De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-1583: VRIES, JAN DE - Nederlands etymologisch woordenboek; Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere; De woordregisters op grond van excerpten van Maaike Hogenhout-Mulder.
7-2339: VRIES, G. DE - Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de Grafelijke Regeering en gedurende de Republiek.
8-1472: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
7-2473: VRIES, J. DE - Gedenkboek van de Sint Michaëls-Parochie te Zwolle, eertijds Statie Onder den Bogen, bij haar 300-jarig bestaan, 1641-1941.
7-3321: VRIES, NORBERT DE EN ANDEREN - Thomas van Diessen.
1-4191: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke Cleresie van Utrecht en Rome (Proefschrift).
1-4192: VRIES, J. DE - Critica.
1-4190: VRIES, A. DE - Zuiver in overvalscht, Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling (Proefschrift).
8-865: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Grondslag van verstandhouding; Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
1-3088: VRIEZEN, TH.C., MET MEDEWERKING VAN WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
2-1963: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, deel 3: het zichtbare in de liturgie.
2-1962: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, Nieuwe symbolen en riten in de liturgie; deel 2: vieringen bij bijzondere gelegenheden.
2-1961: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, Nieuwe symbolen en riten in de liturgie; deel 1: het kerkelijk jaar.
9-2100: VRIJMAN, JAN - Vier dagen Nederland; Koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing [foto-paperback], Reeks; Meulenhoff-editie 100.
1-859: VRING, J.R.M. - Zingend erbij, 125 Nieuwe liederen voor liturgie en bezinning.
7-3440: VROE, WINANDA DE - Kamp Vught - De laatste maanden, 6 junik - 26 oktober 1944.
1-1586: VROKLAGE, B.A.G. - Een held uit de Oost, Slachtoffer van zijn plicht.
1-1579: VROKLAGE S.V.D., B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen, Eerste Apostolische Prefect der Kl. Soenda-Eilanden N.O.I..
7-773: VROOM, H. (EDITOR) - Batavia Latina; Carmina varia poetarum batavorum; Latinas versibus reddidit [Latijn-Nederlands].
1-4797: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het derde leerjaar.
1-4796: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het derde leerjaar.
1-4795: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het tweede leerjaar.
1-4794: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het tweede leerjaar.
1-4793: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het eerste leerjaar.
1-4792: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het eerste leerjaar.
7-2903: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872; Een Brabants predikant en kerkbestuurder, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCI].
7-449: VRUGT-LENTZ, J. TER - Mors immatura [Dissertation; text in English].
1-4194: VUGHT, J.P.A. VAN (SAMENSTELLING) - Godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1980, Een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
7-1528: VUGT, TH. VAN - De gehangenen in de turfschuur; Brielse julinacht 1572.
1-2330: VUILLEMIN, DOM J.-B. - Le parterre de Notre-Dame de Lourdes.
9-106: VULTO, J.C.M. - Variation in the use of radiotherapy for cancer patients; Population-based studies in the south of the Netherlands [Proefschrift, Dissertation].
7-2823: VUUREN, FER VAN - Geschiedenis van de Kleine Schans.
9-624: VUYST, JULIEN DE - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XXe eeuw), Reeks: Aureliae Folklorca 7.
9-519: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari, niet zo onschuldig....
9-541: WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
9-542: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari; Geslepen spionne of onschuldige schoonheid.
7-3145: WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel IV.
7-3146: WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel IV.
7-2356: WAAL-HOL, M.C. DE - Uit de geschiedenis van duizend jaar Gellicum.
8-2046: WAALS, JACQELINE VAN DER - Laatste verzen.
8-2043: WAALS, JACQELINE E. VAN DER - Iris.
8-2044: WAALS, JACQELINE VAN DER - De mooiste gedichten van ..., Verzameld door Sipke van der Land.
8-2045: WAALS, JACQELINE E. VAN DER - Gebroken kleuren; Bloemlezing uit de gedichten.
7-2433: WAARD, ADRI DE (TEKST) / HEIJ, REIN (FOTO'S) - Renkum; Renkum, Heelsum, Doorwerth, Wolfheze en Oosterbeek, vijf dorpen in het groen.
7-334: WAARDENBURG, E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides [Proefschrift].
7-817: WACHER, JOHN (EDITOR) - The Roman world; Volume I + Volume II.
1-2901: WACHTER, E. - Weinreb hören und sehen; Friedrich Weinreb autobiographische Notizen zu vorträgen und Veröffentlichungen 1928 bis 1980, Eine Festgabe für Friedrich Weinreb zum 70. Geburtstag, mit einem volständigen Verzeichnis seiner in deutscher und holländischer Sprache gehaltenen Vorträge zur jüdischen Überlieferung un einer Bibliographie; Herausgegeven und eingeleitet von Christian Schneider.
1-1351: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam, Zijn leven en zijn werken.
8-1473: WACKERS, PAUL E.A. - Verraders en bruggenbouwers; Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde.
7-1026: WADDELL, HELEN - Medieval Latin lyrics.
5-783: WADDINGUS, LUCAS - Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit Syllabus Illorum qui ex eodem ordine pro Fide Christi fortiter occubuerunt; Priores atramento, posteriores sanguine christianam religionem asseruerunt, Recensuit Fr. Lucas Waddingus .
9-427: WADE, CARLSON - Bijen stuifmeel; Voor uw gezondheid.
9-2101: WAEHLENS, ALPHONSE DE - La philosophie et les expériences naturelles.
5-504: WAEL, GUILIELMUM DE - Corona sacratissimorum Iesu Christi vulnerum, XXXV considerationibus ex Sacra Scriptura, Sanctis Patribus, Historia Ecclestastica postissimum desumptis; Illustrata per P. Guilielmum de Wael; Editio Quarta, auctior et emendatior.
6-902: WAELE, M. DE ET AL. - Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evoluatie van België 1918-1985.
8-1874: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap; Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode / inclusief los tweede deel: Tekstgedeelte.
8-1873: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap; Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode / inclusief los tweede deel: Tekstgedeelte.
8-1474: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?.
7-2900: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie; Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXIII].
7-3823: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie; Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXIII.
1-3078: WAGENAAR, S. - De joden van Rome.
6-130: WAGENAAR HUMMELINCK, P. (EDITOR) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Voume VII; with 1 text-illustration and 13 plates; [Reeks: Uitgaven van de Stichting Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, Nol. 14].
1-2734: WAGENAAR, CHR. / CRANENBURGH, H. VAN - Geen ander fundament dan Christus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 41).
6-128: WAGENAAR HUMMELINCK, P. / STEEN, L.J. VAN DER (EDITORS) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Volume LXX; with 66text-illustrations and 12 plates [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 122].
6-127: WAGENAAR HUMMELINCK, P. / STEEN, L.J. VAN DER (EDITORS) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Volume LXIX; with 744 text-illustrations on 47 plates [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 121].
1-2733: WAGENAAR, CHR. - Om met Christus te zijn; het christelijk oosters monachisme, deel 2, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 39).
7-1454: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af; Uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken samengesteld; Zestiende Deel, beginnende in 't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche Vrede, in 't jaar 1697.
7-624: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
1-772: WAGNER, P. - Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg (Schweiz).
2-1205: WAGNER, VL. - Dejiny Výtvarného Umenia na Slovensku.
8-2534: WAHRIG, GERHARD - Das Grosse Deutsche Wörterbuch, Herausgegeben in Zusammenarbeid met zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten; Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre.
8-1476: WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
8-1477: WAL, M.J. VAN DER - Passiefproblemen in oudere taalfasen; middelnederlands sijn / werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits [Proefschrift].
1-4195: WAL, J.J.A.G.M. VAN DER - Gerechtigheid, solidariteit, Rijk Gods, Een studie naar thematiek, methode en doelstelling van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen 1961-1990 (Proefschrift).
7-416: WAL, L.G. VAN DER - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek [Proefschrift].
1-4196: WALBERG, E. - La tradition hagiographique de Saint Thomas Becket avant la fin du XIIe sciècle; Études critiques.
7-484: WALBRIDGE, JOHN - The leaven of the Ancients; Suhraward? and the heritage of the Greeks.
1-4197: WALKER BYNUM, C. - The resurrection of the body in western christianity, 200-1336.
5-505: WALKIERS, ANTONII - Antitheses praedicabiles inter veram S. Pauli, et falsam Judae proditoris poenitentiam; Sub Quarum primo membro succinctè ponuntur conditiones ad fructuosè agendam poenitentiam: sub altero autem defectus, Ex reconditis S. Scripturae, Conciliumque, Scriniis, & Patrum, Divini Verbi interpretum & principium scholasticorum pulpitis exactè depromptae, Quibus accedit copiosissimus Index Concionum super Domincas & Festa totius anni, cum Altero Rerum Memorabilium.
3-306: WALKIERS, ANTONIUS. - Seraphinsch fornys van de Goddelycke Liefde., Verdeylt in Vier deelen. .
7-3379: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts; De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLVIII.
9-48: WALLER, DEREK G. / RENWICK, ANDREW G. / HILLIER, KEITH - Medical pharmacology and therapeutics.
7-319: WALLIS, R.T. - Dianoia and Pronoia from Plato to Plotinus [typoscript].
6-411: WALSCH, LE VTE - Souvenirs et impressions de voyage.
8-866: WALSCHAP, GERARD - Genezing door aspirine, Ontwerp en illustraties van René de Pauw.
8-1478: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus.
1-4200: WALSH, M. - De geheime macht van Opus Dei, Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
7-1034: WALTER, GÉRARD - Het dagelijks leven in Byzantium ten tijde van de Comnenen 1081-1180.
9-2102: WALTER, HENRIETTE - Honni soit qu mal qui pense; L'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais.
2-1124: WALTER, S. / WEY, ST. - Churer Marienbuch.
6-1020: WALTERS, JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent.
8-1479: WANINK, G.H. - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica.
9-100: WANROOIJ, B.S. / KOELEWIJN, M. - Pallitatieve zorg; De dagelijkse praktijk van huisarts en verpleeghuisarts.
1-761: WARD, J. - De Gregoriaansche Zang Deel I, Muziek Vierde Jaar volgens de leer van Dom André Mocquereau, monnik van Solesmes. Handboek vor de onderwijzer.
1-762: WARD, J. - De Gregoriaansche Zang, Volgens de leer van Dom André Mocquereau, monnik van Solesmes. Handboek voor de school.
8-2443: WARD, AILEEN - John Keats; The making of a poet.
1-2520: WARNAR, G. - Ruusbroec; literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
1-4201: WARNER, M. - De enige onder de vrouwen, De maagd Maria: mythe en cultus.
8-628: WARNKE, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Fabeln der Marie de France, Mit Benutzung des von Ed. Mall hintergelassenen Materials.
7-166: WASEM, ERICH - Das Serienbild; Medium der Werbung und Alltagskultur, [Die bibliophielen Taschenbücher Nr. 529].
1-4612: WASSER, B. - Pelgrimstochten; Langs wegen en door tijden.
7-815: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
9-2103: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren; Het humanisme van Francesco Petrarca, Reeks: Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van Europa.
6-336: WASZKLEWICZ, MEVROUW, GEB. VAN SCHIFGAARDE (HOOFDREDACTIE), MET MEDEWERKING VAN H.D. VAN BROEKHUIJZEN - Paul Kruger's Tocht, Getrouwe beschrijving van Oom Paul's bezoek aan Frankrijk, de Rijnprovincie en Nederland, opgeluisterd door illustratiën naar momentphotographieën.
7-1288: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen, Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-4202: WATERINK, J. - Keur uit de verspreide geschriften van prof.dr. J. Waterink.
8-2421: WATKINSON, THOMAS - Caviar and Curaçao.
7-124: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk; De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
2-1070: WATTÉ, M. (REDACTIE) - Ontmoeting met hedendaagse ikonen, Katalogus tentoonstelling september-oktober 1994.
7-3410: WATTENBERG, BERT / SCHOLTEN, MARK (SAMENSTELLERS) - Tussen Raadhuis en Raadhuislaan; 100 jaar Korps Gemeentepolitie Oss 1893-1993.
9-112: WATTS, SHELDON - Disease and medicine in world history.
1-4203: WAUTERS, A. - Het engelencalendarium, Gebeden en meditaties met engelen.
1-2528: WAUTERS, J. - Jan Ruusbroec benaderd door een leek, (De Brabantse folklore; driemaandelijks tijdschrift van de dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen van de provincie Brabant, maart 1981, nr. 229).
1-4204: WEBER, H.-R. - Experiments with bible study.
2-1348: WEBER, S. - La pieva di Denno.
1-1005: WEBER, R. - Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem.
9-2105: WEBER, MAX - Over klassen, standen en partijen, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Albert Benschop.
7-433: WEBER, C.W. - Perikles; Das Goldene Zeitalter von Athen.
2-367: WEBER, LEO (HERAUSGEGEVEN VON) - Kloster Benediktbeuern; Gegenwart und Geschichte, Historisch-Kunsthistorische Festschrift zum fünfzigjahrigen Jubiläum der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern.
1-1591: WEBER P.S.M., E. - Vinzenz Palotti, Ein Apostel und Mystiker, 1795-1850.
2-35: WEBER, WUNIBALD / MITTLER, MAURITIUS, OSB - Die geschichte der Abtei Michaelsberg in Sieburg seit ihrer Neugründung im Jahre 1914.
7-1244: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands.
1-410: WEEL, H. VAN DER - Alle klokken luiden, Over carillons en klokkenspelen.
7-2303: WEERDEN, A. VAN DER - Grepen uit 100 jaar en langer Leidschendam Parochie Petrus en Paulu.
1-4859: WEERDT, KAN. DE - Practisch onderwijs in den Mechelschen Catechismus.
7-3424: WEETINK, B.M. - Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Inventarisreeks I: De archieven van de Parochie van de H. Cornelius te Roosendaal 1916-1970.
8-2035: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld; De poëzie van Albert Verwey.
1-4506: WEGMAN, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en het oosten; Een wegwijzer.
1-4206: WEGMAN, H. (1930-1996) - Voor de lange duur; Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
8-413: WEGNER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Mein Herz in seinen armen schlafend lag; Liebespaare der Weltliteratur versammelt in verschiedenen Schriften, Schrift-Figuren un Bildern van Roswitha Quadflieg; Im Anhang mit einer kleinen Schriftgeschichte van Eckehart SchumacherGebler.
9-146: WEHS, REV. JOHN A. - Ned Rieder, 'n Amerikaansche schoolhistorie, Naar de Amerikaanse uitgave voor de Hollandsche jeugd bewerkt door M.G. Andriessen; Serie: Roomsche Reeks XIX.
8-2047: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood; Gedichten.
5-506: WEIGL, JO. BAPT. (NOTIS ETC.) - De Imitatione Christi, libri quator multiplici lingua nunc primo impressi et quidem Latina archetypi; interpretationibus Italica, Hispanica, Gallica, Germanica, Anglica, Geaeca, Cum notis et variis lectionibus curante Jo. Bapt. Weigl.
7-3752: WEIJER O.F.M. CAP., A. VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.
7-3751: WEIJER O.F.M. CAP., A. VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.
7-805: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn [Proefschrift].
7-2977: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant.
7-2978: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant.
8-1485: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde.
7-3244: WEIJS, L.J. / WATERING, C.J.J. / SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel II; Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XIX.
8-1489: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen; De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
8-1490: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal.
7-3800: WEIJTERS, C.J. - De Reijshof onder Tilburg; een vergane grootheid, [Overdruk uit het tijdschrift van de Heemkunde-Kring Tilborgh 1970].
7-3737: WEIJTERS, C.J. - Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858.
9-2106: WEIL, SIMONE - Sagesse et grâce violente.
14-82: WEIL, ERNST (HERAUSGEGEBEN VON) - Einblattholzschnitte des XV. Und XVI. Jahrhunderts, von den Originalstöcken gedruckt [portfolio with 11 woodcuts, complete].
5-616: WEILE, FRIDERICI RAGSTAT DE / N.N. - Theatrum Lucidem, exhibens, verum Messiam, Dominum Nostrum Jesum Christum / Religio vindicata a Calumniis atheismi; Auctore S. P. contra Epistolam F. M. ; Opus nunc primum ex MS. editum, Ejusque honorem defendens, contra accusationes Judaeorum, seu Rabbinorum, in genere, speciatim R. Libman Nitzachon.
1-4208: WEIMA, J. - Psychologie van het antipapisme.
7-1090: WEINBERG, JULIUS R. - A short history of medieval philosophy.
1-444: WEINMANN, K. - Kleines Vesperbuch, Auszug der Editio Vaticana.
1-904: WEINMANN, K. - Kyriale, Auszug aus der Editio Vaticana mit Choralnoten, Violinschlüssel, geeigneter Transposition, Übersetzung der Texte und Rubriken.
1-2001: WEINZIERL, E. (HERAUSGEGEBEN VON) - Die päpstliche Autorität im katholischen Selbstverständnis des 19. und 20. Jahrhunderts, (Internationales Forschungscentrum für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg; Elftes Forschungsgespräch).
9-1149: WEIS, ADOLF - Die Madonna Platytera; Entwurf für ein Christentum als Bildoffenbarung anhand der Geschichte eines Madonnenthemas, Herausgegeben von Elisabeth Weis.
2-1186: WEISBACH, W. - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst, Mit 48 Bildern auf 17 Tafeln.
2-1207: WEISBACH, W. - El Barocco; arte de la Contrarreforma.
8-1480: WEISBERGER, JEAN - Aspecten van de vlaamse roman 1927-1960; Van vorm tot betekenis.
1-4210: WEISER - VON INFFELD, J. - Das Buch um Ghirlandaio, Eine Florentiner Chronik.
8-2507: WEISMANTEL, LEO - Fürstbischof Hermanns Zug in die Rhön; Eine Legende .
9-572: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen...; Een nieuwe zangbundel, Met medewerking van Ferd. Timmermans.
9-571: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen...; Een nieuwe zangbundel, Met medewerking van Ferd. Timmermans.
9-635: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen is maar verdrietig; Een nieuwe zangbundel.
14-17: WEISSER - Bilder-Atlas [Book with plates with illustrations of monuments, people, coins, every day life, legends, historical events etc. from Egypt, Assyria, Greek en Roman society, Israel, Europe; plates 3 till 146].
8-178: WEITZMANN, KURT - The miniatures of the Sacra Parallela Parisinus Graecus 923.
8-100: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
8-101: WEITZMANN, KURT - Late Antique and early Christian book illumination.
8-102: WEITZMANN, KURT - Late Antique and early Christian book illumination.
1-2912: WEIZMANN, CH. - In dienst van mijn volk, Autobiografie van Chaim Weizmann, eerste president van Israël.
2-1141: WEIZSÄCKER, H. (BEARBEITUNG) - Die Kunstschätze des ehemaligen Dominikanerklosters in Frankfurt am Main, Nach den archivalischen Quellen bearbeitet un herausgegeben.
7-1446: WELDEREN, W.J.VAN / BARON RENGERS - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland 1849 tot 1891.
2-87: WELL, E. VAN (1827-1895) - De Achelse kluis, Geschiedenis van O.L.V. van La Trappe te Achel.
3-948: WELLENS, JACOBI THOMAE JOSEPHI. - Exhortationes Familiares de Vocatione Sacrorum Ministrorum et variis eorum officiis. , Dictae ad Alumnos Collegii Pulcheriani (vulgo) Hollandici, et nunc in gratiam eorundem editae. .
8-2397: WELLS, H.G. - The autocracy of Mr. Parham; His remarkable adventures in this changing world, Assisted pictorially by David Low.
9-2104: WELLS, H.G. / WELLS, G.P. / HUXLEY, JULIAN - De wetenschap van het leven; Deel I + II + III + IV [compleet].
2-84: WELLSTEIN, GILBERT S.O. CIST. - Marienstatt im Westerwald.
7-3417: WELMERS, KEES (ARCHIEFONDERZOEK EN TEKST) - Een eeuwenoude Protestantse Kerk in Oisterwijk, 1810-2010.
9-230: WELS, TOM - Spionnen van Shan; Beeldverhaal , No. 8 van de Tom Wels-serie.
7-1821: WELTERS, AD. - Kluizenaars in Limburg.
2-537: WELZENBERG, SCHWESTER ANGELIKA - Die Westfälische Provinz der Ordengemeinschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, Erster Band: 1842 bis 1970.
6-533: WENDEL, HERMANN - Danton, Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Dr. L. van Bergen.
2-829: WENIGER, REDEMPTUS VOM KREUZ - Auf Karmels Höhen, Gedenktage und Lebensskizzen hervorragender Mitglieder der Karmelitenordens.
2-2638: WENINGER, R.P. - Sermons originaux, courts et pratiques par le R.P. Wegener. , Traduits avec l'autorisation et sur la demande de l'auteur par l'Abbé P. Bélet. Première partie: Sermons pour tous les Dimanches de l'année. Tome I et II. .
1-1224: WENNEKER, L.; REISEN, H. VAN (VERTALING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede.
9-1560: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H. (HERAUSGEBERS) - Handwörterbuch des Islam, Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam herausgegeben.
1-2014: WENSING, J.H. / R.K. PR. / LAFOND, E. / SCHELLINCK, TH. - Het leven van Clemens VII / Hildebrand of Gregorius VII voor zijne verheffing den 22 april 1073-1873 eeuwfeest / De lijdensweg der pausen / :evem en dood van H.M. Louise-Marie van Bourbon-Orléans, Koningin der Belgen, (convoluut: 4 boeken in één band).
7-2174: WENTZEL, J.M. - Aalsmeer in oude ansichten.
1-242: WERANDER WAGNER, P - Biblisches Beispiellexicon, Die Heilige Schrift in Leben und Lehre für katechese und predigt.
3-1062: WERDT, IOANNES DE - Den dagh des gheestelycken levens; Dat is: Een onderwijsinghe in den wegh tot de Christelijcke volmaecktheyt; Bedeylt in vijf Deelen.
1-4212: WEREN, W. / KUITERT, H. / SCHREURS, N. - Jezus: de Zoon van God?.
2-1956: WERF, J. VAN DER - Oefeningen ion het leerhuis.
1-2347: WERFEL, FRANZ - Het lied van Bernadette.
8-2531: WERFEL, FRANZ - Der Gerichtstag, in fünf Büchern.
8-2495: WERFEL, FRANZ - Das Lied von Bernadette; Roman.
8-1481: WERINGH, JAC. VAN - De ontwikkeling, Bevat vijf columns die eerder zijn verschenen in het dagblad Trouw (1983-1984); Ter gelegenheid van het afscheid van de schrijver als hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Amsterdam op 21 november 1986.
7-3444: WERNERS PR., FRANS - Twintig jaar kapelaan; Schetsen uit dorp en stad Woensel - Nijmegen 1904-1924.
7-1970: WERSCH, JOS VAN / WILMS, BEN (SAMENSTELLING) - Jan Hoen, Wethouder van Maastricht 1978-1994 / Jan Hoen, gedragen door het volk.
7-2208: WERTHEIM, W.F. / WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij; Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
8-1483: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars, Voorzien van vele vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen door W.H. Schukking, Luitenant-Kolonel de Genie N.A..
8-1482: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed; Een bundel gedichten, verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk van J.W.F. Werumeus Buning, Verzameld en ingeleid door A.C. van Kampen; Met bandteekening en illustraties van J.B. Lambert Simon.
8-2049: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
8-2048: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (SAMENSTELLING) - Lof van Nederland, zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven Gedichten Verzen en Rijmen waarin de schoolheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt ....
9-1478: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
9-1479: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
9-1480: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
6-323: WESSEL, KLAUS (HERAUSGEGEBEN VON) - Christentum am Nil, Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung Koptische Kunst, Essen, Villa Hügel, 23.-25. Juli 1963.
7-2399: WESSELINK, J. - Reisboek voor de Provincie Gelderland, Uitgegeven op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
7-2359: WESSELS, J. / TEULING, A.J.M. DEN / COPPES, J. - 150 jaar katholieke kerk in Assen.
2-812: WESSELY, FR. ET AL. - Giovanna Della Croce O.C.D., Der Karmel und seine Mystische Schule.
7-220: WEST, JOHN A. - De tempel van de mens; Visie op de wijsheid van het Oude Egypte.
8-2485: WESTENRIEDER, L. - Der Traum in dreyen Nächten.
8-1484: WESTERBEEK, RONALD - Kaj; Novelle.
1-4207: WESTERBRINK, J.C. - Passi S. Dionysii Areopagitae; Rustica et Eleutherii, Uitgegeven naar het Leidse handschrift Vulcanianus 52 (Proefschrift).
7-867: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta; Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
7-868: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
7-862: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta; Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
1-4213: WESTHOF, H. - Geestelijke bevrijders, Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
9-385: WESTHOFF, V. / BAKKER, P.A. / LEEUWEN, C.G. VAN / VOO, E.E. VAN DER - Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden; Deel 1: Algemene inleiding, duinen, zilte gronden / Deel 2: Het lage land / Deel 3: De hogere gronden, Illustraties [aquarellen] R. Westra.
2-1278: WESTHOFF-KRUMMACHER, H. (BEARBEITUNG) - Katalog der Bildwerke seit etwa 1800 im Wallraf-Richartz-Museum und im öffentlichen Besitz der Stadt Köln.
7-422: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the fourth century B.C..
8-2392: WETHERBEE, WINTHROP - The ancient flame; Dante and the poets.
1-4214: WETHMAR, C.J. - Dogma en verstaanshorison, n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling.
9-2107: WETTER, GUSTAV A. - Der dialektische Materialismus, seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion.
9-1185: WETZEL, CHRISTOPH ET AL. - Belser Stilgeschichte; Band I: Frühgeschichte und Frühe Hochkulturen / Band II: Griechische und römische Antike / Band III: Kunst der Frühen Mittelalters / Band IV: Romanik, Gotik, Byzanz / Band V: Renaissance und Manierismus, Barock und Rokoko / Band VI: Vom Klassizismus bis zur Gegenwart.
2-307: WEUSTEN, B. - Ontsloten stiltle, Nederlandse clarissen over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw.
7-3862: WEYER O.F.M. CAP., ALFRED VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
6-1005: WEYNS, JOZEF - Uit: Volkshuisraad in Vlaanderen; Hoofdstuk VII: Eten en drinken / Hoofdstuk 14: Maten en gewichten.
9-539: WHEELWRIGHT, JULIE - De fatale minnares [Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion].
1-1192: WHITE, C. (TEKSTKEUZE EN INLEIDING) - Augustinus belijdenissen.
6-1076: WHITE, CHARLES - Révolution Belge de 1830; Tome III.
1-4215: WHITEHEAD, A.N. - De dynamiek van de religie, Van commentaar voorzien door Jan Van der Veken.
9-1273: WHITEHOUSE, DAVID - Galileo; Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
1-2975: WHITLAU, W. - Niet in de hemel, Verkenningen in de wereld van de Joodse traditie.
9-2108: WHITMAN, JON (EDITOR) - Interpretation and allegory; Antiquity to the modern period, Edited with introductory essays by Jon Whitman.
8-380: WIDDERSHOVEN, RONALD (VOORZITTER REDACTIERAAD) - Over Grafisch Nederland; Een terugblik op de 75 Kerstnummers van Het Tarief, Drukkersweekblad en Grafisch Nederland, verschenen in de jaren 1911-2006.
5-507: WIDERNHOFER, FRANCISCO XAVERIO - Sacrae Scripturae dogmatice & polemice explicatae; Pars Prima siver Testamentum Vetus, in quo et apparentes antilogiae explicantur, et praecipui religionis orthodoxae articuli nova methodo ex incorrupto Dei Verbo dedactice demonstratur; Et heterodoxorum, maxime recentriorum, Graves contra S. Scripturam errores, ac corruptae Ss. Bibliorum versiones ex receptis pricipiis hermeneuticis, atque è textu originali solidè confutantur, Partis Primae Tomus Posterior, Continet Lib. Job, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten, Canticum ... Zachariae, Malachiae, Lib. I & II machabaeorum.
6-029: MAXIMILAN PRINZ ZU WIED - Reise in das innere Nordamerika; Vignettenband [facsimile].
1-543: WIEL, J.CW. VAN DE - Volledige Leergang Gregoriaansch.
7-3399: WIEL, KEES VAN DE (SAMENSTELLING TEKST) - Adam Antoon Frans Baptist (1885-1969); 45 jaar 'den Megensche dokter 1911-1956.
7-1867: WIELAND, J.HJ.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989.
8-2503: WIELAND, CHRISTOPH MARTIN - Die Wasserkufe, oder Der Einsiedler und die Seneschallin von Aquilegia, Met Federzeichnungen von Fritz Kredel.
7-3328: WIERCX, PIET / LOONEN, BEN / GILS, JEF VAN / KEMMEREN THIJS (REDACTIE) - De laatste eer; De begraafplaatsen in Goirle door de tijden heen.
8-139: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap; Vijftig jaar Boekdrukkersorganisatie, uitgegeven door de Federatie der Werkgeverorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf in het jaar 1959.
1-2960: WIESEL, ELIE - Een generatie later; teksten.
1-3058: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis; chassidische portretten en legenden.
1-2964: WIESEL, ELIE - Woorden zonder wederwoord; Teksten, verhalen en dialogen.
5-786: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI / Praelectiones de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat D. Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-785: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Partem D. Thom. Aquinatis commentaria De Deo Trino et Uno, de Angelis, & Operibus sex dierum / In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria.
5-788: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria.
5-787: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI / Commentaria de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat Diuus Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-789: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat Diuus Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-784: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria / Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI.
6-160: WIJAYARATNA, MOHAN - Le moine bouddhiste selon les textes du Theravâda [Séries: Patrimoines Bouddhisme].
1-4799: WIJCK, J. VAN - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 80 onderrichtingen voor het zesde leerjaar.
1-4798: WIJCK, J. VAN - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 80 onderrichtingen voor het vierde leerjaar.
1-1231: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - De belijdenissen van Aurelius Augustinus.
1-1232: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - Aurelius Augustinus, Over den waren godsdienst.
1-1229: WIJDEVELD, G. (VERTALING, INLEIDING) - Aurelius Augustinus, De stad van God.
1-1199: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - De belijdenissen van Aurelius Augustinus.
1-1200: WIJDEVELD, G. (VERTALING, INLEIDING) - Het eerste geloofsonderricht.
1-1180: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - Twintig preken van Aurelius Augustinus.
8-1775: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1776: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1777: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1778: WIJDEVELD, GERARD - Zomerwolk.
7-1734: WIJERS, CARLA - Prinsen en Clowns in het Limburgse Narrenrijk; Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992 [Dissertatie].
7-3846: WIJFFELS, LAURAN - Draaiboek van een kermisgek; De Tilburgse kermis in de jaren zestig.
8-1510: WIJK, N. VAN - Phonologie; Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap.
8-1553: FRANCK-VAN WIJK - Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Supplement door Dr. C.B. van Haeringen.
9-2120: WIJK, C.G. VAN - Genesis en de zintuiglijke waarneming.
2-943: WIJMEN, L. VAN O.CARM. - La Congregation d'Albi (1499-1602).
7-1937: WIJNANDS, JAC - De gemeente Horn 1800-1990.
7-1938: WIJNANDS, JAC / GRAAT, MARCO - Op de grote stille heide; Hornerheide (1921-1996).
7-1820: WIJNEN, JO - Bestaat Limburg echt?.
7-3025: WIJNEN-SPONSELEE, RIA - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974, Intermediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie.
7-3116: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen; Zuid-Oost Nederland nader bekeken.
8-1511: WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE / BELEMANS, R. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 4: Nooit verloren werk; Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982).
1-3142: WIJNGAARDS, DR. N.C.H. - Mechtildis van Lom, 1600-1653. , Dichteres en Annuntiate van Venlo. .
1-3722: WIJNGAARDS, N.C.H. - Mechtildis van Lom 1600-1653; Dichteres en Annuntiate van Venlo.
7-2337: WIJNMAN, H.F. - Historische Gids van Amsterdam; Opnieuw bewerkt door Mr. H.E. Wijnman, Met een voorwoord van Evert Werkman; Drie historische inleidingen van Mr. J.H. van den Hoek Ostende; Kerkbeschrijving van Mej. B.M. Buitelaar.
1-1325: WIJNTJES, P. FR. DOM. - Leven van den Heiligen Dominicus, Stichter der Predikheeren-Orde.
7-3274: WIJS, LAMB. G. DE - De geschiedenis van den toren van Enschot.
7-2112: WIJS, F. DE - Inventaris van het Archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Delft, 1628-1973; en de collectie Petrus Augustus de Génestet (1829-1861).
7-3273: WIJS, LAMBERT G. DE / PULS, FRANS - De oude toren van Enschot.
7-3785: WIJS, LAMB. G. DE - De lindeboom van Tilburg.
8-327: WIJSMULLER, W.J. - Boekbinden; Practische handleiding voor amateurs.
9-2110: WILBER, KEN (EDITOR) - The holographic paradigm and other paradoxes; Exploring the leading edge of science.
9-2111: WILBER, KEN - De integratie van wetenschap en religie.
9-1303: WILBER, KEN (EDITOR) - Quantum questions; Mystical writings of the world's great physicists.
9-2112: WILBER, KEN - The marriage of sense and soul; Integrating science and religion.
9-2109: WILBER, KEN - Grace and grit; Sprirituality and healing in the life and death of Treya Killam Wilber.
8-390: WILBERG, HANS PETER - Buchkunst im Wandel; Die Entwicklung der Buchgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
8-389: WILBERG, HANS PETER - 40 Jahre Buchkunst; Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1951-1990.
1-4216: WILDE, FR. DEODATUS DE, ORD.CIST.S.O. - De beato guerrico abbate Igniacensi eiusque doctrina De Formatione Christi in nobis (Dissertatio).
8-1494: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel, Vertaald door P.C. Boutens.
2-2630: WILDEBOER, DR. G. - Het ontstaan van den kanon des ouden verbonds. , Historisch-Kritisch onderzoek. Vierde, vermeerderde druk. .
8-2052: WILDERODE, ANTON VAN - Stad / Ville [Vierregelige gedichten in het Nederlands, met Franse vertaling].
8-2054: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de Twaalf.
8-2050: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God; Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
1-4218: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God, Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
1-4217: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God, Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
8-2053: WILDERODE, ANTON VAN - Dienstbaar het woord; Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre.
8-1773: WILDERODE, ANTON VAN - Buitengaats; Gedichten, Tekeningen van Dries Vanwijnsberghe.
6-1061: WILDERS-VAN DER WEE, KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990.
1-4219: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
9-2113: WILDIERS, MAX - De muziek der sferen; Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur.
7-3521: WILGEN, JEROEN VAN (VERZONNEN EN VERZAMELD DOOR) - De vergulde trom; roerende velerlei liederen en anderssoortige verzen in het sotte, het amoureuse en het vroede.
7-3750: WILK, EMILE VAN DER - Ed. De Nève; schrijver, journalist, verzetsman, 1889-1961.
6-925: WILLAERT, CARINE (RED.) - Lanck sieck en sibillijck genesen; Bijdragen tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland, deel XVII.
8-1492: WILLE, J. - Literair-historische opstellen.
8-1491: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
7-3709: WILLEMEN, AD C. - Constant Huijsmans' laatste reis; Schier ultieme exercities in voyeurisme.
1-4358: WILLEMS, F. - Het Kruis en Christus in de munten van Rome, Byzantium en de Kruistochten, Numismatisch gedeelte van de tentoonstelling Ars sacra - Christus in de kunst, Abdijschool Dendermonde juli-augustus 1997.
2-81: WILLEMS, PÈRE EUGÈNE (D'APRES LE PÈRE GRÉGOIRE MULLER) - Esquisse historique de l'Ordre de Cîteaux, Edition illustrée, refondue et mise à jour.
2-464: WILLEMS, G. - Compagnons de Jésus, La genèse de l'Ordre des Jesuites.
7-2798: WILLEMSEN, CEES - Van God los; Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.
8-1493: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven, Reeks: Privé-Domein nr. 109.
1-1458: WILLEQUET, J. - La vie tumultueuse de L'Abbé Helsen 1791-1842, Un schisme libéral et prolétarien à Bruxelles.
1-2030: WILLEY, D. - Politicus namens God.
8-626: WILLIAMS, MONIER - A practical grammar of the Sanskrit language; Arranged with reference to the Classical Languages of Europa, for the use of English students.
2-849: WILLIAMS, SISTER JOAN, O.C.D. - Growing Free, a carmelite remembers.
9-399: WILLIAMS, JOHN, G. - A Field Guide to the National Parks of East Africa, With 16 colour plates and 16 black and white plates by Rena Fennessy.
1-2498: MISSIEHUIS ST. WILLIBRORDUS. - De Katholieke Missiën en het Christelijk huisgezin., Geïllustreerd maandschrift, 53e jaargang, nov.1927-nov.1928, ingebonden..
1-1172: WILLS, G. - Augustinus.
1-2002: WILLS, G. - Pauselijke zonde; Geconstrueerd bedrog.
1-1604: WILMET, L. - Un Broussard Heroïque, Le P. Ivan de Pierpont, S.J. (1879-1937).
7-3943: WILSENS, HEIN - Oezbekistan is ver vliegen; Een keuze uit zes jaar VZS-columns in Stadionnieuws Willem II en andere geschriften 1984-1990.
9-1102: WILSON, DAVID M. - Het tapijt van Bayeux, Inleiding Georges Duby.
1-4221: WILSON, A.N. - De begrafenis van God, De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
1-4222: WILSON, IAN - Het bloed en de Lijkwade.
8-1495: WILSON, EDMUND - Axels burcht; Creatieve literatuur van 1870-1930.
8-2388: WILSON, EDMUND - Letters on literature and politics 1912-1972, Edited by Elena Wilson, Introduction by Daniel Aaron.
1-162: WILSON, C - Atlas van Heilige Plaatsen, Locatie, achtergronden en betekenis van de belangrijkste godsdienstige plaatsen en heiligdommen over de gehele wereld.
1-408: WILTBERGER, A. - Die heilige Angela von Merici, Stifterin des Ursulinen-Ordens.
1-4662: WILTGEN, R.M., S.V.D. - Le Rhin se jette dans le Tibre.
7-1727: WIN, J.TH.H. DE (SAMENSTELLER) - Inventaris van het oud-archief der gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde oud-archieven.
1-4223: WINDEN, J.C.M VAN - De ware wijsheid, Wegen van vroeg-christelijk denken.
2-1698: WINDEY, JOS S.J. (SAMENSTELLING) - Het nieuwe missaal; eucharistie en leven, Jaarcyclus B.
2-1737: WINDEY, P.J., S.J. (VERTALING EN VERKLARING) - Romeins Missaal met Vespers, Voor het volk vertaald en verklaard.
2-1738: WINDEY, P.J., S.J. (VERTALING EN VERKLARING) - Romeins Missaal met Vespers, Voor het volk vertaald en verklaard.
2-1736: WINDEY, P.J., S.J. (VERTALING EN VERKLARING) - Romeins Missaal met Vespers, Voor het volk vertaald en verklaard.
1-4224: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
7-3245: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk voorheen en thans, Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke geschiedenis.
8-1498: WINKELS, PETER J.A. EN ANDEREN - Ten tijde van de Tachtigers; Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
1-4225: WINSEN, G.A.CHR. VAN - Meelevend begrijpen, Een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie (Proefschrift).
2-1451: WINSTONE, H. (EDITOR) - The Sunday Missal. A new edition; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, together with extracts from the Sacramental Rites and from The Devine Office, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
2-1450: WINSTONE, H. (EDITOR) - The Sunday Missal; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
8-465: WINTER, THEUN DE - De billen van Jan Cremer, Met een voorwoord van S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
7-3293: WINTERMANS, J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919.
9-1120: WIT, WIM DE - Auke Komter, architect.
1-770: WIT, J.; HONDERS, A.C. E.A. - Het lied en de kerk, Een bundel hymnologische opstellen.
7-3511: WIT, P.P.M.J. DE - Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk / Overzicht afgestudeerden 1895-1995 [2 banden]; 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995.
1-4227: WITHAM, L.A. - Where Darwin meets the bible, Creationists and evolutionists in America.
1-4228: WITKAM, J. - Gods Heilige Geest; Stuwkracht tot menswording.
7-2154: WITKAMP, P.H. - Geschiedenis der Zeventien Nederlanden; Eerste Deel + Tweede Deel, Eerste Gedeelte [Tweede Gedeelte ontbreekt].
7-2153: WITKAMP, P.H. - Geschiedenis der Zeventien Nederlanden; Eerste Deel + Tweede Deel.
2-1232: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels, 197 foto's van Hans Sibbellee.
8-1499: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot; Bronnen en bewerkingswijze, Reeks: Utrechtse publicaties voor algemene literatuurwetenschap, No. 8.
6-901: WITTE, ELS / CRAEYBECKX, JAN - Politieke geschiedenis van België sinds 1830; Spanningen in een burgerlijke democratie.
7-126: WITTER, TH. UND WÖLFING, G. (TEXTE) / GROSSMANN, B. (FOTOS) - Aus den Spuren der Henneberger, 900 Jahre Henneberger Land 1096-1996.
9-2116: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Colleges over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof, Inleiding van H.G. Hubbeling.
9-796: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse Apothekerspotten.
1-4229: WOEBER, E.M. - The interpellations (Dissertation).
7-2974: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De kneuter, Tekeningen van Jac. Van Luyt.
7-2975: WOENSEL, LODEWIJK VAN - Meziek uit èige land.
7-2976: WOENSEL, LODEWIJK VAN - Meziek uit èige land.
7-2697: WOENSEL, A. VAN - Vught in tekeningen.
8-2055: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-2056: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-2057: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-868: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet, Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
8-1774: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet, Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
8-614: WOIDICH, MANFRED - Ahlan wa Sahlan; Eine Einfürung in die Kairoer Umgangssprache.
7-1214: WOLF-CATZ, HELMA - Kleine geschiedenissen van grote kastelen; Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
7-2613: WOLF, H.J. (SAMENSTELLING) - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1825-1958, Gedenkboek bij het 130-jarig bestaan van de K.M.A. in 1958.
7-3659: WOLF, ROB - Rozen van Elisabeth; Honderdvijfenzeventig jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
1-4230: WOLFAARDT, J.A. - Kerklike konfrontasie - Oorde, n Deskriptieve analitiese studie met die evageliese adademies as model.
1-4232: WOLFF, O. - Beuron, Bilder und Erinnerungen aus dem Mönschsleben der Gegenwart.
1-4231: WOLFF, O. - Beuron, Bilder und Erinnerungen aus dem Mönschsleben der Gegenwart.
8-511: WOLFF, ANDREAS - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1800 - Over mijn grootvader; Ingeleid en vertaald door W. A. Meeuws.
7-2178: WOLFF, K. DE / BERG, L.TH. - Den Helder in oude ansichten.
8-1503: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE - Critisch commentaar, Kerstuitgave voor de leden van de Vereniging Amsterdamse Grafische School.
8-1502: WOLFF, A. / DEKEN, A. - Economische liedjes; Tweede Deel.
7-2674: WOLFS ADR.ZN., AD - 100 jaar Moergestel in beeld 1900-2000.
2-09: WOLFS, S.P., O.P. - Dominikanen en hun geschiedenis op postzegels.
8-2440: WOLFSON, SUSAN J. - The Cambridge Companion to Keats.
9-2117: WOLK, E. VAN DER (REDACTIE) - Het naderend einde.
9-2118: WOLK, E. VAN DER (REDACTIE) - Het naderend einde.
8-1505: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder.
8-1504: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
1-4917: WOLKING, P.L.A. - Philosophisch-Theologischer Katechismus zur Gründung des Christentums.
9-2119: WOLLHEIM, RICHARD - The thread of life.
7-3383: WOLS, R.J. - Haaren en oorlogstijd.
1-1008: WOLTER, M. - Psallite Sapienter Psalliret weise!, Erklärung der Psalmen im Geiste des Betrachtenden Gebets der Liturgie.
1-1009: WOLTER, M. - Psallite Sapienter Psalliret weise!, Erklärung der Psalmen im Geiste des Betrachtenden Gebets der Liturgie.
9-651: WOLTERS, GOTTFRIED (HERAUSGEGEBEN VON) - Ars Musica, ein Musikwerk für Höhere Schulen; Band IV: Chorbuch für gleiche Stimmen.
9-648: WOLTERS, GOTTFRIED (HERAUSGEGEBEN VON) - Ars Musica, ein Musikwerk für Höhere Schulen; Band II: Chor im Anfang; Leichte Chorsätze für gemischte Stimmen.
8-1507: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten; Studiën over literatuur en folklore; Mariken van Nieumeghen.
8-1506: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten; Studiën over literatuur en folklore; Mariken van Nieumeghen.
7-834: WOLTJER, R.H. - Latijnsche grammatica.
7-1243: WOLTJER, J.J. - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog; Over de Nederlandse Opstand 1555-1580.
1-127: WONDERLY, WL - Bible Translations for Popular Use.
8-2059: WONDRATSCHEK, WOLF - De eenzaamheid der mannen; Mexicaanse sonnetten (Lowry-liederen), Vertaald door Willem van Toorn.
9-364: WONG, MING - Handbuch der chinesischen Pflanzenheilkunde, Mit 84 Abbildungen (davon 6 Farbtafeln).
1-2029: WOODFOLK CROSS, DONNA - Pausin Johanna.
2-472: WOODROW, A. - De Jezuïeten, Geschiedenis van een macht.
1-2635: WOODS, R., O.P. - Eckhart's Way, (Series: The way of the christian mystics; volume 2).
7-2458: WOOLDERINK, HENK - De Hof te Borne, 800 jaar geschiedenis van De Hof, de kerk en het dorp Borne 1206-2006.
9-158: WORM, PIET - De Bijbel voor kinderen verteld; Eerste Deel [De Genesis, ofwel het verhaal van de schepping, tot en met Jozef, Jacobs zoon], Met prentjes van Piet Worm, gedrukt naar de originele lithografieën van Piet Worm.
7-2463: WORP-TER BEKKE, BERTHA VAN DER - Het voor- en nageslacht van Hendrik Ter Bekke en zijn zuster Bernardina Ter Bekke, juni 1678 tot december 1994.
7-2172: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten.
7-2427: WOUDENBERG, H.M. VAN - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
7-3544: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding; Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XII.
5-508: WOUTERS, MARTINO - Dilucidationis selectarum S. Scripturae quaestionum , In qua dilucidantur Quaestiones in: Pars Prima (in Librum Genesis), Pars Secunda (in Exodum, Liviticum, Numeros, & Deuteronomium), Pars Tertia (in Josuë, Judicis, Ruth, & quatuor Libros Regum), Pars Quarta (in Libros Paralipomenon, Esdrü, Judith, Esther, & Machabaeorum), Pars Quinta (in Historiam & Concordiam Evangelicam), Pars Sexta (in Acta Apostolorum: Item in D. Pauli, & Catholicas Epistolas).
7-1808: WOUTERS, H.H.E. - De maquette van Maastricht en haar dubbelganger.
7-1739: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd; Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht [Proefschrift].
7-2862: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding; Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XII].
1-1517: WRESINSKI, PÈRE J. - De armen zijn de Kerk, Gesprekken van Gilles Anouil met Père Joseph Wresinski over de Vierde Wereld.
8-484: WRIGHT, LOUIS B. - Of books and men [about privately endowed research libraries in the United States].
9-818: WROBLEWSKI, CHRIS - Skin shows; The art of tattoo.
1-4233: WROE, A. - Pilatus, De biografie van een verzonnen man.
7-3395: WUISMAN, P.J.M. - Moergestel in oude ansichten.
7-3429: WUISMAN, P.J.M. - Stap voor stap door Oisterwijk, Uitgave bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobankorganisatie, verzorgd door de Heemkundekring de Kleine Meierij.
7-979: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
7-980: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
7-1075: WULF, M. DE - Philolophie médiévale; Tome Deuxième: Le treizième siècle.
7-1077: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
8-1509: WUNDERLICH, DIETER (HERAUSGEGEBEN VON) - Linguistische Pragmatik.
6-422: WUNDT, WILHELM - Völkerpsychologie; Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, Erster Band: Die Sprache, Erster Teil und Zweiter Teil [2 volumes].
1-4234: WUST, P. - Briefe und Aufsätze, Mit einer biographischen Einleitung herausgegeben von Wilhelm Vernekohl.
6-307: WYNANTS, MAURITS - Van hertogen en Kongolezen; Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897.
7-1876: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome I: France - Belgique - Grand-Duché, [Répertoires Meuse-Moselle XIII].
7-1877: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome II: Deutschland - Nederlands Limburg, [Répertoires Meuse-Moselle XV].
6-1056: WYNANTS, PAUL - Les Sœurs de la Providence de Champion et leurs écoles (1833-1914).
8-326: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pier Haesbeek.
1-1119: WYTZES, J. - Augustinus: De staat Gods.
1-4235: XANTEN, H.J. VAN - Katholieken, wat zij Gij toch een wonderlijk volk!', De katholiekendagen in Nederland 1899-1940 (Proefschrift).
7-3414: XANTEN, H.J. VAN - Wat hen bewoog! Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond 1917-1992.
7-413: XENOPHONTIS - Opera; Vol. I: Cyropaedia [Greek text], Edidit Gustavus Sauppe; Editio stereotypa iterum impressa.
1-4236: XIBERRTA, B.F.M., O.CARM. - De visione Sancti Simonis Stock.
3-451: BENEDICTI XIV. - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio. , Benedicti XIV Pont.Max. Accedunt Variae Appendices, Tomus I et II. .
3-452: BENEDICTI XIV. - De Synodo Dioecesana. , Libri Tredecim. Tomus Primus, Secundus, Tertius et Quartus. .
3-515: CLEMENT XIV. - La Vie du Pape Clement XIV, (Ganganelli). , Par M. Carraccioli. .
3-142: CLEMENS XIV. - Brieven van paus Clemens XIC., (Ganganelli), Uit het fransch vertaald. Deel 1 en deel 2 samengebonden..
1-3983: BENEDIKT XVI. - Jesus; Meditationen zu den Gleichnissen Jesu.
1-3984: BENEDIKT XVI. - Gedanken, Impulse, Visionen.
9-2122: YATES, FRANCES - The occult philosophy in the Elizabethan Age.
9-2121: YATES, FRANCES A. - De geheugenkunst.
9-510: YEVTUSHENKO, YEVGENY - Invisible threads, Designed by Graig Dodd.
1-4237: YOUNG, D. - Origins of the sacred, The ecstasies of love and war.
9-1307: YOUNG, ARTHUR M. - The geometry of meaning.
9-1308: YOUNG, ARTHUR M. - The reflexive universe; Evolution of consciousness.
9-521: YOUNG, RICHARD / WILSON, CHRISTOPHER - By invitation only.
8-2263: YOURCENAR, MARGUERITE - Le temps, ce grand sculpeur; Essais.
8-2262: YOURCENAR, MARGUERITE - Le labyrinthe du monde III; Quoi? l'Éternité.
8-2276: YOURCENAR, MARGUERITE - Discours de réception de Mme Marguerite Yourcenar à l'Académie française et réponse de M. Jean d'Ormesson.
8-1512: YPES, CATHARINA - Petrarca in de Nederlandse letterkunde [Proefschrift].
1-1423: YPES, C. - Legenden van Sint Franciscus.
9-381: YSABEAU, A. - Le jardinier de tout le monde; Traité complet de toutes les branches de l'horticulture, Ouvrage nécessaire aux jardiniers et au amateurs de jardinage, contenant tous les détails relatifs au jardin potager, fruitier et fleuriste; Orné de plus de 100 figures intercalées dans le texte.
8-2060: YSSELING, ANTON J.C. - Primula; Een bundel verzen.
1-4238: ZAAL, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20), Étude sur les chanssons de saints Gallo-Romanes du XIe sciècle (Proefschrift / Dissertation).
8-1514: ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
8-1515: ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
1-1748: ZACHARIAS, A. - Heiligenbuch, Legenden.
9-988: ZAHN, GORDON C. - German Catholics and Hitlers Wars; A study in social control.
2-76: ZAKAR, P., S.O. CIST. - Die Anfange des Zisterzienserordens, Kurze bemerkungen zu den Studien der letzten zehn Jahre.
3-949: ZALLINGER, JAC.ANT. - Institutionum Juris Ecclesiastici, Publici et Privati. , Liber Subsidiarius I, qui estIsagogicus, et principia ac fontes juris ecclesiastici exhibet. Et Liber Subsidiarius II, qui est Chronographicus, et descriptionem temporum, cyclos epactales et Periodos exponit. .
6-540: ZAMOYSKI, ADAM - 1812; Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
7-2138: ZANDSTRA, EVERT (SAMENSTELLING) - Het Princehof, Met foto's van G.A. Brouwer, Jan P. Strijbos, Han de Vries en de Kon. Luchtvaart Mij.
7-077: ZANIEWSKI, ROMUALD - L'Origine du prolétariat Romain et contemporain; Faits et théories; Nouvelle édition augmentée.
7-2141: ZANTEN, GERTH VAN (SAMENSTELLING) - Opname van een eeuw; Honderd jaar ziekenhuis aan het Westeinde.
6-060: ZARATE, AUGUSTIN - Histoire de la découverte et de la conqueste du Perou, Traduite de l'Espagnol; Tome Second, Seconde Edition revue & corrigée.
9-2123: ZARIFIAN, ÉDOUARD - Le goût de vivre; Retrouver la parole perdue.
8-459: ZAUGG, REMY - Reflexions sur et d'une feuille de papier / Reflexionen auf und über ein Blatt Papier / Reflexions on and onto a sheet of paper / Reflecties op en over een blad papier.
2-1221: ZAUNER, FR. - Das Hierarchienbild der Gotik, Thomas von Villachs Fresko in Thörl.
7-064: ZAUZICH, KARL-TH. - Hiërogliefen lezen; Een handleiding voor museumbezoekers en Egype-reizigers.
3-950: ZAZZERA, PHILIPPO. - SS. Ecclesiae Rituum, divinorumque officiorum explicatio. , Ab anonymo Seculi XII, scriptore elucubrata ex vaticano codice num 5046 nunc primum eruta Praefatione et Adnotationibus. Pontificiae Cappellae Magistro Illustrata. .
9-914: ZECK, HANS F. - Nordsee, Raum der Entscheidung.
1-4239: ZEEGERS, G.H.L. (INLEIDING) / DEKKER, G. EN PETERS , J.W.M. (COMMENTAREN) - God in Nederland, Een statistisch onderzoek naar godsdienst en kerkelijkheid in Nederland, ingesteld in opdracht van De Geïllustreerde Pers nv.
7-2787: ZEEGERS, JOS - Overpeinzingen bij 75 jaar rijk en gelukkig leven.
3-309: ZEELANDER, L. - De vaste gronden van het Catholyk Geloove., Tegen een boek in Holland uitgegeven met dit opschrift: Verhandeling van de Trassubstantiatie der Roomsche Kerke. Door Joan vanden Honert T. H. Soon, Doktor en Professor der Heilige Godgeleerdheid en predicant te Leiden 1738. II. Druk, overzien en verbetert..
1-4240: ZEEMAN, D.J.G. - Stilistische Untersuchungen über Rudolf von Ems' Weltchronik und seine beiden Meister Gottfried und Wolfram (Proefschrift / Dissertation).
1-2527: ZEGERIUS, R. - Voorbij de woorden ..., (met citaten uit het werk van Jan van Ruusbroec).
1-4243: ZEGVELD, A. - Over God; Zoeken naar Zijn plaats in mijn verhaal.
1-4242: ZEGVELD, A. - Tot vrijheid bestemd, Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
1-4241: ZEGVELD, A. - Tot vrijheid bestemd, Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
1-4347: ZEIJ, JAC. J. - Vondel's Altaargeheimenissen; in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij, S.J., Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk.
8-1771: ZEIJ S.J., JAC. - Vondel's Altaargeheimenissen; In dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij S.J., Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk.
7-1218: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Moed en deugd; Ridderorden in Nederland; Deel I + Deel II, De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving.
1-4244: ZENO, P.DR., O.CAP. - Newman's leer over het menselijk denken, Inleiding op Newman's Grammer of Assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
2-1099: ZERMATTEN, M. - Chapelles Valaisannes, Le visage pittoresque et religieux du Valais.
8-2061: ZERNIKE, ELISABETH - Dralend afscheid.
1-4245: ZERWICK, M. - Graecitas Biblica; exemplis illustratur.
8-2062: ZEVECOTE, JACOB VAN - Nederduytsche dichten (1626-1638), Ingeleid, gerangschikt en toegelicht door Dr. O. Dambre; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
9-2124: ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, F.W. - De menselijke ziel; Inleiding tot de kennis van het wezen, de werkzaamheid en de ontwikkeling van de ziel.
1-140: ZIEGLER, H; GRUBER, E - Het Oerevangelie, Wat Jezus werkelijk heeft gezegd.
1-3163: ZIESCHE, M.C. - Die letzte Freiheit, Hermann von Althausen, Mönch der Reichenau, Verfasser des Salve Regina.
8-1520: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld, Verzameld en uitgegeven door A.G. Zijderveld-Menalda, vrienden en oud-leerlingen.
8-2066: ZIJL, HANS VAN - Zintuigelijk.
6-190: ZIMMER, HEINRICH - ths and symbols in Indian art and civilization, Edited by Joseph campbell [Bollingen Series VI].
6-194: ZIMMER, HEINRICH - Artistic form and yoga in the sacred images of India, Translated from the German and edited by Gerald Chapple and James B. Lawson, in collaboration with J. Michael McKnight.
6-377: ZIMMERMANN-OST, ELSE - Färöer; Die unbekannten Inseln, Mit Lichtbildern van Henry Koehn und Dr. E. Zimmermann-Ost.
2-1308: ZINK, JÖRG - DiaBücherei Christliche Kunst; Betrachtung und Deutung, Band 17: Advent und Weihnachten III; 17: Text / 17: Dias.
2-1307: ZINK, JÖRG - DiaBücherei Christliche Kunst; Betrachtung und Deutung, Band 1: Advent und Weihnachten I; 1: Text / 1: Dias.
9-1457: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. VAN - De Sallische Wet - Pactus legis Salicae - , Haar oorsprong, voortgang en werking, vertaling en vertolking door Mr. F.J.E. van Zinnicq Bergmann.
7-3804: ZINNICQ BERGMANN, G. VAN - Redevoering van dr. G. van Zinnicq Bergmann, uitgesproken op den Katholiekendag te Tilburg den 29en september 1901.
7-2797: ZOETMULDER, S.H.A.M. - De Brabantse molens.
1-2304: ZOLA, ÉMILE - Mijn reis naar Lourdes, Dagboek 20 augustus - 1 september 1892.
1-2337: ZOLA, ÉMILE - Lourdes.
7-2663: ZOM, A.M.C. - De archieven der Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965.
1-516: ZOMERDIJK, H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914.
7-2919: ZOMERDIJK, H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 [Proefschrift].
7-2176: ZON, H. VAN - s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
8-2063: ZONDERLAND, DAAN - Redeloze rijmen.
7-812: ZONNEVELD, J.J.M. - Angore metuque; Woordstudie over de angst in de Rerum Natura van Lucretius [Proefschrift].
1-238: ZORELL, F - Lexicon Graecum Novi Testamenti.
1-233: ZORELL, F - Novi Testamenti Lexicon Graecum.
3-951: ZUCCHERIUS, P. ANDREAS S.J. - Decisiones latavinae de venerabili Eucharistiae sacramento, quas jussu et auspiciis etc..
1-2961: ZUIDEMA, W. - Gods partner; ontmoetingen met het jodendom.
8-2523: ZUIDEN, JOZEF VAN - Die Verba auf -igen im Deutschen [Proefschrift, Dissertation].
8-2065: ZUIDERENT, AD - Cycling, Recycling; Poems in Dutch, With translations into English, German, Czech & Serbo-Croation; A One World Poetry Project.
7-3498: ZUIJLEN, R.A. VAN - Geschiedenis der stad 's-Hertogenbosch voor zover betreft hare vestingwerken en gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd ... benevens van hare rivieren, waterleidingen en visscherijen [Heruitgave van de oorspronkelijke versie uit 1874].
7-3409: ZUIJLEN, JOHN VAN / ANGENENT, TOON - Uit de brand; 225 jaar georganiseerde brandbestrijding is Oss 1757-1982.
1-1174: ZUMKELLER, A. - Saint Augustin, Guide et modèle de la vie monastique.
2-41: ZÜRCHER, RICHARD (TEXT) / HELL, HELLMUT (AUFNAMEN) - Zwiefalten, Die Kirche der ehemaligen Benediktinerabtei. Ein Gesamtkuntwerk des süddeutschen Rokoko.
1-1153: ZUSTER AUGUSTINESSEN VAN SINT MONICA; WIJDEVELD, G. (VERTALINGEN) - Sint-Augustinus verhaalt zijn bekering.
2-401: ZUSTER MARIA WILLIBRORD, S.N.D. - Haar rustige gang, Groei en geest van de Congregatie der Zusters van Onze Lieve Vrouw in haar eerste honderd jaren, 1850-1950.
8-1518: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
8-1517: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden; Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie.
7-1269: ZWAGER, H.H. - Nederland in de Verlichting.
9-2126: ZWART, HUB - Denkstijlen.
9-2125: ZWART, HUB - De waarheid op de wand; Psychoanalyse van het weten.
9-2127: ZWEERMAN, TH.H. - Om de eer van de mens; Verkenningen op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit, Redactie: Ilse Bulhof, Henk Manschot, Anton Simons.
1-1401: ZWEERMAN, TH. E.A. - Franciscus , Wegwijzer naar de ware vrijheid.
9-2128: ZWEERMAN, TH.H. - Om de eer van de mens; Verkenningen op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit, Redactie: Ilse Bulhof, Henk Manschot, Anton Simons.
9-939: ZWEINIGER, ARTHUR - Spengler im Dritten Reich; Eine Antwort auf Oswald Spenglers Jahre der Entscheidung.
3-310: ZWIJZEN, Z.D.H.J. - Grondige Meditatien en Conferentiën voor Geestelijke Afzonderingen. , Nopens de gewichtigste waarheden des Geloofs, de uitwerksels van het Heilig Sacrament des Altaars. Voor kloosterlingen noodzakelijk. Zeer dienstig voor elken Christen die zijne zaligheid ter harte neemt. Achtste Uitgaaf. .

3/29