De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-4270: N.N. - Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
7-6176: N.N. - (A SUIVRE) 10; Numéros 54.55.56.57.58.59 [en 1 volume]; 1982, Juillet - Décembre; Mensuel.
7-6177: N.N. - Avenue Box: Geloof, hoop & Jomanda [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Krant 1994 nr. 5 en 3 andere losse materialen; incompleet: door Jomanda ingestraald kaartje ontbreekt].
7-6175: N.N. - (A SUIVRE) 9; Numéros 48.49.50.51.52.53 [en 1 volume]; 1982, Janvier - Juin; Mensuel.
9-3017: N.N. - Rik Wouters (1882-1916); PMMK - Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 2 juli 1994 - 25 september 1994.
9-1562: N.N. - De Heilige Koran met Nederlandse vertaling [tweetalig: Arabisch en Nederlands], Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
6-010: N.N. - Onward '86 [Santa Clara High School, Oxnard, Ca.].
2-2555: N.N. - La Liturgie des Heures; tome I: Avent - Noël, temps ordinaire semaines I-IX / tome II: Carême - Temps Pascal / tome III: temps ordinaire, semaines VII-XXI / tome IV: temps ordinaire, semaines XXII-XXXIV.
2-105: N.N. - Kloster Saarn, Kunst - und Kulturgegenstände aus der Klosterkirche.
2-104: N.N. - Geschiedenis van de Abdij van Westmalle van de orde der hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding.
2-103: N.N - Cistercienser-Chronik, 49. Jahrgang 1937.
2-102: N.N. - Cistercienser-Chronik, 52. Jahrgang 1940.
7-6170: N.N. - (A SUIVRE) 4; Numéros 18.19/20.21.22.23 [en 1 volume]; 1979, Juillet - Décembre; Mensuel.
5-100: N.N. - Dissertatio Critica decima quinta de serie Primorum Episcoporum in cathedris Romana, Alexandrina, Antiochena et Jerosolymitana, ex Eusibio Caesariensi, quo ad duas ultimas interpolato, de diuturnitate Pontficicatus Xysti II. Papae et authoritate Eusebii Historica / Dissertatio Crititca decima sexta de Origine Adamantio, an is in idololatriamapsus fuerit, se ipsum castraverit, haereses docuerit; ubi et de Eusebio et S. Epiphanio alisque in causa origines plurimum, ac de S. Dionysio Alexandrino, an is negaverit, filium esse consubstantialem Patri / Dissertatio Critica decima septima an Ss. Irenaees, Justinus, Papias, Victorinus, Severus Sulpitus &c. fuerent millenarii, ubi et de S. Hieronymo, Eusebio ac Irenaeo quo ad varia interpolatis signanter et quo ad Cephamn a S. Paulo redargutum / Dissertatio Critica decima octava de Ss. Hieronymo & Clemente I. an docuerint Presbyteros esse aequalis Episcopis, ubi et de Ave Phoenice ex suis cineribus Redivivo, ad variis libris et opinionibus S. Hieronymo suppositis / Dissertatio Critica decima nona, I. De altercationibus Ss. Hieronymum inter et Augustinum: an S. Paulus S. Petrum serio vel simulatorie reprehenderit Gal. 2; II. De dissisis S. Hieronymum inter et Fufinum: an Origenes fuerit haereticus; III. De variis S. Hieronymi Epistolis S. Scripturam concernentibus / Dissertatio Critica vigesima an Honorius I Papa anno 680 damnatur fuerit à Concilio Generali Sexto? / Dissertatio vigesima prima de annis, quibus Christus est Natus, Baptizatus et Crucifixus / Dissertatio Critica vigesima secunda de Quibusdam operibus, praesertim epistolis S. Gergorio Magno suppositis, Dedicata a fr. Marcellino Molenbuhr, Ordinis S. Francisci Strictioris Observantiae Ss. Theologiae Lectore Jubilato, Provincae Saxoniae S. Crucis ex-Ministro.
8-119: N.N. - Tristan en Isolde; met alle miniaturen uit het middeleeuse handschrift, Inleiding door Dagmar Thoss, Tekst van Gabriel Bise.
2-100: N.N. - Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, In memoriam gloseri ante saecula XIV transitus S.P. Benedicti.
4-08: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 11de Jaargang (1979).
2-08: N.N. - Constituties van de Zusters van Bethlehem.
2-07: N.N. - De Dominicanen te zwolle, reVIXIt zWOLLIs VenerabILIs ConVentVs praeDICatorVM.
7-602: N.N. - Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire; abridged and illustrated.
7-5012: N.N. - Indonesia; Country, people - Transition and future.
1-2266: N.N. - Pélerinage à Lourdes / Pellegrinaggio a Lourdes / Bedevaart naar Lourdes / Pilgrimage to Lourdes / Pilgerfahrt nach Lourdes / Peregrinacion a :Lourdes (LP, avec la participation des chorales liturgiques et des pèlerins, sous la direction du Père Paul Decha, soliste Père Pierre Peyuseigt), Face A: Messe Pontificale a St. Pie Xe / Face B: Procession du St. Sacrement.
2-04: N.N. - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984, Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg.
2-03: N.N. - In dienst der waarheid, Levens der heiligen en zaligen uit de orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaans brevier.
7-3416: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Jaargang 16, nummer 4, dec. 1982, van de driemaandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode.
7-3421: N.N. - Kerk St. Antonius Abt Riel 1897-1997.
7-3456: N.N. - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack [tweetalige uitave].
7-3459: N.N. - Lang leve de Sint-Jan; Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk, Vertaald en ingeleid door Wilton Desmense.
7-3460: N.N. - Wij verlaten de bastions; Vier opleidingen komen van achter de Bossche stadswallen bijeen; Een terugblik.
7-3464: N.N. - De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht, Verzameld en ingeleid door Coen Free, met illustraties van Hendrik de Laat.
7-6173: N.N. - (A SUIVRE) 7; Numéros 36.37.38.39.40.41 [en 1 volume]; 1981, Janvier - Juin; Mensuel.
7-3411: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Officieel programma voor de viering in het jaar 1982.
7-3398: N.N. - 10 jaar 'Moergestel-Nieuws' in vogelvlucht, Speciale uitgave in verband met het 10-jarig bestaan van het weekblad 'Moergestel-Nieuws'.
7-3394: N.N. - Helvoirt aan de Lei; Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere, Verzameld in van een biografie voorzien door Willem Hoffman; Geïllustreerd door Adine Huygen-van Houten.
7-3389: N.N. - Doekske open voor Jan Naaijkens; Een leer-hem-kennen-show over het schone en werkzame leven van messire Jean Filiassi te Hilvarenbeek; Stadsschouwburg Tilburg - 25 november 1984.
7-3369: N.N. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht; De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
7-3381: N.N. - Feestgids bij gelegenheid van het eeuwgetij der Eerw. Zusters van Liefde, van de Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Helmond, 1838-1938.
7-3345: N.N. - Rond de Schutsboom; Periodiek van de Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen Goirle; Jaargang 4, nummer 3, Themanummer, oktober 1984.
7-3341: N.N. - 60 jaar Vereniging voor E.H.B.O. Goirle, 1930-1990.
7-3312: N.N. - Harmonie Excelcior in woord en beeld; De geschiedenis van Harmonie Excerlsior.
7-3300: N.N. - Kijkend naar Eindhoven, [Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Rotary Club Eindhoven 1931-1991].
2-824: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelling Karmelieten-Gent oktober 1990-1991.
7-6171: N.N. - (A SUIVRE) 5; Numéros 24.25.26.27.28.29 [en 1 volume]; 1980, Janvier- Juin; Mensuel.
4-92: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 39 (1861).
2-987: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 48 nr 1-2 (Jan.-Dec. 1997).
2-989: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 49 nr 2 (Jul.-Dec. 1998).
2-984: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLVI nr 1-2 (Jan.-Dec. 1995).
2-982: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLV nr 1 (Jan.-Jun. 1994).
2-981: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLIV nr 2 (Jul.-Dec. 1993).
2-980: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLIII nr 1 (Jan.-Jun. 1992).
3-2245: N.N. (PERUSINO) - Rubricae Decretalium; Titulorum quinque librorum decretalium gergorii IX. Index alphabeticus / Decretalium Gregorii capitulorum; Index, secundum literarum ordinem conquisites / Decretalium D. Gregorii Papae IX. Compilatio: De summa Trinitate et fide catholica / Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII. suae integritate una cum Clementinis et extravagantibus restitutus / Instit. Juris Canonici, quibus Jus Patificium singulari methodo libris IV. comprehenditur; a Joan. Paulo Lancelotto Perusino conscriptae & in Aula Romana mandato Pont. Ma. ab illustribus viris olim recognitae / Loci Communes Rerum et Verborum memorabilium, ex universo Juris Canonici corpore collecti, ordine alphabetico per genera causarum eleganti methodo / Septimus Decretalium; additus est index et titulorum,et rerum et verborum in primis memorabilium, Part II.
2-978: N.N. - Carmelus. Commentarii ab Institutio Carmelitano editi, Vol. 1 till vol. 57; vol. 23 fasc. 2 and vol. 27 fasc. 1 are missing.
2-1904: N.N. - Nova et Vetera, 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie.
2-1408V: N.N. - Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tredentini restitutum, summorum pontificum cura recognitum; Editio XXIX Post Typicam.
1-1432: N.N. - Vie de S. François Xavier, apotre des Indes et du Japon.
7-1767: N.N. - Restauratie Sint-Servaaskerk Maastricht; Herzien restauratieplan.
6-068: N.N. - Meedoen, van Kolonie tot Republiek, van Vicariaat tot Bisdom, De geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname; Uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheide in de kerk van Suriname.
2-185: N.N. - Constitutiones generales Ordinis Minorum, A capitulo generali Romae in collegio Sancti Antonii Patavini anno 1889 celebrato.
1-4277: N.N. - Studia Mystica, Volume XVIII, 1997.
7-6168: N.N. - (A SUIVRE) 2; Numéros 6/7.8.9.10.11 [en 1 volume]; 1978, Juillet - Décembre; Mensuel.
2-1408U: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
9-3170: N.N. - Holland, Japan & De Liefde; Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen, 16 juni - 17 september 2000, Met bijdragen van Hayashi (schilderingen), Saito Takamasa (keramiek) en Yamazaki Tsuyoshi (lakwerk).
9-3084: N.N. - Watteau 1684-1721 [texte en français].
1-1425: N.N. - Vie de Saint Francois de Borgia, Plusieurs longueurs et répétitions y ont été suprimées.
2-02: N.N. - Il VII Centenario di S. Domenico, Bollettino Mensile Illustratio Fasciocolo XII-XXII.
7-6167: N.N. - (A SUIVRE) 1; Numéros 1.2.3.4.5 [en 1 volume]; 1978, Janvier - Juin; Mensuel.
9-2154: N.N. - De l'autorité des deux puissances; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième.
9-2152: N.N. - Cursus Anarchisme [reader met teksten uit diverse publicaties].
7-6179: N.N. - Avenue Box: Winner of loser? Zo blijf je overeind in De Vechtmaatschappij [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Krant 1995 nr. 2 en 4 andere losse materialen; compleet].
2-1408T: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam, Imaginibus ornatum a Carolo Hofmann (Valencia).
2-1408S: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408R: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408Q: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XXVI post Typicam, ad revocandam memoriam; Primae Editionis Ratisbonensis, Centrum Annos Abhinc Emissae, Proposita et parata.
2-1408P: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408O: N.N. - Missale Ordinis Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, auctoritate apostolica approbatum et Revmi P. Hilarii M. Doswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu Editum.
2-1408L: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408J: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408H: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408G: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
6-189: N.N. - Voyage a Hippone, au commencement du cinquième siècle; Par un ami de saint Augustin.
7-610: N.N. - Index scriptorum; Mediae Latinitatis ab anno DCCC ad annum MCC; Qui afferuntur in novo glossario ab academiis consociatis iuris publici facto.
7-2314: N.N. - De kerk van de Heilige Nicolaas te Baarn; Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de H. Nicolaaskerk.
2-1159: N.N. - In beeld geprezen, Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350.
1-2308: N.N. - Bernadette et Mgr. Peyramale; la vie intime et la vie publique, Pages extraites des ouvrages d'Henri Lasserrie.
3-2439: N.N. - Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Gebete - Sprüche - Lieder.
2-2559: N.N. - La Liturgie des Heures; tome II: Carême - Temps Pascal .
3-2412: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
8-120: N.N. - Dante Göttliche Komödie; Nach einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, Kommentar zu den Miniaturen: Prof. Sergio Samek-Ludovici; Nacherzählung der Verse: Nino Ravenna.
3-2420: N.N. - Het dossier van de Nederlandse Katechismus, documentatie verzameld door Aldo Chiaruttini; Met een inleiding en historische en theologische aantekeningen van dr. Leo Alting von Geusau, secretaris-generaal van het IDOI-C, en dr. Fernando Vittorino Joannes.
8-157: N.N. - Gent de Milan [versi di Carlo Porta].
8-155: N.N. - Het Hoogsteschoolwoord; Invallen en ontboezemingen ter gelegenheid van het tiende lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
8-156: N.N. - Er vliegen twee vechtende vliegen in mijn mond [enkele losbladige gedichten + houtsneden, zonder map].
8-153: N.N. - Drukkerij De Bièvre.
8-118: N.N. - Tristan und Isolde; gemäss der Handschrift des Tristanromans aus dem 15. Jahrhundert, Einleitung von Dagmar Thoss, Text von Gabriel Bise.
8-116: N.N. - De Très Riches Heures van Jean, duc de Berry, Voorwoord door Millard Meiss, Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Cazelles.
8-117: N.N. - Getijdenboek van Rohan, Inleiding en toelichting door Millard Meiss en Marcel Thomas.
8-115: N.N. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly.
2-01: N.N. - La Vie Monastique dans l'Ordre des Prêcheurs, Une réfexion théologique. Actes du Colloque. Monastère des Dominicanes, Herne, Belgique, 6-9 mai 1997.
6-316: N.N. - St. Paul's College 1987 [Windhoek; Annual book].
3-2372: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Breda], Voorwoord van Mgr. Hopmans, Bisschop van Breda.
1-2067: N.N. - Quelques trésors; extraits des archives Vaticanes.
1-2797: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
7-3104: N.N. - Naar gotieken kunstzin'; Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
14-25: N.N. - Antwerpen's glorie in de XVIe eeuw; Ingeleid door Frank van den Wijnhaert [Herdruk van de eerste uitgave, verschenen bij De Nederlandsche Boekhandel; Herdruk voorbehouden aan de leden van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen en komt niet in de handel], Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, Nr. 46.
5-520: N.N. - De la connoissance de Jesus-Christ, considéré dans ses mystères, & dans ce qu'il est par rapport à Dieu son Père, par rapport aux créatures en général, aux hommes en particulier, & aux Bienheureuses dans le ciel; Avec des élévations sur chaque Mystère de Jesus-Christ, & sur chacune de ses Qualités; Deux vol. reliés, cinq livres; Tome I + Tome II.
5-513: N.N. - Apologie de l'Institut des Jesuites; Nouvelle Édition, revue & corrigée; Tome Premier + Tome Second (en 1 reliure).
5-528: N.N. (M. D. N.) - Études d'un jeune philosophe chrétien, ou Morceaux extraits des plus célèbres défenseurs de la religion; suivi d'une réfutation abregée du Livre de Ruines de volney.
5-525: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle, & qu sont déposées dans l'Église Collégiale 7 Paroissiale des S. S. Michel & Gudule à Bruxelles depsuis l'an 1370; avec les Pieces Justicatieves tirées des Archivers de Chapitre de cette église & autres délaissées par des témoins contemporains & oculaires, & gravées exactement d'après le Pieces originales sur plaches de cuivere.
5-524: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle, & qu sont déposées dans l'Église Collégiale 7 Paroissiale des S. S. Michel & Gudule à Bruxelles depsuis l'an 1370; avec les Pieces Justicatieves tirées des Archivers de Chapitre de cette église & autres délaissées par des témoins contemporains & oculaires, & gravées exactement d'après le Pieces originales sur plaches de cuivere.
5-523: N.N. - Corpus Juriscanonici, emendatum et notis illustratum; Gregorii XIII. Pontif. Max. jussu editum; Indicibus variis, novisq. et appendice Pauli Lancelotti perusini ad auctum cujus partes indicat adversa pagina, Accesserunt novissimè loci communes uberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad usum Fori utriusque fideliter digesta: theologis, politicis, & practicis pernecessarii; Itemque Liber VII. Decretalium Novis aliquot Constitutionibus auctus.
5-522: N.N. - Concilium Provinciae Avenionensis, Avenione Habitum Anno DominiMDCCCXLIX mense Decembri, in autem Pontificatus PII Papae IX. / Appendix ad Concilium Provinciale Avenionense.
5-521: N.N. - Constitutiones et Decreta Apostolica; A regularibus in publica mensa, sive alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singularis annis, ac statutis temporibus legenda, Accedit in fine Appendix continens varia alia Decreta & Constitutiones, quas licèt Regulares in publico legere non teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt.
14-39: N.N. - zonder titel, titelblad is uitgescheurd; Naam op kaft (Henri van den Bol); Persoonlijk album met ingeplakte afbeeldingen (uit tijdschriften, boeken enz.) van kunstwerken, personen, landschappen, historische onderwerpen enzovoorts.
2-1802: N.N. - Breviarium; juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, auctoritate Apostolica approbatum et reverendissimi Patris Fr. Andreae Frühwirth ejusdem Ordinis Generalis Magistri permissi editum, Pars Altera.
5-560: N.N. - Manuale Parochorum, sive Institutiones & Praxes tum Vitae, tum Officii Pastoralis, ex Lectione varia, & studiosa observatione in brevem, & familiarem methodum redactae, Eorum gratia praesertim, qui primum ad animarum curam emittuntur.
2-2962: N.N. - Steyler Missions Chronik 1971, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) berichtet über ihre Missionsgebiete in aller Welt.
7-3426: N.N. - Wonen tussen kunst in de gemeente Schijndel.
7-3427: N.N. - Uit stand en land van Steenbergen, Gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad 1458-01958.
7-3432: N.N. - 70 jaar Vincentius; Van Schoolinternaat tot Centrum voor Zorg en Dienstverlening.
7-3434: N.N. - De Utrecht; Boekje gewijd aan het landgroed 'De Utrecht', eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij 'Urecht', gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen in de provincie Noordbrabant.
7-6182: N.N. - Avenue Box: Hollandse nieuwe; Allochtonen en hun invloed [platte helder plastic doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Pocket 1995 nr. 4 en andere losse materialen].
2-1847: N.N. - Cum Ecclesia; Méditations sur les textes du Missel en du Bréviaire, Edition originale sous la direction du R.P. Mathias Goossens O.F.M.; adaption française par une moniale dominicaine de Clairefontaine.
4-75: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 19 (1851).
7-1492: N.N. - Louwerzee Verslag 1904 [map met 23 kaarten; complete serie].
9-351: N.N. - Apfel und Birnen aus Trentino - Südtirol.
2-1425: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1426: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
1-109: N.N. - De Bijbel met houtsneden van Gustave Doré [ op elke rechter bladzijde een prent van Gustave Doré].
2-1414: N.N. - Missel Romain; Tome I, Propre du Temps / Temps de l'Avent / Temps de Noël / Temps Ordinaire.
2-1063: N.N. - Eikon, Ikonen des 15. bis 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Privatbesitz.
2-1865: N.N. - Wereldwijd brevier.
2-1866: N.N. - Wereldwijd brevier 2, Bidden met de armen.
2-2176: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum, una cum epitome e communi sanctorum, juxta editionem typicam Breviarii Romani descriptum et editum, editio secunda in quarto.
7-911: N.N. - Les grands siècles de la peinture: Le Haut Moyen Age du quatrième au onzième siècle, Mosaïques et peintures murales par André Grabar; L'Enluminure par Carl Nordenfalk.
2-1727: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem..
2-1831: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
9-3171: N.N. - Munch in Frankreich [Ausstellungskatalog].
4-18: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 10de Jaargang (1978), Afl. 3-4.
9-1555: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to subjects / Index des matières, to Volumes / des Tomes I-VI, and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par P.J. Bearman.
1-2065: N.N. - Roma e Dintorni; 118 vedute.
2-2075: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een huwelijksviering.
4-45: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 31ste Jaargang (1999), Afl. 1-2.
4-46: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 31ste Jaargang (1999), Afl. 3-4.
7-3080: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18, 2000-2001.
8-259: N.N. - British book design & production 1991, An exhibition of books published in 1990, selected by William Alden, John Robson and Jamie Wilson.
7-1598: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1994, Negende jaargang.
2-1433: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, aliorumque pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti auctoritate Vulgatum; Editio XIV juxta Typicam Vaticanam.
7-3473: N.N. - Gedenkboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch, 1895-1945.
7-3469: N.N. - De Gulden Hopsack.
7-3471: N.N. - Zorgen van bisschop Ophovius na den val van Den Bosch in 1629, [Overdruk uit Bossche Bijdragen, Deel XIII (1935)].
7-3474: N.N. - Gouden jubilé van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch (1898-1948).
7-023: N.N. - De ontdekking van de Egyptische kunst 1798-1830.
2-1161: N.N. - Sint-Trudo's erf, Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied vande Abdij Sint-Truiden; tentoonstelling.
7-6073: N.N. - Middelnederlandse Bijbelhandschriften; Beschreven door J.A.A.M. Biemans, Verzameling van Middelnederlandse Bijbelteksten; Catalogus.
14-40: N.N. - Map met: 8 gravures Vita et Miracula D. Bernardi Clarevalensis Abbatis / 7 gravures Het Mergh des Levens van den Heyligen Bernardus [copieën van oude etsen / gravures, in totaal 42 prenten].
2-1408M: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
7-1415: N.N. (VEGIANO, J.C.J. DE) - Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté de Bourgogne; Par M. D. S. D. H.; 1686-1762.
10-005: N.N. - Dictionnaire universel D'histoire et de géographie., From P to Z..
10-006: N.N. - Dictionnaire universel D'histoire et de géographie., From D to H..
8-1788: N.N. - Ter herdenking van C. S. Adama van Scheltema.
7-1650: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 13e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 55].
7-1665: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 70e Jaargang.
7-1666: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 71e Jaargang.
7-1667: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 72e Jaargang.
7-1610: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 1ste Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1651: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 14e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 56].
7-1652: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 15e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 57].
7-1653: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 16e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 58].
7-1591: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1987, Tweede jaargang.
7-1648: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 11e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 53].
7-1649: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 12e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 54].
7-1507: N.N. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden.
8-1783: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
14-89: N.N. - A catalogue of pictures forming the collection of Lord and Lady Wantage, at 2 Carlton Gardens, London, Lockinge House, Berks, and Overstone Park and Ardington House.
8-2489: N.N. - Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe; Mit ausfürlicher Kommentar, Herausgegeben von Paul Stapf.
2-2554: N.N. - Livre d'Heures, latin-français.
8-2462: N.N. - Sounds of the heart in rhythm; Inspired poetry by Phoenix Kuluta 1930-1937.
9-445: N.N. - Bilder zur Anschauungs-Unterricht für die Jugend; I. Teil: enthaltend gegen 300 Abbildungen verschiedener belehrender Gegenstände.
2-1711: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers en de meest gebruikelijke gebeden; Bewerkt door J. P., Met inleiding door Dom Beekman O.S.B. (Oosterhout) en verluchtingen door V. Steyvaert.
2-2552: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
7-859: N.N. - Tables générales des Tomes I-XXV (1924-1955) de l'Archivum Latinatis Medii Aevi (Bulletin du Cange); Établies par M. Hélin avec le concours de J. Stouffs.
2-2550: N.N. - Ritus benedictiones et impositionis Primarii Lapidis pro ecclesia aedificanda, consecrationis ecclesiae et altarium et benedictionis signe vel campagnae ex Pontificali Romano depromptus, juxta editionem typicam.
2-1724: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem..
2-807: N.N. - Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus, 1891-1991.
8-1602: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; 11e Jaargang, 1935.
1-3624: N.N. - Paderbornensis ecclesia; Beitrage zur Geschichte des Erzbistums Paderborn, Festschrift für Lorenz Kardinal Jaeger zum 80. Geburtstag am 23. September 1972; Namens des Metropolitanskapitels Paderborn herausgegeben von Paul-Werner Scheele.
3-2275: N.N. - Concilii Tridentini Actorum; Partis Quartae Volumen Prius: Acta Concilii iterum Tridentus Congregati a Massarello conscripta (1551-1552), Colligere coeperunt inter alios Aloysius Postina et Stephanus Ehses, auxit illustravit prelo subicere inchoavit Ioachimus Birkner, quo immatura morte preaevento opus perfecit Theobaldus Freudenberger.
1-2307: N.N. - Bernadette et Mgr. Peyramale; la vie intime et la vie publique, Pages extraites des ouvrages d'Henri Lasserrie.
2-1172: N.N. - Koptische Kunst, Christentum am Nil; Ausstellung Mai - September 1963 in Villa Hügel.
2-1173: N.N. - Sculpture; processes and principles.
5-512: N.N. - L'Ange conducteur dans la dévotion chrétienne, Contenant le Pseautier de la sainte Vierge, et la manière d'employer le jour au service de Dieu; avec les 14 Stations du Père Ancion; plusiers prières, litanies, et autres excercises de dévotion chrétienne.
6-1310: N.N. - Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600; 2: Katalog, Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Corvey 1966.
7-6076: N.N. - Voor Nederland bewaard; De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
2-2549: N.N. - Manuel de piété, a l'usage des séminaires, 25e édition, revue, corrigée et augmentée.
4-51: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 34ste Jaargang (2002), Afl. 1.
4-52: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 34ste Jaargang (2002), Afl. 2.
1-2064: N.N. - Geen titel (Oorkonde op 1 A-4 voor Zuster Emalda, versrekt door Stanislaw Sacha, gouverneur van de provincie Konzalin, op 03-06-1991).
5-567: N.N. - Methodus Quadripartita, sive Praxis brevis et clara aduvandi agonizantes ut piè & christianè moriantur, ex variis auctoribus, ad usum Confessarium et Morientum solatium collecta, Latinè, Hispanicè, Gallicè, & Flandricè exhibita per R. P. S. C. E.; Secunda Editio auctior & emendatior.
3-2360: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Den Bosch], Ten gebruike der Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Z.H. Exc. Mgr. Mutsaers bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-818: N.N. - Uit de wereld van de Karmel, De geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú.
4-21: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 11de Jaargang (1979), Afl. 1-2.
1-2062: N.N. - I Somni Pontefici Romani, (album of complete collection of multicoloured postcards with images and heraldic signs and motto of each pope.
6-1002: N.N. - Toren en Beiaard te Mechelen / La Tour en le Carillon à Malines, Foto's van Constant Joosen, toegelicht door Kanunnik Dr. J. Laenen / Photos de Constant Joosen, préface par le chanoine J. Laenen.
2-3046: N.N. - Kerk en Missie (Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie); Jaargangen 25-28 [in 1 band], Jaren 1945-1946-1947-1948.
9-3181: N.N. - Val de Loire Roman, Série: Zodiaque, la nuit des temps 3 et 6.
2-1404: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XIII juxta Typicam Vaticanam.
9-2196: N.N. - Huldeblijk aan Frater Sigebertus Rombouts, Bijdragen van wetenschappelijk Nederland en Buitenland bij gelegenheid van het vijftig-jarig jubilé van Frater Sigebertus Rombouts.
5-519: N.N. - La conduite au ciel, ou est renfermé de l'esprit de Saints Pères, & des anciens Philosophes, Traduit du Latin de D. Jean Bona, du Mont Royal; Nouvelle édition.
1-2622: N.N. - Meester Eckehart, Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit.
14-29: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 71e Jaargang, november 1939 - november 1940.
5-518: N.N. - Collectes, Epistres, et Evangiles, pour tous les dimanches et toutes les Festes de l'Année, Avec des reflexions morales reduites en forme de prières.
2-3003: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXIX, (1907-)1908.
5-517: N.N. - Catechismus Concilii Tridentini, PII V, Pontificis Maximi jussu promulgatus; singerus et integer mendisque expurgatus opera P. D. L. H. P., a quo est additus Apparatus ad Catechismum, in quo ratio, auctoritas, approbatores et usus declarantur; Editio Novissima.
3-2389: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-1055: N.N. - Russian Icons 14th-16th centuries, The History Museum, Moscow.
4-73: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 17 (1850).
4-74: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 18 (1850).
4-85: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 32 (1857).
8-1747: N.N. - Lyriek der natuurvolken, Verzameld, ingeleid, van aantekeningen voorzien door W. Muensterberger; In Nederlandsche verzen overgebracht door Hella S. Haase; Geïllustreerd door Jettie Olivier.
9-3172: N.N. - Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945; 'druksels' en gebruiksdrukwerk / 'druksel' prints and general printed matter [tweetalige uitgave: Nederlands en Engels].
1-2345: N.N. - Lourdes, en r elief par les anaglyphes.
3-2274: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati, Canones et Decreta, Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontina Canonici & Victarii Generalis, praefatio indicabit.
1-2060: N.N. - Album illustratum; autographorum facsimilia conplectens summi pontificis PII IX, Ordinique hierarchico omnium Emin. Ac Rever. Patrum Oecumenici Concilii I. Vaticani, eorum Dignitate Diœcesi Natione et promotionis die signata.
5-607: N.N. - Tractatus de Contractibus Juri Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi / Tractatus de Jure et Justitia Jure Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi .
1-09: N.N. - Biblia, das isst die gantze Heilige Schrift Deutsch; Mart. Luth. Wittemberg [Die Luther-Bibel von 1534, vollständiger Nachdruck [facsimile]; Vol. I: Das Alte Testament, Vol. II. Das Neue Testament + Het Boek der Boeken, De Lutherbijbel van 1534; een cultuurhistorische inleiding door Stephan Flüssel .
7-2120: N.N. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938 [Text in English].
5-599: N.N. - Sacrosanctum Concilium Tridentinum; Cum citationibus ex utroque Testamento, Juris Pontifici Constitutionibus, allisque S. Rom. Ecclo. Conciliis; Ultima hac Editione quàm absolutissimum, Accessere Indices maximè gopiosi, atque utiles.
1-08: N.N. - La Bible; Texte intégral, traduction oecuménique; Volumes I à IX [complet]; Éditée par Éditions Grammont S.A..
2-1169: N.N. - Engelen, (Catalogus van tentoonstelling september - november 1994).
2-1170: N.N. - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, Europäische Kunst unter den Luxemburgern.
4-83: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 30 (1856).
4-84: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 31 (1857).
4-79: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 26 (1854).
4-80: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 27 (1855).
4-78: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 24 (1853).
2-1696: N.N. - Missaal; Latijns-Nederlandse uitgave van het volledige Missale Romanum, met inleidingen en verklaringen.
2-1840: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
5-516: N.N. - Bona praxis confessariorum, sive Methodus bene administrandi poenitentiae sacramentum, Dialogice deducta per E. Gasparem a S. Maria Magdalena de Pazzis, Ord. FF. B. V. Mariae de Monte Carmelo S. Theologiae quondam Lectorem.
3-2377: N.N. - Katechismus voor het derde leerjaar [Bisdom Rotterdam], Voorgeschreven voor het bisdom Rotterdam.
7-5011: N.N. - 25 Jaar missieluchtvaart in Irian Jaya, Indonesia, Geschiedenis van de MILUVA/AMA - de Missieluchtvaart in Irian Jaya en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984; Het verhaal van een 'bevlogen' Kerk.
7-015: N.N. - Les Celtes ... aux portes de l'histoire, Exposition du Muséobus de la Communauté française de Belgique, 26 mars 1999 - 27 octobre 2000.
7-016: N.N. - Wanneer, waar, waarom & hoe het gebeurde.
7-013: N.N. - Sagas of the Norsemen; Viking and German myth.
7-014: N.N. - Heroes of the dawn; Celtic myth.
7-3057: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 1 (A t/m F).
4-155: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1893 à 1913 [7 volumes].
4-69: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 13 (1848).
2-2135: N.N. - Ons gezin bidt, Bijbelse avondgebeden, samengesteld door een pastorale werkgroep van parochiepriesters en leden uit het bisdom Hasselt.
7-1373: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Neuvième.
2-3090: N.N. - Algemeene Inhoudstafel en Alphabetisch Register van De Volksmissionaris, Deel I-XXV [1880-1904].
2-3091: N.N. - Algemeene Inhoudstafel en Alphabetisch Register van De Volksmissionaris, Deel XXVI-L (1905-1929).
5-515: N.N. - Association à la Dévotion et à l'Amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie; Cinquième édition, augmentée des prières pendant la Messe.
2-3088: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVIII, 1937-1938 [incompleet, p. 263-264 zijn verwijderd].
8-05: N.N. - Het staat op papier; Vijftig jaar VRG.
8-06: N.N. - III. Internationale Biennale der Papierkunst 1990 / III. International Biennial of paper art 1990 .
2-3089: N.N. - De Volksmissionaris; Geïllustreerd Maandschrift voor Katholiek leven; Jaargang LXVIII, 1951.
2-3086: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift, onder redactie van eenige Paters Redemptoristen; 12de Jaargang.
2-3087: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVIII, 1936-1937.
2-3084: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Neuvième Année, 1937.
2-3085: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift, onder redactie van eenige Paters Redemptoristen; 9de Jaargang.
2-3077: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Cinquième, 1923.
2-3078: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Sixième, 1924.
2-3079: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Troisième Année, 1931.
2-3080: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Cinquième Année, 1933.
1-3157: N.N. - Vriendengave, Bernardus Kardinaar Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
2-3073: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquantième, 1918.
2-3074: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante et Unième, 1919.
2-2547: N.N. - Manuale ad usum clerici dioecesis Buscoducensis, Editio tertia, de mandato illim ac revmi domini Wilhelme Mutsaers episcopi Buscoducensis.
2-3070: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Septième, 1915.
2-3071: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Huitième, 1916.
2-3072: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Neuvième, 1917.
2-3068: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Cinquième, 1913.
2-3064: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Trente-Neuvième, 1907.
2-3065: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Deuxième, 1910 (+ pages 565-656 de Tome 41, 1909).
4-99: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 46 (1864).
2-3066: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Troisième, 1911.
2-3067: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Quatrième, 1912.
2-3060: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingtième, 1888.
2-3061: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingtième, 1888.
2-3062: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingt et Unième, 1889.
2-3063: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingt-Deuxième, 1890.
2-3056: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Septième, 1885.
2-3057: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Huitième, 1886 [incomplet, sans pages 1-144].
2-3058: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Huitième, 1886 [incomplet, sans pages 1-180].
2-3059: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Neuvième, 1887 .
2-3050: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 41-44 [in 1 band], Jaren 1961-1962-1963-1964.
2-3052: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijks tijdschrift; Jaargangen 51-52 [in 1 band], Jaren 1971-1972.
2-3053: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijks tijdschrift; Jaargangen 53-55 [in 1 band], Jaren 1973-1974-1975.
2-3054: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin hebdomadaire; 1re Année, 1868.
2-3047: N.N. - Kerk en Missie (Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie); Jaargangen 29-32 [in 1 band], Jaren 1949-1950-1951-1952.
2-3048: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 33-36 [in 1 band], Jaren 1953-1954-1955-1956.
2-3049: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 37-40 [in 1 band], Jaren 1957-1958-1959-1960.
2-3044: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 13-16 [in 1 band], Jaren 1933-1934-1935-1936.
2-3045: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 17-20 [in 1 band], Jaren 1937-1938-1939-1940.
2-3039: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XXV + XXVI [in 1 band], 1946-1947.
2-3040: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 1-3 [in 1 band], Jaren 1921-1922-1923, Orgaan van den Priester-Missiebond.
2-3042: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 7-9 [in 1 band], Jaren 1927-1928-1929.
2-3034: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XV + XVI [in 1 band], 1933-1935, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
7-6000: N.N. - Les Grandes Heures de Jean Duc de Berry; Introduction and legends by Marcel Thomas [In order to remain al faithful as possible to the original maunscript, all pages from the Grandes Heures included have been reproduced to their exact size].
2-3036: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XIX + XX [in 1 band], 1937-1939, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
1-2798: N.N. - Mystiek brevier; Deel I: Het Nederlandsche mystieke proza, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-2799: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
14-103: N.N. - Hortulus Animae (Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706; Zielentuintje) [3 mappen, met Aflevering 1 tot en met Aflevering 11, compleet), elke aflevering met losbladige afbeeldingen], Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
9-3078: N.N. - Jan Bogaerts, 1878-1962; Schilderijen en tekeningen, 6 oktober t/m 3 december 1978 [Tentoonstellingscatalogus].
2-3032: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XI + XII [in 1 band], 1929-1931, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3033: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XIII + XIV [in 1 band], 1931-1933, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
2-3030: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen VII + VIII [in 1 band], 1925-1927, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
9-3092: N.N. - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt [Catalogus van Tentoonstelling in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Moderne Kunst, 21 september - 16 december 1990.
2-3031: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen IX+ X [in 1 band], 1927-1929 / Register op de eerste tien jaargangen van Het Missiewerk, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3027: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen I + II [in 1 band], 1919-1921.
2-3028: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen III + IV [in 1 band], 1921-1923, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3029: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen V + VI [in 1 band], 1923-1925, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3025: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LV, 1933-1934.
2-3026: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVI, 1934-1935.
2-3023: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LII, 1930-1931.
2-3022: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LI, 1929-1930.
2-3019: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVII, 1925-1926.
2-3020: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVII, 1925-1926.
2-3021: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLIX, 1927-1928.
5-406: N.N. - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani PP VIII auctoritate recognitum, denuo cura Annibalis S. Clementis Presb. Card. Alban, In tres partes divisum (Pars Secunda + Pars Tertia (Pars Primum is missing), Praecedit Benedicti XIV , Constitutio pro ceremoniali Episcoporum.
2-3017: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLIII, (1921-)1922.
2-3018: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVI, 1924-1925.
14-64: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De civitates van Gallië (De Romeinsche Tijd, Blad 2) / Verdeelingsverdragen der 9e eeuw (De Frankische Tijd, Blad 1) / Lotharingia Inferior en Frisia omstr. 1080 (De Frankische Tijd, Blad 4) [3 kaartjes op 1 blad].
2-3015: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLI, 1919-1920.
2-3016: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLII, 1920-1921.
2-3013: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXIX, (1917-)1918.
2-3014: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XL, (1918-)1919.
2-3009: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXV, (1913-)1914.
5-533: N.N. - Gémissements d'une ame pénitente, tirés de l'Écriture Sainte det des Saints Pères, Édition nouvelle, augmentée de l'explication des prières & des cérémonies de saint Sacrifice de la Messe.
2-1814: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu editum, Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. Benedicti militantibus, additis Officiis Sanctorum novissime praeceptis vel concessis, juxta sancitas leges emendatum, a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, Pars AEstiva.
1-2372: N.N. - Maria-Almanak, jaargangen 1879/1880/1889/1891/1892/1903.
1-2374: N.N. - Ephemerides Mariologicae, Commentaria de re Mariali a Superioribus Scholis C. M. F. Exarata; Annus II (1952) Fasciculus 4.
1-2375: N.N. - Ephemerides Mariologicae, Commentarii de re Mariali a Superioribus Scholis C. M. F. Exarata; Volumen VIII (1958) Num. 1.
1-2376: N.N. - La Madonna e l'Eucharistia; documentazione iconografica, (Stabile Consilium Internationalibus Eucharisticis Conventibus Provehendis).
7-4016: N.N. - Frater M. Andreas; naar het Duitsch van P. Theophorus J. M. Max. S. C. J., door Fr. M. Amadeus.
7-2326: N.N. - Eeuwig Gouda; 1900-2000; Gouwenaars over hun stad.
6-184: N.N. - Reis van G.A. Olivier door het Turksch Rijk, Egypte en Perzië, Uit het Fransch; Vierde Deel [Kreta, Egypte, Syrië, Tyrus].
7-1434: N.N. - Opstand en Pacificatie in de Lage Landen; Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
9-576: N.N. - Processionale Cisterciense Auctoritate; Reverendissimi D. Augustini Barre editum.
9-563: N.N. - Loeft Godt van al ende drinct den wijn ende laet die werelt die werelt sijn [zangbundeltje], Samengesteld bij gelegenheid van het Congres van de Brabantse Beweging in Heeswijk op Beloken Pasen 1947.
7-1379: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quinzième.
9-1009: N.N. - De Schouw; gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Derde Jaargang, 1944 [halve jaargang: Januari t/m juni].
6-187: N.N. - De lijdensweg van drie kruisgezanten in Mongolië, Lotgevallen van drie Missionarissen van Scheut in Swi-Yuan (China) 1923-1925; Drie Vlaamsche missionarissen: P. Soenen, P. van Praet, P. Maurits de Clippele.
6-174: N.N. - Reis van G.A. Olivier door het Turksch Rijk, Egypte en Perzië, Uit het Fransch; Zesde Deel [Perzië].
3-2375: N.N. - Katechismus über Christliche Lehre [Bisdom Roermond], Apporbiert un in der Diöcese Roermond zum Gebrauche vorgeschrieben von Sr Bischöflichen Gnaden Josephus Hubertus Drehmanns.
2-2178: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, cum ordinario Divini Officii jussu SS. D. N. PII PP. X, novo ordine per hebdomadam dispositum et editum, editio amplificata in quarto.
9-455: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1981.
1-2051: N.N. - Pie VII, Pie IX, Pie X; la vie intime et la vie publique, Esquisse anecdotique, offerte aux familles et aux Institutions chrétiennes.
1-3924: N.N. - Festgabe für Hendrik van Oyen zum 70. Geburtstag, den 24. Oktober 1968, Theologische Zeitschrift, Jahrgang 24, Heft 5, September-Oktober 1968.
6-022: N.N. - African American heritage hymnal [575 hymns, spirituals and gospel songs; texts and music].
9-661: N.N. - Elvis through the years 1935-1977; Volume XXXII, No. 1: Armed Forces Song Folio; A de luxe souvenir Song Album.
7-1484: N.N. - Driekwart eeuw plattelands groei, 1888-1963, Jubileum-nummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
1-1859: N.N. - Lutgart Boek.
2-2545: N.N. - Manuale Sacerdotum, diversis eorum usibus, tum in privata devotione, tum in functionibus liturgicis et sacramentorum administratione, acconnodavit P. Josephus Schneider S.J.; editio sexta decima.
2-1859: N.N. - Klein Brevier (Deutsch), Das Klein Brevier enthält in verkürzter Form alle Offizen des Römischen Breviers.
2-2196: N.N. - Visitatio pastoralis Summi Pontificis Ioannes Pauli PP. II in Belgio; Diebus 3-4 Junii a. D. 1995, Celebrationes liturgicae quibus praeest Summus Pontifex Ioannes Pualus PP. II; diebus 3-4 junii 1995.
5-568: N.N. - Nouveau formulaire de prières dédiés aux enfants de Marie.
2-3043: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 10-12 [in 1 band], Jaren 1930-1931-1932.
6-183: N.N. - Aux Pays Bibliques; Notes de pélerinages, Ouvrage illustré de 2 cartes en couleur et de 163 similigravures en plans.
2-2553: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
2-2078: N.N. - Altaarmissaal voor de liturgie der overledenen, Onder verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
4-154: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1893 à 1923 [complète, 8 volumes].
1-1857: N.N. - Lacordaire sa Vie, son OEvre, L'Apotre, l'Éducateur, l'Orateur, l'Écrivain.
1-1771: N.N. - Land en lucht, Almanak voor de R.K. Landman.
3-2241: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
3-2413: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
8-2481: N.N. - Heliand; Lesungen vom Treuebund Gottes, In Übertragung aus dem alten deutschen Heliandsliede zusammengestellt und erläutert von B.A. Betzinger.
2-179: N.N. - Temi fondamentale di vita Francescane.
7-3644: N.N. - 9131 dagen voetbalclub! De 25 jaren lief en leed van 't Zand op 't gras [over voetbalclub 't Zand in Tilburg].
8-1330: N.N. - Robrecht de Duyvel, Uitgegeven en van commentaar voorzien door Rob Resoort.
8-1327: N.N. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702; Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw, Uitgegeven door Hans Bots.
8-1317: N.N. - Een Nyeuwe Clucht Boeck, Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling uitgegeven door Herman Pleij, Jan van Grinsven, Dick Schouten en Freddy van Thijn.
8-1314: N.N. - Vragende wijs; Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis, Bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
8-1285: N.N. - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren, Met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau, Pretoria.
8-1274: N.N. - Uit de school van Michels, Opstellen aangeboden aan prof. dr. L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
8-943: N.N. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648), Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk.
8-1240: N.N. - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa; Bewerkt door R. Lievens.
8-1205: N.N. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp, Uitgegeven door Fr. Kossmann.
8-1180: N.N. - Middelnederlandsche epische fragmenten; met aanteekeningen, door Dr. G. Kalff [Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1886].
8-1170: N.N. - De achterkant van de Ronde Tafel; De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw, Vertaald en toegelicht door Ludo Jongen en Paul Verhuyck; Illustraties Corine Kisling.
8-1164: N.N. - Waarheid en droomen, door Jonathan, Geïllustreerd door Aart van Ewijk.
8-1165: N.N. - Roman van Karel den Grooten en Zijne XII Pairs (fragmenten); Uitgegeven door Dr. W.J.A. Jonckbloet.
8-1148: N.N. - Vanden Levene Ons Heren; Deel I: De teksten; uitgegeven door Dr. W.H. Beuken / Deel II: Ingeleid en toegelicht door Dr. W.H. Beuken.
8-1161: N.N. - Koning Arthur in de Nederlanden; Middelnederlandse Artur- en Graalromans, Ingeleid en geannoteerd door J.D. Janssens.
8-1137: N.N. - Studies over Hooft; Uyt liefde geschreven, 1581 - 1981.
8-1021: N.N. - Onzeekerheid is leeven; Beschouwingen over Frederik van Eeden.
8-1053: N.N. - Flandrijs; Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht, Uitgegeven door Kees de Graaf.
8-1054: N.N. - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden; De quaestie Lieven Nijland, Documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande.
2-2999: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 12e Année [Janvier - Décembre 1947).
2-3000: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen 1 t/m 50 (1919 t/m 1971 [compleet]) + Registers (voor de Jaargangen I t/m XL, 1919 t/m 1961), Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-2194: N.N. - Missale Parvum, ad usum sacerdotis initerantis; editio juxta typicam.
2-2110: N.N. - De begrafenis. Uitgave ten dienste van priesters en koorzangers, Speciaal te gebruiken op weg van huis naar kerk en op de begraafplaats.
2-2111: N.N. - Gebedsdienst bij een crematie.
2-2212: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae cum cantu, juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani; ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornatum; editio cum novo psalterio.
2-2074: N.N. - Orationes et preces variae in bededictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-2106: N.N. - Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
6-071: N.N. (FR. A.C. SCHALKEN, VOORWOORD) - 300 jaar R.K. Gemeente in Suriname 1683-1983, Historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register.
8-2315: N.N. - Nouveau Dictionnaire François - Allemand en Allemand - Français à l'usage des deux nations; Tome second, contenant l'Allemand expliqué par le François, Septième édition originale, refondue et augmentée de près de dix mille articles.
9-551: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 5, Juillet 1955.
2-936: N.N. - Formation and communication at the service of the Community, International Congress of Lay Carmelites, september 2006.
5-591: N.N. - Les Pseaumes en forme de prières; Paraphrase; Nouvelle édition, reveue, corrigé,e & augmentée des Cantiques de l'église / Explication de la Messe et la manière de l'intendre.
5-592: N.N. - Le Pseautier de David, traduit en françois, Avec des Notes courtes, tirées de S. Augustin & des autres Pères, Dixième édition, corrigée & augmentée des Cantiques de l'Église, avec des Notes tirées des Saintes Pères.
8-04: N.N. - Het staat op papier; Vijftig jaar VRG.
2-2543: N.N. - Ritus benedictiones et impositionis Primarii Lapidis pro ecclesia aedificanda, consecrationis ecclesiae et altarium et benedictionis signe vel campagnae ex Pontificali Romano depromptus, juxta editionem typicam.
9-707: N.N. - The Studio, Annual XXIX, 1903, January - June.
2-863: N.N. - Ma joie terrestre où donc es-Tu?.
1-06: N.N. - Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes; Vollständige Ausgabe nach den Grundtexten, übersetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Vinzenz Hamp, Prof. Dr. Meinrad Stenzel, Prof. Dr. Josef Kürzinger; Illustriert mit Bildern von Marc Chagall.
7-1476: N.N. - Publikaties van het Genootschap voor Napoleontische Studiën; Aflevering 14.
2-2948: N.N. - Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Tables analytiques générales, Vol. IV, 1, 1947-1961; Tables analytiques missions O. M. I..
7-1715: N.N. - Emile Seipgens, Uitgegeven bij gelegenheid van het 150e geboortejaar van Emile Seipgens.
7-1076: N.N. - Recherches de Théologie ancienne et médiévale; Tome XXXIV - 1967.
14-100: N.N. - Groot Kerkelyk Toneel des Hertogdoms van Brabant, behelzende een korte, doch algemeene historische beschryvinge van den oorsprong en oudheden van alle Hoofd-, Dom, Kanonikaale, en Kerspel-Kerken, van alle de Abdyen, Proostdyen, Klooster-voogdyschappen, mannen en vrouwen Kloosters, en alle andere Kerkelijke Stichtingen, welke in 't Aarts-Bisdom van Mechelen, de Bisdommen van Antwerpen en 's Hertogen-Bosch, als mede in Walsch-Brabant gevonden worden; Nevens Een kort begrip van 't leeven der Bisschoppen, met hunne afbeeldzels en grafsteden; Getrokken uit de beste schryvers die den Kerkelyken staat van Brabant beschreeven hebben; Verryckt met ... kopere plaaten [De originele bladzijden 59-62, 95-96, 99-100, 113-114, 119-120, 165-166, met gravures, zijn uitgesneden en vervangen door ingeplakte fotocopieën van deze bladzijden].
6-163: N.N. - Eene reis naar Engelsch-Indië; Brieven eener Zuster van Liefde van Gent, Uit het Fransch vertaald door E.J. Ossenblok; Tweede geheel herziene uitgaaf, versierd met 44 platen.
6-013: N.N. - Voyager 1977; St. Bernard High School.
6-014: N.N. - Voyager 1978; St. Bernard High School.
6-012: N.N. - Onward '90 [Santa Clara High School, CA].
6-011: N.N. - Onward '87 [Santa Clara High School, CA].
2-1960: N.N. (DOMINCAANSE GEMEENSCHAP HUISSEN) - Voor mensen op de weg, Overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen.
9-581: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
2-2292: N.N. - Deutsches Lektionar für die Feier der Heiligen Messe; in der Textgestalt der Schott-Meßbücher (2 Bände), Band I: Die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres / Band II: Feste des Herrn und der Heiligen.
2-2251: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, editio Taurinensis juxta typicam.
2-2253: N.N. - Orationes et preces variae in benedictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-2294: N.N. - Die Osterzeit; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 1: Ostermontag bis Pfingsten, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
2-2295: N.N. - Die Sonntag im Jahreskreis; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 2: Die 34 Sonntage im Jahreskreis, die Herrenfeste zwischen Pfingsten und Advent, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
2-2296: N.N. - Die Advents- und Weihnachtszeit; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 3: Die Sonn- und Wochtentage sowie die Hochfeste und Feste der Advents- un Weihnachtszeit, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
7-1092: N.N. - Clavis Mediaevalis; Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung, In Gemeinschaft mit Renate Klauser herausgegeben von Otto Meyer.
14-28: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 70e Jaargang, november 1938 - november 1939.
2-1511: N.N. - Missel / Vespéral du dimanche; Par les bénédictins du Mont-César a Louvain.
2-1709: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen .
2-2970: N.N. - Steyler Missions Chronik 1982/83, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-1662: N.N. - Zondagsmisboek; De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofzangen, herzien en aangepast onder toezicht van H. de Greeve pr..
1-279: N.N. - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging, Supplement 1930.
3-2239: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
2-2542: N.N. - Regulae Seminarii (II sectionis) Archidioecesis Ultrajectensis, ordinatae atque praescriptae ab illustrissimo ac reverendissimo Domino Joanne Zwijsen archiepiscopo Ultrajectensi.
9-102: N.N. - Symposium Raakvlakken verpleeghuisgeneeskunde en geriatrie.
9-103: N.N. - Symposium Functie- en gedragsstoornissen bij het cva en dementie.
7-1581: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dixième.
7-1582: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dix-huitième.
7-1583: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dix-neuvième.
7-1585: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingt-unième.
2-2541: N.N. - Thesaurus Precum; gebedenboek voor de Priesters van het Heilig Hart; volgens de uitgave van het 13e Generaal Kapittel.
14-01: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
9-2132: N.N. - La connaissance de Dieu; Recherches de Philosophie III-IV.
9-1554: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to Volumes / aux Tomes I-V and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par H. & J.D. Pearson; Edited by / Publié par E. van Donzel.
9-3245: N.N. - Bartolome Esteban Murillo (1617-1682) [Catalogue of exhibition in Museo del Prado Madrid].
1-2774: N.N. - Authentieke martelaarsakten, uit de Latijnse traditie, Vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B..
2-2538: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli PP. V jussu editi, ad mentem Bullae Divino Afflatu Pii PP. X. auctoritate Benedicti PP. XV reformati; pro omnibus congregationibus confoederatis sub Regula SS. Patirs nostri Benedicti militantibus.
7-872: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 8e jaargang (1975).
1-2933: N.N. - Synagoga; Kultgeräte und Kunstwerke, von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart, Städtische Kunsthalle Recklinghausen, 3.November 1960 - 15. Januar 1961.
1-1891: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Achtste deel.
1-1892: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Negende deel.
1-1893: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tiende deel, bevattende Resumés in de Fransche taal en indices betreffende de negen voorgaande deelen.
7-2849: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; De Provincie Noordbrabant; Deel X.
1-2328: N.N. - Pèlerinages diocésains de Namur a N. D. de Lourdes.
3-2352: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-808: N.N. - Teresa de Jesus, Cataloog tentoonstelling Gent oktober 1982.
7-002: N.N. - Cracovie, ville des musées.
4-37: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 26ste Jaargang (1994), Afl. 3-4.
2-4185: N.N. - Heilige Anna, grote Moeder; De cultus van de Heilige Moeder Anna en haar familie in de Nederlanden en aangrenzende streken [Tentoonstellingscatalogus].
2-3055: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire; Tome Deuxième, 1869.
6-1633: N.N. - Connaissance des Religions, Revue Trimestrielle, No. 65-66, Juillet-Decembre 2002: René Guénon l'eveilleur (1886-1951).
2-2535: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten; lofzangen en keur van gebeden, Missaal deel II: het Vesperale.
2-2534: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii.
8-1609: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 13-14.
8-2382: N.N. - The history of Orlando Furioso, 1594 [reprint of the 1594 edition of Orlando Furioso.
2-2997: N.N. - Missionnaires de la Compagnie de Jésus; Revue Mensuelle, 8e-10 Année [incomplet].
2-2998: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 11e Année [Janvier - Décembre 1946).
7-3652: N.N. - Dr. Hubert Ahaus; Woorden van waardering voor zijn leven, zijn werken en zijn idealen; door vrienden, Samengesteld en uitgegeven bij gelegenheid van de Dr. Ahaus-herdenking en het veertig-jarig bestaan van het Sint Joseph Studiehuis te Tilburg - sept. 1952.
7-3662: N.N. - Sint Odulphus-Lyceum, ter feestelijke herdenking bij het 60-jarig bestaan (1899-1959) van ons gymnasium, Afdeling van het ouidste R.K. Jongenslyceum in Nederland.
7-3666: N.N. - Gedenkboek bij gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van de R. K. Leergangen Tilburg, 1912-1937.
7-3668: N.N. - Over onderzoek; Een beeld van de Katholieke Universiteit Brabant.
7-3670: N.N. - De Kweekschool Mater Misericordiae vierde eeuwfeest 1852-1952 {Kweekschool in Tilburg].
7-3671: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1996.
7-3672: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1999.
7-3673: N.N. - De examenklassen 1995-1996 [van het St.-Odulphuslyceum te Tilburg].
7-3674: N.N. - Jaarboek St. Odulphuslyceum: De examenklassen 1994-1995.
7-3675: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant, in 4 delen [4 banden, in cassette].
7-3678: N.N. - De Lindeboom; Jaarboek III-IV, 1979-1980.
7-3679: N.N. - De Lindeboom; Jaarboek III-IV, 1979-1980.
7-3993: N.N. - Waar een wil is; Annie van Dieren school 5 jaar op weg.
7-3992: N.N. - 19e Jaarboekje 1951-52 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
7-3991: N.N. - 18e Jaarboekje 1950-51 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
7-3989: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1988-1989.
7-3988: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1980-1981.
7-3987: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1979-1980.
7-3986: N.N. - 25e Almanak T.S.C. St. Olof 1976-1977.
7-3985: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1975-1976.
7-3984: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1974-1975.
7-3983: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1974-1975.
7-3982: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1973-1974.
7-3981: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof voor het lustrumjaar 1972-1973.
7-3980: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof, 18e jaargang 1969-1970.
7-3979: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof, 17e jaargang 1968-1969.
7-3978: N.N. - Pallieter, Negende Lustrum.
7-3977: N.N. - Lustrumboek 198-1948 R.K. Studentenvereniging Sint Leonardus.
7-3976: N.N. - Jaarboek 1966-1967, ten behoeve van de studentengemeenschap van het G.I.T. (Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie) te Tilburg.
7-3975: N.N. - T.S.C. St. Olof: Elfde lustrum, 25 september - 3 oktober.
7-3974: N.N. - 70 jaar Jozefschool; Een kroniek van een schoolleven dat verder gaat [over de Jozefschool in Tilburg].
7-3972: N.N. - Tilburg 40 jaar bevrijd; 1944 - 27 October - 1984, Avondshowprogramma ter gelegenheid van de 40-jarige bevrijding van Tilburg; Stadsschouwburg, zaterdag 27 october 1984 [programmaboekje met liedteksten en reclame-advertenties].
7-3966: N.N. - Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945.
7-3967: N.N. - Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945.
7-3962: N.N. - Verslag SWABO-dag 15-9-79 Goirle; Macht en onmacht, de ondergang van spinnerij SWABO.
7-3960: N.N. - De Arbeidsenquête van 1887: Een kwaad leven; Heruitgave van de 'Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen' (Sneek 1887), bezorgd en ingeleid door Jacques Giele; Deel : De vladindustrie, Tilburg, Eindverslag.
7-3959: N.N. - Textielhistorische Bijdragen 30 (1990).
7-3958: N.N. - Textielhistorische Bijdragen 26 (1986).
7-3957: N.N. - Verschuuren 1921-1981; De andere kant van de textielindustrie.
7-3956: N.N. - Comité voor Oratorium-Uitvoeringen te Tilburg: Uitvoering van Les Béatitudes van César Franck voor soli, gemengd koor en orkest, op dinsdag 7 mei 1912 (Programma-boekje met de tekst van het oratorium), [Met diverse solisten uit Tilburg, het Tilburgsch Gemengd Koor en het Utrechtsche Stedelijk Orkest, Dirigent Willem Robert Jr.].
7-3955: N.N. - Regels en oefeningen voor de Mariacongregaties in Nederland, Nieuwe officiële uitgave, herzien en bijgewerkt door het Alg. Secretariaat der Mariacongregaties.
7-3951: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, voorgeschreven voor het Bisdom Paramaribo, door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. St. Kuypers C.s.s.R., bisschop van Paramaribo.
7-3949: N.N. - Peerke Donders; Kwartaalblad; Jaargang 2 - nummer 2 (mei 2012).
7-3925: N.N. - Ach lieve tijd; De boeiende historie van Tilburg [19 afleveringen in brochurevorm, in opbergmap, compleet].
7-3915: N.N. - Tilburg tegen; Midden-Brabant demonstreert voor de vrede; Fotoverslag 29 oktober 1983.
7-3912: N.N. - De koperen Rooi Pannen; Speciale uitgave ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, januari 1980.
7-3910: N.N. - Goeiemorgen Poels! Vijftien jaar wel en wee van een eigenwijs opvangcentrum 1968-1983.
7-3911: N.N. - Meesterlijke momenten; Bureau Van Spaendonck en Mr. Barend Jan van Spaendonck 1950-1987.
7-3908: N.N. - Bomax Woonboek, regio Breda/Tilburg.
7-3907: N.N. - Smeets Rouwalbum [album waarin losse bidprentjes kunnen worden ingestoken; het album beval circa 140-150 bidprentjes, voornamelijk uit Tilburg, uit de eerste helft van de twintigste eeuw].
7-3903: N.N. - Jubileumboek van de Dienst Sociale Werkvoorziening te Tilburg 1957-1982.
7-3900: N.N. - Niet alle aardbeien gaan naar de veiling; Scènes uit een eigenwijs opvangcentrum; Twintig jaar Huize Poels, 1968-1988.
7-3873: N.N. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie; 6 delen (Deel 1: Geschiedenis van de ondergang / Deel 2: De familie-eigendom / Deel 3: 't Fabriek; uitbuiting - onderdrukking - verzet / Deel 4: De levensomstandigheden / Deel 5: De sluiting van de wolfabrieken / Deel 6: De gevolgen voor de textielarbeiders), [Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken - Tilburg; Onderzoek: Ongelijke Ontwikkeling Tilburg, Verslag no. 6].
7-3872: N.N. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie; 6 delen (Deel 1: Geschiedenis van de ondergang / Deel 2: De familie-eigendom / Deel 3: 't Fabriek; uitbuiting - onderdrukking - verzet / Deel 4: De levensomstandigheden / Deel 5: De sluiting van de wolfabrieken / Deel 6: De gevolgen voor de textielarbeiders), [Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken - Tilburg; Onderzoek: Ongelijke Ontwikkeling Tilburg, Verslag no. 6].
7-3871: N.N. - Uitvoerig en beredeneerd Verslag omtrent den toestand der Gemeente Tilburg over het jaar 1917.
7-3865: N.N. - Henri Rutten, priester, missionaris en martelaar; Brieven aan zijn familie, Gebundeld ter gelegenheid van het honderdste gedenkjaar van zijn martelaarschap in 1904.
7-3861: N.N. - Almanak van het T.S.C. St. Olof 7e lustrumuitgave 1986-1987.
7-3860: N.N. - Amanak '77-'78 T.S.C. St. Olof.
7-3859: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1971-1972.
7-3858: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof; 16e jaargang; Uitgegeven in het lustrumjaar 1967-1968.
7-3857: N.N. - Ik heb iets met Tilburg, Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum Gianotten Boeken, CD's & Multimedia Tilburg, en het 25-jarig jubilleum Scheepens reclame adviseurs Tilburg.
7-3853: N.N. - Ga er eens langs; Zwerftocht door Tilburg.
7-3848: N.N. - 75 + 40 = 115 jaar; Speciale zorg voor kinderen [Bij het 75-jarig bestaan van de Mgr. Zwijsenschool en het 40-jarig bestaan van Sio Hoogvenne, in Tilburg].
7-3842: N.N. - De tao van Moerenburg [zonder DVD].
7-3839: N.N. - 50 jaar Dutch Pipes and Drums; Opgericht in mei 1953 als jeugddoedelzakband de Scotjes.
7-3837: N.N. - Ken Tilburg.
7-3835: N.N. - Ken Tilburg.
7-3834: N.N. - Het is een wereld van verschil; Woonwagenbewoners in Tilburg 1935 1990.
7-3832: N.N. - Over en uit; Gemeentepolitie Tilburg.
7-3820: N.N. - Tilburgs Studentenvademecum '83.
7-3819: N.N. - Studenten Vademecum Tilburg 1981.
7-3818: N.N. - Groeseind-Hoefstraat aandachtsgebied.
7-3817: N.N. - Katholieke Hogeschool; Hogeschool voor Economische, Sociale en Rechtswetenschappen te Tilburg; Studiegids 1971-1972.
7-3816: N.N. - Letterlijk Zwijsen; abc van een uitgever.
7-3811: N.N. - Tilbourg (Hollande), son industrie; Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix 1911, Section Hollande.
7-3809: N.N. - Tilburg herinneringen [mapje met 8 tekeningen van H. Corvers van Tilburgse gebouwen/stadsgezichten, op losse prentbriefkaarten, nrs. 1 t/m 4, 6 t/m 8 en 13].
7-3808: N.N. - Tilburg herinneringen [mapje met 9 tekeningen van H. Corvers van Tilburgse gebouwen/stadsgezichten, op losse prentbriefkaarten, nrs. 1 t/m 8 en 13].
7-3807: N.N. - Woord en beeld; Tilburg in foto en poëzie [mapje met zeven prentbriefkaarten met foto en gedicht, plus een prentbriefkaart met toelichting; op initiatief van Stichting Volzin].
7-3805: N.N. - Pronte mensen; Leven in Tilburg van toen, [Met foto's over het leven in Tilburg, uit de jaren 1901 t/m 1906, door fotograaf Henri Berssenbrugge].
7-3803: N.N. - Fortissimo; Een kleine verzameling vingervlugheid, Uitgegeven bij het vijfenzeventigjarig jubileum van Piano- en orgelhandel Jos W. Simons.
7-3801: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3797: N.N. - De groene long; Actum Tilliburgis; Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundekring Tilborgh; jrg. 7, nr. 3/4, okt. 1976.
7-3795: N.N. - Korte levensschets te zingen door alle bruiloftsgasten ter gelegenheid van het huwelijk van Toontje en Jurrie op dinsdag 15 juni 1909.
7-3775: N.N. - J'accuse! Ik beschuldig; Een onweerlegbaar réquisitoire tegen de Tilburgsche Waterleidingmaatschappij [Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1935].
7-3774: N.N. - Jubileumgids ter gelegenheid van het Gouden Bestaansfeest van de Afdeling Tilburg van de Katholieke Politiebond St. Michaël, 1907-1957.
7-3772: N.N. - T.V. Comoedia, Het Volkstoneel; Programma voor de uitvoeringen te Tilburg van Martijntje (De Erfoom), Groot lachspel in 2 bedrijven en 22 tafereelen, door Frank Klaroen.
7-3771: N.N. - 75-Jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring Tilburg en Omstreken; 30 november 1933 [boekje zonder tekst, enkel met karikaturale portrettekeningen van geneesheren].
7-3770: N.N. - Officiële Tilburgse Wegwijzer; Bijzonderheden van algemene aard, alfabetische stratenlijst en plattegrond van de Gemeente Tilburg [brochure met losse uitvouwbare plattegrond].
7-3769: N.N. - Theatre du 'Grand Gastronome' Heuvel 47, Afscheidsvoorstelling op; maandag 4 augustus ten 12 uur middernacht van De Zilveren Bruiloft, karakterschets in 2 bedrijven van Fr. Fagots en G., chezpied.
7-3768: N.N. - In piam memoriam; Album aan de nagedachtenis onzer dierbare afgestorvenen gewijd [verzamelalbum met 27 ingeplakte bidprentjes], Voorzien van een keur spreuken en teksten uit de H. Schrift en der Kerkvaders; Met eene Inleiding van L. M. van Pintxteren, R.K. Pr. En met band- en titelplaat-teekening van den Heer Theo Molkenboer.
7-3767: N.N. - Vijfde lustrum van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof; Tilburg, 1-12 mei 1953.
7-3766: N.N. - Toonkunstconcert op 1 mei 1953; Ter opening van de Festiviteiten bij gelegenheid van het 5e lustrum van het Tilburgs Studenten-Corps Sint Olof in de Metropole-Schouwburg te Tilburg.
7-3764: N.N. - Een brok herinnering blijft over ... [Bij de sluiting van de kerk van de H.H. Antonius en Barbara te Tilburg op 1 november 1976, aangeboden aan de parochianen van het Groeseind].
7-3763: N.N. - Officieel programmaboek der Tilburgsche Middenstands Tentoonstelling TiMiTo, augustus 1936.
7-3762: N.N. - Officieel Programma van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935; Onderwerp van den Katholiekendag: Voor Zedelijke Volksverheffing.
7-3761: N.N. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802, Met annotatiën voorzien door Lamb. G. de Wijs.
7-3760: N.N. - Wegwijzer voor de St. Dionysiusparochie 't Heike Tilburg.
7-3759: N.N. - Officieele catagologus van de Nederlandsche Folkloreschouw; Te houden te Tilburg, 20 jul - 5 aug. 1929.
7-3758: N.N. - Officieel Verslag van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935 te Tilburg, Onderwerp van den Katholiekendag: Voor zedelijke volksverheffing.
7-3757: N.N. - Officieel Verslag van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935 te Tilburg, Onderwerp van den Katholiekendag: Voor zedelijke volksverheffing.
7-3755: N.N. - Tilburg; 5 origineele etsen van L. Riche [mapje met 5 losbladige etsen].
7-3749: N.N. - Weg van idealen; De Tilburgse actiecultuur van de jaren zeventig en haar erfenis.
7-3748: N.N. - Bladeren door Tilburg, 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur.
7-3742: N.N. - Pater Henri Rutten, priester, missionaris en martelaar; Brieven aan zijn familie, Brieven gebundeld ter gelegenheid van het honderdste gedenkjaar van zijn martelaarschap in 1904.
7-3734: N.N. - De Hasseltse kapel te Tilburg; troos en toeverlaat voor velen.
7-3733: N.N. - Tilburg, moderne industriestad.
7-3724: N.N. - Krachtbron; 200 jaar vrouwen in Tilburg.
7-3720: N.N. - Huttonia; de droom die geen werkelijkheid mocht worden, De woonavonturen van Henk Kuiper.
7-3705: N.N. - Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan te Tilburg, Wetenswaardigheden omtrent het Gilde, verzameld en opgetekend door Cees van Dun.
7-3701: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3700: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3697: N.N. - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
7-3696: N.N. - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
7-3692: N.N. - Vijf jaar Letteren in Tilburg 1981-1986, Lustrumbundel Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).
7-3686: N.N. - Paleis Raadhuis Tilburg.
7-3642: N.N. - Schavo 1936-1986; Jubileumnummer [van Schaakvereniging Schavo in Tilburg].
7-3628: N.N. - 4x11 Kruikenstad; Een kleurrijk beeld van Carnaval in Tilburg 1997-2008, Jubileumuitgave van de Carnavalsstichting Tilburg ter gelegenheid van 4 x 11 Kruikenstad (1964-2008).
7-3627: N.N. - Heemkunde sprokkelingen Tilburg 1969-2004.
7-3622: N.N. - Tilburgs dialect, Dit boekje is een kerst- en nieuwjaarswens van Drukkerij Piet Smits, als afsluiting van hun 60-ste jubileumjaar.
3-2441: N.N. - Catechismus, of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.
3-2354: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Den Bosch], Door Z.D. Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch voorgeschreven ten gebruike in het bisdom van 's Bosch.
9-3009: N.N. - Ensorgrafiek in confrontatie [catalogus bij de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten Oostende, 19 september 1999 - 13 februari 2000].
2-2985: N.N. - De heiden moest eraan geloven; Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
2-2986: N.N. - 100 Jaar S.C.J.; 100 in 1, Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie, 1878-1978.
4-153: N.N. - Annales de l'Assocciation de l'Adoration Perpétuelle; Années 1850 à 1884 [1 volume].
2-2995: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 6e Année (Janvier - Décembre 1941).
2-2996: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 7e Année (Janvier- Décembre 1942).
3-2391: N.N. - Catechismus [Bisdom Utrecht], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-6394: N.N. - Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum; De benedictionibus; Editio Typica.
1-6392: N.N. - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium; A Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
1-6390: N.N. - Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisom Utrecht; Een en twintigste Deel.
1-6389: N.N. - Pontificium Athenaeum Antonianum Annis 1969-1971.
1-6388: N.N. - Folge Mir nach - Jubilate Deo; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien anläßlich der 850-Jahrfeier des Stiftes Heiligenkreuz, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 4 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-6387: N.N. - Höre mein Sohn; Sammelband von Gastvorlesungen und Festakademien, Series: Heiligenkreuzer Studienreihe, Band 2 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
1-6386: N.N. - Caeremoniale Episcoporum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum; Editio Typica.
1-6384: N.N. - Catalogus Ordinis Praemonstratensis 2000 [Texts in Dutch, English, French etc.].
1-6381: N.N. - Cours de Lectures sur les vérités importantes de la religion, qui preuvent se faire en touts temps, mais principalement à la prière du soir pendant le saint temps de Carême; Tome Premier + Tome Deuxième.
1-6377: N.N. - Buch der Gebräuche für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten Sacramentes, nebst den Gebeten, welche bei veschiedenen klösterlichen Übungen zu verrichten sind [Texts in German and in Latin].
1-6374: N.N. - Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; Derde Reeks, Deel VII, Uitgegeven vanwege het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-6372: N.N. - Proef en toets; Theologie als experiment, Bijdragen bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
1-6371: N.N. - Het Thomas Evangelie.
1-6370: N.N. - Herbronning van de eredienst; Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 2003, nr. 5-6.
1-6369: N.N. - Geloof en satire anno 1600.
1-6368: N.N. - Cahiers de Joséphologie; Volume I, No. 1, Janvier-Juin 1953.
1-6367: N.N. - Voortgang; Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen.
1-6366: N.N. - Missionarissen van de H. Familie: Constituties en Generaal directorium.
1-6365: N.N. - Herder Lexikon, Symbole; mit über 1000 Stichwörtern sowie 450 Abbildungen.
1-6364: N.N. - Die Feier der Ordensprofeß in den Kapuzinerprovinzen des deutschen Sprachgebietes.
1-6363: N.N. - De heilige non van Oirschot; Leven van Moeder Maria Margaretha der Engelen van de Ongeschoeide Carmelitessen 1605-1658.
1-6356: N.N. - Ethica ad usum seminarii Leodiensis, nunc primum edita.
1-6355: N.N. - Essai critique sur l'histoire des Ordres Royaux, Hospitaliers et Militaires de Saint Lazare de Jerusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel.
1-6352: N.N. - Die Engel am himmlischen Niederrhein.
1-6351: N.N. - Klara van Assisi, een nieuwe vrouw; Brief van de generale ministers van de franciscaanse familie aan de clarissen, aan alle franciscanse slotzusters, aan allen, in heel de wereld, die Franciscus en Clara vereren, bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de heilige Clara (1193-1993).
1-6350: N.N. - Der Spiegel des heiligen Franziskus, Original-Holzschnitte von Schw. Elma Koenig; mit erläuterndem Text.
1-6348: N.N. - Lexicon Dizionario Teologico Enciclopedico.
1-6347: N.N. - Polen en drie eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament; Originele documenten verzameld vanaf het begin rond de stichting in Polen door Moeder Mechtildis (Catharine de Bar).
1-6345: N.N. - Der Sachsenspiegel in Bildern; Aus der Heidelberger Bilderhandschrift, Ausgewählt und erläutert von Walter Koschorreck.
1-6344: N.N. - Blühende Wüste; Aus dem Leben palästinischer und ägyptischer Mönche des 5. und 6. Jahrhunderts.
1-6343: N.N. - Moeder Joanna van Jezus (Joanna Baptista Neerinckx), Hervormster der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, Stichteres der Penitenten-Recollectinen, 1576-1648, Naar de Fransche uitgave, door een Religieuze der Congregatie van Roosendaal.
1-6341: N.N. - La Sagrada Familia en el siglo XVII / La Sacra Famiglia nel secolo XVII; Actas des segundo Congreso International sobre la Sagrada Familia, en ocasión del Año International de la Familia y del VII Centenario de Santuario de Loreto / Atti der secondo Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia, in occasione dell'Anno Internazionale della Famiglia e del VII Centenario del Santuario di Loreto; Barcelona/Begues, España, 7-11 de septiembre de 1994.
1-6340: N.N. - La Sagrada Familia et los prieros dieciséis siglos de la Iglesia / La Sacra Famiglia nei primi sedici secoli della chiesa; Actas del primer Congresso sobre la Sagrada Familia ; Atti del primo Congresso sulla Sacra Famiglias; Barcelona/Begues, Espagna, 8-11 de septiembre de 1992.
1-6339: N.N. - Kerkarchitectuur [gestencilde druk, vermoedelijk een collegedictaat; over de geschiedenis van de kerkarchitectuur vanaf de oude christenheid tot heden].
1-6337: N.N. - 75 Jahre im Dienste des Göttlichen Wortes; Gedenkblätter zum 75jährigen Jubiläum des Steyler Missionswerkes; SVD 1875-1950.
1-6266: N.N. - Satzungen der Minderen Brüder Kapuziner; Regel und Testament des Heiligen Vaters Franziskus.
1-6174: N.N. - Aufrichtige Erzälungen eines russischen Pilgers, Herausgegeben und eingeleitet van Emmanuel Jungclaussen.
1-6166: N.N. - De heilige Arnold Janssen, een zegen voor vele volken, Uitgegeven door de Nederlands-Belgische Provincie SVD.
1-6033: N.N. - Die apostolischen Väter; Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe von Karl Bihlmeyer; Erster Teil: Didache, Barnabas, Klemens I und II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diogenetbrief [Tekst in Griechisch].
1-6019: N.N. - The wisdom of the desert fathers; Apophthegmata Patrum, from the Anonymous Series, Translated with an Introduction by Sister Benedicta Ward SLG; Foreword by Metropolitan Anthony Bloom.
1-2038: AAFJES, BERTUS (GESCHRIEVEN VON) UND EYCK, CHARLES (GEZEICHNET VON) - Habemus Papam; Bilder der Erinnerung.
1-3150: AALDERS, M.J. - De komst van de toga, Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
1-3151: AALDERS, M. - 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
9-1788: AALDERS, C. / PLOKKER, J.H. / QUISPEL, G. - Jung - een mens voor deze tijd.
1-2672: AALDERS, W.J. - Mystiek; haar vormen, wezen, waarde.
3-4141: AALST, A.J. VAN EN JACOBS, A. (REDACTIE) - Gebed in beelden; Feestikonen in oosterse kerken.
1-3152: AARNINK, L. - Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
8-2073: AARTS, C.J. / ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat; De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, Bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
9-1525: AARTS, PAUL / ROELANTS, CAROLIEN - Saoedi-Arabië; De revolutie die nog moet komen.
7-3385: AARTS, BAS / DUIJVESTIJN, BOB / GILS, JEF VAN - Befaamde Bekenaren, Reeks: Onder de toren, deel IV.
1-6000: ABBOTT-SMITH, G. - A Manual Greek Lexicon of the New Testament.
9-1497: ABDUS SATTAR, SAJIHAH - De positie van de vrouw in de islam.
9-1569: ABEL, ARMAND (ONDER LEIDING VAN) - Beschavingsgeschiedenis van de Isl?m.
9-1568: ABEL, ARMAND (ONDER LEIDING VAN) - Beschavingsgeschiedenis van de Isl?m.
2-4156: ABÉLARD, PIERRE - Gesprek tussen een filosoof, en jood en een christen, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.R.M. Bagchus, J.M.C. Crousen, M.C.J.M. Jonkers.
5-001: ABELLY, LOUIS - La vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Instituteur et Premier Superieur General de la Congregation de la Mission. , (Divisée en trois liures).
7-5303: ABENDANON, E.C. - Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes, Deel I-II-III-IV + Atlas [losbladig, met Titelblad, Verklaringsblad en Kaartblad I t/m XVI].
1-2981: ABICHT, L. - De joden van Antwerpen.
1-3067: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
8-609: ABÛ'L FARAC, GREGORY (BAR HEBRAEUS) - Abûl Farac Tarihi; Cilt I + Cilt II.
2-74: MONNIKEN VAN CITEAUX EN ACEY - Bernardus van clairvaux, Liefde voor de kerk.
8-1793: ACHTERBERG, GERRIT - Autodroom.
8-1792: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje; Gedichten, Bayard Reeks No. 17.
8-1700: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
1-6001: ACKERMANS, GIAN - Herders en huurlingen; Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705).
1-3688: ACKERMANS, G. / DAVIDS, A. / NISSEN, P. (REDACTIE) - Kerk in beraad, Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
9-1293: ACKROYD, PETER - Isaac Newton, Series: Brief Lives.
1-4254: ADALISTEN, K. - De heilige Brigitta van Zweden; mystieke en ordestichteres.
2-1933: ADAM, A. - Het liturgisch jaar; vieren en beleven, zijn geschiedenis en betekenis in de liturgievernieuwing .
8-1702: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De tors, in zeven zangen, Met acht teekeningen van S.A. Rijkmans Kaijser.
8-1795: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Dient den Heer; Liederen en verhalen voor de jeugd.
8-1794: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
7-3402: ADANG, TON - Mens en monnik; Onsenoort/Mariënkroon 1904-2004.
9-3097: ADELAAR, DICK E.A. - Herman Gordijn.
7-991: ADELBERG, SIMON VAN - De Marranen; De geschiedenis van de Portugezen uit Spanje.
9-1134: ADHÉMAR, JEAN - La gravure originale au XVIIIe siècle.
9-83: ADMIRAAL, P.V. - Euthanasie en de Eed van Hippocrates; Herinneringen van een anesthesioloog.
7-2517: ADRIAANSE, J. - Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht, Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche Feesten van 1930.
7-1503: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd; Een boek over mensen.
7-2368: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
7-2796: ADRIAENSSEN, LEO - De Brabanders, Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
9-3217: ADRIANI, GÖRZ - Toulouse-Lautrec; Das gesammte graphische Werk; Sammlung Gerstenberg [Catalogue].
9-3202: ADRIANI, GÖRZ - Toulouse-Lautrec; Das gesammte graphische Werk; Sammlung Gerstenberg [Catalogue].
7-5255: ADRIANI, N. - Verzamelde geschriften; Deel I + II + III.
7-5068: ADRIANI, N. - Toradja'sche vertellingen (Tweede Reeks), Tijdschr. Deel LII, afl. 3 en 4 [Overgenomen van het Leesboekje in de Bare'e-taal dat in 1900 door de Nederlandsch-Indische Regeering is uitgegeven ten dienste der scholen op Midden-Celebes].
8-802: AELST, ERNEST VAN - Onser Liever Vrouwen miraculen; Van een guet man; Gheprent door Ernest van Aelst, Onze beste Kerst- en Nieuwjaarswenschen; Justinne en Ernest van Aelst, Kerstmis 1940.
10-095: AELST, GUILLIAM. - Famianus Strada Verduytscht., Den I. Druck..
3-2647: AERTNYS C. SS. R., JOS. - Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Doctoris Ecclesiae; Editio Quinta, recognita Tomus I + Tomus II [in 1 volume].
3-2646: AERTNYS C. SS. R., JOS. - Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Doctoris Ecclesiae; Editio Sexta, emendata; Tomus I.
5-002: AERTNYS, JOS., C.SS.R. - Theologia Moralis juxta doctrinam S. Alphonsi de Ligorio, doctoris ecclesiae; Tomus I + Tomus II; Editio Quarta, recognita.
1-3153: AERTNYS, JOS., C.SS.R. - Theologia pastoralis complectens Practicum Institutionem Confessarii, Editio altera, aucta et recognita.
8-1532: AERTS, REMIEG / CALIS, PIET / JACOBI, TINEKE / RELLEKE, JOKE - De Gids sinds 1837; De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
7-5090: AËTIUS, BR. - Kamus Djerman-Indonesia.
1-2288: AGNELLET, M. - Cent ans de miracles a Lourdes.
5-003: AGNELLI, GIOSEPPE - Arte di goder l'ottimo contenuta negli Esercizii Spirituali di Santo Ignazio di Loiola, fondatore delle Compagnia di Giesu (4 volumes), Ed'osservata dal Padre Gioseppe Angnelli, della Compagnia di Giesu.
8-2182: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van Opstellen, geschikt om de Hollandsche Jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal opteleiden; bevattende eene reeks van uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort dezer opstellen, verklaard worden.
1-2910: AGT, J.F. VAN - Synagogen in Amsterdam.
7-2818: AGT, J.F. VAN / PEETERS, C. - Nederlandse monumenten in beeld; Noordd-Brabant / Limburg, Foto's: G. Th. Delemarre, G. J. Dukker e.a..
7-2333: AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VIII: De Provincie Noord-Holland, Eerste Stuk: Waterland en omgeving.
7-5248: AGUNG GDE AGUNG, IDE ANAK - Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonisische onderhandelingen.
9-1548: AHMAD, AZIZ - La Sicile islamique.
9-3106: AIKEMA, BERNARD / TUIJN, MARGUERITE - Tiepolo in Holland; Works by Giambattista Tiepolo and his circle in Dutch collections [Catalogue of exhibition].
5-005: AIMÉ-MARTIN, L. (ÉDITEUR) - OEvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur par L. Aimé-Martin, Mélanges, Tome 1 + Tome 2.
5-004: AIMÉ-MARTIN, L. (ÉDITEUR) - OEvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur par L. Aimé-Martin, Études de la nature; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
7-322: AISCHYLOS - Oresteia [Agamemnoon, Doodenoffer, Eumenieden], Vertaald door P.C. Boutens.
9-3251: AITKEN, GENEVIÈVE - Artistes et théâtres d'Avant-Garde; Programmes de théatres illustrés, Paris 1890-1900 [Catatlogue].
8-882: AKEN, HEINRIC VAN - Die rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede vertaling, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs [heruitgave van de uitgave uit 1868].
1-3051: AKERBOOM, D. / ENGELEN, J. / LEYGRAAF, M. / MONSHOUWER, D. (REDACTIE) - Broeder Jehosjoea, Opstellen voor Ben Hemelsoet, bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
7-3475: AKKER, N.K. VAN DEN - De Grote Kerk van de Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch; Een kleine kroniek .
8-1387: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Traditie en vernieuwing; Opstellen aangeboden aan A. L. Sötemann.
8-1432: AKKER, W.J. VAN DEN / DORLEIJN, G.J. / KLOEK, J.J. / MOSHEUVEL, L.H. (REDACTIE) - Sabena Revue (Halfjaarlijks tijdschrift), 1975, 40e Annee, No. 1: Thyl Ulenspiegel [textes en Français, Néerlandais et Anglais].
5-013: ALAGONA, PETRO - S. Thomae Aquinatis Theologicae Summae Compendium, omnibus omnino theologis iuxta ac concionatoribus perquam utile.
6-1700: ALAIN - Les arts et les dieux, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 129.
6-1701: ALAIN - Les passions et la sagesse, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 143.
6-1702: ALAIN - Propos I + Propos II, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 116 et 217.
2-4111: ALAND, KURT (EDIDIT) - Synopsis Quattuor Evangeliorum; Locis parallelis evangeliorum aprocryphorum et patrum adhibitis editit Kurt Aland; Editio undecima ad textum editionum Nestle-Aland et Greek New Testament aptata.
2-1228: ALAVEDRA, I. (EDITOR IN CHIEF) - Converted churches.
7-3676: ALBADA, J.N.T. VAN / BECX, J.A.J. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek I, 1977.
7-3677: ALBADA, J.N.T. VAN / BECX, J.A.J. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek II, 1978.
1-2361: ALBAN, FR. / FERRARA, CHR. A. - Il Sacerdote di Fatima, Il Sacerdote, la Profezia e il Rischio...; il Vaticano di fronte alla scelta tra la pace ed il terrore.
7-6119: ALBARET, CÉLESTE - Monsieur Proust; Souvenirs decueillis par Georges Belmont.
8-884: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karolingische verhalen; Carel en Elegast - De vier Heemskinderen - Willem van Oranje - Floris en Blancefloer; In niewer form overgebracht door Jos. A. Alberdingk Thijm.
8-883: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaziën.
8-704: ALBERONI, FRANCESCO - Lezioni d'amore; Duecento domande e risposte su amore, sesse e passione.
8-665: ALBERONI, FRANCESCO - Innamoramento e amore.
1-1228: ALBERS, O.J.L. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, De grootte van de ziel (De quantitate animae).
1-3155: ALBERT, J.-P. - Odeurs de sainteté, La mythologie chrétienne des aromates.
7-3793: ALBERT SIEBELINK, DRÉ (SAMENSTELLING EN TEKSTEN) - Willem II [volksopera, programmaboekje].
8-344: ALBERTS, A. (TEKST) - In de tijd gezet; In 1966 uitgegeven door de Algemene Nederlandse Grafische Bond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land.
1-2987: ALBERTSON, E. - Kabbala; God - Demon, of beiden?.
2-195: ALBERTUS - Katechismus van de Wereldlijke Derde-Orde van Boetvaardigheidvan den H. Franciscus van Assisië.
1-2997: ALBINSKI, M. - Antisemitisme - In ons? -.
1-3162: ALBRECHT, B. - Eine Theologie des Katholischen; Einführung in das Werk Adrienne von Speyrs, Band II: Darstellung.
1-6002: ALCIATUS, ANDREAS - Emblematum Libellus [facsimile; reprografischen Nachdruck nach die Originalausgaben Paris 1542, der Hessische Landes- und Hochschulbibliothek zu Darmstadt und der Universitätsbibliothek zu Freiburg im Breisgau].
9-1287: ALDERS, C.J. / LIER, J.N. / DAHLMANS, J.J. (REDACTIE) - Talex; Compendium van de exacte vakken.
7-1036: ALDERS, HANNY - In het spoor van de Katharen; Reisboek met foto's van de auteur.
6-1170: ALDRED, CYRIL - Jewels of the pharaos; Egyptian jewelry of the Dynastic Period.
7-022: ALDRED, CYRIL - Jewels of the pharaos; Egyptian jewelry of the Dynastic Period.
9-3034: ALECHINSKY, PIERRE EN ANDEREN - Ensor [Tentoonstellingscatalogus; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel].
1-300: D'ALÈS, A - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Contenant les Preuves de la Verité de la Religion et les Réponses aux Objections tirées des Sciences humaines.
8-99: ALEXANDER, J.J.G. - Italiaanse miniaturen uit de Renaissance.
9-3226: ALEXANDRE, NOËL - Modigliani; Onuitgegeven tekeningen, documenten en getuigenissen uit de voormalige verzameling van Paul Alexandre.
1-6068: PHILOS VON ALEXANDRIA - Die Werke, in Deutscher Übersetzung; Erster Teil bis Fünfter Teil [5 volumes], Heausgegeben von Prof. Dr. Leopold Cohn.
7-043: ALEXANDRIS, ALEXIS - The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-1974.
6-1192: ALEXANDRIS, ALEXIS - The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 1918-1974.
3-413: ALEXANDRO, R.P.F. NATALI. - Expositio Litteralis et Moralis Sancti Evangelii Jesu Christi secundum Matthaeum. , Opus sacrarum litterarum Cultoribus, nec non Verbi Dei Praeconibus utilissimum. Editio Novissima. Tomus Primus et Tomus Secundus. .
6-1022: F. ALEXIS-M. G. - La Belgique pittoresque; Géographie descriptive physique, politique, économique et historique, Ouvrage illustré de nombreuses cartes et gravures.
1-2263: ALGERMISSEN, KONRAD / BÖER, LUDWIG / FECKES, CARL / TYCIAK, JULIUS (HERAUSGEGEBEN VON) - Lexikon der Marienkunde, 1. bis 8. Lieferung (Aachen bis Elisabeth).
8-974: DANTE ALIGHIERI - De Monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constatijn, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
8-969: DANTE ALIGHIERI - Die Göttliche Komödie, Üversetzt von Karl Streckfuß; Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Eduard Wechszler und einem Aufsatz von Dr. Franz Dülberg.
8-981: DANTE ALIGHIERI - Das Gastmahl; Drittes Buch [Italienisch - Deutsch], Übersetzt von Thomas Ricklin, Kommentiert von Francis Cheneval.
8-646: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedi; a cura di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio: Paradiso; Introduzione - Note - Letture dei canti - Percorsi Danteschi.
8-645: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedi; a cura di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio: Purgatorio; Introduzione - Note - Letture dei canti - Percorsi Danteschi.
8-640: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedia; I. Inferno / II. Purgatorio / III. Paradiso, A cura di Daniele Mattalia, con le illustrazioni di Gustave Doré.
8-638: DANTE ALIGHIERI - La Divina Commedia, Teste critico della Società Italiana reveduto, col commento scartazziniano refatto da Giuseppe Vandelli.
8-642: DANTE ALIGHIERI - La Vita Nuova; Editione critica per cura di Michele Barbi.
14-97: DANTE ALIGHIERI - De Komedie [3 delen: De Hel (met 43 gravures en 1 portret van Dante), Het Vagevuur (met 42 gravures), De Hemel (met 19 gravures en 1 portret van Hacke van Mijnden); tweetalig: Italiaans en Nederlands], In dichtmaat overgebracht door Dr. J. C. Hacke van Mijnden.
8-886: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-887: ALINGS JR., WIM - Don Antonio.
8-801: ALLARD, ELISABETH - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
8-800: ALLARD, ELISABETH - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych [Proefschrift].
9-1600: ALLEAU, RENÉ - La science des symboles; Contribution à l'étude des principes et des méthodes de la symbolique générale.
9-1601: ALLÈGRE, CLAUDE - La défaite de Platon, ou la science du Xxe siècle.
3-2040: ALLEM, M. - Portrait de Sainte-Beuve.
6-465: ALLEN, PHILLIP - The atlas of atlases; The map makers vision of the word, Atlases from the Cadbury Collection, Birmingham Central Library.
6-408: ALLIES, THOMAS WILLIAM - Nasporingen op geestelijk gebied gedurende eene reize door Frankrijk en Italië, 1843-1848, Uit het Engelsch vertaald door F. F. Schulze.
9-517: ALLIS, HENNY / SORMANI, HORACIO (FOTO'S) - Tussen leven en dood, Inleiding door Prof. dr. W.H. Brummelkamp, en een woord vooraf van Herman Hoeneveld.
7-2655: ALPHEN, P. VAN / ALPHEN, A. VAN - Helmond van plaggenhut tot paalwoning; Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden.
8-885: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... door Mr. Hieronijmus van Alphen.
8-1796: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN / KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Stigtelijke Mengelpoëzij.
5-007: ALPHERAN DE BUSSAN, PAULO - In sacrosancto Missae Sacrificio, rite et exacte celebrando; circa generales Missalis Rubricas, ritus omnes & ceremonias, explicationem Illmo, ac Revmo Dominol fr. Paulo Alpheran de Bussan; Sacerdotem apprimè instructum Salvator Felix Demarcq.
8-2427: M'ALPINE, JOHN - Genuie Narratives en Concise Memoirs of some of the most interesting exploits and singular Adventures of John M'Alpine, a native Highlander; From the time of his emigration from Scotland to America 1773 [reprint of the original version printed and sold by W. M'Alpine, Bookseller Shop, Catheart Street, 1780], Wood engravings by Kathleen M. Lindsley.
7-1111: ALTENA, ERNST VAN - Daar ik tot zang wordt aangespoord; Occitaanse troubadours 1100-1300.
9-2157: ALTHUSSER, LOUIS - De toekomst duurt lang; gevolgd door De feiten, Bezorgd en ingeleid door Olivier Corpet en Yann Moulier Boutang.
9-1717: ALTIZER, THOMAS J.J. - Micea Eliade and the dialectic of the sacred.
5-008: ALVA ET ASTORGA, PETRO DE - Nodus Indissolubelis; De conceptu mentis & conceptu ventris, Hoc est: Inter immunitatem ab omni defectu & errore Angelicae doctrinç S. Thomae Aquinatis.
10-099: AMAR, J.A. - Bibliothecam Rhetorum., Praecepta et exempla complectentem, quae ad oratoriam et poeticam facultatem pertinent. Pars prior. Ars Oratoria..
5-011: AMAT DE GRAVESON, IGNATII HYACINTHI - Opera Omnia; hucusque sparsim edita, nunc vero in septem tomos tributa; Tomus Sextus (Complectens Epistolas, Theologico-historico-polemicas de Gratia se ipsa efficaci & de Praedestatione Gratuita) + Tomus Septimus (Complectens tractatum de Scriptura Sacra, varia opuscula inedita & Apologiam autcoris).
1-2265: AMATO, P. (A CURA DI) - Imago Mariae; tesori d'arte della civiltà cristinana, Roma, Palazzo Venezia, 20 Giurno - 2 Ottobre 1988.
3-415: AMATORI, MARIANO DEGLI. - Biblioteca Eucaristica. , In cui dopo rifertiti e rifettuti i passi, del nuovo testamento. Opera Utilissima. Parte I et II. .
3-417: AMBROSII. - Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi. , Opera Omnia. Tomi primi pars prior t/m Tomi secundi et ultimi pars posterior. Editio prae aliis omnibus completa, quarum instar haberi potest. Patrologiae, cursus completus (tomus XIV t/m XVII), series prima. .
5-014: AMBROSIUS - Sancti Ambrosii, mediolanensis episcopi, Opera Omnia, juxta editionem monachorum S. Benedicti; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus.
2-1605: BROEDER AMBROSIUS - Tot Jezus; eenvoudig kerkboekje voor de kinderen, Illustraties door Johan Paulussen.
9-1356: AMELSFOORT, A.J.W. VAN - Mechanische technologie van de wollenstoffen-appretuur.
1-3029: AMERONGEN, M. VAN - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
9-948: AMERY, JOHN - Engeland en Europa, Serie Dokumenten en Getuigenissen; Reeks van Politieke Verhandelingen, Nr. 1.
3-2115: AMIRANASHVILI, SH. (TEXT) / NEUBERT, K. (PHOTOGRAPHY) - Georgian Metalwork from Antiquity to the 18th century.
5-010: AMORT, R.D. EUSEBIO - De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis regulae tutae ex Scriptura, Conciliis, SS. Patribus, aliisque optimis authoribus collectae, explicatae et exemplis illustratae a R.B. Eusebio Amort.
5-650: AMORT, EUSEBIO - Dictionarium selectorum casuum conscientiae, in quo Primariae Theologiae Moralis; Quaestiones ex probatissimis authoribus, et puris S. Scripturae, Conciliorum, Constitutionum Pontificiarum, Sanctorumque Patrum fontibus resolvuntur, Post Tertiam Editionem Gallicam Latine redditum, repurgatum, et ad mores Germaniae accomodatum à R. D. Eusebio Amort, Canonico Regulari Lateranenensi; Tomus II.: Cum privilegio sacrae Caesareae Maiestatis [Tomus I. is missing].
1-1669: AMPE S.J., A. - L'Imitation de Jésus-Christ et son auteur, Réflexions critiques par Albert Ampe S.J..
1-2526: AMPE, ALB. S.J. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroed; A: Schepping en christologie / B: Genadeleer.
2-1631: BROEDER AMBROSIUS / MARC. AMSEMS (ILLUSTRATIES) - Volledig jeugdmissaal.
2-1630: BROEDER AMBROSIUS / MARC. AMSEMS (ILLUSTRATIES) - Volledig jeugdmissaal.
2-2713: AMSLER (CURA) - Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 12; Acta Philippi; Commentarius.
6-087: AMSTEL, HANS VAN - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname.
7-315: AMSTEL, GERARD VAN DEN - Terug naar den Olympus; Over goden en helden bij Grieken en Romeinen, Geillustreerd door J.F. Doeve.
1-1333: ANCELET-HUSTACHE, J. - De heilige Elisabeth van Hongarije.
7-2971: J. GROEN EN ANDEREN - Het huis met de elf kamers; Bekroonde verhalen uit De Nieuwe Eeuw-prijsvraag.
1-1004: ANDERSON, S.D. (EDITOR) - Documenta Q, Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerpted, Sorted end Evaluated.
5-016: D'ANDILLY, ARNOUD - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d'Andilly, nouvelle édtion; Premier Partie + Seconde Partie.
6-1400: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
7-2367: ANDREAE, A.J. EN ANDEREN - Friesland en de Friezen; Gids voor reizenden [facsimile heruitgave van de uitgave uit 1877, bij Hugo Suringar te Leeuwarden], Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
6-1402: ANDREAE, ILLA - Alle Schnäpse dieser Welt; Das internationale Buch der flüssigen Genüse.
7-1941: ANDREAS, C.P.F. - Inventaris van de archieven van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Maastricht, 1788-1960.
7-191: ANDREW, CHR. AND MITROKHIN, V. - Het Mitrokhin-archief.
6-1311: ANDREW, CHR. AND MITROKHIN, V. - Het Mitrokhin-archief.
1-6003: ANDREWS, RICHARD / SCHELLENBERGER, PAUL - De tombe van God; Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
6-1233: ANDRIESE, A. EN HERMES, N. (REDACTIE) - Met open vizier; Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen, Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 1992-1993.
7-089: ANDRIESE, A. EN HERMES, N. (REDACTIE) - Met open vizier; Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen, Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 1992-1993.
7-1729: ANDRIESSEN, H. / MOOREN, C. / TRIGT, T. VAN - Kapellen onderweg; Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden.
9-148: ANDRIESSEN, M.G. - Williams schat, of De misdaad verijdeld; Verhaal uit het Engelsche volksleven, Serie: Roomsche Reeks XV.
9-3162: ANDRIESSEN, CEES - Oldenburger jaren [verzameling tekeningen van Cees Andriessen, naar aanleiding van een tentoonstelling van zijn werk in 1997].
9-201: ANDRIESSEN, M.G. - De kapitein van veertien, Met tekeningen door P. van Geldorp; Vrij bewerkt naar 't Engels van Mary T. Waggaman.
8-314: ANGEL, MARIE - The art of calligraphy; A practical guide.
7-6050: ANGELIER, MARYSE - Voyage en train au temps des compagnies (1832-1937).
1-3165: SEFAPHINUS DE ANGELIS - De indulgentiis; Tractatus quoad earum naturam et usum.
1-6004: ANGENENDT, ARNOLD - Heilige und Reliquien; Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zu Gegenwart.
7-5402: ANGOULVANT, G. - Les Indes Néerlandaises; Leur rôle dans l'économie internationale; Tome Premier + Tome Deuxième.
8-2527: ANHOLT, SALOMON - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Sprchdichtung [Proefschrift, Dissertation].
1-4364: ANSELMI, S. - Opera omnia; eadmeri monachi, Historia novorum et alia opuscula; Tomus Secundus.
1-6005: ANTHIER, JEAN-JACQUES - De Pelgrimage weer ontdekt, In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th. G. A. Hendriksen, bisschop.
3-2217: ANTIER, J.-J. - De pelgrimage weer ontdekt, In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th.G.A. Hendriksen, bisschop.
5-017: ANTONINI, B., ARCHIEPISCOPI FLORENTINI - Summae Sacrae Theologiae, Iuris Pontificij & Caesarei; Prima Pars + Secunda Pars + Tertia Pars + Quarta Pars.
3-418: ANTONIO, R.P.F. DIDACO À S. - Enchiridion Scripturisticum. , Tripartitum Tomus I, II, II complectens, Praeludia Isagogica ad SS. Bibliorum Intelligentiam etc. Editio Secunda. .
3-1078: ANTONISSEN, PETRUS - Lof-spraeken ofte Sermoonen op de bezonderste Mysterien van onzen Gods-dienst, als ook op de Feest-en-Heylig-dagen en op de bezondere Feest-dagen der Heyligen; Tweede Deel.
3-1079: ANTONISSEN, PETRUS - Den lydenden en stervenden Jezus, in honderd-twintig Meditatien afgebeeld; Zeer dienstig voor Pastoors, Predikanten, en alle waere Christenen; Derde Deel.
3-101: ANTONISSEN, FR. PETRUS J. - Den lydenden en stervenden Jesus, in honderd-twintig meditatien afgebeeld. , Eerste en tweede deel. .
7-6103: ANTOSH, RUTH B. - Reality and illusion in the novels of J.-K. Huysmans.
2-4210: ANTRY, THEODORE J. / NEEL, CAROL (SELECTION AND INTRODUCTION) - Norbert and early norbertine spirituality, Preface by Andrew D. Civerni, O. Praem..
8-2211: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Les mamelles de Tirésias, Avec six portraits inédits par Picasso.
9-1602: APOSTEL, LEO - Levend sterven, Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Anneleen Van de Berge.
1-2949: APPEL, LEA - Het brood der doden, Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.
8-3134: APPEL, RENÉ E.A. - Spannend gebundeld 1994.
7-1943: APPEL, R.M. - Inventaris van de archieven van de Maastrichtse schouwburg, 1786-1965.
9-2216: APPELBAUM, DAVID (EDITOR) - Parabola; Myth, tradition and the search for meaning; Volume XXI, Number 2, May 1996; The Soul.
7-1069: APPUHN, HORST - Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichten Kunst in Deutschland.
2-1162: APPUHN, H. - Einführung in die Ikonographie der mittelalterischen Kunst in Deutschland.
3-2728: THOMAS VON AQUIN - Des Heiligen Thomas von Aquin Kommentar zum Römerbrief, Aus dem Lateinischen zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Helmut Fahsel.
3-2756: THOMAS VON AQUIN - Fünf Fragen über die intellektuelle Erkenntnis (Quästio 84-88 des 1. Teils der Summa), Überstetzt und erklärt von Eugen Rolfes.
3-2751: THOMAS VON AQUIN - Summa Theologica (vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe); Band 17A: Die Liebe (I. Teil); Kommentiert von Heinrich Maria Christmann OP; II-II, 23-33.
3-2750: THOMAS VON AQUIN - Summa Theologica (vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe); Band 17A: Die Liebe (I. Teil); Kommentiert von Heinrich Maria Christmann OP; II-II, 23-33.
3-2730: THOMAE AQUINATIS - In Aristoteles libros De Sensu et Sensatio, De Memoria et Reminiscentia; commentarium, Editio Novissima, cura ac studio P. Fr. Angeli M. Pirotta, O.P..
3-2731: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2732: THOMAE AQUINATIS - Catena Aurea in quatuor Evangelia; Volumen Primum, expositionem in Matthaeum et Marcum (Volumen Secundum is missing).
3-2734: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2735: THOMAE AQUINATIS - Questiones Disputatae, et Questiones Duodecim Quodlibetales, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae; Volumen I + II + III + IV + V.
3-2718: THOMAE AQUINATIS - Summa contra Gentiles, seu De Veritate Catholicae Fidei, Editio VI. Taurinensis.
5-018: THOMAE AQUINATIS - Divi Thomae Aquinatis Enerrationes, quas Cathenam vere auream dicunt, in quatuor Evangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum lscuit emendiatores quam heactenus in lucem editae. Additus est index rerum scitu dignarum.
3-2712: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa A.R.P. Xaverio Faucher, Ord. Praedic., Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Editio Quarta, Tomus Quinus + Tomus Quintus 2 (Supplementus, Indices).
3-2711: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa A.R.P. Xaverio Faucher, Ord. Praedic., Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Editio Quarta, Tomus Quartus, continens Tertiam Partem.
3-2710: THOMAE AQUINATIS - In omnes S. Pauli Apostoli Epistolas; commentaria; Volumen Primum + Volumen Secundum; Editio Sexta Taurinensis.
3-2709: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; ad emendatiores editiones, impressa et accuratissime recognita; Volumen Primum till Volumen Sextum (complete Summa, 6 volumes).
3-2708: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Billuart, et C.-J. Drioux notis ornata; Tomus Primus till Tomus Octavus (complete Summa, 8 volumes); Editio Tertia.
3-2707: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Billuart, et C.-J. Drioux notis ornata; Tomus Primus till Tomus Octavus (complete Summa, 8 volumes); Editio Decima Quarta.
3-2706: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica; Accuratissime emendata ac annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque definitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ec synthetica synopsis instructa, a quibusdam scholae Thomas discipulis [5 volumes], Editio Eminentissimo Cardinali Josepho Pecci oblata, ab eoque benignissime accepta; Tomus Primus till Tomus Quintus (complete Summa).
3-2705: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia; Tomus V, Summa Theologica, vol. IV. Suppl.; Complectens dissertationes J.B.M. de Rubeis ac indicem locorum et rerum memorabilium.
3-2704: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Tertius (Commentaria in Aristotelis De Caelo et Mundo, de generatione et corruptione et meteorologicorum).
3-2703: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Primus (Commentaria in Aristotelis libros peri Hermeneias et posteriorum analyticorum; cum synopsibus et annotationibus Fr. Thomae Mariae Zigliara).
3-2702: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus Decimus Sextus (Indices).
3-2701: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / (volumes 1 till 5 and 16 [indices] are missing).
3-2700: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII. P. M. edita; Tomus 3 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 (volumes 1 + 2 + 4 + 5 + 6 are missing).
5-775: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Quicquid inunivesis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterum Patrum (ab ipso nascentis Ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum vel certè maxima ex parte, ut eruditè, & pie, ita atque dilucidè, par Quaestiones, & Responsiones explicdatur; In tres partes ab auctore suo distributa, Editio Novissima, in qua Studio ac Lucubrationibus Pauli Boudot.
5-774: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Ecclesiae Catholicae Doctrina Universa, & quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu; quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, ad omne ut eruditè, solidè & dulicidè, ita piè atque fideliter explicatur; In tres partes ab auctore distributa, Olim quidem ex manuscriptis exemplaribus, quorundam Lovanniensum Theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nuper Duacensium Theologorum opera, & nunc eorundem nova cura, à pluribus mendis repurgata; ita ut suum primaeum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proximè accedat; Quid post reliquas omnes in hac secunda duacensi; editione praestitum sit, exponentur epistola ad lectorem.
5-776: THOMAE AQUINATIS - Summa Theologca; In qua Quicquid inunivesis Bibliis continentur obscuri, quicquid in veterum Patrum (ab ipso nascentis Ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum vel certè maxima ex parte, ut eruditè, & pie, ita atque dilucidè, par Quaestiones, & Responsiones explicdatur; In tres partes ab auctore suo distributa, Editio Novissima, in qua Studio ac Lucubrationibus Pauli Boudot.
3-2729: THOMAE AQUINATIS - Summa contra Gentiles, seu De Veritate Catholicae Fidei.
3-2746: THOMAE AQUINATIS - Catena Aurea in quatuor Evangelia; Volumen Primum, expositionem in Matthaeum et Marcum (Volumen Secundum is missing).
3-2744: THOMAE AQUINATIS - Opera Omnia; Volumen Duodecimun: Summa Contra Gentiles, Studio ac labore Stanislai Eduardi Fretté.
3-2775: THOMAS VAN AQUINO - Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino; Latijnsche en Nederlandsche tekst, uitgegeven door een groep Dominicanen; XI. Over de Genade (Ia Iiae, Q. 109-114).
3-2755: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Dritter Band: Der Mensch und das Heil; Mit Sachverzeichnis und Glossar.
3-2754: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Dritter Band: Der Mensch und das Heil; Mit Sachverzeichnis und Glossar.
3-2753: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Zweiter Band: Die sittliche Weltordnung.
3-2752: THOMAS VON AQUINO - Summe der Theologie; Zusammengefaßt, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart; Erster Band: Gott und Schöpfung.
1-2969: ARAB, MAX - Mesen... kinderen, de tien geboden; bevrijd doen en horen.
6-1683: ARABÎ, MUHYI-D-DÎN IBN - La sapienza dei Profeti (Fuçûç Al-Hikam), Traditione dall'arabo, introduzione e note di Titus Burckhardt.
3-2163: ARANCA - Christos anesti; Osterbrauche im heutigen Griechenland.
2-459: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliogra;phicus Societatis Iesu, Tome 10, 1964.
2-458: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 9, 1963.
2-456: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 7, 1961.
2-457: ARBERAZ, JESÚS G., S.J. - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 8, 1962.
9-1502: ARBERRY, A.J. - Revelation and reason in islam, The Forwood Lectures for 1956 delivered in the University of Liverpool.
7-6165: ARD, WILLIAM - Het Dagboek (The Diary), U.M.C. nr. 241.
2-249: ARDURA, B. - Abbayes, prieurés et monastères de l'ordre de Prémontré en France des origines à nos jours, Dictionaire historique et bibliographique.
7-1513: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden; Tweede Deel: Van het jaar 900 tot 1581 na Christus; Eerste Stuk + Tweede Stuk + Derde Stuk + Vierde Stuk + Vijfde Stuk + Zesde Stuk.
7-1512: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden; Tweede Deel: Van het jaar 900 tot 1581 na Christus; Derde Stuk.
7-1588: ARENDS, J.P. / VOORTGEZET DOOR O. VAN REES EN W.G. BRILL, EN NADIEN DOOR J. VAN VLOTEN - Algemeene geschiedenis des vaderlands; Eerste Deel + Tweede Deel: Eerste en Tweede en Derde en Vierde en Vijfde Stuk + Derde Deel: Eerste en Derde en Vierde en Vijfde Stuk + Vierde Deel: Eerste en Tweede Stuk.
1-1519: ARENS, P.B. - De Zalige Julie Billiart, Stichteres der Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw.
1-1520: ARENS, P.B. - De Zalige Julie Billiart, Stichteres der Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw.
1-6083: DIONYSIUS THE AREOPAGITE - Mystical theology and the Celestial Hierarchies, Translated from the Greek with Commentaries by the Editors of The Shrine of Wisdom and Poem by St. John of the Cross.
5-023: ARESII, PAULI - De aquae transmutatione in sacrificio missae, Hoc est, an in Sacrificio Missae aqua mista vino in sua substantia permaneat, vel in quid allud, si non manear, conuertatur disputatio.
8-3001: ARETINO, PIETRO - Zes dagen; Gesprekken over het hoerenbestaan, Met een Voorwoord van Ilja Leonard Pfeijffer.
8-988: ARIAENS, ANTOON - Met Dante naar God; Een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia.
8-971: ARIAENS, ANTOON - Dante en de kerk.
1-4286: ARIAENS, A. SVD - Met Dante naar God, Een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia.
8-2175: ARIEL, LUCE / VRIES, LOUIS DE / MOREL, MATHIEU-JEAN / REYNEN, JOHN W. / WELLE, JEAN - .
8-888: ARIËNS, MARGATETHA MARIA - Het jeugdwerk van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk [Proefschrift].
9-1605: ARIÈS, PHILIPPE - Met het oog op de dood; Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden.
9-1606: ARISTOTE - Étique de Nicomaque, Texte, traduction, préface et notes par Jean Voilquin.
7-526: ARISTOTELES - Aristotelis Opera; Quae extant omnia, breui paraphrasi, ac litterae perpetuò inhaerente explanatione illustrata A.P. Sylvestro Mauro; TOMUS PRIMUS (continens philosophiam rationalem, hoc est Logicam, Rhetoricam, et Poeticam) + TOMUS SECUNDUS (continens philosophiam moralem, hoc es omnes libros Ethicorum, Politicorum et Oeconomicorum) + TOMUS TERTIUS (continens primam partem Physicae, seu Philosophiae naturalis, hec est libros de Physico Auditu, de Coelo, & Mundo, de Generatione, & Corruptione, Metereologicorum, & de Historia Animalium) + TOMUS QUARTUS (continens secundum partem Physicae, seu Philosophiae naturalis, hoc est libros de partibus, & de incessu Animalium, de Anima, parua naturalia, de Generatione Animalium, libros Quaestionum, Mechanicarum, de lineis insecabilibus, ac Physiognomicorum) + TOMUS QUINTUS (continens Metaphysiam, seu Philosophiam transnaturalem, librum de Xenophane, Zenone, & Gorgia, & Problemata) + TOMUS SEXTUS (Index rerum quae omnibus Aristotelis Operibus, eorumque paraphrasi, atque explanatione continentur).
7-332: ARISTOTLE - Aristotle's Metaphysics, Edited and translated by John Warrington [Everyman's Library].
7-5293: ARISWARA - Prambanan [photobook; text in English, French and Chinese].
6-867: D'ARLINGCOURT, M. LE VICOMTE - Le brasseur Roi; Chronique Flamande du quatorzième siècle; 2 [chapitres XI a XXI].
9-1189: ARMENGAUD, M.J.G.D. - Les galeries publiques de l'Europe; Italie: Florence, Naples, Pompei; Tome 3.
1-1558: ARMINGER, M.E. - Maria Magdalena, Moeder van de kerk.
1-3167: ARMINIUS, J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Opnieuw uitgegeven door dr. G.J. Hoenderdaal.
1-3168: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
9-1544: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed; Een westerse poging tot begrip van de islam.
1-6008: ARMSTRONG, KAREN - Door de nauwe poort; Mijn zeven kloosterjaren - een spirituele ontdekkingsreis.
1-3169: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
1-6007: ARMSTRONG, KAREN - De wenteltrap; mijn weg uit de duisternis.
1-3170: ARMSTRONG, K. - De dood van God; Voordrachten.
1-6006: ARMSTRONG, KAREN - De kwestie God; De toekomst van religie.
5-019: ARNALDO, ANTONIO - De frequenti communione liber; In quo SS. Patrum, Pontificium, & Conciliorum de Pœnitentiae atque Eucharistiae Sacramentorum usu sententiae summa fide proferuntur, ut pro norma omnibus esse possint ....
6-004: ARNAUD, ACHILLE / HYMANS, LOUIS - Abraham Lincoln, sa naissance, sa vie, sa mort; Avec un Récit de la Guerre d'Amérique d'après les documents les plus authentiques / XXXe Anniversaire de l'inauguration du Roi; Les fêtes de Juillet compte rendu des solennités et cérémonies publique célébrées a Bruxelles les 21, 22 et 23 Juillet 1856 [convolute, deux titres en une reliure].
5-123: ARNAULD, A.(DOCTEUR DE LA SOCIÉTÉ DE SORBONNE) - La perpetuité de la foi de l'Église Catholique touchant l'eucharistie, deffendue Contre le Livre dus Sieur Claurde, Ministre de Charenton, Tome Primaire + Tome Second + Tome Troisième.
1-139: ARNDT, WILLIAM F. / WILBUR GINGRICH, F. - A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature; A translation and adaptation of the fourth revised en augmented edition of Walter Bauer's Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
5-024: ARNDTS, JOHAN - Sechs Bücher vom wahren Christentum; nebst desselben Paradies-Gärtlein, Herausgegeben von Gotthilf August Francke.
1-3171: ARNOLD, U. UND LIEBING, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Festschrift zur 700jährigen Wiederkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg 1983.
5-020: ARNOLD, J. - Imitation du Sacré Cœur de Jésus.
6-147: FR. M. ARNOLDO (A.N. BROEDERS) - Zakflora; Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire, [Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, No. 16].
7-6084: ARNOUD, NOËL - Alfred Jarry, d'Ubu roi au Docteur Faustroll.
6-1423: ARNTZ, HELMUT - Vom Syndikat zum Verbund Deutscher Schaumweinkellereien; Verbandsgeschichte 1892-1908.
9-642: ARNTZENIUS, L.M.G. / BADINGS, H.H. EN ANDEREN (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van de muziek; Eerste Deel (A-H) + Tweede Deel (I-Z).
7-1041: AROUX, EUGÈNE - Les mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au Moyen Âge.
1-3174: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1-3173: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
1/676: ARREGUI, ANTONIO M. S.I. - Summarium Theologiae Moralis., Ad recentem codicem iuris cabonici accommodatum editio sexta..
1-3172: ARREGUI, ANTONIO M., S.I. - Summarium Theologiae Moralis; ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum.
8-447: ARRENBERG, REINIER - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche Boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar en by wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het formaat, het getal der Delen, en de platen, benevens de pryzen, die op dezelven by de uitgaven gesteld zyn; Voorheen uitgegeven door Johannes van Abkoude, in zijn leven boekverkooper te Leiden, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door Reinier Arrenberg, courantier en boekverkooper te Rotterdam, tweede druk, te Rotterdam, by Gerard Abraham Arrenberg, 1788 [Facsimile-uitgave 1965].
2-556: ARRIEN, G. - Los Passionistas en el primer centenaria de la Provincia del Sagrado Corazon de Jesus, 1887-1987.
6-1639: ARROYO, STEPHEN - Astrology, karma & transformation; The inner dimensions of the birth chart.
2-1332: ARSLAN, E. - Gothic architecture in Venice.
1-3178: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
1-3176: ARTS, HERWIG - Waarom nog huwen? Een antropologische en christelijke benadering.
1-3177: ARTS, HERWIG - Met heel uw ziel, Over de christelijke godservaring.
7-3302: ARTS, NICO (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Het Kasteel van Eindhoven, Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676.
1-3179: ARTS, HERWIG - Waarom geloven in God?.
7-3822: ARTS, ANTOON - Van blad tot boek; Verzameld werk van Dr. A.C.B. Arts, met inleidingen van Professor Mr. W. Pompe en Wouter Lutkie, Pr..
7-3765: ARTS, P.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit van Utrecht; Volgens besluit van den Senaat der Universiteit tegen de bedenkingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te verdedigen op donderdag 25 november 1909 des namiddag te 4 uur, door Pius Maria Arts, geboren te Tilburg.
3-420: ARVISENET, CLAUDIO. - Memoriale Vitae Sacerdotalis. , Canonico et Vicario Generali Trecensi. .
3-421: ARVISENET, CLAUDIO. - Manudictio Juvenum ad Sapientam. , Canonico Trecensi, auctore Memoriali vitae sacerdotalis. .
2-2651: ARVISENET, M. L'ABBÉ. - La Sagesse Chrétienne. , Traduction libre et abrégée du Sapienta Christiana de M. L'Abbé Arvisenet. Nouvelle édition. .
8-121: AS-VIJVER, ANNE MARGREET W. (REDACTIE) - De hand van de meester; Het Getijdenboek van katherina van Kleef.
2-159: ASAERT, G. ET AL. - De abdij, een levend huis, De abdij van Baudelo, catalogus.
1-3028: ASCHER-PINKHOF, C. - Van twee joodsche vragertjes.
9-1178: ASCHERI, MARIO - Siena nella storia [text in Italian].
1-3032: ASHTON, TH.L. - Byron's Hebrew melodies.
7-1027: ASIMOV, ISAAC - De donkere middeleeuwen.
7-1259: ASSELDONK, G.A. VAN - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
7-1258: ASSELDONK, G.A. VAN - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
3-422: ASSEMANUS, JOSPEH ALOYSIUS. - Codex Liturgicus Ecclesiae Universae. , Liber Quartus de Eucharistia in quo Eucharistiae Liturgiae omnes antiquae, ac recentes cum editae, tum ineditae ecclesiarum occidentis, et orientis. Pars Prima, Missale Romanum Vetus. Accessit Dissertatio de Origine Liturgiarum. Including Codes Liturgicus Ecclesiae Eniversae, liber quartus de Eucharistiae, Pars Prima, Missale Romanum Vetus A - ? in nomine domini Jesi Christi Salvatoris; Orationes et Preces. .
2-1073: ASSÉMAT, G. - Un peintre d'icônes Ncolaï Greschny.
8-2282: ASSISE, FRANÇOIS DE - Le Cantique du Soleil de St. François d'Assise, suivi du Cantique des Trois Enfents dans la Fournaise, Textes italien et latin avec la traduction française de A. Pératé et des bois de Marchand.
1-1292: ASSISI, CLARA VAN - Geschriften, leven, documenten.
1-1298: ASSISI, CLARA VAN - Geschriften, leven, documenten.
8-405: ASSOULINE, PIERRE - Gaston Galliemard; A half-century of French publishing.
7-954: ASSUNTO, ROSARIO - Die Theorie des Schönen im Mittelalter.
7-5391: ASTER O.F.M. CAP., GENTILES - God kapt zich een weg door de bossen; Het ware gezicht van een missie.
1-6362: ASTERIUS - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia, Vertaald en ingeleid door F. van der Meer en G. Bartelink.
1-6010: ATHANASII - Opera; Editio Nova; Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [Tomus Primus is missing].
6-1656: ATT?R, FARIDODDIN - Le livre de l'épreuve (Mus?batn?ma).
3-2132: ATTWATER, D. - The Catholic Eastern Churches.
02-0324: AUBERT, MARCEL. - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich. .
3-2276: AUBERT, R. / GUERET, M. / TOMBEUR, P. - Concilium Vaticanum I; Concordance, Index, Listes de fréquence, Tables comparatives.
1-2341: AUCLAIR, MARCELLE - Bernadette; 1858 - 1958.
1-2611: AUCLAIR, M. - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila 1515-1582.
1-2610: AUCLAIR, M. - Gods dolende edelvrouwe; Leven van Teresia van Avila 1515-1582.
1-2340: AUCLAIR, MARCELLE - Bernadette; 1858 - 1958.
5-025: AUDIN, M. - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin.
1-3469: AUER, J. / MUSSNER, FR. / SCHWAIGER, G. (HERAUSGEGEBEN VON) - Gottesherrschaft - Weltherrschaft, Festschrift Bisschof Dr. Dr. h.c. Rudolf Graber, zum Abschied von seiner Diözese Regensburg, September 1980.
1-6138: AUER, JOHANN / MUSSNER, FRANZ / SCHWAIGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Gottesherrschaft - Weltherrschaft; Festschrift Bischof Dr. Dr. h.c. Rudolf Graber, zum Abschied von seiner Diözese Regensburg, September 1980.
8-990: AUERBACH, ERICH - Écrits sur Dante, Introduction et traduction de l'allemande et de l'anglais par Diane Meur.
1-3756: AUF DER MAUR, H.J., BLIJLEVENS, A. E.A. (AANGEBODEN DOOR) - Goed of niet goed? - 2, Het eucharistisch gebed in Nederland.
1-3180: AUGUSTIJN, C. EN HONÉE, E. (RED.) - Vervreemding en verzoening, De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000.
1-1350: AUGUSTIJN, C. - Erasmus, Vernieuwer van kerk en theologie.
1-1218: SAINT AUGUSTIN - Commentaire de la Première Épîtres de S. Jean.
1-1216: SAINT AUGUSTIN - Dialogues Philosophiques.
5-037: AUGUSTIN - Les Confessiones de Saint Augustin, Traduites par le R. P. de Ceriziers de la Compagnie de Jésus; dernière édition.
1-6012: AUGUSTIN - Confessions, Tome I (Livres I-VIII) + Tome II (Livres IX-XIII) [Texte en Latin et traduction en Français], Texte établie et traduit par Pierre de Labriolle.
5-041: AUGUSTINI, AURELII - Libri XIII Confessionum, Ad 3. M.S.S. exemp. Emendati Opera et Studio R.P. H. Sommalii è Societate Iesu.
5-038: AUGUSTINI, AURELII - Sermones; Quorum seriem & numerum sic habeto: De verbis Domini. De verbis Apostoli. Homiliae L. Homiliae de tempore. Homiliae de Sanctis. Ad fratres in eremo. Decem & septem Sermones, nonnullique alii; Tomus Decimus.
1-4363: AUGUSTINI, SANCTI AURELII - Opera omnia, post Loveniensium theologorum recensionem; Tomus undecimus.
5-036: AUGUSTINI, AURELII - Confessionu, libri tredecim; ad calcem; Addite sunt variae Lectiones.
3-425: AUGUSTINIS, AEMILIUS M. DE. - De Re Sacramentaria praelectiones Scholastico-Dogmaticae. , Quas in Collegio SS. Cordis Jesu ad Woodstock. Libri duo Priores et Libri duo Posteriores. Editio altera. .
1-4252: AUGUSTINUS - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar, verzameld en vertaald door Matthias Smalbrugge.
5-042: AUGUSTINUS, SINTE / BERNARDUS - Vierighe Meditatien / Innighe Alleen-spraken der Zielen tot Godt / Handt-boecxken van der Aenschouwinghen Christi /Devoote Meditatien ofte Aendachten vanden heylighen ende honingh-bloeyenden Leraar Sinte Bernardus / De Strael der Goddelijcker Liefden; Dewelcke de sommighe St. Ancelmo toe schrijven.
2-410: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, beschreven in twee deelen, Bevattende: Eene verhandeling over de Stad der Wereld of het heidendom, en Gods Kerk of de Stad Gods; alsmede: Eene verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden.
5-039: AUGUSTINUS - Per seipsum Docens Catholicos, Editio tertia, correctior, & ad ipsos Augustini locos recensita.
1-3054: AUMAN, H.J. - Mein Leben als Mischmosch.
2-2921: AURELIUS O.M.CAP., P. - De Kapucijnen en de Missie.
9-623: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; III. Band: Die Offertorien der Feste einzelner Diözeseb und Orte nebst 4 Pange lingua, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Djebold, Ludwig Ebner etc..
9-622: AURER, JOS. ET AL. - Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung; II. Band: Die Offertorien des Proprium de Tempore, Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Conze, Joh. Djebold etc..
6-1686: AUROBINDO, SRI - De visie van Sri Aurobindo; Een keuze uit zijn brieven.
6-178: SRI AUROBINDO - On the Veda, [Series: Sri Aurobindo International Centre of Education Collection, Vol. V].
5-043: AUSONII BURDIGALENSIS, VIRI CONSULARIS, AUGUSTINORUM PRAECEPTORIS - Opera in meliorem ordinem digesta / Josephi Scaligeri IVL. Caes. F. ausoniarum lectionum libri duo, Recognita sunt à Iosepho Scaligero Iulij Caes, F & infinitis locis emendata.
7-1827: AUSSEMS, J.M.G. / HOEN, J.H.M. / LUIJTEN, M.A.H. - Geroepenen Gods, Deel III: Priesters, broeders en zusters uit Beek en Spaubeek 1800-1998 (leden van orden en congregaties, gesticht vóór 1800).
1-2773: AUSTUSTINUS, AURELIUS - Homiliën over het evangelie van Johannesl deel I t/M IV (complete serie), Bloemlezing samengesteld en vertaald door Cl. Beukers, S.J..
6-923: AUTENBOER, E. VAN / CREMERS, FL. - Turnhoutse speelkaarten, Tentoonstelling ASLK-Galerij Turnhout 11 september - 9 oktober 1983.
16-1001: NO AUTHOR. - Onze Aarde. , Geïllustreerd maandschrift. Vijfde jaargang. .
16-999: NO AUTHOR. - Onze Aarde. , Geïllustreerd maandschrift. Derde jaargang. .
5-026: AVEUGLE, JOANNEM JUNIUM - Deliciae pastorum et praedicatorum, hoc est: Sermones per omnes dominicas et festa totus anni, in quibus Principalia Mysteria vertitatum christianarum cunctis scitu, & ad Praxin neccessariarum singulari methodo, ac energia, & conceptibus, ex Sacra Scriptura, Conciliis & Sanctis Patribus exhibentur / Sermones de Sanctis quos Ecclesia per annum colit; Sermoliii.
1-2617: TERESIA VAN AVILA - Mystieke werken van Teresia van Avila, Deel 1 t/m 4 (complete reeks).
1-3104: AVINOAM (GROSSMANN), R. - Compendious Hebrew-English dictionary; comprising a complete vocabulary of biblical, Mishnaic, medieval and modern Hebrew, Reviserd and edited by M.H. Segal.
5-027: AVREOLO, PETRO - Brevarium Bibliorum, sive Compendium sensus literalis totius S. Scripturas.
3-429: AVRILLON. - Retraite de dix jours, pour les personnes consacrées a Dieu. , Et pour celles qui sont engagées dans le monde. Dans laquelle on trouve une ample instruction sur cette sainte pratique; des Lectures tout au long sur le sujet, etc. .
5-029: AVRILLON, LE R. P. - Conduite pour passer saintement le Carême, Nouvelle édition.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30