Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De vriend der scholieren, of verteller van den jeugdigen leeftijd, ten gebruike der Roomsch-Katholieke Scholen; met wetkundige aanteekeningen, achter elke vertelling waarop zij toepasselijk zijn. Tweede deel, inhoudende vertellingen ter bevordering der goede zeden en opscherping van het verstand. Middelklas. Twintigste Belgische Uitgaaf etc.
Description: Gent, Snelpersdrukk. van H. en I. Vanderpoorten, Koestraat, 17, z.j. Or. ge´llustreerd karton, 95+3p.Karton wat beschadigd op de rug; binnenin enigszins los.

Keywords: Gent Jeugdliteratuur Negentiende eeuw Schoolboekjes

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Secundus
- Book number: 18138

See more books from our catalog: Jeugdliteratuur negentiende eeuw