De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2-2996: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 7e Année (Janvier- Décembre 1942).
3-2391: N.N. - Catechismus [Bisdom Utrecht], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-6394: N.N. - Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum; De benedictionibus; Editio Typica.
1-6392: N.N. - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium; A Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
1-6390: N.N. - Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisom Utrecht; Een en twintigste Deel.
1-6389: N.N. - Pontificium Athenaeum Antonianum Annis 1969-1971.
1-6388: N.N. - Folge Mir nach - Jubilate Deo; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien anläßlich der 850-Jahrfeier des Stiftes Heiligenkreuz, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 4 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-6387: N.N. - Höre mein Sohn; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 2 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-6386: N.N. - Caeremoniale Episcoporum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum; Editio Typica.
1-6384: N.N. - Catalogus Ordinis Praemonstratensis 2000 [Texts in Dutch, English, French etc.].
1-6381: N.N. - Cours de Lectures sur les vérités importantes de la religion, qui preuvent se faire en touts temps, mais principalement à la prière du soir pendant le saint temps de Carême; Tome Premier + Tome Deuxième.
1-6377: N.N. - Buch der Gebräuche für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten Sacramentes, nebst den Gebeten, welche bei veschiedenen klösterlichen Übungen zu verrichten sind [Texts in German and in Latin].
1-6374: N.N. - Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; Derde Reeks, Deel VII, Uitgegeven vanwege het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-6372: N.N. - Proef en toets; Theologie als experiment, Bijdragen bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
1-6371: N.N. - Het Thomas Evangelie.
1-6370: N.N. - Herbronning van de eredienst; Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 2003, nr. 5-6.
1-6369: N.N. - Geloof en satire anno 1600.
1-6368: N.N. - Cahiers de Joséphologie; Volume I, No. 1, Janvier-Juin 1953.
1-6367: N.N. - Voortgang; Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen.
1-6366: N.N. - Missionarissen van de H. Familie: Constituties en Generaal directorium.
1-6365: N.N. - Herder Lexikon, Symbole; mit über 1000 Stichwörtern sowie 450 Abbildungen.
1-6364: N.N. - Die Feier der Ordensprofeß in den Kapuzinerprovinzen des deutschen Sprachgebietes.
1-6363: N.N. - De heilige non van Oirschot; Leven van Moeder Maria Margaretha der Engelen van de Ongeschoeide Carmelitessen 1605-1658.
1-6356: N.N. - Ethica ad usum seminarii Leodiensis, nunc primum edita.
1-6355: N.N. - Essai critique sur l'histoire des Ordres Royaux, Hospitaliers et Militaires de Saint Lazare de Jerusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel.
1-6352: N.N. - Die Engel am himmlischen Niederrhein.
1-6351: N.N. - Klara van Assisi, een nieuwe vrouw; Brief van de generale ministers van de franciscaanse familie aan de clarissen, aan alle franciscanse slotzusters, aan allen, in heel de wereld, die Franciscus en Clara vereren, bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de heilige Clara (1193-1993).
1-6350: N.N. - Der Spiegel des heiligen Franziskus, Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig; mit erläuterndem Text.
1-6348: N.N. - Lexicon Dizionario Teologico Enciclopedico.
1-6347: N.N. - Polen en drie eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament; Originele documenten verzameld vanaf het begin rond de stichting in Polen door Moeder Mechtildis (Catharine de Bar).
1-6345: N.N. - Der Sachsenspiegel in Bildern; Aus der Heidelberger Bilderhandschrift, Ausgewählt und erläutert von Walter Koschorreck.
1-6344: N.N. - Blühende Wüste; Aus dem Leben palästinischer und ägyptischer Mönche des 5. und 6. Jahrhunderts.
1-6343: N.N. - Moeder Joanna van Jezus (Joanna Baptista Neerinckx), Hervormster der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, Stichteres der Penitenten-Recollectinen, 1576-1648, Naar de Fransche uitgave, door een Religieuze der Congregatie van Roosendaal.
1-6341: N.N. - La Sagrada Familia en el siglo XVII / La Sacra Famiglia nel secolo XVII; Actas des segundo Congreso International sobre la Sagrada Familia, en ocasión del Año International de la Familia y del VII Centenario de Santuario de Loreto / Atti der secondo Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia, in occasione dell'Anno Internazionale della Famiglia e del VII Centenario del Santuario di Loreto; Barcelona/Begues, España, 7-11 de septiembre de 1994.
1-6340: N.N. - La Sagrada Familia et los prieros dieciséis siglos de la Iglesia / La Sacra Famiglia nei primi sedici secoli della chiesa; Actas del primer Congresso sobre la Sagrada Familia ; Atti del primo Congresso sulla Sacra Famiglias; Barcelona/Begues, Espagna, 8-11 de septiembre de 1992.
1-6339: N.N. - Kerkarchitectuur [gestencilde druk, vermoedelijk een collegedictaat; over de geschiedenis van de kerkarchitectuur vanaf de oude christenheid tot heden].
1-6337: N.N. - 75 Jahre im Dienste des Göttlichen Wortes; Gedenkblätter zum 75jährigen Jubiläum des Steyler Missionswerkes; SVD 1875-1950.
1-6266: N.N. - Satzungen der Minderen Brüder Kapuziner; Regel und Testament des Heiligen Vaters Franziskus.
1-6174: N.N. - Aufrichtige Erzälungen eines russischen Pilgers, Herausgegeben und eingeleitet van Emmanuel Jungclaussen.
1-6166: N.N. - De heilige Arnold Janssen, een zegen voor vele volken, Uitgegeven door de Nederlands-Belgische Provincie SVD.
1-6033: N.N. - Die apostolischen Väter; Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe von Karl Bihlmeyer; Erster Teil: Didache, Barnabas, Klemens I und II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diogenetbrief [Tekst in Griechisch].
1-6019: N.N. - The wisdom of the desert fathers; Apophthegmata Patrum, from the Anonymous Series, Translated with an Introduction by Sister Benedicta Ward SLG; Foreword by Metropolitan Anthony Bloom.
1-2038: AAFJES, BERTUS (GESCHRIEVEN VON) UND EYCK, CHARLES (GEZEICHNET VON) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
1-3150: AALDERS, M.J. - De komst van de toga, Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3151: AALDERS, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
9-1788: AALDERS, C. / PLOKKER, J.H. / QUISPEL, G. - Jung - een mens voor deze tijd.
1-2672: AALDERS, W.J. - Mystiek; haar vormen, wezen, waarde.
3-4141: AALST, A.J. VAN EN JACOBS, A. (REDACTIE) - Gebed in beelden; Feestikonen in oosterse kerken.
1-3152: AARNINK, L. - Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
8-2073: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
9-1525: AARTS, PAUL / ROELANTS, CAROLIEN - Saoedi-Arabië; De revolutie die nog moet komen.
7-3385: AARTS, BAS / DUIJVESTIJN, BOB / GILS, JEF VAN - Befaamde Bekenaren, Reeks: Onder de toren, deel IV.
1-6000: ABBOTT-SMITH, G. - A Manual Greek Lexicon of the New Testament.
9-1497: ABDUS SATTAR, SAJIHAH - De positie van de vrouw in de islam.
9-1569: ABEL, ARMAND (ONDER LEIDING VAN) - Beschavingsgeschiedenis van de Isl?m.
9-1568: ABEL, ARMAND (ONDER LEIDING VAN) - Beschavingsgeschiedenis van de Isl?m.
2-4156: ABÉLARD, PIERRE - Gesprek tussen een filosoof, en jood en een christen, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.R.M. Bagchus, J.M.C. Crousen, M.C.J.M. Jonkers.
5-001: ABELLY, LOUIS - La vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Instituteur et Premier Superieur General de la Congregation de la Mission. , (Divisée en trois liures).
7-5303: ABENDANON, E.C. - Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes, Deel I-II-III-IV + Atlas [losbladig, met Titelblad, Verklaringsblad en Kaartblad I t/m XVI].
1-2981: ABICHT, L. - De joden van Antwerpen.
1-3067: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
8-609: ABÛ'L FARAC, GREGORY (BAR HEBRAEUS) - Abûl Farac Tarihi; Cilt I + Cilt II.
2-74: MONNIKEN VAN CITEAUX EN ACEY - Bernardus van clairvaux, Liefde voor de kerk.
8-1793: ACHTERBERG, GERRIT - Autodroom.
8-1792: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje; Gedichten, Bayard Reeks No. 17.
8-1700: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
1-6001: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen; Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705).
1-3688: ACKERMANS, G. / DAVIDS, A. / NISSEN, P. (REDACTIE) - Kerk in beraad, Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
9-1293: ACKROYD, PETER - Isaac Newton, Series: Brief Lives.
1-4254: ADALISTEN, K. - De heilige Brigitta van Zweden; mystieke en ordestichteres.
2-1933: ADAM, A. - Het liturgisch jaar; vieren en beleven, zijn geschiedenis en betekenis in de liturgievernieuwing .
8-1702: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De tors, in zeven zangen, Met acht teekeningen van S.A. Rijkmans Kaijser.
8-1795: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Dient den Heer; Liederen en verhalen voor de jeugd.
8-1794: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
7-3402: ADANG, TON - Mens en monnik; Onsenoort/Mariënkroon 1904-2004.
9-3097: ADELAAR, DICK E.A. - Herman Gordijn.
7-991: ADELBERG, SIMON VAN - De Marranen; De geschiedenis van de Portugezen uit Spanje.
9-1134: ADHÉMAR, JEAN - La gravure originale au XVIIIe siècle.
9-83: ADMIRAAL, P.V. - Euthanasie en de Eed van Hippocrates; Herinneringen van een anesthesioloog.
7-2517: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche Feesten van 1930.
7-1503: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd; Een boek over mensen.
7-2368: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
7-2796: ADRIAENSSEN, LEO - De Brabanders, Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
9-3217: ADRIANI, GÖRZ - Toulouse-Lautrec; Das gesammte graphische Werk; Sammlung Gerstenberg [Catalogue].
9-3202: ADRIANI, GÖRZ - Toulouse-Lautrec; Das gesammte graphische Werk; Sammlung Gerstenberg [Catalogue].
7-5255: ADRIANI, N. - Verzamelde geschriften; Deel I + II + III.
7-5068: ADRIANI, N. - Toradja'sche vertellingen (Tweede Reeks), Tijdschr. Deel LII, afl. 3 en 4 [Overgenomen van het Leesboekje in de Bare'e-taal dat in 1900 door de Nederlandsch-Indische Regeering is uitgegeven ten dienste der scholen op Midden-Celebes].
8-802: AELST, ERNEST VAN - Onser Liever Vrouwen miraculen; Van een guet man; Gheprent door Ernest van Aelst, Onze beste Kerst- en Nieuwjaarswenschen; Justinne en Ernest van Aelst, Kerstmis 1940.
10-095: AELST, GUILLIAM. - Famianus Strada Verduytscht., Den I. Druck..
3-2647: AERTNYS C. SS. R., JOS. - Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Doctoris Ecclesiae; Editio Quinta, recognita Tomus I + Tomus II [in 1 volume].
3-2646: AERTNYS C. SS. R., JOS. - Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Doctoris Ecclesiae; Editio Sexta, emendata; Tomus I.
5-002: AERTNYS, JOS., C.SS.R. - Theologia Moralis juxta doctrinam S. Alphonsi de Ligorio, doctoris ecclesiae; Tomus I + Tomus II; Editio Quarta, recognita.
1-3153: AERTNYS, JOS., C.SS.R. - Theologia pastoralis complectens Practicum Institutionem Confessarii, Editio altera, aucta et recognita.
8-1532: AERTS, REMIEG / CALIS, PIET / JACOBI, TINEKE / RELLEKE, JOKE - De Gids sinds 1837; De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
7-5090: AËTIUS, BR. - Kamus Djerman-Indonesia.
1-2288: AGNELLET, M. - Cent ans de miracles a Lourdes.
5-003: AGNELLI, GIOSEPPE - Arte di goder l'ottimo contenuta negli Esercizii Spirituali di Santo Ignazio di Loiola, fondatore delle Compagnia di Giesu (4 volumes), Ed'osservata dal Padre Gioseppe Angnelli, della Compagnia di Giesu.
8-2182: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van Opstellen, geschikt om de Hollandsche Jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal opteleiden; bevattende eene reeks van uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort dezer opstellen, verklaard worden.
1-2910: AGT, J.F. VAN - Synagogen in Amsterdam.
7-2818: AGT, J.F. VAN / PEETERS, C. - Nederlandse monumenten in beeld; Noordd-Brabant / Limburg, Foto's: G. Th. Delemarre, G. J. Dukker e.a..
7-2333: AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VIII: De Provincie Noord-Holland, Eerste Stuk: Waterland en omgeving.
7-5248: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK - Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonisische onderhandelingen.
9-1548: AHMAD, AZIZ - La Sicile islamique.
9-1603: AHRENDT, HANNAH - Tussen verleden en toekomst; Vier oefeningen in politiek denken.
9-3106: AIKEMA, BERNARD / TUIJN, MARGUERITE - Tiepolo in Holland; Works by Giambattista Tiepolo and his circle in Dutch collections [Catalogue of exhibition].
5-005: AIMÉ-MARTIN, L. (ÉDITEUR) - OEvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur par L. Aimé-Martin, Mélanges, Tome 1 + Tome 2.
5-004: AIMÉ-MARTIN, L. (ÉDITEUR) - OEvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur par L. Aimé-Martin, Études de la nature; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
7-322: AISCHYLOS - Oresteia [Agamemnoon, Doodenoffer, Eumenieden], Vertaald door P.C. Boutens.
9-3251: AITKEN, GENEVIÈVE - Artistes et théâtres d'Avant-Garde; Programmes de théatres illustrés, Paris 1890-1900 [Catatlogue].
8-882: AKEN, HEINRIC VAN - Die rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede vertaling, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs [heruitgave van de uitgave uit 1868].
1-3051: AKERBOOM, D. / ENGELEN, J. / LEYGRAAF, M. / MONSHOUWER, D. (REDACTIE) - Broeder Jehosjoea, Opstellen voor Ben Hemelsoet, bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
7-3475: AKKER, N.K. VAN DEN - De Grote Kerk van de Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch; Een kleine kroniek .
8-1387: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Traditie en vernieuwing; Opstellen aangeboden aan A. L. Sötemann.
8-1432: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Sabena Revue (Halfjaarlijks tijdschrift), 1975, 40e Annee, No. 1: Thyl Ulenspiegel [textes en Français, Néerlandais et Anglais].
5-013: ALAGONA, PETRO - S. Thomae Aquinatis Theologicae Summae Compendium, omnibus omnino theologis iuxta ac concionatoribus perquam utile.
6-1700: ALAIN - Les arts et les dieux, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 129.
6-1701: ALAIN - Les passions et la sagesse, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 143.
6-1702: ALAIN - Propos I + Propos II, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 116 et 217.
2-4111: ALAND, KURT (EDIDIT) - Synopsis Quattuor Evangeliorum; Locis parallelis evangeliorum aprocryphorum et patrum adhibitis editit Kurt Aland; Editio undecima ad textum editionum Nestle-Aland et Greek New Testament aptata.
2-1228: ALAVEDRA, I. (EDITOR IN CHIEF) - Converted churches.
7-3676: ALBADA, J.N.T. VAN / BECX, J.A.J. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek I, 1977.
7-3677: ALBADA, J.N.T. VAN / BECX, J.A.J. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek II, 1978.
1-2361: ALBAN, FR. / FERRARA, CHR. A. - Il Sacerdote di Fatima, Il Sacerdote, la Profezia e il Rischio...; il Vaticano di fronte alla scelta tra la pace ed il terrore.
7-6119: ALBARET, CÉLESTE - Monsieur Proust; Souvenirs decueillis par Georges Belmont.
8-884: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karolingische verhalen; Carel en Elegast - De vier Heemskinderen - Willem van Oranje - Floris en Blancefloer; In niewer form overgebracht door Jos. A. Alberdingk Thijm.
8-883: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaziën.
8-704: ALBERONI, FRANCESCO - Lezioni d'amore; Duecento domande e risposte su amore, sesse e passione.
8-665: ALBERONI, FRANCESCO - Innamoramento e amore.
1-1228: ALBERS, O.J.L. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, De grootte van de ziel (De quantitate animae).
1-3155: ALBERT, J.-P. - Odeurs de sainteté, La mythologie chrétienne des aromates.
7-3793: ALBERT SIEBELINK, DRÉ (SAMENSTELLING EN TEKSTEN) - Willem II [volksopera, programmaboekje].
8-344: ALBERTS, A. (TEKST) - In de tijd gezet; In 1966 uitgegeven door de Algemene Nederlandse Grafische Bond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land.
1-2987: ALBERTSON, E. - Kabbala; God - Demon, of beiden?.
2-195: ALBERTUS - Katechismus van de Wereldlijke Derde-Orde van Boetvaardigheidvan den H. Franciscus van Assisië.
1-2997: ALBINSKI, M. - Antisemitisme - In ons? -.
1-3162: ALBRECHT, B. - Eine Theologie des Katholischen; Einführung in das Werk Adrienne von Speyrs, Band II: Darstellung.
1-6002: ALCIATUS, ANDREAS - Emblematum Libellus [facsimile; reprografischen Nachdruck nach die Originalausgaben Paris 1542, der Hessische Landes- und Hochschulbibliothek zu Darmstadt und der Universitätsbibliothek zu Freiburg im Breisgau].
9-1287: ALDERS, C.J. / LIER, J.N. / DAHLMANS, J.J. (REDACTIE) - Talex; Compendium van de exacte vakken.
7-1036: ALDERS, HANNY - In het spoor van de Katharen; Reisboek met foto's van de auteur.
6-1170: ALDRED, CYRIL - Jewels of the pharaos; Egyptian jewelry of the Dynastic Period.
7-022: ALDRED, CYRIL - Jewels of the pharaos; Egyptian jewelry of the Dynastic Period.
9-3034: ALECHINSKY, PIERRE EN ANDEREN - Ensor [Tentoonstellingscatalogus; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel].
1-300: D'ALÈS, A - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Contenant les Preuves de la Verité de la Religion et les Réponses aux Objections tirées des Sciences humaines.
1-266: D'ALÈS, A - Dictionnaire de la Foi Catholique, Contenant les Preuves de la Verité de la Religion et les Réponses aux Objections tirées des Sciences humaines.
8-99: ALEXANDER, J.J.G. - Italiaanse miniaturen uit de Renaissance.
9-3226: ALEXANDRE, NOËL - Modigliani; Onuitgegeven tekeningen, documenten en getuigenissen uit de voormalige verzameling van Paul Alexandre.
1-6068: PHILOS VON ALEXANDRIA - Die Werke, in Deutscher Übersetzung; Erster Teil bis Fünfter Teil [5 volumes], Heausgegeben von Prof. Dr. Leopold Cohn.
7-043: ALEXANDRIS, ALEXIS - The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-1974.
6-1192: ALEXANDRIS, ALEXIS - The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-1974.
3-413: ALEXANDRO, R.P.F. NATALI. - Expositio Litteralis et Moralis Sancti Evangelii Jesu Christi secundum Matthaeum. , Opus sacrarum litterarum Cultoribus, nec non Verbi Dei Praeconibus utilissimum. Editio Novissima. Tomus Primus et Tomus Secundus. .
6-1022: F. ALEXIS-M. G. - La Belgique pittoresque; Géographie descriptive physique, politique, économique et historique, Ouvrage illustré de nombreuses cartes et gravures.
1-2263: ALGERMISSEN, KONRAD / BÖER, LUDWIG / FECKES, CARL / TYCIAK, JULIUS (HERAUSGEGEBEN VON) - Lexikon der Marienkunde, 1. bis 8. Lieferung (Aachen bis Elisabeth).
8-974: DANTE ALIGHIERI - De Monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constatijn, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
8-969: DANTE ALIGHIERI - Die Göttliche Komödie, Üversetzt von Karl Streckfuß; Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Eduard Wechszler und einem Aufsatz von Dr. Franz Dülberg.
8-981: DANTE ALIGHIERI - Das Gastmahl; Drittes Buch [Italienisch - Deutsch], Übersetzt von Thomas Ricklin, Kommentiert von Francis Cheneval.
8-646: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedi; a cura di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio: Paradiso; Introduzione - Note - Letture dei canti - Percorsi Danteschi.
8-645: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedi; a cura di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio: Purgatorio; Introduzione - Note - Letture dei canti - Percorsi Danteschi.
8-640: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedia; I. Inferno / II. Purgatorio / III. Paradiso, A cura di Daniele Mattalia, con le illustrazioni di Gustave Doré.
8-638: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedia, Teste critico della Società Italiana reveduto, col commento scartazziniano refatto da Giuseppe Vandelli.
8-642: DANTE ALIGHIERI - La Vita Nuova; Editione critica per cura di Michele Barbi.
14-97: DANTE ALIGHIERI - De Komedie [3 delen: De Hel (met 43 gravures en 1 portret van Dante), Het Vagevuur (met 42 gravures), De Hemel (met 19 gravures en 1 portret van Hacke van Mijnden); tweetalig: Italiaans en Nederlands], In dichtmaat overgebracht door Dr. J. C. Hacke van Mijnden.
8-886: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-887: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-801: ALLARD, ELISABETH - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
8-800: ALLARD, ELISABETH - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych [Proefschrift].
9-1600: ALLEAU, RENÉ - La science des symboles; Contribution à l'étude des principes et des méthodes de la symbolique générale.
9-1601: ALLÈGRE, CLAUDE - La défaite de Platon, ou la science du Xxe siècle.
3-2040: ALLEM, M. - Portrait de Sainte-Beuve.
6-465: ALLEN, PHILLIP - The atlas of atlases; The map makers vision of the word, Atlases from the Cadbury Collection, Birmingham Central Library.
6-408: ALLIES, THOMAS WILLIAM - Nasporingen op geestelijk gebied gedurende eene reize door Frankrijk en Italië, 1843-1848, Uit het Engelsch vertaald door F. F. Schulze.
9-517: ALLIS, HENNY / SORMANI, HORACIO (FOTO'S) - Tussen leven en dood, Inleiding door Prof. dr. W.H. Brummelkamp, en een woord vooraf van Herman Hoeneveld.
7-2655: ALPHEN, P. VAN / ALPHEN, A. VAN - Helmond van plaggenhut tot paalwoning; Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden.
8-885: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... door Mr. Hieronijmus van Alphen.
8-1796: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN / KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Stigtelijke Mengelpoëzij.
5-007: ALPHERAN DE BUSSAN, PAULO - In sacrosancto Missae Sacrificio, rite et exacte celebrando; circa generales Missalis Rubricas, ritus omnes & ceremonias, explicationem Illmo, ac Revmo Dominol fr. Paulo Alpheran de Bussan; Sacerdotem apprimè instructum Salvator Felix Demarcq.
8-2427: M'ALPINE, JOHN - Genuie Narratives en Concise Memoirs of some of the most interesting exploits and singular Adventures of John M'Alpine, a native Highlander; From the time of his emigration from Scotland to America 1773 [reprint of the original version printed and sold by W. M'Alpine, Bookseller Shop, Catheart Street, 1780], Wood engravings by Kathleen M. Lindsley.
7-1111: ALTENA, ERNST VAN - Daar ik tot zang wordt aangespoord; Occitaanse troubadours 1100-1300.
9-2157: ALTHUSSER, LOUIS - De toekomst duurt lang; gevolgd door De feiten, Bezorgd en ingeleid door Olivier Corpet en Yann Moulier Boutang.
9-1717: ALTIZER, THOMAS J.J. - Micea Eliade and the dialectic of the sacred.
5-008: ALVA ET ASTORGA, PETRO DE - Nodus Indissolubelis; De conceptu mentis & conceptu ventris, Hoc est: Inter immunitatem ab omni defectu & errore Angelicae doctrinç S. Thomae Aquinatis.
5-009: ALVAREZ METINENSI, F. DIDACO - De auxiliis Divinae Gratiae et Humani Arbitrii viribus et libertate, ac legitima eius cum efficacia eorumdem auxiliorum concordia; Libri Duodecim..
10-099: AMAR, J.A. - Bibliothecam Rhetorum., Praecepta et exempla complectentem, quae ad oratoriam et poeticam facultatem pertinent. Pars prior. Ars Oratoria..
5-011: AMAT DE GRAVESON, IGNATII HYACINTHI - Opera Omnia; hucusque sparsim edita, nunc vero in septem tomos tributa; Tomus Sextus (Complectens Epistolas, Theologico-historico-polemicas de Gratia se ipsa efficaci & de Praedestatione Gratuita) + Tomus Septimus (Complectens tractatum de Scriptura Sacra, varia opuscula inedita & Apologiam autcoris).
1-2265: AMATO, P. (A CURA DI) - Imago Mariae; tesori d'arte della civiltà cristinana, Roma, Palazzo Venezia, 20 Giurno - 2 Ottobre 1988.
3-415: AMATORI, MARIANO DEGLI. - Biblioteca Eucaristica. , In cui dopo rifertiti e rifettuti i passi, del nuovo testamento. Opera Utilissima. Parte I et II. .
3-417: AMBROSII. - Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi. , Opera Omnia. Tomi primi pars prior t/m Tomi secundi et ultimi pars posterior. Editio prae aliis omnibus completa, quarum instar haberi potest. Patrologiae, cursus completus (tomus XIV t/m XVII), series prima. .
5-014: AMBROSIUS - Sancti Ambrosii, mediolanensis episcopi, Opera Omnia, juxta editionem monachorum S. Benedicti; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus.
2-1605: BROEDER AMBROSIUS - Tot Jezus; eenvoudig kerkboekje voor de kinderen, Illustraties door Johan Paulussen.
9-1356: AMELSFOORT, A.J.W. VAN - Mechanische technologie van de wollenstoffen-appretuur.
1-3029: AMERONGEN, M. VAN - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
9-948: AMERY, JOHN - Engeland en Europa, Serie Dokumenten en Getuigenissen; Reeks van Politieke Verhandelingen, Nr. 1.
3-2115: AMIRANASHVILI, SH. (TEXT) / NEUBERT, K. (PHOTOGRAPHY) - Georgian Metalwork from Antiquity to the 18th century.
5-010: AMORT, R.D. EUSEBIO - De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis regulae tutae ex Scriptura, Conciliis, SS. Patribus, aliisque optimis authoribus collectae, explicatae et exemplis illustratae a R.B. Eusebio Amort.
5-012: AMORT, D. EUSEBIO - Disquistiones dogmaticae de controversiis in theologia morali insignibus.
5-650: AMORT, EUSEBIO - Dictionarium selectorum casuum conscientiae, in quo Primariae Theologiae Moralis; Quaestiones ex probatissimis authoribus, et puris S. Scripturae, Conciliorum, Constitutionum Pontificiarum, Sanctorumque Patrum fontibus resolvuntur, Post Tertiam Editionem Gallicam Latine redditum, repurgatum, et ad mores Germaniae accomodatum à R. D. Eusebio Amort, Canonico Regulari Lateranenensi; Tomus II.: Cum privilegio sacrae Caesareae Maiestatis [Tomus I. is missing].
1-1669: AMPE S.J., A. - L'Imitation de Jésus-Christ et son auteur, Réflexions critiques par Albert Ampe S.J..
1-2526: AMPE, ALB. S.J. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroed; A: Schepping en christologie / B: Genadeleer.
2-1631: BROEDER AMBROSIUS / MARC. AMSEMS (ILLUSTRATIES) - Volledig jeugdmissaal.
2-1630: BROEDER AMBROSIUS / MARC. AMSEMS (ILLUSTRATIES) - Volledig jeugdmissaal.
2-2713: AMSLER (CURA) - Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 12; Acta Philippi; Commentarius.
6-087: AMSTEL, HANS VAN - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname.
7-315: AMSTEL, GERARD VAN DEN - Terug naar den Olympus; Over goden en helden bij Grieken en Romeinen, Geillustreerd door J.F. Doeve.
1-1333: ANCELET-HUSTACHE, J. - De heilige Elisabeth van Hongarije.
7-2971: J. GROEN EN ANDEREN - Het huis met de elf kamers; Bekroonde verhalen uit De Nieuwe Eeuw-prijsvraag.
1-1004: ANDERSON, S.D. (EDITOR) - Documenta Q, Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerpted, Sorted end Evaluated.
5-016: D'ANDILLY, ARNOUD - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d'Andilly, nouvelle édtion; Premier Partie + Seconde Partie.
6-1400: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
7-2367: ANDREAE, A.J. EN ANDEREN - Friesland en de Friezen; Gids voor reizenden [facsimile heruitgave van de uitgave uit 1877, bij Hugo Suringar te Leeuwarden], Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
6-1402: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
7-1941: ANDREAS, C.P.F. - Inventaris van de archieven van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Maastricht, 1788-1960.
7-191: ANDREW, CHR. AND MITROKHIN, V. - Het Mitrokhin-archief.
6-1311: ANDREW, CHR. AND MITROKHIN, V. - Het Mitrokhin-archief.
1-6003: ANDREWS, RICHARD / SCHELLENBERGER, PAUL - De tombe van God; Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
6-1233: ANDRIESE, A. EN HERMES, N. (REDACTIE) - Met open vizier; Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen, Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 1992-1993.
7-089: ANDRIESE, A. EN HERMES, N. (REDACTIE) - Met open vizier; Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen, Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 1992-1993.
7-1729: ANDRIESSEN, H. / MOOREN, C. / TRIGT, T. VAN - Kapellen onderweg; Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden.
9-148: ANDRIESSEN, M.G. - Williams schat, of De misdaad verijdeld; Verhaal uit het Engelsche volksleven, Serie: Roomsche Reeks XV.
9-3162: ANDRIESSEN, CEES - Oldenburger jaren [verzameling tekeningen van Cees Andriessen, naar aanleiding van een tentoonstelling van zijn werk in 1997].
9-201: ANDRIESSEN, M.G. - De kapitein van veertien, Met tekeningen door P. van Geldorp; Vrij bewerkt naar 't Engels van Mary T. Waggaman.
8-314: ANGEL, MARIE - The art of calligraphy; A practical guide.
7-6050: ANGELIER, MARYSE - Voyage en train au temps des compagnies (1832-1937).
1-3165: SEFAPHINUS DE ANGELIS - De indulgentiis; Tractatus quoad earum naturam et usum.
1-6004: ANGENENDT, ARNOLD - Heilige und Reliquien; Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zu Gegenwart.
7-5402: ANGOULVANT, G. - Les Indes Néerlandaises; Leur rôle dans l'économie internationale; Tome Premier + Tome Deuxième.
8-2527: ANHOLT, SALOMON - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Sprchdichtung [Proefschrift, Dissertation].
1-4364: ANSELMI, S. - Opera omnia; eadmeri monachi, Historia novorum et alia opuscula; Tomus Secundus.
1-6005: ANTHIER, JEAN-JACQUES - De Pelgrimage weer ontdekt, In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th. G. A. Hendriksen, bisschop.
3-2217: ANTIER, J.-J. - De pelgrimage weer ontdekt, In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th.G.A. Hendriksen, bisschop.
5-017: ANTONINI, B., ARCHIEPISCOPI FLORENTINI - Summae Sacrae Theologiae, Iuris Pontificij & Caesarei; Prima Pars + Secunda Pars + Tertia Pars + Quarta Pars.
3-418: ANTONIO, R.P.F. DIDACO À S. - Enchiridion Scripturisticum. , Tripartitum Tomus I, II, II complectens, Praeludia Isagogica ad SS. Bibliorum Intelligentiam etc. Editio Secunda. .
3-1078: ANTONISSEN, PETRUS - Lof-spraeken ofte Sermoonen op de bezonderste Mysterien van onzen Gods-dienst, als ook op de Feest-en-Heylig-dagen en op de bezondere Feest-dagen der Heyligen; Tweede Deel.
3-1079: ANTONISSEN, PETRUS - Den lydenden en stervenden Jezus, in honderd-twintig Meditatien afgebeeld; Zeer dienstig voor Pastoors, Predikanten, en alle waere Christenen; Derde Deel.
3-101: ANTONISSEN, FR. PETRUS J. - Den lydenden en stervenden Jesus, in honderd-twintig meditatien afgebeeld. , Eerste en tweede deel. .
3-2134: ANTONOWYCK, M. - Ukrainische geistliche Musik, Ein Beitrag zur Kirchenmusik Osteuropas.
7-6103: ANTOSH, RUTH B. - Reality and illusion in the novels of J.-K. Huysmans.
2-4210: ANTRY, THEODORE J. / NEEL, CAROL (SELECTION AND INTRODUCTION) - Norbert and early norbertine spirituality, Preface by Andrew D. Civerni, O. Praem..
6-1704: APOLLINAIRE - Oeuvres Poétiques, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 121.
8-2211: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Les mamelles de Tirésias, Avec six portraits inédits par Picasso.
9-1602: APOSTEL, LEO - Levend sterven, Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Anneleen Van de Berge.
1-2949: APPEL, LEA - Het brood der doden, Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.
8-3134: APPEL, RENÉ E.A. - Spannend gebundeld 1994.
7-1943: APPEL, R.M. - Inventaris van de archieven van de Maastrichtse schouwburg, 1786-1965.
9-2216: APPELBAUM, DAVID (EDITOR) - Parabola; Myth, tradition and the search for meaning; Volume XXI, Number 2, May 1996; The Soul.
7-1069: APPUHN, HORST - Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichten Kunst in Deutschland.
2-1162: APPUHN, H. - Einführung in die Ikonographie der mittelalterischen Kunst in Deutschland.
3-2728: THOMAS VON AQUIN - Des Heiligen Thomas von Aquin Kommentar zum Römerbrief, Aus dem Lateinischen zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Helmut Fahsel.
3-2756: THOMAS VON AQUIN - Fünf Fragen über die intellektuelle Erkenntnis (Quästio 84-88 des 1. Teils der Summa), Überstetzt und erklärt von Eugen Rolfes.
3-2751: THOMAS VON AQUIN - Summa Theologica (vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe); Band 17A: Die Liebe (I. Teil); Kommentiert von Heinrich Maria Christmann OP; II-II, 23-33.
3-2750: THOMAS VON AQUIN - Summa Theologica (vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe); Band 17A: Die Liebe (I. Teil); Kommentiert von Heinrich Maria Christmann OP; II-II, 23-33.
3-2730: THOMAE AQUINATIS - In Aristoteles libros De Sensu et Sensatio, De Memoria et Reminiscentia; commentarium, Editio Novissima, cura ac studio P. Fr. Angeli M. Pirotta, O.P..
3-2731: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2732: THOMAE AQUINATIS - Catena Aurea in quatuor Evangelia; Volumen Primum, expositionem in Matthaeum et Marcum (Volumen Secundum is missing).
3-2734: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2735: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2718: THOMAE AQUINATIS - Summa contra Gentiles, seu De Veritate Catholicae Fidei, Editio VI. Taurinensis.
5-018: THOMAE AQUINATIS - Divi Thomae Aquinatis Enerrationes, quas Cathenam vere auream dicunt, in quatuor Evangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum lscuit emendiatores quam heactenus in lucem editae. Additus est index rerum scitu dignarum.
3-2712: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa A.R.P. Xaverio Faucher, Ord. Praedic., Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Editio Quarta, Tomus Quinus + Tomus Quintus 2 (Supplementus, Indices).
3-2711: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa A.R.P. Xaverio Faucher, Ord. Praedic., Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Editio Quarta, Tomus Quartus, continens Tertiam Partem.
3-2710: THOMAE AQUINATIS - In omnes S. Pauli Apostoli Epistolas; commentaria; Volumen Primum + Volumen Secundum; Editio Sexta Taurinensis.
3-2709: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; ad emendatiores editiones, impressa et accuratissime recognita; Volumen Primum till Volumen Sextum (complete Summa, 6 volumes).
3-2708: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Billuart, et C.-J. Drioux notis ornata; Tomus Primus till Tomus Octavus (complete Summa, 8 volumes); Editio Tertia.
3-2707: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Billuart, et C.-J. Drioux notis ornata; Tomus Primus till Tomus Octavus (complete Summa, 8 volumes); Editio Decima Quarta.
3-2706: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa, a quibusdam scholae Thomas discipulis [5 volumes], Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Tomus Primus till Tomus Quintus (complete Summa).
3-2705: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia; Tomus V, Summa Theologica, vol. IV. Suppl.; Complectens dissertationes J.B.M. de Rubeis ac indicem locorum et rerum memorabilium.
3-2704: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Tertius (Commentaria in Aristotelis De Caelo et Mundo, de generatione et corruptione et meteorologicorum).
3-2703: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Primus (Commentaria in Aristotelis libros peri Hermeneias et posteriorum analyticorum; cum synopsibus et annotationibus Fr. Thomae Mariae Zigliara).
3-2702: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Decimus Sextus (Indices).
3-2701: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / (volumes 1 till 5 and 16 [indices] are missing).
3-2700: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus 3 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 (volumes 1 + 2 + 4 + 5 + 6 are missing).
5-775: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Quicquid inunivesis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterum Patrum (ab ipso nascentis Ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum vel certè maxima ex parte, ut eruditè, & pie, ita atque dilucidè, par Quaestiones, & Responsiones explicdatur; In tres partes ab auctore suo distributa, Editio Novissima, in qua Studio ac Lucubrationibus Pauli Boudot.
5-774: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Ecclesiae Catholicae Doctrina Universa, & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu; quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, ad omne ut eruditè, solidè & dulicidè, ita piè atque fideliter explicatur; In tres partes ab auctore distributa, Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovanniensum Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper Duacensium Theologorum opera, & nunc eorundem nova cura, à pluribus mendis repurgata; ita ut suum primaeum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proximè accedat; Quid post reliquas omnes in hac secunda duacensi; editione praestitum sit, exponentur epistola ad lectorem.
5-776: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Quicquid inunivesis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterum Patrum (ab ipso nascentis Ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum vel certè maxima ex parte, ut eruditè, & pie, ita atque dilucidè, par Quaestiones, & Responsiones explicdatur; In tres partes ab auctore suo distributa, Editio Novissima, in qua Studio ac Lucubrationibus Pauli Boudot.
3-2729: THOMAE AQUINATIS - Summa contra Gentiles, seu De Veritate Catholicae Fidei.
3-2746: THOMAE AQUINATIS - Catena Aurea in quatuor Evangelia; Volumen Primum, expositionem in Matthaeum et Marcum (Volumen Secundum is missing).
3-2744: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia; Volumen Duodecimun: Summa Contra Gentiles, Studio ac labore Stanislai Eduardi Fretté.
3-2775: THOMAS VAN AQUINO - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino; Latijnsche en Nederlandsche tekst, uitgegeven door een groep Dominicanen; XI. Over de Genade (Ia Iiae, Q. 109-114).
3-2755: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Dritter Band: Der Mensch und das Heil; Mit Sachverzeichnis und Glossar.
3-2754: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Dritter Band: Der Mensch und das Heil; Mit Sachverzeichnis und Glossar.
3-2753: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Zweiter Band: Die sittliche Weltordnung.
3-2752: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Erster Band: Gott und Schöpfung.
1-2969: ARAB, MAX - Mesen... kinderen, de tien geboden; bevrijd doen en horen.
6-1683: ARABÎ, MUHYI-D-DÎN IBN - La sapienza dei Profeti (Fuçûç Al-Hikam), Traditione dall'arabo, introduzione e note di Titus Burckhardt.
3-2163: ARANCA - Christos anesti; Osterbrauche im heutigen Griechenland.
2-459: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliogra;phicus Societatis Iesu, Tome 10, 1964.
2-458: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 9, 1963.
2-456: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 7, 1961.
2-457: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 8, 1962.
9-1481: ARBERRY, ARTHUR JOHN - The doctrine of the sufis.
9-1502: ARBERRY, A.J. - Revelation and reason in islam, The Forwood Lectures for 1956 delivered in the University of Liverpool.
7-6165: ARD, WILLIAM - Het Dagboek (The Diary), U.M.C. nr. 241.
2-249: ARDURA, B. - Abbayes, prieurés et monastères de l'ordre de Prémontré en France des origines à nos jours, Dictionaire historique et bibliographique.
7-1513: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden; Tweede Deel: Van het jaar 900 tot 1581 na Christus; Eerste Stuk + Tweede Stuk + Derde Stuk + Vierde Stuk + Vijfde Stuk + Zesde Stuk.
7-1512: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden; Tweede Deel: Van het jaar 900 tot 1581 na Christus; Derde Stuk.
7-1588: ARENDS, J.P. / VOORTGEZET DOOR O. VAN REES EN W.G. BRILL, EN NADIEN DOOR J. VAN VLOTEN - Algemeene geschiedenis des vaderlands; Eerste Deel + Tweede Deel: Eerste en Tweede en Derde en Vierde en Vijfde Stuk + Derde Deel: Eerste en Derde en Vierde en Vijfde Stuk + Vierde Deel: Eerste en Tweede Stuk.
1-1519: ARENS, P.B. - De Zalige Julie Billiart, Stichteres der Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw.
1-1520: ARENS, P.B. - De Zalige Julie Billiart, Stichteres der Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw.
1-6083: DIONYSIUS THE AREOPAGITE - Mystical theology and the Celestial Hierarchies, Translated from the Greek with Commentaries by the Editors of The Shrine of Wisdom and Poem by St. John of the Cross.
5-023: ARESII, PAULI - De aquae transmutatione in sacrificio missae, Hoc est, an in Sacrificio Missae aqua mista vino in sua substantia permaneat, vel in quid allud, si non manear, conuertatur disputatio.
8-3001: ARETINO, PIETRO - Zes dagen; Gesprekken over het hoerenbestaan, Met een Voorwoord van Ilja Leonard Pfeijffer.
8-988: ARIAENS, ANTOON - Met Dante naar God; Een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia.
8-971: ARIAENS, ANTOON - Dante en de kerk.
1-4286: ARIAENS, A. SVD - Met Dante naar God, Een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia.
8-2175: ARIEL, LUCE / VRIES, LOUIS DE / MOREL, MATHIEU-JEAN / REYNEN, JOHN W. / WELLE, JEAN - .
8-888: ARIËNS, MARGATETHA MARIA - Het jeugdwerk van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk [Proefschrift].
9-1605: ARIÈS, PHILIPPE - Met het oog op de dood; Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden.
9-1606: ARISTOTE - Étique de Nicomaque, Texte, traduction, préface et notes par Jean Voilquin.
7-526: ARISTOTELES - Aristotelis Opera; Quae extant omnia, breui paraphrasi, ac litterae perpetuò inhaerente explanatione illustrata A.P. Sylvestro Mauro; TOMUS PRIMUS (continens philosophiam rationalem, hoc est Logicam, Rhetoricam, et Poeticam) + TOMUS SECUNDUS (continens philosophiam moralem, hoc es omnes libros Ethicorum, Politicorum et Oeconomicorum) + TOMUS TERTIUS (continens primam partem Physicae, seu Philosophiae naturalis, hec est libros de Physico Auditu, de Coelo, & Mundo, de Generatione, & Corruptione, Metereologicorum, & de Historia Animalium) + TOMUS QUARTUS (continens secundum partem Physicae, seu Philosophiae naturalis, hoc est libros de partibus, & de incessu Animalium, de Anima, parua naturalia, de Generatione Animalium, libros Quaestionum, Mechanicarum, de lineis insecabilibus, ac Physiognomicorum) + TOMUS QUINTUS (continens Metaphysiam, seu Philosophiam transnaturalem, librum de Xenophane, Zenone, & Gorgia, & Problemata) + TOMUS SEXTUS (Index rerum quae omnibus Aristotelis Operibus, eorumque paraphrasi, atque explanatione continentur).
7-332: ARISTOTLE - Aristotle's Metaphysics, Edited and translated by John Warrington [Everyman's Library].
7-5293: ARISWARA - Prambanan [photobook; text in English, French and Chinese].
6-867: D'ARLINGCOURT, M. LE VICOMTE - Le brasseur Roi; Chronique Flamande du quatorzième siècle; 2 [chapitres XI a XXI].
9-1189: ARMENGAUD, M.J.G.D. - Les galeries publiques de l'Europe; Italie: Florence, Naples, Pompei; Tome 3.
1-1558: ARMINGER, M.E. - Maria Magdalena, Moeder van de kerk.
1-3167: ARMINIUS, J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Opnieuw uitgegeven door dr. G.J. Hoenderdaal.
1-3168: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
9-1544: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed; Een westerse poging tot begrip van de islam.
1-6008: ARMSTRONG, KAREN - Door de nauwe poort; Mijn zeven kloosterjaren - een spirituele ontdekkingsreis.
1-3169: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
1-6007: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap; mijn weg uit de duisternis.
1-3170: ARMSTRONG, K. - De dood van God; Voordrachten.
1-6006: ARMSTRONG, KAREN - De kwestie God; De toekomst van religie.
5-019: ARNALDO, ANTONIO - De frequenti communione liber; In quo SS. Patrum, Pontificium, & Conciliorum de Pœnitentiae atque Eucharistiae Sacramentorum usu sententiae summa fide proferuntur, ut pro norma omnibus esse possint ....
6-004: ARNAUD, ACHILLE / HYMANS, LOUIS - Abraham Lincoln, sa naissance, sa vie, sa mort; Avec un Récit de la Guerre d'Amérique d'après les documents les plus authentiques / XXXe Anniversaire de l'inauguration du Roi; Les fêtes de Juillet compte rendu des solennités et cérémonies publique célébrées a Bruxelles les 21, 22 et 23 Juillet 1856 [convolute, deux titres en une reliure].
5-123: ARNAULD, A.(DOCTEUR DE LA SOCIÉTÉ DE SORBONNE) - La perpetuité de la foi de l'Église Catholique touchant l'eucharistie, deffendue Contre le Livre dus Sieur Claurde, Ministre de Charenton, Tome Primaire + Tome Second + Tome Troisième.
1-1068: ARNDT, A. - Das Buch der Psalmen, Lateinisch und Deutsch mit erklärenden Anmerkungen.
5-024: ARNDTS, JOHAN - Sechs Bücher vom wahren Christentum; nebst desselben Paradies-Gärtlein, Herausgegeben von Gotthilf August Francke.
1-3171: ARNOLD, U. UND LIEBING, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Festschrift zur 700jährigen Wiederkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg 1983.
5-020: ARNOLD, J. - Imitation du Sacré Cœur de Jésus.
6-147: FR. M. ARNOLDO (A.N. BROEDERS) - Zakflora; Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire, [Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, No. 16].
7-6084: ARNOUD, NOËL - Alfred Jarry, d'Ubu roi au Docteur Faustroll.
6-1423: ARNTZ, HELMUT - Vom Syndikat zum Verbund Deutscher Schaumweinkellereien; Verbandsgeschichte 1892-1908.
9-642: ARNTZENIUS, L.M.G. / BADINGS, H.H. EN ANDEREN (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van de muziek; Eerste Deel (A-H) + Tweede Deel (I-Z).
1-419: ARNTZENIUS, L.M.G.; BADINGS, H. E.A. (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van de muziek, Volkseditie.
7-1041: AROUX, EUGÈNE - Les mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au Moyen Âge.
1-3174: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-3173: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1/676: ARREGUI, ANTONIO M. S.I. - Summarium Theologiae Moralis., Ad recentem codicem iuris cabonici accommodatum editio sexta..
1-3172: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
8-447: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche Boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar en by wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het formaat, het getal der Delen, en de platen, benevens de pryzen, die op dezelven by de uitgaven gesteld zyn; Voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, in zijn leven boekverkooper te Leiden, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door Reinier Arrenberg, courantier en boekverkooper te Rotterdam, tweede druk, te Rotterdam, by Gerard Abraham Arrenberg, 1788 [Facsimile-uitgave 1965].
2-556: ARRIEN, G. - Los Passionistas en el primer centenaria de la Provincia del Sagrado Corazon de Jesus, 1887-1987.
6-1639: ARROYO, STEPHEN - Astrology, karma & transformation; The inner dimensions of the birth chart.
2-1332: ARSLAN, E. - Gothic architecture in Venice.
1-3178: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
1-3176: ARTS, HERWIG - Waarom nog huwen? Een antropologische en christelijke benadering.
1-3177: ARTS, HERWIG - Met heel uw ziel, Over de christelijke godservaring.
7-3302: ARTS, NICO (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Het Kasteel van Eindhoven, Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676.
1-3179: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
7-3822: ARTS, ANTOON - Van blad tot boek; Verzameld werk van Dr. A.C.B. Arts, met inleidingen van Professor Mr. W. Pompe en Wouter Lutkie, Pr..
7-3765: ARTS, P.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit van Utrecht; Volgens besluit van den Senaat der Universiteit tegen de bedenkingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te verdedigen op donderdag 25 november 1909 des namiddag te 4 uur, door Pius Maria Arts, geboren te Tilburg.
3-420: ARVISENET, CLAUDIO. - Memoriale Vitae Sacerdotalis. , Canonico et Vicario Generali Trecensi. .
3-421: ARVISENET, CLAUDIO. - Manudictio Juvenum ad Sapientam. , Canonico Trecensi, auctore Memoriali vitae sacerdotalis. .
2-2651: ARVISENET, M. L'ABBÉ. - La Sagesse Chrétienne. , Traduction libre et abrégée du Sapienta Christiana de M. L'Abbé Arvisenet. Nouvelle édition. .
8-121: AS-VIJVER, ANNE MARGREET W. (REDACTIE) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
2-159: ASAERT, G. ET AL. - De abdij, een levend huis, De abdij van Baudelo, catalogus.
1-3028: ASCHER-PINKHOF, C. - Van twee joodsche vragertjes.
9-1178: ASCHERI, MARIO - Siena nella storia [text in Italian].
1-3032: ASHTON, TH.L. - Byron's Hebrew melodies.
7-1027: ASIMOV, ISAAC - De donkere middeleeuwen.
7-1259: ASSELDONK, G.A. VAN - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
7-1258: ASSELDONK, G.A. VAN - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
3-422: ASSEMANUS, JOSPEH ALOYSIUS. - Codex Liturgicus Ecclesiae Universae. , Liber Quartus de Eucharistia in quo Eucharistiae Liturgiae omnes antiquae, ac recentes cum editae, tum ineditae ecclesiarum occidentis, et orientis. Pars Prima, Missale Romanum Vetus. Accessit Dissertatio de Origine Liturgiarum. Including Codes Liturgicus Ecclesiae Eniversae, liber quartus de Eucharistiae, Pars Prima, Missale Romanum Vetus A - ? in nomine domini Jesi Christi Salvatoris; Orationes et Preces. .
2-1073: ASSÉMAT, G. - Un peintre d'icônes Ncolaï Greschny.
8-2282: ASSISE, FRANÇOIS DE - Le Cantique du Soleil de St. François d'Assise, suivi du Cantique des Trois Enfents dans la Fournaise, Textes italien et latin avec la traduction française de A. Pératé et des bois de Marchand.
1-1292: ASSISI, CLARA VAN - Geschriften, leven, documenten.
1-1298: ASSISI, CLARA VAN - Geschriften, leven, documenten.
8-405: ASSOULINE, PIERRE - Gaston Galliemard; A half-century of French publishing.
7-954: ASSUNTO, ROSARIO - Die Theorie des Schönen im Mittelalter.
7-5391: ASTER O.F.M. CAP., GENTILES - God kapt zich een weg door de bossen; Het ware gezicht van een missie.
1-6362: ASTERIUS - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia, Vertaald en ingeleid door F. van der Meer en G. Bartelink.
1-6010: ATHANASII - Opera; Editio Nova; Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [Tomus Primus is missing].
3-423: ATHANASIUS, SAINT. - Saint Athanase. , Histoire de sa vie, des ses écrits et de son influence sur son siècle. Suivi de notices sur S. Antoine et S. Pacome. .
6-1656: ATT?R, FARIDODDIN - Le livre de l'épreuve (Mus?batn?ma).
3-2132: ATTWATER, D. - The Catholic Eastern Churches.
02-0324: AUBERT, MARCEL. - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich. .
3-2276: AUBERT, R. / GUERET, M. / TOMBEUR, P. - Concilium Vaticanum I; Concordance, Index, Listes de fréquence, Tables comparatives.
2-1107: AUBERT, M. - Gotische Kathedralen und Kunstschätze in Frankreich.
1-2341: AUCLAIR, MARCELLE - Bernadette; 1858 - 1958.
1-2611: AUCLAIR, M. - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila 1515-1582.
1-2610: AUCLAIR, M. - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila 1515-1582.
1-2340: AUCLAIR, MARCELLE - Bernadette; 1858 - 1958.
5-025: AUDIN, M. - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin.
1-2000: AUDISIO, G. - Histoire civile et religieuse des Papes, de Constatin à Charlemangne.
1-3469: AUER, J. / MUSSNER, FR. / SCHWAIGER, G. (HERAUSGEGEBEN VON) - Gottesherrschaft - Weltherrschaft, Festschrift Bisschof Dr. Dr. h.c. Rudolf Graber, zum Abschied von seiner Diözese Regensburg, September 1980.
1-6138: AUER, JOHANN / MUSSNER, FRANZ / SCHWAIGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Gottesherrschaft - Weltherrschaft; Festschrift Bischof Dr. Dr. h.c. Rudolf Graber, zum Abschied von seiner Diözese Regensburg, September 1980.
8-990: AUERBACH, ERICH - Écrits sur Dante, Introduction et traduction de l'allemande et de l'anglais par Diane Meur.
1-3756: AUF DER MAUR, H.J., BLIJLEVENS, A. E.A. (AANGEBODEN DOOR) - Goed of niet goed? - 2, Het eucharistisch gebed in Nederland.
1-3180: AUGUSTIJN, C. EN HONÉE, E. (RED.) - Vervreemding en verzoening, De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000.
1-1350: AUGUSTIJN, C. - Erasmus, Vernieuwer van kerk en theologie.
1-1218: SAINT AUGUSTIN - Commentaire de la Première Épîtres de S. Jean.
1-1216: SAINT AUGUSTIN - Dialogues Philosophiques.
5-037: AUGUSTIN - Les Confessiones de Saint Augustin, Traduites par le R. P. de Ceriziers de la Compagnie de Jésus; dernière édition.
1-6012: AUGUSTIN - Confessions, Tome I (Livres I-VIII) + Tome II (Livres IX-XIII) [Texte en Latin et traduction en Français], Texte établie et traduit par Pierre de Labriolle.
5-041: AUGUSTINI, AURELII - Libri XIII Confessionum, Ad 3. M.S.S. exemp. Emendati Opera et Studio R.P. H. Sommalii è Societate Iesu.
5-038: AUGUSTINI, AURELII - Sermones; Quorum seriem & numerum sic habeto: De verbis Domini. De verbis Apostoli. Homiliae L. Homiliae de tempore. Homiliae de Sanctis. Ad fratres in eremo. Decem & septem Sermones, nonnullique alii; Tomus Decimus.
1-4363: AUGUSTINI, SANCTI AURELII - Opera omnia, post Loveniensium theologorum recensionem; Tomus undecimus.
5-036: AUGUSTINI, AURELII - Confessionu, libri tredecim; ad calcem; Addite sunt variae Lectiones.
3-425: AUGUSTINIS, AEMILIUS M. DE. - De Re Sacramentaria praelectiones Scholastico-Dogmaticae. , Quas in Collegio SS. Cordis Jesu ad Woodstock. Libri duo Priores et Libri duo Posteriores. Editio altera. .
1-4252: AUGUSTINUS - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar, verzameld en vertaald door Matthias Smalbrugge.
2-4239: AUGUSTINUS - Miscellanea Agostiniana; testi e studi publicati a cura dell'Ordine Eremitano di S. Augustino nel XV centenario dalla morte del Santo Dottore; Volume 1: Sancti Augustini Sermomes post Maurions reperti + Volume 2: Studi Agostiniani, Studio ac diligentia D. Germani Morin O.S.B..
5-042: AUGUSTINUS, SINTE / BERNARDUS - Vierighe Meditatien / Innighe Alleen-spraken der Zielen tot Godt / Handt-boecxken van der Aenschouwinghen Christi /Devoote Meditatien ofte Aendachten vanden heylighen ende honingh-bloeyenden Leraar Sinte Bernardus / De Strael der Goddelijcker Liefden; Dewelcke de sommighe St. Ancelmo toe schrijven.
2-410: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, beschreven in twee deelen, Bevattende: Eene verhandeling over de Stad der Wereld of het heidendom, en Gods Kerk of de Stad Gods; alsmede: Eene verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden.
5-039: AUGUSTINUS - Per seipsum Docens Catholicos, Editio tertia, correctior, & ad ipsos Augustini locos recensita.
1-3054: AUMAN, H.J. - Mein Leben als Mischmosch.
2-2921: AURELIUS O.M.CAP., P. - De Kapucijnen en de Missie.
9-623: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; III. Band: Die Offertorien der Feste einzelner Diözeseb und Orte nebst 4 Pange lingua, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Djebold, Ludwig Ebner etc..
9-622: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; II. Band: Die Offertorien des Proprium de Tempore, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Conze, Joh. Djebold etc..
6-1686: AUROBINDO, SRI - De visie van Sri Aurobindo; Een keuze uit zijn brieven.
6-178: SRI AUROBINDO - On the Veda, [Series: Sri Aurobindo International Centre of Education Collection, Vol. V].
5-043: AUSONII BURDIGALENSIS, VIRI CONSULARIS, AUGUSTINORUM PRAECEPTORIS - Opera in meliorem ordinem digesta / Josephi Scaligeri IVL. Caes. F. ausoniarum lectionum libri duo, Recognita sunt à Iosepho Scaligero Iulij Caes, F & infinitis locis emendata.
7-1827: AUSSEMS, J.M.G. / HOEN, J.H.M. / LUIJTEN, M.A.H. - Geroepenen Gods, Deel III: Priesters, broeders en zusters uit Beek en Spaubeek 1800-1998 (leden van orden en congregaties, gesticht vóór 1800).
1-2773: AUSTUSTINUS, AURELIUS - Homiliën over het evangelie van Johannesl deel I t/M IV (complete serie), Bloemlezing samengesteld en vertaald door Cl. Beukers, S.J..
6-923: AUTENBOER, E. VAN / CREMERS, FL. - Turnhoutse speelkaarten, Tentoonstelling ASLK-Galerij Turnhout 11 september - 9 oktober 1983.
16-1001: NO AUTHOR. - Onze Aarde. , Geïllustreerd maandschrift. Vijfde jaargang. .
16-999: NO AUTHOR. - Onze Aarde. , Geïllustreerd maandschrift. Derde jaargang. .
7-3553: AVERY, CHARLES - The Rood-Loft from Hertogenbosch, Reprinted form the Victorian and Albert Museum Yearbook 1, 1969.
5-026: AVEUGLE, JOANNEM JUNIUM - Deliciae pastorum et praedicatorum, hoc est: Sermones per omnes dominicas et festa totus anni, in quibus Principalia Mysteria vertitatum christianarum cunctis scitu, & ad Praxin neccessariarum singulari methodo, ac energia, & conceptibus, ex Sacra Scriptura, Conciliis & Sanctis Patribus exhibentur / Sermones de Sanctis quos Ecclesia per annum colit; Sermoliii.
1-2617: TERESIA VAN AVILA - Mystieke werken van Teresia van Avila, Deel 1 t/m 4 (complete reeks).
1-3104: AVINOAM (GROSSMANN), R. - Compendious Hebrew-English dictionary; comprising a complete vocabulary of biblical, Mishnaic, medieval and modern Hebrew, Reviserd and edited by M.H. Segal.
5-027: AVREOLO, PETRO - Brevarium Bibliorum, sive Compendium sensus literalis totius S. Scripturas.
3-429: AVRILLON. - Retraite de dix jours, pour les personnes consacrées a Dieu. , Et pour celles qui sont engagées dans le monde. Dans laquelle on trouve une ample instruction sur cette sainte pratique; des Lectures tout au long sur le sujet, etc. .
5-029: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement le Carême, Nouvelle édition.
5-031: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du S. Sacrement et de l'Assomption de la Sainte Vierge.
5-028: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement le Carême, Édition stéréotype de Mame.
5-032: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du Saint -acrement et de l'Assomption, Nouvelle édition augmentée.
5-034: AVRILLON, LE R. P. - Méditations et sentiments sur la Ste Communion, pour servir de préparation aux personnes de piété qui s'en approchent souvent; revus, corrigés & augmentés.
5-030: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement les fêtes et les octaves de la Pentecôte, du S. Sacrement et de l'Assomption de la Sainte Vierge.
5-035: AVRILLON, LE R. P. - Méditations et sentiments sur la Ste Communion, pour servir de préparation aux personnes de piété qui s'en approchent souvent; revus, corrigés & augmentés.
1-245: AXTERS, S - Scholastiek Lexicon Latijn-Nederlandsch.
5-044: AYMÉ, M. - Catéchismus sur les fondements de la foi, Tirés du Liver des Fondemens de la Foi, mis à portée de toutes sortes de personnes.
5-651: AZEVEDO, EMMUNUELE DE - De Divino Officio et Sacrosancto Missae Sacrificio exercitationes selectae, quae Appendicis loco ad opera Benedicti XIV. P. O. M. haberietiam possunt, Et integrum Annum Scholae Liturgicae amplectuntur; Pars Prima + Pars Secunda [in one volume].
3-430: AZPILCUETA, MARTINO. - Enchiridion sive Manuale Confessariorum et Poenitentium. , Omnium pene dubiorum resolutionem complectens, quae communiter in facris confessionibus occurrere solent circa peccata. .
9-1607: BAADER, FRANZ VON - Fermenta Cognitionis.
7-2355: BAAKE, JOHAN (SAMENSTELLING) - Oud Rekken in beeld.
7-1549: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid; De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
7-2486: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse Gemeente te Deventer; Omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
7-3094: BAAR, G.A.C.H.M. VAN - De stoute bisschop; Onderzoek rond de stamouders van het Brabantse geslacht Van Baar, Verslag van de bevindingen over oudere geslachten van die naam, eertijds Van Baer, en het onderlinge verband.
7-1892: BAAR, P.A. VAN DEN - Priester in Limbrug op het breukvlak van de tijd; Dr. Frans Henissen 1926-1984.
1-3662: BAARDA, T. / HILHORST, A. / LUTTIKHUIZEN, G.P. / WOUDE, A.S. VAN DER (EDITORS) - Text and testimony, Essays on New Testaments and apocryphal literature, in Honour of A.F.J. Klijn.
1-3181: BAAREN, TH.P. VAN - Het offer, Inleiding tot een complex religieus verschijnsel.
1-3182: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening.
7-1011: BAART, J.M. ET AL. - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
1-1188: BAAS, L.; HUNINK, V. (VERTALING) - Aurelius Augustinus, Het werk van monniken, de opere monachorum.
8-1798: BABYLON, FRANS - In rijping.
8-1797: BABYLON, FRANS - Bezonken keuze; Gedichten.
1-1274: BACH, H. - Karl Borromäus, Leitbild für die Reform der Kirche nach dem Konzil von Trient. Ein Gedenkbuch .
9-685: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kompositionen für die Orgel, Kritisch-korrekte Ausgabe von Friedrich Concrad Griepenkerl und Ferdinand Roitzsch; mit Vorbemerkung zu Band VI und VII von Dr. Karl Straube.
9-686: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Klavierwerke Band I (Inventionen, Symphonien, Toccata's, Fuga's, Fantasia's).
9-910: BACKE, HERBERT - Um die Nahrungsfreiheit Europas; Weltwirtschaft oder Großraum.
1-6142: BACKER, CHR. DE / GEURTS, A.J. / WEILER, A.G. (UITGEGEVEN DOOR) - Codex in context; Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven; Aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
8-106: BACKHOUSE, JANET - The illuminated manuscript.
8-107: BACKHOUSE, JANET - The illuminated manuscript.
3-114: BACKX, RUMOLDUS. - Sermoonen van den Seer Eerw. Heer Rumoldus Backx. , Licentiaet in de H. Godtheyt, Canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck tot Antwerpen. Eerste, tweede en derde deel. .
3-113: BACKX, RUMOLDUS. - Vervolgh der Sermoonen van den seer eeuw., Op de Sondaegen van het Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-geselt: Seer dienstigh en profytigh voor alle Geloovighe van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn. Tweede deel. .
3-112: BACKX, RUMOLDUS. - Vervolgh der Sermoonen van den seer eeuw., Op de Sondaegen van het Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-geselt: Seer dienstigh en profytigh voor alle Geloovighe van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn. Eerste deel. .
5-652: BACONI, FRANCISCI (BARONIS DE VERULAMIO, VICI-COMITIS S. ALBANI, SUMMI ANGLIAE CANCELLARII) - Opera Omnia, cum Novo eoque insigni augmento Tractatum hactenus ineditorum, & ex idiomate anglicano in Latinum sermonum translatorum, Opera Simonis Johannis Arnoldi, Ecclesiae Sonnenburgenis inspectoris.
9-3224: BACOU, ROSELINE - Millet dessins.
6-380: BADEN-POWELL, GÉNÉRAL - Mes aventures de chasse, de guerre et d'espionage.
7-3028: BADER, J. - Verborgen in Brabantse bodem; Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant, Foto's: collectie ir. M. Gahen z.l..
7-763: BADIAN, ERNST - Zöllner und Sünder; Unternehmer im Dienst der römischen Republik.
9-1141: BADT, KURT - The art of Cézanne.
2-1610: BAECKELANDT, L. EN KEERE, VANDE W. (TEKST) / MASUREEL, P. (ILLUSTRATIES) - Met Christus Onze Heer; Mijn eerste gebedenboekje.
2-1690: BAELEN PR., F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1678: BAELEN, F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1674: BAELEN, F. VAN (BEWERKING) - Romeinsch Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1650: VAN BAELEN, F. (BEWERKING EN AANTEKENINGEN) - Zondag-Missaal, Bevattende de Missen voor de Zon- en Feestdagen, alsook de liturgische Gedbeden voor de voornaamste plechtigheden van het kerkelijk jaar.
2-1705: BAELEN PR., F. VAN (BEWERKING) - Romeins Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1679: BAELEN, F. VAN (VERTALING EN BEWERKING) - Romeins Missaal met de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
1-6014: BAERS, JORIS / HENAU, ERNEST - God is groter; Werkboek rond het geloven.
1-6013: BAERS, JORIS / HENAU, ERNEST - God is groter; Werkboek rond het geloven.
7-6040: BAERT, BARBARA - Maria Magdalena; Zondares van de Middeleeuwen tot vandaag [Tentoonstellingscatalogus].
3-115: BAERTS, LAMBERTUS. - Christelycke Onderrichtingen weghens de Kennisse van Godt, De Scheppinghe en den Val des Mensche., Ende sijne Herstellinghe door den Heere Jesus-Christus, by Vraghen en Antwoorden voor-gestelt. Den IV. Druck verbetert. .
1-6015: BAERTZ, LISELOTTE - Engelen van geboorte en dood.
6-341: BAETEMAN, J. - Le camouflé du Bon Dieu, Avec Lettre-préface de Sa Grandeur Monseigneur de la Villerabel Archevêque de Rouen.
2-267: BAETEN, ABT TON O.PRAEM. - Kom maar eens kijken waar ik woon, Religieus gemeenschapsleven vandaag en morgen.
1-3185: BAETEN, TON O.PRAEM. - Op-sporen; Over spiritualiteit en communicatie.
1-3184: BAETEN, TON - Liever inzet.... Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten.
6-026: BAETS, L'ABBÉ MAURICE DE - Mgr Seghers, l'Apotre de l'Alaska.
2-1551: BAGOT, J.-P. - Le Missel Emmaüs des Dimanches.
1-2952: BAHAT, D. - Atlas van Jeruzalem, Kort historisch overzicht met kaarten en afbeeldingend over 4000 jaar.
1-2951: BAHAT, D. - Atlas van Jeruzalem, Kort historisch overzicht met kaarten en afbeeldingend over 4000 jaar.
1-3186: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Verschlußsache Jesus, Die Qumranrollen und de Wahrheit über das frühe Christentum.
3-2733: BAIL, L. - La théologie affective, ou Saint Thomas en méditation; Tome Troisième.
6-1510: BAILEY, ALICE A. - Fron intellect to intuition.
5-045: BAILLET, ADRIEN - Jugements des savans sur les principaux ouvrages des auteurs, par Adrien Baillet; Revus, corrigez, & augmentez par Mr. de la Monnoye; nouvelle édition, 16 Tomes: Tome I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, IV-1, IV-4, V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1.
6-856: BAILLIEN, H. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren, [Serie: Werken uitgegeven onder de auspiciën van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg; Nr. 2].
8-3002: BAILLON, ANDRÉ - Een doodeenvoudig man, Met een Nawoord van Jeroen Brouwers.
9-3136: BAJOU, VALÉRIE - Eugène Carrière; Intimist portrait 1849-1906.
8-889: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen; vermeerderd met Lofdichten en koopere platen.
8-3004: BAKEL, J.J.A. VAN - De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers [Proefschrift].
1-3187: BAKEL, H.A. VAN - Circa Sacra; historische studiën.
7-2632: BAKERMANS, P. - Zie zo Geldrop [Boek met tekeningen met bijschriften van gebouwen uit Geldrop].
1-4291: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. (REDACTIE) - Documenta Reformatoria; Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, Deel I: Tot het einde van de 17e eeuw / Deel II: Van de 18e eeuw tot 1940.
1-2758: BAKKER, REINOUT. - Studia in honorem., Aangeboden door de centrale interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen..
8-891: BAKKER, SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
7-453: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken; Van Solon tot Marcus Aurelius.
2-1999: BAKKER, A. / BLANKESTEIN, I. / KONIJN, S. / SWÜSTE, G. - De helende kracht van de sacramenten.
7-5373: BAKKER, J.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea [Proefschrift].
1-3191: BAKKER, R. / MELSEN, A.G.M VAN / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
1-3190: BAKKER, A. / BLANKESTEIJN, I. / KONIJN, S. / SWÜSTE, G. - De helende kracht van de sacramenten.
8-3122: BAKKER, SIEM / BENOIT-DUSAUSOY, ANNICK / BOUSSET, HUGO / DE CLERCQ, MARTINE / FONTAINE, GUY (HOOFDREDACTIE) - Nieuwe Literatuurgeschiedenis; Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden; Deel I (Van de oudheid tot 1600) + Deel II (Van 1600 tot 1900) + Deel III (Van 1900 tot heden) [compleet].
7-5008: BAKKER, PIET (TEKST) / BERSSENBRUGGE, WIM (KLEURENFOTO'S) - Bali in kleuren [album met inplakplaatjes/-platen; compleet], Omslag, kaart van Bali, illustraties en lay out F. ten Have.
7-5038: BAKTI - Pak sabar berkirim surat .
7-2177: BAL, C. - Scheveningen in oude ansichten deel 2.
9-3131: BALAKIAN, ANNA - The Symbolist Movement; A critical appraisal.
3-431: BALBINO, P. BOHUSLAO. - Vita S. Joannis Nepomuceni Sigilli Sacramentalis Protomartyris., Conscripta Primum a P. Bohuslao Balbino S.J. nunc aucta ex actis processuum, ipsaque solemnitate Canonizationis ejusdem S. Martyris: illustrata iconismis XXXIII. Incl: Supplementum Vitae S. Joannis Nepomucenim. .
3-2547: BALCELLS Y MASÓ, D. RAMON - La pedagogie práctica; Volumen I: Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana, Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro..
3-117: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven en wel sterven. , Nieuwen druk, Overzien en verbeterd. Waer bygevoegd is de Christelyke Waerheyd van de liefde der vyanden, seer voordeelig voor alle menschen, ook voor die geen vyandschap en dragen. Beschreven door den zelven Schryver..
3-116: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven ende wel sterven. , Den laetsten druk, waer by gevoegt is de Christelijcke Waerheyt van de liefde der vyanden, seer profytig voor alle menschen, ook voor die geen vyandtschap en dragen. Beschreven door den selven Autheur..
7-6099: BALDICK, ROBERT - La vie de J. K. Huysmans.
6-444: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
6-445: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
5-046: BALESTRI, P.J. (EDITIT) - Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiana; Vol. III - Novum Testamentum.
2-4203: BALIC, CAROLUS E.A. - Doctor Subtilis; Vier studies over Johannes Duns Scotus, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica VII-1.
8-668: BALLESTRA, SILVIA - Tutto su mia nonna.
7-6043: BALLON, HILARY - The Paris of Henri IV: Architecture and urbanism.
2-4134: BALTHASAR, HANS URS VON - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1.
2-4133: BALTHASAR, HANS URS VON - Ontmoeting met Adrienne von Speyr; Met een keuze uit haar gebeden, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 1.
1-2760: BALTHASAR, H.U. VON - Maria nú, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 13).
1-3192: BALTHASAR, N.-J.-J. - Mon moi dans l'être.
8-2511: BALZAC, HONORÉ DE - Der Scharlatan; Erzählungen und Skizzen.
6-1705: BALZAC - La Comédie Humaine; Études de moeurs: Scènes de la vie privée, I-X [10 volumes], Séries: Bibliothèque de la Péiade.
1-6016: BANDMANN, GÜNTER - Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger.
7-5331: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
7-3263: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
7-3264: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
1-2890: DENZINGER-BANNWART. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio decima sexta et septima. .
8-2291: BAOUR LORMIAN, P.M.I. - Ossian, Barde du troisième siècle; Poésies Galliques en vers français; par P.M.Il Baour Lormian.
3-639: BAPTIST, P.F. IOANNES. - Quadragesimalis in Sacro-Sancta Evangelia., In quo morales , scripturales ac exemplates quamplurimi etc..
1-1599: BÄR, A.L.S. - Paulus: rationalist en mysticus.
1-2321: BARAGNON, J.E. - Symbolisme de l'apparition de Lourdes.
6-1711: BARBEY D'AUREVILLY - Oeuvres Romanesques Complètes, I, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 175.
9-1181: BARBIERI, DANIELE - Valvoformes et Valvocouleurs [Art, illustration, design].
5-653: BARBOSA, AUGUSTINO - Iuris Exclesiastici Universi, Libri Tres: in quorum I. De Personis, II. De Locis, III. De Rebus Ecclesiasticis plenissimè agitur, Nunc primum in lucem prodeunt, Exquisita, singularique doctrina refertissimi; Indicibus, pariter ac Patronis, tam ecclesiasticis, quam saecularibus pernecessarii; omnibusque Canonici, & Civilis Iuris studiosis sommoperè fructuosi; Cum duplici Indici, uno Capitum, & altero Rerum copiosissimo.
5-654: BARBOSAE, AUGUSTINI - Protonoarii, et Indicis Apostolici designati pro Tribunali Nunciaturae Hispaniae, ac insignis Ecclesiae Vimaranensis Thesaurarii Maioris, Collecteana Doctorum, qui suis in operibus Concilii Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt, & variae quaestiones, in foro Ecclesiastico versantibus maximè utiles, & necessarias, deciderunt, Hac ultima libris editione ab ipso Auctore recognita, & quamplurimorum additamentorum accessione sesquiamplius aucta; Cum Summariis, et quinque Indicibus copiosis.
8-3119: BARBUSSE, HENRI - De Hel, Met een nawoord van Martin Ros.
1-1778: BARDENHEWER, O. - Les Pères de l'Église, Leur vie et leurs œvres.
1-3194: BARDY, G. - La théologie de l'Église, de saint Irénée au concile de Nicée.
1-1760: BARGELLINI, P. - Mille Santi del giorno.
1-3202: BARNARD, WILLEM - De mare van God-bewaar-me, Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie.
1-3201: BARNARD, W. - Stem van een roepende; gebeden.
1-3199: BARNARD, WILLEM - Anno Domini; Dagboeken 1978-1992.
9-3133: BARNES, ALBERT / MAZIA, VIOLETTE DE - The art of Renoir, With a foreword by John Dewey.
5-655: BARONIO, CAESARE - Annales Ecclesicastici; Tomi Duodecim, Novissima Editio, postrementum ab Auctore aucta, & iam denuo recognita , Tomus Primus till Tomus till Tomus Duodecimus [complete series, in 6 volumes, two Tomi in each volume].
8-530: BARR, JOHN - The Officina Bodoni, Montagnola - Verona; Books printed by Giovanni Mardersteig on the hand press 1923-1977.
7-1023: BARRACLOUGH, G. - The crucible of Europe; The ninth en tenth centuries in European history.
3-433: BARRÉ, LUDOVICO. - Tractatus de Virtutibus necnon de Donis Spiritus Sancti cui praemittitur Tractatus de Passionibus. , Juxta Mentem D. Thomae. Tomus primus et secundus. .
8-2325: BARRÉ, LOUIS / LANDOIS, NARCISSE - Complément du Dictionnaire de l'Académioe Française.
3-434: BARRUEL, L - Histoire du Clergé pendant la Révolution Françoise. , Ouvrage dédié à la Nation Angloise par l
9-1608: BARRUEL, L'ABBÉ - Les Helviennes ou Lettres provinciales philosophiques; Tome Premier + Tome Troisième + Tome Quatrième [il manque Tome Deuxième].
9-730: BARSALI, ISA BELLI - Europäisches Email.
7-770: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde, [Reeks: Aula-boeken, nr. 621].
1-3203: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-semantische studie over de taal van de apostolische kerkvaders, Bijdrage tot de studie van de groepstaal der Griekse christenen (Proefschrift).
1-2934: BARTELS, W. / BERGE, G. TEN / GEEST, P. VAN (REDACTIE) - Jeruzalem; Stad van vrede, vrede voor de stad.
7-3205: BARTEN-SCHAKENRAAD, LOUIS EN JACQUELINE (SAMENSTELLING) - Fugit irreparabile tempus, de tijd vervliegt onherroepelijk; 125 jaar W.F. van de Kerkhof, 1868-1993, [Bij het 125-jarig bestaan van firma F. v.d. Kerkhof & Zonen, horlogemakers in Aarle-Rixtel].
1-3206: BARTEN, L.A. / SWINKELS, J.J.M. (SAMENSTELLERS) - Liber amicorum; Een slotakkoord voor het rijke roomse leven, Notitie rond leven en werk van Frans van den Berk (1903-1992).
1-6017: BARTH, MEDARD - Die Verehrung des heiligen Josef im Elzas vom Mittelalter bis auf die Gegenwart.
3-435: BARTHELEMY. - La Vie de Dom Barthelemy des Martyrs, religieux de l
9-2144: BARTHES, ROLAND - New critical essays.
6-361: BARTNICKI, ANDRZEJ / MANTEL-NIE?KO, JOANNA - Geschichte Äthiopiens; Von den Anfängen bis zur Gegenwart, in 2 Teilen, Mit 9 Karten, 65 zum Teil farbigen Abbildungen sowie 13 genealogischen Tafeln.
9-621: BARTSCH, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; I. Band: Die Offertorien des Commune und Proprium Sanctorum und einigert Votivmessen, Originalkompositionen von Jos. Barsch, C. Becker, A. Bergmann etc..
9-1253: BARTUSIAK, MARCI - Einstein's unfinished symphony; Listening to the sounds of space-time.
2-1606: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen, Door Kanunnik Maurice Le Bas.
2-1629: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen.
1-411: BAS, J. - Proprium Sanctorum, ad exemplar editionis vaticanae concinnatum.
1-6023: BASCAPÉ, CARLO - Vite e Opere di Carlo, Archivescovo di Milano, Cardinale di S. Prassede [testo latino e testo italiano].
7-931: BASCHWITZ, KURT - Hexen und Hexenprozesse; Die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung.
1-114: SAN BASILIO - Commento Al Profeta Isaia, Parte Prima.
8-3005: BASTELAAR, KAROL VAN - De Jules Verne gids, Een portret van de schrijver, Onbekende en verrassende aspecten van zijn werk, Meer dan 150 voorspellingen besproken, Was Verne a-technisch?.
8-3006: BASTET, FRÉDÉRIC - Louis Couperus; Een biografie.
7-1294: BASTIAANSE, A. - Teodoro Ameyden (1586-1656); Un Neerlandese alla corte di Roma, [Studiën van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, V].
8-1800: BASTIAANSE, FRANS - Gedichten.
2-1076: BASTIAANSEN, BR. LOUIS - Ikonen ontleend aan de Apocriefen, Theologie en symboliek van de ikonen.
1-3081: BASTIAANSSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965; een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering, Deel I + Deel II.
8-2409: BASTIAENEN, J.A. - The moral tone of Jacobean en Caroline drama [Proefschrift, Dissertation].
3-2743: BASTIAENSEN, A. EN ANDEREN - De gelovige Thomas, Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino.
6-039: BATES, HENRY WALTER - Elf Jahre am Amazonas; Abenteuer und Naturschilderungen, Sitten und Gebräuche der Bewohner unter dem Equator, Bearbeitet und eingeleitet von Dr. B. Brandt; Mit 19 Abbildungen auf Tafeln und 14 Rartenskizzen.
9-1609: BATISSE, FRANÇOIS - Montaigne et la médicine.
7-1889: BATTA, E.C.M.A. EN ANDEREN (REDACTIE) - Limburgs verleden; Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815; Deel I.
8-706: BATTAGLIA, ROMANO - Silenzio.
3-437: BATTAGLIA, FRANCESCO MAR. - Il Tesoro della Divozione. , Partitamente figurato. Secondo l
8-699: BATTAGLIA, ROMANO - Il mare in discesa.
1-1354: BATTUM, A. VAN - Erasmus, Rebel tegen wil en dank.
2-878: BAUDOIN, CH. ET AL. - Nos sens et Dieu.
2-908: BAUDOIN, CH. - De l'instinct a l'Esprit, Précis de psychologie analytique.
9-716: BAUDOT, JEAN-CLAUDE - Who's what; Annuaire des collectionneurs; Tome I + Tome II.
5-049: BAUDRAND, M. L'ABBÉ - OEuvres spirituelles; L'Âme sur le Calvaire, considérant les souffrances de Jésus-Christ, et trouvant au pied de la Croix la consolation dans les peines; Avec des prières, des pratiques et des histoires sur les différens sujets; Dernière Edition.
9-946: BAUER, WILHELM / DEHEN, PETER (UITGEGEVEN DOOR) - Feiten en getallen omtrent Duitschland; Afgesloten in den zomer van het jaar 1941.
9-3212: BAUER, JOHANN (TEXT) / POLLAK, ISIDOR (PHOTOGRAPHS) - Kafka and Prague.
7-011: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke; Heft I: Keilschrifttexte + Heft II: Zeichenliste und Kommentar + Heft III: Glossar.
1-3087: BAUM, GR. - Die Juden und das Evangelium; eine Überprüfung des Neuen Testaments.
9-1661: BAUM, JULIUS / JUNG, C.G. / KERÉNYI, C. ET AL. - The Mysteries; Papers from the Eranos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 2.
9-901: BAUMANN, RENATE - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
9-900: BAUMANN, RENATE - Erinnerte Geschichte; Bühlertal und seine Einwohner im Zweiten Weltkrieg un in der Nachkriegszeit, Aufarbeitung eines Stücks Dorfgeschichte mit Hilfe von Zeitzeugen.
9-1610: BAUMER, FRANZ - Paradijs en heilstaat; Dromen van een beter leven.
1-3208: BAUMERT, N. - Charisma - Taufe - Geisttaufe, Band I: Entslechtung einer semantischen Verwirrung / Band II: Normativität und persönliche Berufung.
5-047: BAUMGARTEN, S.J. - Entwurf verschiedener homiletischen Bergliederungen oder Dispositionen von Predigten über alle son- und festtägliche Episteln; Zweiter Teil: vom Fest Triniatatis bis zu Ende des Jahres; Nebst einem Anhange.
6-044: BAUMGARTNER S.J., A. - Drie Indianenverhalen, Illustratie en bandversiering van Renaat Demoen.
9-995: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Die ersten monate des Weltkriegs .
9-994: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; III. Band: Januar - Februar - März 1915; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-993: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; II. Band: Oktober - November - December 1914; Erinnerungsgabe der Bayerischen Kriegsinvaliden-Fürsorge.
9-992: BAUMGÄRTNER MÜNCHEN, G.A. (BEARBEITET VON) - Deutsches Kriegsbuch; Tagesberichte und Stimmungsbilder von Daheim und Draussen; Erster Band, 1914.
1-4288: BAUNARD, MGR. - Un sciècle de l'Église de France 1800-1900.
1-1106: BAUNARD, M. L'ABBÉ - Histoire de Saint Ambroise.
1-1649: BAUNARD, MGR. - Le Général de Sonis, d'après ses papiers et sa correspondance.
1-1606: BAUNARD, MGR. - Histoire du Cardinal Pie, évêque de Poitiers.
1-1236: M. L'ABBÉ BAUNARD - Histoire de Madame Barat, Fondatrice de la société du Sacré Coeur de Jésus.
1-1830: BAUNARD, MGR. - Histoire de la vénérable Mère Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la société du Sacré Cœde Jésus.
8-1673: BAUR, F. / ASSELBERGHS, W.J.A. / ES, G.A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Eerste Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Tweede Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Tweede Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Deel VI (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [incompleet: het Vierde Deel ontbreekt, het Achtste Deel is nooit verschenen].
8-1672: BAUR, F. / DUINKERKEN, A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300; J. van Mierlo) + Tweede Deel (De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance; J. van Mierlo) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Zesde Deel (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, 1975) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [compleet, het Achtste Deel is nooit verschenen].
1-1183: BAVEL, T.J. VAN; SCHRAMA, M.; KELLER, M.A. - Aspecten van de spiritualiteit van Augustinus.
1-1201: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus van Hippo, Regel voor de Gemeenschap.
8-1704: BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
1-3210: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
7-1717: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
8-804: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works; A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations, Leidse Germanistische en Anglistische Reeks van de Rijksuniversiteit van Leiden, Deel III.
6-1607: BAYARD, JEAN-PIERRE - La symbolique du feu.
8-2446: BAYLEY, JOHN - Iris and the friends; A year of memories.
8-2445: BAYLEY, JOHN - Iris; A memoir of Iris Murdoch.
1-1371: BAZIN, R. - Chares de Foucauld, Explorateur du Maroc ermite au Sahara.
9-386: BAZIN, GERMAIN - Paradeisos; The art of the garden.
9-807: BAZIN, GERMAIN ET AL. (TEXTES) - La tapisserie française; Muraille et laine, Résumé chronologique par Denise Majorel et Gislaine Yver.
9-3076: BEAGLE, PETER S. - The Garden of Earthly Delights [painting by the Dutch painter Hieronymus Bosch].
8-2473: BEAUCLAIR, GOTTHARD DE - Das Buch Sesam; Erster Teil + Zweiter Teil [in 1 volume], Ausgabe für die Mitglieder der Gesellschaft der Bibliophilen e.V..
7-1816: BEAUJEAN, H.A. - Geschiedenis van Limburg.
8-892: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte, door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek.
9-3203: BEAUTE, GEORGES - Paul Gauguin vu par les photographes, Préface de Paul-René Gauguin, petit-fils de Paul Gauguin.
6-182: BEAUVOIR, LE COMTE DE - Pékin, Yeddo, San Francisco; Voyage autour du Monde, Ouvrage inrichie de quatre cartes et de quinze gravures-photographies par Deschamps.
1-6335: BEAVER, R. PIERRE ET AL. (EDITORS) - Handboek van de wereldgodsdiensten.
6-047: BEAVERCREEK, M. V.D. - De blanke medicijnman; Deel I: De roode liefde van het Roode Ras, Klasseleesboek voor de R.K. scholen; geillustreerd door Gerhard Janssen.
5-052: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Prima, in duos tomos distincta, Tomus Prior.
5-051: BECANI, MARTINI - Manuale controversiarum huius temporis, in quinque libros distributum, Ad Invictiss. Et Sacratissimum Imperatorem Ferdinandum II Austriacum, Catholicae fidei Defensorum.
5-050: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Secunda + Pars Tertiae.
5-056: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-656: BECANO, MARTINO - Summa Theologiae Scholasticae, Duobus Tractatibus Pernecessariis hac Postrema in Editione aucta; uno de Natura Theologiae, Altero de Gratiae Auxiliis.
5-059: BECANO, MARTINO - Compendium Manualis controversiarum huius temporis de Fide ac Religione.
3-440: BECANO, MARTINO. - Analogia Veteris ac novi Testamenti. , In qua primum status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio illius cum Novo explicatur. Editio postrema accuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus revocata. .
3-442: BECANO, MARTINO. - De Pontifice Veteris Testamenti. , Et Comparatione illius cum Rege. .
5-054: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-057: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-053: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-058: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-055: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
3-441: BECANUS, MARTINUS. - Theologi Manuale controversiarum huius temporis.
2-4072: BECK, H.L. / JONGE, M. DE / KONINGSVELD, P.S. VAN / TOORN, K. VAN DER / VETTER, T.E. - Grondleggers van het geloof.
7-179: BECK, HANS-GEORG - Das byzantinische Jahrtausend.
6-1302: BECK, HANS-GEORG - Das byzantinische Jahrtausend.
1-1123: BECKER, A. - De l'instinct du bonheur a l'extase de la beatitude, Théologie et pédagogie du bonheur dans la prédication de Saint Augustin .
8-2519: BECKER-CANTARINO, BARBARA (HERAUSGEGEBEN VON) - Satire in der Frühen Neuzeit.
9-926: BECKERATH, ERWIN V. - Wesen und Werden des fascistischen Staates.
9-2225: BECKERATH, ERWIN V. / BRINKMANN, CARL / GUTENBERG, ERICH / HABERLER, GOTTFRIED ET AL. (HERAUSGEGEBEN VON) - Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, zugleich Neuauflage des Handwörterbuch der Staatswissenschaften; 12 Bände + Registerband [complete].
8-3007: BECKERS, WALTER - Anno Atlantae; 15 magische verhalen over leven en dood.
2-4073: BECKETT, SISTER WENDY - The mysterie of love; Saints in art through the centuries.
8-893: BECKMAN, THEA - Het geheim van Rotterdam, Serie: Jonge Lijsters 1997 Nr. 1.
8-894: BECKMAN, THEA - Zwerftocht met Korilu, Serie: Vroege Lijsters 1994 Nr. 1.
2-1272: BECKWITH, J. - Die kunst der frühen Mittelalters, Karolingisch, ottonische und romanische Kunst.
14-104: BECVAR, A. - Skalnate Pleso - Atlas of the Heavens, 1950.0 [16 chartes and 1 page with introduction and index; complete set].
7-2819: BECX, ESTHER / OIRSCHOT, ANTON VAN / OIRSCHOT, FLORENCE VAN / VOLLEBERGH, TOON - Kastelengids van Noord-Brabant.
7-3680: BECX, J.A.J. / LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek V, 1981.
7-3693: BECX, J.A.J. / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De Norbertijnen poort te Tilburg op 't Goirke; Overblijfsel van een vroegere pastorie.
7-1006: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
8-2306: BÉDIER, JOSEPH / HAZARD, PAUL (DIRECTION) - Littérature Française; Tome Premier + Tomde Second [complet], Nouvelle édition, refondue et augmentée sous la direction de Pierre Martino; 1100 gravures, 12 hors-texte en couleurs.
8-2247: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo; Commentaires sur un récit de voyage.
1-4289: BEECHER STOWE, H. - Vrouwen der Schrift.
9-1172: BEEK, WIM VAN DER (TEKST) / STOEL, JOHN (FOTOGRAFIE) - Het depot belicht [catalogus van beeldengalerij].
1-3053: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
14-11: BEEK, J.A. VAN / HOOYKAAS, H.J. (BEWERKT DOOR) - Overzicht van de geschiedenis der Hollandsche Kerk, sedert de invoering der hevorming en de oprichting van het aartsbisdom van Utrecht en van de bisdommen van Haarlem en Deventer, onder paus Paulus IV, 12 mei 1559.
1-156: BEEK, MA; SEVENSTER, G E.A. - Encyclopedie van de Bijbel.
1-3212: BEEK, W.J.A.M. - John Keble's literary and religious contribution to the Oxford Movement (Proefschrift).
7-3721: BEEK, PIERRE VAN - Terugblik op Tilburg, Met tekeningen van Kees Koster.
1-1308: BEEKENKAMP, W.H. (VERTALING, INLEIDING) - Thascius Caecilius Cyprianus, Keuze uit zijn geschriften.
7-1248: BEEKMAN, A.A. - Nederland als polderland (nieuwe titeluitg. Van De strijd om het bestaan), Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet-technici; Met 11 kaarten en platen.
2-1915: BEEKMAN, DOM A., O.S.B., - Katholiek huisboek, Liturgische gedachten, gebruiken, lezingen, gebeden en wenken voor het katholieke gezin.
5-060: BEELEN, J.TH. (COMPOSUIT) - Grammatica Graecitatis Novi Testamenti; quam ad Georgii Wineri ejusdem argumenti librum, Germanico idiomate conscriptum, in usus suorum auditorum.
1-2937: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Biblica, cum notis et glossario; in usum suorum auditorum.
5-061: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Rabbina et Chaldaica, cum notis grammaticis, historicis, theologicis; Glossario et Lexico Abbreviaturarum que in hebraeorum scriptis passim occurrunt, Volume II, Notas miscellaneas complectens; Pars Prior + Pars Posterior: Notae in selecta rabinnica.
1-3005: BEEM, H. - De verdwenen mediene, Mijmeringen over het vroegere joodse leven in de provincie.
7-3256: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XX .
7-2865: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XX].
7-1453: BEER, F.H. DE - Witte jassen in de school; De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965 [Proefschrift].
7-3963: BEER, AD DE - Gewone mensen; Vijf verhalen over Tilburgers in de tweede wereldoorlog.
7-3919: BEER, AD DE / PEETERS, RONALD - Uitzinnige vreugde in een stad vol zorgen; De bevrijding van Tilburg.
7-3731: BEER, AD DE - Zomaar een stad; Tilburg 1940-1945, Tilburgse Historische Reeks 3.
9-1904: BEERLING, R.F. - Het wankelende westen; Nietzsche en de critiek op de Europese cultuur, Serie: Gastmaal der Eeuwen; Taferelen uit de Cultuurgschiedenis van Europa.
9-1612: BEERLING, R.F. - Van Nietsche tot Heidegger; Drie studies.
9-1613: BEERLING, R.F. / KWEE, S.L. / MOOIJ, J.J.A. / PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wetenschapsleer.
9-2150: BEERLING, R.F. - Het culltuurprotest van Jean-Jacques Rousseau; Studies over het thema pathos en nostalgie.
7-3518: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
7-3519: BEERMAN, V.A.M. // SURIG, H.W.J. - [Convoluut: 2 publicaties in één band] 1. V.A.M. Beerman: Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 [proefschrift]; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime / 2. H.W.J. Surig: De betekenis van Logos bij Herakleitos volgende de traditie en de fragmenten [Proefschrift].
9-671: BEETHOVEN, L. VAN - Clavier-Sonaten, Band 1; Akademische Neuausgabe von Heinrich Germer, Kritisch revidiert in Bezug auf Textdarstellung, Tempo, Pedal- und Vortragszeichen und mit Vorwort, Vorbemerkungen und Fingersatz für den Studiengebrauch.
1-2769: BEETS, NICOLAAS. - Stichtelijke Uren door Nicolaas Beets. , 1860.
1-3215: BEETS, N. - Stichtelijke uren; achtste deel.
1-3213: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1859.
1-3214: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1860.
2-4100: BEETS, N. / BRAVE, J. / HOFSTEDE DE GROOT, P. EN ANDEREN (BEWERKING) - Geschiendenis der Christelijke Kerk in tafereelen; Eerste Deel, Eerste Tijdvak; Met platen.
1-1062: BEEX, H. (VERTALING) - De Psalmen.
7-3479: BEEX, H. - Vertellingen uit het Mirakelboek; De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
2-462: BEGEYN, PAUL SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'junkske' uit de Molenstraatskerk.
1-1639: BEGHEYN S.J., P. - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'jungske' uit de Molenstraatskerk.
1-3216: BEGHEYN, P. E.A. (REDACTIE) - Verwondering en verlangen, De spiritualiteit van de jezuïeten.
3-444: BEGUIN, P. DANIELE. - De Veritate Divinitatis Christi. , Per duodecim evidentia credibilitatis argumenta demonstratae. .
9-586: BEIAARDIERS, B. (VERZAMELD DOOR) - Nu wil ik een liedeke zingen; liedjes voor zang en spel ten dienste van het Voorbereidend L.O. en de laagste klassen van het Gewoon L.O..
2-1179: BEIGBEDER, O. - Lexique des symboles.
8-1807: BEIJEREN, J. VAN - Jeruzalem in het verleden, het heden en de toekomst; Een gedicht.
5-657: BEKA, IOANNES DE / HEDA, WILHELMUS - Historia Ultrajectina; De Episcopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis, illustrati ab Arn. Buchelio Batavio I.C.; Accedunt Lamb. Hortensii Montfortii secessionum Ultriectinarum libri, et Siffridi Petri Frisii Appendix ad Historiam Ultraiectinarum.
7-2461: BEKE, JAN TER - Kerken en begraven in Zenderen.
9-788: BEKKERING, BETSY EN GEERT - Stukje voor stukje; Geschiedenis van de legpuzzel in Nederland.
9-1614: BEKKERS, J.A.FR. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet (1634-1649) [Proefschrift, Dissertation].
8-3008: BELCAMPO - Het woeste paard; De bizarre verhalen.
1-3217: BELEšKA GRAžULIS, N. - The chronicle of the Catholic Church in Lithuania, Underground journal of human rights violations, vol 6, nos. 40-49, 1979-81.
8-895: BELEMANS, R. / WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (REDACTIE) - Het Dialectenboek 3: Dialect in beweging; 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
1-3042: BELINFANTE, J.C.E. - Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum.
1-3218: BELL, R.M. - Sancta Anorexia, Vrouwelijke wegen naar heiligheid, Italië 1200-1800.
2-4195: BELL, THEO - Bernardus dixit; Bernardus van Clairvaux in Martin Luthers werken [proefschrift].
8-1802: BELLAMIJ, J. - Gedichten van J. Bellamij; Nieuwe vermeerderde uitgave.
8-1801: BELLAMIJ - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart; Door Bellemij en eenigen zijner kunstvrienden; Tweede Deel.
5-063: BELLARMINI, ROBERTI - Solida Christianae Fidei Demonstratio, Opera V. P. F. Balduini Iunii Ordinis Minorum.
5-064: BELLARMINI, ROBERTI - Conciones, Habitae Louvanij ante Annos circiter quadraginta .
5-062: BELLARMINI, ROBERTI - Supplementun ad commentaria in Scripturam Sacram R. P. Cornelii a Lapide; Explanatio in Psalmos, cui accedit nova psalmorum ex hebraeo versio latinis notis illustrata, auctore Augustino Crampon, Editio nova; Tomus Primus.
3-446: BELLARMINI, ROBERTI. - Solida Christianae Fidei, demonstratio. , Opera V.P.F. Balduini iunii, Ordinis Minorum, ex eius operibus controuersiarum desumpta. Bellarmini, Politiani S.R.E. Cardinalis. 3 Parts bound together. .
3-449: BELLECII, R.P. ALOYSII. - Virtutis Solidae Praecipua Impedimenta, Subsidia, et Incitamenta. , Commentationibus Illustrata, omnium usui aptatis. Quae servire insuper poterunt pro argumento concionum: uti & considerationum tempore exercitiorum etc. Superiorum Permissu, Editio Nova. .
1-1475: BELLÉCIUS R.P. - Les Ecercices Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours, avec la retraite de trois jours.
5-067: BELLÉCIUS, LE R. P., DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS - Les Exercises Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours; Avec la retraite de trois jours du même auteur, Tome Premie + Tome II.
9-944: BELLEFROID, J.H.P. - Beknopt overzicht der staatsinrichting van Nederland tijdens de bezetting.
3-450: BELLEGARDE, M. L - Pensées Édifiantes et Chrétiennes pour tous les jours de mois. , Avec des Considerations sur la mort. .
8-3131: BELLEMARE, PIERRE / ANTOINE, JACQUES - De wurgmachine en andere opzienbarende misdrijven.
1-1306: BELLEVILLE, M. F. DE - Le Père de Clorivière et sa Mission 1735-1820.
1-1030: BELLINGER, F. - Liber Psalmorum, vulgate Editionis Cum Notis.
7-2241: BELONJE, J. ET AL. - Hollandse studiën 3.
3-2226: BELOT, V.H. - La France des pèlegrinages, (Guide Marabout).
14-43: BELTRAMI, LUCA - La Certosa di Pavia; 45 tavole in fototipia [portfolio with plates; complete].
7-999: BÉLY, LUCIEN - Connaître les Cathares, Photographies de Jacques Joffre, Notices et légendes de Raymond Sicard.
7-5236: BEMMELEN, R.W. VAN - De geologische geschiedenis van Indonesië.
1-21: BEMOIT, P; BOISMARD, ME - Synpose des Quatre Évangiles en Francais, Avec parallèles des apocryphes et des pères.
2-33: BENABARRE VIGO, PADRE JOSÉ PASCUAL - Murieron cual vivieron, Apuntes biográficos de los 18 monjes benedictinos del Pueyo de Barbastro, sacrificados en 1936.
5-068: BENCE, JOANNE - Commentaria in omnes Beati Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas; Tomus Secundus.
7-421: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon, and the position of women in Greek Poetry, A fragment, printed for the use of scholars.
2-53: SANCTI BENEDICTI - Regula + Monachorum, Textus critico-practicus sec. cod. Sangall. 914; editio altera amendata.
5-658: BENEDICTI - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae Bullarium; In quo continentur Constitiones, Epistolae aliaque edita, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [in one volume]; Editio Quarta emendatior & auctior.
3-1053: BENEDICTUS VAN ENGELANT, UIT CANFELDT IN ESSEXCIA, PREDICANT CAPUCIN - Den Reghel der Volmaecktheyt, inhoudende een kort begrijp van het geheel gheestelijck leven; besloten in dit punt alleen van den wille Godts, ghedeelt in dry deelen: 1. tracterende van den uytwendighen wile Godts, begrijpende het werckende leven; 2. van den inwendigen wille, inhoudende het schauwende leven; 3. vanden wesentlicken wille, sprekende van het overschauwende leven.
1-6378: BENEDICTUS - Regel des heiligen Vaters Benedictus, nebst den vom heiligen Vater Clemens XI. 1705 approbierten und von der hl. Kongregation der Religionen 1928 revidierten Konstitutionen für die Benediktinerinnen van der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
8-2506: BENÉT, STEPHEN VINZENT - Des Bischofs Bettler; Erzählung.
3-453: BENGER, MICHAEL. - Pastoraltheologie. , Erster Band, Zweiter Band, Dritter Band. .
8-3052: BENJAMIN, WALTER / ADORNO, THEODOR, W. ET AL. - Proces-verbaal van Franz Kafka; Essays, Met een nawoord van J.F. Vogelaar.
2-862: BENKEN, G. (HG.) - Die Gemeinschaften des Karmel, Stehen vor Gott - Engagement für die Menschen.
8-382: BENN, GOTTFRIED - Aus dem Oratorium Der Unaufhörliche, Holzstiche von Otto Rohse.
1-773: BENNETT, I.L. - The Hymnal Army and Navy.
6-1577: BENNETT, J.G. - Leven in zeven werelden.
3-455: BENOIST, S. - Meditations sur la Regle de S. Benoist. , Tirées du Commentaire de Monsieur l
7-919: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Occident Médiéval; I: Du Romain au Roman / II: Romano-Gotique et Gotique, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
7-920: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Orient, Médiéval et Moderne, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
8-2213: BENOIT, PIERRE - Lunegarde, Bois en couleurs de Désiré Acket.
1-3220: BENTHEM JUTTING, W.C.S. VAN - Onderzoek naar het vaderschap; Het vaderschap als ethisch en godsdienstig vraagstuk (Proefschrift).
7-1417: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Premier.
7-1416: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Quatrième.
9-749: BERCHTENBREITER, HANS - Interior design / Skulptur und Schmuck / Gefäß und Gerät [Band I + II + III].
3-2148: BERCKEN, W. VAN DEN - De mythe van het Oosten; Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Ruslang.
7-2440: BERENDS, A.J. - Een sociale beschrijving van de gemeente Voorst, met het oog op het Protestants Maatschappelijk Werk.
9-748: BERENDSEN, ANNE - Het meubel van Gotiek toit Biedermeier, Met circa 230 afbeeldingen.
9-747: BERENDSEN, ANNE - Het meubel van Gotiek toit Biedermeier, Met 292 afbeeldingen.
7-6083: BERENDSOHN, WALTER A. - August Strindberg; Der Mensch und seine Umwelt - Das Werk - Der schöpferische Künstler.
2-1304: BERENSON, B. - De Italiaanse schilders van de Renaissance.
1-3223: BERENTS, D. - Kerken en karossen, Fransen in Utrecht, 800-1900.
7-1311: BERESTEYN, E.A. VAN / KRUIMEL, H.L. - Genealogisch repertorium; Letters M-Z [Het eerste deel, van letters A-L, ontbreekt], Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel.
7-1309: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1310: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1452: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch Repertorium; Deel II, samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie.
1-2930: BERG, MARTIN VAN DEN E.A. (REDACTIE) - Uit de sjoel geklapt; Christelijke belangstelling voor joodse traditie.
8-897: BERG, JEAN DE - Het beeld [erotische roman].
2-2955: BERG, LUDWIG - Die kath. Heidenmission als Kulturträger; 10. Teil: Mission und Rassenversöhnung.
7-3349: BERG, FR. P.C. VAN DEN - Beatissima Virgo Maria, Imago Dei et SS. Trinitatis, juxta mentem D. Thomae Doctoris Angelici.
9-1619: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica, of leer der veranderingen; Beginselen van een historische psychologie.
3-2742: BERG, I.J.M VAN DEN - Er wast meer te doen in de wereld van Thomas van Aquino dan in onze tijd.
8-1703: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut muizegat.
3-454: BERGAMO, FR. GAETANO-MARIA DA, CAPPUCCINO. - L
3-119: BERGAMO, P. CAJETANUS MARIA VAN. - Gepyzen en Affecten op het Lyden van onzen Zaligmaker voor elken dag des jaers. , In twee deelen. Ende uyt het Italiaensch in de Nederduytsche Taele overgezet doór eenen Pater Capucin van de Oostenrijksche Vergaderinge der zelve Paters, in Nederland. .
9-1621: BERGER, HERMAN - Over de dood heen; Filosoferen over eeuwig leven.
7-3669: BERGER, H.H. / GODDIJN, W. / LUKKEN, G.M. / SMITS, A.H. (REDACTIE) - Tussentijds; Theologische Faculteit Tilburg, Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning.
1-6021: BERGER, KLAUS - Is met de dood alles afgelopen?.
1-6022: BERGER, HERMAN - De gedachtenwereld van Simone Weil; Inleiding, bloemlezing, commentaar.
8-898: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans; Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde [onveranderde herdruk van de uitgave uit 1837].
8-1556: BERGH, S.J. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Aurora Jaarboekjen voor 1863.
2-1985: BERGHE, P. VAN DEN - Vandaag is er heil gekomen ..., Bezinning over verzoening en boete (Reeks: Schrift en Liturgie).
5-072: BERGIER, M. - La certitude des preuves du christianisme, ou Réfutation de l'examen critique des apologistes de la religion chrétienne, Première Partie + Seconde Partie (Seconde Édition, revue & corrigée).
5-194: BERGIER, L'ABBÉ - Encyclopédie Méthodique, ou par ordre de matières; Théologie, par M. l'Abbé Bergier, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième (en 6 reliures).
3-458: BERGIER, M. L - Traité Historique et Dogmatique de la Vraie Religion. , Avec la Réfutation des erreurs qui lui ont été opposées dans les différens siecles. Tome premier - Tome onzième. .
9-1142: BERGMAN-CARTON, JANIS - The woman of ideas in French art, 1830-1848.
8-67: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België, Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers; Met een voorwoord van Paul Schneiders.
9-1622: BERGSON, HENRI - L'Évolution créatrice, Edition publiée dans le cadre de la Collection des Prix Nobel de Littérature, réalisée sous le patronage de L'Académie Suédoise et de La Fondation Nobel; Illustrations originales de Kischka.
1-6024: BERINGER S.J., LE R. P. F. - Les Indulgences, leur nature en leur usage, d'après les dernières décisions de la S. Congrégation des Indulgences; Tome Premier / Deuxième Appendice à la troisième édition.
6-368: BERIS CMM, A.P.J. - Mission between deserts; History of the Fratres CMM in Namibia.
2-4220: BERK, TJEU VAN DEN - mystagogie; Inwijding in het symbolisch bewustzijn.
7-3641: BERKEL, RON VAN (HOOFDREDACTIE) - Trots van het voetballand; Willem II 1996-2006, Uitgave van Willem II bij gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
8-3115: BERKELEY, ANTHONY / CONAN DOYLE, ARTHUR / CHESTERTON, G.K. EN ANDEREN - De beste misdaadverhalen.
1-3227: BERKHOF, H. - Christelijk geloof, Een inleiding tot de geloofsleer.
1-3228: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden; herinneringen en ervaringen.
9-221: BERKT, FRIED V.D. - Onder de Eskimo's, Serie: Klasbibliotheek, Nummer onbekend.
7-1120: BERLIOZ, JACQUES (DIRECTION) - Le Pays cathare; Les religions médiévales et leurs expressions méridonales.
1-2920: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven; traditie en levend heden.
7-6052: BERNARD, SUZANNE - Le poème en prose, De Baudelaire jusqu'a nos jours.
8-195: BERNARD, MARIANNE (HERAUSGEGEBEN VON) - Künstler-Autographen; Dichter, Musiker, bildende Künstler in ihren Handschriften, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 186].
1-1716: BERNARD, P.PAUL - La Bienheureuse Jeanne-Antide Thouret, fondatrice de la Congrégation des Sœrs de la Charité de Besançon et de Naples, L'enfant - la jeune fille (1765-1788).
1-6025: BERNARD, JEAN-LOUIS - Apollonius de Tyane et Jésus.
2-2842: BERNARDET, EDMOND. - Les Plus Beaux Textes de la Liturtie Romaine..
5-073: BERNARDI - S. Patris Bernardi, Claravallensis Abbatis Primi, Melliflui Ecclesiae Doctoris; Opera, Tome I + II + III + IV + V + VI.
3-459: BERNARDI. - Opera Omnia. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Omnia, post horstium denuo recognita, repurgata, et in meliorem digesta ordinem. Editio quarta, emendata et aucta. Volumen primum (pars prior) - Volumen secundum (pars altera). Tomus I-VI. .
3-460: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen tertium. S. Bernardi operum tomum V complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-461: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen primum. S. Bernardi operum duos priores tomos complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-462: BERNARDI. - Operum Omnium Sancti Bernardi. , Abbatis primi Clarae-vallensis Medulla. Sex Libri, ex ipsius sancti Bernardi Verbis, collecti a P.J.A. Ordinis de Reg. S.Bened.Socio. .
3-463: BERNARDI. - Opera Genuina. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Genuina, juxta editionem monachorum sancti benedicti. Tomus Primus - Tertius. .
9-384: BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, JACQUES HENRI - Études de la nature, 4 vol. in 12 fig.; Tome Troisième.
10-129: BERNARDIN, JACQUES- HENRI. - Études de La nature., Troisieme Édition, revue, corrigée & augmentée. 4 vol. In-12 fig. .
1-100: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
1-99: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
1-101: BERNARDINO A PICONIO, RP - Opera Omnia, Una Primum in Lucem Edita, Recognita Diligenter, Cum Dissertatione Praevia, Cura et Studio H. Dunand.
1-148: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
6-166: BERNARDS, M.P.L.M. - Establishing a reputation; The reception of Sîbawayh's book [Dissertation].
8-1804: BERNARDUS - Godtvrughtighe Oeffeninghe van den H. Bernardus, tot de lidtmaeten vanden Ghekruysten Jesus [teksten in Latijn en Nederlandse vertaling in dichtvorm].
6-173: BERNATZAK, H.A. - Südsee, ein Reisebuch, Neue, völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage, mit 114 Abbildungen un vier Karten.
6-215: BERNATZIK, HUGO A. - Zuidzee.
8-917: BERNDSEN, F.A.H. / MOOIJ, J.J.A. (REDACTIE) - Dit is de vreugd die langer duurt ...; Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Blok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-6026: BERNET KEMPERS, A.J. - Om een struik die palm werd [over de buksboom c.q. het palmboompje].
3-464: BERNEZAI, MAXIMIEN DE. - Traité de la Vie Intérieure. , Sixième édition. Revue, corrigée, augmentée & divisée en cinq livres etc. Avec une méthode pour l
2-603: BERNHARD, M. - Stifts- und Kloster-bibliotheken.
9-3219: BERNIER, GEORGES - La Revue Blanche.
1-1515: BERNINO, D. - Vie de Saint Joseph, De Cupertin des Frères Mineurs.
14-06: BERNLEITHNER, ERNST - Kirchen-historischer Atlas von Österreich; 12 maps: 1. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1966 / 2. Die Evangelische Kirche in Österreich 1966 / 3. Die Kirklichkeit der Katholiken Kirche in Österreich 1958/60 / 4. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1782 / 5. Konfessionelle Schulen in Österreich 1966 / 6. Ordenswesen (I): Alte Orden in Österreich / 7. Ordenswesen (II): Medikantenorden, Regularkleriker und kirchliche Kongregationen in Österreich / 8. Ordenswesen (III): Wachstum und Verbreitung der Gesellschaft Jesu in Österreich / 9. Ordenswesen (IV): Frauenorden in Österreich / 10. Patrozinien (I): Frühchristliche und frühmittelalterliche Patrozinien in Österreich / 11. Wallfahrten in Österreich (in Auswahl) / 12. Verehrung bestimmter Heiliger in Österreich (in Auswahl), [Portfolio with 12 folded maps and one page with Vorwort etc..
9-1663: BERNOULLI, RUDOLF / BUBER, MARTIN / COMMERLOHER, M.C. ET AL. - Spiritual Disciplines; Papers from the Eranos Yearbooks, Bollingen Series XXX, 4.
2-595: BERNOVILLE, G. - Terre de Bretagne. Les Soeurs de Rillé, Congrégation des Religieuses Adoratrices de la Justice de Dieu.
1-2306: BERNOVILLE, G. - Lourdes.
8-1488: BERNS, JAN / DIBBETS, GEERT / STERKENBURG, PIET VAN - Weijnen Tnegentig; Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
1-3230: BERNS, E.E. (REDACTIE) - Het lichaam van God, Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur .
1-2003: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
1-2004: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
18-0423: BERONICIUS, P.J. - Boeren- en overheids-stryd. , En de overige gedichten van P.J. Beronicius; welkers eerste in Nederduitsche vaarzen is nagevolgd door J.B. waar by gevoegd is het zonderling leven des dichters; een goed aantal van Nederduitsche aanteekeningen en een
9-1462: BERRIAT-SAINT-PRIX, M. - Cours de Procédure Civile, Fait à la Faculté de droit de Grenoble.
5-074: BERRUYER, ISAAC-JOSEPH - Histoire du Peuple de Dieu, depuis la naissance du messie jusqu'a la fin de la synagogue; tirée des seuls livres saints, ou le texte sacré des livres du Nouveau Testament, reduit en un corps d'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisiéme + Tome Quatriéme (quatre tomes en deux reliures).
9-1353: BERSCH, JOSEF (EDITOR) - Chemisch-technisches Lexicon; Eine Sammlung von mehr als 17.000 Vorschriften für alle Bewerbe und technischen Künste, Herausgegeben von den Mitarbeitern der Chemisch-technischen Bibliothek; Mit 88 Abbildungen .
6-1491: BERTEAUX, RAOUL - La symbolique du grade de Maitre.
1-1326: BERTEN, I.; LUNEAU, R. (DIRECTION) - Les rendez-vous de Saint Domingue, Les enjeux d'un anniversaire (1492-1992).
2-1612: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
2-1611: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
3-121: BERTENS, A.C. - Het H. Hart en zijn genade- oorden., Of de Liefde, het voorbeeld en de wonderen van Jezus in zijn h. sacrament. In godsvruchtige lezingen voor elken dag der maand Juni..
5-076: BERTHIER, PÈRE - La science de l'oraison mentale; ou Instructions pour chaque jour du mois; Avec des réflexions propres aux ecclésiastiques, et d'autres réflexions propres aux religieuses; Suivi de la doctrine spirituelle du Père Berthier.
3-465: BERTHIER, G.F. - Oeuvres Spirituelles. , Réflexions. Tome premier-quatrième. .
2-822: BERTHIER, R. ET AL (DIRECTION) - Prier avec Thérèse d'Avila et le Carmel.
7-6147: BERTHO, SOPHIE - Proust contemporain; Études réunies par Sophie Bertho, Séries: CRIN (Cahiers de recherche des instituts néerlandais) No. 28.
5-075: BERTHOLET, JEAN - Histoire de l'institution de la Fête-Dieu; Avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, toutes deux originaires de Liege.
1-236: BERTHOLET, A; FREIHERR VON CAMPENHAUSEN, H - Van Goor's Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten.
9-3229: BERTONATI, EMILIO - Die neue Sachlichkeit in Deutschland.
1-1159: BERTRAND, L. - Sint Augustinus, Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Francis J. Wahlen.
7-2758: BERTRAND, COR / BIJNEN, BERT / REMERY, GASTON (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen, Kind van ons Volk, 1897-1997 [bij de herdenking van de honderdste geboortedag van deze schrijver].
7-2160: BERTRAND, JOAN - De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood; Een bekend bedevaartsoord te Heiloo.
6-186: BERTRAND, J. (ÉDITEUR) - Lettres édiifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré; Tome Premier, Éditées par le P. J. Bertrand de la Compagnie de Jésus, missionaire du maduré.
1-2322: BERTRIN, G. - Ce que répondent les adversaires de Lourdes; Réplique à un médecin allemand.
1-2323: BERTRIN, G. - Un miracle d'aujourd'hui; discussion scientifique; avec une radiographie.
2-107: BERTSCH, P. / MÜLLER, E. (EDITORS) - Biographische Darstellung der Zisterzienser des Stiftes Lilienfeld 1891-1977.
7-1022: BESAMUSCA, BART EN BRANDSMA, FRANK (REDACTIE) - De ongevalliche Lanceloet; Studies over de Lancelotcomplilatie.
8-2328: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Grand Dictionnaire e Geographie Universelle Ancienne et Moderne, ou Description physique, ethnographique, politique, historique, statistique, commerciale, industrielle, scientifique, littéraire, artistique, morale, religieuse, etc. de toutes les parties du monde; Tome Premier (A-B) + Tome Deuxième (C-F) + Tome Troisième (G-M) + Tome Quatrième (N-Z).
8-2327: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Dictionnaire National,ou Dictionnaire Universel de la Langue Française; Tome Premier (A-F) + Tome Deuxième (G-Z).
1-1437: BESSELAAR, J.J. VAN DEN (INLEIDING, VERTALING) - Meesters van Gods Woord, Preeken, Fulgentius van Ruspe, Martinus van Braga, Leander van Sevilla.
2-256: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - Wie was wie?.
2-255: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - De Sakristievleugel van de Abdij Averbode.
1-3925: BESTEN, A. DEN / DEURLOO, K.A. E.A. (REDACTIE) - Het nodige overbodige, Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
1-3471: BESTEN, A. DEN / DOELMAN, J. / PARLEVLIET, L.-J. (REDACTIE) - Leven in zinsverband, Over het werk van Willem Barnard - Guillaume van der Graft; hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
3-2140: BETA, KATH. - Een vlam vervulde zijn hart, Het leven van Starets Siloean op de Athos.
1-6027: BETA, KATHARINA - Een vlam vervulde zijn hart; Het leven van Starets Siloean op de Athos, Reeks: Godsvrienden.
8-677: BETTINELLI, SAVERIO - Lettere Virgiliane e lettere Inglesi, A cura di Ettore Bonora.
1-2654: BETZ, O. - De inspirerende Hildegard van Bingen; Haar persoon, werk en invloed.
3-364: BEUCKELIUS, J. - Historien ende Miraculen van Aerlen. , Onderwijs Mariam te eeren en te bidden. Bound with: Beschryvinge van de Ceremonien of Plegtigheid der Jubiléum, die by den Roomschen Paus in gebruik is,Pius de VI. .
1-3233: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim; gedachten over natuurkunde, nens en God.
1-3232: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen; over wetenschap en het zoeken naar zin.
1-3082: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8, Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Propohetie (Proefschrift).
8-900: BEUKEN, WILLEM HENDRIK - Het Middelnederlandsche gedicht Vanden Levene Ons Heren; Deel I: Inleiding met kritische kommentaar [Proefschrift].
1-2530: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
1-6029: BEUKERING, F.C. VAN - In de kerk, Onderrichtingen uit de nagelaten geschriften van Pastoor F.C. van Beukering omtrent kerk en altaar, liturgisch vaatwerk en gewaden; Waaraan toegevoegd Gedragsregelen voor den leek; met talrijke illustraties.
1-6028: BEUKERING, F.C. VAN - De Mis, Met een leerstellige inleiding door Monseigneur C. Callewaert.
3-2564: BEUKMAN, HENRICUS - Uitbreiding van den Grooten Katholijken Catechismus; Boek I (Eerste en Tweede Deel) + Boek II (Derde, Vierde en Vijfde Deel + Aanhangsel).
3-2436: BEUKMAN, HENR. - Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus [tweede boek (eerste boek ontbreekt), met: Derde Deel (Van de liefde) + Vierde Deel (Van de H. Sacramenten) + Vijfde Deel (Van de Christelijke Rechtvaardigheid) + Aanhangsel].
7-2760: BEULENS, BERT (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen 1897-1961, Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid door Bert Beulens.
9-917: BEUMELBURG, WERNER - Bismarck gründet das Reich, Mit drei Bildtafeln.
2-4116: BEUMER SJ, JOHANNES - Die mündliche Übrlieferung als Glaubensquelle, Series: Handbuch der Dogmengeschichte, Herausgegeben von Dr. Michael Schmaus et al., Band I (Das Dasein im Glauben), Faszikel 4.
1-3234: BEUMER, J. - De langste reis naasr binnen, Het politiek-mystieke leven van Dag Hammarskjöld.
1-6030: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God; De spiritualiteit van Henri Nouwen.
1-6031: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God; De spiritualiteit van Henri Nouwen.
7-1967: BEURSKENS, HUB / DERKS, PIET (SAMENSTELLERS) - Rond de toren; Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
1-6032: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis; Deel I (De voorgeschiedenis) + Deel II (De oud-christelijke doop).
1-3235: BEUSEKOM, J.H. VAN - Het experiment der gemeenschap, Een onderzoek naar plaats en functie van de orde in de reformatorische kerken (Proefschrift).
3-466: BEUVELET, MATTHIEU. - Meditations sur les principales veritez chretiennes et ecclesiastiques. , Pour tous les dimanches festes, et autres jours de l
3-467: BEUVELET, MATTHAEO. - Meditationes de Vita Ecclesiastica. , Deductae Potissimum ab Exemplari ejus D.N. Jesu Christo. Summo sacerdote, idiomate Gallico jam pridem conscriptae. .
8-1805: BEVERSLUIS, MARTIEN - Uit de wijdte; Sonnetten.
8-901: BEVERSLUIS, MARTIEN - De hamer Gods; Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
8-1806: BEVERSLUIS, MARTIEN - Stil water; Gedichten.
8-696: BEVILACQUA, ALBERTO - La polvere sull'erba.
9-1104: BEX, FLORENT (SAMENSTELLING) - Kunst in België na 1975.
8-2207: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Rubens; Poèmes.
8-2174: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Per crucem ad lucem; 1629-1929; Poème.
3-2249: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
2-514: BEYER, P., S.J. - Religieus leven volgens het charisma van het Convent van Bethlehem.
3-2250: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
1-3236: BEYER, J. - Nieuw recht Instituten Godgewijd leven.
7-5030: BEZEMER, T.J. - Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch; Met Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche woordenlijst, Met een aanhangsel, bevattende gesprekken en woorden uit de praktijk der suikercultuur.
7-5429: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
7-5428: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië; Aangeboden door de Rotterdamsche Lloyd.
7-5427: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Naar den tweeden druk der Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
7-5300: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Door Nederlandsch Oost-Indië; Schetsen van land en volk, Met een inleiding van J. F. Niermeyer, en ongeveer 300 illustraties en kaarten.
7-5292: BEZEMER, T.J. (BEWERKING) - Door Nederlandsch Oost-Indië; Schetsen van land en volk, Met een inleiding van J. F. Niermeyer, en ongeveer 300 illustraties en kaarten.
7-5128: BEZEMER, T.J. - Het verband tusschen de Studie der Talen en der Volkenkunde van den O. I. Archipel, Rede gehouden tot opening zijner lessen als privaat-docent in het Javaansch, Maleisch en de Volkenkunde van Nederl. Indië aan de Technische Hoogeschool, op 6 Oct. 1911.
3-2107: BIDA, C. / RICH, V. - Lesya Ukrainka: Life and work - Selected works.
8-902: BIE, WIM DE - De boekencorner van... Goos Verhoef!; De verzamelde lectuurkritieken van een tabakswinkelier [+ ander boek met dezelfde voorkaft gratis erbij: Hans Martin: Marga; Den Haag, Uitg. Leopold, 1972, zesde druk, 341 blz.].
1-289: BIE, JP DE - Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.
1-1837: BIEDERMANN, H. (INTRODUCTION) - St. Brandanus, Der irische Odysseus.
7-2949: BIEMANS, JOHAN - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen.
7-2776: BIEMANS, JOHAN - Over Bij Wijze van Spréke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
7-3454: BIEMANS, JOHAN - Wonder boven wonder; Sint Janstros voor Den Bosch, Illustraties Jennemieke Willems.
1-6034: BIER, AUGUST - De ziel.
8-806: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-805: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-3009: BIERCE, AMBROSE - Alle verhalen, Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
8-980: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
2-1302: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gotiek en de Renaissance.
7-1444: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952, Herdruk met Supplement 1952-1970.
8-904: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen; Voorafgegaan door Die aardige beer, Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
8-559: BIGELOW, CHARLES / DUENSING, PAUL HAYDEN / GENTRY, LENNEA (EDITORS) - Fine Print On Type; The Best of Fine Print Magazine on Type and Typography.
8-285: BIGGS, JOHN R. - Illustration and reproduction.
7-5328: BIJLMER, H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde; De Minka-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee.
1-3303: BIJLSMA, R. - Met de gemeente onderweg, Een bundel artikelen van prof. dr. R. Bijlsma, bij gelegenheid van zij afscheid als hoogleraar aangeboden door studenten en oud-studenten.
9-1275: BIJNEN, A.J.M. VAN - Helical configurations of poly (iminomethylenes) [Proefschrift].
7-2754: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
7-2753: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
8-907: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang der Eerste Wereld; I-V Zang.
8-1818: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang de eerste wareld; I-V Zang.
8-1817: BILDERDIJK, WILLEM - Vaderlandsche uitboezemingen door Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
8-1810: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1811: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1814: BILDERDIJK, W. - Spreuken en voorbeelden van Muslih Eddin Sadi, getrokken uit zijne Rozengaard.
8-1816: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzy; Eerste en Tweede Deel [in 1 band].
8-1809: BILDERDIJK, WILLEM - H. L Spieghels Hartspiegel, in nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Mr. Willem Bilderdijk.
8-1808: BILDERDIJK, WILLEM - De ziekte der geleerden.
1-1525: BILLIART, J. - The letters of Saint Julie Billiart, April 1815 - January 1816, Foundress of the Sisters of Notre Dame de Namur.
1-1523: BILLIART, J. - Lettres de Sainte Julie Billiart, Fondatrice des Soeurs de Notre-Dame de Namur.
3-2713: BILLLUART, F. C.-R. - Summa Sancti Thomae, hodiersis academiarum moribus accommodata, Editio nova, sub Augusto Patrocinio Illust. Ae RR. DD. J.B.-J. Lequette, Episcopi Atrebatensis, Boloniensis et Audomarensis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Qunitus / Sextus / Septimus.
3-2796: BILLUART, C.R. - Summa Summae S. Thomae sive Compendium Theologiae; Tomus I: Tractatus de Deo Uno, Trino, et Angelis, necnon De Ultimo Fine (A Q. I. Iae Part. Ad Q. 5. 1ae. 2ae) / Tomus II: Tractatus de Actibus Humanis, Peccatis, Legibus et Gratia (I.2. à Quaest. 6. ad ultimam) .
5-660: BINER, JOSEPHO (SOCIETATIS JESU) - Apparatus Eruditionis ad Jurisprudentiam praesertim Ecclesiasticam, in quo reviso, auctoque, (Praeter Juris Universalis Principia) Jus Naturae, Gentium, Divinum, Apostolicum, & Provinciale, Jus Synodale OEcumenicum, Nationale ac Provinciale, Una cum Provinciarum ad Regnorum Ecclesiastico et Politico Statu, disciplina Ecclesiae ...; In utilitatem eruditionis armantium, quibus vasta Conciliorum, Decretorum, Historiarum & volumina perlegendi aut occasio aut tempus deficit, Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia + Pars Quarta + Pars Quinta + Pars Sexta + 3 Dissertatios.
1-2666: HILDEGARD VON BINGEN - Umarmt vom lebendigen Licht; prophetische Worte und Gebete.
1-2663: HILDEGARD VON BINGEN - Gott sehen, Herausgegeben und eingeleitet von Hienrich Schipperges.
1-2660: HILDEGARD VON BINGEN - Heilweisen, Von den Ursachen und der behandlung von Krankheiten.
1-2661: HILDEGARD VON BINGEN - Nun höre und lerne, damit du errötest..., Briefwechsel - nach den ältesten Handschriften übersetzt und nach den Quellen erläutert von Adelgundis Führkötter OSB.
1-2649: HILDEGARD VAN BINGEN - Wisse die Wege; Scivias, Nach dem Originaltext des illuminierten Rupertsberger Kodex der Wiesbadener Landesbibliothek ins Deutsche übertragen und bearbeitet von Maura Böckeler.
1-2650: HILDEGARD VON BINGEN - Ordo virtutum / Spiel der Kräfte, Das Schau-Spiel vom Tanz der göttlichen Kräfte und der Sehnsucht des Menschen (herausgegeven von Bernward Konermann).
7-3438: BINNEVELD, HANS / WOLF, ROB - Een huis met vele woningen; 100 jaar katholieke psychiatrie, Voorburg 1885-1995.
9-789: BIRIOUKOVA, N. (RÉDACTION GÉNÉRALE) - Les arts appliqués de l'Europe Occidentale, XIIe - XVIIe siècles.
6-1459: BIRZA, W. - Gelukkig hij die dit weet'; De Haagse Vriimetselaarsloge 'L'Union Royale', 1734-1984.
9-55: BISCHKO, JOHANNES - Einführung in die Akkupunktur; Band I.
9-56: BISCHKO, JOHANNES - Akupunktur für Mäßig Fortgeschrittene; Band II (Textband + Bildband).
1-1419: BISHOP, M. - Franciscus, Een biografie.
1-3238: BISHOP, CL. - Seksualiteit en spiritualiteit.
9-3095: BITTER, THEO (TEKENAAR) - Tekeningen in inkt, potlood en crayon, Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
2-2869: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus I..
2-2870: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus II..
2-2871: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus III..
2-2872: BITTREMIEUX, J; CERFAUX,L; COPPENS, J; JANSSEN, A & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus XV..
7-5289: BJERRE, JENS - De laatste kannibalen in Nieuw Guinea.
7-5288: BJERRE, JENS - De laatste kannibalen in Nieuw Guinea.
7-5227: BJERRE, JENS - Oog in oog met het stenen tijdperk.
7-5344: BLAAUW, A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren, Met 4 kaartjes, 35 zwarte en 28 gekleurde afbeeldingen naar opnamen van den schrijver.
2-1204: BLAAUW, S. DE ET AL. - Pracht en praal van de paus, Schatten uit het Vaticaan.
7-6068: BLACKBURN, BONNIE / HOLFORD-STREVENS, LEOFRANC - The Oxford Companion to the Year [An exploration of calendar customs and time-reckoning].
9-1623: BLAIR, LAWRENCE - Rhythms of vision.
2-4240: BLAISE, ALBERT - Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens; Revu spécialement pour le vocabulaire théologique par Henri Chirat.
8-347: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst; Enkele stromingen', Tentoonstelling te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, oktober - november 1975.
9-1625: BLAKE, WILLIAM - The marriage of heaven and hell [Reproduction in the original size of William Blake's illuminated book The Marriage of Heaven and Hell], With an Introduction and Commentary by Sir Geoffrey Keynes.
9-1624: BLAKE, WILLIAM - Songs of innocense and of experience; Shewing the two contrary states of the human soul, 1789 - 1794 [Reproduction in the original size of William Blake's illuminated book Songs of Innocence and of Experience] , With an Introduction and Commentary by Sir Geoffrey Keynes.
1-2629: BLAKNEY, R.B. - Meister Eckhart; a modern translation.
9-2202: BLANC, ELIE - Dictionnaire universel de la pensée, I + II.
9-837: BLANC, P.M. LE (RED.) - Kerkelijk zilver; Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
1-2326: BLANC, CH.G. - Lourdes et la libre-pensée, Cinq causeries apologétiques.
3-472: BLANCHARD. - L
2-875: BLANCHARD, P. - Sainteté aujourd'hui.
6-172: BLANCHOD, FRED - Dans l'Asie, des hommes bruns; Voyage aux Indes; Avec 32 photographies en hors texte et 1 carte.
8-549: BLANCHON-LASSERVE, DOM PAUL - Écriture et enluminure des manuscrits du Ixe au XIIe siècle.
2-1075: BLANK, P. ET AL. - Christelijke iconografie, Opstellen over iconografische aspecten van het Nederlands kerkelijk kunstbezit.
1-3241: BLANK, J. ET AL. - Die Frau im Urchristentum.
7-2743: BLANKEN, PIET DEN (FOTO'S) / KLEIN, TON DE (TEKSTEN) - De kleine Brabantse dorpen.
7-5244: BLANKENSTEIN, M. VAN - Indonesië nu; Nieuwe indrukken.
2-1250: BLANKERT, A. ET AL. - Jezus in de Gouden Eeuw.
1-6035: BLANQUET S.F., JOSEP MM - La Sagrada Familia, icono de la Trinidad.
1-35: BLAQUIERE, G - Het Evangelie van Maria.
6-391: LE BLAS, M. PH. - Allemagne; Tome Premier + Tome Deuxieème.
8-200: BLASELLE, BRUNA / MELET-SANSON, JACQUELINE - La Bibliothèque Nationale, mémoire de l'avenir.
7-2962: BLÄSING, J.F.E. - Mensen en spanningen; Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
7-3214: BLÄSING, J.F.E. - Op het spoor van Korver; Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
9-806: BLAZKOVÁ, J. (TEXT) / FORMAN, W. U. B. (PHOTOGRAPHIEN) - Wandteppiche aus Tschechoslowakischen Sammlungen.
7-2921: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
7-2922: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
9-1626: BLEEKER, C.J. - Het oord van stilte; Dood en eeuwigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef.
1-2990: BLEEKFELD, RABBI BRADLEY N. / SHOOK, ROBERT L. - Saving the world entire, and 100 other beloved paralbes from the Talmud.
1-3242: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de Kerk.
6-1232: BLEICH, ANNA ET AL. - De terugkeer van Midden-Europa; Historische atlas 1914-1994.
7-088: BLEICH, ANNA ET AL. - De terugkeer van Midden-Europa; Historische atlas 1914-1994.
7-3211: BLERSCH, J.K.M. - Het RK Kempisch Verpleeghuis te Bladel; teken van vertrouwen.
3-2419: BLESS, W, S.J. (SAMENSTELLING) - Witboek over De Nieuwe Katechismus, In opdracht van het Hoger Katechetisch Instituut samengesteld.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9