De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-3344: DAY, M. - Het boek der wonderen, Buitengewone gebeurtenissen in gewone levens.
8-350: DEBAENE, LUC - De Nederlandse volksboeken; Onstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
2-577: DEBAST, L. REDEMPTORIST - Onze Lieve Vrouw te Sint-Nicolaas. Presentatie.
1-2339: DEBAST, V., C.SS.R. - De Heilige Bernadette, en de Verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Lourdes.
7-1918: DEBEN, MAIKEL / PLEUNIS, COR - Wilhelmina '08; 90 jaar voetbal in Weert.
2-624: DEBERGH, N. - Koorgestoelten in West-Vlaanderen.
9-1261: DEBRÉ, PATRICE - Louis Pasteur [text in English].
6-213: DEBROAS, L. - Le drame de Pékin en 1900, Ouvrage illustré de nombreuses gravures.
6-978: DEBRUYNE O. PRAEM., JACOB (TEKST) / GAILLIAERDE O. PRAEM., ANDRÉ (ILLUSTRATIES) - Boetprocessie Veurne; 350 jaar Solidariteit.
3-160: DEBUSSI, L. - Nieuwe Maend van Maria. , Aen hare eer toegewyd, of gevolg van lezingen nopens de Mysteries van de allerheyligste maegd, en de bezonderste waerheden der zaligheid, voor alle de dagen van mey. .
3-161: DEBUSSI, L. - Nieuwe Maend van Maria. , Aen hare eer toegewyd, of gevolg van lezingen nopens de Mysteries van de allerheyligste maegd, en de bezonderste waerheden der zaligheid, voor alle de dagen van mey. .
2-612: DÉCARREAUX, J. - Moines et Monastères à l'époque de Charlemagne.
5-163: DECHAMPS, V. - Question religieuse résolue par les faits, ou De la certitude en matière de religion, Tome Premier + Tome Second.
5-162: DECHAMPS, V. - OEvres oratoires et pastorelles de Cardinal Dechamps; Tome Second; Edition nouvelle, revue par l'auteur et agmentée de diverses œuvres inédites.
1-1660: DÉCHAUSSÉE, C. - Notice sur la vie et la mort de la révérende mère Thérèse Marie du St. Sacrement.
9-41: DECK, JOSEF - Differentiation of iris markings (Ditfferential diagnosis Textbook II).
9-40: DECK, JOSEF - Principles of iris diagnosis, Textbook with atlas and indications to treatment.
1-4298: DECKERS, TH. - De profeet Elias als eeuwige actualiteit.
2-948: DECKERT, A., O.CARM. - Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529.
2-949: DECKERT, A. UND HÖSLER, M., OCARM (BEARBEITUNG) - Acta des Karmelitenprovinzials Andreas Stoss (1534-1538).
6-986: DECLERCQ, PH. - 150 jaar Zusters Paulinen.
1-1339: DECLERCQ, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick (1774-1824).
1-1340: DECLERCQ, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick (1774-1824).
1-1610: DECORTE, A. - Padre Pio, Herinneringen aan een begenadigd Getuige van Christus.
1-3345: DEDDENS, K. - Annus liturgicus?, Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het 'kerkerlijk jaar' (Proefschrift).
2-843: DEDKERT, A. UND MERL, O., O.C.D. (BEARBEITUNG) - Karmel; Gesetz und Geheimnis.
1-216: O.R.V. DEE, SP; SCHONEVELD, J - Bijbelse Encyclopedie met handboek en concordantie, Deel 4 / Concordantie.
9-1685: DEFARES, P.B. - Grondvormen van menselijke relaties [Proefschrift].
8-2277: DEFOE, DANIEL - Journal de l'année de la peste; Roman.
2-1357: DEFOER, H.L.M. ET AL. - Kunstschatten uit Freiburg, Een keuze uit de collectie van het Augustinermuseum.
2-1356: DEFOER, H.L.M. ET AL. - Vroomheid per dozijn.
8-109: DEFOER, HENRI L.M. / KORTEWEG, ANNE S. / WÜSTEFELD, WILHELMINA C.M. (CATELOGUE) - The Golden Age of Dutch manuscript painting, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utecht / The Pierpont Morgan Library, New York.
2-1238: DEGUER, A. - Albrecht Dürer.
1-4973: DEHARBE, JOSEPH, S.J. - A Catechism of the Catholic religion, preceded by a short history of religion, New edition, collated woth the latest German edition bu the Most Rev. George Porter, S.J., archbishop of Bombay.
1-1559: DEHON, T.R.P.; SAUVÉ S.S., M.C (LETTRES PRÉFACES) - Mère Marie Joseph de L'intérieur de Jésus, Marie Favre (1841-1915).
9-90: DEICHGRÄBER, KARL - Der Hypokratische Eid; Text griechisch und deutsch - Interpretation - Nachleben.
1-1874: DEKIMPE, J. - Monseigneur G.J. Waffelaert, XXIIe Bisschop van Brugge, Een onderzoek naar zijn sociale ingesteldheid gedurende de eerste jaren van zijn episcopaat (1895-1913).
1-1001: DEKKER, W. - Concordantie op de nieuwe psalmberijming.
9-1686: DEKKER, J.C. (REDACTIE) - Sporen en spiegels; Beschouwingen over geschiedenis en identiteit.
7-360: DEKKER, A.F. - Ironie in de Odyssee, [Dissertationes Inaugurales Batavae ad res antiquas petinentes, Volumen Septimum].
9-1687: DEKKER, KAREN DEN E.A. (REDACTIE) - Een tien voor vlijt; Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS.
1-3346: DEKKER, W.L. - Getuige Israël, Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israël in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik (dissertatie).
1-2881: DEKKERS, MR. G.J. - Het landelijk centrum., Liber Amicorum. .
7-2522: DEKKERS, C. - De kerk van Hulst [Willibrorduskerk].
1-2725: DEKKERS, E / BARTELINK, G. - Voordrachten over de heilige Gregorius de Grote; met een keuze uit zijn werken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 31).
1-2882: DELACROIX, SIMON. - La réorganisation de l'Église de France après la révolution (1801-1809)., Tome I, Les nominations d'évèques et la liquidation du passé..
1-310: DELACROIX, M - Dictionnaire historique d'éducation, Choix d'exemples et de faits.
3-564: DELACROIX, M. - Dictionnaire Historique d'Éducation. , Ou choix d'exemples et de faits. Puisés dans l'histoire ancienne et moderne, propres a former et a enricher toutes les facultés du coeur et de l'esprit. Ouvrage entièrement refondu, et augmenté d'une foule de traits de l'histoire de Belgique. .
7-3445: DELAHAYE, ALBERT - De gouden kerken van Zundert en Wernout.
7-1862: DELAHAYE, R.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - De archieven in Limburg.
7-3446: DELAHAYE, ALBERT - De gouden kerken van Zundert en Wernout.
3-569: DELAMARDELLE, GME. - Moyse Justifié. , D'Après l'explication physique que cet historien donne lui-même de la création de l'univers. Ancien Procureur-Général a Saint-Domingue. .
3-563: DELATTE, HENRICUS. - De Magisterio Divino. , Erga mentem humanam, in ordine naturali. .
5-164: DELAUNOY, IOANNE - Dissertatio Duplex: UNA: De veteri ciburum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima; ALTERA: Qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum / Dissertatio Duplex: UNA: Continens iudicium de Autore vitae Sancti Maurilii Andegauensi erutae; ALTERA: Renati Andegauencis Episcopi historiam attingens / Dissertationes Tres, QUARUM UNA: Gregorii Turonensis de seprem Episcoporum aduentu in Galliam; ALTERA: Sulpitii Seueri de primas Galliae Martyribus locus defenditur: Et in utraque diuersarum Galliae Ecclesiarum origines tractantur; TERTIA: Quid de ;primi Cenomannorum antistitis epocha sentiendum fit, explicatur.
5-165: DELAUNOY, IOANNE - Dissertatio Duplex: UNA: De veteri ciburum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima; ALTERA: Qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum / Dissertatio Duplex: UNA: Continens iudicium de Autore vitae Sancti Maurilii Andegauensi erutae; ALTERA: Renati Andegauencis Episcopi historiam attingens; Editio secunda auctior, & qua passim cuidam pro S. Renato Apologiae respondetur; Accedit AEgidii Menagii ad Guillelmum fratrem epistola / Dissertatio De vero auctore illius professionis fidei, quae Pelagio, Hieronymo, & Augustino tribui vulgò solet /Dissertationes Tres, QUARUM UNA: Gregorii Turonensis de seprem Episcoporum aduentu in Galliam; ALTERA: Sulpitii Seueri de primas Galliae Martyribus locus defenditur: Et in utraque diuersarum Galliae Ecclesiarum origines tractantur; TERTIA: Quid de ;primi Cenomannorum antistitis epocha sentiendum fit, explicatur.
3-567: DELAVIGNE, CASIMIR. - Oeuvres Complètes de Casimir Delavigne. , De l'académie française. Théâtre, Messéniennes, Poésies populaires et diverses. Oeuvres Posthumes, Derniers Chants, Poëmes et Ballades sur l'Italie. Nouvelle édition, revue et augmentée. .
8-2167: DELAVIGNE, CASIMIR - Oeuvres complètes: Théatre, Messéniennes, Poésies populaires et diverses; Oeuvres posthumes: Dernier chants, Poëmes et Ballades sur l'Italie; Nouvelle édition,revue et augmentée.
8-94: DELCAUX, FEDERICO - Santa Maria Reina.
7-057: DELDERFIELD, ERIC R. - British inn signs and their stories.
1-3348: DELECROIX, S. - La réorganisation de l'Église de France après la Révolution (1801-1809).
8-993: DELEU, JOZEF - De pleinvrees der kanunniken.
2-90: DELFGAAUW, F. O.CIST.S.O. - Saint Bernard, Maitre de l'amour divin.
1-3189: DELFGAAUW, B. / HUBBELING, H. / SMITH, W. (REDACTIE) - Studia in honorem Reinout Bakker; aangeboden door de centrale interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen.
9-1688: DELFGAAUW, BERNARD - Wat is existentialisme? Kierkegaard, Marcel, Jaspers, Heidegger, Sartre.
9-1689: DELFGAAUW, BERNARD - Vragen en aanwijzen; Filosofie van de grammatica Boek III (Deel I, Afdeling III + IV).
8-329: DELFT, MARIEKE VAN / THOMASSEN, KEES (SAMENSTELLING) - Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994, Samengesteld onder auspiciën van Stiching Drukwerk in de Marge.
7-4022: DELFT C.SS.R., M. VAN - Frater Andreas van den Boer, Kort bericht over een man die geruisloos door het leven ging.
7-3968: DELFT, A.J.A.C. VAN (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Uit de bezettingstijd 1940-1945: Illegale spot- en prikkelrijmen.
7-3866: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum [facsimile heruitgave van de tweede verbeterde druk uit 1927].
7-3812: DELFT, A.J.A.C. VAN (TEKST0 / MANDOS, FRANS (ILLUSTRATIES) - Tilburg, hoe het groeide, Uitgegeven bij gelegenheid van de geboorte van den 100.000en inwoner in Tilburg.
7-3786: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
7-3753: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum [facsimile heruitgave van de tweede verbeterde druk uit 1927].
8-2251: DELILLE, J. - Oeuvres; Nouvelle édition.
8-2228: DELILLE, JACQUES - La pitié, poëme.
2-288: DELMELLE, J. - Abbayes et Béguinades de Belgique.
2-287: DELMELLE, J. - Abdijen en Begijnhoven in België.
9-94: DELP, MAHLON H. / MANNING, ROBERT T. - Major's physical diagnosis.
1-912: DELPORTE, J. ET M. - Nouveau Receuil de Cantiques et Motets.
9-2147: DELSEMME, PAUL - Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l'époque du Symbolisme [2 vols.].
8-361: DELVINGE, ROB (EINDREDACTIE) - 100 Boeken die geschiedenis maakten 1892-1992, Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gemeentebibliotheek Utrecht.
1-1725: DEMAIN S.J., H. - Mère Marie Felicité (Joséphine Veyrat) 1815-1885, Supérieure Générale des Religieuses de St. Joseph de Chambéry.
6-419: DEMANGEON, A. - Géographie universelle; Tome II: Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.
6-418: DEMANGEON, A. - Géographie universelle; Tome Premier: Les Iles Britanniques.
1-1299: DEMARSIN, F. - Echt mens worden met Clara van Assisi.
9-457: DEMARTINI, E. / STEPANEK, O. - Gevederde vrienden in woord en beeld, Nederlandse bewerking J.E. Sluiters.
6-968: DEMEDTS, A. - Uit ons eigen erfdeel, Tekst van André Demedts, beelden van Herman Verbaere.
8-1715: DEMEDTS, ANDRÉ - De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941.
1-2883: DEMEYER, R./HOSTE, A./WAGENAAR, C. - Pelgrim naar de bronnen., Hoogtepunten uit de spiritualiteit..
1-3350: DEMEYER, R. / HOSTE, A. / WAGENAAR, C. - Pelgrim naar de bronnen; hoogtepunten uit de spiritualiteit.
2-806: DEMONCHY, G. - Der heilige Johannes vom Kreuz, 1542-1591.
1-2623: DEMPF, A. - Meister Eckhart, Eine Einführung in sein Werk.
2-137: DENAUX, A. EN VANDEN BERGHE, E. (REDACTIE) - De Duienabdij en het Grootseminarie te Brugge, Bewoners / Gebouwen / Kunstpatrimonium.
6-989: DENAUX, ADELBERT EN VANDEN BERGHE, ERIC (REDACTIE) - De Duinenabdij (1627-1796) en het Grootseminarie (1833-1983) te Brugge; Bewoners / gebouwen / kunstpatrimonium.
1-2884: DENESSEN, L.G.J. - Mijn geloofsoorkonde., Met voorwoord en teksten van P. Hieronymus Rongen. .
1-2885: DENESSEN, L.G.J. - Mijn geloofsoorkonde., Met voorwoord en teksten van P. Hieronymus Rongen. .
1-3351: DENESSEN, L.G.J. (SAMENSTELLING) - Mijn geloofsoorkonde.
1-2367: DENEWETH, H. - Kroniek van 50 jaar Brugge - Banneux, 50 jaar bedevaarten naar Banneux vanuit Oost- en West-Vlaanderen.
9-1521: DENFFER, AHMAD VON - Ul?m al-Qur'?n; An introduction to the sciences of the Qur'?n.
2-1347: DENIS, M. - Histoire de l'art religieux.
9-2218: DENIS, MAURICE - Théories 1890 - 1910 du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique.
6-947: DENIS, ANDRÉ - Relations de voyage de Paul Van Der Vrecken (1777-1868), agent secret du Saint Siège et Comte Romain, Éditées en annotées par André Denis, O.P..
3-570: DENIS, R.P.A. - Prières dites de Sainte Gertrude. , Ou vrai esprit des Prières que Jésus-Christ lui-même a révélées, pour la plupart, à Sainte Gertrude et à Sainte Mechtilde. Traduites par le R.P.A. Denis. Quatrième édition. .
1-1280: DENIS-BOULET, N.M. - La carrière politique se Sainte Catherine de Sienne, Étude Historique.
9-2130: DENKER, ALFRED (REDACTIE) - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie; Aristoteles, Boetius van Dacië, Pico della Mirandola, Fichte, Schopenhauer, Scheler, Heidegger, De Beauvoir/Irigaray/Butler.
5-166: DENS, PETRO - Theologia ad usum seminariorum, et Sacrae Theologiae Allumnorum; Editio nova emendata, Tomus Primus, complectens Tractatus: de Deo Uno et Trino, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus Humanis, Vitiis, Paccatis et Sonscientia.
3-571: DENS. - Manuale Logicum. , Continens Definitiones et Divisiones, Theologiae Universae, È tractatibus Selectis Depromptas. .
5-172: DENS, PETRUM - Tractatus Theologici de Sacramento extremae-unctionis oridinis, et Matrimonii.
5-169: DENS, P. - Supplementum Theologiae rev. adm. D. Laur. Neesen; De Virtute Religionis relquisque virtutibus justitiae annexis, et de Vertiute Temperantiae. Per Rev. Adm. D. P. Dens S. T. L.; Secundum Pars, continet ejusdem Dictata de Sacramento Pœnitentiae.
5-167: DENS, PETRUM - Tractatus de Deo Trino & Uno, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus humanis, Vitiis, Peccatis et Conscientia.
5-168: DENS, PETRO - Theologia ad usum seminariorum, et Sacrae Theologiae Allumnorum, Tomus II + III + IV + V + VI + VII (Tomus I is missing).
5-170: DENS, PETRUM - Tractatus de Deo Trino & Uno, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus humanis, Vitiis, Peccatis et Conscientia.
5-171: DENS, PETRUM - Tractatus de Jure et Justitia, de Contractibus in genere, et de Usitatioribus in specie, Editio auctior et corectior.
8-43: DENUCÉ, J. - Musaeum Plantin - Moretus: Catalogue des manuscrits / Catalogus der Handschriften.
1-2886: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum et definitionem., Quae de rebus fidei et morum etc. Editio IX; Ignatio Stahl. .
1-2887: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio undecima. .
1-2888: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio duodecima. .
1-2889: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio decima tertia. .
1-2895: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 27..
1-2896: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 28..
1-3367: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod post Clementem Bannwart et Ioannem B. Umberg S.J. editit Carolus Rahner S.J.; editio 30.
1-3365: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod post Clementem Bannwart et Ioannem B. Umberg S.J. editit Carolus Rahner S.J.; editio 28 augmentata.
1-3364: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 27 augmentata.
1-3363: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 26 augmentata.
1-3362: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 24.
1-3361: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 21-23.
1-3360: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 18-20.
1-3359: DENZINGER, HENR. ET BANNWART, CLEM. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima sexta et septima, quam paravit Ioannes Bapt. Umberg S.J..
1-3358: DENZINGER, HENR. ET BANNWART, CLEM. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima sexta et septima, quam paravit Ioannes Bapt. Umberg S.J..
1-3356: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio duodecima, quam paravit Clemens Bannwart S.J..
1-3357: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima tertia, qua paravit Clemens Bannwart S.J..
1-3355: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio undecima, quam paravit Clemens Brannwart S.J..
1-3354: DENZINGER, H. (EDITIT) - Enchiridion Symbolorum et Definitionum; Quae de rebus fidei et morum, a conciliis oecumenicus et summis pontificibus emanarunt, Editio IX, auctua et emendata ab Ignatio Stahl.
7-1363: DEPELCHIN, P. - la Hollande a vol d'oiseau.
7-458: DEPUYDT, WILFRIED - Symboliek van de Griekse mythologie; Hesiodos' boodschap aan onze tijd.
6-1081: DEPUYDT, J. ET AL. - Caritas et la FIHW; un demi siècle de vie hospitalière 1938-1978-1988.
7-2686: DERKS, SERGIO - Doorbroken stilte; 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie.
1-3368: DERKS, M. / HALKES, C. / HEYST, A. VAN (REDACTIE) - Roomse dochters', Katholieke vrouwen en hun beweging.
7-3878: DERKS, JAN - De lindeboom (Roman).
1-4258: DERKSEN, G. / MOUSCH, M. VAN - Handboek voor het hiernamaals; Reizen naar hemel en hel.
1-3371: DERKSEN, N.J.M. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten, Een onderzoek naar parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht (Proefschrift).
1-3370: DERKSEN, N.J.M. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten, Een onderzoek naar parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht (Proefschrift).
1-3164: DERKSEN, N. / ZUIKER, J. (REDACTIE) - Gaandeweg, Opstellen aangeboden aan dr. Herman (Frans) Andriessen, pastor / pastoraal-psycholoog / psychotherapeut, bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
8-995: DERMOÛT, MARIA - Spel van tifa-gong's .
8-543: DERMUL, AM. / BOUCHERY, H.F. - Bibliographie betreffende de Antwerpse drukkers; Met een historische inleiding door Herman F. Bouchery; met 33 afbeeldingen.
8-2151: DÉROULÈDE, PAUL - Monsieur le Hulan et Les Trois Couleurs; Conte de Noël, Illustrations de Kauffmann.
1-3372: DEROY, J.P.TH. - Bernardus en Origenes, Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super Cantica Canticorum (Proefschrift).
10-100: DÉSAUGIERS, MM & ARMAND. - Le chateau de mon oncle ou le mari par hazard., Comédie- vaudeville en un Acte. Représentée pour la première fois, sur le Théâtre du Vaudeville, le samedi 15 mai 1819..
9-1694: DESCARTES, RENÉ - Méditations, Avec une Notice biographique, une Notice historique et littéraire, des Notes expicatives, une Documentation thématique, de Jugements, un Questionnaire et des Sujets de devoirs, par Marc Soriano.
9-1697: DESCARTES, RENÉ - Méditations métaphysiques; Objections et Réponses, suivi de quatre Lettres, Chronologie, présentation et bibliographie de Jean-Marie Beyssade et Michelle Beyssade.
9-1692: DESCARTES, RENÉ - Oeuvres de Descartes; Tome 1: Discours de la Méthode / Les principes de la philosophy / Les passions de l'âme; Tome 2: Règles pour la direction de l'esprit / Méditations / Objections et réponses.
9-1693: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode, Avec des aperçus sur le mouvement des idées avant Descartes, une biographie chronologique, une introduction à l'oeuvre, une analyse méthodique du Discours, des notes, des questions, des sujets de devoirs en des documents, par J.-M. Fataud.
9-1695: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode; Suivi des Méditations, Présentation et annotations par François Misrachi.
9-1691: DESCARTES, RENÉ - Vertoog over de methode, Vertaald door Helena C. Pos; Ingeleid door prof. dr. H.J. Pos; Bandontwerp S. de Back.
9-1696: DESCARTES, RENÉ - Les passions de l'âme, Introduction de Michel Meyer, Présentation et commentaires de Benoît Timmermans.
2-1177: PAUL DESCHAMNPS (TEXTE) - Terre Sainte Romane.
2-132: DESIDERATUS, FR. M. - De Abdij 's Hemelsdale, Geschiedkundige aantekeningen.
1-1186: DESJARDINS, R. - Le souvenir de Dieu, Recherche avec Saint Augustin.
1-1533: DESNOYERS, F.M.J. - Le vénérable Benoit Joseph Labre, Sa vie, ses vertus, ses miracles.
8-2259: DESPORTES, PH. - LX Pseaumes de David, [exemplaire unique: Exemplaire justifié: Imprimé pour: Monsieur en Madame J. Nypels-Pagnier; Note (Toelichting / Explication) en Neerlandais en page couverture à fin de livre].
8-2225: BOILEAU DESPRÉAUX - Oeuvres; Tome Premier + Tome Second.
3-572: DESPREZ, GUILLAUME. - Morale Chrétienne rapporte'e aux instructions que Jesus-Christ nous a donne'es dans l'Oraison Dominicale. , Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi benè complacui, ipsum audite, Matth. 17.5. Septi'eme édition. .
9-1280: DESSAUER, F. - De zaak Galilei en wij; Tragedie van het Avondland.
5-173: DESSELIO, VALERIO ANDREA - Synopsis Juris Canonici per erotemata digesti et enucleati, juxta ordinem Librorum & Titulorum, in Decretalibus Episcopus Gregorii IX. P. M..
1-3373: DESSING, CHR. S. (UITGEGEVEN DOOR) - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
1-564: DETHIER, E. - Choix de Musique Religieuse.
8-2246: DETOEUF, AUGUSTE - Propos de O.-L. Barenton Confiseur, Ancien élève de l'École Polytechnique, Préface de Pierre Brisson.
2-501: DETREZ, R. ET AL. - Abdijen en kloosters in Oost-Europa.
2-1745: DEUN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Missaal, bevattende alle missen van het Missale Romanum.
6-927: DEUREN, KAREL VAN (REDACTIONELE COÖRDINATIE) - Vriendenboek Rik Jacobs; getuigenissen / herinneringen / documenten; Oprichter, regisseur en ere-directeur van het Reizend Volkstheater.
6-908: DEURSEN, KAREL VAN / MERTENS, ANTHONY - Liefde gaf u duizend namen; Een religieus Vlaams familie-album over de periode 1900-1940: toen de kerk nog in het midden stond.
1-49: DEURSEN, F. VAN - Prediker, Leven met vergankelijkheid.
6-197: DEUSSEN, PAUL - The system of the Vedanta; According to Badarayana's Brahma-Sutras and Sankara's Commentary thereon set fourth as a Compendium of the Dogmatics of Brahmanism from the standpoint of Sankara.
7-149: DEUTSCHER, ISAAC - The prophet outcast; Trotsky: 1929-1940.
1-2946: DEUTSCHER, I. - De niet-joodse Jood; over het jood zijn in de moderne wereld.
1-3374: DEVADDER, J., C.F.X. - Rooted in history; The life and times of T.J. Ryken, founder of the Xaverian Brothers; Volume I: The vision.
1-2714: DEVILLIERS, N. - Antonius de Grote, vader van alle monniken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 18).
2-186: DEVOLDER, UBERTINUS O.F.M. - De Minderbroeders te Turnhout 1650-1950.
1-28: DEVYNCK, N - Bijbellexicon, Persoons- en plaatsnamen.
1-2350: DEWACHTER, R. - 26 jaar Konnersreuth; zijn bekeerlingen.
9-532: DEWITZ, BODO VON / KEMPE, FRITZ - Daguerrotypien; Ambrotypien und Bilder anderer Verfahren aus der Frühzeit der Photographie.
9-744: DEXEL, WALTER - Das Hausgerät Mitteleuropas; Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden; Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz.
8-997: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Aanteekeningen bij lectuur, Woord vooraf door H.L. Prenen.
8-2304: DEZOBRY, CH. / BACHELET, TH. - Dictionnaire général de Biographie et d'Historie, de mythologie, de géographie ancienne et moderne, comparée des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères; Neuvième éditions revue; Première Partie (A-J) + Deuxième Partie (K-Z).
1-4265: DEZZA, P. ET AL. - Acta Pont. Academiae Romanae S. Themae Aq. et Religionis Catholicae; Volumen IX (nova series).
6-943: DHANENS, E. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen; VII: Kanton Sint-Maria-Horebeke; Deel 1 Tekst + Deel 2 Illustraties.
1-539: DHITRAULT DE KERRYVALLAN, J.B. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
5-681: DIANA PANORMITANI, ANTONINI - Resolutiones Morales in tres Partes distributae, In quibus selectionres casus conscientiae, breviter, dilucidè, & utplurimùm benignè sub variis Tractatibus explicantur; Editio Octava, novis Additionibus & Indicibus locupletata; & infinitis mendis, quibus priores Editiones scatebant, repurgata; Pars Prima + Pars Secunda + ParsTertia [in one volume].
5-682: DIANA PANORMITANI, ANTONINI - Resolutiones Morales in tres Partes distributae, In quibus selectionres casus conscientiae, breviter, dilucidè, & utplurimùm benignè sub variis Tractatibus explicantur; Editio Undecima, novis Additionibus & Indicibus locupletata; & infinitis mendis, quibus priores Editiones scatebant, repurgata; Pars Prima + Pars Secunda + ParsTertia [in one volume].
8-998: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581); Een inleiding.
7-1789: DICKHAUT, M. ET AL. - Heligdomsvaart 1990, Maastricht 23 augustus - 2 september.
8-2419: DICKINSON, EMILY - Poems; Edited by Johanna Brownell.
1-4273: DICKMANN, U. UND WAAIJMAN, K. - Felderkundungen Laienspiritualität, Beitrage der Katholischen Akademie Schwerte und des Titus Brandsma Instituut Nijmegen; Band 1.
1-4274: DICKMANN, U. UND WAAIJMAN, K. - Felderkundungen Laienspiritualität, Beitrage der Katholischen Akademie Schwerte und des Titus Brandsma Instituut Nijmegen; Band 2.
5-175: DICLICH, GIOVANNI - Dizionario Sacro-Liturgico; che comprende Le Rubriche del Brevario Messale e Rituale Romano nonche alcuni vocaboli che ai acri riti a Sacri Riti appartengono, Prima edizione napolitana eseguita sulla quarta di Firenze, e corredata di un volume di supplimento; Vol. I.
7-483: DIEL, PAUL - Symbolism in Greek mythology; Human desire and its transformations.
7-3754: DIELEMAN, FR.M. - Een analyse van spreidingspatronen van vestigingen en van werkgelegenheidsgebieden in Tilburg en Eindhoven; Een methodisch-technische studie [Proefschrift].
8-1856: DIELS, GERARD - Het doornen zeel; Gedichten, Reeks: De Ceder, Derde deel.
8-999: DIELS, GERARD - Het ongerijmde; Essays.
2-668: DIENBERG, TH. OFMCAP - Brüder af dem Weg, Einblicke in den Kapuziner-Alltag.
1-3375: DIEPEN, H.M. - Aux origines de l'anthropologie de saint Cyrille d'Alexandrie, Textes et études théologiques.
7-957: DIEPERINK, MARTIE - Dochters naar Mijn hart; Spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen.
7-3625: DIEPSTRATEN, HENK VAN (TEKST) VERSCHUREN, LUC (STRIP) - Hartediefje [Met beschrijvingen van plaatsen in Midden-Brabant, per plaats een mini-stripverhaal].
1-3377: DIERMANSE, J.M.R. - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie (Proefschrift).
7-1724: DIETEREN, R. - De migratie in de mijnstreek 1900-1935.
5-177: DIETERICI, D. CUNR. - Institutiones Catecheticae, depromptae E. B. Lutheri Catechisi, et variis, recenter B. Dn. Christiani Chemnitii notis illustratae; Editio novissima / Epitome Catechetica D. Cunradi Dieterici - Kurze Catechismus-Lehre von D. Conrad Dietrichen.
2-2848: DIFEREE, DR. HENDR.C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. , 1630 - 8 september - 1930; Gedenkboek van het 500-jarig bestaan der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van Prof.Dr. H. Brugmans. .
2-406: DIJCK, R.TH.M. VAN, O. CARM. (REDACTIE) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen, 1732-1982.
7-3480: DIJCK, G.C.M. VAN (SAMENSTELLING) - Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650.
1-3402: DIJCK, THR. VAN / PIJNENBURG, J. - Driekoningen; Rondom Kerst.
2-262: DIJCK, L.C. VAN, O.PRAEM. - Les origines du pouvoir de l'abbé général de l'Ordre de Prémontré (1120-1177), Excerpta ex dissertatione ad lauream in fascultate juris canonici Pontificiae Universitas Gregorianae.
1-3401: DIJCK, THR. VAN / PIJNENBURG, J. - Drie herders; Jaarkring.
7-3269: DIJK O. CARM., R.TH.M. VAN (REDACTIE) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LIII.
8-976: DIJK, J. VAN - Dante's Divina Commedia; Inleiding tot nieuwe Commentaren voor Dante-bestudeerders en vrijmetselaren [heruitgave].
7-448: DIJK-WITTOP KONING, A.M. VAN - Levend Grieks; Nieuwgrieks voor iedereen, in duizend woorden.
9-1710: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden; Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel.
2-661: DIJK, R.TH.M. VAN - De constities der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559, Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim.
7-1212: DIJK, ALFRED VAN - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
8-354: DIJK, C. VAN - Halcyon; Twee delen: Halcyon, het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt / Halcyon, inhoud 1940-1942.
8-1015: DIJK, H. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem; Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België.
9-1944: DIJKHUIS, J.J. - De procestheorie van C. R. Rogers; Een kritische en methodologische analyse van zijn opvattingen over het proces van de psychotherapie en de interventies van de therapeut [Proefschrift].
9-1355: DIJKMEIJER, E. - Textiel: Deel II: Spinnen, weven, bindingsleer en breien.
9-1354: DIJKMEIJER, E. - Textiel; Deel I: Grondstoffen.
9-1711: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
7-3829: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
2-1102: DIJKSTRA, J. / DIRKSE, P.P.W.M. / SMITS, A.E.A.M. - De schilderijen van Museum Catharijneconvent.
9-1713: DIJN, HERMAN DE - Taboes, monsters en loterijen; Over ethiek in de laat-moderne tijd.
9-1712: DIJN, HERMAN DE - Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.
1-3403: DIJN. H. DE - Religie in de 21ste eeuw, Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders.
7-1247: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden, Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de schrijver.
7-915: DILLEN, J.G. VAN - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad; I: De theorie der gesloten stad-huishouding.
9-817: DILLMONT, TH. DE - Album de broderies au Point de Croix (Ire Série).
9-1698: DILLON, JOHN - The Golden Chain; Studies in the development of platonism and christianity.
2-621: DIMIER, A. - Les moines bâtisseurs, Résurrection du passé.
7-361: DIMOCK, GEORGE E. - The unity of the Odyssey.
1-3353: DINGEMANS, G.D.J. - Wetmatigheid en wonder, Een hermeneutisch-theologische studie over de verhouding van geloof en natuurwetenschappen (Proefschrift).
8-2357: DINSDALE, ANN (LIBRARIAN) / WHITE, CATHERINE (CURATOR) - Brontë Parsonage Museum, Haworth; A souvenir gide, Photographs by Simon Warner.
1-3379: DINTEREN, L.K. VAN - Opdat Gods glorie openbaar worde, De 'lex orandi' als theologisch verantwoord fundament van orthodoxe missietheologie (Proefschrift).
7-2808: DINTHER, IVO VAN - Mee de deur in den herd; Wè gedichte en tekeninge van Ivo van Dinther.
2-1678: DIRCX, J. (PRIESTER TE TURNHJOUT) - Missaal voor zon- en feestdagen, Inhoudend de Misssen voor de zondagen en de voornaamste feesten van het jaar, benevens die voor de bijzondere feesten onzer bisdommen. Bovendien de huwelijks- en begrafenisplechtigheden, de gewone zondagvespers, de gebeden en godsdienstoefeningen van algemeen gebruik.
2-1058: DIRKS, DOM ILDEFONSE - De heiligie iconen / Icones saintes.
2-1059: DIRKS, DOM ILDEFONSE - Les Ssntes icones, 2me édition: entièrement refondue, augmentée et illustrée.
2-448: DIRKSE, P. (SAMENSTELLING TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) / HAVERKAMP, A. (REDACTIE) - Jezuieten in Nederland.
2-1350: DIRKSE, P. (SAMENSTELLING) - Kunst uit Oud-katholieke Kerken, Tentoonstelling augustus - oktober 1989.
2-618: DIRKST, W. - Het antwoord van de monniken, De betekenis van de oude kloosterorden in veerleden en heden.
8-1000: DIRVEN, R. (ED.) - Kennismaking met de TGG (Transformationele en Generatieve Grammatica).
7-3419: DIRVEN, HERMAN - Prinsenbeek in oude ansichten.
7-3420: DIRVEN, HERMAN - Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek; Deel IV: 1648-1793, of De Hage als heerlijkheid in het Generaliteitsland Brabant, of Hage tijdens de Reformatie.
8-1570: DIS, ADRIAAN VAN / HERMANS, TILLY (SAMENSTELLING) - Het land der letteren; Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
1-620: DISTLER, H. - Der Jahrkreis, Eine Sammlung von 52 zwei- und dreistimmigen geistlichen Chormusiken zum Gebrauch in Kirchen-, Schul- und Laienchören.
8-1001: DITTMAR, NORBERT - Handboek van de socio-linguïstiek.
9-952: DITTRICH, KATHINKA / WÜNZNER, HANS (RED.) - Nederland het het Duitse Exil 1933-1940.
2-429: DIVENDAL, H. - Met hart en ziel; verleden, heden en toekomst van de Augustinesssen van Heemstede, Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie, 27 juni 1963.
1-4682: DIVENDAL, H. (SAMENSTELLING) - De gulden kerstweek, Werkboek voor de week van kerstmis tot nieuwjaar, voor huisgezin en jeugdbeweging.
9-1699: DIX, P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano; Een studie over de achtergronden van zijn Psychologische kenleer [Proefschrift].
1-2585: DOBHAN, U. / KÖRNER, R. - Johannes vom Kreuz; die Biographie.
9-1700: DOBLHOFER, ERNST - Die Entzifferung alter Schriften und Sprachen, Series: Reclam-Bibliothek Band 1702.
9-363: DODOENS, R. - Bloemlezing uit het Cruydt-Boeck [uit 1554] van Rembert Dodoens; Samengesteld en ingeleid door dr. A. Schierbeek, Met 64 reproducties der oude handsneden, 1 van een originele tekening, 3 portretten en enkele andere figuren.
1-3380: DOEL, H.G. VAN DEN - Daar moet veel strijds gestreden zijn, Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen, 1586-1627 (Proefschrift).
9-1701: DOESCHATE, HARRY TEN - Overheid en rampschade; Een onderzoek betreffende de gronden tot overheidsmaatregelen inzake schaden, uit een oorlog of natuurramp ontstaan [Proefschrift].
7-1713: DOESSCHATE, G. TEN - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden.
9-1702: DOIDGE, NORMALN - The brain that changes itself; Stories of personal triumph from the frontiers of brain science.
1-1656: DOIG, D. - Mère Teresa et les siens.
6-325: DOKE, C.M. / VILAKAZI, B.W. (COMPILATION) - Zulu-English dictionary, Second revised edition, with Addendum.
6-324: DOKE, C.M. / VILAKAZI, B.W. (COMPILATION) - Zulu-English dictionary.
7-2211: DOKKUM, J.D.C. VAN - In en om Utrecht; Beschrijving van de stad en hare omgeving, Met een heliogravure naar eene oorspronkelijke teekening van G.W.P. van Dokkum.
7-2171: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Gouda in oude ansichten deel 3.
7-2291: DOLDER-DE WIT, HENNY VAN - De St.-Janskerk te Gouda; Mensen en monumenten in een oude stadskerk.
9-2015: DOLE, GEORGE F. (EDITOR) - Emanuel Swedenborg; The universal human and body-soul interaction.
2-819: DÖLLE, C. - Titus Brandsma - Karmeliet.
3-574: DÖLLINGER, JOH.JOS.JGN VON. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction a l'Histoire du Christianisme. , Traduit de l'Allemand par J. de P. Tome I+II, Tome III+IV. .
9-1318: DOMININGSHAUS, HANS - Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften.
7-3914: DOMMELEN, G. VAN (REDACTIE) / WIJNGAARDEN, F. V. (TEKST) / POLAR, L. (FOTOGRAFIE) - The Black Devils [Fanclub-blad van de (Tilburgse) popgroep The Black Devils].
9-718: DONALDSON EBERLEIN, HAROLD / MCCLURE, ABBOT - The practical book of period furniture; Treating of furniture of the English, American colonial and post-colonial and principal French periods, With 250 illustrations; The colour plate and text illustrations from drawings by Abbot McClure.
8-523: DONALDSON, GERALD - Books; Their history, art, power, glory, infamy and suffering according to their creators, friends and enemies.
2-2068: DONCK, E. VAN DER - Lectionarium voor de zon- en feestdagen.
2-2069: DONCK, E. VAN DER - Lectionarium voor de zon- en feestdagen.
7-3698: DONDERS, BROER - Per ongeluk mens; Een levensverhaal door Broer Donders.
1-3382: DONDEYNE, A. - Geloof en wereld.
1-3381: DONDEYNE, ALB. E.A. - Gelovend in de wereld.
6-179: DONELLY S.J., D. - Gevangen in Japan; De Z. Carlo Spinola S.J..
1-736: DONGELMANS, M.J.M. - De muze tot geleide, De geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor 1859-1984.
8-37: DONGELMANS, BERRY / OOSTROM, FRITS VAN / ZONNEVELD, PETER VAN (REDACTIE) - Dierbaar magazijn; De bibliotheek van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde.
7-3224: DONGEN, FRANS VAN / VERBEEM, HAN - Ambrogio Spinola 1622.
7-2616: DONGEN, AD VAN - Rooms Breda, Uit ons rijke katholieke verleden.
1-3384: DONGEN, J.C. VAN - Vervreemding en dienst; Verkenning van een Diaconia Alienatorum.
1-3383: DONGEN, J.C. VAN - Vervreemding en dienst; Verkenning van een Diaconia Alienatorum (Proefschrift).
9-17: DONGERN, J.A. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
6-933: DONINCK, F. BENEDICTUS VAN - 1603-1903; Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem [facsimile 1986], Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus, O. Cist..
2-127: DONINCK, F. BENEDICTUS VAN - Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem, Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onden den naam van College de Engelschen Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus, O. Cist..
9-588: DONK, A.M. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Voor nu en later; Vijf en twintig liederen, gekozen door de scholen in de Eerste Hoofdinspectie Lager Onderwijs; Uitgegeven ten bate van den volkszang.
7-1504: DONKER PZN., W. (PSEUDONIEM J. C. VAN WIJCK CZN.) - Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-Industrie.
8-1858: DONKER, ANTHONIE - Kruistochten.
8-2128: DONKER, ANTHONIE - Kruistochten, Bekroond met de Domprijs voor Poëzie.
9-150: DONKERS, J. - Sim en Sam, Met illustraties van Gerard Gerrits.
9-151: DONKERS, J. - Sim en Sam [incompleet: slotbladzijde 153 ontbreekt], Met illustraties van Gerard Gerrits.
9-152: DONKERS, J. - Nieuwe avonturen van Sim en Sam, Illustraties van Tola Steinhage.
9-153: DONKERS, J. - Nieuwe avonturen van Sim en Sam; Deel 2, Illustraties van Tola Steinhage.
9-154: DONKERS, J. - Verdere avonturen van Sim en Sam, Illustraties van Arnold Rog.
8-2393: O'DONOGHUE, BERNARD (EDITOR) - The Cambridge Companion to Seamus Heaney.
8-214: DONOVAN, CLAIRE - The de Brailes Hours; Shaping the Book of Hours in Tirteenth-Century Oxford.
8-1717: DOOLAARD, A. DEN - De vier ruiters.
8-1859: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst albast; Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
1-3385: DOOREN, J.P. VAN - Michael Baius; zijn leer over de mens (Proefschrift).
9-2143: DOORMAN, MAARTEN / VISSER, WILLEM (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Denkers in de ring; Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
8-1002: DOORN, TH.H. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
7-2265: DOORN, HERMAN H. VAN (FOTOGRAFIE) / HART, PIET 'T EN VERBEECK, STIJN (TEKST) - t Gooi; een fotografische impressie.
8-1003: DOORN, TH.H. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland [Proefschrift].
7-2370: DOORNE, M.J.H. VAN - Achter den Waaldijk; Humor van het platteland, Geïllustreerd door S. Kraay.
1-955: DOORNIK, J. VAN (VERTALING) - Liturgia Horarum, Tweede Lezingen en Hymnen.
1-1412: DOORNIK, N.G. VAN - Franciscus van Assisi, Een profeet voor onze tijd.
1-3386: DOORNIK, N.G.M VAN - Een vrouw die niet zweeg in de kerk, Caterina van Sienna.
8-1004: DOORNINCK, J.I. VAN - Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen.
7-3656: DOREMALEN, HENK VAN / M.M.V. PETERS, RONALD - 50 Jaar [St. Jozef] zorg; Terugblik en woord en beeld.
7-3932: DOREMALEN, HENK / SPAPENS, PAUL - Kanaal op het zand; Geschiedenis van het Wilhelminakanaal van de de Piushaven in Tilburg.
7-3913: DOREMALEN, HENK VAN (M.M.V. RONALD PEETERS) - Bedrijvig Tilburg; Uit de archieven van Tilburgse bedrijven van vijftig jaar en ouder.
7-3901: DOREMALEN, HENK VAN - Mannen van staal; Van Raak: 90 jaar vertrouwd met metaal, 1916-2006.
7-3815: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 10: Hoogkar, tram en transportcentrum.
7-3814: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 8: De groene stad.
7-3813: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 1: Herdgangen en hoogbouw.
7-3741: DOREMALEN, HENK VAN (M.M.V. MARTIN VAN BROEKHOVEN) - D'n Atelier 125 jaar; Geschiedenis van de spoorwegwerkplaats Tilburg 1868-1993.
7-3730: DOREMALEN, HENK VAN - De handen ineen; Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg, Tilburgse Historische Reeks 8.
7-3729: DOREMALEN, HENK VAN - De handen ineen; Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg, Tilburgse Historische Reeks 8.
7-3728: DOREMALEN, HENK VAN / PEETERS, RONALD (REDACTIE) - Godsvrucht en deugdzaamheid; Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen, Tilburgse Historische Reeks 9.
7-3727: DOREMALEN, HENK VAN / PEETERS, RONALD (REDACTIE) - Godsvrucht en deugdzaamheid; Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen, Tilburgse Historische Reeks 9.
7-3688: DOREMALEN, HENK VAN / SPAPENS, PAUL - Kruikezeikers; Mythe en werkelijkheid van een Tilburgs fenomeen.
7-3508: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. / ROELANDS, J.A.M. - s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3.
9-620: DÖRFFEL, ALFRED (HERAUSGEGEBEN VON) - Liederkranz; Sammlung der berühmtesten Lieder, für eine Singstimme mit Klavierbegleidung.
9-1210: DORIS, JACQUES (RÉDACTEUR EN CHEF) - Variété (Revue), premier numéro.
8-815: DORLANT, PIETER - Viola Animae; Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden; Uit het Latijn vertaald, [in 1499 te Keulen voor het eerst gedrukt, thans in het Nederlands overgezet door Dr. L. Moereels S. J.; Verlucht met vijftien houtsneden der vierkante passie van Jacob Cornelisz van Oostzanen, waarvan drie in kleurendruk].
7-3212: DORP, ANTON VAN / PULS, FRANS - Berkel-Enschot van vruuger, Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundekring De Kleine Meijerij.
7-3213: DORP, ANTON VAN / PULS, FRANS - Berkel-Enschot van vruuger, Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundekring De Kleine Meijerij.
9-1005: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.
1-2678: DÖRRIES. H. - Zur Geschichte der Mystik; Erigena und der Neuplatonismus.
9-26: DOSSEY, LARRY - Beyond illness; Discovering the experience of health.
8-1005: DOSTOÏEWSKY, AIMÉE - F. M. Dostoïewsky door zijn dochter.
8-1007: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis.
1-421: DOTREMONT, S. - La Revue Internationale de Musique, Le Piano.
1-141: DOUGLAS-KLOTZ, N - Het Verborgen Evangelie, Hoe we de spiritualiteit van Jezus kunnen ontdekken.
6-208: DOUGLAS, NIK / SLINGER, PENNY - Das grosse Buch des Tantra (Sexual Secrets); Sexuelle Geheimnisse und die Alchimie der Ekstase.
9-195: DOUMEN, N. - De ongeluksauto, Illustratie en bandtekening van L. v. Grinsven.
9-196: DOUMEN, N. - Fiel, Met bandtekening en illustraties van Leo van Grinsven.
9-149: DOUMEN, N. - Wondere wegen, Serie: Roomsche Reeks XV.
8-2384: DOWDING, WALTER - Poems.
9-1704: DRAAISMA, DOUWE - Vergeetboek.
9-1703: DRAAISMA, DOUWE - Ontregelde geesten; Ziektegeschiedenissen.
9-1110: DRAGUET, MICHEL - Het Symbolisme in België.
1-3387: DREHER, BR. - Die biblische Unterweisung im katholischen und evangelischen Religionsunterricht, Eine theologisch-kerygmatische Gebenüberstellung.
7-2481: DRENT, JACOB - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest, Zijnde de historie van Dedemsvaart - Oud-Avereest - Balkbrug en het kanaal te Dedemsvaart.
9-65: DRENTH, H. / PROOIJEN-DE JONG, A. VAN - Verplegen van chronisch zieke, lichamelijk gehandicapte en revaliderende zorgvragers (deelkwalificatie 405).
8-1009: DRESDEN, S. - Het vreemde vermaak dat lezen heet; Een keuze uit de essays.
2-1987: DREWERMANN, EUGEN - De dood die leven brengt, Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd.
1-3388: DREWERMANN, E. - Hij legde hun de handen op; De wonderen van Jezus.
5-180: DREXELII, HIEREMIAE - Manipu.us Sacer, Concionum Moralium, Collectus et volumninibus R.P. Hieremiâ Drexelii Societ. Iesu, In omnes anni Domini cos Festos & Quadragesimales dies; Tumulis quatuor distinctus Methodo Theologis, Parochis, Concionatoribus Catechistis, per accomoda per R.P.F. Petrum de Vos, S. T. L., Eremitam Augustiniamum.
3-163: DREXELIUS, J. - De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken., Overgezet uyt het Latyn in de Nederlanduydsche tale door F. de Smidt..
9-940: DRIES, N.C.A.M. VAN DEN - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
9-98: DRIES, INEKE ET AL. (REDACTIE) - Basisboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde.
7-2749: DRIES-VAN DER VELDEN, AD VAN DEN - Het Brabant van toen..., Vertellingen over het leven van alle dag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu; Opgetekend in 32 afleveringen voor het Nieuwsblad van het Zuiden door ad van den Dries-van der Velden.
3-164: DRIESSEN, BERNARDUS. - Leer-reden, uitgesproken bij gelegenheid der eerste plegtige uitoeffening van den Godsdienst in de kerk van den Heiligen Lodewijk te Leyden. , Den 17. van wijnmaand 1809. Samengebonden met: 'De plegtige bezitneming der beide herstelde kerken aan allerzaligste moedermaagd Maria etc'. .
7-2195: DRIESSEN, L. EN ANDEREN - Willibrords erven; 1250 jaar christendom in Oegstgeest.
7-1750: DRIESSEN, TH.W.J. - Historische Aantekeningen bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Dekenaat Gennep; Gedenkboek 1862-1962.
7-2444: DRIESSEN, G.G. (SAMENSTELLING) - Oud Groesbeek in woord en beeld.
9-1705: DRION, H. - Het zelfgewilde einde van oude mensen.
6-460: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
6-459: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
6-456: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
8-417: DROGE, DENNIS / GLANDER-BANDYK, JANICE - An introduction to callygraphy.
1-3389: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament.
1-3390: DROOGERS, A.F. (REDACTIE) - Boodschap uit het Mysterie, Reacties op de visie van J. van Baal.
9-104: DROOGLEEVER FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
1-3391: DROSNIN, M. - De bijbelcode.
8-1010: DROST, F. - Vijftien jaar ... tevergeefs?; Spel van historie en fantasie in vier bedrijven; Uit het land der koppensnellers, ook wek Kajakaja's genoemd.
8-1012: DROSTE, F.G. - Algemene taalwetenschap en transformationele grammatica.
8-1011: DROSTE, FR.G. - Moeten; een structureel semantische studie [Proefschrift].
2-1101: DROULERS, H. - Dictionnaire des attributes, allégories, emblèmes et symboles.
6-370: DROUVEN S.J., ERNST - De eed van den inlander, Vrij naar het Duitsch door Kees Spierings.
1-1003: DRUBBEL M.S.C., P.A. - De psalmen en lofzangen van het klein brevier, Overdukken uit De kloosterling 1956-1960 .
5-181: DRUCI, BOIARAE - Fasti Mariani cum Divorus Elogiis in singulos Anni dies distributis; Sermo electori Maximiliano, utriusque Boiarae Druci; Editio IIII.
8-86: DRÜCKERS, ROB / PRIEM, RUUD - The Hours of Catherine of Cleves; Devotion, demons and daily life in the fifteenth century, Catalogue of an exhibition in Museum Het Valkhof, Nijmegen, 10 October 2009 - 4 January 2010.
8-122: DRÜCKERS, ROB / PRIEM, RUUD - De Gebroeders van Limburg; Nijmeegse meesters aan het Franse Hof 1400-1416, Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
1-2967: DRUK, J. ET AL. - De ander in beeld; Joden en christenen over vooroordeel, OJEC-serie nr. 3.
8-1860: DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS - De liefde, natuurlijk, Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
8-605: DRVODELI?, MILAN - Croato-Serbian English dictionary.
8-604: DRVODELI?, MILAN - English Croato-Serbian dictionary.
9-728: DUBBE, B. - De kacheloven.
9-725: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
8-1013: DUBBELAAR, THEA - Het uur van de haan, Met illustraties van Philip Hopman.
1-437: DUBOIS, L'ABBÉ E. - Cantiques de la Jeunesse.
2-115: DUBOIS, DOM MARIE-GÉRARD - Le bonheur en Dieu, Souvenirs et réflexions du père abbé de La Trappe; avec la collaboration de Michel Damien.
1-3394: DUBOIS, ERN., C.SS.R. - De exemplarismo divino; seu doctrina de trina Ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplato.
8-1861: DUBOIS, PIERRE H. - Quia absurdum; Verzen.
1-628: DUBOIS, J. - Maitres D'autrefois, 25 Pièces Variées pour Harmonium ou Orgue.
1-1257: DUBY, G. - Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst.
8-709: DUBY, GEORGES / PERROT, MICHELLE (EDITORS) - Storia delle donne in occidente; L'Antichità.
7-1057: DUBY, GEORGES - The age of the cathedrals; Art and society 980-1420.
7-1054: DUBY, GEORGES - De kathedralenbouwers; Portret van de middeleeuwse maatschappij 940-1420.
7-1082: DUBY, GEORGES - An 1000 an 2000 sur les traces de nos peurs.
7-1066: DUBY, GEORGES - Le temps des cathédrales; L'art et la société 980-1420.
7-1031: DUBY, GEORGES - De kathedralenbouwers; Portret van de middeleeuwse maatschappij 940-1420.
7-1113: DUBY, GEORGES - Ridder, vrouw en priester; De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
7-929: DUBY, GEORGES - Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme.
9-1127: LE DUC, VIOLLET - Histoire d'un dessinateur; Comment on apprend a dessiner; Texte et dessins.
1-1318: DUCAMP, A. - Le Père Dehon et son Oeuvre.
6-048: DUCHAUSSOIS, P. - Aux Glaces Polaires; Indiens et Esquimaux; Nouvelle édition.
1-2011: DUCHESNE, L., D.D. - The beginnings of the temporal sovereignty of the popes A.D. 754-1073.
9-657: DUCHEYNE, JOHAN / FLEERACKERS, JOHAN / JANSSEN, PAUL / WAEYENBERGE, PIET VAN (SAMENSTELLING) - Groot gezinsliedboek uit de Nederlandse liederenschat; Ik zag Cecilia komen, Bewerkt door Lode van Dessel, Ingeleid en toegelicht door Johan Fleerackers, Verlucht door Pol Mara.
6-528: DUCLOS - Dictionnaire général des villes, bourgs, villages, hameaux et fermes de la France, contenant La nomenclature complète de toutes les communies et de leurs écarts; Augmenté du Dictionnaire géographique des trois nouveaux Départements annexés: Savoi, Haute-Savois, Alpes-Maritimes.
7-2716: DUFFHUES, T. - Voor een betere toekomst; Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996.
1-2041: DUFFY, E. - Heiligen & zondaars. Een geschiedenis van de pausen.
8-42: DUFOUR DENISON, CARA ET AL. - The Master's Hand; Drawings and Manuscripts from The Pierpont Morgan Library New York / Von Meisterhand; Zeichnungen, Partituren und Autographen aus der Pierpont Morgan Library Ney York [texts in English and in German].
5-822: DUFRESNE, CAROLO / DU CANGE, DOMINO - Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quaestore; Editio Nova locupletioir et auctior; Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è Congretatione S. Mauri; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [complete set].
5-183: DUFRESNON, LENGLET - Traité historique et dogmatique sur les Apparitions, les Visions & les Révélations particuliéres; avec observations sur les dissertations du R. P. Dom Calmet, Abbé de Solemnes,m sur les apparitions & les revenans, Tome Premier + Tome Second.
3-576: DUGUET. - Conferences ecclesiastiques ou dissertations sur les auteurs, les conciles. , Et la discipline des premiers siecles de l'Eglise. Tome premier et second. .
1-175: DUHAMEL, JB - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis Cum Selectis Annota Tionibus.
8-2254: DUHAMEL, G. - Essai sur une renaissance dramatique, Eau-forte et bois originaux de Gabrielle Faure.
9-1206: DUHAMEL, GEORGES - La Passion de Joseph Pasquier; Roman [cahiers détachés de 8 pages, en couverture].
1-2334: DUHOURCAU, FR. - Sainte Bernadette de Lourdes, Une sainte de la légende dorée.
1-1233: DUIJNSTEE, D.FR.X.P. - St. Aurelius Augustinus over kerk en staat.
8-817: DUIJVESTIJN, B.W.TH. - De Antwerpse Madelgijsfragmenten.
7-2920: DUINKERKEN, ANTON VAN - Brabantse herinneringen.
8-1865: DUINKERKEN, ANTON VAN - De dichter en de ouderdom.
8-494: DUINKERKEN, ANTON VAN - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
8-1719: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verzen uit St. Michielsgestel; Legende van den wederkeer.
1-3395: DUINKERKEN, ANTON VAN - Katholiek verzet.
1-3396: DUINKERKEN, ANTON VAN - Festoenen voor een kerkportaal.
8-1864: DUINKERKEN, ANTON VAN - Waaiend pluis.
8-1863: DUINKERKEN, ANTON VAN - Bescheiden gastgeschenk.
1-1833: DUINKERKEN, A. (VERTALING MARIA-PREKEN) - St Bernard van Clairvaux deel III, Toespraken over de Mysteriën van Onze Heer Van Advent tot Quadragesima.
8-1862: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verzen op Kerstmis, Geïllustreerd door Aart van Ewyk.
8-2125: DUINKERKEN, ANTON VAN - Onder Gods ogen.
7-3386: DUINKERKEN, ANTON VAN - Bescheiden gastgeschenk [niet in de handel].
9-1706: DUINTJER, OTTO - Onuitputtelijk is de waarheid.
9-1707: DUINTJER, OTTO - Hints voor een diagnose, naar aanleiding van Kant; Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
9-1708: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica; Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
9-2041: DUINTJER, OTTO / VERHOEVEN, CORNELIS E.A. - Maken en breken; Over produktie en spiritualiteit.
9-759: DUITS, THIMO TE - Moderne keramiek in Nederland / Modern ceramics in the Netherlands [tweetalige uitgave / bilingual edition].
8-1438: DUITS, H. / GELDERBLOM, A.J. / SMITS-VELDT, M.B. (REDACTIE) - Eer is het Lof des Deuchts; Opstellen over renaissance en classisisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
3-165: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende., Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses- jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. .
10-050: DULF, J.B. DE./ J.HILL. - Conveluut: Traité Abrégé de la culture des arbres fruitiers dans les deux flandres/ Leerwijze over de voortteeling der Plant- gewassen., Dédié A S Exc. Le Courte de Leur./ Uit het Engelsch vertaald, met zes natuurlijk gekleurde afbeeldingen..
1-3009: DUMAS, PIERRE - Jerusalem; le temple de Salomon, Histoire & symbolisme.
8-2242: DUMAS, ALEXANDRE - La dame aux camélias, Gouaches de Constantin Guys.
9-78: DUMERIL, A.M. CONSTANT - Traité élémentaire d'histoire naturelle.
2-568: DUMONT, R.-L., RELIGIEUX PASSIONISTE - Les Pères d'Ère.
7-2945: DUN, PAUL VAN / HOPSTAKEN, JOSS - Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap Zoomvliet.
3-1073: DUN, PETRUS JOANNES CAROLUS VAN - Leerredenen op de zondagen van het Jaer, Eersten + Tweeden + Vijfden + Zesden + Zevensten + Achtsten Deel [Derden en Vierden Deel ontbreken].
7-907: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of ancient and medieval history.
7-308: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of Ancient and Medieval history.
7-026: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of modern history, from 1500 to the present day.
6-207: DUNCAN, DAVID DOUGLAS - Yankee Nomad; a photograhic odyssey.
1-769: DUNKEL, J.; LOHMANN, A. - Kirchenliedpflege, In der monatlichen Unterweisung.
1-1790: DUNN MASCETTI, M. - Heiligen, De uitverkorenen.
1-4601: DÜNNINGER, H. - Maria Wallfahrt nach Dettelbach als Bekenntnis.
5-814: DUNS SCOTI, IOANNIS (ORDINIS FRATRUM MINORUM) - Opera Omnia; iussu et auctoritate Rmi. P. Pacifici M. Perantoni / Augustini Sépinski / Constantini Koser; Studio et cura Commissionis Scotisticae ad Fidem Codicum edita; Praeside P. Carolo Bali?, Vol. I-II-III-IV-V-VI (Ordinatio: Prologus, Liber Primus, Distinctio Prima ad Quadragesimam Octavam; Vol VII (Ordinatio: Liber Secundus, a Distinctione Prima ad Tertiam); Vol. XVI-XVII (Lectura in Librum Primum Sententiarum: Prologus et Distinctiones a Prima ad Quadragesimam Quintam) [volumes VIII till XV are missing].
1-5059: DUPANLOUP, MGR. - Histoire de Saint Alphonse de Liguori, fondateur de la Congrégation du T.-S. Rédempteur 1696-1787.
3-577: DUPIN, LUDOVICO ELLIES. - De Antiqua Ecclesiae Disciplina Dissertationes Historicae. , Excerpte ex conciliis Oecumenicis & SanctorumPatrum ac Auctorum Ecclesiasticorum Scriptis. .
3-578: DUPIN, MESSIRE LOUIS ELLIES. - Traite de la Doctrine Chrétienne et Orthodoxe. , Dans lequel les veritez de la Religion sont établies sur l'écriture & sur la Tradition; & les erreurs opposées détruites par les mêmes principes. .
9-1709: DUPLESSIS, YVONNE (DIRECTION) - Les couleurs visibles en non visibles; Ouvrage collectif, Préface de Michel Random.
1-2312: DUPLESSY, E. / MARCHAND, A. - Le catéchisme vécu à Lourdes, Lectures pour chaque jour du mois de Marie et du mois du Saint Rosaire, avec le récit quoditien d'une guérison attribuée à Notre-Dame de Lourdes.
2-1200: DUPONT, J. AND GNUDI, C. - Gothic painting.
2-264: DUPONT, L'ABBÉ - Souvenir du Séminaire et de l'École Normale, Dessins des Elèves de l'École St. Liue.
3-579: DUPONTÈS, CHEMIN. - Anecdotes et Contes Moraux. , Partie recueillis de fénélon, berquin, etc, partie traduits de l'Italien. .
9-731: DUPRÉ, MARIA GRAZIA CIARDI - Kleine Bronzen der Renaissance.
1-3398: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige.
5-189: DUQUESNE, L'ABBÉ - L'Âme unie a Jésus-Christ dans le très-saint Sacrement de l'Autel; ou Préparations et actions de graces pour la Ste. Communion, puisées dans l'Evangile des dimanches et des principales Fêtes de l'année, Ouvrage posthume de Madame la Comtesse de Carcado, précédé de l'Eloge historique de sa vie; Tome Premier + Tome Second.
3-1075: DUQUESNEL - De verhevenheid van Maria; Meditatien voor ieder Octaaf der feesten van de Heilige Maagd, Vrij gevolgd naar het fransch, Les Grandeurs de Marie, door den Abt Duquesnel; Eerste Deel.
2-940: DURAND, Y. - Un couvent dans la ville, Les Grands Carmes de Nantes 1318-1790.
7-833: DURANT, W. - Caesar & Christus; Een geschiedenis van de Romeinse beschaving en van het christendom van beider aanvang tot 325 na Chr..
5-683: DURANTO, CONSALVO - Revelationes Caelestes Seraphicae Matris S. Birgittae Suecae, sponsae Christi praeelectae, ordinis sponsi sui SS. Salvatoris Fundatricis; Olim ab Eminentissimo Domino Ioanne Cardinale de Turrecremata recognitae & approbatae; A Reverendissimo Consalve Duranto Episcopi Feretrano insigni Tractatu de visionibus, Revelationibus, Apprritionibus, Ecstasi,& Raptu, ac plurismis Notis, eruditissimè illustratae; Nunc demu.m. Iuxta Exemplaria Romana Recens Impressae, plurismis mendis purgatae, vitâ & miraculis ejusdem sanctae Matris, ac Filiae Divae Catharinae primae Ordinis Abbatissae, & aliis ornatae. denique quadruplici, Biblico, Theologico, Concionatorio, ac Verbali copiosissimo Indice auctae; Opus Plane Divinum, omnique statui Ecclesiae, sed imprimis sacris Oratoribus perquam utile; Opera E. Simonis Hörmann Bavari Ordinis SS. Salvatoris & S. Brigittae Prioris, & Confessoris Generalis in Altominster.
6-904: BAUCHINGER / DURME - Een kampioen van ons katholiek geloof, of De apostel van 't Noorden, of Leven van den heiligen Clemens-Maria Hofbauer; 2de Boekdeel [1e Boekdeel ontbreekt], Vrij naar het oorspronkelijke van Mgr. Bauchinger aan ons Vlaamse Volk verteld door Pater C. Van Durme, Redemptorist.
1-2762: DURRWELL, FR.-X. - Maria; meditatie voor de Ikoon, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 19).
1-1866: DUSAR, A. - Het Sint-Odiliaschrijn.
2-1139: DUTKIEWICZ, J.E. ET AL (ÉDITEURS) - Wit Stwosz, Le rétable de Cracovie.
5-802: DUTRIPON, F. P. (CURA ET STUDIO) - Concordantiae Bibliorum Sacrorum Vulgatae Editionis ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam; recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque milibus versiculis auctae; insuper et notis historicis, geographicis, chronologicis locupletatae, Cura et studio F. P. Dutripon, Opus dicatum D. D. De Quelen, Parisiensi Archepiscopi.
8-1014: DUUNK JR., W.F. - Een en ander over het ex-libris; Met beknopte bibliografie.
1-3399: DUVEKOT, W.S. - Kunnen wij Jezus kennen?.
1-3400: DUVENDAK, M.G.J. - Rooms, rijk of regentesk, Elitevorming en machtsverhoudingen in Oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914).
7-2379: DUYNSTEE, A. - Van Lunen tot den Teerschen Dijk.
6-1086: DYNTER, EDMOND DE - Chronique des ducs de Brabant (en six livres); Tome I, 2me Partie, comprenant les livres I, II et III, Publiée d'après le Ms. de Corsendonck, avec des notes et l'ancienne traduction française de Jehan Wauquelin, par P. F. X. De Ram.
8-1016: DYSERINCK, JOHS. EN ANDEREN - Het studentenleven in de literatuur; De medewerkers van Klikspaan.
1-2911: EBAN, ABBA - Mijn volk; De geschiedenis van de Joden.
7-084: EBBINGE WUBBEN, SUSA - Leven als doodverklaarden; Leprozenzorg in Europa (500-1800).
7-134: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen, 1096-1204.
7-2217: EBERS, GEORG - Die Frau Bürgemeisterin; Roman, [story in Leyden - Holland].
9-2219: EBERTIN, ELSBETH - Praktisches Lehrbuch der Graphologie und Charakterbeurteilung, Mit 190 Faksilmiles.
1-1583: EBON, M.; RAEPHORST, M. VAN - Sint-Nicolaas, Leven en legende.
9-1714: ECCLES, JOHN C. - The human psyche, The Gifford Lectures, University of Edinburgh 1978-1979; With 76 figures.
9-1715: ECCLES, JOHN C. - The human mystery, The Gifford Lectures, University of Edinburgh 1977-1978; With 89 figures.
6-397: ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou Description des Royaumes, Provinces, Villes, Patriarchats, Évêches, Duchés, Comtés, Marquisats, Villes impériales et anséantiques, Ports, Forteresses, Citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde, Traduit de l'Anglois, sur la treizième Édition de Laurent Échard, par Mr. Vosgien, Chanoine de Vaucouleurs; Nouvelle Édition corrigée, & augmentée de la Géographie ancienne; Tome Premier (A-L).
1-3404: ECHTERNACH, H, - Kerkvaders, ketters en concilies.
7-2168: ECK, G. VAN (SAMENSTELLING) - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent.
1-2626: MEISTER ECKEHART - Deutsche Predigten und Traktake, Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint.
1-3405: ECKERSLEY, GL. - Gered door engelen, Ware levensverhalen en bijnadoodervaringen.
1-3406: ECKERT, W.P. - Erasmus von Rotterdam; Werk und Wirkung, Erster Band: Der humanisische Theologe.
1-2634: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume III, Translated and edited by M.O'C. Walhe.
1-2633: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume II, translated, with introduction and notes by M.O'C Walshe.
1-2637: MAÎTRE ECKHART - OEuvres de Maître Eckhart; Sermons - Traités.
1-2631: MAÎTRE ECKHART - La mesure de l'amour; Sermons Parisiens.
1-2632: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume I, Translated and edited by M.O'C. Walhe.
1-2628: MAÎTRE ECKHART - Du miracle de l'âme.
1-2625: MEISTER ECKHART - Predigen.
9-734: ECKHEL, ABBE - Kurzgefaszte Anfangsgründe zur alten Numismatik, Zusammengegtragen von Abbe Eckhel.
8-1017: ECO, UMBERTO - De naam van de roos.
8-1018: ECO, UMBERTO - Het eiland van de vorige dag.
8-1019: ECO, UMBERTO - De grenzen van de interpretatie.
9-937: EDELMANN, MORITZ - Volkwerden der Deutschen; Die Entscheidungsjahre seit dem Weltkrieg.
9-936: EDELMANN, MORITZ - Volkwerden der Deutschen; Die Entscheidungsjahre seit dem Weltkrieg.
10-055: EDHEL, UBBE. - Rurzgefasste Unfangsgründe zur alten Numismatief..
9-89: EDWARDS, H. MILNE / VAVASSEUR, P. - Manuel de matière médicale, ou Desciption abrégée des médicamens, avec l'indication des caractères des plantes médicinales..., .
7-945: EDWARDS, ROBERT - The Montecassino Passion and the poetics of medieval drama.
8-1896: EECKHOUT, R. / MARTIN, W. - Woordindex op Mei van Gorter.
1-4964: EEDEN, W.KR. VAN, S.J. - Tafsir Katechismus, Bagian I, pertanjaan 69-133, Hal Jesus Kristus penebus dunia dan Allah roh kudus, Djilid 2.
8-1867: EEDEN, FREDERIK VAN - Het lied van schijn en wezen, Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. H.W. van Tricht.
8-1868: EEDEN, FREDERIK VAN - Aam mijn engelbewaarder en andere gedichten.
8-1720: EEDEN, FREDERIK VAN - Jeugd-verzen.
9-1716: EEDEN, FREDERIK VAN - Redekundige grondslag van verstandhouding, Reeks: Aula-boeken 545.
8-1022: EEDEN, FR. VAN - Lioba; Drama.
1-3407: EEKHOF, A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas / Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, en beide de liefde, Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
8-2105: EEKHOUT, JAN H. - Wijn; Verzen naar Li-Tai-Po.
1-3408: EEKHOUT, J.H. - De legenden van Jezus' kindsheid.
8-1869: EEKHOUT, JAN H. - De zanger van den nacht.
8-1329: EEMEREN, G. VAN / WILLAERT, F. (REDACTIE) - t Ondersoeck leert; Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur, ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens.
2-1606: EERDEN, WILLY VAN (VERSJES) / ROELOFS-SAALMAN, MANNA (TEKENINGEN) - Mijn Je-zu-ke; Ge-be-den-boek-je voor de al-ler-klein-ste kin-de-ren die pas le-ren le-zen.
7-2858: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Aspectern van het sociale leven in Breda na 1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel III].
7-2892: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXIII].
7-3531: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / PIRENNE, L.P.L. (REDACTIE) - s-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd; Aspecten van eht economisch en sociaal leven na 1850, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VIII.
7-3587: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLV.
7-2989: EERENBEEMT, H. VAN DEN - Een Bosch-Dordtse scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indië; Het verhaal van de Oostinjevaarder 's-Hertogenbosch.
8-2547: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN - Malmstroem; Spiel in vier Aufzügen, Deutsch von Else Otten; Mit 25 Handzeichnungen von Wim Wijman.
7-2843: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Sporend naar welvaart; De betekenis van de eerste lijn der Staatsspoorwegen voor de economische ontwikkeling van Midden-Brabant en de Baronie van Breda.
7-2737: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Geschiedenis van Noord-Brabant; Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890 / Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945 / Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
7-2734: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Geschiedenis van Noord-Brabant; Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
7-2886: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Brabant gemeten; bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVI].
7-1015: EERENBEEMT C.SS.R., B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
7-1227: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang; Werkinrichtingen voor onnutte Nederlanders in de Republiek 1760-1796; Een mentaliteitsgeschiedenis.
7-2890: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Driestromenland in het historisch bedrijf; lokaal - regionaal - interregionaal, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXX].
7-3258: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel III .
7-3527: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - F. van Lanschot als intermediair tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846), Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel I.
7-2870: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Bestaan en bedrijvigheid; Aspecten van het sociaal en economisch leven en stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1750-1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXII].
7-2877: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XL].
7-2864: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Van mensenjacht en overheidsmacht; Criminogene groepsvorming en afweer in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1795-1810, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVII].
7-3457: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Het geld dat zoekt zijn weg; van Lanschot-Lectures over acht eeuwen geldwezen, bankieren en kapitaalbeweging in de Midden-Nederlanden.
7-3792: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De onbekende Vincent van Gogh; Leren en tekenen in Tilburg, 1866-1868.
7-3778: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
7-3777: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
1-3103: EFROS, I. / IBN-SHMUEL KAUFMAN, J. / SILK, B. - English-Hebrew dictionary; with Supplement (in separate volume).
2-915: EGAN, K.J. ET AL. (EDITORS) - Master of the Sacred Page, Essays and articles in honor of Roland E. Murphy, O.Carm., on the occasion of his eightieth birthday.
2-1258: EGAN, M.FR. (EDITOR) - Glories of the Catholic Church, Art, architecture and history.
1-1130: EGGER, A.; PINXTEREN, L.M. VAN - St. Augustinus in handel en wandel.
7-204: EGGERS, H.J. / WILL, ERN. / JOFFROY, R. / HOLMQUIST, W. - Kelten und Germanen in heidnischer Zeit, [Serie: Kunst der Welt].
7-1451: EGMOND, FLORIKE - Banditisme in de Franse tijd; Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799.
2-609: EHRLER, H.H. - Das Kloster Maulbronn.
7-3338: EIJCK, JAN VAN - Twee eeuwen Goirle, Deel 9: Van de wieg tot het graf.
7-2191: EIJK, TH.H.M. VAN - Van statie tot parochie; De geschiedenis van een rooms-katholieke geloofsgemeenschap, Sint Willibrorduskerk Rhoon, 775 jaar geloofsgemeenschap 1218-1993, 100 jaar parochiekerk 1894-1994.
1-1770: EIJK, I. VAN - Van Allerheiligen tot sint juttemis, Achtergronden van feestdagen in Nederland & Vlaanderen.
1-1128: EIJKENBOOM, P.C.J. - Het Christus-medicusmotief in de preken van Sint Augustinus.
8-1879: EIJKENS, ANTON - Een handvol verzen.
1-4299: EIJL, E.J.M. VAN - Beknopte geschiedenis van de kerk in de oudheid en middeleeuwen.
1-3424: EIJSINK, A.H. - Hartslag van de Kerk: de parochie; Vanuit kerkrechtelijk standpunt; Deel I.
7-4021: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
7-3926: EIJSKENS, JOEP & SPAPENS, PAUL - WeerZien; Honderd oude foto's en hun verhaal.
7-3917: EIJSKENS, JOEP - Tilburgs familiealbum.
7-3710: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
2-583: EIJT, J. - Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster, Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940.
1-3409: EISENMANN, R. & WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld, De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten.
7-1505: EIYNCK, A. ET AL. (REDACTIE) - Werken over de grens.
8-202: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italië, Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
8-307: EKKART, R.E.O. - Jean François Verster en zijn verzameling exlibris.
2-43: ELBERN, V.H. - St. Liudger und die Abtei Werden, Gesammelte küsthistorische aufsätze herausgegeben und eingeleitet von Basilius Senger OSB.
7-2419: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om zwolle [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van omstreeks 1900].
1-4351: ELDAD, ISR. / AUMANN, M. (EDITORS) - Chronicles; news of the past, Volume I: In the days of the Bible (from Abraham to Ezra, 1726-444 BCE).
8-2528: ELEMA, JOH. - Stil und poeticher Charakter bei Detlev von Liliencron [Proefschrift, Dissertation].
9-1719: ELIADE, MIRCEA - Het heilige en het profane.
1-3412: ELIADE, M. - From primitives to Zen, A thematic sourcebook of the history of rreligions.
1-3411: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions, Nouvelle édition entièrement revue et corrigée.
9-1718: ELIADE, MIRCEA - Histoire des croyances et des idées religieuses/II: De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme.
6-545: ELIAS, A.M. (BEWERKING) - Een minister op dienstreis; W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk; Een reisverhaal bewerkt door Mr. A. M. Elias.
9-1527: ELIAS, ELIAS A. - Dictionnaire moderne Arabe Français.
7-1463: ELIËNS, F.M. / HARENBERG, J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
1-2512: ELIGH, P. - Altoos mag men van minnen singen, Een beknopt overzicht van de middeleeuwse mystiek in de Nederlanden en een verklaring van Ruusbroecs leer.
1-4831: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
1-4833: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 2e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
1-4832: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
8-2399: ELIOT, T.S. - Selected essays.
2-835: ELISÉE DE LA NATIVITÉ, O.C.D. - Le scapulaire du Carmel, Etude historique.
1-1499: ELLEGÅRD, A. - Jezus, Honderd jaar voor Christus.
7-1003: ELLEMERS, D. ET AL. - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
8-711: ELLERO, GIANFRANCO - Storia dei fruilani, Illustrata da Giuliano Borghesan.
1-3413: ELLING, M.F. (SAMENSTELLING) - Het einde der tijden.
1-2978: ELLIS, M.H. - Een joodse bev rijdingstheologie.
8-2430: ELLMANN, RICHARD - Yeats; The man and the masks, With a new Preface.
1-1589: ELM, K. - Norbert van Xanten, Adliger-Ordenstifte-Kirchenfürst.
1-3093: ELMALEH, A. - Nouveau dictionnaire Hébreu - Français.
1-3094: ELMALEH, A. - Nouveau dictionnaire Français - Hebreu.
9-443: ELMAN, ROBERT (HRSG.) - Jäger, Wild und Jagd.
2-139: ELSEN, G. VAN DEN / HOEVENAARS, W. (BEWERKING) - Analecta Gijsberti Coeverincx, Pars II.
7-3311: ELSEN, PETER VAN DEN - Boerenapostel Gerlacus van den Elsen 1853-1925.
7-2121: ELSENDOORN, H. (TEKST) / LOERTS, AREND & MEEK, HARRY (FOTOGRAFIE) - Utrecht, een uniek stukje Nederland.
3-167: ELSHOFF, H.J. - Geschiedenis van het oude en nieuwe verbond voor katholieke huisgezinnen..
3-166: ELSHOFF, H.J. - Geschiedenis van het oude en nieuwe verbond voor katholieke huisgezinnen..
8-1721: ELSLANDER, A. VAN - Het refrein in de Nederlanden tot 1600.
7-2142: ELST, ANTON / LIEROP, FIEP VAN / SCHUITEMAKER, NIEK - 75 jaar St. Jozefparochie Hillegom; Een greep uit de geschiedenis 1915-1990.
7-2464: ELWARD, RONALD / KARSTKAREL, PETER - Stinsen en States; Adellijk wonen in Friesland.
7-4019: EMERENTIA O.P., ZR. M. - Geluk dat in de stilte groeide; Een verhaal van de levensopgang van een Brabantse jongen [over Frater Andreas].
3-580: EMERY, M. - La Conduite de l'Église. , Dans la réception des ministres de la Religion, qui reviennent de l'Hérésie ou du Schisme. Depuis l'age de Saint Cyprien jusqu'aux derniers siècles. Seconde édition, revue et augmentée. .
5-193: ÉMERY, M. - L'Esprit de Sainte Thérèse, recueilli de ses Oevres et de ses Lettres, avec ses Opuscules; Tome Premier + Tome Second, Ouvrage également utile aux personnes Régulières et Séculières qui aspirent à la perfection; Nouvelle editon, corrigée et augmentée d'une notice sur l'auteur.
1-1640: FRÈRE EMILE - Une âme de conquerant, Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des écoles chrétienne.
6-211: THOMAS EN EMMERICH (REDACTIE) - In het land der vijf rivieren; 50 jaar missie-arbeid in Panjab (Engelsch Indië) 1888-1938.
2-809: EMOND, C. - L'Iconographie Carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux.
8-659: EMPEDOCLE - Poema fisico e lustrale, A cura di Carlo Gallavotti.
2-622: ENCKEVORT, A. EN DROST, J. (REDAKTIE) - Missiehuis Sint Jan.
1-3416: END, ADR. VAN DEN - Gisbertus Bonnet, Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw (Proefschrift).
2-552: ENDE, TON VAN DE - Montfort zwart-wit, Een fotoverhaal.
1-5184: ENDRES, JOS.ANT. - Thomas von Aquin; mit 64 Abbildungen, (Weltgeschichte in Karakterbildern).
1-4653: ENGEL, P. LUDOVICO - Collegium universi Juris Canonici, antehac Juxta triplex Juris Objectum partitum; Nunc vero servato oridine decretalium accuratius translatum, et indice copioso locupletatum; Omnibus tam in Foro, quam in scholis apprimè utile ac necessarium, Tome I.
5-526: ENGEL, LUDUVICI - Iuris Canonici (Tome II; Tome I is missing) / Tractatus de Piviligiis et Juribus Monasteriorum ex Juri Communi deductus, nunc decima vice impressus et adnotationibus auctus.
1-3417: ENGELBERTINK, B. - De engelen van Jacobus, Verslag van een voettocht van Enschede naar Santiago de Compostella; Een wandeling door geestelijke, sociale en politieke stromingen in West-Europa sinds 1225.
7-1384: ENGELBERTS, E.M. - De aloude Staat en geschiedenissen der Verenigde Nederlanden; Tweede Deel + Derde Deel + Vierde en Laatste Deel [Eerste Deel ontbreekt].
7-3939: ENGELBERTS, JAAP - Pijnenburg's triomfen, Geïllustreerd door Jac. Körper.
2-507: ENGELBREGT, L., O.F.M. (REDACTIE) - De werkende stilte, De oorsprong der grote kloosterorden.
9-1854: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
9-1855: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
5-195: ENGELGRAVE, HENRICUM - Caelum Empyreum, non vanis & fictis Constellationum monstris belluatum, sed Divum Domus, Domini Iesu Christi, eisque illibatae Virginis Matris Mariae, sanctorum apostolorum, maryrum, confessorum virginum, nec non Sacrarum Religionum, Patriarcharum, aliorumque titularium, praeclaris factis, ac raris virtutibus, velut tot lucidissimis stellis in perpetuas aeternitatis micantibus, splendide illustratum; Omnibus Verbi Dei Ecclesiatis, ad Honestos Mores, et divinos amores auditorum amimis inserendos, morali doctrina, sacra ac profana historia lucubratum.
1-512: ENGELKEMPER, W. - Clavis Psalterii, Eine Handreichung für das tertliche Verständnis der Psalmen und Cantica des Breviers.
8-1722: ENGELMAN, JAN - Hart en leed; Bloemlezing uit de gedichten van Jan Engelman.
8-1023: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
7-968: ENGELS, FRIEDRICH - De Duitse Boerenoorlog.
1-1381: ENGLEBERT, O. (INTRODUCTION, TRADUCTION) - Les Fioretti de Saint François d'Assise.
1-1411: ENGLEBERT, O. - Het leven van de H. Franciscus van Assisi.
1-1775: ENGLEBERT, O. - La Fleur des Saints ou Vie des Saints pour tous les jours de l'année.
6-865: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
6-864: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
8-613: ENGLISH, LEO JAMES - English - Tagalog dictionary.
3-168: ENS, JOHANNES. - Kort historisch berigt van de publieke schriften., Rakende de Leer en Dienst der Nederduytze Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de formulieren van eenigheyt en de liturgie, doorgaans gevoegt agter de Psalmboeken die in de zelve Kerken gebruykt worden..
7-457: EPICTETUS - Encheiridion; Handboekje; Gevolgd door capita selecta uit 'De gesprekken'.
5-684: EPIPHANII, SANCTI (EPISCOPI CONSTANTIAE CYPRI) - Contra Octoginta Haereses Opus, Panarium, sive Arcula, aut Capsula Medica appellatum, continens libros tres, & tomos sive sectiones ex toto septem, Una cum aliis ejusdem operibus, quae partim auctioria sunt hac editione Physiologe & duabus homiliis Graecè & Latinè nunc primmum adiectus, partim emendastiora ex sacris observationibus Jacobi Billii S. Michaëlis in eremo Abbatis, eorumque omnium catalogum prima post interpretis epistolam pagina ostendet; Accessit quoque locuples rerum & verborum memorabilium Index.
10-063: ERASMI, DESIDERI. - Trajecti ad Rhenum., Colloquia Familiaria..
1-1356: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
1-1359: ERASMUS, D. - Een vierde twaalftal samenspraken, Ingeleid en vertaald door Dr. C. Sobry.
9-1720: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boek tegen de barbarij, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy.
1-1352: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
7-1072: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; I. Teil: Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre, von Oswald Redlich / Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, von Wilhelm Erben.
7-1073: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-1074: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-918: ERBSTÖSSER, MARTIN - Répertoire International des Médiévistes / International Directory of Medievalists; 5ème Edition / 5th Edition; Volume 1/A-K + Volume 2/L-Z.
7-3532: ERENS O. PRAEM., AMBR. - Tongerloo en 's Hertogenbosch; De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 [Dissertatie].
2-588: ERENS, E. - Kluizenaressen.
1-1732: ERENS, M.A. - Sint Willibord, Apostel der Nederlanden, Bij het Eeuwfeest.
1-3420: ERENS, EMILE - Kluizenaressen.
1-1181: ERENS, F. (VERTALING) - Aurelius Augustinus' Belijdenissen in XIII boeken.
2-858: ERIAU, J.B. - Le vénérable Madeleine de St. Joseph, première prieure française du Carmel de l'Incarnation (1578-1637), Essay sur la vie en ses lettres inédites.
9-1721: ERIBON, DIDIER - Michel Foucault; een biografie.
7-120: ERNST ZU REVENTLOW, GRAF - Von Potsdam nach Doorn.
7-1894: ERNST, M.S.P. - Histoire de Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem et de fauquemont, des Annales de l'Abbaye de Rolduc; Tome Premier, Publiée avec notes et appendices et précédée de la vie de l'auteur, par M. Edouard Lavalleye.
9-1543: ERNST, CARL W. - How to read the Qur'an; A new guide, with select translations.
2-2036: ERP, A.J. VAN, PASTOOR TE ST. OEDENRODE - Onderrichtingen om de kinderen tot de Eerste H. Communie voor te bereiden.
2-885: ERZBERGER, M. - Zuster Maria Gertrudis Theresia a S. Agnete Ord. Carm. Disc., 13 october 1902 - 17 september 1937.
9-358: ESAU, KATHERINE - Anatomy of seed plants.
6-410: ESCHARD, LAURENT (ÉDITEUR) - Dictionnaire géographique portatif; ou Description des Républiques, Royaumes, Villes, Évêches, Duchés, Comtés, Marquisats, Ports et Forteresses des quartre parties du monde, Traduit de l'Anglois, sur la treizième Édition de Laurent Échard, par Vosgien.
7-1079: ESCHENBACH, WOLFRAM VON - Parzival, Uit het Middelhoogduits vertaald door Leonard Beuger.
2-2041: ESCRIVÁ, JOSEMARÍA - De Heilige Rozenkrans.
1-3422: ESCRIVA DE BALAGUER, J. - De Kruisweg.
7-3657: ESMEIJER, ADRIANA / GEERTS, VICTOIRE - Kruiselings door de tijd; Van kruisvereniging tot thuisorganisatie in Midden-Brabant.
9-2224: D'ESPALLIER, VIC. (VOORZITTER REDACTIERAAD) - Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en onderwijs; Eerste Deel (Aalders - Gervasius) + Tweede Deel (Gerving - Luxemburg) + Derde Deel (Maatschapp. Dienstbetoon - Zwitserland).
9-86: ESPANET, ALEXIS - La pratique de l'homoeopathie simplifiée.
6-302: D'ESPARBÈS, GEORGES - L'Épopée Française, Dessins et aquarelles de René Giffey.
3-581: ESPEN, ZEGERO BERNARDO VAN. - Tractatus Historico Canonicus. , Exhibens Scholia in omnes canones conciliorum. Tam Graecos, quam Latinos, unanimi utriusque Ecclesiae Graecae & Latinae consensu probatos. .
5-820: ESPEN, ZEGERI BERNARDI VAN - Jus Ecclesiasticum Universum, Antiquae et recentiori Disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae & vicinarum Provinciarum accomodatum; Ex ipsis Scripturae Litteris, SS. Canonibus, Conciliorum tum OEcumenicorum, tum Synodalium Decretis, Summorum Pontificium Constitutionibus & Rescriptis, SS. Patrum Sententiis, Episcoporum Documentis, Principium Edictis, Magistratus tam ecclesiastici quàm civilis Judiciis, & virorum Juris utriusque peritorum Responsis depromptum , Opus integrum omnibus Episcopis, eorum Vicariis, & Officialibus Ecclesiasticis, ac laicis Judicibus, Advocatis, Patronis, Parochis, Confessariis, caeteris tam SS. Theologiae quàm Jurisprudentiae viris studiosis utilissimè & apprimè necessarium; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Supplementum ad varias Collectiones Operum clarissimi viri Zegeri Bernardi Van-Espen [5 volumes, complete set].
7-1239: ESSEN, L. VAN DER / HOOGEWERFF, G.H. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
9-1155: ESSENWEIN, AUGUST - Die Baustille; Historische und technische Entwickelung des Handbuches der Architektur; Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte: Die Ausgänge der classischen Baukunst (Christlicher Kirchenbau) / Die Fortsetzung der classischen Baukunst im oströmischen Reiche (Byzantinische Baukunst).
5-687: ESTELLA, DIEGO DE (DIDACI STELLAE) - In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Lucam doctissima pariter ac piissima commentaria, discursibus moralibus ad omnem concionum materiam utilissimis luculenter instructa [2 tomes in 1 volume], Editio Novissima prioribus castigatior, cum notis marginalibus & triplice indice ...; Studio & opera R. P. F. Petri Veriuys Ordinis Praedicatorum; Ad Perillustrem et Reverendiss. Dominum D. Ambrosium Capello Episcopum Antverpiensem.
5-196: ESTII, GUILIEL. / LAPIDE, CORN. A - Epitome Commentariorum in omnes D. Pauli Epistolas, per Joannem a Gorcum; Editio nova.
5-686: ESTII, GUILLELMI - In quator libros Sententiarum commentaria; Quibus pariter S. Thomae Summae Theologicae Partes omnes mirifice illustrantur; cum triplice Indice, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [3 tomi in 2 volumes].
5-685: ESTIO, GUILIELMO - In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas commentariorum, Tomus Posterior, Accesserunt eiusdem authoris in quinque Epistolas Catholicas commentaria; Necnon D. M. N. Bartholomaei Petri S. Theol. Doctoris ac professoris primarii, in poartem primae, ac secundum & tertiam Hoannis clarissimae elucidationes; Cum Indice rerum memorabilium locupletissimo.
8-1871: ESVELD, GERARD VAN - Eruptieven; Nieuwe conjugaties in het oude paradigma der cultuur-kritiek.
2-673: EUBERT, P. O.M.CAP. - Die Kapuziner, Ein Geschichtsbiled aus Renaissance und Restauration.
7-333: EURIPIDES - The plays of Euripides, Including: Alcestis, Medea, Hippolytus, Andromache, Ion, Women, Electra, Iphigenia among the Taurians, The Bacchants, Iphigenia at Aulis; Done into English by Moses Hadas and John McLean.
7-525: EURIPIDES - Tragoedia Hippolytus; Quam, Latino carmine conversam a Georgio Retallero, adnotationibus instruxit Ludov. Casp. Valckenaer / Lud. Casp. Valckenari: Diatribe in Euripedes, perditorum dramatum reliquias.
5-197: EUSIBIIS, ERNESTI DE - Iudicium Theologcium super Quaestiones, an Pax, qualem desiderant Protestantes, sit secundum seillicita?, Ex Principiis Christianis, sententia Veteris Ecclesiae, Summorumq; Pontificum deductum: Iis, qui publica tractant, sonscientiam suam currant, aut alienam dirigunt, lectu utile ac neccessiarium.
7-1731: EUSSEN, SJANG - Een eeuw muziek in Ransdaal; Fanfare Les Amis Réunis 1887-1987.
8-531: EUW, ANTON VON - Gregor der Größe (um 540-604), Erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten anläßlich der 258. Teestunde der Bibliophilen Gesellschaft Köln am 26. Februar 1983; aus IMPRIMATUR XI, GdB 1984.
8-210: EUW, ANTON VON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
1-4535: EUW, ANTON VON / SCHREINER, P. (HERAUSGEGEBEN VON) - Kaiserin Theophanu, Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends; Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin; Band I + Band II.
7-901: EVANS, JOAN (REDACGTIE) - De glorie der middeleeuwen; Deel 2.
1-4538: EVDOKIMOV, P. - Sacrement de l'amour, Le mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe.
1-4554: EVDOKIMOV, P. - L'Orthodoxie.
2-1262: EVDOKIMOV, M. - Lumières d'Orient.
8-1872: EVENHUIS, EDDY - Uit de pas; Gedichten.
8-1031: EVERAERT, C. - Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.W. Muller en Dr. L.Scharpé.
9-18: EVERDINGEN, J.J.E. / MEULENBERG, F. / FOKKE, H.E. / SIX, A.J. (REDACTIE) - Op het lijf geschreven; Bekendheden en hun lijfarts.
1-2973: EVERS, L. - Jodendom voor beginners.
7-1870: EVERS, J.H.M. (SAMENSTELLING) / POST, P.G.J. (REDACTIE) - Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord , HTP-Katern 2.
7-1818: EVERS, INGRID M.H. (REDACTIE) - Schatkamernieuws in het zilver, [nr. 25 van de periodiek Schatkamernieuws].
3-1085: EVERSDYK, WILHELMUS - ... [twee Hebreeuwse woorden], Of de Heerlykheid des Messias, In deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, en de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met zyne uitnementheden verborgen legt; Tweede Deel [Eerste Deel ontbreekt].
1-3423: EVERTS, H.J.M. - Onze kerken, Over kerkgebouw, kerkgemeubelte, kerkgereide, kerkversiering enz.; Met een aanhangsel over de kleeding en onderscheidingsteekenen van kerkelijke waardigheidsbekleeders.
5-198: EX CHARMES, THOMA - Compendium Theologiae Universae ad usum examinandorum, Editio Duodecima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
8-1029: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-2108: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2109: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2111: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernard.
8-1876: EYCK, P.N. VAN - Twee gedichten: Het Zuiderkruis / Een Hooglied.
8-1875: EYCK, P.N. VAN - Klein Scholtehof [keuze van enkele gedichten van P.N. van Eyck, naar aanleiding van verhuizing van Th.H.A.M. Hoffscholte enz. naar een nieuw huis met de naam Klein Scholtehof].
8-1723: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
8-1033: EYCK, P.N. VAN - Idee en wil; Tafelrede over Albert Verwey.
8-1030: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
8-1028: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-1032: EYK, HENRIËTTE VAN / VESTDIJK, S. - Avontuur met Titia; Roman.
8-1878: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1877: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1036: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs, Deze vrije bewerking der middeleeuwse Sproke van Beatrijs zij in dit heilig Mariajaar een zeer nederige en dankbare hulde aan de Onbevlekt Ontvangen en Glorierijke Tenhemelopgenomen Moeder van Jezus en mijne moeder.
7-443: EYKMAN, J.C.B. - De fakkel van Europa; Van Griekse cultuur naar Europese beschaving; Deel I + Deel II (compleet).
9-1580: EYLE, WIM VAN - De Klassiekers [van de wielrensport], Met foto's van Cor Vos.
7-1936: EYNDT, JACQUES VAN / DERIX, LOE - Oud Horst in het nieuws; Deel 9: Trefwoorden- en plaatsnamenregister over de delen 1 t/m 8.
1-1314: EYNIKEL, H. - Hotel Molokai, Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen.
7-1475: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het Twaalfjarig Bestand van 9 april 1609.
8-461: FAASSEN, EGBERT VAN - Drukwerk voor PTT; Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
8-1475: FAASSEN, S.A.J. (REDACTIE) - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr. H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
7-082: FABER, KARL-GEORG - Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution; Probleme der Rheinischen Geschichte von 1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik.
1-3426: FABER, H. / TEN HAVE, T.T. (EINDRAPPORTEURS) - Ontkerkelijking en buitenkerkelijkheid in Nederland, tot 1960.
1-3425: FABER, H. - De geschiedenis als theologisch probleem, Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch Der Historismus und seine Probleme.
9-1456: FABIUS, DAMMES PAULUS DIRK - De leer der souvereiniteit [Proefschrift].
9-234: FABRÈS, OSCAR - Kwik and Kwak, With a Preface by Hendrik Willem van Loon.
3-586: FABRICII, IO. ALBERTI. - Bibliographia Antiquaria sive Introductio in Notitiam Scriptorum. , Qui antiquitates Hebraicas Graecas, Romanas et Christianas Scriptis Illustrarunt. Editio Tertia, ex Mscpto B. Auctoris Insigniter locupletata et recentissimorum scriptorum recensione aucta studio et opera Paulli Schaffshausen. .
5-199: FABRICII, JO. ALBERTI - Bibliothecae Graecae Volumen Duodecimum, in quo Post Elenchum Situs Episcopatuum Orbis Christiani ultra quater-mille, et Scriptorum Historiae Ecclesiasticae Notitiam, de Jctis & Medicis Graecis disseritur, Accedunt praeter inedita varia Plutarchi, Theodori Studitae, et aliorum: Selectaque veterum raris obvia apospasmatia, Theophili Protospatharii Libri V. De hominis fabrica, Graece et Latine.
1-2552: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Derniers entretiens avec ses Sœurs Mère Agnès de Jésus, Sœur Geneviève, Sœur Marie du Sacré-Cœur, en témoignages divers.
1-2553: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Histoire d'une âme; Manuscrits autobiographiques, Texte révisé e'après l'édition critique de 1992.
2-476: FAESEN, R EN STANDAERT, N. (RED.) - God in heel de schepping, Jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola.
1-3183: FAFIÉ, A. EN JANSEN, J., O.PRAEM. - Gehoor geven aan velen, Zusters en broeders bemoedigen abt Ton Baeten, tien jaar voor(t)ganger van de abdij van Berne (1982-1992).
7-029: FAGAN, BRIAN - Nieuwe schatten uit het verleden.
8-2190: FAGUET, ÉMILE - Dix-huitième sciècle; Études littéraires (Pierre Bayle, Fontenelle, Le Sage, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, Buffon, Mirabeau, André Chénier).
9-1202: FAHR-BECKER, GARBRIELE - Jugendstil [tekst in Nederlands].
9-1187: FAILLE, J.-B. DE LA - The works of Vincent van Gogh; His paintings and drawings.
3-587: FALISE, J.B. - Ex Collectione Authentica. , Selegit, alphabeticoque ordine disposuit. Editio Quarta, multo auctior et correctior. .
5-201: FALISE, L'ABBÉ - Cérémonial Romain et cours abbrégé de Liturgie Pratique, Contenant l'explication du Missel, du Bréviaire et du Ritual, a l'usage des églises qui suivent le rite Romain; Troisième édition, mise dans ur ordre nouveau, considéralblement augmentée, en revêtue de huit approbations épiscopales.
6-331: FALK-RONNE, ARNE - Aus Stanleys Spuren durch Afrika.
9-832: FALKINER, RICHARD - Investing is antique jewellery.
8-1908: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN - [convoluut] Horae Belgicae; Studio atque Opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis; Pars Quarte + Pars Quinta + Pars Sexta: Carel ende Elegast; Edidit et illustravit Hoffmann Fallerslebensis / Lanceloet ende die scone Sandrijn; Renout van Montalbaen / Altniederländische Schaubühne; Abele Spelen ende Sotternien; Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben, [Middelnederlandse teksten].
2-813: SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA O.C.D. (S. TOMÁS FERNÁNDEZ) - Un quarto di secolo tra I nostri santi, Resoconto della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi (1973-1997).
5-200: FANO, BARTOLAMEO DIONIGI DA - Comporendio Historico del Vecchio, e del Nuovo Testamento, Nel quale si descrivono tutte le cose notabili, che successore nei Popolo Ebreo, dalle Creazione del Mondo, sino alla ultima distruzion di Jesusalem; Con la vita di Giesú Christo, Salvator del Mondo, e con la disseminazion dell' Evangelio, e della sua Sante Fede.
9-2172: FARGEAUD, MADELEINE - Balzac et la recherche de l'Absolu.
9-508: FARINA, RERRUCCIO - Venus unveiled [female photographic nudes around 1900-1920].
1-3427: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israël, Een Form- en Redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10,46-12,40 (Proefschrift).
9-2162: FARR, JAMES R. - Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730).
1-171: FARRINGTON, K - Atlas van de Wereldreligies.
1-3428: FATA, M. - Ungarn, das Reich der stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, Multiethnizität, Land un Konfession 1500 bis 1700.
7-330: FATTAL, MICHEL - Aristote et Plotin dans la philosophie arabe.
9-80: FATTORUSSO, V. / RITTER, O. - vademecum clinique du médecin praticien, du symptôme á l'ordonnance.
1-3030: FAULHABER, KARDINAAL - Jodendom, Christendom, Germanendom.
7-3215: FAURE, JOHAN - Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom, Een geschiedenisboek uit 1761; Ingeleid en geannoteerd door Willem van Ham.
7-116: FAVRE, ROBERT - La mort dans la littérature en la pensée françaises au siècle des lumières.
5-202: FAVREL, P. - Cérémonial selon le Rit Romain, par Joseph Baldeschi; Traduit de l'Italien, et complété par M. l'Abbé P. Favrel, Quatrième édition, augmentée et mise sur tous les points en harmonie avec les décisions de la S. Congrégation des Ritwa qui ont paru jusqu'à ce jour.
2-1483: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1552: FEDER, J., S.J. - Missel quotidien des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1486: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1487: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1484: FEDER, J., S.J. - Missel Quotidien des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1485: FEDER, J., S.J. - Missel Quotiden des fidèles, Vespéral / Rituel / Recueil de prières.
2-1523: PÈRE FÉDER S.J. - Missel quotidien français.
9-207: FEDERER, HEINRICH - De brandende rijksdaalder.
1-3429: FEE, G. - Paul, the Spirit and the People of God.
7-087: FEEST, CHRISTIAN - The art of war.
02-0228: FEHRMANN, DR. C.N. - Katholiek Kampen, binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk. .
1-3430: FEINER, JOH. UND LÖHRER, M. (HERAUSGEGEVEN VON) - Mysterium Salutis (Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik), Band IV/1: Das Heilsdenken in der Gemeinde.
8-1668: FEITH, RHIJNVIS / KANTELAAR, JACOBUS - Bydragen ter bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen, uitgegeven door Mr. Rhijnvis Feith en Jacobus Kantelaar; Eerste Stuk + Tweede Stuk.
8-1667: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Zesde en laatste Deel.
8-1666: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Vijfde Deel.
8-1665: FEITH, RHYNVIS - Brieven over verscheiden onderwerpen; Tweede Deel.
8-1880: FEITH, RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken; Negende Deel: Proeve van eenige Gezangen, Eerste Deel + Tweede Deel.
1-2658: FELDMANN, CHR. - Hildegard von Bingen; Nonne und Genie.
3-588: FÉLIX, R.P. - Le Progrès par le Christianisme. , Année 1856 - 1871. (1-16). .
5-204: FELLER, F.X. DE - Dictionnaire Historique ou Histoire Abbrégée, des hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les virtus, les erreurs, depuis le commencement dus monde jusqu'à nos jours; Nouvelle Édition, revu et corrigée sur la troisième, et augmentée de quatre volumes, Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième + Sixième + Septième + Huitième + Neuvième (1er du Supplément) + Dixième + Onzième + Douzième + Supplément à la cinquième édition du Dicttionnaire Historique des Grand Hommes, Tome Premier + Tome Second.
8-2323: FELLER, F.-X. DE - Biographie Universelle, ou Dictionnaiere Historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes [9 Volumes, complet], Édition revue et continuée jusqu'en 1848; sous la direction de M. Ch. Weiss et de l'Abbé Busson.
3-589: FELLER, F.-X. DE. - Dictionnaire Historique ou Biographie Universelle des hommes qui se sont fait un nom. , Par leur génie, leur talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Revu, complété et continué jusqu'en 1837 par M. Henrion. Neuvième édition. Tome I, II, III et IV. .
3-591: FELLER, F.-X. DE. - Biographie Universelle ou Dictionnaire Historique. , Des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Tome premier-douzième. Nouvelle édition, augmentée de plus de 3000 articles, rédigés par M. Pérennès. .
3-592: FELLER, M. L'ABBÉ DE. - Mélanges de politique, de morale et de littérature. , Extraits des journaux de M. L'Abbé de Feller. .
1-250: FELLER, F.-X - Dictionnaire Historique ou Biographie Universelle, Des hommes qui se sont fait un nom.
7-055: FELLER, F.-X. DE - Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; Tome IX: Supplément depuis 1850 jusqu'en 1856, par M.J. Le Glay.
2-2628: FELLER, M. L'ABBÉ DE. - Mélanges de politique, de morale et de littérature. , Extraits des journaux de M. L'Abbé de Feller. .
10-004: FELLER, F.-X. - Biographie Universelle ou dictionnaire historique., Des Hommes qui se sont fait un nom. Édition revue et continuée jusqu'en 1848. Tome III. .
8-2319: FELLER, F.-X. DE - Biographie Universelle, ou Dictionnaiere Historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; Tome V (K - Mez) + Tome VI (Mic - Pom) [en 1 reliure], Édition revue et continuée jusqu'en 1848; sous la direction de M. Ch. Weiss et de l'Abbé Busson.
3-593: FÉNELON. - Correspondance de Fénelon, Archevêque de Cambrai. , Publiée pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits. Tome premier - tertième. .
3-594: FÉNÉLON. - Démonstration de l'Existence de Dieu. , Tirée de l'art de la nature, des preuves intellectuelles et de l'idee de l'infini même. Suivie de lettres sur la religion. Nouvelle édition, revue et corrigée. .
5-205: FÉNELON - Correspondence de Fénelon, Archevêque de Cambrai, publiée pour la première fois, sur les manuscrits originaux et la plupart inédits; Tome Troisième (Lettres Spirituelles).
8-2241: FÉNÉLON - Les aventures de Télémaque; Suivies des Aventures d'Aristonnous; Edition classique.
8-2202: FÉNELON - Les aventures de Telemaque; Suivies des Avontures d'Aristonoüs; Nouvelle édition, revue avec soin et augmentée de variantes et d'une table mythologique et géographique.
1-3478: FÉNÉLON - De l'autorité du souverain pontife (Dissertation), Publiée avec une introduction, des notes, un appendice par M. L.-F. Guérin.
1-3431: FENSTRA, J. - In den oogst geloven; Anno 1916 - 1996, 809 jaar leven, 60 jaar ploegen, Een bundel antropologisch wijsgerige studies en exegetische opstellen.
1-3432: FENZ, A.K. - Der Daniel-Memra des Siemeon von Edessa; Die exegetische Bedeutung von BrM 712 Add 12172 Fol 55b - 64 b, fototechnische Wiedergabe, Übersetzung und Erklärung seiner altestamentlichen Grundlage.
8-36: FERARU, PETER (GEDICHTE) / KEYSER, NORBERT (LINOLSCHNITTE) - Schöne heile Welt; Mappe mit neun Blätter [complete].
7-942: FERGUSON, W.K. ET AL. - The Renaissance; Six essays.
1-2695: FERGUSON, J. - An illustrated encyclopaedia of mysticism and the mystery religions.
2-1979: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 6: Tijd door het jaar, week 15-21.
2-1978: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 4: Tijd door het jaar, week 1-7.
2-1976: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 1: Advent en Kersttijd.
2-1977: FERNÁNDEZ-CARVAJAL, FR. - Spreken met God; meditaties voor iedere dag van het jaar, Deel 3: Paastijd.
9-68: FERNER, H. / STAUBESAND, J. (EDITORS) - Sobotta/Becher Atlas of human anatomy; Volumes 1 + 2 + 3.
1-1169: FERNHOUT, J. (VERTALING) - Aurelius Augustinus Belijdenissen.
8-503: FERRÁ, BARTOMEU - Chopin and George Sand in Majorca, Translated form the Spanish by James Webb.
9-2220: FERRAN, ANDRÉ - L'Esthétique de Baudelaire.
1-283: FERRARA, M - Bibliografia Savonaroliana, Bibliografia Ragionata Degli Scritti Editi Dal Principio de Secolo XIX AD OGGI.
5-206: FERRARII, BERNARDINI - Mediolanensis Theologi de Ritu Sacrarum Ecclesiae Veteris Concionum, Cum Praefatione Joannis Georgii Graevii.
5-819: FERRARIS, LUCII - Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica, nec non Ascetica, Polemica, Rubicistica, Historica; De principalioribus, & fere omnibus, quae in dies occurrunt, nec penes omnes facile, ac prompte reperiri possunt, ex utroque Jure, Summorum Pontificium Constitutionibus, ac praesertim Supremi Magistri Benedicti XIV.; Ex Conciliis, Sacrarum Congregationum Decretis, Sacrae Romanae Rotae Decisionibus, Ac probatissimus et selectissimus auctoribus, Accurate collecta, adaucta, in unum redacta, ordine alphabetico congesta; atque in decem tomos distributa; Editio postrema absolutissima, Ad Novissimam Romanam, additis Summariis, diligenter exacta, ac caeteris omnibus valde auctior & emendatior ..., Una cum rerum et verborum novo Indice Generali prioribus aliis longe locupletiore, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus + Septus + Septimus + Octavus + Nonus + Decimus [in 5 volumes, two tomes in each volume].
8-538: FERRÉE, HANS - De fluwelen verleiding.
6-076: FERRIER, JOHAN H.E. - De Surinaamse samenleving als sociaal-pedagogische opgave, [Serie: Paedagogische Monographieën; Deel IV].
1-4664: FESQUET, H. - Le journal du premier synode catholique; tenue par Henri Fesquet.
7-3782: FESTEN, H. - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg, Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Algemeen Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en omstreken.
7-3781: FESTEN, H. - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg, Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Algemeen Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en omstreken.
7-046: FETTICH, NÁNDOR - Die altungarische Kunst.
5-207: FEV-ARDENTII, FRANCISCI - B. Iudae Epistolam Catholicam, qua cum veterum tum nourorum Haeresiarcharum mores, fraudes, scelera, blasphemiae, graphicè describuntur & refelluntur, Commentarii: Christianis concionibus accommodati: & locorum aliquot communium vberiore tractatione locupletati.
9-1722: FEYERABEND, PAUL - Against method; Outline of an anarchistic theory of knowledge.
6-899: FEYTER, RENÉ DE ET AL. - Vaast Leysen, een realistisch idealist, (Vriendenboek, naar aanleiding van de 70e verjaardag van Vaast Leysen).
9-2215: FICINO, MARSILIO - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino, De vertaling en caligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de School voor Filosofie te Amsterdam.
8-622: FICINO, MARSILO - El libro dell'amore, A cura di Sandra Niccoli.
9-1724: FICINO, MARSILIO - The Book of Life, A translation by Charles Boer of Liber de Vita (or De Vita Triplici).
9-1725: FICINO, MARSILIO - De wereld als kunstwerk; Inleiding tot de platonische theologie; vijf sleutels tot de platonische wijsheid, Vertaling en inleiding Rijk Schipper.
7-609: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
9-390: FIET, A. - Geïllustreerd Tuinboek; Praktische handleiding tot het aanleggen en onderhouden van tuinen, benevens beschrijving en kweekwijze van de verschillende soorten van groeten, ooft- en sierboomen, heesters, planten en bloemen, en wenken voor de cultuur van kamerplanten, Verbeterde druk door S. Bleeker; Met 373 afbeeldingen.
1-3445: FIJEN, LEO - Het wonder van Maartensdijk, Hoe een kleine gemeenschap leeft met God.
9-200: FIKS, E. - Pimpernol en Pimpernel, Illustraties van Leo van Grinsven.
7-1440: FILIUS, JAN - Met hart en hand; Een boek over het Leger des Heils.
1-1603: FILLIETTE, E. - Saint Mary Magdalene, Her Life and Times in the Gospels, History and Tradition.
5-208: FILLIUCIUS, VINCENTIUS - Synopsis Universae Theologiae Moralis, de Christianis videlicet officiis, & casibus conscientiae, ad formam cursus qui in Collegio Romano Societatis IESU praelegi soler.
8-2370: FILLMORE, CHARLES J. / LANGENDOEN, D. TERENCE (EDITORS) - Studies in linguistic semantics.
8-2229: RACINE FILS - La religion, poème; Nouvelle édition, laquelle on a ajouté les tragédies d'Esther et d'Athalie, par Racine Père; A l'usage des maisons d'éducation.
1-3434: FINDEISEN, H. VON - Schamanentum; dargestellt am Beispiel der Besessenheitspriester nordeuroasiatischer Völker.
9-1300: FINE, ARTHUR - The shaky game; Einstein, realism and the quantum theory.
3-595: FINETTI, J.F. - De principiis Juris Naturae et Gentium adversus Hobbesium, Puffendorfium etc., Libri XII, editio altera, tomus I+II..
1-1785: FINK, H. - Die Botschafter Gottes, Eine Kulturgeschichte der Heiligen.
9-1726: FINK, GEORG - Dromen encyclopedie; Verklaring van de beeldentaal uit de droomwereld van A tot Z.
1-3017: FINKELSTEIN, L. (EDTITED BY) - The Jews: their history.
7-440: FINLEY, M.I / PLEKET, H.W. - Olympische spelenin de oudheid.
7-426: FINLEY, M.IL. - Het oudste Griekenland.
8-552: FINN, REX WELLDON (COMPILED BY) - Domesday Book; Jackdaw No. 39.
8-655: FIORE, GIOACCHINO DA - Sull'apocalisse.
1-1482: FISCHER, H. - Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes, Ein Lebensbild.
7-629: FISCHER, F.F.C. - Vocabularium op Caesaris Bellum Gallicum, Herzien door dr. J. de Jong.
9-33: FISCHER-DÜCELMANN, ANNA - Die Frau als Hausärztin; Ein ärztliches Nachschlagebuch der Gesundheitspflege und Heilkunde in der Familie, mit besonderer Berücksichtigung der Frauen- und Kinderkrankheiten, Geburtshilfe und Kinderpflege, Mit 496 Original-Illustrationen, 42 Tafeln und Kunstbeilagen in feinstem Farbendruck un dem Porträt de Verfasserin.
1-4016: FISCHER, W. UND GÖMMEL, R. (HERAUSGEGEBEN VON) - Friedrich Rückert, Dichter und Sprachgelehrter in Erlangen.
7-414: FISCHER, F.F.C. - Vocabularium op Xenophons Anabasis; met een kaartje, Herzien door dr. J. de Jong.
9-1323: FISCHER, E.J. (SAMENSTELLING) - Geschiedenis van de techniek, 22 teksten over geschiedenis van de techniek; verzameld en ingeleid door Drs. E.J. Fischer.
9-1322: FISCHER, E.J. (SAMENSTELLING) - Geschiedenis van de techniek, 22 teksten over geschiedenis van de techniek; verzameld en ingeleid door Drs. E.J. Fischer.
8-2286: FISCHER, ARTHUS - Poèmes, Préface d'Emile Ripert; Bois originaux de Claude Misonne.
1-3437: FISCHER, R. - Ritual und Symbol; Instructions-Vorträge.
1-3436: FISCHER, E.A.M. - Waarheid is één, werkelijkheid twee, Reflecties op de kerk van Rome, de cultuur van het Westen en de orde van het rijk Gods.
1-3435: FISCHER, J.A. - Die apostolischen Väter, Griescisch unt Deutsch: Der Klemens-Brief / Die sieben Ignatius-Briefe / Die beiden Polykarp-Briefe / Das Quadratus-Fragment, Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert von Joseph A. Fischer.
1-522: FISCHER, J.P.A. - Verhandeling van de klokken en het klokke-spel.
2-101: FISCHER, H. - Das Zister zienserinnenKloster in Saarn.
2-836: FITZGERALD, C., O.C.D. (EDITOR) - The carmelite adventure, Clare Joseph Dickinson's Journal of a trip to America and other documents.
7-472: FLACELIERE, ROBERT - Zo leefden de Atheners ten tijde van Pericles.
1-4915: FLAD, J.M. - Grundzüge der christlichen Religionslehre, wörtlich entworfen nach den heil. Schriften, den Aussprüchen der Väter, und den Entscheidungen der Kirche, für die Jugend zum katechetischen Unterrichte.
1-4670: FLANNERY, AUSTIN, O.P. (GENERAL EDITOR) - Vatican Collection Volume II: Vatical Concil II: More postconciliar documents.
7-850: FLASHAR, H. ET AL. - Médicine et morale dans l'Antiquité, Dix exposés suivis de discussions par Hellmut Flashar, Vivian Nutton ...; Entretiens préparés et présidés par Hellmut Flashar et Jacques Jouanna [Vandœuvres - Genève, 19-23 Août 1996].
8-715: FLAUBERT, GUSTAVE - Madame Bovary, costumi di provincia.
8-1037: FLAUBERT, GUSTAVE - Bibliomanie, Met illustaties van Kurt Löb.
2-1676: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Roomsch-Katholiek Zondagmisboek, Zeer praktisch gebedenboek, bevattend al de missen en gebeden van het Roomsch Katholiek Missaal en van het tijdeigen der Nederlandsche en Vlaamsche bisdommen voor de zon- en feestdagen, een kerkelijken kalender, de gewone misgezangen, verscheidene gebeden en oefeningen, de zeven Heilige Sacramenten, benevens een eucharistische bloemlezing uit de letterkunde.
2-1740: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal, bevattende alle missen van het Missale Romanum.
2-1741: FLAVIANUS, P., O.F.M. - Missaal, bevattende alle missen van het Missale Romanum.
2-2325: FLEISCHMANN OSB, HILDEBRAND (BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN VON) - Officium Divinum Parvum; Band 1; Ausgabe mit Deutschem Text.
1-1302: FLEURIAU, PÈRE B.-G. - Saint Pierre Claver, Apôtre des Nègres.
1-4889: FLEURY, M. L'ABBÉ - Petit Catéchisme historique, contenant en abrégé l'histoire sainte en la doctrine chrétienne, Faite sur celle approuvée par Son Excellence le Cardinal Jean Henri de Franckenberg.
3-596: FLEURY, M. L'ABBÉ. - Institution au Droit Ecclésiastique. , Nouvelle édition, revue & augmentée de Notes considerables, d'une Table des Loix ecclésiastiques, & d'un Catalogue des principaux Livres qui traitent du Droit ecclésiastique. Par M. Boucher d'Argis. Tome premier et second. .
3-597: FLEURY. - Moeurs des Israelites et Chrétiens. .
5-209: FLEURY, MR. - Cathechisme historique, Contenant en abbregé l'Histoire sainte, & la Doctrine Chrétienne, Dernière édition, augmentée & corrigée; Tome Premier + Tome Second (en une reliure).
5-210: FLEURY, M. L'ABBÉ - Mœurs des Israélites / Mœurs des Chrétiens, (Stereotype d'Herhan).
3-169: FLEURY, CLAUDIUS. - De zeden der Christenen..
5-021: FLEURY - Institution au Droit Ecclésiastique, par M. l'Abbé Fleury; Nouvelle édition, revue & augmentée de Notes consideralbles, d'une Table de Loix Ecclésisastiques, & un Catalogue des principaux Livres qui traitent de Droit Ecclésiastique, par M. Boucher d'Argis, Tome Premier + Tome Second.
2-1651: FLOOR, C. - Zondagsmisboek, Bevattende de volledige missen van de zondagen en de feestdagen, de gedialogeerde H. Mis, benevens een keur van liturgische gebeden en oefeningen.
8-2204: FLORAN, M. DE - Gonzalve de Cordoue, ou Grenade Reconquise; Tome Second [il manque Tome Premier].
5-211: FLORENTINI, HIERONYMI - De Hominibus Dubiss, sive abortivis baptizandis, pia protheesis, Editio in Germania novissima.
7-747: FLORI, L. ANNAEI - Epitome Rerum Romanarum; Cum integris Salmasii, Freinshemii, Graevii, et selectis aliorum animadversionibus; Recencuit, suasque adnotiationes addidit Carolus Andreas Dukerus; Editio altera Auctior & emendatior.
8-2230: FLORIAN - [convolute] Estelle, Pastorale (1820) / Don Quichottte de la Manche, traduit de l'espagnol par Florian, ouvrage posthume, Tome I, Oeuvres de Florian.
8-2193: FLORIAN - Oeuvres complètes; en huit volumes: Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième + Sixième + Septième + Huitième [en 4 reliures].
8-2185: FLORIAN - Oeuvres diverses - Correspondance.
8-2184: FLORIAN - Oeuvres; Tome Septième: Pièces académiques, Précis historique sur les Maures d'Espagne.
8-2183: FLORIAN - Oeuvres; Tome Sixième: Fables Contes en vers, Poésies diverses.
1-2593: FLORISOONE, M. - Esthétique et Mystique, d'après Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix.
7-737: FLORUS, L.A. ET AL. - Illustri, generoso, nobilissimo atque celsissimo inclytae & antiqae Reipublicae Noviomagensis Ordini, magnifico, amplissimo af spectatissimo Imperii Civitatisque D. Burggravio & Judici: Splendidissimo, gravissiomo atque spectatissimo amplissimi Magistratus Consessui, dd. Consulibus, Scabinis ac Senatoribus, eorumque Secretariis fidelissimis.
2-1191: FLOSSMANN, G. / HILGER, W. - Stift Melk und seine Kunstschätze.
1-3068: FLUSSER, D. - Tussen oorsprong en schisma, Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
1-3069: FLUSSER, D. - Jezus; een joodse visie.
1-1492: FLUSSER, D. - Jezus.
6-023: FLYNN, JOSEPH M. - The Catholic Church in New Jersey.
7-1488: FOCKEMA ANDREAE, S.J. / RENAUD, J.G.N. / PELINCK, E. - Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Uitgave van de Vereniging Oud-Leiden ter gelegenheid van haar vijftig jarig jubileum.
10-109: PRIVAT-DESCHANEL & AD. FOCULLON. - Dictionnaire Général Des Sciences Théoreques et appliquées., Comprenant Pour les Mathématiques, pour la physique et la Chimie, Pour la Mécanique et la technologie, pour l'histoire naturelle et la médecine, pour l'agriculture. Avec des figures intercalées dans le texte..
9-1727: FOERE, L. DE - De la tolérance.
1-1260: FOGELKLOU, E. - Die Heilige Birgitta von Schweden.
1-1534: FOISSET, M. - Vie du R.P. Lacordaire.
8-1038: FOKKE, A. - Verzameling der Werken van A. Fokke, Simonsz..
1-2300: FONSALES, M.-J. - Un épisode de Lourdes.
6-065: FONTAINE, J. (SAMENSTELLING) - Onderweg, van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
8-820: LA FONTAINE - De twee duiven [tweetalig: Frans - Nederlands], Met houtsneden van Paul Overhaus.
3-172: FOPPENS, W. - Den Roomschen Catechismus ofte Het kort begrijpen van het Christen en Catholijck Gheloof., Den derden druck merckelijk verbetert..
7-3507: FOPPENS, J.F. - Historia Episcopatus Silvaeducensis, continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Seriem, et Capitulorum, Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes; Nec non Diplomata varia ad rem hujus Diœcesis spectantia.
2-853: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, J. ET AL. (REDACTIE) - Jan van Galen - carmeliet, Pastor in geschriften.
1-2597: FORCEVILLE-VAN ROSSDUM, J. / VERVOOREN, FR., O.C.D. - Adem door mijn tuin, Dichters in harmonie met Johannes van het Kruis.
1-2596: FORCEVILLE-VAN ROSSDUM, J. / VERVOOREN, FR., O.C.D. - Adem door mijn tuin, Dichters in harmonie met Johannes van het Kruis.
1-4504: FORD, G.B. - The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579), A phonological morphological and syntactical investigation.
2-1077: FORDERER, M. - Herrlichkeit, Die Dreifaltigkeitsikone des heiligen Andreas Rubljov. Glaubensbekenntnisse, Gebete, Hymnen, theologische Betrachtungen.
7-3316: FOREESTIER, PAUWELS - Het begijnenklooster te Grave en zijne dichteresse, geschetst, hoofdzakelijk volgends gelijktijdige, ongedrukte handschriften [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1855, uitgegeven te Amsterdam, uit: Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken].
8-176: FORMAGGIO, DINO / BASSO, CARLO - Miniaturen [Deutsche Ausgabe; plates 16/29/30 are missing].
8-175: FORMAGGIO, DINO / BASSO, CARLO - Miniaturen [Deutsche Ausgabe; plates 16/29/30 are missing].
1-2619: FORMAN, R.K.C. - Meister Eckhart; the mystic as theologian, An expereiment is methodology.
3-600: FORNICI, J. - Institutiones Liturgicae, quas ad usum seminarii romani. , Editio nova, in usum Clericorum et Seminariorum Clericalium cui plurimae accesserunt notae, ex probatis auctoribus desumptae. .
8-1039: FORSYTH, FREDERIC - Broeinest, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 1991.
9-1728: FORTMANN, HAN M.M. - Als ziende de Onzienlijke; Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie; Deel I: 1. Freud, Marx, Jung-referaat, 2. Kritiek op de grondbegrippen.
8-669: FOSCOLO, UGO - Lettere d'amore.
7-017: FOSS, CL. / MAGDALINO, P. / ROGERS, M. - De vroeg-christelijke wereld en de islam, [Serie: Bronnen van onze beschaving.
7-2651: FOST, LEON DE - Helmond van 1900 tot nu; Deel 2.
9-1143: FOSTER, HAL - Compulsive beaty, An OCTOBER Book.
8-130: FOUQUET, JEAN - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Voorwoord van Charles Sterling, Inleiding en Toelichting van Claude Schaefer.
6-063: FOURCAND, JEAM M. - Catechisme de la revolution, En l'honneur du Docteur François Duvalier, Président Constitutionel a vie de la République d'Haiti et de Madame Simone O.Duvalier, Première Marie-Jeanne d'Haiti.
6-061: DESROSIERS & FOURNET - La Race Française en Amérique, Ouvrage orné de 34 gravures; Illustrations de Henri Julien.
8-2214: ALAIN-FOURNIER - Le grand meaulnes, Illustrations de C. Delauny; Bibliothèque Rouge et Or.
5-689: FOURNIER, FRANÇOIS - La papauté devant l'histoire, Tome I: De saint Pierre (33) à Grégoire VII (1085); Tome II: De Gélase II (1118) jusqu'à nos jours.
1-4932: FOURRIÈRE, E. - Explication de grand Catéchisme en images.
7-459: FOWLER, D.H. - The mathematics of Plato's Academy; A new reconstruction.
9-1729: FOX, MATTHEW - One river, many wells; Wisdom springing from global faiths.
9-1730: FOX, MATTHEW - A spirituality named Compassion; Uniting mystical awareness with social justice.
2-569: FOZ Y FOZ ODN., P. - Primary sources for the history of the education of women in Europe and America, Historical archives Company of Mary Our Lady 1607-1921.
3-173: FRAATS, MARTINUS ANTONIUS. - De lydende, en stervende Jesus. , Uit de overeenstemminge der vier Evangelisten, in CLXXX meditatiën van den predikstoel voorgedragen, Eerste deel - Vierde deel (incl. De Verreeze, en Verheerlykte Jesus. .
2-1972: FRAEYMAN, M. - Het sacrament der zieken.
2-206: ST. FRANCISZI - Blütengärtlein Fioretti, Verdeutscht vor Franz Kaulen.
9-10: FRANCK, IONNIS PETRI - Opuscula; Medici Argumenti; Antehac seorsim edita nunc collecta.
1-3438: FRANCK, FR, - Niemand/Iemand, Meditaties tijdens een pelgrimstocht door Ceylon, India, de Himalaya en Japan, over Christus=Boeddha en de bevrijding van de mens.
1-568: FRANCK, C. - L'Organiste, Receuils de Pièces pour Orgue ou Harmonium.
9-1140: FRANCK, DAN - Bohemian Paris; Picasso, Modigliani, Matisse, and the birth of modern art.
7-798: FRANCKE, PETER ROBERT - Römische Kaiserporträts im Münzbild, Aufnahmen von Max Hirmer.
3-602: FRANÇOIS. - Oeuvres Complètes de Le François. , Ex-membre de la congrégation de Saint-Lazare, ou des prêtres de la Mission, Réunies pour la première fois en collection, classées selon l'ordre logique et analogique. Publiées par J.P. Migne. Tome premier et second. .
7-1578: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland; Tweede Deel, Eerste Stuk + Tweede Deel, Tweede Stuk + Derde Deel, Eerste Stuk + Derde Deel, Tweede Stuk + Derde Deel, Derde Stuk + Vierde Deel, Eerste Stuk [6 volumes].
9-1257: FRANK, PHILIPP - Einstein, his life and times.
7-1529: FRANKE, HERMAN - De dood in het leven van alledag; Twee eeuwen rouwadvertenties en openbare strafvoltrekkingen in Nederland.
7-2810: FRANKEN, HARRIE EN ANDEREN - Kroniek van De Kempen.
8-819: FRANQUINET, ROBERT - Palet in het zuiden; Henri Jonas, Charles Eyck, Edmond Bellefroid.
8-1881: FRANQUINET, ROBERT - De laatste dageraad; Gedichten.
8-1882: FRANQUINET, ROBERT - Charaksis; Gedichten.
7-2943: FRANSEN, THEO - Carnaval ontmaskerd?.
2-167: FRANSES, DESIDERIUS O.F.M. - Radicalisme in de eerste eeuwen der kerk.
1-1107: FRANSES, D. - Sint Ambrosius van Milaan, Kerkvorst en kerkleraar.
1-2046: FRANSES, DESIDERIUS, O.F.M. - Paus Leo de Groote en S. Hilarius van Arles.
7-3141: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel I, 1917-1918 + Deel II, 1918-1919 [in 1 band].
7-3135: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel XI, 1931-1932.
7-3134: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel X, 1929-1930.
9-186: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-187: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-188: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk en Moortje naar Amerika, Met illustraties van Carl Storch.
9-198: FRANSSEN, FRANS - Knilleke, het trouwe kleermakertje, Illustraties van Leo van Grinsven.
9-182: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-190: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Met illustraties van Carl Storch.
9-180: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-257: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk in sprookjesland, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
9-256: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
7-3132: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VIII, 1926-1927.
7-3124: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel I, 1917-1918.
7-3125: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel II, 1918-1919.
7-3126: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel III, 1919-1920.
7-3127: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IV, 1921-1922.
7-3128: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel V, 1922-1923.
7-3133: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel X, 1929-1930.
7-3136: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel XII, 1933-1934.
7-3138: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel XVI, 1938-1939.
7-3142: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IX, 1928-1929 + Deel X, 1929-1930 [in 1 band].
7-3137: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel XIII, 1935-1936.
7-3130: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VII, 1925-1926.
7-3129: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VII, 1925-1926.
7-3119: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel II, 1918-1919.
7-3120: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel III, 1919-1920.
7-3121: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IV, 1921-1922.
7-3122: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel V, 1922-1923.
9-258: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk boevenstreken, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
9-259: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk boevenstreken, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
7-1925: FRANSSEN, H. / LOENEN, N. VAN / SCHELLART, F. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1950.
7-3118: FRANSSEN, FERD. / GOOSSENS, TH. / HAPERT, H. VAN (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel I, 1917-1918.
7-1885: FRANSSEN, H. / COENEN, P. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1953-1954.
7-3541: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 1e Stuk, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXIII.
7-3542: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 2e Stuk, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXIV.
9-173: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk door Afrika; Eerste Deel [incompleet: titelpagina ontbreekt], illustraties van Carl Storch [zonder bandtekening].
9-192: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk in ridderland, Met illustraties van Carl Storch.
9-189: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk naar de maan, Met illustraties van Carl Storch.
9-176: FRANSSEN, FRANS - Jennemieke van Puk en Muk, Met illustraties van Leo van Grinsven.
7-2871: FRANSSEN, J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; 2e stuk [1e stuk ontbreekt], [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXIV].
9-185: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-183: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-184: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk thuis, Met illustraties van Carl Storch.
9-191: FRANSSEN, FRANS - Reizen van Puk en Muk naar het land van de mensen; Tweede Deel, Met illustraties van Carl Storch.
9-181: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk op de tandem, Met illustraties van Carl Storch.
9-179: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-178: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-172: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk door Afrika; Eerste Deel, illustraties van Carl Storch [zonder bandtekening].
9-255: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk en de drakendoder, Bewerkt door Tim Safary; Illustraties Carl Storch.
9-174: FRANSSEN, FRANS - Puk en Muk door Afrika; Tweede Deel, Met bandtekening en illustraties van Carl Storch.
7-3131: FRANSSEN, FERD. / FRENKEN, A. / GOOSSENS, TH. (REDACTIE) - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel VIII, 1926-1927.
9-177: FRANSSEN, FRANS - Muk de drakendoder, Met illustraties van Carl Storch.
9-1800: FRANZ, MARIE-LOUISE VON - Alchemie als psychologisch ontwikkelingsproces; Actieve imaginatie bij Dorn, alchemist uit de 16e eeuw.
7-1078: FRANZ, A. - Die Messe im Deutschen Mittelalter; Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens.
9-59: FRASER, ROBERT G. / PARÉ, J.A. PETER - Diagnosis of diseases of the chest; An integrated study bases on the abnormal roentgenogram; Volume I + Volume II.
9-1731: FRASER, J.T. - Time, the familiar stranger.
3-603: FRASSEN, CLAUDIUS/ROMILLUS, CAROLUS JACOBUS. - Scotus Academicus seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata., 12 books(tomos) in 10 volumes..
7-923: FRAYLING, CHR. - De fascinerende middeleeuwen.
7-924: FRAYLING, CHR. - De fascinerende middeleeuwen.
3-604: FRAYSSINOUS, M.D. - Défense du Christianisme ou Conférences sur la religion., Évêque d'Hermopolis, Premier Aumônier du Roi. .
5-212: FRAYSSINOUS, M.D. - Défense du Christianisme, ou Conférences sur la religion, Tome Premier + Tome Troisième.
8-2434: FRAZER, JAMES - The Golden Bough; A study in magic and religion.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/29