De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-737: JAMMERS, E. - Der Mittelalterliche Choral, Art und Herkunft.
8-1736: JAMMES, FRANCIS - Kerk in bladergroen, Vertaald en ingeleid door Anton van Duinkerken.
9-1728: JANKE, WILLI UND DR. MAX FREIHERR DU PREL. - Die Niederlande, im Umbrich der Zeiten. , Alte und neue beziehungen zum Reich. .
8-196: JANSCHKA, FRITZ - Ulysses-Alphabet, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 373].
7-3934: JANSE, FRANS - Tilburg 1940-1945; jaren van verduistering.
1-4313: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G. Hamann, den magus van het Noorden (1730-1788).
9-1151: JANSEN, KLAAS. - Jan Klaassen en de geit., Bart Koekoek. .
9-1154: JANSEN, KLAAS. - Het gestolen Prinsje., Bart Koekoek. Illustraties van Ran. C. Verijnen. Derde druk. .
7-2979: JANSEN, P.J. - Keur of politieverordening van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden en verdere wetenswaardigheden voor belanghebbenden en belangstellenden in, speciaal westelijk Noord-Brabants, waterschappen.
7-3540: JANSEN, F.L. - Kledinghandel in transitie; Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch; Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXVIII.
6-934: JANSEN, J.E. - De volksopstand van het jaar VII (1798), of de Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen, (Overdruk uit Taxandria nr. XIV, 2 (1948).
7-148: JANSEN, ROSALIND M. AND JAC. J. - Getting old in Ancient Egypt.
7-3487: JANSEN, J,M. - De dictatuur in de democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt.
1-1588: JANSEN C.SS.R., J.L. - Een Apostel van Noord-Amerika, De eerbiedwaardige Joannes Neumann, Redemptorist, Bisschop van Philadelphia, 1811-1860.
7-2247: JANSEN, JOH. - Van achter de oude schandpaal; of Praatjes bij plaatjes.
7-2902: JANSEN, F.L. - Kledinghandel in transitie; Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch; Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXVIII].
7-1431: JANSEN, DERK - Omwille van een gezegend eiland; Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
7-2456: JANSEN, BEN / KEULTJES, THEO - Pelgromhof Zevenaar; Een voorbeeld van duurzaam bouwen.
7-3636: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid; Kermis in Nederland.
8-1242: JANSEN-SIEBEN, R. / DE VRIENDT, S. / WILLEMYNS, R. (SAMENSTELLING) - Spel van zinnen; Album A. van Loey.
8-1157: JANSEN ORD. PRAED., E.J.B. - Dante Alighieri, zijn leven en zijn werken, Met een portret naar een teekening van J.H. Toorop.
3-2041: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, I: Secundum Mattaeum, Secundum Marcum / II: Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2048: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2049: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio novissima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2050: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis; denuo correctus & emandatus.
5-702: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Paraphrasis in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis et annotationibus; Itemque in proverbia, & Ecclesiasticum Commentariam, veterisque Testamenti Ecclesiae cantica, ac in sapientiam notae, In quibus omnibus hoc agitur, ut sublatis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, genuina lectio retineatur, & ut ex collatione facta cum originalibus Hebraeis & Graecis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat; Cum Indice rerum & verborum locupletissimo, cui iam postremò accessit alter locorum S. Scripturae Index, quae in hoc opere citantur ac elucidantur .
5-703: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Commentarium in suam concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Partes IIII, Omnia iam tertio, sed multo fœlicius quam antea, renata, & à mendis ferè innumeris, Authoris opera accuratis repurgata, plurimisque, locis auctiora reddita; Additis III. Indicibus, quidquid toto opere tractatur, exactissimè demonstratibus; Caetera quae huic iditioni accesserunt, Authoris ad Lectorem Epistola plenissimè demonstrabit.
5-704: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Commentarium in suam concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Partes IIII, Iam postremò summa diligentia reuisa, ad Auctoris auctographum correcta, plurimis mendis expurgata, multisque locis auctiora reddita; III. Indicibus, quicquid toto opere pertractatur, exactissimè demonstrantibus, superadditus est in gratiam Concionatorum quartus, isque locupletissimus locorum S. Scripturae in hoc opere ab Auctore explicatorum.
5-269: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI GANDAVENSIS - Commentarium in suam Concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Pars III. & IV..
3-2042: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2043: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2044: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2045: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2046: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2047: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
7-1264: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg; Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
1-3626: JANSMA, L.G. / SCHULTEN, P.G.G.M. (SAMENSTELLING) - Religieuze bewegingen.
7-1473: JANSMA, K. - Lely, de bewinger der Zuiderzee.
5-271: JANSON, M. - L'Eucharistie selon le Dogme et la Morale; Ouvrage également utile aux Fidèles & aux Personnes chargées de leur instruction; Tome Premier + Tome Second.
5-270: JANSON, L'ABBÉ - Nouvelles Instructions familières sur les Fêtes de l'Année; Les Solemnités, les différens tems de l'Avent, du Carême, de Pâques, etc., et les Cérémonies particulières dont l'Église y fasit usage, Ouvrage également utile aux Familles Chrétiennes, aux Ecoles et aux Catéchistes; Edition augmentée de six discours pour avant et après la Première Communion, par l'Abbé Audrein.
7-2924: JANSSEN, BEN - Het dansmeisje en de lindepater; Sagen en legenden uit Kempen, Meierij en Peel.
7-1701: JANSSEN, HUB. (SAMENSTELLING) - Gäöllenaere van vreuger......; Deel 2.
2-920: JANSSEN, C. O.CARM. - Carmelkluis en Carmelwereld, Historische schets van de Orde van de Broeders van O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
2-1867: JANSSEN, LOUIS (SAMENSTELLING) - Augustinus-Brevier.
2-614: JANSSEN, P. - Hier ben ik, Inteerviews met oudere kloosterlingen en wereldheren.
1-3699: JANSSEN, J. / UDEN, R. VAN / VEN, H. VAN DEN (REDACTIE) - Schering en inslag; Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, Aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
7-3052: JANSSEN, BEN - Roomse blijheid; Anecdoten uit het Rijke Roomse Leven.
7-2941: JANSSEN, BEN - Kerstmis in Brabant; Kerstfolklore en kerstverhalen.
7-2844: JANSSEN, BEN (SAMENSTELLING) - Hij trekt z'n melk'; Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden opgetekend in Noord-Brabant.
2-1743: JANSSEN, JOS. - Missaal, bevattende alle missen van het kerkelijk jaar, alsmede de vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
1-1584: JANSSEN, L. - Nicolaas, de duivel en de doden.
7-3629: JANSSEN, ROLF - We hebben gezongen en niks gehad; Muzikanten en liederen uit Midden-Brabant.
7-3630: JANSSEN, ROLF - We hebben gezongen en niks gehad; Muzikanten en liederen uit Midden-Brabant.
2-1936: JANSSEN, ANDRÉ - REDEMPTORIST - Uw Woord, onze bede, Voorbeden en gebeden naar de lezingen van het liturgische jaar B.
7-2904: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCII].
7-751: JANSSEN, H.H. - Latijnse letterkunde.
6-543: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel; Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
8-1158: JANSSEN, TH. / STREEKSTRA, N.F. (REDACTIE) - Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands.
8-1159: JANSSEN, THEO A.J.M. - Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties [Proefschrift].
8-1160: JANSSEN, MIEK - Schaduw van den toren (verzen), Teekeningen door Jan Toorop.
7-3870: JANSSEN, G.M. (THEOLOGIAE DOGMATICAE IN SEMINARIO ARCHIEPISCOPALI RIJSENBURGENSI PROFESSORE) - Praelectiones Theologiae Fundamentalis.
2-2145: JANSSENS, AL. - Het Heilig Oliesel.
1-1618: JANSSENS DE VAREBEKE, A. - Als de graankorrel, De spiritualiteit van Edward Poppe in historische, bijbelse en hedendaagse kontekst.
1-1616: JANSSENS DE VAREBEKE, A. - Edward Poppe, Gebed en Mystiek.
1-3627: JANSSENS DE VARENBEKE, A. - Als de graankorrel, De spiritualiteit van Edward Poppe in historische, bijbelse en hedendaagse kontekst.
3-683: JANSSENS, F. HERMANNI. - Prodromus Sacer Rectam Praeparans Semitam, ad varia Biblia Sacra Belgico idiomate impressa utiliter emendanda, atque de novo juxta mentem & Decretum Clementis VIII. , Tuto et rite imprimenda, omnibus S. Scripturae Studiosis, Theologis, Concionatoribus, ac Controvertistis utilissimus. .
7-3929: JANSSENS, HARRIE (FOTO'S) / EIJSKENS, JOEP (TEKST) - Tilburg gezien door Harrie Janssens 1955-1975.
7-3844: JANSSENS, HARRIE & KEMPEN, JEF VAN - Het gevoel dat je hier thuishoort; Een geschiedenis van de Trouwlaan, Zeehelden- en Uitvindersbuurt in Tilburg.
3-685: JANSSONIO, IACOBO. - Catholici Ecclesiastae instructio. , Olim jussu revermi & illustmi Archiepiscopi Mechliniensis in lucem edita. Editio altera. .
7-953: JANTZEN, HANS - Middeleeuse kunst in overgang; Het tijdperk der Saksische keizers, [Aula-boeken nr. 62].
7-1312: JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel.
7-1487: JAPIKSE, N. - Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917.
7-2373: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelrre en Nijmegen (1458-1459).
5-272: JARD, LE P. - Sermons pour l'Avent, le Caresme, et les principales Festes de l'Année; Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième (serie complète).
5-274: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Nova, a multis mendis expurgata.
5-275: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Nova, a multis mendis expurgata.
3-1070: JARDIN, THOMAS DU, DER PREDICKHEEREN ORDEN - Vervolgh der Geloof-geschillen, In de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholyk Geloof tegen de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene Catholycke Sede-bemerckinge tot stichtinge van den Catholijcken leser [Deel II; Deel I ontbreekt].
5-273: JARDIN, THOMAM DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Sexta, ab auctore aucta.
3-912: JARDIN, F. THOMAM DU. - De Officio Sacerdotis. , Qua Judicis et Medici in Sacramento Poenitentiae. Tyronis Theologi; composita. Editio Ultima. .
5-276: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Ultima, ab auctore aucta.
7-394: JASPERS, KARL - Platoon .
7-1763: JASPERS, P.A.TH.M. - J.P. Minckelers 1748-1824.
1-262: JAUGEY, J.-B. - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Contenant les preuves principales de la verité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines.
10-110: JAULT, M.A.F. - Médecine pratique de sydenham, avec des notes., Ouvrage traduit en Francois, fur la derniere édition Angloise. Nouvelle édition, seconde partie..
6-553: JAURÉGUIBERRRY, FRANCIS - Questions nationale et mouvements sociaux en Pays Basque.
8-1162: JEAN, RAYMOND - De duistere bron; Een verhaal van liefde en hekserij in de Provence in de zeventiende eeuw.
2-1066: JECKEL, ST. - Russische Metall-Ikonen - im Formsand gegossener Glaube.
9-1144: JEELS, NILKE. - Het talent van domme Miep..
8-2102: JEFFERIES, RICHARD - Summer in the woods; A selection from the works of Richard Jefferies; With four drawings by S.H. de Roos.
7-2722: JEGERINGS, J.C. - Oud-Brabant over den dorpel bekeken.
7-3374: JELSMA, W.A. / KORPORAAL, T.L. / VERSCHOOR, P. - Van uit-één tot bij-één; Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
6-957: JENNES, JOZEF - Invloed der Vlaamsche prentkunst in Indië, China en Japan tijdens de XVIe en XVIIe eeuw.
7-1888: JENNISKENS, A.H. - Het spoor; Honderdvijftig jaar spoorgweggeschiedenis Maastricht.
7-1871: JENNISKENS, A.H. EN ANDEREN (REDACTIE) - Munsters in de Maasgouw; Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg, Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster M.S.C. bij zijn tachtigste verjaardag.
7-1788: JENNISKENS, A.H. - Koninklijk Oranje in Maastricht.
1-3629: JENSEN, A. - Gottes selbstbewußte Töchter, Frauenemanzipation im frühen Christentum?.
1-1654: JENSEN, A. - Tekla, de vrouwelijke apostel naast Paulus, Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt.
1-4849: JENTSCH, W. / JETTER, H. / KIESSIG, M. / RELLER, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Evangelischer Erwachsenenkatechismus; Kurzbuch des Glaubens, Im Auftrag der Katechismuskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands herausgegeben.
3-686: JÉROME, SAINT. - Saint Jérome. , Histoire de sa vie, et extraits de ses écrits. .
2-2789: JERUSALEM, CYRILLUS. - Gij, Nieuwgedoopten., Vertaald en ingeleid door Dr. Cl. Beukers, S.J. Levensbronnen..
1-515: JESPERS, F.P.M. - Loflyk werk der engelen, Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e - 19e eeuw.
1-433: JESPERS, F.P.M. - Het Loflyk werk der Engelen, De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende eeuw tot het einde der negentiende eeuw.
7-2896: JESPERS, F.P.M. - Het loflyk werk der Engelen; De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXVIII].
1-1377: P. FR. JESUALDIS - Sint Franciscus, Leven en daden van den H. Franciscus van Assisië.
5-277: JESUS, THOMAS DE - Les Souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ; Ouvrage écrit en Portugais par le Père Thomas de Jesus, de l'Ordre des Hermites de S. Augustin, et traduit en François par le P. Alleaume de la Compagnie de Jesus, Tome Premier + Tome Second; Nouvelle Edition revue & corrigée.
3-292: THOMAS VAN JESUS. - Het lyden van onsen saligmaker Jesus Christus., Beschreven in 't Portugies door den Verlichten Pater. En nu vertaelt in 't Vlaemsch door den Eerw. P. Servatius van den H. Petrus. Eersten Tome, den derden druck..
2-880: SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS - Oeuvres complètes.
2-881: SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS - Oeuvres complètes.
1-2489: MISSIONS BELGES DE LA COMPAGNIE DE JESUS. - Missions Belges de la Compagnie de Jesus., Bulletin mensuel, 15 volumes 1899-1913 complet..
6-027: LE JEUNE, LE R. P. L. - Dictionnaire General de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie, et des arts, sciences, mœrus, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada; Tome Premier (A à K) + Tome Second (L à Z), Ouvrage orné de 187 photographies et de 56 gravures hors-texte sur papier de luxe.
1-3631: JEURISSEN, R.J.M. - Peace and religion , An empircial-theological study of the motivational effects of religious peace attitudes on peace action (Proefschrift / Dissertation).
1-3632: JEWELL, ALB. (EDITED BY) - Spirituality and ageing.
2-334: KLEINE ZUSTER MAGDELEINE VAN JEZUS - Van de Sahara naar heel de wereld, De kleine zusters van Jezus in het voetspoor van broeder Charles van Jezus (de Foucauld); brieven en dagboeknotities.
7-956: JIRE?EK, C. - La civilisation Serbe au Moyen Age.
2-1828: JOANNIS LAURENTII BERTI, FRATRIS EREMITAE AUGUSTIANI - Breviarium Historiae Ecclesiasticae; Editio in Germania novissima, antea ab auctore ipso recognita; jam ad nostra usque tempora contituata, et nuvo indici in chronologiae rudimenta , Pars Secunda, quae progreditur a seculo ecclesiae undecimo usque ad annun vulgaris.
8-1163: JOBSE - VAN PUTTEN, JOZIEN - 'n Brood is ginnen stoeten; Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
1-2560: JOCHEMS, M.J. C.M. - De Missie in de literatuur., I: Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie..
7-049: JOHANN, ERNST - Das Jahr des Metzgers; Der Lissnerischen Wurstologia, anderer Band.
9-1054: JOHANSON, SALLY. - Kantklossen. , Handleiding. Met een inleiding van Anna-Maja Nulén. Vierde druk. .
9-1598: JOHNSON, HUGH. - Hugh Johnsons's Standaard werk van de Wijnen van de Wereld. , Nederlandse editie onder redactie van GertCrum, wijnschrijver. .
1-2664: JOHNSON, PAUL C (EDITOR). - The California Missions, a pictorial history. , A Sunset Book. .
1-1812: JOHNSON, C.; WARD, A. (CURANTIBUS) - Martyrologium Romanum, Reimpressio integra textus officialis cum emendationibus et variationibus usque ad Concilium Oecumenicum Vaticanum II convocatum effectis necnon nova introductione aucta.
7-304: JOHNSTON, ALAN / LING, ROGER - De Klassieke Griekse wereld, [uit de serie: Bronnen van onze beschaving].
9-880: JOIGNEAUX, M.P. - Le livre de la ferme et des maisons de campagne. , Tome Premier. Deuxième édition. .
6-296: JOLLES, ANDRÉ. - Architektur und Kuntgewerbe in Alt-Holland. , Mit 246 Abbildungen. .
1-2315: JOLY, G. - En marge des combats; Notre Dame de Lourdes et la Grande Guerre.
5-126: JOLY DE CHOIN, MONSEIGNEUR LOUIS-ALBERT - Instructions sur le Rituel, Contenant la théorie & la pratique des Sacrements & de la Morale, tous les Principes & Décisions nécessaires aux Curés, Confesseurs, Prédicateurs, Chanoines, Bénéficiers, Prêtres, ou simples Clercs / Rituel pour l'usage du Diocese de Mâcon, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisiéme.
3-687: JOLY DE CHOIN, LOUIS-ALBERT. - Instructions sur le Rituel. , Contenant la Théorie & la Pratique des Sacrements & de la Morale, & tous les Principes & Décisions nécessaires aux Curés, Confesseurs, Prédicateurs, Chanoines, Bénéficiers, Prêtres, ou simples Clercs. Tome I, II et III. (III avec: Rituel Romain. Pour l'usage du Diocese de Toulon). .
1-1479: JONAS-LICHTENWALLNER, J. - Irmengardis, Roman einer heiligen Frau in einer unheiligen Welt.
7-781: JONES, W.T. - The Classical mind; A history of western philosophy.
8-2439: JONES, EDMUND D. - English critical essays, Nineteenth Century.
7-2995: JONG, DOM DE - Grenskapellen voor de katholieke inwoners der Generaliteitslanden.
1-4689: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt, Kerstfeest in de middeleeuwen.
9-1204: JONG, A.M. DE. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. , Tweede deel. Met prentjes van G. van Raemdonck. .
9-1203: JONG, A.M. DE. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. , Eerste deel. Met prentjes van G. van Raemdonck. .
9-1405: JONG, KOLONEL A.P. DE. - Vlucht door de tijd. , 75 jaar Nederlandse Luchtmacht. .
7-3202: JONG, DOMIEN DE - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
7-3015: JONG, A.M. DE - Het evangelie van den haat I.II.III.
7-366: JONG, IRENE J.F. DE - In betovering gevangen; Aspecten van Homerus' vertelkunst.
7-760: JONG, K.H.E. DE - De magie bij de Grieken en Romeinen.
7-2162: JONG, THEO DE (TEKST EN SAMENSTELLING) / DROOG, MARTIN (FOTO'S) - Gouda in foto's.
7-2185: JONG, J. DE - Gouda en de Vrijheid der Conscientie.
7-2374: JONG, A.B. DE / STEENBERGEN, A.G. / TERSTEEG, J.J. (SAMENSTELLING) - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen, Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum 1875-1975.
7-934: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt; Kerstfeest in de middeleeuwen.
2-1993: JONG, J.P. DE - De Eucharistie; symbolische werkelijkheid, Sacramentum unitas.
8-2113: JONG, J.L. DE (ONDER LEIDING VAN) - TypiScH de Roos; Oeuvre - overzicht, Catalogus bij de tentoonstelling 'TypiScH de Roos', 17-02-2004 t/m 12-03-2004, Harmoniecomplex Groningen.
7-3218: JONG O.C.R., DOMINICUS DE - Het kerkdorp Borkel en Schaft, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der gemeente Valkenswaard.
8-1169: JONG, A.M. DE - De door van de Patriarch; Een novella [In handschrift uitgegeven].
8-1167: JONG, A.M. DE - La Perfido.
8-1168: JONG, A.M. DE - De door van de Patriarch; Een novella [In handschrift uitgegeven].
8-1166: JONG, MARINUS DE - Drie zestiende-eeuwse esbatementen: Tielebuijs / De blinde die tgelt begroef / De luijstervinck [Proefschrift].
7-2277: JONG, L. DE - Hellevoeterland binnen en buiten den Nieuwenhoorn, De opkomst van de Voornse gemeenten Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis.
9-1675: JONGE, DR. A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. , Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling. .
8-148: JONGEJANS, CHARLES / JONGBLOED, FERRY / ELBERS, MARIANNE - Om een lang verhaal kort te maken; Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
1-2362: JONGEN, H. - Notre-Dame de Fatima, missionaire de Dieu.
1-2366: JONGEN, H. - O. L. Vrouw van Fatima; missionaris van God.
1-1791: JONGEN, L. - Heilig in de Lage Landen, Herschreven Levens.
8-1172: JONGEN, LUDO - Van Achilles tellen langhe; Onderzoekingen over Maerlants bewerking van Statius' Achilleis in de Historie van Troyen [Proefschrift].
1-966: JONGERIUS, H.; RAAS, J. - 101 Schriftiederen voor onderweg.
2-1932: JONGERIUS, H. - De dagen tellen, Gedachten, gedichten, gebeden en liederen rond zeven scheppingswoorden.
2-237: JONGHE-VIÉRIN, CILIA DE - In luister verrezen: de barokke pracht van de Grimbergse abdijkerk.
5-281: JONGHEN, HENRICUS - Brevis elucidatio literalis S. Iobi Prophetae, quam ex probatis excerptis.
1-3637: JONKER, A.J.TH. - Een apostolische huiszegen.
7-803: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris [Proefschrift].
8-1171: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert; Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduinus, nomine luvenis [Proefschrift].
7-2685: JOOSEN, W.A.L. EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van Someren in de tweede wereldoorlog.
7-3971: JOOSEN, P. (LID COMMANDOPOST L.B.D.) - Tilburg's donkere dagen in 1944.
8-1173: JOOSTEN, JOS - Lijnen en breuken; Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands.
14-50: JOOSTINGK J.G.C., JONGE VAN ELLEMEET, B.M DE, EN ANDEREN - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Marken in Gelderland, Overijsel, Utrecht, enz. [17 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 20; Bladen 3-4-5 ontbreken; Met Verklaringsblad].
3-688: JORDANI, VINCENTIO. - Manuale Liturgicum, sive directorium rituum, ac coeremoniarum. , Missae Privatae. Juxta Rubricas Missalis Romani, pro neomystis. Signanter Concinnatum, una cum Additionibus permaxime utilibus atque opportunis. Nobili Viro, ac sacerdoti praeclarissimo. .
8-1174: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studiën, Met een portret geëtst door Jan Veth.
5-279: FLAVIUS JOSEPH - Hstoire de la Guerre des Juifs contre le Romains; Tome Quatrième, Par Flavius Joseph, et sa Vie écrite par luy-mesme; Traduit du Grèc par Monsieur Arnauld d'Andilly.
5-280: FLAVIUS JOSEPH - Hstoire de la Guerre des Juifs contre le Romains; Tome Cinquième, Par Flavius Joseph, et sa Vie écrite par luy-mesme; Traduit du Grèc par Monsieur Arnauld d'Andilly.
3-859: ROMSÉE. R.D. TOSSANI-JOSEPHI. - Praxis Celebrandi Missam, tum privatam, tum solemnem, juxta Ritum Romanum. , Ad mentem Rubricarum Missalis Romani et Decretorum Sacrae Rituum Congregationis. Editio nova, emedatior et auctior. Tomus I et II (bound together). Opera Liturgica. .
1-2939: JOSEPHUS - The works of Josephus, Complete and unabridged.
7-678: JOSEPHUS - The works of Josephus; Complete and unabridged; New updated edition, Translated by William Whiston.
5-283: JOSSE (?) (ÉDITÉ PAR) - Exercise religieux.
2-1556: JOUNE, P. - Missel de la Semaine Sainte, Textes liturgiques officiels et chants.
2-1555: JOUNEL, P. - Missel de la Semaine Sainte, Textes bibliques du lectionaire et de la Bible de Jérusalem; Autres traductions R. Jaquin; Introduction et invitoires P. Jounel.
2-1489: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche, Texte liturgique officiel.
2-1541: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel de la semaine, Texte liturgique officiel.
2-1488: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche, Texte liturgique officiel.
2-1492: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche, Texte liturgique officiel.
8-1177: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
8-1176: JOYCE, JAMES - Ulysses, Vertaling John Vandenbergh.
8-1175: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
2-455: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 4, 1940-50.
2-454: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 3, 1940.
2-452: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatiss Iesu, Tome 1, 1937.
2-453: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu , Tome 2, 1938.
2-2644: JUDDE, P. - Oeuvres Soirituelles. , Appelée Grande Règles sur les discernement des esprits. De quelques méditations sur le fetes de la Sainte Vierge et de tables des mêmes méditations. Cinquième édition, Tome I-V. Oeuvres spirituelles du P. Judde. .
1-1528: CLOTHILDE DE STE JULIENNE - Sainte Julienne de Cornillon et l'établissement de la Fête-Dieu, Histoire d'un glorieux passé.
7-633: JULIUS CAESAR, GAIUS - De Gallische Oorlog, Vertaald, ingeleid en verklaard door dr. J.J.A.L. Humblé.
1-3638: JUNG, C.G. - Psychologie en religie; De Terry Lectures.
2-1912: JUNGMANN, JOSEF ANDREAS S.J. - Missarum Sollemnia, Eine genetische Erklärung der Römische Messe (Erster Band / Zweiter Band).
5-284: JUNII, FRANCISCI - Opuscula Theologica selecta; recogniet et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
2-2643: SAINT-JURE; R.P.J.B. - L'Homme Religieux. , Tome premier, second, troisième et quatrième. Nouvelle édition. Oeuvres du R.P.J.B. Saint-Jure. .
3-689: SAINT-JURE; R.P.J.B. - L'Homme Religieux. , Tome premier, second, troisième et quatrième. Nouvelle édition. Oeuvres du R.P.J.B. Saint-Jure. .
1-1858: JÜRGENS, H.P. - Johannes a Lasco, Ein Leben in Büchern und Briefen-Eine Ausstellung der Johannes a Lasco Bibliothek.
8-355: JURITZ, HANNE F. - Spuren von Arsen zwischen den Bissen; Gedichte met Originalgraphiken von Sascha Juritz.
9-729: JURY, MARK. - Playtime! , Americans at Leisure. .
6-884: JUSTE, TH. - Précis de l'histoire Moderne, considírée particulièrement dans ses rapports avec la Belgique; Tome Premier + Tome Second.
6-883: JUSTE, TH. - Précis de l'histoire de Moyen Age, considírée particulièrement dans ses rapports avec la Belgique; Première Partie, Tome Premier + Deuxième Partie, Tome Premier + Deuxième Partie, Tome Deuxième.
6-1052: JUSTE, TH. - Histoire de Belgique depuis les temps primitiefs à nos jours; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
7-2968: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Terheijden, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2965: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Bergen op Zoom, Standaardbuiten, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2966: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Rijsbergen, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2967: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Sprundel, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
6-513: JUTEN, W.J.F. - Het groothertogelijk huis Mecklenburg.
7-2964: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Bergen op Zoom, Rukven, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-1823: JUZAC, C. J. - De landen van Overmaze, inzonderheid sedert 1662 [Proefschrift].
8-2555: KAFKA - Das Stadtwappen / Kleine Fabel / Heimkehr / Der Aufbruch / Eine alltägliche Verwirrung / Er / Der Schlag ans Hoftor [Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1943], Met zeven lithos in origineel door Jan Bons.
8-1179: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisseling.
8-1178: KAFKA, FRANZ - Vijf depressieve vertellingen [Bevat de verhalen: Het vonnis / Een plattelandsdokter / De gedaanteverwisseling / In de strafkolonie / Een hongerkunstenaar], Met een psychiatrische analyse door Jules Bemporad.
1-3643: KAISER, J.W. - De mysteriën van Jezus in ons leven.
1-3641: KAISER, J.W. - Beleving van het evangelie; als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door onsluiering van het evangelie van Marcus.
1-3642: KAISER, J.W. - Beleving van het evangelie; als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door onsluiering van het evangelie van Marcus.
7-2617: KALF, JAN - De monumenten van geschiedenis en kunst in de Provincie Noord-Brabant; Eerste Stuk: De monumenten in de voormalige Baronie van Breda, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz. en anderen.
2-918: KALLENBERG, A.G. - The feast of Our Lady of Mount Carmel in the liturgical tradition of the Order, Carmelius vol. 47 (2000).
7-3236: KALMTHOUT, PAUL VAN - Zand erover, Het verhaal van de opkomst en ondergang van een fabriek, RNR].
8-1912: KALMTHOUT, KEES VAN - Het land achter de spiegel.
1-239: KALT, E - Biblisches Reallexikon.
2-496: KALVEEN, C.A. VAN - Inventarissen van de archieven van de S. Paulusabdij te Utrecht 1307-1804, de S. Laurensabijd van Oosterbeek te De Bilt 1346-1800.
8-1820: KAMERBEEK JR., J. - De poëzie van J. C. Bloem in Europees perspectief.
8-414: KAMMER, RENATE (HERAUSGEGEBEN VON) - Gudrun von Leitner, Stationen 1967-1987, Zitate und Gedichte von Louis Aragon, Odysseas Elytis, Konstantinos Kavafis.
2-1130: KAMMERER, E. - 43. Jahresmappe 1935.
1-2956: KAMP, L.B. VAN DE - Het was maar kort; Over de Joodse Gemeenten in Nederland.
9-929: KÄMPFER, FRITZ. - Beakers, Tankards, Goblets. .
7-1768: KAMPHOVEN, J. - St. Pietertsberg; Een ondergronds monument, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 5].
6-466: KAN, J.B. (BEWERKT ONDER TOEZICHT VAN) - Historisch geographische atlas, Herzien met medewerking van Dr. R.T.F. Reudler.
8-321: KANT, IMMANUEL - Ueber die Buchmacheren; Zwei Briefe an Herrn Friedrich Nicolai von Immanuel Kant, 1798 [Reprint 1924], Gedruckt für die Teilnehmer der Festtagung in Darmstadt am 25. Mai 1924.
1-3646: KANTERS, G. - De godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus, in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw).
1-3645: KANTERS, G. - De godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus, in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw).
8-1181: KAPER, RONNIE - Over helse heksen en onnozele halzen; Magie en bijgeloof in middeleeuwse teksten.
7-3113: KAPPELHOF, TON / ZEEUWE, TONY - De ruimten van de werkende mens; Resten van Noordbrabants industrieel verleden.
7-3481: KAPPELHOF, TON - De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch, De geschiedenis van een bijzondere broederschap.
7-3453: KAPPELHOF, A.C.M. - Reinier van Arkel 1442-1992; De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland.
7-3458: KAPPELHOF, A.C.M. - Oud en nieuw tesaam; De geschiedenis van de ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch, 1780-1998.
7-1456: KAPPEN, O. VAN - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland, De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
1-1337: KAPPERT, K - Elisabeth van Thüringen, Das Leben der formmen deutschen Landgräfin.
8-1913: KAPTEIJNS, HARRIE / SLEEUWEN, JAN VAN - Bosschage; Een stad in de seizoenen.
8-1182: KAPTEIJNS, HARRIE - Wonen in onrust.
2-385: KAPTEYNS, G. - Markant punt, Het verhaal van St. Charles en zijn bewoners, van 1892 tot 1986.
1-2630: PROVINCIALAAT KAPUCIJNEN. - Het Evangelie als enige bagage..
7-121: KARAMSIN, M. - Histoire de l'Empire de Russe; Tome Premier.
8-1501: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Over schrijvers en boeken.
1-1125: KARSTEN, H.T. - Augustinus over het Godsrijk, Beschrijving van den inhoud der twee en twintig boeken.
8-1183: KARSTEN, GERT - 100 Jaar Nederlandse philologie; M. de Vries en zijn school.
6-1105: KARTEUSER, BRUNO - Les années 30 a Eupen-Malmédy; Regard sur le réseau de la subversion Allemande, Première partie de la documentation historique Walter, SD à Tulle; La tragédie du 9 juin 1944; Nombreux documents et illustrations.
1-767: KAT, A.I.M. - Gregoriaans, Oefeningen om het Gregoriaans te zingen.
8-1184: KAT, J.F.M. DE - De Verloren Zoon als letterkundig motief [Proefschrift].
8-1782: TEN KATE, J.J.L. - Kunst en Leven; Naar origineele cartons; Poëzie van J. J. L. ten Kate.
8-2463: KATZIN, OLGA - Peeps at Parnassus, Illustrated by Arthur Watts.
6-526: KAUFFMANN, FR. - Deutsche Altertumskunde; Erste hälfte: Von der Urzeit bis zur Völkerwanderung; Mit 35 Tafeln.
7-601: KAUFMANN, CARL MARIA - Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler der Antike und des Urchristentums, Beiträge zur Vita-Beata-Vorstellung der römischen Keiserzeit, mit besonderer Berücksichtigung der christlichen Jenseitshoffnungen.
3-690: KAULEN, FRANZ. - St. Franziszi Blütengärtlein. , Fioretti. Verdeutscht von Franz Kaulen, mit Einführungsworten von Heinrich Federer. .
6-041: KAULICKE, PETER - Beiträge zur Kenntnis der Lithischen Perioden in der Puna Junins, Peru, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn.
8-1185: KAZEMIER, G. - Literatuurbeschouwing in meervoud, Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, uitgezocht door Dr. G. Kazemier.
1-3647: KEARNEY, F.P. - The principles of canon 1127 (Dissertation).
2-1459: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano, Completo / em Português / Com o Próprio do Brasil.
2-1460: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano, Completo / em Latim e Português / Com o Próprio do Brasil Edição A.
2-1458: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano, Completo / em Latim e Português / Com o Próprio do Brasil Edição A.
7-1881: KEIJSER-SCHUURMAN, W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron, [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 138].
9-681: KEIKES, H.W. - Het meisje Mata Hari. .
9-692: KEIKES, H.W. - Stad van Mata Hari. , Foto's en tekeningen van Mata Hari en haar geboortestad. Historische route-beschrijving van een wandeling door Leeuwarden langs Mata Hari-herinneringen en voor wie de stad eenmaal kent, het topografisch detective verhaal Moord
9-741: KEIKES, H.W. - Mata Hari. , Tweede, verbeterde druk. .
3-691: KEITH, DR. A. - Les Prophéties et leur accomplissement Littéral. , Tel qu'il résulte surtout de l'Histoire des peuples. .
7-3773: KEIZER, K. - Beknopte geschiedenis van het postwezen in Tilburg, Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe post- en telegraafgebouw aldaar op 7 maart 1963.
3-692: KELLEN, LUDOVICI. - Discursus Medullati Domini, in omnes. , In omnes & singulas per totum annum Festivitates. B. Mariae V. et Sanctorum. .
7-1755: KELLENS, MARTIN / DICKHAUT, MONIQUE - Ursulinnencomplex Eijsden: Van meisjespensionaat tot gemeentehuis; een historische schets / Een gerestaureerd monument op weg naar de toekomst.
6-501: KELLER, GERARD - Zwitserland; Naar schetsen van Woldemar Kaden.
8-90: KELLMAN, HERBERT (EDITOR) - The treasury of Petrus Alamire; Music and art in Flemish court manuscripts 1500-1535.
2-1109: KELLNER, J. - Pfarre Sankt Laurenz am Schottenfeld 1786-1986.
7-3356: KEMENADE, KEES VAN - Hilvarenbeek 1940-1945, Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker tijdens de oorlogsjaren.
1-1774: KEMENADE, K.; SPAPENS, P. - 365 Heiligendagen, Folklore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuken.
7-3384: KEMENADE, KEES VAN - Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan; Straatnamenboekje van de gemeente Hilvarenbeek, Reeks: Onder de toren, deel III.
7-2648: KEMMEREN, THIJS - Goirle, bevolking en bestaan 1850-1915 [Doctoraal scriptie Economische en Sociale Geschiedenis].
7-3339: KEMMEREN, THIJS E.A. - Twee eeuwen Goirle, Deel 10: Twee eeuwen Goirlenaren, Deel A.
7-3340: KEMMEREN, THIJS E.A. - Twee eeuwen Goirle, Deel 10: Twee eeuwen Goirlenaren, Deel B.
7-3330: KEMMEREN, THIJS - Twee eeuwen Goirle, Deel 1: De notabelen van Goirle 1850-1910.
3-195: KEMP, JOHANNES VAN DER KEMP. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in Leven en Sterven., Vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, Waer in de Hervormde Geloofseleer wordt beveftigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aangedrongen. Vyftiende druk. 1e druk komt uit 1737..
8-483: KEMP, KLAUS / LEU, OLAF / OERTZEN, HANS-CHRISTOPH VON - The world of graphic design at the Galerie von Oertzen.
8-1916: KEMP, MATHIAS - Eikenbloesem; Gedichten, Met enkele houtgravures van Gèr Huntjens.
8-1917: KEMP, MATHIAS - Van den grenskant.
8-1915: KEMP, MATHIAS - Onder de rosse komeet; Verzen.
8-1914: KEMP, MATHIAS - Schimmen uit het plutonium.
7-1879: KEMP, PIERRE - Limburgs sagenboek.
3-200: KEMP, W.K. - Het leven van Jesus Christus., Naar de beschryvinge van den Heiligen Evangelist Mattheus; Waer in met Vragen en Antwoorden de Text van de H. Schriftuer wordt opgehelderd om te leeren, om te wederleggen, om te bestraffen, en om te onderwyzen in de regtvaerdigheid..
8-1188: KEMP, MATHIAS - De Groote Drijver; Drama in acht tafereelen en negen perspectieven.
8-1186: KEMP, MATH. - Een verdwaalde liefde en andere novellen.
8-1187: KEMP, MATH. - Sterren, musschen en ratels.
1-2793: KEMPA, A.B. - Im Weinkeller der Mystik, Studie zum Leseprozeß christlicher Mystiktexte nach der dynamisch-strukturellen Methode des Titus Brandsma Institutes (Nijmegen / NL) durchgeführt am Beispiel des Cantico Espiritual des San Juan de la Cruz (+ 1591).
9-1705: KEMPE, DR. G.TH. - Misdaad en Wangedrag. , Voor tijdens en na den oorlog. Opstellen over criminologie. .
1-1182: KEMPEN-VAN DIJK, P.M.A. VAN - Monnica, Augustinus' visie op zijn moeder.
7-1486: KEMPEN, AD VAN - Een kathedraal van glas; Relaas van broosheid en kracht; de KRO 1970-2000.
6-379: KEMPEN, HENRI VAN - Le voyage du Mercurien.
7-2894: KEMPEN, A.F.J. VAN - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties; De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXVI].
1-1574: KEMPEN-VAN DIJK, P.M.A. VAN - Monnica, Augustinus' visie op zijn moeder.
1-1683: KEMPEN, TH. VON - Vier Bücher von der Nachfolge Christi, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Bischof Johann Michael Sailer.
1-1713: KEMPEN, TH. VON - Nachfolge Christi, In deutschen Reimen von Dr. Jur. Hermann Iseke, Garnisonpfarrer in Metz.
7-3206: KEMPEN, JAC VAN (SAMENSTELLING) - De Sint Tunnisse Pastoors van de 20e eeuw.
7-1485: KEMPEN, AD VAN - Een kathedraal van glas; Relaas van broosheid en kracht; de KRO 1970-2000.
7-3667: KEMPEN, A.F.J. VAN - Dertig jaar Katholieke Leergangen, 1962-1992.
7-3868: KEMPEN, HANNEKE VAN - Kèkt us wèttie glundert; Vijfenzeventig jaar Rijwielhandel Ton van de Klundert (1935-2010).
1-1666: KEMPENSI, TH. - Concordantia ad quator libros latine scriptos De Imitatione Christi, Quam elaboravit verba verbis singulis singula quae connexa sunt semper adjiciendo Rayner Storr.
1-1687: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe.
1-1664: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduite et paraphrasée en Vers François par M. Pierre Corneille.
1-1663: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus.
1-1684: KEMPIS, TH. A - Ketoeroetan Teladan Kristoes, Tersalin oléh R.P. Kraanen, m.s.c..
1-1685: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe et des Vêpres du Dimanche.
1-1689: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction de Père Gonnelieu de la Compagnie de Jésus avec une pratique et une prière a la fin de chaque chapitre suivi de l'ordinaire de la messe.
5-267: JACOBO A KEMPIS (COLLECTORE) - Decas Scipturistica; Brevem S. Scripturae; continens Recollectionem, Intentionem, Deductrionem, Collectore F. Jacobo a Kempis, Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum Provinciae Germaniae inferioris Sacra Scripturae Lectore.
1-1681: KEMPIS, TH. À - The Imitation of Christ.
1-1686: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe et des Vêpres du Dimanche.
1-1688: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Avec une pratique et unde prière à la fin de chaque chaque chapitre par le R.P. De Gonnelieu.
1-1682: KEMPIS, TH. À - The Imitation of Christ.
1-1702: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de vijftiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1712: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met gebeden en oefeningen door J. van Gorp, S.J..
1-1711: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met gebeden en oefeningen door J. van Gorp, S.J..
1-1707: KEMPIS, TH. A - Navolging van Christus, Naar de Fransche Vertaling van E.P. Gonnelieu, Priester der Sociëteit Jesu. In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos.
1-1708: KEMPIS, TH. A - Navolging van Christus, Naar de Fransche Vertaling van E.P. Gonnelieu, Priester der Sociëteit Jesu. In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos.
1-1709: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit 't oorspronkelijk Latijn vertaald door L. Peters, R.K. Pr..
1-1703: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de zestiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1704: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de dertiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1706: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, de zestiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1701: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de twaalfde maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijke fransch van den E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1700: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de elfde maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijke fransch van den E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1694: KEMPIS, TH. A - Over de Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald door Joh. Heesterbeek, S.J..
1-1698: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met een keuze uit de meest gebruikelijke gebeden.
1-1692: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflexions a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais, suivie des prières durant la S. Messe et des vêpres du dimanche.
1-1691: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflexions a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais.
1-1690: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduite du latin par M. l'Abbé Petetin avec préface et prières par J. van Gorp.
5-289: THOMAE A KEMPIS - Thomae Malleoli a Kempis, Canonici Regularis Scripturis piissimi, Opera Omnia; Ad autographa eiusdem emendata aucta & in tres Tomos distributa; Labore R. P. Henrici Sommalii ex Societate Iesu / Gerhardi Zutphaniensis, Scriptorus religiosissimi Opuscula, verè aurea, & iampridem desiderata: I. De reformatatione interiori, II. De spiritualibus ascensionibus.
1-1673: KÈMPIS, TH. A - Napak-tilas pada dalem sang kristoes.
1-1665: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction de Fabius Henrion.
1-1677: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, gevolgd naar het oorspronkelijke fransch van Pater Gonnelieu, Jesuiet.
1-1667: KEMPIS, TH. A - Uit de Navolging van Christus, Fragmenten uit de vertaling van Gerard Wijdeveld.
5-286: THOMAE A KEMPIS - De Imitatione Christi, libri quator, Textum editit, Considerationes ad cujusque libri singula capita, ex ceteris ejusdem Thomae a Kempis opusculis collegit et adjecit Hermannus Gerlach.
1-1693: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction du Père de Gonnelieu de la Compagnie de Jésus avec une pratique et une prière a al fin de chaque chapitre suivie de la messe et des vêpres.
5-288: THOMAE A KEMPIS - Viatoris Christiani, Pars Altera, In qua Thomae a Kempis: Soliloquium Animae / Vallis Liliorum / De Tribus Tabernacolis / Gemitus & suspiria animae pœnitentis, seu de Vera compunttione Cordis / Cohortatio ad Spiritualem profectum.
7-2972: KEMPS, L.W.J. - De Brabantse schoenindustrie in historisch en marketing perspectief, [Reeks: Brabantse Historische Cahiers, Deel VII].
7-3904: KENSE, FRANS - Antoniusstraat, een tijd lang (van 1878 tot 2003).
1-2999: KEPEL, G. - De wrake Gods, Christlijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
6-237: KERCKHOFF, EMILIE VAN. - Oud-Italiaansche villa's, tuinen en parken. , Met 62 afbeeldingen buiten den tekst en een inleiding van Dr. J. Hoogewerff. .
8-2260: KERDYK, RENÉ - Les oiseaux tristes.
5-290: KERENS, HENRICO JOANNI - Thesis Theologicas de Angelis, Homine, ejusque statibus, gratia, justificatione & merito interjecta synopsi historico-dogmatica Pelagianismi, Semipelagianismi, Lutheranismi, Calvinismi, Bayanismi, Jansenismi, et Quesnellismi. Pariter interspersis hinc inde ad materiam pertinentibus, Ad mentem Angelici & communis Ecclesiae Doctoris S. Thomae Aquinatis.
1-3649: KERESTEN, H. AND GRUBER, E.R. - The Jesus conspiracy, The Turin shroud and the truth about the resurrection.
3-695: KERKHERDERE, J.G. - Monarchia Romae Paganae. , Secundum Concordiam, inter SS. Prophetas Danielem et Joannem, nunquam hactenus tentatam: consequens historia. A monarchiae conditoribus, usque ad urbis & Imperii Ruinam, opus praemissum Quatuor Monarchiis. Accessit Series Historiae Apocalypticae. .
8-2522: KERKHOFF, E.L. - Ausdruksmöglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils; Ein kritischer Versuch an Friedrich Grieses Roman Die Weissköpfe [Proefschrift, Dissertation].
1-2368: KERKHOFS, L.J. - Notre-Dame de Banneux, Études et documents.
1-2369: KERKHOFS, L.J. - Notre-Dame de Banneux, Études et documents.
1-3648: KERKLAAN, M (SAMENSTELLING) - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen', 300 brieven over het roomse huwelijksleven.
7-2998: KERKLAAN, MARGA (SAMENSTELLING) - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen'; 300 brieven over het roomse huwelijksleven.
1-4250: KERNEL, M. - De l'insécurité, Le Projet de Vie des Sœurs de la Providence selon le Directoire de Jean-Martin Moyë (1730-1793).
2-373: KERVYN, J. - Scheut au Japon.
1-2643: KERVYN, R.P. LOUIS-M. - Moeurs & coutumes Mongoles., Oeuvre posthume, 2e édition..
1-1312: KESSEL, PATER K. VAN - De held van Molokai.
1-112: KESSLER, G; ULRICH, T - Handbuch für die Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schuljahrs, Katechetischer Kommentar zum Neutestamentlichen Teil des Glaubensbuches.
8-316: KESTEREN, P. VAN - Samenstelling van lettervormen.
2-497: KETTENBERGER, O. - Klosterlandschaft.
2-1334: KETTENBERGER, O. - Im Augenblick berühren sich Zeit und Ewigkeit.
5-292: KEUL, MATTHIA - Tractatus et Discursus sacro-morales praedicabiles, sive Scientia Sanctorum, Complectens & demonstrans homini Christiano, & salutis sue amanti principia, fundamenta, et apicem vitae Christianae, simul & media ad debitam perfectionem consequendam; qualia sunt, praesentiae divinae juge exercitium, cognitio sui ipsius, humilitas, mansuetudo, clementia, fides, spes, charitas, opera misericordiae corporalis & hujusmodi; Traditio & communicata a F. Matthia Keul.
5-291: KEUL, MATTHIAE - Echo Trinaria ad Trinam Vocem clamatis in deserto Resonans, sive Conciones Morales & Sacrae in Dominicas & Festa per annum, e Cathedra dictea ad populum Christianum Coloniae; Opus novum ac recens, ex SS. Paginis, SS. Patribus, & Othodoxis; Novbilissimis Sacra Scripturae commentatoribus; Theologis, Scriptoribus classicis, & Sacris aliis, profanisque auctcoribus, ac historiographis, Instructum Triplici Indice; Echo Secunda, Resonans de altissimis Montibus Echo Sapient. 17. v. 18.
7-1315: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin; Gedicht van H.W.J.M. Keuls; Teekeningen van Charles Roelofsz, Calligrafie van Susanne Heyneman.
7-3746: KEUNE, LOU - De textiel voorbij; Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990.
14-42: KEUSTERMANS, JAN - Uw Boodschap brengen wij; 10 etsen van Jan Keustermans [Map met losse etsen; de incomplete map bevat de volgende platen: 1, 4 (2 maal), 5, 7, 9 (2 maal), 10; de platen 2-3-6-8 ontbreken], Steunaktie Europa Seminarie.
6-888: KEYES, ROGER - Leopold III; Deel 1: Een beproefd koning 1901-1940 / Deel 2: Complot tegen de koning 1940-1951.
7-1777: KEYSER-SCHUURNAN, W.E.S.L. - Het Kruisherenklooster, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 17].
2-627: KEYZER, L. DE - Stille tijd, Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
1-3677: KEYZER, C.C. DE / HELLEMANS, M. / MARCOEN, A. (REDACTIE) - Liber Amicorum Albert Kriekemans; de mens zichzelf een taak.
8-2417: OMAR KHAYYÁM - Rubáiyát; Rendered into English verse by Edward Fitzgerald; Fifth and first versions, With illustrations by Georges Popoff.
1-4537: KHOURY HARB, A. - Les/The Maronites; Histoire/History & Constantes/Constants.
2-368: KIEBELE, A. SDS ET AL. (REDACTIE) - Salvatoriaans Jubileumboek, Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981), met enkele perspectieven op de toekomst.
7-3756: KIECKENS, CHARLES - Rome in woord en beeld.
8-2408: KIEFER, F.(EDITOR) - Studies in syntax and semantics, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 10.
1-3650: KIEFT, C. VAN DE - Étude sur le Chartrier et la Seigneurie du Prieuré de la Chapelle-Aude (XIe - XIIIe siècle) (Proefschrift / Dissertation).
8-2508: KIEL, ANNA HENDRIKA - Jesaias Rompler von Löwenhalt, ein Dichter des Frühbarock [Proefschrift, Dissertation].
1-406: KIEL JR., P - Deo Cantemus, Geestelijke liederen voor één of twee stemmen met begeleiding.
1-3651: KIERKEGAARD, S. - Gebeden .
9-1295: KIEVIET, C. JOH. - Jachtavonturen met oom Theo en Aboe Do. , Geïllustreerd door Piet van der Hem. .
6-452: KIMPE, HENRI DE (ONDER LEIDING VAN) - De Wereld in woord - in kaart - in beeld, Technisch uitgevoerd door het Kartografisch Instituut É. Patesson (Opvolger: Willy Rousseau).
1-4256: KING, COLONEL E.J. - The Knights Hospitallers in the Holy Land.
9-986: KING, CONSTANCE EILEEN. - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie. .
1-4522: KING, ARCHDALE A. - The Rites of Eastern Christendom, First Volume + Second Volume.
8-2379: KING, ROBERT D. - Historical linguistics and generative grammar.
9-1030: KING, EILEEN. - Poppen en poppenhuizen. , Derde druk. .
8-1189: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
8-1190: KINKER, J. - De verlichte muze; Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker, Bezorgd door Dr. G.J. Vis.
1-309: KIPS, JB - Compendiosum S. Scripturae Dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam.
3-694: KIPS, JOANNE BAPTISTA. - Formulae Quaedan Literarum circa Pastoralis Curae Negotia. , Ponderosas Parochorum, Sollicitudines multum alleviantes, & facilitantes. Quibis adduntur Instructiones et Monitiones Aliquae, Praedictas, Formulas concernentes. Editio secunda auctior et correctior. .
3-693: KIPS, D.J.B. - Compendiosum S. Scripturae Dictionarium ad Scripturisticarum Historiarum, notitiam. , Ex ipsa S. scriptura, Flavio Josepho, alissque Sacris Historicis deductum, & concinnatum. .
5-293: KIPS, D.J.B. - Compendiosum S. Scripturae Dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam; ex ipsa Scriptura, Flavio Josepho, aliisque Sacris Historicis deductum & concinnatum.
1-3654: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae; quod in usum scholarum collegit, Editio quarta, aucta et emendata.
1-3653: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae; quod in usum scholarum collegit, Editio quarta, aucta et emendata.
1-3043: KIRCHHOFF, M. - Häuser des Buches; Bilder jüdischer Bibliotheken.
7-151: KIRK, G.S. - Myth; It's meaning and functions in ancient and other cultures.
2-492: KIRMEIER, J. UND TREML, M. (HERAUSGEGEBEN VON), BROCKHOFF, E. (UNTER MITARBEIT VON) - Glanz und Ende der alten Klöster, Säkularisation im bayerischen Oberland 1803. Katalogbuch zur Anstellung im Kloster Benediktbeuern, 7. Mai bis 209. Oktober 1991.
9-1138: KIS, SANDOR. - Mariska onder de Indianen van Zuid-America. , Serie: Mariska, het Hongaarse meisje. .
7-2398: KIST, W. - De speer van Ithuriël; Tafereelen en schetsen op eene reis door Noord Nederland en naburige gewesten, bijeen verzameld door W. Kist; Eerste Deel + Tweede Deel [in 1 band].
7-2109: KISTENMAKER, RENÉE / JONKER, MICHIEL (REDACTIE) - De smaak van de elite; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
1-3026: KITTEL, RUD. (EDITIT) - Biblia Hebraica: Liber Psalmorum, Editio altera emendatior stereotypica.
8-1919: KLAASSEN, VERA - Evolutie; Eerst periode, gedichten.
1-3655: KLAPWIJK, C. - Sociaal masochisme en christelijke ethos, Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom.
7-3048: KLAROEN, FRANK - Kempenklanken; Nieuwe liederen van Frank Klaroen.
9-1767: KLARSFELD, SERGE. - The Children of Izieu: a human tragedy. .
7-3287: KLAVERSMA, T. - De Heren van Cranendonk en Eindhoven ±1200-1460.
8-572: KLEEF, DIEDERIK VAN - Kom in mijn boek (Tijdschrift no: 25).
1-2597: KLEIJNTJENS, J. S.J. - Brieven van Mgr. L. Ciamberlani, vice-superior der Hollandsche Missie 1795-1828., Deel I, 1795-1805, Deel II, 1805-1814, Italian with Dutch commentary..
1-2598: KLEIJNTJENS, J. S.J. - Brieven van Mgr. L. Ciamberlani, vice-superior der Hollandsche Missie 1795-1828., Deel II, 1805-1814, Italian with Dutch commentary..
9-994: KLEIN, DAN. - Art Deco. , Photographiert von Angelo Hornak. Welt in Farbe. .
1-3659: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum?, Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie (Proefschrift).
1-3657: KLEIN GOLDEWIJK, B.M.J. - Praktijk of principe; Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff (Proefschrift).
9-1050: KLEIN, RUTH. - Lexicon der mode. , Drei Jahrtausende Europäischer Kostümkunde. Mit neunhundert zweifarbigen Zeichnungen von Marietta Riederer. .
1-4372: KLEINE, E. - Anrus und Antwort; August Winnig - Profil eines Begnadeten, Verhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Morele en Religieuze Wetenschappen (Duitstalige tekst).
1-3656: KLEINEDAM, E. - Universitas Studii Erfordensis, Überblick über die Geschichte der Universität im Mittelalter 1392-1521; Teil II: 1460-1521.
2-149: KLEINER, SIGHARD - Dieu Premier Servi, Entretiens spirituels sur la Règle de S. Benoît.
1-2968: KLENER, J. ET AL. - Uitverkoren; voorrecht of last?, OJEC-serie nr. 7.
7-2868: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch gebied; De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXVI].
7-2757: KLEP, PAUL, M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie; Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900.
7-3261: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch gebied; De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXVI .
1-3660: KLERCK, BR. DE - The brothers Campi: Images and devotion, Religious painting in sixteenth-century Lombardy.
1-1144: KLERK, C.R. - Sint Augustinus, Cultuurbeschouwingen.
6-091: KLERK, JOOST DE - Grietjebie, schoonheid van Suriname, Een reis langs oerwouden en rivieren.
2-428: KLERK, C.R. DE - Sint Augustinus, Cultuurbeschouwingen.
7-2301: KLERK, GER DE (TEKENINGEN) / JONG, THEO EN POST, WALTER (TEKST) - Goudse gevelstenen.
7-517: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en Anagogh; Gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
1-153: O.R.V. KLIJN, AFJ - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
1-154: KLIJN, AFJ - De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament.
1-3663: KLIJSEN, SJ. - Paradijs - Zondeval - Redding.
1-1279: KLIJSSEN, S. - Gods onderricht aan Catharina van Siëna.
1-3664: KLIMSCH, R. - De Hemel.
9-51: KLINKEN, L. VAN. - Wijsgerige achtergronden. , Van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Academisch proefschrift. .
7-155: KLOCKE, FRIEDRICH VON - Fürstenbergsche Geschichte; Erster Band (bis zum 1400) + Zweiter Band (von 1400 bis um 1600) + Dritter Band (im 17. Jahrhundert).
1-3658: KLOEK, FR. - De pauselijke banvloek; Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
8-1191: KLOEKE, G.G. - Uitgave van Seer schoone spreeckwoorden / oft proverbia (In Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen, Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
7-2437: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
1-4315: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het Kruis, Het kerkelijk, godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de vervolgingen der eerste christenen; Beschreven voor het Nederlandsche volk.
1-4316: KLOSTERMANN, S. - Im Schutz der Bilder kehren wir zurück, Kunst und Pflege im Altenheim.
1-3661: KLUG, IGN. - Het katholieke geloofs; een apologetisch, dogmatisch, kerkhistorisch overzicht.
10-001: KLUIT, ADRIANO. - Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae., Ab antiqvissimis inde deducta temporibus tom. I pars il sistens uberiores aliqvot excursus in Chronicon Hollandiae Anonymi Monachi egmondani. .
8-1921: KLYN, HENDRIK HARMEN - Gedichten; Eerste Deel.
8-1920: KLYN, HENDRIK HARMEN - Gedichten; Tweede en Laatste Deel.
1-225: KNAPPERT, L - Bibliografische Inleiding tot de theologie, Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
7-766: KNIGHT, W.F. JACKSON - Elysion; On ancient Greek and Roman beliefs concerning a life after death.
1-218: KNIPPENBERG, WHTH; OUDEJANS, F - Katholiek Woordenboek.
1-3666: KNOOK, P.C. - De overgang van metrisch tot rythmisch proza bij Cyprianus en Hieronymus (Proefschrift).
7-339: KNORRINGA, H. - Herodotus lacht.
2-628: KNOWLES, DAVID - Toewijding en dienst, Geschiedenis van het monnikenleven.
2-1344: KNUTTEL, G. - Charles Eyck.
2-1223: KNUTTEL, G. ET AL. - Van Eyck en zijn tijdgenoten, Van Eyck / Hans Memlinc / Hieronymus Bosch / Quinten Massys / Geertgen tot Sint Jans / Pieter Bruegel de Oude.
8-1193: KNUVELDER, G.P.M. - De romantiek en haar aspecten.
1-3789: KNUVELDER, G. - Pieter van der Meer de Walcheren; Leven en werken.
8-1194: KNUVELDER, LOUIS - De Volkshogeschool; Pleidooi en voorstel.
8-1192: KNUVELDER, G.P.M. - De romantiek en haar aspecten.
7-3335: KOBES, GERRIT - Twee eeuwen Goirle, Deel 6: Donkere jaren.
1-1335: KOCH, U. - Elisabeth van Thüringen, De kracht der liefde.
2-570: KOCH, H. - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche.
7-1553: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299; Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222.
1-2900: KOCHAV, SARAH - Israël; de betovering van het Heilig Land.
8-2303: KOCK, CH. PAUL DE - Le cocu; Tomes Premier + Deuxième + Troisième + Quatrième [complet], L'époux en permettra la lecture à sa femme.
1-4317: KOECK, P. - Heilige huisjes, Geloof en volksgeloof / bedevaarten en ommegangen / heiligen en hun hulp in nood.
7-086: KOEDOOD, PETER - De hofnar; van maatschappelijk verschijnsel tot toneelnar.
8-1195: KOEFOED, G.A.T. / MARLE, J. VAN (REDACTIE) - Aspecten van taalverandering; Een verzameling inleidende artikelen.
8-1196: KOEFOED, GEERT / EVERS, ARNOLD (REDACTIE) - Lijnen van taaltheoretisch onderzoek, Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan prof. dr. H. Schultink.
1-206: KOEHLER, L - Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Dictionary of the Hebrew Old Testament in English and German.
2-1187: KOEKKOEK, R. - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
7-1497: KOEMAN, C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland, Zes eeuwen land- en zeekaarten in stadsplattegronden.
7-3423: KOENEN, J.J.A.M. - Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Inventarisreeks VI: Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente van Roosendaal, 1611-1956, gecombineerd met Nispen, 1806 oktober-1956, en met Wouw, 1835 september-1956, van de gedeponeerde archieven van de Hervormde Gemeente van Nispen, 1649-1806 september, en van Wouw, 1785-1825, alsmede van J. van der Vis (circa 1750)-1789, en van G. van Nouhuis, 1826-1838.
8-1197: KOENEN, MARIE - Xerion, de steen der wijzen.
6-35: KOENIG, SCHW. ELMA. - Der Spiegel des heiligen Franziskus. , Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig. Mit erläuterndem Text. .
8-2449: KOESTLER, ARTHUR - Drinkers of Infinity; Essays 1955-1967.
2-299: KOET, J., ET AL. - Vuurhaard van eenheid, Veertig jaar Foyer Unitas 1952-1992.
1-1175: KOETSVELD, C, - O schoonheid, zo oud en zo nieuw, Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt met de kerkvader Augustinus als gids.
8-1198: KOETSVELD, C.E. VAN - De Ouderjaars-avond; Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
2-2173: KOEVORDEN, W. VAN (QUEM COMPOSUIT) - Conspectus Missae Solemnis, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
2-2174: KOEVORDEN, W. VAN (QUEM COMPOSUIT) - Conspectus Missae Solemnis, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
5-294: KOHLER, GREGOR - Praktische Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle, nebst zwei Abhandlungen über die Ehehindernisse und billige Sittenbeurteilung.
1-639: KÖHLER, L - Sonatinen-Album, Sammlung beliebter Sonatinen, Rondos und Stücke für Pianoforte .
9-938: KOHLHAUSSEN, HEINRICH. - Geschichte des deutschen Kunsthandwerks. .
1-2944: KOHNSTAMM, PH. - Psychologie van het ongeloof; No. 3: Psychologie van het anti-semitisme.
1-1409: KOK O.F.M., FR. D. DE - Het Heilig Huwelijk van den Zaligen Franciscus met Vrouwe Armoede, Een boekje van Franciskaansche poëzie.
6-939: KOK, HARRY DE (REDACTIE) - Turnhout den eersten troost der staten, Taxandria Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring V.D. Antwerpse Kempen - Nieuwe Reeks LXI.
2-310: KOK, DAVID DE - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
8-358: KOK, ADRIANUS EN RUDOLF, EN ANDEREN - Het Janusboek van Peco; Een jubileumboek van offsetdrukkerij Peco te Amsterdam, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en dertig-jarig bestaan van Offsetdrukkerij Peco te Amsterdam.
7-2981: KOK, H. DE / COPPENS, H. (REDACTIE) - Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen ...; Medische zorg in de Kempen vóór de medicalisering, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 5].
7-2982: KOK, H. DE (REDACTIE) - Vrouwenhandel en prostitutie in de oude Kempen, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 7].
7-2491: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
2-471: KOLÁ?EK, JOSEF S.J. - Zilver en zwart, (geschiedenis van de Tsjechische provincie van de Jezuïeten).
2-1343: KOLDEWEIJ, A.M. EN VLIJMEN, P.M.L. VAN (EINDREDACTIE) - Schatkamers uit het Zuiden.
2-1340: KOLDEWEIJ, A.M. - Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
7-2718: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450-1629; Deel 1: Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch / Deel 2: Bijdragen onder redactie van dr. A.M. Koldeweij.
7-3570: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDREDACTIE) - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier, [Tentoonstellingscatalogus].
9-1617: KOLEN, KEES. - Willem II, 40 jaar betaald voetbal. , Deel 1: Seizoen 1954-1955 t/m 1973-1974. .
7-3639: KOLEN, KEES - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel I: seizoen1954-1955 t/m 1973-1974.
7-3640: KOLEN, KEES / HACK, WILBER - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel 2: seizoen 1974-1957 t/m 1993-1994 / Extra seizoen 1994-1995 t/m 1998-1999.
2-32: KOLLAR, RENE - The return of the benedictines to London, A history of Ealing Abbey from 1896 to Independence.
1-4318: KOLLEN, H.J. - Gids voor de studie van reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Utrecht 1500-1700; Deel II (Deel I ontbreekt).
1-644: KÖLLING, CH. - Grand Galop Infernal pour Piano.
1-4545: KOLOGRIVOF, I. - Essai sur la sainteté en Russie.
8-338: KOMAI, GLORIA - Mountains of the moon.
8-1924: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1923: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1922: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Afrikaanse poëzie in duizend en enige gedichten.
8-1200: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
8-1201: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
8-1202: KOMRIJ, GERRIT - Inkt; Kapitale stukken I / II, Samengesteld en van een nawoord voorzien door René Puthaar.
8-1199: KOMRIJ, GERRIT - De gelukkige schizo.
1-1544: KONDOR, L. (COMPILATIE); JOAQUIN M. ALONSO (INTRODUCTIE, NOTITIES) - Herinneringen van Zuster Lucia.
3-696: KÖNIG, EDUARD. - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. , Kritisch dargestellt. Dritte und vierte vollständig neubearbeitete Auflage. .
3-201: KONINCK, L. DE. - Het Menschdom Verlost. , Heldendicht in twaalf zangen. Eerste en tweede deel. .
8-1203: KONING, ABRAHAM DE - Tragi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrijk en Naverrae, Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
7-2836: KONINGS/KUNNINGS, TOON - Recht doorsnee; Gedichten en korte verhalen / Ge wit òjt nòjt; Skônne stukskes is 't diejalekt.
7-1536: KONINGSBRUGGE, HANS VAN - Het verhaal van twee verloren vriendschappen; De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725, [Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies,Groningen].
2-97: KONRAD, N. - Die Entstehung der Österreichisch-Ungarischen Zisterzienserkongregation (1849-1869).
8-1204: KOOIJ, J.G. (REDACTIE) - Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands.
8-680: KOOIJMAN, ANNELIES / DI PALERMO, CLAUDIA - De taalvos II.
7-2295: KOOIJMAN, G. - Kroniek van Gouda; 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen.
8-1738: KOOIJMAN, BERT - Fossiel berderf.
1-3669: KOOIMAN, W.J. - Maarten Luther; Doctor der Heilige Schrift, Reformatator der Kerk.
8-569: KOOISTRA, JAN (GEDICHTEN) / MEDEMA, RONALD (HOUTSNEDES) - Samengesteld tot Klaas Vaak [9 gedichten en 9 houtsnedes].
1-3670: KOOISTRA, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie (Proefschrift).
8-1926: KOOL, HALBO C. - Scherven; Gedichten, Schrift 2 van Jaargang 9 van De Vrije Bladen, Onafhankelijk Maandschrift voor Kunst en Letteren, onder redactie van Victor E. van Vriesland e.a. .
8-1925: KOOL, HALBO C. - Roodboek - Poëziealbum; Gedichten.
7-384: KOOLSCHIJN, GERARD - Het democratische beest; Plato's tegenstander.
1-1197: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus.
7-1232: KOOPMANS, JELLE & VERHUYCK, PAUL - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw; Jan Zoet: Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
7-2307: KOOPMANS, BOTINE - De Verborgen Stad; 115 hofjes in Den Haag.
7-2361: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse universiteit.
8-1927: KOPPESCHAAR, E.J. - Longfellow's Hiawatha; Sagen en legenden van de Indianen bij Lake Superior.
7-1775: KOREMAN, J.G.J. - Helpoort en Nieuwstad, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 15].
1-281: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
1-282: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
6-321: KORN, JÖRG - Modern Makonde art, With photographs by Jesper Kirknaes.
6-546: KORNGOLD, RALPH - Maximiliaan Robespierre, de eerste moderne dictator, Met een voorwoord van Prof. Dr. H. Brugmans.
7-1814: KORPORAAL, T.L. - Veilig onder dit dak; Impressies uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente te Gulpen.
7-1793: KORPORAAL, T.L. - Na duisternis licht; Protestanten in Zuid Limburg op weg naar 2000.
1-3671: KORTE, G.J.N. DE - Pastoraat van de verzoening, Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het Woord, met name van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat.
2-1914: KORTE, Z. DE - De Mis-liturgie.
8-125: KORTEWEG, ANNE S. - Splendour, gravity & emotion; French medieval manuscripts in Dutch collections.
8-220: KORTH, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Carmina Burana; Lateinisch - Deutsch; Gesamtausgabe der mittelalterlichten Melodien mit den dazugehörigen Texten, Übertragen, kommentiert und erprobt von René Clemencic; Textkommentar von Ulrich Müller; Übersetzung von René Clemencic und Michael Korth.
7-3107: KORVEZEE, ELIS H. - Inventarissen van de archieven van de particuliere verzamelingen: Becx, Van Cooth, Van Engelen van Strijen, Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, de Oude Schoue, Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
8-172: KOSCHATZKY, WALTER / KOSSATZ, HORST-HERBERT - Ornamental posters of the Vienna Seccession.
7-1283: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings, realist van de verbeelding, Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenins voor het onderwijs.
9-777: KOSTER, NICO. - Kunstenaars in Zwart Wit. , Fotografie. .
7-2726: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [30 prenten in map].
7-2725: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [32 prenten in map].
7-2724: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [33 prenten in map].
2-2142: KOSTER, A.B. - Het kerkelijk jaar, Handboek bij de verklaring der tijden en feesten, voor de R.K. jeugd.
6-505: KOTTING, JAN - Venetië, Eenige bijzonderheden omtrent de stad aan de Adriatische Zee die gedurende elfhonderd jaar haar grootheid handhaafde en aan een volk haar naam gaf.
8-1211: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht; Anathema's 4.
8-1207: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom; Anathema's 6.
8-1208: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
8-1209: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
8-1210: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
8-1212: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
2-261: KOYEN, M.H. / DYCK, L.C. VAN - Tongerlo door de eeuwen heen / Premonstratenzer leven en spiritualiteit.
2-229: KRAAIBEEK, E.G. (SAMENSTELLING / REDACTIE) - Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1462-) 1853-1967 (-1990).
8-1214: KRAAK, A. - Negatieve zinnen; Een methodologische en grammatische analyse.
8-1213: KRAAK, A. (EDITED BY) - Linguistics in The Nederlands 1972-1973.
8-1215: KRABBÉ, TIM - De renner.
7-2626: KRAMER, LUUK (FOTO'S) / RIJSWIJK, AAD VAN (TEKSTEN) - Etten-Leur, de plaats waar wij wonen [boek met pentekeningen van gebouwen in Etten-Leur].
7-2263: KRAMER, WALTER - De Noorderkerk in Amsterdam.
8-1584: KRAMERS JZ, J. - Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der samenleving, in handel, bedrijf enz. Voorkomen; Met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming.
9-1496: KRAMERS, J.H. - De Koran. , Uit het Arabisch vertaald door J.H. Kramers. .
7-1105: KRANSBERG, D. / MILS, H. - Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen.
1-1166: KRANZFELDER, TH. - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Siebenter Band.
2-349: KRASENBRINK, J. EN SOUREN, P. - 100 Jahre Karolinum 1885 bis 1985, Zur Geschichte des Juniorates St. Karl bei Valkenburg der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria.
1-3676: KREITMEIR, KL - Die Bischöfe von Eichstätt.
8-421: KREMENTZ, JILL - The writer's image; Literary portraits, Preface by Kurt Vonnegut, Introduction by Trudy Butner Krisher.
2-2319: KREMER, J. - Lebendig ist das Wort, Kurzfassungen und Erläuterungen der Sonntagsevangelien (Lesejahre A, B, C).
9-1212: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman; Het geheim van de Verboden Stad. , Deel XVIII. .
9-1213: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman; De Verloren Viking. , Deel XL. .
9-1208: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman; Het Wapengericht; Het Goud der Ozmecs. , Deel VI. .
9-1210: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman; De Koning de Steppen. , Deel XI. .
9-1211: KRESSE, HANS-G. - Eric de Noorman; De steen van Atlantis. , Deel I. .
6-031: KRICKENBERG, W. / TRIMBORN, H. - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca; met afbeeldingen.
7-3334: KRIJBOLDER, WIM / MEIJS, BEN - Twee eeuwen Goirle, Deel 5: Gaat heen en onderwijst.
7-1930: KRIKKE, D. - Dagboek van een opgraving, in en om Klooster Houthem St. Gerlach.
7-161: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
8-401: KRITTER, ULRICH VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Romanische Buchillustrationen im 20. Jahrhundert; Italien - Spanien - Portugal - Brasilien.
8-1216: KROMHOUT, RINDERT - De billenbijters.
8-27: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540; Derde Deel (Eerste Stuk).
7-4007: KRONENBURG, J.A.F. / BOOMAARS, CHR. - De Zusters van Liefde der Congregatie van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg; van 1832 -1922.
6-089: KRONENBURG, J. (REDEMPORIST) - Door Suriname; Reisherinneringen uit ons Missiegebied.
1-1804: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel IV.
1-1805: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
1-1440: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Leven van den H. Gerardus Maria Majella.
1-1441: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Het leven van den H. Greardus Majella, De Heilige Gerardus Maria Majella, leekebroeder van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
1-1808: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel I-IV.
1-1807: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III + IV.
1-1801: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel III.
1-1802: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III.
1-1799: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1800: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1798: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel II.
1-1797: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel II.
1-1795: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel I.
1-1803: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
1-1806: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel I + II.
1-833: KRONSTEINER, H. - Lied der Kirche, Deutsche Proprium- und Ordinariumgesänge zur Heiligen Messe.
7-1430: KROON, J.E. (SAMENSTELLING) - Bibliographie der Werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925, Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie.
3-697: KRUG, HENRICO. - De Pulchritudine Divina. , Libri tres. (bound together). .
1-3678: KRUGER, M.J. - The Gospel of the Savior, An analysis of P.Oxy 840 and its place in the gospel traditions of early christianitt.
7-3253: KRÜGER, JOANNES BAPTISTA - Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van eht voormalig Bisdom van Antwerpen; mitsgaders van de Vierde en Vijfde Districten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen; Eerste Deel + Tweede Deel.
1-2994: KRUIJF, TH.C. DE / POORTHUIS, M.J.H.M. - Abinoe - Onze Vader, Over de joodse achtergronden van het Onze Vader.
8-1487: KRUIJSEN, JOEP (REDACTIE) - Liber amicorum Weijnen; Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag.
8-1217: KRUIJSEN, JOEP / SIJS, NICOLINE VAN DER (REDACTIE) - Honderd jaar stadstaal.
7-3995: KRUIJSSEN, JAN (TEKSTEN) / ZEEGERS, JOS (TEKENINGEN) - Signalen; een confrontatie met zwakzinnigen [Gedichtenbundel].
7-2396: KRUIJSWIJK KANSEN, E.J / SCHULTE, A.G. - Memoriaal; Herinneringsboek van de parochie Velp-Rozendaal bij het eeuwfeest van de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie 1885-1985.
2-913: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke werken.
1-3108: KRUITWAGEN, PATER DR. BONAVENTURA O.F.M. - Huldeboek hem aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. .
9-1035: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars. .
3-1067: KRUL, J.H. - Christelycke Offerande.
8-1220: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe; uitgegeven door Dr. C. Kruyskamp.
8-1221: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
8-1222: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
1-3680: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw / Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland 1600-1735.
1-3106: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. , Eerste, tweede en derde deel. .
1-2036: KUHN, A., O.S.B. - Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild, (mit 690 Illustationen).
2-1333: KÜHNEL, H. - Gotische Kunstwerke in Österreich.
7-2482: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Dèventer dialect, Een serie teksten over het Deventers als spreektaal en als schrijftaal.
7-2682: KUIJPER, EGBERT DE - Oss en het Brabants volksleven van weleer, Met tekeningen van Janos Szikra.
6-227: KUIJPER, J. - De Heraldiek in Bouwkunst en aanverwante vakken. .
7-3373: KUIJPERS, D. / SEVERIJNS, R. (REDACTIE) - Dichter(s) bijeen; Onder de toren, deel I.
8-1225: KUIJPERS, JEHAN - Rozemarius [gedrukt in houtsnedeletters, met rode vignetten en vergulde beginletters van tekstgedeelten].
8-1226: KUIJPERS, JEHAN - Zotte en barokke Gotiekskes, Met illustraties van Jan Hul.
7-3702: KUIK, HARRY VAN - Verdwenen plekjes...; Tilburg 1950-1970.
7-2447: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-2501: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen.
7-2500: KUILE, E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen.
7-2332: KUILE, E.H. TER - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VII: De Provincie Zuid-Holland, Eerste Stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
7-2480: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: De Provincie Overijsel; Eerste Stuk: Twente.
7-2479: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: De Provincie Gelderland; Tweede Stuk: Het Kwartier van Zutfen, Met afbeeldingen naar tekeningen van H.P. van Beveren, H.W. van der Voet en A. Middelhoek en naar foto's van G.T. Delemarre en anderen.
7-2449: KUILE E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Tweede Stuk].
7-2448: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-2331: KUILE, E.H. TER - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VII: De Provincie Zuid-Holland, Eerste Stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
7-3045: KUILENBURG, WOUT VAN - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / Kuijte.
7-429: KUIPER, K. - De Atheensche vrouw; Amstedamsche aula-voordrachten / Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (De achtergrond van Plato's Gorgias) / Atheens jongensleven.
7-439: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
8-1223: KUIPER, GERRIT - Orbis Artium en Renaissance; I: Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert [Proefschrift].
1-3107: KUIPERS, C.H. M.H.M. - Quintin Kennedy 1520-1564; two eucharistic tracts., Proefschrift..
1-3681: KUIPERS, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): two eucharistic tracts; a critical edition (Proefschrift / Dissertation).
14-88: KUMS, ÉDOUARD - Catalogue des Tableaux de maitres anciens et modernes des écoles Flamande, Française, Hollandaise etc. et des tapisseries etc..
7-2814: KUN, ANDREAS VAN DER - De Kruiswegstaties van Albert Servaes; Toegelicht door P. Dr. Andreas van der Kun, monnik van de Abdij O. L. Vrouw van Koningshoeven.
8-335: KUNERT, GÜNTER - Unschuld der Natur; 52 Figurationen leibhafter Liebe, Zeichnungen von Fritz Cremer.
1-3683: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid, Herinneringen.
1-4521: LIESEL-KÜNKEL - Die Liturgien der Ostkirche, Die Eucharistiefeier der orientalischen Katholiken.
2-560: KUNKEL, H. - Der Ordensstand.
1-3109: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis 1485-1814., Proefschrift..
1-3685: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Proefschrift).
1-4503: KUNZLER, M. - Archieratikon, Einführung in Geist und Gestalt der bischöflichen Liturgie im byzantinischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche de Ukraine.
9-1004: KÜRTH, HERBERT. - Kunst der Model. , Aufnahmen von Joachim Petri. .
8-562: KURTH, JULIUS - Der Chinesische Farbendruck; Mit 6 farbigen, 30 schwarzen Tafeln und 12 Abbildungen im Text.
1-5180: KURZ, E., O.F.M. - Individuum und Gemeinschaft beim hl. Thomas von Aquin.
7-059: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
8-1928: KUSTERS, WIEL - Pooltochten, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Algemene en Nederlandse Letterkunde vanwege de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg aan de Rijksuniversiteit Limburg, op donderdag 12 oktober 1989.
8-1739: KUSTERS, WIEL - Koninklijke Sfinx.
7-3484: KUYER, P.TH.J. - Rondom en in het Gouvernement; Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant.
7-2944: KUYER, CHR.A.M. - Brabantia Illustrata II; Inventaris van topografische afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant; Deel I (Inleiding, aanwijzingen voor gebruik, registers) + Deel 2 (topografische afbeeldingen van Aalburg t/m Herpt) + Deel 3 (topografische afbeeldingen van 's-Hertogenbosch t/m Zundert).
8-1929: KUYLE, ALBERT - Songs of Kalua.
8-1740: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten.
7-2801: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Noordbrabant; Naar officieele bronnen bewerkt [Heruitgaven van de oorspronkelijke uitgave, uitgegeven bij Hugo Suringar te Leeuwarden].
7-1857: KUYPER, J. - Gemeenteatlas van Limburg,naar officieele bronnen bewerkt [heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1867].
7-2847: KUYPERS, JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant, of Eenen krans van Maria-legenden, Met penteekeningen van Jan Hul.
7-2848: KUYPERS, JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant, of Eenen krans van Maria-legenden, Met penteekeningen van Jan Hul.
6-344: KWAKU AFRIFAH-AGYEKUM, JOSEPH - The history of the liturgical life of the Church in Ghana 1880-1980, A survey of the liturgical praxis of five diocesses of the Southern Ecclesiastical Province of the Church in Ghana.
9-108: KWANT, R.C. - De visie van Marx. , Tweede druk. .
9-1679: KWIET, KONRAD. - Rijkscommissariaat Nederland. , Mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde. .
7-2169: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog ... de Wateringeres; Waarin opgenomen enkele afbeeldingen van Kwintsheul.
1-3073: LAAN, K. TER - Folklore van de Joden.
8-1227: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
8-1228: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
7-2353: LAAN, W.R. VAN DER / REUMER, J. - s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten.
8-1580: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger Woordenboek; Met kaarten en platen van Johan Dijkstra e.a..
7-2117: LAAN, RAYMOND - Wessanen's Koninklijke Fabrieken; Eertijds Wessanen & Laan; 1765-1940.
7-1445: LAAN, K. TER - Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 3e druk, geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert.
8-1229: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, Met weerspreuken verzameld door A.M. Heidt Jr..
1-3687: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
1-3686: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
1-3112: LAARHOVEN, JAN VAN. - De kerk van 1770-1970. , Handboek van de kerkgeschiedenis V. .
7-1483: LAARS, T. VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland [facsimile-herdruk van de uitgave van 1913, destijds verschenen bij Drukkerij Jacob van Campen], Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne Provinciën, van het Koninklijk Huis, enz.; Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst.
7-3563: LAAT, NELLEKE DE E.A. - Hart voor de Sint-Jan, [Met dertig aquarellen van Nelleke de Laat].
1-2006: LABANDE, Y. ET E.-R. - Rome, (Ouvrage orné de 203 héliogravures).
7-208: LABARRE CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ZAMORA, DON NICOLAS DE - Historia de las operaciones militares, executadas por los exercitos de la potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en al año de 1756; Tomo III. Que contiene la acaecido desde el principio del año 1758. haste fin del mes de Abril del mismo año [Volume III of 5 volumes].
1-3113: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11e en 12e eeuw., Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (proefschrift)..
1-3689: LABOUCHERIE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw, Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (Proefschrift).
1-1170: LABRIOLLE, P. DE (TRADUCTION) - Saint Augustin, La Cité de Dieu, Texte Latin et traduction Francaise.
1-3596: LACHMANN, ED. - Hölderlins Christus-hymnen.
3-196: LACMAN, JOANNES. - Christelycke Ghepeysen toonende den versekerden wegh tot den Hemel, ende den voorsmaeck des selve. , Overgeset uyt het Frans in de Nederlantsche taele. Den sesden druck. .
3-698: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-quatrième, tome cinquième: Conférences de Toulouse, suivies de divers opuscules. .
3-699: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-troisième. .
1-3691: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3690: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3114: LACOUTURE, JEAN. - Jésuites, une multibiographie. , 1) Les conquérants, 2) Les revenants..
5-295: LACTANTII, LUCII CAECILII FIRMIANI - Opera Omnia: Editio Novissima, quae omnium instar esse potest; ad LXXX & ampliùs MSS. Codices, editosque XL. Collecta & emendata, atque Notis uberioribus illustrata; cui manum primam adhibuit Joannis-Baptista Le Brun; extreman imposuit Nicolaus Lenglet Dufresnoy, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-304: LACTANTII, FIRMIANI - L'Heureuse Année, ou l'Année Sanctifiée par la méditation des sentences et des exemples des saints; Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de beaucoup de traits édifiants; Suivi d'un Exercise pour chaque jour du mois, sur les fins dernières.
3-702: LACTANTII. - L. Coeli sive Caecilii Lactanti Firmiani Opera Omnia. , Quae exstant ad optimas editiones collata. Studiis Societatis Bipontinae. Pars I+II (=altera). II/altera: Firmiani Divinarum Institutionum. Editio accurata. .
3-291: REYNARDUS TOE LAER. - Verklaring van het H. Euangelium., Naar beschryvinge van Marcus. Van het begin tot het 20ste Vers van het XIII Hoofdstuk. Vermeerdert met eenige Aanmerkingen, en vervolgt tot het Eynde, door deszelfs Amptgenoot Johannes de Lange..
1-1249: LAET, A. DE - Sint Jan Berchmans en Voorouders, Eerste deel.
7-45: LAET, SIGFRIED DE. - Encyclopedie van de Geschiedenis, Prehistorie-oudheid. , Derde herwerkte uitgave. .
7-144: LAET, ANDRÉ DE - Nu is ook toen; Een geschiedenis van de tijd, of: Een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit.
7-041: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
1-3692: LAEVEN, H. EN WINKELER, L. - Radboudstichting 1905-2005.
1-3115: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict., De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (proefschrift)..
1-3693: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict, De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (Proefschrift).
1-3117: LAFRANCE, JEAN. - Bid tot uw vader in het verborgene. , Richtlijnen voor een gebedservaring. Woord en beleving. .
2-602: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, Volume 2: the story continues.
2-601: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
2-279: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
1-2777: GARRIGOU-LAGRANGE O.P. - Mystik und Christliche Vollendung.
1-1596: LAGRANGE, M. L'ABBÉ F. - Histoire de Sainte Paule.
8-2215: LAHARPE, JEAN-FRANÇOIS - Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou De la persécution suscitée par lae Barbares du dix-huitième siècle, contre la religion chrétienne et ses Ministres.
7-075: LAHNSTEIN, PETER - Karel v, Heerser over de Oude en de Nieuwe Wereld.
10-054: LAIRESSE, GERARD DE. - Groot schilderboek., Waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard; Met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd: En derzelver Wel- en misstand aangeweezen. Tweden druk, vermeerdert met des Schryvers Levensbeschryving. Eerste deel & tweede deel. Eerste druk in 1714..
5-296: LALLEMENT, JACQUES-PHILIPPE - Le Sens, propre et littéral des Pseaumes de David, exposé briévement dans une interprétation suivie, avec le sujet de chaque pseaume.
8-2240: LAMARTINE - Oeuvres: Harmonies poétiques et religieuses.
8-2305: LAMARTINE - Oeuvres.
8-2191: LAMARTINE, M. DE - La chute d'un ange; Épisode.
1-1439: LAMARTINE, A. DE - Geneviève, Histoire d'une Servante.
8-2322: LAMARTINE - Oeuvres; édition complète en un volume.
8-2554: LAMB, CHARLES - Essays, Den Teilnehmers an der 55. Geburtstag der Gesellschaft des Bibliophilen e.V. vom 28. bis31. Mai 1954 in München gestiftet von den Firmen.
8-610: LAMBDIN, THOMAS O. - Lehrbuch Bibelk-Hebräisch, Herausgegeben von Hernrich von Siebenthal.
2-06: LAMBERMOND, C.H., O.P. - De Dominicanen te Leeuwarden 1925-1945.
1-3695: LAMBERT, BERN. O.S.B. - Bibliotheca Hiernonymiana Manuscripta, La traduction manuscrite des œuvres de Saint Jérôme; Tome IV B.
3-700: LAMBERTINI. - Prosperi Lambertini S.R.E. Cardinalis Archiepiscopi Bononiensis Postea Benedicti XIV, pontificis optimi maximi, Instutiones Ecclesiasticae. , Quas Latine Reddidit Ildephonsus a S. Carolo. .
3-701: LAMBERTINI. - Prosperi Card. Lambertini postea Benedicti XIV P.M. Commentarius de D.N. Jesu Christi, Matrisque ejus Festis. , Retractatus atque auctus, ex Italico in Latinum sermonem vertit, Mich.Ang. De Giacomellis. Tomus I et II. .
5-070: BENEDICTI XIV. PONT. OPT. MAX. OLIM PROSPERI CARD. DE LAMBERTINIS - De Sacrosancto Missae Sacrificio, Libri Tres, Editio Quinta Latina post plurimas italas auctior et castigator; ad usum academiae liturgicae conimbricensis; accedunt appendices .
2-1942: LAMBERTS, J. - Liturgie in 1000 woorden.
6-857: LAMBERTY, MAX-C.-G. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale stroomingen in België.
1-420: LAMBILLOTTE, R.P.L. - Choix de Cantiques, Sur des airs nouveaux, pour toutes les fetes de l'année.
1-1137: LAMBOT O.S.B. - Sancti Aurelii Augustini Sermones Selecti.
8-351: LAMBOTTE, PAUL - Miniaturen [miniatuur-portretjes]; Met 60 illustraties; Uit, Onze Kunst, Deel XXI, Juni 1912.
1-4857: LAMBRECHT, H. - Verklaring van den Mechelschen Catechismus, Derde Boekdeel, vierde deel en vijfde deel van het boek.
1-4869: LAMBRECHT, H. - Beknopte verklaring van den Mechelschen Catechismus, ten gebruike van het middelbaar onderwijs.
7-2244: LAMME, JAN / MENSCH, ED VAN (REDACTIE) - Grepen uit Hilversums Historie van 900-1800, door Pieter Willem de Lange, geboren 10 maart 1887 te Alkmaar.
2-1991: LAMMERS, JOS - Woord en leven, Preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar; B-cyclus.
2-2002: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus C.
2-2001: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus B.
2-2000: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus A.
1-3697: LAMMERS, J. - De weg van de barmhartigheid.
2-525: LAMMERS, F.J. - Achter de kloostermuren.
6-850: LAMMERTSE, J. - Annalen I-II, Stemmen uit het verleden; Kortrijk 1-2.
1-1448: LAMMERTSE, J. - .....Hij was een vader der armen, Roman over het leven van Stephanus Modestus Glorieux, stichter van de Congregaties der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en zusters van barmhartigheid.
1-1487: LAMPAERT, M. - Jeanne Darc, In het zoeklicht van de kritiek.
1-2794: LAMPEN, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote.
1-1270: LAMPEN O.F.M., W. - Winfried-Bonifatius.
2-2862: LAMPEN, F.DR. WILLIBRORD. - Alcmaria Eucharistica. , Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar. .
1-3120: LAMPERT, ULRICH. - Festgabe Ulrich Lampert zum 60en Geburtstage dargebracht von Kollegen und Schülern..
8-1231: LAMPO, HUBERT - Don Juan en de laatste nimf, Geïllustreerd met houtsneden van Victor Stuyvaert.
6-966: LAMS, GUIDO - 150 jaar Dienstmaagden van Maria te Wingene, 1838-1988.
2-562: LAMY, H. - Madame Bourtonbourt (1660-1732) et son oeuvre; les Soeurs de la Charité de Namur.
5-297: LAMY, BERNARDO - Commentarius in Harmoniam sive Concordiam quatuor Evangelistarum, Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus & Geographicus; cum Praefatione in qua demonstratur veritas Evangelii.
1-1347: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
7-1230: LANCÉE, J.A.L. (REDAKTIE) - Mythe & Werkelijkheid; Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900).
1-1178: LANCEL, S. - Saint Augustinus.
5-298: LANCELOTTI, PAULI - Corpus Iuris Canonici, emendatum et Notis illustratum; Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum; Indicibus variis, et novis, & appendice Pauli Lancelotti perusini adauctum: cujus partes indicat aversa pagina, Accesserunti novissime loci communas vberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad ususm Fori utriusque fideliter digesti: Theologis, Politicis & Practicis pernecessarii.
7-2715: LAND, TOM - De schoonheid van Noord-Brabant.
1-3048: LANDE-NASH, I. - 3000 Jahre Jerusalem, Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
1-4853: LANDWEHR, J.H. - Kort begrip der christelijke religie voor eerstbeginnenden, in vragen en antwoorden toegelicht.
1-4854: LANDWEHR, J.H. - Toelichting van het Kort begrip der christelijke religie, Met blinde vragen door Ds. J.H. Landwehr.
6-362: LANE-POOLE, STANLEY - The story of Cairo.
1-747: LANG, H. - Schott's Chorbuch, II Vierstimmige Gesänge für Männerchor Edition Schott 4052.
8-553: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - The Plague and Fire of London; Jackdaw No. 2; A collection of contemporary documents.
8-554: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED BY) - 1066; Jackdaw No. 38.
8-550: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - Young Shakespeare; Jackdaw No. 9; A collection of contemporary documents.
7-140: LANGE, KARL UND DREYER, ERNST ADOLF - Deutscher Geist; Kulturdokumente der Gegenwart.
7-213: LANGE, KURT UND HIRMER, MAX - Ägypten; Architektur, Plastik, Malerei, in drei Jahrtausenden.
2-1065: LANGE, R. - Die byzantinische Reliefikone.
1-2179: LANGENBERG, P., C.SS.R. - Rituale Missionariorum, sive rituale completum utile omnibus curam animarum habentibus.
8-1232: LANGENHOVE, GEORGE VAN - Linguistische studiën I / II.
7-032: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
7-796: LANGOSCH, KARL - Lateinisches Mittelalter; Einleitung in Sprache und Literatur.
5-300: LANGUET, JEAN-JOSEPH / N.N. (LE ROUGE, J.B.W. ?) - La Vie de la venerable Mère Marguerite Marie, religieuse de La Visitation Sainte Marie, du Monastère de Paray-le-Monial en Charolois; Morte en edeur de Sainteté en 1690 / Traité Dogmatique sur les faux miracles du temps; En reponse aux differens ecrits faits en leur faveur.
3-197: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Verhandelinge van het betrouwen op de Bermhertigheyt Godts. , Tot troost der zielen, de welcke de vreese brenght tot kleynmoedigheydt. In het Fransch beschreven, vertaelt uyt den nieuwe druck, oversien en verbetert van den auteur door P. Antonius le Febure. Den tweeden druck, verbetert van veele fauten. .
3-704: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Traité de la Confiance en la Misericorde de Dieu. , Pour la consolation des Ames, que la crainte jette dans le découragement. Augmenté d'un Traité du faux bonheur des Gens du monde, & du vrai bonheur de la Vie Chrétienne. Édition nouvelle, revue & corrigée par l'Auteur. .
5-301: LANGUET, JEAN-JOSEPH - Traité de la confience et la misericorde de Dieu, pour la consolation des âmes que la crainte jette dans le découragement; Augmenté d'un Traité du faux bonheur des gens du monde, & du vrai bonheur de la vie chrétienne, Édition nouvelle, revûe et corrigée par l'auteur, & augmentée d'un Exercise pour la Ste. Messe, & autres prières.
2-923: LANINK, H.G.J. O.CARM - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
1-1251: LANS, M.J.A. - Vie du R.P. Bernard, Prètre de la Congrégations du très Saint Rédempteur Docteur en Théologie.
1-3121: LANS, JAN VAN DER. - Schering en inslag., Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, aangboden aan Jan van der Lans..
7-2306: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden; Een wandeling door de tijd.
1-627: LANS, M.J.A. - De Katholieke Organist, Onderricht in de begeleiding van den Gregoriaanschen zang en in het Kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.
7-3717: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3716: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3554: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
7-3555: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
3-705: LANTAGES, M. DE. - Oeuvres Complètes de M. de Lantages. , Prêtre de la société de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire du Puy, réunies pour la première fois en collection, et classées selon l'ordre logique. Publiées par M. l'Abbé Migne. Tome unique. .
2-520: LANTHONIE, A. - Histoire de l'Abbaye de Grandmont en Limousin.
3-938: LANUZA, HIERONYMUS BAPTISTA DE. - Homiliae Quadragesimales , Venearabilis memoriae Episcopi Barbastrensis & Albarrazini etc, editio secunda correcta et emendata, tomus tertius..
5-302: LANZA, HIERONYMI BAPT. DE - Medulla cedri Libani sive Conceptus Praedicalbiles super Dominicas totius anni, Ex Homiliis Quadragesimalibus Rmi D.P.F. Hieronymi Barpt. De Lanza, Episcopi Barbastrensis & albarrazini, Tomus I. A Dominica I. Adventus, usque ad Dominicam ultimam post Pentecosten inclusive conciones sexaginta quinque.
5-306: LAOUREUX, GILLE - La vie admirable et la doctrine toute celeste de soeur Francoise Claire de St. Lievin, Recollectine.
5-803: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Pentateuchem Mosis, Ultima editio aucta & recognita.
5-710: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in quator Evangelia; Tomus Primus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Matthaeum & Marcum) + Tomus Secundus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Lucam & Joannem).
5-709: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Salomonis Proverbia / Commentarii in Canticum Canticorum; Indicibus necessariis illustrati, nunc primum prodeunt.
1-2984: LAPIDE, :P. - Hij leerde in hun synagogen; een joodse uitleg van de evangeliën.
5-707: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in duodedim Prophetas Minores / Commentaria in sex posteriores Prophetas Minores.
5-806: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in Ecclesiasten.
5-807: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentaria in Proverbia Salomonis.
5-810: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentarius in quatuor Evangelia.
5-808: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in quatuor Prophetas Maiores.
5-809: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in duodecim Prophetas Minores.
5-811: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Acta Apostolorum, Epistolas Canonicas, et Apocalypsin.
5-805: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Ecclesiasticum.
5-706: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - In Pentateuchum Mosis Commentaria; Editio ultima, aucta & recognita.
5-804: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in Josue, Judicum, Ruth, IV. Libros Regum et II. Paralipomenon.
3-707: LAPIDE, R.P. CORNELII A. - Commentaria in Scripturam Sacram. , Editio nova. Tomus I, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XVII, XX..
3-708: LAPIDE, R.P. CORNELII A. - Supplementum ad Commentaria in Scripturam Sacram. , Balthasaris Corderi, Commentaria in Librum Job. Tomus Tertius. .
5-711: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas commentaria; Editio Ultima aucta et recognata.
5-303: LAPIDE, CORNELIUS A / BELLARMINO, R. - Lapide: Commentarii in Sacram Scripturam; appendix / Bellarmino: Explanatio in Psalmos; Editio recens.
5-812: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in omnes Divi Pauli Epistolas.
5-708: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in duodedim Prophetas Minores / Commentaria in sex Prophetas posteriores.
1-2989: LAPITE, P. - Uit de Bijbel leren leven; op joodse wijze de Schriften lezen.
9-1369: LAPPARENT, A. DE. - Cours de Minéralogie. , Troisième édition. Avec 619 gravures dans le texte. .
1-50: LÄPPLE, A - De Apokalyps van Johannes, Boodschap aan de Christenheid.
2-494: LÄPPLE, A. - Klöster und Orden in Deutschland.
2-495: LÄPPLE, A. - Klöster und Orden. Ihr Wirken in Deutschland.
2-1341: LÄPPLE, A. - Das Kreuz, Zeichen des Widerspruchs und des Heils.
8-2261: LARBOUD, VALERY - Fermina Márquez, Taille-douce originale de Paul Lemagny.
3-1084: LARDNER, NATHANAEL - De geloofwaerdigheid der Evangeli-geschiedenisse; Of De Voornaeme zaeken van het Nieuwe Testament, bevestigd door plaetsen van oude Schrijveren, welke in den tijd van onzen Zaligmaeker, of zijne Apostelen, of kort daerna geleefd hebben, III. Deel + IV. Deel; Waerbij gevoegd is eene Voorrede van den Hoogwaerdigen en zeer geleerden Heere Hieronymus van Alphen, Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid t'Utrecht.
3-709: LARFEUIL, M. L'ABBÉ. - Le quart d'Heure pour dieu. , Ou considérations en forme de méditations, pour tous les jours de l'année. Deuxième édition. Tome premier et second. .
10-014: LARREY, DE. - Histoire de France sous le regne de Louis XIC., Conseiller de la cour et des Ambassades de sa Majesté le Roi de Prusse. .
3-198: LASAUSSE. - Het Gelukkig Jaer. , Of het Jaer Geheyligd. Door de overdenkingen der zedelessen en voorbeelden der heyligen. Gevolgd van eene Oeffening op de Uytterste. Uyt het Fransch vertaeld nae de laetste uytgaef door den Heer baron L.D.G. Derden Druk. .
3-199: LASAUSSE. - Het Gelukkig Jaer. , Of het Jaer Geheyligd. Door de overdenkingen der zedelessen en voorbeelden der heyligen. Gevolgd van eene Oeffening op de Uytterste. Uyt het Fransch vertaeld nae de laetste uytgaef door den Heer baron L.D.G. Vierden Druk. .
2-2604: LASAUSSE. - L'Heureuse Année., Ou L'année sanctifiée. Édition revue et corrigée avec sion..
3-711: LASAUSSE. - L'Heureuse Année. , Où L'Année Sanctifiée par la Méditation des sentences et des exemples des saints. Nouvelle édition, revue corrigée et augmentée de beaucoup de traits édifians. Suivie d'un Exercice pour chaque jour du Mois, sur les fins dernières. .
3-710: LASAUSSE. - L'Heureuse Année. , Où L'Année Sanctifiée par la Méditation des sentences et des exemples des saints. Nouvelle édition, revue corrigée et augmentée de beaucoup de traits édifians. Suivie d'un Exercice pour chaque jour du Mois, sur les fins dernières. .
1-3700: LASCARIS, A. - Het soevereine slachtoffert, Een theologisch essay over geweld en onderdrukking.
1-3122: LASCARIS, ANDRÉ. - Het soevereine slachtoffer., Een theologisch essay over geweld en onderdrukking..
3-714: LASELVE, FR. ZACHARIA. - Annus Apostolicus continens conciones praedicabiles. , Tomus primus, tomus secundus. Complectens conciones. .
5-308: LASNE (?), M. LE CHEVALIER DE - La religion du cœur; Exposée dans les sentiments qu'une trendre piété inspire, avec de courtes élévations pour toutes les situations où l'on peut se trouver; à l'usage des personnes du monde, Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée.
5-305: LASO DE LA VEGA, FRANCISCO - Psalterium decem chordarum, superadditum hieroglyphicis Marianis, decem orantionibus compositum, in quibus dolores B. Virginis Mariae in passione Filii sui exprimuntur; Triplici indice ornatum: I. Chordarum, II. Materiae cujuslibet Exordii & discursus, III. Locorum Sacrae Scripturae, Per R. Adm. P. Fr. Franciscum de Aguilar, lectorem jubilatum ....
1-2314: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes.
1-2316: LASSERRE, H. - Épisodes miraculeux de Lourdes.
1-2319: LASSERRE, H. - Bernadette, Sœur Marie-Bernard.
1-2313: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes.
1-2291: LASSERRE, H. - Bernadette, Sœur Marie-Bernard.
1-2295: LASSERRE, H. - Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes, Abrégé de Notre-Dame de Lourdes diversé en trente et un lectures; avec une prière spéciale à la fin de chaque lecture.
1-2274: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes, Édition illustrée d'encadrements variés a chaque page en de chromolithographies, scènes, portraits, vues a vol d'oiseau, cartes et paysages.
1-2292: LASSERRE, H. - Bernadette, Sœur Marie-Bernard.
1-2335: LASSERRE, H. - Tome 1: Notre-Dame de Lourdes / Tome 2: Les épisodes miraculeux de Lourdes.
1-2336: LASSERRE, H. - Mgr Peyramale.
1-2296: LASSERRE, H. - Les épisodes miraculeux de Lourdes.
2-1201: LASSUS, J. - The early christian and byzantine world, (series: Landmarks of the word's art).
8-1576: LAST, JEF - Branding.
8-1233: LAST, JEF - Marianne.
8-1787: LATEUR, PATRICK / BOSSCHE, STEFAN VAN DEN (SAMENSTELLING) - Het evangelie volgens dichters; Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie.
7-3310: LATHOUWERS, PETER / ELSEN, PETER VAN DEN - Dôr hedde de Skut; De geschiedenis van de Gemertse gilden.
1-2325: LATOUR, J. - Notre-Dame de Lourdes; Ostensoir de Jésus.
6-946: LATTIN, AMAND DE - Doorheen oud-Antwerpen; Gids en inventaris van het hedendaagse oud-Antwerpen.
6-536: LATTRE DE TASSIGNY, GÉNÉRAL DE - Histoire de la Première Armée Française; Rhin et Danube; Avec 83 gravures hors texte et 17 cartes.
1-1747: LATUS, AD. - Twee minuten bovenaards contact, Een verzameling van korte kernachtige levensschetsen van de dappersten der dapperen die op onze wereld leefden.
1-1284: LAUNAY, M. - Hélène de Chappotin en de Franciscanessen Missionarissen van Maria, q.
3-715: LAUNOIUS, JOANNES (LAUNOY, J.DE). - Joannis Launoii constantiensis, Paris theologi, de Sacramento unctionis infirmorum Liber..
6-243: LAUNOY, J. - Constructions Civiles. , Le guide du praticien. Quatrième édition. .
1-1595: LAURENT, R. - In het Hemelse Rijk, De gelukzalige Jean-Gabriel Perboyre.
1-2289: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette.
1-2290: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette.
1-2353: LAURENTIN, R. ET LEJEUNE, R. - Message et pédagogie de Marie a Medjugorge, Corpus chronologique des messages Urgence de retour à Dieu.
1-2344: LAURENTIN, RENÉ - Lourdes; het authentieke relaas van de verschijningen.
1-2354: LAURENTIN, R. / RUP?I?, LJ. - La Vierge apparaît-Elle à Medjugorje, Un message urgent donné au monde dans un pays marxiste.
1-2355: LAURENTIN, R. - Medjugorje; Het verhaal en de boodschap van de verschijningen.
1-2277: LAURENTIN, RENÉ - Lourdes; histoire authentique, VI: Du 5 mars au 16 juillet 1858; les trois dernières apparitions.
3-713: LAURENTIO, F. LEONE A S. - Conciones Adventuales. , Quarum pars prima agit De Peccatis Alienis; secunda: De Captivitate Petri. Figurante Captivam Peccatoris et tertia: De Carcere Purgatorii. (all bound together). .
8-472: LAURENTIUS, TH. - Oude prenten; Een handleiding voor verzamelaars.
7-4008: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat; Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederlandk, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland; Deel X.
8-1930: LAUREY, HARRIET / NEELISSEN, TON - Onder de roos; Gedichten.
7-1408: LAURY, REMI-ALBERT DU, &C. - La jurisprudence des Pays-Bas Autriciens établie par les arrets du Grand Conseil, de Sa Majesté Imperiale et Apostolique, Resident en la Ville de Malines; Auxquels sont ajoutés quelques Decrêts portés au Conseil Privé de Sadite Majesté; Premiére Edition en deux volumes in octavo, Augmentée de quelques Arrêts du même Consiel; Tome Premier + Tome Second.
8-194: LAUTER, WOLFGANG - Tür und Tor; Zwischen drinnen und draußen, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 180].
1-1744: LAUVRIJS, B. - Zalig- en heiligverklaringen, Damiaan en anderen, Historiek, spiritualiteit en procedure.
8-2219: LAVEAUX, J.-CH. - Dictionnaire synonymique de la langue française; Tome Premier (A-D) + Tome Second (E-Z).
6-199: LAVEILLE, MGR. - 31 Jaar Missiezuster in Hindostan; Zuster Théodorine van het Bitter Lijden, van de Congregatie der Dochters van het Kruis (1832-1911).
1-1648: LAVEILLE S.J., E. - Le Père De Smet, apotre des peaux-rouges (1801-1873).
6-198: LAVEILLE, MGR. - 31 Jaar Missiezuster in Hindostan; Zuster Théodorine van het Bitter Lijden, van de Congregatie der Dochters van het Kruis (1832-1911).
6-882: LAVELEYE, ÉMILE DE - Histoire des Rois Francs; Tome Premier + Tome Second.
2-592: LAVEN, M. - Vrouwenkloosters in Venetië, Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
6-967: LAVIGNE, E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden; 1ste Deel: 628-1138.
2-438: LAWLESS, G., O.S.A. - Augustine of Hippo and his Monastic Rule.
1-4620: LAYTON, T.A. - The Way of Saint James; or the pilrim's Road tot Santiago.
1-4531: LAZAREV, V.N. - Theophanes der Grieche und seine Schule.
1-4319: LEA, H.CH. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Zweiter Band: Die Inquisition in den verschiedenen christlichen Ländern / Dritter Band: Die Tätigkeit der Inquisition auf besonderen Gebieten (Erster Band is missing).
7-992: LEA, H.CH. - De inquisitie in de Middeleeuwen, [Aula-paperback nr. 132].
6-037: LEAHY, WALTER T. (COLLECTED AND COMPILED BY) - The Catholic Church of the Diocese of Trenton, N. J..
8-2431: LEAVIS, F.R. - D.H. Lawrence: Noverlist, Series: Perigrine Books.
7-1104: LEBEDEL, CLAUDE - Comprendre la tragédie des Cathares, Photographies Catherine Bibollet.
8-478: LEBEK, JOHANNES - Holzschnoitt-Fibel; Holzschnintte und Text von Johannes Lebek.
1-5212: LEBRETHON, FR. - Petite Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin, à l'usage des ecclésiastiques et des gens du monde, Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
3-206: LEBRUN, P. - Letter, Geschicht- en leerstelkundige Uitlegging, van de Gebeden en Plechtigheeden der H. Misse., Volgens de oude schryvers, en de gedenkstukken van alle de kerken der Christene waareld, met aanteekeningen op de moeilykste plaatsen&c..
7-215: LECA, ANGE_PIERRE - La médicine Égyptienne au temps des pharaons.
1-3707: LECLERC, É. - Le Maître du désir, Une lecture de l'évangile de Jean.
1-3705: LECLERC, E. - Uur van grote leegte, uur van groot begin; In het licht van Gods woord.
1-3706: LECLERC, É. - Le peuple de Dieu dans la nuit.
1-3704: LECLERC, E. - De verborgen wegen van Gods Koninkrijk.
1-3703: LECLERC, E. - Symbolen van de godservaring, Een analyse van het 'Zonnelied' van Franciscus.
1-3702: LECLERC, É. - Le cantique des créatures, ou les symboles de l'union, Une analyse de Saint François d'Assise.
1-3123: LECLERC, ELOI. - De verborgen wegen van Gods koninkrijk..
1-3124: LECLERC, ELOI. - Grenzeloze God..
6-055: LECLERCQ, JULES - Un été en Amérique; De l'Atlantique aux montagnes Rocheuses, Ouvrage enrichi de seize gravures.
6-046: LECOMPTE, REV. EDWARD, S.J. - Glory of the Mohawks; The life of the Venerable Catherine Tekakwitha.
9-747: LECOMTE, A. - Erotische Prentbriefkaarten. .
1-611: LECROQ, DOM G. - Laudes et Preces, Ad Benedictionem SS. Sacramenti. 90 Compositions en chant Grégorien pour les saluts du S. Snt.
1-616: LECROQ, DOM G. - Laudes et Preces, Ad Benedictionem SS. Sacramenti. Compositions en chant Grégorien pour les saluts du S. Snt.
8-453: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELLING) - H. P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf, Catalogus bij de tentoonstelling Beurs van Berlage januari 1988.
8-2512: LEE, ANTHONY VAN DER - Der Stil von Hartmanns Erec verglichen mit dem der alteren Epik [Proefschrift, Dissertation].
6-38: LEEFLANG, A. EN W. HARDENBERG. - Het natuurlijk teekenvermogen ontwikkeld. , Teekenmethode voor de lagere school. .
8-838: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland; Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
9-1429: LEEMAN, F.W.G. - Van Barkschip tot Willem Ruys, 120 jaar zeevaart. , Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan als NV en het 100-jarig bestaan van de firma. .
8-1234: LEENDERTZ JR., P. - Middelnederlandsche dramatische poëzie.
7-3874: LEERSUM, E.C. VAN - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders, [Uitgegeven door het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde].
1-286: LEERT, H - Literatuur over het geestelijk leven 1945-1956.
7-2851: LEEUW, K.P.C. DE / LINDERS-ROOIJENDIJK, M.F.A. / MARTENS, P.J.M. (REDACTIE) - Van ontspanning en inspanning; Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd, Liber Amicorum aangeboden aan prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant.
1-2927: LEEUW, VENANTIUS DE O.F.M. CAP. - De Ebed Jahweh-profetieën, Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis.
6-148: LEEUW, HENDRIK DE - Onze West, Vertaald door J. Kuylman; Met teekeningen van den schrijver.
9-1085: LEEUW, WILLEM DE. - Groote Viervoeters 3. , Klasbibliotheek, 5. .
8-1931: LEEUW, AART VAN DER - Herscheppingen.
9-708: LEEUWEN, P.J. VAN. - Mijn wereld, het verpleeghuis. .
2-396: LEEUWEN, CHARLES VAN - Liefde in je naam, (Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid).
1-864: LEEUWEN, J.C. VAN - Cantus Populares, Volkszangbundel voor gezin, kerk en school bevattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen.
7-4020: LEEUWEN, CHARLES VAN (SAMENSTELLING) - Herinneringen aan frater Andreas.
7-1745: LEEUWEN, FRED VAN - Kerk & sier; Over de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht & de beglazing door Daan Wildschut, [Reeks: Schatkamernieuws Slevrouwe, nr. XI '88].
1-460: LEEUWEN, J.C. VAN - Cantus Populares, Volkszangbundel voor gezin, kerk en school bevattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen.
7-2189: LEEUWENBERG, H.L.PH. - De kapel van Koelhorst op het Hoogland (ca. 1350-1843), Overdruk uit het Jaarboek Oud-Utrecht 1981.
2-1476: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1472: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Qutidien et Vespéral.
2-1471: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Qutidien et Vespéral.
2-1473: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Qutidien et Vespéral.
2-1475: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1503: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel - Vespéral Romain (Quotiden).
2-1477: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1504: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel - Vespéral Romain (Quotidien).
2-1524: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel des dimanches.
2-1465: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1469: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1466: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1462: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral, Grande Edition.
2-1461: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1454: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Misal Diario y Vesperial, Misales San Andres.
6-252: LEFÈVRE, ANDRÉ. - Les Merveilles de l'Architecture. , Ornées de plus de 60 Vignettes. Troisième édition. Bibliothèque des Merveilles. .
2-247: LEFÈVRE, P.F. O. PRAEM. - l'Abbaye Norbertine d'Averbode pendant l'époque moderne (1591-1797), Tome I: L'organisation constitutionnelle et la vie religieuse.
1-3074: LEFTWICH, J. (EDITOR) - The Jewish omnibus.
6-085: LEGÊNE, P.M. - Suriname, land mijner dromen.
2-1331: LEGLER, R. - Keuzgänge; Orte der Meditation.
2-1355: LEGNER, A. (HERAUSGEBER) - Monumenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik, Katalog zur Ausstellung des Schnütgens-Museum in der Josef-Haubrich Kunsthalle, Teil 1 / 2 / 3.
2-1110: LEHMANN, E. / SCHUBERT, E. - Dom und Severikirche zu Erfurt, Fotos von Klaus G. Beyer und Constantin Beyer.
2-1239: LEISINGEN, H. - Romanische Bronzen, Kirchentüren im mittelalterlichen europa.
9-943: LEIXNER, PROF. OTHMAR. - Geschichte des Mobiliars und die Möbelstile. , Entwicklung von Wohnung und Raumkunst. 3. völlig umgearbeitete u. erweiterte Auflage. Mit 739 Textabbildungen. .
1-1465: PÈRE LEJEUNE C.SS.R. - Le Père Huchant, Rédemptoriste, 1815-1888.
8-444: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken en Tijdschriften, die gedurende 1931 tot en met 1935 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken.
2-147: LEKAI, L.J. - De orde van Citeaux, Cisterciënsers en Trappisten. Idealen en werkelijkheid.
2-85: LEKEI, LUDWIG S.O. CIST. - Geschichte und Wirken der weissen Mönche der Orden der Cistercienser.
9-814: LELIÈVRE, DR. - Petit Atlas d'Histoire Naturelle de l'Homme. , 12 Planches en Chromolithographie. 8 couleurs. Dessinées par Boisgontier. .
1-4804: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
1-4805: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
1-4803: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
8-1932: LÉLY, NICHOLAS G. - Apollo in Times Square [With a few translations in Dutch].
7-1287: LEM, ANTOIN VAN DER - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald beeld; Huizinga en de Nederlandse beschaving.
2-1263: LEMAIRE, R. - L'Origine de la basilique latine, Réimprimé des Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles t. XXV, 1911.
8-1235: LEMAIRE, RIA (REDACTIE) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat; Vrouwen in de volksliteratuur.
2-521: LEMERLE, P. ET WITTEK, P. - Recherches sur l'histoire et le statut des monastères athonites sous la domination Turque, Extrait des Archives d'Histoire du droit oriental Tome III.
6-979: LEMEUNIER, ALBERT (DIRECTION SCIENTIFIQUE) - Saint Remacle l'Apôtrre de l'Ardenne.
1-4952: LEMIUS, P. GIOVANNI BATTISTA - Catechismo sul modernismo; secondo l'Enciclica Pascendi Dominici Gregis di Sua Santità Pio X.
1-1269: LEMMENS, P.L. O.F.M. - De Heilige Bonaventura, Kardinaal en kerkleraar van de Orde van Sint Franciscus (1221-1274).
7-1764: LEMMENS, J.M. - Joods leven in Maastricht, Geschiedenis van de Joodse Gemeente seder 1250, opgetekend bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de synagoge in Maastricht (1840-1990).
7-2526: LEMMINK, FR.H.J. - Het ontstaan van de staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555 [Proefschrift].
7-1358: LENDERINK, H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland, Versierd met ruim 300 portretten en andere afbeeldingen in autotype.
7-1359: LENDERINK, H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland, Versierd met ruim 300 portretten en andere afbeeldingen in autotype.
9-1746: LENDVAI-DIRCKSEN, ERNA. - Das Deutsche Volksgesicht. , Tirol und Vorarlberg, mit achtundsiebzig Aufnahmen. .
9-1747: LENDVAI-DIRCKSEN, ERNA. - Das Deutsche Volksgesicht. , Niedersachsen, mit achtundsiebzig Aufnahmen. .
6-1006: LENDVAI-DIRCKSEN, ERNA - Das Germanische Volksgesicht; Flandern; Mit siebzig Aufnahmen.
9-1748: LENDVAI-DIRCKSEN, ERNA. - Das Deutsche Volksgesicht. , Mecklenburg und Pommern, mit siebzig Aufnahmen. .
5-309: LENFANT, JAQUES - Histoire du Concile de Constance; Nouvelle edition, enrichie de portraits, revue, corrigée, & augmentée considérablement par l'auteur, Tome Premier + Tome Second.
5-310: LENFANT, JAQUES - Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance; Enrichie de portraits, Tome Premier + Tome Second.
8-839: LENNART, CLARE - Maanlicht, een sprookje voor groote menschen.
7-1320: LENNEP, J. VAN / HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland; Deel I + II + III + IV + V + VI (facsimile heruitgave).
7-1297: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd; Eerste Deel + Tweede Deel (heruitgave), Geïllustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W. Zürcher.
6-257: LENNEP, J. VAN & GOUW, J. TER. - Het boek der opschriften. , Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. .
7-1449: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd; Eerste Deel + Tweede Deel [facsimile-uitgave, met voorwoord van G. Abma], Geïllustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W. Zürcher.
7-1443: LENNEP, VAN / HOFDIJK - Merkwaardige kasteelen in Nederland; Deel I + II + III [In totaal 37 kastelen].
7-1407: LENNEP, J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, door Mr. J. van Lennep aan zijne kinderen verhaald; Tweede Afdeeling + Derde Afdeeling + Vierde Afdeeling [Eerste Afdeeling ontbreekt].
7-1482: LENNEP, J. VAN / MOLL, W. / GOUW, J. TER - Nederlands geschiedenis en volksleven; Met 50 staalplaten.
7-1531: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - Het boek der opschriften; Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
7-1532: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd [2 banden].
8-1237: LENNEP, J. VAN - Een Amsterdamsche winteravond in 1632; Geschiedkundig tafereel in twee bedrijven.
8-1236: LENNEP, O. VAN - Beknopte geschiedenis van Trou moet blycken 1503-1922; Uit verschillende bronnen opnieuw bewerkt door den factor Jhr. O. van Lennep; Benevens een beschrijvenden inventaris van boeken, handschriften, blazoenen, schilden, bekers enz. In het bezit van dezen alouden Rhetorykcamer; Samengesteld ter gelegenheid van de opening der nieuwe Societeit in de Groote Houtstraat mei 1922.
6-278: LENORMAND, MICHEL. - Cuisines Rustiques. .
1-4698: LENOTRE, G. - Légendes de Noël (Contes historiques), Illustrations de R. Broders.
7-108: LENSEN, LEO EN HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot; Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
7-3780: LENSSEN, SERAPHINUS - La Trappe; Schets van ontstaasn en ontwikkeling (1664-1898), Ingeleid en bewerkt door Domien de Jong, archivaris te Achel.
9-1452: LENSVELD, JIM. - Harley-Davidson. , Een Amerikaanse legende. Met foto's van Paul Garson en Jim Lensveld. .
2-2301: LENTZ, JOH. FRIEDRICH - Geheiligte Kinder Gottes Bet-Kämerlein, worin sie durch gereinigte Lippen, met Aufgebung heiliger Hände ihr Herz van dem Herrn ausschütten, Morgens und Abends die ganze Woche hindurch, an Sonn- und Festtagen, in Passions-Zeit u. Charwoche... bei allgemeiner und besonderer Not, ... in Seufzern, Gebeten und Liedern, .
1-3708: LEON, FRAY LOUIS DE - Obras completas castellanas, Prologos y notas del padre Felix Garcia, O.S.A.; tercera edicion.
1-3709: LÉON, LUIS DE - Over de namen van Christus; Boek I, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm.
6-224: LÉONARD, EDWARD. - Bouwen in het Dorp en op het Land. , 14 driekleurenplaten, 49 afbeeldingen naar foto's en 16 plannen en uitvoeringsteekeningen. .
6-385: LEONHARD, K.C. VON - Geologie, of Natuurlijke geschiedenis der aarde; op algemeen bevattelijke wijze voorgesteld; Eerste Deel + Tweede deel; Met platen en vignetten.
8-650: LEONI, GIULIO - I delitti della Medusa.
3-967: LEONIS. - Decreta Authentica sacrae congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1882. , Edita jussu et auctoritate Sanctissimi D.N. Leonis PP. XIII. .
8-716: LEOPARDI, GIACOMO - Tutte le poesie e tutte le prose, A cura di Lucio Felici e Emmanuele Trevi; Edizione integrale diretta da Lucio Felici.
8-713: LEOPARDI, GIACOMO - Lettere, A cura en con un saggio introduttivo di Rolando Damiani.
8-697: LEOPARDI, GIACOMO - Operette morali.
8-1933: LEOPARDI, GIACOMO - Zangen; I Canti, Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
8-619: LEOPARDI, GIACOMO - Canti; Con note e prefazioni dell' autore, argomenti e abbozzi di poesie, scritti e frammaenti autobiografici; A cua di Lucio Felici.
1-3019: LEOPOLD, E.F. (EDITID) - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum in libris Veteris Testamenti, ordine etymologico, compositum in usum scholarum , Altera editio stereotypa C. Tauchnitiana; nova impressio.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15