Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33186: BRAND, K.J.J. - Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland.
33160: BRAND, W. - Niet zomaar een dak... Zes eeuwen geloven in Dongen: De geschiedenis van de Laurentiusparochie.
33129: BRAND, P. - Zichtjes van Hulst. Met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand.
33888: BRAND, J.P.M. - Nieuwe poorters/burgers van de stad Hulst. (1411-1795.)
32846: BRAND, G. - Kort verhaal van de reformatie en oorlog tegen Spanje in, en ontrent de Nederlanden tot den jare MDC. Uyt verscheyde geloofwaardige Historien, en Authentyque stukken onpartydiglyk by een gestelt. Den vierden druk. Met het Chronyxke der Nederlandsche geschiedenisse, zedert het Jaar 1600. tot het Jaar 1700. Met kopere platen.
32361: BRAND, K.J.J. - Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertverhaal. Samengesteld door... 2e uitgave.
29769: BRAND, P.J. - Hulst in oude ansichten.
29045: BRAND, P.J. - Hulst in oude ansichten deel 2.
28542: BRAND, P.J. - "Hulsterloo".
22944: BRAND, K.J.J. - Van den Vos Reynaerde. Teksten van de in het streekmuseum 'De Vier Ambachten' te Hulst aanwezige tentoonstelling. Samengesteld door ing. K.J.J. Brand.
22932: BRAND, P.J. - Klokken en beiaarden in Hulst door de eeuwen heen.
2238: BRAND, P.J. - 'Hulsterloo'.
21728: BRAND, P.J. - Hulst 800 jaar. 1180/1980.
18017: BRAND, P.J. - Jaarboek 1962-1963.
16543: BRAND, P. - Zichtjes van Hulst. Met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand.
14481: BRAND, K.J.J. - Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen.
11043: BRAND, J.W. - De automobiel en zijn behandeling. Vier-en-twintigste druk.
33917: BRANDEN, ALBERT VAN DEN - Van klompenmaker tot prof.
23985: BRANDS, EUGÈNE - In het teken van het experiment.
17274: BRANDSMA, PROF. DR. TITUS - Het laatste geschrift. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Dr. Brocardus Meijer O. Carm.
25724: BRANDT, BILLY - The Land. Twentieth Century Landscape Photographs. Edited by Mark Haworth-Booth.
17023: BRANDT CORSTIUS, HUGO - Map met ca. 102 knipsels van (onder verscheidene pseudoniemen: Battus, Boom, Grijs etc.) en over Hugo Brandt Corstius uit de Volkskrant, Haagse Post & Vrij Nederland.
16568: BRANDT, JÜRGEN - Banken und Sparkassen. Handbuch für die Planung von Bank- und Sparkassenbauten.
23284: BRANDT, KARSTEN - Hänschen im Blaubeerenwald. Ein neues Bilderbuch mit 16 Bildern von Elsa Beskow. Mit Text von Karsten Brandt.
17658: BRANS, DR. JAN V.L. - Vlaamse schilders in dienst der koningen van Spanje.
13279: BRASSER, J.M. - Onze boot. Practisch handboek voor onderhoud en reparatie van kano's, roei-, zeil en motorboten.
29120: BRASSEUR, ALFRED - De la création d'un comptoir belge au Mexique.
24170: BRASSINNE, JOSEPH & PAUL BERGMANS - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines a nos jours. Cinquième partie.
14209: BRATTINGA, PIETER - Planning for industry, art & education as executed by Pieter Brattinga.
27554: BRAUN-FELDWEG, WILHELM - Metall. Werkformen und Arbeitsweisen. Ein Fachbuch für viele Berufe handwerklicher und industrieller Metallarbeit.
26452: BRAUN, ISABELLA - Het Groot Schouwburg Boek. Een uitklapbaar theater-boek met beweegbare figuren in vier toneelvoorstellingen voor de jeugd. Geschreven door Isabella Braun en vrij vertaald door Christa Umbgrove.
25231: BRAUNS, DR. - Mijn waarheid.
25225: BRAUNS, PATER - Radikalisme in de Vlaamse strijd. Zo sprak Pater Brauns.
12558: BRAUNS, MARCEL - De eeuwige mens.
21600: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
17725: TEN BRAVEN - Lekkere literatuur.
28456: BREDAEL, LUTGART - Antwerpen tussen polder en haven.
31633: BREDERO, G.A. & G. STUIVELING - Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken door prof. dr. G. Stuiveling.
28747: BREDERO, G.A. - De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten. Ingeleid door Marnix Gijsen.
24493: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
21197: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Uit het Groot Lied-Boeck. Uitgegeven door Dr. R. Vanden Bussche O.P.
571: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers.
3601: BREE, L.W. DE & M.P. DE BRUIN - Zeeuws Prentenboek. Voorwoord P.J. Meertens.
31282: BREE, L.W. DE - Zeeland 1940-1945. Deel 1.
30098: BREE, J. DE - Zeeuws zilver.
26917: BREE, J. DE - Kostuum en sieraad in Zeeland.
24028: BREE, KEES DE, ROB VAN EIJCK & MARTIN WASSINGTON - Strips.
22393: BREE, L.W. DE - Zeeland 1940-1945. Deel 1.
13832: BREE, L.W. DE & M.P. DE BRUIN - Zeeuws Prentenboek. Voorwoord P.J. Meertens.
12812: BREEVOORT, JOHANNA - Vader Cats en de vrouw. Een boek voor gehuwden en voor hen die zich tot het huwelijk voorbereiden. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
21572: BREGMAN, JAN - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen. Academisch proefschrift.
15117: BREGMAN, C. - De Sint Joseph-Parochie van Bennebroek (wording en groei).
17752: BREHM, A.E. - Het leven van de dieren. Opnieuw bewerkt door Dr. W. Koch. In het Nederlandsch vertaald onder toezicht van R. Blijstra. 5 Delen.
12561: BREKELMANS, FRANCISCUS ANTONIUS - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
5583: BREMAN, WILLEM FREDERIK - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman.
28969: BREMAN, WILLEM FREDERIK - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie door Willem Frederik Breman.
25715: BREMEN, BERTUS VAN DEN - Dienen an de diek. Werkervaringen van knechten, meiden en boeren aan de IJsseldijk.
24176: BREMEN, JAN VAN E.A. - Staatshervormingsprocessen in Europa en Azië na 1750. Samengesteld onder redactie van Jan van Bremen, Cees Cruson, Helle Snell, Jojada Verrips, Ton Zwaan.
13490: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
27931: BREMS, HUGO - De eend van Chopin.
20006: BREMT, STEFAN VAN DEN - Lente in Vorst.
8389: BRENDONCK, A.A. (VERZ. DOOR) - Het bezoek door Z.M. Koning Willem III aan Zeeland gegeven in de maand 1862. Getrouw en omstandig dagverhaal van alles wat tijdens het heugelijke bezoek van Z.M. in die provincie heeft plaats gevonden.
16063: BRENTANO, CLEMENS - Schoolmeester Klopstock en zijn vijf zonen. (Naar het Duitsch door Willem Doevenspeck.)
8788: BRÉRA, VALÉRIAN-LOUIS - Traité des maladies vermineuses, précédé de l'histoire naturelle des vers et de leur origine dans le corps humain. Traduit de l'italienne et augmenté de notes par les citoyens J. Bartoli et Calvet.
16139: BRESSER, JAN - Tijl Uilenspiegel.
15630: BRESSER, JAN - Tijl Uilenspiegel. Op rijm gezet door Jan Bresser. Met prenten en prentjes van Frans Hamer.
32278: BRETON, ERNEST - Pompeia. Décrite et dessinée par Ernest Breton. Suivi d'une notice sur Herculanum.
16283: BRETON, J. - De held der pampa's.
12562: BREUER, JACQUES - Romeinsch België.
28868: BREUGELMANS, DR. FR. - Retrospectieve Felix Timmermans n.a.v. de 25ste verjaring van het afsterven van de kunstenaar.
22029: BREYSSE, F.A. - De krans van vuur. Foto's, tekst en tekeningen van F.A. Breysse.
22030: BREYSSE, F.A. - De krans van vuur. Foto's, tekst en tekeningen van F.A. Breysse.
17815: BREYTENBACH, BREYTEN - Breyten. Vertaling Adriaan van Dis.
10077: BREZ, JACQUES - Voyages intéressants pour l'instruction & amusement de la jeunesse, dans le gout du receuil de M. Campe. Rélations des Iles Pelew.
29165: BRIALMONT, A. & A. EENENS - Note sur l'emploi de l'artillerie au défrichement de la Campine.
27024: BRICKER, CHARLES - Geschiedenis van de cartografie.
25433: BRIDGES, T.C. & H. HESSELL TILTMAN - Met vol gas. Geautoriseerde vertaling van Henri Meijer.
17821: BRIEDÉ, J.P & DRS. J.W.C. LEMS - Historie en natuur van Maarn - Maarsbergen.
3799: BRIELS, DR. J. - Zuid-Nederlanders in de Republiek. 1572-1635. Een demografische en cultuurhistorische studie.
27812: BRIENEN, B.J. - "Van alles wat".
29134: BRIERS, FRÉDÉRIC - Encore quelques observations sur l'article unique de la loi du 15 Avril 1889 sur l'ouverture de crédit et sur la provision.
16794: BRIFFAULT, ROBERT - De ondergang van een imperium. Van commentaar voorzien door Alan Sinclair Sidgwick. Met een inleiding van Dr. T. Goedewagen.
21104: BRINK, ANDRÉ P. - Lobola voor het leven. Vertaling K. Maartense.
17252: BRINK, DR. JAN TEN - Ant-revolutionnaire Vertoogen. Souvenirs uit het tijdvak der Nederlandsche, Engelsche en Fransche Romantiek (1825-1850).
13741: BRINK O.P., DR. H. (HOOFDRED.) - Theologisch woordenboek. Onder hoofdreactie van Dr. H. Brink O.P.
31029: BRINKGREVE, DIEN - Kerstvertellingen.
24932: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes.
18282: BRINKGREVE, WILLY - Keesje.
15294: BRINKGREVE-ENTROP, J.H. - Drie meisjes in een kampeer-auto.
12304: BRINKGREVE-ENTROP, J.H. - Wil Bakker's illusie.
12303: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - Het nestkuiken. Derde druk.
18631: BRINKLEY, CAPT. F. - Primeval Japanese.
21825: BRINNIN, JOHN MALCOLM - Portrait of Dylan. A Photographer's Memoir by Rollie McKenna.
25206: BRINTON, CRANE E.A. - Erfenis der eeuwen. Geschiedenis en beschaving van het westen.
19884: BRION, MARCEL (INLEIDING) - De bijbel in de kunst. Miniaturen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken geïnspireerd door Het Oude Testament. Met een inleiding van Marcel Brion en een voorwoord van Prof. Dr. F. van der Meer.
25924: BRISSE, BARON - La cuisine a l'usage des ménages bourgeois et des petits ménages. Comprenant la manière de servir a nouveau tous les restes. Augmenté de menus et recettes nouvelles de table et d'hygiène et du régime culinaire a suivre contre l'obésité.
26517: BRIT, GEZINE - Stichtelyke Zinnebeelden Gepast op Deugden en Ondeugden, In LVII Tafereeelen Vertoont door A. Houbraken, En verrykt met de Bygedichten van Juffr. Gezine Brit.
32288: BROCENSIS, FRANC. SANCTII - Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius. Cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius: Er subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii Quae Quarta hac Edizione quam plurimum sunt auctae.
33895: BROECK, R. DE (REDACTION) - Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation G.A - Sluiskil. 1911-1961.
30139: BROECK, C. VAN DEN & P.L. VAN POUCKE - Voornamenregister ten behoeve van de ambtenaren van de burgerlijke stand. Met een inleiding door L. Stichelbaudt.
28647: BROECK, WALTER VAN DEN - In beslag genomen.
28646: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken.
28645: BROECK, WALTER VAN DEN - De horzel in de nek.
28644: BROECK, WALTER VAN DEN - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
28018: BROECK, ACHIEL VAN DEN - Jef Scherens. De Caruso uit de sprinterswereld.
17075: BROECK, WALTER VAN DEN - Groenten uit Balen.
19464: BROECK, WALTER VAN DEN - 1 Cola met 6 rietjes. Hollandermoppen.
19463: BROECK, WALTER VAN DEN - Brief aan Boudewijn.
19462: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken.
19461: BROECK, WALTER VAN DEN - De troonopvolger.
19457: BROECK, WALTER VAN DEN - In beslag genomen.
19456: BROECK, WALTER VAN DEN - De troonopvolger.
11369: BROECK, WALTER VAN DEN - 1 Cola met 6 rietjes. Anti-Hollandermoppen.
11119: BROECK, A. VAN DEN - Historische schets over Jan-Pieter Minckelers. Uitvinder van het lichtgas. Professor aan de Universiteit van Leuven.
23462: BROECKAERT, JAN - Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten.
18922: BROECKAERT, JAN - Bastaardwoordenboek.
26833: BROECKAERT, KAREL - Borgers in den estaminé. Met inleiding en aantekeningen van Dr. A. Jacob.
31278: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & A.A. KRIJGER-GOEDEGEBURE - Dialect op Tholenn en St.-Philipsland. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en A.A. Krijger-Goedegebure.
31277: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & J.A. VAN GILST - Dialect op Zuid-Beveland. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en J.A. van Gilst.
31276: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & L. EIKENHOUT - Dialect op Noord-Beveland. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en L. Eikenhout.
31274: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & A. FRANCKE - Dialect op Walcheren. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en A. Francke.
31273: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & J.L. EGGERMONT - Dialecten in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 2. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en J.L. Eggermont.
25710: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN/M. DIELEMAN - Dialect in het Land van Axel.
21713: BROECKHOVE, MAURITS - De wonderdokter Drieske Nijpers uit Sint-Gillis-Waas. Met voorwoord van Renaat van der Linden.
31642: BROECKX, M.C. - La chirurgie de Maître Jehan Yperman. Chirurgien belge (XIIIe - XIVe siècle). Publiée pour la première fois, d'après la copie flamande de Cambridge.
33312: BROECKX, C. - Encore un mot sur l'invention du forceps. In: Varia Broeckx. Collection of 37 different brochures in two bindings.
29303: BROEDELET, DZ., D. - Prent-bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Vogens de overzetting van Dr. Martin Luther. Versierd met nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderszins, toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet, Dz... met eene voorrede van B.T. Lublink Weddik.
11982: BROEDER, J. DEN - Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam. Een leesboek voor den Rotterdamsche Jeugd.
9054: BROEKAERT, ARTHUR - Jan Palfijn. 1650 - een levensbeeld - 1720.
17556: BROEKAERT, ARTHUR - Jan Palfijn. Een levensbeeld. 1650 - 1720.
13855: BROEKEMA, J. - Geschiedenis der Zeeuwsche munt van hare oprichting tot de uitvaardiging van de Generale Ordonnantie van het jaar 1606, etc.
20075: BROES, WILHELM - Filip van Marnix Heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I: Ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV. Eerste deel.
19347: BROK, DR. C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
9748: (EVENEPOEL, HENRI) BROKKEN, ANN & HUBERT COENEN - Henri Evenepoel 1872-1899. Tekeningen. Een speelse kroniek van de negentiger jaren.
22249: BROKKEN, JAN - Mapje met ca 10 knipsels over Jan Brokken uit PZC (door Hans Warren), Haagse Post, Volkskrant & Vrij Nederland. Plus publiciteitsfoto'affiche' van de auteur door De Arbeiderspers (29,5 x 21 cm).
20737: BROKKEN, JAN - Nog een nacht. Novelle.
16916: BROM, GERARD - Alfons Ariëns. Nieuwe uitgaaf met een voorwoord van Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong.
14391: BROM, DR. GISBERT - Archivalia in Italië. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
14150: BROM, GISBERTUS - Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378) in Veterem Episcopatum Trajectensem destinata. Reperiuntur Collegit et Auspiciis Societas Historicae Rheno-Trajectinae Edidit.
13626: BROM, EDUARD - Verzen.
10970: BRONGERS, HENDRIK ANTONIE - De scheppingstradities bij de profeten.
30999: BRONKHORST, ELISE - Kwikstaartjes. Nieuwe serie leeslesjes. 1. Blijde lente; 2. Zomerfeest; 3. In de herfst; 4. Wintervreugd.
26949: BRONKHORST, MAARTEN - Moordzaken. De Nederlandse misdaadroman 1900-1984. Een bibliografie samengesteld door Maarten Bronkhorst.
23576: BRONKHORST, ELISE - Het hele troepje. Vierde druk.
23575: BRONKHORST, ELISE - Het hele troepje.
23574: BRONKHORST, ELISE - Knutselen. Vierde druk.
23573: BRONKHORST, ELISE - Blijde dagen. Tweede druk.
23572: BRONKHORST, ELISE - Blijde dagen.
23571: BRONKHORST, ELISE - In en om het huis. Derde druk.
23570: BRONKHORST, ELISE - In en om het huis. Tweede druk.
23569: BRONKHORST, ELISE - In en om het huis.
23563: BRONKHORST, ELISE - Kleurig en fleurig.
18443: BRONKHORST, HANS - Vincent van Gogh. Zijn leven - zijn werk.
14517: BRONSVELD, DR. A.W. - Eerste dienst in de Nieuwe Kerk.
21266: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos. Populaire editie.
25029: BRONTMAN, L. - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexepditie en de Overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots. 1937-1938. Met medewerking en een voorwoord van Prof. O.J. Schmidt. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch van Drs. Is. van Crefeld en W. de Vries-Lucks.
21009: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie.
27426: BROOD, P. & A.J.M. DEN TEULING - De archieven in Drenthe. Eerste druk, tweede oplage.
18359: BROODTHAERS, MARCEL - Het volledig grafisch werk en de boeken.
17691: BROSZINSKY-SCHWABE, EDITH - Kultur in Schwarzafrika. Geschichte - Tradition - Umbruch - Indentität. 1. Auflage.
32466: BROUNTS, LOUIS - Schetsen uit het vluchtoord Uden. Met een voorwoord van Senator Edgar Vercruysse.
19659: BROUWER, DR. J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog. Fotografische herdruk.
25455: BROUWER, W. - Fridtjof Nansen.
7487: BROUWERS, JEROEN - De verliefden.
5589: BROUWERS, JEROEN - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
5587: BROUWERS, JEROEN - De toteltuin. Gevallen van een sfinx.
5586: BROUWERS, JEROEN - Zonder trommels en trompetten. Een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld.
32463: BROUWERS, JEROEN - De Zondvloed (Uitgegumde fragmenten).
32241: BROUWERS, JEROEN - Es ergo sum.
31019: BROUWERS, JEROEN - De bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
29839: BROUWERS, JAAK - Onderschept. Gedichten.
28068: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst.
26379: BROUWERS, JEROEN - De bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
26378: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
26377: BROUWERS, JEROEN - Kladboek. Polemieken; opstellen; herinneringen.
25992: BROUWERS, JEROEN - Kalenders.
23768: BROUWERS, MARJA - De Feniks. Een familiekroniek.
23365: BROUWERS, JEROEN - Winterlicht. Een vergeetboek.
20495: BROUWERS, JEROEN - Anaïs Anaïs.
20492: BROUWERS, JEROEN - Zonsopgangen boven zee.
20491: BROUWERS, JEROEN - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
19852: BROUWERS, JEROEN - Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek.
17127: BROUWERS, MARJA - Mapje met ca. 8 knipsels over Marja Brouwers uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren), Dagblad De Stem, Haagse Post & Volkskrant.
11653: BROUWERS, JEROEN - Zonsopgangen boven zee.
11629: BROUWERS, JEROEN - Kladboek. Polemieken; opstellen; herinneringen.
10476: BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN - Met Gaston Burssens in de cel.
13786: BROWN, CHRISTOPHER A. O. - Van Dyck. (1) Schilderijen. (2) Tekeningen.
23933: BROWN - Turb-Alternateurs.
23932: BROWN - La turbine à vapeur Brown, Boveri-Parsons.
15003: (RACKHAM, ARTHUR) BROWNING, ROBERT - The Pied Piper of Hamelin.
27377: BRUENS, JAN - Groot wasknijperboek. Honderd tekeningen van wasknijpers.
7973: BRUGGEN, G. - Het naakte hart.
31671: BRUGGEN, NIC VAN - Een kreet van hoog allooi.
31165: BRUGGEN, CARRY VAN - Het Joodje.
8899: BRUGGEN, N. VAN & JAN BURSSENS - Vier vrouwen.
27926: BRUGGEN, KEES VAN - Poker.
26613: BRUGGEN, NIC VAN - Lang leve de Koning. Een portrettengalerij van Hunne Doorluchtige Hoogheden de Coburgs van België.
22048: BRUGGEN, NIC VAN - Rameau in maart.
20519: BRUGGEN, CARRY VAN - De grondgedachte van 'Prometheus'. Een redevoering.
23193: BRUGGMANN, A. - Wie Globi Bauer wurde.
23192: BRUGGMANN, A. - Globi im Reiche der Tiere.
15587: BRUGMAN, TIL - Tijl Nix de tranendroger.
15148: BRUGMAN, TIL - Tijl Nix de tranendroger.
33478: BRUGMANS, JORIEN - Kleine leegte.
19348: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. E.A. - Varia Historica Brabantica. II.
28136: BRUIJN, J.R. & J. LUCASSEN (EDS.) - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC.
26265: BRUIJN, P.G. DE - Guido Gezelles handschriften uit het Engels klooster te Brugge.
24663: BRUIJN, COR - Sil de strandjutter.
33490: BRUIJN, W.K. DE - Ex Libris de Kat.
10046: BRUIJN, J.T.P. DE, H.H. FRESE, GAN TJIANG-TEK, A.O - The wonder of man's ingenuity being a series of studies in archaeology, material culture, and social anthropology by members of the academic staff of the national museumof ethnology, published on the occasion of the museum's 125th anniversary.
19815: BRUIJNS, JAN - 'Met veele voorregten begunstigd'. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.
31374: BRUIN, M.P. DE (VOORWOORD) - Tholen, Stad en Eiland.
32510: BRUIN, PROF. DR. C.C. DE (INLEIDING) - De Delftse bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk.
28547: BRUIN, M.P. DE - 10 jaar varen. Provinciale Stoombootdiensten 1866-1966.
26386: BRUIN, M.P. DE - Jan Adriaan Frederiks.
25525: BRUIN, SERVAAS DE - Help U zelf op reis met Italiaansch. Een handboekje voor hen, die Italiaansch moeten of willen spreken. (Vierde veel verbeterde druk.) Herzien door P. Mariatti.
22689: BRUIN, M.P. DE - Waken en bewaren. 100 Jaar provinciale Waterstaat Zeealnd. 1881-1981.
14801: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
13904: BRUIN, MP. DE & MR. TINA KANNEGIETER - Zeeland bij gaslicht.
13900: BRUIN, M.P. DE A.O. - Bolwerken in Zeeland.
1172: BRUIN, M.P. DE - Archieven van de Rijkswaterstaat in Zeeland (1664) 1800-1849 (1859).
1932: BRUINE, MR. W.D. DE - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen.
13999: BRUINE, MR. W. DE - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen.
33158: BRUININCX, G. - Honderdvijftig jaar! St-Jozef-Klein-Seminarie te St.-Niklaas. 1808-1958. Geschiedkundige schets.
27811: BRUINS, JAN - Land- & zeezicht. Boerenbedrijf in Zeeland.
12791: BRUINS, JAN & JAN J.B. KUIPERS & JAN DE RUITER - Dorpen in de zak. Borsele: land van dijken en welen.
9576: BRULEZ, RAYMOND - De laatste verzoeking van Antonius. Verhaal.
9574: BRULEZ, RAYMOND - Een mei.
23170: BRULEZ, W. A.O. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. VI.
20134: BRULEZ, RAYMOND - André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
27563: BRUMMEL, DR. L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1612) & Emanuel van Meteren (1535-1612).
17949: BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
26334: BRUNE, JOHANNIS DE - Emblemata of Zinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen. totuijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Den tweeden druck met nieuwe plaeten en eenige Zedespreucken vermeerdert.
29338: BRUNEEL, OCT. & E. BRAUN - Le Canal de Terneuzen. Gand et ses Installations Maritimes. Notice historique, technique & commerciale.
21984: BRUNET, RAYMOND - Le mariage des vins et des mets.
14210: BRUNHAMMER, YVONNE A.O. - Art deco 1925.
5603: BRUNING, HENRI - In vitro. Verzen.
10693: BRUNING, HENRI - Guido Gezelle de andere.
15479: BRUNINGS, P.F. - Lotgevallen van twee echte Hollandsche jongens. Twee verhalen.
29057: BRÜNNER, JOHANN JACOB - Vorschrift zu nützlicher Nachahmung und einer fleissigen Übung zu Guten vorgestellt und geschrieben durch Joh. Jacob Brunner älter von Basel. Gegraben in Bern von Carl Gottlieb Guttenberger aus Nürnberg.
12653: BRUNNER, MANFRED A.O. - Max Beckman.
24422: BRUNSCHWIG, HIERONYMUS - Buch der Cirurgia.
32928: BRUSSE, PAUL & WILLEM VAN DEN BROEKE - Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland. 1800-2000
28720: BRUSSELMANS, HERMAN - Knipselmap Herman Brusselmans.
26805: BRUSSELMANS, HERMAN & CARYL STRZELECKI - De koffer.
18514: BRUUN, CHR. - Det Store Kongelige Bibliotheks Stiftelse under Kong Frederik den Tredie og Kong Christian den Femte. I anledning af Bibliothekets Thohundredaarige Jubilaeum. Met to lithographier.
31996: BRUWIER, MARINETTE A.O. - Trésors communaux. Cinquante peintures. Introduction a l'histoire des musees communaux par Marinette Bruwier. Commentaires de Pasul Eeckhout et de Jules Bosmant.
24652: BRUYÈRE, JEAN DE LA - Les caractères.
25192: BRUYN, P. DE E.A. - Een visschershaven voor Katwijk?
21038: BRUYN, JEAN-PIERRE DE & MAURICE MEUL - De Keizerskapel te Antwerpen.
17614: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Dokter Heldring's groote conflict.
33892: BRUYNE, BART DE (INLEIDING) - "Stekene tijdens het beleg van Hulst Anno 1645."
33440: BRUYNE, ARTHUR DE - Jozef Van Overstraeten.
25577: BRUYNE, FRED DE - Peter Post.
12630: BRUYNE, ARTHUR DE - Lodewijk Dosfel. Een levensverhaal.
12629: BRUYNE, ARTHUR DE - Lodewijk Dosfel. 1861-1925. Kultuurflamingant, activist, nationalist.
12552: BRUYNE, ARTHUR DE - Een volk wil leven!
12551: BRUYNE, ARTHUR DE - De Boerenkrijg.
12550: BRUYNE, ARTHUR DE - Usselincx de onvermoeibare.
13581: BRUYNS, S.J., L. - De sociaal-economische ontwikkeling van de Bakongo (Gewest Inkisi).
29390: BRYCE, LORD - De laatste akte in België's wereldtragedie. Het oordeel van Lord Bryce over de deprotaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger van de "New York Tribune".
27711: BRYS, ACHIEL - Pol de Mont. De dichter, de kunstkenner, de Vlaamsche strijder. In zijn leven en zijn werk. Geschetst door Achile Brys.. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Nr. 28. Zondag 16 April 1916. Pag. 332 t/m 338.
471: BÜCH, BOUDEWIJN - De Boekhandel.
23779: BÜCH, BOUDEWIJN - De waeraghtige bibliphiel I & II. In: Optima. Oktober 1983 pag. 66-71& januari 1984 pag.46-55.
21859: BÜCH, BOUDEWIJN E.A. - Warhol wel, maar Omo niet. In: Pop & advertising. Pag. 7 t/m 9.
18185: BÜCH, BOUDEWIJN - Weerzien. (Tweede druk.)
15886: BÜCH, BOUDEWIJN - Eerstejaars.
15590: BÜCH, BOUDEWIJN - Weerzien. Derde druk.
27166: BUCHAN, JOHN - De strijd aan de Somme. De eerste phase. (Vertaling van Mr. W. de Veer.)
16352: BUCK, PEARL S. - Command the Morning. Novel.
14458: BUCK, DR. H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor geschiedkundige wetenschappen. Met medewerking van Mej. Drs. E.M. Smit.
26484: BUCKINCKX, PIETER G. - Ik snijd in dit ivoor.
9575: BUCKINX, P.G. - De oevers van de stroom.
33104: BUCKINX, PIETER G. - Ik snijd in dit ivoor.
33450: BUCKINX-LUYKX, A. - Ergens achter muren...
33451: BUCKINX-LUYKX, A. - De lange herfst.
31171: BUDDE, LUDWIG - Antike Mosaiken in Kilikien. Band 1: Frühchristliche Mosaiken in Misis-Mopsuhestia; Band 2: Die heidnischen Mosaiken.
7093: BUDDINGH', C. - Eenvouds verlichte waters.
32129: BUDDINGH', C. - Eenvouds verlichte waters.
23776: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft. Roman.
23108: BUDDINGH', C. - West Coast.
22138: BUDDINGH', C. - Het huis.
21487: BUDDINGH', C. - Vooruit dan maar.
20752: BUDDINGH', C. - Floroskoop. Juli.
20743: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen.
20709: BUDDINGH', C. - Poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden samengesteld door C. Buddingh' en Eddy van Vliet.
20574: BUDDINGH', C. - Floroskoop. Augustus.
20573: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft. Roman.
20410: BUDDINGH', C. & K. SCHIPPERS - 128 Vel schrijfpapier.
20400: BUDDINGH', C. - De avonturen van Bazip Zeehok.
20383: BUDDINGH', C. - Wees zuinig op de dichter.
20364: BUDDINGH', C. - Een centje voor de erepoort.
17025: BUDDINGH', C. - Mapje met ca. 15 knipsels van/over Cees Buddingh' uit De Groene Amsterdammer, De Tijd, Volkskrant, PZC, Elzeviers Magazine.
10570: BUDDINGH', C. - Wil het bezoek afscheid nemen? Een bestiarium.
10042: BUDDINGH', C. - Acht gorgelrrijmen waarop het goed gorgelen is. Zijnde gorgellandse nieuwe- en reeds eerder gehoorde rijmen, met vier snorkeltekeningen van Alfons van Heusden.
21050: BUDÉ, FRANS - Kleine hoogten.
32704: BUFFINGA, A. - G. Th. Rietveld. Art et architecture aux Pays-Bas.
32253: BUFFON - Oeuvres complètes de Buffon. Avec la nomenclature Linéenne et la classification de Cuvier. Revues sur l'édition in-4to de l'Imprimerie Royale et annotées par M. Flourens. Tome cinquième, sixième, septième et huitième. Les Oiseaux.
28090: BUFFON, DE & AUBENTON - De Algemeene en Byzondere Natuurlyke Historie, met de Beschryving van Des Konings Kabinet. Zesde deel.
28089: BUFFON, DE & AUBENTON - De Algemeene en Byzondere Natuurlyke Historie, met de Beschryving van Des Konings Kabinet. Zevende deel.
12387: BUGGENHOUT, J. VAN - Bijdrage tot de geschiedenis van Zoutenay.
15654: BUHBE, OTTO & SIEGFRIED SICHTERMANN - Till Eulenspiegel. Aufnahmen aus dem Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Willi Thiele etc.
28482: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
33904: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE - Kinderspelen op wensbrieven.
28490: BUIJS, J. - Natuurkundig schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Verbeterde en vermeerderde Uitgave. Met koperen platen. Eerste stukje; tweede stukje.
22708: BUIJS, P. - Noodige bijlagen tot het Werk van den Eerw. Heer J. Bramer, over het Jansenismus; Ter aanwijzing en wederlegging der veelvuldige onnaauwkeurigheden; hatelijke aantijgingen, ongerijmde stellingen, enz. daarin voorkomende, door J. Buijs. R.K. Priester.
21507: BUIJS, G. & J.W.H. VAN VEEN - Moderne chrysantenteelt.
8127: BUIJSE, J. - De stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
33884: BUIJSROGGE, CARLO - Het ontstaan van de Schutterssocieteit Willem Tell te Kloosterzande
33246: BUIJSROGGE, CARLO - Lamswaarde door de jaren heen.
14098: BUISE, M.A. - Het "Groot Eiland" centraal....
22054: BUISMAN J.FZ., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levenbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes.
21658: BUISMAN J.FZ., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levenbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes.
15684: BUITENWEG, HEIN - Op Java staat een huis.
9668: BUKENTOP, HENRICO - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux Fidelis ingredi cupientibus penétralia S. Scripturae etc.... Editio Secunda. Bound with... (together five books).
29143: BULENS, F.-J. - Mémoire présenté au Gouvernement et aux Chambres sur les avantages .... etc.
10911: BULHOF, FRANCIS - Nijhoff, Van Ostaijen, 'De Stijl'. Modernism in The Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century. Six essays edited and introduced by Francis Bulhof.
32197: BULTHUIS, JAN - De kerk in Kruiningen.
32195: BULTHUIS, JAN - 't dorp Kruiningen - 't zelve anders.
32988: BUNGENEERS, JOKE E.A. (REDACTIE) - Op maat van de hertog. De bouw van een nieuwe kerk voor Hingene (1872-1906).
28908: BUNING, DR. L. - Gustaaf Vermeersch als flamingant.
25626: BUNJAN, MR. JOANNES - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige Zinne-Beelden, Den Ganschen Staat van een Boetvaardige en God-zoekende Ziele. In het Engelsch beschreven door Joannes Bunjan. Nieuwe uitgave, van vele drukfouten gezuiverd.
29978: BUNTINX, J. - De audientie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (c. 1330-1409).
24795: BUNYAN, JOHN - Christen en Christinnereis. Opnieuw uit het Engeksch vertaald door Jaca. R. Bremer. Met een inleidend woord van Dr. H.M. van Nes.
18804: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE - Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres. 1846-1946. Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continentales par paquebots depuis leur origine. Synthèse: Avant-propos de Henry De Vos.
18741: BURCKHARDT, JACOB - Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch.
26723: BURDO, ADOLPHE - Les Belges dans l'Afrique centrale. Voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateurs.
19344: BURGDORFFER, NELLY - Sprookjes uit de natuur.
6865: BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron von Münchhausen. Zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. In het Nederlands vertaald door Jeroen Brouwers. Van nieuwe illustraties voorzien door William D. Kuik.
29396: BURGER, PROF. H. - Vrede en fierheid. Toespraak ter gelegenheid van het zestiende Dietsch Studentren Congres, gehouden te Groningen.
31340: BURGGRAAF, GEORGE & WIL DE JONG - Zeeland.
31254: BURGMEIN, J. - Le Roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes Musicales.
8464: BURMANNO, PETRO - Phaedri, Aug. Fabularum Aesopiarum Libri V. Cum integris Commentariis. Marq. Quidii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerptis aliorum. Ed. Petrus Burmannus.
32530: BURMANNO, PETRO - Phaedri, Aug. Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V. Cum integris Commentariis. Marq. Quidii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno.
31140: BURNETT, F.H. - Sara Crewe en Editha's avontuur. Uit het Engelsch van F.H. Burnett door A.E.
17026: BURNIER, ANDREAS - Mapje met ca. 17 knipsels over Andreas Burnier uit Vrij Nederland, PZC, Volkskrant, De Tijd & Dagblad De Stem.
11512: BURNIER, A.) DESSAUR, DR. G.I. - Problemen en pseudo-problemen in de criminologie. Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de criminologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op donderdag 18 november 1971.
25023: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan en het luipaardenvolk. Tweede druk.
22026: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan le sauveur. Adaption française de Vic Chevet.
22023: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan et les barbares. Adaption française de Pierre Argelliès.
19223: BURROUGHS, EDGAR RICE - Pellucidar. Vervolg op 'In de ingewanden der aarde'. Vertaling van Frederika Quanjer. Tweede druk.
9900: BURSSENS, AMAAT - Wako-Moyo. Zuidoost-Kongo in de lens.
9578: BURSSENS, GASTON - Elegie.
9430: BURSSENS, GASTON - Ode.
8696: BURSSENS, GASTON - Het neusje van de inktvis. Gekeurd door Karel Jonckheere en Halbo C. Kool.
3940: BURSSENS, GASTON - De yadefluit.
3616: BURSSENS, GASTON - Adieu.
31734: BURSSENS, GASTON - Verzamelde dichtbundels.
31733: BURSSENS, GASTON - Verzamelde dichtbundels.
3098: BURSSENS, GASTON - French en andere Cancan.
29964: BURSSENS, GASTON - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
29963: BURSSENS, GASTON - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
29529: BURSSENS, GASTON - Floris Jespers. Traduit du Néerlandais par Paul Neuhuys. Avec 170 reproductions en phototypie et 3 reproductions en quadrichromie d'après les oeuvres du peintre.
28797: BURSSENS, GASTON - Paul van Ostaijen. De dichter.
28648: BURSSENS, GASTON - Adieu.
26205: BURSSENS, GASTON - Paul van Ostaijen. De dichter.
25898: BURSSENS, GASTON - Ode.
23430: BURSSENS, GASTON - Twee gesigneerde brieven.
22341: BURSSENS, GASTON - Poèmes. Traduits par Jacqueline Ballman.
18786: BURSSENS, AMAAT & KAREL JONCKHEERE (SAMENSTELLERS) - Kongolezen zeggen het zelf.
32965: BURSSENS, GASTON - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
16710: BURSSENS, GASTON - Liederen uit de Stad en uit de Sel.
11769: BURSSENS, GASTON - Dien avond en die rooze.
11604: BURSSENS, GASTON - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
11603: BURSSENS, GASTON - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
11184: BURSSENS, PROF. DR. A. - Negerwoordkunst. Een bundel Kongoleesche sprookjes.
10475: BURSSENS, GASTON - Dagboek. Geredigeerd, toegelicht en geannoteerd door Luc Pay.
10474: BURSSENS, GASTON - Het neusje van de inktvis. Gekeurd door Karel Jonckheere en Halbo C. Kool.
10452: BURSSENS, GASTON - Verzamelde dichtbundels.
17342: BURY PALLISER, MRS. - The China Collector's Pocket Companion. Tenth Edition.
18311: BUSCH, WILHELM - Pater Filucius. Nederlandsche bewerking van Wilhelmina van 't Woud.
18659: BUSHNELL JR., DAVID I. - John Mix Stanley, artist-explorer.
25112: BUSKEN-HUET, K. - Rembrandt's Heimath. Studien zur Geschichte der nordniederländischen Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Autorisirte Übersetzung aus dem Holländischen von Marie Mohr. Herausgegeben von G. Frhr. von der Ropp.
11772: BUSKENS, EMIEL - Mechelen in 't verleden.
13440: BUSSBY, FREDERICK - Winchester Cathedral. 1079-1979.
9826: BUSSCHE, WILLY VAN DEN - Paul van Hoeydonck. Voorwoord van Ernest van Buynder.
9676: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & FREDDY DECREUS A.O. - Jean Bilquin.
22725: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & ACHILLE BONITO OLIVA - Costellazione transavanguardia.
22717: BUSSCHE, DRS. WILLY VAN DEN (SAMENSTELLER) - Constant Permeke. Kataloog.
14203: BUSSCHE, WILLY VAN DEN, PIET BOYENS & GILLES MARQUENIE - (Retrospectieve) Frits Van den Berghe (1883-1939). Inleiding Willy Van den Bussche.
28990: BUSSCHER, EDMOND DE - Félix Bogaerts. Notice biographique et littéraire.
27390: BUSSCHERE, L. DE, J. DE JAER & P. NIELS - De l'exploitation des lignes secondaires des grands réseaux de chemins de fer dans differents pays de l'Europe. Atlas.
21337: BUSSE, HERMANN CRIS - Überlinger See und Linzgau.
21330: BUSSE, HERMANN CRIS - Offenburg und die Ortenau.
21329: BUSSE, HERMANN CRIS - Heidelberg und das Neckarthal.
25122: BÜTTNER, MAX - Postzegels vertellen verhalen, avonturen, anecdotes.
25106: BUUL, T. VAN - Zonneschijn. Leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs. Bewerkt voor Indië. Eerste stukje. Vijfde druk.
24491: BUUREN, A.M.J. VAN (INLEIDING) - Suster Bertken. Twee bij Jan van Seversz in Leiden verschenen boekjes ('sGravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven.
9716: BUYCK, J. , A.O. - Hippolyte Daeye. 1873-1952. Retrospectieve tentoonstelling.
11948: BUYCK, JEAN F. - René Victor. Een hommage. Met een woord vooraf van George Frank.
32760: BUYENS, FRANS - Frans Masereel. Ik houd van zwart en wit.
23994: BUYENS, FRANS - Frans Masereel. Ik houd van zwart en wit.
17781: BUYENS, FRANS - Emile Verhaeren. Een schets van zijn persoonlijkheid.
29198: BUYLE, ROBERT - Map met 8 tekeningen.
16255: BUYSE, EDGARD & OMER - Knesselare, Uilenspiegeldorp.
33140: BUYSROGGE, CARLO EN JOHAN EVERAERT - 'Een tijdje terug...' De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden.
31145: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal.
9580: BUYSSE, CYRIEL - Uleken van jong en oud.
1987: BUYSSE, CYRIEL - 'n Leeuw van Vlaanderen.
711: BUYSSE, EMILE - Sneeuw en houtrook. Wintervertellingen van den Zwinkant.
22417: BUYSSE, CYRIEL - De nachtelijke aanranding.
31957: BUYSSE, CYRIEL - Het volle leven. Tweede druk.
31956: BUYSSE, CYRIEL - De strijd.
31955: BUYSSE, CYRIEL - Zoo als het was....
31954: BUYSSE, CYRIEL - Tusschen Leie en Schelde.
31953: BUYSSE, CYRIEL - 't Bolleken. Tweede druk.
31952: BUYSSE, CYRIEL - In de natuur. Tweede druk.
31951: BUYSSE, CYRIEL - Het "ezelken" wat niet vergeten was. Tweede druk.
31901: BUYSSE, CYRIEL - Dierenliefde.
31365: BUYSSE, CYRIEL - De strijd.
30777: BUYSSE, CYRIEL - Het "ezelken" wat niet vergeten was. Derde druk.
30381: BUYSSE, CYRIEL - Plus-Que-Parfait.
30017: BUYSSE, CYRIEL / KAREL VAN DE WOESTIJNE - Verkiezingen op het Vlaamse platteland.
28602: BUYSSE, CYRIEL - Rose van Dalen. Berechtigte Übertragung von Georg Gärtner.
28226: BUYSSE, CYRIEL - Van arme menschen. Tweede druk.
28224: BUYSSE, CYRIEL - Uit de bron.
28223: BUYSSE, CYRIEL - Stemmingen.
33120: BUYSSE, CYRIEL - Tusschen Leie en Schelde.
26756: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
26164: BUYSSE, CYRIEL - Het leven van Rozeke van Dalen. Tweede deel. Derde druk.
26025: BUYSSE, CYRIEL - Typen.
23655: BUYSSE, C. & M.L.A. BARNARDISTON - Wat wij in Spanje en Marokko zagen.
23476: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
23475: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal.
22418: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
22295: BUYSSE, CYRIEL - Het "ezelken" wat niet vergeten was. Tweede druk.
22294: BUYSSE, CYRIEL - Het volle leven. Tweede druk.
19722: BUYSSE, CYRIEL - De biezenstekker.
19446: BUYSSE, CYRIEL - Typen.
19414: BUYSSE, CYRIEL - Zomerleven. Tweede druk.
19401: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
19400: BUYSSE, CYRIEL - Typen.
33464: BUYSSE, CYRIEL - De eenzame. In: Flandria's Novellen Bibliotheek. Nr. 105. Pag. 1 t/m 22.
13922: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal.
13921: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
33751: BUYSSE, CYRIEL - Het recht van den sterkste.
10472: BUYSSE, CYRIEL - De strijd.
10471: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal.
10464: BUYSSE, CYRIEL - Tusschen Leie en Schelde. Tweede druk.
10462: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
10461: BUYSSE, CYRIEL - Uleken van jong en oud.
10457: BUYSSE, CYRIEL - Typen.
10455: BUYSSE, CYRIEL - Uit het leven.
17102: BUYST, MYRIAM & JO DEPUYDT - Bibliofiele uitgaven in België. 1985-1990. Inleiding Elly Cockx-Indestege. Editions bibliophiliques en Belgique. 1985-1990.
11329: BUYTAERT, JEANNE E.A. - Bert Peleman 70.
31628: BVG - Felix Timmermans. Dichter aus Flandern. 1886-1947.
12570: BYLEVELD, H. VAN - Nederland in Frankrijk. De zuidergrens der Nederlanden.
17429: BYVANCK, DR. A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland.
14436: BYVANCK, PROF. DR. A.W. - De Middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden.
12099: CABALLO, ERNESTO A.O. - Marino Marini.
32924: CAENEGEM, PROF. DR. R.C. VAN - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
20020: CAENEGHEM, K. VAN - Onze Boeren verheerlijkt. Gedenkboek der Eeuwfeesten van den Boerenkrijg. 1798-1898.
17343: CAHILL, JAMES - La peinture chinoise.
13954: CAHOUR, V.-A. - Balduinus van Constantinopelen. Kronyk van België en van Frankryk in 1225.
29634: CAILLAT, A. - 150 Manières d'accomoder les sardines. Petit traité de cuisine.
5610: CAIRO, E. - Adoebe-lobi/Alles tegen alles.
28559: CALAND, F. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XIVe eeuw.
28558: CALAND, F. - Oudste rekening der Kerk van Hulst. 1 Oktober 1409-30 september 1410.
16351: CALDWELL, TAYLOR - The White House.
33843: CALL, JAN VAN - t'Plan van Hulst met zijn onderhorige forte Mitsgaders de Attaque der Franse gedaan.
15477: CALLANT, ALEXIS - Zwarte Willem en andere vertellingen.
11345: CALLANT, ALEXIS - Etsen en schetsen.
26233: CALLENBACH, DR. J.R. - Guido Gezelle.
9742: CALLEWAERT, MARC E.A. - Omtrent Mara.
20696: CALLEWAERT, C. & L. PIRÉ - Atlas complet de géographie physique & politique; ancienne et moderne avec le texte en regard des cartes; dressé par L. Callewaert, revu par plusieurs professeurs d'histoire et de géographie et augmenté de notions de zoologie et de botanique concernantes animaux et les plantes figurés sur les cartes par L. Piré.
3695: CAMI, BEN - Roos uit modder.
20814: CAMI, BEN - Roos uit modder.
16490: CAMP, JEAN & ANDRÉ CAMP - Mexico. Texto de Jean Camp & André Camp.
9226: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Robinson der Jüngere. Ein Lesebuch für Kinder. Achtundsiebenzigste rechtmäszige Auflage.
28221: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Robinson der Jüngere. Ein Lesebuch für Kinder. Hundert und neunzehnte rechtmäszige Auflage.
15478: CAMPEN, FENNA VAN - Met z'n tienen en 'n tante. Tweede druk.
33455: CAMPENHOUT, NICO VAN - De uitgegomde dichter over Roland Jooris.
7518: CAMPERT, J. - Verzen.
6413: CAMPERT, J. - Het verliefde lied en andere verzen.
33288: CAMPERT, REMCO - Mapje met 16 knipsels e.d. van en over Remco Campert.
27514: CAMPERT, J. - Huis en herberg. Gedichten.
33502: CAMPERT, REMCO - De gedichten.
23131: CAMPERT, REMCO - Zeventien schetsen voor Ysbrant.
20813: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara.
20646: CAMPERT, REMCO - Mijn levens liederen.
20408: CAMPERT, REMCO - Een ellendige nietsnut en andere verhalen.
20407: CAMPERT, REMCO - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
17707: CAMPERT, REMCO - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
16158: CAMPERT, JAN - Kerend getij.
15584: CAMPERT, REMCO E.A. - De film Het gangstermeisje.
10571: CAMPERT, J. - Verzamelde gedichten. 1922-1943.
31091: CANCIANI, FULVIO - Corpus vasorum antiquorum. Italia. Museo Archeologico Nazionale Tarquinia. Fascicolo III.
32773: CANNING, DR. SUSAN M. & J.F. BUYCK - Henry van de Velde (1863-1957). Schilderijen en tekeningen. Paintings and drawings.
14830: CANTILLON, PH. DE - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende een beknopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geografische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken, Gehuchten, Heerlykheden, Rechtsgebieden, Hoven, Citadellen, Fortressen, Sterktens en Wapenhuizen; mitsgaders van de Stadhuizen, Cathedraalen- en Parochie-Kerken, Abtdyen, Mannen- en Vrouwen-Kloosters, Kapittels, Kapellen, Hospitaalen, Marktplaatzen, Pleinen, Poorten, Fonteinen en andere voornaame Gebouwen van dit Hertogdom; van de Stigters, en den Tyd der Stigtingen van dezelven. Etc.
32060: CANTRÉ, JAN FR. - Portret van Guido Gezelle. Houtsnede; afbeelding: 27 x 24,5 cm; papierformaat: 37 x 33,5 cm.
25503: CANTRÉ, JOZ. - Illustration on frontwrapper of: De Gemeenschap. Februari 1932. No. 2, 8e jaargang.
25502: CANTRÉ, JOZ. - Illustration on frontwrapper of: De Gemeenschap. Februari 1932. No. 2, 8e jaargang.
22614: CANTRÉ, JAN FR. - Houtsnede. 14 x 10 cm afbeelding; papierformaat: 21 x 15,5 cm.
13488: CANTRÉ, JOZ. - Vignet in: De Gemeenschap. October 1934. No. 10, 10e jrg.
13486: CANTRÉ, JOZ. - Vignettes in: De Gemeenschap. October 1933. No. 10, 9e jrg.
13484: CANTRÉ, JOZ. - Illustratie op vooromslag van: De Gemeenschap. Augustus 1932. No. 8, 8e jaargang.
28354: CANTREL, I. - Mémoire sur la part que les Flamands et d'autres Belges ont prise a la conquête de l'Angleterre par les Normands, a l'établissement des vainqueurs ans ce pays, et aux guerres dont il devint le théatre sous les rois Etienne et Henri II.
21437: CAPART, JEAN & MARCELLE WERBROUCK - Memphis a l'ombre des pyramides.
17678: CAPART, JEAN - Tout-Ankh-Amon. Met medewerking van Marcelle Werkbrouck, E. Bille - De Mot, Jeanne M. Taupin, Pierre Gilbert. Geautoriseerde vertaling door B. Lindekens.
29245: CAPIAUMONT, LIEUT.-GÉNL CTE. - De la répression des émeutes.`
29386: CAPITAINE 'LOYAL' - La manoeuvre autour du Limbourg néerlandais en 1914. Etude stratégique sur la position du Limbourg par le Capitaine 'Loyal', de l'Armée néerlandaise. Avec trois cartes.
29385: CAPITAINE 'LOYAL' - Nouvel exposé de 'La Manoeuvre autour du Limbourg néerlandais en 1914' par le Capitaine 'Loyal', de l'Armée néerlandaise.
21071: CAPOTE, TRUMAN - De diamanten gitaar.
28531: CAPPE, JEANNE - Bonte geschiedenissen.
31186: CAPPE, JEANNE - Anita. Vrije Nederlandsche versie van Vera Tercluse.
28036: CAPPE, JEANNE - Trois histoires de Noël.
25187: CAPPE, JEANNE - De schone slaapster in het bos en andere sprookjes van Perrault. Ingeleid en verteld door Jeanne Cappe.
23519: CAPPE, JEANNE - Anita. Conte.
15915: CAPPE, JEANNE - Cendrillon et autres contes de Perrault. Présentées et racontés par Jeanne Cappe.
23256: CAPPELLE, H. VAN - Au travers des Fôrets vierges de la Guyane Hollandaise.
31428: CAPURON, I. - Cours théorique et pratique d'accouchemens, dans lequel on expose les principes de cette branche de l'art, les soins que la femme exige pendant et après le travail, ainsi que les élémens de l'éducation physique et morale de l'enfant. Nouvelle édition.
11361: CARCO, FRANCIS - Jésus La-Caille. Roman.
8137: CARÊME, MAURICE - Petites légendes. Poèmes inédites de Maurice Carême.
27188: CARLE, ERIC & HARRIËT FREEZER - Gelukkige Hans en andere sprookjes. Opnieuw verteld en getekend door...
19238: CARLÓ - Dies und Das. Aus dem Alltag euch zum Spass. Bild und Wort gestaltet von Carló.
9613: CARLS, CARL DIETRICH - Ernst Barlach.
10739: CARMICHAEL, VIRGINIA - Porches and portals of Old Fredericksburg Virginia.
33286: CARMIGGELT, SIMON - Mapje knipsels van en over Simon Carmiggelt.
31030: CARMIGGELT, SIMON - De vrolijke jaren. Een nieuwe bundel kronkels.
23808: CARMIGGELT, S. - 127 Kleinigheden.
23771: CARMIGGELT, SIMON - Morgen zien we wel weer.
23770: CARMIGGELT, SIMON - Gewoon maar doorgaan.
23754: CARMIGGELT, S. - Toen... Een groet van de Stichting 1940-1945 met bijdragen van S. Carmiggelt en Peter van Straten, ingeleid door Mr. A.H.van Namen.
23753: CARMIGGELT, S. - Toen... Een groet van de Stichting 1940-1945 met bijdragen van S. Carmiggelt en Peter van Straten, ingeleid door Mr. A.H.van Namen.
23744: CARMIGGELT, S.& M. ROS - Carmiggelt. Een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de Vijfjaarlijkse Prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
23743: CARMIGGELT, S. - Vroeger kon je lachen.
23742: CARMIGGELT, S. - Vliegen vangen.
23741: CARMIGGELT, S. - Klein beginnen. Avonturen met kinderen.
23730: CARMIGGELT, SIMON - Leven met muziek.
23713: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
20867: CARMIGGELT, SIMON - Che cos' è un Amsterdammer?
20389: CARMIGGELT, SIMON - Bloemetjeslezing uit een kwart eeuw 'Speciaal voor u'.
20387: CARMIGGELT, S. - Morgen zien we wel weer.
20385: CARMIGGELT, S. - Ping pong. Een handvol spelletjes met woorden bijeengekronkeld door S. Carmiggelt. Derde druk.
20365: CARMIGGELT, S. - Torren aan de lijm. Alle spotverzen van Karel Bralleput.
20338: CARMIGGELT, S. - Honderd dwaasheden. Vijfde druk.
20335: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
20334: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
20333: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
32632: CARMIGGELT, SIMON - Notities over Willem Elsschot.
17040: CARMIGGELT, SIMON - Rust.
10800: CARMIGGELT, SIMON - Allemaal onzin.
10572: CARMIGGELT, SIMON - Carmiggelt Speciaal.
13068: CARP, PROF. DR. E.A.D.E. - Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
21282: CARRASQUER, FRANCISCO - Vespers-Vispéras. Vertaling/Traduction de Fred de Haas. Voorwoord/Prólogo de Lucebert.
29146: CARRIÈRE, E.-A. - Origine des plantes domestiques démonstée du radis sauvage.
21902: CARROLL, LEWIS - Trough the looking-glass and what Alice found there.
19189: CARROLL, LEWIS - Alice's Adventures in Wonderland.
14284: CARROLL, LEWIS - Alice in Wonderland.
29616: CARTIER DE MARCHIENNE, O. DE - La Tunisie. Son passé, son présent, son avenir.
27344: CARTON DE WIART, HENRY - De woelige stede. Naar het Fransch bewerkt met goedkeuring van den schrijver door Leo van Molle. 4e Druk.
12525: CARTON DE WIART, HENRY - La Belgique, boulevard du droit.
31941: CARVER, RAYMOND E.A. - Mijn vaders portefeuille.
9299: CASO, PAUL - Charles Counhaye. Vertaald door Urbain van de Voorde.
11892: CASO, PAUL - Rik Slabbinck, peintre solaire.
12289: CASSERES, J.M. DE - Stedebouw. Met een voorrede van Patrick Abercrombie.
17139: CASSIMAN, BERT A.O. - Initiatief 1986.
12853: CASSIMAN, A. E.A. - Deinze en van het Land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
12852: CASSIMAN, A. E.A. - Deinze en van het Land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
12851: CASSIMAN, A. E.A. - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde.
11879: CASSIMAN, A. - Geschiedenis van de stad Deinze.
11876: CASSIMAN, A. - Geschiedenis van de stad Deinze.
11558: CASSOU, JEAN (INTRODUCTION) - Ossip Zadkine. Lettres à André de Ridder avec un portrait d'André de Ridder dessiné par Ossip Zadkine; un portrait de Ossip Zadkine par Modigliani; une photography du sculpteur et dix reproductions de ses oeuvres. Introduction de Jean Cassou.
16861: CASTANIER, PROSPER - Les amants de Lesbos.
27309: CASTEELS, HILDA - Van een meisje dat geluk zocht.
27307: CASTEELS, HILDA - Wat de wolk vertelde.
27306: CASTEELS, HILDA - De wraak van den boschgeest.
16303: CASTEELS, HILDA - Sprookjes.
29311: CASTEL, P.-A. - Rapport sur l'Exposition Universelle de Londres.
19627: CASTEREN, DRS. J.W.C. VAN - Oudenbosch. Beknopt historisch overzicht.
12565: CASTILLO, VICENTE SANCHO DEL - Le Lion de Flandre. Episode historique en vers et en trois actes dont le troisième divisé en deux tableaux. D'après l'ouvrage de Henri Conscience.
10384: CASTILLO, MICHEL DE E.A. - Genie en wereld. Picasso.
11643: CASTYNE, ODA VAN DE - Promenades à travers Gand.
3178: CAT, HERMAN DE - Bonte galerij. Verzen.
30996: CATLIN, GEORGE L. - Suisse. A travers les Alpes par le chemin de fer du Saint-Gothard. Edition revue et augmentée de la brochure. (Traduit du l'Anglais.)
30995: CATLIN, GEORGE L. - Suisse. A travers les Alpes par le chemin de fer du Saint-Gothard. (Traduit du l'Anglais.) Publié par la Direction de la Compagnie.
30090: CATO, DIONYSIUS - De Boec van Catone, een Dietsch leerdicht, uit het Latijn naer een handschrift van het einde der XIIIe eeuw.
28398: CATOUILLARD, LUCIEN - Les Trois Angelus, Mélodie. A Madame Mason.
25498: CATS, JACOB - Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt - Miroir du Temps jadis et du présent.
24078: CATS, J. - Spiegel van den ouden en den nieuwen tijd. Bestaande uit spreekwoorden, ontleend van de vorige en tegenwoordige eeuwe, met gedichten daar op passende. Etc.
24077: CATS, J. - Spiegel van den ouden en den nieuwen tijd. Bestaande uit spreekwoorden, ontleend van de vorige en tegenwoordige eeuwe, met gedichten daar op passende. Etc.
16872: CATS, J. - 's Werelts Begin, Midden, Eynde, Beslooten in den Trou-ring, met den Proef-steen. Van den zelven.
13354: CATS, JACOB - Vader Cats. Uitgegeven voor het Nederlandsche Volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk.
10049: CATS, JACOB - Alle de wercken van Jacob Cats bezorgd door Dr. J. van Vloten, Hoogleraar te Deventer.
23300: CATTENBURCH, A.L. VAN - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
1191: CATTENBURCH, A.L. VAN - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
30907: CATULLUS - C. Valerii Catulli Albii Tibulli Sexti Aurelii Propertii Carmina Castigata et Selectis Interpretationibus Illustrata Opera, et Studio Aloisii Portelli in Gregoriana Universitate Professoris Emeriti.
27705: CAUDERLIER - Gebak en confituren. Bevattende het nieuwe gebak dat met Mondamin kan vervaardigd worden.
25809: CAUDERLIER - Gebak en confituren. Bevattende het nieuwe gebak dat met Mondamin kan vervaardigd worden.
27639: CAULLET, G. - Une collection d'Almanachs placards (1560-1786). Essai sur l'histoire et le commerce des almanachs à Courtrai.
27637: CAULLET, G. - Une collection d'Almanachs placards (1560-1786). Essai sur l'histoire et le commerce des almanachs à Courtrai.
26176: CAUMERY - Bécassine a Clocher-les-Bécasses.
22735: CAUWE, EERW. P. FRANCISCUS PHILOTEUS - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus, Voórstellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voór alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt doór eenen Minderbroeder Recollect der Provincie van S. Joseph, des Graefschap van Vlaenderen. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoórdigheyd Gods.
9585: CAUWELAERT, AUG. VAN - Gedichten. Een keur uit het volledig dichtwerk samengesteld en van een nawoord voorzien door Albert Westerlinck.
9583: CAUWELAERT, AUG. VAN - Liederen voor Maria.
28654: CAUWELAERT, AUG. VAN - Fantaisie.
25515: CAUWELAERT, AUG. VAN - Harry. Pag. 96 e.v.. in De Gemeenschap. Februari 1934. No. 2, 10e jaargang.
12566: CAUWELAERT, DR. FRANS VAN - Verhandelingen en voordrachten. Een keur.
10236: CAUWELAERT, AUG. VAN - Liederen van deemoed.
14446: CAZA, MICHEL - Der Siebdruck. Das Kunsthandwerk.
12295: CEIJSSENS O.F.M., P. LUCIANUS - Het onderwijs te Turnhout voor 1830.
31993: CELEBONOVIC, ALEKSA - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de negentiende eeuw.
22790: CÉLINE - Actes du colloque international de La Haye. 25-28 juillet 1983.
28470: CELIS, GAB. - De bedevaartplaatsen in Oost-Vlaanderen.
15696: CELIS, GAB. - Beschrijving van Gent. Herziene en vermeerderde uitgaaf.
31116: CELLA - Een handvol. Zes vertellingen.
20122: CELS, A. - La famille Cels. Notice genealogique.
23535: CENSORI, R.A. - Pauvre Poverello. Traduit de l'italien par U. de Block et H. de Beaune.
16091: CERVANTES - Don Quichotte de la Manche. Bewerking voor de jeugd.
9332: (DON QUIXOTE) CERVANTES, MICHEL - L'Ingénieux Chevalier Don Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle Ch. Furne.
8789: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - L'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle.
30818: CERVANTES, MICHEL DE - Le Don Quichotte de la jeunesse. Traduit de Michel de Cervantes par Florian. Nouvelle édition.
23466: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Dirigido al Duque de Beiar etc.
21894: CERVANTES, M. DE - Don Quichotte. Vrij naverteld door Anke Maris.
17227: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduit par Florian. Nouvelle édition.
16411: CERVANTES, MIGUEL DE - Leben und Taten des scharfsinnigen Ritters Don Quixote. In der anonymen Übertragung von 1837, under Benutzung der Übertragungen von Soltau und Tieck, herausgegeben von Will Vesper.
16402: CERVANTES, MIGUEL DE - The adventures of Don Quixote.
16045: CERVANTES - De avonturen van Don Quichote. In de door Dr. N. van Haamstede opnieuw bewerkte vertaling van C.U. Schüller tot Peursum.
16043: CERVANTES, MIGUËL DE - De wonderbaarlijke lotgevallen van Don Quichote. Voor de jeugd bewerkt.
29518: CESENA, AMEDÉE DE - L'Italie confédérée. Histoire politique, militaire et pittoresque de la Campagne de 1859.
28874: CEULAER, JOSÉ DE - Felix Timmermans grafisch en plastisch. Een zondag voor het oog.
28873: CEULAER, JOSÉ DE - Kroniek van Felix Timmermans. 1886-1947.
28306: CEULAER, JOSÉ DE E.A. - Timmermans ten tonele. Jaarboek 1982 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: José de Ceulaer.
28296: CEULAER, JOSÉ DE - Voor drie frank geluk. Felix Timmermans en de muziek. Jaarboek 1973 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: José de Ceulaer.
28295: CEULAER, JOSÉ DE - 100 jaar Felix Timmermans. Jaarboek 1986 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: José de Ceulaer.
19785: CEULAER, JOSÉ DE - De mens in het werk van Felix Timmermans. Met een inleiding door Lia Timmermans.
12908: CEULEMANS, F. & L. FLERACKERS (SAM.) - Gedenkboek Jan van Oosterwijck.
10996: CEULEMANS, LUK - Louis Zimmer. Voorwoord door stadssecretaris K. Roofthooft, voorzitter Zimmertorenkomitee.
25589: CEUSTER, L.J. DE - Automobieltechniek. Practische leergang. 2e deel.
25343: CHABOT, BART - Map met ca. 8 knipsels over Bart Chabot uit o.a. De Volkskrant, Vrij Nederland, PZC, De Tijd, Margriet, Zin.
10659: CHAFFERS, WILLIAM - Marks and monograms on pottery and porcelain.
29270: CHAINAYE, HECTOR - Pourquoi et comment Les Wallons doivent combattre Les Flamingants.
24449: CHAMISSO, ADELBERT VON - Peter Schlemihls wundersame Geschichte.
28496: CHANAT, CHARLES - Manuel pratique de l'ouvrier relieur.
22811: CHANGEUR, P.-A. - Comment on devient un homme. Mémoires de Benjamin Franklin. Traduction nouvelle. Augmentée d'une biographie de B. Franklin d'extraits de sa correspondence, - du 'Sifflet', du 'Dialogue avec la goutte', et d'un choix de Maximes tirées de ses écrits.
5220: CHANTREL, J. - Malines. Fêtes et congrès.
15937: CHAPKIS, RAOUL - Verzameld werk.
18781: CHARBONNEAUX, J . - La sculpture grecque classique.
18782: CHARBONNEAUX, J . - La sculpture grecque archaïque.
12217: CHARCOT, J.-B. - Dans la Mer du Groenland. Les croisières du 'Pourquois pas?'.
4528: CHARLEVOIX, P. DE - Histoire et description du Japon d'après P. de Charlevoix.
4801: CHATEAUBRIAND, F.A. DE - Atala. Avec une note sur la présente édition par René-Louis Doyon.
28518: CHATEAUBRIAND, F.A. DE - De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se raillier a nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe.
28517: CHATEAUBRIAND, F.A. DE - De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se raillier a nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe.
18049: CHATEAUBRIAND, F.A. DE - Oeuvres complètes de Chateaubriand. V. Romans et poésies diverses.
12701: ERCKMANN - CHATRIAN - Waterloo.
9252: CHAUCER, G. & WIM DE COCK - The Canterbury Tales. Vert. Wim de Cock.
16368: CHEN,SALMA & SJOERD VAN FAASSEN - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door...
25255: TU PENG-CHENG - Defend Yenan!
32293: CHENU, DR. - Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science d'après les travaux des naturalistes les plus éminents de tous les pays et de toutes les époques. Buffon, Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille, De Jussieu, Brongniart, etc., etc. Ouvrage résumant les observations des auteurs anciens et comprenant toutes les découvertes modernes jusqu'`a nos jours. Papillons nocturnes.
11522: CHENU, DR. - Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science d'après les travaux des naturalistes les plus éminents de tous les pays et de toutes les époques. Buffon, Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille, De Jussieu, Brongniart, etc., etc. Ouvrage résumant les observations des auteurs anciens et comprenant toutes les découvertes modernes jusqu'`a nos jours. Rongeurs et Pachidermes.
28388: CHERET, P. - L'Orpheline. Scène. Paroles de M.elle S. Laure Chelius.
28385: CHERET, P. - La fille du proscrit. Scène.
28383: CHERET, P. & VICTOR DOINET - Lorita. Scène.
28381: CHERET, P. & VICTOR DOINET - L'Ouragan.
26094: CHÉRON, ANDRÉ - Les échecs artistiques. Un traité sur le problème et l'étude.
22862: CHERUBINI, E. - Pinokkio in Afrika. Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen.
25781: CHESTERTON, G.K. - The queen of seven swords.
17566: CHEVALIER, A.G. - Les grandes assemblées de la Révolution française.
22880: CHEVALLIER, GABRIEL - Clochemerle.
13176: CHLEDOWSKI, KAZIMIERZ - Het hof van ferrara. Uit het Poolsch vertaald door B. Vogelfang met eene inleiding van Romano Guarnieri.
19551: (GEERAERTS, JEF) CHOMÉ, JULES - Mobutu. Of de opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot Opperste leider van Zaïre. Vertaling Jef Geeraerts.
29575: CHRIST, DR. WERNER - Internationale moderne Kunstbucheinbände. International modern art bookbindings. La reliure artistique moderne internationale.
23228: CHRISTIAENSEN, J.B. - Gezelschapspelen - Jeux de Société. Algemeene prijscourant - Catalogue général.
21837: CHRISTO - Christo. Surrounded islands. Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980-1983.
10350: CHRISTO - Christo. Surrounded islands. Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980-83.
12527: CHURCHILL, WINSTON - Drie jaar wereldbrand. 1916-1918.
16938: CIANFARRA, CAMILLE M. - De oorlog en het Vaticaan. Nederlandsche bewerking Hans Verhoeven.
29067: CICERO, MARCUS TULLIUS - M. Tulli Ciceronis De Re Publica quae supersunt edente Angelo Maio, Vaticanae Bibliothecae Praefecto.
14862: (BINDING - MIDDELBURG - SCHOOLPRIZE) CICERO - M. Tullii - Ciceronis Orationes VI pro Sulla, pro Sextio, pro Milone, pro Archia P., pro Ligario et pro Rege Deiotaro. In Usum Scholurum. Edidit Aug. Matthiae.
33752: CICERO - Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Evelien van Leeuwen en Johannes van Leeuwen.
6464: (CICERO) CICÉRONIS, M.T./ZURCK, EDUARDUS A. (VERZORGD DOOR) - Orationem Selectarum Liber. Editus in usum Scholarum Hollandiae & West-Frisiae, ex decreto Illustriss. DD. Ordinum ejus Provinciae. Notas addidit.
30814: CICERONIS, M.T. - Cato Major sev de Senectute et Paradoxa recensuit et scholiis Jacobi Facciolati suisque animadversionibus. Instruxit Aug. Gotth. Gernhard.
645: CIJSOUW, K. - Zeeland, land achter dammen.
23189: CIJSOUW, KEES - Werken aan morgen. 150 jaar ZLM.
13866: CIJSOUW, KEES & A.J. SNEL - Zeeland op jaren. '70-'80.
17843: CLAASSEN, C.H. & J.G. HAZELOOP - Leerboek voor de groenteteelt. Tweede, vermeerderde druk.
33372: CLAES, ERNEST - Gesigneerd portret.
12491: CLAES, ERNEST - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
4091: CLAES, ERNEST - Pastoor Campens zaliger.
33213: CLAES, ERNEST - Ik en mijn lezers.
32816: CLAES, ERNEST - Levensbeeld. Redactie: Tom Bouws.
3155: CLAES, ERNEST - De Witte. 65e druk, 165e duizendtal.
30003: CLAES, ERNEST - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
28669: CLAES, ERNEST - Jérôme et Benjamin. Histoire véridique de deux bouchers égarés par l'orgueil et sauvés par l'amour. Traduit du néerlandais par Paul de Win.
28666: CLAES, ERNEST - De Witte. 59e druk. 149e-151e Duizendtal.
28665: CLAES, ERNEST - De Witte. 18e druk. 31 Duizendtal.
28663: CLAES, ERNEST - Jeunesse. Traduction française de Noël Noriac. Deuxième édition.
28662: CLAES, ERNEST - La vie joyeuse et vertueuse du Curé Campens. Traduit du flamand par Yves Lenoir. Troisième édition.
28661: CLAES, ERNEST - De oude moeder. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
28660: CLAES, ERNEST - Pastoor Campens zaliger.
28659: CLAES, ERNEST - De heiligen van Sichem. Tweede druk. 3de-5de duizend.
28658: CLAES, ERNEST - De heiligen van Sichem. Tweede druk. 3de-5de duizend.
28657: CLAES, ERNEST - Het leven en de dood van Victalis van Gille.
28655: CLAES, ERNEST - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
28510: CLAES, J. - Den welmeynenden Boeren-zoon, of hoe eenen jongman zich moet voegen, om, onder Het toezigt van zyne ouders, of meesters, Christelyk te leéven, afwagtende den tyd, om in den houwelyken staet te treéden. In welke de hedendagsche misbruyken, zoo van de ouders als kinderen, berispt worden. By wyze van Saemenspraek. Boeksken zeer nut voór eeniegelyk, die begeérig zyn tot hunne eeuwige zaligheyd. Doór J. Claes, Priester van het order Premonstreyt. Merkelyk vermeerderd en verbeterd.
33400: CLAES, ERNEST - Ik en mijn lezers.
28128: CLAES, ERNEST - Het leven van Herman Coene. Eerste deel. Derde druk.
27718: CLAES, E., H. TEIRLINCK, F. TIMMERMANS & G. WALSCHAP - Vertelsels voor Janneke en Mieke.
27528: CLAES, ERNEST - Groeten uit 't Belgiekske. Kroniek van een free-lance journalist. Reportages, verzameld en ingeleid door Albert van Hageland.
27527: CLAES, ERNEST - Groeten uit 't Belgiekske. Kroniek van een free-lance journalist. Reportages, verzameld en ingeleid door Albert van Hageland. Tweede druk.
27504: CLAES, ERNEST - Flachskopf. Mit einem Vorwort und mit Bildern von Felix Timmermans.
27503: CLAES, ERNEST - De Fanfare De Sint-Jans-Vrienden.
27502: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn.
27501: CLAES, ERNEST - Daar is een mens verdronken.
27498: CLAES, ERNEST - Leuven. O dagen schone dagen!
27495: CLAES, ERNEST - De gevolgen van "De Leeuw van Vlaanderen".
26348: CLAES, ERNEST - Het werk van Ernest Claes.
26160: CLAES, ERNEST - De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop. Tweede druk.
25850: CLAES, ERNEST - 'Bei uns in Deutschland'.
25741: CLAES, ERNEST - De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans. 25e duizendtal.
25697: CLAES, ERNEST - De oude moeder. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
25259: CLAES, ERNEST - De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Derde druk.
25258: CLAES, ERNEST - De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Derde druk.
25241: CLAES, ERNEST - Kiki. Vijfde druk.
25213: CLAES, ERNEST - De fanfare "De Sint-Jansvrienden". Tweede druk.
24278: CLAES, ERNEST - Over reizen en reizigers. Met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben.
23385: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn. Bezorgd en gecommentarieerd door Dr. Peter Nissen en Prof. Dr. August Keersmaekers.
23382: CLAES, ERNEST - Pastor Bonus. Het priesterbeeld in zijn werk. Ingeleid en samengesteld door Aloïs van Tongerloo, met een proloog van Anton van Wilderode.
23379: CLAES, ERNEST - Kiki & Peter en Polly. Uitgeleid en samengesteld door Patrick Lateur.
2318: CLAES, ERNEST - De heiligen van Sichem. Tweede druk. 3de-5de duizend.
23078: CLAES, ERNEST - Onze smid. Tweede druk.
22990: CLAES, ERNEST - 'Bei uns in Deutschland'. Vierde druk. (13e - 15e duizend)
22814: CLAES, ERNEST - La nocturne visite de Notre Dame. Traduit du Flamand par Piet Heuvelmans.
22514: CLAES, ERNEST - De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Vierde druk.
22509: CLAES, ERNEST - Kobeke. Veertiende druk. 99/101ste duizendtal.
22376: CLAES, ERNEST - "Bei uns in Deutschland".
21992: CLAES, ERNEST - Uit het blijde leven van Pastoor Campens. In: Winterboek 1930-1931. Pag. 5-14.
21091: CLAES, ERNEST - De Fanfare 'De Sint-Jansvrienden'. Achtste druk.
21090: CLAES, ERNEST - De Fanfare De Sint-Jansvrienden en andere novellen.
2071: CLAES, ERNEST - Gerechtelijke dwaling. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
20687: CLAES, ERNEST - Het kerkboekske van Dictusome. Uitleiding door Prof. Dr. August Keersmaekers.
19795: CLAES, ERNEST - Daar is een mens verdronken
19529: CLAES, ERNEST - Das Leben und der Tod des Victalis van Gille. Erzählung. Aus dem Flämischen übertragen von Bruno Loets.
19528: CLAES, ERNEST - Die Heiligen von Sichem. 11. bis 15. Tausend. Aus dem Flämischen übertragen von Edith ter Meer.
19527: CLAES, ERNEST - Van den os en den ezel.
19526: CLAES, ERNEST - Over reizen en reizigers. Met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben.
19509: CLAES, ERNEST - Bruder Jacobus. Aus dem Flämische übertragen von Peter Mertens.
19508: CLAES, ERNEST - Voordrachtgevers zijn avonturiers.
19502: CLAES, ERNEST - Leuven. O dagen schone dagen!
19500: CLAES, ERNEST - Ernest Claes vertelt.
19496: CLAES, ERNEST - Daar is een mens verdronken
19489: CLAES, ERNEST - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
19431: CLAES, ERNEST - Herodes.
19429: CLAES, ERNEST - De oude moeder. (Onder pseudoniem G. van Hasselt.)
18884: CLAES, ERNEST - Peter en Polly.
17784: CLAES, ERNEST - Floere het fluwijn. (Deel 1) In Dietsche Warande en Belfort. Februari 1947, nummer 2. Pag. 66 t/m 78.
17776: CLAES, ERNEST - Het Leven van Herman Coene. Het kind. Uitleiding Prof. em. Dr. August Keersmaekers.
17775: CLAES, ERNEST - Jeugd & De oude klok. Uitleiding Prof. em. Dr. August Keersmaekers.
10975: CLAES, ERNEST - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
13885: CLAES, ERNEST - Het leven en de dood van Victalis van Gille.
13661: CLAES, ERNEST - 'Bei uns in Deutschland'.
13039: CLAES, ERNEST - In het Kamp van Beverlo... vroeger. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag.
12883: CLAES, ERNEST - Charelke Dop gevolgd door Gerechtelijke dwaling.
12879: CLAES, ERNEST & FILIP DE PILLECIJN - Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden.
12829: CLAES, ERNEST - Herman Coene.
12578: CLAES, ERNEST - Tussen twee wereldoorlogen. Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938. Voor de eerste maal in boekvorm verzameld.
12196: CLAES, ERNEST - Cel 269.
10028: CLAES, ERNEST - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed.
32025: CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU - Onze Bruegel.
27257: (STRATEN, HENRI VAN) CLAESSENS, BOB - Voyage. Poème en prose, avec 6 bois originaux gravés par Henri Van Straten. Préface de Marcel Millet.
28317: CLAEYS, A. - Paardenverzekering van het Kanton Oosterzeele. Beknopte inhoud der voordrachten gegeven door de hh. A. Claeys landbouwleraar te Landegem en C. van Hecke etc.
28410: CLAPISSON, L. - Un grand compositeur! Air bouffe.
13188: CLARETTE, LÉO - Le jouet des Pays de France. In: Les arts français. Nr. 22, 1918.
18703: CLARIJS, DRA. PETRA - Anton van Dijck.
25302: CLARIJS, PETRA - Een huis vol tegels.
15755: CLARIJS, PETRA - Een eeuw Nederlandse woning.
17783: CLAUDEL, PAUL - Salut a La Belgique.
23287: CLAUDIA - In Bosch en Veld.
7571: CLAUS, HUGO - Het graf van pernath.
33319: CLAUS, HUGO - Muziek: dauw op een galg.
8018: CLAUS, HUGO - Een bruid in de morgen. Toneelstuk in vier bedrijven met een voorwoord van Herman Teirlinck.
7556: CLAUS, HUGO - Omtrent Deedee. Roman.
33116: CLAUS, HUGO - Persfoto.
22473: CLAUS, HUGO - Een Hooglied. Nederlandse bewerking door Hugo Claus.
31530: CLAUS, HUGO - Jan de Lichte.
32647: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen.
32246: CLAUS, HUGO - Sporen.
19600: CLAUS, HUGO - Masscheroen. Een spel van Hugo Claus.
32023: CLAUS, HUGO, FREDDY DE VREE E.A. - Beelden.
31533: CLAUS, HUGO - Perte totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag 60 schetsen en 60 nota's.
28684: CLAUS, HUGO - Mijn honderd gedichten.
28686: CLAUS, HUGO - Het jaar van de kreeft.
22254: CLAUS, HUGO - De verwondering.
30170: CLAUS, HUGO - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
30034: CLAUS, HUGO - Nu nog.
28699: CLAUS, HUGO - Twee fabels. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. 36ste jaargang, Nummer 5, mei 1952. Pag. 285-290.
28700: CLAUS, HUGO - De koele minnaar. In: Nieuw Vlaamsch Tijdschrift. Tiende jaargang, 1956. Nummers 7, 8 & 9.
28697: CLAUS, HUGO - Morituri. Libretto.
28696: CLAUS, HUGO - De vijanden. Cinéroman.
28695: CLAUS, HUGO - Gebed om geweld. Verhalen.
28693: CLAUS, HUGO - Blauw blauw. Een komedie.
28692: CLAUS, HUGO - Schaamte. Roman.
28683: CLAUS, HUGO - De dans van de reiger. Een nare komedie in twee delen.
28682: CLAUS, HUGO - Karel Appel. Schilder.
28680: CLAUS, HUGO - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven door Hugo Claus.
28679: CLAUS, HUGO - Belgiens sorg. Översättnung och ordfördklaringar av Per Holmer.
28676: CLAUS, HUGO - De wangebeden.
28675: CLAUS, HUGO - Het teken van de hamster.
28530: CLAUS, HUGO - Omtrent Deedee. Roman.
27691: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België.
27689: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België.
26033: CLAUS, HUGO - Sonnetten.
26026: CLAUS, HUGO - Almanak.
4563: CLAUS, HUGO & A. GHEKIERE - Die Waere Ende Suevere Chronycke van sGraevensteene. Esbatement ofte cluyte.../ in prosen ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verlucht van diverssche scilderingen deur Geo Frankenhof ende Faf Zenner. Plus de Franse vertaling!
32609: CLAUS, HUGO & ANATOLE GHEKIERE - Le dernier siège du Château des Comtes. Illustré et commenté par Faf Zenner et Geo Frankenhof. Version Néerlandaise par Anatole Ghekiere.
24289: CLAUS, HUGO - De groene ridder. 1. In het wilde westen. 2. De paladijnen. 7. Aan de evenaar.
31467: CLAUS, HUGO - Getekend.
33103: CLAUS, HUGO - Geachte heer,
31534: CLAUS, HUGO - Een schilder: Roger Raveel.
24094: CLAUS, HUGO - Thyeste. Tragédie d'après Sénèque traduite du néerlandais par Maddy Buysse.
24068: CLAUS, HUGO - Figuratief.
24067: CLAUS, HUGO - Jessica! een toneelstuk.
24066: CLAUS, HUGO - Het teken van de hamster.
24065: CLAUS, HUGO - Het teken van de hamster.
19601: CLAUS, HUGO - Andréa ou la financée du matin. Pièce en 4 actes. Adaption de Maddy Buysse.
23657: CLAUS, HUGO - Een geverfde ruiter. Gedichten.
23202: CLAUS, HUGO - Gedichten.
23167: CLAUS, HUGO - De schilderijen van Roger Raveel.
32867: CLAUS, HUGO - Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen.
32868: CLAUS, HUGO E.A. - Blauwdruk van de opera Reconstructie. Een moraliteit.
22472: CLAUS, HUGO - Het haar van de hond. Toneelstuk.
21832: CLAUS, HUGO - Dessin sans destin. Poème de discipline surréalisme - 1951.
21796: CLAUS, HUGO - Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten.
9374: CLAUS, HUGO & CAMILLE D'HAVÉ - Emblemata.
20695: CLAUS, HUGO - Chateau Migraine.
20694: CLAUS, HUGO - Karel Appel. Schilder.
19576: CLAUS, HUGO - Jessica!
19518: CLAUS, HUGO - Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen.
19487: CLAUS, HUGO - Vendredi, jour de liberté. Préface de René Kalisky. Adaptée du néerlandais par Jean Sigrid.
19480: CLAUS, HUGO - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven door Hugo Claus.
19474: CLAUS, HUGO - Het jaar van de kreeft.
19473: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
18681: CLAUS, HUGO - Hugo Claus leest.
18649: CLAUS, HUGO E.A. - Waar is de eerste morgen? 3. Ingeleid door Erik van Ruysbeek.
18647: CLAUS, HUGO - Jessica!
17264: CLAUS, HUGO & WILLY LEGENDRE - Bewegen.
32865: CLAUS, HUGO - Gilles!
16216: CLAUS, HUGO - De vijanden. Cinéroman.
15621: CLAUS, HUGO - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
15310: CLAUS, HUGO - Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen.
14683: CLAUS, DR. LUDWIG FERDINAND - Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt.
13962: CLAUS, HUGO A.O. - Veranneman.
13462: CLAUS, HUGO - De koele minnaar.
33834: CLAUS, HUGO - Fuga.
9423: CLAUS, HUGO; JAN G. ELBURG; RUDY KOUSBROEK; GERRIT KOUWENAAR; SIMON VINKENOOG - Sextet voor Corneille.
10480: CLAUS, HUGO - Gedichten (1948-1963).
10439: CLAUS, HUGO - Het jaar van de kreeft.
32962: CLAUS, HUGO - Het haar van de hond. Toneelstuk.
10268: CLAUS, HUGO - Acht toneelstukken.
33940: CLAXTON, WILLIAM - The Art of Jazz Photography. Claxography. With texts by William Claxton and James Gavin.
18730: CLÉBERT, JEAN-PAUL - De zigeuners.
30946: KIEL JAN & RUUD LÖBLER M.M.V. JOOST VAN CLEEF - Het boekbindboek. Eenvoudige handleiding voor het oude handwerk.
14498: CLEERDIN, VINCENT - Idealisten (Idealisten). Geautoriseerde bewerking uit het Duitsch naar M. Herbert door Vincent Cleerdin.
12577: CLEEREMANS, JEAN - Léopold III en l'an 40.
29633: CLÉMENT, GASTON - Les poisson, les crustacés et les mollusques en cuisine ménagère. Conseils et recettes.
20609: CLEMENTS, JEFF - Ambachtelijk boekbinden.
21010: CLERCK, DR. KAREL DE - Uit het leven van P.C. Boutens.
11225: CLERCK, DR. KAREL DE - Uit het leven van P.C. Boutens.
32504: CLERCQ, RENÉ DE - De noodhoorn. Vaderlandsche liederen.
9644: CLERCQ, RENÉ DE - Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen.
9643: CLERCQ, RENÉ DE - De vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen.
9642: CLERCQ, RENÉ DE - De noodhoorn. Vaderlandsche liederen.
9266: CLERCQ, RENÉ DE - De noodhoorn. Vaderlandsche liederen.
8932: CLERCQ, RENÉ DE - "Tamar". Bijbelsch verhaal in verzen.
5314: CLERCQ, RENÉ DE - De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen.
32139: CLERCQ, RENÉ DE & HULLEBROECK, EMIEL & RENAAT VERBRUGGEN - Emiel Hullebroek Hulde. De Baryton Renaat Verbruggen begeleid door de toondichter.
30721: CLERCQ, RENÉ DE - Onze baby's door Sjoerd Kuperus. Met versjes door René de Clercq.
28708: CLERCQ, RENÉ DE & HULLEBROECK, EMIEL - Zes liederen. van Emiel Hullebroeck bewerkt voor twee gelijke stemmen, met klavierbegeleiding.
28706: CLERCQ, RENÉ DE & EMIEL HULLEBROECK - Tineken van Heule.
27970: CLERCQ, RENÉ DE - Het rootland.
33432: CLERCQ, RENÉ DE - Avondlied, gedicht van René de Clercq. In: Vlaamsch Leven. Derde Jaargang; 14e Oktober 1917; Nr. 2. Pag. 32.
26564: CLERCQ, RENÉ DE - Toortsen.
25196: CLERCQ, RENÉ DE - Terwe. Een verhaal in verzen.
24750: CLERCQ, WILLEM DE - Per karos naar St.-Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816. Ingeleid en toegelicht doorn zijn achterkleindochter Dr. M. Elisabeth Kluit.
22466: CLERCQ PR., CARLO DE - O.L. Vr. van Kalfort. Ikonografische dokumenten.
18817: CLERCQ, RENÉ DE - Uit de diepten.
17956: CLERCQ, M. DE - Het weer en zijn geheimen.
14712: CLERCQ, RENÉ DE - Overgebleven gedichten.
12942: CLERCQ, J.J. DE - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
11782: CLERCQ, DR. CARLO DE - De Keizerlijke Catechismus in de Kerkprovincien Mechelen (1806-1814).
11039: CLERCQ, RENÉ DE - Gedichten. Tweede vermeerderde druk.
31265: CLERCX, SUZANNE - A l'entrée du temps jolie. à Françoise la petite fille tombee du ciel. Rondes et chansons rassemblées et annotées par Suzanne Clercx.
30752: CLEUZIOU, HENRI DU - De la poterie gauloise. Étude sur la Collection Charvet.
22457: CLIFTON-TAYLOR, ALEC - The cathedrals of England.
11578: CLIJMANS, FREDERIK & MICHEL VERBEECK - Antwerpse legenden en legendarische feiten.
5875: CLOEDT, F. DE, V. DAMMERTZ, M. STANDAERT, PROF. J.K. STEPPE, PROF. J. DÉCARREAUX, PROF. L. MOULIN - Benedictus. Pater Europae.
15746: CLOQUET, L. - Les maisons anciennes en Belgique.
11208: CLOSSET, FR. - Maurice Roelants.
31865: CNEUDT, RICHARD DE - Wijding. Verzen.
25802: CNEUDT, RICHARD DE - Verzen.
23983: CNEUDT, RICHARD DE - Mijn hart verlangt... Verzen.
22631: CNEUDT, RICHARD DE - De primus.
12572: CNEUDT, RICHARD DE - De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel.
7417: CNODDER, REMI DE - Aubin Pasque.
16048: CNODDER, REMI DE - Albert Poels.
20419: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968-1981. Egodocumenten IX.
17972: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
11984: COCHERET, CH. A. (SAMENSTELLING) - De Rotterdamsche Zeevaartschool. 1833-1933.
16353: COCK, WIM DE - De dans met de dood. Houtsneden en kwatrijnen bij een middeleeuws meesterwerk.
9798: COCK, WIM DE - Sinksenprent 2003: Reinaerts pleidooi.
9397: COCK, WIM DE - De allerlaatste Reynaertbranche.
9237: COCK, WIM DE - 'Confiteor pater, mater Dat ic den otter ende den cater...'.
8143: COCK, WIM DE - Als de vos de passie preekt...
8043: COCK, WIM DE - Reinaertprent - Belsele.
7320: COCK, WIM DE - Grafschriften. Wensen en wenken over de grenzen van de dood.
6929: COCK, WIM DE - Het Begijnhof - een parel in het hart van Lier.
6820: COCK, WIM DE - Tyl Uilenspiegel - 6 houtsneden bij het acrostichon ERMAN B.
6312: COCK, WIM DE - Het was in eenen tsinxen daghe.
5018: COCK, WIM DE - Houtsneden bij teksten uit het Comburgse Reynaerthandschrift.
33105: COCK, WIM DE - Waar is de sneeuw van toen.
32990: COCK, WIM DE - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Houtsneden bij teksten van Rainer Maria Rilke.
32550: COCK, WIM DE - Lente-alfabet.
31987: COCK, WIM DE - Enkele funeraire bespiegelingen.
31986: COCK, WIM DE - Compostella. Een vroom gedicht.
31985: COCK, WIM DE - Compostella. Een vroom gedicht.
31634: COCK, WIM DE - Portret van Bert Peleman.
31459: COCK, WIM DE - Wilde haren en vossenstreken. Vossenpraat uit het Comburgsche handschrift.
30756: COCK, WIM DE - Uitnodiging tot de dans.
29462: COCK, WIM DE - Bibliofiel alfabet.
28002: (FOLKLORE) COCK, A. DE & IS. TEIRLINCK - Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland door A. de Cock en Is. Teirlinck. Met schema's en teekeningen van Herman Teirlinck.
26769: COCK, WIM DE - Waar is de sneeuw van toen.
26308: COCK, ALFONS DE - Studiën en essays over oude volksvertelsels.
26222: COCK, WIM DE - Wenken en wijze woorden. 'Van den Vos Reynaerde'.
26095: COCK, WIM DE - Hofdag - Sinxen 2009.
25481: COCK, WIM DE - Boudelooprent.
25480: COCK, WIM DE - Monastiek alfabet.
23403: COCK, WIM DE - Portret van Joris van Severen.
23402: COCK, WIM DE - In memoriam Anton Van Wilderode.
23338: COCK, DR. LUCIEN DE, DR. RIK VAN DAELE E.A. - Ast Fonteyne en Reinaert de Vos.
22357: COCK, WIM DE - Wat leeft zal steeds tot stof verteren en zal verwaaien met de wind. Houtsneden en kwatrijnen bij een middeleeuws meesterwerk.
21892: COCK, WIM DE - In de dagen van Koning Herodes. Houtsneden en kwatrijnen bij een oud verhaal.
21428: COCK, WIM DE - Alle die diere groet ende cleene.
19866: COCK, WIM DE - Sinksenprent 2006: De brief.
16478: (WILDERODE, ANTON VAN) COCK, WIM DE - Ode aan van Wilderode.
15857: COCK, WIM DE - Sinksenprent 2005: De pudenfabel.
33497: COCK, WIM DE - Gekoesterd erfgoed. Enkele houtsneden bij enkele verzen.
14863: COCK VAN ENCHUYSEN, DAVID - De Vernieuwde Cyffer-Konst, Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duydelyker voorgesteld. Vermeerderd met verscheyde Vraegstukken en Wissels uytgewerkt door den Keting-Regel, en Preuven op ider Vraegstuk, zoo door de Gelykmaetigheyd als door den Keting-Regel, ofte door twee verscheyde Werken den zelven facit uytbrengende, met de uytlegginge, hoe de zelve moeten bewerkt worden, door J.B. Wappers van Antwerpen. Nauwkeurig overzien, en merkelyk verbeterd.
14321: COCK, WIM DE - Het funeraire alfabet van A tot Z. Berijmde epitafen.
13843: COCK, WIM DE - Sinksenprent 2004: De castratiescene.
13098: COCK, WIM DE - Tweemaal Uilenspiegel.
12696: COCK, ALFONS DE - Studiën en essays over oude volksvertelsels.
12583: COCK, PROF. DR. J. DE - Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen - een abel spel - gewetensonderzoek - lang is de weg - de verdere weg - een houvast.
33346: COCK, WIM DE - Lente, leven, liefde. Een ABC poëtische lentekriebels.
33873: (FOLKLORE) COCK, A. DE & IS. TEIRLINCK - Brabantsch Sagenboek.
10722: COCK, WIM DE - Reinaertalfabet.
10241: COCK, WIM DE - Testament.
10239: COCK, WIM DE - Orde van de Vossenstaart 2003
20116: COCKENPOT, FRANCINE - Orange et citron. Adaptation Française des 'Nursery Rhymes' traditionnels.
32074: (APPLIED ARTS) COCTEAU, JEAN A.O. - Arts et métiers graphiques. Volume 1930.
25765: COEBERGH, H. - Catalogus 1948. Een keuze uit het vele dat verschijnt.
16919: COEBERGH, DRS. P.M. - Het drostambt Tüddern.
17805: COEHOORN, M. - Nieuwe Vestingbouw, op een natte of lage horisont; Welke op driederleye manieren getoont wordt in 't fortificeren der binnengroote Van de Fransche Royale Ses-hoek, Waar in de Sterkte der hedendaagsche drooge- aan de natte- Grachten gevonden wordt: Als mede Hoe men tegenwoordig langs een Zee of Rivier Fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te Bouwen. Ider Methode etc.
30023: COENEN, FRANS - Kleine en zeer kleine schrifturen.
29492: COEUR, FERDINAND - Jeux de pliage.
27827: COGEN-LEDEGANCK, CLARA - Begijntjes en begijnhoven door Clara Cogen-Ledeganck. Met teekeningen van Anna de Weert.
19692: COGNET, LOUIS - Vincentius a Paulo. Tekst van Louis Cognet. Nederlandse bewerking van Jozef Baeyens.
32719: COGNIAT, RAYMOND - Chagall.
26680: COHEN, JOSEF - De tocht van de dronken man.
21591: COHEN, JOSEF - Een aap danst op het Rembrandtplein.
15344: COHEN DE VRIES, P.J. - Kinderen uit m'n klas. Vierde druk.
15343: COHEN DE VRIES, P.J. - Uit de school geklapt. Tweede druk.
21248: COLEMAN, ELLIOTT - Poems of Byron, Keats and Shelley. Selected and Edited by Elliott Coleman.
12581: COLENBRANDER, DR. H.T. - De Belgische omwenteling.
12580: COLENBRANDER, DR. H.T. - De Belgische omwenteling.
17083: COLET, MADAME LOUISE - La jeunesse de Mirabeau.
31146: COLIJN, P.J. - Zee- en rivierwerken.
15717: COLIJN, DR. A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van Nieuw Guinee. De bestijging van het Carstenszgebergte. Zesde druk.
12980: COLIJN, P.J. & IR. J. POTMA C.I. E.A. - Weg- en waterbouwkunde.
10168: COLIN, PAUL - Eugène Laermans.
31473: COLLAERTS, A. - Den Slagh van Leckerbetjen teghens den Heere van Breauté. Voorgevallen op de Vughter-Heyde ontrent s'Hertogen-Bossche den 5. Februarii 1600.
14157: COLLEDGE, MALCOLM A.R. - Parthian Art.
12713: COLLEDGE, E. - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature. Edited and introduced by E. Colledge. Translated by Professor Adriaan J. Barnouw and E. Colledge.
16878: COLLET, M. - Vie de Saint-Vincent de Paul, Instituteur de la Congrégation de la Mission, et des Filles de la Charité.
33220: COLLIER, W. - La cuniculture illustrée. Vade-mecum des cuniculteurs. Nouveau traité d'élévage du lapin basé sur des données pratiques. Quatrième edition revue et complétée.
7170: COLLIN DE PLANCY, J.A.S. - Histoire du Manneken-Pis, racontée par lui même; et publiée par Collin de Plancy; avec des appendices.
23539: COLLINE, PAUL - Adémaï au Moyen Age.
19824: COLLODI, C. - Pinokkio.
31900: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio. Geschiedenis van een poppenkastpop. (Vertelling van Louise J. van Eversingen).
23498: COLLODI, C. - Pinokkio. Vertaling van Louise van Everdingen. Zevende druk.
19390: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio naar het Italiaansch door Delforno.
19108: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio naar het Italiaansch door Jos. Witlox. (Zevende druk.)
19107: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio naar het Italiaansch door Jos. Witlox. (Zesde druk.)
16354: COLLODI, CARLO - Pinokkio. Vertaald door Hans Andreus. Met een nawoord van Erik Lankester. (Derde druk).
16083: COLLODI, C. - Pinokkio. Vertaling van Louise van Everdingen. Zevende druk.
16037: COLLODI, C. - Pinokkio.
16035: COLLODI, C. - De avonturen van Pinokkio. Tiende druk.
14811: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien. Met inleiding door Wil. M. Groothuis.
31126: COLOMB, MEVR - De goede engel van het huis. Naar het Fransch door Louise Mounier. Tweede druk.
14888: COLPAART, ADRI & FRANCESCA BLOM - Lucassen.
32533: COLSON, A. - L'Almanach de Mathieu Laensbergh et l'Almanach des bergers. Origine. Histoire. Anecdotes. Avec dessins inédits d'Aug. Donnay et des reproductions hors texte et dans le texte.
19156: COLSON, M. - De rapporten van de Kantoncommissarissen. (1797-1800). Deel I. Maaseik.
28471: COLUMBUS, CHRISTOPHER - Epistola Christofori Colom: de Insulis Indiae supra gangem nuper inventis. Roma, Stephan Plannck, 1493. Con una nota di Guglielmo Cavallo.
33386: (Z) (EIGHTY YEARS WAR) COMMELYN, I. - Frederick Hendrick van Nassauw (,) Prince van Orangien. Zyn leven en bedryf; Door I. Commelyn in 't licht ghebracht. Met koopere figuren verçiert.
24135: COMMINGES, COMTE DE - Le cheval. Soins pratiques. Deuxième édition.
21506: COMPTON, R.H. - Our South African Flora - Ons Suid-Afrikaanse Plantengroei.
18241: COMPTON, MICHAEL - Pop art. Movements of modern art. General editor Trewin Copplestone.
28390: CONCONE, JOSEPH - Cromwell et Chrles Ier. Duo pour Ténor et Basse.
28389: CONCONE, JOSEPH & CREVEL DE CHARLEMAGNE - Jeanne d'Arc et Bedfort. Duo pour soprano et basse.
28386: CONCONE, JOSEPH & CREVEL DE CHARLEMAGNE - Jeanne Hachette. Scène et air.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

5/30