Scrinium Classical Antiquity
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands. Tel.: +31 (0)543 45 27 57 | Fax: +31 (0)543 45 19 36            Email: sales@scrinium.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35022: MÉAUTIS, G., - Thucydide et l'impérialisme Athénien suivi d'un choix d'études. Avec un hors-texte.
13158: MÉAUTIS, G., - Mythologie der Grieken.
13166: MÉAUTIS, G., - Mythologie Grecque.
1741: MÉAUTIS, G., - Aspects Ignorés de la Religion Grecque. Chapitre premier: L'aspect musical de la religion grecque. Chapitre II: L'aspect héroïque de la religion grecque. Chapitre III: Le Socrate Platonicien.
50128: MECKELNBORG, CHRISTINA, - Lateinische Phraseologie. Begründet von C. Meissner. Unter Mitarbeit von M. Becker.
9927: MECONCELLI NOTARINNI, G., C. ABRIZZANI AND R. FRANCHI, - In visita alla Collezione romana.
27201: MEDAGLIA, S.M., - Note di esegesi archilochea.
23457: MEDAGLIA, S.M., - Note di esegesi archilochea.
32428: MEEKS, W.A., - The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul.
32654: MEER, FR. VAN DER, AND H. SIBBELEE, - Imago Christi. Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
27882: MEER, M.J. VAN DER, - Historische Grammatik der niederländischen Sprache. I. Band: Einleitung und Lautlehre. (All published).
47732: MEER, M.H. VAN DER, - De beweging van de geest. Een studie naar het begrip 'motus intellectualis' in de filosofie van Nicolaus Cusanus (1401-1464).
35532: MEER, F. VAN DER, - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
44424: MEER, B. VAN DER, (ED.), - Material Aspects of Etruscan Religion. Proceedings of the International Colloquium Leiden, May 29 and 30, 2008.
5904: MEER, L.B. VAN DER, (ED.), - De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
21731: MEER, F. VAN DER, - Oudchristelijke Kunst.
13991: MEER, F. VAN DER, - Onbekende Kathedralen in Frankrijk. Geïllustreerd met 134 foto's van H. Sibbelee, e.a.
7032: MEER, F. VAN DER, - Geschiedenis ener kathedraal. Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
3432: MEER, F. VAN DER, - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
34323: MEER, F. VAN DER, - Augustinus de Zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
32828: MEER, F. VAN DER, - Atlas van de Westerse Beschaving.
33357: MEERDINK, J., - Ariadne. Een onderzoek naar de oorspronkelijke beteekenis en de ontwikkeling der Godin.
52764: MEERHOFF, K., - Rhétorique et poétique au XVIe siècle en France. Du Bellay, Ramus et les autres.
15: MEERMAN, J., - 1001 Koks. Over de Arabische invloed op de Europese keuken.
13307: MEERTENS, P.J., AND H. SAYLES, (ED.), - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
10295: MEEUWESE, K., - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Met kanttekeningen vermeerderde herdruk van de uitgave Groningen, 1952.
32162: MEHLER, J., - Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek.
20548: MEHLER, J., - Woordenboek op Caesar.
8074: MEHLER, J., - Grieksche Mythologie.
29174: MEHLER, J., - Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek.
47127: MEHLER, J., - Mehler Woordenboek op de gedichten van Homèros.
30504: MEHLIS, G., - Plotin.
1897: MEHRMANN, B., (ED)., - Aubrey Beardsley. Der Bauchtanz. 422 Zeichnungen.
20023: MEIER-SEETHALER, C., - Von der göttlichen Löwin zum Wahrzeichen männlicher Macht. Ursprung und Wandel großer Symbole.
1830: MEIER, CHR., - Athens. A Portrait of the City in Its Golden Age.
47870: MEIER, H., AND W. ROTH, (EDS.), - Vermischte Beiträge.
25308: MEIGGS, R., - The Athenian Empire.
51437: MEIGGS, R., - The Athenian Empire.
47063: MEIJER, TH.J., - Kritiek als herwaardering van het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
33764: MEIJER, F., - Wrakken, Ankers en Amforen. Archeologisch Onderzoek in de Middellandse Zee. Tekeningen: Nick Oudshoorn.
8671: MEIJER, F.J., - Hellas, Rome en de Zee. Een Zeegeschiedenis van de Klassieke Wereld.
3441: MEIJER, P.A., - Chronologie en Redactie van Aristoteles' Politica.
12833: MEIJER, H.P., - Miscellanea Critica.
17087: MEIJER, F.J.A.M., - Samenzwering van Catilina. Catilinae coniuratio. (Bloemlezing Cicero, Sallustius, met introductie, t.b.v. het onderwijs).
18812: MEIJER, F., TROMP, A.M. E.A., - Tolle, lege! Een keur van Latijnse teksten voor het onderwijs.
7181: MEIJER, F., - Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum.
19037: MEIJER, F., - De Trireme. Klassiek-Grieks oorlogsschip weer te water.
48239: MEIJER, F., - Vercingetorix. De Mythe van Frankrijks oudste held.
31311: MEIJER, P.A., - Chronologie en Redactie van Aristoteles' Politica.
12906: MEIJERING, E.P., G.W. MULLER AND J.R.T.M. PETERS, (ED.), - De moderniteit van de Oudheid. Zes voordrachten over de Klassieke Oudheid en de moderne wetenschap. A.o.: R.W. DIEKSTRA: Over de therapie van het woord in de klassieke oudheid (pp.12-26); F.H. van EEMEREN: Klassieke invloeden in de moderne argumentatietheorie (pp.26-42); H.J. de JONGE: Het belang van de klassieke oudheid voor de theologie (pp.42-56).
23508: MEIJERING, E.P., - Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks.
11995: MEIJERING, R., - Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia.
1387: MEILLET, A., - Aperçu d'une histoire de la Langue Grecque.
17972: MEINARDUS, O.F.A., - St. Paul in Greece.
25991: MEINEKE, A., (ED.), - Fragmenta comicorum graecorum. Vol.I. Historia critica comicorum graecorum. Vol.II. Fragmenta poetarum comoediae antiquae. Pars I. Pars II. Vol.III. Fragmenta poetarum comoediae mediae. Vol. IV. Fragmenta poetarum comoediae novae. Vol. V. + VI. Composuit H. Jacobi. Comicae dictionis index et supplementa. Pars I. Praemissa sunt ad fragmenta comicorum addenda et corrigenda. Pars II.
43556: MEINEKE, A., (ED.), - Fragmenta comicorum graecorum. Editio minor. Pars I. Fragmenta poetarum comoediae antiquae. Fragmenta poetarum comoediae mediae. Pars II. Fragmenta poetarum comoediae novae. Fragmenta comicorum aetatis incertae.
23543: MEINEKE, A., (ED.), - Fragmenta poetarum comoediae mediae.
30529: MEINEKE, A., (ED.), - Fragmenta comicorum graecorum. Editio minor. Pars I. Fragmenta poetarum comoediae antiquae. Fragmenta poetarum comoediae mediae. Pars II. Fragmenta poetarum comoediae novae. Fragmenta comicorum aetatis incertae.
10191: MEINHOLD, M., R. NICKEL, - Ironie, Parodie, Satire. Von Lucillius bis Loriot.
21155: MEISCHKE, R., - Het Nederlandse woonhuis van 1300 - 1800. vijftig jaar Vereniging 'Hendrick de Keyser'. Met reconstructietekeningen van H.J. ZANTKUIJL.
18162: MEISER, K., - Studien zu Maximos Tyrios. Vorgetragen am 1.Mai 1909.
50299: MEISER, G., - Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache.
27881: MEISSNER, B., - Könige Babyloniens und Assyriens. Charakterbilder aus der altorientalischen Geschichte.
18232: MEISSNER, B., - Supplement zu den Assyrischen Wörterbüchern.
770: MEISSNER, A., - Altrömisches Kulturleben. [Mit chronologischer Übersicht].
47903: MEISTER, K., - Die Ungeschichtlichkeit des Kalliasfriedens und deren historischen Folgen.
24141: MEISTER, R., - Die griechischen Dialekte. Auf Grundlage fon Ahrens' Werk: 'De Graecae linguae dialectis'.
4240: MEISTER, K., - De itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini s. Silviae addicto.
34576: MEISTERHANS, K., - Grammatik der attischen Inschriften. Auflage besorgt von E. Schwyzer.
24123: MEISTERHANS, K., - Grammatik der attischen Inschriften. Auflage besorgt von E. Schwyzer.
22294: POMPONIUS MELA, - De Chorographia libri tres. Recognovit Carolus Frick.
10827: POMPONIUS MELA, - Kreuzfahrt durch die alte Welt. Zweisprachige Ausgabe von Kai Brodersen.
50005: MELEAGER, - The Poems. By Jerry Clack.
47083: MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, J., - Les Juifs d'Égypte. De Ramsès II à Hadrien.
34208: MELIS, KARIN, - Bewaarplaatsen van het humane. Essays over de menselijke waardigheid.
21911: MELKER, S.R. DE, E.G.L. SCHRIJVER, E. VAN VOOLEN, (EDS.), - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books.
10811: MELLES, J., - Het Krediet in de Babylonische Oudheid ± 2000 v.Chr.
22554: MELLING, D., - Understanding Plato.
27563: MELLINK, M.J., - Hyakinthos.
22341: MELLOR, R., AND L. TRITLE, - Text & Tradition. Studies in Greek History & Historiography in Honor of Mortimer Chambers.
25982: MENANDER, - Four Plays. The Hero, Epitrepontes, Periceiromene and Samia. Edited, with Introductions, Explanatory Notes, Critical Appendix and Bibliography by E. Capps.
26050: MENANDER, - Sententiae. Comparatio Menandri et Philistonis edidit S. Jaekel.
6205: MENANDER, - Fabularum reliquiae. In exemplarium vetustorum foliis laceris servatae. Ed. J. van Leeuwen.
15999: MENANDER, - Quae supersunt. Pars prior. Reliquiae in papyris et membranis vetustissimis servatae. Tertium edidit A. Koerte. Pars altera. Reliquiae apud veteres scriptores servatae edidit A. Koerte. Opus postumum retractavit addenda ad utramque partem adiecit A. Thierfelder editio altera aucta et correcta.
16013: MENANDER, - Quatuor fabularum Herois Disceptantium Circumtonsae Samiae fragmenta nuper reperta. Post G. Lefeburium cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. van Leeuwen.
29793: MENANDER, - Dyskolos or The Man who didn't like People. Translated into English prose by W.G. Arnott.
31752: MENANDER, - Der Schild oder die Erbtochter. Eingeleitet, übersetzt und ergänzt von K. Gaiser.
31005: MENANDER, - Dyscolos. Critical edition by J. Bingen.
27301: MENANDER, - Three Plays. The Girl from Samos. The Arbitration. The Shearing of Glycera. Translated and Interpreted by L.A. Post.
27519: MENANDER, AND HERONDAS, - Werke in einem Band. Aus dem griechischen übertragen von K. und U. Treu.
32556: MENANDER, - Sicyonius. Scholis Romanis post Idus Mart. habendis C. Gallavotti recensuit.
26113: MENANDER, - The Plays and Fragments. Translated with Explanatory Notes by M. Balme. With an Introduction by Peter Brown.
33599: MENANDER, - Quae supersunt. Pars altera. Reliquiae apud veteres scriptores servatae edidit A. Koerte. Opus postumum retractavit addenda ad utramque partem adiecit A. Thierfelder editio altera aucta et correcta.
26438: MENANDER, - Samia. Edited with translation and notes by D.M. Bain.
31801: MENANDER, - Das Schiedsgericht. (Epitrepontes). Erklärt von U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
25595: MENANDER, - A Commentary. By A.W. Gomme and F.H. Sandbach.
30175: MENANDER, - Der Menschenfeind. (Dyskolos). Herausgegeben und übersetzt von W. Kraus.
35605: MENANDER, - The Principal Fragments. With an English Translation by Fr.G. Allinson.
25290: MENANDER, - The Bad-Tempered Man (Dyskolos). Edited with a Translation and Commentary by St. Ireland.
28918: MENANDER, - The Principal Fragments. With an English Translation by F.G. Allinson.
32205: MENANDER, - Dyscolos. Critical edition by J. Bingen.
16073: MENANDER, - The Rape of the Locks. The Perikeiromenê. The Fragments Translated and the Gaps Conjecturally filled in by Gilbert Murray.
22448: MENANDER, - The Dyskolos. Edited by E.W. Handley.
23842: MENANDER, - The Bad-Tempered Man or The Misanthrope. A Play in Five Scenes. Translated by Ph. Vellacott. With a Foreword by Chr. Fry.
1039: MENANDER, - The Angry Old Man. (Dyskolos). Translated by W.H. Hewitt and M.W.M. Pope.
16302: MENANDER, - Reliquiae in Papyris et Membranis servatae. Edidit Ch. Jensen.
16303: MENANDER, - Reliquiae nuper repertae. Iterum edidit S. Sudhaus.
16014: MENANDER, - Quatuor fabularum Herois Disceptantium Circumtonsae Samiae fragmenta nuper reperta. Post G. Lefeburium cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. van Leeuwen.
5084: MENANDER, - Le Dyscolos. Texte établi et traduit par J.-M. Jacques.
17270: MENANDER, - Het Scheidsgerecht. [Epitrepontes] Van bijschriften en aanteekeningen voorzien door W.E.J. Kuiper.
5090: MENANDER, - Dyskolos. Met inleiding en commentaar uitgegeven door B.A. van Groningen.
22257: MENANDER, - Dyscolus. Recensuit H. Lloyd-Jones.
5086: MENANDER, - Dyscolus. Recensuit H. Lloyd-Jones.
2788: MENANDER, - De Brombeer. Blijspel van Menander. Naar de tekst van B.A. van Groningen vertaald door J. van IJzeren.
10743: MENANDER, - Die Komödien und Fragmente. Eingeleitet und übertragen von G. Goldschmidt.
34802: MENANDER, - Dyskolos. Griechisch und deutsch mit textkritischem Apparat und Erläuterungen herausgegeben von M. Treu.
33175: MENANDER, - The Dyskolos. Edited by E.W. Handley.
33438: MENANDER, - Quae supersunt. Pars altera. Reliquiae apud veteres scriptores servatae edidit A. Koerte. Opus postumum retractavit addenda ad utramque partem adiecit A. Thierfelder editio altera aucta et correcta.
27673: MENANDER, - Dyskolos. Mit einem kritischen Kommentar herausgegeben von W. Kraus.
29199: MENANDER, - Dyskolos, Samia and Other Plays. A Companion to the Penguin Translation of the Plays of Menander by N. Miller. With Introduction and commentary by St. Ireland.
24442: MENANDER, - Samia. Eisagoogi, keimeno, metaphrasi, hypomnema. Ed. by Christina Dedoussi.
27454: MENANDER, - The Girl from Samos. Or: The In-Laws. Translated into English blank verse by E.G. Turner.
33366: MENANDER, - Edited with an English Translation by W.G. Arnott in three volumes. Vol.I. Aspis to Epitrepontes.
31524: MENANDER, - New Fragments of the Misoumenos. Edited by E.G. Turner.
27982: MENANDER, - Dyskolos. Herausgegeben von H.J. Mette.
29365: MENANDER, - Het Scheidsgerecht. [Epitrepontes] Van bijschriften en aanteekeningen voorzien door W.E.J. Kuiper.
47265: MENANDER, - The Plays and Fragments. Translated with Explanatory Notes by M. Balme. With an Introduction by Peter Brown.
32600: MENANDER, - The Principal Fragments. With an English Translation by F.G. Allinson.
30689: MÉNANDRE, (MENANDER), - La Samienne. Publié par R. Kasser. Avec la collaboration de C. Austin.
32555: MÉNANDRE, - La Samienne. Traduite et adaptée du grec par A. Hurst. Préface d'O. Reverdin.
23663: MÉNANDRE, (MENANDER), - Théâtre. La Samienne. Cnémon Le Misanthrope (Dyscolos). Le Bouclier. Adaptations: Louis Gaulis, André Hurst.
27978: MÉNANDRE, (MENANDER), - Le Dyscolos. Texte établi et traduit par J.-M. Jacques.
27608: MENANDRO, (MENANDER), - La Samia. Presenta e tradotta da I. Gallo.
26136: MENANDRO, (MENANDER), - La Samia. Testo greco e traduzione italiana a cura di F. Sbordone.
26515: MENANDRO, (MENANDER), - Comedias I. Introducción, versión y notas de A. Ramírez Trejo.
27746: MENANDRO, (MENANDER), - Epitrepontes. Edizione critica e traduzione a cura di Fr. Sisti.
24927: MENANDRO, (MENANDER), - La Samia. Introduzione, traduzione e commento a cura di N. Pice e R. Castellano.
29088: MENANDRO, (MENANDER), - Commedie. A cura di G. Paduano.
27070: MENANDRO, (MENANDER), - La donna di Samo. A cura di M. Lamagna.
26086: MENANDRO, (MENANDER), - Le commedie. Volume primo. Edizione critica e traduzione a cura di D. Del Corno.
23143: MENANDROU, (MENANDROS), - Samia. Eisagoogi. Hypomnima. Keimeno.
21145: MENDELSSOHN, M., - Phädon oder über die unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen. Mit: Vorrede; Leben und Charakter des Sokrates; Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele; und Anhang.
19616: MENDES DA COSTA, M.B., - Verklarende aanteekningen op het eerste boek van de Odyssee.
19615: MENDES DA COSTA, M.B., - Verklarende aanteekeningen op het eerste boek van de Ilias.
47125: MENGE, H., - Taschenwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache. Erster Teil Lateinisch-Deutsch. Neubearbeitung von E. Pertsch.
52724: MENGE, H., - Lateinische Synonymik. Auflage durchgesehen und erweitert von O. Schönberger.
35939: MENGE, H., - Repetitorium der Griechischen Syntax für die obersten Gymnasialklassen und namentlich zum Selbststudium.
10937: MENGE, R., (ED.), - Kunsthistorische Bilderbogen. Handausgabe. I. Die Kunst des Altertums. XXXIV Tafelns.
16336: MENGE, H., - Repetitorium der Griechischen Syntax für die philologische Staatsprüfung und namentlich zum Selbststudium. Auflage verbessert von W. Schonack.
16334: MENGE, H., - Repetitorium der Griechischen Syntax. Erste Hälfte: Fragen. Zweite Hälfte: Antworten. Auflage im Zusammenwirken mit U. Gebhardt besorgt von A. Thierfelder.
16335: MENGE, H., - Repetitorium der Griechischen Syntax. Erste Hälfte: Fragen. Zweite Hälfte: Antworten. Auflage im Zusammenwirken mit U. Gebhardt besorgt von A. Thierfelder.
18420: MENGE, H., - Taschenwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache. Zweiter Teil. Deutsch-Lateinisch.
11277: MENGE, H., - Lateinische Synonymik. Ein Hilfsbuch für Lehrer und Studierende.
11276: MENGE, H., - Lateinische Synonymik. Ein Hilfsbuch für Lehrer und Studierende.
11278: MENGE, H., - Lateinische Synonymik für die obersten Gymnasialklassen.
11229: MENGE, H., - Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch. Mit besonderer Berücksichtigung der Etymologie.
32795: MENGE, H., - Lateinische Synonymik. Auflage durchgesehen und erweitert von O. Schönberger.
52729: MENGE, H., - Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbeitet von Th. Burkard und M. Schauer.
48023: MENNES, J., - Rome.
11254: MENRAD, J., - Die lateinische Kasuslehre (Pensum der dritten Klasse) in praktischen Übungsbeispielen zum Zwecke leichterer Erlernung und Repetition.
52527: MENTEN, J.G., (ED.), - Homerus Werkwoordenlijst.
30971: MENTEN, J.G., - Kort Overzicht van het dialect met werkwoorden en woordenlijst bij Homerus.
30972: MENTEN, J.G., - Hulp en repetitieboekje bij Herodotus.
16519: MENZEL, H., - Römische Bronzen. Eine Auswahl.
26735: MENZEL, A., - Hellenika. Gesammelte kleine Schriften.
1355: MERCIER, A., - Antikes und modernes Denken in Physik und Mathematik. Eine philosophische Betrachtung.
35003: MERCKLIN, E. VON, - Der Rennwagen in Griechenland. Erster Teil. (All published).
32271: MERENDINO, P., - Paschale sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechese des hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferungen.
2271: MERENTITIS, J., - Der Begriff der 'Katharsis' bei Aristoteles (Poetik) und Goethe (Wilhelm Meister).
52804: MERGUET, - Handlexicon zu Cicero.
34318: MERITT, B.D., - The Athenian Year.
23620: MERITT, B.D., - Athenian Financial Documents of the Fifth Century.
10007: MERITT, B.D., - Inscriptions from the Athenian Agora.
34578: MERKELBACH, R., (ED.), - Die Hesiodfragmente auf Papyrus.
35174: MERKELBACH, R., - Nikaia in der römischen Kaiserzeit.
35596: MERKELBACH, R., - Weihegrade und Seelenlehre der Mithrasmysterien.
20802: MERKX, P.A.H.J., - Zur Syntax der Kasus und Tempora in den Traktaten des hl. Cyprian.
12102: MERRIFIELD, R., - London. City of the Romans.
24495: MERRY, W.W., (ED.), - Selected fragments of Roman Poetry. From the Earliest Times of the Republic to the Augustan Age. With Introduction and Notes.
50050: MERTENS, P., - Recherches de Papyrologie littéraire. I. Concordances.
34055: MERWE, N.J. VAN DER, - Die sosiale prediking van Jesus Christus.
48675: MESLIN, M., - L'homme romain. Des origines au Ier siècle de notre ère. Essai d'anthropologie.
44484: MESSERSCHMIDT, W., - Prosopopoiia. Personifikationen politischen Charakters in spátklassischer und hellenistischer Kunst.
20018: MESSING, M., (ED.), - Von Buddha bis C.G. Jung. Religion als lebendige Erfahrung.
25586: MESTURINI, ANNA MARIA, - Rhythmos. Percorsi (alternativi) della tradizione classica.
25850: MESTURINI, ANNA MARIA, - Diple. Sotto il segno del 'dilemma' nella poetica greca.
17404: MÉTRAUX, G.P.R., - Sculptors and Physicians in Fifth-Century Greece.
22818: METTE, H.J., (ED.), - Nachtrag zum Supplementum Aeschyleum.
34367: METTE, H.J., (ED.), - Die Fragmente der Tragödien des Aischylos.
26465: METTE, H.J., AND A. THIERFELDER, (EDS.), - Lustrum. Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums. Band 1965/10.
34847: METTE, H.J., (ED.), - Nachtrag zum Supplementum Aeschyleum.
24913: METTE, H.J., - Kleine Schriften. Herausgegeben von A. Mette und B. Seidensticker.
27832: METTE, H.J., AND A. THIERFELDER, (EDS.), - Lustrum. Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums. Band 1981-82/23-24.
18236: METTE, H.J., (ED.), - Supplementum Aeschyleum.
15953: METTE, A., - Die psychologischen Wurzeln des Dionysischen und Apollinischen. Ein neuer Versuch.
22252: METZ, P., - Elfenbein der Spätantike. Aufnahmen von Max Hirmer.
35921: METZLER, K. AND FR. SIMON, - Ariana et Athanasiana. Studien zur Überlieferung und zu philologischen Probleme der Werke des Athanasius von Alexandrien.
44380: MEULDER, M., - Quelques parallèles entre les mythes grec de Persée et celte de Lugh.
44025: MEULEN, J. VAN DER, - Aristoteles. Die Mitte in seinem Denken.
21372: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
20925: MEULENAERE, HERMAN DE, - Scarabeus sacer.
4008: MEULENBERG, L.F.J., - Cyprianus. De ene bron en de vele stromen.
12741: MEULENBROEK, B.L., - Metriek en Rhytmiek in Augustinus' Classiacum-Dialogen.
19359: MEURER, M., - Die Ursprungsformen des griechischen Akanthusornamentes und ihre natuerlichen Vorbilder. Sonderdruck aus dem Jahrbüche des K. deutschen Archäologisches Intstitutes für Architekten, Kunsthandwerker und technische Kunstschulen.
33195: MEURERS-BALKE, J., AND T. KASZAB-OLSCHEWSKI, (EDS.), - Grenzenlose Gaumenfreude. Römische Küche in einer germanischen Provinz.
3595: MEYBOOM, H.U., - De Clemens-roman. Eerste deel: synoptische vertaling van den tekst.
30852: MEYER, E., - Römischer Staat und Staatsgedanke.
44539: MEYER, M., - Rome et la naissance de l'art Européen. Peinture, littérature, architecture et sculpture.
16633: MEYER, E., - Römischer Staat und Staatsgedanke.
5283: MEYER, E., - Einführung in die lateinische Epigraphik.
27091: MEYER, E., - Theopomps Hellenika. Mit einer Beilage über die Rede an die Larissaeer und die Verfassung Thessaliens.
5259: MEYER-LÜBKE, W., - Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft.
1723: MEYER, W., - Die Arundel Sammlung mittellateinsiche Lieder.
14519: MEYER, JOSINE W.L., - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk. A.o.: Aegidius Timmerman, een unieke figuur (pp.34-44); Narcissus' offerdood [over S. Vestdijk: Aktaion onder de sterren] (pp.97-104); Camus en het absurde leven (pp.144-156),; Heeft Nietzsche nog toekomst? (pp.183-195).
6974: MEYER, E., - Geschichte des Altertums. Vierter Band. Das Perserreich und die Griechen. Drittes Buch: Athen (vom Frieden von 446 bis zur Capitulation Athens im Jahre 404 v. Chr.)
5266: MEYER, E., - Einführung in die antike Staatskunde.
26815: MEYER, P.M., (ED.), - Griechische Texte aus Ägypten. Herausgegeben und erklärt. I. Papyri des neutestamentlichen Seminars der Universität Berlin. II. Ostraka der Sammlung Deissmann.
30537: MEYER, E., - Heinrich Schliemann. Kaufmann und Forscher.
43120: MEYER, E., - Einführung in die lateinische Epigraphik.
50045: MEYERS, J., - Le classicisme lexical dans la poésie de Sedulius Scottus.
44627: MEYERS, J., - L'art de l'emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus.
3627: MEYIER, K.A. DE, - Codices Vossiani Latini. Pars I: Codices in folio. Cum indice auctorum.
10289: MICHAELIS, A., - Ein Jahrhundert kunstarchäologischer Entdeckungen.
24256: MICHAELSON, S., A.Q. MORTON AND N. HAMILTON-SMITH, - To Couple is the Custom. A general stylometric theory of writers in English.
30658: MICHALOWSKI, K., - Ägypten. Kunst und Kultur. Vorwort von E. Otto.
20520: MICHALOWSKI, K., AND H. JEDRZEJEWSKA, - Het Wonder uit Faras. Haags Gemeentemuseum 23-10-69 tot 4-1-70.
18257: MICHAUT, G., - Sur les Tréteaux latins. Histoire de la comédie romaine.
50424: MICHEL, J.-H., - Le Latin aujourd'hui. Études oubliées de 1955 à 1985. Philologie latine et pratique du latin.
33096: MICHEL, J., - Grammaire de base du Latin. Collection Via Nova.
5926: MICHEL, L., - Étude du son 's' en latin et en romain. Des origines aux langues romanes. De la phonétique au style.
49772: MICHEL, J.-H., - Synthèses romaines. Langue latine - Droit romain. Institution comparées. Études publiées en hommage au professeur J.-H. Michel par Gh. Viré.
1653: MICHELAKIS, E.M., - Aritotle's Theory of Practical Principles.
43546: MICHELAKIS, P., - Euripides: Iphigenia at Aulis.
47136: MICHELET, - Précis de l'histoire de France.
26216: MICHELINI, A.N., - Euripides and the Tragic Tradition.
5146: MICHELL, H., - The Economics of Ancient Greece.
17862: MICHELL, H., - Sparta. To krypton tis politeias ton Lakedaimoneion.
18168: MICKNAT, G., - Studien zur Kriegsgefangenschaft und zur Sklaverei in der griechischen Geschichte. Erster Teil: Homer.
19425: MIDDENDORP, H., M. METZLAR EN I. CARVALHO, - Van eeuw tot eeuw. Leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis. I: algemene geschiedenis.
19547: MIELKE, G., - Die verflixten Fälle aus Gallien und Germanien. Rätsel-Krimi für Kinder.
44437: MIELSCH, H., - Die römische Villa. Architektur und Lebensform.
30519: MIGEOD, F.W.H., - The Languages of West Africa. Vol.I. Vol.II.
51434: MIGLIORINI, PAOLA, - Scienza e terminologia medica nella letteratrua latina di età neroniana. Seneca, Lucano, Persio, Petronio.
34944: MIJNSBRUGGE, M. VAN DER, - The Cretan Koinon.
48984: MIKALSON, J.D., - Ancient Greek Religion.
15671: MIKKOLA, E., - Die präpositionale Hypostase, Apostase und Metabase im Lateinischen, Griechischen und Altindischen. Einige Wirkungsformen der Gestaltenden Kraft der Sprache.
27605: MIKROGIANNAKI, E., - Thoukydideia.
20010: MIKS, CHR., - Vom Prunkstück zum Altmetall. Ein Depot spätrömischer Helmteile aus Koblenz.
17024: AMBROISE DE MILAN, - Des Sacrements. Des Mystères. Nouvelle édition revue et augmentée de L'explication du symbole. Texte établi, traduit et annoté par B. Botte.
35845: AMBROISE DE MILAN, - Des Sacrements. Des Mystères. Nouvelle édition revue et augmentée de L'explication du symbole. Texte établi, traduit et annoté par B. Botte.
35201: AMBROISE DE MILAN, - Des Sacrements. Des Mystères. Nouvelle édition revue et augmentée de L'explication du symbole. Texte établi, traduit et annoté par B. Botte.
5322: MILCH, R.J., - Electra and Medea. Notes.
22175: MILCH, R.J., - King Oedipus, Oedipus at Colonus, Antigone. Notes.
35758: MILETTI, L., - Linguaggio e metalinguaggio in Erodoto.
15153: MILHAUD, G., - Les Philosophes-Géomètres de la Grèce. Platon et ses prédécesseurs. (Rare).
47358: MILLER, P.A., - Postmodern Spiritual Practices. The Construction of the Subject and the Reception of Plato in Lacan, Derrida, and Foucault.
35187: MILLER, N., - TACITUS ANNALS 14. A Companion to the Penguin Translation with Introduction and Commentary.
13331: MILLER, S.G., - Nemea. Greek-English.
13027: MILLER, M., - Münzen des Altertums.
20425: MILLER, H., - De Wijsheid van het hart. Vertaling: John Vandenbergh.
18269: MILLET, L., M.M. DAVY, E.A., - Le Symbole.
50585: MILLIGAN, G., (ED.), - Selections from the Greek Papyri. Edited with translations and notes.
43470: MILLS, S., - Euripides: Hippolytus.
48031: MILLS, S., - Euripides: Bacchae.
48260: MILNE, J.G., - Greek and Roman Coins and the Study of History.
48066: MILNE, J.G., - Greek Coinage.
20447: MILNE, A.A., - Winnie ille Pu. Liber celeberrimus omnibus fere pueris puellisque notus nunc primum de anglico sermone in Latinum conversus auctore Alexandro Lenardo. Librum exornavit E.H. Shepard.
35590: MILNER, G.B., (ED.), - Natural Symbols in South East Asia.
13191: MILTENBURG, A.P.J., - Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de negentiende eeuw. Vier studies. Middle Ages and Medieval Studies in the Netherlands in the Nineteenth Century. Four Studies. With a summary in English.
27502: MILTNER, FR., - Ephesos. Stadt der Artemis und des Johannes.
15480: MILTON, J., - Poetical works. Edited by D. Bush.
9813: MINCKWITZ, J., - Illustriertes Taschenwörterbuch der Mythologie aller Völker.
4972: MINCO, M., - Door het land.
25936: BASILIUS MINIMUS, - In Gregorii Nazianzeni orationem XXXVIII commentarii. Editi a Th.S. Schmidt.
50412: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit M. Schuster. Adiectae sunt duae tabulae. Appendix epigraphica. Index verborum et locutionum.
31891: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem. Episturalrum ad Traianum liber. Panegyricus. Recognovit H. Keil.
44236: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit M. Schuster. Editionem tertiam curavit R. Hanslik. Adiectae sunt duae tabulae.
31589: PLINIUS MINOR, - Ausgewählte Briefe. Herausgegeben von H. Scheda. Text. Kommentar.
29081: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit M. Schuster. Editionem tertiam curavit R. Hanslik. Adiectae sunt duae tabulae.
35930: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit R.C. Kukula. Editio altera aucta et emendatior.
35168: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit M. Schuster. Editionem tertiam curavit R. Hanslik. Adiectae sunt duae tabulae.
51285: PLINIUS MINOR, - Briefe. Von R.C. Kukula. I: Einleitung und Text. II: Kommentar.
2000: PLINIUS MINOR, - Ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch erklärt von A. Kreuser. Mit einer Tafel: Grundriss einer Römischen Villa.
22728: PLINIUS MINOR, - Selections from the Letters. Edited by C.E. Robinson.
17497: PLINIUS MINOR, - Selections from the Letters. Edited by C.E. Robinson.
17478: PLINIUS MINOR, - Selected letters. Edited by G.B. Allen.
17452: PLINIUS MINOR, - Select Letters. Latin Text, with English Notes. Edited by A.J. Church and W.J. Brodribb.
5688: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit R.C. Kukula. Editio altera aucta et emendatior.
5687: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem; Epistularum ad Traianum liber; Panegyricus. Recensuit R.C. Kukula. Editio altera aucta et emendatior.
23958: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus. Recensuit M. Schuster. Adiectae sunt duae tabulae.
12085: PLINIUS MINOR, - Een Lofrede op Keizer Trajanus. Panegyricus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en D. den Hengst.
2743: PLINIUS MINOR, - Briefe. Lateinisch und Deutsch von H. Kasten.
2742: PLINIUS MINOR, - Briefe. In einem Band. Aus dem Lateinischen übersetzt von W. Krenkel.
2739: PLINIUS MINOR, - Briefe in Auswahl. Einleitung und Anmerkungen von H. Bengl.
2740: PLINIUS MINOR, - Briefe in Auswahl. Für den Schulgebrauch herausgegeben und erklärt von M. Schuster. I. Teil: Einleitung und Text. Mit 37 Abbildungen, 5 Plänen und 2 Karten. II. Teil: Kommentar.
1999: PLINIUS MINOR, - Ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch ausgewählt und herausgegeben von A. Hoffmann. I. Text mit Einleitung und Verzeichnis der Eigennamen. II. Kommentar.
1998: PLINIUS MINOR, - Ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch ausgewählt und herausgegeben von A. Hoffmann. I. Text mit Einleitung und Verzeichnis der Eigennamen.
17483: PLINIUS MINOR, - A Selection of his Letters. Translated by C. Greig.
11665: PLINIUS MINOR, - Lettere scelte. A cura di R. Scarcia. Bilingue. Con introduzione, bibliografia essenziale, index lectionum, commento al testo e indice die nomini.
35273: PLINIUS MINOR, - Ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch erklärt von A. Kreuser. Mit einer Tafel: Grundriss einer Römischen Villa.
16083: CLAUDIANUS MINOR, - Il Ratto di Proserpina. Testo e traduzione a cura di V. Paladini.
5689: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri Novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus. Recognovit C.F.W. Mueller.
26843: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri Novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus. Recognovit C.F.W. Mueller.
48099: PLINIUS MINOR, - Epistularum libri decem. Recognovit brevique adnotatione critica insturxit R.A.B. Mynors.
31780: POETAE MINORES, - Sabinus, Calpurnius, Gratius Faliscus, Nemesianus, Valerius Cato, Vestritius Spurinna, Lupercus Servastus, Arborius, Pentadius, Eucheria, Pervigilium Veneris. Traduits et commentés avec annotations des précédentes éditions colligées, mises à jour et complétées par E. Raynaud.
32736: POETAE LATINI MINORES, - Post A. Behrens, iterum recensuit F. Vollmer. Volumen 1: Appendix Vergiliana.
19989: POETAE LATINI MINORES, - Volumen 1: Appendix Vergiliana. Post A. Behrens, iterum recensuit F. Vollmer.
15465: POETAE MINORES. - Poetae minores. Sabinus, Calpurnius, Gratius Faliscus, Nemesianus, Valerius Cato, Vestritius Spurinna, Lupercus Servastus, Arborius, Pentadius, Eucheria, Pervigilium Veneris. Traduits et commentés avec annotations des précédentes éditions colligées, misesa jour et complétées par E. Raynaud.
50621: MIOULET, J., AND C. BARTEN, - De Romeinse brug tussen Cuijk en Middelaar.
32510: MISKOTTE, H.H., - Sensus Spiritiualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino afflante spiritu' in 1943.
22820: MITFORD, T.B., - Studies in the Signaries of South-Western Cyprus.
10008: MITFORD, T.B., - The Inscriptions of Kourion.
24138: MITFORD, T.B., - The Nymphaeum of Kafizin. The Inscribed Pottery.
34845: MITTLER, E., (ED.), - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband. Bildband.
19141: MOENS, P.W., - De Twee Delphische Hymnen met muzieknoten.
12130: MOERMAN, W., - Lucerna Latina. Latijnse thematische bloemlezing.
2100: MOERMAN, W., - Avis. Latijnse teksten uit de Oudheid, uitgekozen op grond van hun nawerking in latere tijden.
44201: MOHRMANN, CHRISTINE, - The Latin of Saint Patrick. Four Lectures.
50401: MOHRMANN, CHR., - Études sur le latin des Chrétiens. Tome I. Le latin des Chrétiens. Tome II. Latin Chrétien et médiéval.
8142: MOHRMANN, CHR., J. BRINKHOFF, AND R. LAGAS, - Griekse Grammatika.
11464: MOHRMANN, CHR., - Latin vulgaire, latin des Chrétiens, latin médiéval. Rapport au premier Congrès de la Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques (1950). Conférence à línstitut de Linguistique de LÚniversité de Paris (Mai 1951). Revue des Études Latines (Tome 29, 1952).
1099: MOHRMANN, CHR., - ANNUS FESTIVUS. Het Kerkelijk Jaar door een keuze uit oudchristelijke Latijnse schrijvers toegelicht. Inleiding van J. Schrijnen.
740: MOHRMANN, CHR., - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin. Erster Teil.
32597: MOHRMANN, CHR., - Études sur le latin des chrétiens.
48268: MOITRIEUX, G., - Hercules in Gallia. Recherches sur la personnalité et le culte d'Hercule en Gaule. Préface d'H. Lavagne.
48267: MOITRIEUX, G., - Images du monde gallo-romain. La sculpture figurée gallo-romaine du Musée Lorrain de Nancy.
35307: MOLEN, R. VAN DER, - Honden bij de Grieken en Romeinen.
33406: MOLENAAR, S., - Heidelbergsche Catechismus. (1e deel zondag I - XXVII). Voorreden. Op het Bybelmerch. Korte Schets van de gantsche Heidelbergschen Catechismus. Bybelmerch.
47222: MOLIÈRE, - Oeuvres complètes. Nouvelle édition avec des notes explicatives sur les mots qui ont vielli. Ornée de portraits en pied coloriés représentant les principaux personnages de chaque pièce. Dessins de MM. Geffroy et M. Sand. Précédée d'une introduction par J. Janin.
13838: MOLIERE, - Oeuvres complètes. Texte établi par H. de Bouillane de Lacoste. Notices etc. de R. Bray.
21187: MOLIÈRE, - Oeuvres Complètes. Édition variorum sollationnée sur les meilleurs textes, précédée d'un précis de l'histoire du théatre en France depuis les originies jusqu'à nos jours, de la biographie de Molière rectifiée, d'après les documents récemment découverts avec les variantes, les pièces et fragments de pièces retrouvés dans ces derniers temps, accompagnée de notices historiques et littéraires sur chaque comédie de Molière, ainsi que de notes historiques, pjhilologiques et littéraires formant le résumé des travaux de Voltaire (...) par Ch. Louandre.
828: MOLIERE, - Amphitryon. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
51233: MOLIN, M., (ED.), - Les Régulations sociales dans l'Antiquité. Actes du colloque d'Angers 23 et 24 mai 2003.
4061: MOLKENBOER, B.H., - Dante. Virtuti et honori.
30330: MOLL,G., R. FRANK, A.O., - Roma Aeterna. I. Van boerengemeenschap tot wereldmacht. II. Staat en samenleving. III. Pax Augusta. IV: Orbis Latinus.
32690: MOLS, ST.M., AND E.M. MOORMANN, - HERCULANEUM. Verwoest door de Vesuvius. Met een bijdrage van J. Lukoschus.
3428: MOLSDORF, W., - Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst. (Zweite, wesentlich veränderte und erweiterte Auflage des 'Führers durch den symbolischen und typologischen Bilderkreis der christlichen Kunst des Mittelalters').
789: MOLTEDO, F.T., - Amico monita rebus novis adversanti. Carmen in certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornatum. Opusculum addendum fasciculo carminum.
23722: MOMIGLIANO, A.D. - Studies in Historiography.
3543: MOMIGLIANO, A., - The Classical Foundations of Modern Historiography. With a Foreword by R. Di Donato.
13963: MOMIGLIANO, A., - On Pagans, Jews, and Christians. Collected Essays. A.o.: The Origins of Universal History (pp.31-58); How Roman Emperors Became Gods (pp.92-108); Some Preliminiary Remarks on the "Religious Opposition" to the Roman Empire (pp.120-142); Ancient Biography and the Study of Religion in the Roman Empire (pp.159-178).
25404: MOMMSEN, TH., - Römische Forschungen.
43453: MOMMSEN, TH., - Abriss des römischen Staatsrechts.
21246: MOMMSEN, TH., - Römische Geschichte. Erster Band: Bis zur Schlacht von Pydna. Zweiter Band: Von der Schlacht von Pydna bis auf Sullas Tod. Dritter Band: Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus. Vierter Band: Der letzte Kampf der römischen Republik (Ein Bruchstück) und Trimalchios Heimath und Grabschrift. Fünfter Band: Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. Mit 10 Karten von H. Kiepert.
16546: MOMMSEN, TH., - Römische Geschichte. Gekürzte Ausgabe. Mit einem Geleitwort von E. Norden.
16543: MOMMSEN, TH., - Römische Geschichte. Erster Band: Bis zur Schlacht von Pydna. Zweiter Band: Von der Schlacht von Pydna bis auf Sullas Tod. Dritter Band: Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus. Vierter Band: Der letzte Kampf der römischen Republik (Ein Bruchstück) und Trimalchios Heimath und Grabschrift. Fünfter Band: Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. Mit 10 Karten von H. Kiepert.
20303: MOMMSEN, TH., - Das Weltreich der Caesaren. Mit einem Nachwort von E. Norden.
17368: MOMMSEN, TH., - Die Schweiz in römischer Zeit. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von G. Walser.
23926: MOMMSEN, TH., - Das Römische Imperium der Cäsaren. (Ungekürtzte Textausgabe).
51199: MOMMSEN, TH., - Abriss des römischen Staatsrechts.
29746: MONCKTON, C.A.W., - Some Experiences of a New Guinea Resident Magistrate. First Series. Second Series.
29511: MONCREIFFE, I., - Blood Royal.
9615: MONEO, J.R., (ED.), - Hypnos. Massimo Scolari, Works 1980-1986. With an essay by F. Rella.
21500: MONG, LEE SIOW, - Underrstanding jade. A Layman's Guide.
15056: MONICK, E., - Phallos. De spirituele identiteit van de man.
33430: MONMOUTH, GEOFFREY OF, - Historia Regum Britanniae. A Variant Version Edited from Manuscripts by J. Hammer.
14863: MÖNNICH, C.W., - Pelgrimage. Ontmoetingen met de kultuur.
14862: MÖNNICH, C.W., - Pelgrimage. Ontmoetingen met de kultuur.
14861: MÖNNICH, C.W., - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur.
10346: MÖNNICH, C.W., - De jongste zoon. [Bespiegelingen over de slaap, de literatuur en de dood].
10766: MÖNNICH, C.W., - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
27670: MÖNNICH, C.W., - Een tak van de wilde olijf. Het Griekse erf en de weg van Israël.
23585: MONRO, D.B., - A Grammar of the Homeric Dialect.
47193: MONTANARI, M., - Alimentazione e cultura nel Medioevo.
43896: MONTANARI, FR., - I frammenti dei grammatici Agathokles, Hellanikos, Ptolemaios Epithetes. In appendice i grammatici Theophilos, Anaxagoras, Xenon. LESBONAX: Peri Schematoon. Edited with an Introduction by D.L. Blank. The Fragments of COMANUS OF NAUCRATIS. Edited by A.R. Dyck.
35256: MONTANARI, FR., (ED.), - Da Omero agli Alessandrini. Problemi e figure della letteratura greca.
31198: MONTANELLI, I., - Storia dei Greci.
44262: MONTÉ, P.J., - Sovjethistoriografie en Klassieke Oudheid.
25112: MONTÉ, P.J., - Sovjethistoriografie en Klassieke Oudheid.
14013: MONTENEGRO, A., - La Onomástica de Virgilio y la Antigúedad Preitálica. Volumen I.
43343: MONTES CALA, J.G., M. SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, A.O., - Studia Hellenistica Gaditana. I. Teócrito, Arato, Argonáuticas Órficas.
4250: MONTESQUIEU, - De la Grandeur des Romains et de leur Décadence. Avec la Dissertation sur la Politique des Romains dans la Religion, Le dialogue de Sylla et d'Eucrate, Lysimaque, L'essai sur le gout et des lettres. Suivis des réflexions sur les divers génies du peuple Romain dans les différents temps de la République par Saint-Évremont.
3843: MONTESQUIEU, - Considérations sur les causes de la Grandeur des Romains et de leur décadence, avec le dialogues de Sylla et d'Eucrate, Lysimaque, Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, le discours sur Cicéron, Remarques sur certaines objections. Texte établi avec introduction, notes et variantes par G. Truc.
19767: MONTET, P., - La vie quotidienne en Egypte au temps des Ramses.
16471: MONTEVERDI, C., - Il Ritorno d'Ulisse in Patria. Dramma in Musica. Libretto van Giacomo Badoaro.
19634: MONTIAS, J.M., - Vermeer en zijn milieu. Vertaald (uit het Amerikaans) door Hans Bronkhorst. (Nederlandse uitgave vermeerderd met extra documenten en oorspronkelijke zeventiende eeuwse documenten, uitgebreid register, plus wijzigingen en aanvullingen voortkomend uit het Vermeeronderzoek).
47412: MONTIGLIO, SILVIA, - Love and Providence. Recognition in the Ancient Novel.
34826: MONTIJN, J.F.L., (ED.), - Latijnsch-Nederl., Nederl.-Latijnsch Schoolwoordenboek. Deel I. Latijn-Nederlandsch, met een lijst van eigennamen als aanhangsel. Deel II. Nederlansch-Latijn, met een lijst van eigennamen als aanhangsel.
11404: MONTIJN, J.F.L., - Latijns-Nederlands woordenboek. Druk bewerkt door H. Vroom.
29939: MONTIJN, J.F.L., - Spreekwoorden en Spreekwoordelijke Uitdrukkingen der Romeinen.
23386: MONTUORI, M., - Socrate. Dal mito alla storia.
24414: MONTUORI, M., - De Socrate iuste damnato. The Rise of the Socratic Problem in the Eighteenth Century.
22278: MONTUORI, M. - Socrate. Fisiologia di un mito.
10826: MOOR, M. DE, - Kreutzersonate.
14083: MOOR, M. DE, - Op de rug gezien.
9686: MOOR, M. DE, - Ik droom dus. Verhalen.
33070: MOORE, H., - A Dictionary of Quotations from various authors in Ancient and modern Languages with English Translations and illustrated by remarks and explanations.
50274: MOORE, TH., - Lalla Rookh: An Oriental Romance. With sixty-nine illustrations from original drawings by John Tenniel, engraved on wood by the brothers Dalziel; and five ornamental pages of Persian design by T. Sultan jun. engraved on woord by H.N. Woods.
1546: MOORE, I.E., WITH J. PLOUVIEZ AND S. WEST, - The Archeology of Roman Suffolk.
30461: MOORE RANKIN, E., - The Rôle of the 'Mageiroi' in the Life of the Ancient Greeks. As depicted in Greek Literature and Inscriptions.
19627: MOOREHEAD, C., - De Verloren Schatten van Troje. [Original title: The Lost Treasures of Troy].
27691: MOOREHEAD, C., - The Lost Treasures of Troy.
15417: MOOREN, G.E.J., - Plutarchus' leven van Pericles, en enkele gestalten uit Pericles' omgeving.
21512: MOOREY, P.R.S., - Ancient Egypt.
1512: MOOREY, P.R.S., - Archaeology, Artefacts and the Bible.
7198: MOOREY, CHR., - A Glimpse of Heaven. An Introduction to Greek Orthodox Chrurches and Worship for Visitors.
18604: MOORHEAD, J., - Theoderic in Italy.
19406: MOORMANN, E.M. EN W. UITTERHOEVE, - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
19412: MOORMANN, E.M. EN W. UITTERHOEVE, - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
18515: MOORMANN, E.M., - Terug naar Pompeii. De bedolven stad.
19411: MOORMANN, E.M. EN W. UITTERHOEVE, - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
15255: MOORMANN, E., T. VERHOEVEN, B. BEELEN, - Pis fhefhaked eisei suodalicium? (Gedenkboek Sodalicium Classicum).
19407: MOORMANN, E.M. EN W. UITTERHOEVE, - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
50466: MOORMANN, E.M., - La Pittura Parietale Romana come Fonti di Conoscenza per la Scultura Antica.
52571: MOORS, ST.M., - De Decapolis. Steden en dorpen in de Romeinse provincies Syria en Arabia.
35925: MORA, F., - Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci e Roma. I: Dionigi d'Alicarnasso.
21048: MORAW, SUSANNE AND ECKEHART NÖLLE, (ED.), - Die Geburt des Theaters in der griechischen Antike. A.o.: Heide FRONING: Bauformen - Vom Holzgerüst zum Theater von Epidauros (pp.31-60); Heide FRONING: Maske und Kostüme (pp.70-96); Susanne MORAW: Die grossen Dramatiker - Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes und Menander (pp.119-128); Susanne MORAW: Die Schauspieler - Laien und Bühnenstars (pp.132-141).
48498: MOREAU, J., - La persecuzione del cristianesimo nell'impero romano. Traduzione italiana di A. Balanza.
3416: MOREAU, J., - Die Christenverfolgung im Römischen Reich.
44024: MORELLI, A.M., - L'epigramma latino prima di Catullo.
9039: MORET, A., G. GLOTZ, E. PAIS. A.O., - Histoire Ancienne. Première Partie: Histoire de l'Orient. Tome I,II. Deuxième Partie: Histoire Grecque. Tome I,II,III,IV. Troisième Partie: Histoire Romaine. Tome I,II.1,II.2,III,IV.1,IV,2. Complete.
44027: MORETTI, GABRIELLA, - Acutum dicendi genus. Brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli stoici.
12126: MORGAN, D.N., - Love: Plato, the Bible & Freud.
20002: MORGENSTERN, O., - Vom Lateinlernen. Gedanken und ErfaHrungen aus der Praxis, besonders des Anfangsunterrichts. Mit einem Anschauungsbild von G. Tischer.
34722: MORICCA, U., - Il pensiero cristiano. Brani scelti dal Nuovo Testamento e da Minucio Felice. Arnobio. Lattanzio. Ambrogio. agostino. Inni ed epigrafice cristiane.
46991: MORIN, J., - La Verrerie en Gaule sous l'Empire Romain. Ouvrage illustré de 353 gravures, de 10 plances hors texte dont 4 en couleurs, d'après les dessins et les aquarelles de l'auteur. Préface de E. Babelon.
11697: MORISET, R. ET G. THÉVENOT, - Les lettres latines. Histoire Littéraire. Principales Oeuvres. Morceaux Choisis.
47183: MORISSET, R., GASON, J., (A.O.), - Abrégé de grammaire latine. Classes de 2e, 1e, T.,
7315: MORITZ, K.PH., (ED.), - Götterlehre oder mythologische Dichtungen der Alten. Mit 65 Abbildungen nach antiken geschnittenen Steinen und andern Denkmälern des Alterthums.
7314: MORITZ, K.PH., (ED.), - Götterlehre oder mythologische Dichtungen der Alten. Mit 65 Abbildungen nach antiken geschnittenen Steinen und andern Denkmälern des Alterthums.
5933: MORLAIS, M., - Études Morales sur les Grands Écrivains Latins. Cicéron. Tite-Live. Tacite. Lucrèce. Horace. Virgile.
52569: MORLEY, N., - Writing Ancient History.
50359: MORPETH, N., - Thucydides' War: Accounting for the Faces of Conflict.
33352: MORRALL, J.B., - Political Thought in Medieval Times.
22667: MORRALL, J.B., - Aristotle.
44737: MORRIS, I., AND B. POWELL, - A New Companion to Homer.
12101: MORRIS, J., - Londinium. London in the Roman Empire. Revised by S. Macready.
3112: MORRIS, S., (ED.), - Carmina. A book of Latin Songs.
15338: MORROW, G.R., - Plato's Cretan City. A Historical Interpretation of the Laws. With a new foreword by Ch.H. Kahn.
12774: MORTIER, E., - Mijn tweede huid. Roman.
24250: MORTON, A.Q., AND J. MCLEMAN, - Paul, the Man and the Myth.
24257: MORTON, A.Q., AND G.H.C. MACGREGOR, - The Structure of Luke and Acts.
24248: MORTON, A.Q., AND J. MCLEMAN, - Christianity in the Computer Age.
24209: MORTON, A.Q., - The Gathering of the Gospels. From Papyrus to Printout.
22273: MORTON, A.Q., AND A.D. WINSPEAR, - It's Greek to the Computer. With assistance from M. and S. Michaelson.
30263: MORTON, A.Q., AND J. MCLEMAN, - Christianity and the Computer.
25355: MORUS, (LEWINSOHN, R.,), - Der ewige Zeus. Geist und Glaube der Griechen in der Geschichte.
6206: MOSCATI, S., - The Face of the Ancient Orient. A Panorama of Near Eastern Civilizations in Pre-Classical Times.
7001: MOSCATI, S., - Geschichte und Kultur der semitischen Völker. Eine Einführung.
2586: MOSCHUS, J., - Bloemlezing uit het Pratum Spirituale. Van inleiding en aantekeningen voorzien door D.C. Hesseling.
11609: MOSER-PHILTSOU, M., - Lehrbuch der neugriechischen Volkssprache.
47010: MOSER, TH.C., - A Cosmos of Desire. The Medieval Latin Erotic Lyric in English Manuscripts.
2532: MOSS, H.ST.L.B., - The Birth of the Middle Ages 395-814.
14718: MOSSO, A., - The Palaces of Crete and their Builders.
2081: MOUCHARD, A. AND C. BLANCHET, - Les Auteurs Grecs du Baccalauréat. Avec une Histoire abrégée de la Littérature grecque. Études Littéraires. Poètes et prosateurs: Homère. Aeschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Platon, Démosthène, Plutarque, Lucien.
17592: MOULTON, R.G., - Shakespeare as a Dramatic Artist. A popular illustration of the principles of scientific criticism.
24659: MOULTON, J., AND G.M. ROBINSON, - The organization of language.
24000: MOULTON, C., - Aristophanic Poetry.
5866: MOUNT, H., - Et cetera en al dat andere Latijn. Oorspronkelijke titel: Amo, amas, amat... and all that. How to become a Latin lover.
52540: MOUSSY, C., (ED.), - De Lingua Latina novae quaestiones. Actes du Xe Colloque International de Linguistique Latine Paris-Sèvres, 19-23 avril 1999. Avec la collaboration de J. Dangel, M. Fruyt, L. Dadjo, L. Sznajder.
44385: MOUTSOPOULOS, E.A., - Les structures de l'imaginaire dans la philosophie de Proclus.
15970: MOVERS, F.C., - Die Punischen Texte im Poenulus des Plautus kritisch gewürdigt und erklärt. Zusammen mit: MOVERS, F.C., Das Opferwesen der Karthager. Commentar zur Opfertafel von Marseille.
31501: MUCH, R., - Die Germania des Tacitus.
9009: MUCH, H., - Hippokrates der Grosse. Die ärtzliche Kunst ist von allen Künsten die Vornehmste.
33472: MÜHLL, P. VON DER, - Kritisches Hypomnema zur Ilias.
16078: MUIJLWIJK, M. VAN, - Rare jongens, die Europeanen! Het leven van Asterix in het echt.
642: MUIR, J.V. AND E.R.A. SEWTER, (ED.), - Alexander the Great.
26943: MUIR, K., - Shakespeare's Sources. I. Comedies and Tragedies.
9186: MUIRHEAD, J., - Historical Introduction to the Private Law of Rome.
33062: MULDER-BAKKER, ANNEKE, - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
24047: MULDER, J.W.F. AND S.G.J. HERVEY, - Theory of the Linguistic Sign.
10116: MULDER-BAKKER, A.B., (ED.), - The Invention of Saintliness. A.o.: A. ANGENENDT: Relics and their Veneration in the Middle Ages (pp.27-38); M. ZIMMERMANN: "Whither runnest thou?": the conception of saintliness in Philostratus' Life of Appollonius (pp.79-93); L.J. ENGELS: The West Europian Alexius legend: with an Appendix presenting the medieval Latin text corpus in its context (Alexiana Latina Medii Aevi, I) (pp.93-145); W. WILLIAMS-KRAPP: Literary genre and degrees of aintliness: the perception of holiness in writings by and about female mystics (pp.206-219).
2710: MULDER, H., - Boutens en Bijbel. Een studie.
46965: MULISCH, H. - De ontdekking van de hemel. Roman
20812: MULISCH, H., - Het zwarte licht. [kleine roman].
26953: MÜLLEJANS, H., (ED.), - Karl der Große und sein Schrein in Aachen. Eine Festschrift.
50764: MULLER, FR., AND J.H. THIEL, - Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek.
26507: MÜLLER, C.W., - Zur Datierung des sophokleischen Ödipus.
1946: MULLER, F., - Augustus. ('Roma renescens... augusto augurio' ('Troia renascens alite lugubri').
26563: MÜLLER, F.M., - The Science of Language. Vol. I. Vol. II.
44075: MULLER, FR., AND J.H. THIEL, - Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek. Bewerkt door W. den Boer.
25145: MÜLLER-STRÜBING, H., - Aristophanes und die historische Kritik. Polemische Studien zur Geschichte von Athen im fünften Jahrhundert vor CH.G.
31285: MULLER, F., - Augustus. ('Roma renescens... augusto augurio' ('Troia renascens alite lugubri').
21302: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG, - Vasa sacra. Altargerät in Ostfriesland.
7795: MÜLLER-ALFELD, TH. (ED.) - Griechenland und die Inseln der Ägäis. Eine Reise in 226 Photos.
13211: MÜLLER, W.A., - Nacktheit und Entblößung in der altorientalischen und älteren griechischen Kunst.
22690: MÜLLER, M., - Comparative Mythology. An essay. Edited, with additional notes and an introductory preface on solar mythology by A. Smythe Palmer.
12742: MÜLLER, L., - Metrik der Griechen und Römer. Für die obersten Klassen der Gymnasien und angehende Studenten der Philologie. Mit einem Anhang: Entwicklungsgang der antiken Metrik.
18633: MÜLLER, G., - Theorie der Komik. Über die komische Wirkung im Theater und im Film. Illustrationen von H. Kranke.
20182: MÜLLER, FR.G.J.M., - The Wall Paintings from the Oecus of the Villa of Publius Fannius Synistor in Boscoreale.
17728: MÜLLER, FR.G.J.M., - The So-Called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani.
9825: MÜLLER, F.G.J.M., - Imago explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
21285: MÜLLER, E., - Karl Otfried Müller''s Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Hendschrift des Verfassers herausgegeben. Erster Band. Zweiter Band.
18830: MÜLLER, D., - Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland im Umfang des heutigen Griechischen Staatsgebiets.
11607: MÜLLER, A., - Lehrbuch der Griechischen Bühnenalterthümer. [Stocked with footnotes.]
7827: MÜLLER, A., - Das griechische Drama und seine Wirkungen bis zur Gegenwart.
8063: MULLER, F., - Grieksche kunstgeschiedenis.
8045: MULLER, F., - Grieksch woordenboek.
2306: MULLER, F. EN E.H. RENKEMA, - Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek. Bewerkt door A.D. Leeman.
2305: MULLER, F. EN E.H. RENKEMA, - Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek. Bewerkt door K. van der Heyde.
34058: MÜLLER, D., - Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Kleinasien und angrenzende Gebiete mit Südostthrakien und Zypern.
34815: MÜLLER-WILLE, M., (ED.), - Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts. Band II.
30122: MÜLLER, I. (ED.), - Einleitende und Hilfsdisziplinen: A. Grundlegung und Geschichte der Philologie. B. Hermeneutik und Kritik. C. Palaeographie. D. Epigraphik. E. Chronologie. F. Metrologie. Bearbeitet von L. von Urlichs, G. Hinrichs, G.F. Unger, Fr. Blass, E. Hübner und H. Nissen.
25884: MÜLLER, H.F., - Die Tragödien des Sophokles. Mit einer Einführung über das Wesen des Tragischen.
26765: MÜLLER-STRÜBING, H., - Thukydideische Forschungen.
35665: MÜLLER, C.W., - Zur Datierung des sophokleischen Ödipus.
49088: MÜLLER, J.-W., - Wat is populisme? Vertaald door Jan-Willem Reitsma.
29941: MÜLLER, G.H., - Das Original des plautinischen Persa.
20019: MUMMENDEY, R., - Von Büchern und Bibliotheken.
26950: MUMMENDEY, R., - Von Büchern und Bibliotheken.
24579: MÜNCH, F., - Grammatik der ripuarisch-fränkischen Mundart.
10350: MUNK, R. AND F.J. HOOGEWOUD, (ED.), - Joodse Filosofie tussen Rede en Traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.dr. H.J. Heering.
52709: MUNN, M.H., AND M.L. ZIMMERMANN MUNN, - Studies on the Attic-Boiotian Frontier: The Stanford Skoúrta Plain Project, 1985. In: J.M. FOSSEY, (ed.), Recent work in Boiotian Archaeology and History.
50085: MUÑOZ VALLE, I., - Así nació el hombre occidental (en los albores de grecia).
48060: MÜNSCHER, K., - Senecas Werke. Untersuchungen zur Abfassungszeit und Echtheit.
49683: MÜNZER, F., - Römische Adelsparteien und Adelsfamilien.
29209: MÜNZER, F., - Die politische Vernichtung des Griechentums.
16509: MÜNZER, F., - Römische Adelsparteien und Adelsfamilien.
30817: MUNZI, L., (ED.), - Problemi di edizione e di interpretazione nei testi grammaticali Latini. Atti del colloquio internazionale, Napoli 10-11 dicembre 1991.
47422: MURDOCH, IRIS, - The Fire & the Sun. Why Plato banished the artists. Based upon the Roman Lecture 1976.
6337: MURDOCH, IRIS, - The Fire & the Sun. Why Plato banished the artists. Based upon the Roman Lecture 1976.
190: MURDOCH, I., - Acastos. Two Platonic Dialogues. Art and Eros. A dialogue about Art. Above the Gods. A Dialogue about Religion.
23750: MUREDDU, P., AND G.F. NIEDDU, - Furfanterie sofistiche: omonimia e falsi ragionamenti tra Aristofane e Platone.
52730: MURPHY, J.J., (ED.), - Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric.
30981: MURRAY, G., - Aeschylus. The Creator of Tragedy.
16467: MURRAY, G., - The Rise of the Greek Epic. Being a course of lectures delivered at Harvard University.
23147: MURRAY, M.A, - Egyptian Sculpture. With a Preface by E.A. Gardner.
7703: MURRAY, G., - Greek Studies.
24331: MURRAY, G., - Five stages of Greek Religion. Studies based on a Course of Lectures delivered in April 1912 at Columbia University.
5991: MURRAY, G., - Euripides and his Age.
1602: MURRAY, G., - Aristophanes. A Study.
8693: MURRAY, G., - Hellas und die Welt von heute. Sechs Rundfunkvorträge. Im Anhang: Sind unsere Perlen echt?
27633: MURRAY, G., - The Rise of the Greek Epic. Being a Course of Lectures delivered at Harvard University.
8904: MUSAIOS, (MUSAEUS), - (und die weiteren antiken Zeugnisse). Hero und Leander. Gesammelt und übersetzt von H. Färber.
10687: MUSKALLA, B., - Knäufe in Gefäßform in der geometrischen und orientalisierenden Keramik Griechenlands.
4492: MUSKENS, G.L., - De vocis analogias significatione ac usu apud Aristotelem.
32387: MUSKENS, G.L., - Latijnse grammatica. Opnieuw bewerkt door J. Ysebaert.
26275: MUTH, R., - Einführung in die griechische und römische Religion.
29213: MUTH, R., - Einführung in die griechische und römische Religion.
31924: MUTHESIUS, A. EN GILLES NERET, - Erotismo nell' arte del XX secolo.
23436: MYERS, F.W.H., - Essays. Classical.
33879: MYLONAS, G.E., - Mycenae. A Guide to its Ruins and its History.
48811: MYLONAS, G.E., - Eleusis and the Eleusinian Mysteries.
24678: MYRES, J.L., - Mediterranean Culture. The Frazer Lecture, 1943.
19665: NAAIJKENS, T., (RED.) - Vertalers als erflaters. Staalkaart van een eeuw vertalen.
50233: NAAS, VALÉRIE, - Le projet encyclopédique de Pline l'Ancien.
26336: NABER, S.A., - Photii Patriarchae Lexicon. Recensuit, adnotationibus instruxit et prolegomena addidit. Volumen prius. Volumen alterum. Cum appendice et indice.
19462: NABER, H.A., - Van Theorema naar Sectio Divina. Studiën over Meetkunde en Mystiek. [Tweede druk van: Meetkunde en Mystiek].
18628: NABER, H.A., - Das Theorem des Pythagoras. Wiederhergestellt in seiner ursprünglichen Form und betrachtet als Grundlage der ganzen Pythagoreischen Philosophie.
34216: NACHMANSON, E., (ED.), - Historische Attische Inschriften.
34217: NACHMANSON, E., (ED.), - Historische Attische Inschriften.
9238: NACHMANSON, E., (ED.), - Historische griechische Inschriften bis auf Alexander den Grossen. Ausgewählt und erklärt.
9229: NACHMANSON, E., (ED.), - Historische Attische Inschriften.
9230: NACHMANSON, E. - Historische Attische Inschriften. Ausgewählt und erklärt von E. Nachmanson.
35001: NACHOD, H., - Der Rennwagen bei den Italikern und ihren Nachbarn.
8109: NAEREBOUT, FR., - Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene.
30983: NAEREBOUT, F.G., AND H.W. SINGOR, - De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis.
51231: NAEREBOUT, F.G., - Attractive Performances. Ancient Greek Dance: three preliminary studies.
29041: NAEVIUS, GN. - Belli Punici carminis quae supersunt. Edidit fragmentorum ordinem constituit apparatu critico atque commentariolo metrico instruxit W. Strzelecki.
21446: NÄF, BEAT, - Traum und Traumdeutung im Altertum.
21467: NAGEL, BRUNO, AND BEN SCHOMAKERS, (EDS.), - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
34137: NÄGELSBACH, K.F. VON, - Lateinische Stilistik. Neunte vermehrte und verbesserte Auflage besorgt von I. Müller.
11272: NÄGELSBACH, K.F. VON, - Lateinische Stilistik für Deutsche. Siebente Auflage besorgt von I. Müller.
11274: NÄGELSBACH, K.F. VON, - Lateinische Stilistik. Neunte vermehrte und verbesserte Auflage besorgt von I. Müller.
24557: NAGY, G., - Greek Mythology and Poetics.
31993: NAHMER, D., VON DER, - Die lateinische Heiligenvita. Eine Einführung in die lateinische Hagiographie.
7709: NAIRN, J.A., AND G.A. NAIRN, - Greek through Reading.
4384: RUTILIIUS CLAUDIUS NAMATIANUS, - De reditu suo. Herausgegeben und erklärt von R. Helm.
47203: NARDO, D., - La sesta satira di Giovenale e la tradizione erotico-elegiaca latina.
43786: NASCIMENTO, A.A., AND J.FR. MEIRINHOS, (EDS.), - Catálogo dos Códices da Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto.
32968: NASH-WILLIAMS, V.E., - The Roman Frontier in Wales.
47721: NASTA, M., - Les Êtres de Paroles. Herméneutiques du Langage Figuré.
8576: NAT, J., - Hebreeuwsche Grammatica. Oefeningen bij de Hebreeuwsche Grammatica.
25004: NATORP, P., - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
15343: NATORP, P., - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. Zweite, durchgesehene und um einen metakritischen Anhang vermehrte Ausgabe.
15341: NATORP, P., - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
15170: NATORP, P., - Philosophie. Ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den kritischen Idealismus.
23830: NAUCK, A., - Tragicorum Graecorum Fragmenta. Supplementum (continens nova fragmenta Euripidea et adespota apud scriptores veteres reperta adiecit) B. Snell.
34701: NAUCK, A., - Tragicorum Graecorum Fragmenta. Supplementum (continens nova fragmenta Euripidea et adespota apud scriptores veteres reperta adiecit) B. Snell.
793: NAUDÉ, C.P.T., - Ammianus Marcellinus. In die lig van die antieke geskiedskrywing.
20847: NAUMANN, M., (ED.), - Gesellschaft, Literatur, Lesen. Literaturrezeption in theoretischer Sicht.
44113: NAVARRO CABALLERO, M., AND J.L. RAMÍREZ SÁDABA, (EDS.), [GRUPO MÉRIDA], - Atlas antroponímico de la Lusitania romana.
47832: GREGORIUS VAN NAZIANZE, - Lofrede van Caesarius. Inleiding, tekst en verklaringen door C. Noppen.
26524: NAZZARO, A.V., (ED.), - Omaggio Sannita a Orazio.
32109: NECKEL, G., - Vom Germanentum. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Zusammengestellt von W. Heydenreich und H.M. Neckel.
757: NECKEL, G., - Altgermanische Kultur.
33857: NEDERLOF, A.B., - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden - zijn tijd - zijn leven (historie en legende).
33368: NEDERLOF, A.B., - Alexander de Grote. Proeve van een beknopte biografie.
15981: NEDERLOF, A.B., - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden - zijn tijd - zijn leven (historie en legende).
628: NEDERLOF, A.B., - Alexander de Grote. Proeve van een beknopte biografie.
31786: NEDERMAN, C.J., AND K.L. FORHAN, (EDS.), - Medieval Political Theory - A Reader. The Quest for the Body Politic, 1100-1400.
48923: NEGAHBAN, E.O., - A Preliminary Report on Marlik Excavation. Gohar Rud Expedition. Rudbar 1961-1962.
44616: NEGRI, ANGELA M., - Gli psiconimi in Virgilio.
27739: NEIRYNCK, F., (ED.), - The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950-1990.
24623: NELLIE, (PS. J.M.P. VAN KOL-PORREY), - Grieksche mythen en sagen. Naar de 18de Duitsche uitgave van Gustav Schwab. Voor kinderen van omstreeks 12 jaar en ouder.
4004: NÉMEÉSIEN, (NEMESIANUS), - Les Cynégétiques. Édition critique par Paul van de Woestijne.
29537: CALPURNIUS ET NEMESIANUS, - Bucolica. Tertium edidit Einsidlensia quae dicuntur carmina iteratis curis adiecit C. Giarratano.
21049: NENNA, M.-D., - L'Espace Grec. Cent cinquante ans de fouilles de l'École francaise d'Athènes. Avec contributions de (e.a.): P. AUPERT, P. DARQUE, M. BRUNET, M. SÈVES.
35064: NEPOS, CORNELIUS, - Vitae post Carolum Halmium. Recognovit A. Fleckeisen.
30127: CORNELIUS NEPOS, - Des Cornlius Nepos Lebensbeschreibungen in Auswahl. Bearbeitet und vermehrt durch eine Vita Alexandri Magni von Fr. Fügner. Hilfsheft. Kommentar.
31845: NEPOS, - Liber De Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium. Schooluitgave van Cobet. Opnieuw bewerkt, van inleiding en aantekeningen voorzien door J.A. Schuursma.
4469: NEPOS, - De Viris Illustribus. Uitgegeven en voorbereid door L. Marechal.
34634: NEPOS, CORNELIUS, - With Answered Questiones, and Imitative Exercises. By Th. Kerchever Arnold. Carefully revised, with notes by E.A. Johnson.
29894: NEPOS, - Für Schüler mit erläuternden und eine richtige Übersetzung fördernden Anmerkungen versehen von J. Siebelis. Auflage besorgt von O. Stange. Mit drei Karten.
19907: NEPOS, - [Vitae]. Texte Latin. Publié avec une notice et notes en français par A. Monginot.
19905: NEPOS, - Vitae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit E.O. Winstedt.
12054: NEPOS, - [Lives]. With English notes by O. Browning. Edition revised by W.R. Inge. Part I: Introduction and Text. Part II: Notes.
19903: NEPOS, CORNELIUS, - Vitae post Carolum Halmium. Recognovit A. Fleckeisen.
19895: NEPOS, - Vitae. Für den Schulgebrauch mit sachlichen Anmerkungen, einem Sachregister und einem Wörterbuch herausgegeben von K. Erbe. Mit 152 Illustrationen in Farbendruck (16 Litho's), einer Karte der Mittelmeerländer, mehreren Nebenkarten, Schlacht- und Städte-Plänen.
19894: NEPOS, - Vitae Excellentium Imperatorum ex recensione Augustini van Staveren cum indice rerum et verborum.
18529: NEPOS, - Texte revu et corrigé d'áprès les travaux les plus récents de Halm, Cobet, Andresen, etc., suivi d'un dictionnaire contenant, outre le sens des mots emplyés par l'auteur, les notions grammaticales, historiques et géographiques propres à en faciliter l'intelligence par P.É. Bauwens. Partie de l'élève. Partie du maitre.
17352: NEPOS, - Schüler-Kommentar zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos. Bearbeitet von J. Schmidt.
23271: NEPOS, - Quae exstant. Iteratis curis recensuit Henrica Malcovati.
13868: NEPOS, - Oeuvres. Traduction nouvelle de C. Vergniol. Avec introduction et notes de M. Rat.
11841: NEPOS, - Liber De Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium. Schooluitgave van Cobet. Opnieuw bewerkt, van inleiding en aantekeningen voorzien door J.A. Schuursma. 001.
11839: NEPOS, - Liber De Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium. Accedit eiusdem Vita Attici. Ad historiae fidem recognovit et usui scholarum accommodavit E. Ortmann.
4467: NEPOS, - Für Schüler mit erläuternden und eine richtige Übersetzung fördernden Anmerkungen versehen von J. Siebelis. Auflage besorgt von O. Stange. Mit drei Karten.
4202: NEPOS, - De excellentibus ducibus exterarum gentium. Opnieuw bewerkt, van inleiding en aantekeningen voorzien door J.A. Schuursma.
31558: NEPOS, - Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium in usum scholarum dispositus et emendatus ex Justino, Cicerone, Frontino allisque scriptoribus Romanis suppletus et Curtii Rufi historiae Alexandri Magni in breviorem narrationem coactae edidit J. Lattmann.
26982: NEPOS, CORNELIUS, - Vitae excellentium imperatorum. Cum integris notis J. Gebhardi, H. Ernestii & J.A. Bosii et selecties A. Schotti, D. Lambini, G. Longolii, H. Magii, J. Savaronis, aliorumque doctorum: nec non excerptis P. Danielis. Hisce accedit locupletissimus omnium vocabulorum index, studio & opera J.A. Bosii confectus curante A. van Staveren qui & suas notas addidit.
34763: NEPOS, - Vitae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit E.O. Winstedt.
1282: NEPRAKTA, (ILLS.), - Antike in Scherben. Indiskretionen aus dem Altertum. Photographien von W. Forman. Vorwort von R. Krátký.
47515: NÉRAUDAU, J.-P., - La Littérature latine. 1. L'époque républicaine.
5887: NÉRAUDAU, J.-P., - Être enfant à Rome.
33409: NES, D. VAN, - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
23846: NES, D. VAN, - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
12343: NES, D. VAN, - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
2714: NESCIO, - Boven het dal en andere verhalen.
35063: NESSELRATH, H.-G., (ED.), - Einleitung in die griechische Philologie. Unter Mitwirkung von W. Ameling, A. Borbein, u.A.. Mit Corrigenda. Synopse der griechischen Literatur. Karten Griechenlands.
33637: NESTLE, W., - Die Struktur des Eingangs in der attischen Tragödie.
6910: NESTLE, W., - Geschichte der Griechischen Literatur. Vol. I.
21466: NESTLE, W., - Geschichte der griechischen Literatur. I. Von den Anfängen bis auf Alexander d. Gr. II. Von Alexander d.Gr. bis zum Ausgang der Antike. Auflage bearbeitet von W. LIEBICH.
6908: NESTLE, W., - Geschichte der griechischen Literatur. I. Von den Anfängen bis auf Alexander d. Gr. II. Von Alexander d.Gr. bis zum Ausgang der Antike.
20931: NESTLÉ, DIETER, - Eleutheria. Studien zum Wesen der Freiheit bei den Griechen und im Neuen Testament.Teil I. Die Griechen.
27694: NESTLÉ, W., - Griechische Studien. Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
19554: NETTLESHIP, H., - Vergil.
22940: NETTLESHIP, H., - Suggestions Introductory to a Study of the Aeneid.
17727: NETTO-BOL, M.M.L., - The so-called Maarten de Vos sketchbook of drawings after the Antique.
758: NEUBECKER, A.J., - Altgriechische Musik. Eine Einführung.
48019: NEUBOURG, L. DE, (ED.), - Phoenix. Grammatica.
34280: DE NEUBOURG, L., - La base métrique de la localisation des mots dans l'hexamètre latin.
6937: NEUBURGER, M., - Geschichte der Medizin. I.Band. (Die Medizin des Orients; Die Medizin im klassischen Altertums).
18439: NEUBURGER, A., - Die Technik des Altertums.
18440: NEUBURGER, A., - Die Technik des Altertums.
22307: NEUE, FR., - Formenlehre der Lateinischen Sprache. Erster Theil Zweiter Theil.
25269: NEUGEBAUER, K.A., - Antike Bronzestatuetten.
6092: NEUGEBAUER, O., - The Exact Sciences in Antiquity.
25142: NEUMANN, M., - Die poetische Gerechtigkeit in der neuen Komödie. Untersuchungen zur Technik des antiken Lustspiels.
8958: NEUMANN, E., - Herrschafts- und Sexualsymbolik. Grundlagen einer alternativen Symbolforschung.
34482: NEUMANN, G., AND J. UNTERMANN, (EDS.), - Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit. Kolloquium vo, 8. bis 10. april 1974.
31508: NEUSNER, J., - A History of the Jews in Babylonia. I. The Parthian Period.
16273: NEUSTADT, E., - Die religiös-philosophische Bewegung des Hellenismus und der Kaiserzeit.
30794: NEVEROV, O., - Antique intaglios in the Hermitage collection.
11410: NEWMAN, J.K., - Latin Compositions. Translations into Latin Prose and Latin Verse, as well as Original Poems in Latin.
52678: NEYMEYR, U., - Die christlichen Lehrer im zweiten Jahrhundert. Ihre Lehrtätigkeit, ihr Selbstverständnis und ihre Geschichte.
28910: NICANDER, - The Poems and Poetical Fragments. Edited with a Translation and Notes by A.S.F. Gow and A.F. Scholfield.
11202: NICCOLAI, F., (ED.), - Le lapidi die luoghi danteschi. Dalla Divina Commedia un itinerario per Firenze.
50056: NICHOLS, MARY P., - Socrates on Friendship and Community. Reflections on Plato's 'Symposium', 'Phaedrus', and 'Lysis'.
33292: NICHOLSON, R.A., - A Literary History of the Arabs.
43070: NICKEL, R., (ED.), - Didaktik des altsprachlichen Unterrichts. Deutsche Beiträge 1961-1973.
15674: NICOLAAS, TH.W.J., - Praetextatus.
3477: NICOLET, C. ET A. MICHEL, - Cicéron.
44392: NICOLLIER, J., - Vevey et ses environs. Photographies E.-E. Guignard.
25326: NICOSIA, S., - Teocrito e l'arte figurata.
16536: NIEBUHR, B.G., - Römische Geschichte. Berichtigte Ausgabe in einem Bande. Mit Register.
18109: NIEBUHR TOD, M., - Streiflichter auf die griechische Geschichte. Drei Vorlesungen über die aus griechische Inschriften zu gewinnenden Aufschlüsse über Leben und Denken der alten Welt. Vom Verfasser überprüfte und ergänzte Ausgabe. Aus dem Englischen übersetzt von G. Raabe unter wissenschaftlicher Mitarbeit von G. Pfohl.
15688: NIEDERMANN, M., - Précis de Phonétique historique du Latin. Avec un avant-propos par A. Meillet.
15787: NIEDERMANN, M., (ED.), - Proben aus der sogenannten Mulomedicina Chironis. (Buch II und III).
15687: NIEDERMANN, M., - Précis de Phonétique historique du Latin.
9242: NIEDERMANN, M., - Historische Lautlehre des Lateinischen.
9241: NIEDERMANN, M., - Historische Lautlehre des Lateinischen.
9240: NIEDERMANN, M., - Historische Lautlehre des Lateinischen.
26741: NIEDERMANN, M., - Historische Lautlehre des Lateinischen. Herausgegeben von Hans Krahe.
11402: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
11403: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
19819: NIEMEIJER, J., - Vijftig opgaven uit de Levens van Plutarchus ter schriftelijke vertaling.
5268: NIEMEYER, H.G., - Einführung in die Archäologie.
50094: NIERHAUS, R., - Studien zur Römerzeit in Gallien, Germanien und Hispanien. Herausgegeben von R. Wiegels.
52802: NIERMEYER, J.F., AND C. VAN DE KIEFT, - Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique Latin médiéval. Medieval Latin Dictionary. Mittellateinisches Wörterbuch. Édition remaniée par - revised by - überarbeitet von J.W.J. Burgers. A - L. M - Z. Abbreviationes et Index Fontium C. van de Kieft avec la collaboration de (...) G.S.M.M. Lake-Schoonebeek. Édition remaniée par (...) J.W. J. Burgers.
8282: NIESE, B., - Grundriss der Römischen Geschichte nebst Quellenkunde. Auflage besorgt von E. Hohl.
30564: NIETZSCHE, FR., - Die Geburt der Tragödie. Der Griechische Staat. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
30543: NIETZSCHE, FR., - De antichrist. Vloek over het christendom. Vertaald door Pé Hawinkels. Voor deze editie herzien door M. van Nieuwstadt. Geannoteerd en van een nawoord voorzien door H. Driessen.
21426: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Werke in drei Bänden. (complete). Together with: K. Slechta: Nietzsche-Index. zu den Werken in drei Bänden.
13203: NIETZSCHE, FR., - Nachgelassene Werke. Aus den Jahren 1869-1872. Neugestaltete Ausgabe. A.o.: Homer und die classische Philologie (pp.1-31); Das griechische Musikdrama (pp.33-53); Die dionysische Weltanschauung (pp.85-100); Homer's Wettkampf (pp.273-297); Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, u.a. fünf Vorträge (pp.297-439).
30258: NIETZSCHE, FR., - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk.Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van Pieter Mostert.
51373: NIETZSCHE, FR., - Nagelaten fragmenten. Deel 1 - Deel 7. Teksteditie en annotatie door G. Colli en M. Montinari. Vertaald door M. van Nieuwstadt. (Complete).
14402: NIEUWENHUIS, H., - De ordentlycke tuyn. Historische tuinen in vogelvlucht. (Formal gardens in Europe). Met medewerking van C.W.M.M. de Zwaan-Swanenburg and H.R. Barkhof.
18903: NIGG, W., - Tragiek en Triomf van het Geweten. Het boek der ketters. Nederlandse vertaling van J. Winkler. Original title: Das Buch der Ketzer.
30329: NIHON, W., - Méthode pour étudier la langue Latine, d'après le plan de la méthode Grecque de Burnouf a l'usage des Athénées et des Colléges.
50365: NIJENDIJK, L.W., - Die Christologie des Hirten des Hermas exegetisch, religions- und dogmengeschichtlich untersucht.
9663: NIJHOFF, M., - Een Idylle.
35104: NIKITAS, A.A., - Zur Bedeutung von 'prophasis' in der altgriechischen Literatur (Dichtung - Historiographie - Corpus Hippocraticum).
13543: NIKKELS, E., - "O Mensch! Gib Acht!" Friedrich Nietsches Bedeutung für Gustav Mahler.
956: NIKOLAOS, K., - Ancient Monuments of Cyprus.
12744: NILLSON, N.O., - Metrische Stildifferenzen in den Satiren des Horaz.
26367: NILSSON, M.P., - A History of Greek Religion. Translated from the Swedish by F.J. Fielden.
3964: NILSSON, M.P., - Les Croyances religieuses de la Grèce antique.
9832: NILSSON, M.P., - Imperial Rome.
16285: NILSSON, M.P., - La Religion populaire dans la Grèce antique. Traduit de l'anglais par Fr. Durif.
7830: NILSSON, M.P., - Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der Attischen. Neudruck der Erstauflage mit einer Einführung von Fr. Graf.
16278: NILSSON, M.P., - Die Religion der Griechen.
9277: NILSSON, M.P., - A History of Greek Religion. Translated from the Swedish by F.J. Fielden. With a Preface by J.G. Frazer.
9276: NILSSON, M.P., - A History of Greek Religion. Translated from the Swedish by F.J. Fielden.
17125: NIMS, J.F., - Sappho to Valéry. Poems in Translation. Including a major essay on the art of translation.
27616: NIND HOPKINS, R.V., - The Life of Alexander Severus.
32618: NIP, R.I.A., H. VAN DIJK, A.O., (EDS.), - Media Latinitas. A collection of essays to mark the occasion of the retirement of L.J. Engels.
44431: NISBET, R.G.M., AND M. HUBBARD, - A Commentary on Horace Odes, Book II.
25021: NISBET, R.G.M., AND M. HUBBARD, - A Commentary on Horace: Odes, Book I. Book II.
31627: NIVEN, I., - An Introduction to the Theory of Numbers.
12376: NIZAN, P., - Les matérialistes de l'antiquité.
34664: NOACK, F., - Ovalhaus und Palast in Kreta. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Hauses.
34756: NOACK, F., - Homerische Paläste. Eine Studie zu den Denkmälern und zum Epos.
25926: NOCK, A.D., - Conversion. The Old and the New in Religion form Alexander the Great to Augustine of Hippo.
23752: NOËL-ARMFIELD, G., - General Phonetics.
34419: NOHL, H., - Index Vitruvianus.
34403: NOLL, R., - Griechische und Lateinische Inschriften der Wiener Antikensammlung.
7291: NOLTE, A., - Het godsgebrip bij Aristoteles.
32740: NOLTHENIUS, HÉLÈNE, - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
3448: NOLTHENIUS, H., (TRANSL.), - De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen. Donators intention on french page.
5059: NOLTHENIUS, H., - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
5058: NOLTHENIUS, H., - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien. Mit 93 Kunstdruckbildtafeln. [Aus dem Niederländisch ins Deutsche übertragen von H. Waltmann].
35790: NONNOS, - Dionysiaca. With an English Translation by W.H.D. Rouse. Mythological Introduction and Notes by H.J. Rose, and Notes on Text Criticism by L.R. Lind. In three volumes, III. Books XXXVI-XLVIII.
2111: NOOR ABOUD, A., - Babylon.
32573: NOORDAM, K., R. VAN OORDT, AND C. ÇÖRUZ, (EDS.), - Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten.
12086: NOOT, J. VAN DER, - Lofsang van Braband. Hymne de Braband. In facsimile-uitgave. Met inleiding en aantekeningen van C.A. Zaalberg.
5690: NOOT, J. VAN DER, - Epitalameon, oft Houwelycx Sanck voor Otto van Vight en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit. Met een bijlage over de drukgeschiedenis door W.G. Hellinga.
21698: NOOTEBOOM, CEES, - Het Spaanse van Spanje.
24841: NOOTEBOOM, C., - Verleden als eigenschap. Kronieken 1961 - 1968. Gekozen en ingeleid door A. Peters.
26048: NORDEN, E. - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
1294: NORDEN, E., - Die Antike Kunstprosa. Vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. In zwei Bänden.
26559: NORDEN, E., - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
27015: NORDEN, E., - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI. Auflage neu mit dem Text der zweiten Auflage verglichen.
50713: NORDEN, E., - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
30061: NORDEN, E., - Die Antike Kunstprosa. Vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. In zwei Bänden.
34759: NORDEN, E., - Die Antike Kunstprosa. Vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. In zwei Bänden.
24362: NORDEN, E., - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI.
16580: NORDEN, E., - Die Römische Literatur. Mit Anhang: Die Lateinische Literatur im Übergang vom Altertum zum Mittelalter.
16579: NORDEN, E., - Die Römische Literatur. Mit Anhang: Die Lateinische Literatur im Übergang vom Altertum zum Mittelalter.
6875: NORDEN, E., - Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania.
23032: NORDEN, E., - Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte relgiöser Rede.
31230: NORDEN, E., - Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte relgiöser Rede.
32395: NORDEN, E., - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI. Auflage neu mit dem Text der zweiten Auflage verglichen.
178: NOREEN, A., - Abriss der altisländischen Grammatik.
6389: NORMAN, B., - Footsteps. Nine Archeological Journeys of Romance and Discovery. A.o.: The Rose-Red City. Jean Louis Burckhardt in Petra (pp.39-74); The marble hunters. Charles Fellows in Asia Minor (pp.101-131).
29693: NORMAN, DIANA, - Siena and the Virgin. Art and Politics in a Late Medieval City State.
35541: NÖRR, D., - Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zur Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit.
1937: NÖRREGAARD, J., - Augustinus' weg tot het Christendom. Uit het Deensch vertaald door H.M.H. Ledeboer.
50716: NORREN, J.J. VAN, - Plautianus, commandant van de lijfwacht van keizer Septimius Severus.
3446: NORRIS, H., - Church Vestments. Their Origin and Development. Illustrated with 8 pages of photographs and with 8 colour plates and black and white drawings by the author.
4523: NORRIS, CHR., - Deconstruction. Theory and Practice.
46987: NORTH, R., AND T. HOFSTRA, (EDS.), - Latin Culture and Medieval Germanic Europe. Proceedings of the First Germania Latina Conference held at the University of Groningen 26 May 1989.
35017: NORTH, M.A., AND A.E. HILLARD, - Greek Prose Composition for Schools.
34992: NORTH PINDER, M.A., - Selection from the Less Known Latin Poets.
27530: NORTH, M.A., AND A.E. HILLARD, - Greek Prose Composition for Schools.
7681: NORTH, M.A., AND A.E. HILLARD, - Greek Prose Composition for Schools.
50987: NORTON, G.P., (ED.), - The Cambridge History of Literary Criticism. Volume III. The Renaissance.
17791: NORTWICK, TH. VAN, - Somewhere I Have Never Travelled. The Second Self and the Hero's Journey in Ancient Epic.
13787: NORTWICK, TH. VAN, - Oedipus. The Meaning of a Masculine Life.
26245: NORWOOD, G., - Plautus and Terence.
7710: NORWOOD, G., - Greek Tragedy.
48640: NOTH, M., - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
18950: NOUGARET, L., - Traité de metrique latine classique.
18951: NOUGARET, L., - Traité de metrique latine classique.
18947: NOUGARET, L., - Traité de metrique latine classique.
8329: NOUGIER, L-R., - Guide Jeunesse Préhistoire.
47949: NOUHAUD, M., - L'utilisation de l'histoire par les orateurs attiques.
32283: NOVATIANUS, - De trinitate. Über den dreifaltigen Gott. Text und Übersetzung mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von H. Weyer.
34806: NOVELLO, A.A., - Die Armenier. Brücke zwischen Abendland und Orient.
13520: NOWÉ, J., - Nu hoort wat men u spelen zal. Theater in de Middeleeuwen.
20404: NOYEN, P., - Wij en de oudheid. Klassiek Vadecum.
33639: NUCHELMANS, J. EN G.F. DIERCKS, (EDS.), - Homerisch supplement bij de grammatica van het attische Grieks. Handleiding bij de schoollectuur van Homerus.
18158: NUCHELMANS, G.R.F.M., - Studien über philologus, philologia und philologein.
31170: NUCHELMANS, J., A.O., (EDS.), - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Het Oude Nabije Oosten, Het Oude Egypte, Het Vroege Christendom.
52562: NUCHELMANS, G., - Studies on the History of Logic and Semantics, 12th-17th Centuries. Edited by E.P. Bos.
13462: NUCHELMANS, J.C.F., - Die Nomina des sophokleischen Wortschatzes. Vorarbeiten zu einer sprachgeschichtlichen und stilistischen Analyse.
18770: NUCHELMANS, J., G.F. DIERCKS, AND N.H.C. VAN LOENEN, - Tirocinium Graecum.
29886: NUCHELMANS, J., A.O., (EDS.), - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Het Oude Nabije Oosten, Het Oude Egypte, Het Vroege Christendom.
33481: NUCHELMANS, J., / NUCHELMANS, J., AND J. PENNOCK / NUCHELMANS, J. AND G.F. DIERCKS, - Tirocinium Graecum. Kleine Griekse Grammatica.
20542: NUCHELMANS, J., A.O., (EDS.), - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Het Oude Nabije Oosten, Het Oude Egypte, Het Vroege Christendom.
13490: LE GÉNÉRAL ST.-CYR-NUGUES, - Notice sur le Passage des Alpes par Annibal, our commentaires qu'en ont fait Polybe et Tite-Live. Extrait du Spectateur militaire.
31857: NUMBERGER, K., - Horaz' lyrische Gedichte. Kommentar für Lehrer der Gymnasien und für Studierende.
34422: NUMELIN, R., - The Wandering Spirit. A Study of Human Migration. With a Foreword by E. Westermarck.
5427: NUNN, H.P.V., - The Elements of New Testament Greek. A method of studying the Greek New Testament with exercises. With: Key to the Elements of New Testament Greek.
5426: NUNN, H.P.V., - The Elements of New Testament Greek. A method of studying the Greek New Testament with exercises.
35002: NUOFFER, O., - Der Rennwagen im Altertum. Erster Teil. (All published).
32680: G. BINDING AND N. NUSSBAUM, - Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich der Alpen in zeitgenössischen Darstelungen.
22682: NUSSBAUM, M.C., AND J. SIHVOLA, (EDS.), - The Sleep of Reason. Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome.
22522: NUSSBAUM, M.C., AND J. SIHVOLA, (ED.), - The Sleep of Reason. Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome.
22480: NUSSBAUM, M.C., - Women and Human Development. The Capabilities Approach.
19342: NUSSBAUM, M., - Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions.
15535: NUSSBAUM, M., - Politieke dieren: Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf. Gevolgd door een inleiding op het werk van Martha C. Nussbaum door G. van Donselaar. Pierre Bayle-Lezing 1990.
14041: NUYENS, FR.J.CHR.J., - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Een historisch-philosophische studie.
31701: OBBINK, H.W., - Cybele, Isis, Mithras. Oosterse godsdiensten in het Romeinse Rijk.
21697: OBBINK, H.TH., - Over Oud-Aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven.
7287: OBBINK, H.TH., - De Godsdienst in zijn Verschijningsvormen.
12370: OBER, J., - Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People.
22211: OBERLEITNER, W., - Das Heroon von Trysa. Ein Lykisches Fürstengrab des 4. Jh. v. Chr.
10519: OBERMAYR, A., - Kelten und Römer am Magdalensberg. Ruinen/Grabungen/Funde.
17123: OBERMEIER, S., - Sappho. Roman.
4181: OCKHAM, W. VON, - De connexione virtutum. Über die Verknüpfung der Tugenden. Lateinisch. Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von V. Leppin.
17246: OEVER VAN DEN - LINDEN, C., - Scenes uit het oude Hellas (525-425 v. Chr.). Een keuze van 30 voorstellingen op Attische vazen uit de eigen verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
35103: OFFENBERG, A.K., - A Short-Title Catalogue of Hebrew Books Printed in the Fifteenth Century now in the Bibliotheca Rosenthaliana.
43187: OFFERHAUS, LEONARDI, - Compendium Historiae Universalis in quo res sacrae et profanae, inde a prima rerum origine ad saeculum a nato Christo decimum octavum, in orbe et ecclesa gestae ordine chronologico quam brevissime exhibentur, suis locis & temporibus adstringuntur, & Historicum testimoniis muniuntur. Pars I. Pars II.
30027: OFFRINGA, B., (ED.), - Verhalen om nooit te vergeten. Bij de feesten en gedenkdagen van het hele jaar.
24907: OGDEN, D., - Greek Bastardy. In the Classical and the Hellenistic Periods.
16746: OGILVIE, R.M., - Roman Literature and Society.
19293: OGILVIE, R.M., - ... und bauten die Tempel wieder auf. Religion und Staat im Zeitalter des Augustus. (Titel der Originalausgabe: The romans and their Gods).
16866: OGILVIE, R.M., - De Romeinen en hun Goden.
17348: OHLY, FR., - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
51214: OHNSORGE, W., - Abendland und Byzanz. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertums.
47211: OLDEKALTER, J., (ED.), - Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ... en hun betekenis.
23579: OLDENBOURG, ZOÉ, - Massacre at Montségur. A History of the Albigensian Crusade.
11725: OLDENBURG ERMKE, F. VAN, - Leven en Sterven van Sint Servatius.
15820: OLDEWELT, H.J.M., - Proeve eener Introspectieve Plato-Studie.
15277: OLDEWELT, H.J.M., - Plato.
15276: OLDEWELT, H.J.M., - Plato.
9942: OLDFATHER, G.O., A.S. PEASE, AND H.W. CANTER, - Index verborum quae in Senecae Fabulis necnon in Octavia praetexta reperiuntur. Pars prior, pars altera, pars tertia.
43579: OLESON, J.P., - Bronze Age, Greek and Roman Technology.
44730: OLIENSIS, ELLEN, - Horace and the Rhetoric of Authority.
22777: OLIVER, J.H., - Demokratia, the Gods and the Free World.
9317: OLMSTEAD, A.T., - History of the Persian Empire.
18644: OLSON, E., - The Theory of Comedy.
49789: OMELTCHENKO, ST.W., - A Quantitative and Comparative Study of the Vocalism of the Latin Inscriptions of North Africa, Britain, Dalmatia, and the Balkans.
11657: ONDERSTAL, J., AND A. VAN DER ZANDE, - Lessen in leren. Studiestof voor de brugklas.
43307: ONFRAY, M., - Antihandboek voor de filosofie. Tegendraadse lessen in de geest van Socrates.
17055: ONFRAY, M., - Les Sagesses antiques. Contre-histoire de philosophie I.
43751: ONFRAY, M., - De kunst van het genieten. Vertaald door Piet Meeuse.
47008: ONIGA, R., - Il confine conteso. Lettura antropologica di un capitolo sallustiano (Bello Iugurthinum 79).
29988: ÖNNERFORS, A. (ED.), - Mittellateinische Philologie. Beitrage zur Erforschung der mittelalterlichen Latinität.
34922: ÖNNERFORS, R., - Die Verfasserschaft des Waltharius-Epos aus sprachlicher Sicht.
46992: ONOFRIO, G. D.', (ED.), - Lanfranco di Pavia e l'Europa del Secolo XI. Nel IX Centenario della morte (1089-1989). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Pavia, Almo Collegio Borromeo, 21-24 settembre 1989).
10009: ONORATO, G.O., (ED.), - Inscrizione Pompeiane. La Vita Pubblica.
2083: OOMEN, U., - Automatische Syntaktische Analyse.
15284: OORDT, J.W.G. VAN, - Plato and the Times He Lived in.
34207: OORT, J., VAN, - Augustinus. Facetten van leven en werk.
32566: OORT, J. VAN, - Het Evangelie van Judas. Inleiding. Vertaling. Toelichting.
32430: OORT, J. VAN, - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken).
5745: OOSTENBROEK, L.M., - Eris - Discordia. Zur Entwicklungsgeschichte der Ennianischen Zwietracht.
44592: OOSTERVELD, F.G.J., - Heat and Cold Treatment in Rheumatic Diseases.
31784: OOSTHOUT, H.F.R.M., - Wijsgerig Taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de Neoplatoonse Metafysica.
2470: OOTEGHEM, J. VAN, - Bibliotheca Graeca et Latina. À l'usage des professeurs des Humanités gréco-latines.
18231: OOTEGHEM, J. VAN, - Supplément à la Bibliotheca graeca et latina (1946-1960). (pp.3-107). Avec e.a.: M. RUCH: Cicéron au-delà du 'rideau de fer' ou la permanence de l'humanisme européen (pp.111-117).
50049: OOTEGHEM, J. VAN, - Bibliotheca Graeca et Latina. À l'usage des professeurs des Humanités gréco-latines.
18392: OP DE COUL, J.H.J., - Tacitus' sarkasme en zijn karakter.
7918: OPELT, I., - Griechische Philosophie bei den Arabern.
17268: OPITZ, R., - Schauspiel und Theaterwesen der Griechen und Römer.
8398: OPITZ, R., - Das häusliche Leben der Griechen und Römer.
50655: OPITZ, H.-G., - Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius.
1778: OPPENHEIM, S., - Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit.
11867: OPPENRAAY, R. VAN, - Libri De Republica Atheniensium CC.I-IV.
49834: OPPERMANN, H., (ED.), - Römertum. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1961.
32152: OPPERMANN, H., (ED.), - Römische Wertbegriffe.
25347: OPPERMANN, H., (ED.), - Wege zu Horaz.
30113: OPPERMANN, H., (ED.), - Humanismus.
24062: OPPERMANN, H., (ED.), - Wege zu Vergil. Drei Jahrzehnte Begegnungen in Dichtung und Wissenschaft.
20268: OPPERMANN, H., (ED.), - Wege zu Vergil. Drei Jahrzehnte Begegnungen in Dichtung und Wissenschaft.
16622: OPPERMANN, H., (ED.), - Römische Wertbegriffe.
16508: OPPERMANN, H., (ED.), - Römertum. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1961.
16507: OPPERMANN, H., (ED.), - Römertum. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1961.
29888: OPPERMANN, H., (ED.), - Wege zu Vergil. Drei Jahrzehnte Begegnungen in Dichtung und Wissenschaft.
35170: OPSOMER, J., - In Search of the Truth. Academic Tendencies in Middle Platonism.
48262: OPSOMER, CAMÉLIA, - L'art de vivre en santé. Images et recettes du moyen âge. Le 'Tacuinum Sanitatis' (manuscrit 1041) de la Bibliothèque de l'Université de Liège.
33408: OPSTELTEN, J.C., - Sophocles en het Grieksche pessimisme.
14634: OPSTELTEN, J.C., - Overzicht van de inhoud van Homerus' Ilias en Odyssee en Vergilius' Aeneis.
30970: OPSTELTEN, J.C., - Overzicht van de inhoud van Homerus' Ilias en Odyssee en Vergilius' Aeneis.
2414: OPSTELTEN, J.C., - Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de Oud-Griekse ethiek.
1694: L'ORANGE, H.P., - Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire.
2133: ORANJE, J., - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers.
16944: ORANJE, H. (ED.), - Latijn. Taal en cultuur van de Romeinen. I. Les 1 t/m 9. II. Les 10 t/m 18.III. Vademecum. IV. De Romeinse Wereld. Leven en werken in het Romeinse Rijk in het begin van onze jaartelling.
32575: ORANJE, J., - De Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers.
29695: ORBÁN, A.P., AND M.G.M. VAN DER POEL, (EDS.), - Ad Litteras. Latin Studies in Honour of J.H. Brouwers.
23635: ORMAN QUINE, W. VAN, - Word and Object.
35005: ORME, N., - Medieval Children.
50199: OROSIUS, - Seven Books of History against the Pagans. Translated with an introduction and notes by A.T. Fear.
30426: ORSEY, A.J.D., - A Practical Grammar of Portuguese and English, exhibiting in a series of exercises in double translation, the idiomatic structure of both languages as now written and spoken.
6787: ORTEGA Y GASSET, J., - Geloven en Denken. Over het Romeinse Rijk.
7999: ORVIETO, L., - Grieken en Trojanen. De ondergang van Troje.
21309: OS, HENK VAN, - Droom van Italië. Met medewerking van Epco Runia.
12464: OSBORN TAYLOR, H., - The Mediaeval Mind. A History of the Development of Thought and Emotion in the Middel Ages. In two volumes. Vol. I. A.o.: Genesis of the Mediaeval Genius. The Latinizing of the West. Greek Philosphy as the Antecedent of the Patristic Apprehension of Fact. Intellectual Intersts of the Latin Fathers. Latin Transmitters of Antique and Patristic Thought. The Barbaric Disrupture of the Empire. The Bringing of Christianity and Antique Knowlegde to tje Northern Peoples. Mystic Visions of Ascetic Women.
6267: OSBORNE, M.P., - Favorite Greek Myths. Illustrated by Troy Howell.
30873: OSBORNE, M.J., AND S.G. BYRNE, - A Lexicon of Greek Personal Names. Vol. II. Attica.
15344: OSSEWEIJER, F.M., - Plato's Laches tussen Apologie en Epistulae VII.
16047: OSTERNACHER, J., - Quos auctores Latinos et sacrorum Bibliorum loscos Theodulus imitatus esse videatur. Locos e quibus argumenta erueret perscrutatus est. Additae sunt schedae codicum i et u arte zinographica expressae.
6975: OSTROGORSKY, G., - Geschichte des byzantinischen Staates.
6089: OSWARD, M., - Ex Oriente Lux. Klein-Azië: Land der Goden.
27029: OTIS, B., - Ovid As an Epic Poet.
35771: OTTERLO, W.A.A. VAN, - Beschouwingen over het archaïsche element in den stijl van Aeschylus.
33372: OTTERLO, W.A.A. VAN, - Beschouwingen over het archaïsche element in den stijl van Aeschylus.
44390: OTTERSPEER, W., - Een welbestierd budget. Honderd jaar Leids Universiteits-Fonds 1890-1990.
47306: OTTERSPEER, W., - Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1772.
44359: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
22705: OTTERVIK, GÖSTA, - Koordination inkonzinner Glieder in der attischen Prosa. Ein Beitrag zur Charakteristik der griechischen Literatursprache.
34368: OTTO, W.F., - Das Wort der Antike. Herausgegeben von K. von Fritz.
25769: OTTO, W.F., - Dionysos. Mythos und Kultus.
34838: OTTO, A., - Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer. Gesammelt und erklärt.
9393: OTTO, W.F., - The Homeric Gods. The Spiritual Significance of Greek Religion. Original title: Die Götter Griechenlands: Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes. Translated from the German by M. Hadas.
7306: OTTO, W.F., - Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes.
7305: OTTO, W.F., - Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes.
20067: OTTO, W., - Das Vorbild der Griechen.
24300: OTTO, G., - Nomina Latina Oriunda participiis perfecti. Particula prima.
34741: OTTO, W.F., - Dionysos. Mythos und Kultus.
18353: OUDE ESSINK, H.A., - De Taal der Romeinen. Liber 1-3, plus Basiswoorden, plus Informatie over de taal.
29326: OUDE ESSINK, H., A.O., - De Taal der Romeinen. Nieuwe versie. Deel 1.
2495: OUDEMANS, A.C., - Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld. 7 vols (A-W, complete: W-Z never published].
52529: OUDERMANS, H., - Homerus. Ilias.
16454: BRONS UIT DE OUDHEID, - Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
16678: OURSEL, R., - Romaanse bouwkunst.
51210: OUSPENSKY, L., - Theology of the Icon.
26513: OUVRÉ, H., - Les formes littéraires de la pensée grecque.
14638: OVEN, J.C. VAN, - Overzicht van Romeins Privaatrecht. Leidraad bij een inleidings-college.
14637: OVEN, J.C. VAN, - Overzicht van Romeins Privaatrecht. Leidraad bij een inleidings-college.
25728: OVERATH, J., (ED.), - Christus in Ecclesia cantat. Musices aptatio. Liber Annuarius - 1986 - Jahrbuch.
51254: OVERBECK, MECHTELD, - Untersuchungen zum afrikanischen Senatsadel in der Spätantike.
20909: OVERBECK, J., - Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt. Erster Band: Allgemeines, die öffentlichen Gebäude und die Wohnhäuser enthaltend. Zweiter Band: des antiquarischen Theils 4. - 6. Capitel, und den artistischen Theil enthaltend. Mit Plan der Stadt Pompeji. Resultat der Ausgrabungen von 1748-1865.
1284: OVERBECK, J., - Antike Jagd.
14045: OVERDIEP, G.S., - Onze Renaissance in Proza. [Bloemlezing].
12671: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Auswahl für Schulen mit Anmerkungen nach J. Siebelis und Fr. Polle. Auflage besorgt von O. Stange. Erstes Heft Buch I-IX enthaltend. Zweites Heft Buch X-XV enthaltend.
12672: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Auswahl für Schulen mit Anmerkungen nach J. Siebelis und Fr. Polle. Auflage besorgt von O. Stange. Erstes Heft Buch I-IX enthaltend. Zweites Heft Buch X-XV enthaltend.
34021: OVID, (OVIDIUS), - The Art of Love, and other Poems. With an English translation by J.H. Mozley.
26688: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Auswahl für Schulen mit Anmerkungen und einem mythologisch-geographischen Register. Nach J. Siebelis und Fr. Polle. Auflage besorgt von O. Stange. Erstes Heft: Buch I-IX. Zweites Heft: Buch X-XV.
52746: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. With an English Translation by F.J. Miller. In two volumes. Third/Second Edition Revised by G.P. Goold.
27355: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger.
30571: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Auswahl für Schulen mit Anmerkungen. Nach J. Siebelis und Fr. Polle. Auflage besorgt von O. Stange. Erstes Heft: Buch I-IX.
52744: OVID, (OVIDIUS), - The Art of Love, and other Poems. With an English translation by J.H. Mozley.
26479: OVID, (0VIDIUS), - Selections. Edited with introduction, notes and vocabulary by C.E. Freeman.
35035: OVID, (OVIDIUS), - Briefe aus der Verbannung. Tristia. Epistulae ex Ponto. Lateinisch und deutsch. Übertragen von W. Willige. Eingeleitet und erläutert von N. Holzberg.
32589: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger.
33150: OVID, (OVIDIUS), - The Metamorphoses. A New Verse Translation by A. Mandelbaum.
35218: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger.
35220: OVID, (OVIDIUS), - Liebesgedichte. Lateinisch-deutsch von W. Marg und Richard Harder.
17490: OVID, (0VIDIUS), - Selections. Edited with introduction, notes and vocabulary by C.E. Freeman.
11899: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger-München.
11898: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch und deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger-München. (Mit einem Anhang).
11894: OVID, (OVIDIUS), - Die Liebeselegien. Lateinisch und deutsch von Fr.W. Lenz. Auflage bearbeitet von M.G. Lenz.
1701: OVID, (OVIDIUS), - The Art of Love, and other Poems. With an English translation by J.H. Mozley.
12698: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Selections. Edited by C.P. Watson and A.C. Reynell.
12697: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Selections. Edited by C.P. Watson and A.C. Reynell.
29169: OVID, (OVIDIUS), - Liebeskunst. Lateinisch und deutsch. Nach der Übersetzung W. Herzbergs bearbeitet von F. Burger.
25938: OVID, (OVIDIUS), - Heilmittel gegen die Liebe. Die Pflege des weiblichen Gesichtes. Lateinisch und Deutsch von F.W. Lenz.
31185: OVID, (OVIDIUS), - Metamorphoses. Auswahl für Schulen mit Anmerkungen und einem mythologisch-geographischen Register. Nach J. Siebelis und Fr. Polle. Auflage besorgt von O. Stange. Erstes Heft: Buch I-IX. Zweites Heft: Buch X-XV.
26935: OVID, (OVIDIUS), - Die Liebeskunst. Lateinisch und deutsch von F.W. Lenz.
34183: OVID, (OVIDIUS), - Amores I. Edited with translation and running commentary by J. Barsby.
27036: OVIDE, (OVIDIUS), - Fastorum Liber Secundus. Les Fastes, Livre II. Édition et commentaire de H. le Bonniec.
32060: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Amours. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
32059: OVIDE, (OVIDIUS), - Remèdes a l'amour. Les produits de beauté pour le visage de la femme. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
32058: OVIDE, (OVIDIUS), - Remèdes a l'amour. Les produits de beauté pour le visage de la femme. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
32057: OVIDE, (OVIDIUS), - Remèdes a l'amour. Les produits de beauté pour le visage de la femme. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
32056: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Amours. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
51499: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Amours, suivis de l'Art d'aimer, les Remèdes d'amour, de la Manière de soigner le visage féminin. Traduction nouvelle. Introduction, notes et texte établis par É. Ripert.
819: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Amours. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
1689: OVIDE, (OVIDIUS), - L'Art d'aimer. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
8946: OVIDE, (OVIDIUS), - Héroïdes. Texte établi par H. Bornecque et traduit par M. Prévost.
12955: OVIDE, (OVIDIUS), - Morceaux choisies des Métamorphoses. Texte Latin. Publié avec une notice sur la vie d'Ovide, des observations sur la constitution du texte, des remarques de grammaire et de prosodie, une table des noms propres, des arguments, des notes et des illustrations d'après les monuments par M.L. Armengaud.
21253: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Métamorphoses. Texte établi et traduit par G. Lafaye.
31036: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Métamorphoses. Tome duexième. Traduction nouvelle avec une introduction et des notes par J. Chamonard.
30276: OVIDE, (OVIDIUS), - L'Art d'aimer. Texte établi et traduit par H. Bornecque.
31044: OVIDE, (OVIDIUS), - Fastorum Liber Secundus. Les Fastes, Livre II. Édition et commentaire de H. le Bonniec.
35449: OVIDE, (OVIDIUS), - Les Métamorphoses. Texte établi et traduit par G. Lafaye.
29468: OVIDIO, (OVIDIUS), - L'arte di far l'amore. Seguito da Come curar l'amore e L'arte del trucco. Cura e traduzione di C. Vivaldi. (Edizione integrali).
35732: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Nach den Bearbeitungen von O. Korn und H.J. Müller in neunter Auflage herausgegeben von R. Ehwald. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Im Anschluß an M. Haupts Bearbeitung der Bücher I-VII erklärt von O. Korn, in vierter Auflage neu bearbeitet von R. Ehwald.
33453: OVIDIUS, - Amores / Heroïdes / Ars amatoria. Een bloemlezing met inleiding en toelichtende noten door W.J. Schmidt.
12647: OVIDIUS, - Metamorphosen. In deutsche Hexameter übertragen und mit dem Text herausgegeben von E. Rösch.
24785: OVIDIUS, - Tristium libri V. Recensuit S.G. Owen.
26546: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Nach den Bearbeitungen von O. Korn und H.J. Müller in neunter Auflage herausgegeben von R. Ehwald. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Im Anschluß an M. Haupts Bearbeitung der Bücher I-VII erklärt von O. Korn, in vierter Auflage neu bearbeitet von R. Ehwald.
31592: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Nach den Bearbeitungen von O. Korn und H.J. Müller in neunter Auflage herausgegeben von R. Ehwald. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Im Anschluß an M. Haupts Bearbeitung der Bücher I-VII erklärt von O. Korn, in vierter Auflage neu bearbeitet von R. Ehwald.
27790: OVIDIUS, - Amores. Medicamina faciei femineae. Ars amatoria. Remedia amoris. Edidit brevique adnotatione critica instruxit E.J. Kenney.
35433: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Siebente Auflage von H. Müller. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Erklärt von M. Haupt. Zweite Auflage von O. Korn.
33606: OVIDIUS, - Fastorum libri VI. Für die Schule erklärt von H. Peter. Vol.1: Tekst und Kommentar. Vol.2: Kritische und exegetische Ausführungen und Zusätze zum Commentar enthaltend.
35298: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Siebente Auflage von H. Müller. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Erklärt von M. Haupt. Zweite Auflage von O. Korn.
25128: OVIDIUS, - Tristium Libri Quinque. Ibis. Ex Ponto Libri Quattuor. Halieutica Fragmenta. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.G. Owen.
26262: OVIDIUS, - Fastorum Liber III. Edited with an introduction and commentary by C. Bailey.
34726: OVIDIUS, P. NASO, - Metamorphosen. Epos in 15 Büchern. Herausgegeben und übersetzt von H. Breitenbach.
31591: OVIDIUS, P. NASO, - Die Metamorphosen. Erster Band: Buch I-VII. Erklärt von M. Haupt. Siebente Auflage von H. Müller. Zweiter Band: Buch VIII-XV. Erklärt von M. Haupt. Zweite Auflage von O. Korn.
30130: OVIDIUS, - Ovids Metamorphosen (in Auswahl). Nebst einer Reihe von Abschnitten aus seinen elegischen Dichtungen herausgegeben von M. Fickelscherer. Kommentar.
49680: OVIDIUS, - Tristium liber secundus. Editied with an Introduction, Translation, and Commentary by S.G. Owen.
31194: OVIDIUS, - Het Boek der Liefdeszangen. Bewerkt door J. Meihuizen. Illustratieve verzorging F. Lammers.
34514: OVIDIUS, - Amores. Epistulae. Medicamina Faciei Femineae. Ars amatoria. Remedia amoris. Ex R. Merekelii recognitione edidit R. Ehwald.
28993: OVIDIUS, - Metamorphoses en elegische gedichten. Een bloemlezing met inleiding en toelichtende noten door J.J.E. Hondius, E. Slijper en J.A. Schuursma. Deel I: Tekst. Deel II: Aantkeningen.
12652: OVIDIUS, - Metamorphosen. Vertaald door M. d'Hane-Scheltema.
20349: OVIDIUS, - Werke in zwei Bänden. Erster Band: Verwandlungen. Zweiter Band: Liebeselegien. Briefe berühmter Frauen. Die Liebeskunst. Heilmittel gegen die Liebe. Gedichte der Trauer. Aus dem Lateinischen übersetzt von R. Suchier.
19045: OVIDIUS, - Vol.III: Tristia. Ibis. Ex Ponto libri. Fasti. Ex iterata R. Merkelii recognitione. Editio minor.
19269: OVIDIUS, - Uitgelezen teksten. Uitgegeven en voorbereid door A. Janssens. Met hulpboekje.
12691: OVIDIUS, - Vol.II: Metamorphoses. Ex iterata R. Merkelii recognitione edidit R. Ehwald. Editio minor.
19046: OVIDIUS, - Tristia. Met aantekeningen door S. Wartena. I: Tekst. II: Aantekeningen.
19040: OVIDIUS, - Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door W. Hogendoorn.
12703: OVIDIUS, - The Metamorphoses. Translated and with an introduction by M.M. Innes.
23167: OVIDIUS, - The Metamorphoses. In English Blank Verse. Translated by J.J. Howard. Vol.1. Vol.2.
17499: OVIDIUS, - Selections from the Tristia. Edited with Notes and Vocabulary by H.F. Morland Simpson.
17498: OVIDIUS, - Selections from the Tristia. Edited with Notes and Vocabulary by H.F. Morland Simpson.
12954: OVIDIUS, - Morceaux choisies des Métamorphoses. Avec une introduction et des notes par P. Lejay.
12678: OVIDIUS, - Metamorphoses. Book VIII. Edited with an Introduction and Commentary by A.S. Hollis.
12683: OVIDIUS, - Metamorphoses Book XIV. Text and notes. Edited by A.H. Allcroft and B.J. Hayes.
12646: OVIDIUS, - Ovids Metamorphosen (in Auswahl). Nebst einigen Abschnitten aus seinen elegischen Dichtungen herausgegeben von M. Fickelscherer. Text. Kommentar. Hilfsheft, mit Wörterbuch.
12656: OVIDIUS, - Metamorphoseon Liber I. Edited by A.G. Lee.
11897: OVIDIUS, - Liebeskunst. Ins Deutsche übertragen von A. von Gleichen-Russwurm.
16315: OVIDIUS, - Les Remèdes A l'Amour. Les Produits de Beauté pour le Visage de la Femme.
1690: OVIDIUS, - L'Art d'Aimer. Traduit par R. de Lafforest. Précédé d'essais sur le docteur Kinsey et d'un article sur les femmes, suivi d'études sur les jeunes romancières et Balzac, ainsi que de nos chroniques habituelles.
6369: OVIDIUS, - Florilegium Ovidianum. Clavis Ovidiana. Door W.G.J.R. Vermeulen.
6262: OVIDIUS, - Fastorum Libri VI. Recensuit notisque instruxit G.E. Gierig. Index Rerum et Verborum in Ovidii Fastis occurentium ad editionem Gierigii accommodatus.
6261: OVIDIUS, - Fastorum libri VI. Für die Schule erklärt von H. Peter. Vol.1: Tekst und Kommentar. Vol.2: Kritische und exegetische Ausführungen und Zusätze zum Commentar enthaltend.
6260: OVIDIUS, - Fastorum libri VI. Für die Schule erklärt von H. Peter. Vol.1: Tekst und Kommentar. Vol.2: Kritische und exegetische Ausführungen und Zusätze zum Commentar enthaltend.
6250: OVIDIUS, - Fasti. Verkorte uitgave. Met inleiding en aanteekeningen voorzien door M. Engers.
6259: OVIDIUS, - Fastorum libri VI. Für die Schule erklärt von H. Peter. Vol.1: Tekst und Kommentar. Vol.2: Kritische und exegetische Ausführungen und Zusätze zum Commentar enthaltend.
6090: OVIDIUS, - Ex ponto libri quattor. Ad codicum fidem emendavit adparatu critico instruxit O. Korn.
19685: OVIDIUS, - Die Verwandlungen. In Auswahl übersetzt von J.H. Voß. Neubearbeitet und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von F. Leo.
5812: OVIDIUS, - Die erotischen Dichtungen. Deutsche Gesammtausgabe neu übertragen von V. von Marnitz. Mit Einführung von K. Büchner.
9632: OVIDIUS, - De Ibis. Voor de tweede en derde klas van het gymnasium bewerkt door O. Janssen.
4118: OVIDIUS, - De Arte Amatoria libri tres. Erklärt von P. Brandt. Erste Abteilung: Text und Kommentar; zweite Abteilung: Zusätze und Ausführungen zum Kommentar.
4117: OVIDIUS, - De Arte Amatoria libri tres. Erklärt von P. Brandt. Erste Abteilung: Text und Kommentar. Zweite Abteilung (Anhang:) Zusätze und Ausführungen zum Kommentar. Amorum libri tres. Erklärt von P. Brandt. Erste Abteilung: Text und Kommentar. Zweite Abteilung (Anhang:) Zusatze und Ausführungen zum Kommentar.
3145: OVIDIUS, - Carmina Elegiaca studiosae iuventutis in usum selegerunt brevique commentario adstruxerunt W.A.L. Vreeken et C.R. van Paassen.

Next 1000 books from Scrinium Classical Antiquity

5/30