De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-11: UNGER, MARJAN - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
8-186: UNGER, HELGA - Text und Bild im Mittelalter; Illuminierte Handschriften aus fünf Jahrhunderten in Faksimileausgaben, Ausstellung der Universitätsbibliothek Bamberg 1986.
1-6300: UNTERKIRCHER, FRANZ - Het Rothschild-brevier; Miniaturen uit een Vlaams getijdenboek.
3-923: URBANUS, R.P.F. - Examen Theologo Scripturisticum. , Sive Petitiones Theologicas, et responsiones scripturisticas, concernentes Theologiam Moralem collegit. .
9-2029: URBANUS-VAN LAAR, J.J.N. - Ethnic inequalities in quality of care for children in the Netherlands [Proefschrift, Dissertation].
1-4158: URS VON BALTHASAR, H. - Erster Blick auf Adrienne von Speyr.
1-4157: URS VON BALTHASAR, H. - Oriëntering voor zoekende christenen.
9-1463: URSAYA A BOSCO, DOMINICO - Institutiones criminales usui etiam forensi; Accomodatae Quator Libris Absolutae, in quorum primo agitur De Criminibus merè Ecclesiasticus, in secundo De Criminibus merè Daecularibus, in tertio De Criminibus mixti Fori, in quarto Exponuntur aliqua omnibus Criminibus communia.
3-925: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 3e samedi de chaque mois. IIIe année, 1900-1901, no 41 - XIIIe année, 1909-1910. .
3-924: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 16 de chaque mois. Xe année, 1906-1907. No 1 - 24. .
3-297: UTBERG, S. - Drietal Leerredenen, op den feestdag van den H. Augustinus, den Aartsengel Michaël. , En bij gelegenheid van de plegtige planting van het Kruisbeeld op het R.C. Kerkhof aan den Kwakel. .
8-2466: UTERMOHLEN, VIRGINIA - Poëmes.
1-3015: UTHMAN, J. VON - Joden en Duitsers; een pathologische verhouding.
8-477: WESTFEHLING UWE - Zeichnen in der Renaissance; Entwicklung, Techniken, Formen,Themen.
6-956: UYTTERHOEVEN, J. / ROOSBROECK, R. VAN - Wandplaten voor het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis; Toelichtende tekst door Dr. J. Uytterhoeven en R. Van Roosbroeck.
6-826: UYTTERHOEVEN, RIK / VAN DEN HEUVEL, HERMAN - Twee eeuwen Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo te Leuven (1794-1994).
9-712: VACA GONZALEZ, DIODORO / LUNA ROJAS, JUAN LUIZ DE - Historià de la ceramica de talavera de la Reina, y algunos dato sobre la de Puente de Arzobispo.
6-100: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-101: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-099: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
7-1479: VAESSEN, J.A.M.F. ET AL. (REDACTIE) - Jaarboek 1995 Nederlands Openluchtmuseum.
8-2405: VAISSIER, J.J. - A deuout trwatyse colled The tree & XII. frutes of the Holy Goost; Edited from Ms. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge; With a collation of the other Mss and the printed edition of 1534/5 (Stc 13608), together with notes on the Mss, language and contents [Proefschrift, Dissertation].
1-6301: VAJDA, GEORGES - Deux commentaires karaïtes sur l'Ecclésiaste, Series: Études sur le Judaisme médiéval; Tome IV.
1-1675: VALART, J. - De Imitatione Christi, Libri Quatuor, ad octo manuscriptorum ac primarum editionum sidem castigati & mendis plus fexcentis expurgati.
3-298: VALCKE, PETRUS FRANCISCUS. - Sermoenen op de sondagen en feestdagen. , Eerste en tweede deel..
7-168: VALENTIN, F. - Histoire de Venise.
9-2030: VALENTIN, FRÈRE BASILE - Les douze clefs de la philosophie, Traduction, Introduction, Notes et Explication des images par Eugène Canseliet.
9-1583: VALÉRIEN, HARRY - Fußball 74; Weltmeisterschaft, Redaktion Christian Zentner.
8-1552: VALERIUS, ADRIANUS - Neder-landtsche Gedenck-clanck [facsimile van de oorspronkelijke uitgave, gelijk in uiterlijk en formaat aan de eerste druk van 1626; Reeks: Herleefd Verleden].
8-2192: VALÉRY, PAUL - Charmes.
1-4343: VALK, J.P. DE (SAMENSTELLING) - Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831, Eerste Band: Chrononologische lijst van documenten / Tweede Band: Archieven, overzichten en indices.
7-5042: VALK, J.W. VAN DER - Handleiding voor zelfonderricht in de Maleische taal.
2-392: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
2-391: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
7-5330: VALK, A.C. VAN DER - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis.
7-1329: VALK, LOES VAN DER - van pauperzorg tot bestaanszekerheid, Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965.
8-2018: VALKENIER, FRANK - Kerstmisdieren, [Met keningen naar middeleeuwse houtsneden].
8-2017: VALKENIER, FRANK - Tafelrelen van de Menswording Onzes Heren; Een cyclus kerstverzen, Versierd met initialen en een omslagtekening van Luc van Hoek.
8-2014: VALKENIER, FRANK - Fragmenten uit het niets.
8-2016: VALKENIER, FRANK - Laus Brabanciae; Verzen.
8-2015: VALKENIER, FRANK - Rondelen.
8-1765: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
8-1766: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
7-3994: VALKENIER, FRANK - Blazoen [Gedichtenbundel].
1-4162: VALORTA, M. - De geschriften 1943; Katechese van Jezus zelf; Deel 1.
1-4160: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, Deel 4: Vervolg van het tweede jaar van het openbare leven.
1-4161: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, deel 6: Vervolg van het tweede jaar en begin van het derde jaar van het openbare leven.
1-6304: VALTORTA, MARIA - Geschriften van Maria Valorta; Uittreksels uit haar schrijfboeken van 1943 en 1944; Jezus geeft zelf onderricht voor deze tijd; Deel 2.
1-6303: VALTORTA, MARIA - Geschriften van Maria Valorta; Uittreksels uit haar schrijfboeken van 1943 en 1944; Jezus geeft zelf onderricht voor deze tijd.
3-928: VALUY, R.P.B. - Du Gouvernement des Communautés Religieuses. , Sixième édition. Faite d'après les derniers travaux et les dernières intentions de l'auteur. Et précédée d'une vie de Michaud, par M. Poujoulat. Tome I-VI. .
3-929: VALUY, P. BENOIT. - Le Directoire du Prêtre, dans sa vie privée et dans sa vie publique. , Douzième édition. Bound with: Compendium Perfectionis Sacerdotalis, seu via brevis ac facilis (Schouppe). .
1-6302: VALVEKENS O.PREAM., E. - Norbert van Gennep, Reeks: Heiligen van Onzen Stam.
10-106: VANDALE, B. - Vie et Miracles de Saint Rombaut., Patron de la ville de malines. D'après les tableaux de Michel Coxie et Autres Qui se trouvent a la cathédrale de malines. Avec une explication par B. Vandale. Deuxième édition..
2-1136: VANDALE, B. (EXPLICATION) - Vie et miracles de Saint Rombaut, patron de la ville de Malines, D'apres les tableaux de Michiel Coxie et autres, qui se trouvent a la cathédrale de Malines.
1-1029: VANDENBROUCKE, F. O.S.B. - Les Psaumes le Christ et nous.
2-861: VANDENBRUGGHEN, L., KARMELIET - Rafaël Kalinowski, 1835-1907, Pools karmeliet.
6-083: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-084: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-840: VANDERSTRAETEN, RAF / PRENEEL, MARIJ - 175 jaar Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar (1820-1995).
6-997: VANDEVOORT, MAGDA (SAMENSTELLING) - O.-L.-vrouw van de Ham-Instituut 1885-1985.
7-1007: VANHAECKE, LUC - Karel de Stoute; Vierde Boergondische hertog.
9-2139: VANHEESWIJCK, GUIDO / VAN HERCK, WALTER (RED.) - Religie en de dood.
1-4608: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en wassende maan, Pelgrimstochten naar het Heilig Land.
1-2763: VANHOUTTE, MARC - Bezinningen voor elke dag; Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie; Eerste deel: Zondagen driejaarlijkse cyclus A-B-C, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 24).
1-2764: VANHOUTTE, MARC - Bezinningen voor elke dag; Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie; Derde deel: Weekdagen in de liturgische tijd van het jaar, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 26).
6-912: VANMALDEGHEM, ZR. A. - Geschiedenis van de Congregatie O.-L.-Vrouw-Visitatie Gent 1669-1984.
1-1505: VANSTEENWEGEN, D. - Leven van de Heilige Johanna van Frankrijk, Kroniek van de annonciade.
6-955: VANTHOURNOUT, CL. - Klooster St.-Vincentius Werken; Tentoonstellingscatalogus.
9-2209: VARENDONCK, J. - Over esthetische symboliek; Een psycho-analystisch onderzoek.
2-606: VARENNE, J.-M. - Guide de la retraite spirituelle, Dix lieux essentiels.
1-2578: VARGA, P. - Schöpfung in Christus nach Johannes vom Kreuz.
2-142: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
2-141: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
6-342: VARIOT, JOSEPH - Vingt ans d'Apostolat; Les Pères Blancs, ou Missionaires d'Alger.
2-2689: VARIOUS. - Varia, Controversia 8. , Met o.a.: Het Geloof van den Christen (Sigismundus Storchenau); Wat is de Kerk? (Alonseus Merz); Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en haar Geloofsleer (Alonseus Merz); De beloften aan de heilige kerk (Bo
2-2690: VARIOUS. - Varia, Controversia 9. , Met o.a.: Vingt-neuf lettres sur les quatre articles dits du clrgé de France (Litta); Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen; Theologiae polemicae Prolegomena; .
8-2020: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
8-2021: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
8-2019: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
2-72: VATUS, JEAN - l'Abbaye Cistercienne du Pont Colbert a Versailles.
3-931: VAUBERT, P.L. - La Dévotion a N.S. Jésus-Christ dans l'Eucharistie. , Tome premier et second. .
7-5175: VAUDON, E.H.J. - Een zaaier voor Christus; Leven van Mgr. St. Henry Verius, Bisschop van Limyra, Missionaris van het Heilig Hart, Bewerkt door Paul Jans M.S.C..
5-494: VAULLET, L, ABBÉ - Méditations pour tous les jours de l'année, à l'usage des religieuses et spécialement de celles qui se vouent au service du prochain dans les hôpitaux, dans les prisons, dan l'enseignement, etc.; Tome Premier + Tome Deuxième, Ouvrage utile a Messieurs les Ecclésiastiques qui ont des religieuses à diriger.
2-883: VAUSSARD, M-M. - Le carmel.
1-3086: DE VAUX, R. - Hoe het oude Israël leefde, De instellingen van het Oude Testament; deel 1 + deel 2.
1-1843: VAUX, P. DE - Vita sanctae Coletae (1381-1447).
9-809: VÁVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
7-1001: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
7-1002: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
9-2031: VEDDER, R. - Over het copieeren van eenvoudige geometrische figuren door oligophrenen en jonge kinderen; Een pathopsychologische en ontwikkelings-psychologische studie.
7-930: VEDEL, VALD. - De ridderromantiek der Franse en Duitse middeleeuwen, Geautoriseerde bewerking door H. Logeman.
7-2227: VEDER, W.R. - Het archief der familie De Graeff; Inventaris en regesten.
8-1436: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Vriendelijke vreemdeling.
8-1435: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest; Roman.
8-1434: VEEN, ADRIAAN VAN DER - De man met de zilveren hoed.
8-1433: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken; Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
7-3114: VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee; Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
8-1437: VEEN, J. V.D. - Paul's verblijf op den Sperwerhorst; Een romantisch verhaal.
7-3923: VEEN, JACOB H.S.M. - Sporen over de Heuvel; De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
7-2107: VEENMAN, C.G.M. - 90 jaar Sint-Laurentiusvereniging; Scouting Naaldwijk (Sint-Laurentius- en Miriamgroep).
8-1439: VEENSTRA, FOKKE - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft; Twee studies in renaissancistische levensidealen.
1-4163: VEER, W. DE, S.J. - Lezingen en toespraken, Eerste bundel + Tweede bundel + Derde bundel; in één band.
9-101: VEER, A.L.J. VAN DER - Congenitale bijnierschorshyperplasie; Studies met cortisonacetaat en dexamethason [Proefschrift].
3-932: VEGA, CHRISTOPHORO DE. - Theologia Mariana, sive certtamina litteraria de B.V. Dei Genitrice Maria. , Quae tam apud theologos scholaticos, quam apud sacrorum voluminum interpretes exagitari solent. Editio prima Neapolitana. Tomus primus et secundus. .
8-1440: VEKEMAN, H. - Van der feesten een proper dinc; Temperamentvolle vriendschap tussen hof en hemel, Tekstuitgave en interpretatie door Prof. dr. H. Vekeman.
1-2508: VEKEMAN, H.W.J. (HERTALING EN COMMENTAAR) - Het visioenenboek van Hadewijch, Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent.
1-2507: VEKEMAN, H.W.J. (HERTALING EN COMMENTAAR) - Het visioenenboek van Hadewijch, Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent.
2-1688: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar A, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1623: VEKEN, B.J. VAN DER, O.PRAEM. - Samen met Christus naar de Vader, Misboekje voor de kleinen van 6-8 jaar; met de officiële teksten van het gewone van de Mis voor de actieve deelname.
2-1691: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; volledige uitgave: liturgische jaren A-B-C, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1694: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gods Woord in de eucharistie van dag tot dag; Liturgisch lezingenboek voor de weekdagen, met inleidingen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1710: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1689: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar B, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-957: VELASCO BAYON, B., O.CARM. - Historia del Carmelo Español, Vol. I / II / III / IV (1265-1835).
8-1768: VELDE, ANTON VAN DE - De vloek; Lyrisch-dramatische cyclus, Met houtsneden door Maria Aldernaght.
7-385: VELDE, RUDI TE - De filosoof en de dood; Plato's Phaedo: analyse en interpretatie.
1-1629: VAN DE VELDE, F. - Priester Poppe te Leopoldsburg, 1922-1924.
5-496: VELDE, JOANNES-FRANCISCUS VAN DE - Nova et absoluta Collectio Synodorum tam provincialium quam dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis; Pars Secunda, Summo labore primum collegit et illustravit Joannes-Franciscus van de Velde; Nunc vero jubente ac promovente celsissimo ac reverendissimo principe Francisco-Antonio De Méan, Archiepiscopo Mechliniensi; recollegit, supplevit et illustravit Petrus-Franciscus-Xaverius de Ram.
1-6305: VELDE, RUDI TE / GORIS, HARM (RED.) - Levensbeschouwelijke vorming; Tussen filosofie en religie, Reeks: Annalen van het Thijmgenootschap, Jaargang 97 (2009), Aflevering 3.
7-1760: VELDEKE, HENDRIK VAN - Servaas-legende.
6-376: VELDEN, DORA VAN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835, Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Dr. Dora van Velden.
7-3493: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER (UITGEGEVEN DOOR) - Cronijk der Stad 's-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623.
7-3242: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - De kosterij van Bokhoven 1369-1969, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXVI.
7-5363: VELDEN S.J., ARN. J.H. VAN DER - De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908; Een historische schets, Versierd met24 platen op kunstdruk.
2-272: VELDEN, G.M VAN DER ET AL. - Eeuwenlang, Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
7-3238: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLIII.
7-2879: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLIII].
2-240: VELDEN, G.M. VAN DER O. PRAEM. - De economische geschiedenis van de Abdij van Berne van 1134 tot 1797.
7-3400: VELDHOVEN, JOS / ROVERS-SWAANEN, RINY - Mierde tussen kerk en kroeg; Dorpsgezichten tussen 1500 en 1800, Tentoonstellingscatalogus.
7-2192: VELDHUIZEN, J. VAN - Een eeuw Heilig Hart-Parochie Maarssen, 1885-1985.
7-804: VELDHUYS, GERARD JAN TEN - De misericordiae et clementiae apud Senecam philosophicum usu atque ratione [Dissertation].
1-619: BOUMAN; VELDKAMP - Allerhande voor piano 2 / hdn. Deel I, Eenvoudige bewerkingen, genrestukjes, dansen en marschen, sonatinestukjes en koralen.
9-560: VELDKAMP, K. / BOUMAN, LEON C. - Zangschool in liederen; Eerste Deeltje.
9-636: VELDKAMP, K. EN J. - Volkszang-bundel; Vervolg op Kun je nog zingen zing dan mee, Serie Van alles wat.
9-559: VELDKAMP, K. / BOUMAN, LEON C. - Zangschool in liederen: Liederenbundel.
2-917: VELLA, A. AND BENKER, G., O.CARM. - Carmelite Formation, Proceedings of the International Programme for Carmelite Formators, Fatima - Portugal 9-27 January 2001.
7-2727: VELLENGA, DIRK - Erfstukken; Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000.
1-1550: VELSEN, Y. VAN - In dienst van de missionerende Kerk, Moeder Maria Martha van de Gekruisigde Jezus, Passioniste.
8-2023: VELTHEM, LODEWIJK VAN - De Guldensporenslag; Een fragment uit de Voortzetting van de Spiegel Historiael, Uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door W. Waterschoot.
7-2830: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-België.
7-2736: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-brabant, een gewest in opkomst.
9-1811: VELTMAN, MARIA - Søren Kierkegaard; Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
7-1478: VEN, J. VAN DER - Van vrijen en trouwen op 't boerenland.
1-4164: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context, Serie: Handboek Praktische Theologie).
1-3538: VEN, J.A. VAN DER (REDACTIE) - Toekomst voor de kerk?, Studies voor Frans Haarsma.
8-75: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Codices additi; Aanwinsten in de handschriftenverzamelinjg van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996.
7-2793: VEN, F.J.M. - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2709: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2932: VEN, JACE VAN DER - Tussen juichen en joelen.
7-3996: VEN, JACE VAN DE - Mijn tragische ziekte en dood [Gedichtenbundel], Brandon-Herdrukken; Uitgave onder auspicien van Sectie Literatuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-brabant.
7-3938: VEN JR, ARN. P. M. VAN DER - Drie jaren voetbal-concentratie, Met een voorwoord van K.J.J. Lotsy.
1-1457: VENARD, M. - Moeder Marie Louise Hartzer, eerste algemene overste van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Issoudun, Haar brieven.
5-713: LAURENTII JUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia, in duos Tomos distincta, Et ad meliorum Harmonium nunc primum redacta, atque aucta; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-712: LAURENTII IUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia; siue Penus instructissima rei totius Theologicae, ac Concionatoriae, Novo auctario tractationis De Incendio Divini Amoris ex MS. Nupereditae locupletata; insupérque additis ubique nunc primum Sectionibus ac numeris ad commodiorem lectoris usum aparta; Editio prima Gallicana, emaculatissima & tersissima.
9-611: VENSELAAR S.C.J., H. - Verzameling liederen en canons, voor Juvenaten der Priesters van het H. Hart, [Niet in de handel].
7-2958: VENTE, MAARTEN A.L - Die Brabanter Orgel, Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
1-2252: VENTURI, A. - La Madone; réprésentations de La Vierge dans 'art Italien.
1-2261: VENTURI, A. - La Madone.
9-2214: VENZAC, GERAUD - Les origines religieuses de Victor Hugo.
1-2954: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
1-2955: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
1-780: VERBEEK, H. - Boeren zangen, Veertig zangen voor boer en boerin.
1-775: VERBEEK, H. - Zang van de monnik, Zangen van Herman Verbeek.
1-776: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht, Zangen van Herman Verbeek.
1-777: VERBEEK, H. - Liefde gaat langzaam, Zangen van Herman Verbeek.
1-778: VERBEEK, H. - De dag dat ik gezongen heb, Zangen van Herman Verbeek.
1-779: VERBEEK, H. - Slapen in een zoen, Zangen van dood en leven.
9-2033: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed; Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
9-2032: VERBEEK, THEO - De wereld van Descartes; Essays over Descartes en zijn tijdgenoten.
1-4616: VERBETEN, P. ET AL. (SAMENSTELLERS) - Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
1-4165: VERBOVEN, L. - Pelgrim in het leven; Estafette-gesprekken.
2-2706: VERBRAKEN O.S.B., PATRICIUS (RECENSUIT) - Corpus Christianorum, Series Latina CXLIV; Instrumenta Lexicologica Latina; Sanctus Gregorius Magnus: In Canticum Canticorum, In Librum Primum Regum [with 18 microfiches].
1-2772: VERBRAKEN, P. - De eerste eeuwen van het christendom, van de apostelen tot Karel de Grote.
2-1701: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1648: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1647: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
9-29: VERBRUGH, HUGO S. - Paradigma's en begripsontwikkeling in de ziekteleer.
6-1592: VERBRUGH, HUGO S. - Een beetje terugkomen; Reïncarnatie als denkbeeld en ervaringsgegeven.
9-2035: VERBRUGH, HUGO S. - Karma en reïncarnatie; Een filosofische analyse.
9-2034: VERBRUGH, HUGO S. - Nieuw besef van ziekte en ziek zijn; Over veranderingen in het mensbeeld van de medische wetenschap.
7-3610: VERBUNT, FRANS - Tilburgs vur tonpraoters en aandere saaweleers; Grôot Woordeboek van de Tilburgse tail, vèèfde probeersel.
8-2025: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's; Gedichten, Met houtsneden van Nelly Degouy.
8-2024: VERCAMMEN, JAN - De parelvisscher, Illustraties van Luc de Jaegher.
8-2026: VERCNOCKE, FERDINAND - De geesel Gods, Met tekeningen van de schrijver zelf.
8-2112: VERCORS - La marche à l'étoile.
9-2212: VERCRUYSSE, JEROOM (RÉDIGÉ PAR) - Voltaire; Exposition organisée à l'occasion du bicentenaire de sa mort.
5-497: VERCRUYSSE, BRUNO, S.J. - Nouvelles méditations pratiques pour tous les jours de l'année, sur la vie et la doctrine de N. S. Jésus-Christ, destinées principalement à l'usage des communautés religieuses, Tome Premier (du 1er Janvier au 30 Juin) + Tome Second (du 1er Juillet au 31 Décembre).
3-301: VERCRUYSSE, BRUNO. - Nieuwe Practische overwegingen voor alle dagen des jaars., Over het leven onzes- heeren Jesus- Christus voornamelijk ingericht ten gebruike van religieuzen. Derde Uitgaaf. Eerste deel van 1 januari tot 30 juni. .
8-1591: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1590: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1581: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben + Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek, Supplement, door J.J. van der Voort van der Kleij.
1-2943: VERDEGAALC. / WEREN, W. (REDACTIE) - Stromen uit Eden; Genesis 1-11 in bijbel, joodse exegese en moderne literatuur, Aangeboden aan prof. dr. N.R.M. Poulssen, bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Oude Testament en het Hebreeuws aan de Theologische Faculteit Tilburg op 22 mei 1992.
1-4260: VERDEYEN, P. - Willem van Saint-Thierry en de liefde, Eerste mysticus van de Lage Landen.
1-2535: VERDEYEN, P. - Ruusbroec en zijn mystiek.
1-2521: VERDEYEN, P. - Jan van Ruusbroec; Mystiek licht uit de middeleeuwen.
1-2524: VERDEYEN, P. - Jan van Ruusbroec; Mystiek licht uit de middeleeuwen.
9-2036: VERDONK, W.E. - Peut ê'tre; De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek; Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting.
1-4166: VERDUYN, M. - De grote woorden voorbij, Een generatie theologen over God, werk en leven.
2-1685: VERGEER, DEODATUS O.F.M. - Kerkboek voor de katholieke man en vader; overwegingen en gebeden.
9-2039: VERGEER, CHARLES - Eerste Vragen; Over de Griekse filosofie.
9-2037: VERGEER, CHARLES - Een nameloze; Jezus de Nazarener.
9-2038: VERGEER, CHARLES - Het Panterjong; Leven en lijden van Jezus de Nazarener.
9-2040: VERGEER, CHARLES - Een verlies van vleugels; Over de filosofie te Rome.
7-729: VERGIL - Sämtliche Werke: Hirtengedichte - Landbau - Katalepton - Aeneis , Heausgegeben und übersetzt von Johannes und Maria Götte.
7-617: VERGIL - Aeneis; Übersetzt van Johannes Götte, Mit 136 Holzschnitten der 1502 in Straßburg erschienenen Ausgabe; Herausgegeben und kommentiert von Manfred Lemmer.
8-2468: VERGIL - Hirtengedichte; Lateinisch und Deutsch, Deutsch von Theodor Haecker, Zeichnungen von Richard Seewald.
7-727: VERGILE - Énéade; tome 1: Livres I-VI / Tome 2: Livres VII-XII [Latin et Français], Texte établi par René Durand et traduit par André Bellessort.
7-726: VERGILI MARONIS, P. - Carmina; Edidit Georgius Thilo.
7-725: VERGILII MARONIS, P. - Opera in tirorum gratiam; perpetua annotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne edidit et suas animadversiones adiecit; Post curas Ern. Car. Frider. Wunderlichii; Vol. II.
7-718: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek I en II [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-719: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek III en IV [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-307: VERGILIUS - De Aeneis, Vertaald door J.J. Terwen, Verlucht door Nico Baak.
7-720: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek VII en VIII [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-722: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - Bucolica / Georgica / Aeneis [Nederlandse tekst], Vertaald door Anton van Wildenrode; Tekeningen van Ianchelevici.
1-6307: VERGOTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie; Psychoanalytische verkenning.
1-4169: VERGROTE, A. - Godsdienstpsychologie.
1-4168: VERGROTE, A. - Het meerstemmige leven, Gedachten over mens en religie.
1-4167: VERGROTE, A. - Religie, geoof en ongeloof, Psychologische studie.
8-2407: VERHAAR, JOHN W.M. (EDITOR) - The verb 'be' and its synonyms; Philosophical and grammatical studies, (3) Japanese, Kasmiri, Armenian, Hungarian, Sumerian, Shona, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 8.
1-6306: VERHAAR, G.J. - Ook een kunst; Heidelberg, de Codex Manesse en nog meer moois.
1-851: VERHAEGHEN, L. - Alleluia!, Verzameling van kerkelijke gezangen en gebeden voor Mis en Lof.
7-3294: VERHAGEN, F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff, spoortrekker voor vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
1-4170: VERHASSELT, H. - Kerkgebruken, ten dienste van kosters en andere kerkbedienden.
1-1127: VERHEES, J.J. - God in beweging, Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
1-1131: VERHEIJEN, L. - Nouvelle approche de la règle de Saint Augustin, En Jésus-Christ comme un seul homme tendus vers la Beauté divine.
1-1184: VERHEIJEN, L. - Sint-Augustinus verhaalt zijn bekering .
2-370: VERHELST, D. , C.I.C.M. - La Congrégation du coeur Immaculé de Marie (Scheut), Édition critique des sources, Tome I, Une naissance laborieuse 1861-1865.
1-4172: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-2031: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Het Paasmysterie in kerkelijke vroomheid en viering, Een bezinningsboekje voor priester en leek.
1-4171: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-2121: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Inleiding tot de liturgie; haar theologische achtergrond.
3-934: VERHEYK, HENRICI. - Eutropii Breviarium. , Historiae Romanae ex recensione Henrici Verheyk. .
3-302: VERHEYLEWEGEN, F.C. - Vierde Saemenspraek waer in de Geloofs-stukken der Catholyke kerk en de gevoelens der Godsgeleerden, welke in den Zegenprael van het Kruys van Jesus-Christus. , Gepredikt en in druk gegeeven. Op eene duystere eb verwarrende wyze zyn voorgesteld, met grootere klaerheyd, tot onderwyzing der Catholyken worden uytgelegd. .
1-4173: VERHOEF, A.G. - Een bevlogen onderneming; Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 (Proefschrift).
9-2081: VERHOEVEN, CORNELIS - De mythe van het schrijverschap, [Gelegenheidsherdruk, verschenen ter gelegenheid van de uitreiking van de P. C. Hooftprijs 1978 aan Cornelis Verhoeven].
9-2065: VERHOEVEN, CORNELIS - Inleiding tot de verwondering.
9-2056: VERHOEVEN, CORNELIS - Het besef; Woorden voor denken en voor zeggen.
9-2057: VERHOEVEN, CORNELIS - Een velijnen blad; Essays over aandacht en achterdocht.
9-2074: VERHOEVEN, CORNELIS - Het grote gebeuren.
9-2079: VERHOEVEN, CORNELIS - Een vogeltje in mijn buik; De taal van Nena.
9-2072: VERHOEVEN, CORNELIS - Weerloos denken; Beschouwingen over de inval en het oeuvre.
9-2073: VERHOEVEN, CORNELIS - Weerloos denken; Beschouwingen over de inval en het oeuvre.
8-2027: VERHOEVEN, BERNARD - De voorhof; Gedichten.
8-2028: VERHOEVEN, NICO - Verzamelde gedichten, Inleiding, tekstverzorging en leeswijzer door drs. H.B.M. Meddens.
9-2059: VERHOEVEN, CORNELIS - Bijna niets; Beschouwingen tussen taal en werkelijkheid.
9-2071: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
9-2064: VERHOEVEN, CORNELIS - Merg en been; Polemische overwegingen over intimiteit.
9-2069: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
9-2067: VERHOEVEN, CORNELIS - Omzien naar het heden; De mythe van de vooruitgang.
9-2061: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar; Lessen over antieke literatuur.
2-1968: VERHOEVEN, PEER - Meegaand, Gaandeweg het jaar.
7-3011: VERHOEVEN, CORNELIS / GENNIP, PIETER ANTON VAN / SWANENBERG, COR / SWANENBERG, JOS - , [Deze bundel verscheen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Nelleke de Laat op 16 maart 1996].
2-1966: VERHOEVEN, PEER - Je kinderen vieren, met liedteksten van Adri Bosch, muziek van Frans Bertens, tekeningen van Toon Gerritse.
2-1965: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind, Gedachten, gebeden en meditaties.
9-2045: VERHOEVEN, CORNELIS - Vergeet de zweep niet'; Aantekeningen bij een uitspraak van Nietzsche, Met pen-aquarellen van Nelleke de Laat.
9-2053: VERHOEVEN, CORNELIS - Parafilosofen; Wijsbegeerte buiten de school.
9-2046: VERHOEVEN, CORNELIS - Terugblik op de leegte, Uitgesproken als Beyerdlezing op 19 november 1996.
9-2047: VERHOEVEN, CORNELIS - Sporen achterlaten; Het verleden als bezit en erfenis, Reeks: Cahiers Ouderdom en Levensloop, 26.
1-1207: VERHOEVEN, C. (INLEIDING, VERTALING) - Augustinus, De orde.
9-2043: VERHOEVEN, CORNELIS - Boven de boomgrens; De taal van het beleid.
9-2051: VERHOEVEN, CORNELIS - De duivelsvraag; Een pleidooi voor beschouwelijkheid; Essay.
9-2050: VERHOEVEN, CORNELIS - De duivelsvraag; Een pleidooi voor beschouwelijkheid; Essay.
8-1442: VERHOEVEN, BERNARD - De zilveren spiegel, Prisma-Reeks no. III.
9-2070: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
9-2083: VERHOEVEN, CORNELIS - De omweg van het woord; Drie overwegingen, [Brandon-herdruk].
2-1967: VERHOEVEN, PEER ET AL. - Jij leve lang, Teksten en liederen bij geboorte en groei.
9-2060: VERHOEVEN, CORNELIS - Voor eigen gebruik.
9-2075: VERHOEVEN, CORNELIS - Het grote gebeuren.
9-2068: VERHOEVEN, CORNELIS - Omzien naar het heden; De mythe van de vooruitgang.
9-2055: VERHOEVEN, CORNELIS - Het besef; Woorden voor denken en voor zeggen.
1-2378: VERHOEVEN, BERNARD - Maria's mysteriën, Een meivaart van heiligen en dwazen.
9-2078: VERHOEVEN, CORNELIS - De resten van het vaderschap; Beschouwingen over de levensloop.
9-2077: VERHOEVEN, CORNELIS - Folteren om bestwil.
3-935: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos etc..
3-936: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos & alibi occurrentium ec...
7-1292: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot.
8-1006: VERKUYL, J. - Dostojewski's visie op de mens.
7-3404: VERKUYLEN, C.A. - Nistelrode in grootvaderstijd 1884-1932.
8-2299: VERLAINE, PAUL - Odes en son honneur; Élégies / Dans les limbes / Chair / Le livre posthume / Poèmes divers, Texte établi et présenté par Yves-Gerard le Dantec.
1-1309: VERLEYE, K.J. - Cyrillus en Methodius, Brugfiguren voor een verdeeld Europa.
7-5127: VERLOOP, J.H. - De goudindustrie [in Nederlandsch-Indië], Reeks: Onze Koloniale Mijnbouw; populaire handboekjes over Nederl.-Indische mijnbouw-producten, onder redactie van Dr. J. Dekker.
7-2135: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen; Deel II.
2-93: VERMEER, PALCALIS S.O. CIST. - De Carta Caritatis en haar invloed op de verschillende kloosterorden van de XIIe en XIIIe eeuw.
7-5089: VERMEER, H.J. - Selamat Djalan; Populaire handleiding voor de Maleische taal in de praktijk, Herzien en aangevuld door M.J. van Lakerveld.
7-3282: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
7-3285: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
1-6379: VERMEERSCH, A. / CREUSEN, I. - Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum; Tomus III, Libri IV en V Codicis iuris canonici / Indices Generales.
9-2087: VERMEIJ, GEERAT - Priviliged hands; A scientific life.
1-2712: VERMEIREN, K. - Bidden met Benedictus; Het gebed in de Regel van Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 16).
1-6311: VERMES, GEZA - The complete Dead Sea Rolls in English.
1-6310: VERMES, GEZA - Jesus in his Jewish context.
1-6308: VERMES, GEZA - Providential accidents; An autobiography.
9-1125: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst; Derde Deel: Barok en Klassicisme, Met 49 afbeeldingen.
1-4175: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk, De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.
6-990: VERMEULEN, MARIE-THERESE - Kroniek van de kostersfamilie Vermeulen.
7-2821: VERMEULEN, PETER - Langs 's-Heren Wegen; Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
7-3739: VERMEULEN, THÉRÈSE (SAMENSTELLING) - Drie spoelsters; Ervaringen en visies van drie textielarbeidsters uit Tilburg.
9-1312: VERMIJ, RIENK - Huygens; De mathematisering van de werkelijkheid, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 7.
9-1311: VERMIJ, RIENK - Huygens; De mathematisering van de werkelijkheid, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 7.
8-2309: VERNE, JULES - Le Chancellor; suivi de Martin Paz, Illustré par Riou et Férat; Série: Les Voyages Extraordinaires.
8-2317: VERNE, JULES - Hector Servadac; Voyages et aventures à travers le monde solaire, Série: Les Voyages Extraordinaires; Dessins de P. Philippoteaux, gravures par Laplante.
8-2318: VERNE, JULES - Kéraban-le-Têtu, Série: Les Voyages Extraordinaires; Dessins par Benett.
8-2316: VERNE, JULES - L'École des Robinson / Le rayon-vert - dix heures en chasse, Série: Les Voyages Extraordinaires; 95 Dessins par L. Benett.
6-432: VERNEAU, R. - L'Homme; races et coutumes, 630 Réproductions en héliogravure, 37 planches hors texte dont 5 en héliochromie.
6-066: VERNOOIJ, J. - Barmhartigheid, een levensprogram, Zusters van Liefde van Tilburg 100 jaar in Suriname.
1-4174: VERSCHAEVE, CYRIEL - De passie van onzen Heer Jezus-Christus.
1-1554: VERSCHAEVE, C. - Maria-Magdalena.
8-1444: VERSCHAEVE, CYR. - Passie van O. H. Jesus Christus.
8-1445: VERSCHAEVE, CYRIEL - Geboorte van Christus.
1-1764: VERSCHAEVE, C. - Schoonheid en Christendom, II. Heiligengestalten.
7-2394: VERSCHRAGEN, H.P. - H. Nicolaasparochie Schoonebeek in verleden en heden.
6-982: VERSCHUERE O.F.M., ANTONELLIUS - De Zusters van O. L. Vrouw van VII Weeën van Ruiselede (1688-1946).
2-414: VERSCHUEREN, L. O.F.M. / IBELINGS, C. S.J. - Jerusalem, 1422-1802, 1838-1938.
7-1828: VERSCHUEREN, LUCIDIUS - De bibliotheek der Kartuizers van Roermond.
7-3623: VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) / UMMELS, NOËL (SCENARIO) - De avonturen van Kees Kruik; Het geheim van de Tilburgse kermis [stripverhaal].
7-3850: VERSCHUUREN, LUC - Kees Kruik [stripverhalen].
7-3849: VERSCHUUREN, LUC - Kees Kruik [stripverhalen].
9-2088: VERSLUIS, ARTHUR - Het magisch denken.
2-1313: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
2-1312: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
2-1311: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
7-2278: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Haarlem, De Grote of Sint Bavokerk [Misericorde-reeks].
8-2029: VERSPOOR, DOLF - Gedichten van Quevedo [Spaanse tekst en Nederlandse vertaling], Vertaald door Dolf Verspoor.
9-211: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 6.
9-245: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste Communie, Met platen van B. Reith.
9-244: VERSTEEG, M.C. - Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd.
9-241: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Kinderbiecht, Met platen van B. Reith.
9-240: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste Communie, Met platen van B. Reith.
9-213: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 10.
9-212: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 9.
9-243: VERSTEEG, M.C. - Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd.
6-1252: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief; Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
7-112: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief; Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
9-752: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen; Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen.
9-724: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen.
2-582: VERVAET, A. - De Zusters van de Heilige Vincentius a Paolo van Wachebeke 1841-1991.
1-2579: VERVOOREN, FR., OCD - De stille hoop van het verlangen, De memoria in de mystiek van Juan de la Cruz.
8-295: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen.
8-2031: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk; Eerste Deel (1882-1914) + Tweede Deel (1914-1937).
8-2030: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk; Eerste Deel (1882-1914) + Tweede Deel (1914-1937).
8-2033: VERWEY, ALBERT - Ausgewählte Gedichte, Übertragen und eingeleitet van Edgar Salin.
8-2032: VERWEY, ALBERT - De legende van de ruimte.
8-1674: VERWIJS, E. / VERDAM, J., VOLTOOID - Middelnederlandsch Woordenboek, Deel I tot en met Deel IX [complete set].
7-994: VESCOVINI, GR.F. - Studi sulla prospettiva medievale.
8-1456: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter, en Het stenen gezicht.
8-1455: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
8-1448: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
8-1454: VESTDIJK, S. - De verminkte Apollo; Roman uit het oude Griekenland (589 v. C. - 584 v. C.).
8-1453: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar.
8-1452: VESTDIJK, S. - Het glinsterend pantser.
8-1451: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
8-1450: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen; Verhalen.
8-1447: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal.
8-1446: VESTDIJK, S. - Das fünfte Siegel; Ein El-Greco-Roman aus der spanischen Inquisition.
9-663: VETH, JOH. - Decemberliedjes voor de kleinen, Met illustraties van Daan Hoeksema.
1-1581: VETH, J. (VERZAMELD) - Sint Niklaas is jarig!, Vijftien Sint Nicolaasliedjes, met pianobegeleiding.
7-5414: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch; Eerste Deel (Oude Geschiedenis) + Tweede Deel (Nieuwe Geschiedenis) + Derde Deel (Geographie) + Vierde Deel (Ethnographie), Bewerkt door Joh. F. Snelleman en J. F. Niermeyer.
7-5266: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel.
5-782: VETWEIS, BERNARDINO (ORDINIS FF. MINORUM REGUL. OBSERV. RECOLLECTORUM PROVINCIAE COLON) - Speculum verae Ecclesiae Christi ac falsarum ecclesiarum; In quo Ecclesiam Catholicam Romanam esse veram et unicam Christi Ecclesiam, alios vero qualescunque coetus, etiam Christi nomen confitentium a Romana separatorum, falsas Ecclesias & praetensas esse religionis ex. S. Scriptura & Patribus quatuor priorum post natum Christum saeculorum: ac specialiter modernae Romanae doctrinam, tam S. Scripturae, quàm Ecclesiae primitivae, in omnibus conformem: verum modernorum Acatholicorum doctrinam, quoad omnes fidei articulos, inquibus à Romana dissentiunt; nec in S. Scirptura, prout passim jactitant, expressè legi; nec primitiva Ecclesia traditam; sed quoad plures expressè haereseos damnatam esse, solidè demonstratur, & clarè exhibitur, Opus hoc divisum in XXI. Libros, et non solum theologis, pastoribus ac concionatoribus; sed etiam omnibus cujus cunque status Christianus salutis suae amantibus esse utilissimum, quilibet lector facile depraehendet; Cum quintuplici Indice.
1-4607: VEUILLOT, L. - Les Pèlegrinages de Suisse.
3-937: VEUILLOT, LOUIS. - Correspondance de Louis Veuillot. , Tome I-IX. .
1-2055: VEUILLOT, L. - Rome et Lorette.
1-2052: VEUILLOT, L. - Rome et Lorette.
1-6313: VEUILLOT, LOUIS - Le parfum de Rome, I + II.
7-885: VEYNE, PAUL (REDACTIE) - Geschiedenis van het persoonlijke leven: Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.
1-1321: VICAIRE O.P., M.-H. - Dominicus.
1-1320: VICAIRE O.P., M.-H. - Dominicus.
1-1642: LE VICOMTE DE MELUN, M. - Vie de la Sœr Rosalie, fille de la charité.
1-1641: LE VICOMTE DE MELUN, M. - Vie de la Sœr Rosalie, fille de la charité.
2-2231: VICTORII AB APPELTERN, P. (CURA ET STUDIO) - Manuale Liturgicum; juxta novissimam rubricarum reformationem et recentissima SS. Rituum Congregationis decreta, Tomus Primus + Tomus secundus in one volume.
2-2232: VICTORII AB APPELTERN, P. (CURA ET STUDIO) - Manuale Liturgicum; juxta novissimam rubricarum reformationem et recentissima SS. Rituum Congregationis decreta, Tomus Primus + Tomus secundus in one volume.
1-4617: VIELLIARD, J. - Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, Texte Latin du XIIe siècle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll; cinquième édition.
1-4176: VIERBUCHEN, E. - Vergangenes... unvergessen, Menschen und Zeitbilder aus dem Geschehen um St. Paulin, das Bistum, die Stadt und das Trierer Land.
5-499: VIETORIS, MATHIAE - Dialectica Laurentiana, seu Prima philosophiae Thomisticae elementa; Ad usum Gymnasii Laurentiani Coloniensis.
1-4177: VIGELIUS, P.F. - Historisch-kritisch onderzoek naar den schrijver van Johannes XXI (Proefschrift).
3-507: CLEMENTIS VIII. - Caeremoniale Episcorum Clementis VIII, primum, dein, Innocenti X, nunc de nuo Benedicti Papae XIII. , Auctoritate recognitum. Pro omnibus Ecclesiis, praecipue autem Patriarchalibus, Metropolitans, Cathedralibus, & Collegiatis. Liber Primus. Starts with: 'Constitutiones Pontificiae'. .
2-192: VIJDT, BRUNO (VERZAMELD DOOR) - Franciscaansch Declamatorium 2 delen, I. Il Poverello / II Menestrelen Gods.
7-2215: VIJLBRIEF, IZAÄK - Van anti-democratie tot democratie; Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht [Proefschrift].
7-2258: VIJLBRIEF, I. - Van anti-democratie tot democratie; Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht [Proefschrift].
7-1514: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht; Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
7-1939: VIJVER, TH.J.F.A. VAN DER - Van Baersdonck tot Lovendaals Reuveld, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schutterij St. Jan Grubbenvorst 1900-2000.
7-2305: VIJVER, C. VAN DER - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; Met platen; Eerste Deel + Tweede Deel [Derde Deel en Vierde Deel ontbreken].
1-2037: VILLANOVA SANZ, F. (DIRIGIDO POR) - Album Año Santo V del p;ontificio de S. S. Leon XIII.
6-180: VILLARET, BERN. - Océanie; Textes et Photographies, [Séries: Les Albums des Guides Bleus].
5-500: VILLETHIERRY, MONSIEUR DE (JEAN GIRARD DE) - Le chrétien dans la tribulation et dans l'adversité / Le chrétien malade et mourant, Tome Premier + Tome Second.
2-1175: VILLETTE, J. - Les vitraux de Chartres.
8-2218: VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres; Tome I (Introduction et Texte) + Tome II (Commentaire et notes) + Tome III ((Commentaire et notes), Edition critique avec notices et glossaire de Louis Thuasne.
8-2103: VILLON, FRANÇOYS - Les Oeuvres: Les Lais, Le Testament, Poésies diverses, Le Jargon.
8-2284: VILLON, FRANÇOIS - Le débat de cueur et du corps de Villon en forme de ballade / The dispute of the heart and body of François Villon, English translation by Algernon Charles Swineburne; With lino cuts by Peter Piech.
1-1444: VINCENNES, J. DE - Gertrude Dame de Nivelles.
1-4178: VINCENOT, H. - Toute le terre est au Seigneur.
8-2037: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
8-1460: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie.
1-1653: VIRGINES, G. - Sœr Sylvie, Fille de la Croix Liège, Par Lui, Avec lui, En lui.
3-940: VIRINGO, R.P. IOANNE WALTERIO. - De Triplici Coena Christi Agni, Vulgari, Eucharistica. .
1-4345: VIRNICH, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Johannes Eck, Disputatio Viennae Pannoniae Habite (1517).
7-3520: VIS, JOUKE - Voor een talrijk publiek; Honderd jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003.
8-1461: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie; Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821) [Proefschrift].
8-29: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
8-28: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
9-2089: VISSCHER, JACQUES DE - Een te voltooien leven; Over rituelen van de moderne mens.
2-529: VISSER, A. - Het Klooster van Sint Jurriaan, Pauwhofherinneringen.
7-137: VISSER JR., DERKWILLEM - Heraldiek als hobby.
7-5431: VISSER MSC, B.J.J. - Onder de Compagnie; Geschiedenis der Katholieke Missie van Nederl.-Indië 1606-1800.
8-1463: VISSER, MARIE SOPHIE - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek; Een studie van de hoofse liefde [Proefschrift].
8-1462: VISSER, PIET - Broeders in de geest; De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw; Deel I: Tekst / Deel II: Noten, bijlagen, literatuuropgave, register, Deventer Studiën 7.
8-863: VISSER, AB - De biecht; een novelle [ontleend aan Galg en rad, een bundel novellen in voorbereiding], Met vignetten van Albert Rossel.
6-1271: VISSER JR., DERKWILLEM - Heraldiek als hobby.
9-1484: VISSER, TIMKE - Zoet eten, zoet praten; Turken en Marokkanen over feesten, geloof en tradities.
7-1220: VISSER, H.A. - Nederlandse molen in oude ansichten deel 3.
1-6316: VISSER, CATHARINA - De sluiers van God; Gesprekken over het beeld van de verborgene.
1-6315: VISSER, CATHARINA - Het licht van het begin; Gesprekken over een profetisch religieus leven.
1-6314: VISSER, MARGARET - Geometrie van de liefde; Ruimte, tijd, mysterie en betekenis in een gewone kerk.
8-1464: VISSINK, HENDRIK - Scott and his influence on Dutch literature [Proefschrift / Dissertation].
5-501: VITRY, LE CARDINAL DE - Vie de la bienheureuse Marie d'Oignies.
8-695: VITTORINI, ELIO - Conversazione in Sicilia; Illustrazioni di Renato Guttuso, Introduzione e note di Giovanni Falaschi, Nota di Sergio Pautasso.
1-1433: VITZTHUM, E. (COMPILED BY, TRANSLATION AND NOTES) - Die Briefe des Francisco de Xavier 1542-1552.
6-1528: VIVENZA, JEAN-MARC - La Métaphysique de René Guénon.
6-1561: VIVENZA, JEAN-MARC - Dictionnaire de René Guénon.
3-942: VIVIEN, R.P. MICHAELE. - Tertullianus praedicans., Et supra quamlibet materiam omnibus anni Dominicis etc, editio quinta, tomus primus..
7-5142: VLASBLOM, DIRK - Indonesië; Mensen, politiek, economie, cultuur, milieu, Serie: Landenreeks.
1-1459: VLASSENBROECK, C. - De apostel van Weenen of leven en deugden van den heiligen Clemens-Maria Hofbauer, groot-vicaris der Redemptoristen.
8-2038: VLEMMINX, PAUL - Speciosa deserti.
8-1769: VLEMMINX, PAUL - Land der zuidwandelaars; Verzen.
1-2993: VLES, E.J. - De weg naar Jeruzalem.
1-1875: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
1-4181: VLIET, J. VAN - Ketters rond de Dom, De reformatie in Utrecht 1520-1580.
1-2251: VLOBERG, M. - La vie de Marie, Mère de Dieu.
1-4684: VLOBERG, M. - Les Noëls de France, Ouvrage orné de 144 héliogravures; couverture en hors-texte: enluminures relevées sur les originaux par Robert Lanz.
9-2090: VLOEMANS, A. - Politeia; Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
8-2075: VLOTEN, J. VAN (SAMENSTELLING) - Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door Dr. J. van Vloten; Met melodiën, bijeengebracht door M. A. Brandts Buys [facsimile uitgave, naar de vierde vermeerderde druk uit 1894, verschenen te Leiden bij Sijthoff], Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aanvullingen voorzien door B.W.E. Veurman.
10-045: VLOTEN, J. VAN. - Alle de wercken van Jacob Cats., Met ruim 400 platen op staal gebracht door J.W. Kaiser. 1e Deel..
1-660: VOCHT, L. DE - Jaarkrans van Geestelijke Liederen rond den Heerd, Tweede bundel: Lentetijd.
1-632: VOCHT, L. DE - Psalmen voor Volkszang, I. Advent en Kersttijd.
9-1297: VOELKEL, JAMES R. - Johannes Kepler and the new astronomy.
8-2039: VOETEN, BERT - Suite in december; Een lyrische cyclus.
8-1770: VOETEN, BERT - Twee werelden.
7-1955: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht.
5-174: DES VOEUX, MR. - Defense de la Religion Reformée, ou Réfutation d'un Livre Intitulé, La vérité de la Religion Catholique prouvée par l'Écriture Sainte, par Mr. Des Mahis, Chanoine de l'Église d'Orleans, ci-devant Ministre de la Religion Réformée; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
1-4183: VOGEL, C.J. DE - Ecclecia Catholica, Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
1-4182: VOGEL, C.J. DE - Getuigenis van Gods genade; Autobiografie 1905-1929, Onder redactie van J. de Bruin en G. Puchinger.
7-474: VOGEL, C.J. DE - Theoria; Studies over de Griekse wijsbegeerte.
1-1822: VOGEL S.J., P. M. - Lebensbeschreibungen der heiligen Gottes auf alle Tages des Jahres, Mit zur Nachfolge ermunternden Lehrstücken. Erster Band. Januar bis Juni.
5-502: VOGEL, MATTHÄUS, S.J. - Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres; Mit zur Nachfolge ermenternden Lehrstücken; Erster Band (Januar bis Juni) + Zweiter Band (Juli bis Dezember), Neue, durchgesehene und verbesserte Auflage, mit oberhirtlicher Druckgenehmigung; Mit einem Titelbeld in Farbendruck, Familien-Chronik und vielen Text-Illustationen.
3-943: VOGEL'S, P.M. - Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres. , Mit zur Nachfolge ermunternden Lehrstücken. Neue, gänzlich umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Vorrede von Ludwig Mehler. Erster Band. .
1-1538: VOGEL C.S.S.P., L. - Dienaar der slaven.
1-1631: VOGEL C.S.S.P., L. - Claude-François Poullart des Places, Eesrte stichter der Congregatie van den H. Geest.
7-518: VOGEL, C.J. DE - Philosophia, Part I; Studies in Greek philosophy.
9-2091: VOGEL, C.J. DE - Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken, Kleine geschiedenis van de Patristische en vroeg-Middeleeuwse wijsbegeerte.
9-350: VOGEL, CARL ADOLPH (HERAUSGEGEBEN VON) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
1-1468: VOGELS S.J., IS. - Geestelijke zieleleiding van St. Ignatius van Loyola .
6-114: VOGES, MATHIAS S. (TEXT) / AAL, GEORG J. (PHOTOS) - Sint Maarten - Saint Martin [text in four languages: Nederlands - Français - English - Español].
1-404: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
1-405: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
1-409: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
6-1414: VOGT, ERNST - Der Wein; Seine Bereitung, Behandlung und Untersuchung, Mit 39 Abbildungen.
7-435: VOGT, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN VON) - Bibliographie zur Antiken Sklaverei, In Verbindung mit der Kommission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) herausgegeben von Joseph Vogt.
8-2499: VOGT, FRIEDRICH (BEARBEITUNG) - Des Minnesangs Frühling, Mit Bezeichnung der Abweichungen von Lachmann und Haupt und unter Beifügung ihrer Anmerkungen neu bearbeitet von Friedrich Vogt.
3-944: VOIT, EDMUNDO. - Theologia Moralis. , Ex solidis probatorum auctorum principiis, et Variorum Casuum fictorum, & factorum Resolutionibus, usitato in Scholis Ordine, ac Methodo, ad Commodiorem usum in alma universitate herbipolensi. Pars Prima: De Actibus Humanis, Conscientia, Legibus, Fide, Spe, ac Charitate, Praeceptis Dei & Ecclesiae. Pars Secunda: De Sacramentis in Genere, & in Specie; item de Censuris Ecclesiasticis & Irregularitatibus. .
1-2914: VOLAVKOVÁ, H. - A story of the Jewish Museum in Prague.
1-4532: VOLBACH, W.FR. UND LAFONTAINE-DOSSOGNE, JAC. - Byzanz und der Christliche Osten, (Propyläen Kunstgeschichte, Band 3).
1-1848: VOLBERG, S.; TRIPPEN, N. - Frings.
7-2423: VOLKER, INGE - Doetinchem in oorlogstijd, Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen.
3-1083: VOLLENHOVE, JOANNES - De heerlykheit der rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de hoogste rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV predikaatsien / J. Vollenhoves afscheit, genomen van de Gemeente te Zwol, voor zijn vertrek naar 's-Gravenhage den 18. van Augustus 1665; Tweede Deel , De Twede Druk, vermeerdert met vijf predikaatsien, over verscheide texten.
1-6317: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte.
7-1448: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
7-1468: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
7-1521: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
2-653: VOLPERT, SCHW. ASSUMPTA, DIENERIN DES HEILIGEN GEISTES - Ein Rebenhang im Wahren Weinberg, Geschichte der Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes 1889-1951.
8-2265: VOLTAIRE - Romans et Contes.
6-1305: VOLTAIRE - Storia di Carlo XII. Re di Svezia; Tomo Primo + Tomo Secondo, Con le Note del Signor de la Motraye, e le Risposte del Signor di Voltaire.
9-2095: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique, Contenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus les Questions sur l'Encyclopédie.
7-182: VOLTAIRE - Storia di Carlo XII. Re di Svezia; Tomo Primo + Tomo Secondo, Con le Note del Signor de la Motraye, e le Risposte del Signor di Voltaire.
9-2093: VOLTAIRE, A.M. DE - Lettres de quelques Juifs, Portugais, Allemands en Polonais; Tome Premier, Avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses oieuvres.
8-2181: VOLTAIRE - La Henriade; Premier Volume, Préface de La Henriade par le Roi de Prusse; Préface pour La Henriade par Marmontel.
9-2096: VOLTAIRE - Lettres philosophiques, ou Lettres angalaises, avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal.
7-5166: VOLZ, WILHELM - Im Dämmer des Rimba; Sumatras Urwald und Urmensch.
8-2040: VONDEL, J. VAN - Altaer geheymenissen ontvouwen in dry boeken / Eeuwgety der Heylige Stede t'Amsterdam / Kenteeken des afvals.
8-864: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel; Met het nastukje De bruiloft van Kloris en Roosje, Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. Hendr. C. Diferee.
8-1467: VONDEL, J. V. - Koning Davids Harpzangen, den Nederduitschen toegezongen.
8-1772: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
1-4185: VONIER, DOM ANSCAR O.S.B. - Het sacrament van het kruisoffer.
8-2410: VOOIJS, SIJNA DE - The psychological element in the English sociological novel and the nineteenth century [Proefschrift, Dissertation].
9-2097: VOOIJS, SIJNA DE - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century [Proefschrift, Dissertation].
1-6318: VOORDECKERS, EDMOND - Verheug U, Bruid, Altijd-Maagd; De Akathistoshymne van de Byzantijnse Kerk, Met de Nederlandse vertaling van de tekst door Zr. Oda Swagemakers osb.
8-10: VOORN, HENK - Tekens in papier.
7-3433: VOORT, JAN VAN DE - Leengoed en Kasteel de Strijdhoef te Udenhout 1380-1982.
1-1393: VOORVELT O.F.M., G. - De fioretti van Sint Franciscus, Bevat ook Het leven van Broeder Juniperus en Het leven van de Zalige Egidius.
9-391: VOOUS, K.H. - Birds of the Netherlands Antilles.
9-392: VOOUS, K.H. - Birds of the Netherlands Antilles.
8-2034: VOOYS, IS. P. DE - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
8-1469: VOOYS, C.G.N. DE - Verzamelde letterkundige opstellen; Nieuwe bundel.
8-1470: VOOYS, C.G.N. DE - Verzamelde letterkundige opstellen; Nieuwe bundel.
1-1756: VORAGINE, J. DE - La Légende dorée, Traduction de J.-B. M. Roze.
1-1763: VORAGINE, J. DE - La Légende dorée, Traduite du Latin d'après les plus anciens manuscrits avec une introduction, des notes, et un index alphabétique, par Teodor de Wyzewa.
8-134: VORAGINE, JACQUES DE - La Légende Dorée; Illustrations de A. Dussarthou, Raymond Jacquet a gravé les hors-texte et les lettrines; Il a également assuré leur exécution en couleurs et à l'or poudré; La reliur, oeuvre des Ateliers Ebrard & Fils à Paris, a été dessinée par Jean Gallo; Edition Limitée (899 exempl), numero 565.
2-1125: VORGRIMLER, H. / BERNAUER, U. / STERNBERG, TH. - Boodschappers uit hogere sferen, De cultuurgeschiedenis van de engel.
9-639: VORREITER, LEOPOLD - Die schönsten Musikinstrumente des Altertums.
8-2041: VORST, JAN VAN DE - Veranderend licht; Gedichten en tekeningen.
9-1130: VOS, RIK / LEEMAN, FRED - Het nieuwe ornament; Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16e eeuw.
1-1410: VOS, H. DE (INLEIDING, VERTALING) - De psalmen van Franciscus van Assisi, Een weg naar innerlijke vrede.
9-1342: VOS, HENRY DE - Le destin du navire.
7-2467: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel; Zwervend door Achterhoek en Liemers, Foto's Wim K. Steffen.
1-4346: VOS DE WAEL, G.E.M. - De Mystica Theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus (Proefschrift).
1-6120: VOS, HERMAN DE - De psalmen van Franciscus van Assisi; Een weg naar innerlijke vrede, Ingeleid, vertaald en verstaan door Herman de Vos, kapucijn.
2-1361: VOSKUILEN, A. - Vrome vondsten, Catalogus bij de tentoonstelling.
6-1287: VOSSEN, ALPH. FR. - Two bokes of the histories of Ireland, compiled by Edmunde Campion, Edited from MS Jones 6 Bodleian Library Oxford [dissertation].
7-160: VOSSEN, ALPH. FR. - Two bokes of the histories of Ireland, compiled by Edmunde Campion, Edited from MS Jones 6 Bodleian Library Oxford [dissertation].
3-946: VOSSIUS, GERARDUS. - Sancti Gregorii Episcopi Neocaesariensis, cognomento thaumaturgi, opera omnia quotquot in insignioxibus etc., Ediecta sunt miscallanea sanctorum aliquot Patrum Graecorum & Latinorum etc..
9-2098: VOSSIUS, GERARDUS - Geschiedenis als wetenschap, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker SS.CC..
1-4188: VRANCKX, J. - De terujgkeer van het wonder, Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw.
1-4189: VRANCKX, J. - Het onverwachte perspectief, Gesprekken over kerk en zingeving.
7-2468: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren; Het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742.
1-1343: VREESE, W. DE - Bibliotheca Erasmania Rotterdamensis, Catalogus der uitgaven van Desiderius Erasmus' werken.
8-315: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde; Tien codicologische studiën, bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren.
8-2121: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn.
9-430: VRIENDS, THIJS - Bijen houden; Levenswijze, verzorging, honingwinning.
2-2934: VRIENS O.F.M.CAP., LIVINUS - Kritische Bibliographie der Missionswissenschaft.
8-1471: VRIENS, JACQUES - Een bende in de bovenbouw.
7-1341: VRIES, JOH. DE - De Nederlandse economie tijdens de twintigste eeuw; Een verkenning van het meest kenmerkende.
9-2099: VRIES, AD DE - Dictionary of symbols and imagery.
7-476: VRIES, G.J. DE - De zamg der Sirenen.
7-2867: VRIES, W. DE - 150 jaar Welstand; De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXIII].
7-2116: VRIES, JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918-1968; Ontstaan en groei van een basisindustrie.
8-2042: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
1-4193: VRIES, TH. DE - Ketters , Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
7-1203: VRIES, LEONARD DE - Uit Het Leven gegrepen; Een aangrijpend tijdsbeeld van de jaren 1906-1920 ontleend aan het tijdschrift HET LEVEN.
8-274: VRIES JR., R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw, Met ruim 100 afbeeldingen.
8-1583: VRIES, JAN DE - Nederlands etymologisch woordenboek; Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere; De woordregisters op grond van excerpten van Maaike Hogenhout-Mulder.
7-2339: VRIES, G. DE - Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de Grafelijke Regeering en gedurende de Republiek.
8-1472: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
7-2473: VRIES, J. DE - Gedenkboek van de Sint Michaëls-Parochie te Zwolle, eertijds Statie Onder den Bogen, bij haar 300-jarig bestaan, 1641-1941.
7-3321: VRIES, NORBERT DE EN ANDEREN - Thomas van Diessen.
1-4191: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke Cleresie van Utrecht en Rome (Proefschrift).
1-4192: VRIES, J. DE - Critica.
1-4190: VRIES, A. DE - Zuiver in overvalscht, Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling (Proefschrift).
8-865: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Grondslag van verstandhouding; Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
2-1963: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, deel 3: het zichtbare in de liturgie.
2-1962: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, Nieuwe symbolen en riten in de liturgie; deel 2: vieringen bij bijzondere gelegenheden.
2-1961: VRIJDAG, HEIN - Zonder beelden sprak Hij niet tot hen, Nieuwe symbolen en riten in de liturgie; deel 1: het kerkelijk jaar.
9-2100: VRIJMAN, JAN - Vier dagen Nederland; Koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing [foto-paperback], Reeks; Meulenhoff-editie 100.
1-859: VRING, J.R.M. - Zingend erbij, 125 Nieuwe liederen voor liturgie en bezinning.
7-3440: VROE, WINANDA DE - Kamp Vught - De laatste maanden, 6 junik - 26 oktober 1944.
1-1586: VROKLAGE, B.A.G. - Een held uit de Oost, Slachtoffer van zijn plicht.
1-1579: VROKLAGE S.V.D., B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen, Eerste Apostolische Prefect der Kl. Soenda-Eilanden N.O.I..
7-773: VROOM, H. (EDITOR) - Batavia Latina; Carmina varia poetarum batavorum; Latinas versibus reddidit [Latijn-Nederlands].
1-4797: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het derde leerjaar.
1-4796: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het derde leerjaar.
1-4795: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het tweede leerjaar.
1-4794: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het tweede leerjaar.
1-4793: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het eerste leerjaar.
1-4792: VROOMANS, P. - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 40 onderrichtingen voor het eerste leerjaar.
7-2903: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872; Een Brabants predikant en kerkbestuurder, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCI].
7-449: VRUGT-LENTZ, J. TER - Mors immatura [Dissertation; text in English].
1-4194: VUGHT, J.P.A. VAN (SAMENSTELLING) - Godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1980, Een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
7-5249: VUGT, JOOS VAN - Bapak, anak, saudara / Vaders, zonen, broeders; Frater-Frater Bunda Hati Kudus di Indonesia menuju kemandirian dalam persekutuan, 1928-2000 / De Indonesische Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart op weg naar zelfstandigheid in verbondenheid, 1928-2000 [tweetalige uitgave].
7-1528: VUGT, TH. VAN - De gehangenen in de turfschuur; Brielse julinacht 1572.
1-2330: VUILLEMIN, DOM J.-B. - Le parterre de Notre-Dame de Lourdes.
9-106: VULTO, J.C.M. - Variation in the use of radiotherapy for cancer patients; Population-based studies in the south of the Netherlands [Proefschrift, Dissertation].
7-2823: VUUREN, FER VAN - Geschiedenis van de Kleine Schans.
7-5118: VUUREN, L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
9-624: VUYST, JULIEN DE - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XXe eeuw), Reeks: Aureliae Folklorca 7.
9-519: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari, niet zo onschuldig....
9-541: WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
9-542: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari; Geslepen spionne of onschuldige schoonheid.
6-1629: WAAL, ESTHER DE - De Keltische manier van bidden.
7-3145: WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel IV.
7-3146: WAAL, J.J.F. DE (REDACTIE) - De Vlasbloem; Historisch Jaarboek voor Helmond, deel IV.
7-2356: WAAL-HOL, M.C. DE - Uit de geschiedenis van duizend jaar Gellicum.
8-2046: WAALS, JACQELINE VAN DER - Laatste verzen.
8-2043: WAALS, JACQELINE E. VAN DER - Iris.
8-2044: WAALS, JACQELINE VAN DER - De mooiste gedichten van ..., Verzameld door Sipke van der Land.
8-2045: WAALS, JACQELINE E. VAN DER - Gebroken kleuren; Bloemlezing uit de gedichten.
7-2433: WAARD, ADRI DE (TEKST) / HEIJ, REIN (FOTO'S) - Renkum; Renkum, Heelsum, Doorwerth, Wolfheze en Oosterbeek, vijf dorpen in het groen.
7-334: WAARDENBURG, E.C. - De verwerking van het leed bij Euripides [Proefschrift].
1-2901: WACHTER, E. - Weinreb hören und sehen; Friedrich Weinreb autobiographische Notizen zu vorträgen und Veröffentlichungen 1928 bis 1980, Eine Festgabe für Friedrich Weinreb zum 70. Geburtstag, mit einem volständigen Verzeichnis seiner in deutscher und holländischer Sprache gehaltenen Vorträge zur jüdischen Überlieferung un einer Bibliographie; Herausgegeven und eingeleitet von Christian Schneider.
1-1351: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam, Zijn leven en zijn werken.
8-1473: WACKERS, PAUL E.A. - Verraders en bruggenbouwers; Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde.
7-1026: WADDELL, HELEN - Medieval Latin lyrics.
5-783: WADDINGUS, LUCAS - Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit Syllabus Illorum qui ex eodem ordine pro Fide Christi fortiter occubuerunt; Priores atramento, posteriores sanguine christianam religionem asseruerunt, Recensuit Fr. Lucas Waddingus .
9-427: WADE, CARLSON - Bijen stuifmeel; Voor uw gezondheid.
9-2101: WAEHLENS, ALPHONSE DE - La philosophie et les expériences naturelles.
5-504: WAEL, GUILIELMUM DE - Corona sacratissimorum Iesu Christi vulnerum, XXXV considerationibus ex Sacra Scriptura, Sanctis Patribus, Historia Ecclestastica postissimum desumptis; Illustrata per P. Guilielmum de Wael; Editio Quarta, auctior et emendatior.
6-902: WAELE, M. DE ET AL. - Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evoluatie van België 1918-1985.
8-1874: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap; Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode / inclusief los tweede deel: Tekstgedeelte.
8-1873: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap; Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode / inclusief los tweede deel: Tekstgedeelte.
8-1474: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?.
7-2900: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie; Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXIII].
7-3823: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie; Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXIII.
1-3078: WAGENAAR, S. - De joden van Rome.
6-130: WAGENAAR HUMMELINCK, P. (EDITOR) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Voume VII; with 1 text-illustration and 13 plates; [Reeks: Uitgaven van de Stichting Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, Nol. 14].
1-2734: WAGENAAR, CHR. / CRANENBURGH, H. VAN - Geen ander fundament dan Christus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 41).
6-128: WAGENAAR HUMMELINCK, P. / STEEN, L.J. VAN DER (EDITORS) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Volume LXX; with 66text-illustrations and 12 plates [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 122].
6-127: WAGENAAR HUMMELINCK, P. / STEEN, L.J. VAN DER (EDITORS) - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands, Volume LXIX; with 744 text-illustrations on 47 plates [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 121].
1-2733: WAGENAAR, CHR. - Om met Christus te zijn; het christelijk oosters monachisme, deel 2, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 39).
7-1454: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af; Uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken samengesteld; Zestiende Deel, beginnende in 't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche Vrede, in 't jaar 1697.
7-624: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
1-772: WAGNER, P. - Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg (Schweiz).
7-5129: WAGNER, F.A. - Sierkunst in Indonesië, Reeks: Insulinde; Serie Handleidingen voor de Kennis van Indonesië, VI.
2-1205: WAGNER, VL. - Dejiny Výtvarného Umenia na Slovensku.
6-1299: WÄGNER, WILHELM - Germanische Göttersagen; In Schilderungen für Jugend und Volk, Mit 77 Abbildungen nach Entwürfen von Prof. C.E. Doepler, Karl Ehrenberg, Prof. W. Engelhard etc..
8-2534: WAHRIG, GERHARD - Das Grosse Deutsche Wörterbuch, Herausgegeben in Zusammenarbeid met zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten; Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre.
6-1480: WAITE, ARTHUR EDWARD - A new encyclopaedia of freemasonry (Ars Magna Latomorum) and of cognate instituted mysteries: their rites, literature and history [combined edition, two volumes in one].
8-1476: WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
8-1477: WAL, M.J. VAN DER - Passiefproblemen in oudere taalfasen; middelnederlands sijn / werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits [Proefschrift].
1-4195: WAL, J.J.A.G.M. VAN DER - Gerechtigheid, solidariteit, Rijk Gods, Een studie naar thematiek, methode en doelstelling van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen 1961-1990 (Proefschrift).
7-5345: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee; Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
7-416: WAL, L.G. VAN DER - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek [Proefschrift].
7-5080: WALBEEHM, A.H.J.G. (SAMENSTELLING) - Beknopte Maleische spraakkunst op den grondslag der Spraakleer van H.C. Klinkert Sr..
1-4196: WALBERG, E. - La tradition hagiographique de Saint Thomas Becket avant la fin du XIIe sciècle; Études critiques.
5-505: WALKIERS, ANTONII - Antitheses praedicabiles inter veram S. Pauli, et falsam Judae proditoris poenitentiam; Sub Quarum primo membro succinctè ponuntur conditiones ad fructuosè agendam poenitentiam: sub altero autem defectus, Ex reconditis S. Scripturae, Conciliumque, Scriniis, & Patrum, Divini Verbi interpretum & principium scholasticorum pulpitis exactè depromptae, Quibus accedit copiosissimus Index Concionum super Domincas & Festa totius anni, cum Altero Rerum Memorabilium.
3-306: WALKIERS, ANTONIUS. - Seraphinsch fornys van de Goddelycke Liefde., Verdeylt in Vier deelen. .
7-3379: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts; De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLVIII.
9-48: WALLER, DEREK G. / RENWICK, ANDREW G. / HILLIER, KEITH - Medical pharmacology and therapeutics.
7-319: WALLIS, R.T. - Dianoia and Pronoia from Plato to Plotinus [typoscript].
6-411: WALSCH, LE VTE - Souvenirs et impressions de voyage.
8-866: WALSCHAP, GERARD - Genezing door aspirine, Ontwerp en illustraties van René de Pauw.
8-1478: WALSCHAP, GERARD - Bejegening van Christus.
1-4200: WALSH, M. - De geheime macht van Opus Dei, Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
7-1034: WALTER, GÉRARD - Het dagelijks leven in Byzantium ten tijde van de Comnenen 1081-1180.
9-2102: WALTER, HENRIETTE - Honni soit qu mal qui pense; L'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais.
2-1124: WALTER, S. / WEY, ST. - Churer Marienbuch.
6-1020: WALTERS, JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent.
8-1479: WANINK, G.H. - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica.
6-1424: WANNÉE, C.J. (SAMENSTELLING) - Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool, Geheel herzien en bijgewerkt door A.G. del Baere-Rovers.
9-100: WANROOIJ, B.S. / KOELEWIJN, M. - Pallitatieve zorg; De dagelijkse praktijk van huisarts en verpleeghuisarts.
1-761: WARD, J. - De Gregoriaansche Zang Deel I, Muziek Vierde Jaar volgens de leer van Dom André Mocquereau, monnik van Solesmes. Handboek vor de onderwijzer.
1-762: WARD, J. - De Gregoriaansche Zang, Volgens de leer van Dom André Mocquereau, monnik van Solesmes. Handboek voor de school.
8-2443: WARD, AILEEN - John Keats; The making of a poet.
1-2520: WARNAR, G. - Ruusbroec; literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
1-4201: WARNER, M. - De enige onder de vrouwen, De maagd Maria: mythe en cultus.
8-628: WARNKE, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Fabeln der Marie de France, Mit Benutzung des von Ed. Mall hintergelassenen Materials.
6-1291: WASEM, ERICH - Das Serienbild; Medium der Werbung und Alltagskultur, [Die bibliophielen Taschenbücher Nr. 529].
7-166: WASEM, ERICH - Das Serienbild; Medium der Werbung und Alltagskultur, [Die bibliophielen Taschenbücher Nr. 529].
1-4612: WASSER, B. - Pelgrimstochten; Langs wegen en door tijden.
7-815: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
9-2103: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren; Het humanisme van Francesco Petrarca, Reeks: Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van Europa.
6-336: WASZKLEWICZ, MEVROUW, GEB. VAN SCHIFGAARDE (HOOFDREDACTIE), MET MEDEWERKING VAN H.D. VAN BROEKHUIJZEN - Paul Kruger's Tocht, Getrouwe beschrijving van Oom Paul's bezoek aan Frankrijk, de Rijnprovincie en Nederland, opgeluisterd door illustratiën naar momentphotographieën.
7-1288: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen, Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-4202: WATERINK, J. - Keur uit de verspreide geschriften van prof.dr. J. Waterink.
8-2421: WATKINSON, THOMAS - Caviar and Curaçao.
6-1580: WATSON, LYALL - Supernature; A natural history of the supernatural.
6-1262: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk; De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
7-124: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk; De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
2-1070: WATTÉ, M. (REDACTIE) - Ontmoeting met hedendaagse ikonen, Katalogus tentoonstelling september-oktober 1994.
7-3410: WATTENBERG, BERT / SCHOLTEN, MARK (SAMENSTELLERS) - Tussen Raadhuis en Raadhuislaan; 100 jaar Korps Gemeentepolitie Oss 1893-1993.
6-1680: WATTS, ALLAN (WITH THE COLLABORATION OF AL CHUNG-LIANG HUANG) - TAO: The watercourse way, Additional calligraphy by Lee Chih-chang.
6-1611: WATTS, MARK / SNELLING, JOHN (EDITORS) - Seeds of genius; The early writings of Alan Watts.
6-1669: WATTS, ALAN - Zen-boeddhisme.
9-112: WATTS, SHELDON - Disease and medicine in world history.
1-4203: WAUTERS, A. - Het engelencalendarium, Gebeden en meditaties met engelen.
1-2528: WAUTERS, J. - Jan Ruusbroec benaderd door een leek, (De Brabantse folklore; driemaandelijks tijdschrift van de dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen van de provincie Brabant, maart 1981, nr. 229).
1-4204: WEBER, H.-R. - Experiments with bible study.
2-1348: WEBER, S. - La pieva di Denno.
1-1005: WEBER, R. - Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem.
9-2105: WEBER, MAX - Over klassen, standen en partijen, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Albert Benschop.
7-433: WEBER, C.W. - Perikles; Das Goldene Zeitalter von Athen.
2-367: WEBER, LEO (HERAUSGEGEVEN VON) - Kloster Benediktbeuern; Gegenwart und Geschichte, Historisch-Kunsthistorische Festschrift zum fünfzigjahrigen Jubiläum der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern.
1-1591: WEBER P.S.M., E. - Vinzenz Palotti, Ein Apostel und Mystiker, 1795-1850.
2-35: WEBER, WUNIBALD / MITTLER, MAURITIUS, OSB - Die geschichte der Abtei Michaelsberg in Sieburg seit ihrer Neugründung im Jahre 1914.
1-6375: WEBER, MONSEIGNEUR JEAN-JULIEN - Diocèse de Strasbourg, Status Synodaux publiés et promulgués en 1948.
7-1244: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands.
1-410: WEEL, H. VAN DER - Alle klokken luiden, Over carillons en klokkenspelen.
7-2303: WEERDEN, A. VAN DER - Grepen uit 100 jaar en langer Leidschendam Parochie Petrus en Paulu.
1-4859: WEERDT, KAN. DE - Practisch onderwijs in den Mechelschen Catechismus.
7-3424: WEETINK, B.M. - Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Inventarisreeks I: De archieven van de Parochie van de H. Cornelius te Roosendaal 1916-1970.
8-2035: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld; De poëzie van Albert Verwey.
1-4506: WEGMAN, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en het oosten; Een wegwijzer.
1-4206: WEGMAN, H. (1930-1996) - Voor de lange duur; Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
8-413: WEGNER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Mein Herz in seinen armen schlafend lag; Liebespaare der Weltliteratur versammelt in verschiedenen Schriften, Schrift-Figuren un Bildern van Roswitha Quadflieg; Im Anhang mit einer kleinen Schriftgeschichte van Eckehart SchumacherGebler.
6-1557: WEHR, GERHARD - Esoterisches Christentum; Aspekte - Impulse - Konsequenzen.
6-1583: WEHR, GERHARD - Rudolf Steiner als christlicher Esoteriker, Series: Fermenta Cognitionis, Band 2.
6-1584: WEHR, GERHARD - Der antroposophische Erkenntnisweg, Series: Fermenta Cognitionis, Band 1.
9-146: WEHS, REV. JOHN A. - Ned Rieder, 'n Amerikaansche schoolhistorie, Naar de Amerikaanse uitgave voor de Hollandsche jeugd bewerkt door M.G. Andriessen; Serie: Roomsche Reeks XIX.
8-2047: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood; Gedichten.
5-506: WEIGL, JO. BAPT. (NOTIS ETC.) - De Imitatione Christi, libri quator multiplici lingua nunc primo impressi et quidem Latina archetypi; interpretationibus Italica, Hispanica, Gallica, Germanica, Anglica, Geaeca, Cum notis et variis lectionibus curante Jo. Bapt. Weigl.
7-3752: WEIJER O.F.M. CAP., A. VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.
7-3751: WEIJER O.F.M. CAP., A. VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.
7-805: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn [Proefschrift].
7-2977: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant.
7-2978: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant.
8-1485: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde.
7-3244: WEIJS, L.J. / WATERING, C.J.J. / SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel II; Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XIX.
8-1489: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen; De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
8-1490: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal.
7-3800: WEIJTERS, C.J. - De Reijshof onder Tilburg; een vergane grootheid, [Overdruk uit het tijdschrift van de Heemkunde-Kring Tilborgh 1970].
7-3737: WEIJTERS, C.J. - Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858.
9-2106: WEIL, SIMONE - Sagesse et grâce violente.
14-82: WEIL, ERNST (HERAUSGEGEBEN VON) - Einblattholzschnitte des XV. Und XVI. Jahrhunderts, von den Originalstöcken gedruckt [portfolio with 11 woodcuts, complete].
1-6324: WEIL, SIMONE - Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu.
1-6325: WEILER, A.G. - Willibrords missie; Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw, Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
1-4208: WEIMA, J. - Psychologie van het antipapisme.
7-1090: WEINBERG, JULIUS R. - A short history of medieval philosophy.
1-444: WEINMANN, K. - Kleines Vesperbuch, Auszug der Editio Vaticana.
1-904: WEINMANN, K. - Kyriale, Auszug aus der Editio Vaticana mit Choralnoten, Violinschlüssel, geeigneter Transposition, Übersetzung der Texte und Rubriken.
1-2001: WEINZIERL, E. (HERAUSGEGEBEN VON) - Die päpstliche Autorität im katholischen Selbstverständnis des 19. und 20. Jahrhunderts, (Internationales Forschungscentrum für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg; Elftes Forschungsgespräch).
9-1149: WEIS, ADOLF - Die Madonna Platytera; Entwurf für ein Christentum als Bildoffenbarung anhand der Geschichte eines Madonnenthemas, Herausgegeben von Elisabeth Weis.
2-1186: WEISBACH, W. - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst, Mit 48 Bildern auf 17 Tafeln.
2-1207: WEISBACH, W. - El Barocco; arte de la Contrarreforma.
1-4210: WEISER - VON INFFELD, J. - Das Buch um Ghirlandaio, Eine Florentiner Chronik.
8-2507: WEISMANTEL, LEO - Fürstbischof Hermanns Zug in die Rhön; Eine Legende .
9-572: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen...; Een nieuwe zangbundel, Met medewerking van Ferd. Timmermans.
9-571: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen...; Een nieuwe zangbundel, Met medewerking van Ferd. Timmermans.
9-635: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen is maar verdrietig; Een nieuwe zangbundel.
14-17: WEISSER - Bilder-Atlas [Book with plates with illustrations of monuments, people, coins, every day life, legends, historical events etc. from Egypt, Assyria, Greek en Roman society, Israel, Europe; plates 3 till 146].
8-178: WEITZMANN, KURT - The miniatures of the Sacra Parallela Parisinus Graecus 923.
8-100: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
8-101: WEITZMANN, KURT - Late Antique and early Christian book illumination.
8-102: WEITZMANN, KURT - Late Antique and early Christian book illumination.
1-2912: WEIZMANN, CH. - In dienst van mijn volk, Autobiografie van Chaim Weizmann, eerste president van Israël.
2-1141: WEIZSÄCKER, H. (BEARBEITUNG) - Die Kunstschätze des ehemaligen Dominikanerklosters in Frankfurt am Main, Nach den archivalischen Quellen bearbeitet un herausgegeben.
7-5195: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN - The failure of a liberal colonial policy Netherlands East Indies, 1816-1830.
7-1446: WELDEREN, W.J.VAN / BARON RENGERS - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland 1849 tot 1891.
2-87: WELL, E. VAN (1827-1895) - De Achelse kluis, Geschiedenis van O.L.V. van La Trappe te Achel.
1-6354: WELLEN, G.A. - Theotokos; Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit [Proefschrift / Dissertation].
3-948: WELLENS, JACOBI THOMAE JOSEPHI. - Exhortationes Familiares de Vocatione Sacrorum Ministrorum et variis eorum officiis. , Dictae ad Alumnos Collegii Pulcheriani (vulgo) Hollandici, et nunc in gratiam eorundem editae. .
8-2397: WELLS, H.G. - The autocracy of Mr. Parham; His remarkable adventures in this changing world, Assisted pictorially by David Low.
9-2104: WELLS, H.G. / WELLS, G.P. / HUXLEY, JULIAN - De wetenschap van het leven; Deel I + II + III + IV [compleet].
2-84: WELLSTEIN, GILBERT S.O. CIST. - Marienstatt im Westerwald.
7-3417: WELMERS, KEES (ARCHIEFONDERZOEK EN TEKST) - Een eeuwenoude Protestantse Kerk in Oisterwijk, 1810-2010.
9-230: WELS, TOM - Spionnen van Shan; Beeldverhaal , No. 8 van de Tom Wels-serie.
7-1821: WELTERS, AD. - Kluizenaars in Limburg.
2-537: WELZENBERG, SCHWESTER ANGELIKA - Die Westfälische Provinz der Ordengemeinschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, Erster Band: 1842 bis 1970.
2-829: WENIGER, REDEMPTUS VOM KREUZ - Auf Karmels Höhen, Gedenktage und Lebensskizzen hervorragender Mitglieder der Karmelitenordens.
2-2638: WENINGER, R.P. - Sermons originaux, courts et pratiques par le R.P. Wegener. , Traduits avec l'autorisation et sur la demande de l'auteur par l'Abbé P. Bélet. Première partie: Sermons pour tous les Dimanches de l'année. Tome I et II. .
1-6326: WENINGER, R.P. - Sermons originaux, courts et pratiques; Première Partie: Sermons pour tous les Dimanches de l'année; Tome I + Tome II.
1-1224: WENNEKER, L.; REISEN, H. VAN (VERTALING, AANTEKENINGEN) - Aurelius Augustinus, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede.
9-1560: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H. (HERAUSGEBERS) - Handwörterbuch des Islam, Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam herausgegeben.
1-2014: WENSING, J.H. / R.K. PR. / LAFOND, E. / SCHELLINCK, TH. - Het leven van Clemens VII / Hildebrand of Gregorius VII voor zijne verheffing den 22 april 1073-1873 eeuwfeest / De lijdensweg der pausen / :evem en dood van H.M. Louise-Marie van Bourbon-Orléans, Koningin der Belgen, (convoluut: 4 boeken in één band).
7-2174: WENTZEL, J.M. - Aalsmeer in oude ansichten.
1-242: WERANDER WAGNER, P - Biblisches Beispiellexicon, Die Heilige Schrift in Leben und Lehre für katechese und predigt.
3-1062: WERDT, IOANNES DE - Den dagh des gheestelycken levens; Dat is: Een onderwijsinghe in den wegh tot de Christelijcke volmaecktheyt; Bedeylt in vijf Deelen.
1-4212: WEREN, W. / KUITERT, H. / SCHREURS, N. - Jezus: de Zoon van God?.
2-1956: WERF, J. VAN DER - Oefeningen ion het leerhuis.
1-2347: WERFEL, FRANZ - Het lied van Bernadette.
8-2531: WERFEL, FRANZ - Der Gerichtstag, in fünf Büchern.
8-2495: WERFEL, FRANZ - Das Lied von Bernadette; Roman.
8-1481: WERINGH, JAC. VAN - De ontwikkeling, Bevat vijf columns die eerder zijn verschenen in het dagblad Trouw (1983-1984); Ter gelegenheid van het afscheid van de schrijver als hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Amsterdam op 21 november 1986.
7-3444: WERNERS PR., FRANS - Twintig jaar kapelaan; Schetsen uit dorp en stad Woensel - Nijmegen 1904-1924.
7-1970: WERSCH, JOS VAN / WILMS, BEN (SAMENSTELLING) - Jan Hoen, Wethouder van Maastricht 1978-1994 / Jan Hoen, gedragen door het volk.
7-2208: WERTHEIM, W.F. / WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij; Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
8-1483: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars, Voorzien van vele vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen door W.H. Schukking, Luitenant-Kolonel de Genie N.A..
8-1482: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed; Een bundel gedichten, verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk van J.W.F. Werumeus Buning, Verzameld en ingeleid door A.C. van Kampen; Met bandteekening en illustraties van J.B. Lambert Simon.
8-2049: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
8-2048: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (SAMENSTELLING) - Lof van Nederland, zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven Gedichten Verzen en Rijmen waarin de schoolheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt ....
9-1478: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
9-1479: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
9-1480: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
6-323: WESSEL, KLAUS (HERAUSGEGEBEN VON) - Christentum am Nil, Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung Koptische Kunst, Essen, Villa Hügel, 23.-25. Juli 1963.
7-2399: WESSELINK, J. - Reisboek voor de Provincie Gelderland, Uitgegeven op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
7-2359: WESSELS, J. / TEULING, A.J.M. DEN / COPPES, J. - 150 jaar katholieke kerk in Assen.
2-812: WESSELY, FR. ET AL. - Giovanna Della Croce O.C.D., Der Karmel und seine Mystische Schule.
7-220: WEST, JOHN A. - De tempel van de mens; Visie op de wijsheid van het Oude Egypte.
6-1331: WEST, JOHN A. - De tempel van de mens; Visie op de wijsheid van het Oude Egypte.
7-5271: WESTENENK, L.C. - Waar mensch en tijger buren zijn.
8-2485: WESTENRIEDER, L. - Der Traum in dreyen Nächten.
8-1484: WESTERBEEK, RONALD - Kaj; Novelle.
1-4207: WESTERBRINK, J.C. - Passi S. Dionysii Areopagitae; Rustica et Eleutherii, Uitgegeven naar het Leidse handschrift Vulcanianus 52 (Proefschrift).
7-867: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta; Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
7-868: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
7-862: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta; Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
1-4213: WESTHOF, H. - Geestelijke bevrijders, Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
9-385: WESTHOFF, V. / BAKKER, P.A. / LEEUWEN, C.G. VAN / VOO, E.E. VAN DER - Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden; Deel 1: Algemene inleiding, duinen, zilte gronden / Deel 2: Het lage land / Deel 3: De hogere gronden, Illustraties [aquarellen] R. Westra.
2-1278: WESTHOFF-KRUMMACHER, H. (BEARBEITUNG) - Katalog der Bildwerke seit etwa 1800 im Wallraf-Richartz-Museum und im öffentlichen Besitz der Stadt Köln.
7-422: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the fourth century B.C..
8-2392: WETHERBEE, WINTHROP - The ancient flame; Dante and the poets.
1-4214: WETHMAR, C.J. - Dogma en verstaanshorison, n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling.
9-2107: WETTER, GUSTAV A. - Der dialektische Materialismus, seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion.
9-1185: WETZEL, CHRISTOPH ET AL. - Belser Stilgeschichte; Band I: Frühgeschichte und Frühe Hochkulturen / Band II: Griechische und römische Antike / Band III: Kunst der Frühen Mittelalters / Band IV: Romanik, Gotik, Byzanz / Band V: Renaissance und Manierismus, Barock und Rokoko / Band VI: Vom Klassizismus bis zur Gegenwart.
2-307: WEUSTEN, B. - Ontsloten stiltle, Nederlandse clarissen over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw.
6-1542: WEXU, MARIO - Auriculotherapie; Ooracupunctuur voor lichamelijk en geestelijk evenwicht.
7-3862: WEYER O.F.M. CAP., ALFRED VAN DE - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad, Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
9-539: WHEELWRIGHT, JULIE - De fatale minnares [Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion].
1-1192: WHITE, C. (TEKSTKEUZE EN INLEIDING) - Augustinus belijdenissen.
1-4215: WHITEHEAD, A.N. - De dynamiek van de religie, Van commentaar voorzien door Jan Van der Veken.
9-1273: WHITEHOUSE, DAVID - Galileo; Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
1-2975: WHITLAU, W. - Niet in de hemel, Verkenningen in de wereld van de Joodse traditie.
8-380: WIDDERSHOVEN, RONALD (VOORZITTER REDACTIERAAD) - Over Grafisch Nederland; Een terugblik op de 75 Kerstnummers van Het Tarief, Drukkersweekblad en Grafisch Nederland, verschenen in de jaren 1911-2006.
5-507: WIDERNHOFER, FRANCISCO XAVERIO - Sacrae Scripturae dogmatice & polemice explicatae; Pars Prima siver Testamentum Vetus, in quo et apparentes antilogiae explicantur, et praecipui religionis orthodoxae articuli nova methodo ex incorrupto Dei Verbo dedactice demonstratur; Et heterodoxorum, maxime recentriorum, Graves contra S. Scripturam errores, ac corruptae Ss. Bibliorum versiones ex receptis pricipiis hermeneuticis, atque è textu originali solidè confutantur, Partis Primae Tomus Posterior, Continet Lib. Job, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten, Canticum ... Zachariae, Malachiae, Lib. I & II machabaeorum.
6-029: MAXIMILAN PRINZ ZU WIED - Reise in das innere Nordamerika; Vignettenband [facsimile].
1-543: WIEL, J.CW. VAN DE - Volledige Leergang Gregoriaansch.
7-3399: WIEL, KEES VAN DE (SAMENSTELLING TEKST) - Adam Antoon Frans Baptist (1885-1969); 45 jaar 'den Megensche dokter 1911-1956.
7-1867: WIELAND, J.HJ.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989.
8-2503: WIELAND, CHRISTOPH MARTIN - Die Wasserkufe, oder Der Einsiedler und die Seneschallin von Aquilegia, Met Federzeichnungen von Fritz Kredel.
7-3328: WIERCX, PIET / LOONEN, BEN / GILS, JEF VAN / KEMMEREN THIJS (REDACTIE) - De laatste eer; De begraafplaatsen in Goirle door de tijden heen.
8-139: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap; Vijftig jaar Boekdrukkersorganisatie, uitgegeven door de Federatie der Werkgeverorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf in het jaar 1959.
1-2960: WIESEL, ELIE - Een generatie later; teksten.
1-3058: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis; chassidische portretten en legenden.
1-2964: WIESEL, ELIE - Woorden zonder wederwoord; Teksten, verhalen en dialogen.
5-786: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI / Praelectiones de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat D. Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-785: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Partem D. Thom. Aquinatis commentaria De Deo Trino et Uno, de Angelis, & Operibus sex dierum / In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria.
5-788: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria.
5-787: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI / Commentaria de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat Diuus Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-789: WIGGERS, IOANNIS - Commentaria de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat Diuus Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
5-784: WIGGERS, IOANNIS - In Primam Secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria / Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis De quibus tractat D. Thomas in 2. 2. à quaest. I. usque ad quaest. XLVI.
6-160: WIJAYARATNA, MOHAN - Le moine bouddhiste selon les textes du Theravâda [Séries: Patrimoines Bouddhisme].
1-4799: WIJCK, J. VAN - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 80 onderrichtingen voor het zesde leerjaar.
1-4798: WIJCK, J. VAN - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs, 80 onderrichtingen voor het vierde leerjaar.
1-1231: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - De belijdenissen van Aurelius Augustinus.
1-1232: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - Aurelius Augustinus, Over den waren godsdienst.
1-1199: WIJDEVELD, G. (VERTALING) - De belijdenissen van Aurelius Augustinus.
1-1200: WIJDEVELD, G. (VERTALING, INLEIDING) - Het eerste geloofsonderricht.
8-1775: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1776: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1777: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1778: WIJDEVELD, GERARD - Zomerwolk.
7-1734: WIJERS, CARLA - Prinsen en Clowns in het Limburgse Narrenrijk; Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992 [Dissertatie].
7-3846: WIJFFELS, LAURAN - Draaiboek van een kermisgek; De Tilburgse kermis in de jaren zestig.
8-1510: WIJK, N. VAN - Phonologie; Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap.
8-1553: FRANCK-VAN WIJK - Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Supplement door Dr. C.B. van Haeringen.
9-2120: WIJK, C.G. VAN - Genesis en de zintuiglijke waarneming.
2-943: WIJMEN, L. VAN O.CARM. - La Congregation d'Albi (1499-1602).
7-1937: WIJNANDS, JAC - De gemeente Horn 1800-1990.
7-1938: WIJNANDS, JAC / GRAAT, MARCO - Op de grote stille heide; Hornerheide (1921-1996).
7-1820: WIJNEN, JO - Bestaat Limburg echt?.
7-3025: WIJNEN-SPONSELEE, RIA - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974, Intermediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie.
7-3116: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen; Zuid-Oost Nederland nader bekeken.
8-1511: WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE / BELEMANS, R. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 4: Nooit verloren werk; Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982).
1-3142: WIJNGAARDS, DR. N.C.H. - Mechtildis van Lom, 1600-1653. , Dichteres en Annuntiate van Venlo. .
1-3722: WIJNGAARDS, N.C.H. - Mechtildis van Lom 1600-1653; Dichteres en Annuntiate van Venlo.
7-2337: WIJNMAN, H.F. - Historische Gids van Amsterdam; Opnieuw bewerkt door Mr. H.E. Wijnman, Met een voorwoord van Evert Werkman; Drie historische inleidingen van Mr. J.H. van den Hoek Ostende; Kerkbeschrijving van Mej. B.M. Buitelaar.
1-1325: WIJNTJES, P. FR. DOM. - Leven van den Heiligen Dominicus, Stichter der Predikheeren-Orde.
7-3274: WIJS, LAMB. G. DE - De geschiedenis van den toren van Enschot.
7-2112: WIJS, F. DE - Inventaris van het Archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Delft, 1628-1973; en de collectie Petrus Augustus de Génestet (1829-1861).
7-3273: WIJS, LAMBERT G. DE / PULS, FRANS - De oude toren van Enschot.
7-3785: WIJS, LAMB. G. DE - De lindeboom van Tilburg.
8-327: WIJSMULLER, W.J. - Boekbinden; Practische handleiding voor amateurs.
9-2111: WILBER, KEN - De integratie van wetenschap en religie.
9-1303: WILBER, KEN (EDITOR) - Quantum questions; Mystical writings of the world's great physicists.
9-2112: WILBER, KEN - The marriage of sense and soul; Integrating science and religion.
8-390: WILBERG, HANS PETER - Buchkunst im Wandel; Die Entwicklung der Buchgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
8-389: WILBERG, HANS PETER - 40 Jahre Buchkunst; Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1951-1990.
1-4216: WILDE, FR. DEODATUS DE, ORD.CIST.S.O. - De beato guerrico abbate Igniacensi eiusque doctrina De Formatione Christi in nobis (Dissertatio).
8-1494: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel, Vertaald door P.C. Boutens.
2-2630: WILDEBOER, DR. G. - Het ontstaan van den kanon des ouden verbonds. , Historisch-Kritisch onderzoek. Vierde, vermeerderde druk. .
8-2052: WILDERODE, ANTON VAN - Stad / Ville [Vierregelige gedichten in het Nederlands, met Franse vertaling].
8-2054: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de Twaalf.
8-2050: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God; Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
1-4218: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God, Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
1-4217: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God, Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
8-2053: WILDERODE, ANTON VAN - Dienstbaar het woord; Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre.
8-1773: WILDERODE, ANTON VAN - Buitengaats; Gedichten, Tekeningen van Dries Vanwijnsberghe.
1-4219: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
9-2113: WILDIERS, MAX - De muziek der sferen; Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur.
7-3521: WILGEN, JEROEN VAN (VERZONNEN EN VERZAMELD DOOR) - De vergulde trom; roerende velerlei liederen en anderssoortige verzen in het sotte, het amoureuse en het vroede.
7-3750: WILK, EMILE VAN DER - Ed. De Nève; schrijver, journalist, verzetsman, 1889-1961.
6-925: WILLAERT, CARINE (RED.) - Lanck sieck en sibillijck genesen; Bijdragen tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland, deel XVII.
8-1492: WILLE, J. - Literair-historische opstellen.
8-1491: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
7-3709: WILLEMEN, AD C. - Constant Huijsmans' laatste reis; Schier ultieme exercities in voyeurisme.
1-4358: WILLEMS, F. - Het Kruis en Christus in de munten van Rome, Byzantium en de Kruistochten, Numismatisch gedeelte van de tentoonstelling Ars sacra - Christus in de kunst, Abdijschool Dendermonde juli-augustus 1997.
2-81: WILLEMS, PÈRE EUGÈNE (D'APRES LE PÈRE GRÉGOIRE MULLER) - Esquisse historique de l'Ordre de Cîteaux, Edition illustrée, refondue et mise à jour.
2-464: WILLEMS, G. - Compagnons de Jésus, La genèse de l'Ordre des Jesuites.
7-2798: WILLEMSEN, CEES - Van God los; Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.
2-2908: WILLEMSEN, JAN - Bijdragen aan de Wereldkerk; De geschiedenis van MISSIO / Pauselijke Missiewerken Nederland 1822-1997.
8-1493: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven, Reeks: Privé-Domein nr. 109.
2-2936: WILLEMSEN, JAN - Van tentoonstelling tot wereldorganisatie; De geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995.
1-2030: WILLEY, D. - Politicus namens God.
8-626: WILLIAMS, MONIER - A practical grammar of the Sanskrit language; Arranged with reference to the Classical Languages of Europa, for the use of English students.
2-849: WILLIAMS, SISTER JOAN, O.C.D. - Growing Free, a carmelite remembers.
9-399: WILLIAMS, JOHN, G. - A Field Guide to the National Parks of East Africa, With 16 colour plates and 16 black and white plates by Rena Fennessy.
6-1175: WILLIS, ROY (REDACTIE) - Mythen van de mensheid.
1-1172: WILLS, G. - Augustinus.
1-2002: WILLS, G. - Pauselijke zonde; Geconstrueerd bedrog.
1-1604: WILMET, L. - Un Broussard Heroïque, Le P. Ivan de Pierpont, S.J. (1879-1937).
7-3943: WILSENS, HEIN - Oezbekistan is ver vliegen; Een keuze uit zes jaar VZS-columns in Stadionnieuws Willem II en andere geschriften 1984-1990.
9-1102: WILSON, DAVID M. - Het tapijt van Bayeux, Inleiding Georges Duby.
1-4221: WILSON, A.N. - De begrafenis van God, De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
1-4222: WILSON, IAN - Het bloed en de Lijkwade.
8-1495: WILSON, EDMUND - Axels burcht; Creatieve literatuur van 1870-1930.
8-2388: WILSON, EDMUND - Letters on literature and politics 1912-1972, Edited by Elena Wilson, Introduction by Daniel Aaron.
1-162: WILSON, C - Atlas van Heilige Plaatsen, Locatie, achtergronden en betekenis van de belangrijkste godsdienstige plaatsen en heiligdommen over de gehele wereld.
1-408: WILTBERGER, A. - Die heilige Angela von Merici, Stifterin des Ursulinen-Ordens.
1-4662: WILTGEN, R.M., S.V.D. - Le Rhin se jette dans le Tibre.
7-1727: WIN, J.TH.H. DE (SAMENSTELLER) - Inventaris van het oud-archief der gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde oud-archieven.
1-4223: WINDEN, J.C.M VAN - De ware wijsheid, Wegen van vroeg-christelijk denken.
2-1698: WINDEY, JOS S.J. (SAMENSTELLING) - Het nieuwe missaal; eucharistie en leven, Jaarcyclus B.
2-1737: WINDEY, P.J., S.J. (VERTALING EN VERKLARING) - Romeins Missaal met Vespers, Voor het volk vertaald en verklaard.
2-1738: WINDEY, P.J., S.J. (VERTALING EN VERKLARING) - Romeins Missaal met Vespers, Voor het volk vertaald en verklaard.
1-4224: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
7-3245: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk voorheen en thans, Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke geschiedenis.
8-1498: WINKELS, PETER J.A. EN ANDEREN - Ten tijde van de Tachtigers; Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
1-4225: WINSEN, G.A.CHR. VAN - Meelevend begrijpen, Een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie (Proefschrift).
2-1451: WINSTONE, H. (EDITOR) - The Sunday Missal. A new edition; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, together with extracts from the Sacramental Rites and from The Devine Office, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
2-1450: WINSTONE, H. (EDITOR) - The Sunday Missal; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
8-465: WINTER, THEUN DE - De billen van Jan Cremer, Met een voorwoord van S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
7-3293: WINTERMANS, J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919.
6-1475: WIRTH, OSWALD - La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes; Sa philosophie, son objet, sa méthode, ses moyens; 3e Partie: Le Maitre.
1-6328: WISE, MICHAEL / ABEGG JR., MARTIN / COOK, EDWARD - The Dead Sea Scrolls; A new translation.
1-6329: WISSINK, J.B.M. / ZWEERMAN, TH.H. (REDACTIE) - Ruimte van de geest; Over ascese, spiritualiteit en geestelijk leiderschap.
9-1120: WIT, WIM DE - Auke Komter, architect.
1-770: WIT, J.; HONDERS, A.C. E.A. - Het lied en de kerk, Een bundel hymnologische opstellen.
7-3511: WIT, P.P.M.J. DE - Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk / Overzicht afgestudeerden 1895-1995 [2 banden]; 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995.
1-4227: WITHAM, L.A. - Where Darwin meets the bible, Creationists and evolutionists in America.
1-4228: WITKAM, J. - Gods Heilige Geest; Stuwkracht tot menswording.
6-1532: WITKAM, JEROEN - Het geopende oog; De weg naar diepte-inkeer.
1-6359: WITKAM, JEROEN - In een kring van licht; De bergrede gelezen als een meditatiegids.
7-2154: WITKAMP, P.H. - Geschiedenis der Zeventien Nederlanden; Eerste Deel + Tweede Deel, Eerste Gedeelte [Tweede Gedeelte ontbreekt].
2-1232: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels, 197 foto's van Hans Sibbellee.
8-1499: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot; Bronnen en bewerkingswijze, Reeks: Utrechtse publicaties voor algemene literatuurwetenschap, No. 8.
6-901: WITTE, ELS / CRAEYBECKX, JAN - Politieke geschiedenis van België sinds 1830; Spanningen in een burgerlijke democratie.
6-1485: WITTEMANS, FR. - Geschiedenis der Rozenkruisers.
6-1263: WITTER, TH. UND WÖLFING, G. (TEXTE) / GROSSMANN, B. (FOTOS) - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn, 900 Jahre Henneberger Land 1096-1996.
7-126: WITTER, TH. UND WÖLFING, G. (TEXTE) / GROSSMANN, B. (FOTOS) - Aus den Spuren der Henneberger, 900 Jahre Henneberger Land 1096-1996.
9-796: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse Apothekerspotten.
1-4229: WOEBER, E.M. - The interpellations (Dissertation).
7-2974: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De kneuter, Tekeningen van Jac. Van Luyt.
7-2975: WOENSEL, LODEWIJK VAN - Meziek uit èige land.
7-2976: WOENSEL, LODEWIJK VAN - Meziek uit èige land.
7-2697: WOENSEL, A. VAN - Vught in tekeningen.
8-2055: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-2056: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-2057: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-868: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet, Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
8-1774: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet, Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
8-614: WOIDICH, MANFRED - Ahlan wa Sahlan; Eine Einfürung in die Kairoer Umgangssprache.
7-1214: WOLF-CATZ, HELMA - Kleine geschiedenissen van grote kastelen; Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
7-2613: WOLF, H.J. (SAMENSTELLING) - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1825-1958, Gedenkboek bij het 130-jarig bestaan van de K.M.A. in 1958.
7-3659: WOLF, ROB - Rozen van Elisabeth; Honderdvijfenzeventig jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
1-4230: WOLFAARDT, J.A. - Kerklike konfrontasie - Oorde, n Deskriptieve analitiese studie met die evageliese adademies as model.
1-4232: WOLFF, O. - Beuron, Bilder und Erinnerungen aus dem Mönschsleben der Gegenwart.
1-4231: WOLFF, O. - Beuron, Bilder und Erinnerungen aus dem Mönschsleben der Gegenwart.
8-511: WOLFF, ANDREAS - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1800 - Over mijn grootvader; Ingeleid en vertaald door W. A. Meeuws.
7-2178: WOLFF, K. DE / BERG, L.TH. - Den Helder in oude ansichten.
8-1503: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE - Critisch commentaar, Kerstuitgave voor de leden van de Vereniging Amsterdamse Grafische School.
8-1502: WOLFF, A. / DEKEN, A. - Economische liedjes; Tweede Deel.
2-09: WOLFS, S.P., O.P. - Dominikanen en hun geschiedenis op postzegels.
8-2440: WOLFSON, SUSAN J. - The Cambridge Companion to Keats.
9-2117: WOLK, E. VAN DER (REDACTIE) - Het naderend einde.
9-2118: WOLK, E. VAN DER (REDACTIE) - Het naderend einde.
8-1505: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder.
8-1504: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
1-4917: WOLKING, P.L.A. - Philosophisch-Theologischer Katechismus zur Gründung des Christentums.
9-2119: WOLLHEIM, RICHARD - The thread of life.
6-1335: WOLOCH, ISSER - The New Regime; Transformations of the French civic order, 1789-1820s.
7-3383: WOLS, R.J. - Haaren en oorlogstijd.
1-1008: WOLTER, M. - Psallite Sapienter Psalliret weise!, Erklärung der Psalmen im Geiste des Betrachtenden Gebets der Liturgie.
1-1009: WOLTER, M. - Psallite Sapienter Psalliret weise!, Erklärung der Psalmen im Geiste des Betrachtenden Gebets der Liturgie.
9-651: WOLTERS, GOTTFRIED (HERAUSGEGEBEN VON) - Ars Musica, ein Musikwerk für Höhere Schulen; Band IV: Chorbuch für gleiche Stimmen.
9-648: WOLTERS, GOTTFRIED (HERAUSGEGEBEN VON) - Ars Musica, ein Musikwerk für Höhere Schulen; Band II: Chor im Anfang; Leichte Chorsätze für gemischte Stimmen.
8-1507: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten; Studiën over literatuur en folklore; Mariken van Nieumeghen.
8-1506: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten; Studiën over literatuur en folklore; Mariken van Nieumeghen.
7-834: WOLTJER, R.H. - Latijnsche grammatica.
7-1243: WOLTJER, J.J. - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog; Over de Nederlandse Opstand 1555-1580.
1-127: WONDERLY, WL - Bible Translations for Popular Use.
8-2059: WONDRATSCHEK, WOLF - De eenzaamheid der mannen; Mexicaanse sonnetten (Lowry-liederen), Vertaald door Willem van Toorn.
9-364: WONG, MING - Handbuch der chinesischen Pflanzenheilkunde, Mit 84 Abbildungen (davon 6 Farbtafeln).
1-2029: WOODFOLK CROSS, DONNA - Pausin Johanna.
2-472: WOODROW, A. - De Jezuïeten, Geschiedenis van een macht.
1-2635: WOODS, R., O.P. - Eckhart's Way, (Series: The way of the christian mystics; volume 2).
7-2458: WOOLDERINK, HENK - De Hof te Borne, 800 jaar geschiedenis van De Hof, de kerk en het dorp Borne 1206-2006.
9-158: WORM, PIET - De Bijbel voor kinderen verteld; Eerste Deel [De Genesis, ofwel het verhaal van de schepping, tot en met Jozef, Jacobs zoon], Met prentjes van Piet Worm, gedrukt naar de originele lithografieën van Piet Worm.
7-5001: WORMSER, C.W. - Bergenweelde, [Dit boek over Indisch Alpinisme is gewijd aan de nagedachtenis van den eersten en grootsten Indischen Alpinist, Junghuhn].
7-5416: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD ONDER LEIDING VAN) - Wat Indië ontving en schonk, Uitgegeven onder de auspiciën van het Indisch Instituut .
7-5282: WORMSER, C.W. - Adat of recht.
7-5241: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn, Reeks: Bouwers van Indië; Een serie levensbeschrijvingen in opdracht van het Koloniaal Instituut.
7-2463: WORP-TER BEKKE, BERTHA VAN DER - Het voor- en nageslacht van Hendrik Ter Bekke en zijn zuster Bernardina Ter Bekke, juni 1678 tot december 1994.
7-2172: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten.
7-2427: WOUDENBERG, H.M. VAN - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
7-3544: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding; Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XII.
5-508: WOUTERS, MARTINO - Dilucidationis selectarum S. Scripturae quaestionum , In qua dilucidantur Quaestiones in: Pars Prima (in Librum Genesis), Pars Secunda (in Exodum, Liviticum, Numeros, & Deuteronomium), Pars Tertia (in Josuë, Judicis, Ruth, & quatuor Libros Regum), Pars Quarta (in Libros Paralipomenon, Esdrü, Judith, Esther, & Machabaeorum), Pars Quinta (in Historiam & Concordiam Evangelicam), Pars Sexta (in Acta Apostolorum: Item in D. Pauli, & Catholicas Epistolas).
7-1808: WOUTERS, H.H.E. - De maquette van Maastricht en haar dubbelganger.
7-1739: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd; Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht [Proefschrift].
7-2862: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding; Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XII].
1-1517: WRESINSKI, PÈRE J. - De armen zijn de Kerk, Gesprekken van Gilles Anouil met Père Joseph Wresinski over de Vierde Wereld.
8-484: WRIGHT, LOUIS B. - Of books and men [about privately endowed research libraries in the United States].
9-818: WROBLEWSKI, CHRIS - Skin shows; The art of tattoo.
1-4233: WROE, A. - Pilatus, De biografie van een verzonnen man.
7-3395: WUISMAN, P.J.M. - Moergestel in oude ansichten.
7-3429: WUISMAN, P.J.M. - Stap voor stap door Oisterwijk, Uitgave bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobankorganisatie, verzorgd door de Heemkundekring de Kleine Meierij.
7-979: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
7-980: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
7-1075: WULF, M. DE - Philolophie médiévale; Tome Deuxième: Le treizième siècle.
7-1077: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
8-1509: WUNDERLICH, DIETER (HERAUSGEGEBEN VON) - Linguistische Pragmatik.
6-422: WUNDT, WILHELM - Völkerpsychologie; Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, Erster Band: Die Sprache, Erster Teil und Zweiter Teil [2 volumes].
6-1410: WÜRSTENFELD, H. / HAESELER, G. - Trinkbantntweine und Liköre; Herstellung, Untersuchung und Beschaffenheit, Mit 159 Textabbildungen und 2 Faltblättern.
1-4234: WUST, P. - Briefe und Aufsätze, Mit einer biographischen Einleitung herausgegeben von Wilhelm Vernekohl.
6-307: WYNANTS, MAURITS - Van hertogen en Kongolezen; Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897.
7-1876: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome I: France - Belgique - Grand-Duché, [Répertoires Meuse-Moselle XIII].
7-1877: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome II: Deutschland - Nederlands Limburg, [Répertoires Meuse-Moselle XV].
8-326: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pier Haesbeek.
1-1119: WYTZES, J. - Augustinus: De staat Gods.
1-4235: XANTEN, H.J. VAN - Katholieken, wat zij Gij toch een wonderlijk volk!', De katholiekendagen in Nederland 1899-1940 (Proefschrift).
7-3414: XANTEN, H.J. VAN - Wat hen bewoog! Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond 1917-1992.
7-413: XENOPHONTIS - Opera; Vol. I: Cyropaedia [Greek text], Edidit Gustavus Sauppe; Editio stereotypa iterum impressa.
1-4236: XIBERRTA, B.F.M., O.CARM. - De visione Sancti Simonis Stock.
3-451: BENEDICTI XIV. - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio. , Benedicti XIV Pont.Max. Accedunt Variae Appendices, Tomus I et II. .
3-452: BENEDICTI XIV. - De Synodo Dioecesana. , Libri Tredecim. Tomus Primus, Secundus, Tertius et Quartus. .
3-515: CLEMENT XIV. - La Vie du Pape Clement XIV, (Ganganelli). , Par M. Carraccioli. .
3-142: CLEMENS XIV. - Brieven van paus Clemens XIC., (Ganganelli), Uit het fransch vertaald. Deel 1 en deel 2 samengebonden..
1-3983: BENEDIKT XVI. - Jesus; Meditationen zu den Gleichnissen Jesu.
1-3984: BENEDIKT XVI. - Gedanken, Impulse, Visionen.
1-6168: JOANNES XXIII - Geestelijke nalatenschap, Verzameld en ingeleid door Michael Chinigo.
9-2121: YATES, FRANCES A. - De geheugenkunst.
9-510: YEVTUSHENKO, YEVGENY - Invisible threads, Designed by Graig Dodd.
1-4237: YOUNG, D. - Origins of the sacred, The ecstasies of love and war.
9-1307: YOUNG, ARTHUR M. - The geometry of meaning.
9-521: YOUNG, RICHARD / WILSON, CHRISTOPHER - By invitation only.
1-6330: YOUNG, FRANCIS - De oudste credo's van het christendom; hun ontstaan en functie.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

9/13