Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19206: WEBER, DR. ERNST - Menschenherzen. Ein Buch von der Liebe was sie edlen Dichtern war und reinen Menschen sein kann. Zweite, veränderte Auflage. Der deutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schatze deutscher Dichtung für Jugend und Volk.
19205: WEBER, DR. ERNST - Gute alte Zeit. Beschauliche Stücklein aus den tagen von Anno dazumal. Vierte, veränderte Auflage. Der deutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schatze deutscher Dichtung für Jugend und Volk.
18944: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme.
19315: WEBSTER, JEAN - Vadertje Langbeen.
30811: WECKER, L. DE - Thérapeutique oculaire. Leçons receuillies et rédigées par le Docteur Masselon et revues par le Professeur. Avec figures dans le texte.
19227: WECKERLIN, J.-B. - Chansons et rondes enfantines avec notices et accompagnement de piano.
19278: WEDDINGEN, M. VAN - Het boze jongetje.
12503: WEDEMANN, WILHELM - Hundert Gesänge der Unschuld, Jugend und Freude mit Begleitung des Claviers. Gemüthlichen Kinderherzen gewidmet.
31933: WEEDON, L.L., EVELYN FLETCHER A.O. - The Model Menagerie with Natural History Stories.
10966: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran. 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle.
10965: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran. 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle.
22350: WEELDEN, DIRK VAN - Map met ca. 13 knipsels over Joost Zwagerman uit o.a. Vrij Nederland, NRC, PZC & De Volkskrant.
9270: WEEMAES, RICHARD - Het sieckhuys. 1710-1985. 275 Jaar Zwartzusters van de Heilige Philippus Neri te Sint-Niklaas.
3035: WEEMAES, F.D.M. - Molens in de gemeente Hulst.
13756: WEEMAES, RICHARD - De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784. Een convent ende gasthuys vander ordene van Sinte Willeme...
10269: WEEMAES, RICHARD - De Sint-Martinuskerk in het Land van Beveren.
13207: WEENENK, W.R. - Oostersche tapijten.
12286: WEERD, DR. HUB. VAN DE - De civitas Tungrorum.
29954: WEEZELENBURG, J.J. VAN - Kinderlijke Dankbaarheid, toegebragt aan de Hoofd-Commissie tot inzameling en verloting van kunstwerken, ten behoeve van het Vaderland, te Amsterdam, de Wel-Edele Heeren C. van der Vliet, Pz., J.W. Pieneman, E. van Harlingen, Jr. en A.J. van Eyndhoven. Door de Diakenie-weezen der Nederduitsche Hervormde Gemeente, bij de Vergunning van de Bezigtiging der Tentoonstelling den 9den Julij 1831.
33903: WEG, JAN VAN DER & TOIN DUIJX - Suja, suze, eia & nane. Wiegeliedjes uit allerlei windstreken in het begin van de twintigste eeuw. Verlucht met linoleumsneden van Silvia Zwaaneveldt.
18384: WEHL, NANNIE VAN - Rietje zorgt ervoor.
25104: WEHRT, RUDOLF VAN - Tannenberg. Wie Hindenburg die Russen schlug.
14688: WEIBEL, DR. WALTHER - Russland. Mit 205 Abbildungen. Zusammengestellt und eingeleitet von Dr. Walther Weibel.
30177: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. Vermeerderd met al de woorden omschreven in het Supplement op dit Kunstwoordenboek, in 1832 te Rotterdam in het licht gegeven.
30176: WEILAND, P. - Nederduitsch Letterkundig Woordenboek.
29151: WEIMERSKIRCH, THÉODORE - A mon pays. Idées patriotiques et militaires, a propos de la Réorganisation de l'Armée Belge.
18200: WEINGARTNER, FELIX - Bayreuth. 1876-1896. Vertaald door Leo van Riel etc.
11529: WEINHOLD, RUDOLF - Argile aux cent visages. Histoire de la céramique à travers les âges.
9614: WEINTRAUB, STANLEY - Beardsley. A biography.
21014: WEISGERBER, JEAN - Aspecten van de Vlaamse roman.
21013: WEISGERBER, JEAN - Proefvlucht in de romanruimte.
20021: WEISGERBER, JEAN - Stijn Streuvels. Een sociologische balans,
15720: WEISS, H. - Vier maanden in Suriname. Met een inleiding van Dr. J.R. Callenbach.
13123: WEISS, ANDRÉ - Le violation de la neutralité belge et luxembourgeoise par l'Allemagne.
25350: WEISZ, JOSEF - Blumen der Alpen. Kolorierte Holzschnitte und text von Josef Weisz. Botanische Erläuteringen von Friedrich Markgraf.
10227: WEISZ, GUSTAV - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister. Voor Nederland ingeleid, vertaald en bewerkt door R.W. Haentjens Dekker.
25353: WEITZEL, KARL GEORG - Die Schule des Maschinentechnikers. Lehrhefte für den Maschenenbau. 8.e Band. Die Festigkeitslehre von L. Hummel.
13594: WELBERGEN, H. - De katholieke missiën in Nederlandsch-Indië.
16965: WELLS, D.A. - Het geld van Robinson Crusoe. Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel. Met een voorwoord ter inleiding van Mr. G. Vissering. Uit het Amerikaansch vertaald door E.V. Tweede druk.
26107: (FIREWORKS) WELSCH, J.A. - Premiers secours ou abrégé des Connaissances indispensables pour concourir effia ement à éviter et à combattre les incendies et des premiers soins à donner en cas d'accidents. 2e Édition.
29159: WELSENS, PROFESSEUR - Falsification du guano. Résumé de la leçon donnée, le 31 mai 1832, a l'École Vétérinaire de l'État.
26946: WELSINK, DICK & WILLY TIBERGIEN - Aarts' Letterkundige Almanak 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 & 1986. & Propria Cures.
24231: WELTEN, DR. J.B.V. - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625.
24220: WELTEN, DR. J.B.V. - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625.
11284: WELTERS, A. - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
13755: WELVAARTS, TH. IGN. - Geschiedenis der Abdij van Postel naar hare eigene archieven.
27119: WELZEN, J.H. VAN - vader Emde. De horlogemaker van Soerabaja. Een belangrijke levensgeschiedenis naverteld door...
1733: WELZL, J. - Dertig jaren onder de kluizenaars van de Pool. Bewerkt door Mr. P.J.A. Boot.
20459: WENNEKES, WIM & IGOR CORNELISSEN - Omtrent De avonden.
23702: WENSELEERS, LUC - De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert-satire.
25872: (MEDECIN - OPHTHALMOLOGY) WENZEL, M. DE - Manuel de l'oculiste, ou dictionnaire ophthalmologique, Contenant une description anatomique de l'oeil; une définition des maladies qui l'affectent; des observations particulières sur les médicamens et les opérations qui peuvent les guérir; enfin une notice des auteurs qu'il convient de consulter. Ouvrage utile aux personnes du monde et à celles qui se livrent à l'étude de cette branche de la Médecine, dédié a sa Majesté l'Empereur et Roi.
20136: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
9816: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
30018: WERKMAN, HANS - Een avond in de polderkamer.
26058: WERKMAN, H.N. - Brieven van H.N. Werkman. 1940-1945. Bezorgd door J. Martinet.
22320: WERNER, ELSA JANE - De bonte vertelschat 3. Nederlandse bewerking door Henri Arnoldus.
31105: WERUMEUS BUNING, A. - Ronald Hallifax, of Leve de zee!. Naar het Engelsch vertaald onder toezicht van...
31104: WERUMEUS BUNING, A. - Harry Raymond. Naar het Engelsch vertaald onder toezicht van...
24913: WERUMÉUS BUNING, A. - Uit en thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt..
18567: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
18428: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
1735: WERUMÉUS BUNING, A. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen. Bloemlezing.
13517: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeehelden-tijdperk. Met een inleidend woord van Prof. P.J. Blok.
29391: WERVEKE, PROF. DR. H. VAN - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op de algemene vergadering van het Willems-Fonds (26 april 1959).
16616: WERVEKE, ALFONS VAN - Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (1351-1364). Uitgegeven door Alfons van Werveke. Met een inleiding door Hans van Werveke.
11639: WERVEKE, HANS VAN - Gent. Schets van een sociale geschiedenis.
14544: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs. Aus dem Holländischen übertragen von K.E. Mittring.
31899: WESEMAEL, JOS VAN & ROB VAN DEN ABEELE - De wonderbare avonturen van de Vier Aymonszonen en hun vermaard Ros Beiaard.
22729: WESSEL, PROF. MR. J. & MR. H.H.A. TEEUWEN - Diktaat Waterstaatsrecht.
950: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Axel.
7344: WESSELING, DR. J. - Kerkelijk leven in Hoek (Zld.). 1590-1840.
663: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Terneuzen.
20745: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Terneuzen.
10222: WESSELINK, JOHAN - Schilders van den Veluwezoom. Tweede druk.
113: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt. Een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
952: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
573: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen-legenden-folklore-historie-plaats- en persoonsbeschrijving-kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
14122: WESSELS, A.M. - Verraad en dapperheid. Een bladzijde uit de historie van de oude veste Sluis.
33270: WESSEM, CONSTANT VAN - De komische film.
33269: WESSEM, CONSTANT VAN - De komische film.
11788: WESSEM, J.N. VAN (INLEIDING) - Sierk Schröder. Een keuze uit het werk van Sierk Schröder met een inleiding van J. N. van Wessem.
25978: WESTELINCK, WILLY DE - Terugblik op Elversele.
13996: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De historische schoonheid van Zieriksee.
12617: WESTERIK, CO (INLEIDING) - Co Westerik. Schilderijen - Paintings.
11250: WESTERLINCK, ALBERT - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
25247: WESTERLINCK, ALBERT - Wandelen al peinzend. Verzamelde opstellen.
19610: WESTERLINCK, ALBERT - De innerlijke Timmermans.
11427: WESTERLINCK, ALBERT E.A. - Huldiging Anton van Wilderode 6 april 1957. In: Kultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1957. Pag. 24 t/m 68.
10694: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
10506: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
13253: WESTERMAN, M. - De Nederlandsche vlag.
15788: WESTERMANN, G. - Fragmenten uit de gedachten van den Schoolmeester.
33885: WESTERWEELE, M.C. - Inventaris van de archieven der gemeente Graauw en Langendam 1796-1970.
13122: WET, C.R. DE - De strijd tusschen Boer en Brit. De herinnering van den Boeren-Generaal C.R. de Wet.
25315: WETERING, J.W. VAN DE - Map met ca. 6 knipsels over J.W. van de Wetering uit o.a. Stem, De Volkskrant, Knack, Haagse Post, Elsevier.
28614: WEVERBERGH, JULIEN & HERWIG LEUS - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
26157: WEVERBERGH - Gilgamesj herschrijven.
26092: WEVERBERGH - Puzzelen met Willem Frederik Hermans. Inleidende beschouwingen voor een eventuele analyse van Nooit meer slapen.
24201: WEVERBERGH - Gilgamesj herschrijven.
33558: WEVERBERGH - Moon-ik-iade.
11602: WEVERBERGH, JULIEN & HERWIG LEUS - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
10450: WEVERBERGH E.A. - Louis-Paul Boon.
32143: WEYNS, JOZEF - Ernest Claesnummer. De autotoerist. 8e Jaargang, nr. 17; 1 september 1955.
20000: WEYNS, DR. JOZEF - Haard en heem. Leesboek over heemverbonden dingen.
15530: WEYNS, DR. JOZEF - Volkshuisraad in Vlaanderen. Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog.
12034: WEYNS, DR. JOZEF (REDACTIE) - 't Zwaantje I. Volksalmanak voor het Land van Heist. 1950.
12032: WEYNS, DR. JOZEF (REDACTIE) - 't Zwaantje IV. 1954.
10937: WEYNS, DR. J. EN DR. J. NIJSSEN - Het boerenhuis uit de Voerstreek in het Vlaamse Openluchtmuseum te Bokrijk.
18074: WEYTS, STAF - Anna-Marietje.
31592: WEZEL, G.W.C. VAN - Het paleis van Hendrik III Graaf van Nassau te Breda.
17082: WHITLAU, W.A.C. & DRS. H. VAN PRAAG - Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek.
18377: WIART, HENRY CARTON DE - De woelige stede. Naar het Fransch bewerkt met goedkeuring van den schrijver door Leo van Molle. 5de druk.
17702: WICHERS, C.M. - Versnelde biologische filtratie in het waterleidingbedrijf.
15288: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
31184: WIEBENGA, NEL - Bambo in boerenland. Verteld door Nel Wiebenga.
31185: WIEBENGA, NEL - Bambo het geruite olifantje. Verteld door Nel Wiebenga.
31181: WIEBENGA, NEL - Vlammeke. Verteld door Nel Wiebenga.
28940: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
28949: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Friesland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
28944: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
28943: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
28932: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Zeeland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
27404: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLER) - Historische atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
21432: WIEBERDINK, G.L - Historische Atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
19324: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk.
13126: WIERDELS-MONSMA, M. - Klokke Roeland.
33317: WIERINGA, TOMMY - Mapje met ca. 12 knipsels van en over Tommy Wieringa.
2504: WIERINGA, D.J. EN J. TRAAS - Kroniek Kruiswerk Zeeland tot 1970.
20940: WIERINGEN, DIK VAN - De verstekeling.
14622: WIERINK, B.W. - Zestien kleurenlitho's uit Stijn Streuvels' Reinaert de Vos.
27524: WIESE, FRITZ - Sonderarbeiten des Buchbinders. Eine Arbeitskunde mit Werkzeichnungen. Zweite, erweiterte Auflage.
18177: WIESENTHAL, SIMON & JOSEPH WECHSBERG - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door Joseph Wechsberg.
10409: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker. 1885-1956.
16899: WIGGELENDAM, J.M. - Memoires. 40 Jaren huisarts in Limburg (Roermond).
19818: WIGHT, TRUUS - Van toeten & blazen. Harmoniën, fanfares en brassbands op Walcheren.
32323: WIIJDEVELD, H. TH. - Wendingen; serie 3; nummer 5; 1920.
32322: WIIJDEVELD, H. TH. - Wendingen; serie 2; nummer 11; 1919.
32321: WIIJDEVELD, H. TH. - Wendingen; serie 3; nummer 5; 1920.
18745: WIJDE, INGE - Kluchten en drama's in den kunsthandel. Tweede druk.
33809: WIJEY, MRS. MABEL (EDITED BY) - Warne's everyday cookery. Economical, practical and up-to-date recipes. Cookery by all methods and instructions...
21601: WIJK, ANKIE VAN - Prinsjesdag.
14546: WIJK, ROELANDSZ, J. VAN - Abregé de l'histoire grecque, traduit de l'Anglais du docteur Goldsmith, par Musset-Pathay. Livre classique, destinée à l'usage de ceux qui apprennent la langue Française; muni de la Traduction des mots et des expressions difficiles.
22015: WIJN, P.C. & E. WERKMAN - Het geheim van de Mount Everest. Avonturen van Frank, de Vliegende Hollander.
22014: WIJN, P.C. & E. WERKMAN - Het geheim van de Mount Everest. Avonturen van Frank, de Vliegende Hollander.
22013: WIJN, P.C. & E. WERKMAN - Het geheim van de Mount Everest. Avonturen van Frank, de Vliegende Hollander.
17472: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. (KAPALA KAMPONG) - Herinneringen uit de Rimboe.
22976: WIJNANDS, JAC. - De gemeente Horn. 1800-1990.
29047: WIJNBERG, A.V., A.O. - Groningen.
11828: WIJNEN, GEERD (BEWERKER) - Horlogerie. Verlucht met vier en zestig platen. Explicatie van uurwerken, horloges en hun gereedschappen uit de encyclopedie van Diderot en d'Alembert, Parijs 1751. Bewerkt door Geerd Wijnen, antiquair- horloger.
13138: WIJNGAERDT, J. VAN DEN - Brieven aan Elckerlyc.
25761: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Glorie en nood van het Plantijnse huis.
14891: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Glorie en nood van het Plantijnse huis.
13310: WIJNNE, DR. J.A. (PUBLISHED BY) - Resolutiën, genomen bij de Vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
9641: WIJNSTROOM, J.J. - René de Clercq's grootste liefde.
31301: WIJTHOFF, W.F. - De staatsinrichting van Nederland. Derde, geheel gewijzigde druk.
29181: WILDE, OSCAR - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
2371: WILDE, OSCAR - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
33553: WILDE, FRANS DE - Dichter en burgerman. Verzen.
20063: WILDE, IVAN DE - Groot-Sint-Laureins in oude foto's. Sint-Laureins; Sint-Margriete; Watervliet; Waterland-Oudeman; Sint-Jan-in-Eremo; Bentille. Deel 1 t/m 5.
13729: WILDE, JOZEF DE - Van den Vos Reynaerde ontsluierd. Met een vertaling van handschrift F door Rik van Daele.
13292: WILDE, IGNACE DE - 'De Loose' een 19-eeuws schildersgeslacht. 1769-1885.
10379: WILDE, E. DE (INTRODUCTION) - Picasso.
24209: WILDEMAN, É. DE & L. GENTIL - Lianes Caoutchoutifères de l'État Indépendant du Congo.
31122: WILDERMUTH, OTTILIE - De kleine Zwitschersche Peter. Zesde druk.
10329: WILDERODE, ANTON VAN - Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns door Anton van Wilderode naar aanleiding van de tentoonstelling in Galerij 't Poortje te Haasdonk op 23.10.1981.
10330: WILDERODE, ANTON VAN - Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns door Anton van Wilderode naar aanleiding van de tentoonstelling in Galerij 't Poortje te Haasdonk op 23.10.1981.
28919: WILDERODE, ANTON VAN - Ivoor en brood. In: D.W.& B. januari 1946; nummer 1. Pag. 1-5.
28917: WILDERODE, ANTON VAN - Het land der mensen. Gedichten.
26533: WILDERODE, ANTON VAN E.A. - Boeket voor Gezelle.
26531: WILDERODE, ANTON VAN (SAM.) - En het woord was bij God. Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde samengesteld door Anton van Wilderode. (Tweede druk).
26530: WILDERODE, ANTON VAN - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode.
26527: WILDERODE, ANTON VAN - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
26526: WILDERODE, ANTON VAN - De moerbeitoppen ruischten. Gedichten. Tweede vermeerderde druk.
26525: WILDERODE, ANTON VAN - Passie volgens Rubens van Anton van Wilderode.
26524: WILDERODE, ANTON VAN - Een tent van tamarinde.
26523: WILDERODE, ANTON VAN & ELISABETH EYBERS - Tweegelui. Gedichten.
26522: WILDERODE, ANTON VAN - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
26518: WILDERODE, ANTON VAN - Poedersneeuw. Kwatrijnen.
26515: WILDERODE, ANTON VAN - Het beeld van de dichter.
26507: WILDERODE, ANTON VAN - De aarde van mijn geheugen. Europees huldeboek. Samengesteld en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
26505: WILDERODE, ANTON VAN - Terra dell' Amen - Het land van Amen. Gedichten uit het Nederlands etc. - Poesie tradotte dal Nederlandese in Italiano da Luisa van Wassenaer-Crocini. Introduzione di Eugène van Itterbeek.
26502: WILDERODE, ANTON VAN - Het tweede jaargetijdenboek. Gedichten voor elke dag gebloemleesd door Anton van Wilderode.
26501: WILDERODE, ANTON VAN - In al begonnen vrede.
26496: WILDERODE, ANTON VAN - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
26495: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de twaalf.
26494: WILDERODE, ANTON VAN - De overoever. Tweede druk.
26493: WILDERODE, ANTON VAN - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
26492: WILDERODE, ANTON VAN - Moerbeke-Waas toen en thans.
26491: WILDERODE, ANTON VAN - De overoever. Tweede druk.
26488: WILDERODE, ANTON VAN - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius.
26271: WILDERODE, ANTON VAN E.A. - Guido Gezellenummer. Dietsche Warande en Belfort. November 1949, nummer 9.
23872: WILDERODE, ANTON VAN - Het bos dat ik niet meer zie...
22855: WILDERODE, ANTON VAN - Gustave en Karel van de Woestijne-nummer Vlaanderen.
19360: WILDERODE, ANTON VAN & WIM DE COCK - ... een huis, een havenlicht. En boeken uitverkoren
21905: WILDERODE, ANTON VAN - Barmhartig hout. Dertig Middeleeuwse Misericordes.
21213: WILDERODE, ANTON VAN - Het land der mensen. Gedichten.
20948: WILDERODE, ANTON VAN E.A. - Gustave en Karel van de Woestijne. Themanummer Vlaanderen, jaargang 21, april 1972. Nr. 125.
20708: WILDERODE, ANTON VAN - Bloemlezing uit de gedichten van A. van Wilderode. Met een inleiding door Prof. Dr. A. Westerlinck.
20033: WILDERODE, ANTON VAN - Hout op snee.
191: WILDERODE, ANTON VAN - Dorp zonder ouders. 4e dr.
18834: WILDERODE, ANTON VAN - Het land der mensen. Gedichten.
16445: WILDERODE, ANTON VAN - Het land der mensen. Gedichten.
14796: WILDERODE, ANTON VAN - Hout op snee.
14598: WILDERODE, ANTON VAN - Najaar van Hellas.
12481: WILDERODE, ANTON VAN E.A. - Huldeboek André Demedts.
12477: WILDERODE, ANTON VAN - De overoever.
10332: WILDERODE, ANTON VAN - Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre.
10507: WILDERODE, ANTON VAN E.A. - Guido Gezelle. 1899-1949.
10335: WILDERODE, ANTON VAN - Terra dell' Amen - Het land van Amen. Gedichten uit het Nederlands etc. - Poesie tradotte dal Nederlandese in Italiano da Luisa van Wassenaar-Crocini. Introduzione di Eugène van Itterbeek.
10334: WILDERODE, ANTON VAN - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
10328: WILDERODE, ANTON VAN - Het herdertje van Pest. Een berijmde vertelling.
10327: WILDERODE, ANTON VAN - Moerbeke-Waas toen en thans.
6481: WILDEROM, M.H./M.P. DE BRUIN - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken.
26808: WILDEROM, M.H. - Tussen afsluitdammen en deltadijken. IV. Zeeuwsch-Vlaanderen.
17826: WILDIERS - VAN DER WEE, KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince. 1955-1990.
23285: WILDVANCK, JOHANNA - Hansje in 't Bessenland. Tekeningen van Elsa Beskow. Versjes van Johanna Wildvanck. Zestiende druk.
18807: WILKE, J. TH. & S. HALFWEEG (REDACTIE) - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart. Deel I Scheepsbouw - 2e onveranderde druk ; Deel II Scheepvaart. Met een voorwoord van den heer Bernard E. Ruys.
30043: WILLAERT S.J., L. - Les origines du Jansénisme dans les Pays-Bas catholiques. Le milieu - Le Jansénisme avant la lettre.
28377: WILLAM - Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman.
23117: WILLEBEEK LE MAIR, H. - Little Songs of Long Ago. 'More old Nusery Rhymes'.
26400: WILLEBEEK LE MAIR, H. - Old Dutch Nusery Rhymes.
32375: WILLEBOORDSE, A.P. - Inventaris van het archief van de gemeente Nisse (1583-1969) berustend in de archiefbewaarplaats van de gemeente Borsele te Heinkenszand..
32357: WILLEKENS, DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijn tijd. Kroniek vasn Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883-1983. Samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
30046: WILLEM - Reinart Fuchs. Die Geschichte eines ewigen Schurken. Aus dem Mittelniederländischen übersetzt von Armand Berteloot und Heinz-Lothar Worm.
8740: WILLEMS, J.F. - Le roman du Renard. Traduit du manuscrit flamand du douzième siècle par J.F. Willems.
8605: WILLEMS, JAN FRANS - Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch.
450: WILLEMS, LÉONARD - Étude sur l'Ysengrinus.
28536: WILLEMS, R. - Geschiedenis van eenen kleinen Kunstenmaker. Uit het Fransch vertaald door R. Willems.
26787: WILLEMS, MR. LEONARD - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529).
26753: WILLEMS, JAN FRANS & PETER EVERAERS - Geschiedenis van Reinaert de Vos.
23643: WILLEMS, J.F. - Verhandeling over de Nederduitsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden.
33877: WILLEMS, JAN FRANS - Reinaert de vos, naar de oudste berijming. Vijfde uitgave.
17077: WILLEMS, JAN FRANS - Over eenige oude Nederlandsche vloeken, eeden en uitroepingen.
13838: WILLEMS, MR. LEONARD - Reinaerdiana I.
11832: SCHEYS F. & A. WILLEMS - De Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Baal, Betekom en Gelrode in het Hertogdom Aarschot.
32998: WILLEMSEN, RINUS - De kerkramen van Biervliet.
23198: WILLEMSEN, R. - Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw.
22971: DIE, L.W. DE & RINUS WILLEMSEN - Biervliet in oude ansichten. Tweede druk.
13134: WILLEQUET, PROF. DR. JACQUES - Albert I. Koning der Belgen. Met een ten geleide van prof. dr. E.H. Kossmann.
23918: WILLIAMS, BENJAMIN SAMUEL - The Orchid-Grower's Manual, containing Descriptions of upwards of Nine Hundred and Thirty Species and Varieties of Orchidaceous Plants; together with notices of their times of flowering, and most approved modes of treatment; also, plain and practical instructions relating to the general culture of orchids; remarks on the heat, moisture, soil, seasons of growth and rest best suited to the several species. Fifth edition, enlarged and revised with coloured frontispice and numerous illustrations.
18779: WILLIAMS, JOHN G. - A field guide to the birds of east and Central Africa. Introduced by Roger Tory Peterson.
16016: WILLIAMS, J. - Le patinage a roulettes. Roller skating.
12264: WILLSBERGER, JOHANN - Goud.
15422: WILMA - Advent.
24598: WILMINK, WILLEM - Het ABC van Willem Willink.
13135: WILS, LODE - Honderd jaar Vlaamse Beweging - I. Geschiedenis van het Davidsfondfs tot 1914.
25228: WILS, LODE - `De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging. (1840-1857).
31567: WILSENS, MARIE-ANNE E.A. (REDACTIE) - Singelberg. het kasteel & het Land van Beveren.
24099: WILSON, CHARLES - Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands. Second printing.
19678: WILSON, IAN - De lijkwade van Turijn.
19211: WILVOORT, HANS VAN - 'Vliegende Hollanders.' Een luchtvaartalbum.
19279: OOM WIM - De wetenschap van mentor de uil.
19280: OOM WIM - Het lelijke humeur van het jongetje op de maan.
19281: OOM WIM - Het jongetje op de maan.
30047: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Stichtelyke Gedichten, Nagelaten door wylen de welgeborene Jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. Benevens eene korte beschryving van haare Ed. Godzalig Leven en Gelukzalig Sterven; Met de Lykzangen op haare Ed. overlyden.
12478: WINDE, H.J. DE & J.G. VADER & A. KAL - Bressiaanse vissers.
33937: WINGEN, ED - Eugène Brands.
13037: WINGEN, ED - Paul de Lussanet.
12098: WINGEN, ED - Anton Rooskens.
23580: WINGERD, WIL DE - Hans en Grietje. Kindertoneeltje in vier bedrijven naar het bekende sprookje van de Gebroeders Grimm.
25733: WINKEL, A.B. TE, L.D. POOT - Van goedertierenheid en recht. Drie en twintigste serie. 1932-1933.
25732: WINKEL, A.B. TE, L.D.T. POOT & DR. G.P. VAN ITTERZ - Van goedertierenheid en recht. Vier en twintigste serie. 1933-1934.
25731: WINKEL, A.B. TE, L.D.T. POOT & DR. G.P. VAN ITTERZ - Van goedertierenheid en recht. Vijf en twintigste serie. 1934-1935.
25730: WINKEL, A.B. TE, L.D.T. POOT & DR. G.P. VAN ITTERZ - Van goedertierenheid en recht. Acht en twintigste serie. 1937-1938.
25725: WINKEL, A.B. TE, L.D.T. POOT & DR. G.P. VAN ITTERZ - Van goedertierenheid en recht. Zes en twintigste serie. 1935-1936.
31296: WINKELEN, C. VAN - Kent u ze nog... die van Krabbendijke.
8148: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
26427: WINKELMAN, MW. DRS. H.J.M., DRS. J.G. DAAMS & F. HOVING - Particuliere archieven en de historische collecties in de moderne bedrijfsorganisatie.
13294: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
13779: WINKLER, JOHAN - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
32728: WINKLER, T.T. - Typoografisch vademecum. Beknopte handleiding voor den typograaf. Etc. Tweede verbeterde en vermeerderde druk.
18928: WINKLER, T.C. E.A. - Schatten der natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis.
1712: WINKLER, T.C. - In zee en lucht. Derde druk.
1708: WINKLER, T.C. - Op en in de aarde. Tweede druk.
29924: WINNE, AUG. DE - Door Arm Vlaanderen. Met een brief van Ed. Anseele en een Aanhangsel van K. Beerblock.
2302: WINNING, C.H.O.M. VON - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw.
17207: WINTER, LÉON DE - Map met ca. 53 knipsels van/over Leon de Winter uit o.a. Vrij Nederland, Elseviers Magazine, Dagblad De Stem, De Tijd, NRC, Toerisme Limburg (B. - 13 pag.), Margriet, PZC & De Volkskrant (& VK-Magazine * Sir Edmund), BN/De Stem, Zin. Bijgevoegd: 'Schrijvers op pad' met verhaal van De Winter & Jessica Durlacher 'De blotevoetendenker'.
31521: WINTER, THEUN DE - Nederland-Duitsland voetbalpoëzie. Samengesteld door Theun de Winter met een inleiding van Piet Keizer.
20135: WINTER, LÉON DE - De (ver)wording van de jongere Dürer.
14365: WINTER, GEBOREN VAN MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VA - Germanicus in zestien boeken.
17100: WINTERINK, J.C. - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen van de Wereldbibliotheek.
5233: WISPELAERE, P. DE - Een eiland worden.
30629: WISPELAERE, PAUL DE - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in ´Vergeten straat´.
27512: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
20475: WISPELAERE, PAUL DE - Met kritisch oog.
31302: WISSEL, A. - Regen en Zonneschijn.
31303: WISSEL, A. - Rond het Krekepoldertje (bij Zaamslag).
28243: WIST, KI - Fables et chansonnettes.
32396: WIT, FREDERICK DE - Theatrum Ichnographicum Omniu, Urbium et Praecipuorum Oppidorum Belgicarum XVII Provinciarum Peraccurate Delineatarum. Perfecte Aftekeningen der Steden van de XVII Nederlandsche Provincien in platte gronden etc. Stedenatlas - Book of towns - Livre des plans des villes.
27570: WITH, KARL - Java. Brahmanische, buddhistische und eigenlebige Architektur und Plastik auf Java.
29958: WITHUIJS, C.G. - Leve de Koning en 't Oude Vaderland.
32939: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
33405: WITKAMP, P.H. - Nieuwe atlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Ontworpen en geteekend door P.H. Witkamp. Bekroond op de Aardrijkskundige Tentoonstelling te Parijs in 1875. Tweede herziene druk.
31377: WITKAMP, P.H. - Kaart van de Provincie Noord Brabant. Vervaardigd naar de Topographische en Militaire Kaart van het Ministerie van Oorlog en naar Schetsen der Gemeenten van P.H. Witkamp.
27005: WITKAMP, P.H. - De Sagentijd der Oude Volken. Naar F.W. Held, Otto Von Corvin en L.F. Dieffenbach. Voor Nederland bewerkt door...
25472: WITKOP, PROFESSOR DR. PHILIPP - Oorlogsbrieven van Duitsche studenten. Verzameld en in het licht gegeven door.... Vertaling van Wenzel Frankemölle. Tweede druk.
12130: WITKOVSKY, B. - Den Oceaan over: Nederland en België.
24410: WITKOWSKY, GEORG - Von Menschen und Büchern. Erinnerungen 1863-1933.
27700: WITLOX, JOS. - Sneeuwvlokken. Verhalen voor de jeugd. Naar het Italiaansch van Angelina Brocca.
17902: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
29314: WITSEN A.O. - L'Art de Batir les Vaisseaux et d'en perfectionner la Construction; de les garnir de leurs apparaux, les mettre en Funin, les Manoeuvrer, &c. Avec etc.... Les Pavillons de divers Etats. Le tout tiré des meilleurs Auteurs Hollandois, comme Witsen, Van Eyck, Allard, &c. Tome premier & second.
18107: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
24752: WITT, MM. DE, NÉE GUIZOT - Une soeur.
32427: WITTE, G.F. DE - Batraciens et reptiles. Faune des vertébrés de la Belgique. Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique.
21037: WITTE, H. - In en om Valkenburg - Fauquemont.
33350: WITTERYCK - Brugge, het Venetië van het Noorden. Witteryck's Gids.
32583: WITTERYCK, A.-J. - De twee spaarpotten. Spaarzaamheid en verkwisting.
29863: WITTERYCK, A.-J. - Zoekprentjes. III.
29862: WITTERYCK, A.-J. - Zoekprentjes. IV.
22253: WITTERYCK, A.-J. - Het dagboekje van Luciaan of de wijnbouw in prenten. Vijfde uitgave.
21710: WITTERYCK, A.-J. - Kleine Belgische prentengeschiedenis.
18284: WITTERYCK-DELPLACE, A.-J. - Uit het kinderleven. Door A.J.W.
17552: WITTERYCK, A.-J. - Een vijand dien men kennen moet of de alcoholische dranken in prenten. Vijfde uitgave.
31211: WITTKAMPF, WILLEM - Nader bericht ontbreekt.
25354: WITTOP KONING, MARTINE - Ons twaalfuurtje.
25654: WODEHOUSE, P.G. - The mating season.
16093: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemse Brieven over de Lente aan Adolf Herckenrath.
9212: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Pieter Brueghel.
5416: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De schroeflijn. 2 Dln.
32159: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Zes duizend en één dag. Verhalen.
29179: WOESTIJNE, PROF. DR. PAUL VAN DE - De klucht van Boer Eenos. Naar een Latijnsch gedicht uit de 11e eeuw. Versus de unibove. Uitgegeven en vertaald door Prof. dr. Paul van de Woestijne.
28926: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet.
28925: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De boer die sterft.
28924: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Latemse brieven over de lente.
28922: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De Vlaamsche primitieven.
28525: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Janus met het dubbele voor-hoofd. Tweede druk.
26443: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De modderen man.
25807: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - God aan zee.
25806: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
21660: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzameld Werk.
19809: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Zes duizend en één dag. Verhalen.
16816: WOESTIJNE, KAREL VAN DE & RENIER VAN DER VELDEN - Drie liederen op gedichten van Karel van de Woestijne.
16217: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De modderen man.
14542: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen.
1380: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Afwijkingen.
11484: WOESTIJNE, PROF. DR. PAUL VAN DE (UITGEGEVEN EN VERTAALD DOOR...) - De klucht van Boer Eenos. Naar een Latijnsch gedicht uit de 11e eeuw. Versus de unibove. Uitgegeven en vertaald door Prof. dr. Paul van de Woestijne.
11256: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemse Brieven over de Lente. Inleiding door dr. G. Puchinger.
11246: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Keur uit het werk van Karel van de Woestijne.
11242: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen.
11238: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
11237: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten.
10075: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart.
32811: WOESTYNE, GUSTAVE VAN DE - Karel en ik. Herinneringen.
27026: WOHMANN, GABRIELE - Een gelukkige dag.
14135: WOJCIECHOWSKI, ALEKSANDER - Les arts décoratifs polonais. 1945-1955.
33708: WOLF, DEBORAH (SAMENSTELLER) - Een collection / A collection. Een keuze uit de verzameling van de ABN AMRO Bank - Selected works from the collection of the ABN AMRO Bank.
9379: WOLF, KAREL DE - Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Mus. Verlucht door Jules Fonteyne.
7935: WOLF, KAREL DE - Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Mus. Verlucht door Jules Fonteyne. Volksuitgave.
26383: WOLF, HANS-JÜRGEN - Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie.
25490: WOLF, PROFESSOR A. - Higher education in German-occupied countries.
21272: WOLF, HERMAN - Ideeën en problemen in Goethe's Faust.
18180: WOLF, A.L. DE - Vlootverhoudingen in het Verre Oosten. Derde druk.
13543: WOLF, A.L. DE - Oorlogsschepen der belligerenten.
27127: WOLF, ROBERT E. & ROLAND MILLEN - De renaissance.
12016: WOLFAERT, GUIDO - Oude prentbriefkaarten van Evergem.
13190: WOLFERS, PHILIPPE - Juwelen, zilver, ivoor, kristal (1858-1929).
27928: WOLFF, MR. J.L. - Itinéraire curieux des environs de Spa, ou douze notices indiquant les principaux endroits à visiter, les objets qui y sont remarquables, les routes à suivre, les distances, etc. Avec douze Cartes bien gravées. Par. Mr. J.L. Wollf, Peintre et Naturaliste à Spa.
24613: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Sprookjesland. Een schat van nieuwe verhalen.
16284: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Joop.
7528: WOLFS O.P., DR. S.P. - Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland.
18149: WOLGAST, HEINRICH - Schöne alte Kinderreime für Mutter und Kinder. Ausgewählt von Heinrich Wolgast. Siebzehntes Zehntausend.
24081: WOLKERS, JAN - Zwarte advent.
17242: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen.
18385: WOLTMAN, CEES - Doornroosje.
28241: WOODBURY, JOSEPHINE CURTIS - Echoes.
31804: WOODS, KATHERINE (FOREWORD) - Where do lamps go? Some paths of light across the world.
22494: WOODS, WILLIAM - England in the Age of Chaucer.
16495: WOODS, H.J. - Physics of Fibres. An introductory survey.
30823: WOOLEY, C. LEONARD - Ur und die Sintflut. Sieben Jahre Ausgrabungen in Chaldäa, der Heimat Abrahams. 7. Auflage.
18943: WOOLLEY, LEONARD - Het Midden-Oosten. Perzië, Mesopotamië en Palestina.
31207: WÖRISHÖFFER, S. - De diamanten van den Peruaan. Tochten door Brazilië en Peru. Derde druk.
30976: WÖRISHÖFFER, S. - In Goldlande Kalifornien. Fahrten und Schicksale goldsuchender Auswanderer.
33928: WORM, PIET & JOSÉPHINE BAKER - La Tribu. Arc-en-ciel. Texte de Joséphine Baker avec la collaboration de van Jo Bouillon.
31219: WORM, PIET - Het heldenlied van Jan en Piet. De ware avonturen van twee dappere Hollandse jongens in oorlogstijd.
15745: WORRINGER, DR. W. - Vormproblemen der gothiek.
14662: WÖRZ - Der Vorsteh- und Gebrauchshund. Nach dem Tode des Verfassers in fünfter, zum Teil wesentlich umgearbeiteter Auflage herausgegeben von J. Müller-Liebenwalde. Mit 82 Abbildungen.
21510: WOUDE, JOHAN VAN DER - Portelet. Oorspronkelijke roman.
14460: WOUDE, G.J. VAN DER - Een halve eeuw uitgeversactiviteit. 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
13537: WOUDE, JOHAN VAN DER - Coen. Koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
31313: WOUDEN, AAD VAN DER - Schouwen-Duiveland.
12940: WOUDSTRA, J. (O.A. VOORWOORD) - Ameland.
31020: WOUTERS, FRANS E.A. - Herinneringen aan Ernest Claes. 1885-1985.
27506: WOUTERS, FRANS E.A. - Herinneringen aan Ernest Claes. 1885-1985.
17470: WOUTERS, D., J. VAN HULZEN & J. KONING - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O.-Indië. Samengesteld door D. Wouters, J. van Hulzen, m.m.v. en een inleiding van J. Koning, slotwoord Prof. Dr. A.M. Brouwer.
13476: WRIGHT, LOUIS B. A.O. - De Renaissance. Bakermat van de moderne mens.
25084: WULFEN, JOH. VAN - Letterverbinding, grondslag voor het onderwijs. No. 8. Vijf en twintigste duizend.
25082: WULFEN, JOH. VAN - Letterverbinding, grondslag voor het onderwijs. No. 7. Vijf en twintigste duizend.
25079: WULFEN, JOH. VAN - Letterverbinding, grondslag voor het onderwijs. No. 4. Negen en twintigste duizend.
25078: WULFEN, JOH. VAN - Letterverbinding, grondslag voor het onderwijs. No. 8. Een en dertigste duizend.
33810: WULP, J.K. VAN DER - Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Bewerkt door J.K. van der Wulp. Eerste deel. 1500-1648.
33811: WULP, J.K. VAN DER - Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Bewerkt door J.K. van der Wulp. Derde deel. 1689-1713. Met supplement op de jaren 1519-1688.
24015: WYFFELS, DR. CARLOS - De oorsprong der ambachten in Vlaanderen en Brabant. (Avec résumé français).
33598: WYMANS, GABRIEL - Inventaire analytique du chartrier de la Trésorerie des comtes de Hainaut.
33593: WYMANS, GABRIEL - Inventaire des archives de l'abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx.
10318: WYNGAERT, FRANK VAN DEN - Joris Minne.
27632: WYNGAERT, FRANK VAN DEN - De Schuld. Dramaties dialoog.
19633: PIUS PP XI - Over de moreele verheffing en de opvoedende zending der film. Encycliek 'Vigilantie Cura' van Z.H. Paus Pius XI.
17750: YEATMAN WOOLF, ROSE - The insect world. Edited by Edric Vredenburg.
24388: YEATS, WILLIAM BUTLER - Autobiografieën 1. Vertaald door Sjaak Commandeur en Rien Verhoef. Vertaling gedichten en poëziefragmenten J. Eijkelboom.
20844: YEATS, WILLIAM BUTLER - De Gravin Catelene. Vertaald door A. Roland Holst.
18522: YEMENIZ, M.N. - Catalogue de la Bibliothèque de M.N. Yemeniz. Précédé d'une notice par M. le Roux de Lincy.
17701: YERKES, ROBERT M & ADA W. YERKES - Les grands singes. L'Orang Outan. Traduit de l'anglais par Magdeleine Paz. 4. Mille.
4556: YOUNG, JOHN - A catalogue of the Manuscripts in the Library of the Hunterian Museum in the University of Glasgow. Planned and begun by the late John Young. Continued and completed under the direction of the Young Memorial Committee by P. Henderson Aitken.
27751: YOUNG, EDWARD - The poetical works of Edward Young, LL. D., with The life of the author by Samuel Johnson, LL.D.
21439: (CLAUS, HUGO) YPERMAN, CHRIS - Jolie Madame.
8156: YPERMAN, CHRIS - Jolie Madame.
30114: YPERSELE DE STRIHOU, ANNE EN PAUL - Laken. Een huis voor keizer en koning.
8801: YPEY, A. (A.O.) - Verhandeling over de zeedyken in het algemeen, en die der vyf deelen in het byzonder.
659: YSSELDIJK, W.E.P. VAN - 1000 Jaar Yerseke.
13202: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid.
25123: YU-TANG, LIN - Pe-king onder bliksemlicht. 3 Delen. Vertaling Jef last.
31176: YVER, MME. COLETTE - Normandie. Introduction de Mme Colette Yver.
23585: YVORÉ, MARCELLE - 5 Contes fantaisistes.
31988: ZABEL - Le réveillon de Renard.
16572: ZACHWATOWICZ, PROF. DR. JAN - Koscioly W Polsce. Odbudowane i wybudowane 1945-1965.
20793: ZÄHLER, W. (INTROD.) - Kolloquium für Glasapparate und Instrumententechnik.
7139: ZAMAN, J.P. DE - Exposition des trois états du païs et comté de Flandres, scavoir: Du Clergé, de la Noblesse, & des Communes.
32413: ZANELLI, COLONELLO SEVERINO - Il Reggimento Piemonte Reale Cavalleria dalle origini ai nostri tempi.
25118: ZEDLITZ-TRÜTZSCHLER, GRAFEN ROBERT - Zwölf Jahre am deutschen kaiserhof. Aufzeichnungen des Grafen Zedlitz-Trützschler, ehemaligen Hofmarschalls Wilhelms II. Elfte bis dreizehnte Auflage.
17402: ZEE, DAAN VAN DER - Van Diemens roode vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden.
8784: ZEELAND - Onderzoek, naar de waarheid van het verhaal, aangaande de regtspleging van Karel den Stouten, over den stadhouder (of stadvoogd) in Zeeland; benevens een overzigt van hetgene, dezen aangaande, is geschreven of gedrukt.
28107: ZEEUS, JAKOB - Gedichten. Met veele kopere Kunstplaten versiert.
28106: ZEEUS, JAKOB - Overgebleven gedichten.
16428: ZEEUW J. GZN., P. DE - Dr. Thomas Murner Tijl Uilenspiegel. Achtste druk.
16295: ZEEUW J. GZN., P. DE - Dr. Thomas Murner Tijl Uilenspiegel.
12804: ZEEUW J GZN, P. DE - Ebbend getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.
30686: ZEGGELEN, MARIE VAN - De gouden kris. Derde druk.
26365: ZEGGELEN, MARIE C. VAN & W.J.H. LEURING - N.V. Drukkerij Albani. 125 jaren. 1 October 1809-1934.
15208: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Averij. Tweede druk.
14522: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De plaetse aan de Veght.
25870: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. XVIII. Jahrgang.
25869: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. XVII. Jahrgang.
25868: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. XV. Jahrgang.
25867: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. XIV. Jahrgang.
25866: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. VIII. Jahrgang.
25865: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. VII. Jahrgang.
25864: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. III. Jahrgang 1865.
25863: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. Jahrgang 1864.
25862: ZEHENDER, DR. W. - Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. Jahrgang 1863.
18859: KAPITEIN ZELDENTHUIS (ALBE) - De avonturen van Plum.
20110: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
9725: ZERVOS, CHRISTIAN - Domela.
26832: ZEVECOTE, JACOB VAN - Nederduytsche dichten. (1626-1638). Ingeleid, gerangschikt en toegelicht door Dr. O. Dambre.
20263: ZEYDE, DR. M.H. VAN DER - Wij en de wereld. Een poëtisch antwoord op problemen. Verzameld door Dr. M.H. van der Zeyde.
33569: ZIELENS, LODE - Originele foto.
33568: ZIELENS, LODE - Fotokaart.
9768: ZIELENS, L. - Opsomer.
8882: ZIELENS, L. - Het duistere bloed.
8704: ZIELENS, L. - Opsomer.
28921: ZIELENS, LODE - Op een namiddag in september.
19494: ZIELENS, LODE - Terug tot de bron.
29624: ZIERIKHOVEN, CATHARINA - Volkoomen Neerlandsch kookkundig woordenboek voorgesteld in de Friesche keukenmeid en verstandige huishoudster. Leerende op een eenvoudige, duidelyke, en teffens smaakelyke wyze, het bereiden van allerlei spyzen zo wel in de Vasten als op andere tyden. Het braaden, stooven en kooken van verscheidene zoorten van Vleesch, Gevogelte, Visch en Groente, Soepen, Meelspyzen, Pasteyen, Taarten en ander gebak; voorts Confituuren, Banket enz. Wat er in de Slagtyd moet gedaan worden; het zouten, pekelen en rooken van Vleesch en Spek, het maaken van Rolpens en allerlei zoort van Worsten; het droogen en inleggen van veelerlei Groentens en Vrugten voor de Winter. Nog Om een menigte aangenaame Dranken en Liqueurs te vervaardigen. Beproefde Voorschriften om Aalbesiënwyn, Cyder of Appeldrank, Meede, enz. te bereiden. Middelen om Bier langen tyd goed te bewaaren, en het zuurgewordene en vuilsmaakende te verhelpen. De Boter s'Winters smeudig te hebben, en de sterksmaakende te verbeteren. Eindelyk, een beproeft middel, om roode Wyn en andere Vlakken met weinig moeite uit het Tafelgoed te krygen. Alles uit meer dan een Dertigjaarige ondervinding, by een verzamelt door Mejuffrouw Catharina Zierikhoven.
13865: ZIJDERVELD, A.C. A.O. - De Romantiek in Zeeland. Voordrachten gehouden op het Jubileumcongres ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap etc.
18914: ZIJP, DR. A. - De Wereldoorlog.
16587: ZIJP, DR. A. - De Wereldoorlog.
13156: ZIJP, DR. A. - De Wereldoorlog.
12891: ZILK, PROF. DR. HELMUT (EINLEITUNG) - Die Türken voor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683.
11819: ZIMMERMAN, MICHAEL F. - Seurat en de kunsttheorie van zijn tijd. Schilderijen en tekeningen.
12830: ZIMMERMANN, WILH. - Das Beizen und Färben und die gesamte Oberflächen-behandlung des Holzes. Ein Hand- und Hülfsbuch zum praktischen Gebrauch für Tischler, Maler, Drechsler, Möbel- und Pianoforte-Fabriken, Architekten und kunstgewerbliche Schulen an Hand langjähriger Erfahrungen auf wissenschaftlicher Grundlage von Chemiker Wilh. Zimmermann und den Anhang der schreinertechnischen Oberflächenbehandlung des Holzes von H. Mäder.
27002: ZISCHKA, ANTON - Triomf van den arbeid. Geschiedenis van den vijfduizendjarigen strijd tegen onwetendheid en slavernij.
18718: ZISCHKA, ANTON E. - Japan. Wereldvoeroveraar. Vertaald door Jean E. Marre met een woord vooraf van Mr.Dr. P.A. Roeper Bosch.
33867: ZOBELTITZ, FEDOR VON - Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel. Geboren aus dem Lande zu Braunschweig. Wie er sein Leben vollbracht hat und seine Geschichten. Nach der ältesten bekannten Druckausgabe von 1515 für Jung und Alt neu herausgegeben von Fedor von Zobeltitz. Illustrations von Bruno Karberg.
26981: ZOETE, JOHAN DE & MARTIEN VERSTEEG - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie.
25607: ZOETHOUT, D.A. - Amsterdams Brandweer, zooals zij is en zooals zij was. Geïllustreerd gedenkboek ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van Amsterdams beroepsbrandweer op 15 Augustus 1899. Met een technisch overzicht van de organisatie der brandweer op heden door den heer J. Meier.
22791: ZOLA, EMILE - Germinal. Vertaald door C. en M. Scharten-Antink.
26929: ZOLLER, ALBERT - Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van een particulier secretaresse. Verzameld en bewerkt door Albert Zoller. Met vele voor het eerst uitgegeven foto's en afbeeldingen van tekeningen van Hitler zelf.
18714: ZOMER K.J.ZN, R. - Laat het zó drukken.
17209: ZOMEREN, KOOS VAN - Map met ca. 35 knipsels over Koos van Zomeren uit o.a. Vrij Nederland, Haagse Post, Dagblad De Stem, De Tijd, Boekbedrijf, NRC, PZC & De Volkskrant.
15207: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Het bonte tuintje.
15205: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Martijntje. Een verhaal van een heel klein jongetje.
29402: ZUIDEMA, DR. W. - Verbond met België. "Pro en contra". Betreffende vraagstukken van Algemeen belang.
20971: ZUIDERENT, AD - Evenwichtsoefeningen.
20711: ZUIDERENT, AD - De afstand tot de aarde. Gedichten.
12781: ZUIDERENT, AD - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneeltekst. Samengesteld en van een nawoord voorzien door Ad Zuiderent.
29142: ZUMPT, C.G. - Über die bauliche Einrichtung des Römischen Wohnhauses.
23156: ZUNTZ, JOSEF - Le café, sa culture et sa préparation. Essai publié à l'occasion de l'Exposition Universelle d'Anvers.
13994: ZUURDEEG, J.P.B. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
28970: ZUYLEN, BELLE VAN (MADAME DE CHARRIÈRE) - De geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem.
16301: ZUYLEN, WILLEM VAN - Voordrachten. Tweede druk.
24675: ZWAAG, W. VAN DER - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sinds Reveil en Afscheiding.
21220: ZWAAN, F.L - Voet-maet, rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten. Derde druk.
33125: ZWAGERMAN, JOOST - De mooiste vrouw ter wereld. Gedichten.
28656: ZWAGERMAN, JOOST - Map met ca. 25 knipsels e.d. van en over Joost Zwagerman uit o.a. Haagse Post, Dagblad De Stem, De Volkskrant, Margriet, Zin (Rick de Leeuw - 2013).
31260: ZWART, KERST - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
13053: ZWARTESPELD, D.E. - De wondere wereld der etalage.
31200: ZWEGERS, B.V. - De wondervogel.
22638: ZWEIG, STEFAN - Souvenirs sur Emile Verhaeren. Traduit de l'Allemand par Hendrik Coopman. Avant-propos de Franz Hellens.
31323: ZWEMER, DR. JAN P. - Zeeland 1945-1950. (De wederopbouw van Zeeland na de oorlog.)
27940: ZWEMER, JAN P. - Zeeland 1950-1965. Onder redactie van dr. Jan P. Zwemer.
25190: ZWEMER, JAN P. - Zeeland 1950-1965. Onder redactie van dr. Jan P. Zwemer.
14007: ZWEMER, JAN - Een kist op zolder. Veranderingen op Walcheren.
13099: ZWIERS, L - Beknopte handleiding voor het landmeten en waterpassen.

5/30