De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-4986: BALCELLS Y MASÓ, D. RAMON - La pedagogie práctica; Volumen I: Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana, Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro..
1-4985: BALCELLS Y MASÓ, D. RAMON - La pedagogie práctica; Volumen I: Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana, Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro..
3-117: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven en wel sterven. , Nieuwen druk, Overzien en verbeterd. Waer bygevoegd is de Christelyke Waerheyd van de liefde der vyanden, seer voordeelig voor alle menschen, ook voor die geen vyandschap en dragen. Beschreven door den zelven Schryver..
3-116: BALDE, P. HENRICUS. - Christelyke Waerheden leerende wel leven ende wel sterven. , Den laetsten druk, waer by gevoegt is de Christelijcke Waerheyt van de liefde der vyanden, seer profytig voor alle menschen, ook voor die geen vyandtschap en dragen. Beschreven door den selven Autheur..
6-444: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
6-445: BALEN, W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika.
5-046: BALESTRI, P.J. (EDITIT) - Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiana; Vol. III - Novum Testamentum.
1-4900: BALFUS, H. - Katholischer Hauskatechismus; das ist gründlicher Unterricht von allem, was der katholischer Christ zu glauben, zu hoffen, zul lieben und zu thun hat, um in den Himmel zu kommen; zugleich ein Christenlehrbuch für Religionslehrer und Seelsorger, Mit 4 Farbendruckblättern, 32 Einschaltbildern und vielen anderen Illustrationen.
8-668: BALLESTRA, SILVIA - Tutto su mia nonna.
1-2760: BALTHASAR, H.U. VON - Maria nú, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 13).
1-3192: BALTHASAR, N.-J.-J. - Mon moi dans l'être.
8-2511: BALZAC, HONORÉ DE - Der Scharlatan; Erzählungen und Skizzen.
1-1733: BANGE, P; WEILER, A.G. (REDACTIE) - Willibrord, zijn wereld en zijn werk, Voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989.
7-3263: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
7-3264: BANNENBERG, G. / FRENKEN, A. / HENS, H. - De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek en de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdekenaat Kempenland; Deel I + Deel II [Inleidingen in het Nederlands, de rest van de tekst in Latijn].
1-2890: DENZINGER-BANNWART. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio decima sexta et septima. .
8-2291: BAOUR LORMIAN, P.M.I. - Ossian, Barde du troisième siècle; Poésies Galliques en vers français; par P.M.Il Baour Lormian.
3-639: BAPTIST, P.F. IOANNES. - Quadragesimalis in Sacro-Sancta Evangelia., In quo morales , scripturales ac exemplates quamplurimi etc..
1-1599: BÄR, A.L.S. - Paulus: rationalist en mysticus.
1-2321: BARAGNON, J.E. - Symbolisme de l'apparition de Lourdes.
3-118: BARBARA, PATER FR. JOSEPH VAN DE H. - Het Geestelyck Kaert-Spel met Herten Troef, oft het Spel der Liefde. , Verciert ende vermeerdert met veel schoone Copere Platen; den derden Druck. .
5-653: BARBOSA, AUGUSTINO - Iuris Exclesiastici Universi, Libri Tres: in quorum I. De Personis, II. De Locis, III. De Rebus Ecclesiasticis plenissimè agitur, Nunc primum in lucem prodeunt, Exquisita, singularique doctrina refertissimi; Indicibus, pariter ac Patronis, tam ecclesiasticis, quam saecularibus pernecessarii; omnibusque Canonici, & Civilis Iuris studiosis sommoperè fructuosi; Cum duplici Indici, uno Capitum, & altero Rerum copiosissimo.
5-654: BARBOSAE, AUGUSTINI - Protonoarii, et Indicis Apostolici designati pro Tribunali Nunciaturae Hispaniae, ac insignis Ecclesiae Vimaranensis Thesaurarii Maioris, Collecteana Doctorum, qui suis in operibus Concilii Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt, & variae quaestiones, in foro Ecclesiastico versantibus maximè utiles, & necessarias, deciderunt, Hac ultima libris editione ab ipso Auctore recognita, & quamplurimorum additamentorum accessione sesquiamplius aucta; Cum Summariis, et quinque Indicibus copiosis.
1-1778: BARDENHEWER, O. - Les Pères de l'Église, Leur vie et leurs œvres.
1-3194: BARDY, G. - La théologie de l'Église, de saint Irénée au concile de Nicée.
1-1760: BARGELLINI, P. - Mille Santi del giorno.
7-1462: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F. / ROOIJEN, F.J. VAN (REDACTIE) - Tussen Vrijheidsboom en Oranjewimpel; Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813.
1-3196: BARNARD, M. - Wat het oog heeft gezien, Verbeelding als sleutel van het credo.
1-3197: BARNARD, WILLEM - Uit ademnood; Gebeden voor de dienst van Schrift en Tafel.
1-3198: BARNARD, WILLEM - Tot in Athene. Handelingen 1-17; leesoefeningen bij het tweede boek van Lucas.
1-3202: BARNARD, WILLEM - De mare van God-bewaar-me, Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie.
1-3201: BARNARD, W. - Stem van een roepende; gebeden.
1-3199: BARNARD, WILLEM - Anno Domini; Dagboeken 1978-1992.
8-2367: BAROLINI, TEODOLINDA - The Undivine Comedy; Detheologizing Dante.
5-655: BARONIO, CAESARE - Annales Ecclesicastici; Tomi Duodecim, Novissima Editio, postrementum ab Auctore aucta, & iam denuo recognita , Tomus Primus till Tomus till Tomus Duodecimus [complete series, in 6 volumes, two Tomi in each volume].
8-530: BARR, JOHN - The Officina Bodoni, Montagnola - Verona; Books printed by Giovanni Mardersteig on the hand press 1923-1977.
7-1023: BARRACLOUGH, G. - The crucible of Europe; The ninth en tenth centuries in European history.
3-433: BARRÉ, LUDOVICO. - Tractatus de Virtutibus necnon de Donis Spiritus Sancti cui praemittitur Tractatus de Passionibus. , Juxta Mentem D. Thomae. Tomus primus et secundus. .
8-2325: BARRÉ, LOUIS / LANDOIS, NARCISSE - Complément du Dictionnaire de l'Académioe Française.
9-21: BARRUEL, L'ABBÉ. - Les Helviennes, ou Lettres Provinciales Philosophiques. , Septième édition. Tome premier, troisième et quatrième. (part II is missing). .
3-434: BARRUEL, L'ABBÉ. - Histoire du Clergé pendant la Révolution Françoise. , Ouvrage dédié à la Nation Angloise par l'Abbé Barruel, Aumonier de Son Altesse Sérénissime La Princesse de Conti. .
9-1013: BARSALI, ISA BELLI. - Europäisches Email. .
7-770: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde, [Reeks: Aula-boeken, nr. 621].
1-3203: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-semantische studie over de taal van de apostolische kerkvaders, Bijdrage tot de studie van de groepstaal der Griekse christenen (Proefschrift).
1-3205: BARTELINK, G.J.M. - De bloeiende woestijn; De wereld van het vroege monachisme.
1-2934: BARTELS, W. / BERGE, G. TEN / GEEST, P. VAN (REDACTIE) - Jeruzalem; Stad van vrede, vrede voor de stad.
7-3205: BARTEN-SCHAKENRAAD, LOUIS EN JACQUELINE (SAMENSTELLING) - Fugit irreparabile tempus, de tijd vervliegt onherroepelijk; 125 jaar W.F. van de Kerkhof, 1868-1993, [Bij het 125-jarig bestaan van firma F. v.d. Kerkhof & Zonen, horlogemakers in Aarle-Rixtel].
1-3206: BARTEN, L.A. / SWINKELS, J.J.M. (SAMENSTELLERS) - Liber amicorum; Een slotakkoord voor het rijke roomse leven, Notitie rond leven en werk van Frans van den Berk (1903-1992).
3-435: BARTHELEMY. - La Vie de Dom Barthelemy des Martyrs, religieux de l'Ordre de S. Dominique. , Archevesque de Brague en Portugal. Crée de son Histoire écrite en Espagnole & en Portugais par cinq auteurs, le premier est le Pere Louis de Grenade. Avec son esprit et ses sentiments pris de ses propres Ecrits. Seconde edition. .
6-361: BARTNICKI, ANDRZEJ / MANTEL-NIE?KO, JOANNA - Geschichte Äthiopiens; Von den Anfängen bis zur Gegenwart, in 2 Teilen, Mit 9 Karten, 65 zum Teil farbigen Abbildungen sowie 13 genealogischen Tafeln.
2-1634: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen.
2-1607: BAS, MAURICE DE (KANUNNIK) - Zondagsmissaal voor kinderen.
1-411: BAS, J. - Proprium Sanctorum, ad exemplar editionis vaticanae concinnatum.
7-931: BASCHWITZ, KURT - Hexen und Hexenprozesse; Die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung.
1-114: SAN BASILIO - Commento Al Profeta Isaia, Parte Prima.
7-1294: BASTIAANSE, A. - Teodoro Ameyden (1586-1656); Un Neerlandese alla corte di Roma, [Studiën van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, V].
8-1799: BASTIAANSE, FRANS - Verzamelde gedichten; Deel I: 1890-1913.
8-1800: BASTIAANSE, FRANS - Gedichten.
2-1076: BASTIAANSEN, BR. LOUIS - Ikonen ontleend aan de Apocriefen, Theologie en symboliek van de ikonen.
1-3081: BASTIAANSSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965; een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering, Deel I + Deel II.
8-2409: BASTIAENEN, J.A. - The moral tone of Jacobean en Caroline drama [Proefschrift, Dissertation].
1-5206: BASTIAENSEN, A. EN ANDEREN - De gelovige Thomas, Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino.
6-039: BATES, HENRY WALTER - Elf Jahre am Amazonas; Abenteuer und Naturschilderungen, Sitten und Gebräuche der Bewohner unter dem Equator, Bearbeitet und eingeleitet von Dr. B. Brandt; Mit 19 Abbildungen auf Tafeln und 14 Rartenskizzen.
7-1889: BATTA, E.C.M.A. EN ANDEREN (REDACTIE) - Limburgs verleden; Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815; Deel I.
8-706: BATTAGLIA, ROMANO - Silenzio.
3-437: BATTAGLIA, FRANCESCO MAR. - Il Tesoro della Divozione. , Partitamente figurato. Secondo l'Ordine, e le Ceremonie; del sagramento della penitenza etc. .
8-699: BATTAGLIA, ROMANO - Il mare in discesa.
1-1354: BATTUM, A. VAN - Erasmus, Rebel tegen wil en dank.
2-878: BAUDOIN, CH. ET AL. - Nos sens et Dieu.
2-908: BAUDOIN, CH. - De l'instinct a l'Esprit, Précis de psychologie analytique.
9-1005: BAUDOT, JEAN CLAUDE. - Who's what. , Annuaire des collectionneurs. Tome I et II. .
5-049: BAUDRAND, M. L'ABBÉ - OEuvres spirituelles; L'Âme sur le Calvaire, considérant les souffrances de Jésus-Christ, et trouvant au pied de la Croix la consolation dans les peines; Avec des prières, des pratiques et des histoires sur les différens sujets; Dernière Edition.
7-011: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke; Heft I: Keilschrifttexte + Heft II: Zeichenliste und Kommentar + Heft III: Glossar.
1-3087: BAUM, GR. - Die Juden und das Evangelium; eine Überprüfung des Neuen Testaments.
9-88: BAUMER, FRANZ. - Paradijs en heilstaat. , Dromen van een beter leven. Pantoskoop. .
1-3208: BAUMERT, N. - Charisma - Taufe - Geisttaufe, Band I: Entslechtung einer semantischen Verwirrung / Band II: Normativität und persönliche Berufung.
5-047: BAUMGARTEN, S.J. - Entwurf verschiedener homiletischen Bergliederungen oder Dispositionen von Predigten über alle son- und festtägliche Episteln; Zweiter Teil: vom Fest Triniatatis bis zu Ende des Jahres; Nebst einem Anhange.
6-044: BAUMGARTNER S.J., A. - Drie Indianenverhalen, Illustratie en bandversiering van Renaat Demoen.
1-4288: BAUNARD, MGR. - Un sciècle de l'Église de France 1800-1900.
1-1106: BAUNARD, M. L'ABBÉ - Histoire de Saint Ambroise.
1-1649: BAUNARD, MGR. - Le Général de Sonis, d'après ses papiers et sa correspondance.
1-1606: BAUNARD, MGR. - Histoire du Cardinal Pie, évêque de Poitiers.
1-1236: M. L'ABBÉ BAUNARD - Histoire de Madame Barat, Fondatrice de la société du Sacré Coeur de Jésus.
1-1830: BAUNARD, MGR. - Histoire de la vénérable Mère Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la société du Sacré Cœde Jésus.
8-1673: BAUR, F. / ASSELBERGHS, W.J.A. / ES, G.A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Eerste Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Tweede Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen, Tweede Deel; J. van Mierlo; tweede herziene en vermeerderde druk) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Deel VI (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [incompleet: het Vierde Deel ontbreekt, het Achtste Deel is nooit verschenen].
8-1672: BAUR, F. / DUINKERKEN, A. VAN / MIERLO, J. VAN, EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden; Eerste Deel (De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300; J. van Mierlo) + Tweede Deel (De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance; J. van Mierlo) + Derde Deel (De letterkunde van de Renaissance tot Roemer Visscher en zijn dochters; G.S. Overdiep) + Vierde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw, Deel 1; G.A. van Es en G.S. Overdiep) + Vijfde Deel (De letterkunde van Renaissance en Barok, Deel II; G.A. van Es en E. Rombauts) + Zesde Deel (De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid; Hermine J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, 1975) + Zevende Deel (De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland; C.G.N. de Vooys) + Negende Deel (De vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde; W.J.M.A. Asselbergs) [compleet, het Achtste Deel is nooit verschenen].
1-1227: BAVEL, T.J. VAN (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, Commentaar op psalm 118/119.
1-1176: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus, Van liefde en vriendschap.
1-1183: BAVEL, T.J. VAN; SCHRAMA, M.; KELLER, M.A. - Aspecten van de spiritualiteit van Augustinus.
1-1189: BAVEL, T.J. VAN (VERTALING) - Eenheid en liefde, Augustinus preken over de eerste brief van Johannes.
1-1201: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus van Hippo, Regel voor de Gemeenschap.
8-1704: BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
1-3210: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
7-1717: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
8-804: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works; A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations, Leidse Germanistische en Anglistische Reeks van de Rijksuniversiteit van Leiden, Deel III.
6-1078: BAYER, HENRY G. - The Belgians first settlers in New York and in the middle states; With a review of the events which lead to their immigration [facsimile reprint].
8-2446: BAYLEY, JOHN - Iris and the friends; A year of memories.
8-2445: BAYLEY, JOHN - Iris; A memoir of Iris Murdoch.
9-958: BAZIN, GERMAIN & JEAN LURÇAT ETC. - Muraille et laine. , La tapisserie Française. Textes de Germain Bazin, Jean Lurçat etc. Résumé chronologique par Denise Majorel et Gislaine Yver. .
1-1371: BAZIN, R. - Chares de Foucauld, Explorateur du Maroc ermite au Sahara.
9-1521: BEARMAN, P.J. - The encyclopaedia of Islam. , New edition. Index of subjects to Volumes I-VI; and to the Supplement, Fascicules 1-6. .
9-1523: BEARMAN, P.J. - The encyclopaedia of Islam. , New edition. Index of subjects to Volumes I-VII; and to the Supplement, Fascicules 1-6. .
9-1524: BEARMAN, P.J. - The encyclopaedia of Islam. , New edition. Index of subjects to Volumes I-VIII; and to the Supplement, Fascicules 1-6. .
8-2473: BEAUCLAIR, GOTTHARD DE - Das Buch Sesam; Erster Teil + Zweiter Teil [in 1 volume], Ausgabe für die Mitglieder der Gesellschaft der Bibliophilen e.V..
7-1816: BEAUJEAN, H.A. - Geschiedenis van Limburg.
8-892: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte, door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek.
6-182: BEAUVOIR, LE COMTE DE - Pékin, Yeddo, San Francisco; Voyage autour du Monde, Ouvrage inrichie de quatre cartes et de quinze gravures-photographies par Deschamps.
6-047: BEAVERCREEK, M. V.D. - De blanke medicijnman; Deel I: De roode liefde van het Roode Ras, Klasseleesboek voor de R.K. scholen; geillustreerd door Gerhard Janssen.
5-052: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Prima, in duos tomos distincta, Tomus Prior.
5-051: BECANI, MARTINI - Manuale controversiarum huius temporis, in quinque libros distributum, Ad Invictiss. Et Sacratissimum Imperatorem Ferdinandum II Austriacum, Catholicae fidei Defensorum.
5-050: BECANI, MARTINI - Theologiae Scholasticae, Pars Secunda + Pars Tertiae.
5-056: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-656: BECANO, MARTINO - Summa Theologiae Scholasticae, Duobus Tractatibus Pernecessariis hac Postrema in Editione aucta; uno de Natura Theologiae, Altero de Gratiae Auxiliis.
5-059: BECANO, MARTINO - Compendium Manualis controversiarum huius temporis de Fide ac Religione.
3-440: BECANO, MARTINO. - Analogia Veteris ac novi Testamenti. , In qua primum status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio illius cum Novo explicatur. Editio postrema accuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus revocata. .
3-442: BECANO, MARTINO. - De Pontifice Veteris Testamenti. , Et Comparatione illius cum Rege. .
5-054: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-057: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-053: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-058: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
5-055: BECANO, MARTINO - Analogia veteris ac Novi Testamenti; In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illius com Novo explicatur.
3-441: BECANUS, MARTINUS. - Theologi Manuale controversiarum huius temporis.
7-179: BECK, HANS-GEORG - Das byzantinische Jahrtausend.
1-1123: BECKER, A. - De l'instinct du bonheur a l'extase de la beatitude, Théologie et pédagogie du bonheur dans la prédication de Saint Augustin .
8-2519: BECKER-CANTARINO, BARBARA (HERAUSGEGEBEN VON) - Satire in der Frühen Neuzeit.
9-1650: BECKERATH, DR. ERWIN V. - Wesen und Werden des fascistischen Staates. .
8-893: BECKMAN, THEA - Het geheim van Rotterdam, Serie: Jonge Lijsters 1997 Nr. 1.
8-894: BECKMAN, THEA - Zwerftocht met Korilu, Serie: Vroege Lijsters 1994 Nr. 1.
1-2550: BECKMANN, PROF.DR. JOHANNES. - Das Laienapostolat in den Missionen., Festschrift Prof.Dr. Johannes Beckmann SMB zum 60. Geburtstag dargeboten. .
2-1272: BECKWITH, J. - Die kunst der frühen Mittelalters, Karolingisch, ottonische und romanische Kunst.
14-104: BECVAR, A. - Skalnate Pleso - Atlas of the Heavens, 1950.0 [16 chartes and 1 page with introduction and index; complete set].
7-2819: BECX, ESTHER / OIRSCHOT, ANTON VAN / OIRSCHOT, FLORENCE VAN / VOLLEBERGH, TOON - Kastelengids van Noord-Brabant.
7-3680: BECX, J.A.J. / LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek V, 1981.
7-3693: BECX, J.A.J. / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - De Norbertijnen poort te Tilburg op 't Goirke; Overblijfsel van een vroegere pastorie.
7-1006: BEDAUX, J.B. (EDITOR) - Annus Quadriga Mundi; Opstellen over middeleeuwse kunst, opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer.
8-2306: BÉDIER, JOSEPH / HAZARD, PAUL (DIRECTION) - Littérature Française; Tome Premier + Tomde Second [complet], Nouvelle édition, refondue et augmentée sous la direction de Pierre Martino; 1100 gravures, 12 hors-texte en couleurs.
8-2247: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo; Commentaires sur un récit de voyage.
1-4289: BEECHER STOWE, H. - Vrouwen der Schrift.
1-3053: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
14-11: BEEK, J.A. VAN / HOOYKAAS, H.J. (BEWERKT DOOR) - Overzicht van de geschiedenis der Hollandsche Kerk, sedert de invoering der hevorming en de oprichting van het aartsbisdom van Utrecht en van de bisdommen van Haarlem en Deventer, onder paus Paulus IV, 12 mei 1559.
1-156: BEEK, MA; SEVENSTER, G E.A. - Encyclopedie van de Bijbel.
1-3212: BEEK, W.J.A.M. - John Keble's literary and religious contribution to the Oxford Movement (Proefschrift).
7-3721: BEEK, PIERRE VAN - Terugblik op Tilburg, Met tekeningen van Kees Koster.
1-1308: BEEKENKAMP, W.H. (VERTALING, INLEIDING) - Thascius Caecilius Cyprianus, Keuze uit zijn geschriften.
7-1248: BEEKMAN, A.A. - Nederland als polderland (nieuwe titeluitg. Van De strijd om het bestaan), Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet-technici; Met 11 kaarten en platen.
2-1915: BEEKMAN, DOM A., O.S.B., - Katholiek huisboek, Liturgische gedachten, gebruiken, lezingen, gebeden en wenken voor het katholieke gezin.
5-060: BEELEN, J.TH. (COMPOSUIT) - Grammatica Graecitatis Novi Testamenti; quam ad Georgii Wineri ejusdem argumenti librum, Germanico idiomate conscriptum, in usus suorum auditorum.
1-2937: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Biblica, cum notis et glossario; in usum suorum auditorum.
5-061: BEELEN, J.TH. - Chrestomathia Rabbina et Chaldaica, cum notis grammaticis, historicis, theologicis; Glossario et Lexico Abbreviaturarum que in hebraeorum scriptis passim occurrunt, Volume II, Notas miscellaneas complectens; Pars Prior + Pars Posterior: Notae in selecta rabinnica.
1-3005: BEEM, H. - De verdwenen mediene, Mijmeringen over het vroegere joodse leven in de provincie.
7-3256: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XX .
7-2865: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de Opstand; Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XX].
7-1453: BEER, F.H. DE - Witte jassen in de school; De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965 [Proefschrift].
7-3965: BEER, AD DE / KOBES, GERRIT - Het leven gebroken; De geschiedenis van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven kwamen, [Tilburgse Bronnenreeks 4].
7-3963: BEER, AD DE - Gewone mensen; Vijf verhalen over Tilburgers in de tweede wereldoorlog.
7-3919: BEER, AD DE / PEETERS, RONALD - Uitzinnige vreugde in een stad vol zorgen; De bevrijding van Tilburg.
7-3899: BEER, KAREL DE - Tilburgs bijnamenboek; Een terugblik op het Tilburg van de voorije eeuwen in bijnamen.
7-3731: BEER, AD DE - Zomaar een stad; Tilburg 1940-1945, Tilburgse Historische Reeks 3.
7-3518: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
7-3519: BEERMAN, V.A.M. // SURIG, H.W.J. - [Convoluut: 2 publicaties in één band] 1. V.A.M. Beerman: Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 [proefschrift]; De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime / 2. H.W.J. Surig: De betekenis van Logos bij Herakleitos volgende de traditie en de fragmenten [Proefschrift].
1-2769: BEETS, NICOLAAS. - Stichtelijke Uren door Nicolaas Beets. , 1860.
1-3215: BEETS, N. - Stichtelijke uren; achtste deel.
1-3213: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1859.
1-3214: BEETS, N. - Stichtelijke uren; 1860.
1-1062: BEEX, H. (VERTALING) - De Psalmen.
7-3479: BEEX, H. - Vertellingen uit het Mirakelboek; De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
2-462: BEGEYN, PAUL SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'junkske' uit de Molenstraatskerk.
1-1639: BEGHEYN S.J., P. - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959), Het 'jungske' uit de Molenstraatskerk.
1-3216: BEGHEYN, P. E.A. (REDACTIE) - Verwondering en verlangen, De spiritualiteit van de jezuïeten.
3-444: BEGUIN, P. DANIELE. - De Veritate Divinitatis Christi. , Per duodecim evidentia credibilitatis argumenta demonstratae. .
2-1179: BEIGBEDER, O. - Lexique des symboles.
8-1807: BEIJEREN, J. VAN - Jeruzalem in het verleden, het heden en de toekomst; Een gedicht.
5-657: BEKA, IOANNES DE / HEDA, WILHELMUS - Historia Ultrajectina; De Episcopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis, illustrati ab Arn. Buchelio Batavio I.C.; Accedunt Lamb. Hortensii Montfortii secessionum Ultriectinarum libri, et Siffridi Petri Frisii Appendix ad Historiam Ultraiectinarum.
7-2461: BEKE, JAN TER - Kerken en begraven in Zenderen.
9-995: BEKKERING, BETSY EN GEERT. - Stukje voor stukje. , Geschiedenis van de legpuzzel in Nederland. .
9-128: BEKKERS, J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. , 1634-1649. Proefschrift. .
1-3217: BELEšKA GRAžULIS, N. - The chronicle of the Catholic Church in Lithuania, Underground journal of human rights violations, vol 6, nos. 40-49, 1979-81.
8-895: BELEMANS, R. / WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (REDACTIE) - Het Dialectenboek 3: Dialect in beweging; 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
1-3042: BELINFANTE, J.C.E. - Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum.
1-3218: BELL, R.M. - Sancta Anorexia, Vrouwelijke wegen naar heiligheid, Italië 1200-1800.
8-1802: BELLAMIJ, J. - Gedichten van J. Bellamij; Nieuwe vermeerderde uitgave.
8-1801: BELLAMIJ - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart; Door Bellemij en eenigen zijner kunstvrienden; Tweede Deel.
5-063: BELLARMINI, ROBERTI - Solida Christianae Fidei Demonstratio, Opera V. P. F. Balduini Iunii Ordinis Minorum.
5-064: BELLARMINI, ROBERTI - Conciones, Habitae Louvanij ante Annos circiter quadraginta .
5-062: BELLARMINI, ROBERTI - Supplementun ad commentaria in Scripturam Sacram R. P. Cornelii a Lapide; Explanatio in Psalmos, cui accedit nova psalmorum ex hebraeo versio latinis notis illustrata, auctore Augustino Crampon, Editio nova; Tomus Primus.
3-446: BELLARMINI, ROBERTI. - Solida Christianae Fidei, demonstratio. , Opera V.P.F. Balduini iunii, Ordinis Minorum, ex eius operibus controuersiarum desumpta. Bellarmini, Politiani S.R.E. Cardinalis. 3 Parts bound together. .
1-1010: BELLARMINUS, R. - Explanatio in Psalmos.
3-448: BELLARMINUS, ROBERTUS. - Explanatio In. Psalmos..
3-449: BELLECII, R.P. ALOYSII. - Virtutis Solidae Praecipua Impedimenta, Subsidia, et Incitamenta. , Commentationibus Illustrata, omnium usui aptatis. Quae servire insuper poterunt pro argumento concionum: uti & considerationum tempore exercitiorum etc. Superiorum Permissu, Editio Nova. .
1-1475: BELLÉCIUS R.P. - Les Ecercices Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours, avec la retraite de trois jours.
5-067: BELLÉCIUS, LE R. P., DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS - Les Exercises Spirituels de Saint Ignace, disposés pour une retraite de huit jours; Avec la retraite de trois jours du même auteur, Tome Premie + Tome II.
9-1661: BELLEFROID, MR. H.J.P. - Beknopt overzicht der Staatsinrichting van Nederland tijdens de bezetting. .
3-450: BELLEGARDE, M. L'ABBÉ DE. - Pensées Édifiantes et Chrétiennes pour tous les jours de mois. , Avec des Considerations sur la mort. .
1-1306: BELLEVILLE, M. F. DE - Le Père de Clorivière et sa Mission 1735-1820.
1-1030: BELLINGER, F. - Liber Psalmorum, vulgate Editionis Cum Notis.
1-5173: BELMANS, TH.G. - Der objektive Sinn menschlichten Handelns; Zur Ehemoral des hl. Thomas.
7-2241: BELONJE, J. ET AL. - Hollandse studiën 3.
1-4627: BELOT, V.H. - La France des pèlegrinages, (Guide Marabout).
14-43: BELTRAMI, LUCA - La Certosa di Pavia; 45 tavole in fototipia [portfolio with plates; complete].
7-999: BÉLY, LUCIEN - Connaître les Cathares, Photographies de Jacques Joffre, Notices et légendes de Raymond Sicard.
6-889: BEMMEL, EUGÈNE VAN (PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE) - Patria Belgica; Encyclopédie nationale, ou Exposé méthodique de toutes les connaissances relatives a La Belgique ancienne et moderne, physique, sociale et intellectuelle; Première Partie: Belgique physique + Deuxième Partie: Belgique politique et sociale + Troisième Partie: Belgique morale et intellectuelle.
1-21: BEMOIT, P; BOISMARD, ME - Synpose des Quatre Évangiles en Francais, Avec parallèles des apocryphes et des pères.
2-33: BENABARRE VIGO, PADRE JOSÉ PASCUAL - Murieron cual vivieron, Apuntes biográficos de los 18 monjes benedictinos del Pueyo de Barbastro, sacrificados en 1936.
5-068: BENCE, JOANNE - Commentaria in omnes Beati Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas; Tomus Secundus.
7-421: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon, and the position of women in Greek Poetry, A fragment, printed for the use of scholars.
2-53: SANCTI BENEDICTI - Regula + Monachorum, Textus critico-practicus sec. cod. Sangall. 914; editio altera amendata.
5-658: BENEDICTI - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae Bullarium; In quo continentur Constitiones, Epistolae aliaque edita, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [in one volume]; Editio Quarta emendatior & auctior.
3-1054: BENEDICTUS VAN ENGELANT, UIT CANFELDT IN ESSEXCIA, PREDICANT CAPUCIN - Den Reghel der Volmaecktheyt, inhoudende een kort begrijp van het geheel gheestelijck leven; besloten in dit punt alleen van den wille Godts, ghedeelt in dry deelen: 1. tracterende van den uytwendighen wile Godts, begrijpende het werckende leven; 2. van den inwendigen wille, inhoudende het schauwende leven; 3. vanden wesentlicken wille, sprekende van het overschauwende leven.
3-1053: BENEDICTUS VAN ENGELANT, UIT CANFELDT IN ESSEXCIA, PREDICANT CAPUCIN - Den Reghel der Volmaecktheyt, inhoudende een kort begrijp van het geheel gheestelijck leven; besloten in dit punt alleen van den wille Godts, ghedeelt in dry deelen: 1. tracterende van den uytwendighen wile Godts, begrijpende het werckende leven; 2. van den inwendigen wille, inhoudende het schauwende leven; 3. vanden wesentlicken wille, sprekende van het overschauwende leven.
8-2506: BENÉT, STEPHEN VINZENT - Des Bischofs Bettler; Erzählung.
3-453: BENGER, MICHAEL. - Pastoraltheologie. , Erster Band, Zweiter Band, Dritter Band. .
2-862: BENKEN, G. (HG.) - Die Gemeinschaften des Karmel, Stehen vor Gott - Engagement für die Menschen.
8-382: BENN, GOTTFRIED - Aus dem Oratorium Der Unaufhörliche, Holzstiche von Otto Rohse.
1-773: BENNETT, I.L. - The Hymnal Army and Navy.
3-455: BENOIST, S. - Meditations sur la Regle de S. Benoist. , Tirées du Commentaire de Monsieur l'Abbé de la Trappe sur la même Regle. Quatrième édition, revue et corrigée en cette derniere Edition. Including: La Veritable Preparation a la Mort. .
7-919: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Occident Médiéval; I: Du Romain au Roman / II: Romano-Gotique et Gotique, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
7-920: BENOIT, FRANÇOIS - L'Architecture l'Orient, Médiéval et Moderne, [Serie: Manuels d'Histoire de l'Art].
8-2213: BENOIT, PIERRE - Lunegarde, Bois en couleurs de Désiré Acket.
1-3220: BENTHEM JUTTING, W.C.S. VAN - Onderzoek naar het vaderschap; Het vaderschap als ethisch en godsdienstig vraagstuk (Proefschrift).
7-1417: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Premier.
7-1416: BENTIVOGLIO, LE CARDINAL - Histoire des guerres de Flandre; Tome Quatrième.
3-126: BENTLEY, RICHARD. - De dwaadheid en onredelykheid der Godverzakinge., Betoogt in agt gewyde redenvoeringen. Vertaalt, met aantekingen en met een voorbereidend vertoog verrykt door Johan Lulofs..
7-2440: BERENDS, A.J. - Een sociale beschrijving van de gemeente Voorst, met het oog op het Protestants Maatschappelijk Werk.
9-939: BERENDSEN, DR. ANNE. - Het Meubel. , Van Gothiek tot Biedermeier. Met circa 230 afbeeldingen, 2e druk. .
2-1304: BERENSON, B. - De Italiaanse schilders van de Renaissance.
1-3223: BERENTS, D. - Kerken en karossen, Fransen in Utrecht, 800-1900.
7-1311: BERESTEYN, E.A. VAN / KRUIMEL, H.L. - Genealogisch repertorium; Letters M-Z [Het eerste deel, van letters A-L, ontbreekt], Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel.
7-1309: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1310: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
7-1452: BERESTEYN, E.A. VAN - Genealogisch Repertorium; Deel II, samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie.
1-3224: BERESTEYN, E.A. VAN - Geschiedenis der Johanniter-Orde in Nederland tot 1795;.
1-2930: BERG, MARTIN VAN DEN E.A. (REDACTIE) - Uit de sjoel geklapt; Christelijke belangstelling voor joodse traditie.
8-897: BERG, JEAN DE - Het beeld [erotische roman].
1-5205: BERG, I.J.M VAN DEN - Er wast meer te doen in de wereld van Thomas van Aquino dan in onze tijd.
7-3349: BERG, FR. P.C. VAN DEN - Beatissima Virgo Maria, Imago Dei et SS. Trinitatis, juxta mentem D. Thomae Doctoris Angelici.
7-2446: BERG, HERMA M. VAN DEN - Noordelijk Oostergo Ferwerderdadeel, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving].
8-1703: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut muizegat.
3-454: BERGAMO, FR. GAETANO-MARIA DA, CAPPUCCINO. - L'Uomo Apostolico., Instruito nella sua vocazione Al Confessionario, colle avvertenze de Sacri Canoni etc..
3-119: BERGAMO, P. CAJETANUS MARIA VAN. - Gepyzen en Affecten op het Lyden van onzen Zaligmaker voor elken dag des jaers. , In twee deelen. Ende uyt het Italiaensch in de Nederduytsche Taele overgezet doór eenen Pater Capucin van de Oostenrijksche Vergaderinge der zelve Paters, in Nederland. .
3-120: BERGAMO, P. CAJETANUS MARIA VAN. - Ootmoedigheyd des Herte., Incl. Gemakkelyken en kragtigen middel om de Ootmoedighyd des Herte te verkrygen en te behouden door de devotie tot den H. Roozenkrans van de Allerheyligste Maget ende Moeder Godts Maria..
1-2676: ZUSTERS URSULINEN VAN BERGEN. - 50 jaar Missie..
7-3669: BERGER, H.H. / GODDIJN, W. / LUKKEN, G.M. / SMITS, A.H. (REDACTIE) - Tussentijds; Theologische Faculteit Tilburg, Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning.
8-898: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans; Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde [onveranderde herdruk van de uitgave uit 1837].
8-1556: BERGH, S.J. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Aurora Jaarboekjen voor 1863.
2-1985: BERGHE, P. VAN DEN - Vandaag is er heil gekomen ..., Bezinning over verzoening en boete (Reeks: Schrift en Liturgie).
5-072: BERGIER, M. - La certitude des preuves du christianisme, ou Réfutation de l'examen critique des apologistes de la religion chrétienne, Première Partie + Seconde Partie (Seconde Édition, revue & corrigée).
5-194: BERGIER, L'ABBÉ - Encyclopédie Méthodique, ou par ordre de matières; Théologie, par M. l'Abbé Bergier, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième (en 6 reliures).
3-456: BERGIER. - Oeuvres Complètes de Bergier. , Docteur en Théologie. Savoir traités divers, dissertations, discours, lettres etc. Tome premier - tome huitième. .
3-457: BERGIER, M. - Apologie de La Religion Chrétienne. , Contre l'Auteur du Christianisme dévoilé & contre quelques autres Critiques. Deux volumes in 12 reliés, 6 livres. .
3-458: BERGIER, M. L'ABBÉ. - Traité Historique et Dogmatique de la Vraie Religion. , Avec la Réfutation des erreurs qui lui ont été opposées dans les différens siecles. Tome premier - Tome onzième. .
8-67: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België, Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers; Met een voorwoord van Paul Schneiders.
6-368: BERIS CMM, A.P.J. - Mission between deserts; History of the Fratres CMM in Namibia.
7-3641: BERKEL, RON VAN (HOOFDREDACTIE) - Trots van het voetballand; Willem II 1996-2006, Uitgave van Willem II bij gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
7-1518: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. (VERZAMELD DOOR) - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
1-4558: BERKEN, W. VAN DEN - De mythe van het Oosten, Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Rusland.
1-3227: BERKHOF, H. - Christelijk geloof, Een inleiding tot de geloofsleer.
1-3226: BERKHOF, H. - De Kerk en de keizer, Een studie over het ontstaan van de byzantinische en de theocratische staatsgedachte in de vierde eeuw.
1-3228: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden; herinneringen en ervaringen.
9-1082: BERKT, FRIED V.D. - Onder de Eskimo's. , Klasbibliotheek, 6. .
7-1120: BERLIOZ, JACQUES (DIRECTION) - Le Pays cathare; Les religions médiévales et leurs expressions méridonales.
1-2920: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven; traditie en levend heden.
8-195: BERNARD, MARIANNE (HERAUSGEGEBEN VON) - Künstler-Autographen; Dichter, Musiker, bildende Künstler in ihren Handschriften, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 186].
1-1716: BERNARD, P.PAUL - La Bienheureuse Jeanne-Antide Thouret, fondatrice de la Congrégation des Sœrs de la Charité de Besançon et de Naples, L'enfant - la jeune fille (1765-1788).
2-2842: BERNARDET, EDMOND. - Les Plus Beaux Textes de la Liturtie Romaine..
5-073: BERNARDI - S. Patris Bernardi, Claravallensis Abbatis Primi, Melliflui Ecclesiae Doctoris; Opera, Tome I + II + III + IV + V + VI.
3-459: BERNARDI. - Opera Omnia. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Omnia, post horstium denuo recognita, repurgata, et in meliorem digesta ordinem. Editio quarta, emendata et aucta. Volumen primum (pars prior) - Volumen secundum (pars altera). Tomus I-VI. .
3-460: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen tertium. S. Bernardi operum tomum V complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-461: BERNARDI. - Opera Omnia. , Editio Nova, volumen primum. S. Bernardi operum duos priores tomos complectens. Tertiis curis: D. Joannis Mabillon. Patrologiae cursus completus, series secunda. Patrologiae tomus CLXXXIV. .
3-462: BERNARDI. - Operum Omnium Sancti Bernardi. , Abbatis primi Clarae-vallensis Medulla. Sex Libri, ex ipsius sancti Bernardi Verbis, collecti a P.J.A. Ordinis de Reg. S.Bened.Socio. .
3-463: BERNARDI. - Opera Genuina. , Sancti Bernardi Abbatis Clarae-Vallensis Opera Genuina, juxta editionem monachorum sancti benedicti. Tomus Primus - Tertius. .
10-129: BERNARDIN, JACQUES- HENRI. - Études de La nature., Troisieme Édition, revue, corrigée & augmentée. 4 vol. In-12 fig. .
1-100: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
1-99: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
1-101: BERNARDINO A PICONIO, RP - Opera Omnia, Una Primum in Lucem Edita, Recognita Diligenter, Cum Dissertatione Praevia, Cura et Studio H. Dunand.
1-148: BERNARDINO A PICONIO, RP - Epistolarum Beati Pauli Apostoli, Triplex Expositio.
6-166: BERNARDS, M.P.L.M. - Establishing a reputation; The reception of Sîbawayh's book [Dissertation].
8-1804: BERNARDUS - Godtvrughtighe Oeffeninghe van den H. Bernardus, tot de lidtmaeten vanden Ghekruysten Jesus [teksten in Latijn en Nederlandse vertaling in dichtvorm].
6-173: BERNATZAK, H.A. - Südsee, ein Reisebuch, Neue, völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage, mit 114 Abbildungen un vier Karten.
6-215: BERNATZIK, HUGO A. - Zuidzee.
8-917: BERNDSEN, F.A.H. / MOOIJ, J.J.A. (REDACTIE) - Dit is de vreugd die langer duurt ...; Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Blok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
3-464: BERNEZAI, MAXIMIEN DE. - Traité de la Vie Intérieure. , Sixième édition. Revue, corrigée, augmentée & divisée en cinq livres etc. Avec une méthode pour l'Oraison & des Méditations (..) par M. Paul Bois. .
2-603: BERNHARD, M. - Stifts- und Kloster-bibliotheken.
1-1515: BERNINO, D. - Vie de Saint Joseph, De Cupertin des Frères Mineurs.
14-06: BERNLEITHNER, ERNST - Kirchen-historischer Atlas von Österreich; 12 maps: 1. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1966 / 2. Die Evangelische Kirche in Österreich 1966 / 3. Die Kirklichkeit der Katholiken Kirche in Österreich 1958/60 / 4. Diözesan- und Dekanatsgliederung der Katholischen Kirche in Österreich 1782 / 5. Konfessionelle Schulen in Österreich 1966 / 6. Ordenswesen (I): Alte Orden in Österreich / 7. Ordenswesen (II): Medikantenorden, Regularkleriker und kirchliche Kongregationen in Österreich / 8. Ordenswesen (III): Wachstum und Verbreitung der Gesellschaft Jesu in Österreich / 9. Ordenswesen (IV): Frauenorden in Österreich / 10. Patrozinien (I): Frühchristliche und frühmittelalterliche Patrozinien in Österreich / 11. Wallfahrten in Österreich (in Auswahl) / 12. Verehrung bestimmter Heiliger in Österreich (in Auswahl), [Portfolio with 12 folded maps and one page with Vorwort etc..
2-595: BERNOVILLE, G. - Terre de Bretagne. Les Soeurs de Rillé, Congrégation des Religieuses Adoratrices de la Justice de Dieu.
1-2306: BERNOVILLE, G. - Lourdes.
8-1488: BERNS, JAN / DIBBETS, GEERT / STERKENBURG, PIET VAN - Weijnen Tnegentig; Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
1-3230: BERNS, E.E. (REDACTIE) - Het lichaam van God, Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur .
1-2003: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
1-2004: BERNSTEIN, C. EN POLITI, M. - Zijne Heiligheid; Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
18-0423: BERONICIUS, P.J. - Boeren- en overheids-stryd. , En de overige gedichten van P.J. Beronicius; welkers eerste in Nederduitsche vaarzen is nagevolgd door J.B. waar by gevoegd is het zonderling leven des dichters; een goed aantal van Nederduitsche aanteekeningen en een
9-1477: BERRIAT-SAINT-PRIX, M. - Cours de Procédure Civile. , Fait à la Faculté droit de Grenoble. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. .
5-074: BERRUYER, ISAAC-JOSEPH - Histoire du Peuple de Dieu, depuis la naissance du messie jusqu'a la fin de la synagogue; tirée des seuls livres saints, ou le texte sacré des livres du Nouveau Testament, reduit en un corps d'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisiéme + Tome Quatriéme (quatre tomes en deux reliures).
1-1326: BERTEN, I.; LUNEAU, R. (DIRECTION) - Les rendez-vous de Saint Domingue, Les enjeux d'un anniversaire (1492-1992).
2-1616: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
2-1617: BERTENS, H. - Het H. Misoffer; kerkboekje voor katholieken, Verspreid door Geloof en wetenschap, afdeeling van den St.Jozef-kring, Korvel - Tilburg.
3-121: BERTENS, A.C. - Het H. Hart en zijn genade- oorden., Of de Liefde, het voorbeeld en de wonderen van Jezus in zijn h. sacrament. In godsvruchtige lezingen voor elken dag der maand Juni..
5-076: BERTHIER, PÈRE - La science de l'oraison mentale; ou Instructions pour chaque jour du mois; Avec des réflexions propres aux ecclésiastiques, et d'autres réflexions propres aux religieuses; Suivi de la doctrine spirituelle du Père Berthier.
3-465: BERTHIER, G.F. - Oeuvres Spirituelles. , Réflexions. Tome premier-quatrième. .
2-822: BERTHIER, R. ET AL (DIRECTION) - Prier avec Thérèse d'Avila et le Carmel.
5-075: BERTHOLET, JEAN - Histoire de l'institution de la Fête-Dieu; Avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, toutes deux originaires de Liege.
1-236: BERTHOLET, A; FREIHERR VON CAMPENHAUSEN, H - Van Goor's Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten.
2-2599: BERTI, JOHANNIS LAURENTII. - Breviarium Historiae ecclesiasticae., Editio in Germania. Jam Ad Nostra Usque Tem. Pars Secunda, qua progreditur a seculo ecclesiae undecimo usque ad annun vulgaris. Superiorum permissu..
1-1159: BERTRAND, L. - Sint Augustinus, Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Francis J. Wahlen.
7-2758: BERTRAND, COR / BIJNEN, BERT / REMERY, GASTON (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen, Kind van ons Volk, 1897-1997 [bij de herdenking van de honderdste geboortedag van deze schrijver].
7-2160: BERTRAND, JOAN - De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood; Een bekend bedevaartsoord te Heiloo.
6-186: BERTRAND, J. (ÉDITEUR) - Lettres édiifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré; Tome Premier, Éditées par le P. J. Bertrand de la Compagnie de Jésus, missionaire du maduré.
1-2322: BERTRIN, G. - Ce que répondent les adversaires de Lourdes; Réplique à un médecin allemand.
1-2323: BERTRIN, G. - Un miracle d'aujourd'hui; discussion scientifique; avec une radiographie.
2-107: BERTSCH, P. / MÜLLER, E. (EDITORS) - Biographische Darstellung der Zisterzienser des Stiftes Lilienfeld 1891-1977.
7-1022: BESAMUSCA, BART EN BRANDSMA, FRANK (REDACTIE) - De ongevalliche Lanceloet; Studies over de Lancelotcomplilatie.
8-2328: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Grand Dictionnaire e Geographie Universelle Ancienne et Moderne, ou Description physique, ethnographique, politique, historique, statistique, commerciale, industrielle, scientifique, littéraire, artistique, morale, religieuse, etc. de toutes les parties du monde; Tome Premier (A-B) + Tome Deuxième (C-F) + Tome Troisième (G-M) + Tome Quatrième (N-Z).
8-2327: BESCHERELLE AÎNÉ, M. - Dictionnaire National,ou Dictionnaire Universel de la Langue Française; Tome Premier (A-F) + Tome Deuxième (G-Z).
1-1437: BESSELAAR, J.J. VAN DEN (INLEIDING, VERTALING) - Meesters van Gods Woord, Preeken, Fulgentius van Ruspe, Martinus van Braga, Leander van Sevilla.
2-256: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - Wie was wie?.
2-255: BESSELEERS, L.J. O. PRAEM - De Sakristievleugel van de Abdij Averbode.
9-787: BESSY, MAURICE. - Orson Welles. .
1-3925: BESTEN, A. DEN / DEURLOO, K.A. E.A. (REDACTIE) - Het nodige overbodige, Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
1-3471: BESTEN, A. DEN / DOELMAN, J. / PARLEVLIET, L.-J. (REDACTIE) - Leven in zinsverband, Over het werk van Willem Barnard - Guillaume van der Graft; hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
1-4551: BETA, KATH. - Een vlam vervulde zijn hart, Het leven van Starets Siloean op de Athos.
8-677: BETTINELLI, SAVERIO - Lettere Virgiliane e lettere Inglesi, A cura di Ettore Bonora.
3-364: BEUCKELIUS, J. - Historien ende Miraculen van Aerlen. , Onderwijs Mariam te eeren en te bidden. Bound with: Beschryvinge van de Ceremonien of Plegtigheid der Jubiléum, die by den Roomschen Paus in gebruik is,Pius de VI. .
1-3233: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim; gedachten over natuurkunde, nens en God.
1-3232: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen; over wetenschap en het zoeken naar zin.
1-3082: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8, Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Propohetie (Proefschrift).
8-900: BEUKEN, WILLEM HENDRIK - Het Middelnederlandsche gedicht Vanden Levene Ons Heren; Deel I: Inleiding met kritische kommentaar [Proefschrift].
2-2122: BEUKERING, F.C. VAN - De mis.
1-4841: BEUKMAN, HENR. - Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus, Eerste boek + Tweede boek (compleet).
1-4842: BEUKMAN, HENR. - Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus, Tweede boek (Eerse boek ontbreekt).
7-2760: BEULENS, BERT (SAMENSTELLING) - Antoon Coolen 1897-1961, Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid door Bert Beulens.
9-1698: BEUMELBURG, WERNER. - Bismarck gründet das Reich. , Mit drei Bildtafeln. .
1-3234: BEUMER, J. - De langste reis naasr binnen, Het politiek-mystieke leven van Dag Hammarskjöld.
7-1967: BEURSKENS, HUB / DERKS, PIET (SAMENSTELLERS) - Rond de toren; Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
1-3235: BEUSEKOM, J.H. VAN - Het experiment der gemeenschap, Een onderzoek naar plaats en functie van de orde in de reformatorische kerken (Proefschrift).
3-466: BEUVELET, MATTHIEU. - Meditations sur les principales veritez chretiennes et ecclesiastiques. , Pour tous les dimanches festes, et autres jours de l'année. Derniere édition. Tome I, II, III bound together. .
3-467: BEUVELET, MATTHAEO. - Meditationes de Vita Ecclesiastica. , Deductae Potissimum ab Exemplari ejus D.N. Jesu Christo. Summo sacerdote, idiomate Gallico jam pridem conscriptae. .
8-1805: BEVERSLUIS, MARTIEN - Uit de wijdte; Sonnetten.
8-901: BEVERSLUIS, MARTIEN - De hamer Gods; Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
8-1806: BEVERSLUIS, MARTIEN - Stil water; Gedichten.
8-696: BEVILACQUA, ALBERTO - La polvere sull'erba.
8-2207: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Rubens; Poèmes.
8-2174: BEYAERT-CALIER, LOUIS - Per crucem ad lucem; 1629-1929; Poème.
1-4650: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
1-4649: BEYER, JEAN (DECAAN VAN DE FACULTEIT KANONIEK RECHT AAN DE PONTIFICALE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT) - Nieuw recht instituten godgewijd leven.
2-514: BEYER, P., S.J. - Religieus leven volgens het charisma van het Convent van Bethlehem.
9-1666: BEYER, DR. VALENTIN. - Das neue Deutschland im Werden. , Bausteine für den Nationalpolitischen Unterricht an den Fachschulen der Wehrmacht. 10. durchgesehene und vermehrte Auflage. .
1-3236: BEYER, J. - Nieuw recht Instituten Godgewijd leven.
1-4509: BIDA, C. / RICH, V. - Lesya Ukrainka: Life and work - Selected works.
8-902: BIE, WIM DE - De boekencorner van... Goos Verhoef!; De verzamelde lectuurkritieken van een tabakswinkelier [+ ander boek met dezelfde voorkaft gratis erbij: Hans Martin: Marga; Den Haag, Uitg. Leopold, 1972, zesde druk, 341 blz.].
1-289: BIE, JP DE - Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.
1-1837: BIEDERMANN, H. (INTRODUCTION) - St. Brandanus, Der irische Odysseus.
7-2949: BIEMANS, JOHAN - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen.
7-2776: BIEMANS, JOHAN - Over Bij Wijze van Spréke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
7-3454: BIEMANS, JOHAN - Wonder boven wonder; Sint Janstros voor Den Bosch, Illustraties Jennemieke Willems.
8-903: BIERCE, AMBROSE - Het duivels woordenboek, Vertaald en samengesteld door Else Hoog.
8-806: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-805: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek Brug; Een fantastisch verhaal van Ambrose Bierce, ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk, met houtgravures van Arnold Pijpers.
8-980: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
2-1302: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gotiek en de Renaissance.
7-1444: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952, Herdruk met Supplement 1952-1970.
8-904: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen; Voorafgegaan door Die aardige beer, Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
8-559: BIGELOW, CHARLES / DUENSING, PAUL HAYDEN / GENTRY, LENNEA (EDITORS) - Fine Print On Type; The Best of Fine Print Magazine on Type and Typography.
8-285: BIGGS, JOHN R. - Illustration and reproduction.
1-1743: BIJL, P. VAN DER (VERTALING) - Heiligen van de Herfsttijd, Verhalen uit de Legenda aurea van Jacobus de Voragine over Sint-Michaël, Sint-Joris, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas.
1-3303: BIJLSMA, R. - Met de gemeente onderweg, Een bundel artikelen van prof. dr. R. Bijlsma, bij gelegenheid van zij afscheid als hoogleraar aangeboden door studenten en oud-studenten.
7-2754: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
7-2753: BIJSTERVERLDT, JAN VAN / VROONHOVEN, LAURENS VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000; Een klas op zoek naar koers.
8-907: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang der Eerste Wereld; I-V Zang.
8-906: BILDERDIJK, WILLEM - Van het letterschrift.
8-1818: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang de eerste wareld; I-V Zang.
8-1817: BILDERDIJK, WILLEM - Vaderlandsche uitboezemingen door Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
8-1810: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1811: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen.
8-1813: BILDERDIJK, WILLEM - Beginsels der woordvorsching.
8-1814: BILDERDIJK, W. - Spreuken en voorbeelden van Muslih Eddin Sadi, getrokken uit zijne Rozengaard.
8-1816: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzy; Eerste en Tweede Deel [in 1 band].
8-1809: BILDERDIJK, WILLEM - H. L Spieghels Hartspiegel, in nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Mr. Willem Bilderdijk.
8-1808: BILDERDIJK, WILLEM - De ziekte der geleerden.
1-1525: BILLIART, J. - The letters of Saint Julie Billiart, April 1815 - January 1816, Foundress of the Sisters of Notre Dame de Namur.
1-1523: BILLIART, J. - Lettres de Sainte Julie Billiart, Fondatrice des Soeurs de Notre-Dame de Namur.
6-1023: BILLIET, RICHARD - Toponymie van Herne, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën VI].
1-5166: BILLLUART, F. C.-R. - Summa Sancti Thomae, hodiersis academiarum moribus accommodata, Editio nova, sub Augusto Patrocinio Illust. Ae RR. DD. J.B.-J. Lequette, Episcopi Atrebatensis, Boloniensis et Audomarensis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Qunitus / Sextus / Septimus.
1-5293: BILLUART, C.R. - Summa Summae S. Thomae sive Compendium Theologiae, Tomus I: Tractatus de Deo Uno, Trino, et Angelis, necnon De Ultimo Fine (A Q. I. Iae Part. Ad Q. 5. 1ae. 2ae) / Tomus II: Tractatus de Actibus Humanis, Peccatis, Legibus et Gratia (I.2. à Quaest. 6. ad ultimam) .
5-660: BINER, JOSEPHO (SOCIETATIS JESU) - Apparatus Eruditionis ad Jurisprudentiam praesertim Ecclesiasticam, in quo reviso, auctoque, (Praeter Juris Universalis Principia) Jus Naturae, Gentium, Divinum, Apostolicum, & Provinciale, Jus Synodale OEcumenicum, Nationale ac Provinciale, Una cum Provinciarum ad Regnorum Ecclesiastico et Politico Statu, disciplina Ecclesiae ...; In utilitatem eruditionis armantium, quibus vasta Conciliorum, Decretorum, Historiarum & volumina perlegendi aut occasio aut tempus deficit, Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia + Pars Quarta + Pars Quinta + Pars Sexta + 3 Dissertatios.
7-3438: BINNEVELD, HANS / WOLF, ROB - Een huis met vele woningen; 100 jaar katholieke psychiatrie, Voorburg 1885-1995.
9-984: BIRIOUKOVA, N. - Les arts appliqués de l'Europe occidentale, XIIe-XVIIIe siècles. , Musée de l'Ermitage. .
7-969: BISCHOFF, BERNARD - Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters.
1-1419: BISHOP, M. - Franciscus, Een biografie.
1-3238: BISHOP, CL. - Seksualiteit en spiritualiteit.
2-2869: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus I..
2-2870: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus II..
2-2871: BITTREMIEUX, J; BECKER, J. DE; FORGET, J; JANSSEN, A; CROMBRUGGHE C. VAN & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus III..
2-2872: BITTREMIEUX, J; CERFAUX,L; COPPENS, J; JANSSEN, A & HOVE, A. VAN. - Ephemerides Theologicae lovanienses., Universitas Catholica Lovaniensis. Theologia Dogmatica.- Theologia Moralis. Jus Canonicum. Tomus XV..
2-1204: BLAAUW, S. DE ET AL. - Pracht en praal van de paus, Schatten uit het Vaticaan.
8-347: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst; Enkele stromingen', Tentoonstelling te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, oktober - november 1975.
6-551: BLANC, OLIVIER - De laatste brief; Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie.
9-950: BLANC, P.M. LE (RED). - Kerkelijk Zilver. , Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst. .
1-2326: BLANC, CH.G. - Lourdes et la libre-pensée, Cinq causeries apologétiques.
3-472: BLANCHARD. - L'École des Moeurs. , Ou Réflexions morales et historiques sur les maximes de la Sagesse. Ouvrage utile aux jeunes gens et aux autres personnes, pour se bien conduire dans le monde. Dernière édition. Tome I-III. .
2-875: BLANCHARD, P. - Sainteté aujourd'hui.
6-172: BLANCHOD, FRED - Dans l'Asie, des hommes bruns; Voyage aux Indes; Avec 32 photographies en hors texte et 1 carte.
8-549: BLANCHON-LASSERVE, DOM PAUL - Écriture et enluminure des manuscrits du Ixe au XIIe siècle.
2-1075: BLANK, P. ET AL. - Christelijke iconografie, Opstellen over iconografische aspecten van het Nederlands kerkelijk kunstbezit.
1-3241: BLANK, J. ET AL. - Die Frau im Urchristentum.
7-2743: BLANKEN, PIET DEN (FOTO'S) / KLEIN, TON DE (TEKSTEN) - De kleine Brabantse dorpen.
2-1250: BLANKERT, A. ET AL. - Jezus in de Gouden Eeuw.
1-35: BLAQUIERE, G - Het Evangelie van Maria.
6-391: LE BLAS, M. PH. - Allemagne; Tome Premier + Tome Deuxieème.
8-200: BLASELLE, BRUNA / MELET-SANSON, JACQUELINE - La Bibliothèque Nationale, mémoire de l'avenir.
7-2962: BLÄSING, J.F.E. - Mensen en spanningen; Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
7-3214: BLÄSING, J.F.E. - Op het spoor van Korver; Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
7-2921: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
7-2922: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Noord Brabant, [Uit de Reeks: Onze Volksverhalen].
9-56: BLEEKER, PROF.DR.C.J. - Het oord van stilte. , Dood en eeuwigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef..
1-2990: BLEEKFELD, RABBI BRADLEY N. / SHOOK, ROBERT L. - Saving the world entire, and 100 other beloved paralbes from the Talmud.
1-3242: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de Kerk.
7-088: BLEICH, ANNA ET AL. - De terugkeer van Midden-Europa; Historische atlas 1914-1994.
7-3211: BLERSCH, J.K.M. - Het RK Kempisch Verpleeghuis te Bladel; teken van vertrouwen.
1-4820: BLESS, W, S.J. (SAMENSTELLING) - Witboek over De Nieuwe Katechismus, In opdracht van het Hoger Katechetisch Instituut samengesteld.
1-571: BLEY, J.H.G. - Zes stukken voor Harmonium, Door J.H.G. Bley, organist bij de Geref. Kerk te Amsterdam.
1-570: BLIED, J. - 160 Kurze und leichte Orgelstücke in allen Tonarten, Zum memoriren und zum Gebrauche beim Gottesdienst.
2-328: BLIGNY, B. - Saint Bruno, le premier chartreux.
2-2008: BLIJLEVENS, A. / LUKKEN, G. / WIT, J. DE (REDACTIE) - Veertig Dagen en Pasen vieren; Deel 1: Veertig Dagen / Deel 2: Pasen, Modellen voor vieringen uit 25 jaar Werkmap Liturgie (1966-1990).
2-2007: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Op dood en leven; Deel 3: Crematie, Elementen voor begrafenisliturgie, theologie en pastoraal rond de dood uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2006: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Op dood en leven; Deel 1: Avondwake, Bouwstenen en modellen van vieringen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2005: BLIJLEVENS, A. / LUKKEN, G. / WIT, J. DE (REDACTIE) - Liturgie met zieken; Deel I / Deel II, Beschouwingen over ziekenliturgie en modellen van liturgie met zieken uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
2-2003: BLIJLEVENS, A. / BOELENS, W. / LUKKEN, G. (REDACTIE) - Dopen met water en geest, Doopliurgieën, elementen voor vieringen en achtergrondbeschouwingen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
1-4150: BLIJLEVENS, A. E.A. - De weg van het Woord, Een bundel opstellen over Gods Woord in mensenwoorden, opgedragen aan F. van Trigt.
1-3759: BLIJLEVENS, A. E.A. (REDACTIE) - Ambt en bediening in meervoud; Veelvormigheid van dienstverlening in de geloofsgemeenschap, Samengesteld door de docenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van dr. H. Manders cssr.
1-3758: BLIJLEVENS, A. E.A. (REDACTIE) - Ambt en bediening in meervoud; Veelvormigheid van dienstverlening in de geloofsgemeenschap, Samengesteld door de docenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van dr. H. Manders cssr.
2-2004: BLIJLEVENS, A. EN LUKKEN, G. (REDACTIE) - In goede en kwade dagen, Beschouwingen over huwelijksliturgie en modellen van huwelijksvieringen uit 20 jaar Werkmap Liturgie (1966-1985).
1-1521: BLIN DE BOURDON, F. - Vie de Julie Billiart, Les Memoires de Mere Saint-Joseph.
7-1353: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Boven en beneden den Moerdijk, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
7-1249: BLINK, H. - Nederland en zijne bewoners; Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland; met kaarten en afbeeldingen; Eerste Deel.
7-1352: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Het hart van Nederland, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
7-1350: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Langs de rivieren, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
7-1351: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland: Rondom de Zuiderzee, Wandelingen door oud en nieuw Nederland, met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen.
2-1274: BLOCH, P. - Die Türflügel von St. Maria im Kapitol.
2-2574: BLOCH, PETER. - Die türflügel von St. Maria im Kapitol..
7-097: BLOCK, MATHILDE DE - Südtirol [dissertation; german language].
8-910: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes; Roman.
8-909: BLOEM, MARION - Brieven van Souad.
8-908: BLOEM, MARION - Matabia, of een lange donkere nacht, Serie: Vroege Lijsters 1995 Nr. 1.
8-1821: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
8-1822: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden; Keuze uit eigen werk.
8-1819: BLOEM, JOYCE - Een onmogelijk personage; Gedichten & zeefdrukken.
1-1160: BLOEMEN, C. (BEWERKT DOOR) - H. Augustinus Enchiridion, Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde.
8-916: BLOK, W. - Verhaal en lezer; Een onderzoek naar enige structuuraspecten van Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus.
8-915: BLOK, D.P. E.A. - Frankisch, merovingisch, karolingisch.
7-1252: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
8-2510: BLOK, BASTIAAN MACHIEL - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos [Proefschrift, Dissertation].
9-969: BLOKHUIS, SUZANNE & AGNES GRONDMAN, - Tegelkwartet. , Stedelijk Museum de Lakenhal. .
9-1303: BLOKKER, JAN. - Op zoek naar een oom. .
1-173: BLOKKER, J; BLOKKER, J JR.; BLOKKER, B - Er was eens een God, Bijbelse geschiedenis.
8-362: BLOKKER, JAN - De wond'ren werden woord en dreven verder; Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
7-340: BLOM, J.W.S. - De typische getallen bij Homerus en Herodotus; I. triaden, hebdomaden en enneaden [Proefschrif].
8-158: BLOM, AD VAN DER / HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN / MONTAGNE, NICOLE / JANSSEN, LEON - Ode aan de hoogdruk.
1-2667: BLOMMAERT, E.E. (RED). - 25 Jaar Missieluchtvaart in Irian Jaya, Indonesia., Geschiedenis van de MILUVA/AMA, de missieluchtvaart in Irian Jaya, en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984. Het verhaal van een 'bevlogen' Kerk. .
7-1952: BLONDEL, MARTIEN - Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950; een herinnering in foto's.
7-1721: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt; Kroniek van een belegerde stad, Penteekeningen van Sef Moonen.
7-1722: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt; Kroniek van een belegerde stad, Penteekeningen van Sef Moonen.
7-1824: BLONDEN, J.L. - De straatnamen van Maastricht die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden; Verklaard en toegelicht door J.L. Blonden, Gemeente-archivaris.
5-078: BLOSIO, LUDOVICO - Institutio spiritualis, iis, qui ad vitae perfectionem contendunt, utilissima.
7-2929: BLOYD - Exit 2000.
1-2977: BLUE, L. - Een ladder naar de hemel; de joodse weg tot God.
1-1454: BLUMENTHAL, U. - Gregor VII, Pabst zwische Canossa und Krirchenreform.
1-1206: BLUYSSEN, J. - Waar liefde vraagt, luistert God, Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus.
1-3240: BLUYSSEN, J. - Waar liefde vraagt, luistert God, Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus.
7-522: BOARDMAN, J. ET AL. (EDITORS) - The Oxford illustrated history of Greece and the hellenistic world.
6-369: BOAS, J.H. - De Brit.
1-3007: BOAS, H. - Herlevend bewaard; Aren lezen in joods Amsterdam.
7-971: BOASE, T.S.R. - De dood in de middeleeuwen; Sterfelijkheid, oordeel en aandenken.
8-918: BOCACCIO, GIOVANNI - Decamerone [volledige versie], Vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen.
8-541: BOCK, EUGÈNE DE - Een uitgever herinnert zich.
8-919: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
6-894: DE BOCK, EUGÈNE - Een uitgever herinnert zich.
7-1830: BOCK, FR. / WILLEMSEN, M. - Antiquités sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maastricht, illustrées de 73 gravures sur bois, et décrites par Mgr. le Chanoine Fr. Bock et M. le Vicaire M. Willemsen, Édition française, considérablement augmentée.
5-079: BÖCKELMANI, JOHANNIS FREDERICI, JCTI - Tractatus Postumus de differentiis Juris Civilis, Canonici & Hodierni, Cornelius van Eck, JCtus, edidit, recensuit & praefatione auxit; Editio secunda priore correctior.
2-405: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland 1926-1950, Ersten teil, 6. Folge (1926-1950).
2-404: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland (1850-1877).
2-403: BÖCKMANN, M.R. / MORTHORST M.B. S.N.D. - Geschichte der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld, Deutschland (1850-1975), Erster teil, 1. Folge (1850-1855).
8-920: BOCKWINKEL, H.B.A. - Taaltucht door de school van Kollewijn, Met een inleiding van Prof. Dr. P Gerlach Royen O.F.M..
5-080: BOD, PETRI - Historia Hungarorum Ecclesiastica; Edidit L.W.E. Rauwenhoff, adjuvante Car. Szalay, Tomus I (Lib. I et II) + Tomus II (Lib. III) + Tomus III (Lib. IV).
1-3243: BODAR, A. - Eeuwigh gaat voor Ogenblick.
6-1057: BODART, ROGER / GALLE, MARC / STUIVELING, GARMT - Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg, [Serie: Bibliothèque des Guides Bleus].
7-2165: BODDAERT, JORIS - Boekhandel Donner 1912-1992.
1-3244: BODDEKE, FR. EN VERHOEVEN, I. - Zalig de niemanden; Over de iemanden in de niemanden.
8-2470: SOMMER-BODENBURG - Möwen und Wölfe; Gedichte.
3-1065: DE BOECK, F.J. (REDACTIE) - Vier-honderd-jaerig Jubilé van het Hoog-weerdig en Alderheyligste Sacrament van Mirakel, Berustende in de Collegiale en Parochiale Kercke van de HH. Michael en Gudula, binnen de Princelycke Stadt Brussel, Waer van de historie door zinne-beelden van kopere plaeten, poësie, toe-passingen, christelycke bemerckingen en jaer-schriften staet uyt-gedruckt en op-geheldert, Verdeylt in Twee Boeken; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt].
7-1474: BOEKMAN, E. / WIARDI BECKMAN, H.B. / VORRINK, KOOS / WOUDENBERG, C. / SCHUHMACHER, PIET (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Ir. J.W. Albarda: Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse; Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap, Uitgegeven in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P..
8-1705: BOEKRAAD, LEO - Boer & polder, Brandon-herdruk.
8-1823: BOEKRAAD, LEO - Eeuwig seizoen [gedichten in haiku-vorm].
8-921: BOER, HERMAN PIETER DE - Het damesorkest en andere stadsverhalen.
7-1059: BOER, D.E.H. DE / MARSILJE, J.W. (REDACTIE) - De Nederlanden in de late middeleeuwen, [Aula-boeken].
1-3012: BOER, H. DEN / BROMBACHER, J / COHEN, P. - Een gulden kleinood, Liber amoricum aangeboden aan de heer D. Goudsmit ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van Ets Haim/Livraria Montezinos van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam.
8-807: BOER, R.C. - Studiën over de metriek van het alliteratievers.
7-848: BOER, W. DEN - Syggrammata; Studies in Graeco-Roman history, Edited by H.W. Pleket / H.S. Versnel / M.A. Wes.
7-111: BOER, C. DE - De Renaissance der letterkunde te Florence vóór 1500; Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
7-129: BOER, W. DEN - Eros en Amor; Man en vrouw in Griekenland en Rome.
7-784: BOER, W. DEN - Eros en Amor; Man en vrouw in Griekenland en Rome.
1-3246: BOER, W. DEN - De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus (Proefschrift).
2-519: BOEREN, P.C. - De Abdij Rolduc, Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
7-1730: BOEREN, P.C. - Heligdomsvaart in Maastricht, Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
8-1824: BOEREN, P.C. - La Pause de Midi [gedichten].
1-4606: BOEREN, P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht, Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
9-892: BOERMAN, J.W. & K.M.KNIP. - Natuurlijke Historie. , Deel I: Dierkunde. Beknopt leerboek der dier- en plantenkunde. Voornamelijk ten dienste van kweek- en normaalscholen, met 8 gekleurde platen en 275 zwarte figuren in den tekst, tal van vragen en opgaven in het alphabetisch
9-869: BOERMAN, J.W. & K.M.KNIP. - Natuurlijke Historie. , II. Plantkunde. Beknopt leerbok der dier- en plantkunde, voornamelijk ten dienste van kweek- en normaalscholen. Zestiende druk. .
8-1049: BOERNER, PETER - Johann Wolfgang von Goethe, Serie: De Haan Monografieën.
2-387: BOERRIGTER, E. - In smarten geboren ... Geschiedenis van een Broedercongregatie, Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
1-1451: BOERRIGTER, E. - Een naam om nooit te vergeten, Het levensverhaal van Stefaan Modest Glorieux, 1802-1872.
1-37: BOERSMA, M - Mandylion, Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.
7-1813: BOERTJES, KATJA / EISSENS, ARJEN - Heyligen huyskens; Kapellen langs velden en wegen in Limburg.
8-1706: BOGAERS, PIETER - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
7-3387: BOGAERS JR., PIERRE / GENT, DOMIEN VAN (REDACTIE) - Biks-3; Bekroonde en tevens grotendeels ongepubliceerde verzen van de winnaars van de Hilvarenbeekste literatuurprijs.
8-1825: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar.
8-1789: BOGAERS, A. - Woordenboek op de Dichtwerken van Mr. W. Bilderdijk; Gevolgd door Bijlagen, behelzende getuigenissen en oordeelvellingen van den dichter, benevens opgemerkte eigenaardigheden zijner taal en poëzy.
2-2802: BOGAERT, RAYMOND. - Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen., Deze uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van 50 jaar HSA..
8-922: BOGAERTS, THEO - Onvoltooide levens.
2-2298: BOHATTA, H. - Liturgischen Bibliographie des XV. Jahrhunderts mit Ausnahme der Missale und Livres d'Heures.
7-1234: BOHEEMEN, W.G. VAN - Sint-bonaventura 1968-1978.
7-035: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
1-1600: BOIE, O. - De Jood Paulus van Tarsus, Kennen jullie hem zó?.
1-3248: BOIE, O. - Jozef Bar-Eli; een bouwvakker die vader mocht worden van Jezus, onze Heer, (Reeks: Volgens de Schriften - Secundum Scripturas).
1-3247: BOIE, O. - De lijkwade van Turijn; Teken van Jonah voor onze generatie, (Reeks: Volgens de Schriften - Secundum Scripturas).
8-931: BOIJENS, JAN PETER - Mr. Carel Vosmaer [Proefschrift].
2-393: BOIS, C.A. - Les soeurs de Saint-Joseph, Les Filles du Petit Dessein, de 1648 à 1949.
6-188: DU BOIS, LOUIS - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), Kapucien.
6-165: DU BOIS, LOUIS - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), capucien.
6-156: BOIS, LOUIS DU - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië; Pater Herman (Eugeen Du Bois), capucien.
1-317: BOISONNET - Dictionnaire alphabético-méthodique des Cérémonies et des Rites Sacré.
1-2275: BOISSARIE, DR. - Grandes guérisons de Lourdes, Édition illustrée de 140 similigravures dans le texte et de 24 gravures hors texte sur papier gouché.
2-2328: BOISSONNET, M. L'ABBÉ (RÉDIGÉ PAR) - Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrés; tout d'après la Liturgie Romaine, Tome Premier / Tome Second (incomplet: sans Tome troisième) .
3-473: BOISSONNET, M. - Encyclopédie Théologique. , Serie de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse. Tome seizième, Dictionnaire des Cérémonies et des Rites Sacrés. Le tout d'après la liturgie Romaine. Tome Second. .
1-4349: BOISSONNOT, M. LE CHANOINE H. - L'Épopée biblique.
1-3249: BOITEN, R.G.H. - Tussen angst en ekstase, Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase.
1-2311: BOIX, M. - Apparitions de Notre-Dame de Lourdes et particularités de la vie de Bernadette et du pèlerinage jusqu'a nos jours.
7-3234: BOKS, H.F.K. - De Zusters van Liefde in Budel, 1854-1988; 130 jaar goede werken.
9-1416: BOKS, IR. D.J. EN IR. L.H. VAN DER DEIJL. - Stoomketels. , Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie. Vierde druk. .
8-703: BOLELLI, TRISTANO - Italiano sì e no.
7-2459: BOLK, BERTUS EN ANDEREN - Schering en inslag; Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's.
7-672: BOLKESTEIN, H. / DEKKER, A.F. ET AL. - Horatius, Opstellen ontleend aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
1-3039: BOLLE, M.E. - De opheffing van de autonomie der kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
7-2127: BOLLERMAN, J.B.J. / BROENINK, J.N.J. - Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893.
8-83: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated manuscripts; The book before Gutenberg, With 226 illustrations, 149 in colour.
7-159: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The Synod of Pistoia, 1786).
8-923: BOMANS, GODFRIED - Roemische Impressionen.
7-2705: BOMANS, GODFRIED - Een halve eeuw Trappistenleven, Kroniek der Cisterciënser Abdij Maria Toevlucht te Zundert 1900-1957.
2-1596: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1595: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1594: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1591: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1592: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1593: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Lateinisch-Deutsches Volksmeßbuch, Das volständige Römische Messbuch für alle Tage des Jahres; mit Erklärungen und einem Choralanhang .
2-1589: BOMM, URBANUS OSB (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAAG) - Deutsches Messbuch füe alle Tage des Jahres.
2-1599: FR. VITALIS MARIAE BOMMARCO (EDITUM) - Missale Seraphicum cum Lectionario, ad usum Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium, monialium S. Clarae ac Tertii Ordinis a S. Congregatione pro Cultu Divino approbatum.
2-1598: FR. VITALIS MARIAE BOMMARCO (EDITUM) - Missale Seraphicum cum Lectionario, ad usum Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium, monialium S. Clarae ac Tertii Ordinis a S. Congregatione pro Cultu Divino approbatum.
5-661: BONA, JOANNIS (CARDINALIS, PRESBYTERI, ORDINIS CISTERCIENSIS) - Opera Onnia, quotquot hactenus separatim edita fuere; Editio Nova aucta opuscolo posthumo de Praeparatione ad Mortem.
3-475: BONA, JOANNE. - Rerum Liturgicarum libri duo. , Eminentissimo, S.R. Ecclesiae, Tit.S. Bernardi ad Thermes Presbyt.Cardinali, Ord.Cisterciensis. .
3-476: BONA, JOANNE. - De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus. , Continens praxim attente, devote et reverenter celebrandi. Bound with: Diurnus Sacerdotum Cibus, mensae Altaris Praevius. .
3-477: BONA, JOANNE. - De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus. , Continens praxim attente, devote et reverenter celebrandi. Editio Septima. .
5-662: BONA, JOANNIS (CARDINALIS, PRESBYTERI, ORDINIS CISTERCIENSIS) - Opera Onnia, quotquot hactenus separatim edita fuere; nunc primùm in unum corpus collecta, & emendatiora prodeunt; Addito Rerum & Materiarum Indice copioso.
3-474: BONAE, JOANNIS. - Opera Omnia. , Eminentissimi S.R.E. Titulo Bernardi Ad Thermas Cardinalis Presbyteri. Nunc Primum in unum Corpus collecta & emendatiora prodeunt. Addito Rerum & Materiarum Indice copioso. .
8-1261: BONAVENTURA - De vijf feestelijkheden van het kind Jezus, Vertaald en ingeleid door P. Maximilianus, Kapucijn.
5-081: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Secunda, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-082: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Tertia, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-083: BONAVENTURAE - Lingua seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum; Diebus, Dominicis & Festivis, prout erat Spiritus impetus, eructatum: Generationi venturae; Pars Quarta, Studio & zelo R.D.M. Theodori Mensinck.
5-663: BONAVENTURAE, S. PATRIS IOANNIS EUSTRACHII - Opusculorum Theologicorum; Accesserunt nunc eiusdem S. Patris aliqui mirae eruditionis, ac sanctiatis libelli, quiiam temporum iniuria penè interciderant; Tomus Primus + Tomus Secundus, Additae zijn etiam marginales annotationes, quae sententias illustrarent; Subduntur & totius opreris, tum libellorum, & capitulorum, tum expositarum scripturae auctoritatum, tum etiam sententiarum omnium alphabetico ordine digestarum copiosissimi indices; Omnia iussu R. P.F. Francisci Zamorae, eiusdem ordinis Generalis Ministri, à mendis innumeris, quibus hucusque scatebant, summa diligentia, atque vigilantia, & in lucem edita.
1-2808: BONGER, H. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert., Academisch proefschrift..
8-924: BONGER, HENDRIK - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert [Proefschrift].
1-3251: BONGER, H. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (Proefschrift).
1-1418: BONINO, G.D. - I fioretti di san Francesco, Seguiti da La vita del beato Egidio I detti del beato Egidio La vita di frate Ginepro.
1-2871: BONNEFOY, J.-F. - La dévotion au Sacré Cœur et l'Ordre de l'Annociade, Extrait de la Revue d'Ascétique et de Mystique, nr. 89, Janvier-Mars 1947.
1-2278: BONNER, H. - Le Fait de Lourdes, dans le Plan Divin, dans sa Préparation, dans son Accomplisssement et sa Signification, dans son développement, et dans sa Confirmation par le Miracle.
5-664: BONONIA, BERNARDO A - Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum; Retexta & extrensa A.F. Bernardo a Bononia; Quae prius suerat a P. Dionysia Genuensi.
1-3545: BONS-STORM, R. E.A. (REDACTIE) - Zij waait waarheen zij wil, Opstellen over de Geest, aangboden aan Catherine J.M. Halkes (ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Theologische Faculteit van Nijmegen).
1-3544: BONS-STORM, R. E.A. (REDACTIE) - Zij waait waarheen zij wil, Opstellen over de Geest, aangboden aan Catherine J.M. Halkes (ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Theologische Faculteit van Nijmegen).
1-3378: BONS-STORM, M. EN L.A. HOEDEMAKER (REDACTIE) - Omwegen door de woestijn, Reflecties over de theologie van prof.dr. G.D.J. Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
2-225: BONSANTI, GIORGIO - Assisi. Die Deckenfresken der Oberkirche von San Francesco, Aufnahmen von Ghigio Roli.
7-2637: BONT, PIET DE, EN ANDEREN (REDACTIE) - Goirle 1940-1945; Een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd....
1-1460: BONT, J.F.E. DE - De Heilige Clemens Maria Hofbauer, Een levensbeeld.
1-3258: BONT, D. EN PAUWELS, C.F. (REDACTIE) - De Katholieke Kerk; Eerste deel, Boek 1-14 + Tweede deel, boek 14-25 (Derde deel ontbreekt), Godsdienstleer en apologie.
8-1826: BONT, BAS DE - Existentie met pretentie; Gedichten.
8-879: BOOGAART, P.C. UIT DEN - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands, Werkgroep Frequentie-Onderzoek van het Nederlands.
7-1917: BOOGAART, PIETER UIT DEN (TEKST) / MÖNNICH, CON (FOTO'S) - Portret van de Maas.
7-1778: BOOGARD, J. V.D. - De stadsschouwburg, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 19].
7-1783: BOOGARD, J. VAN DEN / MINIS, S. - Het Generaalshuis, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 25].
7-1770: BOOGARD, J.J.F. VAN DEN - De Percee, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 9].
1-2809: BOOGMAN,J.C. & TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland., De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland. Serie: Geschiedenis in Veelvoud 4. .
7-1262: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers; Verspreide opstellen.
1-3253: BOOGMAN, J.C. / TAMSE, C.A. (SAMENSTELLING) - Emancipatie in Nederland; De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
8-926: BOOIJ, GEERT / SANTEN, ARIANE VAN - Morfologie; De woordstructuur van het Nederlands.
9-744: BOOM, MATTIE. - 150 jaar Fotografie. , Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst. .
8-925: BOON, LOUIS PAUL - Gustaaf Vermeersch.
7-3327: BOON, CEES / VRIES, NORBERT DE - Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in Goirle.
7-3343: BOON, CEES / ROBBEN, CEES / BEER, NICO DE - Fraters,, [Over de Fraters van Tilburg 87 jaar in de Kloosterstraat van Goirle].
9-1051: BOONE-STOLP, G.E. - Merklappen. , Herziene druk. .
6-334: BOONE, OLGA - Bibliographie ethnographique du Congo Belge et des régions avoisintantes 1957.
1-29: BOONSTRA, SA - Het Evangelie naar Johannes, Exegese van de hoofdstukken I-IX.
7-053: BOOR, HELMUT DE - Handbuch der Kulturgeschichte: Die Kultur Skandinaviens.
8-215: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers; Volume 1 + Volume 2 [illustrated edition].
7-045: BOOSTEN, J. - De godsdienst der Kelten, [Serie: De godsdiensten der mensheid].
1-2810: BOOT, I. - De allegorische uitlegging van het hooglied voornamelijk in Nederland., Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairveaux en de nadere reformatie (proefschrift)..
2-1862: BOOTSMA, FR. GAUD. O.F.M. EN SMITS, FR. CRISP. O.F.M. (INGELEID EN HERZIEN DOOR) - Het Romeinsch Brevier; Nederlandsche vertaling, bewerkt door door EE. Zusters Kanunnikessen van het H. Graf, Lentedeel / Zomerdeel / Herfstdeel / Winterdeel.
2-1863: BOOTSMA, FR. GAUD. O.F.M. EN SMITS, FR. CRISP. O.F.M. (INGELEID EN HERZIEN DOOR) - , Lentedeel / Zomerdeel / Herfstdeel / Winterdeel.
7-2286: BOOY, E.P DE / ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs, De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft; Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw; De fundatiehuizen; Bursalen in deze eeuw.
3-479: BOPPERT, CONRADI. - Liber Sacerdotalis seu Scutum Fidei. , Ad usu Quotidianos Sacerdotum. Pars Prima - Pars Sexta. Editio Belgica. .
1-3076: BORCHSENIUS, P. - De pelgrimstoch van het Joodse volk / Zoon der sterren.
1-2317: BORDEDEBAT, P. - Les apparitions de Notre-Dame de Lourdes et la société contemporaine.
3-482: BORDON, GUISEPPE, ANTONIO. - Discorsi per L'esercizio della buona morte. , Novissima edizione. Tomo Primo, che contienne l'anno primo e secondo - Tomo Terzo, che contienne l'anno quinto e sesso, all bound together. .
8-719: BORELLI, ADA / CHINOL, ELIA / FRANK, THOMAS - Dizionario fondamentale Inglese Italiano / Italiano Inglese.
1-1503: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht, De renaissance van het Jezus-onderzoek.
1-3256: BORG, M.J. - Nooit kenden wij God aldus; Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
1-1195: BORGOMEO, P. - L'Église de ce temps dans la Prédication de Saint Augustin.
1-3259: BORGOMEO, P. - L'Église de ce temps dans da prédication de Saint Augustin.
1-4264: BORINO, G.B. (EDITOR) - Studi Gregoranani, per la storia di Gregorio VII a della reforma gregoriana; IV.
2-2271: BORMANN, P. UND DEGENHARDT, H.-J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Liturgie in der Gemeinde (Bände 1/2/3), Im Auftrag der Litugischen Kommission Paderborn.
1-1435: BORNEHAM, F. - Der selige P.J. Freinademetz 1852-1908, ein Steyler China-Missionar, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-1481: BORNEMAN, F. - Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Missionswerkes, 1837-1909, Ein Lebensbild nach Zeitgenössischen Quellen.
1-2811: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. , Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische faculteit Tilburg. .
1-3260: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context.
7-3973: BORNEWASSER, J.A. - Vijftig jaar Katholieke Leergangen 1912-1962, Met een Inleiding van Anton van Duinkerken.
1-2812: BORROMAEI. - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII. , Ad usum Episcoporum in Concilium oecum. Vatocanum II. .
1-3261: BORROMAEI, CAROLI - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII, Ad usum episcoporum in Concilium Oecum. Vaticanum II convenientium Pauli VI Pont. Max. iussu denuo editae.
3-481: BORROMAEO, S. CAROLO. - Pastorum Instructiones à S. Carolo Borromaeo. , Editio Nova. .
5-084: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones, ad Concionandum, Confessionisque & Eucharistiae Sacramenta .
5-085: BORROMAEO, CAROLO - Pastorum instructiones à S. Carolo Borromaeo; ... Praemittitur epistola pastoralis; Editio nova / Canones Pœnitentialis à S. Carolo Borromaeo ex antiquis Pœnitentialibus Collecti.
7-973: BORST, ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
1-2813: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne., Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther..
9-130: BOS, PROF.DR. A.P. - Wetenschap en Zin-ervaring. .
1-3262: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne, Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther.
1-2814: BOSCH, P. VAN DEN. - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw., Academisch proefschrift..
1-2815: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, Basilica, Monasterium., Et le culte de Saint Martin de Tours; Étude lexicologique et Sémasiologique (proefschrift)..
1-2816: BOSCH, J.W.M. VAN DEN. - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken in het Romeins missaal., Academisch proefschrift..
9-1155: BOSCH, JOS. VAN DEN. - Steven Sterkenarm. .
1-3267: BOSCH, JOH. VAN DEN - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours; étude lexicologique et sémasiologique (Proefschrift).
1-3268: BOSCH, J.W.M. VAN DEN - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken, in het Romeins Missaal (Proefschrift).
2-1614: BOSCH, RAYMOND VAN DEN, O.PRAEM. - Alle eer en glorie, Het meedoen van de Mis voor kinderen van 7-10 jaar.
1-3266: BOSCH, JOH. VAN DEN - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours; étude lexicologique et sémasiologique (Proefschrift).
1-3265: BOSCH, JOS. VAN DEN, S.J> - Les douze promesses du Sacré-Cœur de Jésus.
1-3264: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw (Proefschrift).
8-639: BOSCO, UMBERTO - Dante Vicino; Contributi e letture.
8-927: BÖSE, J.H. - Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'; Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw, Had de mensch met één vrouw niet connen leven...'.
1-4856: BÖSKEN, J.H. - Bijbelsch onderwijs tot het doen van geloofsbelijdenis in de Hervormde Kerk.
1-4874: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
1-4875: BOSMANS, TH.L. - Praktische leerwijze om de kinderen te onderrichten in den kleinen en grooten Mechelschen Catechismus.
7-1435: BOSMANS, C.J.E. / VISSER, M. - Répertoire des Traités en des Engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900).
2-1224: BOSSAERT, J.A.M. - Psalmsneden I en II, (150 linosneden).
7-1391: BOSSCHA, J. - Nederlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel.
7-1367: BOSSCHA, J. - Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen; Tweede Deel + Derde Deel, Eerste Gedeelte + Derde Deel, Tweede Gedeelte en Algemeen Register [Eerste Deel ontbreekt].
7-1365: BOSSCHA, HERMAN - Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien; Eerste Stuk + Derde Stuk + Vierde Stuk [Tweede Stuk ontbreekt].
2-594: BOSSCHE, L. VAN DEN - Anne de Jésus, Coadjutrice de Sainte Thérèse d'Avila.
1-4858: BOSSCHE, P. VAN DEN - Den Catholycken Pedagoge ofte Christelycken Onderwyser, in den Catechismus verdeelt in vijf deelen; Uyt-leggende in hondert lessen de Christelijcke waerheden, ende principaele mysterien van het Heyligh Rooms, Catholijck, Apostolijck geloof ..., By een vergaedert inde voor-ghestelt door den Eerwaardigen Pater Petrus vanden Bossche.
2-882: BOSSCHE, L. VAN DEN - Les Carmes.
2-884: BOSSCHE, L. VAN DEN - Isabelle des Anges.
8-2248: BOSSELAERS, REMI - Stendhal, Pélerin du bonheur.
5-665: BOSSII, IOAN. ANGELI - Moralia varia, ad usum utrisque fori duedecim comprehensa titulis, quorum primus universam de concientia materiam complectens in tres distribuitur partes: I. De Conscientia erronea, & opinatiua, II. De Conscientia dubii, III. De Conscientia scrupulosa; Reliqui tituli, qui breviores, non secantur in partes; In calce tertiae partis tituli primi additur Appendix, in qua communis opiinio de licito usu opinionis probabilis, relicta probabiliori, adversus Candidum Philalethum, & quae non sua disputatione de opinionum praxi docuit, urplutimum improbantur; Cum triplici Indice, uno materiun praecipuarum; altero paragraphorum ac praecipuarum difficultatum cuuscumque paragraphi; tertio rerum omnium notabilium.
6-111: N.N. (TEXT) / BOSSU-PICAT, CHRISTIAN (PHOTOS) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-1031: BOSSU, JOZEF - Vlaanderen in oude kaarten; Drie eeuwen cartografie.
3-129: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS. - Uitlegging van de Leering der Catholyke Kerk over de Verschilstukken des Geloofs. , Uit het Fransch vertaald. Samengebonden met: Meditatien over de vergevinge der zonden ten tyde van het Jubilé en van Aflaten (Antwerpen, Crajenschot, 1776). .
3-483: BOSSUET. - Histoire des Variations des Églises Protestantes. , Oeuvres de Bossuet. Tome I et II. .
3-484: BOSSUET, M. - Instructions Spirituelles, en forme de Dualogues sur les Divers États d'Oraison. , Suivant la Doctrine de M. Bossuet, evesque de Meaux. .
3-486: BOSSUET, JACQUES-BENIGNE. - Elevations a Dieu sur tous les Mysteres de la Religion Chretienne. , Ouvrage Posthume. Tome premier et second. .
3-127: BOSSUET, JAKOBUS BENIGNUS. - Historie der veranderingen van de protestantsche kerken., Uit het fransch vertaald door J.N. Pr. Het twede deel..
5-086: BOSSUET, BENIGNE - Défensede de Déclaration de l'Assemblée de Clergé de France de 1682; touchant la puissance ecclesiastique; Tome Second.
3-125: BOSSUET, J.B. - Uytlegging van eenige zwaarigheden over de gebeden vande Misse aan een nieuw bekeerd katholyk., Uyt het Fransch vertaald. .
8-169: BOSTERS, CASSANDRA - Ontwerpen voor de Jaarbeurs; 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
7-1017: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden; Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
8-2456: BOSWELL, JAMES - The life of Samuel Johnson, Introduction by John Wain, Index by Alan Dent.
8-929: BOTHA, R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek; Een methodologisch handboek, Nederlandse bewerking Drs. G.J. de Haan.
8-2258: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique; Essay de sunthèse [Proefschrift / Dissertation].
2-1958: BOTS, J., S.J. - Ik ben met u alle dagen, Meditatie bij de zondagsevangelies van het jaar A.
1-3252: BOTS, J., S.J. - Zestig jaar katholicisme in Nederland, (Tijdschrift De Rots, 11e jaargang nummer 7/8, juli/aug 1981).
7-2693: BOTS, J.J.W.M. / MÉLOTTE, H.E.M. - Van Wedert tot Valkenswaard, Een historiebeschrijving van Valkenswaard in twee delen.
8-2250: BOTS, J.A.H. - Correspondence de Jacques Dupuy en de Nicolas Heinsius (1646-1656) [Proefschrift / Dissertation].
2-1959: BOTS, J., S.J. - Mij geschiede naar Uw woord, Meditaties bij de zondagsevangelies van het jaar C.
1-2818: BOTTE, DOM BERNARD O.S.B. - Grammaire Grecque du Nouveau Testament..
1-3269: BOTTE, BERN. O.S.B. - Grammaire Greque du Nouveau Testament.
1-503: BOTTE, G.; BAUDONCK, L.-J. - Chants pour les écoles & les familles.
3-128: BOTTENS, P.F. FULGENTIUS. - Den gekruysten seraphim., Dat is het derde deel van het Goddelyck Herte ofte de wonste godts in het herte. En syne volmaektheyt. Bestaende in eene volkomen gelyckformigheyt mes Christus onsen Heere, soo lydende in Lichaem en Ziele, als genietende in den Geest..
6-168: BOUDENS, ROBRECHT, O.M.I. - Catholic Missionaries in a British Colony; Successes and failures in Ceylon 1796-1893.
1-3849: BOUDENS, R. - Vriendelijk Licht; De profetische visie van J.H. Newman.
1-3270: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
3-488: BOUDON. - Dieu Seul, l'Amour de Jesus au tres-saint Sacrement de l'Autel. , Sixième édition, augmentée de la Vie de l'Auteur. .
3-124: BOUDON, HENRICUS MARIE. - De Heylige Wegen van het Cruys. , Daer gehandelt wordt van veel-derhande inwendige, ende uytwendige quellingen, ende van de middelen om die Christelijck te gebruycken. .
1-2819: BOUDREAUX, REV WARREN L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2. , A historical synopsis and commentary. A Dissertation. The Catholic University of America Canon Law Studies. .
1-3273: BOUDREAUX, W.L. - The ab acatholicis nati of Canon 1099, § 2, A historical synopsis and commentary (Dissertation).
1-1632: BOUÉ, G.L. - Moeder Maria Rafols en haar nagelaten geschriften.
1-1286: BOUGAUD, E. - Geschiedenis van Sinte Chantal en den Oorsprong der Visitatie.
1-1561: BOUGAUD, MGR. ÉM. - Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de la dévotion au cœr de Jésus.
1-1562: BOUGAUD, M. L'ABBÉ ÉM. - Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de la dévotion au cœr de Jésus.
1-1573: BOUGAUD, MGR. - Het Leven van de Heilige Monica.
5-666: BOUGET, PRIORE JOHANNE - Lexicon Hebraicum, et Chaldaico-Biblicum ordine alphabetico, ad usum colleghi urbani De Propaganda Fide; in tres Partes divisum; Pars Prima + Pars Secunda + Pars Tertia.
1-1430: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1431: BOUHOURS, D. - Vie de Saint Francois Xavier, S.J., Apôtre des Indes et du Japon.
1-1854: BOUHUYS, M. - De man van Nazareth.
1-1855: BOUHUYS, M.; WORMS, P. - De man van Nazareth, Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
8-2295: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2294: BOUILLET, M.-N. (REDACTION) - Dictionnaire Universel des sciences, des lettres et des arts.
8-2180: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie; Contenant: 1. l'Histoire proprement dite / 2. La biographie universelle / 3. La mythologie / 4. La géographie ancienne et moderne; Nouvelle édition (dix-septième), Revue, corrigée, et autorisée par le Saint-Siége, et augmentée d'un nouveau Supplément; Premier partie: lettres A-H.
3-493: BOUIX, D. - Tractatus de episcopo. , Ubi et de synodo dioecesana. Tomus primus et secundus. .
3-494: BOUIX, D. - Tractatus de parocho. , Ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialum, militum et xenodochiorum cappellanis. Editio secunda. .
8-2150: BIZEUL / BOULAY - [convulute]Tableaux d'histoire littéraire: Littérature Grecque / Littérature Latine / Littérature Française (des origines jusqu'a la fin du Moyen Age) / Littérature Française (de la Renaissance jusqu'a nos jours).
2-536: BOULDING, E. ET AL. - Uit de kloosterkeuken.
1-2040: BOULFROY, A - Rome, ses monuments - ses souvenirs, Rome chrétienne - Rome païenne - Rome souterraine - Rome artistique.
1-5181: BOULOGNA, CH.-D. - Saint Thomas d'Aquin; essay biographique.
3-489: BOULOGNE, M. DE. - Mélanges de Religion, de critique et de littérature. , Tome premier - tome troisième. Oeuvres de M. de Boulogne, Mélanges. .
3-490: BOULOGNE, M. DE. - Panégyriques Oraisons Funèbres et autres discours de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes. .
3-491: BOULOGNE, M. DE. - Mandemens et Instructions Pastorales de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, suivis de Divers Morceaux Oratoires. .
3-492: BOULOGNE, M. DE. - Sermons et Discours inédits de M. de Boulogne. , Évêque de Troyes, précédés d'une Notice Historique, sur ce Prélat. Tome second et troisième. Oeuvres de M. de Boulogne, Sermons. .
1-2817: BOUMA, HANS. - Dagen van je leven., Teksten voor elke dag..
1-3271: BOUMA, H. - Dagen van je leven; teksten voor elke dag.
7-1500: BOUMAN, JAN - Het merckwaerdigste meyn bekent; Merkwaardigheden in Nederland; Getekend en opgetekend door Jan Bouman.
6-41: BOUMAN-VAN TERTHOLEN, S.M. - Kleiarbeid. , Voor de fröbelschool, de laagste klassen der lagere school en 't huisgezin. Tweede druk. .
9-1690: BOUMAN, DR. P.J. - De April-Mei-Stakingen van 1943. .
1-4987: BOUMAN, A. - Catechismus Symbolicus, juxta Catechismum P. Card. Gasparri, Pro seminariis missionum et scholis catechistarum.
7-2122: BOUMAN, JAN - In 't Wapen van Amsterdam; door Lijntrekker [Stripverhalen; eerder verschenen in de Volkskrant in 1950-1952], Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandaal in heden en verleden; In honderd bladzijden beschreven en getekend door Jan Bouman.
5-667: BOUQUIN, CAROLO - Solis Aquinatis splendores circa sacrosanctum Eucharistiae Mysterium, aliaque Christianae Religionis Arcana; Hoc est Commentarius in prosam, sev canticum D. Thomae Doctoris Angelici, Lauda Sion Salvatorem, &c.; Ubi S. Thomae mens in mirabili Opere veluti latitans aperitur, Sanctissimi corporis Christi in Eucharistia praesentia propugnatur, majestas illustratur, virtus ostenditur: sicque catholicae veritates circa hoc Mysterium aliaque roborantur, Novatorum errores refelluntur, multaque alia Fidelibus utilia explanantur, Opus Verbi Dei concionatoribus, ac veritatum Catholicarum propugnatoribus perjucundumj, ac perutile, aui accessere Indices quatuor copiosissimi, quorum duo in fronte, duo in verò in calce Operis reperiuntur.
7-936: BOURBON, LOUIS DE - De troubadour.
8-1828: BOURBON, LOUIS DE - Samenspraak met Arthur.
8-1827: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
8-1707: BOURBON, LOUIS DE - In ballingschap.
2-1506: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral, Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
2-1505: L'ABBÉ E. BOURCEAU - Missel - Vespéral, Les offices de tous les dimanches en toutes les fêtes de lánnée ecclésiastique.
5-090: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-1072: BOURDALOUË, LOUIS - Sermons of Leerredenen in den Vasten; Gepredikt voor Lodewyk XIV, Koning van Vrankryk; Eerste Deel + Derde Deel / Sermons of Leerredenen op de Feestdagen; Tweede Deel.
3-495: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Nouvelle édition, tome deuxième (dominicales, essai d'avent, essai d'octave du saint-sacrement), tertième (mystères panégyriques, vêtures, oraisons funèrbres) et quatrième (exhortations, instructions, pensées, retraite). Part I, V et VI missing. .
3-496: BOURDALOUE. - Oeuvres Complètes de Bourdaloue. , Publiées par des prêtres de l'Immaculée-conception de Saint-Dizier. Tome I, II, III et IV. .
5-088: BOURDALOUE - OEuvres complètes de Bourdaloue; Tome Quatrième; Exhortations - Instructions - Pensées - Retraite - Tables, Édition collationnée sur les textes le plus corrects par une société d'ecclésiastiques.
5-089: BOURDALOUË - Retraite spirituelle, à l'usage des communautez religieuses.
3-131: BOURDALOUË, P. - Geestelyk Vertrek tot het Gebruyk der Religieuse Gemeynten. , Als ook seer nuttig voor alle soorten van menschen, die in de weirelt Godt soeken, en volmaektelyk willen dienen. In het Nederduytsch vertaelt door J.B. Caers. .
1-1651: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerken in nood, Pater Werenfried van Straaten, o. praem..
1-3272: BOURDARIAS, J. - Een leven voor de kerk in nood, Pater Wernfried van straaten, o.praem..
1-1535: BOURGEOIS C.S.C., PH. F. - Vie de François-Xavier Lafrance, Suivie d'une courte notice biographique de l'Abbé François-Xavier Lafrance.
3-497: BOURGOING, FRANÇOIS. - Les Veritez et Excelences de Iesus-Christ, Notre Seigneur. , Recueillies des Mysteres de sa vie fouvrante en sa Passion, de sa vie nouuele en sa resurectio & de sa vie Celeste en son ascention etc. Depuis le Dimanche de la Pasion Iusques apres l'octave du S. sacrement. Troisième édition reueuë & augmentée. .
8-2116: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden.
8-1832: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
8-1833: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
8-1834: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
8-1835: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
8-1836: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
8-1837: BOUTENS, P.C. - Alianora; Spel van het huwelijk van Reynalt van Nassau Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
8-1838: BOUTENS, P.C. - Uit den ban van duur en tijd; Bloemlezing uit de lyriek van P.C. Boutens (1870-1943), Samengesteld door Jan Nap, Ben Peperkamp, Murk Salverda en Joost van der Vleuten.
8-1831: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
8-1830: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
8-1829: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur; Een bloemlezing uit de verzen.
8-1708: BOUTENS, P.C. - Smeekelingen; Drama naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
5-091: BOUVIER, J.-R. - Institutions Theologicae, ad usum seminariorum; Undecima Editio, juxta animadversiones a nonnullis theologis romanis propositas emmendata, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
2-2227: BOUVRY, G.F.J. - Expositio rubricarum Breviarii, Missalis et Ritulis Romani, cum adnotationibus de origine, ratione ac sensu mystico, rubricarum, ceremoniarum et festorum, Tomus 1: complectens primam et secundam partem.
7-1798: BOUWELS O.S.U., ZUSTER DOROTHEE - Op Jerusalem's grond; de stroom van het gebeuren.
2-379: BOUWELS, ZUSTER DOROTHEE O.S.U. - Op Jerusalem's grond, de stroom van het gebeuren.
7-3309: BOUWENS, A.M.C.M. - Zorg in beweging; St. Agnes in Geertruidenberg 1843-1993.
1-44: BOUWMAN, G - Marcus de vertolker vertolkt, Cahier voor levensverdieping nr. 48.
9-89: BOUYER, LOUIS. - Le mystère Pascal. , Méditation sur la liturgie des trois derniers jours de la Semaine Sainte. 5e édition revue et augmentée. .
7-3143: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel I.
7-3144: BOVEN, M.W. VAN / WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel III.
7-3602: BOVEN, MARGRIET VAN / SEGAL, SAM - Gerard & Cornelis van Spaendonk; Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
8-410: BOWERS, FREDSON (EDITOR) - Studies in bibliography; Volume Thirty-Nine.
1-1265: BOWMAN, L.J. - A Retreat with St. Bonaventura .
7-477: BOWRA, C.M. - Ancient Greek literature.
7-521: BOWRA, C.M. - The Greek experience.
7-2991: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten, Voorwoord: Jan Naaijkens.
7-3324: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont; Gedichten.
7-3325: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont II: Sprokkels; Gedichten.
1-2965: BOXTEL, P. VAN - Je zult achter de Heer je God aanwandelen.
7-3326: BOXTEL, WIM VAN - Brabants bont III: Rillekwibus; Gedichten.
7-3317: BOXTEL, WIM VAN - Vergaone Glorie in Goôl.
7-3845: BOXTEL, WIM VAN (GESCHREVEN EN SAMENGESTELD DOOR) - Vergaone glorie in Goôl [tekst in dialect].
8-2372: BOYDE, PATRICK - Perception and passion in Dante's Comedy.
3-499: BOYER, DD. JOANNE PETRO. - Theologica et Moralis. , Ad mentem S. Thomae Aquinatis et S. Alphonsi de Ligorio, necnon juxta recentiora sedis apostolocae documenta. Editio quinta. Tomus Primus - Tomus Sextus. .
6-051: BOYTON, NEIL, S.J. - De zwartrok van de Missisipi; Pater Jaques Marquette, S.J.; Nederlandsche bewerking.
8-932: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
7-2455: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2454: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne - Bornerbroek - Hertme en Zenderen.
7-2392: BRAAK, G.P. TER / NOORDHUIS, H. - Groeten uit Borne.
8-933: BRAAKHUIS, A.P. - De thematische structuur van de versregel [Proefschrift].
9-1419: BRAAMBEEK, H.J. VAN. - Van lichten en schiften. , Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel; 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan. .
8-934: BRABANDER, GERARD DEN - De Nieuwe Adam; Een poëtische dialoog in drie bedrijven.
8-1843: BRABANDER, GERARD DEN - Gelaarsde lier; Bezette poëzie; Illegaal vervaardigd [tekst in gecopieerd handschrift].
2-200: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
2-188: BRABANT, BARNABÉ - Les Frères Mineurs a Wavre 1654-1797.
1-2936: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
3-500: BRACQ, HENRI-FRANÇOIS. - Recueil des mandements, lettres pastorales, instructions et autres documents, publiés par Henri-François Bracq. , Évèque de Gand. Tome premier (1865-1871) tome deuxième (1872-1881) tome tertième (1882-1888)..
8-880: BRADBURY, MALCOLM (GENERAL EDITOR) - The Atlas of Literature.
1-3274: BRADFORD, E. - Kreuz und Schwert; der Jananniter/Malteser-Ritterorden.
8-2400: BRADLEY, A.C. - Shakespearean tragedy; Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth.
8-44: BRAESEL, MICHAELA (BEARBEITET VON) - Englishe Buchkunst um 1900.
2-649: BRAKEL, J. VAN S.M.A. - Honderd jaar S.M.A. in Nederland (1892-1992).
8-1737: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - John Keats; Een strijd om het dichterschap, Met vier afbeeldingen.
8-1840: BRALLEPUT, KAREL (PSEUD. VAN SIMON CARMIGGELT) - Het jammerhout, Met omslag en platen van Charles Boost.
3-2022: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel (in één band).
3-2023: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel (zonder tweede deel).
3-2018: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel.
3-2036: BRAMER, JOANNES, ROOMSCH-CATHOLIJK PASTOOR TE BORNE - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex; Eerste deel + Tweede deel.
7-2516: BRAND, P.J. - Hulsterloo.
7-2525: BRAND, W. - De Minderbroeders te Hulst 1458-1646.
1-3275: BRAND, A. - Het verboden Judas-evangelie en de schat van Carchemish.
7-3216: BRAND, RIEN VAN DEN - 750 jaar Kasteel Boxmeer; Een brandpunt tussen Brabant en Gelre, Een bijdrage tot de geschiedenis van de heren en het kasteel van Boxmeer.
1-2821: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Histoire de Thamoud., Publications de l'Université Libanaise, VI. .
1-2822: BRANDEN, ALB. VAN DEN. - Les Textes Thamoudéens de Philby., Vol. II Inscriptions du Nord. Bibliothèque du Muséon, Volume 41..
8-935: BRANDEN, L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw.
3-976: BRANDEN DE REETH, VAN DEN. - L'Oeuvre de l'adoration nocturne des messieurs a Bruxelles. , Compte rendu. Rapport annuels: 1883-1896. .
1-3277: BRANDEN, ALB. VAN DEN - Histoire de Thamoud.
1-1100: BRANDENBURG, T. E.A. - Heilige Anna, Grote Moeder, De cultus van de Heilige Moeder Anna.
1-2053: BRANDENBURG, A. UND URBAN, H.J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Petrus und Papst; Evangelium, Einheit der Kirche, Papstdienst, Beitrage und Notizen.
1-3278: BRÄNDLE, R. - Jean Chrysostome 'saint Jean bouche d'or (349-407), Christianisme et politique au Ive sciècle.
1-4660: BRANDMÜLLER, W. - Das konzil von Pavia-Siena, Band I: Darstellung.
1-3279: BRANDMÜLLER, W. - Galilei und die Kirche, Ein Fall und seine Lösung.
7-3428: BRANDS, W. - De Vijf Gebooi.
2-856: BRANDSMA, T. EN WIJTENBURG, A., O. CARM. - Helden van den Carmel, Heldenlevens van broeders en zuster van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
1-4290: BRANDT, H.J. / HENGST, K. - Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn.
1-2823: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. , Geschiedenis van de eerste Kruistocht. .
8-936: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden.
6-219: BRANDT, MAX VON / SCHURTZ, HEINRICH / WEULE, KARL / SCHMIDT, EMIL - Weltgeschichte; Zweiter Band: Ostasien und Ozeanien, der Indische Ozean, Mit 10 Karten, 6 Farbendrucktafeln und 16 schwarzen Beilagen van Dr. Franz Etzold, Oskar Schulz und L. Sütterlin.
7-130: BRANDT, HARM-HINRICH UND STICKLER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Burschen Herrlichkeit; Geschichte und Gegenwart des studentischen Korporationswesens, [Historia Academica Band 36.
2-2598: BRANDT, S.A.D. - Méditations pour tous les jours et fêtes de l'année., La vie et les mystères de N.-S Jésus- Christ..
1-3280: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem, Geschiedenis van de eerste kruistocht.
7-072: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.
6-951: BRANS, JAN - Bevolking en levensruimte der Nederlanden.
8-2536: BRANT, SEBASTIAN - Das Narrenschiff, Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 eun 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben; Herausgegeben von Manfred Lemmer.
2-1216: BRANTL, KL. - Jubelndes Rokoko.
1-3807: BRAS, K. - Leven met Thomas Merton; Wegwijzer naar vrijheid.
7-1108: LE BRAS, GABRIEL - Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté mediévale; Préliminaires; Ière Partie, Livre I, [Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'a nos jours; No 12].
8-571: BRAUER, JOHANNES - Zeichnungen, Novellen; Mit einem handsigtnierten Originalholzschnitt.
7-177: BRAUN, JERZY (COMPILED AND EDITED BY) - Poland in christian civilization.
2-1148: BRAUN, J. (HERAUSGEBER) - Gelebter Glaube; Heilige, Verfolgte, Bekenner, Ein Magdeburger Heiligenbuch.
8-603: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestücke und Wörterverzeichnis, Series: Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte.
8-602: BRAUNE, WILHELM - Gotische Grammatik mit Lesestücke und Wörterverzeichnis, Series: Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte.
2-530: BRAUNFELS, W. - Abendländische Klosterbaukunst.
5-092: BRAUNMAN, DOMINO SIMONE - Tractatus Theologici, tum praxi, tum speculatione, accommodati, Tomus I-VIII (in 6 volumes).
1-2825: BREDA, P.DR. GREGORIUS VON. - Die Muttersprache., Eine Missions- und Religions-Wissenschaftliche Studie über die sprachenfrage in den Missionsgebieten. 7 Heft. .
1-2579: BREDA, P.DR. GREGORIUS VON. - Die Muttersprache., Eine Missions- und Religionswissenschaftliche Studie über die Sprachenfrage in den Missionsgebieten. Serie: Missionswissenschaftliche Studien, neue Folge, 7. Heft. .
1-3281: BREDA, GR. VON, O.M.CAP. - Die Mutterkirche; eine missions- und religionswissenschaftliche Studie über die Sprachenfrage in den Missionsgebieten.
1-3673: BREDE KRISTENSEN, W. - The meaning of religion, Lectures in the phenomenology of religion.
1-1254: BREDERO, A.H. - Bernardus van Clairvaux (1091-1153) tussen cultus en historie, De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
8-938: BREDERO, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo, Ingeleid en van toelichtingen voorzien door H. Prudhon S.J..
8-937: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622, Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. van Rijnbach.
7-1055: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
7-1056: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
7-094: BREDEROO, NICO J. ET AL. - Oog in oog met de spiegel.
15-804: BREEDVELD, W. - Hall en Hefferly., Gesigneerd door schrijver..
7-3896: BREEDVELD, WALTER - De open stad, [Fontijn-Boekerij, nr. 91].
7-3894: BREEDVELD, WALTER - De Meiers.
7-3895: BREEDVELD, WALTER - De avond van Rogier de Kortenaer, [Fontijn-Boekerij, nr. 62].
7-3893: BREEDVELD, WALTER - Atiman, de negerdokter bij het Tanganyikameer.
7-3892: BREEDVELD, WALTER - Hall en Hefferley.
7-3890: BREEDVELD, WALTER - Benedikt Ivo.
7-3891: BREEDVELD, WALTER - In den soeten Boterbabbel.
7-3889: BREEDVELD, WALTER - Gerda Göppertz (Deel I: Gerda Göppertz / Deel II: Gerda Castel-Göppertz / Deel III: Gerda Castel; 3 delen in één band).
1-2915: BREFFNY, BR. DE - De synagoge, in ballingschap en diaspora.
1-2916: BREFFNY, BR. DE - De synagoge, in ballingschap en diaspora.
1-1862: BREIJ, M. - Sint Maarten, schutspatroon van Utrecht.
2-1226: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H. - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.
1-2826: BREKELMANS, C.H.W. - Deuteronomy and Deuteronomic literature., Festschrift S.H.W. Brekelmans. Edited by M. Vervenne and J. Lust. .
7-3524: BREKELMANS, F.A. / FORMSMA, W.J. / SMIT, J.P.W.A. - De archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch.
7-3249: BREKELMANS, F.A. - Breda in oude ansichten, Waarin opgenomen gedeelten van de voormalige gemeenten Ginneken en Bavel, Princenhage en Teteringen.
7-424: BRELICH, A. - Grieken en goden.
8-1519: BREMER, J.M. / RIJKSBARON, A. (REDACTIE) - Letteren zwart op wit; Aangeboden aan drs. C.B. van der Zwart, Hoofd van het Faculteitsbureau Letteren van 1972-1988, door zijn vrienden ter gelegenheid van zijn afscheid 25 november 1988.
7-306: BREMMER, J.N. - The early Greek conception of the soul [Proefschrift].
3-952: BREMOND, H. - Histoire Litteraire du sentiment religieux en France. , Depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. Vol II, III, IV et VI. .
8-2281: BREMOND, HENRI - Le charme d'Athènes.
8-1149: BRENNINKMEYER, HELEN EN ANDEREN - Constantijn Huygens en zijn plaats in geleerd Europa, Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de 17e Eeuw, nr. 1.
7-1121: BRENON, ANNE - Les Cathares.
7-1119: BRENON, ANNE - Les femmes cathares.
7-1096: BRENON, ANNE - Le Dico des Cathares, [Collection: Le Dicos Essentiels Milan].
7-1115: BRENON, ANNE - Les femmes cathares.
1-3283: BRENON, A. - Inquisition à Montaillou, Guillelme et Pèire Maury, deux croyants chathares devant l'histoire, 1300-1325.
7-1084: BRENON, ANNE - Le vrai visage du Catharisme.
8-857: BRENTANOS, CLEMENS - Vertelsel van Gokkel en Hinkel, Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels; Met teekeningen van Jules Fonteijne.
8-608: BRESCIANI, ANTONIO - Croato-Serbian English dictionary.
7-3583: BRESSER, WOUT DE / PETERS, TONN - Jacques de Bresser, een leven in beeld.
8-1841: BRESSERS, CHARLES - Voor regenachtig weer.
8-1842: BRESSERS, CHARLES - Voor regenachtig weer.
2-174: BRETON, V.M. ET AL. - Doctor Seraphicus, Vier studies over de H. Bonaventua.
9-1528: BRETT, MICHAEL & WERNER FORMAN. - The Moors, Islam in the West. .
9-182: BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie. , Academisch Proefschrift. .
7-1787: BREULS, TON / HOUBEN, PETER - De Jezuïetenberg, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 70].
6-049: BREYNAT, GABRIEL - Cinquante ans au pays des neiges; I. Chez les mangeurs de Caribous / II. Voyageur du Christ.
7-030: BRIARD, J. / GAUTIER, M. / LEROUX, G. - Les mégalithes et les tumulus de Saint-Just, Ille-et-Vilaine, Évolution et acculturations d'un ensemble funéraire (5000 à 1500 ans avant notre ère).
1-1370: BRIDGET, R.P. - Vie du Bienheureux Jean Fisher, évèque de Rochester, cardinal de la Sainte Église Romaine et martyr sous Henry VIII .
7-2197: BRIEFFIES, W.F.M. - De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek.
7-2196: BRIEFFIES, W.F.M. - De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek.
7-1337: BRIELS, J. - Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, Een demografische en cultuurhistorische studie.
3-304: BRIJ, C.R.P. DE. - Hendrik van Bronkhorst en zijne betrekkingen, sschetsen uit het leven van protestantsche Jezuïten..
1-2828: BRINK, E. VAN DEN. - Rooms of katholiek., De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie (proefschrift)..
1-240: O.R.V. BRINK, H - Theologisch Woordenboek.
1-3284: BRINK, ED. VAN DEN - Rooms of Katholiek; De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie (Proefschrift).
7-3040: BRINK, G.J.M. VAN DEN / VEEN, A.M.D. VAN DER / WOUDE, A.M. VAN DER (REDACTIE) - Werk, kerk en bed n Brabant, Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920.
7-1246: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'Heilstaat', Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
8-939: BRINKE, JAN STEVEN TEN - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik; Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de lexical en grammatical forms [Proefschrift].
9-1238: BRINKGREVE, H. - Lotgevallen van Jaap Dapper. , Geïllustreerd door Herman Moerkerk, tweede druk. .
2-2130: BRINKHOF, L. O.F.M. ET AL. (REDACTIE) - Liturgisch woordenboek, (Compleet: Afleveringen 1 t/m 4 ingebonden in één band + afleveringen 5 t/m 9 los + supplement).
7-2349: BRINKHOFF, JAN - Nijmegen in oude ansichten deel 2.
2-1624: BRINKMAN, A. CSSR - Parohcie-missie, Gebeden en liederen voor geestelijke oefeningen in de parochie; opnieuw herzien door de paters redemptoristen .
8-564: BRINKMAN, A.A.A.M. - De alchemist in de prentkunst.
2-1146: BRISPOT, M. (EDITEUR) - La vie de N. S. Jésus-Christ, écrite par les quarte évangélistes, coordonnée, expliquée et développée par les SS. Pères, les docteurs, en les orateurs les plus célèbres, Tome Second..
9-1016: BRITTEN, F.J. - Britten's Watch & Clock Maker's Handbook, Dictionary and Guide. , Sixteenth Edition, revised by Richard Good. Illustrated by John W. Good. .
7-3601: BROBY-JOHANSEN, R. / COOLEN, ANTOON - Kleding en het AaBe ervan, Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte handelend over het AaBe bedrijf zijn van de hand van Antoon Coolen.
9-1060: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AaBe ervan. , Het hoofdstuk Na de new look en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen. Tweede druk. .
7-3534: BROCK, A.C. - De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver Beschrijving; Tweede Afdeeling, bevattende eene geographische, historische en chronologische beschouwing van de steden, dorpen, vlekken, heerlykheden, gehuchten en voormaamste buurtschappen der Meiery; Met een Naamlijst der groote en geleerde mannen en kunstenaars, met de wapenen en naamen van eenigen der oud Adelyke Geslachten, welken bestaan hebben; Door en ten gebruik van A.C. Brock [facsimile herdruk, oorspronkelijke uitgave omstreeks 1825, tekst in handschrift].
2-499: BROCKHOFF, D.E.L. - Die Klosterorden der hl. Katholischen Kirche, Ein Buch für das schristliche Volk.
7-785: BRÖDNER, ERIKA - Die römischen Thermen und das antike Badewesen; Eine kulturhistorische Betrachtung.
6-903: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de pruikentijd; De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs, 1700-1795.
2-2729: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 1 De Toute la collection tome XXI..
2-2730: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 2 De Toute la collection tome XXII..
2-2731: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 3 De Toute la collection tome XXII..
2-2732: BROECKAERT, JOSEPH. - Collection de Précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Seconde Série Tome 4 De Toute la collection tome XXIV..
6-1088: BROECKX, J.L. / CLERCQ, C. DE / DHONDT, J. / NAUWELAERTS, M.A. (REDACTIE) - Flandria Nostra; Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen; Deel IV.
6-108: BROEDERS, A.N. (FR. M. ARNOLDO) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen, [Reeks: Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, No. 3].
7-3589: BROEDERS, J.M.H. / REHM, G.J. - Oosterhout en oude ansichten.
1-4829: BROEK, J.P.H. VAN DEN - Aantekeningen op de Grote Katechismus voor het voortgezet onderwijs.
7-3219: BROEK, J.P.H. VAN DEN - Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle.
1-4814: BROEK, J.P.H. VAN DEN - M.U.L.O.-Katechismus, Aanteekeningen op den Grooten Katechismus.
2-394: BROEKHUIZEN, J. ET AL. (REDACTIE) - van Mystiek naar Methode; 'De Nonnen van Vught', 40 jaar Taleninstituut Regina Coeli.
2-533: BROER, CH.J.C. - Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus, De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw.
7-2230: BROER, CHARLOTTE J.C. - Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus, De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw.
1-2830: BROERS, ARJAN. - Wees niet bang., Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens..
7-2782: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795.
7-2289: BROERS, ONNO - De haas, de groene bok en andere gevelstenen; Twee wandelingen in Amsterdam.
1-3287: BROERS, A. - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens, verteld aan Arjan Broers.
1-3286: BROEYER, F.G.M EN HONÉE, E.M.V.M. (REDACTIE) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
1-3285: BROEYER, F.G.M EN HONÉE, E.M.V.M. (REDACTIE) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
7-3257: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel I .
8-940: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in Nederlandse dialekten; Etnobotanische nomenclatuur in het Nedelandse taalgebied.
7-2856: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel I].
7-3318: BROK, ED - Aramits; Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.
1-4292: BROM, G. - Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland, Gedenkboek.
1-2831: BROM,GERARD. - Dies Natalis., Stichting van de R.K. Universiteit..
8-1844: BROM, EDUARD - Verzen , Boekversieringen van Th. Molkenboer.
1-3288: BROM, GERARD - Dies natalis; Stichting van de Katholieke Universiteit.
1-1113: BROM, G. - Alfons Ariëns, Nieuwe uitgaaf met een voorwoord van Zijne Eminentie Johannes Kradinaal de Jong.
8-1709: BROM, EDUARD - Bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Anton van Duinkerken.
1-2770: BROMBERG, R.L.J. - Het Boek der Bijzondere Genade van Mechtild van Hackeborn; II: Partituur en bijlagen.
8-499: BRONGERS, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper; Rondgang door de boekenwereld.
7-1063: BRONKHORST, J.W. - Spinrag der Middeleeuwen; De geschiedenis van het Frankenvolk.
7-146: BRONOWSKI, J. - The visionary eye; Essays in the arts, literature, and science, Selected and edited by Piero E. Ariotti in collaboration with Rita Bronowski.
1-3289: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen, de taal van kunst en liturgie.
8-2401: BRONTË, EMILY - Wuthering Heights, With lithograms by Barnett Freedman.
7-1256: BROOD, PAUL (REDACTIE) - Respect voor de oude orde; Honderd jaar Vereniging van Archivarissen in Nederland.
7-1042: BROOKE, R. AND CHR. - Popular religion in the Middle Ages, Western Europe 1000-1300.
7-1064: BROOKE, CHR.N.L. - The medieval idea of marriage.
2-538: BROOKE, CHR. (PHOTOGRAPHS BY WIM SWAAN) - Monasteries of the world, The rise and development of the monastic tradition.
1-4661: BROSSE, O. DE LA - Le Pape et le Concilie, La comparaison de leurs pouvoirs à le veille de la Réforme.
2-1084: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, II.D: Alpes / Provence / Corse.
2-1091: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.C: Paris et ses environs.
2-1092: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.D: Ile-de-France.
2-1090: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.B: Normandie.
2-1089: BROSSE, J. (RÉDACTEUR EN CHEF) - Dictionnaire des églises de France, IV.A: Bretagne.
7-1460: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS / LONG, ISAAC LE - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden; Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker; Thans ter verdere volmaking der vaderlandsche geschiedkiunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvuldigd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschryvers verrykt door A. B. Strabbe; Zevende Deel.
6-530: BROUGHAM, HENRY LORD - Historical sketches of statesmen who florished in the time of George III.; Second Series + Third Series [First Series is missing].
1-4565: BROUN, J. / SIKORSKA, GR. - Concience and captivity; Religion in Eastern Europe.
1-3290: BROUTIN, P., S.J. - La réforme pastorale en France au XVIIe sciècle, Recherches sur la tradition pastorala après le concile de Trente; Tome I + Tome II.
7-3012: BROUWER, JEF DE - Brabantisme.
8-1711: BROUWER, ALE - Grijs geweten.
7-2957: BROUWER, P.C. DE - De Brabantse ziel [dummy, eerste bladzijde met handgeschreven titel en schets van opdruk van Maria met Kind op voorkaft, alles met potlood; voor de rest lege bladzijden].
1-3672: BROUWER, B.J. E.A. (SAMENSTELLING) - Uit de nalatenschap van dr. H. Kraemer; een bundel opstellen.
7-3360: BROUWER, P.C. DE - De geschiedenis van Hilvarenbeek tot 1813.
7-1357: BROUWER, H. - Atlas voor Nederlandsche palaeographie.
7-2465: BROUWER, J.H. (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van Friesland.
8-941: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten; een lotgeval.
2-398: BROUWERS, J. - Na drie begijnen ging het verder, Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nerderland.
1-4817: BROUWERS, J. - Volkskatechismus; Gods Woord voor iedere gelovige.
7-3461: BROUWERS, JAN - Tussen zorg en genezing; 125 jaar Carolus-Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
7-4010: BROUWERS, JAN - Na de drie begijnen ging het verder; Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland.
1-2834: BROWN, DAN. - De Delta Deceptie. .
8-551: BROWN, IVOR (COMPILED BY) - Charles Dickens; Jackdaw No. 95.
1-3291: BROWN, DAN - De Delta deceptie.
7-167: BROWN, R. ALLEN - Die Normannen, Mit 29 Schwarzweißabbildungen und 7 Karten.
1-2585: BROWN, EVELYN M. - Kateri Tekakwitha, Mohawk maid., Illustrated by L.E. Fisher..
1-2836: BRUGGEMAN, J. - Inventaris van de archieven bij het metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie..
1-3292: BRUGGEMAN, J. - Inventaris van de archieven bij het metropolitaan kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie.
8-942: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaags fetisjisme, Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
9-160: BRUGGEN, M.F.E VAN. - Im schatten des nihilismus. , Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands. Academisch Proefschrift. .
7-1305: BRUGGEN, M. VAN / BERENDONK, C.F. VAN - Handleiding behorendde bij de doos van Pandora; Met 100 tekeningen vaderlandse geschiedenis, Voor de lagere school, voortgezet lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs.
1-1582: BRÜGGEN, F. - Sint Nicolaas en kerstliedjes voor piano.
9-870: BRUGGEN, H.M. VAN & W.J. VAN DER BIJL. - Handleiding bij de doos van Pandora. , Natuurkunde, Dierkunde, Plantkunde. Met 121 tekeningen. .
1-3293: BRUGGER, W. - Theologia naturalis.
6-330: BRUGMAN, HANS MHM - The way the Catholic Church started in Western Kenya.
7-2885: BRUGMANS, I.J. / EERENBEEMT, H.F.J.M. EN ANDEREN - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden; Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks Bijdragen, 's-Hertogenbosch 23 april 1982, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LIV].
7-1543: BRUGMANS, H. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederland; Deel I tot en met Deel VIII + Supplement met Registers [compleet], DEEL I: J.H. Holwerda: Oude Geschiedenis / R.R. Post: Middeleeuwen + DEEL II: R.R. Post: Middeleeuwen + DEEL III en IV: J.C.H. De Pater: De Tachtigjarige Oorlog + DEEL V en VI: H. Brugmans: Nieuwe Geschiedenis + DEEL VII en VIII: L.G.J. Verberne: Nieuwste Geschiedenis + Registers (supplement).
8-2378: BRUGMANS, LINETTE F. (EDITOR) - The correspondence of André Gide and Edmund Gosse 1904-1928, Edited, with translations, Introduction, and Notes by Linette F. Brugmans.
7-2329: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A. - Amsterdam in beeld; 606 afbeeldingen.
7-1470: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts; Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
7-110: BRUGSMA, R.P.CHR. - The beginnings of the Irish revival [dissertation].
9-1433: BRUHAT, G. - Optique. , Cours de physique Générale. Quatrième édition, revue et complétée par A. Kastler. .
9-709: BRUHN, ROGER. - Dreams in dry places. , Foreword by Ted Kooser; Notes by Edward F. Zimmer. The Great Plains Photography Series. .
9-1058: BRUHN, WOLFGANG. - Kostüm und Mode. , Eine bunte Fibel von Wolfgang Bruhn. Bilder von Helmut Skarbina. .
8-513: BRUIJN, KEES DE - Vijf vocalen door 275 jaren; De geschiedenis van een Haagse boekhandel, Aangeboden op 19 juli 1954 ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan van Boekhandel De Vijf Vocalen - Mensing & visser.
7-3346: BRUIJN, MARTIN DE / LEENT, HENRI VAN / LOONEN, BEN / ROBBEN, CEES (REDACTIE) - VOAB 1929-1979; Een voetbalgeschiedenis van Goirle; Portret van een voetbalvereniging.
1-2913: BRUIN, P. UND GIEGEL, PH. - Hier hat Gott gelebt; Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land.
8-62: BRUIN, M.P. DE - Driemaal is scheepsrecht; 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg.
1-1453: BRUIN, C.C. DE; PERSOONS, E. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
8-1847: BRÜLL, JEAN - Het onstilbare heimwee naar de romantische vorm van de letter S.
8-61: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria; Opstellen over boek- en bibliotheekwezen, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
7-1226: BRUMMEL, L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje; Hugo Blotius (1534-1608) / Emanuel van Meteren (1535-1612).
8-60: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria; Opstellen over boek- en bibliotheekwezen, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
1-4646: BRÜMMER, DOM. M., O.P. - Manuale Iuris Canonici; in usum scholarum.
1-2061: BRUNELLI, GEREMIA - Il medagliere di Leone XIII (1837-1887), Con versioni poetiche in lingua latina, francese, spagnola, tedesca, inglese.
5-093: BRUNET, JEAN-LOUIS - Le parfait Notaire Apostolique et Procureur des officialitez, contenent les règles et les formules de toute sorte d'actes Ecclesiastiques, qui sont passez tant par les Notaires, que par les Secretaires des Prelats & Superieures Ecclesiastiques, par les Curez & Vicaires ..., Tome Premier + Tome Second.
1-468: BRUNING, E. - Zingt allen mee, Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
8-1850: BRUNING, HENRI - Motieven en figuren; Gedichten.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15