Scrinium Classical Antiquity
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands. Tel.: +31 (0)543 45 27 57 | Fax: +31 (0)543 45 19 36            Email: sales@scrinium.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12765: VERDAM, J., - Middelnederlandsch Handwoordenboek.
30943: VERDENIUS, W.J., - The Principles of Greek Literary Criticism. With a bibliography of the author's work 1936-1982.
31694: VERDENIUS, W.J., - Beknopte Bibliografie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
50312: VERDENIUS, W.J., - Parmenides. Some comments on his poem.
25392: VERDENIUS, W.J., - The Principles of Greek Literary Criticism. With a bibliography of the author's work 1936-1982.
1158: VERDENIUS, W.J., (ED.), - Antieke jeugd. A.o.: G. van HOORN: Het kind in huis (pp.24-42); M.F. JONGKEES-VOS: Het kind op school (pp.42-58); J.M. HEMELRIJK: Sport en spel (pp.58-84); M.J. VERMASEREN: Jeugdige goden (pp.84-96).
6591: VERDENIUS, W.J., - Further Notes on Plato's Meno.
15312: VERDENIUS, W.J., - 'Platon et la poésie'. In: MNEMOSYNE BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA, tertia series, volumen duodecimum. Also: J.H. JONGKEES, 'Notes on the Coinage of Athens'.
12215: VERDI, G., - Macbeth. Opera in vier bedrijven. Libretto F.M. Piave.
35121: VERDIN, H., - Griekse stemmen over Geschiedenis. Voorgesteld en vertaald door H. Verdin.
3084: VERDUIN, M., - Canticum Canticorum. Het Lied der Liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. The Song of Songs (With a Summary in English). Cantiques des Cantiques (Avec un résumé en Français). Das Lied der Lieder (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache).
34144: VEREMANS, J., - De plaats van het verbum finitum in de Latijnse dactylische hexameter. Metrisch-stilistisch onderzoek bij Ennius, Lucretius, Catullus en Vergilius.
29223: VEREMANS, J., - De plaats van het verbum finitum in de Latijnse dactylische hexameter. Metrisch-stilistisch onderzoek bij Ennius, Lucretius, Catullus en Vergilius.
49773: VEREMANS, J., AND F. DECREUS, (EDS.), - Les Sciences dans les textes antiques. Acta Colloquii Didactici Classici Decimi. Didactica Classica Gandensia 24 - 25. 1984 - 1985. Bâle, du 23 au 28 septembre 1986.
43404: VEREMANS, J., AND F. DECREUS, (EDS.), - Les Sciences dans les Textes Antiques. Acta Colloquii Didactici Classici Decimi, Didactica Classica Gandensia, 24-25, 1984-1985, Bâle, du 23-au 28 septembre 1986.
31306: VERGEER, M.M., AND G.C.W. RIJLAARSDAM, - Effecten van de examenherziening Klassieke Talen.
19623: VERGEER, C., - Een verlies van vleugels. De filosofie in het oude Rome.
15467: VERGEEST, A., - Poetarum enarratio. Leraren en schoolauteurs te Rome. Van Cicero tot Quintilianus.
4720: VERGER, V., - Dictionnaire de la Fable. Ou Mythologie Grecque, Égyptienne, Celtique, Persane, Syrienne, Chinoise, Japonaise, Arabe, Mahométane, Scandinave, Africaine, Américaine, etc.
19302: VERGER, J., - Universiteiten in de Middeleeuwen.
43174: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes. Erstes Heft: Aeneis I-III. Zweites Heft: Aeneis IV-VI. Drittes Heft: Aeneis VII-IX. Bearbeitet von M. Fickelscherer / Wörner.
27598: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneis. Prosaübertragung von V. Ebersbach.
26901: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber secundus. With a Commentary by R.G. Austin.
31747: VERGIL, (VERGILIUS), - Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit R.A.B. Mynors.
34836: VERGIL, VERGILIUS, - Georgics I-IV. Edited by F.G. Plaistowe. (Text and notes).
29478: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Book IX. Edited by A.H. Allcroft and J.F. Stout.
29479: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Book X. Edited by A.H. Allcroft and B.J. Hayes.
35010: VERGIL, (VERGILIUS), - Landleben. Bucolica. Georgica. Catalepton. Ed. J. und M. Götte. VERGIL. Viten. Ed. K. Bayer. Lateinisch und deutsch.
43176: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes. Heft II, erste Abteilung, Buch IV.
32923: VERGIL, (VERGILIUS), - Gedichte. Erklärt von Th. Ladewig und C. Schaper. Erstes Bändchen: Bukolika und Georgika.
31777: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos Liber Sextus. With a Commentary by R.G. Austin.
44709: VERGIL, (VERGILIUS), - Landleben. Bucolica. Georgica. Catalepton. Ed. J. und M. Götte. VERGIL. Viten. Ed. K. Bayer. Lateinisch und deutsch.
31793: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
48600: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
48597: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber primus. With a commentary by R.G. Austin.
48598: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber secundus. With a Commentary by R.G. Austin.
43175: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes. Heft II, erste Abteilung, Buch IV.
31496: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber secundus. With a Commentary by R.G. Austin.
29465: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
35239: VERGIL, (VERGILIUS), - Gedichte. Erklärt von Th. Ladewig. Erstes Bändchen: Bucolica und Georgica. Zweites und drittes Bändchen: Buch I-VI/VII-XIII der Äneis.
29443: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Book VIII. Edited by A.H. Allcroft and B.J. Hayes.
34272: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber secundus. With a Commentary by R.G. Austin.
34273: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
31490: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Book II. Edited by A.H. Allcroft and T.R. Mills.
43172: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes. Erstes Heft: Aeneis I-III. Bearbeitet von M. Fickelscherer.
364: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos Liber XII. Edited by B. Tilly.
348: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos Liber IV. Edited by B. Tilly.
368: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneis, Bucolica, Georgica. Auswahl von J. Freyer. Text. Kommentar.
29890: VERGIL, (VERGILIUS), - Eklogen. Mit lateinischem Originaltext. Deutsche Übertragung und Vorrede von G. Preczov Frankenstein.
43173: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes. Erstes Heft: Aeneis I-III. Zweites Heft: Aeneis IV-VI. Drittes Heft: Aeneis VII-IX. Viertes Heft: Aeneis X-XII. Bearbeitet von M. Fickelscherer / Wörner.
35053: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
35054: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quintus. Edited with a Commentary by R.D. Williams.
34693: VERGIL, (VERGILIUS), - Landleben. Bucolica. Georgica. Catalepton. Herausgegeben von J.Götte.
27916: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber quartus. Edited with a commentary by R.G. Austin.
33222: VERGIL, (VERGILIUS), - Bucolica und Georgia. Für den Schulgebrauch erläutert von K. Kappes.
47846: VERGIL, (VERGILIUS), - Aeneidos liber secundus. With a Commentary by R.G. Austin.
34781: VERGILI MARONIS, P., (VERGILIUS), - Bucolica. Cum auctoribus et imitatoribus in usum scholarum edidit C. Hosius.
34307: VERGILI MARONIS, P., (VERGILIUS), - Bucolica. Cum auctoribus et imitatoribus in usum scholarum edidit C. Hosius.
52765: VERGILIUS, - Aeneis. Naar de bewerking van J. van der Vliet en J. Mehler. Opnieuw bewerkt en herzien door R.E.H. Westendorp Boerma. Libri I-VI. Libri VII-XII.
25971: VERGILIUS, - Aeneidos liber I. Edited, with Introduction, Notes, and Vocabulary for the Use of Schools, by T.E. Page.
50058: VERGILIUS, - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema. Met nawoord van D. Rijser, aantekeningen en register.
32653: VERGILIUS, - Bucolica. Herderszangen. Latijnse tekst. Met vertaling, inleiding en aantekeningen door R. Brouwer.
31733: VERGILIUS, - Bucolica et Georgica. With Introduction and Notes by T.E. Page.
20574: VERGILIUS, - Works. The Aeneid. Eclogues. Georgics. Translated by J.W. Mackail. With an introduction by W. McDermott.
31841: VERGILIUS, - Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.A. Hirtzel.
397: VERGILIUS, - Aeneis I - VI; VII - XII. Met aanteekeningen door W.J.W. Koster.
26235: VERGILIUS, - Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.A. Hirtzel.
48682: VERGILIUS, - Bucolica et Georgica. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door J. Mehler.
35254: VERGILIUS, - Veel werd hij over land en zee gedreven. Het epos van Aeneas. Vertaald en ingeleid door A. van Wilderode.
32986: VERGILIUS, - Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers.
400: VERGILIUS, - Aeneis. In Nederlandse verzen nagevolgd door A. Rutgers van der Loeff.
27715: VERGILIUS, - Aeneis I - VI; VII - XII. Met aanteekeningen door W.J.W. Koster.
31167: VERGILIUS, - Appendix Vergiliana. Sive Carmina Minora Vergilio adtributa. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. Ellis. Vitae Vergilianae Antiquae: Vita Donati. Vita Servii. Vita Probiana. Vitae Focae. S. Hieronymi excerpta. Edidit C. Hardie.
33966: VERGILIUS, - Aeneis. In Nederlandse verzen nagevolgd door A. Rutgers van der Loeff.
27506: VERGILIUS, - Appendix Vergiliana. Sive Carmina Minora Vergilio adtributa. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. Ellis. Vitae Vergilianae Antiquae: Vita Donati. Vita Servii. Vita Probiana. Vitae Focae. S. Hieronymi excerpta. Edidit C. Hardie.
20978: VERGILIUS, - Opera. Ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Vergilii vita et carminus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albertus Forbiger. Pars I: Bucolica et Georgica atque dissertationem de Virgilii vita et carminibus continens. Editio altera aucta et plane immutata.
344: VERGILIUS, - Äneide. Übersetzt von J.H. Voß. Neu herausgegeven von O. Güthling.
20573: VERGILIUS, - Works. The Aeneid. Eclogues. Georgics. Translated by J.W. Mackail. With an introduction by Ch.L. Durham.
20324: VERGILIUS, - Werke. 1. Eklogen und Georgika, 2. Aeneis. Mit Einleitung und Anmerkungen von H. Dütschke.
20341: VERGILIUS, - Werke in einem Band: Kleine Gedichte. Hirtengedichte. Lied vom Lanbau. Lied vom Helden Aeneas. Aus dem Lateinischen übertragen von D. Ebener. Mit einer Einleitung und einem Anhang (Anmerkungen-Verzeichnis antiker Namen und Begriffe).
20340: VERGILIUS, - Werke in einem Band. Kleine Gedichte. Hirtengedichte. Gedicht vom Landbau. Lied vom Helden Aeneas. Aus dem Lateinischen übertragen von D. Ebener. Mit einem Anhang (pp.477-638): Anmerkungen, Verzeichnis antiker Namen und Begriffe.
20337: VERGILIUS, - Werke in einem Band. Hirtengedichte. Gedicht vom Landbau. Aeneis.
20001: VERGILIUS, - Vom Landbau. Übertragung von G. Herzog-Hauser.
15444: VERGILIUS, - The Poems. Translated into English Verse by J. Rhoades.
17679: VERGILIUS, - The sixth book of the Aeneid. With introduction and notes (commentary) by H.E. Butler.
322: VERGILIUS, - The Aeneid. A New Prose Translation by David West.
333: VERGILIUS, - The Aeneid of Virgil. A verse translation by Rolfe Humphries.
17494: VERGILIUS, - Selections from the Eclogues, Georgics and Aeneid by W.F. Jackson Knight.
16680: VERGILIUS, - Roman Aeneas. Selections from Virgil's Aeneid (I - VI) with a connecting narrative in English by P.J. Loseby.
15830: VERGILIUS, - Profeet van een Imperium. Tekst en Inleiding en Commentaar. Ed. by N.H.C. van Loenen.
14198: VERGILIUS, - Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.A. Hirtzel.
14147: VERGILIUS, - Opera. In Tironum gratiam perpetuum annotatione illustrata a Chr.G. Heyne. Edidit et suas animadversiones adiecit E.C.Fr. Wunderlich.
14145: VERGILIUS, - Opera. In Tironum gratiam perpetua annotatione illustrata a Chr.G. Heyne, edidit et suas animadversiones adiecit E.C.F. Wunderlich. Vol.I et II. [complete].
14125: VERGILIUS, - Opera. Cum notis brevioribus ad usum scholarum. (Cura J. Nic. Lallemand).
5519: VERGILIUS, - L'Énéide. Traduction nouvelle de M. Rat.
6316: VERGILIUS, - La Fille d'Auberge. Suivi des autres poèmes attribués a Virgile: Le Cachat, l'Aigrette, le Moustique, l'Etna, Épigrammes, Priapées, Imprécations, Élégies pour Mécène, Inscriptions. Traduction nouvelle avec avertissement, notices, notes et index par M. Rat. (+Texte latin).
2849: VERGILIUS, - Les Bucoliques et Les Géorgiques. Nouvelle édition revue et augmentée avec intrduction, notes, appendices et index par M. Rat.
5512: VERGILIUS, - L'Énéide. Nouvelle édition revue et augmentée avec introduction, notes, appendices et index.
23239: VERGILIUS, - In usum scholarum ad novissimam Heynii editionem exactus, excisis disquisitionibus, excursibus, et notarum iis, quae ad juniorum commoditatem minus pertinere videbantur.
9036: VERGILIUS, - Hirtengedichte. Übersetzt durch Th. Haecker. Mit Th. Haecker: "Vergil Vater des Abendlandes".
9035: VERGILIUS, - Hirtengedichte. Lateinisch und deutsch. Deutsch von Th. Haecker. Zeichnungen von R. Seewald.
8807: VERGILIUS, - Herderszangen. Naast den oorspronkelijken Latijnschen tekst Metrisch vertaald door P.W. de Koning. Met een Inleiding over Vergilius en zijn Herderszangen door J. de Decker.
6821: VERGILIUS, - Georgics I & IV. Edited by H.H. Huxley. With vocabulary.
6651: VERGILIUS, - Gaudentes rure Camenae. Uitgekozen door en met verklaring van M.R.J. Brinkgreve. Met een inleiding van P.H. Damsté. Tekst en Verklaring.
6723: VERGILIUS, - Gedichte. Erklärt von Th. Ladewig und C. Schaper. Zweites und drittes Bändchen: Aeneide Buch I-VI und VII-XII. Auflage bearbeitet von P. Deuticke.
6085: VERGILIUS, - Ex Bucolicis et Georgicis. Carmina et Fragmenta selecta notis instruxta denuo edenda curavit W. Klei.
6084: VERGILIUS, - Ex Bucolicis et Georgicis. Carmina et Fragmenta selecta notis instruxta denuo edenda curavit W. Klei.
6733: VERGILIUS, - Die Gedichte. In Auswahl mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von J. Ziehen. Vol. I: Einleitung und Aeneis.
409: VERGILIUS, - De Aeneis. Metrisch vertaald door P.W. de Koning.
8805: VERGILIUS, - De Herdersfluit. Bucolica. Vertaald door R. Deweerdt.
3385: VERGILIUS, - Choix de Bucoliques (1-4-5-8-9-10). Texte commenté par A. Ruelle.
2840: VERGILIUS, - Bucolica. Herderszangen. In hexameters vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
2826: VERGILIUS, - Bucolica, Georgica. Uitgegeven en voorbereid door Fr. Cluytens.
2831: VERGILIUS, - Bucolica et Georgica. Notis instructa selegit M.Th. Hillen.
461: VERGILIUS, - Aetna. Herausgegeben von E. Schwartz.
423: VERGILIUS, - Aeneis. Vertaald door M.A. Schwartz.
415: VERGILIUS, - Aeneïs. Uitgegeven en voorbereid door F. Cluytens en V. Daenen.
399: VERGILIUS, - Aeneis. Illustravit G.G. Gossrau.
390: VERGILIUS, - Aeneis. Deutsch von R.A. Schröder. Mit einem Nachwort von B. Kytzler und 20 farbigen Miniaturen aus dem Codex Vergilius Vaticanus.
398: VERGILIUS, - Aeneis II. Mit dem Commentar des Servius, herausgegeben von E. Diehl.
379: VERGILIUS, - Aeneis. Bezorgd door M.J. Pattist.
380: VERGILIUS, - Aeneis. Bezorgd door M.J. Pattist.
389: VERGILIUS, - Aeneis. Cum delectu variae lectiones edidit Th. Ladewig. Editionem alteram curavit et multifariam auxit P. Deuticke.
24039: VERGILIUS, - Aeneidos Liber VI. Edited with Notes and Vocabulary for the Use of Schools by T.E. Page. Corrected by G.H. Nall.
356: VERGILIUS, - Aeneidos liber secundus. Ed. by L.D. Wainwright.
360: VERGILIUS, - Aeneidos liber sextus. Edited by J.T. Philipson.
24038: VERGILIUS, - Aeneidos Liber VI. Edited with Notes and Vocabulary for the Use of Schools by T.E. Page. Corrected by G.H. Nall.
349: VERGILIUS, - Aeneidos liber IX. Edited, with Introduction, Notes, and Vocabulary for the Use of Schools, by H.M. Stephenson.
346: VERGILIUS, - Aeneidos liber II. Edited, with Introduction, Notes, and Vocabulary for the Use of Schools, by T.E. Page.
335: VERGILIUS, - Aeneid. Translated by John Dryden. Edited by F.M. Keener.
326: VERGILIUS, - Aeneid. Book IX. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by J.L. Whiteley.
30634: VERGILIUS, - Aeneis. Übersetzt von J. Götte. Herausgegeben und kommentiert von M. Lemmer.
34605: VERGILIUS, - Aeneis. Vertaald door M.A. Schwartz.
31569: VERGILIUS, - Aeneis. Recognovit G. Ianell.
52698: VERGILIUS, - Aeneis. Naar de bewerking van J. van der Vliet, opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien door J. Mehler.
20821: VERGILIUS, - De Zwerftocht van Aeneas. Aeneis Boek 1, 2, 4, 6. Vertaald en toegelicht door P. Schrijvers.
31515: VERGILIUS, - Appendix Vergiliana. Sive Carmina Minora Vergilio adtributa. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. Ellis. Vitae Vergilianae Antiquae: Vita Donati. Vita Servii. Vita Probiana. Vitae Focae. S. Hieronymi excerpta. Edidit C. Hardie.
3225: VERGILIUS, - Catalepton (Priapea et Epigrammata); Maecenas, Priapeum "Quid hoc novi est". Recensuit, praefatus est, appendicem criticam et indicem verborum addidit R. Sabbadini.
27469: VERGILIUS, - Aeneis. Übersetzt von J. Götte. Herausgegeben und kommentiert von M. Lemmer.
27275: VERGILIUS, - Aeneis I - VI; VII - XII. Met aanteekeningen door W.J.W. Koster.
33377: VERGILIUS, - Appendix Vergiliana. Sive Carmina Minora Vergilio adtributa. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. Ellis.
33378: VERGILIUS, - Appendix Vergiliana. Sive Carmina Minora Vergilio adtributa. Recognovit et adnotatione critica instruxit R. Ellis.
35395: VERGILIUS, - Bucolica et Georgica. With Introduction and Notes by T.E. Page.
48379: VERGILIUS, - Aeneis II. Mit dem Commentar des Servius, herausgegeben von E. Diehl.
33435: VERGILIUS, - Opera. Ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Vergilii vita et carminus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albertus Forbiger. Pars III. Aeneidos L. VII - XII. Carmina minora quae vulgo Virgilio adscribuntur et indicem rerum in commentario expositarum continens. Editio tertia correcta et aucta.
44288: VERGOTE, J., - De Godsdienst van het Oude Egypte.
19501: VERHAAK, H.J.W., - Velleius Paterculus en de rhetoriek van zijn tijd.
20683: VERHAAK, C., - Zeger van Kortrijk. Commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave. With an english summary.
14227: VERHAGEN, J.G.M., R.T.A. BORMAN, A.O. (EDS.), - Opgegraven verleden van Gelderland.
18909: VERHAGEN, B., - De tragische maskers van Hellas.
4996: VERHAGEN, B., - Dramaturgie. Druk bezorgd door W.H. Pos.
8977: VERHEGGEN, J., - Heureka. Griekse cultuur in Nederlandse woorden.
49831: VERHEIJ, H., S. VEENMAN, AND H. KONING, - Herodotus. Culturen in conflict. Leerlingenboek. Docentenboek. (Complete).
50303: VERHEIJ, H., H. KONING AND S. VEENMAN, - Euripides. Elektra. Leerlingenboek.
18408: VERHEIJ, H., AND S. VEENMAN, - Tantalus. Van Tantalus tot Troje. CKV/KCV-thema bij het toneelstuk van John Barton. Together with: Programmaboekje Tantalus, van John Barton, in de regie van Aus Greidanus van toneelgroep De Appel.
8610: VERHEUL, J., - Het Heilige en de Wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament. Kultische Heiligkeit und "Säkularisierung". Untersuchung über ihr Verhältnis im Alten Testament. (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache).
10299: VERHOEFF, H., - De Januskop van Oedipus. Over literatuur en psychoanalyse.
44513: VERHOEVEN, A.T.M., - Eponiemen en geschiedenis van de stuitgeboorte. Opkomst en verlies van vvardigheden.
18155: VERHOEVEN, TH.L., - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, voornamelijk betrekking hebbend op Monarcha, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit.
6670: VERHOEVEN, CL., - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld.
20532: VERHOEVEN, C.W.M., - Het woord substantia.
20045: VERHOEVEN, C., - Voor eigen gebruik.
18271: VERHOEVEN, C., - Symboliek van de voet.
9984: VERHOEVEN, C., - Inleiding tot de verwondering.
22072: VERHOEVEN, C., - Het moment. Een herinnering.
2108: VERHOEVEN, C., - Het axioma van Geulincx.
14046: VERHOEVEN, C., - Een oog in de mist. Herinneringen. Illustraties: Nelleke de Laat.
13954: VERHOEVEN, C., - De omweg van het woord. Drie overwegingen.
2713: VERHOEVEN, C., - Boven de boomgrens. De taal van het beleid.
32909: VERHOEVEN, C., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke literatuur.
21602: VERHOOGEN, V., - Terres cuites Grecques aus Musées Royaux d'Art et d'HIstoire. Guide Sommaire.
3321: VERHOOGEN, V., - La Céramique Grecque aux Musées Royaux d'Art et d'Historie. Guide sommaire.
43936: VÉRICEL, M., - Cyrille de Jérusalem.
2210: VERKUYL, P.E.L., - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
50552: VERMASEREN, M.J., - Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA). II. Graeca atque insulae.
52560: VERMASEREN, M.J., - Mithriaca IV. Le Monument d'Ottaviano Zeno et le culte de Mithra sur le Célius.
47869: VERMASEREN, M.J., - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato dionisiaco. Con la collaborazione di P. Simoni.
34103: VERMEULE, EMILY, - Greece in the Bronze Age.
34833: VERMEULEN, F.A.J., - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste Deel. Voorgeschiedenis en Middeleeuwen. Tekst (met 206 afbeeldingen). Platen (met 345 afbeeldingen op 327 platen).
44150: VERMEULEN, F., AND M. ANTROP, (EDS.), - Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul.
15732: VERMEULEN, M., - Princiepen der Europese Muziek. Contents: Oorsprong en definitie der muziek. Vroegste beginselen en grondslagen er muziek. De zang der eeuwen. De eerste Opvaart. De Aarde verandert van grondtoon. De tweede Opvaart. Het gehim van den Klnak. Derde Opvaart.
17512: VERMEULEN, A.J., - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
20734: VERMEULEN, A., - Zeventiende-eeuws Augustijns Humaniora-onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden.
19691: VERMEYLEN, A., - Verzameld Werk. [Complete]. Deel 1: De Wandelende Jood. Twee vrienden. Varia (...). Deel 2: Verzamelde Opstellen I en II. Beschouwingen. Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot. Deel III: De Vlaamse Letteren van Gezelle tot heden. Verspreid Proza I. Deel IV: Verspreid Proza II, met inbegrip van onuitgegeven werk. Deel V: Van de Catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europese plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Tekstgedeelte. Deel VI: Illustraties.
7483: VERNHET, A., - La Graufensenque. Céramiques gallo-romaines.
4369: VERRAERT, P., - De pressione fulcrorum corporis in plano horizontali incumbentis.
547: VERSCHAEVE, C., - Aischulos Oresteia.
17762: VERSÉNYI, L., - Socratic Humanism. With a Foreword by R.S. Brumbaugh.
6688: VERSEPUT, J., - Gedenkboek 1916 - 1956 ter gelegenheid van het veertigjarig Jubileum van de Vereniging van Leraren bij het Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs.
17187: VERSNEL, H.S., - Satricum en Rome. De inscriptie van Satricum en de vroeg-Romeinse geschiedenis.
15198: VERSTEGEN, H.H., - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
16998: VERWAAL, E., - RUH AL-KUDUS in de Koran. Een historisch-theologisch onderzoek naar de voorstelling aangaande "de heilige Geest" in de koran en de relevantie daarvan voor het gesprek tussen Moslims, Christenen en Joden. A historical and theological inquiry regarding the conception of the Holy Spirit in the Kuran and its relevance for the Muslim-Christian-Jewish dialogue (with a summary in English).
47263: VERWEIJ, M., - Een Oirschottenaar in Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden (died 1605). Pauselijk zanger en componist.
20305: VERZONE, P., - Werdendes Abendland.
7125: VESTDIJK, S., - Gestelsche Liederen. (A.o.: Grieksche sonnetten).
5179: VESTDIJK, S., - Een, twee, drie, vier, vijf. Homerus fecit. Etc.
33885: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
49939: VESTER, E., - Instrument and Manner Expressions in Latin. Adverbs, noun phrases, prepositional phrases with cum and per and the ablative of the gerund.
24033: VESTER, E., - Instrument and Manner Expressions in Latin. Adverbs, noun phrases, prepositional phrases with cum and per and the ablative of the gerund.
27088: VET, W.A. VAN DER, - Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen.
796: VEUSTER, D. DE, - Amor. Carmen elegiacum R. van Oppenraaij in certamine Heoufftiano praemio aureo ornatum. Met eenige andere christelijke gedichten.
48889: VEYNE, P., - Palmyra. De onvervangbare schat. Vertaald door R. Hofstede.
44145: VEYNE, P., - L'Élégie Érotique Romaine. L'amour, la poésie et l'occident.
34647: VEYRIES, M.A., - Les figures criophores dans l'art grec, l'art gréco-romain et l'art chrétien.
49018: VIARRE, SIMONE, - Ovide. Essai de lecture poétique.
44515: VICKERS, B., - In Defence of Rhetoric.
26341: VICKERS, B., - Towards Greek Tragedy. Drama, Myth, Society.
50901: VICO, GIAMBATTISTA, - Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même. Traduction de l'Italien par J. Michelet. Revue, corrigée et présentée par D. Luglio.
31484: HUGO VAN ST. VICTOR, - De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. van Zwieten.
25468: VIDA, M.H., - Schachspiel der Götter. Scacchia Ludus. Eingeleitet und mit der Übersetzung von J.J.I. Hoffmann herausgegeben von W. Ludwig.
47538: VIDÉN, GUNHILD, - The Roman Chancery Tradition. Studies in the Language of Codex Theodosianus and Cassiodorus' Variae.
8419: VIDOS, B.E., - Handboek tot de Romaanse Taalkunde.
30495: VIERNEISEL, K., AND B. KAESER, (EDS.), - Kunst der Schale. Kultur des Trinkens.
9332: VIEYRA, M., - Hittite Art 2300-750 B.C.
9484: VIGNAU WILBERG-SCHUURMAN, TH., - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. (Met medewerking van R. Pigeaud.)
2520: VIJVERBERG, A., - Binnenhuiskunst in Klassiek Griekenland. Een Studie van het oude Griekse interieur - en meubelkunst bij gelegenheid van het eindexamen voor binnenhuisarchitect aan de R.K. Academie te Tilburg.
25551: VILJAMAA, T., S. JÄKEL, AND K. NYHOLM, (EDS.), - Sprachaspekte als Experiment. Beiträge zur Literaturkritik in Antike und Neuzeit.
8920: VILJOEN, G.H., - Herodoti Fragmenta in Papyris Servata.
47014: VILLE DE MIRMONT, H. DE LA, - Études sur l'ancienne Poésie latine. Livius Andronicus. Le carmen Nelei. Le Poète Laevius. La Satura. La Nenia.
50723: VILLEHARDOUIN, - La conquête de Constantinople. Éditée et traduite par E. Faral. Tome Ier.1199-1203. Tome II. 1203-1207.
5037: VILLEY, M., - Le Droit Romain. Son actualité.
19375: VILLGRADTER, R., AND F. KREY, (ED.), - Der utopische Roman.
13395: VINE, W.E., - New Testament Greek Grammar. A Course of Self-Help for the Laymen.
15340: VINK, C., - Plato's Eerste Alcibiades. Een onderzoek naar zijn authenticiteit.
9063: VIOLLET-LE-DUC, [E.E.], - Histoire de l'Habitation Humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'a nos jours.
34383: VIPARELLI SANTANGELO, VALERIA, - L'esametro di Properzio. Rapporti con Callimaco.
49797: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1980. Etudes et Documents dédiés à E. Liénard.
50028: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1981. Etudes et Documents.
50029: VIRÉ, GHISLAINE, (ED.), - Grec et Latin en 1982. Etudes et Documents dédiés à la mémoire de Guy Cambier et édités par Gh. Viré.
47779: VIRÉ, GHISLAINE, - Informatique et classement des manuscrits. Essai méthodologique sur le 'de astronomia' d'Hygin.
29250: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid. Bucolica et Georgica. With introduction and notes by T.E. Page.
34448: VIRGIL, (VERGILIUS), - Georgics I & IV. Edited by H.H. Huxley.
31834: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
24794: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid Book VIII. Edited by K.W. Gransden.
25228: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
30078: VIRGIL, (VERGILIUS), - Eclogues and Georgics of Virgil. Translated into English Verse by T.F. Royds.
50982: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books 7-12. Edited with Introduction and Notes by R.D. Williams.
22214: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
29446: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
30736: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
24591: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Georgics. Translated with an introduction by Robert Wells.
14219: VIRGIL, (VERGILIUS), - Opera. With introduction and notes by T.L. Papillon and A.E. Haigh. Vol.I: Introduction and Text. Vol.II: Notes.
329: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Books VII-XII. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
5137: VIRGIL, (VERGILIUS), - Eclogues, Georgics, Aeneid I-VI. With an English translation by H.R. Fairclough.
35055: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
29175: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Aeneid. Books I-VI. Edited with Introduction and Notes by T.E. Page.
32770: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid, VII-XII. The Minor Poems. With an English translation by H.R. Fairclough. In two volumes. Volume II.
25024: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid VI. Edited with Introduction and Commentary by F. Fletcher.
25655: VIRGIL, (VERGILIUS), - Georgics I & IV. Edited by H.H. Huxley.
29715: VIRGIL, (VERGILIUS), - The Georgics. Translated by C. Day Lewis.
50905: VIRGIL, (VERGILIUS), - Aeneid Book XII. Edited by R. Tarrant.
44247: VIRGILE, (VERGILIUS), - Le Livre I de l'Énéide. Texte Latin. Avec un plan détaillé et un commentaire critique et explicatif par G. Stegen.
47718: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Traduction en vers de H. des Abbayes. Avant-propos de E. De Saint-Denis.
31832: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Traduites en vers français, précédées de la vie du poète Latin, et accompagnées de remarques sur le texte par J. Delille.
27865: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin, publié d'après les travaux les plus récents de la philologie avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et une notice par E. Benoist. Énéide. Livres I-VI. Livres VII-XII.
43882: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
44779: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
32207: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Édition, introduction et commentaire de J. Perret.
44083: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin, publié d'après les travaux les plus récents de la philologie avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et une notice par E. Benoist. Bucoliques et Géorgiques.
6826: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E.de Saint-Denis.
21079: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Livres I et II. Avec une étude de l'époque de Virgile, sa vie,une étude générale de son oeuvre, une analyse méthodique des deux premiers livres des Géorgiques (vacabulaire, grammaire, problèmes géographiques, historiques, littéraires, questions de civilisation) par H. Marel, P. Deraedt et A.-M.H. Marel.
5506: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide, Livre VI. Expliqué littéralement par E. Sommer. Traduit en français et annoté par A. Desportes.
2861: VIRGILE, (VERGILIUS), - Les Bucoliques. Texte Latin. Oeuvres publiées avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index. Par Fr. Plessis.
6827: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par H. Goelzer.
5516: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort. Livres I-VI. Livres VII-XII.
5515: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort. Livres I-VI.
5514: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort.
5513: VIRGILE, (VERGILIUS), - Énéide. Texte établi par H. Goelzer et R. Durand. Traduit par A. Bellessort.
2857: VIRGILE, (VERGILIUS), - Bucoliques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
44778: VIRGILE, (VERGILIUS), - Bucoliques. Texte établi et traduit par E. de Saint-Denis.
43627: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
26719: VIRGILE, (VERGILIUS), - Géorgiques. Texte établi et traduit par E. de Saint Denis.
43628: VIRGILE, (VERGILIUS), - Oeuvres. Texte Latin avec une introduction biographique et littéraire, des notes critiques et explicatives, des gravures, des cartes et un index par F. Plessis et P. Lejay.
11632: VIRGILIO, (VERGILIUS), - L'Eneide. Nella traduzione di A. Caro. Introduzione, commento e appendice a cura di G. Morpurgo.
5510: VIRGILIO, - Eneide. Introduzione e traduzione di R. Calzecchi Onesti. Testo originale a fronte. Indice.
18512: VIS, J.M., - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken. Sommaire en français.
34768: VISCHER, R., - Das einfache Leben. Wort- und motivgeschichtliche Untersuchungen zu einem Wertbegriff der antiken Literatur.
50569: VISSCHER, F. DE, - Le régime Romain de la noxalité. De la vengenance collective à la responsabilité individuelle.
34261: VISSER, E., (ED.), - Antieke Cultuur in Beeld.
35376: VISSER, M., - VWO Examenbundel 1982-1989. 15 examens. 7 met uitwerkingen. 8 alleen opgaven.
2243: VISSER, P., - De Beeldhouwer van Pompeji. Met 6 platen van B. en J. Midderigh-Bokhorst. [Novel for the youth].
13403: VISSER, M.W. DE, - Die nicht menschengestaltigen Götter der Griechen. (Rare).
18373: VISSER, J., - Tacitea. Het spraakgebruik van Tacitus.
18372: VISSER, J., - Tacitea. Het spraakgebruik van Tacitus.
7095: VISSER, E., - Geschiedschrijving in Hellas.
4563: VISSER, E., - Democratie in Hellas.
3921: VISSER, E., - Couperus, Grieken en Barbaren.
7312: VISSER, C.E., - Götter und Kulte im ptolemäischen Alexandrien.
8199: VISSER, C., - Grijs China. Een reisverslag met foto's van de auteur.
33871: VISSER, MARIE SOPHIE, - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde.
21468: VITA, A. DI, G. DI VITA-EVRARD, AND L. BACCHIELLI, - Het antieke Libië. Verloren steden van het Romeinse Rijk. Fotografie: Robert POLIDORI.
34317: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Fensterbusch.
30460: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Fensterbusch.
20689: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. übersetzt und erläutert von J. Prestel. Mit 72 Tafeln. [In einem Band].
2216: VITRUVIUS, - Baukunst. Erster Band: Bücher I-V. Zweiter Band: Bücher VI-X. Übersetzung: A. Rode, Edition und Bildauswahl: B. Wyss, Einführung: G. Germann, Anmerkungen: A. Gieré.
20688: VITRUVIUS, - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und durch Anmerkungen und Risse erläutert von Fr. Reber.
43762: VITTINGHOF, FR., - Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus.
50263: VIVES, J.L., - Declamationes Sullanae. Part one. Intorductory material, Declamations I and II. Edited and Translated with an Introduction by E.V. George.
18447: VLAANDEREN, A., - Teekens en Symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens.
44329: VLAMYNCK, G. DE, A.O., (ED.), - Université Libre de Bruxelles 1834-1959.
33040: VLASTOS, G., - Socrates. Ironist and Moral Philosopher.
15325: VLASTOS, G., - Platonic Studies.
48240: VLASTOS, G., - Socrates. Ironist and Moral Philosopher.
9583: VLEK, H., - Hunnenhekel, of: Nieuwe schedeflora. (Poetry)
2644: VLEK, H., - Boghazkoy. Gedichten.
31743: VLERK, I.M. VAN DER, AND PH.H. KUENEN, - Geheimschrift der aarde. Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
20440: VLIERDEN, M. VAN, - Willibrord en het Begin van Nederland.
33443: VLIET, E. VAN, (ED.), - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse Liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
18103: VLIET, E.CH.L. VAN DER, - Strabo over landen, volken en steden.
33747: VLOEMANS, A., - Cicero.
11722: VLOEMANS, A., - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
1929: VLOEMANS, A., - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden.
5726: VLOEMANS, A., - Erasmus. Een levensbeeld met een Keuze uit zijn Brieven.
1593: VLOEMANS, A., - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
51507: VLOTEN, JOH. VAN, - Volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden. I. 1564-1573. II. 1573-1581.
34501: VOELKL, L., - Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts.
10432: VOELKL, L., - Der Kaiser Konstantin. Annalen einer Zeitenwende.
29727: VOGEL, C.J. DE, - Plato. De filosoof van het transcendente.
26571: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the Early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
18630: VOGEL, C.J. DE, - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
24332: VOGEL, C.J. DE, - Plato. De filosoof van het transcendente.
15156: VOGEL, C.J. DE, - Philosophia. Part I. Studies in Greek Philosophy. [No more parts published].
7664: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
5122: VOGEL, C.J. DE, - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
31648: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explations. Vol.I: Thales to Plato. Vol.II: Aristotle, the early Peripatetic School and the Early Academy. Vol.III: The Hellenistic-Roman Period.
30241: VOGEL, C.J. DE, - Greek Philosophy. A Collection of Texts. Selected and supplied with some notes and explanations. Vol.I: Thales to Plato. vol. II: Aristotle, the Early Peripatetic School and the Early Academy.
29773: VOGT, M., - Dumonts Handbuch Philosophie.
43763: VOGT, J., - Struktur der antiken Sklavenkriege.
25866: VOGT, J., - Ciceros Glaube an Rom.
27642: VOGT, J., - Sklaverei und Humanität im klassischen Griechentum.
33706: VOGT, J., - Cicero und Sallust über die Catilinarische Verschwörung.
1325: VOGT, M., - Der Antike Sport. Seine Geschichte und Technik.
16533: VOGT, J., AND E. KORNEMANN, - Römische Geschichte.
4519: VOGT, J., - The Decline of Rome. The Metamorphosis of Ancient Civilisation. Translated from the German by J. Sondheimer. With chronological table, bibliography, map, and index.
13407: VOGT, J., - Der Niedergang Roms. Metamorphose der antiken Kultur. Mit Anmerkungen, Zeittafel, Bibliographie und Register.
20922: VOGT, J., - Cicero und Sallust über die Catilinarische Verschwörung.
7868: VOGT, H., - Griechische Kalender. V. Der Kalender des Claudius Ptolemäus.
7885: VOGT, E., (ED.), - Griechische Literatur.
33709: VOGT, J., - Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung.
5077: VÖGTLE, A., - Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche.
49802: VOGÜÉ, A. DE, AND J. NEUFVILLE, (EDS.), - La Règle de Saint Benoît. Tome I. (Prologue - Ch.7) Introduction, Traduction et notes par A. de Vogüé. Texte établi et présenté par J. Neufville. Tome II. (Ch. VIII-LXXIII). Tome III. Instruments pour l'étude de la tradition. Tome IV. Commentaire historique et critique (parties I-III). Tome V. Commentaire historique et critique (Parties IV-VI). Tome VI. Commentaire historique et critique (Parties VII-IX et Index).
51308: VÖLKER, W., - Gregor von Nyssa als Mystiker.
3600: VOLKMANN, H., - Cleopatra. Politiek en propaganda in de oudheid.
50944: VOLKMANN, R., AND H. GLEDITSCH, - Rhetorik und Metrik der Griechen und Römer. (Rhetorik von R. Volkmann. Auflage besorgt von C. Hammer. Metrik nebst einem Anhang über die Musik der Griechen mit zwei Notentafeln von H. Gleditsch).
11506: VOLKMANN, R., - Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Chaeronea. 2 Teile in 1 Band. I. Leben und Schriften. II. Philosphie.
10683: VOLKMANN, H., - Kleopatra. Politik und Propaganda.
34346: VOLKMANN, H., - Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit.
52543: VOLKOV, S., - St. Petersburg. A Cultural History. Translated by A.W. Boouis.
35862: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Auflage besorgt von W. Vollbrecht.
22620: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Auflage besorgt von W. Vollbrecht.
20498: VOLLBRECHT, F, - Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch bearbeitet.
10800: VOLLENHOVEN, M. VAN, - Korte Verhandelingen over het Forum Romanum. Met een woord ter inleiding van H.J.A.M. Schaepman.
14230: VOLLGRAFF, C.W., - Opgravingen te Argos. Nieuwe opgravingen te Argos.
33237: VOLLGRAFF, W., - Le Decret d'Argos relatif a un pacte entre Knossos et Tylissos.
24667: VOLTAIRE, - Poemes et discours en vers.
24668: VOLTAIRE, - La Pucelle. Poeme en vingt-un chants, avec les notes.
24664: VOLTAIRE, - La Henriade. Poëme. Avec les notes, suivi de l'Essai sur la Poésie Épique.
24663: VOLTAIRE, - Histoire de Charles XII, Roi de Suede.
24666: VOLTAIRE, - Épitres, stances, et odes.
24665: VOLTAIRE, - Contes en vers, satires, et poésies melées.
313: VÖLTER, D., - Die älteste Predigt aus Rom. (Der sogenannte zweite Clemensbrief). Neu untersucht.
16522: VOLZ, B., - Römische Elegie. Auswahl aus den Dichtern der Classischen Zeit. Mit Erlaüterungen.
10310: VONDEL, J. VAN, - Jephtha of Offerbelofte. Treurspel. Ed. N.H.C. Wijngaards.
8386: VONDEL, J. VAN, - Gysbrecht van Aemstel. D'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. (De tekst is die van de eerste uitgave Amsterdam, door Wilhelm Blaeu, 1638, vastgesteld door J. de Vries en A.A.M. Stols. Oplage 485 exx, waarvan 435 op Engels papier, 1-435. Dit is nummer 6).
571: VONDEL, J. VAN, - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen door J. van Vlooten. (Bevat ook vertalingen van Vergilius en Ovidius).
14726: VONDEL, J. VAN DEN, - Palamedes oft Vermoorde Onnooselheyd. Bewerkt voor middelbare scholen en kweekscholen door C. van Baaren en H. Elsinga.
19974: VONDEL, - Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijk Proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. (Bevat ook vertalingen van Vergilius en Ovidius).
12138: VONDEL, - Lucifer. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
5717: VONDELING, J., - Eranos.
5716: VONDELING, J., - Eranos.
47524: VONLAUFEN, J., - Studien über Stellung und Gebrauch des lateinischen Relativsatzes unter besonderer Berücksichtigung von Lukrez.
34852: VOOGHT, P. DE, - Jacobellus de Stríbro (? 1429) premier théologien du hussitisme.
17881: VOORBIJ, J.B., - Het 'Speculum Historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis. With Summary.
29685: VOORHOEVE, P., - Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra.
21907: VOORRIPS, A., S.H. LOVING, AND H. KAMERMANS, (EDS.), - The Agro Pontino Survey Project. Methods and preliminary results.
2585: VOOYS, C., - Bloemlezing uit het Middeleeuws Latijn.
34141: VORAGINE, J. DE, - Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von R. Benz. Zuerst erschienen im Verlag Diederichs, Jena, 1917 und 1921, und als Volksausgabe daselbst in 1925.
11581: VORAGINE, J. DE, - Legenda sanctorum et martyrum. Legenden von Heiligen und Märtyrern. Auswahl, Übersetzung und Anmerkungen von A. Fest.
11579: VORAGINE, J. DE, - Legenda Aurea. Bloemlezing door J.J.A. Zuidweg. Tekst en commentaar.
11578: VORAGINE, J. DE, - Legenda Aurea. Ausgewählt von U. Peters.
20962: VORAGINE, J. DE, - Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von R. Benz. Zuerst erschienen im Verlag Diederichs, Jena, 1917 und 1921, und als Volksausgabe daselbst in 1925.
7209: VORBERG, G., (ED.), - Glossarium Eroticum.
23859: VORBERG, G., - Ars erotica veterum. Das Geslechtsleben im Altertum. (Überarbeitete Neuauflage in einem Band).
21084: VORLÄNDER, KARL, - Die griechischen Denker vor Sokrates.
7067: VORLÄNDER, K., - Geschiedenis van de wijsbegeerte. I: Oudheid.
32223: VORMANN, P. FR., AND P.W. SCHARFENBERGER, - Die Monumbo-Sprache. Grammatik und Wöterverzeichnis. Mit Einleitung und Anhang von P. F. Hestermann.
12812: VORRINK, J., - Het Minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
9988: VOS, H. DE, - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
18593: VOS, H., - Themis. (in German).
10729: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - De komeet van Samos. (Jeugdroman).
19453: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T. - Van rendierjager tot roofridder. Op reis door de tijd.
9989: VOS, H. DE, - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
2808: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Het brullen van de stier. (Jeugdroman).
31287: VOS, H., - Themis. (in German).
33917: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Het land achter de horizon.
33916: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T., - Verstoten. Toen de Noordzee nog land was.
32612: VOSEN, CHR.H., AND FR. KAULEN, - Rudimenta Linguae Hebraicae. Scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata.
34215: VOSS, B.R., - Der Pointierte Stil des Tacitus.
20699: VOSS, U., (ED.), - Die Zeitenwende im Spiegel von Senecas moralischen Briefen an Lucilius in Auswahl.
44667: VOSSLER, K., - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von H. Schmeck.
29078: VREESE, J. DE, - Petron 39 und die Astrologie.
5439: VRETTOS, TH., - The Elgin Affair. The Abduction of Antiquity's Greatest Treasures and the Passions it Aroused.
663: VRETTOS, TH., - Alexandria. City of the Western Mind.
13903: DE VRIEND, H.J., - The Old English MEDICINA DE QUADRUPEDIBUS. Latin Text and Old-English translation.
8115: VRIES, G.J. DE, (ED.), - Griekse epigrammen. Met inleiding en aantekeningen.
32988: VRIES, G.J. DE, - Antisthenes Redivivus. Popper's Attack on Plato.
33690: VRIES, S.G. DE, - Epistula Sapphus ad Phaonem. apparatu critico instructa commentario illustrate et Ovidio vindicata.
25499: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
27086: VRIES, J. DE, - De Germaansche Oudheid.
19916: VRIES, TH.J. DE, - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana.
17882: VRIES, TH.J. DE, - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling uiteengezet met vermelding van vrolijke spokerijen.
16970: VRIES, TH.J. DE, - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
14937: VRIES, TH.J. DE, - Permitte divis cetera,
13282: VRIES, TH.J. DE, - Nec Lusisse Pudet sed non incidere ludum. Het spelelement in de stedelijke samenleving, van Horatius via de middeleeuwen naar de televisie.
8388: VRIES, TH.J. DE, - Habent sua fata libelli, dat beduidt: Boeken hebben hun eigen lotgevallen. Een devoot en profijtelijk tractaat op de woorden van Terentianus Maurus zeer vlijtig tesaamgeschreven ter gelegenheid van de jaarwisseling 1959-1960, handelende over de inventie van het schrift, de prenterye en illustratie en van de clercken die hieraan hebben medegewerkt.
7129: VRIES, S.J. AND H. KLOMPMAKER, - Getuigenis van het Verleden. 200 historische fragmenten voor de vaderlandse en algemene geschiedenis van de oudste tijden tot heden.
6407: VRIES, J. DE, - Forschungsgeschichte der Mythologie.
16088: VRIES, G.J. DE, - R.C. Bakhuizen van de Brink als Graecus.
22481: VRIES, G.J. DE, - R.C. Bakhuizen van de Brink als Graecus.
14274: VRIES, G.J. DE, - Opvoeding tot cultuur.
12836: VRIES, G.J. DE, - Miscellaneous Notes on Plato.
6555: VRIES, G.J. DE, - Frustula Platonica. Met aantekeningen.
20664: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
20663: VRIES, G.J. DE, - De Zang der Sirenen. Essays.
2493: VRIES, G.J. DE, - Bijdrage tot de Psychologie van Tertullianus.
2792: VRIES, G.H., (ED.), - Bronnen voor de Geschiedenis van het Nieuwe Testament.
5218: VRIES, F.B. DE, - Egypte, bereisd, beroofd, bewaard, beschreven. Jubileumnummer Phoenix, bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex oriente Lux, 1933-1983, ter gelegenheid van de Jubileumtentoonstelling bij het vijftigjarig bestaan, georganiseerd in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, zomer 1983.
17897: VRIES, G.J. DE, - Spel bij Plato.
3152: VROOM, H.B., - Carmina Gezelliana. Een bloemlezing uit de gedichten van Guido Gezelle in Latijnse verzen vertaald.
12986: VRUGT-LENTZ, J. TER, - Mors immatura. [in English].
50825: VRYONIS JR., S., - The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the eleventh through the Fifteenth Century.
18525: VÜRTHEIM, J.J.G., - Teukros und Teukrer. Untersuchung der homerischen und nachhomerischen Ueberlieferung.
23253: VÜRTHEIM, J., - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
13161: VÜRTHEIM, J., - De Mythologie der Grieken. Handboekje.
31869: VÜRTHEIM, J., - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
27265: VÜRTHEIM, J., - De Mythologie der Grieken. Handboekje.
10335: WAAGENAAR, S., - De joden van Rome.
12465: WAAL, M. DE, - Medicijn en Drogerij in den Bijbel. Met Registers.
15699: WAALS, J.D. VAN DER, - Prehistoric disc Wheels in the Netherlands.
47134: WAARDENBURG, E.C., - De verwerking van het leed bij Euripides.
19686: WAARDENBURG, E.C., - De verwerking van het leed bij Euripides.
17189: WAARSENBURG, D.J., - Satricum. Kroniek van een opgraving.
13473: WAARSENBURG, D.J., - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetry in Latium Vetus. (Part I only - plates (88p.) missing.
6923: WAAS, A., - Geschichte der Kreuzzüge. In zwei Bänden. Erster Band. Zweiter Band.
48972: WAASDORP, J.A., - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
13081: WACE, H., AND CH. WILLIAMS, - Mycenae. Guide.
10267: WACE, H., - Ivories from Mycenae. The Ivory Trio. "The Ladies and Boy from Mycenae".
3766: WACE, A.J.B., AND F.H. STUBBINGS, (EDS.), - A Companion to Homer.
44253: WACHER, J., (ED.), - The Roman World. Volume I. Volume II.
25920: WACHLER, L., - Handboek van de Geschiedenis der Letterkundige Beschaving. Vrij vertaald door N.G. van Kampen. Eerste deel: Oude Letterkunde. Tweede deel: Letterkunde in de Middeleeuwen.
35032: WACHT, M., - Juppiters Weltenplan im Epos des Valerius Flaccus.
24131: WACHTER, R., - Non-Attic Greek Vase Inscriptions.
8608: WACHTLER, H., - Der heilige Bezirk von Olympia. Nach den Schriftquellen dargestellt und archäologisch erläutert. Mit Abbildungen.
19643: WACKERS, P., A.O., - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. A.o.: P. BERENDRECHT: Alexander in het kwadraat. Favelen bij Maerlant (pp.43-63); M. GORIS: Boethius' De Consolatione philosophiae: twee Middelnederlandse vertalingen en hun bronnen (pp.113-133); E. HUIZENGA: 'Hoe mense noemt in Latijnen metten Duytsche'. Tweetaligheid in een Middelnederlands artes-handschrift (pp.151-169); J.B. VOORBIJ/J.A.A.M. BIEMANS: Reflecties over twee Spiegels. Vincentius van Beauvais' 'Speculum Historiale' en de spiegel Historiael' van Jacob van Maerlant (pp.239-265).
32536: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen.
35830: WADDELL, H., - Mediaeval Latin Lyrics. Latin and English.
12461: WADDELL, H., - Mediaeval Latin Lyrics. Latin with English translation.
23731: WADDELL, H., - The Wandering Scholars.
23392: WADDELL, H., - Peter Abelard. A Novel.
19387: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen.
29771: WAELE, J.A. DE, - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien.
48557: WAELE, J.A. DE, - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien.
35856: WAELE, J.A. DE, L.J.F. SWINKELS, AND E.M. MOORMANN, (EDS.), - Om de tuin geleid. Een feestbundel aangeboden aan W.J.Th. Peters ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
35355: WAELE, F.J. DE, - Oudromeinse Staatsinrichting. Grepen uit de beschaving der Oudheid.
15889: WAELE, J. DE, - The Propylaia of the Akropolis in Athens. The Project of Mnesikles.
12908: WAELE, F.J. DE, - Moeder Gods, de voedster van ons leven. Een ongewone Helleense ikoon.
1684: WAELE, F.J. DE, - l'Art Antique.
21226: WAELE, F.J. DE, - Ellenikon Dragma. Anthologia Neoellenikoon poimatoon me metaphrasin kai exelesin. Helleensche Garve. Bloemlezing van Nieuwgrieksche gedichten met vertaling en toelichting.
1161: WAELE, F.J. DE, - Antieke kunst.
1157: WAELE, E. DE, - Antieke geschiedschrijving.
33192: WAELE, C. DE, (ED.), - Betrokkenheid in Verscheidenheid. Levenshouding van wetenschappers.
43504: WAERDEN, B.L. VAN DER, - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse Wiskunde.
48206: WAGENINGEN, J. VAN, - Gids voor Gymnasiasten.
7159: WAGENINGEN, J. VAN, AND C.A.A.J. GREEBE, - Gids voor gymnasiasten. Bewerkt naar M. Wohlrab's Die altklassischen Realien im Gymnasium. Herzien door H.J.M. Broos.
11328: WAGENINGEN, J. VAN, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
11326: WAGENINGEN, J. VAN, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
7156: WAGENINGEN, J. VAN, - Gids voor Gymnasiasten.
5796: WAGENVOORT, M., - Eros in het Oosten. Met omslag van Lida von Wedell.
18185: WAGENVOORT, H., - Studies in Roman Literature, Culture and Religion. A.o.: Virgil's fourth Eclogue and the Sidus Iulium (pp.1-30); Caerimonia (pp.84-102); Orcus (pp.102-132); The Crime of Fratricide (pp.169-184); The Origin of the Ludi Saeculares (pp.193-233).
9844: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen.
9845: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen.
7177: WAGENVOORT, H., - Gistende cultuur. Cicero.
4231: WAGENVOORT, H., - De Horatii quae dicuntur odis Romanis.
1947: WAGENVOORT, H., - Augustus: Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
1948: WAGENVOORT, H., - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. 002.
44210: WAGNER, O., (ED.), - Delfi. Tekster og artikler om Apollons helligdom.
30770: WAGNER, R., (ED.), - Mythographi Graeci. Volumen I.: APOLLODORUS, Bibliotheca, PEDIASIMUS, Libellus de duodeceim Herculis laboribus edidit R. Wagner. Adiecta est tabula phototypa.
8688: WÄGNER, W., - Hellas. Het land en volk der oude Grieken. Bewerkt voor alle vrienden der Klassieke Oudheid. Uit het Hoogduitsch door I.C. van Deventer.
6315: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een Bijdrage tot de Studie van de Publieke Opinie in het Begin van de Negentiende Eeuw.
8287: WAGNER, R., - Grundzüge der griechischen Grammatik.
6080: WAGSTAFF, J.M., - The Evolution of Middle Eastern Landscapes. An Outline to A.D. 1840.
22019: WAINWRIGHT, L.D., - Latin Unseens for Middle Forms. Selected by L.D. Wainwright.
22523: WAINWRIGHT, F.T., - Archaeology and Place-Names and History. An Essay on Problems of Co-ordination.
49072: WAITE, J., - To Rule Britannia. The Claudian Invasion of Britain AD 43.
23172: WAKKER, G., - Conditions and Conditionals. An Investigation of Ancient Greek.
13544: WAL, L. VAN DER, - Het Objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche Ethiek.
20320: WAL. G.A., VAN DER, - Wereldbeschouwelijk denken als filosofische probleem.
4522: WALBANK, F.W., - The Decline of the Roman Empire in the West.
10480: WALCH, J.L., - Karolus Magnus.
47537: WALCKENAER, C.A., - Histoire de la vie et des poésies d'Horace. Tome premier. Tome second.
27626: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
31023: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
11291: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
11289: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
7911: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
1885: WALDMANN, E., W. HEGE UND E. SCHAEFFER, - Attische Kultstätten.
7910: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
27848: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
17824: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
48553: WALDSTEIN, W., - Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - Indulgentia - Venia.
26085: WALKER, R.J., (ED.), - Euripidean Fragments.
1096: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
27094: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
25561: WALKER, S.F., - Theocritus.
33765: WALKER, C.B.F., - Spijkerschrift.
3985: WALKER, C.B.F., - Cuneiform.
52671: WALKER MCSPADDEN, J., - The Stories of Wagner's Operas. With sixteen illustrations by F. lecke and H. Hendrich.
31615: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
2391: WALLACE, L., - Ben-Hur. Illustrated by H. King. Historical consultant: D.E. Strong.
32786: WALLER, K., - Lexikon der klassischen Irrtümer. Wo Einstein, die katholische Kirche und andere total danebenlagen.
15315: WALLERIUS, A., - Platon mot Protagoras och Sensualismen. Kritisk studie till den Grekiska Filosofiens Historia.
2614: WALLINGA, H.T., - The Boarding-Bridge of the Romans. Its Construction and its Function in the Naval Tactics of the First Punic War.
43473: WALLIS BUDGE, E.A., - The Liturgy of Funerary Offerings. The Egyptian Texts with English Translations.
29450: WALLIS BUDGE, E.A., - Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with Sign List.
51225: WALLIS BUDGE, E.A., - Cleopatra's Needles and Other Egyptian Obelisks. A series of descriptions of all the important inscribed obelisks, with hieroglyphic texts, translations, etc.
10838: WALSER, G. AND TH. PEKÁRY, - Die Krise des römischen Reiches. Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193 - 284 n. Chr.) von 1939 bis 1959.
50530: WALSER, G., - Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung der frühen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus.
1648: WALSH, J.J., AND H.L. SHAPIRO, (ED.), - Aristotle's Ethics. Issues and Interpretations. A.o.: R.-A. GAUTHIER: On the nature of Aristotle's Ethics (pp.10-30); J. DEWEY: The nature of aims (pp.47-56); V. HAKSAR: Aristotle and the punishment of psychopaths (pp.80-102).
27195: WALSH, P.G., - Livy. His Historical Aims and Methods.
25529: WALSH, P.G., (ED.), - Thirty Poems from the Carmina Burana.
47400: WALSH, D., - Distorted Ideals in Greek Vase-Painting: the World of Mythological Burlesque.
31607: WALSH, P.G., - Livy. His Historical Aims and Methods.
34487: WALTER-KARYDI, ELENA, - Die Nobilitierung des Wohnhauses. Lebensform und Architektur im spätklassischen Griechenland.
24760: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum dargestellt am Heraion von Samos.
27548: WALTER, H., - Die Leute von Alt-Ägina. 3000-1000 v. Chr.
47196: WALTER, HÉLÈNE, - La colonne ciselée dans la Gaule romaine.
13346: WALTER, G., - Néron.
7861: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum. Heraion von Samos.
47711: WALTERS, VIVIENNE J., - The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul.
31914: WALTERS, D., - The Feng Shui handbook. A practical guide to Chinese geomancy and environmental harmony.
24758: WALTHER, A., - Die Mythen der Antike in der bildenden Kunst.
31235: WALTHER BOER, W., - Epistola Alexandri ad Aristotelem ad codicum fidem edita et commentario critico instructa.
28946: WALTON, J.M., - Greek Theatre Practice.
23338: WALTON, J.M., - Found in Translation. Greek Drama in English.
47673: WANKE, CHRISTIANE, - Seneca Lucan Corneille. Studien zur Manierismus der römischen Kaiserzeit und der französischen Klassik.
2546: WANNAGAT, D., (ED.), - Der Blick des Dichters. Antike Kunst in der Weltliteratur.
24264: WARD, J., - The Roman Era in Britain.
16026: WARD, A.G. (ED.), - The Quest for Theseus.
51235: WARDE FOWLER, W., - Social Life at Rome in the Age of Cicero.
51246: WARDE FOWLER, W., - The Religious Experience of the Roman People. From the Earliest Times to the Ages of Augustus. The Gifford Lectures for 1909-10 delivered in Edinburgh University.
52578: WARDEN, W., - Brieven geschreven aan boord van zyner Majesteits Schip de Northumberland en van Sint Helena; waarin het gedrag en de gesprekken van Napoleon Buonaparte en zijn gevolg, gedurende zijne reize, en de eerste maanden van zijn verblijf op het eiland, naar waarheid beschreven en verhaald worden door W.W., heelmeester aan boord der Northumberland. Uit het Engelsch vertaald, naar den vierden druk.
16948: WARDMAN, A., - Rome's debt to Greece.
16274: WARDMAN, A., - Religion and Statecraft among the Romans.
31164: WARMINGTON, B.H., - Nero, Reality and Legend.
10481: WARMINGTON, B.H., - Karthago. Aufstieg und Untergang einer antiken Weltstadt. Mit 14 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 3 Kartenskizzen. Aus dem Englischen übertragen von P. Baudisch.
23582: WARMINGTON, B.H., - Carthage.
12550: WARNER, R., - Men of Athens. The Story of fifth century Athens. With photographs by D. Harissiadis.
12549: WARNER, R., - Men and Gods.
12548: WARNER, R., - Men and Gods.
7766: WARNER, R., - Greeks and Trojans.
4383: WARNER, L., - De rebus Turcicis epistolae ineditae. Edidit G.N. du Rieu.
723: WARNER, M., - Alone of All her Sex. The Myth and Cult of the Virgin Mary.
30325: WARNERS, J.D.P. EN L.PH. RANK, - Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel II.
19800: WARNERS, J.D.P., - Het vierregelige gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance.
13023: WARNERS, J.D.P., - Mozes-mozaïek.
2148: WARNERS, J.D.P. EN L.PH. RANK, - Bacchus. Vol.I: Zijn leven verteld en verklaard door dichters, mythografen en geleerden. Vol.II: Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe.
25321: WARRACK, J., - Greek Sculpture. One hundred illustrations with an introduction.
31861: WARREN, H., AND M. MOLEGRAAF, (EDS.), - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
43195: WARREN, S.J., - Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. Uitgave herzien door J. Mehler.
26291: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
22197: WARREN, HANS, - Winter in Pompeï.
18746: WARREN, H., - Tijd.
13936: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten. Met twaalf tekeningen van R. Hagenaar.
13935: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
10785: WARREN, S.J., - Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. Uitgave herzien door J. Mehler.
6075: WARRINGTON, J., - Everyman's Classical Dictionary 800 BC-AD 337.
25103: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
24058: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
33532: WARRY, J., - Oorlogvoering in de klassieke wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.
9969: WARTENA, J.R., - Inleiding op een uitgave der Tabula Peutingeriana.
4691: WAS, H., - De Dichter en zijne Vaderstad. Eene Inleiding tot den Staat van Plato.
8550: WASSENAER, N. VAN, - Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald. Opnieuw uitgegeven, de Grieksche Tekst in den tegenwoordig gebruikelijken Griekschen druk overgebracht en met Inleiding, Hollandsche vertaling en Toelichtingen voorzien door G.C. van Walsem.
14548: WASZINK, J.H., EN W.C. VAN UNNIK, E.A., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
19707: WASZINK, J.H., - Verzamelde Opstellen.
14549: WASZINK, J.H., EN W.C. VAN UNNIK, E.A., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
2609: WASZINK, J.H., - Bloesemtij der Letteren. Het Humanisme van Francesco Petrarca.
32941: WATERFIELD, R., - Why Socrates Died. Dispelling the Myths.
1829: WATERFIELD, R., - Athens. A History. From Ancient Ideal to Modern City.
21754: WATERSCHOOT, W., (ED.), - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I. Analytische Bibliografie. II. Teksuitgave. (Vol. III. missing).
9970: WATERSCHOOT, W., - Een Inleiding tot de Bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot.
23348: WATKINS, C., - Preliminaries to a Historical and Comparative Analysis of the Syntax of the Old Irish Verb.
23349: WATKINS, C., - Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse.
34752: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
34994: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
22644: WATSON, G., - The Stoic Theory of Knowledge.
8549: WATTEL, J., - Harem- en Pardah-systeem.
11889: WEBER, W., (ED.), - Liebe, Liebe. Gedichte der Antike. Griechisch, lateinisch und in deutschen Übersetzungen. In einer Auswahl und mit Anmerkungen.
20856: WEBER, W., - Der Prophet und sein Gott. Eine Studie zur vierten Ekloge Vergils.
21741: WEBER, OTTO, - Grundlagen der Dogmatik. Erster Band. Zweiter Band. (Complete).
18912: WEBER, A., - Das Tragische und die Geschichte. (Mit Synchronistische Tabelle).
49021: WEBSTER, G., - The Roman Invasion of Britain.
25215: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
25761: WEBSTER, T.B.L., - Hellenistic Poetry and Art.
29197: WEBSTER, T.B.L., - Everyday Life in Classical Athens.
48277: WEBSTER, T.B.L., - The Greek Chorus.
34996: WEBSTER, G., - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
50405: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
25621: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating New Comedy.
29114: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating New Comedy. Edition revised and enlarged by J.R. Green and A. Seeberg. Volume I. Volume II. Catalogue.
25821: WEBSTER, T.B.L., - Griechische Bühnenaltertümer.
20029: WEBSTER, T.B.L., - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B.
24629: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating Old and Middle Comedy. Edition revised by J.R. Green.
23141: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
16686: WEBSTER, G., - The Roman Army. An Illustrated Study.
34602: WEBSTER, G., - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
50117: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
50623: WEBSTER, G., - The Legionary Fortress at Wroxeter. Excavations by Graham Webster 1955-85. Edited by J. Chadderton.
26721: WEBSTER, T.B.L., - The Tragedies of Euripides.
26970: WEBSTER, T.B.L., - An introduction to Sophocles.
49052: WEBSTER, G., - Rome against Caratacus. The Roman Campaigns in Britain AD 48-58.
29711: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating Old and Middle Comedy.
7269: WECHSLER, H.J., - Gods and Goddesses in Art and Legend. Great myths as pictured by great masters. ['A spiritual retelling of the best-known classic myths illustrated by the paintings of the world's great masters from the First to the 19th Century'].
24147: WEDDIGEN, K., - Gustula. Lateinisches Lesebuch.
21291: WEEBER, KARL-WILHELM, - Flirten wie die alten Römer.
21720: WEEBER, K.-W., - Nachtleben im alten Rom.
21260: WEEBER, K.-W., - Die Schwelgerei, das süße Gift... Luxus im alten Rom.
26840: WEEBER, K.-W., - Die Weinkultur der Römer.
10526: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken! (Jaarwisselingsgeschenk 1999).
35566: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken!
34651: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken!
8822: WEENINK, J.B. (ED.), - Herkennen wij de Middeleeuwen?
9972: WEERD, VAN DE H., - Inleiding tot de Gallo-Romeinsche Archeologie der Nederlanden.
15497: WEES, P.G. VAN, - Poetische Geografie in Vergilius'Aeneis. With summary in English.
31908: WEGENER - STRATMANN, M., - C.G. Jung und die östliche Weisheit. Perspektiven heute.
35692: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. II. Römische Prosa. Auswahl aus Cicero, Sallust, Livius, Seneca, Tacitus, Plinius d.J., Augustin.
35693: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. III. Römische Dichtung. Auswahl aus Lukrez, Catull, Vergil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid.
7637: WEGNER, M., - Greek Masterworks of Art. Originally published in German under the title of Meisterwerke der Griechen. Translated from the German by Ch. La Rue.
43911: WEGNER, M., - Goethes Anschauung antiker Kunst.
24987: WEHRLI, FR., - Motivstudien zur griechischen Komödie.
48731: WEHRLI, F., - Hauptrichtungen des griechischen Denkens.
23131: WEHRLI, FR., (ED.), - Lyricorum Graecorum Florilegium.
9254: WEIDNER, A. (ED.), - Historisches Quellenbuch zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. II. Abtheilung: Römische Geschichte. I. und II. Heft.
662: WEIGALL, A., - Alexandre le Grand.
9637: WEIGALL, A., - Ichnaton, Pharao van Egypte. Vertaald naar de 7e Engelsche uitgave door A. van der Hoeven. Met inleiding van H.T. Obbink.
33616: WEIGEL, H., - Der Trojanische Krieg. Die Lösung.
11480: WEIJDEN, P. VAN DER, - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar. [Avec sommaire en français].
6805: WEIJERMANS, L.H., - De Genitivus Inhaerentiae in het Latijn.
15940: WEIJERS, O., - Pseudo-Boèce, De disciplina scolarium. Introduction, Text and Notes on the Text.
13306: WEIJNEN, A., - Nederlandse Dialectkunde.
10928: WEIJNEN, A., - De Kunst van het vertalen. Beginselleer.
11539: WEIJNEN, A., - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd.
21374: WEIJTENS, M.J.P.M., - Nathan en Shylock in de Lage Landen.
14053: WEILAND, H.C., - Het Oordeel der Kerkvaders over het Orakel.
33563: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
7837: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
17927: WEILER, I., - Der Sport bei den Völkern der alten Welt. Eine Einführung. Mit dem Beitrag 'Sport bei den Naturvölkern' von Chr. Ulf.
51212: WEILER, A.G., - Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
12010: WEIMANN, R., - Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und historische Studien.
17609: WEINBERG, J.R., - A Short History of Medieval Philosophy.
32174: WEINBERG, J.R., - Nicolaus of Autrecourt. A Study in 14th Century Thought. With a Preface to the Greenwood reprint by the author.
19297: WEINGARTNER, R.H., - The Unity of the Platonic Dialogue. The Cratylus, the Protagoras, the Parmenides.
32689: WEINREICH, O., - Studien zu Martial. Literarhistorische und religionsgeschichtliche Untersuchungen.
26653: WEINREICH, O., - Die Distichen des Catull.
16607: WEINREICH, O., (ED.), - Römische Satiren. Ennius. Lucilius. Varro. Horaz. Persius. Juvenal. Seneca. Petronius. Übersetzt von O. Weinreich, Chr.M. Wieland, H. Blümner, A. Maisack. Mit einem Essay 'Zum Verständnis der Werke'.
29881: WEINREICH, O., - Der griechische Liebesroman.
18484: WEINRICH, H., - Tempus. Besprochene und erzählte Welt.
17829: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
17827: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
17828: WEINSTOCK, H., - Sophokles.
3993: WEIS, H., (ED.), - Curiosa. Noch einmal lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
30793: WEIS, H., (ED.), - Jocosa. Lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
34205: WEISCHE, A., - Cicero und die neue Akademie.
7785: WEISS, W., AND K. KERÉNYI, - Griechenland.
17763: WEISS, R., - The Socratic Paradox and its Enemies.
26784: WEISSENFELS, O., - Aristoteles' Lehre vom Staat.
3777: WEISSTEIN, U., - Comparative Literature and Literary Theory. Survey and Introduction. Translated By W. Riggan in collaboration with the author.
29808: WEITZMANN, K., - Late Antique and early Christian Book Illumination.
34500: WEITZMANN, K., - Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance.
18173: WELIN, E., - Studien zur Topographie des Forum Romanum.
20991: WELLERSHOF, MARIA, (ED.), - Kölner Römer-Illustrierte, 1974-1.
43830: WELLING, W., (ED.), - Dangerous and Divine. The secret of the serpent.
47716: WELLINK, J.G.J.M., - Basisvocabularium Latijn.
18606: WELLMAN, P.I., - Theodora van Byzantium. Keizerin-maîtresse.
34474: WELSKOPF, E.CH., - Probleme der Musse im alten Hellas.
32674: WELTE, B., - Die postbaptismale Salbung. Ihre symbolischer Gehalt und ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der altne Kirche.
47428: WELWEI, K.-W., - Sub corona vendere. Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges. (Unter Berücksichtigung des Nachlasses von G. Prachner).
35410: WELWEI, K.-W., - Unfreie im antiken Kriegsdienst. Erster Teil: Athen und Sparta.
47421: WELWEI, K.-W., - Römisches Geschichtsdenken in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit. Eine Textauswahl mit Einleitung, Literaturhinweisen und erklärendem Namensverzeichnis.
1847: WENCKER-WILDBERG, F., - Atlantis. Uit het Duitsch bewerkt door J. Haus.
34624: WENDEL, C., (ED.), - Scholia in Theocritum vetera. Adiecta sunt Scholia in Technopaegnia scripta.
23991: WENDEL, C., - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
8771: WENDLAND, P., - Die Hellenistisch-Römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die urchristlichen Literaturformen.
8770: WENDLAND, P., - Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.
32296: WENDT, H., - Ik zocht Adam. In het voetspoor van de eerste mens. Met een voorwoord van G.H.R. von Koenigswald. Nederlandse bewerking van J. Vrijman.
17346: WENGST, K., (ED.), - Schriften des Urchristentums. Zweiter Teil: Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert.
20928: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
759: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
30363: WENSKUS, OTTA, - Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike.
51223: WENTHOLT, A., - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
1911: WENZEL, A., - Auflösungen Lateinischer Legenden auf Münzen und Medaillen.
19058: WERFEL, FR., - Die Troerinnen. Nach der Tragödie des Euripides. Mit einer Nachwort von K. Jacobs.
30522: WERNER, A., - The Language-Families of Africa. With a Preface by E. Denison Ross.
12730: WERNER, J., - Methodik des altsprachlichen Unterrichts.
6381: WERNER, H., - De fonteinen van Rome. Voor kinderen van X jaar en ouder.
30154: WERNER, A., - Introductory Sketch of the Bantu Languages.
30523: WERNER, A., - Structure and Relationship of African Languages. With Preface by H. Vischer.
10847: WERNSDORF, G.G., - Kritischer Versuch über einige im Platon aus dem Eusebius zu ergänzende Lükken.
436: WERRE-DE HAAS, M., - Aeschylus' Dictyulci. An Attempt at Reconstruction of a Satyric Drama.
49791: WERSINGER, A.G., - La sphère et l'intervalle. Le schème de l'Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d'Homère à Platon.
18272: WERTHEIM AYMÈS, C.A., AND P. VAN SCHILFGAARDE, - De Symboliek van Haas en Anjer. Vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
19488: WERZEL, CHR., (ED.), - Das Vaterunser. Dargestellt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
29186: WES, M.A., H.S. VERSNEL, E.CH.L. VAN DER VLIET, - De wereld van de Oudheid.
5500: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
19448: WES, M.A., E.A., - Van Parthenon tot Maagdenhuis. Moet het Gymnasium Blijven?
19130: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
19660: WES, M.A., - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid. Inhoud: Kleine cultuurhistorische verkenning. Zicht op het verleden of het verleden op zicht? Over Olympische en andere idealen: het spel of de knikkers? Pax Augusta: in de mensen een onbehagen. Tussen Hermann en Hitler.
4895: WES, M.A., - Diva Cleopatra. Historische en onhistorische verhalen.
2994: WES, M.A., - Caesar in Gallië. God in Frankrijk. Toeristische notities.
5499: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
3415: WESSEL, K., (ED.), - Christentum am Nil. (Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung "Koptische Kunst", Essen, Villa Hügel, 23-25. Juli 1963).
10779: WESSEL, K., - Koptische Kunst. Die Spätantike in Ägypten.
31713: WESSELING, B., - Leven, Liefde en Dood: motieven in antieke romans. Zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
11718: WESSELING, B., - Leven, Liefde en Dood: motieven in antieke romans. Zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
32219: WEST, D.J., - Homosexuality re-examined.
26567: WEST, L.C., - Roman Britain. The Objects of Trade.
48261: WEST, L.C., AND A. CHESTER JOHNSON, - Currency in Roman and Byzantine Egypt.
34969: WEST, M.L., - Indo-European Poetry and Myth.
26829: WEST, FR. - Gilbert Murray. A Life.
34702: WEST, ST., (ED.), - The Ptolemaic Papyri of Homer.
14686: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
14687: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
24054: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - Kômôidotragêmata. Studia Aristophanea viri Aristophanei W.J.W. Koster in honorem.
30530: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
14449: WESTERHUIS, D.J.A., - Origo Constatini Imperatoris sive Anonymi Valesiani Pars Prior.
15742: WESTERHUIS, D.J.A., - Prisma Latijns citatenboek. Ook bevattende liederen, opschriften etc.
51015: WESTERINK, L.G., - The Greek Commentaries on Plato's Phaedo. Volume I. Olympiodorus. Volume II. Damascius.
30346: WESTERMANN, A., - Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden. Erste Abhandlung: Die Modalität der Athenischen gegen Timokrates §§. 20-23. 27. 33. 39. 40. 59. Eingelegten Urkunden.
47620: WESTMAN, R., - Das Futurpartizip als Ausdrucksmittel bei Seneca.
3285: WESTPHAL, R., - Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichen Zusammenhange übersetzt und erläutert.
29237: WESTPHÄLING, G., (ED.), - Römische Satiren. Ausgewählt und erläutert.
27314: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
34993: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
47831: WETMORE, M.N., - Index verborum Vergilianus.
11518: WETZEL, CHR., (ED.) - Das Leben Jesu Christi. Nacherzählt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
20000: WEULE, K., - Vom Kerbstock zum Alphabet. Urformen der Schrift. Mit zahlreichen Abbildungen nach Originalaufnahmen und Originalzeichnungen von P. Lindner.
43756: WHALLON, W., - Formula, Character, and context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
23408: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
23592: WHALLON, W., - Formula, Character, and Context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
26206: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
17120: WHARTON, H.T., - Sappho. Memoir, text, selected renderings, and literal translation.
32908: WHEELER ROBINSON, H., - Inspiration and Revelation in the Old Testament.
20183: WHEELER, M., - Walls of Jericho. With a foreword by K. Kenyon and sketches by the author.
18054: WHEELER, M., - Still Digging. Interleaves from an Antiquary's Notebook.
6356: WHEELER, M., - Flammen über Persepolis. Alexander der Grosse und Asien.
11440: WHEELOCK, F.M.(ED.), - Latin Literature. A Book of Readings (from Cicero, Livy, Ovid, Pliny, The Vulgate, Bede, Caedmon, Medieval Poetry).
3764: WHIBLEY, L., (ED.), - A Companion to Greek Studies.
24997: WHIBLEY, L., (ED.), - A Companion to Greek Studies.
25757: WHITE, HEATHER, - Essays in Hellenistic Poetry.
23335: WHITE, J.W., (ED.), - The Scholia on the Aves of Aristophanes.
35551: WHITE, K.D., - Farm Equipment of the Roman World.
51438: WHITE, K.D., - Roman Farming.
6341: WHITEHOUSE, R., - The First Cities.
1505: WHITEHOUSE, D., AND R., - Archaeological Atlas of the World. With 103 maps drwan by John Woodcock and Shalom Schotten.
7191: WHITEHOUSE, D., - Glass of the Roman empire.
50708: WHITMAN, C.H., - Homer and the Heroic Tradition.
5993: WHITMAN, C.H., - Euripides and the Full Circle of Myth.
27223: WHITMAN, C.H., - Euripides and the Full Circle of Myth.
26729: WHITMARSH, T., (ED.), - The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel.
16828: WHITTAKER, C.R., - Rome and its Frontiers. The Dynamics of Empire.
51258: WHITTAKER, J., - Studies in Platonism and Patristic Thought.
2919: WHITTING, P.D., - Byzantine coins.
24888: WHITWORTH, J., (ED.), - The Faber Book of Blue Verse.
51474: WICKHAM, L.R., AND C.P. BAMMEL, (EDS.), - Christian Faith and Greek Philosophy in Late Antiquity. Essays in Tribute to G.Chr. Stead. In Celebration of his Eightieth Birthday 9th April, 1993.
47649: WICKHOFF, FR., - Römische Kunst. (Die Wiener Genesis). Vorwort von Max Dvoràk.
7951: WIDE, S., AND M.P. NILSSON, - Griechische und römische Religion.
34905: WIDOGER, G., - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaling door Tinke Davids.
442: WIECHERS, A., - Aesop in Delphi. Inhalt: Aesop und der heilige Krieg. Aesop als Pharmakos. Aesop und Neoptolemos. Mit Stellenregister und Literaturverzeichnis.
24410: WIEDEMANN, TH., - Thucydides The Peloponnesian War Book I - Book II, Ch. 65. A Companion to the English translation by Rex Warner with introduction and commentary.
49875: WIEDEMANN, TH., - Greek and Roman Slavery.
27986: WIEDEMANN, T.E.J., - Slavery.
33650: WIEGAND, TH., - Halbmond im letzten Viertel. Archäologische Reiseberichte. Herausgegeben von G. Wiegand.
12970: WIEGERSMA, H., - Het Morgenland, oftewel Het verhaal van eene reis naar Byzantium en Asia Minor.
19972: WIEGERSMA, H., - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei.
3677: WIELAND, CHR.M., - Comische Erzählungen. Combabus. Der verklagte Amor.
1358: WIELAND, C.M., - Der Anti-Ovid. [Sämmtliche Werke, LXXII.Band].
34402: WIEMKEN, H., - Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters.
21639: WIENER, R., - Der lachende Schopenahuer. Eine Blütenlese.
50311: WIERSMA, W., - Peri telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
20408: WIERSMA, W., - Wijsbegeerte, Wetenschap en Wereldbeschouwing. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar in de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid en Inleiding in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op 29 september 1958.
8101: WIERSMA, S., - Griekse auditieve uitdrukkingen. Het gebruik der termen met suffix -bo-. Ancient Greek Terms for Sounds. The use of the words ending in -bo- (with a summary in English).
20066: WIESNER, J., - Vor- und Frühzeit der Mittelmeerländer. I. Das Östliche Mittelmeer. II. Das westliche Mittelmeer.
13937: WIESNER, J., - Olympos. Götter, Mythen und Stätten von Hellas. topographisch-mythologischer Führer durch das klassische Griechenland.
6212: WIESNER, J., - Fahren und Reiten in Alteuropa und im alten Orient.
48917: WIJK, N. VAN, - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. Bound together with: FRANCK-VAN WIJK, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Supplement door C.B. van Haeringen.
47983: WIJK, A. VAN, - Beknopte Spraakleer van het Kerklatijn met Oefeningen en Woordenlijst.
10788: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J., - Kort Woordenboek van historische en mythologische personen uit de Grieksch-Romeinsche Oudheid.
27852: WIJNBERG, S., (ED.), - De Griekse en Latijnse opgaven voorgelegd bij de examens, bedoeld in art.12 van de Hogeronderwijs in de jaren na 1943.
50334: WIJNBERG, R., - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
32181: WIJNNE, J.A., - Geschiedenis der Oudheid. De Oostersche Volken en Griekenland in hoofdtrekken, met gestadige verwijzing naar de bronnen.
18497: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE, - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
18401: WIJSMAN, H.J.W., - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, Book V. A Commentary. Met samenvatting in het Nederlands.
33495: WIKENHAUSER, A., - Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklärt von A. Wikenhauser.
34709: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Sappho und Simonides. Untersuchungen über griechische Lyriker.
26047: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
30391: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
50960: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele. Ein ästhetischer Versuch. Edited with Introduction and Notes by William M. Calder III.
25388: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - History of Classical Scholarship. Edited with Introduction and Notes by H. Lloyd-Jones.
35140: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Platon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter Band: Beilagen und Textkritik.
7948: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, A.O., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
17987: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, AND B. NIESE, - Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
15311: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Platon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter Band: Beilagen und Textkritik.
5997: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Euripides Herakles. Erster Band: Einleitung in die Griechische Tragödie. Zweiter Band: Der Herakles der Sage. Der Herakles des Euripides. (...). Text, griechisch und deutsch. Dritter Band: Kommentar.
5303: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Einleitung in die Griechische Tragödie. Zweiter unveränderter Abdruck aus der ersten Auflage von Euripides Herakles I, Kapitel I-IV.
24215: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Einleitung in die Griechische Tragödie. Unveränderter Abdruck aus der ersten Auflage von Euripides Herakles I, Kapitel I-IV.
24347: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Der Ilias und Homer.
23768: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Aischylos Interpretationen.
23594: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON, - History of Classical Scholarship. Edited with Introduction and Notes by H. Lloyd-Jones.
35720: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Die Heimkehr des Odysseus. Neue Homerische Untersuchungen.
50103: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Homers Ilias. (Vorlesung WS 1887 / 1888 Göttingen). Nach der Mitschrift von A. Züricher (1867-1895) aus Bern herausgegeben und kommentiert von P. Dräger. Mit einem Geleitwort von W. Burkert: Der Meister in seiner Werkstatt: Homer-vorlesung bei Wilamowitz.
26941: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON, - Kronos und die Titanen. Zeus.
7846: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
7847: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
4153: WILDE, C.G.I., - De C. Plinii Caecilii Secundi et Imperatoris Trajani Epistulis Mutuis Disputatio.
9659: WILDER, TH., - The Ides of March.
19987: WILDERODE, A. VAN, - Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius. (Met inleiding: Horatius: leven, werk, persoonlijkheid. Vertaling van de oden. Toelichtingen. Verklarend register).
18487: WILDERODE, A. VAN, - Een Tent van Tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
303: WILDUNG, D., - Ägypten for den Pyramiden. Münchner Ausgrabungen in Ägypten.
24949: WILES, D., - The Masks of Menander. Sign and meaning in Greek and Roman Performance.
21189: WILES, D., - Tragedy in Athens. Performance space and theatrical meaning.
21192: WILES, D., - Greek Theatre Performance. An Introduction.
19189: WILHELM, R.M., AND H. JONES, (ED.), - The Two Worlds of the Poet. New Perspectives on Vergil.
20826: WILHELM, G., (ED.), - Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahre Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien und Ägypten.
31910: WILHELM, R., - Verandering en duur in de I Tjing. Mrt een inleiding van Harmen Mesker.
26886: WILI, W., - Horaz und die augusteische Kultur.
19559: WILI, W., - Vergil.
3426: WILKEN, R.L., - The Christians as the Romans saw them.
52713: WILKES, J.J., - Dalmatia.
8997: WILKINS, W.J., - Hindu Mythology. Vedic and Puranic.
16711: WILKINS, A.S., - Roman Education.
31176: WILKINSON, L.P., - Letters of Cicero.
47264: WILKINSON, L.P., - Golden Latin Artistry.
21636: WILKINSON, RICHARD H., - Symbol & Magic in Egyptian Art.
16718: WILKINSON, L.P., - The Roman Experience.
22241: WILKINSON, P., - Pompeji. Der letzte Tag.
6822: WILKINSON, L.P., - The Georgics of Virgil. A critical survey.
9505: WILKINSON, L.P., - Horace and his Lyric Poetry.
8953: WILL, FR., - Herondas.
32454: WILLCOCK, M.M., - A Commentary on Homer's Iliad Books I-VI.
26325: WILLCOCK, M.M., - A Companion to the Iliad. Based on the Translation by R. Lattimore.
26294: WILLE, G., - Einführung in das römische Musikleben.
4997: WILLEM, A., - Le drame antique et ses auteurs.
16892: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
33566: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
2490: WILLEMS, W.J.A., - Een Bijdrage tot de Kennis der vóór-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
30450: WILLEMSEN, M., - Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
33670: WILLETTS, R.F., - Aristocratic Society in Ancient Crete.
33722: WILLETTS, R.F., - The Civilization of Ancient Crete.
25694: WILLETTS, R.F., - The Civilization of Ancient Crete.
34468: WILLETTS, R.F., - Everyday Life in Ancient Crete.
22915: WILLI, A., (ED.), - The language of Greek Comedy.
50672: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
27593: WILLIAMS, R.D., - Virgil.
48034: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
7144: WILLIAMS, R., (ED.), - Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire abridged and illustrated.
23071: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
21676: WILLIAMS, HAROLD S., - Tales of the Foreign Settlements in Japan. Decorations by Jean Williams.
24076: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
23077: WILLIAMS, C.B., - Style and Vocabulary. Numerical Studies. With a Foreword by R. Quirk.
6313: WILLIAMS, CH., - The Figure of Beatrice. A study in Dante.
26903: WILLIAMS, MARCIA, - De Trojaanse oorlog & De reizen van Odysseus.
44726: WILLIAMS, ST., AND G. FRIELL, - Theodosius. The Empire at Bay.
11620: WILLIMCZIK, K., (ED.), - Leibesübungen bei Homer. Quellen zur Geschichte der Leibesübungen in der Antike.
51252: WILLIS, J., - Latin Textual Criticism.
15177: WILLMANN, O., (ED.), - Philosophische Propädeutik für Gymnasialunterricht und das Selbststudium.
12088: WILLMANN, O., - Logica. Een inleiding in de Denkleer vooral voor opvoeders. Nederlandsche bewerking [van Philosophische Propaedeutik] door K. Léonard.
12058: WILLRICH, H., - Livia. Mit einem Titelbild.
50904: WILMET, M., - Grammaire critique du Français.
22081: WILMINK, WILLEM, AND TON SCHULTEN, - Het beloofde land.
17021: WILPERT, G. VON, - Sachwörterbuch der Literatur.
15682: WILSING, N., - Die Praxis des lateinunterrichts. Teil I: Probleme des Sprachunterrichts. Teil II: Probleme der Lektüre.
15681: WILSING, N., - Die Praxis des Lateinunterrichts II. Probleme der Lektüre.
21678: WILSON, C., - De filosoof der vrijheid. Steiner en de twintigste eeuw.Vertaald uit het Engels door K. en M. Beks.
49717: WILSON, B., - Guillaume de Conches 'Glosae in Iuvenalem. Edited, with introduction and notes.
32239: WILSON, J.R., (ED.), - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
47347: WILSON, M., - Structure and Method in Aristotle's 'Meteorologica'. A More Disorderly Nature.
33380: WILSON, S.J., (ED.), - The Thought of Cicero. Philosophical Selections Chosen and Edited by S.J. Wilson.
15837: WILSON, W.M., - Progressive Latin Comprehensions.
11959: WILSON, I., - De lijkwade van Turijn.
19181: WILSON, J.R., - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
17402: WILSON, E., - The Scrolls from the Dead Sea.
712: WILSON, D. DE A., - Allegories of love. Cervantes's Persiles and Sigismunda.
10069: WILSON WILSON, TH., - Into the Arena. Stories about the Early Christians. Illustrated by H.M. Brock, J.B. Ayto and Norman James.
34723: WIMMEL, W., - Die technische Seite von Caesars Unternehmen gegen Avaricum.
43784: WINCKELMANN, J., - Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Theil. Zweiter Theil. Erstes Register. Zweites Register. Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums. I-IV. Verzeichnis.
2118: WINCKLER, H., - Die babylonische Geisteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit.
43511: WIND, E., - Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von B. Buschendorf. Übersetzt von Chr. Münstermann unter Mitarbeit von B. Buschendorf und G. Heinrichs.
35840: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
44237: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
15305: WINDELBAND, W., - Platon.
11602: WINDELBAND, W., - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
21841: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
6896: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
6892: WINDELBAND, W., - Geschichte der alten Philosophie. Nebst einem Anhang: Abriss der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum von S. Günther.
6890: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
5096: WINDEN, J.C.M. VAN, - An Early Christian Philosopher. Justin Martyr's Dialogue with Trypho Chapters one to nine. Introduction, Text and Commentary. With extra copy of the Greek Text (provided for the reader's convenience).
34093: WINDEN, J.C.M. VAN, - Calcidius on Matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
20210: WINDEN, J.C.M. VAN, - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
15886: WINDLE, B.C.A., - The Proportions of the Human Body. Contents: 1. Scale of Proportions of Michelangelo. 2. The Egyptian Canon, or Canon of Lepsius. Scheme of Proportions of the Germanicus and Apoxyomenos. 4. Canon of Paul Topinard. 5. Canon of Chrisostomo Martinez. 6,7. Diagrams comparing Diameters of the Hips with Diagrams of the Shoulders in the Male and Female. 8. The Human Body described within a Circle. 9. The Human Body inscribed within a Square. 10. Comparison of the Infantile and Adult Proportions. 11. Diagrams showing Increase of Thorax and Upper Part of Abdomen. (Rare).
6542: WINKELMANN, F., AND G. GOMOLKA-FUCHS, - Frühbyzantinische Kultur.
32742: WINKLER, P., - Denken zonder woorden. Een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
29534: WINKLER, J.J., - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
23575: WINKLER, J.J., - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
26356: WINKLER, J.J., AND G. WILLIAMS, (EDS.), - Later Greek Literature.
954: WINKS, R.W., AND S.P. MATTERN-PARKES, - The Ancient Mediterranean World. From the Stone Age to A.D. 600.
10103: WINN HASWELL, J.H., - An Introduction to the Holy Land. Based on modern tour routes.
1641: WINN, C., AND M. JACKS, - Aristotle. His thought and its relevance today.
31326: WINNINGTON-INGRAM, R.P., - Sophocles. An Interpretation.
33928: WINTER, J.M. VAN, - Van Soeter Cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen.
30047: WINTER, J.M. VAN, - Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid.
19457: WINTER, J.M. VAN, - Van Soeter Cokene. 52 recepten uit de Romeinse en Middeleeuwse keuken.
3020: WINTERFELD, H., - Caius, der Lausbub aus dem alten Rom. Alle Abenteuer in einem Band. (Jugendbuch).
24434: WIPPERN, J., (ED.), - Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons. Beiträge zum Verständnis der platonischen Prinzipienphilosophie.
50364: WIRTH, P., - Grundzüge der Byzantinischen Geschichte.
12481: WISE, T., - Medieval Warfare.
34817: WISEMAN, D.J., (ED.), - Peoples of Old Testament Times.
7545: WISEMAN, G., - Greece. Volume two in the "Four-in-hand" educational series edited by G.C. Greenfield in conjunction with H.M. Madeley.
48298: WISEMAN, T.P., - Catullan Questions.
26949: WISSA WASSEF, C., - Egypt. Photographs by A. Guatti.
44656: WISTRAND, E., - Miscellanea Propertiana.
32686: WIT-TAK, TH. DE, - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
12200: WIT-TAK, T.M. DE, - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes. With a Summary in English.
35600: WITEK, FR., - Die 'Bühne des Schicksals'. Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama.
30308: WITKAMP, L.TH., - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring.
33636: WITKE, CH., - Enarratio Catulliana. Carmina L, XXX, LXV, LXVIII.
26786: WITKE, CH., - Latin Satire. The Structure of Persuasion.
24600: WITKOWSKI, ST., (ED.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur edidit St. Witkowski. Adiecta est tabula phototypica.
5662: WITKOWSKI, ST. (ED.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur. Adiecta est tabula phototypica. Cum indices.
6590: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
19861: WITSTEIN, S., AND E.K. GROOTES, - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel. A.o.: K. PORTEMAN: "D'een klapt, t'geen d'ander heelde" (pp.26-60); A-J. GELDERBLOM: Dichter bij een droogmakerij (pp.104-119); P.E.L. VWEKUYL: Vondel en de 'loci astronomici' van Vergilius (pp.119-155); M. SPIES: Het stadhuis staat op de Dam. Een onderzoek naar de argumentele opbous van Vondels 'Inwydinge van het Stadthuis t'Amsterdam (1655) (pp.165-218); P.A.W. van ZONNEVELD: Vondel en de antithese klassiek-romantisch. Een aspect van de receptiegeschiedenis in de eerste helft van de negentiende eeuw (pp.306-319).
10731: WITTE, J., - Der Kommentar des Aponius zum Hohenliede. Untersuchung über die Zeit und den Ort seiner Abfassung, über die Persoönlichkeit des Verfassers und über die Stellung des Kommentars in der Geschichte der Auslegung des Hohenliedes, unter Zugrundelegung der ersten Ausgabe des ganzen Kommentars vom Jahre 1843.
47073: WITTGENSTEIN, L., - Knipsels. Vertaling W. Oranje.
47068: WITTGENSTEIN, L., - The German text of Ludwig Wittgenstein's Logisch-philosophische Abhandlung. With a new edition of the translation by D.F. Pears & B.F. McGuinness. And with the introduction by Bertrand Russell.
8206: WITTKOWER, R., - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme. Met een nawoord van H.A. Millon. Translated from the English edition from 1988.
19970: WLISLOCKI, H. VON, - Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner. Vorwiegend nach eigenen Ermittlungen.
24928: WOCKART, N., - Die Welt im Kopf. Ein Kursbuch des Denkens.
21383: WODEHOUSE, P.G., - The inimitable Jeeves.
48823: WOESTIJNE, P. VAN DE, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
9941: WOESTIJNE, P. VAN DE, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
13419: WOESTIJNE, K. VAN DE, - De Nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
10067: WOHL, V., - Intimate Commerce. Exchange, Gender, and Subjectivity in Greek Tragedy.
23055: WOHLLEBEN, J., - Die Sonne Homers. Zehn Kapittel deutsche Homer-Begeisterung. Von Winckelmann bis Schliemann.
31300: WOJACZEK, G., - Daphnis. Untersuchungen zur griechischen Bukolik.
47135: WOLF, CHR., - Medea. Stimmen. Roman.
47510: WOLF, SONJA, - Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis. Ein Beitrag zum Augustusbild der frühen Kaiserzeit.
34553: WOLF, CHRISTA, - Voraussetzungen einer Erzählung. Frankfurter Poetik-Vorlesungen.
34552: WOLF, CHR., - Kassandra. Erzählung.
50619: WOLF, G., (ED.), - Luther und die Obrigkeit.
10484: WOLF, C., - Kassandra. Verhaal. Vertaald door T. Davids, met een nawoord van M. Brügmann.
241: WOLF, A.G., - Ad jus Italicum.
50661: WOLF, J.B., - The Barbary Coast. Algeria under the Turks. 1500 - 1830.
49091: WOLFF, É., - Initiation à la littérature Latine. Préface de S. Deléani.
10630: WÖLFFLIN, H., - Die Klassische Kunst: eine Einführung in die Italienische Renaissance.
50556: WOLFSON, H.A., - Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam. Volume I. Volume II.
15406: WOLMAN, H.B., - Plutarchean Views in the Roman Lives.
50343: WOLSKA, WANDA, - La topographie de Cosmas Indicopleustès. Théologie et Science au Vie siècle.
47494: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
13482: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
16314: WOLTHUIS, G.W., - 'Rembrandt's Faust.' pp.91-112 in: Achtenveertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
50321: WOLTJER, J., - Lucretii philosophia cum fontibus comparata.
35837: WOLTJER, J., - Latijnsche Grammatica voor Gymnasiën.
50964: WOLTJER, J.J., - Friesland in Hervormingstijd.
52738: WOLTJER, J., - Grieksche Grammatica voor Gymnasiën.
17571: WOLTJER, J., - Serta Romana. Carmina latina selecta et notis instruxit. Editionem .. curavit R.H. Woltjer.
50570: WOLTJER, R.H., - De Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore et iudice.
35381: WOLTJER, R.H. EN G.W. VAN BLEEK, - Latijnsche oefeningen. Eerste deel. Tweede deel.
14102: WOOD, M., - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
21542: WOOD, M., - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
9834: WOOD, S.E., - Imperial Women. A Study in Public Images, 40 BC-AD 68.
9916: WOOD, M., - In the Footsteps of Alexander the Great. [Accompanies the Major Television Series].
9886: WOOD, M., - In het voetspoor van Alexander de Grote. Een reis van Griekenland naar Azië.
3643: WOOD, E.S., - Collins Field Guide to Archaeology. With an Introduction by Mortimer Wheeler.
506: WOOD, CH.T., - The Age of Chivalry. Manners and Morals. 100-1450.
25019: WOODARD, TH., (ED.), - Sophocles. A Collection of Critical Essays.
50138: WOODCOCK, E.C., - A New Latin Syntax.
33050: WOODFORD, S., - The Art of Greece and Rome.
10564: WOODFORD, S., - Kijk op Schilderkunst. Vertaald uit het Engels door Fr. van Gool.
18105: WOODFORDE, J., - The strange story of False Hair. A.o.: Chapter two: Ancient Egyptian and Roman wigs.
5533: WOODHOUSE, S.C., - The Englishman's Pocket Latin-English and English-Latin Dictionary.
33780: WOOLLEY, L., - Excavations at Ur. A Record of Twelve Years' Work.
9331: WOOLLEY, L., - History Unearthed.
24601: WOOLLEY, C.L., - Ur of the Chaldees. A Record of Seven Years of Excavation.
26679: WORDSWORTH, J., - Fragments and Specimens of Early Latin. With Introductions and notes.
48634: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book I. Book II. Book III.
24372: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book II.
25031: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book III.
6576: WORP, K.A., - Fünfzehn wiener Papyri.
34149: WORSTBROCK, F.J., - Elemente einer Poetik der Aeneis. Untersuchungen zum Gattungsstil vergilianischer Epik.
34970: WORTHINGTON, I., (ED.), - A Companion to Greek Rhetoric.
9178: WORTHINGTON, I., - A Historical Commentary on Dinarchus. Rhetoric and Conspiracy in Later Fourth-Century Athens.
32208: WOS, J.W., - Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423-1444). Un profilo introduttivo.

Next 1000 books from Scrinium Classical Antiquity

5/30