De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2-2560: N.N. - Ausgewählte Schriften des heiligen Gregorius des Großen, Papstes und Kirchenlehrers nach dem Urtexte übersetzt. , Erster Band. Mit einem kurzen Vorbericht über das Leben und die Schriften des Heiligen. Von Theodor Kranzfelder. .
2-2578: N.N. - In Parables., Illustrations of the parables of Christ by Chinse Artist..
2-2589: N.N. - Annuario Pontificio., Per L'Anno 1961..
2-2602: N.N. - Manrèse., Ou Les exercices spirituels de Saint Ignace. Seconde Édition..
2-2605: N.N. - Le Bonheur des Maisons religieuses., Avis Propres a diriger les Religieuses vocales..
2-2619: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1837 t/m 1844 & 1847 t/m 1852 & 1856..
2-2620: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1842, 1843, 1844..
2-2621: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1841 zevende jaargang..
2-2622: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1850 zestiende jaargang..
2-2623: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1851 zeventiende jaargang..
2-2624: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
2-2625: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1849 vijftiende jaargang..
2-2626: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1848 veertiende jaargang..
2-2627: N.N. - Le moniteur des villes et des campagnes. , Ou Le Conseiller des familles, Journal. Des intérêts moraux et matériels. Tome I-V. .
2-2629: N.N. - Magazijn voor Roomsch Katholijken. , Ter Verbreiding van Nuttige Kundigheden. Eerste jaargang, 1835- Vijftiende jaargang, 1849. .
2-2677: N.N. - Leerreden over verschillende onderwerpen. , Door eenen Katholijken Priester. .
2-2679: N.N. - Pontificium Athenaeum Antonianum. , Annis 1969-1971. .
2-2667: N.N. - Jubilé sémi- séculaire., Dus st. sacrement de miracles..
2-2685: N.N. - Zieleklanken. , Handgeschreven. .
2-2695: N.N. - Chapitres de Notre Mère., Marie du Saint Sacrement. De 1883 à 1889; 1890-1896; 1897-1902; 1903-1912; 1913-1918; 1919-1922. .
2-2696: N.N. - Chapitres de Notre Mère., Marie du Saint Sacrement. De 1897 à 1902; De 1903 à 1912..
2-2697: N.N. - Annales de l'Association de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement. , Annales. Rapport sur l'Oeuvre des Églises Pauvres. 1850-1863; 1864-1870; 1871-1877; 1878-1884; 1885-1892. .
2-2698: N.N. - Annales de l'Association de l'Adoration Perpétuelle et de l'Oeuvre des Églises Pauvres. , 1878 à 1884. .
2-2699: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 1893-1895; 1896-1898; 1899-1901; 1902-1904; 1905-1907; 1908-1910; 1911-1913; 1914-1923. .
2-2700: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 1911-1913. .
2-2701: N.N. - Annales du Très Saint Sacrement. , 36e année 1893-1895; 1896-1898; 1899-1901;1902-1904; 1905-1907;1908-1910;1911-1913; 1914-1924. .
2-2710: N.N. - Liber Annuus. , Studii Biblici Franciscani. XXIII (1973). .
2-2714: N.N. - Vademecum. , Gebete die in der Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes gebräuchlich sind. Herausgegeben von der Generalleitung. .
2-2776: N.N. - La Liturgie des Heurs., 2. Carême- Temps Pascal..
2-2777: N.N. - La Liturgie des Heurs., 4. Temps ordinaire semaines XXII- XXXIV..
2-2775: N.N. - La Liturgie des Heurs., 1. Avent- Noël Temps ordinaire semaines I- IX..
2-2861: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Quarto, 1924. .
2-2793: N.N. - The Sunday Missal., Sunday masses for the entire three-year cycle complete in one volume. Texts approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland, Africa. Edited by Harold Winstone. Illustrations by Meinrad Craigheid..
2-2799: N.N. - Liturgie rond het ziekbed., Vademecum, voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken. Uitgave onder redactie van de werkmap voor liturgie..
2-2807: N.N. - Van binnenuit gedreven., 1930- 1980 vijftig jaar franciscanessen van aerdenhout in noord- sumatra..
2-2808: N.N. - Een opbouwwerkster in de kerk. H.M. Magdalena Postel., Stichteres van de zusters van Julie Postel. Collection Les Origines..
2-2809: N.N. - Nederland en de Missiën..
2-2810: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae., Instauratus. Editio Typica..
2-2844: N.N. - De paasviering., Missen en plechtigheden van de Palmzondag, en van Witte donderdag tot en met Paasmaandag. Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes. Nederlandse vertaling en rubrieken..
2-2845: N.N. - Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie., Editio Typica..
2-2846: N.N. - Festa Paschalia., Missen en plechtigheden van Palmzondag alle dagen der heilige week en paaszondag. Verzorgd door het liturgische apostolaat, abdij van Berne, Heeswijk N.B..
2-2851: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Septième série. (première partie du quatrième volume). .
2-2852: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Dixième série. (seconde partie du cinquième volume). .
2-2853: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. 78me Livraison (Janvier 1867) - 83me Livraison (Décembre 1867). .
2-2855: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Deuxième série. .
2-2856: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Cinquième série. (Première partie du tome troisième). .
2-2857: N.N. - Analecta Juris Pontificil. , Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgie et Theologie. Huitième série. (Seconde partie du quatrième Volume). .
2-2860: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Sesto, 1926. .
2-2863: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Quinto, 1925. .
2-2864: N.N. - San Francesco di Assisi. , Periodico Mensile Illustrato per il VII Centenario dalla Morta del Santo, 1126-1926. Volume Terzo, 1922-1923. 4 Ottobre 1922 - 4 Settembre 1923. .
2-2876: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eerste jaargang. Eerste deel..
2-2877: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eerste jaargang. Tweede deel..
2-2878: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweede jaargang. Derde deel..
2-2879: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweede jaargang. Vierde deel..
2-2880: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Derde jaargang. Vijfde deel..
2-2881: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Derde jaargang. Zesde deel..
2-2882: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierde jaargang. Zevende deel..
2-2883: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierde jaargang. Achtste deel..
2-2884: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfde jaargang. Negende deel..
2-2885: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Elfde deel..
2-2886: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Twaalfde deel..
2-2887: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesde jaargang. Dertiende deel..
2-2888: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevende jaargang. Veertiende deel..
2-2889: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtste jaargang. Vijftiende deel..
2-2890: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtste jaargang. Zestiende deel..
2-2891: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negende jaargang. Zeventiende deel..
2-2892: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negende jaargang. Achtiende deel..
2-2893: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tiende jaargang.Negentiende deel..
2-2894: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tiende jaargang. Twintigste deel..
2-2895: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieëntwintigste deel..
2-2896: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierentwintigste deel..
2-2897: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfentwintigste deel..
2-2898: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenentwintigste deel..
2-2899: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtentwintigste deel..
2-2900: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenentwintigste deel..
2-2901: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Dertigste deel..
2-2902: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eenenderstigste deel..
2-2903: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweeëndertigste deel..
2-2904: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieëndertigste deel..
2-2905: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierendertigste deel..
2-2906: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfendertigste deel..
2-2907: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesendertigste deel..
2-2908: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenendertigste deel..
2-2909: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Achtendertigste deel..
2-2910: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenendertigste deel..
2-2911: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Veertigste deel..
2-2912: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Eenenveertigste deel..
2-2913: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Tweeënveertigste deel..
2-2914: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieënveertigste deel..
2-2915: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vierenveertigste deel..
2-2916: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfenveertigste deel..
2-2917: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zesenveertigste deel..
2-2918: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenenveertigste deel & Achtenveertigste deel..
2-2919: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenenveertigste deel & Vijftigste deel..
2-2920: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Zevenenvijftigste deel & Achtenvijftigste deel..
2-2921: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Drieënzeventigste deel & Vierenzeventigste deel. Nieuwe reeks- achtste deel..
2-2922: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Negenenvijftigste deel & Zestigste deel. .
2-2923: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenachtste deel..
2-2924: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenvijfde deel..
2-2926: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Vijfennegentigste deel. Nieuwe reeks. Zevende deel..
2-2927: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdennegende deel..
2-2929: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdenelfde deel..
2-2930: N.N. - De Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig maandschrift. Honderdendertiende deel..
2-2931: N.N. - Algemeen register op de Katholiek., Van januarij 1842 tot december 1873..
2-2932: N.N. - Alphabetische registers op de Katholiek., Godsdienstig, Geschied- en letterkundig maandschrift 1842- 1899..
1-2189: N.N. - Les Heures de l'Office Divin; Bréviaire en français; Textes Scripturaires de la Bible de Jérusalem.
6-1068: N.N. - Memoriael van administratie der Provincie Limbourg; Xe Deel, eerste half-jaer van 1838, No 1 tot 121.
1-479: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
7-793: N.N. - Der Blick des Dichters; Antike Kunst in der Weltliteratur, Herausgegeben und kommentiert von Detlev Wannagat.
7-800: N.N. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Zusammengestellt, übersetzt und erläutert von Detlef Liebs.
7-856: N.N. - Hermeneus; Maandblad voor de antieke cultuur; 35e jaargang (196-1964) + 36e jaargang (1964-1965) [in 1 band].
2-1639: N.N. - Gregoriaansch Missaal met Vespers voor de zon- en feestdagen, (Door de benedictijnen van de Abdij Keizersberg Leuven onder leiding van Dom J. Kreps O.S.B.).
7-2323: N.N. - Gouda restaureert.
7-2320: N.N. - Van pechvogel tot bolleboos; Goudse onderwijsinstellingen door de eeuwen heen.
7-2315: N.N. - 75-jarig bestaan van de parochie St. Jan de Doper te Haarlem.
7-2313: N.N. - Kerk en wereld in het klein; Een zicht in de 75 jaren van de parochie H. Elisabeth en Barbara te Haarlem 1903-1978.
7-2312: N.N. - Een parochie onderweg; Beelden uit het 75 jarig bestaan van de Sint Antonius Parochie te Utrecht.
7-2309: N.N. - Utrecht middeleeuwse kerkenstad.
7-2347: N.N. - Bijdragen van het Historisch Genootschap te Utrecht; Deel 1 t/m 22 en 24 t/m 64 [Deel 23 ontbreekt].
7-2340: N.N. - Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000; 1: West-Nederland.
7-2357: N.N. - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
7-2350: N.N. - Nijmegen zoals het was, werd en is; Waalstad voor en na 1944.
7-2380: N.N. - Boalsert; Hert fan Westergoa.
7-2377: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; Deel VII: De Provincie Overijsel, Opgemaakt en uitgegeven door Afdeeling A der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
7-2365: N.N. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669, Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7-2382: N.N. - Donum Lustrale; Die natali vicesimo quinto Universitati Catholicae Noviomagensi ab alumnis pristinis oblatum [Nederlandstalige tekst].
6-1067: N.N. - Mémorial administratif de la Province de Limbourg; Année 1832, No 1 à 249; Tome Troisième.
7-1647: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 10e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 52].
3-017: N.N. - Revue Bibligne., Vol. 64 till 75 (1957-1968)..
3-018: N.N. - Revue Brittanique. , Vol.= 1833 (1-2), 1837 (2), 1839 (1-2), 1840 (1-2), 1841 (1), 1843 (1-2) till 1851 (1-2), 1853 (1-2), 1854 (1), 1859 (1-2-3-4), 1860 (1-2-3). .
2-223: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1952.
2-224: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1954.
1-3477: N.N. - Arcana revelata, Een bundel nieuw-testamentische studiën aangeboden aan prof. dr. F.W. Grosheide ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
1-3467: N.N. - Liber amoricum Renatus Cornelius Leopoldus Goris, 1895-1975.
1-3421: N.N. - Tussen gisteren en morgen; feestboek voor een bisschop, (ter gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum van bisschop H. Ernst van Breda).
1-3418: N.N. - Dancwerc; Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
1-3415: N.N. - Enchiridion archivorum ecclesiasticorum, Documenta portiora sacntae sedis de archivis ecclesiasticis a concilio Tredentino usque ad nostros dies, quae collegerunt Dom. Simeon Duca et P. Simeon a S. Familia O.C.D. .
1-3410: N.N. - Huldeboek aan Zeereerwaarde Heer Dr. Karel Elebaers.
1-3219: N.N. - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden; (25 oktober 1980 - 4 januari 1981, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent), I: Benedictus in de Nederlanden / II: Monniken en monialen in de Nederlanden / III: Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden.
1-3393: N.N. - Ecoute, Seigneur, ma prière, Textes choisis et présentés par Jean-Pierre Dubois-Dumée.
1-3392: N.N. - Hooglied, Vertaald en voorzien van commentaar door Pius Drijvers en Jan Renkema.
6-1066: N.N. - Westland; Kultureel-letterkundig tijdschrift voor Vlaanderen, onder leiding van Dr. Filip de Pillecijn; Jaargang 1943 en 1944 (t/m augustus).
2-2128: N.N. - Lectorenboek, (Aanvaard door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg).
2-2129: N.N. - Het Woord van God, Epistels en Evangeliën voor zon- en feestdagen.
1-3347: N.N. - Liber Amoricum voor Mr. G.J. Dekkers.
2-2123: N.N. - Gebeden en ceremoniën der kerk- en altaarwijding, volgens het Romeinsch Pontificaal.
2-2124: N.N. - Gedachtenis aan den Grooten Dag; of beweegredenen en middelen ter volharding na de Eerste Heilige Communie.
2-2125: N.N. - Nocturnen, Getijden naar de zondag toe.
2-2127: N.N. - Lectorenboek, (Aanvaard door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg).
1-3318: N.N. - 1500 Jahre Bistum Chur.
1-4667: N.N. - Concilium Oecumenicorum Decreta, Editit Centro di Documentazione Istituto par le Scienze Religiose, Bologna; Curantibus Josepho Alberigo, Perikle-P. Joannou, Claudio Leonardi, Paulo Prodi.
2-2113: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De heilige communie en de verering van de eucharistie buiten de mis.
6-1065: N.N. - Westland; Kultureel-letterkundig tijdschrift voor Vlaanderen, onder leiding van Dr. Filip de Pillecijn; Jaargang 1942.
1-4963: N.N. - Katekismus Kehidupan Rahib-Tapa, Dipersembahkan kehadapan, Permaisuri Surga dan dunia Santa Maria Pelindung Rawa Seneng, dan untuk memperingati Pembina Pertapaan Sistersienser Paduka rama Bavo van der Ham OCSO - genap dua puluh lima tahun - ditahbiskan Imam 1930-1955.
2-2027: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, Deel 5: Documenten over gewijde muziek; ''Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI; Brieven van de Nederlandse bisschoppen over liturgie.
1-4750: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
8-197: N.N. - Hundert Jahre Weltsensationen in Pressefotos; Aus den internationalen Keystone-Archieven, Herausgegeben van Ludwig A.C. Martin, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 120].
8-190: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Musée Condé à Chantilly; Le Calendrier, présenté par Jean Porcher, 12 reproductions en couleurs.
8-19: N.N. - Art Paper 1 [Art-Papers is de naam van een omvangrijke, internationaal georiënteerde manifestatie waartoe de Jan van Eyck Akademie te Maastricht voor 1987 het initiatief genomen heeft], Expositie van diverse kunstenaars: Sjoerd Buisman, Vito Capone etc..
8-184: N.N. - Mostra storica nazionale della miniatura; Palazzo di Venezia - Roma, Catologo con 5 tavole a colori e 104 in nero fuori testo.
8-18: N.N. - Littera eget Scheda; De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel, Lutkie & Smit, 1877-1952.
8-173: N.N. - Reitkunst Herzn Antonij de Pluvinel, darinnen er die ... Regirende Kön. Mayst. In Frankreich / Ludoucum XIII. Underwiesen: Lehrend / Wie ein Reutersmann sich zu allen Ritterlichen Ubungen bequemen und instellen / wie ein Pferd zum Gehorsam zubringen un in alleley schönen Schulen / Stücken und Maneigen leichtlich und volkommentlich abgerichtet werden soll; In Französischer und Teutscher Sprach an den Tag gegeben / unnd mit sechzig schönen Kuffferstücken gezieret; Gedruckt zu Frankfurt am Rayn / Bey Erasmo Kempffern / In Verlegung Matthaei Merian, Anno NDCXXVIII [facsimile uitgave naar de originele uitgave vab 1628, beschikbaar gesteld door de heer Ad Klebe te Rotterdam die eveneens de Nederlandse bewerking verzorgde].
8-171: N.N. - Van Sabben poster auctions.
8-170: N.N. - Van Sabben poster auctions.
8-166: N.N. - Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck; Eine internationale ikonographische Sammlung; 19. Serie: Eine entmenschlichte Welt [Preface and 9 plates; complete].
8-165: N.N. - Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck; Eine internationale ikonographische Sammlung; 14. Serie: Zwischen Eros und Thanatos [Preface and 12 plates; complete].
8-164: N.N. - Linosnijden [kunstmap met toelichtingsblad en 6 linosneden (van kinderen tusse 8 en 11 jaar, uit het Jeugdatelier Vaalbeek), uitgegeven door Pro Arte Christiana, als Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk 1978].
8-162: N.N. - Fine Print; The Review for the Arts of the Book; Vol. 12, Nr. 2, April 1986.
8-161: N.N. - Fine Print; A Review for the Arts of the Book; Vol. 10, Nr. 4, October 1984.
8-160: N.N. - Drukkersweekblad en Autolijn, Kerstnummer 1968.
8-16: N.N. - Büttenpapierfabrik Gmund: Edle Papiere aus Gmund am Tegernsee / Luxurious papers from Gmund am Tegernsee.
2-1835: N.N. - Psalterium Brevarii Monastici / Commune Sanctorum Brevarii Monastici.
8-1545: N.N. - De Engelsche vrouwelyke Robinson, Of de zeldzame gevallen van Charlotte [facsimile van de oorspronkelijke uitgave uit circa 1760, Amsterdam, Baalde], Uitgegeven ein ingeleid door A.N.W. van der Plank; Reeks: Populair Proza uit de 17e en 18e eeuw, Deel 5.
8-803: N.N. - Armando; Schilder - schrijver, Een monografie ter gelegenheid van de toekenning van de Jacobus van Looyprijs 1985.
8-1542: DRS. P. - Esmeralda of De macht van het woord.
8-1543: N.N. - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen; Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de Leiden [facsimile-heruitgave van de uitgave uit 1899, verschenen bij E.J. Brill te Leiden].
7-2413: N.N. - Ons College-Jaarboek 1938-1939; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
8-2540: N.N. - Sachts-Villatte Enzyklopädisches Französisch-Deutches und Deutsch-Französisches Wörterbuch; Grosse Ausgabe, Zweiter Teil: Deutsch-Französich.
1-4885: N.N. - Catéchisme a l'usage de tous les diocèses de Belgique.
1-4886: N.N. - Catechismus of Christelijke leering, (Mechelsche Catechismus met uitleggingen op iedere vraag en korte oefeningen op het einde van elke les).
1-4697: N.N. - In de donkere dagen voor kersttijd..., Een bundel kerstgedichtgen van en voor deze tijd bijeengebracht door Han G. Hoekstra.
8-146: N.N. - En zij teken(d)en voor Waanders ... / And the signed up with Waanders ....
8-145: N.N. - Boekmerken uit Brabant [over het ex libris], [Voorwoord van G.G.A.M. Keukens, bibliothecaris].
8-2538: N.N. - Vom Fels zum Meer, Spemann's Illustrierte Zeitschrift für das deutsche Haus; Zweiter Band, April 1883 bis September 1883.
1-106: N.N. - Bibel-Lexikon, Herausgegeben von Prof. Dr. Herbert Haag.
1-109: N.N. - Vangeli Apocrifi I, A Cura di P. Giuseppe Bonaccorsi.
6-364: N.N. - Een zwarte apostel; Padri Donatus Leberaho 1885-1926; Door J. F. der Missionarissen van Afrika (Witte Paters).
1-783: N.N. - Psallite Domino SVD., Cantus ad Caeremoniale Societatis Verbi Divini.
1-784: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
8-2200: N.N. - Essais de critique I. Sur les Écrits de Mr. Rollin, II. Sur les Traductions d'Herodote, III. Sur le Dictionaire Géographique et Critique de Mr. Bruzen la Matiniere.
6-077: N.N. - Gouden jubilé van de R.K. Leprozezerie Sint Gerardus Majella Stichting; 1895 - 16 october - 1945.
8-1663: N.N. - Zedelijke Verhaalen; Eerste Deel + Tweede Deel.
2-1412: N.N. - Missel Romain.
2-1414: N.N. - Missel Romain , Tome I, Propre du temps: temps de l'Avent / temps de Noël / temps ordinaire.
2-1995: N.N. - Manuale ad usum sacerdotum, Preces, hymni, litaniae, ritus matrimonii et sepulturae, etc..
1-473: N.N. - De Parochiebundel voor de Kerkprovincie van Nederland.
2-2037: N.N. - Ceremonieel voor Inkleeding Professie, Vernieuwing der Geloften en 25- en 50-jarige Jubelfeesten van de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort.
2-222: N.N. - Deus providebet. Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Jaarboek 1951.
2-221: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume sesto 1926.
2-220: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume quinto 1925.
2-219: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume quatro 1924.
2-22: N.N. - Dominicanen in Nederland, Zoeken naar echtheid.
2-218: N.N. - San Francesco di Assisi. Periodico mensile illustrato per il VII centenario dalle morte del santo 1226-1926, Volume terzo 1922-1923.
2-1948: N.N. - Zondag vieren; kerk & liturgie op de eerste dag van de week, 36e liturgisch congres, De Haan, 27-29 oktober 1991 (Uitgave van Tijdschrift voor Liturgie).
1-927: N.N. - Cantus Officiorum, In Cantu Gregoriano cum Rythmicis signis editi Monachis Solesmensibus curantibus.
1-5292: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome XII (Années XL-XLII), 1963-1965.
2-1947: N.N. - Jubileum vieren, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
1-5290: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome X (Années XXXIV-XXXVI),1957-1959.
1-5291: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome XI (Années XXXVII-XXXIX), 1960-1962.
1-5289: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VIII-2 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
1-4997: N.N. - Catechismus ex Decreto Sacrosancti Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. Pont. Max, jussu editus.
1-5288: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VIII-1 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
1-5285: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, XIVe Année, Tome V, 1937.
1-5286: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, XVe Année, 1938.
1-5287: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, Tome VI (Années XVII-XIX), 1940-1942.
1-4945: N.N. - Catéchismes philosophiques, polémiques, historiques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disciplinaires, canoniques, pratiques, ascetiques et mystiques, de Feller, Aimé, Scheffmacher, Rohrbacher, Pey, Lefrançois, Allëtz, Almeyda, Fleury, Pomey, Bellarmin, Meusy, Challoner, Gother, Surin et Olier, Annotés, complétes en actualisés; publiés par M. l'Abbé Migne, éditeur des cours complets; Tome Premier et Tome Second.
1-4946: N.N. - Catechismo della Chiesa Cattolica.
1-4947: N.N. - Il Nuovo Catechismo Olandese; Annuncio della fede agli uomini di oggi, E il Supplemento al Nuovo Catechismo.
2-1408: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1420: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch, Band I: Vom ersten Adventssonntag bis zum Samstag nach derm ersten Passionssonntag.
1-5284: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste, Xe Année, 1933.
1-5283: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste, IXe Année, 1932.
1-5282: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 26. Band (1948).
1-5280: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 24. Band (1946).
1-5281: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 25. Band (1947).
1-5277: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 3, Julliet-Septembre 1958.
1-5278: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 4, Octobre-Décembre 1958.
1-5275: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 4, Octobre-Décembre 1957.
1-5276: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIième Année - T. LVIII - No 2, Avril-Juin 1958.
1-5007: N.N. - Catéchisme du Concile de Trente, Itinéraires Chroniques & Documents; Revue mensuelle, Numéro 136 - Septembre-Octobre 1969.
1-4922: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus.
1-4923: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Bistum Münster.
1-5274: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 3, Juillet-Septembre 1957.
1-5009: N.N - Katechismus der Katholischen Kirche.
1-5006: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen; voor de Catholyke jongheid van het Aerts Bisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-5002: N.N. - De Roomsche Katechismus, uit last der H. Kerkvergaederinghe van Trente opgestelt en door van den H. Paus Pius V. uitgegeeven; op nieuw vertaelt door een Roomsch Priester; Eerste Stuk + Tweede Stuk.
1-514: N.N. - Hymnaire de Christian Science (Christian Science Hymnal), Renfermant sept poèmes écrits par la Révérende Mary Baker Eddy Découvreuse et Fondatrice de Christian Science.
2-1946: N.N. - Wij vieren het Woord ... in de veertigdagentijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
1-5272: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 2, Avril-Juin 1957.
1-4980: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana, por el P. Gaspar de Astete, S.J. con las adiciones derl Excmo. Sr. Uriz Labairu, obispo que fué de Pamplona.
1-5271: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
2-1680: N.N. - Zondagsmisboek, De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden en oefeningen, vespers en lofzangen, herzien en aangepast onder toezicht van H. de Greeve pr..
1-5270: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
8-1539: N.N. - Heer Gawein en de Groene Ridder, Vertaling Erik Hertog, Guido Latré, Ludo Timmerman; Reeks: Prima-Klassieken, nr. 27.
8-1537: N.N. - Reizen en rampen van Kommandeur Jeldert Jansz Groot en anderen.
8-1531: N.N. - Verschaeve en Rodenbach; Verschaeviana, Colloquiumnummer; Jaarboek 1981.
8-1530: N.N. - Roman van den Riddere metter Mouwen; opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven, Met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal; Met medewerking van Annemarie Meesen.
8-1529: N.N. - Trefwoord; Jaarboek lexicografie 1998-1999.
8-1526: N.N. - Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie; Overzicht van het jaar 1998.
8-1525: N.N. - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest; Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen, Tekstuitgave met inleiding en commentaar door Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans en Paul Vriesema.
8-1524: N.N. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetortica De Fonteine; Jaarboek 1950.
8-1523: N.N. - Het Antwerps Liedboek; 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544, Uitgegeven door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius, met medewerking van W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt; I: Liederen / II: Commentaar.
8-1521: N.N. - Kristal; Letterkundige productie 1935.
8-1500: N.N. - Altijd maar bijeenblijven'; Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929 [Brieven van Karel van de Woestijne], Reeks: Achter het Boek, nr. 29.
8-1496: N.N. - De Noordnederlandche tongvallen; Atlas van taalkaarten met tekst, uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap; Bewerkt door Dr. J. te Winkel; Aflevering 1.
8-1465: N.N. - Visies op Vondel na 300 jaar, Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
8-1459: N.N. - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst; Eerste Deel (tijd tot ± 1300: Voorhoofse epiek, Hoofse epiek, Dierenfabel en dierenepos), Herzien door Dr. C.C. de Bruin.
8-1458: N.N. - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst; Eerste Deel (tijd tot ± 1300: Voorhoofse epiek, Hoofse epiek, Dierenfabel en dierenepos) + Tweede Deel (tijd tot ± 1300: Geestelijke epiek, Wereldlijke en geestelijke liederen, Didactische poëzie) + Derde Deel (tijd na ± 1300: Didactische poëzie, Wereldlijke epiek, Geestelijke epiek, Sproken en boerden, Liederen, Dramaische poëzie), Herzien door Dr. C.C. de Bruin.
8-1441: N.N. - Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol, Met aanteekeningen uitgegeven door Dr. J. Verdam.
8-1431: N.N. - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz..
8-1428: N.N. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap verzorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick.
8-1408: N.N. - Weerwerk; Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
7-2412: N.N. - Ons College-Jaarboek 1938-1939; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-4999: N.N. - Catechismus Concilii Tritdentini, PII V. Pont. Max jussu promulgatus; Sincerus & integer, mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P.; Editio novissima.
1-4998: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
8-143: N.N. - Bibliofiele boekkunst in Duitsland: Edition Tiessen 1977-1987, Catalogus van de tentoonstelling, voorjaar 1987.
7-1672: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 77e Jaargang.
7-1673: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 78e Jaargang.
7-1674: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 79e Jaargang.
8-1562: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1831.
7-1758: N.N. - Koninklijke Nederlandse Papierfabriek; Een industrieel-archeologische verkenning, [Deelrapport 4 van de Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht].
7-1757: N.N. - Huize Nazareth Venlo [fotoboek].
8-2198: N.N. - Les avantures de Telemaque, fils d'Ulysse; Tome Second [aves notes en allemand; sans page de titre; il manque Tome Premier].
2-1834: N.N. - Brevarium Monasticum.
7-3201: N.N. - Harmonie Vlijt en Volharding Alphen, 100 jaar een klasse apart, 1891-1991.
1-506: N.N. - Leitfaden zur Grundausbildung in der Evangelischen Kirchenmusik.
7-3001: N.N. (E. V. R. W.) - Een Nederlandsch missionaris; Father Felix Westerwoudt, van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill.
3-334: N.N. - Verklaeringe van zyne Eminentie, den Cardinael-Aerts-Bisschop van Mechelen, over de Onderwyzinge van het Algemeyn Seminarie van Loven. , Uyt het fransch vertaeld. .
3-403: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Zesde deel..
7-866: N.N. - Dictionnaire Historique ou Histoire Abrégée des hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les vertus, les erreurs, &c.; Par l'Abbé F. X. D. F.; Seconde Édition, corrigée & beaucoup augmentée; Tomes 1 (A-B) + 2 (B-Ceu) + 3 (C-E) + 4 (F-H) + 7 (P-R)+ 8 (S-Z) [il manque tomes 5 et 6 (I-O)].
6-1060: N.N. - Katholiek jaarboek voor België - Annuaire Catholique de Belgique, 1973.
1-4995: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
1-4996: N.N. - Catechismus Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. Pont. Max jussu promulgatus; Sincerus et integ, mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P.; Editio nitidissima ad usum seminariorum.
1-2104: N.N. - Rituale Solesmense; Rituel monastique, Latin-Français; de la Congrégation Bénédictine de Solesmes.
8-2457: N.N. (SURTEES, R.S.) - Mr. Sponge's sporting tour, With ninety woodcuts and thirteen coloured illustrations by John Leech.
2-1945: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Marcus, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1943: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; deel 1, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1944: N.N. - Wij vieren het Woord ... aan de hand van Lucas; deel 2, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1939: N.N. - Werkboek voor een huwelijksviering.
2-1937: N.N. - Wij vieren het Woord ... in advent en kersttijd, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
2-1938: N.N. - Berne Voorbedenboek, Jaar C, (Samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk).
6-078: N.N. - Kinderspel in Suriname.
2-1929: N.N. - Voor het hele volk van God, Wereldraad van Kerken.
7-1747: N.N. - Heiligdomsvaart-pocket, [Reeks: Schatkamernieuws Slevrouwe, nr. XIX/'90].
7-1749: N.N. - De restauratie van het Teschemacher orgel (1772) in de Hervormde Kerk te Vaals 1984-1986.
7-1753: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
7-1754: N.N. - Gedenkboek 1916 1966 Jeanne d'Arclyceum Maastricht.
2-1574: N.N. - Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Köln, Schulausgabe mit Noten.
5-569: N.N. - Novum Jesu-Christi Testamentum, Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max. jussu recognitum, et Clementis VIII. Auctoritate editum; Notis historicis et criticis illustratum.
6-218: N.N. - Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit.
6-016: N.N. - St. Bernard's High School [Year Book], [The Senior Class of 1975 dedicates this years annual to ...].
1-23: N.N. - Benvenuti Bijbel, Teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.
1-5168: N.N. - Rassegna di Letteratura Tomisitica; Boletin Tomista, Vol. VI, Letteratura Dell'Anno 1971.
1-5167: N.N. - Rassegna di Letteratura Tomisitica; Boletin Tomista, Nuova serie del Bulletin Thomiste, Tomo XIII; Vol. I, Letteratura Dell'Anno 1966.
3-379: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Door oefeningen, gebeden en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Vermeerderd en met Prenten vercierd. Waarby nog gevoegd zyn, de Novene van den H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. .
3-378: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Vermeerderd met de novenen van den H. Antonius van Padua. Nieuwe druk. Aanmerkelijk verbeterd, waarin een nieuwe misse voor de Overledenen, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en bemerkingen op de Vier Uitersten. .
2-1000: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 57 nr 1 (Jan.-Jun. 2006).
2-1001: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 57 nr 2 (Jul.-Dec. 2006).
2-1005: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 59 nr 2 (Jul.-Dec. 2008).
2-800: N.N. - Regel, Constituties, Verklaringen.
2-1004: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 59 nr 1 (Jan.-Jun. 2008).
2-1003: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 58 nr 2 (Aug.-Dec. 2007).
2-1002: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 58 nr 1 (Jan.-Jul. 2007).
2-1006: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 60 nr 1 (Jan.-Jun. 2009).
2-1010: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 62 nr 1 (Jan.-Jun. 2011).
2-1009: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 61 nr 2 (Jul.-Dec. 2010).
2-1008: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 61 nr 1 (Jan.-Jun. 2010).
2-1007: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 60 nr 2 (Jul.-Dec. 2009).
2-1570: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-1571: N.N. - Oremus, Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-1567: N.N. - Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres C, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Messlektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-2335: N.N. - Questions Liturgiques; Revue réservée au clergé , Année 1912-1913.
2-2334: N.N. - Questions Liturgiques; Revue réservée au clergé , Année 1911-1912.
2-1547: N.N. - Missel dominical de l'assemblée, Textes complets et durables avec orientations pour la prière et présentations des sarcraments; Saint-André/Hautecombe/Clervaux.
2-2311: N.N. - Fürbitten für Meßfeiern und Andachten.
2-2244: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missali Romano desumptae, accedit Ritus Absolutionis pro defunctis.
7-1711: N.N. - Legenden van de Sterre der Zee.
2-2237: N.N. - Officium Majoris Hebdomadae et Octavae Paschae cum cantu, juxta ordinem Breviarii Missalis et Pontificalis Romani, Editio compendiosa i juxta typicam.
2-1543: N.N. - Le Paroissien Romain, Contentant en latin et en français les prières liturgiques pour les divers excercises de piété, l'ordinaire de la Messe suivi par des messes plus en usage ... .
2-1544: N.N. - Missel des dimanches et des fêtes; les prières usuelles et les principales dévotions chrétiennes, Traduction et notes par Dom Gérard, bénédictin de l'Abbaye de Clervaux.
1-727: N.N. - Antiphonale Monasticum Pro Diurnis Horis, Juxta Vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatarum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis Restitutum.
2-1539: N.N. - Missel Romain ou Paroissien Romain, En Latin et en Français.
2-2216: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
3-706: N.N. - Institutiones ad Christianam Theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate etc., Opera atque industria eruditissimi viri F. Joaniis Vigvirii Granayen etc..
2-1538: N.N. - Missel de la bienheureuse Jeanne d'Arc, Illustré par J. et L. Beuzon.
1-221: N.N. - Concordantie van de 4 evangeliën, Samengesteld door Claire Bompois.
2-2172: N.N. - Supplemento Ordo Sabbati Sancti (Pro manuscripto).
2-1536: N.N. - Nouveau Missel - Vespéral, a l'usage de tous les diocèses, avec le propre de Belgique; par un prêtre de l'Oratoire de France.
2-2171: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, Editio juxta Typicam Vaticanam.
2-2169: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, e Rituali et Pontificali Romano.
2-2168: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, ex Rituale Romano, Editio decima juxta typicam.
2-214: N.N. - Franciscaanse heiligen.
2-207: N.N. - 800 Jahre Franz von Assisi, Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters.
2-2158: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, Editio sexta juxta typicam.
2-2160: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis ex Rituale Romano, juxta Typicam Vaticanam.
2-2162: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis.
2-2164: N.N. - Missae Defunctorum, e nova editione Missalis Romani; excerptae quibus, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
2-2165: N.N. - Missae Defunctorum, e nova editione Missalis Romani; excerptae, accedit Ritus Absolutionis pro Defunctis.
2-2167: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, Editio quintia juxta typicam.
2-2136: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een doopviering.
3-001: N.N. - Acta Romana Societatis Jesu., Hardcover: Vol. 1906-1978 + index generalis (1906-1945)= 23 vol. Paperback: 1978II+ 1979 III+ 1980 I+ 1981 II+ 1982 III+ 1983 IV+ 1984 I+ 1985 II+ 1986III+ 1987 IV+ 1988 I+ 1989 II+ 1990 III+ 1992 V+ 1993 VI+ 1994 I+ 1995 I 1&2 + 1996 I+ 1997 II+ 1998 III+ 1999 IV =22 vol. Complete set of 23 + 22= 45 vol. = € 200..
2-1138: N.N. - Beelden uit de evangeliën; verzameling etsen naar beroemde meesters, eerste t/m vijfde serie (compleet).
2-1137: N.N. - Albrecht Dürers sämtliche Kuperstiche, in getreuen Nachbildungen.
2-1558: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1975, Année liturgique du décembre 1974 au novembre 1975; Année A.
2-2310: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum et benedictio mulieris post partum necnon Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et Exsequiarum Ordo, In usum diocesis Aquisgranensis.
6-1059: N.N. - Recueil des lois et arrêtes royaux de la Belgique; Tome Quatrième.
7-1200: N.N. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [boek met gegraveerde prenten van stads- en landschapsgezichten], Oorspronkelijk uitgegeven te Gouda omstreeks 1860 en opnieuw uitgegeven in 1965.
1-4674: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximus celebrati, Canones et Decreta, Quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii, Abbatis Balernensis & Ecclesiae Vesontina Canonici & Victarii Generalis, praefatio indicabit.
1-4701: N.N. - Derde Kerstboek, Met bijdragen van K. Dijk, H. Hanna, H.J. Heijnes en anderen.
2-2086: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
2-2072: N.N. - Orationes et preces variae in bededictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
7-3581: N.N. - Bossche bouwstenen, deel VI.
7-3574: N.N. - De Oeteldonkse Club 99 jaar.
7-3569: N.N. - Justitie gewogen; Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998.
7-3525: N.N. - Verhalen uit de Meierij; Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
7-3512: N.N. - Van Blauwe Stoep tot Citadel; Varia historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata.
7-3503: N.N. - Een stad verrandert; 's-Hertogenbosch in 1953.
7-3489: N.N. - Te wapen! Op! Daar rolt de trom; Belevenissen der eerste compagnie van het 1e marschbataljon uit de vesting 's-Hertogenbosch tijdens den tiendaagschen veldtocht in 1831, Proza en poëzie verzameld in ingeleid door drs. Coen Free [Reeks: 's-Hergtogenboschboek 4].
7-3422: N.N. - Honderd jaar Fraters in Reusel 1884-1984, Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem, Deel 7.
2-2047: N.N. - Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten van gehuwden.
2-2043: N.N. - Goddelijk Officie; Officie voor de dagen van de week.
2-2039: N.N. - De Liturgie der Overledenen, Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Affligem.
2-2042: N.N. - Liturgie rond het ziekbed, Vademecum voor pastores en allen die belast zijn met de zorg voor zieken; uitgave onder redactie van de Werkmap voor Liturgie.
8-2197: N.N. - Paradis perdu; Tome Premier, Traduit par Jacques Delille.
6-1053: N.N. - La sculpture Belge au 19ème siècle; Exposition organisée par la Générale de Banque, Bruxelles, 15 octobre - 15 décembre 1990; Tome 1 + Tome 2 (Catalogue; artistes et oeuvres).
8-2194: N.N. - [convolute] Repertoire Comedies; TOME 1: M. Victor: La tante a marier, Comédie en un acte (1819); M. Pigault-Lebrun: L'Amour et la raison, Comédie en un acte en en prose (1805); M. Mars... Des V...: Céphise ou L'Erreur de l'esprit, Comédie en un acte et en prose (1787); MM. Deaugiers et Gentil: Les deux voisines, ou Les prêtés rendus, Comédie en un acte, en vers (1815); L.B. Picard: Les voisins, Comédie en un acte, en prose (sans année); L'Heureuse erreur, Comedie en un acte, de Patrat (1817); De Niais de Sologne, ou Il n'est pas si bête qu'il en a l'air, Comédie en un acte, en prose (1803) / TOME 2: F.P.A. Leger: Maria, ou La demoiselle de compagne, Comédie en un acte et en vers (1818); O. Leroy: L'Irrésolu, Comédie en un acte et en verse (1819); M. Delrieu: La jeune veuve, Comédie en un acte et en vers (1818); M. Creuzé De-Lesser: Le sécret du menage, Comédie en trois actes, et en vers (1817); A.J. Dumaniant: Qui est deux à raison?, ou La leçon de danse, Comédie en un acte et en vers (1813); M.Arm-Charlemagne: Le testament de l'oncle, ou Les lunettes cassées, Comédie en trois actes et en vers (1806) / TOME 3: M. Caigniez: La méprise de diligence, Comédie en trois actes en en prose (1819); les Citoyens René Perin et Pillon: La grande ville, ou Les parisiens vengés, Comédie episodique, en trois actes en prose (1802); M. M***: Le valet de son rival, Comédie en un acte en en prosed (1816); M. René Périn: Le vieil oncle, Comédie en un acte et en prose (1816); Goldoni: Le bourru bienfaisant, Comédie en trois actes, en prose (1808); M. de Monvel: L'Amant bourru, Comédie en trois actes en en vers libres (1797) , Série: Réperoire Comedies.
2-1988: N.N. - Meditaties bij de zondagsevangeliën; A-cyclus.
1-4993: N.N. - Den Roomschen Catechismus, ofte Het kort begrijp van het Christen en Catholijk Geloof; Uit-gegeven door 't bevel van het H. Algemeyn Concilie van Trenten, In het Nederduyts vertaalt door Hr. en Mr. W. Foppens; Den tweede druk, merkelijk verbetert.
1-466: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
1-573: N.N. - Commune Sanctorum.
1-3209: N.N. - Augustiana; Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / Revue pour l'étude de Saint Augustin et de l'Ordre des Augustins, Jaargang / Année 54 (2004); Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire.
7-1741: N.N. - Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefvereniging ins Smakt.
2-1411: N.N. - Missel Romain.
2-1415: N.N. - Missal Romain Latin-Français.
2-2097: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum, Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appendicis Ritualis Romani a Sancta Sede approbatus; Editio Typica.
7-2426: N.N. - Verborgen leven; Zestig jaar Cisterciënserleven in Salland 1890-1950.
3-329: N.N. - Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van nederland in gebruik., Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen..
2-1424: N.N. - Messale Romano, Messe Proprie della Congregazione del Santissimo Redentore.
2-1150: N.N. - Walter Pompe beeldhouwer 1703-1777, Tentoonstelling oktober-december 1979.
2-1153: N.N. - Art mosan et arts anciens du pays de Liège, Exposition Internationale, septembre-octobre 1951.
2-114: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, 2000, t. 51, fasc. 3-4.
1-2684: N.N. - Revue Illustrée de l'Exposition Missionnaire Vaticane., Publications Officielle. Complete edition 1925..
3-1052: N.N. - Godsvrugtige Leidsman, aanwyzende de Weg ten Hemel, door oefeningen en gebeden en de Kleine Getyden van de H. Maagd Maria; Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien; Byeen vergaderd door een Pater van de Orden der Predikheeren; Waarby nog gevoegt, de Novene van de H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien; Vermeerder en met plaaten vercierd.
1-4369: N.N. - Von der Erkenntnis der Leides, Mit Bildern von Hubert Aratym.
1-2202: N.N. - Pontificale Romanum Summorum Pontificium jussu editum, et a Benedicto XIV. Pont. Max. recognitum et castigatum , Pars Prima + Pars Secunda /+ Pars Tertia (in one volume).
2-1650: N.N. - Nederlands Missaal voor de zondag, en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
2-1652: N.N. - Missaal voor de zondag en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
14-101: N.N. - St. Bonifacius [album with 12 engravings, Componirt von H. Hess, Gestochen von H. Walde, J. Burger, P. Barfus, Fr. Zimmermann].
2-1426: N.N. - Missaal voor zon- en feestdagen.
2-1427: N.N. - Eigen voor de verschillende tijden van het kerkelijk jaar / Het eigen der eucharistieviering in de vasten / Het gewone der eucharistieviering / Voorbeden / bijzondere vieringen.
1-2184: N.N. - Pontificale Romanum summorus pontificum jussu editum, a Benedicto XIV. Et Leone XIII. Pontificibus maximus recognitum et castigatum; Fasciculus II.
2-1121: N.N. - Het Gildeboek, jaargang XIV.
2-1119: N.N. - Het Gildeboek, jaargang IX.
2-1120: N.N. - Het Gildeboek, jaargang X.
7-2408: N.N. - Ons College-Jaarboek 1935-1936; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1118: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VIII.
2-1117: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VII.
1-2139: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. jussu editi a Pio X reformati et Benedicti XV auctoritate Vulgati, pro omnibus sub Regula S. Patris Benedicti militantibus; editio altera.
7-2414: N.N. - Ons College-Jaarboek 1939-1940; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2415: N.N. - Ons College-Jaarboek 1940-1941; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-2137: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
1-2119: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
1-2121: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum Ssmi. D. N. PII Papae XII auctoritate ordinatum et auctum; editio typica.
1-2103: N.N. - Rituale Vestitionum et Professionum in monasteriis Congregationis s. Petri de Solesmis Ordinis Sancti Benedicti capituli generalis jussu iditum.
2-1116: N.N. - Het Gildeboek, jaargang VI.
1-4925: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
2-1855: N.N. - Le Bréviaire Romain, (Traduction renouvellée par les bénédictins d'Oosterhout); Tome II: Été et Automne.
2-1853: N.N. - Diurnal; Heures du jour du Bréviaire Romein, selon la nouvelle Édition Typique Vaticane.
1-785: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
1-786: N.N. - Jubilemus Deo.
2-1653: N.N. - La Grande Lumière vol. V: Les paraboles de Jésus - II.
2-1113: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang I + II.
1-2047: N.N. - Bruidsparen bij den paus, Huwerlijkstoespraken van Z. H. Paus Pius XII in de eerste twee jaren van zijn pausschap.
2-1112: N.N. - Herbst des Mittelalters, Spätgotik in Köln und am Niederrein.
2-1822: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu editum, Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. Benedicti militantibus, additis Officiis Sanctorum novissime praeceptis vel concessis, juxta sancitas leges emendatum, a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, Pars AEstivalis.
2-1519: N.N. - Missel Romain complet et Rituel, Par Dom Gérard et les bénédictins de l'Abbaye St. Maurice st St. Maur de Clervaux.
2-2618: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Derde deel..
2-1532: N.N. - Missel du fidèle.
2-682: N.N. - De priester-tertiaris, 8e en 9e jaargang, 1931 / 1932.
7-2406: N.N. - Ons College-Jaarboek 1933-1934; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2407: N.N. - Ons College-Jaarboek 1934-1935; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1540: N.N. - Missel Romain quotidien; Grande Édition, traduit et présenté par les moines bénédictines d'Hautecombe.
2-1553: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1562: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1980, Année liturgique du décembre 1979 au novembre 1980; Année C.
2-1559: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1977, Année liturgique du novembre 1976 au novembre 1977.
2-1560: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1978, Année liturgique du novembre 1977 au décembre 1978; Année A.
7-4018: N.N. - Vijfig-jarig bestaan Huize Nazareth, Internaat voor jongens.
7-2410: N.N. - Ons College-Jaarboek 1937-1938; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
7-2411: N.N. - Ons College-Jaarboek 1937-1938; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1104: N.N. - Kapellen zwischen Rhein und Schwarzwaldhochstrasse, Betrachtungen kulturhistorischen Erbes.
14-49: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rijnverdeelingen in de 17e en 18e eeuw [5 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 5].
7-2405: N.N. - Ons College-Jaarboek 1932-1933; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
1-843: N.N. - Volkslofboek, Uitgave van de Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging en de Federatie van Liturgische Vereenigingen in Nederland.
1-2612: N.N. - Die Genossenschaft der Missionare Oblaten der Unbefl. Jungfrau Maria im ersten Jahrhundert ihres Bestehens..
1-4981: N.N. - Catechism of Christian Doctrine, Approved by the archbishops and bishops of England and Wales, with a Compendium of Bible History and Prayer Book.
1-4982: N.N. - A Catechism of Christian Doctrine, with prayers according to the Schools Syllabus and short prayers for Confession and Communion.
2-1637: N.N. - Volledig Roomsch Katholiek kerkboek, Inhoudend de Missen der zondagen en van al de Feestdagen des jaars, de Votiefmissen en verscheidene gebeden en gezangen.
2-234: N.N. - Franciscaansch leven, jaargangen 5-42.
1-2609: G.E.O. - Gaat en onderwijst., Missietentoonstelling voor Tilburg en omstreken 1949..
3-367: N.N. - Den Geestelycken Strydt. , In 't Italiaens od Spaensch eerst beschreven, en meermaels in veel verscheyde Taelen, maar op nieuws uyt het Latyn en Fransch overgeset en verbetert in 't Neder-duytsch. Den Vierden Druck. Door: P.V.E.P. .
3-388: N.N. - Den Dienst van de Goede-Weke en van de Paesch-Weke. , Vertaelt in 't Nederduyts volgens den Missael en den Brevier van Roomen. Met Overdenkingen op d'Evangelien van die twee Weken, en met Onderrigtingen op de Mysterien en Ceremonien der zelve. .
8-505: N.N. - Eindexamencatalogus 1991; Academie St. Joost .
1-5279: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie, LXVIIième Année - T. LIX - No 1, Janvier-Mars 1959.
7-2484: N.N. - Het Zutphens Liedboek; MS Weimar Oct 146; Uitgegeven door dr. H.J. Lelou; Van een historische achtergrond voorzien door drs. F.W.J. Scholten.
7-2471: N.N. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek; Archief Chr. Stapelkamp, Bewerkt en uitgegeven door dr. T. van Veen, met medewerking van H.J. van Es.
7-2466: N.N. - 1520-1525 De Kroniek van Johannes van Lochem, Prior te Albergen; Vertaling en toelichting.
7-2453: N.N. - Ootmarsum 2000; Een jaar lang een stad in beeld.
7-2452: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van het Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler= en de Tielerwaard; Tweede Aflevering: De Tielerwaard, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2450: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2441: N.N. - De Geldersche Achterhoek, een ideaal vacantieoord [toeristische gids].
7-2439: N.N. - De Schakel; Orgaan der N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Mij tot voorlichting van haar verbruikers; Jaargangen 1940 -1941 - 1942 (tot en met juni).
7-2435: N.N. - Bankieren in het hoog en het laag; De geschiedenis van Rabobank Ubbergen 1919-1994.
7-2432: N.N. - Donum Lustrale; Die natali vicesimo quinto Universitati Catholicae Noviomagensi ab alumnis pristinis oblatum [Nederlandstalige tekst].
7-2431: N.N. - Oud Nijmegen, begin deze eeuw [gekleurde prentbriefkaarten met korte toelichting bij elke afbeelding].
7-2430: N.N. - 1889-1989; Honderd jaar Carmelitessen in Zenderen.
7-2429: N.N. - Carmel 100 jaar in Twente, Zenderen 1855-1955.
7-2428: N.N. - Carmel 100 jaar in Twente, Zenderen 1855-1955.
3-327: N.N. - Den Dobbelen Zielentroost ende vaderlyke Leeringe. , Troostelijk voor de godvruchtige Christene Zielen. Gesteld by maniere van Saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne Kinderen. Verklaerende de Tien Geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. In dezen laetsten Druk overzien, en van vele fauten gezuyverd, tot onderwyzinge en troost der Zielen uytgegeven. .
3-326: N.N. - Beknopte, dog Bondige Onderregting wegens het Jubilé, en andere Aflaaten. , Voorgesteld in Vraagen en Antwoorden, tot dienste van een ider, maar voornamentlyk van de Jonkheid, etc. .
3-409: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1851 zeventiende jaargang..
3-365: N.N. - De Vier Uyterste van den Mensch. , Met eene voor-af-gaende Beschryvinge van de Kortheyd, Ellendigheyd, en het Oogwit van 't Menschelyk leven. In desen Druk seer merkelyk verbetert. Waer by gevoegd is: Het Kleyn Paradys, met eene Misse op het Lyden van Christus, verciert met 35. Godtvruchtige Printjens. Gebonden met: Hand-Boeksken, Behelsende vele seer noodige en nuttige Gebeden wegens de voornaemste pligten der Geloovige. .
3-1095: N.N. - Epistelen en Evangelien, gelijk men die door het geheele jaar op alle zondagen en heiligendagen in de H. Roomsche Kerk onderhoudt; Genomen uit den laatsten Roomschen Missaal van het heilig Concilie van Trente; Nieuwe uitgave in taal en spelling verbeterd.
3-1092: N.N. - [convoluut: 8 publicaties in één band] 1. Récit de Makrena Mieczyslawska, Abbesse des Basiliennes de Minck, ou Histoire d'une persécution de sept ans soufferte pour la foi par elle et ses religieuses; Suivi d'un Appendice sur les souffrances de 97 prêtres Polonais échappés de la Sibérie (1846) / 2. L'Avenir; Rélévations sur l'Église et la Révolution; seconde édition, considérablement augmentée (1859) / 3. J. David: Geschiedenis van St. Albertus van Leuven, Bisschop van Luik (1843) / 4. C.R. Hermans: Vlugtige blikken in de kerkelijke archeologie van Noord-Brabant / 5. Lettre d'un Italien à un Français sur les doctrines de M. de Lamenais (1841) / 6. N.J. de Cock: Précis analytique d'un cours de philosophie morale (1846) / 7. Theordo Scherer: De Heilige Vader; Zijne zending en verdiensten (1852) / 8. De onschendbaarheid van den Kerkelijken Staat, coor S. v. d. A., R.K. Pr. (1859).
3-1080: N.N. - Sterven en erven, Zynde een schoone voorbereiding tot de dood; Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, van onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus; Door den berugten Pater Abraham van St. Clara, Barrevoeter monnik, en Keizerlyke Hofprediker; Met fraaie plaaten.
3-399: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vierde deel. .
3-1100: N.N. - Batavia Sacra, of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia; Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te Lande in geleerdheit uytgemunt hebben; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel, Met kopere plaaten; In 't Latijn beschreeven door den Heer T. S. F. H. L. H. etc.; Vertaald en met Aantekeningen opgehelderd door H. F. R. .
3-390: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te saemen met de Gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naemendlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heylige gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
3-397: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Tweede Deel..
3-370: N.N. - Onderwysinge en Gebeden voor de Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers. , Opgerecht in verscheyde plaetsen; maer naementlijk in het Bisdom van Luyk etc. Laesten Druk, vermeerdert met de Lijst der Plaetsen en Dagen op de welke de Geduerige Aenbiddinge gehouden word in het Aerts-Bisdom van Mechelen. .
3-318: N.N. - De onveranderlyke Santhorstische Geloofsbelydenis., In Rym gebracht door eene zuster der Santhorstsche gemeente..
2-278: N.N. - Pro Nostris, jaargangen 1956-1957-1958.
2-276: N.N. - Pro Nostris, jaargangen 1935-1936-1937.
6-073: N.N. - Veertig jaren melaatschen-verpleging, 1895-1935.
2-2019: N.N. - Perikopenregister bij de lectionaria, In opdracht van de I.C.L.Z..
2-274: N.N. - Pro Nostris. Driemaandelijksch bulletin der Brabantse Circarie der Premonstratense Orde, jaargangen 1929-1930-1931.
2-269: N.N. - gebed overdag in de Abdij van Postel.
2-253: N.N. - Die Anfänge der Grafen von Bogen-Windberg, Studientagung zum 850. Todestag der Grafen Albert I. 17.-18. Januar 1997.
1-3193: N.N. - Ervaren waarheid, Opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
2-250: N.N. - 300 Jahre Hl. Kreuz. Festschrift.
2-236: N.N. - Constantien. Et Abringen. Beatifications seu Declarantionis Martyrii Servi Dei Pretri Hadriani Toulorge, Sacerdotis porfessi, Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis, In odium Fidei, uti fertur, interfecti 1757-1793, Positio super martyrio et fama martyrii.
3-2032: N.N. - Questions importantes sur les Jansenistes, proposées a un ancien docteur en theologie, par un jeune catholique.
2-1629: N.N. - Heer leer ons bidden, Gebedenboekje voor kinderen van 9-12 jaar.
2-1644: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Jaar C.
2-1642: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
2-1643: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
2-1645: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Jaar C.
2-1654: N.N. - La Grande Lumière vol. VI: Les miracles de Jésus.
2-1549: N.N. - Nouveau Missel dominical de l'assemblée, Texte durable pour les années C avec orientations pour la prière et présentations des sacrements; Saint-André/Hautecombe/Clervaux .
2-1564: N.N. - Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres A, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Messlektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
7-869: N.N. - Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo Dufresne Domino du Cange auctum a monarchis Ordinis S. Benedicti, cum supplementis integris D. P. Carpenterii ad additamentis Adeliungii et aliorum, digessit G. A. L. Henschel; Tomus Primus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus + Tomus Sextus [Tomus Secundus is missing].
1-456: N.N. - Kirchenlied, Eine Auslese geistlicher Lieder.
1-450: N.N. - Cantuale, Vesper en Lofboek voor de Kerkprovincie van Nederland.
8-2491: N.N. - Des verwegenen Chírurgus weltberühmbt Wunder-Doktor Johann Andreas Eisenbart, Zahnbrechers, Bänkelsängers, Okulisten, Steinschneiders Tugenden und Laster auf Reisen und Jahrmärkten, mancherley bewährteste Artztneyen in Not und Tod, sambt vielen Orakeln, Mirakeln, Spektakeln, insonderheid auch philosophische, politische, moralische, mythische Tractata und sehr bedeutsamer Mitteilungen zahlloser erschröcklicher und lustiger Begebenheite, getreulich mitgeteilt und vorgestellt vom rechtschaffenen, rite approbierten Collegen Josef Winckler, weiland Zahnarzt zu Mörs am Rhein ....
8-2529: N.N. - Unsere Zeit; Jahrbuch zum Conversations-Lexicon; Erster Band.
2-2033: N.N, - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag; Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solemnes; Nederlandse vertaling en rubrieken.
7-1657: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 20e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 62].
7-1658: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 21e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 63].
7-1659: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 22e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 64].
7-1660: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 23e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 65].
1-124: N.N. - Het Nieuwe Testament met de Psalmen, Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
7-1740: N.N. - Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981.
2-1050: N.N. - Icons of Serbia and Macedonia.
2-1516: N.N. - Missel quotidien, commenté Vespéral et Ritual, Publiées avec la collaboration du D. Bernard Capelle et de moines du Mont César.
2-1561: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1979, Année liturgique du décembre 1978 au décembre 1979; Année B.
2-1498: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1499: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
1-4752: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1-4753: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-1493: N.N. - Missel Biblique de tous les jours, Vespéral et Rituel.
2-201: N.N. - Regula et Constitiones Generales Ordinis Fratrum Minorum.
2-199: N.N. - Handboek der serafijnse orde van tertiarissen in de wereld.
7-3085: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel V, Jaargang 1952.
2-1478: N.N. - Missel Qutidien, Vesperal et Rituel, Par les moines bénédictins de l'Abbaye de Clervaux.
2-1479: N.N. - Missel Qutidien et Vespéral, Introduction, traduction et notes explicatives par Dom Gérard moine bénédictin de l'Abbaye de Clervaux.
2-1575: N.N. - Volks-Schott für das Lesejahr B, Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Messbuchs und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-1576: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1577: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
1-94: N.N. - Biblia Hebraica, Edidit Rudolf Kittel.
7-1044: N.N. - Selbstbewußtsein und Person im Mittelalter, Symposium des Philosophischen Seminars der Universität Hannover vom 24.bis 26. Februar 2004; Herausgegeben von Günther Mensching.
1-2383: N.N. - Les Missions Catholiques, 1870., Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome troisième, janvier-octobre 1870. .
7-1678: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 83e Jaargang.
1-3156: N.N. - Vriendengave, Bernardus Kardinaar Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
2-196: N.N. - Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Conventuelium.
8-17: N.N. - Twee eeuwem Brandt en Proost; Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland, Naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
3-392: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te saemen met de Gebed genoemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
3-410: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
2-113: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, 2000, t. 51, fasc. 1-2.
1-442: N.N. - Nomini Tuo Cantabo, Zanggids der Sacramentsparochie te 's-Gravenhage.
6-1046: N.N. - Albert 1er, Roi des Belges, Cet album consacré à la mémoire de S. M. Albert 1er, Roi des Belges est dédié au peuple de la France entière qui, par son courage, sa vaillance et pal le sang si glorieusement répandu sur les champs de bataille du monde, à sevi la cause de ja Justice & de l'Humanité, aux cotés du Roi Chevalier fièrement dressé dans la boue glorieuse des Flandres.
7-1736: N.N. - Prof. Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar 15 mei 1965; Liber Amicorum.
7-1737: N.N. - Altweerterheide 1937-1987, Uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de parochie Altweerterheide.
2-193: N.N. - 750 jaar Minderbroeders in Nederland, Deel II: 1529-1853.
2-191: N.N. - Espansione der francescanesimo tra occiddente e oriente nel secolo XIII, Atti der vI convegno internazionale Assisi, 12-14 ottobre 1978.
1-794: N.N. - Hoog de Harten, Gebeden en zangboekje voor de Bonden van het H. Hart.
6-1044: N.N. - La Semaine d'Averbode; XV11Ie année, 1928.
1-4353: N.N. - Jasnogórska Bogvrodzica 1382-1982.
2-1078: N.N. - Egypt yesterday and today / The Holy Land yesterdag and today / The life, works and travels of David Roberts R.A..
6-1043: N.N. - La Semaine d'Averbode; XVIe année, 1926.
7-492: N.N. - Magna Graecia; De Griekse steden van Zuid-Italië en Sicilië [Antiquity and Survival, Internationaal Tijdschrift voor Traditionele Kunst en Cultuur, Nederlandse uitgave III: 2-3, 1962], Samengesteld door dr. Maria Bonghi Jovino, Nederlandse bewerking van dr. J.C. Romein-Hütscher.
1-1827: N.N. - Der heilige Altmann Bischof von Passau, Sein Leben und sein Werk.
2-190: N.N. - Regula et Constitiones Generales Ordinis Fratrum Minorum.
1-2458: N.N. - Les Missions Catholiques, 1868. , Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome premier, juin-décembre 1868. .
2-906: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 23e année - vol. I / vol. II.
6-002: N.N. - Amerika, Bruid van de zon, 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen [Catalogus van tentoonstelling, in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, van 1 febr. Tot 31 mei 1992].
1-2456: N.N. - Les Missions Catholiques, 1875., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome septième, janvier-décembre 1875. .
1-2457: N.N. - Les Missions Catholiques, 1869., Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome deuxième, janvier-décembre 1869. .
7-3103: N.N. - Dorpen in Brabant.
7-2850: N.N. - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; De Provincie Noordbrabant; Deel X.
7-039: N.N. - Nofret - die Schöne; Die Frau im Alten Ägypten, [Exhibition 15. Juli - 4. November 1985].
3-2038: N.N. - Jansenism; A collection of books and pamphlets on Jansenism in its various manifestations as they existed mainly in France and in the Netherlands, (Catalogue 100).
1-440: N.N. - Laudate Dominum, Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa pro Defunctis et Toni Communes Missae.
1-2454: N.N. - Les Missions Catholiques, 1883., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quinzième, janvier-décembre 1883. .
6-304: N.N. - Union Minière de Haut Katanga; Monographie 1954.
1-2453: N.N. - Les Missions Catholiques, 1882., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quatorzième, janvier-décembre 1882. .
1-2448: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
1-2444: N.N. - Les Missions Catholiques, 1910., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-deuxième, janvier-décembre 1910. .
6-1042: N.N. - De universiteit te Leuven 1425-1975.
7-1471: N.N. - Geschiedkundige opstellen [50 opstellen; nr. I: Neêrlands woeste toestand; Geschilderd door J.W. Bilders en gegraveerd door W. Steelink; Etcetera].
1-2447: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
1-2445: N.N. - Les Missions Catholiques, 1880., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome douzième, janvier-décembre 1880. .
1-2440: N.N. - Les Missions Catholiques, 1878., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dixième, janvier-décembre 1878. .
1-2446: N.N. - Les Missions Catholiques, 1887., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-neuvième, janvier-décembre 1887. .
1-2443: N.N. - Les Missions Catholiques, 1890., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt-deuxième, janvier-décembre 1890. .
1-2442: N.N. - Les Missions Catholiques, 1889., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt et unième, janvier-décembre 1889. .
1-2441: N.N. - Les Missions Catholiques, 1879., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome onzième, janvier-décembre 1879. .
1-2437: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1936. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-huitième, 1936. .
1-2438: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1937. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-neuvième, 1937. .
1-2439: N.N. - Les Missions Catholiques, 1876., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome huitième, janvier-décembre 1876. .
6-1041: N.N. - Le miroir de la Belgique; Tome I + Tome II + Tome III, Texte de M.M.; Thomas Braun, Georges Vittès etc..
1-2436: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1935. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-septième, 1935. .
1-2435: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1934. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-sixième, 1934. .
1-2434: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1933. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-cinquième, 1933. .
1-2433: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1932. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. Tome soixante-quatrième, 1932. .
1-2432: N.N. - Les Missions Catholiques, Revue Générale de toutes les Missions, 1931. , Editée par les Oeuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apotre. .
1-2431: N.N. - Les Missions Catholiques, 1924., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-sixième, janvier-décembre 1924. .
1-2430: N.N. - Les Missions Catholiques, 1923., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-cinquième, janvier-décembre 1923. .
1-2429: N.N. - Les Missions Catholiques, 1922., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-quatrième, janvier-décembre 1922. .
1-2428: N.N. - Les Missions Catholiques, 1921., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-troisième, janvier-décembre 1921. .
1-2427: N.N. - Les Missions Catholiques, 1920., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-deuxième, janvier-décembre 1920. .
1-2424: N.N. - Les Missions Catholiques, 1917., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-neuvième, janvier-décembre 1917. .
1-2425: N.N. - Les Missions Catholiques, 1918., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquantième, janvier-décembre 1918. .
1-2426: N.N. - Les Missions Catholiques, 1919., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome cinquante-unième, janvier-décembre 1919. .
1-5008: N.N. - Catéchisme de l'Église Catholique.
1-2423: N.N. - Les Missions Catholiques, 1916., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-huitième, janvier-décembre 1916. .
1-2421: N.N. - Les Missions Catholiques, 1914., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-sixième, janvier-décembre 1914. .
1-2422: N.N. - Les Missions Catholiques, 1915., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-septième, janvier-décembre 1915. .
1-2416: N.N. - Les Missions Catholiques, 1909., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-unième, janvier-décembre 1909. .
1-2417: N.N. - Les Missions Catholiques, 1910., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-deuxième, janvier-décembre 1910. .
6-1021: N.N. - Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding, Bijeengebracht en uitgegeven door de monniken der Abdij.
8-142: N.N. - The Holy Bible; an illustrated folio edition of The King James Bible, to be published in 1999 by Pennyroyal Caxton Press [illustrations by Barry Moser].
8-141: N.N. - Trois peintres-graveurs Danois: Palle Nielsen, Marcel Rasmussen, Mogens Zieler; Maison du Danemark, Champs-Élysées, Paris, 12 Mai - 11 Juin 1964.
1-2413: N.N. - Les Missions Catholiques, 1906., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-huitième, janvier-décembre 1906. .
7-750: N.N. - Helikoon; Bloemlezing uit Grieksche en Latijnsche schrijvers ten gebruike van de moderne humaniora, Uit het oorspronkelijke vertaal door cand. K. Vangenechten etc., onder leiding van dr. A. Verhoeven .
1-4942: N.N. - Catéchisme catholique de Fulda.
1-4974: N.N. - Króti Katechizm Rzymkko-Katolicki dla archidyecezyi Gnieznienskiej I Poznanskiej.
1-4975: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
1-4976: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
1-4977: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
1-2418: N.N. - Les Missions Catholiques, 1911., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-troisième, janvier-décembre 1911. .
1-2419: N.N. - Les Missions Catholiques, 1912., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-quatrième, janvier-décembre 1912. .
1-2420: N.N. - Les Missions Catholiques, 1913., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quarante-cinquième, janvier-décembre 1913. .
1-2412: N.N. - Les Missions Catholiques, 1905., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-septième, janvier-décembre 1905. .
1-2410: N.N. - Les Missions Catholiques, 1903., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-cinquième, janvier-décembre 1903. .
8-2504: N.N. - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
8-2505: N.N. - Thomas Mann;Erinnerungen an meinen Vater, von Golo Mann / Thomas Mann in Übersetzungen, Bibliographie.
8-2513: N.N. - Das Innere Reich; Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben; 8. Jahrgang, 8. Heft (November 1941).
7-1499: N.N. - Kwartierstatenboek; Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
6-1040: N.N. - De Belgische Illustratie; Achtste jaargang, 1875/76.
1-2405: N.N. - Les Missions Catholiques, 1898., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome Trentième, janvier-décembre 1898. .
1-2406: N.N. - Les Missions Catholiques, 1899., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-unième, janvier-décembre 1899. .
1-2407: N.N. - Les Missions Catholiques, 1900., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome trente-deuxième, janvier-décembre 1900. .
1-2404: N.N. - Les Missions Catholiques, 1895., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt-septième, janvier-décembre 1895. .
6-1039: N.N. - Le Patriote Illustré; Journal de famille; Dix-huitième année, 1902.
7-3042: N.N. - Verhalen uit de Meierij, Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
2-1425: N.N. - Ordo Missae cum Populo, (Tweetalige uitgave: Latijn en Nederlands).
2-1470: N.N. - Missel Quotidien / Vespéral, Publié par les moines du Mont César, avec la collaboration de Révérendissime Dom Bernard Capelle.
2-1463: N.N. - Pregate il Padrone della Messe, Salterio Rogazionista.
2-1410: N.N. - Missel Romain.
2-1419: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe, Eigenfeiersn der Kongregation des Heiligsten Erlösers.
1-2399: N.N. - Les Missions Catholiques, 1889., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingt et unième, janvier-décembre 1889. .
1-2398: N.N. - Les Missions Catholiques, 1888., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome vingtième, janvier-décembre 1888. .
2-112: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXV-1984, fasc. 1-2.
1-2395: N.N. - Les Missions Catholiques, 1885., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-septième, janvier-décembre 1885. .
1-2396: N.N. - Les Missions Catholiques, 1886., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-huitième, janvier-décembre 1886. .
1-2393: N.N. - Les Missions Catholiques, 1883., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quinzième, janvier-décembre 1883. .
1-2392: N.N. - Les Missions Catholiques, 1882., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome quatorzième, janvier-décembre 1882. .
1-2389: N.N. - Les Missions Catholiques, 1879., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome onzième, janvier-décembre 1879. .
1-2388: N.N. - Les Missions Catholiques, 1878., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dixième, janvier-décembre 1878. .
1-4272: N.N. - Eeuwfeest van het Herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, Toespraken bij de nationale viering in Utrecht en Nijmegen gehouden, benevens enkele pauselijke en bisschoppelijke brieven.
1-1889: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Zesde deel.
1-1888: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Vijfde deel.
1-463: N.N. - Surlum Corda, Gesangbuch und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
1-1886: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede deel, tweede druk. Uitgegeven van wege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1885: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Eerste deel, tweede druk. Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1-1880: N.N. - Les Mères chétienne des contemporains illustres, Souvenirs & Récits offerts à la Jeunesse.
1-1881: N.N. - Vies des Saints, Nouvellement écrites par une réunion d'ecclésiastiques et d'écrivains catholiques, sous la direction religieuse du comité nommé par monseigneur l'archevèque de Paris.
7-3055: N.N. - Wandelgids voor Oost Brabant; 27 wandelingen; Nederland deel 12.
3-2028: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes ...; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc., Quatrième édition, revue, corrigée & augmentée de plus de la moitié; Tome Premier + Tome Second.
1-4695: N.N. - Te Bethlehem onder de Ster, Een kerstgedicht met een en twinig houtsneden van Ruth Schaumann.
1-1868: N.N. - Le tombeau de Saint Pierre, un lieu de grâce pour l'Eglise, une sainte catholique et apostolique.
1-1877: N.N. - Les plus grands Saints, leur vie et leur portrait.
1-1861: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschand, Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers.
1-1835: N.N. - Bernard von Clairvaux und die Zisterzienser.
6-017: N.N. - Tiara 76; Published by the students of Pius X High School Downey, California, Volume XXIII.
1-1860: N.N. - Luther in de Lage Landen.
1-1851: N.N. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
1-1850: N.N. - Giovanni XXIII, Il Giornale Dell'Anima, e altri scritti di pietà.
2-1531: N.N. - Missel Romain, avec les messes de communion de marriage et d'euterrement, les evangiles de tous les dimanches et des principiales fêtes et le Chemin de la Croix.
2-1535: N.N. - Nouveau Missel Romain pratique, Contenant outre les prières usuelles, les différent messes: le propre des principales fêtes, les epîtrtes et évangiles de tous les dimanches de l'année.
1-1849: N.N. - Genovefa, Erläuterende Tekst von Ludwig Tieck zu den Kompositionen von Joseph Ritter von Führich.
5-472: N.N. (SURIN, S.J.) - Les fondemens de la vie spirituelle; Tiréz du Livre de l'Imitation de Jesus-Christ.
5-473: N.N. (SESNE D'ETEMARE, JEAN BAPTISTE LE) - Remarques en forme de dissertations sur les propositions condannées par la Bule Unigenitus, ou IV. Colone des Hexaples, dans laquelle on fait la comparaison de la nouvelle doctrine des Jesuites autosisée par la Bule, avec la doctrine de l'Eglise établie par l'Ecriture, les Saints Pères & les Auteurs Eclesiastiques, Tome Premier + Tome Second.
1-1847: N.N. - Les Fioretti, Les petites fleurs de Saint François d'Assise.
1-1838: N.N. - Vie de S. Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux d'après les Tableaux de le Sueur conservés à la Grande Chartreuse.
6-375: N.N. - Revue des peuples et des monuments [46 gravures, aucun texte].
6-1037: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 19e jaargang, Deel 2, juli - december 1941.
6-1036: N.N. - Zondagsvriend; Weekblad, 13e jaargang, januari - december 1945.
1-1834: N.N. - In dankbare herinnering aan den zeer eerwaarden Broeder Bernardus, medestichter en eersten algemeenen overste onzer congregatie, op den vijftigsten jaardag van zijn sterven, Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis.
1-1824: N.N. - Martyrologium Romanum, Gregorii XIII Jussu Editum Urbani VIII et Clementis X Auctirotate Recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV Labore et Studio Auctum et Castigatum. Editio Novissima.
6-1035: N.N. - Nieuwe Illustratie; Tiende jaargang, september 1904 tot september 1905.
5-203: N.N. (FÈVRE, J. LE, FOUILLON, J., QUESNEL, P ET AL.) - Les Hexaples ou les six colomnes sur la Constitution Unigenitus, La I. contient les propositions condamnées; La II. le texte de ces mêmes propositions tirées du P. Quesnel; La III. Le jegement de l'Écriture sainte & des SS. Pères sur chacune des propositions condamnées; La IV. Des remarques sur les différentes matieres traitées dans la Constituion; La V. la justification du P. Quesnel par lui-même; La VI. la doctrine des Jesuites, opposée à celle des SS. PP. & du P. Q. / Avec L'Histoire du livre des Réflexions morales du P. Quesnel, & de ce qui s'est passé au sujet de la Constitution jusqu'à présent; 14 Parties en 6 Tomes en 7 reliures (série complète).
1-524: N.N. - Neue Lieder, Herausgegeben von Wolfgang Schüssel für die Gruppen der Katholischen Jugend.
1-1818: N.N. - Martyrologium Romano-Seraphicum, Ad Usum Fratrum Minorum Necnon Omnium qui Eorum Kalendario et Breviario Utuntur A Sacra Rituum Congregatione Approbatum et Jussu REV.MI P. Augustini Sépinski, Editio Typica.
1-1817: N.N. - Martyrologium Romanum, Gregorii Papae XIII Jussu Editum Urbani VIII et Clementis X Auctoritate Recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV Opera AC Studio Emendatum et Auctum, Secunda Post Typicam Editio.
1-1816: N.N. - Met de heiligen het jaar rond, Een boek van vele schrijvers geredigeerd door Dom. J. Huyben O.S.B.. Dom. H.J. Scheerman O.S.B., Antoon Coolen, Anton van Duinkerken.
1-4669: N.N. - Canones en Decreta sacrosancti œcumenici Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III et Pio IV pontificibus maximus, cum appendice theologiae candidatis perutili, Editio novissima, ad fidem optimorum exemplarium castigate impressa; XIX reimpressio stereotypa.
1-1813: N.N. - Martyrologe Romain (Adaption française et monastique), Janvier - decembre.
1-513: N.N. - Les Oeuvres du B. de Montfort, poète mystique et populaire, Ses Cantiques avec Étude Critique et Notes par le R.P.F. Fradet, S.M.M..
2-823: N.N. - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelling Karmelieten-Gent oktober 1990-1991.
1-4770: N.N. - Katechimus of christelijke leer, Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
2-2309: N.N. - Biblisches Chor- und Meßbuch für alle Tage, insbesondere für Sonn- und Festtage, Eine Beigabe zu allen Bibelgeschichts-Lehrbüchern.
8-1601: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; 10e Jaargang, 1934.
1-1780: N.N. - Winterheiligen, Heiligen en feesten van oktober t/m februari.
1-1773: N.N. - Heiligen en hun attributen.
1-1721: N.N. - L'Angélique Martyr, Bienheureux Théophane Vénard 21 Novembre 1829 - 2 Février 1861), Drame en 4 actes avec prologue.
7-3621: N.N. - Tilburgs dialect.
1-61: N.N. - Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ, Traduit selon La Vulgate nouvelle edition.
1-445: N.N. - Psalterium Monasticum, Cum Canticis Novi & Veteris Testamenti.
7-3026: N.N. - In verband met Brabant; Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON.
1-505: N.N. - Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen .
7-034: N.N. - Van Soemer tot Babylonië [Tentoonstelling te Brussel, 9 februari - april 1983].
2-2063: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De ziekenzalving en de pastorale zorg rond de zieken.
2-2233: N.N. - Missale Romanum, Editio Princeps (1570), Edizione anastatica, Introductione e Appendice a cura di Manlio Sodi - Achille Maria Triacca.
1-208: N.N. - Annuaire Catholique de France.
1-16: N.N. - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis.
3-2029: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes, ou suspects de Jansénisme uqi ont paru depuis la naissance de cette hérérsie; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc., Seconde Edition corrigée & augmentée de plus de la moitié.
7-3232: N.N. - Boodschappen en gebeden van de Moeder Gods gegeven in het Hofke te Berlicum.
2-935: N.N. - Atti del convegno, VII centenario del transito al cielo di S. Alberto Degli Abbati 1307-2007.
1-4675: N.N. - Concilii Tridentini Actorum; Partis Quartae Volumen Prius: Acta Concilii iterum Tridentus Congregati a Massarello conscripta (1551-1552), Colligere coeperunt inter alios Aloysius Postina et Stephanus Ehses, auxit illustravit prelo subicere inchoavit Ioachimus Birkner, quo immatura morte preaevento opus perfecit Theobaldus Freudenberger.
7-1662: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 67e Jaargang.
7-1663: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 68e Jaargang.
7-1664: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 69e Jaargang.
7-3067: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 3, 1986.
2-850: N.N. - Convento de San Jose; primera fundacion de Santa Teresa de Jesus.
7-3158: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 45 (1985).
7-3157: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 40 (1980).
2-2177: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum, una cum epitome e communi sanctorum, juxta editionem typicam Breviarii Romani descriptum et editum, editio secunda in quarto.
7-3230: N.N. - Bergen op Zoom en Roosendaal en Nispen; Duo-stad in Brabant, [Reeks: Het gezicht van Nederland].
7-3298: N.N. - CHV 75, 1911-1986.
7-3265: N.N. - De 8 van Chaam; 50 maal, goud, Uitgave van het Comité 'Acht van Chaam' ter gelegenheid van het feit dat in 1988 voor de vijftigste maal een wielerwedstrijd in de gemeente Chaam wordt verreden onder de naam 'Acht van Chaam'.
7-3266: N.N. - Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie; Bij het 150-jarig bestaan der Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen te Dongen, Noord-Brabant.
7-3267: N.N. - Honderd jaar Gasthuis St. Elisabeth en Stichting De Volckaert te Dongen, 1883-1983.
7-3301: N.N. - Terug naar toen, Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige eeuw.
7-3303: N.N. - Feest in onze stad; Lesbrieven naar aanleiding van het feit dat de Gemeente Eindhoven het feit herdenkt dat Hertog Hendrik I van Brabant de poorters in 1232 stadsrechten verleende, [Bij gelegenheid van Eindhoven 750 jaar stad, 1232-1982].
7-3170: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1913; Nos. 1-31 / Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over 1913, Nos. 1-149.
7-3171: N.N. - Provinciaalblad van Noord-Brabant, over 1870; No. 1-54 [+ Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz., van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, vervat in het Bijblad over 1870, No. 1-138].
7-3250: N.N. - Kloosterboek; Priorij der Benedictiinessen 'Manna Absconditum' Breda.
7-3299: N.N. - Eindhoven 750 jaar stad, 1232-1982.
7-3196: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1938.
7-3197: N.N. - De Kerkklokken voor het Dekenaat Heusden, Jaargang 1939.
7-3193: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1937.
7-3194: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1935.
7-3195: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1936.
7-3189: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 9, 1950-1951.
7-3292: N.N. - Vijftig jaar Tivoli; 'n halve eeuw kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
8-14: N.N. - Letterproef [Verzamelmap met 20 afleveringen in brochurevorm over diverse lettertypen: New Baskerville, Bembo, Bodoni, etc.].
7-3168: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1909; Nos. 1-39 / Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over 1909, Nos. 1-138.
7-3272: N.N. - Boekje open over Dongen.
7-3092: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel LIII, Jaargang 2000.
7-3074: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 10, 1993.
7-3075: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 11, 1994.
7-3314: N.N. - 1000 jaar Gennep.
7-3105: N.N. - Kloosters in Brabant.
7-3108: N.N. - Koningshoeven, aangenaam; Een abdij stelt zich voor.
7-3109: N.N. - Tussen paradijs en toekomst; De Brabantse ziel...... herkenbare identiteit, misplaatste stereotypen?, Nieuwsbrief van de Heemkundige Kring 'Ioannes Goropius Becanus' en de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum Hilvarenbeek en Diessen; Nieuwsbrief nummer 42, Jaargang 15, januari 1996.
7-3284: N.N. - Het begin van een stad als Eindhoven, Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van deze stad.
7-3097: N.N. - Volksdevotie; Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
7-3100: N.N. - Bataven: boeren en bondgenoten; De Maaskant in de Romeinse tijd.
5-617: N.N. - Vies des Saints pour tous les jours de l'année, avec une prière et des pratiques à la fin de chaque jour, et des Instructions sur les Fêtes mobiles; Tome I + II + III + IV, Nouvelle Édition, considérablement augmentée, contenant les Vies de 529 Saints, et notamment celles die St. Ignace, St. François-Xavier, St. Vincent de Paule, etc.; Ornée de 375 figures, représentant le Mystère on le Saint du joud, gravées d'après le célèbre Papillon.
2-834: N.N. - Carmel , IVème centenaire de la réforme du Carmel a Avila, 1562-1962.
5-618: N.N. - Traité de la Croix de Notre Seigneur Jesus-Christ; ou Explication du Mystère de la Passion de N. S. Jesus-Christ, selon la Concorde (9 tomes en 14 volemes; série complète].
8-140: N.N. - Die schönsten Bücher des Verlages Dr. Ernst Hauswedell & Co und der Maximilian-Gesellschaft; Eine Ausstellung der prämierten Drucke 1951-1975 .
2-992: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 52 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2001).
2-993: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 53 nr 1 (Jan.-Jun. 2002).
2-1911: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (jaar II).
2-1910: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (jaar I).
7-1399: N.N. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; XVIde Deel; Vervolgende de beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Holland.
2-2214: N.N. - Romanorum Pontificium, brevis notitia, Ritus ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans, accedit Onomasticon, vocum obscuriorum, quae in Missale, Breviario, Martyriologio Romano & hac notitia continentur.
1-4671: N.N. - Vatican II; Les seize documents conciliaires, Texte intégral.
5-285: N.N. (THOMAS A KEMPIS) - L'Imitazione di Christo, in Latino, ed in Italiano, Giusta le più corrette edizioni del testo Latino, ed una nuova, e più fedele traduzione nell' Italiano, Arricchita di riflessioni, pratiche, e preghiere alle fine di ciaschedun capitolo, del sommario in fine d'ogni libro, e di citazioni, e note per tutto, ad oggetto di renderne più utile la lettura; Libro I + II + III + IV (in one volume).
7-1378: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quatorzième.
3-394: N.N. - Varia, Controversia 8. , Met o.a.: Het Geloof van den Christen (Sigismundus Storchenau); Wat is de Kerk? (Alonseus Merz); Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en haar Geloofsleer (Alonseus Merz); De beloften aan de heilige kerk (Bossuet) etc. .
14-83: N.N. - Le Livre d'Or de la Révélation Chrétienne; Edition de luxe; Premier Volume: Ancien Testament; par A.D. Sertillanges / Deuxième Volume: Nouveau Testament; par H. Didon.
2-865: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 16e année, vol. II.
2-864: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 16e année, vol. I.
2-1907: N.N. - De Dienst van het Woord. Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal, Deel A: Alle vieringen der heiligen / Deel B: Bijzondere vieringen / Deel C: Christusvieringen / Deel D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren.
2-1908: N.N. - De Dienst van het Woord. Schriftlezingen bij de eucharistieviering naar het Romeins Missaal, Deel A: Alle vieringen der heiligen / Deel B: Bijzondere vieringen / Deel C: Christusvieringen / Deel D: Deel ter aanvulling voor Vasten en tijd na Pinksteren.
2-1909: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen, Eerste deel: Advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd.
3-361: N.N. - Navolging der H. Maagd. , Navolging van Maria. .
3-350: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen is. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd..
2-804: N.N. - Titus Brandsma, Zaligverklaring Rome 1985.
1-4949: N.N. - Piccolo Catechismo per la prima e seconda classe delle scuole elementari ticinesi; estratto della Dottrina Christiana, Prescritta da Mons. Vescovo Carlo Romanò, ad uso della diocesi di Como.
2-2076: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een huwelijksviering.
1-139: N.N. - Het Evangelie van Judas.
1-4370: N.N. - Vom goldenen Rom zur Welt.
1-87: N.N. - La Bible de Jérusalem, Traduit en francais sous la dirction de l'École biblique de Jérusalem.
5-615: N.N. - Veni Mecum sive Praeces ante et post Missam dicendae, nec non Hebdomas Mariana aliaeque orationes in sacerdotum utilitatem accuratiores prodeunt.
1-88: N.N. - De Bijbel.
2-2219: N.N. - Florilegium seu fasciculus precum et indulgentiarum, editio tertia.
3-1066: N.N. - Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament met christelijke en stichtende bemerkingen; Getrokken uit de H. Vaders en andere geestelijke schrijvers, Eerste Deel, behelzende de geschiedenis van het Oude Testament + Tweede Deel, behelzende eene Evangelische geschiedenis van het Leven van Jezus en van de andere deelen des Nieuwen Testaments.
2-2215: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
2-2217: N.N. - De cura infirmorum; ex Rituali Romano ad usum diœcesiumBelgii.
2-2218: N.N. - De cura infirmorum; ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appendicis Ritualis Romani.
7-1733: N.N. - Munsters in de Maasgouw; Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg, Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster M.S.C. bij zijn tachtigste verjaardag.
8-147: N.N. - HAMlet or no HamLET, that is the question [Nederlandstalig gedicht van Jan H. de Groot, tekeningen van Henk Gijsbers; Kerstbijlage, van ?].
8-131: N.N. - Livre du Cuer d'Amours espris; Een hoofse roman van René d'Anjou, Inleiding en toelichting van Franz Unterkircher.
8-13: N.N. - Papier met eigen signatuur [box met 8 papier-monsterboeken]: Monsterboek Wit I: Ongestreken papier en karton / Monsterboek Wit II: Gestreken papier en karton, boekdruk/offset / Monsterboek Wit III: Tekstpapier, schutbladpapier, boekomslagen / Monsterboek Rood I: Omslag, La Mancha ongeperst etc. / Monsterboek Rood II: Lichthouthoudend omslag / Monsterboeken III t/m V: Houtvrij omslag, Toledo etc..
8-127: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Musée Condé, Chantilly, Introduction and Legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles; Preface by Millard Meiss.
8-126: N.N. - Middeleeuwse Miniaturen, van de Librije van Boergondië tot het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, Commentaar door L.M.J. Delaissé; Ingeleid door H. Liebaers en F. Masai.
8-123: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
2-805: N.N. - Martyriologium Romanum ad visum fratrum et monarium carmelitarum excalcealtorum ordinis Beatissemae Virginis Mariae de Monte Carmelo.
6-390: N.N. - Dictionnaire géographique, à l'usage de la Belgique et des Quatres Parties du Monde, Imprimé sur la dernière Édition de l'Abbé Feller et Mann, et augmentée de tous les Départements, depuis l'invasion des François dans ce Royaume; Tome Premier (A-L) [il manque Tome Deuxième].
1-4972: N.N. - Größerer Katechismujs der Römisch-katholischen Religion, für das Apostolische Vikariat Luxemburg, Verfaßt van ehemaligen Apostolischen Vikar daselbst, Herrn Johannes Theordor Laurent, Bischof von chersones.
3-352: N.N. - Godvruchtige Leidsman., Aanwyzende den weg ten Hemel, Door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. Maagd Maria. Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien. Bij een verzameld door een Pater van het Orde der Predikheeren. Nieuwe druk merkelijk verbeterd, waar in eene nieuwe misse voor de overledenen, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en Bemerkingen op de vier Uitersten. Met zestien platen versierd. .
7-2140: N.N. - Pallas Leidensis MCMXXV.
7-2183: N.N. - Mag het historische karakter van Gouda worden aangetast?, Beschouwingen naar aanleiding van de Raadsbesluiten tot demping van de grachten langs de Naaierstraat, achter de Vischmarkt, de Raam en het Nonnenwater.
7-2324: N.N. - Steengoed!; Historische bouwmaterialen in Gouda.
7-2198: N.N. - 100 jaar St. Jan de Doperskerk Wateringen 1901-2001.
7-2209: N.N. - Eerstejaarsgids 1963-1964.
7-2210: N.N. - Uit de geschiedenis van de St. Bonifatius; 100 jaar parochie in Amsterdam-Oost.
7-2214: N.N. - Verslag der feestviering bij het driehonderd jarig bestaan van het Burger-Weeshuis der stad Amsterdam, op den 6den April 1820.
7-2220: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen.
7-2221: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen; Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw, Deel I.
7-2226: N.N. - Vijftig jaren Kweekschoolopleiding voor katholieke onderwijzers in het aartsbisdom, Utrecht, St. Gregoriushuis 1897-1909 / Hilversum, St. Ludgeruskweekschool 1909-1947.
7-2242: N.N. - 100 jaar katholiek schoolbestuur Alkmaar.
7-2325: N.N. - 125 jaar Sint Jan in Kudelstaart, Feestweek: 14-21 mei 1995.
7-2146: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Vierde verzameling bijdragen.
7-2147: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Zesde verzameling bijdragen.
7-2114: N.N. - Oud-Castricum, 23e Jaarboekje.
2-826: N.N. - Epherimides Carmeliticae, annus I - IV.
14-85: N.N. - Annales Rodenses; facsimile-uitgave, Van transcriptie, tekstkritische noten en een Inleiding voorzien door P.C. Boeren en G.W.A. Panhuysen.
14-99: N.N. - Kalender 1996[with 12 oude ingekleurde gravures, litho's enz., 1 voor elke maand, van apotheken en apothekers, met korte toelichting bij elke prent].
14-98: N.N. - La Vie de N. S. Jésus-Christ, écrite par les quatres évangelistes, coordonnée, expliquée et développée par les SS. Pères, les Docteurs, et les Orateurs les plus célèbres et les hommes les plus éminents qui aient paru dans l'Église depuis le temps apostoliques jusqu'a nos jours; Rédigée et présentée aux gens du monde comme aux ames pieuses par M. l'abbé Brispot; ... Illustré de 130 gravures sur acier tirées sur papier de Chine, provenant des dessins de la rare et précieuse collection du P. Jérôme Natalis, S. J.; Tome Premier + Tome Second.
14-91: N.N. - Waterstaatskaart van Nederland; Bewerkt door Rijkswaterstaat [map met losse kaarten, met genummerd 1 t/m 62; de meeste nummers bestaan uit twee kaarten: een kaart West en een kaart Oost van het betreffende geografische gebied; met tal van doorzichtskaarten voor de verschillende gebieden].
14-92: N.N. - Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland 1903-1916; Kaarten en profielen [map met losse kaarten/profielen; aanwezig als genummerde Bijlagen: nr. 4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-17-119-20-21-22-23-24-24a-25-26-27-28/30-31/33-34].
14-93: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V Pont. Max. jussu recognita et Clementis VIII auctoriatte edita; Ab artificirus hisce temporibus vigentirus ornata [6 volumes; Volumes I-II-III: Old Testament / Volume IV: New Testament / Volume V: Illustrations concerning Old Testament / Volume VI: Illustrations concerning New Testament].
14-73: N.N. - Siemer; Uitgegeven bij de expositie rond Frans Siemer, gehouden ter gelegenheid van het Tiende Lustrum van het Tilburgs Studentencorps St. Olof, oktober 1977 [map met losse gevouwen vellen met Inleiding en gedichten, met 38 losse platen met 29 lino- en houtsneden en 9 foto's van houten beeldhouwwerken, en met brochure in klein formaat bij de expositie].
14-68: N.N. - Map met circa 50 prenten (copieën) van oude etsen / gravures van het leven van Bernardus: Sancti Bernardi ... Vitae Medulla quinquaginta quatuor iconibus representata; Expensis Abbatiae B. Mariae de Baudeloo in Civitate Gandavensi anno 1653.
14-65: N.N. - General Karte von den saemmtlichen Königl. Preussischen Staaten welche zugleich als Postkarte dient, entworfen von D.F. Sotzmann (Berlin, 1802); Nebst ein Repertorium von A.C. Gaspari neu bearbeitet und erläutert von Wolfgang Scharfe [portfolio with one folded map].
14-66: N.N. - Zeittafel der Weltgeschichte; Den letzten 6000 Jahren auf der Spur, Der über 10 Meter lange Atlas mit mehr als 400 Illustrationen gibt einen vollständigen Überblick über die Geschichte der verschiedenen Kulturen; Entstanden nach dem berümten viktorianischen Wandatlas, der unter Verwendung ausgewählter Quellen aus der weltbekannten British Library in London zusammengestellt wurde.
14-58: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Republiek in 1648 - De oorlog van 1672 [1 losse kaart].
14-59: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Volksstammen volgens Täcitus' Germania (De Romeinsche Tijd, Blad 1) [1 losse kaart].
14-60: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; Romeinsche wegen in Nederland (De Romeinsche Tijd, Blad 4) / De landen aan de Noordzee naar Ptolemaeus [1 losse kaart].
14-61: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Rechterlijke Indeelingen 1810-1878, Blad 1-2-3 [3 losse kaarten].
14-54: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Noordelijke Nederlanden in 1476 (De Bourgondische Tijd, Blad 1 en 2( [1 losse kaart; Blad 1 en 2].
14-55: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De zuidergrenzen der Zuidelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw [1 losse kaart; Blad 1 en 2].
14-72: N.N. - La miniature flammande sous le mécénat de Philippe le Bon, Numéro spécial du Journal Les Beaux Arts, 10 Avril 1959.
14-75: N.N. - Historische Galerij; Prachtuitgave; Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et amicitiae [Map met losbladige tekst rond een historische figuur en 1 staalgravure per figuur; in totaal 10 gravures], Inhoud: Scheffer-Album, met 10 afleveringen: Vriendinnen van Christus in het Graf /Christus Remunerator / Augustinus en Monica / Dante en Beatrice / Francisca da Rimini / De Koning van Thule / Faust / Calvijn / Graaf Eberhard (Le Larmoyeur) / Mignon.
14-56: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De St. Elisabethsvloed in 1421 (De Bourgondische Tijd, Blad 4) [1 losse kaart].
14-57: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; Het Bourgondische Rijk in 1476 (De Bourgondische Tijd, Blad 3) [1 losse kaart].
14-71: N.N. - Van Houten's eeuwfeest, 1828-1928; Coenraad Johannes van Houten, uitvinder der oplosbare cacao in poedervorm [map met 8 losse bladen met afbeelding (houtgravure) en tekstblok op elke blad].
14-62: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland in 1853 [1 losse kaart].
2-1842: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique autrement dit Romain-Bénédictin, disposé suivant l'ordre calendrier approuvé en 1845 par la Sacrée Congrégation des Rites, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
7-4041: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 15, nr. 2 t/m 37 (augustus 1977 - juni 1978).
1-4971: N.N. - Größerer Katechismujs der Römisch-katholischen Religion, für das Apostolische Vikariat Luxemburg, Verfaßt van ehemaligen Apostolischen Vikar daselbst, Herrn Johannes Theordor Laurent, Bischof von chersones.
2-110: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIV-1983, fasc. 1-2.
2-111: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIV-1983, fasc. 3-4.
7-1668: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 73e Jaargang.
7-1669: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 74e Jaargang.
7-1671: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 76e Jaargang.
1-234: N.N. - Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, Nach dem Griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter.
3-398: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vijfde deel..
3-339: N.N. - Devotie tot het Goddelyk Hert van onzen Heere Jesus Christus., Uyt het Italiaensch vertaelt in het Nederduytsch..
3-373: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd. Inclusief: Catechismus. .
3-405: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1837 t/m 1844 & 1847 t/m 1852 & 1856..
14-102: N.N. - Tabels historiques, généalogiques et géographiques, contenant l'histoire du Peuple de Dieu, de la France, de la Lorraine, de l'Autriche, de l'Égypte, des Assyriens, des Babyloniens & Caldéens [contenant 12 tables, chaque table á page double].
2-983: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. XLV nr 2 (Jul.- Dec. 1994).
1-457: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admussim Excerpto.
6-1029: N.N. - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden; Turnhout [4 cartes + Legende], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
2-2201: N.N. - Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum.
2-2202: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Editio altera, cum ordinationibus et rubricarum variationibus per decretum diei 11 januarii 1952 approbatus.
2-900: N.N. - Murs mystiques, Les sentences de l'ancien Carmel de Saint-Denis présentées par Jean Rollin.
1-493: N.N. - Antiphonae, Hymni et Oriationes pro Temporis Opportunitate.
1-4970: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana; tercer grado; texto nacional.
1-4944: N.N. - Catéchisme de l'Église Catholique.
1-583: N.N. - Proprium Missarum et Officiorum, Ordinis Eremitarum Sancti Augustini.
1-585: N.N. - Epitome Antiphonarii Romani seu Vesperale, Complectens Vesperas Dominicarum, Festorum et Feriarum.
14-04: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821 / Kaart 3: De tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden in de Franse tijd (1802), [Map met 3 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
1-4965: N.N. - A Catholic Catechism (Edition for India).
2-1713: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek, Bevattende al de missen en gebeden van het Romeinsch Missaal, de gewone gezangen van de H. Mis, de vespers van den zondag, het feesteigen van onze bisdommen en een keur van gebeden en oefeningen.
1-453: N.N. - Gotteslob, Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück.
1-454: N.N. - Morning and Evening Prayer, With Night Prayer from The Divine Office.
8-1373: N.N. - Dietse studies; Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz, by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag 14 mei 1965.
3-2017: N.N. - Verhandelingen en besluiten van de kerkvergaaderinghe der Rooms Katholieke Klerezije van het Uittregtse, en onderhoorige bisdommen in de kapelle der parochie kerke van de Heilige Gertrudis te Uittegt in herftmaand des jaars 1763 gehouden; uit het Latijn vertaald / Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katholieke Kerke van Holland, aan onzen Allerheiligsten Heere den Roomschen Paus Klemens den XIII., geschreven door de bischoppen en klerezije der kerkelijke landstreeke van Uittregt, in de Bijeenkomste der Bisschoppen, Uittregtse Kapittel, en pastoors den dien einde afgevaardigd, te Uittregt in Wijnmaand 1766; uit het Latijn vertaald.
7-1421: N.N. - Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn, binnen den omtrek der Vereenigde Provincien, sedert het begin des jaers MDCCXLVII, het haer der Verkiezinge van wylen zyne Doorluchtigste Hoogheit, Prins Willem den IV, tot Stadhouder van Holland, enz.; Zestiende Deel.
1-807: N.N. - Liederenbundel, Moederhuis-Dongen.
7-028: N.N. - Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II., Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfürst; Stift Melk, 29. März - 2. November 1980 [Niederösterreichische Landesausstellung].
3-404: N.N. - Magazijn voor Roomsch Katholijken. , Ter Verbreiding van Nuttige Kundigheden. Eerste jaargang, 1835- Vijftiende jaargang, 1849. .
3-401: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Derde deel..
3-396: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Derde deel..
1-1657: N.N. - Jusqu'a la mort, Mère Marie Teresalina, Franciscaine Missionaire de Marie tombée victime de charité à Baramula (Cachemire) le 27 octobre 1947.
3-384: N.N. - Den Dienst van de Goede en Paes-Weke., Volgens den Roomschen Brevier en Missael in 't Latyn en Nederduyts. Met overdenckingen op al de Evangelien van die twee Weken, en Bemerkingen op de Mysterien en op de Ceremonien. .
3-316: N.N. - Leerreden over verschillende onderwerpen. , Door eenen Katholijken Priester. .
3-345: N.N. - Godsvruchtige Leidsman., Aanwyzende de weg ten Hemel, Door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. Maagd Maria. Met veelvuldige godvrugtige gebeden en litanien. By een vergaaerd door een Pater van de Orden der Predikheeren. Waar by nog gevoegt, de Novene van de H. Antonius van Padua, en meer aandagtige Devotien. Vermeerderd en met Paaten versierd. .
3-336: N.N. - Epistels en Evangelien te samen met de Gebeden., Genaemd Collecta, Secreta, en Post- communio. Gelyk die door het geheel jaer, naemendlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heylige gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse- boek..
5-596: N.N. - Regle et Constitutions des Religieuses de l'Ordre de N. Dame du Mont-Carmel, selon la reformation de saincte Therese, Pour les monasteres de son Ordre en France.
3-343: N.N. - Godvruchtige Leidsman., Aanwijzende den weg ten Hemel, door oefeningen en gebeden. Benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, met veelvuldige godsvruchtige Gebeden en Litaniën; bijeenvergaderd door een Pater van de Orde der Predikheeren. Waarbij nog gevoegd is de novene van den Heiligen Antonius van Padua, verscheidene aandachtige devotiën en de Godvruchtige overdenkingen over de UItersten des Menschen. .
2-573: N.N. - Kloster Maria Stern 1258-1958.
1-579: N.N. - Der Kleine Kirchensänger, Kleines Kyriale und Vesperale in moderner Notation für die Diözese Stra?burg.
1-581: N.N. - Feierstunden, Eine Sammlung von Volks-, Wander- und Gesellschaftslieder.
1-582: N.N. - Receuil de Cantiques.
1-2149: N.N. - Office Divin conformé au Bréviaire et Missel (de toul.) adoptés par Monseigneur l'Évêque et primat de Nancy, pour son diocèse; a l'usage des fidèles qui fréquentent leurs paroisses, V. Partie, qui contient la suite de la vie des Saints du Diocèse.
1-4984: N.N. - Katechismus der Christelijke Leering, Aanbevolen door de aartsbisschoppen van Engeland en Wales, en tot gebruik in al hun bisdommen aangeduid (Vlaamsche vertaling van den Engelschen Catechismus).
1-5053: N.N. - Studia Moralia, vol. I/II/III/IV, (Academia Alfonsiana, Institutum Theologiae Moralis).
1-5054: N.N. - Studia Moralia, vol. XIV/XVI/XXV-1, (Academia Alfonsiana, Institutum Theologiae Moralis).
1-2138: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
1-4920: N.N. - Der römische Einheits-katechismus (Handbuch der christl. Lehre), Aus dem Italienischen übersetzt von Heinrich Stieglitz.
3-328: N.N. - Noodighe Antwoordt op der Contra- Remonstranten Tegen- Vertooch., Vervatende eene clare ende grondighe wederlegginghe van t'selve: Met vast Bewys dat de Leere der Remonstranten/ ten aensien van de Eerste Christenhent/ ende aenvangh der Reformatie/ niet Nieu/ maer oudt is. Met eene Voor-rede Aen de Mog.Ed.Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: roerende mede d'Andere klacht der Kercke. Eerste deel..
1-2874: N.N. - Annales de Notre-Dame du Sacré-Coeur; publiées avec l'approbation de l'archevêché de Malines par les Missionaires du Sacré-Cœur , Troisième année 1888.
1-4666: N.N. - Concilium Plenarium IV Australiae et Novae Zelandiae, Habitum apud Sydney, a die 4a ad diem 12am mensis septembris anno Domini 1937, Editio officialis.
14-51: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Zeeslagen op de Noordzee en in het Kanaal [1 losse kaart].
14-94: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V Pont. Max. jussu recognita et Clementis VIII auctoriatte edita; Ab artificirus hisce temporibus vigentirus ornata [4 volumes; Volumes I-II-III: Old Testament and Volume IV: New Testament; plates (engravings) outside text in each volume].
2-108: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIII - 1982, fasc. 1.
2-109: N.N. - Cîteaux, commentarii cistersienses, XXXIII- 1982, fasc. 3-4.
1-490: N.N. - Evangelisches Gesangbuch.
1-4761: N.N. - De Eerste Katechismus, (Voorgeschreven door A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1-845: N.N. - Psalter II, Van Septuagesima tot en met beloken Pasen.
1-612: N.N. - Zingt een nieuw lied.
1-618: N.N. - Commune Sanctorum.
2-1669: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Bevattende de missen voor zondagen en voor alle grotere feesten welke in de Nederlandse en Belgische bisdommen worden gevierd; met inleidingen, verklaringen en vele melodieën.
1-679: N.N. - Graduel des dimanches et des fêtes, Avec traduction des textes, chants grégorien extrait de l'édition Vaticane et signes rythmiques des Bénédictins de Solesmes.
1-677: N.N. - Petit Graduel Romain, Contenant les messes pour tous les dimanches et les fêtes doubles, les principales messes votives, l'Ordinaire de la messe, etc..
1-678: N.N. - Graduel des dimanches et des fêtes, Avec traduction des textes, chants grégorien extrait de l'édition Vaticane.
1-676: N.N. - Graduel Romain, Contenant Les Messes du Temps et des Saints et les Principales Messes Votives.
1-652: N.N. - Alt Vi.
1-693: N.N. - Paroissien Romain, Pour les dimanches et principales fêtes.
1-694: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Pour les dimanches et les fêtes de I. et de II. Classe.
1-692: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Très complet contenant la Messe et l'Office des Dimanches et de toutes les Fêtes de l'année.
1-688: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis Cum Cantu Gregoriano.
1-685: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis Cum Cantu Gregoriano.
1-682: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis I. Vel II. Classis Cum Cantu Gregoriano.
1-683: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis Cum Cantu Gregoriano.
1-684: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis I. Vel II. Classis Cum Cantu Gregoriano.
1-681: N.N. - Liber Usualis Missae et Officii, Pro Dominicis et Festis I. Vel II. Classis Cum Cantu Gregoriano.
1-671: N.N. - Graduale Romanum, Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis .
1-667: N.N. - Graduale Romanum, Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis .
1-663: N.N. - Römisches Gradualbuch, Auszug aus der Vatikanischen Ausgabe des Graduale Romanum mit deutscher Übersetzung der Rubriken und Texte.
1-664: N.N. - Graduale Romanum, Graduale de Tempore et de Sanctis Juxta Ritum Sanctae Romanae Ecclesiae Cum Cantu.
1-661: N.N. - Sans titre.
1-596: N.N. - Commune Sanctorum, Conforme Editioni Vaticanae A SS. D. Pio PP. X Evulgatae Editio Schwann G.
1-599: N.N. - Ars Musica, Ein Musikwerk für höhere Schulen Band IV Chorbuch für gemischte Stimmen.
1-600: N.N. - Hildegard von Bingen Lieder, Nach den Handschriften herausgegeben von Pudentiana Barth OSB / M. Immaculata Ritscher OSB und Joseph Schmidt-Görg.
1-604: N.N. - Officium et Missae Pro Defunctis, Juxta Ritum Monasticum Cum Cantu Gregoriano.
1-606: N.N. - Manuale pro Benedictionibus et Processionibus, Ss. Sacramenti ex Libris Solesmensibus Excerptum Cum Cantu Gregoriano.
1-607: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae, Iuxta Ritum Monasticum, editio cum Cantu Gregoriano Cura et Studio Monachorum Solesmensium.
1-651: N.N. - Sopraan I.
1-646: N.N. - Vingt-quatre Psaume et un Cantique, Accompagnement pour harmonium ou orgue sans pédale, Harmonisations pour quatre voix mixtes.
1-645: N.N. - Album beliebter Vortragsstücke, Band II (für leichtere Mittelstufe).
1-640: N.N. - Klänge am Harmonium, Sammlung geistlicher und weltlicher Gesänge, Arien, Chöre und Volkslieder für Harmonium, leicht spielbar gesetzt von Max Oesten Op. 222.
1-633: N.N. - Wat wij niet willen en kunnen vergeten, 30 Verzamelde melodieën.
1-625: N.N. - Léon Boëllmann, Heures Mystiques Opus 29, 2. Cinq élévations - Cinq communions - Cinq sorties, orgel (harmonium).
1-626: N.N. - Léon Boëllmann, Heures Mystiques Opus 29, 3. Versets, orgel (harmonium).
1-624: N.N. - Sint Alfonsus, Oratorium in vier delen, woorden van M.S.W.K., muziek van Hub. Cuypers Op. 3.
1-2268: N.N. - La Belgique à Marie (Belgium Marianum), Préface de M. Deflandre; Ouvrage illustré de 600 reproductions photographiques, dessins, de 20 planches en phototypie en d'une carte.
1-520: N.N. - Graduels-Traits-Alléluias, En chant Francais, pour les dimanches et fêtes.
1-521: N.N. - Philippi de Monte (1521-1603) Missa Inclina cor Meum, Quam quinque vocibus conscriptam ad fidem codicis manu scripti 27089 Bibliothecae Regiae Academiae Misicae Bruxellensis contulit & editit Carolus van den Borren.
5-558: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
1-79: N.N. - Groot Nieuws Bijbel.
2-297: N.N. - Vrouwen van Bethanië, Getuigen van God die onder ons is.
1-4825: N.N. - Woord- en zinverklaring van den Catechismus, vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers, door een R.K. priester van het bisdom 's Bosch.
1-4822: N.N. (TEKST: ELEONORE BECK) - Ik geloof; Kleine katholieke katechismus.
1-4821: N.N. - Het dossier van de Nederlandse Katechismus, documentatie verzameld door Aldo Chiaruttini; Met een inleiding en historische en theologische aantekeningen van dr. Leo Alting von Geusau, secretaris-generaal van het IDOI-C, en dr. Fernando Vittorino Joannes.
1-4270: N.N. - Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
1-4816: N.N. - Geïllustreerde katechismus; met korte verklaringen en toepassingen door dr. W. Bless S.J., Illustraties naar gegevens van dr. W. Bless S.J. door P. Fr. Randag O.F.M. en J. van Offeren.
1-4835: N.N. - Uitlegging van den Katechismus ten gebruike van kinderen / Kleinde Katechismus ten gebruike der Nederlandsche bisdommn, voorgeschreven voor het bisdom Roermond door Zijne Hoogw. Excellentie Laurentius Jospehus Antonius Hubertus Schrijnen, bisschop van Roermond / Kleine Katechismus voor de Eerste Heilige Communie, Naar J.A.F. Lips, pastoor, op den nieuwen Katechismus bewerkt; vermeerderede en verbeterde druk.
1-4836: N.N. - Over het onderricht in den Catechismus voor kinderen die tot de Eerste H. Communie worden voorbereid.
1-4809: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
1-4808: N.N. - De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
1-4807: N.N. - Onze levensweg; Voorloper van De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
1-4871: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwysing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-4791: N.N. - Kleine Katechismus voor de Eerste H. Communie / Kleine Kathechismus ten gebruike der Nederlansche bisommen, Voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
1-4789: N.N. - Katechismus of christelijke leer, Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
1-4788: N.N. - Katechismus of christelijke leer, Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
1-4785: N.N. - Katechismus of christelijke leer, Ten gebruike van de Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Eminenentie Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht.
1-4783: N.N. - Katechismus of christelijke leer, Ten gebruike van de Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Eminenentie Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht.
1-4781: N.N. - Kleine Catechismus, Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-4863: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-4780: N.N. - Catechismus, Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-4868: N.N. - Mechelche Catechismus, met uitleggingen op iedere vraag en korte oefeningen op het einde van elke les, Voorgesteld door Zijne Eminentie den Kardinaal Sterckx, aartsbisschop van Mechelen.
1-4779: N.N. - Catechismus, Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-4759: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1-4778: N.N. - Kleine Katechismus of christelijke leering, Door Zijne Doorl. Hoogw. Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
1-4777: N.N. - Katechismus, Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
1-4776: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten, Voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. augustinus Jospephus Callier, bisschop van Haarlem.
1-4824: N.N. - Katechismus in bijbelprenten, Eenze zinrijke voorstelling van de hoofdwaarheden der christelijke geloofs- en zedenleer; in 112 platen, door den schilder Elster geteekend en door den graveur Bren d'Amour gesneden, onder leiding en toezigt van den hooggeleerden en eerwaarden Heer M.B. Couissinier, professor aan het seminarie van Marseille.
1-4775: N.N. - Uittreksel uit den Kleinen Kathechismus, In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het tweede leerjaar.
1-4774: N.N. - Kleine Katechismus, Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
1-4773: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar, Voorgeschreven voor het bisdom Haarlem.
1-4772: N.N. - Uittreksel uit den Groote Katechismus, In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
1-4771: N.N. - Katechimus of christelijke leer, Ten gebruike van de Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom Haarlem door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
6-010: N.N. - Onward '86 [Santa Clara High School, Oxnard, Ca.].
1-2118: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio secunda post typicam.
2-106: N.N. - Wij prediken u Christus, Cisterciënser monnikken van de XIIe eeuw beschouwen de liturgische jaarkring.
2-105: N.N. - Kloster Saarn, Kunst - und Kulturgegenstände aus der Klosterkirche.
2-104: N.N. - Geschiedenis van de Abdij van Westmalle van de orde der hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding.
2-103: N.N - Cistercienser-Chronik, 49. Jahrgang 1937.
2-102: N.N. - Cistercienser-Chronik, 52. Jahrgang 1940.
5-100: N.N. - Dissertatio Critica decima quinta de serie Primorum Episcoporum in cathedris Romana, Alexandrina, Antiochena et Jerosolymitana, ex Eusibio Caesariensi, quo ad duas ultimas interpolato, de diuturnitate Pontficicatus Xysti II. Papae et authoritate Eusebii Historica / Dissertatio Crititca decima sexta de Origine Adamantio, an is in idololatriamapsus fuerit, se ipsum castraverit, haereses docuerit; ubi et de Eusebio et S. Epiphanio alisque in causa origines plurimum, ac de S. Dionysio Alexandrino, an is negaverit, filium esse consubstantialem Patri / Dissertatio Critica decima septima an Ss. Irenaees, Justinus, Papias, Victorinus, Severus Sulpitus &c. fuerent millenarii, ubi et de S. Hieronymo, Eusebio ac Irenaeo quo ad varia interpolatis signanter et quo ad Cephamn a S. Paulo redargutum / Dissertatio Critica decima octava de Ss. Hieronymo & Clemente I. an docuerint Presbyteros esse aequalis Episcopis, ubi et de Ave Phoenice ex suis cineribus Redivivo, ad variis libris et opinionibus S. Hieronymo suppositis / Dissertatio Critica decima nona, I. De altercationibus Ss. Hieronymum inter et Augustinum: an S. Paulus S. Petrum serio vel simulatorie reprehenderit Gal. 2; II. De dissisis S. Hieronymum inter et Fufinum: an Origenes fuerit haereticus; III. De variis S. Hieronymi Epistolis S. Scripturam concernentibus / Dissertatio Critica vigesima an Honorius I Papa anno 680 damnatur fuerit à Concilio Generali Sexto? / Dissertatio vigesima prima de annis, quibus Christus est Natus, Baptizatus et Crucifixus / Dissertatio Critica vigesima secunda de Quibusdam operibus, praesertim epistolis S. Gergorio Magno suppositis, Dedicata a fr. Marcellino Molenbuhr, Ordinis S. Francisci Strictioris Observantiae Ss. Theologiae Lectore Jubilato, Provincae Saxoniae S. Crucis ex-Ministro.
8-119: N.N. - Tristan en Isolde; met alle miniaturen uit het middeleeuse handschrift, Inleiding door Dagmar Thoss, Tekst van Gabriel Bise.
1-436: N.N. - Kirchenlied, Eine Auslese geistlicher Lieder.
2-100: N.N. - Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, In memoriam gloseri ante saecula XIV transitus S.P. Benedicti.
1-519: N.N. - Graduels-Traits-Alléluias, En chant Francais, pour les dimanches et fêtes.
2-08: N.N. - Constituties van de Zusters van Bethlehem.
2-07: N.N. - De Dominicanen te zwolle, reVIXIt zWOLLIs VenerabILIs ConVentVs praeDICatorVM.
7-602: N.N. - Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire; abridged and illustrated.
6-523: N.N. - Die Bulgaren in ihren historischen, ethnographischen und politischen Grenzen (Atlas mit 40 Landkarten) [Text in 4 languages: German, English, French and Bulgarian].
1-2266: N.N. - Pélerinage à Lourdes / Pellegrinaggio a Lourdes / Bedevaart naar Lourdes / Pilgrimage to Lourdes / Pilgerfahrt nach Lourdes / Peregrinacion a :Lourdes (LP, avec la participation des chorales liturgiques et des pèlerins, sous la direction du Père Paul Decha, soliste Père Pierre Peyuseigt), Face A: Messe Pontificale a St. Pie Xe / Face B: Procession du St. Sacrement.
2-04: N.N. - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984, Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg.
2-03: N.N. - In dienst der waarheid, Levens der heiligen en zaligen uit de orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaans brevier.
7-3416: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Jaargang 16, nummer 4, dec. 1982, van de driemaandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode.
7-3418: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de St. Laurentiuskerk te Oud-Gastel.
7-3421: N.N. - Kerk St. Antonius Abt Riel 1897-1997.
7-3452: N.N. - Broeders te wezen; Abdij Maria Toevlucht Zundert 1900-2000.
7-3456: N.N. - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack [tweetalige uitave].
7-3459: N.N. - Lang leve de Sint-Jan; Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk, Vertaald en ingeleid door Wilton Desmense.
7-3460: N.N. - Wij verlaten de bastions; Vier opleidingen komen van achter de Bossche stadswallen bijeen; Een terugblik.
7-3463: N.N. - Een passie voor verplegen; Liber Amicorum voor Joke Zwanikkenk-Leenders, bij haar afscheid van de Reinier van Arkel Groep te 's-Hertogenbosch op 26 oktober 2006.
7-3464: N.N. - De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht, Verzameld en ingeleid door Coen Free, met illustraties van Hendrik de Laat.
7-3403: N.N. - Abdij Mariënkroon van 1904 tot 1979.
7-3405: N.N. - 300 jaar Parochie Nieuwkuijk, [Overdruk van Met Gansen Trou.
7-3406: N.N. - Fons Vitae, Bron van Leven; Monastiek leven in de priorij Fons Vitae Oss.
7-3411: N.N. - Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten, Officieel programma voor de viering in het jaar 1982.
7-3398: N.N. - 10 jaar 'Moergestel-Nieuws' in vogelvlucht, Speciale uitgave in verband met het 10-jarig bestaan van het weekblad 'Moergestel-Nieuws'.
7-3394: N.N. - Helvoirt aan de Lei; Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere, Verzameld in van een biografie voorzien door Willem Hoffman; Geïllustreerd door Adine Huygen-van Houten.
7-3389: N.N. - Doekske open voor Jan Naaijkens; Een leer-hem-kennen-show over het schone en werkzame leven van messire Jean Filiassi te Hilvarenbeek; Stadsschouwburg Tilburg - 25 november 1984.
7-3369: N.N. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht; De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
7-3381: N.N. - Feestgids bij gelegenheid van het eeuwgetij der Eerw. Zusters van Liefde, van de Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Helmond, 1838-1938.
7-3376: N.N. - In monnikspij; Herdenkingsboekje uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Capucijnenklooster te Handel (N.B.) de dato 15 juni 1952.
7-3254: N.N. - Geschiedenis van de KMA.
7-3345: N.N. - Rond de Schutsboom; Periodiek van de Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen Goirle; Jaargang 4, nummer 3, Themanummer, oktober 1984.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15