De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-1633: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 10-11 (october-november).
8-1631: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 8 (augustus).
8-1629: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 7 (juli).
8-1630: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 8 (augustus).
8-1628: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 5-6 (mei-juni).
8-1627: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 4 (april).
8-1626: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 4 (april).
8-1625: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 3 (maart).
8-1624: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 3 (maart).
8-1622: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 2 (februari).
8-1572: N.N. - Geboekt in jaargangen; Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
8-1541: N.N. - Leeuwarden in de Schaduw van HAVANK, en andersom... [brochure in de vorm van een uitvouwbare stadsplattegrond].
8-1618: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 8 (augustus).
8-1619: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 9 (september).
8-1617: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 8 (augustus).
2-1329: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift, X. Jahrgang 1913/1914; 12 separate volumes, complete annual .
2-2119: N.N. - Heilige Week, Handleiding voor de geestelijkheid, samengesteld door het Katechetisch Centrum Canisianum.
2-2118: N.N. - Huwelijksliturgie; een keuze van teksten, Samengesteld door enkele parochiepriesters van het bisdom Brugge.
1-2782: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 52 (1978).
2-378: N.N. - 450 Jahre Ursulinen.
2-1836: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars Hiemalis.
2-377: N.N. - Das Wort in der Welt, Die Gesellschaft des Göttlichen Wortes im 50. Jahre nach dem Tode des Gründers P. Arnold Janssen.
6-835: N.N. - Monumenten en landschappen in Oudenaarde en Maarkedal (9), Uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag 1997.
6-836: N.N. - De Norbertijnenabdij van Tongerlo; Beelden uit verleden en heden.
6-834: N.N. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden: Heyst op den Berg [map met vier kaarten], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
6-833: N.N. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden: Herentals [map met vier kaarten], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
4-19: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 10de Jaargang (1978), Afl. 3-4, Kaarten [kaarten 1 t/m 8 + Typonymische Kaart Wijchmaal; 9 losse, uitvouwbare kaarten in stofmapje].
4-70: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 14 (1848).
4-71: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 15 (1849).
6-832: N.N. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden: Brecht [map met vier kaarten], Opgenomen op initiatkief van graaf de Ferraris.
2-2947: N.N. - Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Tables analytiques générales, Vol. III, 4, 1919-1939; Table analytique des matières, sujets, bibliographie.
7-156: N.N. - Eduba; Hoe men leerde schrijven en lezen in het Oude Babylonië; Een bloemlezing van literaire teksten uit de scholen van Sumer, Samenstelling, vertaling en toelichting: Herman Vanstiphout.
8-1613: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 4 (april).
8-1614: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 5-6 (mei-juni).
8-539: N.N. - AKI 1999 eindexamens; AKI Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving.
1-2749: N.N. - De heilige Athanasius, (Reeks: Kervaders, monografieën 7).
8-489: N.N. - Zetten bij Thieme, Nijmegen.
8-2253: N.N. - La destruction de la ligue, ou La Réduction de Paris, Pièce nationale en quatre actes.
8-2530: N.N. - Unsere Zeit; Jahrbuch zum Conversations-Lexicon; Zweiter Band.
8-2539: N.N. - Johan Hübners neu-vermehrtes und verbessertes Reales Staats- Zeitungs- und Converstations-Lexicon, die Religionen und geistlichen Orden, die Reiche und Staaten, Meere, Seen, Inseln, Flüss, Städte, Festungen, Schlösser, Höfen, Berge, Vorgebürge, Pässe und Walder, die Linien Teutscher hoher Häuser, die in verschiedenen Ländern übliche so geistliche als weltliche Ritter-Orden...; Als auch andere in Zeitungen und täglicher Conversation vorkommende aus fremden Sprachen entlehnte Wörter, nebst den altäglichen Terminis Juridicis und Technicis, Gelehrten und Ungelehrten zu sonderbarem Nutzen klar und deutlich beschrieben werden; Die allerneuste Auflage, darinnen alles, was sich in Publicis, Geographicis, Genealogicis un andern Stücken verändert, bis auf gegenwärtige Zeit fleiszig angemerkt zu finden; Nebst einem angehängten brauchbaren Register und neuen Vorrede, auch nützlich- und zur Erläuterung dienenden Kupfern, .
7-6047: N.N. - Historische personen; die Keure [van Frans II tot Felix Timmermans; inplakalbum met 220 ingeplakte afbeeldingen van bekende historische personen, met daarnaast telkens een korte levensbeschrijving in 5-20 regels].
8-2123: N.N. - Beatrijs; Een middeleeuwsche legende, Met houtsneden van V. Stuyvaert.
8-2245: N.N. - L'Echo des Feuilletons; Recueil de nouvelles légendes, anecdotes, épisodes, etc.; Extraits de la presse contemporaine; 15e Année.
8-485: N.N. - The Book Collector; Volume 10 No 1, Spring 1961.
9-446: N.N. - Bilder zum ersten Anschauungs-Unterricht für die Jugend; Ein Bilderbuch enthaltend 30 Bildertafeln in Farbendruck, Neu bearbeitet von Eduard Walther.
9-452: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1978.
10-111: N.N. - Schatkamer der Nederlandsche Dichteren., Geöpend door een genootschap van Dichtminnaeren, onder de spreuk Nut vermaek. Tweede Deel..
8-2234: N.N. - Jérusalem délivrée, Poëme, traduit de l'italien; Nouvelle édition, revue et corrigée; enrichie de la vie du tasse; Tome Premier + Tome Second.
8-2233: N.N. - Bibliotheque de Campagne, ou Amusemens de l'Esprit et du coeur; Nouvelle édition rectifée & augmentée; Tome Premier.
7-3344: N.N. - In de hoek waar de klappen vallen; 80 jaren katholieke vakbeweging van textielarbeiders in Goirle.
8-482: N.N. - Boek en Grafiek; Tijdschrift voor Exlibriskunde, Gelegenheidsgrafiek en Boekillustratie; Eerste Jaargang (1946).
5-827: N.N. (DOOR EEN LIEFHEBBER DER JOODSCHE OUDHEDEN) - Voorbereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en gebruik der Heilige en Kerkelijke Historien: Uit de alder-oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptenaars, Syriers, Grieken en Romeinen; Tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en wel andere voortreffelijke geschriften, by-een vergaderd, en door meer dan honderd nauwkeurige print-verbeeldingen opgehelderd [2 banden], Vervat in Twee Deelen: DEEL 1: Waar van dit Eerste, handeld van den oorsprong der tale en letteren der Hebreen; Van de autheuren en getrouwe bewaringe der H. Schriften; Van den staat der Israelitische Kerk onder de wisselvallige Rijks-bezittinge der aardsche Monarchien; Van de Profeten, haar ampt, Goddelijke gesichten en geloofbaarheid; Als ook van het N. Testament; en dat Jezus de Ware Messias is na de Schriften achtervolgd, door desselfs gansche leeftijd tot aan zijn Kruis-rol, dood en begraving; alsmede 't Leven der H. Apostelen, met den ondergang der Joodsche Republijk, en vervolging der eerste Christen-Kerk in de Martelaren, tot op Constantin de Groot / DEEL 2: Waar in uitvoeriglijk gehandeld word vande Schepping of teelwijse voortkoming van hemel en aarde; Van 't Parardijs of gelukkige stand der eerste Weereld; Van de algemeene zondvloed, en de bouwing der arke tot behoud van een levend zaad der schepselen; Van den gebroken stand deser aarde, en herstelling van den burgerlijken, kerkelijken en huiselijken staet des menschen; Van de Babylonische stad- en toren-bouw, en verwerring der sprake; Als mede van de bevolking der aarde uid de nakomelingen der sonen Noachs; Benevens een nasporing van de verfoeijlijjke drek-goden der Chaldeen, Babyloniers, Syriers en Egiptenaren,welkers uitbundige eer-bewijsingen de Hebreen eertijds zijn nagewandeld, en over die afvallige grouwel-diensten, niet selden in de H. Boeken gebrandmerkt staan; Verrijkt met een betooglijk Ontwerp van de pragtische bouwgestalte des Tempels, Welke de groote Koning Salomon, navolgens het model van de Opperste Wijsheid, te Sion op den Berg Moria gebouwd, en Ezechiel naderhand in de gesigten Gods doorwandeld, en tot een voorspel en Patroon van desselfs herbouwing, heeft sien afmeten.
8-2223: N.N. - Rhétorique françoise, à l'usage des jeunes demoiselles, avec des exemples tirés, pour la pluspart, de nos meilleurs orateurs & poètes modernes.
10-096: N.N. - Het leven van bedryf van den heere Michiel de Ruiter, HartogRidder & L. Admiraal, Generaal van Holland en Westvrieslandt..
2-1636: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten; Jaar C.
2-1637: N.N. - Maria! Rabboni!; Gebeden in vereniging met ter ere van de H. Maria Magdalena.
2-1635: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten; Jaar C.
2-1633: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
2-1634: N.N. - Missaal voor de kerkganger, Samengesteld door redactie Bron van christelijke geest.
7-2321: N.N. - Gouda in touw; Bedrijvigheid door de eeuwen heen.
7-2322: N.N. - Gouda restaureert.
8-2221: N.N. - Les ornemens de la mémoire, ou Le traits brillans des poetes françois les plus célèbres; Avec des Dissertations sur chaque genre de style, pour perfectionner l'éducation de la jeunesse, tant de l'un que de l'autre sexe; Nouvelle édition.
9-450: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1973.
7-1710: N.N. - Nieuwe bijzonderheden over twee Maastrichtse kostbaarheden: Het Zwarte Kruis van Wijk en het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.
10-049: N.N. - Voyages dans les deux siciles et dans quelques parties des appennins, par L'Abbé Lazare Spallanzini., Tome II. Avec figures. .
14-19: N.N. - Prenten van Bergen op Zoom [map met facsimile reproducties van ruim 50 koper- en houtgravures en litho's uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw; prenten genummerd 1 t/m 53, prenten 8 en 18 ontbreken, plus 3 ongenummerde prenten].
14-46: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Republiek in 1795 [19 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 19].
14-47: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; Het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 1817 [8 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 8].
6-829: N.N. - Het Vlaamsche Kerstboek; Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt.
5-395: N.N. (PAVILLON, NICOLAS) - Les instructions du Rituel du Diocese d'Alet.
7-2145: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Tweede verzameling bijdragen.
7-2266: N.N. - Gouda, veranderend gezicht 1900-1981.
2-228: N.N. - Van binnenuit gedreven, 1930-1980 Vijftig jaar franciscanessen van Aerdenhout in Noord-Sumatra.
2-1628: N.N. - Laetare; zakmissaal voor jonge mensen, Misteksten voor zondagen en feesten, misgebeden voor iedere dag van de week en andere gebeden.
7-3152: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 29 (1969).
1-311: N.N. - Dictionnaire pratique des Connaissances Religieuses.
1-312: N.N. - Bibliotheca Theologica et Philosphica, Catalogue de livres anciens et modernes.
2-1326: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift, Fünfter Jahrgang 1908/1909.
8-468: N.N. - Illustrierte Zwiebelfische; Zubereitet von Willi Mengel, bildhaft garniert von Werner Labbé, für die Freunde der schwarzen Kunst serviert.
8-463: N.N. - P. P. Rubens als boekillustrator, Tentoonstelling 7 mei - 4 juli 1977.
8-462: N.N. - En ik heb ze bewaard voor jou...; 100 literaire collecties voor de toekomst behouden, 1997-2000, Serie: Metamorfose-publicatie 11.
8-46: N.N. - Een open venster op de wereld; De Koninklijke Bibliotheek Albert I onder Herman Liebaers 1956-1973; Tentoonstellingscatalogus.
8-456: N.N. - Hommage to Leonard Baskin; A tribute to his 60th birthdag, An exhibition of prints, drawings and sculpture, Leinster Fine Art 13 February - 20 March 1983.
8-455: N.N. - Scription, een verzameling; De collectie van het Sription, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor te Tilburg.
8-454: N.N. - Uit de typografische kruidentuin; Een bundel grafisch allerlei herdrukt bij het vijftig-jarig bestaan van de Afdeling Typografie van de Eerste Technische School te 's-Gravenhage.
5-668: N.N. - Magnum Bularium Romanun, ab Urbano VIII, usque ad S.D.N. Clementem X; Opus Absolutissimum a RR.PP. Angelo a Lantusca, et Joanne Paulo a Roma; Plurimis auctum Urbani VIII. & Innocentii X. novissiméque quae in praecedentibus editionibus defiserabantur; Tomus Quintus, Rubricis, summariis, scholiis, & Indice quadruplici exornatus, nunc denuo in Gallia excusus.
10-048: N.N. - Conveluut., Placaet ofte Ordonnatie/ ghemaeckt by den keyler inden Jare vijfthien-hon dert ende vijfthien/ jeghens de huys- iuyden ende Pachters. Instructie vanden Leenhove van Holland/ Zeelandt/ ende drietandt mette Ampliatie en Alteratie van dien: Geordonneert op de Keyserlijcke majestyt inden Jare 1519. Placaet Vanden Keyser/gemaeckt inden Jare vijfthien-hondert ende veertich/ noopende 't contracteren van huwelicke/ van persoonen zijnde beneden hare Jaren. Octroy voor de staten van HOllandt/beroerende/ omme by velen hove de requesten cibile..
10-037: N.N. - Bibliotheque de Campagne ou Amusemens de L'esprit et du coeur., Nouvelle edition rectifiée & augmentée. Utile dulci.... Tome premier..
8-1612: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 3 (maart).
8-1608: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Jan Engelman e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 12.
3-2463: N.N. - Catéchisme de Malines, ou instructions pour les enfants qui se préparent a la Première Communion, et les prières ordinaires du chrétien, Publié par Son Eminence le Cardinal Goossens, archevêque de Malines.
7-3638: N.N. - Clubblad WERE-DI; Jaargangen 1 + 2 (maart 1946 - maart 1948) [Maandblad van de Tilburgse katholieke sportvereniging Were Di].
3-2506: N.N. - Catéchisme catholique de Fulda.
3-2505: N.N. - Cours de religion ou Grand Catéchisme; a l'usage spécialement des maisons d'éducation, par un aumonier de pensionat.
3-2504: N.N. - Catéchisme du diocèse de Reims, Imprimé par ordre de Son Éxc. Mgr. Benoît-Marie Langínieux, archevêque de Reims.
3-2503: N.N. - Catéchisme du diocèse de Paris, Imprimé par ordre de Son Ém. le Cardinal Richard, archevêque de Paris.
3-2502: N.N. - Catéchisme du diocèse de Tournay.
5-677: N.N. - Les Saints Évangiles, Traduction par l'Abbé Glaire (Claire?); Illustrations d'après les maitres des XIVe, XVe & XVIe sciècles; Tome Premier (S. Matthieu et S. Marc) + Tome Second (S. Luc et S. Jean).
5-696: H. F. V. H. (HEUSDEN, HUGU FRANCISCUS VAN) - Historia Episcopatum Foederati Belgii; utpote metropolotani Ultrajectini, nec non suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis, et Middelburgensis, In qua singulariter eminent Provinciarum antiquitatis, Urbium & Pagorum incrementa, Ecclesiarum, Abbatiarum, ac Cœnobiorum origines, Fundatores, Patroni, Jurisdictiones, Privilegia, Jura, & possessiones, Tabulaeque quibus ea firmantur innumerae, quarum plurimae hectenus ineditae ...; Ex Ecclesiarum monumentis, monasteriorum codicibus, bibliothecarum archivis, authenticis annotatis, patrisque scriptoribus eruta ac publici juris facta.
2-2984: N.N. - The Word in the World 2002.
4-44: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 30ste Jaargang (1998), Afl. 3-4.
2-1325: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift, Dritter Jahrgang 1906-1907.
2-1323: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift, Erster Jahrgang 1904/1905.
8-452: N.N. - Die Diebe und der Hahn; Fabeln des Äsop und Äsopische Fabeln des Phädrus; Mit Tusch- und Federzeichnungen von Josef Hegenbarth.
8-450: N.N. - Over de omgang met woorden.
2-1571: N.N. - Oremus; Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-125: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 1-6 Gennaio-dicembre 1976.
2-124: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 4-5 luglio-ottobre 1975.
2-2205: N.N. - Offcia propria sanctorum pro abbata S. Andreae de Zevenkerken, Pars prima.
2-4056: N.N. - Je vous salue Marie; Illustrations de Maïte Roche.
5-705: N.N. - Album Religiöser Kunst; Eine Sammlung christlicher Bildwerke her hervorragendsten älteren und neueren Meister, In Stahl- und Kupferstichen von Barfus, C. Barth, E. Dertinger, Franz und Joseph Keller, J. Lechleitner, J. Leudner, C.F. Mayr, H. Nüsser, A. Petrak, Petzsch, Friedr. Wagner; nebst einer Original-Radierung von Joseph R. v. Führich; Mit erläuterndem Texte von Ludwig r. van Kurz zu Thurn und Goldenstein.
1-244: N.N. - Dictionnaire de Spiritualité Montfortaine.
2-2967: N.N. - Steyler Missions Chronik 1977, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
1-256: N.N. - Annuario Pontificio per L'anno 1998.
1-248: N.N. - Dicionário Enciclopédico da Bíblia.
1-157: N.N. - Het Oude Testament naar den laasten Roomschen Text; Op nieuw herdrukt naar de uitgave van Jan Mourentorf te Antwerpen 1599.
1-255: N.N. - Annuario Pontificio per L'anno 1994.
1-271: N.N. - Catalogus van de boeken en handschriften van de Jezuïtenstatie te Leeuwarden.
1-260: N.N. - Adresboek van Katholiek Nederland, Piusalmanak 1967/1968.
8-1606: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Jan Engelman e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 5.
8-1607: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Jan Engelman e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 7.
5-564: N.N. - Memoriale Vitae Sacerdotalis, ab uno è sacerdotibus gallicanis exulilbus, Editio Sexta, auctior et emendatior.
1-228: N.N. - A New Testament Wordbook for Translators, Some Exegetical Articles in Preliminary Form.
1-259: N.N. - Adresboek van Katholiek Nederland, Piusalmanak 1966/1967.
1-268: N.N. - Moniteur Bibliographique de la Compagnie de Jésus, Supplément aux études religieuses 1888-1900.
2-2102: N.N. - De orde van dienst voor de ziekenliturgie, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
7-6169: N.N. - (A SUIVRE) 3; Numéros 12.13.14.15.16 [en 1 volume]; 1979, Janvier - Mai; Mensuel.
4-47: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 32ste Jaargang (2000), Afl. 1-2.
7-132: N.N. - Karl der Grosse; Werk und Wirkung, [Ausstellung unter Auspizien des Europarates im Rathaus zu Aachen und im Kreuzgang des Domes vom 26. Juni bis zum 19. September 1965.
7-127: N.N> - Ierse kunst, 3000 v. Chr. - 1500 na Chr.; Tentoonstelling 19 nov. 1983 - 26 feb. 1984.
7-123: N.N. - The new Cambridge modern history; Volume I: The Renaissance 1493-1520; edited by Denys Hay + Volume II: The Reformation 1520-1559; edited by G.R. Elton.
7-117: N.N. - Balkan Studies; A biannual publication of the Institute for Balkan Studies; Volume 20.
7-115: N.N. - Studien zu den anfängen des europäischen Städtewesens; Reichenau-Vorträge 1955-1956.
7-090: N.N. - Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica Anno 1830, Primo Fascicolo / Annales de l'Institut de Correspondence Archéologique, année 1830, Premier Cahier.
2-365: N.N. - Règles et Constitutions de la Congrégation du T.S. Rédempteur, Première, Duexième et Cinquième Partie.
9-554: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 8, Octobre 1955.
8-1701: N.N. - Achterberg in kaart.
2-363: N.N. - Menslievendheid moet ik aanzeggen, Over Redemptoristen en Redemptoristinnen.
4-142: N.N. - Musée des Familles, Lectures du Soir; Volumes 1-5 (1833-1838), 10-11 (1843-1844), 13-18 (1845-1851), 19 ou 20 (1852), 21-22 (1853-1855, 24-26 (1856-1859), 32-41 (1864-1874) [29 volumes, Séries incomplète; Remarque: les volumes sont aussi à vente par volume séparée (vois 4-143), donc peut-être quelques volumes sont vendu en attendent; information actuelle à vendeur].
2-2314: N.N. - Die Feier der Kindertaufe in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz un des Bischofs von Luxemburg.
1-2740: N.N. - Kerkvaders; nr. 4, eerste jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
1-2741: N.N. - Kerkvaders; nr. 5, tweede jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
7-2624: N.N. - Etten-Leur, de plaats waar wij wonen [boek met pentekeningen van gebouwen in Etten-Leur], Speciale uitgave van de Scholengemeenschap Etten-Leur ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.
2-2262: N.N. - Common Prayer (title on spine).
9-449: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1971.
5-609: N.N. - Traité de la paix intérieure, en quatre parties, Douzième édition, revue, corrigée et augmentée par l'Auteur, et mise dans un meilleur ordre que toutes les Editions précédentes.
2-2521: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto S.S. Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoriate recogniti, cum Officiis Sanmctorum novissimi per summos pontifices usque ad hanc diem concessis.
5-735: N.N. - Missae Defunctorum Rmi. In Christo Patris ac Domini D. Claudii Honorati Lucas Abbis Praemonstratensis & totius Ordinis Generalis, ejusdemque Capituli Generalis authoritate, nunc primum cum Ritibus, Ordine & Canone, Editae ad majorem Ecclessiarum Sacri & Canonici Ordinis Praemonstratensis utilitatem.
2-1321: N.N. - Le message de tournus.
2-1168: N.N. - Das Hummel-Buch, Dichtungen und Vorwort von Margarete Seemann.
1-2558: N.N. - Laatste woorden van de Heilige Theresia van het Kind Jesus, Verlucht met illustraties van Antoon van Welie.
1-1635: N.N. - Als de graankorrel sterft brengt hij veel vrucht voort..., Marthe Robin 1902-1981.
1-1626: N.N. - Canonizationis servi dei Eduardi Poppe, sacerdotis saecularis, 1890-1924.
1-1602: N.N. - Le P. Marie-Benoit (René Péteul) (1854-1886), Un moine Cistercien.
1-1568: N.N. - Angela Merici, Regel-Ricordi-Legati.
1-1551: N.N. - La Servante de Dieu, Soeur Maria Assunta Pallotta, Franciscaine Missionaire de Marie.
1-1522: N.N. - Die heilige Julie Billiart, ein Licht zur Orientierung, Eine Berufung und iht Fortwirken in drei Kongregationen der Schwestern Unserer Lieben Frau.
1-1514: N.N. - Histoire de la Vénérée Mère Saint Joseph, née Marie-Louise-Françoise Blin de Bourdon, Demoiselle de Gézaincourt 1756-1838, Cofondatrice te deuxième Supérieure-Générale de l'Institut des Sœrs de Notre Dame de Namur.
1-1495: N.N. - Jezus en zijn tijd.
1-1490: N.N. - Noble Fleur de Belgique, La Vénérable Mère Jeanne de Jésus.
1-1478: N.N. - Sankt Irmengard, Die Heilige des Chiemgaus.
1-1424: N.N. - Vie de Saint Francois de Borgia, Plusieurs longueurs et répétitions y ont été suprimées.
6-827: N.N. - Pierres Flamandes; Panorama illustré de l'architecture en Wallonie, en Flandre et dans le Nord de la France, Introduction de Paul Fierens, conservateur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique [Éditions des Deux Mondes].
9-555: N.N. - Playboy Playmate Desk Calender 1962 [with 12 photographs of playmates, 1 for each month].
2-2980: N.N. - Steyler Missions Chronik 2000; 125 Jahre SVD, 1875-2000, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
9-972: N.N. - German prisoners in Great Britain [photo-book].
8-20: N.N. - Art-Paper 2 [Art-Papers is de naam van een omvangrijke, internationaal georiënteerde manifestatie waartoe de Jan van Eyck Akademie te Maastricht voor 1987 het initiatief genomen heeft].
8-201: N.N. - Het geïllustreerde boek in het westen, van de vroege middeleeuwen tot heden; Catalogus.
8-441: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1995 (Band 21).
8-309: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang, eerste gedeelte.
8-451: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 1995 / The Best Book Designs.
8-440: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1994 (Band 20).
8-433: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1987 (Band 13).
8-438: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1992 (Band 18).
8-439: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1993 (Band 19).
8-437: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1991 (Band 17).
8-436: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1990 (Band 16).
8-435: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1989 (Band 15).
8-434: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1988 (Band 14).
8-432: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1986 (Band 12).
8-430: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1984 (Band 10).
8-431: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1985 (Band 11).
8-24: N.N. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek; Acht eeuwen verluchte handschriften, Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Schone Boek, december 1980 - maart 1981.
8-237: N.N. - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1988.
8-238: N.N. - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1989.
8-239: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1990, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-208: N.N. - Het evangelie in miniatuur, In samenwerking met de British Library.
8-209: N.N. - De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
8-21: N.N. - Art-Paper 3 [Map met publicaties, in brochure-vorm, gewijd aan de exposities, projekten en andere aktiviteiten die in de stad Maastricht in het kader van Art-Paper plaatsvinden].
8-218: N.N. - De Librije van Philips de Goede, Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de Hertog, september - november 1967; Catalogus door Georges Dogaer en Marguerite Debae.
8-219: N.N. - Noordnederlandse miniaturen; De Gouden Eeuw der boekverluchting in de Noordelijke Nederlanden, Catalogus .
8-22: N.N. - Zanders Papier transportiert Zanders.
8-222: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1950, Catalogus en Verslag van de jury.
8-223: N.N. - De best vezorgde vijftig boeken van het jaar 1955, Juryrapport en Catalogus.
8-224: N.N. - De best vezorgde 50 boeken van het jaar 1958, Juryverslag en Catalogus.
8-225: N.N. - De best vezorgde 50 boeken van het jaar 1965, Jury-rapport en Catalogus.
8-226: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 1988 / The Best Book Designs, Een uitgaven van de CPNB, Stichting Collectieve Propaganda van eht Nederlandse boek.
8-428: N.N. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden; Samengesteld door de Tentoonstellings-Commissie der Nationale Tentoonstelling van het Boek, juni-augustus 1910 [2 volumes], Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels; Inhoud: I. Tijdschriften enz. - Bibliographie / II. Godgeleerdheid / III. Wijsbegeerte en Onderwijs / IV. Rechts- en Staatswetenschappen / V. Taal- en Letterkunde / VI. Geschiedenis en Aardrijkskunde / VII. Geneeskunde / VIII. Kunst / IX. Wis- en Natuurkunde / X. Praktische Wetenschappen.
8-429: N.N. - Taschenbuch der Auktionspreise ALTER BÜCHER; Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz; Ausgabe 1983 (Band 9).
8-423: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft I, Folge 5 1975.
8-424: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft I, Folge 10 1988.
8-425: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft II, Folge 10 1989.
8-427: N.N. - 1st ArtistBook International / 1er Salon International du Livre d'Artiste, The Inter-Continental Hotel Paris, 2-4 december 1994; Catalogue.
8-426: N.N. - SIGILL Blätter für Buch und Kunst; Heft IV, Folge 10 1990.
8-287: N.N. - Books and Literatcy, a response to new developments, International Conference, 26-29 October 1987, Amsterdam, The Netherlands, organised by the Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs in cooperation with the Dutch Language Union.
8-288: N.N. - Stanley Morison en de typografische traditie, Tentoonstelling: Albert I Bibliotheek van 29 januari tot 20 februari 1966.
8-420: N.N. - Der Seel ein Küchel; Eine Anthologie zum 25 jährigen Bestehen der Eremiten-Presse, zusammengestellt von Dieter Hülsmanns und Friedolin Reske, Mit Originalbeiträgen der Autoren und Selbstporträts der Graphiker & Maler der Eremiten-Presse.
8-247: N.N. - Die schönsten Bücher Österreichs 1961.
8-248: N.N. - Die schönsten Schweizer Bücher 1994.
8-249: N.N. - Deutsche Einbandkunst der Gegenwart '81.
8-25: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Catalogus van tijdschriften en seriewerken.
8-250: N.N. - Libros mejor editados del año 1986, Convocatoria de 1987, España.
8-251: N.N. - Fifty books of the year 1937; An exhibition of American book making, Selected and shown by the American Institute of Graphic Arts.
8-252: N.N. - 50 Books of the year 1952; 31st Annual Exhibition of American Bookmaking.
8-253: N.N. - 50 Books of the year 1963; Exhibition year 1964.
8-254: N.N. - 50 Books 1964 / Exhibition year 1965.
8-41: N.N. - Buchkunst; Internationale Beiträge zur Buchgestaltung, Vierter Band.
8-406: N.N. - Academieboek (AKV / St. Joost in woord en beeld over het studiejaar 2005-2006) + Eindexamen AKV / St. Joost (ter gelegenheid van de eindexamenexpositie van 1 t/m 5 juli 2006 in Breda en 's-Hertogenbosch).
8-407: N.N. - Librije; Bibliografisch Bulletin voor Godsdienst, Kunst en Cultuur; Jaargangen 1965-1968.
8-402: N.N. - Literatur un Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration 1900-1945; Bücher aus der Sammlung v. Kritter, Illustration als Anregung zum Leben, Der Illustrator ein Partner des Autors; Eine Dokumentation des Sammlerehepaares im Eigenverlag.
8-400: N.N. - Dif Maakt het verschil, nr. 1; Bookazine, verschijnt jaarlijks.
8-399: N.N. - Penrose Vol. 73, 1981; International Review of the Graphic Arts.
8-397: N.N. - The Penrose Annual 1976; The International Review of the Graphic Arts.
8-398: N.N. - Penrose Vol. 70, 1978-78; International Review of the Graphic Arts.
8-395: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 65, 1972.
8-396: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 68, 1975.
8-394: N.N. - The Penrose Annual, Graphic Arts International; Vol. 65, 1972.
8-392: N.N. - De best verzorgde boeken 1987 / The best book designs 1987.
8-393: N.N. - De vollkommene Lesemachine; Von deutscher Buchgestaltung im 20. Jahrhundert, Schöne Bucher ausgewählt und mit Anmerkungen versehen von Friedrich Friedl, Rainer Groothuis, etc..
8-318: N.N. - Klein uitgeven; 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekbedrijf 1989-1990.
8-305: N.N. - The Exlibriskring de Wereldbibliotheekvereniging Holland wishes yo together with Lou Strik, who cut this woodengraving desinterestedly, a good and fruitful internationale Exlibriscongress in Weimar 1984 [portfolio with 1 engraving].
8-306: N.N. - Acht lidkaarten; Houtgravures van Jan Battermann, Tjienke Dagnelie, Nelly Degouy, Maarten de Jong, Jaap Kuyper, Pam Rueter, Lou Strik en H.D. Voss [mapje met 8 losse prenten en losse bladen met toelichting enz.; compleet].
8-519: N.N. - ..... Rietveld Idiotenband; Rietveld-project, nummer 19, 1983 [map met 11 losbladige bijdragen van verschillende drukkerijen; compleet].
8-267: N.N. - Tijls Curiosa; Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen, 1777-1952, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl te Zwolle.
8-268: N.N. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino [in gecalligrafeerd handschrift].
8-270: N.N. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg; Een eeuw private presses.
8-271: N.N. - Castrum Peregrini; Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
8-272: N.N. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst, waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtrie's The Bookte New York in 1937 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandse vertaling.
8-391: N.N. - 26 Letters / Lettern / Lettres; An Annual and Calender of 26 letters of the Roman alphabet.
8-303: N.N. - With compliments of the Exlibriskring der W.B.-V., Netherlands, to the participants of the XVth International Exlibris Congress, Bled, 1974 [portfolio with 14 exlibris; complete].
8-387: N.N. - De best verzorgde boeken 1998 / The best book designs 1998.
8-388: N.N. - Origines et aspects de l'industrie chimique bâloise, Publié par CIBA à l'occasion du 75e anniversaire de sa création en tant que Société Anonyme.
8-386: N.N. - De best verzorgde boeken 1990 / The best book designs 1990.
8-384: N.N. - De tijden veranderen; De mens als informatie-individu; Kerstnummer Grafisch Nederland 1989/1990.
8-385: N.N. - De best verzorgde boeken 1986 / The best book designs 1986.
8-383: N.N. - Het oordeel; De fleur van een jaar grafisch eindexamenwerk op de kunstacademies in Nederland, Stedelijk Museum Amsterdam, 11-4 t/m 2-5 1992.
8-234: N.N. - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1982.
2-1761: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benediktijnen der Abdij Affligem.
8-38: N.N. - Catalogus Librorum quos collegit Societas Neerlandica ad Promovendam Artem Medicam / Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, in bruikleen vereenigd met de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam [texts partially in Latin and partially in Dutch language]; Vol. I: 1899-1930 / Vol. II: 1931-1949.
8-377: N.N. - Vlaamse kunst op perkament; Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Tentoonstelling ingericht door de Stad Brugge in het Groothusemuseum 18 juli - 18 oktober 1981.
8-378: N.N. - The fifty books; Honoring Volumes published in 1968 and selected for exhibition in 1969.
8-375: N.N. - Neue Deutsche Buchkunst; Mitglieder-Ausstellung des Bundes Deutscher Buchkünstler.
8-373: N.N. - Letterproef N.V. Drukkerij MSC Tilburg.
8-374: N.N. - Linotype-Schriftenreigen.
8-103: N.N. - Carolingian painting, Introduction by Florentine Mütherich; Provenances and Commentaries by Joachim E. Gaehde.
8-105: N.N. - Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild.
8-110: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
8-111: N.N. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry; Het pronkstuk uit een verzameling van een middeleeuwse bibliofiel, Ingeleid en toegelicht door Edmond Pognon.
8-112: N.N. - The Vienna Genesis, With an introduction and notes by Emmy Wellesz.
8-113: N.N. - Les Rois Bibliophiles; Europalia 85 España.
8-114: N.N. - Armenië: middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten, Met bijdragen van J.J.S. Weitenberg, Th.M. van Lint, H.L.M. Defoer en W.C.M. Wüstefeld.
8-149: N.N. - Zehn Jahre Aldus-Presse Reicheneck.
8-15: N.N. - Hoekstra Letterproef.
8-364: N.N. - Contes & images d'autrefois.
8-365: N.N. - Boek, beeld, ornament; De geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
8-159: N.N. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst; Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
8-363: N.N. - 1 + 1 = 3 [korte verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs, met vertalingen in het Duits en het Engels, met per tekst een illustratie van een kunstenaar].
8-163: N.N. - Fine Print; The Review for the Arts of the Book; Vol. 13, Nr. 4, October 1987.
8-185: N.N. - Het getijdenboek van Catharina van Kleef, Inleiding in commentaar John Plummer.
8-182: N.N. - Fifth centenary of the Vatical Library: Miniatures of the Renaissance, Catalogue of the exhibition, with 2 reproductions in colour and 31 in black.
8-181: N.N. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
8-179: N.N. - Die Belles Heures des Jean Duc de Berry in The Cloisters New York, Einführung und Bilderläuterungen von Milard Meiss und Elisabeth H. Beatson zu den Wiedergaben nach der Handschrift des Metropolitan Museum of Art, New York.
8-168: N.N. - Art Unlimited: Posters [pictures of 4 posters on each page].
8-359: N.N. - The Book of the Frankfurt Book Fair.
8-191: N.N. - Middeleeuws dagboek van de liefde [jaaragenda (voor een willekeurig jaartal), verdeeld in 7 datums per bladzijde, met randversieringen rondom de datums].
8-189: N.N. - Getijdenboek voor Farnese, Inleiding en toelichting van Webster Smith.
8-357: N.N. - Phyllis & Philander; Das ist: Gereymter Venus-Spihgel im baroquischen Gescmmakk von einem uhngenannten aber nicht uhnbekannten Auctore; Herausz geben und mit so gelährten als nuzzbaren Anmerckunten versehen durch Herrns Peter Squentz [Facsimile-reprint].
8-261: N.N. - Les cinquante livres de l'année 1960, France.
8-35: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
8-245: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 2000, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-242: N.N. - Die schönsten deutschen Bücher 1993, Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband; Prämiert vo einer unabhängigen Jury.
8-228: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 93 / The Best Book Designs 93.
8-345: N.N. - La Réserve Précieuse; Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale].
8-276: N.N. - Attentie in druk; VANK-vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
8-340: N.N. - Witboek; Een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen.
8-342: N.N. - Robert Rauschenberg, Stedelijk Museum Amsterdam 23 februari - 7 april 1968; Catalogus.
8-34: N.N. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Eerste Deel: Handschriften - Drukwerken / Tweede Deel: Drukwerken - Nederlandsch Tooneel / Derde Deel: Alphabetische catalogus.
8-336: N.N. - Sappho; Übertragen von Karl-Wilhelm Eigenbrodt, Zeichnungen von Hannes Gaab.
8-333: N.N. - Das Lied der Lieder von Schelomo, Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae.
8-290: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
8-33: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue de livres anciens et modernes en vente aus prix marqués, Bibliotheca Historico-Neerlandica (III).
8-330: N.N. - Drukkers in de marge; Met een inleiding door Ernst Braches, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
8-79: N.N. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z. M. de Koning, op 17 februari 1969 / Koninklijke Bibliotheek, Liber Memorialis 1559-1969.
8-323: N.N. - Mooi Marginaal 2002-2003; De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
8-324: N.N. - Uitgebreide leerstof Zetten; tweede leerjaar.
8-325: N.N. - Uitgebreide leerstof Zetten; Derde leerjaar.
8-328: N.N. - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1977, Buchgestalter und Typografiker; Katalog der Sonderausstellung.
8-133: N.N. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp; opgetekend door zijn kleinzoon W.O.J. Nieuwenkamp.
2-362: N.N. - Gezinsboek 1967 tot steun van het apostolaat van de paters redemptoristen, 40e jaargang.
8-132: N.N. - Die Bibel; Stuttgarter Bibel der Buchmalerei, Die Einheitsübersetzung mit Meisterwerken mittelalterlicher Buchkunst.
9-1196: N.N. - Rembrandt Harmenz van Rijn; Paintings from Soviet museums.
4-150: N.N. - Revue de Droit Canonique; Revue Trimestrielle; Tome 6 (1956) au Tome 19 (1969) [14 volumes; Remarque: les volumes sont aussi à vente par volume séparée (vois 4-151), donc peut-être quelques volumes sont vendu en attendent; information actuelle à vendeur].
9-1176: N.N. - Handzeichnungen alter Meister des XV. Bis XVIII. Jahrhunderts, aus dem Besitze von Frau Geheimrat Ehlers-Göttingen, Versteigerungskatalog CLXIV.
9-1179: N.N. - Architektur und Kunstgewerbe in Alt-Holland, Eingeleitet von Dr. André Jolles; Mit 246 Abbildungen.
9-1180: N.N. - Les peintres celèbres.
9-1184: N.N. - Catalogue des collections du Major Lambert, d'Audenarde; Première vente, La vente aura lieu à Audenarde (Flandre-Belgique) au refuge de l'Abbaye d'Eename, 21-24 Septembre 1926; Expert: Jef Dillen, Bruxelles.
9-1188: N.N. - Van Gogh door Van Gogh; De brieven als commentaar op zijn werk, Geordend en toegelicht door dr. J. Hulsker.
9-1194: N.N. - Aart van Dobbenburgh; Ofwel van vreugde en verdriet, Ingeleid door Gerrit Luidinga; Met een voorwoord van Theun de Vries.
9-1203: N.N. - Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken, Vierzig Radirungen von Prof. William Unger; Mit einer Einleitung von Fr. Müller und erläuterndem Text von W. Bode.
9-1208: N.N. - Soirée de la Légion d'Honneur, présidée par M. le Président de la République, M. le Grand Chancelier de l'Ordre et le Médecin Général Inspecteur; au profit des oeuvres d'entraide de la Société, Programme de la Soirée du 8 Juin 1955, à 20 h. 30.
2-361: N.N. - De Redemptoristen. Feesnummer van De Volksmissionaris, Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, 1732 - 9 november - 1932.
2-359: N.N. - Jubilee book of Redemptorist Fathers of the Eastern Rite, 1906-1956.
2-36: N.N. - Klooster Bethlehem.
2-358: N.N. - Honderd in een. 100 jaar SCJ herdacht in één jaar tijds, Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jesus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie 1878 - 28 juni 1978.
2-1817: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu et Urbani VIII. Pontificatum auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, auctum officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. Ex juxta sancitas leges revisum sub moderamine reverendissime Abbatis Praesidis Generalis Congregationis Anglo-Benedictinae, Pars AEstivalis.
3-2213: N.N. - St. Odiliënberg, Historische schets over het oudste pelgrimsoord in Midden-Limburg.
1-2743: N.N. - Kerkvaders: Clemens van Alexandrië; nr. 7, tweede jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
1-2784: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 57 (1983).
8-319: N.N. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikere; Een Scaldia model, Inleiding en bibliografie Huib van Krimpen.
7-731: N.N. - Publius Vergilius Maro; Erster Band (Idyllen - Landbau - Jugendgeschichte + Zweiter und Dritter Band (Äneis) [all in one volume], Deutsch in der Versweise der Urschrift von Prof. Dr. Wilhelm Binder.
9-3179: N.N. - Périgord Roman, Série: Zodiaque, la nuit des temps 27.
9-3180: N.N. - Bourgogne Romane, Série: Zodiaque, la nuit des temps 1.
5-790: N.N. - Analecta Ecclesiastica, Revue Romaine Théorique et Pratique; I. Année (Janvier - Decembre 1893).
5-791: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Soror. Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. Instituti S. Francisci Salesii; Volume A: Positio + Summarium + Animadversiones + Summarium Objectionale + Responsio ad Animadversiones - Super Dubio, An sit signanda Commissio Introductionis causae in casu et ad efectum de quo agitur?; Volume B: Positio super Virtutibus super Dubio + Summarium Ojectionale + Animadversiones + Responsio ad Animadversiones super Dubio; Volume C: Nova Positio super Virtutibus: Novae Animadversiones super Dubio + Responsio ad Novae Animadversiones super Dubio + Expositio Virtutum a ven. Dei Famula Exercitarum [ seperate volumes].
5-792: N.N. - Augustodunen. Beatificationis et Canonizationes Servae Dei Margaritae Mariae Alacoque, Monialis Professae Ordinis Visitationis B. M. V. a S. Francisc0 Salesio Instituti; Novissima Positio super Virtutibus.
5-793: N.N. - Bibliorum Sacrorum Concordantiae (Vulgatae editionis) ad recognitionem jussu Sixti V. Pontif. Max. Bibliis adhibitam recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque miilibus versiculis auctae insuper et notis historicis, geographicis, chronologicis locupletatae [only letters/words A till Jesus], Cura et studio F. P. Dutripon; Editio Quinta.
5-797: N.N. - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam, recentitae atque emendatae a Francisco Luca Theologo et Decano Audomaropolitano; Nunc verò secundùm Huberti Fhalesii, Plantini ac Parisiensium observata, accurentissimè, multis mendis aliarum editionum expunctis, editae; Hac impressio ulltima aucta diligentissimè de novo recognita & à plurimis ac mille malis citationibus correcta.
5-798: N.N. - Index Alphabeticus Nominum Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, ac Principum, quorum Constitutiones in Tome I. Bullarii Casinensis, eiusque Appendice, comprehenduntur / Index Chronologicus / Index Materiarum Tomi Primi / Bullarii Casinensis Tomus Primus.
5-796: N.N. - Concordantiae Bibliorum id est dictiones omnesquae in Vulgata Editione Latina librorum Veteris et Novi Testamenta leguntur, ordine digestae, & ita distinctae, ut Maximae & absolutissimae (quas offert hac Editio) concordantiae dici possint, Opus Sacrarum literarum studiosism non minùs utile quàm necessarium; Nunc tandem post omnes, quae hactenus prodierunt editiones, à multis mendis repurgatum, necessariis distinctionibus illustratum, vocum sdubsidiis ornatum, quae subiecta ad Theologiae studiosos admonito demomstrat.
2-1624: N.N. - Dank aan de Vader; Missaal voor gebruik in kerk en school.
9-1167: N.N. - Leonardo & Venezia [text in Italian].
6-825: N.N. - Arts & techniques dans ..., La Belgique a l'Exposition de Paris 1937.
2-357: N.N. - Goud. Feestgave door de Priesters v/h H. Hart van Jesus op het Gouden Jubelfeest hunner Congregatie Katholiek Nederland dankbaar aangeboden.
2-1310: N.N. - Europäische Bildwerke von der Spätantike bis zum Rokoko, Aus den Beständen der Skulpturen-Abteilung der Ehem. Staatlichen Museen Berlin-Dahlem.
2-1309: N.N. - Konservieren / Restaurieren, Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum Münster oktober - dezember 1975.
2-1306: N.N. - Kerkarchitectuur.
2-1301: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 60.
2-1300: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 59.
2-1299: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 58.
2-1298: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 57.
2-1297: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 56.
2-1296: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 55.
2-1295: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 54.
2-1294: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 53.
2-1293: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 52.
2-1292: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 51.
2-1290: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 49.
2-1291: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 50.
2-1289: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 48.
2-1288: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 47.
2-1287: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 46.
2-1286: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 44 und 45.
2-1285: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 43.
2-1284: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 42.
2-1283: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins, Folge 41.
2-1282: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 40.
2-1281: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 38 und 39.
2-1280: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 36 und 37.
2-1279: N.N. - Kölner Domblatt; Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, Folge 14 und 15.
2-1276: N.N. - Aspekten van de Laatgotiek en Brabant, Tentoonstelling sept.-nov. 1971.
2-1270: N.N. - Betrachtung 3, diary 1871-1874.
2-4085: N.N. - Almanach des Bistums Regensburg.
1-156: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. & Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum Indicibus etiam plantinianis; Editio Nova notis chronologis, historigicis, historicis et geographicis illustrata, juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
1-291: N.N. - Dictionnaire Historique et Bibliographique Portatif , Contenant l'histoire des patriarches, des princes hebreux, des empereurs, des rois etc..
2-2829: N.N. - Bode van het Heilig Hart; officieel orgaan van het Apostolaat des Gebeds, Jaargangen 1920 (48e jaargang) t/m 1956 (83e jaargang), Jaargang 81 (1954) ontbreekt.
2-2828: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière; edition française publée par la Direction générale de l'OEuvre, 21 volumes: Tomes LXXV à LXXXIV (Années 1900-1909) et Tomes LXXXVI à XCVI (1911 à 1921).
2-355: N.N. - Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie, Bij het 150-jarig bestaan der Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen te Dongen, Noord-Brabant.
9-1571: N.N. - Kur'an-I kerim ve yüce me?li [text in Arabic, transcribed Arabic, and Turkish], Tercüme Eden: Abdullah Aydin.
9-08: N.N. - Manuel de l'infirmière-hospitalière, [Union de Femmes de France / Croix Rouge Française].
7-3058: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 2 (G t/m L).
7-3059: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 3 (M t/m R).
2-354: N.N. - Korte levensschets van Zeer Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850), stichtster en algemene overste van de Kempische Zusters Penitentinnen-Recollectinnen.
9-750: N.N. - De kamer van IK; Expositie onder auspiciën van Rath & Doodeheefver ter gelegenheid van door haar uitgeschreven prijsvraag 1960.
4-139: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 25 .
5-104: N.N. - Caeremoniale Congregationis Eremitarum Camaldulensium.
2-1805: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officiis Sanctorum, Pars Hiemalis.
2-1806: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. auctoritate recognitum cum Officies Sanctorum, novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis , Pars Hiemalis.
2-1810: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
2-1811: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
2-1812: N.N. - Breviarium Cisterciense reformatum juxta decretum Sacre Rituum Congregationis iei 3 Julii 1869 confirmatum a Pio IX. Pont Max. auctoritate RR. D. Sebastiani Wyart Abbis Generalis Ord. Cist. Ref. editum, Pars Hiemalis.
3-366: N.N. - Den Christelyken Vader, brekende het Geestelyk Broodt voor de kinderen. , Ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden. Deel I-IV. .
2-353: N.N. - In storm geboren, Beknopte geschiedenis van een nieuw leger.
2-352: N.N. - Van Harte, Gedenkboek bij 75 jaar Caubergcommuniteit bezien vanuit leven en werken van de huidige bewoners, Valkenburg, 24 juni 1995, Paters van de HH. Harten.
2-351: N.N. - Constitutions et Règles de la Congrégation des Missionaires Oblats de Marie Immaculée.
2-350: N.N. - Constitutiones et regulae Congregationis Missionariorum Oblatorum Sanctissime et Immaculate virginis Mariae.
5-597: N.N. - Regole, et avisi per le Officiali del Monastero della Annontiata, fundato in Genova l'Anno di nostra salute 1604; E di nuovo ristampati, & aggiustati alla prattica dell'osseruenza delle Constitutioni per li Monasterii dell'istetto Ordine, l'Anno MDCXXXXVI.
2-348: N.N. - Album Societatis Missionariorum Sacratissimi Cordis Jesu.
2-347: N.N. - Album Societatis Missionariorum Sacratissimi Cordis Jesu.
2-346: N.N. - Geschiedenis van de Belgische Provincie van de Dochters van O.L.Vrouw van het Heilig Hart.
2-4105: N.N. - Mise au Point du Rituel Cistercien; Préparé par le Secrétaire central pout la Liturgie et la Commission Francophone Cistercienne, Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance.
2-345: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, anno 1952.
2-344: N.N. - Almanak 1950-1951 O.L. vrouw van het H. Hart.
2-343: N.N. - Almanak 1950 van O.L. Vrouw van het H. Hart.
2-342: N.N. - 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed 1885-1985.
2-341: N.N. - St.Joseph-Congregatie-voor-buitenlandse-missies 1866-1966, Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van Mill Hill.
2-338: N.N. - Martinus Manders (1819-1889), eenenvijftigste generaal der Orde van het H. Kruis.
2-339: N.N. - Mill Hill's wereldatlas.
2-2827: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière; edition française publée par la Direction générale de l'OEuvre, Tome LXXXIII - 48e Année (1908).
2-2826: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière; edition française publée par la Direction générale de l'OEuvre, Tome LXXXII - 47e Année (1907).
9-1390: N.N. - Waterbouwkunde, Afd. XIV, Bruggen, Derde Deel, Vierde gedeelte [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1385: N.N. - Waterbouwkunde, Afd. XV, B. Spoorwegen; Platen [elke plaat op een dubbele pagina, meerdere figuren/constructietekeningen per plaat].
9-1383: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 10 (1957, nr. 3) + Jahrgang 12 (1959, nrs. 3-4) + Jahrgang 15 (1962, nrs. 1-2-4-5-6) [in 1 volume].
9-1384: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 16 (1963, nrs. 1-4-5-6-) + a couple of brochures [in 1 volume].
9-1382: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 13 (1960, complete) + Jahrgang 14 (1961, complete) [in 1 volume].
9-1380: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 4-5-6 (1951-1953; complete) [in 1 volume].
9-1381: N.N. - Enzinger Nachrichten; Haus-Zeitschrift der Enziger-Union-Werke Aktien-Gesellschaft, Mannheim; Jahrgang 9 (1956, nrs. 1-2-3-4) + Jahrgang 10 (1957, nrs. 1-2-4-5-6) + Jahrgang 11 (1958, nrs. 1 till 6, complete) [in 1 volume].
9-1371: N.N. - LIMA 1986/87; Lima models [modèles de trains]; Chemins de fer; Edition française [Catalogue].
9-1344: N.N. - Fleischmann HO; 9902: Gleis-Pläne / Baan ontwerpen / Plans de réseaux / Spar-planer / Imianti ferroviari / Layout plans.
9-1363: N.N. - Koninklijke Marine: Voorlopig Handboek, bestemd voor schepelingen gedurende hun eerse militaire oefening.
9-1360: N.N. - Newtons erfenis; Nederland, de natuurwetenschappen en de verlichting.
9-1345: N.N. - Scientific books from dthe librabry of a French gentleman; Sale LN86790, Auction 3 November 1988 in the Book Room, New Bond Street; Catalogue.
9-1347: N.N. - Map Christiaan Huygens 1695-1995, met daarin drie brochures: 1. Rob H. van Gent: Een vernuftig geleerde; de technische vondsten van Christiaan Huygens / 2. Anne C. van Helden & Rob H. van Geest: De Huygenscollectie / 3. H.F. Cohen: Christiaan Huygens en de wetenschapsrevolutie van de 17de eeuw; Voordracht gehouden ter gelegenheid van het driehonderdste sterfjaar van Christiaan Huygens, in het Museum Boerhaave op 6 juli 1995.
9-1338: N.N. - The British Corporation for the Survey and Registry of Shipping; Rules for classification and construction 1890-1919.
9-1335: N.N. - Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens, Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf.
9-1328: N.N. (GAB. DE WAL) - De uitbreiding der wetenschappen en de verbetering der kunsten, heilrijk voor de burgerlijke maatschappij, Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
9-1319: N.N. - Opuscula selecta Neerlandicorum de Arte Medica; Fasciculus Primus quem Curatores Miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde; collegerunt et ediderunt ad celebrandam Seriem quinquagesiman in lucem nuper editam; Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders [teksten in het Nederlands].
9-1378: N.N. - Natuur en techniek; Algemeen populair-wetenschappelijk maandblad; Elfde Jaargang.
2-1623: N.N. - Heer leer ons bidden; Gebedenboekje voor kinderen van 9-12 jaar.
2-1620: N.N. - Ons Kerkboek; nieuw kinder-misboekje, 19 volledig uitgewerkte Missen, Communie- en Biechtoefeningen, gebeden voor Kruisweg, Lof en Aanbidding; persoonlijke gebeden, zangmissen en geestelijke liederen.
2-336: N.N. - Wilhelmus Franciscus Aloysius Smits (1824-1889), vijftigste magister generaal der Orded van het H. Kruis.
6-024: N.N. - Een missionaris in Alaska; Schets van den apostolischen arbeid van P. Willem H. Judge S.J.; Door een priester van St. Sulpice, naar het Engelsch.
6-059: N.N. - The South America Handbook 1935, South & Central America, Mexico, Cuba.
2-2825: N.N. - L'Institut des Fastes dus Sacré-Cœur; Ses travaux historiques pour la reconstitution officielle de la chrétienté; Rédigés par la Commission centrale des Monuments Eucharistiques, 1e Année, 1889, 2e/3e/4e Cahier.
8-311: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Zesde jaargang, eerste gedeelte.
8-310: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang, tweede gedeelte.
3-2559: N.N - Katechismus der Katholischen Kirche.
4-26: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 14de Jaargang (1982), Afl. 1-2.
3-2556: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
3-2557: N.N. - Catéchisme de l'Église Catholique.
8-1600: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman, Marnix Gijsen, Jan Vercammen en C. Vos; Jaargang 17, 1941 [januari t/m september 1941].
4-95: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 42 (1862).
4-93: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 40 (1861).
2-2087: N.N. - Ordinarium Celebrantis.
9-960: N.N. - Het gebed der Kerk: Militair Kerkboek; Mobilisatie 1939.
3-2554: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII Quinti Pont.Max. jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDLXVI publici iuris factam accuratissime expressus.
7-4026: N.N. - Verleden en heden van de Congregatie der Fraters van Tilburg; Periodieke uitgave, No. 13 t/m No. 24 (october 1948 - september 1952) [in één band].
2-2944: N.N. - Het evangelie als enige bagage [Verzameling van publicaties verschenen tussen 1976 en 1984 in met name Carissime Confrater, een intern tijdschrift van de Nederlandse Kapucijnen].
3-2549: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
3-2550: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
3-2551: N.N. - Catechismus ex decreto Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. et Clementis XIII. Pont. Max jussu editus; ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. Publici iuris pactam accuratissime expressus, Cum permissu Reverendissimi Ordinariatus Archiepiscopalis Bambergensis.
3-2546: N.N. - Katechismus der Christelijke Leering, Aanbevolen door de aartsbisschoppen van Engeland en Wales, en tot gebruik in al hun bisdommen aangeduid (Vlaamsche vertaling van den Engelschen Catechismus).
9-22: N.N. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ter gelegenheid van haar honderd-jarig bestaan, juli 1949.
8-31: N.N. - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen; Vijfde Deel, bevattende de literatuur, verschenen van 1930-1939, Verschenen onder auspiciën van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen.
3-2542: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
2-2551: N.N. - Liturgia das Horas, segundo o Rito Romano; III: Tempo Comum, semanas I-XVII.
7-1388: N.N. - Liber aureus Zutphaniensis [Nederlandse tekst] / Verschillende stukken over het Kapittel van Zutphen [Latijnse tekst].
9-997: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1941.
8-1599: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; Jaargang 11 (1935), Deel II [tweede helft van de jaargang, blz. 449-896].
8-1597: N.N. - De Gemeenschap; Maandelijks verschijnend Tijdschrift; Onder redactie van: Anton van Duinkerken, Chr. De Graaff, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Lou Lichtveld, C. Vos; Jaargang 7, 1931 [aflevering van november ontbreekt].
2-2203: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Editio altera, cum ordinationibus et rubricarum variationibus per decretum diei 11 januarii 1952 approbatus.
3-2558: N.N - Katechismus der Katholischen Kirche.
3-2555: N.N. - Catechismus Concilii Tritdentini, ad parochos, PII V. Pont. Max jussu promulgatus; Sincerus et integ, mendisque repurgatus opera P.D.L.H.P.; Editio nitidissima ad usum seminariorum.
3-2553: N.N. - Catéchisme du Concilie de Trente; Tome Premier + Tome Second, Traduction nouvelle par D.-G. Hallez.
7-4032: N.N. - VIKING, Tilburgs Studenten Weekblad; XIIe Hogeschooldag-nummer, maart 1953, Ter gelegenheid van het vijfde lustrum der Katholieke Economische Hogeschool.
7-4033: N.N. - De Wereldpost; Jaargang 2 nr. 15, 14 augustus 1924; Met o.a. enkele foto's van de muziekfeesten tijdens de Internationale Tentoonstelling van Handel en Industrie te Tilburg.
3-2543: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana, por el P. Gaspar de Astete, S.J. con las adiciones derl Excmo. Sr. Uriz Labairu, obispo que fué de Pamplona.
3-2544: N.N. - Catechism of Christian Doctrine, Approved by the archbishops and bishops of England and Wales, with a Compendium of Bible History and Prayer Book.
3-2545: N.N. - A Catechism of Christian Doctrine, with prayers according to the Schools Syllabus and short prayers for Confession and Communion.
3-2539: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
3-2540: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
3-2541: N.N. - Catechismus de Tonsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum juniorum Ecclesiasticorum; Excercitia Spiritualia octo dierum /Meditationes pro Excercitiis Spiritualibus cum indulgentiis plenariis.
7-2025: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek '98-'99, Deel 134-135, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2024: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 133, 1997, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2023: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 132, 1996, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
3-2535: N.N. - Größerer Katechismus der Römisch-katholischen Religion, für das Apostolische Vikariat Luxemburg, Verfaßt van ehemaligen Apostolischen Vikar daselbst, Herrn Johannes Theordor Laurent, Bischof von chersones.
3-2536: N.N. - Größerer Katechismujs der Römisch-katholischen Religion, für das Apostolische Vikariat Luxemburg, Verfaßt van ehemaligen Apostolischen Vikar daselbst, Herrn Johannes Theordor Laurent, Bischof von chersones.
3-2534: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana; tercer grado; texto nacional.
3-2532: N.N. - Katekismus Indonesia; diterbitkan atas nama Wali-wali Geredja seluruh Indonesia; Tjetakan II.
3-2533: N.N. - Catecismo de la Doctrina Christiana; tercer grado; texto nacional.
2-1712: N.N. - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten; Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
3-332: N.N. - Batavia Sacra of Kerkelyke Historie van Batavia., Behelzende de Daaden van de Utregtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden. In
7-2987: N.N. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, III.
7-2988: N.N. - De allochtonen in Brabant, Initiaal-onderzoek naar omvang en situatie.
5-537: N.N. - Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle; Qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & don’t on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire.
1-4377: N.N. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 6 Bände (Komplet); Herausgegeben von Kurt Galling.
7-5027: N.N. - Gedenkboek van den 12½-jarigen missiearbeid der Paters Minderbroeders-Capucijnen in Nederlandsch Oost-Indië, 1905-1917.
7-5456: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw / Netherlands India Old & New, a monthly magazine devoted to Indonesian art, archeology, architecture, flora, fauna, agriculture, the industrial arts, ethnology, trade, communications and touristm; 19th Year of publication, March 1934 [articles in English, in German and in Dutch language].
7-5455: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw / Netherlands India Old & New, a monthly magazine devoted to Indonesian art, archeology, architecture, flora, fauna, agriculture, the industrial arts, ethnology, trade, communications and touristm; 19th Year of publication, January 1934 [articles in English, in German and in Dutch language].
7-5454: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 17e Jaargang, Afl. 6 (october 1932).
7-5453: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 17e Jaargang, Afl. 3 (juli 1932).
7-5452: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 12 (april 1932).
7-5450: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 8 (december 1931).
7-5451: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 9 (januari 1932).
7-5448: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 6 (october 1931).
7-5449: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 7 (november 1931).
7-5447: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 5 (september 1931).
7-5446: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 16e Jaargang, Afl. 3 (juli 1931).
7-5445: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 9e Jaargang, Afl. 11 (maart 1925).
7-5443: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 9e Jaargang, Afl. 3 (juli 1924).
7-5444: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 9e Jaargang, Afl. 8 (december 1924).
7-5442: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 9e Jaargang, Afl. 2 (juni 1924).
7-5441: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 9e Jaargang, Afl. 1 (mei 1924).
7-5440: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 12 (april 1924).
7-5439: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 10 (februari 1924).
7-5438: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 9 (januari 1924).
7-5437: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 8 (december 1923).
7-5435: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 6 (october 1923).
7-5436: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 7 (november 1923).
7-5434: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 5 (september 1923).
7-5433: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 3 (juli 1923).
7-5432: N.N. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; 8e Jaargang, Afl. 1 (mei 1923).
7-5426: N.N. - Indonesie's toekomst / Indonesia di Kemoedian Hari; Ichtisar rentjan, Pemerintah Belanda; Overzicht der plannen van de Nederlandsche Regeering.
7-5420: N.N. - Tot dankbaarheid genoopt; Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
7-5413: N.N. - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau; Aflevering VI: De invloed van den Europeeschen Oorlog op den productenhandel van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op dien van de Buitenbezittingen; 2e Gedeelte: De gewesten van Sumatra.
7-5412: N.N. - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau; Aflevering III [over: Habinsaran, Timor, Soetanaat Indragiri, landschap Geumpang].
7-5407: N.N. - Borneo-Almanak 1951; Tot steun der Capucijnenmissies in de Apostolische Vicariaten Pontianank (Borneo) en Medan (Sumatra).
7-5405: N.N. - Jaarverslag van de Inspectie voor de Landelijke-Inkomsten in Nederlandsch-Indië over 1914 en 1915.
7-5401: N.N. - Spektra; Mingguan Indonesia; Pustaka Masjarakat Baru; Djuli - Des. 1949, afleveringen 1 -23.
7-5395: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XXIII, 1940 (maanden januari t/m mei), Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
7-5394: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XVI, 1934, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
7-5393: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XV, 1932, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
7-5392: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XII, 1929, Uitgave van de Indische Missie-Vereeniging.
7-5384: N.N. - Hikajat Perdjandjian Baharoe [teksten uit het Nieuwe Testament].
7-5368: N.N. - Theosofisch Maandblad voor Nederlands-Indië, 14e Jaargang, 1915.
7-5366: N.N. - Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken; Dertiende Jaargang, No. 6, December 1929.
7-5362: N.N. - Indisch Maçonniek Tijdschrift, Jaargang 1936-1937 [titelpagina ontbreekt, zodat nadere bibliografische gegevens ontbreken].
7-5349: N.N. - Nieuw Guinea, uw naam is wildernis; Avonturen van J. Verschujeren M.S.C. en C. Meuwese M.S.C., ontdekkers van de Koningin Juliana Rivier.
7-5338: N.N. - Indisch Maçonniek Tijdschrift; Orgaan der Provinciale Grootloge van Nederlandsch-Indië; XLIIIe Jaargang, 1937-1938.
7-5322: N.N. - Yearbook of the Netherlands East Indies; Edition 1916, Compiled by the Sub-Department of Industry and Commerce of the Department of Agriculture, Industry and Commerce at Buitenzorg, Java, by request of the Dutch East Indian Government.
7-5319: N.N. - Cultureel Indië; Zevende Jaargang, Onder redactie van de Afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut te Amsterdam.
7-5318: N.N. - Cultureel Indië; Eerste Jaargang, Onder redactie van de Afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
7-5310: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Dertiende Jaargang, 1928-1929.
7-5311: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Veertiende Jaargang, 1929-1930.
7-5309: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Tiende Jaargang, 1925-1926.
7-5308: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Zevende Jaargang, 1922-1923.
7-5307: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Zesde Jaargang, 1921-1922.
7-5306: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Vijfde Jaargang, 1920-1921.
7-5305: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Vierde Jaargang, 1919-1920.
7-5304: N.N. - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw; Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène; Derde Jaargang, 1918-1919.
7-5302: N.N. - De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië, Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
7-5301: N.N. - Handelingen van het Thee-Congres met Tentoonstelling, gehouden te Bandoeng van 21 tot 26 juni 1924.
7-5299: N.N. - Pioniers Overzee; De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie 7 December (C Divisie) 1945-1950.
7-5296: N.N. - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau; Aflevering VI: De invloed van den Europeeschen Oorlog op den productenhandel van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op dien van de Buitenbezittingen; 1e Gedeelte: De productenhandel in 1904, 1913 en de 1e helft van 1914 met een beknopt overzicht van enkele voorname importartikelen.
7-5294: N.N. - 400 Jaren Missie in Nederlandsch-Indië; Gedenkboek; Jubileum-uitgave van het Maandblad Sociaal Leven, Nummers 2 en 3, 15de jaargang 1934.
7-5290: N.N. - Artillerievuur in de tropen; Het boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf. Brig. Gr. - C Divisie 7 December .
7-5278: N.N. - Onze Missiën in Oost en West-Indië; Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging, Jaargang VI (1923).
7-5277: N.N. - Onze Missiën in Oost en West-Indië; Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging, Jaargang V (1921-1922).
7-5276: N.N. - Onze Missiën in Oost en West-Indië; Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging, Jaargangen III en IV (1919-1920 en 1920-1921).
7-5275: N.N. - Onze Missiën in Oost en West-Indië; Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging, Jaargangen I en II (1917-1918 en 1918-1919).
7-5274: N.N. - Onze Missiën in Oost- en West-Indië; Koloniaal Missie-Tijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging; Feestnummer, 1912-1922.
7-5270: N.N. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan (Noord-Midden-Timor), Naar de gegevens verzameld door dr. B.A.G. Vroklage S.V.D.; Bewerkt door Dr. H.J. Lammers.
7-5264: N.N. - Itinerairio, Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën 1579-1592; Uitgegeven door Prof. Dr. H. Kern; Eerste Stuk, Tweede druk, herzien door Dr. H. Terpstra; Reeks: Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, LVII.
7-5263: N.N. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654; Uitgegeven door Dr. H.J. de Graaf, Reeks: Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, LIX.
7-5254: N.N. - Verslagboek: Nederlandse Missiologische Week gehouden te Nijmegen van 27-30 october 1948; Algemeen onderwerp: Missievraagstukken van de tegenwoordige tijd.
7-5247: N.N. - Rumphius' wonderwereld; Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon, Gekozen, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Mark Loderichs.
7-5234: N.N. - Koloniaal Missietijdschrift, Jaargang XIV , afl. IV (april 1931), en Jaargang van 1935 [waarvan p. 1-32 ontbreken].
7-5222: N.N. - Oranje & Indonesië; Officieel herdenkingsalbum, Verslag van het staatsbezoek van het koninklijk paar in september 1971 aan Indonesië.
7-5219: N.N. - Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962, Een uitgave ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Verenigingen Oud Militairen Indië-Nieuw Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.
7-5213: N.N. - De Katholieke Missie in Nederlandsch-Indië; Jaarboek 1939.
7-5214: N.N. - De Katholieke Missie in Nederlandsch-Indië; Jaarboek 1940.
7-5212: N.N. - De Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië; Jaarboek 1936.
7-5211: N.N. - De Katholieke Missie in Nederlandsch O.-Indië; Jaarboek 1934-35.
7-5207: N.N. - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 14 september 1940 No. 1x/KAB; Deel I: Indië''s ontwikkeling tusschen den Eersten enden Tweeden Wereldoorlog / Deel II: Indië's wenschen.
7-5182: N.N. - Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici).
7-5181: N.N. - Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici).
7-5177: N.N. - Alkitab [Old and New Testament including the Deutorocanonical Books; Indonesian].
7-5171: N.N. - De zon gaat op in Balige; Jaarboek van de Kapucijnenmissie.
7-5172: N.N. - De zon gaat op in Balige; Jaarboek van de Kapucijnenmissie.
7-5170: N.N. - Bataviasche Apotheek; Waarin begreepen zyn zodanige enkelde en gecomponeerde geneesmiddelen als 'er in de Hospitaals en Stads Apotheek zullen bewaart worden [facsimile; Oorspronkelijke uitgave uit 1746, gedrukt in 't Casteel by 's E. Comps. Drucker C.J. Weichberger te Batavia.
7-5161: N.N. - Onder radja's en koningskinderen; Mededelingen over Baligé - Indonesia, Serie: Mededelingen nr. 37, augustus 1965.
7-5160: N.N. - In het land van toar en luminu'ut; Apostolaat onder het volk van de Minahassa - Sulawesi - Indonesia, Speciaal nummer van Mededelingen over de Minahassa, nr. 40, december 1965.
7-5159: N.N. - In het land van toar en luminu'ut; Apostolaat onder het volk van de Minahassa - Sulawesi - Indonesia, Speciaal nummer van Mededelingen over de Minahassa, nr. 40, december 1965.
7-5158: N.N. - In het land van toar en luminu'ut; Apostolaat onder het volk van de Minahassa - Sulawesi - Indonesia, Speciaal nummer van Mededelingen over de Minahassa, nr. 40, december 1965.
7-5152: N.N. - Samosir; De oudbatakse samenleving.
7-5151: N.N. - Samosir; De oudbatakse samenleving.
7-5149: N.N. - Onder radja's en koningskinderen; Mededelingen over Baligé - Indonesia, Serie: Mededelingen nr. 37, augustus 1965.
7-5147: N.N. - Jubileumnummer COCOR bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Missie op Sumatra.
7-5145: N.N. - Waar wij werken in Indonesië; Sumatra en Sulawesi, Reeks: Intercom-Fraters Nr. 6, mei 1970.
7-5144: N.N. - Waar wij werken in Indonesië; Sumatra en Sulawesi, Reeks: Intercom-Fraters Nr. 6, mei 1970.
7-5141: N.N. - Sumatra's Westkust in beeld.
7-5140: N.N. - De hand aan den ploeg; Het missiewerk van de Capucijnen op Borneo en Sumatra.
7-5125: N.N. - Zeven jaar Repbublik Indonesia.
7-5126: N.N. - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan, Uitgegeven in opdracht van de Sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdelen.
7-5123: N.N. - St-Jozefvereniging Feestnummer, No. 7, juli-augustus 1948 [Bij het gouden jubileum van onze Missie in de Minahassa, 1898-1948], Uitgave van de Missie der Zusters v.h. Gez. V. JMJ, Mariënburg 's Bosch.
7-5114: N.N. - Pemimpin Serani, jaïtoe Kitab Sembahjang; Jang elok dipakai pada berbakti kepada Mah Toehan dan pada meminta bantoean kepada Santa Maria da segala orang Kadis, Terkarang oleh A. P. F. van Velsen S.J..
7-5113: N.N. - Pemimpin Serani, jaïtoe Kitab Sembahjang; Jang elok dipakai pada berbakti kepada Mah Toehan dan pada meminta bantoean kepada Santa Maria da segala orang Kadis, Terkarang oleh A. P. F. van Velsen S.J..
7-5109: N.N. - Lagu2 Indonesia, Deel 5; Penjusun Oleh Su Yang.
7-5110: N.N. - Empat Kitab Indjil toehan kita Jésoes Kristoes dan perboeaton segala rasoel, Soedah disalin kepada behasse Melajoe oléh Jos. Kraanen, M.S.C..
7-5107: N.N. - Lagu2 Indonesia, Deel 3; Penjusun Oleh Su Yang.
7-5108: N.N. - Lagu2 Indonesia, Deel 4; Penjusun Oleh Su Yang.
7-5106: N.N. - Lagu2 Indonesia, Deel 2; Penjusun Oleh Su Yang.
7-5105: N.N. - Lagu2 Indonesia, Deel 1; Penjusun Oleh Su Yang.
7-5104: N.N. - Indjil; Kabar Gembira Jesus Kristus kitab kudus perdjandjian Baru.
7-5103: N.N. - Ibadat Harian; Ofisi baru menurut Ritus Roma diterbitkan oleh PWI - Liturgi.
7-5101: N.N. - Tjeritera Pandak Gerédja Katholik.
7-5102: N.N. - Madah Bakti; Buku Doa dan Nyanyian Umum; Edisi pokok dengan lampiran, Disusun olehK Komisi Liturgi Seksi Musik.
7-5100: N.N. - Perajaan Misa Sutji; Berdasarkan Missale Romanum - 1970; Terdjemahan dari P.W.I. Liturgi.
7-5099: N.N. - Iman dan 'Ilmoe, Serie II No. 3: Tjeritera Peri kehidoepan beberapa Orang Kadis dan Kadisa.
7-5098: N.N. - Iman dan 'Ilmoe, Serie II No. 6: Tjeritera oléh Lucie Lavergne; didjawikan oléh Alif.
7-5096: N.N. - Pengadjaran sorani.
7-5097: N.N. - Sembahjang terkoetib dari Kitab Koedoes; Jang boléh dipergoeakan pada orang jang dekat mati.
7-5093: N.N. - Tersalin dari kitab Tjina jang ber-alamat Ko ong kwan sie im keng; Akan membagi kabaekan dan keslamatan atas sekakian menoesia.
7-5092: N.N. - Katekismus Indonesia; Diterbitkan atas nama Wali-wali Geredja seluruh Indonesia; Tjetakan II.
7-5091: N.N. - Alkitab [Nieuw Testament], Perdjandjian baru dalam Bahasa Indonesia modern.
7-5086: N.N. - Kitab Pengadjaran Serani, jang menoeroet titah seri padoeka Mgr. Edmundus Sybrandus Luypen, haroes dipakai dalam djadhahan vicariat apostolik Betawi.
7-5073: N.N. - Het Maleisch in den dagelijkschen omgang.
9-556: N.N. - Playboy Playmate Desk Calender 1978 [with 12 photographs of playmates, 1 for each month].
3-407: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1841 zevende jaargang..
8-2293: N.N. - Lecures de Tous, Revue Universelle et Populaire Illustrée; Treizième Année (octobre 1910 - septembre 1911).
9-223: N.N. - Van een meisje door niemand bemind, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 33.
2-991: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 51 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2000).
7-723: N.N. - Translation of the Works of Virgil: partly original and partly altered from Dryden and Pitt; By John Ring; In two volumes; Vol. I + Vol. II.
7-6012: N.N. - Nederlandsche Wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten, voorts van Waterschappen, Heerlijkheden enz.; Deel I + Deel II, Beschreven volgens het Officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den Hoogen Raad van Adel.
7-6013: N.N. - L'Indépendant, Chronique Nationale, Politique et Littéraire; No. 6 (6 Mai 1815) jusqu'a No. 145 (22 Septembre 1815).
7-6014: N.N. - Le Constitutionel, Journal Politique et Littéraire; 1816: Nos. 310 (5 Novembre) jusqu'a 366 (31 Décembre) / 1817: Nos. 1 (1 Janvier) jusqu'a 94 (4 Avril).
1-155: N.N. - Sacrorum Bibliorum Pars Altera, complectens Prophetas cum Libris Machabaeorum, et Novom Testamentum; Cum indicibus, etiam Plantinianis, aeditio novo notis chronologis, historicis & geographicis illustrata juxta editionem Parisiensum Antonii Vitrè; Nunc jussu illustrissimi ac Reverendissimi Domini Petri Josephi Antverpiensium Episcopi per suos deputatos revisa & optimis exemplaribus adaptata.
3-2411: N.N. - Onze levensweg; Voorloper van De Leer der Kerk, Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
7-6019: N.N. - Le Constitutionel, Journal du Commerce, Politique et Littéraire; 1821: Nos. 310 (6 Novembre) jusqu'a 365 (31 Décembre) / 1822: Nos. 1 (1 Janvier) jusqu'a 230 (18 Aout).
7-6020: N.N. - Een halve eeuw Vrijdag; oftewel hoe men een indrukwekkende grote en moderne drukkerij opbouwt uit: een rozenknopje, vijftien gulden en liefde voor de muziek.
1-2624: N.N. - OEuvres de Maître Eckhart; Sermons - Traités.
7-2022: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 131, 1995, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
3-402: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Vierde deel. .
7-1645: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 8e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 50].
2-123: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 1-3 gennaio-giugno 1975.
2-122: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 5-6 gennaio-giugno 1974.
7-1642: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 5e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 47].
7-1643: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 6e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 48].
7-1644: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 7e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 49].
7-1640: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 3e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 45].
7-1639: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 2e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 44].
7-1632: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1634: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1627: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 13-18, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1628: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1630: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1631: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1626: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 1-12, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1624: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1625: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1622: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1620: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1621: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 7de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1619: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 6de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1611: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1612: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 2de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1613: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel + 4de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten [in 1 volume].
7-1614: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 1-12, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1616: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1600: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1996, Elfde jaargang.
7-1601: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1997, Twaalfde jaargang.
7-1602: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1999, Veertiende jaargang.
7-1603: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 2004, Negentiende jaargang.
7-1605: N.N. - Vaderlandsche Historie, vervattende Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noordamericaanscher onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezer Staat, tot den tegenwoordigen tyd; Uit de geloofwaardigste Schryvers en echte Gedenkstukken zamengesteld; Met plaaten; Eerste Deel tot en met Twaalfde Deel.
7-1609: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 1ste Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
7-1599: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1995, Tiende jaargang.
7-1595: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1991, Zesde jaargang.
7-1596: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1992, Zevende jaargang.
7-1593: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1989, Vierde jaargang.
7-1597: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1993, Achtste jaargang.
7-1594: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1990, Vijfde jaargang.
7-1592: N.N. - Achterhoekse Almanak voor het jaar 1988, Derde jaargang.
7-1584: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingtième.
7-1586: N.N. - Journal officiel du Royaume des Pays-Bas; Tome Vingt-troisième.
7-1580: N.N. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende vewoestingen; Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803; Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel; Door C. Smet, Priester, Eertyds geassocieert met den heer Ghesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
7-1573: N.N. - BMGN - Low Contries Historical Review; Volume 127-1 [texts in English and in Dutch].
7-1568: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 124, Aflevering 2.
7-1567: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 3.
7-1565: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 1.
7-1566: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 123, Aflevering 2.
7-1562: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 2.
7-1561: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 1.
7-1563: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 3.
7-1560: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 121, Aflevering 3.
7-1557: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 4.
7-1556: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 2.
7-1555: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Jaargang 120, Aflevering 1.
7-1564: N.N. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden; Deel 122, Aflevering 4.
2-1251: N.N. - Kunstschatten uit de St.=Servaas, Heiligdomvaart jaar 1976.
7-314: N.N. - Kunst in beeld: De klassieke oudheid.
2-325: N.N. - Associatio der Reguliere Kanunnikenessen van het Heilig Graf, Regel en Constituties.
2-323: N.N. - Zusters van Julie Postel, Helend aanwezig.
2-322: N.N. - Een opbouwwerkster in de kerk, H.M. Magdalena Postel, stichteres van de Zusters van Julie Postel.
7-504: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 1.
7-505: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 2.
7-506: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VII, Fasciculus 4.
7-507: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 1.
7-508: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 3.
7-509: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen VIII, Fasciculus 4.
7-510: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 1.
7-511: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 2.
7-512: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen IX, Fasciculus 4.
7-513: N.N. - Mnemosyne; Bibliotheca Classica Batavia; Series IV, Volumen X, Fasciculus 2.
6-1009: N.N. - Toerisme; Achttiende jaargang, juli - december 1939, Halfmaandelijksch orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond.
2-1539: N.N. - Missel Romain ou Paroissien Romain; En Latin et en Français.
2-1579: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch; Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-4001: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgique en Théologie; Année 1867; kolommen393 à 1136 + Table Alphabétique.
6-008: N.N. - Onward '75; Santa Clara High School Oxnard, California.
6-009: N.N. - Onward 1984 [Santa Clara High School].
5-601: N.N. - Sapientia christiana; a Claudio Arvisenet, Sacerdatoe Lingonensi, auctore Memorialis vitae sacerdotis, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-602: N.N. - Statuta Renovata Candidissii & Canonici Ordinis Praemonstratensis.
6-317: N.N. - St. Paul's College 1988 [Windhoek; Annual book].
3-2370: N.N. - Kleine Katechismus ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Den Bosch; incompleet, blz. 5/6 ontbreekt], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
7-1304: N.N. - Wetenschap en rekenschap 1880-1980; Een eeuw wetenschapsbeoefeining en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
7-1306: N.N. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
2-320: N.N. - Constituties / Konstitusi, Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart / Kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus.
2-318: N.N. - Professie van barmhartigheid en broederschap, Bezinning op onze geloften.
2-317: N.N. - Als frater in de wereld staan, Bezinning on onze constituties, hoofdstuk I.
2-316: N.N. - Stellingen en artikelen voor te stellen in de zaak der zalig- en heiligverklaring van den dienaar Gods frater Maria Andreas, lid der Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
2-313: N.N. - Generale constituties van de Orde van de Arme Zusters van de Heilige Clara.
2-312: N.N. - De Clarissen vroeger en nu, Korte geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de hervorming van Sint Coleta, in de Nederlanden tot heden.
9-679: N.N. - [convolute] 1. Salon-Album; Sammlung beliebter Salonstücke für Piano-solo / 2. Verschiedene Stücke / 3. Sonatinen für Pianoforte von Fr. Kuhlau; Kritisch durchgesehen un mit Fingersatz bezeichnet von Louis Köhler & L. Winkler.
7-3268: N.N. - Honderd jaar Gasthuis St. Elisabeth en Stichting De Volckaert te Dongen, 1883-1983.
2-3051: N.N. - Kerk en Missie; Algemeen Missietijdschrift; Jaargangen 45-48 [in 1 band], Jaren 1965-1966-1967-1968.
2-833: N.N. - Carmel , année 1962, centenaire de la reforme du Carmel.
5-598: N.N. - Sacrosancti et OEcumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, Pontificibus Maximis, celebrati Canones et Decreta; pluribus annexis ad idem Concilium spectantibus, Edita Nova, post plurimas castigatior et emendatior.
7-3102: N.N. - De lotgevallen van de Kempische Religieuze Instellingen tussen 1780 en 1850 , [Studiedag Abdij Tongerlo 28 september 1996].
7-1481: N.N. - K.R.O. 1925-1950, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van de Katholieke Radio Omroep, MCML.
6-058: N.N. - The South America Handbook 1932, South & Central America, Mexico, Cuba.
2-309: N.N. - Caritas Pirckheimer 1467-1532.
2-308: N.N. - Histoire abrégée de l'Ordre de Sainte Claire d'Assise, Édition des monastères des Clarisses Colettines a Lyon en a Tournai. Tome premier.
1-3599: N.N. - Heil voor deze wereld, Studies aangeboden aan prof.dr. A.G. Honig jr..
2-303: N.N. - Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1830-1980, 150 jaar langs broeders van goede werken.
2-301: N.N. - Zusters Brigitinessen Abdij Maria Hart te Weert, Het kloosterleven tussen vier muren in woord en beeld.
4-151: N.N. - Revue de Droit Canonique; Revue Trimestrielle; Tome 6 (1956) au Tome 19 (1969) [VENTE À VOLUME SÉPARÉE, donc peut-être quelques volumes sont vendu en attendent; information actuelle à vendeur].
3-2479: N.N. - Katholischer Katechismus für die Diözese Breslau und den Delegaturbezirk, Amtlich herausgegeben von dem fürstbischöflichen Ordinariate zu Breslau.
8-1592: N.N. - Woordenboek der Nederlandsche taal; 3 losse delen: letters afstr.-ajuin / G-gekk / gekk-glitz.
3-2237: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
5-260: N.N. - Patrologiae Cursus Completus, sive bibliotheca Universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt...; Patrologiae Tomus XXIX. S. Hieronymi Tomus Decimus; S. Eusebii: Hieronymi stridonensis prebyteri, Opera Omnia; tertia parte seu triente materialiter superet, Series Prima ..., accurante J.-P. Migne, Cursuum Completorum in singulos scientiae ecclesiasticae ramos editore.
5-264: N.N. - Trophée de la religion Catholique, après la defaite des infidelles dans Les Pays Bas; Par l'Empereur Arnulphe Roy de Baviere l'an 895; Erigée à la Reine du Ciel, par deux Vierges, Sœurs de Hugue, Duc de Germaine et de Loraine; Enseveli au L A C Q, sous la ruine des Normans.
3-2385: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom Haarlem.
3-264: N.N. - Geschenk voor Sophia Frederika Amalia Heeren; ter nagedachtenis aan de plegtige inwijding onzer herbouwde kerk. , Bij welke gelegenheid zij de gezangen heeft helpen uitvoeren, en ten blijk van de algemeene tevredenheid over de wijze, waarop zij zich van die taak heeft gekweten. .
3-016: N.N. - Periodica de re morali canonica liturgica. , Vol. 18, 19, 20, 26 till 28, 42 till58 (1930- 1969). .
3-019: N.N. - Revue Catholique. , Receuil religieux, philosopique, scientifique, historique et littéraire. Vol. 1 till 5, 7 till 55 (1843-1884). .
3-020: N.N. - Revue Diocésaine de Tournai. , Vol. 1, 3 till 22 (= 1946-1967). .
2-1225: N.N. - Maria-jaarkrans; mariale kunst uit Oost en West, Catalogus van de tentoonstelling Maria-jaarkrans Antwerpen 1988.
3-015: N.N. - Onze Eeuw., Maandschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst. O.r.v. P.J.Blok, e.a. Jrg= 1 (deel 1-2-3), 2 t/m 10 (1t/m4), 12 (1t/m4), 13, 14 (1-2), 16, 17. .
3-012: N.N. - De Gids., 1844= jaargang 8, 1927 = jaargang 91. Vol.= 8(2), 17(1-2), 23 (1-2) till 26 (1-2), 27 (1-2-3-4) till 40 (1-2-3-4), 41 (3-4) till 72 (1-2-3-4), 73 (3-4) till 79 (1-2-3-4), 81 (1-2-3-4), 82 (1-2-3-4), 83 (1-2), 84 (2), 85 (1-2-3-4), 86 (3-4), 87 (1-2-3-4), 88 (1-2), 89 (3-4), 90 (1-2-3-4), 91 (1-2-3-4). Each vol = € 10,-.
3-010: N.N. - Collection de Précis Historiques. , Et mélanges religieux, littéraires et scientifiques. Vol. 1876 till 1879, 1882 till 1892. .
3-011: N.N. - Le Correspondant., Réligion, philosophie, politique, histoire, science, économiesociale, voyages, littérature, beaux-ants. 1879-1913. Vol. 78, 80 till 88, 90, 92, 104, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 161, 163, 165 till 169, 182 till 193, 195 till 204, 1908 (1,2,3,4), 1912 (1,2,3,4), 1913 (2). .
7-3163: N.N. - Jaarboek 63 De Ghulden Roos (2003).
2-1217: N.N. - Historische Bauten und Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg-Prüm.
2-1218: N.N. - .....Zij kwamen van verre, Kerstkribben van landen rondom de Midellandse zee uit de collectie Elisabeth Houtzager.
8-2533: N.N. - Kunst und Leben; Ein neuer Almanach für das Deutsche Haus.
3-391: N.N. - Epistels en Evangelien. , Met de gebeden genaemd Collecta. Die door het geheel jaer, op de zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de Misse. Getrokken uyt den Roomschen Missael. Nieuwen Druk. .
2-1215: N.N. - De schatkamer van San Marco Venetië.
7-3070: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 6, 1989.
7-2621: N.N. - 50 jaar R.K. Basisschool Diessen 1929-1979.
3-2552: N.N. - Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini ... Canones et Decreta, secundum textum originalem anni 1564, et editionem quae Romae Typis S. Congregationis de Propaganda Fide prodiit anno 1845 / Catechismus Concilii Tridenti, PII V, Fontificus Maximii, jussu promulgatus; sincerus et integer, mendis repurgatis, atque apparatu auctus; Editio nova ad usum seminariorum.
7-062: N.N. - De Kruistochten.
7-1324: N.N. - Histoire des Pays-Bas; Catalogue systématique de livres anciens aux prix marqués chez Martinus Nijhoff à la Haye.
7-1323: N.N. - Bührmann's Geschiedenis van ons vaderland, van de vroegste tijden tot op heden; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [tot 1433].
1-3594: N.N. - In het spoor van Arminius, Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan prof.dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
2-2561: N.N. - La Liturgie des Heures; tome IV: temps ordinaire, semaines XXII-XXXIV.
8-3033: N.N. - Eva's mysterie boek [Verzamelbundel van verhalen van Engelse/Amerikaanse schrijvers; oorspronkelijk verschenen onder de titel Ellery Queen's 1960 Anthology].
1-3592: N.N. - Het antwoord dat verandert, Bundel opstellen aangeboden aan ds. Hans Hoekert ter gelegenheid van zijn emeritaat.
4-72: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 16 (1849).
7-2019: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 128, 1992, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2420: N.N. - Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel (1795-1995); Wat daaraan voorafging en.... Hoe gaan we verder?.
7-1679: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 84e Jaargang.
9-550: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 4, Juin 1955.
9-531: N.N. - Alexandre Cingria, un prince de la couleur dans la Genève du XXe siècle, Préface de Louis Casaï.
9-524: N.N. - Spiegels met herinneringen; 101 daguerotypieën van Tajiri [Tentoonstellingscatalogus], Met tekst van Ed van der Elsken: Over Tajiri.
7-2018: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 127, 1991, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
8-899: N.N. - Die Eerste Bliscap van Maria en Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.H. Beuken.
7-2017: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel 126, 1990, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2015: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIV, 1988, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-1408N: N.N. - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tredentini restitutum, S. Pii V Pontificiis Maximi jussu editum, aliorum pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi Benedicti XV auctoritate vulgatum; Editio juxta Typicam Vaticanam.
7-2014: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXIII, 1987, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2013: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXII, 1986, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-1604: N.N. - Ik ga al naar de heilige Mis.
9-06: N.N. - Clark's Applied Pharmacology; Revised by Andrew Wilson and H.O. Schild, 120 Illustrations.
2-1600: N.N. - Missaal voor de Weekdagen [uitgave verzorgd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg].
3-2281: N.N. - L'Étoile Noëliste; Revue hebdomadaire, illustrée pour le jeunesse, Tome XII (6e Année), 1919 vol. 2 (Juillet - Decembre 1919) .
8-01: N.N. - Multicopy papiercollectie [stalenboek met collectie van alle papiersoorten van Multicopy].
1-1243: N.N. - Saint Benoît, Le père des moines d'Occident.
8-302: N.N. - Drieëntwintig Nederlandse exlibris [mapje met 23 exbris op losse bladen + los blad met colofon etc.; compleet].
1-3842: N.N. - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens, verteld aan Arjan Broers.
7-4036: N.N. - Wandelingen langs de grenzen van Tilburg [fotoalbum met kleurenfoto's, bevestigd met fotohoekjes, met handgetekende plattegronden waarop de locaties van de foto's zijn aangegeven].
7-4037: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 9, nr. 10 t/m 20 (januari - juni 1972).
7-4038: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 11, nr. 1 t/m 19(augustus 1973 - juni 1974).
7-4039: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 13, nr. 1 t/m 19 (augustus 1975 - juni 1976).
7-4040: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 14, nr. 1 t/m 30 (augustus 1976 - juni 1977).
2-2533: N.N. - De cura infirmorum, ex Rituale Romano, ad usum diœcesium Belgii.
2-2815: N.N. - Manuel du Tiers-Ordre de Marie.
5-510: N.N. - Actum Apostolorum pro schola eloquentiae Societatis Iesu, Pars Prima.
2-2566: N.N. - Enchiridion Indulgentiarum, normae et concessiones.
2-292: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 3.
2-291: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 2.
2-290: COLLECTIE ONDER LEIDING VANALBERT D'HAENENS EN VERWEZENLIJKT DOOR DE GROEP CLIO-70 - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 1.
2-283: N.N. - Hofjes in Nederland.
2-282: N.N. - Begijnhof Oss, Gezamenlijke uitgave van Bouwbedrijf Berghege bv en het gemeentebestuur van Oss bij het voltooien van de werkzaamheden in het herstructureringsgebied Begijnhof en de officiële opening van het kantoor van het bouwbedrijf op 20 oktober 1989.
2-281: N.N. - Het Liers Begijnhof, Artiestenoord en inspiratiebron.
2-28: N.N. - Benedictus Pater Europae 480-1980, Vijftiende eeuwfeest van de geboorte van de H. Benedictus van Nursia in de Benelux.
5-578: N.N. - Offices propres pour les deux fêtes de S. Aspais, patron de Melun, Diocèse de Sens.
5-585: N.N. - Pensées sur les plus importantes vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Par un Ecclesiastique du Diocèse de Besançon.
5-577: N.N. - Offices et prières a l'usage de l'Ordre des Cisterciens réformés de N. D. de la Trappe, avec l'Approbation de Chapite Général.
2-1598: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
2-1599: N.N. - Missel Romain Latin-Français; Tomes I-II-III.
5-593: N.N. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S. M. Il. Par les Représentant des États des Provinces des Pays-Bas Autrichiens; Tome XI., contenant la Table générale des matieres, &c. / Supplément aux Réclamations Belgiques, &c., formant le XIIe. Tome de ce Recueil.
5-590: N.N. - Prima Pars Promptuariuii Iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis / Promptuarii Iconum Pars Secunda incipit à Christo nota, perpetuam ducens seriem ad usque Christianissimu Francorum Regem Henricum hoc nomine secundum, hodie feliciter regnantem.
5-589: N.N. - Principum et illustratum Virorum Epistolae, ex praecipuis scriptoribus, tam antiquis, quam recentoribus, collectae.
8-1585: N.N. - Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft; Uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; Tweede Deel, G-M.
8-1586: N.N. - Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft; Uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; Vierde Deel, S-Z.
8-1587: N.N. - M.J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal (teven vreemde-woordentolk) vooral ten dienste van het onderwijs; Zestiende vermeerderde druk uitgegeven door Dr. J. Brepols.
5-595: N.N. - Réflections sur les O de l'Avant, en forme d'homilies; Ouvrage utile aux fidèles pour les préparer au Mystère de la Naissance de Jésus-Christ, Par l'Auteur des Traités contre les parures & contre les danses.
2-4094: N.N. - Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex Actis eiusdem collecta, Vol. V; Appendix III-IV continens continuationem decretorum a die 23 Augusti 1856 n. 5231 ad diem 18 Decembris 1877 n. 5715.
9-3090: N.N. - Zwischen Fahrrad und Fließband; Absolut modern sein; Culture technique in Frankreich 1889-1937 [Ausstellungskatalog].
6-1493: N.N. - Grootoosten der Nederlanden [Publicatie van de Orde van Rijmetselaren]; 122e jaargang.
7-1687: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 92e Jaargang.
7-1688: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 93e Jaargang.
7-1689: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 94e Jaargang.
7-1690: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 95e Jaargang.
7-2005: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIII, 1977, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2006: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIV, 1978, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2007: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXV, 1979, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2009: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXVIII, 1982, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2010: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIX, 1983, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2011: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXX, 1984, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2000: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CVII-CVIII, 1971-1972, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2001: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CIX, 1973, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2002: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CX, 1974, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2003: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXI, 1975, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2004: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXII, 1976, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1997: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CI, 1965, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1995: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCVIII-XCIX, 1962-1963, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1989: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV, 1949, Tweede Stuk, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1990: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV-LXXXVII, 1950-1951, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1992: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCII-XCIII, 1956-1957, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1986: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXIII, 1947, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1987: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXIV, 1948, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1985: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXXVIII-LXXXII; Troisième Série, Tome XXII--XXVII, 1942-1946.
7-1982: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXXVI; Troisième Série, Tome XXI, 1940.
9-1553: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to Volumes / aux Tomes I-III, Compiled by / Établi par H. & J.D. Pearson; Edited by / Publié par E. van Donzel.
7-1968: N.N. - Schering en inslag; 75 jaar De Wever-Ziekenhuis [bij het 75-jarig bestaan van het ziekenhuis].
7-1965: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Vijfde Aflevering.
7-1956: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2006, Deel 142.
7-1957: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2007, Deel 143.
7-1958: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2008, Deel 144.
7-1959: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2009, Deel 145.
7-1961: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2011, Deel 147.
7-1962: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Jaarboek 2012, Deel 148.
7-1963: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Eerste Aflevering + Tweede Aflevering [in 1 band].
7-1964: N.N. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Geillustreerde beschrijving; Eerste Stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht; Derde Aflevering + Vierde Aflevering [in 1 band].
7-1948: N.N. - Diploma; getuigschrift van benoeming van prof. dr. W.A.J. Munier ss.cc. tot Erelid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkunding Genootschap.
7-1950: N.N. - Synthese; Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg / Twelve facets of culture and nature in South Limburg / Zwölf Aspekte der südlimburgischen Kultur und Natur / Douze facettes de la culture et de la nature au Limbourg méridional [viertalige uitgave].
7-1951: N.N. - Acten, ordinatiën, brieven, mandementen enz. bestemd voor de geestelijkheid en gelovigen van de provincie Limburg, gedurende de 19e eeuw; Map II: Limburg - Bisdom Roermond tot 1862 / Map III: 1863-1871 / Map IV: 1872-1882 / Map V: 1883-1891 / Map VI: 1891-1901 + Bijvoegsel , [Verzameling van circa 200 documenten, o.a. bisschoppelijke brieven, in vijf stofmappen].
7-1944: N.N. - De monumenten van Venlo en Blerick, Ter gelegenheid van het monumentenjaar 1975.
7-1928: N.N. - Honderd jaar Brand; De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971.
7-1926: N.N. - Roda Sacra 1104-1954.
7-1927: N.N. - Roda Sacra 1104-1954.
7-1921: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; I: 1935-1936 + II: 1936-1937 + III: 1937-1938 [tezamen in 1 band].
7-1922: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; 7-8-9-10, 1941-1945 [in 1 band].
7-1923: N.N. - Collegeklok; Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond; 16: 1950-1951.
7-1920: N.N. - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.
7-1913: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2002.
7-1914: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2003.
7-1916: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2006.
7-1912: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2002.
7-1911: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2001.
7-1910: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jubileumjaarboek 2000; Bewogen tijd, Aspecten van de Zuid-Limburgse geschiedenis van de twintigste eeuw.
7-1908: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1996.
7-1909: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1999.
7-1906: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1994.
7-1907: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1995.
7-1905: N.N. - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1993.
14-05: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
3-2421: N.N. (TEKST: ELEONORE BECK) - Ik geloof; Kleine katholieke katechismus.
3-2422: N.N. - Katechismus in bijbelprenten, Eenze zinrijke voorstelling van de hoofdwaarheden der christelijke geloofs- en zedenleer; in 112 platen, door den schilder Elster geteekend en door den graveur Bren d'Amour gesneden, onder leiding en toezigt van den hooggeleerden en eerwaarden Heer M.B. Couissinier, professor aan het seminarie van Marseille.
7-2409: N.N. - Ons College-Jaarboek 1936-1937; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
3-319: N.N. - De Advocaat der Roomsch-Catholyke Kerk. , Of Vrymoedige Verdediger van derzelver Grond-Constitutie, Leere, aanzienlyke Bescherm-Heeren; Rechtzinnige Leeraars en Standvastige belyders tegen de Beledigende Geschriften van deze Tyd. Samengebonden met: Gods Kerk, en haar opperhoofd verdeedigd, tegen den schrijver van Iets, tot antwoord aan, enz. .
6-1297: N.N. - Dino Compagni's chronicle of Florence, Translated, with an introduction and notes by Daniel E. Bornstein.
3-412: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1848 veertiende jaargang..
7-3322: N.N. - Burgers over de Burger; Twintig jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg, Aangeboden door de Gemeente Goirle bij zijn afscheid als Eerste Burger, januari 1990.
3-2256: N.N. - Code de Droit Canonique; Texte officiel et traduction française.
2-4051: N.N. - Sebastiaan, martelaar of mythe.
8-291: N.N. - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
2-121: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 6 novembre-dicembre 1971.
2-120: N.N. (BEARTBEITET VON CLEMENS KASPER OCIST UND KLAUS SCHREINER) - Zisterziensische Spiriaualität, Theologische Grundlagen, funktionale Veraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter.
7-3082: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 20, 2003.
3-2365: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-2811: N.N. - Manuel de piété a l'usage des élèves du Sacré-Cœur, Gloire, amour, devouement au Cœur Sacré de Jésus, dans tous les temps et dans tous les lieux; nouvelle édition.
1-2739: N.N. - Kerkvaders; nr. 3, eerste jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
3-2356: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch.
3-2357: N.N. - Kleine Katechismus of christelijke leering [Bisdom Den Bosch], Door Zijne Doorl. Hoogw. Joannes Zwijsen, aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch voorgeschreven ten gebruike in het bisdom van 's Bosch.
3-2358: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Den Bosch], (Voorgeschreven door A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
3-2359: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Den Bosch], (Voorgeschreven door A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
7-3068: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 4, 1987.
3-368: N.N. - Den Geestelycken Strydt. , In
7-3101: N.N. - Boekmerken uit Brabant [naar aanleiding van exlibris-tentoonstelling].
2-2229: N.N. - Liturgie; varia 1 (convolute of several brochures), Messe und Offizium vom Allerheiligsten Sakramente; Latijnisch - Deutsch; I. Teil: Messe, Vesper, Complet / Rituel des offices et cérémonics en usasge dans l'Eglise Syro-Maronite / Notice sur le trentain Grégorien / Emendationes in Ordine Divini Officii recitandi sacrique peragendi / Officium et Missa in honorem B. Joannae de Arc, virg. / Coute explication des Antiennes O / Cérémonial de concile provincial/ Mémoire sur les Patrons des lieu et sur les titulaires de Eglises dan le diocèse de Cambrai / Rubrice generalis Breviarii / Trois proses d''Adam de Saint-Victor / Sacristie patriarchale dite synodale, de Moscou / Martyriologe des religieuses Carmélites de l'Ordre de la B . Vierge Marie du Mont-Carmel / Questiones rituales supersacris indumentis / Service des morts dans les synagogues belges.
2-270: N.N. - Sacri et candidi ordinis praemonstratensis, statutorum renovatorum, distinctio prima, a capitulo generali anna 1924 teflae celebrato recognita, ejus typis mandata ac promulgata, omnibusque ordinis subdita ad observandum imposita.
2-27: N.N. - Horae Monasticae; eerste deel: Fvlgens Radiatvr, XXXIII Bijdragen van monnikken vit noord en zvid, bij de rvines van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eevwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictvs.
2-268: N.N. - Tweede Deel van de Konstituties van de orde der reguliere kanunniken van Prémontré. Normen, Heruitgegeven met inlassing van de wijzigingen door het Generaal Kapittel van 1976 aangebracht.
7-5021: N.N. - Soldaat Overzee [over de Nederlandse soldaat in Indië].
2-266: N.N. - Het witte leven.
3-2233: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo Petro Card. Gasparri auctus.
2-26: N.N. (BEWERKING DOOR A.B. WITTE O.P.) - Dominicaansche plechtigheden voor Goede Week en Paaschfeest, Latijnsche en Nederlandsche tekst.
2-259: N.N. - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensersium, a Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
2-257: N.N. - Katalog der Inkunabeln der Stiftsbibliothek Schlägl. Neu bearbeitet von Heribert Hummel, Eine Festgabe für Herrn Dipl.-Ing. Florian Pröll Abt des Stiftes Schlägl (seit 1958).
2-252: N.N. - 75 Jahre Wiederbesiedelung der Prämonstrtenser-Abtei Windberg.
2-248: N.N. - Averbodiënzers van de XXe eeuw, Deel I.
2-245: N.N. - Gedenkboek Orde van Prémontré 1121-1971.
2-243: N.N. - Norbertinessen en norbertijnen.
2-241: N.N. - The Norbertine abbey of Tongerlo, Images from past and present.
5-575: N.N. - L'Office Divin [à l'usage de Rome, pour les dimanches et les festes de l'année, en faveur des laïques qui fréquentent leurs paroisses; il manque page de titre].
9-966: N.N. - Essener Almanach; Fünfte Ausgabe, Mit 9 Kunstdrucktafeln.
6-1488: N.N. - Le Voile d'Isis; Numéro Special sur Les Templiers; 34e Année, Aout Septembre, Nos 116-117, Séries: Collection Fac-Similes.
8-289: N.N. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
3-2351: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-1463: N.N. - Pregate il Padrone della Messe; Salterio Rogazionista.
7-3081: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 19, 2002.
8-280: N.N. - Letteroverzicht.
8-278: N.N. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
8-279: N.N. - De Gouden Eeuw der Vlaamse miniatuur; Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475, Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II te Brussel op 12 april 1559.
8-277: N.N. - The Spiral Press; An exhibition of selected books and ephimera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968, Shown at the Royal Library of Belgium in Brussel, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968.
9-591: N.N. - Pit [zangbundel met vaderlandse en geestelijle liederen enz.], Samengesteld door de Culturele Dienst ten behoeve van de K.A.B. en de K.A.J.; Inleiding door Theo van Steen.
2-2983: N.N. - The Word in the World 73, Divine World Missionaries, 73; India.
7-1501: N.N. - Er wasch eens ...; Julibeumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen 1973-1983.
5-530: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
5-531: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
7-1897: N.N. - Jaarboek '05; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 141.
7-1898: N.N. - Jaarboek 2007; Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 143.
7-1891: N.N. - Campus Liber, Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht, aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, stadsarchivaris en - bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste verjaardag.
3-360: N.N. - Ghebeden door de geheele Weke, verdeylt voor verscheyde Tyden van elcken Dagh. , Bound with: Davids Harp-Sangen of Het Boeck der Psalmen met Korte Verklaringen op de duystere plaetsen (vierde druk). .
1-141: N.N. - Traduction Oecuménique de la Bible; Édition Intégrale; Ancien Testament.
7-1890: N.N. - Ontgonnen verleden, Opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg, aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
7-6172: N.N. - (A SUIVRE) 6; Numéros 30.31/32.33.34.35 [en 1 volume]; 1980, Juillet- Décembre; Mensuel.
7-2404: N.N. - Ons College-Jaarboek 1931-1932; Uitgave van het St. Canisius-College te Nijmegen.
2-1590: N.N. - Römisches Vesperbuch für Sonn- und Festtage, (mit komplet)lateinisch und deutsch; Im Anschluß an die Meßbücher von Anselm Schott herausgegeben von Mönchen der Abtei Grüssau.
1-1329: N.N. - Maria Droste zu Vischering, Eine Dokumentation.
5-233: N.N. (LE P. GONDON, CAPUCIN) - Les Psaumes expliqué dans le sens propre; ou Les rapports des pseaumes a Jesus-Christ.
1-2267: N.N. - Lourdes; Pèlegrinage / Pellegrinaggi / Pelgerfahrt / Pilgrimage / Bedevaart / Peregrinacion (LP), Face A: Procession aux flambeaux - Messe Pontificale Concélébrée a la basilique Saint Pie X / Face B: Procession du Très Saint Sacrement.
2-994: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 53 nr 2 (Jul.-Dec. 2002).
7-5019: N.N. - Bali [fotoboek].
7-5020: N.N. - Excerpta Indonesica; No. 22, December 1980, [This Journal contains abstracts of selected periodical articles published from 1977 - 1980 and annotations of selected recent books on Indonesia in the field of the social sciences and humanities].
2-4030: N.N. - Octavo Centenario a Beato Transitu S. P. N. Bernardi Vertente [texts in different languages: French, Erithrean, English, Latin, Italian], Published by: Monasterium Cisterciense B.M.V. in Coelum Assumptae Asmarae (Erithrea).
1-251: N.N. - Quaestiones Scripturisticae, In Communem Utilitatem Ordine Alphabetico Digestae.
7-1882: N.N. - Maaskanttekeningen in woord en beeld 1900-2000.
7-2963: N.N. - Het memoriaal van Abt Jan Moors, 15 november 1634 - 23 juni 1637 [tekst grotendeels in Latijn], Ingeleid en van voetnoten voorzien door G.M. van der Velden, o. praem..
8-264: N.N. - De Best Verzorgde Boeken 2001 - Berichten van buiten het dorp / The Best Dutch Book Designs 2001 - Messages from outside the village.
8-263: N.N. - Librairie Nicaise S.A.; éditions origninales, livres illustrés, livres objects, peintures, gouaches, estampes; Nr. 17.
4-06: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 9de Jaargang (1977).
9-1660: N.N. - Rencontre / Encounter / Begegnung; Contributions a une psychologie humaine dédiées au professeur F.J.J. Buytendijk [texts in French, English, German, Dutch].
5-511: N.N. - L'Âme intérieure, ou Conduite spirituelle dans les voies de Dieu / L'Âme seule avecdieu seul, ou Sentiments affectueux sur différens sujets de piété, pour chaque jour du mois, qui pourront aussi servir pour des visites devant de Saint Sacrement ; Par l'auteur de l'Âme élevée à Dieu.
9-593: N.N. - Anthologia Sexta Vocalis Liturgica; LI Cantus Sacri quator paribus vocibus ab auctoribus saeculi XVI compositi et hodierno usui transcripti a Presbyteris J. H. Rostagno et Jo. D'Alessi; De Beata, De Sancties, Varia, Series: Edizione Marcello Capra, N. 202.
1-4359: N.N. - Sanguis Christi, Het spel van het Heilig Bloed in beeld / Le Jeu du Saint Sang / The play of the Holy Blood; Brugge.
1-4360: N.N. - Het vierenswaardig wonder, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
1-4361: N.N. - Rome - Dordt, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventig-jarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht in 1853.
1-4365: N.N. - L'Éducation Chrétienne; Revue Pédagogique Hebdomadaire, Année 1899-1900/1900-1901/1901-1902/1902-1903.
1-4366: N.N. - Met Christrus door het leven; De liturgie in praktijk gebracht, Door de monniken van Einsiedeln, Zwitserland.
1-4367: N.N. - Collecteana S. Congregationis de Propagande Fide, seu Decreta instructiones rescipta, pro apostolicis missionibus, Vol. II, Ann. 1867-1906; NN. 1300-2317.
1-4368: N.N. - Erinnerungen; Bilder erzählen aus dem Kirchspiel Kirchrarbach.
3-2350: N.N. - Katechismus of christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche bisdommen [Bisdom Den Bosch], Voorgeschreven voor het bisdom 's-Hertogenbosch door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.
9-583: N.N. - Anthologia Polyphonica, auctorum saeculi XVI paribus vocibus; Cura et studio Raph. Casimiri; Vol, I., Editio quarta.
3-406: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1842, 1843, 1844..
2-239: N.N. - 80 Jahre Abtei-Gymnasium Duisburg-Hamborn, Band 2: 1980-1985.
7-5017: N.N. - Jawa Tenga 8. D.I. Yokyakarta.
2-2095: N.N. - Lectionarium voor de huwelijksliturgie.
2-870: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 24e année, vol. I: Le risque chrétien.
2-871: N.N. - La Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus, sa Béatification.
2-877: N.N. - Structures et liberté, XXVe anniversaire des Études Carmélitaines.
2-1578: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch; Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
7-2997: N.N. - Rijk Rooms Brabant, Lezend en fietsend door mystiek Brabant.
8-1578: N.N. - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden 1927-1928.
8-1577: N.N. - Egidius waer bestu bleven; Liederen uit het Gruuthuse-manuscript bijeengelezen en ingeleid door Jozef D. Janssens, Veerle Uyttersprot, Lieve Dewachter.
7-2946: N.N. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkenkunde.
7-3155: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 35 (1975).
7-1496: N.N. - Extract uit de Resolutiën van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.
2-827: N.N. - A Deo et Rege, De eerste Roermondse Karmel, 1698-1797; documentenstudie.
1-1237: N.N. - Die selige Magdalena Sophie Barat und ihre Stiftung die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligsten Herzen, Mit einem Vorwort von Dr Paul Wilhelm von Keppler, Bischog von Rottenburg.
5-582: N.N. - L'Origine des loix, des arts, et de sciences et de leurs progrès chez lez anciens peuples, Tome Premier (Depuis le Déluge jusqu'à la mort de Jacob) + Tome Second (Depuis la mort de Jacob, jusqu'à l'établissement de la Royayté chez les Hébreux) [il manque Tome Troisième] .
8-262: N.N. - Les cinquante beaux livres de l'année 1972; Art et techniques du livre, France 1973.
8-260: N.N. - Les cinquante livres de l'année 1959, France.
2-2975: N.N. - Steyler Missions Chronik 1989/90, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (svd) berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
3-324: N.N. - Onderrigt Over de Bediening van het H. Sacrament Des Doopsels..
3-325: N.N. - Deux Lettres / Twee Brieven. , La première de M. Christophe de Beaumont du Repaire, en reponse au Bref particulier addressé à Lui par Sa Sainteté Clement XIV. La Seconde de M. Jean-Joseph de Saint-Jean de Jumilac à ses Évêques Suffragans sur le Bref de sa Sainteté Clement XIV. Bilingual, French and Dutch. .
3-363: N.N. - Het Heyligh Jaer van de Predic-Heeren Orden. , Dat is elcken dagh van het Jaer een kort verhael van eenen Helighen oft Salighen vande Orden vanden H. Dominicus, die op dien dagh ghestorven is. Mitsgaders een Meditatie en Aen-merckinghe op hun Principaele deughden. Den Tweeden Druck. .
3-342: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie., Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer gedienstig in
2-2170: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post pro defunctis, ex Rituali et Pontificali Romano; editio duodecima post typicam.
3-376: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodsaekelyk voor alle slag van Menschen, soo Geestelyke als Weirelyke. Seer dienstig in
1-78: N.N. - Es grüßt euch Lukas; Das Evangelium nach Lukas für Christen und Heiden, aus dem Griechischen übertragen und mit Erklärungen versehen durch Heinrich Korte.
1-118: N.N. - Het Nieuwe Testament met de Psalmen; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
1-12: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis; Sixti V. & Clementis VIII Pont. Max auctoritate recognita, cum indicibus etiam plantinianis; Editio Nova, Notis chronologis, historicis et geographicis illustrata, Juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
7-3063: N.N. - Berneboek; Berne - Heeswijk, verleden - heden.
7-051: N.N. - Jung Bäuerin; Jahrbuch für Landtöchter; Zweiter Jahrgang, Herausgegeben in Verbindung mit einer Arbeitsgemeinschaft ländlicher Wanerlehrinnen von der Gesellschaft für landwirtschaftliche frauenbildung.
7-813: N.N. - Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam: Werken van klassieke schrijvers in latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers.
7-816: N.N. - Bibliographia Latina selecta, Compositia ab A.D. Leeman, operam praebentibus G. Douma, H. Pinkster.
3-383: N.N. - Christelyke Waerheden met Godtvruchtige Oeffeningen. , Voor de Sondagen, en voor de Feestdagen van de Misterien van Christus, van de alderheyligste Maget Maria. En van de voornaemste Heyligen die in het Iaer geviert worde. Den sevensten druk. .
3-335: N.N. - Historie van den verdrukking en gevangenis van syne heyligheyd Pius VII Paus van Roomen onder de regeéring van Napoleon., Vervolgt tot den 15 Augustus 1814 sedert zyne wederkomst in Roomen den 14 Mey zelve jaer. Waer agter gevoegt zyn de egte bewys-stukken en brief- wisselingen aengaende deeze historie..
3-344: N.N. - Christelyke waerheden., Ondermengd met godvruchtige oefeningen voor de zondagen en feestdagen, der misterien van Christus, Van de allerheyligste Maegd Maria en van de voornaemste Heyligen die in het jaer gevierd worden. Nieuwen druk, waerby gevoegd is eene misse op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printjens..
2-1536: N.N. - Nouveau Missel - Vespéral; a l'usage de tous les diocèses, avec le propre de Belgique; par un Prêtre de l'Oratoire de France.
3-2362: N.N. - Katechismus of christelijke leering [Bisdom Den Bosch], Door Zijne Doorl. Hoogw. Joannes Zwijsen, aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch voorgeschreven ten gebruike in het bisdom van 's Bosch.
2-937: N.N. - Corpus Constitutionem Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carlo, Volume Primo 1281-1456.
2-2096: N.N. - De avond voor Pasen, Een Nederlandse paasnachtwake van de Werkgroep voor Volkstaalliturgie, Amsterdam.
3-2381: N.N. - Katechimus of christelijke leer [Bisdom Haarlem], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom Haarlem door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
7-2619: N.N. - P. Wiegersma: gouaches, tekeningen, wandtapijten, 1980-1981 [catalogus].
1-1560: N.N. - Mère Marie-Xavier, première Supérieure Générale des Sœrs de la Providence de Champion (1809-1853).
7-2612: N.N. - Huize De La Salle 25 jaar.
7-2611: N.N. - Congregatie der Priesters van O.L. Vrouw Assumptie, Stapelen - Boxtel.
7-2610: N.N. - De Boxtelse St.-Petrus; Eerste Boek (De kerk, Het kapittel, De toren) [Tweede boek (De parochie, De H. Bloedviering, Het Smits' orgel) ontbreekt].
7-2609: N.N. - Bijzonder Bokhoven; Historie van Zeven Straten aan de Maas.
7-2104: N.N. - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet.
8-02: N.N. - Vormentaal.
8-03: N.N. - Facetten van boekdruk.
7-2102: N.N. - Natuurschoon in 's Gravenhage en omstreken, XLVII natuuropnamen bijeengebracht en toegelicht door Jkvr. Dr. B. Elias; Met teekeningen van Chr. Le Roy.
2-1577: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch; Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron .
2-1328: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 5. Jahrgang.
2-1576: N.N. - Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch; Mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott O.S.B. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron, .
2-1574: N.N. - Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Köln; Schulausgabe mit Noten.
7-2111: N.N. - Erfgoed van Herrnhut; De Zeister Broedergemeente ten toon gesteld.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30