De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7-2890: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Driestromenland in het historisch bedrijf; lokaal - regionaal - interregionaal, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXX].
7-3258: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel III .
7-2870: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Bestaan en bedrijvigheid; Aspecten van het sociaal en economisch leven en stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1750-1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXII].
7-2877: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XL].
7-2864: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Van mensenjacht en overheidsmacht; Criminogene groepsvorming en afweer in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1795-1810, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVII].
7-3457: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Het geld dat zoekt zijn weg; van Lanschot-Lectures over acht eeuwen geldwezen, bankieren en kapitaalbeweging in de Midden-Nederlanden.
7-3792: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De onbekende Vincent van Gogh; Leren en tekenen in Tilburg, 1866-1868.
7-3778: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
7-3777: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
1-3103: EFROS, I. / IBN-SHMUEL KAUFMAN, J. / SILK, B. - English-Hebrew dictionary; with Supplement (in separate volume).
2-915: EGAN, K.J. ET AL. (EDITORS) - Master of the Sacred Page, Essays and articles in honor of Roland E. Murphy, O.Carm., on the occasion of his eightieth birthday.
2-1258: EGAN, M.FR. (EDITOR) - Glories of the Catholic Church, Art, architecture and history.
1-1130: EGGER, A.; PINXTEREN, L.M. VAN - St. Augustinus in handel en wandel.
6-1322: EGGERS, H.J. / WILL, ERN. / JOFFROY, R. / HOLMQUIST, W. - Kelten und Germanen in heidnischer Zeit, [Serie: Kunst der Welt].
7-204: EGGERS, H.J. / WILL, ERN. / JOFFROY, R. / HOLMQUIST, W. - Kelten und Germanen in heidnischer Zeit, [Serie: Kunst der Welt].
2-609: EHRLER, H.H. - Das Kloster Maulbronn.
7-3338: EIJCK, JAN VAN - Twee eeuwen Goirle, Deel 9: Van de wieg tot het graf.
7-2191: EIJK, TH.H.M. VAN - Van statie tot parochie; De geschiedenis van een rooms-katholieke geloofsgemeenschap, Sint Willibrorduskerk Rhoon, 775 jaar geloofsgemeenschap 1218-1993, 100 jaar parochiekerk 1894-1994.
1-1770: EIJK, I. VAN - Van Allerheiligen tot sint juttemis, Achtergronden van feestdagen in Nederland & Vlaanderen.
1-1128: EIJKENBOOM, P.C.J. - Het Christus-medicusmotief in de preken van Sint Augustinus.
8-1879: EIJKENS, ANTON - Een handvol verzen.
1-4299: EIJL, E.J.M. VAN - Beknopte geschiedenis van de kerk in de oudheid en middeleeuwen.
8-3034: EIJSDENÁNDRIESSEN, CECILE VAN - Moralinezuur' en voorlichting; De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970.
1-3424: EIJSINK, A.H. - Hartslag van de Kerk: de parochie; Vanuit kerkrechtelijk standpunt; Deel I.
7-4021: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
7-3926: EIJSKENS, JOEP & SPAPENS, PAUL - WeerZien; Honderd oude foto's en hun verhaal.
7-3917: EIJSKENS, JOEP - Tilburgs familiealbum.
7-3710: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
7-5250: EIJT, JOSÉ / HAUTVAST, SUZANNE - Een missie in de marge; Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000.
2-583: EIJT, J. - Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster, Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940.
1-3409: EISENMANN, R. & WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld, De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten.
7-1505: EIYNCK, A. ET AL. (REDACTIE) - Werken over de grens.
8-202: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italië, Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
8-307: EKKART, R.E.O. - Jean François Verster en zijn verzameling exlibris.
2-43: ELBERN, V.H. - St. Liudger und die Abtei Werden, Gesammelte küsthistorische aufsätze herausgegeben und eingeleitet von Basilius Senger OSB.
1-4351: ELDAD, ISR. / AUMANN, M. (EDITORS) - Chronicles; news of the past, Volume I: In the days of the Bible (from Abraham to Ezra, 1726-444 BCE).
8-2528: ELEMA, JOH. - Stil und poeticher Charakter bei Detlev von Liliencron [Proefschrift, Dissertation].
1-3412: ELIADE, M. - From primitives to Zen, A thematic sourcebook of the history of rreligions.
1-3411: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions, Nouvelle édition entièrement revue et corrigée.
9-1718: ELIADE, MIRCEA - Histoire des croyances et des idées religieuses/II: De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme.
7-5184: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
7-6109: ELIAS, B.G.J. - De Tachtigjarige Oorlog.
7-1463: ELIËNS, F.M. / HARENBERG, J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
1-2512: ELIGH, P. - Altoos mag men van minnen singen, Een beknopt overzicht van de middeleeuwse mystiek in de Nederlanden en een verklaring van Ruusbroecs leer.
8-3030: ELIGH, P.F.J.M. - In wisselend perspectief; Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen [Proefschrift, handeleditie].
3-2428: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
3-2427: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
8-2399: ELIOT, T.S. - Selected essays.
2-835: ELISÉE DE LA NATIVITÉ, O.C.D. - Le scapulaire du Carmel, Etude historique.
1-1499: ELLEGÅRD, A. - Jezus, Honderd jaar voor Christus.
7-1003: ELLEMERS, D. ET AL. - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
8-711: ELLERO, GIANFRANCO - Storia dei fruilani, Illustrata da Giuliano Borghesan.
8-3031: ELLIN, STANLEY - De specialiteit van het huis en andere kalme gruwel.
1-3413: ELLING, M.F. (SAMENSTELLING) - Het einde der tijden.
1-2978: ELLIS, M.H. - Een joodse bev rijdingstheologie.
8-2430: ELLMANN, RICHARD - Yeats; The man and the masks, With a new Preface.
2-4157: ELLSBERG, ROBERT - Het geluk is met de heiligen; Alledaagse wijsheid.
1-1589: ELM, K. - Norbert van Xanten, Adliger-Ordenstifte-Kirchenfürst.
9-443: ELMAN, ROBERT (HRSG.) - Jäger, Wild und Jagd.
2-4155: ELSEN, FR. G. VAN DEN - Beknopte Levensgeschiedenis van den H. Norbertus, Stichter der Orde van Premonstreit, Apostel van Antwerpen, Aartsbisschop van maagdenburg.
2-139: ELSEN, G. VAN DEN / HOEVENAARS, W. (BEWERKING) - Analecta Gijsberti Coeverincx, Pars II.
7-2121: ELSENDOORN, H. (TEKST) / LOERTS, AREND & MEEK, HARRY (FOTOGRAFIE) - Utrecht, een uniek stukje Nederland.
3-167: ELSHOFF, H.J. - Geschiedenis van het oude en nieuwe verbond voor katholieke huisgezinnen..
8-1721: ELSLANDER, A. VAN - Het refrein in de Nederlanden tot 1600.
8-3032: ELSSCHOT, WILLEM - Villa des Roses [texte en français, traduit du néerlandais].
7-2142: ELST, ANTON / LIEROP, FIEP VAN / SCHUITEMAKER, NIEK - 75 jaar St. Jozefparochie Hillegom; Een greep uit de geschiedenis 1915-1990.
7-2464: ELWARD, RONALD / KARSTKAREL, PETER - Stinsen en States; Adellijk wonen in Friesland.
7-5054: EMANUELS, H.W. - Tjakap karena berani; Vaardig door durf; Kitab pembimbing dalam hal bertjakap-tjakap; Leidraad bij de conversatie.
3-580: EMERY, M. - La Conduite de l
5-193: ÉMERY, M. - L'Esprit de Sainte Thérèse, recueilli de ses Oevres et de ses Lettres, avec ses Opuscules; Tome Premier + Tome Second, Ouvrage également utile aux personnes Régulières et Séculières qui aspirent à la perfection; Nouvelle editon, corrigée et augmentée d'une notice sur l'auteur.
1-1640: FRÈRE EMILE - Une âme de conquerant, Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des écoles chrétienne.
6-211: THOMAS EN EMMERICH (REDACTIE) - In het land der vijf rivieren; 50 jaar missie-arbeid in Panjab (Engelsch Indië) 1888-1938.
1-6106: EMMERICK, ANNA KATARINA - Lijden, dood en verrijzenis van Onze Heer Jezus Kristus; Opgetekend door Clemens Brentano [Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1938], Vertaald en van commentaar voorzien door P. Pacifiek Declercq O. Cist..
2-809: EMOND, C. - L'Iconographie Carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux.
8-659: EMPEDOCLE - Poema fisico e lustrale, A cura di Carlo Gallavotti.
2-622: ENCKEVORT, A. EN DROST, J. (REDAKTIE) - Missiehuis Sint Jan.
1-3416: END, ADR. VAN DEN - Gisbertus Bonnet, Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw (Proefschrift).
2-552: ENDE, TON VAN DE - Montfort zwart-wit, Een fotoverhaal.
3-2727: ENDRES, JOS.ANT. - Thomas von Aquin; mit 64 Abbildungen, (Weltgeschichte in Karakterbildern).
3-2253: ENGEL, P. LUDOVICO - Collegium universi Juris Canonici, antehac Juxta triplex Juris Objectum partitum; Nunc vero servato oridine decretalium accuratius translatum, et indice copioso locupletatum; Omnibus tam in Foro, quam in scholis apprimè utile ac necessarium, Tome I.
5-526: ENGEL, LUDUVICI - Iuris Canonici (Tome II; Tome I is missing) / Tractatus de Piviligiis et Juribus Monasteriorum ex Juri Communi deductus, nunc decima vice impressus et adnotationibus auctus.
1-3417: ENGELBERTINK, B. - De engelen van Jacobus, Verslag van een voettocht van Enschede naar Santiago de Compostella; Een wandeling door geestelijke, sociale en politieke stromingen in West-Europa sinds 1225.
7-3939: ENGELBERTS, JAAP - Pijnenburg's triomfen, Geïllustreerd door Jac. Körper.
2-507: ENGELBREGT, L., O.F.M. (REDACTIE) - De werkende stilte, De oorsprong der grote kloosterorden.
9-1854: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
9-1855: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
5-195: ENGELGRAVE, HENRICUM - Caelum Empyreum, non vanis & fictis Constellationum monstris belluatum, sed Divum Domus, Domini Iesu Christi, eisque illibatae Virginis Matris Mariae, sanctorum apostolorum, maryrum, confessorum virginum, nec non Sacrarum Religionum, Patriarcharum, aliorumque titularium, praeclaris factis, ac raris virtutibus, velut tot lucidissimis stellis in perpetuas aeternitatis micantibus, splendide illustratum; Omnibus Verbi Dei Ecclesiatis, ad Honestos Mores, et divinos amores auditorum amimis inserendos, morali doctrina, sacra ac profana historia lucubratum.
1-512: ENGELKEMPER, W. - Clavis Psalterii, Eine Handreichung für das tertliche Verständnis der Psalmen und Cantica des Breviers.
8-1722: ENGELMAN, JAN - Hart en leed; Bloemlezing uit de gedichten van Jan Engelman.
8-1023: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
7-968: ENGELS, FRIEDRICH - De Duitse Boerenoorlog.
2-4201: ENGELS-VAN DEN BROECKE, ANNEKE (SAMENSTELLING) - Het Licht scheen in de duisternis ...; Aantekeningen van inspiratieve mededelingen en antwoorden bij monde van mej. M. Hofmans, tijdens 'Vraagavonden' in de jaren '60-'70; bijeengebracht door Anneke Engels-van den Broecke.
1-1381: ENGLEBERT, O. (INTRODUCTION, TRADUCTION) - Les Fioretti de Saint François d'Assise.
1-1411: ENGLEBERT, O. - Het leven van de H. Franciscus van Assisi.
1-1775: ENGLEBERT, O. - La Fleur des Saints ou Vie des Saints pour tous les jours de l'année.
6-865: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
6-864: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
8-613: ENGLISH, LEO JAMES - English - Tagalog dictionary.
1-6107: ENGLISH, M. - Godelieve van Gistel, Reeks: Heiligen van Onzen Stam.
7-6120: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden; Studiën ovder de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
3-168: ENS, JOHANNES. - Kort historisch berigt van de publieke schriften., Rakende de Leer en Dienst der Nederduytze Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de formulieren van eenigheyt en de liturgie, doorgaans gevoegt agter de Psalmboeken die in de zelve Kerken gebruykt worden..
5-684: EPIPHANII, SANCTI (EPISCOPI CONSTANTIAE CYPRI) - Contra Octoginta Haereses Opus, Panarium, sive Arcula, aut Capsula Medica appellatum, continens libros tres, & tomos sive sectiones ex toto septem, Una cum aliis ejusdem operibus, quae partim auctioria sunt hac editione Physiologe & duabus homiliis Graecè & Latinè nunc primmum adiectus, partim emendastiora ex sacris observationibus Jacobi Billii S. Michaëlis in eremo Abbatis, eorumque omnium catalogum prima post interpretis epistolam pagina ostendet; Accessit quoque locuples rerum & verborum memorabilium Index.
10-063: ERASMI, DESIDERI. - Trajecti ad Rhenum., Colloquia Familiaria..
1-1356: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
1-1359: ERASMUS, D. - Een vierde twaalftal samenspraken, Ingeleid en vertaald door Dr. C. Sobry.
1-1352: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
7-1072: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; I. Teil: Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre, von Oswald Redlich / Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, von Wilhelm Erben.
7-1073: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-1074: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-918: ERBSTÖSSER, MARTIN - Répertoire International des Médiévistes / International Directory of Medievalists; 5ème Edition / 5th Edition; Volume 1/A-K + Volume 2/L-Z.
7-3532: ERENS O. PRAEM., AMBR. - Tongerloo en 's Hertogenbosch; De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 [Dissertatie].
2-588: ERENS, E. - Kluizenaressen.
1-3420: ERENS, EMILE - Kluizenaressen.
1-1181: ERENS, F. (VERTALING) - Aurelius Augustinus' Belijdenissen in XIII boeken.
2-858: ERIAU, J.B. - Le vénérable Madeleine de St. Joseph, première prieure française du Carmel de l'Incarnation (1578-1637), Essay sur la vie en ses lettres inédites.
9-1721: ERIBON, DIDIER - Michel Foucault; een biografie.
7-120: ERNST ZU REVENTLOW, GRAF - Von Potsdam nach Doorn.
7-1894: ERNST, M.S.P. - Histoire de Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem et de fauquemont, des Annales de l'Abbaye de Rolduc; Tome Premier, Publiée avec notes et appendices et précédée de la vie de l'auteur, par M. Edouard Lavalleye.
9-1543: ERNST, CARL W. - How to read the Qur'an; A new guide, with select translations.
6-1675: ERNST, CARL W. - Baql?, R?zbih?n: Mysticism and the rhetoric of sainthood in Persian sufism.
2-2036: ERP, A.J. VAN, PASTOOR TE ST. OEDENRODE - Onderrichtingen om de kinderen tot de Eerste H. Communie voor te bereiden.
2-885: ERZBERGER, M. - Zuster Maria Gertrudis Theresia a S. Agnete Ord. Carm. Disc., 13 october 1902 - 17 september 1937.
9-358: ESAU, KATHERINE - Anatomy of seed plants.
6-410: ESCHARD, LAURENT (ÉDITEUR) - Dictionnaire géographique portatif; ou Description des Républiques, Royaumes, Villes, Évêches, Duchés, Comtés, Marquisats, Ports et Forteresses des quartre parties du monde, Traduit de l'Anglois, sur la treizième Édition de Laurent Échard, par Vosgien.
7-1079: ESCHENBACH, WOLFRAM VON - Parzival, Uit het Middelhoogduits vertaald door Leonard Beuger.
2-2041: ESCRIVÁ, JOSEMARÍA - De Heilige Rozenkrans.
1-3422: ESCRIVA DE BALAGUER, J. - De Kruisweg.
7-3657: ESMEIJER, ADRIANA / GEERTS, VICTOIRE - Kruiselings door de tijd; Van kruisvereniging tot thuisorganisatie in Midden-Brabant.
9-2224: D'ESPALLIER, VIC. (VOORZITTER REDACTIERAAD) - Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en onderwijs; Eerste Deel (Aalders - Gervasius) + Tweede Deel (Gerving - Luxemburg) + Derde Deel (Maatschapp. Dienstbetoon - Zwitserland).
9-86: ESPANET, ALEXIS - La pratique de l'homoeopathie simplifiée.
6-302: D'ESPARBÈS, GEORGES - L'Épopée Française, Dessins et aquarelles de René Giffey.
3-581: ESPEN, ZEGERO BERNARDO VAN. - Tractatus Historico Canonicus. , Exhibens Scholia in omnes canones conciliorum. Tam Graecos, quam Latinos, unanimi utriusque Ecclesiae Graecae & Latinae consensu probatos. .
5-820: ESPEN, ZEGERI BERNARDI VAN - Jus Ecclesiasticum Universum, Antiquae et recentiori Disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae & vicinarum Provinciarum accomodatum; Ex ipsis Scripturae Litteris, SS. Canonibus, Conciliorum tum OEcumenicorum, tum Synodalium Decretis, Summorum Pontificium Constitutionibus & Rescriptis, SS. Patrum Sententiis, Episcoporum Documentis, Principium Edictis, Magistratus tam ecclesiastici quàm civilis Judiciis, & virorum Juris utriusque peritorum Responsis depromptum , Opus integrum omnibus Episcopis, eorum Vicariis, & Officialibus Ecclesiasticis, ac laicis Judicibus, Advocatis, Patronis, Parochis, Confessariis, caeteris tam SS. Theologiae quàm Jurisprudentiae viris studiosis utilissimè & apprimè necessarium; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Supplementum ad varias Collectiones Operum clarissimi viri Zegeri Bernardi Van-Espen [5 volumes, complete set].
7-1239: ESSEN, L. VAN DER / HOOGEWERFF, G.H. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
9-1155: ESSENWEIN, AUGUST - Die Baustille; Historische und technische Entwickelung des Handbuches der Architektur; Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte: Die Ausgänge der classischen Baukunst (Christlicher Kirchenbau) / Die Fortsetzung der classischen Baukunst im oströmischen Reiche (Byzantinische Baukunst).
5-687: ESTELLA, DIEGO DE (DIDACI STELLAE) - In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Lucam doctissima pariter ac piissima commentaria, discursibus moralibus ad omnem concionum materiam utilissimis luculenter instructa [2 tomes in 1 volume], Editio Novissima prioribus castigatior, cum notis marginalibus & triplice indice ...; Studio & opera R. P. F. Petri Veriuys Ordinis Praedicatorum; Ad Perillustrem et Reverendiss. Dominum D. Ambrosium Capello Episcopum Antverpiensem.
5-196: ESTII, GUILIEL. / LAPIDE, CORN. A - Epitome Commentariorum in omnes D. Pauli Epistolas, per Joannem a Gorcum; Editio nova.
5-686: ESTII, GUILLELMI - In quator libros Sententiarum commentaria; Quibus pariter S. Thomae Summae Theologicae Partes omnes mirifice illustrantur; cum triplice Indice, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [3 tomi in 2 volumes].
5-685: ESTIO, GUILIELMO - In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas commentariorum, Tomus Posterior, Accesserunt eiusdem authoris in quinque Epistolas Catholicas commentaria; Necnon D. M. N. Bartholomaei Petri S. Theol. Doctoris ac professoris primarii, in poartem primae, ac secundum & tertiam Hoannis clarissimae elucidationes; Cum Indice rerum memorabilium locupletissimo.
8-1871: ESVELD, GERARD VAN - Eruptieven; Nieuwe conjugaties in het oude paradigma der cultuur-kritiek.
2-673: EUBERT, P. O.M.CAP. - Die Kapuziner, Ein Geschichtsbiled aus Renaissance und Restauration.
7-333: EURIPIDES - The plays of Euripides, Including: Alcestis, Medea, Hippolytus, Andromache, Ion, Women, Electra, Iphigenia among the Taurians, The Bacchants, Iphigenia at Aulis; Done into English by Moses Hadas and John McLean.
7-525: EURIPIDES - Tragoedia Hippolytus; Quam, Latino carmine conversam a Georgio Retallero, adnotationibus instruxit Ludov. Casp. Valckenaer / Lud. Casp. Valckenari: Diatribe in Euripedes, perditorum dramatum reliquias.
5-197: EUSIBIIS, ERNESTI DE - Iudicium Theologcium super Quaestiones, an Pax, qualem desiderant Protestantes, sit secundum seillicita?, Ex Principiis Christianis, sententia Veteris Ecclesiae, Summorumq; Pontificum deductum: Iis, qui publica tractant, sonscientiam suam currant, aut alienam dirigunt, lectu utile ac neccessiarium.
7-1731: EUSSEN, SJANG - Een eeuw muziek in Ransdaal; Fanfare Les Amis Réunis 1887-1987.
8-531: EUW, ANTON VON - Gregor der Größe (um 540-604), Erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten anläßlich der 258. Teestunde der Bibliophilen Gesellschaft Köln am 26. Februar 1983; aus IMPRIMATUR XI, GdB 1984.
3-2128: EUW, ANTON VON / SCHREINER, P. (HERAUSGEGEBEN VON) - Kaiserin Theophanu; Band I + Band II, Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends; Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin; Band I + Band II.
8-210: EUW, ANTON VON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
7-901: EVANS, JOAN (REDACGTIE) - De glorie der middeleeuwen; Deel 2.
3-4142: EVDOKIMOV, P. - L'Orthodoxie.
3-2131: EVDOKIMOV, P. - Sacrement de l'amour, Le mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe.
2-1262: EVDOKIMOV, M. - Lumières d'Orient.
8-1872: EVENHUIS, EDDY - Uit de pas; Gedichten.
8-1031: EVERAERT, C. - Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.W. Muller en Dr. L.Scharpé.
9-18: EVERDINGEN, J.J.E. / MEULENBERG, F. / FOKKE, H.E. / SIX, A.J. (REDACTIE) - Op het lijf geschreven; Bekendheden en hun lijfarts.
1-2973: EVERS, L. - Jodendom voor beginners.
7-1870: EVERS, J.H.M. (SAMENSTELLING) / POST, P.G.J. (REDACTIE) - Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord , HTP-Katern 2.
7-1818: EVERS, INGRID M.H. (REDACTIE) - Schatkamernieuws in het zilver, [nr. 25 van de periodiek Schatkamernieuws].
1-3423: EVERTS, H.J.M. - Onze kerken, Over kerkgebouw, kerkgemeubelte, kerkgereide, kerkversiering enz.; Met een aanhangsel over de kleeding en onderscheidingsteekenen van kerkelijke waardigheidsbekleeders.
9-3031: EWALS, LEO - Ary Scheffer 1995-1858; Gevierd Romanticus [Tentoonstellingscatalogus].
9-3073: EWALS, LEO - Ary Scheffer 1995-1858; Gevierd Romanticus [Tentoonstellingscatalogus].
5-198: EX CHARMES, THOMA - Compendium Theologiae Universae ad usum examinandorum, Editio Duodecima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
7-5339: EXODUS, ABRAHAM (M. H. DU CROO) - Het land van bij-ons-buiten; Herinneringen van een officier-gezaghebber in de Indische Buitengewesten, Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
8-1029: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-2108: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2109: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2111: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernard.
8-1876: EYCK, P.N. VAN - Twee gedichten: Het Zuiderkruis / Een Hooglied.
8-1875: EYCK, P.N. VAN - Klein Scholtehof [keuze van enkele gedichten van P.N. van Eyck, naar aanleiding van verhuizing van Th.H.A.M. Hoffscholte enz. naar een nieuw huis met de naam Klein Scholtehof].
8-1723: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
8-1033: EYCK, P.N. VAN - Idee en wil; Tafelrede over Albert Verwey.
8-1030: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
8-1028: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-1032: EYK, HENRIËTTE VAN / VESTDIJK, S. - Avontuur met Titia; Roman.
8-1878: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1877: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1036: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs, Deze vrije bewerking der middeleeuwse Sproke van Beatrijs zij in dit heilig Mariajaar een zeer nederige en dankbare hulde aan de Onbevlekt Ontvangen en Glorierijke Tenhemelopgenomen Moeder van Jezus en mijne moeder.
7-443: EYKMAN, J.C.B. - De fakkel van Europa; Van Griekse cultuur naar Europese beschaving; Deel I + Deel II (compleet).
9-1580: EYLE, WIM VAN - De Klassiekers [van de wielrensport], Met foto's van Cor Vos.
7-1936: EYNDT, JACQUES VAN / DERIX, LOE - Oud Horst in het nieuws; Deel 9: Trefwoorden- en plaatsnamenregister over de delen 1 t/m 8.
1-1314: EYNIKEL, H. - Hotel Molokai, Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen.
1-6111: EYNIKEL, HILDE - Damiaan; De definitieve biografie.
7-1475: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het Twaalfjarig Bestand van 9 april 1609.
8-461: FAASSEN, EGBERT VAN - Drukwerk voor PTT; Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
8-1475: FAASSEN, S.A.J. (REDACTIE) - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr. H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
6-1227: FABER, KARL-GEORG - Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution; Probleme der Rheinischen Geschichte von 1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik.
7-082: FABER, KARL-GEORG - Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution; Probleme der Rheinischen Geschichte von 1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik.
1-3426: FABER, H. / TEN HAVE, T.T. (EINDRAPPORTEURS) - Ontkerkelijking en buitenkerkelijkheid in Nederland, tot 1960.
1-3425: FABER, H. - De geschiedenis als theologisch probleem, Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch Der Historismus und seine Probleme.
9-1456: FABIUS, DAMMES PAULUS DIRK - De leer der souvereiniteit [Proefschrift].
9-234: FABRÈS, OSCAR - Kwik and Kwak, With a Preface by Hendrik Willem van Loon.
3-586: FABRICII, IO. ALBERTI. - Bibliographia Antiquaria sive Introductio in Notitiam Scriptorum. , Qui antiquitates Hebraicas Graecas, Romanas et Christianas Scriptis Illustrarunt. Editio Tertia, ex Mscpto B. Auctoris Insigniter locupletata et recentissimorum scriptorum recensione aucta studio et opera Paulli Schaffshausen. .
5-199: FABRICII, JO. ALBERTI - Bibliothecae Graecae Volumen Duodecimum, in quo Post Elenchum Situs Episcopatuum Orbis Christiani ultra quater-mille, et Scriptorum Historiae Ecclesiasticae Notitiam, de Jctis & Medicis Graecis disseritur, Accedunt praeter inedita varia Plutarchi, Theodori Studitae, et aliorum: Selectaque veterum raris obvia apospasmatia, Theophili Protospatharii Libri V. De hominis fabrica, Graece et Latine.
7-5150: FABRICIUS, JOHAN - Een reis door het nieuwe Indonesië, Een bewerkte herdruk van 'Sentimental Journey'.
1-2552: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Derniers entretiens avec ses Sœurs Mère Agnès de Jésus, Sœur Geneviève, Sœur Marie du Sacré-Cœur, en témoignages divers.
1-2553: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Histoire d'une âme; Manuscrits autobiographiques, Texte révisé e'après l'édition critique de 1992.
2-476: FAESEN, R EN STANDAERT, N. (RED.) - God in heel de schepping, Jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola.
1-3183: FAFIÉ, A. EN JANSEN, J., O.PRAEM. - Gehoor geven aan velen, Zusters en broeders bemoedigen abt Ton Baeten, tien jaar voor(t)ganger van de abdij van Berne (1982-1992).
6-1177: FAGAN, BRIAN - Nieuwe schatten uit het verleden.
7-029: FAGAN, BRIAN - Nieuwe schatten uit het verleden.
8-2190: FAGUET, ÉMILE - Dix-huitième sciècle; Études littéraires (Pierre Bayle, Fontenelle, Le Sage, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, Buffon, Mirabeau, André Chénier).
3-587: FALISE, J.B. - Ex Collectione Authentica. , Selegit, alphabeticoque ordine disposuit. Editio Quarta, multo auctior et correctior. .
5-201: FALISE, L'ABBÉ - Cérémonial Romain et cours abbrégé de Liturgie Pratique, Contenant l'explication du Missel, du Bréviaire et du Ritual, a l'usage des églises qui suivent le rite Romain; Troisième édition, mise dans ur ordre nouveau, considéralblement augmentée, en revêtue de huit approbations épiscopales.
6-331: FALK-RONNE, ARNE - Aus Stanleys Spuren durch Afrika.
9-832: FALKINER, RICHARD - Investing is antique jewellery.
2-813: SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA O.C.D. (S. TOMÁS FERNÁNDEZ) - Un quarto di secolo tra I nostri santi, Resoconto della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi (1973-1997).
5-200: FANO, BARTOLAMEO DIONIGI DA - Comporendio Historico del Vecchio, e del Nuovo Testamento, Nel quale si descrivono tutte le cose notabili, che successore nei Popolo Ebreo, dalle Creazione del Mondo, sino alla ultima distruzion di Jesusalem; Con la vita di Giesú Christo, Salvator del Mondo, e con la disseminazion dell' Evangelio, e della sua Sante Fede.
9-2172: FARGEAUD, MADELEINE - Balzac et la recherche de l'Absolu.
9-508: FARINA, RERRUCCIO - Venus unveiled [female photographic nudes around 1900-1920].
1-3427: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israël, Een Form- en Redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10,46-12,40 (Proefschrift).
9-2162: FARR, JAMES R. - Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730).
1-171: FARRINGTON, K - Atlas van de Wereldreligies.
7-5197: FASSEUR, C. (SAMENSTELLING) - Geld en geweten; Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel; I. De negentiende eeuw / II. Het tijdvak tussen 1900 en 1942.
1-3428: FATA, M. - Ungarn, das Reich der stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, Multiethnizität, Land un Konfession 1500 bis 1700.
7-330: FATTAL, MICHEL - Aristote et Plotin dans la philosophie arabe.
9-80: FATTORUSSO, V. / RITTER, O. - vademecum clinique du médecin praticien, du symptôme á l'ordonnance.
9-3050: FAUCHEREAU, SERGE - Krupka [text in English].
9-3207: FAUCHON, DANIEL - Regards d'Afrique.
1-3030: FAULHABER, KARDINAAL - Jodendom, Christendom, Germanendom.
7-3215: FAURE, JOHAN - Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom, Een geschiedenisboek uit 1761; Ingeleid en geannoteerd door Willem van Ham.
2-2994: FAUVEL, A.A. - Nos Religieuses dans les Missions; Pattriotisme et dévouement.
6-1255: FAVRE, ROBERT - La mort dans la littérature en la pensée françaises au siècle des lumières.
7-116: FAVRE, ROBERT - La mort dans la littérature en la pensée françaises au siècle des lumières.
5-202: FAVREL, P. - Cérémonial selon le Rit Romain, par Joseph Baldeschi; Traduit de l'Italien, et complété par M. l'Abbé P. Favrel, Quatrième édition, augmentée et mise sur tous les points en harmonie avec les décisions de la S. Congrégation des Ritwa qui ont paru jusqu'à ce jour.
7-5397: FEBER, L.J.M. - In de schaduw der Waringins.
7-5009: FEBER, L.J.M. - De groote Indische cultures [album met inplakplaatjes/-platen; compleet], Reeks: De Wereld in Beeld, Serie II; Foto's afkomstig van het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
2-1552: FEDER S.J., J. - Missel Quotidien des fidèles; Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1484: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles; Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1523: PÈRE FÉDER S.J. - Missel quotidien français; Par le Père Feder s.j. et ses collaborateurs.
2-1487: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles; Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1485: FEDER, J., S.J. - Missel Quotiden des fidèles; Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1483: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles; Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
9-207: FEDERER, HEINRICH - De brandende rijksdaalder.
1-3429: FEE, G. - Paul, the Spirit and the People of God.
6-1231: FEEST, CHRISTIAN - The art of war.
7-087: FEEST, CHRISTIAN - The art of war.
02-0228: FEHRMANN, DR. C.N. - Katholiek Kampen, binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk. .
1-3430: FEINER, JOH. UND LÖHRER, M. (HERAUSGEGEVEN VON) - Mysterium Salutis (Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik), Band IV/1: Das Heilsdenken in der Gemeinde.
8-1668: FEITH, RHIJNVIS / KANTELAAR, JACOBUS - Bydragen ter bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen, uitgegeven door Mr. Rhijnvis Feith en Jacobus Kantelaar; Eerste Stuk + Tweede Stuk.
8-1667: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Zesde en laatste Deel.
8-1666: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Vijfde Deel.
8-1665: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Tweede Deel.
8-1880: FEITH, RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken; Negende Deel: Proeve van eenige Gezangen, Eerste Deel + Tweede Deel.
1-2658: FELDMANN, CHR. - Hildegard von Bingen; Nonne und Genie.
3-588: FÉLIX, R.P. - Le Progrès par le Christianisme. , Année 1856 - 1871. (1-16). .
5-204: FELLER, F.X. DE - Dictionnaire Historique ou Histoire Abbrégée, des hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les virtus, les erreurs, depuis le commencement dus monde jusqu'à nos jours; Nouvelle Édition, revu et corrigée sur la troisième, et augmentée de quatre volumes, Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième + Sixième + Septième + Huitième + Neuvième (1er du Supplément) + Dixième + Onzième + Douzième + Supplément à la cinquième édition du Dicttionnaire Historique des Grand Hommes, Tome Premier + Tome Second.
8-2323: FELLER, F.-X. DE - Biographie Universelle, ou Dictionnaiere Historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes [9 Volumes, complet], Édition revue et continuée jusqu'en 1848; sous la direction de M. Ch. Weiss et de l'Abbé Busson.
3-592: FELLER, M. L - Mélanges de politique, de morale et de littérature. , Extraits des journaux de M. L
6-1202: FELLER, F.-X. DE - Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; Tome IX: Supplément depuis 1850 jusqu'en 1856, par M.J. Le Glay.
1-250: FELLER, F.-X - Dictionnaire Historique ou Biographie Universelle, Des hommes qui se sont fait un nom.
7-055: FELLER, F.-X. DE - Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; Tome IX: Supplément depuis 1850 jusqu'en 1856, par M.J. Le Glay.
2-2628: FELLER, M. L'ABBÉ DE. - Mélanges de politique, de morale et de littérature. , Extraits des journaux de M. L'Abbé de Feller. .
10-004: FELLER, F.-X. - Biographie Universelle ou dictionnaire historique., Des Hommes qui se sont fait un nom. Édition revue et continuée jusqu'en 1848. Tome III. .
8-2319: FELLER, F.-X. DE - Biographie Universelle, ou Dictionnaiere Historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; Tome V (K - Mez) + Tome VI (Mic - Pom) [en 1 reliure], Édition revue et continuée jusqu'en 1848; sous la direction de M. Ch. Weiss et de l'Abbé Busson.
7-6056: FENBY, JONATHAN - France on the brink [A great civilization faces the new century].
2-4153: FÉNELON - Écrits spirituels; Pages choisis, avec une Notice biographique, une Notice historique ... par Bernard Dupriez.
3-593: FÉNELON. - Correspondance de Fénelon, Archevêque de Cambrai. , Publiée pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits. Tome premier - tertième. .
5-205: FÉNELON - Correspondence de Fénelon, Archevêque de Cambrai, publiée pour la première fois, sur les manuscrits originaux et la plupart inédits; Tome Troisième (Lettres Spirituelles).
8-2241: FÉNÉLON - Les aventures de Télémaque; Suivies des Aventures d'Aristonnous; Edition classique.
8-2202: FÉNELON - Les aventures de Telemaque; Suivies des Avontures d'Aristonoüs; Nouvelle édition, revue avec soin et augmentée de variantes et d'une table mythologique et géographique.
1-3478: FÉNÉLON - De l'autorité du souverain pontife (Dissertation), Publiée avec une introduction, des notes, un appendice par M. L.-F. Guérin.
1-6113: FÉNENLON - Correspondance de Fénelon achchevêque de Cambrai; Publiée pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits; Tomes Premier / Second / Troisième / Quatrième.
1-3431: FENSTRA, J. - In den oogst geloven; Anno 1916 - 1996, 809 jaar leven, 60 jaar ploegen, Een bundel antropologisch wijsgerige studies en exegetische opstellen.
1-3432: FENZ, A.K. - Der Daniel-Memra des Siemeon von Edessa; Die exegetische Bedeutung von BrM 712 Add 12172 Fol 55b - 64 b, fototechnische Wiedergabe, Übersetzung und Erklärung seiner altestamentlichen Grundlage.
8-36: FERARU, PETER (GEDICHTE) / KEYSER, NORBERT (LINOLSCHNITTE) - Schöne heile Welt; Mappe mit neun Blätter [complete].
7-942: FERGUSON, W.K. ET AL. - The Renaissance; Six essays.
1-2695: FERGUSON, J. - An illustrated encyclopaedia of mysticism and the mystery religions.
2-1979: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 6: Tijd door het jaar, week 15-21.
2-1978: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 4: Tijd door het jaar, week 1-7.
2-1976: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 1: Advent en Kersttijd.
2-1977: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 3: Paastijd.
9-68: FERNER, H. / STAUBESAND, J. (EDITORS) - Sobotta/Becher Atlas of human anatomy; Volumes 1 + 2 + 3.
1-1169: FERNHOUT, J. (VERTALING) - Aurelius Augustinus Belijdenissen.
8-503: FERRÁ, BARTOMEU - Chopin and George Sand in Majorca, Translated form the Spanish by James Webb.
9-2220: FERRAN, ANDRÉ - L'Esthétique de Baudelaire.
1-283: FERRARA, M - Bibliografia Savonaroliana, Bibliografia Ragionata Degli Scritti Editi Dal Principio de Secolo XIX AD OGGI.
5-206: FERRARII, BERNARDINI - Mediolanensis Theologi de Ritu Sacrarum Ecclesiae Veteris Concionum, Cum Praefatione Joannis Georgii Graevii.
5-819: FERRARIS, LUCII - Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica, nec non Ascetica, Polemica, Rubicistica, Historica; De principalioribus, & fere omnibus, quae in dies occurrunt, nec penes omnes facile, ac prompte reperiri possunt, ex utroque Jure, Summorum Pontificium Constitutionibus, ac praesertim Supremi Magistri Benedicti XIV.; Ex Conciliis, Sacrarum Congregationum Decretis, Sacrae Romanae Rotae Decisionibus, Ac probatissimus et selectissimus auctoribus, Accurate collecta, adaucta, in unum redacta, ordine alphabetico congesta; atque in decem tomos distributa; Editio postrema absolutissima, Ad Novissimam Romanam, additis Summariis, diligenter exacta, ac caeteris omnibus valde auctior & emendatior ..., Una cum rerum et verborum novo Indice Generali prioribus aliis longe locupletiore, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus + Septus + Septimus + Octavus + Nonus + Decimus [in 5 volumes, two tomes in each volume].
8-538: FERRÉE, HANS - De fluwelen verleiding.
9-3205: FERRIER, JEAN-LOUIS - De Fauves; De kleur aan de macht; Matisse, Derain, De Vlaminck, Marquet, Camoin, Manguin, Van Dongen, Friesz, Braque, Dufy.
3-2266: FESQUET, H. - Le journal du premier synode catholique; tenue par Henri Fesquet.
7-3782: FESTEN, H. - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg, Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Algemeen Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en omstreken.
7-3781: FESTEN, H. - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg, Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Algemeen Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en omstreken.
7-046: FETTICH, NÁNDOR - Die altungarische Kunst.
6-1193: FETTICH, NÁNDOR - Die altungarische Kunst.
5-207: FEV-ARDENTII, FRANCISCI - B. Iudae Epistolam Catholicam, qua cum veterum tum nourorum Haeresiarcharum mores, fraudes, scelera, blasphemiae, graphicè describuntur & refelluntur, Commentarii: Christianis concionibus accommodati: & locorum aliquot communium vberiore tractatione locupletati.
9-1722: FEYERABEND, PAUL - Against method; Outline of an anarchistic theory of knowledge.
6-899: FEYTER, RENÉ DE ET AL. - Vaast Leysen, een realistisch idealist, (Vriendenboek, naar aanleiding van de 70e verjaardag van Vaast Leysen).
9-2215: FICINO, MARSILIO - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino, De vertaling en caligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de School voor Filosofie te Amsterdam.
8-622: FICINO, MARSILO - El libro dell'amore, A cura di Sandra Niccoli.
7-609: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
7-5154: FIJEN, H.J.L. / HAMELIJNCK, S.C.A. - Missie-schetsen uit tropisch Nederland; Eerste Deeltje.
1-3445: FIJEN, LEO - Het wonder van Maartensdijk, Hoe een kleine gemeenschap leeft met God.
9-200: FIKS, E. - Pimpernol en Pimpernel, Illustraties van Leo van Grinsven.
7-1440: FILIUS, JAN - Met hart en hand; Een boek over het Leger des Heils.
1-1603: FILLIETTE, E. - Saint Mary Magdalene, Her Life and Times in the Gospels, History and Tradition.
5-208: FILLIUCIUS, VINCENTIUS - Synopsis Universae Theologiae Moralis, de Christianis videlicet officiis, & casibus conscientiae, ad formam cursus qui in Collegio Romano Societatis IESU praelegi soler.
8-2370: FILLMORE, CHARLES J. / LANGENDOEN, D. TERENCE (EDITORS) - Studies in linguistic semantics.
8-2229: RACINE FILS - La religion, poème; Nouvelle édition, laquelle on a ajouté les tragédies d'Esther et d'Athalie, par Racine Père; A l'usage des maisons d'éducation.
1-3434: FINDEISEN, H. VON - Schamanentum; dargestellt am Beispiel der Besessenheitspriester nordeuroasiatischer Völker.
9-1300: FINE, ARTHUR - The shaky game; Einstein, realism and the quantum theory.
3-595: FINETTI, J.F. - De principiis Juris Naturae et Gentium adversus Hobbesium, Puffendorfium etc., Libri XII, editio altera, tomus I+II..
1-1785: FINK, H. - Die Botschafter Gottes, Eine Kulturgeschichte der Heiligen.
9-1726: FINK, GEORG - Dromen encyclopedie; Verklaring van de beeldentaal uit de droomwereld van A tot Z.
1-3017: FINKELSTEIN, L. (EDTITED BY) - The Jews: their history.
7-440: FINLEY, M.I / PLEKET, H.W. - Olympische spelenin de oudheid.
7-426: FINLEY, M.IL. - Het oudste Griekenland.
8-552: FINN, REX WELLDON (COMPILED BY) - Domesday Book; Jackdaw No. 39.
8-655: FIORE, GIOACCHINO DA - Sull'apocalisse.
8-3035: FIRBANK, RONALD - Het grillige leven van kardinaal Pirelli; gevolgd door Valmouth.
1-1482: FISCHER, H. - Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes, Ein Lebensbild.
7-629: FISCHER, F.F.C. - Vocabularium op Caesaris Bellum Gallicum, Herzien door dr. J. de Jong.
9-33: FISCHER-DÜCELMANN, ANNA - Die Frau als Hausärztin; Ein ärztliches Nachschlagebuch der Gesundheitspflege und Heilkunde in der Familie, mit besonderer Berücksichtigung der Frauen- und Kinderkrankheiten, Geburtshilfe und Kinderpflege, Mit 496 Original-Illustrationen, 42 Tafeln und Kunstbeilagen in feinstem Farbendruck un dem Porträt de Verfasserin.
1-4016: FISCHER, W. UND GÖMMEL, R. (HERAUSGEGEBEN VON) - Friedrich Rückert, Dichter und Sprachgelehrter in Erlangen.
9-3020: FISCHER, WOLFGANG GEORG - Egon Schiele, 1890-1918; Pantomimes van lust, Visioenen van sterfelijkheid.
7-414: FISCHER, F.F.C. - Vocabularium op Xenophons Anabasis; met een kaartje, Herzien door dr. J. de Jong.
9-1323: FISCHER, E.J. (SAMENSTELLING) - Geschiedenis van de techniek, 22 teksten over geschiedenis van de techniek; verzameld en ingeleid door Drs. E.J. Fischer.
9-1322: FISCHER, E.J. (SAMENSTELLING) - Geschiedenis van de techniek, 22 teksten over geschiedenis van de techniek; verzameld en ingeleid door Drs. E.J. Fischer.
7-5390: FISCHER, H.TH. - Zending en volksleven in Nederlands-Indië.
8-2286: FISCHER, ARTHUS - Poèmes, Préface d'Emile Ripert; Bois originaux de Claude Misonne.
2-2903: FISCHER S.V.D., HERMANN - De Catechismus verklaard door voorbeelden uit de Missie, Voor Nederland bewerkt door J. O. Mercator.
1-3437: FISCHER, R. - Ritual und Symbol; Instructions-Vorträge.
1-3436: FISCHER, E.A.M. - Waarheid is één, werkelijkheid twee, Reflecties op de kerk van Rome, de cultuur van het Westen en de orde van het rijk Gods.
1-3435: FISCHER, J.A. - Die apostolischen Väter, Griescisch unt Deutsch: Der Klemens-Brief / Die sieben Ignatius-Briefe / Die beiden Polykarp-Briefe / Das Quadratus-Fragment, Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert von Joseph A. Fischer.
2-101: FISCHER, H. - Das Zister zienserinnenKloster in Saarn.
9-3129: FITZGERALD, MICHAEL C. - Making Modernism; Picasso and the creation of the market for twentieth-century art.
2-836: FITZGERALD, C., O.C.D. (EDITOR) - The carmelite adventure, Clare Joseph Dickinson's Journal of a trip to America and other documents.
3-2483: FLAD, J.M. - Grundzüge der christlichen Religionslehre, wörtlich entworfen nach den heil. Schriften, den Aussprüchen der Väter, und den Entscheidungen der Kirche, für die Jugend zum katechetischen Unterrichte.
3-2271: FLANNERY, AUSTIN, O.P. (GENERAL EDITOR) - Vatican Collection Volume II: Vatical Concil II: More postconciliar documents.
7-850: FLASHAR, H. ET AL. - Médicine et morale dans l'Antiquité, Dix exposés suivis de discussions par Hellmut Flashar, Vivian Nutton ...; Entretiens préparés et présidés par Hellmut Flashar et Jacques Jouanna [Vandœuvres - Genève, 19-23 Août 1996].
8-715: FLAUBERT, GUSTAVE - Madame Bovary, costumi di provincia.
6-1713: FLAUBERT - Correspondance, II (juillet 1851 - décembre 1858), Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 288.
8-3036: FLAUBERT, GUSTAVE - Bouvard en Pécuchet.
8-1037: FLAUBERT, GUSTAVE - Bibliomanie, Met illustaties van Kurt Löb.
2-1699: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal voor elke zondag; Bevattend al de Missen en gebeden van het Rooms Missaal en van het feesteigen der Nederlandse Bisdommen voor de zon- en feestdagen.
2-1660: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Roomsch-Katholiek Zondagmisboek, Zeer praktisch gebedenboek, bevattend al de missen en gebeden van het Roomsch Katholiek Missaal en van het tijdeigen der Nederlandsche en Vlaamsche bisdommen voor de zon- en feestdagen, een kerkelijken kalender, de gewone misgezangen, verscheidene gebeden en oefeningen, de zeven Heilige Sacramenten, benevens een eucharistische bloemlezing uit de letterkunde.
2-1639: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal voor elke zondag.
2-1695: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal; Bevattende alle Missen van het Missale Romanum.
2-1683: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal, bevattende alle missen van het Missale Romanum.
2-2325: FLEISCHMANN OSB, HILDEBRAND (BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN VON) - Officium Divinum Parvum; Band 1; Ausgabe mit Deutschem Text.
1-1302: FLEURIAU, PÈRE B.-G. - Saint Pierre Claver, Apôtre des Nègres.
3-2464: FLEURY, M. L'ABBÉ - Petit Catéchisme historique, contenant en abrégé l'histoire sainte en la doctrine chrétienne, Faite sur celle approuvée par Son Excellence le Cardinal Jean Henri de Franckenberg.
3-596: FLEURY, M. L - Institution au Droit Ecclésiastique. , Nouvelle édition, revue & augmentée de Notes considerables, d
3-597: FLEURY. - Moeurs des Israelites et Chrétiens. .
5-209: FLEURY, MR. - Cathechisme historique, Contenant en abbregé l'Histoire sainte, & la Doctrine Chrétienne, Dernière édition, augmentée & corrigée; Tome Premier + Tome Second (en une reliure).
5-210: FLEURY, M. L'ABBÉ - Mœurs des Israélites / Mœurs des Chrétiens, (Stereotype d'Herhan).
3-169: FLEURY, CLAUDIUS. - De zeden der Christenen..
5-021: FLEURY - Institution au Droit Ecclésiastique, par M. l'Abbé Fleury; Nouvelle édition, revue & augmentée de Notes consideralbles, d'une Table de Loix Ecclésisastiques, & un Catalogue des principaux Livres qui traitent de Droit Ecclésiastique, par M. Boucher d'Argis, Tome Premier + Tome Second.
9-3016: FLIEDL, GOTTFRIED - Gustav Klimt 1862-1918; De wereld in de gedaante van een vrouw.
2-1641: FLOOR, C. - Zondagsmisboek; Bevattende de volledige missen van de zondagen en de feestdagen, de gedialogeerde H. Mis, benevens een keur van liturgische gebeden en oefeningen.
8-2204: FLORAN, M. DE - Gonzalve de Cordoue, ou Grenade Reconquise; Tome Second [il manque Tome Premier].
5-211: FLORENTINI, HIERONYMI - De Hominibus Dubiss, sive abortivis baptizandis, pia protheesis, Editio in Germania novissima.
7-747: FLORI, L. ANNAEI - Epitome Rerum Romanarum; Cum integris Salmasii, Freinshemii, Graevii, et selectis aliorum animadversionibus; Recencuit, suasque adnotiationes addidit Carolus Andreas Dukerus; Editio altera Auctior & emendatior.
8-2230: FLORIAN - [convolute] Estelle, Pastorale (1820) / Don Quichottte de la Manche, traduit de l'espagnol par Florian, ouvrage posthume, Tome I, Oeuvres de Florian.
8-2193: FLORIAN - Oeuvres complètes; en huit volumes: Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième + Sixième + Septième + Huitième [en 4 reliures].
8-2185: FLORIAN - Oeuvres diverses - Correspondance.
8-2184: FLORIAN - Oeuvres; Tome Septième: Pièces académiques, Précis historique sur les Maures d'Espagne.
8-2183: FLORIAN - Oeuvres; Tome Sixième: Fables Contes en vers, Poésies diverses.
1-2593: FLORISOONE, M. - Esthétique et Mystique, d'après Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix.
7-737: FLORUS, L.A. ET AL. - Illustri, generoso, nobilissimo atque celsissimo inclytae & antiqae Reipublicae Noviomagensis Ordini, magnifico, amplissimo af spectatissimo Imperii Civitatisque D. Burggravio & Judici: Splendidissimo, gravissiomo atque spectatissimo amplissimi Magistratus Consessui, dd. Consulibus, Scabinis ac Senatoribus, eorumque Secretariis fidelissimis.
2-1191: FLOSSMANN, G. / HILGER, W. - Stift Melk und seine Kunstschätze.
1-3068: FLUSSER, D. - Tussen oorsprong en schisma, Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
1-3069: FLUSSER, D. - Jezus; een joodse visie.
1-1492: FLUSSER, D. - Jezus.
6-023: FLYNN, JOSEPH M. - The Catholic Church in New Jersey.
7-1488: FOCKEMA ANDREAE, S.J. / RENAUD, J.G.N. / PELINCK, E. - Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Uitgave van de Vereniging Oud-Leiden ter gelegenheid van haar vijftig jarig jubileum.
10-109: PRIVAT-DESCHANEL & AD. FOCULLON. - Dictionnaire Général Des Sciences Théoreques et appliquées., Comprenant Pour les Mathématiques, pour la physique et la Chimie, Pour la Mécanique et la technologie, pour l'histoire naturelle et la médecine, pour l'agriculture. Avec des figures intercalées dans le texte..
7-5078: HO SIN FOE - Kalam Allah , Reeks: Remah-Remah No. 2.
7-5063: HO SIN FOE - Soerat jang Bertanda Tangan, Reeks: Remah-Remah No. 1.
9-1727: FOERE, L. DE - De la tolérance.
1-1260: FOGELKLOU, E. - Die Heilige Birgitta von Schweden.
1-1534: FOISSET, M. - Vie du R.P. Lacordaire.
8-1038: FOKKE, A. - Verzameling der Werken van A. Fokke, Simonsz..
7-5044: FOKKER, A.A. - Maleisch-Nederlandse gesprekken.
1-2300: FONSALES, M.-J. - Un épisode de Lourdes.
6-065: FONTAINE, J. (SAMENSTELLING) - Onderweg, van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
8-820: LA FONTAINE - De twee duiven [tweetalig: Frans - Nederlands], Met houtsneden van Paul Overhaus.
7-5013: FONTEIN, JAN - The sculpture of Indonesia, With essays by R. Soekmono and Edi Sedyawati.
2-853: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, J. ET AL. (REDACTIE) - Jan van Galen - carmeliet, Pastor in geschriften.
1-2597: FORCEVILLE-VAN ROSSDUM, J. / VERVOOREN, FR., O.C.D. - Adem door mijn tuin, Dichters in harmonie met Johannes van het Kruis.
1-2596: FORCEVILLE-VAN ROSSDUM, J. / VERVOOREN, FR., O.C.D. - Adem door mijn tuin, Dichters in harmonie met Johannes van het Kruis.
3-2103: FORD, G.B. - The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579), A phonological morphological and syntactical investigation.
2-1077: FORDERER, M. - Herrlichkeit, Die Dreifaltigkeitsikone des heiligen Andreas Rubljov. Glaubensbekenntnisse, Gebete, Hymnen, theologische Betrachtungen.
7-3316: FOREESTIER, PAUWELS - Het begijnenklooster te Grave en zijne dichteresse, geschetst, hoofdzakelijk volgends gelijktijdige, ongedrukte handschriften [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1855, uitgegeven te Amsterdam, uit: Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken].
8-176: FORMAGGIO, DINO / BASSO, CARLO - Miniaturen [Deutsche Ausgabe; plates 16/29/30 are missing].
8-175: FORMAGGIO, DINO / BASSO, CARLO - Miniaturen [Deutsche Ausgabe; plates 16/29/30 are missing].
1-2619: FORMAN, R.K.C. - Meister Eckhart; the mystic as theologian, An expereiment is methodology.
3-600: FORNICI, J. - Institutiones Liturgicae, quas ad usum seminarii romani. , Editio nova, in usum Clericorum et Seminariorum Clericalium cui plurimae accesserunt notae, ex probatis auctoribus desumptae. .
8-1039: FORSYTH, FREDERIC - Broeinest, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 1991.
9-1728: FORTMANN, HAN M.M. - Als ziende de Onzienlijke; Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie; Deel I: 1. Freud, Marx, Jung-referaat, 2. Kritiek op de grondbegrippen.
8-669: FOSCOLO, UGO - Lettere d'amore.
6-1165: FOSS, CL. / MAGDALINO, P. / ROGERS, M. - De vroeg-christelijke wereld en de islam, [Serie: Bronnen van onze beschaving.
7-017: FOSS, CL. / MAGDALINO, P. / ROGERS, M. - De vroeg-christelijke wereld en de islam, [Serie: Bronnen van onze beschaving.
7-2651: FOST, LEON DE - Helmond van 1900 tot nu; Deel 2.
9-1143: FOSTER, HAL - Compulsive beaty, An OCTOBER Book.
8-130: FOUQUET, JEAN - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Voorwoord van Charles Sterling, Inleiding en Toelichting van Claude Schaefer.
6-063: FOURCAND, JEAM M. - Catechisme de la revolution, En l'honneur du Docteur François Duvalier, Président Constitutionel a vie de la République d'Haiti et de Madame Simone O.Duvalier, Première Marie-Jeanne d'Haiti.
6-061: DESROSIERS & FOURNET - La Race Française en Amérique, Ouvrage orné de 34 gravures; Illustrations de Henri Julien.
8-2214: ALAIN-FOURNIER - Le grand meaulnes, Illustrations de C. Delauny; Bibliothèque Rouge et Or.
5-689: FOURNIER, FRANÇOIS - La papauté devant l'histoire, Tome I: De saint Pierre (33) à Grégoire VII (1085); Tome II: De Gélase II (1118) jusqu'à nos jours.
8-3000: ALAIN-FOURNIER - Het grote avontuur, Vertaald door Max Nord.
3-2499: FOURRIÈRE, E. - Explication de grand Catéchisme en images.
7-459: FOWLER, D.H. - The mathematics of Plato's Academy; A new reconstruction.
7-6035: FOWLER, KENNETH - The Age of Plantagenet and Valois.
9-1729: FOX, MATTHEW - One river, many wells; Wisdom springing from global faiths.
9-1730: FOX, MATTHEW - A spirituality named Compassion; Uniting mystical awareness with social justice.
2-569: FOZ Y FOZ ODN., P. - Primary sources for the history of the education of women in Europe and America, Historical archives Company of Mary Our Lady 1607-1921.
2-1972: FRAEYMAN, M. - Het sacrament der zieken.
9-3072: FRAN, ERICH / GROWE, BERND (HERAUSGEGEBEN VON) - Georges Eeurat; Zeichnungen [Ausstellungskatalog].
2-206: ST. FRANCISZI - Blütengärtlein Fioretti, Verdeutscht vor Franz Kaulen.
9-10: FRANCK, IONNIS PETRI - Opuscula; Medici Argumenti; Antehac seorsim edita nunc collecta.
1-3438: FRANCK, FR, - Niemand/Iemand, Meditaties tijdens een pelgrimstocht door Ceylon, India, de Himalaya en Japan, over Christus=Boeddha en de bevrijding van de mens.
1-568: FRANCK, C. - L'Organiste, Receuils de Pièces pour Orgue ou Harmonium.
9-1140: FRANCK, DAN - Bohemian Paris; Picasso, Modigliani, Matisse, and the birth of modern art.
7-798: FRANCKE, PETER ROBERT - Römische Kaiserporträts im Münzbild, Aufnahmen von Max Hirmer.
3-602: FRANÇOIS. - Oeuvres Complètes de Le François. , Ex-membre de la congrégation de Saint-Lazare, ou des prêtres de la Mission, Réunies pour la première fois en collection, classées selon l
7-1578: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland; Tweede Deel, Eerste Stuk + Tweede Deel, Tweede Stuk + Derde Deel, Eerste Stuk + Derde Deel, Tweede Stuk + Derde Deel, Derde Stuk + Vierde Deel, Eerste Stuk [6 volumes].
9-1257: FRANK, PHILIPP - Einstein, his life and times.
7-1529: FRANKE, HERMAN - De dood in het leven van alledag; Twee eeuwen rouwadvertenties en openbare strafvoltrekkingen in Nederland.
7-2810: FRANKEN, HARRIE EN ANDEREN - Kroniek van De Kempen.
2-2922: FRANKLIN EWING S.J., J. (EDITED BY) - Social action in Mission lands; Proceedings of the Fordham University Conference of Mission Specialists; Third Annual Meeting January 22-23, 1955.
2-2932: FRANKLIN EWING S.J., J. (EDITED BY) - Christian living in Mission lands; Proceedings of the Fordham University Conferencde of Mission Specialists; Fifth Annual Meeting, 1920 January 1957.
8-1881: FRANQUINET, ROBERT - De laatste dageraad; Gedichten.
8-1882: FRANQUINET, ROBERT - Charaksis; Gedichten.
2-167: FRANSES, DESIDERIUS O.F.M. - Radicalisme in de eerste eeuwen der kerk.
1-1107: FRANSES, D. - Sint Ambrosius van Milaan, Kerkvorst en kerkleraar.
1-2046: FRANSES, DESIDERIUS, O.F.M. - Paus Leo de Groote en S. Hilarius van Arles.
7-3134: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel X, 1929-1930.
9-186: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-187: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-188: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk en Moortje naar Amerika, Met illustraties van Carl Storch.
9-198: FRANSSEN, FRANS - Knilleke, het trouwe kleermakertje, Illustraties van Leo van Grinsven.
9-182: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-190: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Met illustraties van Carl Storch.
9-180: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-257: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk in sprookjesland, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
9-256: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
7-3127: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IV, 1921-1922.
7-3133: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel X, 1929-1930.
7-3137: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel XIII, 1935-1936.
7-3130: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VII, 1925-1926.
7-3119: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel II, 1918-1919.
7-3120: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel III, 1919-1920.
7-3121: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IV, 1921-1922.
9-258: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk boevenstreken, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
9-259: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk boevenstreken, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
7-1925: FRANSSEN, H. / LOENEN, N. VAN / SCHELLART, F. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1950.
7-3118: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel I, 1917-1918.
7-1885: FRANSSEN, H. / COENEN, P. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1953-1954.
7-3541: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 1e Stuk, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXIII.
7-3542: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 2e Stuk, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXIV.
9-173: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk door Afrika; Eerste Deel [incompleet: titelpagina ontbreekt], illustraties van Carl Storch [zonder bandtekening].
9-192: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk in ridderland, Met illustraties van Carl Storch.
9-189: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Met illustraties van Carl Storch.
7-2871: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 2e stuk [1e stuk ontbreekt], [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXIV].
9-185: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-183: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-184: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-191: FRANSSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen; Tweede Deel, Met illustraties van Carl Storch.
9-181: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-179: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-178: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-255: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk en de drakendoder, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
7-3131: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VIII, 1926-1927.
9-177: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
7-1078: FRANZ, A. - Die Messe im Deutschen Mittelalter; Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens.
9-59: FRASER, ROBERT G. / PARÉ, J.A. PETER - Diagnosis of diseases of the chest; An integrated study bases on the abnormal roentgenogram; Volume I + Volume II.
3-603: FRASSEN, CLAUDIUS/ROMILLUS, CAROLUS JACOBUS. - Scotus Academicus seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata., 12 books(tomos) in 10 volumes..
7-923: FRAYLING, CHR. - De fascinerende middeleeuwen.
7-924: FRAYLING, CHR. - De fascinerende middeleeuwen.
3-604: FRAYSSINOUS, M.D. - Défense du Christianisme ou Conférences sur la religion., Évêque d
5-212: FRAYSSINOUS, M.D. - Défense du Christianisme, ou Conférences sur la religion, Tome Premier + Tome Troisième.
9-1732: FRAZER, JAMES GEORGE - The golden bough; A study in magic and religion; Abridged edition.
1-3439: FRAZER, J. - The golden bough; a study in magic and religion (abridged edition).
1-3440: FRECKMANN, KL. / BÖLLING, H. - Alte Grabkreuze im Siebengebirge und an der unteren Sieg, Mit Fotos von Bernd Steinicke.
2-4246: FRECKNANN, KLAUS / KÜHN, NORBERT (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Verehrung des heiligen Hubertus im Rheinland / Le culte de saint Hubert en Rhénarie.
3-2167: FREDEGAND, P., O.M.CAP. - De Oostersche Quaestie, Beknopte inleidingen en overzichten van uit historisch, dogmatisch, liturgisch en juridisch standpunt; volgens de jongste gegevens van het Pauselijk-Oostersch Instituut te Rome.
1-3442: FREDRIKSSON, M. - Volgens Maria Magdalena.
2-4205: FREEMAN, GERARD PIETER - Clarissen in de derdiende eeuw; Drie studies [Proefschrift].
1-6121: FREEMAN, GERARD PIETER - Bij Clara; Een verhaal over Clara van Assisi en haar levenswijze, Illustraties Achiel Pauwels.
1-6119: FREEMAN, G.P. / LOEFFEN, H. (REDACTIE) / SIER, M. (VERTALINGEN) - Het was een min mannetje om te zien; Franciscus en zijn broeders in verspreide geschriften uit de dertiende eeuw.
1-1135: FREIHERR VON HERTLING, G. - Augustin, Aus der Serie: Weltgeschichte in Karakterbildern. I. Abteilung, Altertum, Der Untergang der antiken Kultur.
6-455: FREITAG, ANTOINE - Atlas du monde Chrétien; L'Expansion du christianisme à t ravers les siècles.
2-2910: FREITAG SVD, ANTON - Die neue Missionsära; Das Zeitalter der einheimischen Kirche.
2-2956: FREITAG SVD, ANTON - Glaubenssaat in Blut und Tränen; Die Missionen der Gesellschaft des Göttlichen Wortes in Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika am Vorabend des Zweiten Weltkrieges; Ihre Leiden und Schicksale in und nach dem Kriege dem neuen Missionsfrühling entgegen.
9-43: FRERICHS, G. / ARENDS, G. / ZÖRNIG, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Hagess Handbuch der pharmazeutischen Praxis für Apotheker, Ärzte, Drogisten un Medizinalbeamte; Erster Band (A-I) + Zweiter Band (K-Z).
5-311: LENGLET DU FRESNOY - La Messe des fidèles, avec une explication historique du sacrifice de la Sainte Messe, et des pratiques de pieté, Pour honorer le Très-Saint Sacrement, avec des Maximes de Saints Pères pour tous les jours du mois.
9-1735: FREUD, IKI - Mijn naam is Freud, Iki Freud; Bekentenissen van een psychoanalytica.
9-2198: FREUD, ERNST / FREUD, LUCIE / GRUBRICH-SIMITIS, ILSE (EDITORS) - Sigmund Freud; His life in pictures and words, With a biographical sketch by K. R. Eissler.
6-1242: FREUND, MICHAEL - Propheten der Revolution; Biographische Essays und Skizzen, Herausgegeben von Walter Bernardt.
7-101: FREUND, MICHAEL - Propheten der Revolution; Biographische Essays und Skizzen, Herausgegeben von Walter Bernardt.
2-1423: FREUND, N.T. ET AL (EDITORS) - People's Mass Book.
1-2299: FRIARD, A. - Lourdes und seine Wunder.
8-2454: FRIDLANDER, DAVID - Without and within.
8-629: FRIEBERTSHÄUSER, HANS - Kleines hessisches Wörterbuch.
9-584: FRIEDLAENDER, MAX (HERAUSGEGEBEN VON) - Humoristische Lieder für Männerchor; Achtzig beliebte Volks- und andere Lieder für Männerstimmen.
1-3010: FRIEDMANN, G. - Israël; Het einde van het joodse volk?.
9-1524: FRIELING, RUDOF - Christendom en islam; De strijd om de mens.
1-6123: FRIELING, RUDOLF - Bomen, bronnen en stenen in het leven van Abraham, Isaäk en Jakob.
3-2740: FRIETHOFF, C., O.P. - De goddelijke predestinatie, naar de leer van Thomas Aquinas en Calvijn.
9-432: FRISCH, KARL VON - De honingbij.
8-2501: FRISCH, MAX - Tagebuch 1966-1971.
9-73: FRITSCHE, HERBERT - Samuel Hahnemann; Idee und Wirklichkeit der Homöopathie.
6-1614: FRITSCHE, HERBERT - Der Erstgeborene; Ein Bild des Menschen .
6-1616: FRITSCHE, HERBERT - Die Erhöhung der Schlange; Mysterium, Menschenbild und Mirakel der Homöopathie.
7-6002: FROMMEL, EMIL / STEINHAUSEN, HEINR. (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Neue Testament nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther's: Im Charakter der Handschriften-Malerei des Mittelalters, geschmückt mit bunten Umrahmungen, Zierleisten, Initialen und religiösen Gemälden in getreuen farbigen Nachbildungen unter Mitwirkung hervorragender Künstler und Kunstgelehrter.
7-495: FRONING, H. - Katalog der griechischen und italischen Vasen.
7-2518: FRUIN, R. - De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1975.
7-1541: FRUIN, ROBERT - Verspreide Geschriften; met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap; uitgegeven door P.J. Blok / P.L. Muller / S. Muller Fz.; Deel I t/m Deel X [10 banden], Deel I t/m Deel V: Historische Opstellen / Deel VI: Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis / Deel VII en VIII: Kritische studiën over geschiedbronnen / Deel VIII en IX: Historische schetsen en boekbeoordeelingen / Deel IX en X: Redevoeringen en opstellen van verschillenden aard.
1-1825: FR. M. FRUMENTIUS, C.M. V. B. - Levens en legenden van Gods lieve heiligen voor alle dagen des jaars.
9-355: FRUWIRTH, C. - Die Pflanzen der Feldwirtschaft, Mit 4 farbigen Tafeln nach Aquarellen von R. Oeffinger, 3 schwarzen Tafeln und 85 Textabbildungen nach Naturaufnahmen und Zeichnungen.
7-2524: FRUYTIER, A. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen, door pater Amadeus Frutier, S. O. Cist.; naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
2-2307: FUCHS, G. - Heiligabend; Riten - Räume - Requisiten.
7-2248: FUCHS, J.M. - Een paviljoen in Gouda; Rooms-katholieke wezenverzorging en ziekenverpleging, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Sint Jozef Ziekenhuis te Gouda 1929-1979.
9-3027: FUCÍKOVÁ, ELISKA - Rudolfinská Kresba [text in Tsjech language.
7-6069: FUEGI, JOHN - Brecht and Company; Sex, politics, and the making of the modern drama.
9-1358: FUHLBERG-HORST, JOHN - Die Eisenbahn im Bild; Eine Bilderreihe aus aller Welt, Erste Folge, Series: III. Band aus der Reihe Wunder der Technik.
6-1550: FULCANELLI - Le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand oeuvre, Troisième édition augmentée, avec trois préfaces de Eugène Canseliet, F.C.H.; Quarante-neuf illustrations photographiques nouvelles, la pluspart de Pierre Jahan, et un frontispice de Julien Champagne.
6-1606: FULCANELLI - Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du gran oeuvre; Tome Premier + Tome Deuxième, Troisième édition augmentée, avec trois préfaces de Eugène Canseliet, F.C.H.; Dessins de Julien Champagne et photographies nouvelles.
5-399: PETRU A S. JOSEPH FULIENSI - Summula casuum conscienstiae, continens Brevem et accuratam explicationem Praeceptarium Decalogi / Summula casuum conscientiae, in qua agitur de praeceptis ecclesiç, de Officio Confessarii, ac de censuris.
5-065: FULIGATTO, IACOBO (ITALICÈ PRIMIUM SCRIPTA) / SILVESTRO PETRA SANCTA (LATINÈ REDIITA & AUCTIA) - Vita Roberti Bellarmini, Politani e Societate Iesu.
2-2940: FUNK SVD, JOSEF - Einfürung is das Missionsrecht, Series: Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg, Nr. 3.
7-943: FURSTNER, HANS - Studien zur Wesensbestimmung der höfischen Minne [Dissertation].
8-1040: FURSTNER, H. - Studien zur Wesensbestimmung der höfischen Minne.
8-682: FUSINI, NADIA - L'amore necessario.
7-2898: GAAL, F.J. VAN - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923; Over organisatie en mentaliteit, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXI].
7-3546: GAAL, F.J. VAN - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923; Over organisatie en mentaliteit, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXI .
7-3465: GAAL, FRANS VAN - Spiegel van het menselijk bedrijf; Een geschiedenis van de Bossche Streekschool.
9-1736: GAARDER, JOSTEIN - De wereld van Sofie; Roman over de geschiedenis van de filosofie.
2-1197: GABORIT, J.-R. - Art Gotique, (séries: Histoire mondiale de la sculpture).
8-466: GABRIEL-ROBINET, L. - Histoire de la presse.
1-1509: GABRIEL MARIA, R.M. - La spiritualité de Sainte Jehanne de France.
1-2379: SMIT. GABRIËL - Zeven Marialegenden.
1-1572: GABRIËLS, M.H.H.; MONTFORT, ZR. - Eduard Michelis en zijn betekenis voor opvoeding en onderwijs.
1-6124: GACHARD, M. (ÉDITEUR) - Correspondance de Charles-Quint et d'Adrien VI; Publiée pour la première fois par M. Gachard.
9-1737: GADAL, A. - Op weg naar de Heilige Graal; De oude Kathaarse mysteriën.
7-840: GAFFIOT, FÉLIX - Dictionnaire illustré; Latin-Français.
9-1738: GAILLARD, DANIEL - Les hauts-lieux Templiers.
1-3448: GAILLOT, J. - Ik ben zo vrij ... Gesprekken met Jean-Claude Raspiengeas.
9-1452: GALEN, ARNOLDUS ANTONIUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de Cessione Bonorum, quam annuente summo numine, ex autoritate Rectoris Magnifici, Dionisii Godefridi van der Keesel.
1-4352: GALEY, J. - Sinai and the Monastery of St. Catherine.
8-989: GALILÉE - Leçons sur l'Enfer de Dante, Préfacées, traduites et annotées par Lucette Degryse; Postface de Jean-Marie Lévy-Leblond.
3-2176: GALITIS, G. ET AL. - Glauben aus dem Herzen; Eine Einfürung in die Orthodoxie, Illustrationen von Käthi Mantzaridis.
7-927: GALLAIS, P. / PLUMAIL, B. / RIOU, Y.-J. (MIS EN OEUVRE PAR) - Répertoire International des Médiévistes.
9-3231: GALLÉE, J.H. - Das Niederländische Bauernhaus und seine Bewohner; Text.
3-973: GALLEMART, JOANNES (RECOGNITIONE). - Sacros Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium, ex ultima etc., Editio Novissima supra omnes etc..
5-213: GALLEMART, JOANNIS - Sacros. Concilium Tridentinum additis Declarationibus Cardinalum, ex ultima recognitione Jonnais Gallemart, et citationibus Joan. Soteali & Horatii lucii Jurisconsulti: necnon remissionibus D. Augustini Barbosae; Quibus recens accreverunt ultissimae additiones Balthasaris Andreae.
1-6125: GALLERANI, ALESSANDRO - I Nostri Ergi, ovvero Fiore d'Agiografia dal tempo di Gesù Cristo fino ai dì nostri; Discorsi.
3-2112: GALLES, KL / WESSEL, KL. / BORBOUDAKIS, M. - Byzantinisches Kreta, Aufnahmen von Klaus Galles.
5-214: GALLICONIO ROMANO, ANTONIO - Vita Sancti Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii Fundatoris in annos digesta.
3-606: GALLIFET, R.P. JOSEPHO DE. - De Cultu Sacrosancti Cordis Dei ac Domini Nostri Jesu Christi. , In variis Christiani orbis Provinciis jam propagato. Pars I et II, bound together. .
3-607: GALLIFFET, P.J. - De l'Excellence de la dévotion au coeur adorable de Jésus-Christ. , Nouvelle édition. .
7-959: GALLOWAY, ANDREW - Medieval literature and culture.
1-2377: GALOT, J., S.J. - Marie dans l'Évangile.
8-2426: GALSWORTHY, JOHN - Ex Libris John Galsworthy; Selected by himself and by A.G..
1-6126: GANGE, FRANÇOISE - Jésus et les femmes.
9-1271: GANOT, A. - Traité élémentaire de physique, 2me Partie.
8-1883: GANS, L. - Branta Bernkla; Verzen.
7-939: GANSHOF, F.L. - Feudalism.
7-940: GANSHOF, F.L. - Was ist das Lehnswesen?.
2-1079: GANTZHORN, V. - The christian oriental carpet, A presentation of its developments, iconologically and iconographically, from its beginnings tot the 18th century.
1-3449: GANZER, KL. - Die religiösen Bewegungen im Italien des 16. Jahrhunderts.
3-609: GARAT, JEAN. - Le Portrait Fidele des Abbez. , Ou Autres superieurs reguliers et de leurs religieux, dans la vie du Reverende Père Jean Garat, Abbé de Chancellade. Où sont continuës les lumieres de son esprit, & les principes de sa conduite, les mouvements & les dispositions de son coeur, etc. .
9-3134: GARB, TAMAR - Bodies of modernity; Figure and flech in Fin-de-Siècle France.
2-4095: GARDELLINI, ALOISIO (COLLECTA) - Commentaria ad Instructionem PP. Clementis XI. Pro Oratione Quadraginta Horarum; Appendix ad Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum.
9-1813: GARDINER, PATRICK - Kierkegaard, Reeks: Kopstukken Filosofoie.
7-214: GARDINER, ALAN - Egyptian grammer; Being an introduction to the study op hieroglyphs.
6-1187: GARDINER, ALAN - Egyptian grammer; Being an introduction to the study of hieroglyphs.
2-4204: GARDINER, F.C. - The pilgrimage of desire; A study op theme and genre in medieval literature.
9-1739: GARIN, EUGENIO - Intellettuali italiani del XX secolo.
9-3103: GARLAND, MADGE - The changing face of beauty; Four thousand years of beautiful women.
2-630: GARNIER, A. - La Pieuse Union du Trepas de Saint-Joseph.
1-4300: GARNIER, A.-P. P / LALAU, M. (ILLUSTRATIONS) - Les Saintes Gardiennes, La geste de Jeanne d'Arc / Le mystère de Sainte Geneviève / Le dit de Sainte Odile.
2-950: GARRIDO, M., O.CARM. - La Virgen de la Fe, Doctrina y piedad Marianas entre los Carmelitas Españoles de los siglos XVI y XVII.
2-972: GARRIDO, M., O.CARM. - Santa Teresa, San Juan de la Cruz y los carmelitas Españoles, 2a edición, corrigeda y puesta al día.
2-962: GARRIDO, M., O.CARM. - Documentación relativa al la antigua provincia carmelita de Castilla (1416-1836).
2-873: GARRIGOU-LANGRANGE, P. ET AL. - Amour et violence.
9-147: GARROLD S.J., RICHARD P. - De Zwarte Broeders; Een verhaal uit de school, Naar het Engelsch bewerkt door Frater Gobertus; Serie: Roomsche Reeks XVI.
7-1085: GASC, JEAN-LOUIS - Les Cathares.
7-6153: GASENBEEK, BERT / JONG, RUDOLF DE / EDELMAN, PIETER (REDACTIE) - Anton Constandse; Leven tegen de stroom in.
5-215: GASPARO ROMANO, FRANCISCO MARIA - Institutiones Juris Civilis,Quator Partibus distributae; Tom. I + Tom. II.
1-6127: GASPER, HANS / MÜLLER, JOACHIM / VALENTIN, FRIEDERIKE - Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen; Fakten, Hintergründe, Klärungen.
1-2305: GASQUET, M. - Sainte Bernadette de Lourdes.
9-3241: GASSIER, PIERRE - Les dessins de Goya; Tome II (Dessins pour peintures - Dessins pour le cartons de tapisserie - Dessins pour gravures ...).
7-2888: GAST, C. DE - De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het Land van Heusden en Altena, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LX].
7-2175: GAST, C.D. - Nieuwer-Amstel in oude ansichten.
7-2913: GASTEL, L.J.P. VAN - Roosendaal tussen platteland en stad; Deel B, 1900-1970, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel C.B].
7-444: GATTI, MARIA LUISA - Plotino e la metafisica della contemplazione.
5-690: GATTICO NOVARIENSI, JOHANNE BAPTISTA - De oratoriis domesticis et de usu altaris portatiles, Editio Secunda emendatior, cui adcessit ejusdem epistola apologetica capitis XXIX. De verita administratione eucharistiae in oratoriis privatae domus; et Francisci Mariae S.R.E. Card. Brancatii de Privilegiis quibus gaudent S.R.E. cardinales in propriis capellis; Dissertatio adnotationibus ab anonymo novissime illustrata curante Josepho Aloysio Assemano.
5-691: GATTICO NOVARIENSI, JOANNE BAPTISTA - De oratoriis domesticis et de usu altaris portatiles, Juxtà veterem ac recentem Ecclesiae disciplinam ecclesiasticorum seculariumque virorum singula jura & privilegia complectentem.
9-799: GATZ, KONRAD - Farbige Räume; Farbige Raumgestaltung, Malerei in Räumen, Ausgewählt und erläutert von Konrad Gatz.
7-207: GAUHEN, JOHANN FRIEDRICH (HERAUSGEGEBEN VON) - Del Heil. Röm. Reichs Genealogisch-Historisches Adels-Lexicon, Darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche, freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum, Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene Häuser, nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmstesten Personen, insonderheit Staats-Minister, in mehr denn 6000 Artickeln mit bewährten Zeugnissen vorgestellt werden, Weit vermehrt und neu verbessert herausgegeven von Johann Friedricht Gauhen.
6-1324: GAUHEN, JOHANN FRIEDRICH (HERAUSGEGEBEN VON) - Del Heil. Röm. Reichs Genealogisch-Historisches Adels-Lexicon, Darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche, freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum, Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene Häuser, nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmstesten Personen, insonderheit Staats-Minister, in mehr denn 6000 Artickeln mit bewährten Zeugnissen vorgestellt werden, Weit vermehrt und neu verbessert herausgegeven von Johann Friedricht Gauhen.
5-216: GAUME, J. - Les Trois Rome; Journal d'un voyage en Italie, Accompagné: 1e d'un plan de Rome ancienne et moderne; 2e d'un plan de Rome souterraine ou des catacombes; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quatrième.
3-608: GAUME, L - Catéchisme de Persévérance ou Exposé. , Historique, dogmatique, moral, liturgique, apologétique, philosophique et social de la religion, depuis l
9-1250: GAUSS, CARL FRIEDRICH - Werke; Erster Band bis Zehnter Band Abteilung 1 [10 volumes; incomplete, 4 volumes are missing: Band X. Abteilung 2., Band XI. Abteilung 1., Band XI. Abteilung 2., Band XII].
1-6128: GAUVAIN, JEAN - Récits d'un pèlerin a son père spirituel, Traduits et présentés par Jean Gauvain; Series: Les Cahiers du Rhône.
5-218: GAVANTO, BARTHOLOMAEO - Octavarium Romanum; hoc est, Lectiones II. & III. Nocturni recitandae infrà Octavas Festorum praesertim Patronorum locorum, & Titularium Ecclesiarum, quae cum Octavis celebrati debent, juxta Rubricas Breuiarii Romani.
5-022: GAVANTUS - Abbrégé du Trésor des Ceremonies Ecclesiastiques, Traduit & augmenté Par le R. P. Claude Arnoud.
3-610: GAY, CHARLES. - Conférences aux Mères Chrétiennes. , Tome I: La femme fortie, Tome II: Fêtes et mysteres. .
1-3455: GAY, MONSEIGNEUR - Élévations sur la vie et la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Tome I / Tome II.
1-3452: GAY, MONSEIGNEUR - Conférences aux mères chrétiennes, Tome I: La femme forte / Tome II: Fêtes et mystères.
1-6129: GAY, L'ABBÉ CHARLES - De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l'état religieux; Tome I + Tome II + Tome III.
3-2500: GAYARD, M. L'ABBÉ - Guide pour l'explication littéraire et sommaire du Catéchisme de Paris, ou petit questionnaire ..., A l'usage des personnes chargées de faire apprendre aux enfants les leçons du Catéchisme.
1-2724: DOROTHEOS VAN GAZA - Geestelijke werken , (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 30).
3-612: GAZZANIGA, FR. PETRI MARIAE. - Praelectiones Theologicae Habitae in Vindobonensi Universitate. , Nunc vero methodo dispositae. Emendatae, et auctae. In hac quarta Veneta editione accedit Tractatus de Sacramentis ejusdem Auctoris. Tomus primus, secundus et tertius, quartus et quintus. .
7-2201: GEEMERT, KO VAN - De Pantheon route; Een literaire wandeling door de Nieuwmarkt- en Plantagebuurt, Met tekeningen van Herwolt van Doornen.
8-1041: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
7-666: GEEREBAERT, A. - Horatius' Lierdichten; Lezingen gehouden op de Nederlandsche Vacantieleergangen te Leuven.
7-5357: GEERTS-RONNER, S.J. - Vacantie in de bergen; Schets van het landschap en de flora, Reeks: Bibliotheek van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging.
7-5173: GEEST, L.J. VAN / TICHELMAN, G.L. - Tropen-memorandum, Uitgegeven onder auspiciën van het Koloniaal Instituut; Teekeningen van Ch. Jongejans.
8-1043: GEEST, W.P.F. DE - Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands.
9-3215: GEFFROY, GUSTAVE - Yvette Guilbert [illustrated by Henri Toulouse-Lautrec; text in English and in French].
1-1226: GEHLEN-SPRINGORUM, J.; HUNINK, V. E.A. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie.
1-1203: GEHLEN-SPRINGORUM, J. E.A. - Aurelius Augustinus, Gods zorg voor de wereld.
9-1272: GELDER, JACOB DE - Allereerste gronden der cijferkunst; Eerste Deel + Tweede Deel + Antwoorden op de rekenkundige vragen, voorkomende in de Allereerste Gronden der Cijferkunst [in 1 band].
8-08: GELDER, ED VAN - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
7-1295: GELDER, ENNO VAN - Prof. Dr. Johan Huizinga; Gedachten en beelden uit zijn werk.
9-811: GELDER, H.E. VAN - Glas en ceramiek; De kunsten van het vuur.
9-812: GELDER, H.E. VAN - Glas en ceramiek; De kunsten van het vuur.
1-1317: GELDHOF, J. - Vliegt de Blauwvoet!, De Eerste Martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging E.P. Ranatus Devos.
9-239: GELDORP, JOSÉ / EKKART, RUDI - Voor Plakboek en Poëziealbum.
6-353: GELFAND, MICHAEL - The genuine Shona; Survival values of an African culture.
8-3037: GELINEK, JOSEPH - De Tiende Symphonie [Met Beethoven-cd].
1-3456: GELISSEN, M.G.H. - Natuur en genade volgens Hendrik van Gent, Deel II: Excerpta ex dissertatione ad Laurem in Facultate Theologica Pontificiae Universitatis Gregorianae.
2-208: GEMELLI, AGOSTINO O.F.M. - Il Francescanesimo.
2-198: GEMELLI, AUGUSTINUS O.F.M. - Het Franciscanisme.
2-197: GEMELLI, AUGUSTINUS O.F.M. - Het Franciscanisme.
8-1044: GENABETH, P. VAN - Zede- en letterkundige Lessen, of Bloemlezing uit Nederlandsche dichters en prozaschrijvers; Ten dienste der athenaea, gymnasiën en bijzondere gestichten van opvoeding; Ie Deel: Proza.
3-613: GENDRE, M. L - La Première Communion. , Cours d
6-1004: GENECHTEN, GUIDO VAN - Keermis, het spiegelpaleis van het volk, Tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cultuur - St.-Pietersabdij, Gent, 28 februari - 13 april 1986.
8-2236: GENLIS, MADAME DE - La Duchesse de la Vallière; Tome Premier + Tome Second [en 1 reliure].
6-950: GENNART, CHANOINE JOSÉ - Diocèse de Namur, Paroisses et édifices du culte, 1808-1979.
2-4176: GENOA, CATERINE VAN - Vuur van liefde, Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Hein Blommestijn, Titus Brandsma Instituut Nijmegen.
1-1052: GENOUDE, M. E. - Psautier Francois, Traduction Nouvelle, avec des argumens a la tête de chaque psaume.
3-614: GENOUDE, M. DE. - La Vie de Jésus-Christ et des Apotres. , Tirée des Saint Évangiles suivie de la Morale Chrétienne. Tome I et II bound together. .
3-2293: GENSEN, V.J. (VERZAMELD DOOR) - Kerstvertellingen, voor de R.K. scholen, jeugdverenigingen en huisgezinnen.
7-2257: GENT, A. VAN - De Sint Anna Broederschap van Woudenberg; Geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap.
9-1520: GEOFFROY, ÉRIC - Initiation au soufisme.
8-2524: GEORGE, DAVID E.R. - Deutsche Tragödietheorien vom Mittelalter bis zu Lessing; Texte und Kommentare.
3-615: GEORGIUS, D. - Disciplina Tyrocinii, qua Novelli Religiosi juxta Evangelium Christi et regulam S. Augustini ad perfectionem efformantur seu Exhortatoris Domestici, pars secunda..
8-1889: GERAEDTS - Tussen Maas en Mergel.
3-616: GÉRAMB, MARIE-JOSEPH DE. - Pélerinage a Jérusalem et au Mont Sinaï. , En 1831, 1832 et 1833. Tome premier - troisième. .
5-220: GÉRAMB, MARIE-JOSEPH DE - Pélerinage à Jérusalem et au Mont Sinaï; Tome Premier + Tome Second (en une reliure).
1-6130: GERAMB, MARIE JOSEPH DE - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den Berg Sinaï, in 1831-1833; Eerste Deel, Door den Eerwaarden Vader Marie Joseph de Geramb, Religieus van de Orde van La Trappe.
9-1117: GÉRARD, ALAIN - Le Midi de Daudet.
2-1534: DOM GÉRARD (TRADUCTION ET NOTES) - Missel des dimanches et des fêtes; les prières usuelles et les principales dévotions chrétiennes.
5-221: GERBERT, MARTINO - Theologia vetus et nova circa Praesentiam Christi in Eucharistia, Hoc est: Modus ac ratio adstruendi explicandique augustissimum hoc mysterium.
9-1742: GERHARD, A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder, Een keuze van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt, met een voorwoord van M.A. Reinalda.
8-1888: GERHARDT, IDA - De ravensveer.
1-1011: GERHARDT, I.G.M.; ZEYDE, M.H. VAN DER (VERTALING) - Het boek der psalmen.
8-1887: GERHARDT, IDA - De zomen van het licht.
8-317: GERIGK, HERBERT - Neue Liebe zu alten Schriften; Vom Autogrammjäger zum Autographensammler.
2-235: GERIT, HUUB (WOORD), DOCKX, SIM (POËZIE), GAILLIAERDE, A. (BEELD) - De Norbertijnenabdij van Averbode.
2-4197: GERITS O. PRAEM., T.J. (SAMENSTELLING) - Sint Norbertus in de Brabantse kunst [Tentoonstellingscatalogus].
6-1032: GERITS, JAN - Historische steden in Limburg.
2-4187: GERITS, HUUB - Chagall vertelt/vertaalt de bijbel in kleur.
2-2778: GERLACH, PATER. - Geschiedenis der Penitenten- Recollectinen van Dongen., Een bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie der Katholieken in Nederland. Maandschrift voor Franciscaansche Ascetiek, geschiedenis en kunst onder redactie der Nederlandse Minderbroeders- Capu
10-052: GERLACHE, BARON DE. - Histoire du royaume des Pays-Bas., Depuis 1814 jusqu'en 1830. 4e édition, corrigée et considérablement augmentée. Précédée d'un coup d'oeil sur les révolutions religieuses du XVIe et du XVIIIe siècle, et suivie d'un essai sur l'histoire du ryaume de Belgique depuis la révolution de 1830 jusqu'au traité de 1839. Tome 1,2,3,4..
7-1396: GERLACHE, E.C. DE - Histoire de Royaume des Pays-Bas, dupuis 1844 jusqu'en 1850; précédée d'un coup d'oeil sur les grandes époques de la civilisation Belge, et suivi d'un essai sur l'histoire du Royaume de Belgique, depuis la révolution de 1830 jusqu' aujourd'hui; Tomes I + II + III [en 2 volumes].
7-1370: LE BARON DE GERLACHE - Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830; Tome I + Tome II + Tome III / Essais sur les grandes époques de notre histoire nationale et mélanges politiques et littéraires; Tome VI , Précédée d'un coup d'œil sur les révolutions religieuses du XVIe et du XVIIUe siècle, et suivie d'un essai sur l'histoire du Royaume de Belgique depuis la révolution de 1830 jusqu'au Traité de 1839; Accompagnée de discours parlementaires, de notes et de pièces justificatives.
6-1166: GERMER, RENATE - Mummies; Life after death in Ancient Egypt.
7-018: GERMER, RENATE - Mummies; Life after death in Ancient Egypt.
8-1045: GERMONPREZ, ANNA - Jeronimo; Verzamelde novellen, Met voorrede en levensschets van de schrijfster door Edgard Rijckaerts.
5-219: GEROGI, CHRISTIANI SIGISMUNDI - Vindiciarum Novi Testamenti ab Ebraismis, Libri Tres quibus quicquid ebraismi a Thoma Gatakero Io. Vorstio Io. Olerario; eliquis graecae novi foederis dectioni est affectum tum argumentis tum testimoniis ex probatissimia antiquitate greaca erutis diluiter simulque Vera Nominum ac Verborum, particularum figurarum phrasium significationes pondera atque usus excutivuntur cum tribus indicibus.
9-1377: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'Koninklijke' [Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië]; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel .
7-4011: GERRITSE, ZR. CAROLINE / GILS, J. VAN / KUYPERS, D. - Een spoor van 100 jaar liefdadigheid [Herinnering aan het leven en werken van Zusters van Liefde in Hilvarenbeek].
7-1047: GERRITSEN, W.P. & MELLE, A.G. VAN (REDACTIE) - Van Aiol tot de Zwaanridder, Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst.
5-222: GERSON, IOANNIS - Summa Theologica et Canonica, ac cancellarii insignes ecclesiae cathedralis Parisien, in sex libros digesta, Omnibus tum theologis, tum philosophis, atque uniuersis scientiarum, artium; studiosis plurimum profutura.
1-3457: GERSSEN, S. - Grensverkeer tussen Kerk en Israël, Een keuze uit het werk van dr. S. Gerssen aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als rector van het Theologisch Seminarium Hydepark.
6-057: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - Reisen; Erster Band [Südamerika - Californien - Die Südsee Inseln].
1-2054: GERVEN, R. VAN, O.F.M. - De wereldlijke macht van den paus volgens Augustinus Triumphus.
2-1098: GERWEN, CHR. VAN - De neo-gothische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
1-3458: GERWIN VAN LEEUWEN, J.A.G. - Fully Indian - authentically christian, A study of the first fifteen years of the NBCLC (1967-1982), Bangalore - India, in the light of the theology of its founder D.S. Amalorpavadass (dissertation).
3-2434: GERZ, H., O.F.M. - Verklaring van de Catechismus ten gebruike van de hoogste klassen der lagere school.
7-3437: GESCHER, F.M. (G 10597) - Het helse einde van Vught; Duitse methoden op Nederlandse bodem, Mijn ervaringen in den zomer van 1944 aldaar en mijn belevenissen hierna.
7-5131: GESCHER, F.M. - Indiesche vraagstukken in sociaal-ekonomies opzicht.
7-2167: GESELSCHAP, J.E.J. - Gouda rond de eeuwwisseling.
1-3090: GESENIUS, WILHELM - Hebräische Grammatik; mit teil 2: Paradigmen und Register zur Genesius' Krautzsch Hebräischer Grammatik, Völlig umgearbeitet von E. Krautzsch.
8-720: GESENIUS, WILHELM - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament; Bearbeitet von Dr. Frants Buhl.
8-612: GESENIUS, WILHELM - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament; Bearbeitet von Dr. Frants Buhl.
2-1545: ABBÉS GEORGES MICHONNEAU ET ANDRÉ GESLOT (EDITEURS) - Messe et chants; Extraits du Missel Communautaire.
2-1546: ABBÉS GEORGES MICHONNEAU ET ANDRÉ GESLOT (EDITEURS) - Missel Communautaire des dimanches et fêtes - années A/B/C.
7-2833: GÈSSEL, FRANS VAN - Unne bussel kronieken I; Buurte op de mèrt.
7-1265: GESSLER, J. / NIERMEYER, J.F. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum; Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende toit de vijftiende eeuw.
1-3459: GESSLER, J. EN NIERMEYER, J.F. - Florilegium chronicorum Neerlandicorum, Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
3-617: GESSNER. - La mort d
2-2646: GESSNER. - La mort d'Abet. , Poëme en cinq chants. Deuxième édition. .
1-1429: GESTEL S.J., G. VAN - Sint Franciscus Xaverius.
6-365: GESTEL SS. CC., HUGO VAN - Het witte legioen.
9-943: GESTERDING, SCHWATLO - Zwanzig Offiezierthemen; Ein Handbuch für den Offizierunterricht.
6-1602: GETTINGS, FRED - The book of palmstry.
6-1603: GETTINGS, FRED - Astrologie en handleeskunde, Met een voorwoord van dr. Fred Polak.
9-1741: GEULINCX, ARNOUT - Van de hoofddeugden; De eerste tuchtverhandeling, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
1-742: GEURSEN, W.; VELLEKOOP, G. - Viva la Musica II.
7-5348: GEURTJENS M.S.C., H. - Op zoek naar oermenschen.
7-5334: GEURTJENS M.S.C., H. - Oost is Oost en West is West; Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring.
7-5281: GEURTJENS M.S.C., H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
7-5223: GEURTJENS M.S.C., H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
7-5204: GEURTJENS M.S.C., H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
7-858: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
8-183: GEURTS, ANDRÉ (REDACTIE) - Middeleeuwse boeken uit Zutphen, Tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum 5 t/m 8 oktober 1981 en in het Stedelijk Museum Zutphen 12 december 1981 t/m 31 januari 1982.
8-1724: GEURTS, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poëzie; Eerste Deel + Tweede Deel.
7-1268: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en historie; Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945).
1-142: GEYSELS, L - De weg van de Dienaar, Lezen in het Marcusevangelie.
1-1103: GEYSENS, J. - St.-Albertus van Sicilië.
8-1892: GEZELLE, GUIDO - Les beaux poèmes de Guido Gezelle, Traduction Maurice Christiaens et Pierre Groult.
8-1726: GEZELLE, GUIDO - Gezelle-brevier.
8-1725: GEZELLE, GUIDO - Hoe stille is 't, Een werk gemaakt door Christine Wiegman ter ere van Guide Gezelle, voor zijn jubeljaar 1980.
9-1523: AL GHASALI - Das Elixer der Glückseligkeit, Aus den persischen und arabischen Quellen in Auswahl übertragen von Hellmut Ritter.
6-040: GHEERBRANT - Wereld zonder blanken, De expeditie naar de onbekende gebieden van Orinoco en Amazone 1948-1950.
2-4245: GHEORGHIU, MIHAI (TEXT) - Monastères et eglises de Roumanie / Klöster und Kirchen in Rumänien; Moldavie et Bucovine / Moldau und Bukowina.
1-1585: GHESQUIERE, R. - Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas, De kracht van een verhaal.
5-223: GHESQUIERUS, JOSEPHUS - Acta Sanctorum Belgii selecta, quae Tum ex Monumentis sinceris necdum in Bollandiano Opere editis, tum ex vastissimo illo Opere, fervatâ primigentiâ Scriptorum phrasi, collegit, chronologico ordine digessit, Commentariisque ac Notis illustravit, Tomus I + II + III + IV + V + VI.
9-1465: GHEWIET, GEORGE DE - Institutions du Droit Belgique, tant par rapport aux dix-sept Provinces, qu'au pays de Liege; Avec une méthode pour étudier la profession d'avocat; Tome Second.
7-674: GHISLAIN, C. - Mijn vriend Horatius.
9-2217: GHYKA, MATILA C. - Le Nombre d'Or; Rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale, Précédé d'une lettre de Paul Valéry.
6-1478: GIBET - Le Livre des Outils.
6-1477: GIBET - Le Livre du Maître.
1-3460: GIBRAN, KAHIL - De profeet.
6-1714: GIDE, ANDRÉ - Romans, Récits et sorties, Oeuvres lyriques, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 135.
6-1715: GIDE, ANDRÉ - Romans, Récits et sorties, Oeuvres lyriques, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 135.
6-1716: GIDE, ANDRÉ - Journal 1889-1939, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 54.
6-1717: GIDE, ANDRÉ - Journal 1889-1939, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 54.
8-2302: GIDE, ANDRÉ - Romans; Récits en soties; Oeuvres lyriques, Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 35; Introduction par Maurice Nadeau, Notices et bibliographies par Yvonne Davet et Jean-Jacques Thierry.
8-2273: GIDE, ANDRÉ - Un esprit non prévenu.
8-2272: GIDE, ANDRÉ - Et nunc manet in te; Suivi de Journal intime.
7-5239: GIEBEL, C. - Morotai; De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946).
7-768: GIEBEL, MARION - Treffpunkt Tusculum; Literarische Reiseführer durch das antike Italien.
7-6156: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel, van vazal tot onderkoning; Biografie 1902-1977.
7-2911: GIEBELS, H.M.T.M. - Katholicisme en socialisme; Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit 1885-1920.
2-1171: GIELLIET, OMER - Opstanding der bomen.
7-3022: GIERSBERGEN, WILMA VAN - De kunst is geheel en al bijzaak'; De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
7-6044: GIERSON, PHILIP - Monnaies du Moyen Age.
1-2972: GIES, MIEP, WITH GOLD, ALISON LESLIE - Anne Frank remembered, The story of Miep Gies who helped to hide the Frank family.
7-3523: GIEZENAAR, G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat; Over de benoemingen der Apostolische Vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw [Proefschrift].
7-1725: GIJSEN, J.M. - Nikolaus Heyendal (1658-1733), Abt von Rolduc, und seine Stellung zum Jansenismus; I. Band: Text.
8-1059: GIJSEN, J.E. VAN - Liefde, Kosmos en Verbeelding; Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen.
8-2226: GILBERT - Oeuvres complètes; Nouvelle édition; Tome Premier + Tome Second [en 1 reliure].
6-1565: GILIS, CHARLES-ANDRÉ - René Guénon et l'avènement du troisième Sceau; Suivi de Les clés des Demeures spirituelles dans les Futûhât d'Ibn Arabî.
8-1046: GILLAERTS, P. (ED.) - Verscheidenheid in eenheid; Een bloemlezing taalpolitieke artikelen over normering en standaardisering van het Nederlands.
8-2525: GILLE, KLAUS FRIEDRICH - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen; Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes [Proefschrift, Dissertation].
9-3178: GILLET, LOUIS - Histoire de l'art français; 1. Des origines à Clouet / 2. De Vouet à Monet [2 volumes], Série: Zodiaque; introduction à la nuit des temps.
2-1260: GILLET, L. - La cathédrale vivante.
1-1450: GILLET, R. - Vie pratique de Saint Louis de Gonzague, Suivi du pieux exercice des six dimanches en son honneur, avec indulgences.
8-3038: GILLIAMS, MAURICE - Gregoria of een huwelijk op Elseneur; Esoterische memorabilia 1938 (1982).
6-1207: GILLON JR., EDMUND VINCENT - Early New England gravestone rubbings.
7-060: GILLON JR., EDMUND VINCENT - Early New England gravestone rubbings.
8-457: GILMOUR, PAT - Artists as Curwen; A celebration of the gift of artists' prints from the Curwen Studio.
3-618: GILS, A. VAN. - Analysis Epistolarum B. Pauli apostoli., Ad usum seminarii Sylvae-Ducensis, Tom I+II..
7-3323: GILS, JEF VAN / EIJCK, JAN VAN / VRIES, NORBERT DE - Een missie in zorg; De geschiedenis van het Kruiswerk in Goirle.
7-3332: GILS, JEF VAN - Twee eeuwen Goirle, Deel 3: Levende textielnijverheid.
7-2640: GILS, JEF EN FRANK VAN - Een monument voor de fotograaf , [Boek over fotografen en fotografie in Goirle].
7-2639: GILS, JEF EN FRANK VAN - Drie eeuwen landbouwgeschiedenis van Goirle.
7-500: GILS, P.J.M. VAN - Een lente in Italië en Hellas.
7-1107: GILSON, ÉTIENNE - L'Esprit de la philosophie médiévale.
8-2366: GILSON, SIMON A. - Medieval optics and theories of light in the works of Dante, Studies in Italian Literature, Volume 8.
2-1366: GINNEKEN, JAC. VAN, S.J. - Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken, Verlucht door Jan Toorop.
2-445: GINNEKEN, JAC. V., S.J. - Sint Peter Kanis van Nijmegen, Een voorlooper onzer Gouden Eeuw.
8-1670: GINNEKEN, JAC. VAN - Handboek der Nederlandsche taal; Deel I: De sociologische structuur der Nederlandsche taal I / Deel II: De sociologische structuur II; met medewerking van willem Kea S.J..
8-1669: GINNEKEN, JAC. VAN - Handboek der Nederlandsche taal; Deel I: De sociologische structuur der Nederlandsche taal I / Deel II: De sociologische structuur II; met medewerking van willem Kea S.J..
8-1596: GINNEKEN, JAC. VAN / OVERDIEP, G.S. (REDACTIE) - Onze Taaltuin; Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst; Jaargangen I (1932-1933) t/m X (1941-1942).
8-1551: GINNEKEN S.J., JAC. VAN - Handboek der Nederlandsche taal; Deel I: De sociologische structuur der Nederlandsche taal I / Deel II: De sociologische structuur II; met medewerking van willem Kea S.J..
3-619: GINTHER, A.R.D. ANTONII. - Unus pro omnibus; Hoc est: Christus Jesus, Dei Filius. , Pendens in Ligno pro Homine indigno. Nos praedicamus Christum Crucifixum, Opus Omnibus Christum Crucifixum amantibus, meditantibus, ac praedicantibus ad salutem animae maxime proficuum, ac utile. Accessit Index Concionatorius & Rerum memorabilium uberrimus. .
3-620: GINTHER, R.D. ANTONII. - Currus Israel et Auriga Ejus, ducens homnem Christianum per vias rectas & in Sacra Scriptura fundatas in coelum. , Opus omnibus quidem Christianis, sed praesertim Sacerdotibus & animarum curam gerentibus, ac Religiosis mentibus ad meditandum & praedicandum, ad plures annos perutile & accommodum. Pars Prima (Pro Dominicis per Annum) et Secunda (Pro Diebus Festivis per Annum). Editio sexta, corrector. .
5-225: GINTHER, ANTONIO - Currus Israël et Auriga Ejus, Ducens hominem Christianum per Exempla Christi Domini, B. V. Mariae, & Sanctorum ejus, quorom Feste in Ecclesia Dei per annum coluntur, in cœlum, Opus, omnibus quidem Christianis, sed praesertim Sacerdaoibus, & animarum curas gerentibus, ac religiosis mentibus ad meditandum & praedicandum, ad peraccomodum; Pars Secunda, Pro Diebus Festivis per annum; Editio Septima correctior.
5-224: GINTHER, ANTONIO - Currus Israël et Auriga Ejus, Ducens hominem Christianum per vias rectas, & in Sacra Scriptura fundatas in Cœlum, Opus, omnibus quidem Christianis, sed praesertim Sacerdaoibus, & animarum curas gerentibus, ac religiosis mentibus ad meditandum & praedicandum, ad plures annos perutile & accommodum; Pars Prima (Pro Dominis per annum) + Pars Secunda (Pro diebus Festivis per annum); Editio Septima correctior.
1-1757: GIORGI, R. - Saints, a year in faith and art.
3-621: GIRAUD. - Oeuvres Complètes du Cardinal P. Giraud. , Archevèque de Cambrai, précédées de sa vie par M. L'Abbé Capelle. Cinquième édition. .
5-226: GIRAUDEAU (REVUE ET CORRIGÉ PAR M. L'ABBÉ DUQUESNE) - L'Évangile médité, et distribué pour tous les jours de l'année, suivant la concorde des quatres évangélistes, Nouvelle édition, augmentée d'un volume; Tome 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9.
2-959: GIROLAMO, L.M. DI, OSM - Santa Maria Maddelena de' Pazzi: Esistenza e teologia a confronto.
1-4301: GIRON, A. - La maison de Nazareth (legende), Compositions et dessins par M. Vierge.
1-3047: GITTELSOHN, R.B. - The meaning of judaism.
8-2438: GITTINGS, ROBERT (EDITOR) - Letters of John Keats; A selection edited by Robert Gittings.
8-2425: GITTINGS, ROBERT - The mask of Keats; A study of problems.
5-227: GIUSEPPE, PROSPERO DA S. - Discorsi claustrali sopra la regola del gran padre Santo Agostino; Recitati a suoi religiosi dal Padre Prospero da S. Giuseppe, Opera profittevole non meno a' religiosi del sudetto Ordine, che ad ogni altero di diverso Istituto, e di diverso Sesso, ad ancora in molte materie, a' medisimi Secolari.
1-265: GLAIRE, J.-B. - Dictionnaire universel des Sciences Ecclésiastiques.
1-111: GLANZ, L; ULRICH, A - Handbuch für die Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schuljahrs, Katechetischer Kommentar zum Alten Testamentlichen Teil des Glaubensbuches.
9-1744: GLAS, G / IBSCH, E. E.A. - Gevoelens en emoties; Een hoofdstuk mens-zijn.
7-2302: GLAUDEMANS, RONALD EN ANDEREN - De Jeruzalemkapel in Gouda.
7-6154: GLISSENAAR, J. - De Jeep Express; Java-Holland, 25.000 kilometer avontuur, Met foto's van P. Pennarts.
7-3255: GLORIUS, F.J.J. - F.J.B. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging; De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLVI.
7-2881: GLORIUS, F.J.J. - F. B. J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging; De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLVI].
2-1131: GLÖTZLE, L. UND KNÖPFLER, A. - Das Vater Unser im Geiste der ältesten Kirchenväter im Bild un Wort.
3-623: GOBILLON, M. - La Vie de la Vénérable Louise de Marillac, Veuve de M. le Gras. , Fondatrice et première Supérieure de la Compagnie des Filles de la Charité, Servantes des Pauvres malades. Revue et corrigée par M. Collet. .
3-624: GOBINET, M. CHARLES. - Instruction de la Jeunesse en la Pieté Chrétienne. , Tirée de l
3-176: GOBINET, M. KAREL. - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. Uyt het Fransch vertaeld en in deze laesten Druk zeer verbeterd, en met deszelfs Latynsche citatien verrykt. .
1-3462: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF - De wereldreis der symbolen.
8-2158: GODCHAUX, L. - Benjamine, Illustrations de Valérie Rottembourg.
9-1474: GODDARD, HUGH - A history of christian-muslim relations.
1-3463: GODDIJN, W., O.F.M. - Katholieke minderheid en protestantsse dominant, Sociologische nawerking van de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
5-230: GODEAU, ANTOINE - De la pieté envers Jesus-Christ, où l'on explique le dessein, l'objet et l'esprit de la Fête de Jesus, qui se célébre le 28 Janvier, par les Prêtres de l'Oratoire de Jesus, Avec l'Office de cette Fête, les Priéres qui se chantent dans leurs Eglises, & la Paraphrase des Litanies de l'Enfance de Jesus.
5-229: GODEAU, ANTOINE - Instructions et Ordonnances Synodales et Excercices de pieté, pour la direction des Confrères & Confraires du tres-Saint Sacrement, erigées dans le Diocese de Grasse / La Doctrine de la Pentence, extraite des Ordonnances Synodales.
1-1168: GODEAU, A. - La vie de S. Augustin evêque d'hyppone, Troisième édition.
3-626: GODEAU, D. ANTHONIUS. - Discursus de vocatione ad statum Ecclesiasticum., E Gallico in Latinum translatus opera et studio Aegidii Fabri etc..
3-627: GODEAU, MRE ANTOINE. - Discours sur les Ordres Sacrez. , Ou Toutes les Ceremonies de l
9-1128: GODEFROY, J. - Het mahomedaanse ornament; Een beschouwing over zijn toepassing in de bouwkunst en kunstnijverheid.
9-1136: GODEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis; Stijl- en ornamentenleer Deel III (Renaissance, Lodewijk stijlen en Empire), Met 375 illustraties.
9-206: GODFRIED - De Hunnenburcht; Een verhaal uit de tijd van Karel de Grote.
9-199: GODFRIED - De Hunnenburcht; Een verhaal uit de tijd van Karel de Grote.
3-628: GODTS, F.X. - De definibilitate Mediationis Universalis Deiparae. , DisquisitIo Theologica, juxta doctrinam S. Alphonsi, occasione jubilaei semisaecularis, definitionis immaculati B.M.V. Conceptus. .
2-4107: GODWIN, MALCOLM - Engelen; Een bedreigde soort.
1-6132: GODWIN, MALCOLM - Engelen; Een bedreigde soort.
8-1047: GOEDE, BAREND DE - Willem Paap, het Paard van Troje.
8-1048: GOEDEGEBUURE, J. (REDACTIE) - Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap; Handelingen van het Eenenveertigste Filologencongres.
1-2302: GOEDERT, J. - Un pèlegrinage a Jérusalem, Rome et Lourdes, Nouvelle édition revue et augmentée.
1-3464: GOEDHART, H. - De slothymne van het Manual of Discipline, A theological-exegetical study of 1 QS X,9-XI,22 (Proefschrift).
3-2280: GOEPFERT, G. - Münchner Weihnacht.
7-1817: GOESSEN, J. (SAMENSTELLING) - Limburgse kerkgeschiedenis.
6-1027: GOETGHEBEUR, WALTER - Speermalie, één grote familie; Zusters der Kindsheid van Maria Ter Speermalie.
6-1718: GOETHE - Théâtre, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 63.
8-341: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Belagerung von Maynz 1793, Orignaltext nach der 1829 in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart, erschienenen volständigen Ausgabe Letzter Hand; Zeichnungen von Hannes Gaab.
8-2558: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Reineke Fuchs, Mit 36 Illustrationen von Wilhelm v. Kaulbach.
8-2553: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers, Holzschnitte von V.K. Jonynas.
8-2314: GOETHE - Théatre , Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 63; Introduction d'André Gide.
1-1844: GOETINCK, M.; ETIENNE, F.; ROGGEN, H. (SAMENSTELLING) - Eeuwfeest van de Heilige Coleta (1381-1447), Tentoonstelling Een venster op het leven.
7-988: LE GOFF, JACQUES - Alla ricerca del Medioevo, Con la collaborazione di Jean-Maurice de Montremy.
7-944: LE GOFF, JACQUES - De woekeraar en de hel; Economie en religie in de middeleeuwen.
5-231: GOFFINE, LEONARD - Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahrs.
3-629: GOFFRIDI. - Goffridi Abbatis Vindocinensis., S. Priscae Cardinalis. Epistolae Opuscula Sermones. Bound with: Iacobi Sirmondi Soc.Iesu Presb. Notae ad Goffridi Abbatis. .
9-1138: GOGH, VINCENT VAN - Als Mensch unter Menschen; Vincent van Gogh in seinen Briefen an den Bruder Theo; Band I + Band II.
8-3039: GOGOL, N.W. - De lotgevallen van Tsjitsjikow, of Dode Zielen; Een episch dichtwerk (Verzamelde Werken, Deel III), Reeks: De Russische Bibliotheek.
8-3041: GOGOL, N.W. - Novellen / Toneel (Verzamelde Werken, Deel II), Reeks: De Russische Bibliotheek.
8-3040: GOGOL, N.W. - Avonden op een dorp / Mirgorod (Verzamelde Werken, Deel I), Reeks: De Russische Bibliotheek.
6-146: GOILO, E.R. - Papiaments leerboek.
7-6058: GOLD, ARTHUR / FIZDALE, ROBERT - The Divine Sarah; A Life of Sarah Bernhardt.
5-232: GOLDASTI, MELCHIORIS - Collectanea Monetaria ad Catholicon rei monetariae.
1-102: GOLDHAGEN, H - Introductio in Sacram Scripturam Veteris ac Novi Testamenti, Maximè contra Theistas et varii Nominis Incredulos.
8-2375: GOLDING, WILLIAM - A moving target [short non-fiction pieces].
2-648: GOLDMANN, B. - St. Kastor in Koblenz, Untersuchungen zur Verfassungs- und Sozialgeschichte eines mittelalterischen Stifts.
1-3465: GOLDSMITH, J.W. - The competence of Church and State over marriage - disputed points (dissertation).
1-3062: GOLDSTEIN, D. - Jewish panorama.
1-3160: GOLLNICK, R. - Albertus Magnus; Leben und Wirkung am Niederrhein, Mit 220 Bildern und Beiträgen von Arthur Heyne und Rudolf Schill.
9-909: GOLTZ, COLMAR FREIHERRN V. D. - Kriegsgeschichte Deutschlands im Neunzehnten Jahrhundert; I. Teil: Im Zeitalter Napoleons; II. Teil: Im Zeitalter Kaiser Wilhelms des Siegreichen, Mit 1 Übersichtskarte und 131 Tekstskizzen.
8-2165: GOMBERT DE LA GARDE, L. - Chateaubriand, sa Vie, son Oeuvre.
2-321: GOMMERS, ZUSTER SERAPHINE - En het zaad groeide op, Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria genaamd het Gezelschap van Jezus Maria Jozef vanaf haar stichting in 1822 tot 1940.
8-3043: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets; Toneelkritieken uit de jaren 1952-1965 (Modern repertoire).
8-3042: GOMPERTS, H.A. - De eend op zolder; Toneelkritieken uit de jaren 1952-1965 (Klassiek en romantisch repertoire).
8-1051: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
7-5268: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Letterkunde van de Indische archipel.
5-234: GONELIEU, LE R. P. - L'Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle; Avec une pratique & une prière à la fin de chaque chapitre, & l'Ordinaire de la Messe, en Latin & en François; Nouvelle édtion.
5-238: GONNELIEU, LE R. P. - Thomas von Kempen, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, Samme den Anwendungen un Gebethen des P. Gonnelieu, d. S. J., In das Deutsche übersezt von Joseph Stark.
3-634: GONNELIEU, R.P. DE. - De Presence de Dieu. , Qui renferme tous les principes de la Vie Intérieure. .
5-237: GONNELIEU, LE R. P. - De la Presence de Dieu, qui renferme tous les principes & les sentiments de la vie intérieure, Avec les Vespres des Dimanches, & Complies pour toute l'Année.
5-235: GONNELIEU, LE R. P. - L'Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle; Avec une pratique & une prière à la fin de chaque chapitre; Nouvelle édtion, augmentée des prières durant la sainte Messe, et des sept Pseaumes, de la Pénitence.
5-236: GONNELIEU, LE R. P. - L'Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle; Avec une pratique & une prière à la fin de chaque chapitre, & l'Ordinaire de la Messe, en Latin & en François; Nouvelle édtion.
1-1671: GONNELIEU, R.P. DE LA COMPAGNIE DE JESUS - L'Imitation de Jesus-Christ, Traduction nouvelle, avec une Pratique & une Priere à la fin de chaque Chapitre.
9-433: GONNERT, NILS - De wonderbaarlijke bijenstaat.
1-2049: GONTARD, FR. - Die Päpste und die Konzilien.
3-636: GONTIER, PAUL. - Explication du Pontifical. , Texte et Commentaire. Troisième édition. Souvenirs du Seminaire. .
8-3044: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow; Roman in vier delen, Reeks: De Russische Bibliotheek.
1-1567: ZUSTER GONZAGUE - Eenvoudig liefhebben dat is alles, Het leven van Angela Merici naar Teresa Ledóchowska.
7-171: GOODWIN, JASON - Lords of the horizons; A history of the Ottoman Empire.
6-1295: GOODWIN, JASON - Lords of the horizons; A history of the Ottoman Empire.
9-421: GOOL, H.J. VAN - Bijenhouden met succes.
7-5217: GOOR, J. VAN (REDACTIE) - Imperialisme in de marge; De afronding van Nederlands-Indië.
7-2615: GOOR, THOMAS ERNST (SAMENSTELLING) - Beschryving de Stadt en Lande van Breda: Behelzende de oudheid van het Graafschap Stryen, desselfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhaal van het leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der Stadt Breda, deszelfs benaming, eerste omwalling, en verdere vergrootingen en versterckingen, met de voornaemste, zoo wereldlycke als geestelycke gebouwen, de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, enz.; Als mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vrijheden en Heerlykheden, zet der zelver oudheden, Regeeringen, aanhangzelen en gemeene gebouwen [facsimile heruitgave, geen vermelding van plaats en uitgever en jaartal van de heruitgave], Uyt veele oude en nieuwe schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte Stucken, Brieven, enz. Bevestigt, door Thomas Ernst van Goor; Met kopere plaaten.
1-1291: GOORBERGH, E. VAN DEN; PRAAG, A. VAN - Clara van Assisi: licht vanuit de verborgenheid, Over haar brieven aan Agnes van Praag.
1-6115: GOORBERGH, EDITH VAN DEN / ZWEERMAN, THEO - Was getekend Franciscus van Assisi; Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit.
3-637: GOORLAECKEN, F. GUILIELMUM VAN. - Anatomia Carnis ac Spiritus simul et Antagonia inter Virtutes et Vitia. , Iuxta Monitum, Seraphici P. Francisci Assisiatis, proposita. Cum brevitate Sermonis. .
1-136: GOOSEN, L - Van Abraham tot Zacharia, Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.
1-6134: GOOSEN, LOUIS - Jezusbeelden; Een greep uit de geschiedenis van de christelijke iconografie.
1-6133: GOOSEN, LOUIS - Van Alfa tot de Zevenslapers; Heiligen in religie en kunsten.
2-1268: GOOSSEN, L. - Van Andreas tot Zacheüs, Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie in kunsten.
2-1267: GOOSSEN, L. - Van Abraham tot Zacharia, Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.
7-3203: GOOSSENS, M.C.C.M. / GOCH, J.A.M. (SAMENSTELLERS) - Oorlog en bevrijding in de gemeente Oplo c.a.; mei 1940 - september 1944, Uitgegeven ... bij gelegenheid van de 25-jarige bevrijdingsfeesten, september 1969.
3-2459: GOOSSENS, CARDINAL - Le Catéchisme de Malines; Avec des explications et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon, Pour les enfants qui ont fait leur Première Communion, et les personnes d'un âge mûr.
7-1934: GOOSSENS, R.J.I. / HEES, A.M.S. VAN - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg.
1-1296: GOOSSENS O.F.M., H. (VERTALING, INLEIDING) - De Heilige Clara, Leven/geschriften/documenten.
7-1700: GOOTZEN, PIET (TEKST EN TEKENINGEN) - Het voetspoor van St. Andreas, Uitgave bij gelegenheid van de jubileumfeesten 25 jaar kerk van de St. Andreas-parochie Melick.
6-819: GOOVAERTS, ZR. SYLVIA / PEETERS, ANDRÉ - Julileumboek Gijmel; 50 jaar lagere school, 25 jaar O.-L. Vrouw van Fatimakerk.
7-141: GOOYER, A.C. DE - De Spaanse griep van '18.
6-1273: GOOYER, A.C. DE - De Spaanse griep van '18.
3-638: GORCUM, IOANNEM A. - Epitome Commentariorum Guilielmi Estii S. Th. Doctoris et Cornelii a Lapide e soc.Iesu Theologi, in omnes D. Pauli Epistolas. .
5-239: GORCUM, JOANNEM A - Epitome Commentariorum Guilielmi Estii S. Th. Doctoris et Corn. Lapide e Soc. Jesu Theologi, in omnes D. Pauli Epistolas, Editio nova, D. Pauli textu, & G. Estii praefationibus aucta.
3-2166: GORDILLO, M., S.J. - Compendium Theologiae Orientalis, In commodum auditorum facultatis theologiae concinnatum; editio tertia.
1-3466: GORDILLO, M. - Compendium theologiae orientalis, In commodum auditorum Facultatis Theologicae Concinnatum.
9-533: GORDON, COLIN - A richer dust; Echoes from an Edwardian album.
7-3037: GORISSE, J.J.A.M. (REDACTIE) - De Heilige Driehoek, kloosterenclave te Oosterhout.
7-2680: GORISSE, J.J.A.M. (REDACTIE) - De Heilige Driehoek, kloosterenclave te Oosterhout.
7-3916: GORISSE, COCK (HOOFDREDACTIE) - Tilburg, stad met een levend verleden; De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw.
7-2994: GORISSEN, PIETER - De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544), hun Confederatie (1534-1544).
1-3468: GORKUM, P.H. VAN - Kerk en voorlichting, Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied.
17-2000: GORP, ING. P.J.M. VAN. - Tilburg, eens de wolstad van Nederland. , Bloei en ondergang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie. .
7-3875: GORP, P.J.M. VAN - Tilburg, eens Wolstad van Nederland; Bloei en ondergang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie, Serie: Monografieën van het Nederlands Documentatiecentrum van de Stichting Nationaal Industriemuseum; Deel II].
7-3851: GORP, P.J.M. VAN / PEETERS, RONALD - Textielfabrieken op briefhoofden 1866-1956.
1-2547: GÖRRES, I.FR. - Het verborgen gelaat; Schets tot een levensbeeld van Thérèse van Lisieux.
8-1893: GORRIS, GABRIËL - Van leven, liefde en dood; Kwatrijnen en andere gedichten.
8-1894: GORTER, HERMAN - Mei; Een gedicht.
8-1898: GORTER, HERMAN - Verzamelde lyriek tot 1905; Jeugdwerk, De school der poëzie, Nalezing.
9-1209: GORTER, SADI DE - Le verbe sur les ailes de l'oiseau gaucher.
8-1897: GORTER, HERMAN - De groote dichters; Nagelaten studiën over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen.
8-1728: GORTER, HERMAN - Verzen; Tweede deel.
8-1727: GORTER, HERMAN - Pan, een gedicht.
7-128: GOSMAN, MARTIN EN BAKKER, HANS (REDACTIE) - Heilige oorlogen; Een onderzoek naar historische en hedendaagse vormen van collectief religieus geweld.
2-2822: GOSSELIN, J.M., S.J. - Mois du Sacré-Cœur; d'après les documents pontificaux, l'hagiographie et les travaux récents.
7-1071: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden: Deel I: De Middeleeuwen, Geheel omgewerkt door prof. dr. R.R. Post.
7-1539: GOSSES, I.H. / JAPIKSE, N. - Handboek tot de staatkundige geschieidenis van Nederland.
7-2254: GOUDEAU, JOH.P.M. / JANSON, E.M.CH.M. / LIT, ROBERT VAN - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
5-240: GOUDIN, ANTONIO - Philosophia juxta inconcussa tutissimaque Divi Thomae Dogmata, quatuor Tomis comprehensa, Editio nova prioribus accuratior, ab auctore iterum ex integro recensita, emandata & illustrata; Tomus Tertius + Tomus Quartus (in 1 volume).
7-079: GOUDOEVER, A.P. VAN (REDACTIE) - Oost-Europa in het verleden; Liber amicorum Z.R. Dittrich.
6-1225: GOUDOEVER, A.P. VAN (REDACTIE) - Oost-Europa in het verleden; Liber amicorum Z.R. Dittrich.
7-5157: GOUDOEVER, W.A. VAN - Malino maakt historie; Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter Conferentie van Malino 15-25 juli 1946.
7-2232: GOUDRIAAN, D.F. EN ANDEREN (REDACTIE) - Gedenkboek 1948-1979; Afdeling Kennemerland van de Nederlandsce Genealogische Vereniging.
7-2231: GOUDRIAAN, D.F. EN ANDEREN (REDACTIE) - Gedenkboek 1948-1979; Afdeling Kennemerland van de Nederlandsce Genealogische Vereniging.
1-1047: GOURDAN, R.P.S. - Élévations a Dieu sur les Pseaumes, disposées pour tous les jours du mois, Dont on peut se servir très utilement avant & après la sainte Communion.
5-241: GOURDAN, SIMON - Sacrifice de foi et d'amour au Saint Sacrement de l'Autel, Pour servir de préparation et d'action de grâce à le réception de l'Eucharistie, et à la célébration des divins Mystères; pour y assister avec fruit, ainsi qu'au Salut; pour pratiquer avec ferveur l'Adoration perpétuelle, et la Visite à Jésus-Christ présent dans nos Tabernacles; Nouvelle édtion, revue et corrigée avec le plus grand soin; Tomus .
3-640: GOUSSET, M. - Conférences ecclésiastiques Du Diocèse d
8-128: GOUSSET, MARIE-THÉRÈSE - Enluminures; La vie au Moyen Âge.
2-2338: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) - Messe de Sylvanès, Liturgie chorale du peuple de Dieu.
2-2343: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) / REVEL, J.-P. ET BOURGEOIS, D. (TEXTES ET TRADUCTIONS) - Chants de Noël; Vigile et Messe de la nuit, Liturgie chorale du peuple de Dieu.
2-2340: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) / REVEL, J.-P. ET BOURGEOIS, D. (TEXTES ET TRADUCTIONS) - La Sainte Nuit de Pâques, Liturgie chorale du peuple de Dieu.
2-2341: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) / REVEL, J.-P. ET BOURGEOIS, D. (TEXTES ET TRADUCTIONS) - Messe de Rangueil, Liturgie chorale du peuple de Dieu.
2-2339: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) - Messe du 1er mode; Prière eucharistique (Canon Romain), Liturgie chorale du peuple de Dieu.
2-2337: GOUZES, FR. ANDRÉ O.P. (MUSIQUE) - Messe de l'Ermitage, Liturgie chorale du peuple de Dieu.
7-2690: GOVERS, FRANS - Uden, van kersendorp tot plaats met pit.
7-2689: GOVERS, FRANS - Uden, van kersendorp tot plaats met pit.
7-3455: GOVERS, FRANS - Het gewoel der affaires; Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers nv, 1737-1987.
7-3952: GOVERS C.SS.R., N. - Leven van den Eerbiedwaardigen Dienaar Gods Petrus Donders C.s.s.R., Apostel der melaatschen in Suriname.
6-1597: GOVINDA, LAMA ANAGARIKA - Creative meditation and multi-dimensional consciousness, Mandala Books.
7-6055: GRAAF, DANIEL A. DE - Arthur Rimbaud, sa vie, son oeuvre.
7-5374: GRAAF, H.J. DE - Geschiedenis van Indonesië.
7-6149: GRAAF, DANIEL A. DE - Arthur Rimaud et la durée de son activité littéraire [Proefschrift, Dissertation].
3-2294: GRAAFF, B. DE - Kleine vertellingen uit het grote Boek, Eén voor elke dag van 't jaar (Bijbelverhalen).
7-2768: GRAAFF, KLAAS DE - Moorddadig Brabant; Moord en doodslag in de 19e eeuw.
9-2003: GRAAFF, F. DE - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
8-1729: GRAAFF, CHR. DE - Alleenspraak.
8-1730: GRAAFF, CHR. DE - Alleenspraak.
7-2180: GRAAFHUIS, A. / KRONENBURG, J. - In en om de Domkerk; Bij de opening van de gerestaureerde Domkerk te Utrecht, 17 juni 1988.
2-1199: GRABAR, A. - Byzantine painting, Historical and critical study .
6-220: GRABAR, ANDRÉ - L'Age d'Or de Justinien; De la mort de Théodose à l'Islam.
3-2757: GRABMANN, M. - Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin; nach seinen Werken und den Heiligsprechungsakten dargestellt.
7-922: GRABOIS, ARYEH - Enzyklopädie des Mittelalters.
3-642: GRADARINI, SACERDOTE TERENTIO. - Ritus Servandus in privata Sacrosancti Sacrificii Missae Celebratione. , Juxta rubricas Missalis Romani, Clariori & faciliori stylo dispolitus a Clarissimo Viro Virgilio Beneamati Cathed.Eccl.Pisaurensis Canonico nonnullis Reformationibus, Dcrerisque S.R. Congreg. A Sacerdote Terentio Gradarini, de pisauro nuper auctus, et illustratus Opusculum Breve. Singulis ad Sacros Ordines promovendis, nec non Sacerdotibus omnibus utile, ac necessarium, aliquibus additionibus vulgari idiomate datis a Neo-Sacerdote observandis exornatum. .
1-6242: O'GRADY, DESMOND - Alle Jubeljahre; Die Heiligen Jahre in Rom von 1300 bis 2000.
7-5291: GRAEFF, A.C.D. DE (SAMENGESTELD DOOR) - Van vriend tot vijand; De betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan.
2-417: GRAF, R. - Helfen, trösten, heilen, 100 Jahre Augustinerinnen in st.Vith.
1-3470: GRAFF, ANN O'HARA (EDITOR) - In the embrace of God, Feminist approaches to theological anthropology.
8-1052: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Verzameld vertoog.
6-1185: GRAHAM-CAMPBELL, J. AND KIDD, D. - The Vikings.
7-061: GRAHAM-CAMPBELL, J. AND KIDD, D. - The Vikings.
2-31: SAINT GRÉGOIRE LE GRAND - Vie de Saint Benoît, Texte intégral du deuxième Livre des Dialogues.
1-3472: GRÉGOIRE LE GRAND - Registre des letters; Tome I (Livres I et II), Introduction, texte, traduction, notes et appendices par Pierre Minard, moine de St-Martin-du-Ligugé.
10-139: GRAND'MAISON, MARIE DE. - L'Année Enfantine., Librairie Artistique de La jeunesse. Illustrée par Brundage, Dixon, Baffin, etc... .
7-865: GRANT, MICHAEL - Julius Caesar.
7-830: GRANT, MICHAEL - Der Untergang des Römischen Reiches.
9-1745: GRASSET, BERNARD - Psychologie de l'immortalité.
5-245: GRASSET, LE R. P. - Vie de Sainte Catherine de Bologne, Traduite du Latin, des Bollandistes.
3-2138: GRATIEUX, A. - A. S. Khomiakov et le Movement Slavophile, I: Les hommes / II: Les doctrines.
2-244: GRAUWEN, W.M. - Norbert, Erzbischof von Magdeburg (1126-1134).
1-400: GRAVIER, M. L'ABBÉ A. - Cantiques, des Paroisses et des Communautés.
3-643: GREEF, JOANNES HENRICUS DE. - Epistolae Pauli ad Romanos, Cap. V, sect. 1-11. , Disputatio Exegetica Inauguralis. .
7-514: GREEN, PETER - Alexander to actium; The historical evolution of the hellenistic age.
5-818: GREGORII THEOLOG, VULGO NAZIANZENI (ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI) - Opera Omnia, quae extant vel ejus nomine circumferuntur; ad MSS. Codices Gallicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata; multis aucta, etc. etc.; Opera & studio Monachorum Ordinis Sancti Benedicti e Congratione Sancti Mauri; Tomus Primus + Tomus Secundus; Edente et accurante D. A. B. Caillau, Presbytero Societatis Misericordiae sub titulo Beatae Mariae in sua Conceptione immaculatae, [Original Greek text with Latin translation, in two columns].
5-817: GREGORII THEOLOG, VULGO NAZIANZENI (ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI) - Opera Omnia, quae extant vel ejus nomine circumferuntur; ad MSS. Codices Gallicanos, Vaticanos, Germanicos, Anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata; multis aucta, etc. etc.; Post operam et studium monachorum Ordinis Sancti Benedicti e Congratione Sancti Mauri; Tomus Primus + Tomus Secundus; Edente et accurante D. A. B. Caillau, Presbytero Societatis Misericordiae sub titulo Beatae Mariae in sua Conceptione immaculatae, [Original Greek text with Latin translation, in two columns].
8-2432: GREGORY, HORACE - D.H. Lawrence: Pilgrim of the Apocalyps; A critical study.
1-6349: GREGORY, TULLIO (A CURA DI) - I sogni nel Medioevo; Seminario Internazionale, Roma, 1-2 ottobre 1983.
3-645: GRENADE, R.P.F. LOUYS DE. - Les Fleurs des Meditations, divines, pour tous les iours de la semaine. , Le tout recueilly par Hernando de VillaReal & mis d
5-693: GRENADE, LOUYS DE (DE L'ORDRE DE SAINT DOMINIQUE) - Catechimsme, ou Introduction du Symbole de la foi, divisée en quatre parties, Composee en Espagnol par R. P. et Docteur F. Louys de Grenade; Et mise en François par N. Colin, Chanoine & Thresorier de l'Église de Rheims.
5-246: GRENADE, LOUÏS DE - La Vie de Dom Barthelemey des Martyrs, religieux de l'Ordre de S. Dominique, archevesque de Brague en Portugal, Tirée de son Histoire écrise en Espangnol & en Portugais par cinq auteurs, dont le premier est de Père Louïs de Grenade; Avec son esprit en ses sentiments ;pris de ses propres Écrits; Nouvelle Edition.
3-178: GRENADE, P. DE. - Leidsman der Zondaren. , Of Verhandeling over de voortreffelykheid en de voordeelen der deugd, en den weg dien men volgen moet om er toe te geraken. Naer de nieuwe Fransche , uit het Spaensch door den heer Crouzet vertaelde uitgaef. Eerste en tweede boekdeel (samengebonden). Eerste boek. .
3-177: GRENADE, P. DE. - Leidsman der Zondaren of verhandeling., Over de voortreffelykheid en de voordeelen der deugd, en den weg dien men volgen moet om er toe te geraken. Eerste boek deel..
9-93: GRENET, M. L'ABBÉ - Manuel de la garde-malade an domicile.
2-1072: GRESCHNY, N. - La Sainte Face, Vrai Visage de Dieu.
8-1055: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
3-646: GRETSCH, ADRIAN. - Fastenpredigten. , Erster+Zweiter Theil (bound together); Dritter+Vierter Theil. Zweite verbesserte Auflage. .
2-2040: GREVELING, JEROEN - Sacramenten; Krachten die verzachten.
7-2925: GREVER, MARIA / VEEN, ANNEMIEK VAN DER (REDACTIE) - Bij ons moeder en ons Jet; Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
9-3157: GRIBAUDO, EZIO (SELECTION) - 194 Drawings by Giorgio de Chirico, Introductory essay by Luigi Carluccio.
7-2742: GRIENSVEN, FRITS / COPPENS, MARTIEN - Het lonkende licht; Herinnering aan Eindhoven tussen de jaren 1932 en 1982.
1-34: GRIERSON, H - The English Bible, Britain in pictures, the British people in pictures.
1-510: GRIESBACHER, P. - Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre.
1-654: GRIESBACHER, P. - Hymnus Pangelingua, Per XVI Modulus Diversos II Vocibus Virilibus Cantandus Comitante Organo.
1-3473: GRIESE, N.O. - The marriage contract and the procreation of offspring (Dissertation).
5-248: GRIFFET, LE P. - Exercice de Piété pour la Communion, Nouvelle Édition.
5-247: GRIFFET, LE P. - Exercice de Piété pour la Communion, Nouvelle Édition.
7-1254: GRIFFITHS, RICHARD T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
8-1508: GRILLET, FRANS - Virginia Woolf, Reeks: Grote Ontmoetingen, Literaire Monografieën.
1-2250: GRIMAL, LE R.P., S.M., EN COLLABORATION AVEC GALY, LE R.P., S.M. - La Vierge Marie, La vie de la Vierge Marie relatée.
5-249: GRIMARD, GILBERT - La Liturgie Sacrée, Où l'antiquité, les Mystères & les Cerémonies de la Sainte Messe sont expliquées; Ensemble diverses Résolutions au sujet de la mémoire des Trépassez, Avec un Traité de l'Eau-benite, dus Pain-benit, des Processions, & des Cloches; Tome I + II + III.
2-1352: GRIMME, E.G. - Der Aachener Domschatz.
9-829: GRIMME, ERNST GÜNTHER - Aachener Goldschmiekdkunst im Mittelalter von Karl dem Grossen bis zu Karl V., Mit 58 Aufnahmen von Ann Bredol-Lepper, Aachen.
7-3954: GRINSVEN C.SS.R., M. VAN - Korte novene ter eere van den Eerbiedw. Dienaar Gods Petrus Donders, den Apostel der melaatschen van Suriname.
1-3474: GRISON, M. - Problèmes d'Origines; L'Univers, les vivants, l'homme.
3-2284: GRIVOT, CH.D. - Images de Noël ... à Autun et en d'autres lieux.
2-1320: GRIVOT, D. - La legende doree d'Autun, Chalon, Macon, Charolles et Louhans.
3-2104: GROEN, B.J. - Ter genezing van ziel en lichaam'' , De viering van het oliesel in de Grieks-Othodoxe kerk (Proefschrift).
8-1056: GROEN, J. EN ANDEREN - Het huis met de elf kamers; Bekroonde verhalen uit De Nieuwe Eeuw-prijsvraag.
8-372: GROENENDAAL JR., M.H. - Drukletters; Hun ontstaan en hun gebruik.
1-1324: GROENEWOUD O.P., A.H.J. VAN - St. Dominicus.
2-11: GROENEWOUD, A.H.J. VAN, O.P. - De apostel Dominicus 1172-1221.
7-1477: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H.L.PH. - De bruid in de schuit; De consolidatie van de Republiek 1609-1650, [De Tachtigjarige Oorlog 2].
7-1464: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland; Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
9-1748: GROETHUYSEN, BERNARD - Antropologie philosophique.
9-3213: GROHMANN, WILL - Paul Klee, Series: Great Art of the Ages.
7-1224: GROLLE, J.J. - Weg met de koning; 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581, Met de volledige tekst van het Plakkaat van Verlatinge en de Eed van Afzwering.
1-160: GROLLENBERG, LH - Atlas van de Bijbel, Met medewerking van de Bijbelgeograaf Dr. A. van Deursen.
1-158: GROLLENBERG, LH - Atlas van de Bijbel, Met medewerking van de Bijbelgeograaf Dr. A. van Deursen.
7-206: GRÖNBECH, WILHELM - Kultur und Religion der Germanen; Erster Band + Zweiter Band.
6-1323: GRÖNBECH, WILHELM - Kultur und Religion der Germanen; Erster Band + Zweiter Band.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9