De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5-031: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du S. Sacrement et de l'Assomption de la Sainte Vierge.
5-028: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement le Carême, Édition stéréotype de Mame.
5-032: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du Saint -acrement et de l'Assomption, Nouvelle édition augmentée.
5-034: AVRILLON, LE R. P. - Méditations et sentiments sur la Ste Communion, pour servir de préparation aux personnes de piété qui s'en approchent souvent; revus, corrigés & augmentés.
5-030: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du S. Sacrement et de l'Assomption de la Sainte Vierge.
5-035: AVRILLON, LE R. P. - Méditations et sentiments sur la Ste Communion, pour servir de préparation aux personnes de piété qui s'en approchent souvent; revus, corrigés & augmentés.
1-245: AXTERS, S - Scholastiek Lexicon Latijn-Nederlandsch.
5-044: AYMÉ, M. - Catéchismus sur les fondements de la foi, Tirés du Liver des Fondemens de la Foi, mis à portée de toutes sortes de personnes.
5-651: AZEVEDO, EMMUNUELE DE - De Divino Officio et Sacrosancto Missae Sacrificio exercitationes selectae, quae Appendicis loco ad opera Benedicti XIV. P. O. M. haberietiam possunt, Et integrum Annum Scholae Liturgicae amplectuntur; Pars Prima + Pars Secunda [in one volume].
3-430: AZPILCUETA, MARTINO. - Enchiridion sive Manuale Confessariorum et Poenitentium. , Omnium pene dubiorum resolutionem complectens, quae communiter in facris confessionibus occurrere solent circa peccata. .
9-1607: BAADER, FRANZ VON - Fermenta Cognitionis.
7-2355: BAAKE, JOHAN (SAMENSTELLING) - Oud Rekken in beeld.
7-1549: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid; De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
7-2486: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse Gemeente te Deventer; Omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
7-3094: BAAR, G.A.C.H.M. VAN - De stoute bisschop; Onderzoek rond de stamouders van het Brabantse geslacht Van Baar, Verslag van de bevindingen over oudere geslachten van die naam, eertijds Van Baer, en het onderlinge verband.
7-1892: BAAR, P.A. VAN DEN - Priester in Limbrug op het breukvlak van de tijd; Dr. Frans Henissen 1926-1984.
1-3662: BAARDA, T. / HILHORST, A. / LUTTIKHUIZEN, G.P. / WOUDE, A.S. VAN DER (EDITORS) - Text and testimony, Essays on New Testaments and apocryphal literature, in Honour of A.F.J. Klijn.
1-3181: BAAREN, TH.P. VAN - Het offer, Inleiding tot een complex religieus verschijnsel.
1-3182: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening.
7-1011: BAART, J.M. ET AL. - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
1-1188: BAAS, L.; HUNINK, V. (VERTALING) - Aurelius Augustinus, Het werk van monniken, de opere monachorum.
1-1274: BACH, H. - Karl Borromäus, Leitbild für die Reform der Kirche nach dem Konzil von Trient. Ein Gedenkbuch .
9-685: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kompositionen für die Orgel, Kritisch-korrekte Ausgabe von Friedrich Concrad Griepenkerl und Ferdinand Roitzsch; mit Vorbemerkung zu Band VI und VII von Dr. Karl Straube.
9-686: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Klavierwerke Band I (Inventionen, Symphonien, Toccata's, Fuga's, Fantasia's).
9-910: BACKE, HERBERT - Um die Nahrungsfreiheit Europas; Weltwirtschaft oder Großraum.
1-6142: BACKER, CHR. DE / GEURTS, A.J. / WEILER, A.G. (UITGEGEVEN DOOR) - Codex in context; Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven; Aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
8-106: BACKHOUSE, JANET - The illuminated manuscript.
8-107: BACKHOUSE, JANET - The illuminated manuscript.
3-114: BACKX, RUMOLDUS. - Sermoonen van den Seer Eerw. Heer Rumoldus Backx. , Licentiaet in de H. Godtheyt, Canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck tot Antwerpen. Eerste, tweede en derde deel. .
3-113: BACKX, RUMOLDUS. - Vervolgh der Sermoonen van den seer eeuw., Op de Sondaegen van het Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-geselt: Seer dienstigh en profytigh voor alle Geloovighe van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn. Tweede deel. .
3-112: BACKX, RUMOLDUS. - Vervolgh der Sermoonen van den seer eeuw., Op de Sondaegen van het Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-geselt: Seer dienstigh en profytigh voor alle Geloovighe van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn. Eerste deel. .
5-652: BACONI, FRANCISCI (BARONIS DE VERULAMIO, VICI-COMITIS S. ALBANI, SUMMI ANGLIAE CANCELLARII) - Opera Omnia, cum Novo eoque insigni augmento Tractatum hactenus ineditorum, & ex idiomate anglicano in Latinum sermonum translatorum, Opera Simonis Johannis Arnoldi, Ecclesiae Sonnenburgenis inspectoris.
9-3224: BACOU, ROSELINE - Millet dessins.
6-380: BADEN-POWELL, GÉNÉRAL - Mes aventures de chasse, de guerre et d'espionage.
7-3028: BADER, J. - Verborgen in Brabantse bodem; Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant, Foto's: collectie ir. M. Gahen z.l..
7-763: BADIAN, ERNST - Zöllner und Sünder; Unternehmer im Dienst der römischen Republik.
9-1141: BADT, KURT - The art of Cézanne.
2-1610: BAECKELANDT, L. EN KEERE, VANDE W. (TEKST) / MASUREEL, P. (ILLUSTRATIES) - Met Christus Onze Heer; Mijn eerste gebedenboekje.
2-1690: BAELEN PR., F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1678: BAELEN, F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1674: BAELEN, F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1650: VAN BAELEN, F. (BEWERKING EN AANTEKENINGEN) - Zondag-Missaal, Bevattende de Missen voor de Zon- en Feestdagen, alsook de liturgische Gedbeden voor de voornaamste plechtigheden van het kerkelijk jaar.
1-6014: BAERS, JORIS / HENAU, ERNEST - God is groter; Werkboek rond het geloven.
1-6013: BAERS, JORIS / HENAU, ERNEST - God is groter; Werkboek rond het geloven.
7-6040: BAERT, BARBARA - Maria Magdalena; Zondares van de Middeleeuwen tot vandaag [Tentoonstellingscatalogus].
3-115: BAERTS, LAMBERTUS. - Christelycke Onderrichtingen weghens de Kennisse van Godt, De Scheppinghe en den Val des Mensche., Ende sijne Herstellinghe door den Heere Jesus-Christus, by Vraghen en Antwoorden voor-gestelt. Den IV. Druck verbetert. .
1-6015: BAERTZ, LISELOTTE - Engelen van geboorte en dood.
6-341: BAETEMAN, J. - Le camouflé du Bon Dieu, Avec Lettre-préface de Sa Grandeur Monseigneur de la Villerabel Archevêque de Rouen.
2-267: BAETEN, ABT TON O.PRAEM. - Kom maar eens kijken waar ik woon, Religieus gemeenschapsleven vandaag en morgen.
1-3185: BAETEN, TON O.PRAEM. - Op-sporen; Over spiritualiteit en communicatie.
1-3184: BAETEN, TON - Liever inzet.... Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten.
6-026: BAETS, L'ABBÉ MAURICE DE - Mgr Seghers, l'Apotre de l'Alaska.
2-1551: BAGOT, J.-P. - Le Missel Emmaüs des Dimanches.
1-2952: BAHAT, D. - Atlas van Jeruzalem, Kort historisch overzicht met kaarten en afbeeldingend over 4000 jaar.
1-2951: BAHAT, D. - Atlas van Jeruzalem, Kort historisch overzicht met kaarten en afbeeldingend over 4000 jaar.
1-3186: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Verschlußsache Jesus, Die Qumranrollen und de Wahrheit über das frühe Christentum.
3-2733: BAIL, L. - La théologie affective, ou Saint Thomas en méditation; Tome Troisième.
6-1510: BAILEY, ALICE A. - Fron intellect to intuition.
5-045: BAILLET, ADRIEN - Jugements des savans sur les principaux ouvrages des auteurs, par Adrien Baillet; Revus, corrigez, & augmentez par Mr. de la Monnoye; nouvelle édition, 16 Tomes: Tome I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, IV-1, IV-4, V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1.
6-856: BAILLIEN, H. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren, [Serie: Werken uitgegeven onder de auspiciën van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg; Nr. 2].
8-3002: BAILLON, ANDRÉ - Een doodeenvoudig man, Met een Nawoord van Jeroen Brouwers.
9-3136: BAJOU, VALÉRIE - Eugène Carrière; Intimist portrait 1849-1906.
8-889: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen; vermeerderd met Lofdichten en koopere platen.
8-3004: BAKEL, J.J.A. VAN - De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers [Proefschrift].
1-3187: BAKEL, H.A. VAN - Circa Sacra; historische studiën.
7-2632: BAKERMANS, P. - Zie zo Geldrop [Boek met tekeningen met bijschriften van gebouwen uit Geldrop].
1-4291: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. (REDACTIE) - Documenta Reformatoria; Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, Deel I: Tot het einde van de 17e eeuw / Deel II: Van de 18e eeuw tot 1940.
1-2758: BAKKER, REINOUT. - Studia in honorem., Aangeboden door de centrale interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen..
8-891: BAKKER, SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
7-453: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken; Van Solon tot Marcus Aurelius.
2-1999: BAKKER, A. / BLANKESTEIN, I. / KONIJN, S. / SWÜSTE, G. - De helende kracht van de sacramenten.
7-5373: BAKKER, J.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea [Proefschrift].
1-3191: BAKKER, R. / MELSEN, A.G.M VAN / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
1-3190: BAKKER, A. / BLANKESTEIJN, I. / KONIJN, S. / SWÜSTE, G. - De helende kracht van de sacramenten.
8-3122: BAKKER, SIEM / BENOIT-DUSAUSOY, ANNICK / BOUSSET, HUGO / DE CLERCQ, MARTINE / FONTAINE, GUY (HOOFDREDACTIE) - Nieuwe Literatuurgeschiedenis; Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden; Deel I (Van de oudheid tot 1600) + Deel II (Van 1600 tot 1900) + Deel III (Van 1900 tot heden) [compleet].
7-5008: BAKKER, PIET (TEKST) / BERSSENBRUGGE, WIM (KLEURENFOTO'S) - Bali in kleuren [album met inplakplaatjes/-platen; compleet], Omslag, kaart van Bali, illustraties en lay out F. ten Have.
7-5038: BAKTI - Pak sabar berkirim surat .
7-2177: BAL, C. - Scheveningen in oude ansichten deel 2.
9-3131: BALAKIAN, ANNA - The Symbolist Movement; A critical appraisal.
3-431: BALBINO, P. BOHUSLAO. - Vita S. Joannis Nepomuceni Sigilli Sacramentalis Protomartyris., Conscripta Primum a P. Bohuslao Balbino S.J. nunc aucta ex actis processuum, ipsaque solemnitate Canonizationis ejusdem S. Martyris: illustrata iconismis XXXIII. Incl: Supplementum Vitae S. Joannis Nepomucenim. .
3-2547: BALCELLS Y MASÓ, D. RAMON - La pedagogie práctica; Volumen I: Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana, Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro..
3-117: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven en wel sterven. , Nieuwen druk, Overzien en verbeterd. Waer bygevoegd is de Christelyke Waerheyd van de liefde der vyanden, seer voordeelig voor alle menschen, ook voor die geen vyandschap en dragen. Beschreven door den zelven Schryver..
3-116: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven ende wel sterven. , Den laetsten druk, waer by gevoegt is de Christelijcke Waerheyt van de liefde der vyanden, seer profytig voor alle menschen, ook voor die geen vyandtschap en dragen. Beschreven door den selven Autheur..
7-6099: BALDICK, ROBERT - La vie de J. K. Huysmans.
6-444: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
6-445: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
5-046: BALESTRI, P.J. (EDITIT) - Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiana; Vol. III - Novum Testamentum.
2-4203: BALIC, CAROLUS E.A. - Doctor Subtilis; Vier studies over Johannes Duns Scotus, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica VII-1.
8-668: BALLESTRA, SILVIA - Tutto su mia nonna.
7-6043: BALLON, HILARY - The Paris of Henri IV: Architecture and urbanism.
2-4134: BALTHASAR, HANS URS VON - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1.
2-4133: BALTHASAR, HANS URS VON - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1.
1-2760: BALTHASAR, H.U. VON - Maria nú, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 13).
1-3192: BALTHASAR, N.-J.-J. - Mon moi dans l'être.
8-2511: BALZAC, HONORÉ DE - Der Scharlatan; Erzählungen und Skizzen.
6-1705: BALZAC - La Comédie Humaine; Études de moeurs: Scènes de la vie privée, I-X [10 volumes], Séries: Bibliothèque de la Péiade.
1-6016: BANDMANN, GÜNTER - Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger.
7-5331: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
7-3263: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
7-3264: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
1-2890: DENZINGER-BANNWART. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio decima sexta et septima. .
8-2291: BAOUR LORMIAN, P.M.I. - Ossian, Barde du troisième siècle; Poésies Galliques en vers français; par P.M.Il Baour Lormian.
3-639: BAPTIST, P.F. IOANNES. - Quadragesimalis in Sacro-Sancta Evangelia., In quo morales , scripturales ac exemplates quamplurimi etc..
1-1599: BÄR, A.L.S. - Paulus: rationalist en mysticus.
1-2321: BARAGNON, J.E. - Symbolisme de l'apparition de Lourdes.
6-1711: BARBEY D'AUREVILLY - Oeuvres Romanesques Complètes, I, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 175.
9-1181: BARBIERI, DANIELE - Valvoformes et Valvocouleurs [Art, illustration, design].
5-653: BARBOSA, AUGUSTINO - Iuris Exclesiastici Universi, Libri Tres: in quorum I. De Personis, II. De Locis, III. De Rebus Ecclesiasticis plenissimè agitur, Nunc primum in lucem prodeunt, Exquisita, singularique doctrina refertissimi; Indicibus, pariter ac Patronis, tam ecclesiasticis, quam saecularibus pernecessarii; omnibusque Canonici, & Civilis Iuris studiosis sommoperè fructuosi; Cum duplici Indici, uno Capitum, & altero Rerum copiosissimo.
5-654: BARBOSAE, AUGUSTINI - Protonoarii, et Indicis Apostolici designati pro Tribunali Nunciaturae Hispaniae, ac insignis Ecclesiae Vimaranensis Thesaurarii Maioris, Collecteana Doctorum, qui suis in operibus Concilii Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt, & variae quaestiones, in foro Ecclesiastico versantibus maximè utiles, & necessarias, deciderunt, Hac ultima libris editione ab ipso Auctore recognita, & quamplurimorum additamentorum accessione sesquiamplius aucta; Cum Summariis, et quinque Indicibus copiosis.
8-3119: BARBUSSE, HENRI - De Hel, Met een nawoord van Martin Ros.
1-1778: BARDENHEWER, O. - Les Pères de l'Église, Leur vie et leurs œvres.
1-3194: BARDY, G. - La théologie de l'Église, de saint Irénée au concile de Nicée.
1-1760: BARGELLINI, P. - Mille Santi del giorno.
1-3202: BARNARD, WILLEM - De mare van God-bewaar-me, Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie.
1-3201: BARNARD, W. - Stem van een roepende; gebeden.
1-3199: BARNARD, WILLEM - Anno Domini; Dagboeken 1978-1992.
9-3133: BARNES, ALBERT / MAZIA, VIOLETTE DE - The art of Renoir, With a foreword by John Dewey.
5-655: BARONIO, CAESARE - Annales Ecclesicastici; Tomi Duodecim, Novissima Editio, postrementum ab Auctore aucta, & iam denuo recognita , Tomus Primus till Tomus till Tomus Duodecimus [complete series, in 6 volumes, two Tomi in each volume].
8-530: BARR, JOHN - The Officina Bodoni, Montagnola - Verona; Books printed by Giovanni Mardersteig on the hand press 1923-1977.
7-1023: BARRACLOUGH, G. - The crucible of Europe; The ninth en tenth centuries in European history.
3-433: BARRÉ, LUDOVICO. - Tractatus de Virtutibus necnon de Donis Spiritus Sancti cui praemittitur Tractatus de Passionibus. , Juxta Mentem D. Thomae. Tomus primus et secundus. .
8-2325: BARRÉ, LOUIS / LANDOIS, NARCISSE - Complément du Dictionnaire de l'Académioe Française.
9-1608: BARRUEL, L'ABBÉ - Les Helviennes ou Lettres provinciales philosophiques; Tome Premier + Tome Troisième + Tome Quatrième [il manque Tome Deuxième].
9-730: BARSALI, ISA BELLI - Europäisches Email.
7-770: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde, [Reeks: Aula-boeken, nr. 621].
1-3203: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-semantische studie over de taal van de apostolische kerkvaders, Bijdrage tot de studie van de groepstaal der Griekse christenen (Proefschrift).
1-2934: BARTELS, W. / BERGE, G. TEN / GEEST, P. VAN (REDACTIE) - Jeruzalem; Stad van vrede, vrede voor de stad.
7-3205: BARTEN-SCHAKENRAAD, LOUIS EN JACQUELINE (SAMENSTELLING) - Fugit irreparabile tempus, de tijd vervliegt onherroepelijk; 125 jaar W.F. van de Kerkhof, 1868-1993, [Bij het 125-jarig bestaan van firma F. v.d. Kerkhof & Zonen, horlogemakers in Aarle-Rixtel].
1-3206: BARTEN, L.A. / SWINKELS, J.J.M. (SAMENSTELLERS) - Liber amicorum; Een slotakkoord voor het rijke roomse leven, Notitie rond leven en werk van Frans van den Berk (1903-1992).
1-6017: BARTH, MEDARD - Die Verehrung des heiligen Josef im Elzas vom Mittelalter bis auf die Gegenwart.
3-435: BARTHELEMY. - La Vie de Dom Barthelemy des Martyrs, religieux de l
9-2144: BARTHES, ROLAND - New critical essays.
6-361: BARTNICKI, ANDRZEJ / MANTEL-NIE?KO, JOANNA - Geschichte Äthiopiens; Von den Anfängen bis zur Gegenwart, in 2 Teilen, Mit 9 Karten, 65 zum Teil farbigen Abbildungen sowie 13 genealogischen Tafeln.
9-621: BARTSCH, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; I. Band: Die Offertorien des Commune und Proprium Sanctorum und einigert Votivmessen, Originalkompositionen von Jos. Barsch, C. Becker, A. Bergmann etc..
9-1253: BARTUSIAK, MARCI - Einstein's unfinished symphony; Listening to the sounds of space-time.
2-1606: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen, Door Kanunnik Maurice Le Bas.
2-1629: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen.
1-6023: BASCAPÉ, CARLO - Vite e Opere di Carlo, Archivescovo di Milano, Cardinale di S. Prassede [testo latino e testo italiano].
7-931: BASCHWITZ, KURT - Hexen und Hexenprozesse; Die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung.
8-3005: BASTELAAR, KAROL VAN - De Jules Verne gids, Een portret van de schrijver, Onbekende en verrassende aspecten van zijn werk, Meer dan 150 voorspellingen besproken, Was Verne a-technisch?.
8-3006: BASTET, FRÉDÉRIC - Louis Couperus; Een biografie.
7-1294: BASTIAANSE, A. - Teodoro Ameyden (1586-1656); Un Neerlandese alla corte di Roma, [Studiën van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, V].
2-1076: BASTIAANSEN, BR. LOUIS - Ikonen ontleend aan de Apocriefen, Theologie en symboliek van de ikonen.
1-3081: BASTIAANSSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965; een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering, Deel I + Deel II.
8-2409: BASTIAENEN, J.A. - The moral tone of Jacobean en Caroline drama [Proefschrift, Dissertation].
3-2743: BASTIAENSEN, A. EN ANDEREN - De gelovige Thomas, Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino.
6-039: BATES, HENRY WALTER - Elf Jahre am Amazonas; Abenteuer und Naturschilderungen, Sitten und Gebräuche der Bewohner unter dem Equator, Bearbeitet und eingeleitet von Dr. B. Brandt; Mit 19 Abbildungen auf Tafeln und 14 Rartenskizzen.
9-1609: BATISSE, FRANÇOIS - Montaigne et la médicine.
7-1889: BATTA, E.C.M.A. EN ANDEREN (REDACTIE) - Limburgs verleden; Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815; Deel I.
8-706: BATTAGLIA, ROMANO - Silenzio.
3-437: BATTAGLIA, FRANCESCO MAR. - Il Tesoro della Divozione. , Partitamente figurato. Secondo l
8-699: BATTAGLIA, ROMANO - Il mare in discesa.
1-1354: BATTUM, A. VAN - Erasmus, Rebel tegen wil en dank.
2-878: BAUDOIN, CH. ET AL. - Nos sens et Dieu.
2-908: BAUDOIN, CH. - De l'instinct a l'Esprit, Précis de psychologie analytique.
9-716: BAUDOT, JEAN-CLAUDE - Who's what; Annuaire des collectionneurs; Tome I + Tome II.
5-049: BAUDRAND, M. L'ABBÉ - OEuvres spirituelles; L'Âme sur le Calvaire, considérant les souffrances de Jésus-Christ, et trouvant au pied de la Croix la consolation dans les peines; Avec des prières, des pratiques et des histoires sur les différens sujets; Dernière Edition.
9-946: BAUER, WILHELM / DEHEN, PETER (UITGEGEVEN DOOR) - Feiten en getallen omtrent Duitschland; Afgesloten in den zomer van het jaar 1941.
9-3212: BAUER, JOHANN (TEXT) / POLLAK, ISIDOR (PHOTOGRAPHS) - Kafka and Prague.
7-011: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke; Heft I: Keilschrifttexte + Heft II: Zeichenliste und Kommentar + Heft III: Glossar.
1-3087: BAUM, GR. - Die Juden und das Evangelium; eine Überprüfung des Neuen Testaments.
9-1661: BAUM, JULIUS / JUNG, C.G. / KERÉNYI, C. ET AL. - The Mysteries; Papers from the Eranos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 2.
9-901: BAUMANN, RENATE - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
9-900: BAUMANN, RENATE - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
9-1610: BAUMER, FRANZ - Paradijs en heilstaat; Dromen van een beter leven.
1-3208: BAUMERT, N. - Charisma - Taufe - Geisttaufe, Band I: Entslechtung einer semantischen Verwirrung / Band II: Normativität und persönliche Berufung.
5-047: BAUMGARTEN, S.J. - Entwurf verschiedener homiletischen Bergliederungen oder Dispositionen von Predigten über alle son- und festtägliche Episteln; Zweiter Teil: vom Fest Triniatatis bis zu Ende des Jahres; Nebst einem Anhange.
6-044: BAUMGARTNER S.J., A. - Drie Indianenverhalen, Illustratie en bandversiering van Renaat Demoen.
9-995: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Die ersten monate des Weltkriegs .
9-994: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; III. Band: Januar - Februar - März 1915; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-993: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; II. Band: Oktober - November - December 1914; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-992: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Erster Band, 1914.
1-4288: BAUNARD, MGR. - Un sciècle de l'Église de France 1800-1900.
1-1106: BAUNARD, M. L'ABBÉ - Histoire de Saint Ambroise.
1-1649: BAUNARD, MGR. - Le Général de Sonis, d'après ses papiers et sa correspondance.
1-1606: BAUNARD, MGR. - Histoire du Cardinal Pie, évêque de Poitiers.
1-1236: M. L'ABBÉ BAUNARD - Histoire de Madame Barat, Fondatrice de la société du Sacré Coeur de Jésus.
1-1830: BAUNARD, MGR. - Histoire de la vénérable Mère Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la société du Sacré Cœde Jésus.
8-1673: BAUR, F. / ASSELBERGHS, W.J.A. / ES, G.A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Eerste Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Tweede Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Tweede Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Deel VI (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [incompleet: het Vierde Deel ontbreekt, het Achtste Deel is nooit verschenen].
8-1672: BAUR, F. / DUINKERKEN, A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300; J. van Mierlo) + Tweede Deel (De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance; J. van Mierlo) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Zesde Deel (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, 1975) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [compleet, het Achtste Deel is nooit verschenen].
1-1183: BAVEL, T.J. VAN; SCHRAMA, M.; KELLER, M.A. - Aspecten van de spiritualiteit van Augustinus.
1-1201: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus van Hippo, Regel voor de Gemeenschap.
8-1704: BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
1-3210: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
7-1717: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
8-804: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works; A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations, Leidse Germanistische en Anglistische Reeks van de Rijksuniversiteit van Leiden, Deel III.
6-1607: BAYARD, JEAN-PIERRE - La symbolique du feu.
8-2446: BAYLEY, JOHN - Iris and the friends; A year of memories.
8-2445: BAYLEY, JOHN - Iris; A memoir of Iris Murdoch.
1-1371: BAZIN, R. - Chares de Foucauld, Explorateur du Maroc ermite au Sahara.
9-386: BAZIN, GERMAIN - Paradeisos; The art of the garden.
9-807: BAZIN, GERMAIN ET AL. (TEXTES) - La tapisserie française; Muraille et laine, Résumé chronologique par Denise Majorel et Gislaine Yver.
9-3076: BEAGLE, PETER S. - The Garden of Earthly Delights [painting by the Dutch painter Hieronymus Bosch].
8-2473: BEAUCLAIR, GOTTHARD DE - Das Buch Sesam; Erster Teil + Zweiter Teil [in 1 volume], Ausgabe für die Mitglieder der Gesellschaft der Bibliophilen e.V..
7-1816: BEAUJEAN, H.A. - Geschiedenis van Limburg.
8-892: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte, door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek.
9-3203: BEAUTE, GEORGES - Paul Gauguin vu par les photographes, Préface de Paul-René Gauguin, petit-fils de Paul Gauguin.
6-182: BEAUVOIR, LE COMTE DE - Pékin, Yeddo, San Francisco; Voyage autour du Monde, Ouvrage inrichie de quatre cartes et de quinze gravures-photographies par Deschamps.
1-6335: BEAVER, R. PIERRE ET AL. (EDITORS) - Handboek van de wereldgodsdiensten.
6-047: BEAVERCREEK, M. V.D. - De blanke medicijnman; Deel I: De roode liefde van het Roode Ras, Klasseleesboek voor de R.K. scholen; geillustreerd door Gerhard Janssen.
5-052: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Prima, in duos tomos distincta, Tomus Prior.
5-051: BECANI, MARTINI - Manuale controversiarum huius temporis, in quinque libros distributum, Ad Invictiss. Et Sacratissimum Imperatorem Ferdinandum II Austriacum, Catholicae fidei Defensorum.
5-050: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Secunda + Pars Tertiae.
5-056: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-656: BECANO, MARTINO - Summa Theologiae Scholasticae, Duobus Tractatibus Pernecessariis hac Postrema in Editione aucta; uno de Natura Theologiae, Altero de Gratiae Auxiliis.
5-059: BECANO, MARTINO - Compendium Manualis controversiarum huius temporis de Fide ac Religione.
3-440: BECANO, MARTINO. - Analogia Veteris ac novi Testamenti. , In qua primum status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio illius cum Novo explicatur. Editio postrema accuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus revocata. .
3-442: BECANO, MARTINO. - De Pontifice Veteris Testamenti. , Et Comparatione illius cum Rege. .
5-054: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-057: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-053: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-058: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-055: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
3-441: BECANUS, MARTINUS. - Theologi Manuale controversiarum huius temporis.
2-4072: BECK, H.L. / JONGE, M. DE / KONINGSVELD, P.S. VAN / TOORN, K. VAN DER / VETTER, T.E. - Grondleggers van het geloof.
7-179: BECK, HANS-GEORG - Das byzantinische Jahrtausend.
6-1302: BECK, HANS-GEORG - Das byzantinische Jahrtausend.
1-1123: BECKER, A. - De l'instinct du bonheur a l'extase de la beatitude, Théologie et pédagogie du bonheur dans la prédication de Saint Augustin .
8-2519: BECKER-CANTARINO, BARBARA (HERAUSGEGEBEN VON) - Satire in der Frühen Neuzeit.
9-926: BECKERATH, ERWIN V. - Wesen und Werden des fascistischen Staates.
9-2225: BECKERATH, ERWIN V. / BRINKMANN, CARL / GUTENBERG, ERICH / HABERLER, GOTTFRIED ET AL. (HERAUSGEGEBEN VON) - Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, zugleich Neuauflage des Handwörterbuch der Staatswissenschaften; 12 Bände + Registerband [complete].
8-3007: BECKERS, WALTER - Anno Atlantae; 15 magische verhalen over leven en dood.
2-4073: BECKETT, SISTER WENDY - The mysterie of love; Saints in art through the centuries.
8-893: BECKMAN, THEA - Het geheim van Rotterdam, Serie: Jonge Lijsters 1997 Nr. 1.
8-894: BECKMAN, THEA - Zwerftocht met Korilu, Serie: Vroege Lijsters 1994 Nr. 1.
2-1272: BECKWITH, J. - Die kunst der frühen Mittelalters, Karolingisch, ottonische und romanische Kunst.
14-104: BECVAR, A. - Skalnate Pleso - Atlas of the Heavens, 1950.0 [16 chartes and 1 page with introduction and index; complete set].
7-2819: BECX, ESTHER / OIRSCHOT, ANTON VAN / OIRSCHOT, FLORENCE VAN / VOLLEBERGH, TOON - Kastelengids van Noord-Brabant.
7-3680: BECX, J.A.J. / LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek V, 1981.
7-3693: BECX, J.A.J. / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De Norbertijnen poort te Tilburg op 't Goirke; Overblijfsel van een vroegere pastorie.
7-1006: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
8-2306: BÉDIER, JOSEPH / HAZARD, PAUL (DIRECTION) - Littérature Française; Tome Premier + Tomde Second [complet], Nouvelle édition, refondue et augmentée sous la direction de Pierre Martino; 1100 gravures, 12 hors-texte en couleurs.
8-2247: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo; Commentaires sur un récit de voyage.
1-4289: BEECHER STOWE, H. - Vrouwen der Schrift.
9-1172: BEEK, WIM VAN DER (TEKST) / STOEL, JOHN (FOTOGRAFIE) - Het depot belicht [catalogus van beeldengalerij].
1-3053: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
14-11: BEEK, J.A. VAN / HOOYKAAS, H.J. (BEWERKT DOOR) - Overzicht van de geschiedenis der Hollandsche Kerk, sedert de invoering der hevorming en de oprichting van het aartsbisdom van Utrecht en van de bisdommen van Haarlem en Deventer, onder paus Paulus IV, 12 mei 1559.
1-3212: BEEK, W.J.A.M. - John Keble's literary and religious contribution to the Oxford Movement (Proefschrift).
1-102: BEEK, M.A. / SEVENSTER, G. E.A. (SAMENSTELLING) - Encyclopedie van de bijbel, Reeks: Winkler Prins Bibliotheek.
7-3721: BEEK, PIERRE VAN - Terugblik op Tilburg, Met tekeningen van Kees Koster.
1-1308: BEEKENKAMP, W.H. (VERTALING, INLEIDING) - Thascius Caecilius Cyprianus, Keuze uit zijn geschriften.
7-1248: BEEKMAN, A.A. - Nederland als polderland (nieuwe titeluitg. Van De strijd om het bestaan), Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet-technici; Met 11 kaarten en platen.
2-1915: BEEKMAN, DOM A., O.S.B., - Katholiek huisboek, Liturgische gedachten, gebruiken, lezingen, gebeden en wenken voor het katholieke gezin.
5-060: BEELEN, J.TH. (COMPOSUIT) - Grammatica Graecitatis Novi Testamenti; quam ad Georgii Wineri ejusdem argumenti librum, Germanico idiomate conscriptum, in usus suorum auditorum.
1-2937: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Biblica, cum notis et glossario; in usum suorum auditorum.
5-061: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Rabbina et Chaldaica, cum notis grammaticis, historicis, theologicis; Glossario et Lexico Abbreviaturarum que in hebraeorum scriptis passim occurrunt, Volume II, Notas miscellaneas complectens; Pars Prior + Pars Posterior: Notae in selecta rabinnica.
1-3005: BEEM, H. - De verdwenen mediene, Mijmeringen over het vroegere joodse leven in de provincie.
7-3256: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XX .
7-2865: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XX].
7-1453: BEER, F.H. DE - Witte jassen in de school; De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965 [Proefschrift].
7-3963: BEER, AD DE - Gewone mensen; Vijf verhalen over Tilburgers in de tweede wereldoorlog.
7-3919: BEER, AD DE / PEETERS, RONALD - Uitzinnige vreugde in een stad vol zorgen; De bevrijding van Tilburg.
9-1904: BEERLING, R.F. - Het wankelende westen; Nietzsche en de critiek op de Europese cultuur, Serie: Gastmaal der Eeuwen; Taferelen uit de Cultuurgschiedenis van Europa.
9-1612: BEERLING, R.F. - Van Nietsche tot Heidegger; Drie studies.
9-1613: BEERLING, R.F. / KWEE, S.L. / MOOIJ, J.J.A. / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wetenschapsleer.
9-2150: BEERLING, R.F. - Het culltuurprotest van Jean-Jacques Rousseau; Studies over het thema pathos en nostalgie.
7-3518: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
7-3519: BEERMAN, V.A.M. // SURIG, H.W.J. - [Convoluut: 2 publicaties in één band] 1. V.A.M. Beerman: Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 [proefschrift]; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime / 2. H.W.J. Surig: De betekenis van Logos bij Herakleitos volgende de traditie en de fragmenten [Proefschrift].
9-671: BEETHOVEN, L. VAN - Clavier-Sonaten, Band 1; Akademische Neuausgabe von Heinrich Germer, Kritisch revidiert in Bezug auf Textdarstellung, Tempo, Pedal- und Vortragszeichen und mit Vorwort, Vorbemerkungen und Fingersatz für den Studiengebrauch.
1-2769: BEETS, NICOLAAS. - Stichtelijke Uren door Nicolaas Beets. , 1860.
1-16: BEETS, NICOLAAS / COSTA, ISAAC DE, E.A. - Bijbelsche vrouwen, Dichterlijk album; Vrouwen des Ouden Verbonds [compleet met 12 gravures].
1-3215: BEETS, N. - Stichtelijke uren; achtste deel.
1-3213: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1859.
1-3214: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1860.
2-4100: BEETS, N. / BRAVE, J. / HOFSTEDE DE GROOT, P. EN ANDEREN (BEWERKING) - Geschiendenis der Christelijke Kerk in tafereelen; Eerste Deel, Eerste Tijdvak; Met platen.
1-1062: BEEX, H. (VERTALING) - De Psalmen.
7-3479: BEEX, H. - Vertellingen uit het Mirakelboek; De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
2-462: BEGEYN, PAUL SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'junkske' uit de Molenstraatskerk.
1-1639: BEGHEYN S.J., P. - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'jungske' uit de Molenstraatskerk.
1-3216: BEGHEYN, P. E.A. (REDACTIE) - Verwondering en verlangen, De spiritualiteit van de jezuïeten.
3-444: BEGUIN, P. DANIELE. - De Veritate Divinitatis Christi. , Per duodecim evidentia credibilitatis argumenta demonstratae. .
9-586: BEIAARDIERS, B. (VERZAMELD DOOR) - Nu wil ik een liedeke zingen; liedjes voor zang en spel ten dienste van het Voorbereidend L.O. en de laagste klassen van het Gewoon L.O..
2-1179: BEIGBEDER, O. - Lexique des symboles.
8-1807: BEIJEREN, J. VAN - Jeruzalem in het verleden, het heden en de toekomst; Een gedicht.
5-657: BEKA, IOANNES DE / HEDA, WILHELMUS - Historia Ultrajectina; De Episcopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis, illustrati ab Arn. Buchelio Batavio I.C.; Accedunt Lamb. Hortensii Montfortii secessionum Ultriectinarum libri, et Siffridi Petri Frisii Appendix ad Historiam Ultraiectinarum.
7-2461: BEKE, JAN TER - Kerken en begraven in Zenderen.
9-788: BEKKERING, BETSY EN GEERT - Stukje voor stukje; Geschiedenis van de legpuzzel in Nederland.
9-1614: BEKKERS, J.A.FR. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet (1634-1649) [Proefschrift, Dissertation].
8-3008: BELCAMPO - Het woeste paard; De bizarre verhalen.
1-3217: BELEšKA GRAžULIS, N. - The chronicle of the Catholic Church in Lithuania, Underground journal of human rights violations, vol 6, nos. 40-49, 1979-81.
8-895: BELEMANS, R. / WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (REDACTIE) - Het Dialectenboek 3: Dialect in beweging; 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
1-3042: BELINFANTE, J.C.E. - Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum.
1-3218: BELL, R.M. - Sancta Anorexia, Vrouwelijke wegen naar heiligheid, Italië 1200-1800.
2-4195: BELL, THEO - Bernardus dixit; Bernardus van Clairvaux in Martin Luthers werken [proefschrift].
8-1802: BELLAMIJ, J. - Gedichten van J. Bellamij; Nieuwe vermeerderde uitgave.
8-1801: BELLAMIJ - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart; Door Bellemij en eenigen zijner kunstvrienden; Tweede Deel.
5-063: BELLARMINI, ROBERTI - Solida Christianae Fidei Demonstratio, Opera V. P. F. Balduini Iunii Ordinis Minorum.
5-064: BELLARMINI, ROBERTI - Conciones, Habitae Louvanij ante Annos circiter quadraginta .
5-062: BELLARMINI, ROBERTI - Supplementun ad commentaria in Scripturam Sacram R. P. Cornelii a Lapide; Explanatio in Psalmos, cui accedit nova psalmorum ex hebraeo versio latinis notis illustrata, auctore Augustino Crampon, Editio nova; Tomus Primus.
3-446: BELLARMINI, ROBERTI. - Solida Christianae Fidei, demonstratio. , Opera V.P.F. Balduini iunii, Ordinis Minorum, ex eius operibus controuersiarum desumpta. Bellarmini, Politiani S.R.E. Cardinalis. 3 Parts bound together. .
3-449: BELLECII, R.P. ALOYSII. - Virtutis Solidae Praecipua Impedimenta, Subsidia, et Incitamenta. , Commentationibus Illustrata, omnium usui aptatis. Quae servire insuper poterunt pro argumento concionum: uti & considerationum tempore exercitiorum etc. Superiorum Permissu, Editio Nova. .
1-1475: BELLÉCIUS R.P. - Les Ecercices Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours, avec la retraite de trois jours.
5-067: BELLÉCIUS, LE R. P., DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS - Les Exercises Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours; Avec la retraite de trois jours du même auteur, Tome Premie + Tome II.
3-450: BELLEGARDE, M. L - Pensées Édifiantes et Chrétiennes pour tous les jours de mois. , Avec des Considerations sur la mort. .
8-3131: BELLEMARE, PIERRE / ANTOINE, JACQUES - De wurgmachine en andere opzienbarende misdrijven.
1-1306: BELLEVILLE, M. F. DE - Le Père de Clorivière et sa Mission 1735-1820.
1-1030: BELLINGER, F. - Liber Psalmorum, vulgate Editionis Cum Notis.
7-2241: BELONJE, J. ET AL. - Hollandse studiën 3.
3-2226: BELOT, V.H. - La France des pèlegrinages, (Guide Marabout).
14-43: BELTRAMI, LUCA - La Certosa di Pavia; 45 tavole in fototipia [portfolio with plates; complete].
7-999: BÉLY, LUCIEN - Connaître les Cathares, Photographies de Jacques Joffre, Notices et légendes de Raymond Sicard.
7-5236: BEMMELEN, R.W. VAN - De geologische geschiedenis van Indonesië.
2-33: BENABARRE VIGO, PADRE JOSÉ PASCUAL - Murieron cual vivieron, Apuntes biográficos de los 18 monjes benedictinos del Pueyo de Barbastro, sacrificados en 1936.
5-068: BENCE, JOANNE - Commentaria in omnes Beati Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas; Tomus Secundus.
2-53: SANCTI BENEDICTI - Regula + Monachorum, Textus critico-practicus sec. cod. Sangall. 914; editio altera amendata.
5-658: BENEDICTI - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae Bullarium; In quo continentur Constitiones, Epistolae aliaque edita, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [in one volume]; Editio Quarta emendatior & auctior.
3-1053: BENEDICTUS VAN ENGELANT, UIT CANFELDT IN ESSEXCIA, PREDICANT CAPUCIN - Den Reghel der Volmaecktheyt, inhoudende een kort begrijp van het geheel gheestelijck leven; besloten in dit punt alleen van den wille Godts, ghedeelt in dry deelen: 1. tracterende van den uytwendighen wile Godts, begrijpende het werckende leven; 2. van den inwendigen wille, inhoudende het schauwende leven; 3. vanden wesentlicken wille, sprekende van het overschauwende leven.
1-6378: BENEDICTUS - Regel des heiligen Vaters Benedictus, nebst den vom heiligen Vater Clemens XI. 1705 approbierten und von der hl. Kongregation der Religionen 1928 revidierten Konstitutionen für die Benediktinerinnen van der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
8-2506: BENÉT, STEPHEN VINZENT - Des Bischofs Bettler; Erzählung.
3-453: BENGER, MICHAEL. - Pastoraltheologie. , Erster Band, Zweiter Band, Dritter Band. .
8-3052: BENJAMIN, WALTER / ADORNO, THEODOR, W. ET AL. - Proces-verbaal van Franz Kafka; Essays, Met een nawoord van J.F. Vogelaar.
2-862: BENKEN, G. (HG.) - Die Gemeinschaften des Karmel, Stehen vor Gott - Engagement für die Menschen.
8-382: BENN, GOTTFRIED - Aus dem Oratorium Der Unaufhörliche, Holzstiche von Otto Rohse.
6-1577: BENNETT, J.G. - Leven in zeven werelden.
7-919: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Occident Médiéval; I: Du Romain au Roman / II: Romano-Gotique et Gotique, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
7-920: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Orient, Médiéval et Moderne, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
1-17: BENOIT, P. / BOISMARD, M.-E. - Synopse des quatre Évangiles en français; Avec parallèles des Apocryphes et des Pères; Tome I Textes.
8-2213: BENOIT, PIERRE - Lunegarde, Bois en couleurs de Désiré Acket.
1-3220: BENTHEM JUTTING, W.C.S. VAN - Onderzoek naar het vaderschap; Het vaderschap als ethisch en godsdienstig vraagstuk (Proefschrift).
7-1417: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Premier.
7-1416: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Quatrième.
9-749: BERCHTENBREITER, HANS - Interior design / Skulptur und Schmuck / Gefäß und Gerät [Band I + II + III].
3-2148: BERCKEN, W. VAN DEN - De mythe van het Oosten; Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Ruslang.
7-2440: BERENDS, A.J. - Een sociale beschrijving van de gemeente Voorst, met het oog op het Protestants Maatschappelijk Werk.
9-748: BERENDSEN, ANNE - Het meubel van Gotiek toit Biedermeier, Met circa 230 afbeeldingen.
9-747: BERENDSEN, ANNE - Het meubel van Gotiek toit Biedermeier, Met 292 afbeeldingen.
7-6083: BERENDSOHN, WALTER A. - August Strindberg; Der Mensch und seine Umwelt - Das Werk - Der schöpferische Künstler.
2-1304: BERENSON, B. - De Italiaanse schilders van de Renaissance.
1-3223: BERENTS, D. - Kerken en karossen, Fransen in Utrecht, 800-1900.
7-1311: BERESTEYN, E.A. VAN / KRUIMEL, H.L. - Genealogisch repertorium; Letters M-Z [Het eerste deel, van letters A-L, ontbreekt], Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel.
7-1309: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1310: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1452: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch Repertorium; Deel II, samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie.
1-2930: BERG, MARTIN VAN DEN E.A. (REDACTIE) - Uit de sjoel geklapt; Christelijke belangstelling voor joodse traditie.
8-897: BERG, JEAN DE - Het beeld [erotische roman].
2-2955: BERG, LUDWIG - Die kath. Heidenmission als Kulturträger; 10. Teil: Mission und Rassenversöhnung.
7-3349: BERG, FR. P.C. VAN DEN - Beatissima Virgo Maria, Imago Dei et SS. Trinitatis, juxta mentem D. Thomae Doctoris Angelici.
9-1619: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica, of leer der veranderingen; Beginselen van een historische psychologie.
3-2742: BERG, I.J.M VAN DEN - Er wast meer te doen in de wereld van Thomas van Aquino dan in onze tijd.
8-1703: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut muizegat.
3-454: BERGAMO, FR. GAETANO-MARIA DA, CAPPUCCINO. - L
3-119: BERGAMO, P. CAJETANUS MARIA VAN. - Gepyzen en Affecten op het Lyden van onzen Zaligmaker voor elken dag des jaers. , In twee deelen. Ende uyt het Italiaensch in de Nederduytsche Taele overgezet doór eenen Pater Capucin van de Oostenrijksche Vergaderinge der zelve Paters, in Nederland. .
9-1621: BERGER, HERMAN - Over de dood heen; Filosoferen over eeuwig leven.
7-3669: BERGER, H.H. / GODDIJN, W. / LUKKEN, G.M. / SMITS, A.H. (REDACTIE) - Tussentijds; Theologische Faculteit Tilburg, Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning.
1-6021: BERGER, KLAUS - Is met de dood alles afgelopen?.
1-6022: BERGER, HERMAN - De gedachtenwereld van Simone Weil; Inleiding, bloemlezing, commentaar.
8-898: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans; Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde [onveranderde herdruk van de uitgave uit 1837].
8-1556: BERGH, S.J. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Aurora Jaarboekjen voor 1863.
2-1985: BERGHE, P. VAN DEN - Vandaag is er heil gekomen ..., Bezinning over verzoening en boete (Reeks: Schrift en Liturgie).
5-072: BERGIER, M. - La certitude des preuves du christianisme, ou Réfutation de l'examen critique des apologistes de la religion chrétienne, Première Partie + Seconde Partie (Seconde Édition, revue & corrigée).
5-194: BERGIER, L'ABBÉ - Encyclopédie Méthodique, ou par ordre de matières; Théologie, par M. l'Abbé Bergier, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième (en 6 reliures).
3-458: BERGIER, M. L - Traité Historique et Dogmatique de la Vraie Religion. , Avec la Réfutation des erreurs qui lui ont été opposées dans les différens siecles. Tome premier - Tome onzième. .
9-1142: BERGMAN-CARTON, JANIS - The woman of ideas in French art, 1830-1848.
8-67: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België, Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers; Met een voorwoord van Paul Schneiders.
9-1622: BERGSON, HENRI - L'Évolution créatrice, Edition publiée dans le cadre de la Collection des Prix Nobel de Littérature, réalisée sous le patronage de L'Académie Suédoise et de La Fondation Nobel; Illustrations originales de Kischka.
1-6024: BERINGER S.J., LE R. P. F. - Les Indulgences, leur nature en leur usage, d'après les dernières décisions de la S. Congrégation des Indulgences; Tome Premier / Deuxième Appendice à la troisième édition.
6-368: BERIS CMM, A.P.J. - Mission between deserts; History of the Fratres CMM in Namibia.
2-4220: BERK, TJEU VAN DEN - mystagogie; Inwijding in het symbolisch bewustzijn.
7-3641: BERKEL, RON VAN (HOOFDREDACTIE) - Trots van het voetballand; Willem II 1996-2006, Uitgave van Willem II bij gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
8-3115: BERKELEY, ANTHONY / CONAN DOYLE, ARTHUR / CHESTERTON, G.K. EN ANDEREN - De beste misdaadverhalen.
1-3227: BERKHOF, H. - Christelijk geloof, Een inleiding tot de geloofsleer.
1-3228: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden; herinneringen en ervaringen.
9-221: BERKT, FRIED V.D. - Onder de Eskimo's, Serie: Klasbibliotheek, Nummer onbekend.
7-1120: BERLIOZ, JACQUES (DIRECTION) - Le Pays cathare; Les religions médiévales et leurs expressions méridonales.
1-2920: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven; traditie en levend heden.
7-6052: BERNARD, SUZANNE - Le poème en prose, De Baudelaire jusqu'a nos jours.
8-195: BERNARD, MARIANNE (HERAUSGEGEBEN VON) - Künstler-Autographen; Dichter, Musiker, bildende Künstler in ihren Handschriften, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 186].
1-1716: BERNARD, P.PAUL - La Bienheureuse Jeanne-Antide Thouret, fondatrice de la Congrégation des Sœrs de la Charité de Besançon et de Naples, L'enfant - la jeune fille (1765-1788).
1-6025: BERNARD, JEAN-LOUIS - Apollonius de Tyane et Jésus.
2-2842: BERNARDET, EDMOND. - Les Plus Beaux Textes de la Liturtie Romaine..
5-073: BERNARDI - S. Patris Bernardi, Claravallensis Abbatis Primi, Melliflui Ecclesiae Doctoris; Opera, Tome I + II + III + IV + V + VI.
3-459: BERNARDI. - Opera Omnia. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Omnia, post horstium denuo recognita, repurgata, et in meliorem digesta ordinem. Editio quarta, emendata et aucta. Volumen primum (pars prior) - Volumen secundum (pars altera). Tomus I-VI. .
3-460: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen tertium. S. Bernardi operum tomum V complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-461: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen primum. S. Bernardi operum duos priores tomos complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-462: BERNARDI. - Operum Omnium Sancti Bernardi. , Abbatis primi Clarae-vallensis Medulla. Sex Libri, ex ipsius sancti Bernardi Verbis, collecti a P.J.A. Ordinis de Reg. S.Bened.Socio. .
3-463: BERNARDI. - Opera Genuina. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Genuina, juxta editionem monachorum sancti benedicti. Tomus Primus - Tertius. .
9-384: BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, JACQUES HENRI - Études de la nature, 4 vol. in 12 fig.; Tome Troisième.
10-129: BERNARDIN, JACQUES- HENRI. - Études de La nature., Troisieme Édition, revue, corrigée & augmentée. 4 vol. In-12 fig. .
6-166: BERNARDS, M.P.L.M. - Establishing a reputation; The reception of Sîbawayh's book [Dissertation].
8-1804: BERNARDUS - Godtvrughtighe Oeffeninghe van den H. Bernardus, tot de lidtmaeten vanden Ghekruysten Jesus [teksten in Latijn en Nederlandse vertaling in dichtvorm].
6-173: BERNATZAK, H.A. - Südsee, ein Reisebuch, Neue, völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage, mit 114 Abbildungen un vier Karten.
6-215: BERNATZIK, HUGO A. - Zuidzee.
8-917: BERNDSEN, F.A.H. / MOOIJ, J.J.A. (REDACTIE) - Dit is de vreugd die langer duurt ...; Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Blok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-6026: BERNET KEMPERS, A.J. - Om een struik die palm werd [over de buksboom c.q. het palmboompje].
3-464: BERNEZAI, MAXIMIEN DE. - Traité de la Vie Intérieure. , Sixième édition. Revue, corrigée, augmentée & divisée en cinq livres etc. Avec une méthode pour l
2-603: BERNHARD, M. - Stifts- und Kloster-bibliotheken.
9-3219: BERNIER, GEORGES - La Revue Blanche.
1-1515: BERNINO, D. - Vie de Saint Joseph, De Cupertin des Frères Mineurs.
14-06: BERNLEITHNER, ERNST - Kirchen-historischer Atlas von Österreich; 12 maps: 1. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1966 / 2. Die Evangelische Kirche in Österreich 1966 / 3. Die Kirklichkeit der Katholiken Kirche in Österreich 1958/60 / 4. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1782 / 5. Konfessionelle Schulen in Österreich 1966 / 6. Ordenswesen (I): Alte Orden in Österreich / 7. Ordenswesen (II): Medikantenorden, Regularkleriker und kirchliche Kongregationen in Österreich / 8. Ordenswesen (III): Wachstum und Verbreitung der Gesellschaft Jesu in Österreich / 9. Ordenswesen (IV): Frauenorden in Österreich / 10. Patrozinien (I): Frühchristliche und frühmittelalterliche Patrozinien in Österreich / 11. Wallfahrten in Österreich (in Auswahl) / 12. Verehrung bestimmter Heiliger in Österreich (in Auswahl), [Portfolio with 12 folded maps and one page with Vorwort etc..
9-1663: BERNOULLI, RUDOLF / BUBER, MARTIN / COMMERLOHER, M.C. ET AL. - Spiritual Disciplines; Papers from the Eranos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 4.
2-595: BERNOVILLE, G. - Terre de Bretagne. Les Soeurs de Rillé, Congrégation des Religieuses Adoratrices de la Justice de Dieu.
1-2306: BERNOVILLE, G. - Lourdes.
8-1488: BERNS, JAN / DIBBETS, GEERT / STERKENBURG, PIET VAN - Weijnen Tnegentig; Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
1-3230: BERNS, E.E. (REDACTIE) - Het lichaam van God, Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur .
1-2003: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
1-2004: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
18-0423: BERONICIUS, P.J. - Boeren- en overheids-stryd. , En de overige gedichten van P.J. Beronicius; welkers eerste in Nederduitsche vaarzen is nagevolgd door J.B. waar by gevoegd is het zonderling leven des dichters; een goed aantal van Nederduitsche aanteekeningen en een
9-1462: BERRIAT-SAINT-PRIX, M. - Cours de Procédure Civile, Fait à la Faculté de droit de Grenoble.
5-074: BERRUYER, ISAAC-JOSEPH - Histoire du Peuple de Dieu, depuis la naissance du messie jusqu'a la fin de la synagogue; tirée des seuls livres saints, ou le texte sacré des livres du Nouveau Testament, reduit en un corps d'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisiéme + Tome Quatriéme (quatre tomes en deux reliures).
9-1353: BERSCH, JOSEF (EDITOR) - Chemisch-technisches Lexicon; Eine Sammlung von mehr als 17.000 Vorschriften für alle Bewerbe und technischen Künste, Herausgegeben von den Mitarbeitern der Chemisch-technischen Bibliothek; Mit 88 Abbildungen .
6-1491: BERTEAUX, RAOUL - La symbolique du grade de Maitre.
1-1326: BERTEN, I.; LUNEAU, R. (DIRECTION) - Les rendez-vous de Saint Domingue, Les enjeux d'un anniversaire (1492-1992).
1-58: BERTENS, DICK - Adam at geen appel; De verhalen van het Oude Testament historisch onderzocht.
2-1612: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
2-1611: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
3-121: BERTENS, A.C. - Het H. Hart en zijn genade- oorden., Of de Liefde, het voorbeeld en de wonderen van Jezus in zijn h. sacrament. In godsvruchtige lezingen voor elken dag der maand Juni..
5-076: BERTHIER, PÈRE - La science de l'oraison mentale; ou Instructions pour chaque jour du mois; Avec des réflexions propres aux ecclésiastiques, et d'autres réflexions propres aux religieuses; Suivi de la doctrine spirituelle du Père Berthier.
3-465: BERTHIER, G.F. - Oeuvres Spirituelles. , Réflexions. Tome premier-quatrième. .
2-822: BERTHIER, R. ET AL (DIRECTION) - Prier avec Thérèse d'Avila et le Carmel.
7-6147: BERTHO, SOPHIE - Proust contemporain; Études réunies par Sophie Bertho, Séries: CRIN (Cahiers de recherche des instituts néerlandais) No. 28.
5-075: BERTHOLET, JEAN - Histoire de l'institution de la Fête-Dieu; Avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, toutes deux originaires de Liege.
1-236: BERTHOLET, A; FREIHERR VON CAMPENHAUSEN, H - Van Goor's Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten.
9-3229: BERTONATI, EMILIO - Die neue Sachlichkeit in Deutschland.
1-1159: BERTRAND, L. - Sint Augustinus, Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Francis J. Wahlen.
7-2758: BERTRAND, COR / BIJNEN, BERT / REMERY, GASTON (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen, Kind van ons Volk, 1897-1997 [bij de herdenking van de honderdste geboortedag van deze schrijver].
7-2160: BERTRAND, JOAN - De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood; Een bekend bedevaartsoord te Heiloo.
6-186: BERTRAND, J. (ÉDITEUR) - Lettres édiifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré; Tome Premier, Éditées par le P. J. Bertrand de la Compagnie de Jésus, missionaire du maduré.
1-2322: BERTRIN, G. - Ce que répondent les adversaires de Lourdes; Réplique à un médecin allemand.
1-2323: BERTRIN, G. - Un miracle d'aujourd'hui; discussion scientifique; avec une radiographie.
2-107: BERTSCH, P. / MÜLLER, E. (EDITORS) - Biographische Darstellung der Zisterzienser des Stiftes Lilienfeld 1891-1977.
8-2328: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Grand Dictionnaire e Geographie Universelle Ancienne et Moderne, ou Description physique, ethnographique, politique, historique, statistique, commerciale, industrielle, scientifique, littéraire, artistique, morale, religieuse, etc. de toutes les parties du monde; Tome Premier (A-B) + Tome Deuxième (C-F) + Tome Troisième (G-M) + Tome Quatrième (N-Z).
8-2327: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Dictionnaire National,ou Dictionnaire Universel de la Langue Française; Tome Premier (A-F) + Tome Deuxième (G-Z).
1-1437: BESSELAAR, J.J. VAN DEN (INLEIDING, VERTALING) - Meesters van Gods Woord, Preeken, Fulgentius van Ruspe, Martinus van Braga, Leander van Sevilla.
2-256: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - Wie was wie?.
2-255: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - De Sakristievleugel van de Abdij Averbode.
1-3925: BESTEN, A. DEN / DEURLOO, K.A. E.A. (REDACTIE) - Het nodige overbodige, Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
1-3471: BESTEN, A. DEN / DOELMAN, J. / PARLEVLIET, L.-J. (REDACTIE) - Leven in zinsverband, Over het werk van Willem Barnard - Guillaume van der Graft; hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
3-2140: BETA, KATH. - Een vlam vervulde zijn hart, Het leven van Starets Siloean op de Athos.
1-6027: BETA, KATHARINA - Een vlam vervulde zijn hart; Het leven van Starets Siloean op de Athos, Reeks: Godsvrienden.
8-677: BETTINELLI, SAVERIO - Lettere Virgiliane e lettere Inglesi, A cura di Ettore Bonora.
1-2654: BETZ, O. - De inspirerende Hildegard van Bingen; Haar persoon, werk en invloed.
1-3233: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim; gedachten over natuurkunde, nens en God.
1-3232: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen; over wetenschap en het zoeken naar zin.
1-3082: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8, Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Propohetie (Proefschrift).
8-900: BEUKEN, WILLEM HENDRIK - Het Middelnederlandsche gedicht Vanden Levene Ons Heren; Deel I: Inleiding met kritische kommentaar [Proefschrift].
1-2530: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
1-6029: BEUKERING, F.C. VAN - In de kerk, Onderrichtingen uit de nagelaten geschriften van Pastoor F.C. van Beukering omtrent kerk en altaar, liturgisch vaatwerk en gewaden; Waaraan toegevoegd Gedragsregelen voor den leek; met talrijke illustraties.
1-6028: BEUKERING, F.C. VAN - De Mis, Met een leerstellige inleiding door Monseigneur C. Callewaert.
3-2564: BEUKMAN, HENRICUS - Uitbreiding van den Grooten Katholijken Catechismus; Boek I (Eerste en Tweede Deel) + Boek II (Derde, Vierde en Vijfde Deel + Aanhangsel).
3-2436: BEUKMAN, HENR. - Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus [tweede boek (eerste boek ontbreekt), met: Derde Deel (Van de liefde) + Vierde Deel (Van de H. Sacramenten) + Vijfde Deel (Van de Christelijke Rechtvaardigheid) + Aanhangsel].
7-2760: BEULENS, BERT (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen 1897-1961, Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid door Bert Beulens.
9-917: BEUMELBURG, WERNER - Bismarck gründet das Reich, Mit drei Bildtafeln.
2-4116: BEUMER SJ, JOHANNES - Die mündliche Übrlieferung als Glaubensquelle, Series: Handbuch der Dogmengeschichte, Herausgegeben von Dr. Michael Schmaus et al., Band I (Das Dasein im Glauben), Faszikel 4.
1-3234: BEUMER, J. - De langste reis naasr binnen, Het politiek-mystieke leven van Dag Hammarskjöld.
1-6030: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God; De spiritualiteit van Henri Nouwen.
1-6031: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God; De spiritualiteit van Henri Nouwen.
7-1967: BEURSKENS, HUB / DERKS, PIET (SAMENSTELLERS) - Rond de toren; Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
1-6032: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis; Deel I (De voorgeschiedenis) + Deel II (De oud-christelijke doop).
1-3235: BEUSEKOM, J.H. VAN - Het experiment der gemeenschap, Een onderzoek naar plaats en functie van de orde in de reformatorische kerken (Proefschrift).
3-466: BEUVELET, MATTHIEU. - Meditations sur les principales veritez chretiennes et ecclesiastiques. , Pour tous les dimanches festes, et autres jours de l
8-1805: BEVERSLUIS, MARTIEN - Uit de wijdte; Sonnetten.
8-901: BEVERSLUIS, MARTIEN - De hamer Gods; Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
8-1806: BEVERSLUIS, MARTIEN - Stil water; Gedichten.
8-696: BEVILACQUA, ALBERTO - La polvere sull'erba.
9-1104: BEX, FLORENT (SAMENSTELLING) - Kunst in België na 1975.
8-2207: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Rubens; Poèmes.
8-2174: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Per crucem ad lucem; 1629-1929; Poème.
3-2249: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
2-514: BEYER, P., S.J. - Religieus leven volgens het charisma van het Convent van Bethlehem.
3-2250: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
1-3236: BEYER, J. - Nieuw recht Instituten Godgewijd leven.
7-5030: BEZEMER, T.J. - Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch; Met Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche woordenlijst, Met een aanhangsel, bevattende gesprekken en woorden uit de praktijk der suikercultuur.
7-5428: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië; Aangeboden door de Rotterdamsche Lloyd.
7-5427: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
7-5300: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Door Nederlandsch Oost-Indië; Schetsen van land en volk, Met een inleiding van J. F. Niermeyer, en ongeveer 300 illustraties en kaarten.
7-5292: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Door Nederlandsch Oost-Indië; Schetsen van land en volk, Met een inleiding van J. F. Niermeyer, en ongeveer 300 illustraties en kaarten.
7-5128: BEZEMER, T.J. - Het verband tusschen de Studie der Talen en der Volkenkunde van den O. I. Archipel, Rede gehouden tot opening zijner lessen als privaat-docent in het Javaansch, Maleisch en de Volkenkunde van Nederl. Indië aan de Technische Hoogeschool, op 6 Oct. 1911.
3-2107: BIDA, C. / RICH, V. - Lesya Ukrainka: Life and work - Selected works.
8-902: BIE, WIM DE - De boekencorner van... Goos Verhoef!; De verzamelde lectuurkritieken van een tabakswinkelier [+ ander boek met dezelfde voorkaft gratis erbij: Hans Martin: Marga; Den Haag, Uitg. Leopold, 1972, zesde druk, 341 blz.].
1-289: BIE, JP DE - Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.
1-1837: BIEDERMANN, H. (INTRODUCTION) - St. Brandanus, Der irische Odysseus.
7-2949: BIEMANS, JOHAN - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen.
7-2776: BIEMANS, JOHAN - Over Bij Wijze van Spréke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
7-3454: BIEMANS, JOHAN - Wonder boven wonder; Sint Janstros voor Den Bosch, Illustraties Jennemieke Willems.
1-6034: BIER, AUGUST - De ziel.
8-806: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-805: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-3009: BIERCE, AMBROSE - Alle verhalen, Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
8-980: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
2-1302: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gotiek en de Renaissance.
7-1444: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952, Herdruk met Supplement 1952-1970.
8-904: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen; Voorafgegaan door Die aardige beer, Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
8-559: BIGELOW, CHARLES / DUENSING, PAUL HAYDEN / GENTRY, LENNEA (EDITORS) - Fine Print On Type; The Best of Fine Print Magazine on Type and Typography.
7-5328: BIJLMER, H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde; De Minka-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee.
1-3303: BIJLSMA, R. - Met de gemeente onderweg, Een bundel artikelen van prof. dr. R. Bijlsma, bij gelegenheid van zij afscheid als hoogleraar aangeboden door studenten en oud-studenten.
9-1275: BIJNEN, A.J.M. VAN - Helical configurations of poly (iminomethylenes) [Proefschrift].
7-2754: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
7-2753: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
8-907: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang der Eerste Wereld; I-V Zang.
8-1818: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang de eerste wareld; I-V Zang.
8-1817: BILDERDIJK, WILLEM - Vaderlandsche uitboezemingen door Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
8-1810: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1811: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1816: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzy; Eerste en Tweede Deel [in 1 band].
8-1809: BILDERDIJK, WILLEM - H. L Spieghels Hartspiegel, in nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Mr. Willem Bilderdijk.
8-1808: BILDERDIJK, WILLEM - De ziekte der geleerden.
1-1525: BILLIART, J. - The letters of Saint Julie Billiart, April 1815 - January 1816, Foundress of the Sisters of Notre Dame de Namur.
1-1523: BILLIART, J. - Lettres de Sainte Julie Billiart, Fondatrice des Soeurs de Notre-Dame de Namur.
3-2713: BILLLUART, F. C.-R. - Summa Sancti Thomae, hodiersis academiarum moribus accommodata, Editio nova, sub Augusto Patrocinio Illust. Ae RR. DD. J.B.-J. Lequette, Episcopi Atrebatensis, Boloniensis et Audomarensis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Qunitus / Sextus / Septimus.
3-2796: BILLUART, C.R. - Summa Summae S. Thomae sive Compendium Theologiae; Tomus I: Tractatus de Deo Uno, Trino, et Angelis, necnon De Ultimo Fine (A Q. I. Iae Part. Ad Q. 5. 1ae. 2ae) / Tomus II: Tractatus de Actibus Humanis, Peccatis, Legibus et Gratia (I.2. à Quaest. 6. ad ultimam) .
5-660: BINER, JOSEPHO (SOCIETATIS JESU) - Apparatus Eruditionis ad Jurisprudentiam praesertim Ecclesiasticam, in quo reviso, auctoque, (Praeter Juris Universalis Principia) Jus Naturae, Gentium, Divinum, Apostolicum, & Provinciale, Jus Synodale OEcumenicum, Nationale ac Provinciale, Una cum Provinciarum ad Regnorum Ecclesiastico et Politico Statu, disciplina Ecclesiae ...; In utilitatem eruditionis armantium, quibus vasta Conciliorum, Decretorum, Historiarum & volumina perlegendi aut occasio aut tempus deficit, Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia + Pars Quarta + Pars Quinta + Pars Sexta + 3 Dissertatios.
1-2666: HILDEGARD VON BINGEN - Umarmt vom lebendigen Licht; prophetische Worte und Gebete.
1-2663: HILDEGARD VON BINGEN - Gott sehen, Herausgegeben und eingeleitet von Hienrich Schipperges.
1-2660: HILDEGARD VON BINGEN - Heilweisen, Von den Ursachen und der behandlung von Krankheiten.
1-2661: HILDEGARD VON BINGEN - Nun höre und lerne, damit du errötest..., Briefwechsel - nach den ältesten Handschriften übersetzt und nach den Quellen erläutert von Adelgundis Führkötter OSB.
1-2649: HILDEGARD VAN BINGEN - Wisse die Wege; Scivias, Nach dem Originaltext des illuminierten Rupertsberger Kodex der Wiesbadener Landesbibliothek ins Deutsche übertragen und bearbeitet von Maura Böckeler.
1-2650: HILDEGARD VON BINGEN - Ordo virtutum / Spiel der Kräfte, Das Schau-Spiel vom Tanz der göttlichen Kräfte und der Sehnsucht des Menschen (herausgegeven von Bernward Konermann).
7-3438: BINNEVELD, HANS / WOLF, ROB - Een huis met vele woningen; 100 jaar katholieke psychiatrie, Voorburg 1885-1995.
9-789: BIRIOUKOVA, N. (RÉDACTION GÉNÉRALE) - Les arts appliqués de l'Europe Occidentale, XIIe - XVIIe siècles.
6-1459: BIRZA, W. - Gelukkig hij die dit weet'; De Haagse Vriimetselaarsloge 'L'Union Royale', 1734-1984.
9-55: BISCHKO, JOHANNES - Einführung in die Akkupunktur; Band I.
9-56: BISCHKO, JOHANNES - Akupunktur für Mäßig Fortgeschrittene; Band II (Textband + Bildband).
1-1419: BISHOP, M. - Franciscus, Een biografie.
1-3238: BISHOP, CL. - Seksualiteit en spiritualiteit.
9-3095: BITTER, THEO (TEKENAAR) - Tekeningen in inkt, potlood en crayon, Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
2-2869: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus I..
2-2870: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus II..
2-2871: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus III..
2-2872: BITTREMIEUX, J; CERFAUX,L; COPPENS, J; JANSSEN, A & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus XV..
7-5289: BJERRE, JENS - De laatste kannibalen in Nieuw Guinea.
7-5288: BJERRE, JENS - De laatste kannibalen in Nieuw Guinea.
7-5227: BJERRE, JENS - Oog in oog met het stenen tijdperk.
7-5344: BLAAUW, A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren, Met 4 kaartjes, 35 zwarte en 28 gekleurde afbeeldingen naar opnamen van den schrijver.
2-1204: BLAAUW, S. DE ET AL. - Pracht en praal van de paus, Schatten uit het Vaticaan.
9-1623: BLAIR, LAWRENCE - Rhythms of vision.
2-4240: BLAISE, ALBERT - Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens; Revu spécialement pour le vocabulaire théologique par Henri Chirat.
8-347: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst; Enkele stromingen', Tentoonstelling te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, oktober - november 1975.
9-1625: BLAKE, WILLIAM - The marriage of heaven and hell [Reproduction in the original size of William Blake's illuminated book The Marriage of Heaven and Hell], With an Introduction and Commentary by Sir Geoffrey Keynes.
9-1624: BLAKE, WILLIAM - Songs of innocense and of experience; Shewing the two contrary states of the human soul, 1789 - 1794 [Reproduction in the original size of William Blake's illuminated book Songs of Innocence and of Experience] , With an Introduction and Commentary by Sir Geoffrey Keynes.
1-2629: BLAKNEY, R.B. - Meister Eckhart; a modern translation.
9-2202: BLANC, ELIE - Dictionnaire universel de la pensée, I + II.
9-837: BLANC, P.M. LE (RED.) - Kerkelijk zilver; Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
1-2326: BLANC, CH.G. - Lourdes et la libre-pensée, Cinq causeries apologétiques.
3-472: BLANCHARD. - L
2-875: BLANCHARD, P. - Sainteté aujourd'hui.
6-172: BLANCHOD, FRED - Dans l'Asie, des hommes bruns; Voyage aux Indes; Avec 32 photographies en hors texte et 1 carte.
8-549: BLANCHON-LASSERVE, DOM PAUL - Écriture et enluminure des manuscrits du Ixe au XIIe siècle.
2-1075: BLANK, P. ET AL. - Christelijke iconografie, Opstellen over iconografische aspecten van het Nederlands kerkelijk kunstbezit.
1-3241: BLANK, J. ET AL. - Die Frau im Urchristentum.
7-2743: BLANKEN, PIET DEN (FOTO'S) / KLEIN, TON DE (TEKSTEN) - De kleine Brabantse dorpen.
7-5244: BLANKENSTEIN, M. VAN - Indonesië nu; Nieuwe indrukken.
2-1250: BLANKERT, A. ET AL. - Jezus in de Gouden Eeuw.
1-6035: BLANQUET S.F., JOSEP MM - La Sagrada Familia, icono de la Trinidad.
6-391: LE BLAS, M. PH. - Allemagne; Tome Premier + Tome Deuxieème.
8-200: BLASELLE, BRUNA / MELET-SANSON, JACQUELINE - La Bibliothèque Nationale, mémoire de l'avenir.
7-2962: BLÄSING, J.F.E. - Mensen en spanningen; Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
7-3214: BLÄSING, J.F.E. - Op het spoor van Korver; Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
9-806: BLAZKOVÁ, J. (TEXT) / FORMAN, W. U. B. (PHOTOGRAPHIEN) - Wandteppiche aus Tschechoslowakischen Sammlungen.
7-2921: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
7-2922: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
9-1626: BLEEKER, C.J. - Het oord van stilte; Dood en eeuwigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef.
1-2990: BLEEKFELD, RABBI BRADLEY N. / SHOOK, ROBERT L. - Saving the world entire, and 100 other beloved paralbes from the Talmud.
1-3242: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de Kerk.
6-1232: BLEICH, ANNA ET AL. - De terugkeer van Midden-Europa; Historische atlas 1914-1994.
7-088: BLEICH, ANNA ET AL. - De terugkeer van Midden-Europa; Historische atlas 1914-1994.
7-3211: BLERSCH, J.K.M. - Het RK Kempisch Verpleeghuis te Bladel; teken van vertrouwen.
3-2419: BLESS, W, S.J. (SAMENSTELLING) - Witboek over De Nieuwe Katechismus, In opdracht van het Hoger Katechetisch Instituut samengesteld.
2-2008: BLIJLEVENS, A. / LUKKEN, G. / WIT, J. DE (REDACTIE) - Veertig Dagen en Pasen vieren; Deel 1: Veertig Dagen / Deel 2: Pasen, Modellen voor vieringen uit 25 jaar Werkmap Liturgie (1966-1990).
2-2007: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Op dood en leven; Deel 3: Crematie, Elementen voor begrafenisliturgie, theologie en pastoraal rond de dood uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2006: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Op dood en leven; Deel 1: Avondwake, Bouwstenen en modellen van vieringen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2005: BLIJLEVENS, A. / LUKKEN, G. / WIT, J. DE (REDACTIE) - Liturgie met zieken; Deel I / Deel II, Beschouwingen over ziekenliturgie en modellen van liturgie met zieken uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2003: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Dopen met water en geest, Doopliurgieën, elementen voor vieringen en achtergrondbeschouwingen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
1-4150: BLIJLEVENS, A. E.A. - De weg van het Woord, Een bundel opstellen over Gods Woord in mensenwoorden, opgedragen aan F. van Trigt.
1-3759: BLIJLEVENS, A. E.A. (REDACTIE) - Ambt en bediening in meervoud; Veelvormigheid van dienstverlening in de geloofsgemeenschap, Samengesteld door de docenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van dr. H. Manders cssr.
1-3758: BLIJLEVENS, A. E.A. (REDACTIE) - Ambt en bediening in meervoud; Veelvormigheid van dienstverlening in de geloofsgemeenschap, Samengesteld door de docenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van dr. H. Manders cssr.
2-2004: BLIJLEVENS, A. EN LUKKEN, G. (REDACTIE) - In goede en kwade dagen, Beschouwingen over huwelijksliturgie en modellen van huwelijksvieringen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
1-1521: BLIN DE BOURDON, F. - Vie de Julie Billiart, Les Memoires de Mere Saint-Joseph.
7-1353: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Boven en beneden den Moerdijk, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
7-1249: BLINK, H. - Nederland en zijne bewoners; Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland; met kaarten en afbeeldingen; Eerste Deel.
7-1352: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Het hart van Nederland, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
7-1351: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Rondom de Zuiderzee, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
9-1627: BLOCH, ERNST - Atheismus im Christentum; Zur Religion des Exodus und des Reiches.
2-1274: BLOCH, P. - Die Türflügel von St. Maria im Kapitol.
6-1239: BLOCK, MATHILDE DE - Südtirol [dissertation; german language].
7-097: BLOCK, MATHILDE DE - Südtirol [dissertation; german language].
8-910: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes; Roman.
8-909: BLOEM, MARION - Brieven van Souad.
8-908: BLOEM, MARION - Matabia, of een lange donkere nacht, Serie: Vroege Lijsters 1995 Nr. 1.
8-1821: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
8-1822: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden; Keuze uit eigen werk.
8-1819: BLOEM, JOYCE - Een onmogelijk personage; Gedichten & zeefdrukken.
1-1160: BLOEMEN, C. (BEWERKT DOOR) - H. Augustinus Enchiridion, Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde.
7-6021: BLOEMERS, J.H.F. / LOUWE KOOIJMANS, L.P. / SARFATIJ, H. - Verleden Land; Archeologische opgravingen in Nederland.
2-4147: BLOIS, L. DE / BREDERO, A.H. (REDACTIE) - Kerk en Vrede in oudheid en middeleeuwen.
9-3112: BLOK, COR - Piet Mondriaan; Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezits.
7-1252: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
8-2510: BLOK, BASTIAAN MACHIEL - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos [Proefschrift, Dissertation].
7-6138: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland.
4-01: BLOK, P.J. E.A. (REDACTIE) - Onze Eeuw; Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst; Eerste Jaargang (1901) t/m Zeventiende Jaargang (1917) [56 banden; imcompleet: jaargangen 11 (1911) en 15 (1915) onbreken, en van jaargang 1914 is enkel deel 2 aanwezig; overige jaargangen 4 banden per jaargang, alleen eerste jaargang 3 banden].
9-1628: BLOK, C. - Beeldspraak; Beeld, teken en werkelijkheid in de kunst.
1-166: BLOKKER, JAN / BLOKKER, JAN JR. / BLOKKER, BAS - Er was eens een God; Bijbelse geschiedenis; Met platen van J.H. Isings.
8-362: BLOKKER, JAN - De wond'ren werden woord en dreven verder; Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
7-340: BLOM, J.W.S. - De typische getallen bij Homerus en Herodotus; I. triaden, hebdomaden en enneaden [Proefschrif].
8-158: BLOM, AD VAN DER / HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN / MONTAGNE, NICOLE / JANSSEN, LEON - Ode aan de hoogdruk.
7-1721: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt; Kroniek van een belegerde stad, Penteekeningen van Sef Moonen.
5-078: BLOSIO, LUDOVICO - Institutio spiritualis, iis, qui ad vitae perfectionem contendunt, utilissima.
7-2929: BLOYD - Exit 2000.
1-2977: BLUE, L. - Een ladder naar de hemel; de joodse weg tot God.
7-5360: BLUMBERGER, J. TH. PETRUS - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.
1-1454: BLUMENTHAL, U. - Gregor VII, Pabst zwische Canossa und Krirchenreform.
7-6108: BLUNT, WILFRID - The compleat naturalist; A Life of Linnaeus.
1-1206: BLUYSSEN, J. - Waar liefde vraagt, luistert God, Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus.
1-3240: BLUYSSEN, J. - Waar liefde vraagt, luistert God, Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus.
7-522: BOARDMAN, J. ET AL. (EDITORS) - The Oxford illustrated history of Greece and the hellenistic world.
6-369: BOAS, J.H. - De Brit.
1-3007: BOAS, H. - Herlevend bewaard; Aren lezen in joods Amsterdam.
7-971: BOASE, T.S.R. - De dood in de middeleeuwen; Sterfelijkheid, oordeel en aandenken.
8-918: BOCACCIO, GIOVANNI - Decamerone [volledige versie], Vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen.
9-1629: BOCHENSKI, JOSEPH M. / NIEMEYER, GERHART (HERAUSGEGEBEN VON) - Handbuch des Weltkommunismus.
8-541: BOCK, EUGÈNE DE - Een uitgever herinnert zich.
8-919: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
6-894: DE BOCK, EUGÈNE - Een uitgever herinnert zich.
7-1830: BOCK, FR. / WILLEMSEN, M. - Antiquités sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maastricht, illustrées de 73 gravures sur bois, et décrites par Mgr. le Chanoine Fr. Bock et M. le Vicaire M. Willemsen, Édition française, considérablement augmentée.
5-079: BÖCKELMANI, JOHANNIS FREDERICI, JCTI - Tractatus Postumus de differentiis Juris Civilis, Canonici & Hodierni, Cornelius van Eck, JCtus, edidit, recensuit & praefatione auxit; Editio secunda priore correctior.
1-6060: BOCKEN, INIGO - Ernesto Cardenal; Poëtische wegen naar een kritische spiritualiteit.
1-6038: BOCKEN, INIGO / QUARTIER, THOMAS / WESTERINK, HERMAN - Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit; een verkenning.
2-405: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland 1926-1950, Ersten teil, 6. Folge (1926-1950).
2-404: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland (1850-1877).
2-403: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland (1850-1975), Erster teil, 1. Folge (1850-1855).
8-920: BOCKWINKEL, H.B.A. - Taaltucht door de school van Kollewijn, Met een inleiding van Prof. Dr. P Gerlach Royen O.F.M..
5-080: BOD, PETRI - Historia Hungarorum Ecclesiastica; Edidit L.W.E. Rauwenhoff, adjuvante Car. Szalay, Tomus I (Lib. I et II) + Tomus II (Lib. III) + Tomus III (Lib. IV).
9-1304: BODANIS, DAVID - E=mc2; A biography of the world's most famous equation.
1-3243: BODAR, A. - Eeuwigh gaat voor Ogenblick.
7-2165: BODDAERT, JORIS - Boekhandel Donner 1912-1992.
1-3244: BODDEKE, FR. EN VERHOEVEN, I. - Zalig de niemanden; Over de iemanden in de niemanden.
8-2470: SOMMER-BODENBURG - Möwen und Wölfe; Gedichte.
9-1630: BODIFÉE, GERARD - Ruimte voor vrijheid; De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
9-1631: BODIFÉE, GERARD - Reflecties; Over wetenschap, het leven, en wat die van elkaar vermoeden.
9-2206: BOEHME, JACOB - The forty questions for the soul, Series: Rare Esoteric Books [facsimile reprints].
6-1341: BOEHN, MAX VON - Rokoko; Frankreich im XVXXX. Jahrhundert.
9-1633: BOEKE, R. - Divinatie, met name bij Rudolf Otto.
7-5143: BOEKHOLT, RALPH - Mendoeng, Foto's: Rogier en Lucian Boon.
7-1474: BOEKMAN, E. / WIARDI BECKMAN, H.B. / VORRINK, KOOS / WOUDENBERG, C. / SCHUHMACHER, PIET (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Ir. J.W. Albarda: Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse; Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap, Uitgegeven in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P..
8-1705: BOEKRAAD, LEO - Boer & polder, Brandon-herdruk.
8-1823: BOEKRAAD, LEO - Eeuwig seizoen [gedichten in haiku-vorm].
7-5347: BOELAARS M.S.C., J. - Papoea's aan de Mappi.
7-5252: BOELAARS, H.J.W.M. - Indonsianisasi; Het omvormingsproces van de Katholieke Kerk in Indonesië tot de Indonesische Katholieke Kerk [Proefschrift].
7-5224: BOELAARS, J. - Nieuw Guinea, uw mensen zijn wonderbaar; Uit het leven der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.
7-6045: BOELAARS O.S.B., FRATER HENRI - Commentaar op de miniaturen in SCIVIAS van Hildegardis van Bingen.
7-5199: BOELE, CORA - De jaren van de Javaanse Gasfabrieken 1863-1905; Een episode uit de geschiedenis van de OGEM-concern.
7-5387: BOELEN, K.W.J. - Dokter aan de wisselmeren.
8-921: BOER, HERMAN PIETER DE - Het damesorkest en andere stadsverhalen.
7-1059: BOER, D.E.H. DE / MARSILJE, J.W. (REDACTIE) - De Nederlanden in de late middeleeuwen, [Aula-boeken].
1-3012: BOER, H. DEN / BROMBACHER, J / COHEN, P. - Een gulden kleinood, Liber amoricum aangeboden aan de heer D. Goudsmit ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van Ets Haim/Livraria Montezinos van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam.
8-807: BOER, R.C. - Studiën over de metriek van het alliteratievers.
9-1634: BOER, THEO DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
7-848: BOER, W. DEN - Syggrammata; Studies in Graeco-Roman history, Edited by H.W. Pleket / H.S. Versnel / M.A. Wes.
6-1251: BOER, C. DE - De Renaissance der letterkunde te Florence vóór 1500; Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
7-111: BOER, C. DE - De Renaissance der letterkunde te Florence vóór 1500; Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
7-129: BOER, W. DEN - Eros en Amor; Man en vrouw in Griekenland en Rome.
7-784: BOER, W. DEN - Eros en Amor; Man en vrouw in Griekenland en Rome.
1-3246: BOER, W. DEN - De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus (Proefschrift).
6-1266: BOER, W. DEN - Eros en Amor; Man en vrouw in Griekenland en Rome.
2-519: BOEREN, P.C. - De Abdij Rolduc, Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
7-1730: BOEREN, P.C. - Heligdomsvaart in Maastricht, Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
8-1824: BOEREN, P.C. - La Pause de Midi [gedichten].
3-2206: BOEREN, P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht, Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
9-412: BOERMAN, J.W. / KNIP, K.M. - Natuurlijke historie; Beknopt leerboek der dier- en plantkunde; Deel I: Dierkunde, Voornamelijk ten dienste van Kweek- en Normaalscholen, met 275 zwarte figuren in den tekst, tal van vragen en opgaven en alphabetisch register.
9-365: BOERMAN, J.W. / KNIP, K.M. - Natuurlijke historie; Beknopt leerboek der dier- en plantkunde; Deel II: Plantkunde, Voornamelijk ten dienste van Kweek- en Normaalscholen.
8-1049: BOERNER, PETER - Johann Wolfgang von Goethe, Serie: De Haan Monografieën.
2-387: BOERRIGTER, E. - In smarten geboren ... Geschiedenis van een Broedercongregatie, Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
1-1451: BOERRIGTER, E. - Een naam om nooit te vergeten, Het levensverhaal van Stefaan Modest Glorieux, 1802-1872.
7-1813: BOERTJES, KATJA / EISSENS, ARJEN - Heyligen huyskens; Kapellen langs velden en wegen in Limburg.
9-1635: BOETHIUS - The consolation of philosophy, Translated with an Introduction by V.E. Watts.
7-5191: VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON - De Protestantschde Kerk in Nederlandsch-Indië; Haasr ontwikkeling van 1620-1939.
2-4161: BOGAERS, MARCUS HENDRIKUS - Chiastische Strukturen im St. Trudperter Hohen Lied [Proefschrift, Dissertation].
8-1706: BOGAERS, PIETER - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
7-3387: BOGAERS JR., PIERRE / GENT, DOMIEN VAN (REDACTIE) - Biks-3; Bekroonde en tevens grotendeels ongepubliceerde verzen van de winnaars van de Hilvarenbeekste literatuurprijs.
8-1825: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar.
8-922: BOGAERTS, THEO - Onvoltooide levens.
2-4251: BOGERS, AD / HOEK, RADGY VAN DER - In glas-in-lood verteld; De gebrandschilderde ramen van de Venlose Sint-Martinuskerk.
8-3010: BOGGIO, PHILIPPE - Boris Vian; een biografie.
2-2298: BOHATTA, H. - Liturgischen Bibliographie des XV. Jahrhunderts mit Ausnahme der Missale und Livres d'Heures.
7-1234: BOHEEMEN, W.G. VAN - Sint-bonaventura 1968-1978.
4-147: BÖHL, F.M.TH. EN ANDEREN (REDACTIE) - Bibliotheca Orientalis; Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden; Jaargang I (1943-1944) t/m Jaargang XXVIII [compleet, 25 banden [VERKOOP PER AFZONDERLIJK DEEL; Opmerking: het kan zijn dat intussen al enige banden uit de serie zijn verkocht; voor nadere, actuele informatie hierover: neem contact op met de verkoper].
4-146: BÖHL, F.M.TH. EN ANDEREN (REDACTIE) - Bibliotheca Orientalis; Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden; Jaargang I (1943-1944) t/m Jaargang XXVIII [compleet, 25 banden [VERKOOP VAN DE COMPLETE SERIE; Opmerking: De banden worden ook los te koop aangeboden (zie 4-147), dus het kan zijn dat intussen al enige banden uit de serie zijn verkocht; voor nadere, actuele informatie hierover: neem contact op met de verkoper].
9-1258: BOHM, DAVID - Causality and chance in modern physics, New edition with new Preface.
6-1511: BÖHME, JAKOB - Von der Gnadenwahl, oder Von den Willen Gottes über die Menschen.
6-1562: BÖHMEN, JACOB - Het derde boek des auteurs zynde Hooge ende diepe Gronden van 't drievoudigh leven des menschen [facsimile uitgave, oorspronkelijke uitgave, verschenen te Amsterdam in 1636].
6-1563: BÖHMEN, JACOB - Het derde boek des auteurs zynde Hooge ende diepe Gronden van 't drievoudigh leven des menschen [facsimile uitgave, oorspronkelijke uitgave, verschenen te Amsterdam in 1636].
7-035: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
6-1183: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
1-1600: BOIE, O. - De Jood Paulus van Tarsus, Kennen jullie hem zó?.
1-3248: BOIE, O. - Jozef Bar-Eli; een bouwvakker die vader mocht worden van Jezus, onze Heer, (Reeks: Volgens de Schriften - Secundum Scripturas).
1-3247: BOIE, O. - De lijkwade van Turijn; Teken van Jonah voor onze generatie, (Reeks: Volgens de Schriften - Secundum Scripturas).
8-931: BOIJENS, JAN PETER - Mr. Carel Vosmaer [Proefschrift].
1-6039: BOILEAU - Oeuvres de Boileau; Nouvelle édition, conforme au texte donné par M. Berryat-Saint-Prix, Augmentée des Écrits de Boileau les plus intéressantes en prose, dissertations, réflexions critiques et lettres; Avec une Notice de Sainte-Beuve et une Étude su la querelle de Boileau avec Charles Perrault par M. Ch. Gidel.
2-393: BOIS, C.A. - Les soeurs de Saint-Joseph, Les Filles du Petit Dessein, de 1648 à 1949.
6-188: DU BOIS, LOUIS - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), Kapucien.
6-165: DU BOIS, LOUIS - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), capucien.
6-156: BOIS, LOUIS DU - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), capucien.
1-317: BOISONNET - Dictionnaire alphabético-méthodique des Cérémonies et des Rites Sacré.
1-2275: BOISSARIE, DR. - Grandes guérisons de Lourdes, Édition illustrée de 140 similigravures dans le texte et de 24 gravures hors texte sur papier gouché.
9-61: GALTIER-BOISSIÈRE. DR. (DIRECTION) - Larousse Médical Illustré; Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée d'un supplément par le Docteur Burnier.
9-63: GALTIER-BOISSIÈRE. DR. (DIRECTION) - Larousse Médical illustré; édition entièrement refondue et augmentée d'un supplement.
9-71: GALTIER-BOISSIÈRE. DR. - Dictionnaire illustré de Medecine usuelle, Nouvelle édition, entièrement refondue et augmentée par le Dr. Burnier.
9-62: GALTIER-BOISSIÈRE. DR. (DIRECTION) - Larousse Médical Illustré; Édition entièrement augmentée d'un nouveau supplément par le Docteur Burnier.
2-2328: BOISSONNET, M. L'ABBÉ (RÉDIGÉ PAR) - Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrés; tout d'après la Liturgie Romaine, Tome Premier / Tome Second (incomplet: sans Tome troisième) .
1-4349: BOISSONNOT, M. LE CHANOINE H. - L'Épopée biblique.
1-3249: BOITEN, R.G.H. - Tussen angst en ekstase, Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase.
1-2311: BOIX, M. - Apparitions de Notre-Dame de Lourdes et particularités de la vie de Bernadette et du pèlerinage jusqu'a nos jours.
7-3234: BOKS, H.F.K. - De Zusters van Liefde in Budel, 1854-1988; 130 jaar goede werken.
9-1346: BOKS, D.J. / DEIJL, H. VAN DER - Stoomketels; Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie.
8-703: BOLELLI, TRISTANO - Italiano sì e no.
7-2459: BOLK, BERTUS EN ANDEREN - Schering en inslag; Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's.
7-672: BOLKESTEIN, H. / DEKKER, A.F. ET AL. - Horatius, Opstellen ontleend aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
9-1637: BOLLAND, G.J.P. - Het verstand en zijne verlegenheden; Proeve van inleiding eener leer van zuivere rede.
1-3039: BOLLE, M.E. - De opheffing van de autonomie der kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
9-1958: BOLLE, RAINER - Jean-Jacques Rousseau; Das Prinzip der Vervollkommnung des Menschen durch Erziehung und die Frage nach dem Zusammenhang von Freiheit, Glück und Identität.
7-5122: BOLLEE, A.G.A. (TEKST) / STERLING, E. (FOTO'S) - Uit de kluiten gewassen! [onderwerp: bauxietwinning in Indonesië, op het eiland Bintan], Padi Reeks, No. 2.
7-2127: BOLLERMAN, J.B.J. / BROENINK, J.N.J. - Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893.
9-1639: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Nieuwe geborgenheid; Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme.
8-83: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated manuscripts; The book before Gutenberg, With 226 illustrations, 149 in colour.
1-2721: BOLSHAKOFF, S. - Heer, maak het stil in mijn hart, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 25).
7-159: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The Synod of Pistoia, 1786).
6-1286: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The Synod of Pistoia, 1786).
8-923: BOMANS, GODFRIED - Roemische Impressionen.
1-6040: BOMANS, GODFRIED - Trappistenleven; Kroniek van een abdij, Ingeleid door Kees Fens.
2-1596: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmessbuch; Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang.
2-1595: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmessbuch; Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang.
2-1594: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmessbuch; Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang.
2-1589: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Deutsches Messbuch für alle Tage des Jahres.
2-1591: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmessbuch; Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang, .
2-1593: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1592: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmessbuch; Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang.
1-6036: BOMMESTEIN, HEIN E.A. - God in je huiskamer.
1-131: BOMPOIS, CLAIRE (SAMENSTELLING) - Concordantie van de 4 Evangeliën.
5-661: BONA, JOANNIS (CARDINALIS, PRESBYTERI, ORDINIS CISTERCIENSIS) - Opera Onnia, quotquot hactenus separatim edita fuere; Editio Nova aucta opuscolo posthumo de Praeparatione ad Mortem.
3-475: BONA, JOANNE. - Rerum Liturgicarum libri duo. , Eminentissimo, S.R. Ecclesiae, Tit.S. Bernardi ad Thermes Presbyt.Cardinali, Ord.Cisterciensis. .
3-476: BONA, JOANNE. - De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus. , Continens praxim attente, devote et reverenter celebrandi. Bound with: Diurnus Sacerdotum Cibus, mensae Altaris Praevius. .
5-662: BONA, JOANNIS (CARDINALIS, PRESBYTERI, ORDINIS CISTERCIENSIS) - Opera Onnia, quotquot hactenus separatim edita fuere; nunc primùm in unum corpus collecta, & emendatiora prodeunt; Addito Rerum & Materiarum Indice copioso.
3-474: BONAE, JOANNIS. - Opera Omnia. , Eminentissimi S.R.E. Titulo Bernardi Ad Thermas Cardinalis Presbyteri. Nunc Primum in unum Corpus collecta & emendatiora prodeunt. Addito Rerum & Materiarum Indice copioso. .
2-4218: BONAVENTURA - Breviloquium / De theologie in kort bestek; Band I + Band II [Latijnse tekst + parallel Nederlandse vertaling], Vertaald en toegelicht door J.C.M. van Winden ofm; In samenwerking met de Werkgroep Bonaventura van het Franciscaans Studiecentrum.
5-081: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Secunda, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-082: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Tertia, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-083: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Quarta, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-663: BONAVENTURAE, S. PATRIS IOANNIS EUSTRACHII - Opusculorum Theologicorum; Accesserunt nunc eiusdem S. Patris aliqui mirae eruditionis, ac sanctiatis libelli, quiiam temporum iniuria penè interciderant; Tomus Primus + Tomus Secundus, Additae zijn etiam marginales annotationes, quae sententias illustrarent; Subduntur & totius opreris, tum libellorum, & capitulorum, tum expositarum scripturae auctoritatum, tum etiam sententiarum omnium alphabetico ordine digestarum copiosissimi indices; Omnia iussu R. P.F. Francisci Zamorae, eiusdem ordinis Generalis Ministri, à mendis innumeris, quibus hucusque scatebant, summa diligentia, atque vigilantia, & in lucem edita.
1-2808: BONGER, H. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert., Academisch proefschrift..
7-6107: BONGER, H. / HOOGERVORST, J.R.H. / MOUT, M.E.H.N. / SCHÖFFER, I. / WOLTJER, J.J. (REDACTIE) - Dirck Volckertszoon Coornhert; Dwars maar recht.
1-3251: BONGER, H. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (Proefschrift).
1-1418: BONINO, G.D. - I fioretti di san Francesco, Seguiti da La vita del beato Egidio I detti del beato Egidio La vita di frate Ginepro.
7-6049: BONNARD - Schetsen van een reis; Uit het dagboek van Octave Mirbeau 'La 628-E8'; Met illustraties van Pierre Bonnard.
2-2820: BONNEFOY, J.-F. - La dévotion au Sacré Cœur et l'Ordre de l'Annociade, Extrait de la Revue d'Ascétique et de Mystique, nr. 89, Janvier-Mars 1947.
1-2278: BONNER, H. - Le Fait de Lourdes, dans le Plan Divin, dans sa Préparation, dans son Accomplisssement et sa Signification, dans son développement, et dans sa Confirmation par le Miracle.
9-3235: BONNET, ANNE-MARIE (INTRODUCED BY) - Auguste Rodin; Erotic watercolors.
5-664: BONONIA, BERNARDO A - Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum; Retexta & extrensa A.F. Bernardo a Bononia; Quae prius suerat a P. Dionysia Genuensi.
1-3545: BONS-STORM, R. E.A. (REDACTIE) - Zij waait waarheen zij wil, Opstellen over de Geest, aangboden aan Catherine J.M. Halkes (ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Theologische Faculteit van Nijmegen).
1-3544: BONS-STORM, R. E.A. (REDACTIE) - Zij waait waarheen zij wil, Opstellen over de Geest, aangboden aan Catherine J.M. Halkes (ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Theologische Faculteit van Nijmegen).
1-3378: BONS-STORM, M. EN L.A. HOEDEMAKER (REDACTIE) - Omwegen door de woestijn, Reflecties over de theologie van prof.dr. G.D.J. Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
2-225: BONSANTI, GIORGIO - Assisi. Die Deckenfresken der Oberkirche von San Francesco, Aufnahmen von Ghigio Roli.
7-2637: BONT, PIET DE, EN ANDEREN (REDACTIE) - Goirle 1940-1945; Een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd....
1-1460: BONT, J.F.E. DE - De Heilige Clemens Maria Hofbauer, Een levensbeeld.
1-3258: BONT, D. EN PAUWELS, C.F. (REDACTIE) - De Katholieke Kerk; Eerste deel, Boek 1-14 + Tweede deel, boek 14-25 (Derde deel ontbreekt), Godsdienstleer en apologie.
8-1826: BONT, BAS DE - Existentie met pretentie; Gedichten.
9-1111: BOODT, RIA DE / SCHÄFER, ULRICH - Vlaamse retabels; Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk.
8-879: BOOGAART, P.C. UIT DEN - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands, Werkgroep Frequentie-Onderzoek van het Nederlands.
7-1917: BOOGAART, PIETER UIT DEN (TEKST) / MÖNNICH, CON (FOTO'S) - Portret van de Maas.
1-2809: BOOGMAN,J.C. & TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland., De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland. Serie: Geschiedenis in Veelvoud 4. .
7-1262: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers; Verspreide opstellen.
1-3253: BOOGMAN, J.C. / TAMSE, C.A. (SAMENSTELLING) - Emancipatie in Nederland; De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
9-536: BOOM, MATTIE - 150 jaar fotografie, Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.
7-5251: BOOMGAARD, P. / NOORDEGRAAF, L. / VRIES, H. DE / ZAPPEY, W.M. (REDACTIE) - Exercities in ons verleden; Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950, Aangeboden aan Prof. Dr. W. J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
8-925: BOON, LOUIS PAUL - Gustaaf Vermeersch.
7-3327: BOON, CEES / VRIES, NORBERT DE - Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in Goirle.
7-3343: BOON, CEES / ROBBEN, CEES / BEER, NICO DE - Fraters,, [Over de Fraters van Tilburg 87 jaar in de Kloosterstraat van Goirle].
6-334: BOONE, OLGA - Bibliographie ethnographique du Congo Belge et des régions avoisintantes 1957.
9-823: BOONE-STOLP, G.E. - Merklappen.
1-27: BOONSTRA, S.A. - Het Evangelie naar Johannes; Exegese van de hoofdstukken I-IX uitgewerkt ter voorbereiding van kringbesprekingen [fotocopie van getypte tekst].
1-6041: BOONZAAIJER, STEPHEN - Het Paas-epos; Het hart van het Paasmysterie.
7-053: BOOR, HELMUT DE - Handbuch der Kulturgeschichte: Die Kultur Skandinaviens.
6-1200: BOOR, HELMUT DE - Handbuch der Kulturgeschichte: Die Kultur Skandinaviens.
8-215: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers; Volume 1 + Volume 2 [illustrated edition].
1-2810: BOOT, I. - De allegorische uitlegging van het hooglied voornamelijk in Nederland., Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairveaux en de nadere reformatie (proefschrift)..
7-5280: BOOY, TH. DE - Eenzame tropenzeeën; Met Hr. Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen, Illustraties van Georges Mazure.
7-2286: BOOY, E.P DE / ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs, De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft; Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw; De fundatiehuizen; Bursalen in deze eeuw.
3-479: BOPPERT, CONRADI. - Liber Sacerdotalis seu Scutum Fidei. , Ad usu Quotidianos Sacerdotum. Pars Prima - Pars Sexta. Editio Belgica. .
9-1190: BORCHGRAVE D'ALTENA, GRAAF J. DE - Het werk van onze romaansche & gotische beeldenaars; Beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters.
1-3076: BORCHSENIUS, P. - De pelgrimstoch van het Joodse volk / Zoon der sterren.
1-2317: BORDEDEBAT, P. - Les apparitions de Notre-Dame de Lourdes et la société contemporaine.
3-482: BORDON, GUISEPPE, ANTONIO. - Discorsi per L
9-1641: BORELLA, JEAN - Le mystère du signe; Histoire et théorie dy symbole.
9-1642: BORELLA, JEAN - La crise du symbolisme religieux.
8-719: BORELLI, ADA / CHINOL, ELIA / FRANK, THOMAS - Dizionario fondamentale Inglese Italiano / Italiano Inglese.
1-1503: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht, De renaissance van het Jezus-onderzoek.
1-3256: BORG, M.J. - Nooit kenden wij God aldus; Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
9-1643: BORG, MEERTEN B. TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid; Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
9-1644: BORG, MEERTEN B. TER - De dood als het einde; Een cultuur-sociologisch essay.
1-1195: BORGOMEO, P. - L'Église de ce temps dans la Prédication de Saint Augustin.
1-4264: BORINO, G.B. (EDITOR) - Studi Gregoranani, per la storia di Gregorio VII a della reforma gregoriana; IV.
2-2271: BORMANN, P. UND DEGENHARDT, H.-J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Liturgie in der Gemeinde (Bände 1/2/3), Im Auftrag der Litugischen Kommission Paderborn.
1-112: BORN, A. VAN DEN (REDATOR) - Dicionário Enciplopédico da Bíblia.
7-6082: BORNECQUE, JACQUES-HENRY - Les annees d'apprentissage d'Alphonse Daudet; La jeunesse, le Second Empire, les premières oeuvres et les oeuvres méridionales; Avec nombreux inédits.
1-1435: BORNEHAM, F. - Der selige P.J. Freinademetz 1852-1908, ein Steyler China-Missionar, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-1481: BORNEMAN, F. - Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Missionswerkes, 1837-1909, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-2811: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. , Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische faculteit Tilburg. .
1-3260: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context.
7-3973: BORNEWASSER, J.A. - Vijftig jaar Katholieke Leergangen 1912-1962, Met een Inleiding van Anton van Duinkerken.
7-5313: BORRMANN, MARTIN - Sunda; Eine Reise durch Sumatra.
1-2812: BORROMAEI. - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII. , Ad usum Episcoporum in Concilium oecum. Vatocanum II. .
1-3261: BORROMAEI, CAROLI - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII, Ad usum episcoporum in Concilium Oecum. Vaticanum II convenientium Pauli VI Pont. Max. iussu denuo editae.
3-481: BORROMAEO, S. CAROLO. - Pastorum Instructiones à S. Carolo Borromaeo. , Editio Nova. .
5-084: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones, ad Concionandum, Confessionisque & Eucharistiae Sacramenta .
5-085: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones à S. Carolo Borromaeo; ... Praemittitur epistola pastoralis; Editio nova / Canones Pœnitentialis à S. Carolo Borromaeo ex antiquis Pœnitentialibus Collecti.
7-5198: BORSBOOM, A. / KOMMERS, J. (RED.) - Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific; Onderzoek en verkenning, Reeks: Sociaal Antropologische Cahiers XX.
7-973: BORST, ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
1-2813: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne., Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther..
1-3262: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne, Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther.
9-2153: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
1-2814: BOSCH, P. VAN DEN. - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw., Academisch proefschrift..
1-2815: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, Basilica, Monasterium., Et le culte de Saint Martin de Tours; Étude lexicologique et Sémasiologique (proefschrift)..
1-2816: BOSCH, J.W.M. VAN DEN. - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken in het Romeins missaal., Academisch proefschrift..
1-3268: BOSCH, J.W.M. VAN DEN - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken, in het Romeins Missaal (Proefschrift).
1-3266: BOSCH, JOH. VAN DEN - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours; étude lexicologique et sémasiologique (Proefschrift).
1-3265: BOSCH, JOS. VAN DEN, S.J> - Les douze promesses du Sacré-Cœur de Jésus.
1-3264: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw (Proefschrift).
9-3186: BOSCHMA, CORNELIS / PEROT, JACQUES - Antoine-Ignace Melling (1763-1831), reizend kunstenaar.
8-639: BOSCO, UMBERTO - Dante Vicino; Contributi e letture.
8-927: BÖSE, J.H. - Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'; Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw, Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'.
3-2445: BÖSKEN, J.H. - Bijbelsch onderwijs tot het doen van geloofsbelijdenis in de Hervormde Kerk.
1-6042: BOSMAN, FRANK G. (RED.) - Hemel en hel; Beelden van het hiernamaals in het westers christendom.
7-1435: BOSMANS, C.J.E. / VISSER, M. - Répertoire des Traités en des Engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900).
3-2455: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
3-2456: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
9-647: BOSQUET, EMILE - La musique de clavier et par extension de luth; Manuel encyclopédique, historique et pratique.
2-1224: BOSSAERT, J.A.M. - Psalmsneden I en II, (150 linosneden).
7-1367: BOSSCHA, J. - Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen; Tweede Deel + Derde Deel, Eerste Gedeelte + Derde Deel, Tweede Gedeelte en Algemeen Register [Eerste Deel ontbreekt].
7-1365: BOSSCHA, HERMAN - Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien; Eerste Stuk + Derde Stuk + Vierde Stuk [Tweede Stuk ontbreekt].
2-594: BOSSCHE, L. VAN DEN - Anne de Jésus, Coadjutrice de Sainte Thérèse d'Avila.
2-882: BOSSCHE, L. VAN DEN - Les Carmes.
2-884: BOSSCHE, L. VAN DEN - Isabelle des Anges.
8-2248: BOSSELAERS, REMI - Stendhal, Pélerin du bonheur.
7-6132: BOSSENBROEK, MARTIN / KOMPAGNIE, JAN H. - Het mysterie van de verdwenen bordelen; Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
5-665: BOSSII, IOAN. ANGELI - Moralia varia, ad usum utrisque fori duedecim comprehensa titulis, quorum primus universam de concientia materiam complectens in tres distribuitur partes: I. De Conscientia erronea, & opinatiua, II. De Conscientia dubii, III. De Conscientia scrupulosa; Reliqui tituli, qui breviores, non secantur in partes; In calce tertiae partis tituli primi additur Appendix, in qua communis opiinio de licito usu opinionis probabilis, relicta probabiliori, adversus Candidum Philalethum, & quae non sua disputatione de opinionum praxi docuit, urplutimum improbantur; Cum triplici Indice, uno materiun praecipuarum; altero paragraphorum ac praecipuarum difficultatum cuuscumque paragraphi; tertio rerum omnium notabilium.
6-111: N.N. (TEXT) / BOSSU-PICAT, CHRISTIAN (PHOTOS) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-1031: BOSSU, JOZEF - Vlaanderen in oude kaarten; Drie eeuwen cartografie.
3-483: BOSSUET. - Histoire des Variations des Églises Protestantes. , Oeuvres de Bossuet. Tome I et II. .
3-486: BOSSUET, JACQUES-BENIGNE. - Elevations a Dieu sur tous les Mysteres de la Religion Chretienne. , Ouvrage Posthume. Tome premier et second. .
5-086: BOSSUET, BENIGNE - Défensede de Déclaration de l'Assemblée de Clergé de France de 1682; touchant la puissance ecclesiastique; Tome Second.
3-125: BOSSUET, J.B. - Uytlegging van eenige zwaarigheden over de gebeden vande Misse aan een nieuw bekeerd katholyk., Uyt het Fransch vertaald. .
1-6045: BOSSUET - Oeuvres de Bossuet, Évêque de Meaux; Tome Cinquième + Tome Sixième [sermons, notices, oraisons; en 1 reliure].
1-6043: BOSSUET - Introduction à la philosophie; De la connaissance de Dieu et de soi-même.
8-169: BOSTERS, CASSANDRA - Ontwerpen voor de Jaarbeurs; 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
7-1017: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden; Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
8-2456: BOSWELL, JAMES - The life of Samuel Johnson, Introduction by John Wain, Index by Alan Dent.
8-929: BOTHA, R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek; Een methodologisch handboek, Nederlandse bewerking Drs. G.J. de Haan.
9-633: BOTREL, THÉODORE - Chansons de chez nous, Préface d'Anatole Le Braz; Couverture, aquarelles hors texte et dessins de Eugène-Hervé Vincent.
8-2258: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique; Essay de sunthèse [Proefschrift / Dissertation].
1-3252: BOTS, J., S.J. - Zestig jaar katholicisme in Nederland, (Tijdschrift De Rots, 11e jaargang nummer 7/8, juli/aug 1981).
8-2250: BOTS, J.A.H. - Correspondence de Jacques Dupuy en de Nicolas Heinsius (1646-1656) [Proefschrift / Dissertation].
3-128: BOTTENS, P.F. FULGENTIUS. - Den gekruysten seraphim., Dat is het derde deel van het Goddelyck Herte ofte de wonste godts in het herte. En syne volmaektheyt. Bestaende in eene volkomen gelyckformigheyt mes Christus onsen Heere, soo lydende in Lichaem en Ziele, als genietende in den Geest..
1-6046: BOUCHARDEAU, HUGUETTE - Simone Weil; Biographie.
1-6044: BOUCHAYER, AUGUSTE - Les Chartreux, Maitres de Forges [facsimile; édition originale de 1927], Dessins et Cartes de Daniel-Girard.
9-1853: BOUCKAERT, LUK - Emmanuel Levinas; Een filosofie van het gelaat, Reeks: Grote Ontmoetingen, Filosofische Monografieën.
6-168: BOUDENS, ROBRECHT, O.M.I. - Catholic Missionaries in a British Colony; Successes and failures in Ceylon 1796-1893.
1-3849: BOUDENS, R. - Vriendelijk Licht; De profetische visie van J.H. Newman.
1-3270: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
3-488: BOUDON. - Dieu Seul, l
1-2819: BOUDREAUX, REV WARREN L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2. , A historical synopsis and commentary. A Dissertation. The Catholic University of America Canon Law Studies. .
1-3273: BOUDREAUX, W.L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2, A historical synopsis and commentary (Dissertation).
1-1632: BOUÉ, G.L. - Moeder Maria Rafols en haar nagelaten geschriften.
1-1286: BOUGAUD, E. - Geschiedenis van Sinte Chantal en den Oorsprong der Visitatie.
1-1562: BOUGAUD, M. L'ABBÉ ÉM. - Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de la dévotion au cœr de Jésus.
1-6049: BOUGAUD, L'ABBÉ ÉM. - Le Christianisme et les temps présents; Tome Premier (La religion et l'irréligion) + Tome Deuxième (Jésus-Christ).
5-666: BOUGET, PRIORE JOHANNE - Lexicon Hebraicum, et Chaldaico-Biblicum ordine alphabetico, ad usum colleghi urbani De Propaganda Fide; in tres Partes divisum; Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia.
1-1430: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1431: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1854: BOUHUYS, M. - De man van Nazareth.
1-1855: BOUHUYS, M.; WORMS, P. - De man van Nazareth, Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
8-2295: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2294: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2180: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie; Contenant: 1. l'Histoire proprement dite / 2. La biographie universelle / 3. La mythologie / 4. La géographie ancienne et moderne; Nouvelle édition (dix-septième), Revue, corrigée, et autorisée par le Saint-Siége, et augmentée d'un nouveau Supplément; Premier partie: lettres A-H.
9-3100: BOUILLON, JEAN-PAUL - Klimt: Beethoven [texte en français].
3-493: BOUIX, D. - Tractatus de episcopo. , Ubi et de synodo dioecesana. Tomus primus et secundus. .
3-494: BOUIX, D. - Tractatus de parocho. , Ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialum, militum et xenodochiorum cappellanis. Editio secunda. .
6-1412: BOUKAMP, C.H. - De hedendaagse keuken; Handboek voor het koksvak, Volledig nagezien door P.F. Loncke.
8-2150: BIZEUL / BOULAY - [convulute]Tableaux d'histoire littéraire: Littérature Grecque / Littérature Latine / Littérature Française (des origines jusqu'a la fin du Moyen Age) / Littérature Française (de la Renaissance jusqu'a nos jours).
2-536: BOULDING, E. ET AL. - Uit de kloosterkeuken.
1-2040: BOULFROY, A - Rome, ses monuments - ses souvenirs, Rome chrétienne - Rome païenne - Rome souterraine - Rome artistique.
3-2724: BOULOGNA, CH.-D. - Saint Thomas d'Aquin; essay biographique.
3-489: BOULOGNE, M. DE. - Mélanges de Religion, de critique et de littérature. , Tome premier - tome troisième. Oeuvres de M. de Boulogne, Mélanges. .
3-490: BOULOGNE, M. DE. - Panégyriques Oraisons Funèbres et autres discours de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes. .
3-491: BOULOGNE, M. DE. - Mandemens et Instructions Pastorales de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, suivis de Divers Morceaux Oratoires. .
3-492: BOULOGNE, M. DE. - Sermons et Discours inédits de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, précédés d
2-4179: BOUMA, HANS - In de schaduw van de psalmen.
1-2817: BOUMA, HANS. - Dagen van je leven., Teksten voor elke dag..
1-3271: BOUMA, H. - Dagen van je leven; teksten voor elke dag.
1-6047: BOUMA, HANS - In de schaduw van de Psalmen, Met tekeningen van Bas Mazur.
7-1500: BOUMAN, JAN - Het merckwaerdigste meyn bekent; Merkwaardigheden in Nederland; Getekend en opgetekend door Jan Bouman.
9-1129: BOUMAN-VAN TERTHOLEN, S.M. - Kleiarbeid, voor de Fröbelschool, de laagste klassen der Lagere School en 't huisgezin.
7-6031: BOUMAN, JAN (GETEKEND OP OPGETEKEND DOOR) - Het merckwaerdigste meyn bekent; Merkwaardigheden in Nederland.
7-2122: BOUMAN, JAN - In 't Wapen van Amsterdam; door Lijntrekker [Stripverhalen; eerder verschenen in de Volkskrant in 1950-1952], Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandaal in heden en verleden; In honderd bladzijden beschreven en getekend door Jan Bouman.
5-667: BOUQUIN, CAROLO - Solis Aquinatis splendores circa sacrosanctum Eucharistiae Mysterium, aliaque Christianae Religionis Arcana; Hoc est Commentarius in prosam, sev canticum D. Thomae Doctoris Angelici, Lauda Sion Salvatorem, &c.; Ubi S. Thomae mens in mirabili Opere veluti latitans aperitur, Sanctissimi corporis Christi in Eucharistia praesentia propugnatur, majestas illustratur, virtus ostenditur: sicque catholicae veritates circa hoc Mysterium aliaque roborantur, Novatorum errores refelluntur, multaque alia Fidelibus utilia explanantur, Opus Verbi Dei concionatoribus, ac veritatum Catholicarum propugnatoribus perjucundumj, ac perutile, aui accessere Indices quatuor copiosissimi, quorum duo in fronte, duo in verò in calce Operis reperiuntur.
7-936: BOURBON, LOUIS DE - De troubadour.
7-6008: BOURBON, FABIO (TEXT) / ATTINI, ANTONIO (PHOTOGRAPHS) - Egypt yesterdag and today / The Holy Land yesterdag and today / The life, works and travels of David Roberts R.A.; Lithographs by David Roberts [3 volumes in 1 cassette].
8-1827: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
8-1707: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
2-1505: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral; Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
2-1506: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral; Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
5-090: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-1072: BOURDALOUË, LOUIS - Sermons of Leerredenen in den Vasten; Gepredikt voor Lodewyk XIV, Koning van Vrankryk; Eerste Deel + Derde Deel / Sermons of Leerredenen op de Feestdagen; Tweede Deel.
3-495: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Nouvelle édition, tome deuxième (dominicales, essai d
3-496: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Publiées par des prêtres de l
5-088: BOURDALOUE - OEuvres complètes de Bourdaloue; Tome Quatrième; Exhortations - Instructions - Pensées - Retraite - Tables, Édition collationnée sur les textes le plus corrects par une société d'ecclésiastiques.
5-089: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-131: BOURDALOUË, P. - Geestelyk Vertrek tot het Gebruyk der Religieuse Gemeynten. , Als ook seer nuttig voor alle soorten van menschen, die in de weirelt Godt soeken, en volmaektelyk willen dienen. In het Nederduytsch vertaelt door J.B. Caers. .
1-6048: BOURDALOUE - Pensées du Père Bourdaloue, de la Compagnie de Jésus, sur divers sujets de Religion en de Morale; Tome Premier + Deuxième et Dernier Tome.
1-1651: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerken in nood, Pater Werenfried van Straaten, o. praem..
1-3272: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerk in nood, Pater Wernfried van straaten, o.praem..
1-1535: BOURGEOIS C.S.C., PH. F. - Vie de François-Xavier Lafrance, Suivie d'une courte notice biographique de l'Abbé François-Xavier Lafrance.
3-497: BOURGOING, FRANÇOIS. - Les Veritez et Excelences de Iesus-Christ, Notre Seigneur. , Recueillies des Mysteres de sa vie fouvrante en sa Passion, de sa vie nouuele en sa resurectio & de sa vie Celeste en son ascention etc. Depuis le Dimanche de la Pasion Iusques apres l
9-1108: BOURGUET, S.J., R.P. PIERRE DU - Art Paléochrétien.
8-2116: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden.
8-1832: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
8-1833: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
8-1835: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
8-1837: BOUTENS, P.C. - Alianora; Spel van het huwelijk van Reynalt van Nassau Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
8-1838: BOUTENS, P.C. - Uit den ban van duur en tijd; Bloemlezing uit de lyriek van P.C. Boutens (1870-1943), Samengesteld door Jan Nap, Ben Peperkamp, Murk Salverda en Joost van der Vleuten.
8-1830: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
8-1829: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur; Een bloemlezing uit de verzen.
8-1708: BOUTENS, P.C. - Smeekelingen; Drama naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
9-3223: BOUVET, FRANCIS - Bonnard; The complete graphic work.
5-091: BOUVIER, J.-R. - Institutions Theologicae, ad usum seminariorum; Undecima Editio, juxta animadversiones a nonnullis theologis romanis propositas emmendata, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
2-2227: BOUVRY, G.F.J. - Expositio rubricarum Breviarii, Missalis et Ritulis Romani, cum adnotationibus de origine, ratione ac sensu mystico, rubricarum, ceremoniarum et festorum, Tomus 1: complectens primam et secundam partem.
9-836: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
9-835: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
7-1798: BOUWELS O.S.U., ZUSTER DOROTHEE - Op Jerusalem's grond; de stroom van het gebeuren.
2-379: BOUWELS, ZUSTER DOROTHEE O.S.U. - Op Jerusalem's grond, de stroom van het gebeuren.
7-3309: BOUWENS, A.M.C.M. - Zorg in beweging; St. Agnes in Geertruidenberg 1843-1993.
9-1118: BOUWHUIS, JELLE - Leo Gestel; Een onbekende collectie werken op papier.
1-38: BOUWMAN, GIJS - Marcus, de vertolker vertolkt, Reeks: Cahiers voor Levensverdieping, nr. 48.
1-6050: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn; De man en zijn tijd.
1-6382: BOUYER, LOUIS - Le mystère Pascal (Paschale Sacramentum); Méditation sur la liturgie des trois derniers jours de la Semaine Sainte.
7-3143: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel I.
7-3144: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel III.
7-3602: BOVEN, MARGRIET VAN / SEGAL, SAM - Gerard & Cornelis van Spaendonk; Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
7-5332: BOVENE, G.A. VAN - Hier is Indië...!.
2-2712: BOVON, FRANÇOIS / BOUVIER, BERTRAND / AMSLER, FRÉDÉRIC (CURA) - Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 11; Acta Philippi; Textus.
8-410: BOWERS, FREDSON (EDITOR) - Studies in bibliography; Volume Thirty-Nine.
9-1645: BOWKER, JOHN - The meanings of death.
1-1265: BOWMAN, L.J. - A Retreat with St. Bonaventura .
7-477: BOWRA, C.M. - Ancient Greek literature.
7-521: BOWRA, C.M. - The Greek experience.
7-2991: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten, Voorwoord: Jan Naaijkens.
7-3324: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten.
7-3325: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont II: Sprokkels; Gedichten.
1-2965: BOXTEL, P. VAN - Je zult achter de Heer je God aanwandelen.
7-3326: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont III: Rillekwibus; Gedichten.
7-3317: BOXTEL, WIM VAN - Vergaone Glorie in Goôl.
7-3845: BOXTEL, WIM VAN (GESCHREVEN EN SAMENGESTELD DOOR) - Vergaone glorie in Goôl [tekst in dialect].
8-2372: BOYDE, PATRICK - Perception and passion in Dante's Comedy.
3-499: BOYER, DD. JOANNE PETRO. - Theologica et Moralis. , Ad mentem S. Thomae Aquinatis et S. Alphonsi de Ligorio, necnon juxta recentiora sedis apostolocae documenta. Editio quinta. Tomus Primus - Tomus Sextus. .
6-051: BOYTON, NEIL, S.J. - De zwartrok van de Missisipi; Pater Jaques Marquette, S.J.; Nederlandsche bewerking.
8-932: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
7-2455: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2454: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2392: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Groeten uit Borne.
8-3011: BRAAK, MENNO TER / PERRON, E. DU - Briefwisseling 1930-1940, Delen I t/m IV [complete serie].
8-933: BRAAKHUIS, A.P. - De thematische structuur van de versregel [Proefschrift].
9-1376: BRAAMBEEK, H.J. VAN - Van lichten en schiften; Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936, Uitgegeven bij de herdenking van het vijftig-jarig bestaan.
8-934: BRABANDER, GERARD DEN - De Nieuwe Adam; Een poëtische dialoog in drie bedrijven.
8-1843: BRABANDER, GERARD DEN - Gelaarsde lier; Bezette poëzie; Illegaal vervaardigd [tekst in gecopieerd handschrift].
2-200: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
2-188: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
9-1646: BRABANT, SIGER VAN - De dubbele waarheid, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop.
1-2936: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
3-500: BRACQ, HENRI-FRANÇOIS. - Recueil des mandements, lettres pastorales, instructions et autres documents, publiés par Henri-François Bracq. , Évèque de Gand. Tome premier (1865-1871) tome deuxième (1872-1881) tome tertième (1882-1888)..
8-880: BRADBURY, MALCOLM (GENERAL EDITOR) - The Atlas of Literature.
1-3274: BRADFORD, E. - Kreuz und Schwert; der Jananniter/Malteser-Ritterorden.
8-2400: BRADLEY, A.C. - Shakespearean tragedy; Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth.
8-44: BRAESEL, MICHAELA (BEARBEITET VON) - Englishe Buchkunst um 1900.
7-6054: BRAET, HERMAN - L'accueil fait au Symbolisme en Belgique 1885-1900; Contribution à l'étude du mouvement et de la critique symbolistes.
9-781: BRAGDON, ALLEN D. (HOOFDREDACTIE) / MOORE, MARSHA EVANS (ONTWERPEN) - Het teddyberen boek; Patronen en beschrijvingen voor berenliefhebbers.
2-649: BRAKEL, J. VAN S.M.A. - Honderd jaar S.M.A. in Nederland (1892-1992).
8-1737: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - John Keats; Een strijd om het dichterschap, Met vier afbeeldingen.
8-1840: BRALLEPUT, KAREL (PSEUD. VAN SIMON CARMIGGELT) - Het jammerhout, Met omslag en platen van Charles Boost.
3-2022: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel (in één band).
3-2023: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel (zonder tweede deel).
3-2036: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel.
9-1183: BRAND, JAN / JANSELIJN, HAN - Architectuur en verbeelding / Architecture and imagination [tweetalig].
7-3216: BRAND, RIEN VAN DEN - 750 jaar Kasteel Boxmeer; Een brandpunt tussen Brabant en Gelre, Een bijdrage tot de geschiedenis van de heren en het kasteel van Boxmeer.
1-2821: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Histoire de Thamoud., Publications de l'Université Libanaise, VI. .
1-2822: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Les Textes Thamoudéens de Philby., Vol. II Inscriptions du Nord. Bibliothèque du Muséon, Volume 41..
8-935: BRANDEN, L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw.
3-976: BRANDEN DE REETH, VAN DEN. - L'Oeuvre de l'adoration nocturne des messieurs a Bruxelles. , Compte rendu. Rapport annuels: 1883-1896. .
1-3277: BRANDEN, ALB. VAN DEN - Histoire de Thamoud.
1-1100: BRANDENBURG, T. E.A. - Heilige Anna, Grote Moeder, De cultus van de Heilige Moeder Anna.
1-2053: BRANDENBURG, A. UND URBAN, H.J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Petrus und Papst; Evangelium, Einheit der Kirche, Papstdienst, Beitrage und Notizen.
1-6052: BRANDENBURG, TON - Heilig Familieleven; Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).
9-3165: BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN - Een vroege vermeer uit 1937; Achtergronden van leven en werken van schilder/vervalser Han van Meegeren.
1-3279: BRANDMÜLLER, W. - Galilei und die Kirche, Ein Fall und seine Lösung.
3-2263: BRANDMÜLLER, W. - Das konzil von Pavia-Siena, Band I: Darstellung.
7-3428: BRANDS, W. - De Vijf Gebooi.
2-856: BRANDSMA, T. EN WIJTENBURG, A., O. CARM. - Helden van den Carmel, Heldenlevens van broeders en zuster van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
1-4290: BRANDT, H.J. / HENGST, K. - Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn.
1-2823: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. , Geschiedenis van de eerste Kruistocht. .
8-936: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden.
6-219: BRANDT, MAX VON / SCHURTZ, HEINRICH / WEULE, KARL / SCHMIDT, EMIL - Weltgeschichte; Zweiter Band: Ostasien und Ozeanien, der Indische Ozean, Mit 10 Karten, 6 Farbendrucktafeln und 16 schwarzen Beilagen van Dr. Franz Etzold, Oskar Schulz und L. Sütterlin.
6-1219: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.
6-1267: BRANDT, HARM-HINRICH UND STICKLER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Burschen Herrlichkeit; Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, [Historia Academica Band 36.
7-130: BRANDT, HARM-HINRICH UND STICKLER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Burschen Herrlichkeit; Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, [Historia Academica Band 36.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30