Scrinium Classical Antiquity
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands. Tel.: +31 (0)543 45 27 57 | Fax: +31 (0)543 45 19 36            Email: sales@scrinium.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18155: VERHOEVEN, TH.L., - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, voornamelijk betrekking hebbend op Monarcha, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit.
6670: VERHOEVEN, CL., - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld.
20532: VERHOEVEN, C.W.M., - Het woord substantia.
20045: VERHOEVEN, C., - Voor eigen gebruik.
18271: VERHOEVEN, C., - Symboliek van de voet.
9984: VERHOEVEN, C., - Inleiding tot de verwondering.
22072: VERHOEVEN, C., - Het moment. Een herinnering.
2108: VERHOEVEN, C., - Het axioma van Geulincx.
14046: VERHOEVEN, C., - Een oog in de mist. Herinneringen. Illustraties: Nelleke de Laat.
13954: VERHOEVEN, C., - De omweg van het woord. Drie overwegingen.
2713: VERHOEVEN, C., - Boven de boomgrens. De taal van het beleid.
32909: VERHOEVEN, C., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke literatuur.
21602: VERHOOGEN, V., - Terres cuites Grecques aus Musées Royaux d'Art et d'HIstoire. Guide Sommaire.
3321: VERHOOGEN, V., - La Céramique Grecque aux Musées Royaux d'Art et d'Historie. Guide sommaire.
43936: VÉRICEL, M., - Cyrille de Jérusalem.
2210: VERKUYL, P.E.L., - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
11542: VERLOREN VAN THEMAAT, W.A., - Leer en leven van filosofen, in het bijzonder moraalfilosofen.
50552: VERMASEREN, M.J., - Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA). II. Graeca atque insulae.
47869: VERMASEREN, M.J., - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato dionisiaco. Con la collaborazione di P. Simoni.
34103: VERMEULE, EMILY, - Greece in the Bronze Age.
34833: VERMEULEN, F.A.J., - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste Deel. Voorgeschiedenis en Middeleeuwen. Tekst (met 206 afbeeldingen). Platen (met 345 afbeeldingen op 327 platen).
44150: VERMEULEN, F., AND M. ANTROP, (EDS.), - Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul.
49938: VERMEULEN, F., K. SAS AND W. DHAEZE, (EDS.), - Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. Studies in honour of Hugo Thoen.
15732: VERMEULEN, M., - Princiepen der Europese Muziek. Contents: Oorsprong en definitie der muziek. Vroegste beginselen en grondslagen er muziek. De zang der eeuwen. De eerste Opvaart. De Aarde verandert van grondtoon. De tweede Opvaart. Het gehim van den Klnak. Derde Opvaart.
17512: VERMEULEN, A.J., - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
20734: VERMEULEN, A., - Zeventiende-eeuws Augustijns Humaniora-onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden.
19691: VERMEYLEN, A., - Verzameld Werk. [Complete]. Deel 1: De Wandelende Jood. Twee vrienden. Varia (...). Deel 2: Verzamelde Opstellen I en II. Beschouwingen. Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot. Deel III: De Vlaamse Letteren van Gezelle tot heden. Verspreid Proza I. Deel IV: Verspreid Proza II, met inbegrip van onuitgegeven werk. Deel V: Van de Catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europese plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Tekstgedeelte. Deel VI: Illustraties.
27932: VERMOOLEN, S., - Turkije.
7483: VERNHET, A., - La Graufensenque. Céramiques gallo-romaines.
4369: VERRAERT, P., - De pressione fulcrorum corporis in plano horizontali incumbentis.
547: VERSCHAEVE, C., - Aischulos Oresteia.
17762: VERSÉNYI, L., - Socratic Humanism. With a Foreword by R.S. Brumbaugh.
6688: VERSEPUT, J., - Gedenkboek 1916 - 1956 ter gelegenheid van het veertigjarig Jubileum van de Vereniging van Leraren bij het Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs.
44238: VERSNEL, H.S., - Self-Sacrifice, Compensation and the Anonymous Gods.
17187: VERSNEL, H.S., - Satricum en Rome. De inscriptie van Satricum en de vroeg-Romeinse geschiedenis.
15198: VERSTEGEN, H.H., - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
16998: VERWAAL, E., - RUH AL-KUDUS in de Koran. Een historisch-theologisch onderzoek naar de voorstelling aangaande "de heilige Geest" in de koran en de relevantie daarvan voor het gesprek tussen Moslims, Christenen en Joden. A historical and theological inquiry regarding the conception of the Holy Spirit in the Kuran and its relevance for the Muslim-Christian-Jewish dialogue (with a summary in English).
47263: VERWEIJ, M., - Een Oirschottenaar in Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden (died 1605). Pauselijk zanger en componist.
7328: VERWERS, W.J.H., - Goirle, grafheuvels op de Rechte heide.
4426: VERWIJS, E., - De Rinclus.
20305: VERZONE, P., - Werdendes Abendland.
7125: VESTDIJK, S., - Gestelsche Liederen. (A.o.: Grieksche sonnetten).
5179: VESTDIJK, S., - Een, twee, drie, vier, vijf. Homerus fecit. Etc.
33885: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
49939: VESTER, E., - Instrument and Manner Expressions in Latin. Adverbs, noun phrases, prepositional phrases with cum and per and the ablative of the gerund.
24033: VESTER, E., - Instrument and Manner Expressions in Latin. Adverbs, noun phrases, prepositional phrases with cum and per and the ablative of the gerund.
27088: VET, W.A. VAN DER, - Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen.
796: VEUSTER, D. DE, - Amor. Carmen elegiacum R. van Oppenraaij in certamine Heoufftiano praemio aureo ornatum. Met eenige andere christelijke gedichten.
48889: VEYNE, P., - Palmyra. De onvervangbare schat. Vertaald door R. Hofstede.
7079: VEYNE, P. E.A. - Geschiedenis van het persoonlijke leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.
44145: VEYNE, P., - L'Élégie Érotique Romaine. L'amour, la poésie et l'occident.
34647: VEYRIES, M.A., - Les figures criophores dans l'art grec, l'art gréco-romain et l'art chrétien.
49018: VIARRE, SIMONE, - Ovide. Essai de lecture poétique.
44515: VICKERS, B., - In Defence of Rhetoric.
26341: VICKERS, B., - Towards Greek Tragedy. Drama, Myth, Society.
50901: VICO, GIAMBATTISTA, - Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même. Traduction de l'Italien par J. Michelet. Revue, corrigée et présentée par D. Luglio.
31484: HUGO VAN ST. VICTOR, - De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. van Zwieten.
48075: AURELIUS VICTOR, - Livre des Césars. Texte établi et traduit par P. Dufraigne.
25468: VIDA, M.H., - Schachspiel der Götter. Scacchia Ludus. Eingeleitet und mit der Übersetzung von J.J.I. Hoffmann herausgegeben von W. Ludwig.
47538: VIDÉN, GUNHILD, - The Roman Chancery Tradition. Studies in the Language of Codex Theodosianus and Cassiodorus' Variae.
8419: VIDOS, B.E., - Handboek tot de Romaanse Taalkunde.
30495: VIERNEISEL, K., AND B. KAESER, (EDS.), - Kunst der Schale. Kultur des Trinkens.
9332: VIEYRA, M., - Hittite Art 2300-750 B.C.
19823: VIGHI, R., - Villa Hadriani. Itinerario alla visita dei principali monumenti.
9484: VIGNAU WILBERG-SCHUURMAN, TH., - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. (Met medewerking van R. Pigeaud.)
2520: VIJVERBERG, A., - Binnenhuiskunst in Klassiek Griekenland. Een Studie van het oude Griekse interieur - en meubelkunst bij gelegenheid van het eindexamen voor binnenhuisarchitect aan de R.K. Academie te Tilburg.
25551: VILJAMAA, T., S. JÄKEL, AND K. NYHOLM, (EDS.), - Sprachaspekte als Experiment. Beiträge zur Literaturkritik in Antike und Neuzeit.
8920: VILJOEN, G.H., - Herodoti Fragmenta in Papyris Servata.
47014: VILLE DE MIRMONT, H. DE LA, - Études sur l'ancienne Poésie latine. Livius Andronicus. Le carmen Nelei. Le Poète Laevius. La Satura. La Nenia.
50723: VILLEHARDOUIN, - La conquête de Constantinople. Éditée et traduite par E. Faral. Tome Ier.1199-1203. Tome II. 1203-1207.
5037: VILLEY, M., - Le Droit Romain. Son actualité.
19375: VILLGRADTER, R., AND F. KREY, (ED.), - Der utopische Roman.
10776: VIN, VAN DER J.P.A., - Koper met zilverglans. Een 3e-eeuwse muntschat uit Romeins Frankrijk.
33429: VIN, J.P.A. VAN DER, - Koper met zilverglans. Een 3e-eeuwse muntschat uit romeins Frankrijk.
11196: VINCENT, L.H., - L'Antonia Prétoire.
13395: VINE, W.E., - New Testament Greek Grammar. A Course of Self-Help for the Laymen.
15340: VINK, C., - Plato's Eerste Alcibiades. Een onderzoek naar zijn authenticiteit.
9063: VIOLLET-LE-DUC, [E.E.], - Histoire de l'Habitation Humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'a nos jours.
34383: VIPARELLI SANTANGELO, VALERIA, - L'esametro di Properzio. Rapporti con Callimaco.
49797: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1980. Etudes et Documents dédiés à E. Liénard.
50028: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1981. Etudes et Documents.
50029: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1982. Etudes et Documents dédiés à la mémoire de Guy Cambier et édités par Gh. Viré.
47779: VIRÉ, GHISLAINE, - Informatique et classement des manuscrits. Essai méthodologique sur le 'de astronomia' d'Hygin.
29250: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Bucolica et Georgica. With introduction and notes by T.E. Page.
26576: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Book XII. Edited by W.S. Maguinness.
34448: VIRGIL, (VERGILIUS), - Georgics I & IV. Edited by H.H. Huxley.
31834: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
24794: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid Book VIII. Edited by K.W. Gransden.
25228: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
50982: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books 7-12. Edited with Introduction and Notes by R.D. Williams.
22214: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
29446: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
30736: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
24591: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Georgics. Translated with an introduction by Robert Wells.
14219: VIRGIL, (VERGILIUS), - Opera. With introduction and notes by T.L. Papillon and A.E. Haigh. Vol.I: Introduction and Text. Vol.II: Notes.
329: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
5137: VIRGIL, (VERGILIUS), - Eclogues, Georgics, Aeneid I-VI. With an English translation by H.R. Fairclough.
35055: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
29175: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
32770: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid, VII-XII. The Minor Poems. With an English translation by H.R. Fairclough. In two volumes. Volume II.
25024: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
50905: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid Book XII. Edited by R. Tarrant.
44247: VIRGILE, (VERGILIUS), - Le Livre I de l'Énéide. Texte Latin. Avec un plan détaillé et un commentaire critique et explicatif par G. Stegen.
47718: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Traduction en vers de H. des Abbayes. Avant-propos de E. De Saint-Denis.
31832: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Traduites en vers français, précédées de la vie du poète Latin, et accompagnées de remarques sur le texte par J. Delille.
27865: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin, publié d'après les travaux les plus récents de la philologie avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et une notice par E. Benoist. Énéide. Livres I-VI. Livres VII-XII.
43882: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
44779: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
32207: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Édition, introduction et commentaire de J. Perret.
44083: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin, publié d'après les travaux les plus récents de la philologie avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et une notice par E. Benoist. Bucoliques et Géorgiques.
6826: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E.de Saint-Denis.
21079: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Livres I et II. Avec une étude de l'époque de Virgile, sa vie,une étude générale de son oeuvre, une analyse méthodique des deux premiers livres des Géorgiques (vacabulaire, grammaire, problèmes géographiques, historiques, littéraires, questions de civilisation) par H. Marel, P. Deraedt et A.-M.H. Marel.
5506: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide, Livre VI. Expliqué littéralement par E. Sommer. Traduit en français et annoté par A. Desportes.
2861: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Texte Latin. Oeuvres publiées avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index. Par Fr. Plessis.
6827: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par H. Goelzer.
5516: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort. Livres I-VI. Livres VII-XII.
5515: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort. Livres I-VI.
5514: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort.
5513: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort.
2857: VIRGILE, (VERGILIUS), - Bucoliques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
44778: VIRGILE, (VERGILIUS), - Bucoliques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
43627: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
26719: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E. de Saint Denis.
43628: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
11632: VIRGILIO, (VERGILIUS), - L'Eneide. Nella traduzione di A. Caro. Introduzione, commento e appendice a cura di G. Morpurgo.
5510: VIRGILIO, - Eneide. Introduzione e traduzione di R. Calzecchi Onesti. Testo originale a fronte. Indice.
18512: VIS, J.M., - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken. Sommaire en français.
34768: VISCHER, R., - Das einfache Leben. Wort- und motivgeschichtliche Untersuchungen zu einem Wertbegriff der antiken Literatur.
50569: VISSCHER, F. DE, - Le régime Romain de la noxalité. De la vengenance collective à la responsabilité individuelle.
34261: VISSER, E., (ED.), - Antieke Cultuur in Beeld.
35376: VISSER, M., - VWO Examenbundel 1982-1989. 15 examens. 7 met uitwerkingen. 8 alleen opgaven.
44354: VISSER, A., - In de gloria. Literaire roem in de Renaissance. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 'Tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden' aan de Universiteit Utrecht.
2243: VISSER, P., - De Beeldhouwer van Pompeji. Met 6 platen van B. en J. Midderigh-Bokhorst. [Novel for the youth].
13403: VISSER, M.W. DE, - Die nicht menschengestaltigen Götter der Griechen. (Rare).
18373: VISSER, J., - Tacitea. Het spraakgebruik van Tacitus.
18372: VISSER, J., - Tacitea. Het spraakgebruik van Tacitus.
15518: VISSER, E., - Polis en stad. Openbare les gehouden bij de opening van haar lessen als privaat-docent in de cultuurgeschiedenis van Hellenisme aan de Universiteit van Amsterdam op 25 februari 1947.
9629: VISSER, E., - Iamboulos en de eilanden van de zon. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 22 november 1947.
7095: VISSER, E., - Geschiedschrijving in Hellas.
4563: VISSER, E., - Democratie in Hellas.
3921: VISSER, E., - Couperus, Grieken en Barbaren.
7312: VISSER, C.E., - Götter und Kulte im ptolemäischen Alexandrien.
8199: VISSER, C., - Grijs China. Een reisverslag met foto's van de auteur.
33871: VISSER, MARIE SOPHIE, - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde.
21468: VITA, A. DI, G. DI VITA-EVRARD, AND L. BACCHIELLI, - Het antieke Libië. Verloren steden van het Romeinse Rijk. Fotografie: Robert POLIDORI.
35540: VITORINO DE PINA MARTINS, J., - Erasme à l'origine de l'Humanisme en Allemagne. La glorification de Reuchlin.
34317: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Fensterbusch.
30460: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Fensterbusch.
20689: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. übersetzt und erläutert von J. Prestel. Mit 72 Tafeln. [In einem Band].
2216: VITRUVIUS, - Baukunst. Erster Band: Bücher I-V. Zweiter Band: Bücher VI-X. Übersetzung: A. Rode, Edition und Bildauswahl: B. Wyss, Einführung: G. Germann, Anmerkungen: A. Gieré.
20688: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und durch Anmerkungen und Risse erläutert von Fr. Reber.
43762: VITTINGHOF, FR., - Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus.
50263: VIVES, J.L., - Declamationes Sullanae. Part one. Intorductory material, Declamations I and II. Edited and Translated with an Introduction by E.V. George.
18447: VLAANDEREN, A., - Teekens en Symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens.
44329: VLAMYNCK, G. DE, A.O., (ED.), - Université Libre de Bruxelles 1834-1959.
33040: VLASTOS, G., - Socrates. Ironist and Moral Philosopher.
15325: VLASTOS, G., - Platonic Studies.
48240: VLASTOS, G., - Socrates. Ironist and Moral Philosopher.
9583: VLEK, H., - Hunnenhekel, of: Nieuwe schedeflora. (Poetry)
2644: VLEK, H., - Boghazkoy. Gedichten.
31743: VLERK, I.M. VAN DER, AND PH.H. KUENEN, - Geheimschrift der aarde. Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
20440: VLIERDEN, M. VAN, - Willibrord en het Begin van Nederland.
33443: VLIET, E. VAN, (ED.), - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse Liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
18103: VLIET, E.CH.L. VAN DER, - Strabo over landen, volken en steden.
33747: VLOEMANS, A., - Cicero.
11722: VLOEMANS, A., - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
1929: VLOEMANS, A., - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden.
5726: VLOEMANS, A., - Erasmus. Een levensbeeld met een Keuze uit zijn Brieven.
1593: VLOEMANS, A., - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
34501: VOELKL, L., - Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts.
10432: VOELKL, L., - Der Kaiser Konstantin. Annalen einer Zeitenwende.
8220: VOGEL, C.J. DE, - Een Groot Probleem uit de Antieke Wijsbegeerte gezien in zijn Historisch Perspectief. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis der Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 19 mei 1947.
29727: VOGEL, C.J. DE, - Plato. De filosoof van het transcendente.
26571: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the Early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
30671: VOGEL, C.J. DE, - Aeterna veritas. Hedendaagse problemen betreffende Neoplatonisme & Christendom.
18630: VOGEL, C.J. DE, - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
24332: VOGEL, C.J. DE, - Plato. De filosoof van het transcendente.
15156: VOGEL, C.J. DE, - Philosophia. Part I. Studies in Greek Philosophy. [No more parts published].
4601: VOGEL, C.J. DE, - La dernière phase du Platonisme et l'interprétation de M. Robin.
7664: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
23: VOGEL, C.J. DE, - À la Recherche des Étapes Précises entre Platon et le Néoplatonisme.
5122: VOGEL, C.J. DE, - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
31648: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
30670: VOGEL, C.J. DE, - De onmisbaarheid van het overbodige.
30241: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explanations. Vol.I: Thales to Plato. vol. II: Aristotle, the Early Peripatetic School and the Early Academy.
29773: VOGT, M., - Dumonts Handbuch Philosophie.
43763: VOGT, J., - Struktur der antiken Sklavenkriege.
25866: VOGT, J., - Ciceros Glaube an Rom.
27642: VOGT, J., - Sklaverei und Humanität im klassischen Griechentum.
33706: VOGT, J., - Cicero und Sallust über die Catilinarische Verschwörung.
1325: VOGT, M., - Der Antike Sport. Seine Geschichte und Technik.
16533: VOGT, J., AND E. KORNEMANN, - Römische Geschichte.
4519: VOGT, J., - The Decline of Rome. The Metamorphosis of Ancient Civilisation. Translated from the German by J. Sondheimer. With chronological table, bibliography, map, and index.
13407: VOGT, J., - Der Niedergang Roms. Metamorphose der antiken Kultur. Mit Anmerkungen, Zeittafel, Bibliographie und Register.
20922: VOGT, J., - Cicero und Sallust über die Catilinarische Verschwörung.
791: VOGT, J., - Ammianus Marcellinus als erzählender Geschichtsschreiber der Spätzeit.
7868: VOGT, H., - Griechische Kalender. V. Der Kalender des Claudius Ptolemäus.
7885: VOGT, E., (ED.), - Griechische Literatur.
33709: VOGT, J., - Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung.
5077: VÖGTLE, A., - Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche.
49802: VOGÜÉ, A. DE, AND J. NEUFVILLE, (EDS.), - La Règle de Saint Benoît. Tome I. (Prologue - Ch.7) Introduction, Traduction et notes par A. de Vogüé. Texte établi et présenté par J. Neufville. Tome II. (Ch. VIII-LXXIII). Tome III. Instruments pour l'étude de la tradition. Tome IV. Commentaire historique et critique (parties I-III). Tome V. Commentaire historique et critique (Parties IV-VI). Tome VI. Commentaire historique et critique (Parties VII-IX et Index).
33777: VOIGTLÄNDER, W., - Tiryns.
51309: VÖLKER, W., - Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita.
51308: VÖLKER, W., - Gregor von Nyssa als Mystiker.
3600: VOLKMANN, H., - Cleopatra. Politiek en propaganda in de oudheid.
50944: VOLKMANN, R., AND H. GLEDITSCH, - Rhetorik und Metrik der Griechen und Römer. (Rhetorik von R. Volkmann. Auflage besorgt von C. Hammer. Metrik nebst einem Anhang über die Musik der Griechen mit zwei Notentafeln von H. Gleditsch).
11506: VOLKMANN, R., - Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Chaeronea. 2 Teile in 1 Band. I. Leben und Schriften. II. Philosphie.
10683: VOLKMANN, H., - Kleopatra. Politik und Propaganda.
34346: VOLKMANN, H., - Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit.
35862: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Auflage besorgt von W. Vollbrecht.
22620: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Auflage besorgt von W. Vollbrecht.
20498: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet.
10800: VOLLENHOVEN, M. VAN, - Korte Verhandelingen over het Forum Romanum. Met een woord ter inleiding van H.J.A.M. Schaepman.
12094: VOLLENHOVEN, D.H.TH., - Logos en Ratio. Beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie. Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 26 oktober 1926.
19294: VOLLGRAFF, W., - Une Épitaphe Médiévale trouvée à Maestricht.
9999: VOLLGRAFF, W., - Une Inscription Gravée sur un Vase Cultuel Mithriaque.
14230: VOLLGRAFF, C.W., - Opgravingen te Argos. Nieuwe opgravingen te Argos.
1569: VOLLGRAFF, C.W., - Argivisch Kabola. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel 61, serie A, nr. 7.
31286: VOLLGRAFF, C.W., - Over den oorsprong der Dionysische mysteriën.
33237: VOLLGRAFF, W., - Le Decret d'Argos relatif a un pacte entre Knossos et Tylissos.
24667: VOLTAIRE, - Poemes et discours en vers.
24668: VOLTAIRE, - La Pucelle. Poeme en vingt-un chants, avec les notes.
24664: VOLTAIRE, - La Henriade. Poëme. Avec les notes, suivi de l'Essai sur la Poésie Épique.
24663: VOLTAIRE, - Histoire de Charles XII, Roi de Suede.
24666: VOLTAIRE, - Épitres, stances, et odes.
24665: VOLTAIRE, - Contes en vers, satires, et poésies melées.
313: VÖLTER, D., - Die älteste Predigt aus Rom. (Der sogenannte zweite Clemensbrief). Neu untersucht.
16522: VOLZ, B., - Römische Elegie. Auswahl aus den Dichtern der Classischen Zeit. Mit Erlaüterungen.
10310: VONDEL, J. VAN, - Jephtha of Offerbelofte. Treurspel. Ed. N.H.C. Wijngaards.
8386: VONDEL, J. VAN, - Gysbrecht van Aemstel. D'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. (De tekst is die van de eerste uitgave Amsterdam, door Wilhelm Blaeu, 1638, vastgesteld door J. de Vries en A.A.M. Stols. Oplage 485 exx, waarvan 435 op Engels papier, 1-435. Dit is nummer 6).
571: VONDEL, J. VAN, - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen door J. van Vlooten. (Bevat ook vertalingen van Vergilius en Ovidius).
14726: VONDEL, J. VAN DEN, - Palamedes oft Vermoorde Onnooselheyd. Bewerkt voor middelbare scholen en kweekscholen door C. van Baaren en H. Elsinga.
19974: VONDEL, - Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijk Proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. (Bevat ook vertalingen van Vergilius en Ovidius).
12138: VONDEL, - Lucifer. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
5717: VONDELING, J., - Eranos.
5716: VONDELING, J., - Eranos.
47524: VONLAUFEN, J., - Studien über Stellung und Gebrauch des lateinischen Relativsatzes unter besonderer Berücksichtigung von Lukrez.
34852: VOOGHT, P. DE, - Jacobellus de Stríbro (? 1429) premier théologien du hussitisme.
17881: VOORBIJ, J.B., - Het 'Speculum Historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis. With Summary.
29685: VOORHOEVE, P., - Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra.
21907: VOORRIPS, A., S.H. LOVING, AND H. KAMERMANS, (EDS.), - The Agro Pontino Survey Project. Methods and preliminary results.
2585: VOOYS, C., - Bloemlezing uit het Middeleeuws Latijn.
8013: VOOYS, A.C. DE, - Griekenland. Het heden van Hellas.
34141: VORAGINE, J. DE, - Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von R. Benz. Zuerst erschienen im Verlag Diederichs, Jena, 1917 und 1921, und als Volksausgabe daselbst in 1925.
11581: VORAGINE, J. DE, - Legenda sanctorum et martyrum. Legenden von Heiligen und Märtyrern. Auswahl, Übersetzung und Anmerkungen von A. Fest.
11579: VORAGINE, J. DE, - Legenda Aurea. Bloemlezing door J.J.A. Zuidweg. Tekst en commentaar.
11578: VORAGINE, J. DE, - Legenda Aurea. Ausgewählt von U. Peters.
20962: VORAGINE, J. DE, - Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von R. Benz. Zuerst erschienen im Verlag Diederichs, Jena, 1917 und 1921, und als Volksausgabe daselbst in 1925.
7209: VORBERG, G., (ED.), - Glossarium Eroticum.
23859: VORBERG, G., - Ars erotica veterum. Das Geslechtsleben im Altertum. (Überarbeitete Neuauflage in einem Band).
21084: VORLÄNDER, KARL, - Die griechischen Denker vor Sokrates.
7067: VORLÄNDER, K., - Geschiedenis van de wijsbegeerte. I: Oudheid.
32223: VORMANN, P. FR., AND P.W. SCHARFENBERGER, - Die Monumbo-Sprache. Grammatik und Wöterverzeichnis. Mit Einleitung und Anhang von P. F. Hestermann.
12812: VORRINK, J., - Het Minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
9988: VOS, H. DE, - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
18593: VOS, H., - Themis. (in German).
10729: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - De komeet van Samos. (Jeugdroman).
19453: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T. - Van rendierjager tot roofridder. Op reis door de tijd.
9989: VOS, H. DE, - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
2808: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Het brullen van de stier. (Jeugdroman).
31287: VOS, H., - Themis. (in German).
33917: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Het land achter de horizon.
33916: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Verstoten. Toen de Noordzee nog land was.
32612: VOSEN, CHR.H., AND FR. KAULEN, - Rudimenta Linguae Hebraicae. Scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata.
14598: VOSMAER, C., (1826-1888), - Over het karakter van Helena, ter verklaring van Odussee IV, vs.235-289.
14591: VOSMAER, C., (1826-1888), - Over eenige van de jongste ontdekkingen van Grieksche kunstwerken.
267: VOSMAER, C., (1826-1888), - Ad Vergilium. [Vertaling in het Nederlands van J. Albinus, Ad Vergilium, Hoeufftiana 1882].
34215: VOSS, B.R., - Der Pointierte Stil des Tacitus.
20699: VOSS, U., (ED.), - Die Zeitenwende im Spiegel von Senecas moralischen Briefen an Lucilius in Auswahl.
44667: VOSSLER, K., - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von H. Schmeck.
29078: VREESE, J. DE, - Petron 39 und die Astrologie.
5439: VRETTOS, TH., - The Elgin Affair. The Abduction of Antiquity's Greatest Treasures and the Passions it Aroused.
663: VRETTOS, TH., - Alexandria. City of the Western Mind.
13903: DE VRIEND, H.J., - The Old English MEDICINA DE QUADRUPEDIBUS. Latin Text and Old-English translation.
8115: VRIES, G.J. DE, (ED.), - Griekse epigrammen. Met inleiding en aantekeningen.
32988: VRIES, G.J. DE, - Antisthenes Redivivus. Popper's Attack on Plato.
33690: VRIES, S.G. DE, - Epistula Sapphus ad Phaonem. apparatu critico instructa commentario illustrate et Ovidio vindicata.
25499: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
27086: VRIES, J. DE, - De Germaansche Oudheid.
19916: VRIES, TH.J. DE, - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana.
17882: VRIES, TH.J. DE, - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling uiteengezet met vermelding van vrolijke spokerijen.
16970: VRIES, TH.J. DE, - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
14937: VRIES, TH.J. DE, - Permitte divis cetera,
13282: VRIES, TH.J. DE, - Nec Lusisse Pudet sed non incidere ludum. Het spelelement in de stedelijke samenleving, van Horatius via de middeleeuwen naar de televisie.
8388: VRIES, TH.J. DE, - Habent sua fata libelli, dat beduidt: Boeken hebben hun eigen lotgevallen. Een devoot en profijtelijk tractaat op de woorden van Terentianus Maurus zeer vlijtig tesaamgeschreven ter gelegenheid van de jaarwisseling 1959-1960, handelende over de inventie van het schrift, de prenterye en illustratie en van de clercken die hieraan hebben medegewerkt.
7129: VRIES, S.J. AND H. KLOMPMAKER, - Getuigenis van het Verleden. 200 historische fragmenten voor de vaderlandse en algemene geschiedenis van de oudste tijden tot heden.
6407: VRIES, J. DE, - Forschungsgeschichte der Mythologie.
17127: VRIES, G.J. DE, - Sappho's keus. Afscheidscollege gegeven op 23 october 1971 bij zijn aftreden als hoogleraar in de Griekse Taal- en Letterkunde.
16310: VRIES, G.J. DE, - Remarks on a Greek Form of Address.
16088: VRIES, G.J. DE, - R.C. Bakhuizen van de Brink als Graecus.
22481: VRIES, G.J. DE, - R.C. Bakhuizen van de Brink als Graecus.
14274: VRIES, G.J. DE, - Opvoeding tot cultuur.
13507: VRIES, G.J. DE, - Novellistic Traits in Socratic Literature.
12836: VRIES, G.J. DE, - Miscellaneous Notes on Plato.
18506: VRIES, G.J. DE, - Het tertium comparationis in de Homerische vergelijking.
6555: VRIES, G.J. DE, - Frustula Platonica. Met aantekeningen.
20664: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
20663: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
15143: VRIES, G.J. DE, - De Philoloog in de horde. Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Griekse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgesproken op 6 mei 1955.
2493: VRIES, G.J. DE, - Bijdrage tot de Psychologie van Tertullianus.
13952: VRIES, G.J. DE, - De Omvang van het Litteraire Corpus bij de Grieken en in de Moderne Theorie.
2792: VRIES, G.H., (ED.), - Bronnen voor de Geschiedenis van het Nieuwe Testament.
1736: VRIES, G.J. DE, - Aspecten van Longinus.
5218: VRIES, F.B. DE, - Egypte, bereisd, beroofd, bewaard, beschreven. Jubileumnummer Phoenix, bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex oriente Lux, 1933-1983, ter gelegenheid van de Jubileumtentoonstelling bij het vijftigjarig bestaan, georganiseerd in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, zomer 1983.
17897: VRIES, G.J. DE, - Spel bij Plato.
33032: VRIES, TH.J. DE, - Nescire quaedam magna pars sapientiae est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid. Een epigram van het orakel van Delft Toepasselijk op de Duivel van Delft En op andere voorvallen Aangeboden Anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie.
14733: VRIEZEN, T.C., - Palestina en Israel.
3152: VROOM, H.B., - Carmina Gezelliana. Een bloemlezing uit de gedichten van Guido Gezelle in Latijnse verzen vertaald.
12986: VRUGT-LENTZ, J. TER, - Mors immatura. [in English].
17138: VRUGT-LENTZ, J. TER, - Satire und Gesellschaft bei Horaz und Persius.
50825: VRYONIS JR., S., - The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the eleventh through the Fifteenth Century.
27640: VÜRTHEIM, J., - Grieksche Religie.
18525: VÜRTHEIM, J.J.G., - Teukros und Teukrer. Untersuchung der homerischen und nachhomerischen Ueberlieferung.
23253: VÜRTHEIM, J., - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
13161: VÜRTHEIM, J., - De Mythologie der Grieken. Handboekje.
31869: VÜRTHEIM, J., - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
27265: VÜRTHEIM, J., - De Mythologie der Grieken. Handboekje.
10335: WAAGENAAR, S., - De joden van Rome.
12465: WAAL, M. DE, - Medicijn en Drogerij in den Bijbel. Met Registers.
15699: WAALS, J.D. VAN DER, - Prehistoric disc Wheels in the Netherlands.
47134: WAARDENBURG, E.C., - De verwerking van het leed bij Euripides.
19686: WAARDENBURG, E.C., - De verwerking van het leed bij Euripides.
17189: WAARSENBURG, D.J., - Satricum. Kroniek van een opgraving.
13473: WAARSENBURG, D.J., - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetry in Latium Vetus. (Part I only - plates (88p.) missing.
6923: WAAS, A., - Geschichte der Kreuzzüge. In zwei Bänden. Erster Band. Zweiter Band.
48972: WAASDORP, J.A., - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
13081: WACE, H., AND CH. WILLIAMS, - Mycenae. Guide.
10267: WACE, H., - Ivories from Mycenae. The Ivory Trio. "The Ladies and Boy from Mycenae".
3766: WACE, A.J.B., AND F.H. STUBBINGS, (EDS.), - A Companion to Homer.
44253: WACHER, J., (ED.), - The Roman World. Volume I. Volume II.
25920: WACHLER, L., - Handboek van de Geschiedenis der Letterkundige Beschaving. Vrij vertaald door N.G. van Kampen. Eerste deel: Oude Letterkunde. Tweede deel: Letterkunde in de Middeleeuwen.
35032: WACHT, M., - Juppiters Weltenplan im Epos des Valerius Flaccus.
24131: WACHTER, R., - Non-Attic Greek Vase Inscriptions.
8608: WACHTLER, H., - Der heilige Bezirk von Olympia. Nach den Schriftquellen dargestellt und archäologisch erläutert. Mit Abbildungen.
19643: WACKERS, P., A.O., - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. A.o.: P. BERENDRECHT: Alexander in het kwadraat. Favelen bij Maerlant (pp.43-63); M. GORIS: Boethius' De Consolatione philosophiae: twee Middelnederlandse vertalingen en hun bronnen (pp.113-133); E. HUIZENGA: 'Hoe mense noemt in Latijnen metten Duytsche'. Tweetaligheid in een Middelnederlands artes-handschrift (pp.151-169); J.B. VOORBIJ/J.A.A.M. BIEMANS: Reflecties over twee Spiegels. Vincentius van Beauvais' 'Speculum Historiale' en de spiegel Historiael' van Jacob van Maerlant (pp.239-265).
32536: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen.
35830: WADDELL, H., - Mediaeval Latin Lyrics. Latin and English.
12461: WADDELL, H., - Mediaeval Latin Lyrics. Latin with English translation.
23731: WADDELL, H., - The Wandering Scholars.
23392: WADDELL, H., - Peter Abelard. A Novel.
19387: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen.
4545: WADE, F.C., AND D.G. KOKKORIS, - Delphi. A guide to the site and museum including an artist's reconstruction of the Sanctuary of Apollo. Photographs by D.S. Allgar. Artist's Reconstruction by R. Meadley.
29771: WAELE, J.A. DE, - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien.
48557: WAELE, J.A. DE, - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien.
35856: WAELE, J.A. DE, L.J.F. SWINKELS, AND E.M. MOORMANN, (EDS.), - Om de tuin geleid. Een feestbundel aangeboden aan W.J.Th. Peters ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
35355: WAELE, F.J. DE, - Oudromeinse Staatsinrichting. Grepen uit de beschaving der Oudheid.
15889: WAELE, J. DE, - The Propylaia of the Akropolis in Athens. The Project of Mnesikles.
14864: WAELE, F.J. DE, - Pelgrimstocht door Hellas. Ellenikon Proskynema.
14541: WAELE, F.J. DE, - Oud-Hellas en de Beeldhouwkunst.
12908: WAELE, F.J. DE, - Moeder Gods, de voedster van ons leven. Een ongewone Helleense ikoon.
1684: WAELE, F.J. DE, - l'Art Antique.
20365: WAELE, F.J. DE, - Het Westen in het veroveringsplan van Alexander de Groote.
6755: WAELE, F.J. DE, - Het geestelijk en wereldlijk lied in hedendaags Hellas. (The sacred and secular song in modern Greece).
21226: WAELE, F.J. DE, - Ellenikon Dragma. Anthologia Neoellenikoon poimatoon me metaphrasin kai exelesin. Helleensche Garve. Bloemlezing van Nieuwgrieksche gedichten met vertaling en toelichting.
1161: WAELE, F.J. DE, - Antieke kunst.
1157: WAELE, E. DE, - Antieke geschiedschrijving.
33192: WAELE, C. DE, (ED.), - Betrokkenheid in Verscheidenheid. Levenshouding van wetenschappers.
43504: WAERDEN, B.L. VAN DER, - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse Wiskunde.
48206: WAGENINGEN, J. VAN, - Gids voor Gymnasiasten.
17536: WAGENINGEN, J. VAN, - Seneca's Leven en Moraal. Voordracht, gehouden in de Vergadering der Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging op 9 februari 1917.
7159: WAGENINGEN, J. VAN, AND C.A.A.J. GREEBE, - Gids voor gymnasiasten. Bewerkt naar M. Wohlrab's Die altklassischen Realien im Gymnasium. Herzien door H.J.M. Broos.
11328: WAGENINGEN, J. VAN, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
11326: WAGENINGEN, J. VAN, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
10454: WAGENINGEN, J. VAN, - Het Karakteristieke in de Latijnsche Taal en hare Letterkunde. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 17den october 1903.
7156: WAGENINGEN, J. VAN, - Gids voor Gymnasiasten.
17904: WAGENVOORDE, H. VAN, - Het spelkarakter van de Griekse dichtkunst. Een essay.
27767: WAGENVOORT, H., - Pax Augusta. Gedachten over Wereldvrede in het Augusteïsch Tijdvak.
5796: WAGENVOORT, M., - Eros in het Oosten. Met omslag van Lida von Wedell.
19578: WAGENVOORT, H., - Vergils vierte Ekloge und das Sidus Julium.
19569: WAGENVOORT, H., - Vergilius' Ecloga I en IX.
18185: WAGENVOORT, H., - Studies in Roman Literature, Culture and Religion. A.o.: Virgil's fourth Eclogue and the Sidus Iulium (pp.1-30); Caerimonia (pp.84-102); Orcus (pp.102-132); The Crime of Fratricide (pp.169-184); The Origin of the Ludi Saeculares (pp.193-233).
13277: WAGENVOORT, H., - Navolging en plagiaat in de literatuur. Rede.
9844: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen.
9845: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen.
7177: WAGENVOORT, H., - Gistende cultuur. Cicero.
14067: WAGENVOORT, H., - De Oorsprong der Ludi Saeculares.
12837: WAGENVOORT, H., - De Misdaad van den Broedermoord. (Hor. Epod. 7, 18). Over de figuur van Romulus-Quirinus in den Politieken strijd der 1e eeuw v.Chr.
4231: WAGENVOORT, H., - De Horatii quae dicuntur odis Romanis.
1947: WAGENVOORT, H., - Augustus: Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
1948: WAGENVOORT, H., - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. 002.
720: WAGENVOORT, H., - Alma Mater.
31618: WAGNER, E., - Eine Gerichtsverhandlung in Athen.
44210: WAGNER, O., (ED.), - Delfi. Tekster og artikler om Apollons helligdom.
30770: WAGNER, R., (ED.), - Mythographi Graeci. Volumen I.: APOLLODORUS, Bibliotheca, PEDIASIMUS, Libellus de duodeceim Herculis laboribus edidit R. Wagner. Adiecta est tabula phototypa.
8688: WÄGNER, W., - Hellas. Het land en volk der oude Grieken. Bewerkt voor alle vrienden der Klassieke Oudheid. Uit het Hoogduitsch door I.C. van Deventer.
6315: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een Bijdrage tot de Studie van de Publieke Opinie in het Begin van de Negentiende Eeuw.
8287: WAGNER, R., - Grundzüge der griechischen Grammatik.
6080: WAGSTAFF, J.M., - The Evolution of Middle Eastern Landscapes. An Outline to A.D. 1840.
22019: WAINWRIGHT, L.D., - Latin Unseens for Middle Forms. Selected by L.D. Wainwright.
22523: WAINWRIGHT, F.T., - Archaeology and Place-Names and History. An Essay on Problems of Co-ordination.
49072: WAITE, J., - To Rule Britannia. The Claudian Invasion of Britain AD 43.
23172: WAKKER, G., - Conditions and Conditionals. An Investigation of Ancient Greek.
19688: WAL, L. VAN DER, - De Verzaking der Objectiviteit. Rede bij de aanvaarding van het door de stichting Socrates ingestelde ambt van bijzonder hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool op 24 september 1952.
13544: WAL, L. VAN DER, - Het Objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche Ethiek.
20320: WAL. G.A., VAN DER, - Wereldbeschouwelijk denken als filosofische probleem.
4522: WALBANK, F.W., - The Decline of the Roman Empire in the West.
10480: WALCH, J.L., - Karolus Magnus.
47537: WALCKENAER, C.A., - Histoire de la vie et des poésies d'Horace. Tome premier. Tome second.
27626: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
31023: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
11291: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
11289: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
7911: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
1885: WALDMANN, E., W. HEGE UND E. SCHAEFFER, - Attische Kultstätten.
7910: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
27848: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
17824: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
48553: WALDSTEIN, W., - Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - Indulgentia - Venia.
26085: WALKER, R.J., (ED.), - Euripidean Fragments.
1096: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
27094: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
25561: WALKER, S.F., - Theocritus.
33765: WALKER, C.B.F., - Spijkerschrift.
9818: WALKER, S., AND A. BURNETT, - The Image of Augustus.
3985: WALKER, C.B.F., - Cuneiform.
31615: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
2391: WALLACE, L., - Ben-Hur. Illustrated by H. King. Historical consultant: D.E. Strong.
32786: WALLER, K., - Lexikon der klassischen Irrtümer. Wo Einstein, die katholische Kirche und andere total danebenlagen.
15315: WALLERIUS, A., - Platon mot Protagoras och Sensualismen. Kritisk studie till den Grekiska Filosofiens Historia.
33029: WALLINGA, H.T., - Der famoseste Kerl. Over Spartacus en zijn opstand. Afscheidscollege 25 januari 1990.
3316: WALLINGA, H.T., - Een centraal probleem in de studie van de antieke economie. Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 7 november 1960.
8150: WALLINGA, H.T., - De Griekse Kolonisatie in Zuid-Italië en Sicilië. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Oude Geschiedenis en de Staatsinstellingen der Grieken aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 24 mei 1965.
2614: WALLINGA, H.T., - The Boarding-Bridge of the Romans. Its Construction and its Function in the Naval Tactics of the First Punic War.
43473: WALLIS BUDGE, E.A., - The Liturgy of Funerary Offerings. The Egyptian Texts with English Translations.
29450: WALLIS BUDGE, E.A., - Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with Sign List.
51225: WALLIS BUDGE, E.A., - Cleopatra's Needles and Other Egyptian Obelisks. A series of descriptions of all the important inscribed obelisks, with hieroglyphic texts, translations, etc.
10838: WALSER, G. AND TH. PEKÁRY, - Die Krise des römischen Reiches. Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193 - 284 n. Chr.) von 1939 bis 1959.
50530: WALSER, G., - Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung der frühen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus.
32082: WALSH, P.G., - Livy.
1648: WALSH, J.J., AND H.L. SHAPIRO, (ED.), - Aristotle's Ethics. Issues and Interpretations. A.o.: R.-A. GAUTHIER: On the nature of Aristotle's Ethics (pp.10-30); J. DEWEY: The nature of aims (pp.47-56); V. HAKSAR: Aristotle and the punishment of psychopaths (pp.80-102).
27195: WALSH, P.G., - Livy. His Historical Aims and Methods.
25529: WALSH, P.G., (ED.), - Thirty Poems from the Carmina Burana.
47400: WALSH, D., - Distorted Ideals in Greek Vase-Painting: the World of Mythological Burlesque.
31607: WALSH, P.G., - Livy. His Historical Aims and Methods.
34487: WALTER-KARYDI, ELENA, - Die Nobilitierung des Wohnhauses. Lebensform und Architektur im spätklassischen Griechenland.
24760: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum dargestellt am Heraion von Samos.
27548: WALTER, H., - Die Leute von Alt-Ägina. 3000-1000 v. Chr.
47196: WALTER, HÉLÈNE, - La colonne ciselée dans la Gaule romaine.
21694: WALTER, OTTO, - Athen, Akropolis.
13346: WALTER, G., - Néron.
7861: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum. Heraion von Samos.
47711: WALTERS, VIVIENNE J., - The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul.
31914: WALTERS, D., - The Feng Shui handbook. A practical guide to Chinese geomancy and environmental harmony.
24758: WALTHER, A., - Die Mythen der Antike in der bildenden Kunst.
31235: WALTHER BOER, W., - Epistola Alexandri ad Aristotelem ad codicum fidem edita et commentario critico instructa.
28946: WALTON, J.M., - Greek Theatre Practice.
23338: WALTON, J.M., - Found in Translation. Greek Drama in English.
47673: WANKE, CHRISTIANE, - Seneca Lucan Corneille. Studien zur Manierismus der römischen Kaiserzeit und der französischen Klassik.
2546: WANNAGAT, D., (ED.), - Der Blick des Dichters. Antike Kunst in der Weltliteratur.
24264: WARD, J., - The Roman Era in Britain.
16026: WARD, A.G. (ED.), - The Quest for Theseus.
51235: WARDE FOWLER, W., - Social Life at Rome in the Age of Cicero.
51246: WARDE FOWLER, W., - The Religious Experience of the Roman People. From the Earliest Times to the Ages of Augustus. The Gifford Lectures for 1909-10 delivered in Edinburgh University.
16948: WARDMAN, A., - Rome's debt to Greece.
16274: WARDMAN, A., - Religion and Statecraft among the Romans.
51221: WARE, J.R., (TRANSL. AND ED.), - Alchemy, Medicine and Religion in the China of A.D. 320. The Nei P'ien of Ko Hung.
31164: WARMINGTON, B.H., - Nero, Reality and Legend.
10481: WARMINGTON, B.H., - Karthago. Aufstieg und Untergang einer antiken Weltstadt. Mit 14 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 3 Kartenskizzen. Aus dem Englischen übertragen von P. Baudisch.
23582: WARMINGTON, B.H., - Carthage.
12550: WARNER, R., - Men of Athens. The Story of fifth century Athens. With photographs by D. Harissiadis.
12549: WARNER, R., - Men and Gods.
12548: WARNER, R., - Men and Gods.
7766: WARNER, R., - Greeks and Trojans.
4383: WARNER, L., - De rebus Turcicis epistolae ineditae. Edidit G.N. du Rieu.
723: WARNER, M., - Alone of All her Sex. The Myth and Cult of the Virgin Mary.
30325: WARNERS, J.D.P. EN L.PH. RANK, - Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel II.
19800: WARNERS, J.D.P., - Het vierregelige gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance.
13023: WARNERS, J.D.P., - Mozes-mozaïek.
2148: WARNERS, J.D.P. EN L.PH. RANK, - Bacchus. Vol.I: Zijn leven verteld en verklaard door dichters, mythografen en geleerden. Vol.II: Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe.
25321: WARRACK, J., - Greek Sculpture. One hundred illustrations with an introduction.
31861: WARREN, H., AND M. MOLEGRAAF, (EDS.), - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
43195: WARREN, S.J., - Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. Uitgave herzien door J. Mehler.
26291: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
22197: WARREN, HANS, - Winter in Pompeï.
10747: WARREN, H., M. MOLEGRAAF, (TRANSLATION), - Kon ik maar jouw spiegel zijn.
19836: WARREN, H., - Virgil in Relation to the Place of Rome in the History of Civilization. A Lecture given to Oxford University Extension Students, in August, 1921.
18746: WARREN, H., - Tijd.
13936: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten. Met twaalf tekeningen van R. Hagenaar.
13935: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
10785: WARREN, S.J., - Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. Uitgave herzien door J. Mehler.
6075: WARRINGTON, J., - Everyman's Classical Dictionary 800 BC-AD 337.
25103: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
24058: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
33532: WARRY, J., - Oorlogvoering in de klassieke wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.
9969: WARTENA, J.R., - Inleiding op een uitgave der Tabula Peutingeriana.
4691: WAS, H., - De Dichter en zijne Vaderstad. Eene Inleiding tot den Staat van Plato.
8550: WASSENAER, N. VAN, - Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald. Opnieuw uitgegeven, de Grieksche Tekst in den tegenwoordig gebruikelijken Griekschen druk overgebracht en met Inleiding, Hollandsche vertaling en Toelichtingen voorzien door G.C. van Walsem.
14548: WASZINK, J.H., EN W.C. VAN UNNIK, E.A., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
19707: WASZINK, J.H., - Verzamelde Opstellen.
14549: WASZINK, J.H., EN W.C. VAN UNNIK, E.A., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
8114: WASZINK, E.M.A., - Griekse en Romeinse terracotta olielampjes in het Allard Pierson Museum te Amsterdam.
2609: WASZINK, J.H., - Bloesemtij der Letteren. Het Humanisme van Francesco Petrarca.
32941: WATERFIELD, R., - Why Socrates Died. Dispelling the Myths.
1829: WATERFIELD, R., - Athens. A History. From Ancient Ideal to Modern City.
21754: WATERSCHOOT, W., (ED.), - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I. Analytische Bibliografie. II. Teksuitgave. (Vol. III. missing).
9970: WATERSCHOOT, W., - Een Inleiding tot de Bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot.
23348: WATKINS, C., - Preliminaries to a Historical and Comparative Analysis of the Syntax of the Old Irish Verb.
23349: WATKINS, C., - Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse.
34752: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
34994: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
22644: WATSON, G., - The Stoic Theory of Knowledge.
8549: WATTEL, J., - Harem- en Pardah-systeem.
11889: WEBER, W., (ED.), - Liebe, Liebe. Gedichte der Antike. Griechisch, lateinisch und in deutschen Übersetzungen. In einer Auswahl und mit Anmerkungen.
3854: WEBER, W., - Constantinische Deckengemälde aus dem römischen Palast unter dem Dom.
20856: WEBER, W., - Der Prophet und sein Gott. Eine Studie zur vierten Ekloge Vergils.
21741: WEBER, OTTO, - Grundlagen der Dogmatik. Erster Band. Zweiter Band. (Complete).
18912: WEBER, A., - Das Tragische und die Geschichte. (Mit Synchronistische Tabelle).
49021: WEBSTER, G., - The Roman Invasion of Britain.
25215: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
25761: WEBSTER, T.B.L., - Hellenistic Poetry and Art.
29197: WEBSTER, T.B.L., - Everyday Life in Classical Athens.
48277: WEBSTER, T.B.L., - The Greek Chorus.
34996: WEBSTER, G., - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
50405: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
25621: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating New Comedy.
29114: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating New Comedy. Edition revised and enlarged by J.R. Green and A. Seeberg. Volume I. Volume II. Catalogue.
25821: WEBSTER, T.B.L., - Griechische Bühnenaltertümer.
30879: WEBSTER, T.B.L., - Greek Tragedy.
20029: WEBSTER, T.B.L., - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B.
24629: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating Old and Middle Comedy. Edition revised by J.R. Green.
23141: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
19854: WEBSTER, G., AND PH. BARKER, - Viroconium, Wroxeter Roman City.
16686: WEBSTER, G., - The Roman Army. An Illustrated Study.
34602: WEBSTER, G., - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
50117: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
50623: WEBSTER, G., - The Legionary Fortress at Wroxeter. Excavations by Graham Webster 1955-85. Edited by J. Chadderton.
26721: WEBSTER, T.B.L., - The Tragedies of Euripides.
26970: WEBSTER, T.B.L., - An introduction to Sophocles.
49052: WEBSTER, G., - Rome against Caratacus. The Roman Campaigns in Britain AD 48-58.
29711: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating Old and Middle Comedy.
7269: WECHSLER, H.J., - Gods and Goddesses in Art and Legend. Great myths as pictured by great masters. ['A spiritual retelling of the best-known classic myths illustrated by the paintings of the world's great masters from the First to the 19th Century'].
24147: WEDDIGEN, K., - Gustula. Lateinisches Lesebuch.
21291: WEEBER, KARL-WILHELM, - Flirten wie die alten Römer.
21720: WEEBER, K.-W., - Nachtleben im alten Rom.
21260: WEEBER, K.-W., - Die Schwelgerei, das süße Gift... Luxus im alten Rom.
26840: WEEBER, K.-W., - Die Weinkultur der Römer.
10526: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken! (Jaarwisselingsgeschenk 1999).
35566: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken!
34651: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken!
8822: WEENINK, J.B. (ED.), - Herkennen wij de Middeleeuwen?
9972: WEERD, VAN DE H., - Inleiding tot de Gallo-Romeinsche Archeologie der Nederlanden.
15497: WEES, P.G. VAN, - Poetische Geografie in Vergilius'Aeneis. With summary in English.
2430: WEGENER, E.P., - De betekenis der grafologie voor de griekse papyrologie. Openbare Les.
31908: WEGENER - STRATMANN, M., - C.G. Jung und die östliche Weisheit. Perspektiven heute.
35692: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. II. Römische Prosa. Auswahl aus Cicero, Sallust, Livius, Seneca, Tacitus, Plinius d.J., Augustin.
35693: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. III. Römische Dichtung. Auswahl aus Lukrez, Catull, Vergil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid.
7637: WEGNER, M., - Greek Masterworks of Art. Originally published in German under the title of Meisterwerke der Griechen. Translated from the German by Ch. La Rue.
43911: WEGNER, M., - Goethes Anschauung antiker Kunst.
11124: WEHNER, J.M., - Das Land ohne Schatten. Tagebuch einer Griechischen Reise.
24987: WEHRLI, FR., - Motivstudien zur griechischen Komödie.
48731: WEHRLI, F., - Hauptrichtungen des griechischen Denkens.
23131: WEHRLI, FR., (ED.), - Lyricorum Graecorum Florilegium.
9254: WEIDNER, A. (ED.), - Historisches Quellenbuch zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. II. Abtheilung: Römische Geschichte. I. und II. Heft.
662: WEIGALL, A., - Alexandre le Grand.
9637: WEIGALL, A., - Ichnaton, Pharao van Egypte. Vertaald naar de 7e Engelsche uitgave door A. van der Hoeven. Met inleiding van H.T. Obbink.
33616: WEIGEL, H., - Der Trojanische Krieg. Die Lösung.
11480: WEIJDEN, P. VAN DER, - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar. [Avec sommaire en français].
6805: WEIJERMANS, L.H., - De Genitivus Inhaerentiae in het Latijn.
15940: WEIJERS, O., - Pseudo-Boèce, De disciplina scolarium. Introduction, Text and Notes on the Text.
24091: WEIJERS, O., - Begrip of tegenspraak? Analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
13306: WEIJNEN, A., - Nederlandse Dialectkunde.
10928: WEIJNEN, A., - De Kunst van het vertalen. Beginselleer.
11539: WEIJNEN, A., - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd.
21374: WEIJTENS, M.J.P.M., - Nathan en Shylock in de Lage Landen.
14053: WEILAND, H.C., - Het Oordeel der Kerkvaders over het Orakel.
33563: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
7837: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
17927: WEILER, I., - Der Sport bei den Völkern der alten Welt. Eine Einführung. Mit dem Beitrag 'Sport bei den Naturvölkern' von Chr. Ulf.
51212: WEILER, A.G., - Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
12010: WEIMANN, R., - Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und historische Studien.
17609: WEINBERG, J.R., - A Short History of Medieval Philosophy.
32174: WEINBERG, J.R., - Nicolaus of Autrecourt. A Study in 14th Century Thought. With a Preface to the Greenwood reprint by the author.
19297: WEINGARTNER, R.H., - The Unity of the Platonic Dialogue. The Cratylus, the Protagoras, the Parmenides.
32689: WEINREICH, O., - Studien zu Martial. Literarhistorische und religionsgeschichtliche Untersuchungen.
26653: WEINREICH, O., - Die Distichen des Catull.
16607: WEINREICH, O., (ED.), - Römische Satiren. Ennius. Lucilius. Varro. Horaz. Persius. Juvenal. Seneca. Petronius. Übersetzt von O. Weinreich, Chr.M. Wieland, H. Blümner, A. Maisack. Mit einem Essay 'Zum Verständnis der Werke'.
29881: WEINREICH, O., - Der griechische Liebesroman.
18484: WEINRICH, H., - Tempus. Besprochene und erzählte Welt.
17829: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
17827: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
17828: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
3993: WEIS, H., (ED.), - Curiosa. Noch einmal lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
30793: WEIS, H., (ED.), - Jocosa. Lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
34205: WEISCHE, A., - Cicero und die neue Akademie.
35266: WEISER, W., - Katalog ptolemäischer Bronzemünzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunce der Universität zu Köln.
7785: WEISS, W., AND K. KERÉNYI, - Griechenland.
17763: WEISS, R., - The Socratic Paradox and its Enemies.
26784: WEISSENFELS, O., - Aristoteles' Lehre vom Staat.
3777: WEISSTEIN, U., - Comparative Literature and Literary Theory. Survey and Introduction. Translated By W. Riggan in collaboration with the author.
29808: WEITZMANN, K., - Late Antique and early Christian Book Illumination.
34500: WEITZMANN, K., - Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance.
18173: WELIN, E., - Studien zur Topographie des Forum Romanum.
20991: WELLERSHOF, MARIA, (ED.), - Kölner Römer-Illustrierte, 1974-1.
43830: WELLING, W., (ED.), - Dangerous and Divine. The secret of the serpent.
47716: WELLINK, J.G.J.M., - Basisvocabularium Latijn.
18606: WELLMAN, P.I., - Theodora van Byzantium. Keizerin-maîtresse.
34474: WELSKOPF, E.CH., - Probleme der Musse im alten Hellas.
32674: WELTE, B., - Die postbaptismale Salbung. Ihre symbolischer Gehalt und ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der altne Kirche.
47428: WELWEI, K.-W., - Sub corona vendere. Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges. (Unter Berücksichtigung des Nachlasses von G. Prachner).
35410: WELWEI, K.-W., - Unfreie im antiken Kriegsdienst. Erster Teil: Athen und Sparta.
47421: WELWEI, K.-W., - Römisches Geschichtsdenken in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit. Eine Textauswahl mit Einleitung, Literaturhinweisen und erklärendem Namensverzeichnis.
1847: WENCKER-WILDBERG, F., - Atlantis. Uit het Duitsch bewerkt door J. Haus.
34624: WENDEL, C., (ED.), - Scholia in Theocritum vetera. Adiecta sunt Scholia in Technopaegnia scripta.
23991: WENDEL, C., - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
8771: WENDLAND, P., - Die Hellenistisch-Römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die urchristlichen Literaturformen.
8770: WENDLAND, P., - Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.
32296: WENDT, H., - Ik zocht Adam. In het voetspoor van de eerste mens. Met een voorwoord van G.H.R. von Koenigswald. Nederlandse bewerking van J. Vrijman.
11140: WENDT, H.F., - Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Neugriechisch. Mit Schlüssel zu den Übungen.
17346: WENGST, K., (ED.), - Schriften des Urchristentums. Zweiter Teil: Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert.
20928: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
759: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
20951: WENNEKENDONK-VISSER, M., AND W. OUDSHOORN, - Oriste. Een reiswijzer Griekenland.
30363: WENSKUS, OTTA, - Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike.
51223: WENTHOLT, A., - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
22137: WENZEL, A., - Die Xandra-Gedichte des Cristoforo Laudino.
1911: WENZEL, A., - Auflösungen Lateinischer Legenden auf Münzen und Medaillen.
19058: WERFEL, FR., - Die Troerinnen. Nach der Tragödie des Euripides. Mit einer Nachwort von K. Jacobs.
30522: WERNER, A., - The Language-Families of Africa. With a Preface by E. Denison Ross.
12730: WERNER, J., - Methodik des altsprachlichen Unterrichts.
14905: WERNER, H., - Per ezel door Griekenland.
6381: WERNER, H., - De fonteinen van Rome. Voor kinderen van X jaar en ouder.
30154: WERNER, A., - Introductory Sketch of the Bantu Languages.
30523: WERNER, A., - Structure and Relationship of African Languages. With Preface by H. Vischer.
10847: WERNSDORF, G.G., - Kritischer Versuch über einige im Platon aus dem Eusebius zu ergänzende Lükken.
436: WERRE-DE HAAS, M., - Aeschylus' Dictyulci. An Attempt at Reconstruction of a Satyric Drama.
49791: WERSINGER, A.G., - La sphère et l'intervalle. Le schème de l'Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d'Homère à Platon.
18272: WERTHEIM AYMÈS, C.A., AND P. VAN SCHILFGAARDE, - De Symboliek van Haas en Anjer. Vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
19488: WERZEL, CHR., (ED.), - Das Vaterunser. Dargestellt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
29186: WES, M.A., H.S. VERSNEL, E.CH.L. VAN DER VLIET, - De wereld van de Oudheid.
5500: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
19448: WES, M.A., E.A., - Van Parthenon tot Maagdenhuis. Moet het Gymnasium Blijven?
19130: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
19660: WES, M.A., - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid. Inhoud: Kleine cultuurhistorische verkenning. Zicht op het verleden of het verleden op zicht? Over Olympische en andere idealen: het spel of de knikkers? Pax Augusta: in de mensen een onbehagen. Tussen Hermann en Hitler.
6328: WES, M.A., - La fin de Rome dans l'historiographie de l'humanisme italien.
4895: WES, M.A., - Diva Cleopatra. Historische en onhistorische verhalen.
2994: WES, M.A., - Caesar in Gallië. God in Frankrijk. Toeristische notities.
5499: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
3415: WESSEL, K., (ED.), - Christentum am Nil. (Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung "Koptische Kunst", Essen, Villa Hügel, 23-25. Juli 1963).
10779: WESSEL, K., - Koptische Kunst. Die Spätantike in Ägypten.
31713: WESSELING, B., - Leven, Liefde en Dood: motieven in antieke romans. Zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
11718: WESSELING, B., - Leven, Liefde en Dood: motieven in antieke romans. Zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
32219: WEST, D.J., - Homosexuality re-examined.
26567: WEST, L.C., - Roman Britain. The Objects of Trade.
48261: WEST, L.C., AND A. CHESTER JOHNSON, - Currency in Roman and Byzantine Egypt.
34969: WEST, M.L., - Indo-European Poetry and Myth.
26829: WEST, FR. - Gilbert Murray. A Life.
34702: WEST, ST., (ED.), - The Ptolemaic Papyri of Homer.
14686: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
19573: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - Vergilius. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 29 oktober 1955.
14687: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
24054: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - Kômôidotragêmata. Studia Aristophanea viri Aristophanei W.J.W. Koster in honorem.
30530: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
18722: WESTERBRINK, A.G., - Ti pou pote; Hoofdzaken van de Geschiedenis en de Aardrijkskunde der Klassieke Oudheid.
14449: WESTERHUIS, D.J.A., - Origo Constatini Imperatoris sive Anonymi Valesiani Pars Prior.
15742: WESTERHUIS, D.J.A., - Prisma Latijns citatenboek. Ook bevattende liederen, opschriften etc.
51015: WESTERINK, L.G., - The Greek Commentaries on Plato's Phaedo. Volume I. Olympiodorus. Volume II. Damascius.
30346: WESTERMANN, A., - Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden. Erste Abhandlung: Die Modalität der Athenischen gegen Timokrates §§. 20-23. 27. 33. 39. 40. 59. Eingelegten Urkunden.
13571: WESTERMANN, W.B., - Une Ode Dédaignée. Dialogue sur l'Ode 5L.II d'Horace, suivie d'une Apologie.
47620: WESTMAN, R., - Das Futurpartizip als Ausdrucksmittel bei Seneca.
3285: WESTPHAL, R., - Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichen Zusammenhange übersetzt und erläutert.
29237: WESTPHÄLING, G., (ED.), - Römische Satiren. Ausgewählt und erläutert.
27314: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
34993: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
47831: WETMORE, M.N., - Index verborum Vergilianus.
11518: WETZEL, CHR., (ED.) - Das Leben Jesu Christi. Nacherzählt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
20000: WEULE, K., - Vom Kerbstock zum Alphabet. Urformen der Schrift. Mit zahlreichen Abbildungen nach Originalaufnahmen und Originalzeichnungen von P. Lindner.
43756: WHALLON, W., - Formula, Character, and context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
23408: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
23592: WHALLON, W., - Formula, Character, and Context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
26206: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
17120: WHARTON, H.T., - Sappho. Memoir, text, selected renderings, and literal translation.
32908: WHEELER ROBINSON, H., - Inspiration and Revelation in the Old Testament.
20183: WHEELER, M., - Walls of Jericho. With a foreword by K. Kenyon and sketches by the author.
18054: WHEELER, M., - Still Digging. Interleaves from an Antiquary's Notebook.
6356: WHEELER, M., - Flammen über Persepolis. Alexander der Grosse und Asien.
11440: WHEELOCK, F.M.(ED.), - Latin Literature. A Book of Readings (from Cicero, Livy, Ovid, Pliny, The Vulgate, Bede, Caedmon, Medieval Poetry).
3764: WHIBLEY, L., (ED.), - A Companion to Greek Studies.
24997: WHIBLEY, L., (ED.), - A Companion to Greek Studies.
25757: WHITE, HEATHER, - Essays in Hellenistic Poetry.
23335: WHITE, J.W., (ED.), - The Scholia on the Aves of Aristophanes.
35551: WHITE, K.D., - Farm Equipment of the Roman World.
6341: WHITEHOUSE, R., - The First Cities.
1505: WHITEHOUSE, D., AND R., - Archaeological Atlas of the World. With 103 maps drwan by John Woodcock and Shalom Schotten.
7191: WHITEHOUSE, D., - Glass of the Roman empire.
50708: WHITMAN, C.H., - Homer and the Heroic Tradition.
5993: WHITMAN, C.H., - Euripides and the Full Circle of Myth.
27223: WHITMAN, C.H., - Euripides and the Full Circle of Myth.
26729: WHITMARSH, T., (ED.), - The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel.
16828: WHITTAKER, C.R., - Rome and its Frontiers. The Dynamics of Empire.
51258: WHITTAKER, J., - Studies in Platonism and Patristic Thought.
2919: WHITTING, P.D., - Byzantine coins.
24888: WHITWORTH, J., (ED.), - The Faber Book of Blue Verse.
21559: WIBLÉ, FR., - Forum Claudii Vallensium. La ville romaine de Martigny.
47649: WICKHOFF, FR., - Römische Kunst. (Die Wiener Genesis). Vorwort von Max Dvoràk.
7951: WIDE, S., AND M.P. NILSSON, - Griechische und römische Religion.
34905: WIDOGER, G., - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaling door Tinke Davids.
442: WIECHERS, A., - Aesop in Delphi. Inhalt: Aesop und der heilige Krieg. Aesop als Pharmakos. Aesop und Neoptolemos. Mit Stellenregister und Literaturverzeichnis.
24410: WIEDEMANN, TH., - Thucydides The Peloponnesian War Book I - Book II, Ch. 65. A Companion to the English translation by Rex Warner with introduction and commentary.
49875: WIEDEMANN, TH., - Greek and Roman Slavery.
27986: WIEDEMANN, T.E.J., - Slavery.
33650: WIEGAND, TH., - Halbmond im letzten Viertel. Archäologische Reiseberichte. Herausgegeben von G. Wiegand.
10266: WIEGAND, TH., - Ivan Turgenev und die Skulpturen des Altars von Pergamon. Den Mitgliedern der Vereinigung der Freunde antiker Kunst als Jahresgabe überreicht vom Vorstand. Sonderdruck aus der Zeitschrift für Slavische Philologie 1932.
12970: WIEGERSMA, H., - Het Morgenland, oftewel Het verhaal van eene reis naar Byzantium en Asia Minor.
19972: WIEGERSMA, H., - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei.
3677: WIELAND, CHR.M., - Comische Erzählungen. Combabus. Der verklagte Amor.
1358: WIELAND, C.M., - Der Anti-Ovid. [Sämmtliche Werke, LXXII.Band].
34402: WIEMKEN, H., - Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters.
21639: WIENER, R., - Der lachende Schopenahuer. Eine Blütenlese.
50311: WIERSMA, W., - Peri telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
20408: WIERSMA, W., - Wijsbegeerte, Wetenschap en Wereldbeschouwing. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar in de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid en Inleiding in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op 29 september 1958.
16228: WIERSMA, W., - Das Referat des Alexandros Polyhistor über die pythagoreische Philosophie. With authors postcard.
13479: WIERSMA, W., - A Note on Psellus' De Omnifaria Doctrina.
8101: WIERSMA, S., - Griekse auditieve uitdrukkingen. Het gebruik der termen met suffix -bo-. Ancient Greek Terms for Sounds. The use of the words ending in -bo- (with a summary in English).
20066: WIESNER, J., - Vor- und Frühzeit der Mittelmeerländer. I. Das Östliche Mittelmeer. II. Das westliche Mittelmeer.
13937: WIESNER, J., - Olympos. Götter, Mythen und Stätten von Hellas. topographisch-mythologischer Führer durch das klassische Griechenland.
6212: WIESNER, J., - Fahren und Reiten in Alteuropa und im alten Orient.
14596: WIJCK, B.H.C.K. VAN DEN, - Over het begrip der eudaimonia bij Aristoteles.
48917: WIJK, N. VAN, - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. Bound together with: FRANCK-VAN WIJK, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Supplement door C.B. van Haeringen.
47983: WIJK, A. VAN, - Beknopte Spraakleer van het Kerklatijn met Oefeningen en Woordenlijst.
10788: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J., - Kort Woordenboek van historische en mythologische personen uit de Grieksch-Romeinsche Oudheid.
27852: WIJNBERG, S., (ED.), - De Griekse en Latijnse opgaven voorgelegd bij de examens, bedoeld in art.12 van de Hogeronderwijs in de jaren na 1943.
50334: WIJNBERG, R., - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
32181: WIJNNE, J.A., - Geschiedenis der Oudheid. De Oostersche Volken en Griekenland in hoofdtrekken, met gestadige verwijzing naar de bronnen.
18497: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE, - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
18401: WIJSMAN, H.J.W., - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, Book V. A Commentary. Met samenvatting in het Nederlands.
33495: WIKENHAUSER, A., - Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklärt von A. Wikenhauser.
34709: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Sappho und Simonides. Untersuchungen über griechische Lyriker.
26047: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
30391: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
50960: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele. Ein ästhetischer Versuch. Edited with Introduction and Notes by William M. Calder III.
25388: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - History of Classical Scholarship. Edited with Introduction and Notes by H. Lloyd-Jones.
35140: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Platon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter Band: Beilagen und Textkritik.
7948: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
17987: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, AND B. NIESE, - Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
15311: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Platon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter Band: Beilagen und Textkritik.
5997: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Euripides Herakles. Erster Band: Einleitung in die Griechische Tragödie. Zweiter Band: Der Herakles der Sage. Der Herakles des Euripides. (...). Text, griechisch und deutsch. Dritter Band: Kommentar.
5303: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Einleitung in die Griechische Tragödie. Zweiter unveränderter Abdruck aus der ersten Auflage von Euripides Herakles I, Kapitel I-IV.
24215: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Einleitung in die Griechische Tragödie. Unveränderter Abdruck aus der ersten Auflage von Euripides Herakles I, Kapitel I-IV.
24347: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Der Ilias und Homer.
23768: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Aischylos Interpretationen.
23594: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON, - History of Classical Scholarship. Edited with Introduction and Notes by H. Lloyd-Jones.
35720: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Die Heimkehr des Odysseus. Neue Homerische Untersuchungen.
50103: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Homers Ilias. (Vorlesung WS 1887 / 1888 Göttingen). Nach der Mitschrift von A. Züricher (1867-1895) aus Bern herausgegeben und kommentiert von P. Dräger. Mit einem Geleitwort von W. Burkert: Der Meister in seiner Werkstatt: Homer-vorlesung bei Wilamowitz.
26941: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Kronos und die Titanen. Zeus.
7846: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
7847: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
4153: WILDE, C.G.I., - De C. Plinii Caecilii Secundi et Imperatoris Trajani Epistulis Mutuis Disputatio.
19562: WILDENRODE, A. VAN, - Vergilius, dichter voor Europa. Essay.
9659: WILDER, TH., - The Ides of March.
19987: WILDERODE, A. VAN, - Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius. (Met inleiding: Horatius: leven, werk, persoonlijkheid. Vertaling van de oden. Toelichtingen. Verklarend register).
18487: WILDERODE, A. VAN, - Een Tent van Tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
303: WILDUNG, D., - Ägypten for den Pyramiden. Münchner Ausgrabungen in Ägypten.
24949: WILES, D., - The Masks of Menander. Sign and meaning in Greek and Roman Performance.
21189: WILES, D., - Tragedy in Athens. Performance space and theatrical meaning.
21192: WILES, D., - Greek Theatre Performance. An Introduction.
19189: WILHELM, R.M., AND H. JONES, (ED.), - The Two Worlds of the Poet. New Perspectives on Vergil.
20826: WILHELM, G., (ED.), - Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahre Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien und Ägypten.
31910: WILHELM, R., - Verandering en duur in de I Tjing. Mrt een inleiding van Harmen Mesker.
26886: WILI, W., - Horaz und die augusteische Kultur.
19559: WILI, W., - Vergil.
3426: WILKEN, R.L., - The Christians as the Romans saw them.
8997: WILKINS, W.J., - Hindu Mythology. Vedic and Puranic.
16711: WILKINS, A.S., - Roman Education.
31176: WILKINSON, L.P., - Letters of Cicero.
47264: WILKINSON, L.P., - Golden Latin Artistry.
21636: WILKINSON, RICHARD H., - Symbol & Magic in Egyptian Art.
16718: WILKINSON, L.P., - The Roman Experience.
22241: WILKINSON, P., - Pompeji. Der letzte Tag.
6822: WILKINSON, L.P., - The Georgics of Virgil. A critical survey.
9505: WILKINSON, L.P., - Horace and his Lyric Poetry.
8953: WILL, FR., - Herondas.
32454: WILLCOCK, M.M., - A Commentary on Homer's Iliad Books I-VI.
26325: WILLCOCK, M.M., - A Companion to the Iliad. Based on the Translation by R. Lattimore.
26294: WILLE, G., - Einführung in das römische Musikleben.
4997: WILLEM, A., - Le drame antique et ses auteurs.
16892: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
33566: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
2490: WILLEMS, W.J.A., - Een Bijdrage tot de Kennis der vóór-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
30450: WILLEMSEN, M., - Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
33670: WILLETTS, R.F., - Aristocratic Society in Ancient Crete.
33722: WILLETTS, R.F., - The Civilization of Ancient Crete.
25694: WILLETTS, R.F., - The Civilization of Ancient Crete.
34468: WILLETTS, R.F., - Everyday Life in Ancient Crete.
22915: WILLI, A., (ED.), - The language of Greek Comedy.
47735: WILLIAMS, CH., - Religion and Love in Dante. The Theology of Romantic Love.
50672: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
27593: WILLIAMS, R.D., - Virgil.
48034: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
32083: WILLIAMS, G., - Horace.
48812: WILLIAMS, G., - Turkey. A Traveller's Guide and History.
7144: WILLIAMS, R., (ED.), - Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire abridged and illustrated.
23071: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
21676: WILLIAMS, HAROLD S., - Tales of the Foreign Settlements in Japan. Decorations by Jean Williams.
24076: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
23077: WILLIAMS, C.B., - Style and Vocabulary. Numerical Studies. With a Foreword by R. Quirk.
6313: WILLIAMS, CH., - The Figure of Beatrice. A study in Dante.
26903: WILLIAMS, MARCIA, - De Trojaanse oorlog & De reizen van Odysseus.
44726: WILLIAMS, ST., AND G. FRIELL, - Theodosius. The Empire at Bay.
11620: WILLIMCZIK, K., (ED.), - Leibesübungen bei Homer. Quellen zur Geschichte der Leibesübungen in der Antike.
21640: WILLINK, C.W., - Collected Papers on Greek Tragedy.
51252: WILLIS, J., - Latin Textual Criticism.
15177: WILLMANN, O., (ED.), - Philosophische Propädeutik für Gymnasialunterricht und das Selbststudium.
12088: WILLMANN, O., - Logica. Een inleiding in de Denkleer vooral voor opvoeders. Nederlandsche bewerking [van Philosophische Propaedeutik] door K. Léonard.
12058: WILLRICH, H., - Livia. Mit einem Titelbild.
50904: WILMET, M., - Grammaire critique du Français.
22081: WILMINK, WILLEM, AND TON SCHULTEN, - Het beloofde land.
17021: WILPERT, G. VON, - Sachwörterbuch der Literatur.
31788: WILS, J., - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
15682: WILSING, N., - Die Praxis des lateinunterrichts. Teil I: Probleme des Sprachunterrichts. Teil II: Probleme der Lektüre.
15681: WILSING, N., - Die Praxis des Lateinunterrichts II. Probleme der Lektüre.
21678: WILSON, C., - De filosoof der vrijheid. Steiner en de twintigste eeuw.Vertaald uit het Engels door K. en M. Beks.
49717: WILSON, B., - Guillaume de Conches 'Glosae in Iuvenalem. Edited, with introduction and notes.
50678: WILSON, R.J.A., - A guide to the Roman Remains in Britain.
32239: WILSON, J.R., (ED.), - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
47347: WILSON, M., - Structure and Method in Aristotle's 'Meteorologica'. A More Disorderly Nature.
33380: WILSON, S.J., (ED.), - The Thought of Cicero. Philosophical Selections Chosen and Edited by S.J. Wilson.
15837: WILSON, W.M., - Progressive Latin Comprehensions.
11959: WILSON, I., - De lijkwade van Turijn.
19181: WILSON, J.R., - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
17402: WILSON, E., - The Scrolls from the Dead Sea.
712: WILSON, D. DE A., - Allegories of love. Cervantes's Persiles and Sigismunda.
16695: WILSON, A.E., - Roman Chichester. (The pottery of Roman Chichester, part II by J.G. Pilmer).
10069: WILSON WILSON, TH., - Into the Arena. Stories about the Early Christians. Illustrated by H.M. Brock, J.B. Ayto and Norman James.
34723: WIMMEL, W., - Die technische Seite von Caesars Unternehmen gegen Avaricum.
35118: WIMMEL, W., - Der tragische Dichter L. Varius Rufus. Zur Frage seines Augusteertums.
16796: WINBOLT, S.E., AND G. HERBERT, - The Roman Villa at Bignor Sussex. With a plan of the villa.
43784: WINCKELMANN, J., - Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Theil. Zweiter Theil. Erstes Register. Zweites Register. Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums. I-IV. Verzeichnis.
2118: WINCKLER, H., - Die babylonische Geisteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit.
43511: WIND, E., - Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von B. Buschendorf. Übersetzt von Chr. Münstermann unter Mitarbeit von B. Buschendorf und G. Heinrichs.
35840: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
44237: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
15305: WINDELBAND, W., - Platon.
11602: WINDELBAND, W., - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
21841: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
6896: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
6892: WINDELBAND, W., - Geschichte der alten Philosophie. Nebst einem Anhang: Abriss der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum von S. Günther.
6890: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
5096: WINDEN, J.C.M. VAN, - An Early Christian Philosopher. Justin Martyr's Dialogue with Trypho Chapters one to nine. Introduction, Text and Commentary. With extra copy of the Greek Text (provided for the reader's convenience).
34093: WINDEN, J.C.M. VAN, - Calcidius on Matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
20210: WINDEN, J.C.M. VAN, - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
15886: WINDLE, B.C.A., - The Proportions of the Human Body. Contents: 1. Scale of Proportions of Michelangelo. 2. The Egyptian Canon, or Canon of Lepsius. Scheme of Proportions of the Germanicus and Apoxyomenos. 4. Canon of Paul Topinard. 5. Canon of Chrisostomo Martinez. 6,7. Diagrams comparing Diameters of the Hips with Diagrams of the Shoulders in the Male and Female. 8. The Human Body described within a Circle. 9. The Human Body inscribed within a Square. 10. Comparison of the Infantile and Adult Proportions. 11. Diagrams showing Increase of Thorax and Upper Part of Abdomen. (Rare).
33655: WINGATE, J., - De Slag om Kreta. 1941.
6542: WINKELMANN, F., AND G. GOMOLKA-FUCHS, - Frühbyzantinische Kultur.
32742: WINKLER, P., - Denken zonder woorden. Een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
13251: WINKLER, J., - Natura morta. Eine römische Novelle.
29534: WINKLER, J.J., - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
23575: WINKLER, J.J., - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
26356: WINKLER, J.J., AND G. WILLIAMS, (EDS.), - Later Greek Literature.
954: WINKS, R.W., AND S.P. MATTERN-PARKES, - The Ancient Mediterranean World. From the Stone Age to A.D. 600.
10103: WINN HASWELL, J.H., - An Introduction to the Holy Land. Based on modern tour routes.
1641: WINN, C., AND M. JACKS, - Aristotle. His thought and its relevance today.
31326: WINNINGTON-INGRAM, R.P., - Sophocles. An Interpretation.
33928: WINTER, J.M. VAN, - Van Soeter Cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen.
30047: WINTER, J.M. VAN, - Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid.
19457: WINTER, J.M. VAN, - Van Soeter Cokene. 52 recepten uit de Romeinse en Middeleeuwse keuken.
3020: WINTERFELD, H., - Caius, der Lausbub aus dem alten Rom. Alle Abenteuer in einem Band. (Jugendbuch).
24434: WIPPERN, J., (ED.), - Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons. Beiträge zum Verständnis der platonischen Prinzipienphilosophie.
50364: WIRTH, P., - Grundzüge der Byzantinischen Geschichte.
12481: WISE, T., - Medieval Warfare.
34817: WISEMAN, D.J., (ED.), - Peoples of Old Testament Times.
7545: WISEMAN, G., - Greece. Volume two in the "Four-in-hand" educational series edited by G.C. Greenfield in conjunction with H.M. Madeley.
48298: WISEMAN, T.P., - Catullan Questions.
26949: WISSA WASSEF, C., - Egypt. Photographs by A. Guatti.
44656: WISTRAND, E., - Miscellanea Propertiana.
30949: WIT-TAK, TH.M. DE, - The Function of Obscenety in Aristophanes' 'Thesmophoriazusae' and 'Ecclesiazusae'.
32686: WIT-TAK, TH. DE, - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
12200: WIT-TAK, T.M. DE, - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes. With a Summary in English.
35600: WITEK, FR., - Die 'Bühne des Schicksals'. Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama.
30308: WITKAMP, L.TH., - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring.
33636: WITKE, CH., - Enarratio Catulliana. Carmina L, XXX, LXV, LXVIII.
26786: WITKE, CH., - Latin Satire. The Structure of Persuasion.
24600: WITKOWSKI, ST., (ED.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur edidit St. Witkowski. Adiecta est tabula phototypica.
5662: WITKOWSKI, ST. (ED.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur. Adiecta est tabula phototypica. Cum indices.
6590: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
19861: WITSTEIN, S., AND E.K. GROOTES, - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel. A.o.: K. PORTEMAN: "D'een klapt, t'geen d'ander heelde" (pp.26-60); A-J. GELDERBLOM: Dichter bij een droogmakerij (pp.104-119); P.E.L. VWEKUYL: Vondel en de 'loci astronomici' van Vergilius (pp.119-155); M. SPIES: Het stadhuis staat op de Dam. Een onderzoek naar de argumentele opbous van Vondels 'Inwydinge van het Stadthuis t'Amsterdam (1655) (pp.165-218); P.A.W. van ZONNEVELD: Vondel en de antithese klassiek-romantisch. Een aspect van de receptiegeschiedenis in de eerste helft van de negentiende eeuw (pp.306-319).
10731: WITTE, J., - Der Kommentar des Aponius zum Hohenliede. Untersuchung über die Zeit und den Ort seiner Abfassung, über die Persoönlichkeit des Verfassers und über die Stellung des Kommentars in der Geschichte der Auslegung des Hohenliedes, unter Zugrundelegung der ersten Ausgabe des ganzen Kommentars vom Jahre 1843.
47073: WITTGENSTEIN, L., - Knipsels. Vertaling W. Oranje.
47068: WITTGENSTEIN, L., - The German text of Ludwig Wittgenstein's Logisch-philosophische Abhandlung. With a new edition of the translation by D.F. Pears & B.F. McGuinness. And with the introduction by Bertrand Russell.
8206: WITTKOWER, R., - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme. Met een nawoord van H.A. Millon. Translated from the English edition from 1988.
19970: WLISLOCKI, H. VON, - Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner. Vorwiegend nach eigenen Ermittlungen.
24928: WOCKART, N., - Die Welt im Kopf. Ein Kursbuch des Denkens.
21383: WODEHOUSE, P.G., - The inimitable Jeeves.
48823: WOESTIJNE, P. VAN DE, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
9941: WOESTIJNE, P. VAN DE, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
13419: WOESTIJNE, K. VAN DE, - De Nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
10067: WOHL, V., - Intimate Commerce. Exchange, Gender, and Subjectivity in Greek Tragedy.
23055: WOHLLEBEN, J., - Die Sonne Homers. Zehn Kapittel deutsche Homer-Begeisterung. Von Winckelmann bis Schliemann.
31300: WOJACZEK, G., - Daphnis. Untersuchungen zur griechischen Bukolik.
47135: WOLF, CHR., - Medea. Stimmen. Roman.
47510: WOLF, SONJA, - Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis. Ein Beitrag zum Augustusbild der frühen Kaiserzeit.
34553: WOLF, CHRISTA, - Voraussetzungen einer Erzählung. Frankfurter Poetik-Vorlesungen.
34552: WOLF, CHR., - Kassandra. Erzählung.
50619: WOLF, G., (ED.), - Luther und die Obrigkeit.
10484: WOLF, C., - Kassandra. Verhaal. Vertaald door T. Davids, met een nawoord van M. Brügmann.
241: WOLF, A.G., - Ad jus Italicum.
50661: WOLF, J.B., - The Barbary Coast. Algeria under the Turks. 1500 - 1830.
49091: WOLFF, É., - Initiation à la littérature Latine. Préface de S. Deléani.
10630: WÖLFFLIN, H., - Die Klassische Kunst: eine Einführung in die Italienische Renaissance.
50556: WOLFSON, H.A., - Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam. Volume I. Volume II.
15406: WOLMAN, H.B., - Plutarchean Views in the Roman Lives.
50343: WOLSKA, WANDA, - La topographie de Cosmas Indicopleustès. Théologie et Science au Vie siècle.
47494: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
13482: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
16314: WOLTHUIS, G.W., - 'Rembrandt's Faust.' pp.91-112 in: Achtenveertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
50321: WOLTJER, J., - Lucretii philosophia cum fontibus comparata.
35837: WOLTJER, J., - Latijnsche Grammatica voor Gymnasiën.
50964: WOLTJER, J.J., - Friesland in Hervormingstijd.
13107: WOLTJER, R.H., - Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie. Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 september 1904.
5983: WOLTJER, R.H., - De Euphemeriden van Alexander den Grooten.
10345: WOLTJER, R.H., - De jongste Onderzoekingen over de Rede op den Areopagus en de Christelijke Beschouwing der Oudheid.
17571: WOLTJER, J., - Serta Romana. Carmina latina selecta et notis instruxit. Editionem .. curavit R.H. Woltjer.
50570: WOLTJER, R.H., - De Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore et iudice.
35381: WOLTJER, R.H. EN G.W. VAN BLEEK, - Latijnsche oefeningen. Eerste deel. Tweede deel.
50408: WOLTJER, J., - Religio en Pietas bij Lucretius.
14102: WOOD, M., - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
21542: WOOD, M., - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
9834: WOOD, S.E., - Imperial Women. A Study in Public Images, 40 BC-AD 68.
9916: WOOD, M., - In the Footsteps of Alexander the Great. [Accompanies the Major Television Series].
9886: WOOD, M., - In het voetspoor van Alexander de Grote. Een reis van Griekenland naar Azië.
3643: WOOD, E.S., - Collins Field Guide to Archaeology. With an Introduction by Mortimer Wheeler.
506: WOOD, CH.T., - The Age of Chivalry. Manners and Morals. 100-1450.
25019: WOODARD, TH., (ED.), - Sophocles. A Collection of Critical Essays.
50138: WOODCOCK, E.C., - A New Latin Syntax.
33050: WOODFORD, S., - The Art of Greece and Rome.
10564: WOODFORD, S., - Kijk op Schilderkunst. Vertaald uit het Engels door Fr. van Gool.
18105: WOODFORDE, J., - The strange story of False Hair. A.o.: Chapter two: Ancient Egyptian and Roman wigs.
5533: WOODHOUSE, S.C., - The Englishman's Pocket Latin-English and English-Latin Dictionary.
15078: WOODHOUSE, C.M., - The Philhellenes. Contents: I. The Forerunners. II. The Byronic Revolution. III. Philhellenism in Action. IV. Byron's Last Intervention. V. The Achievement of Independence. V. The Aftermath. With Epilogue, Notes and Bibliography. Appendices. Index.
33912: WOODHOUSE, C.M., - Modern Greece. A Short History.
33780: WOOLLEY, L., - Excavations at Ur. A Record of Twelve Years' Work.
9331: WOOLLEY, L., - History Unearthed.
24601: WOOLLEY, C.L., - Ur of the Chaldees. A Record of Seven Years of Excavation.
26679: WORDSWORTH, J., - Fragments and Specimens of Early Latin. With Introductions and notes.
48634: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book I. Book II. Book III.
24372: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book II.
25031: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book III.
24317: WORP, K.A., - Keerpunten in de papyrologie. Rede uitgesproken door K.A. Worp bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de papyrologie.
6576: WORP, K.A., - Fünfzehn wiener Papyri.
34149: WORSTBROCK, F.J., - Elemente einer Poetik der Aeneis. Untersuchungen zum Gattungsstil vergilianischer Epik.
34970: WORTHINGTON, I., (ED.), - A Companion to Greek Rhetoric.
9178: WORTHINGTON, I., - A Historical Commentary on Dinarchus. Rhetoric and Conspiracy in Later Fourth-Century Athens.
32208: WOS, J.W., - Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423-1444). Un profilo introduttivo.
12244: WOSIEN, M-G., - De Magische Dans. Ontmoeting met de goden. (Vertaald uit het Engels).
24883: WOYTEK, E., (ED.), - T. Maccius Plautus Persa. Einleitung, Text und Kommentar. Together with: Offprint Antidosis. Festschrift für Walther Kraus zum 70. Geburtstag, pp.477-486: E. WOYTEK, Plautus, Persa 228-232 (Zur Verteilung der Verse).
47197: WRAY, D., - Catullus and the Poetics of Roman Manhood.
30152: WRAY, J.A., - An Elementary Introduction to the Taita Language. Eastern Equatorial Africa.
34329: WREDE, H., - Der Antikengarten der del Bufalo bei der Fontana Trevi.
972: WREN, M.C., - Ancient Russia. Drawings by E. Hammond.
22732: WRIGHT, J.E., - The Early History of Heaven.
1722: WRIGHT, F.A., - The Arts in Greece. Three Essays. The Dance. Music. Painting.
15725: WRIGHT, J., - A Primer of the Gothic Language. With Grammar, Notes and Glossary.
3592: WRIGHT, L., - Clean and Decent. The Fascinating history of the Bathroom and the Water Closet and of sundry habits, Fashions and Accessories of the Toilet principally in Great Britain, France and America.
29407: WRIGHT, J., - Dancing in Chains: The Stylistic Unity of the Comoedia Palliata.
16815: WUEST, K.S., - Romans in the Greek New Testament. For the English Reader.
10308: WULMS, G., - Jean Anouilh.
4543: WUNDERER, W., - Delphi.
26894: WUNDERLICH, D., - Foundations of Linguistics. Translated from the German by R. Lass.
7964: WUNDT, M., - Griechische Weltanschauung.
9549: WYCHERLEY, R.E., - How the Greeks Built Cities.
23080: WYTTENBACH, DANIEL, - Disputatio (quae premium portavit anno 1783) De quaestione publice proposita "Quae fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Pythagora usque ad Senecam sententia de vita et statu animorum post mortem corporis." In: Verhandelingen raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst uitgegeeven door Teylers Godgeleerd Genootschap. IV. Deel.
22811: WYTTENBACH, D., - Lexicon Plutarcheum. I. II. (complete)
19568: WYTZES, J., - Vergilius. De dichter van het Imperium. Een inleiding tot de Romeinse godsdienst en gezindheid.
19519: WYTZES, J., - Verbarium Vergilianum.
15350: WYTZES, J., - Plato's Phaedo.
11534: WYTZES, J., - De lectuur van Plato.
18794: XENOFON, (XENOPHON), - Tocht van de tienduizend. Vertaling G. Koolschijn en T. Reinsma.
25975: XENOPHON, - The Anabasis. Book II. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25974: XENOPHON, - The Anabasis. Book III. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25972: XENOPHON, - The Anabasis. Book IV. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25973: XENOPHON, - The Anabasis. Book IV. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
12526: XENOPHON, - Memorabilia and Oeconomicus. With an English translation by E.C. Marchant. Symposium and Apology. With an English translation by O.J. Todd.
878: XENOPHON, - Anabasis I. Met aantekeningen door Y.H. Rogge.
14170: XENOPHON, - Opera Omnia. Recognovit brevique adnotatione critica insturxit E.C. Marchant. Tomus I: Historia Graeca.
25175: XENOPHON, - Oeconomicus. Geëmendeerd en van ophelderingen voorzien door J.J. Hartman.
25176: XENOPHON, - Oeconomicus. Geëmendeerd en van ophelderingen voorzien door J.J. Hartman.
27390: XENOPHON, - Kyropädie. Für den Schulgebrauch erklärt von L. Breitenbach. Erstes Heft. Buch 1-4. Besorgt von B. Büchsenschütz. Zweites Heft. Buch 5-8.
32790: XENOPHON, - Opera Omnia. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit E.C. Marchant. Tomus I: Historia Graeca.
47689: XENOPHON, - Anabasis. Books I-VII. With an English translation by C.L. Brownson.
27011: XENOPHON, - Scripta minora. Recognovit L. Dindorfius. Fasciculus posterior Rempublicam Lacedaemoniorum, Rempublicam Athenienium, De vectigalibus librum, Hipparchicum, De re equestri librum, Cynegeticum continens.
35584: XENOPHON, - Kyrupädie. Die Erziehung des Kyros. Herausgegeben und übersetzt von R. Nickel.
34361: XENOPHON, - Erinnerungen an Sokrates. Herausgegeben von P. Jaerisch.
30458: XENOPHON, - Anabasis. De tocht van de tienduizend. Ingeleid en vertaald door G. Koolschijn en N. Matsier.
35860: XENOPHON, - Anabasis. Erklärt von F. Vollbrecht. Besorgt von W. Vollbrecht.
32780: XENOPHON, - Memorabilien. Für den Schulgebrauch erklärt von Raphael Kühner.
26148: XENOPHON, - Memorabilien. Für den Schulgebrauch erklärt von Raphael Kühner.
35920: XENOPHON, - Memorabilia and Oeconomicus. With an English translation by E.C. Marchant. Symposium and Apology. With an English translation by O.J. Todd.
30659: XENOPHON, - Met Cyrus naar Babylon. Ingeleid en verklaard door L. Geysels.
33852: XENOPHON, - Hellenika. Griechisch-deutsch ed. G. Strasburger.
27516: XENOPHON, - Kyropaedie. Für den Schulgebrauch erklärt von L. Breitenbach. Erstes Heft. Zweites Heft.
34405: XENOPHON, - Hellenika. Griechisch-deutsch ed. G. Strasburger.
26656: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Zum Schulgebrauch mit erklärenden Anmerkungen versehen von E. Kurz. Heft I. Buch I-III. Heft II. Buch IV-VII.
34450: XENOPHON, - Reitkunst. Griechisch und Deutsch von K. Widdra.
30789: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch erklärt von B. Büchsenschütz. Erstes Heft. Buch I-IV. Zweites Heft. Buch V-VII.
51018: XENOPHON, - Die Verfassung der Spartaner. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von St. Rebenich.
12559: XENOPHON, - Un Ménage Athénien au IVe siècle avant notre ère. Extraits de L'Économique. Présentés et commentés par P. Henen.
17393: XENOPHON, - Scripta Minora. With an English Translation by E.C. Marchant.
15604: XENOPHON, - Poroi cum prolegomenis et commentariis edidit J.H. Thiel.
14261: XENOPHON, - Opera omnia. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit E.C. Marchant. Tomus V: Opuscula.
23700: XENOPHON, - Oikonomikos. The Oeconomicus. With Introduction, Notes, and Lexicon by H.A. Holden.
13871: XENOPHON, - Oeuvres. Traduites en Français. Sur les Textes imprimés et sur quatre Manuscrits de la Bibliothèque nationale, par le citoyen Gail.

Next 1000 books from Scrinium Classical Antiquity

3/9