De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7-418: GRONDIJS, L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
1-3475: GRONDIJS, L.H. - De iconographie van Schepping en Godsverschijningen.
7-419: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht; of Hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?.
7-861: GRONOVIO, ABRAHAMO (CURAVIT) - Cl. Aeliani sophistae Varia Historia, cum notis integris Conrade Gesneri, Johannis Schefferi, Tanaquilli Fabri, Joachimi Kuhnii, Jacobi Perizonii, & Interpretatione Latina Justi Vulteji, innumeris in locis emendata; Curante Abrahamo Gronovio, qui & suas adnotationes adjecit [text in Greek and Latin translation].
1-4180: GROOT, Y. VAN DER E.A. - De moed om getuige te zijn, Een bundel opstellen aangeboden aan dominee H.A. Visser bij zijn 80e verjaardag.
1-1398: GROOT WASSINK, J. - Hedendaagse Franciscaanse spiritualiteit, Een handreiking aan ecologen.
3-2251: GROOT, A.J. DE / COPPENS, E.C.C. - Manuscripta Canonistica Latina, Elenchus codicum necron diplomatum iuris cononici ante a. 1600 in bibliothecis ac archivis neerlandicis.
1-3476: GROOT, MARIA DE - Messiaanse ikonen, Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes.
3-180: GROOT, H. DE. - Voor de waarheyt des Christelyken Gods-diensts., Vierde druk..
8-1731: GROOT, JAN H. DE - Hefstvacantie; Negen sonnetten.
1-6137: GROOT, MARIA DE / MÉROZ, CHRISTIANNE - De vrijheid van Edith Stein; Van Joannes van het Kruis naar Edith Stein.
1-6136: GROOT, MARIA DE - Hoe ver de weg nog is; Mystieke poëzie.
8-2320: GROOTAERS, L. - Nouveau Dictionnaire Français-Néerlandais, Néerlandais-Français et dictionnaire de prononciation des deux langues / Nieuw Frans-Nederlands, Nederlands-Frans Woordenboek tevens uitspraakwoordenboek voor beide talen.
1-275: GROOTAERS, WA; COILLIE, D VAN - Proeve eener Bibliographie van de Missionarissen van Scheut, Bijvoegsel aan Kerk en Missie, 19e Jaargang, nr 1 (71) Januari 1939.
9-1749: GROOTEN, J. / STEENBERGEN, G. JO (SAMENSTELLING) - Filosofisch lexicon.
1-1238: GROOTENS, P.L.M. - Dominicus Baudius, Een levensschets uit het Leidse Humanistenmilieu 1561-1613.
1-4246: GROOTES, E.K. EN HAAN, J. DEN (REDACTIE) - Geschiedenis godsdienst letterkunde, Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
8-1516: GROOTES, E.K. / HAAN, J. DEN (REDACTIE) - Geschiedenis godsdienst letterkunde; Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
8-1058: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud; Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh.
8-1057: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud; Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh.
7-2869: GROOTHUIS O.CARM., L.H.A. - De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet; Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXVIII].
2-956: GROSSO, G. E SANTIN, W. O.CARM. (ED.) - Memoriam fecit mirabilium Dei, Scritti in onore di Emanuele Bogna, O.Carm..
2-953: GROSSO, G., O.CARM. - Il B. Jean Soreth (1394-1471), Priore generale, riformatore e maestro spirituale dell'Ordine Carmelitano.
5-251: GROTII, HUGONIS - Annotationes in Novum Testamentum; denuo emendatius editae, Volumen III (continens annotationes ad Marcum et Lucam) + IV (continens annotationes ad Johannem) + V (continens annotationes ad Actu Apostolorum) + VI (continens annotationes in Pauli Epistolas ad Romanos, Corinthios, Galatas) + VII (continens annotationes in Pauli Epistolas ad Ephesios - Philomonem et in Epist. Ad Hebraeos) + VIII (continens annotationes in Epistolas Catholicas et Iohannis Apocalypsin) + IX (continens Indices); [Volumes I and II are missing].
5-250: GROTIUS, HUGO - De veritate religionis Christianae, Editio adcuratior, quam tertiam recensuit, notilisque illustravit Joannes Clericus, cujus accessere De eligenda inter Christianos dissentientes Sententia & contra Indifferentiam Religionuml Libri Duo.
3-647: GROU, M. L - Maximes Spirituelles, avec des Explications. .
1-6139: GRUBER, ELMER R. / KERSTEN, HOLGER - Het Kruis en de lijkwade; Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
2-4158: GRÜN, ANSELM - Maak van angst je levenskracht; Spirituele impulsen - een weg naar meer vitaliteit.
1-3517: GRÜN, ANSELM EN SCHARZ, ANDREA - Creatieve spiritualiteit.
1-3518: GRÜN, ANSELM - Hartstocht; Leven met spiritualiteit.
1-2722: GRÜN, ANSELM - Het omgaan met de boze; de strijd van de oude monniken tegen de demonen, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 27).
1-2723: GRÜN, ANSELM - Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 29).
1-3524: GRÜN, ANSELM - Orde van de dag; 365 teksten, Samengesteld door Stephan de Jong.
1-3523: GRÜN, ANSELM - Wegen naar vrijheid, Geestelijk leven als oefening tot innerlijke vrijheid.
1-3519: GRÜN, ANSELM - Het lied van de liefde.
1-3520: GRÜN, ANSELM - Het kleine boek Vreugde.
1-3494: GRÜN, ANSELM - Kom naar de bron, Geestelijke wegen om machtteloosheid de baas te worden en eigenwaarde te ontwikkelen.
1-3495: GRÜN, ANSELM - Je eigen levensvreugde terugvinden.
1-3496: GRÜN, ANSELM - Waar heb ik dit aan verdiend?.
1-3497: GRÜN, ANSELM - Spiritualiteit van het gezonde leven.
1-3498: GRÜN, ANSELM - Rituelen voor lichaam en ziel.
1-3514: GRÜN, ANSELM - Bidden met de woestijnvaders.
1-3515: GRÜN, ANSELM - Ieder zijn engel.
1-3511: GRÜN, ANSELM EN ROBBEN, RAMONA - Een mislukking ... een kans?; Als levensdoelen in duigen vallen.
1-3512: GRÜN, ANSELM - Vergeet het beste niet, Inspiratie voor iedere dag.
1-3513: GRÜN, ANSELM - Vergeet het beste niet, Inspiratie voor iedere dag.
1-3509: GRÜN, ANSELM - Dromen zijn geen bedrog.
1-3501: GRÜN, ANSELM - Bezielend leidinggeven, Impulsen vanuit de Regel van Benedictus van Nursia.
1-3503: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen.
1-3504: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen.
1-3506: GRÜN, ANSELM EN DUFNER, MEINRAD - Spiritualiteit van beneden.
1-3507: GRÜN, ANSELM EN DUFNER, MEINRAD - Spiritualiteit van beneden.
1-3508: GRÜN, ANSELM EN DUFNER, MEINRAD - Spiritualiteit van beneden.
1-3500: GRÜN, ANSELM - Wonen in het huis van de liefde.
1-3499: GRÜN, ANSELM - Innerlijke rust, Hoe kom ik in harmonie met mezelf?.
1-3493: GRÜN, ANSELM - Een veilige schuilplaats, Meer levensvreugde door rituelen.
1-3492: GRÜN, ANSELM - God ervaren, Met meditatieve teksten van Maria-Magdalena Robben.
1-3490: GRÜN, ANSELM - Vriendschap.
1-3489: GRÜN, ANSELM - Tot we elkaar in de hemel terugzien.
1-3488: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen door het jaar.
1-3486: GRÜN, ANSELM - Geloof voor beginners.
1-3485: GRÜN, ANSELM - Boek van verlangen.
1-3482: GRÜN, ANSELM - Boek van levenskunst, Samenstelling: Anton Lichtenauer.
1-3481: GRÜN, ANSELM - Met hart en zinnen, Een dagboek van wijsheid en geloof.
1-3502: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen.
1-6141: GRÜN, ANSELM / SCHWARZ, ANDREA - Alles loslaten omdat Hij mij niet loslaat.
3-182: GRUNDMAYR, FRANZ. - Liturgisch woordenboek der Roomsch- Catholijke kerkgebruiken., Naar de derde verbeterde en vermeerderde Uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald en vermeerderd. .
1-1529: GRÜNEWALD, M. - Geben ohne zu zählen, Katharina Kasper, ihr Leben und ihr Werk.
5-252: GRUPEN, CHRISTIANI ULRICI - Tractatio de Uxore Romana cum ea, quae in manum convenit, farre, coemtione et usu, tum illa, quae uxor tantummodo habebatur.
9-3122: GRUYTER, W. JOS DE - Beeld en interpretatie.
2-634: GRUYTERS, T. ET AL. (REDACTIE) - In de kracht van de Geest, Honderd jaar Nederlandse en Belgische spiritijnen.
7-6057: GSTEIGER, MANFRED - Französische Symbolisten in der deutschen Literatur der Jahrhundertwende (1869-1914).
1-3529: GUARDINI, R. - Die menschliche Wirklichkeit des Herrn, Beiträge zu einer Psychologie Jesu.
8-2471: GUARDINI, ROMANO - Lob des Buches.
1-3530: GUARDINI, R. - Vorschule des Betens.
1-3527: GUARDINI, R. - Der Herr, Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi.
8-681: GUARESCHI - Mondo piccolo; L'anno di don Camillo, con 46 disegni dell'autore.
6-1490: GUASCO, R. - Le soleil brule la rose.
1-1241: GUASTELLE, S. - S. Benedetto a Noto, XXV delle Benedettine del Ss. Sacramento (1974-99) La Presenza Benedettina e Cistercense (secc. XI-XX).
7-3510: GUDDE, C.J. - Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch.
1-2258: GUÉGAN, B. - Le livre de la Vierge, 88 tableaux de Maîtres, 78 poèmes du XIIe au Xxe sciècle, dédiés a la Vierge par des poètes français.
6-1575: GUÉNON, RENÉ - Les enjieux d'une lecture.
1-1281: GUÉRANGER, DOM - Sainte Cécile et la Société Romaine aux deux premiers siècles.
9-980: GUÉRIN, LÉON - Les marins illustrés de la France.
8-2324: GUÉRIN, PAUL (DIRECTION) - Supplément illustré du Dictionnaire des Dictionnaires; Encyclopédie universelle.
2-213: GUÉRIN, P. (RÉDACTEUR) - Le palmier séraphique, ou vie des saints et des hommes et femmes illustres des Ordres de Saint François, Tome dixième, mois d'octobre.
2-212: GUÉRIN, P. (RÉDACTEUR) - Le palmier séraphique, ou vie des saints et des hommes et femmes illustres des Ordres de Saint François, Tome neuvième, mois de septembre.
2-210: GUÉRIN, P. (RÉDACTEUR) - Le palmier séraphique, ou vie des saints et des hommes et femmes illustres des Ordres de Saint François, Tome septième, mois de juillet.
2-211: GUÉRIN, P. (RÉDACTEUR) - Le palmier séraphique, ou vie des saints et des hommes et femmes illustres des Ordres de Saint François, Tome huitième, mois d'aout.
2-209: GUÉRIN, P. (RÉDACTEUR) - Le palmier séraphique, ou vie des saints et des hommes et femmes illustres des Ordres de Saint François, Tome sixième, mois de juin.
9-907: GUGGENBÜHL, GOTTFRIED - Quellen der allgemeinen Geschichte der neuesten Zeit, Für höhere Schulen.
8-717: GUIDA, GOUSEPPE - Passeggiate Sorrentine (Tra Nostalgie e Ricordi).
2-486: GUILHERMY, ELESBAN DE - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence de France, Première Partie.
2-485: GUILHERMY, ELESBAN DE - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence de Germanie, Première Partie / Deuxième Partie.
2-484: GUILHERMY, ELESBAN DE - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence d'Espagne, Première Partie / Deuxième Partie / Troisième Partie.
2-483: GUILHERMY, ELESBAN DE - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence d'Espagne, Première Partie / Deuxième Partie / Troisième Partie.
2-482: GUILHERMY, ELESBAN DE - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence d'Espagne, Première Partie.
2-1335: GUILLAUME/LINEPHTY, MAUR - Het Sint-Ursulaschrijn van Hans Memling.
3-648: GUILLON, MARIE-NICOLAS-SILVESTRE. - Modèles de l
9-3089: GUILLON-LAFFAILLE, FANNY - Raoul Dufy; Catalogue raisonné des dessins; Volume I.
3-649: GUILLOS, M. L - Les Saints Évangiles des Dimanches et des Principales Fêtes de l
8-3045: GUILLOU, JAN - De weg naar Jeruzalem.
9-684: GUILMANT, ALEXANDRE - L'Organiste pratique; Collection de Pièces pour Orgue (pedale ad libitum) ou Harmonium / Oeuvres d'auteurs classiques pour orgue ou harmonium.
8-822: GÜIRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombre; Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Scheuder.
1-6143: GUITTON, JEAN - Le problème de Jésus; Tome I + Tome II.
8-2541: GULBRANSSON, OLAF - Sprüche und Wahrheiten gezeichnet von Olaf Gulbransson.
7-627: GULIO CESARE, GAIO - La guerra Gallica; Con le figure in rame di Andrea Palladio [Testo latino a fronte].
7-634: GULIO CESARE, GAIO - La guerra civile [Text in Italian and in Latin], A cura di Massimo Bruno, con un saggio di Giovanni Ferrera; Testo latino a fronte.
8-823: GUMBERT, J.P. / HAAN, M.J.M. DE (EDITED BY) - Litterae textuales; A series on manuscripts and their texts, edited by J.P. Gumbert and M.J.M. de Haan; Essays presented to G. I. Lieftinck: 1. Varia codicologica / 2. Texts & manuscripts / 3. Neerlandica manuscripta / 4. Miniatures scripts collections.
9-1177: GÜNAY, REHA - Sinan; The architect and his work.
8-2509: GUNKEL, RICHARD - Georg Büchner und der Dandysmus [Proefschrift, Dissertation].
1-3534: GÜNTER, B. - Satan, der Widersacher Gottes.
3-2218: BARRET / GURGAND - Priez pour nous à Compostelle.
7-975: BARRET/GURGAND - Le roi des derniers jours; L'exemplaire et très cruelle histoire des rebaptisés de Münster (1534-1535).
1-2906: GURION, DAVID BEN - Die Juden in ihrem Land, Die Geschichte des Volkes Israel van den Anfängen bis unsere Zeit.
9-1751: GURNEY, IAN - De Cassandra voorspelling; Het einde der tijden nadert, Het grootste bijbelgeheim geopenbaard.
7-2855: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt, Proto-industrialisering in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
7-6143: GUSSEN O.F.M., P.J.GR. - Het leven in Alexandrië volgens de cultuurhistorische gegevens in de Paedagogus (Boek II en III) van Clemens Alexandrinus [Proefschrift].
2-1318: GUTFIELD, L. - Von der Bibel bis Chagall, Judentum und Kunst.
2-4199: GUTH, KLAUS - Guibert von Nogent und die hochmittelalterliche Kritik an der Reliquienverehrung.
6-350: GUTHRIE, M. - The classification of the Bantu languages.
1-2909: GUTMANN, J. - Joodse miniaturen.
8-104: GUTMANN, JOSEPH - Hebrew manuscript painting.
9-60: GUYTON, ARTHUR C. - Textbook of medical physiology.
7-1110: GWATKIN, H.M. / WHITNEY, J.P. ET AL. (EDITORS) - The Cambridge Medieval History [8 volumes, volume IV in two Parts., complete], Volume I (The christian Roman Empire and the foundation of the Teutonic Kingdoms) + Volume II (The rise of the Saracens and the foundation of het Western Empire) + Volume III (Germany and the Western Empire) + Volume IV, Part I (The Byzantine Empire, Part I: Byzantium and its neighbours) + Volume IV, Part II (The Byzantine Empire, Part II: Government, Church and civilisation) + Volume V (Contest of Empire and Papacy) + Volume VI (Victory of the Papacy) + Volume VII (Decline of Empire and Papacy) + Volume VIII (The close of the Middle Ages).
8-476: GYÖRGY, BUDAY - Fametszetei .
9-1903: GYSENS-GOSSELIN, M. - De verzwegen Nietzsche, Reeks Wetenschappelijk Onderzoek, Nr. 1.
2-2709: HAACKE O.S.B., RHABANUS (EDIDIT) - Corpus Christianorum, Continuatio Medaeualis IX; Ruperti Tuitiensis: Commentaria, In Evangelium, Sancti Iohannis.
1-3536: HAAK, J. - De discussie over de 'Constitution Civile du Clergé' (1790), Opiniegeschiedenis van een conflict (Proefschrift).
9-1752: HAAKONSSEN, LISBETH - Medicine and morals in the Enlightenment: John Gregory, Thomas Percival and Benjamin Rush.
7-1345: HAAN, TJAARD W.R. DE - Volksverhalen uit Noord- en Zuid-Nederland, Prisma-boeken nr. 1879.
7-5284: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN (REDACTIE) - Nederlanders over de zeeën; 350 jaar Nederlansche koloniale geschiedenis.
7-5285: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN (REDACTIE) - Nederlanders over de zeeën; 350 jaar Nederlansche koloniale geschiedenis.
8-1063: HAAN, M.J.M. DE - Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten [Proefschrift].
8-1062: HAAN, SIES DE - Over de logica van het TGG-onderzoek; Een kritiek op het taalkundig formalisme [Proefschrift].
8-1061: HAAN, TJ.W.R. DE - Volk en dichterschap [Proefschrift].
8-1899: HAAR, BERNARD TER - Gedichten.
1-3537: HAAR ROMENY, H.J. TER - De geschiedenis van de eerste Oecumenische Raad in Nederland - ook in zijn internationale context - 1935-1945 (Proefschrift).
7-1354: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de Lage Landen; Deel 1 + 2 + 3 + 4 [compleet], Met illustraties van Rien Poortvliet.
2-4230: HAARDT, MAAIKE DE / MAAS, FRANS / SCHREURS, NICO / WITTE, HENK (REDACTIE) - Voor het aangezicht van de Levende; Opstellen voor Wiel Logister.
9-1513: HAARMANN, ULRICHT (HERAUSGEGEBEN VON) - Geschichte der arabischen Welt.
9-668: HAAS, ROBERT - Die Musik des Barocks.
3-2214: HAAS, H. OSB - Wallfahrtsgeschichte von Mariastein.
1-2792: HAAS, A.M. - Mustik als Aussage, Erfarungs- Denk- und Redeformen christlicher Mystik.
7-1866: HAAS, J.A.K. - De verdeling van de landen van Overmaas (1644-1662; Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied [Proefschrift].
6-064: HAAS, IRVIN - America's historic inns & taverns.
7-3738: HAAS, ANITA DE / KNOOP, JOKE - Buiten de Orde; Bekende Tilburgers in het klooster over liefde, leven en leidraad.
8-3046: HAASSE, HELLA S. - Le génie du lieu; suivi de La gloriette.
8-1065: HAASSE, HELLA - En la forêt de longue attente; Le roman de Charles d'Orléans 1394-1465.
8-1066: HAASSE, HELLA - Heren van de thee.
8-1064: HAASSE, HELLA / PROF. S.W. JACKMAN - Een vreemdelinge in Den Haag; Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
9-705: HABERER, ALBERT / EICHORN, KARL - Aussentüren in Holz und Metal; Ein Fachbuch für Handwerker im Architekten zur Gestaltung aller Arten Außebtüren, 234 Lichtbilder und 214 gezeichnete Türbeispiele, zumeist in Maßstab 1:10, mit Werkschnitten und natürlicher Größe.
2-4071: HABERL, FRANC. SAV. - Storia e pregio dei libri corali ufficiall.
9-1753: HABERMANS, JÜRGEN - Marxisme en filosofie, Inleiding van René Görtzen.
7-1932: HABETS, JOS. - Geschiedenis van het tegenwoordige Bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel + Vierde Deel (vierde deel voortgezet door Dr. W. Goossens).
9-1373: HACQUEBORD, LOUWRENS / LEUNEN, PIETER VAN (REDACTIE) - 400 Jaar Willem Barentsz.
8-854: HADEWIJCH - Liederen van Hadewijch; naar de drie bekende Hss. kritisch uitgegeven met eene inleiding en woordenlijst door Dr. Joh. Snellen.
8-826: HADEWIJCH - Hadewijch, Strofische gedichten; Grondige studie van een middelnederlandse auteur / Hadewijch, Strofische gedichten; Een keuze uitgelezen door Dr. N. de Paepe.
1-2510: HADEWIJCH - Brieven, Oorspronkelijke tekst en nieuw-Nederlandse overzetting; met inleidingen en aantekeningen bezorgd door F. van Bladel en B. Spaapen.
1-2509: HADEWIJCH - Brieven, Oorspronkelijke tekst en nieuw-Nederlandse overzetting; met inleidingen en aantekeningen bezorgd door F. van Bladel en B. Spaapen.
1-2505: HADEWIJCH - Een bloemlezing uit haar werken, Samengesteld en ingeleid door prof. N. de Paepe (Serie: Bibliotheek der Nederlandse letteren).
2-2583: HAEGY, JOSEPH - Manuel de Liturgie et Céremonial selon le rit Romain; Tome Premier, Ouvrage adopté par un grand nombre d'Évêques pour l'usage de leurs diocèses.
2-2710: HAELEWYCK, J.-C. (CURA ET STUDIO) - Corpus Christianorum; Clavis Apocryphorum, Veteris Testamenti.
9-85: HAEN, ANTONII DE - Ratio Medendi in nosocomio practico; Tomus Quintus, Partes IX, et X. complectens.
2-289: D'HAENENS, A. ET AL. - Begijnhoven van België.
8-467: HAENLEIN, CARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Buch des Künstlers; Die schönsten Malerbücher aus der Sammlung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ausgestelt in Buchhäusern von Walter Pichler; Katalog, Kommentierende Texte von Harriett Watts.
1-1456: HAENTJENS, A.H. - Hugo de Groot als godsdienstig denker.
8-1068: HAERINGEN, C.B. VAN - Netherlandic language research; Men and works in the study of Dutch.
8-1067: HAERINGEN, C.B. VAN - Gramarie; Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
7-1707: HAES, L. DE / MERTENS, H. / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1938-1939.
7-1706: HAES, L. DE / MERTENS, H. / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1937-1938.
7-1705: HAES, L. DE / MERTENS, H. / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1935-1936.
9-3144: HAFFMANS, F.J. (VERZAMELING EN TOELICHTING) - Geest, koolzuur en zijk; Briefwisseling van Erich Wichman.
8-1069: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen; Onderzoek naar vorm en functie van de middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
9-1329: HAGEN, G. - Brunnen, Wasserleitungen und Fundirungen; Zweiter Band [without Atlas with 13 engravings].
7-2494: HAGENS, H. / OLDE MEIERINK, B. (REDACTIE) - Twente te pronk; Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarelllen 1600-1900.
2-1621: HAGGENBURG, J.TH., M.M.V. MOL, BELLARMINUS - Het morgenoffer; een twaalftal kindermissen, gebeden en gezangen.
7-212: HAHN, GERNOT VON / SCHÖNFELS, HANS-KASPAR VON - Wunderbares Wasser; Von der heilsamen Kraft der Brunnen und Bäder.
1-2604: HAHN-HAHN, IDA GRÄFIN - Leven der heiligen Teresa von Jesus von ihr selst geschrieben.
1-3539: HAHN, S. - Tekenen van leven, Veertig katholieke gebruiken en devoties en hun bijbelse wortels.
6-1164: HAHN, GERNOT VON / SCHÖNFELS, HANS-KASPER VON - Wunderbares Wasser; Von der heilsamen Kraft der Brunnen und Bäder.
7-3348: HAHN-HAHN, IDA GRAVIN - Van Babylon naar Jerusalem / Uit Jerusalem, [Thomas van Diessen in Goirle, van Studiezaal Fraters Goirle].
6-1342: HAIGH, CHRISTOPHER (EDITOR) - The Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland.
8-1900: HAIMON, PAUL - Oorlogsverzen; Gevecht met het dier.
1-1526: HAIMON, P. - Mère Julie Billiart, Stichteres van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw te Namen.
8-1732: HAIMON, PAUL - Een liefde.
8-1070: HAIMON, PAUL - Magnificat.
6-210: HÁJEK, LUBOR (TEXT) / FORMAN, W. UND B. (PHOTOGRAPHIEN UND GRAFISCHE GESTALTUNG) - Indische Miniaturen vom Hof der Mogulkaiser.
8-1071: HAKE, J.A. VOR DER - De aanspreekvormen in 't Middelnederlandsch; I: De Middeleeuwen [Proefschrift].
7-1524: HAKS, DONALD - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Processtukken en moralisten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven.
9-956: HALBE, VIKAR AUGUST - 5 Jahre kriegsgefangener Priester im Ural; Ein Erlebnisbericht.
7-494: HALBERSTADT, A. - Grieksch-Nederlandsch schoolwoordenboek.
8-198: HALBEY, HANS A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Scriptura; Meisterwerke der Schriftkunst und Typographie / Masterpieces of Lettering Art and Typography, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 599].
6-005: HALIFAX, J. - Les chamans; Guérisseurs blessés, Traduit de l'Anglais par Christine Monnate.
1-3543: HALKES, C.J.M. - Met Mirjam is het begonnen, Opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof.
3-2118: HALKIN, FR. - Saint moines d'Orient, (texts in French, Latin and Greek).
9-1801: HALL, CALVIN S. / NORDBY, VERNON J. - De psychologie van Jung; Een inleiding.
7-5375: HALL, C.J.J. VAN / KOPPEL, C. VAN DE (REDACTIE) - De landbouw in den Indischen archipel; Deel I: Algemeen gedeelte.
2-1264: HALL, J. - Hall's iconografisch handboek, Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst.
1-3546: HALLAYS, A. - Les solitaires de Port-Royal.
7-1240: HALLER, ALBR. VON - Haller in Holland; Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727), Ingeleid en geannoteerd door dr. G.A. Lindeboom.
7-1241: HALLER, ALBR. VON - Haller in Holland; Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727), Ingeleid en geannoteerd door dr. G.A. Lindeboom.
2-4171: HALLESBY, O. - Het gebed, Vertaald door E. Voorhoeve-van Oordt.
9-1754: HALLEWAS, C.F.G.E. - In de schaduw des doods; Pastoraat aan mensen in rouw.
8-2362: HALLIDAY, F.E. - Shakespeare and his world.
9-3137: HALPERIN, JOAN UNGERSMA - Félix Fénéon, aesthete & anarchist in Fin-de-Siècle Paris, Foreword by Germaine Brée.
8-1936: HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later; De dichter Leopold en zijn bronnen / De handschriften rond Cahier I.6.I. van de dichterlijke nalatenschap van J.H. Leopold; Werkeditie bij J.D.F. Halsema, Bijeen het vroeger en later, de dichter Leopold en zijn bronnen [handelseditie van dissertatie], Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold.
7-2938: HAM, WILLEM A. VAN - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant, Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen, bijeengebracht, toegelicht en beschreven door Willem A. van Ham.
7-3099: HAM, W. VAN / VRIENS, J. (REDACTIE) - Historische kaart van Noord-Brabant 1795, De gebieden van de Schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795.
7-3226: HAM, WILLEM VAN / GREINER, ONNO / ROSSUM, BAREND VAN / LICHTVELD, WIM - Ter ere van De Maagd, Uitgave ter gelegenheid van de opening van de Stadsschouwburg De Maagd op 30 augustus 1990.
7-2845: HAM, W.A. VAN - De symbolen van gemeenten in Nassau-Brabant (2), [Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant; Nummer 61].
6-1645: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Aard en achtergrond van de huizen, Serie: Astrologische Duiding, Deel 3.
6-1646: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Huizen en huizenverbanden, Serie: Astrologische Duiding, Deel 5.
6-1643: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Elementen en kruizen als basis van de horoscoop, Serie: Astrologische Duiding, Deel 1.
6-1644: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Wezen en werking van planeten, Serie: Astrologische Duiding, Deel 2.
1-3541: HAMANS, P.W.F.M. - Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813).
7-1735: HAMANS, P.W.F.M. - Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813).
9-1299: HAMBIDGE, JAY - The elements of dynamic symmetry.
1-3085: HAMBLIN, W.J. EN SEELY, D.R. - De tempel van Salomo; mythe en geschiedenis.
1-3542: HAMBLIN, H.T. - Het leven des Geestes.
7-6123: HAMBLIN, WILLIAM, J. / SEELY, DAVID ROLPH - De tempel van Salomo; Mythe en geschiedenis.
8-1072: HAMEL, A.G. VAN - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over literatuur in Nederland [Heruitgave van de uitgave uit 1918].
1-417: HAMERS, ADR.P. (GETOONZET DOOR) - 105 Geestelijke Liederen, voor kerk, school en huisgezin, Met begeleiding van orgel of harmonium.
1-631: HAMERS, A.P. (GETOONZET DOOR) - Psalterke, 105 Geestelijke liederen voor kerk, school en huisgezin met begeleiding van orgel of harmonium.
1-630: HAMERS, A.P. (GETOONZET DOOR) - Psalterke, 105 Geestelijke liederen voor kerk, school en huisgezin met begeleiding van orgel of harmonium.
1-487: HAMERS, ADR.P. - Psalterke, 105 Geestelijke liederen voor kerk, school en huisgezin.
1-856: HAMERS, P. - Psalterke, 88 Geestelijke Liederen voor Kerk, school en huisgezin.
9-1552: HAMID, ABDULWAHID - Inleiding tot de Islam; Islam de natuurlijke weg.
1-6144: HAMMAN O.F.M., A. - Gebedsbron; Oud-christelijke gebeden, Met een inleiding van Daniël Rops; In het Nederlands bewerkt door A. Beekman O.S.B..
1-1547: HAMMENECKER, J. - Sinte Lutgart.
8-1901: HAMMENECKER, JAN - Excubiae; Verzen.
9-3124: HAMON, PHILIPPE - Expositions; Literature and architecture in nineteenth-century France, Introduction by Richard Sieburth.
1-1548: HAMON, A. - Vie de la Bienheureuse Marguerite-Marie, D'après les manuscrits et les ducuments originaux.
8-2386: HAMP, ERIC P. / HOUSEHOLDER, FRED W. / AUSTERLITZ, ROBERT (EDITORS) - Readings in linguistics II.
9-755: HANA, W.F.J. - Klokken, Met een voorwoord van Prof. Dr. E. Morpurgo.
9-756: HANA, W.F.J. - Klokkenkijkboek.
9-757: HANA, W.F.J. - Middeneuropese klokken; Klokken met kuhschwanzpendel.
5-253: HANAPI, NICOLAI - Exempla Biblica in Materialis Morales distributa, et ordine alphabetico digesta; Opus Aureum omnibus Verbi Divini praeconibus utilissimum.
5-254: HANAPI, NICOLAI - Exempla Biblica in Materialis Morales distributa, et ordine alphabetico digesta; Opus Aureum omnibus Verbi Divini praeconibus utilissimum.
1-108: HANAPI, N - Exempla Biblica, In Materias Morales Distributa, et ordine alphabetico digesta.
5-255: HANAPI, NICOLAI - Exempla Biblica in Materialis Morales distributa, et ordine alphabetico digesta; Opus Aureum omnibus Verbi Divini praeconibus utilissimum.
3-652: HANAPO, NICOLAO. - Exempla Biblica in Materias Morales. , Distributa, olim conscripta a Reverendissimo Domino Nicolao Hanapo. Post Complures hujus aurei operis; factas editiones in diversis locis et temporibus in ordinem alphabeticum redacta etc. Opus omnibus verbi divini praeconibus, utilissimum cum privilegio Sac.Caes.Majest. .
5-256: HANAPO, NICOLAO - Exempla Biblica in Materialis Morales distributa, olim conscripta a Reverendissimo Domino Nicolao Hanapo; Post complures hujus aurei operis, factas editiones in diversis locis et temporibus in ordinem alphabeticum redacta, et novis aliquot titulis aucta; Opus Omnibus Verbi Divini praeconcibus utilissimum.
6-1573: HAND, ROBERT - Planeten in transit; Leven met de levenscycli.
9-638: HÄNDEL, G.F. - Der Messias - The Messiah; Oratorium - An Oratorio; Klavierauszug von Kurt Soldan.
2-523: HANDJIYSKI, A. - Rock Monasteries.
1-3550: HANEVELD, G.T. - Het mirakel van het hart.
1-3551: HANI, J. - Le symbolisme du temple chrétien.
8-1074: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek, Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey.
8-1073: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek, Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey.
1-1443: HANOTEAU, M. - Une grande Nivelloise Mere Gertrude (justine Desbille), Fondatrice des Soeurs de l'Enfant -Jesus de Nivelles 1801-1866.
8-1075: HANOU, ANDRÉ - Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830).
6-1500: HANRATH, JOH. J. - Het maçonniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
8-304: HANRATH, JOH. J. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Jaap Kuiper [map met 12 exlibris plus enkele bladen met inleiding en toelichtingen; compleet].
8-301: HANRATH, JOH. J. - Het exlibris in Hongarije en Roemenië.
8-300: HANRATH, JOH. J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
8-298: HANRATH, JOH. J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris.
8-296: HANRATH, JOH. J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris.
6-359: HANSEN O.F.M., LUITFRIED A. - De eerste Vlaamse franciscanen naar Kongo (1672-1675).
2-1346: HANSMANN, CLAUS UND LISELOTTE - Calvaires.
2-526: HANSSENS, D. - Abdijen-abc, Fioretti-brieven van een zwerfmonnik.
6-1632: HAPEL, BRUNO - René Guénon & l'archéomètre.
9-1582: HAPPEL, J. - Le maintien et le mouvement de l'homme sain des deux sexes et de tout age dans tous les excercices du corps; Gymnastique, promenade, natation, patinage, canotage, équitation, vélocipédie, escrime et jeux, 8000 figures et dessins dans le texte.
3-653: HARDUINI, JOANNIS. - De Supremo Christi Domini Paschate. , Bound with: De Baptismo, quaestio triplex: De Baptismo pro mortuis; De Baptismo in vino; De Baptismo in nomine Christi. .
5-257: HAREL, M. L'ABBÉ - L'Esprit du Sacerdoce, ou Recueil de réflexions sur les devoirs des prêtres, tirées des Saintes Écritures, des Conciles, des Pères, et des meilleurs auteurs Latins, Français et Italiens, Ouvrage très-utile aux Séminaristes, à tous les Ecclésiastiques, et principalement à ceux qui veulent s'avancer dans la perfection; Tome Premier + Tome Second.
7-5376: HARJAWIYATA O.C.S.O., FRANS - Berziarah Setengah Abad; Kumpulan catatean tentang Sejarah Pertapaan Rawaseneng 1953-2003.
1-4303: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome; contacten en vredespogingen (1733-1749) (Proefschrift).
1-3553: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome; contacten en vredespogingen (1733-1749) (Proefschrift).
7-3378: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen; De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VIII.
8-281: HARLING, ROBERT (EDITED BY) - Image; A Quarterly of the Visual Arts; Complete in two volumes; Volume one: Originial Issues 1-4 / Volume Two: Original Issues 5-8.
1-3555: HARNACK, A. - Dogmengeschichte.
1-3554: HARNACK, A. - Outlines of the history of dogma.
3-654: HARNISCHERD, P.F. SERAPHINUM. - Sonntags-, Passions- und Fasten-Predigten. , Wodurch die Christliche Seele von dem Sündenstand und Lasterlauff auf den Weeg der ernstlichen Busse und vollkommenen Frömmigkeit geleitet: Auch in folcher lebenslang zu beharren angehalten wird. Zusammen getragen. Erster Theil, Advent bis Pfingsten, neue Auflage. .
8-1076: HARPER, RAYMOND - Als God met ons is...; Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijk geloof.
7-219: HARRIS, JAMES E. EN WEEKS, KENT R. - farao doorgelicht.
1-3011: HARRIS, L. - Bezield bestaan; De wereld van een chassidische familie.
6-1330: HARRIS, JAMES E. EN WEEKS, KENT R. - farao doorgelicht.
7-5316: HARRIS, BILL - Indonesien; Faszinierende Inselwelt in Bildern.
1-3552: HARSKAMP, A. VAN - Theologie: Tekst en context, Op zoek naar de methode van ideololgiekritische analyse van de theologie, geïllustreerd aan het werk van Drey, Möhler en Staudenmaier (Proefschrift).
7-2255: HART, S. - Geschrift en getal; Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800.
1-6145: T HART, MAARTEN - Wie God verlaat heeft niets te vrezen; De Schrift betwist.
1-6147: HARTENSVELD, FRANS - Geroepen is de mens; Inleiding tot het godsdienstfilosofisch denken van Abraham Heschel.
8-322: HARTHAN, JOHN P. - Bookbindings , Victoria and Albert Museum].
8-204: HARTHAN, JOHN - An introduction to illuminated manuscripts.
8-203: HARTHAN, JOHN - An introduction to illuminated manuscripts.
8-92: HARTMAN, JOHN - Studenbücher und ihre Eigentümer.
8-91: HARTMAN, JOHN - Studenbücher und ihre Eigentümer.
7-437: HARTMAN, J.J. - De avondzon des heidendoms; Het leven en werken van den wijze van Chaeronea; Eerste Deel.
2-2275: HARTMANN, PH. - Repertorium Rituum, Übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsgten Ritualvorschriften für die priestlichen Funktionen.
2-546: HARTMANN, J. - Die katholischen Orden und Kongregationen der Schweiz, Mit einer Gesamtschau über das kirkliche Ordenswesen und unter Mitwirkung von hervorragenden Ordenshistorikers.
6-144: HARTOG, J. - Bonaire; short history, Second revised and enlarged edition.
6-097: HARTOG, J. (TEXT) / CRAMONT, ALAIN (PHOTOS) - Aruba [text in three languages: Nederlands - English - Espagñol].
1-2980: HARTOG, E. - Het zingende zand, Een meditatieve pelgrimstocht door het Heilige Land.
9-1755: HARTSHORNE, CHARLES / REESE, WILLIAM L. - Philosophers speak of God.
6-018: HARTUNG, HORST - Die Zeremonialzentren der Maya, Ein Beitrag zur Untersuchung der Planungsprinzipien.
5-694: HARTZHEIM, JOSEPHI - Bibliotheca Coloniensis, in qua Vita et Libri typo Vulgati et manuscripti recensentur omnium Archi-Dioeceseos Coloniensis, Ducatuum Westphaliae, Angariae, Moersae, Cliviae ..., indigenarium et incolarum scriptorum; Praemittitur chorographica descriptio omnium Parochiarum ad Archi-Diœceseos Coloniensis Hierarchiam pertinentium, Subjungitur Index quadruplex ...; Accedunt Vitae Pictorum, Chalcographorum, & Typographorum celebrium nostratium; Cura & studio Josephi Hartzheim.
2-4082: HARTZHEIM, SOC. JESU PRESBYTERI, JOSEPHI (CURA & STUDIO) - Bibliotheca Coloniensis, in qua Vita et Libri Typo Vulgati et manuscripti recensentur omnium Archi-Dioeceseos Coloniensis, Ducatuum Westphaliae, Angariae, Moersae, Cliviae.... Indigenarum et incolarum scriptorum; Praemittitur chorographica descripto omnium Parochiarum ad Archi-Dioecesos Coloniensis Hierarchiam pertinentium ...; Accedunt Vitae Pictorum, chalcographorum & typographorum celebrium nostratium [facsimile of the edition of 1747, published by Thomae Odendall, Civis & Bibliopolae Colon], .
8-2414: HARWOOD, RONALD - All the world's a stage, The book of the highly acclaimed BBC TV series.
7-2311: HASLINGHUIS, E.J. - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel II: De Provincie Utrecht; Eerste Stuk: De Gemeente Utrecht; Eerste Aflevering.
7-1861: HASSELT, J.I. VAN EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Zuid-Limburg.
9-138: HATTLER S.J., FR. S. - Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen; 4e Deel: Herfsttetijd.
9-137: HATTLER S.J., FR. S. - Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen; 3e Deel: Zomertetijd.
9-136: HATTLER S.J., FR. S. - Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen; 3e Deel: Zomertetijd.
9-135: HATTLER S.J., FR. S. - Katholieke kindertuin, of Legenden voor kinderen; 1e Deel: Wintertijd [titelpagina ontbreekt].
9-1507: HATTSTEIN, MARKUS - Islam; Religie en cultuur.
8-2321: HATZFELD, ADOLPHE / DARMESTETER, ARSÈNE - Dictionnaire général de la langue Française du commencement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours; Prédédé d'un Traité de la formation de la langue; Tome Premier (A-F).
1-3557: HAUSRATH, A. - Luthers Leben (Band 1 / Band 2).
2-610: HAUTVAST, S. EN MONTEIRO, M. - Verbondhenheid in eigenheid, Veertig jaar Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland.
5-695: HAUZEUR, MATTHIAM - Anatomia totius Augustissimae doctrinae, B. Augustini Episcopi, sub duplice Tomo: Priori quidem, sedundum Literam, seu compagem integram omnium operus eius; per illustrioa ac difficiliora specimina singulorum; Posteriori autem, secundum Spiritum, seu veritatem intentam: Circa graviores difficultates, 1. Philosophicas, 2. Biblicas, 3. Dogmaticas, 4. Scholasticas, 5. Mysticas, 6. Morales.
2-1247: HAVARD, H. - Histoire de l'Orfèvrerie Française.
8-1077: HAVE, J.B. VAN DER - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
9-1756: HAVE, H.A.M.J. TEN - Geneeskunde en filosofie; De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen [Proefschrift].
1-1114: HAVE, H.W.M. TEN - De liefde van Christus laat ons geen rust, Een spirituele biografie van Alphons Ariëns.
9-1374: HAVENKAMP, P. (BEWERKING) - Zeevaartkundige tafels Deel I; Voorzien van een korte verklaring van de inrichting en het gebruik, Uitgegeven op last van het Ministerie van Marine.
2-1209: HAVERE, BRUNO VAN O.S.B. - Het zinnelbeeld in de christelijke kunst, Deel I (tekst).
2-1208: HAVERE, BRUNO VAN O.S.B. - Het zinnelbeeld in de christelijke kunst, Deel I (tekst) + Deel II (platen).
9-1290: HAWKING, STEPEHN W. - The theory of everything; The origin and fate of the universe.
9-674: HAYDN, JOSEF - Sämtliche Sonaten für Pianoforte und Violine; Revidiert und mit Fingersatz versehen von Hans Sitt.
9-619: HAYDN, JOSEPH - Die Schöpfung; Oratiorium; Klavierauszug mit deutschem und englischem Text.
9-637: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten; Oratorium; Klavierauszug von Julius Stern.
7-1799: HAYE, R.M. DE LA / ABELS, P.H.A.M. / NISSEN, P.J.A. / SNEL, J.D. (REDACTIE) - Religie aan de grens; Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis, Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
7-1766: HAYE, RÉGIS DE LA - De Maas over; 2000 jaar vaste oeververbindingen in Maastricht.
8-1733: HAYE, FRED LA - Ierse gedichten.
7-157: HAYIT, BAYMIRZA - Sowjetrussischer Kolonialismus und Imperialismus in Turkestan; als Beispiel des Kolonialismus neureren Stils gegenüber einem islamischen Volk in Asien.
6-1284: HAYIT, BAYMIRZA - Sowjetrussischer Kolonialismus und Imperialismus in Turkestan; als Beispiel des Kolonialismus neureren Stils gegenüber einem islamischen Volk in Asien.
8-2428: HAYWARD, HOHN (EDITOR) - The Penguin Book of English verse.
5-832: HAZART, CORNELIUS (SOCIETEYT IESU) - Triomph van de Waerachtige Kercke ende vande Catholycke Religie over de atheisten, Mahometanen, heydenen, Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende sectarisen.
5-831: HAZART, CORNELIUS (SOCIETEYT IESU) - Triomph van de Waerachtige Kercke ende vande Catholycke Religie over de atheisten, Mahometanen, heydenen, Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende sectarisen.
5-834: HAZART, CORNELIUS (SOCIETEYT JESU) - Triomph van de Christelycke Leere, ofte Grooten Catechismus, met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende eene korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten.
5-835: HAZART, CORNELIUS (SOCIETEYT IESU) - Triomph van de Waerachtige Kercke ende vande Catholycke Religie over de atheisten, Mahometanen, heydenen, Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende sectarisen.
3-185: HAZART, CORNELIUS. - Verklaring van het Onze Vader..
1-2020: HEBBLETHWAITE, P. - Johannes XXIII; De paus van het concilie.
1-2026: HEBBLETHWAITE, P. - Het Vaticaan. De kleinste grootmacht ter wereld.
3-656: HÉBERT, M. L - Le missionnaire de l
9-13: HÉBERT, GEORGES - L'Éducation physique raisonnée.
3-657: HECK, DR. VAN. - Cosmologia, Theolog. Nat. Anthropologia. .
1-1258: HECKE, L. VAN - Bernardus van Clairvaux en de religieuze ervaring.
2-148: HECKE, LODE VAN - Bernardus van clairvaux en de religieuze ervaring.
2-1652: HECKE, DOM R. VAN O.S.B. - Leven met Kristus; volksmissaal.
7-2649: HEDEL, A.J.M. VAN / PAIJMANS, M.H.J. (SAMENSTELLING) - Van Seminarie tot Cello, 1836-2003; De geschiedenis van het Groot-Seminarie tot en met Cello, locatie Harendael te Haaren.
6-161: HEDIN, SVEN V. - Im Herzen von Asien; Zehntausend kilometer auf unbekannten Pfaden, Mit 347 einfarbigen en bunten Abbildungen und 5 Karten; Erster Band (Dritte Auflage) + Zweiter Band (Zweite Auflage).
1-3559: HEEK, F. VAN - Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken, Een demografisch-sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep.
1-3560: HEEL, D. VAN, O.F.M. - De Minderbroeders te Gouda; Deel 1: 1418-1572.
7-2283: HEEL O.F.M., DALMATIUS VAN - De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam.
7-1383: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia, waar in: Onder 't Loof-werk van Liefkooserye, gehandelt wert, Van den oorsprong van 't Oudt Batavien, Vryheidt der voorige en volgende Bataviers, Vrije zee, Zee vonden, Vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en vehulpmiddelen daar tegen; Mitsgaders Van andere diergelyke ernstige saaken meer, Deze laatste Druk met fraaye figuuren vermeerdert [niet in dit exemplaar], en een verduytsching van alle uytheemsche taalen.
9-573: HEER, JOH. DE (VERZAMELD DOOR) - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten; 926 liederen en koren, geschikt voor orgel, piano of gemengd koor.
9-1577: HEERE, AAD / KAPPENBURG, BART - 1870-2000: 130 jaar atletiek in Nederland, Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (1901-2001).
1-1018: HEEREN, A. VAN DER - Psalmi et Cantica.
1-1019: HEEREN, A. VAN DER - Psalmi et Cantica.
7-3010: HEEREN, JAC. J.M. - De bekeering van Sophia Alberts en de gevolgen daarvan voor de katholieken in de Meierij.
9-1757: HEERING, H.J. - Franz Rosenzweig, Joods denker in de 20e eeuw.
1-2991: HEERING, H.J. EN ANDEREN - Vier Joodse denkers in de twintigste eeuw; Rosenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim.
1-3562: HEERING, H.J. - Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte.
7-2527: HEERINGEN, R.M. VAN / KOLDEWEIJ, A.M. / GAALMAN, A.A.G. - Heiligen uit de modder; In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
3-2212: HEERINGEN, R.M. VAN / KOLDEWEIJ, A.M. / GAALMAN, A.A.G. - Heiligen uit de modder, In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
1-483: HEERKENS, A. - Zingt Jubilate, Een bundel geestelijke liederen voor kinderen van 6-14.
7-3647: HEERKENS, NOR - Kees, de koning der zandbaan; Geïllustreerd met 12 teekeningen door C. Boost, Serie: Jeugdbibliotheek, No. 20.
7-2996: HEERKENS, PIET - Brabant.
7-4004: HEERKENS, PIET S.V.D. - Brabant [Gedichtenbundel in Brabants dialect].
7-4003: HEERKENS, PIET S.V.D. - De knaorie [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Tekeningen van Tijs Dorenbosch.
7-4002: HEERKENS, PIET S.V.D. - De knaorie [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Tekeningen van Tijs Dorenbosch.
7-4001: HEERKENS, PIET S.V.D. - De kinderduut [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Tekeningen van Tijs Dorenbosch.
7-3999: HEERKENS, PIET S.V.D. - De mus [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Vignetten van Tijs Dorenbosch.
7-4000: HEERKENS, PIET S.V.D. - Brabant [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Vignetten van Tijs Dorenbosch.
7-3998: HEERKENS, PIET S.V.D. - Den Örgel [Gedichtenbundel in Brabants dialect], Vignetten van Tijs Dorenbosch.
7-3997: HEERKENS, PIET S.V.D. - Den Örgel [Gedichtenbundel in Brabants dialect].
7-3898: HEERKENS, NORBERT F. - De wolwevers.
7-3897: HEERKENS, NORBERT F. - De nieuwkomers; Onrust in een Brabants dorp (Roman).
8-1079: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
8-3047: HEERSCHE, J.P.G. - Syntactische verschijnselen in het Vroegmiddelnederlands; Een onderzoek naar de bouw van begin- en eindgroep in Vroegmiddelnederlands ambtelijk proza [Proefschrift].
8-1080: HEERSCHE, J.P.G. - Syntactische verschijnselen in het Vroegmiddelnederlands; Een onderzoek naar de bouw van begin- en eindgroep in Vroegmiddelnederlands ambtelijk proza [Proefschrift].
8-1219: HEESTERMANS, HANS (REDACTIE) - Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. C.H.A. Kruyskamp, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en van zijn afscheid als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en als enige bewerker van Van Dale.
8-1218: HEESTERMANS, HANS (REDACTIE) - Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. C.H.A. Kruyskamp, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en van zijn afscheid als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en als enige bewerker van Van Dale.
8-1081: HEESTERMANS, J.L.A. - Naar', 'naast', 'langs' en 'in'; Een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries.
2-1935: WERKGROEP VOOR LITURGIE HEESWIJK - Schaduwen van aanwezigheid, Meditaties over symbolen in de liturgie.
7-3106: HEESWIJK, RIEN VAN (FOTO'S) / MARGRY, PETER JAN (TEKST) - Bloedprocessies in Brabant, [Fotodocumentaire van de bloedprocessies in Boxtel, Boxmeer en Hoogstraten].
3-2260: HEFELE, CH.-J. - Histoire des conciles, d'après les documents originaux, tome X, Première Partie / Les décrets du Concile de Trente, par A. Michel.
9-1121: HEFTING, VICTORINE - Jan Toorop 1858-1928 [Catalogus].
9-1251: HEGGIE, D.C. (EDITOR) - Archaeosastronomy in the Old World.
8-536: HEIDBUCHEL, E. / NIMMEGEERS, W. / STEIN, F. (REDACTIE) - Een boek, niet zomaar!; Beschouwingen over boek en lezen nu en in de toekomst.
9-3194: HEIDERICH, URSULA - August Macke Aquarelle; Werkverzeichnis [Ausstellungskatalog].
1-201: HEIDT, AM E.A. - Catholica, Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholiek leven.
7-5024: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klawangs, klapperbomen; Indië gewonnen en verloren.
1-2309: HEIJDE, E.H. VAN DER - Lourdes.
7-3315: HEIJDEN, C.J.M. VAN DER - Bevolking en bestaan in Gilze - Rijen 1850-1914.
7-3291: HEIJDEN, A.L.J.M. VAN DER - Geschiedenis van het Sint-Joriscollege (1917-1977).
7-2934: HEIJDEN, MARCEL VAN DER (SAMENSTELLING) - Brabantse reizen, Illustraties van Nelleke de Laat.
8-1127: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De Movo tapes; Een carrière als ander.
7-3522: HEIJDEN, P.J. VAN DER (SAMENSTELLING) - Bossche Bronnen; Een selectie uit het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
7-2763: HEIJDEN, FULCO VAN DER - ... en het beste van Hasse; Brabantse dialectverhalen van Has van Rukven, met inleiding en aantekeningen van Cor Swanenburg.
8-1082: HEIJDEN, M.CH.A. VAN DER - Joannes Stalpert van der Wiele Madrigalia [Proefschrift].
7-2812: HEIJDEN, H.J.A.C.M. VAN DER - Groot geweld in kleine dorpen, Een onderzoek naar de plunderingen van een aantal dorpen in het kwartier van Kempenland tijdens de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successie-oorlog.
7-3217: HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER / OORD, KEES VAN DEN - Sint Cornelius in Bokhoven; 150 jaar bedevaart, 1839-1989.
8-1126: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het schervengericht; Een transatlantische tragedie.
8-1130: HEIJDEN, E.M.R. VAN DER - Tussen nevenschikking en onderschikking; Een onderzoek naar verschillende vormen van verbinding in het Nederlands [Proefschrift].
8-1129: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque; Notities van alledag 1966-2003, Serie: Privé-Domein, nr. 250.
8-1128: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De requiems: De sandwich / Asbestemming / Uitdorsten.
7-3830: HEIJDEN, C.G.W.P. VAN DER - Het heeft niet willen groeien; Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930; Omvang, oorzaken en maatschappelijke context.
7-3726: HEIJDEN, COR G.W.P. VAN DER - Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater; De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw, Tilburgse Historische Reeks 7.
7-3708: HEIJDEN, MARCEL C.A. VAN DER (SAMENSTELLING) - Lys Sint Mourel en andere Tilburgse schatten; Tilburg in het werk van enkele schrijvers.
9-155: HEIJEN, T. V.D. - Wonderlijke lotgevallen van Kees de Beer en Piet van Dun, Geïllustreerd door den schrijver.
7-2336: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Brandalarm; Een serie brandweerschetsen; Deel I + Deel II, Herinneringen van een Zaans Vrijwillig Brandweerman, over belevenissen, ervaringen en gebeurtenissen in de Zaanstreek, opgedaan als Onder-Kommandant van de Vereniging Vrijwillige Brandweer te Zaandam; Tekeningen van W. Schipper; Alle foto's uit eigen archief.
1-3588: HEIJST, A. VAN EN DERKS, M. (REDACTIE) - Terra incognita; Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid.
3-2149: HEILER, FR. - Urkirche und Ostkirche, Series: Die Katholische Kirche des Ostens und Westens, Band I.
1-3564: HEILER, FR. - Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralismus.
6-122: HEILIGERS-HALABI, BERN. - Alles voor allen; Schets van 132 jaren Zusters Franciskanessen van Breda op Curaçao, Illustraties Frater Anton van Oirschot; Uitgegeven door het St. Elisabeth Hospitaal ter gelegenheid van het vertrek van de laatste zusters franciskanessen uit het St. Elisabeth Hospitaal.
1-3568: HEILMAN, ALF. (ZUSAMMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN) - Texte der Kirchenväter; eine Auswahl nach Themen geordnet; Fünfter Band.
1-3567: HEILMAN, ALF. (ZUSAMMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN) - Texte der Kirchenväter; eine Auswahl nach Themen geordnet; Fünfter Band.
1-3566: HEILMAN, ALF. (ZUSAMMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN) - Texte der Kirchenväter; eine Auswahl nach Themen geordnet; Dritter Band.
1-4304: HEIM, B.B. - Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
1-292: HEIM, FJ - Biblische Realkonkordanz, Alphabetisch geordnete Zusammenstelling.
1-4376: HEIM, B.B. - Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
1-3565: HEIM, BR.B. - Coutumes et droit héraldiques de l'Église.
6-1472: HEINDEL, MAX - Cosmogonie des Rose-Croix; Philosophie ésotérique chrétienne.
8-2497: HEINE, HEINRICH - Reisebilder I; Harzreise / Nordsee / Norderney / Das Buch Le Grand / Briefe aus Berlin.
8-2500: HEINE, HEINRICH - Deutschland; Ein Wintermärchen, Illustrationen von Max Schwimmer.
8-2517: HEINE, HEINRICH - Buch der Lieder, Mit 200 Illustrationen von Friedrich Stahl.
7-2462: HEININGEN, H. VAN - Batenburg; Eeuwenlang twistappel.
1-3569: HEINISCH, P. - Der Einfluss Philos auf die älteste christliche Exegese (Barnabas, Justin und Clemens von Alexandria), Ein Beitrag zur Geschichte der allegorisch-mystischen Schriftauslegung im christlichen Altertum.
9-372: HEINSIUS, H.W. - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde; Eerste Deel, Naar het Duitsch van Vogel, Müllenhoff en Röseler bewerkt door Dr. H. W. Heinsius.
9-373: HEINSIUS, H.W. - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde; Tweede Deel, Gedeeltelijk naar het Duitsch van Vogel, Müllenhoff en Röseler bewerkt door Dr. H. W. Heinsius; Met 18 gekleurde platen en 245 afbeeldingen in den tekst.
8-1083: HEINSIUS, D. - Bacchus en Christus; Twee Lofzangen van Daniel Heinsius, Opnieuw uitgegeven door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
2-566: HEINZ-MOHR, G EN BAHR, H.-E. (SAMENSTELLING) - Broeders van deze wereld, Nieuwe vormen van christelijk gemeenschapsleven.
2-565: HEINZ-MOHR, G EN BAHR, H.-E. (SAMENSTELLING) - Broeders van deze wereld, Nieuwe vormen van christelijk gemeenschapsleven.
7-724: HEINZE, RICH. - Virgils epische Technik.
2-294: HEIRMAN, M. - Langs Vlaamse begiijnhoven.
1-3571: HEIRMAN, M. - Botsende werelden; De Rooms-Romeinse strijd om tijd en eeuwigheid.
9-1296: HEISENBERG, WERNER - Fysica in perspectief.
9-1760: HEISENBERG, WERNER - Philosophic problems of nuclear science; Eight lectures.
3-2161: HEISER, L. - Die Engel im Glauben der Orthodoxie.
6-006: HEITHAUS, P. (EDITOR) - Loyola University / Marymount College; University Year Annual 1970-71.
7-2502: HEITLING, WILLY H. / LENSEN, LEO - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel .
7-2100: HELBERS, G.C. - Overschie in de loop van tien eeuwen, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
7-5226: HELD, G.J. - De Paoea, cultuurimprovisator.
9-641: HELDEN, MIEKE VAN - Wij zijn rijk [bundel met volksliederen uit Nederland, met teksten en melodieën], Muziekgraveur A. Tieland, Illustraties van J. Traarbach.
1-2790: GEERTRUID VAN HELFTA - Werken van de heilige Geertruid van Helfta; Deel I + deel II (compleet), Ingeleid en uit het Latijn vertaald door M. Molenaar M.S.C..
1-2789: GEERTRUID VAN HELFTA - Werken van de heilige Geertruid van Helfta; Deel I + deel II (compleet), Ingeleid en uit het Latijn vertaald door M. Molenaar M.S.C..
3-658: HELINANDI. - Helinandi, frigidi montis monachi, necnon Guntheri Cisterciensis Opera Omnia. , Accedunt Odonis de Soliaco Parisiensis Episcopi. Accurante J.P. Migne. Tomus Unicus. .
7-6037: HELLEBRANDT, HEINRICH / MAYER, OTTO EUGEN - Raerener Steinzeug / Fünfzehn Jahre Grabungen im Raerener Land, Series: Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst, Band 4.
7-036: HELLEBRANDT, HEINRICH - Raerener Steinzeug.
6-830: HELLEMONT, JAN VAN - Groot alfabetisch register van namen en blazoenen - Grand registre alphabetique des noms en blasons [facsimile, originele editie: Archives de l'État, Liège].
8-349: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE / WOLF, CLEMENS DE - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
8-1574: HELLINGA, W.GS - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
8-1084: HELLINGA. W. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur; Anastatische herdruk van De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen, Voor de herdruk gereedgemaakt en van registers voorzien door P. Tuynman.
6-095: HELM, RIEN VAN DER (TEXT) / PET, PAUL C. (PHOTOS) - Bonaire [text in three languages: English - Nederlands - Deutsch].
6-096: HELM, RIEN VAN DER (TEXT) / PET, PAUL C. (PHOTOS) - Bonaire [text in three languages: English - Nederlands - Deutsch].
8-1086: HELMAN, ALBERT - Orkaan bij nacht.
8-1087: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit; Een korte roman.
8-1088: HELMAN, ALBERT - Het vlas en de beuk (een ware fabel).
8-1085: HELMAN, ALBERT - Ratten.
1-3572: HELMER, G. - Den Gheestelijcken Nachtegael; Een liedboek uit de zeventiende eeuw (Proefschrift).
8-1089: HELMER, GERT - Den Gheestelijcken Nachtegael; Een liedboek uit de zeventiende eeuw [Proefschrift; compleet, inclusief bijbehorende losse brochure met bijlagen].
7-3948: HELMER C.SS.R., H. - Een groot Nederlander in Suriname; Leven en werken van den Eerbiedw. dienaar Gods Petrus Donders.
7-2252: HELMERHORST, J.TH.P. - 100 jaar Kerk 1889-1989, 1000 jaar Parochie St.-Odulphus Assendelft, Uitgegeven bij de herdenking van het eeuwfeest van onze huidige Odulphuskerk.
8-1902: HELMERS, JAN FREDERIK - Nagelaten gedichten; Eerste Deel (Lof der zeevaart, Het Haarlemmer Hout, De lof van Amsterdam al voedster der kunsten, Lierzangen, Verspreide gedichten).
9-3055: HELMERT-CORVEY, THEODOR (HG.) - Inro: Das Ding am Gürtel.
7-5203: HELSDINGEN, W.H. VAN - De plaats van Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk; Stemmen van overzee; Eerste Deel + Tweede Deel.
7-2148: HELVERSTEIN, WIM - Sint Josephkerk Haarlem honderdvijftig jaar 1843-1993, Kroniek van de kerk op het Begijnhof.
3-2452: HEMEL, J.B. VAN - Le livre de tout le monde, ou de Catéchisme de Malines, mis en lectures.
8-1090: HEMERT, GUUS VAN - Stenen in de rivier; Bezinning in de geest van de Nieuwe Katechismus.
6-1509: HEMLEBEN, JOHANNES - Rudolf Steiner, antwoord op de toekomst.
3-2448: HEMPTINNE, CHRISTINE DE - Catéchisme des petits.
1-3640: HENAU, E. E.A. (REDACTIE) - Schrift in veelvoud, Bijdragen over het gebruik van de Schrift, aangeboden aan dr. J.J.A. Kahmann CssR bij gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar, door collega's en leerlingen van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.
6-964: HENDERICKX, ZR. M. THERESIE - De Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid; 150 jaar in België 1840-1990.
2-508: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland, Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het geestelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
1-6149: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland, Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen; Reeks: Hollandse Studiën 10.
7-3210: HENDRICKX, J. (REDACTIE) - 1937-1987, 50 jaar optie voor de armenm, Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest van de Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige Familie.
7-3431: HENDRIKKX S.V.D., J.J.J. - St. Willibrordus te Uden en zijn apostolaat.
1-217: HENDRIKS, WMA - Karakteristiek woordgebruik in de synoptische evangelies.
1-1353: HENDRIKS, O. - Erasmus en Leuven.
9-1761: HENDRIKS, GRADUS - Een stad en haar boeren [Proefschrift].
7-1815: HENDRIKS, W.TH.M. - Venlo in oude ansichten.
8-1091: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen.
1-3576: HENDRIKSEN, TH.G.A. - Van eren en EREN, (Laatste eer aan een mens op aarde - Hoogste eer aan God in de hemel).
1-3575: HENDRIKSEN, TH.G.A. - Aan de vergetelheid ontrukt, (Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek).
1-3574: HENDRIKSEN, TH.G.A. - Aan de vergetelheid ontrukt, (Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek).
7-2334: HENDRIKSEN, BARTHO - Utrecht [Reeks: Capitool reisgidsen].
1-3577: HENDRIKSEN, TH.G.A. - Drielingen, (De kerk in ... De kerk uit ...).
1-2675: HENDRIX, G. - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, benedictines en cisterciënzerin (1182 - 1246 - 1996), Deel 3: Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis. Nederlandse vertaling van de tweede versie naar handschrift Brussel.
1-2674: HENDRIX, G. - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, benedictines en cisterciënzerin (1182 - 1246 - 1996), Deel 1: Iconografie van Portugal tot Polen.
1-2673: HENDRIX, G. - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, benedictines en cisterciënzerin (1182 - 1246 - 1996), Deel 1: Iconografie van Portugal tot Polen.
9-3166: HENKELS, HERBERT (BEZORGING EN NAWOORD) - t Alles een groote eenheid, Bert; Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap aan de hand van brieven, documenten en fragmenten.
9-3174: HENKELS, F.R.A. (REDACTIE) - Chassidische Legenden, verbeeld door H.N. Werkman, Testen van F.R.A. Henkels naar de uitgave Die Legende des Baalschem door Martin Buber; Inleiding, biografie en bibliografie van Jan Martinet.
3-2450: HENKENS, C. - Korte onderwijzingen over de christelijke leering, of beknopte uitlegging van den Mechelsen Katechismus, Eerste Boekdeel.
7-1728: HENKENS, J. (SAMENSTELLER) - Inventaris van het nieuw-archief der gemeente Weert 1795-1920 en van de gedeponeerde archieven 1800-1950.
14-08: HENKET, N.H. / STEUERWALD, E. / TOORN, J. VAN DER / STIELTJES SR., T.J. / SCHOLS, C.M. (BEWERKT DOOR) - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde [Afdeling II: Sluizen; platen 1 t/m 43; Compleet].
9-1265: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Waterbouwkunde; Derde Deel (4e gedeelte), Afd. XIV: Berekening der bruggen.
9-1264: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Waterbouwkunde; Derde Deel (3e gedeelte), Afd. XIV: Bruggen.
9-1392: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Tweede Deel, XI. Rivieren en rivierwerken [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1391: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Eerste Deel, I. Beschoeiingen en bekleedingsmuuren [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1388: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Derde Deel 2e gedeelte), Afd. XIV. Bruggen [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1387: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Derde Deel 1e gedeelte), Afd. XIV. Bruggen [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1386: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Tweede Deel, XIII. Waterbouwkundige beschrijving van Nederland elke plaat op een dubbele pagina, soms uitvouwbaar, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1389: HENKET, N.H. / SCHOLS, CH.M. / TELDERS, J.M. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde; Derde Deel 3e gedeelte), Afd. XIV. Bruggen [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
1-6150: HENNECKE, EDGAR - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung; I. Band: Evangelien / II. Band: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes.
3-187: HENNEQUIN, ANTONIUS. - Sermoonen voor d
6-421: HENNIG, RICHARD - Terrae Incognitae; Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darübeer vorliegenden Originalberichte, Teil I: Altertum bis Ptolemäus /Teil II: 200-1200 n. Chr. /Teil III: 1200-1415 n. Chr. / Teil IIII: 1415-1489.
7-2228: HENNING, ZR. THERESETTE - Uit gouden bron 1914-1964; Uitgegeven door FONS VITAE na vijftig jaar katholiek middelbaar onderwijs voor meisjes te Amsterdam.
2-846: HENRI DE BOISSIEU, COMTESSE - Figures de Carmélites en Belgique au XVIIe siècle.
5-258: HENRICI, GOSVINO / BRANDANO, ALBERTO - Aurea Corona anni in sanctissimo Rosario, per singula Evangelia Dominicalia variis figuris, allegoriis, hieroglyphycis, & exemplis caelata; Id est Manuale Praedicatorum / Necnon Fascilulus Rosarium selectus, mille fulcitus sententiis, variis decoratus historiis, ac prodigiis intertextus, Pars Prima + Pars Secunda.
2-474: HENRIET, A., S.J. (COLLEGIT, DISPOSUIT ET EDITIT) - Manuale operariorum Societatis Jesu.
1-3580: HENSEN, W. - Christendom en chassidisme; een verkenningstocht.
1-3579: HENSEN, A.H.L. EN BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland; De nieuwe bisdommen in de noordelijke Nederlanden 1559-1561.
1-2976: HENSEN, W. - Christendom en chassidisme; een verkenningstocht.
2-164: HENTZEN, CASSIANUS O.F.M. - Commentaar op Quadragesima Anno, Encycliek van Z.H. Paus Pius XII over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet des evangelies.
1-4306: HENTZEN, C., O.F.M. - Commentaar op Quadragesimo Anno, encycliek van Z.H. Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet des evangelies, Deel I + Deel II.
1-4305: HENTZEN, C., O.F.M. - Commentaar op Quadragesimo Anno, encycliek van Z.H. Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet des evangelies, Deel I + Deel II.
1-4375: HENTZEN, C., O.F.M. - Commentaar op Quadragesimo Anno, encycliek van Z.H. Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet des evangelies, Deel I + Deel II.
9-1014: HENZELIN - Histoire illustrée de La Guerre du Droit.
3-659: HERBET, L - L
3-2563: HERBST, FERDINAND - Christelijke Leer in voorbeelden, de orde van den Catechismus gevolgd, met bijvoeging van voorbeelden en spreuken op de stof toepasselijk, ontleend uit de H. Schriften en uit de gewijde en ongewijde geschiedenis; Een Handboek bij het christelij onderwijs der jeugd en tevens een christelijk huis- en familieboek; Eerste Deel: Geloof, Hoop en Liefde, Met een Voorwoord en onder toezigt van J. Westerman, R.K. priester en kapelaan te Arnhem.
2-803: HERBSTRITH, W. - Edith Stein. Eine Märtyrerin des 20. Jahrhunderts, Hoffen in Hoffnungslosen.
1-2548: HERBSTRITH, W. - Therese von Lisieux; Geschichte eines angefochtenis Lebens.
2-898: HERBSTRITH, W. - Bilder des Lebens; Edith Stein.
3-660: HERCHENBACH, M. - Die heiligen katholischen Gnaden- und Wallfahrtsorte mit den Heiligthümern und Reliquien. , Nach Geschichtlichen Quellen und Legenden. .
2-1971: HERCK, L. VAN - De Heer is met u. Bijbels-liturgische homilieën voor het kerkelijk jaar, Deel 1: van de Advent tot Pinksteren / deel 2: de tijd na Pinksteren.
3-189: HERDER, J.G. - De Geest der Hebreeuwsche Poëzie., Uit het Hoogduitsch vertaald, vierde stuk..
3-2437: HERLET, JOANNIS GEORGII - Catechismus Praedicatus, sive conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, Editio novissima, a mendis quam plurimis expurgata.
3-661: HERLET, A.R.D. JOANNIS GEORGII. - Catechismus Praedicatus, sive Conceptus Concionatorii. , Simplices & captui rudium valde accommodati. Quibus Copiosa & selecta pro concionibus, Exhortationibus, aliisque spiritualibus Instructionibus Materia Subministratus. Veluti, testimonia Sacrae Scripturae, Sententiae sanctorum Patrum, Exempla Biblica, Historiae Sacrae. Editio Novissima. .
2-21: HERMANN, SCHWESTER M. ADELE, O.P. - 750 Jahre Kloster Sankt Magdalena Speyer 1228-1978.
2-79: HERMANS, VINCENTIUS O.C.S.O. - Commentarium Cisterciennse Historico - Practicum, in codices canones de religiosis, Ad usum Ordinis Cisterciensis.
8-3048: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ne plus jamais dormir; Roman.
7-2824: HERMANS, RINA EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Het Katholiek Meisjes Gilde KMG Wagenberg 1956-1966.
7-2638: HERMANS, HUB - Spelenderwijs van toeten naar blazen; 125 jaar Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle.
1-3581: HERMANS, P. HYACINTH - De mensch en zijn engel.
7-1929: HERMANS, FR.J. / SCHATORJÉ, J.M.W.C. / VERKUYLEN, C.M.F. (REDACTIE) - Tussen twee Tricolores; Een Limburgse vestingstad onder Nederlands en Belgisch bestuur, Venlo 1815-1850.
1-3570: HERMANS, FR. - Histoire doctrinale de l'humanisme chrétien, I: L'Aube / II: Le matin / III: Le plein jour / IV: Esquisse d'une doctrine.
9-02: HERMANS, EDUARD H. - Humor in de geneeskunde; tweede Deel.
7-1010: HERMANS, JOS.M.M. (REDACTIE) - Het middeleeuwse boek in Groningen; Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk, Tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1-31 oktober 1980.
9-01: HERMANS, EDUARD H. - Humor in de geneeskunde; Eerste Deel.
7-2190: HERMANS, P. HYACINTH - Twaalf en een half jaar liefde en offergeest; Een woord van dankbare herdenking en waardering bij het 12½-jarig bestaan van de R.K. Kraamverzorging te Rottedam.
8-1102: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een heilige van de horlogerie.
8-1103: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ik draag geen helm met vederbos.
8-1111: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Het behouden huis.
8-1110: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Drie drama's.
8-1106: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De God Denkbaar, Denkbaar de God.
8-1107: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong; Gevolgd door: wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
8-1108: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
8-1109: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Geyeerstein's dynamiek.
8-1105: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand; Novellen.
8-1104: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
8-1101: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Uit talloos veel miljoenen.
8-1099: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Door gevaarlijke gekken omringd.
8-1100: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Boze Brieven van Bijkaart.
8-1098: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Paranoia.
8-1096: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Herinneringen van een engelbewaarder; De wolk van niet weten.
8-1095: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Herinneringen van een engelbewaarder; De wolk van niet weten.
1-6151: HERMANS, J. - Wat God verbonden heeft; Het huwelijk in oud-christelijke geschriften; een bloemlezing.
1-1564: HERMANT, R.P. LÉON - Un Chef, un Père, Mgr Ch. - J. - Eugène de Mazenod, fondateur des Missionaires Oblats de M.I., 1782-1861.
3-663: HERMES, HERMANNI. - Fasciculus Juris Publici ex Sac.Rom.Imp. Viridariis Collectus. , Studio et Opera. Bouvarium Quinquaginta Pandectarum (...) Quod D.T.O.M.D., in Alma Catholica & Archiepiscopali Universitate. .
7-2360: HERMESDORF, B.H.D. - Het Heymael; Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
8-3049: HERMKENS, HARRIE - Tussen Madonna en Aphrodite; Mijn autobiografie, Memo-Reeks: Verhalen uit het katholiek leven, deel 13.
8-1113: HERMKENS, HARRIE - Tussen Madonna en Aphrodite; Mijn autohagiografie, Serie: Memo-reeks: Verhalen uit het katholiek leven; nr. 13.
8-1112: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot de hernieuwde studie van Constatijn Huygens' gedichten [Proefschrift].
2-599: HERMUS, A. (BEWERKING) - Handboek voor de directeurs der Congregatie van Maria, Onderrichtingen over Maria, de plichten van Maria's kinderen en de feesten in het kerkelijk jaar.
7-532: HERODOTUS - Herodoti halicarnassei Historiarum, Libri I - IX; Musarum nonimibus inscripti; Gr. et Lat. Ex Lavr. Vallae interpretatione, cum adnotianibus Thomae Galei et Jacobi Gronovii; Editionem curavit et suas itemque Lud. Casp. Valckenarii, notas adiecit Petrus Wesselingius; Accedunt Praeter Vitam Homeri varia ex priscis scriptoribus de Persis, Aegyptis, Nilo, Indisque Excerpta et praesertim ex Ctesia / Appendix Postrema ad Herodotum, Excerpta conplectens, ex Camerarii et H. Stephani praesentationibus, Adnotationes V. Cl. Thomae Galei, Jacobi Gronovii, et Lexicon Herodotoi Lexeon.
7-3776: HERSCHENBACH, W. - De macht der waarheid (Daria en Chrysantus), Uit het Duitsch vertaald door Wijlen Fr. M. Andreas, C.F.M.M..
7-2694: HERTMAN, F.A. / CORNELISSEN, W.H. - Inventaris van de archieven van de gemeente Veghel 1811-1936.
1-43: HERVIEUX, J - De apocriefe evangeliën.
3-2204: HERWAARDEN, J. VAN (RED.) - Pelgrims door de eeuwen heen; Santiago de Compostela.
3-2202: HERWAARDEN, J. VAN - O, roemrijke Jacobus - Bescherm uw volk, Pelgrimsreis van Santiago.
2-38: HERWEGEN, ILDEFONS - Sinn und Geist der Benediktinerregel.
1-3035: HERWIG, R.M. - Die jüdische Mutter, Das verborgene Matriarchat.
8-1903: HERZBERG, JUDITH - Trouw poëziecollectie; Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
7-431: HESODI - Carmina [Greek text], Recencuit et commentariis instruxit Carolus Goettlingius; Editio altera.
8-1121: HESSE, HERMAN - Klingsor's laatste zomer; Verhalen.
8-1122: HESSE, HERMAN - De avonturen van Hermann Lauscher.
9-405: HESSE, RICHARD - Der Tierkörper als selbständiger Organismus, Mit 480 Abbildungen im Text und 15 Tafeln in Schwarz-, Bunt- und Lichtdruck.
8-1120: HESSE, HERMAN - Tussen de raderen; Roman.
8-1123: HESSE, HERMAN - De terugkeer van Zarathoestra, en andere gedenkschriften tegen het radicalisme van rechts en links.
8-1115: HESSE, HERMAN - De liefdesverhalen.
7-2490: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede 1853-1938; Jaren van rationalisatie en verzet.
5-545: HESSELIO LOUANIENSI, IOANNE - In priorem B. Pauli Apostoli ad Timotheum epistolam commentarius / In priorem B. Petri Apostoli canonicam epistolam eruditissimus Commentarius / In primam B. Ioannis Apostoli et Evangelistae canonicam epistolam absolutismus Commentarius, Alter item eiusdem authoris Commentarius in priorem B. Petri Apostoli Canonicam Epistolam .
5-259: HESSELIO, IOANNE - Catechismus Solidam & Orthodoxam continens explanationem Symboli Apostolici, Orationes Dominicae, Salutationis Angelicae, Praeceptorum Decalogi, et Priorum Trium Sacramentorum; Editio Septima.
7-2284: HESSELS, A.G. - Gedenkschrift van het honderdvijftig-jarig bestaan der Instelling van de Roomsch-Catholijke Armen en van het Wees- en Oudeliedenhuis te Leiden, Op last van Mrn. Regenten naar de oorspronkelijke bescheiden bewerkt door A.G. Hessels, Regent-archivaris.
1-1136: HESSEN, J. - Augustins Metaphysik der Erkenntnis.
8-2373: HESTER, MARCUS B. - The meaning of poetic metaphor; An analysis in de light of Wittgenstein's claim that meaning is use.
1-3582: HESTON, E.L. - The alienation of church property in the United States, An historical synopsis and commentary (Dissertation).
9-361: HEUKELS, H. - De flora van Nederland; Deel III.
9-378: HEUKELS, H. - Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland, Met 1656 afbeeldingen.
3-664: HEUMEN, D. JOANNE AB. - Joseph Somnians, Complectens Falsas Variorum Imaginationes. , Editio secunda. .
6-1203: HEURGON, JACQUES - Le trésor de Ténès.
7-056: HEURGON, JACQUES - Le trésor de Ténès.
7-3584: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant; Eerste Deel (beginnende van de vroetste tyden af tot het jaar 1555) + Tweede Deel (beginnende in het jaar 1555, tot het jaar 1648) + Derde Deel (beginnende met het jaar 1648, tot het jaar 1729) + Vierde Deel (beginnende met het jaar 1729, tot het jaar 1766) [Heruitgave van de oorspronkelijke druk uit 1776, verschenen te Utrecht bij J. van Schoonhoven en Comp.].
1-401: HEUSER, C; JANSSENS, P - Herr, rühre meine Lippen an , Liedmesse.
1-3583: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte.
7-3225: HEUVEL, L.P. VAN DEN / AKKERMANS, L.J.P. (REDACTIE) - Berghem en Nistelrode 1648-1795; Protestant en Katholiek in het Maasland.
9-1764: HEUVEL-WEIJERMANS, MARIA-LAETITIA VAN DEN - Une critique peut en cacher une autre; Recherche empirique sur l'expérience de la critique littéraire journalistique des professeurs de langues [Proefschrift, Dissertation].
7-5208: HEYDEMANN, W.J. - Mijn kruistocht door Indië, Met 56 illustraties.
6-438: HEYDEN, A.A.M. (SAMENSTELLING) - Atlas van de antieke wereld.
1-3584: HEYDER, G., OCD - Das Wirken der Engel im Licht des biblischen Engelbuches.
1-3586: HEYER, C.J. DEN - Verzoening, Bijbelse notities bij een omstreden thema.
1-6153: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus?; Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
8-1131: HEYLEN, VICTOR / GELAUDE, MARINA - De minnebrieven van Abelard en Heloïse, Inleiding en historische verklaring door Marina Gelaude; Nederlandse vertaling door Victor Heylen.
1-3587: HEYNDRIKX, M. - ... en Gij geeft ons een andere toekomst', Over het christelijk geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen.
7-5361: HEYNE, K. - De nuttige planten van Nederlandsch-Indië; Tevens synthetische catalogus der verzamelingen van het Museum voor Economische Botanie te Buitenzorg; Deel I + Deel II + Deel IV [Deel III ontbreekt].
1-3720: HEYNEN, EDG. (UITGEGEVEN DOOR) - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653; Haar leven en dichten.
1-4307: HEYST, ANNELIES VAN (TEKST) / ARIËNS, CATRIEN EN MANEN, BERTIEN VAN (FOTO'S) - Dienstmaagd des Heren?, Vrouwen en de katholieke kerk in Nederland.
1-4308: HEYST, ANNELIES VAN (TEKST) / ARIËNS, CATRIEN EN MANEN, BERTIEN VAN (FOTO'S) - Dienstmaagd des Heren?, Vrouwen en de katholieke kerk in Nederland.
7-1752: HEYST, M.G.M.A. VAN - Album Promotorum Limburgensium, 1600-1980, Voorlopige lijst van Limburgse doctores; Een genealogische bijdrage tot de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening in Nederlands-Limburg.
9-1765: HICK, JOHN - Dood en eeuwig leven; Een aannemelijk antwoord op de vraag 'Waar gaan we heen na onze dood?', Vertaald en bewerkt door Louis Rebcke.
1-3589: HICKEY, J.S., O.CIST. - Summula philosophiae scholasticae, in usum adolescentium, Volumen I: Logica et ontologica / Volumen II: Cosmologia et psychologia / Volumen III: Theodicaea et ethica.
9-1766: HIDDING, K.A.H. - Geestesstructuur en cultuur; Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie.
2-2718: HIERONYMUS - Corpus Christianorum, Series Latina LXXVII; S. Hieronymi Presbyteri Opera: Pars 1, Opera Exegetica, 7 / Commentarium in matheum, Libri IV.
5-688: FLAVII IOSEPHI HIEROSOLYMITAMI - Opera quae exstant, nempe: Antiquitatum Iudaicarum Libri XX / De Bello Iudaico Libri VII / Adversus Apionem Libri II / De Machabaeis, seu de imperio rationis Liber I, Que Graecolatina Editio Graecorum Palatine Bibliothecae manuscriptorum Codicum collatione castigatior facta est; Cum Indice locupletissimo.
9-3145: HIGONNET, ANNE - Berthe Morisot.
1-2545: HIKSPOORS, P.TH. - Eene bloem uit Carmels Lusthof, of Zuster Thérèse van het Kindje Jezus en van het H. Aanschijn, Ongeschoeide Carmelites 1873-1897.
3-665: HILARII, S, ET LUCIFERI. - Opera S. Hilarii et Luciferi. , Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum, complectens Exquisitissima Opera. I + II bound together, III + IV bound together. .
5-697: HILARII (PICTAVIENSIS EPISCOPI) - Opera; Studio et labore monachorum Ordinis S. Benedicti S. Congregatione Mauri castigata, aucta, atque illustrata, Nunc vero libris de Trinitate, et Commentariis in Psalmos, ad binos Capituli Veronensis codices, antiquitatte ac praestantia quovis ad hanc diem cognitas facile exsuperanters, diligenter exactis, atque octo maxime variantium Tractatuum adjectione locupletatis; Tomus Primjus + Tomus Secundus.
2-677: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het bisdom Luik, Deel X, tweede stuk, Registers.
2-676: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het bisdom Luik, Deel VIII: Innerlijke organisatie, Tweede stuk.
2-674: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het bisdom Luik, Deel I: De tweetalige Nederlandsche provincie, 1585-1616.
8-827: HILDEBRAND - Camera obscura; Geïllustreerd door Ben Hortsthuis.
8-1569: HILDEBRAND - Camera Obscura, Met honderd teekeningen van Jo Spier.
2-675: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het bisdom Luik, Deel V: De Vlaamse kloosters.
8-1904: HILDEGAERSBERCH, WILLEM VAN - Gedichten; Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs [ongewijzigde herdruk van de uitgaven 's-Gravenhage, Uitgeverij Martinus Nijhoff, 1870].
8-1905: HILDEGAERSBERCH, WILLEM VAN - Gedichten; Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs [ongewijzigde herdruk van de uitgaven 's-Gravenhage, Uitgeverij Martinus Nijhoff, 1870].
9-526: HILEY, MICHAEL - Victorian working women; Portraits from life.
2-4167: HILHORST, A. (RED.) - De heiligenverering in de eerste eeuwen van het christendom.
2-631: HILHORST, M. - Bij de zusters op kostschool, Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op rooms-katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
2-596: HILHORST, M. - Bij de zusters op kostschool, Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op rooms-katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
9-904: HILLER, FRIEDRICH - Deutsche Erziehung im neuen Staat.
1-3006: HILLESUM, E. - Het denkende hart van de barak; brieven van Etty Hillesum.
9-953: HILLESUM, ETTY - Het denkende hart van de barak; Brieven, Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
7-2110: HINGMAN, J.H. - Alphabetische index op de boedelpapieren van de Weeskamer te Delft; Handschrift 1878.
8-560: HINTE, ED VAN (EDITOR) - Henk Elenga / INDEX.
7-1233: HINTZEN, PETER - Het verleden spreekt mee; Rondgang door de vaderlandse galerij.
5-698: HIPPER, BERNARDO - Lob- und Ehren-Reden von der allerseeligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, Von den berümtesten geistlichen Wohlrednern in- und ausser Welschland auf zerschiedenen Kanzeln abgehalten, aus der welschen in die Deutsche Sprach übersetzt, und auf alle Marianische Festtäge des ganzen Jahrs eingetheilt von R. P. Bernardo Hipper.
1-1190: D'HIPPONE, A. - J'espère ton royaume aujourd'hui, Présentation et choix de textes par soeur douceline orante de l'assomption.
8-3132: HIRS, MARGREET (REDACTIE) - Crime Jaarboek 1986; Een verzameling niet eerder gepubliceerde misdaad- en horrorverhalen.
8-3116: HITCHCOCK, ALFRED [SAMENSTELLING] - Onalledaagse ongelukken.
9-1512: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
9-1485: HITTI, PHILIP K. - Makers of Arab history.
1-3590: HOBHOUSE, ST. (EDITOR) - Selected mystical writings of William Law, edited with notes and twenty-four studies in the mystical theology of William Law and Jacob Boehme.
1-2022: HOCKS, E. - Paus Adriaan VI; de paus uit de Nederlanden, Geautoriseerde bewerking door W. Jürgens, O.E.S.A..
6-1190: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten; Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches.
7-040: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten; Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches.
7-2969: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants wapenrepertorium, Deel 1.
7-2771: HOEBEN, A.H. - Brabantse heraldiek in historisch perspectief.
7-316: HOEBER, FRITZ - Griechische Vasen, Mit 78 Abbildungen nach Vasengemälden und Gefässformen, darunter 4 Fabentafeln.
1-4362: HOEBER, K. - Volk und Kirche, Katholisches Leben im deutschen Westen.
8-1734: HOECK, MAURITS VAN - Stille hulde; Verzen.
8-1906: HOEK, LUC VAN - Grisaille; Verzen.
7-1946: HOEK, RAGDY VAN DER / GORISSEN, ADRI - De Venlose Krant 125 jaar in Noord-Limburg.
7-3047: HOEK, LUC VAN - Tussen Demer en Dommel [Gedichtenbundel].
8-1735: HOEK, LUC VAN - Ziekenhuis teksten 1984.
1-2373: HOEK, LUC. VAN - Maria-bloesem.
8-1133: HOEK, L.J. VAN - Parsifal; Eene oude verbeelding van modernen geestesgroei.
8-1134: HOEK, L.J. VAN - Parsifal; Eene oude verbeelding van modernen geestesgroei.
9-1186: HOEKSTRA, HIDDE (SAMENSTELLING EN TOELICHTING) - Rembrandt en de bijbel, Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht.
8-1907: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum; Gedichten, Reeks: De Ceder, Eerste deel.
7-3229: HOEKX, J.A.M. - Inventaris van het archief van de Parochie Bokhoven, Uitgave bij gelegenheid van het 600-jarig bestaan der parochie Bokhoven.
1-3593: HOEN, ROGIER 'T - De bosdruïde, Het relaas van een conflict.
7-1738: HOEN, J.H.M. - Vier dont ut zelf; 150 jaar geschiedenis van een parochie.
1-3595: HOENS, D.J. / KAMSTRA, J.H. / MULDER, D.C. - Inleiding toit de studie van godsdiensten.
3-1091: HOEPERMANS, H. - Nathanaël of de eenvoudigheid; Een overzicht van de religie-geschillen der Hervormde Kerk van Nederland, voornamelijk in de jaren 1833 en 1834, Opgedragen aan mijne Protestantse landgenooten, die de waarheid liefhebben.
7-2400: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch Lustoord, of Beschrijving van de Stad Nijmegen en derzelver omstreken; met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden [facsimile heruitgave van de oorspronkelijk uitgave uit 1825, tweede verbeterde en vermeerderde druk, te Gorinchen, bij A.G. Winkler Vieweg].
6-135: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving; Een sociologische studie.
15-689: HOETINK, PROF. DR. H. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen, slightly dustsoiled.
6-103: HOETINK, H. (HOOFDREDACTEUR) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
6-104: HOETINK, H. (HOOFDREDACTEUR) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
6-102: HOETINK, H. (HOOFDREDACTEUR) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
9-1292: HOEVEN, P. VAN DER - Galilei, Serie: Wijsgerige Monografieën.
7-467: HOEVEN, J.A. VAN DER - Hippokrates; Arts en ethiek.
9-1767: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden; Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
7-5242: HOEVEN, J.A. V.D. - Ratten aan 's spit [ervaringen met de Kapaukoe's, de papoea-stammen rond de Wisselmeren in het Centrale Bergland].
9-1690: HOEVEN, P. VAN DER - Descartes; Wetenschap en wijsbegeerte, Reeks: Wijsgerige Monografieën.
2-505: HOFDIJK, W.J. - De klooster-orden in Nederland, Historisch onderzocht en geschetst.
7-1308: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd; Derde Deel, met platen.
7-2259: HOFDIJK, W.J. - Kennemer legenden.
1-1462: HOFER, J. - Saint Clément-Marie Hofbauer, 1751-1820.
2-2907: HOFINGEN S.J., JEAN ET AL. - Pastorale Liturgique et Chrétienté Missionnaire, Séries: Cahier de Lumen Vitae, XIV.
2-2904: HOFINGER S.J., JOHANNES ET AL. - Worship: The life of the Missions, Series: Liturgical Studies, Volume IV.
9-3242: HOFMANN, KARL-LUDWIG ET AL. (TEXTE) - Francisco de Goya; Radierungen; Die Sammlung des Morat-Instituts.
1-4310: HOFSTEDE DE GROOT, P. E.A. (BEWERKING) - Geschiedenis der christelijke kerk in tafereelen, Tweede Deel en Derde Deel (Eerste Deel ontbreekt).
8-1135: HOGENHOUT, JAN - De geschiedenis van Torec en Miraude; Een onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van een Arthurroman [Proefschrift].
2-821: HOGENSTIJN, C.M. - Pater E.H.P. Gemmeke, karmeliet, 1924-1998, Eigentijds en toegewijd.
7-2438: HOGESTEIN, C.M. - De Verenigde Gestichten; Geschiedenis van Deventer gasthuizen en hun landerijen.
1-6154: HOGG, JAMES - Mount Grace Charterhouse and late medieval English spirituality; Volume 2: The Trinity College Cambridge MS.O.2.56 [photographic copy of the manuscipt], Series: Analecta Cartusiana.
2-426: HÖGGMAYER, ANGELIUS O.S.A. - Monasteria Ordinis FF. Eremitarum S. Augustini per Germaniam, aecri incisa agustae Vindelicorum a Iohanne Matthia Steidlin sine loce et anno (ca. 1731).
1-1879: HOHLENSTEIN, W. - Schweizer heiligen legende.
2-2270: HOHMANN, H. - Fürbitten für alle Werktage des Kirchenjahres, mit Einführungsworten, Band 1: Advent bis Aschermittwoch.
3-666: HOLBERGII, LUDOVICI. - Synopsis Historiae Universalis. , Methodo Erotematica exposita. Nunc vero denvo revisa, et sacra historia, auque ac supplemento, recentissimae politicae historiae. Aucta et locupletata, huic quoque adiunctum est Breviarium Geographicum. Curante Nicolao Jonge. .
1-1761: HOLBÖCK, F. - Das Allerheiligste und die Heiligen, Eucharistische Heilige aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte.
8-339: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - De Archipelagus [vertaald fragment, vertaling: Jacques Benoit], Bij gelegenheid van Jacques Benoit zijn 85e verjaardag wordt het begin van Hölderlins 'De Archipelagus' u als herdenking aangeboden.
8-2494: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Hyperion oder Der Eremit in Griechenland.
1-6155: HOLL, ADOLF - The Left Hand of God; A biography of the Holy Spirit .
2-1211: HOLLANDE, M. - Trésors de Reims.
6-141: HOLLEMAN, W. - Mimus, de Chuchubi bekijkt Curaçao.
9-1768: HÖLLHUBER, IVO - Geschichte der Philosophie im spanischen Kulturbereich.
1-2918: HOLLIS, CHR. ET BROWNRIGG, R. - Les lieux saints de Jérusalem, Monuments juifs, chrétiens et muselmans de la Terre Sainte.
1-2058: HOLLIS, CHR. (REDACTIE) - De geschiedenis der pausen, van Petrus tot Paulus VI.
8-522: HOLLMANN, ECKHARD - Von der Kunst, Bilder zu drucken.
8-138: HOLME, CHARLES (EDITOR) - The art of the book; A review of some recent European and American work in typography, page decoration & binding.
7-6061: HOLROYD, MICHAEL - Bernard Shaw; The one-volume Definitive Edition.
9-1156: HOLTZINGEN, HEINRICH - Die Baustille; Historische und technische Entwickelung des Handbuches der Architektur; Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte: Die altchristliche und byzantinische Baukunst.
14-45: HOLWERDA, J.H. - Oudheidkundige kaart van Nederland; Blad 1 t/m Blad 8 [8 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 8].
2-2266: HOLZHERR, GEORG OSB (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Gebet der Gläubigen; Fürbittenbuch.
1-3597: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M.; met een uitgave van twee van zijn tractaten (Proefschrift).
9-1146: HOME, CHARLES (EDITOR) - Daumier and Gavarni, With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
9-3148: HOMER, WILLIAM INNES - Seurat and the science of painting.
7-362: HOMER - Ilias; Übersetzt von Thassilo von Scheffer.
7-364: HOMEROS - Ilias; Verzorgd door dr. J.W. Fuchs [Griekse tekst].
7-357: HOMEROS - Ontmoetingen met Odysseus; Tekstboek en Hulpboek, Samenstelling: Reinoutje Artz / Tineke Goossens / Stans Jeurissen-Boomgaard / Irene de Jong.
1-3598: HONDERS, A.C. - Doen en Laten in ERNST EN VREDE, Notities over een Broederkring en een Tijdschrift.
2-1941: HONDERS, C. - Liturgie; barsten en breuken.
3-667: HONORE, R.P. - Les ordres Eucharistiques. .
1-738: HONTELÉ, A. - Muziekkalender, Deel II.
7-3467: HOOF, J.P.C.M. VAN / KLINKERT, W. - s-Hertogenbosch en Vugt; Een militair verleden.
1-3600: HOOF, P.W.J. VAN - Intermezzo; Kontinuïteit en discontinuïteit in de theologie van A.A. van Ruler; eschatologie en kultuur (Proefschrift).
9-15: HOOFF, ARNOLD VAN DEN - De schok der biologie; Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
7-1277: HOOFT, PIETER CORNELISZ. - Memoriën en advierzen; Tweede Deel (Eerste Deel ontbreekt), Uitgegeven en toegelicht door dr. H.A. Enno van Gelder .
8-1675: HOOFT, P.C. - De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft; Deel I. 1599-1630 / Deel II. 1630-1637 / Deel III. 1638-1647, Uitgegeven door Dr. H.W. van Tricht.
7-5130: HOOFT, M. 'T / KEULEN, J. VAN - Nederland - Indië - Kosmo; Beknopt leerboek voor de Hoofdakte.
8-1671: HOOFT, PIETER CORNELISZOON - Alle de gedrukte Werken 1611-1738; Onder redactie van W. Hellinga en P. Tuynman; Deel 1 (Emblemata Amatoria, 1611, Verspreide gedichten) + Deel 2 (Toneelspelen, 1613-1633) + Deel 3 (Gedichten, 1636) + Deel 4 en 5 (Nederlandsche Historiën, 1703) + Deel 6 (Mengelwerken,1704) + Deel 7 (Tacitus-vertalingen, 1704) ) Deel 8 (Brieven,1738) + Deel 9 (Aanvullingen) [facsimile heruitgave van de diverse Werken van Hooft, oorspronkelijke uitgaven uit de jaren 1611-1738].
8-1136: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis, Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Lange.
7-3024: HOOGBERGEN, TH.G.A. (REDACTIE) - Brabantse monumenten leven; Beschrijving van tachtig gerestaureerde kleine monumenten met negentig foto's, Fotografie Olaf Smit.
7-3023: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabant beschouwd en beschreven, Noord-Brabant vanaf 1100 in staatkundig, sociaal-economisch, cultureel en religieus perspectief; Samevattingen van 112 studies.
7-5022: HOOGENBERK, H. - Culltureel Indië; Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939-1945.
7-2280: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 eeuwen katholicisme aan het Marsdiep; De r.-k. kerk van Huisduinen en Den Helder in de loop der tijden, Bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de parochiekerk St. Petrus en Paulus.
7-2281: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 eeuwen katholicisme aan het Marsdiep; De r.-k. kerk van Huisduinen en Den Helder in de loop der tijden, Bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de parochiekerk St. Petrus en Paulus.
7-3331: HOOGENDOORN, JAN - Twee eeuwen Goirle, Deel 2: Gemeentehuizen.
6-1215: HOOGEWERFF, G.J. - De ontwikkeling der Italiaanse Renaissance.
7-068: HOOGEWERFF, G.J. - De ontwikkeling der Italiaanse Renaissance.
7-1801: HOOGSTRATEN, W.C.R. / LOO, H. VAN - Protestants Beek; Een geschiedenis van 4 eeuwen reformatie.
3-2737: HOOGVELD, J.H.E.H. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
3-2717: HOOGVELD, J.H.E.H. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
8-828: HOOGVLIET, ARNOLD - Abraham de Aartsvader, In XII Boeken.
8-829: HOOGVLIET, ARNOLD - Abraham de Aartsvader, In XII Boeken.
8-1909: HOOGVLIET, ARNOLD - Abraham de Aartsvader; in XII boeken.
7-5023: HOOIJER, G.B. - Dwerghert-verhalen (Kantjil fabelen) uit den Oost-Indischen Archipel, In opdracht van den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut te Amsterdam door G.B. Hooijer omschreven en gebeeldhouwd door Louis J. Vreugde.
7-470: HOOKER, J.T. - Sparta; Geschichte und Kultur, Mit 22 Textabbildungen, 35 Tafeln und 2 Karten.
7-3306: HOON, JEANNE DE - De zeven raadhuizen van de gemeente Gilze en Rijen.
1-290: D'HOOP, A - Inventaire Général des Archives Ecclésiastiques du Brabant, Tome VI, Table Générale.
8-1910: HOOP JR., A. VAN DER - Columbus; Een dichtstuk.
9-429: HOOPER, TED - Tieme's Bijenboek.
7-3115: HOORN, G. VAN - Oorsprong van het Carnaval.
2-820: HOORNAERT, P. KARM. - Elke morgen weer nieuw', De Karmel in Vlaanderen nu.
8-1138: HOORNIK, ED. - De bezoeker; Toneelspel in drie bedrijven.
8-1139: HOORNIK, ED. - De zeewolf; Toneelstuk in drie bedrijven.
9-3022: HOOZEE, ROBERT - Vlaams Expressionisme in Europese context 1900-1930 [Tentoonstellingscatalogus; Museum voor Schone Kunsten Gent 10 maart -10 juni 1990].
9-3105: HÖPER, CORINNA / WESTFEHLING, UWE - Tiepolo und die Zeichenkunst Venedigs im 18. Jahrhundert [Ausstellungskatalog].
1-6157: HÖPER, EVA-MARIA - Ambrosius von Oelde; Ein Kapuzinerarchitekt des Frühbarock im Dienst der westfälische Fürstbischöfe, Series: Rhenania Franciscana Antiqua, Band 5.
1-6156: HÖPER, EVA-MARIA - Ambrosius von Oelde; Ein Kapuzinerarchitekt des Frühbarock im Dienst der westfälische Fürstbischöfe, Series: Rhenania Franciscana Antiqua, Band 5.
1-2371: HOPHAN, O. - Maria, unsere Hohe Liebe Frau.
3-2374: MGR. HOPMANS, P. - Katechismus voor het Noviciaat; R.K. Gasthuis, Roosendaal [Bisdom Breda].
9-3236: HOPMANS, ANITA (EDITOR) - The Van Dongen nobody knows; Early and Fauvist drawings 1895-1912 [Catalogue].
7-2764: HOPPENBROUWERS, COR - De taal van Kempenland, Van ààwbätte tot zwiemele.
1-3601: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M. - La plus ancienne version latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase, Étude de critique textuelle (Proefschrift / Dissertation).
7-2813: HOPPENBROUWERS, FRANS (TEKSTEN) / HUIJBREGTS, WIM (FOTO'S) - n Snee irluk bróód ût de Kempe.
2-2326: HOPPENOT, J. - La Messe dans l'histoire et dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie.
2-1108: HOPPENOT, J. - Le crucifix dans l'histoire, dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie.
7-664: HORATIUS - Liederen uit mijn landhuis; Vijftig gedichten van Horatius, vertaald door Anton van Wilderode, Tekeningen Hugo Heyens.
7-665: HORATIUS - The complete Odesand Satires of Horace, Translated with introduction and notes by Sidney Alexander.
7-677: HORATIUS - Les poësies d'Horace; Traduites en François; Avec des remarques et des dissertations critiques; Par le R. P. Sanadon, de la Compagnie de Jesus; Nouvelle édition, revue sur les corrections de l'auteu, rétablie selon l'ordre ancien, & augmentée de quelques Piéces; Tome I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII (complet).
7-667: HORATIUS - Satiren; In proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door dr. W.G. van der Weerd.
7-668: HORATIUS FLACCUS, Q. - Alle brieven van Q. Horatius Flaccus, in Nederlandsche verzen nagevolgd door A. Rutgers van der Loeff , [Reeks: De Tiende Muze].
7-669: HORATIUS FLACCUS, Q. - Oden und Epoden; Für Schulgebrauch erklärt von dr. C.W. Nauck.
7-670: HORATIUS - Satiren en Brieven, Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
7-675: HORATIUS - Traduction des oeuvres d'Horace; Par le Père Tarteron, de la Compagnie de Jesus; Nouvelle Édition, revue & corrigée; Tome Premier [Odes et Epodes].
2-2925: HORENBEECK C.SS.R., G. VAN - Het heerlijk Missiewerk; Kennis - liefde - steun.
7-2866: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. VAN - Jan B.M. van Besouw; Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXI].
7-3347: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. VAN - Jan B.M. van Besouw; Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland; Deel XXI.
1-3604: HORNING, H.A. - Spreuken en speekwoorden op het godsdienstig leven toegepast; vierde bundel.
1-3603: HORNING, H.A. - Spreuken en speekwoorden op het godsdienstig leven toegepast; derde bundel.
1-3602: HORNING, H.A. - Spreuken en speekwoorden op het godsdienstig leven toegepast; tweede bundel.
7-3879: HORNMAN, WIM - Wij willen leven; Roman over Agua de Dios {melaatsendorp in Columbia].
7-185: HORNUNG, ERIK - Conceptions of God in Ancient Egypt; The one and the many.
7-186: HORNUNG, ERIK - Das etoterische Ägypten, Das geheime Wissen der Ägypter und sein Einfluß auf das Abendland.
6-1307: HORNUNG, ERIK - Conceptions of God in Ancient Egypt; The one and the many.
6-1308: HORNUNG, ERIK - Das etoterische Ägypten, Das geheime Wissen der Ägypter und sein Einfluß auf das Abendland.
9-1530: HORRIE, CHRIS / CHIPPINDALE, PETER - Islam; De achtergronden van een wereldreligie.
7-2699: DAS-HORSMEIER, HANNEKE - Rondom de Vughtse Lambertus, Een studie over de St. Lambertuskerk en de Hervormde Kerk, t.g.v. het 350-jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Vught, 1629-1979.
1-3607: HORST, P.W. VAN DER - Gebeden uit de Antieke Wereld, Grieks-Romeinse, joodse en christelijke gebedsteksten in het Nederlands vertaald en toegelicht.
1-3605: HORST, C.H.M. VAN DER - Blandin de Cornouaille, Introduction, édition diplomatique, glossaire (Proefschrift / Dissertation).
2-1940: HORST, KEES VAN DER ET AL. (REDACTIE) - Voor de achtste dag; het Oude Testament in de eredienst, Een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheidd van zijn 65e verjaardag.
6-070: HORST, HERMAN VAN DER - Faja Lobbi; Impressies van het binnenland van Suriname.
1-2932: HORST, P.W. VAN DER - Studies over het jodendom in de oudheid.
9-163: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel III; Letterkundig leesboek voor katholieke Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
9-166: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel VII; Letterkundig leesboek voor katholieke Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
9-169: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel X; Letterkundig leesboek voor katholieke Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
9-168: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel IX; Letterkundig leesboek voor katholieke Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
7-6130: HORSTEN, JAN - Een stad ontwaakt; Roman over het leven en werken van Tilburgse arbeiders in de jaren 1900-1935.
9-167: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel VIII; Letterkundig leesboek voor R. K. Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
9-165: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel VI; Letterkundig leesboek voor R. K. Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
9-164: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel V; Letterkundig leesboek voor R. K. Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
7-4030: HORSTEN, FR. M. THARCISIO - De Fraters van Tilburg van 1844 - 1944; Deel 1 + Deel 2 + Deel 3 (complete set).
9-162: HORSTEN, J.L. / REYNDERS, JOS. M. / ROMBOUTS, S. - Keurlessen, Deel I; Letterkundig leesboek voor katholieke Inrichtingen van voortgezet onderwijs.
7-3707: HORSTEN, JAN - Een stad ontwaakt; Roman over leven en werken van Tilburgse arbeiders in de jaren 1900-1935.
7-3706: HORSTEN, JAN - Een stad ontwaakt; Roman over leven en werken van Tilburgse arbeiders in de jaren 1900-1935.
7-3439: DAS-HORSTMEIER, HANNEKE - Begraven in Vught; De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught.
1-1493: HORTON, A. - The child Jesus.
8-2542: HOSPELT, ARTHUR - Gedichte.
2-828: HOSTACHY, V. - Les heures d'une vie prodigieuse, Mademaoiselle Blondiau, Fondactrice du Carmel-Zélateur de Sacré-Cœur, 1874-1939.
2-83: HOSTE, ANSELM O.S.B. ET AL. - De glans van Cîiteaux in de Nederlanden, 900 jaar cisterciënzerabdijen 1098-1998.
1-1256: HOSTE O.S.B., ABT ANSELM - Bernardus van Clairvaux (1090-1990).
8-212: HOSTE O.S.B., ANSELM - De handschriften van Ter Doest.
2-34: HOSTE, ANSELM O.S.B. - tClooster van Sint Godelieve, eertijdts buyten Ghistele nu binnen Brugghe .
2-44: HOSTE, ANSELM O.S.B. - De abdij O.-L. -Vrouw Ter-Nieuwe-Plant, Roesbrugge Dames 1236-1986.
1-1832: HOSTE O.S.B., ANSELM - Sint-Benedictus 480-1980.
2-1931: HOSTEIN, G. VAN - Een stal van mensenliefde, Spelen en vieren met klein en groot in de advent en de kersttijd.
2-1930: HOSTEIN, G. VAN - Als in een zee van licht, Leren, spelen en vieren met klein en groot in de veertigdagentijd, de goede week en met pasen.
1-3608: HOSTELTLER, J.A. - Hutterite Society.
9-3033: HOSTYN, NORBERT - Ensor; De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende.
7-937: HOTZ, WALTER - Pfalzen und Burgen der Stauferzeit; Geschichte und Gestalt.
1-4082: HOUDIJK, R. EN PIEPER, J. - Dienst aan mensen, Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc. ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar moraaltheologie and e Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.
3-2223: HOUDIJK, J. - De weg naar de sterren; Een Jacobslegende (roman).
3-655: HOUDRY, VINCENT. - La Bibliothèque des Prédicateurs. , Seconde partie, contenant tous les mystères de Notre-Seigneur, & la Sainte Vierge. Tome I-III. .
3-671: HOUDRY, VINCENT. - La Bibliothèque des Prédicateurs. , Seconde partie. Contenant les Mysteres de Notre- seigneur, & de la Sainte Vierge. Tome I,II,III..
3-670: HOUDRY, VINCENT. - La Bibliothèque des Prédicateurs. , Troisième partie, contenant les Panegyriques des Saints. Tome I-IV. .
6-1549: HOUGHE, JOHN - Nostradamus en de voorspellingen voor de toekomst.
1-1662: M. L'ABBÉ HOUSSAYE - Vie de la Révérende Mère Thérèse de Jésus (Xavérine de Maistre).
3-2248: HOUT, ANDRÉ J.T. VAN - L'ecclesialità del processo contenzioso-ordinario e del contenzioso-amministrativo, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico.
1-2684: HOUT, M. VAN - Het paradijs van de minnende mens.
2-4184: HOUTEPEN, ANTON - Uit aarde, naar Gods beels; Theologische antropologie.
1-3610: HOUTEPEN, A. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek, De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
7-3586: HOUTERT, CAS VAN - Uit doorgaans betrouwbare bron; De geschiedenis van het Eindhovens Dagblad.
1-1542: HOUTHAEVE, R. - Een leven als een wervelwind, Constant Lievens (1856-1893), Jezuiet-Missionaris.
2-4211: HOUTHAEVE, ROBERT - De gekruisigde Kerk van de Oekraïne en het offer van Vlaamse missionarissen.
1-3585: HOUTMAN, C. / LIETAERT PEERBOLTE, L.J. (REDACTIE) - Joden, christenen en hun Schrift, Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
7-1322: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (met drie kaarten en verdere bijlagen) [Compleet met de drie losse, uitklapbare kaarten].
1-3041: HOUWAART, D. (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Anne in 't voorbijgaan; Emoties, gedachten en verwachtingen rondomn het huis en het Dagboek van Anne Frank.
1-3612: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste; Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door dr. F. van Vinckenroye, Deel I: Inleiding / Deel II: Tekst / Deel III: Tekstverklaring.
1-3613: HOVE, AL. VAN - Tractatus de Deo Creante et Elevante.
5-262: HOVE, PETRO VAN - Liber Numeri Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. à Cap. XIII. Usque ad finem; Tomus II..
3-672: HOVE, F. PETRUS. - Apologismus, Polemicus, ad deut. XVII. , Verbum Dei, Tam traditum, quam scriptum. Religionis Christianae, Criterion Normale. .
8-1140: HOVE, JAN JACOB TEN - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1647].
2-2838: HOVEN, A. VAN DER; SCHONNE, E; COURTOY, F; ROUSSEAU,F; COPAY, M & MULLER, J. - Les Franciscains a Namur 1224- 1796 et 1853- 1953., Notice commémorative du Centenaire du couvent des Franciscains a Salzinnes..
7-2294: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN - Het Kapittel-Generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
1-2653: HOVING, JAN (RED.) - Hildegard van Bingen; Spiegel van hemelse geheimen.
7-5356: HOVINGA, HENK - Dodenspoorweg door het oerwoud; Het vergeten drama van de Pakan-Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
7-5355: HOVINGA, HENK - Dodenspoorweg door het oerwoud; Het vergeten drama van de Pakan-Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
7-1300: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco) [Proefschrift].
8-2441: HOWES, MARJORIE / KELLY, JOHN - The Cambridge Companion to W.B. Yeats.
9-1770: HOYACK, L. - De groote ontdekkingsreis; Studie over de toestanden der ziel in het hiernamaals.
3-673: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, CORNELIUS PAULUS (ARCHIPRESBYTERI MECHLINIENSIS). - Analecta Belgica., In sex partes divisa..
5-700: HOYNINCK VAN PAPENDRECHT, CORNELIO PAULO - Historia ecclesiae Ultrajectinae; A tempore mutatae religionis in Fœderato Belgio; In qua ostenditur ordinaria Sedis Archiepiscopalis et Capituli Jura intercidisse, Accedunt varia Monumenta huc spectantia, cum Dissertationibus in quibus elucidantur occurentes difficultates facti, & juris; et Refutatio instrumenti appellationis Presbyterorum Ultrajectensium à Constitutione Unigentius.
2-4040: HROCH, MIROSLAV / SKÝBOVÁ, ANNA - Inquisitie en Contrareformatie.
1-176: HUBER, KARL/ SCHMID HANS HEINDRICH (BEARBEITED VON). - Zürcher Bibel-Konkordanz., Vollständiges Wort-, Namen- und Zahlen-Verzeichnis zur Z:urcher Bibelübersetzung. Band I, A-G. .
3-2127: HUBER, P. - Athos; Leben, Glaube, Kunst.
1-211: HUBER, K; SCHMID, HH - Zürcher Bibel-Konkordanz, Vollständiges Wort-, Namen und Zahlen-Verzeichnis zur Zürcher Bibelübersetzung Mit Einschluss der Apokryphen.
8-313: HUBER, JÜRG-PETER - Griffel, Feder, Bildschirmstift; Eine Kulturgeschichte der Schreibgeräte.
8-2493: HUBERT, ULRICH - Karl Philipp Moritz und die Anfänge der Romantik; Tieck, Wackenroder, Jean Paul, Friedrich und August Wilhelm Schlegel.
9-1589: HUBERTY, ERNST / WANGE, WILLY B. (HERAUSGEGEBEN VON) - Fußball-Weltmeisterschaft 1970.
3-2405: HUDDLESTON SLATER, J. / ELSENBROEK, K.F. - Uitleg van den Kleinen Katechismus.
5-701: HUEBER, FERNANDINO - Der neue, zur Himmels-Wend ruffende Seelen-Hirt; Das ist: Sonn- und Feyrtägliche Predigen zu dem Christ-Katholischen Volck.
1-3615: HUECK DOHERTY, CATH. DE - Poustinia; Christian spirituality of the East for Western man.
1-6159: HUECK DOHERTY, CATHERINE DE - Poustinia; Een verhaal van Gods genade, Met een voorwoord van Omer Tanghe.
7-5193: HUENDER, W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
3-675: HUET, PIETRO DANIELLO. - Trattato della situazionedel Paradiso terrestre. , Tradotta dalla Lingua Francese. .
3-190: HUËT, D.T. - Eerste viertal leerredenen. , Tweede herziene druk. .
5-263: HUETI, PETRI DANIELIS - Demonstratio Evangelica ad serenissiumum Delphinum; Editio Quarta, post plures Gallicas, Germanicas, aliasque recognita, pluribus mendis expurgata, et in duos tomos divisa; Tomus I + Tomus II.
2-1698: HUF S.J., OSCAR - Het Goede-Week- en Paaschweek-Officie, volgens Brevier, Missaal en Romeinsch Pontificale; In Latijnsch-Nederlandschen tekst, met de Gregoriaanse muziek en verklaringen.
2-2146: HUF, OSCAR, S.J. - Van Palmpasten tot Paschen.
2-1627: HUF, OSCAR S.J. (VERTALING EN BEWERKING) - Ons Misgeheim, (uit het Engelsch van W. Roche, S.J.).
2-1626: HUF, OSCAR S.J. (VERTALING EN BEWERKING) / HAMER, FRANS (ILLUSTRATIES) - Ons Misgeheim, (uit het Engelsch van W. Roche, S.J.).
2-1928: HUF, OSCAR, S.J. - Oorlogsfeesten, Studiën op den liturgischen feestkalender.
2-1903: HUF, OSCAR, S.J. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino, (serie: Liturgische Studiën, deel IV).
2-4132: HÜFER, JOSEF / RAHNER, KARL - Lexikon für Theologie und Kirche; Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage unter dem Protektorat von Erzbischof Dr. Michael Buchberger und Erzbischof Dr. Eugen Seiterich.
9-737: HUFFEL, N.G. VAN (REDACTIE) - Oude Kunst, Jaargang 1 (1 Oct. 1915 - 1 Sept. 1916); Maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen, Met medewerking van vele kunstkenners.
7-6088: HUGENHOLTZ, FR.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw; Vlaanderen 1323-1328, Frankrijk 1338, Engeland 1381; Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
7-967: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Floris V.
7-5385: HUGHES, JOHN - Omwenteling in Indonesië.
10-013: HUGO, VICTOR. - Littérature et Philosphie Mêlées., Tome Premier..
6-402: HUGO, A. - France pittoresque, ou Description pittoresque, topographique et statistique des Départements et Colonies de la France; Offrant en résumé pour chaque Département et Colonie: l'histoire, les antiquités, la topographie, la météorologie, l'histoire naturelle, la division politique et administrative, la description générale et pittoresque du pays, la description particulière des villes, bourgs, communes et chateaux, celle des moeurs, coutumes et costumes, etc.; Tome Troisième, Avec des Notes sur les langues, idiomes et patois, sur l'instruction publique et la bibliographie locale, sur les hommes célèbres, etc.; Et des renseignements statistiques sur la population, l'industrie, le commerce, l'agriculture, la richesse territoriale, les impots, etc.; Accompagnée de la statistique générale de la France tous le rapport politique, militaire, judiciaire, financier, moral, médical, agricole, industriel et commercial.
6-401: HUGO, A. - France pittoresque, ou Description pittoresque, topographique et statistique des Départements et Colonies de la France; Offrant en résumé pour chaque Département et Colonie: l'histoire, les antiquités, la topographie, la météorologie, l'histoire naturelle, la division politique et administrative, la description générale et pittoresque du pays, la description particulière des villes, bourgs, communes et chateaux, celle des moeurs, coutumes et costumes, etc.; Tome Second, Avec des Notes sur les langues, idiomes et patois, sur l'instruction publique et la bibliographie locale, sur les hommes célèbres, etc.; Et des renseignements statistiques sur la population, l'industrie, le commerce, l'agriculture, la richesse territoriale, les impots, etc.; Accompagnée de la statistique générale de la France tous le rapport politique, militaire, judiciaire, financier, moral, médical, agricole, industriel et commercial.
8-2252: HUGO, VICTOR - La légende des sciècles; Première Série: Histoire - Les petites épopées; Tome 1.
8-2290: HUGO, VICTOR - Littérature et philosophie mèlés; Tome Premier.
8-2287: HUGO, VICTOR - Les contemplations, Tome I + Tome II, Texte établi en présenté par Jacques Seebacher.
8-2164: HUGO, VICTOR - Les travailleurs de la mer; Edition illustrée, Dessins par Chifflard.
3-674: HUGONE, CARDINALI. - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae. , Ordinis Praedicatorum: ad recognitionem Iussu sixti V.Pont.Max. Bibliis Adhibitam, recensitae atque emendatae. Primum a Francesco Luca (..) deinde correctorum Parisiensium, necnon & plantinianorum industria: et nunc demum innumeris locis in had Editione Lugdunensi expurgatae, & sedula diligentia, summoque labore cum ipso Bibliorum textu collatae. .
9-1771: HUIBREGTSE, KORNELIS - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel [Proefschrift].
7-626: HUIBREGTSE, P.K. - Gaius Iulius Caesar: Commentarii de Bello Gallico.
7-2794: HUIJBREGTS, FRANS / PEETERS, LEX - Kempen vroeger en nu.
7-6142: HUIJBREGTS, J.N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII [Proefschrift].
7-3802: HUIJGEN, PAUL - Ook deze helft is waar...; Politiek in Tilburg, zie je dat nou anders als (ex)wethouder?, Met tekeningen van Anna Reinders.
9-3014: HUISMAN, PH. / DORTU, M.G. - Lautrec by Lautrec, Translated and edited by Corinne Bellow.
8-1141: HUISMAN, JOH. ALPH. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide; Mit einem Exkurs über die symmetrische zahlenkompositen im Mittelalter [Proefschrift / Dissertation].
8-2518: HUISMAN, JOH. ALPH. - Neue Wege zur Dichterischen und musikalischen Technik Walters von der Vogelweide; mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter [Proefschrift, Dissertation].
7-5279: HUIZEN, JOH. VAN - Indische volksverhalen voor de jeugd verteld.
9-1961: HUIZINGA, J.H. - St. Jean Jacques Rousseau; De mens, de schrijver en de mythe.
1-1345: HUIZINGA, J. - Erasmus.
1-1344: HUIZINGA, J. - Erasmus.
7-912: HUIZINGA, JOHAN - Hersttij der middeleeuwen; Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Bezorging tekst en illustraties Anton van der Lem.
7-5121: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indië.
7-1290: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw; Een schets / Hugo de Groot en zijn eeuw.
8-1143: HUIZINGA, A.V.C.P. - Theological essays.
3-1094: HULEU, J.G. - Het lyden van onze Heer Jesus Christus, verdeeld in XLiX meditatien, Volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten; Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen; Getrokken uit het Fransch.
7-914: HULPACH, VL. / FRYNTA, EM. / CIBULA, V. - Légendes et contes du Moyen Age.
1-873: HULSELMANS, J. - Ontmoetingen met de Heer.
2-1667: HULSEMANS, J. EN MARYNISSEN, P. - Ontmoetingen met de Heer.
2-2048: HULSEMANS, PASTOOR J. EN MARYNISSEN, ONDERPASTOOR P., MET MEDEWERKING VAN B.J. VAN DER VEKEN O.PRAEM. - Ontmoetingen met de Heer.
8-1142: HULSHOF, H. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Transformationeel-generatieve grammatica in artikelen, Een verzameling wetenschappelijke en didactische bijdragen tot de studie en de toepassing van de jongste ontwikkelingen in de Nederlandse taalkunde.
8-1144: HULSHOF, H. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - C.H. den Hertog als grammaticus, Een hoofdstuk uit de geschiedschrijving van de Nederlandse taalkunde, in het bijzonder op het gebied van de schoolgrammatica in de laatste decennia van de negentiende eeuw.
8-843: HULSKER, J.L.M. - Petrus Montanus' Spreeckonst (1635) nader besproken; Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde [Proefschrift].
9-3008: HULST, DOLF - De Haagse School, De Stijl en Mondriaan.
1-1294: HULST, C. VAN; BERKERS M. (VERTALING) - Clara van Assisi, een nieuwe vrouw.
9-1168: HULTEN, PONTUS (COMMISSAIRE-GÉNÉRAL) - Les Realismes, 1919-1939, Centre Georges Pompidou 19 Décembre 1989 '20 Avril 1981.
9-3086: HULTEN, PONTUS (ORGANIZED BY) - Futurismo & Futurismi [Catalogue; text in English].
7-1257: HULZEN, A. VAN - Van opstand tot oorlog; Onze vaderlandse geschiedenis van 1555-1576.
9-1145: HUMBLET, CLAUDINE - L'Évolution du Bauhaus de Weimar de 1919 à 1925: Histoire interne et influence des courants artistiques de determinants pour la cristallisation d'une nouvelle esthétique functionnelle: De Stijl en le Constructivisme [Proefschrift / Dissertation].
9-1772: HUME, DAVID - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Dr. A.G. Vink.
9-1773: HUME, DAVID - De natuurlijke geschiedenis van de religie, Vertaald, geannoteerd en van inleidende essays voorzien door Willem Lemmens en Walter van Herck.
8-1145: HUMMELEN, W.M.H. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500 - ca. 1620.
1-1781: HÜMMELER, H. - Helden und Heilige.
2-151: HÜMPFNER, T. - Exordium cistercii cum Summa Cartae Caritatis et fundatio primarum quattuor filiarum Cistercii.
2-131: HÜMPFNER, T., S.O.CIST. - Ikonographia S.Bernardi Abbatis Claravallensis, I.
2-130: HÜMPFNER, T., S.O.CIST. - Ikonographia S.Bernardi Abbatis Claravallensis, I / II.
1-4312: HÜNERMANN, FR. - Gasparo Contarini, gegenreformatorische Schriften (153o0 c. - 1542).
1-3617: HUNGER, H. - Reich der neuen Mitte, Der christliche Geist der byzantinischen Kultur.
8-2412: HUNT, JOHN DIXON - The wider sea; A life of John Ruskin.
7-821: HUPPERTS, CH. E.A. (REDACTIE) - Fortuna; Taal en cultuur van de Romeinen; Deel 1: Werkboek.
7-819: HUPPERTS, CH. / JANS, E. - Fortuna; Romeinse literatuur; Deel 3: Tekstboek.
7-818: HUPPERTS, CH. E.A. (REDACTIE) - Fortuna; Taal en cultuur van de Romeinen; Deel 1: Lesboek.
7-820: HUPPERTS, CH. / JANS, E. - Fortuna; Romeinse literatuur; Deel 3A + Deel 3B: Hulpboek.
2-271: HURK, W.J.C.C. VAN DEN, O. PRAEM. - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.
7-2876: HURK O.PRAEM., W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar provincies 1797-1857, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXIX].
7-3377: HURK O.PRAEM., W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar provincies 1797-1857, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXIX.
2-2708: HURST O.S.B., D. / HUDSON, J.E. (CURA ET STUDIO) - Corpus Christianorum, Series Latina CXIX B; Instrumenta Lexicologica Latina; Beda Venerabilis: In Tobiam, In Proverbia, In Cantica Canticorum, In Habacuc [with 13 microfiches].
5-265: HURTADO MONDEIARENSI, GASPARE - Tractatus De Sacramentis Tomus Secdundus, Completens Tractatus De Eucharistia, Sacrificio Missae, et Ordine.
6-1421: HUSE, FERDINAND - Schweinwerfer in das Hotelgewerbe; Erlebnisse von Ferdinand Hufe.
8-1146: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht; Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance [Proefschrift].
8-557: HUSSEIN, MOHAMMED A. - Vim Papyrus zum Codex; Der Beitrag Ägyptens zur Buchkultur.
9-400: HUSSON, A.M. - De zoogdieren van de Nederlandse Antillen, Met 43 platen buiten de tekst.
7-2789: HÜSSTEGE, GEERT - Zo herinner ik mij Brabant.
1-1878: HUSZÀR, K. - Szent imre album, A Jubiláris ünnepségek története képekben.
7-2134: HUT, L.J. / POSLAVSKY, A. / LOOIS, H. / WOORD, B. VAN DER - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
6-1453: HUTIN, SERGE - Robert Fludd (1574-167), alchimiste et philosophe rosicrucien.
2-600: HUTIN, F. - l'Insitut des Frères des Écoles chhétiennes en Belgique, Tome II: Les établissements des frères sous le régime de la liberté constitutionnelle en sous la loi du 23 septembre 1842, de 1831 au 1er juillet 1879.
1-1185: HUTJENS, V. - De monniken van St. Augustinus.
2-424: HUTJENS, V. O.E.S.A. - De monniken van St. Augustinus.
9-959: HUTTER, SIEGFRIED - Falken über der Sowjetunion.
1-2294: HUTTER, C. - Te voet ter bedevaart naar Lourdes, Herinneringen aan een bedetocht van Freiburg in Zwitserland naar Lourdes.
9-1775: HUXLEY, ALDOUS - De eeuwige wijsheid.
9-1776: HUXLEY, ALDOUS - De eeuwige wijsheid.
8-2396: HUXLEY, ALDOUS - After many a summer; A novel.
8-2458: HUXLEY, ALDOUS - The genius and the goddess.
8-1150: HUXLEY, ALDOUS - The perennial philosophy.
1-2352: HUYBERS, A. - Naar en rond Konnersreuth, Persoonlijke indrukken en beschouwingen van onderweg en ter plaatse.
3-678: HUYGENS LYRANO, GUMMARO. - Tractatus III, qui accessit Methodo Remittendi & Retinendi Peccata. .
8-833: HUYGENS, CONSTATIJN - Snelcihten Menschen, Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Blijlevens, M. van Drunen, P. Lavrijssen.
8-832: HUYGENS, CONSTATIJN - Zes zedeprenten; Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
8-1659: HUYGENS, CONSTANTIJN - Trijntje Cornelis; Uitgegeven door Dr. H.M. Hermkens: Eerste Deel, Volume 1: I. Inleiding; II. Tekst naar de autograaf met manuscriptologische aantekeningen en variantenapparaat; III. Bijschriften met manuscriptologische aantekeningen en variantenapparaat / Eerste Deel, Volume 2: IV. Autograaf, facsimile; V. Apograaf, facsimile / Tweede Deel, Volumen 1: I. Inleiding; II. Realia; III. Taalkundige inleiding; IV. Woordregister / Tweede Deel, Volumen 2: V. Tekst naar K2 met hertaling en annotaties; VI. Bijschriften, vertaling en commentaar; Met zeven lithografieën (stadsgezichten van Antwerpen) van Jeroen Hermkens / Bijdrag tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten (Nijmegen 1964), Eerste deel: Handleiding bij het lezen van Huygens' handschrift (gewijzigde uitgave); Bijlage bij de uitgave van Constantijn Huygens' Trijntje Cornelis.
8-1660: HUYGENS, CONSTANTIJN - Trijntje Cornelis; Uitgegeven door Dr. H.M. Hermkens: Eerste Deel, Volume 1: I. Inleiding; II. Tekst naar de autograaf met manuscriptologische aantekeningen en variantenapparaat; III. Bijschriften met manuscriptologische aantekeningen en variantenapparaat / Eerste Deel, Volume 2: IV. Autograaf, facsimile; V. Apograaf, facsimile / Bijdrag tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten (Nijmegen 1964), Eerste deel: Handleiding bij het lezen van Huygens' handschrift (gewijzigde uitgave); Bijlage bij de uitgave van Constantijn Huygens' Trijntje Cornelis.
8-1147: HUYGENS, CONSTANTIJN - Constantijn Huygens' Ooghen-troost, Uitgegeven naar de autograaf en de drukken, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
7-027: HUYGHE, RENÉ (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art.
6-1174: HUYGHE, RENÉ (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art.
6-1172: HUYGHE, RENÉ (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of byzantine and medieval art.
7-025: HUYGHE, RENÉ (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of byzantine and medieval art.
1-2320: HUYSMANS, J.-K. - Les foules de Lourdes.
1-1545: HUYSMANS, R.H.A. - Wazo van Luik, in den ideeënstrijd zijner dagen.
3-416: HYACINTHUS, IGNATIUS. - R.P.Fr. Ignatii Hyacinthi amat de Graveson etc Opera Omnia hucuique sparsim edita, nunc vero in septem tomos tributa etc., Tomus Quartus complectens Tria Ecclesiae posteriora saecula..
9-1778: HYAMS, EDWARD - Pierre-Joseph Proudhon; His revolutionary life, mind and works.
8-2444: HYNES, SAMUEL - The Auden generation; Literature and politics in England in the 1930s.
8-1152: IANSEN, S.A.P.J.H. - Speurtocht naar het leven van Matthijs Castelein; Archivalia en onzekerheden, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen, 1970, Aflevering 2.
8-1151: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
3-2013: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2014: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2009: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis; Editio secunda correctior.
3-2010: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis.
3-2008: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis; Editio tertia correctior/ Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapentiam / Habacuc, Sophoniam.
3-2011: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio nova, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2003: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Augustinus: Tomus Primus; In quo haereses & mores Pelagij contra naturae humanae sanitatem, aegritudinem & medicinam ex S. Augustino recensensur a refurantur; cum dupliceindici Rerum & S. Scriptura / Augustinus sev doctrina S. Augustini; de Humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianus & Massiliensis; Tomus II, in quo Genunina sententia S. Augustini de humanae stantis lapsae, purae statu & viribus eruitur & explicatur / Augustinus sev doctrina S. Augustini; de Humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianus & Massiliensis; Tomus III: in quo Gennuni sententia profundissimi Doctoris de Auxikio gratiae medicinalis Christi Salvatoris, & de praedeflinatione hominum & Angelorum proponitur, ac dilucide ostenditur.
3-2004: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI GANDAVENSIS - Commentariurum in suam Concordiam, ac totam historiam evangelicam, partes IIII, Prima: praeter pueritiam Christi, continet Acta eius à Baptismo usque ad secundum Pascha, Acta scilicet unius anni & aliquot mensium / Secunda: Acta Christi à secundo Paschate, usque ad tertiam, hoc est, Acta secundi anni praedicationis eius / Tertia: Autem complectitur Acta tertij anni praedicationis Christi, usque ad refuscitationem Lazari / Quarta: Vero & ultima pars continer à refuscitatione Lazari, ea quae ad Passionem, Resurrectionem & Assentionem Christi pertinent.
3-2012: IANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio novissima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
1-1273: IBELINGS, C. - Leven van Francisco de Borja.
9-1493: IBS 'ARABI - Les soufis d'Andalousie; Suivi de: La vie merveilleuse de Dhû-l-Nûn l'Égyptien.
8-1020: ICKERT, KLAUS / SCHICK, URSULA - Het geheim van de roos ontraadseld; Over De naam van de roos van Umberto Eco.
8-3135: IDEMA, WILT / HAFT, LLOYD - Chinese letterkunde; Inleiding, historisch overzicht en bibliografieën, Reeks: Prisma Pocket, nr.2559.
7-5329: IDRIESS, ION L. - Goudzoekers; Het romantische verhaal van de goudvelden in Nieuw-Guinea.
1-3620: IERSEL, A.H.M. VAN / SPANJERSBERG, M. - Vrede leren in de kerk (Proefschrift).
1-3619: IERSEL, B.M.F. VAN - Der Sohn' in den synoptischen Jesusworten, Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu? (Proefschrift / Dissertation).
3-679: IGNATIO, FR. HENRICUM A.S. - Gratiae per se Efficacis. , Sive Augustiniano-Thomasticae. Adversus injustam Jansenismi accusationem Justa Defensio. Ubi etiam Thologia Moralis Sanctorum adversus injustos obtrectatores defenditur. .
14-69: IHM, MAXIMILIANUS (EDIDIT) - Palaeographia Latina; Exempla codicum Latinorum photoypice expressa scholarum maxime in usum; Series 1 [portfolio with 16 plates].
1-2056: JOHANNES PAULUS II - Heb vertrouwen; 365 teksten voor elke dag van het jaar, samengesteld door Tom Zwaenepoel.
7-3247: IJSSELING, J.M.F. - Inventaris van het archief van het Begijnhof te Breda.
7-3251: IJSSELING, J.M.F. (TEKST) / VEER, ROLF VAN DER (FOTO'S) - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.
1-1261: IMLE, F. - Das geistliche Leben nach der Lehre des hl. Bonaventura.
9-1288: INFELD, L. - Albert Einstein; Zijn werk en zijn invloed op onze wereld, Serie: Wereld-Boog, Afdeling Wetenschappelijke Boekerij, nr. 88.
1-2791: INGE, W.R. - Christian mysticism.
2-246: N.N. INGELEID VAN VAN VOETNOTEN VOORZIEN DOOR G.M. VAN DER VELDEN, O. PREAM. - Het memoriaal van abt Jan Moors 15 november 1634 - 23 juni 1637.
1-1461: INNERKOFLER C.SS.R., A. - Der hl. Klemens Maria Hofbauer, ein österreichischer Reformator und der vorzüglichste Verbreiter der Redemptoristenkongregation.
7-6124: INNES, HAMMOND - The Conquistadors.
6-1197: IORGA, N. - Roemeensche kunst en letterkunde; synthetische vergelijkingen.
7-050: IORGA, N. - Roemeensche kunst en letterkunde; synthetische vergelijkingen.
1-1293: IPENBURG, R. VAN - Sinte Clara.
6-030: IRIA, ALBERTO - Da navegação Portuguesa no índico no século XVII (Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino).
1-6162: IRIARTE O.F.M.CAP., LÁZARO - Der Franziskusorden; Handbuch der franziskanischen Ordensgeschichte.
9-3201: ISACKER, KAREL VAN - Mijn land in de kering 1830-1980; Deel 1: Een ouderwetse wereld, 1830-1914 / Deel 2: De enge ruimte, 1914-1980.
6-906: ISACKER, KAREL VAN - Het Daensisme 1893-1914.
2-4087: ISERLOH, ERWIN (HERAUSGEGEBEN VON) - Katholische Theologen der Reformationszeit, Heften 1 bis 5.
2-4088: ISERLOH, ERWIN (HERAUSGEGEBEN VON) - Katholische Theologen der Reformationszeit, Heften 1.
7-2717: ISING, ALFONS - Brabantse Schuttersgilden vroeger en nu.
7-1493: ISING, ALFONS - Met vliegend vaandel en slaande trom; Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
7-6104: ISSACHAROFF, MICHAEL - J.-K. Huysmans devant la critique en France (1874-1960).
9-16: ISSBERNER-HALDANE, ERNST - Die medizinische Hand- und Nagel-Diagnostik, Dat Standardwerk der medizinischen Chiromantie; Mit 156 Abbildungen.
6-1537: ISSBERNER-HALDANE, ERNST - Die wissenschaftliche Handlesekunst - Chirosophie -; Die Weisheitslehre der Hand, Mit 82 Abbildungen und 133 Zeichnungen.
9-70: ISSELBACHER, KURT J. ET AL. (EDITORS) - Harrison's Principles of internal medicine, International student edition.
8-514: ISSELBACHER, AUDREY - Iliazd and the illustrated book.
7-5196: ITERSON JR., G. VAN - Verslagen en Mededeelingen van de Afdeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel; Jaargang 1913 No. 1: De Vezelcultuur op Java en het Vezelcongres met tentoonstelling, te Soerabaia in 1911 gehouden.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9