De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-22: N.N. - Zanders Papier transportiert Zanders.
8-222: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1950, Catalogus en Verslag van de jury.
8-223: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1955, Juryrapport en Catalogus.
8-224: N.N. - De best vezorgde 50 boeken van het jaar 1958, Juryverslag en Catalogus.
8-225: N.N. - De best vezorgde 50 boeken van het jaar 1965, Jury-rapport en Catalogus.
8-226: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 1988 / The Best Book Designs, Een uitgaven van de CPNB, Stichting Collectieve Propaganda van eht Nederlandse boek.
8-428: N.N. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden; Samengesteld door de Tentoonstellings-Commissie der Nationale Tentoonstelling van het Boek, juni-augustus 1910 [2 volumes], Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels; Inhoud: I. Tijdschriften enz. - Bibliographie / II. Godgeleerdheid / III. Wijsbegeerte en Onderwijs / IV. Rechts- en Staatswetenschappen / V. Taal- en Letterkunde / VI. Geschiedenis en Aardrijkskunde / VII. Geneeskunde / VIII. Kunst / IX. Wis- en Natuurkunde / X. Praktische Wetenschappen.
8-429: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1983 (Band 9).
8-423: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft I, Folge 5 1975.
8-424: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft I, Folge 10 1988.
8-425: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft II, Folge 10 1989.
8-427: N.N. - 1st ArtistBook International / 1er Salon International du Livre d'Artiste, The Inter-Continental Hotel Paris, 2-4 december 1994; Catalogue.
8-426: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft IV, Folge 10 1990.
8-284: N.N. - Libris et Litteris; Festschrift für Hermann Tiemann zum sechzigsten Geburtstag am 9. Juli 1959.
8-287: N.N. - Books and Literatcy, a response to new developments, International Conference, 26-29 October 1987, Amsterdam, The Netherlands, organised by the Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs in cooperation with the Dutch Language Union.
8-288: N.N. - Stanley Morison en de typografische traditie, Tentoonstelling: Albert I Bibliotheek van 29 januari tot 20 februari 1966.
8-420: N.N. - Der Seel ein Küchel; Eine Anthologie zum 25 jährigen Bestehen der Eremiten-Presse, zusammengestellt von Dieter Hülsmanns und Friedolin Reske, Mit Originalbeiträgen der Autoren und Selbstporträts der Graphiker & Maler der Eremiten-Presse.
8-247: N.N. - Die schönsten Bücher Österreichs 1961.
8-248: N.N. - Die schönsten Schweizer Bücher 1994.
8-249: N.N. - Deutsche Einbandkunst der Gegenwart '81.
8-25: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Catalogus van tijdschriften en seriewerken.
8-250: N.N. - Libros mejor editados del año 1986, Convocatoria de 1987, España.
8-251: N.N. - Fifty books of the year 1937; An exhibition of American book making, Selected and shown by the American Institute of Graphic Arts.
8-252: N.N. - 50 Books of the year 1952; 31st Annual Exhibition of American Bookmaking.
8-253: N.N. - 50 Books of the year 1963; Exhibition year 1964.
8-254: N.N. - 50 Books 1964 / Exhibition year 1965.
8-41: N.N. - Buchkunst; Internationale Beiträge zur Buchgestaltung, Vierter Band.
8-406: N.N. - Academieboek (AKV / St. Joost in woord en beeld over het studiejaar 2005-2006) + Eindexamen AKV / St. Joost (ter gelegenheid van de eindexamenexpositie van 1 t/m 5 juli 2006 in Breda en 's-Hertogenbosch).
8-407: N.N. - Librije; Bibliografisch Bulletin voor Godsdienst, Kunst en Cultuur; Jaargangen 1965-1968.
8-402: N.N. - Literatur un Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration 1900-1945; Bücher aus der Sammlung v. Kritter, Illustration als Anregung zum Leben, Der Illustrator ein Partner des Autors; Eine Dokumentation des Sammlerehepaares im Eigenverlag.
8-400: N.N. - Dif Maakt het verschil, nr. 1; Bookazine, verschijnt jaarlijks.
8-399: N.N. - Penrose Vol. 73, 1981; International Review of the Graphic Arts.
8-397: N.N. - The Penrose Annual 1976; The International Review of the Graphic Arts.
8-398: N.N. - Penrose Vol. 70, 1978-78; International Review of the Graphic Arts.
8-395: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 65, 1972.
8-396: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 68, 1975.
8-394: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 65, 1972.
8-392: N.N. - De best verzorgde boeken 1987 / The best book designs 1987.
8-393: N.N. - De vollkommene Lesemachine; Von deutscher Buchgestaltung im 20. Jahrhundert, Schöne Bucher ausgewählt und mit Anmerkungen versehen von Friedrich Friedl, Rainer Groothuis, etc..
8-318: N.N. - Klein uitgeven; 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekbedrijf 1989-1990.
8-305: N.N. - The Exlibriskring de Wereldbibliotheekvereniging Holland wishes yo together with Lou Strik, who cut this woodengraving desinterestedly, a good and fruitful internationale Exlibriscongress in Weimar 1984 [portfolio with 1 engraving].
8-306: N.N. - Acht lidkaarten; Houtgravures van Jan Battermann, Tjienke Dagnelie, Nelly Degouy, Maarten de Jong, Jaap Kuyper, Pam Rueter, Lou Strik en H.D. Voss [mapje met 8 losse prenten en losse bladen met toelichting enz.; compleet].
8-519: N.N. - ..... Rietveld Idiotenband; Rietveld-project, nummer 19, 1983 [map met 11 losbladige bijdragen van verschillende drukkerijen; compleet].
8-267: N.N. - Tijls Curiosa; Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen, 1777-1952, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl te Zwolle.
8-268: N.N. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino [in gecalligrafeerd handschrift].
8-270: N.N. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg; Een eeuw private presses.
8-271: N.N. - Castrum Peregrini; Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
8-272: N.N. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst, waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtrie's The Bookte New York in 1937 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandse vertaling.
8-391: N.N. - 26 Letters / Lettern / Lettres; An Annual and Calender of 26 letters of the Roman alphabet.
8-303: N.N. - With compliments of the Exlibriskring der W.B.-V., Netherlands, to the participants of the XVth International Exlibris Congress, Bled, 1974 [portfolio with 14 exlibris; complete].
8-387: N.N. - De best verzorgde boeken 1998 / The best book designs 1998.
8-388: N.N. - Origines et aspects de l'industrie chimique bâloise, Publié par CIBA à l'occasion du 75e anniversaire de sa création en tant que Société Anonyme.
8-386: N.N. - De best verzorgde boeken 1990 / The best book designs 1990.
8-384: N.N. - De tijden veranderen; De mens als informatie-individu; Kerstnummer Grafisch Nederland 1989/1990.
8-385: N.N. - De best verzorgde boeken 1986 / The best book designs 1986.
8-383: N.N. - Het oordeel; De fleur van een jaar grafisch eindexamenwerk op de kunstacademies in Nederland, Stedelijk Museum Amsterdam, 11-4 t/m 2-5 1992.
8-381: N.N. - Smeets Offset 1830-1980, Uitgegeven door de directie van Smeets Offset b.v. te Weert ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum.
8-234: N.N. - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1982.
8-38: N.N. - Catalogus Librorum quos collegit Societas Neerlandica ad Promovendam Artem Medicam / Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, in bruikleen vereenigd met de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam [texts partially in Latin and partially in Dutch language]; Vol. I: 1899-1930 / Vol. II: 1931-1949.
8-377: N.N. - Vlaamse kunst op perkament; Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Tentoonstelling ingericht door de Stad Brugge in het Groothusemuseum 18 juli - 18 oktober 1981.
8-378: N.N. - The fifty books; Honoring Volumes published in 1968 and selected for exhibition in 1969.
8-375: N.N. - Neue Deutsche Buchkunst; Mitglieder-Ausstellung des Bundes Deutscher Buchkünstler.
8-376: N.N. - Het Nederlandsche boek 1924.
8-373: N.N. - Letterproef N.V. Drukkerij MSC Tilburg.
8-374: N.N. - Linotype-Schriftenreigen.
8-103: N.N. - Carolingian painting, Introduction by Florentine Mütherich; Provenances and Commentaries by Joachim E. Gaehde.
8-105: N.N. - Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild.
8-110: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
8-111: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
8-112: N.N. - The Vienna Genesis, With an introduction and notes by Emmy Wellesz.
8-113: N.N. - Les Rois Bibliophiles; Europalia 85 España.
8-114: N.N. - Armenië: middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten, Met bijdragen van J.J.S. Weitenberg, Th.M. van Lint, H.L.M. Defoer en W.C.M. Wüstefeld.
8-371: N.N. - Lettertypen in gebruik bij de Topografische Dienst.
8-370: N.N. - zonder titel [boek met druk-voorbeelden van Folio, Excelsior en Univers lettertypen, in totaal vele tientallen varianten].
8-149: N.N. - Zehn Jahre Aldus-Presse Reicheneck.
8-15: N.N. - Hoekstra Letterproef.
8-150: N.N. - Zwanzig Jahre Aldus-Presse Reicheneck.
8-364: N.N. - Contes & images d'autrefois.
8-365: N.N. - Boek, beeld, ornament; De geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
8-159: N.N. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst; Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
8-363: N.N. - 1 + 1 = 3 [korte verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs, met vertalingen in het Duits en het Engels, met per tekst een illustratie van een kunstenaar].
8-163: N.N. - Fine Print; The Review for the Arts of the Book; Vol. 13, Nr. 4, October 1987.
8-185: N.N. - Het getijdenboek van Catharina van Kleef, Inleiding in commentaar John Plummer.
8-182: N.N. - Fifth centenary of the Vatical Library: Miniatures of the Renaissance, Catalogue of the exhibition, with 2 reproductions in colour and 31 in black.
8-181: N.N. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
8-179: N.N. - Die Belles Heures des Jean Duc de Berry in The Cloisters New York, Einführung und Bilderläuterungen von Milard Meiss und Elisabeth H. Beatson zu den Wiedergaben nach der Handschrift des Metropolitan Museum of Art, New York.
8-174: N.N. - Miniaturen des frühen Mittelalters, 21 Farbtafeln, 8 Abbildungen im Text; Einführung van Hanns Swarzenski.
8-168: N.N. - Art Unlimited: Posters [pictures of 4 posters on each page].
8-359: N.N. - The Book of the Frankfurt Book Fair.
8-191: N.N. - Middeleeuws dagboek van de liefde [jaaragenda (voor een willekeurig jaartal), verdeeld in 7 datums per bladzijde, met randversieringen rondom de datums].
8-189: N.N. - Getijdenboek voor Farnese, Inleiding en toelichting van Webster Smith.
8-357: N.N. - Phyllis & Philander; Das ist: Gereymter Venus-Spihgel im baroquischen Gescmmakk von einem uhngenannten aber nicht uhnbekannten Auctore; Herausz geben und mit so gelährten als nuzzbaren Anmerckunten versehen durch Herrns Peter Squentz [Facsimile-reprint].
8-261: N.N. - Les cinquante livres de l'année 1960, France.
8-35: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
8-245: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2000, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-242: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1993, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-228: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 93 / The Best Book Designs 93.
8-345: N.N. - La Réserve Précieuse; Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale].
8-276: N.N. - Attentie in druk; VANK-vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
8-340: N.N. - Witboek; Een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen.
8-342: N.N. - Robert Rauschenberg, Stedelijk Museum Amsterdam 23 februari - 7 april 1968; Catalogus.
8-34: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
8-336: N.N. - Sappho; Übertragen von Karl-Wilhelm Eigenbrodt, Zeichnungen von Hannes Gaab.
8-333: N.N. - Das Lied der Lieder von Schelomo, Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae.
8-290: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
8-33: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue de livres anciens et modernes en vente aus prix marqués, Bibliotheca Historico-Neerlandica (III).
8-330: N.N. - Drukkers in de marge; Met een inleiding door Ernst Braches, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
8-79: N.N. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z. M. de Koning, op 17 februari 1969 / Koninklijke Bibliotheek, Liber Memorialis 1559-1969.
8-323: N.N. - Mooi Marginaal 2002-2003; De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
8-324: N.N. - Uitgebreide leerstof Zetten; tweede leerjaar.
8-325: N.N. - Uitgebreide leerstof Zetten; Derde leerjaar.
8-328: N.N. - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1977, Buchgestalter und Typografiker; Katalog der Sonderausstellung.
8-74: N.N. - Fondscatalogus van Martninus Nijhoff 1853-1926.
8-133: N.N. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp; opgetekend door zijn kleinzoon W.O.J. Nieuwenkamp.
2-362: N.N. - Gezinsboek 1967 tot steun van het apostolaat van de paters redemptoristen, 40e jaargang.
8-132: N.N. - Die Bibel; Stuttgarter Bibel der Buchmalerei, Die Einheitsübersetzung mit Meisterwerken mittelalterlicher Buchkunst.
1-52: N.N. - The New American Bible.
2-361: N.N. - De Redemptoristen. Feesnummer van De Volksmissionaris, Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, 1732 - 9 november - 1932.
2-359: N.N. - Jubilee book of Redemptorist Fathers of the Eastern Rite, 1906-1956.
2-36: N.N. - Klooster Bethlehem.
2-358: N.N. - Honderd in een. 100 jaar SCJ herdacht in één jaar tijds, Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jesus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie 1878 - 28 juni 1978.
2-1817: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars AEstivalis.
2-1818: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars Vernalis.
8-319: N.N. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikere; Een Scaldia model, Inleiding en bibliografie Huib van Krimpen.
7-731: N.N. - Publius Vergilius Maro; Erster Band (Idyllen - Landbau - Jugendgeschichte + Zweiter und Dritter Band (Äneis) [all in one volume], Deutsch in der Versweise der Urschrift von Prof. Dr. Wilhelm Binder.
7-732: N.N. - (convolute: 3 books in one volume) Theodori Bezae Vezelli: Poemata / Marci Antonii Mureti: Juvenilia / Joannis Secundi Hagiensis: Juvenilia.
1-4876: N.N. (F. C. M. R.) - Christelijke onderwijzing of verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholijke jongkheid van het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-4877: N.N. - Grand Catéchisme du Diocèse de Liége, a l'usage des collèges, des écoles moyennes, des pensionates, et des cercles d'études, Publié par l'Évêque de Liége.
1-4878: N.N. - Mechelsche Catechismus, met uitleggingen op iedere vraag en korte oefeningen op het einde van elke les, Voorgesteld door Zijne Eminentie den Kardinaal Sterckx, aartsbisschop van Mechelen.
1-4935: N.N. - Catéchisme du diocèse de Tournay.
1-4936: N.N. - Catéchisme du diocèse de Paris, Imprimé par ordre de Son Ém. le Cardinal Richard, archevêque de Paris.
5-790: N.N. - Analecta Ecclesiastica, Revue Romaine Théorique et Pratique; I. Année (Janvier - Decembre 1893).
5-791: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Soror. Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. Instituti S. Francisci Salesii; Volume A: Positio + Summarium + Animadversiones + Summarium Objectionale + Responsio ad Animadversiones - Super Dubio, An sit signanda Commissio Introductionis causae in casu et ad efectum de quo agitur?; Volume B: Positio super Virtutibus super Dubio + Summarium Ojectionale + Animadversiones + Responsio ad Animadversiones super Dubio; Volume C: Nova Positio super Virtutibus: Novae Animadversiones super Dubio + Responsio ad Novae Animadversiones super Dubio + Expositio Virtutum a ven. Dei Famula Exercitarum [ seperate volumes].
5-792: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. a S. Francisc0 Salesio Instituti; Novissima Positio super Virtutibus.
5-793: N.N. - Bibliorum Sacrorum Concordantiae (Vulgatae editionis) ad recognitionem jussu Sixti V. Pontif. Max. Bibliis adhibitam recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque miilibus versiculis auctae insuper et notis historicis, geographicis, chronologicis locupletatae [only letters/words A till Jesus], Cura et studio F. P. Dutripon; Editio Quinta.
5-795: N.N. - collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro apostalicis missionibus; Vol. I. (Ann. 1622-1866. NN. 1-1299) + Vol. II. (Ann. 1867-1906. NN. 1300-2317).
5-797: N.N. - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam, recentitae atque emendatae a Francisco Luca Theologo et Decano Audomaropolitano; Nunc verò secundùm Huberti Fhalesii, Plantini ac Parisiensium observata, accurentissimè, multis mendis aliarum editionum expunctis, editae; Hac impressio ulltima aucta diligentissimè de novo recognita & à plurimis ac mille malis citationibus correcta.
5-798: N.N. - Index Alphabeticus Nominum Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, ac Principum, quorum Constitutiones in Tome I. Bullarii Casinensis, eiusque Appendice, comprehenduntur / Index Chronologicus / Index Materiarum Tomi Primi / Bullarii Casinensis Tomus Primus.
5-801: N.N. - Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum; Collectio Lacensis; Auctoribus Presbyteris S. J. E. Domo B. V. M. sine labe conceptae ad lacum, TOMUS PRIMUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Ritus Latini ab A. 1682. usque ad A. 1789. sunt celebrata) / TOMUS SECUNDUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Rituum Orientalium ab A. 1682. usque ad A. 1789. indeque ad A. 1869. sunt celebrata; Accedunt Decreta Romana De Ritibus Orientalibus) / TOMUS TERTIUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Americae Septentrionalis et Imperii Britannici ab A. 1789. usque ad A. 1869. celebrata sunt / TOMUS QUARTUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Galliae ab A. 1789. usque ad A. 1869. celebrata sunt) / TOMUS QUINTUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab A. 1789. usque ad A. 1869. celebrata sunt) / TOMUS SEXTUS (Acta et Decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Itlaliae, Americae Meridionalsis et Asiae celebrata sunt; Accedunt Supplementa / [Tomus Septimus is missing].
5-796: N.N. - Concordantiae Bibliorum id est dictiones omnesquae in Vulgata Editione Latina librorum Veteris et Novi Testamenta leguntur, ordine digestae, & ita distinctae, ut Maximae & absolutissimae (quas offert hac Editio) concordantiae dici possint, Opus Sacrarum literarum studiosism non minùs utile quàm necessarium; Nunc tandem post omnes, quae hactenus prodierunt editiones, à multis mendis repurgatum, necessariis distinctionibus illustratum, vocum sdubsidiis ornatum, quae subiecta ad Theologiae studiosos admonito demomstrat.
2-1604: N.N. - Ik ga al naar de heilige Mis.
7-3123: N.N. - Bossche Bijdragen; Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch; Deel IX, 1928-1929(?).
6-825: N.N. - Arts & techniques dans ..., La Belgique a l'Exposition de Paris 1937.
1-476: N.N. - Het Boek der Psalmen, Naar het Hebreeuws bewerkt op de oorspronkelijke melodieën der Reformatie.
2-357: N.N. - Goud. Feestgave door de Priesters v/h H. Hart van Jesus op het Gouden Jubelfeest hunner Congregatie Katholiek Nederland dankbaar aangeboden.
2-1310: N.N. - Europäische Bildwerke von der Spätantike bis zum Rokoko, Aus den Beständen der Skulpturen-Abteilung der Ehem. Staatlichen Museen Berlin-Dahlem.
2-1309: N.N. - Konservieren / Restaurieren, Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum Münster oktober - dezember 1975.
2-1306: N.N. - Kerkarchitectuur.
2-1301: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 60.
2-1300: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 59.
2-1299: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 58.
2-1298: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 57.
2-1297: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 56.
2-1296: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 55.
2-1295: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 54.
2-1294: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 53.
2-1293: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 52.
2-1292: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 51.
2-1290: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 49.
2-1291: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 50.
2-1289: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 48.
2-1288: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 47.
2-1287: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 46.
2-1286: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 44 und 45.
2-1285: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 43.
2-1284: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 42.
2-1283: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 41.
2-1282: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 40.
2-1281: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 38 und 39.
2-1280: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 36 und 37.
2-1279: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 14 und 15.
2-1276: N.N. - Aspekten van de Laatgotiek en Brabant, Tentoonstelling sept.-nov. 1971.
2-1271: N.N. - Zonder titel; platboek met ingeplakte prenten van Jan Toorop.
2-1270: N.N. - Betrachtung 3, diary 1871-1874.
1-291: N.N. - Dictionnaire Historique et Bibliographique Portatif , Contenant l'histoire des patriarches, des princes hebreux, des empereurs, des rois etc..
1-2131: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoriate recogniti.
1-2132: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoriate recogniti.
1-2133: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
1-2114: N.N. - Rituel des fidèles, (Petite Bibliothèque Liturgique).
2-356: N.N. - De Zusters Recollectinen Penitenten van de Congregatie van Etten (N-Br.), in gevangenschap en in het concentratiekamp der Japanners of Borneo.
2-355: N.N. - Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie, Bij het 150-jarig bestaan der Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen te Dongen, Noord-Brabant.
7-3058: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 2 (G t/m L).
7-3059: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 3 (M t/m R).
2-354: N.N. - Korte levensschets van Zeer Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850), stichtster en algemene overste van de Kempische Zusters Penitentinnen-Recollectinnen.
5-104: N.N. - Caeremoniale Congregationis Eremitarum Camaldulensium.
2-1805: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, Pars Hiemalis.
2-1806: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officies Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis , Pars Hiemalis.
2-1809: N.N. - Breviarium juxta ritum Sancti Ordinis Praedicatorum, auctaritate apostolica approbatum et reverendissimi Patris Fr. Mauritii Benedicti Olivieri ejusdem ordinis Magistri Generalis jussu recognitum, Pars Prima.
2-1810: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
2-1811: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
2-1812: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
2-1813: N.N. - Breviarium Monasticum de mandato Pauli V. summi pontificis editum, ex autoritate Clementis XII., pro omnibus sub regula SS P. Benedicti per universam Germaniam militantibus recognitum, nec non â Sanctissimo Domino Nostro D. Benedicto divina providentia Papa XIV. ratificatum, Pars Vernalis .
3-366: N.N. - Den Christelyken Vader, brekende het Geestelyk Broodt voor de kinderen. , Ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden. Deel I-IV. .
2-353: N.N. - In storm geboren, Beknopte geschiedenis van een nieuw leger.
2-352: N.N. - Van Harte, Gedenkboek bij 75 jaar Caubergcommuniteit bezien vanuit leven en werken van de huidige bewoners, Valkenburg, 24 juni 1995, Paters van de HH. Harten.
2-351: N.N. - Constitutions et Règles de la Congrégation des Missionaires Oblats de Marie Immaculée.
2-350: N.N. - Constitutiones et regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissime et Immaculate virginis Mariae.
5-597: N.N. - Regole, et avisi per le Officiali del Monastero della Annontiata, fundato in Genova l'Anno di nostra salute 1604; E di nuovo ristampati, & aggiustati alla prattica dell'osseruenza delle Constitutioni per li Monasterii dell'istetto Ordine, l'Anno MDCXXXXVI.
1-489: N.N. - Tous ensemble, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
2-348: N.N. - Album Societatis Missionariorum Sacratissimi Cordis Jesu.
2-347: N.N. - Album Societatis Missionariorum Sacratissimi Cordis Jesu.
2-346: N.N. - Geschiedenis van de Belgische Provincie van de Dochters van O.L.Vrouw van het Heilig Hart.
2-345: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, anno 1952.
2-344: N.N. - Almanak 1950-1951 O.L. vrouw van het H. Hart.
2-343: N.N. - Almanak 1950 van O.L. Vrouw van het H. Hart.
2-342: N.N. - 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed 1885-1985.
2-341: N.N. - St.Joseph-Congregatie-voor-buitenlandse-missies 1866-1966, Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van Mill Hill.
2-338: N.N. - Martinus Manders (1819-1889), eenenvijftigste generaal der Orde van het H. Kruis.
2-339: N.N. - Mill Hill's wereldatlas.
1-535: N.N. - Wat gaan wij zingen?, Kerkmuzikale suggesties voor de weekdagen.
1-2159: N.N. - Preces Selectae, quae sacerdoti in ecclesia et sacrista usui esse possunt, adnotatis indulgentiis annexis, Editio sexto augmentata.
1-2160: N.N. - Preces Selectae, quae sacerdoti in ecclesia et sacrista usui esse possunt, adnotatis indulgentiis annexis, Editio quinta augmentata.
1-2161: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii.
2-336: N.N. - Wilhelmus Franciscus Aloysius Smits (1824-1889), vijftigste magister generaal der Orded van het H. Kruis.
6-024: N.N. - Een missionaris in Alaska; Schets van den apostolischen arbeid van P. Willem H. Judge S.J.; Door een priester van St. Sulpice, naar het Engelsch.
6-059: N.N. - The South America Handbook 1935, South & Central America, Mexico, Cuba.
1-2112: N.N. - Collectio Rituum, ad instar appendices Ritualis Romani, pro omnibus Germaniae diœcesibus, a Sancta Sede approbata.
8-311: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Zesde jaargang, eerste gedeelte.
8-310: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang, tweede gedeelte.
8-1600: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman, Marnix Gijsen, Jan Vercammen en C. Vos; Jaargang 17, 1941 [januari t/m september 1941].
2-2087: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
7-4026: N.N. - Verleden en heden van de Congregatie der Fraters van Tilburg; Periodieke uitgave, No. 13 t/m No. 24 (october 1948 - september 1952) [in één band].
8-31: N.N. - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen; Vijfde Deel, bevattende de literatuur, verschenen van 1930-1939, Verschenen onder auspiciën van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen.
7-1388: N.N. - Liber aureus Zutphaniensis [Nederlandse tekst] / Verschillende stukken over het Kapittel van Zutphen [Latijnse tekst].
8-1599: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; Jaargang 11 (1935), Deel II [tweede helft van de jaargang, blz. 449-896].
8-1597: N.N. - De Gemeenschap; Maandelijks verschijnend Tijdschrift; Onder redactie van: Anton van Duinkerken, Chr. De Graaff, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Lou Lichtveld, C. Vos; Jaargang 7, 1931 [aflevering van november ontbreekt].
2-2203: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Editio altera, cum ordinationibus et rubricarum variationibus per decretum diei 11 januarii 1952 approbatus.
1-556: N.N. - Handboek voor de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jesus, Maria, Joseph, Kerkelijk goedgekeurd.
7-4032: N.N. - VIKING, Tilburgs Studenten Weekblad; XIIe Hogeschooldag-nummer, maart 1953, Ter gelegenheid van het vijfde lustrum der Katholieke Economische Hogeschool.
7-4033: N.N. - De Wereldpost; Jaargang 2 nr. 15, 14 augustus 1924; Met o.a. enkele foto's van de muziekfeesten tijdens de Internationale Tentoonstelling van Handel en Industrie te Tilburg.
7-2028: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '03, Deel 139, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2029: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '04, Deel 140: 'Toegewijd aan de dienst van God'; Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2027: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '02, Deel 138, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2026: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '00-'01, Deel 136-137, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2025: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '98-'99, Deel 134-135, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2024: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 133, 1997, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2023: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 132, 1996, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-1719: N.N. - Dagmissaal, Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal; feesteigen van de Nederlandse bisdommen; inleidende verklaringen; Kyriale (bewerkt door Missionarissen van Steyl).
2-1721: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden.
3-333: N.N. - Belydenisse des gheloofs der gereformeerde kercken in Nederlandt., Overgesien in de Synode Nationael laetst gehouden tot Dordrecht. Over de bekende vijf hooft-stucken der leer daer van in de gereformeerde kercken... verschil is gevallen. Kercken - Ordeningh ghestelt in den Nationale Synode- Ordonnantie op den Houwelycken staet in den lande van Over-Yssel..
3-332: N.N. - Batavia Sacra of Kerkelyke Historie van Batavia., Behelzende de Daaden van de Utregtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden. In 't Latijn Beschreeven door den Heer. Met verschreide Aantekeningen, zoo wegens het opregten der nieuwe Bisdommen, als de beswaarnissen omtrent het aanneemen der Trentische Kerkvergaderinge opgehelderd. Derde Deel..
1-554: N.N. - Zingt Jubilate, Gezangen en gebeden voor de Eredienst.
7-2987: N.N. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, III.
7-2988: N.N. - De allochtonen in Brabant, Initiaal-onderzoek naar omvang en situatie.
5-537: N.N. - Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle; Qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & don’t on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire.
1-4628: N.N. - The Code of Canon Law; in English translation, Prepared bij The Canon Law Society of Great Britain and Ireland.
1-4377: N.N. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 6 Bände (Komplet); Herausgegeben von Kurt Galling.
1-546: N.N. - God Alone II.
1-548: N.N. - Officium et Missa Ultimi Tridui Majoris Hebdomadae, Nec non et Dominicae Ressurrectionis.
3-407: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1841 zevende jaargang..
1-549: N.N. - Dominica Palmarum ad Missam et Horas, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admussim Excerpto.
8-2307: N.N. - L'Illustration, 29 Juillet 1899 - Décembre 1901 [romans et nouvelles de plusieurs auteurs, illustrées].
8-2293: N.N. - Lecures de Tous, Revue Universelle et Populaire Illustrée; Treizième Année (octobre 1910 - septembre 1911).
1-551: N.N. - Philippi de Monte (1521-1603) Mottetum O bone Jesu Tripartitum, VI vocibus conscriptum quod ad fidem librorum Thesaurus Litaniarum anno 1596 Monachii et Sacrae Symphoniae anno 1598 Noribergae impressorum contulit & editit Georgius Van Doorslaer.
1-550: N.N. - Rituale Vestitionum et Professionum, In Monasteriis Congregationis S. Petri de Solesmis Ordinis Sancti Benedicti Capituli Generalis Jussu Editum.
2-991: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 51 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2000).
7-723: N.N. - Translation of the Works of Virgil: partly original and partly altered from Dryden and Pitt; By John Ring; In two volumes; Vol. I + Vol. II.
1-4850: N.N. - Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Gebete - Sprüche - Lieder.
1-4851: N.N. - Heiderlberger Katechismus, Herausgegeben von der Synode Moers.
1-4852: N.N. - Catechismus, of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.
1-4756: N.N. - Katechismus of christelijke leer , Door Z.D. Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch voorgeschreven ten gebruike in het bisdom van 's Bosch.
1-32: N.N. - Bijbel, Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
1-4837: N.N. - Kort begrip der christelijke religie; Benevens de belijdenisssen van Nicéa en van Athanasius.
1-4864: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen ende een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
1-31: N.N. - Bijbel, De gansche heilige schrift, bevattende alle kanonieke boeken des Oden en Nieuwe Testaments.
1-4755: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1-4840: N.N. - Katechismus der Feestdagen en verscheidene plechtigheden der H. Kerk, Ten gebruike der katholieke huisgezinnen.
1-4855: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren.
1-4865: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen ende een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
7-2022: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 131, 1995, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
3-402: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Vierde deel. .
7-1645: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 8e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 50].
2-123: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 1-3 gennaio-giugno 1975.
2-122: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 5-6 gennaio-giugno 1974.
7-1642: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 5e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 47].
7-1643: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 6e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 48].
7-1644: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 7e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 49].
7-1640: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 3e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 45].
7-1639: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 2e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 44].
7-1632: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1634: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1627: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 13-18, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1628: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1630: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1631: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1626: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 1-12, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1624: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1625: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1622: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1620: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1621: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1619: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1611: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1612: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1613: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel + 4de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten [in 1 volume].
7-1614: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 1-12, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1616: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1600: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1996, Elfde jaargang.
7-1601: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1997, Twaalfde jaargang.
7-1602: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1999, Veertiende jaargang.
7-1603: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 2004, Negentiende jaargang.
7-1605: N.N. - Vaderlandsche Historie, vervattende Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noordamericaanscher onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezer Staat, tot den tegenwoordigen tyd; Uit de geloofwaardigste Schryvers en echte Gedenkstukken zamengesteld; Met plaaten; Eerste Deel tot en met Twaalfde Deel.
7-1609: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 1ste Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1599: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1995, Tiende jaargang.
7-1595: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1991, Zesde jaargang.
7-1596: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1992, Zevende jaargang.
7-1593: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1989, Vierde jaargang.
7-1597: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1993, Achtste jaargang.
7-1594: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1990, Vijfde jaargang.
7-1592: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1988, Derde jaargang.
7-1584: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingtième.
7-1586: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingt-troisième.
7-1580: N.N. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende vewoestingen; Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803; Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel; Door C. Smet, Priester, Eertyds geassocieert met den heer Ghesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
7-1574: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 127-4 [texts in English and in Dutch].
7-1573: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 127-1 [texts in English and in Dutch].
7-1570: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 126-2 [texts in English and in Dutch].
7-1571: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 126-3 [texts in English and in Dutch].
7-1572: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 126-4 [texts in English and in Dutch].
7-1568: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 124, Aflevering 2.
7-1569: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 125-4 [texts in English and in Dutch].
7-1567: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 3.
7-1565: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 1.
7-1566: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 2.
7-1562: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 2.
7-1561: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 1.
7-1563: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 3.
7-1560: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 121, Aflevering 3.
7-1558: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 121, Aflevering 1.
7-1557: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 4.
7-1556: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 2.
7-1555: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 1.
7-1559: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 121, Aflevering 2.
7-1564: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 4.
2-1590: N.N. - Römisches Vesperbuch für Sonn- und Festtage, (mit komplet)lateinisch und deutsch, Im Anschluß an die Meßbücher von Anselm Schott herausgegeben von Mönchen der Abtei Grüssau.
2-1586: N.N. - Deutsches Meßbuch II, Werktags-Taschen-Meßbuch; Vollständige Ausgabe.
2-1587: N.N. - Deutsches Meßbuch II, Werktags-Taschen-Meßbuch; Vollständige Ausgabe.
2-1252: N.N. - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, Teil 1 / 2 / 3.
2-1251: N.N. - Kunstschatten uit de St.=Servaas, Heiligdomvaart jaar 1976.
2-1584: N.N. - Der grosse Wochentags-Schott; Teil 2: 14. bis 34. Woche im Jahreskreis, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
7-302: N.N. - Mythologie générale, Publié sous la direction de Félix Guirand.
7-314: N.N. - Kunst in beeld: De klassieke oudheid.
1-4950: N.N. - Dottrina Christiana, classe seconda; Diocesi di Concordia.
1-4951: N.N. - Catechismo della Dottrina Christiana, Publicato per ordine di Sua Santità Papa Pio X.
1-4953: N.N. - Catecismo de la Iglesia Católica.
1-4954: N.N. - A New Catechism; Catholic faith for adults.
1-4955: N.N. - The Most Reverend Doctor James Butler's Catechism, Revised, enlarged, improved and recommended by the Episcopy of Ireland; adopted and published by order of the First Council of Quebec, as official text-book for English-speaking Canada.
1-4956: N.N. - The Catechism of the Ecclesiastical Provinces of Quebec, Montreal and Ottowa.
1-4940: N.N. - Cours de religion ou Grand Catéchisme; a l'usage spécialement des maisons d'éducation, par un aumonier de pensionat.
2-325: N.N. - Associatio der Reguliere Kanunnikenessen van het Heilig Graf, Regel en Constituties.
2-323: N.N. - Zusters van Julie Postel, Helend aanwezig.
2-322: N.N. - Een opbouwwerkster in de kerk, H.M. Magdalena Postel, stichteres van de Zusters van Julie Postel.
7-504: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 1.
7-505: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 2.
7-506: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 4.
7-507: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 1.
7-508: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 3.
7-509: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 4.
7-510: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 1.
7-511: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 2.
7-512: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 4.
7-513: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen X, Fasciculus 2.
6-1009: N.N. - Toerisme; Achttiende jaargang, juli - december 1939, Halfmaandelijksch orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond.
2-1682: N.N. - Bidt en Hoopt! Kerkboek voor Roomsch-Katholieken, Bevattende een uitgebreide verzameling van gebeden en godsvruchtige oefeningen.
7-2021: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 130, 1994: Ongewilde Revolutie; Limburgs Maasland onder Frankrijk 1794-18-14; door P.J.J. Ubachs, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
6-008: N.N. - Onward '75; Santa Clara High School Oxnard, California.
6-009: N.N. - Onward 1984 [Santa Clara High School].
5-601: N.N. - Sapientia christiana; a Claudio Arvisenet, Sacerdatoe Lingonensi, auctore Memorialis vitae sacerdotis, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-602: N.N. - Statuta Renovata Candidissii & Canonici Ordinis Praemonstratensis.
6-317: N.N. - St. Paul's College 1988 [Windhoek; Annual book].
7-1304: N.N. - Wetenschap en rekenschap 1880-1980; Een eeuw wetenschapsbeoefeining en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
7-1306: N.N. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
7-1307: N.N. - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders, Naar oude scheepsjournalen naverteld door J.J. Moerman en dra. T. Klijnhout-Moerman; Geïllustreerd door H.P. Meyer.
2-320: N.N. - Constituties / Konstitusi, Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart / Kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus.
2-319: N.N. - Ter blijde herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw van het H. Hart te Utrecht, 1873 - 13 augustus - 1923.
2-318: N.N. - Professie van barmhartigheid en broederschap, Bezinning op onze geloften.
2-317: N.N. - Als frater in de wereld staan, Bezinning on onze constituties, hoofdstuk I.
2-316: N.N. - Stellingen en artikelen voor te stellen in de zaak der zalig- en heiligverklaring van den dienaar Gods frater Maria Andreas, lid der Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
2-315: N.N. - De Fraters 100 jaar in Maaseik, 1851-1951.
2-313: N.N. - Generale constituties van de Orde van de Arme Zusters van de Heilige Clara.
2-312: N.N. - De Clarissen vroeger en nu, Korte geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de hervorming van Sint Coleta, in de Nederlanden tot heden.
7-3268: N.N. - Honderd jaar Gasthuis St. Elisabeth en Stichting De Volckaert te Dongen, 1883-1983.
2-1582: N.N. - Der grosse Sonntags-Schott für die Lesejahre A-B-C, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Lektionars, ergänzt mit den lateischen Texten des Missale Romanum; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-1583: N.N. - Der grosse Wochentags-Schott; Teil 1: Advent bis 13. Woche im Jahreskreis, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-833: N.N. - Carmel , année 1962, centenaire de la reforme du Carmel.
5-598: N.N. - Sacrosancti et OEcumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, Pontificibus Maximis, celebrati Canones et Decreta; pluribus annexis ad idem Concilium spectantibus, Edita Nova, post plurimas castigatior et emendatior.
2-2089: N.N. - Schriftlezingen bij de huwelijksliturgie, (Serie: De dienst van het Woord).
2-2088: N.N. - Schriftlezingen bij de uitvaartliturgie in de Belgische kerkprovincie, (Serie: De dienst van het Woord).
1-4631: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo Petro Card. Gasparri auctus.
1-789: N.N. - Römisches Vesperbuch, Für Sonn- und Festtage (mit Komplet) Lateinisch und Deutsch, für Gesang eingerichtet .
7-3102: N.N. - De lotgevallen van de Kempische Religieuze Instellingen tussen 1780 en 1850 , [Studiedag Abdij Tongerlo 28 september 1996].
7-1481: N.N. - K.R.O. 1925-1950, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van de Katholieke Radio Omroep, MCML.
6-058: N.N. - The South America Handbook 1932, South & Central America, Mexico, Cuba.
1-4614: N.N. - St. Odiliënberg, Historische schets over het oudste pelgrimsoord in Midden-Limburg.
2-309: N.N. - Caritas Pirckheimer 1467-1532.
2-308: N.N. - Histoire abrégée de l'Ordre de Sainte Claire d'Assise, Édition des monastères des Clarisses Colettines a Lyon en a Tournai. Tome premier.
1-3599: N.N. - Heil voor deze wereld, Studies aangeboden aan prof.dr. A.G. Honig jr..
2-303: N.N. - Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1830-1980, 150 jaar langs broeders van goede werken.
2-301: N.N. - Zusters Brigitinessen Abdij Maria Hart te Weert, Het kloosterleven tussen vier muren in woord en beeld.
8-1592: N.N. - Woordenboek der Nederlandsche taal; 3 losse delen: letters afstr.-ajuin / G-gekk / gekk-glitz.
1-73: N.N. - La Sacra Bibbia, Libro Dei Salmi.
1-78: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, Met deuterokanonieke boeken.
1-743: N.N. - Gesellige Zeit, Liederbuch für gemischten Chor, herausgegeben von Walther Lipphardt.
14-95: N.N. - The Holy Bible, containing the Old Testament and The New; translated out of the original tongues; and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command; Appointd to read in the churches [King James translation].
5-260: N.N. - Patrologiae Cursus Completus, sive bibliotheca Universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt...; Patrologiae Tomus XXIX. S. Hieronymi Tomus Decimus; S. Eusebii: Hieronymi stridonensis prebyteri, Opera Omnia; tertia parte seu triente materialiter superet, Series Prima ..., accurante J.-P. Migne, Cursuum Completorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore.
5-264: N.N. - Trophée de la religion Catholique, après la defaite des infidelles dans Les Pays Bas; Par l'Empereur Arnulphe Roy de Baviere l'an 895; Erigée à la Reine du Ciel, par deux Vierges, Sœurs de Hugue, Duc de Germaine et de Loraine; Enseveli au L A C Q, sous la ruine des Normans.
1-2211: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
3-264: N.N. - Geschenk voor Sophia Frederika Amalia Heeren; ter nagedachtenis aan de plegtige inwijding onzer herbouwde kerk. , Bij welke gelegenheid zij de gezangen heeft helpen uitvoeren, en ten blijk van de algemeene tevredenheid over de wijze, waarop zij zich van die taak heeft gekweten. .
3-016: N.N. - Periodica de re morali canonica liturgica. , Vol. 18, 19, 20, 26 till 28, 42 till58 (1930- 1969). .
3-014: N.N. - Novum Testamentum. , Vol.= 13 till 30 (1971 till 1988). .
3-019: N.N. - Revue Catholique. , Receuil religieux, philosopique, scientifique, historique et littéraire. Vol. 1 till 5, 7 till 55 (1843-1884). .
3-020: N.N. - Revue Diocésaine de Tournai. , Vol. 1, 3 till 22 (= 1946-1967). .
2-1225: N.N. - Maria-jaarkrans; mariale kunst uit Oost en West, Catalogus van de tentoonstelling Maria-jaarkrans Antwerpen 1988.
3-015: N.N. - Onze Eeuw., Maandschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst. O.r.v. P.J.Blok, e.a. Jrg= 1 (deel 1-2-3), 2 t/m 10 (1t/m4), 12 (1t/m4), 13, 14 (1-2), 16, 17. .
3-012: N.N. - De Gids., 1844= jaargang 8, 1927 = jaargang 91. Vol.= 8(2), 17(1-2), 23 (1-2) till 26 (1-2), 27 (1-2-3-4) till 40 (1-2-3-4), 41 (3-4) till 72 (1-2-3-4), 73 (3-4) till 79 (1-2-3-4), 81 (1-2-3-4), 82 (1-2-3-4), 83 (1-2), 84 (2), 85 (1-2-3-4), 86 (3-4), 87 (1-2-3-4), 88 (1-2), 89 (3-4), 90 (1-2-3-4), 91 (1-2-3-4). Each vol = € 10,-.
3-010: N.N. - Collection de Précis Historiques. , Et mélanges religieux, littéraires et scientifiques. Vol. 1876 till 1879, 1882 till 1892. .
3-011: N.N. - Le Correspondant., Réligion, philosophie, politique, histoire, science, économiesociale, voyages, littérature, beaux-ants. 1879-1913. Vol. 78, 80 till 88, 90, 92, 104, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 161, 163, 165 till 169, 182 till 193, 195 till 204, 1908 (1,2,3,4), 1912 (1,2,3,4), 1913 (2). .
7-3163: N.N. - Jaarboek 63 De Ghulden Roos (2003).
2-1217: N.N. - Historische Bauten und Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg-Prüm.
2-1218: N.N. - .....Zij kwamen van verre, Kerstkribben van landen rondom de Midellandse zee uit de collectie Elisabeth Houtzager.
8-2533: N.N. - Kunst und Leben; Ein neuer Almanach für das Deutsche Haus.
3-312: N.N. - Bijbelsch magazijn voor alle standen., Ter verspreiding en bevordering van Kenis der Heilige Schrift..
3-391: N.N. - Epistels en Evangelien. , Met de gebeden genaemd Collecta. Die door het geheel jaer, op de zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de Misse. Getrokken uyt den Roomschen Missael. Nieuwen Druk. .
2-1215: N.N. - De schatkamer van San Marco Venetië.
7-3070: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 6, 1989.
1-414: N.N. - Graduale Praem.
1-415: N.N. - Psalterium, Breviarii Romani.
1-422: N.N. - Processionale Cisterciense.
1-424: N.N. - Processionale Monasticum, Ad usum Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti.
1-426: N.N. - Liber Responsorialis, Pro Festis I. Classis et Communi Sanctorum juxta Ritum Monasticum.
1-427: N.N. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
1-428: N.N. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
7-2622: N.N. - Tien jaar V.C.S. (Verenigde Coöperatieve Suikerfabriek, Dinteloord - Roosendaal - Zevenbergen).
7-2621: N.N. - 50 jaar R.K. Basisschool Diessen 1929-1979.
7-062: N.N. - De Kruistochten.
7-1324: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue systématique de livres anciens aux prix marqués chez Martinus Nijhoff à la Haye.
7-1323: N.N. - Bührmann's Geschiedenis van ons vaderland, van de vroegste tijden tot op heden; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [tot 1433].
1-3594: N.N. - In het spoor van Arminius, Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan prof.dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
1-2859: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière, Ligue du Cœur de Jésus et de la Commonion Réparatrice, Tome LXXII.
1-3592: N.N. - Het antwoord dat verandert, Bundel opstellen aangeboden aan ds. Hans Hoekert ter gelegenheid van zijn emeritaat.
7-2019: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 128, 1992, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2420: N.N. - Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel (1795-1995); Wat daaraan voorafging en.... Hoe gaan we verder?.
7-1679: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 84e Jaargang.
7-2018: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 127, 1991, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
8-899: N.N. - Die Eerste Bliscap van Maria en Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.H. Beuken.
7-2016: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 125, 1989: 125 jaar Limburgse historiografie, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2017: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 126, 1990, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2015: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIV, 1988, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-3650: N.N. - De Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid; Moederhuis te Tilburg.
7-2014: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIII, 1987, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2013: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXII, 1986, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-1668: N.N. - Gebed zonder end, Missaal: de missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden, vespers en lofzangen / Persoonlijke gebeden: een keur van grotendeels oorspronkelijke gebeden en geestelijkke overwegingen bezorgd door H. de Greeve pr..
8-01: N.N. - Multicopy papiercollectie [stalenboek met collectie van alle papiersoorten van Multicopy].
6-1114: N.N. - Les Réclamations Belgiques, couronnées par la Victoire & la Liberté, par le Triomphe de la Religion & des Loix; XVIIe volume de cette collection / Les Réclamations Belgiques; Dix-septième Recueil; Lettres d'un chanoine pénitencier de la métropole de *** a un chanoine théologal de la cathédrale de **, sur les affaires de la religion; Vingtième édition, revue, corrigée & augmentée d'un grand nombre de Notes.
6-1113: N.N. - Les Réclamations Belgiques, couronnées par la Victoire & la Liberté, par le Triomphe de la Religion & des Loix; XVe volume de cette collection / Les Réclamations Belgiques, couronnées par la Victoire & la Liberté, par le Triomphe de la Religion & des Loix; XVIe volume de cette collection.
1-1243: N.N. - Saint Benoît, Le père des moines d'Occident.
8-302: N.N. - Drieëntwintig Nederlandse exlibris [mapje met 23 exbris op losse bladen + los blad met colofon etc.; compleet].
1-3842: N.N. - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens, verteld aan Arjan Broers.
6-1112: N.N. - Supplément aux Réclamations Belgiques, &c.; Formant le XIIIe Tome de ce Recueil / Supplément aux Réclamations Belgiques, &c.; Formant le XIVe Tome de ce Recueil .
7-4036: N.N. - Wandelingen langs de grenzen van Tilburg [fotoalbum met kleurenfoto's, bevestigd met fotohoekjes, met handgetekende plattegronden waarop de locaties van de foto's zijn aangegeven].
7-4037: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 9, nr. 10 t/m 20 (januari - juni 1972).
7-4038: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 11, nr. 1 t/m 19(augustus 1973 - juni 1974).
7-4039: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 13, nr. 1 t/m 19 (augustus 1975 - juni 1976).
7-4040: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 14, nr. 1 t/m 30 (augustus 1976 - juni 1977).
1-857: N.N. - Latijnsche en Nederlandsche Gezangen voor de Derde Orde en alle Vereerders van Sint Franciscus, Cantica Sacra voor de Kerkelijke Vergaderingen van de leden der wereldlijke derde orde.
6-1111: N.N. - Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations de tous les Ordres de Citoyens, dans les Pays-Bas Catholiques; au sujet des Infractions faites à la Conflictution, les privilèges, coutumes & usages de la Nation, & des Provinces respectives [Neuvième Recueil, Cinquième Partie du Second Recueil] / Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants & Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens [Dixième Recueil, Sixième Partie du Premier Recueil].
5-510: N.N. - Actum Apostolorum pro schola eloquentiae Societatis Iesu, Pars Prima.
2-292: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 3.
2-291: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 2.
2-290: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 1.
2-283: N.N. - Hofjes in Nederland.
2-284: N.N. - Werken en kerken, 750 jaar begijnhoven te Gent, stad Gent tentoonstelling, in het kader van de viering : 750 jaar begijnhofleven te Gent, 1234-1984.
2-282: N.N. - Begijnhof Oss, Gezamenlijke uitgave van Bouwbedrijf Berghege bv en het gemeentebestuur van Oss bij het voltooien van de werkzaamheden in het herstructureringsgebied Begijnhof en de officiële opening van het kantoor van het bouwbedrijf op 20 oktober 1989.
2-281: N.N. - Het Liers Begijnhof, Artiestenoord en inspiratiebron.
2-28: N.N. - Benedictus Pater Europae 480-1980, Vijftiende eeuwfeest van de geboorte van de H. Benedictus van Nursia in de Benelux.
5-578: N.N. - Offices propres pour les deux fêtes de S. Aspais, patron de Melun, Diocèse de Sens.
5-585: N.N. - Pensées sur les plus importantes vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Par un Ecclesiastique du Diocèse de Besançon.
5-577: N.N. - Offices et prières a l'usage de l'Ordre des Cisterciens réformés de N. D. de la Trappe, avec l'Approbation de Chapite Général.
5-593: N.N. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S. M. Il. Par les Représentant des États des Provinces des Pays-Bas Autrichiens; Tome XI., contenant la Table générale des matieres, &c. / Supplément aux Réclamations Belgiques, &c., formant le XIIe. Tome de ce Recueil.
1-2381: N.N. - Les Missions Catholiques, 1868. , Bulletin Hebdomadaire de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome premier, juin-décembre 1868. .
5-590: N.N. - Prima Pars Promptuariuii Iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis / Promptuarii Iconum Pars Secunda incipit à Christo nota, perpetuam ducens seriem ad usque Christianissimu Francorum Regem Henricum hoc nomine secundum, hodie feliciter regnantem.
5-589: N.N. - Principum et illustratum Virorum Epistolae, ex praecipuis scriptoribus, tam antiquis, quam recentoribus, collectae.
8-1585: N.N. - Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft; Uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; Tweede Deel, G-M.
8-1586: N.N. - Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft; Uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; Vierde Deel, S-Z.
8-1587: N.N. - M.J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal (teven vreemde-woordentolk) vooral ten dienste van het onderwijs; Zestiende vermeerderde druk uitgegeven door Dr. J. Brepols.
5-595: N.N. - Réflections sur les O de l'Avant, en forme d'homilies; Ouvrage utile aux fidèles pour les préparer au Mystère de la Naissance de Jésus-Christ, Par l'Auteur des Traités contre les parures & contre les danses.
2-1480: N.N. - Missel Qutidien et Vespéral, Introduction, traduction et notes explicatives par Dom Gérard moine bénédictin de l'Abbaye de Clervaux.
2-1481: N.N. - Missel Quotidien et Vespéral, Par Le Chanoine Harmignie, professeur honoraire a l'Université de Louvain.
6-1110: N.N. - Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations de tous les Ordres de Citoyens, dans les Pays-Bas Catholiques; au sujet des Infractions faites à la Conflictution, les privilèges, coutumes & usages de la Nation, & des Provinces respectives [Septième Recueil, Quatrième Partie du Second Recueil] / Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants & Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens [Huitième Recueil, Cinquième Partie du Premier Recueil].
7-1687: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 92e Jaargang.
7-1688: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 93e Jaargang.
7-1689: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 94e Jaargang.
7-1690: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 95e Jaargang.
7-2005: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIII, 1977, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2006: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIV, 1978, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2007: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXV, 1979, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2008: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXVI-CXVII, 1980-1981, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2009: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXVIII, 1982, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2010: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIX, 1983, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2011: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXX, 1984, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2000: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CVII-CVIII, 1971-1972, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2001: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CIX, 1973, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2002: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CX, 1974, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2003: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXI, 1975, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2004: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXII, 1976, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1996: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome C, 1964, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1997: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CI, 1965, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1999: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XC-XC1, 1954-1955, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1995: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCVIII-XCIX, 1962-1963, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1989: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV, 1949, Tweede Stuk, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1990: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV-LXXXVII, 1950-1951, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1992: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCII-XCIII, 1956-1957, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1986: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXIII, 1947, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1987: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXIV, 1948, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1985: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXXVIII-LXXXII; Troisième Série, Tome XXII--XXVII, 1942-1946.
7-1982: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXXVI; Troisième Série, Tome XXI, 1940.
7-1973: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXVII; Troisième Série, Tome XII, 1931.
7-1968: N.N. - Schering en inslag; 75 jaar De Wever-Ziekenhuis [bij het 75-jarig bestaan van het ziekenhuis].
7-1965: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Vijfde Aflevering.
7-1956: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2006, Deel 142.
7-1957: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2007, Deel 143.
7-1958: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2008, Deel 144.
7-1959: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2009, Deel 145.
7-1960: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2010, Deel 146.
7-1961: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2011, Deel 147.
7-1962: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2012, Deel 148.
7-1963: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Eerste Aflevering + Tweede Aflevering [in 1 band].
7-1964: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Derde Aflevering + Vierde Aflevering [in 1 band].
7-1948: N.N. - Diploma; getuigschrift van benoeming van prof. dr. W.A.J. Munier ss.cc. tot Erelid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkunding Genootschap.
7-1949: N.N. - Ach lieve tijd; Twintig eeuwen Mijnstreek, de bewoners van oostelijk Zuid-Limburg en hun rijke verleden [Serie van 19 katernen, in verzamelband; Aflevering 10 ontbreekt].
7-1950: N.N. - Synthese; Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg / Twelve facets of culture and nature in South Limburg / Zwölf Aspekte der südlimburgischen Kultur und Natur / Douze facettes de la culture et de la nature au Limbourg méridional [viertalige uitgave].
7-1951: N.N. - Acten, ordinatiën, brieven, mandementen enz. bestemd voor de geestelijkheid en gelovigen van de provincie Limburg, gedurende de 19e eeuw; Map II: Limburg - Bisdom Roermond tot 1862 / Map III: 1863-1871 / Map IV: 1872-1882 / Map V: 1883-1891 / Map VI: 1891-1901 + Bijvoegsel , [Verzameling van circa 200 documenten, o.a. bisschoppelijke brieven, in vijf stofmappen].
7-1944: N.N. - De monumenten van Venlo en Blerick, Ter gelegenheid van het monumentenjaar 1975.
7-1928: N.N. - Honderd jaar Brand; De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971.
7-1926: N.N. - Roda Sacra 1104-1954.
7-1927: N.N. - Roda Sacra 1104-1954.
7-1921: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; I: 1935-1936 + II: 1936-1937 + III: 1937-1938 [tezamen in 1 band].
7-1922: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; 7-8-9-10, 1941-1945 [in 1 band].
7-1923: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; 16: 1950-1951.
7-1920: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.
7-1913: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2002.
7-1914: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2003.
7-1916: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2006.
7-1912: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2002.
7-1911: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2001.
7-1910: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jubileumjaarboek 2000; Bewogen tijd, Aspecten van de Zuid-Limburgse geschiedenis van de twintigste eeuw.
7-1908: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1996.
7-1909: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1999.
7-1906: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1994.
7-1907: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1995.
7-1905: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1993.
7-1903: N.N. - Van der Nyersen upwaert; Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis, aangeboden aan drs. M.K.J. Smeets bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg.
14-05: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
1-2390: N.N. - Les Missions Catholiques, 1880., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome douzième, janvier-décembre 1880. .
7-2409: N.N. - Ons College-Jaarboek 1936-1937; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
3-319: N.N. - De Advocaat der Roomsch-Catholyke Kerk. , Of Vrymoedige Verdediger van derzelver Grond-Constitutie, Leere, aanzienlyke Bescherm-Heeren; Rechtzinnige Leeraars en Standvastige belyders tegen de Beledigende Geschriften van deze Tyd. Samengebonden met: Gods Kerk, en haar opperhoofd verdeedigd, tegen den schrijver van Iets, tot antwoord aan, enz. .
3-412: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1848 veertiende jaargang..
3-385: N.N. - Den Dienst van de Goede en de Paesch-Weke. , Volgens den Roomschen Brevier en Missael in 't Latyn en Nederduyts. Met overdenckingen op al de Evangelien van die twee Weken, en Bemerkingen op de Mysterien en op de Ceremonien. Den Tweeden Druck. .
3-139: N.N. - Catechismus of Christelijke Leeringe gedeeld in vyf deelen en Eenenveertig Lessen. , Voor de katholyke Jonkheid van het aardsbisdom, en alle de andere Bisdommen der Provintie van Mechelen. .
7-3322: N.N. - Burgers over de Burger; Twintig jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg, Aangeboden door de Gemeente Goirle bij zijn afscheid als Eerste Burger, januari 1990.
8-291: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
2-121: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 6 novembre-dicembre 1971.
2-120: N.N. (BEARTBEITET VON CLEMENS KASPER OCIST UND KLAUS SCHREINER) - Zisterziensische Spiriaualität, Theologische Grundlagen, funktionale Veraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter.
7-3082: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 20, 2003.
3-362: N.N. - De Godminnende Dief op den Kruisweg., Of XX Oefeningen om met godvruchtigheid den lijdenden Jezus, dragende zijn kruis, op den weg naar den Calvarieberg te volgen. .
1-15: N.N. - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis.
1-2136: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
6-1109: N.N. - Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations de tous les Ordres de Citoyens, dans les Pays-Bas Catholiques; au sujet des Infractions faites à la Conflictution, les privilèges, coutumes & usages de la Nation, & des Provinces respectives [Troisième Partie du Second Recueil] / Recueil des Représentations, Protestantions et Réclamations faites à S. M. I. par les Représentants & Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens [Sixième Recueil, Quatrième Partie du Premier Recueil].
7-3068: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 4, 1987.
7-3053: N.N. - Naamlijst van Roomsch-Katholijke Dekens, Pastores, Rectoren, Kapellanen en Assistenten, welke in de vijftien dekenaten van het Bisdom van 's-Hertogenbosch in bediening zijn in het laatste van den jare 1881.
3-368: N.N. - Den Geestelycken Strydt. , In 't Italiaens od Spaensch eerst beschreven, en meermaels in veel verscheyde Taelen, maar op nieuws uyt het Latyn en Fransch overgeset en verbetert in 't Neder-duytsch. Den Vierden Druck. Door: P.V.E.P. .
6-1108: N.N. - Proces voor Hooghe ende Moghende Heeren van den Raede in Vlaenderen, Tussen de Admodiateurs van alle de Provintiale Rechten ende Middelen van 't voorseyde Vlaenderen voor den t ydt van dry achter-een volgende jaeren ingegaen prima Meye 1719 ende eyndende ultima April 1722 Heesschers by Requeste van den 16. September 1720 ter eender, jeghens d'Eerw. ende Edele Heeren Geestelijcke ende Leden der voorseyde Provincie, Verweerders ten andere, Behelsende: 1. Het overbrengen van eene Lyste van de beampte Persoonen die de voorseyde Admodiateurs schuldigh zijn 14 dagen naer het begin van hunne Admodiatie (gelijck sy gedaen hebben ten contentement van de selve Heeren Leden) behoorelijck over te leveren; 2. De overleveringe van eenes Ses Maendelijcken Staet van het provenu by Comisen ofte Ontfangers onder Eedt bevestight ingevolge het 48. Article van de gedruckte Conditien ende noyt gevraeght ofte overgelevert door eeinghe voorgaende ofte jegenswoordige Admodiateurs, als daer aen gederogeert zijnde door de schriftelijcke Conditien,waer op de Adjudicatie is gebeurt; 3. Het stellen van voordere Borge ter causen den Heere Raet ende Directeur van de Vivers Cornelis Walckiers, den Advocaet Mr. Francois Nicolle ende Adriaen de Sadeleere door ordre van Syn Excellentie den Marquis de Prié naer voorgaende Sermo Collegiis by de voorseyde Heeren Leden zijn aenvaert, ende naer gedaen t 'hebben den gerequireerden Eedt in de plaetse van St. Lambert Renetti gekomen zijn.
1-146: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli, Ad Usum Seminarii Sylvae-Ducensis.
7-3101: N.N. - Boekmerken uit Brabant [naar aanleiding van exlibris-tentoonstelling].
2-2229: N.N. - Liturgie; varia 1 (convolute of several brochures), Messe und Offizium vom Allerheiligsten Sakramente; Latijnisch - Deutsch; I. Teil: Messe, Vesper, Complet / Rituel des offices et cérémonics en usasge dans l'Eglise Syro-Maronite / Notice sur le trentain Grégorien / Emendationes in Ordine Divini Officii recitandi sacrique peragendi / Officium et Missa in honorem B. Joannae de Arc, virg. / Coute explication des Antiennes O / Cérémonial de concile provincial/ Mémoire sur les Patrons des lieu et sur les titulaires de Eglises dan le diocèse de Cambrai / Rubrice generalis Breviarii / Trois proses d''Adam de Saint-Victor / Sacristie patriarchale dite synodale, de Moscou / Martyriologe des religieuses Carmélites de l'Ordre de la B . Vierge Marie du Mont-Carmel / Questiones rituales supersacris indumentis / Service des morts dans les synagogues belges.
2-273: N.N. - Sacri, candidi et canonici ordinis praemonstratensis Statuta Renovata, A capitulo generali anni 1947 romae celebrato recognita ejus jussu typis mandata ac preomulgata, omnibusque ordinis subditis ad observandum imposita.
2-270: N.N. - Sacri et candidi ordinis praemonstratensis, statutorum renovatorum, distinctio prima, a capitulo generali anna 1924 teflae celebrato recognita, ejus typis mandata ac promulgata, omnibusque ordinis subdita ad observandum imposita.
2-27: N.N. - Horae Monasticae; eerste deel: Fvlgens Radiatvr, XXXIII Bijdragen van monnikken vit noord en zvid, bij de rvines van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eevwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictvs.
2-268: N.N. - Tweede Deel van de Konstituties van de orde der reguliere kanunniken van Prémontré. Normen, Heruitgegeven met inlassing van de wijzigingen door het Generaal Kapittel van 1976 aangebracht.
2-266: N.N. - Het witte leven.
2-263: N.N. - Tongelo. Een abdij van Norbertijnen 1130-1980, Een kijk- lees- en luisterboek.
2-26: N.N. (BEWERKING DOOR A.B. WITTE O.P.) - Dominicaansche plechtigheden voor Goede Week en Paaschfeest, Latijnsche en Nederlandsche tekst.
2-259: N.N. - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensersium, a Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
2-257: N.N. - Katalog der Inkunabeln der Stiftsbibliothek Schlägl. Neu bearbeitet von Heribert Hummel, Eine Festgabe für Herrn Dipl.-Ing. Florian Pröll Abt des Stiftes Schlägl (seit 1958).
2-252: N.N. - 75 Jahre Wiederbesiedelung der Prämonstrtenser-Abtei Windberg.
2-1819: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars AEstivalis.
2-1820: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars Autumnalis.
2-248: N.N. - Averbodiënzers van de XXe eeuw, Deel I.
2-245: N.N. - Gedenkboek Orde van Prémontré 1121-1971.
2-243: N.N. - Norbertinessen en norbertijnen.
2-241: N.N. - The Norbertine abbey of Tongerlo, Images from past and present.
5-575: N.N. - L'Office Divin [à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses; il manque page de titre].
6-1107: N.N. - Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas; d'après les originaux conservés dans les archives royales de Simancas; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quatrième, Précédée d'une notice historique et descriptive de ce célèbre dépot et d'un rapport à M. Le Ministre de l'Intérieur, par M. Gachard.
8-289: N.N. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
1-2386: N.N. - Les Missions Catholiques, 1875., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome septième, janvier-décembre 1875. .
2-1638: N.N. - Gregoriaansch Missaal met Vespers voor de zon- en feestdagen, (Door de benedictijnen van de Abdij Keizersberg Leuven onder leiding van Dom J. Kreps O.S.B.).
7-3081: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 19, 2002.
1-2451: N.N. - Les Missions Catholiques, 1887., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome dix-neuvième, janvier-décembre 1887. .
2-1641: N.N. - Gregoriaansch Missaal met Vespers voor de zon- en feestdagen, (Door de benedictijnen van de Abdij Keizersberg Leuven onder leiding van Dom J. Kreps O.S.B.).
8-280: N.N. - Letteroverzicht.
8-278: N.N. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
8-279: N.N. - De Gouden Eeuw der Vlaamse miniatuur; Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475, Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II te Brussel op 12 april 1559.
8-277: N.N. - The Spiral Press; An exhibition of selected books and ephimera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968, Shown at the Royal Library of Belgium in Brussel, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968.
1-4959: N.N. - Katekisimu / Catechism of the christian doctrine, Published for the use of Catholic Missions in East Africa by the Holy Ghost Fathers (Vicariate Apostolic of Bagamoyo).
7-1501: N.N. - Er wasch eens ...; Julibeumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen 1973-1983.
5-530: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
5-531: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
7-1897: N.N. - Jaarboek '05; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 141.
7-1898: N.N. - Jaarboek 2007; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 143.
7-1891: N.N. - Campus Liber, Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht, aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, stadsarchivaris en - bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste verjaardag.
3-360: N.N. - Ghebeden door de geheele Weke, verdeylt voor verscheyde Tyden van elcken Dagh. , Bound with: Davids Harp-Sangen of Het Boeck der Psalmen met Korte Verklaringen op de duystere plaetsen (vierde druk). .
1-145: N.N. - Bijbels Woordenboek.
7-1890: N.N. - Ontgonnen verleden, Opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg, aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
7-2403: N.N. - Gedenkboek St. Canisius-College 1900-1950.
7-2404: N.N. - Ons College-Jaarboek 1931-1932; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
6-1102: N.N. - Revue de Belgique Année 1880 (complet) + 1881 (complet) + 1882 (complet) + 1883 (No. 5/6/7/8) + 1884 (No. 1/2/3/4/9/10/11/12) + 1885 (complet) /+1886 (No. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12) /+ 1887 (No. 1/2/3/4/5/6/7/8) + 1888 (No. 5/6/7/8/9/10).
1-2205: N.N. - Enchiridion Indulgentiarum, normae et concessiones.
1-1329: N.N. - Maria Droste zu Vischering, Eine Dokumentation.
6-1101: N.N. - Messager des sciences historiques de Belgique; Recueil publié par MM. J. de Saint-Genois etc.; Année 1841.
2-1670: N.N. - Handboek van Godsvrucht voor studenten; of verzameling van gebeden, overwegingen en oefeningen door een Kath. Priester.
5-233: N.N. (LE P. GONDON, CAPUCIN) - Les Psaumes expliqué dans le sens propre; ou Les rapports des pseaumes a Jesus-Christ.
1-2267: N.N. - Lourdes; Pèlegrinage / Pellegrinaggi / Pelgerfahrt / Pilgrimage / Bedevaart / Peregrinacion (LP), Face A: Procession aux flambeaux - Messe Pontificale Concélébrée a la basilique Saint Pie X / Face B: Procession du Très Saint Sacrement.
2-994: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 53 nr 2 (Jul.-Dec. 2002).
1-251: N.N. - Quaestiones Scripturisticae, In Communem Utilitatem Ordine Alphabetico Digestae.
7-1882: N.N. - Maaskanttekeningen in woord en beeld 1900-2000.
7-2963: N.N. - Het memoriaal van Abt Jan Moors, 15 november 1634 - 23 juni 1637 [tekst grotendeels in Latijn], Ingeleid en van voetnoten voorzien door G.M. van der Velden, o. praem..
8-264: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 2001 - Berichten van buiten het dorp / The Best Dutch Book Designs 2001 - Messages from outside the village.
8-263: N.N. - Librairie Nicaise S.A.; éditions origninales, livres illustrés, livres objects, peintures, gouaches, estampes; Nr. 17.
6-1098: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire; Pour servir de suite à L'Ancien Conservateur, Tome VIII..
6-1097: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire; Pour servir de suite à L'Ancien Conservateur, Tome VII..
6-1095: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire; Pour servir de suite à L'Ancien Conservateur, Tome V..
6-1096: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire; Pour servir de suite à L'Ancien Conservateur, Tome VI..
6-1094: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire; Pour servir de suite à L'Ancien Conservateur, Tome IV..
6-1093: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire, Tome X, Ire au VIe Livraison (Janvier/Février au Novembre/Décembre 1835 [6 volumes].
6-1092: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire, Tome X, Ire au VIe Livraison (Juillet au Décembre 1834) [6 volumes].
5-511: N.N. - L'Âme intérieure, ou Conduite spirituelle dans les voies de Dieu / L'Âme seule avecdieu seul, ou Sentiments affectueux sur différens sujets de piété, pour chaque jour du mois, qui pourront aussi servir pour des visites devant de Saint Sacrement ; Par l'auteur de l'Âme élevée à Dieu.
6-1091: N.N. - Le Nouveau Conservateur Belge; Recueil ecclésiastique, philosophique et littéraire, Tome IX, Ire au VIe Livraison (Janvier au Juin 1834) [6 volumes].
1-4359: N.N. - Sanguis Christi, Het spel van het Heilig Bloed in beeld / Le Jeu du Saint Sang / The play of the Holy Blood; Brugge.
1-4360: N.N. - Het vierenswaardig wonder, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
1-4361: N.N. - Rome - Dordt, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventig-jarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht in 1853.
1-4365: N.N. - L'Éducation Chrétienne; Revue Pédagogique Hebdomadaire, Année 1899-1900/1900-1901/1901-1902/1902-1903.
1-4366: N.N. - Met Christrus door het leven; De liturgie in praktijk gebracht, Door de monniken van Einsiedeln, Zwitserland.
1-4367: N.N. - Collecteana S. Congregationis de Propagande Fide, seu Decreta instructiones rescipta, pro apostolicis missionibus, Vol. II, Ann. 1867-1906; NN. 1300-2317.
1-4368: N.N. - Erinnerungen; Bilder erzählen aus dem Kirchspiel Kirchrarbach.
8-2556: N.N. - Die Welt; Moderne illustrierte Wochenschrift für das deutsche Volk; Band XXIII, Oktober 1908 bis März 1909.
3-406: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1842, 1843, 1844..
2-239: N.N. - 80 Jahre Abtei-Gymnasium Duisburg-Hamborn, Band 2: 1980-1985.
6-1084: N.N. - Met Tijl en Nele het zonnelicht tegemoet.
2-2095: N.N. - Lectionarium voor de huwelijksliturgie.
2-870: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 24e année, vol. I: Le risque chrétien.
2-871: N.N. - La Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus, sa Béatification.
2-877: N.N. - Structures et liberté, XXVe anniversaire des Études Carmélitaines.
2-1700: N.N. - Augustijns Missaal, (Proprium Missarum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini).
2-1703: N.N. - Dank aan de Vader, Missaal voor gebruik in kerk en school.
2-1708: N.N. - Zondagsmisboek, (Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Afflighem).
7-2997: N.N. - Rijk Rooms Brabant, Lezend en fietsend door mystiek Brabant.
8-1578: N.N. - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden 1927-1928.
8-1577: N.N. - Egidius waer bestu bleven; Liederen uit het Gruuthuse-manuscript bijeengelezen en ingeleid door Jozef D. Janssens, Veerle Uyttersprot, Lieve Dewachter.
8-1575: N.N. - Van A tot Z werd dit boekje vervaardigd op de contactmiddag ter N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon te Utrecht op 18 april 1953.
7-2946: N.N. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkenkunde.
7-3155: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 35 (1975).
7-1496: N.N. - Extract uit de Resolutiën van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.
2-827: N.N. - A Deo et Rege, De eerste Roermondse Karmel, 1698-1797; documentenstudie.
1-4597: ?????????, ?????? ?. - ? ???? ?????????? ??????????; ??? ?????????, ??? ??????, ??? ???????????.
2-2024: N.N. - Liturgische Documentatie; Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, Deel 2: Directorium over volksvroomheid en liturgie.
1-1237: N.N. - Die selige Magdalena Sophie Barat und ihre Stiftung die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligsten Herzen, Mit einem Vorwort von Dr Paul Wilhelm von Keppler, Bischog von Rottenburg.
5-582: N.N. - L'Origine des loix, des arts, et de sciences et de leurs progrès chez lez anciens peuples, Tome Premier (Depuis le Déluge jusqu'à la mort de Jacob) + Tome Second (Depuis la mort de Jacob, jusqu'à l'établissement de la Royayté chez les Hébreux) [il manque Tome Troisième] .
6-1083: N.N. - Tijl trekt pijpend door schoon Vlaanderenland [liederenbundel, liederen gecomponeerd door Lode Dieltjens].
8-262: N.N. - Les cinquante beaux livres de l'année 1972; Art et techniques du livre, France 1973.
8-260: N.N. - Les cinquante livres de l'année 1959, France.
3-324: N.N. - Onderrigt Over de Bediening van het H. Sacrament Des Doopsels..
3-325: N.N. - Deux Lettres / Twee Brieven. , La première de M. Christophe de Beaumont du Repaire, en reponse au Bref particulier addressé à Lui par Sa Sainteté Clement XIV. La Seconde de M. Jean-Joseph de Saint-Jean de Jumilac à ses Évêques Suffragans sur le Bref de sa Sainteté Clement XIV. Bilingual, French and Dutch. .
3-363: N.N. - Het Heyligh Jaer van de Predic-Heeren Orden. , Dat is elcken dagh van het Jaer een kort verhael van eenen Helighen oft Salighen vande Orden vanden H. Dominicus, die op dien dagh ghestorven is. Mitsgaders een Meditatie en Aen-merckinghe op hun Principaele deughden. Den Tweeden Druck. .
3-317: N.N. - Godskerk en haar Opperhoofd verdeedigd., Tegen den schryver van iets tot antwoord aan, wnz. Tegen de Historische Eeuwreden van A. Kok Predikant te Utrecht. Eerste stuk..
3-342: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen is. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd..
2-2170: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post pro defunctis, ex Rituali et Pontificali Romano; editio duodecima post typicam.
3-376: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodsaekelyk voor alle slag van Menschen, soo Geestelyke als Weirelyke. Seer dienstig in 't besonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyt, of alle andere sorge der zielen bevolen. Tweeden Druk, merkelyk verbetert ende vermeerdert. Eerste deel. Inclusief: Christelyke Overdenkingen ofte Meditatien op de gewigtigste waerheden raekende onse Saligheyt voor alle de dagen des maends en Catechismus. .
7-1880: N.N. - Toegewijd aan de dienst van God'; Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc , [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 140].
1-1735: N.N. - Exposition Saint-Willibrord, XIIIe Centenaire de la Naissance de Saint Willibrord 658-1958.
1-1741: N.N. - Beroepsheiligen, Tentoonstelling van 19 september tot en met 28 november 1999.
7-3063: N.N. - Berneboek; Berne - Heeswijk, verleden - heden.
7-051: N.N. - Jung Bäuerin; Jahrbuch für Landtöchter; Zweiter Jahrgang, Herausgegeben in Verbindung mit einer Arbeitsgemeinschaft ländlicher Wanerlehrinnen von der Gesellschaft für landwirtschaftliche frauenbildung.
3-377: N.N. - Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel. , Door oefeningen, gebeden en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria. Nieuwe druk merkelijk verbeterd, waar in eene nieuwe Misse voor de Overledene, en bovendien vermeerderd met de Prenten, Uitleggingen en bemerkingen op de Vier Uitersten. Met 16 platen versierd. .
7-813: N.N. - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam: Werken van klassieke schrijvers in latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers.
7-816: N.N. - Bibliographia Latina selecta, Compositia ab A.D. Leeman, operam praebentibus G. Douma, H. Pinkster.
3-383: N.N. - Christelyke Waerheden met Godtvruchtige Oeffeningen. , Voor de Sondagen, en voor de Feestdagen van de Misterien van Christus, van de alderheyligste Maget Maria. En van de voornaemste Heyligen die in het Iaer geviert worde. Den sevensten druk. .
3-335: N.N. - Historie van den verdrukking en gevangenis van syne heyligheyd Pius VII Paus van Roomen onder de regeéring van Napoleon., Vervolgt tot den 15 Augustus 1814 sedert zyne wederkomst in Roomen den 14 Mey zelve jaer. Waer agter gevoegt zyn de egte bewys-stukken en brief- wisselingen aengaende deeze historie..
3-344: N.N. - Christelyke waerheden., Ondermengd met godvruchtige oefeningen voor de zondagen en feestdagen, der misterien van Christus, Van de allerheyligste Maegd Maria en van de voornaemste Heyligen die in het jaer gevierd worden. Nieuwen druk, waerby gevoegd is eene misse op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printjens..
2-1684: N.N. - Zondagsmissaal voor de Nederlandse Strijdkrachten.
2-937: N.N. - Corpus Constitutionem Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carlo, Volume Primo 1281-1456.
1-1751: N.N. - Unvergängliche Legende, Aus der neueren Dichtung gesammelt und herausgegeben von Walter Nigg.
2-2096: N.N. - De avond voor Pasen, Een Nederlandse paasnachtwake van de Werkgroep voor Volkstaalliturgie, Amsterdam.
7-2619: N.N. - P. Wiegersma: gouaches, tekeningen, wandtapijten, 1980-1981 [catalogus].
1-1560: N.N. - Mère Marie-Xavier, première Supérieure Générale des Sœrs de la Providence de Champion (1809-1853).
1-1738: N.N. - Gebeden ten tijde van het Jubilé, vergund door Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, Bij gelegenheid van het elfde eeuwfeest, gewijd aan de nagedachtenis van den H. Willibordus, apostel der Nederlanden, eerste bisschop van Utrecht, stichter der eerste Christenkerken in de Nederlanden.
7-2612: N.N. - Huize De La Salle 25 jaar.
7-2611: N.N. - Congregatie der Priesters van O.L. Vrouw Assumptie, Stapelen - Boxtel.
7-2610: N.N. - De Boxtelse St.-Petrus; Eerste Boek (De kerk, Het kapittel, De toren) [Tweede boek (De parochie, De H. Bloedviering, Het Smits' orgel) ontbreekt].
7-2609: N.N. - Bijzonder Bokhoven; Historie van Zeven Straten aan de Maas.
7-2104: N.N. - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet.
8-02: N.N. - Vormentaal.
8-03: N.N. - Facetten van boekdruk.
1-1746: N.N. - Un Saint, une Sainte à votre nom, Documentation iconographique et maquette de François Garnier.
7-2102: N.N. - Natuurschoon in 's Gravenhage en omstreken, XLVII natuuropnamen bijeengebracht en toegelicht door Jkvr. Dr. B. Elias; Met teekeningen van Chr. Le Roy.
6-1080: N.N. - Castles et Donjons de Belgique; Tome 8 [No. 84, Anvaing à No. 97, Zichem].
2-1403: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio juxta Typicam Vaticanam.
2-1328: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 5. Jahrgang.
7-2111: N.N. - Erfgoed van Herrnhut; De Zeister Broedergemeente ten toon gesteld.
7-2115: N.N. - Bewaard in het hart; Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963).
7-2119: N.N. - Leiden tijdens het burgemeesterschap van Jhr. Mr. Dr. N.C. de Gijserlaar 1910-1927.
7-2106: N.N. - Eilandgeschiedenis in beeld; Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
3-2034: N.N. - Volkoome verdediging van B. Kluyt tegen Mr. Johan Heydendaal ...; en de lastering van Mr. Johan Heyendaal, dat die betigtingen zouden valsch zijn, en dat B. Kluyt er de eerste uitvinder van zou zijn, openbaar wordt vertoont en wederlegd door B. Petersohnl.
3-2035: N.N. - La réalité du projet de Bourg-Fontaine, démonstréepar l'exécution, Tome Premier + Tome Second.
14-52: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Stederechten A + B (de Bourgondigsche Tijd Blad 5 + Blad 6) [2 losse kaarten].
7-2163: N.N. - 125 Jaar Sint Martinus 1875-2000; Jubileumboek uitgebracht ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van verzorgingshuis Sint Martinus in Medemblik.
7-2161: N.N. - Een rijk rooms leven; Pastor Jan Broersen, 50 jaar priester (1957-2007).
7-2159: N.N. - 1914-1989; Kroniek van de Parochie van de Heilige Clemens Maria Hofbauer te Hilversum .
7-2166: N.N. - Ontvangen en doorgeven met hart en handen; Zeventig jaar Zendings-Diaconessenhuis Amerongen.
8-258: N.N. - British book design & production 1990, An exhibition of books published in 1989, selected by Roy Hill, Brian Keeble and Jamie Wilson.
7-2457: N.N. - Water onder ons; NV Waterleiding Maatschappij Gelderland 1938-1988.
8-257: N.N. - British book design & production 1987, An exhibition of books published in 1986, selected by John Bodley, Philip Cohen and David Stanford.
2-998: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 56 nr 1 (Jan.-Jun. 2005).
8-1568: N.N. - Almanak voor Blijgeestigen, tiende jaar, 1835.
2-2221: N.N. - Ephimerides Liturgicae; Publicatio Mensilis, cura et studio presbyterorum Congregationis Missionis, Anno XXXV (1921).
2-2222: N.N. - Collectio Caeremoniarum et precum, ad usum clericorum excalceatorum SS. Crucis et Passionis, Editio altera, emendata et aucta.
2-118: N.N. - Ik sta ervan te kijken ... Hoe Peter van Eijatten de kluis van Achel stichtte, Tekst en Documenten 1686 - 24 januari - 1986.
2-117: N.N. - Erenmietenregels Achelse Kluis, De oorspronkelijke tekst van 1689 en de versie van 1731/32.
2-2070: N.N. - Bijvoegsel: Litanie van alle Heiligen / Litanie van de Allerheiligste Naam Jezus / Litanie van het Allerheiligste Hart van Jezus / Litanie van de Allerheiligste Maagd / Gebed tot de Allerheiligste Maagd ten Hemel opgenomen / Litanie van Heilige Jozef etc..
2-2071: N.N. - In laudibus SS. Sacramenti et aliis quibusdam functioniburs.
2-2187: N.N. - Ordo Confirmationis; editio typica, Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-2093: N.N. (INTERDIOCESANE COMMISSIE VOOR LITURGISCHE ZIELZORG) - Vormselviering met doopherdenking, Aangepast ritueel voor twaalfjarigen.
2-2192: N.N. - Ordo Missae; editio typica, Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-1843: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-1844: N.N. - Supplément au Bréviaire Monastique, a l'usage des religieuses Bénédictines de l'Adoration Pepétuelle dus Très-Saint Sacrement.
2-2303: N.N. - Bibel un Liturgie; Blätter für Volksliturgisches Apostolat; Herausgeber Pius Parsch, Chorherr, Klosterneuburg, Neunter Jahrgang (1934-1935).
7-1691: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 96e Jaargang [zonder nummer 4, oktober-december,p.441-488; dit is abusievelijk ingebonden bij de 97e jaargang].
8-1567: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1840.
8-1565: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1836.
8-1566: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1838.
3-381: N.N. - Beweeg-redenen ende Oeffeningen van Godtvruchtigheyt tot het alderheyligste Herte van Jesus. , Waer by gevoegt zyn eenige Oeffeningen van Liefde en Devotie tot het Alderheyliste Herte van Maria. Vierden Druck. .
8-256: N.N. - British book production 1966; Frankfurt 22-27 September 1966.
2-2100: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
8-1522: N.N. - Hoe Arthur sinen inde nam; Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs Doet, Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
1-1334: N.N. - Schönauer Elisabeth Jubiläum 1965, Festschrift anlä?lich des achthundertjährigen Todestages der heiligen Elisabeth von Schönau.
1-485: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii.
7-1546: N.N. - Almachi Royal des Pays-Bas, pour l'an 1818.
7-1538: N.N. - 75 jaar kinderwetten 1905-1980.
7-1534: N.N. - Opstand en onafhankelijkheid; Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572, Catalogus van tentoonstelling Augustijnenkerk Dordrecht 29/6 - 8/10 1972.
7-1526: N.N. - Kalendarium; Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Bijgewerkt door Sacha Buddingh'.
7-1519: N.N. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw, Uitgegeven door Chr. S. Dessing.
7-1438: N.N. - Klokken en klokkengieters; Bijdragen tot de campanologie, Door de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
5-580: N.N. - Officio da Semana Santa, conforme o Missal, e Breviario Romano ultimamente correctio por ordem, e mandado do Papa urbano VIII. com as ceremonias, que usa a Igrejna neste santo tempo; distribuidas pelos lugares, em que se devem praticar, conforme os fagrados ritos; e a explicaçaõ dos Mysterios em idioma Portuguez, para exitar a devoçaõ dos Fieis; A que se accrescenta o Officio da Pascoa até o Sabbado Seguinte.
7-3573: N.N. - Sprekende stilte; Katholieke Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
7-3579: N.N. - Bossche bouwstenen, deel III.
7-3580: N.N. - Bossche bouwstenen, deel V.
1-2141: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto S.S. Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoriate recogniti, cum Officiis Sanmctorum novissimi per summos pontifices usque ad hanc diem concessis.
2-2083: N.N. - De huwelijksviering, Ritueel voor de belgische bisdommen.
7-1869: N.N. - Magister artium; Onderwijs, kerk en kunst in Limburg, Opstellen Br. Sigismund Tagage, aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
1-3561: N.N. - God, goed en kwaad, Feestbundel ter ere van van vijfenzestigste verjaardag verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
2-968: N.N. - Fons et culmen vitae carmelitanae, Proceedings of the Carmelite Liturgical Seminar S. Felice del Benaco, 13-16 June 2006.
2-1578: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1579: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1580: N.N. - Das Messbuch der Heiligen Kirche, mit neuen liturgischen Einführungen, In übereinstimmung mit dem Altarmessbuch, neuarbeitet von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
7-3076: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 12, 1995.
7-3077: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 13, 1996.
2-1188: N.N. - Oude kunst C.O.O. Leuven, Tentoonstelling ingericht door de Commissie van Openbare Onderstand te Leuven.
1-2150: N.N. - Officio Divino; reformado por mandato des Concilio Vaticano II; Liturgia de las Horas, Diurnal; Laudes, Hora intermedia, Vísperas y Completas.
7-048: N.N. - Histoire universelle [Tome II: contenent carte a plier et planches avec gravures, sans texte; il manque Tome I].
7-2170: N.N. - De parochie van Sint Jeroen in beeld; Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van de zeereerwaarde heer W.J. Kleijn, pastoor.
7-2181: N.N. - Bij de feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan van de aartsvereeniging Prima Primaria der eeuwigdurende aanbidding en van het liefdewerk voor arme kerken te Rotterdam 1859-1934, De liefdewerken van het Instituut van de Religieuzen der Eeuwigdurende Aanbidding in woord en beeld.
7-2194: N.N. - Ter Goude [onderdeel van: De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver].
7-2187: N.N. - Het jubileum om ons heen; 125 jaar voor de mensen om ons heen, Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de locatie Westeinde (voorheen: Westeinde Ziekenhuis).
7-2188: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Dertiende verzameling bijdragen: Uit de geschiedenis van het Stedelijk Coornhert Gymnasium te Gouda, door L.A. Kesper.
7-2200: N.N. - Geschiedenis St. Jozef Parochie Velsen-Noord, Uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de St. Jozef-parochie 1905-1985.
7-2199: N.N. - 100 jarig bestaan St. Barbaraschool Amsterdam 1889-1989.
7-2205: N.N. - Trekkersgids voor 's-Gravenhage.
7-2202: N.N. - Wandelen met Boerhaave in en om Leiden.
7-2212: N.N. - Gedenkschrift van het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen.
7-2213: N.N. - Per rijwiel en te voet door de duinstreken.
7-2223: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen.
7-2222: N.N. - Die Haghe; Bijdragen en mededeelingen; Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw, Deel II.
7-2235: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 22e bundel, 1955.
7-2236: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 23e bundel, 1956.
7-2237: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 24e bundel, 1957.
7-2238: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 27e bundel, 1960.
7-2246: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 19e bundel, Uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
7-2245: N.N. - West-Frieslands oud en nieuw; 18e bundel, Uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
7-2250: N.N. - Allemaal rebellen; Amsterdam 1955-1965; Een filmserie van Louis van Gasteren.
7-2253: N.N. - Vrijhof; Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk, Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstrantse Kerk.
7-2256: N.N. - Elisabeth-Paulusschool [1892-1992].
7-2261: N.N. - Athenae Batavae; De Leidse Universiteit / The University of Leiden.
7-2273: N.N. - 125 jaar St. Jozefschool [Schiedam].
7-2297: N.N. - Levende monumenten; Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken.
1-702: N.N. - Paroissien Romain, Contenant la Messe et les Vêpres des dimanches et principales fêtes avec traduction des textes .
6-508: N.N. - Royal Academy pictures 1898; Illustrating the hundred and thirtieth Exhibition of the Royal Academy / Royal Academy pictures 1899; Illustrating the hundred and thirty-first Exhibition of the Royal Academy, Being the Royal Academy Supplement of The Magazine of Art.
8-1621: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 1 (januari).
1-254: N.N. - Annuario Pontificio per L'anno 1965.
1-227: N.N. - Naderen om te horen, Bijbelkatechese.
1-3533: N.N. - Dom Guéranger, abbé de Solemnes (par un moine Bénédictin de la Congrégation de France), Tome Premier / Tome Second.
2-232: N.N. - Der Ordensdirektor. Korrespondenzblatt für Direktoren des III. Ordens vom hl. Franziskus und für Priesterterziaren, annuals 1-3, 7-9, 11-29, 32.
2-231: N.N. - Maandblad voor Directeuren der Derde Orde van den H. Franciscus van Assiesië, 8 vol., jaargangen 1-21, 23-24, 27-28.
7-3083: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 21, 2004.
5-242: N.N. (GOURLIN, P.E.) - Acte d'Appel de la Constitution Unigenitus et du Nouveau Catéchisme donné par M Languet Archevesque de Sens, au futur Concile General, Interjetté par plusiers curés, chanoines, & autres ecclésiastiques de la Ville & du Diocèse de Sens; et Memoire Justificatif, ou l'on fait voir les innovations du nouveau Catéchisme par rapport à la doctrine, son opposition avec la doctrine communr de Catéchismes, la liaison de ces innovations aver la Constitution Unigenitus, les presans motifs qui ont obligé d'en interjetter Appel, & la validité dudit Appel; Tome Premier + Tome Second.
5-243: N.N. - Graduale Romanum sive Missale Romanum abbreviatum, ad usum Fratrum, et Sororum Ordinis Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
2-230: N.N. - Revue sacerdotale du Tiers-Ordre de Saint François, 14 vols..
2-2281: N.N. - Archiv für Liturgiewissenschaft; Band VIII, zweiter Hanbband.
7-802: N.N. - Semanos de Estudios Romanos; Volumen I, 1977.
3-313: N.N. - Bijbelsch magazijn voor alle standen., Ter verspreiding en bevordering van Kenis der Heilige Schrift. Zamengesteld door vaderlandsche leeraren. Het oude verbond. Met 52 Staalgravuren. Driedelen in 1 band. Vierde druk..
7-1860: N.N. - Maaslands melange; Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
7-1856: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 25: 15 mei 1998, Avantis! Limburg grensoverschrijdend vooruit.
7-1855: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 24: 22 december 1993, Limburg vecht tegen de Maas.
2-1185: N.N. - Werdendes Abendland am Rhein und Ruhr, 18. Mai bis 15. September 1956.
2-1184: N.N. - Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters, Tentoonstelling april - oktober 1977.
7-1854: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 23: 9 januari 1976, Koningin Juliana opent de Rijksuniversiteit Limburg.
7-1375: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Onzième.
7-1852: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 20: 26 december 1944, het verdriet van Roermond.
7-1853: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 21: 25 januari 1955, Limburg rouwt om de Sittardse troubadour Jo Erens.
14-77: N.N. - Eindhoven seen by Charles Eyck [collection of reproductions of original drawings by Charles Eyck [portfolio with text and 12 drawings; 7 drawings are missing; contains only drawings 1-2-4-6-11].
14-80: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 8 [with 8 drawings, from William Marlow, J.M.W. Turner, John Massay Wright, etc.].
7-1848: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 16: 1 mei 1902, het begin van Staatsmijnen.
7-1849: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 17: 27 mei 1907, Gesticht Sint Servatius in Venray opent zijn deuren.
7-1850: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 18: 21 oktober 1918, Franse vluchtelingen komen aan in Stamproy en Weert.
7-1847: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 15: 20 mei 1892, de eerst coöperatieve boterfabriek gaat van start in Tungelroy.
7-2986: N.N. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, II.
7-1846: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 14: 15 april 1886, glasblazers van Regout gaan in staking.
7-1840: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 8: 27 juli 1641, Frederik Hendrik verovert het Genneperhuis op de Spanjaarden.
7-1841: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 9: 27 januari 1761, Johann Arnold Clermont start een lakenfabriek in Vaals.
7-1842: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 10: 4 juli 1796, in Margraten wordt de eerste akte van de Burgerlijke Stand in Nederland opgemaakt.
7-1844: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 12: 17 april 1853, Johannes Augustinus Paredis neemt bezit van de Roermondse bisschopszetel.
7-1845: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 13: 29 mei 1867, de vestingen Maastricht en Venlo worden opgeheven.
7-1839: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 7: 6 oktober 1568, Willem van Oranje steekt bij Obbicht de Maas over.
7-1837: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 5: 1 september 1343, Venlo krijgt stadsrechten.
7-1838: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 6: 14 oktober 1520, Karel V bezoekt Maastricht, de stad van Jan van Steffeswert.
7-1834: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 2: 17 september 705, Bisschop Lambertus in Luik vermoord.
7-1835: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 3: 17 mei 1170, Hendrik van Veldeke voltooit zijn legende over het leven van Sint Servaes.
7-1836: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 4: 5 juni 1288, de Slag bij Woeringen.
7-1833: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 1: 23 januari 358, Keizer Julianus herovert de vesting Maastricht.
7-1831: N.N. - [convoluut, 3 publicaties in 1 band] 1. P.C. Boeren: De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen (1938) / C.A. Huygen: Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg (1949) / Jan Brans: Het Dietsche bewustzijn in Zuid-Nederland (1937).
7-1829: N.N. - Historische opstellen over Roermond en omgeving.
8-255: N.N. - British book production 1963, Catalogue of on exhibition of books published in 1962 and chosen for the National Book League by Seán Jennett, Francis Minns and Vivian Ridler.
8-246: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2001, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-244: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1997, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-243: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1996, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
7-3091: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel LII, Jaargang 1999.
7-3159: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 46 (1986).
1-849: N.N. - Lied en luit, Nederlandse Volksliederen verzameld door Willemien Brom-Struick.
8-1560: N.N. - Arthur en Laura, of Veinzerij en Opregtheid, Naar het Fransch.
5-534: N.N. - Geschichte der Päpstlichen Nuntien in Deutschland; Erster Band.
5-551: N.N. - Instruction sur le chemin de la Croix, avec des pratiques de cette dévotion dédiée a la Très-Sainte Vierge.
5-552: N.N. - Joanni V. Portugaillae, et Algarbioirum Regi fidelissimo, doctrinam Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. de Sacrosancto Missae Sacrificio in centrum exercitationibus propositam Sacrorum Rituum Schola perenne observantiae suae monumentum D. D. , Publice defendet Gregoriana Societatis Jesu Universitate die 21. Novembris Perillustris D. Andreas de Kempelen e Nobilitate Hungarica, comitatus, & Urbis Possonionis ....
1-472: N.N. - De Parochiebundel voor de Kerkprovincie van Nederland.
5-574: N.N. - L'Office Divin à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses, Nouvelle édition, revue & augmentée par l'Auteur.
1-105: N.N. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen.
1-3682: N.N. - Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M., aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
2-227: N.N. - Jaarboek van de Franciscanessen Missionarissen van Maria.
7-1809: N.N. - Jaarboek 1991; Uitgegeven door Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal.
7-1810: N.N. - 150 jaar bestaan Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
7-1800: N.N. - 400 jaar Parochie St. Remigius Schimmert 1583-1983.
7-1797: N.N. - De kerk van de H. Gerlachus.
7-1796: N.N. - Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold; XVII.
2-2057: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De heilige communie en de verering van de eucharistie buiten de mis.
2-1856: N.N. - De cura infirmorum (en Latin et Français), ex Rituale Romano ad usum diœcesium Belgii.
8-2537: N.N. - Vom Fels zum Meer, Spemann's Illustrierte Zeitschrift für das deutsche Haus; Zweiter Band, April bis September 1882.
2-1447: N.N. - The Alternative Service Book 1980, Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer; together with The Liturgical Psalter.
2-1448: N.N. - Il Mio Messale delle Domenica.
7-1251: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek; Eerste Deel.
1-934: N.N. - Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie, Gezangmelodie voor de edities C, D en E.
1-933: N.N. - Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie, Gezangmelodie voor de edities C, D en E.
1-932: N.N. - Zangboekje, Gregoriaansche Gezangen voor de H. Mis en het Lof.
1-931: N.N. - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag, Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes.
1-926: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-925: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-923: N.N. - Nomini Tuo Cantabo, Zanggids der Sacramentsparochie te 's Gravenhage.
1-922: N.N. - Volkszangboek, Ten gebruike van de meezingende geloovigen in de H. Mis, de Vespers, de Completen en het Lof.
1-921: N.N. - Hosanna.
1-924: N.N. - Kerkelijke Gezangen voor de Derde Orde en alle vereerders van St. Franciscus.
1-919: N.N. - Zingt allen mee, Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
1-916: N.N. - Cantus ad Processiones et Benedictiones SSMI Sacramenti, Chants des Saluts et des Processions.
1-915: N.N. - Manuel des Bénédictions et Processions du Très Saint Sacrement.
1-914: N.N. - Manuel des Bénédictions et Processions du Très Saint Sacrement.
1-913: N.N. - Kyrioleis, Kleiner Psalter geistlicher Lieder dem jungen Deutschland dargereicht von Hermann Müller.
1-911: N.N. - Vade-mecum Fidelium ad Offiicia Sacra, Continens Kyriale, Missam pro Defunctis, necnon Laudes Vespertinas.
1-909: N.N. - Psallite Domino, Cantica Sacra ad Usum Societatis Verbi Divini.
1-910: N.N. - Vade-mecum Fidelium ad Offiicia Sacra, Continens Kyriale, Missam pro Defunctis, necnon Laudes Vespertinas.
1-908: N.N. - Completorii Libellus S.O.P., Reverendissimi Patris Fratris Emmanuelis Suarez.
1-906: N.N. - Cantuarium ad Usum Scholarum, Continens ea qua Ordinarie in Missa Vesperis et Laudibus Vespertinis.
1-905: N.N. - Receuil de Cantiques, À l'usage des élèves des Religieuses Ursulines de Wavre-Notre-Dame.
1-903: N.N. - Rituale of Verzameling van eenige Ceremoniën in gebruik bij de Monialen Clarissen der Hervorming van de H. Coleta.
1-902: N.N. - Chorale Seraphicum.
1-901: N.N. - Latijnse Gezangen en Nederlandse Liederen, Zusters van Liefde Oude Dijk Tilburg.
1-898: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-897: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-896: N.N. - Petrus en Paulus bundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
1-895: N.N. - Gezangen voor liturgie.
1-894: N.N. - Antiphonale Monasticum Pro Diurnis Horis, Juxta Vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatarum Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis Restitutum.
1-892: N.N. - Christuslob, Das Stundengebet in der Gemeinschaft.
1-891: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch Ausgabe Bistum Münster.
1-890: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch Ausgabe Bistum Münster.
1-888: N.N. - Officie van de Goede Week en van het Octaaf van Paschen, Latijnsche en Nederlandsche tekst met zang volgens het Roomsch Missal en Brevier.
1-881: N.N. - Hoog de Harten, Gebedenboek zangboek.
1-882: N.N. - Cantate Domino, An ecumenical hymn book.
1-880: N.N. - Liedboek voor de kerken, Psalmen en Gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
1-879: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samensgesteld door redaktie bron van christelijken geest.
1-878: N.N. - Psalmen en Gezangen, Ten dienste van de liturgieviering.
1-877: N.N. - Kerkboek voor liturgie en gezin.
1-876: N.N. - Randstadbundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering, vijfde aangevulde editie.
1-875: N.N. - Randstadbundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering, vierde aangevulde editie.
1-874: N.N. - Klein Dienstboek, Gebeden gezangen gezegdes in de landstaal.
1-866: N.N. - Geniet van 't Lied, Zangmethode voor de L.S..
1-867: N.N. - Kyriale Missa Pro Defunctis Et Cantus Varii.
1-861: N.N. - Montfort tochten, Gebeden en gezangen.
1-862: N.N. - Montfort tochten, Gebeden en gezangen.
1-858: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae, Secundum Missale et Breviarium Romanum.
1-854: N.N. - Unser Lied, Herausgegeben von Siegfried Fietz und Johannes Jourdan.
1-855: N.N. - Zingenderwijze.
1-853: N.N. - Geestelijke Liederen, Uit den schat van de kerk der eeuwen-Uittreksel 1956.
1-850: N.N. - De Leeuwerk, Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland.
1-1239: N.N. - Bisschop Bekkers, Negen jaar met Gods volk onderweg.
1-1240: N.N. - De Heilige Benedictus en zijn orde, Door de Monniken der Sint Paulusabdij van Oosterhout.
3-331: N.N. - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met Christelyke en Stichtbaere Bemerkingen, getrokken uyt de HH. Vaders en andere Geestelyke Schrijvers. , Zeer nut en dienstig voor de geloovige. Deel I. Behelzende de Historie van het Oud Testament, dat is, van de Scheppinge der Weireld, tot aen de Komste van Christus..
1-82: N.N. - Biblia, Dat is de gantsche H, Schrifture vervattende al de Canonijken Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
7-1433: N.N. - Opstand en Pacificatie in de Lage Landen; Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
7-1418: N.N. - Histoire des révolutions des Pays-Bas, depuisl'an 1559 jusques à l'an 1584.
7-1414: N.N. (VEGIANO, J.C.J. DE) - Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté de Bourgogne; Par M. D. S. D. H.; 1630-1661 / 1661-1686 [en 1 volume].
7-1402: N.N. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints dan aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd; Acht en dertigste Deel, Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte Gedenkstukken, zamengesteld; Met plaaten; Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie.
7-1398: N.N. - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; Vierde Deels Eerste Stuk: Vervattende eenen aanvang der beschryvinge van Holland.
7-1397: N.N. - Historische en staetkundige gedenk-stukken der Oostenryksche Nederlanden, door wylen den Wel-Edelen Heere Graave de N...Neny voorgedraegen aen Syne Roomsch-Keyzerlyke Majesteyt Josephus den II.; Derde Deel [Deel I en II ontbreken].
7-1395: N.N. - Gedenkboek der Inhuldiging en Feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842.
7-1393: N.N. - Tegenwoordige staat van de Verenigde Nederlanden; Derde Deel: Vervattende de beschryving der Provincie Gelderland.
7-1380: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Seizième.
7-1376: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Douzième.
7-1377: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Treizième.
7-1374: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Dixième.
7-1372: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Huitième.
7-1371: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Septième.
7-4044: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 17, nr. 2 t/m 10 (augustus 1979 - oktober 1979).
2-1830: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
8-241: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1992, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-240: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1991, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
7-3476: N.N. - Verzet begint met woorden; 's-Hertogenboschboek 2: Een bundel Bossche strijdpoëzie, Verzameld en toegelicht door Coen Free en Nik de Vries.
7-3651: N.N. - De heiden moest eraan geloven; Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
8-2210: N.N. - Les Rubaïyat d'Haälit-ler Baba, surnommé le F'ouh-rer Cynique, Traduit d'après le texte original (Aryenische pre-Germmanico-Sharabic) pour la première fois en bon français de tot le monde et d'ailleurs.
2-1156: N.N. - Eine rheinische Erbschaft, Die Stiftungen van Heinz Krantz.
7-1360: N.N. - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963, Inleiding en annotaties van dr. E. van Raalte; Tekeningen van Christiaan de Moor.
7-1356: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de N.V. Drukkerij en Uitgeverij LUMAX (1917-1947); Van vonk tot vlam.
8-07: N.N. - Littera eget Scheda; De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel, Lutkie & Smit, 1877-1952.
8-09: N.N. - zonder titel [dummy-boek, lege bladzijden].
8-235: N.N. - Die schönsten Bücher der Deutschen Demokratischen Republik 1984.
8-231: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1964.
8-232: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1966.
8-233: N.N. - Die schönsten Bücher der Deutschen Demokratischen Republik des Jahres 1972.
8-12: N.N. - Natürlich Papier, ein Werkstoff mit Zukunft; 600 Jahre Papier in Deutschland 1390-1990 [Two parts in reverse printing: Unbedrucktes Papier / Bedrucktes Papier], Eine Sonderausstellung des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP) über Herstellung und Anwendung von Papier.
5-066: N.N. - Vita del Venerabile Cardinale Roberto Bellarmino Arcivescovo di Capua, e religioso delle Compagnia di Gesu, Descripta da un Diovoto del medesimo Ven. Cardinale.
7-1636: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 8ste Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1637: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 8ste Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1579: N.N. - Historie van de voorspoedige Staets-omwenteling der gewezene Oostenryksche Nederlanden, en Voornaementlyk van den roemrugtigen Zegenprael der Nederlandsche Kerk over haere verdrukkers, sedert het begin der Regeering van den Keyzer Joseph den II, Dienende voor Byvoegsel tot het Kort-begryp der Kerkelyke Historie van den Heer Fleury; I. Deel + II. Deel.
7-3362: N.N. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht; De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
1-77: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, Met deuterokanonieke boeken.
2-226: N.N. - Seraphischer Ehrenkranx. Heilige und Selige aus der drie Orden des hl. Franzisdus von Assisi, Zwölf Phototypien nach Zeichnungen des Historienmalers Commans, nebst den Lebensbeschreibungen der Heiligen nach P.D. Tuzer.
2-1563: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1986, Année liturgique du decembre 1985 au novembre 1986; Lectures de l'Annee C.
3-138: N.N. - Catechismus tot gebruyk van alle de kerken van het Fransch Keyzerryk. , Catéchisme a l'usage des toutes les églises de l'empire Français. Left pages French, right pages Dutch translation. .
3-351: N.N. - Dat Jesus leve!, Devotie tot het Alderhyligste Hert van Onzen Heere Jesus- Christus, met eenige bemerkingen ende gebeden tot het Heylig Hert van de Heylige en Onbevlekte Maget en Moeder Gods Maria..
1-1627: N.N. - Edward Poppe, Soli Deo, God alleen.
2-116: N.N. - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie.
8-230: N.N. - Die schönsten Bücher des Jahres 1958.
7-941: N.N. - Quellen zur Entstehung des Kirchenstaates, Eingeleitet und zusammengestellt von Horst Fuhrmann.
7-2961: N.N. - Van Blauwe Stoep tot Citadel; Varia historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata.
1-2203: N.N. - Regula S. Benedicti Abbatis monarchorum patriarchae, cum declerationibus et constitutionibus Patrum Congregationis Casinen; a primaeva observantia.
1-2206: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
1-2207: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
1-2208: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
1-2452: N.N. - Les Missions Catholiques, 1881., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome treizième, janvier-décembre 1881. .
2-1413: N.N. - Missel Romain.
6-193: N.N. - The serpent power; Being the Sat-cakra-nir?pana and P?duk?-pañcaka, Two works on laya-yoga, translated from the Sanskrit, with Introduction and Commentary by Arthur Avalon (Sir John Woordroffe).
8-23: N.N. - Catalogus der Fransche taal- en letterkunde in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel: Algemeen overzicht en 850-1725.
8-229: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 2000 / The Best Dutch Book Designs.
6-1001: N.N. - ABB 1922-1972, [Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Assurantie van de Belgische Boerenbond].
6-1000: N.N. - Belgisch album / Album Belgique [24 enkelzijdig bedrukte bladzijden met prenten en bijschriften], Zondagsblad, Gent / Office de Publicité.
7-198: N.N. - Russian oppression in Ukraine; Reports and documents.
8-227: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 1992 / The Best Book Designs 1992.
1-2455: N.N. - Les Missions Catholiques, 1884., Bulletin Hebdomadaire Illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. Tome seizième, janvier-décembre 1884. .
1-4540: N.N. - Euchologe ou rituel de l'Église Orthodoxe, Textes réunis et traduits par l'Archimandrite Alexandre Nelidow et Antoine Nivière.
2-2052: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Het doopsel van kinderen.
8-206: N.N. - La miniature Italienne du Xe au XVIe siècle, Catalogue par Angela Daneu Lattanzi et Marguerite Debae; Introduction de Mario Salmi.
8-558: N.N. - Motif 6; Spring 1961; Edited by Ruari McLean.
8-205: N.N. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek; Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik, Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Schone Boek, oktober 1983 - januari 1984.
5-372: N.N. (MARCHANTII, JABOBI) - (Hortus pastorum) Volume II: Candelabri Mystici / Virga Aaronis Florens, hoc est, Directio vitae sacerdotalis ex SS. Patrum, praesertim S. Caroli Borromaei documentis / Tiara Sacra monilibus quique adornata e Sacrae Scripturae / Tuba Sacerdotalis, demoliens muros Iericho / Summarium Resolutionum et responsionum, ad quaestiones pastorales frequentius recurrentis circa Praecepta Decalogi & capitalia vitia / Praxis Catechistica ex Patorali Horto per interrogationes & responsiones digesta / Index Rerumet verborum.
2-1800: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officies Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis , Pars Verna / Pars AEstiva / Pars Autumnalis / Pars Hiemalis.
2-2616: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vijfde deel..
2-2615: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken., Vierde deel. .
1-4989: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
1-4990: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
1-4991: N.N. - Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini ... Canones et Decreta, secundum textum originalem anni 1564, et editionem quae Romae Typis S. Congregationis de Propaganda Fide prodiit anno 1845 / Catechismus Concilii Tridenti, PII V, Fontificus Maximii, jussu promulgatus; sincerus et integer, mendis repurgatis, atque apparatu auctus; Editio nova ad usum seminariorum.
1-559: N.N. - Vervolgbundel van de godsdienstige liederen, Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.
2-1147: N.N. - Ornamenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik in Köln, Text- und Bildbegleiter durch die Romaniek-Ausstellung 1985.
8-2376: N.N. - Clyomon and Clamydes, A critical edition; by Betty J. Littleton.
8-2359: N.N. - The Arthurian legends; An illustrated anthology, selected and introduced by Richard Barber.
8-2351: N.N. - Webster's Universal Dictionary and Thesaurus, plus World Maps in color.
8-2350: N.N. - Webster's Third New International Dictionary of the English language; Unabridged; With Seven Language Dictionary; 3 Volumes [complete].
8-2557: N.N. - Illustriertes Familien-Journal; Eine Wochenschrift zur Unterhaltung und Belehrung; Elfter Band + Zwölfter Band + Dreizehnter Band + Vierzehnter Band.
8-2552: N.N. - Es fliesst der Bach zum Meer; Kinder-Kunstbuch; Landschaft und Gedichte, mit Radierungen von Walter Herzog.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15