Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Placcaten, Ordonnantien ende Reglementen, Op 't Stuck van de Lijf-tocht, Sulcx als de selve van Outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van Hongers-noot en Dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren; Ten meeren-deels, Door de E.E. Groot-Mog. H.H. de Staten van Hollant ende West-Frieslant. By een vergadert Ende met verscheyden ghelijck-formighe Ordonnantien ende Reglementen, met verdere Betrachtingen bevesticht. (Gevolgd door:) Aenmerckinghen ende Betrachtinghen, op de Placcaten, Ordonnantien, ende Reglementen, &c. Over 't Stuck van Kooren ende Greynen: waer inne Veel dinghen het ghemeene Landts-Standt raeckende recht betreffende, ende ten deelen aen-getogen, ten deelen verhandelt werden.
Description: Leyden, Druckerije van de Elseviers, 1651. Two parts in one volume. Contemporary full vellum, (XII), 203+1; 175+1pp. Ca. 31 x 20 cm.Theodorus Graswinckel: Delft, 1600 (or 1601) - Malines, 1666; cousin & friend of Hugo Grotius. Part one partly with Dutch and Latin text in two columns. Halftitle "Placcaet-boeck, Op 't Stuck van de Liif-tocht"; tipped-in bookmark on verso of frontcover; titlepage with printersmark; first pages of part II a little browned; otherwise a fine copy. Van Rees I, page 326.

Keywords: Economie Elsevier Gouden Eeuw Graanhandel Graswinckel, Theodorus Handel Leiden OrdonnantiŽn Oude boeken PTA 2011 Placcaten Recht Voeding Vrijhandel Zeventiende eeuw

Price: EUR 1650.00 = appr. US$ 1793.30 Seller: Antiquariaat Secundus
- Book number: 27717

See more books from our catalog: Zeventiende eeuw