Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18230: TRALBAUT, MARK - De stier van Minos. Drama in één bedrijf.
16912: TRALBAUT, MARK - Als een vlerk afknapt... Luisterspel in vier handelingen.
16911: TRALBAUT, MARK - De kaktuskweeker. Komisch zang- en dansspel in een bedrijf.
16910: TRALBAUT, MARK - Nophriet's tweede dood. Dramatisch zangspel in één bedrijf.
16906: TRALBAUT, MARK - De stier van Minos. Drama in één bedrijf.
12698: TRALBAUT, MARK EDO - De Antwerpse 'Meester Constbeldthouwer' Michiel van der Voordt de Oude (1667-1737). Zijn leven en werken.
25838: TRAUSCH, GILBERT - Luxemburg. Opkomst van een Staat en van een Natie. Iconografie Marcel Schroeder. Met medewerking van Guy May en Jean-Claude Muller.
26196: TRAUWENRAEDE, GODGAF VAN - Den grooten Gendschen Comptoir Almanach of den opregten wegwyzer der stad Gend.
31261: TRAVLOS, JOHN - Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen.
26132: TREFOIS, CLEMENS V. - Verloren dorp.
30142: TREITURE, C.W. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. Samengesteld door Ph.G. Rapp. Volgens de spelling 1934 etc. Tweede druk. Herzien en bijgewerkt oor C.W. Treiture.
23518: TRELKER, A. - Sprookje. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
14283: TRELKER, A. - Sprookje. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
10761: TREUB, MR.M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
11904: TRICOT, XAVIER - Leon Spilliaert. Prenten en illustraties - Estampes et illustrations - Prints and illustrations. Beredeneerde catalogus - Catalogue raissonné. Voorwoord Norbert Hostyn. Inleiding Jean F. Buyck.
33165: TRIMPE BURGER, J.A. - Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen). In: R.O.B., Jaargang 17, 1967.
33005: TRIMPE BURGER, J.A. - Opgravingen te Aardenburg. Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen. 1.
12431: TRISTAN, FRÉDÉRICK - Reuzen en geuzen van Vlaanderen. Tien eeuwen volksverhalen en volksgebruiken.
27672: TROCH, P. - Leesboek voor volksscholen.
25735: TROELSTRA, DR. A., A.B. TE WINKEL & L.D. POOT - Van goedertierenheid en recht. Een en twintigste serie. 1930-1931.
25734: TROELSTRA, DR. A., A.B. TE WINKEL & L.D. POOT - Van goedertierenheid en recht. Twee en twintigste serie. 1931-1932.
19410: TROELSTRA - BOKMA DE BOER, S. - Oud-Fransche sagen, volksoverleveringen en sprookjes.
16739: TROJAN, JOHANNES - Scherzgedichte. Zweite neu bearbeite auflage.
12672: TROMLITZ, A. V. - Philips van Artevelde.
30024: TROMP, HANSMAARTEN - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
25162: TROOST, PLEUN R. - De wijsgeer uit de polder. Tweede druk.
13536: TROTHA, ADOLF VON - Seegeltung-Weltgeltung. Gedanken eines Admirals. Herausgegeben vom Reichsbund Deutscher Seegeltung.
15498: TROTTER, TOM - De oom uit Amerika. Lotgevallen van een schooljongen in Amerika.
27135: TROWELL, MARGARET & HANS NEVERMANN - Afrika en Oceanië.
23554: TRUBERT, JEN - Markies Takkenbos.
27468: LAO-TSEU - Tao te king ou La Jonction Suprême. Perception et présentation par Saint-Rémy.
31524: TSJECHOV, ANTON - Ariadna. Een verhaal van Tsjechov uit het Russisch vertaald door Hugo Adam.
21467: TSJECHOV, ANTON - Het drama op de jacht. Roman. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag.
26204: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book.
18424: TÜGEL, LUDWIG - Een zoon verliest en wint. Tweede druk.
26023: TULKENS, JULIA - Na het bruidslied.
17669: TURGENIEF, IVAN - De eerste liefde. Uit het Russisch vertaald door Ljoeba Dworson.
19542: TURKRY, RENÉ - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo samengesteld door René Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
10746: TURKRY, RENÉ (SAM.) - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo samengesteld door René Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
28519: TURRIER, CHARLES - Essai sur les causes de la Révolution qui a rappelé Buonaparte à Paris. Par Mr. C... T...
12679: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
29756: TUYTENS, JOHAN - Photography.
18576: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Tom Sawyer. Tiende druk.
17254: TWAIN, MARK - De Amerikaansche Pretendent. Vertaald door S.J. Andriessen.
15497: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Tom Sawyer. Tiende druk.
15201: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Tom Sawyer. Elfde druk.
6587: TYTGAT, OSCAR (= LODE VAN GENT) - Gedichten.
32124: TYTGAT, EDGAR - Ex-libris Raymond Brulez.
27237: TYTGAT, JEAN - Achtung, Mützen ab!
10381: TZARA, TRISTAN (INTRODUCTION) - Picasso et la connaissance de l'espace.
17044: UBAGHS, HUIB - De Bokkenrijders in het Land van Valkenburg.
17347: UBBELOHDE-DOERING, HEINRICH - Kunst im Reiche der Inca.
30748: UDET, ERNST - Mijn leven als vliegenier. Vierde druk.
15705: UHLIG, HELMUT - Indonesien hat viele Gesichter. Geheimnisvolle Inselwelt zwischen Asien und Australien. Borneo - Sumatra - Java - Bali - Celebes -Timor - Penang - Lae Lae.
33167: UIL, H. - De Nieuwe Kerk te Zierikzee.
26342: UITTERHOEVE, WILFRIED (SAMENSTELLER) - Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs in Stoppeldijk.
10942: ULE, PROF. DR. WILLI - De aarde en hare volken.
13245: ULLMANN, DR. S. - Histoire des Juifs en Belgique jusqu'au 18e siècle (notes et documents). & Histoire des Juifs en Belgique jusqu'au 19e siècle (notes et documents) 1700-1830.
30092: UNGER, DR. W.S. - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen. 1321-1572.
33172: UNGER, DR. W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste, tweede en derde deel.
32121: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
13311: UNGER, DR. W.S. & DR. J.J. WESTENDORP BOERMA - De steden van Zeeland.
30093: UNGER, DR. W.S. - Bronnen tot de geschiedenis van Middelbrug in den landsheerlijken tijd.
29642: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1943.
29641: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1948.
28562: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1927.
28554: UNGER, DR. W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Derde deel. Historie en leven.
21305: UNGER, MARJAN - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
19593: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1934.
19592: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1939.
14803: UNGER, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste t/m derde deel.
14080: UNGER, DR. W.S. - De monumenten van Middelburg.
14012: UNGER, DR. W.S. - Oude huizen te Middelburg. 70 Afbeeldingen met een beschrijving.
14008: UNGER, DR. W.S. A.O. - Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Eerste jaargang 1932.
13851: UNGER, DR. W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
12948: UNGER, IR. A.W. & L. ZWIERS HZ. - Moderne verkeerswegen in ontwerp en aanleg. Met een voorwoord van Ir. L.J.A. Bergansius.
12159: UNGER, DR. W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
1165: UNGER, DR. W.S. - De monumenten van Middelburg. Tweede, herziene druk.
11394: UNGER, DR. W.S. E.A. - Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1952-1953.
25606: UNGEWITTER, DR. F.H. - Turkije geschetst in zijnen tegenwoordigen, verledenen en toekomstigen toestand, of uitvoerig aardrijks- en geschiedkundig overzigt van het Turksche Rijk. Voorzien van vele statistieke en ethnografische mededeelingen benevens eene zorgvuldig bewerkte plaatsbeschrijving van Europeesch en Aziatisch Turkije. Uit het Hoogduitsch.
29008: URE, GEORGE - Our fancy pigeons and rambling notes of a naturalist. A record of fifty years' experience in breeding, and observations of nature.
18093: URY, ELSE - Nesthäkchens Backfischzeit. Eine Jungmädchengeschichte.
7920: UTEN S.J., L. - Litanie van Onze Lieve Vrouw. Korte beschouwende gebeden.
27001: UTEN S.J., L. - De Litanie van Onze Lieve Vrouw. Tekst van L. Uten, S.J.
10358: UTEN S.J., L. - De Litanie van Onze Lieve Vrouw.
17639: UTSCH, RUDOLF - De tijgerjager.
17466: UTSCH, RUDOLF - Patroelje in de jungle. Met geheime opdracht door Sumatra.
13015: UYTTERHOEVEN, H. - Le Belgique indépendance 1830-1930 en cartes postales anciennes. La révolution et les principales fêtes d'indépendance.
26206: UYTTERSPROT, HERMAN - Paul van Ostaijen en zijn proza.
10927: UYTTERSPROT, HERMAN - Over Paul van Ostaijen.
33496: VAANDRAGER, C.B. - Totale poëzie.
28192: VAARTJES, GÉ - U hebt mij den weg gewezen. Brieven van Herman de Man aan Stijn Streuvels.
31356: VAARZON MOREL, W. (PSEUD. "BESPIEGHELAER") - Bie ons op 't durp.
11585: VAASTEN, MICHEL - Onze poesjenelle.
935: VADER, J. - Een oud-Walcherse boerderij. Tweede druk.
13931: VADER, J. E.A. - Walchers kammenetwerk. Februari 1965. 15de Jaargang, nr. 1.
13930: VADER, J. E.A. - 'Tuin van Zeeland'. Mededelingen en studiën in verband met het Walcherse volksleven. Pasen 1963. 13de Jaargang, nr. 2.
13854: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
31702: VAERWYCK, VALENTIJN E.A. - Jaarboek van het Gilde van St.-Lucas en St.-Jozef te Gent, voor de jaren D.H. 1901-1905.
25722: VAESSEN, PROF. DR. J.A.M.F. (RED.) - Jaarboek 1997 Nederlands Openluchtmuseum.
17292: VAILLAT, LÉANDRE - Auto-Circuits Nord-Africains de la Compagnie Générale Transatlantique. l'Hiver en Afrique du Nord. Un Voyage en Algérie et en Tunisie.
9704: VAIZEY, MARINA - Christo.
1125: VALCKENAERE, JULIEN DE - Zonneburg.
33551: VALENTE, CATERINA - Fotokaart met signatuur.
9753: VALENTIN, SIMEON - Jean-Jacques Gailliard.
8797: VALÉRY, PAUL - Existence du symbolisme.
21848: VALÉRY, PAUL - La jeune Parque.
31102: VALKEMAN BLOUW, IR. J.P. - Het goud van de Melusco. Een boek van avontuur.
16959: VALKEMAN BLOUW, J.P. - Kardon. Een moderne Robinson Crusoë. Een boek voor jongens.
15863: VALKEMAN BLOUW, IR. J.P. - Het verdwenen parelsnoer. Kapitein Prum - reporter - detectief. Een boek voor jongens.
31097: VALKENSTEIN, KEES - In en om Stamboel.
31095: VALKENSTEIN, KEES - In de naftabus. Tweede druk.
31094: VALKENSTEIN, KEES - De algebraclub.
31093: VALKENSTEIN, KEES - Tom Tiddelium. Tweede druk.
30957: VALKENSTEIN, KEES - In de naftabus. Tweede druk.
30719: VALKENSTEIN, KEES - Minke de zoon van de inbreker.
24918: VALKENSTEIN, KEES - Het bivak van de Ratelslang.
23908: VALKENSTEIN, KEES - In en om Stamboel.
16423: VALKENSTEIN, KEES - Met de padvinders op avontuur
16422: VALKENSTEIN, KEES - Het bivak van de Ratelslang.
5499: VALKHOFF, R. - Italiaansche sonnetten.
24610: VALKHOFF, REIN - Italiaansche volkssprookjes. Bewerkt naar de Pentamerone van G. Basile.
20762: VALKHOFF, R.J. - Zeven eeuwen Italiaansche poëzie. Van San Francesco tot Gabriele d'Annunzio.
15538: VALKHOFF, REIN - Commandant Padje.
10380: VALLENTIN, ANTONINA - Pablo Picasso.
25853: VALLIÈRES, JEAN DES - Nouk het Eskimo'tje. Vertelling van Jean des Vallières.
18871: VALLIÈRES, JEAN DES - Nouk het Eskimo'tje. Vertelling van Jean des Vallières.
31766: VALOGNES, MARQUIS DE (JOSEPHIN PELADAN) - Femmes honnêtes! Avec un frontispice de Félicien Rops et douze compositions de BAC.
7586: VALVEKENS O. PRAEM., EMIEL - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje maart 1576-1585. Proefschrift etc.
18036: VALVEKENS O. PRAEM., DR. E. - Norbert van Gennep.
32013: VANBESELAERE, DR. WALTHER - De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot 1950 van Leys tot Permeke. Met inleiding van Herman Teirlinck.
29442: VANBESELAERE, W. (TEN GELEIDE) - De generatie van 1900. Surrealisten. Animisten.
22165: VANBESELAERE, DR. W. - L'Entrée du Christ a Bruxelles.
11956: VANBESELAERE, DR. WALTHER - Jozef Vinck.
11896: VANBESELAERE, W. (VOORWOORD) - Gustave de Smet. Retrospectieve tentoonstelling 1juli - 3 september 1961.
10375: VANBESELAERE, DR. W. (INTRODUCTION) - Constant Permeke. Retrospectieve tentoonstelling.
21973: VANDAELE, LEO - Vergeefsche bloei. Roman. Tweede druk.
21833: VANDAMME, JAN - Het bibliotheekwezen in Brugge. Voor 1920.
14050: VANDAMME, E. A.O. - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1971.
9872: VANDELOO, JOS - Speelse parade. Gedichten.
9870: VANDELOO, JOS - Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen.
9869: VANDELOO, JOS - Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen.
9868: VANDELOO, JOS - Woorden met doofstommen.
19973: VANDELOO, JOS - Een mannetje uit Polen.
10860: VANDELOO, JOS - De muur.
19912: VANDENBERGH, FRANCIEN - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid-West Nederland.
31832: VANDENBERGHE, R. - Damme. Guide illustré. Avec appendice relatif a Jacob van Maerlant door O.V.R..
25453: VANDENBERGHE, P. - Belgisch-Nederlandse zeemansalmanak 1971. 33e jaar.
29663: VANDENDRIES, PIERRE - Vie, Voyages, Oeuvres d'Alfred Bastien avec préface de Gustave Vanzype, de l'Académie.
29732: VANDERBEEK, CECILIA - Tekeningen.
29239: VANDERMEEREN, A. - Le conseiller du soldat belge ou guide de l'instructeur dans les théories a faire aux fantassins et aux cavaliers par le Capitaine en premier A. Vandermeeren du 12e Régiment de Ligne.
32081: VANDERMEULEN, ANDRÉ - Heirbaut, een Wase familie.
31637: VANDERSTEEN, WILLY - De familie Snoek. Snoek geeft katoen.
31636: VANDERSTEEN, WILLY - De familie Snoek. Snoek wordt snugger.
31635: VANDERSTEEN, WILLY - De familie Snoek. Snoek kraait victorie.
26965: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske. Winterboek, 1974.
26962: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske. Winterboek. (1973)
23830: VANDERVEKEN, ANDRÉ - Een beroemd wonderdokter van eigen bodem, Drieske de Nijper, uit Sint-Gillis-Waas.
13021: VANDERWOUDE, G. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek (naar nota's van Is. Florizoone).
12881: VANDEVOORT, PIET - Post-scriptum. Aanvullende bio- en bibliografische gegevens over Ernest Claes.
13022: VANDEWOUDE, G. - Vlaanderen's herkomst en groei. Mijter en kroon.
23335: VANDOMMELE, HERMAN - Appelen voor miljoenen. De geschiedenis van paradijsappelen tot golden delicious. Waarin o.m. de volgende aspecten: Naamkunde, kultus, gebruiken, folklore, spreuken en gezegden, enten, kweken, onderstam, bemesting, transport, rassen, huismiddelen, remedies, dieet, cider, wijn, handel, verbruik, verwerking, enz...
15317: VANDOMMELE, HERMAN - Appelen voor miljoenen. De geschiedenis van paradijsappelen tot golden delicious. Waarin o.m. de volgende aspecten: Naamkunde, kultus, gebruiken, folklore, spreuken en gezegden, enten, kweken, onderstam, bemesting, transport, rassen, huismiddelen, remedies, dieet, cider, wijn, handel, verbruik, verwerking, enz...
17222: VANHAECKE, FRANK (GENERAL EDITOR) - Japan '89.
31008: VANHAEGENDOREN, DR. M. - Het verkennersleven. Handboek voor leiding in de verkennersbeweging.
15555: VANHAEGENDOREN, DR. M. - Het verkennersleven. Handboek voor leiding in de verkennersbeweging.
24536: VANHESTE, BERT - 'Want uw vijand wie is dat?' Mijn kleine oorlog: Louis Paul Boon als ongelovige dromer.
16728: VANHOUTTE, AUGUST - Nagelaten gedichten. In: Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang. 1937 - No 2.
18795: VANHOVE, JULIEN - Regards sur notre Congo.
23347: VANNESTE, ALFONS - Gedichten.
13580: VANNESTE, PATER M. - Wijsheid en scherts. Sprookjes van een Nilotisch volk. Alur-teksten (Mahagi, Belgisch Congo) met de Nederlandse vertaling en verklaringen.
12397: VANNESTE, OLIVIER & PIERRE HOVART - De Belgische zeevisserij. Een ekonomische studie.
12377: DECLERCQ GUIDO & OLIVIER VANNESTE - De economische situatie en mogelijkheden van het arrondissement Ieper.
12014: VANNOPPEN, HENRI - De jaarkrans in Erps-Kwerps. Het volkskundig centrum van Midden-Brabant, en omgeving. In: De Brabantse Folklore. Sept. 1976, nr. 211. Pag. (183) t/m 312.
31942: VANRIET, JAN - Omtrent de werkelijkheid.
31883: VANRIET, JAN - Dogmes et instructions.
21138: VANRIET, JAN - Propagande!
21136: VANRIET, JAN - Werken op hanjipapier en het Bourlaplafond.
17765: VANRIET, JAN - Hieronymus.
12611: VANRIET, JAN - Staat van beleg. Een voorspel.
12610: VANRIET, JAN - Geen hond die brood lust.
13016: VANSEVENANT, GEORGES - Achttiendaagse dodendans.
6272: VANSINA, JAN - La legende du passé. Traditions orales du Burundi.
33083: VANSINA, DIRK (EDGAR BARBAIX) - Originele foto van Dirk Vansina.
27065: VANSTEENKISTE, EUGEEN - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen.
28636: VANTORRE, JOZEF - De Kavijaks.
14496: VANWESENBEECK, CEES - De geschiedenis van de openbare drinkwatervoorziening te Bergen op Zoom.
12334: VANWIJNGAERDEN, FRANS A.O. - Liber amicorum Herman Liebaers.
9706: VANZYPE, GUSTAVE - Franz Courtens.
9670: VANZYPE, GUSTAVE - Henri de Braekeleer.
9600: VANZYPE, GUSTAVE - Hippolyte Boulengier.
9308: VANZYPE, GUSTAVE - Franz Courtens.
26466: VANZYPE, GUSTAVE - Opsomer.
25998: VANZYPE, GUSTAVE. - Jan Vermeer de Delft. Nouvelle édition, revue et augmentée.
3277: VARANGOT, VICTOR - Wissels.
18601: VARENNES, OLIVIER DE - L'Amour amant.
11438: VASALIS, M. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van de Hendrik de Vries-prijs aan Ab Visser te Groningen op 18 december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
13813: VATE, L.A. VAN DE - Zeeland. Een bladzijde uit de geschiedenis van de Zeeuwse bodem, voornamelijke in betrekking tot de Waterstaat.
14857: VAUBAN - Der Angriff und die Vertheidigung der Vestungen durch den Herrn von Vauban, Marschall von Frankreich und General-Director aller sesten Pläszen dieses Königreichs. In französischer Sprache beschrieben und nunmehro auf hohen Befehl ins Deutsche überstetzet, wie auch zu desto bequemeren Gebrauch derer Preusischen Herren Offiers mit einigen Anmerckungen erläutert (von Abraham de Humbert).
25373: VAUGHAN, DAVID - The Royal Ballet at Covent Garden.
29943: VAULTIER, ROGER - Chasseurs et gourmets ou l'art d'accommoder le gibier.
16948: VÁZSONYI, ENDRE - Sprookjeskaravaan. De mooiste sprookjes uit Duizendeneendag. Bijeenvergaard door Endre Vázsonyi. Voor de Nederlandse jeugd naverteld door Harriet laurey.
14252: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van letter-composities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die daarin practisch werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs. Met 67 afbeeldingen en een voorrede van Joh. B. Smits.
33539: VEEKE, ANDRÉ VAN DER - Moerasbeest Verdriet. gedichten.
24599: VEEKEN-BAKKER, JOH.A W. - De zak van Sinterklaas. Een bundel Sinterklaasliedjes.
21304: VEEN, C.F. VAN (VOORWOORD) - Kinderen lazen kinderen lezen.
14817: VEEN, IR. JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust.
10979: VEEN, VICTOR DE - Zoet en zuur. Letterkundige proeven.
11517: VEENSTRA, H. & A. VAN LEEUWEN - Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis.
29866: VEER, JOHAN DE - Goede bekenden. Onze populaire kinderliedjes. Verzameld en van pianobegeleiding voorzien door Johan de Veer met een voorwword van Daniël de Lange en versierd met 64 oorspronkelijke teekeningen van André Vlaanderen.
17618: VEER, PAUL VAN 'T - Soekarno.
17617: VEER, PAUL VAN 'T - Vriend en vijand in de kolonie. Enkele variaties op het thema der menselijke verhoudingen onder koloniale omstandigheden vooral in Nieuw-Guinea, Suriname, De Nederlandse Antillen, Indonesië en Nederland.
17616: VEER, PAUL VAN 'T - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw.
15706: VEER, K. VAN DER - De rijstcultuur in Indonesië. Door K. van der Veer. Met medewerking van Dr. L.W. Kuilman en Ir. J.G.J. van der Meulen.
11436: VEERKAMP, JOOST - Grimeren voor beginners. Ad unum omnes.
25324: VEINE, CHRIS DE - Nieuwe kunstjes met kaarten.
12155: VEIT, LUDWIG ANDREAS - Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittellalter. Ein Durchblick.
11581: VEL, FRANCIS DE - In memoriam Ridder van den Hove d'Ertsenryck. Pag. 7 t/m 10. In: Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring v.d. Antwerpse Kempen. 1988 - Nieuwe Reeks LX.
26004: VELDE, HENRY VAN DE - De drievoudige smaad aan de schoonheid. Vertaling van Frank van den Wyngaert.
33547: VELDE, ELLIE VAN DE - Jeugd en dood.
24341: VELDE, HENRY VAN DE - Formules d'une esthétique moderne.
21828: VELDE, RONNY VAN DE - Marcel Broodthaers & James Ensor.
19893: VELDE, ANTON VAN DE - Mijn gebedekens.
16810: VELDE, HENRY VAN DE - Formules van een moderne esthetiek. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Frank van den Wijngaert.
13019: VELDE, PROF. DR. A.J.J. VAN DE - Lichtzuilen uit het verleden.
11944: VELDE, HENRI VAN DE - De poetische vorming van Max Elskamp.
11689: VELDE, HECTOR VAN DE - Gesprekken met Valerius de Sadeleer.
11574: VELDE, ANTON VAN DE - Antwerpen, de Stoute.
24703: VELDEN JZ., C. VAN DER - Het laatste woord en de laatste bede. Geschenk voor leelringen, die de Christelijke School verlaten.
5072: VELDENAER, J./M.Z. VAN BOXHORN - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden Graeflijcke Brieven, raeckende de Outheden ende Saecken van de gedachte Landen, verrijckt door Marcus Zuerius van Boxhorn.
15097: VELDHUIZEN, G. VAN - Zeven dagen Rotterdam. Tweede druk.
13325: VELDHUIZEN, G. VAN - Zeven dagen Rotterdam.
13570: VELTHUIS, DRS. BERT - De Zoon. Christus op ikonen.
24790: VELTMAN, JAN - Schieringers.
11829: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843). De vriendin van 't Vaderland.
33546: VELZEN, JAAP VAN - Het elastiek en andere rekbaarheden. Poëzie ligt op de loer.
25672: VEN JR., ARN. P.M. VAN DER - Drie jaren Voetbalconcentratie. Met een voorwoord van K.J.J. Lotsy.
27745: VEN, T. VAN DER - Practisch rekenboekje voor eerstbeginnenden, tot schoolgebruik ingerigt. Derde verbeterde druk
22500: VEN, D.J. VAN DER - De torens zingen! Nederlandsche torens en hunne klokkenspellen.
21308: VEN, D.J. VAN DER - Utrecht.
16644: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
16193: VEN, D.J. VAN DER - Kastelentocht door het stamland van het Huis Oranje-Nassau.
13385: VEN, R. VAN DE A. O. - Handschriften uit Diestse kerken en kloosters.
12460: VEN, D.J. VAN DER - Van vrijen en trouwen op 't boerenland.
1163: VEN, M.C.H.J. VAN DE - Taal in Hulst. Proeve van een sociolinguistisch onderzoek.
26598: VENEMA, ADRIAAN - De Bergense School.
25566: VENEMA, ADRIAAN - Kunsthandel in Nederland. 1940-1945.
25565: VENEMA, ADRIAAN - Nederlandse schilders in Parijs. 1900-1940.
25563: VENEMA, ADRIAAN - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland. 1914-1921.
25331: VENEMA, REINI - De vier jaargetijden. Met versjes en platen.
22490: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
16746: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2. De harde kern.
12223: VENEMA, ADRIAAN - De Ploeg. 1918-1930.
12029: VENNER, DR. J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt. 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
18934: VENTURI PH. D., LIONELLO - Alessandro Filipepi genaamd Botticelli. De geboorte van Christus.
12438: VER ELST, ANDRÉ - Folkloristische tijdspiegel voor België.
12437: VER ELST, ANDRÉ - Folkloristische tijdspiegel voor België.
25830: VERACHTERT, DR. FRANS E.A. - Voorsale des hemels ofte het begijnhof in de XVII provincien. In woord en beeld gebracht door Dr. Frans Verachtert (woord), André Gaillaerde - Frans Vervoort (beeld); met aantekeningen van Dr. Frans Verachtert en Louis Luyten.
10910: VERBEECK, RENE - De dichter H. Marsman.
27337: VERBEKE, J. (A. HANS) - James Watt.
29400: VERBERNE, J.A. - Belangrijke brochure opgedragen aan het menschdom op weg naar broederschap "Volkenbond" zooals hij moet zijn en niet anders kan bestaan. 3e herziene uitgave.
28872: VERBIST, BERT - Felix Timmermans. Schilder met het woord - Verteller met het penseel. Zo heb ik U begrepen.
11923: VERBIST, BERT - Felix Timmermans. Schilder met het woord; verteller met het penseel. Zo heb ik U begrepen.
26850: VERBRAEKEN, JEANNE - Schakels lossen.
9062: VERBRUGGEN, PAUL - Verzen.
27231: VERBRUGGEN, PAUL - Verzen.
25484: VERBRUGGEN, GEO - Paul Dekeyser. Levensschets en bloemlezing uit zijn werk.
13110: VERBRUGGEN, DR. J.F. - De slag der Gulden Sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens vrijheidsoorlog. 1297-1305.
11960: VERBRUGGHEN, JO - H.V. Wolvens. Etsen - Estampes - Etchings.
16146: VERBURG, GO - Storm over Nederland.
28308: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28307: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - Een mandeken vol bloemen. Jaarboek 1983 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28303: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - Pallieter in Holland. Jaarboek 1981 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28302: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - De grijze jaren. Jaarboek 1978 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28300: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - Eerste pennevruchten. Jaarboek 1977 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
28298: VERCAMMEN, LOUIS E.A. - Getuigenissen. Jaarboek 1975 van het Felix Timmermans-Genootschap. Samenstelling: Louis Vercammen.
19803: VERCAMMEN C.SS.R., L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
27036: VERCAUTEREN, PROF. DR. F. - Europa. Geschiedenis en cultuur.
29038: (LAMPO, HUBERT) VERCORS - De stilte der zee.
29032: (LAMPO, HUBERT) VERCORS - De stilte der zee.
29031: (LAMPO, HUBERT) VERCORS - De stilte der zee.
8734: VERCOUILLIE, PROF. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
27877: VERCOUILLIE, PROF. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
14833: VERCOUILLIE, PROF. J. - De diersage en Reinaert de Vos.
13111: VERCOULLIE, PROF. J. - De taal der Vlamingen.
32303: VERCRUYSSE, M. - Rhétorique - Géologie - Mineralogie - Archéologie.
11950: VERCRUYSSE, JAN - Jan Vercruysse 1990.
32991: VERCRUYSSEN, LEO - Sekere partije hoogh landt, Meerdonck genaemt.
12082: VERCRUYSSEN, LEO - Sekere partije hoogh landt, Meerdonck genaemt.
12065: VERCRUYSSEN, LEO - Sekere partije hoogh landt, Meerdonck genaemt.
12462: VERDEYEN, R. - Het naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
16441: VERDOES, P. - Luigi Pirandello. Aanteekeningen over leven en werk.
11859: VERDONCK, JORIS - Borgerhoutse kunstenaars.
22264: VERE, DE - Petite magie blanche ou tours de physique amusante dévoilés par De Vere.
31843: VERELST, ST. - De uithangteekens van Lier (vroeger en nu).
15701: VERELST, O.F.M., P. BARTHOLOMAEUS - Vijftig jaren bij de Indianen of levensschets van Broeder Pieter de Gent. (Fray Pedro de Gante)
12244: VERELST, STAN - Louis Zimmer en zijn werken. Langs de Netheboorden zingt de tijd.
28875: VEREMANS, RENAAT - Herinneringen aan Felix Timmermans. Met bijdragen van Ernest Claes, U. van de Voorde, Lode Baekelmans, O. van Rompay, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris.
16772: VERGERS, P. - De Prinsen van Oranje-Nassau in Nederland. Feestgave bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig jubilé der troonsbestijging van onzen geëerbiedigden Koning Willem III. Op den 12. Mei, 1874.
21881: VERGOUWE, A. - Overlijdensakten van de voormalige gemeente Groede. 1796-1970. 2 Delen: A-K & L-Z.
21880: VERGOUWE, A. - Overlijdensakten Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Zuidzande. 1801-1970.
21879: VERGOUWE, A. - Overlijdensakten van de voormalige gemeente Breskens. 1796-1940. 2 Delen: A-L & M-Z.
29268: VERHAEGEN, ARTHUR - Geen herziening!
22446: (CRAFTS) VERHAEGEN, PIERRE - La dentelle et la broderie sur tulle.
13114: VERHAEGEN, PIETER - De schoolstrijd in België. Met eene voorrede van M. Willem Verspeyen en eenen brief van Z. Em. Kardinaal Merry del Val. Vertaald door Filiep de Munnynck.
29593: (ART - BIBLIOPHILY) VERHAEREN, EMILE - Les villages illusoires
18192: VERHAEREN, EMILE - Les heures claires. Les heures d'après-midi. Poèmes. Douzième édition.
18191: VERHAEREN, EMILE - Les ailles rouges de la guerre. Poèmes.Quinzième édition.
18190: VERHAEREN, EMILE - La multiple splendeur. Poèmes.Treizième édition
18189: VERHAEREN, EMILE - Choix de poèmes. Avec une préface d'Albert Heumann, une bibliographie et un portrait. Troisième édition.
18188: VERHAEREN, EMILE - Choix de poèmes. Avec une préface d'Albert Heumann, une bibliographie et un portrait. Septième édition.
18045: VERHAEREN, EMILE - Parmi les cendres. La Belgique d'évastée.
18040: VERHAEREN, EMILE - Les heures claires. Les heures d'après-midi. Poèmes. Dix-huitième édition.
24800: VERHAGEN, JR, J. - De Pastoor van Heenvliet. Eene geschiedenis uit den tijd der Inquisitie in Nederland.
15962: VERHAGEN JR., J. - Een donkere bladzijde uit uit Neerlands historie. De strijd en vervolgingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant uit de dagen der afscheiding. 1834-1838. Op boeiende en treffende wijze aan het volk verhaald.
10781: VERHAGEN, HANS - Cocon. Cyclus.
10780: VERHAGEN, HANS - Sterren, cirkels, bellen.
16285: VERHAREN, MR. G. TH. - Deining om Dorus.
13728: VERHAVE, JOKE & JAN PETER - Jan de Prentenknipper. (1798-1870). Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen.
29261: VERHEEKE, C. - La question des Aliénés devant le Conseil Provincal d'Anvers, année 1891.
17790: VERHEES, LODE - De reis van de St. Jozef.
15486: VERHEES, LODE - De reis van de St. Jozef.
14832: VERHEES, HENDRIK - Het schetsenboek van Hendrik Verhees. Bewerking en tekstverzorging Jan van Laarhoven.
27346: VERHEGGHE, WILLY - Van mensen, dieren & dingen.
24509: VERHEGGHE, WILLIE - Gevaarlijke hond. Een poëtische hommage aan Louis Paul Boon.
20480: VERHEUL, KEES - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
14574: VERHEUL DZN, J. - Kralingen en 's Gravenweg. Alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg.
14567: VERHEUL DZN, J. - De Waalsche Gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen voorheen en thans. Beknopte geschiedenis der historische ontwikkeling van de Waalsche Gemeente te Rotterdam en beschouwingen over haar kerkgebouwen voorheen en thans met zes en twintig reproducties naar teekeningen en foto's.
13422: VERHEUL, GÉ - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad.
12976: VERHEY, B.J. - Gereedschapmaken. Leerboek voor het vervaardigen van speciale gereedschappen in de metaalindustrie.
33575: VERHEYDEN, PROSPER - De Antwerpsche boekdrukker Henrick Eckert van Homberch alias Butzbach, "Bosbas", en zijn "herdoopte" weduwe.
24296: VERHEYEN, J. - Gierle. Een bijdrage tot de heemkennis.
24000: VERHEYEN, R. - Les anatidés de Belgique.
23999: VERHEYEN, R. - Les pics et les coucous de Belgique.
17740: VERHEYEN, R. - De eendvogels van België.
13429: VERHEYEN, ROOS A.O. - Antoon Derkinderen. 1859-1925.
28740: VERHOEVEN, BERNARD - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930. Tweede druk - vierde duizendtal.
26230: VERHOEVEN, BERNARD - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930.
22953: VERHOEVEN, BERNARD - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930.
13153: VERHOEVEN, JOZEF K. - Congoheld Jacques de Dixmude. Bijdrage tot de geschiedenis van het Belgisch Genootschap tegen den Slavenhandel. 1888-1894.
10508: VERHOEVEN, BERNARD - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930. Tweede druk - vierde duizendtal.
20413: VERHOFSTEDE, DR. A.L. - Marike van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman etc. 2e Druk.
21586: VERHOOFSTAD, P.M. - Inventaris der archieven gevormd door de besturen van Bisdom van Haarlem. 1559-1853.
25379: VERHOOG, P. - Ontdekker en admiraal.
25153: VERHOOG, P. - Ontdekker en admiraal.
32947: VERHULST, RAFAËL - Reinaert de Vos. Het epos van den Middeleeuwschen vrijheidsgeest...... Zangspel in drie bedrijven.
2151: VERHULST, RAFAEL - Semini's kinderen. Drama in vijf bedrijven.
16198: VERHULST, RAF - De jeugd van Tijl Uilenspiegel.
13132: VERHULST, PROF. DR. A. E.A. - Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds. 1851-1976.
10984: VERHULST, RAFAEL - Langs groene hagen.
11624: VERHUYCK, LUC & THEO JOCHEMS - Louis Paul Boon.
19162: VERITAS, W. - Waarom Anti-Semitisme?
32307: VÉRITÉ, V. - Le Domaine de l'Air. Sa conquête par l'Aérostation (&) l'Aviation. Album d'images: Compositions de V. Vérité. Exposant sommairement en les 8 planches...
28057: VÉRITÉ, MARCELLE - Oeufs.
27831: VÉRITÉ, MARCELLE - Petits contes de chez nous.
22818: VÉRITÉ, MARCELLE - Goedemorgen Tip Tip.
32920: VERKRUYSEN, H.C. - Beeldhouwwerk. Wendingen; serie 8; nummer 1; 1927.
32919: VERKRUYSEN, H.C. - Bouw - beeldhouw - werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J.V. Lunteren. Wendingen; serie 6; nummer 1; 1924.
32916: VERKRUYSEN, H.C. - Bourdelle. Wendingen; serie 11; nummer 4; 1930.
32320: VERKRUYSEN, H.C. - Wendingen; serie 9; nummer 5; 1928.
32319: VERKRUYSEN, H.C. - Wendingen; serie 11; nummer 5; oktober 1930.
32572: (GILLIAMS, MAURICE) VERLEE, LUC - Maurice Gilliams.
24624: VERLEYEN, DOM WILFRIED - Negen eeuwen Affligem.
16142: VERLEYEN, KAREL - De grappige lotgevallen van soldaat Tijl Uilenspiegel.
14291: DR. JAN VERCAMMEN & CYRIEL M. VERLEYEN - Duizend en één nacht. Nederlandsche bewerking, naar het werk van A. Galland.
14290: DR. JAN VERCAMMEN & CYRIEL M. VERLEYEN - Duizend en één nacht. Nederlandsche bewerking, naar het werk van A. Galland.
12348: VERMAIRE, EDUARD - Een Hollandsche jongen op de Engelsche vloot.
15228: VERMEER, KEES - Aan de start.
30116: VERMEERSCH, VALENTIN E.A. - Brugge en Europa.
27710: VERMEERSCH, GUSTAAF - Lodewijk De Raet. Een van de werkzaamste voormannen der Vlaamsche beweging. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Nr. 1. Pag. 7.
27709: VERMEERSCH, GUSTAAF - "Boertje" Verhelst. De gevarentheden van een oud man in de groote stad tijdens den oorlog. In: Vlaamsch Leven. Eerste Jaargang; Zondag 17 October 1915; Nr. 3. Pag. 33-34.
25894: VERMEERSCH, GUSTAAF - De dood.
21447: VERMEERSCH, GUSTAAF - Het wederzien.
13386: VERMEERSCH, DR. V. (TEN GELEIDE) - Vlaamse handschriften op perkament.
22893: VERMEREN, MICHAEL F. - De Listige Onstantvastigheyt des Weirelts, Voerende voor Iaer-Schrift Wat WonDer Deel 'Is't AertsCh ThooneeL, Waer Dat GeWis' NoYt Stant en Is; Waer sWereLts PraCht en DIgnIteYt Vergaet In WInDt en EYDeLHeYt. Aengewesen Door Schoone Historien Ende Geschiedenissen Als mede door eene menichte van Nieuwe Rym-Dichten, Sinne-Beêlden; Af-Beêldingen, Iaer-Schryvende Sinne-Spreucken, en Zede-Leeringen voor desen noyt gedruckt. Verciert Met Schoone Kopere Plaeten. Uitgegeven ende gecomponeert door Michael F. Vermeren.
28808: VERMEULEN, JOS - Albrecht Rodenbach. De wonderknape van Vlaanderen.
19329: VERMEULEN, GUSTAAF MICHIEL - Spontaneous preterm birth, prevention, management and outcom. Spontane vroeggeboorte, preventie, behandeling en uitkomst (met een samenvatting in het Nederlands).
16298: VERMEULEN, LO - Tijl Uilenspiegel. 2 Delen.
1329: VERMEULEN, EDWARD - Herwording.
11954: VERMEULEN, FR. - J. Visser Jr.
10981: VERMEULEN, EDWARD - De dieperik.
10995: VERMEYLEN, AUGUST - Aphorismen. Verzameld en ingeleid door Dr. Rob. Roemans.
23648: VERMEYLEN, AUGUST - De wandelende Jood. Vijfde druk.
5085: VERMEYLEN, AUG. - Verzameld werk.
25434: VERMEYLEN, AUGUST - Twee handgeschreven brieven uit Ukkel op briefpapier van de Belgische Senaat.
27824: VERMEYLEN, AUGUST - Der ewige Jude. Aus dem flämischen übertragen von Anton Kippenberg.
23647: VERMEYLEN, AUGUST - De wandelende Jood. Derde druk.
19986: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
19783: VERMEYLEN, AUGUST - Twee vrienden.
13113: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la Question des Langues en Belgique.
10926: VERMEYLEN, AUGUST - Verzameld werk.
32633: VERMORCKEN, EDUARD & PETER EVERAERS - Reinaerts biecht.
12009: VERMUSSCHE, M. (E.A.) - Vijf eeuwen Mariadevotie te Eekloo (1448-1948).
9838: VERNE, JULES - Le tour du monde en quatre-vingt jours.
9683: VERNE, JULES - Deux ans de vacances.
9682: VERNE, JULES - Découverte de la terre.
9586: VERNE, JULES - La maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde Septentrionale.
9532: VERNE, JULES - Vingt milles lieues sous les mers.
8860: VERNE, JULES - César Cascabel.
8652: VERNE, JULES - L'Ile mystérieuse.
7589: VERNE, JULES - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde.
7462: (VOYAGES) VERNE, JULES - Wonderreizen van Jules Verne.
29415: VERNE, JULES - Le tour du monde en quatre-vingt jours.
31683: VERNE, JULES - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde.
33414: VERNE, JULES - Le Docteur Ox. Maitre Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs.
28503: VERNE, JULES - Mathias Sandorf. Een verijdelde samenzwering.
27457: VERNE, JULES - Wonderreizen van Jules Verne.
25947: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. & Stille Zuidzee.
25946: VERNE, JULES - Reizen en lotgevallen van Kapitein Hatteras. & De Engelschen aan de Noordpool.
25944: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. & De luchtschipbreukelingen.
25817: VERNE, JULES - La maison a vapeur. Voyage a travers l'Inde Septrentional.
24087: VERNE, JULES - 20.000 Mijlen onder zee.
22693: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren.
22551: VERNE, JULES - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
22550: VERNE, JULES - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
20232: VERNE, JULES - Un capitaine de quinze ans.
20231: VERNE, JULES - L'Ile mystérieuse.
32567: VERNE, JULES & A. D'ENNERY - Les voyages au théatre. Dessins par L. Bennett et H. Meyer.
17731: VERNE, JULES - De strijd tusschen Noord en Zuid. De Zwarte Kreek van Texas.
17730: VERNE, JULES - De strijd tusschen Noord en Zuid. Overrompeling eener plantage.
16758: VERNE, JULES - De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes.
16633: VERNE, JULES - Reise um die Erde in 80 Tagen.
16269: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. De Stille Zuidzee. 11e druk.
16268: VERNE, JULES - 20.000 Mijlen onder zee - Oostelijk halfrond. 15e druk
16264: VERNE, JULES - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. De terugtocht naar de aarde. 7de Druk.
16262: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Naar de 18de Fransche uitgave door H.M.C. van Oosterzee. Twaalfde druk.
16259: VERNE, JULES - 20.000 Mijlen onder zee - Westelijk halfrond. 15e druk
10076: VERNE, JULES - Le tour du monde en quatre-vingt jours. - Le docteur Ox.
30167: VERONICE, ZUSTER M. - Lees nu maar. Globaal-analytische leesmethode voor het eerste leerjaar van R.K. Scholen.
10992: VERPALE, ERIEK - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1976.
32814: VERPALE, ERIEK - Grasland. Bewerking van een toneelmonoloog gespeeld door Bob de Moor.
20178: VERRE, TONY VAN & SIMON CARMIGGELT - Tony van Verre ontmoet Simon Carmiggelt. Uit 't leven van een schrijvend persoon.
12643: VERREPT, STAF (INL.) - Het federalisme in Vlaanderen.
27508: VERRETH, MANUEL - Ernest Claes - Clementine.
29876: VERRIÈRES, ANDRÉ DE - Contes de Perrault. Annotés par...
32500: VERRIEST, HUGO - Drij geestelijke voordrachten. Tweede druk.
27985: VERRIEST, HUGO - Ons volk moet herleven. Inleiding André Demedts.
17276: VERRIEST, HUGO - Twintig Vlaamsche koppen.
11906: VERRIEST, BERT & HENDRIK AERTGEERTS - Het grafisch werk van Jos. Speybrouck.
12473: VERRIPS, GER - Dankbaarheid.
27992: VERSCHAEVE, CYRIEL - God is leven - God is liefde. Inleiding Jaak Leopold de Meester.
25684: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymphonieën. Vierde uitgave.
25683: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymphonieën. Negende Druk.
22314: VERSCHAEVE, CYRIEL - Dietsche dichters.
22313: VERSCHAEVE, CYRIEL - Oud-Vlaamsche meesters.
22312: VERSCHAEVE, CYRIEL - Eeuwige gestalten bij vijf gedenkdagen. Michelangelo; Holderlin; Leopardi; Mozart; Dante.
22310: VERSCHAEVE, CYRIEL - Elijah.
22309: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymphonieën. Negende druk.
22308: VERSCHAEVE, CYRIEL - Verzameld werk. 8 Delen.
2019: VERSCHAEVE, CYRIEL - Jacob Van Artevelde & Philips Van Artevelde.
9917: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
26140: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd. Tweede druk.
32685: VERSCHUERE, ROBERT - Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels.
11684: VERSCHUERE, ROBERT - Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels.
33245: VERSCHUUR, H.A. - Het Groote Avontuur met Hitler aan het stuur.
16829: VERSCHUUR, H.A. - Het Groote Avontuur met Hitler aan het stuur.
13309: VERSLUIS, W.G. - Geschiedenis van de emancipatie der katholieken in Nederland van 1795 - heden.
26737: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek.
23604: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek.
20278: VERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent.
12073: VERSTEGEN O.F.M., DR. VEDASTUS - De markt te Lokeren. Ontstaan en bevestiging (1555-1684).
11011: VERSTER, A.J.G. - Oud tin.
31391: VERSTOCKT, MARC - This is not a book. Introduction Frank Popper.
26844: VERSTRAETE, P. - Uit het leven van Tijl Uilenspiegel.
15665: VERSTRAETE, P. - Uit het leven van Tijl Uilenspiegel.
33388: VERSTRAETEN, ANDRÉ & IVAN DE SMET - Groen Lokeren. Een beeld van natuur en landschap in Lokeren, Daknam en Eksaarde.
14728: VERSTRAETEN, G. - 65 Jaar toneel te St. Jansteen. De geschiedenis van de Camere van Rhetorica 'St. Jan ten Steene'. (1917-1982).
14577: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch.
15847: VERSTREKEN, FRANS - Onze-Lieve-Vrouw der Vissen. Een verfilmd verhaal van Felix Timmermans.
11146: VERSTREKEN, FRANS - Tussen Demer en Nete. Jaarboek 1988 van het Felix Timmermans-genootschap.
13162: VERSTREKEN, FRANS - Henri van Straten. De Bladen voor de grafiek. Elfde jaargang 2, 1978.
33767: VERTOMMEN, KAREL E.A. - Frank-Ivo van Damme. (Graficus.)
27243: VERTOMMEN, KAREL E.A. - Frank-Ivo van Damme. Graficus.
21430: VERTOMMEN, KAREL - Timmermans-Hulde in vers en prent.
10967: VERVLOET, MR. L. TH. & MR. MOHAMAD JUSUF - Economische delicten in Indonesië. - Pelanggaran ekonomi di Indonesia.
7817: VERWEY, ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch in hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
7804: VERWEY, ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch in hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
5892: VERWEY, A. - Toen De Gids werd opgericht....
16756: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door Prof. dr. I. Schöffer.
10877: VERWEY, ALBERT - De figuren van de sarkofaag.
10657: VERWEY, ALBERT - Luide toernooien
10593: VERWEY, ALBERT - Frederik van Eeden.
15648: VERWILGHEN, HERMAN - Op speurtocht met Tijl Uilenspiegel. Een reeks vrolijke Valois en andere versjes voor de jeugd.
8733: VERZANDVOORT, E. & P. WACKERS - WACKERS/VOORWOORD I. GEERAE - Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel. Facsimilé van het rond 1700 in de drukkerij van Hieronymus Verdussen vervaardigde volksboek. Verzorgd en van een inleiding voorzien door Drs. Erwin Verzandvoort en Dr. Paul Wackers en met een voorwoord van Dr. Loek Geeraedts.
27148: VERZONE, PAOLO - Werdendes Abendland.
16349: VESPER, WILL - Ein kurzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel geboren auf dem Lande zu Braunschweig. Wie er sein Leben vollbracht hat. Sechzig seiner Geschichten.
5899: VESTDIJK, S./PETIT MOUNE - Droom.
30953: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica. 1737-1738.
23813: VESTDIJK, S. - The garden where the Brass Band played.
23676: VESTDIJK, S. - Keerpunten. Bloemlezing uit de novellen van S. Vestdijk.
22039: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
20985: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
20301: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord.
20290: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica. 1737-1738.
20287: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot. Roman.
20286: VESTDIJK, S. - De leeuw en zijn huid. Een Venetiaanse kroniek. Tweede druk.
20148: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
20141: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius. Roman.
20138: VESTDIJK, SIMON & HENRIËTTE VAN EYCK - Avontuur met Titia. Roman.
20127: VESTDIJK, S. - Zes verhalen.
20126: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
19950: VESTDIJK, SIMON - De redding van Fré Bolderhey. Roman.
19899: VESTDIJK, SIMON - Puriteinen en piraten. Roman.
19853: VESTDIJK, SIMON - De koperen tuin.
18672: VESTDIJK, SIMON - Fabels met kleurkrijt.
33754: VESTDIJK, S. - Verzen.
33313: VESTDIJK, SIMON - Map met o.a. ca. 8 knipsels van en over Simon Vestdijk.
14823: VESTDIJK, S. - De hôtelier doet niet meer mee. Roman.
13892: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
12494: VESTDIJK, S. - Zo de ouden zongen... Roman.
10973: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspschygologie. Lezing, gehouden voor een regionale conferentie van het Kunstenaarscentrum voor geestelijke weerbaarheid op 27 Februari 1937 te Bussum.
10838: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthethiek.
10837: VESTDIJK, S. - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
10833: VESTDIJK, S. - Een huisbewaarder. Roman.
10831: VESTDIJK, S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
10828: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
10827: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord.
10778: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
21065: VETH, CORNELIS - Het geheim van den idioot. Drama à Grand Spectacle in drie bedrijven of zeven taferelen.
16250: VETH, CORNELIS - Nelly Bodenheim. Illustratrice.
10772: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch.
14338: VEUR, M.W.G. VAN DER - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren.
30091: VIAL, JOSÉ - La génération du remords. (K.V. 5me Colonne) Roman.
11795: VIATTE, GERMAIN A.O. - Seuphor.
29998: VIDIÈRE, E. - La guerre et le sport colombophile.
13524: VIDTS, PAUL DE E.A. - André Stoop. Hoofdbibliothecaris-archivaris 1946-1987. Liber amicorum.
21934: VIGNAUX - Le billard. Théorie des effets - Coups de série - Détermination du point de choc - Quantité de bille - Différence entre le point de choc et le point visé - Angle de déviation - Visé spécial des coups de finesse. Série de la ligne - Série américaine - Règle du carambolage. Préface de Desnar.
29087: VIGNE, J.O. DE - De diensttijd in het leger.
24212: CHERTABLON DE LA VIGNE - La Manière de se bien préparer à la Mort Par des considerations sur la Cene, la Passion, & la Mort de Jesu-Christ, Avec de trés belles Estampes Emblematiques.
22803: (HERALDRY) VIGNE, FÉLIX DE - Recherches Historiques sur les Costumes Civils et Militaires des Gildes et de Corporations de Métiers, leurs drapaux, leurs armes, leurs blasons, etc. Avec une introduction historique par J. Stecher. Dédié à la ville de Gand.
10216: VIGNOLA, J.B. DE - Traité élémentaire pratique d'architecture ou étude de cing ordres d'après Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en soixante-douze planches comprenant les cinq ordres. Avec l'indication des ombres nécessaires au lavis, le tracé des frontons, etc, et des exemples relatifs aux ordres. Composé, dessiné et mis en ordre par J.A. Leveil, architecte et gravé sur acier par Hibon. Nouvelle édition.
558: VIJVER, DRS. H.A.M. VAN DE - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 6.
3535: VIJVER, DRS. H.A.M. VAN DE - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 11.
33048: VIJVER, DRS. H.A.M. VAN DE - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 16.
18780: VILLENAVE, G.M. - Almanach prisma de la chasse.
21174: VILLENEUVE, B. DE (INTRODUCTION & NOTES) - Le Livre d'Amour de l'Orient. Première partie. Anaga-Ranga. Traité Hindu de l'amour conjugal. La Fleur lascive orientale - Le Livre de volupté. Introduction et notes par B. de Villeneuve.
8452: VILLON, FRANÇOIS & WIM DE COCK - Hier kunt ge spel en lach vergeten. Vijf houtsneden bij vijf huitaines van François Villon - Wim de Cock.
7954: VILLON, FRANÇOIS & WIM DE COCK - Le grant testament. Deel II.
6815: VILLON, FRANÇOIS & WIM DE COCK - 20 Houtsneden bij teksten van François Villon.
27630: (BIBLIOPHILY - JORIS MINNE) VILLON, FRANÇOIS - La ballade des pendus.
23930: VILLON, FRANÇOIS & WIM DE COCK - Les lais - De legaten. Nederlandse vertaling Wim de Cock. & Verzen uit Le Grant Testament. Nederlandse vertaling en illustraties Wim de Cock.
10240: VILLON, FRANÇOIS & WIM DE COCK - Andere gedichten.
33279: VIN, ADRIAAN DE - Den Gezalvden Christen, Begrijpende veele Christelijke Gezangen en Digten, op de beste bekende Voizen. De tweeden Druk. Ruim de helft vermeerderd met een tweede deel, onder den naam Zeeuwschen Akker.
25025: CLEERDIN. VINCENT - Paasch-fantasieën.
16999: CLEERDIN. VINCENT - Brabantsche sagen.
28713: VINCX, JOZEF - Conscience herdacht! bij de 25ste verjaring van zijn afsterven. Eenige bijzonderheden uit zijn leven.
29449: VINDEVOGEL, DOCTEUR J. - Le guide de la santé et les stations balnéaires de Belgique.
31192: VINGER, TRUUS - Hans et Grétel. Un vrai conte, avec musique.
31191: VINGER, TRUUS - Klein Duimpje. Compleet verhaal met muziek.
31190: VINGER, TRUUS - Sneeuwwitje. Compleet verhaal met muziek.
31189: VINGER, TRUUS - De gelaarsde kat. Compleet verhaal met muziek.
31188: VINGER, TRUUS - Assepoester. Compleet verhaal met muziek.
33517: VINKENOOG, SIMON - Het hoogste woord. De stem van Simon Vinkenoog, samengesteld en ingeleid door Coen de Jonge.
27109: VINKENOOG, SIMON - Twee brieven. In: De Vlaamse Gids. 60e Jaargang; nummer 1; januari-februari '76. Pag. 10-27.
27108: VINKENOOG, SIMON - Beste redactie (over Louis paul Boon). In: Komma 2. 2e Jaargang. Pag 64-74.
20939: VINKENOOG, SIMON - O boze boom i.m. Norma Pater.
20754: VINKENOOG, SIMON - Wij helden. Verhaal.
20753: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommikatie.
17195: VINKENOOG, SIMON - Mapje met ca. 17 knipsels over Simon Vinkenoog uit o.a. Vrij Nederland, Dagblad De Stem, PZC, NRC, De Tijd & De Volkskrant. Bijgevoegd: een kaart met gedicht: 'De windroosdichter'.
31001: VIRULY, A. - "Alles O.K!"... "Draaien!"
25420: VIRULY, A. & J.M. DE FEIJTER - Kinderen mogen vliegen. Een boek voor jongens en meisjes.
29250: VISART DE BOCARMÉ, GRAAF - Adresse au Roi... - Adres aan den koning....
13849: VISCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae. Dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt. Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
14491: VISCOUNT MILNER, G.C.B. - England in Egypt.
27938: VISSCHER, PATRICIA & GUY SEGERS - Tijl Uilenspiegel. Een verhaal van vijf eeuwen.
17929: VISSCHER, DR. H.A. - De Nederlandse landschappen. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
14924: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
14355: VISSCHER, DR. H.A. - Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis.
28495: VISSCHERS, P. - Godsdienstige en zedekundige lessen, voór de Roomsch-Catholieke jeugd; opgevolgd van geschiedenissen, redevoeringen, verhaelen, kenschetsen, enz. door P. Visschers, Priester. Derde Uitgave.
33466: VISSER, DR. W.J.A. (VOORWOORD) - Tentoonstelling van 16de en 17de eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen uit de collectie der Fa. D. Katz te Dieren.
31081: VISSER, P. - De beeldhouwer van Pompeji.
30887: VISSER, P. - Het beleg van Alkmaar. Zesde druk.
30878: VISSER, P. - Het beleg van Haarlem. Vierde druk.
30838: VISSER, P. - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin der XVe eeuw. Tweede druk.
24894: VISSER, P. - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal. Tweede druk.
24794: VISSER, P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal. Zesde druk.
23815: VISSER, AB - Hoornvlies. Tweede druk.
23803: VISSER, AB - Recitatief. Gedichten.
23180: VISSER, M.N. DE - Het ene wee is gegaan, ziet het andere wee is gekomen. Aspecten van de houding van de Staatkundig Gereformeerde Partij en haar achterban tegenover de Indonesische revolutie (1945-1950).
20439: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door Hans Visser.
16467: VISSER, P. - De Vliegende Hollander. Gevolgd door Een reis vol avonturen.
15489: VISSER, P. - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal. Vijfde druk.
15101: VISSER, J.S. - De ruïne van Brederode. Met afbeeldingen en wandelkaart. Tweede druk.
14486: VISSER, PH. C. - Naar onbekend Midden-Azié. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
32382: VISVLIET, J.P. VAN - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel I. Kaarten en teekeningen; Deel II. Chronologische tafel van de Charters en Oorkonden der Graaflijke Regering. 1119-1574. 1ste Aflevering Nos. 1-1177; 2de Aflevering Nos. 1178-2464; 3de Aflevering Nos. 2465-3544; Deel III. Beredeneerde inventaris van de charters en oorkonden der graafelijke regering 1119-1574. 1ste Aflevering (1119-1348); 2de Aflevering (1348-1407); 3de Aflevering (1407-1450).
24327: VISVLIET, J.P. VAN - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel II. Chronologische tafel van de Charters en Oorkonden der Graaflijke Regering. 1119-1574. 1ste Aflevering Nos. 1-1177; 2de Aflevering Nos. 1178-2464; 3de Aflevering Nos. 2465-3544.
21280: VITTORINI, ELIO - In de schaduw van de olifant. Roman.
31778: VIVERE, VAN DE - Ordonnantie van den Keyzer ende Koning, raekende de Sequestratie der Goederen, de welke de Kloosters ende andere in Vrankrijk afgeschafte-Geestelyke-Stigtingen, bezaten onder het gebied van Zyne Majesteyt, in de Nederlanden. Van den 14 September 1791.
9908: VIVIER, ROBERT - Ianchelevici.
18393: VLAANDEREN, ANDRÉ - Van alles en nog wat. Geïllustreerd ontspanningsboek.
14151: VLAANDEREN, ANDRÉ - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
19259: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - Mijn poppenboek. Zesde druk der 'Poppenliederen'. Geïllustreerd en uitgebreid door Geertruida van Vladeracken. Versjes van A. van Vladeracken.
28564: VLAM, A.W. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
32639: VLEESSCHAUWER, MARC DE - Het Vrije van Sluis. Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600 en 1999.
32638: VLEESSCHAUWER, MARC DE - Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600 en 1999.
17393: VLEKKE, DR. B.H.M. - 'Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestrecht gepractiseert.' Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639.
12307: VLETTER, A.C.C. DE - Arendskop.
30928: VLETTER, A.C.C. DE - Op de balken.
30874: VLETTER, A.C.C. DE - Hein past op de dubbeltjes.
30871: VLETTER, A.C.C. DE - Arendskop. Derde druk.
24972: VLETTER, A.C.C. DE - De roode molen. Tweede druk.
24949: VLETTER, A.C.C. DE - Het jongenshuis. Tweede druk.
24943: VLETTER, A.C.C. DE - De zeven vroolijke vinken. Tweede druk.
24700: VLETTER, A.C.C. DE - De jongen uit het circus.
24667: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas. Vijfde druk.
16408: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. Negende druk.
15616: VLETTER, W. DE - Lieveke Harms. Een verhaal voor oud en jong Nederland.
12346: VLETTER, A.C.C. DE - De lange midvoor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
20016: VLIEBERGH, EM. - De boeren en de maatschappelijke zaak. Eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand.
17839: VLIEBERGH, EM. - De boeren en de maatschappelijke zaak. Eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand.
12151: VLIERBERGHE, J. VAN - Joden, nog regeert Jesus. Het Kruis in de volksverhalen.
13411: VLIERDEN, DRS. MARIEKE VAN - Utrecht een hemel op aarde.
6884: VLIET, EDDY VAN - Een lekker hapje voor Winston.
28911: VLIET, EDDY VAN - Jaren na maart.
28180: VLIET, H.T.M. VAN - Versierde verhalen. De oospronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk. (1884-1925).
26351: VLIET, EDDY VAN - Het grote verdriet. (Gedichten 1971-1974).
20381: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
10857: VLIET, EDDY VAN - Poëzie: een pleidooi.
10854: VLIET, EDDY VAN - De vierschaar. Gedichten 1962-1972.
16629: VLIJMEN, FRITS VAN - De club van 4 en 5.
12946: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. Een ooggetuigenverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945.
13366: VLOTEN, DR. J. VAN - Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent De Middelburgsche Beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven door Dr. J. van Vloten.
12335: VLOTEN, DR. J. VAN - Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door Dr. J. van Vloten. Met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandt Buys. Vierde, veel vermeerderde druk.
1187: VLOTEN, DR. J. VAN - Onderzoek van 's konings wege ingesteld omtrent De Middelburgsche Beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven.
8872: VOCHT, LODEWIJK DE, BERT PELEMAN & FRANK-IVO VAN D - Ulenspiegel ballade.
33113: VOCHT, LODEWIJK DE - Fotokaart met signatuur.
18217: VOCHT, LODEWIJK DE, BERT PELEMAN & FRANK-IVO VAN D - Ulenspiegel ballade.
31691: VOET P.F.G.N., JOHANNIS - Compendium Juris Juxta seriem Pandectarum. Adjectis differentiis Juris Civilis et Canonici: Ut et Definitionibus ac divisionibus praecipuis secundu Institutionum titulos: unà cum Oratione, recitatâ, cum fasces Acadmicos deponeret.
14539: VOET, A.E. VAN DE & JOS GUNNEWEG - Het Nederlands malend korenmolenboek. Inventarisatie malende korenmolens met molenaar anno-nu in Nederland.
16846: VOETEN, BERT - Doortocht. Een oorlogsdagboek. 1940-1945. Vierde druk.
19630: VOETS, B. - Een man uit één stuk. Levensschets van de Haarlemse bisschop F.J. van Vree (1807-1861).
19672: VOETS, B. - En hij bouwde een brug.... Naar het Nederlands verbeterd door Th. Burger.
13645: VOETS, B. E.A. - Een leider van het Haarlemse Bisdom uit de vervolgingstijd door B. Voets.
18457: VOGEL, ALBERT - Van en over Couperus. Geschreven, samengesteld en ten tonele gebracht door Albert Vogel.
13884: VOGEL-WESSELS BOER, DRS. I.H. - Kloetinge.
13117: VOGEL, WILLEM - La Guerre et les Intérêts Économiques Belges. Ce qui sera changé après la Guerre.
31514: VOGELSANG, PROF. DR. W. - Erich Wichman to 1920. Afbeeldingen en geschriften. Met een inleiding van Dr. W. Vogelsang.
13087: VOGHT, JOZ. DE - Kerstliedekens.
29086: VOITURON, PAUL - Het programma van den Progressisten-Kring van Gent, met uitleggingen.
13792: VOLL, KARL - Memling. Des Meisters Gemälde in 197 Abbildungen.
17567: VOLLMANN, R. - L'invention du thermomètre à air.
14742: VOLOKOLAMSK, ARCHBISHOP PITIRIM OF A.O. - The Orthodox Church in Russia.
9669: VOLTAIRE - Oeuvres de théatre de M. de Voltaire, Gentilhomme Ordinaire du Roi, de l'Académie Francaise, &c. &c. Nouvelle édition, revûe & corrigée exactement sur l'édition de Genève in -4to.
4751: VOLTAIRE - Ce qui plait aux dames. Conte de Voltaire.
10272: VONCK, L. - De puinen der Abdij van Villers.
6812: VONDEL, JOOST VAN DEN - Publius Virgilius Maroos Wercke. In Nederduitsch dicht vertaelt door J. v. Vondel.
25235: VONDEL - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. Smits-Veldt en Marijke Spies.
20987: VONDEL, J. V. - Lucifer. Treurspel.
20873: VONDEL, JOOST VAN DEN - Verzen van Vondel.
21500: (BINDING) VONDEL, J. VAN - Altaergeheymenissen ontvouwen in dry boeken.
11508: VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit.
10820: VONDEL, J. VAN - Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit.
26936: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberailsme. Met een woord vooraf van Zijne Excellentie Prof. Mr. P.J. Oud.
22364: VONK, DR. P.C. - De V.O.C. op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waar gebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan.
30168: VOORDE, URBAIN VAN DE - Charles de Coster's Ulenspiegel.
28920: VOORDE, URBAIN VAN DE - Essay over Karel van de Woestijne.
26245: VOORDE, URBAIN VAN DE - Guido Gezelle -
19556: VOORDE, URBAIN VAN DE - Guido Gezelle -
16457: VOORDE, URBAIN VAN DE - De gelieven. Een cyclus.
16125: VOORDE, URBAIN VAN DE - Charles de Coster en de Vlaamse idee.
33583: VOORDE, URBAIN VAN DE - Charles de Coster en de Vlaamse idee.
11261: VOORDE, URBAIN VAN DE - Essay over Karel van de Woestijne.
11251: VOORDE, U. VAN DE E.A. - Karel van de Woestijne.
11249: VOORDE, URBAIN VAN DE - Essay over Karel van de Woestijne.
11125: VOORDE, URBAIN VAN DE - De haard der ziel.
11123: VOORDE, URBAIN VAN DE - Critiek en beschouwing. Eerste bundel.
11096: VOORDE, URBAIN VAN DE E.A. - Alice Nahon herdacht.
10524: VOORDE, URBAIN VAN DE E.A. - Alice Nahon herdacht.
10187: VOORDE, URBAIN VAN DE - Hubert Malfait.
559: VOOREN, G.A.C. VAN - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 7.
29584: VOOREN, G.A.C. VAN - De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu.
28269: VOOREN, GEORGES VAN - Oorlog 1944. West-Zeeuws-Vlaanderen. De gewone mens in beeld.
32830: VOORHOEVE, C. - Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking.
30870: VOORHOEVE, R. - Het geheim van de kloof. Avonturen in de oerwouden van Nieuw-Guinea.
27275: VOORHOEVE, CAREL - Reinaert de Vos. Een spel van dieren en menschen.
17646: VOORHOEVE, R. - De jagers van de Tamirivier. Avonturen in de oerwouden van Nieuw-Guinea.
17633: VOORHOEVE, R. - Het geheim van de kloof. Avonturen in de oerwouden van Nieuw-Guinea.
19194: VOORST VAN BEEST, MARIE VAN - Met moeder zingen. Vijftig liederen voor de huiskamer. Naar het Engelsch bewerkt door Valerie Witte Eechout en anderen. Verzameld door Marie v. Voorst v. Beest.
13321: VOORST TOT VOORST, H. BARON VAN (FOREWORD) - 40 Jaar verkennen in Nederland.
11706: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. DE E.A. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica De Fonteine. Jaarboek 1946-47. Alst past, bi apetite.
10279: VORMS, PIERRE - Gespräche mit Frans Masereel.
17744: VORSTELMAN, C. & A. VAN ONCK - Vissen en... vangen! Waar, wat en hoe. Waarin ook opgenomen een lijst van vrije viswateren in België.
619: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
617: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
4476: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - De berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg van 1660-1680.
30127: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
30126: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
18913: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. & JOH. D.G. VAN EPEN - Algemeen Nederlandsch Familieblad. Tijdschrift voor geschiedenis, geslachts-, wapen-, zegelkunde, enz. onder leiding van.... met medewerking van anderen. IXe Jaargang.
1349: VOS, P. D. DE - De St. Lievens Monstertoren en het Burger-Weeshuis te Zierikzee.
31092: VOS, M.F. - Corpus vasorum antiquorum.The Netherlands. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. Fascicule 2. Attic black-figured vases.
29540: VOS, A.G. DE - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht door A.G. de Vos. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
28281: VOS, DR. AMAND DE (WAZENAAR) - Aanklacht bij de kamer van Volksvertegenwoordigers.
27360: VOS, MR. A.T. - Van den Vos Reinaerde tot de Gelaarsde Kat. Een en ander over Recht en Rechtspraak in de litteratuur.
24215: VOS, P. D. DE - Een blik op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van Zierikzee.
22979: VOS, BENNO - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
21033: VOS, AMAND DE - Sagen en lagenden uit Sint-Niklaas (Waas).
1526: VOS, P. D. DE - 1. Borrendamme. 2. Eenige kerkelijke bijzonderheden. 3. De Nobelpoort te Zierikzee. 4. De Kleine- of Gasthuiskerk te Zierikzee. 5. Eene herinnering aan het Predikheeren-Klooster te Zierikzee.
1524: VOS, P. D. DE - Het stadhuis te Zierikzee.
13118: VOS, SELLE DE, GIDO DUMON, MARC SUYKENS & MARC VAN - Zwart en geel... en een beetje rood.
12700: VOS, PROF. DR. LUC DE E.A. - Belgische militaire geschiedenis aan de hand van documenten (1830-1990).
17521: VOSMAER, MR. C. - Geschiedenis der bouwkunst in afbeelding. Uit den Duitschen 'Bilder-Atlas zur Geschichte der Baukunst'. Overgebracht door Mr. C. Vosmaer.
15403: VOSMAER, MR. C. - Nanno. Eene Grieksche idylle. Tweede druk.
10849: VOSMAER, MR. C. - Inwijding.
28649: VRECKEM, P.H.S. VAN - De invloed van het Franse Naturalisme in het werk van Cyriel Buysse.
28701: VREE, FREDDY DE - Hugo Claus. Biografische, bibliografische, beschouwelijke documentaire gegevens samengesteld door ...
20923: VREE, PAUL DE - Appassionato. Gedichten.
17814: VREE, FREDDY DE - Hugo Claus.
13974: VREE, FREDDY DE - Erepark.
11271: VREE, PAUL DE - Paul Snoek.
11157: VREE, FREDDY DE - Drie ogen zo blauw.
5906: VREEDE, M. DE - Een hachelijk bestaan.
14800: VREEKEN, J. - Zeeuwse zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
11712: VREESE, MR. ALFONS DE - De haven van Gent.
24751: VREESWIJK, HARRY - Notes on Joyce's Ulysses. Part I (Chapter 1-3) (a very first draft).
26282: VRIAMONT, JORIS - De exploten van tabarijn.
26281: VRIAMONT, JORIS - De exploten van tabarijn.
26283: VRIAMONT, JORIS - Verzameld proza.
15762: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land.
14650: VRIEND, J.J. - Nieuwe architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
946: VRIES, JOH. DE - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
5920: VRIES, THEUN DE - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
5916: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
31911: VRIES, JOH. DE - Die 'goeie' ouwe tijd. Oude verhalen uit Zeeuwsch-Vlaanderen.
31565: VRIES, JOH. DE - Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen. Volksverhalen verzameld en bewerkt door Joh. de Vries.
31425: VRIES, JOH. DE - Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen. Volksverhalen verzameld en bewerkt door Joh. de Vries.
31281: VRIES, JOH. DE - Postale herinneringen. Eerste druk.
31269: VRIES, JOH. DE - Historie van het jongste verleden van Terneuzen.
31004: VRIES, ANNE DE - Jongens van de straat.
30872: VRIES, W.P. DE - Pierre Grisart. Een verhaal uit 1815.
30611: VRIES, M. DE - Feestrede bij de onthulling van het Gedenkteeken van Leidens Ontzet, den derden October 1884, uitgesproken door M. de Vries.
29589: VRIES, JOH. DE - Historie van het jongste verleden van Terneuzen.
27948: VRIES, THEUN DE - De Vervreemding.
27513: VRIES, THEUN DE - Aardgeest. Gedichten.
27216: VRIES, DR. PH. & PROF. DR. TH LUYKX - Historische W.P. Encyclopedie.
25709: VRIES, JOH. DE - Historie van het jongste verleden van Terneuzen.
24692: VRIES, J. DE - P.D.A. 2843 - Van 'Amersfoorter' tot 'IJsselliniegraver'.
24677: VRIES, ANNE DE, JOH. VAN HULZEN EN L. KEEMINK - In volle wapenrusting. Verhalen uit de kerkgeschiedenis.
23836: VRIES, THEUN DE - Koningssage.
23800: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt.
23786: VRIES, THEUN DE - De gesprenkelde vogel. Verhalenomnibus.
23471: VRIES, JOH. DE - Het spookte in Zeeuwsch-Vlaanderen. Volksverhalen verzameld en bewerkt door Joh. de Vries. Vierde druk.
22967: VRIES, JOH. DE - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
22674: VRIES, JOHAN DE - Rondom 'Neusen'. (I).
22586: VRIES, JOH. DE - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 'nu en toen'.
21871: VRIES, JOH. DE - Postale herinneringen. Eerste druk.
21549: VRIES, DRS. THOM. J. DE - Geschiedenis van Zwolle. Deel 1. Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
20982: VRIES, THEUN DE - De dood. Een gedicht.
20146: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad.
20144: VRIES, THEUN DE - Koningssage.
20142: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
17641: VRIES, GIJSBERT DE - Dimin de dwangarbeider.
17635: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger.
17634: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger.
16054: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is.
14130: VRIES, JOH. DE - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
13147: VRIES, M. DE E.A. - Bladvullingen: teksten betreffende de Reinaert. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Tweede jaargang, 1882. Pag. 77 t/m 80.
10852: VRIES, THEUN DE - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
10403: VRIES JR., R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk. Tweede, uitgebreide druk.
23719: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk door Victor E. van Vriesland met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
20538: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk door Victor E. van Vriesland met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
11492: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
23050: VROEDE, MAURICE DE - De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie.
22564: VROLIKHERT, GODEWARDUS - Vlissingsche kerkhemel, ofte levensbeschrijving/ van alle de hervormde leeraren, die, sedert den afval van Spanjen 1572, tot op dezen/ tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen ge-arbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Wal-sche leeraren dier stadt; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dord-regt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
17205: VROMAN, LEO - Mapje met ca. 32 knipsels over Leo Vroman.
24630: VROMAN, LEO - Agenda uit het jaar 2000.
18930: VROMAN, LEO - Een soort van ziel in negen delen.
15436: VROMAN, LEO - Just one more world.
10855: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
16047: VROOLIK, FRANS - Aladdin. Zobeïr en Themadoura. Twee Oostersche verhalen.
15661: VROOLIK, FRANS - Thijl Uilenspiegel. Nieuwe bewerking van Frans Vroolik.
32831: VROOM, A.R.P. CORNELIUS DE - Processionale et chorale ad nommam Missalis ac Ritualis A. Romanae ecclesiae in usum Fratrum Minorum Recollectorum denuo editum et auhmentatum ex ordinatione A.R.P. Cornelii de Vroom, Ministri Provincialis ejusdem Ordinis Provinciae Germaniae Inferioris.
16678: VROOM, DR. H.B. - Carmina Gezelliana.
11568: VROOM, DR. W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm.
18645: VUYST, JULIEN DE - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XXe eeuw).
14134: VYLDER, PAUL DE - Het naakt in de moderne Belgische kunst.
11669: VYNCKE, FRANS E.A. - Poolse culturele dagen te Gent. Tentoonstellingen.
16707: VYNCKE, DR. F. - Gilbert de Smet. Beeldhouwer. Ingeleid door Dr. F. Vyncke.
12356: VYNCKE, E.H. - Geschiedkundige schets over de kerk van Verrebroeck.
17243: WAALS, H.G. VAN DER - Hitopadeça van Narayana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald door H.G. van der Waals.
29201: WAARD, C. DE - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren. Met eene vlaggenkaart naar teekeningen van Jac. H. Hollestelle. Uitgegeven met steun van het Fonds Verbrugge.
22349: WAARD, ELLY DE - Map met ca. 11 knipsels over Elly de Waard uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren) & De Volkskrant.
20663: WAARD, ELLY DE (RED.) - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen. Onder redactie van Elly de Waard.
21120: WAARSENBURG, HANS VAN DE - A letter of time.
20974: WAASDORP, JOOP - De Vogelverschrikker. Gevolgd door Neef Kas, de behanger.
26745: WACKERS, PAUL E.A. - Verraders en brugenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde.
17202: WADMAN, ANNE - In ûnbetelle rekken.
28205: WAEGEMANS, YVONNE - Flieflodderke.
32586: WAELE, DR. FERDIAND JOZEF DE - Marcus Ulpius Traianus. Veldheer, bouwheer, rijksheer.
13669: WAELE, J. DE - Étude sur l'évolution des formes architecturales.
11753: WAES, R. (TEN GELEIDE) - Sint-Janshospitaal Brugge 1188-1976.
13747: WAETZOLDT, WILHELM - Dürer and his time.
14733: WAETZOLDT, WILHELM - Hans Holbein der Jüngere.
20190: WAETZOLDT, PROF. DR. W. - Gij en de kunst. Inleiding tot de kunst voor iedereen.
6088: WAGENAAR, J. - Verzameling van historische en politieke tractaaten, voorheen uitgegeven door den historieschrijver Jan Wagenaar. Tweede druk. Waar by gevoegd is lyst van de gewoonlyke vaste feestdagen der Roomsche Kerke; dienende tot begrip der dagtekeningen in oude brieven door denzelfden.
16783: WAGENAAR, DR. L.H. - Van strijd en overwinning. De groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven.
21185: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben.
29115: WAGENER, JOANNES - Dissertatio Inauguralis Mythologica de Jove Homerico, quam, quod Deus bene verrtat, ex auctoritate rectoris magnifici, Bartholdi Jacobi Lintelo de Geer etc.
26763: (TIMMERMANS, FELIX) WAGGERL, K.H. - Het jaar des heeren. Roman. Vertaald door Felix Timmermans en H.P.C. van Ael.
32387: WAGHENAER, LUCAS JANSSZ - Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee etc.
16473: WAGNER, RICHARD - De Vliegende Hollander. Romantische Opera in drie bedrijven van Richard Wagner. Bewerkt door J.W. Gerhard. 2e Druk.
16472: WAGNER, RICHARD - Der Fliegende Hollander. Romantische Oper in 3 Aufzügen von Richard Wagner.
16471: WAGNER, RICHARD - De Vliegende Hollander.
16470: WAGNER, RICHARD - Der Fliegende Hollander. Vollständige mit der Partitur übereinstimmende Ausgabe.
17838: WAHAB M. AL-DAHIRI, PH.D., ABDUL - Principles of agricultural economics. First edition.
18604: (BOON, L.P.) LEW WAITMAS - De liefde van Annie Mols.
31002: WAL, JO VAN DER - Het lied van de kokila.
10760: WAL, DR. S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door ...
404: WALCH, JANNE - Tspel vanden Vos Reinaerde naden ouden ghedichte ende den nieusten vonden ghedichtet bi Janne, gheseit Walch.
16170: WALDO TRINE, RALPH - The man who knew. How he brought the good news that the Kingdom of God is within us, and we may put ourselves in tune with the Centre of life.
30707: WALDRICHEM, MINA VAN - Kunigonde van Wallensteijn. Een verhaal voor meisjes.
26720: WALEWIJN, FRED - Fabels.
26266: WALGRAVE, AL. - Een studie over Gezelle's Kerkhofblommen. Twaalfde herziene druk bezorgd door Kan. Insp. C. Raeymaekers.
26246: WALGRAVE, AL. E.A. - Guido Gezelle. De diepere eenheid. In: Dietsche Warande en belfort. XXXe Jaargang, januari 1930, nummer 1.
26232: WALGRAVE, AL. - Eene studie over Gezelle's Kerkhofblommen (1858). Vierde verbeterde uitgave.
26231: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studiën op G. Gezelle.
10580: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studiën op G. Gezelle. Derde herdruk.
18642: WALKER, GILBERT T. - Boomerangs.
15669: WALL, DR. V.I. VAN DE - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
15670: WALL, DR. V.I. VAN DE - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
32557: WALLACE, T. - The diagnosis of mineral deficiencies in plants by visual symptoms. A colour atlas and guide.
30900: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur. Le prince de Jérusalem. Traducteurs R. d'Humières et J.-L. de Janasz.
25278: WALLACE, LEWIS - De Vorst van Indië of de Val van Constantinopel. Naar het Engelsch door Alma. Tweede druk.
30795: WALLE, J.-B. VAN DE - Notitie Boekschen van J.-B. van de Walle. Izegemse kroniek 18e - 19e eeuw. Voor uitgave klaargemaakt door de Heemkundige Kring "Ten Mandere"- Izegem en van inleiding voorzien door Karel M. de Lille.
20002: WALLE, A.L.J. VAN DE - Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen.
17419: WALLE, J. VAN DE A.O. - Suriname in stroomlijnen.
11015: WALLE, A.L.J. VAN DE - Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen.
21611: WALRAVENS, JAN - Negatief. Een fictie.
14205: WALRAVENS, JAN - Hedendaagse schilderkunst in België.
13505: WALRAVENS, JAN - Valerius de Sadeleer.
12615: WALRAVENS, JAN - Hedendaagse schilderkunst in België.
11687: WALRAVENS, JAN - Valerius de Sadeleer.
11155: WALRAVENS, JAN - Negatief. Een fictie.
10397: WALRAVENS, W. - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941.
9506: WALSCHAP, GERARD - Gansje Kwak (Dat thuis opstak).
9353: WALSCHAP, GERARD - Volk.
6140: WALSCHAP, GERARD - De Spaansche gebroeders.
20224: WALSCHAP, GERARD - Moeder.
21737: WALSCHAP, GERARD - De wereld van Soo Moereman.
21740: WALSCHAP, GERARD - Het oramproject.
32717: WALSCHAP, GERARD - Brieven. 1921-1950.
21747: WALSCHAP, GERARD - De vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen.
21823: WALSCHAP, GERARD - Map met talloze knipsels, artikelen uit o.a. Volkskrant, Ons Erfdeel, NRC, PZC, De Morgen, Vlaamse Gids en 2 verschillende portretkaarten.
21751: WALSCHAP, GERARD - Gansje Kwak.
21763: WALSCHAP, GERARD - Nieuw Deps.
21774: WALSCHAP, GÉRARD - Follet Poucet (Zotje Petotje). Conte pour Bruno et autres bambins. Traduit par André Dumont.
21775: WALSCHAP, GÉRARD - Futée gazelle (Slimke Gazelle). Histoire pour le petit monde, et en aventures feconde. Traduit par André Dumont.
31753: WALSCHAP, GERARD - Jan Frans Cantré.
31594: WALSCHAP, GERARD - Volk.
21777: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
29720: WALSCHAP, GERARD - Het kind.
29719: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
29718: WALSCHAP, GERARD - Het kind.
29717: WALSCHAP, GERARD - Een mensch van goeden wil.
29716: WALSCHAP, GERARD - De Spaansche gebroeders.
29535: WALSCHAP, GERARD - Slimke. Een boekje voor kinderen.
29479: WALSCHAP, GERARD - Waldo.
23882: WALSCHAP, GERARD - Bestelkaart voor werk Gerard Walschap.
28915: WALSCHAP, GERARD - De kunstenaar en zijn volk.
28913: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
26644: WALSCHAP, GÉRARD - Futée gazelle (Slimke Gazelle). Histoire pour le petit monde, et en aventures feconde. Traduit par André Dumont.
26643: WALSCHAP, GÉRARD - Jargonnette Oison (Gansje Kwak). Traduit par André Dumont.
26278: WALSCHAP, GERARD - De graaf.
26277: WALSCHAP, GERARD - l'Homme qui voulait le bien. Roman.
26275: WALSCHAP, GERARD - Maitzenstwo Celibat.
26273: WALSCHAP, GERARD - Denise. Traduit du flamand par Robert de Vroylande.
24524: WALSCHAP, GERARD - Briefkaart van Gerard Walschap.
26318: WALSCHAP, GERARD - Cure d'aspirine.
27519: WALSCHAP, GERARD - De dood in het dorp.
19997: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
27520: WALSCHAP, GERARD - Collectie van drie originele zwartwit foto's met de auteur.
22696: WALSCHAP, GERARD - Het heilig uilke.
22651: WALSCHAP, GERARD - De loutering.
22233: WALSCHAP, GERARD - Volk.
21746: WALSCHAP, GERARD - Slimke Gazelle. Om te vertellen aan kleine gezellen.
21739: WALSCHAP, GERARD - Het kind.
21615: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
20058: WALSCHAP, GERARD - De dood in het dorp. 2e Druk (= derde druk).
20047: WALSCHAP, GERARD - Brieven. 1921-1950. 1951-1965. 1966-1989.
193: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
18433: WALSCHAP, GERARD - De goede smokkelaar.
14777: WALSCHAP, GÉRARD - Soeur Virgilia. Traduction française de Pierre Chambard.
12121: WALSCHAP, GERARD - Genezing door aspirine.
32989: WALSCHAP, GERARD - Volk.
11200: WALSCHAP, GERARD - De bejegening van Christus
11199: WALSCHAP, GERARD - De Française.
11198: WALSCHAP, GERARD - Manneke Maan. Een verhaal voor jong en oud.
11196: WALSCHAP, GERARD - Het avondmaal.
11191: WALSCHAP, GERARD - Voorpostgevechten.
11189: WALSCHAP, GERARD - De Familie Roothooft.
11188: WALSCHAP, GERARD - De verloren zoon.
11185: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas.
11180: WALSCHAP, GERARD - Heirat. Roman.
11175: WALSCHAP, GERARD - De Familie Roothooft.
11164: WALSCHAP, GERARD - Een mensch van goeden wil.
19164: WALSCHAP, GERARD - Eric.
11659: WALTERS, JOS. - De Zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent. Geschiedkundig overzicht.
11657: WALTERS, JOS. - De bijgebouwen der Bijloke te Gent.
28095: WALTON, MEVR. O.F. - Christoffels oude orgel.
27466: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool. Samengesteld door C.J. Wannée. Herzien en bijgewerkt door R. Lotgering-Hillebrand. Elfde druk.
7262: WANSEM S.C.J., DR. C. VAN DER - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
26912: WANSINK, P.A. - De Zeeuwsche hoofdstad voor den Geus.
24120: WANSINK, DR. H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575 - ± 1650.
21381: WAP, J.J.F. - Aan de Belgen, gedicht. Naar het Latijn.
24749: WARD, PETER - King of sports. A text book on cycle road racing.
21256: WARD, A.C. - Bernard Shaw. Inleiding over auteur en werk.
29547: WARLOP, DR. HIST. E. - The Flemish Nobility before 1300.
17926: WARNECKE, GEORG - Onze vlinders. Voor Nederland bewerkt door J.A.W. Lucas.
33404: WARNIER, PAUL-ALFRED - Photo album with 94 mounted photographs, concerning the building of i.a. "L'École d'Arts et Métiers" made in Rungu, Haut-Uelé (or Uelé oriental), Congo Belge.
29299: WARNSINCK, BZ., W.H. & J. DECKER ZIMMERMAN - Petronelle Moens.
19823: WARREN, HANS - De Olympos.
17206: WARREN, HANS - Map met ca. 125 knipsels van/over Hans Warren uit o.a. Vrij Nederland, Dagblad De Stem, De Tijd, NRC, Haagse Post, PZC, Standaard & De Volkskrant.
17287: WARREN, HANS - Herakles op de tweesprong.
17288: WARREN, HANS - Schetsen uit het Hongaarse volksleven.
17289: WARREN, HANS - Een otter in Americain.
9275: WARREN, HANS - De Griekse goden leven nog.
5928: WARREN, HANS - Bij Marathon.
5927: WARREN, H. - Kritieken.
5926: WARREN, H. - Leeuw lente.
2581: WARREN, HANS - De Olympos.
189: WARREN, HANS - Pastorale.
17286: WARREN, HANS - Tijd.
10946: WARREN, HANS - Saïd. Gedichten.
16405: WAS-OSINGA, A. - Babs van Oudenaerde.
33587: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 138 - De noodlottige wortel.
33585: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 134 - Tando wil vechten.
33586: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 126 - Een grote teleurstelling.
26984: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 100 - Opgehouden.
26983: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 179 - Drie sporen.
26982: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 186 - Onderaards gevecht.
33584: WÄSCHER, HANSRUDI - Tibor, zoon van het oerwoud. No. 135 - In handboeien.
31749: WASSEM, TONY VAN - Beelden, foto's & schilderijen.
13356: WASSER, BEN - Nederlandse pelgrims naar het heilige land.
32386: WATELET, MARCEL (ONDER LEIDING VAN...) - Gerardus Mercator Rupelmundanus.
23307: WATELET, MARCEL - Gerardi Mercatoris. Atlas Europae. Onder leiding van Marcel Watelet. Een facsimile-uitgave van kaarten van Gerard Mercator uit de Atlas van Europa ca. 1570-1572.
9179: WATER, WILLEM TE (PREDIKANT TE AXEL) - Historie der Hervormde Kerke te Gent, Van haeren aenvang tot derzelver einde; Mitsgaders een kort Verhael der Gereformeerde Doorluchtige Schoole te Gent. Zedert den Jaere 1578. tot het Jaer 1584. Hier zyn bygevoegt de Levens- beschryvingen der Naemruchtigste Predikanten te Gent, als Nicasius van der Schuere, Petrus Dathenus, Hermannus Modet, Thomas van Til, en des Gentschen Ouderling, den Wel Edelen Heere Mr. Pieter de Ryke, laetslyk Eersten Edelen van Zeelant.
17366: WATER, JONA WILLEM TE - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw; Benevens enige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door de Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem tTe Water, Predikant te Vlissingen.
15133: WATERBOLK, H. TJ. - Drente.
13852: WATERBOLK, E.H. A.O. - Visies op Jacob Cats en zijn tijd.
19706: WATERINK, PROF. DR. J.E.A. (REDACTIE) - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Tweede druk.
28555: WATERSCHOOT, M.A. - De Vlaamsche kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche polderland langs zee en Honte. tweede uitgave.
24166: WATERSCHOOT, HERMAN - De verering van de Heilige Lutgart van Tongeren door de eeuwen heen in Vlaanderen en wereldwijd. Boek 1. Verering 1246-1791.
25758: WATSON, ALDREN A. - Boekbinden. Een ambachtelijk instructieboek met 225 illustraties.
32713: WATTEZ, OMER - Zuid-Vlaandersche novellen. Nieuwe uitgave.
32712: WATTEZ, OMER - Zuid Vlaandersche novellen. Nieuwe uitgave.
30125: WATTEZ, OMER - Een hoekje van Zuid-Vlaanderen. Oudenaarde, Ronse en omstreken.
20013: WATTJES B.I., J.G. - Moderne villa's en landhuizen in Europa en Amerika. Villa's et maisons de campagne modernes. Modern cottages and countryhouses. Moderne Villen und Landhäuser. Een verzameling fotografieën en plattegronden, bijeengebracht en van een inleiding voorzien door J.G. Wattjes B.I.
16238: WATTJES, PROF. IR. J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tjsecho-Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten v. Amerika. Bijeengebracht en van inleiding voorzien door...
18744: WAUTERS, A.-J. - La peinture flamande.
14093: WAUTERS, A. - Uit de school geklapt.
9536: WAUTERS, MARCEL - Apoteek.
7029: WAUTERS, MARCEL & ALBERT BONTRIDDER - Vingerknippen naar een vlinder. Tekeningen Marcel Wauters - gedichten Albert Bontridder.
7027: WAUTERS, MARCEL & ALBERT BONTRIDDER - Voor een waterdruppel (3). Tekeningen Marcel Wauters - Gedichten Albert Bontridder.
32763: WAUTERS, MARCEL, WILLEM M ROGGEMAN & JO VERBRUGGHEN - Even napraten over Aalst in 1901.
32451: WAUTERS, MARCEL, ALBERT BONTRIDDER & ROLAND JOORIS - Groeten van Mijnheer en Mevrouw Ledepop.
31295: WAUTERS, A. - Nieuw-Namen in oude ansichten. Tweede druk.
30634: WAUTERS, MARCEL E.A. - Hommage aan Louis Paul Boon.
29560: WAUTERS, MARCEL - Vergeeld dossier.
29387: WAUTERS, ARTHUR - Getuigenissen over Vlaanderen.
29042: WAUTERS, MARCEL - Nota's voor een portret - Wit tegenbericht.
23470: WAUTERS, A. - Levensecht. Ware verhalen uit het Zeeuws Vlaamse land.
23469: WAUTERS, A. - ''t Kroniekske' waarin: 'Het jaar rond'; 'Notaris van Dalsum'; 'Het verdwenen schilderij'. 1e druk.
22086: WAUTERS, A. - Uit de school geklapt. 2e druk.
21214: WAUTERS, MARCEL - Nota's voor een portret - Wit tegenbericht.
13095: WAUTERS, A. - ''t Kroniekske'. Waarin: 'Het jaar rond' - 'Notaris van Dalsum'- 'Het verdwenen schilderij'.
13058: WAUTERS, JAN & PAUL DEWALHENS - Tienen. Beknopte monografie en gids der stad Tienen.
11377: WAUTERS, MARCEL - Nota's voor een portret - Wit tegenbericht.
13120: WAUWE, LUDO VAN - Federalisme. Utopie of mogelijkheid?
13121: WAXWEILER, EMILE - La Guerre de 1914. La Belgique neutre et loyale.
12391: WAXWEILER, EMILE - La Guerre de 1914. La Belgique neutre et loyale.
20244: WEALE, W.H. JAMES - Restauration des Monuments Publics en Belgique. Mémoire. Suivi d'une correspondance avec M. Jean Dugniolle et de nombreux documents. 2e Édition augmentée.
22878: WEBB, MARY - Sarn. Traduit de l'anglais par Jacques de Lacretelle et Madeleine T. Guéritte.
19206: WEBER, DR. ERNST - Menschenherzen. Ein Buch von der Liebe was sie edlen Dichtern war und reinen Menschen sein kann. Zweite, veränderte Auflage. Der deutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schatze deutscher Dichtung für Jugend und Volk.
19205: WEBER, DR. ERNST - Gute alte Zeit. Beschauliche Stücklein aus den tagen von Anno dazumal. Vierte, veränderte Auflage. Der deutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schatze deutscher Dichtung für Jugend und Volk.
18944: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme.
19315: WEBSTER, JEAN - Vadertje Langbeen.
30811: WECKER, L. DE - Thérapeutique oculaire. Leçons receuillies et rédigées par le Docteur Masselon et revues par le Professeur. Avec figures dans le texte.
19278: WEDDINGEN, M. VAN - Het boze jongetje.
12503: WEDEMANN, WILHELM - Hundert Gesänge der Unschuld, Jugend und Freude mit Begleitung des Claviers. Gemüthlichen Kinderherzen gewidmet.
10966: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran. 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle.
10965: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran. 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle.
22350: WEELDEN, DIRK VAN - Map met ca. 13 knipsels over Joost Zwagerman uit o.a. Vrij Nederland, NRC, PZC & De Volkskrant.
9270: WEEMAES, RICHARD - Het sieckhuys. 1710-1985. 275 Jaar Zwartzusters van de Heilige Philippus Neri te Sint-Niklaas.
3035: WEEMAES, F.D.M. - Molens in de gemeente Hulst.
13756: WEEMAES, RICHARD - De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784. Een convent ende gasthuys vander ordene van Sinte Willeme...
10269: WEEMAES, RICHARD - De Sint-Martinuskerk in het Land van Beveren.
13207: WEENENK, W.R. - Oostersche tapijten.
12286: WEERD, DR. HUB. VAN DE - De civitas Tungrorum.
29954: WEEZELENBURG, J.J. VAN - Kinderlijke Dankbaarheid, toegebragt aan de Hoofd-Commissie tot inzameling en verloting van kunstwerken, ten behoeve van het Vaderland, te Amsterdam, de Wel-Edele Heeren C. van der Vliet, Pz., J.W. Pieneman, E. van Harlingen, Jr. en A.J. van Eyndhoven. Door de Diakenie-weezen der Nederduitsche Hervormde Gemeente, bij de Vergunning van de Bezigtiging der Tentoonstelling den 9den Julij 1831.
33903: WEG, JAN VAN DER & TOIN DUIJX - Suja, suze, eia & nane. Wiegeliedjes uit allerlei windstreken in het begin van de twintigste eeuw. Verlucht met linoleumsneden van Silvia Zwaaneveldt.
18384: WEHL, NANNIE VAN - Rietje zorgt ervoor.
25104: WEHRT, RUDOLF VAN - Tannenberg. Wie Hindenburg die Russen schlug.
14688: WEIBEL, DR. WALTHER - Russland. Mit 205 Abbildungen. Zusammengestellt und eingeleitet von Dr. Walther Weibel.
32933: WEILAND, P. - Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek.
30177: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. Vermeerderd met al de woorden omschreven in het Supplement op dit Kunstwoordenboek, in 1832 te Rotterdam in het licht gegeven.
30176: WEILAND, P. - Nederduitsch Letterkundig Woordenboek.
29151: WEIMERSKIRCH, THÉODORE - A mon pays. Idées patriotiques et militaires, a propos de la Réorganisation de l'Armée Belge.
18200: WEINGARTNER, FELIX - Bayreuth. 1876-1896. Vertaald door Leo van Riel etc.
11529: WEINHOLD, RUDOLF - Argile aux cent visages. Histoire de la céramique à travers les âges.
9614: WEINTRAUB, STANLEY - Beardsley. A biography.
21014: WEISGERBER, JEAN - Aspecten van de Vlaamse roman.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9