Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22518: PULINGS, GASTON - Jacob Smits.
28376: PUNT, PIET - Reinaard de vos.
24104: PUSCHKIN, ALEXANDER - Der gefangene im Kaukasus. Frei nach dem Russischen des Alexander Puschkin von Adolf Seubert.
29583: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
28803: PUTMAN, WILLEM - Tooneeldagboek. 1928-1938.
16503: PUTMAN, WILLEM - Vader en ik.
12934: PUTMAN, WILLEM - De leeuwen dansen. Een verhaal van mijn Guldensporenspel.
12654: PUTS, HENK A.O. - El Lissitzky 1890-1941. Architect; schilder; fotograaf; typograaf.
29186: PUTTE, W. VAN DE - Kortbondig en eenvoudig verhaal van het leven en de marteldood der heilige Godelieva van Ghistel, wier reliquiën vereerd worden in de parochiale kerk vn Sleidinge.
28989: PUTTE, K. VAN DE - Een kranseken aan Denterghem.
20967: PUTTE, JEANNE VANDE - Zoo hard en zoo schoon. Uit de briefwisseling van Jeanne vande Putte. Derde druk.
14126: PUTTE, LUC VAN DE & A. SIFFER - Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichtingen langsheen het Kanaal van Teneuzen. Vertoog ter verdediging van het standpunt der stad Gent.
34105: PUYLAERT, CARL BENIGNUS ARTHUR JULIEN - Kwartierstaat van de kinderen van Carl Benignus Arthus Julien Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers gehuwd 1 juni 1950 te Almelo.
19402: PUYMBROUCK, HERMAN VAN - Cyriel Buysse en zijn land.
10458: PUYMBROUCK, HERMAN VAN - Cyriel Buysse en zijn land.
13745: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en Breughel.
13787: PUYVELDE, LEO VAN - Van Dyck.
13790: PUYVELDE, LEO VAN - Van Eyck. L'agneau mystique.
20789: PUYVELDE, LEO VAN - Les Primitifs Flamands.
28900: PUYVELDE, LEO VAN - Het Heilige schreed van Jan Toorop..
14032: PUYVELDE, DR. LEO VAN - De Belgische schilders in Holland. Hoe zij Holland zagen.
16936: PYLE, ERNIE - Zoo was de mensch (Here is your war). Vertaald door F. Spittel.
24456: QUADEKKER, E.A.L. - Paardenrassen naar Otto Eerelman. Beschrijving door E.A.L. Quadekker.
30609: QUELLERN, L. DE & A. SAVINE - La guerre par images. La Guerre au Transvaal. Anglais et Boers. Volumes I & II.
32439: QUENEAU, RAYMOND - Das heisse Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonnette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
17732: QUENOT, MICHEL - De icoon.
21066: QUINOT, RAYMOND - Blues.
10757: QUINTUS, R.A. - The cultivation of sugar cane in Java. An elementary treatise on the agriculture of the sugar cane in Java and more especially on its cultivation on the Krian Sugar Estate.
29147: QUITZOW, WILHELM ADOLF - Mecklenburgsche geschiedenissen. 1. Hoe Wismar weer bij Mecklenburg kwam. Uit het Mecklenbeurgsch.
34288: RAABE, PAUL (INTRODUCTION) - Wolfenbütteler Cimelien. Das Evangeliar Heinrichs des Löwen in der Herzog August Bibliothek.
18268: RAAMS JR., DS. E. - Oud en nieuw. Gedenkboekje voor de Ned. Herv. Gemeente te Hoek.
8122: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek. 1672-1985.
32372: RAAS, P.S.G. - Rekening van de Heilige-Geest goederen te Nisse over het jaar 1584.
32371: RAAS, P.S.G. - R.K. Landsparochie van Zuid-Beveland. Dodenlijst 1697-1709.
18777: RAAS, P.S.G. & G.J.M. RAAS-KNUIT - 'Afschrift van het oudste doopboek der Rooms-Katholieke landsparochie van Zuid-Bveland.'
13526: RAAS, P.S.G. - Toponymie van 's-Heerenhoek.
32437: RABIER, BENJAMIN - Maître Renard.
26927: RABIER, BENJAMIN - Les dernières aventures de Gédéon. Text et dessins de Benjamin Rabier.
26903: RABIER, BENJAMIN - Les meilleures histoires de Benjamin Rabier.
23612: RABIER, BENJAMIN - Gedeon & Roudoudou & Alfred en liberté.
15914: RABIER, BENJAMIN - Gideon in het bos.
17955: RADAU, M.R. - La météorologie nouvelle et la prévision du temps.
30152: RADEMAKER, DR. L.A. - Crematie en het crematorium te Velsen. Zesde, geheel herziene druk; dertiende tot zestiende duizend.
22345: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt etc.
17061: RADEMAKER, DR. L.A. - De stenen spreken vrede.
13301: RADEMAKER, DR. L.A. - Crematie en het crematorium te Velsen. Vijfde, geheel herziene druk; negende tot twaalfde duizend.
17980: RADSTAKE, W.I. - Het kweken van fruit in eigen tuin.
16921: RAEDTS, M. I., IR. C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg.
29138: RAEMDONCK, DR. VAN - Declaration Insigniorum Utulitatum quae sunt in globo terrestri, coelesti, et annulo astronomico. Ad Invigtissimum Romanum Imperatorum Carolum Quinum. Opuscule inédit de Gérard Mercator.
4267: RAES, HUGO - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
28805: RAES, HUGO - Hemel en dier.
22224: RAES, HUGO - Map met ca. 7 knipsels e.d. over Hugo Raes uit Elzeviers Magazine, Accent, Gazet van Antwerpen & De Volkskrant. Plus bio/bibliografische folder NBLC.
19932: RAES, HUGO - Het smarán, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van de geschiedenis. Roman.
19922: RAES, HUGO - De vadsige koningen.
17260: RAES, HUGO - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
11217: RAES, HUGO - Een tijdelijk monument.
11211: RAES, HUGO - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
29382: RAET, LODEWIJK DE - De Vlamingen onder de Nieuwe regeering.
12957: RAET, LODEWIJK DE - Vlaanderens cultuurwaarden. Over Vlaamsche Volkskracht.
11707: RAET, LOUIS DE - Rapport sur la Transformation de l'Université de Gand en Université flamande. Traduit du Néerlandais.
9482: RAÏNA - Prière Vénitienne. Poèmes.
6512: RAÏNA - Prière Vénitienne.
28133: RAÏNA - Fusains. Poèmes.
13688: RAÏNA - Fusains. Poèmes.
27153: RAM, HILDA - Wat zei Wat zong 'dat Kwezeltje'.
26349: RAM, P.F.X. DE - Venerabilis Nicolai Eschii, in Univ. Lovaniensi Artium Doctoris et S.Théol. Baccalaurei, Begginagii Diesthemiensis Pastoris, Vita et Opuscula Ascetica. Edidit et Commentario Praevio ac Notis Illustravit.
28745: RAMAN, ANNY - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
13320: RAMBONNET, J.J. - Padvinders. De padvindersbeweging, zooals die voortgekomen is uit het leven van Lord Baden Powell of Gilwell.
27884: RAMLER, KARL WILHELM - Alte Tier Fabeln.
31944: RAMON, RENAAT & PIERRE DARGE - Flandria fabulata.
25027: RANA, SOERA (= I. ESSER JR.) - Licht en schaduw. Gedichten. Herziene, veel vermeerderde uitgave der gedichten en nieuwe gedichten.
26217: RANDWIJK, H.M. VAN - Een onfatsoenlijke zaak.
18853: RANDWIJK, H.M. VAN - Celdroom. Een gedicht uit het oorlogsjaar 1943.
28802: RANKE, BERT - Filip de Pillecyn. Een proeve van synthese der persoonlijkheid.
26690: RANSOME, HILDA M. - The sacred bee in ancient times and folklore.
12887: RASCH, J. - Nederlandsche folklore. Verzameld en alfabetisch gerangschikt.
22223: RASKIN, BRIGITTE - Map met ca. 9 knipsels e.d. over Brigitte Raskin uit Volkskrant, PZC (Hans Warren) & Volkskrant.
14473: RASS, REBECCA - From A to Z. Illustrations Willem.
18097: RATEL, SIMONNE - The weathercock.
28203: RATISBONNE, LOUIS - Ronde enfantine. Poésie de Louis Ratisbonne. Musique de Jeanne Rivet.
25310: RAU, DR. BERND (RED.) - Grafiek van het Duitse expressionisme.
12953: RAUSCHER, ULRICH - Belgien heute und morgen.
7064: (ART) RAVEEL, R. & R. JOORIS - Tekenschrift.
29571: RAVEEL, ROGER - Xylon 78.
23118: (JOORIS, ROLAND) RAVEEL, ROGER & ROLAND JOORIS - Uit het heelal van Raveel.
28009: RAVESTEIN, KOEN (= RAF VERHULST) - Robert en Bertrand.
26395: RAWIE, JEAN PIERRE - Wij volgen éen voor éen hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
34035: RAWIE, JEAN PIERRE - Hemeltekens.
11775: RAYMAEKERS, B. & F.E. DELAFAILLE - Geschiedkundige wandeling op St. Rumoldus Toren, te Mechelen.
10398: RÉAU, LOUIS - J.-B.Pigalle.
26571: RÉAUMUR, R.-A. F. DE - Pratique de l'art de faire éclorre et d'élever en toute saison des osieaux domestique de toutes especes, Soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire.
14094: REBOUX, PAUL - Trente-deux poèmes d'amour.
25253: REDEKER, ALBERT - Nocturne. Gedichten.
6558: REDELYKHEID, CORNELIS - Verhandeling over de Metselary in Vestingwerken, behelzende een nieuw project met derzelver verdediging en het gene een inge- nieur noodig heeft te weten en waar te nemen heeft in het doen bouwen van de Muragie der Vestingwerken. Uit beschouwinge en onder- vindinge te samen gesteld door Cornelis Redelykheid. Met kopere platen.
13799: REDIG DE CAMPOS, DEOCLECIO - Die Fresken des Michelangelo.
31704: REDSLOB, DR. - IX. Olympiade Amsterdam 1928. Deutschland auf der Internationalen Ausstellung Kunst und Sport. Mit einer Einleitung von Reichskunstwart Dr. Redslob.
16494: REED, A.W. - Place names of Australia.
11981: REENEN - VÖLTER, M. VAN - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
17535: REEST, RUDOLF VAN - De levensroman van Dr. H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
1715: REGEL, PROF. DR. F. - Kolumbien.
11760: REGENT SS.CC., C. - Onze-Lieve-Heilige van Leuven en zijn Heiligdom. Bijdrage tot de Sint-Jozefsverering in de Nederlanden.
9735: REICHARDT, JASIA - Elias.
17894: REICHLING, ANTON - Het Platonische denken bij P.C. Boutens. In: Studiën.1924.
32757: REID, NORMAN (INTRODUCTION) - The Tate Gallery.
31121: MAYNE-REID - De verdwenen zuster. Vertaald door S.J. Andriessen.
25957: REID, KAPITEIN MAYNE - Het blanke opperhoofd. Eene legende uit Noord-Mexico. Uit het Engelsch van Kapitein Mayne Reid.
10346: REID, NORMAN (INTRODUCTION) - Ben Nicholson.
10355: REIJN, THEO VAN - Gijs Jacobs van den Hof.
14736: REIJNE, S.P. - Oorlog over Sluis.
14735: REIJNE, S.P. - Oorlog over Sluis.
14373: REIMER, PETRUS JOHANNES - Zeven tegen Thebe. Praehelleense elementen in de Helleense traditie.
25053: REINDERS, O.J. - Kleine vaderlandsche geschiedenis. Verhalen en schetsen voor de volksschool. Vierde druk.
21868: REINDERS, G. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en veeteelt. Derde, geheel omgewerkte druk.
14437: REINER, IMRE - Typo-Graphik. Studien und Versuche.
16971: REINHEIMER, SOPHIE - Meine Märchenwelt. Wundersame Geschichten von Blumen, Bäumen, Wolken und Wind.
31284: REINHOUDT, ENGEL - De bakfiets en andere Zeeuwse verhalen.
27875: REINICK, ROBERT - Auch ein Todtentanz. Erfunden und gezeichnet von Alfred Rethel. Mit erklärendem Text von R. Reinick. Neunte Auflage.
11513: REINICK, R. - Ein Todtentanz. Erfunden und gezeichnet von Alfred Rethel. Mit erklärendem Text von R. Reinick.
21291: REININK, DR. A.W. - K.P.C. de Bazel - architect.
24681: REINSMA, DR. R. - Het onderwijs in Zeeland in 1838 volgens de rapporten van de hoofdinspectur voor het lager, middelbaar en Latijns onderwijs, H. Wijnbeek.
15903: REITH, B. - Monki's reis om de wereld. Monki komt thuis - Door sprookjesland naar huis.
15771: REITZENSTEIN, ALEXANDER FREIHERR VON - Deutsche Plastik der Früh- und Hochgotik. Aufnahmen von Helga Schmidt-Glassner.
28480: REIZ, L. & JOH. VAN ROOIJEN - Drukpersen op postzegels.
17825: REK, J. DE - Van Boergondië tot barok. Tweede druk.
18584: REMARQUE, ERICH MARIA - Arc de Triomphe. Nouvelle version française par Jeanne Thuot. (Quatrième tirage.)
34102: REMES, KRISTEL - Fort 8 van de Vesting Antwerpen.
32028: REMOORTERE, JULIEN VAN A.O. - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
12095: REMOORTERE, JULIEN VAN A.O. - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
11925: REMOORTERE, JULIEN VAN - Felix Timmermans. Der Mensch, der Dichter, der Mahler, der Zeichner.
11922: REMOORTERE, JULIEN VAN - Felix Timmermans. Der Mensch, der Dichter, der Mahler, der Zeichner.
26758: REMOUCHAMPS, PROF. DR. L. - Hulde aan Cyriel Buysse.
5424: SAINT-RÉMY - Les Quatrains de Thalie avec un salut liminaire de Marcel Thiry et trois bois originaux de l'auteur.
25337: SAINT-RÉMY - De fusillade. Roman.
25238: SAINT-RÉMY - Helena's, Magdalena's, Mona Lisa's & sybillen. Een boeket romances met een bezoek aan James Ensor en een apparitie van John Keats.
15309: REMY, TRISTAN - Het circus.
27753: RENAUD, P.G., FILS - Grande marche pour le Piano Forte. Composé par P.G. Renaud, Fils. Organiste de l'Eglise des Remontrants à La Haye.
29590: (BIBLIOPHILY - EMILE VERHAEREN) RENCY, GEORGES, JULES DESTRÉE, HENRY DE RÉGNIER, BRAND WHITLOCK & GRÉGOIRE LE ROY - Commémoration de Emile Verhaeren. 19 janvier 1920.
17919: RENDL, GEORG - Bijenroman. Geautoriseerde vertaling van Felix Agustin.
13159: SIMMEN. RENÉ - Le monde des marionnettes.
17420: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het stille front.
32529: RENESSE, J. VAN - Verzameling van gebrekkige opstellen, toepasselijk op de rededeelen, ter verbetering van de daarin voorkomende fouten tegen de spelling en de taal, het schrijven der hoofdletters en plaatsen der leesteekens, voor mingeoefende leerlingen. Eerste stukje. Zevende druk.
25661: RENIER, N. - Toni de scheepsjongen van Columbus.
12508: RENIER, JACOBUS - Redevoering over de ongenoegzaamheid van de rede, ter vervulling van de dringendste behoeften van den mensch, blijkbaar uit de schriften van de beroemdste wijsgeeren onder de oude Grieken en Romeinen; uitgesproken op den XVIII van Herfstmaand 1804 bij gelegenheid van de openbare promotie der Latijnsche schooljeugd.
26229: RENIERS, REM - Guido Gezelle. Katholiek vrijmetselaar.
19547: RENIERS, REM - Guido Gezelle. Katholiek vrijmetselaar.
28332: RENKIN, J. - Anvers. Installations maritimes et systeme défensif.
28331: RENKIN, J. - Antwerpen. Havenwerken en verdedigingsstelsel.
25111: RENN, LUDWIG - Krieg. 101.-125. Tausend.
21387: RENNES, CATHARINA VAN - Een wonderlijke nacht! Klaviervertelling (vrij naar Andersen). Opus 71.
23022: RENNES, CATHARINA VAN - Een wonderlijke nacht! Klaviervertelling (vrij naar Andersen). Opus 71.
11494: RENOY, GEORGES - Brussel onder Leopold I. 25 Jaar porseleinkaarten 1840-1865.
28991: RENS, F. - Gedichten.
27089: RENTES DE CARVALHO, J. - Mapje met vier knipsels uit Volkskrant, PZC, Vrij Nederland.
13375: RENTING, R.A.D. (PUBLISHED BY) - De stadrekeningen van Doesburg betreffende de jaren 1400/1401 en 1402/1403.
29361: RENYNGHE DE VOXVRIE, CH. VAN - Tablettes généalogiques, historiques, héraldiques des Flandres.
18095: RÉPESSÉ, E. - Mémoires d'un petit tambour.
15027: RESTAUT, M. - Traité de l'orthographe françoise, En forme de dictionnaire, Enrichi de notes critiques et de Remarques sur l'Étymologie & la Prononciation des mots, le Genre des noms, la Conjugaison des verbes irréguliers, & les Variations des Auteurs. Dédié à Monseigneur Le Cardinal De Soubise. Nouvelle Édition, Considérablement augmentée, revue & corrigée par M. Restaut, Avocat au Parlement, & aux Conseils du Roi.
20506: RETERA WZN., W. (REDACTIE) - Bouwkundig weekblad. Orgaan van den Bond van Nederlandsche Architecten. 63e Jaargang, 1942, nummer 1 t/m 52.
24816: REULE NZN, ANT. S. - Door Oost en West. Avontuurlijke verhalen.
22387: REUSENS, E. - Éléments d'Archéologie Chrétienne.
5843: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
31820: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Gezicht op Kerstmis en Andere Geestelijke Liederen.
31561: REVE, GERARD - Dagsluiting - Roeping - Droom.
25883: REVE, GERARD - Map met ca. 47 knipsels over Reve uit o.a. NRC, Vrij Nederland, De Volkskrant (& Sir Edmund), Dagblad De Stem, Hollands Diep, PZC, Amsterdam Boekenstad 2008, Parool, HP-De Tijd, Lezerskrant.
24251: REVE, GERARD - Quattuor Poemata.
24254: REVE, GERARD - Kleine larf van mijn lendenen.
23793: REVE, GERARD EN SIMON CARMIGGELT - In gesprek. Opgetekend door Max van Rooy en de redactie van het tijdschrift Menuet.
23792: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - De taal der liefde.
23749: REVE, G.K. VAN HET - Herfstdraden. 5e oplage.
23694: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
23682: REVE, GERARD - In gesprek. Interviews. Met een bibliografie van interviews en een register op Archief Reve 1931-1960, Archief Reve 1961-1980 en In Gesprek.
23387: REVE, KAREL VAN HET - Marius wil niet in Joegslavië wonen en andere stukken over cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
20469: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959-1975.
20465: GERARD J.M. VAN HET REVE - Op zoek naar het verloren vuur. Een verhaal van jagende holbewoners uit het Stenen Tijdperk.
20384: REVE, K. VAN HET - Eenvoudig Russisch leerboek. Bewerkt naar G. Thier.
20344: REVE, GERARD - Roomse heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
20324: REVE, GERARD - Oud en Eenzaam.
20323: REVE, GERARD - Wolf.
20322: REVE, GERARD - Ik had hem lief.
20309: REVE, KAREL VAN HET - Siberisch dagboek.
20302: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
18426: REVE, GERARD - Een circusjongen.
34045: REVE, GERARD K. VAN HET - Terugkeer.
23681: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op weg naar het einde.
10648: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Vier wintervertellingen.
10645: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Vier wintervertellingen.
25357: REVELLI, PAOLO - Christoffel Columbus. Naar het Italiaansch bewerkt door Dr. Cam. van Deyck en Anton van de Velde.
29118: RÉVILLE, A. - Quatre conférences sur le Christianisme prèchées a Strassbourg, a Nimes, a Montpellier, a Montauban, a Clairac et dans plusieurs autres églises du midi de la France. Première Conférence. Les excellences de la doctrine de Jésus-Christ.
31142: REVIS, M. - 8.100.000 m zand.
15359: REVIS, M. - Thuishaven. Een roman over dingen.
14659: RÉVOIL, BÉNÉDICT-HENRI - La vie des bois et du désert. Récits de chasse et de pêche par Bénédict-Henri Révoil avec deux histoires inédites par Alexander Dumas Père.
9879: REYGERSBERGH, JAN - De Oude Chronijcke ende Historien van Zeelandt, Beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; Van nieus met eenighe Byvoechsels, mitsgaders met de Figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
25267: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - De hoogste prijs. Oorspronkelijk meisjesboek voor den leeftijd van 14-17 jaar.
32244: REYNST, A.E. - Een beknopt overzicht van thee als cultuur-, handels- en consumptieproduct. Derde druk.
11419: REYS, P. OTTO - Dichters in het koffyhuis. Herinneringen door Otto P. Reys. Met een woord vooraf door J. Greshoff.
22300: RHODES, DENNIS E. (EDITOR) - Essays in honour of Victor Scholderer.
20859: RHYS, ERNEST - Browning & his poetry.
7554: RIBADINEIRA, PETRUS DE & LOUIS DE LA PUENTE - Het Leven Ons Heere Jesu-Christi, gedeylt in dry deelen, Met schoone Leeringen op elke verholentheyd des zelfs. Getrokken uyt het Spaensch der Eerw. Vaderen Petrus de Ribadineira ende Louis de la Puente, der Societeyt Jesu. Overgezet in ionze Nederlandsche Taele door F.V. tot gebruyk van de Jongheyd.
31316: RIBBENS, KEES - Historisch album Zeeland.
23582: RICCOBON, B. - Les moyens de transport. Antiques et modernes.
21671: RICHELIEU VAN LONDERSEELE, ROEL - Tumor.
11695: (BOON, L.P.) RICHELIEU VAN LONDERSEELE, ROEL - Boonportret.
31684: RICHERAND, ANTH. - Leçons du C.en Boyer, sur les maladies des os, rédigées en un traité complet de ces maladies... Avec figures.
33655: RICHOMME, CAR. - Op Gods genade of De weezen van Savoijen. Vertaeld door P.D. Cracco.
22438: RICHTER, DR. F. - Raadgever, voor allen, die aan aanbeijen, onder verschillende vormen en in hooger' of geringer' graad lijden. Mitsgader: Aanwijzing der voorzorgen en middelen, door welke men zich van die zoo algemeene kwaal kan vrijwaren of genezen; inzonderheid in betrekking tot de met dezelve verwante ziekten, als: moeijelijke spijsvertering, verstoptheid der onderbuiksingewanden, hypocondrie, enz. Door Dr. F. Richter. Uit het Hoogduitsch; naar den Derden, verbeterden druk.
19262: RICHTER, WALTER - ...die schönsten aber sind Orchideen.
12267: RICHTER, LUDWIG - Hausschatz.
33929: RIDDER, A. DE - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder.
9503: RIDDER, ANDRÉ DE - Stijn Streuvels. Zijn leven en zijn werk. 2de Vermeerderde en omgewerkte druk.
9000: (ELSSCHOT, W.) A. DE RIDDER - De juweelenstoet. Uitgangen te Antwerpen, den 12, 15 en 19 Augustus 1923./Le cortége des bijoux. Sorti (...)/The jewels pageant. Display (...).
3825: RIDDER, ANDRÉ DE EN GUST VAN ROOSBROECK - Over de psychologie van Albert Samain.
28096: RIDDER, A. DE A.O. - Frits van den Berghe.
26126: RIDDER, ANDRÉ DE (NAVERTELD DOOR...) - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder.
24273: RIDDER, A. DE - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder.
19022: RIDDER, ANDRÉ DE - Stijn Streuvels. Zijn leven en zijn werk. 2de Vermeerderde en omgewerkte druk.
13503: RIDDER, ANDRÉ DE - Oscar Jespers.
12249: RIDDER, EUGEEN DE & JOZEF VAN OVERSTRAETEN - Gids voor Spa en omgeving.
11213: RIDDER, ANDRÉ DE - Het expressionisme in de moderne Vlaamsche Schilderkunst.
10531: RIDDER, ANDRÉ DE & GUST VAN ROOSBROECK - Pol de Mont.
10175: RIDDER, ANDRÉ DE - André Lhote. Inleiding André de Ridder.
21702: RIDEAMUS - Reisemärchen von Rideamus. 13.-16. Tausend.
9027: RIEL, LEO VAN - Aleide. Een lied van vriendschap en van liefde.
24921: RIEM-VIS, WILHA. - Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman.
15967: RIEM-VIS, WILHA. - Snibbekatje.
33896: RIEMENS, WIM & KEES CIJSOUW - - Reimerswaal.
15729: RIEMENS-REURSLAG, J. - Noordzeewind en tropenzon.
14212: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
14028: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
31154: RIETER, ANTONIUS WILHELMUS WILLIBRORDUS - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
11835: RIETSTAP, J.B. - V. & H.V. Rolland's Illustrations to the Armorial Général.
8657: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde; bevattende: I. De geschiedenis van de wapenkunde; - II. De practijk der wapenkunde; - III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel; Van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I; Van beroemde personen uit vroeger en later tijd; enz. Tweede Uitgaaf.
13761: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde door C. Pama.
10767: RIETSTAP, J.B. - Azië. De jongste zee- en landreizen in dat Werelddeel aan het volk verhaald.
23010: RIGOUTS, CHARLES - Le catalogue du Jardin de Jean Hermans.
15337: RIJCKE, FERNANDE DE - Het lied van Jantje Geluk en van een blauw jongentje, een roos en een theekruidje.
9590: RIJCKEVORSEL, JHR. MR. C. TH. J. VAN - De kerk en de koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de Middeleeuwen.
21015: RIJDES, B. - De burgemeester.
17118: RIJFF, L. & F.G.H. WAGNER - Van kopy tot boek. Handleiding voor onze auteurs.
26649: RIJK, HILLY DE - Bartje en de regenmannetjes.
27578: RIJKENS, R.G. - Praktische handleiding voor het schriftelijk rekenen in het algemeen, en het rekenen uit 't hoofd in het bijzonder. Geheel ingerigt met het doel, om eene geleidelijke ontwikkeling der zielsvermogens, en eene vruchtbare oefening des verstands bevorderlijk te zijn; ten dienste van school- en huisonderwijzers, alsmede voor onderwijzeressen. Voorzien van 4 platen en een klein duizendtal voorstellen.
26388: RIJN, DRS. M.E. VAN & DRS. P.G. VAN DRUENEN - 'Tot conservatie ende vermeerderinghe van de negotie'.
25721: RIJN, GERT-JAN VAN (VOORWOORD) - Vijftiende jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. 2002.
25720: RIJN, GERT-JAN VAN (VOORWOORD) - Vijftiende jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. 2003.
25712: RIJN, GERT-JAN VAN - Van Bethanië tot Bethania. 125 Jaar PCK in Nederland.
19563: RIJSERHOVE, ALF. - Guido Gezelle.
24737: RIJSWIJK, A,V, VAN - Tyborne. Historische schets uit de Kerkvervolging onder Koningin Elisabeth van Engeland. Naar het Engelsch.
31673: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres complètes. Édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam.
10521: RINDER, EDITH WINGATE (ED.) - Poems and lyrics of nature. Edited, with an introduction, by Edith Wingate Rinder.
14608: RING, DR. WALTER - Heimatchronik der Stadt Duisburg.
15845: RINGNALDA JR., D. - Als een goed soldaat. Met een persoonlijk woord van Dr. W.G. Harrenstein. 4e Druk.
16833: RINGSTED, HENRIK V. - Hitler's groote vergissing. (Omkring Tysklands Fald). Uit het Deensch vertaald door Helene Boelen.
16742: RISOP, ALFRED - Die romanische Philologie an der Berliner Universität. 1810-1910.
1672: RISSEEUW, P.J. - Ik worstel en ontkom.
13029: RISSEEUW, P.J. - Vrijheid en brood.
13028: RISSEEUW, P.J. - De huilende wildernis.
24457: RITCHIE, MIKE - Distance is internal. Final exam thesis.
575: RITTER JR., P.H. - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland.
25492: RITTER JR., P.H. - Het gracieus avontuur.
25296: RITTER JR., P.H. - De luchtheld.
21325: RITTER, FRIEDRICH - Die St. Georgskirche in Dinkelsbühl.
19626: RITTER JR., P.H. - De ijlende reis.
19625: RITTER JR., P.H. - Het land van wind en water.
18990: RITTER JR., P.H. - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland.
16362: RITTER JR., DR. P.H. - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
14359: RITTER JR., P.H. - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland.
13860: RITTER JR., P.H. - Zeeuwsche mijmeringen.
25588: RITZEN, JOS - Hedendaagsch bouwen.
12204: RIVEREND, JULIO LE - Economic history of Cuba.
12616: RIVET, PAUL - Cotés Maya.
13947: CAMARA & JEHAN RIXTUS - Blocards et Frocards. Texte de Jehan Rixtus.
15744: ROARDA, R.S. - Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân. (1624-1809).
30812: ROBBERS, HERMAN - Duizend en één kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende zwitsersche schrijvers. Met een woord vooraf door Herman Robbers en een inleiding van Giuseppe Motta.
8035: ROBBERTZ, DIGNATE - Noordwester.
16159: ROBBERTZ, DIGNATE - Man te roer.
16150: ROBBERTZ, DIGNATE - Govert.
10999: ROBBRECHT, PAUL & HILDE DAEM - Works in architecture.
23254: ROBERT-DUMAS, CHARLES - Contes verts de ma Mère-Grand.
14704: ROBERTS, JANE - Leonardo da Vinci. The Codex Hammer formerly The Codex Leicester. Catalogue by Jane Roberts. Introduction by Carlo Pedretti.
10167: ROBERTS-JONES, PHILIPPE E.A. - Eugène Laermans. 1864-1940.
18664: ROBERTS JR., FRANK H.H. - The new world Paleo-Indian.
11941: ROBERTS-JONES, PROF. DR. PH. (INLEIDING) - Georges Vantongerloo 1886-1965.
23039: ROBESIN, JOHAN & HENK HOMMERS - Kijk op Terneuzen.
22837: ROBESIN, J.C. - De Braakman sinds het afscheid van de zee.
18766: ROBESIN, JOHAN - Ghent. 'The friendly port'.
16542: ROBESIN, J.C. - Hoek bij de tijd.
23777: ROBIDA, A. - Les Assièges de Compiègne 1430. Texte & dessins A. Robida.
34284: ROBINSON, M.S. - Van de Velde. A catalogue of the Paintings of the Elder and the Younger Willem van de Velde.
23942: ROBVILLE, M. DE - Histoire curieuse du Duc de Roquelaure, surnommé l'Homme le plus laid et le plus gai de France. Ses aventures galantes incomparables, ses ruses extraordinaires, ses facéties, impromptus, réparties, bons mots, joyeusetés de tous genre, etc., etc., receuillis a la suite de nombreuses recherches et mis dans un nouvel ordre.
8729: ROCHEFOUCAULD, M. DE LA - Réflexions ou sentences et maximes morales.
27487: ROCHTUS, DIRK - In weemoed geborgen.
15051: ROCHUSSEN, CH. - De Ruiter: dat is onze man!
26267: ROCKER C.P., FIRMIJN DE - Guido Gezelle en het Heilig Lijden.
12236: RODEN, DR. GÜNTER VON E.A. - Mercatoriana in Duisburg. In: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas. Deel 63. 1e Aflevering. Pag. (5) t/m 21.
7089: RODENBACH, GEORGES - Le carilloneur. Édition illustrée d'eaux-fortes originales de Louis Titz.
6425: RODENBACH, ANDRÉ - L'appel de la lumière. Poèmes. Préface de Gaston Bourgeois.
6423: RODENBACH, ANDRÉ - L'appel de la lumière. Poèmes. Préface de Gaston Bourgeois.
11215: RODENBACH, ALBRECHT - Bloemlezing uit de gedichten.
20279: RODENKO, PAUL - De sprong van Münchhausen. Essays en kritieken.
17174: RODENKO, PAUL - Mapje met ca. 11 knipsels over Paul Rodenko uit o.a. Vrij Nederland, PZC (Hans Warren) & De Volkskrant.
18208: RODENWALDT, GERHART - L'Acropole. Photographies de Walter Hege.
12715: RODIGAS, EMIEL - De burgerlijke moestuin. Beknopt overzicht der cultuur van al de in eenen gewonen tuin te teelen groenselplanten.
11851: ROEGIERS, DRS. JAN - Herdenking en tentoonstelling Jan Frans van de Velde (1743-1823). 'Eximus dominus ac Magister'.
9661: ROELANDTS, OSCAR - Rodolphe Wytsman. 1860-1927.
9658: ROELANDTS, OSCAR - Jan Frans Cantré. Xylograaf. 1886-1931. Met een inleidend woord door Oscar Roelandts.
15019: ROELANDTS, OSCAR - Rodolphe Wytsman. 1860-1927.
12499: ROELANDTS, O. - Les décorateurs belges décédés depuis 1830.
12423: ROELANDTS, EM. - Door het leven heen. Volkszangen, sagen, legenden, zedenkundige grondregels en gedichten. Goudkorrels, spreuken enz.
12192: ROELANDTS, OSCAR - De beeldhouwers Hieronymus Duquesnoy vader en zoon.
33570: ROELANTS, MAURICE - Originele foto.
9363: ROELANTS, MAURICE - De jazzspeler en andere verhalen.
9225: ROELANTS, MAURICE - Gebed om een goed einde. Tweede herziene druk.
9208: ROELANTS, MAURICE - Van en over Maurice Roelants.
31792: ROELANTS, H. - De paden op! Een aantal mooie fiets- en wandeltochten in de omgeving van Eindhoven.
3142: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
26827: ROELANTS, LEO - Het godenboek. Skandinaafsche mythen.
24559: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
19948: ROELANTS, MAURICE - Het leven dat wij droomden.
19947: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan.
19939: ROELANTS, MAURICE - Gebed om een goed einde. Tweede herziene druk.
19913: ROELANTS, MAURICE - Gebed om een goed einde. Tweede herziene druk.
11207: ROELANTS, MAURICE - De lof der liefde. Omvattende Pygmalion; Aphrodite op aarde; Wat het orakel weet.
33364: (CANTRÉ, JOZEF) ROELANTS, MAURICE - De kom der loutering.
25103: ROELFS, JAN & JAN B. DE WINTER - Brasemvissen. Met een bijdrage over brasemvissen in rivieren van Peter H. Tombleson. Secretary of the National Anglers Council.
27122: ROELFSEMA, N.J. - De ambtenaar bij den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen in Nederlandsch-Indië.
15333: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
13174: ROËLL, D.C. (FOREWORD) A.O. - De triomf van het Maniërisme. De Europese stijl van Michelangelo tot El Greco. Onder de auspiciën van de Raad van Europa.
10413: ROËLL, D.C. (INTRODUCTION) - Rodom Rodin. Tentoonstelling Honderd Jaar Franse Sculptuur.
21107: ROËLS, CH . - Ordonnantie van zyne Princelicke Excellentie op tstuck vande Policie binnen Zeelandt.
26352: ROELSTRAETE, JOHAN - De voorouders van Stijn Streuvels.
24246: ROELSTRAETE, JOHAN - De voorouders van Stijn Streuvels.
14261: ROEMANS, DR. ROB. - Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur. 1893-1930. Eerste deel: De Vlaamsche tijdschriften Zesde aflevering.
28893: ROEMANS, DR. ROB. - Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie.
27965: ROEMANS, DR. ROB. - Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie door Dr. Rob Roemans.
23438: ROEMANS, DR. ROB. - Geschreven en gesigneerde brief en een dubbele briefkaart.
34031: ROEMANS, ROB. & HILDA VAN ASSCHE - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm.
11075: ROEMANS, DR. ROB. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
33663: ROEST, HANS - Louis Paul Boon, [*1912]
10555: ROEST, HANS - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
21562: ROEVER AZ, NICOLAAS DE - De Amsterdamsche Weeskamer. Academisch proefschrift.
21124: ROEVER, MR. N. DE - Uit onze Oude Amstelstad. Schetsen en Tafereelen betreffende de Geschiedenis der Veste, het Leven en de Zeden harer Bewoners.
28678: ROEY, JOHAN DE - Hugo Claus. Een poreuze man van steen.
16127: ROGER - La legende de Till Ulenspiegel.
32284: ROGGE, CORNELIS - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Verenigde Nederlanden. Met plaaten.
28539: ROGGE, PROF. DR. H.C. & DR. W.W. VAN DER MEULEN - De negentiende eeuw in woord en beeld.
25204: ROGGE, DR. B. - Het Christendom in woord en beeld. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van Prof. Dr. H.M. van Nes.
21718: ROGGE, H.C. - De ridder met de zwaan.
21716: ROGGE, H.C. - Floris en Blanchefleur
7037: ROGGEMAN, WILLEM M. E.A. - Louis Paul Boon Genootschap. Jaarboek 5. 1987 / 88.
4130: ROGGEMAN, WILLEM M. - Het zwart van Goya.
4129: ROGGEMAN, WILLEM M. - Het orakel van New York City. Gedichten.
4126: ROGGEMAN, WILLEM M. - Marco Polo in Venetië.
33454: ROGGEMAN, WILLEM M. - Al wie omkijkt is gezien. Gedichten 1974-1987 met een inleiding door Hubert Lampo.
28806: ROGGEMAN, WILLEM M. - De Vlaamse Gids. Themanummer Speciaal Hugo raes nummer. Maandschrift - 56e jaargang; nr. 12 - decemebr 1972.
24057: ROGGEMAN, WILLEM M. E.A. - Gesprek met Hugo Claus. In: De Vlaamse Gids. 63e Jaargang, nummer 3, 1979. Pag. 9 t/m 25.
11205: ROGGEMAN, WILLEM M. - Bij wijze van schrijven.Gedichten.
11204: ROGGEMAN, WILLEM M. - Het orakel van New York City. Gedichten.
31690: ROGGEN, ARMAND - Muinkhuizen en de drie wilddieven. Verhalen voor jongens en meisjes uit het Hoogduitsch van Rudolf Baumbach door Armand Roggen.
31152: ROGGEVEEN, LEONARD - De Broederschap van de Rode Haren.
31031: ROGGEVEEN, JUUL - Drie Iersche legenden.
15973: ROGGEVEEN, LEONARD - Jan-Jaap maakt een sneeuwpop. Verteld en getekend door Leonard Roggeveen.
3183: ROGGHÉ, PAUL - Anseele.
29572: ROGGHÉ, PAUL - Judith. Stammoeder van de eerste graven van Vlaanderen. Twaalf lavis- en pentekeningen van Victor Stuyvaert.
12962: ROGGHÉ, DR. PAUL - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde. 1338-1345. Een critisch-historische studie. Eerste deel.
23859: ROGIER, JAN E.A. - Extra Van het Reve-nummer.
21722: ROGIER, JAN E.A. - Extra Van het Reve-nummer.
14218: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw.
10646: ROGIER, JAN E.A. - Extra Van het Reve-nummer.
29174: ROHAN, MARIE-LOUISE DE - Pour les gardes de bois.
12961: ROHRBACH, DR. PAUL - Massenverhetzung und Volkskrieg in Belgien.
8892: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen. Vierde druk.
32008: ROLAND HOLST, R.N. - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. Nieuwe bundel (met illustraties).
24305: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen.
23798: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
22151: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
20688: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
20305: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
18365: ROLAND HOLST, R.N. - In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher.
17175: ROLAND HOLST, A. - Mapje met ca. 10 knipsels over A. Roland Holst uit o.a. Haagse Post, NRC, Vrij Nederland, PZC (Hans Warren) & De Volkskrant.
13834: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten.
20666: ROLLAND, ROMAIN - Goede vrijdag.
18411: ROLLAND, ROMAIN & FRANS MASEREEL - De opstand der machines of het losgelaten intellect.
10277: (MASEREEL, FRANS) ROLLAND, ROMAIN & FRANS MASEREEL - De opstand der machines of het losgebroken intellect.
27782: ROMAGNESI, A. - Priez pour le pauvre Insensé. Romance de Mr. Boucher Deperthes.
14652: ROMBAUTS, DR. EDWARD - Verstegen's 'Theatrum Crudelitatum Haereticorum' en zijn gevangenschap te Parijs in 1587.
23551: ROMBOUTS, JAN - Paul l'Indomptable. Adapté et raconté par Jan Rombouts.
18583: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De Lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. Met bijdragen van Dr. P.J. Bouman en Dr. O. Noordenbos. Derde druk.
27086: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Map met ca. 8 knipsels van en over Annie Romein-Verschoor uit de PZC, Volkskrant, Groene Amsterdammer.
22484: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De Lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. Met bijdragen van Dr. P.J. Bouman en Dr. O. Noordenbos. Derde druk.
16773: ROMEIN, PROF. DR. J., B.W. SCHAPER, DR. A.C.J. DE - De Tachtigjarige Oorlog. Tweede druk.
14552: ROMEIN, PROF. DR. J., B.W. SCHAPER, DR. A.C.J. DE - De Tachtigjarige Oorlog.
9717: ROMERO, LUIS - Dali.
17176: ROMIJN MEIJER, HENK - Mapje met ca. 10 knipsels over Henk Romijn Meijer uit o.a. De Tijd, Vrij Nederland, PZC (Hans Warren) & De Volkskrant.
15368: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown downbeat. Novelle.
31948: ROMPAEY, OSCAR VAN E.A. - In memoriam Felix Timmermans.
13673: ROMPAEY, JAN VAN - Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode.
31617: RÖMPP, DR. HERMANN - Chemische tooverdranken. Nederlandsche bewerking door L. Roggen. Apotheker.
32266: RONCIÈRE, CH. DE LA - Un atlas inconnu de dernière expédition de Drake (Vues prises de son bord).
13151: RONDAY, DRS. H.J. (INL.) - Drukkersweekblad en autolijn. Kerstnummer 1968.
10969: RONDEEL, HARMANUS, E. - Geological investigations in the western Sierra Cabrera and adjoining areas, South-Eastern Spain.
32351: RONSARD, PIÈRRE DE & WIM DE COCK - Liefde in vier gedichten.
15026: RONSARD - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par Gustave Cohen.
27634: RONSE, FR. - Zedelgem - Veldegem. Beschrijving en geschiedenis.
33983: RONSSE, JOSEPH - Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde. 1566-1572.
33911: RONSSE, JOSEPH - Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde. 1566-1572.
21541: ROODNAT, BAS - Rotterdam is niet niks.
32994: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Uit het leven van Koning Gorilla.
33274: ROOS, DR. ELISABETH DE - Fransche filmkunst.
33273: ROOS, DR. ELISABETH DE - Fransche filmkunst.
33272: ROOS, DR. ELISABETH DE - Fransche filmkunst.
23990: (PHOTOGRAPHY) ROOS, GOVERT DE - Schreeuwen.
22977: ROOSBROECK, G.L. VAN - Grotesques.
20909: ROOSBROECK, ROB VAN - Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kriniek en een epiloog. Voorwoord door Hendrik Brugmans. Nawoord door Gaston Eyskens.
9478: (BELPAIRE, MARIE-ELISABETH) ROOSE, BENOIT A. - De wijze vrouw van Vlaanderen. Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire.
7839: ROOSE, ALEXIS C. - Victor Stuyvaert. Inleiding door Louis Lebeer.
17650: ROOSE, L. & K. PORTEMAN - Vondel bij gelegenheid. 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979. Bezorgd door Prof. Dr. L. Roose en Dr. K. Porteman.
11425: ROOSE, ALEXIS C. - Victor Stuyvaert. Inleiding door Louis Lebeer.
11424: ROOSE, ALEXIS C. - Victor Stuyvaert. Inleiding door Louis Lebeer.
18444: ROOSEN, JEAN-PIERRE - Grafiek van Joris Houwen.
16947: ROOSES, MAX. - Jordaens. Leven en werken met 174 afbeeldingen.
13130: ROOSES, MAX. - Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. de Vries, K.A. Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., verzameld door Max Rooses.
28140: ROOT, A.I. - The ABC and XYZ of Bee Culture. An encyclopedia pertaining to scientific and practical culture of bees. Revised and rewritten by E.R. Root etc.
6618: ROOTHAERT, MR. A. - De wenteltrap.
27515: ROOVER, ADRIAAN DE - Kassandra.
16487: ROOVER, ADRIAAN DE - Vvrede gedichten.
21786: ROOY, MAX VAN - Schierbeek & Lucebert. In: Hollands Diep. 5 Juni 1976, nummer 12. Pag.12-14.
19157: ROPPE, DR. L., DR. G.W.A. PANHUYSEN & ELIS. M. NUY - De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas. 1797-1800.
12028: ROPPE, DR. L. (VOORWOORD) E.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont.
22547: ROQUE, MARIO (PREFACE DE...) - Vieilles chansons de France. Preface de Mario Roques.
30674: ROS, MARTIN E.A. - Louis Paul Boon. Een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campertstichting.
24510: ROS, MARTIN E.A. - Boon-nummer van Maatstaf. Mei-juni 1980; nummer 5/6.
27277: ROSALIE, TANTE - Les mille recettes de Tante Rosalie. Cuisine; Salle à manger; Cabinet de toilette; Salon; Hygiène; Recettes et conseils divers.
33536: ROSE, PIETER - Draadloze verbindingen. Gedichten.
27785: ROSELLEN, HENRI - Ouverture de Guillaume Tell, de G. Rossini, arrangée pour piano à quatre mains.
20887: ROSENBLUM, ROBERT A.O. - Willem de Kooning.
26052: ROSKOSCHNY, DR. HERMANN - Europas Kolonien. West-Afrika vom Senegal zum Kamerun. Nach den neuesten Quellen geschildert.
14439: ROSMALEN, JO VAN - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen. 1935-1985.
22861: ROSSEELS, MARIA - Het woord te voeren past den man.
27808: ROSSELEN, HENRI - Fantaisie sur Richard Coeur de Lion de Grétry pour piano. à madame Boode. Op. 41. 4e Edition.
28396: ROSSINI - La pie voleuse. Opera en trois actes. Duo.
27791: ROSSINI - Ouverture de l'Opéra Tancrède de Rossini pour le piano.
24118: ROTBERG, ROBERT I. & THEODORE K. RABB (ED.) - Hunger and History. The Impact of Changing Food Production and Consumption Patterns on Society.
31249: ROTGANS, J. - Wij maken onze prentkaarten zelf. Kleurboek bij "Op zee en aan het strand". Teekeningen en leidraad van J. Rotgans.
25088: ROTH-HERMANNSTADT, HERMANN - Herz der Heimat. Deutsche Lyrik aus Siebenbürgen.
15828: ROTH, ALFRED - La nouvelle architecture - Die neue Architektur - The new architecture.
15827: ROTH, ALFRED - La nouvelle architecture - Die neue Architektur - The new architecture.
29617: ROTHE, M.A. - Les Romans du Renard. Examinés, analysés et comparés d'après les textes manuscrits les plus anciens, les publications latines, flamandes, allemandes et françaises. Précédés de renseignements généeraux et accompagnées de notes et d'éclaicissements philologiques et littéraires.
26774: ROTHE, M.A. - Les Romans du Renard. Examinés, analysés et comparés d'après les textes manuscrits les plus anciens, les publications latines, flamandes, allemandes et françaises. Précédés de renseignements généeraux et accompagnées de notes et d'éclaicissements philologiques et littéraires.
25493: ROTHUIZEN, E.J. & F. WIND - Bouwprojecten. Handleiding voor het samenstellen en detailleeren van bouwprojecten.
16241: ROTHUIZEN, E.J., H.J. KOCKX & K. BRANTS - Scholenbouw.
11038: ROTHUIZEN, E.J. - Steenconstructieleer.
25704: ROTTE, ERIC - Het Zeeuws kookboek.
13875: ROTTERMUND, ANDRZEJ A.O. - De prinselijke pelgrimstocht. De 'Grand Tour' van Prins Ladislas van Polen. 1624-1625.
5129: ROTTIER, HONORÉ - La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale. Thèse de doctorat.
3642: ROTTIER, HONORÉ & HENRI ARNOLDUS - De Vlaamse kustvlakte van Calais tot Saeftinge.
33168: ROTTIER, HONORÉ - La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale. Thèse de doctorat.
34221: ROTTIER, HONORÉ - Stedelijke strukturen. Een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad.
21689: ROTTIERS, A.K. - Klein Kongolees vertelselboek.
1674: ROTTIERS, A.K. - Klein Kongolees vertelselboek.
27799: ROUBIER, HENRI - Vaillance. Schotisch-Marche de salon pour piano. À Mademoiselle Léonide Heweston. Op. 28.
27793: ROUBIER, HENRI - Nouvelle Série des Symphonies du célèbre J. Haydn pour piano à quatre mains. No. 19.
27792: ROUBIER, HENRI - Nouvelle Série des Symphonies du célèbre J. Haydn pour piano à quatre mains. No. 23.
3971: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld, Ofte Tractaet van Wapenen, En Politycken Adel.
32245: ROUSSEEUW, BORIS - Twee heren. Over E. du Perron en Willem Elsschot.
19681: ROUX, DANIEL LE - Pierre m'aimes-tu? Jean-Paul II: Pape de Tradition ou Pape de la Révolution. Postface de S. Exc. Mgr. Marcel Lefebvre.
32683: ROUZET, ANNE - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Schenking van Bozo Biskupic, uitgever te Zagreb. Catalogus door Anne Roizet.
29489: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tenstoonstelling. Kataloog opgesteld door Anne Rouzet.
29187: ROY, POL LE & ROLAND MONTEYNE - Bergkristal.
13978: ROY VAN ZUIDEWIJN, NOORTJE DE - Antiek van het Nederlandse platteland.
11846: ROY O.S.B, DOM ALBERTUS VAN - Affligem, roem van ons land.
19875: RUARK, ROBERT - Poor no more. A novel.
28074: RUBENS, ANDRÉ - Zonhoven. Van landbouwersgemeente tot mijnwerkersdorp. Sociologische studie van een industrialisatie-proces in het Limburgs kolenbekken. Met een voorwoord van oud-senator Mgr. Broekx.
10906: RUBINSTEIN, RENATE - Behalve ziek ook gezond. Notities over ziek-zijn.
34251: RÜCK, PETER - Graphische Symbolen in mittelalterlichen Urkunden. Beitrage zur diplomatischen Semiotik.
7323: RUCKELINGEN, L. VAN - De Jacobynen in België. Leopold II. - Frans II. - Inval der Franschen. 1790-1795.
7277: RUCKELINGEN, L. VAN - De patriottentyd. Joseph II en de Brabandsche Omwenteling. 1780-1790.
25100: RÜCKERT, FRIEDRICH - Gedichte. In neuer Auswahl. Vierundzwanzigste Auflage. Mit einem Lebensabriss und dem Bildniss des Dichters.
25760: RUDELSHEIM, M. - Quelques mots sur l'organisation des bibliothèques publiques en Belgique.
18877: RUDEMAN, D. - Poek de vondeling. Leesboekje voor onze jongeren. Verteld en geïllustreerd door D. Rudeman.
12958: RUDIGER - Flamenpolitik.
21436: RUDOLPH, WOLFGANG - Harbour and town. A maritime cultural history.
7033: RUË, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de schryvers, geleerden en kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd levensverhaal der voornaamsten onder dezelve; Tweede druk, met eenige noodige veranderingen etc.
23337: RUË, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie Afdeelingen, bevattende in zig de Schryvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve: Samenvergaderd en in orde geschikt. (First edition)
22285: RUEBSAMEN, HELGA - Map met ca. 13 knipsels over Helga Ruebsamen uit o.a. PZC (Hans Warren), NRC, De Volkskrant, De Morgen.
14242: RUEDA, AMALIA SARRIÁ - De Koningen-Bibliofielen.
24421: RUEFF, JACOB (RUEFFI, IACOBI) - De Conceptu, et Generatione Hominis: de Matrice et Eius Partibus, Nec Non De conditione....
31846: RUFUS, QUINTIUS CURTIUS (Q. CURTII RUFI) - Historiarium libri, accuratissime editi.
32969: RUITER, J. DE - Heinkenszand van 1900 tot nu.
23726: RUITER, L.J. DE - Herinneringen aan A. Roland Holst. Een vriendschap.
12863: RUITER, J. DE - Borssele. Dorp bewesten de vijfzode.
13043: RULLMANN, J.C. (SAM.) - Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van De Unie 'Een school met den bijbel'. In opdracht van het bestuur der Unie samengesteld door J.C. Rullmann.
32287: RUMFORD, BENJAMIN COUNT OF - Philosophical papers: Being a collection of memoirs, dissertations, and experimental investigations, relating to various branches of natural philosophy and mechanics. Together with letters to several persons on subjects connected with science and useful improvement. Vol I.
27798: RUMMEL, J. - Il Trovatore. Opera de Verdi. Mosaïque pour le piano.
12101: RUSSELL, JOHN - Henry Moore.
15286: RUST, W.J. - De Gooische dorpen.
17704: RUTGERS, A. - Handboek voor kleurparkietenkwekers. Met 30 kleurverervingstabellen. 2e Druk.
1662: RUTGERS, DR. H.C. - Door Amerika, Japan en Korea naar China.
8980: RUTTEN, P. ANT. - Het Groot-hof van St. Amandsberg. Begijntjesleven.
28294: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
27493: (TIMMERMANS, FELIX) RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
26803: RUTTEN, MATHIEU - Georges Simenon.
19237: RUTTEN, JO - Leuke bedelaartjes. Tweede druk.
15038: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
12967: RUTTEN, PATER - Handboek voor sociale studiën.
11537: RUTTEN, FELIX - Brugge.
15315: RUYS, ROBERT - Veer en veerdienst in Oost-Vlaanderen vroeger en nu. Met voorwoord van Renaat van der Linden.
12966: RUYS, MANU - De Vlamingen. Een volk in beweging; een natie in wording.
11664: RUYS, ROBERT - Tot heil van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent.
22384: RUYSBEEK, ERIK VAN - Karel Jonckheere als dichter.
1504: RUYSCH, A. - De eerste huwelyksweek, of de adelijke klompenmaker. Blyspel met zang in twee bedryven; naar het Fransch van de heeren Scribe, Melesville en Carmouche, vry gevolgd door...
19505: RUYSLINCK, WARD - The Depraved Sleepers and Golden Ophelia. Edited by Egbert Krispyn. Translated from the Netherlands by R.B. Powell and David Smith.
31645: RUYSLINCK, WARD - Signalement.
31475: RUYSLINCK, WARD - Sfinx in de derde macht.
19944: RUYSLINCK, WARD - Stefan Pielek. Fragment uit 'Golden Ophelia'.
19943: RUYSLINCK, WARD - De apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
19941: RUYSLINCK, WARD - De paardevleeseters
17481: RUYSLINCK, WARD - Map met ca. 13 knipsels e.d. over Ward Ruyslinck uit De Morgen/Vooruit, PZC, Dagblad De Stem, Elzeviers Magazine, Knack & De Volkskrant, Lezerskrant.
11067: RUYSLINCK, WARD - De madonna met de buil. Verhalen.
11066: RUYSLINCK, WARD - Wurgtechnieken.
31750: RUYSSCHAERT, TINE - Woorden wisselen. Een poëtisch programma.
27134: RY VAN BEEST HOLLE, CAREL J. DU - De wereld van de Islam.
27130: RY VAN BEEST HOLLE, CAREL J. DU - De volken van het Oude Oosten.
26207: RYCK, DR. PAUL DE - Bezinning over Paul van Ostaijen.
32931: RYCKAERT, RUUD - De Antwerpse spelen van 1561. Naar de editie Silvius (Antwerpen 1562) uitgegeven met inleiding, annotaties en registers.
7220: RYCKMAN DE BETZ, LE BARON DE, L'ABBÉ THIBAUT DE MAISIÈRES & M. GEORGES DANSAERT - L'Abbaye cistercienne de La Cambre. Étude histoire et d'archéologie.
31079: RYNCK, PATRICK DE - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
31075: RYNCK, PATRICK DE & ANDRIES WELKENHUYSEN - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
13463: RYSERHOVE, ALFONS - Vijftig Beernemse plaatsnamen.
16662: RYSWYCK, THEODOOR VAN - Volledige werken van Theodoor van Ryswyck.
14903: SAASE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. VAN - Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Opgemaakt door het bestuurslid...
12656: SABARSKY, PROF. SERGE - Egon Schiele. Sélection et organsation - Selectie en organisatie Prof. Serge Sabarsky.
21186: SABATIER DE CASTRES, C. - La Colonie Chrétienne. Histoire de plusieurs déportés jetés par un naufrage dans un île déserte.
9789: SABBE, DR. MAURITS - Album Willem Geets.
9080: SABBE, MAURITS - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
9046: SABBE, MAURITS - Vlaamsche menschen.
30150: SABBE, MAURITS - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
28815: SABBE, MAURITS - Caritate. Tooneelspel in drie bedrijven.
27983: SABBE, MAURITS - Ernst en humor. Inleiding Jan Schepens.
22634: SABBE, MAURITS - Een schutsgeest.
2097: SABBE, DR. MAURITS - Een mei van vroomheid.
19949: SABBE, DR. HERMAN JULIUS - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Een postume wedersamenstelling..
14647: SABBE, MAURITS A.O. - Un imprimeur au seuil de la noblesse Balthazar Moretus III.
17115: SABBE, DR. MAURITS - Handschriften en vroegdrukken.
14821: SABBE, MAURITS - Langs 't Baggynhof.
12720: SABBE, ETIENNE - De Belgische vlasnijverheid.
34304: SABBE, MAURITS - Vlaamsche menschen.
11070: SABBE, MAURITS - Wat Oud-Vlaanderen zong.
9794: SACHS, HANS - Eulenspiegel mit dem blauen Hosentuch und dem Bauern.
21176: SADE, MARQUIS DE - Ernestine.
21175: SADE, MARQUIS DE - L'Oeuvre de Marquis de Sade. Zoloë. - Justine. - Juliette. - La Philosophie dans le boudoir. - Les Crimes de l'Amour. - Aline et Valcour. Pages Choisies. Comprenant des morceaux inédits et des lettres publiées pour la première fois, tirées des Archives de la Comédie-Française. Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire.
29306: SADOUL, LOUIS - Verdun!
29867: SAEGEMAN, ELIE, KAREL HOEYVAERTS & EMIEL HOORNE - Tour de France. "De klimmer".
18654: SAFFORD, W.E. - Guam and its people.
18652: SAFFORD, W.E. - Our heritage from the Amercican Indians.
34108: SAGAN, FRANCOISE - Bonjour tristesse.
34109: SAGAN, FRANCOISE - Over een maand, over een jaar.
34110: SAGAN, FRANCOISE - Een verre glimlach.
18748: SAHEBJAM, FREIDOUNE - L'Iran des Pahlavis. Préface de S.M.I. Mohamad Reza Pahlavi. Shah-en-shah de l'Iran.
32538: SAINT PHALLE, NIKI DE - Oeuvres recentes. Aout 1999.
29459: SAINT-SAËNS, CAMILLE - Romance pour flûte (ou violon) avec accompagnement d'orchestre (ou piano). Op. 37.
14398: SAINT-DENIS, E. DE - Essais sur le rire et le sourire des Latins.
28825: SAIZ-GAMAS, EDMINE - La vie du Capitaine de Frégate Edouard Gamas. 1877-1959. Croyant - voyant - vaillant. Préface de Marcel Lorin. Homme de lettres; Chevalier de la Légion d'Honneur.
17389: SAJA, BOEKAN (C.W. WORMSER) - Het geheim der tempelruïne. Indische detective roman.
13205: SAKHAI, ESSIE - De geschiedenis van het Perzische tapijt.
18440: SALAMAN, MALCOLM C. (INTRODUCTION) - Frank Brangwyn R.A.
29498: SALES, FRANCISCUS DE - Onder-wys, oft Aenleydingh tot een Godtvruchtigh leven Beschreven door den Heyligen Franciscus de Sales. Bisschop en Prince van Geneven; Instelder van de Order der Visitatie van de Heylighe Maghet en Moeder Godts Maria. Van nieuws overgeset uyt de Fransche tael, en met eenige capittelen vermeerdert, die inde andere oversettingh waren, achter-ghelaten, door Hr. en Mr. W.F.P. op L. etc.
28102: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Introduction à la vie dévote. Edition nouvelle à l'usage de la jeunesse.
34054: SALLDEN, HELMUT - De plasser.
28981: (ART - PHOTOGRAPHY) SAMARAS - Samaras Album. Autointerview - Autobiography - Autopolaroid.
26166: SAMOILOVITCH, R. - Der Weg nach dem Pol.
2439: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters. Gesticht in 1875.
22064: SAMYN, JOSEPH - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in 't bijzonder te Thielt (1792-1802).
16214: SAMYN, JAN - De geschiedenis der loonen in de Belgische Vlasnijverheid. Loonen van 1825 tot 1923 etc. Voorwoord: Karel Hannick. Ie & IIe Deel.
32017: SAN LAZARRO, G. DI - Homage to Marc Chagall.
12676: SAN LAZARRO, G. DI (DIR.) - Hommage à Marino Marini.
12649: SÁNCHEZ PACHECO, T.(A.O.) - Miró ceramista.
8066: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. 2e Herziene druk.
569: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
22691: SANDBERG, JHR. DR. G.F. - Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland. Deel II. De archieven gedeponeerd bij het Archief van de Rekenkamer. 1189-c.1825.
20969: SANDEN, ARIE - Een wereldje. Schetsen en typen. 3e Uitgave.
25052: SANDER, J.C. & J. WIJMA - Uit onze geschiedenis. Schetsen ten gebruike bij de historische schoolplaten.
10768: SANDERS, F.B. (COMP.) - Groote leercursus voor zelfonderricht in de Maleische taal, ten dienste van hen, die zich willen bekwamen in het gesproken en geschreven, moderne Maleisch, in de spelling, zooals die officiëel door het Ned.-Indisch Gouvernement is vastgesteld.
32603: SANDERS, REIMOND - Peerke. Schetsen van het Yzerfront.
20274: SANDERS, LOUIS - De moderne methoden der groote Belgische kampioenen.
12496: SANDERS, GABRIEL - Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften van het heidense Rome. De begrippen 'licht' en 'duisternis' en aanverwante themata. Met een voorwoord van Prof. dr. P. Lambrechts.
31354: SANDERSE, M. - Middelburg 1940-'45.
9667: SANDERUS - Histoire du schisme d'Angleterre. Traduite en francais par Monsieur Maucroix, Chanoine de Reims, Troisième édition revûë, & corrigée de nouveau.
29519: SANDERUS, ANTONIUS - Verheerlykt Vlaandre, Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten; alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI. tegenwoordig Roomsch Keizer. Etc.
30712: SANDRAS, MATHILDE - Le manuscrit de Javotte.
18245: SANDULESCU, NICOLAE - Brancusi.
19212: SANTA CLARA, PATER ABRAHAM À - Den algemeynen Dooden Spiegel oft de kapelle der Dooden. Waer in alle Menschen sich al lacchende oft al weenende konden beschouwen, verçiert met aerdige Historien, Sin-ryke Gedichten, ende Seden-leerende Beêld-schetsen: opgestelt door den Eerweerdigen Pater Abraham à Santa Clara.
32393: SANUTO, LIVIO - Geografia Dell' Africa. Venice 1588. With an introduction by R.A. Skelton.
16902: SARNEEL, FONS E.A. - Gerard Walschap.
24053: SARTORIS, ALBERTO - Piero della Francesca. De fresco's van Arezzo.
13164: SASSE, JEAN - Zoo.
11836: SASSEN, DR. R. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
32856: SASSENUS, ANDREAS DOMINICUS - Breves Animadversiones in Pharmacopaeam Bruxellensem editam anno 1702. Nec non compositiones quasdam Lovanii usitatas, plerisque aliis dispensatoris, uv Antverpiensi, Gandensi, Amstelodamensi, Lugdunensi, &c. applicabiles, Pharmacopaeis ad medieamentorum dextram compositionem, Medicis ad praxim ritè instituendam perutiles, imo necessariae, in lucem datae per Andream Dominicum Sassenum Pharmacopaeum Lovaniensem etc.
9802: SAUSMAREZ, MAURICE DE - Ben Nicholson. New works. Wash drawings in relief and mixed media. October-november 1968.
14275: SAUTER, CORNELIE - Kindergeschichten. Unsern Knaben und Mädchen erzählt. Mit vier farbendruckbildern nach Aquarellen von M. Flashar.
30855: SAVAGE LANDOR, A. HENRY - In the Forbidden Land. An account of a journey in Tibet; Capture by the Tibetan authorities; Imprisonment, torture, and ultimate release. Also various official documents, including the enquiry and report by J. Larkin, Esq., appointed by the Government of India.
30854: SAVAGE LANDOR, A. HENRY - Tibet & Nepal painted & described by...
21780: SAVENIR, J. A.O. - Epistolae et Evangelia Totius Anni. Ex praescriptio Missalis Romani. S. PII V. Pontificis Maximi Jussu Editi Clementis VIII. et Urbani VIII. Auctoritate Recogniti et Novis Missis Ex Indulto Apostolico Hucusque Concessis Aucti. Ad Majorem Ecclesiarum Commoditatem.
22406: SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE - Hoe Klein-Knoelie onder de Menschen kwam.
29635: SAVOURÉ-MOURLOT, ÉMILE - Dictionnaire de la pêche a la ligne. Suivi des lois et ordonnances annotées sur la pêche fluviale, pour servir d'instruction aux pêcheurs, aux fermers et aux gardes-pêche.
29302: SAXE, MARÉCHAL DE - Manuscrit trouvé a la Bastille, Concernant deux Lettres-de-cachet lâchées contre Mademoiselle de Chantilly et M. Favart, par le Maréchal de Saxe.
17085: SCARON, EDMOND - De leerling drukker.
30973: SCHAAF, NINE VAN DER - In de stroom.
15215: SCHAALMA, ALBERT - Marginaal.
23557: SCHABERG, J.P. - Vaderlandsche Gezangen voor school en huisgezin, nieuwe en omgewerkte uitgave, bij gelegenheid van de troonsbestijging van M. Koningin Wilhelmina. Der jeugd aangeboden.
25580: SCHÄFER, ERNST - Geheimzinnig Tibet. Door de wildernissen van Oost-Tibet naar het Dak der Aarde.
26930: SCHÄFER, E. PHILIPP - Dertien dagen wereldgeschiedenis. 22 augustus - 3 september 1939.
33866: SCHAFFSTEIN, HERMANN - Ein kurzweilig Buch von Till Eulenspiegel, geboren im Lande Braunschweig. Was er für seltsame Streiche betrieben in seinen Tagen. Lustig zu lesenig zu lesen. Aus dem niedersächsischen Urtext ausgewählt und neu übertsetzt von Hermann Schaffstein. Mit 39 Illustrationen von J.H. Ramberg.
33863: SCHAFFSTEIN, HERMANN - Ein kurzweilig Buch von Till Eulenspiegel, geboren im Lande Braunschweig. Was er für seltsame Streiche betrieben in seinen Tagen. Lustig zu lesenig zu lesen. Aus dem niedersächsischen Urtext ausgewählt und neu übertsetzt von Hermann Schaffstein. 5. - 9. Tausend.
22072: SCHAFTHUIZEN, JOOP (SAMENSTELLING) - Album Gerard Reve.
9954: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. IX.
9953: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. V.
9952: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. VIII.
9951: SCHAGEN, J.C. VAN - Zeventien onbeduidendheden.
9950: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels IV. Juli 1978.
9949: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels V. Senieletjes. Rijmels van Opa.
9948: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. III.
9947: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgsche Cahiers. no. 1.
9941: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XIX. Kleine dierentuin.
9940: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XVIII. Vóórhof.
9939: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No XVII. Domburgse fragmenten (autobiografisch).
9938: SCHAGEN, J.C. VAN - Miniaturen. 444 Reflexen.
9937: SCHAGEN, J.C. VAN - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII.
9936: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels XIV. Geografische gezinsvorming.
9935: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels XVI. Zes nietsjes.
9934: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels XI. Drie Flutters of wel onwaardigheden.
9933: SCHAGEN, J.C. VAN - Klein vlooientheater.
9932: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels XV. Kleine Suite Peppel.
9931: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels IX. De complimenten voor 1979.
9930: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels VII.
9929: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes.
9927: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels VI. Er is iets.
9926: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
9925: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. VIb. 44 reflexen.
9022: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. V.
9020: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. Xa.
9017: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. III. Mei 1964.
9016: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. IV.
9014: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. II. Nieuwe miniaturen. 162 Reflexen.
9013: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. VII.
9012: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. VIa. 44 Reflexen.
9011: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. VIb. 44 reflexen.
9010: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XII. September 1967.
8155: SCHAGEN, J.C. VAN - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
7997: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. Xb. Voor vrije vogels.
5862: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes.
5857: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. XIIIa. 1 Februari 1968. Kom mee naar binnen.
5628: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. II. Nieuwe miniaturen. 162 Reflexen.
5627: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XX. Tekens.
5626: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. XV. Tactielen.
5625: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. XIV. Met één vinger.
5624: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XX. Tekens.
5623: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes.
5622: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels VII. September 1978.
5621: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
5619: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. no. XVI. Klein vlooientheater.
5617: SCHAGEN, J.C. VAN - Veldboeketje Domburg.
33107: SCHAGEN, J.C. VAN - Aanbiedingsbrochure.
32958: SCHAGEN, J.C. VAN E.A. - Met ons beider hartelijke groeten (murmureersels rond twee Domburgse Cahiers).
27902: SCHAGEN, J.C. VAN - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII.
2582: SCHAGEN, J.C. VAN - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
24267: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. Xb. Voor vrije vogels.
24266: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgsche Cahiers. no. 1. October 1963.
24265: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels IV. Juli 1978.
24262: SCHAGEN, J.C. VAN - Al tuimelende.
24261: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie.
24260: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. IX.
24009: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels VII. September 1978.
23833: SCHAGEN, J.C. VAN - Dagboekblaadjes. Schiftsels XIII.
21723: SCHAGEN, J.C. VAN - Onderaardsch.
1477: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XVIII. April 1971. Vóórhof.
13145: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers. No. XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
13144: SCHAGEN, J.C. VAN - Onderaardsch.
13142: SCHAGEN, J.C. VAN - Al tuimelende.
1102: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie.
1099: SCHAGEN, J.C. VAN - Schiftsels III. Diertjes en dingetjes.
28586: SCHAIK, WILLEM VAN - Tijdgenoten. Getekend door Willlem van Schaik met woorden door Mr. E. Elias. 2e druk.
15127: SCHAÏK, IR. D.C. VAN - Zuid-Limburg.
24620: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
31147: SCHALEK, ALICE - Japan. Das Land des Nebeneinander. Eine Winterreise durch Japan, Korea und die Mandschurei.
12974: SCHAMELHOUT, DR. G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
18057: SCHANZ, FRIDA - Kinderlust. Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Sechzehnter Jahrgang.
18056: SCHANZ, FRIDA - Kinderlust. Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Zwölfter Jahrgang.
33664: SCHAPER, JAN - S. Vestdijk, [*1898]
33375: SCHARP, JAN - Geschiedenis en Costumen/ van/ Axel./ Behelzende eene plegtige/ kerkelyke reedenvoering,/ uitgesproken op het/ tweehonderd-jaarig eeuw-feest/ der vryheid van gemelde stad,/ Staatelyk gevierd op den zeventienden van Hooimaand/ des Jaars MDCCLXXXVI./ Waar in de/ kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen,/ van de vroegste tot op onze tyden toe, getrouw worden opge-/geeven, alles opgespoord uit de onpartydigste Schrijvers/ en eene meenigte nooit uitgegeevene Stukken./ Tweede stuk: Behelzende veele geschied- en oordeel-kundige bylagen, ter opheldering van de kerkelyke en weereldlyke geschiedenissen, en de oude en laatere privilegien en rechten van Vlaanderen. Byzonder van Axel waar van de meesten nooit voor deezen zyn uitgegeeven.
23038: SCHARP, JAN - Inwijding der nieuwgebouwde Gehoorzaal van het Letterkundige Genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam, etc..... De Inwijdingsredevoering, etc.
33118: SCHARP, JAN - Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
31395: SCHARP, JAN - Deductie van Jan Scharp, Predikant te Rotterdam, aan de Wel Eerw. Groote Vergadering der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente derzelve stad, aangaande deszelfs politieke remotie, over en ter zaake van zeeker declaratoir, bij het afleggen der belofte, gevorderd door het Provintiaal Bestuur van Holland, waar in alle de stukken, daar toe specteerende, zijn geinsereerd.
7506: SCHARPÉ, A.A.M. - Bãna's Kãdambari. Vertaling van het Sanskrit in het Nederlands, van het Uttarabhãga en van gedeelten van het Pürvabhãga, met inleiding, aantekeningen en lexicographisch appendix. Proefschrift.
22560: SCHARPHOUT, KAREL VAN & WARD VAN OORDT - Opalen: Gedichten. Oorlog 1918.
18809: SCHAT, P.A. - The lifeboat launching problem. 2. From swung out to the water (with listed or rolling schip).
11526: SCHAUM, C.L.J. - Tuinarchitectuur.
21170: SCHAUMANN, RUTH - Die geliebten Dingen. Bilder und Verse.
14260: SCHAUWERS, DR. FR. A.O. - De Nederlandsche Taal en letterkunde in België. Documenten XIIIde eeuw - 1830. Tentoonstelling.
33290: SCHAYES, A.G.B. - Dagboek der Gentsche Collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeurtenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen, van de jaren 1446 tot 1515.
20841: SCHEEPMAKER, NICO - De kip van Egypte.
11920: SCHEEPMAKER, NICO (INLEIDING) - Teunn. 302 Tekeningen voor f 12,50. Met een stukje van Nico Scheepmaker.
2182: SCHEER, LIEVE - De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
58: SCHEERDERS, P.J. - De Paal en zijn bewoners. Kijkboek over De Paal, vroeger en nu, samengesteld ter gelegenheid van de opening van de nieuwe jachthaven te Paal, 15 mei 1980. 2e druk.
10357: SCHEERLINCK, KARL - Alfred Ost. Affiches/Posters. 1884/1945. Oeuvrecatalogus.
23302: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt, benevens een aantal Aanteekeningen.
34291: SCHEJA, GEORG - The Isenheim Altarpiece. Text by Georg Schela. Photographs by Bert Koch.
12725: SCHELDE, LODE VAN DER - Daar ligt een volk geknield. Roman uit het leven der vlasboeren.
29375: SCHELDEN, THOMAS VAN DER - Het vraagstuk van het Vlaamsch nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het nationalisme.
31306: SCHELFHOUT, ANDREAS - Pennestreek Zeeuwsch-Vlaanderen.
30733: SCHELTEMA, MR. JACOBUS - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen.
8407: SCHELTJENS, LODEWIJK - Kijkjes in het leven van Menschen en Dieren. Verhalen voor de jeugd.
24047: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Avonturiers ter zee.
24046: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Avonturiers.
23717: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Angiolino en de lente.
20307: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het oude huis. Roman.
20140: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
21007: SCHENKEVELD & ALII, MARGARETHA H. - Aantekeningen bij Gerrits Achterbergs Spel van de wilde jacht.
9656: SCHEPENS, JAN - Johan Daisne.
9217: SCHEPENS, JAN - Alles opnieuw te beginnen (november 1954 - mei 1955).
3946: SCHEPENS, PIET - Mijn herinneringen aan Frida Strindberg.
3821: SCHEPENS, PIET - Sigrid Undset.
3292: SCHEPENS, NORBET-JORIS (NOJORKAM) - Pages lusitanes.
29832: SCHEPENS, JAN - Alles opnieuw te beginnen (november 1954 - mei 1955).
22319: SCHEPENS, PIET - Zweedsche sprookjes.
21034: SCHEPENS, PIET - Het bochelpaardje. Een Russisch verhaal door Piet Schepens. Nederlandsche bewerking naar Peter Pawlowitch Jerschoff.
11747: SCHEPENS, LUC - Het Provinciaal Hof te Brugge.
11420: SCHEPENS, JAN - J. Greshoff. Een studie.
21988: SCHEPPER, MARCUS DE & FRANCINE DE NAVE - Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589).
12033: SCHEPPER, L. DE - De Heren in Hemiksem (14e en 17e eeuw). In: Tijdschrift voor geschiedenis en folklore. Negentiende jaargang, 1956. Pag. 3 t/m 77.
19169: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door 'De Waag' gewogen.
12984: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een Geus en andere verhalen).
12983: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een Geus en andere verhalen).
32877: SCHERER, GEORGIUM - De Luytersche Bedelaers Mantel: Midtsgaders een wederlegh teghen twee Luythersche predicanten, ghenaemt Iacob Gerbrandsz. en Alexander Utzinger. Waer in klaer en onwederleggelijck bewesen wert, dat de Leere der Luytersche, waer in sy met de Catholijcke Roomsche Kerck verschilt, genomen is uyt de oude Ketters, die van de ware oude Kercke, in de Concilien verbannen zijn. Beschreven door D.E.Georgium Scherer, Priester der Societeyt Jesu. En nu vertaelt door een liefhebber van de Roomsche Kerck.
31229: SCHERMELÉ, WILLY - Sneeuwwitje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
32355: SCHERMELÉ, WILLY - Klein Duimpje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
32354: SCHERMELÉ, WILLY - Klein Duimpje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
32353: SCHERMELÉ, WILLY - Hans en Grietje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
31689: SCHERMELÉ, WILLY - De familie chimpansee. Leesboekje voor onze jongeren.
31630: SCHERMELÉ, WILLY - ABC.
31228: SCHERMELÉ, WILLY - Hans en Grietje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
31227: SCHERMELÉ, WILLY - Roodkapje. Naverteld en geïllustreerd door Willy Schermelé.
24601: SCHERMELÉ, WILLY - Diedel Dumpie en Mimi´s luchtkasteel.
24577: SCHERMELÉ, WILLY - Sneeuwwitje. Naverteld...
18902: SCHERMELÉ, WILLY - Tonnie en Toetsie. Leesboekje voor onze jongeren.
18896: SCHERMELÉ, WILLY - Dikkie en Doesje. Leesboekje voor onze jongeren.
16992: SCHERMELÉ, WILLY - Grootmoeder vertelt... De mooiste sprookjes voor jong en oud.
14403: SCHETTEN, WILLY - Untersuchungen zur epischen Kunst der Statius.
27250: SCHEURLEER, D.F. - De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming.
28101: SCHEVENSTEEN, DR. A.-F.-C. VAN - Documents pour servir a l'Étude des Maladies Pestilentielles dans le Marquisat d'Anvers jusquá la Chute de l'Ancien Régime.
5866: SCHIERBEEK, B. - Terreur tegen terreur.
24084: SCHIERBEEK, BERT - Inspraak.
24083: SCHIERBEEK, BERT - Inspraak.
20311: SCHIERBEEK, BERT - Ezel mijn bewoner.
20294: SCHIERBEEK, BERT - Een grote dorst. Een kettingreactie.
20293: SCHIERBEEK, BERT - Het boek ik. De ander namen. De derde persoon.
20292: SCHIERBEEK, BERT - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
20291: SCHIERBEEK, BERT - Terreur tegen terreur.
17663: SCHIERBEEK, BERT - Inspraak.
1668: SCHIERBEEK, DR. A. - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken.
13038: SCHIERBEEK, BERT & JEF DIEDEREN - - Ezel mijn bewoner. Samenstelling Adri Colpaert. Tekst Erik Slagter; Lucebert.
20645: SCHIJNDEL, B.W. VAN - Genealogie. Otto dit Otto de Mentock. Avec notices sur les familles alliées.
27841: SCHIK, J. - Reglement op de Paardenfokkerij in de Provincie Vriesland.
22617: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
20606: SCHILSTRA, J.J. - Dit land boven het IJ.
11521: SCHIMMEL, W.C. - Handleiding tot de paardenkennis voor de cadetten der cavalerie en artillerie. Met medewerking van D.F. van Esfeld, J.H. Knel & M.H.J.P. Thomassen. tweede, geheel omgewerkte druk.
27095: SCHIPPER, HUUG - Schrijverskwartet.
24625: SCHIPPER, HUUG - Schrijverskwartet.
22287: SCHIPPERS, K. - Map met ca. 27 knipsels over K. Schippers uit o.a. Vrij Nederland, Gazet van Antwerpen, Trouw, NRC, PZC & De Volkskrant.
30829: SCHIPPERS, W. - Het veerhuis en de Rozendonk.
27918: SCHIPPERS, K. - Het formaat van Man Ray.
24911: SCHIPPERS, W. - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
24909: SCHIPPERS, W. - De sluiker.
23619: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
22916: SCHIPPERS, K. - De prinses zonder jaartal.
21019: SCHIPPERS, K. - Ongewenste zwangerschap.
20842: SCHIPPERS, K. - Sonatines door het open raam. Gedichten bij partituren van Clementi, Kuhlau en Lichner.
20319: SCHIPPERS, K. - Bewijsmateriaal.
19841: SCHIPPERS, W. - Het veerhuis en de Rozendonk.
10905: SCHIPPERS, K. - Een avond in Amsterdam. Tien gesprekken met Ben ten Holter. Revue, realiteiten, verstoven craquelé.
22539: SCHLEE, ERNST - L'art populaire en Allemagne. Rayonnement, modèles et sources.
13175: SCHLEMMER, OSKAR - Man. Teaching notes from the Bauhaus. Edited by Heimo Kuchling. With a preface by Hans Wingler. Translated by Janet Seligman.
12977: SCHLUMBERGER, VICTOR & PAUL DUPONT - Aide-memoire pratique de tissage mécanique et en particulier du tissage du cotton. Etc.
25895: SCHMALENBACH, WERNER - L'Art nègre.
11976: SCHMALENBACH, WERNER - Emil Schumacher.
27315: SCHMID, KAN. VON - Roza van Tannenburg. Naar de tweehonderd veertigste Duitsche uitgave vertaald door Gijsbert van Vucht.
27305: SCHMID, KANUNNIK P. VON - Het schaapje. Vertaald door Gijsbert van Vught. Nieuwe uitgave.
25047: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen. Twintigste Druk.
25046: SCHMID, C. - Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen. Vijf en Twintigste Druk.
24702: SCHMID, C. - Korte verhalen.
24701: SCHMID, C. - De blinde hond. Korte verhalen.
14743: SCHMID, KANONIK - Den blinden hond, gevold door de spreeuw. Naer het Duytsch van den Kanonik Schmid.
19331: SCHMID, JOSEF - Aus dem Volksleben im Lieser- und Maltatal. Eine landgerichte Schau.
18313: SCHMID, C. VON - Het bloemenmandje en andere verhalen.
18305: SCHMID, CHR. VON - Rosa van Tannenburg. Een verhaal voor de jeugd naar Chr. von Schmid.
17892: SCHMID, C. - Wat God doet is welgedaan of de lotgevallen van Frederik en Diederik. Een leerzaam verhaal voor de Nederlandsche jeugd door C. Schmid. Schrijver van Eichenfels, Het bloemenkorfje, Emma, Agnes etc. Met platen. Derde druk.
17891: SCHMID, C. - Eustachius. Een verhaal uit de eerste eeuwen des christendoms.
17469: SCHMID, CHRISTOPH VON - Genoveva. Een verhaal voor de jeugd naar Christoph von Schmid.
17283: SCHMID, C. VON - Het Maria-beeld. Een verhaal.
9767: SCHMIDT, DIETHER - Otto Dix im Selbstbildnis.
31035: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De A van Abeltje.
31023: SCHMIDT, ANNIE M.G. - In Holland staat mijn huis.
31022: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
28906: SCHMIDT DEGENER, F. - Veertig meesterwerken van Jan Steen.Afgebeeld in heliogravure. Met een karakteristiek van zijn kunst door F. Schmidt Degener en teksten bij de prenten van Dr. H.E. van Gelder.
25093: SCHMIDT, DR. HERMANN - Die Kurfürstin Sophie von Hannover. Mit einem Anhang: Die bildende Kunst in Hannover zur Zeit der Kurfürstin Sophie von Professor Dr. A. Haupt. Mit einem Portrait der Kurfürstin Sophie nach dem Original von Engelhard.
15709: SCHMIDT, H. - In de greep van Soekarno.
13213: SCHMIDT S.J., PHILIPP - Edelsteine. Ihr Wesen ind ihr Wert bei den Kulturvölkers.
11553: SCHMIDT, EPHRAIM - Geschiedenis van de Joden in Antwerpen in woord en beeld.
10164: SCHMIED, WIELAND - Alfred Kubin. Prepared with the help of the Albertina Museum, Vienna and the State Museum of Upper Austria, Linz. Catalogue by Alfred Marks.
29307: SCHMIT, J.-P. - Atlas complet du Manuel de l'Architecte des Monuments Religieux ou Traité d'Application Pratique de l'Archéologique Chrétienne a la construction,a l'entretien, a la restauration et la décoration des églises.
21312: SCHMITT, GÜNTHER - Nürtingen in alten Ansichten. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage.
15532: SCHMITZ, MARIE - De gril van Marion de Greeff. een verhaal voor oudere meisjes.
13698: SCHMITZ, J.-M. - Méthode pour l'enseignement simultané de calcul, des formes géométriques et des mesures décimales au premier degré de l'école primair.
13697: SCHMITZ, J.-M. - Exposé complet de système métrique. Appliqué à l'enseignement intuitif, pratique et raisonnée des notions d'arpentage, de curage et des principes d'agriculture dans les édcoles primaires et les écoles d'adultes.
27699: SCHMÖGER, P.C.G. - Das arme Leben und bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner heiligsten Mutter Maria nebst den Geheimnissen des alten Bundes nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Aus den Tagebüchern des Clemens Brentano herausgegeben. Zweite unveränderte Auflage.
17116: SCHMOOK, GER - Het oude en het nieuwe kinderboek.
12985: SCHMOOK, GER - Ecce homo Peter Benoit.
10440: SCHMOOK, DR. GER - Lode Baekelmans (1879-1965).
15676: SCHMUTZER, DR. J., J.J. TEN BERGE S.J. & W. MAAS - Europeanisme of katholicisme. Tweede druk.
23504: SCHNEEBELI, PROF. W. - Comment j'apprends à peindre. Nouvelle méthode élémentaire de peinture. Quatrième partie: Des impressions de couleurs.
17680: SCHNEIDER, HANS D. - Taffeh. Rond de wederopbouw van een Nubische tempel.
25459: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - 1. Kerk en beschaving in de middeleeuwen. Deel I, II, III; 2. De katholieke kerk en de beschaving tijdens de barok; 3. De katholieke kerk en de beschaving in de achttiende eeuw. Tweede druk.
16750: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De katholieke kerk en de beschaving in de achttiende eeuw.
16749: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De katholieke kerk en de beschaving tijdens de Barok.
11579: SCHOBBENS, JOSEPH - Les environs d'Anvers. 65 Promenades pédestres dans un rayon de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville. & Dans la Province d'Anvers. 71 Promenades pédestres dans un rayon de plus de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville.
28912: SCHOETERS S.J., K. - Jan Berchmans van Diest (1599-1621).
12069: SCHÖFFER, PROF. DR. I. E.A. - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
29091: SCHOLLAERT, FRANÇOIS - La religion catholique vengée des attaques de la société des étudians de l'université libre.
12986: SCHOLLIERS, E. - De schoolstrijd.
22964: SCHÖMAN, DR. XAVER - Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Receptierkunst für Aertze als Leitfaden zu Academischen Vorlesungen und zum Selbststudium. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage auf dem Grunde der neusten Preussischen Pharmacopöe.
32873: SCHONCK, J.U.D., E.J.B. - De dood van Abel. Naar het Hoogduitsch van Sal. Gessner.
22088: SCHOOFKAS, FREE VAN DE - Rijmen uit het Land van Hulst.
10367: SCHOONBAERT, LYDIA M.A. (INTRODUCTION) - Luc Peire.1916-1994. Overzichtstentoonstelling.
17531: SCHOONEVELT, FINE - Siti het waroengmeisje. Zesde druk.
17080: SCHOOR, M. VAN - La presse sous la révolution française. Discours prononcé par M. van Schoor a l'audience solennelle de rentrée du 1er octobre 1898 et dont la cour a ordonné l'impression.
32294: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
21076: SCHOTEL, PROF. DR. G.D.J. - Almanakken.
1886: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD) - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
14235: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD) - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Met een voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel.
18153: SCHOUTEN, J. - Prettige uurtjes. Leesmethode ten dienste van de aanvangsklasse der Christelijke School. Eerste deeltje - derde druk.
17560: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde.
15505: SCHOUTEN, J. - Uit den schat van Nêerlands verleden. Wat ieder van 'onze geschiedenis' weten wil. Bijeengebracht door J. Schouten.
15440: SCHOUTEN, ROB - Een onderdaan uit Thule. Gedichten.
10273: SCHOUTENS, P. FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen.
22950: SCHOUTENS, P. FR. STEPHANUS - Maria's Antwerpen of beschrijving van de Wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen. Derde, verbeterde druk; & Maria's Limburg.... in de provincie Limburg. Tweede, verbeterde druk; & Maria's Brabant..... in Brabant. Tweede, verbeterde druk.
10261: SCHOUTENS, P. FR. STEPHANUS - Maria's Vlaanderen of beschrijving der Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen in Oost- en West-Vlaanderen.
13998: SCHOUWENAAR, JACO - Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant.
34192: SCHOUWENAARS, CLEM - Het woud van licht en lommer.
34193: SCHOUWENAARS, CLEM - Albasten amforen.
24352: SCHOUWENAARS, CLEM - Jij, een meermin?
17496: SCHOUWENAARS, CLEM - De man van mos.
14582: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG - Het groot heldenboek.
12385: SCHREINER, WILHELM - De dood van Yperen. De Duitschers in Vlaanderen.
18699: SCHRETLEN, MR. M. J. - Dirck Bouts.
20874: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Omnis terra. Gemeenschapsspel in drie deelen.
12512: SCHREURS, EUGEEN (RED.) - De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
24463: SCHRIJER, THOM - Uitvergroot. Poëzie.
12261: SCHRIJVER, ELKA - Glas en kristal.
10881: SCHRIJVER DEZES - HERMANS, WILLEM FREDERIK - Het Evangelie van O. dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar De God. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
32842: SCHRÖDER, ALLARD - Reinaert de Vos. Bewerkt door...
22354: SCHRÖDER, DR. P.H. - Van aalmoes tot zwijntjesjager.
12660: SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT & JOHANN WINKLER - Oskar Kokoschka.
30754: SCHRÖTTER, HELENE VON - Des Kindes Chronik. Ein Merkbuch des Lebens, von Mutterhand begonnen, zur späteren eigenen Fortsetzung. Aus praktischer Erfahrung zusammengestellt.
26896: SCHUBERT, F. - Collection de 40 Mélodies choisies, avec accomp. de Piano, par F. Schubert. Avec les Paroles Allemandes originales et une Traduction Française de Maurice Bourges et de Emile Deschamps.
30086: SCHUERMANS, L.W. - Onze-Lieve-Vrouw van Rimini, of Historisch Verhael der Mirakuleuze Oogenbeweging van een Lieve-Vrouwbeeld te Rimini, stad der Kerkelyke Staten, gevolgd van eenige andere wonderheden.
23250: SCHUERMANS, L.W. - Algemeen Vlaamsch Idioticon, uitgegeven, op last van het Taal- en Letterlievend Genootschap Met Tijd en Vlijt, en bewerkt door L.W. Schuermans.
27129: SCHUG, ALBERT - De twintigste eeuw.
16569: SCHUHMACHER, ADOLF - Ladenbau. Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner und groszer Läden aller Geschäftszweige. An deutschen und ausländischen Beispielen in 460 Ansichten und Grundrissen und 86 Blatt Werkzeichnungen dargestellt. Dritte, umgearbeitete Auflage.
34208: SCHUILING, R. - De Nederlandsche vluchtheuvels, geografisch beschouwd. In Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie; deel XXIX, no. 5. Pag. 599 t/m 622.
101: SCHUILING, R. EN JAC. P. THIJSSE - Zoutelande. XXI.
15750: SCHUITEN, ROBERT - Concevoir sa maison.
1056: SCHUKKING, W.H. - De vesting Hulst; haar beleg in 1645 en haar betekenis als monument van geschiedenis en kunst.
25098: SCHULTE, DR. PHIL. ET JUR. ALOYS - Von der Neutralität Belgiens.
14247: SCHULTE, ALFRED - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen., Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
561: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 10.
24210: SCHULTZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
27128: SCHULTZE, JÜRGEN - De negentiende eeuw.
29074: SCHULZ, FRIDERICUS FERNANDICUS - Quibus ex fontibus fluxerint Agidis, Cleomenis, Arati vitae plutarcheae.
18627: SCHURÉ, EDOUARD - Histoire du lied ou la chanson populaire en Allemagne. Avec une centaine de traductions en vers et sept mélodies. Deuxième édition, augmentée d'une préface.
27834: SCHUSTER, HANS JÖRG - Die Menschheit.
22428: SCHUTIJSER, A.J. - De Lieve Vrouwtjes van Zeeland. Bedevaartplaatsen in Zeeland.
13337: SCHUTIJSER, A.J. - De geschiedenis van de Rooms-katholieke parochie van Vlissingen.
30981: SCHÜTTE, HENRI E. (SAMENSTELLING) - Een beetje levensbestemming. F.B. Hotz en H.W. Kunst. Briefwisseling. Samenstelling Henri E. Schütte. Redactie en inleiding Aleid Truijens.
11766: SCHUTTE, MR. O. - De Orde van de Unie.
30942: SCHUTTER, LODEWIJK DE - Mijn oom uit Holland. Blijspel in drie bedrijven.
30941: SCHUTTER, LODEWIJK DE - Mijn oom uit Holland. Blijspel in drie bedrijven.
30939: SCHUTTER, LODEWIJK DE - Peerken.
34139: SCHUTTER, GEORGES DE - Over Vos Reinaard.
30013: SCHUUR, KOOS - Piëdestal voor een gastvrouw.
9714: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
9713: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
23217: SCHUURMAN, DR. ANTON (E.A. RED.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850.
34305: SCHUYT, T. - Maurits Sabbe's De filosoof van 't Sashuis.
17532: SCHUYT-MANSVELT, A.M. - Padjangko. Een Toradja-'Boefje'. Met een 'woord vooraf' van Dr. Alb. C. Kruyt en tien illustraties.
7364: SCHUYTER, JAN DE - Max Elskamp.
33540: SCHUYTER, JAN DE & REMI DE CNODDER - Gaston Schuermans.
28733: SCHUYTER, JAN DE - Max Elskamp.
12430: SCHUYTER, JAN DE - Havenlucht. Verhalen van de haven en van de rivier.
12421: SCHUYTER, JAN DE - Zatte processie. Plezante Sinjoren in de stamenee.
12407: SCHUYTER, JAN DE - In het licht van de lantaarn. Folkloristische wetenswaardigheden. Gevolgd door een keuze Sprookjes van de Gebroeders Grimm.
12401: SCHUYTER, JAN DE - Op, Signorken. Zijn legenden en zijn oorsprong.
11551: SCHUYTER, JAN DE - Oud Antwerpen. Parel aan de Schelde. Versierd met tien houtgravures door Rik Keuterickx.
16518: SCHWABE, DR. WILLMAR - Illustrierter Haustierarzt. Die innerlichen und äuszerlichen Krankheiten der Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und des Federviehes, die Verhütung und Behandlung derselben nach den Grundsachen der homöopatischen Heilmethode bearbeitet von anerkannt tüchtigen homöopatsichen Thierärzten im Verein mit erfahrenen Landwirthen, herausgegeben von... Fünfte Auflage.
24003: SCHWAIGER, DR.-ING. A. - Lehrbuch der elektrischen Festigkeit der Isoliermaterialien.
18938: SCHWARZ, MICHAEL - The age of the Rococo. Translated by Gerald Onn.
23344: SCHWARZE, WOLFGANG - Hinterglasmalerei aus alter Zeit.
30771: SCHWEIGER, WERNER J. - Wiener Werkstätte. Design in Vienna. 1903-1932. Introduction W.G. Fischer.
30822: SCHWEITZER, BERNHARD - Zur Kunst der Antike. Ausgewählte Schriften.
21819: SCHWENCKE, JOHAN - Johan Schwencke 80 jaar. Wandeling door mijn leven met bibliografie van 1908 tot 1968.
14223: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
14222: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Tsjechoslowakije. Een studie voor vrienden van boek en prent.
14221: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Frankrijk. Een studie voor vrienden van boek en prent.
14220: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Oostenrijk. Een studie voor vrienden van boek en prent.
11970: SCHWENCKE, JOHAN - Prof. H. Woyty-Wimmer. Oostenrijks graveur.
11786: SCHWITTERS, KURT - Anna Bloeme en ik. Gedichten 1912-1947. Vertaald en ingeleid door Hans Sleutelaar.
1921: SCHYVE, COR - Uut het land van Kezand. Om voo te lezen of voo te draogen.
25496: SCOTT, SIR WALTER - Mémoires politiques et littéraires sur la vie et les ouvrages de Jonathan Swift. Mémoires de Sir Walter Scott. Two parts in one volume.
32412: SCRIBANIUS, CAROLUS - Orthodoxae fidei controversa.
24244: SCRIVERIUS, PETRUS - Het Oude Goutsche Kronycxken Van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utreght. Door de Heer Petrus Scriverius, Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een Byvoeghsel en Toet-Steen Vermeerdert. Met der Graven Afbeeldinge in 't Kooper verçiert.
14448: SCULLARD, H.H. - Romain Britain. Outpost of the Empire.
24423: SCULTETUS, JOHANNES - Armamentarium Chirurgicum.
26019: SCUTENAIRE - Magritte.
13500: SCUTENAIRE - Magritte.
16561: SEABROOK, W.B. - Avonturen in Arabië onder de Beouïen, Drusen, dansende derwishen en Yezidee duivel-aanbidders. Bewerkt door Carolus Verhulst.
10308: SÉAUX, JEAN - Marc Mendelson.
18732: SECRET, FRANÇOIS - Guillaume Postel. Le thrésor des prophéties de l'Univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par François Secret.
32844: SEDULIUS, F.H. - Sancti Bonaventurae Ordinis Minorum, S.R.E. Cardinalis, Episcopi Albanensis, Seraphici Doctoris ecclesiae, Speculum Disciplinae ad Nouitios. & De Prfoectu Religiosorum. item, Epistola, Memorialia xxv. pietatis eximia documenta complectens. Editio tertia, melior, F.H. Sedulii recensu & notulis illustrior.
29904: SEEBURG, FRANZ VON - De Aegyptische Joseph. Ein blüthenreiches Vorbild Jesu, unseres lieben Heilandes. Für Jung und Alt erzählt.
22645: SEEGERS, RENÉ, JEAN VAN DE VELDE & LEON DE WINTER - Junkieverdriet.
27930: SEGERS, GERD - Verdwaald ben je er precies pas geweest.
33413: SEGERS, MARC - Photo album.
18345: SÉGUR, GRAVIN DE - Generaal Doerakin. Naar Gravin de Ségur.
18329: SÉGUR, GRAVIN DE - Van drie lieve meisjes. Naar Gravin de Ségur.
18323: SÉGUR, GRAVIN DE - De zuster van Freek. Naar Gravin de Ségur.
25834: SÉGUY, MARIE-ROSE - De hemelvaart van Mohammed. Inleiding en toelichtingen van Marie-Rose Séguy.
17339: SEIDLITZ, WOLDEMAR VON - Geschichte des Japanischen Farbenholzschinitts. Dritte Auflage.
21336: SEIFERT, FRITZ - Das Weserberglandbuch. Eine Wanderung durch Landschaft, Kultur und Geschichte. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage.
27890: SEL, H. - Proeve van historische mengelingen over 't land van Rumpst, en in het bijzonder over de Heerlijkheid van Boom.
27318: SELENS, POL & LOD. BRUERS - Vertelsels van de Maan. Lectuur voor jongens en meisjes.
16491: SELENS, POL & LOD. BRUERS - Vertelsels van de Maan. Lectuur voor jongens en meisjes.
22252: SELLESLAGS, HERMAN - Schrijversportretten. In: Revolver 23/3, 1997. Pag.33 t/m 48.
31205: SELLINK, MANFRED - Cornelis Cort. 'constigh plaedt-snijder van Horne in Hollandt - accomlished plate-cutter from Hoorn in Holland'.
21727: SEMENZATO, CAMILLO - Groenland
21726: SEMENZATO, CAMILLO - Ierland.
16802: SEMMLER, DR. RUDLOF - Goebbels, de man achter Hitler. Nederlandse vertaling Mej. N. van Rossum.
25423: SENTEN, RIK - Vroolijke sportmemoires. 100 gongslagen.
19685: SEPPELT, DR. F.X. & DR. K. LÖFFLER - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans. Voorwoord: Prof. W. Nolet.
9594: SERGEANT, HUBERT (WOORD VOORAF) E.A. - Male, burcht en abdij.
28379: SEROUX D'AGINCOURT, J.B.L.G. - Sammlung von Denkmälern der Architectur, Sculptur und Malerei vorzugsweise in Italien vom IV. bis zum XVI. Jahrhundert. Nebst Einleitungen und eräuterndem Texte revidirt von A. Ferd. von Quast. Neu revidirte billigere Ausgabe in III. Abtheilungen.
11691: SERRAS, ROGER - Een beter verstaander voor Camille D'havé een beter verstaander. Gedichten: Roger Serras; Etsen: Camille D'havé.
32741: SERRAS, ROGER - Veertien variaties.
11360: T'SERSTEVENS, ALBERT - L'Or du 'Cristobal'. Roman.
11802: SERVAES, ALBERT - Kalender 1958.
32338: SERVAIS, MAX - Armorial des provinces et des communes de Belgique.
27285: SERVAIS, PIERRE - Le roman de Renard. Texte de Pierre Servais.
23708: SERVAIS, PIERRE - Le roman de Renard. Texte de Pierre Servais.
32826: SERVIER, J. - Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy. Contenant plusieurs circonstances des Guerres & du Gouvernement, sous les regnes des Roys Henry IV. Louys XIII. & Louys XIV. Publiés d'apres l'Édition Originale par J. Servier. Avec les illustrations de Julien Le Blant et A. Giraldon.
13890: SERVOTTE, HERMAN - Franz kafka: Ein Landarzt.
15559: SETOLA, ALBERT - De pottenlikker. Sproken en vertelsels.
24113: SETTEN, HENK VAN - In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw.
13434: SETTON, KENNETH M. (RED.) - Riddertijd. Dagelijks leven in de middeleeuwen.
9296: SEUPHOR, MICHEL - Willy Anthoons.
825: SEUPHOR - Seuphor.
12135: SEUPHOR, MICHEL - De 64 hexagrammen van de Yi-King.
32563: SEUPHOR - Seuphor.
32012: SEUPHOR, MICHEL - De abstracte schilderkunst in Vlaanderen. Met medewerking van Maurits Bilcke, Léon-Louis Sosset en Jan Walravens. Voorwoord door Émile Langui.
31935: SEUPHOR, MICHEL (INTRODUCTION) - Bram Bogart.
29288: (AVANT GARDE) SEUPHOR, MICHEL A.O. - l'Art abstrait. 5 Volumes.
17471: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C.H. - Twee Tadema-kinderen op Java.
11806: SEVENS, THEODOOR - In het zuiden van Brabant.
13155: SEVERUS, JUSTUS - Storm boven Europa. Hitler en het Nationaal-Socialistisch Imperalisme.
25108: SEYMOUR, PETER - The magic toyshop. A dimensional storybook.
387: SEYN, EUG. DE - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos.
27236: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten.
23370: SEYN, EUG. DE - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos.
12419: SEYN, EUG. DE - Vlaamsche legenden. Naverteld.
31350: SHAKESPEARE, WILLIAM - Macbeth. Vertaald door Jac. van Looy.
31349: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het U lijkt. Vertaald door Jac. van Looy.
25780: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Story of Julius Caesar from the play of Skakespeare. Retold by Alice Spencer Hoffman.
25779: SHAKESPEARE, WILLIAM - Comedy of errors. With preface, glossary &c. by Israel Gollancz.
23954: SHAKESPEARE, WILLIAM - Grace and Rememberance be to you. A Shakespeare Calendar for the Year 1914.
21196: SHAKESPEARE, WILLIAM - De koopman van Venetië. Ingeleid en vertaald door W. Courteaux.
19220: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het U lijkt. Vertaald door Jac. van Looy.
18283: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het U lijkt. Vertaald door Jac. van Looy.
17223: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Kingsway Shakespeare. The complete Dramatic & Poetic Works with Portrait & Fourteen Plates in Colour by Sir Frank Dicksee, Arthur Rackham, Eleanor F. Brickdale and other eminent artists. General Introduction Biography and an Introduction to each play by Frederick D. Losey M.A. And with Glossary & Self-pronouncing Index to Characters.
14772: SHAKESPEARE, WILLIAM - Shakespeare's sonnets.
33412: SHEPP, JAMES W. & DANIEL B. SHEPP - Shepp's World's Fair Photographed. being Collection of Original Copyrighted Photographs. Authorized and permitted by the Management of the World's Columbian Exposition. Consisting of photographs of the thirteen original buildings; The Forty State Buildings; The Buildings of Nineteen foreign Nations; The Court of Honor; Exhibits; The War Ship Illinois; The Lake Front; The Lagoon; Temples; Pavilions; Gardens; Fountains; statues; The Midway Plaisance, and its scenes. All described in crisp and beautiful language.
27185: SHÔJI, MIYAZAWA - De draak in het rijstveld. Japans sprookje.
24644: SHONAGON, SEI - Fragmenten.
11183: SICHEM, R. VAN - Van een wonderen dokter.
16204: SICHTERMANN, S. A.O. - Eulenspiegel-Jahrbuch 1977. 17. Jahrgang.
16208: SICHTERMANN, S. A.O. - Eulenspiegel-Jahrbuch 1981. 21. Jahrgang.
16207: SICHTERMANN, S. A.O. - Eulenspiegel-Jahrbuch 1980. 20. Jahrgang.
16205: SICHTERMANN, S. A.O. - Eulenspiegel-Jahrbuch 1978. 18. Jahrgang.
11344: SICK, INGEBORG MARIA - Loutering. Naar het Deensch door A. Gorter-De Waard. Vierde druk.
31101: SIDGWICK, ALFRED - Kolibrie. Vertaald door Lout de Bruine.
16288: SIEBE, JONATHAN - Harlekijntje op reis. Een vroolijke geschiedenis. Nederlandsche bewerking van A. van Kempen.
16287: SIEBE, JONATHAN - Harlekijntje op kasteel Hemelhoog. Een vroolijke geschiedenis. Nederlandsche bewerking van A. van Kempen.
26382: SIEBELINK, JAN - Margaretha. Roman.
25317: SIEBELINK, JAN - Mapje met ca. 29 knipsels over Jan Siebelink uit o.a. Volkskrant - Sir Edmund, BN/ De Stem, PZC, Trouw, Margriet, Schooljournaal, Boekenkrant, De Tijd, Magazine Felderhof, Plus Magazine, Zin, NRC, Libris, Zin.
27759: SIEBER, G. - Fantaisie sur le Choeur de Robin des Bois pour le forté piano par G. Sieber. IIe. fantaisie.
19121: SIEGEL, KURT - Strukturformen der modernen Architektur.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

5/9