DEMOLDER, EUGÈNE - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes. Troisième édition.
32888: DEMOLDER, EUGÈNE - Le Royaume authentique du Grand Saint Nicolas. Illustré d'une couverture, d'un frontispice, de 30 croquis de Félicien Rops et de 5 dessins hors texte d'Étienne Morannes.
11150: DEMOLDER, EUGÈNE - De schaatsen van de koningin van Holland. Naverteld door Antoon Thiry.
11667: DEMOOR, HUBERT - Flitsen uit de geschiedenis van het Koninklijk Atheneum voor jongens te Gent in het raam van de Evolutie van het Rijksmiddelbaar Onderwijs in België.
27959: DEMUYTER, ERNEST - La Navigation Aërienne et les Randonnées Victorieuses du "Belgica". Conquête de la coupe Gordon-Bennett.
16365: DENDERMONDE, MAX - God in de toren. Miniatuurroman.
33142: DENDOOVEN, LUCIEN - De abdij "Ter Doest". Historische schets. Derde uitgave.
24626: DENEEF, ALAIN (A.O.) - Les Jésuites belges. 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques.
13796: DENHAENE, GODELIEVE - Lambert Lombard. Renaissance en humanisme te Luik.
18784: DENIJN, PROF. - Conferentie over den Congo.
11761: DENIS, DR. VALENTIN - Katholieke Universiteit te Leuven. 1425-1958. Met een woord vooraf van zijne excellentie Monseigneur H. van Waeyenbergh, etc.
22488: DENISON ROSS, C.I.E., SIR E. - The art of Egypt through the ages.
11636: DENOLIN, JEAN - Bruxelles à l'ombre de ses remparts.
28186: DENOO, JORIS - Moord op de Krakeelhoek.
17383: DENOO, JORIS - De stiftenridder & ondergetekende. Roman.
17261: DENY, MARGUERITE - Martyrs.
12058: DENYS, P.-P. - Het misdrijf uit het Slot van Komen. Historisch verhaal uit de Middeleeuwen.
10210: DENYS, DR. DÉSIRÉ - Het Roeselaarse volksleven.
9645: DEPAMELAERE, GILBERT - René Declercq, uit liefde alleen... Woord vooraf: André Demedts.
20093: DEPAMELAERE, GILBERT - Hugo Verriest, man van zijn tijd. Woord vooraf: André Demedts.
10065: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
15714: DEPEYRAT, ANDRÉ - Vingt et un ans chez les Papous. Nouvelle édition augmentée d'une préface de Paul Claudel.
31707: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers. Met portret.
21182: DEPREZ, ADA - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben. Met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ada Deprez.
12996: DEPREZ, ADA (SAM.) - Kroniek van Dr. F.A. Snellaert. 1809-1872. In opdracht van het Snellaert-comité.
10730: DEPREZ, ADA - E. du Perron. Zijnleven en zijn werk. 1899-1944.
11756: DERINE, R. - Strijd om Leuven. Feiten en eisen.
2610: DERKS S.J, H.J. - Onze Lieve Vrouw van den Polder.
25391: DERKS, FRANS & RUUD WAMS - Voetbaltraining. Handleiding voor trainers en jonge spelers.
25142: DERKS, SERGIO (REDACTIE) - Atlas van Nederland.
28962: DERUELLE, DR. M. (INLEIDING) - Het daghet in den oosten en twee andere balladen. Met een inleiding door Dr. M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
11638: DERUELLE, DR. MARCEL I. J. - Vlaamsche kunst. Een bundel studies.
11370: DERUELLE, DR. M. (INLEIDING) - Het daghet in den oosten en twee andere balladen. Met een inleiding door Dr. M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert.
27771: DÉSARGUS, X. - Duo pour deux Harpes, sur l'Air au Clair de la Lune, composé par X. Désargus, Professeur, et dédié à Mademoiselle Aimée Bazouin, son élève.
33659: DESCAMPS- SCRIVE, M. RENÉ - Bibliothèque de M. René Descamps- Scrive.
29071: DESCHAMPS, MICHEL-HYACINTHE - Recherches sur les générations spontanées et sur la matière, ses propriétés et ses lois.
12006: DESCHAMPS, JULES - Renaissance d'une ville.
9718: DESCHARNES, ROBERT - Dali de Gala.
18753: DESCOLA, JEAN - Les conquistadors.
20026: DESLEE, DENISE E.A. (REDACTIE) - Muzikale rozen. Huldeboek Anton van Wilderode.
11931: DESMEDT, ELS - Edgard Tytgat houtsnijder.
20245: DESMONS, DOCTEUR FERNAND - Table Méthodique des matières contenues dans la Première Série des Publications Bulletins & Mémoires 18845-1895.
27832: DESNERCK, GASTON EN ROLAND - Vlaamse visserij en vissersvaartuigen. Met een woord vooraf van Walter Debrock. 2 Delen.
32251: DESPARS, NICOLAS - Chronyke van Vlaenderen, vervattende, haere vindinge, naem, eerste apostelen van het Christen geloof, haer eerste bestierders, fondatien en stichten. Als ook, Eene Generaele Beschryvinge Van g'heel haer Bestreck, Steden, Casteelen, Heerlykheden, Revieren, Staeten, Capittels, Abdyen, Cloosters en andere Gestichten die binnen den voorzeyden Lande gefondeert ende gelegen zijn. Voorts De Levens, Daeden, en Stiften, soo van sijn Beheerschers, als t'hunnen Tijde voor-gevallen. En eyndelyk, Alle de Ghedenckweerdighste Geschiedenissen, soo van Treurighe Voor-vallen, Brandt-stighteryen, Belegeringen, Veldt-Slagen, Vrede-treffeingen als Borgerlycke Oneenigheden. Beginnende van 'tJaer ons Heeren Jesu Christi 621. tot 'teynde des Jaers 1725. Verrijckt met menigte correcte Beeld-schetsen van alle de Forestiers, Graven ende Gravinnen van Vlaenderen ende veele Gedenckweerdige Geschiedenissen in't Coper gesneden. Alles uyt de Vermaerste ende Uytmuntentste oude Schriften op-gheheldert door N.D en F.R.
33572: (CHARLES NYPELS) DESPORTES, PH. - LX Pseaumes de David.
13067: DESSAUER, FRIEDRICH - Isaac Newton's levensreis tot scheppend inzicht. Met een inleidend woord van Prof. Dr. J. Clay.
13759: DESSING, CHR. S. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
28993: DESTANBERG, NAP. - Al de liberale liedjes en gedichten. 1846-1866.
21897: DEULIN, CHARLES - Cambrinus et autres contes.
25234: DEUREN, KAREL VAN & ANTHONY MERTENS - Liefde gaf U duizend namen. Een religieus Vlaams familie-album over de periode 1900-1940: toen de kerk nog in het midden stond.
26390: DEURSEN, A. TH. VAN, E.K. GROOTES & P.E.L. VERKUYL - Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk. Een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag.
28086: DEUTSCH, NIKLAUS MANUEL - Berner Totentanz.
33397: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Inventaris.
20023: DEVLIEGHER, L. - De kerkelijke Romaanse bouwkunst in Frans-Vlaanderen.
12371: DEVLIEGHER, LUC - 25 Jaar monumentenzorg in West-Vlaanderen (1950-1975).
12062: DEVLIEGHER, LUC - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Met een woord vooraf door Jan de Cuyper.
11872: DEVLIEGHER, LUC - Damme. Met een woord vooraf door B. Platteau-Van Elslande.
11871: DEVLIEGHER, LUC - Damme. Met een woord vooraf door B. Platteau-Van Elslande.
11751: DEVLIEGHER, LUC - De huizen te Brugge (van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwersstraat).
11545: DEVLIEGHER, LUC - De huizen te Brugge.
12188: DEVOGELAERE, JOZEF - Kroniek van de gilde en de sociale beweging te Roeselare voor Wereldoorlog 1.
12294: DEVOLDER O.F.M., P. UBERTINUS - De minderbroeders van Turnhout. 1650-1950.
27914: DEVOS, PATRICK - Onderzoek van het koor van de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde. Bijdrage tot de studie van de hallekerk in Vlaanderen, met een voorstudie over het ontstaan van Oudenaarde.
23119: DEVRAIGNE, L. DE - L'Obstétrique a travers les ages.
12310: DEWACHTER, LILIANE (INTRODUCTION) - Raoul De Keyser. Schilderijen 1995.
32993: DEWILDE, B., A. PAUWELS, J. VERBRUGGEN & E. WARLOP - De kist van Oxford.
21442: DEWILDE, BERT - 20 eeuwen vlas in Vlaanderen.
14026: DEWILDE, BERT - Michel Depypere.
33368: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde door L. van Deyssel. Tweede druk. (Prospectus)
25282: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kritieken. 3e druk.
25281: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Beschouwingen en kritieken. 3e druk.
25280: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Lyrisch en verhalend proza. Etiesch-mystische varia. Reis-indrukken. Schetsen en aanteekenignen. 2e druk.
33086: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Briefkaart van K.J.L. Alberdingk Thijm.
20956: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
20734: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Lyrisch en verhalend proza. Etiesch-mystische varia. Reis-indrukken. Schetsen en aanteekenignen. 2e druk.
17031: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Mapje met 11 knipsels over Lodewijk van Deyssel uit De Tijd, Volkskrant, Vrij Nederland & PZC.
27281: DHANENS, ELISABETH - Hubert en Jan van Eyck.
12109: DHANENS, DR. ELISABETH - Kanton Sint-Maria-Horebeke.
11663: DHANENS, DR. ELISABETH - Sint-Niklaaskerk Gent.
11055: DHANENS, ELISABETH - Wandtegeltjes. De geschiedenis van het Oud en Nieuw Testament voorgesteld op de tegels van een achttiend-eeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste Verhandelinge en voorafgegaan door een inleiding over de Nederlandsche Tegelindustrie.
10486: DHANENS, DR. ELIZABETH E.A. - De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove.
14067: DHONDT, PROF. DR. J. & PROF. DR. P. DE KEYSER - Gent.
29232: DIBBETZ, GENERAAL MAJOOR - Reglement op de exercitien van de Infanterij ingerigt voor het Theoretisch Onderwijs bij de Korpsen.
18162: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen. Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers. Achtste druk.
31134: DICKENS, CHARLES - Nicolaas Nickleby. Voor jonge lezers bewerkt door S.J. Andriessen.
18159: DICKENS, CHARLES - In Londen en Parijs. Vertaling van Dr. M.P. Lindo.
18105: DICKENS, CHARLES - Het leven en de lotgevallen van David Copperfield. Opnieuw vertaald door Dutric. Met een voorrede van B. ter Haar Bzn.
18104: DICKENS, CHARLES - De nagelaten papieren der Pickwick-Club. Opnieuw vertaald door Dutric.
18103: DICKENS, CHARLES - In Londen en Parijs. Opnieuw vertaald door Dutric.
18102: DICKENS, CHARLES - The old curiosity shop.
16655: DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
16654: DICKENS, CHARLES - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. Vertaling van C.M. Mensing.
16653: DICKENS, CHARLES - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
16652: DICKENS, CHARLES - Schetsen uit Amerika en Tafereelen uit Italië.
16651: DICKENS, CHARLES - Dombey en Zoon. Vertaling van C.M. Mensing.
16648: DICKENS, CHARLES - Het geheim van Edwin Drood; De klok van Meester Humprhrey en andere verhalen.
16646: DICKENS, CHARLES - Slechte tijden. Vertaling van C.M. Mensing.
16641: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz. Vertaling van Mevrouw van Westrheene en C.M. Mensing.
16640: DICKENS, CHARLES - Het verlaten huis. Vertaling van C.M. Mensing.
16639: DICKENS, CHARLES - Nelly. Vertaling van C.M. Mensing.
16638: DICKENS, CHARLES - In Londen en Parijs. Vertaling van Dr. M.P. Lindo.
16637: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Vertaling van C.M. Mensing.
26219: DICKINSON, EMILY - Gedichten. Vertaald door S. Vestdijk.
9371: DIDEROT - L'oiseau blanc. Conte.
9370: DIDEROT - L'oiseau blanc. Conte.
7806: DIDEROT - L'oiseau blanc. Conte.
28964: DIDEROT - L'oiseau blanc. Conte.
20059: DIEFENBACH, WERNER W. - Tonbandgeräte. Praktikum für Tonbandfreunde.
15878: DIEKMAN, MIEP - Marijn bij de Lorredraaiers.
4468: DIELEMAN, MR. P. - De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd.
1388: DIELEMAN, MR. P. - Het Quartier van Ter Neuse. Ordonnantie van Philips II van 2 maart 1576. Met beschouwingen naar aanleiding hiervan voor het heden.
21547: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - De boer van 't Grootshof. Een verhaal uit den Gelderschen Achterhoek. Derde druk.
21217: DIENGOTGAF, SEGHER - Tprieel van Troyen naar het Hulthemse Handschrift uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door drs. G.C. de Waard en drs. G. CH. Dupuis. Derde druk.
20526: DIEPSTRATEN, JOHAN - Het verlangen om er niet tezijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman onder redactie van Johan Diepstraten.
15347: DIEREN, GONNY VAN - Melodie in F.
15346: DIEREN, GONNY VAN - In jouw handen.
9887: DIERICKX S.J. , DR. M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II. 1559-1570.
19270: DIERICKX, FONS & ZUSTER BEATRIJS - Een huis voor velen. Het klooster te Herdersem.
12088: DIERICKX, DR. H. - Geschiedenis van Mortsel.
12039: DIERICKX, DR. HENDRIK - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot industrieel centrum (1100-1950).
12038: DIERICKX, DR. HENDRIK - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot industrieel centrum (1100-1950).
13355: DIERKENS-AUBRY, FRANÇOISE - Hortamuseum Brussel Sint-Gillis.
12100: DIERKENS-AUBRY, FRANÇOISE - Antoni Gaudi (1852-1926).
31328: DIERX-HARMS, JANNEKE - "Op de ponteneur".
26440: DIFEREE, DR. HENDR. C. - De volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Dr. Hendr. C. Diferee. Met een inleiding van Prof. Alb. Verwey.
26264: DIJCK, J. VAN - De andere Gezelle.
24996: DIJCK, W.J.D. VAN - De Firma Jacob Vreeswijk & Zoon. Derde druk.
24693: DIJCK, W.J.D. VAN - De klerk van den inquisiteur. Een tafereel uit den tijd der Refromatie in ons vaderland (1556-1566). Derde druk.
15179: DIJCK, WARD - Beelden en grafiek.
592: DIJK, F. VAN & J.H. KLUIVER - Korte geschiedenis van de Grote of Maria Magdalenekerk. Kerkorgel en Carillon te Goes.
23568: DIJK, H.P. VAN - Van Annnelies en Fik.
22875: DIJK, M. VAN - Plaatjes kijken, voorlezen en zingen.
18521: DIJK, DR. IS. VAN - Maurice Maeterlinck. Een studie.
15905: DIJK, ANTOINETTE VAN - Het reuze-boek. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz.
15129: DIJK, J. VAN - Twente.
1498: DIJK, F. VAN - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
13545: DIJK, J.J.C. VAN, R.L. KOOPS & H. UIL (SAM.) - De archieven in Zeeland.
12807: DIJK, F. VAN - Goes in de Patriottentijd.
12509: DIJK, MAARTEN - Het begrijpen van muziek.
27876: DIJKSTRA, R. - Reinaert de Vos. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen. Tweede druk.
23690: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde, oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
25499: DILLE, FRANS - Janus.
12755: DILLEN, KAREL - Wim Maes. Tekst van Karel Dillen.
21335: DIMER, HERMINE, NÉE D'HILLERN - Oberammergau et ses yeux de la Passion. Coup d'oeil rétrospectif sur l'histoire d'Oberammergau et de ses yeux de la Passion, depuis leur origine etc. Seconde édition.
14478: DINDORFIUS, LUDOVICUS (ED.) - Polybii Historia. Edidit Ludovicus Dindorfius.
13609: DINE, JIM - Jim Dine. Oeuvres gravées.
23984: DINGS, NICOLAS - Nicolas Dings.
25633: DIRIKX, L. - Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie.
32999: DIRKMAAT, IR. JAC. J. - De Theresiakerk te Heikant. Een bijdrage aan het restauratiedossier.
13436: DIRKSE, PAUL SAMENSTELLING EN REDACTIE - Kunst uit Oud-Katholieke kerken.
29172: DISCAILLES, ERNEST - Un chansonnier tournaisien.
17247: DISCRY, G. - Wichelroede en pendel in ieders bereik. Volledig praktisch handboek der radio-aesthesie en teleradio-aesthesie. Tweede aanzienlijk vermeerderde druk.
31179: DISNEY, WALT - Pinocchio.
31178: DISNEY, WALT - Bambi.
28491: DISNEY, WALT - Donald cherche fortune. Texte français de C. Ciccione.
27354: DISNEY, WALT - Pinocchio.
23639: DISNEY, WALT - Blanche-Neige et les sept nains.
23631: DISNEY, WALT - Het verhaal van Pinocchio met liedjes uit de film door Bert van Dongen.
23601: DISNEY, WALT - Assepoester. Naar gegevens uit de film 'Cinderella' opnieuw verteld door Renée Belinfante.
23600: DISNEY, WALT - Bambi d'après Félix Salten. Texte français d'après la traduction de Henri Bloch.
23597: DISNEY, WALT - Saludos amigos. Bonjour mes amis!
23595: DISNEY, WALT - Les trois caballeros.
23594: DISNEY, WALT - Mickey et son navire.
23593: DISNEY, WALT - Dumbo.
23592: DISNEY, WALT - Elmer le petit éléphant.
23583: DISNEY, WALT - Contes de l'oncle Rémus. Extraits de 'Mélodie du sud'. Le célèbre film de Walt Disney.
22186: DISNEY, WALT - Blanche-Neige et les sept nains d'après le conte de Grimm.
19018: DISNEY, WALT - Assepoester. Naar gegevens uit de film 'Cinderella' opnieuw verteld door Renée Belinfante.
18463: DISNEY, WALT - Afrikaanse leeuwen.
30792: DISSMANN, WILHELM - Wij hebben den Führer gezien! Jongens en meisjes vertellen van de grootste gebeurtenis in hun leven. Vertaald door Martien Beversluis.
17976: DIX, J.F.CH. - Van dag tot dag in den tuin. Tweede, verbeterde druk.
19154: LI DJI - Wang Gue und Li Hsiang-Hsiang. Ein Volksepos.
17585: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH - Buiten het gareel. Indonesisiche roman. Met een inleiding van E. du Perron. Tweede druk.
10679: DÖBLIN, ALFRED - Pardon wird nicht gegeben. Roman.
32471: DODONAEUS, REMBERTUS - Stirpium Historiae Pemptades Sex. Sive Libri XXX.
25050: DOEDES, J.I. - De leer der zaligheid. Leidraad bij katechetisch onderwijs en onderzoek der christelijke waarheid. Elfde druk.
10414: DOELMAN, C. - Willem Reijers. 1910-1958.
10377: DOELMAN, C. (INTRODUCTION) - Picasso. 72 lithographieën.
12488: DOESBURG, THEO VAN - Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst.
12487: DOESBURG, THEO VAN - Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst.
32484: DOEVENSPECK, W. & FR. VERSTREKEN - Fred Bogaerts.
10513: DOEVENSPECK, W. & FR. VERSTREKEN - Fred Bogaerts.
26806: DOFF, NEEL - Keetje.
10968: DÖGE, ARTHUR - J.J. Haldane Burgess, ein Shetlanddichter.
21292: DOLMAN, MARGREET E.A. - Gerard Reve nummer. Bzzlletin 170/171.
8559: DOLMETSCH, H. - Anthologie de l'ornement. Dictionnaire des Styles. Recueil chronologique d'ornements en couleurs de toutes les époques d'art. 100 Planches en chromolithographie etc. avec texte descriptif par H. Dolmetsch publié par J. Hoffmann à Stuttgart.
31204: DOMBAY, JÁNOS - Die Siedlung und das Gräberfield in Zengóvárkony. Beitrage zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn.
26882: DOMBURG, A. VAN A.O. - Filmfront - Filmstudiën. Tweede jaargang. No. 1. 12 Januari 1949 - 23/24 28 December 1949.
9866: DOMSELAER, T. VAN - Binnelandtse Borgerlijke Beroerten, In den Jare 1672. In Hollandt en Zeelandt voorgevallen.
27949: DONCKER, MAURITS DE - Menschelijk Inzicht.
26375: DONGELMANS, B.P.M. - Johannes Immerzeel junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw.
31775: DONGEN, KEES VAN - J'suis ni musicien, ni chanteur... Je suis crève-faim!...
28397: DONIZETTI, G. - La favorite. Opéra en 4 actes.
23511: DONKER, NELLY - Ik leer lezen. Tweede deel.
13489: DONKER, ANTHONY - Acheron.
11046: DONY, MR. FRANS - Elseviers Groot Antiekboek.
17086: DOOIJES, DIK - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
12324: DOOIJES, DICK - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
3729: DOOL, W.H. VAN DEN - Canisvliet, een grensgeval.
13926: DOOL, W.H. VAN DEN - Canisvliet, een grensgeval.
31151: DOOLAARD, A. DEN - De Goden gaan naar huis.
22954: DOOLAARD, A. DEN - De wilde vaart.
20706: DOOLAARD, A. DEN - Het verjaagde water. Roman. Derde druk.
26682: DOOLITTLE, G.M. - Scientific Queen-Rearing, practically applied, being a method by which the best of queen-bees are reared in perfect accord with nature's ways. For the amateur and veteran in bee-keeping. Third edition - fourth thousand.
31078: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
23516: DOORMAN, CHRISTINE - De viool. Tweede druk.
15994: DOORMAN, C. NAVERTELD DOOR... - Sprookjes van Moeder de Gans. Negende druk.
1427: DOORMAN, C. NAVERTELD DOOR... - Yslandsche sprookjes.
32669: DOORN, A. VAN - Advertentie.
32668: DOORN, A. VAN - Advertentie.
32667: DOORN, A. VAN - Advertentie.
32666: DOORN, A. VAN - Land-drostambt van Zeeland.
32665: DOORN, A. VAN - Land-drostambt van Zeeland.
32664: DOORN, A. VAN - Land-drostambt van Zeeland.
32663: DOORN, A. VAN - Land-drostambt van Zeeland.
14499: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den Waaldijk. Humor van het platteland. Met een woord ten geleide van Jhr. Jan Feith/
22248: DORESTEIN, RENATE - Mapje met ca. 25 knipsels over Renate Dorrestein uit o.a. NRC, Vrij Nederland, PZC (Hans Warren), De Tijd & Volkskrant.
15071: DORHOUT, U.G. - Volk aan de plas. Een boek van de Friesche meren, het landschap, de menschen, hun aard, handwerk en tradities, de sagen-, dieren- en plantenwereld. Tweede druk.
12317: DÖRING, DR. V & DR. S. W. SCHNEIDER - Landarbeit und Bauerntum. Lehrbuch für die Landwirtschaftlichen Berufsschulen.
27006: DORLODOT, RENÉ DE - Limoges après la capitulation.
29622: DORP-KAMPERS, MEVROUW H.E. VAN - Kookboek der Rotterdamsche Kookschool. Vierde druk.
15342: DORP, J. VAN - Kampeeridyllen.
24453: DORRESTEIN, RENATE - De zwarte hand. Over de promotie van literatuur.
27562: DORSCHLER, E. - Het zwart-gele gevaar! Of de komende wereldramp.
12122: DORSINFANG-SMETS, A. A.O. - Precolumbiaans Amerika. De beschavingen van de maïs.
15957: DORT, C. VAN - Go van Blaak.
10658: DOS SANTOS SIMÕES, J.M. - Carreaux céramiques hollandais au Portugal et en Espagne.
3685: DOSFEL, MR. L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht.
29403: DOSFEL, L. - Katholiek activistisch verweerschrift.
23211: DOSFEL, LODEWIJK - Ter waarheid! Parelen uit zijn werken.
21906: DOSFEL, LODEWIJK - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging. 1ste Deel.
12628: DOSFEL, LOD. - Katholiek-Activistisch verweerschrift.
12626: DOSFEL, MR. L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht.
11710: DOSFEL, L. - Katholiek activistisch verweerschrift.
24045: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een zwak hart.
24044: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een kleine held.
11497: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Roman in zes deelen en een epiloog. Uit het Russisch vertaald door Else Bukowska.
23157: DOUGALL, JAMES DALZIEL - Shooting: Its appliances; practice and purpose.
32630: DOUMA, D.S. - Bees-tachtig goed. Dierverzen.
29100: DOUTREBANDE, F.M. - La question sociale & le christianisme. Réponse au Mirabeau, Organe de l'Internationale, A propos de sa critique d'une brochure intitulée Le maitre & l'esclave. Deuxième édition. Augmentée de l'article du Mirabeau.
13547: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
33592: DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, CÉCILE - Inventaire analytique des Informations judiciaires du Conseil de Namur. 1504-1794.
15537: DOVEREN, J. VAN - Hooggeëerd publiek.
15335: DOVEREN, J. VAN - Circus. Naverteld door Hans Nesna. Met foto's van Frans Lahaye.
30731: DRAGENDORFF, HANS - Arretinische Reliefkeramik mit Beschreibung der Sammlung in Tübingen. Nach des Verfassers Tode ergäntzt und herausgegeben von Carl Watzinger.
18148: DRAYE, DR. H. - Feestbundel H.J. van de Weijer. Den jubilaris aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de R.K. Universiteit te Leuven. 1919-1943.
5901: DRESDEN, S. - Vestdijk over creativiteit.
18061: DREUX, DÉSIRÉE - Ce qui se passa dans l'Arche de Noé.
27290: DREXELIO, HIEREMIÂ - Noe Architectus Arcae In Diluvio Navarchus Descriptus Et Morali Doctrina Illustratus.
15341: DRIEBERGEN, MARCO - Jorissa wint het geluk.
32479: DRIEL, G. VAN & J.W. MARSILJE - De rekeningen van Hulst over 1326 en 1341.
16188: DRIES, HENRI - Landhuizen in de Kempen.
13104: DRIESSEN, M. - Beginselen der mijnbouwkunde.
18316: DRIJVERS, LODEWIJK - Het kapellenhuizeken.
24355: DRIOU, A. - Histoire de l'Amérique. Découvertes successives conquêtes et explorationsde ses diverses contrées.
14580: DROGENDIJK, DR. A. - De verloskundige voorziening in Dordrecht van ± 1500 tot heden. Met een woord ter inleiding van Prof. Dr. A.H.M.J. van Rooy.
21253: DROGUETT, CARLOS - Eloy.
14013: DRONKERS, HENRI - Het stadhuis van Veere.
11064: DRONKERS JR., L.A. - Het nieuwe spoorwegboek voor jongens.
21497: DROOGENBROECK, M.J.A. VAN - Gedichten.
17586: DROOGH, THEO C. - De koelie wordt toean.
13740: DRUWÉ, ROBERT - Ruben's naam- en jaartaltechniek.
10997: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
26389: DUBIEZ, F.J. - Op de grens van Humanisme en Hervorming. De betekenis van de boekdrukkunst te Amsterdam in een bewogen tijd. 1506-1578. Ten geleide Mr. H.F. Wijnman.
10223: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken. Ca. 1507 - 1553.
17126: DUBOIS, PIERRE H. - Mapje met ca. 11 knipsels e.d. over Pierre Dubois uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren) & Volkskrant.
16893: DUBOIS, E. - La Bourgogne depuis son origine jusquá son entière réunion a la Couronne de France.
16383: DUBOIS, PIERRE H. - De ontmoeting.
12108: DUBOIS, ALBERT - Mons et le Borinage. Belloeil. - L'Abbaye de Cambron.
11958: DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink.
33435: JEAN-DUBRAY - Félicien Rops. Préface de Pierre Mac Orlan.
10410: DUCHATEAU, MARC. - Dis. van Raemdonck.
22443: DUCHAUSSOIS, R.P. - Aux glaces polaires. Indiens et Esquimaux. Trente-troisième mille.
12215: DUCHAUSSOIS, R.P. - Aux glaces polaires. Indiens et Esquimaux.
24110: (TURKEY) DUCKETT, W.A. - La Turquie pittoresque. Histoire - Moeurs - Description. Préface par Théophile Gautier.
13737: DUCO, D.H. - De tabakspijp als Oranjepropaganda.
26626: DUCOUÉDIC, P. - La ruche pyramidale, méthode simple et naturelle. Pour rendre perpétuelles toutes les peuplades d'Abeilles, et obtenir de chaque peuplade, à chaque automne, la récolte d'un panier plein de cire et de miel, sans mouches, sans couvain, outre plusieurs essaims; Avec l'art de rétablir et d'utiliser, au retour de l'été, les Ruches des Essaims dont les peuplades auraient péri en automne, dans l'hiver ou au printems, en faisant éclore les oeufs restés dans les alvéoles; et l'Art de convertir le miel en sucre blanc, inodore, de faire l'hydromel, des sirops, etc., etc. Ouvrage utile à tous les habitans des campagnes. Seconde édition. Considérablement augmentée et ornée de gravures.
12074: DUESBERG, JULES (AVANT-PROPOS) - Liège et son Université.
3349: DUHAMEL, GEORGES - La lumière. Pièce en quatre actes avec une préface inédite.
20744: DUHAMEL, GEORGES - La lumière. Pièce en quatre actes avec une préface inédite.
11814: DUHAMEL, GEORGES - Élévation et mort d'Armand Branche.
9150: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
31007: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
17637: DUIN, M. VAN DER - In het legioen.
12633: DUIN, M. VAN DER - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
25601: DUINKERKEN, ANTON VAN - Diverse bijdragen. In: De Gemeenschap. Januari 1936. No. 1, 12e jaargang.
25523: DUINKERKEN, ANTON VAN - De dood van Josine des Planques. In De Gemeenschap. Maart, 1931. No. 3, 7e jaargang.
25522: DUINKERKEN, ANTON VAN - De dood van Josine des Planques. In De Gemeenschap. Maart, 1931. No. 3, 7e jaargang.
25521: DUINKERKEN, ANTON VAN - Jeronymus de Wonderbare. In De Gemeenschap. Februari, 1931. No. 2, 7e jaargang.
25519: DUINKERKEN, ANTON VAN - Melesigenes. In De Gemeenschap. November 1935. No. 11, 11e jaargang.
25518: DUINKERKEN, ANTON VAN - Esopus op Samos. In De Gemeenschap. September 1935. No. 9, 11e jaargang.
25516: DUINKERKEN, ANTON VAN - Klein lied van den vrede op aarde. Pag. 626. in De Gemeenschap. December 1933. No. 12, 9e jaargang.
25509: DUINKERKEN, ANTON VAN - Thym en Groot-Nederland in De Gemeenschap. Augustus 1932. No. 8, 8e jaargang.
25508: DUINKERKEN, ANTON VAN - Thym en Groot-Nederland in De Gemeenschap. Augustus 1932. No. 8, 8e jaargang.
25507: DUINKERKEN, ANTON VAN - Diverse bijdragen in De Gemeenschap. September 1931. No. 9, 7e jaargang.
23757: DUINKERKEN, ANTON VAN - Tobias met den Engel.
16387: DUINKERKEN, ANTON VAN - Festoenen voor een kerkportaal.
16386: DUINKERKEN, ANTON VAN - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
18110: DUISDEIKER LZ., J.H. - Gij moogt het navertellen. Proza en poëzie voor de jeugd. Derde druk.
27580: (ART - CARL WILLINK) DUISTER, FRANS - Het atelier van Carel Willink.
10179: DUISTER, FRANS & JAN SNOEK - Lixenberg.
10045: DUJARDIN, A. - Propos sur la syphilis et son histoire.
26581: DULAURE, J.-A. - Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les premiers temps historiques comprenant, par ordre chronologique la Description des accroissements successifs de cette ville et de ses Monuments anciens et modernes, la Notice de toutes ses Institutions, tant civiles que réligieuses; et, à chaque période, le Tableau des moeurs, des usages et des progrès de la civilisation; ornée de 100 magnifiques gravures en noir représentant les monuments et édifices de Paris et de 50 gravures coloriées à la main réunies en un album séparées contenant les principaux costumes depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours. Annotée et continuée jusqu'a nos jours par C. Leynadier. Nouvelle édition.
31236: DULIEU, JEAN - Het winterboek van Paulus. Getekend en verteld door Jean Dulieu.
26968: DULIEU, JEAN - Paulus en het draakje.
26926: DULIEU, JEAN - Post voor Paulus de Boskabouter. Getekend en verteld door Jean Dulieu.
22187: DULIEU, JEAN - Boffie en Buikje in de knoop. Een spannend verhaal met 12 tekeningen en 96 gekleurde plaatjesstrips.
21967: DULIEU, JEAN - Het winterboek van Paulus. Getekend en verteld door Jean Dulieu.
18225: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter. Het boomspook.
18201: DULIEU, JEAN - Paulus de boskabouter en Wawwa het olifantje. Vijfde druk.
16082: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter 10. Het nachtpaard.
16024: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter 9. De Boemelvis.
16023: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter 4. De baard van Pieter.
16022: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter 6. Van Oela's en Oorkraaien.
15130: DULK, IR. P.R. DEN - De zuidelijke Veluwezoom.
19135: DULKENRAAD, WIM V. - Op de boerderij. Kleuren, knippen en plakken.
19134: DULKENRAAD, WIM V. - Ons station. Kleuren, knippen en plakken.
28608: DULLEMEN, INEZ VAN - Mapje met 10 knipsels uit NRC, PZC, Volkskrant, De Tijd.
18472: DUMAS, ALEXANDRE - De 3 Musketiers. Eerste deel.
28368: ARDOUIN - DUMAZET - La guerre. Documents de la section photographique de l'armée (Ministère de la guerre).
20156: DUMONT, J.J. - Leerstoornissen. Oorzaken en behandelingsmethoden.
18767: DUMONT, GEORGES-H. - België in vogelvlucht. Luchtfoto's van daniel Philippe. Vertaling van Bert Decorte,
11700: DUMONT, M. E. - Gent. Een stedenaardrijkskundige studie.
12634: DUMONT, GEORGES-H. - Leopold III. Koning der Belgen.
11637: DUMONT, GEORGES-H. - The saga of Brussels.
20884: DUNCAN, DAVID DOUGLAS - Adieu Picasso.
29582: DUNCKER, DIETER R. & HELMUT WEISS - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Zijn vier kwartieren: Leuven-Brussel-Antwerpen-'s-Hertogenbosch.
17352: DUNLOP, JAN - Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen 1868-1937.
21798: DUPARC - Bolero.
17571: DUPEYRAT, ANDRÉ - Vingt et un ans chez les Papous. Nouvelle édition augmentée d'une préface de Paul Claudel.
9312: DUPIERREUX, RICHARD - Louis Buisseret.
10323: DUPIERREUX, RICHARD - Leon Navez.
25810: DUPLESSY, J. & EUGÈNE LANDOY - Le guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la Belgique, ouvrage rédigé sur des documents authentiques. 8me année - 13me édition.
19920: DUPON, ELIAS - De Vlaamse Timmermans.
14117: DUPON, J.B. (?) - Leydsman in den Belgischen Koophandel, of den drey-dobbelen Negociant, voor het koopen en verkoopen van alle soorten van waeren, of andere hoegenaemde dingen, zoo wel in franken en Nederlands geld, als in Brabands courant, met de wederzydshe verkeeringen, gevolgt door den Tarief Extraordinaire. (Boek-deel van 880 blad-zyden, bevattende over 't half-millioen cyffers.)
22639: DUPOND, KAREL - Les oiseaux de la Belgique complément a la collection de cartes postales en couleurs éditées par le Patrimoine du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.
27960: DUPONT, JACQUES & CESARE GNUDI - La peinture gothique.
8827: DUPONT, AUGUST - La Légende humaine représentée, pour la première fois, à Anvers, en la salle d'exposition du Cercle artistique, à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération des Avocats belges, le 12 décembre 1896.
31746: DUPONT, AUGUST - La Légende humaine réprésentée, pour la première fois, à Anvers, en la salle d'exposition du Cercle artistique, à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération des Avocats belges, le 12 décembre 1896.
29614: DUPONT, HENRY - L'Avenir des Mines du Transvaal.
4853: DUPREZ, LIEVE EN ROM - Kennismaken met Anton van Wilderode.
24054: DUPUIS, MICHEL - Hugo Claus.
30029: DURA, CARLA - Zin geven. Een dialoog.
27993: DURIBREUX, GASTON - Zee en oorlog. Inleiding Paul Hardy.
32765: DURLACHER, JESSICA - Het leven op de hielen. Interview met Hermans Brusselmans & Tom Lanoye. In: De held. Twee-maandelijks literair periodiek. 3e Jaargang nummer 1; februari/maart 1987. Pag. 4 t/m 7.n
17128: DURLACHER, GERHARD - Mapje met ca. 18 knipsels over Gerhard Durlacher uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren), Dagblad De Stem, De Groene Amsterdammer, NRC & Volkskrant.
4670: DURNEZ, GASTON - Pennevluchten.
32827: DURNEZ, GASTON - Het lied mijner kindsheid of een lepel herinneringen.
25686: DURNEZ, GASTON & HUGOKÉ - Wiltzang. Een rijmen en kartoenboek.
16355: DURRELL, LAWRENCE - Monsieur or The Prince of Darkness. A novel.
21285: DURST, ALAN - Wood carving.
13054: DURSTINE, ROY S. - Reclame als krachtbron der handelsonderneming.
26879: DÜTING, HANS (SAMENSTELLER) - Over Jeroen Brouwers. Kritische motieven. Beschouwingen over het werk van Jeroen Brouwers.
30095: DUURSMA, DR. E.K., IR. H. ENGEL & ING. TH.J.M. MARTENS - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. De 'Zelandiae Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550.
13282: DUURSMMA, G.D. - Onze vetplanten voor kamer, kas en tuin. Practisch handboek voor amateur-kwekers.
13179: DUVAL, MATHIS - Précis d'anatomie a l'usage des artistes.
28979: DUVERGER, J. A.O. - De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst. Internationaal colloquium. 23-25 mei 1961. - L'Age d'or de la tapisserie flamande. etc.
14152: DUVERGER, J. A.O. - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1970.
27215: DUVIVIER, CH. - De la propriété des anciens cimétières avec une notice sur les fabriques d'autrefois, et divers documents, en partie inédits, sur la question.
33054: DUYCK, RENÉ - Gipsen "portret" van Bert Peleman.
8215: DUYSE, PRUDENS VAN - Laatste kindergedichtjes in 't licht gegeven door Florimond van Duyse. Eerste bundeltje. Vierde druk.
28732: DUYSE, PRUDENS VAN - Roodkapje en nog eene Vertelling voor Kinderen. Vierde uitgaaf.
33399: DUYSE, PRUDENS VAN - Hulde aen Z.K.H. den Hertog van Braband, ter gelegenheid van zijn 18den verjaerdag. Bekroond gedicht van den Heer Prudens Van Duyse, Archivaris der Stadt Gent. In antwoord op de prijsvraeg uitgeschreven onder de Leden der Maetschappij: Voor tael en kunst, door het Genootschap Eendragt maekt macht, beide te Antwerpen. Uitgegeven ten voordele van arme huisgezinnen dezer stad.
16634: DUYSE, FLORIMOND VAN - Dit is een suyverlijck Boecxken inhoudende oude Nederlandsche geestelijke Liederen met klavierbegeleiding.
24056: DUYTSCHAEVER, J. - Over De verwondering van Hugo Claus.
11037: DWARS, IR. A.W.C. - IJzerconstructie. Handleiding bij Middelbaar Technisch Onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen. Naar het Duitsch van C. Kersten. Met medewerking van Ir. B.H. Ter Kuile.
26800: DYCK, J.G.R. VAN - La télévision pour tous!?
12022: DYCK, GUIDO VAN - Grobbendonk. Het historisch verhaal van een kleine gemeenschap. Deel I: van de Steentijd tot de Late Middeleeuwen.
13762: DYCKE, F.-L. VAN - Précis généalogique et historique de la Maison d' Autriche, et ses alliances avec un grand nombre de Maison Souveraines et Princières de l'Europe.
17003: DYKSTRA, WALING - Uit Friesland's Volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen.
11787: DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher.
17587: EB, VICTOR VAN DER - De overval. Roman.
14879: EBBA - Huwelijks-poëzie. Herinneringen en beelden. Opgedragen aan alle jonge vrouwtjes in Nederland en aan ééne in het bijzonder.
9744: EBBINGE WUBBEN, J.C. (INTR.) & A. M. HAMMACHER - Ensor. 1860-1949.
14181: EBBINGE-WUBBEN, J.C. A.O. - Het Symbolisme in Europa.
30718: EBEN, HENDRIK (JOH. H. BEEN) - Uit de gedenkschriften van een schooljongen.
32314: EBENHÖCH, DR. P. - Der Bau des menschlichen Körpers. Anatomische Beschreibung des Menschen für Schule und Haus. Zweite Auflage.
19909: EBERS, GEORG - Per Aspera. Historischer Roman.
19908: EBERS, GEORG - Der Kaiser. Roman.
8325: ECK, MR. TH. G. VAN - De familie Van Eck.
11298: ECREVISSE - De meikoningin van Geleen.
18269: ECREVISSE, PETER - De Bokkerijders.
16900: ECREVISSE - De stiefzoon.
18543: EDEBAU, FRANK - Leon Spilliaert.
31665: EDELBROEK, MISCHELA E.A. - Freudiaans kwartet.
631: EECKHOUT, VAN DEN (VOORWOORD) - Walcheren.
11686: EECKHOUT, PAUL (CAT.) - Retrospective Théo van Rysselberghe. Catalogus door Paul Eeckhout.
11260: EECKHOUT, JORIS - Karel van de Woestijne.
11253: EECKHOUT, JORIS - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
20179: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes.
5665: EEDEN, F. VAN - Het poortje of de duivel in Kruimelburg. Blijspel in vijf bedrijven en een voorspel.
32981: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes.
31394: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes.
25777: EEDEN, FREDERIK VAN - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
23355: EEDEN, FREDERIK VAN - Ellen. Een lied van de smart. Vierde druk.
13928: EEDEN, IR. G.J.J. VAN - De W.O.V. (de Westerschelde Oeververbinding). een tracé te ver.
10599: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes.
10594: EEDEN, FREDERIK VAN - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
17004: EEKHOFF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw.
8056: EEKHOUT, JAN H. - Jaspis en jade. Verzen naar Chineesche motieven.
26846: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
25376: EEKHOUT, JAN H. - Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde. Onder redactie van...
24020: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Tweede druk.
23336: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god.
22307: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
22306: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Tweede druk.
21867: EEKHOUT, J.E. - Het gemeentebestuur van Breskens in de jaren 1851-1951.
11875: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
19273: EELTINK, B.S. - Moortje.
14183: EEMANS, M. - L'art moderne en Belgique.
10171: EEMANS, NESTOR - Dolf Ledel. Vertaald door R. Van den Brande.
26477: EETVELDE, JO VAN - 'Van den Vos Reynaerde'.
21605: EGERAAT, DR. L. VAN - Het onbekende Nederland. 4 Delen.
25338: EGGER, MGR. AUG. - Alcohol en welvaart.
19670: EGGER, DR. AUGUSTIN - De katholieke kerk in de twintigste eeuw. Tweede druk.
462: EGGERMONT, J.L. - Wannies Verstegge. Roman van 'nen bulteneer.
24799: EGGERMONT, J.L. - Ulle, den boer. Roman uit Zeeuws-Vlaanderen.
16167: EGGERMONT, J.L. - Wannies Verstegge. Roman van 'nen bulteneer.
16165: EGGERMONT, J.L. - Een rijke horizont wenkte. Roman.
14464: ÉGRON, L. - L'Algérie chrétienne.
21167: EHRENBURG, ILJA - Die Traumfabrik. Chronik des Films.
32400: EHRLICH, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
17371: EHRLICH, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
30743: EICHENAUER, RICHARD - Levenswet.
28429: EICHENDORFF, JOSEF VON - Het Kasteel Durande. Naar het Duitsch van Josef von Eichendorff.
13746: EICHLER, ANJA & MONIKA SCHOLL - Albrecht Dürer. Druckgraphik aus den Beständen des Kupferstichkabinetts.
27920: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
20661: EIJCKMANS, JOZEF - Proeve van lichtdruk.
15430: EIJCKMANS, JOZEF - Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van Pierre H. Dubois.
14312: EIJGENHUIJSEN, TRUUS - En nu?.....
31232: EIJK, HENRIËTTE VAN - Michiel. De geschiedenis van een mug. Vierde druk.
31026: EIJK, HENRIËTTE VAN - Sinterklaas blijft een zomer over.
20713: EIJK, INEZ VAN & RUDI WESTER - Honderd helden uit de Nederlandse literatuur.
20685: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
23416: EIJKELBOOM, JAN - Zorgzaamheid.
20658: EIJKELBOOM, J. - De gouden man.
20657: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
17130: EIJKELBOOM, JAN - Mapje met ca. 15 knipsels over Jan Eijkelboom uit o.a. De Tijd, Vrij Nederland, PZC, Elseviers Magazine, NRC.
13339: EIJKELBOOM, J. - Dordracum Illustratum.
12843: EIJKERN, W.H.N. VAN - Culinair handwoordenboek in vier talen.
12386: EILENSPIEGEL, TUIL - En nu de Oosthoek of de verkaveling van het Zwin.
18257: EISLER, DR. MAX - Der Baumeister Berlage.
26410: EKKART, R.E.O. E.A. - Wilt hooren 'twoort. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
26409: EKKART, R.E.O. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw.
20153: EKKART, R.E.O. - De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
14256: EKKART, R.E.O. A.O. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
13399: EKKART, R.E.O. (FOREWORD) - Verluchte handschriften uit eigen bezit.
20644: ELBURG, JAN G. - De gedachte mijn echo.
20643: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
20755: ELDEN, W. VAN (NEDERLANDSE VERTALING) - Carmina Burana. Kleine bloemlezing uit de Middeleeuwse vagantenpoezie. Nederlandse vertalingen van W. van Elden.
17113: ZELM VAN ELDIK J.H. VAN - Het onderzoek van papier.
18308: ELDON, MAGDALEN - Bumble.
10383: ELGAR, FRANK & ROBERT MAILLARD - Picasso. Sein Werk von Frank Elgar. Sein Leben von Robert Maillard.
15686: ELIAS, MR. W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel. Tweede druk.
13404: ELIAS, DR. B.G.J. - De Tachtigjarige Oorlog.
10868: ELIAS, DR. H.J. - Geschiedenis van de Vlaamse gedachte.
10408: ELIAS, DR. WILLEM & KATRIEN NOBLESSE I.A. - Roger Raveel.
11004: ROGGE ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
31237: TANTE ELLI - "Reisavonturen van Snorrebaardje."
28118: ELLIOTT, CLARENCE - Flowers in the field. By the Rev. C.A. Johns, B.A., F.L.S. Revised throughout and edited by Clarence Elliott. Second Impression.
12873: ELLIS, HAVELOCK - La prostitution. Ses causes - Ses remèdes. Édition françaises revue et augmentée par l'auteur. Traduite par A. van Gennep.
10762: ELOUT, C.K. - Indisch dagboek.
15869: ELSKAMP, MAX - Aegri Somnia.
26696: ELSKEN, ED VAN DER - Hallo!
26694: ELSKEN, ED VAN DER - Eye love you. Mensenboek, vrouwen-, mannenboek, libido-, sex-, liefdes-, vriendschapsboek. Boek van geluk, verdriet, lijden, dood, strijd, moed, vitaliteit.
22900: ELSKEN, ED VAN DER - Jazz.
20154: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 4.
13627: ELSKEN, ED VAN DER - Ed van der Elsken in het Stedelijk Museum Amsterdam.
28230: ELSLANDER, A. VAN E.A. - Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk.
26829: ELSLANDER, A. VAN - Het volksboek vanden ,X, esels. Uitgegeven en toegelicht door A. van Elslander.
14636: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
32677: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen.
32676: ELSSCHOT, WILLEM - Het dwaallicht. Tweede druk.
32618: ELSSCHOT, WILLEM - Willem Elsschot vertelt... In: Antwerpen... Groenplaats 9. Pag. 12-13.
32134: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
31905: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip.
27612: ELSSCHOT, WILLEM - Een ontgoocheling.
30954: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
30948: ELSSCHOT, WILLEM - Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris.
30776: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip, De leeuwentemmer.
29534: ELSSCHOT, WILLEM - Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst.
28735: ELSSCHOT, WILLEM - De leeuwentemmer.
28734: ELSSCHOT, WILLEM - Het Algemeen Wereldtijdschrift. Fragment uit "Lijmen".
27478: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9