De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6-1536: CORBIN, HENRY - L'Alchimie comme art hiératique, Textes édités et présentés par Pierry Lory.
7-173: CORBIN, ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur; Een geschiedenis van de reuk.
9-1518: CORBIN, HENRY - The Man of Light in Iranian sufism.
9-2164: CORBIN, ALAIN - Village bells; Sound and meaning in the 19th-century French countryside.
6-1538: CORBIN, HENRY - L'Homme et son ange; Initiation et chevalerie spirituelle, Avant-propos de Roger Munier.
7-2268: CORDFUNKE, E.H.P. - Opgravingen in Egmond; De Abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief.
7-2270: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland; Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
1-1679: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jésus-Christ, en vers français.
5-150: CORNEILLE, PIERRE - L'Imitation de Jesus-Christ, Traduite et paraphrasée en vers François par Pierre Corneille; Edition nouvelle, Retouchée par l'auteur avant sa mort.
8-2205: CORNEILLE - Les chef-d'Oeuvres dramatiques de Messieurs Corneille, avec le jugement des savants a la suite de chaque pièce; Tome Premier.
8-2199: CORNEILLE, MRS. - Chef-d'oeures dramatiques; avec Le jugement des sçavans à la suite de chaque Piéce; Tome Premier, [dans ce premier volume: Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, La mort de Pompee].
8-2196: CORNEILLE, P. - Chefs-d'Oevre; Tome Premier; Édition stereotype.
1-1674: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jesus-Christ, Traduite et paraphrasée en Vers François par P. Corneille.
7-1302: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land; Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw, Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen.
7-5164: CORNELISSEN S.V.D., P.F. - Missie-arbeid onder Japanse bezetting; Een bijdrage tot de geschiedenis va nde floresmissie, Uit een dagboek van P.F. Cornelissen S.V.D..
7-2143: CORNELISSEN, MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster; Geloven en kerken in een stukje waterland; Eerste Deel.
7-603: CORNELL, TIM / MATTHEWS, J. - Atlas van het Romeinse Rijk.
1-107: CORNELY, R - Introductionis In S. Scripturae Libros Compendium, Editio Nova, auctore Augustino Merk.
1-1871: CORNET, J. - Leven van de heilige Jan-Baptist de la Salle, patroon van alle opvoeders.
7-404: CORNFORD, FR.M. - Before and after Socrates.
1-1846: CORNILLE, J.; OSAER, T. (SAMENSTELLING) - Liber Memorialis, Zaligverklaring van Pater Damiaan.
1-3326: CORNWELL, J. - Darwins engel; Een repliek op God als misvatting.
1-3327: CORSMIT, W. - Ongewoon reisjournaal, in de geest en de voetsporen van Ernest van der Hallen.
1-1394: CORSTANJE, A. VAN - Franciscus, bijbel der armen.
10-003: CORTAMBERT, E. - Géographie Universelle de Malte- Brun., Revue, Rectifiée et complétement mise au niveau de l'état actuel des connaissances géographiques. Tome 2,3,4,5..
2-1132: CORTEN, R. - De eerbiedwaardige priester Albertus, stichter van Rolduc, Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc.
1-3328: COSTE, J. / LESSARD, G. - Origines Maristes (1786-1836), Tome 1: Documents contemporains (Docc. 1-419) / Tome 2: Données narratives (Docc. 420-791) / Tome 4: Compléments et index (Docc. 894-912); Tome 3 is missing.
2-29: DE COSTER, ROGER - Benedictus Pater Europae 480-1980, 1500 kaarsjes voor Sint Benedictus; een catechese over de patroon van Europa bestemd voor de leerlingen van de 4de-5de-6de klas S.O..
8-2543: COSTER, CHARLES DE - Die Mär von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen ergötzlichen un rühmlichen Abenteuern in Flandern un anderen Landen, Mit dreißig Zeichnungen von Rafaello Busoni.
5-149: COSTERI, FRANCISCI - Conciones in Evangelia a Dominica; Prima Quadragesimae usque ad Dominicam SS. Trinitatis inclusiuè; Pars III. + Pars III. Tomus II..
5-151: COSTERO, FRANCISCO - Libellus Sodalitatis: hoc est, Christianarum Institutionum, Libri quinque / De Universa Historia Dominicae Passionis; Meditationes Quinquaginta.
1-4806: COTEL, P., S.J. - Catechismus der geloften, ten dienste der religieuzen, In overeenstemming gebracht met het Kerkelijk Wetboek door E. Jombart S.J..
9-1680: COTON-ALVART, HERNRI - Les deux lumières; La science de la nature vivante dans ses mutations.
6-1155: COTTERELL, ARTHUR - The illustrated encyclopedia of myths & legends.
7-006: COTTERELL, ARTHUR - The illustrated encyclopedia of myths & legends.
8-616: COULSON, MICHAEL - Sanskrit; An introduction to the classical language, Revised by Richard Gombrich and James Benson.
2-91: COUNE, MICHEL - Bruidszang bij het Hooglied.
1-2726: COUNE, M. - Sint Benedictus' Regel dag aan dag, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 32).
8-959: COUPERUS, LOUIS - De Tooveressen; Tweede Idylle van Theokritos.
8-958: COUPERUS, LOUIS - Nagelaten werk, Bijeengebracht door Richard Erbe.
8-2170: COURIER, PAUL-LOUIS - Une aventure en Calabre, Illustré par H. Grand'aigle.
18-1718: COURT, JULES DE LE. - Codes Belges et Lois Usuelles en vigueur en Belgique., Collationnés d'après les textes officiels, avec une conférence des articles et annotés d'observations pratiques. 14e édition. .
7-5146: COURT, J.F.H.A. DE LA - Paedagogische richtlijnen voor Indonesië.
7-5077: COURT, J.F.H.A. DE LA - Dasar Bahase Belanda.
2-2035: COUTURIER, JEAN, GEWEZEN JESUIT EN PASTOOR TE LERY - Catechismus over het Heilig Sacrament des Vormsels; naar het Fransch.
7-3443: COUWENBERG, G.F. (SAMENSTELLING) - Waalwijk in oude ansichten deel 1.
1-6069: COVOLO, ENRICO DAL / SODI, MANLIO (A CURA DI) - Il Latino e i Cristiani; Un bilancio all'inizio del terzo millennio.
2-1222: COWEN, P. - Rose windows.
9-1375: COX, IAN (EDITOR) - The scallop; Studies of a shell and its influences on humankind.
8-651: COX, HEINRICH LEONARD - Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen; Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung vor allem auf Grund der Frage 165f des Atlas der deutschen Volkskunde [Dissertation].
2-801: COX, M. - Mijn leven - zijn leven, deel 3, Levensverhaal van Martin Cox.
7-2363: CRAANDIJK, J. / SCHIPPERUS, P. (LITHO'S) - Twentse wandelingen; Tochten langs steden en dorpen in 19de eeuws Twente [Heruitgave van ht Twentse deel van J.C. Craandijk en P.S. Schipperus: Wandelingen door Nederland met pen en potlood, uitgegeven in 1875-1876].
2-587: CRAB, R, / CONINCK, D. DE - De schat van de Arme Klaren.
8-963: CRAENE, B. DE - Het Teken van Tegenspraak; Drama uit de Goede Week in 3 bedrijven.
8-962: CRAENE, B. DE - De pijn der ziel; Bijbels drama in twee bedrijven.
8-961: CRAENE, BASIEL DE - Gestalten uit het nevelland.
8-1713: CRAENE, B. DE - Het Leye-rimpelen beleeft de Leerne '33-'34.
8-1714: CRAENE, B. DE - Uit 't Leye-lisch gegroeid te Leerne '32-'33.
3-551: CRAISSON, D. - Des Communautés Religieuses a Voeux Simples. , Législation Canonique et Civile. .
1-05: CRAMPON, CHANOINE - La Sainte Bible.
1-2720: CRANENBURGH, H. VAN - Het Pachomiaanse monachisme; zijn kenmerken en zijn spiritualiteit, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 24).
3-552: CRASSET, JEAN. - Le Chrétien en Solitude. , Edition nouvelle corrigée. .
3-553: CRASSET, R.P.J. - La Manne du Desert pour les personnes qui sont enretraite. .
5-152: CRASSET, J. - Considerations chrétiennes pour tous les jours de l'année; Avec les Evangiles de tous les dimanches, Edition nouvelle; revue, corrigée & mise en meilleur ordre ...; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome quatrième (en 2 reliures).
5-153: CRASSET, JEAN - La douce mort et sainte mort, Nouvelle édition.
3-149: CRASSET, JOANNES. - Christelyke Bemerkingen voór alle de dagen des jaers, met de Evangelien van alle de Zondagen. Vyfden druk..
3-147: CRASSET, JOANNES. - Christelyke Bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met Evangelien van alle de Zondagen. , In het Fransch uyt-gegeven, vertaelt in de Nederduytsche Taele, vyfden druk. Eerste deel - vierde deel. .
2-50: CREMER, DRUTMAR - Benedikt von Nursia, Bilder seines Lebens, gedeuted von Benediktinerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1-3329: CREMERS, V. - De Verlossingsidee bij Athanasius den Groote, Proeve eener wijsgeerig-theologische synthese.
9-1681: CREPALDI, MARIA GRAZIA - La concezione del tempo tra pensiero biblico e filosofia Greca saggio su Filone di Alesandria.
1-1722: CREUSEN S.J., J. - Le Père Arthur Vermeersch, S.J., L'Homme et l'œvre.
6-971: CREVITS, ROGIER - Menschen van te lande; Over leven en werken tussen Diksmuide en Kortemark 1840-1940.
2-2147: CROEGAERT, AUG. KAN. - Liturgisch commentaar bij de lessen van de catechismus, voor Nederland en België; 2e deel: Het christelijk leven / De Geboden.
2-2143: CROEGAERT, A. - Van twee wijdings-sacramenten: H. Doopsel en H. Vormsel, ceremoniën - uitwerkselen - beschouwingen; Nederlandsche bewerking door Oscar Huf S.J..
2-1927: CROEGAERT, A. KAN. - Uitgewerkte plannen voor sermoenen en lessen over het heilig Misoffer en zijn ceremoniën, Deel I: De Mis der doopleerlingen.
2-1925: CROEGAERT, A. KAN. - Uitgewerkte plannen voor sermoenen en lessen over het heilig Misoffer en zijn ceremoniën, Deel I: De Mis der doopleerlingen / Deel II: De Mis der geloovigen.
5-155: CROISET, JEAN - Excercices de pieté pour tous les dimanches, et les fêtes mobiles de l'année, Tome Premier + Tome Second + Tome Quatrième + Tome Cinquième (en 10 reliures); il manque Tome Troisième.
5-154: CROISET, JEAN - Exercices de pieté; tous les jours de l'année, (22 tomes; il manque tomes III et IV Fevrier).
2-2810: CROISET, J. - La dévotion au Sacré Cœur de N.-S. Jésus-christ, par un Père de la Compagnie de Jésus, d'après l'édition définitive 3e de Lyon 1694.
1-2584: SAINT JEAN DE LA CROIX - Les OEuvres spirituelles de Saint Jean de la Croix.
2-1057: MÈRE AGNES-MARIAM DE LA CROIX (PRÉSENTATION ET COMMENTAIRES) - Icônes Arabes; mystères d'Orient.
1-3330: CROMPHOUT, FR. - Hoelang nog? Een pad door de Apokalyps.
7-1205: CROMPVOETS, H.J.G. - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig Belgë.
3-154: CROONENBORCH, P. F. MATHIAS. - Troost in den Noodt en in de Doodt. , Seer troostelyck voor de Krancken, seer dienstelyck voor die hun dienen. Seer bequaem om de Krancken in de Doodt by te staen: ende hun over de senden in 't eeuwigh Leven. .
3-157: CROONENBORCH, P. F. MATHIAS. - Geestelycken Leydts-Man voor alle deugt-soeckende zielen. , Deel I-IV, samengebonden in 2 delen. .
3-156: CROONENBORCH, P.F. MATTHIAS. - Geestelycken Leydts-Man voor alle deugt-soeckende zielen. , Deel I-IV. .
3-155: CROONENBORCH, P. F. MATHIAS. - Troostelyck Onderwys voor Deught-Minnende Zielen. , Die door den doornachtigen Wegh der Bekoringen geleydt worden. .
3-153: CROONENBORG, P. F. MATHIAS. - Fonteyne der van den Gekruysten Jesus. , Inhoudende eene lichte begrypelyke Onderwyzinge, om het innig gebed van meditatie zonder grooten arbeyd ofte werkinge des verstands te oeffenen. Met eene dagelyksche oeffeninge op de vyf Bloedige Wonden Christi. Den X. druk, overzien en verbeterd. .
3-152: CROONENBORG, P. F. MATHIAS. - Fonteyn der Liefde van den Gekruysten Jesus. , Behelzende eene begrypelyke onderwyzing, om het innig gebed van Meditatie zonder grooten arbeyd of werking des verstands te oefenen. Met eene dagelyksche oefening op de vyf bloedige wonden van Christus. Nieuwen druk. .
6-088: CROONENBURG, G.H. VAN - Leerboekje der dierkunde voor Suriname; Voor M. U. L. Normaal- en Landbouwonderwijs.
9-1682: CROSBY, ALFRED W. - The measure of reality; Quantification and western society, 1250-1600.
7-434: CROSS, G.N. - Epirus; A study in Greek constitutional development [facsimile].
1-6070: CROSSAN, JOHN DOMINIC - Wie vermoordde Jezus? Over anti-semitisme in de evangeliën.
1-2642: CROUZEL, H. - Théologie de l'Image de Dieu chez Origène.
1-2581: JOANNES À CRUCE - Geestelijke Werken van den H. Joannes à Cruce, Deel I: Bestijging van den Karmel / Deel II: Donkere nacht en geestelijke liefdeszang / Deel III: Levendige liefdevlam en kleinere werken (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door Pater Hendrik van 't H. Huisgezin).
8-965: CRUL, BEN - De overlijdensverklaring; Roman.
3-556: CRULS, J. - Le Saint Sacrement et l'église Saint Martin a Liège. .
2-2038: CRUYSBERGHS, MGR. K. - Het Heilig Doopsel.
6-162: CRUYSSE, DIRK VAN DER - Louis XIV et le Siam.
8-84: CSAPODI, CSABA / CSAPODI-GÁRDONYI - Bibliotheca Corviniana; The library of King Matthias Corvenius of Hungary.
8-124: CSAPODI-GÁRDONYI, KLÁRA - Europäische Buchmalerei.
7-970: CUBITT, HEATHER - Filips II en het Spaanse wereldrijk.
7-3231: CUIJK, HERMAN JAN VAN - 175 jaar protestantse kerk Boxmeer.
7-3902: CUIJPERS, THEO, EN ANDEREN (REDACTIE) - Armhoefse Akkers; Tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg.
1-3332: CULLMANN, O. - Die Christologie des Neuen Testaments.
8-2423: CULROSS PEATTIE, DONALD - Glory on the earth, Wood-engravings by Otto Rohse, out of the Ark Press; The Ark Series, Second Volume.
9-1205: CUNEY, WARING - Puzzles, Selected and introduced by Paul Breman - With 8 two-color woodcuts by Ru van Rossem.
7-005: CUNLIFFE, MARCUS (EDITOR) - The London times; History of our times.
6-1153: CUNLIFFE, MARCUS (EDITOR) - The London times; History of our times.
1-403: CUPPENS, A; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van geestelijke liederen rond den Heerd.
2-531: CURB, R. EN MANAHAN, N. - Lesbische nonnen: de stilte verbroken.
8-334: CURL, PETER - Designing a book jacket, [Series: How to do it; Number 65].
3-158: CURTENIUS, P. - Ta Paulou dysnoëta of De zwaartste plaatzen der brieven van Paulus., In 't algemeen beschouwd: en, die voorkomen in den briev aan den Romeinen, maar bijzonderlijk opgehelderd; vooraf gaat eene kerkelijke redevoering, gedaan ter gedachtenis van zijnen XXV- jaarigen predikdienst over Hand. XXVI: 22,23. .
3-736: CURTII RUFI, Q. - De rebus gestis Alexandri Magni., Libri Decem. Ex recensione Valart..
8-2360: CURTIS, SIMON - Views and other poems, With wood engravings by Ian Stephens.
1-3333: CUSA, N. DE - Unity and reform; selected writings of Nicholas de Cusa, Edited by John Patrick Dolan.
1-6071: CUSA, NICOLAAS VAN - Het zien van God, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Inigo Bocken en Jos Decorte.
5-156: CUSACK, M.S. - L'Esprit de Ste Gertrude, ou l'amour du Coeur de Jésus pour ses créatures.
9-1683: CUSANUS - De leek over de geest, Vertaling, inleiding, nawoord en noten Inigo Bocken.
7-3691: CUSVELLER, SJOERD / HOOG, MAURITS DE / GEURTSEN, REIN - Wolstad in ombouw; De inzet van het stadsvormonderzoek bij de herstructurering van de oude stad in Tilburg.
8-403: CUVAY, ROXANE ET AL. - Zeichnung, Schrift und Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht; Mit 425 Abbildungen, davon 23 farbig, Fachliche und didaktische Grundlagen des gesamten graphischen Bereiches.
1-1500: CUVELIER, F. (VERTALING, TOELICHTING) - Jezus, Mysticus, Naar het herontdekte Tomas-Evangelie.
1-3335: CUVELIER, F. (VERTALING EN TOELICHTING) - Jezus mysticus; naar het hertontdekte Tomas-evangelie.
1-6072: CUYPER, J. DE - Idebald van der Gracht, Reeks: Heiligen van Onzen Stam.
9-978: CUYPERS, AUG. (HOOFDREDACTEUR) - Aristo; Jaargang VII, No. 2 (Mei 1937).
1-641: CUYPERS, H. - De cracht van 't Land bestaedt, Voor declamatie, koor en orkest.
1-642: CUYPERS, H. - Gezangen bij de kindermis, Op gedichten van Henriette Smit.
7-660: CYGNE, MARTINO DU - Fons eloquentiae studiosae juventuti patens sive M. T. Ciceronis orationum analysis rhetorica perpetua; Volumen IV.; Adjecto Indice Oratorio locupletissimo / Ars Rhetorica.
1-2775: TERTULLIANUS EN CYPRIANUS - Het Gebed des Heren; verhandelingen over het Onze Vader.
1-416: DABIN, A. (PUBLIÉ PAR) - Recueil de Cantiques , pour le mois de Marie.
6-937: DAELE, HENRI VAN - Tussen Bastille en Boerenkrijg.
2-1734: DAELEMAN, L.J. - Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg, Zeer volledig gebedenboek bevattende alle missen van het Missale Romanum, Nederlandsche en Latijnsche tekst, het feesteigen der Nederlandsch en Vlaamsche bisdommen, de vespers van alle zondagen en feestdagen van het kerkelijk jaar, verscheidene gebeden en oefeningen, de zeven heilige sacramenten, benevens een eucharistische bloemlezing uit de letterkunde.
5-157: DAELMAN, CAROLO GISLENO - Theologie seu observationes theologicae in summam D. Thomae authore, tomus II. De actibus humanis, peccatis, et legibus (Editio tertia emendatur).
6-1017: DAEMS (KANUNNIK), S. - Een bezoek bij Onze Lieve Vrouw van Tongre.
8-1394: DAEMS, FR. / GOOSSENS, L. (REDACTIE) - Een speyghel voor G. Jo Steenbergen; Huldealbum aangeboden bij zijn emeritaat.
2-265: DAEMS, S. - Luit en fluit, Dichtbundel van Fr. S. Daems.
1-280: DAGENS, J - Bibliographie Chronologique de la Littérature de Spiritualité et des Sources (1501-1610).
8-471: DAHLBERG, EDWARD - The sorrows of Priapus, With drawings by Ben Shahn.
7-5343: DAHLMANN S.J., JOSEPH - Indische Fahrten; Erster Band: Von Peking nach Benares, Mit 195 Bildern auf 52 Tafeln und einer Karte; Series: Illustrierte Bibliothek der Länder- und Volkenkunde.
1-2356: DAHM, P. - Fatima, Portugal un sein Marienheiligtum.
1-2357: DAHM, P. - Fatima, Portugal un sein Marienheiligtum.
9-1137: DAISAY, ALEXANDRE - Histoire de l'ornement.
9-1173: DAKE, C.L. - Jozef Israëls, Met 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurendrukken en 33 andere reprodukdtiën naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen.
9-1204: DAKE, CARL J. / SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Onze nationale kunst; Etsen en schetsen [box met tekst op losse dubbele bladen en 18 etsen op dik kartonpapier; incompleet: van de in totaal 20 stuks ontbreken de twee etsen van Meindert Hobbema] .
9-1174: DAKE, C.L. - Jozef Israëls, Met 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurendrukken en 33 andere reprodukdtiën naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen.
8-320: DAL, ERIK - Scandinavian bookmaking in the twentieth century.
8-1589: DALE, VAN - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal; Elfde herziene druk door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans met medewerking van dr. C. Kruyskamp; Eerste Deel (A-I) + Tweede Deel (J-R) + Derde Deel (S-Z).
8-1595: DALE, VAN - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal; Elfde herziene druk door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans met medewerking van dr. C. Kruyskamp; Eerste Deel (A-I) + Tweede Deel (J-R) + Derde Deel (S-Z).
7-2239: DALEN GILHUYS, LEX - Haegsche dingen die verdwenen; Grachten, gebouwen, huizen, straten en attracties van toen.
9-1154: DALINGHAUS, RUTH IRMGARD (RED.L) - Noordbeeld / Nordbild [tweetalige uitgave].
3-562: DALLAS, R.C. - Nouvelle Conspiration contre les Jésuites. , Dévoilée et exposée brievement. Avec une relation succincte de leur Institut, et quelques Observations sur le danger des systèmes d'éducation indépendans de la Religion. Traduit de l'Anglois. .
7-2351: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
8-1855: DALMIJN, LYDIA - Langs het blauwe glas bewegende; Gedichten.
9-543: DALSUM, JOSINE VAN - Ik, Mata Hari, Naar de KRO-televisieserie door John van de Rest; Met foto's uit de televisieserie.
9-527: DAM, TEA VAN / SEGERS, NICOLE (FOTO'S) - Wij vrouwen van het land...'; Over de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Tekst: Céline Kroon en Lony Scharenburg.
2-549: DAM, G. VAN - Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland 1902-2002, Een bijdrage tot hun geschiedenis.
7-2859: DAM, J.P.A. VAN DEN - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895; Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel V].
2-314: DAM, G. VAN - Wij hebben een zuster!, De Congregatie van de Liefdezusters van de H.Juliana Falconieri .
1-3336: DAM, W.C. VAN - Stanger en Buchman; Naar twee modellen van strijdbare zielzorg.
7-2874: DAM, J.P.A. VAN DEN / LUCASSEN, J.M.W.G. - H. J. H. Maas, 1877-1958; onderwijsman, literator en journalist, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXVII].
6-1638: DAM, WIM VAN - Korrektie van de geboortehoroscoop.
7-3827: DAM, J.P.A. VAN DEN - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895; Industrieel publicist over economische en sociale vraagstukken, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel V.
5-680: DAMASCIENI, JOANNIS (MONACHI, ET PRESBYTERI HIEROSOLYMITANI) - Opera Omnia quae exstant, et ejus nomine circumferuntur, Ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis & Anglicis, collecta, recensita, Latinè versa, atque annotationibus illustrata, cum praeviis dissertationibus, & copiosis indicibus; Operâ & studio P. Michaelis Lequien, Morino-Boloniensis, Ordinis FF. Praedicatorum; Tomus Primus + Tomus Secundus.
9-1341: DAMÉ, F. (DIRECTION) - Tout ce qu'il faut savoir en mathématiques et physique, chimie, minéralogie, cristallographie, botanique, zoologie, sciences médicales, hygiène, 19 planches hors texte - 901 illustrations et figures.
7-2696: DAMEN, JAN - Naar een drie-eenheid; De geschiedenis van de parochies in Valkenswaard Noord 1920-2000.
7-3502: DAMEN, JOHN - Gids voor de Sint-Jan; De kathedrale basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, Fotografie: Ernst van Mackelenbergh.
7-1924: DAMEN, J. / THURLINGS, H. / COENEN, C. (REDACTIE) - Rolduc's Jaarboek; nr. XXIII, 1943.
7-3235: DAMEN, JOHN - Bokhoven; Heerlijkheid aan de Maas, Fotografie: Ernst van Mackelenbergh.
5-679: DAMIANI, SANCTI PETRI - Opera Omnia nunc primum in unum collecta ac argumentatis, et notationibus illustrata, Studio ac labore Domni Constantini Cajetani; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus [4 tomes in 2 volumes].
3-159: DAMIUS, MATTHIAS. - Den Polityck Gereformeerde Religieus. , Ofte Harminiaenschen Contra-remonstrant. Waer in kortelijck werd gheantwoord op een Brief van een Harminiaen, geschreven tegens een seecker Discours, van hem genaemt Een Nieuwe Heylige Ligue der Contra-remonstranten. Samengebonden met: Mysterien des nieuwen Harminiaensche vrede vaens, allen regenten des Vaderlandts tot ernstighe opmerckinghe voorghesteldt. (Haerlem, Harman Kranepool, 1627); Brief van den Burghermeesteren (1630); Eenige brieven geschreven Aen Heeren van qualiteyt in 's Graven-Haghe (1630); Voor-Looper van Sommighe Swarieheden, ghemoveert ende vraechsche wijse voorghestelt etc. .
2-128: DAMME, JEAN-B. VAN O.C.R. - Autour des origines cisterciennes, Extraits des Collectanea OCR. 1958 & 1959.
1-1831: DAMMERTZ O.S.B., DOM V.; STANDAERT O.C.S.O., PATER M.; STEPPE, PROF. J.K. E.A. - Benedictus, Pater Europae.
7-875: DAMSTÉ, ONNO - Romeinse sagen & verhalen.
7-3953: IMAN DAN 'ILMOE - Petrus Donders, jang bergelar, Rasoel pada orang-orang sakit koesta.
9-460: DANCE, PETER - The art of Natural History.
3-558: DANES, P.L. - Generalis Temporum Notio. , Brevissime exhibens Vicissitudinem rerum Humanarum. Ab orbe condito, usque ad aetatem Nostram, annum nempe 1736, deducta. Nunc ad annum 1772, producta, recensita & Suppleta Ab Joanne Natale Paquot. .
3-559: DANES, P.L. - Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus Nova Methodo Concinnatus., Ad usum Studiosae Juventutis Venerandae Facultatis Artium Studii Generalis Lovaniensis. .
3-565: DANES, PETRO LUDOVICO. - Generalis Temporum Notio. , Brevissime exhibens Vicissitudinem rerum Humanarum. Ab orbe condito, usque ad aetatem Nostram, annum 1736. Editio secunda ex Manuscriptis Auctoris Aucta & Emendata. .
3-566: DANES, PETRO LUDOVICO. - Tractatus de Peccato Originali, Legibus, & Gratia. , In Sacra Facultate Theologica Lovaniensi Caesarei Regiique Professoris & Regentis. .
9-970: DANET, M. - L'Art des Armes; Ou l'on donne l'application de la théorie à la pratique de cet Art, avec les principes méthodiques adoptés dans nos Écoles d'Armes; Tome Premier + Tome Second [incomplet; sans gravures], Ouvrage aussi utile que nécessaire à la jeunesse, aux militaires, et aux personnes dont l'état les oblige de porter l'épée, aussi celles qui veulent faire profession des Armes.
10-112: DANET, M. - L'Art Des Armes., Ou l'on donne l'application de la théorie à la pratique de cet art, avec les principes méthodiques adoptés dans nos Ecoles d'Armes. .
1-6074: DANET, HENRIETTE - Signé d'une croix; Une histoire de soeurs; Les filles de Jésus de Kermaria 1834-1989, Postface Christoph Theobald s.j..
5-144: DANIELE CONCINA, F. - De Spectaculis Theatralibus Christiano cuinque tum Laico, tum Clerico vetitis Dissertationes duae accedit Dissertatio Tertia De Presbyteris Personatis.
1-3338: DANIÉLOU, JEAN - Gods gang naar mij.
1-6077: DANIÉLOU, JEAN - Bijbel en liturgie; De bijbelse theologie van de sacramenten en de feesten volgens de kerkvaders.
1-2531: DANIËLS, L.M. FR., O.P. - De weg van den mensch, Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec, samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniëls, O.P..
2-1062: DANILOWA, I.J. - Dionissi, Meister der Altrussischen Malerei.
1-4525: DANILOWA, I.J. - Dionissi.
3-561: DANIS, PETRI LUDOVICI. - Tractatus de Fide, Spe, et Charitate. , Cum adjunctis, De Scriptura, Traditione, Ecclesia, Pontifice & Conciliis. Editio Nova, cui adjecta sunt Decreta Apostolica, quorum in opere fit mentio, cum synopsi vitae Authoris. Bound with: Constitutiones et Decreta summorum pontificum, aliaque aliquot Documenta, Spectantia ad Propositiones Jansenii et Quesnelli. .
3-560: DANIS, PETRI LUDOVICI. - Tractatus de Virtutibus Cardinalibus in generali, Prudentia in speciali Jure et Justitia. , In Sacra Facultate Theologica Lovaniensi Caesarei Regiique Professoris & Regentis. .
1-3340: DANNEELS, GODFRIED - Woorden van leven;.
8-985: DANTE - L'enfer, Traduction de Lamennais.
8-983: DANTE - La Divine Comédie; L'Enfer [Italien - Français], Traduction, introduction et notes de Jacqueline Risset.
8-973: DANTE - La Divine Comédie; Le Paradis [Italien - Français], Traduction, introduction et notes de Jacqueline Risset.
8-972: DANTE - La Divine Comédie; Le Purgatoire [Italien - Français], Traduction, introduction et notes de Jacqueline Risset.
8-1651: DANTE - Dante's Goddelijke Komedie: De Hel / Het Vagevuur / De Hemel [3 banden], Vertaald door P. Fr. C. Kops, O.F.M..
8-2394: DANTE - Monarchy, Translated and edited by Prue Shaw; Series: Cambridge texts in the history of political thought.
5-160: DANTOINE, J.B. - Les règles du Droit Civil, dans le même ordre qu'elles sont disposées au dernier Titre du Digeste, Traduites en françois, avec des explications & des commentaires sur chaque Regle, par J.B. Dantoine; Nouvelle Editions, revue & corrigée.
5-159: DANTOINE, J.B. - Les règles du Droit Canon, dans le même orde qu'elles disposées ou dernier Titre du cinquième Livre du Sexte, & au dernier Titre du cinquième Livre des Décrétales, Traduites en françois, avec des explications & des commentaires sur chaque Regle, par J.B. Dantoine; Nouvelle Editions, revue & corrigée.
1-1883: DARBOY, MGR. G. - Les Saintes Femmes, Fragments d'une histoire de l'église.
2-2914: DARC, F. - Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionaires de Marie.
2-2915: DARC, F. - Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionaires de Marie.
1-5199: DARMS, G. - Thomas van Aquin , Ein Beitrag zu seinem Verständnis unter besonderer Berücksichtigung der neueren päpstlichen Erlasse.
1-6078: DARUP, FR. - Anleitung für Seelsorger am Krankenbette; Ein Handbuch für angehende Pfarrgeistliche und Seelsorger bei katholischen Gemeinden; Zweiter praktischer Theil.
10-143: DARWIN, CHARLES & H. HARTOCH HEYS VAN ZOUTEVEEN. - Het onstaan der soorten door Natuurlijke teeltkeus., Of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het Bestaan door Charles Darwin. Uit het Engels vertaald door Dr. T.C. Winkler. Naar de Zesde Engelsche uitgaaf nogmaals herzien door Dr. H. Hartoch Heys van Zouteveen. Vierde vermeerdere en verbeterde druk..
6-1411: DASSLER, ERNST - Warenkunde für den Fruchthandel; Südfrüchte, Obst und Gemüse nach Herkünften und Sorten, Mit 43 Abbildungen auf 16 Tafeln und im Text sowie mit einer Fruchtgeografischen Weltkarte.
8-199: DAUMIER, HONORÉ - Caricaturana; Onderschriften van Charles Philipon, vertaald door Ernst van Altena.
6-1405: DAVELAAR, R. - Moderne taarten en Limburgse vlaas, Met 24 kleurenplaten.
2-545: DAVID, LUCIEN, DE L'ORDRE DE S. BENOÎT - Les grandes abbayes d'Occident.
6-910: DAVID, J. - Manuel de l'histoire de Belgique; Premiere Partie + Seconde Partie (en 1 reliure).
7-460: DAVIDSON, JAMES N. - Kurtisamen und Meeresfrüchte; Die verzehrenden Leidenschaften im klassischen Athen.
8-509: DAVIS, G.R.C. - Magna Carta.
2-611: DAVRIL, A., MOINE DE FLEURY - La vie des moines en l'an mille.
2-1273: DAVY, M.-M. - Initiation a la symbolique romane (XIIe sciècle).
1-3343: DAVY, M.-M. - Tout est noces.
1-3342: DAVY, M.-M. - La montagne et sa symbolique.
1-6079: DAVY, MARIE-MADELEINE - Initiation à la symbolique romane (XIIe siècle), Nouvelle édition de l' Essai sur la symbolique romane.
1-1315: DAWS, G. - Pater Damiaan, De Heilige Man van Molokai.
8-2461: DAWSON, ANNE - Twixt the sunset and the dawn.
9-1364: DAY, JOHN R. - The story of the London bus, London and its buses from the horse bus to the present day.
1-3344: DAY, M. - Het boek der wonderen, Buitengewone gebeurtenissen in gewone levens.
8-350: DEBAENE, LUC - De Nederlandse volksboeken; Onstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
2-577: DEBAST, L. REDEMPTORIST - Onze Lieve Vrouw te Sint-Nicolaas. Presentatie.
1-2339: DEBAST, V., C.SS.R. - De Heilige Bernadette, en de Verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Lourdes.
7-1918: DEBEN, MAIKEL / PLEUNIS, COR - Wilhelmina '08; 90 jaar voetbal in Weert.
2-624: DEBERGH, N. - Koorgestoelten in West-Vlaanderen.
9-1261: DEBRÉ, PATRICE - Louis Pasteur [text in English].
6-213: DEBROAS, L. - Le drame de Pékin en 1900, Ouvrage illustré de nombreuses gravures.
6-978: DEBRUYNE O. PRAEM., JACOB (TEKST) / GAILLIAERDE O. PRAEM., ANDRÉ (ILLUSTRATIES) - Boetprocessie Veurne; 350 jaar Solidariteit.
3-160: DEBUSSI, L. - Nieuwe Maend van Maria. , Aen hare eer toegewyd, of gevolg van lezingen nopens de Mysteries van de allerheyligste maegd, en de bezonderste waerheden der zaligheid, voor alle de dagen van mey. .
3-161: DEBUSSI, L. - Nieuwe Maend van Maria. , Aen hare eer toegewyd, of gevolg van lezingen nopens de Mysteries van de allerheyligste maegd, en de bezonderste waerheden der zaligheid, voor alle de dagen van mey. .
2-612: DÉCARREAUX, J. - Moines et Monastères à l'époque de Charlemagne.
5-163: DECHAMPS, V. - Question religieuse résolue par les faits, ou De la certitude en matière de religion, Tome Premier + Tome Second.
5-162: DECHAMPS, V. - OEvres oratoires et pastorelles de Cardinal Dechamps; Tome Second; Edition nouvelle, revue par l'auteur et agmentée de diverses œuvres inédites.
1-1660: DÉCHAUSSÉE, C. - Notice sur la vie et la mort de la révérende mère Thérèse Marie du St. Sacrement.
9-41: DECK, JOSEF - Differentiation of iris markings (Ditfferential diagnosis Textbook II).
9-40: DECK, JOSEF - Principles of iris diagnosis, Textbook with atlas and indications to treatment.
1-4298: DECKERS, TH. - De profeet Elias als eeuwige actualiteit.
2-948: DECKERT, A., O.CARM. - Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529.
2-949: DECKERT, A. UND HÖSLER, M., OCARM (BEARBEITUNG) - Acta des Karmelitenprovinzials Andreas Stoss (1534-1538).
6-986: DECLERCQ, PH. - 150 jaar Zusters Paulinen.
1-1339: DECLERCQ, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick (1774-1824).
1-1340: DECLERCQ, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick (1774-1824).
1-1610: DECORTE, A. - Padre Pio, Herinneringen aan een begenadigd Getuige van Christus.
1-3345: DEDDENS, K. - Annus liturgicus?, Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het 'kerkerlijk jaar' (Proefschrift).
2-843: DEDKERT, A. UND MERL, O., O.C.D. (BEARBEITUNG) - Karmel; Gesetz und Geheimnis.
1-216: O.R.V. DEE, SP; SCHONEVELD, J - Bijbelse Encyclopedie met handboek en concordantie, Deel 4 / Concordantie.
9-1685: DEFARES, P.B. - Grondvormen van menselijke relaties [Proefschrift].
8-2277: DEFOE, DANIEL - Journal de l'année de la peste; Roman.
2-1357: DEFOER, H.L.M. ET AL. - Kunstschatten uit Freiburg, Een keuze uit de collectie van het Augustinermuseum.
2-1356: DEFOER, H.L.M. ET AL. - Vroomheid per dozijn.
8-109: DEFOER, HENRI L.M. / KORTEWEG, ANNE S. / WÜSTEFELD, WILHELMINA C.M. (CATELOGUE) - The Golden Age of Dutch manuscript painting, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utecht / The Pierpont Morgan Library, New York.
1-6376: DEGERANDO, M. - Du perfectionnement moral, ou De l'éducation de soi-même; Tome Premier + Tome Deuxième [en 1 reliure].
2-1238: DEGUER, A. - Albrecht Dürer.
1-4973: DEHARBE, JOSEPH, S.J. - A Catechism of the Catholic religion, preceded by a short history of religion, New edition, collated woth the latest German edition bu the Most Rev. George Porter, S.J., archbishop of Bombay.
1-1559: DEHON, T.R.P.; SAUVÉ S.S., M.C (LETTRES PRÉFACES) - Mère Marie Joseph de L'intérieur de Jésus, Marie Favre (1841-1915).
9-90: DEICHGRÄBER, KARL - Der Hypokratische Eid; Text griechisch und deutsch - Interpretation - Nachleben.
1-1874: DEKIMPE, J. - Monseigneur G.J. Waffelaert, XXIIe Bisschop van Brugge, Een onderzoek naar zijn sociale ingesteldheid gedurende de eerste jaren van zijn episcopaat (1895-1913).
1-1001: DEKKER, W. - Concordantie op de nieuwe psalmberijming.
9-1686: DEKKER, J.C. (REDACTIE) - Sporen en spiegels; Beschouwingen over geschiedenis en identiteit.
7-360: DEKKER, A.F. - Ironie in de Odyssee, [Dissertationes Inaugurales Batavae ad res antiquas petinentes, Volumen Septimum].
9-1687: DEKKER, KAREN DEN E.A. (REDACTIE) - Een tien voor vlijt; Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS.
1-3346: DEKKER, W.L. - Getuige Israël, Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israël in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik (dissertatie).
1-2881: DEKKERS, MR. G.J. - Het landelijk centrum., Liber Amicorum. .
7-2522: DEKKERS, C. - De kerk van Hulst [Willibrorduskerk].
1-2725: DEKKERS, E / BARTELINK, G. - Voordrachten over de heilige Gregorius de Grote; met een keuze uit zijn werken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 31).
1-2882: DELACROIX, SIMON. - La réorganisation de l'Église de France après la révolution (1801-1809)., Tome I, Les nominations d'évèques et la liquidation du passé..
1-310: DELACROIX, M - Dictionnaire historique d'éducation, Choix d'exemples et de faits.
3-564: DELACROIX, M. - Dictionnaire Historique d'Éducation. , Ou choix d'exemples et de faits. Puisés dans l'histoire ancienne et moderne, propres a former et a enricher toutes les facultés du coeur et de l'esprit. Ouvrage entièrement refondu, et augmenté d'une foule de traits de l'histoire de Belgique. .
2-2902: DELACROIX, MONSEIGNEUR S. (DIRECTION) - Histoire universelle des Missions Catholiques; Vol. I (Les Missions des origines au XVIe siècle) + Vol. II (Les Missions Modernes; XVIIe et XVIIIe siècles) + Vol. IV (L'Église Catholique face du monde non chrétien) [il manque volume III].
7-3445: DELAHAYE, ALBERT - De gouden kerken van Zundert en Wernout.
7-1862: DELAHAYE, R.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - De archieven in Limburg.
7-3446: DELAHAYE, ALBERT - De gouden kerken van Zundert en Wernout.
3-569: DELAMARDELLE, GME. - Moyse Justifié. , D'Après l'explication physique que cet historien donne lui-même de la création de l'univers. Ancien Procureur-Général a Saint-Domingue. .
3-563: DELATTE, HENRICUS. - De Magisterio Divino. , Erga mentem humanam, in ordine naturali. .
5-164: DELAUNOY, IOANNE - Dissertatio Duplex: UNA: De veteri ciburum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima; ALTERA: Qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum / Dissertatio Duplex: UNA: Continens iudicium de Autore vitae Sancti Maurilii Andegauensi erutae; ALTERA: Renati Andegauencis Episcopi historiam attingens / Dissertationes Tres, QUARUM UNA: Gregorii Turonensis de seprem Episcoporum aduentu in Galliam; ALTERA: Sulpitii Seueri de primas Galliae Martyribus locus defenditur: Et in utraque diuersarum Galliae Ecclesiarum origines tractantur; TERTIA: Quid de ;primi Cenomannorum antistitis epocha sentiendum fit, explicatur.
5-165: DELAUNOY, IOANNE - Dissertatio Duplex: UNA: De veteri ciburum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima; ALTERA: Qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum / Dissertatio Duplex: UNA: Continens iudicium de Autore vitae Sancti Maurilii Andegauensi erutae; ALTERA: Renati Andegauencis Episcopi historiam attingens; Editio secunda auctior, & qua passim cuidam pro S. Renato Apologiae respondetur; Accedit AEgidii Menagii ad Guillelmum fratrem epistola / Dissertatio De vero auctore illius professionis fidei, quae Pelagio, Hieronymo, & Augustino tribui vulgò solet /Dissertationes Tres, QUARUM UNA: Gregorii Turonensis de seprem Episcoporum aduentu in Galliam; ALTERA: Sulpitii Seueri de primas Galliae Martyribus locus defenditur: Et in utraque diuersarum Galliae Ecclesiarum origines tractantur; TERTIA: Quid de ;primi Cenomannorum antistitis epocha sentiendum fit, explicatur.
3-567: DELAVIGNE, CASIMIR. - Oeuvres Complètes de Casimir Delavigne. , De l'académie française. Théâtre, Messéniennes, Poésies populaires et diverses. Oeuvres Posthumes, Derniers Chants, Poëmes et Ballades sur l'Italie. Nouvelle édition, revue et augmentée. .
8-2167: DELAVIGNE, CASIMIR - Oeuvres complètes: Théatre, Messéniennes, Poésies populaires et diverses; Oeuvres posthumes: Dernier chants, Poëmes et Ballades sur l'Italie; Nouvelle édition,revue et augmentée.
8-94: DELCAUX, FEDERICO - Santa Maria Reina.
7-057: DELDERFIELD, ERIC R. - British inn signs and their stories.
6-1204: DELDERFIELD, ERIC R. - British inn signs and their stories.
1-3348: DELECROIX, S. - La réorganisation de l'Église de France après la Révolution (1801-1809).
8-993: DELEU, JOZEF - De pleinvrees der kanunniken.
2-90: DELFGAAUW, F. O.CIST.S.O. - Saint Bernard, Maitre de l'amour divin.
1-3189: DELFGAAUW, B. / HUBBELING, H. / SMITH, W. (REDACTIE) - Studia in honorem Reinout Bakker; aangeboden door de centrale interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen.
9-1688: DELFGAAUW, BERNARD - Wat is existentialisme? Kierkegaard, Marcel, Jaspers, Heidegger, Sartre.
9-1689: DELFGAAUW, BERNARD - Vragen en aanwijzen; Filosofie van de grammatica Boek III (Deel I, Afdeling III + IV).
8-329: DELFT, MARIEKE VAN / THOMASSEN, KEES (SAMENSTELLING) - Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994, Samengesteld onder auspiciën van Stiching Drukwerk in de Marge.
7-4022: DELFT C.SS.R., M. VAN - Frater Andreas van den Boer, Kort bericht over een man die geruisloos door het leven ging.
7-3968: DELFT, A.J.A.C. VAN (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Uit de bezettingstijd 1940-1945: Illegale spot- en prikkelrijmen.
7-3866: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum [facsimile heruitgave van de tweede verbeterde druk uit 1927].
7-3812: DELFT, A.J.A.C. VAN (TEKST0 / MANDOS, FRANS (ILLUSTRATIES) - Tilburg, hoe het groeide, Uitgegeven bij gelegenheid van de geboorte van den 100.000en inwoner in Tilburg.
7-3786: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
7-3753: DELFT, A.J.A.C. VAN - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum [facsimile heruitgave van de tweede verbeterde druk uit 1927].
8-2251: DELILLE, J. - Oeuvres; Nouvelle édition.
8-2228: DELILLE, JACQUES - La pitié, poëme.
2-288: DELMELLE, J. - Abbayes et Béguinades de Belgique.
2-287: DELMELLE, J. - Abdijen en Begijnhoven in België.
9-94: DELP, MAHLON H. / MANNING, ROBERT T. - Major's physical diagnosis.
1-912: DELPORTE, J. ET M. - Nouveau Receuil de Cantiques et Motets.
9-2147: DELSEMME, PAUL - Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l'époque du Symbolisme [2 vols.].
7-5232: DELSMAN, H.C. - Dierenleven in Indonesië.
8-361: DELVINGE, ROB (EINDREDACTIE) - 100 Boeken die geschiedenis maakten 1892-1992, Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gemeentebibliotheek Utrecht.
6-419: DEMANGEON, A. - Géographie universelle; Tome II: Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.
6-418: DEMANGEON, A. - Géographie universelle; Tome Premier: Les Iles Britanniques.
1-1299: DEMARSIN, F. - Echt mens worden met Clara van Assisi.
9-457: DEMARTINI, E. / STEPANEK, O. - Gevederde vrienden in woord en beeld, Nederlandse bewerking J.E. Sluiters.
6-968: DEMEDTS, A. - Uit ons eigen erfdeel, Tekst van André Demedts, beelden van Herman Verbaere.
8-1715: DEMEDTS, ANDRÉ - De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941.
1-2883: DEMEYER, R./HOSTE, A./WAGENAAR, C. - Pelgrim naar de bronnen., Hoogtepunten uit de spiritualiteit..
1-3350: DEMEYER, R. / HOSTE, A. / WAGENAAR, C. - Pelgrim naar de bronnen; hoogtepunten uit de spiritualiteit.
2-2723: DEMOEN, KRISTOFFEL - Corpus Christianorum, Lingua Patrum II; Pagan and Biblical Exempla in Gregory Nazianzen; A study in rhetoric and hermeneutics.
2-806: DEMONCHY, G. - Der heilige Johannes vom Kreuz, 1542-1591.
1-2623: DEMPF, A. - Meister Eckhart, Eine Einführung in sein Werk.
2-137: DENAUX, A. EN VANDEN BERGHE, E. (REDACTIE) - De Duienabdij en het Grootseminarie te Brugge, Bewoners / Gebouwen / Kunstpatrimonium.
6-989: DENAUX, ADELBERT EN VANDEN BERGHE, ERIC (REDACTIE) - De Duinenabdij (1627-1796) en het Grootseminarie (1833-1983) te Brugge; Bewoners / gebouwen / kunstpatrimonium.
1-2884: DENESSEN, L.G.J. - Mijn geloofsoorkonde., Met voorwoord en teksten van P. Hieronymus Rongen. .
1-2885: DENESSEN, L.G.J. - Mijn geloofsoorkonde., Met voorwoord en teksten van P. Hieronymus Rongen. .
1-3351: DENESSEN, L.G.J. (SAMENSTELLING) - Mijn geloofsoorkonde.
1-2367: DENEWETH, H. - Kroniek van 50 jaar Brugge - Banneux, 50 jaar bedevaarten naar Banneux vanuit Oost- en West-Vlaanderen.
9-1521: DENFFER, AHMAD VON - Ul?m al-Qur'?n; An introduction to the sciences of the Qur'?n.
2-1347: DENIS, M. - Histoire de l'art religieux.
9-2218: DENIS, MAURICE - Théories 1890 - 1910 du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique.
3-570: DENIS, R.P.A. - Prières dites de Sainte Gertrude. , Ou vrai esprit des Prières que Jésus-Christ lui-même a révélées, pour la plupart, à Sainte Gertrude et à Sainte Mechtilde. Traduites par le R.P.A. Denis. Quatrième édition. .
1-1280: DENIS-BOULET, N.M. - La carrière politique se Sainte Catherine de Sienne, Étude Historique.
9-2130: DENKER, ALFRED (REDACTIE) - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie; Aristoteles, Boetius van Dacië, Pico della Mirandola, Fichte, Schopenhauer, Scheler, Heidegger, De Beauvoir/Irigaray/Butler.
5-166: DENS, PETRO - Theologia ad usum seminariorum, et Sacrae Theologiae Allumnorum; Editio nova emendata, Tomus Primus, complectens Tractatus: de Deo Uno et Trino, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus Humanis, Vitiis, Paccatis et Sonscientia.
3-571: DENS. - Manuale Logicum. , Continens Definitiones et Divisiones, Theologiae Universae, È tractatibus Selectis Depromptas. .
5-172: DENS, PETRUM - Tractatus Theologici de Sacramento extremae-unctionis oridinis, et Matrimonii.
5-169: DENS, P. - Supplementum Theologiae rev. adm. D. Laur. Neesen; De Virtute Religionis relquisque virtutibus justitiae annexis, et de Vertiute Temperantiae. Per Rev. Adm. D. P. Dens S. T. L.; Secundum Pars, continet ejusdem Dictata de Sacramento Pœnitentiae.
5-167: DENS, PETRUM - Tractatus de Deo Trino & Uno, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus humanis, Vitiis, Peccatis et Conscientia.
5-168: DENS, PETRO - Theologia ad usum seminariorum, et Sacrae Theologiae Allumnorum, Tomus II + III + IV + V + VI + VII (Tomus I is missing).
5-170: DENS, PETRUM - Tractatus de Deo Trino & Uno, de Angelis, Creatione Mundi, Actibus humanis, Vitiis, Peccatis et Conscientia.
5-171: DENS, PETRUM - Tractatus de Jure et Justitia, de Contractibus in genere, et de Usitatioribus in specie, Editio auctior et corectior.
8-43: DENUCÉ, J. - Musaeum Plantin - Moretus: Catalogue des manuscrits / Catalogus der Handschriften.
1-2886: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum et definitionem., Quae de rebus fidei et morum etc. Editio IX; Ignatio Stahl. .
1-2887: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio undecima. .
1-2888: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio duodecima. .
1-2889: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio decima tertia. .
1-2895: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 27..
1-2896: DENZINGER, HENRICUS. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 28..
1-3367: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod post Clementem Bannwart et Ioannem B. Umberg S.J. editit Carolus Rahner S.J.; editio 30.
1-3365: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod post Clementem Bannwart et Ioannem B. Umberg S.J. editit Carolus Rahner S.J.; editio 28 augmentata.
1-3364: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 27 augmentata.
1-3363: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 26 augmentata.
1-3362: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 24.
1-3361: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 21-23.
1-3360: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis editit Ioannes Bapt. Umberg S.J.; editio 18-20.
1-3359: DENZINGER, HENR. ET BANNWART, CLEM. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima sexta et septima, quam paravit Ioannes Bapt. Umberg S.J..
1-3358: DENZINGER, HENR. ET BANNWART, CLEM. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima sexta et septima, quam paravit Ioannes Bapt. Umberg S.J..
1-3356: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio duodecima, quam paravit Clemens Bannwart S.J..
1-3357: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio decima tertia, qua paravit Clemens Bannwart S.J..
1-3355: DENZINGER, H. (AUCTORE) - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio undecima, quam paravit Clemens Brannwart S.J..
1-3354: DENZINGER, H. (EDITIT) - Enchiridion Symbolorum et Definitionum; Quae de rebus fidei et morum, a conciliis oecumenicus et summis pontificibus emanarunt, Editio IX, auctua et emendata ab Ignatio Stahl.
7-1363: DEPELCHIN, P. - la Hollande a vol d'oiseau.
7-458: DEPUYDT, WILFRIED - Symboliek van de Griekse mythologie; Hesiodos' boodschap aan onze tijd.
7-2686: DERKS, SERGIO - Doorbroken stilte; 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie.
1-3368: DERKS, M. / HALKES, C. / HEYST, A. VAN (REDACTIE) - Roomse dochters', Katholieke vrouwen en hun beweging.
7-3878: DERKS, JAN - De lindeboom (Roman).
1-4258: DERKSEN, G. / MOUSCH, M. VAN - Handboek voor het hiernamaals; Reizen naar hemel en hel.
1-3371: DERKSEN, N.J.M. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten, Een onderzoek naar parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht (Proefschrift).
1-3370: DERKSEN, N.J.M. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten, Een onderzoek naar parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht (Proefschrift).
1-3164: DERKSEN, N. / ZUIKER, J. (REDACTIE) - Gaandeweg, Opstellen aangeboden aan dr. Herman (Frans) Andriessen, pastor / pastoraal-psycholoog / psychotherapeut, bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
8-995: DERMOÛT, MARIA - Spel van tifa-gong's .
8-543: DERMUL, AM. / BOUCHERY, H.F. - Bibliographie betreffende de Antwerpse drukkers; Met een historische inleiding door Herman F. Bouchery; met 33 afbeeldingen.
8-2151: DÉROULÈDE, PAUL - Monsieur le Hulan et Les Trois Couleurs; Conte de Noël, Illustrations de Kauffmann.
1-3372: DEROY, J.P.TH. - Bernardus en Origenes, Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super Cantica Canticorum (Proefschrift).
1-6385: DERWAHL, FREDDY - Kluizenaars; Avonturen van de eenzaamheid.
6-1450: DESAGULIERS, RENÉ - Les pierres de la Franc-Maçonnerie; De le Première Pierre à la Pierre Triomphale, Textes réunis et adaptés par Roger Dachez.
10-100: DÉSAUGIERS, MM & ARMAND. - Le chateau de mon oncle ou le mari par hazard., Comédie- vaudeville en un Acte. Représentée pour la première fois, sur le Théâtre du Vaudeville, le samedi 15 mai 1819..
9-1694: DESCARTES, RENÉ - Méditations, Avec une Notice biographique, une Notice historique et littéraire, des Notes expicatives, une Documentation thématique, de Jugements, un Questionnaire et des Sujets de devoirs, par Marc Soriano.
9-1697: DESCARTES, RENÉ - Méditations métaphysiques; Objections et Réponses, suivi de quatre Lettres, Chronologie, présentation et bibliographie de Jean-Marie Beyssade et Michelle Beyssade.
9-1692: DESCARTES, RENÉ - Oeuvres de Descartes; Tome 1: Discours de la Méthode / Les principes de la philosophy / Les passions de l'âme; Tome 2: Règles pour la direction de l'esprit / Méditations / Objections et réponses.
9-1693: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode, Avec des aperçus sur le mouvement des idées avant Descartes, une biographie chronologique, une introduction à l'oeuvre, une analyse méthodique du Discours, des notes, des questions, des sujets de devoirs en des documents, par J.-M. Fataud.
9-1695: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode; Suivi des Méditations, Présentation et annotations par François Misrachi.
9-1691: DESCARTES, RENÉ - Vertoog over de methode, Vertaald door Helena C. Pos; Ingeleid door prof. dr. H.J. Pos; Bandontwerp S. de Back.
9-1696: DESCARTES, RENÉ - Les passions de l'âme, Introduction de Michel Meyer, Présentation et commentaires de Benoît Timmermans.
2-1177: PAUL DESCHAMNPS (TEXTE) - Terre Sainte Romane.
1-6080: DESCHLER, JEAN-PAUL - Kleines Wörterbuch der kirchenslavischen Sprache, Wortschatz der gebräuchlichsten liturgischen Texte mit deutscher Übersetzung, Tabelle des kyrillischen Alphabets, mit Angabe der Aussprache, Verzeichnis der Abkürzungen in Handschriften und auf Ikonen.
2-132: DESIDERATUS, FR. M. - De Abdij 's Hemelsdale, Geschiedkundige aantekeningen.
1-1186: DESJARDINS, R. - Le souvenir de Dieu, Recherche avec Saint Augustin.
8-2259: DESPORTES, PH. - LX Pseaumes de David, [exemplaire unique: Exemplaire justifié: Imprimé pour: Monsieur en Madame J. Nypels-Pagnier; Note (Toelichting / Explication) en Neerlandais en page couverture à fin de livre].
8-2225: BOILEAU DESPRÉAUX - Oeuvres; Tome Premier + Tome Second.
3-572: DESPREZ, GUILLAUME. - Morale Chrétienne rapporte'e aux instructions que Jesus-Christ nous a donne'es dans l'Oraison Dominicale. , Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi benè complacui, ipsum audite, Matth. 17.5. Septi'eme édition. .
9-1280: DESSAUER, F. - De zaak Galilei en wij; Tragedie van het Avondland.
5-173: DESSELIO, VALERIO ANDREA - Synopsis Juris Canonici per erotemata digesti et enucleati, juxta ordinem Librorum & Titulorum, in Decretalibus Episcopus Gregorii IX. P. M..
1-3373: DESSING, CHR. S. (UITGEGEVEN DOOR) - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
1-564: DETHIER, E. - Choix de Musique Religieuse.
8-2246: DETOEUF, AUGUSTE - Propos de O.-L. Barenton Confiseur, Ancien élève de l'École Polytechnique, Préface de Pierre Brisson.
2-501: DETREZ, R. ET AL. - Abdijen en kloosters in Oost-Europa.
2-1745: DEUN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Missaal, bevattende alle missen van het Missale Romanum.
6-927: DEUREN, KAREL VAN (REDACTIONELE COÖRDINATIE) - Vriendenboek Rik Jacobs; getuigenissen / herinneringen / documenten; Oprichter, regisseur en ere-directeur van het Reizend Volkstheater.
6-908: DEURSEN, KAREL VAN / MERTENS, ANTHONY - Liefde gaf u duizend namen; Een religieus Vlaams familie-album over de periode 1900-1940: toen de kerk nog in het midden stond.
1-49: DEURSEN, F. VAN - Prediker, Leven met vergankelijkheid.
6-197: DEUSSEN, PAUL - The system of the Vedanta; According to Badarayana's Brahma-Sutras and Sankara's Commentary thereon set fourth as a Compendium of the Dogmatics of Brahmanism from the standpoint of Sankara.
7-149: DEUTSCHER, ISAAC - The prophet outcast; Trotsky: 1929-1940.
6-1277: DEUTSCHER, ISAAC - The prophet outcast; Trotsky: 1929-1940.
1-2946: DEUTSCHER, I. - De niet-joodse Jood; over het jood zijn in de moderne wereld.
1-3374: DEVADDER, J., C.F.X. - Rooted in history; The life and times of T.J. Ryken, founder of the Xaverian Brothers; Volume I: The vision.
1-2714: DEVILLIERS, N. - Antonius de Grote, vader van alle monniken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 18).
2-186: DEVOLDER, UBERTINUS O.F.M. - De Minderbroeders te Turnhout 1650-1950.
1-28: DEVYNCK, N - Bijbellexicon, Persoons- en plaatsnamen.
1-2350: DEWACHTER, R. - 26 jaar Konnersreuth; zijn bekeerlingen.
9-744: DEXEL, WALTER - Das Hausgerät Mitteleuropas; Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden; Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz.
8-997: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Aanteekeningen bij lectuur, Woord vooraf door H.L. Prenen.
8-2304: DEZOBRY, CH. / BACHELET, TH. - Dictionnaire général de Biographie et d'Historie, de mythologie, de géographie ancienne et moderne, comparée des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères; Neuvième éditions revue; Première Partie (A-J) + Deuxième Partie (K-Z).
1-4265: DEZZA, P. ET AL. - Acta Pont. Academiae Romanae S. Themae Aq. et Religionis Catholicae; Volumen IX (nova series).
6-943: DHANENS, E. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen; VII: Kanton Sint-Maria-Horebeke; Deel 1 Tekst + Deel 2 Illustraties.
1-539: DHITRAULT DE KERRYVALLAN, J.B. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
1-6160: DHÔTEL S.J., JEAN-CLAUDE - Wie ben je, Ignatius van Loyola?, Reeks: CARDONNER, eerste deel.
5-681: DIANA PANORMITANI, ANTONINI - Resolutiones Morales in tres Partes distributae, In quibus selectionres casus conscientiae, breviter, dilucidè, & utplurimùm benignè sub variis Tractatibus explicantur; Editio Octava, novis Additionibus & Indicibus locupletata; & infinitis mendis, quibus priores Editiones scatebant, repurgata; Pars Prima + Pars Secunda + ParsTertia [in one volume].
5-682: DIANA PANORMITANI, ANTONINI - Resolutiones Morales in tres Partes distributae, In quibus selectionres casus conscientiae, breviter, dilucidè, & utplurimùm benignè sub variis Tractatibus explicantur; Editio Undecima, novis Additionibus & Indicibus locupletata; & infinitis mendis, quibus priores Editiones scatebant, repurgata; Pars Prima + Pars Secunda + ParsTertia [in one volume].
8-998: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581); Een inleiding.
7-1789: DICKHAUT, M. ET AL. - Heligdomsvaart 1990, Maastricht 23 augustus - 2 september.
1-4273: DICKMANN, U. UND WAAIJMAN, K. - Felderkundungen Laienspiritualität, Beitrage der Katholischen Akademie Schwerte und des Titus Brandsma Instituut Nijmegen; Band 1.
1-4274: DICKMANN, U. UND WAAIJMAN, K. - Felderkundungen Laienspiritualität, Beitrage der Katholischen Akademie Schwerte und des Titus Brandsma Instituut Nijmegen; Band 2.
5-175: DICLICH, GIOVANNI - Dizionario Sacro-Liturgico; che comprende Le Rubriche del Brevario Messale e Rituale Romano nonche alcuni vocaboli che ai acri riti a Sacri Riti appartengono, Prima edizione napolitana eseguita sulla quarta di Firenze, e corredata di un volume di supplimento; Vol. I.
7-483: DIEL, PAUL - Symbolism in Greek mythology; Human desire and its transformations.
7-3754: DIELEMAN, FR.M. - Een analyse van spreidingspatronen van vestigingen en van werkgelegenheidsgebieden in Tilburg en Eindhoven; Een methodisch-technische studie [Proefschrift].
8-1856: DIELS, GERARD - Het doornen zeel; Gedichten, Reeks: De Ceder, Derde deel.
8-999: DIELS, GERARD - Het ongerijmde; Essays.
2-668: DIENBERG, TH. OFMCAP - Brüder af dem Weg, Einblicke in den Kapuziner-Alltag.
1-3375: DIEPEN, H.M. - Aux origines de l'anthropologie de saint Cyrille d'Alexandrie, Textes et études théologiques.
7-957: DIEPERINK, MARTIE - Dochters naar Mijn hart; Spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen.
7-3625: DIEPSTRATEN, HENK VAN (TEKST) VERSCHUREN, LUC (STRIP) - Hartediefje [Met beschrijvingen van plaatsen in Midden-Brabant, per plaats een mini-stripverhaal].
1-6082: DIERICKX S.J., M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570.
1-3377: DIERMANSE, J.M.R. - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie (Proefschrift).
5-177: DIETERICI, D. CUNR. - Institutiones Catecheticae, depromptae E. B. Lutheri Catechisi, et variis, recenter B. Dn. Christiani Chemnitii notis illustratae; Editio novissima / Epitome Catechetica D. Cunradi Dieterici - Kurze Catechismus-Lehre von D. Conrad Dietrichen.
2-2848: DIFEREE, DR. HENDR.C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. , 1630 - 8 september - 1930; Gedenkboek van het 500-jarig bestaan der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van Prof.Dr. H. Brugmans. .
2-406: DIJCK, R.TH.M. VAN, O. CARM. (REDACTIE) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen, 1732-1982.
7-3480: DIJCK, G.C.M. VAN (SAMENSTELLING) - Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650.
1-3402: DIJCK, THR. VAN / PIJNENBURG, J. - Driekoningen; Rondom Kerst.
2-262: DIJCK, L.C. VAN, O.PRAEM. - Les origines du pouvoir de l'abbé général de l'Ordre de Prémontré (1120-1177), Excerpta ex dissertatione ad lauream in fascultate juris canonici Pontificiae Universitas Gregorianae.
1-3401: DIJCK, THR. VAN / PIJNENBURG, J. - Drie herders; Jaarkring.
7-3269: DIJK O. CARM., R.TH.M. VAN (REDACTIE) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LIII.
8-976: DIJK, J. VAN - Dante's Divina Commedia; Inleiding tot nieuwe Commentaren voor Dante-bestudeerders en vrijmetselaren [heruitgave].
7-448: DIJK-WITTOP KONING, A.M. VAN - Levend Grieks; Nieuwgrieks voor iedereen, in duizend woorden.
9-1710: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden; Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel.
2-661: DIJK, R.TH.M. VAN - De constities der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559, Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim.
7-1212: DIJK, ALFRED VAN - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
8-354: DIJK, C. VAN - Halcyon; Twee delen: Halcyon, het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt / Halcyon, inhoud 1940-1942.
7-5206: DIJK, ROELOF VAN - Samenleving en adatrechtsvorming [Proefschrift].
8-1015: DIJK, H. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem; Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België.
1-6104: DIJK, RODULF VAN, COPPENS-BAETEN, ANNIE / VAANHOLD, REIN (RED.) - Ontvangen; De religieuze bronnen van onze gastvrijheid.
9-1944: DIJKHUIS, J.J. - De procestheorie van C. R. Rogers; Een kritische en methodologische analyse van zijn opvattingen over het proces van de psychotherapie en de interventies van de therapeut [Proefschrift].
9-1355: DIJKMEIJER, E. - Textiel: Deel II: Spinnen, weven, bindingsleer en breien.
9-1354: DIJKMEIJER, E. - Textiel; Deel I: Grondstoffen.
9-1711: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
7-3829: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
2-1102: DIJKSTRA, J. / DIRKSE, P.P.W.M. / SMITS, A.E.A.M. - De schilderijen van Museum Catharijneconvent.
9-1713: DIJN, HERMAN DE - Taboes, monsters en loterijen; Over ethiek in de laat-moderne tijd.
9-1712: DIJN, HERMAN DE - Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.
1-3403: DIJN. H. DE - Religie in de 21ste eeuw, Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders.
7-1247: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden, Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de schrijver.
7-915: DILLEN, J.G. VAN - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad; I: De theorie der gesloten stad-huishouding.
9-817: DILLMONT, TH. DE - Album de broderies au Point de Croix (Ire Série).
9-1698: DILLON, JOHN - The Golden Chain; Studies in the development of platonism and christianity.
2-621: DIMIER, A. - Les moines bâtisseurs, Résurrection du passé.
1-3353: DINGEMANS, G.D.J. - Wetmatigheid en wonder, Een hermeneutisch-theologische studie over de verhouding van geloof en natuurwetenschappen (Proefschrift).
8-2357: DINSDALE, ANN (LIBRARIAN) / WHITE, CATHERINE (CURATOR) - Brontë Parsonage Museum, Haworth; A souvenir gide, Photographs by Simon Warner.
1-3379: DINTEREN, L.K. VAN - Opdat Gods glorie openbaar worde, De 'lex orandi' als theologisch verantwoord fundament van orthodoxe missietheologie (Proefschrift).
7-2808: DINTHER, IVO VAN - Mee de deur in den herd; Wè gedichte en tekeninge van Ivo van Dinther.
2-1678: DIRCX, J. (PRIESTER TE TURNHJOUT) - Missaal voor zon- en feestdagen, Inhoudend de Misssen voor de zondagen en de voornaamste feesten van het jaar, benevens die voor de bijzondere feesten onzer bisdommen. Bovendien de huwelijks- en begrafenisplechtigheden, de gewone zondagvespers, de gebeden en godsdienstoefeningen van algemeen gebruik.
2-1058: DIRKS, DOM ILDEFONSE - De heiligie iconen / Icones saintes.
2-1059: DIRKS, DOM ILDEFONSE - Les Ssntes icones, 2me édition: entièrement refondue, augmentée et illustrée.
2-448: DIRKSE, P. (SAMENSTELLING TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) / HAVERKAMP, A. (REDACTIE) - Jezuieten in Nederland.
2-1350: DIRKSE, P. (SAMENSTELLING) - Kunst uit Oud-katholieke Kerken, Tentoonstelling augustus - oktober 1989.
2-618: DIRKST, W. - Het antwoord van de monniken, De betekenis van de oude kloosterorden in veerleden en heden.
8-1000: DIRVEN, R. (ED.) - Kennismaking met de TGG (Transformationele en Generatieve Grammatica).
7-3419: DIRVEN, HERMAN - Prinsenbeek in oude ansichten.
8-1570: DIS, ADRIAAN VAN / HERMANS, TILLY (SAMENSTELLING) - Het land der letteren; Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
1-620: DISTLER, H. - Der Jahrkreis, Eine Sammlung von 52 zwei- und dreistimmigen geistlichen Chormusiken zum Gebrauch in Kirchen-, Schul- und Laienchören.
6-1416: DITMARS-HOKKELING, J.A. VAN - Vegla; Handboek voor de inmaak.
8-1001: DITTMAR, NORBERT - Handboek van de socio-linguïstiek.
9-952: DITTRICH, KATHINKA / WÜNZNER, HANS (RED.) - Nederland het het Duitse Exil 1933-1940.
2-429: DIVENDAL, H. - Met hart en ziel; verleden, heden en toekomst van de Augustinesssen van Heemstede, Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie, 27 juni 1963.
1-4682: DIVENDAL, H. (SAMENSTELLING) - De gulden kerstweek, Werkboek voor de week van kerstmis tot nieuwjaar, voor huisgezin en jeugdbeweging.
9-1699: DIX, P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano; Een studie over de achtergronden van zijn Psychologische kenleer [Proefschrift].
1-2585: DOBHAN, U. / KÖRNER, R. - Johannes vom Kreuz; die Biographie.
9-1700: DOBLHOFER, ERNST - Die Entzifferung alter Schriften und Sprachen, Series: Reclam-Bibliothek Band 1702.
1-6084: DODD, C.H. - The interpretation of the Fourth Gospel.
7-5377: DOEL, H.W. VAN DEN - Het Rijk van Insulinde; Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie.
1-3380: DOEL, H.G. VAN DEN - Daar moet veel strijds gestreden zijn, Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen, 1586-1627 (Proefschrift).
9-1701: DOESCHATE, HARRY TEN - Overheid en rampschade; Een onderzoek betreffende de gronden tot overheidsmaatregelen inzake schaden, uit een oorlog of natuurramp ontstaan [Proefschrift].
7-1713: DOESSCHATE, G. TEN - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden.
9-1702: DOIDGE, NORMALN - The brain that changes itself; Stories of personal triumph from the frontiers of brain science.
1-1656: DOIG, D. - Mère Teresa et les siens.
6-325: DOKE, C.M. / VILAKAZI, B.W. (COMPILATION) - Zulu-English dictionary, Second revised edition, with Addendum.
6-324: DOKE, C.M. / VILAKAZI, B.W. (COMPILATION) - Zulu-English dictionary.
7-2211: DOKKUM, J.D.C. VAN - In en om Utrecht; Beschrijving van de stad en hare omgeving, Met een heliogravure naar eene oorspronkelijke teekening van G.W.P. van Dokkum.
7-2171: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Gouda in oude ansichten deel 3.
7-2291: DOLDER-DE WIT, HENNY VAN - De St.-Janskerk te Gouda; Mensen en monumenten in een oude stadskerk.
9-2015: DOLE, GEORGE F. (EDITOR) - Emanuel Swedenborg; The universal human and body-soul interaction.
2-819: DÖLLE, C. - Titus Brandsma - Karmeliet.
3-574: DÖLLINGER, JOH.JOS.JGN VON. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction a l'Histoire du Christianisme. , Traduit de l'Allemand par J. de P. Tome I+II, Tome III+IV. .
1-6085: DÖLLINGER, JEAN JOS. IGN. - Paganisme et Judaïsme, ou Introduction à l'histoire du Christianisme; Tomes I/II/III/IV [complet].
1-6086: DOLZ, MIGUEL - De heilige Jozefmaria Escrivá.
6-1471: DOMINICUS, J. - Vrijmetselarij.
9-1318: DOMININGSHAUS, HANS - Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften.
7-3914: DOMMELEN, G. VAN (REDACTIE) / WIJNGAARDEN, F. V. (TEKST) / POLAR, L. (FOTOGRAFIE) - The Black Devils [Fanclub-blad van de (Tilburgse) popgroep The Black Devils].
9-718: DONALDSON EBERLEIN, HAROLD / MCCLURE, ABBOT - The practical book of period furniture; Treating of furniture of the English, American colonial and post-colonial and principal French periods, With 250 illustrations; The colour plate and text illustrations from drawings by Abbot McClure.
8-523: DONALDSON, GERALD - Books; Their history, art, power, glory, infamy and suffering according to their creators, friends and enemies.
1-6296: DONALDSON, CHRISTOPHER - Martinus van Tours; Een biografie.
2-2068: DONCK, E. VAN DER - Lectionarium voor de zon- en feestdagen.
2-2069: DONCK, E. VAN DER - Lectionarium voor de zon- en feestdagen.
1-3382: DONDEYNE, A. - Geloof en wereld.
6-179: DONELLY S.J., D. - Gevangen in Japan; De Z. Carlo Spinola S.J..
1-736: DONGELMANS, M.J.M. - De muze tot geleide, De geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor 1859-1984.
8-37: DONGELMANS, BERRY / OOSTROM, FRITS VAN / ZONNEVELD, PETER VAN (REDACTIE) - Dierbaar magazijn; De bibliotheek van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde.
7-3224: DONGEN, FRANS VAN / VERBEEM, HAN - Ambrogio Spinola 1622.
7-2616: DONGEN, AD VAN - Rooms Breda, Uit ons rijke katholieke verleden.
1-3384: DONGEN, J.C. VAN - Vervreemding en dienst; Verkenning van een Diaconia Alienatorum.
1-3383: DONGEN, J.C. VAN - Vervreemding en dienst; Verkenning van een Diaconia Alienatorum (Proefschrift).
9-17: DONGERN, J.A. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
6-933: DONINCK, F. BENEDICTUS VAN - 1603-1903; Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem [facsimile 1986], Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus, O. Cist..
2-127: DONINCK, F. BENEDICTUS VAN - Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem, Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onden den naam van College de Engelschen Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus, O. Cist..
9-588: DONK, A.M. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Voor nu en later; Vijf en twintig liederen, gekozen door de scholen in de Eerste Hoofdinspectie Lager Onderwijs; Uitgegeven ten bate van den volkszang.
7-1504: DONKER PZN., W. (PSEUDONIEM J. C. VAN WIJCK CZN.) - Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-Industrie.
8-1858: DONKER, ANTHONIE - Kruistochten.
8-2128: DONKER, ANTHONIE - Kruistochten, Bekroond met de Domprijs voor Poëzie.
9-152: DONKERS, J. - Nieuwe avonturen van Sim en Sam, Illustraties van Tola Steinhage.
9-153: DONKERS, J. - Nieuwe avonturen van Sim en Sam; Deel 2, Illustraties van Tola Steinhage.
9-154: DONKERS, J. - Verdere avonturen van Sim en Sam, Illustraties van Arnold Rog.
8-2393: O'DONOGHUE, BERNARD (EDITOR) - The Cambridge Companion to Seamus Heaney.
8-214: DONOVAN, CLAIRE - The de Brailes Hours; Shaping the Book of Hours in Tirteenth-Century Oxford.
6-1482: DOODKORTE, J.J. - De invloed van de vrijmetselarij op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar.
8-1717: DOOLAARD, A. DEN - De vier ruiters.
8-1859: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst albast; Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
1-3385: DOOREN, J.P. VAN - Michael Baius; zijn leer over de mens (Proefschrift).
9-2143: DOORMAN, MAARTEN / VISSER, WILLEM (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Denkers in de ring; Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
8-1002: DOORN, TH.H. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
7-2265: DOORN, HERMAN H. VAN (FOTOGRAFIE) / HART, PIET 'T EN VERBEECK, STIJN (TEKST) - t Gooi; een fotografische impressie.
8-1003: DOORN, TH.H. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland [Proefschrift].
7-2370: DOORNE, M.J.H. VAN - Achter den Waaldijk; Humor van het platteland, Geïllustreerd door S. Kraay.
1-955: DOORNIK, J. VAN (VERTALING) - Liturgia Horarum, Tweede Lezingen en Hymnen.
1-1412: DOORNIK, N.G. VAN - Franciscus van Assisi, Een profeet voor onze tijd.
7-5243: DOORNIK MSC, N.G.M. - Triptik Keradjaan Allah; Muat adjaran dan hidup Katolik.
1-3386: DOORNIK, N.G.M VAN - Een vrouw die niet zweeg in de kerk, Caterina van Sienna.
8-1004: DOORNINCK, J.I. VAN - Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen.
7-3656: DOREMALEN, HENK VAN / M.M.V. PETERS, RONALD - 50 Jaar [St. Jozef] zorg; Terugblik en woord en beeld.
7-3913: DOREMALEN, HENK VAN (M.M.V. RONALD PEETERS) - Bedrijvig Tilburg; Uit de archieven van Tilburgse bedrijven van vijftig jaar en ouder.
7-3901: DOREMALEN, HENK VAN - Mannen van staal; Van Raak: 90 jaar vertrouwd met metaal, 1916-2006.
7-3815: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 10: Hoogkar, tram en transportcentrum.
7-3814: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 8: De groene stad.
7-3813: DOREMALEN, HENK VAN - De kleine geschiedenis van Tilburg; Deel 1: Herdgangen en hoogbouw.
7-3741: DOREMALEN, HENK VAN (M.M.V. MARTIN VAN BROEKHOVEN) - D'n Atelier 125 jaar; Geschiedenis van de spoorwegwerkplaats Tilburg 1868-1993.
7-3730: DOREMALEN, HENK VAN - De handen ineen; Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg, Tilburgse Historische Reeks 8.
7-3729: DOREMALEN, HENK VAN - De handen ineen; Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg, Tilburgse Historische Reeks 8.
7-3728: DOREMALEN, HENK VAN / PEETERS, RONALD (REDACTIE) - Godsvrucht en deugdzaamheid; Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen, Tilburgse Historische Reeks 9.
7-3727: DOREMALEN, HENK VAN / PEETERS, RONALD (REDACTIE) - Godsvrucht en deugdzaamheid; Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen, Tilburgse Historische Reeks 9.
7-3688: DOREMALEN, HENK VAN / SPAPENS, PAUL - Kruikezeikers; Mythe en werkelijkheid van een Tilburgs fenomeen.
7-3508: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. / ROELANDS, J.A.M. - s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3.
9-1210: DORIS, JACQUES (RÉDACTEUR EN CHEF) - Variété (Revue), premier numéro.
8-815: DORLANT, PIETER - Viola Animae; Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden; Uit het Latijn vertaald, [in 1499 te Keulen voor het eerst gedrukt, thans in het Nederlands overgezet door Dr. L. Moereels S. J.; Verlucht met vijftien houtsneden der vierkante passie van Jacob Cornelisz van Oostzanen, waarvan drie in kleurendruk].
7-3212: DORP, ANTON VAN / PULS, FRANS - Berkel-Enschot van vruuger, Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundekring De Kleine Meijerij.
7-3213: DORP, ANTON VAN / PULS, FRANS - Berkel-Enschot van vruuger, Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundekring De Kleine Meijerij.
1-2678: DÖRRIES. H. - Zur Geschichte der Mystik; Erigena und der Neuplatonismus.
9-26: DOSSEY, LARRY - Beyond illness; Discovering the experience of health.
8-1005: DOSTOÏEWSKY, AIMÉE - F. M. Dostoïewsky door zijn dochter.
1-421: DOTREMONT, S. - La Revue Internationale de Musique, Le Piano.
1-141: DOUGLAS-KLOTZ, N - Het Verborgen Evangelie, Hoe we de spiritualiteit van Jezus kunnen ontdekken.
6-208: DOUGLAS, NIK / SLINGER, PENNY - Das grosse Buch des Tantra (Sexual Secrets); Sexuelle Geheimnisse und die Alchimie der Ekstase.
9-195: DOUMEN, N. - De ongeluksauto, Illustratie en bandtekening van L. v. Grinsven.
9-196: DOUMEN, N. - Fiel, Met bandtekening en illustraties van Leo van Grinsven.
9-149: DOUMEN, N. - Wondere wegen, Serie: Roomsche Reeks XV.
7-5010: DOUWES DEKKER, N.A. (SAMENSTELLING) - Tanah Air kita; Een boek over land en volk van Indonesië.
8-2384: DOWDING, WALTER - Poems.
1-6336: DOWLEY, TIM (REDACTIE) - Handboek van de geschiedenis van het christendom.
9-1704: DRAAISMA, DOUWE - Vergeetboek.
9-1703: DRAAISMA, DOUWE - Ontregelde geesten; Ziektegeschiedenissen.
6-1333: DRAAK, MAARTJE - Schimmen van het wester-eiland; Verkenningen in de Keltische traditie van het oude Ierland.
9-1110: DRAGUET, MICHEL - Het Symbolisme in België.
1-3387: DREHER, BR. - Die biblische Unterweisung im katholischen und evangelischen Religionsunterricht, Eine theologisch-kerygmatische Gebenüberstellung.
7-2481: DRENT, JACOB - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest, Zijnde de historie van Dedemsvaart - Oud-Avereest - Balkbrug en het kanaal te Dedemsvaart.
9-65: DRENTH, H. / PROOIJEN-DE JONG, A. VAN - Verplegen van chronisch zieke, lichamelijk gehandicapte en revaliderende zorgvragers (deelkwalificatie 405).
8-1009: DRESDEN, S. - Het vreemde vermaak dat lezen heet; Een keuze uit de essays.
2-1987: DREWERMANN, EUGEN - De dood die leven brengt, Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd.
1-3388: DREWERMANN, E. - Hij legde hun de handen op; De wonderen van Jezus.
1-6100: DREWERMANN, EUGEN - Een ruimte om te leven; Gesprekken.
1-6099: DREWERMANN, EUGEN - Leven, maar hoe? Over angst, geweld, zin en liefde; In gesprek met Richard Schneider.
1-6098: DREWERMANN, EUGEN - Troost, troost mijn volk; De boodschap van de profeten Elia en Jesaja.
1-6097: DREWERMANN, EUGEN - Een eigen weg; Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren.
1-6096: DREWERMANN, EUGEN - Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent; Overwegingen bij het boek Genesis.
1-6095: DREWERMANN, EUGEN - Moge ook de minste mijn broeder zijn; Dostojewski, dichter van de menselijkheid, Vijf beschouwingen.
1-6094: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid; Dieptepsychologie en dogmatiek; Dogma, angst en symboliek.
1-6093: DREWERMANN, EUGEN - Dieptepsychologie en exegese; Droom, mythe, sprookje, sage en legende.
1-6092: DREWERMANN, EUGEN - Das Matthäusevangelium; in übersetzung von Eugen Drewermann.
1-6091: DREWERMANN, EUGEN - Ich steige hinach in die Barke der Sonne; Alt-Ägyptische Meditationen zu Tod und Auferstehung in bezug auf Joh 20/21.
1-6090: DREWERMANN, EUGEN - Das Johannes-Evangelium; Bilder einer neuen Welt; Erster Teil: Joh. 1-10.
1-6089: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium; Bilder von Erlösung; Erster Teil (Mk. 1,1 bis 9,13) + Zweiter Teil (Mk. 9,14 bis 16,20).
1-6088: DREWERMANN, EUGEN - Das Matthäusevangelium; Bilder der Erfüllung; Erster Teil (Mt. 1,1-7,29) + Zweiter Teil (Mt. 8,1-20,19) + Dritter Teil (Mt. 20,20-28,20).
1-6087: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen; Teil 1: Die jahwistische Urgeschichte in exegetische Sicht / Teil 2: Die jahwistische Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht / Teil 3: Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht.
5-180: DREXELII, HIEREMIAE - Manipu.us Sacer, Concionum Moralium, Collectus et volumninibus R.P. Hieremiâ Drexelii Societ. Iesu, In omnes anni Domini cos Festos & Quadragesimales dies; Tumulis quatuor distinctus Methodo Theologis, Parochis, Concionatoribus Catechistis, per accomoda per R.P.F. Petrum de Vos, S. T. L., Eremitam Augustiniamum.
9-940: DRIES, N.C.A.M. VAN DEN - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
9-98: DRIES, INEKE ET AL. (REDACTIE) - Basisboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde.
7-2749: DRIES-VAN DER VELDEN, AD VAN DEN - Het Brabant van toen..., Vertellingen over het leven van alle dag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu; Opgetekend in 32 afleveringen voor het Nieuwsblad van het Zuiden door ad van den Dries-van der Velden.
2-2945: DRIESSEN, A.M.A.J. - Een heidens karwei? Driekwart eeuw missieactiviteiten in Haelen.
3-164: DRIESSEN, BERNARDUS. - Leer-reden, uitgesproken bij gelegenheid der eerste plegtige uitoeffening van den Godsdienst in de kerk van den Heiligen Lodewijk te Leyden. , Den 17. van wijnmaand 1809. Samengebonden met: 'De plegtige bezitneming der beide herstelde kerken aan allerzaligste moedermaagd Maria etc'. .
7-2195: DRIESSEN, L. EN ANDEREN - Willibrords erven; 1250 jaar christendom in Oegstgeest.
7-1750: DRIESSEN, TH.W.J. - Historische Aantekeningen bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Dekenaat Gennep; Gedenkboek 1862-1962.
7-2444: DRIESSEN, G.G. (SAMENSTELLING) - Oud Groesbeek in woord en beeld.
9-1705: DRION, H. - Het zelfgewilde einde van oude mensen.
6-460: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
6-459: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
6-456: DRIOUX, MM. ET LEROY, CH. - Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine, du moyen age, moderne et contemporaine; a l'usage des établissements d'instruction publique, Nouvelle édition, contenant quatre-vingt-huit cartes et cartons.
8-417: DROGE, DENNIS / GLANDER-BANDYK, JANICE - An introduction to callygraphy.
1-3389: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament.
1-3390: DROOGERS, A.F. (REDACTIE) - Boodschap uit het Mysterie, Reacties op de visie van J. van Baal.
7-5162: DROOGH, THEO C. - De koelie wordt toean.
7-5139: DROOGH, THEO C. - De deurknop in de hand [naar aanleiding van een politieke oriëntatiereis naar Indonesië en aldaar gevoerde gesprekken met o.a. Moh. Hatta].
9-104: DROOGLEEVER FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
8-1010: DROST, F. - Vijftien jaar ... tevergeefs?; Spel van historie en fantasie in vier bedrijven; Uit het land der koppensnellers, ook wek Kajakaja's genoemd.
8-1012: DROSTE, F.G. - Algemene taalwetenschap en transformationele grammatica.
8-1011: DROSTE, FR.G. - Moeten; een structureel semantische studie [Proefschrift].
2-1101: DROULERS, H. - Dictionnaire des attributes, allégories, emblèmes et symboles.
6-370: DROUVEN S.J., ERNST - De eed van den inlander, Vrij naar het Duitsch door Kees Spierings.
1-1003: DRUBBEL M.S.C., P.A. - De psalmen en lofzangen van het klein brevier, Overdukken uit De kloosterling 1956-1960 .
5-181: DRUCI, BOIARAE - Fasti Mariani cum Divorus Elogiis in singulos Anni dies distributis; Sermo electori Maximiliano, utriusque Boiarae Druci; Editio IIII.
8-86: DRÜCKERS, ROB / PRIEM, RUUD - The Hours of Catherine of Cleves; Devotion, demons and daily life in the fifteenth century, Catalogue of an exhibition in Museum Het Valkhof, Nijmegen, 10 October 2009 - 4 January 2010.
8-122: DRÜCKERS, ROB / PRIEM, RUUD - De Gebroeders van Limburg; Nijmeegse meesters aan het Franse Hof 1400-1416, Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
1-2967: DRUK, J. ET AL. - De ander in beeld; Joden en christenen over vooroordeel, OJEC-serie nr. 3.
8-1860: DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS - De liefde, natuurlijk, Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
8-605: DRVODELI?, MILAN - Croato-Serbian English dictionary.
8-604: DRVODELI?, MILAN - English Croato-Serbian dictionary.
9-728: DUBBE, B. - De kacheloven.
9-725: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
8-1013: DUBBELAAR, THEA - Het uur van de haan, Met illustraties van Philip Hopman.
1-437: DUBOIS, L'ABBÉ E. - Cantiques de la Jeunesse.
2-115: DUBOIS, DOM MARIE-GÉRARD - Le bonheur en Dieu, Souvenirs et réflexions du père abbé de La Trappe; avec la collaboration de Michel Damien.
1-3394: DUBOIS, ERN., C.SS.R. - De exemplarismo divino; seu doctrina de trina Ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplato.
8-1861: DUBOIS, PIERRE H. - Quia absurdum; Verzen.
1-628: DUBOIS, J. - Maitres D'autrefois, 25 Pièces Variées pour Harmonium ou Orgue.
1-1257: DUBY, G. - Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst.
8-709: DUBY, GEORGES / PERROT, MICHELLE (EDITORS) - Storia delle donne in occidente; L'Antichità.
7-1057: DUBY, GEORGES - The age of the cathedrals; Art and society 980-1420.
7-1054: DUBY, GEORGES - De kathedralenbouwers; Portret van de middeleeuwse maatschappij 940-1420.
7-1082: DUBY, GEORGES - An 1000 an 2000 sur les traces de nos peurs.
7-1066: DUBY, GEORGES - Le temps des cathédrales; L'art et la société 980-1420.
7-1031: DUBY, GEORGES - De kathedralenbouwers; Portret van de middeleeuwse maatschappij 940-1420.
7-1113: DUBY, GEORGES - Ridder, vrouw en priester; De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
7-929: DUBY, GEORGES - Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme.
1-6101: DUBY, GEORGES - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst.
9-1127: LE DUC, VIOLLET - Histoire d'un dessinateur; Comment on apprend a dessiner; Texte et dessins.
1-1318: DUCAMP, A. - Le Père Dehon et son Oeuvre.
6-048: DUCHAUSSOIS, P. - Aux Glaces Polaires; Indiens et Esquimaux; Nouvelle édition.
1-2011: DUCHESNE, L., D.D. - The beginnings of the temporal sovereignty of the popes A.D. 754-1073.
9-657: DUCHEYNE, JOHAN / FLEERACKERS, JOHAN / JANSSEN, PAUL / WAEYENBERGE, PIET VAN (SAMENSTELLING) - Groot gezinsliedboek uit de Nederlandse liederenschat; Ik zag Cecilia komen, Bewerkt door Lode van Dessel, Ingeleid en toegelicht door Johan Fleerackers, Verlucht door Pol Mara.
7-5085: DUDLEY, FRANCIS - Tangan Kanun Tuhan (The masterful monk).
7-2716: DUFFHUES, T. - Voor een betere toekomst; Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996.
1-2041: DUFFY, E. - Heiligen & zondaars. Een geschiedenis van de pausen.
8-42: DUFOUR DENISON, CARA ET AL. - The Master's Hand; Drawings and Manuscripts from The Pierpont Morgan Library New York / Von Meisterhand; Zeichnungen, Partituren und Autographen aus der Pierpont Morgan Library Ney York [texts in English and in German].
5-822: DUFRESNE, CAROLO / DU CANGE, DOMINO - Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quaestore; Editio Nova locupletioir et auctior; Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è Congretatione S. Mauri; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [complete set].
5-183: DUFRESNON, LENGLET - Traité historique et dogmatique sur les Apparitions, les Visions & les Révélations particuliéres; avec observations sur les dissertations du R. P. Dom Calmet, Abbé de Solemnes,m sur les apparitions & les revenans, Tome Premier + Tome Second.
3-576: DUGUET. - Conferences ecclesiastiques ou dissertations sur les auteurs, les conciles. , Et la discipline des premiers siecles de l'Eglise. Tome premier et second. .
1-175: DUHAMEL, JB - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis Cum Selectis Annota Tionibus.
8-2254: DUHAMEL, G. - Essai sur une renaissance dramatique, Eau-forte et bois originaux de Gabrielle Faure.
9-1206: DUHAMEL, GEORGES - La Passion de Joseph Pasquier; Roman [cahiers détachés de 8 pages, en couverture].
1-2334: DUHOURCAU, FR. - Sainte Bernadette de Lourdes, Une sainte de la légende dorée.
7-5057: DUIJNHOUWER, D.J. / MOLEN, S. VAN DER - Vlot Maleis; Eenvoudig leerboek voor het Maleis.
1-1233: DUIJNSTEE, D.FR.X.P. - St. Aurelius Augustinus over kerk en staat.
8-817: DUIJVESTIJN, B.W.TH. - De Antwerpse Madelgijsfragmenten.
7-2920: DUINKERKEN, ANTON VAN - Brabantse herinneringen.
8-1865: DUINKERKEN, ANTON VAN - De dichter en de ouderdom.
8-494: DUINKERKEN, ANTON VAN - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
8-1719: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verzen uit St. Michielsgestel; Legende van den wederkeer.
1-3395: DUINKERKEN, ANTON VAN - Katholiek verzet.
1-3396: DUINKERKEN, ANTON VAN - Festoenen voor een kerkportaal.
8-1864: DUINKERKEN, ANTON VAN - Waaiend pluis.
8-1863: DUINKERKEN, ANTON VAN - Bescheiden gastgeschenk.
1-1833: DUINKERKEN, A. (VERTALING MARIA-PREKEN) - St Bernard van Clairvaux deel III, Toespraken over de Mysteriën van Onze Heer Van Advent tot Quadragesima.
8-1862: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verzen op Kerstmis, Geïllustreerd door Aart van Ewyk.
8-2125: DUINKERKEN, ANTON VAN - Onder Gods ogen.
7-3386: DUINKERKEN, ANTON VAN - Bescheiden gastgeschenk [niet in de handel].
9-1706: DUINTJER, OTTO - Onuitputtelijk is de waarheid.
9-1707: DUINTJER, OTTO - Hints voor een diagnose, naar aanleiding van Kant; Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
9-1708: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica; Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
9-2041: DUINTJER, OTTO / VERHOEVEN, CORNELIS E.A. - Maken en breken; Over produktie en spiritualiteit.
9-759: DUITS, THIMO TE - Moderne keramiek in Nederland / Modern ceramics in the Netherlands [tweetalige uitgave / bilingual edition].
8-1438: DUITS, H. / GELDERBLOM, A.J. / SMITS-VELDT, M.B. (REDACTIE) - Eer is het Lof des Deuchts; Opstellen over renaissance en classisisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
3-165: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende., Behelzende zyne Roepinge uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses- jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. .
10-050: DULF, J.B. DE./ J.HILL. - Conveluut: Traité Abrégé de la culture des arbres fruitiers dans les deux flandres/ Leerwijze over de voortteeling der Plant- gewassen., Dédié A S Exc. Le Courte de Leur./ Uit het Engelsch vertaald, met zes natuurlijk gekleurde afbeeldingen..
1-3009: DUMAS, PIERRE - Jerusalem; le temple de Salomon, Histoire & symbolisme.
8-2242: DUMAS, ALEXANDRE - La dame aux camélias, Gouaches de Constantin Guys.
9-78: DUMERIL, A.M. CONSTANT - Traité élémentaire d'histoire naturelle.
2-568: DUMONT, R.-L., RELIGIEUX PASSIONISTE - Les Pères d'Ère.
7-2945: DUN, PAUL VAN / HOPSTAKEN, JOSS - Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van het Waterschap Zoomvliet.
3-1073: DUN, PETRUS JOANNES CAROLUS VAN - Leerredenen op de zondagen van het Jaer, Eersten + Tweeden + Vijfden + Zesden + Zevensten + Achtsten Deel [Derden en Vierden Deel ontbreken].
7-907: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of ancient and medieval history.
6-1173: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of modern history, from 1500 to the present day.
7-308: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of Ancient and Medieval history.
7-026: DUNAN, MARCEL (GENERAL EDITOR) - Larousse encyclopedia of modern history, from 1500 to the present day.
6-207: DUNCAN, DAVID DOUGLAS - Yankee Nomad; a photograhic odyssey.
1-769: DUNKEL, J.; LOHMANN, A. - Kirchenliedpflege, In der monatlichen Unterweisung.
1-1790: DUNN MASCETTI, M. - Heiligen, De uitverkorenen.
1-4601: DÜNNINGER, H. - Maria Wallfahrt nach Dettelbach als Bekenntnis.
1-5059: DUPANLOUP, MGR. - Histoire de Saint Alphonse de Liguori, fondateur de la Congrégation du T.-S. Rédempteur 1696-1787.
7-5396: DUPEYRAT, ANDRÉ - Mitsinari; 21 jaar onder de Papoea's , Met een voorwoord van Paul Claudel.
3-577: DUPIN, LUDOVICO ELLIES. - De Antiqua Ecclesiae Disciplina Dissertationes Historicae. , Excerpte ex conciliis Oecumenicis & SanctorumPatrum ac Auctorum Ecclesiasticorum Scriptis. .
3-578: DUPIN, MESSIRE LOUIS ELLIES. - Traite de la Doctrine Chrétienne et Orthodoxe. , Dans lequel les veritez de la Religion sont établies sur l'écriture & sur la Tradition; & les erreurs opposées détruites par les mêmes principes. .
9-1709: DUPLESSIS, YVONNE (DIRECTION) - Les couleurs visibles en non visibles; Ouvrage collectif, Préface de Michel Random.
1-2312: DUPLESSY, E. / MARCHAND, A. - Le catéchisme vécu à Lourdes, Lectures pour chaque jour du mois de Marie et du mois du Saint Rosaire, avec le récit quoditien d'une guérison attribuée à Notre-Dame de Lourdes.
2-1200: DUPONT, J. AND GNUDI, C. - Gothic painting.
2-264: DUPONT, L'ABBÉ - Souvenir du Séminaire et de l'École Normale, Dessins des Elèves de l'École St. Liue.
3-579: DUPONTÈS, CHEMIN. - Anecdotes et Contes Moraux. , Partie recueillis de fénélon, berquin, etc, partie traduits de l'Italien. .
9-731: DUPRÉ, MARIA GRAZIA CIARDI - Kleine Bronzen der Renaissance.
1-3398: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige.
5-189: DUQUESNE, L'ABBÉ - L'Âme unie a Jésus-Christ dans le très-saint Sacrement de l'Autel; ou Préparations et actions de graces pour la Ste. Communion, puisées dans l'Evangile des dimanches et des principales Fêtes de l'année, Ouvrage posthume de Madame la Comtesse de Carcado, précédé de l'Eloge historique de sa vie; Tome Premier + Tome Second.
3-1075: DUQUESNEL - De verhevenheid van Maria; Meditatien voor ieder Octaaf der feesten van de Heilige Maagd, Vrij gevolgd naar het fransch, Les Grandeurs de Marie, door den Abt Duquesnel; Eerste Deel.
2-940: DURAND, Y. - Un couvent dans la ville, Les Grands Carmes de Nantes 1318-1790.
7-833: DURANT, W. - Caesar & Christus; Een geschiedenis van de Romeinse beschaving en van het christendom van beider aanvang tot 325 na Chr..
5-683: DURANTO, CONSALVO - Revelationes Caelestes Seraphicae Matris S. Birgittae Suecae, sponsae Christi praeelectae, ordinis sponsi sui SS. Salvatoris Fundatricis; Olim ab Eminentissimo Domino Ioanne Cardinale de Turrecremata recognitae & approbatae; A Reverendissimo Consalve Duranto Episcopi Feretrano insigni Tractatu de visionibus, Revelationibus, Apprritionibus, Ecstasi,& Raptu, ac plurismis Notis, eruditissimè illustratae; Nunc demu.m. Iuxta Exemplaria Romana Recens Impressae, plurismis mendis purgatae, vitâ & miraculis ejusdem sanctae Matris, ac Filiae Divae Catharinae primae Ordinis Abbatissae, & aliis ornatae. denique quadruplici, Biblico, Theologico, Concionatorio, ac Verbali copiosissimo Indice auctae; Opus Plane Divinum, omnique statui Ecclesiae, sed imprimis sacris Oratoribus perquam utile; Opera E. Simonis Hörmann Bavari Ordinis SS. Salvatoris & S. Brigittae Prioris, & Confessoris Generalis in Altominster.
1-6103: DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAF - Trancendentaal ervaren; De zin van volledige menswording.
6-1582: DÜRKHEIM, KARLFRIED GRAF VON - De cultuur van de stilte.
6-904: BAUCHINGER / DURME - Een kampioen van ons katholiek geloof, of De apostel van 't Noorden, of Leven van den heiligen Clemens-Maria Hofbauer; 2de Boekdeel [1e Boekdeel ontbreekt], Vrij naar het oorspronkelijke van Mgr. Bauchinger aan ons Vlaamse Volk verteld door Pater C. Van Durme, Redemptorist.
1-2762: DURRWELL, FR.-X. - Maria; meditatie voor de Ikoon, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 19).
1-1866: DUSAR, A. - Het Sint-Odiliaschrijn.
2-1139: DUTKIEWICZ, J.E. ET AL (ÉDITEURS) - Wit Stwosz, Le rétable de Cracovie.
5-802: DUTRIPON, F. P. (CURA ET STUDIO) - Concordantiae Bibliorum Sacrorum Vulgatae Editionis ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam; recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque milibus versiculis auctae; insuper et notis historicis, geographicis, chronologicis locupletatae, Cura et studio F. P. Dutripon, Opus dicatum D. D. De Quelen, Parisiensi Archepiscopi.
8-1014: DUUNK JR., W.F. - Een en ander over het ex-libris; Met beknopte bibliografie.
1-3399: DUVEKOT, W.S. - Kunnen wij Jezus kennen?.
7-2379: DUYNSTEE, A. - Van Lunen tot den Teerschen Dijk.
7-5335: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel, Reeks: Indische Cultuur-historische Bibliotheek, Deel I.
8-1016: DYSERINCK, JOHS. EN ANDEREN - Het studentenleven in de literatuur; De medewerkers van Klikspaan.
1-6105: EASWARAN, EKNATH - The mantram handbook, Introduction by Richard B. Applegate.
1-2911: EBAN, ABBA - Mijn volk; De geschiedenis van de Joden.
6-1228: EBBINGE WUBBEN, SUSA - Leven als doodverklaarden; Leprozenzorg in Europa (500-1800).
7-084: EBBINGE WUBBEN, SUSA - Leven als doodverklaarden; Leprozenzorg in Europa (500-1800).
6-1270: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen, 1096-1204.
7-134: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen, 1096-1204.
7-2217: EBERS, GEORG - Die Frau Bürgemeisterin; Roman, [story in Leyden - Holland].
9-2219: EBERTIN, ELSBETH - Praktisches Lehrbuch der Graphologie und Charakterbeurteilung, Mit 190 Faksilmiles.
1-1583: EBON, M.; RAEPHORST, M. VAN - Sint-Nicolaas, Leven en legende.
9-1714: ECCLES, JOHN C. - The human psyche, The Gifford Lectures, University of Edinburgh 1978-1979; With 76 figures.
9-1715: ECCLES, JOHN C. - The human mystery, The Gifford Lectures, University of Edinburgh 1977-1978; With 89 figures.
6-397: ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou Description des Royaumes, Provinces, Villes, Patriarchats, Évêches, Duchés, Comtés, Marquisats, Villes impériales et anséantiques, Ports, Forteresses, Citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde, Traduit de l'Anglois, sur la treizième Édition de Laurent Échard, par Mr. Vosgien, Chanoine de Vaucouleurs; Nouvelle Édition corrigée, & augmentée de la Géographie ancienne; Tome Premier (A-L).
7-5340: ECHOLS, JOHN M. / SHADILY, HASSAN - An English-Indonesian dictionary.
1-3404: ECHTERNACH, H, - Kerkvaders, ketters en concilies.
7-2168: ECK, G. VAN (SAMENSTELLING) - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent.
1-2626: MEISTER ECKEHART - Deutsche Predigten und Traktake, Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint.
1-3405: ECKERSLEY, GL. - Gered door engelen, Ware levensverhalen en bijnadoodervaringen.
1-3406: ECKERT, W.P. - Erasmus von Rotterdam; Werk und Wirkung, Erster Band: Der humanisische Theologe.
1-2634: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume III, Translated and edited by M.O'C. Walhe.
1-2633: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume II, translated, with introduction and notes by M.O'C Walshe.
1-2637: MAÎTRE ECKHART - OEuvres de Maître Eckhart; Sermons - Traités.
1-2631: MAÎTRE ECKHART - La mesure de l'amour; Sermons Parisiens.
1-2632: MEISTER ECKHART - Sermons & Treatises, volume I, Translated and edited by M.O'C. Walhe.
1-2628: MAÎTRE ECKHART - Du miracle de l'âme.
1-2625: MEISTER ECKHART - Predigen.
9-734: ECKHEL, ABBE - Kurzgefaszte Anfangsgründe zur alten Numismatik, Zusammengegtragen von Abbe Eckhel.
8-1017: ECO, UMBERTO - De naam van de roos.
8-1018: ECO, UMBERTO - Het eiland van de vorige dag.
8-1019: ECO, UMBERTO - De grenzen van de interpretatie.
9-937: EDELMANN, MORITZ - Volkwerden der Deutschen; Die Entscheidungsjahre seit dem Weltkrieg.
9-936: EDELMANN, MORITZ - Volkwerden der Deutschen; Die Entscheidungsjahre seit dem Weltkrieg.
6-1521: EDGER, LILIAN - Grondbeginselen der Theosofie, Uit het Engelsch vertaald door W.E. Asbeek Brusse.
10-055: EDHEL, UBBE. - Rurzgefasste Unfangsgründe zur alten Numismatief..
9-89: EDWARDS, H. MILNE / VAVASSEUR, P. - Manuel de matière médicale, ou Desciption abrégée des médicamens, avec l'indication des caractères des plantes médicinales..., .
7-945: EDWARDS, ROBERT - The Montecassino Passion and the poetics of medieval drama.
7-5383: EECHOUD, JAN VAN - Met kapmes en kompas door Nieuw-Guinea.
8-1896: EECKHOUT, R. / MARTIN, W. - Woordindex op Mei van Gorter.
1-4964: EEDEN, W.KR. VAN, S.J. - Tafsir Katechismus, Bagian I, pertanjaan 69-133, Hal Jesus Kristus penebus dunia dan Allah roh kudus, Djilid 2.
8-1867: EEDEN, FREDERIK VAN - Het lied van schijn en wezen, Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. H.W. van Tricht.
8-1868: EEDEN, FREDERIK VAN - Aam mijn engelbewaarder en andere gedichten.
8-1720: EEDEN, FREDERIK VAN - Jeugd-verzen.
9-1716: EEDEN, FREDERIK VAN - Redekundige grondslag van verstandhouding, Reeks: Aula-boeken 545.
8-1022: EEDEN, FR. VAN - Lioba; Drama.
1-3407: EEKHOF, A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas / Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, en beide de liefde, Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
8-2105: EEKHOUT, JAN H. - Wijn; Verzen naar Li-Tai-Po.
1-3408: EEKHOUT, J.H. - De legenden van Jezus' kindsheid.
8-1869: EEKHOUT, JAN H. - De zanger van den nacht.
8-1329: EEMEREN, G. VAN / WILLAERT, F. (REDACTIE) - t Ondersoeck leert; Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur, ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens.
7-5411: EERDE, J.-C. VAN - Ethnologie Coloniale (l'Européen et l'Indigène).
2-1606: EERDEN, WILLY VAN (VERSJES) / ROELOFS-SAALMAN, MANNA (TEKENINGEN) - Mijn Je-zu-ke; Ge-be-den-boek-je voor de al-ler-klein-ste kin-de-ren die pas le-ren le-zen.
7-2858: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Aspectern van het sociale leven in Breda na 1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel III].
7-3531: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / PIRENNE, L.P.L. (REDACTIE) - s-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd; Aspecten van eht economisch en sociaal leven na 1850, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VIII.
7-3587: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLV.
6-1595: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN - Handboek voor heksen, Illustraties Elsje Zwart.
7-2989: EERENBEEMT, H. VAN DEN - Een Bosch-Dordtse scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indië; Het verhaal van de Oostinjevaarder 's-Hertogenbosch.
8-2547: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN - Malmstroem; Spiel in vier Aufzügen, Deutsch von Else Otten; Mit 25 Handzeichnungen von Wim Wijman.
7-2843: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Sporend naar welvaart; De betekenis van de eerste lijn der Staatsspoorwegen voor de economische ontwikkeling van Midden-Brabant en de Baronie van Breda.
7-2737: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Geschiedenis van Noord-Brabant; Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890 / Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945 / Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
7-2734: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Geschiedenis van Noord-Brabant; Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
7-2886: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Brabant gemeten; bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVI].
7-1015: EERENBEEMT C.SS.R., B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
7-1227: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang; Werkinrichtingen voor onnutte Nederlanders in de Republiek 1760-1796; Een mentaliteitsgeschiedenis.
7-2890: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Driestromenland in het historisch bedrijf; lokaal - regionaal - interregionaal, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXX].
7-3258: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel III .
7-2870: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Bestaan en bedrijvigheid; Aspecten van het sociaal en economisch leven en stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1750-1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXII].
7-2877: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XL].
7-2864: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Van mensenjacht en overheidsmacht; Criminogene groepsvorming en afweer in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1795-1810, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVII].
7-3457: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Het geld dat zoekt zijn weg; van Lanschot-Lectures over acht eeuwen geldwezen, bankieren en kapitaalbeweging in de Midden-Nederlanden.
7-3792: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De onbekende Vincent van Gogh; Leren en tekenen in Tilburg, 1866-1868.
7-3778: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
7-3777: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN / SCHURINK, H.J.A.M. (REDACTIE) - De opkomst van Tilburg als industriestad; Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel VI.
1-3103: EFROS, I. / IBN-SHMUEL KAUFMAN, J. / SILK, B. - English-Hebrew dictionary; with Supplement (in separate volume).
2-915: EGAN, K.J. ET AL. (EDITORS) - Master of the Sacred Page, Essays and articles in honor of Roland E. Murphy, O.Carm., on the occasion of his eightieth birthday.
2-1258: EGAN, M.FR. (EDITOR) - Glories of the Catholic Church, Art, architecture and history.
1-1130: EGGER, A.; PINXTEREN, L.M. VAN - St. Augustinus in handel en wandel.
6-1322: EGGERS, H.J. / WILL, ERN. / JOFFROY, R. / HOLMQUIST, W. - Kelten und Germanen in heidnischer Zeit, [Serie: Kunst der Welt].
7-204: EGGERS, H.J. / WILL, ERN. / JOFFROY, R. / HOLMQUIST, W. - Kelten und Germanen in heidnischer Zeit, [Serie: Kunst der Welt].
7-1451: EGMOND, FLORIKE - Banditisme in de Franse tijd; Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799.
2-609: EHRLER, H.H. - Das Kloster Maulbronn.
7-3338: EIJCK, JAN VAN - Twee eeuwen Goirle, Deel 9: Van de wieg tot het graf.
7-2191: EIJK, TH.H.M. VAN - Van statie tot parochie; De geschiedenis van een rooms-katholieke geloofsgemeenschap, Sint Willibrorduskerk Rhoon, 775 jaar geloofsgemeenschap 1218-1993, 100 jaar parochiekerk 1894-1994.
1-1770: EIJK, I. VAN - Van Allerheiligen tot sint juttemis, Achtergronden van feestdagen in Nederland & Vlaanderen.
1-1128: EIJKENBOOM, P.C.J. - Het Christus-medicusmotief in de preken van Sint Augustinus.
8-1879: EIJKENS, ANTON - Een handvol verzen.
1-4299: EIJL, E.J.M. VAN - Beknopte geschiedenis van de kerk in de oudheid en middeleeuwen.
1-3424: EIJSINK, A.H. - Hartslag van de Kerk: de parochie; Vanuit kerkrechtelijk standpunt; Deel I.
7-4021: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
7-3926: EIJSKENS, JOEP & SPAPENS, PAUL - WeerZien; Honderd oude foto's en hun verhaal.
7-3917: EIJSKENS, JOEP - Tilburgs familiealbum.
7-3710: EIJSKENS, JOEP (REDACTIE) - Enigen uit velen; Fraters van Zwijsen in 22 portretten.
7-5250: EIJT, JOSÉ / HAUTVAST, SUZANNE - Een missie in de marge; Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000.
2-583: EIJT, J. - Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster, Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940.
1-3409: EISENMANN, R. & WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld, De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten.
7-1505: EIYNCK, A. ET AL. (REDACTIE) - Werken over de grens.
8-202: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italië, Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
8-307: EKKART, R.E.O. - Jean François Verster en zijn verzameling exlibris.
2-43: ELBERN, V.H. - St. Liudger und die Abtei Werden, Gesammelte küsthistorische aufsätze herausgegeben und eingeleitet von Basilius Senger OSB.
7-2419: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om zwolle [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van omstreeks 1900].
1-4351: ELDAD, ISR. / AUMANN, M. (EDITORS) - Chronicles; news of the past, Volume I: In the days of the Bible (from Abraham to Ezra, 1726-444 BCE).
8-2528: ELEMA, JOH. - Stil und poeticher Charakter bei Detlev von Liliencron [Proefschrift, Dissertation].
9-1719: ELIADE, MIRCEA - Het heilige en het profane.
1-3412: ELIADE, M. - From primitives to Zen, A thematic sourcebook of the history of rreligions.
1-3411: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions, Nouvelle édition entièrement revue et corrigée.
9-1718: ELIADE, MIRCEA - Histoire des croyances et des idées religieuses/II: De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme.
9-1527: ELIAS, ELIAS A. - Dictionnaire moderne Arabe Français.
7-5184: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
7-1463: ELIËNS, F.M. / HARENBERG, J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
1-2512: ELIGH, P. - Altoos mag men van minnen singen, Een beknopt overzicht van de middeleeuwse mystiek in de Nederlanden en een verklaring van Ruusbroecs leer.
1-4831: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
1-4833: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 2e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
1-4832: ELIGIUS, FR. M. (BEWERKER) - Christus en zijn Kerk; 1e deel, Catechismus-onderricht in woord en beeld; Vrij naar het Spaansch door Fr. M. Eligius.
8-2399: ELIOT, T.S. - Selected essays.
2-835: ELISÉE DE LA NATIVITÉ, O.C.D. - Le scapulaire du Carmel, Etude historique.
1-1499: ELLEGÅRD, A. - Jezus, Honderd jaar voor Christus.
7-1003: ELLEMERS, D. ET AL. - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
8-711: ELLERO, GIANFRANCO - Storia dei fruilani, Illustrata da Giuliano Borghesan.
1-3413: ELLING, M.F. (SAMENSTELLING) - Het einde der tijden.
1-2978: ELLIS, M.H. - Een joodse bev rijdingstheologie.
8-2430: ELLMANN, RICHARD - Yeats; The man and the masks, With a new Preface.
1-1589: ELM, K. - Norbert van Xanten, Adliger-Ordenstifte-Kirchenfürst.
1-3093: ELMALEH, A. - Nouveau dictionnaire Hébreu - Français.
1-3094: ELMALEH, A. - Nouveau dictionnaire Français - Hebreu.
9-443: ELMAN, ROBERT (HRSG.) - Jäger, Wild und Jagd.
2-139: ELSEN, G. VAN DEN / HOEVENAARS, W. (BEWERKING) - Analecta Gijsberti Coeverincx, Pars II.
7-2121: ELSENDOORN, H. (TEKST) / LOERTS, AREND & MEEK, HARRY (FOTOGRAFIE) - Utrecht, een uniek stukje Nederland.
3-167: ELSHOFF, H.J. - Geschiedenis van het oude en nieuwe verbond voor katholieke huisgezinnen..
3-166: ELSHOFF, H.J. - Geschiedenis van het oude en nieuwe verbond voor katholieke huisgezinnen..
8-1721: ELSLANDER, A. VAN - Het refrein in de Nederlanden tot 1600.
7-2142: ELST, ANTON / LIEROP, FIEP VAN / SCHUITEMAKER, NIEK - 75 jaar St. Jozefparochie Hillegom; Een greep uit de geschiedenis 1915-1990.
7-2464: ELWARD, RONALD / KARSTKAREL, PETER - Stinsen en States; Adellijk wonen in Friesland.
7-5054: EMANUELS, H.W. - Tjakap karena berani; Vaardig door durf; Kitab pembimbing dalam hal bertjakap-tjakap; Leidraad bij de conversatie.
3-580: EMERY, M. - La Conduite de l'Église. , Dans la réception des ministres de la Religion, qui reviennent de l'Hérésie ou du Schisme. Depuis l'age de Saint Cyprien jusqu'aux derniers siècles. Seconde édition, revue et augmentée. .
5-193: ÉMERY, M. - L'Esprit de Sainte Thérèse, recueilli de ses Oevres et de ses Lettres, avec ses Opuscules; Tome Premier + Tome Second, Ouvrage également utile aux personnes Régulières et Séculières qui aspirent à la perfection; Nouvelle editon, corrigée et augmentée d'une notice sur l'auteur.
1-1640: FRÈRE EMILE - Une âme de conquerant, Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des écoles chrétienne.
6-211: THOMAS EN EMMERICH (REDACTIE) - In het land der vijf rivieren; 50 jaar missie-arbeid in Panjab (Engelsch Indië) 1888-1938.
1-6106: EMMERICK, ANNA KATARINA - Lijden, dood en verrijzenis van Onze Heer Jezus Kristus; Opgetekend door Clemens Brentano [Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1938], Vertaald en van commentaar voorzien door P. Pacifiek Declercq O. Cist..
2-809: EMOND, C. - L'Iconographie Carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux.
8-659: EMPEDOCLE - Poema fisico e lustrale, A cura di Carlo Gallavotti.
2-622: ENCKEVORT, A. EN DROST, J. (REDAKTIE) - Missiehuis Sint Jan.
1-3416: END, ADR. VAN DEN - Gisbertus Bonnet, Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw (Proefschrift).
2-552: ENDE, TON VAN DE - Montfort zwart-wit, Een fotoverhaal.
1-5184: ENDRES, JOS.ANT. - Thomas von Aquin; mit 64 Abbildungen, (Weltgeschichte in Karakterbildern).
1-4653: ENGEL, P. LUDOVICO - Collegium universi Juris Canonici, antehac Juxta triplex Juris Objectum partitum; Nunc vero servato oridine decretalium accuratius translatum, et indice copioso locupletatum; Omnibus tam in Foro, quam in scholis apprimè utile ac necessarium, Tome I.
5-526: ENGEL, LUDUVICI - Iuris Canonici (Tome II; Tome I is missing) / Tractatus de Piviligiis et Juribus Monasteriorum ex Juri Communi deductus, nunc decima vice impressus et adnotationibus auctus.
1-3417: ENGELBERTINK, B. - De engelen van Jacobus, Verslag van een voettocht van Enschede naar Santiago de Compostella; Een wandeling door geestelijke, sociale en politieke stromingen in West-Europa sinds 1225.
7-3939: ENGELBERTS, JAAP - Pijnenburg's triomfen, Geïllustreerd door Jac. Körper.
2-507: ENGELBREGT, L., O.F.M. (REDACTIE) - De werkende stilte, De oorsprong der grote kloosterorden.
9-1854: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
9-1855: ENGELEN, JAN C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet; Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
5-195: ENGELGRAVE, HENRICUM - Caelum Empyreum, non vanis & fictis Constellationum monstris belluatum, sed Divum Domus, Domini Iesu Christi, eisque illibatae Virginis Matris Mariae, sanctorum apostolorum, maryrum, confessorum virginum, nec non Sacrarum Religionum, Patriarcharum, aliorumque titularium, praeclaris factis, ac raris virtutibus, velut tot lucidissimis stellis in perpetuas aeternitatis micantibus, splendide illustratum; Omnibus Verbi Dei Ecclesiatis, ad Honestos Mores, et divinos amores auditorum amimis inserendos, morali doctrina, sacra ac profana historia lucubratum.
1-512: ENGELKEMPER, W. - Clavis Psalterii, Eine Handreichung für das tertliche Verständnis der Psalmen und Cantica des Breviers.
8-1722: ENGELMAN, JAN - Hart en leed; Bloemlezing uit de gedichten van Jan Engelman.
8-1023: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
7-968: ENGELS, FRIEDRICH - De Duitse Boerenoorlog.
1-1381: ENGLEBERT, O. (INTRODUCTION, TRADUCTION) - Les Fioretti de Saint François d'Assise.
1-1411: ENGLEBERT, O. - Het leven van de H. Franciscus van Assisi.
1-1775: ENGLEBERT, O. - La Fleur des Saints ou Vie des Saints pour tous les jours de l'année.
6-865: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
6-864: ENGLISH, M. - Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel.
8-613: ENGLISH, LEO JAMES - English - Tagalog dictionary.
1-6107: ENGLISH, M. - Godelieve van Gistel, Reeks: Heiligen van Onzen Stam.
3-168: ENS, JOHANNES. - Kort historisch berigt van de publieke schriften., Rakende de Leer en Dienst der Nederduytze Kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de formulieren van eenigheyt en de liturgie, doorgaans gevoegt agter de Psalmboeken die in de zelve Kerken gebruykt worden..
5-684: EPIPHANII, SANCTI (EPISCOPI CONSTANTIAE CYPRI) - Contra Octoginta Haereses Opus, Panarium, sive Arcula, aut Capsula Medica appellatum, continens libros tres, & tomos sive sectiones ex toto septem, Una cum aliis ejusdem operibus, quae partim auctioria sunt hac editione Physiologe & duabus homiliis Graecè & Latinè nunc primmum adiectus, partim emendastiora ex sacris observationibus Jacobi Billii S. Michaëlis in eremo Abbatis, eorumque omnium catalogum prima post interpretis epistolam pagina ostendet; Accessit quoque locuples rerum & verborum memorabilium Index.
10-063: ERASMI, DESIDERI. - Trajecti ad Rhenum., Colloquia Familiaria..
1-1356: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
1-1359: ERASMUS, D. - Een vierde twaalftal samenspraken, Ingeleid en vertaald door Dr. C. Sobry.
9-1720: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boek tegen de barbarij, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy.
1-1352: ERASMUS, D. - Moriae encomium dat is de lof der zotheid.
7-1072: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; I. Teil: Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre, von Oswald Redlich / Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, von Wilhelm Erben.
7-1073: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-1074: ERBEN, W. / SCHMITZ-KALLENBERG, L. / REDLICH, O. - Urkundenlehre; III. Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters, von Oswald Redlich.
7-918: ERBSTÖSSER, MARTIN - Répertoire International des Médiévistes / International Directory of Medievalists; 5ème Edition / 5th Edition; Volume 1/A-K + Volume 2/L-Z.
7-3532: ERENS O. PRAEM., AMBR. - Tongerloo en 's Hertogenbosch; De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 [Dissertatie].
2-588: ERENS, E. - Kluizenaressen.
1-3420: ERENS, EMILE - Kluizenaressen.
1-1181: ERENS, F. (VERTALING) - Aurelius Augustinus' Belijdenissen in XIII boeken.
2-858: ERIAU, J.B. - Le vénérable Madeleine de St. Joseph, première prieure française du Carmel de l'Incarnation (1578-1637), Essay sur la vie en ses lettres inédites.
9-1721: ERIBON, DIDIER - Michel Foucault; een biografie.
6-1259: ERNST ZU REVENTLOW, GRAF - Von Potsdam nach Doorn.
7-120: ERNST ZU REVENTLOW, GRAF - Von Potsdam nach Doorn.
7-1894: ERNST, M.S.P. - Histoire de Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem et de fauquemont, des Annales de l'Abbaye de Rolduc; Tome Premier, Publiée avec notes et appendices et précédée de la vie de l'auteur, par M. Edouard Lavalleye.
9-1543: ERNST, CARL W. - How to read the Qur'an; A new guide, with select translations.
6-1675: ERNST, CARL W. - Baql?, R?zbih?n: Mysticism and the rhetoric of sainthood in Persian sufism.
2-2036: ERP, A.J. VAN, PASTOOR TE ST. OEDENRODE - Onderrichtingen om de kinderen tot de Eerste H. Communie voor te bereiden.
2-885: ERZBERGER, M. - Zuster Maria Gertrudis Theresia a S. Agnete Ord. Carm. Disc., 13 october 1902 - 17 september 1937.
9-358: ESAU, KATHERINE - Anatomy of seed plants.
6-410: ESCHARD, LAURENT (ÉDITEUR) - Dictionnaire géographique portatif; ou Description des Républiques, Royaumes, Villes, Évêches, Duchés, Comtés, Marquisats, Ports et Forteresses des quartre parties du monde, Traduit de l'Anglois, sur la treizième Édition de Laurent Échard, par Vosgien.
7-1079: ESCHENBACH, WOLFRAM VON - Parzival, Uit het Middelhoogduits vertaald door Leonard Beuger.
2-2041: ESCRIVÁ, JOSEMARÍA - De Heilige Rozenkrans.
1-3422: ESCRIVA DE BALAGUER, J. - De Kruisweg.
7-3657: ESMEIJER, ADRIANA / GEERTS, VICTOIRE - Kruiselings door de tijd; Van kruisvereniging tot thuisorganisatie in Midden-Brabant.
9-2224: D'ESPALLIER, VIC. (VOORZITTER REDACTIERAAD) - Katholieke encyclopaedie voor opvoeding en onderwijs; Eerste Deel (Aalders - Gervasius) + Tweede Deel (Gerving - Luxemburg) + Derde Deel (Maatschapp. Dienstbetoon - Zwitserland).
9-86: ESPANET, ALEXIS - La pratique de l'homoeopathie simplifiée.
6-302: D'ESPARBÈS, GEORGES - L'Épopée Française, Dessins et aquarelles de René Giffey.
3-581: ESPEN, ZEGERO BERNARDO VAN. - Tractatus Historico Canonicus. , Exhibens Scholia in omnes canones conciliorum. Tam Graecos, quam Latinos, unanimi utriusque Ecclesiae Graecae & Latinae consensu probatos. .
5-820: ESPEN, ZEGERI BERNARDI VAN - Jus Ecclesiasticum Universum, Antiquae et recentiori Disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae & vicinarum Provinciarum accomodatum; Ex ipsis Scripturae Litteris, SS. Canonibus, Conciliorum tum OEcumenicorum, tum Synodalium Decretis, Summorum Pontificium Constitutionibus & Rescriptis, SS. Patrum Sententiis, Episcoporum Documentis, Principium Edictis, Magistratus tam ecclesiastici quàm civilis Judiciis, & virorum Juris utriusque peritorum Responsis depromptum , Opus integrum omnibus Episcopis, eorum Vicariis, & Officialibus Ecclesiasticis, ac laicis Judicibus, Advocatis, Patronis, Parochis, Confessariis, caeteris tam SS. Theologiae quàm Jurisprudentiae viris studiosis utilissimè & apprimè necessarium; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Supplementum ad varias Collectiones Operum clarissimi viri Zegeri Bernardi Van-Espen [5 volumes, complete set].
7-1239: ESSEN, L. VAN DER / HOOGEWERFF, G.H. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
9-1155: ESSENWEIN, AUGUST - Die Baustille; Historische und technische Entwickelung des Handbuches der Architektur; Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte: Die Ausgänge der classischen Baukunst (Christlicher Kirchenbau) / Die Fortsetzung der classischen Baukunst im oströmischen Reiche (Byzantinische Baukunst).
5-687: ESTELLA, DIEGO DE (DIDACI STELLAE) - In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Lucam doctissima pariter ac piissima commentaria, discursibus moralibus ad omnem concionum materiam utilissimis luculenter instructa [2 tomes in 1 volume], Editio Novissima prioribus castigatior, cum notis marginalibus & triplice indice ...; Studio & opera R. P. F. Petri Veriuys Ordinis Praedicatorum; Ad Perillustrem et Reverendiss. Dominum D. Ambrosium Capello Episcopum Antverpiensem.
5-196: ESTII, GUILIEL. / LAPIDE, CORN. A - Epitome Commentariorum in omnes D. Pauli Epistolas, per Joannem a Gorcum; Editio nova.
5-686: ESTII, GUILLELMI - In quator libros Sententiarum commentaria; Quibus pariter S. Thomae Summae Theologicae Partes omnes mirifice illustrantur; cum triplice Indice, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [3 tomi in 2 volumes].
5-685: ESTIO, GUILIELMO - In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas commentariorum, Tomus Posterior, Accesserunt eiusdem authoris in quinque Epistolas Catholicas commentaria; Necnon D. M. N. Bartholomaei Petri S. Theol. Doctoris ac professoris primarii, in poartem primae, ac secundum & tertiam Hoannis clarissimae elucidationes; Cum Indice rerum memorabilium locupletissimo.
8-1871: ESVELD, GERARD VAN - Eruptieven; Nieuwe conjugaties in het oude paradigma der cultuur-kritiek.
2-673: EUBERT, P. O.M.CAP. - Die Kapuziner, Ein Geschichtsbiled aus Renaissance und Restauration.
7-333: EURIPIDES - The plays of Euripides, Including: Alcestis, Medea, Hippolytus, Andromache, Ion, Women, Electra, Iphigenia among the Taurians, The Bacchants, Iphigenia at Aulis; Done into English by Moses Hadas and John McLean.
7-525: EURIPIDES - Tragoedia Hippolytus; Quam, Latino carmine conversam a Georgio Retallero, adnotationibus instruxit Ludov. Casp. Valckenaer / Lud. Casp. Valckenari: Diatribe in Euripedes, perditorum dramatum reliquias.
5-197: EUSIBIIS, ERNESTI DE - Iudicium Theologcium super Quaestiones, an Pax, qualem desiderant Protestantes, sit secundum seillicita?, Ex Principiis Christianis, sententia Veteris Ecclesiae, Summorumq; Pontificum deductum: Iis, qui publica tractant, sonscientiam suam currant, aut alienam dirigunt, lectu utile ac neccessiarium.
7-1731: EUSSEN, SJANG - Een eeuw muziek in Ransdaal; Fanfare Les Amis Réunis 1887-1987.
8-531: EUW, ANTON VON - Gregor der Größe (um 540-604), Erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten anläßlich der 258. Teestunde der Bibliophilen Gesellschaft Köln am 26. Februar 1983; aus IMPRIMATUR XI, GdB 1984.
8-210: EUW, ANTON VON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
1-4535: EUW, ANTON VON / SCHREINER, P. (HERAUSGEGEBEN VON) - Kaiserin Theophanu, Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends; Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin; Band I + Band II.
7-901: EVANS, JOAN (REDACGTIE) - De glorie der middeleeuwen; Deel 2.
1-4538: EVDOKIMOV, P. - Sacrement de l'amour, Le mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe.
1-4554: EVDOKIMOV, P. - L'Orthodoxie.
2-1262: EVDOKIMOV, M. - Lumières d'Orient.
8-1872: EVENHUIS, EDDY - Uit de pas; Gedichten.
8-1031: EVERAERT, C. - Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.W. Muller en Dr. L.Scharpé.
9-18: EVERDINGEN, J.J.E. / MEULENBERG, F. / FOKKE, H.E. / SIX, A.J. (REDACTIE) - Op het lijf geschreven; Bekendheden en hun lijfarts.
1-2973: EVERS, L. - Jodendom voor beginners.
7-1870: EVERS, J.H.M. (SAMENSTELLING) / POST, P.G.J. (REDACTIE) - Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord , HTP-Katern 2.
7-1818: EVERS, INGRID M.H. (REDACTIE) - Schatkamernieuws in het zilver, [nr. 25 van de periodiek Schatkamernieuws].
3-1085: EVERSDYK, WILHELMUS - ... [twee Hebreeuwse woorden], Of de Heerlykheid des Messias, In deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, en de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met zyne uitnementheden verborgen legt; Tweede Deel [Eerste Deel ontbreekt].
1-3423: EVERTS, H.J.M. - Onze kerken, Over kerkgebouw, kerkgemeubelte, kerkgereide, kerkversiering enz.; Met een aanhangsel over de kleeding en onderscheidingsteekenen van kerkelijke waardigheidsbekleeders.
6-1655: EVOLA, JULIUS - Le yoga tantrique; Sa métaphysique, ses pratiques.
6-1615: EVOLA, J. - La tradition hermétique; Les symboles et la doctrine l' art royal hermétique.
5-198: EX CHARMES, THOMA - Compendium Theologiae Universae ad usum examinandorum, Editio Duodecima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
7-5339: EXODUS, ABRAHAM (M. H. DU CROO) - Het land van bij-ons-buiten; Herinneringen van een officier-gezaghebber in de Indische Buitengewesten, Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
8-1029: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-2108: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2109: EYCK, P.N. VAN - Medousa; Een mythe.
8-2111: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernard.
8-1876: EYCK, P.N. VAN - Twee gedichten: Het Zuiderkruis / Een Hooglied.
8-1875: EYCK, P.N. VAN - Klein Scholtehof [keuze van enkele gedichten van P.N. van Eyck, naar aanleiding van verhuizing van Th.H.A.M. Hoffscholte enz. naar een nieuw huis met de naam Klein Scholtehof].
8-1723: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
8-1033: EYCK, P.N. VAN - Idee en wil; Tafelrede over Albert Verwey.
8-1030: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
8-1028: EYCK, P.N. VAN - Opgang.
8-1032: EYK, HENRIËTTE VAN / VESTDIJK, S. - Avontuur met Titia; Roman.
8-1878: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1877: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs [ter gelegenheid van het Mariajaar 1954].
8-1036: EYKANS, FRANS - Het lied van Beatrijs, Deze vrije bewerking der middeleeuwse Sproke van Beatrijs zij in dit heilig Mariajaar een zeer nederige en dankbare hulde aan de Onbevlekt Ontvangen en Glorierijke Tenhemelopgenomen Moeder van Jezus en mijne moeder.
7-443: EYKMAN, J.C.B. - De fakkel van Europa; Van Griekse cultuur naar Europese beschaving; Deel I + Deel II (compleet).
9-1580: EYLE, WIM VAN - De Klassiekers [van de wielrensport], Met foto's van Cor Vos.
7-1936: EYNDT, JACQUES VAN / DERIX, LOE - Oud Horst in het nieuws; Deel 9: Trefwoorden- en plaatsnamenregister over de delen 1 t/m 8.
1-1314: EYNIKEL, H. - Hotel Molokai, Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen.
1-6111: EYNIKEL, HILDE - Damiaan; De definitieve biografie.
7-1475: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het Twaalfjarig Bestand van 9 april 1609.
8-461: FAASSEN, EGBERT VAN - Drukwerk voor PTT; Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
8-1475: FAASSEN, S.A.J. (REDACTIE) - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr. H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
6-1227: FABER, KARL-GEORG - Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution; Probleme der Rheinischen Geschichte von 1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik.
7-082: FABER, KARL-GEORG - Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution; Probleme der Rheinischen Geschichte von 1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik.
1-3426: FABER, H. / TEN HAVE, T.T. (EINDRAPPORTEURS) - Ontkerkelijking en buitenkerkelijkheid in Nederland, tot 1960.
1-3425: FABER, H. - De geschiedenis als theologisch probleem, Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch Der Historismus und seine Probleme.
9-1456: FABIUS, DAMMES PAULUS DIRK - De leer der souvereiniteit [Proefschrift].
9-234: FABRÈS, OSCAR - Kwik and Kwak, With a Preface by Hendrik Willem van Loon.
3-586: FABRICII, IO. ALBERTI. - Bibliographia Antiquaria sive Introductio in Notitiam Scriptorum. , Qui antiquitates Hebraicas Graecas, Romanas et Christianas Scriptis Illustrarunt. Editio Tertia, ex Mscpto B. Auctoris Insigniter locupletata et recentissimorum scriptorum recensione aucta studio et opera Paulli Schaffshausen. .
5-199: FABRICII, JO. ALBERTI - Bibliothecae Graecae Volumen Duodecimum, in quo Post Elenchum Situs Episcopatuum Orbis Christiani ultra quater-mille, et Scriptorum Historiae Ecclesiasticae Notitiam, de Jctis & Medicis Graecis disseritur, Accedunt praeter inedita varia Plutarchi, Theodori Studitae, et aliorum: Selectaque veterum raris obvia apospasmatia, Theophili Protospatharii Libri V. De hominis fabrica, Graece et Latine.
7-5150: FABRICIUS, JOHAN - Een reis door het nieuwe Indonesië, Een bewerkte herdruk van 'Sentimental Journey'.
1-2552: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Derniers entretiens avec ses Sœurs Mère Agnès de Jésus, Sœur Geneviève, Sœur Marie du Sacré-Cœur, en témoignages divers.
1-2553: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE - Histoire d'une âme; Manuscrits autobiographiques, Texte révisé e'après l'édition critique de 1992.
2-476: FAESEN, R EN STANDAERT, N. (RED.) - God in heel de schepping, Jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola.
1-3183: FAFIÉ, A. EN JANSEN, J., O.PRAEM. - Gehoor geven aan velen, Zusters en broeders bemoedigen abt Ton Baeten, tien jaar voor(t)ganger van de abdij van Berne (1982-1992).
6-1177: FAGAN, BRIAN - Nieuwe schatten uit het verleden.
7-029: FAGAN, BRIAN - Nieuwe schatten uit het verleden.
8-2190: FAGUET, ÉMILE - Dix-huitième sciècle; Études littéraires (Pierre Bayle, Fontenelle, Le Sage, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, Buffon, Mirabeau, André Chénier).
6-1534: FALCONNIER,R. - Les XXII lames hermétiques du Tarot, Exactement reconstituées d'après les textes sacrés et selon la tradition des Mages de l'ancienne Égypte; Dessins de Mce Otto Wegener.
3-587: FALISE, J.B. - Ex Collectione Authentica. , Selegit, alphabeticoque ordine disposuit. Editio Quarta, multo auctior et correctior. .
5-201: FALISE, L'ABBÉ - Cérémonial Romain et cours abbrégé de Liturgie Pratique, Contenant l'explication du Missel, du Bréviaire et du Ritual, a l'usage des églises qui suivent le rite Romain; Troisième édition, mise dans ur ordre nouveau, considéralblement augmentée, en revêtue de huit approbations épiscopales.
6-331: FALK-RONNE, ARNE - Aus Stanleys Spuren durch Afrika.
9-832: FALKINER, RICHARD - Investing is antique jewellery.
2-813: SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA O.C.D. (S. TOMÁS FERNÁNDEZ) - Un quarto di secolo tra I nostri santi, Resoconto della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi (1973-1997).
5-200: FANO, BARTOLAMEO DIONIGI DA - Comporendio Historico del Vecchio, e del Nuovo Testamento, Nel quale si descrivono tutte le cose notabili, che successore nei Popolo Ebreo, dalle Creazione del Mondo, sino alla ultima distruzion di Jesusalem; Con la vita di Giesú Christo, Salvator del Mondo, e con la disseminazion dell' Evangelio, e della sua Sante Fede.
9-2172: FARGEAUD, MADELEINE - Balzac et la recherche de l'Absolu.
9-508: FARINA, RERRUCCIO - Venus unveiled [female photographic nudes around 1900-1920].
1-3427: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israël, Een Form- en Redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10,46-12,40 (Proefschrift).
9-2162: FARR, JAMES R. - Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730).

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

9/13