De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9-1642: BORELLA, JEAN - La crise du symbolisme religieux.
8-719: BORELLI, ADA / CHINOL, ELIA / FRANK, THOMAS - Dizionario fondamentale Inglese Italiano / Italiano Inglese.
1-1503: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht, De renaissance van het Jezus-onderzoek.
1-3256: BORG, M.J. - Nooit kenden wij God aldus; Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
9-1643: BORG, MEERTEN B. TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid; Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
9-1644: BORG, MEERTEN B. TER - De dood als het einde; Een cultuur-sociologisch essay.
1-1195: BORGOMEO, P. - L'Église de ce temps dans la Prédication de Saint Augustin.
1-3259: BORGOMEO, P. - L'Église de ce temps dans da prédication de Saint Augustin.
1-4264: BORINO, G.B. (EDITOR) - Studi Gregoranani, per la storia di Gregorio VII a della reforma gregoriana; IV.
2-2271: BORMANN, P. UND DEGENHARDT, H.-J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Liturgie in der Gemeinde (Bände 1/2/3), Im Auftrag der Litugischen Kommission Paderborn.
1-1435: BORNEHAM, F. - Der selige P.J. Freinademetz 1852-1908, ein Steyler China-Missionar, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-1481: BORNEMAN, F. - Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Missionswerkes, 1837-1909, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-2811: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. , Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische faculteit Tilburg. .
1-3260: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context.
7-3973: BORNEWASSER, J.A. - Vijftig jaar Katholieke Leergangen 1912-1962, Met een Inleiding van Anton van Duinkerken.
7-5313: BORRMANN, MARTIN - Sunda; Eine Reise durch Sumatra.
1-2812: BORROMAEI. - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII. , Ad usum Episcoporum in Concilium oecum. Vatocanum II. .
1-3261: BORROMAEI, CAROLI - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII, Ad usum episcoporum in Concilium Oecum. Vaticanum II convenientium Pauli VI Pont. Max. iussu denuo editae.
3-481: BORROMAEO, S. CAROLO. - Pastorum Instructiones à S. Carolo Borromaeo. , Editio Nova. .
5-084: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones, ad Concionandum, Confessionisque & Eucharistiae Sacramenta .
5-085: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones à S. Carolo Borromaeo; ... Praemittitur epistola pastoralis; Editio nova / Canones Pœnitentialis à S. Carolo Borromaeo ex antiquis Pœnitentialibus Collecti.
7-5198: BORSBOOM, A. / KOMMERS, J. (RED.) - Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific; Onderzoek en verkenning, Reeks: Sociaal Antropologische Cahiers XX.
7-973: BORST, ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
1-2813: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne., Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther..
1-3262: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne, Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther.
9-2153: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
1-2814: BOSCH, P. VAN DEN. - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw., Academisch proefschrift..
1-2815: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, Basilica, Monasterium., Et le culte de Saint Martin de Tours; Étude lexicologique et Sémasiologique (proefschrift)..
1-2816: BOSCH, J.W.M. VAN DEN. - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken in het Romeins missaal., Academisch proefschrift..
1-3267: BOSCH, JOH. VAN DEN - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours; étude lexicologique et sémasiologique (Proefschrift).
1-3268: BOSCH, J.W.M. VAN DEN - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken, in het Romeins Missaal (Proefschrift).
2-1614: BOSCH, RAYMOND VAN DEN, O.PRAEM. - Alle eer en glorie, Het meedoen van de Mis voor kinderen van 7-10 jaar.
1-3266: BOSCH, JOH. VAN DEN - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours; étude lexicologique et sémasiologique (Proefschrift).
1-3265: BOSCH, JOS. VAN DEN, S.J> - Les douze promesses du Sacré-Cœur de Jésus.
1-3264: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw (Proefschrift).
8-639: BOSCO, UMBERTO - Dante Vicino; Contributi e letture.
8-927: BÖSE, J.H. - Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'; Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw, Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'.
1-4856: BÖSKEN, J.H. - Bijbelsch onderwijs tot het doen van geloofsbelijdenis in de Hervormde Kerk.
1-4874: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
1-4875: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
7-1435: BOSMANS, C.J.E. / VISSER, M. - Répertoire des Traités en des Engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900).
9-647: BOSQUET, EMILE - La musique de clavier et par extension de luth; Manuel encyclopédique, historique et pratique.
2-1224: BOSSAERT, J.A.M. - Psalmsneden I en II, (150 linosneden).
7-1367: BOSSCHA, J. - Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen; Tweede Deel + Derde Deel, Eerste Gedeelte + Derde Deel, Tweede Gedeelte en Algemeen Register [Eerste Deel ontbreekt].
7-1365: BOSSCHA, HERMAN - Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien; Eerste Stuk + Derde Stuk + Vierde Stuk [Tweede Stuk ontbreekt].
2-594: BOSSCHE, L. VAN DEN - Anne de Jésus, Coadjutrice de Sainte Thérèse d'Avila.
2-882: BOSSCHE, L. VAN DEN - Les Carmes.
2-884: BOSSCHE, L. VAN DEN - Isabelle des Anges.
8-2248: BOSSELAERS, REMI - Stendhal, Pélerin du bonheur.
5-665: BOSSII, IOAN. ANGELI - Moralia varia, ad usum utrisque fori duedecim comprehensa titulis, quorum primus universam de concientia materiam complectens in tres distribuitur partes: I. De Conscientia erronea, & opinatiua, II. De Conscientia dubii, III. De Conscientia scrupulosa; Reliqui tituli, qui breviores, non secantur in partes; In calce tertiae partis tituli primi additur Appendix, in qua communis opiinio de licito usu opinionis probabilis, relicta probabiliori, adversus Candidum Philalethum, & quae non sua disputatione de opinionum praxi docuit, urplutimum improbantur; Cum triplici Indice, uno materiun praecipuarum; altero paragraphorum ac praecipuarum difficultatum cuuscumque paragraphi; tertio rerum omnium notabilium.
6-111: N.N. (TEXT) / BOSSU-PICAT, CHRISTIAN (PHOTOS) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-1031: BOSSU, JOZEF - Vlaanderen in oude kaarten; Drie eeuwen cartografie.
3-129: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS. - Uitlegging van de Leering der Catholyke Kerk over de Verschilstukken des Geloofs. , Uit het Fransch vertaald. Samengebonden met: Meditatien over de vergevinge der zonden ten tyde van het Jubilé en van Aflaten (Antwerpen, Crajenschot, 1776). .
3-483: BOSSUET. - Histoire des Variations des Églises Protestantes. , Oeuvres de Bossuet. Tome I et II. .
3-484: BOSSUET, M. - Instructions Spirituelles, en forme de Dualogues sur les Divers États d'Oraison. , Suivant la Doctrine de M. Bossuet, evesque de Meaux. .
3-486: BOSSUET, JACQUES-BENIGNE. - Elevations a Dieu sur tous les Mysteres de la Religion Chretienne. , Ouvrage Posthume. Tome premier et second. .
3-127: BOSSUET, JAKOBUS BENIGNUS. - Historie der veranderingen van de protestantsche kerken., Uit het fransch vertaald door J.N. Pr. Het twede deel..
5-086: BOSSUET, BENIGNE - Défensede de Déclaration de l'Assemblée de Clergé de France de 1682; touchant la puissance ecclesiastique; Tome Second.
3-125: BOSSUET, J.B. - Uytlegging van eenige zwaarigheden over de gebeden vande Misse aan een nieuw bekeerd katholyk., Uyt het Fransch vertaald. .
8-169: BOSTERS, CASSANDRA - Ontwerpen voor de Jaarbeurs; 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
7-1017: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden; Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
8-2456: BOSWELL, JAMES - The life of Samuel Johnson, Introduction by John Wain, Index by Alan Dent.
8-929: BOTHA, R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek; Een methodologisch handboek, Nederlandse bewerking Drs. G.J. de Haan.
9-633: BOTREL, THÉODORE - Chansons de chez nous, Préface d'Anatole Le Braz; Couverture, aquarelles hors texte et dessins de Eugène-Hervé Vincent.
8-2258: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique; Essay de sunthèse [Proefschrift / Dissertation].
2-1958: BOTS, J., S.J. - Ik ben met u alle dagen, Meditatie bij de zondagsevangelies van het jaar A.
1-3252: BOTS, J., S.J. - Zestig jaar katholicisme in Nederland, (Tijdschrift De Rots, 11e jaargang nummer 7/8, juli/aug 1981).
8-2250: BOTS, J.A.H. - Correspondence de Jacques Dupuy en de Nicolas Heinsius (1646-1656) [Proefschrift / Dissertation].
2-1959: BOTS, J., S.J. - Mij geschiede naar Uw woord, Meditaties bij de zondagsevangelies van het jaar C.
1-2818: BOTTE, DOM BERNARD O.S.B. - Grammaire Grecque du Nouveau Testament..
1-3269: BOTTE, BERN. O.S.B. - Grammaire Greque du Nouveau Testament.
1-503: BOTTE, G.; BAUDONCK, L.-J. - Chants pour les écoles & les familles.
3-128: BOTTENS, P.F. FULGENTIUS. - Den gekruysten seraphim., Dat is het derde deel van het Goddelyck Herte ofte de wonste godts in het herte. En syne volmaektheyt. Bestaende in eene volkomen gelyckformigheyt mes Christus onsen Heere, soo lydende in Lichaem en Ziele, als genietende in den Geest..
6-1468: BOUCHER, JULES - La symbolique maçonnique; Ou l'art royal remis en lumière et restitué selon les regles de la symbolique ésotérique et traditionnelle, Illustré de 125 figures et XI planches.
9-1853: BOUCKAERT, LUK - Emmanuel Levinas; Een filosofie van het gelaat, Reeks: Grote Ontmoetingen, Filosofische Monografieën.
6-168: BOUDENS, ROBRECHT, O.M.I. - Catholic Missionaries in a British Colony; Successes and failures in Ceylon 1796-1893.
1-3849: BOUDENS, R. - Vriendelijk Licht; De profetische visie van J.H. Newman.
1-3270: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
3-488: BOUDON. - Dieu Seul, l'Amour de Jesus au tres-saint Sacrement de l'Autel. , Sixième édition, augmentée de la Vie de l'Auteur. .
3-124: BOUDON, HENRICUS MARIE. - De Heylige Wegen van het Cruys. , Daer gehandelt wordt van veel-derhande inwendige, ende uytwendige quellingen, ende van de middelen om die Christelijck te gebruycken. .
1-2819: BOUDREAUX, REV WARREN L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2. , A historical synopsis and commentary. A Dissertation. The Catholic University of America Canon Law Studies. .
1-3273: BOUDREAUX, W.L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2, A historical synopsis and commentary (Dissertation).
1-1632: BOUÉ, G.L. - Moeder Maria Rafols en haar nagelaten geschriften.
1-1286: BOUGAUD, E. - Geschiedenis van Sinte Chantal en den Oorsprong der Visitatie.
1-1561: BOUGAUD, MGR. ÉM. - Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de la dévotion au cœr de Jésus.
1-1562: BOUGAUD, M. L'ABBÉ ÉM. - Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de la dévotion au cœr de Jésus.
1-1573: BOUGAUD, MGR. - Het Leven van de Heilige Monica.
5-666: BOUGET, PRIORE JOHANNE - Lexicon Hebraicum, et Chaldaico-Biblicum ordine alphabetico, ad usum colleghi urbani De Propaganda Fide; in tres Partes divisum; Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia.
1-1430: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1431: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1854: BOUHUYS, M. - De man van Nazareth.
1-1855: BOUHUYS, M.; WORMS, P. - De man van Nazareth, Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
8-2295: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2294: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2180: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie; Contenant: 1. l'Histoire proprement dite / 2. La biographie universelle / 3. La mythologie / 4. La géographie ancienne et moderne; Nouvelle édition (dix-septième), Revue, corrigée, et autorisée par le Saint-Siége, et augmentée d'un nouveau Supplément; Premier partie: lettres A-H.
3-493: BOUIX, D. - Tractatus de episcopo. , Ubi et de synodo dioecesana. Tomus primus et secundus. .
3-494: BOUIX, D. - Tractatus de parocho. , Ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialum, militum et xenodochiorum cappellanis. Editio secunda. .
6-1412: BOUKAMP, C.H. - De hedendaagse keuken; Handboek voor het koksvak, Volledig nagezien door P.F. Loncke.
8-2150: BIZEUL / BOULAY - [convulute]Tableaux d'histoire littéraire: Littérature Grecque / Littérature Latine / Littérature Française (des origines jusqu'a la fin du Moyen Age) / Littérature Française (de la Renaissance jusqu'a nos jours).
2-536: BOULDING, E. ET AL. - Uit de kloosterkeuken.
1-2040: BOULFROY, A - Rome, ses monuments - ses souvenirs, Rome chrétienne - Rome païenne - Rome souterraine - Rome artistique.
1-5181: BOULOGNA, CH.-D. - Saint Thomas d'Aquin; essay biographique.
3-489: BOULOGNE, M. DE. - Mélanges de Religion, de critique et de littérature. , Tome premier - tome troisième. Oeuvres de M. de Boulogne, Mélanges. .
3-490: BOULOGNE, M. DE. - Panégyriques Oraisons Funèbres et autres discours de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes. .
3-491: BOULOGNE, M. DE. - Mandemens et Instructions Pastorales de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, suivis de Divers Morceaux Oratoires. .
3-492: BOULOGNE, M. DE. - Sermons et Discours inédits de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, précédés d'une Notice Historique, sur ce Prélat. Tome second et troisième. Oeuvres de M. de Boulogne, Sermons. .
1-2817: BOUMA, HANS. - Dagen van je leven., Teksten voor elke dag..
1-3271: BOUMA, H. - Dagen van je leven; teksten voor elke dag.
7-1500: BOUMAN, JAN - Het merckwaerdigste meyn bekent; Merkwaardigheden in Nederland; Getekend en opgetekend door Jan Bouman.
9-1129: BOUMAN-VAN TERTHOLEN, S.M. - Kleiarbeid, voor de Fröbelschool, de laagste klassen der Lagere School en 't huisgezin.
9-903: BOUMAN, P.J. - De april-mei-stakingen van 1943, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Monografieën Nr. 2.
1-4987: BOUMAN, A. - Catechismus Symbolicus, juxta Catechismum P. Card. Gasparri, Pro seminariis missionum et scholis catechistarum.
7-2122: BOUMAN, JAN - In 't Wapen van Amsterdam; door Lijntrekker [Stripverhalen; eerder verschenen in de Volkskrant in 1950-1952], Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandaal in heden en verleden; In honderd bladzijden beschreven en getekend door Jan Bouman.
5-667: BOUQUIN, CAROLO - Solis Aquinatis splendores circa sacrosanctum Eucharistiae Mysterium, aliaque Christianae Religionis Arcana; Hoc est Commentarius in prosam, sev canticum D. Thomae Doctoris Angelici, Lauda Sion Salvatorem, &c.; Ubi S. Thomae mens in mirabili Opere veluti latitans aperitur, Sanctissimi corporis Christi in Eucharistia praesentia propugnatur, majestas illustratur, virtus ostenditur: sicque catholicae veritates circa hoc Mysterium aliaque roborantur, Novatorum errores refelluntur, multaque alia Fidelibus utilia explanantur, Opus Verbi Dei concionatoribus, ac veritatum Catholicarum propugnatoribus perjucundumj, ac perutile, aui accessere Indices quatuor copiosissimi, quorum duo in fronte, duo in verò in calce Operis reperiuntur.
7-936: BOURBON, LOUIS DE - De troubadour.
8-1827: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
8-1707: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
2-1506: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral, Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
2-1505: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral, Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
5-090: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-1072: BOURDALOUË, LOUIS - Sermons of Leerredenen in den Vasten; Gepredikt voor Lodewyk XIV, Koning van Vrankryk; Eerste Deel + Derde Deel / Sermons of Leerredenen op de Feestdagen; Tweede Deel.
3-495: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Nouvelle édition, tome deuxième (dominicales, essai d'avent, essai d'octave du saint-sacrement), tertième (mystères panégyriques, vêtures, oraisons funèrbres) et quatrième (exhortations, instructions, pensées, retraite). Part I, V et VI missing. .
3-496: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Publiées par des prêtres de l'Immaculée-conception de Saint-Dizier. Tome I, II, III et IV. .
5-088: BOURDALOUE - OEuvres complètes de Bourdaloue; Tome Quatrième; Exhortations - Instructions - Pensées - Retraite - Tables, Édition collationnée sur les textes le plus corrects par une société d'ecclésiastiques.
5-089: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-131: BOURDALOUË, P. - Geestelyk Vertrek tot het Gebruyk der Religieuse Gemeynten. , Als ook seer nuttig voor alle soorten van menschen, die in de weirelt Godt soeken, en volmaektelyk willen dienen. In het Nederduytsch vertaelt door J.B. Caers. .
1-1651: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerken in nood, Pater Werenfried van Straaten, o. praem..
1-3272: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerk in nood, Pater Wernfried van straaten, o.praem..
1-1535: BOURGEOIS C.S.C., PH. F. - Vie de François-Xavier Lafrance, Suivie d'une courte notice biographique de l'Abbé François-Xavier Lafrance.
3-497: BOURGOING, FRANÇOIS. - Les Veritez et Excelences de Iesus-Christ, Notre Seigneur. , Recueillies des Mysteres de sa vie fouvrante en sa Passion, de sa vie nouuele en sa resurectio & de sa vie Celeste en son ascention etc. Depuis le Dimanche de la Pasion Iusques apres l'octave du S. sacrement. Troisième édition reueuë & augmentée. .
9-1108: BOURGUET, S.J., R.P. PIERRE DU - Art Paléochrétien.
8-2116: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden.
8-1832: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
8-1833: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
8-1834: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
8-1835: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
8-1836: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
8-1837: BOUTENS, P.C. - Alianora; Spel van het huwelijk van Reynalt van Nassau Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
8-1838: BOUTENS, P.C. - Uit den ban van duur en tijd; Bloemlezing uit de lyriek van P.C. Boutens (1870-1943), Samengesteld door Jan Nap, Ben Peperkamp, Murk Salverda en Joost van der Vleuten.
8-1831: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
8-1830: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
8-1829: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur; Een bloemlezing uit de verzen.
8-1708: BOUTENS, P.C. - Smeekelingen; Drama naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
5-091: BOUVIER, J.-R. - Institutions Theologicae, ad usum seminariorum; Undecima Editio, juxta animadversiones a nonnullis theologis romanis propositas emmendata, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
2-2227: BOUVRY, G.F.J. - Expositio rubricarum Breviarii, Missalis et Ritulis Romani, cum adnotationibus de origine, ratione ac sensu mystico, rubricarum, ceremoniarum et festorum, Tomus 1: complectens primam et secundam partem.
9-836: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
9-835: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
7-1798: BOUWELS O.S.U., ZUSTER DOROTHEE - Op Jerusalem's grond; de stroom van het gebeuren.
2-379: BOUWELS, ZUSTER DOROTHEE O.S.U. - Op Jerusalem's grond, de stroom van het gebeuren.
7-3309: BOUWENS, A.M.C.M. - Zorg in beweging; St. Agnes in Geertruidenberg 1843-1993.
9-1118: BOUWHUIS, JELLE - Leo Gestel; Een onbekende collectie werken op papier.
1-44: BOUWMAN, G - Marcus de vertolker vertolkt, Cahier voor levensverdieping nr. 48.
9-1534: BOUWMAN, NATASJA / KALLE, CHARLENE - Het gebruik van wiskunde inde Islam.
7-3143: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel I.
7-3144: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel III.
7-3602: BOVEN, MARGRIET VAN / SEGAL, SAM - Gerard & Cornelis van Spaendonk; Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
7-5332: BOVENE, G.A. VAN - Hier is Indië...!.
8-410: BOWERS, FREDSON (EDITOR) - Studies in bibliography; Volume Thirty-Nine.
9-1645: BOWKER, JOHN - The meanings of death.
1-1265: BOWMAN, L.J. - A Retreat with St. Bonaventura .
7-477: BOWRA, C.M. - Ancient Greek literature.
7-521: BOWRA, C.M. - The Greek experience.
7-2991: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten, Voorwoord: Jan Naaijkens.
7-3324: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten.
7-3325: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont II: Sprokkels; Gedichten.
1-2965: BOXTEL, P. VAN - Je zult achter de Heer je God aanwandelen.
7-3326: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont III: Rillekwibus; Gedichten.
7-3317: BOXTEL, WIM VAN - Vergaone Glorie in Goôl.
7-3845: BOXTEL, WIM VAN (GESCHREVEN EN SAMENGESTELD DOOR) - Vergaone glorie in Goôl [tekst in dialect].
8-2372: BOYDE, PATRICK - Perception and passion in Dante's Comedy.
3-499: BOYER, DD. JOANNE PETRO. - Theologica et Moralis. , Ad mentem S. Thomae Aquinatis et S. Alphonsi de Ligorio, necnon juxta recentiora sedis apostolocae documenta. Editio quinta. Tomus Primus - Tomus Sextus. .
6-051: BOYTON, NEIL, S.J. - De zwartrok van de Missisipi; Pater Jaques Marquette, S.J.; Nederlandsche bewerking.
8-932: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
7-2455: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2454: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2392: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Groeten uit Borne.
8-933: BRAAKHUIS, A.P. - De thematische structuur van de versregel [Proefschrift].
9-1376: BRAAMBEEK, H.J. VAN - Van lichten en schiften; Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936, Uitgegeven bij de herdenking van het vijftig-jarig bestaan.
9-1147: BRAAT, L.P.J. - Beeldhouwkunst in nieuwe banen; Getoetst aan zeven Nederlandse beeldhouwers, t.w.: L.P.J. Braat, W. Couzijn, Ben Guntenaar, C. Kneulman, P.Ph. Koning, W. Reijers, André Schaller.
8-934: BRABANDER, GERARD DEN - De Nieuwe Adam; Een poëtische dialoog in drie bedrijven.
8-1843: BRABANDER, GERARD DEN - Gelaarsde lier; Bezette poëzie; Illegaal vervaardigd [tekst in gecopieerd handschrift].
2-200: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
2-188: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
9-1646: BRABANT, SIGER VAN - De dubbele waarheid, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop.
1-2936: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
3-500: BRACQ, HENRI-FRANÇOIS. - Recueil des mandements, lettres pastorales, instructions et autres documents, publiés par Henri-François Bracq. , Évèque de Gand. Tome premier (1865-1871) tome deuxième (1872-1881) tome tertième (1882-1888)..
8-880: BRADBURY, MALCOLM (GENERAL EDITOR) - The Atlas of Literature.
1-3274: BRADFORD, E. - Kreuz und Schwert; der Jananniter/Malteser-Ritterorden.
8-2400: BRADLEY, A.C. - Shakespearean tragedy; Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth.
8-44: BRAESEL, MICHAELA (BEARBEITET VON) - Englishe Buchkunst um 1900.
9-781: BRAGDON, ALLEN D. (HOOFDREDACTIE) / MOORE, MARSHA EVANS (ONTWERPEN) - Het teddyberen boek; Patronen en beschrijvingen voor berenliefhebbers.
2-649: BRAKEL, J. VAN S.M.A. - Honderd jaar S.M.A. in Nederland (1892-1992).
8-1737: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - John Keats; Een strijd om het dichterschap, Met vier afbeeldingen.
8-1840: BRALLEPUT, KAREL (PSEUD. VAN SIMON CARMIGGELT) - Het jammerhout, Met omslag en platen van Charles Boost.
3-2022: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel (in één band).
3-2023: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel (zonder tweede deel).
3-2018: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel.
3-2036: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel.
7-2516: BRAND, P.J. - Hulsterloo.
7-2525: BRAND, W. - De Minderbroeders te Hulst 1458-1646.
9-1183: BRAND, JAN / JANSELIJN, HAN - Architectuur en verbeelding / Architecture and imagination [tweetalig].
1-3275: BRAND, A. - Het verboden Judas-evangelie en de schat van Carchemish.
7-3216: BRAND, RIEN VAN DEN - 750 jaar Kasteel Boxmeer; Een brandpunt tussen Brabant en Gelre, Een bijdrage tot de geschiedenis van de heren en het kasteel van Boxmeer.
1-2821: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Histoire de Thamoud., Publications de l'Université Libanaise, VI. .
1-2822: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Les Textes Thamoudéens de Philby., Vol. II Inscriptions du Nord. Bibliothèque du Muséon, Volume 41..
8-935: BRANDEN, L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw.
3-976: BRANDEN DE REETH, VAN DEN. - L'Oeuvre de l'adoration nocturne des messieurs a Bruxelles. , Compte rendu. Rapport annuels: 1883-1896. .
1-3277: BRANDEN, ALB. VAN DEN - Histoire de Thamoud.
1-1100: BRANDENBURG, T. E.A. - Heilige Anna, Grote Moeder, De cultus van de Heilige Moeder Anna.
1-2053: BRANDENBURG, A. UND URBAN, H.J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Petrus und Papst; Evangelium, Einheit der Kirche, Papstdienst, Beitrage und Notizen.
1-4660: BRANDMÜLLER, W. - Das konzil von Pavia-Siena, Band I: Darstellung.
1-3279: BRANDMÜLLER, W. - Galilei und die Kirche, Ein Fall und seine Lösung.
7-3428: BRANDS, W. - De Vijf Gebooi.
2-856: BRANDSMA, T. EN WIJTENBURG, A., O. CARM. - Helden van den Carmel, Heldenlevens van broeders en zuster van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
1-4290: BRANDT, H.J. / HENGST, K. - Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn.
1-2823: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. , Geschiedenis van de eerste Kruistocht. .
8-936: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden.
6-219: BRANDT, MAX VON / SCHURTZ, HEINRICH / WEULE, KARL / SCHMIDT, EMIL - Weltgeschichte; Zweiter Band: Ostasien und Ozeanien, der Indische Ozean, Mit 10 Karten, 6 Farbendrucktafeln und 16 schwarzen Beilagen van Dr. Franz Etzold, Oskar Schulz und L. Sütterlin.
6-1219: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.
6-1267: BRANDT, HARM-HINRICH UND STICKLER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Burschen Herrlichkeit; Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, [Historia Academica Band 36.
7-130: BRANDT, HARM-HINRICH UND STICKLER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Burschen Herrlichkeit; Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, [Historia Academica Band 36.
2-2598: BRANDT, S.A.D. - Méditations pour tous les jours et fêtes de l'année., La vie et les mystères de N.-S Jésus- Christ..
1-3280: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem, Geschiedenis van de eerste kruistocht.
7-072: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.
6-951: BRANS, JAN - Bevolking en levensruimte der Nederlanden.
8-2536: BRANT, SEBASTIAN - Das Narrenschiff, Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 eun 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben; Herausgegeben von Manfred Lemmer.
2-1216: BRANTL, KL. - Jubelndes Rokoko.
1-3807: BRAS, K. - Leven met Thomas Merton; Wegwijzer naar vrijheid.
7-1108: LE BRAS, GABRIEL - Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté mediévale; Préliminaires; Ière Partie, Livre I, [Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'a nos jours; No 12].
1-2529: BRAS, K. - Een vloeiende, ebbende zee, Jan van Ruusbroecs 'Geestelijke Bruiloft' als bron voor hedendaagse spiritualiteit.
8-571: BRAUER, JOHANNES - Zeichnungen, Novellen; Mit einem handsigtnierten Originalholzschnitt.
9-717: BRAUN, KAREL / ZWART, ARIE - Elseviers Boeren antiekboek.
7-177: BRAUN, JERZY (COMPILED AND EDITED BY) - Poland in christian civilization.
6-1300: BRAUN, JERZY (COMPILED AND EDITED BY) - Poland in christian civilization.
2-1148: BRAUN, J. (HERAUSGEBER) - Gelebter Glaube; Heilige, Verfolgte, Bekenner, Ein Magdeburger Heiligenbuch.
8-603: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestücke und Wörterverzeichnis, Series: Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte.
8-602: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestücke und Wörterverzeichnis, Series: Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte.
9-1157: BRAUNFELS, WÖLFGANG / SCHNITZLER, HERMANN (HERAUSGEGEBEN VON) - Karolingische Kunst, Series: Karl der Grosse, Band III.
2-530: BRAUNFELS, W. - Abendländische Klosterbaukunst.
5-092: BRAUNMAN, DOMINO SIMONE - Tractatus Theologici, tum praxi, tum speculatione, accommodati, Tomus I-VIII (in 6 volumes).
1-2825: BREDA, P.DR. GREGORIUS VON. - Die Muttersprache., Eine Missions- und Religions-Wissenschaftliche Studie über die sprachenfrage in den Missionsgebieten. 7 Heft. .
1-3281: BREDA, GR. VON, O.M.CAP. - Die Mutterkirche; eine missions- und religionswissenschaftliche Studie über die Sprachenfrage in den Missionsgebieten.
9-1199: BREDDO, GASTONE (ED.) - Silvio Matteoda [text in Italian].
1-3673: BREDE KRISTENSEN, W. - The meaning of religion, Lectures in the phenomenology of religion.
1-1254: BREDERO, A.H. - Bernardus van Clairvaux (1091-1153) tussen cultus en historie, De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
8-938: BREDERO, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo, Ingeleid en van toelichtingen voorzien door H. Prudhon S.J..
8-937: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622, Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. van Rijnbach.
7-1056: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
6-1237: BREDEROO, NICO J. ET AL. - Oog in oog met de spiegel.
7-094: BREDEROO, NICO J. ET AL. - Oog in oog met de spiegel.
9-1648: BREEDEROO, NICO J. / COUPRIE, LEENDERT D. / MADOU, MIREILLE J.H. / NAUTA, GERHARD D. (SAMENSTELLING) - Oog in oog met de spiegel.
15-804: BREEDVELD, W. - Hall en Hefferly., Gesigneerd door schrijver..
7-3896: BREEDVELD, WALTER - De open stad, [Fontijn-Boekerij, nr. 91].
7-3894: BREEDVELD, WALTER - De Meiers.
7-3895: BREEDVELD, WALTER - De avond van Rogier de Kortenaer, [Fontijn-Boekerij, nr. 62].
7-3893: BREEDVELD, WALTER - Atiman, de negerdokter bij het Tanganyikameer.
7-3892: BREEDVELD, WALTER - Hall en Hefferley.
7-3890: BREEDVELD, WALTER - Benedikt Ivo.
7-3891: BREEDVELD, WALTER - In den soeten Boterbabbel.
7-3889: BREEDVELD, WALTER - Gerda Göppertz (Deel I: Gerda Göppertz / Deel II: Gerda Castel-Göppertz / Deel III: Gerda Castel; 3 delen in één band).
1-2915: BREFFNY, BR. DE - De synagoge, in ballingschap en diaspora.
1-2916: BREFFNY, BR. DE - De synagoge, in ballingschap en diaspora.
9-394: BREHM - Brehms Tierleben; Nach der zweiten Originalausgabe bearbeitet von Dr. Adolf Meyer; 24 Bände mit 36 mehrfarbigen Bildern und etwa 300 einfarbigen Bildern; Band 3 (Katzenartige Raubtiere) + Band 2 (Raubtiere: Hundeartige, Hyänen) [in 1 volume].
9-439: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Säugetiere: Erster Band + Zweiter Band + Dritter Band, Mit 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten und 180 Tafeln in farbendruck und Holzschnitt; Dritte, gänzlich neubearbeitete Auflage, von Prof. Dr. Pechuel-Loesche.
9-437: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Vögel: Erster Band + Zweiter Band + Dritter Band + Vierter Band, Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten; Vierte vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeven von Prof. Dr. Otto zur Strassen.
9-438: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Lurche und Kriechtiere: Erster Band + Zweiter Band, Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten; Vierte vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeven von Prof. Dr. Otto zur Strassen.
9-434: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Säugetiere: Erster Band + Zweiter Band + Dritter Band + Vierter Band, Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten; Vierte vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeven von Prof. Dr. Otto zur Strassen.
9-435: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Vielfüszler, Insekten und Spinnenkerfe, Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten; Vierte vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeven von Prof. Dr. Otto zur Strassen.
9-436: BREHM - Brehms Tierleben; Allgemeine Kunde des Tierreichs; Fische, Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten; Vierte vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeven von Prof. Dr. Otto zur Strassen.
9-396: BREHM - Brehms Tierleben; Nach der zweiten Originalausgabe bearbeitet von Dr. Adolf Meyer; 24 Bände mit 36 mehrfarbigen Bildern und etwa 300 einfarbigen Bildern; Band 9 (Wiederkäuer: Ziegen, Schafe, Rinder) + Band 10 (Vielhufer, Flossenfüszler) [in 1 volume].
9-397: BREHM - Brehms Tierleben; Nach der zweiten Originalausgabe bearbeitet von Dr. Adolf Meyer; 24 Bände mit 36 mehrfarbigen Bildern und etwa 300 einfarbigen Bildern; Band 11 (Sirenen und Wale) / Vögel, Band 1 (Vögel im allgemeinen, Papageien, Leichtschnäbler I [in 1 volume].
9-406: BREHM - Brehm Tierleben; Die niedere Tiere: Einzeller, Schwämme, Hohltiere, Würmer, Muschellinge, Stachelhäuter, Weichtiere und Krebse, Neu bearbeitet von Victor Franz, Geord Grimpe u.a.; Mit 352 Abbildungen im Text, 25 farbigen un 4 schwarzen Tafeln ..., 27 Tafelseiten nach Photographien und Zeichnungen und 2 Kartenbeilagen.
9-393: BREHM - Brehms Tierleben; Nach der zweiten Originalausgabe bearbeitet von Dr. Adolf Meyer; 24 Bände mit 36 mehrfarbigen Bildern und etwa 300 einfarbigen Bildern; Band 1 (Altweltsaffen) + Band 2 (Neuweltsaffen, Krallenaffen, Halbaffen, Flattertiere) [in 1 volume].
9-395: BREHM - Brehms Tierleben; Nach der zweiten Originalausgabe bearbeitet von Dr. Adolf Meyer; 24 Bände mit 36 mehrfarbigen Bildern und etwa 300 einfarbigen Bildern; Band 5 (Raubtiere: Schleichkatzen, Marder, Bären) + Band 6 (Insektenfresser und Nagetiere) [in 1 volume].
1-1862: BREIJ, M. - Sint Maarten, schutspatroon van Utrecht.
2-1226: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H. - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.
1-2826: BREKELMANS, C.H.W. - Deuteronomy and Deuteronomic literature., Festschrift S.H.W. Brekelmans. Edited by M. Vervenne and J. Lust. .
7-3524: BREKELMANS, F.A. / FORMSMA, W.J. / SMIT, J.P.W.A. - De archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch.
7-3249: BREKELMANS, F.A. - Breda in oude ansichten, Waarin opgenomen gedeelten van de voormalige gemeenten Ginneken en Bavel, Princenhage en Teteringen.
7-424: BRELICH, A. - Grieken en goden.
8-1519: BREMER, J.M. / RIJKSBARON, A. (REDACTIE) - Letteren zwart op wit; Aangeboden aan drs. C.B. van der Zwart, Hoofd van het Faculteitsbureau Letteren van 1972-1988, door zijn vrienden ter gelegenheid van zijn afscheid 25 november 1988.
7-306: BREMMER, J.N. - The early Greek conception of the soul [Proefschrift].
3-952: BREMOND, H. - Histoire Litteraire du sentiment religieux en France. , Depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. Vol II, III, IV et VI. .
8-2281: BREMOND, HENRI - Le charme d'Athènes.
1-2687: BREMOND, H. - Falsche und echte Mystik (Jeanne des Anges und Marie de l'Incarnation).
1-2587: BRENAN, G. - Sint-Jan van het Kruis; leven en poëzie.
8-1149: BRENNINKMEYER, HELEN EN ANDEREN - Constantijn Huygens en zijn plaats in geleerd Europa, Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de 17e Eeuw, nr. 1.
7-1121: BRENON, ANNE - Les Cathares.
7-1119: BRENON, ANNE - Les femmes cathares.
7-1096: BRENON, ANNE - Le Dico des Cathares, [Collection: Le Dicos Essentiels Milan].
7-1115: BRENON, ANNE - Les femmes cathares.
1-3283: BRENON, A. - Inquisition à Montaillou, Guillelme et Pèire Maury, deux croyants chathares devant l'histoire, 1300-1325.
7-1084: BRENON, ANNE - Le vrai visage du Catharisme.
8-857: BRENTANOS, CLEMENS - Vertelsel van Gokkel en Hinkel, Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels; Met teekeningen van Jules Fonteijne.
9-1546: BRESC, HENRI ET AL. - La Méditerranée entre pays d'Islam et monde Latin (milieu Xe - milieu XIIIe siècle); Textes et documents.
8-608: BRESCIANI, ANTONIO - Croato-Serbian English dictionary.
7-3583: BRESSER, WOUT DE / PETERS, TONN - Jacques de Bresser, een leven in beeld.
8-1841: BRESSERS, CHARLES - Voor regenachtig weer.
8-1842: BRESSERS, CHARLES - Voor regenachtig weer.
2-174: BRETON, V.M. ET AL. - Doctor Seraphicus, Vier studies over de H. Bonaventua.
9-1570: BRETT, MICHAEL (TEXT) / FORMAN, WERNER (PHOTOGRAPHS) - .
9-1649: BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie [Proefschrift].
6-049: BREYNAT, GABRIEL - Cinquante ans au pays des neiges; I. Chez les mangeurs de Caribous / II. Voyageur du Christ.
6-1178: BRIARD, J. / GAUTIER, M. / LEROUX, G. - Les mégalithes et les tumulus de Saint-Just, Ille-et-Vilaine, Évolution et acculturations d'un ensemble funéraire (5000 à 1500 ans avant notre ère).
7-030: BRIARD, J. / GAUTIER, M. / LEROUX, G. - Les mégalithes et les tumulus de Saint-Just, Ille-et-Vilaine, Évolution et acculturations d'un ensemble funéraire (5000 à 1500 ans avant notre ère).
9-1301: BRICKER, PHILIPP / HUGHES, R.I.G. (EDITORS) - Philosophical perspectives on Newtonian science.
1-1370: BRIDGET, R.P. - Vie du Bienheureux Jean Fisher, évèque de Rochester, cardinal de la Sainte Église Romaine et martyr sous Henry VIII .
7-2197: BRIEFFIES, W.F.M. - De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek.
7-2196: BRIEFFIES, W.F.M. - De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek.
7-1337: BRIELS, J. - Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, Een demografische en cultuurhistorische studie.
9-1295: BRIGGS, JOHN P. / PEAT, F. DAVID - Looking glass universe; The emerging science of wholeness, Illustrations by Cindy Tavernise.
3-304: BRIJ, C.R.P. DE. - Hendrik van Bronkhorst en zijne betrekkingen, sschetsen uit het leven van protestantsche Jezuïten..
1-2828: BRINK, E. VAN DEN. - Rooms of katholiek., De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie (proefschrift)..
1-240: O.R.V. BRINK, H - Theologisch Woordenboek.
7-3040: BRINK, G.J.M. VAN DEN / VEEN, A.M.D. VAN DER / WOUDE, A.M. VAN DER (REDACTIE) - Werk, kerk en bed n Brabant, Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920.
7-1246: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'Heilstaat', Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
8-939: BRINKE, JAN STEVEN TEN - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik; Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de lexical en grammatical forms [Proefschrift].
2-2130: BRINKHOF, L. O.F.M. ET AL. (REDACTIE) - Liturgisch woordenboek, (Compleet: Afleveringen 1 t/m 4 ingebonden in één band + afleveringen 5 t/m 9 los + supplement).
7-2349: BRINKHOFF, JAN - Nijmegen in oude ansichten deel 2.
2-1624: BRINKMAN, A. CSSR - Parohcie-missie, Gebeden en liederen voor geestelijke oefeningen in de parochie; opnieuw herzien door de paters redemptoristen .
8-564: BRINKMAN, A.A.A.M. - De alchemist in de prentkunst.
6-1274: BRIQUEL, D. - La civilisation Étrusque.
2-1146: BRISPOT, M. (EDITEUR) - La vie de N. S. Jésus-Christ, écrite par les quarte évangélistes, coordonnée, expliquée et développée par les SS. Pères, les docteurs, en les orateurs les plus célèbres, Tome Second..
9-404: BROBERG, GUNNAR - Carl Lennaeus.
7-3601: BROBY-JOHANSEN, R. / COOLEN, ANTOON - Kleding en het AaBe ervan, Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte handelend over het AaBe bedrijf zijn van de hand van Antoon Coolen.
9-827: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AaBe ervan, Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen; Bij de herdenking van de hondervijftigjarige textielbedrijvigheid van de familie Van den Berg in Tilburg.
7-3534: BROCK, A.C. - De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver Beschrijving; Tweede Afdeeling, bevattende eene geographische, historische en chronologische beschouwing van de steden, dorpen, vlekken, heerlykheden, gehuchten en voormaamste buurtschappen der Meiery; Met een Naamlijst der groote en geleerde mannen en kunstenaars, met de wapenen en naamen van eenigen der oud Adelyke Geslachten, welken bestaan hebben; Door en ten gebruik van A.C. Brock [facsimile herdruk, oorspronkelijke uitgave omstreeks 1825, tekst in handschrift].
2-499: BROCKHOFF, D.E.L. - Die Klosterorden der hl. Katholischen Kirche, Ein Buch für das schristliche Volk.
7-785: BRÖDNER, ERIKA - Die römischen Thermen und das antike Badewesen; Eine kulturhistorische Betrachtung.
6-903: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de pruikentijd; De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs, 1700-1795.
2-2729: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 1 De Toute la collection tome XXI..
2-2730: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 2 De Toute la collection tome XXII..
2-2731: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 3 De Toute la collection tome XXII..
2-2732: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 4 De Toute la collection tome XXIV..
6-108: BROEDERS, A.N. (FR. M. ARNOLDO) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen, [Reeks: Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, No. 3].
7-3589: BROEDERS, J.M.H. / REHM, G.J. - Oosterhout en oude ansichten.
1-4829: BROEK, J.P.H. VAN DEN - Aantekeningen op de Grote Katechismus voor het voortgezet onderwijs.
7-3219: BROEK, J.P.H. VAN DEN - Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle.
1-4814: BROEK, J.P.H. VAN DEN - M.U.L.O.-Katechismus, Aanteekeningen op den Grooten Katechismus.
9-1647: BROEK, ROELOF VAN DEN / HEERTUM, CIS VAN (EDITORS) - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermeticm and the Christian Tradition, Series: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, nr. 4.
2-394: BROEKHUIZEN, J. ET AL. (REDACTIE) - van Mystiek naar Methode; 'De Nonnen van Vught', 40 jaar Taleninstituut Regina Coeli.
7-5325: BROEKHUYSEN, W.N. / DEURSEN, A. VAN / MUIDERMAN, J. (SAMENSTELLERS) - Van Nieuw-Guinee tot Curaçao.
2-533: BROER, CH.J.C. - Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus, De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw.
7-2230: BROER, CHARLOTTE J.C. - Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus, De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw.
1-2830: BROERS, ARJAN. - Wees niet bang., Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens..
7-2782: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795.
7-2289: BROERS, ONNO - De haas, de groene bok en andere gevelstenen; Twee wandelingen in Amsterdam.
1-3287: BROERS, A. - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens, verteld aan Arjan Broers.
1-3286: BROEYER, F.G.M EN HONÉE, E.M.V.M. (REDACTIE) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
1-3285: BROEYER, F.G.M EN HONÉE, E.M.V.M. (REDACTIE) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
7-3257: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel I .
8-940: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in Nederlandse dialekten; Etnobotanische nomenclatuur in het Nedelandse taalgebied.
7-2856: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel I].
7-3318: BROK, ED - Aramits; Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.
1-4292: BROM, G. - Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland, Gedenkboek.
1-2831: BROM,GERARD. - Dies Natalis., Stichting van de R.K. Universiteit..
8-1844: BROM, EDUARD - Verzen , Boekversieringen van Th. Molkenboer.
1-3288: BROM, GERARD - Dies natalis; Stichting van de Katholieke Universiteit.
1-1113: BROM, G. - Alfons Ariëns, Nieuwe uitgaaf met een voorwoord van Zijne Eminentie Johannes Kradinaal de Jong.
8-1709: BROM, EDUARD - Bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Anton van Duinkerken.
1-2770: BROMBERG, R.L.J. - Het Boek der Bijzondere Genade van Mechtild van Hackeborn; II: Partituur en bijlagen.
6-1503: BROMWELL, H.P.H. - Restaurations of masonic geometry and symbolry; Being a Dissertation on the Lost Knowledge of the Lodge, Series: Rare Esoteric Books.
7-5029: BRONDGEEST, B.TH. - Moechtasar 'Ilmoe Bahasa 'Arab.
8-499: BRONGERS, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper; Rondgang door de boekenwereld.
7-5350: BRONGERSMA, L.D. / VENEMA, G.F. - Het witte hart van Nieuw-Guinea; Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte.
7-1063: BRONKHORST, J.W. - Spinrag der Middeleeuwen; De geschiedenis van het Frankenvolk.
1-3289: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen, de taal van kunst en liturgie.
8-2401: BRONTË, EMILY - Wuthering Heights, With lithograms by Barnett Freedman.
7-1256: BROOD, PAUL (REDACTIE) - Respect voor de oude orde; Honderd jaar Vereniging van Archivarissen in Nederland.
7-1042: BROOKE, R. AND CHR. - Popular religion in the Middle Ages, Western Europe 1000-1300.
7-1064: BROOKE, CHR.N.L. - The medieval idea of marriage.
2-538: BROOKE, CHR. (PHOTOGRAPHS BY WIM SWAAN) - Monasteries of the world, The rise and development of the monastic tradition.
1-4661: BROSSE, O. DE LA - Le Pape et le Concilie, La comparaison de leurs pouvoirs à le veille de la Réforme.
2-1084: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, II.D: Alpes / Provence / Corse.
2-1091: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.C: Paris et ses environs.
2-1092: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.D: Ile-de-France.
2-1090: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.B: Normandie.
2-1089: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.A: Bretagne.
9-2192: BROSTERMAN, NORMAN - Inventing Kindergarten, With original photography by Kiyoshi Togashi.
7-1460: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS / LONG, ISAAC LE - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden; Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker; Thans ter verdere volmaking der vaderlandsche geschiedkiunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvuldigd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschryvers verrykt door A. B. Strabbe; Zevende Deel.
1-4565: BROUN, J. / SIKORSKA, GR. - Concience and captivity; Religion in Eastern Europe.
1-3290: BROUTIN, P., S.J. - La réforme pastorale en France au XVIIe sciècle, Recherches sur la tradition pastorala après le concile de Trente; Tome I + Tome II.
7-3012: BROUWER, JEF DE - Brabantisme.
8-1711: BROUWER, ALE - Grijs geweten.
1-2697: BROUWER, JOHAN - Psychologie der Spaansche mystiek, (Proefschrift).
7-2957: BROUWER, P.C. DE - De Brabantse ziel [dummy, eerste bladzijde met handgeschreven titel en schets van opdruk van Maria met Kind op voorkaft, alles met potlood; voor de rest lege bladzijden].
1-3672: BROUWER, B.J. E.A. (SAMENSTELLING) - Uit de nalatenschap van dr. H. Kraemer; een bundel opstellen.
7-3360: BROUWER, P.C. DE - De geschiedenis van Hilvarenbeek tot 1813.
7-1357: BROUWER, H. - Atlas voor Nederlandsche palaeographie.
7-2465: BROUWER, J.H. (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van Friesland.
8-941: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten; een lotgeval.
2-398: BROUWERS, J. - Na drie begijnen ging het verder, Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nerderland.
1-4817: BROUWERS, J. - Volkskatechismus; Gods Woord voor iedere gelovige.
7-3461: BROUWERS, JAN - Tussen zorg en genezing; 125 jaar Carolus-Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
7-4010: BROUWERS, JAN - Na de drie begijnen ging het verder; Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland.
9-1170: BROUWN PRICE, AIMÉE - Pierre Puvis de Chavannes [text in English].
1-2834: BROWN, DAN. - De Delta Deceptie. .
6-1292: BROWN, R. ALLEN - Die Normannen, Mit 29 Schwarzweißabbildungen und 7 Karten.
8-551: BROWN, IVOR (COMPILED BY) - Charles Dickens; Jackdaw No. 95.
1-3291: BROWN, DAN - De Delta deceptie.
7-167: BROWN, R. ALLEN - Die Normannen, Mit 29 Schwarzweißabbildungen und 7 Karten.
9-1650: BROWN, PETER - The body and society; Men, women and sexual renunciation in early christianity.
9-1651: BROWN, NORMAN O. - Apocalypse and/or metamorphosis.
9-1652: BROWN, JUDITH C. - Onkuise handelingen; Het leven van een lesbische non in Italië tijdens de renaissance.
1-2836: BRUGGEMAN, J. - Inventaris van de archieven bij het metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie..
8-942: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaags fetisjisme, Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
7-1305: BRUGGEN, M. VAN / BERENDONK, C.F. VAN - Handleiding behorendde bij de doos van Pandora; Met 100 tekeningen vaderlandse geschiedenis, Voor de lagere school, voortgezet lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs.
1-1582: BRÜGGEN, F. - Sint Nicolaas en kerstliedjes voor piano.
9-366: BRUGGEN, H.M. VAN / BIJL, W.J. V.D. - Handleiding behorende bij De Doos van Pandora; Met 121 tekeningen, natuurkunde-, dierkunde- en plantkundeplaatjes, Voor de lagere school, voortgezet lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs.
9-1654: BRUGGEN, M.F.E. VAN - Im Schatten des Nihilismus; Die expressionistische Lyrik im Rahmen als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands [Proefschrift / Dissertation].
1-3293: BRUGGER, W. - Theologia naturalis.
6-330: BRUGMAN, HANS MHM - The way the Catholic Church started in Western Kenya.
7-2885: BRUGMANS, I.J. / EERENBEEMT, H.F.J.M. EN ANDEREN - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden; Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks Bijdragen, 's-Hertogenbosch 23 april 1982, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LIV].
7-1543: BRUGMANS, H. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederland; Deel I tot en met Deel VIII + Supplement met Registers [compleet], DEEL I: J.H. Holwerda: Oude Geschiedenis / R.R. Post: Middeleeuwen + DEEL II: R.R. Post: Middeleeuwen + DEEL III en IV: J.C.H. De Pater: De Tachtigjarige Oorlog + DEEL V en VI: H. Brugmans: Nieuwe Geschiedenis + DEEL VII en VIII: L.G.J. Verberne: Nieuwste Geschiedenis + Registers (supplement).
8-2378: BRUGMANS, LINETTE F. (EDITOR) - The correspondence of André Gide and Edmund Gosse 1904-1928, Edited, with translations, Introduction, and Notes by Linette F. Brugmans.
7-2329: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A. - Amsterdam in beeld; 606 afbeeldingen.
7-1470: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts; Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
7-110: BRUGSMA, R.P.CHR. - The beginnings of the Irish revival [dissertation].
9-1334: BRUHAT, G. - Cours de physique générale, à l'usage de l'enseignement supérieur scientifique et technique; Optique, Quatrième édition revue et complétée par A. Kastler.
9-826: BRUHN, WOLFGANG - Kostüm und Mode; Eine bunte Fibel, Bilder von Helmut Skarbina.
8-513: BRUIJN, KEES DE - Vijf vocalen door 275 jaren; De geschiedenis van een Haagse boekhandel, Aangeboden op 19 juli 1954 ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan van Boekhandel De Vijf Vocalen - Mensing & visser.
6-1677: BRUIJN, ERIK - De weg van zazen; Inleiding tot Zen-meditatie, Met tekeningen van Noni Lichtveld.
7-3346: BRUIJN, MARTIN DE / LEENT, HENRI VAN / LOONEN, BEN / ROBBEN, CEES (REDACTIE) - VOAB 1929-1979; Een voetbalgeschiedenis van Goirle; Portret van een voetbalvereniging.
1-2913: BRUIN, P. UND GIEGEL, PH. - Hier hat Gott gelebt; Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land.
8-62: BRUIN, M.P. DE - Driemaal is scheepsrecht; 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg.
1-1453: BRUIN, C.C. DE; PERSOONS, E. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
8-1847: BRÜLL, JEAN - Het onstilbare heimwee naar de romantische vorm van de letter S.
8-61: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria; Opstellen over boek- en bibliotheekwezen, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
7-1226: BRUMMEL, L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje; Hugo Blotius (1534-1608) / Emanuel van Meteren (1535-1612).
8-60: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria; Opstellen over boek- en bibliotheekwezen, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
1-4646: BRÜMMER, DOM. M., O.P. - Manuale Iuris Canonici; in usum scholarum.
1-2061: BRUNELLI, GEREMIA - Il medagliere di Leone XIII (1837-1887), Con versioni poetiche in lingua latina, francese, spagnola, tedesca, inglese.
5-093: BRUNET, JEAN-LOUIS - Le parfait Notaire Apostolique et Procureur des officialitez, contenent les règles et les formules de toute sorte d'actes Ecclesiastiques, qui sont passez tant par les Notaires, que par les Secretaires des Prelats & Superieures Ecclesiastiques, par les Curez & Vicaires ..., Tome Premier + Tome Second.
1-468: BRUNING, E. - Zingt allen mee, Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
8-1850: BRUNING, HENRI - Motieven en figuren; Gedichten.
1-746: BRUNING, E.; KAARSGAREN, I.P.J. - Katechismus van de Kerkzang.
7-2673: BRUNING, M.M.B.PH. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811.
1-745: BRUNING, E.; KAARSGAREN, I.P.J. - Katechismus van de Kerkzang.
1-831: BRUNING, E. - Het Geestelijk Lied van Nederland.
8-1849: BRUNING, HENRI - Voorspel; Gedichten 1924-1942.
1-469: BRUNING, E. - Zingt allen mee, Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
1-480: BRUNING, E. - Cantuale Romano-Seraphicum, Editio Tertia.
2-162: BRUNNER, S. - Ein Cisterzienzerbuch, Geschichte und Beschreibung der bestehenden und Anführung der aufgehobenen Cistercienserstifte in Österreich-Ungarn und der Schweiz.
2-1127: BRUNNER, L. / BROSSARD, J.-CL. - Cathedrale de Verdun millenaire 990-1990 / Kathedrale von Verdun Jahrtausendfeier 990-1990.
2-876: BRUNO DE J.-M. (PRESENTATION) - Livre de l'Amour, Jacqueline Vincent.
3-501: BRUNTON, T. - Chronologie universelle depuis la création jusqu'a l'ère vulgaire. , Concordance des époques avec les livres saints. Marche synchronique de tous les peuples. Tome I et II. .
3-502: BRUNTON, T. - Chronologie universelle depuis la création jusqu'a l'ère vulgaire. , Concordance des époques avec les livres saints. Marche synchronique de tous les peuples. Tome I..
1-318: BRUNTON, TH - Chronologie Universelle depuis la Création jusqu'a l'Ère Vulgaire, Concordance des Époques avec les Livres Saints.
1-319: BRUNTON, TH - Chronologie Universelle depuis la Création jusqu'a l'Ère Vulgaire, Concordance des Époques avec les Livres Saints.
6-115: BRUSSE, KEES EN SONJA - Een magisch eiland; Verborgen verhalen van Bonaire.
6-1038: BRUYLANT, ÉMILE (SOUS LA DIRECTION DE) - La Belgique illustrée; ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
2-1707: BRUYLANTS, DOM P. O.S.B. - Parochie-missaal voor zon- en feestdagen, met bijbels commentaar op alle zang- en leesstukken.
8-1848: BRUYLANTS, LIANE - Grensstation.
2-1154: BRUYN, J. - De levensbron; het werk van een leerling van Jan van Eyck, Proefschrift.
6-1258: BRUYNE, EDGAR DE - Geschiedenis van de aesthetica; de Renaissance.
7-119: BRUYNE, EDGAR DE - Geschiedenis van de aesthetica; de Renaissance.
8-625: BRYANT, ALFRED T. - A Zulu-English dictionary with notes on pronunciation, a revised orthography and derrivations and cognate words from many languages; including a vocabulary of hlopina words, tribal-names, etc., a synopsis of Zulu grammar and a concise history of the Zulu people from the most ancient times.
9-1653: BRYSON, LYMAN ET AL. (EDITORS) - Symbols and values: an initial study, Thirteenth Symposium of the Conference on Science, Philosophy and Religion.
2-665: BRZOSA, U. - Theresienhospital, 150 Jahre Töchter vom Heiligen Kreuz in Düsseldorf 1852-2002.
1-3055: BUBER, MARTIN - Chassidische boodschap.
1-3037: BUBER, MARTIN - Ik en gij; met een epiloog.
1-2983: BUBER, MARTIN - Paden in utopia, Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij.
9-1655: BUBER, MARTIN - De geschiedenis van het moderne individu.
8-945: BÜCH, BOUDEWIJN - De Boekhandel.
9-77: BUCHAN, G. - Médecine domestique, ou Traité complet; Des moyens de se conserver en santé, & de guérir les maladies, par le régime & les remedes simples; Tome Quatrième.
5-094: BUCHLERI, JOANNIS - Thesaurus Conscribendarum Epistolarum, ex variis optimisque Authotibuys desumptus, Praeceptis quidem paucis comprehenus, exemplis vero plurimis è M.T. Ciceronis libris illustratus, & editus, Opera Ioannis Buchleri à Gladbach.
10-146: BUCHMAN, G. - Médecine Domestique ou traité complet., Des Moyens de se conserver en santé, & de guérir les Maladies, par le régime & les remedes simples: Ouvrage mis à la portée de tout le monde. Quatrieme édition. Tome Quatrieme..
9-656: BUCHNER, ALEXANDER - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten.
7-1319: BUCK, H. DE (SAMENSTELLING) - Bebliografie der geschiedenis van Nederland, Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen.
1-3625: BUCK, P.J. DE EN ANDEREN - Tegendraads; opstellen aangeboden aan Okke Jager.
9-669: BÜCKEN, ERNST - Die Musik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne.
6-1280: BUCKER, GENE - Renaissance Florence.
7-153: BUCKER, GENE - Renaissance Florence.
8-1851: BUCKINX, PIETER G. - De dans der kristallen.
1-1621: BUCKINX-LUYKX, A. - Zo zie ik priester Poppe.
1-1511: BUCKINX-LUYKX, A. - Het licht op de kandelaar, Historische roman over de H. Joanna van Frankrijk, koningsdochter en koningin.
9-511: BUCKLEY, V.C. - The good life, between the two World Wars with a candid camera , With 197 illustrations.
1-2839: BUDIMAN, RUDY. - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan., Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een integrerend deel der verzoening (proefschrift)..
1-3296: BUDIMAN, R. - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan, Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een integrerend deel der verzoening (Proefschrift).
8-1803: BUELENS, ELLY / OVERBOSCH, W.G. / SCHULTE NORDHOLT, J.W. (REDAKTIE) - Dienstbaar doch dichterlijk; Liber Amicorum voor Ad den Besten.
8-702: BUFALINO, GESUALDO - Le menzogne della notte.
9-360: BUFFON - Les oiseaux, Séries: Les Savants Modernes et leurs Oeuvres; Orné de 52 gravures.
10-132: DE BUFFON, M. LE COMTE. - Oeuvres complètes de M.Lec.te De Buffon., Histoire Naturelle, générale et particulière, servant de suite à l'Histoire Naturelle de L'Homme. Tome dixième..
9-88: BUFFON, M. LE COMTE DE - Histoire Naturelle, générale et particulière, servant de suite à l'Histoire Naturelle de l'Homme; Tome Dixième.
6-1558: BÜHLER, WALTHER - Der Stern der Weisen; Vom Rhythmus der Grossen Konjunktion Saturn - Jupiter.
8-490: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken; Een handleiding.
1-2846: BUIJTENEN, MARI P VAN; CORNELIS DEKKER; HUIB LEEUWENBERG. - Unitas Fratrum. .
2-40: BUIJTENEN, M.P. VAN / MEIJER, A.K. DE OSA - Herfsttij over Oosbroeks abdij, Politiek rond ambtsbenoeming uit de nadagen gespiegeld aan het begin.
7-2393: BUIJTENEN, M.P. VAN - De grondslag van de Friese vrijheid [Proefschrift].
1-3302: BUIJTENEN, M.P. VAN / DEKKER, C. / LEEUWENBERG, H. (EDITED BY) - Unitas fratrum, Herrnhuter Studien / Moravian Studies.
1-1841: BUIJTENEN SJ, CHR. V. - Hoe alles in het goddelijk Lam vervat lag, Maria Celeste van de allerheiligste Zaligmaker en de zusters Redemptoristinnen 1731-1981.
7-2155: BUIS, CORN. - Aalsmeer; van mensen en dingen.
1-2840: BUISMAN, J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel., Proefschrift..
1-3298: BUISMAN, J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel (Proefschrift).
7-5423: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in tempo doeloe.
7-5422: BUITENWEG, HEIN (TEKST) / KROLS, WILLEM (FOTO'S) - Wat wij in ons hart sloten [boek met impressies in woord en beeld van het landelijk leven in Indonesië].
7-5421: BUITENWEG, HEIN (TEKST) / KROLS, WILLEM (FOTO'S) - Wat wij in ons hart sloten [boek met impressies in woord en beeld van het landelijk leven in Indonesië].
1-3003: BUITKAMP, J. - De geschiedenis van Israël.
3-503: BUKENTOP, F. HENRICO DE. - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux Fidelis ingredi cupientibus penetralia S. Scripturae. , Tractans de ejusdem Dignitate, Essentia, Existentia, Libris, Auctoribus etc. Editio Secunda. Bound with: Canones seu Regulae pro Intelligentia S. Scripturae utilissimae ex SS. Patribus, etc. .
3-1093: BULO - De getrouwe leerling van Jezus Christus, of e Roomsch-Katholijke, Onderwezen in zijn geloof, bestuurd in het gebed, de beschouwing en de volbrenging zijner plichten; Door den Eerw. Heer Bulo.
9-614: BUNGART, HEINRICH (BEARBEITET VON) - 100 Volkslieder für Harmonium, mit unterlegtem Text, Ausgewählt und für Harmonium bearbeitet von Heinrich Bungart; Tongers Taschen-Album Band 48.
3-504: BUNGENER, L.-F. - Un Sermon sous Louis XIV. , Suivi de deux soirées a l'hotel de Rambouillet. .
8-532: BUNKE, HORST - Schrift- und Buchkünstler Albert Kapr.
8-348: BUNKLE, HORST / KLITZKE, GERT - Buchgestaltung in Leipzig seit der Jahrhundertwende.
1-4610: BUNT-KOKHUIS, S.G.M. VAN DE - Academic pilgrims; Determinants of international faculty mobility (Proefschrift / Dissertation).
5-095: BUNYAN, JOHN - The Pilgrim's Progress, from this world to that which is to come; delivered under the similitude of a dream, wherein is discovered, the manner of his setting out, his dangerous journey, and safe arrival at the Desired Country; Containing The Pilgrimage of his wife and children, With explanatory notes by W. Mason, Esq. and Evangelical reflexions... to which is added Divine Emblems, or Temporal Things spiritualised.
6-1551: BUONAIUTI, ERNESTO / HEILER, FRIEDRICH ET AL. - The mystic vision; Papers from the Ernanos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 6.
6-1608: BURCKARDT, TITUS - Principes et methodes de l'art sacré.
9-1542: BURCKHARDT, TITUS - Mystical astrology according to Ibn 'Arabi.
9-1470: BURCKHARDT, TITUS - An introduction to sufism.
6-1247: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Renaissance in Italië; Deel I + Deel II [in 1 band].
6-1246: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Renaissance in Italië; Deel I + Deel II [in 1 band].
9-1658: BURCKHARDT, TITUS - Mirroir de l'intellect, Introduction de William Stoddart.
7-621: BURCKHARDT, JACOB - Die Zeit Constatins des Grossen.
7-106: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Renaissance in Italië; Deel I + Deel II [in 1 band].
7-105: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Renaissance in Italië; Deel I + Deel II [in 1 band].
6-1619: BURCKHARRDT, TITUS - Alchimie; Sa signification et son image du monde, Avec 12 planches hors texte et de nombreux croquis.
6-1620: BURCKHARRDT, TITUS - Science moderne et sagesse traditionnelle.
6-1621: BURCKHARRDT, TITUS - Symboles; Recueil d'essais.
6-1026: BURFS, ARAN - Dichters uit Vlaanderen; Proeve van dichterstudie.
5-096: BURG, JOSEPH (ÜBERSETZUNG UND ERKLÄRUNG) - Die Briefe des großen Apostels von Indien und Japan, des heiligen Franz von Xavier, als Grundlage der Missions-Geschichte späteren Zeiten: zugleich ein wichtiger Beitrag zur Natur-, Länder- und Völkerkunde, vorzüglich aber zur chrislichen Erbauung, Erster Band + Zweiter Band + Driiter Band (in one volume).
7-358: BURG, N.M.H. VAN / LEEUW, C.A. DE - Tirocinium Homericum; Inleiding in de Homerische taal en woordenschat ten dienste van het gymnasiaal onderwijs.
7-2953: BURG, MARGREET VAN DER / DUFFHUES, TON - Laat ze maar leren; Een eeuw onderwijs van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
8-1008: BURGDORFFER, NELLIE (TEKST) / WIERINGA, OEKE (TEEKENINGEN) - De legende van den Heiligen Nicolaas [jeugdboekje, met op elke bladzijde een getekende prent en een vierregelig gedicht].
1-2841: BURGER, HILDE. - Donkere Majesteit., Bijbelverhalen tegendraads gelezen..
9-720: BURGER, WILLY - Abenländische Schmelzarbeiten, Mit 143 Abbildungen im Text, darunter 8 farbigen Tafeln.
7-1386: BURGER VAN SCHOOREL, DIRK - Chronyk van de gantsche oude Heerlykheid van het Dorp Schagen; Waar in vertoont werd het begin en opkomst, en wanneer het eerst bewoont is geweest: waar dat haar Naam en Wapen van daan komt; beneffens alle hare Previlegien en Handvesten: wanneer het Slot is gebouwt, hoe veel Heeren dit Dorp hebben geregeert, en van wat Heer het nog tegenwoordig geregeert werd.
1-3297: BURGER, H. - Donkere majesteit; bijbelverhalen tegendraads gelezen.
7-676: BURGER JR., C.P. - Aere penennius; Scherts en ernst in de Oden van Horatius.
7-1422: BURGERS, JACQELINE - Helden aan de wand; Historische schoolplaten.
8-135: BURGESS, RENATE - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of the History of Medicine; a catalogue.
6-1658: BURGI-KYRIAZI, MARIA - Ramana Maharsi et l'expérience de l'être.
2-2763: BURKHARD NEUNHEUSER, P. VON. - Handbuch Dogmengeschichte. , Band IV (Sakramente) Faszikel 2: Taufe und Firmung..
5-097: BURMANO, GASPARO - Traiectum Eruditum, virorum doctrina in lustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibi habitarunt, Vitas, Fasta et Scripta exhibens.
7-822: BURNETT, ANDREW - La numismatique Romaine.
8-2450: BURNS, ROBERT - Poems and songs, Selected by Gordon Wright, With an Introduction by Donald Campbell.
9-1656: BURNS, DENNIS J. - Matrimonial isdissolubility: contrary conditions; A historical synopsis and a commentary [dissertation].
9-2189: BURNS, MICHAEL - Dreyfus; A family affair 1789-1945.
1-4293: BURROWS, M. (EDITOR) - The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery, Volume I: The Iasaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary / Volume II: Fascide 2: Plates and transcriptions of the Manual of Discipline.
1-3299: BURTON RUSSELL, J. - A history of Heaven; the singing silence.
9-1657: BURTT, EDWIN ARTHUR - The metaphysical foundations of modern physical science.
5-098: BUSAEI, IOANNIS - Enchiridion piarum Meditationum in omnes domincas; Sanctorum Festa, Christi passionem & caetera, in sequenti pagina comprehensa.
1-2842: BUSCH, IRMGARD MARIA. - De kunst van het kaaien., Mythe en werkelijkheid in het boek van Gyn/Ecology van Mary Daly (proefschrift)..
9-955: BUSCH, F.O. - De strijd om Narvik.
2-1213: BUSCH, H. UND LOHSE, B. - Baukunst des Barock in Europa.
2-1212: BUSCH, H. UND LOHSE, B. - Baukunst der Gotik in Europa.
1-3300: BUSCH, I.M. - De kunst van het kaaien; Mythe en werkelijkheid in het boek Gyn/Ecology van Mary Daly.
8-2520: BUSCH, WILHELM - Ein Skizzenbuch; Dem Origizal getreu nachgebildet, Mit einem Geleitwort von Otto Nöldike.
6-200: BUSCHAN, GEORG (EDITOR) - Die Völker Asiens, Australiens un der Südseeeinseln; Illustrierte Volkenkunde, Mit 49 Tafeln, 587 Abbildungen en 9 Völker- und Sprachenkarten.
6-386: BUSCHAN, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Völker Europas; Illustrierte Völkerkunde, Unter Mitwirkung von Dr. A. Bylan, Professor Dr. A. Haberlandt, Professor Dr. M. Haberlandt; Mit 43 Tafeln, 708 Abbildungen un 6 Völker-, Sprachen- und Hausformenkarten.
6-406: BUSCHAN, GEORG (EDITOR) - Die Sitten der Völker; Liebe, Ehe, Heirat, Geburt, Religion, Aberglaube, Lebensgewohnheite, Kultureigentümlichkeiten, Tod und Bestattung bei allen Völkern der Erde; Erster Band (Ozeanien und Asien) + Zweiter Band (Asien, Fortsetzung und Afrika) + Dritter Band (Afrika, Schluß, Amerika, Europa), Mit Abbildungen im Text, farbigen Kunstbeilagen und Kunstblätterns in Doppeltondruck.
7-317: BUSCHOR, ERNST - Griechische Vasenmalerei, Mit 163 Abbildungen.
1-2151: BUSÉE, J. - Meditations pour les dimanches, les fêtes, et les féries principales de l'année, du Carême et des quatre-temps, tirées des évangiles de chaque jour.
5-099: BUSEE, R.P. - Manuel de meditations devotes sur tous les Evangiles de dimanches et festes de l'annee: sur ceux de Caresme, des Quatre Temps, & de quelques Feries principales.
8-685: BUSI, ALDO - Un cuore di troppo, Postfazione di Brunella Antomarini.
6-944: BUSSCHE, R.V. VANDEN - Cyriel Verschaeve, zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
6-983: BUSSELS O.C.S.O., P. AMANDUS - Sint-Lutgart ter ere!; Bijdragen tot een levensbeschrijving van de Heilige Lutgart van Tongeren 1182-1246.
3-1063: BUTLER, A. (?) - De levens der HH. Vaders der Martelaren (?).
6-1623: BUTLER, E.M. - The myth of the Magus.
6-1630: BUTTER, MAUREEN - De Tarot als synthese van westerse mystiek.
14-26: BUTTERWORTH, BENJAMIN (ARRANGED AND COMPILED UNDER THE SUPERVISION OF) - The growth of industrial art [Facsimile reprint; Original edition: Washington, Government Printing Offic, 1892], With new Introduction by Mark Kramer.
9-1659: BUTTLAR, JOH. VON - De Wachters van Eden; De fascinerende speurtocht naar de magische toekomst van de mensheid.
7-985: BUUREN, A.M.J. VAN ET AL. (REDACTIE) - Tussentijds; Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel V].
9-683: BUXTEHUDE, DIETRICH - Werke für Orgel; Erster Band, Herausgegeben von Philipp Spitta; Neue Ausgabe von Max Seiffert.
1-2324: BUYSSE, P. - Les merveilles de Lourdes.
9-376: BUYSSENS, ADOLF - Bloementeelt volgens het program der Belgische Tuinbouwscholen; Handboek voor leerlingen, bloemisten, hoveniers, plantenliefhebbers, voordrachtgevers, onderwijzers, enz..
9-375: BUYSSENS, ADOLF - Bloementeelt volgens het program der Belgische Tuinbouwscholen; Handboek voor leerlingen, bloemisten, hoveniers, plantenliefhebbers, voordrachtgevers, onderwijzers, enz..
8-286: BUYST, MYRIAM / DEPUYDT, JO - Bibiofiele uitgaven in België 1985-1990; Tentoonstellingscatalogus / Editions bibliophiliques en Belgique 1985-1990; Catalogue d'exposition.
1-2835: BUYTEN, YVES VAN EN WILLE VANDERZEYPEN. - De Graalmythe, van Chrétien de Troyes tot Dan Brown. .
6-093: BYE, JOHN H. DE - Geloof, hoop en liefde; Vestiging van de Joden in de Surinaamse jungle.
6-890: BYLEVELD, H. VAN - Nedeland in Frankrijk; De zuidergrens der Nederlanden.
8-2385: BYNON, THEODORA - Historical linguistics.
6-383: BYRD, RICHARD E. - Himmelwärts; Meine Flüge zum Nordpol und über den Atlantik, [Series: Reisen und Abenteuer, nr. 48].
7-320: BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, L. - Zilveren en gouden vaatwerk uit de Griekse en Romeinse oudheid.
7-321: BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, L. - Zilveren en gouden vaatwerk uit de Griekse en Romeinse oudheid.
1-4625: CABANNE, P. - Les longs cheminements, Les pèlerinages de tous les temps et de toutes les croyances.
3-506: CABASSUTIO, JOANNE. - Notitia Conciliorum Sanctae Ecclesiae. , In qua elucidantur exactissime tum sacri Canones, tum veteres novique Ecclesiae Ritus, tum praecipuae partes Ecclesiasticae Historiae. Accesserunt dissertationes duae: una doctissimi P. Joan. Mabillon; Altera Auctoris Anonymi. Editio nova diligenter recognita & indice chronologico Romanorum Pontificum locupleta. .
8-635: CABRAL, ALEXANDRE - Dicionário de Camilo Castelo Branco.
2-2139: CABROL, DOM FERDINAND, BENEDICTIJN VAN SOLEMNES - Handboek er Liturgie (Het boek van het aloude gebed).
9-2186: CADBURY, DEBORAH - The lost king of France; A true story of revolution, revenge and dna.
1-3304: CADMAN, W.H. - The open heaven, The revelation of God in the Johannine sayings of Jesus; edited by G.B. Caird.
1-164: CADWICK, H; EVANS, G - Atlas van het Christendom.
7-192: CAENEGEM, R.C. VAN - Geschiedenis van Engeland, van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
7-925: CAENEGEM, R.C. VAN - Hanse in Europa; Brücke zwischen den Märkten 12. - 17. Jahrhundert, Ausstellung des Kölnischen Stadmuseums 9. Juni - 9. September 1973, Kunsthalle Köln.
6-1312: CAENEGEM, R.C. VAN - Geschiedenis van Engeland, van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
7-916: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen, Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw; Collegedictaat, Deel I + Deel II.
1-2752: BASILIUS VAN CAESAREA - Over de Heilige Geest, (Reeks: Kerkvaderteksten met commentaar; nr. 5).
5-669: CAFMEYER, PIERRE DE - Venerable Histoire du Très-Saint Sacrement de Miracle, notablement ameriorée & augmentée en cette nouvelle Edition de plusieurs Preuves, Témaingnages & circonstances curieuses, qui n'ont jamais été mises au jour cy-devant (1720) / Premiere suite de la Venerable Histoire du Très-Saint Sacrement de Miracle (1720) / Seconde suite de la Venerable Histoire du Très-Saint Sacrement de Miracle (1720) / Suite de la Venerable Histoire du Très-Saint Sacrement de Miracle; Seconde Partie (1735), Le tout tiré de plusieurs Autheurs affidez & approuvez; Enrichie de très-belles figures en taille douce.
7-310: CAGNAT, R. (ÉDITOR) - Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes, auctoritate et impensis academiae inscriptionum et litterarum humaniorum colledtae et editae; Tomus Primus + Tomus Tertius [Tomus Secundus is missing].
8-2264: CAHEN-SALVADOR, GEORGES - Peiresc, un grand humaniste, 1580-1637.
5-102: CAILLOT, A. - Beautés du Christianisme, ou recueil de belles actions inspirées par cette religion.
8-2460: CAIN, JAMES M. - Past all dishonor.
3-508: CALAMATO, ALEXANDRO. - Stellae Concionatorum, hoc est Admodum Reverendi Domini Alexandri Calamati. , Auctarii Continuatio vel supplementum absolutissimum sive Conciones et Discursus. De reliquis, praesertim Sanctorum, praecipios festis, quae in Calendario occurunt, in tot Opere autem necdum continentur, formati. Siculo Conscripti, nunc vero latinitate donati. (Tomus Quartus). Bound with: Reverendi Domini Alexandri Calamato Auctorium seu Stella Concionatorum in septem tractatus divisa. .
1-3306: CALASANCTIUS, P. (JOS. JOOSEN), MINDERBROEDER-CAPUCIJN - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote, Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak (Proefschrift).
1-1633: CALASANZ ZIESCHE, M. - Die leeren Hände, Eine Erzählung um Abt Berno von Reichenau.
9-805: CALATCHI, ROBERT DE - Tapis d'Orient; Histoire, esthétique, symbolisme.
8-946: CALCAR, W. VAN - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
7-1253: CALDECOTT-BAIRD, DUNCAN - Huurling in de Lage Landen 1572-1574.
5-671: CALEPINI, AMBROSII - Dictionarium undecim linguarum, iam postremo accurata emendatione, atque infinitorum locorum augmentatione, collectis ex bonorum autorum monumentis, certis & expressis syllaborum quantitatis notis, omnium q; vocum significantionibus, flosculis, loquendi formis, proverbialibus sententiis, caeterisq; ad Latini sermonis proprietatem, elegantiam, & copiam pertinentibus rebus, quanta maxima fide ac diligentia fieri potuit, ita exornatum ut hactenus studiosorum usibus accomodatius non preodierit; Respondent autem Latinis vocabulis: Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Angelica; Onomasticum verò, hoc est Propriorum nominum, regionum, gentium, verbium, montium, promontoriorum, marium, stagnorum, fluminum, hominum, & similium catalogum, maxima etiam accessione locupletatum, & praecipuarum rerum Germanicas explanatione illustratum, seorsim adjunximus / Onomasticon Propriorum nominum, primum à D. Conrado Gesnero, ex variis Dictionariis collectum; Una cum Germanicarum vocum additione.
5-101: CALMET, AUGUSTINI - Dissertationes in Vetus et Novum Testamentum latinis literis traditae a Joanne Dominico Mansi; Editio Novissima, ad exemplar parisiense correcta, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius.
3-133: CALMET, AUGUSTYN. - Outheden van het oude verbondt., Bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merwaardigste zaken in hunnen geschriften vervat. Eerste stuk van het eerste deel. Versiert met een lantkaart van het Beloofde Landt. .
1-3307: CALSTER, ST. VAN - Bijbel en preek, Een pastoraaltheologische bijdrage tot de studie van de homilie: problematiek, analyse, reflexie.
9-2174: CALVET, LOUIS-JEAN - Roland Barthes; Een biografie.
1-1447: CALVET, A. - Le Père Paul Ginhac de la Compagnie de Jésus.
8-705: CALVINO, ITALO - Hermit in Paris; Autobiographical writings.
8-671: CALVINO, ITALO - Sotto il sole giaguaro.
1-4371: CALVINUS (CALVIJN), JOHANNES - Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelijke Religie in vier boeken beschreven, Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelminus Corsmannus; Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 te Amsterdam, Naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, in de taal verduidelijkt, en met een inleiding voorzien door Dr. A. Kuyper.
8-2391: CAMBON, GLAUCO - Dante's craft; Studies in language and style.
2-2756: CAMELOT, PIERRE-THOMAS. - Handbuch der Dogmengeschichte., Band III (Christologie; Soteriologie; Mariologie; Reich Gottes und Kirche) Faszikel 3b: Die Lehre von der Kirche Väterzeit bis ausschließlich Augustinus. .
2-964: CAMILLERI, CH.-C., O.CARM. - Union with God as transformation in beauty, A literary-spiritual analysis of the Colloquies of Santa Maria Maddelena de' Pazzi (1566-1607).
7-1931: CAMMAERT, A.P.M. - Het verborgen front; Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog; Deel I + Deel II.
8-2464: CAMMAERTS, EMILE - The poetry of nonsense.
8-617: CAMPANILE, ACHILLE - In campagna è un 'altra cosa (C'è più gusto).
6-054: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Die Entdeckung von Amerika; Ein Unterhaltungsbuch für Kinder und junge Leute, Erster Theil + Zweiter Theil + Dritter Theil [in 1 volume]; Mit einer Karte.
7-3304: CAMPEN, PH.C.M. VAN / HOLLENBERG, P. / KRIELLAARS, F. - Landbouw en landbouwkrediet 1898-1948; Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
1-3309: CAMPENHAUSEN, H.FR. VON - Tradition und Leben; Kräfte der Kirchengeschichte, Aufsätze und Vorträge.
1-3308: CAMPENHAUSEN, H.FR. VON - Aus der Frühzeit des Christentum, Studien zur Kirchengeschichte des ersten und zweiten Jahrhunderts.
8-1852: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara.
5-103: CAMPIS, THOMAE À - Opera Thomae à Campis, cognomento Malleoli, viri pientissi et religiogissimi sub Canone diui patris Augustini, aucta & diligentius recognita,suag serie reposita / Venerabili in Christo religiosissimo Patri Dionysio Delestrio, Cenobii Caelestinorum ... / Sermones & Exhortationes ad monachos Ioannis Tritemij Abbatis Spanheimensis, postea Herbiopolensis.
9-1664: CAMPORESI, PIERO - Het onvergankelijke vlees; Heil en heling in de middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
7-2800: CAMPS, H.P.M. / DILLO M. EN VAN SYNGHEL, G.A.M. (BEWERKING) - Oorkondenboek van Noord-Brabant; Deel I: De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), Eerste Stuk (690-1294) + Tweede Stuk (1294-1312) / Deel II: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Eerste Stuk (709-1288) + Tweede Stuk (1289-1312) [in 4 banden].
3-510: CAMUS, M. JEAN-PIERRE. - l'Esprit de Saint François de Sales. , Évêque et Prince de Genêve. Recueilli de divers Ecrits de M. Jean-Pierre Camus. Ouvrage qui contient les plus beaux endroits de ses Ecrits & qui renferme des Instructions propres à toute sorte de personnes. Nouvelle édition. .
3-511: CAMUS, M. JEAN-PIERRE. - l'Esprit de Saint François de Sales. , Évêque et Prince de Genêve. Recueilli de divers Ecrits de M. Jean-Pierre Camus. Ouvrage qui contient les plus beaux endroits de ses Ecrits & qui renferme des Instructions propres à toute sorte de personnes. Nouvelle édition. .
5-106: CAMUS, IEAN PIERRE - Les observations historiques.
1-3100: LE CAMUS, L'ABBÉ E. - Notre voyage aux Pays Bibliques, Tome 1: Égypte et Basse Palestine / Tome 2: Haute Palestine - Syrie - Asie Mineure - Grèce.
5-105: CAMUS, L'ABBÉ E. LE - Notre voyage aux Pays Bibliques; I: Égypte et Basse Palestine; II: Haute Palestine - Syrie - Asie Mineure - Grèce.
8-947: CAN, H.L.M. VAN - J.A. Alberdingk Thijm, zijn dichterlijke periode [Proefschrift].
9-1665: CAN, MURAT - Wel thuis! De beleving van migrant zijn, psychische gezondheid en Kwaliteit van Leven bij Turken in Nederland [Proefschrift].
1-2765: BENEDICTUS VAN CANFIELD - Over de navolging van Jezus in de mystieke beleving, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 2).
7-764: CANFORA, LUCIANO - Noi e Gli Antici, [Perché lo studio dei Greci e dei Romani giova all'intelligenza dei moderni].
7-761: CANFORA, LUCIANO - Giulio Cesare, il dittatore democratico, Appendice, Ceasare: De bello civili, I / La guerra civile, I.
8-58: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse Bibliotheek.
3-512: CANGIAMILA, FRANC. EMMANUELE. - Sacra Embryologia sive De Officio Sacerdotum, Medicorum, et Aliorum. , Circa aeternam Parvulorum in Utero existentium Salutem. Libri Quator. In Compendium Redacti. .
3-514: CANISII, PETRIS. - Summa Doctrinae Christianae. , Una cum Auctoritatibus, quae ibi citantur, hic vero ex ipsis fontibus etc. Continens Tomos Quatuor, secundum edition coloniae, apud Geruvinum Calenum et haeredes Joannis Quentel, anno MDLXIX. Novissima Editio. Tomus Primus, de Fide, Spe et Caritate. .
3-513: CANISIO, PETRO. - Notae in Evangelicas, lectiones, quae per totum annum dominicis diebus in ecclesia catholica recitantur. , Opus ad Pie Meditandum, ac simul ad precandum Deum accommodatum & nunc primum in lucem editum. First Edition..
5-673: CANISIUS, PETRUS - Opus Catechisticum sive Summa Doctrinae Christianae, D. Petri Canisii Theologi Societatis Iesu, Praeclaris Divinae Scripturae Testimoniis, ut nunquam antea, sedulò illustrata, aucta & explicata, quemadmodum ex proxima Praefatione constabit, Editio Quarta, quae alias omnes multis partibus excellit, estque copiosor ac limatior, ut reipsa Lector comperiet; Cum duplici Indice, locorum nempe Scripturae sacrae, quê hoc opere explicantur, & rerum atque sententiarum.
5-674: CANISIUS, PETRUS - Opus Catechisticum sive Summa Doctrinae Christianae, D. Petri Canisii Theologi Societatis Iesu, Praeclaris Divinae Scripturae Testimoniis, ut nunquam antea, sedulò illustrata, aucta & explicata, quemadmodum ex proxima Praefatione constabit, Editio Quarta, quae alias omnes multis partibus excellit, estque copiosor ac limatior, ut reipsa Lector comperiet; Cum duplici Indice, locorum nempe Scripturae sacrae, quê hoc opere explicantur, & rerum atque sententiarum.
6-924: CANNEYT, GABY VAN (SAMENSTELLING) - Missionarissen uit Vlaamse gezinnen van weleer; Het culturele erfgoed van de familie Carolus Ludovicus Ampe x Romanie Sylvia Meesseman; Helema Ampe (1885-1916) Missionaris De Jacht I.C.M. Filippijnen / Omer Ampe (1889-1973) Missionaris van Scheut C.I.C.M. Jehol - China.
7-3529: GERLACHUS VAN 'S-HERTOGENBOSCH O. M. CAP. - De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935, Aangeboden aan de stad bij haar 750-jarig bestaan.
2-203: OPTATUS O.F.M. CAP. - De geest van Franciscus, Proeve van synthese.
8-978: MAXIMILIANUS O.F.M. CAP. - Dante en de Hebzucht.
8-1263: MAXIMILIANUS O.F.M. CAP. - Vondelstudies, Overzien en ingeleid door Prof. Dr. L.C. Michels.
3-135: CAPUCIEN. - Den religieus in de eenigheydt oft geestelycke oeffeninge van thien dagen. , Seer nuttigh voor alle geestelycke persoonen, gemaeckt in het Italiaans door eenen Capucien. Daer naer overgeset in het Fransch door P. Paulus van Noyers. En daer naer in de Nederduytsche taele door den eerw. P. Andreas van Dendermonde. .
1-1452: PATER CAROLUS MINDERBROEDER-CAPUCIJN - Jonkvrouw Suzanna van der Goes van Antwerpen, Een lelie uit Sint Franciscus' bloementuin.
1-2491: CAPUCIJNEN, EERWAARDE PATERS (REDACTIE). - Geïllustreerd Zondagsblad voor het Katholieke huisgezin, Missie Illustratie., Gebonden jaargang 29, 1927..
5-108: CARANZA, BARTHOLOMAEUM - Summa Conciliorum, dudum collecta per Bartholomaeum Caranza ..., additionibus Francisci Sylvii quondom illustrata.
5-109: CARANZA, BARTHOLOMAEUM - Summa Conciliorum en Pontificum, collecta per F. Barth, Caranzam, Acesserunt etiam Statuta quaerdam Synodolia Parisiensis & Senonensis Ecclesiae, nuper ex manuscriptis exemplaribus in lucem prolata; Cum Appendice Conciliorum quae in Gallia celebrata fuerunt & nuper in lucem prodierunt, A.R.P. Iacobo Syrmoudo Societ. IESU Presb. anno 1629.
7-854: CARCOPINO, J. - De Pythagore aux Apôtres; Étude sur la conversion du Monde Romain.
9-411: CARDINI, F. - Dictionnaire d'Hippiatrique ent d'Équitation, Ouvrage ou se trouvent réunies toutes les connaissances hippiques; Tome Premier (A-I) + Tome Deuxième (J-Z), Revue, corrigée, augmentée de la moité, et ornée de 70 figures.
5-192: EMANUELE CARLO - Vita del Venerabile Servo di Dio P. Sebastiano Valfré della Congegazione dell' Oratorio di Torinip, Raccolta da' processi fatti per la sua Beatificazione, Dedicata alla S. R. M. Di Carlo Emanuele re di Sardegna.
9-1667: CARLYLE, THOMAS - Arbeiden en niet vertwijfelen, Bloemlezing uit zijne Werken door J.A. Eymers.
9-1668: CAROL, ANNE - Les médecins et la mort XIXe-XXe siècle, Collection historique dirigée par Alain Corbin et Jean-Claude Schmitt.
3-516: CARON, M. - Essai sur les rapports entre le Saint Patriarche Joseph et Notre Seigneur Jésus-Christ. .
9-1666: CARP, E.A.D.E. - De filosofie van een gedesillusioneerde; La Peste van Albert Camus, Reeks: Aula-boeken 544.
2-2597: CARPIN, I.-L. - L'Homme Religieux., Nouvelle édition, revue et corrigée..
9-729: CARRÁ, MASSINO - Elfenbein.
1-2016: CARRACCIOLI, M. - La vie du Pape Clement XIV (Ganganelli).
1-542: CARRAZ, P. - Initiation Grégorienne.
9-1453: CARRÉ, G.-J.-L. - Les lois de la procedure civile; Tome Second, Ouvrage dans lequel l'auteur a refondu son analyse raiseonnée, son traité e t ses questions sur la procedure; Nouvelle édition par Chauveau Adolphe; Augmentée de la législation et de la jurisprudence des Pays-Bas et de la Belgique, jusqu'a ce jour, avec renvois aux éditions belges.
1-2342: CARREL, A. - Reis naar Lourdes.
1-2338: CARREL, A. - Le voyage de Lourdes; suivi de fragments de journal et de méditations.
1-2365: CARRET-PETIT, F. - Notre-Dame du rosaire de Fatima, Les apparitions - le pèlegrinage - le culte.
2-942: CARRETERO, I.M., O.CARM. - Exslaustración y restauración del Carmen en España (1771-1910).
5-110: CARRIERE, JOS. - De Matrimonio, Serie: Praelectionum theologicarum Compendium ad usum theologiae alumnorum.
3-468: CARRIERES, R.P. DE. - Commentaire Litteral sur la Sainte Bible, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament. , Insere dans la traduction Françoise. .
1-1276: CARRON LE JEUNE, L'ABBÉ - Le Modèle des Prêtres ou Vie de J. Brydayne.
3-517: CARRON. - L'Heureux Matin de la Vie. , Ou petit traité sur l'humilité. Troisième édition. .
2-522: CARRON-TOUCHARD, J. - Cloîtres romans de France.
7-2933: CARTEN, JAN EN ANDEREN - Fantastisch!.
7-2930: CARTENS, JAN EN ANDEREN - Ouder en wijzer.
7-2931: CARTENS, JAN EN ANDEREN - Ouder en wijzer.
8-521: CARTER, SEBASTIAN - Twentieth century type designers.
8-2355: CARTER, ANGELA - Black Venus's tale, With woodcuts by Phili Sutton.
3-522: CARTIER, E. - Lettres de Sainte Catherine de Sienne. , Traduites de l'Italien par E. Cartier. Tome I, II et III. .
7-1016: CARTON, RAOUL - L'expérience mystique de l'illumination intérieure chez Roger Bacon.
6-987: CARTON, YVES - 150 jaar Heilige Familie Ieper; De geschiedenis van 1840 tot 1990.
8-2353: CARY, M. ET AL. (EDITED BY) - The Oxford Classical Dictionary.
9-1289: CASIMIR, H.B.G. - Mens en kosmos; Essays.
9-1282: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid; Een halve eeuw natuurkunde.
3-927: VALCKENARII. LUD.CASP. - Selecta e Scholis Lud. Casp. Valckenarii. , In libros quosdam novi testamenti. Editore Discipulo Ev. Wassenbergh, qui dissertationem praemisit de Glossis novi Testamenti. (qui dissertationem praemisit alteram De Traiectionibus in novi testamenti contextu saepe necessariis). Tomus I, in quo Scholae in Lucae Evangelium et Actus Apostolorum; cum brevi Editioris Annotatione. Tomus II, in quo Scholae in Paulii Epistolam primam ad Corinthios, et Epistolam ad Hebraeos; cum brevi Editoris Annotatione. .
2-2150: CASPERS, CHARLES AND SCHNEIDERS, MARC (EDITORS) - Omnes cirumadstantes; Contributions toward a history of the role of the people in the liturgy, Presented to Herman Wegman on the occasion of his retirement from the chair of History of liturgy and theology in the Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
9-1670: CASSIRER, ERNST - Language and myth.
9-1669: CASSIRER, ERNST - The philosophy of symbolic forms; Volume Two: Mythical thought.
8-675: CASSOLA, CARLO - Fausto e Anna, Introduzione di Mario Luzi.
8-674: CASSOLA, CARLO - L'amore tanto per fare.
3-518: CASTER, G. VAN. - Festivités en l'honneur de Saint Rumold. , Evèque, Martyr, Apôtre de Malines. Trois Conférences données au Cercle Archéologique de Malines. .
7-3412: CASTEREN, J.W.C. VAN (SAMENSTELLING) - Oudenbosch; Beknopt historisch overzicht, Uitgegeven bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan.
5-278: JOANNE EPISCOPO CASTORIENSI - Tractatus de Lectione Scripturarum, In quo Protestantium eas legendi praxis refellitur; Catholicorum verso stabilitur; Accedit Dissertatio de Interprete Scripturarum.
5-111: CASTORIENSI, JOANNE EPISCOPO - Amor Poenitens, sive de Divini Amoris ad Poenitentiam necessitate et recto clavium usu; Liber I (Liber II is missing).
5-375: JOANNE EPISCOPO CASTORIENSI (NEERENCASSEK, JOANNES) - Tractatus Primus: De Sanctorum & praecipuè Beatissimae Virginis Mariae cultu / Tractatus Secundus: Ipsa conteret caput tuum (Gen. 3, 15) / Tractatus Tertius: De amore, laude, fiducia, ac signis sive imaginibus, quibus Sancti, ac praesertim Deipara colendi sunt / Tractatus Quartus: De libertate, Dominio, ac potestate Deiparae.
3-137: CASTRO, JOANNES A. - Zeighe Sinne-Beelden ghetrocken uyt den on-geschreven Boeck van den Aerdt der Schepselen. , Met korte aen-merckinghen op de deughden ende de Sonden oft dat tot de selve verweckt. Verdeelt in twee deelen. (samengebonden). .
2-963: CASTRO, L.P. DE. O.CARM. - Viaje de Madrid a Roma en 1666; Diario Romano (1666-1689).
7-1263: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid; De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
3-519: CATHERINE. - Lettres de Sainte Catherine de Sienne. , Traduites de l'italien par E. Cartier. Tome I, II et III. .
3-521: CATHERINE. - Le Dialoge de Sainte Catherine de Sienne. , Traduction nouvelle de l'italien, par le R.P.J. Hurtaud. 'Tome premier, sixième édition' + 'Tome deuxième, cinquième édition' bound together. .
6-028: CATLIN, GEORGE - Die Indianer Nordamerikas; Skizzenbuch [facsimile; Preface from George Catlin, London 1844), Aus dem Amerikanischen von Ingo Rauchfuß.
8-1546: CATS, I. - Houwelick, Dat is Het gantsch beleyt des Echten Staets; Afgedeelt in ses Hooft-stucken, Maeght, Vryster, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe; Behelsende mede de mannelicke tegen-plichten.
8-810: CATS - Vader Cats uitgegeven voor het Nederlandsche volk; Met eene Voorrede van W.J. Hofdijk.
8-1712: CATS - Vader Cats, uitgegeven voor het Nederlandsche Volk, Met eene Voorrede van W.J. Hofdijk.
9-1317: CATTANEO, MARCO - Heisenberg; Van kwantumrevolutie tot wereldformule, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 11.
7-635: CATULLO - Le poesie [Text in Italian and in Latin], A cura di Francesco Della Corte.
7-636: CATULLUS - Laat ons leven en minnen; De mooiste liefdesgedichten, Samengesteld en vertaald door Jan Kal.
7-637: CATULLUS - The poems of Catullus, Edited and translated with an introduction and notes by Guy Lee.
1-4928: CAULY, MGR. - Cours d'instruction religieuse, à l'usage des catéchistes de persévérance des maisons d'éducation et des personnes du monde, La Catéchisme expliqué: dogme - morale - sacrements - culte.
1-4929: CAULY, MGR. - Cours d'instruction religieuse, à l'usage des catéchistes de persévérance des maisons d'éducation et des personnes du monde, La Catéchisme expliqué: dogme - morale - sacrements - culte.
1-2264: CAUTEREN, J.M.A. VAN - Maria in Limburg, Vroomheid rond miraculeuze beeltenissen; tentoonstellingscatalogus juni - augustus 1989.
7-2279: CAUTEREN, J.M.A. VAN / KUNNEMAN, H.M. / ZWIETEN, P. VAN - H. Hartkerk Vinkenveen - Waterveen 1883-1983.
7-2317: CAUTEREN, J.M.A. VAN / POEL, P.J. TE - Kerkelijke kunst uit de parochie Mijdrecht - Wilnis.
2-2199: CAUWELAERT, C., J.C.D. - Liturgicae institutiones; tractatus primus: De Sacra Liturgia universum, editio quarta.
2-1663: CAUWENBERG, F. VAN (SAMENSTELLING) - Missaal voor Zon- en Feestdagen, Bevattend naar het Romeins Missaal, de Mis voor elke Zon- en Feestdag van het jaar en voor de Bijzondere Feesten van onze bisdommen; huwelijks- en begrafenisplechtigheden, gebeden en oefeningen.
1-4295: CAUWENBERGH, É. VAN - Scrinium Lovaniense; Mélanges historiques / Historische opstellen.
5-115: CAVALCANTI, DOMENICO ANDREA /BONA, NICCOLO MARIA - Prose Sacre di Anton Maria Salvini, lettore di lettere Greche, nello studio Fiorentino e Accademico della Crusca / Prose Toscane di Anton Maria Salvini, lettore di letteri greche, nello studie Fiorentino a Accademico della Crusca.
5-675: CAVALIERI BERGOMATIS, JOANNIS MACHAELIS (ORD. EREMIT. SANCTI AUGUSTINI CONGR. OBSERV. LOMB.) - Opera Omnia Liturgica, seu Commentaria in authentica Sacrae Rituum Congregationis Decreta ad Romanum praesertim Breviarium, Missale, & Rituale quomodolibet attinentia; Quinque Tomis comprehensa; Opus Novum intentatum hactenus, ac Doctrinae varietate contextum, omnibusque Ecclesiasticis apprime utile, quin necessarium, In hac Novissima Editione, ab Auctore postumis auctum, & perpetuo emendatum, atque integro Tomo ex manuscriptis ejus schedis nunc primum collecto locupletatum, Tomus Primus + Tomus Secundus, Pars Prima et Pars Secunda + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus [complete series; in two volumes].
5-837: CAVE, WILLIAM - Kerkellyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de vierde eeuw; Waar in onder anderen opgehaald word de opkomst, aanwas en voortgang van het Arianendom, en alle andere Secten in die eeuwe daar uyt voortgesproten; Nevens een Inleyding, behelsende een historisch verhaal van den toestand des heydendoms onder de eerste Christene Keyzers, Uyt het Engels vertaald door S. Bor.
1-4294: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht.
1-3313: CAYRÉ, F. - Patrologie et histoire de la théologie, Tome Premier (Livres I et II) + Tome Deuxième (Livres III et IV).
1-3312: CAYRÉ, F. - Précis de patrologie; Histoire et doctrine des Pères et docteurs de l'Église, Tome deuxième, Livres III et IV.
1-2682: CAYRÉ, F. - Vromen en mystieken in de christelijke oudheid.
7-628: CEASAR - Veldtocht in Gallië, Ingeleid en verklaard door W. Goossens en L. Sprangers.
7-630: CEASAR - C. Iuli Caesaris commentariorum, Pars Prior qua continentur Libri VII de Bello Gallico cum A. Hirti supplemento; Recensuit brevique adnotatione critica instruxit Renatus du Pontet.
8-2549: CEGNÉRS, ESAIAS - Frithiofsage, Übersetzt von Jens Christensen; Mit zwölf Vollbildern nach Knut Ekwall und mit zahlreichen Vignetten.
1-1392: CELANO, TH. VAN - Franciscus van Assisi, Tweede levensbeschouwing.
1-1391: CELANO, TH. VAN - Franciscus van Assisi, Eesrte levensbeschrijving.
1-1301: CELANO, FR. TH. OF - The life os Saint Clare.
1-76: CEMING, K; WERLITZ, J - Die Verbotene Evangeliën, Apokryphe Schriften.
7-5399: CENSE, A.A., IN SAMENWERKING MET ABDOERRAHIM - Makassaars-Nederlands Woordenboek, met Nederlands-Makassaars register.
7-1743: CENSE, A. / WERNER, S. - De schatkamer van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Een keuze van de voorwerpen uit de schatkamer en hun functie.
3-140: CEPARI, VIRGILIUS. - Leven van den H. Aloysius de Gonzaga van de Societeyt Jesu. , Tweeden druk. E.W.V.D.J. .
3-523: CEPARI, P. VIRGILE. - Vie de Saint Louis de Gonzague de la Compagnie de Jésus. , Traduite par M. Calpin. Nouvelle édition corrigée, A.M.D.G. Bound with: Vie du Bienheureux Stanislas Kostka, Novice de la Compagnie de Jésus. .
2-2874: CERFAUX,L; COPPENS, J; JANSSEN, A; ONCLIN, W; PHILIPS, G & THILS, G. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus XXXI..
2-2875: CERFAUX,L; COPPENS, J; JANSSEN, A; ONCLIN, W; PHILIPS, G & THILS, G. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus XXXII..
1-3314: CERFAUX, L. - Recueil Lucien Cerfaux, Études d'exégèse et d'histoire religieuse de Monseigneur Cerfaux, réunies à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire; Tome I.
1-3315: CERFAUX, L. - De geestelijke groei van Paulus.
5-116: CERIZIERS, LE SIEUR DE - La Vie de la Très-digne, Vertueuse & Incomparable Princesse S. Geneviefve, composée sur le Titre de L'Innocence reconnue, Nouvelle édition.
7-2618: CERUTTI, F.F.X. EN ANDEREN - Geschiedenis van Breda; De Middeleeuwen.
7-3248: CERUTTI, F.F.X. EN ANDEREN - Geschiedenis van Breda; I: De Middeleeuwen [fotografische herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1952].
8-811: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Don Quichot; De merkwaardige avonturen van de Dappere Ridder van de Droevige Figuur [verkorte uitgave, jeugdboek].
8-630: CERVANTES - Obras escogidas de Cervantes; Novelas ejemplares.
8-2220: CERVANTES, MICHEL DE - Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Mancha; Précédée de La Vie de Michel de Cervantes; Ornée de dix sujets dessinés par Charlet; 5 tomes [complet].
8-621: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Trabajos de Persiles uySigismunda; Historia setentrional.
7-631: CÉSAR - Guerre des Gaules; Tome I (Livres I-IV) + Tome II (LivresV-VIII) [Texte en Latine et en Français].
1-57: CEULEMANS, F - Epistolae Sancti Pauli, Commentarii Scripturistici Mechlinienses.
3-2002: CEYSSENS, L. - Le sort de la Bulle Unigenitus, Recueil d'étudus offert à Lucien Ceyssens à l'occasion de son 90e anniversaire; présenteé par M. Lamberigts.
3-2006: CEYSSENS, L. - Jansenistica (9 brochures), Sources espagnoles relatives à la publication de la bulle In emienti en Belgique (1643-1653) / De drame de conscience augustinien des premiers jansénistes / Essai d'identification du frère-mineur qui assista Jansénius à son lit de mort / Le Jansénisme: Considerations historiques préliminaires à son notion / L'Enquête officielle faite en 1644 dans les diocèses des Pays-Bas sur le scandale causé par l'Augustinus / Romeinse brieven uit de Ierse periode van het Belgisch anti-jansenisme (1680-1684) / Rondom de studie van F. Willaert over de oorsprong van het Jansenisme in België / Correspondence romaine du F. Martin Harney, domincain belge avec François van Vianen professeur à l'université de Louvain (1673-1675) / Pedro de Alva y Astorga, o.f.m. y su imprenta de la Immaculada Conception de Lovaina (1663-1666).
3-2001: CEYSSENS, L. - Jansenistica, Études relatieves à l'histoire du jansénisme; III.
2-2336: CHABANNES, DOM BERNARD DE - Sacrement de marriage.
5-117: CHADUC, BLAISE - Le mystère adorable de L'Autel, selon ses deux qualitez essentielles de Sacrement & de Sacrifice, Prêchée en un Octave du S. Sacrement, dans la Pariosse de S. Paul à Paris.
7-736: PLUTARQUE DE CHAERONÉE - Les Vies des hommes illustres, Grecs et Romainsm comparees l'une avec l'autre; Premier Tome, Translatees de Grec en François par M. Iaques Aymot; Auquelles sont adioustées les Vies de Hannibal, & de Scipion l'Africain, traduites de Latin en François, par Charles de l'Éscluse; En cette édition sont toutes les medailles des illustres Grecz & Romains; .
9-922: CHAGOLL, LYDIA - In naam van de Führer; Filmtekst.
3-524: CHALLONER, MGR. RICHARD. - Méditations pour tous les jours de l'année. , Traduites de l'Anglais. Tome premier-quatrième. .
5-118: CHALLONER, RICHARD - Méditations pour tous les jours de l'année, traduites de l'anglais par Mgr. Richard Challoner, Évêque de Debra et Vicaire Apostolique, Tome Premier + Tome Second (en une réliure).
2-924: CHALMERS, J., O.CARM. - The sound of silence, Listening to the Word of God with Elijah the Prophet.
1-4513: CHAMBERAS, P.A. (TRANSLATION AND FOREWORD) / BEBIS, S. (INTRODUCTION) - Nicodemos of the Holy Mountain; A handbook of spiritual counsel.
9-1528: CHAMPDOR, ALBERT - Saladin; Schwert des Islam.
2-1178: CHAMPEAUX, G. DE ET STERCKX, S. O.S.B. - Introduction au monde des symboles.
9-772: CHAMPIER, VICTOR (DIRECTION) - Documents d'Atelier Art Décoratif Moderne; Album contenant 60 planches en couleurs fac-simile d'aquarelles; modèles nouveaux pour les industries d'art; Architecture, meubles, céramique, orfèvrerie, bijouterie, tissus, etc.; Deuxième Serie.
9-771: CHAMPIER, VICTOR (DIRECTION) - Documents d'Atelier Art Décoratif Moderne; Album contenant 60 planches en couleurs fac-simile d'aquarelles; 200 modèles nouveaux pour les industries d'art; Architecture, meubles, céramique, orfèvrerie, bijouterie, tissus, etc., Préface par Gustave Larroumet.
8-408: CHAPELL, WARREN - A short history of the printed world.
8-2381: CHAPMAN, GERALD WESTER (EDITOR) - Literary criticism in England, 1660-1800, Edited with introductions by Gerald Wester Chapman.
6-1640: CHARBONNEAU-LASSAY, LOUIS - L'ésotérisme de quelques symboles géométriques chrétiens.
8-876: CHARITÉ, J. (EINDREDACTIE) - Biografisch woordenboek van Nederland; Eerste Deel [personen die na 1910 overleden zijn].
1-1524: CHARMOT, FR. S.J. - Dans la lumière de la Trinité, Spiritualité de la Bienheureuse Julie Billiart Fondatrice des Sœrs de Notre-Dame.
10-064: CHARRON, PIERRE. - De la Sagessse Trois Livres., Suiuant la vraye copie.
8-2237: CHARRON, PIERRE - De la Sagesse; Trois livres; Suivant la vraye copie de Bourdeaux.
9-774: CHARVET, L. - Enseignement de l'Art Décoratif; Comprenant son histoire générale, l'étude des caractéristiques des époques, ses procédés industriels et la théorie de la composition décorative.
8-2119: CHATEAUBRIAND. A.F. - Atala, Avec une note sur la présente édition par René-Louis Doyon.
5-119: CHATEAUBRIAND, LE VTE DE - Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne, Quatrième édition, Tome Premier + Tome Deuxième.
3-526: CHATEAUBRIAND. - Oeuvres Complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand. , Augmentées d'un essai sur la via et les ouvrages de l'auteur; seule édition contenant les mémoires d'outre-tombe. Tome I-IV. .
3-527: CHATEAUBRIAND. - Génie du Christianisme ou Beautés de la religion Chrétienne. , Septième édition. Tome premier - tome cinquième. .
8-2110: CHATEAUBRIAND - La campagne Romaine; Lettre à Monsieur de Fontanes; Burins de Jean-Paul Vroom.
1-2310: CHATELION COUNET, P. - Thuiskomen uit Lourdes; met brieven van Bernadette, Lees- en doeboekje voor pelgrims.
7-5165: CHATTEL, C.J.H. - Storm over Java.
1-1285: DE CHAUGY, LA MÈRE F.M. - Sainte Jeanne-Francoise Frémyot de Chantal, Sa vie et ses oeuvres.
1-1421: CHÉNIQUE, F. - Cantique des Créatures de Saint François d'Assise, Commentaire symbolique.
1-1863: CHÉRANCE, R.P. LÉOPOLD DE - Sainte Marguerite de Cortone.
8-2453: CHESTERTON, G.K. - The commom man.
6-395: LE CHEVALIER DE PROPRIAC, M. - Les merveilles du monde, ou Les plus beaux ouvrages de la nature et des hommes, répandus sur toute la surface de la terre; Huitième Édition, revue, corrigée, augmentée et ornée de 16 jolies gravures; Tome Second [il manque Tome Premier].
9-1671: CHEVALIER, JEAN / GHEEREBRANT, ALAIN - Dictionnaire des symboles; Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres.
5-120: CHEVALLIER, M. LE - La religion du cœur; Exposée dans les sentiments qu'une trendre piété inspire, avec de courtes élévations pour toutes les situations où l'on peut se trouver; à l'usage des personnes du monde, Nouvelle Éditon, corrigée, & considérablement augmentée.
1-1024: DOM CHEVALLIER - Le Cantique Spirituel de Saint Jean de la Croix Docteur de l'Église.
2-845: CHEVALLIER, DOM, MOINE DE SOLEMNES - Le Cantique Spirituel de la Saint Jean de la Croix, docteur de l'église, notes historiques, texte critique.
3-528: CHEVASSU, M. - Méditations Ecclésiastiques. , Tirées des Épitres et Évangiles qui se lisent a la messe tous les dimanches. Pour se disposer à célébrer ou à communier dignement etc. Pour tous les jours et principales fêtes de l'année. Tome premier - quatrième.
3-529: CHEVASSU, M. - Missionnaire Paroissial. , Tome premier - troisième. Prones pour tous les Dimanches de l'année; Conférences sur le symbole des apotres et sur les sacrements. .
6-1257: CHIAPPE, JEAN-FRANÇOIS (HERAUSGEGEBEN VON) - Die berühmten Frauen der Welt van A-Z.
7-118: CHIAPPE, JEAN-FRANÇOIS (HERAUSGEGEBEN VON) - Die berühmten Frauen der Welt van A-Z.
5-127: CHIFLETII, IOAN., I. C. VESONTINI - Consilium de Sacramento Eucharistiae, ultimo supplicio afficiendes non denegando.
8-2152: CHIGOT, P. ET AL. (RÉDACTION) - Médicine de France, Numéro 200; Panorama de la pensée médicale, littéraire et artistique française.
9-1517: CHITTICK, WILLIAM C. - Sufism, a short introduction.
1-1045: CHITTISTER, J. - Vreugdezangen, Beschouwingen bij de psalmen voor elke dag van het jaar.
1-2045: CHLEDOWSKI, CASIMIR V. - Rom; die Menschen des Barock.
9-1541: CHODKIEWICZ, MICHEL - Seal of the saints; Prophethood and sainthood in the doctrine of Ibn 'Arabi, Golden Palm Series.
6-1650: CHOPRA, DEEPAK - Peace is the way; Bringing war and violence to an end.
1-1530: CHOQUE O.M.I., C. - Kayoaluk, Pierre Henry, Oblat de Marie Immaculée Missionaire des Inuit 1904-1979.
7-814: CHORUS, A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagriografie.
1-3072: CHOURAQUI, A. - Leven voor Jeruzalem.
9-1672: CHOWDHURRY, TINEKE / WISKERKE, NIEK / ZOEST, PETER VAN / ZWAN, ROB VAN DER - Holisme en new age-bewustzijn; Fenomenologische, theologische en ecologische aspecten van een nieuw wereldbeeld, Verslag van een kortlopend studieproject aan de Theologische Faculteit Tilburg.
1-3317: CHOWDHURY, T. / CLAESSENS, W. / LOGISTER, W. (REDACTIE) - Het kosmisch patroon; Het vele en het ene in de godsdiensten.
9-963: JOS. CHRIST. (HERAUSGEGEBEN VON) - Kriegs-Erinnerungen eines Veteranen von 1870-71, 2. Band der Leuchtturmbücherei.
5-122: CHRYSOSTOME, JEAN - Sermons choisis, traduits de Grèc, Tome Premier, contenant 43 sermons.
5-121: CHRYSOSTOMI, D. IOAN. - In Sanctum Iesu Christi Evangelium sec?dum Matthaeum comm?tarij, diligenter ab Arrianorum faecibus purgati, & in luc? in sacrae pagine tyronum gratiam modò rec?s sub minori forma aediti / Passio Domini nostri Iesy Christi secundum Mattaeum in decem homilias diuisa / In Sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Ioannem commentarij, diligenter ab Arrianorum faecibus purgati, & in lucem in sacrae pagine tyronum gratiam modò recens sub minori forma aediti .
9-66: CHUSID, JOSEPH G. - Correlative neuroanatomy & functional neurology.
1-3319: CIANFARRA, C.M. - De oorlog en het Vaticaan, Nederlandse bewerking Hans Verhoeven.
7-648: CICERO, M. TULLIUS - Epistulae selectae, Met inleidingen aantekeningen door dr. O. Damsté.
7-649: CICERO, M. TULLIUS - De divinatione, Met inleiding en aantekeningen op het eerste boek door dr. H.J.M. Broos.
7-650: CICERO - Gedanken über Tod und Unsterblichkeit; Somnium Scipionis, Tusculanae disputationes I, Cato Major [Lateinisch-Deutsch].
7-651: CICERO - Ausgewählte Briefe Ciceros; Für den Schulgebrauch erklärt von Prof. Dr. Karl Schirmer.
7-644: CICÉRON - Devant la souffrance (IIe et IIIe Tusculanes), Traduit du latin et présenté par Danièle Robert.
7-646: CICERONE - Le Tusculane [Text in Latin and in Italian], A cura di Adolfo Di Virginio.
7-654: CICERONE, MARCO TULLIO - Il poeta archia [Testo latino a fronte], A cura di Emanuele Narducci, Traduzione e note di Giovanna Bertonati.
7-655: CICERONIS, M. TULLI - Scripta quae manserunt omnia; Fasc. 44: Tusculanae dispotationes, Recognovit M. Pohlenz.
7-656: CICERONIS, M. TULLII - Orationes: In L. Catilinam quattuor / Pro L. Murena, Recognovit C.F.W. Müller.
7-639: CICERONIS, M. TULLII - Opera, quae supersunt omnia ex recensione Io. Casp. Orellii; Editio altera emendiator; Volumen Quartum, Opus morte Orellii interruptum continua verunt I.G. Baiterus et Car. Halmius.
7-658: CICERONIS, M.T. - Epistolarum selectarum in libri tres, Quos denuo recensuit & Notis auxit J.C. Schröderus; Accedunt ejusdem animadversiones in emendationes Viri Cl. Richardi Bentleii, ad Cicerionis Disputationes Tusculanas, a doctissimo Viro Joanne Davisio illustratas, nec non Vita Cicerionis, a Dionysio Lambino collecta.
7-642: CICERONIS, M. TULLII - Orationes Pro Lege Manilia, Pro Q. Ligario, Pro Rege Deiotaro, Pro. M. Marcello, Pro L. Murena et T. Anno Milone; Des M. Tullius Cicero auserlesenen Reden ... Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius.
7-661: CICERONIS, M. TULLII - Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta reccognovit et singulis libris ad optimam quamque recentionem castigatis ...; Edidit Io. Casp. Orellius; Voluminis V. Pars I..
7-641: CICERONIS, M. TULLII - Orationes selectae XV [In C. Verrem Liber IV; Pro A. Ceacina; Pro Lege Manilia; Pro C. Rabirio; In catilinam IV; Pro P. Sulla; Pro Q. Ligario; Pro Rege Deiotario; Philipp. I, II, XIV; Pro Archia], Recognovit et emendavit partim ex codd. Nunc primum collatis Io. Casp. Orellius.
10-060: CICERONU, M.T. - Rhetoricorum ad herennium., Libri qua tuor. Eiusden, de inuentione Libri..
5-676: CIENFUEGOS, ALBARO (HISPANO È SOCIETATE JESU) - Vita Abscondita, seu Speciebus Eucharisticis Velata, per potissimas sensuum operationes de facto à Christo Domino ibidem indsinenter exercita circa objecta Altari, & Amori vicina: Ejus mira utilitas, decor, et claritas, & ad tuendam veram rationem, tum Sacrificii incruenti, tum Sacerdotii, neccessitas: fructuumque ex eafœcunda radice prodeuntium ubertas, raritas, & vetusta novitas; Accedit conjunctio intima (Eucharistiae peculiaris gloria) sanctè communicantis cum Servatoris nostri anima, tamquam cum motore assumente, postquam desinit Sacra mentalis praesentia; nondùm Theologis fatis nota; quaeque incipit, & proficit in via, & exundat in Patria.
2-10: CIRIZA, DOMINGO ITURGAIZ - Santo Domingo de Guzmán palabre e imagen, Exposición.
7-2980: CLAASSEN, VICT. - Geschiedenis van Brabant voor het zevende leerjaar.
8-952: CLAES, PAUL - De Phoenix; Roman.
8-950: CLAES, ERNEST - Kiki [Traduction français].
8-949: CLAES, ERNEST - La vie joyeuse et vertueuse du Curé Campens, Illustrations de C. Korosmezey.
6-930: CLAES, MARC - De baksteenindustrie in oude prentkaarten, [Over de baksteenindustrie in de Rupelstreek].
8-1853: CLAES, PAUL - Mimicry; Geschiedenis van de Nederlandse poëzie in vijftig pastiches.
8-812: CLAES, ERNEST - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed; Houtsneden van Maurice Brocas.
1-1794: CLAES, J.; CLAES, A.; VINCKE, K. - Sancti, Nog meer heiligen herkennen.
8-951: CLAES, PAUL - De Zoon van de Panter; Roman.
1-1792: CLAES, J.; CLAES, A.; VINCKE, K. - Sanctorum, Heiligen herkennen.
6-1249: CLAESSEN, H.J.M. (REDACTIE) - Macht en majesteit; Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
7-107: CLAESSEN, H.J.M. (REDACTIE) - Macht en majesteit; Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
1-2005: CLAESSENS, P. - Regnum PII Magni PP. IX 1846-1878, lineis paucis descripsit.
1-3320: CLAESSENS, P. - Engelberti Sterckx, presbyteri cardinalis, archiepiscopi Mechliniensis etc,, Laudatio Funebris.
2-450: CLAIR, CHARLES, S.J. - La vie de Saint Ignace de Loyola, d'apres Pierre Ribadeneira, son premier historien.
1-1527: CLAIR S.J., PATER CH. - De Eerbiedwaardige Moeder Julia Billiart , Stichteres en Eertse Generale Overste van het Instituut der Zusters van O.-L.-Vrouw te Namen.
8-2173: CLAIR, CHARLES - Giordano Bruno, le chevalier errant de la philosophie; Poème mélique et musique, Précédé d'un avant-propos de Paul Fort.
1-2690: BERNARD VAN CLAIRVAUX - Een God om lief te hebben; tekst en vertaling van De Diligendo Deo, Inleiding en commentaar: Hein Blommestein / Vertaling en annotatie: Thijs Rutten.
1-3229: BERNARD DE CLAIRVAUX - Invités aux noces, Extraits des sermons sur le Cantique des cantiques; traduits en présentés par Pierre-Yves Emery, frère de Taizé.
9-1734: CLARK, RONALD W. - Freud; The man and the cause.
8-2356: CLARKE, GILLIAN - Harvest at Mynachlog, Wood engraving by Miriam Mecgregor.
5-498: VERT, CLAUDE DE - Explication simple , litteraire et historique des Cérémonies de l'Église; Tome Second + Tome Triosième (il manque Tome Premier).
8-2209: CLAUDEL, PAUL - La nuit de Noël de 1914.
8-2169: CLAUDEL, PAUL - La port ouverte; Lettres inédites de Paul Claudel, Introduction de Maurice Zundel et Jacques Madaule; Images de Paul Claudel et Itinéraire de France du Guérand.
8-953: CLAUS, HUGO - De legende en de heldhaftige, vroijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders; Toneelspel in twee delen, naar het boek van Charles de Coster.
5-124: CLAUS, JOSEPHUS IGNATIUS - Spicilegium Concionatorium, hoc est Conceptus Morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide Cristiano-Catholica plebem, Ad extirpanda vitia, & implantadas virtutes ex praestantissimis auctoribus collectos, atque vairis Sacr Scripturas figuris, Doctrines moralibus, similitudinibus & exquisitis historiis refertos ad populam dixit, Pars Tertia: Pro Festis tam ordinariis, quam quibusdam extraordinaiis per annum.
8-1854: CLAUS, HUGO - Mijn hart en ik; De mooiste liefdesgedichten.
5-125: CLAUS, JOSEPHUS IGNATIUS - Spicilegium Concionatorium, hoc est Conceptus Morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide Cristiano-Catholica plebem, Ad extirpanda vitia, & implantadas virtutes ex praestantissimis auctoribus collectos, atque vairis Sacr Scripturas figuris, Doctrines moralibus, similitudinibus & exquisitis historiis refertos ad populam dixit, Pars Quarta: Pro Festis tam ordinariis, quam quibusdam extraordinaiis per annum.
8-954: CLAUS, HUGO - De legende en de heldhaftige, vroijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders; Toneelspel in twee delen, naar het boek van Charles de Coster.
8-409: CLAUSBERG, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Almanach der KRATER Bibliothek.
8-192: CLAUSBERG, KARL - Die Manessische Liederhandschrift.
1-2664: CLAUSBERG, K. - Kosmische Visionen; Mystische Weltbilder von Hildegard von Bingen bis heute.
7-3526: CLEERDIN, VINCENT - s-Hertogenbosch, Prenten van Herman Moerkerk.
7-3014: CLEERDIN, VINCENT - Het Brabantsche dorp.
3-531: CLÉMENT. - Exercices de l'Ame. , Pour se disposer aux Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Nouvelle édition, revue & augmentée. .
3-532: CLÉMENT. - Exercices de l'Ame. , Pour se disposer aux Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Nouvelle édition, revue & augmentée. .
3-533: CLÉMENT. - Élévations de l'Ame a Dieu. , Ou Prieres, tirées de la Sainte Écriture, pour toutes les différentes situations ou l'on peut se trouver pendant la vie. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. .
3-143: CLERC, LE. - Het leeven van Armand Jean, Kardinaal Hartog van Richelieu. , Eerste Dienaar van de Staat onder Lodewyk XIII, Koning van Vrankryk na Navarre. Uit het Fransch vertaalt na den darden Druk. Eerste en Tweede Deel. .
6-949: CLERCQ, CARLO DE - Twee der laatste kanunniken van Rolduc: J. de la Hamayde en L. van de wardt d'Onsel / Over de beëdigde priesters in het departement der Nedermaas, Overdruk uit Het Oude Land van Loon, 1953.
6-948: CLERCQ, CARLO DE - La rétractation du serment de haine à la Royauté dans le Diocèse de Liège, Extrait du Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire do Diocèse de Liège, tome XXXVIII, 1953.
6-918: CLERCQ, CARLO DE - De Keizerlijke Catechismus in de Kerkprovincie Mechelen (1806-1814), Uit de Handelingen van het Verbond der Geschiedkundige en Oudheidkundige Kringen van België (35e Congres - Kortrijk, 26-30 Juli 1953).
2-375: DE CLERCQ, V.C., C.I.C.M - The Scheut Fathers in the U.S.A. 1919-1930.
3-534: CLERICATO, JOANNE. - De Venerabili Eucharistiae Sacramento Decisiones Theologico Legales. , Praeposito Patavino. Juris Utriusque Doctore, olim in curia episcopali Patavina Advocato & Promotore Fiscali, deinde Auditore, ac demum Vicario Generali, in quibus, non solum praecipiae questiones, ex utraque Theologia Scholastica & Morali selectae circa Materiam etc. Editio Tertia. .
1-4514: SAINT JEAN CLIMAQUE - L'Échelle Sainte, (séries: Spiritualité Orientale, no. 24).
9-1673: CLITEUR, P.B. / KINNEGING, A.A.M. / LIST, G.A. VAN DER (RED.) - Filosofen van het klassieke liberalisme.
2-1246: CLOEDT, F. DE ET AL. - Benedictus, Pater Eureopae.
1-3321: CLOKE, G. - This female man of God', Women and spiritual power in the patristic age, AD 350-450.
6-1030: CNODDER, REMI DE - Beeldhouwer Albert Poels.
3-145: COBBETT, WILLIAM. - Geschiedkundige brieven over de protestantsche hervorming in Engeland en Ierland., Uit het Fransch..
3-535: COBBETT, WILLIAM. - Histoire de la 'Réforme' Protestante en Angleterre et en Irlande. , Dans laquelle on démontre que cet événement a appauvri et dégradé la masse du peuple dans ces deux Pays. Dans une série de lettres. .
8-2189: COBBETT, M. - Le Maitre d'Anglais, ou Grammaire raisonnée pour faciliter aus Français l'étude de la langue anglaise, [premiers pages de cette livre sont rémouvé, alors il manque information bibliographique].
5-678: COCCIO (COCCIUS), JODOCO - Thesaurus Catholicus, in quo Controversiae Fidei, iam olim nostraque memoria excitatae, SS. Scripturarum, Conciliorum, & SS. Tam Graecorum quam Latinorum Patrum Testimoniis, à temporibus Apostolorum ad nostram usque aetatem deducta successione, explicantur: Catholicae Ecclesiae Consensus perpetuus, instar Catenae connexus, proponitur: Ad Orthodoxorum omnium confirmationem, magno studio, immenso labore, ac singulari industria conscriptus; Tomus Primus + Tomus Secundus, Opus non solùm Theologis, Concionatoribus, & Ecclesiasticis aliis utile, sed omnibus, verae fidei, pietatis, ac Christianae antiquitatis amantibus, summè necessarium; Adiectis Indicibus necessariis [.
3-536: COCHELET, R.P. ANASTASE. - Repetitions du Saint Sacrifice de la Messe. , Composées. .
9-778: COCKRILL, PAULINE - Tientallen Teddy's; Teddyberen van alle tijden binnenstebuiten gekeerd, Fotografie van Roland Kemp.
9-779: COCKRILL, PAULINE - Het perfecte berenboek, Fotografie van Roland Kemp en Taeke Henstra.
9-1370: COCKX-INDESTEGE, ELLY / NAVE, FRANCINE DE (REDACTIE) - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd, Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling 'Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589) en de exacte wetenschappen in zijn tijd' georganiseerd in het Museum Plantijn-Moretus in Antwerpen van 18 maart tot 31 mei 1989.
3-538: CODDAEUS, PETRUS (CODDE, P.) - Denuntiatio apologetica., Sinceris solidisque documentis firmata, quam circa praecipua causae suae capita evulgandam duxit. + Openbaer verweerschrift door den aertsbisschop van sebaste. Aengaende zijne Zaek in 't licht gegeven, ende met bondige bewijsstukken bekrachtigt..
7-3289: COELEN, IEN VAN DER - 100 jaar vrouwenarbeid bij Philips.
8-955: COENEN, FRANS / OUDSHOORN, J. VAN - F. Coenen: The house on the canal / J. van Oudshoorn: Alienations [convolute].
9-2203: COENEN, HERMAN - Diesseits von subjektivem Sinn und kollektivem Zwang; Phänomenologische Soziologie im Feld des zwischenleiblichen Verhaltens [Dissertation].
7-2646: COENEN, J.C.G.W. / KAMPHUIS, P.H. - De bevrijding van Goirle (27 oktober 1944).
7-2631: COENEN, JEAN - Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft; Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten.
1-1331: P. MARIE-JOSEPH DU SACRÉ-COEUR - Le Père Doussot Dominicain et La Mère Élisabeth Carmélite, sa soeur.
1-2929: COHEN, SAMUEL S. - What we Jews believe, and A guide tot Jewish practice; for the enlightened modern Jew.
1-3070: COHEN, A.C. - Der natürliche und der übernatürliche Jude, Das Selbstverständnis des Judentums in der Neuzeit.
1-3064: COHEN, HERMANN - Religion der Vernunft, aus den Quellen des Judentums, Zweite Ausgabe; Nach dem Manuskript des Verfassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Bruno Strauß.
8-956: COHEN, A. / EBELING, C.L. / ERINGA, P. / FOKKEMA, K. / HOLK, A.G.F. VAN - Fonologie van het Nederlands en het Fries; Inleiding tot de moderne klankleer.
9-1674: COHN, NORMAN - Cosmos, Chaos and the world to come; The ancient roots of apocalyptic faith.
1-3322: COILLIE, C. VAN / MEESTER, A. DE - La sépulture et les fabriques d'églises en droit civil-ecclésiastique Belge.
8-2451: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR - Selected poetry and prose, Edited with an introduction and notes by Elisabeth Schneider.
7-5419: COLIJN, A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland; De bestijging van het Carstenszgebergte in Nederlandsch Nieuw Guinee.
7-5321: COLIJN, H. (ONDER LEIDING VAN) - Neerlands Indië; Land, volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving; Tweede Deel, Met 265 afbeeldingen van photographieën, prenten, kaarten en teekeningen, een gekleurde kaart, en gekleurde platen.
7-5320: COLIJN, H. (ONDER LEIDING VAN) - Neerlands Indië; Land, volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving; Eerste Deel, Met 326 afbeeldingen van photographieën, prenten, kaarten en teekeningen, een gekleurde kaart, en gekleurde platen.
7-5283: COLIJN, H. (ONDER LEIDING VAN) - Neerlands Indië; Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving; Eerste Deel + Tweede Deel, Met 326 afbeeldingen van photographieën, prenten, kaarten en teekeningen, een gekleurde kaart, en gekleurde platen.
5-128: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Secundus, continens Tractatus: I. De virtute religionis; II. De benificiis & simonia; III. De actibus humanis.
3-539: COLLET. - Theologia Moralis. , Breviori Forma Redacta, ad usum Seminariorum. Tomus Primus - Tomus Tertius. Opus ad Juris Romani & Gallici normam exactum. Compendium Theologiae. .
3-540: COLLET, PETRO. - Continuatio Praelectionum Theologicarum Honorati Tournely, sive Tractatus de universa Theologia Morali. , Tomi XIII, Pars Secunda. Continens Tractatum De Ordine. Opus ad Juris Romani & Gallici normam exactum. .
3-541: COLLET. - Traite des Dispenses en General et en Particulier. , Dans lequel on sésout les principales difficultés, qui regardent cette matière. Ouvrage, qui peut servir de supplément aux Conférences de Paris & d'Angers. Cinquième édition. Tome premier-troisième. .
5-129: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Septimus, continens Tractatus: I. De Sacramentis in generis; II. De Baptimo.
5-130: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Octavus, continens Tractatus: I. De Confirmatione; II. De Eucharistia ut Sacramento.
5-131: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Nonus, continens Tractatus: De Eucharistica et Sacrificio Missae.
5-132: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomi XIII. Pars Prima, continens Tractatum De Ordine.
5-133: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Decimus Quartus, continens Tractatum De Matrimonio, cum variis Dissertationibus, &c..
5-134: COLLET, PETRO, CONGREGATIONIS MISSIONIS PREBYTERO - Continuatio Praelectionum Theologaricum Honorati Tournelly; sive Tractatus De universâ Theologiâ Morali, Tomus Decimus Quintus, continens Tractatum De Matrimonio , cum variis Differtationibus, &c..
1-2707: TITO COLLIANDER - De weg der asceten; inwijding in het geestelijk leven, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 8).
9-1675: COLLIN, RODNEY - Eeuwig leven.
1-3323: COLLINSON, P. - The Reformation.
6-898: COLSON, M. (UITGEGEVEN DOOR) - De rapporten van de kantonkommissarissen (1797-1800); Deel I: Maaseik, [Serie: Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Nr. 5].
7-1802: COLSON, M. - De Kruisheren van Venlo tijdens de Franse Revolutie.
9-1676: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Unum Necessarum [Het enige nodige; Nederlandse tekst], Uit het Latijn vertaald en van een woord vooraf en noten voorzien door R.A.B. Oosterhuis; Bewerkt naar de eerste uitgave, Utrecht 1929.
7-3600: COMMANDEUR, JAN / JACOBS, COR / WESTERHOF, BOB - Ge waart mar arbeider; Een beeld van de Tilburgse textiel 1890-1980.
1-2286: COMPAGNON, P.-M. - Le culte de Notre-Dame de Lourdes dans la Société des Missions-Étrangères.
3-144: COMRIE, ALEXANDER. - Stellige en praktikale verklaaringe van den Heidelbergschen catechismus., Volgens de leere en gronden der reformatie: Waar in de waarheden van onzen godsdienst op een klaare en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekende bestiert; de zwakken vertroost; en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Euangelische leiding opgewekt worden. .
10-038: LE COMTE DE, À M. - Lettres récréatives et morales, sur les moeurs du temps., Par l'Auteur de la conversation avec soi- même. Tome 2 & 3..
9-1677: CONCHE, MARCEL - Philosopher à l'infini.
6-1664: CONFUCIUS - De Grote Leer; Ta Hio, Vertaald en toegelicht door E. J. Welz.
2-2758: CONGAR, YVES. - Handbuch der Dogmengeschichte., Band III (Christologie; Soteriologie; Mariologie; Reich Gottes und Kirche) Faszikel 3d: Die Lehre von der Kirche vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart..
1-4296: CONINCK, P. DE EN DIRKSE, P.; MET EEN BIJDRAGE VAN MARJET DERKS - Roomsch in alles, Het rijke roomse leven 1900-1950.
9-42: CONNOR, MICHAEL / FERGUSON-SMITH, MALCOLM - Essential medical genetics.
9-1310: CONNOR, JAMES A. - Kepler's witch; An astronomer's discovery of cosmic order amid religious war, political intrigue, and the heresy trial of his mother.
6-859: CONRAD, W. ET AL. - Steden en landschappen; V: De kust.
1-3324: CONRAD, ANNE (HERAUSGEGEBEN VON) - In Christo ist weder Man noch Weyb, Frauen in der Zeit der Reformation und der katholischer Reform.
8-957: CONSCIENCE, HENDRIK - La Leono de Flandrujo [el la Flandra lingvo tradukis H.J. Bulthjuis; translation in Esperanto].
6-1007: CONSCIENCE, HENDRIK - De poesjenellenkelder; Uit: Geschiedenis mijner jeugd.
3-542: CONSTANCE, JEAN-BAPTISTE. - Le Pastoral de Saint Charles Borromée. , Ou Avis aux curez et aux autres pasteurs des Ames, tirez des Actes de l'Église de Milan, & des Maximes de Saint Charles. Traduit en François. .
3-544: CONSTANT, A.L. - Dictionnaire de Littérature Chrétienne. , Publié par M. l'abbé Migne. Tome Unique. Nouvelle Encyclopedie Théologique, Tome septième. .
7-1211: CONSTANT, JAC. G. (SAMENSTELLING/EINDREDACTIE) - Waterstaatswerken verkend; Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
5-146: CONTENSON, FR. VINCENTII, ORDINIS PRAEDICATORUM - Theologia mentis et cordis, sev Speculatio universae Sacra Doctrinae, pietate temperata; è Patribus, Doctore potissimùm Angelico derivata, Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX/X (complete series).
5-147: CONTENSON, FR. VINCENTII, ORDINIS PRAEDICATORUM - Theologia mentis et cordis, sev Speculatio universae Sacra Doctrinae, pietate temperata; è Patribus, Doctore potissimùm Angelico derivata, Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX/X (complete series).
3-547: CONTZEN, ADAM. - Iubilum iubilorum Jubilaeum Evangelicum + Chronologiae Jubilaei Evangelici., Et piae lacrimae omnium Romano-Catholicorum ad imperatorum Aug..
2-1164: COO, J. DE - Museum Mayer van den Bergh, Catalogus 1 (schilderijen, verluchte handschriften, tekeningen) en Catalogus 2 (beeldhouwkunst, plaketten, antiek).
7-445: COOK, B.F. - Griekse inscripties.
2-544: COOK, O. / SMITH, E. - English abbeys and priories.
2-543: COOK, O. / SMITH, E. - English abbeys and priories.
9-1678: COOK, THEODORE ANDREA - The curves of life, being an account of spiral formations and their application to growth in nature, to science and to art; with special reference to the manuscripts of Leonardo da Vinci, With eleven plates and 415 illustrations.
9-416: COOL, CATH. / LEK, H.A.A. VAN DER - Het paddenstoelenboekje; Deel II: Determineertabellen en beschrijving der soorten, Serie: Bibliotheek van De Levende Natuur, nr. VII.
9-415: COOL, CATH. / LEK, H.A.A. VAN DER - Het paddenstoelenboekje; Deel I, Serie: Bibliotheek van De Levende Natuur, nr. VI.
7-3009: COOLEN, ANTOON - Moeder Marjanne's Kerstfeest; Een kerstverhaal.
7-3449: COOLEN, ANTOON - Waalre's oud Willibrorduskerkje; Herdenkingskapel van Brabant's gesneuvelden, Foto's van Martien Coppens.
9-1166: COOLEN, LOUIS / NIEROP, MAATEN VAN / WELLING, DOLF / KOUWENAAR, GERRIT - Aat Verhoog.
1-1779: COOLEN, A. (SAMENSTELLING, INLEIDING) - Gouden Legenden, Verhalen van God en Heiligen, Vromen en Zondaars.
7-5216: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B.; Herinneringen van een jongs bestuursambtenaar in Nederlands-Indië.
8-517: COOLS MSC, P.J. - Over het conserveren van boeken, Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Ed Schilders; Met een biografische schets van P.J. Cools door Jef van Kempen.
1-1316: COOLS, ZR. A.; WIJNPERSSE, ZR. H. VAN DE - Moeder Magdalena Damen en de ontwikkeling van haar Congragatie in de negentiende eeuw.
6-209: COOMARASWAMY, ANANDA K. - Yaksas, Part I with 23 plates / Part II with 50 plates.
6-1684: COOMARASWAMY, ANANDA K. - The transformation of nature in art.
8-2159: COOPER, FENIMORE - [convolute] 1. Fenimore Cooper: Le dernier des Mohicans / 2. Fenimore Cooper: Le corsaire rouge / 3. Fenimore Cooper: Les pionniers / 4. Walter Scott: Ivanhoe / 5. Walter Scott: Quentin Durward; La Dame du Lac / 6. Le Sage: Gil Blas, suivi De la vengeance trompée par l'amour, d'une journée des Parques, Et des bequilles du Diable Boiteux / 7. Goldsmith: Le vicaire de Wakefield, Séries: Romans Populaires Illustrés.
2-1687: COOPMAN, C., S.J. - Waakt en bidt!, Communie- en gebedenboek.
7-3513: COOPMANS, J.A.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629.
7-3514: COOPMANS, J.A.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629.
7-5210: COOPS, WILLEM - Tropengloed; Van der Meer's indische ervaringen.
9-1679: COPLESTON S.J., FREDERICK - A history of philosophy; Volume 3: Late Mediaeval and Renaissance philosophy; Part II: The revival of Platonism to Suárez.
1-434: DEFONTAINE-COPPÉE - Chants de Mai, Ou les Sanctuaires de Belgique.
1-4297: COPPENS, J. / DESCAMPS, A. / MASSAUX, É. - Sacra Pagina, Miscellanea Biblica Congressus Internationalis Catholici de re Biblica (19580; Volumen primum + Volumen alterum.
2-1234: COPPENS, M. - Koorbanken in Nederland; Barok, Fotografisch gezien en ingeleid door Martien Coppens.
7-2807: COPPENS, MARTIEN - Picturesque Brabant; 44 photographic illustrations and an introduction by Martien Coppens.
1-285: COPPENS, J - Annua Nuntia Lovaniensia Tomus IX, Bibliographia Professorum Facultatum Sacrae Theologiae atque Iuris Canonici 1934-1954.
9-544: COPPENS, JAN - De bewogen camera; Protest en propaganda door middel van foto's.
7-2741: COPPENS, MARTIEN - Leven in geloof, Tekst Prof. C. Konings.
7-2740: COPPENS, MARTIEN - Leven in geloof, Tekst Prof. C. Konings.
7-2733: COPPENS, MARTIEN - De mensch in de fotografie; Leerboek voor portretfotografie.
7-2719: COPPENS, MARTIEN (DEPICTED BY THE CAMARA OF) - Thoughts in stone; The Cathedral Basilica of St. John 's-Hertogenbosch.
1-1536: COPPENS, J. - Paulin Ladeuze, orientalist en exegeet 1870-1940, Een bijdrage tot de geschiedenis van de bijbelwetenschap in het begin van de Xxe eeuw .
2-1235: COPPENS, M. - Koorbanken in Nederland; Gotiek I, Fotografisch gezien en ingeleid door Martien Coppens.
7-2296: COPPENS, THERA - Baarnse Lusthoven en hun bewoners.
7-2371: COPPENS, H.J.A. - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581.
5-148: COPPENSTEIN, IO. ANDREAE MADALENSIS - Fraternitatis Ssmi Rosarij B. Virginis Mariae; Ortu, Progressu, Statu atque Praecellentia; Libri Tres / De Instituto Fraternitatis Rosarii.
3-548: COPPENSTEINIUS, IOAN ANDREAS. - Nucleus Coppensteinius Ex Conceptibus Besseanis in Dominicas Omnes per annum. , Enucleavit, hoc est: Extraxit integre; Contraxit perspicue; Digessit methodice; Dispertyt distincte: illustravit in Margine & Edition hac Altera auxit Festorum Supplemento. With: Nucleus Coppensteinius ex conceptibus Besseanis in Festa Sanctorum per annum. .
2-2230: COPPIN, F.X. / STIMART, L. - Sacrae Liturgiae compendium, editio quinta.
9-1195: COPPLESTONE, TREWIN (GENERAL EDITOR) - World architecture, an illustrated history.
7-811: COPRAY, TH.A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae Maecenatem; Tome I [Proefschrift, teksten in Latijn en Frans].
7-810: COPRAY, TH.A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae Maecenatem; Tome I [Proefschrift, teksten in Latijn en Frans].
2-1322: CORBACHO, A.S. - Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIII.
9-1549: CORBIN, HENRY - Temple and contemplation.
9-1662: CORBIN, HENRY / ELIADE, MIRCEA / JUNG, C.G. ET AL. - Man and Time; Papers from the Eranos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 3.
6-1296: CORBIN, ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur; Een geschiedenis van de reuk.
9-1503: CORBIN, HENRY - Histoire de la philosophie islamique.
9-1504: CORBIN, HENRY - En islam Iranien; Aspects spirituels et philosophiques; Tome I: Le Shî'isme duodécimain / Tome II: Sohrawardî et les Platoniciens de Perse / Tome III: Les Fidèles d'amour, Shî'isme et soufisme / Tome IV: L'École d'Ispahan; l'École shaykhie; Le Douzième Imâm.
6-1536: CORBIN, HENRY - L'Alchimie comme art hiératique, Textes édités et présentés par Pierry Lory.
7-173: CORBIN, ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur; Een geschiedenis van de reuk.
9-1518: CORBIN, HENRY - The Man of Light in Iranian sufism.
9-2164: CORBIN, ALAIN - Village bells; Sound and meaning in the 19th-century French countryside.
6-1538: CORBIN, HENRY - L'Homme et son ange; Initiation et chevalerie spirituelle, Avant-propos de Roger Munier.
6-034: CORDAN, WOLFGANG - Popol vuh; het boek van de raad, Mythe en geschiedenis van de Maya's.
7-2268: CORDFUNKE, E.H.P. - Opgravingen in Egmond; De Abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief.
7-2270: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland; Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
1-1679: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jésus-Christ, en vers français.
5-150: CORNEILLE, PIERRE - L'Imitation de Jesus-Christ, Traduite et paraphrasée en vers François par Pierre Corneille; Edition nouvelle, Retouchée par l'auteur avant sa mort.
8-2205: CORNEILLE - Les chef-d'Oeuvres dramatiques de Messieurs Corneille, avec le jugement des savants a la suite de chaque pièce; Tome Premier.
8-2199: CORNEILLE, MRS. - Chef-d'oeures dramatiques; avec Le jugement des sçavans à la suite de chaque Piéce; Tome Premier, [dans ce premier volume: Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, La mort de Pompee].
8-2196: CORNEILLE, P. - Chefs-d'Oevre; Tome Premier; Édition stereotype.
1-1674: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jesus-Christ, Traduite et paraphrasée en Vers François par P. Corneille.
7-1302: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land; Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw, Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen.
7-5164: CORNELISSEN S.V.D., P.F. - Missie-arbeid onder Japanse bezetting; Een bijdrage tot de geschiedenis va nde floresmissie, Uit een dagboek van P.F. Cornelissen S.V.D..
7-2143: CORNELISSEN, MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster; Geloven en kerken in een stukje waterland; Eerste Deel.
7-603: CORNELL, TIM / MATTHEWS, J. - Atlas van het Romeinse Rijk.
1-107: CORNELY, R - Introductionis In S. Scripturae Libros Compendium, Editio Nova, auctore Augustino Merk.
1-1871: CORNET, J. - Leven van de heilige Jan-Baptist de la Salle, patroon van alle opvoeders.
7-404: CORNFORD, FR.M. - Before and after Socrates.
1-1846: CORNILLE, J.; OSAER, T. (SAMENSTELLING) - Liber Memorialis, Zaligverklaring van Pater Damiaan.
1-3326: CORNWELL, J. - Darwins engel; Een repliek op God als misvatting.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

6/1