De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2-1436: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum; aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1435: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum summorem pontificum cura recognitum; a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1434: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum; a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio XXVII juxta Typicam Vaticanam.
1-2514: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstelling 17 oktober - 28 november 1981; Beknopte gids door Claudine Lemaire naar de gelijknamige catalogus opgesteld.
1-2511: N.N. - De luister van Groenendaal; Ruusbroec.
1-2513: N.N. - Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel.
7-1044: N.N. - Selbstbewußtsein und Person im Mittelalter, Symposium des Philosophischen Seminars der Universität Hannover vom 24.bis 26. Februar 2004; Herausgegeben von Günther Mensching.
7-1678: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 83e Jaargang.
1-3156: N.N. - Vriendengave, Bernardus Kardinaar Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
2-1570: N.N. - Gotteslob; Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-196: N.N. - Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Conventuelium.
8-17: N.N. - Twee eeuwem Brandt en Proost; Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland, Naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
7-6157: N.N. - Gérard de Brogne et son oeuvre réformatrice; Études publiées à l'occasion du millénaire de sa mort (959-1959); Revue Bénédictine.
3-392: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te saemen met de Gebed genoemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
9-3071: N.N. - Max Ernst; Graphik und Bücher; Sammlung Lufthansa [Ausstellungskatalog], Mit einer Einfürung von Werner Spies.
3-410: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
2-113: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, 2000, t. 51, fasc. 1-2.
1-442: N.N. - Nomini Tuo Cantabo, Zanggids der Sacramentsparochie te 's-Gravenhage.
7-1736: N.N. - Prof. Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar 15 mei 1965; Liber Amicorum.
9-2193: N.N. - Encyclopedia of magic & superstition; Alchemy, charms, dreams, omens, rituals, talismans, wishes.
2-193: N.N. - 750 jaar Minderbroeders in Nederland, Deel II: 1529-1853.
2-191: N.N. - Espansione der francescanesimo tra occiddente e oriente nel secolo XIII, Atti der vI convegno internazionale Assisi, 12-14 ottobre 1978.
1-4353: N.N. - Jasnogórska Bogvrodzica 1382-1982.
2-1078: N.N. - Egypt yesterday and today / The Holy Land yesterdag and today / The life, works and travels of David Roberts R.A..
7-492: N.N. - Magna Graecia; De Griekse steden van Zuid-Italië en Sicilië [Antiquity and Survival, Internationaal Tijdschrift voor Traditionele Kunst en Cultuur, Nederlandse uitgave III: 2-3, 1962], Samengesteld door dr. Maria Bonghi Jovino, Nederlandse bewerking van dr. J.C. Romein-Hütscher.
9-2129: N.N. - Aspecten van de dood in het volksleven, Volkskunde, Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven, 91e Jaargang, nr. (juli-september 1990).
9-3239: N.N. - Rodin [Tentoonstellingscatalogus, Tekst in het Nederlands].
1-1827: N.N. - Der heilige Altmann Bischof von Passau, Sein Leben und sein Werk.
2-190: N.N. - Regula et Constitiones Generales Ordinis Fratrum Minorum.
2-906: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 23e année - vol. I / vol. II.
6-002: N.N. - Amerika, Bruid van de zon, 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen [Catalogus van tentoonstelling, in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, van 1 febr. Tot 31 mei 1992].
7-3103: N.N. - Dorpen in Brabant.
7-039: N.N. - Nofret - die Schöne; Die Frau im Alten Ägypten, [Exhibition 15. Juli - 4. November 1985].
3-2038: N.N. - Jansenism; A collection of books and pamphlets on Jansenism in its various manifestations as they existed mainly in France and in the Netherlands, (Catalogue 100).
1-440: N.N. - Laudate Dominum, Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa pro Defunctis et Toni Communes Missae.
7-1471: N.N. - Geschiedkundige opstellen [50 opstellen; nr. I: Neêrlands woeste toestand; Geschilderd door J.W. Bilders en gegraveerd door W. Steelink; Etcetera].
2-1408: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pont. Max. jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XXIII juxta Typicam Vaticanam, Gottwaldensis Tertia.
2-3024: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LIV, 1932-1933.
6-1021: N.N. - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding, Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der Abdij.
8-142: N.N. - The Holy Bible; an illustrated folio edition of The King James Bible, to be published in 1999 by Pennyroyal Caxton Press [illustrations by Barry Moser].
8-141: N.N. - Trois peintres-graveurs Danois: Palle Nielsen, Marcel Rasmussen, Mogens Zieler; Maison du Danemark, Champs-Élysées, Paris, 12 Mai - 11 Juin 1964.
7-750: N.N. - Helikoon; Bloemlezing uit Grieksche en Latijnsche schrijvers ten gebruike van de moderne humaniora, Uit het oorspronkelijke vertaal door cand. K. Vangenechten etc., onder leiding van dr. A. Verhoeven .
8-2504: N.N. - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
8-2505: N.N. - Thomas Mann;Erinnerungen an meinen Vater, von Golo Mann / Thomas Mann in Übersetzungen, Bibliographie.
8-2513: N.N. - Das Innere Reich; Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben; 8. Jahrgang, 8. Heft (November 1941).
7-1499: N.N. - Kwartierstatenboek; Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
2-2989: N.N. - Nederland en de Missiën; Uitgegeven bij gelegenheid van de Vaticaansche Missie-Tentoonstelling in het Heilig Jaar 1925.
6-1039: N.N. - Le Patriote Illustré; Journal de famille; Dix-huitième année, 1902.
7-3042: N.N. - Verhalen uit de Meierij, Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
2-1432: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum; a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio III juxta Typicam Vaticanam.
2-1431: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum; Clementis VIII. et Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; editio octava juxta Editionem Typicam.
2-112: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXV-1984, fasc. 1-2.
1-4272: N.N. - Eeuwfeest van het Herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, Toespraken bij de nationale viering in Utrecht en Nijmegen gehouden, benevens enkele pauselijke en bisschoppelijke brieven.
1-1889: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Zesde deel.
1-2750: N.N. - De heilige Basilius de Grote, (Reeks: Kervaders, monografieën 8).
1-1888: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Vijfde deel.
1-463: N.N. - Surlum Corda, Gesangbuch und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
1-1886: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede deel, tweede druk. Uitgegeven van wege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1885: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Eerste deel, tweede druk. Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1880: N.N. - Les Mères chétienne des contemporains illustres, Souvenirs & Récits offerts à la Jeunesse.
7-3055: N.N. - Wandelgids voor Oost Brabant; 27 wandelingen; Nederland deel 12.
1-1868: N.N. - Le tombeau de Saint Pierre, un lieu de grâce pour l'Eglise, une sainte catholique et apostolique.
1-1877: N.N. - Les plus grands Saints, leur vie et leur portrait.
1-1861: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschand, Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers.
1-1835: N.N. - Bernard von Clairvaux und die Zisterzienser.
6-017: N.N. - Tiara 76; Published by the students of Pius X High School Downey, California, Volume XXIII.
1-1860: N.N. - Luther in de Lage Landen.
1-1850: N.N. - Giovanni XXIII, Il Giornale Dell'Anima, e altri scritti di pietà.
2-1430: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, Clementis VIII et Ubani VIII auctoritate recognitum, et novis Missis ex Indulto Apostolico Hucusque Concessis auctum.
2-1429: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum; Editio Typica.
2-1428: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum; Editio Typica.
1-1849: N.N. - Genovefa, Erläuterende Tekst von Ludwig Tieck zu den Kompositionen von Joseph Ritter von Führich.
5-472: N.N. (SURIN, S.J.) - Les fondemens de la vie spirituelle; Tiréz du Livre de l'Imitation de Jesus-Christ.
5-473: N.N. (SESNE D'ETEMARE, JEAN BAPTISTE LE) - Remarques en forme de dissertations sur les propositions condannées par la Bule Unigenitus, ou IV. Colone des Hexaples, dans laquelle on fait la comparaison de la nouvelle doctrine des Jesuites autosisée par la Bule, avec la doctrine de l'Eglise établie par l'Ecriture, les Saints Pères & les Auteurs Eclesiastiques, Tome Premier + Tome Second.
1-1847: N.N. - Les Fioretti, Les petites fleurs de Saint François d'Assise.
9-442: N.N. - De vogels van België, Deel II / Les oiseaux de Belgique, Tome II [Vogels nr. 177 (Pestvogel) t/m nr. 350 (Boommus x Huismus)].
1-1838: N.N. - Vie de S. Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux d'après les Tableaux de le Sueur conservés à la Grande Chartreuse.
6-375: N.N. - Revue des peuples et des monuments [46 gravures, aucun texte].
2-1421: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch; Band II: Vom zweiten Passionssonntag bis zum Samstag nach Pfingsten.
2-1422: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch; Band III: Vom Dreifaltigkeitsfest bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten.
2-1418: N.N. - Missel Romain Latin-Français, III.
2-1419: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe, Eigenfeiersn der Kongregation des Heiligsten Erlösers.
2-1417: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
6-1037: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 19e jaargang, Deel 2, juli - december 1951
6-1036: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 13e jaargang, januari - december 1945.
2-3037: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XXI + XXII [in 1 band], 1940-1941, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
2-3038: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XXIII + XXIV [in 1 band], 1942-1943 / Register op Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie, I-XXIV, 1919-1943, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
3-2273: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati; Canones et Decreta, pluribus annexis ad idem Concilium Spectantitus, Editio nova, post plurimas castigatior et emendatior.
3-2272: N.N. - Vatican II; Les seize documents conciliaires, Texte intégral.
1-1834: N.N. - In dankbare herinnering aan den zeer eerwaarden Broeder Bernardus, medestichter en eersten algemeenen overste onzer congregatie, op den vijftigsten jaardag van zijn sterven, Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis.
9-3208: N.N. - Mondrian in the Sidney Janis Family Collections, New York.
1-1824: N.N. - Martyrologium Romanum, Gregorii XIII Jussu Editum Urbani VIII et Clementis X Auctirotate Recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV Labore et Studio Auctum et Castigatum. Editio Novissima.
6-1035: N.N. - Nieuwe Illustratie; Tiende jaargang, september 1904 tot september 1905.
2-2963: N.N. - Steyler Missions Chronik 1973, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) berichtet über ihre Missionsgebiete in aller Welt.
5-203: N.N. (FÈVRE, J. LE, FOUILLON, J., QUESNEL, P ET AL.) - Les Hexaples ou les six colomnes sur la Constitution Unigenitus, La I. contient les propositions condamnées; La II. le texte de ces mêmes propositions tirées du P. Quesnel; La III. Le jegement de l'Écriture sainte & des SS. Pères sur chacune des propositions condamnées; La IV. Des remarques sur les différentes matieres traitées dans la Constituion; La V. la justification du P. Quesnel par lui-même; La VI. la doctrine des Jesuites, opposée à celle des SS. PP. & du P. Q. / Avec L'Histoire du livre des Réflexions morales du P. Quesnel, & de ce qui s'est passé au sujet de la Constitution jusqu'à présent; 14 Parties en 6 Tomes en 7 reliures (série complète).
1-524: N.N. - Neue Lieder, Herausgegeben von Wolfgang Schüssel für die Gruppen der Katholischen Jugend.
1-1817: N.N. - Martyrologium Romanum, Gregorii Papae XIII Jussu Editum Urbani VIII et Clementis X Auctoritate Recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV Opera AC Studio Emendatum et Auctum, Secunda Post Typicam Editio.
1-1816: N.N. - Met de heiligen het jaar rond, Een boek van vele schrijvers geredigeerd door Dom. J. Huyben O.S.B.. Dom. H.J. Scheerman O.S.B., Antoon Coolen, Anton van Duinkerken.
1-1813: N.N. - Martyrologe Romain (Adaption française et monastique), Janvier - decembre.
9-1144: N.N. - Die Zeit der Staufer; Geschichte - Kunst - Kultur; Band I: Katalog / Band II: Abbildungen / Band III: Aufsätze / BandIV: Karten.
1-513: N.N. - Les Oeuvres du B. de Montfort, poète mystique et populaire, Ses Cantiques avec Étude Critique et Notes par le R.P.F. Fradet, S.M.M..
4-41: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 29ste Jaargang (1997), Afl. 1-2.
2-823: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelling Karmelieten-Gent oktober 1990-1991.
4-88: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 35 (1859).
3-2458: N.N. - Grand Catéchisme du Diocèse de Liége, a l'usage des collèges, des écoles moyennes, des pensionates, et des cercles d'études, Publié par l'Évêque de Liége.
2-2309: N.N. - Biblisches Chor- und Meßbuch für alle Tage, insbesondere für Sonn- und Festtage, Eine Beigabe zu allen Bibelgeschichts-Lehrbüchern.
8-1601: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; 10e Jaargang, 1934.
1-1780: N.N. - Winterheiligen, Heiligen en feesten van oktober t/m februari.
2-4045: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo, necnon Sociorum sive e clero saeculari sive e regulari in odium catholicae religionis, uti fertur, anno 1871 Parisiis interemptorum; Vol. III: Positio super causae introductione + Responsiones ad animadversiones Promoteris Generalis Fidei.
1-1773: N.N. - Heiligen en hun attributen.
9-3247: N.N. - Alberto Giacometti; Werke und Schriften [Ausstellungskatalog].
2-1408BB: N.N. - Missale Romano-Seraphicum oro Tribus Ordinus Sancti P. N. Francisci aliisque Breviario Romano-Seraphico Utentibus a Pio PP. VI approbatum, auctoritate PII PP. X reformatum Missis ab Apostolica Sede novissime cencessis auctum et Rmi P. Bonaventurae Marrani Totus Ordinus Fratrum Minorum Ministri Generalis; Sollicitudine denuo impressum.
2-1416: N.N. - Missel des Dimanches.
2-1409: N.N. - Missel Romain.
1-1721: N.N. - L'Angélique Martyr, Bienheureux Théophane Vénard 21 Novembre 1829 - 2 Février 1861), Drame en 4 actes avec prologue.
7-3621: N.N. - Tilburgs dialect.
1-61: N.N. - Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ, Traduit selon La Vulgate nouvelle edition.
3-2435: N.N. - Katechismus der Feestdagen en verscheidene plechtigheden der H. Kerk, Ten gebruike der katholieke huisgezinnen.
7-3026: N.N. - In verband met Brabant; Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON.
1-505: N.N. - Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen .
7-034: N.N. - Van Soemer tot Babylonië [Tentoonstelling te Brussel, 9 februari - april 1983].
2-2233: N.N. - Missale Romanum, Editio Princeps (1570), Edizione anastatica, Introductione e Appendice a cura di Manlio Sodi - Achille Maria Triacca.
3-2262: N.N. - Acta em Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis Tertii, A.D. MDCCCLXXXIV.
2-1412: N.N. - Missel Romain.
2-1410: N.N. - Missel Romain.
1-208: N.N. - Annuaire Catholique de France.
2-935: N.N. - Atti del convegno, VII centenario del transito al cielo di S. Alberto Degli Abbati 1307-2007.
7-1662: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 67e Jaargang.
7-1663: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 68e Jaargang.
7-1664: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 69e Jaargang.
7-3067: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 3, 1986.
2-850: N.N. - Convento de San Jose; primera fundacion de Santa Teresa de Jesus.
9-658: N.N. - Encyclopedie van muziekinstrumenten, Met meer dan 4000 originele tekeningen.
7-3157: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 40 (1980).
2-2177: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum, una cum epitome e communi sanctorum, juxta editionem typicam Breviarii Romani descriptum et editum, editio secunda in quarto.
7-3230: N.N. - Bergen op Zoom en Roosendaal en Nispen; Duo-stad in Brabant, [Reeks: Het gezicht van Nederland].
7-3298: N.N. - CHV 75, 1911-1986.
7-3265: N.N. - De 8 van Chaam; 50 maal, goud, Uitgave van het Comité 'Acht van Chaam' ter gelegenheid van het feit dat in 1988 voor de vijftigste maal een wielerwedstrijd in de gemeente Chaam wordt verreden onder de naam 'Acht van Chaam'.
7-3266: N.N. - Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie; Bij het 150-jarig bestaan der Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen te Dongen, Noord-Brabant.
7-3267: N.N. - Honderd jaar Gasthuis St. Elisabeth en Stichting De Volckaert te Dongen, 1883-1983.
7-3301: N.N. - Terug naar toen, Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige eeuw.
7-3303: N.N. - Feest in onze stad; Lesbrieven naar aanleiding van het feit dat de Gemeente Eindhoven het feit herdenkt dat Hertog Hendrik I van Brabant de poorters in 1232 stadsrechten verleende, [Bij gelegenheid van Eindhoven 750 jaar stad, 1232-1982].
7-3170: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1913; Nos. 1-31 / Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over 1913, Nos. 1-149.
7-3171: N.N. - Provinciaalblad van Noord-Brabant, over 1870; No. 1-54 [+ Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz., van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, vervat in het Bijblad over 1870, No. 1-138].
7-3250: N.N. - Kloosterboek; Priorij der Benedictiinessen 'Manna Absconditum' Breda.
7-3299: N.N. - Eindhoven 750 jaar stad, 1232-1982.
7-3196: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1938.
7-3197: N.N. - De Kerkklokken voor het Dekenaat Heusden, Jaargang 1939.
7-3193: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1937.
7-3194: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1935.
7-3195: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1936.
7-3189: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 9, 1950-1951.
7-3292: N.N. - Vijftig jaar Tivoli; 'n halve eeuw kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
8-14: N.N. - Letterproef [Verzamelmap met 20 afleveringen in brochurevorm over diverse lettertypen: New Baskerville, Bembo, Bodoni, etc.].
7-3168: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1909; Nos. 1-39 / Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over 1909, Nos. 1-138.
7-3092: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel LIII, Jaargang 2000.
7-3074: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 10, 1993.
7-3075: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 11, 1994.
7-3314: N.N. - 1000 jaar Gennep.
2-2965: N.N. - Steyler Missions Chronik 1976, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
7-3105: N.N. - Kloosters in Brabant.
7-3108: N.N. - Koningshoeven, aangenaam; Een abdij stelt zich voor.
7-3109: N.N. - Tussen paradijs en toekomst; De Brabantse ziel...... herkenbare identiteit, misplaatste stereotypen?, Nieuwsbrief van de Heemkundige Kring 'Ioannes Goropius Becanus' en de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum Hilvarenbeek en Diessen; Nieuwsbrief nummer 42, Jaargang 15, januari 1996.
7-3284: N.N. - Het begin van een stad als Eindhoven, Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van deze stad.
7-3100: N.N. - Bataven: boeren en bondgenoten; De Maaskant in de Romeinse tijd.
5-617: N.N. - Vies des Saints pour tous les jours de l'année, avec une prière et des pratiques à la fin de chaque jour, et des Instructions sur les Fêtes mobiles; Tome I + II + III + IV, Nouvelle Édition, considérablement augmentée, contenant les Vies de 529 Saints, et notamment celles die St. Ignace, St. François-Xavier, St. Vincent de Paule, etc.; Ornée de 375 figures, représentant le Mystère on le Saint du joud, gravées d'après le célèbre Papillon.
2-834: N.N. - Carmel , IVème centenaire de la réforme du Carmel a Avila, 1562-1962.
5-618: N.N. - Traité de la Croix de Notre Seigneur Jesus-Christ; ou Explication du Mystère de la Passion de N. S. Jesus-Christ, selon la Concorde (9 tomes en 14 volemes; série complète].
9-401: N.N. - L'Auteur de la nature; Tome Second.
2-2563: N.N. - Collectio Rituum, ad instar appendices Ritualis Romani, pro omnibus Germaniae diœcesibus, a Sancta Sede approbata.
8-140: N.N. - Die schönsten Bücher des Verlages Dr. Ernst Hauswedell & Co und der Maximilian-Gesellschaft; Eine Ausstellung der prämierten Drucke 1951-1975 .
2-992: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 52 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2001).
2-993: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 53 nr 1 (Jan.-Jun. 2002).
9-2151: N.N. - Dictionnaire philosophique de la religion, Ou l'on établi tous les points de la religion, attaqués par les incrédules, & ou l'on répond à toutes leurs objections, Par l'auteur Des Erreurs de Voltaire.
2-1911: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (jaar II).
2-1910: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (jaar I).
1-2748: N.N. - De verdedigers van het geloof (De apologeten), (Reeks: Kervaders, monografieën 1).
2-1408Z: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, summorum pontificum cura recognitum; Editio juxta Typicam.
7-1399: N.N. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; XVIde Deel; Vervolgende de beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Holland.
2-2214: N.N. - Romanorum Pontificium, brevis notitia, Ritus ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans, accedit Onomasticon, vocum obscuriorum, quae in Missale, Breviario, Martyriologio Romano & hac notitia continentur.
4-50: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 33ste Jaargang (2001), Afl. 2.
5-285: N.N. (THOMAS A KEMPIS) - L'Imitazione di Christo, in Latino, ed in Italiano, Giusta le più corrette edizioni del testo Latino, ed una nuova, e più fedele traduzione nell' Italiano, Arricchita di riflessioni, pratiche, e preghiere alle fine di ciaschedun capitolo, del sommario in fine d'ogni libro, e di citazioni, e note per tutto, ad oggetto di renderne più utile la lettura; Libro I + II + III + IV (in one volume).
7-1378: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quatorzième.
3-394: N.N. - Varia, Controversia 8. , Met o.a.: Het Geloof van den Christen (Sigismundus Storchenau); Wat is de Kerk? (Alonseus Merz); Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en haar Geloofsleer (Alonseus Merz); De beloften aan de heilige kerk (Bossuet) etc. .
2-865: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 16e année, vol. II.
2-864: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 16e année, vol. I.
2-1909: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Eerste deel: Advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd.
3-350: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in
2-804: N.N. - Titus Brandsma, Zaligverklaring Rome 1985.
2-2076: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een huwelijksviering.
1-139: N.N. - Het Evangelie van Judas.
1-4370: N.N. - Vom goldenen Rom zur Welt.
1-87: N.N. - La Bible de Jérusalem, Traduit en francais sous la dirction de l'École biblique de Jérusalem.
9-760: N.N. - Europäische Keramik der Gegenwart; Zweite Internationale Ausstellung im Keramion.
5-615: N.N. - Veni Mecum sive Praeces ante et post Missam dicendae, nec non Hebdomas Mariana aliaeque orationes in sacerdotum utilitatem accuratiores prodeunt.
1-88: N.N. - De Bijbel.
2-2219: N.N. - Florilegium seu fasciculus precum et indulgentiarum, editio tertia.
3-1066: N.N. - Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament met christelijke en stichtende bemerkingen; Getrokken uit de H. Vaders en andere geestelijke schrijvers, Eerste Deel, behelzende de geschiedenis van het Oude Testament + Tweede Deel, behelzende eene Evangelische geschiedenis van het Leven van Jezus en van de andere deelen des Nieuwen Testaments.
2-2215: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
2-2217: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
2-2218: N.N. - De cura infirmorum; ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appendicis Ritualis Romani.
9-1305: N.N. - Fallschirm, Flugzeug, Zeppelin; Ein Buch vom Fliegen, Mit über 100 Abbildungen un einer grossen Schautafel.
7-1733: N.N. - Munsters in de Maasgouw; Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg, Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster M.S.C. bij zijn tachtigste verjaardag.
9-833: N.N. - Cartier [catalogue, textes en français].
9-834: N.N. - Fred Joaillier [catalogue; avec liste du prix].
9-831: N.N. - Goldschmiekdkunst; Der Werkstoff der Goldschmiedkunst, Gold und Silber in der Antike, das Zurichten des Metalls, etc., 96 Farbfotos.
9-830: N.N. - Geschmeide; Der Begriff Geschmeide, der Werkstoff, die Formen, die Techniken der Herstellung, die Schmucktechniken, 96 farbige Abbildungen.
9-825: N.N. - De costuum-verzameling 1750-1930; Gids en catalogus 1947.
9-820: N.N. - Textilien aus aller Welt; Eine rheinische Privatsammlung, Ausstellung im Deutschen Textilmuseum Krefeld vom 26. Oktober 1986 bis 1. März 1987 und im Städtischen museum Schloß Rheydt, Mönchengladbach vom. 2. November 1986 bis 11. Januar 1987.
9-814: N.N. - Zur Geschichte der Costüme; Nach Zeichnungen von Wilh. Diez, C. Fröhlich, C. Häberlin, F. Rothbart, J. Watter; Colorierte Ausgabe [125 double-page plates, on each plate 4 pictures, each with 1 or 2 or 3 costumes].
9-815: N.N. - Dormeuil Paris - London, 1842-1992 [text in English].
9-801: N.N. - L'Orfevrerie de la Cité de Londres / Goud en zilver van de City of London [tweetalig, tekst in Frans en Nederlands], Exposition organisée a l'occasion d'Europalia 73 Great Britain, Bruxelles, du 30 septembre au 4 novembre 1973 / Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van Europalia 73 Great Britain, Brussel, van 30 september tot 4 november 1973.
9-798: N.N. - Alessi; Ontwerpers, design en produktie.
9-795: N.N. - Gewichten in beeld; 18 afbeeldingen uit de Oudheidskamer van het IJkwezen te 's-Gravenhage.
9-784: N.N. - Die Kunst; Monatshefte für Freie und Angewandte Kunst; XX. Jahrgang, Heft 5, Februar 1919.
9-783: N.N. - Die Kunst; Monatshefte für Freie und Angewandte Kunst; XIX. Jahrgang, Heft 1, Oktober 1917.
9-777: N.N. - Les jouets, Jardin des Arts, Mensuel No. 74; Numéro Spécial; Décembre 1960 - Janvier 1961.
8-147: N.N. - HAMlet or no HamLET, that is the question [Nederlandstalig gedicht van Jan H. de Groot, tekeningen van Henk Gijsbers; Kerstbijlage, van ?].
8-131: N.N. - Livre du Cuer d'Amours espris; Een hoofse roman van René d'Anjou, Inleiding en toelichting van Franz Unterkircher.
8-127: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Musée Condé, Chantilly, Introduction and Legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles; Preface by Millard Meiss.
8-126: N.N. - Middeleeuwse Miniaturen, van de Librije van Boergondië tot het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, Commentaar door L.M.J. Delaissé; Ingeleid door H. Liebaers en F. Masai.
8-123: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
3-2457: N.N. (F. C. M. R.) - Christelijke onderwijzing of verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholijke jongkheid van het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
2-805: N.N. - Martyriologium Romanum ad visum fratrum et monarium carmelitarum excalcealtorum ordinis Beatissemae Virginis Mariae de Monte Carmelo.
6-390: N.N. - Dictionnaire géographique, à l'usage de la Belgique et des Quatres Parties du Monde, Imprimé sur la dernière Édition de l'Abbé Feller et Mann, et augmentée de tous les Départements, depuis l'invasion des François dans ce Royaume; Tome Premier (A-L) [il manque Tome Deuxième].
9-552: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 6, Aout 1955.
3-352: N.N. - Godvruchtige Leidsman., Aanwyzende den weg ten Hemel, Door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. Maagd Maria. Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien. Bij een verzameld door een Pater van het Orde der Predikheeren. Nieuwe druk merkelijk verbeterd, waar in eene nieuwe misse voor de overledenen, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en Bemerkingen op de vier Uitersten. Met zestien platen versierd. .
9-3164: N.N. - Disigni / Tekeningen Hendrik Petrus Berlage [tweetalige uitgave, Italiaans en Nederlands; Tentoonstellingscatalogus].
7-2140: N.N. - Pallas Leidensis MCMXXV.
7-2183: N.N. - Mag het historische karakter van Gouda worden aangetast?, Beschouwingen naar aanleiding van de Raadsbesluiten tot demping van de grachten langs de Naaierstraat, achter de Vischmarkt, de Raam en het Nonnenwater.
7-2198: N.N. - 100 jaar St. Jan de Doperskerk Wateringen 1901-2001.
7-2209: N.N. - Eerstejaarsgids 1963-1964.
7-2210: N.N. - Uit de geschiedenis van de St. Bonifatius; 100 jaar parochie in Amsterdam-Oost.
7-2220: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen.
7-2221: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen; Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw, Deel I.
7-2226: N.N. - Vijftig jaren Kweekschoolopleiding voor katholieke onderwijzers in het aartsbisdom, Utrecht, St. Gregoriushuis 1897-1909 / Hilversum, St. Ludgeruskweekschool 1909-1947.
7-2242: N.N. - 100 jaar katholiek schoolbestuur Alkmaar.
7-2325: N.N. - 125 jaar Sint Jan in Kudelstaart, Feestweek: 14-21 mei 1995.
7-2146: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Vierde verzameling bijdragen.
7-2147: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Zesde verzameling bijdragen.
7-2114: N.N. - Oud-Castricum, 23e Jaarboekje.
2-826: N.N. - Epherimides Carmeliticae, annus I - IV.
9-3069: N.N. - Jan Lenica, Plakat- und Filmkunst [Ausstellungskatalog].
14-85: N.N. - Annales Rodenses; facsimile-uitgave, Van transcriptie, tekstkritische noten en een Inleiding voorzien door P.C. Boeren en G.W.A. Panhuysen.
14-99: N.N. - Kalender 1996[with 12 oude ingekleurde gravures, litho's enz., 1 voor elke maand, van apotheken en apothekers, met korte toelichting bij elke prent].
14-98: N.N. - La Vie de N. S. Jésus-Christ, écrite par les quatres évangelistes, coordonnée, expliquée et développée par les SS. Pères, les Docteurs, et les Orateurs les plus célèbres et les hommes les plus éminents qui aient paru dans l'Église depuis le temps apostoliques jusqu'a nos jours; Rédigée et présentée aux gens du monde comme aux ames pieuses par M. l'abbé Brispot; ... Illustré de 130 gravures sur acier tirées sur papier de Chine, provenant des dessins de la rare et précieuse collection du P. Jérôme Natalis, S. J.; Tome Premier + Tome Second.
14-91: N.N. - Waterstaatskaart van Nederland; Bewerkt door Rijkswaterstaat [map met losse kaarten, met genummerd 1 t/m 62; de meeste nummers bestaan uit twee kaarten: een kaart West en een kaart Oost van het betreffende geografische gebied; met tal van doorzichtskaarten voor de verschillende gebieden].
14-92: N.N. - Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland 1903-1916; Kaarten en profielen [map met losse kaarten/profielen; aanwezig als genummerde Bijlagen: nr. 4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-17-119-20-21-22-23-24-24a-25-26-27-28/30-31/33-34].
2-2976: N.N. - Steyler Missions Chronik 1993/94, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (svd) berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
14-73: N.N. - Siemer; Uitgegeven bij de expositie rond Frans Siemer, gehouden ter gelegenheid van het Tiende Lustrum van het Tilburgs Studentencorps St. Olof, oktober 1977 [map met losse gevouwen vellen met Inleiding en gedichten, met 38 losse platen met 29 lino- en houtsneden en 9 foto's van houten beeldhouwwerken, en met brochure in klein formaat bij de expositie].
14-68: N.N. - Map met circa 50 prenten (copieën) van oude etsen / gravures van het leven van Bernardus: Sancti Bernardi ... Vitae Medulla quinquaginta quatuor iconibus representata; Expensis Abbatiae B. Mariae de Baudeloo in Civitate Gandavensi anno 1653.
14-65: N.N. - General Karte von den saemmtlichen Königl. Preussischen Staaten welche zugleich als Postkarte dient, entworfen von D.F. Sotzmann (Berlin, 1802); Nebst ein Repertorium von A.C. Gaspari neu bearbeitet und erläutert von Wolfgang Scharfe [portfolio with one folded map].
14-66: N.N. - Zeittafel der Weltgeschichte; Den letzten 6000 Jahren auf der Spur, Der über 10 Meter lange Atlas mit mehr als 400 Illustrationen gibt einen vollständigen Überblick über die Geschichte der verschiedenen Kulturen; Entstanden nach dem berümten viktorianischen Wandatlas, der unter Verwendung ausgewählter Quellen aus der weltbekannten British Library in London zusammengestellt wurde.
14-58: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Republiek in 1648 - De oorlog van 1672 [1 losse kaart].
14-59: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Volksstammen volgens Täcitus' Germania (De Romeinsche Tijd, Blad 1) [1 losse kaart].
14-60: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; Romeinsche wegen in Nederland (De Romeinsche Tijd, Blad 4) / De landen aan de Noordzee naar Ptolemaeus [1 losse kaart].
14-61: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rechterlijke Indeelingen 1810-1878, Blad 1-2-3 [3 losse kaarten].
14-54: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Noordelijke Nederlanden in 1476 (De Bourgondische Tijd, Blad 1 en 2( [1 losse kaart; Blad 1 en 2].
14-55: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De zuidergrenzen der Zuidelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw [1 losse kaart; Blad 1 en 2].
14-72: N.N. - La miniature flammande sous le mécénat de Philippe le Bon, Numéro spécial du Journal Les Beaux Arts, 10 Avril 1959.
4-96: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 43 (1863).
14-75: N.N. - Historische Galerij; Prachtuitgave; Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et amicitiae [Map met losbladige tekst rond een historische figuur en 1 staalgravure per figuur; in totaal 10 gravures], Inhoud: Scheffer-Album, met 10 afleveringen: Vriendinnen van Christus in het Graf /Christus Remunerator / Augustinus en Monica / Dante en Beatrice / Francisca da Rimini / De Koning van Thule / Faust / Calvijn / Graaf Eberhard (Le Larmoyeur) / Mignon.
14-56: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De St. Elisabethsvloed in 1421 (De Bourgondische Tijd, Blad 4) [1 losse kaart].
14-57: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; Het Bourgondische Rijk in 1476 (De Bourgondische Tijd, Blad 3) [1 losse kaart].
14-62: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland in 1853 [1 losse kaart].
2-1842: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique autrement dit Romain-Bénédictin, disposé suivant l'ordre calendrier approuvé en 1845 par la Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
7-4041: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 15, nr. 2 t/m 37 (augustus 1977 - juni 1978).
2-4079: N.N. - the Five Scrolls; Hebrew texts, English translations, introductions and new liturgies; Illustrated and designed by Leonard Baskin.
2-110: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIV-1983, fasc. 1-2.
2-111: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIV-1983, fasc. 3-4.
2-1778: N.N. - Volledig Parochiemissaal voor alle dagen van het jaar; met bijbels commentaar op alle zang- en leesstukken door Dom P. Bruylants.
3-2453: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwysing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
7-1668: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 73e Jaargang.
7-1669: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 74e Jaargang.
7-1671: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 76e Jaargang.
1-234: N.N. - Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, Nach dem Griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter.
3-162: D - Uytlegginge en zede- puncten., Op den derden regel van den H. Vader Dominicus..
3-398: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vijfde deel..
3-339: N.N. - Devotie tot het Goddelyk Hert van onzen Heere Jesus Christus., Uyt het Italiaensch vertaelt in het Nederduytsch..
6-1507: N.N. - Sunrise, Theosofische perspectieven, 49e jaargang nr. 5, september/oktober 2000; Speciaal nummer: Gottfried de Purucker 1874-1942.
3-373: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
3-405: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1837 t/m 1844 & 1847 t/m 1852 & 1856..
14-102: N.N. - Tabels historiques, généalogiques et géographiques, contenant l'histoire du Peuple de Dieu, de la France, de la Lorraine, de l'Autriche, de l'Égypte, des Assyriens, des Babyloniens & Caldéens [contenant 12 tables, chaque table á page double].
2-983: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLV nr 2 (Jul.- Dec. 1994).
9-369: N.N. - Das Grosse Illustrierte Pflanzenhandbuch, Herausgegeben vom Lexikon-Institut Bertelsmann, in zusammenarbeit mit Prof. Dr. Walter Baumeister, Dr. Helga Menzel-Tettenborn und zahlreichebn anderen Wissenschaftlern.
2-2941: N.N. - Zisterzienser Missionskalender 1931.
1-457: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admussim Excerpto.
6-1029: N.N. - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden; Turnhout [4 cartes + Legende], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
2-2202: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Editio altera, cum ordinationibus et rubricarum variationibus per decretum diei 11 januarii 1952 approbatus.
2-900: N.N. - Murs mystiques, Les sentences de l'ancien Carmel de Saint-Denis présentées par Jean Rollin.
1-493: N.N. - Antiphonae, Hymni et Oriationes pro Temporis Opportunitate.
2-4060: N.N. - 58 Miljoen Nederlanders en hun kerken.
1-585: N.N. - Epitome Antiphonarii Romani seu Vesperale, Complectens Vesperas Dominicarum, Festorum et Feriarum.
14-04: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821 / Kaart 3: De tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden in de Franse tijd (1802), [Map met 3 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
1-453: N.N. - Gotteslob, Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück.
1-454: N.N. - Morning and Evening Prayer, With Night Prayer from The Divine Office.
8-1373: N.N. - Dietse studies; Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz, by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag 14 mei 1965.
3-2017: N.N. - Verhandelingen en besluiten van de kerkvergaaderinghe der Rooms Katholieke Klerezije van het Uittregtse, en onderhoorige bisdommen in de kapelle der parochie kerke van de Heilige Gertrudis te Uittegt in herftmaand des jaars 1763 gehouden; uit het Latijn vertaald / Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katholieke Kerke van Holland, aan onzen Allerheiligsten Heere den Roomschen Paus Klemens den XIII., geschreven door de bischoppen en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt, in de Bijeenkomste der Bisschoppen, Uittregtse Kapittel, en pastoors den dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766; uit het Latijn vertaald.
9-76: N.N. - Médicine pratique de Sudenham, avec des notes; Nouvelle édition, Seconde Partie, Ouvrage traduit en François, sur le derniere édition Angloise, par seu M. A.F. Jault, Docteur en Médicine.
2-2824: N.N. - Monatshefte zu Ehren Unsere Lieben Frau vom hh. Herzen Jesu, 4. Jahrgang 1887.
2-2560: N.N. - La Liturgie des Heures; tome III: temps ordinaire, semaines VII-XXI.
1-807: N.N. - Liederenbundel, Moederhuis-Dongen.
7-028: N.N. - Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II., Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfürst; Stift Melk, 29. März - 2. November 1980 [Niederösterreichische Landesausstellung].
3-401: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Derde deel..
3-396: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Derde deel..
1-1657: N.N. - Jusqu'a la mort, Mère Marie Teresalina, Franciscaine Missionaire de Marie tombée victime de charité à Baramula (Cachemire) le 27 octobre 1947.
3-316: N.N. - Leerreden over verschillende onderwerpen. , Door eenen Katholijken Priester. .
3-346: N.N. - Het Duyfken in de steen- rotse., Dat is : eene medelydende Siele op die bittere Passie Iesu christi mediterende. Gemaeckt door eenen priester der societeyt Jesu. Versiert met Beelden, en Poësie..
3-345: N.N. - Godsvruchtige Leidsman., Aanwyzende de weg ten Hemel, Door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. Maagd Maria. Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien. By een vergaaerd door een Pater van de Orden der Predikheeren. Waar by nog gevoegt, de Novene van de H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met Paaten versierd. .
5-596: N.N. - Regle et Constitutions des Religieuses de l'Ordre de N. Dame du Mont-Carmel, selon la reformation de saincte Therese, Pour les monasteres de son Ordre en France.
3-343: N.N. - Godvruchtige Leidsman., Aanwijzende den weg ten Hemel, door oefeningen en gebeden. Benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, met veelvuldige godsvruchtige Gebeden en Litaniën; bijeenvergaderd door een Pater van de Orde der Predikheeren. Waarbij nog gevoegd is de novene van den Heiligen Antonius van Padua, verscheidene aandachtige devotiën en de Godvruchtige overdenkingen over de UItersten des Menschen. .
2-573: N.N. - Kloster Maria Stern 1258-1958.
2-3076: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Troisième, 1921.
1-581: N.N. - Feierstunden, Eine Sammlung von Volks-, Wander- und Gesellschaftslieder.
1-582: N.N. - Receuil de Cantiques.
2-2558: N.N. - La Liturgie des Heures; tome I: Avent - Noël, temps ordinaire semaines I-IX.
2-2960: N.N. - Missions Belges de la Compagnie de Jésus; Congo, Bengale, Ceylan.
2-2952: N.N. - Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Tables analytiques générales, Vol. V, 1962-1972; 1re partie: Oblats / 2me partie: non Oblats.
9-1723: N.N. - J.G. Fichte's Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution; Zur Beurtheilung ihrer Rechtmäßigkeit, Neuer Abdruck der 1793 ohne Nahneb und Druckort erschienenen Ausgabe.
2-2556: N.N. - La Liturgie des Heures; tome II: Carême - Temps Pascal .
2-2557: N.N. - La Liturgie des Heures; tome IV: temps ordinaire, semaines XXII-XXXIV.
3-328: N.N. - Noodighe Antwoordt op der Contra- Remonstranten Tegen- Vertooch., Vervatende eene clare ende grondighe wederlegginghe van t
4-91: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 38 (1860).
14-51: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Zeeslagen op de Noordzee en in het Kanaal [1 losse kaart].
9-426: N.N. - Beste bijen, hoe leer ik jullie kennen? Cursusboek voor de moderne bijenteelt.
2-108: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIII - 1982, fasc. 1.
2-109: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIII- 1982, fasc. 3-4.
1-490: N.N. - Evangelisches Gesangbuch.
1-845: N.N. - Psalter II, Van Septuagesima tot en met beloken Pasen.
1-612: N.N. - Zingt een nieuw lied.
1-618: N.N. - Commune Sanctorum.
2-1757: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benediktijnen der Abdij Affligem.
1-679: N.N. - Graduel des dimanches et des fêtes, Avec traduction des textes, chants grégorien extrait de l'édition Vaticane et signes rythmiques des Bénédictins de Solesmes.
1-677: N.N. - Petit Graduel Romain, Contenant les messes pour tous les dimanches et les fêtes doubles, les principales messes votives, l'Ordinaire de la messe, etc..
1-678: N.N. - Graduel des dimanches et des fêtes, Avec traduction des textes, chants grégorien extrait de l'édition Vaticane.
1-676: N.N. - Graduel Romain, Contenant Les Messes du Temps et des Saints et les Principales Messes Votives.
1-652: N.N. - Alt Vi.
1-693: N.N. - Paroissien Romain, Pour les dimanches et principales fêtes.
1-694: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Pour les dimanches et les fêtes de I. et de II. Classe.
1-692: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Très complet contenant la Messe et l'Office des Dimanches et de toutes les Fêtes de l'année.
1-682: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis I. Vel II. Classis Cum Cantu Gregoriano.
1-683: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis Cum Cantu Gregoriano.
1-681: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis I. Vel II. Classis Cum Cantu Gregoriano.
1-671: N.N. - Graduale Romanum, Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis .
1-663: N.N. - Römisches Gradualbuch, Auszug aus der Vatikanischen Ausgabe des Graduale Romanum mit deutscher Übersetzung der Rubriken und Texte.
1-664: N.N. - Graduale Romanum, Graduale de Tempore et de Sanctis Juxta Ritum Sanctae Romanae Ecclesiae Cum Cantu.
1-661: N.N. - Sans titre.
1-596: N.N. - Commune Sanctorum, Conforme Editioni Vaticanae A SS. D. Pio PP. X Evulgatae Editio Schwann G.
1-599: N.N. - Ars Musica, Ein Musikwerk für höhere Schulen Band IV Chorbuch für gemischte Stimmen.
1-604: N.N. - Officium et Missae Pro Defunctis, Juxta Ritum Monasticum Cum Cantu Gregoriano.
1-606: N.N. - Manuale pro Benedictionibus et Processionibus, Ss. Sacramenti ex Libris Solesmensibus Excerptum Cum Cantu Gregoriano.
1-651: N.N. - Sopraan I.
1-646: N.N. - Vingt-quatre Psaume et un Cantique, Accompagnement pour harmonium ou orgue sans pédale, Harmonisations pour quatre voix mixtes.
1-645: N.N. - Album beliebter Vortragsstücke, Band II (für leichtere Mittelstufe).
1-640: N.N. - Klänge am Harmonium, Sammlung geistlicher und weltlicher Gesänge, Arien, Chöre und Volkslieder für Harmonium, leicht spielbar gesetzt von Max Oesten Op. 222.
1-633: N.N. - Wat wij niet willen en kunnen vergeten, 30 Verzamelde melodieën.
1-625: N.N. - Léon Boëllmann, Heures Mystiques Opus 29, 2. Cinq élévations - Cinq communions - Cinq sorties, orgel (harmonium).
1-626: N.N. - Léon Boëllmann, Heures Mystiques Opus 29, 3. Versets, orgel (harmonium).
1-624: N.N. - Sint Alfonsus, Oratorium in vier delen, woorden van M.S.W.K., muziek van Hub. Cuypers Op. 3.
1-2268: N.N. - La Belgique à Marie (Belgium Marianum), Préface de M. Deflandre; Ouvrage illustré de 600 reproductions photographiques, dessins, de 20 planches en phototypie en d'une carte.
1-520: N.N. - Graduels-Traits-Alléluias, En chant Francais, pour les dimanches et fêtes.
5-558: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
2-1516: N.N. - Missel quotidien, commenté Vespéral et Ritual; Publiées avec la collaboration du D. Bernard Capelle et de moines du Mont César.
1-79: N.N. - Groot Nieuws Bijbel.
2-297: N.N. - Vrouwen van Bethanië, Getuigen van God die onder ons is.
7-6178: N.N. - Avenue Box: Het taboe is door, leve het taboe [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Krant 1994 nr. 1 en 4 andere losse materialen; compleet].
1-4270: N.N. - Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
7-6176: N.N. - (A SUIVRE) 10; Numéros 54.55.56.57.58.59 [en 1 volume]; 1982, Juillet - Décembre; Mensuel.
7-6177: N.N. - Avenue Box: Geloof, hoop & Jomanda [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Krant 1994 nr. 5 en 3 andere losse materialen; incompleet: door Jomanda ingestraald kaartje ontbreekt].
7-6175: N.N. - (A SUIVRE) 9; Numéros 48.49.50.51.52.53 [en 1 volume]; 1982, Janvier - Juin; Mensuel.
9-3017: N.N. - Rik Wouters (1882-1916); PMMK - Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 2 juli 1994 - 25 september 1994.
9-1562: N.N. - De Heilige Koran met Nederlandse vertaling [tweetalig: Arabisch en Nederlands], Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
6-010: N.N. - Onward '86 [Santa Clara High School, Oxnard, Ca.].
2-2555: N.N. - La Liturgie des Heures; tome I: Avent - Noël, temps ordinaire semaines I-IX / tome II: Carême - Temps Pascal / tome III: temps ordinaire, semaines VII-XXI / tome IV: temps ordinaire, semaines XXII-XXXIV.
2-105: N.N. - Kloster Saarn, Kunst - und Kulturgegenstände aus der Klosterkirche.
2-104: N.N. - Geschiedenis van de Abdij van Westmalle van de orde der hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding.
2-103: N.N - Cistercienser-Chronik, 49. Jahrgang 1937.
2-102: N.N. - Cistercienser-Chronik, 52. Jahrgang 1940.
7-6170: N.N. - (A SUIVRE) 4; Numéros 18.19/20.21.22.23 [en 1 volume]; 1979, Juillet - Décembre; Mensuel.
5-100: N.N. - Dissertatio Critica decima quinta de serie Primorum Episcoporum in cathedris Romana, Alexandrina, Antiochena et Jerosolymitana, ex Eusibio Caesariensi, quo ad duas ultimas interpolato, de diuturnitate Pontficicatus Xysti II. Papae et authoritate Eusebii Historica / Dissertatio Crititca decima sexta de Origine Adamantio, an is in idololatriamapsus fuerit, se ipsum castraverit, haereses docuerit; ubi et de Eusebio et S. Epiphanio alisque in causa origines plurimum, ac de S. Dionysio Alexandrino, an is negaverit, filium esse consubstantialem Patri / Dissertatio Critica decima septima an Ss. Irenaees, Justinus, Papias, Victorinus, Severus Sulpitus &c. fuerent millenarii, ubi et de S. Hieronymo, Eusebio ac Irenaeo quo ad varia interpolatis signanter et quo ad Cephamn a S. Paulo redargutum / Dissertatio Critica decima octava de Ss. Hieronymo & Clemente I. an docuerint Presbyteros esse aequalis Episcopis, ubi et de Ave Phoenice ex suis cineribus Redivivo, ad variis libris et opinionibus S. Hieronymo suppositis / Dissertatio Critica decima nona, I. De altercationibus Ss. Hieronymum inter et Augustinum: an S. Paulus S. Petrum serio vel simulatorie reprehenderit Gal. 2; II. De dissisis S. Hieronymum inter et Fufinum: an Origenes fuerit haereticus; III. De variis S. Hieronymi Epistolis S. Scripturam concernentibus / Dissertatio Critica vigesima an Honorius I Papa anno 680 damnatur fuerit à Concilio Generali Sexto? / Dissertatio vigesima prima de annis, quibus Christus est Natus, Baptizatus et Crucifixus / Dissertatio Critica vigesima secunda de Quibusdam operibus, praesertim epistolis S. Gergorio Magno suppositis, Dedicata a fr. Marcellino Molenbuhr, Ordinis S. Francisci Strictioris Observantiae Ss. Theologiae Lectore Jubilato, Provincae Saxoniae S. Crucis ex-Ministro.
8-119: N.N. - Tristan en Isolde; met alle miniaturen uit het middeleeuse handschrift, Inleiding door Dagmar Thoss, Tekst van Gabriel Bise.
1-436: N.N. - Kirchenlied, Eine Auslese geistlicher Lieder.
2-100: N.N. - Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, In memoriam gloseri ante saecula XIV transitus S.P. Benedicti.
4-08: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 11de Jaargang (1979).
1-519: N.N. - Graduels-Traits-Alléluias, En chant Francais, pour les dimanches et fêtes.
2-08: N.N. - Constituties van de Zusters van Bethlehem.
2-07: N.N. - De Dominicanen te zwolle, reVIXIt zWOLLIs VenerabILIs ConVentVs praeDICatorVM.
7-602: N.N. - Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire; abridged and illustrated.
7-5012: N.N. - Indonesia; Country, people - Transition and future.
1-2266: N.N. - Pélerinage à Lourdes / Pellegrinaggio a Lourdes / Bedevaart naar Lourdes / Pilgrimage to Lourdes / Pilgerfahrt nach Lourdes / Peregrinacion a :Lourdes (LP, avec la participation des chorales liturgiques et des pèlerins, sous la direction du Père Paul Decha, soliste Père Pierre Peyuseigt), Face A: Messe Pontificale a St. Pie Xe / Face B: Procession du St. Sacrement.
2-04: N.N. - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984, Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg.
2-03: N.N. - In dienst der waarheid, Levens der heiligen en zaligen uit de orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaans brevier.
7-3416: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Jaargang 16, nummer 4, dec. 1982, van de driemaandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode.
7-3421: N.N. - Kerk St. Antonius Abt Riel 1897-1997.
7-3452: N.N. - Broeders te wezen; Abdij Maria Toevlucht Zundert 1900-2000.
7-3456: N.N. - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack [tweetalige uitave].
7-3459: N.N. - Lang leve de Sint-Jan; Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk, Vertaald en ingeleid door Wilton Desmense.
7-3460: N.N. - Wij verlaten de bastions; Vier opleidingen komen van achter de Bossche stadswallen bijeen; Een terugblik.
7-3464: N.N. - De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht, Verzameld en ingeleid door Coen Free, met illustraties van Hendrik de Laat.
7-6173: N.N. - (A SUIVRE) 7; Numéros 36.37.38.39.40.41 [en 1 volume]; 1981, Janvier - Juin; Mensuel.
7-3403: N.N. - Abdij Mariënkroon van 1904 tot 1979.
7-3405: N.N. - 300 jaar Parochie Nieuwkuijk, [Overdruk van Met Gansen Trou.
7-3411: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Officieel programma voor de viering in het jaar 1982.
7-3398: N.N. - 10 jaar 'Moergestel-Nieuws' in vogelvlucht, Speciale uitgave in verband met het 10-jarig bestaan van het weekblad 'Moergestel-Nieuws'.
7-3394: N.N. - Helvoirt aan de Lei; Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere, Verzameld in van een biografie voorzien door Willem Hoffman; Geïllustreerd door Adine Huygen-van Houten.
7-3389: N.N. - Doekske open voor Jan Naaijkens; Een leer-hem-kennen-show over het schone en werkzame leven van messire Jean Filiassi te Hilvarenbeek; Stadsschouwburg Tilburg - 25 november 1984.
7-3369: N.N. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht; De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
7-3381: N.N. - Feestgids bij gelegenheid van het eeuwgetij der Eerw. Zusters van Liefde, van de Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Helmond, 1838-1938.
7-3345: N.N. - Rond de Schutsboom; Periodiek van de Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen Goirle; Jaargang 4, nummer 3, Themanummer, oktober 1984.
7-3341: N.N. - 60 jaar Vereniging voor E.H.B.O. Goirle, 1930-1990.
7-3312: N.N. - Harmonie Excelcior in woord en beeld; De geschiedenis van Harmonie Excerlsior.
7-3300: N.N. - Kijkend naar Eindhoven, [Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Rotary Club Eindhoven 1931-1991].
2-824: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelling Karmelieten-Gent oktober 1990-1991.
7-6171: N.N. - (A SUIVRE) 5; Numéros 24.25.26.27.28.29 [en 1 volume]; 1980, Janvier- Juin; Mensuel.
4-92: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 39 (1861).
2-987: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 48 nr 1-2 (Jan.-Dec. 1997).
2-989: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 49 nr 2 (Jul.-Dec. 1998).
2-984: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLVI nr 1-2 (Jan.-Dec. 1995).
2-982: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLV nr 1 (Jan.-Jun. 1994).
2-981: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLIV nr 2 (Jul.-Dec. 1993).
2-980: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLIII nr 1 (Jan.-Jun. 1992).
3-2245: N.N. (PERUSINO) - Rubricae Decretalium; Titulorum quinque librorum decretalium gergorii IX. Index alphabeticus / Decretalium Gregorii capitulorum; Index, secundum literarum ordinem conquisites / Decretalium D. Gregorii Papae IX. Compilatio: De summa Trinitate et fide catholica / Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII. suae integritate una cum Clementinis et extravagantibus restitutus / Instit. Juris Canonici, quibus Jus Patificium singulari methodo libris IV. comprehenditur; a Joan. Paulo Lancelotto Perusino conscriptae & in Aula Romana mandato Pont. Ma. ab illustribus viris olim recognitae / Loci Communes Rerum et Verborum memorabilium, ex universo Juris Canonici corpore collecti, ordine alphabetico per genera causarum eleganti methodo / Septimus Decretalium; additus est index et titulorum,et rerum et verborum in primis memorabilium, Part II.
2-978: N.N. - Carmelus. Commentarii ab Institutio Carmelitano editi, Vol. 1 till vol. 57; vol. 23 fasc. 2 and vol. 27 fasc. 1 are missing.
2-1904: N.N. - Nova et Vetera, 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie.
2-1408V: N.N. - Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tredentini restitutum, summorum pontificum cura recognitum; Editio XXIX Post Typicam.
1-1432: N.N. - Vie de S. François Xavier, apotre des Indes et du Japon.
7-1767: N.N. - Restauratie Sint-Servaaskerk Maastricht; Herzien restauratieplan.
6-068: N.N. - Meedoen, van Kolonie tot Republiek, van Vicariaat tot Bisdom, De geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname; Uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheide in de kerk van Suriname.
2-185: N.N. - Constitutiones generales Ordinis Minorum, A capitulo generali Romae in collegio Sancti Antonii Patavini anno 1889 celebrato.
1-4277: N.N. - Studia Mystica, Volume XVIII, 1997.
7-6168: N.N. - (A SUIVRE) 2; Numéros 6/7.8.9.10.11 [en 1 volume]; 1978, Juillet - Décembre; Mensuel.
2-1408U: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
9-3170: N.N. - Holland, Japan & De Liefde; Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen, 16 juni - 17 september 2000, Met bijdragen van Hayashi (schilderingen), Saito Takamasa (keramiek) en Yamazaki Tsuyoshi (lakwerk).
9-3084: N.N. - Watteau 1684-1721 [texte en français].
1-447: N.N. - Recueil de Prières et de Cantiques , à l'usage des Paroisses et des Maisons d'éducation.
1-578: N.N. - Iubilate Deo, Cantus Gregoriani Faciliores Quos Fideles Discant Oportet ad Mentem Constitutionis Concilii Vaticani II de Sacra Liturgia.
1-1425: N.N. - Vie de Saint Francois de Borgia, Plusieurs longueurs et répétitions y ont été suprimées.
2-02: N.N. - Il VII Centenario di S. Domenico, Bollettino Mensile Illustratio Fasciocolo XII-XXII.
7-6167: N.N. - (A SUIVRE) 1; Numéros 1.2.3.4.5 [en 1 volume]; 1978, Janvier - Juin; Mensuel.
9-2154: N.N. - De l'autorité des deux puissances; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième.
9-2152: N.N. - Cursus Anarchisme [reader met teksten uit diverse publicaties].
7-6179: N.N. - Avenue Box: Winner of loser? Zo blijf je overeind in De Vechtmaatschappij [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Krant 1995 nr. 2 en 4 andere losse materialen; compleet].
2-1408T: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam, Imaginibus ornatum a Carolo Hofmann (Valencia).
2-1408S: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408R: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408Q: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XXVI post Typicam, ad revocandam memoriam; Primae Editionis Ratisbonensis, Centrum Annos Abhinc Emissae, Proposita et parata.
2-1408P: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408O: N.N. - Missale Ordinis Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, auctoritate apostolica approbatum et Revmi P. Hilarii M. Doswald Totius Ordinis Prioris Generalis jussu Editum.
2-1408L: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408K: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408H: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1408G: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
14-63: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De ontwikkeling der Christelijke Kerk in den Frankischen Tijd (De Frankische Tijd, Blad 3) [1 losse kaart].
6-189: N.N. - Voyage a Hippone, au commencement du cinquième siècle; Par un ami de saint Augustin.
7-610: N.N. - Index scriptorum; Mediae Latinitatis ab anno DCCC ad annum MCC; Qui afferuntur in novo glossario ab academiis consociatis iuris publici facto.
7-2314: N.N. - De kerk van de Heilige Nicolaas te Baarn; Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de H. Nicolaaskerk.
2-1159: N.N. - In beeld geprezen, Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350.
1-2308: N.N. - Bernadette et Mgr. Peyramale; la vie intime et la vie publique, Pages extraites des ouvrages d'Henri Lasserrie.
3-2439: N.N. - Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Gebete - Sprüche - Lieder.
2-2559: N.N. - La Liturgie des Heures; tome II: Carême - Temps Pascal .
3-2412: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
8-120: N.N. - Dante Göttliche Komödie; Nach einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, Kommentar zu den Miniaturen: Prof. Sergio Samek-Ludovici; Nacherzählung der Verse: Nino Ravenna.
3-2420: N.N. - Het dossier van de Nederlandse Katechismus, documentatie verzameld door Aldo Chiaruttini; Met een inleiding en historische en theologische aantekeningen van dr. Leo Alting von Geusau, secretaris-generaal van het IDOI-C, en dr. Fernando Vittorino Joannes.
8-157: N.N. - Gent de Milan [versi di Carlo Porta].
8-155: N.N. - Het Hoogsteschoolwoord; Invallen en ontboezemingen ter gelegenheid van het tiende lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
8-156: N.N. - Er vliegen twee vechtende vliegen in mijn mond [enkele losbladige gedichten + houtsneden, zonder map].
8-153: N.N. - Drukkerij De Bièvre.
8-118: N.N. - Tristan und Isolde; gemäss der Handschrift des Tristanromans aus dem 15. Jahrhundert, Einleitung von Dagmar Thoss, Text von Gabriel Bise.
8-116: N.N. - De Très Riches Heures van Jean, duc de Berry, Voorwoord door Millard Meiss, Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Cazelles.
8-117: N.N. - Getijdenboek van Rohan, Inleiding en toelichting door Millard Meiss en Marcel Thomas.
8-115: N.N. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly.
2-01: N.N. - La Vie Monastique dans l'Ordre des Prêcheurs, Une réfexion théologique. Actes du Colloque. Monastère des Dominicanes, Herne, Belgique, 6-9 mai 1997.
6-316: N.N. - St. Paul's College 1987 [Windhoek; Annual book].
3-2372: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Breda], Voorwoord van Mgr. Hopmans, Bisschop van Breda.
1-2067: N.N. - Quelques trésors; extraits des archives Vaticanes.
1-508: N.N. - Carmina Gregoriana, Cantate Domino Canticum Novum.
1-2797: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
7-3104: N.N. - Naar gotieken kunstzin'; Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
14-25: N.N. - Antwerpen's glorie in de XVIe eeuw; Ingeleid door Frank van den Wijnhaert [Herdruk van de eerste uitgave, verschenen bij De Nederlandsche Boekhandel; Herdruk voorbehouden aan de leden van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen en komt niet in de handel], Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, Nr. 46.
5-520: N.N. - De la connoissance de Jesus-Christ, considéré dans ses mystères, & dans ce qu'il est par rapport à Dieu son Père, par rapport aux créatures en général, aux hommes en particulier, & aux Bienheureuses dans le ciel; Avec des élévations sur chaque Mystère de Jesus-Christ, & sur chacune de ses Qualités; Deux vol. reliés, cinq livres; Tome I + Tome II.
5-513: N.N. - Apologie de l'Institut des Jesuites; Nouvelle Édition, revue & corrigée; Tome Premier + Tome Second (en 1 reliure).
5-528: N.N. (M. D. N.) - Études d'un jeune philosophe chrétien, ou Morceaux extraits des plus célèbres défenseurs de la religion; suivi d'une réfutation abregée du Livre de Ruines de volney.
5-525: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle, & qu sont déposées dans l'Église Collégiale 7 Paroissiale des S. S. Michel & Gudule à Bruxelles depsuis l'an 1370; avec les Pieces Justicatieves tirées des Archivers de Chapitre de cette église & autres délaissées par des témoins contemporains & oculaires, & gravées exactement d'après le Pieces originales sur plaches de cuivere.
5-524: N.N. - Dissertation sur les hosties miraculeuses, Qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle, & qu sont déposées dans l'Église Collégiale 7 Paroissiale des S. S. Michel & Gudule à Bruxelles depsuis l'an 1370; avec les Pieces Justicatieves tirées des Archivers de Chapitre de cette église & autres délaissées par des témoins contemporains & oculaires, & gravées exactement d'après le Pieces originales sur plaches de cuivere.
5-523: N.N. - Corpus Juriscanonici, emendatum et notis illustratum; Gregorii XIII. Pontif. Max. jussu editum; Indicibus variis, novisq. et appendice Pauli Lancelotti perusini ad auctum cujus partes indicat adversa pagina, Accesserunt novissimè loci communes uberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad usum Fori utriusque fideliter digesta: theologis, politicis, & practicis pernecessarii; Itemque Liber VII. Decretalium Novis aliquot Constitutionibus auctus.
5-522: N.N. - Concilium Provinciae Avenionensis, Avenione Habitum Anno DominiMDCCCXLIX mense Decembri, in autem Pontificatus PII Papae IX. / Appendix ad Concilium Provinciale Avenionense.
5-521: N.N. - Constitutiones et Decreta Apostolica; A regularibus in publica mensa, sive alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singularis annis, ac statutis temporibus legenda, Accedit in fine Appendix continens varia alia Decreta & Constitutiones, quas licèt Regulares in publico legere non teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt.
14-39: N.N. - zonder titel, titelblad is uitgescheurd; Naam op kaft (Henri van den Bol); Persoonlijk album met ingeplakte afbeeldingen (uit tijdschriften, boeken enz.) van kunstwerken, personen, landschappen, historische onderwerpen enzovoorts.
2-1802: N.N. - Breviarium; juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, auctoritate Apostolica approbatum et reverendissimi Patris Fr. Andreae Frühwirth ejusdem Ordinis Generalis Magistri permissi editum, Pars Altera.
5-560: N.N. - Manuale Parochorum, sive Institutiones & Praxes tum Vitae, tum Officii Pastoralis, ex Lectione varia, & studiosa observatione in brevem, & familiarem methodum redactae, Eorum gratia praesertim, qui primum ad animarum curam emittuntur.
2-2962: N.N. - Steyler Missions Chronik 1971, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) berichtet über ihre Missionsgebiete in aller Welt.
1-113: N.N. - Die Bibel in heutigem Deutsch, Die Gute Nachricht des Alten und Neuen Testaments.
7-3426: N.N. - Wonen tussen kunst in de gemeente Schijndel.
7-3427: N.N. - Uit stand en land van Steenbergen, Gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad 1458-01958.
7-3432: N.N. - 70 jaar Vincentius; Van Schoolinternaat tot Centrum voor Zorg en Dienstverlening.
7-3434: N.N. - De Utrecht; Boekje gewijd aan het landgroed 'De Utrecht', eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij 'Urecht', gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen in de provincie Noordbrabant.
7-6182: N.N. - Avenue Box: Hollandse nieuwe; Allochtonen en hun invloed [platte helder plastic doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Pocket 1995 nr. 4 en andere losse materialen].
2-1847: N.N. - Cum Ecclesia; Méditations sur les textes du Missel en du Bréviaire, Edition originale sous la direction du R.P. Mathias Goossens O.F.M.; adaption française par une moniale dominicaine de Clairefontaine.
4-75: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 19 (1851).
1-748: N.N. - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag, Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes.
7-1492: N.N. - Louwerzee Verslag 1904 [map met 23 kaarten; complete serie].
9-351: N.N. - Apfel und Birnen aus Trentino - Südtirol.
2-1425: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1426: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1414: N.N. - Missel Romain; Tome I, Propre du Temps / Temps de l'Avent / Temps de Noël / Temps Ordinaire.
1-24: N.N. - Holy Bible, The new American Bible.
1-26: N.N. - La Bible Illustré.
2-1424: N.N. - Messale Romano; Messe Proprie della Congregazione del Santissimo Redentore.
9-3082: N.N. - Marino Marini (1910-1980); Plastiken, Bilder, Zeichnungen [Ausstellungskatalog].
2-1063: N.N. - Eikon, Ikonen des 15. bis 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Privatbesitz.
2-1865: N.N. - Wereldwijd brevier.
2-1866: N.N. - Wereldwijd brevier 2, Bidden met de armen.
2-2176: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum, una cum epitome e communi sanctorum, juxta editionem typicam Breviarii Romani descriptum et editum, editio secunda in quarto.
7-911: N.N. - Les grands siècles de la peinture: Le Haut Moyen Age du quatrième au onzième siècle, Mosaïques et peintures murales par André Grabar; L'Enluminure par Carl Nordenfalk.
2-1727: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem..
2-889: N.N. - Notre-Dame de Consolation / La légende de Sainte Catherine d'Alexandrie / Analyse sommaire de la doctrine de saint Jean de la Croix / Notes spirituelles du Bienheureux Jean Berchmans / Le Pape st. Grégroire VII et l'empereur d'Allemagne Henri IV / Ce que c'est qu'un évêque / Actes et vertus de Sainte Adelaïde ou Alice / Le dernier jour de Marie Stuart / Le martyre de Deux Fiancés (SS. Stratonice et Séleucus).
2-1831: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
9-3171: N.N. - Munch in Frankreich [Ausstellungskatalog].
4-18: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 10de Jaargang (1978), Afl. 3-4.
9-1555: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to subjects / Index des matières, to Volumes / des Tomes I-VI, and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par P.J. Bearman.
1-2065: N.N. - Roma e Dintorni; 118 vedute.
2-2075: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een huwelijksviering.
4-45: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 31ste Jaargang (1999), Afl. 1-2.
4-46: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 31ste Jaargang (1999), Afl. 3-4.
7-3080: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18, 2000-2001.
8-259: N.N. - British book design & production 1991, An exhibition of books published in 1990, selected by William Alden, John Robson and Jamie Wilson.
7-4034: N.N. - Van steenwech tot winkelstraat; 100 jaar Heuvelstraat.
7-1598: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1994, Negende jaargang.
1-566: N.N. - Johann Sebastian Bach 371 Four-Part Chorales.
2-1433: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, aliorumque pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti auctoritate Vulgatum; Editio XIV juxta Typicam Vaticanam.
7-3473: N.N. - Gedenkboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch, 1895-1945.
7-3469: N.N. - De Gulden Hopsack.
7-3470: N.N. - Kroniek eener kloosterzuster van het voormalig Bossche klooster Mariënburg, over de troebelen te 's-Hertogenbosch e.e. in de jaren 1566-1575, Ingeleid en toegelicht door H. van Alfen.
7-3471: N.N. - Zorgen van bisschop Ophovius na den val van Den Bosch in 1629, [Overdruk uit Bossche Bijdragen, Deel XIII (1935)].
7-3474: N.N. - Gouden jubilé van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch (1898-1948).
7-023: N.N. - De ontdekking van de Egyptische kunst 1798-1830.
2-1161: N.N. - Sint-Trudo's erf, Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied vande Abdij Sint-Truiden; tentoonstelling.
7-6073: N.N. - Middelnederlandse Bijbelhandschriften; Beschreven door J.A.A.M. Biemans, Verzameling van Middelnederlandse Bijbelteksten; Catalogus.
14-40: N.N. - Map met: 8 gravures Vita et Miracula D. Bernardi Clarevalensis Abbatis / 7 gravures Het Mergh des Levens van den Heyligen Bernardus [copieën van oude etsen / gravures, in totaal 42 prenten].
2-1408M: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
7-1415: N.N. (VEGIANO, J.C.J. DE) - Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté de Bourgogne; Par M. D. S. D. H.; 1686-1762.
10-005: N.N. - Dictionnaire universel D'histoire et de géographie., From P to Z..
10-006: N.N. - Dictionnaire universel D'histoire et de géographie., From D to H..
8-1788: N.N. - Ter herdenking van C. S. Adama van Scheltema.
7-1650: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 13e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 55].
7-1665: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 70e Jaargang.
7-1666: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 71e Jaargang.
7-1667: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 72e Jaargang.
7-1610: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 1ste Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1651: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 14e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 56].
7-1652: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 15e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 57].
7-1653: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 16e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 58].
7-1591: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1987, Tweede jaargang.
7-1648: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 11e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 53].
7-1649: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 12e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 54].
7-1507: N.N. - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden.
8-1783: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
14-89: N.N. - A catalogue of pictures forming the collection of Lord and Lady Wantage, at 2 Carlton Gardens, London, Lockinge House, Berks, and Overstone Park and Ardington House.
8-2489: N.N. - Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe; Mit ausfürlicher Kommentar, Herausgegeben von Paul Stapf.
2-2554: N.N. - Livre d'Heures, latin-français.
8-2462: N.N. - Sounds of the heart in rhythm; Inspired poetry by Phoenix Kuluta 1930-1937.
9-445: N.N. - Bilder zur Anschauungs-Unterricht für die Jugend; I. Teil: enthaltend gegen 300 Abbildungen verschiedener belehrender Gegenstände.
2-1711: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers en de meest gebruikelijke gebeden; Bewerkt door J. P., Met inleiding door Dom Beekman O.S.B. (Oosterhout) en verluchtingen door V. Steyvaert.
2-2552: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
1-852: N.N. - Een jongerenkerk zingt.
7-859: N.N. - Tables générales des Tomes I-XXV (1924-1955) de l'Archivum Latinatis Medii Aevi (Bulletin du Cange); Établies par M. Hélin avec le concours de J. Stouffs.
1-847: N.N. - De viering van de Eucharistie, Parochie H. Hart van Breda.
1-848: N.N. - Looft de heer, Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering.
2-2550: N.N. - Ritus benedictiones et impositionis Primarii Lapidis pro ecclesia aedificanda, consecrationis ecclesiae et altarium et benedictionis signe vel campagnae ex Pontificali Romano depromptus, juxta editionem typicam.
2-1724: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem..
2-807: N.N. - Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus, 1891-1991.
8-1602: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; 11e Jaargang, 1935.
1-3624: N.N. - Paderbornensis ecclesia; Beitrage zur Geschichte des Erzbistums Paderborn, Festschrift für Lorenz Kardinal Jaeger zum 80. Geburtstag am 23. September 1972; Namens des Metropolitanskapitels Paderborn herausgegeben von Paul-Werner Scheele.
3-2275: N.N. - Concilii Tridentini Actorum; Partis Quartae Volumen Prius: Acta Concilii iterum Tridentus Congregati a Massarello conscripta (1551-1552), Colligere coeperunt inter alios Aloysius Postina et Stephanus Ehses, auxit illustravit prelo subicere inchoavit Ioachimus Birkner, quo immatura morte preaevento opus perfecit Theobaldus Freudenberger.
1-2307: N.N. - Bernadette et Mgr. Peyramale; la vie intime et la vie publique, Pages extraites des ouvrages d'Henri Lasserrie.
2-1172: N.N. - Koptische Kunst, Christentum am Nil; Ausstellung Mai - September 1963 in Villa Hügel.
2-1173: N.N. - Sculpture; processes and principles.
5-512: N.N. - L'Ange conducteur dans la dévotion chrétienne, Contenant le Pseautier de la sainte Vierge, et la manière d'employer le jour au service de Dieu; avec les 14 Stations du Père Ancion; plusiers prières, litanies, et autres excercises de dévotion chrétienne.
1-872: N.N. - La Prière Chantée, Manuel complet Francais et Latin pour le chant de tous.
6-1310: N.N. - Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600; 2: Katalog, Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Corvey 1966.
7-6076: N.N. - Voor Nederland bewaard; De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
2-2549: N.N. - Manuel de piété, a l'usage des séminaires, 25e édition, revue, corrigée et augmentée.
4-51: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 34ste Jaargang (2002), Afl. 1.
4-52: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 34ste Jaargang (2002), Afl. 2.
1-2064: N.N. - Geen titel (Oorkonde op 1 A-4 voor Zuster Emalda, versrekt door Stanislaw Sacha, gouverneur van de provincie Konzalin, op 03-06-1991).
5-567: N.N. - Methodus Quadripartita, sive Praxis brevis et clara aduvandi agonizantes ut piè & christianè moriantur, ex variis auctoribus, ad usum Confessarium et Morientum solatium collecta, Latinè, Hispanicè, Gallicè, & Flandricè exhibita per R. P. S. C. E.; Secunda Editio auctior & emendatior.
1-718: N.N. - Vesperale Romanum, Vesperale seu Liber Antiphonarius pro Vesperis et Completorio ad Exemplar Antiphonalis Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Concinnatus.
3-2360: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Den Bosch], Ten gebruike der Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Z.H. Exc. Mgr. Mutsaers bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-818: N.N. - Uit de wereld van de Karmel, De geschiedenis van een religieuze orde en haar betekenis nú.
4-21: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 11de Jaargang (1979), Afl. 1-2.
5-287: N.N. - Imitatione Christi, libri quator; editio novissima, Sacrae Scripturae textuum adnotatione et rerum indice locupletata.
1-2062: N.N. - I Somni Pontefici Romani, (album of complete collection of multicoloured postcards with images and heraldic signs and motto of each pope.
6-1002: N.N. - Toren en Beiaard te Mechelen / La Tour en le Carillon à Malines, Foto's van Constant Joosen, toegelicht door Kanunnik Dr. J. Laenen / Photos de Constant Joosen, préface par le chanoine J. Laenen.
2-3046: N.N. - Kerk en Missie (Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie); Jaargangen 25-28 [in 1 band], Jaren 1945-1946-1947-1948.
9-3181: N.N. - Val de Loire Roman, Série: Zodiaque, la nuit des temps 3 et 6.
2-1404: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio XIII juxta Typicam Vaticanam.
9-2196: N.N. - Huldeblijk aan Frater Sigebertus Rombouts, Bijdragen van wetenschappelijk Nederland en Buitenland bij gelegenheid van het vijftig-jarig jubilé van Frater Sigebertus Rombouts.
5-519: N.N. - La conduite au ciel, ou est renfermé de l'esprit de Saints Pères, & des anciens Philosophes, Traduit du Latin de D. Jean Bona, du Mont Royal; Nouvelle édition.
1-2622: N.N. - Meester Eckehart, Inleiding en bloemlezing door Jaques Benoit.
14-29: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 71e Jaargang, november 1939 - november 1940.
5-518: N.N. - Collectes, Epistres, et Evangiles, pour tous les dimanches et toutes les Festes de l'Année, Avec des reflexions morales reduites en forme de prières.
5-611: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n'ont jamais été mises au jour auparavant; Le tout tiré de plusieurs autheurs assidez & approuvez, Composée en Flamand par Pierre Cafmeyer, Prêtre & Chanoine de l'Église Collegiale de SS. Michel & Gudule, & traduite en François par G. D. B..
2-3003: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXIX, (1907-)1908.
5-517: N.N. - Catechismus Concilii Tridentini, PII V, Pontificis Maximi jussu promulgatus; singerus et integer mendisque expurgatus opera P. D. L. H. P., a quo est additus Apparatus ad Catechismum, in quo ratio, auctoritas, approbatores et usus declarantur; Editio Novissima.
3-2389: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-1055: N.N. - Russian Icons 14th-16th centuries, The History Museum, Moscow.
4-73: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 17 (1850).
4-74: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 18 (1850).
4-85: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 32 (1857).
8-1747: N.N. - Lyriek der natuurvolken, Verzameld, ingeleid, van aantekeningen voorzien door W. Muensterberger; In Nederlandsche verzen overgebracht door Hella S. Haase; Geïllustreerd door Jettie Olivier.
1-64: N.N. - Het Nieuwe Testament, Alle boeken des Nieuwen Verbonts Onzes Heeren Jesu Christi.
9-3172: N.N. - Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945; 'druksels' en gebruiksdrukwerk / 'druksel' prints and general printed matter [tweetalige uitgave: Nederlands en Engels].
1-2345: N.N. - Lourdes, en r elief par les anaglyphes.
3-2274: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati, Canones et Decreta, Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontina Canonici & Victarii Generalis, praefatio indicabit.
1-2060: N.N. - Album illustratum; autographorum facsimilia conplectens summi pontificis PII IX, Ordinique hierarchico omnium Emin. Ac Rever. Patrum Oecumenici Concilii I. Vaticani, eorum Dignitate Diœcesi Natione et promotionis die signata.
5-607: N.N. - Tractatus de Contractibus Juri Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi / Tractatus de Jure et Justitia Jure Hodierno Galliae accomodatus, ad usum Seminarii Cenomanensis, illustrissimi ad reverendissimi D. D. Claudii-Magdalenae de la Myre, Cenomanensis Episcopi .
1-36: N.N. - Het Nieuwe Testament, Willibrordvertaling, herziene uitgave voorzien van inleidingen en aantekeningen.
7-2120: N.N. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938 [Text in English].
5-599: N.N. - Sacrosanctum Concilium Tridentinum; Cum citationibus ex utroque Testamento, Juris Pontifici Constitutionibus, allisque S. Rom. Ecclo. Conciliis; Ultima hac Editione quàm absolutissimum, Accessere Indices maximè gopiosi, atque utiles.
1-96: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli, Ad Usum Seminarii Sylvae-Ducensis.
2-1169: N.N. - Engelen, (Catalogus van tentoonstelling september - november 1994).
2-1170: N.N. - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, Europäische Kunst unter den Luxemburgern.
1-438: N.N. - Liber Psalmorum, Cum Canticis Breviarii Romani.
4-83: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 30 (1856).
4-84: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 31 (1857).
4-79: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 26 (1854).
4-80: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 27 (1855).
4-78: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 24 (1853).
2-1696: N.N. - Missaal; Latijns-Nederlandse uitgave van het volledige Missale Romanum, met inleidingen en verklaringen.
2-1840: N.N. - Supplementum Breviarii Cesterciensis, ad norman rubricarum Codicis cisterciensis a S.R.C. die 14 iunii 1965 approbati, Pars Hiemalis / Pars Vernalis / Pars AEstivalis / Pars Autumnalis.
5-516: N.N. - Bona praxis confessariorum, sive Methodus bene administrandi poenitentiae sacramentum, Dialogice deducta per E. Gasparem a S. Maria Magdalena de Pazzis, Ord. FF. B. V. Mariae de Monte Carmelo S. Theologiae quondam Lectorem.
3-2377: N.N. - Katechismus voor het derde leerjaar [Bisdom Rotterdam], Voorgeschreven voor het bisdom Rotterdam.
7-5011: N.N. - 25 Jaar missieluchtvaart in Irian Jaya, Indonesia, Geschiedenis van de MILUVA/AMA - de Missieluchtvaart in Irian Jaya en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984; Het verhaal van een 'bevlogen' Kerk.
7-015: N.N. - Les Celtes ... aux portes de l'histoire, Exposition du Muséobus de la Communauté française de Belgique, 26 mars 1999 - 27 octobre 2000.
7-016: N.N. - Wanneer, waar, waarom & hoe het gebeurde.
7-013: N.N. - Sagas of the Norsemen; Viking and German myth.
7-014: N.N. - Heroes of the dawn; Celtic myth.
7-3057: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 1 (A t/m F).
4-155: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1893 à 1913 [7 volumes].
4-69: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 13 (1848).
2-2135: N.N. - Ons gezin bidt, Bijbelse avondgebeden, samengesteld door een pastorale werkgroep van parochiepriesters en leden uit het bisdom Hasselt.
7-1373: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Neuvième.
2-3090: N.N. - Algemeene Inhoudstafel en Alphabetisch Register van De Volksmissionaris, Deel I-XXV [1880-1904].
2-3091: N.N. - Algemeene Inhoudstafel en Alphabetisch Register van De Volksmissionaris, Deel XXVI-L (1905-1929).
5-515: N.N. - Association à la Dévotion et à l'Amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie; Cinquième édition, augmentée des prières pendant la Messe.
2-3088: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVIII, 1937-1938 [incompleet, p. 263-264 zijn verwijderd].
8-05: N.N. - Het staat op papier; Vijftig jaar VRG.
8-06: N.N. - III. Internationale Biennale der Papierkunst 1990 / III. International Biennial of paper art 1990 .
2-3089: N.N. - De Volksmissionaris; Geïllustreerd Maandschrift voor Katholiek leven; Jaargang LXVIII, 1951.
2-3086: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift, onder redactie van eenige Paters Redemptoristen; 12de Jaargang.
2-3087: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVIII, 1936-1937.
2-3084: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Neuvième Année, 1937.
2-3085: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift, onder redactie van eenige Paters Redemptoristen; 9de Jaargang.
2-3077: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Cinquième, 1923.
2-3078: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Sixième, 1924.
2-3079: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Troisième Année, 1931.
2-3080: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Cinquième Année, 1933.
1-3157: N.N. - Vriendengave, Bernardus Kardinaar Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
2-3073: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquantième, 1918.
2-3074: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante et Unième, 1919.
2-2547: N.N. - Manuale ad usum clerici dioecesis Buscoducensis, Editio tertia, de mandato illim ac revmi domini Wilhelme Mutsaers episcopi Buscoducensis.
2-3070: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Septième, 1915.
2-3071: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Huitième, 1916.
2-3072: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Neuvième, 1917.
2-3068: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Cinquième, 1913.
2-3064: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Trente-Neuvième, 1907.
2-3065: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Deuxième, 1910 (+ pages 565-656 de Tome 41, 1909).
4-99: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 46 (1864).
2-3066: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Troisième, 1911.
2-3067: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Quatrième, 1912.
2-3060: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingtième, 1888.
2-3061: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingtième, 1888.
2-3062: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingt et Unième, 1889.
2-3063: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Vingt-Deuxième, 1890.
2-3056: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Septième, 1885.
2-3057: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Huitième, 1886 [incomplet, sans pages 1-144].
2-3058: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Huitième, 1886 [incomplet, sans pages 1-180].
2-3059: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Dix-Neuvième, 1887 .
2-3050: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 41-44 [in 1 band], Jaren 1961-1962-1963-1964.
2-3052: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijks tijdschrift; Jaargangen 51-52 [in 1 band], Jaren 1971-1972.
2-3053: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijks tijdschrift; Jaargangen 53-55 [in 1 band], Jaren 1973-1974-1975.
2-3054: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin hebdomadaire; 1re Année, 1868.
2-3047: N.N. - Kerk en Missie (Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie); Jaargangen 29-32 [in 1 band], Jaren 1949-1950-1951-1952.
2-3048: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 33-36 [in 1 band], Jaren 1953-1954-1955-1956.
2-3049: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 37-40 [in 1 band], Jaren 1957-1958-1959-1960.
2-3044: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 13-16 [in 1 band], Jaren 1933-1934-1935-1936.
2-3045: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 17-20 [in 1 band], Jaren 1937-1938-1939-1940.
2-3039: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XXV + XXVI [in 1 band], 1946-1947.
2-3040: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 1-3 [in 1 band], Jaren 1921-1922-1923, Orgaan van den Priester-Missiebond.
2-3042: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 7-9 [in 1 band], Jaren 1927-1928-1929.
2-3034: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XV + XVI [in 1 band], 1933-1935, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
7-6000: N.N. - Les Grandes Heures de Jean Duc de Berry; Introduction and legends by Marcel Thomas [In order to remain al faithful as possible to the original maunscript, all pages from the Grandes Heures included have been reproduced to their exact size].
2-3036: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XIX + XX [in 1 band], 1937-1939, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
1-2798: N.N. - Mystiek brevier; Deel I: Het Nederlandsche mystieke proza, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
1-2799: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
14-103: N.N. - Hortulus Animae (Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706; Zielentuintje) [3 mappen, met Aflevering 1 tot en met Aflevering 11, compleet), elke aflevering met losbladige afbeeldingen], Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
9-3078: N.N. - Jan Bogaerts, 1878-1962; Schilderijen en tekeningen, 6 oktober t/m 3 december 1978 [Tentoonstellingscatalogus].
2-3032: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XI + XII [in 1 band], 1929-1931, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3033: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XIII + XIV [in 1 band], 1931-1933, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
2-3030: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen VII + VIII [in 1 band], 1925-1927, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
9-3092: N.N. - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt [Catalogus van Tentoonstelling in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Moderne Kunst, 21 september - 16 december 1990.
2-3031: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen IX+ X [in 1 band], 1927-1929 / Register op de eerste tien jaargangen van Het Missiewerk, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3027: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen I + II [in 1 band], 1919-1921.
2-3028: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen III + IV [in 1 band], 1921-1923, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3029: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen V + VI [in 1 band], 1923-1925, Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-3025: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LV, 1933-1934.
2-3026: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LVI, 1934-1935.
2-3023: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LII, 1930-1931.
2-3022: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang LI, 1929-1930.
2-3019: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVII, 1925-1926.
2-3020: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVII, 1925-1926.
2-3021: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLIX, 1927-1928.
5-406: N.N. - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani PP VIII auctoritate recognitum, denuo cura Annibalis S. Clementis Presb. Card. Alban, In tres partes divisum (Pars Secunda + Pars Tertia (Pars Primum is missing), Praecedit Benedicti XIV , Constitutio pro ceremoniali Episcoporum.
2-3017: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLIII, (1921-)1922.
2-3018: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLVI, 1924-1925.
14-64: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De civitates van Gallië (De Romeinsche Tijd, Blad 2) / Verdeelingsverdragen der 9e eeuw (De Frankische Tijd, Blad 1) / Lotharingia Inferior en Frisia omstr. 1080 (De Frankische Tijd, Blad 4) [3 kaartjes op 1 blad].
2-3015: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLI, 1919-1920.
2-3016: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XLII, 1920-1921.
2-3013: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXIX, (1917-)1918.
2-3014: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XL, (1918-)1919.
2-3009: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig geïllustreerd Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXV, (1913-)1914.
5-533: N.N. - Gémissements d'une ame pénitente, tirés de l'Écriture Sainte det des Saints Pères, Édition nouvelle, augmentée de l'explication des prières & des cérémonies de saint Sacrifice de la Messe.
2-1814: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu editum, Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. Benedicti militantibus, additis Officiis Sanctorum novissime praeceptis vel concessis, juxta sancitas leges emendatum, a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, Pars AEstiva.
1-2372: N.N. - Maria-Almanak, jaargangen 1879/1880/1889/1891/1892/1903.
1-2374: N.N. - Ephemerides Mariologicae, Commentaria de re Mariali a Superioribus Scholis C. M. F. Exarata; Annus II (1952) Fasciculus 4.
1-2375: N.N. - Ephemerides Mariologicae, Commentarii de re Mariali a Superioribus Scholis C. M. F. Exarata; Volumen VIII (1958) Num. 1.
1-2376: N.N. - La Madonna e l'Eucharistia; documentazione iconografica, (Stabile Consilium Internationalibus Eucharisticis Conventibus Provehendis).
7-4016: N.N. - Frater M. Andreas; naar het Duitsch van P. Theophorus J. M. Max. S. C. J., door Fr. M. Amadeus.
7-2326: N.N. - Eeuwig Gouda; 1900-2000; Gouwenaars over hun stad.
6-184: N.N. - Reis van G.A. Olivier door het Turksch Rijk, Egypte en Perzië, Uit het Fransch; Vierde Deel [Kreta, Egypte, Syrië, Tyrus].
7-1434: N.N. - Opstand en Pacificatie in de Lage Landen; Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
9-576: N.N. - Processionale Cisterciense Auctoritate; Reverendissimi D. Augustini Barre editum.
9-563: N.N. - Loeft Godt van al ende drinct den wijn ende laet die werelt die werelt sijn [zangbundeltje], Samengesteld bij gelegenheid van het Congres van de Brabantse Beweging in Heeswijk op Beloken Pasen 1947.
1-529: N.N. - Cantuale Romano-Seraphicum, Editio Altera, aucta ac Caeremoniali necnon Antiphonali Ordinis adaptata.
7-1379: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quinzième.
1-498: N.N. - Graduale Cisterciense, Cura R.D.Fr. Bernardi Mariae, Abbatis Monasterii S. Benedicti Ordinis Cisterciensis antiquioris Reformationis de Trappa in Achel.
9-1009: N.N. - De Schouw; gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Derde Jaargang, 1944 [halve jaargang: Januari t/m juni].
6-187: N.N. - De lijdensweg van drie kruisgezanten in Mongolië, Lotgevallen van drie Missionarissen van Scheut in Swi-Yuan (China) 1923-1925; Drie Vlaamsche missionarissen: P. Soenen, P. van Praet, P. Maurits de Clippele.
6-174: N.N. - Reis van G.A. Olivier door het Turksch Rijk, Egypte en Perzië, Uit het Fransch; Zesde Deel [Perzië].
3-2375: N.N. - Katechismus über Christliche Lehre [Bisdom Roermond], Apporbiert un in der Diöcese Roermond zum Gebrauche vorgeschrieben von Sr Bischöflichen Gnaden Josephus Hubertus Drehmanns.
2-2178: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, cum ordinario Divini Officii jussu SS. D. N. PII PP. X, novo ordine per hebdomadam dispositum et editum, editio amplificata in quarto.
1-701: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Contenant la Messe et l'Office pour les dimanches et les fêtes.
9-455: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1981.
1-2051: N.N. - Pie VII, Pie IX, Pie X; la vie intime et la vie publique, Esquisse anecdotique, offerte aux familles et aux Institutions chrétiennes.
1-3924: N.N. - Festgabe für Hendrik van Oyen zum 70. Geburtstag, den 24. Oktober 1968, Theologische Zeitschrift, Jahrgang 24, Heft 5, September-Oktober 1968.
6-022: N.N. - African American heritage hymnal [575 hymns, spirituals and gospel songs; texts and music].
9-661: N.N. - Elvis through the years 1935-1977; Volume XXXII, No. 1: Armed Forces Song Folio; A de luxe souvenir Song Album.
7-1484: N.N. - Driekwart eeuw plattelands groei, 1888-1963, Jubileum-nummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
1-1859: N.N. - Lutgart Boek.
2-2545: N.N. - Manuale Sacerdotum, diversis eorum usibus, tum in privata devotione, tum in functionibus liturgicis et sacramentorum administratione, acconnodavit P. Josephus Schneider S.J.; editio sexta decima.
2-1859: N.N. - Klein Brevier (Deutsch), Das Klein Brevier enthält in verkürzter Form alle Offizen des Römischen Breviers.
2-2196: N.N. - Visitatio pastoralis Summi Pontificis Ioannes Pauli PP. II in Belgio; Diebus 3-4 Junii a. D. 1995, Celebrationes liturgicae quibus praeest Summus Pontifex Ioannes Pualus PP. II; diebus 3-4 junii 1995.
5-568: N.N. - Nouveau formulaire de prières dédiés aux enfants de Marie.
2-3043: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 10-12 [in 1 band], Jaren 1930-1931-1932.
6-183: N.N. - Aux Pays Bibliques; Notes de pélerinages, Ouvrage illustré de 2 cartes en couleur et de 163 similigravures en plans.
1-711: N.N. - Vesperale Romanum, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admussim Excerpto et Rhythmicis Signis A Solesmensibus Monachis Diligenter Ornato.
1-713: N.N. - Vespéral Romain, Pour les dimanches et les fêtes Chant Grégorien extrait de l'Édition Vaticane et des livres de Solesmes.
2-2553: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
2-2078: N.N. - Altaarmissaal voor de liturgie der overledenen, Onder verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
4-154: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1893 à 1923 [complète, 8 volumes].
1-1857: N.N. - Lacordaire sa Vie, son OEvre, L'Apotre, l'Éducateur, l'Orateur, l'Écrivain.
1-439: N.N. - Laudate Dominum, Kyriale seu Ordinarium Missae, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Adamussim Excerpto.
1-1771: N.N. - Land en lucht, Almanak voor de R.K. Landman.
3-2241: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
3-2413: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
8-2481: N.N. - Heliand; Lesungen vom Treuebund Gottes, In Übertragung aus dem alten deutschen Heliandsliede zusammengestellt und erläutert von B.A. Betzinger.
2-179: N.N. - Temi fondamentale di vita Francescane.
1-494: N.N. - Addenda et Varianda in Ordine Sacri Tridui, Juxta Ritum Carmelitarum.
7-3644: N.N. - 9131 dagen voetbalclub! De 25 jaren lief en leed van 't Zand op 't gras [over voetbalclub 't Zand in Tilburg].
8-1330: N.N. - Robrecht de Duyvel, Uitgegeven en van commentaar voorzien door Rob Resoort.
8-1327: N.N. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702; Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw, Uitgegeven door Hans Bots.
8-1317: N.N. - Een Nyeuwe Clucht Boeck, Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling uitgegeven door Herman Pleij, Jan van Grinsven, Dick Schouten en Freddy van Thijn.
8-1314: N.N. - Vragende wijs; Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis, Bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
8-1285: N.N. - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren, Met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau, Pretoria.
8-1274: N.N. - Uit de school van Michels, Opstellen aangeboden aan prof. dr. L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
8-943: N.N. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648), Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk.
8-1240: N.N. - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa; Bewerkt door R. Lievens.
8-1205: N.N. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp, Uitgegeven door Fr. Kossmann.
8-1180: N.N. - Middelnederlandsche epische fragmenten; met aanteekeningen, door Dr. G. Kalff [Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1886].
8-1170: N.N. - De achterkant van de Ronde Tafel; De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw, Vertaald en toegelicht door Ludo Jongen en Paul Verhuyck; Illustraties Corine Kisling.
8-1164: N.N. - Waarheid en droomen, door Jonathan, Geïllustreerd door Aart van Ewijk.
8-1165: N.N. - Roman van Karel den Grooten en Zijne XII Pairs (fragmenten); Uitgegeven door Dr. W.J.A. Jonckbloet.
8-1148: N.N. - Vanden Levene Ons Heren; Deel I: De teksten; uitgegeven door Dr. W.H. Beuken / Deel II: Ingeleid en toegelicht door Dr. W.H. Beuken.
8-1161: N.N. - Koning Arthur in de Nederlanden; Middelnederlandse Artur- en Graalromans, Ingeleid en geannoteerd door J.D. Janssens.
8-1137: N.N. - Studies over Hooft; Uyt liefde geschreven, 1581 - 1981.
8-1021: N.N. - Onzeekerheid is leeven; Beschouwingen over Frederik van Eeden.
8-1053: N.N. - Flandrijs; Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht, Uitgegeven door Kees de Graaf.
8-1054: N.N. - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden; De quaestie Lieven Nijland, Documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande.
2-2999: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 12e Année [Janvier - Décembre 1947).
2-3000: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen 1 t/m 50 (1919 t/m 1971 [compleet]) + Registers (voor de Jaargangen I t/m XL, 1919 t/m 1961), Geredigeerd door de Diocesane Missiecomité's in samenwerking met leden van Missioneerende Orden en Congregaties.
2-1721: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem., Verlucht met tekeningen van Kallist Fimmers, O. Praem., Reguliere Kanunniken van de Abdij van Tongerlo.
2-2194: N.N. - Missale Parvum, ad usum sacerdotis initerantis; editio juxta typicam.
2-2110: N.N. - De begrafenis. Uitgave ten dienste van priesters en koorzangers, Speciaal te gebruiken op weg van huis naar kerk en op de begraafplaats.
2-2111: N.N. - Gebedsdienst bij een crematie.
2-2212: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae cum cantu, juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani; ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornatum; editio cum novo psalterio.
2-2074: N.N. - Orationes et preces variae in bededictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-2106: N.N. - Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
6-071: N.N. (FR. A.C. SCHALKEN, VOORWOORD) - 300 jaar R.K. Gemeente in Suriname 1683-1983, Historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register.
8-2315: N.N. - Nouveau Dictionnaire François - Allemand en Allemand - Français à l'usage des deux nations; Tome second, contenant l'Allemand expliqué par le François, Septième édition originale, refondue et augmentée de près de dix mille articles.
9-551: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 5, Juillet 1955.
1-441: N.N. - Cantate Domino, Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa pro Defunctis et Toni Communes Missae.
2-936: N.N. - Formation and communication at the service of the Community, International Congress of Lay Carmelites, september 2006.
5-591: N.N. - Les Pseaumes en forme de prières; Paraphrase; Nouvelle édition, reveue, corrigé,e & augmentée des Cantiques de l'église / Explication de la Messe et la manière de l'intendre.
5-592: N.N. - Le Pseautier de David, traduit en françois, Avec des Notes courtes, tirées de S. Augustin & des autres Pères, Dixième édition, corrigée & augmentée des Cantiques de l'Église, avec des Notes tirées des Saintes Pères.
8-04: N.N. - Het staat op papier; Vijftig jaar VRG.
2-2543: N.N. - Ritus benedictiones et impositionis Primarii Lapidis pro ecclesia aedificanda, consecrationis ecclesiae et altarium et benedictionis signe vel campagnae ex Pontificali Romano depromptus, juxta editionem typicam.
9-706: N.N. (MINISTÈRE DE L'INTERIEUR) - Instructions concernant la construction & l'ameublement des Maisons d'École, suivies de plans en de devis types.
9-707: N.N. - The Studio, Annual XXIX, 1903, January - June.
2-863: N.N. - Ma joie terrestre où donc es-Tu?.
1-787: N.N. - De Liturgie der Overledenen.
9-380: N.N. - [convoluut: 2 boeken in 1 band] 1. J.B. de Wulf: Traité abrégé de la culture des arbres fruitiers dans les deux Flandres / 2. J. Hill: Leerwijze over de voortteeling der plant-gewassen; Met 6 natuurlijk gekleurde afbeeldingen.
7-1476: N.N. - Publikaties van het Genootschap voor Napoleontische Studiën; Aflevering 14.
2-2948: N.N. - Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Tables analytiques générales, Vol. IV, 1, 1947-1961; Tables analytiques missions O. M. I..
7-1715: N.N. - Emile Seipgens, Uitgegeven bij gelegenheid van het 150e geboortejaar van Emile Seipgens.
7-1076: N.N. - Recherches de Théologie ancienne et médiévale; Tome XXXIV - 1967.
14-100: N.N. - Groot Kerkelyk Toneel des Hertogdoms van Brabant, behelzende een korte, doch algemeene historische beschryvinge van den oorsprong en oudheden van alle Hoofd-, Dom, Kanonikaale, en Kerspel-Kerken, van alle de Abdyen, Proostdyen, Klooster-voogdyschappen, mannen en vrouwen Kloosters, en alle andere Kerkelijke Stichtingen, welke in 't Aarts-Bisdom van Mechelen, de Bisdommen van Antwerpen en 's Hertogen-Bosch, als mede in Walsch-Brabant gevonden worden; Nevens Een kort begrip van 't leeven der Bisschoppen, met hunne afbeeldzels en grafsteden; Getrokken uit de beste schryvers die den Kerkelyken staat van Brabant beschreeven hebben; Verryckt met ... kopere plaaten [De originele bladzijden 59-62, 95-96, 99-100, 113-114, 119-120, 165-166, met gravures, zijn uitgesneden en vervangen door ingeplakte fotocopieën van deze bladzijden].
6-163: N.N. - Eene reis naar Engelsch-Indië; Brieven eener Zuster van Liefde van Gent, Uit het Fransch vertaald door E.J. Ossenblok; Tweede geheel herziene uitgaaf, versierd met 44 platen.
6-013: N.N. - Voyager 1977; St. Bernard High School.
6-014: N.N. - Voyager 1978; St. Bernard High School.
6-012: N.N. - Onward '90 [Santa Clara High School, CA].
6-011: N.N. - Onward '87 [Santa Clara High School, CA].
2-1960: N.N. (DOMINCAANSE GEMEENSCHAP HUISSEN) - Voor mensen op de weg, Overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen.
9-581: N.N. - De Paasviering; Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
2-2292: N.N. - Deutsches Lektionar für die Feier der Heiligen Messe; in der Textgestalt der Schott-Meßbücher (2 Bände), Band I: Die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres / Band II: Feste des Herrn und der Heiligen.
2-2251: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, editio Taurinensis juxta typicam.
2-2253: N.N. - Orationes et preces variae in benedictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-2294: N.N. - Die Osterzeit; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 1: Ostermontag bis Pfingsten, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
2-2295: N.N. - Die Sonntag im Jahreskreis; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 2: Die 34 Sonntage im Jahreskreis, die Herrenfeste zwischen Pfingsten und Advent, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
2-2296: N.N. - Die Advents- und Weihnachtszeit; Ausgewählte Studientexte für das künftige Deutsche Messbuch, Heft 3: Die Sonn- und Wochtentage sowie die Hochfeste und Feste der Advents- un Weihnachtszeit, Redigiert von einem Ausschuß der Liturgischen Kommissionen des deutschen Sprachgebietes; herausgegeben van den Liturgischen Instituten Salsburg, Trier und Zürich.
7-1092: N.N. - Clavis Mediaevalis; Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung, In Gemeinschaft mit Renate Klauser herausgegeben von Otto Meyer.
14-28: N.N. - De St Servatiusklok; Kerkelijk weekblad voor Groot-Maastricht; 70e Jaargang, november 1938 - november 1939.
2-1511: N.N. - Missel / Vespéral du dimanche; Par les bénédictins du Mont-César a Louvain.
2-1709: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen .
2-2970: N.N. - Steyler Missions Chronik 1982/83, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-1662: N.N. - Zondagsmisboek; De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofzangen, herzien en aangepast onder toezicht van H. de Greeve pr..
1-279: N.N. - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging, Supplement 1930.
3-2239: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
9-3214: N.N. - Het geheime oeuvre van Adriaan Willemen; Een selectie van vierenvijftig tekeningen [tekeningen van vrouwelijke naakten], Ingeleid door Maarten Beks en Ed Schilders.
2-2542: N.N. - Regulae Seminarii (II sectionis) Archidioecesis Ultrajectensis, ordinatae atque praescriptae ab illustrissimo ac reverendissimo Domino Joanne Zwijsen archiepiscopo Ultrajectensi.
9-102: N.N. - Symposium Raakvlakken verpleeghuisgeneeskunde en geriatrie.
9-103: N.N. - Symposium Functie- en gedragsstoornissen bij het cva en dementie.
7-1581: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dixième.
7-1582: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dix-huitième.
7-1583: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Dix-neuvième.
7-1585: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingt-unième.
2-2541: N.N. - Thesaurus Precum; gebedenboek voor de Priesters van het Heilig Hart; volgens de uitgave van het 13e Generaal Kapittel.
14-01: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
9-2132: N.N. - La connaissance de Dieu; Recherches de Philosophie III-IV.
9-1554: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to Volumes / aux Tomes I-V and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par H. & J.D. Pearson; Edited by / Publié par E. van Donzel.
9-3245: N.N. - Bartolome Esteban Murillo (1617-1682) [Catalogue of exhibition in Museo del Prado Madrid].
1-2774: N.N. - Authentieke martelaarsakten, uit de Latijnse traditie, Vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B..
2-2538: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli PP. V jussu editi, ad mentem Bullae Divino Afflatu Pii PP. X. auctoritate Benedicti PP. XV reformati; pro omnibus congregationibus confoederatis sub Regula SS. Patirs nostri Benedicti militantibus.
7-872: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 8e jaargang (1975).
1-2933: N.N. - Synagoga; Kultgeräte und Kunstwerke, von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart, Städtische Kunsthalle Recklinghausen, 3.November 1960 - 15. Januar 1961.
1-1891: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Achtste deel.
1-1892: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Negende deel.
1-1893: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tiende deel, bevattende Resumés in de Fransche taal en indices betreffende de negen voorgaande deelen.
7-2849: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; De Provincie Noordbrabant; Deel X.
1-2328: N.N. - Pèlerinages diocésains de Namur a N. D. de Lourdes.
3-2352: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-808: N.N. - Teresa de Jesus, Cataloog tentoonstelling Gent oktober 1982.
7-002: N.N. - Cracovie, ville des musées.
4-37: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 26ste Jaargang (1994), Afl. 3-4.
2-4185: N.N. - Heilige Anna, grote Moeder; De cultus van de Heilige Moeder Anna en haar familie in de Nederlanden en aangrenzende streken [Tentoonstellingscatalogus].
2-3055: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire; Tome Deuxième, 1869.
6-1633: N.N. - Connaissance des Religions, Revue Trimestrielle, No. 65-66, Juillet-Decembre 2002: René Guénon l'eveilleur (1886-1951).
2-2535: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten; lofzangen en keur van gebeden, Missaal deel II: het Vesperale.
2-2534: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii.
8-1609: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 13-14.
8-2382: N.N. - The history of Orlando Furioso, 1594 [reprint of the 1594 edition of Orlando Furioso.
2-2997: N.N. - Missionnaires de la Compagnie de Jésus; Revue Mensuelle, 8e-10 Année [incomplet].
2-2998: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 11e Année [Janvier - Décembre 1946).
7-3652: N.N. - Dr. Hubert Ahaus; Woorden van waardering voor zijn leven, zijn werken en zijn idealen; door vrienden, Samengesteld en uitgegeven bij gelegenheid van de Dr. Ahaus-herdenking en het veertig-jarig bestaan van het Sint Joseph Studiehuis te Tilburg - sept. 1952.
7-3662: N.N. - Sint Odulphus-Lyceum, ter feestelijke herdenking bij het 60-jarig bestaan (1899-1959) van ons gymnasium, Afdeling van het ouidste R.K. Jongenslyceum in Nederland.
7-3665: N.N. - St. Odulphus-Lyceum; Lustrum 1899-2009 Sint-Odulphuslyceum Tilburg.
7-3666: N.N. - Gedenkboek bij gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van de R. K. Leergangen Tilburg, 1912-1937.
7-3668: N.N. - Over onderzoek; Een beeld van de Katholieke Universiteit Brabant.
7-3670: N.N. - De Kweekschool Mater Misericordiae vierde eeuwfeest 1852-1952 {Kweekschool in Tilburg].
7-3671: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1996.
7-3672: N.N. - Afgestudeerden faculteit der Sociale Wetenschappen [van de Katholieke Universiteit Brabant]; Who - is - who 1999.
7-3673: N.N. - De examenklassen 1995-1996 [van het St.-Odulphuslyceum te Tilburg].
7-3674: N.N. - Jaarboek St. Odulphuslyceum: De examenklassen 1994-1995.
7-3675: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant, in 4 delen [4 banden, in cassette].
7-3678: N.N. - De Lindeboom; Jaarboek III-IV, 1979-1980.
7-3679: N.N. - De Lindeboom; Jaarboek III-IV, 1979-1980.
7-3993: N.N. - Waar een wil is; Annie van Dieren school 5 jaar op weg.
7-3992: N.N. - 19e Jaarboekje 1951-52 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
7-3991: N.N. - 18e Jaarboekje 1950-51 Tilburgs Studenten-Corps St. Olof.
7-3989: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1988-1989.
7-3988: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1980-1981.
7-3987: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1979-1980.
7-3986: N.N. - 25e Almanak T.S.C. St. Olof 1976-1977.
7-3985: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1975-1976.
7-3984: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1974-1975.
7-3983: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1974-1975.
7-3982: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1973-1974.
7-3981: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof voor het lustrumjaar 1972-1973.
7-3980: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof, 18e jaargang 1969-1970.
7-3979: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof, 17e jaargang 1968-1969.
7-3978: N.N. - Pallieter, Negende Lustrum.
7-3977: N.N. - Lustrumboek 198-1948 R.K. Studentenvereniging Sint Leonardus.
7-3976: N.N. - Jaarboek 1966-1967, ten behoeve van de studentengemeenschap van het G.I.T. (Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie) te Tilburg.
7-3975: N.N. - T.S.C. St. Olof: Elfde lustrum, 25 september - 3 oktober.
7-3974: N.N. - 70 jaar Jozefschool; Een kroniek van een schoolleven dat verder gaat [over de Jozefschool in Tilburg].
7-3972: N.N. - Tilburg 40 jaar bevrijd; 1944 - 27 October - 1984, Avondshowprogramma ter gelegenheid van de 40-jarige bevrijding van Tilburg; Stadsschouwburg, zaterdag 27 october 1984 [programmaboekje met liedteksten en reclame-advertenties].
7-3966: N.N. - Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945.
7-3967: N.N. - Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945.
7-3962: N.N. - Verslag SWABO-dag 15-9-79 Goirle; Macht en onmacht, de ondergang van spinnerij SWABO.
7-3960: N.N. - De Arbeidsenquête van 1887: Een kwaad leven; Heruitgave van de 'Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen' (Sneek 1887), bezorgd en ingeleid door Jacques Giele; Deel : De vladindustrie, Tilburg, Eindverslag.
7-3959: N.N. - Textielhistorische Bijdragen 30 (1990).
7-3958: N.N. - Textielhistorische Bijdragen 26 (1986).
7-3957: N.N. - Verschuuren 1921-1981; De andere kant van de textielindustrie.
7-3956: N.N. - Comité voor Oratorium-Uitvoeringen te Tilburg: Uitvoering van Les Béatitudes van César Franck voor soli, gemengd koor en orkest, op dinsdag 7 mei 1912 (Programma-boekje met de tekst van het oratorium), [Met diverse solisten uit Tilburg, het Tilburgsch Gemengd Koor en het Utrechtsche Stedelijk Orkest, Dirigent Willem Robert Jr.].
7-3955: N.N. - Regels en oefeningen voor de Mariacongregaties in Nederland, Nieuwe officiële uitgave, herzien en bijgewerkt door het Alg. Secretariaat der Mariacongregaties.
7-3951: N.N. - Katechismus of Christelijke Leer, voorgeschreven voor het Bisdom Paramaribo, door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. St. Kuypers C.s.s.R., bisschop van Paramaribo.
7-3949: N.N. - Peerke Donders; Kwartaalblad; Jaargang 2 - nummer 2 (mei 2012).
7-3925: N.N. - Ach lieve tijd; De boeiende historie van Tilburg [19 afleveringen in brochurevorm, in opbergmap, compleet].
7-3915: N.N. - Tilburg tegen; Midden-Brabant demonstreert voor de vrede; Fotoverslag 29 oktober 1983.
7-3912: N.N. - De koperen Rooi Pannen; Speciale uitgave ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, januari 1980.
7-3910: N.N. - Goeiemorgen Poels! Vijftien jaar wel en wee van een eigenwijs opvangcentrum 1968-1983.
7-3911: N.N. - Meesterlijke momenten; Bureau Van Spaendonck en Mr. Barend Jan van Spaendonck 1950-1987.
7-3908: N.N. - Bomax Woonboek, regio Breda/Tilburg.
7-3907: N.N. - Smeets Rouwalbum [album waarin losse bidprentjes kunnen worden ingestoken; het album beval circa 140-150 bidprentjes, voornamelijk uit Tilburg, uit de eerste helft van de twintigste eeuw].
7-3903: N.N. - Jubileumboek van de Dienst Sociale Werkvoorziening te Tilburg 1957-1982.
7-3900: N.N. - Niet alle aardbeien gaan naar de veiling; Scènes uit een eigenwijs opvangcentrum; Twintig jaar Huize Poels, 1968-1988.
7-3873: N.N. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie; 6 delen (Deel 1: Geschiedenis van de ondergang / Deel 2: De familie-eigendom / Deel 3: 't Fabriek; uitbuiting - onderdrukking - verzet / Deel 4: De levensomstandigheden / Deel 5: De sluiting van de wolfabrieken / Deel 6: De gevolgen voor de textielarbeiders), [Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken - Tilburg; Onderzoek: Ongelijke Ontwikkeling Tilburg, Verslag no. 6].
7-3872: N.N. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie; 6 delen (Deel 1: Geschiedenis van de ondergang / Deel 2: De familie-eigendom / Deel 3: 't Fabriek; uitbuiting - onderdrukking - verzet / Deel 4: De levensomstandigheden / Deel 5: De sluiting van de wolfabrieken / Deel 6: De gevolgen voor de textielarbeiders), [Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken - Tilburg; Onderzoek: Ongelijke Ontwikkeling Tilburg, Verslag no. 6].
7-3871: N.N. - Uitvoerig en beredeneerd Verslag omtrent den toestand der Gemeente Tilburg over het jaar 1917.
7-3865: N.N. - Henri Rutten, priester, missionaris en martelaar; Brieven aan zijn familie, Gebundeld ter gelegenheid van het honderdste gedenkjaar van zijn martelaarschap in 1904.
7-3861: N.N. - Almanak van het T.S.C. St. Olof 7e lustrumuitgave 1986-1987.
7-3860: N.N. - Amanak '77-'78 T.S.C. St. Olof.
7-3859: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof 1971-1972.
7-3858: N.N. - Almanak T.S.C. St. Olof; 16e jaargang; Uitgegeven in het lustrumjaar 1967-1968.
7-3857: N.N. - Ik heb iets met Tilburg, Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum Gianotten Boeken, CD's & Multimedia Tilburg, en het 25-jarig jubilleum Scheepens reclame adviseurs Tilburg.
7-3853: N.N. - Ga er eens langs; Zwerftocht door Tilburg.
7-3848: N.N. - 75 + 40 = 115 jaar; Speciale zorg voor kinderen [Bij het 75-jarig bestaan van de Mgr. Zwijsenschool en het 40-jarig bestaan van Sio Hoogvenne, in Tilburg].
7-3842: N.N. - De tao van Moerenburg [zonder DVD].
7-3839: N.N. - 50 jaar Dutch Pipes and Drums; Opgericht in mei 1953 als jeugddoedelzakband de Scotjes.
7-3837: N.N. - Ken Tilburg.
7-3835: N.N. - Ken Tilburg.
7-3834: N.N. - Het is een wereld van verschil; Woonwagenbewoners in Tilburg 1935 1990.
7-3832: N.N. - Over en uit; Gemeentepolitie Tilburg.
7-3820: N.N. - Tilburgs Studentenvademecum '83.
7-3819: N.N. - Studenten Vademecum Tilburg 1981.
7-3818: N.N. - Groeseind-Hoefstraat aandachtsgebied.
7-3817: N.N. - Katholieke Hogeschool; Hogeschool voor Economische, Sociale en Rechtswetenschappen te Tilburg; Studiegids 1971-1972.
7-3816: N.N. - Letterlijk Zwijsen; abc van een uitgever.
7-3811: N.N. - Tilbourg (Hollande), son industrie; Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix 1911, Section Hollande.
7-3809: N.N. - Tilburg herinneringen [mapje met 8 tekeningen van H. Corvers van Tilburgse gebouwen/stadsgezichten, op losse prentbriefkaarten, nrs. 1 t/m 4, 6 t/m 8 en 13].
7-3808: N.N. - Tilburg herinneringen [mapje met 9 tekeningen van H. Corvers van Tilburgse gebouwen/stadsgezichten, op losse prentbriefkaarten, nrs. 1 t/m 8 en 13].
7-3807: N.N. - Woord en beeld; Tilburg in foto en poëzie [mapje met zeven prentbriefkaarten met foto en gedicht, plus een prentbriefkaart met toelichting; op initiatief van Stichting Volzin].
7-3805: N.N. - Pronte mensen; Leven in Tilburg van toen, [Met foto's over het leven in Tilburg, uit de jaren 1901 t/m 1906, door fotograaf Henri Berssenbrugge].
7-3803: N.N. - Fortissimo; Een kleine verzameling vingervlugheid, Uitgegeven bij het vijfenzeventigjarig jubileum van Piano- en orgelhandel Jos W. Simons.
7-3801: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3797: N.N. - De groene long; Actum Tilliburgis; Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundekring Tilborgh; jrg. 7, nr. 3/4, okt. 1976.
7-3795: N.N. - Korte levensschets te zingen door alle bruiloftsgasten ter gelegenheid van het huwelijk van Toontje en Jurrie op dinsdag 15 juni 1909.
7-3775: N.N. - J'accuse! Ik beschuldig; Een onweerlegbaar réquisitoire tegen de Tilburgsche Waterleidingmaatschappij [Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1935].
7-3774: N.N. - Jubileumgids ter gelegenheid van het Gouden Bestaansfeest van de Afdeling Tilburg van de Katholieke Politiebond St. Michaël, 1907-1957.
7-3772: N.N. - T.V. Comoedia, Het Volkstoneel; Programma voor de uitvoeringen te Tilburg van Martijntje (De Erfoom), Groot lachspel in 2 bedrijven en 22 tafereelen, door Frank Klaroen.
7-3771: N.N. - 75-Jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring Tilburg en Omstreken; 30 november 1933 [boekje zonder tekst, enkel met karikaturale portrettekeningen van geneesheren].
7-3770: N.N. - Officiële Tilburgse Wegwijzer; Bijzonderheden van algemene aard, alfabetische stratenlijst en plattegrond van de Gemeente Tilburg [brochure met losse uitvouwbare plattegrond].
7-3769: N.N. - Theatre du 'Grand Gastronome' Heuvel 47, Afscheidsvoorstelling op; maandag 4 augustus ten 12 uur middernacht van De Zilveren Bruiloft, karakterschets in 2 bedrijven van Fr. Fagots en G., chezpied.
7-3768: N.N. - In piam memoriam; Album aan de nagedachtenis onzer dierbare afgestorvenen gewijd [verzamelalbum met 27 ingeplakte bidprentjes], Voorzien van een keur spreuken en teksten uit de H. Schrift en der Kerkvaders; Met eene Inleiding van L. M. van Pintxteren, R.K. Pr. En met band- en titelplaat-teekening van den Heer Theo Molkenboer.
7-3767: N.N. - Vijfde lustrum van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof; Tilburg, 1-12 mei 1953.
7-3766: N.N. - Toonkunstconcert op 1 mei 1953; Ter opening van de Festiviteiten bij gelegenheid van het 5e lustrum van het Tilburgs Studenten-Corps Sint Olof in de Metropole-Schouwburg te Tilburg.
7-3764: N.N. - Een brok herinnering blijft over ... [Bij de sluiting van de kerk van de H.H. Antonius en Barbara te Tilburg op 1 november 1976, aangeboden aan de parochianen van het Groeseind].
7-3763: N.N. - Officieel programmaboek der Tilburgsche Middenstands Tentoonstelling TiMiTo, augustus 1936.
7-3762: N.N. - Officieel Programma van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935; Onderwerp van den Katholiekendag: Voor Zedelijke Volksverheffing.
7-3761: N.N. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802, Met annotatiën voorzien door Lamb. G. de Wijs.
7-3760: N.N. - Wegwijzer voor de St. Dionysiusparochie 't Heike Tilburg.
7-3759: N.N. - Officieele catagologus van de Nederlandsche Folkloreschouw; Te houden te Tilburg, 20 jul - 5 aug. 1929.
7-3758: N.N. - Officieel Verslag van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935 te Tilburg, Onderwerp van den Katholiekendag: Voor zedelijke volksverheffing.
7-3757: N.N. - Officieel Verslag van den XIVe Dioc. Katholiekendag in het Bisdom 's-Hertogenbosch; 10 juni 1935 te Tilburg, Onderwerp van den Katholiekendag: Voor zedelijke volksverheffing.
7-3755: N.N. - Tilburg; 5 origineele etsen van L. Riche [mapje met 5 losbladige etsen].
7-3749: N.N. - Weg van idealen; De Tilburgse actiecultuur van de jaren zeventig en haar erfenis.
7-3748: N.N. - Bladeren door Tilburg, 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur.
7-3742: N.N. - Pater Henri Rutten, priester, missionaris en martelaar; Brieven aan zijn familie, Brieven gebundeld ter gelegenheid van het honderdste gedenkjaar van zijn martelaarschap in 1904.
7-3734: N.N. - De Hasseltse kapel te Tilburg; troos en toeverlaat voor velen.
7-3733: N.N. - Tilburg, moderne industriestad.
7-3724: N.N. - Krachtbron; 200 jaar vrouwen in Tilburg.
7-3720: N.N. - Huttonia; de droom die geen werkelijkheid mocht worden, De woonavonturen van Henk Kuiper.
7-3705: N.N. - Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan te Tilburg, Wetenswaardigheden omtrent het Gilde, verzameld en opgetekend door Cees van Dun.
7-3701: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3700: N.N. - Mèn Tilburg; Tilburgers schrijven over hun stad, 1979.
7-3697: N.N. - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
7-3696: N.N. - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
7-3692: N.N. - Vijf jaar Letteren in Tilburg 1981-1986, Lustrumbundel Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).
7-3687: N.N. - Pieter Vreede en de geboorte van Brabants provinciaal bestuur; Gedaan te Tilburg 11 juni 1795.
7-3686: N.N. - Paleis Raadhuis Tilburg.
7-3642: N.N. - Schavo 1936-1986; Jubileumnummer [van Schaakvereniging Schavo in Tilburg].
7-3628: N.N. - 4x11 Kruikenstad; Een kleurrijk beeld van Carnaval in Tilburg 1997-2008, Jubileumuitgave van de Carnavalsstichting Tilburg ter gelegenheid van 4 x 11 Kruikenstad (1964-2008).
7-3627: N.N. - Heemkunde sprokkelingen Tilburg 1969-2004.
7-3622: N.N. - Tilburgs dialect, Dit boekje is een kerst- en nieuwjaarswens van Drukkerij Piet Smits, als afsluiting van hun 60-ste jubileumjaar.
3-2441: N.N. - Catechismus, of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.
3-2354: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Den Bosch], Door Z.D. Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch voorgeschreven ten gebruike in het bisdom van 's Bosch.
9-3009: N.N. - Ensorgrafiek in confrontatie [catalogus bij de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten Oostende, 19 september 1999 - 13 februari 2000].
2-2985: N.N. - De heiden moest eraan geloven; Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
2-2986: N.N. - 100 Jaar S.C.J.; 100 in 1, Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie, 1878-1978.
4-153: N.N. - Annales de l'Assocciation de l'Adoration Perpétuelle; Années 1850 à 1884 [1 volume].
2-2995: N.N. - Jésuites Missionnaires; Revue Mensuelle, 6e Année (Janvier - Décembre 1941).

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9