De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-484: SERVEL, J. - Tous ensemble.
1-937: SERVEL, J. - Tous Ensemble.
8-1992: SERVOTTE, HERMAN - Stem en visioen; Engelse dichters en het verdwijnen van God.
8-1378: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken; Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
1-1402: SEVENHOVEN, H. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus, Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
7-5168: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C.H. - Twee Tadema-kinderen op Java, Illustraties van M. Numans.
1-6297: SULPICIUS SEVERUS - Martinus van Tours; Naar de beschrijving van zijn leven door Sulpicius Severus, Reeks: Reidans der Heiligen.
1-3444: FULGENTIUS VAN RUSPE / MARTINUS VAN BRAGA / LEANDER VAN SEVILLA - Preeken, Ingeleid en vertaald door dr. J.J. van den Besselaar.
9-590: SEVIN, JACQUES - Les chansons des Scouts de France.
5-437: SEVOY, M. - Devoirs ecclesiastiques; Seconde Partie: Retraite pour les prêtres; Tome Premier + Tome Second.
6-1418: SEYDEL, RICHARD - Brennereihandbuch (Führer durch die amtlichen Sicherungsmassnahmen in den Verschlussbrennereien), Herausgegeben im Auftrag des Arbeitsausschusses der Monopolverwaltungen für Branntwein.
9-1519: SEYED-GOHRAB, ASGHAR (RED.) - Tree voor tree naar Gods troon; Essays over het leven en het werk van Mowlânâ Jalâl al-Din Rumi.
9-1152: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
6-921: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt].
6-920: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel + Tweede Deel.
6-919: SEYN, EUG. DE - Dictionnaire historique et géographique des communes Belges; Tome Premier + Tome Second, Histoire - géographie - archéologie - topographie - hypsométrie - administration - industrie - commerce - etc. etc. etc..
9-1151: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
9-1989: SEZNEC, JEAN - The survival of the pagan gods; The mythological tradition and its place in Renaissance humanism and art, Bollingen Series XXXVIII.
1-4065: SEZZE, SAN CARLO DA - Opere Complete, volume II, Le grandezze della Misericordie di Dio, Libri VI-VII / Grazie ottenute dal SS. Sacramento, da S. Anna e da S. Salvatore da Horta / Viaggio al Loreto - La Verna - Assisi - Rieti.
3-1098: SFONDRE, NICOLAES - Maniere ende practijcke van een geestelijk leven; anders ghenaemt de Italiaensche Maeght; onder-houden ende beschreven van een Dienaeresse Gods ...; Uitgegeven door bevel vanden Eerweerdighsten Heere, Heere Nicolaes Sfondre, Bisschop van Cremonen, ende over-gheset uyt die Italiaensche, in onse Duytsche Tale.
6-1682: SHAH, INDRIES - The sufis, With an introduction by Robert Graves.
7-963: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
7-964: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
8-422: SHAHN, BEN - Graphik, Vorwort von Werner Haftmann, Einleitung von James Thrall Soby.
8-2455: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet; Edited by Harold Jenkins, The Arden Edition of the Works of William Shakespeare.
8-2448: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello, Edited by Gamini Salgado; New Swan Shakespeare, Advances Series.
1-4067: SHANKS, H. - The mystery and meaning of the Dead Sea Scrolls.
1-6272: SHANKS, HERSCHEL (EDITOR) - Understanding the Dead Sea Scrolls; A reader from the Biblical Archaeology Review.
6-1678: SHANYEGAN, DARYUSH - Hindouisme et soufisme; Une lecture du Confluent des Deux Océans, le Majma 'al-Bahrayn de Dârâ Shokûh.
1-4066: SHAW, R. - Waarde en waardigheid van het menselijk lijden, (Serie: Jade, deel 12).
8-129: SHAW, HENRY - Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen.
9-1309: SHEA, WILLIAM R. / ARTIGAS, MARIANO - Galileo in Rome; The rise and fall of a troublesome genius.
9-1991: SHELDRAKE, RUPERT / FOX, MATTHEW - Wetenschap & spiritualiteit (in gesprek over een nieuwe visie).
9-1990: SHELDRAKE, RUPERT - The presence of the past; Morphic resonance & the habits of nature.
8-418: SHEPERD, MARGARET - Basics of the New Calligraphy.
6-1674: SHIRAZI, RUZHEHAN BAQLI - Le jasmin des fidèles d'amour (Kitâbe-e 'Abhar al-'âshiqîn).
9-986: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-987: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-1993: SHORTER, EDWARDF - Een geschiedenis van de psychiatrie; Van gesticht tot Prozac.
6-349: SIBUSISO NYEMBEZI, C.L. - Zulu proverbs.
7-3290: SICKING, J.J.M. - Sint Joris in Stratum; Uit de historie van kerk en parochie.
1-4069: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming, Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen (Proefschrift).
7-1506: SIEMES, HANS - Boeren van toen.
1-2776: CATHERINA VAN SIENA - Boek van de Goddelijke Leer; Deel I, Naar den tekst van Matilde Fiorilli vertaald, ingeleid en toegelicht door Stephanus Axters O.P..
1-3311: CATHERINE DE SIENNE - Lettres de Sainte Catherine de Sienne; volumes I + II, Reprduction offset d'après la seconde édition imprimée à Paris en 1886 par la librairie Poussielgue.
1-1395: SIER, A.A.C. (VERTALING) - Het Heilige verbond van de zalige Franciscus met Vrouwe Armoede.
9-1994: SIERKSMA, FOKKE - De religieuze projectie; Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.
7-2992: SIJBERS, THIEU - Over Bij Wijze van Sprèke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
9-938: SIJES, B.A. - Studie over Jodenvervolging.
2-69: SIJPE, LUC VAN DE - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996).
6-842: SIJPE, L. VAN DE - Millenniumboek Hamont-Achel.
7-765: SIJS, NICOLINE VAN DER / ENGELSMAN, JAAP - Nota bene; De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
7-1517: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821); Eerste Deel + Tweede Deel .
9-816: SILMON, PEDRO (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Bikini, Met een inleiding van Meriel McCooey.
5-438: SILVAEDUCENSIS, ALBERTI - Epitome Rituum Sacrorum, ac Caeremoniarum, in Missis privatis, quan Solemnibus, adhiberi debitis, Juxta Rubricas Missalis Romani & annotationes Gavanti, aliorumque auctorum probatissimorum; quibus adduntur Praxes Divinum Officium studiose, ac devote, persolvendi, Missasque celebrandi.
9-1992: SAINT-SIMON - Mémoires; 1720-1721 / 1721-1723 [2 vol.], Présenté par J.C.L. de Sismondi (vol. 1) et Philippe Sollers (vol. 2).
1-1138: SIMON, P. - Aurelius Augustinus, Sein geistiges Profil.
8-331: SIMON, HERBERT - Introduction to printing; The craft of letterpress; Illustrated by Tom Hughes.
8-492: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken; Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekenliefhebbers en boekenheidenen ....
7-145: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
8-312: SIMONS, WIM J. - Het woord gebruikt; Boeken en mensen.
6-1275: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
1-6273: SIMSON, OTTO - The Gothic cathedral; Origins of Gothic architecture and the Medieval concept or Order, Seires: Bollingen Series XLVIII.
5-767: SIMSONIUS, EDWARDUS - Chronicon historiam Catholicam complectens, Ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem historriarum omnis aevi secundum tempora digestarum, Contexuit, in septem parteis distributam, cum Paraceve ad Chronicon Catholicum; Accessere Tabulae Chronologicae, Stemmata quaedam insigniora, Successiones Regum, & Catalogus Olympionicarum; Additur in universas Chronico partes Index Alphabeticus; Omnia iterum recensuit, & animadversionibus auxit Petrus Wesseling.
8-180: SINCERO, VITTORIA / TIBONE, MARIA LUISA - Mille Piccoli Frati; Storie e immagini di san Francesco.
1-4623: SING, H. - Der Jakobsweg, nach Santiago de Compostela.
7-2139: SINGELS, N.J. (SAMENSTELLING) - Uit de geschiedenis van het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923, Samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
1-3033: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-3034: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-2988: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magiër van Lublin.
1-2963: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Vroege sabbat en andere verhalen.
6-205: SINGH, SAINT NIHAL ET AL. - The rally of the Empire [Convolute] No. 1 of Our Fighting Forces: India's Fighting Troops, by Saint Hihal Singh / No. 2 of Our Fighting Forces: Canada's Fighting Troops; by Roger Pocock / No. 3 of Our Fighting Forces: Australia and South Africa; by A.B. Cooper / Britains Great Men: Lord Roberts; The man and his campaigns / Britains Great Men: Kitchener; The man and his campaigns / Britains Great Men: Field Marshal Sir John French and his campaigns; by Edgar Wallace.
6-1554: SINGH, SIMON - Geheime Botschaften; Die Kunst der Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des Internet.
7-5028: SINI, DI - Matahariku Terbit...; 150 Tahun Perhimpunan Vincentius Jakarta (PJV).
2-1683: SINNEGE, THEO R.K. PR. (SAMENSTELLING) - Mijn kerkboek.
1-2696: SINNIGE, TH.G. - Neoplatonisme en Spaanse mystiek; Plotinos, Gnosis, Juan de la Cruz, Unamuno.
2-512: SINNIGEN, A., OP - Katholische Frauengenossenschaften Deutschlands (Deutsche Schwestern-Genossenschaften).
1-4070: SIPE, A.W.R. - Sexualität und Zölibat.
1-1864: SISOO, E. - Don Gabriel Garcia Moreno.
1-2551: SIX, J.-FR. - Je moest eens weten, De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en heiligheid.
1-1145: SIZOO, A. - S. Aureli Augustini, Libros de fide spe caritate sive enchiridion de catechizandis rudibus.
1-1133: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
1-1142: SIZOO, A. (VERZAMELD) - Levende woorden van Augustinus, Gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte.
1-1193: SIZOO, A. (TEKSTKEUZE, VERTALING EN INLEIDING) - Augustinus over den straat, Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door Dr. A. Sizoo.
1-1222: SIZOO, A. (VERTALING) - Augustinus' Confessiones.
8-1993: SJOLLEMA, SIEM - Het is nog niet voorbij; Veertien strofen voor Neerlands volk [geschreven in de laatste dagen van April 1945].
9-1995: SKOLIMOWSKI, HENRYK - Het theater van de geest.
1-4691: SKRIVER, C.A. - Der Weihnachtsbaum; Geschichte und Sinndeutung.
2-1060: SKROBUCHA, H. - Icons in Czechoslovakia.
8-1379: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
1-46: SLAVENBURG, J - Het Thomas-Evangelie, Tekst en toelichting.
1-4072: SLAVENBURG, J. - Gnosis; De esoterische traditie van het oude weten.
1-4071: SLAVENBURG, J. - De mislukte man; Vrouw en sexualiteit in het christendom.
1-6358: SLAVENBURG, JACOB - Een sleutel tot gnosis; Inzicht in de betekenis van de Nag-Hammadi-vondst voor de mens van nu.
1-6274: SLAVENBURG, JACOB - De verloren erfenis; Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen).
8-1380: SLEE, CARRY - Vervalst, Met tekeningen van Dagmar Stam.
8-1381: SLEEUWEN, JAN VAN - Made in Brabant; Een spreekbeurt.
7-2759: SLEGERS, CEES - Antoon Coolen 1997-1961, Biografie van een schrijver.
7-2485: SLEGERS-SCHAAP, C. - Schalkhaar, geloof en leven.
1-4073: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi, Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
7-2385: SLIGGERS, B.C. - Westerveld, van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988, [Serie Haarlemse Miniaturen, Deel 13].
1-4074: SLIK, F.W.P. VAN DER - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen, Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en van hun kinderen (Proefschrift).
9-1996: SLIKBOER, JOH. - Graphodiagnostiek; Historische en theoretische grondslagen [Proefschrift].
7-772: SLITS, F.P.TH. - Het Latijnse stededicht; Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw [Proefschrift].
9-1488: SLOMP, J. (RED.) - Christenen en Moslims in gesprek; Een handreiking.
9-1486: SLOMP, JAN - Islam, Serie Wegwijs.
7-2603: SLOOTMANS, KORNEEL - Markiezenhof Bergen op Zoom.
7-3240: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565; 2e Stuk [1e Stuk ontbreekt], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXV.
7-2605: SLOOTMANS, C.J.F. - De Heilige Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
7-3243: SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel I; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XVIII.
2-678: SLOOTS, CUNIBERTUS O.F.M. ET AL. (REDAKTIE) - bijdragen tot de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, Bundel XXIV, 1957.
1-4828: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
1-4827: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
7-2240: SLOT, ERIC - Vijf gulden eeuwen; Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën; 1490 - Amsterdam - 1990.
1-6275: SLOTERDIJK, PETER - Het heilig vuur; Over de strijd tussen jodendom, christendom en islam.
7-2416: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
7-2417: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
6-435: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de bijbel; Oude kaarten en prenten van Israël.
1-3059: SLUYSER, MEYER - Er groeit gras in de Weesperstraat.
7-2887: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren; Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVIII].
1-2592: SMACKERS, AMANDUS O.C.D. - Het l even van de Heilige Joannes van het Kruis.
1-1177: SMALBRUGGE, M. - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar.
1-4075: SMALBRUGGE, M. - La nature trinitaire de l'intelligence augustinienne de la foi (Proefschrift / Dissertation).
7-5367: SMEDTS, MATHIEU - Geen tabak geen hallelujah; Uit het leven van de laatste mensen uit de steentijd [over de Kapaukoe's in Centraal Nieuw-Guinea].
7-5228: SMEDTS, MATHIEU - Geen tabak geen hallelujah; Uit het leven van de laatste mensen uit de steentijd [over de Kapaukoe's in Centraal Nieuw-Guinea].
8-282: SMEETS, RENÉ - Ornament, symbool & teken.
7-1883: SMEETS, F.TH.W. / GOOSEN, A.B.J.M. / BLANC, P.M. LE (REDACTIE) - Lemborgh; Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
6-348: SMEETS, H. - De blakende oogst; Missielectuur voor huis en school; Nr. 3: De wildernis in; uit het werk van H. Smeets S.C.J..
1-6276: SMEETS, W.H.M. - Tegenstrijdig ongeloof; Een verkenning van geloofsontwikkeling bij 'ongodsdienstige' studenten [Proefschrift].
8-1995: SMEKEN, JAN - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516, Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Dr. Gilbert Degroote; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
8-1994: SMEKEN, JAN - Dwonder van Claren IJse en Snee; Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.Th. Enklaar; Met een schetskaart.
9-652: SMEKENS-HERMANS, D. - Kleuter, kleine zanger!; Muzikale opvoeding bij vrolijke liedjes, Kleuterschool en 1ste graad Lagere School.
1-4076: SMELIK, K.A.D. (REDACTIE) - Met Dopers aan Tafel, Bundel opgedragen aan prof.dr. J.T. Nielsen, ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar Nieuwtestamentische vakken, aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgelerdheid te Brussel.
2-973: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
3-279: SMET, CORNELIUS. - Meditatien op het lyden van Jesus-Christus. , Eerste deel t/m tiende deel (verdeeld in 5 volumen). Sermoonen. .
3-280: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren. , Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie. .
3-281: SMET, C. - De Roomsch- catholyke religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en de bewaert in Brabant., Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, bisschop, geboren tot Brussel..
9-402: SMET, JACOBUS DE - .
1-1512: SMET, E.H. FR. DE - De Heilige Joanna van Frankrijk, n Heilige van het Heilig Jaar.
3-282: SMET, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. , Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1893. .
2-974: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
2-938: SMET, J., O.CARM. (EDITOR) - Manuscripts in the Vatican library relating to the Carmelite Order.
7-1390: SMET, C. - [Deel 1] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie / [Deel 2] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de acht laeste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie; Vervolg op de tien eerste eeuwen.
3-888: SMET, PÈRE C. - Histoire de la Religion Catholique en Brabant et en particulier a Bruxelles. , Ou Exposé des combats que cette religion a eu a soutenir pour s'étendre et s'affermir en Belgique. Traduit, mis dans un nouvel ordre et enrichi d'un grand nombre des notes, par M. l'Abbé Tiron. .
3-887: SMET, MR. - Méditations pour une Retraite Spirituelle. , En faveur des ames dévotes, précédées d'une Méthode pour entendre dévotement la sainte Messe. .
2-976: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Tweede deel: De post-tridentijnse periode (1550-1600).
2-977: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Derde deel A: De Contrarefomatie (1600-1750).
1-1787: SMET, C. - Heylige en Roemweêrdige Persoonen der tien eerste eeuwen in geheel Nederland.
2-975: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Eerste deel: Van ± 1200 tot het concilie van Trente (1554-1563).
7-2418: SMETIUS, JOHANNES - Nijmegen, stad der Bataven; Deel I: Inleiding / Deel II: Vertaling.
1-538: SMETS, H.J. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
2-242: SMEYERS, M. - De Abdij van Park, 850 jaar Premonstratenzerleven.
8-1383: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
8-1384: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius.
8-1999: SMIT, GABRIËL - Ternauwernood; Verzen.
8-1998: SMIT, GABRIËL - Leven van gedichten; Verzamelde poëzie.
8-1997: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris.
8-1996: SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck [Declamatorium, d.i. tekst voor een oratorium], Uitgegeven in opdracht van de Nederlands Zuikafrikaanse Vereniging ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan.
1-1012: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1035: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1071: SMIT, G. - De Psalmen, Nederlandse berijming van Gabriël Smit.
1-4077: SMIT, M.C.. - De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing (Proefschrift).
9-562: SMIT, H.J. - Singhet ende weset vro; 25 volksliedjes, driestemmig canonisch bewerkt voor de jeugd door H.J. Smit.
9-227: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 50-52.
8-1386: SMIT, JACOB - Driemaal Huygens; Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uitlandighe Herder.
8-1385: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia; Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
1-4571: SMIT, JAN O. - Val en opstanding van een groot christenvolk; De Chaldeën in Perzië, Indië en Azië, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel I).
8-1761: SMIT, GABRIËL - XL Psalmen.
9-204: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc.
8-1382: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
1-1252: SMITH, J.T. (COMPILED BY) - Sketch of St Bernard's.
7-102: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
6-1243: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
1-2636: SMITH, CYPRIAN OSB - The way of paradox; spiritual life as thaught by Meister Eckhart.
7-1385: SMITH, IOHANNIS - Oppidum Batavorum, seu Noviomagum; Liber singularis; Quo ostenditur, Batavorum oppidum Corn. Tacito lib. Hist. V, C.XIX, memoratum, esse Noviomagum, eademque opera plurima traduntur quae Batavorum originibus, historiae, Reique publicae & antiquariae illustrandae faciunt.
9-1998: SMITH, ADAM - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, With an Introduction by Ernest Belfort Bax; Volume I + Volume II.
2-166: SMITS, C. ET AL. - Natuur en bovennatuur.
5-453: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
5-452: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
2-140: SMITS, E.J.F. EN FORSMA, W.J. - Gedenkboek; 750-jarig bestaan van Aduard.
3-285: SMITS, F.W. - Dienst van de Goede Week en van de Paeschweek. , Vertaeld in het Nederduytsch volgens den missael en den brevier van Roomen, en de psalmen overzien en verbeterd volgens de overzetting van F.W. Smits. Met overdenkingen op de Evangelien van die twee weken, en met onderrigtingen op de mysterien en ceremonien derzelfde. .
5-448: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus I (Psalmus I-LXI), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
5-455: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
5-454: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
1-1446: SMITS VAN WAESBERGHE S.J., M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
9-1999: SMITS, P.B.A. - Effectiveness of postgraduate education in occupational medicine [Proefschrift, Dissertation].
9-640: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen; Deel I nummers 1 t/m 16 + Deel II nummers 1 + 2.
5-451: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus II (Psalmus LXII-CL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
1-2671: SMITS VAN WAESBERGHE, M.M.J., S.J. - Katholieke Nederlandse mystiek.
7-3401: SMITS, H.L.M. - Van Alverschool tot Zuiderklamp; Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a..
5-439: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-440: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-441: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomus I, quo sistuntur Prolegomena generalia in Pentateuchum & particularia in Genesim, variae dissertationes, alique plura in Scripturistarum & Philologorum commodum adornata.
5-442: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-443: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-444: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus I (Exodi I-XX), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-445: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus III (Exodi XXI-XL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-446: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus II; Sistit hoc volumen dissertationes quator de Tabernacolo ejusque Supellectile, ac sacr Vestitu; seu Commentarium continuum ad Capita XX. XXVI. XXVII. XXVIII. &c. additis iconibus, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-457: SMITS, WILHELMO - Ecclesiasticus, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-458: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-459: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
7-1228: SMKIT, J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek [Proefschrift] .
9-407: SMOLIK, HANS-WILHELM VON - Das Grosse Illustrierte Tierbuch, Mit rund 1600 Abbildungen in Text und auf 64 ein- und mehrfarbigen Tafeln.
1-4562: SMOLITSCH, I. - Geschichte der Russischen Kirche; Erster Band.
1-4078: SMOLITSCH, I. - Leben und Lehre der Starzen.
2-2011: SMULDERS, FR. M., O.CIST.S.O. - Ego te accipite...' Een studie over de liturgie van het huwelijkssacrament, In het kader van de Monastieke Theologische Vorming, cursusjaar 1988-89. Vak: Sacramententheologie. Cursus: Huwelijkssacrament.
2-620: SMULDERS, P., S.J. EN SMULDERS, M. RELIGIEUZE VAN HET CENAKEL - Als de graankorrel ...., Moeder Térèse Couderc, Stichteres der Congregatie van O.L. Vrouw van het Cenakel.
7-3588: SMULDERS, ELS - Twee eeuwen Zusters Franciscanessen in Dongen.
7-2659: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - Spiegelingen anno 2000; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs en illustratoren.
7-2658: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - De rekening alstublieft; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek 2002, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs & illustratoren.
9-1997: SNELLEMAN, WILLEM - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs Parzival [Proefschrift, Dissertation].
9-1279: SNIJDERS, HENDRIK - Gespleten werkelijkheid; Einstein en Bohr duelleren om de theorie van het quantum.
7-2601: SNIJDERS, RIEN - In het land van de Bergse Maas.
9-440: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren; Volksuitgave, Geïllustreerd met 230 afbeeldingen in kleurendruk.
7-2354: SNIPPE, H.K. - Valburg in oude ansichten, Waarin afbeeldingen van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Loenen, Herveld, Andelst, Zetten en Hemmen.
2-895: SNOECK, G.J.C. - Open staan voor allen, 75 jaar Karmelietenparochie 1930-2005 / 85 jaar Karmelietenklooster 1920-2005 Aalsmeer.
7-5156: SNOUCK HURGRONJE, C. - De islam in Nederlandsch-Indië, Reeks: Groote Godsdiensten, Serie II, No. 9.
9-528: SNOWDON (PHOTOGRAPHS) - London, sight unseen, Text by Gwyn Headley.
7-735: SOAREZ, CYPRIANO - De arte rhetorica, libri tres ex Aristotele, Cicerione, et Quintiliano.
9-1321: SOBEL, DAVA - Galileo's daughter; A drama of science, faith and love.
6-1216: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
7-069: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
9-51: SOBOTTA, J. - Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen; II. Abteilung: Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens, Mit 99 farbigen und 93 schwarzen Abbildungen auf Tafeln, sowie 36 zum Teil farbigen Figuren im Text nach Originalen von Maler K. Hajek.
1-1637: SOBRINO, J. - Oscar Arnulfo Romero, Profeet en martelaar.
8-2544: SODEN, EUGENIE VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Frauenbuch: Eine allgemeinverständliche Einführung in alle Gebiete des Frauenlebens der Gegenwart; Band I: Frauenberufe und - Ausbildungsstätten, Mit 8 Kunstdrucktafeln.
9-1482: SOEHRAWARDI - Het ruisen van Garbriëls vleugels; Drie vertellingen door Soehrawardi, Meester de Verlichting.
7-5369: SOELASTRI - Saparmi; 'n film uit Midden-Java, Illustraties en bandteekening van Herman Moerkerk.
1-2928: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie, Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
1-3014: SOETENDORP, A. - Volgend jaar in Jeruzalem; rabbijn in Nederland.
1-2938: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in de Oude Oosten.
6-849: SOETENS, CL. - Inventaire des archives Vincent Lebbe, Série: Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, no. 4.
7-1875: SOETERS, J. / SPOORMAN, H. / WELTEN, R. (REDACTIE) - Het nieuwe Limburg; Herstructurering en ontwikkeling.
2-1533: SOEUR MARIE THEOLA, S.S.N.D. - Missel Marial des enfants.
1-6277: SOHM, RUDOLPHUS (EDIDIT) - Lex Ribuaria et Lex Francorum Chamavorum, ex monuments Germaniae historicis recusae.
7-2761: SÖHNGEN. J.N.G. - Uit de Meierij; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1888], Inleiding en toelichting: drs. W.H.Th. Knippenberg.
6-1663: SOHRAVARDÎ, SHIHÂBODDÎN YAHYÂ - L'Archange empurpré; Quinze traités er récits mystiques, Traduits du persan et de l'arabe; Présentés et annotés par Henry Corbin.
1-1319: SOILLE, J. - Lábbé Francois-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Francaise, Fondateur de la Congrégation des Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur 1769-1848.
2-1510: L'ABBÉ JEAN SOLÉ - Missel et Vespéral, Latin-Français.
9-2000: SOLIÉ, PIERRE - Médicines initiatiques aux sources des psychothérapies.
5-768: SOLIMENO, GIUSEPPE - Il corteggio eucharistico, ciob Trattata Historico-Teologico Mistico, sopra le regole stabilite dalla S. di N.S. Papa Innicenzo XII., Per le Maggior Venerazione, che deve prestarsi Al SSmo. Sagramento, In Portarsi, Ministrarsi, e Riceversi per Viatico; Opera postuma di Guiseppe Solimeno Da Trani.
9-1103: SOLY, HYUGO (REDACTIE) - Karel V 1500-1558; De keizer en zijn tijd.
5-460: AURELIUI AUGUSTINI HIPPON. EPISCOPI / R.P.H. SOMMALII (PUBLISHER) - Confessionum; Ad w. M.SS. exemp. emendati; Opera et Studio R. P. H. Sommalii è Soc .Iesu.
9-417: SOMMER, JOHANN GOTTFRIED - Gemälde der organischen Welt, Series: Gemälde der physischen Welt; Sechster Band.
7-1330: SOMMER, MARTIN - Krantebeest; J.M. Lücker, Triomf en tragiek van een courantier.
9-109: SONDER, G.J.B. - Public health programs for the prevention of infectious diseases, do they work? [Proefschrift, Dissertation].
2-1981: SONNENBERG, P. EN CALAND, M. - Kaarsen; werken met de Kracht van Licht, Alles over het branden van kaarsen, kaarslicht, kaarsenrituelen, geuren en meditaties.
2-1314: SONNESCHEIN, C - Madonnen, Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln.
1-4081: SONSTRAL, J.H. - Geschiedenis van het Husitismus,van zijn oorsprong in de 14e eeuw, t ot dat het bij den Majesteitsbrief van Keizer Rudolf als eene protestantsche kerk erkend wordt, Eerste Deel .
7-409: SOPHOCLE - Tragédies; Théatre complet: Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, OEdipe Roi, Électre, Philoctète, OEdipe à Colone, Traduction de Paul Mazon, Notes de René Langumier.
7-408: SOPHOCLE - Oedipe a Colone, Nouvelle édition, publiée avec une notice, un argument analystique et des notes en français par Éd. Tournier.
18-1797: SORAUER, PROF.DR. PAUL. - Handbuch der Pflanzenkrankheiten. , Erster Band: Die nichtparasitären Krankheiten. Zweiter Band: Die planzlichen Parasiten, bearbeitet von Prof.Dr. Lindau. Dritte Auflage. .
7-742: SORDI, MARTA - The christians and the Roman Empire.
5-769: SOTO SEGOBIENSIS, DOMINICI (ORDINIS PRAEDICATORUM) - De Iustitia & Iure; Nunc postremò post omneis omnium editiones, summo studio, fide, exactáque diligentia recogniti; Quibus recèns accessit Liber Octauus, De Iuramento et Adiuratione, Septimo nimirum in Sextum reiecto, Cum gemino Indice, altera Quaestionum & Articulorum, altero rerum & sententiarum insignium, éoque longè locupletissimo.
9-64: SOUHAMI, R.L. / MAXHAM, J. (EDITORS) - Textbook of medicine.
6-1539: SOULIÉ DE MORANT, G. - Le diagnostic par les Pouls Radiaux (Le I Sio Jou Menn traduit et commenté), Avec une préface du Dr Jean Choain.
1-1543: SOURIE, L. - Heraut van God, Constant Lievens (1856-1893).
1-4704: SOUVESSTRE, É. - Les merveilles de la nuit de Noël, récits fantastiques du Foyer Breton, Illustrés par Tony Johannot, O., Penguilly, A. Leleux, C. Fortin et Saint-Germain.
6-1506: SOUZENELLE, ANNICK DE - Le symbolisme du corps humain; De l'arbre de vie au schéma corporel.
6-399: SPALLANZANI, L'ABBÉ LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appenins; Avec figures; Tome II..
9-775: SPANNAGEL, FRITZ - Der Möbelbau; Ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer; Auch ein Beitrag zur Wohnkultur.
7-2811: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-2928: SPAPENS, PAUL - Heilige boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-2773: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - Een muis in de melk; De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
7-2732: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - De grens gemarkeerd' , Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
7-3624: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3909: SPAPENS, PAUL (DRAAIBOEK) / PAULUSSEN, WOUT (TEKENINGEN) - De avonturen van Nilles en Kiske; De spookstad Tilburg [Stripverhaal].
7-3906: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3704: SPAPENS, PAUL - Heilige Boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3699: SPAPENS, PAUL - Het Zand door de tijd genomen, Uitgave in opdracht van de Coöperatieve Vereniging Ondernemersbelangen Westermarkt ter gelegenheid van 20 jaar Westermarkt.
7-3695: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3694: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
9-780: SPARROW, JUDY - Teddyberen; Een geïllustreerde geschiedenis.
7-5032: SPAT, G. (VERZAMELD DOOR) - Maleische taal; Lees- en vertaaloefeningen.
7-5382: SPAT, G. (BEWERKING) - Bloemlezing uit Maleische geschriften, voor de lithographische pers bewerkt door C. Spat, Leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie [in Arabisch schrift], [Dit boek is een (enigszins aangepaste) herdruk van het Leesboek dat als 3e Deel voorkomt in de Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en letterkunde van Dr. J.J. de Hollander].
1-1171: SPECHT, TH. (TRANSLATION) - Des Heiligen Kirchenvater Aurelius Augustinus Vorträge ueber das Evangelium des HL. Johannes, Ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt.
2-2906: SPECKER SMB, JOHANN / BÜHLMANN OFMCAP, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Laienapostolat in den Missionen; Festschrift Prof. Dr. Johannes Beckmann SMB zum 60. Geburtstag dargeboten von Freunden und Schülern.
9-424: SPEELZIEK, J.J. - Werkboek bijen houden.
6-1641: SPEETH, KATHLEEN RIORDAN - The Gurdjieff work.
9-2001: SPENCER, HERBERT - An autobiography; Vol. I + Vol. II.
1-1464: SPENCER, P.F. - Het leven van de zalige Karel van Mount Argus, Pater Karel Houben, Passionist.
6-1220: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
7-073: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
5-461: SPERELLI, ALEXANDRI - Paraenesis Teleturgica de Sacrificio Missae; In qua thesauri in Missae Sacrificio reconditi deteguntur, tamge Sacerdotibus, quam laicis modus proponitur, eosdem lucrandi, Opus Alexandri Sperelli Episcopi Eugubini; Editio Prima Latina, post tertiam Italicam; Accesserunt variae Resolutiones, Sacrae Rituum Congregationis, ad Missam, ipectantes; Cum gemino Indice, Capitum uno, materiarum altero.
9-2002: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
9-2134: SPERNA WEILAND, J. EN ANDEREN - Filosofische theologie.
1-4083: SPEYR, ADR. VON - Fragmenten uit mijn leven, Ingeleid en uitgegeven door Hans Urs von Balthasar.
8-1389: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
8-1390: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
1-2348: SPIEGL, A. - Therese Neumann, een teken voor onzen tijd.
7-1935: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van de reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520-1700; Uitgegeven bronnen en literatuur I [in 2 volumes].
8-1391: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
7-3350: SPILMAN S.J., JOS. - Het Heilig Sacramentsfeest bij de Chiquiten.
1-4110: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
1-1636: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
7-2293: SPINNEWIJN, O. - Sint Cornelius; Beminnelijk Romein; Uniek in de Randstad.
1-3099: SPINOZA, BENEDICTI DE - Tractatus theologico-politicus (Hebraice reddidit et pauca adnotavit Ch. Wirszubski).
9-105: SPIRO, HOWARD M. ET AL. (EDITORS) - Empathy and the practice of medicine; Beyond pills and the scalpel.
7-5136: SPIT, GYSBERT - Amsterdam-Batavia per K. L. M., Met 65 foto-pagina's.
9-1201: SPITERIS, TONY - Art de Chypre des origines à l'époque romaine.
5-462: SPOELBERGIO, GUILLIELMO - Concioinum Moralum, Pro Dominicis, Festiuitatibuque totius Anni ac Feriis Quadragesimae Pars Hyemalis; Cum collectionibus moralibus super Evangeliis ad omnes dominicas & Festa, nec non Exhortationibus ad Reliosos.
3-889: SPOELBERGIO, R.P.F. GUILIELMO. - Concionum Moralium. , Pro Dominicis, Festivitatibusque totius Anni ac Ferijs Quadragesime. Tomus I et II. Editio Secunda, cui accessere, ad omnes Dominicas & Festa novae Collationes Morales suoer Evangelijs, nec non Exhortationes ad Religiosos. .
7-2521: SPONDELEE, GEORGE / TAELMAN, EDDY - Hulst toen en nu.
8-1291: SPOOREN, WILBERT / SANDERS, TED / WIJK, CAREL VAN (REDACTIE) - Samenhang in diversiteit; Opstellen voor Leo Noorman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
5-463: SPORER, PATRITIO - Theologiae Moralis super Decalogum, seu decem dei praecepta; Tractatus I + II + III + IV + V + VI (in 4 volumes) / Theologiae Moralis Sacramentalis (in 3 volumes), ad Instructionem Curandorum & Ordinandorum; IV Partes: Pars I. Instructio Ordinandorum generalis, cum Tractatu Appendice de Horis Canonicis; Pars II. De Sacerdotio Sacrificio, & Sacramento Eucharistico; Pars III. De Sacramento Pœnitentiae; Pars IV. De Matrimonii Sacramento, & omnibus peccatis contra VI. Praeceptum, ad de Abortu.
1-4086: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSSENS, L.A.M. - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
2-1189: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSENS, L.A.M. OFM - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten, 1650-1850.
8-1393: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur; Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen [Proefschrift].
7-1441: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
1-1647: SPUISERS, J. - St. Servaas, zijn leven, legenden en zijn stad.
1-4544: SPULER, B. - Gegenwartslage der Ostkirchen, in ihrer nationalen und staatlichen Umwelt.
6-137: ST.-JOHNSTON, REGINALD - West-Indische Peperpot, Met een korte inleiding door J.C.Th.G.J. Heyligers; Geillustreerd door Eva Wilkin.
3-990: P. ST.K. - Histoire & Description des Grandes & Petites Reliques. , Qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle; dans la haute église Collégiale et dans l'église St. Adalbert et de St. Thérèse, à Borcette dans l'église St. Jean Baptiste et à Cornelymünster dans l'église de la vieille Abbaye. Deuxième édition. .
3-278: ST CLARA, PATER ABRAHAM. - De geleerde nar, of natuurlyke afbeelding van zulke geleerden., Die menen datze alle Geleertheidt en wetenschappen hebben ingezogen, en zich verbeelden dat 'er hunnes gelyken in de waereldt niet te vinden is; weshalven zy alle andere menschen verachten, en een ondraaglyken hoogmoedt aan zich laten bespeuren, enz. Uit het Hoogduitsch vertaalt..
2-1342: STAAL, C.H. - De kleren van de Kardinaal.
7-2369: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
1-220: STAFFORD WRIGHT, J - Personen uit de Bijbel.
8-2526: STAIGER, EMIL - Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters; Untersuchungen zu Gedichten von Brentano, Goethe und Keller.
1-518: STAINER, J. - The Crucifixion, A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer.
8-2000: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
2-1658: STALLAERT, TH. CSSR - Morgen- en avondgebed van de Heilige Kerk, Prime en completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1870: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
8-855: STALLAERT, KAREL - Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden; Eerste Deel (A - Huwen) + Tweede Deel (I - Poer) [twee delen in 1 band; de rest van het glossarium, vananf Q, ontbreekt].
2-1861: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Klein Brevier (Door Th. Stallaert CssR en de Abdij van Berne-Heeswijk).
2-1868: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1869: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
1-6279: STALLAERT C.SS.R., TH. - De hymnen der Kerk van het Romeins Brevier; Latijn - Nederlands, met woord- en tekstverklaring.
9-2005: STALPERS, J.A. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur [Proefschrift].
8-2001: STALPERT VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi, op alle zonnen-dagen des iaers, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. B.A. Mensink, Met musicologische medewerking van drs. J.A.J. Böhmer.
1-6281: STANDAERT OSB, BENOÎT - De Jezusruimte; Verkenning, beleving en ontmoeting.
10-135: STANHOPE, PHILIPP DORMER. - Bermischte Werte., Grafen von Chesterfield. Hus dem Englischen ubersekt. Erster & Zwenter Band, D. Marns Nachrichten von den Lebensumstanden des Grafen enthaltend..
8-2488: STANHOPE, PHILIPP DORMER - Vermischter Werke der Herrn Philipp Dormer Stanhope, Grafen von Chesterfield; Erster Band (D. Matys Nachrichten von den Lebensumständen des Grafen enthaltend) + Zweiter Band (Aufsätze aus Wochenschriften enthaltend) [Dreiter Band is missing].
6-329: STANLEY, H.M. - Dans les ténèbres de l'Afrique; Recherche, délivrance et retraité d'Emin Pacha; Tome Second (il manque Tome Premier), Contenant (Tome Premier + Tome Second) 150 gravures d'après les dessins de A. Forestier, Sydney Hall, Montbard, Riou et trois grandes cartes tirées en couleurs.
6-357: STANLEY, HENRY. M. - Im dunkelsten Afrika, Aufsuchung, Rettung und Rëckzug Emin Passcha's, Gouverneurs der Aequatorialprovinz; Autorisierte deutsche Ausgabe; Mit 150 Abbildungen und 3 Karten; Erster Band.
8-2435: STANNARD, MARTIN - Evelyn Waugh, the early years 1903-1939.
7-5000: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
7-5458: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
7-5341: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
7-5317: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
3-890: STAPLETONO ANGLO, THOMA. - Antodota Evangelica, contra horum temporum haereses. , In quibus quator Evangeliorum illi textus explicantur, quibus vel haeretici hodie (maxime Caluinus et Beza) ad sua dogmata propugnanda uti solent, vel ad haereticorum dogmata impugnanda Catholici uti possunt. .
8-1528: STAPPER, LÉON / ALTENA, PETER / UYEN, MICHEL - Van Abélard tot Zoroaster; Literaire en historische figuren vanaf de renaissance in de literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
1-6282: STARBIRD, MARGARET - Maria Magdalena; Bruid in ballingschap.
7-2421: STARING, FRANS - Van bosmark tot kerkdorp; 75 jaar Nieuw-Dijk.
7-5404: STARK, E. - Uit Indië, Egypte en het Heilig Land; Brieven aan zijne vrienden door E. Stark, Herzien door Dr. S.W. Visser te Weltevreden; Met illustraties naar schilderijen en aquarellen van den auteur en penteekeningen van H. Meijer.
8-496: STARKENBURG, W. VAN (SAMENSTELLING) - Boek & boek; Stripspeciaalzaak, tweedehands boekbedrijf en antiquariaat in Nederland 2000/2001.
8-2515: STAROSTE, WOLFGANG - Raum und Realität in dichterischer Gestaltung; Studien zu Goethe und Kafka.
7-425: STARR, CH. G. - The economic and social growth of early Greece 800-500 B.C..
7-2358: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten; Met schoone kopere figueren gecierd [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1621 te Amstelredam, gedrukt bij Paulus van Ravesteyn].
3-286: STASSIN, JOANNES. - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert., Niewelyks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K. Tweeden druk..
5-464: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
5-465: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
1-4090: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
1-4089: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
3-1305: STEEG, MARIA TER E.A. - De verlokking van de liefde., Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen..
6-129: STEEN, L.J. VAN DER (EDITOR) - Studies in honour of Dr. Pieter Wagenaar Hummelinck, [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 123].
8-2002: STEEN, PETER VAN - Le musée; Gedichtencyclus, in de oorspronkelije versie, gevolgd door de Franse / Nederlandse / Duitse en Engelse teksten.
9-2146: STEENBAKKERS, PIET - Spinoza-plaatsen; Over tekst en context van brief 76, Reeks: Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 91.
6-1181: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
7-033: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
7-5188: STEENBRINK, K.A. - Pesantren, madrasah, sekolah; Recente ontwikkelingen in Indonesisch islamonderricht [Proefschrift].
9-1379: STEENDEREN, C. VAN (SAMENSTELLING) - Vliegende vleugels; Deel 2 [Album met tekst en ingeplakte plaatjes van vliegtuigen [incompleet, een aantal plaatjes ontbreekt].
7-2151: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop....; Een tocht door honderd jaar geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van AURORA, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het harmoniegezelschap AURORA.
7-2478: STEFFEN, WIM K. / VERBOGT, THOMAS - Nijmegen 1950-1960; Beelden van een stad tussen ooit en nu.
2-2289: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr B.
2-2286: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2283: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2284: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band VI: Allgemeine Messen für die Heiligen und Messen zu verschiedenen Anlässen.
2-2287: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2288: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonn- und Festtage im Lesejahr B.
6-887: STEFFENS, ZR. GERARDA - Herinneringen aan de tijd van toen; O.-L.-V.-Waver 1927-1940, Voor alle leerlingen, van vroeger en nu - Voor al mijn lieve medezusters en mijn goede oversten - Voor zovele vrienden.
2-1588: STEFFENS, HANS (ZUSAMMENGESTELT VON ...) - Erweiterte Antiphonen zur Feier der Heiligen Messe.
2-2282: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2290: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band III: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr C.
7-2179: STEGEMAN, A.J.J. / DIEPERINK, J.A. - Wesepe in oude ansichten.
1-2677: STEGGINK, O. . WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit in mystiek; 1: Inleiding.
1-2676: STEGGINK, O. . WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit in mystiek; 1: Inleiding.
1-6116: STEGGINK, OTGER - Het Zonnelied van broeder Frans van Assisi, Met tekeningen van de auteur.
7-2614: STEIJN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Gedenkboek K.M.A. 1828-1903.
7-3575: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
7-3576: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
2-814: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-815: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-816: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VI, Welt und Person; Beitrag zum Christlichen Wahrheitsstreben.
2-930: STEIN, E. - Kreuzeswissenschaft, Studie über Joannes a Cruce.
6-196: STEIN, R.A. - Tibetan civilization.
7-679: STEIN, ELCHANAN - De woordkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus [Proefschrift].
2-817: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VIII und Band IX, Selbsbildnis in Briefen. Erster Teil: 1916-1934; Zweiter Teil: 1934-1942.
1-6283: STEIN, EDITH (THERESIA BENEDICTA A CRUCE O.C.D.) - Wetenschap van het Kruis; Studie over Joannes van het Kruis.
9-534: STEINACH, SIEGFRIED - Aphotorismen.
1-4145: STEINBÜCHEL, TH. UND MÜNCKER, TH. - Aus Theologie und Philosophie, Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag.
6-1517: STEINER, RUDOLF - Hoe verkrijgt met bewustzijn op hogere gebieden.
6-1585: STEINER, RUDOLF - Theosofie; Inleiding tot de boven-zinnelijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens.
6-1586: STEINER, RUDOLF - Mens - lot en wereldontwikkeling.
6-1587: STEINER, RUDOLF - Christelijk opstandingsmysterie en voorchristelijke mysteriën; Oude mysteriën als voorbereiders van het Christelijke opstandingsmysterie.
6-1590: STEINER, RUDOLF - Het Lukas-Evangelie, Een cyclus van 10 voordrachten, gehouden in Bazel, van 15-26 september 1909.
9-2006: STEINER, GEORGE - Grammars of creation; Originating in the Clifford Lectures for 1990.
9-2007: STEINER, GEORGE - Verval van het woord.
9-2008: STEINER, GEORGE - In de burcht van Blauwbaard.
9-2009: STEINER, GEORGE - Het verbroken contract.
9-2010: STEINER, GEORGE - Heeft de waarheid een toekomst? Essays.
6-1589: STEINER, RUDOLF - Het Markus-Evangelie, Een cyclus van 10 voordrachten, gehouden in Bazel, van 15-24 september 1912.
8-2120: STEINMETZ, RUDOLF - Idolen; Verzen.
2-541: STEINRÖX, H. - Das Kloster Reichenstein, Ein historischer Überblick.
6-1152: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-003: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-2698: STEKELENBURG, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Kamp Vught en de Vughtenaren, Gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het concentratiekamp Vught tijdens de Duitse bezetting en de betrokkenheid van de Vughtenaren daarbij; Samengesteld vanuit de geschiedschrijving en persoonlijke getuigenissen.
7-3027: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN - De Grote Trek; Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1969.
8-1392: STEKELKAMP, CHR. - Revius-studiën; Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
8-2003: STENFERT KROESE, W.H. - Op zoek naar uitzicht.
8-1396: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
9-1875: STEPANOVA, J. - Karl Mars; Biografische schets.
6-1544: STÉPHANE, ABBÉ HENRI - Introduction à l'ésotérisme chrétien [2 tomes], Traités recueillis et annotés par François Chenique.
1-6229: STEPHANUS, EDDIUS - Het leven van Sint Wilfrid, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. Honorius Moonen O.E.S.A..
8-1397: STERCK, J.F.M. - Oorkonden over Vondel en zijn kring, met portretten en facsimilé's, Verzameld en uitgegeven door J.F.M. Sterck.
5-112: STERCKX, LE CARDINAL, ARCHEV`QUE DE MALINES - De Catéchisme de malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon.
3-891: STERCKX. - Manuel de la confrérie du Très- Saint Sacrement de Miracle., Solennellemnt Rétablie Dans L'eglise des SS. Michel et Gudule..
7-2300: STERENBORG, T. (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda 1964-1980.
8-1426: STERKENBURG, P.G.J. VAN (REDACTIE) - Lexicologie; Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
6-846: STERKENS, REMI - Verzamelde opstellen; Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
6-1245: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
6-1244: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
6-1158: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
7-103: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-104: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-009: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
9-733: STERNER, GABRIELLE - Tin.
1-1652: STEUR, P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon, bestudeerd in zijn brieven.
7-2173: STEUR, A.G. VAN DER - Warmond in oude ansichten.
7-2853: STEVEN, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij'; Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
1-4093: STEVENS, JEF - De menselijke kant van het religieuze leven.
1-4092: STEVENS, JEF ET AL. - Religieuzen in de woestijn; een multidisciplinaire benadering.
9-932: STEVENS, F. EN M. - Slavenkaravaan; Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
7-1223: STEVENSM R.J.J. / GIEBELS, L.J. / MAAS, P.F. (REDACTIE) - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973; Handboek voor formateurs.
8-2424: STEVENSON, ROBERT LOUIS - The beach of Falesá, Introduction by H.E. Bates, Drawings by Clarke Hutton.
5-466: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
3-893: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , I et II. Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. (pars I,II, III). Tome II: Pars Quarta de Sacraments; including: Fragmenta Steyaertiana, nondum collecta. Editio Quinta. .
3-894: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. Pars Secunda: de Virtutibus Theologicis. Pars Tertia: De Jure et Justitia. Incl appendix. Editio tertia. .
5-467: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
5-468: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis.
5-469: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis + Pars Quinta de Sacramentis (in one volume).
7-5298: STIBBE, D.G. (ONDER LEIDING VAN) - Neerlands Indië; Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving; Eerste Deel [Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur hoofdstukken I-III; het Tweede Deel ontbreekt], Met een prent in kleuren, 282 afbeeldingen in photographieën, prenten, kaarten en teekeningen en 1 groote gekleurde plaat.
6-003: STIERLIN, HENRI - The art of Maya.
8-2472: STIFTER, ADELBERT - Weinacht, Werkdruck aus der Hausdruckerei der Papierfabrik Zerkall Renker & Sohne; Gedruckt nach Angaben un mit Zeichnungen von Marcus Behmer; Textvorlage: Adalbert Stiften, Kleine Schriften, im Inselverlag, Leipzig 1940.
9-1112: VAN DER STIGHELEN, KATLIJNE - Hoof en bijzaak; Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
1-2970: STILMA, L. - Er was een rabbijn in de klas, Lezingen van Awraham Soetendorp, ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
1-4094: STINISSEN, W. - Dieu au fil des jours; Méditations quotidiennes, I: De janvier à juin / II: Dejuilliet à décembre.
1-2595: STINISSEN, GUIDE, KARMELIET - Waar houdt Gij U verborgen, Ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis.
1-6284: STINISSEN, GUIDO - Christus is je leven; Groeien naar je nieuwe gestalte.
1-4097: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
1-4096: STOCKMAN, R., F.C. - Vincentius achterna, Onze voorkeursoptie voor de armen.
2-571: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
7-1014: STOCKUM, TH.C. VAN - Ideologische zwerftochten, Verzamelde opstellen, ter gelengenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden.
7-3930: STOEPKER, HENK - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
6-869: STOISY - Excursions dans les environs de Knocke-sur-mer; Bruges, Zeebrugge, Le Zwijn, Dudzeele, Lisseweghe, Middelbourgh, Damme L'Ecluse, etc..
9-1298: STOK, J. VAN DER - Nieuwe beschouwingen over de kromlijnige beweging en toepassing derzelven.
8-1398: STOKE, MELIS - Rijmkroniek; Eerste deel + Tweede deel [in 1 band; ongewijzigde herdruk van Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe Serie No. 40 & 42, Utrecht, 1885].
9-2197: STOKES, PHILIP - Filosofie; 100 essentiële denkers.
1-4098: STOKS, M., C.SS.R. - Michael en zijn engelen.
1-2351: STOKS, M., C.S.S.R. - Het kruismysterie van Konnersreuth.
9-1132: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra; Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog.
1-4099: STOL, ALB. - Nestorianen; de ondergang van een christenvolk.
5-470: STOLBERG, FRIEDR. LEOP. GRAFEN ZU - Geschichte der Religion Jesu Christi, Vierzehnter Theil; Neue unveränderte Ausgabe.
7-758: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie, Vertaald en bewerkt door dr. E. Mehler.
8-2004: STOLP, HANS - Kijken met de ogen van je hart; Verzamelde gedichten.
2-854: STOLZ, BENEDIKT O.S.B. - Mirjam von Abellin, Flamme de göttlichen Liebe, Leben der Schwester Maria von Jezus dem Gekreuzigten aus dem Karmelitinnenkloster zu Bethlehem, seliggesprochen am 133. November 1983.
1-1786: STOLZ, A. - De Sterrenhemel of Legenden der Heiligen.
9-525: STONE, JANET - Thinking faces; Photographs 1953-1979.
1-1566: STONE, M. I. - Commentary on the Writings of Saint Angela Merici.
9-2011: STOOP JUNIRO, ADRIAAN - Analyse de la notion du droit [Proefschrift, Dissertation].
9-2012: STORCHENAU, SIEGMUND VON - Die Philosophie der Religion; Dritter Band.
3-287: STORCHENAU, SIGISMUNDUS VON. - De Wijsbegeerte van het Christendom. , Eerste en tweede deel. .
1-1165: STORF, R. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Vierter Band.
8-1399: STORM, THEODOR - Immensee en andere novellen.
8-40: STORM VAN LEEUWEN, JAN (SAMENSTELLING) - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek, Een tentoonstelling van gesigneerde 19e-eeuwse banden, voor het merendeel geschonken aan en door de Nederlandse Koningen.
7-3054: STORM VAN LEEUWEN, PIEN - Poosplaatsen langs de Dommel tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, Fotografie: Jan Willem Storm van Leeuwen.
8-2516: STOUT, JACOB - Und ouch Hagene [Proefschrift, Dissertation].
7-1873: STOUTHART, L.G.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen twee bruggen; Maastricht in de tijd van Baeten, Bundel opstellen over Maastricht tijdens de ambtsperiode van mr. A.M.I.H. Baeten als burgemeester, 1967-1985, aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid, april 1985.
8-2368: STRACHEY, JAMES AND ALIX - Bloombury / Freud: The letters of James and Alix Strachey 1924-1925, Edited by Peter Meisel & Walter Kendrick.
7-1576: STRADA, FAMIANUS - Histoire de la guerre des Pays-Bas; Seconde decade.
9-353: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Hermann Sierp, Dr. Richard Harder, Dr. George Karsten; Mit 861 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
9-352: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Ludwig Jost, Dr. Heinrich Schenck, Dr. George Karsten; Mit 849 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
18-1881: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Neubearbeitet von Richard Heymond. .
6-345: STRATEN, EMIEL VAN DER - 56e Soedaneesche legende, [Nr 105 der Duimpjesuitgave].
7-2820: STRATUM, TOON VAN - De Peel en zijn bewoners; Catrien van de Bosrand-Hoeve.
7-3352: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna; De Abdij van Berne 1857-2007.
7-3307: STRATUM, J.C.M. VAN - Bevolking in beweging 1750-1920; Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
1-2947: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt, Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
8-1402: STREEKSTRA, N.F. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Huygens in Noorder Licht; Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
8-1967: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané; Verzamelde studies over de dichter Revius.
8-1401: STRENGHOLT, L. - De dichter van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janszoon Schaghen; Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
8-1400: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies; Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
8-858: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
8-1403: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin.
8-859: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
7-3712: STRIJBOSCH, J.P.M. / WINNUBST, A.TH. / WUISMAN, P.J.M. (REDACTIE) - In de permetatie; Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
7-2372: STROEVE, J.G.M. / VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk'; Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden.
8-600: STROH, FRIEDRICH - Handbuch der Gemanischen Philologie.
1-3996: STROHM, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Christliche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Festbgabe für Arthur Rich zum siebzigsten Geburtstag.
7-2499: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente.
8-48: STROMEYER, RAINALD - Europäische Bibliotheksbauten seit 1930, Lösungen und Möglichkeiten der Anlage und der Bestandsunterbringung.
1-4101: STROMMER, A.M. - Anton Wohlfahrt 1801 bis 1836 Abt des Neuklosters in Wiener Neustadt, ein Repräsentant des Spätjosephinismus, Ein Beitrag zur Geschichte des seit 1881 mit dem Stift Heiligenkreuz vereinigten Neuklosters.
6-1156: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
7-007: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
6-929: STROOBANTS, FRANCIS - Op gouden vleugels; Gouden jubileumboek van de Sint[-Martinusscholen 1939-1989, Een halve eeuw geschiedenis van het apostolisch S.V.D.-missiehuis Sint-Jozef, het missiecollege Sint-Jozef, het Sint Jozefscollege en de v.z.w. Sint-Martinusscholen te Overijse.
8-1404: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek; Artikelen uit de periode 1927-1982.
1-4102: STROUMSA, G.G. - Savoir et salut.
7-2345: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
9-1294: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
3-895: STRUNCK, P. MICHAEL. - Westphalia sancta pia beata. , Sive eorum, qui sanctitate sua piisque exemplis westphaliam illustrarunt. Conscripsit primumque edidit. Recognovit ac denuo edidit Guilelmus Engelbertus Giefers. .
6-824: STRUYE, J. / KELL, W.M. - Kastelen in België, Foto's van Rik van Cauwelaert.
2-13: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijgerig leven in Nederland en België. Deel II De Dominicanen.
1-4103: STRUYKER-BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag, Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
9-2014: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Amor ergo sum; Aanzetten tot een filosofie van de liefde.
7-383: STRYCKER, E. DE - De kunst van het gesprek; Wat waren de dialogen van Plato?.
7-752: STRYCKER, E. DE - Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie.
2-82: STRZELCZYK, JERZY (REDAKTOR) - Historia I kultura Cystersów w dawnej Polce I ich Europejskie Zwiazki.
7-618: STUART, P / GROOTH, M.E.TH. DE - Langs de weg: De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen; Verkeersader voor industrie en handel / Villa rustica; het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn/Maasgebied.
6-038: STUART, JAMES, ESQ. - Drie jaren in Noord-Amerika, Gevolgd naar den derden Engelschen druk, in drie deelen; Ie Deel en IIe Deel [IIIe Deel ontbreekt].
7-841: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen; 20 Delen [complete serie, zonder kaarten].
1-4340: STUBBE, A., C.SS.R. - Naturalistisch of mystiek?, Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
2-39: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur, Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
2-181: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi.
1-6285: STUFKENS, HEIN / MATHIJSEN, DOM GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur; Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
7-3337: STUIFMEEL-GOVERDE, INE - Twee eeuwen Goirle, Deel 8: Na gedane arbeid ....
7-987: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Licht en donker in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 9].
7-982: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Hoofse cultuur; Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel I].
7-983: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
7-1114: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
7-984: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
8-1405: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Visioenen.
7-986: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Culturen in contact; Botsing en integratie in de Middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 8].
8-2006: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
8-2005: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
1-1355: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme.
1-1348: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme in zes taferelen.
8-1895: STUIVELING, GARMT (REDACTIE) - Acht over Gorter; Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
8-1407: STUIVELING, GARMT - Vakwerk; Twaalf studies in literatuur.
8-1406: STUIVELING, GARMT - Het nieuwe Geuzenlied; Een symposion.
8-1312: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jaques Perk; Een biografie, Serie: Reuzensalamander 53.
10-120: STURM, C.C. & GIROLAMO PONGELLI. - Considerazioni sopra le Opere di dio., Nel regno della natura e della providenza. Per tutti giorni dell'anno. Tomo primo..
6-1238: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
7-095: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
7-5138: STUTTERHEIM, W.F. - Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis; III: De islam en zijn komst in den Archipel.
7-5137: STUTTERHEIM, W.F. - Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis; I: De hindu's .
8-1410: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
8-1409: STUTTERHEIM, C.F.P. - Uit de verstrooiing; Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen, Bundel aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
1-6286: STUTZ, PIERRE - Alltagsrituale; Wege zur inneren Quellen, Mit einem Vorwort von P. Anselm Grün.
8-297: STUYVAERT, VICTOR - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde; gereproduceerd in vierkleurendruk [compleet].
1-4530: STYLIANOU, ANDREAS / STYLIANOU, JUDITH A. - The painted churches of Cypres; treasures of byzantine art.
2-1145: MEGAW (PREFACE) / STYLIANOU (INTRODUCTION) - Cyprus; byzantine mosaics and frescoes.
5-770: SUARESII, FRANCISCI - Opuslcula sex inedita; Nuncd primum ex Codicibus Romanus, Lugdunensibus ac propriis eruit et praefationibus instruxit; Illustriss. Ac Reverendis Dominus Joannes Baptista Malou, Episcopis Brugensis, Omnium Operum Tomus XXIV.
2-444: SUAREZ, R.P.F. - Tractatus de religione Societatis Jesu.
1-1553: SUAU S.J., P. - Moeder Maria van Jezus, Emilie d'Oultremont Barones d'Hooghvorst (1818-1878), Stichteres der Congregatie van Maria-Eerherstelster.
5-471: SUAVIS POLANO, PETRI - Historiae Concilii Tridentini, Libri Octo; Ex Italicis summe fide ac cura Latini facti; Editio Nova, ab ipso auctore multis locis emendata & aucta.
1-1358: SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog, Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus.
8-2310: SÜE, EUGÈNE - Le Juif errant; Tome Troisième, Illustrée par M. Louis Huard.
1-4106: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Terugblik en verwachting, Herinneringen van een kardinaal.
1-4105: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Gods onvoorziene wegen, Herinneringen van een kardinaal.
7-831: SUETONIUS, CAUS - Tranquillus, Ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectionis, suasque animadversiones adject, intermixtis J. G. Graevii et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
2-593: SUIDGEEST, J. - Gooi het net opnieuw uit, Ontstaansgeschiedenis van een nieuwe broedercongregatie in Indonesië onder de naam Kongregasi Bruder Tujuh Dukacita Santa Maria, toegewijd aan de Moeder van Smarten.
10-107: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des Bekenden aardkloots, of Een verhaal van al het gene gedenkwaardig in de verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem den II. Koning van Engelandt. , Midsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere aanmerkens- waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. Op een welgeschikte order in het Neder- Duitsch beschreven. Met kopere platen. Vyfde stuk. Deel 5/6, 7/8, 9/10..
8-213: SULLIVAN, SIR EDWARD - The Book of Kells; With additional commentaty from An Enquiry into the Art of the Illuminated Manuscripts of the Middle Ages, bij Johan Adolf Bruun.
6-1681: SULZBERGER, J. (SAMENSTELLING) - Zoeken, een reis naar binnen.
7-5067: SUMAPRADJA, R. (SADURAN) / HARAHP, R. (DAN) - Beling dan batu-batu lama.
1-4584: SÜMER, F. - De Syrisch Orthodoxe gemeenschap.
9-632: SUNAGA, KATSUMI - Japanese music.
6-1332: SUND, HORST (HERAUSGEBER) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
7-222: SUND, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
9-1586: SURÉN, HANS - Deutsche Gymnastik; Vorbereitende Übungen für den Sport, Frottierungen, Atemgymnastik, Massage, Körperpflege, Verhalten im Licht-, Luft- und Sonnebad, Mit vielen Bildern von P. Isenfels und R. Röhr und mehrfarbiger Umschlagzeichnung von Kunstmaler Ludwig Angerer.
8-1411: SURINGAR, W.H.D. (UITGEGEVEN DOOR) - Dit sijn Seneka leren, liever te noemen Tweespraec tusschen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval; Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Blommaert, volgens het Brusselsch handschrift, Uitgegeven en toegelicht door W.H.D. Suringar.
9-566: SUSATO, TIELMAN - Danserye zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale instrumenten 1551; In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert; Heft I, Edition Schott 2435.
8-404: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press; An informal history.
1-4107: SUTHERLAND, J.G. - Nieuw inzicht omtrent de bijbel.
1-884: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-887: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-886: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-885: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-4595: SUTTNER, E.CHR. - Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen.
2-1500: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1501: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1502: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1537: L'ABBE A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
7-3062: SUYKENS, A. - Franse Revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1948, verschenen bij Drukkerij A. Hessens te Brussel].
6-1579: SUZUKI, D.T. / FROMM, ERICH / DE MARTINO, RICHARD - Zen buddhism and psychoanalysis.
9-197: SVENSSON S.J., PATER JON - Nonni en Manni op de bergen.
8-2298: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2297: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2535: SVENSSON, YÓN - Sonnentage; Nonni's Jugenderlebnisse auf Island, Mit 15 Bildern.
8-690: SVEVO, ITALO - La conscienza di Zeno; Romanzo, Prefazione di Eugenio Montale; Introduzione di Bruno Maier.
2-1236: SWAAN, W. - Glorie der gotiek, Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
1-3046: SWAEF, A. DE (TEKST) / MUNTER, L. DE (FOTO'S) - Jeruzalem .
8-1413: SWAEN, MICHIEL DE - Werken van Michiel de Swaen; Uitgegeven door Dr. V. Celen, met medewerking van Dr. C., Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe; Deel I + II: Tooneelspelen / Deel III + IV : Het leven en de dood van Jezus Christus / Deel V + VI: Verscheyden Godtvruchtige en sedige rym-wercken.
7-2936: SWAGENBERG, COR - De blankboom.
7-2937: SWANENBERG, COR (SAMENSTELLING) - Shakepeare in vier; A bouquet of Shakespeare / 'n Buske Shakespeare / 'n Boeketje Shakespeare / Ein Sträuphen Shakespeare, Bundel bloemcitaten van William Shakespeare, vertaald in het Brabants, het Nederlands en het Duits door Cor Swanenburg, in kleur geïllustreerd door Nelleke de Laat.
7-3000: SWANENBERG, COR - Jikkes merante!; Sprokkelen in Brabantse spreuken.
1-4108: SWART, J. - De theologie van Kronieken (Proefschrift).
8-1414: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
1-4109: SWEDENBORG, EMANUEL - The true christian religion, (Series: Everyman's Library).
9-2016: SWEDENBORG, EMANUEL - Heaven and its wonders and Hell from things heard en seen, Published fot The Swedenborg Society.
6-080: SWELLENGREBEL, N.H., IN COLLABORATION WITH E. VAN DER KUYP - Health of white settlers in Surinam, [Colonial Institute at Amsterdam, Special Publication no. LIII, Department of Tropical Hygiene No. 16].
8-860: SWERTS, LAMBERT - Zuilen.
8-861: SWERTS, LAMBERT - Kruispunten.
9-934: SWIECICKI, MAREK - Roode duivels in Arnhem!.
8-862: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, Ned. Bewerking G. Blom; Geïllustreerd door Rein van Looy.
8-2403: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's travels, With a critcial and biographical profile of the author by William T. Brewster.
7-2184: SWIGCHEM, C.A. VAN - Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk te Gouda.
7-808: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin; Een methodisch-didactische studie [Proefschrift].
5-773: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in Tertiam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Et in ejusdem Supplementum centesima quaestione auctum; Editio Sexta, recognita et emendata.
5-771: SYLVII, F. (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Novissima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-772: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Quarta.
8-2422: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play [facsimile; Reprinted 1971 by photo-lithography for the Irish University Press, Shannon; Original Edition by Cuala Press, Churchtown, 1910].
8-2459: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play.
6-1213: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
7-066: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
5-474: TABARAUD, M. - Histoire de Pierre de Bérulle, Carinale de la Sainte Église Romaine, Ministre d'Etat, chef de conseil de Régence, sous Marie de Médicis ...; suivi d'Une Notice Historique des superieurs-généraux de cette Congrégation; Tome Second.
8-707: TABUCCHI, ANTONIO - Tristano muore; Una vita.
7-713: TACITI, P. CORNELII - Libri qui supersunt recognovit Carolus Halm; Editionem quintam curavit Georgius Andresen; Tomus Prior: Qui libros ab excessu Divi Augusti continet.
7-782: SENECA SUETONIUS TACITUS - Rondom Claudiu, Vertaling H. Wagenvoort e.a..
7-715: TACITUS - Cornelii Taciti ab excessu Divi Augusti libri; in usum scholarum recensuit, dr. Michael Gitlbauer; Pars Prior (I-VI).
7-716: TACITUS - P. Cornelii Opera; Cum indice rerum; ad optimorum librorum fidem adcuravit C.H. Weise; Tomus I, Insunt: Annalium Libri XVI..
7-709: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-710: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-708: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiae; I: Tekst [Latijnse tekst], Dr. G.J.D. Aalders [tekstbezorging].
7-706: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti XI-XVI; Door P.K. Huibregtse.
7-705: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti I-VI; Door P.K. Huibregtse.
7-714: TACITUS - Historien; Deutsche Gesamtausgabe, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Walther Sontheimer.
1-768: TACK, F. - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche, Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
6-1169: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
7-021: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
9-918: TAEL, AREND - Frontlijn PTT.
1-4580: TAFT, R.F. - Le rite byzantin; Bref historique.
2-305: TAGAGE, BR. SIGISMUND - Maastricht, bakermat van een congregatie 1800-1850.
3-897: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei. , De augustissimo Corporis et Sanguinis Christi, sacrificio ayque sacramento. Elucidationes L, in tres libros distanctae. .
3-898: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei de Augustissimo corporis et sanguinis Christi. , Sacrificio atque sacramento. .
7-3506: TAILLEUR, MAX - Tussen baard en engelenhaar!; Een collectie moppen verzameld en geschreven exclusief voor alle wijnklanten van De Gruyter, Serie: Gein bij de wijn, nr. 4.
7-3504: TAILLEUR, MAX - Proost dokter, neem een advocaatje!; Een boek gevuld met moppen over doktoren en advocaten, Serie: Gein bij de wijn, nr. 1.
6-1662: TAIMNI, I.K. - The science of yoga; The Yoga-S?tras of Patanjali in Sanskrit, with transliteration in roman, translation and commentary in English.
9-758: TAIT, HUGH - Porcelain, Series: Spring Art Books.
1-4111: BR. ROGER VAN TAIZÉ - Liefde die liefde wekt; De bronnen van Taizé.
7-900: TALBOT RICE, DAVID (REDACTIE) - De glorie der middeleeuwen; Van Rome tot Karel de Grote.
8-708: TAMARO, SUSANNE - Va' dove ti porta il cuore.
8-684: TAMARO, SUSANNE - Rispondimi.
8-683: TAMARO, SUSANNE - Per voce sola.
8-667: TAMARO, SUSANNE - Più fuoco, più vento.
5-475: TAMBURINI, THOMAE - Methodus Expeditae Communionis, tum pro Sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis; Liber Unicus, In quo omnes ferè conscientiae casus ad Eucharistiae Sacramentum qua ministrandum, qua suscipiendum spectantes.
2-2958: TANGELDER M.S.C., TH. - Sacramenten en volksgebruiken; Een proeve van practische missie-aanpassing.
9-1901: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
9-1900: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
1-4129: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique, Sixième édition.
1-4127: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique.
1-4123: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio nona.
1-4124: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Editio nona.
1-4121: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio sexta.
1-4120: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio quinta.
1-4119: TANQUEREY, A. - La divinisation de la souffrance, Nouvelle série des dogmes générateurs de la piété.
1-4118: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Secundus: Theologia moralis fundamentalis; de virtutibus et praeceptis.
1-4117: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Primus: De paenitentia, de matrimonio et ordine.
1-4115: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; De Penitentia et Matrimonia, Pars dogmatica.
1-4114: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus tertius, De Deo sanctificante et remuneratore, seu de gratia, de sacramentis en de novissimis.
1-4113: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
1-4112: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
3-2037: TANS, J.A.G. / JACQUES, É. / SCHMITZ DU MOULIN, H. / LAMBERIGTS, M. (COMPOSÉ PAR) - Lexicon pseudonymorum Jansenisticorum, Répertoire de nomd d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme.
5-476: TAPARELLIT D'AZEGLIO - Essai théorique de Droit Naturel, basé sur les faits, traduit de l'Italien d'après la dernière édition avec approbation de l'auteur; Tome Premier + Tome Deuxième.
3-896: TAPPEHORN, ANTON. - Anleitung zur Verwaltung des hl. Busssakramentes. , Fünfte Auflage. .
1-4131: TARDIF, EM. - De kracht van het evangelie; God maakte van mij een getuige.
8-1415: TARTT, DONNA - De verborgen geschiedenis.
8-1416: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
3-900: TASSE. - Jérusalem, Délivrée, Poème du Tasse. , Traduit du français par le Prince Lebrun. .
5-477: TASSO, FAUSTINO - Le Historie de successi de nostri tempi; divise in Tredici Libri; Nelle quali si contengono tumulti, ribellioni, seditioni, tradimenti, solleuationi, guerre de popoli, prese di citta, espugnationi di fortezze, diete di stati, saccheggiamenti di iuoghi, incendii, tregue, accordi, rompimenti di pace, uccisioni di gente, mortre de principi, & altre cose occorse fra catholici, & heretici, dal fine dell'anno MDLXVI fino al principio dell'anno MDLXXX .
6-322: TATLOW, A.H. (EDITOR) - Natal Province; Descriptive guide and official handbook.
1-1313: TAUVEL, R.P. PH. - Vie du Père Damien, l'apôtre des lépreux de Molokai, de la Congrégation des Sacrés-Coeurs.
9-2017: TAX, K.W.J.M. - Das Janota-Officium; Geschichte und Sprache eines Ripuarischen Stundenbuches [Proefschrift, Dissertation].
6-1498: TAXIL, LÉO - Confessions d'un ex-libre-penseur.
9-2018: TAYLOR, RICHARD - With heart and mind.
6-019: TAYLOR, C.F. (REDACTIONEEL ADVISEUR) - Indianen; De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.
7-790: TEBBENHOFF, G.A. - Korte leiddraad der mythologie.
7-2846: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. [(OP)GETEKEND DOOR] - De Erwtenman en andere volksverhalen uit Noord-Brabant.
7-5400: TEEUW, A. - Indonesisch-Nederlands woordenboek.
7-2889: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXVIII].
7-3260: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXVIII .
1-6287: TELGMANN, SUIBERT (HG.) - Lebt und verkündet den Menschen den Frieden (Franziskus); 300 Jahre Kapuziner in Werne.
8-1417: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen.
6-1523: TENHAEFF, W.H.C. - Beschouwingen over het gebruik van paragnosten voor politiële en andere practische doeleinden.
6-1522: TENHAEFF, W.H.C. - Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers, Reeks: Parapsychologische Bibliotheek, Deel VIII.
6-1634: TENHAEFF, W.H.C. - Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers.
8-2550: TENNYSON - Enoch Arden, Illustriert von Paul Thumann.
2-286: TEPE, WIM - Begijnen in de Lage Landen.
7-2164: TEPE, WIM - XXIV Paepsche vergaderplaetsen; Schuilkerken in Amsterdam.
8-2010: TERBORGH, F.C. - Abyla.
3-1088: F. ELIAS VAN S. TERESA (UITGHEGHEVEN DOOR) - Het leven vande H. Moeder Teresa van Iesus, Fondateresse der Baer-voetsche Carmeliten ende Carmelitessen; Door haer selve / midst vevel haers Overste in't Spaensch geschreven / ende nu versch nae het origineel correctelijck in 't Duytsch overgeset.
3-904: TÉRÈSE. - Lettres de Sainte Térèse. , Traduites suivant l'ordre chronologique. Édition enrichie de lettres inédits de notes et de biographies. Par le P. Marcel Bouix. Deuxième édition. Tome I-III. .
3-903: TÉRÈSE. - Oeuvres de Sainte Térèse. , Traduites d'après les manuscrits originaux, par le R.P. Marcel Bouix. Tome I-III. .
5-479: TERESE - Les OEuvres de la Saincte Mère Terese de Iesus, Fondatrice de la Reforme des Carmes et des Carmelites Deschaussez, Traduites d'Espagnol en François par le R. P. Cyprien de la Nativié de la Vierge, Religieux du mesme Ordre; Tome Premier + Tome Second.
1-2602: H. TERESIA - Werken der H. Teresia; Deel 1 t/m Deel 4, (Uit het Spaansch vertaald door Titus Brandsma e.a.).
1-2612: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel I + II + III.
1-2613: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel II, bevattende alle totnogtoe bekende brieven en fragmenten van brieven.
1-2614: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel II, bevattende alle totnogtoe bekende brieven en fragmenten van brieven.
8-1763: TERGAST, NES - Het moederland; Gedichten.
7-1103: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
7-1102: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
9-1006: TERLINDEN, CHARLES - Histoire militaire des Belges.
7-2126: TERLOUW, FRIDA - Puttershoek; Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland.
7-2378: TERMEER, HENK - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945; politiek en vakbeweging.
1-2272: TERPSTRA, P. - Maria, de Heilige Maagd, Leven, verschijningen, legenden, mirakelen.
8-1245: TERSTEEG, J.J.TH.M. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Ic ga daer ic hebbe te doene, Opstellen aangeboden aan prof.dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuiniversiteit van Groningen.
7-3783: TERSTEGGE, ANSELMUS - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
7-753: TERTULLIANI, Q. SEPTIMII FLORENTIS - Opera Omnia; Tomus II.
5-480: TERTULLIANI - Opera. Ad optimorum librorum fidem expressa; Pars I. Libri Apologetici; Pars II. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2; Pars III. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 1; Pars IV. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2 (all parts in two volumes), Curante E.F. Leopold.
1-4133: TERTULLIEN - L'Apologétique et les Prescriptions de Tertullien, Traduction de l'Abbé de Gourcy.
3-906: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
3-905: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
2-2726: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1969- XVIIIe Année..
2-2727: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1970- XIXe Année..
2-2728: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1971- XXe Année..
7-1489: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden; Derde Deel.
7-1442: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile uitgave van de oorsponkelijke uitgave van 1858].
7-2271: TERWEN, J.L. - Amsterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile heruitgave, ontleend aan J.L. Terwen: Het Koninkrijk der Nederlanden; G.B, van Goor, Gouda, 1858].
8-1265: MEERUN TERWOGT - Bij Goethe's Faust; Aantekeningen uit een Faustcollege (Leergang 1918-1919) van G.J.P.J. Bolland, Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
1-4838: TESSER, C. - Ik geloof ..., Korte verklaring van de geloofs-belijdenis van het katholieke geloof, zooals die gebruikt wordt bij het doopsel voor volwassenen.
2-480: TESSER, J., S.J. - De Jezuïeten te Maastricht, 1852-1952.
3-975: NOVUM JESU CHRISTI TESTAMENTUM. - Novum Jesu Christi Testamentum., Matthaeus, Marcus, Lucas, Joannes..
2-2717: TESTARD, MAURITII (CURA ET STUDIO) - Corpus Christianorum, Series Latina XV; Sancti Ambrosii Mediolenensis: De Officis.
8-1419: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
5-482: TETAMI, BENEDICTI - De vero cultu et festo Sanctissimi Cordis Jesu adversus Camilli Blasii commonitoriam dissertationem apologeticus Benedicti Tetami.
7-997: TEUNIS, H.B. EN TONGERLOO, L. VAN (REDACTIE) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden, Bundel aangeboden aan prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
7-1008: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125; Heersers en heiligen in de middeleeuwen.
1-6289: TEURLINCKX, THERESINE - Wiyanna de zonnemaagd.
3-908: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
3-907: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
1-6290: THANS O.F.M., HILARION - Harlindis en Relindis van Aldeneik, Reeks: Heiligen van Onzen Stam.
8-2188: THARAUD, JÉROME ET JEAN - La maitresse servante.
8-167: THAU HEYMAN, THERESE - Posters American style.
3-995: THAULER, JOHANN. - Les Institutions de Thaulere, religieux de l'Ordre de Saint Dominique. , Traduction nouvelle. .
7-5135: THAUREN SVD, JOH. - De Kleine Soenda-eilanden, Naar het Duitsch bewerkt door B.A.G. Vroklage SVD.
6-1559: THEISSEN, JOHAN - Man & vrouw in ieder mens als voorwaarde voor de intieme mens-mens-ontmoeting; Via androgynie naar antropofilie.
7-2783: THELEN, TON (EDITOR) - Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert.
7-2899: THELEN, A.A.J. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging; Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915; Analyse van een mentaliteit, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXII].
3-909: THÉMINES, M. DE. - La Petit Église. , Ou La Dissidence Condamnée. .
1-1872: P. THEODOOR VAN SINT JOSEPH, O.K. - Iconologisch leven van de Heilige Theresia, mystiek kerkleeraar.
5-483: THEODORETI, B. - Operum; Tomi I Pars Altera (Commentarii in Psalmos) + Tomi II Pars Altera (Ezechielis Prophetiam interpretatio / Commentarius in visiones Danielis Prophetae / commentarius in Duodecim Prophetas) + Tomi III Pars Altera (Ecclesiasticae Historiae libri quinquo / Religiosa Historia seu ascetica vivendi ratio / Oratio de Divina et sancta Caritate) + Tomi IV Pars Altera (Adversus Gentiles Libri XII.: Graecarum affectionum curatio / seu Evangelicae veritatis ex gentilium philosophia cognito / Epistolae) + Tomi V Pars Altera (Dialogus I-III. De Sancta Trinitate / Dialogus IV. De Spititu Sancto / Eutheri Tyanorum Episcopi Sermones / Index Operum).
1-1028: T.R.P. THÉODORIC PARÉ, O.F.M. - La Prière des Psaumes, Les Psaumes et les Cantiques du Bréviaire Romain.
1-273: THÉONVILLE, GF - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging.
7-411: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen.
5-478: SAINTE THERESE - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d'Andilly, nouvelle édtion; Premier Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
3-902: THÉRÈSE. - Oeuvres très-complètes de Sainte Thérèse. , Entourées de vignettes a chaque page. Suivies de lettres inédits. Tome I-IV. .
2-855: STANISLAS DE SAINTE-THÉRÈSE - Une Ange du Carmel, Sainte thérèse-Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus.
1-1372: THÉRY, R.P.G. - Catherine de Francheville, Fondatrice à Vannes de la Première Maison de Retraites de Femmes, Tome II (1674-1689) La grande période de la Retraite.
7-2860: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903; Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel VI].
3-2526: THEUNISSEN, DR. W.P. - Ikonen., Vensters op de eeuwigheid..
1-536: THEVELEIN, I. (SAMENGESTELD DOOR) - Officium, Gezongen getijdengebed.
9-2019: THÉVENAZ, PIERRE - De dwaze rede; De conditie van het filosofisch denken.
1-4134: THIBAUT, R. - L'Union à Dieu dans le Christ, d'après let lettres de direction de Dom Marmion .
1-3767: THIBAUT, R. - Abbot Columba Marmion; a master of spiritual life 1858-1923.
8-2546: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Zweiter Teil: Deutsch-Französisch.
8-2545: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Erster Teil: Französisch-Deutsch.
7-853: THIEDE, CARSTEN PETER - Ein Fisch für den römischen Kaiser; Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus.
1-4137: THIEDE, C.P. EN D'ANCONA, M. - Ooggetuige van Jezus, Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
1-4136: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
1-4135: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
9-822: THIEL, ERIKA - Geschichte des Kostüms; Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, Mit 70 farbigen und 732 einfarbigen Abbildungen.
7-1035: THIELE, J. (REDACTIE) - De minne is al; 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
1-2681: THIELE, J. (REDACTIE) - De minne is al; 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
9-1812: THIELST, PETER - Het verhaal van Søren Kierkegaard; Roman over het leven van een filosoof.
2-1210: THIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden.
3-1090: THIENEN, FRANCISCUS VAN (BY-EEN GEVOEGT DOOR) - Den dobbelen Zielen-troost ende Vaderlyke Leeringe, Troostelyk voor de Godtvruchtige Christene zielen; Gesteld in forme van dialogue of same-spraeke, tusschen eenen vader ende zijne kinderen; Verklaerende de tien Goddelijke Geboden, de zelve uytleggende ende met exempelen bewysende, Nieuwlijks overzien, ende in veel plaeten verbetert, ende tot onderwijsinge ende troost der zielen uyt-gegeven.
6-1535: THIERENS, A.E. - Elementen der esoterische astrologie.
1-2706: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Meditaties, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 7).
1-2703: WILLEM VAN ST.-THIERRY - God schouwen, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 4).
1-2705: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Meditaties, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 7).
1-2700: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Commentaar op het Hooglied, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 1).
9-2022: THIJSSE, W.H. - Rokoko; Democratie in wording.
1-4138: THILS, G. - Theologica e miscellaneis.
1-1015: THOBEN, J.A.H. - De liederen van gods volk, Een studie over milieu, theologie en literaire vorm van de psalmen.
6-025: THOM, JAMES ALEXANDER - Tecumseh.
1-2009: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - Pontifex, Het ware verhaal van het denken en doen van de laatste drie leiders van de katholieke kerk in deze eeuw.
3-911: THOMAS, R.P. - Theologia Universa quam ad usum S. Theologiae Candidatorum. , Editio quinta. Tomus I et II (bound together). I: De Locis Theologicis, quibus praeunt questiones aliquae de ipsa Theologia. II: De Deo uno et de Attributis, De Deo trino et Creatore. .
1-4139: THOMAS, P. - Nu en altijd, Klein getijdenboek 2: Psalmen en andere liederen.
6-1622: THOMAS, JACQUES - Ce G, que désigne-t-il?; Perspectives nouvelles sur quelques symboles des tailleurs de pierre.
8-366: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
7-1547: THOMAS, HAYE - Het dagelijks leven in de 17de eeuw.
9-2020: THOMAS, JACQUES - La divine proportion & l'art de la géométrie; Étude de symbolique chrétienne.
1-5252: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Troisième; 3a, Questions 16-26; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5253: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Vie de Jésus, Tome Quatrième; 3a, Questions 50-59; Traductions française par S. Synave, O.P..
1-5294: THOMAS D'AQUIN - La Foi, les Oevres, la Prière; ou commentaires du symbole des apotres.
1-5250: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Premier; 3a, Questions 1-6; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5251: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Deuxième; 3a, Questions 7-15; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5247: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Religion, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 80-87; Traductions française par I. Mennessier, O.P..
1-5248: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Tempérence, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 141-154; Traduction française par J.-D. Folghera, O.P..
1-5246: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Troisième; 2a-2ae, Questions 67-69, Les Péchés d'Injustice II; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5245: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Deuxième; 2a-2ae, Questions 63-66, Les Péchés d'Injustice I; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5242: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Premier; 1-2ae, Questions 71-78; Traduction française par R. Bernard, O.P..
1-5240: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La pensée humaine; 1a, Questions 84-89; Traduction française par J. Wébert, O.P..
1-5238: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Deuxième; 1a, Questions 12-17; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5237: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Premier; 1a, Questions 1-11; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5254: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), L'Au-delà; Suppl., Questions 69-74; Traduction française par J.D. Folghera, O.P..
1-5216: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique; Le Mariage, Tome Deuxième, Suppl. , Questions 50-60; Traduction française par L. Misserey, O.P..
1-5244: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Grace; 1a-2ae, Questions 109-114; Traduction française par R. Mullard, O.P..
1-5243: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Deuxième; 1-2ae, Questions 79-89; Traduction française par R. Bernard, O.P..
5-484: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae Disciplina circa beneficia et beneficiaros, in tres partes distributa, variisque animadversionibus locupletata; Accedit Tractatus Beneficiarius Fr. Caesarii Mariae Sguanin pro indemniter salvandis iuribus sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica; Opus ex Sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum historiis decerptum; Editio Postrema, cum Parisiensi accuratissime collata, Tomus I (Tomus Primus, Libro I.) + Tomus II (Partis I. seu Tomi I. Liber II.) + Tomus III (Partis I. seu Tomi I. Liber III.) / Tomus IV (Partis II. seu Tomi II. Liber I.) / Tomus V (Partis II. seu Tomi II. Liber II.) / Tomus VI (Partis II. seu Tomi II. Liber III.) / Tomus VII (Partis III. seu Tomi III. Liber I.) / Tomus VIII (Partis III. seu Tomi III. Liber II.) / Tomus IX (Partis III. seu Tomi III. Liber III.) / Tomus X (Index; Tractatus Beneficiarius pro indementer salvandis juribus Sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica, authore Fr. Caesar Mariae Sguanin) [complete series].
5-777: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia & beneficiarios, distributa in tres partes sive tomos, quae & ipsae in tres libros singulae distributae sunt; Pars Prima, sive Tomus Primus + Pars Secunda, sive Tomus Secundus + Pars Tertia, sive Tomus Tertius, Opus ex sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum Historiis decerptum; Editio Secunda Italica, variis animadversionibus locupletata; Authore, eodemque interprete Ludovico Thomassino, Oarorii Gallicani Presbytero.
1-1467: THOMPSON, F. - De heilige Ignatius van Loyola.
1-3040: THOMSON-WENTHOLT, I.C. - Hebreeuwse helden, Bundel verhalen naar het Amerikaans van Rufus M. Jones.
8-518: THOMSON, LESIE (COMPILED AND EDITED BY) - Fortune: All is but Fortune.
8-2420: THOMSON, GEORGE L. - My life as a scribe , [The life of a hobby calligrapher].
1-2549: THONE, CH.P. - La Sainte de Lisieux vour parle, Quelques Mots-Clés de la petite sœur Thérèse pour comprendre son esprit et sa doctrine.
2-2819: THÔNE, CH.P. - Voici ce Cœur..., Lectures ou méditations sur le culte du Sacré-Cœur, suivies d'une octave eucharistique.
3-913: THORENTIER, JACQUES. - Les Bien-Faits de Dieu dans l'Eucharistie, et la Reconnoissance de l'homme. , Expliquez en huit Discours. Prononcez durant l'Octave du saint Sacrement, dans l'Église de Saint Severin. .
7-188: THUILLIER, JEAN-PAUL - Les Étrusques; Histoire d'un peuple.
6-1309: THUILLIER, JEAN-PAUL - Les Étrusques; Histoire d'un peuple.
1-4142: THUNG, M.A. - The precarious organisation, Sociological explorations of the Church's mission and structure (Proefschrift / Dissertation).
2-189: THYRION, F. - Les Frères Mineurs a Namur, Quelques pages d'histoire franciscaine a l'occasion du jubilé cinquantenaire de la fondation du Convent der Frères Minours à Salzinnes.
6-970: TICHELEN, TOM VAN - De straten van Merksem.
7-5272: TICHELMAN, G.L. / MEURS, H. VAN (REDACTIE) - Indië roept.
7-1432: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover (augustus-december 1723) [Proefschrift].
3-289: TIELMANS. - Spieghel des Levens, S. Francisci ende sijner Ghesellen. , In Heylicheyt vermaerdt door de gantsche wereldt. .
8-1420: TIEMEIJER, W.FR. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch [Proefschrift].
2-860: TIGER, J. - Royaume sans frontière, Paraboles évangéliques.
9-569: TIGGERS, PIET - Volksmuziek.
1-6293: TIGLER, GUIDO - Il portale maggiore di San Marco a Venezia; Aspetti iconografici e stilistici dei relievi duecenteschi.
1-4155: TIJN, M. VAN / NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe, De code van het Oude Testament gebroken.
7-5116: TILLEMA, H.F. - Ons Indisch boekje; Een bundel praatjes bij plaatjes over Indië.
7-5115: TILLEMA, H.F. - Ons Indisch boekje; Een bundel praatjes bij plaatjes over Indië.
5-485: TILLEMONT, LENAIN DE - Memoires pour servir à l'histoire Ecclesiastique des six premiers sciècles; Justifiez par les citations des auteurs originaux; Avec une chronologie ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique & profane, & des Notes pour éclairir les difficultez des faits & de la chronologie (16 volumes; complete series), Tome I (Le temps de Nostre Seigneur & les Apostres) + Tome II (Les disciples de Nostre Seigneur & des Apostres, la suite de l'histoire de l'Église jusqu'a l'an 177, avec une lettre au R. P. Lami, sur la derniere Pasque de N. S.) + Tome III (Depuis l'an 177 jusqu'en 253) + Tome IV (L'Histoire de S. Cyprien et le reste du troisième sciecle depuis l'an 253) + Tome V (La persecution de Diocletien, celle de Licinius, & les Martyrs dont on ignore l'epoque) + Tome VI (L'Histoire de Donatistes jusques à l'episcopat de Saint Augustin; celle de Ariens jusques au regne de Theodose le Grand; celle du Concile de Nicée &c.) + Tome VII (Les histoires particulières depuis l'an 328 jusqu'en l'an 375, hors S. Athanase; Et ou l'on verra l'origine des Solitaires, des Cœnobites, des Congregations, & des Chanoines Reguliers) + Tome VIII ( Les Vies de S. Athanase, & les Saints qui sont morts depuis l'an 378 jusques en 394, & les histoires des Priscillianistes & des Messaliens) + Tome IX (Les Vies de Saint Basile, de Saint Gregoire de Nazianze, de Saint Gregroire de Nysse, & de Saint Ampliloque) + Tome X (Les Vies de S. Ambroise, S. Martin, S. Epiphane, & divers autres Saints morts à la fin du quatrième siecle & au commencement du cinquième) + Tome XI (La Vie de Saint Chrysostome, celles de Constance Prestre, de Saint Olympiade veuve, de Theophile Patriarche d'Alexandrie, de Pallade d'Helenople &c.) + Tome XII (L'Historie de Saint Jerome, Prestre & Docteur de l'Eglise; & de divers auteurs Saints ou grands hommes morts depuis l'an 420 jusque vers l'an 430) + Tome XIII (La Vie de Saint Augustin, dans laquelle on trouvera l'histoire des Donatistes de son temp;s, & celle des Pelagiens) + Tome XIV (Les histoires de Saint Paulin, de S. Celestin Pape, de Cassien, de S. Cyrille d'Alexandrie, & du Nestorianisme, &c.) + Tome XV (Les histoires de Saint Germain d'Auxerre, de Saint Hilaire d'Arles, de Theodoret, de saint Leon Pape, & de quelques auteurs Saints ou grand hommes qui sont morts depuis 448 jusques en 461) + Tome XVI (L'Histoire de S. Prosper, de S. Hilaire Pape, de S. Sidoine, d'Acace de Constantinople, de Saint Eugene de Carthage & de la persecution de l'Église d'Afrique par les Vandales; d'Eupheme & de Saint Macedone Patriarches de Constantinople,& de divers autres Saints & Saintes ou grand hommes qui sont morts depuis l'an 463 jusques en 513).
5-779: TILLEMONT, LE SIEUR LENAIN DE - Histoire des empereurs, et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siecles de l'Eglise, de leurs guerres contre les Juifs, des Ecrivains profanes, & des personnes le plus illustres de leur temps; Justifiée par les citations des auteurs originaux; Avec des notes pour éclaircir les principales difficultez de l'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième + Tome Cinquième + Tome Sixième [6 tomes en 3 volumes].
2-1219: TILLET, L.-M. - Itinéraires Romans en Bretagne et calvaires Bretons.
1-4144: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en de twintigste eeuw, Redactie en inleiding van Carl E. Braaten.
1-4143: TILLICH, P. - Op de grens, Studies over theologie, filosofie en cultuur.
1-1668: TILLMANN, F. - Band IV, 2: Die katholische Sittenlehre, Die Pflichten gegen sichselbst und gegen den Nächsten.
1-4146: TILLMANN, KL. - Meditatie; een werkboek + Meditatie; oefeningen.
6-922: TILMAN, E. / AUTENBOER, E. VAN - Turnhout?, Turnhout Wereldcentrum van de speelkaart.
1-1007: TILSTRA, W. (REDACTEUR) - Psalter Gregoriaans en chants.
9-87: TIMBAL, DR. - Le livre de l'infirmière, Préface de M. de Professeur Debaisieux.
8-1764: TIMMER, CHARLES B. - Gestalten en seizoenen.
7-5059: TIMMERMANS, A. / SOENOTO, V. / BROOS, PIET - Kitab Sutji; Untuk sekolah dan rumah tangga; Perdjandjian Baru I: kehidupan teasing - tampil kemuka.
8-1424: TIMMERMANS, FÉLIX - La harpe de Saint François.
8-1781: TIMMERMANS, FELIX - De herst blaast op den horen [poëzieblad, dubbelgevouwen blad], Het zesde poëzieblad in de reeks Pen en Burijn uit de Nederlandse letteren met grafiek van eigentijdse kunstenaars; Het gedicht De herfst blaast op den horen is uit de bundel Adagio van Felix Timmermans; De prent is gesneden door de graficus Piet Janssens, geboren te Lier.
8-1423: TIMMERMANS, FELIX - Franziskus [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
8-1422: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter [German translation].
8-1421: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
6-1279: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
6-443: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
6-441: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
7-152: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1163: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1100: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
1-6291: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-669: TIRELIREN, G. - 100 jaar kapucijnen Herentals.
5-781: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novuum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-780: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus [from Genesis till Daniel] + Tomus Secundus, quo Minores Prophetae et Novum Testamentum explicantur.
9-1349: TISSANDIER, GASTON - Les martyrs de la science, Ouvrage illustré de trente-quatre gravures sur bois; Compositions de Camille Gilbert.
1-4147: TIXERONT, J. - Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne; II: De Saint Athanase à Saint Augustin.
8-2415: TODD FELTON, R. - A journey into Ireland's literary revival, Art Place Series.
7-2948: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
7-2947: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
9-665: TOEBOSCH, LOUIS - Missa Duodecim Apostolorum, ad 4 voces inaequales, organo comitante (Opus 85), Partituur aangeboden door het Sacramentskoor Breda t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van zijn dirigent-organist Louis Toebosch 14 februari 1965.
9-667: TOEBOSCH, LOUIS - Praeludium et Fuga super Te Deum Laudamus, pro organo (Opus 50), Gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Regering.
9-666: TOEBOSCH, LOUIS - Fantasie en Fuga voor orgel (Opus 57).
9-222: TOEBOSCH, J. - Limburgsche vertellingen 2, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 46-47.
7-2158: TOL, F.L. VAN / HEIDEN, G.C.A. VAN DER - Door het oog van de meester; De ansichtkaarten van Jan Woerlee.
3-914: TOLETI, FRANCISCI. - Francisci Toleti. , Societatis Iesu, S.R.E. Presbyteri Cardinalis. Instructio Sacerdotum, ac poenitentium, in qua omnium absolutissima Casuum Conscientiae Summa continetur. D. Andreaer Victorelli Bassanensis Doct. Theologi: Accessit insuper praeter Opusculum D. Martini Fornarii de Sacramente Ordinis etc. Ac denique postrema hac editione adiectus est supradicti Victorelli nouus Tractatus de Origine & Clausura Sanctimonialium: Quibus Moralis Theologiae studioso Universa Praecepta Animarum statum concernentia adeo exacte proponuntur, ut perfectiora ne dum re ipsa videre, sed neque mente valeat sibi configurare. Superiorum Permissu, et Privilegiis. Bound with: Tractatus de Origine et Clausura Sanctimonialium and: Institutio Confessariorum Martini Fornarii. .
8-1425: TOLLENAERE, F. DE / PIJENBURG, W. (SAMENSTELLING) - Woordindices bij J. Buntinx en M. Gysseling, het oudste Goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344).
8-1427: TOLLENAERE, F. DE - Etymologica & Lexicographica, Bezorgd door Hans Heestermans.
8-2477: TOLLER, ERNST - Briefe aus dem Gefängnis.
6-1600: TOLOMEO, CLAUDIO - Le previsioni astrologiche (Tetrabiblos) [Greek text plus Italian translation].
9-414: TOLSMA, W. - s-Gravenhage als vogelstad.
2-1103: TOMAN, R. (SAMENSTELLING) - Romaanse kunst, Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst.
7-904: TOMAN, ROFL (EDITOR) - The High Middle Ages in Germany.
2-119: TOMANN, M.J. - Österreichische Zisterzienserkonstitutionen, Zeitdokimente einer Kongretation, ihre Geschichte und Entwicklung 1859-1984.
1-6294: TOMSON, PETER J. - Als dit de hemel is ...'; Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
8-662: TONDELLI, PIER VITTORIO - Camere separate.
2-1986: TONGEREN, L. VAN (REDACTIE) - Toekomst, toen en nu, Beschouwingen over de ontwikkeling en de voortgang van de liturgievernieuwing.
9-1902: TONGEREN, PAUL VAN / DESMOND, WILLAM / FRANCK, DIDIER - Nietzsche en de joods-christelijke traditie, Tijdschrift voor Filosofie, 61e jaargang, nummer 1, maart 1999.
9-2024: TONGEREN, PAUL VAN (REDACTIE) - Het lot in eigen hand? Reflecties op de betekenis van het (nood)lot in onze cultuur.
1-6380: TONGIORGI, SALVATORIS - Institutiones Philosophicae; Volumen III: Psychologia - Theologia.
9-957: TOORN, M.C. VAN DEN - Dietsch en volksch; Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland, Serie: De Nieuwe Taalgids Cahiers 5.
6-400: TOPFFER, R. - Voyages en zigzag, ou Excursions d'un pensionnat en vacances das les Cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes, lllustré d'après des dessins de l'auteur et ornés de 15 grandes dessins par M. Calame.
7-2470: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
1-6295: TORKINGTON, RAYNER - En toen kon ik weer bidden; Gesprekken met een kluizenaar.
1-1766: TORSY, J. - Der gro?e Namenstagskalender, 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen.
6-1496: TORT-NOUGUÈS, HENRI - L'Idée maçonique; Essay sur une philosophie de la Franc-Maçonnerie.
7-1012: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars; Leprozen - armen - geuzen.
3-917: TOUL, COMTE DE. - Instructions Chrétiennes en forme de Lectures et de Méditations. .
5-487: COMTE DE TOUL (R.P. HUMBERT) - Instructions sur les principales vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Nouvelle édition, augmentée de l'exercise pour la sainte Messe, de nouveaux chapitres et de résolution pratiques placées à la fin de chaque chapitre, au clergé seculier et aux fidèles de son Diocese.
3-293: TOUL, GRAEVE VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van de Religie en van de pligten van het Christendom., Opgedraegen door den Doorl. En Hoogw. Bisschop Graeve van Toul, Prince van het H. Roomsche Ryk, aen de seculiere Geeftelykheyd en aen de Geloovige van zyn bisdom. Uyt het Fransch vertaeld..
3-918: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. .
3-916: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, augmentée des Prières du Matin & du Soir, & de l'Exercice pour la Sainte Messe. .
3-915: TOUL, MGR. L'EVÊQUE COMTE DE. - Instructions sur les Fonctions du Ministere Pastoral. , Nouvelle édition. Tome premier - Tome cinquième. Adressées par Monseigneur l'Eveque Comte de Toul. .
3-294: TOUL, GRAEF VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van den Godsdienst, en op de pligten van het Christendom. , Uyt het Fransch vertaeld, op nieuws overzien volgens de laetste Fransche uytgaef, vermeerderd met eenige hoofdstukken en werkelyke voornemens op het eynde van ieder hoofdstuk, met eene korte verzuchting tot God. .
8-2267: TOULET, PAUL-JEAN - Mon amie Nane, Éditions à la Belle Etoile; Dessins de Juus Hartman.
9-2025: TOULMIN, STEPHEN - The return to cosmology; Postmodern science and the theology on nature.
1-4148: TOUR, IMBERT DE LA - Les origines de la Réforme; Tome III: l'Évangélisme (1521-1538).
1-6161: TOUR, IMBART DE LA - Les origines de la Réforme; Tome I : La France moderne + Tome II: l'Église Catholique, la crise et la Renaissance [il manque Tome III].
3-1057: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Eersten + Tweeden + Derden Boekdeel (Vierden Boekdeel ontbreekt) / Exordia ofte Inleydingen, om de Zedelessen, begreepen in de vier Boekdeelen der Meditatiën, uytgsproken door Fr. J. Tourbe... te konnen gebruyken tot volkoome Sermoonen op alle de zondagen van het jaer, tot nut en gemak van de Verkondigers van Gods Woord uytgegeeven door den eerweerden Pater voornoemd, .
3-1074: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Derden Boekdeel.
7-938: TOURN, GIORGIO - Geschichte der Waldenser-Kirche, Die einzigartige Geschichte einer Volkskirche von 1170 bis zur Gegenwart.
5-486: TOURNELY, HONORATIUS - Praelectiones Theologicae de Deo et Divinis attributis, Quas in Scholis Sorbonicis habuit Honoratus Tournely, Editio Postrema juxta exemplar Parisiense, quamplurimis Additionibus ac Notis nunc primum locupletata, quibus Doctrina Auctoris illustratur, ad defenditur; Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX (en 6 reliures).
1-3083: TOURNIAC, J. - Vie posthume et résurrection dans le judéo-christianisme.
6-1618: TOURNIAC, J. - Les tracés de lumière; Symbolisme et connaissance.
6-1458: TOURNIAC, JEAN - Présence de René Guénon; Volume II: La Maçonnerie templière et le message traditionel.
6-1469: TOURNIAC, JEAN - Principes et problèmes spirituels du rite Écossais rectifié en de sa chevalerie templière, Série Franc-Maçonnerie traditionnelle.
6-1463: TOURNIAC, JEAN - Symbolisme maçonnique et tradition chretienne.
5-488: TOURNIAIRE, BALTHAZARIS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max., Bibliis adhibitam, Editio novissima, amplissima, & cum ipso Bibliorum textu verbo ad verbum collata; Tomus Primus (A-I) + Tomus Secundus (L-Z).
1-4149: TOURS, C. DE - La perfection séraphique d'après Saint François.
1-3092: TOUZARD, J. - Grammaire Hébraïca abbrégée; precédée de Prmiers Éléments; accompagnés d'excercices a l'usage des commançents.
9-2138: TOYNBEE, ARNOLD E.A. - Denken over de dood.
7-1157: TOYNBEE, ARNOLD - A study of history; A new edition revised and abridged by the author and Jane Caplan, 507 illustrations, 90 in colour, 23 maps and charts.
6-1564: TOYNE, CLARICE - Heirs to eternity; A study of reincarnation, with illustrations.
8-660: TOZZI, FREDERIGO - Con gli occhi chiusi.
6-082: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
6-081: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
1-1198: TRAPÉ, A. - Saint Augustinus, l'homme, le pasteur, le mystique.
7-933: TREECE, HENRY - De kruistochten.
6-1504: TRESSEL, PIERRE - Die praktische Pendelforschung.
7-5342: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost; Reisindrukken.
7-5327: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost; Reisindrukken.
7-5326: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost; Reisindrukken.
8-2548: TREUGE, LOTHAR - Huldigungen.
1-6298: TRIACCA, ACHILLE MARIA / SODI, MANLIO - Caeremoniale Episcoporum; Editio Princeps (1600); Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Achille Maria Triacca - Manlio Sodi.
5-490: TRICALET, L'ABBÉ - Traité de l'Amour de Dieu, par St. François de Sales; publiée par M. l'Abbé Tricalet, auteur de la Bibliothèque des Pères de l'Église, du Livre du Chrétien, etc..
6-355: TRICHT S.J., V. VAN - Le Père Lievens.
9-989: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger; De voedselvoorziening 1940-1945.
3-295: VAN TRIER, - Herderlyken Brief van zyne koninglyke hoogheyd den Aertsbisschop en keurvorst., Vertaeld uyt het Hoogduytsch..
1-2692: ÉLISABETH DE LA TRINITÉ - J'ai trouvé Dieu, OEuvres complètes, tome I/B: Lettres du Carmel.
6-1687: TRIPURARI, SWAMI B.V. - Aesthetic Vedanta; The sacred path of passionate love.
3-921: TRIVELLATO, M. ANTONIO DE. - Dissertatio de Augustissimo Eucharistiae Sacramento et Sacrificio. .
1-1365: TROCHU, F. - Pierre-Julien Eymard.
1-2282: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
1-2281: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
1-2577: TROELSTRA, S.H. - Geen enkel beeld; Mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz.
9-1489: TROJANOW, ILIJA - De heilige bron van de islam; Een pelgrimstocht naar Mekka.
8-1429: TROLSKY, TYMEN - Hyacintha en Pasceline; Roman.
8-2011: TROLSKY, TYMEN - Nagelaten gedichten / Indonesische gerechten [tweede druk; ander lettertype dan bij Nagelaten Gedichten].
1-4151: TROMP, NICO EN MAAS, JACQUES - Voorlezen uit Rembrandt, Visie op bijbelse verbeeldingen.
1-1043: TROMP, N.J. - Leven vanuit de psalmen met het oog op god, Cahiers voor levensverdieping nr. 26.
5-491: TRONCON, M. - Traité de l'Obéissance.
3-922: TRONSON, M. - Oeuvres Complètes de M. Tronson. , Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, réunies pour la première fois en collection. Classées selon l'ordre logique, et publiées par M. l'Abbé Migne. Tome premier. .
2-23: TROOSTER, MARIE - Sint Dominicus en zijn derde orde.
9-2135: TROOSTWIJK, CHRIS DOUDE VAN / BEUMER, JURJEN / STEGEMAN, DERK (RED.) - Wij willen het heidendom eeren'; Miskotte in de 'nieuwe tijd'.
7-2386: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
6-1235: TROTZKY, L. - L'Avènement du Bolchevisme.
7-091: TROTZKY, L. - L'Avènement du Bolchevisme.
8-1430: TROYES, CHRÉTIEN DE - Perceval of het verhaal van de Graal, Reeks: Prisma Klassieken nr. 17.
6-191: TRUNGPA, CHÖGRAM - Born in Tibet; by Chögram Trungpa, The eleventh Trungpa Tulku, as told to Esmé Cramer Roberts.
6-1676: LAO-TSEU - Tao-Tê-Tjing, Vertaald door ir. J.A. Blok; Opnieuw bewerkt en ingeleid door prof. H. van Praag.
2-1837: JOANNE POLMANO TUBIZIANO - Breviarium Theologicum, Continens definitiones, descriptiones, et explicationes terminorum theologicorum.
6-1666: TUCCI, GIUSEPPE - Théorie et pratique du mandala, Introduction par André Padoux.
7-202: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14dede eeuw.
6-1321: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14dede eeuw.
6-1339: TUCHMAN, BARBARA - The march of folly, from Troy to Vietnam.
7-180: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14de eeuw.
6-032: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
7-1051: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige veertiende eeuw.
6-1303: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14de eeuw.
6-033: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
1-4153: TUKKER, C.A. - Water putten I; Kerkhistorische teksten, Verzameld, vertaald en ingeleid door dr. C.A. Tukker.
7-740: TULLII CICERONIS, M. - Orationes Selectae; Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius, für den Schulgebrauch neu bearbeitet von Gottl. Christ. Crusius; Erstes Heft + Zweites Heft + Drittes Heft + Viertes Heft + Fünftes Heft + Sechstes Heft / Laelius de Amaticia; Zum Gebrauche für die mittleren Klassen der Gelehrtenschulen erläutert von Dr. Georg Aenotheus Koch [all in one volume].
7-1825: TUMMERS, P.L.M. - Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen.
7-3271: TUMMERS, HARRY (REDACTIE) - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
1-4342: TÜMMLER, H. - Luther und Erfurt.
1-6299: TURCHI, NICOLAO (EDITOR) - Sancti Gregorii Magni, Epistolae Selectae; Pars II / Sancti Gregorii Papae, Regulae Pastoralis, Curante Sac. Nicolao Turchi.
1-4563: TURNšEK, M. - Licht und Wort; Kulturträger aus dem Osten Konstatin und Methodios, Dramendrehbuch in 21 Szenen.
9-1139: TURNER, JANE (EDITOR) - The Grove Dictionary of Art: From David to Ingres; Early 19th-century French Artists.
9-797: TURNER, A.J. (REDACTIE) - Tijd; Catalogus.
7-2103: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie- en Handelsonderneming.
7-5056: TUUK, H.N. VAN DER - Beberapa tjeritera Melajoe [Maleisch leesboek], Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
8-2437: TUYL, RENÉE VAN - Eternal now.
2-629: VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas du Fossé.
6-1241: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN (M. DE LA PRISE) - Agrippa d'Aubigné, een vriend van Hendrik IV.
7-100: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN (M. DE LA PRISE) - Agrippa d'Aubigné, een vriend van Hendrik IV.
1-4154: TUYLS, S. - De mens die je liefhebt, is ziek, Verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid.
7-5354: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films; Herinneringen van een oud-zeeofficier [spelen zich af in de Indische archipel].
9-32: TYLER, M.L. - Homoeopathic drug pictures.
7-1874: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies; De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
7-1774: UBACHS, P.J.H. - St.-Matthijskerk, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 13].
1-4621: UDEN, M. VAN / POST, P. (REDACTIE) - Christelijke bedevaarten; Op weg naar heil en heling.
7-2939: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
7-2832: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
1-1164: UHL, U. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Dritter Band.
7-1527: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935); Met platen en schetsen [heruitgave van de tweede druk van 1937].
7-2249: UIJTERWAAL, H.J.J. - En mejuffrouw van Kuik kreeg bloemenm; R.K. Parochieel Armbestuur der Stad Utrecht 1931-1957.
9-225: UITERT, H. VAN - Geschiedenis van O. L. V. van Lourdes, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 8.
5-493: ULDRIX, ANTONIUS - Pentateuchis Moysis, cum interspersis mantissis, historico-chronologicè deductus, Scholastico-dogmaticè discussus, ad mentem Angelici, quinti et communis Ecclesiae Doctoris S. Thomae Aquinatis; praesidebit F. Ambrosius Schmising S. Ordinis FF. Praedicatorum S. Scripturae Professor, Defendet F. Antoninus Uldrix ejusdem Ordinis.
6-417: ULE, WILLI - De aarde en hare volken; Eerste Deel: Europa / Tweede Deel: Azië en Afrika / Derde Deel: Amerika, Australië en de Poollanden.
1-4156: ULEYN, A. - Religiositeit en fantasie.
7-2671: ULIJN, GERARD - De geschiedenis van het Graafschap Megen.
7-3407: ULIJN, GERARD - Titus in Oss, Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Titus Brandsmaparochie te Oss in 2009.
5-778: IOANNIS A STO THOMA ULISSIPPONENSIS (ORD. PRAEDICATORUM) - De Sacramentis in genere; deque venerabili eucharistiae sacramento, et de poenitentia, disputationes absolutissimae, Opera & studio R. P. Fr. Francisci Combefis ejusdem Ordinis, Conventus sanctissimae Annuntiationis Congregationis sancti Ludovico, Theologiae Professoris editae; Editio Altera emendatior.
1-4622: ULLEMAN, H.A. - Naar het Land van Belofte en Vervulling, Verhaal van een pelgrimaadje naar Jeruzalem.
3-296: ULLMANN, CARL. - Gregorius van Nazianzus de Theologus. , Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerke en des leerstelsels in de vierde eeuw. In twee deelen, eerste en tweede deel. Uit het Hoogduitsch, met een voorberigt van J. Clarisse. .
7-1058: ULLMANN, WALTER - A short history of the Papacy in the Middle Ages.
6-1159: ULMER, CHRISTOPH - The castles of Fruili; History and civilization; Photographs by Gianni d'Affara.
7-010: ULMER, CHRISTOPH - The castles of Fruili; History and civilization; Photographs by Gianni d'Affara.
1-2891: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 18-20. .
1-2892: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 21-23. .
1-2893: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 24..
1-2894: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 26..
9-2026: UNAMUNO, MIGUEL DE - Ziel van vlees en bloed; Kerngedachten en aforismen, Geselecteerd en vertaald door Robert Lemm.
9-2027: UNAMUNO, MIGUEL DE - De paradox als filosofie; Bloemlezing uit de essays van de 'filosoof van het tragische levensgevoel', Presentatie, vertaling en noten van Robert Lemm.
9-2028: UNDERHILL, EVELYN - Mysticism; A study in the nature and development of man's spiritual consciousness.
9-969: UNGER, HELLMUTH - Germanin; Geschichte einer deutschen Großtat, Mit 18 Bildtafeln.
7-2520: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

9/13