De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-4040: SCHEER, A.H.M. - De aankondiging van de Heer, Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart.
7-2282: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse parochie; De Wijnhaven 1849-1929.
7-2872: SCHEERDER O.S.C., J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881; De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXV].
2-4117: SCHEFFCZYK, LEO - Urstand, Fall und Erbsünde; Von der Schrift bis Augustinus, Series: Handbuch der Dogmengeschichte, Herausgegeben von Dr. Michael Schmaus et al., Band II (Der Trinitarische Gott, Die Schöpfung, Die Sünde), Faszikel 3a (1. Teil).
3-960: SCHEFFMACHER. - Perpétuité de la foi de l
3-874: SCHEFFMACHER, PÈRE. - Lettre sur la Présence Réelle de Jésus-Christ dans l
1-1577: SCHEIBERLING, C. - Het leven van den H. Philippus Nerius, Gevolgd door eene negendaagsche oefening voor het feest van dien Heilige.
2-1257: SCHEJA, G. - Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald , Aufnamen von Bert Koch.
7-1219: SCHELLART, A.I.J.M. / VRIES, TH. DE - Nederlandse kastelen in oude ansichten.
7-2816: SCHELLART, A.I.J.M. - Kastelen en landhuizen in Noord-Brabant in oude ansichten.
8-1978: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
3-2721: SCHELTENS, G. - De analogieleer van Sint Thomas, (Uit Tijdschrift voor Philosophie 20e jaargang - nummer 3 - september 1958).
7-1261: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde, Admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711 [Proefschrift].
8-1368: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur.
7-2123: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2124: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2125: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-3008: SCHEPPER, H. DE / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Brabant in woelige tijden, [2 Brabantse Lezingen gehouden op 1 oktober 1988 in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van dr. L. Pirenne als rijksarchivaris in Noord-Brabant].
9-941: SCHEPS, J.H. - Persdans der charlatans; Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd de autoriaire partijen in Nederland.
2-579: SCHEPS, D. - Een monument van boete, De oecumenische zusters van Maria van Darmstadt.
2-664: SCHERER, N.M. - Liebfrauenkirche Püttlingen; Baugeschichte und Architektur, Herausgegegen von der pfarrgemeinde anlässlich des 100. Kirchenjubiläums, 1990.
2-42: SCHERER, M.E. OSB - Abt Michael Kruse van São Paulo (1864-1929).
2-2137: SCHERMER, J.N.C.M. - Onze Romeinse liturgie, Handboek voor Kweekschool, M.O., enz..
9-530: SCHEURER, HANS J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heimatkunde Deutsches nach 1945, Series: Glasherz Nr. 8.
8-2406: SCHEURWEGHS, G. (EDITOR) - Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, III: Part I: Soviet research on English morphology and syntax; Part II: English studies in Bulgaria, Poland, Rumania and Yugoslavia / Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, IV: Addenda and General indexes [volumes I and II are missing].
1-4041: SCHIEFFER, TH. - Angelsachsen und Franken; Zwei Studien zur Kirchengeschichte des 8. Jahrhunderts, (Reihe: Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1950, nr. 20).
1-4042: SCHIEL, H. - Johann Michael Sailer, Leben und Briefe, Erster Band: Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
8-1979: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers [proza gedicht], Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, van Jean-Paul Vroom.
7-1009: SCHILDER, MARIAN (REDACTIE) - Amsterdamse kloosters in de middeleeuwn.
14-44: SCHILDER, GÜNTER - The World Map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
7-2927: SCHILDERS, ED - Het geheim van Huize Gerra; De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijsen 15 juli 1863; Een poging tot reconstructie, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3631: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
7-3632: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
1-4043: SCHILDERS, ED - Het rijke roomse lezen, (Tekeningen Poeke Veldman).
1-4044: SCHILDERS, ED - De voorhuid van Jezus, en andere roomse wonderen.
8-516: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
8-515: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
7-3905: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - De ring van Roxana [Stripverhaal].
7-3806: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (ILLUSTRATIES) - De ballade van Kees Kruik.
7-3747: SCHILDERS, ED / VEN, JACE VAN DE / VINKEN, AD - D'n ouwe Heuvel; De mooiste teksten uit vier Tilburgse Revues: Kannen & Kruiken / Hemel & Aarde / Tilburgs Tumult / Paling & Petticoats.
7-3745: SCHILDERS, ED - Moordhoek; De reconstructie van de moord op Maria Kessels in een katholieke kerk, Tilburg - 1900.
7-3711: SCHILDERS, ED - Het gezicht van Nederland; Tilburg.
7-3626: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - Terreur over Tilburg [stripverhaal].
7-6027: SCHILDHAUER, JOHANNES - The Hansa; History and culture.
7-442: SCHILDT, G. - Het Gulden Vlies; Zeilen in het spoor der Argonauten.
8-193: SCHILGEN, JOST - Melancholie, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 491].
1-1497: SCHILLEBEECKX, E. - Jesus, Die Geschichte von einem Lebenden.
1-2926: SCHILLING, KONRAD (HERAUSGEGEBEN VON) - Monumenta Judaica; 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein; Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum, Teil 1: Handbuch / Teil 2: Katalog.
2-2308: SCHILLING, A. - Orationen der Messe, in Auswahl, Ein Beitrag zum Problem ihrer Übertragung in unsere Zeit.
9-1365: SCHILLING, GOVERT - Atlas van astronomische ontdekkingen.
9-1277: SCHILPP, PAUL ARTHUS (EDITOR) - Albert Einstein: Philosopher-Scientist; Volume One + Volume Two, Series: The Library of Living Philosophers, Volume VII.
7-1235: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw, [Sun-reprint van de oorspronkelijke uitgave (dissertatie) uit 1940].
1-2370: SCHILTE, H. / SCHINKEL, L.C. - Het verhaal van Beauraing / De geschiedenis van het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria.
9-1448: SCHILTERI, JOH. - Ad Georgii Adami Struvii Syntagma juris feudalis notae, Adjecta sunt nonnulla Responsa & Consilia juris feudalis inedita; Editio Secunda priori auctior & emendatior, accurante Joh. Christiano Simone.
7-1298: SCHILTMEIJER, J.R. - De gevelstenen spreken, Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
9-1472: SCHIMMEL, ANNEMARIE - Het islamitische jaar; kalender en feesten.
1_-_01: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1-4045: SCHIPPER, M. - Dienaren van God, De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland.
8-831: HULSHOF & SCHIPPER - Glazewijn en het schaakschandaal.
1-2974: SCHIPPER, M. EN COHN, S. - De rib uit zijn lijf; Joodse spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen.
1-2662: SCHIPPERGES, H. - Die Welt der Engel bei Hildegard von Bingen.
1-48: SCHIPPERS, A - Het boek De Prediker, Zoet is het licht.
9-3116: SCHIPPERS, K. - Holland Dada.
10-074: SCHIPPERS, S.W. - Gerardi Vossii Rethorica Contracta., Gymnasii, primum bolsverdiensis, deinde Franequerensis Rector. Editio Tertia..
7-3655: SCHLICHTING, TH.A. / VERBERNE, L.G.J. (TEKST) - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintit-jarig bestaan van het huidige Ziekenhuis, 29 november 1954.
1-1000: SCHLÖGL, R. - Die Psalmen, Hebräisch und deutsch.
6-372: SCHLOSSER, KATESA - Die Bantubibel des Blitzzauberers Laduma Madela - Schöpfungsgeschichte der Zulu, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-373: SCHLOSSER, KATESA - Zauberei im Zululand; Manuskripte des Blitz-Zauberers Laduma Madela, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-374: SCHLOSSER, KATESA (EDITOR) - Zulu mythology; as written and illustrated by the Zulu prophet Laduma Madela; In Zulu and English.
2-4163: SCHLÜSSLER FIORENZA, ELISABETH - In memory of her; A feminist theological reconstruction of christian origins.
1-6269: SCHLÜSSLER FIORENZA, ELISABETH - Ter herinnering aan haar; Een feministisch theologische reconstructie van de oorsprongen van het christendom.
9-2161: SCHLÜTER, L.L.E. - Niet alleen; Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Conuiuium religiosum van Erasmus [Proefschrift].
9-3045: SCHMALENBACH, WERNER - Paul Klee .
7-5192: SCHMALHAUSEN, H.E.B. - Over Java en de Javanen; Nagelaten geschriften.
5-764: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus [in 3 volumes].
5-763: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [in 2 volumes].
1-3719: SCHMAUCH, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - In memoriam Ernst Lohmeyer.
9-410: SCHMEIL, OTTO - Lehrbuch der Zoologie für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers, sowie für alle Freunde de Natur, Bearbeitet von Dr. Otto Schmeil; Mit 20 mehrfarbigen und 2 einfarbigen Tafeln, sowie mit zahlreichen Textbildern nach Originalzeichnungen.
9-371: SCHMEIL, OTTO - Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur, Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet von Professor Dr. Otto Schmeil; Mit 40 farbigen und 8 schwarzen Tafeln, sowie mit zahlreichen Textbildern.
6-1018: SCHMETS, P. (REVUE PAR) - Atlas manuel d'histoire de la Belgique, pour les degrés supérieures des écoles primaires, Édition conforme au programme officiel, illustrée de 33 cartes et cartons et de 104 gravures.
7-528: SCHMID, WILHELM - Wilhelm van Christs Geschichte der Griechischen Litteratur; Erster Teil (Klassische Periode der griechischen Litteratur) + Zweiter Teil (Die nachklassische Periode der griechischen Litteratur; Erste Hälfte: Von 20 vor Christus bis 100 nach Christus / Zweiter Hälfte: Von 100 bis 530 nach Christus).
2-258: SCHMID, A. (HRSG.) - 800 Jahre Kloster Schussenried, Dokumentation de Vorträge, Predigten, Ansprachen, Bilder zum Jubiläumsjahr 1983.
7-849: SCHMIDT, JOËL - Roman mythology.
1-2620: SCHMIDT, K.O. - Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn, Een leidraad van praktische mystiek.
1-4046: SCHMIDT, P.W. - Ursprung und werden der Religionen; Theorien und Tatsachen.
6-1501: SCHMIDT, ALFRED / THOMA, HEINZ (HERAUSGEBERS) - De unvollendete Bau; Beiträge zur Freimaurerei, Zweihundertfünfzig Jahre Loge zur Einigkeit.
9-1361: SCHMIDT, KURT - Thaddäus Rinderle (1748-1824), Mönch und Mathematiker, Series: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige; 25. Ergänzungsband.
2-1259: SCHMIDT, W. (HERAUSGEBER) - Zeichen des Glaubens; Geist der Avantgarde, Religiöse Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
9-715: SCHMIDT, LEOPOLD - Hinterglas; Zeugnisse einer alten Hauskunst, Mit 48 Farbtafeln.
9-711: SCHMIDT, LEOPOLD - Zunftzeichen; Zeugnisse alter Handwerkskunst, Mit 48 Farbtafeln.
8-2387: SCHMIDT, A.J.E. - Syr Tryamowre, a metrical romance; With introduction, glossary and notes [Proefschrift, Dissertation].
8-1369: SCHMIDT, CORNELIS - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw [Proefschrift].
7-769: SCHMIDTI, J. - Griekse en Romeinse mythologie [encyclopedie].
3-2145: SCHMITT, H.J. - De Grieks-Russische Kerk; Of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer Kerk.
3-2454: SCHMITT, J. - Le Pétit Catéchisme, expliqué d'une manière simple et pratique.
3-2478: SCHMITZ, J. - Erweiterter katholischer Katechismus, für Mittelklassen der Gymnasien und die entsprechende stufe anderen höheren Lehranstalten, Im Anschluß an den Diözesan-Katechismus von Köln, Trier, Münster etc..
7-2275: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
7-2276: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
8-1370: SCHMITZ, W.A. (P. WOLFGANG SCHMITZ O.F.M.) - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur; Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen [Proefschrift].
1-270: SCHMITZ, W - Het aandeel der Minderboeders in onze Middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
2-180: SCHMITZ - Het aandeel der minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse franciscanen.
8-2521: SCHNACK, INGEBORG (BEARBEITET VON) - Rilkes Leben und Werk im Bild, Mit einem biographischen Essay von J.R. von Salis.
7-5132: SCHNEBBELIE, P.J.F.J. - Wegwijzer voor katholieken die voornemens zijn naar Indië te vertrekken, en voor hen die van Indië naar Holland komen.
8-379: SCHNECKENBURGER, MANFRED - Heinz-Günther Prager, Zeichnungen 1971-1993, Mit Beiträgen von Richard W. Gassen und Rolf Wedewer.
9-3087: SCHNEEDE, UWE M. - Umberto Boccioni.
3-876: SCHNEIDER, RDI P. JOS. - Manuale Sacerdotum. , Cura P. Aug. Lehmkuhl. Par II: Liturgica et Pastoralis. Incl. Appendix II: Gebeden voor de zieken en voor de stervenden. .
2-2724: SCHNEIDER, JEAN - Corpus Christianorum, Lingua Patrum III; Les Traités Orthographiques Grecs Antiques et Byzantins.
1-4048: SCHNEIDER, M. - Unterscheidung der Geister, Die ignatianischen Exerzitien in der Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard.
2-844: SCHNEIDER, O. - Im Anfang war das Herz, Von Gemeimnis des Karmel.
2-660: SCHNEIDERS, S.M., I.H.M. - Jonge wijn in nieuwe zakken, Een nieuwe voorstelling van religieus leven vandaag.
8-368: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
8-367: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
2-260: AL, P. EN SCHNEIDERS, M., O. PRAEM. (REDACTIE) - Een soort onschuldige hobby?, Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland.
7-199: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen; Deel I + Deel II + Deel III (compleet).
6-1317: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen; Deel I + Deel II + Deel III (compleet).
1-4049: SCHNÜRER, G. - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
7-928: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de middeleeuwen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel.
7-515: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
7-516: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
2-4237: SCHOENGEN, MICHAEL - Monasticon Batavum; Deel II: De Augustijnse orden benevens de Broeders en Zusters van het Gemene Leven, Reeks: Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks Deel XLV.
2-4236: SCHOENGEN, MICHAEL - Monasticon Batavum; Deel I: De Franciscaanse orden, Reeks: Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks Deel XLV.
2-1689: SCHOENMAKER, H.F. - s Heeren Bruid sprekend met haar Hemelschen Bruidegom; Overwegingen en gebeden voor en na de H. Communie, ten dienste van dikwijls communiceerenden, inzonderheid Religieuzen.
9-111: SCHOENMAKERS, TON / JAS, JORIEN - Slang, Esculaap en Gaper; Medisch-farmaceutische symbolen.
2-475: SCHOETERS, K. - P.-J. Beclx S.J. (1795-1887) en de Jezuiten-politiek van zijn tijd.
9-739: SCHOFIELD, MARIA (EDITOR) - Decorative Art and modern interiors 1977; Volume 66.
1-4051: SCHÖKEL, L.A. / VILCHEZ LINDEZ, J. - Sapienciales; I: Proverbios.
1-3022: SCHOLEM, G. - Judaica 3: Studien zur jüdischen Mystik.
1-4338: SCHOLL, S.H. O.PRAEM. (REDACTIE) - 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939, Met illustraties (25 houtsneden) van Frans Masereel.
9-1531: SCHOLL-LATOUR, PETER - Allah ist mit den Standhaften; Begegnungen mit der islamischen Revolution.
6-1420: SCHOLTE-HOEK, C.H.A. - Het nagerecht bij huislijke dineetjes; I: Koude puddingen, vlaas, vruchtengerechten.
8-1371: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-2660: SCHOLTEN, C. - De Kerkleeraarswaardigheid en de verheffing van den H. Alphonsus Maria de Liguori tot Kerkleeraar, ter gelegenheid van eht Petrus-Pius-Jubileum aan Zijne Heiligheid Pius IX eerbiedig opgedragen.
8-1372: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-1050: SCHOLTEN, J.J. - Het Kerkbestuur, door den Eerwaardigen Heer J.J. Scholten voorgesteld, beoordeeld en wederlegd; En daartegen het kerkbestuur der Roomsch-Catholijke Kerk opgegeven en gestaafd.
9-1814: SCHOLTENS, WIM R. - Kierkegaards werken; Een inleiding.
9-1815: SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard; Zijn werken / zijn gebeden.
1-2691: SCHOLTENS, W.R. - Kijk, hier barst de taal...'; mystiek bij Kierkegaard.
9-2148: SCHOLTENS, M. - Pascal; Études médico-psychologiques.
1-1531: SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard, Zijn werken/zijn gebeden.
1-4052: SCHOLTISSEK, KL. - In Ihm sein und bleiben, Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften.
9-2085: SCHOMAKERS, BEN (REDACTIE) - Op het tweede oog; Over het denken van Cornelis Verhoeven.
2-1581: SCHONS, J.J., O.S.B. - Liturgisches Missale und Vesperale, enhaltend die Mess- und Vespergebete für alle Sonntage und die grössten Festtage des Kirchenjahres ...; Lateinisch und Deutsch, enhaltend die Mess- und Vespergebete für alle Sonntage und die grössten Festtage des Kirchenjahres mit einem Anhang von schönsten Gebeten für die Privatandacht.
7-3049: SCHOONBAERT, L. / PEETERS, C. / GENNIP, P.A. / FRENKEN, T. - Religieuze kunst vandaag, [Brabantse Lezingen gehouden op 14 maart 1987 in de Abdij Maria-Refugie in Uden].
8-2413: SCHOONDERWOERD O.P., N.H.G. - J. T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935; A study in Anglo-Continental theatrical relations [Proefschrift, Dissertation].
7-305: SCHOONHOVEN, HENK - Griekse oudheid; College in zes episoden, I + II + III [reader van gefotocopieerde teksten uit diverse boeken/publicaties].
1-4054: SCHOORMANS, J. - Geest van bevrijding, Henk Schram (1919-1984) en zijn zien, oordelen, handelen.
9-1970: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Sämtliche Werke; Erster Band (Schriften zur Erkenntnislehre) + Zweiter Band (Die Welt als Wille und Vorstellung, Erster Band) + Dritter Band (Die Welt als Wille und Vorstellung, Zweiter Band) + Vierter Band (Schriften zur Naturphilosophie und zur Ethik) + Fünfter Band (Parerga und Paralipomena, Erster Band) + Sechster Band (Parerga und Paralipomena, Zweiter Band) + Siebenter Band (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (Dissertation 1813); Gestrichene Stellen; Zitate und fremdsprachige Stellen; Namen- und Sachregister), Nacht der ersten, von Julius Frauenstädt besorgten Gesamtausgabe neu bearbeitet und herausgegeben von Arthur Hübscher.
2-4124: SCHOTEL, G.D.J. - De openare Eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw; Eerste Stuk + Tweede Stuk [in 1 band].
9-254: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw; Eerste Deel, Almanakken, prognosticatie, planeet - en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover- geschiekdkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes enz..
2-1573: ANSELM SCHOTT O.S.B. (BEARBEITUNG) - Vesperbuch (Vesperale Romanum), lateinisch und deutsch; Enthaltend die Vespern des Kirchenjahres; für Laien bearbeitet von P. Anselm Schott O.S.B..
8-369: SCHOTTENLOHER, KARL - Das alte Buch, Mit 162 Abbildungen.
3-877: SCHOUPPE, F.-X. - Le Dogme du Purgatoire. , Illustré par des faits et des révélations particulières. .
9-1971: SCHOUTEN, J. - Het pentagram als medisch teken; Een iconologische studie, Aangeboden door Wetenschappelijke Afdeling SPECIA, Den Haag.
9-727: SCHOUTEN, JOOP VAN - Scheepjes in flessen.
9-58: SCHOUTEN, J. - De slagestaf van Asklepios symbool der geneeskunde.
7-2186: SCHOUTEN, J. - De chirurgijnskamer in het Catharina-Gasthuis te Gouda.
7-2206: SCHOUTEN, JAN - Gouda, de geschiedenis van een Hollandse stad, Geschreven voor Goudse jongens en meisjes.
7-2207: SCHOUTEN, JAN - Gouda door de eeuwen.
7-3098: SCHOUW, THEO - Experimenten; Harry van den Thillart, edelsmid en beeldhouwer.
1-1645: SCHOUW, T. - De krekel op de harp, De priester-dichter Jacques Schreurs MSC (1893-1966).
7-3661: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal; Fragmenten uit het leven van de Katholieke Leergangen, Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Katholieke Leergangen.
7-3833: SCHOUW, THEO - Van slotklooster tot kunstkluster; Een Tilburgse geschiedenis 1885-2007.
6-436: SCHRADER, F. / PRUDENT, F. / ANTHOINE, E. - Atlas de géographie moderne, Contenant 64 cartes impimées en couleur, accompagnées d'un texte géographique, statistique et ethnographique et d'un grand nombre de cartes de détail, fikgures, diagrammes, etc..
6-462: SCHRADER, F. / GALLOUÉDEC, L. - Atlas clásico de geografia moderna; tradazo especialmente para los institutos y collegios de los estados de la América Latina, Obra que contiene 180 mapas en colores, con 39 noticias y 125 figuras.
1-4251: SCHRAMA, M. - Augustinus; de binnenkant van zijn denken.
2-4241: SCHRAMA, MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de Allerheiligste Drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium; Deel I + Deel II [Proefschrift, in typoscript].
1-1202: SCHRAMA OSA, M. - De regel van de liefde, Over de volgelingen van Augustinus.
1-1204: SCHRAMA, M. - Augustinus, De binnenkant van zijn denken.
1-1225: SCHRAMA, M. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) E.A. - Aurelius Augustinus, Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar.
9-1972: SCHRAVESANDE - Betrachtungen über pädagogische und ethische Tendenzen in Wielands Werken [Proefschrift, Dissertation].
6-1318: SCHREIBER, HERMANN - De Hunnen; Het volk van Attila, de gesel Gods.
7-200: SCHREIBER, HERMANN - De Hunnen; Het volk van Attila, de gesel Gods.
7-3372: SCHREIRS, JAN / ZWEERS, DICK - Bouw en geschiedenis van de toren van Hilvarenbeek; Onder de toren, deel II.
8-474: SCHREUDERS, PIET - The book of paperbacks; A visual history of the paperback.
8-1983: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De oude boom; Verzen van Quidam en gedichten over De Ouderdom.
8-1984: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De lof van het Kind; Kerstgedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1986: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Zwerfstenen van jaren, Verlucht door Charles Eyck.
8-1987: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Sneeuw van zijn voorhoofd; Gedichten.
8-1985: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Nieuwe gedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1990: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De waterduivel, Verlucht door Charles Eyck.
8-1989: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Eiland der eenzamen.
8-1988: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kerstgedichten.
8-1981: SCHREURS M.S.C., JAC. - Eiland der eenzamen.
8-1982: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kleine liederen van dood en leven [heruitgave; steeds 2 bladzijden van de oorspronkelijke uitgave nu in twee kolommen op één bladzijde].
1-4056: SCHREURS, P.G.H. - Caraga Antigua 1521-1910, The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao (Proefschrift).
8-95: SCHREURS, EUGEEN (REDACTIE) - De schatkamer van Alamire; Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
1-1379: SCHREURS M.S.C., J. - Franciscus van Assisie, De kleine arme.
2-581: SCHREURS, JAC. M.S.C. - Dochters van Moeder Magdalena Daemen een eeuw lang in Brunssum, 1837-1937.
1-1463: SCHREURS M.S.C., J. - Pastoor Guy Homery en zijn stichting de dochters van de goddelijke voorzienigheid, moeders der armen, 1781-1861, Een man van de voorzienigheid.
7-5190: SCHREURS MSC, P.G.H. - Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius; Het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960.
7-5189: SCHREURS MSC, P.G.H. - Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius; Het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960.
8-1760: SCHREURS M.S.C., JAC. - De hemelsche speler, Verlucht door René Smeets.
7-1761: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.M. - Rode; De oudste nederzettingsgeschiedenis van het Land van Rode: Kerkrade, 's-Hertogenbosch, Kloosterrade, Rolduc.
7-757: SCHRIJNEN, JOS. - Schets der Romeinsche publieke antiquiteiten, ten dienste der gymnasia.
7-786: SCHRIJVERS, P.H. - De mens als toeschouwer; Essays over Romeinse literatuur en Westeuropese tradities.
7-671: SCHRIJVERS, PIET - Horatius; Dichter en moralist.
8-360: SCHRIKS, C.F.J. (SAMENSTELLING) - Werken van De Walburg Pers, Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijke gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz..
1-4059: SCHRMANS, M.F, S.J. - Bloedgetuigen van Christus, Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der kerk.
9-3253: SCHROBER, HERBERT / RENTSCHIER, INGO - Waarneming en werkelijkheid; Optische misleidingen in wetenschap en kunst.
8-3078: SCHRÖDER, RAINER M. - De Judas documenten.
7-1791: SCHRÖDER, KICK - Het kastelenrijk, Tekeningen Pierre Delnoy.
7-441: SCHRÖEDER, J.A. - Apollo en Dionysus; Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
1-2686: SCHROEDER, H.-W. - Gebed en meditatie.
9-3222: SCHROTT, RAOUL - Dada 15/25; Dokumentation und chronologischer Überblick zu Tzara & Co.
3-2175: SCHRUVER O.S.B., U.M. - De Unie van Brest 1596; Boeiende periode uit de Oekraiens Katholieke Kerk.
9-675: SCHUBERT, FRANZ - Märsche für Pianoforte zu vier Händen; Neu revidierte Ausgabe.
8-2283: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon; Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
8-1374: SCHUEREN, G. VAN DER - Teuthonista of Duytschlender; In eene nieuwe bewerking, Uitgegeven door J. Verdam.
8-1377: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des tijts [Proefschrift].
6-461: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde; bevattende 40 bladen met blinde kaarten, Derde, verbeterde uitgave; Aangevuld met de grenswijzigingen tot 1922.
7-981: SCHULER, P.-J. - Grundbibliographie mittelalterliche Geschichte.
9-1200: SCHULER, J.E. (HERAUSGEGEBEN VON) - Erziehung zur Kunst: Graphik (box with 126 lose plates and paperback with commentary; imcomplete: plates 25 and 38 are missing], Text: Dr. Rolf Hänsler und Dr. Traudl Seifert.
1-6270: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (VERZAMELD DOOR) - Hymnen en liederen; Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten van de kerk der eeuwen, Verzameld en vertaald door J.W. Schulte Nordholt.
8-1375: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
1-4057: SCHULZ, H.-J. - Bekenntnis statt Dogma, Kriterien der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre.
8-458: SCHULZ, GISELA (BEARBEITET VON) - Malebücher und verwandtes.
1-4058: SCHUMACHER, G.J.F. - Militaire-dienstwijgering en vredesmoraal, Een moraal-theologisch onderzoek naar het recht tot militaire-dienstwijgering in de context van de vredesmoraal (Proefschrift).
2-515: SCHUMACHER, J. - Deutsche Klöster, Mit besonderer berücksichtigung des Benediktiner- und Zisterzienserordens.
6-151: SCHUMANN, HANS WOLFGANG - Buddhistische Bilderwelt, Ein Ikonographisches Handbuch des Mah?y?na- und Tantray?na-Buddhismus.
9-1974: SCHUON, FRITHJOF - Perspectives spirituelles et faits humains.
9-1475: SCHUON, FRITHJOF - Sufism, veil and quintessence.
9-1981: SCHUON, FRITHJOF - La transfiguration de l'homme.
9-1975: SCHUON, FRITHJOF - Avoir un centre.
9-1983: SCHUON, FRITHJOF - Regards sur les mondes anciens.
9-1516: SCHUON, FRITHJOF - Christianity / Islam; Essays on esoteric ecumenicism.
9-1499: SCHUON, FRITHJOF - Comprendre l'Islam.
9-1985: SCHUON, FRITHJOF - Form and Substance in the religions.
9-1979: SCHUON, FRITHJOF - The play of masks.
9-1978: SCHUON, FRITHJOF - Avoir un centre.
8-700: SCHUON, FRITHJOF - L'occhio del cuore.
9-1977: SCHUON, FRITHJOF - Les stations de la sagesse.
9-1982: SCHUON, FRITHJOF - De l'unité transcendante des religions, Nouvelle édition, revue et augmentée.
9-1976: SCHUON, FRITHJOF - Les stations de la sagesse.
7-1904: SCHURGERS, H.J.M. / NOTTEN, J.G.M. / PLUYTMAEKERS, L.W.G.N. - Geschiedenis van Valkenburg-Houthem.
7-3869: SCHURINK, H.J.A.M. / MOSSELVELD, J.H. VAN (REDACTIE) - Van heidorp tot industriestad; Verkenningen in het verleden van Tilburg.
7-3856: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3855: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3854: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
2-1913: SCHUSTER, ILDEFONS, ABT VON ST. PAUL - ROM - Liber Sacramentorum, Geschichtliche und liturgische Studien über das römische Meßbuch; Band I/II + Band V/VI/VII + Band VIII/IX/X.
7-2531: SCHUTIJSER, A.J. - De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen.
7-2644: SCHUTTELAARS, H. - Goirle in lijn; 10 pentekeningen [compleet].
8-1376: SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot; Een methodologische studie.
1-6360: SCHÜTZ, CHRISTIAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Praktisches Lexikon der Spiritualität.
1-6338: SCHÜTZ, CHRISTIAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Praktisches Lexikon der Spiritualität.
8-1991: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - Lofzang in den Advent, U aangeboden met de beste wenschen voor Kerstmis en Oud en Nieuw door C. Leeflang te Utrecht, december 1945.
9-1986: SCHUURMAN, C.J. - Psychologie, godsdienst en religie; De weg uit verstarring naar innerlijke vervulling.
7-3002: SCHUURMANS, N.J. (BROEDER DOMINICUS) - Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde; Speciaal nummer, 1975.
9-947: SCHUYTER, JAN DE - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den Weerstand, Teekeningen van Willy Mertens.
1-2010: SCHWAIGER, G. - Päpstlicher Primat und Autorität der Allgemeinen Konzilien im Spiegel der Geschichte.
6-1533: SCHWALLER DE LUBICZ, R.A. - Esoterism and symbol.
9-615: SCHWARTZ, JOS. (BEARBEITET VON) - I. Männerchor-Album; 144 der beliebtesten Männerchöre, Durchgesehen und teilweise neu bearbeitet von dem Kgl. Musikdirector und Professor Jos. Schwarz; Tongers Taschen-Album Band 12.
9-616: SCHWARTZ, JOS. (BEARBEITET VON) - II. Männerchor-Album; 150 leichte Männerchöre, Durchgesehen und teilweise neu bearbeitet von dem Kgl. Musikdirector und Professor Jos. Schwarz; Tongers Taschen-Album Band 20.
7-2290: SCHWARZ, GARY - Flora in Leiden; De verborgen tuinen van de stad.
3-2289: SCHWARZENSKI, H. (INTRODUCTION BY) - An 18th century crèche.
2-1142: SCHWATHALER, X. (HERAUSGEGEVEN VON) - Ludwig Schwanthaler's Werke III. Abteilung, Theogonie, oder die Götter und Göttinnen geschlecht; Fries, gemalt in der neuen königlichen Residenz zu München .
9-3204: SCHWENCKE, JOHAN (INLEIDING) - De wereld van Aart van Dobbenburgh; Vierenveertig lithografieën.
8-151: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Nederland, Een studie voor vrienden van boek en prent.
8-292: SCHWENCKE, JOHAN - Prof. H. Woyty-Wimmer, Oostenrijks graveur.
7-2304: SCHWENCKE, JOHAN - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
8-152: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in de Skandinavische landen, Een studie voor vrienden van boek en prent.
3-879: SCHWENGER, F. PAULUM. - Nova & Vetera in annum unum, id est: Conciones in Dominicas & Festa per annum. , Ex probatis veterum monumentis novo ordine digestae. Pars prima, Conciones in Dominicas, aliquot Ferias, Festa immobilia & mobilia SS. Andreae Thomae Apostolorum. Bound with: Pars Secunda: Conciones in Festa Mobilia, tum Generalia de praecepto, tum particularia quaedam. .
9-792: SCHWINGHAMMER, E. - Festdekorationen; I. Serie: Der Festsaal; II. Serie: Dekorationen im Freien [20 plates in portfolio; incomplete: plates 1, 6, 7 and 14 are missing].
6-405: SCOBEL, ALBERT - Geographisches Handbuch; Allgemeine Erdkunde, Länderkunde und Wirtschaftsgeographie; In zwei Bänden; Erster Band: Allgemeine Erdkunde, Länder- und Staatenkunde von Europa [Zweiter Band is missing], Mit 522 Abbildungen und Karten im Text, 7 schwarzen und 5 bunten Einschaltbildern und einer farbigen Karte.
7-746: DUNS SCOTI - Io. Duns Scoti Doctor Subtilis; In VIII. Lib. Physiocorum Aristoltelis quaestiones , et expositio; In celeberrima, et pervetusta Parisiensum Academia ab ipso Authore publicè ex Cathedra perlect; Nunc primum ex antiquissimo manuscripto exemplari abstersis omnibus mendis in lucem editae, et accuraties Annotationibus illustratae a R. Adm. P. F. Francisco de Pitigianis Arretino, Ord. Minorum Observantia Provinciae Tusciae, olim Sereniss. Ferdinandi Gonzagae Mantuae & Montisferrati Ducis, cum duplici Indici, altero Quaestionum, altero Rerum omnium not atu dignarum.
9-1987: SCOTTON, BRUCE W. / CHINEN, ALLAN B. / BATTISTA, JOHN R. (EDITORS) - Textbook of transpersonal psychiatry.
1-6102: DUNS SCOTUS - Philosophical writings; A selection [Latin text with English translation], Edited and translated by Allan Wolter O.F.M..
9-1165: SCRÉPEL, HENRI - Van Gogh.
3-881: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Le Combat Spirituel. , Suivi d'un traité de la paix l'ame, du bonheur d'un coeur qui meurt a lui-même pour vivre a Dieu, et de pensées sur la mort. Traduit en Français par le P. Brignon, édition retouchée. .
3-880: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Pugna Spiritualis Tractatus. , Vere aureus de perfectione vitae christianae. Editio nova correctior. .
7-417: SEALEY, RAPHAEL - The Athenian Republic; Democracy or the Rule of Law.
2-965: SECONDIN, BR., O.CARM. - Santa Maria Maddelena de' Pazzi, Espereinza e dottrina.
5-765: SEEAUER, BEDA - Concionator panegyrico-moralis in quaturor partes divisus; Das ist: Auserlehsene in vier Theil verfaßte Lob- und Bitten-Predigen; Deren der I. Theil, Predigen von dem hogwürdigen But bey vierzigstündiger Anbettung dises höchsten Altars-Geheimnuß; Der II. Theil, Predigen von dem Leiden Christi, und den offentlichten Andachten in der Fasten, sonderheitlich von dem schmertzhafften Geheimnuß der Tods-Angst an dem Oelberg; Der III. Theil, Predigen von der Seeligsten Mutter Gottes, an Marianischen Fest-Tägen und deren Andachten; Der IV. Theil, Predigen an unterschidlichen Fest-Tägen, bey Gewinnung des vollkommenen Ablaß, offenlichen Bitt-Gängen, und anderen Kirchen-Solennitäten enthaltet; Allen Predigern und Seelsorgeren zu Dienst und Nützen der Seelen.
8-2480: SEEBER, JOSEPH - De ewige Jude; Episches Gedicht.
1-2621: SEEBERG, E. - Meister Eckhart , Vortrag gehalten von der Deutschen philosophischen Gesellschaft in Berlin.
2-2306: SEELIGER, H.R. (KOMMENTIERT VON) - Hora Lectionis, Die Festtagslesungen der Alten Theologen aus dem Stundenbuch der Kirche.
5-435: PÈRE DE SEGAUD - Sermons; Avent; nouvelle édition.
3-885: SEGNERI, R.P. PAUL. - Sermons du Père Paul Segneri. , Oeuvres. Le Chrétien instruit des devoirs de sa religion. Traduit de l
3-882: SEGNERI, R.P. PAULI. - Incredulus non Excusabilis Liber R.P. Pauli Segneri. , Non posse non cognoscere, quae sit Vera Religio, quisquis eam vuli cognoscere, Ex Italico, Superiorum, et Ipsius Authoris voluntate Latinum reddidit, R.P. Maximilianus Rassler. .
3-883: SEGNERUS, R.P. PAULUS. - Quadraginta Sermones per Verni Jejuni tempus, Florentiae, etc., Post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a R.P. Udalrico Dirrhaimer, editio tertia..
1-1504: SEGUNDO, J. - Jesus of Nazareth yesterday and today, Vol. II The historical Jesus of the synoptics.
2-2639: SÉGUR, LE MARQUIS DE. - Mgr. De Ségur, souvenirs & récit d'un frère. , Deuxième Partie, de 1856 à 1881. Onzième édition. .
9-3001: SEIDEL, M. / MARIJNISSEN, R.H. - Bruegel.
8-411: SEIFERT, TRAUDL - Zeichen ihrer Zeit; Die Verbreitung des menschlichen Geistes durch Satz und Druck in fünfundfünfzig Miniaturen beschrieben.
7-926: SEIGNOBOS, CH. - De middeleeuwen, Bewerkt door dr. Jan Romein.
1-4062: SEIPEL, IGN. - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
7-6028: SELIGMANN, KURT - Das Weltreich der Magie; 5000 Jahre Geheime Kunst, Mit einem Nachwort von Prof. Dr. G.F. Hartlaub.
9-1182: SELZ, JEAN - B. Boudin [text in English].
9-82: SELZER, RICHARD - De dood meester...; Notities uit de heelkunde.
8-2514: SEMRAU, EBERHARD - Dido in der deutschen Dichtung.
1-1856: SEMUR, F. - Yves de Kermartin, Magistrat et Avocat du XIIIe siècle, Nouveaux regards sur la vie et le culte du plus grand Saint de Bretagne, Patron des Hommes de loi et Universitaires.
9-413: SENDEN, L. - Dramas en idyllen in den vijver.
3-2722: SENDEN, F.P.A., C.I.C.M. - God, het eenheidsbeginsel van het geschapen heelal; volgens de leer van de H. Thomas.
1-2732: SENGER, B. - Sint Benedictus; leven - betekenis - zending - opdracht, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 38).
7-3207: SENGERS, W. - Het Lieve Vrouwke van Aarle; Maria Stoel der Wijsheid.
2-4194: SEPMEIJER, FLORIS - Een weerlegging van het christendom uit de 10e eeuw; De brief van al-Hasan b. Ayy?b aan zijn broer Al? [Proefschrift].
7-5186: SEPP, D. - Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche Koloniën voor zover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken; Achtste Vervolg (1931 en 1932), Met naamregister.
3-2162: METROPOLIT SERAPHIM - Die Ostkirche.
3-886: SÉRAPHIN, R.P. - Grandeurs et Apostolat de Marie. , Ou La Cité Mystique de la vénérable Marie de Jésus. Révélation Justifiée. Tome I-IV. .
2-852: SEROUET, P. (ÉDITEUR) - Lettres et écrits spirituels de la Bienheureuse Anne de Saint-barthélemy.
2-874: SEROUET, P. - De la vie dévote a la vie mystique, Sainte Thérèse d'Avila / Saint François de Sales.
2-1198: SERRES, M. - La légende des Anges.
2-4110: SERRES, MICHEL - Angels, a modern myth.
9-1988: SERRES, M. - Explication de L'Ordonnance du Roy Louis XV. Du 16. Janvieer 1736; Portant Reglement pour les Adjudications par Decret en Languedoc, Dictée en l'Année 1741 par M. Serres, Avocat & Professeur du Droit Français en l'Université de Montpellier.
5-766: SERRY, JACOBO HYACINTHO (ORD. PRAED.) - Historia Congregationem de Auxiliis Divinae Gratiae, sub missis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V.; in quatuor libros distributa; Et sub ascititio nomine Augustini Leblanc, Lovanii primùm publicata: nunc autem magna rerum accessione aucta; insertisque passim pro re nata, adversus nuperos Oppugnatoresm, vindicationibus, asserta, defenda, illustrata, Cui praeterea asccedit Liber Quintus Superiorum Librorum Apologeticus, adversus Theodori Eleutherii eodem de argumento pseudo-historiam.
9-3052: SÉRULLAZ, MAURICE - Dessins du Louvre; école française.
1-484: SERVEL, J. - Tous ensemble.
1-937: SERVEL, J. - Tous Ensemble.
8-1992: SERVOTTE, HERMAN - Stem en visioen; Engelse dichters en het verdwijnen van God.
8-3079: SETHI, ALI - De wensmaker.
8-1378: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken; Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
1-1402: SEVENHOVEN, H. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus, Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
7-5168: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C.H. - Twee Tadema-kinderen op Java, Illustraties van M. Numans.
7-6155: SEVERIN, TIM - De Brendan expeditie; Met een open huidboot naar Noord-Amerika, zoals St. Brandaan in de zesde eeuw.
1-6297: SULPICIUS SEVERUS - Martinus van Tours; Naar de beschrijving van zijn leven door Sulpicius Severus, Reeks: Reidans der Heiligen.
1-3444: FULGENTIUS VAN RUSPE / MARTINUS VAN BRAGA / LEANDER VAN SEVILLA - Preeken, Ingeleid en vertaald door dr. J.J. van den Besselaar.
9-590: SEVIN, JACQUES - Les chansons des Scouts de France.
5-437: SEVOY, M. - Devoirs ecclesiastiques; Seconde Partie: Retraite pour les prêtres; Tome Premier + Tome Second.
6-1418: SEYDEL, RICHARD - Brennereihandbuch (Führer durch die amtlichen Sicherungsmassnahmen in den Verschlussbrennereien), Herausgegeben im Auftrag des Arbeitsausschusses der Monopolverwaltungen für Branntwein.
9-1519: SEYED-GOHRAB, ASGHAR (RED.) - Tree voor tree naar Gods troon; Essays over het leven en het werk van Mowlânâ Jalâl al-Din Rumi.
9-1152: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
6-921: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt].
6-920: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel + Tweede Deel.
6-919: SEYN, EUG. DE - Dictionnaire historique et géographique des communes Belges; Tome Premier + Tome Second, Histoire - géographie - archéologie - topographie - hypsométrie - administration - industrie - commerce - etc. etc. etc..
9-1151: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
9-1989: SEZNEC, JEAN - The survival of the pagan gods; The mythological tradition and its place in Renaissance humanism and art, Bollingen Series XXXVIII.
1-4065: SEZZE, SAN CARLO DA - Opere Complete, volume II, Le grandezze della Misericordie di Dio, Libri VI-VII / Grazie ottenute dal SS. Sacramento, da S. Anna e da S. Salvatore da Horta / Viaggio al Loreto - La Verna - Assisi - Rieti.
3-1098: SFONDRE, NICOLAES - Maniere ende practijcke van een geestelijk leven; anders ghenaemt de Italiaensche Maeght; onder-houden ende beschreven van een Dienaeresse Gods ...; Uitgegeven door bevel vanden Eerweerdighsten Heere, Heere Nicolaes Sfondre, Bisschop van Cremonen, ende over-gheset uyt die Italiaensche, in onse Duytsche Tale.
6-1682: SHAH, INDRIES - The sufis, With an introduction by Robert Graves.
7-963: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
7-964: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
8-422: SHAHN, BEN - Graphik, Vorwort von Werner Haftmann, Einleitung von James Thrall Soby.
8-2455: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet; Edited by Harold Jenkins, The Arden Edition of the Works of William Shakespeare.
8-2448: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello, Edited by Gamini Salgado; New Swan Shakespeare, Advances Series.
7-6023: SHAKESPEARE - The Annotated Shakespeare Complete Works, illustrated; Volume I: Comedies / Volume II: Histories and Poems / Volume III: Tragedies and Romances [General Editor: A. L. Rowse; 3 vols.].
1-4067: SHANKS, H. - The mystery and meaning of the Dead Sea Scrolls.
1-6272: SHANKS, HERSCHEL (EDITOR) - Understanding the Dead Sea Scrolls; A reader from the Biblical Archaeology Review.
6-1678: SHANYEGAN, DARYUSH - Hindouisme et soufisme; Une lecture du Confluent des Deux Océans, le Majma 'al-Bahrayn de Dârâ Shokûh.
1-4066: SHAW, R. - Waarde en waardigheid van het menselijk lijden, (Serie: Jade, deel 12).
8-129: SHAW, HENRY - Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen.
9-1309: SHEA, WILLIAM R. / ARTIGAS, MARIANO - Galileo in Rome; The rise and fall of a troublesome genius.
9-1991: SHELDRAKE, RUPERT / FOX, MATTHEW - Wetenschap & spiritualiteit (in gesprek over een nieuwe visie).
9-1990: SHELDRAKE, RUPERT - The presence of the past; Morphic resonance & the habits of nature.
8-418: SHEPERD, MARGARET - Basics of the New Calligraphy.
7-6066: SHERIDAN, ALAN - André Gide; A life in the present.
6-1674: SHIRAZI, RUZHEHAN BAQLI - Le jasmin des fidèles d'amour (Kitâbe-e 'Abhar al-'âshiqîn).
9-986: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-987: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-1993: SHORTER, EDWARDF - Een geschiedenis van de psychiatrie; Van gesticht tot Prozac.
6-349: SIBUSISO NYEMBEZI, C.L. - Zulu proverbs.
7-3290: SICKING, J.J.M. - Sint Joris in Stratum; Uit de historie van kerk en parochie.
2-4063: SIEGER, JÖRG - Das Erzbistum Freiburg in seiner Geschichte; Teil 4, Neuzeit.
1-4069: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming, Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen (Proefschrift).
7-1506: SIEMES, HANS - Boeren van toen.
1-2776: CATHERINA VAN SIENA - Boek van de Goddelijke Leer; Deel I, Naar den tekst van Matilde Fiorilli vertaald, ingeleid en toegelicht door Stephanus Axters O.P..
1-3311: CATHERINE DE SIENNE - Lettres de Sainte Catherine de Sienne; volumes I + II, Reprduction offset d'après la seconde édition imprimée à Paris en 1886 par la librairie Poussielgue.
1-1395: SIER, A.A.C. (VERTALING) - Het Heilige verbond van de zalige Franciscus met Vrouwe Armoede.
9-1994: SIERKSMA, FOKKE - De religieuze projectie; Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.
7-2992: SIJBERS, THIEU - Over Bij Wijze van Sprèke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
9-938: SIJES, B.A. - Studie over Jodenvervolging.
2-69: SIJPE, LUC VAN DE - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996).
6-842: SIJPE, L. VAN DE - Millenniumboek Hamont-Achel.
8-3139: SIJS, NICOLINE VAN DER - Leenwoordenboek; De invloed van andere talen op het Nederlands.
7-765: SIJS, NICOLINE VAN DER / ENGELSMAN, JAAP - Nota bene; De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
7-1517: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821); Eerste Deel + Tweede Deel .
9-816: SILMON, PEDRO (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Bikini, Met een inleiding van Meriel McCooey.
5-438: SILVAEDUCENSIS, ALBERTI - Epitome Rituum Sacrorum, ac Caeremoniarum, in Missis privatis, quan Solemnibus, adhiberi debitis, Juxta Rubricas Missalis Romani & annotationes Gavanti, aliorumque auctorum probatissimorum; quibus adduntur Praxes Divinum Officium studiose, ac devote, persolvendi, Missasque celebrandi.
9-3118: SILVER, KENNETH, E. - Esprit de corps; The art of the Parisian Avant-Garde and the First World War, 1914-1925.
9-3139: SILVERMAN, DEBORA L. - Art Nouveau in Fin-de-Siècle France; Politics, psychology, and style.
9-1992: SAINT-SIMON - Mémoires; 1720-1721 / 1721-1723 [2 vol.], Présenté par J.C.L. de Sismondi (vol. 1) et Philippe Sollers (vol. 2).
1-1138: SIMON, P. - Aurelius Augustinus, Sein geistiges Profil.
8-331: SIMON, HERBERT - Introduction to printing; The craft of letterpress; Illustrated by Tom Hughes.
8-492: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken; Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekenliefhebbers en boekenheidenen ....
7-145: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
8-312: SIMONS, WIM J. - Het woord gebruikt; Boeken en mensen.
6-1275: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
1-6273: SIMSON, OTTO - The Gothic cathedral; Origins of Gothic architecture and the Medieval concept or Order, Seires: Bollingen Series XLVIII.
5-767: SIMSONIUS, EDWARDUS - Chronicon historiam Catholicam complectens, Ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem historriarum omnis aevi secundum tempora digestarum, Contexuit, in septem parteis distributam, cum Paraceve ad Chronicon Catholicum; Accessere Tabulae Chronologicae, Stemmata quaedam insigniora, Successiones Regum, & Catalogus Olympionicarum; Additur in universas Chronico partes Index Alphabeticus; Omnia iterum recensuit, & animadversionibus auxit Petrus Wesseling.
8-180: SINCERO, VITTORIA / TIBONE, MARIA LUISA - Mille Piccoli Frati; Storie e immagini di san Francesco.
3-2222: SING, H. - Der Jakobsweg, nach Santiago de Compostela.
7-2139: SINGELS, N.J. (SAMENSTELLING) - Uit de geschiedenis van het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923, Samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
1-3033: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-2963: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Vroege sabbat en andere verhalen.
6-205: SINGH, SAINT NIHAL ET AL. - The rally of the Empire [Convolute] No. 1 of Our Fighting Forces: India's Fighting Troops, by Saint Hihal Singh / No. 2 of Our Fighting Forces: Canada's Fighting Troops; by Roger Pocock / No. 3 of Our Fighting Forces: Australia and South Africa; by A.B. Cooper / Britains Great Men: Lord Roberts; The man and his campaigns / Britains Great Men: Kitchener; The man and his campaigns / Britains Great Men: Field Marshal Sir John French and his campaigns; by Edgar Wallace.
6-1554: SINGH, SIMON - Geheime Botschaften; Die Kunst der Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des Internet.
7-5028: SINI, DI - Matahariku Terbit...; 150 Tahun Perhimpunan Vincentius Jakarta (PJV).
2-1663: SINNEGE, THEO R.K. PR. (SAMENSTELLING) - Mijn kerkboek; Samengesteld door Theo Sinnege, R. K. Pr..
1-2696: SINNIGE, TH.G. - Neoplatonisme en Spaanse mystiek; Plotinos, Gnosis, Juan de la Cruz, Unamuno.
2-512: SINNIGEN, A., OP - Katholische Frauengenossenschaften Deutschlands (Deutsche Schwestern-Genossenschaften).
1-4070: SIPE, A.W.R. - Sexualität und Zölibat.
1-1864: SISOO, E. - Don Gabriel Garcia Moreno.
1-2551: SIX, J.-FR. - Je moest eens weten, De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en heiligheid.
1-1145: SIZOO, A. - S. Aureli Augustini, Libros de fide spe caritate sive enchiridion de catechizandis rudibus.
1-1133: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
1-1142: SIZOO, A. (VERZAMELD) - Levende woorden van Augustinus, Gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte.
1-1193: SIZOO, A. (TEKSTKEUZE, VERTALING EN INLEIDING) - Augustinus over den straat, Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door Dr. A. Sizoo.
1-1222: SIZOO, A. (VERTALING) - Augustinus' Confessiones.
8-1993: SJOLLEMA, SIEM - Het is nog niet voorbij; Veertien strofen voor Neerlands volk [geschreven in de laatste dagen van April 1945].
9-1995: SKOLIMOWSKI, HENRYK - Het theater van de geest.
3-2288: SKRIVER, C.A. - Der Weihnachtsbaum; Geschichte und Sinndeutung.
2-1060: SKROBUCHA, H. - Icons in Czechoslovakia.
8-1379: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
1-46: SLAVENBURG, J - Het Thomas-Evangelie, Tekst en toelichting.
1-4072: SLAVENBURG, J. - Gnosis; De esoterische traditie van het oude weten.
1-4071: SLAVENBURG, J. - De mislukte man; Vrouw en sexualiteit in het christendom.
1-6358: SLAVENBURG, JACOB - Een sleutel tot gnosis; Inzicht in de betekenis van de Nag-Hammadi-vondst voor de mens van nu.
1-6274: SLAVENBURG, JACOB - De verloren erfenis; Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen).
8-1380: SLEE, CARRY - Vervalst, Met tekeningen van Dagmar Stam.
8-1381: SLEEUWEN, JAN VAN - Made in Brabant; Een spreekbeurt.
7-2485: SLEGERS-SCHAAP, C. - Schalkhaar, geloof en leven.
1-4073: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi, Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
8-3080: SLESAR, HENRY - Het bloed kruipt ....
7-2385: SLIGGERS, B.C. - Westerveld, van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988, [Serie Haarlemse Miniaturen, Deel 13].
1-4074: SLIK, F.W.P. VAN DER - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen, Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en van hun kinderen (Proefschrift).
9-1996: SLIKBOER, JOH. - Graphodiagnostiek; Historische en theoretische grondslagen [Proefschrift].
7-772: SLITS, F.P.TH. - Het Latijnse stededicht; Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw [Proefschrift].
9-1488: SLOMP, J. (RED.) - Christenen en Moslims in gesprek; Een handreiking.
9-1486: SLOMP, JAN - Islam, Serie Wegwijs.
7-2603: SLOOTMANS, KORNEEL - Markiezenhof Bergen op Zoom.
7-3240: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565; 2e Stuk [1e Stuk ontbreekt], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXV.
7-2605: SLOOTMANS, C.J.F. - De Heilige Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
7-3243: SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel I; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XVIII.
3-2424: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
2-678: SLOOTS, CUNIBERTUS O.F.M. ET AL. (REDAKTIE) - bijdragen tot de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, Bundel XXIV, 1957.
3-2423: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
7-2240: SLOT, ERIC - Vijf gulden eeuwen; Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën; 1490 - Amsterdam - 1990.
1-6275: SLOTERDIJK, PETER - Het heilig vuur; Over de strijd tussen jodendom, christendom en islam.
7-2416: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
7-2417: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
6-435: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de bijbel; Oude kaarten en prenten van Israël.
1-3059: SLUYSER, MEYER - Er groeit gras in de Weesperstraat.
7-2887: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren; Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVIII].
1-2592: SMACKERS, AMANDUS O.C.D. - Het l even van de Heilige Joannes van het Kruis.
1-1177: SMALBRUGGE, M. - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar.
1-4075: SMALBRUGGE, M. - La nature trinitaire de l'intelligence augustinienne de la foi (Proefschrift / Dissertation).
7-5367: SMEDTS, MATHIEU - Geen tabak geen hallelujah; Uit het leven van de laatste mensen uit de steentijd [over de Kapaukoe's in Centraal Nieuw-Guinea].
7-5228: SMEDTS, MATHIEU - Geen tabak geen hallelujah; Uit het leven van de laatste mensen uit de steentijd [over de Kapaukoe's in Centraal Nieuw-Guinea].
8-282: SMEETS, RENÉ - Ornament, symbool & teken.
7-1883: SMEETS, F.TH.W. / GOOSEN, A.B.J.M. / BLANC, P.M. LE (REDACTIE) - Lemborgh; Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
1-6276: SMEETS, W.H.M. - Tegenstrijdig ongeloof; Een verkenning van geloofsontwikkeling bij 'ongodsdienstige' studenten [Proefschrift].
8-1995: SMEKEN, JAN - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516, Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Dr. Gilbert Degroote; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
8-1994: SMEKEN, JAN - Dwonder van Claren IJse en Snee; Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.Th. Enklaar; Met een schetskaart.
9-652: SMEKENS-HERMANS, D. - Kleuter, kleine zanger!; Muzikale opvoeding bij vrolijke liedjes, Kleuterschool en 1ste graad Lagere School.
1-4076: SMELIK, K.A.D. (REDACTIE) - Met Dopers aan Tafel, Bundel opgedragen aan prof.dr. J.T. Nielsen, ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar Nieuwtestamentische vakken, aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgelerdheid te Brussel.
2-973: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
3-280: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren. , Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie. .
3-281: SMET, C. - De Roomsch- catholyke religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en de bewaert in Brabant., Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, bisschop, geboren tot Brussel..
9-402: SMET, JACOBUS DE - .
1-1512: SMET, E.H. FR. DE - De Heilige Joanna van Frankrijk, n Heilige van het Heilig Jaar.
3-282: SMET, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. , Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1893. .
2-974: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
2-938: SMET, J., O.CARM. (EDITOR) - Manuscripts in the Vatican library relating to the Carmelite Order.
7-1390: SMET, C. - [Deel 1] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie / [Deel 2] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de acht laeste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie; Vervolg op de tien eerste eeuwen.
3-888: SMET, PÈRE C. - Histoire de la Religion Catholique en Brabant et en particulier a Bruxelles. , Ou Exposé des combats que cette religion a eu a soutenir pour s
3-887: SMET, MR. - Méditations pour une Retraite Spirituelle. , En faveur des ames dévotes, précédées d
2-977: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Derde deel A: De Contrarefomatie (1600-1750).
1-1787: SMET, C. - Heylige en Roemweêrdige Persoonen der tien eerste eeuwen in geheel Nederland.
7-2418: SMETIUS, JOHANNES - Nijmegen, stad der Bataven; Deel I: Inleiding / Deel II: Vertaling.
1-538: SMETS, H.J. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
2-242: SMEYERS, M. - De Abdij van Park, 850 jaar Premonstratenzerleven.
3-2156: SMIT, JAN O. - Val en opstanding van een groot christenvolk; De Chaldeën in Perzië, Indië en Azië, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel I).
8-1383: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
8-1384: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius.
8-1999: SMIT, GABRIËL - Ternauwernood; Verzen.
8-1998: SMIT, GABRIËL - Leven van gedichten; Verzamelde poëzie.
8-1997: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris.
8-1996: SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck [Declamatorium, d.i. tekst voor een oratorium], Uitgegeven in opdracht van de Nederlands Zuikafrikaanse Vereniging ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan.
1-1012: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1035: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1071: SMIT, G. - De Psalmen, Nederlandse berijming van Gabriël Smit.
1-4077: SMIT, M.C.. - De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing (Proefschrift).
9-562: SMIT, H.J. - Singhet ende weset vro; 25 volksliedjes, driestemmig canonisch bewerkt voor de jeugd door H.J. Smit.
9-227: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 50-52.
8-1386: SMIT, JACOB - Driemaal Huygens; Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uitlandighe Herder.
8-1385: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia; Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
8-1761: SMIT, GABRIËL - XL Psalmen.
9-204: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc.
8-1382: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
1-1252: SMITH, J.T. (COMPILED BY) - Sketch of St Bernard's.
7-102: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
6-1243: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
1-2636: SMITH, CYPRIAN OSB - The way of paradox; spiritual life as thaught by Meister Eckhart.
7-1385: SMITH, IOHANNIS - Oppidum Batavorum, seu Noviomagum; Liber singularis; Quo ostenditur, Batavorum oppidum Corn. Tacito lib. Hist. V, C.XIX, memoratum, esse Noviomagum, eademque opera plurima traduntur quae Batavorum originibus, historiae, Reique publicae & antiquariae illustrandae faciunt.
2-166: SMITS, C. ET AL. - Natuur en bovennatuur.
5-453: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
5-452: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
2-140: SMITS, E.J.F. EN FORSMA, W.J. - Gedenkboek; 750-jarig bestaan van Aduard.
3-285: SMITS, F.W. - Dienst van de Goede Week en van de Paeschweek. , Vertaeld in het Nederduytsch volgens den missael en den brevier van Roomen, en de psalmen overzien en verbeterd volgens de overzetting van F.W. Smits. Met overdenkingen op de Evangelien van die twee weken, en met onderrigtingen op de mysterien en ceremonien derzelfde. .
5-448: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus I (Psalmus I-LXI), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
5-455: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
5-454: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
1-1446: SMITS VAN WAESBERGHE S.J., M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
9-1999: SMITS, P.B.A. - Effectiveness of postgraduate education in occupational medicine [Proefschrift, Dissertation].
9-640: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen; Deel I nummers 1 t/m 16 + Deel II nummers 1 + 2.
5-451: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus II (Psalmus LXII-CL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
1-2671: SMITS VAN WAESBERGHE, M.M.J., S.J. - Katholieke Nederlandse mystiek.
7-3401: SMITS, H.L.M. - Van Alverschool tot Zuiderklamp; Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a..
5-439: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-440: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-441: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomus I, quo sistuntur Prolegomena generalia in Pentateuchum & particularia in Genesim, variae dissertationes, alique plura in Scripturistarum & Philologorum commodum adornata.
5-442: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-443: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-444: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus I (Exodi I-XX), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-445: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus III (Exodi XXI-XL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-446: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus II; Sistit hoc volumen dissertationes quator de Tabernacolo ejusque Supellectile, ac sacr Vestitu; seu Commentarium continuum ad Capita XX. XXVI. XXVII. XXVIII. &c. additis iconibus, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-457: SMITS, WILHELMO - Ecclesiasticus, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-458: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-459: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
7-1228: SMKIT, J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek [Proefschrift] .
9-407: SMOLIK, HANS-WILHELM VON - Das Grosse Illustrierte Tierbuch, Mit rund 1600 Abbildungen in Text und auf 64 ein- und mehrfarbigen Tafeln.
2-4062: SMOLINSKY, HERIBERT - Das Erzbistum Freiburg in seiner Geschichte; Teil 3, Frühe Neuzeit.
3-2150: SMOLITSCH, I. - Geschichte der Russischen Kirche; Erster Band.
3-2178: SMOLITSCH, I. - Leben und Lehre der Starzen; der Weg zum vollkommenen Leben, Mit einem Nachwort neu herausgegeben vom Emmanuel Jungclaussen.
1-4078: SMOLITSCH, I. - Leben und Lehre der Starzen.
2-2011: SMULDERS, FR. M., O.CIST.S.O. - Ego te accipite...' Een studie over de liturgie van het huwelijkssacrament, In het kader van de Monastieke Theologische Vorming, cursusjaar 1988-89. Vak: Sacramententheologie. Cursus: Huwelijkssacrament.
2-620: SMULDERS, P., S.J. EN SMULDERS, M. RELIGIEUZE VAN HET CENAKEL - Als de graankorrel ...., Moeder Térèse Couderc, Stichteres der Congregatie van O.L. Vrouw van het Cenakel.
7-3588: SMULDERS, ELS - Twee eeuwen Zusters Franciscanessen in Dongen.
7-2659: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - Spiegelingen anno 2000; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs en illustratoren.
7-2658: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - De rekening alstublieft; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek 2002, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs & illustratoren.
9-1997: SNELLEMAN, WILLEM - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs Parzival [Proefschrift, Dissertation].
9-1279: SNIJDERS, HENDRIK - Gespleten werkelijkheid; Einstein en Bohr duelleren om de theorie van het quantum.
7-2601: SNIJDERS, RIEN - In het land van de Bergse Maas.
9-440: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren; Volksuitgave, Geïllustreerd met 230 afbeeldingen in kleurendruk.
7-2354: SNIPPE, H.K. - Valburg in oude ansichten, Waarin afbeeldingen van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Loenen, Herveld, Andelst, Zetten en Hemmen.
2-895: SNOECK, G.J.C. - Open staan voor allen, 75 jaar Karmelietenparochie 1930-2005 / 85 jaar Karmelietenklooster 1920-2005 Aalsmeer.
8-3081: SNOECK, KEES - E. du Perron; Het leven van een smalle mens.
9-528: SNOWDON (PHOTOGRAPHS) - London, sight unseen, Text by Gwyn Headley.
7-735: SOAREZ, CYPRIANO - De arte rhetorica, libri tres ex Aristotele, Cicerione, et Quintiliano.
9-1321: SOBEL, DAVA - Galileo's daughter; A drama of science, faith and love.
6-1216: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
7-069: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
9-51: SOBOTTA, J. - Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen; II. Abteilung: Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens, Mit 99 farbigen und 93 schwarzen Abbildungen auf Tafeln, sowie 36 zum Teil farbigen Figuren im Text nach Originalen von Maler K. Hajek.
1-1637: SOBRINO, J. - Oscar Arnulfo Romero, Profeet en martelaar.
7-5369: SOELASTRI - Saparmi; 'n film uit Midden-Java, Illustraties en bandteekening van Herman Moerkerk.
1-2928: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie, Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
1-3014: SOETENDORP, A. - Volgend jaar in Jeruzalem; rabbijn in Nederland.
1-2938: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in de Oude Oosten.
6-849: SOETENS, CL. - Inventaire des archives Vincent Lebbe, Série: Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, no. 4.
7-1875: SOETERS, J. / SPOORMAN, H. / WELTEN, R. (REDACTIE) - Het nieuwe Limburg; Herstructurering en ontwikkeling.
2-1533: SOEUR MARIE THEOLA, S.S.N.D. - Missel Marial des enfants.
1-6277: SOHM, RUDOLPHUS (EDIDIT) - Lex Ribuaria et Lex Francorum Chamavorum, ex monuments Germaniae historicis recusae.
7-2761: SÖHNGEN. J.N.G. - Uit de Meierij; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1888], Inleiding en toelichting: drs. W.H.Th. Knippenberg.
6-1663: SOHRAVARDÎ, SHIHÂBODDÎN YAHYÂ - L'Archange empurpré; Quinze traités er récits mystiques, Traduits du persan et de l'arabe; Présentés et annotés par Henry Corbin.
1-1319: SOILLE, J. - Lábbé Francois-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Francaise, Fondateur de la Congrégation des Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur 1769-1848.
2-1510: L'ABBÉ JEAN SOLÉ - Missel et Vespéral; Latin-Français; Disposé dans un ordre très pratique avec notes et explications conformément aux dernières éditions vaticanes par l'Abbé Jean Solé.
9-2000: SOLIÉ, PIERRE - Médicines initiatiques aux sources des psychothérapies.
5-768: SOLIMENO, GIUSEPPE - Il corteggio eucharistico, ciob Trattata Historico-Teologico Mistico, sopra le regole stabilite dalla S. di N.S. Papa Innicenzo XII., Per le Maggior Venerazione, che deve prestarsi Al SSmo. Sagramento, In Portarsi, Ministrarsi, e Riceversi per Viatico; Opera postuma di Guiseppe Solimeno Da Trani.
9-1103: SOLY, HYUGO (REDACTIE) - Karel V 1500-1558; De keizer en zijn tijd.
5-460: AURELIUI AUGUSTINI HIPPON. EPISCOPI / R.P.H. SOMMALII (PUBLISHER) - Confessionum; Ad w. M.SS. exemp. emendati; Opera et Studio R. P. H. Sommalii è Soc .Iesu.
9-417: SOMMER, JOHANN GOTTFRIED - Gemälde der organischen Welt, Series: Gemälde der physischen Welt; Sechster Band.
7-1330: SOMMER, MARTIN - Krantebeest; J.M. Lücker, Triomf en tragiek van een courantier.
9-109: SONDER, G.J.B. - Public health programs for the prevention of infectious diseases, do they work? [Proefschrift, Dissertation].
2-4172: SONNEN, RUUD - De smaak van God; Over spirituele ervaring.
2-1981: SONNENBERG, P. EN CALAND, M. - Kaarsen; werken met de Kracht van Licht, Alles over het branden van kaarsen, kaarslicht, kaarsenrituelen, geuren en meditaties.
2-1314: SONNESCHEIN, C - Madonnen, Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln.
1-4081: SONSTRAL, J.H. - Geschiedenis van het Husitismus,van zijn oorsprong in de 14e eeuw, t ot dat het bij den Majesteitsbrief van Keizer Rudolf als eene protestantsche kerk erkend wordt, Eerste Deel .
7-409: SOPHOCLE - Tragédies; Théatre complet: Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, OEdipe Roi, Électre, Philoctète, OEdipe à Colone, Traduction de Paul Mazon, Notes de René Langumier.
7-408: SOPHOCLE - Oedipe a Colone, Nouvelle édition, publiée avec une notice, un argument analystique et des notes en français par Éd. Tournier.
2-4192: SOPHRONY, ARCHIMANDRITE - Starets Silouane, Moine de Mont-Athos 1866-1938; Vie, doctrine, ecrits.
18-1797: SORAUER, PROF.DR. PAUL. - Handbuch der Pflanzenkrankheiten. , Erster Band: Die nichtparasitären Krankheiten. Zweiter Band: Die planzlichen Parasiten, bearbeitet von Prof.Dr. Lindau. Dritte Auflage. .
7-742: SORDI, MARTA - The christians and the Roman Empire.
5-769: SOTO SEGOBIENSIS, DOMINICI (ORDINIS PRAEDICATORUM) - De Iustitia & Iure; Nunc postremò post omneis omnium editiones, summo studio, fide, exactáque diligentia recogniti; Quibus recèns accessit Liber Octauus, De Iuramento et Adiuratione, Septimo nimirum in Sextum reiecto, Cum gemino Indice, altera Quaestionum & Articulorum, altero rerum & sententiarum insignium, éoque longè locupletissimo.
6-1539: SOULIÉ DE MORANT, G. - Le diagnostic par les Pouls Radiaux (Le I Sio Jou Menn traduit et commenté), Avec une préface du Dr Jean Choain.
1-1543: SOURIE, L. - Heraut van God, Constant Lievens (1856-1893).
3-2298: SOUVESSTRE, É. - Les merveilles de la nuit de Noël, récits fantastiques du Foyer Breton, Illustrés par Tony Johannot, O., Penguilly, A. Leleux, C. Fortin et Saint-Germain.
6-399: SPALLANZANI, L'ABBÉ LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appenins; Avec figures; Tome II..
9-775: SPANNAGEL, FRITZ - Der Möbelbau; Ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer; Auch ein Beitrag zur Wohnkultur.
7-2811: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-2928: SPAPENS, PAUL - Heilige boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-2773: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - Een muis in de melk; De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
7-2732: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - De grens gemarkeerd' , Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
7-3624: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3906: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3704: SPAPENS, PAUL - Heilige Boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3699: SPAPENS, PAUL - Het Zand door de tijd genomen, Uitgave in opdracht van de Coöperatieve Vereniging Ondernemersbelangen Westermarkt ter gelegenheid van 20 jaar Westermarkt.
7-3695: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3694: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
9-780: SPARROW, JUDY - Teddyberen; Een geïllustreerde geschiedenis.
7-5382: SPAT, G. (BEWERKING) - Bloemlezing uit Maleische geschriften, voor de lithographische pers bewerkt door C. Spat, Leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie [in Arabisch schrift], [Dit boek is een (enigszins aangepaste) herdruk van het Leesboek dat als 3e Deel voorkomt in de Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en letterkunde van Dr. J.J. de Hollander].
1-1171: SPECHT, TH. (TRANSLATION) - Des Heiligen Kirchenvater Aurelius Augustinus Vorträge ueber das Evangelium des HL. Johannes, Ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt.
2-2906: SPECKER SMB, JOHANN / BÜHLMANN OFMCAP, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Laienapostolat in den Missionen; Festschrift Prof. Dr. Johannes Beckmann SMB zum 60. Geburtstag dargeboten von Freunden und Schülern.
9-424: SPEELZIEK, J.J. - Werkboek bijen houden.
6-1641: SPEETH, KATHLEEN RIORDAN - The Gurdjieff work.
7-6141: SPEK, R.J. VAN DER - Grondbezit in het Seleucidische Rijk [Proefschrift].
9-2001: SPENCER, HERBERT - An autobiography; Vol. I + Vol. II.
1-1464: SPENCER, P.F. - Het leven van de zalige Karel van Mount Argus, Pater Karel Houben, Passionist.
6-1220: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
7-073: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
5-461: SPERELLI, ALEXANDRI - Paraenesis Teleturgica de Sacrificio Missae; In qua thesauri in Missae Sacrificio reconditi deteguntur, tamge Sacerdotibus, quam laicis modus proponitur, eosdem lucrandi, Opus Alexandri Sperelli Episcopi Eugubini; Editio Prima Latina, post tertiam Italicam; Accesserunt variae Resolutiones, Sacrae Rituum Congregationis, ad Missam, ipectantes; Cum gemino Indice, Capitum uno, materiarum altero.
9-2002: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
9-2134: SPERNA WEILAND, J. EN ANDEREN - Filosofische theologie.
2-4141: SPEYR, ADRIENNE VON - Het gelaat van de Vader, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 11.
2-4142: SPEYR, ADRIENNE VON - De biecht, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 13.
2-4143: SPEYR, ADRIENNE VON - De biecht, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 13.
2-4140: SPEYR, ADRIENNE VON - De afscheidsrede; Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 13-17, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 9.
2-4139: SPEYR, ADRIENNE VON - De twistgesprekken; Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 6-12, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 8.
2-4138: SPEYR, ADRIENNE VON - Kruiswoord en sacrament, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 6.
2-4137: SPEYR, ADRIENNE VON - De wereld van het gebed, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 5.
2-4190: SPEYR, ADRIENNE VON - Maria in de verlossing, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 12.
2-4135: SPEYR, ADRIENNE VON - Dienstmaagd des Heren, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 2.
2-4136: SPEYR, ADRIENNE VON - Drie vrouwen en de Heer, Reeks: Een Godswoord voor onze tijd, nr. 3.
1-4083: SPEYR, ADR. VON - Fragmenten uit mijn leven, Ingeleid en uitgegeven door Hans Urs von Balthasar.
8-1389: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
8-1390: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
7-1935: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van de reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520-1700; Uitgegeven bronnen en literatuur I [in 2 volumes].
2-4049: SPIERZ, M.G. / JANSSEN, J.A.M.M. - Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke herleving in Nederland 1520-1650, Reeks: Kerkelijke archieven; Gidsen voor kerkhistorisch onderzoek.
9-3074: SPIES, WERNER - Max Ernst - Loplop; The artist's other self.
9-3227: SPIES, WERNER - Max Ernst - Collagen; Inventar und Widerspruch.
8-1391: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
7-3350: SPILMAN S.J., JOS. - Het Heilig Sacramentsfeest bij de Chiquiten.
1-4110: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
1-1636: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
7-2293: SPINNEWIJN, O. - Sint Cornelius; Beminnelijk Romein; Uniek in de Randstad.
1-3099: SPINOZA, BENEDICTI DE - Tractatus theologico-politicus (Hebraice reddidit et pauca adnotavit Ch. Wirszubski).
9-105: SPIRO, HOWARD M. ET AL. (EDITORS) - Empathy and the practice of medicine; Beyond pills and the scalpel.
7-5136: SPIT, GYSBERT - Amsterdam-Batavia per K. L. M., Met 65 foto-pagina's.
9-1201: SPITERIS, TONY - Art de Chypre des origines à l'époque romaine.
5-462: SPOELBERGIO, GUILLIELMO - Concioinum Moralum, Pro Dominicis, Festiuitatibuque totius Anni ac Feriis Quadragesimae Pars Hyemalis; Cum collectionibus moralibus super Evangeliis ad omnes dominicas & Festa, nec non Exhortationibus ad Reliosos.
3-889: SPOELBERGIO, R.P.F. GUILIELMO. - Concionum Moralium. , Pro Dominicis, Festivitatibusque totius Anni ac Ferijs Quadragesime. Tomus I et II. Editio Secunda, cui accessere, ad omnes Dominicas & Festa novae Collationes Morales suoer Evangelijs, nec non Exhortationes ad Religiosos. .
8-1291: SPOOREN, WILBERT / SANDERS, TED / WIJK, CAREL VAN (REDACTIE) - Samenhang in diversiteit; Opstellen voor Leo Noorman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
5-463: SPORER, PATRITIO - Theologiae Moralis super Decalogum, seu decem dei praecepta; Tractatus I + II + III + IV + V + VI (in 4 volumes) / Theologiae Moralis Sacramentalis (in 3 volumes), ad Instructionem Curandorum & Ordinandorum; IV Partes: Pars I. Instructio Ordinandorum generalis, cum Tractatu Appendice de Horis Canonicis; Pars II. De Sacerdotio Sacrificio, & Sacramento Eucharistico; Pars III. De Sacramento Pœnitentiae; Pars IV. De Matrimonii Sacramento, & omnibus peccatis contra VI. Praeceptum, ad de Abortu.
1-4086: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSSENS, L.A.M. - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
2-1189: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSENS, L.A.M. OFM - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten, 1650-1850.
8-1393: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur; Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen [Proefschrift].
7-1441: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
1-1647: SPUISERS, J. - St. Servaas, zijn leven, legenden en zijn stad.
3-2135: SPULER, B. - Gegenwartslage der Ostkirchen, in ihrer nationalen und staatlichen Umwelt.
6-137: ST.-JOHNSTON, REGINALD - West-Indische Peperpot, Met een korte inleiding door J.C.Th.G.J. Heyligers; Geillustreerd door Eva Wilkin.
3-990: P. ST.K. - Histoire & Description des Grandes & Petites Reliques. , Qui se trouvent et qu
2-1342: STAAL, C.H. - De kleren van de Kardinaal.
7-2369: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
1-220: STAFFORD WRIGHT, J - Personen uit de Bijbel.
8-2526: STAIGER, EMIL - Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters; Untersuchungen zu Gedichten von Brentano, Goethe und Keller.
1-518: STAINER, J. - The Crucifixion, A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer.
8-2000: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
2-1870: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
8-855: STALLAERT, KAREL - Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden; Eerste Deel (A - Huwen) + Tweede Deel (I - Poer) [twee delen in 1 band; de rest van het glossarium, vananf Q, ontbreekt].
2-1647: STALLAERT, TH. CSSR - Morgen- en avondgebed van de Heilige Kerk; Prime en completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1861: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Klein Brevier (Door Th. Stallaert CssR en de Abdij van Berne-Heeswijk).
2-1868: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1869: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
9-2005: STALPERS, J.A. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur [Proefschrift].
8-2001: STALPERT VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi, op alle zonnen-dagen des iaers, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. B.A. Mensink, Met musicologische medewerking van drs. J.A.J. Böhmer.
1-6281: STANDAERT OSB, BENOÎT - De Jezusruimte; Verkenning, beleving en ontmoeting.
10-135: STANHOPE, PHILIPP DORMER. - Bermischte Werte., Grafen von Chesterfield. Hus dem Englischen ubersekt. Erster & Zwenter Band, D. Marns Nachrichten von den Lebensumstanden des Grafen enthaltend..
8-2488: STANHOPE, PHILIPP DORMER - Vermischter Werke der Herrn Philipp Dormer Stanhope, Grafen von Chesterfield; Erster Band (D. Matys Nachrichten von den Lebensumständen des Grafen enthaltend) + Zweiter Band (Aufsätze aus Wochenschriften enthaltend) [Dreiter Band is missing].
6-329: STANLEY, H.M. - Dans les ténèbres de l'Afrique; Recherche, délivrance et retraité d'Emin Pacha; Tome Second (il manque Tome Premier), Contenant (Tome Premier + Tome Second) 150 gravures d'après les dessins de A. Forestier, Sydney Hall, Montbard, Riou et trois grandes cartes tirées en couleurs.
6-357: STANLEY, HENRY. M. - Im dunkelsten Afrika, Aufsuchung, Rettung und Rëckzug Emin Passcha's, Gouverneurs der Aequatorialprovinz; Autorisierte deutsche Ausgabe; Mit 150 Abbildungen und 3 Karten; Erster Band.
8-2435: STANNARD, MARTIN - Evelyn Waugh, the early years 1903-1939.
7-5000: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
7-5458: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
7-5341: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
7-5317: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië; Deel I (A. Praehistorie, B. De Hindoe-Javaansche tijd, C. De verbreiding van den Islam) + Deel II (A. Javaansche geschiedschrijving, B. Portugeezen en Spanjaarden, C. Franschen en Engelschen, D. De Nederlandse voorcompagnieën) + Deel III (A. De oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie, B. De Nederl. Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw) + Deel IV (De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw) + Deel V (A. De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, B. Het Engelsche tusschenbestuur, C. Het Koninkrijk der Nederlanden) [Het aangekondigde Deel VI (De moderne tijd en zijn uitingen in Indië) ontbreekt; dit deel is vermoedelijk nooit meer verschenen, wegens de perikelen van de Tweede Wereldoorlog].
3-890: STAPLETONO ANGLO, THOMA. - Antodota Evangelica, contra horum temporum haereses. , In quibus quator Evangeliorum illi textus explicantur, quibus vel haeretici hodie (maxime Caluinus et Beza) ad sua dogmata propugnanda uti solent, vel ad haereticorum dogmata impugnanda Catholici uti possunt. .
8-1528: STAPPER, LÉON / ALTENA, PETER / UYEN, MICHEL - Van Abélard tot Zoroaster; Literaire en historische figuren vanaf de renaissance in de literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
1-6282: STARBIRD, MARGARET - Maria Magdalena; Bruid in ballingschap.
7-2421: STARING, FRANS - Van bosmark tot kerkdorp; 75 jaar Nieuw-Dijk.
7-5404: STARK, E. - Uit Indië, Egypte en het Heilig Land; Brieven aan zijne vrienden door E. Stark, Herzien door Dr. S.W. Visser te Weltevreden; Met illustraties naar schilderijen en aquarellen van den auteur en penteekeningen van H. Meijer.
8-496: STARKENBURG, W. VAN (SAMENSTELLING) - Boek & boek; Stripspeciaalzaak, tweedehands boekbedrijf en antiquariaat in Nederland 2000/2001.
8-2515: STAROSTE, WOLFGANG - Raum und Realität in dichterischer Gestaltung; Studien zu Goethe und Kafka.
7-425: STARR, CH. G. - The economic and social growth of early Greece 800-500 B.C..
7-2358: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten; Met schoone kopere figueren gecierd [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1621 te Amstelredam, gedrukt bij Paulus van Ravesteyn].
3-286: STASSIN, JOANNES. - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert., Niewelyks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K. Tweeden druk..
5-464: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
5-465: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
1-4090: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
1-4089: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
3-1305: STEEG, MARIA TER E.A. - De verlokking van de liefde., Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen..
6-129: STEEN, L.J. VAN DER (EDITOR) - Studies in honour of Dr. Pieter Wagenaar Hummelinck, [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 123].
8-2002: STEEN, PETER VAN - Le musée; Gedichtencyclus, in de oorspronkelije versie, gevolgd door de Franse / Nederlandse / Duitse en Engelse teksten.
9-2146: STEENBAKKERS, PIET - Spinoza-plaatsen; Over tekst en context van brief 76, Reeks: Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 91.
6-1181: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
7-033: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
7-5188: STEENBRINK, K.A. - Pesantren, madrasah, sekolah; Recente ontwikkelingen in Indonesisch islamonderricht [Proefschrift].
9-1379: STEENDEREN, C. VAN (SAMENSTELLING) - Vliegende vleugels; Deel 2 [Album met tekst en ingeplakte plaatjes van vliegtuigen [incompleet, een aantal plaatjes ontbreekt].
7-2151: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop....; Een tocht door honderd jaar geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van AURORA, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het harmoniegezelschap AURORA.
7-2478: STEFFEN, WIM K. / VERBOGT, THOMAS - Nijmegen 1950-1960; Beelden van een stad tussen ooit en nu.
2-2289: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr B.
2-2286: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2283: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2284: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band VI: Allgemeine Messen für die Heiligen und Messen zu verschiedenen Anlässen.
2-2287: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2288: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonn- und Festtage im Lesejahr B.
6-887: STEFFENS, ZR. GERARDA - Herinneringen aan de tijd van toen; O.-L.-V.-Waver 1927-1940, Voor alle leerlingen, van vroeger en nu - Voor al mijn lieve medezusters en mijn goede oversten - Voor zovele vrienden.
2-1588: STEFFENS, HANS (ZUSAMMENGESTELT VON ...) - Erweiterte Antiphonen zur Feier der Heiligen Messe.
2-2282: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2290: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band III: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr C.
7-2179: STEGEMAN, A.J.J. / DIEPERINK, J.A. - Wesepe in oude ansichten.
1-2677: STEGGINK, O. . WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit in mystiek; 1: Inleiding.
1-6116: STEGGINK, OTGER - Het Zonnelied van broeder Frans van Assisi, Met tekeningen van de auteur.
7-2614: STEIJN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Gedenkboek K.M.A. 1828-1903.
7-3575: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
7-3576: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
2-814: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-815: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-816: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VI, Welt und Person; Beitrag zum Christlichen Wahrheitsstreben.
2-930: STEIN, E. - Kreuzeswissenschaft, Studie über Joannes a Cruce.
6-196: STEIN, R.A. - Tibetan civilization.
7-679: STEIN, ELCHANAN - De woordkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus [Proefschrift].
2-817: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VIII und Band IX, Selbsbildnis in Briefen. Erster Teil: 1916-1934; Zweiter Teil: 1934-1942.
9-534: STEINACH, SIEGFRIED - Aphotorismen.
9-3083: STEINBERG, SAUL - The catalogue.
9-3063: STEINBERG - The New World [book of drawings].
1-4145: STEINBÜCHEL, TH. UND MÜNCKER, TH. - Aus Theologie und Philosophie, Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag.
6-1517: STEINER, RUDOLF - Hoe verkrijgt met bewustzijn op hogere gebieden.
6-1585: STEINER, RUDOLF - Theosofie; Inleiding tot de boven-zinnelijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens.
6-1590: STEINER, RUDOLF - Het Lukas-Evangelie, Een cyclus van 10 voordrachten, gehouden in Bazel, van 15-26 september 1909.
9-2006: STEINER, GEORGE - Grammars of creation; Originating in the Clifford Lectures for 1990.
9-2007: STEINER, GEORGE - Verval van het woord.
9-2008: STEINER, GEORGE - In de burcht van Blauwbaard.
9-2009: STEINER, GEORGE - Het verbroken contract.
9-2010: STEINER, GEORGE - Heeft de waarheid een toekomst? Essays.
6-1589: STEINER, RUDOLF - Het Markus-Evangelie, Een cyclus van 10 voordrachten, gehouden in Bazel, van 15-24 september 1912.
8-2120: STEINMETZ, RUDOLF - Idolen; Verzen.
2-541: STEINRÖX, H. - Das Kloster Reichenstein, Ein historischer Überblick.
6-1152: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-003: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-2698: STEKELENBURG, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Kamp Vught en de Vughtenaren, Gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het concentratiekamp Vught tijdens de Duitse bezetting en de betrokkenheid van de Vughtenaren daarbij; Samengesteld vanuit de geschiedschrijving en persoonlijke getuigenissen.
7-3027: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN - De Grote Trek; Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1969.
8-1392: STEKELKAMP, CHR. - Revius-studiën; Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
6-1732: STENDHAL - Oeuvres intimes, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 109.
8-2003: STENFERT KROESE, W.H. - Op zoek naar uitzicht.
8-1396: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
9-3189: STENGERS, JEAN (ONDER LEIDING VAN) - Brussel; Groei van een hoofdstad.
9-1875: STEPANOVA, J. - Karl Mars; Biografische schets.
1-6229: STEPHANUS, EDDIUS - Het leven van Sint Wilfrid, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. Honorius Moonen O.E.S.A..
8-1397: STERCK, J.F.M. - Oorkonden over Vondel en zijn kring, met portretten en facsimilé's, Verzameld en uitgegeven door J.F.M. Sterck.
5-112: STERCKX, LE CARDINAL, ARCHEV`QUE DE MALINES - De Catéchisme de malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon.
3-891: STERCKX. - Manuel de la confrérie du Très- Saint Sacrement de Miracle., Solennellemnt Rétablie Dans L'eglise des SS. Michel et Gudule..
7-2300: STERENBORG, T. (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda 1964-1980.
8-3105: STERKENBURG, P.G.J. VAN (REDACTIE) - Lexicologie; Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
8-1426: STERKENBURG, P.G.J. VAN (REDACTIE) - Lexicologie; Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
7-6075: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Van woordenlijst tot woordenboek; Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
6-846: STERKENS, REMI - Verzamelde opstellen; Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
6-1245: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
6-1244: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
6-1158: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
7-103: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-104: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-009: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
9-733: STERNER, GABRIELLE - Tin.
1-1652: STEUR, P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon, bestudeerd in zijn brieven.
7-2173: STEUR, A.G. VAN DER - Warmond in oude ansichten.
7-2853: STEVEN, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij'; Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
1-4093: STEVENS, JEF - De menselijke kant van het religieuze leven.
1-4092: STEVENS, JEF ET AL. - Religieuzen in de woestijn; een multidisciplinaire benadering.
9-932: STEVENS, F. EN M. - Slavenkaravaan; Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
7-1223: STEVENSM R.J.J. / GIEBELS, L.J. / MAAS, P.F. (REDACTIE) - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973; Handboek voor formateurs.
8-2424: STEVENSON, ROBERT LOUIS - The beach of Falesá, Introduction by H.E. Bates, Drawings by Clarke Hutton.
8-3082: STEVENSON, ROBERT LOUIS - De Zelfmoordclub en andere verhalen.
5-466: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
3-893: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , I et II. Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. (pars I,II, III). Tome II: Pars Quarta de Sacraments; including: Fragmenta Steyaertiana, nondum collecta. Editio Quinta. .
3-894: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. Pars Secunda: de Virtutibus Theologicis. Pars Tertia: De Jure et Justitia. Incl appendix. Editio tertia. .
5-467: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
5-468: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis.
5-469: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis + Pars Quinta de Sacramentis (in one volume).
7-5298: STIBBE, D.G. (ONDER LEIDING VAN) - Neerlands Indië; Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving; Eerste Deel [Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur hoofdstukken I-III; het Tweede Deel ontbreekt], Met een prent in kleuren, 282 afbeeldingen in photographieën, prenten, kaarten en teekeningen en 1 groote gekleurde plaat.
6-003: STIERLIN, HENRI - The art of Maya.
8-2472: STIFTER, ADELBERT - Weinacht, Werkdruck aus der Hausdruckerei der Papierfabrik Zerkall Renker & Sohne; Gedruckt nach Angaben un mit Zeichnungen von Marcus Behmer; Textvorlage: Adalbert Stiften, Kleine Schriften, im Inselverlag, Leipzig 1940.
9-1112: VAN DER STIGHELEN, KATLIJNE - Hoof en bijzaak; Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
1-2970: STILMA, L. - Er was een rabbijn in de klas, Lezingen van Awraham Soetendorp, ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
1-4094: STINISSEN, W. - Dieu au fil des jours; Méditations quotidiennes, I: De janvier à juin / II: Dejuilliet à décembre.
1-2595: STINISSEN, GUIDE, KARMELIET - Waar houdt Gij U verborgen, Ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis.
1-6284: STINISSEN, GUIDO - Christus is je leven; Groeien naar je nieuwe gestalte.
1-4097: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
1-4096: STOCKMAN, R., F.C. - Vincentius achterna, Onze voorkeursoptie voor de armen.
2-571: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
7-1014: STOCKUM, TH.C. VAN - Ideologische zwerftochten, Verzamelde opstellen, ter gelengenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden.
7-3930: STOEPKER, HENK - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
6-869: STOISY - Excursions dans les environs de Knocke-sur-mer; Bruges, Zeebrugge, Le Zwijn, Dudzeele, Lisseweghe, Middelbourgh, Damme L'Ecluse, etc..
9-1298: STOK, J. VAN DER - Nieuwe beschouwingen over de kromlijnige beweging en toepassing derzelven.
8-1398: STOKE, MELIS - Rijmkroniek; Eerste deel + Tweede deel [in 1 band; ongewijzigde herdruk van Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe Serie No. 40 & 42, Utrecht, 1885].
9-2197: STOKES, PHILIP - Filosofie; 100 essentiële denkers.
1-4098: STOKS, M., C.SS.R. - Michael en zijn engelen.
1-2351: STOKS, M., C.S.S.R. - Het kruismysterie van Konnersreuth.
9-1132: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra; Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog.
1-4099: STOL, ALB. - Nestorianen; de ondergang van een christenvolk.
5-470: STOLBERG, FRIEDR. LEOP. GRAFEN ZU - Geschichte der Religion Jesu Christi, Vierzehnter Theil; Neue unveränderte Ausgabe.
7-758: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie, Vertaald en bewerkt door dr. E. Mehler.
2-854: STOLZ, BENEDIKT O.S.B. - Mirjam von Abellin, Flamme de göttlichen Liebe, Leben der Schwester Maria von Jezus dem Gekreuzigten aus dem Karmelitinnenkloster zu Bethlehem, seliggesprochen am 133. November 1983.
1-1786: STOLZ, A. - De Sterrenhemel of Legenden der Heiligen.
9-525: STONE, JANET - Thinking faces; Photographs 1953-1979.
1-1566: STONE, M. I. - Commentary on the Writings of Saint Angela Merici.
9-2011: STOOP JUNIRO, ADRIAAN - Analyse de la notion du droit [Proefschrift, Dissertation].
3-287: STORCHENAU, SIGISMUNDUS VON. - De Wijsbegeerte van het Christendom. , Eerste en tweede deel. .
1-1165: STORF, R. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Vierter Band.
8-1399: STORM, THEODOR - Immensee en andere novellen.
8-40: STORM VAN LEEUWEN, JAN (SAMENSTELLING) - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek, Een tentoonstelling van gesigneerde 19e-eeuwse banden, voor het merendeel geschonken aan en door de Nederlandse Koningen.
7-3054: STORM VAN LEEUWEN, PIEN - Poosplaatsen langs de Dommel tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, Fotografie: Jan Willem Storm van Leeuwen.
8-2516: STOUT, JACOB - Und ouch Hagene [Proefschrift, Dissertation].
7-1873: STOUTHART, L.G.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen twee bruggen; Maastricht in de tijd van Baeten, Bundel opstellen over Maastricht tijdens de ambtsperiode van mr. A.M.I.H. Baeten als burgemeester, 1967-1985, aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid, april 1985.
8-2368: STRACHEY, JAMES AND ALIX - Bloombury / Freud: The letters of James and Alix Strachey 1924-1925, Edited by Peter Meisel & Walter Kendrick.
7-6158: STRACKE S.J., D. A. - Over bekeering en doopsel van Koning Chlodevech.
7-1576: STRADA, FAMIANUS - Histoire de la guerre des Pays-Bas; Seconde decade.
9-353: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Hermann Sierp, Dr. Richard Harder, Dr. George Karsten; Mit 861 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
9-352: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Ludwig Jost, Dr. Heinrich Schenck, Dr. George Karsten; Mit 849 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
18-1881: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Neubearbeitet von Richard Heymond. .
6-345: STRATEN, EMIEL VAN DER - 56e Soedaneesche legende, [Nr 105 der Duimpjesuitgave].
7-2820: STRATUM, TOON VAN - De Peel en zijn bewoners; Catrien van de Bosrand-Hoeve.
7-3352: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna; De Abdij van Berne 1857-2007.
7-3307: STRATUM, J.C.M. VAN - Bevolking in beweging 1750-1920; Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
1-2947: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt, Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
8-1402: STREEKSTRA, N.F. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Huygens in Noorder Licht; Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
8-1967: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané; Verzamelde studies over de dichter Revius.
8-1401: STRENGHOLT, L. - De dichter van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janszoon Schaghen; Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
8-1400: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies; Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
8-858: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
8-1403: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin.
8-859: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
9-3101: STRIGALEV, ANATOLIJ / HARTEN, JÜRGEN (HERAUSGEBERS) - Vladimir Tatlin Retrospektive [Ausstellungskatalog; bilingual: text in German and in Russian].
7-3712: STRIJBOSCH, J.P.M. / WINNUBST, A.TH. / WUISMAN, P.J.M. (REDACTIE) - In de permetatie; Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
8-3087: STRINDBERG, AUGUST - Apologie van een gek.
8-3094: STRINDBERG, AUGUST - De paria; Roman, Vertaling en nawoord Karst Woudstra.
8-3095: STRINDBERG, AUGUST - Een leven.
8-3083: STRINDBERG, AUGUST - Een leesboek voor de lagere standen, Samengesteld en ingeleid door Egil Törnqvist.
8-3086: STRINDBERG, AUGUST - Inferno.
8-3098: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode; De ontwikkeling van een ziel (1849-1867), Reeks: Privé-Domein, nr. 15.
8-3097: STRINDBERG, AUGUST - De rode kamer, Reeks: Literair Moment; Met een nawoord van Egil Törnqvist.
8-3085: STRINDBERG, AUGUST - Het verweer van een gek, Vertaald en van een nawoord voorzien door Erik Lankester.
8-3099: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van gisting; De ontwikkeling van een ziel (1868-1872), Reeks: Privé-Domein, nr. 22.
8-3084: STRINDBERG, AUGUST - Huwelijksverhalen, Vertaald en van een nawoord voorzien door Rita Törnqvist-Verschuur.
8-3089: STRINDBERG, AUGUST - Het klooster; Roman, Vertaling en Nawoord M. Törnqvist-Verschuur.
8-3090: STRINDBERG, AUGUST - De romantische koster van Rånö en andere verhalen van de scheren.
8-3091: STRINDBERG, AUGUST - Aan open zee.
8-3092: STRINDBERG, AUGUST - Huwelijksverhalen, Vertaald en van een nawoord voorzien door Rita E. Törnqvist.
8-3093: STRINDBERG, AUGUST - Zwarte vaandels; Zedenschilderingen van rond de eeuwwisseling, Vertaling en nawoord Karst Woudstra.
8-3088: STRINDBERG, AUGUST - Droomspel / Schuldeisers / Met vuur spelen, Inleiding Sybren Polet.
7-2372: STROEVE, J.G.M. / VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk'; Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden.
8-600: STROH, FRIEDRICH - Handbuch der Gemanischen Philologie.
1-3996: STROHM, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Christliche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Festbgabe für Arthur Rich zum siebzigsten Geburtstag.
7-2499: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente.
8-48: STROMEYER, RAINALD - Europäische Bibliotheksbauten seit 1930, Lösungen und Möglichkeiten der Anlage und der Bestandsunterbringung.
1-4101: STROMMER, A.M. - Anton Wohlfahrt 1801 bis 1836 Abt des Neuklosters in Wiener Neustadt, ein Repräsentant des Spätjosephinismus, Ein Beitrag zur Geschichte des seit 1881 mit dem Stift Heiligenkreuz vereinigten Neuklosters.
6-1156: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
7-007: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
6-929: STROOBANTS, FRANCIS - Op gouden vleugels; Gouden jubileumboek van de Sint[-Martinusscholen 1939-1989, Een halve eeuw geschiedenis van het apostolisch S.V.D.-missiehuis Sint-Jozef, het missiecollege Sint-Jozef, het Sint Jozefscollege en de v.z.w. Sint-Martinusscholen te Overijse.
8-1404: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek; Artikelen uit de periode 1927-1982.
1-4102: STROUMSA, G.G. - Savoir et salut.
7-2345: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
9-1294: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
3-895: STRUNCK, P. MICHAEL. - Westphalia sancta pia beata. , Sive eorum, qui sanctitate sua piisque exemplis westphaliam illustrarunt. Conscripsit primumque edidit. Recognovit ac denuo edidit Guilelmus Engelbertus Giefers. .
6-824: STRUYE, J. / KELL, W.M. - Kastelen in België, Foto's van Rik van Cauwelaert.
2-13: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijgerig leven in Nederland en België. Deel II De Dominicanen.
1-4103: STRUYKER-BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag, Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
9-2014: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Amor ergo sum; Aanzetten tot een filosofie van de liefde.
7-752: STRYCKER, E. DE - Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie.
2-82: STRZELCZYK, JERZY (REDAKTOR) - Historia I kultura Cystersów w dawnej Polce I ich Europejskie Zwiazki.
7-618: STUART, P / GROOTH, M.E.TH. DE - Langs de weg: De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen; Verkeersader voor industrie en handel / Villa rustica; het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn/Maasgebied.
6-038: STUART, JAMES, ESQ. - Drie jaren in Noord-Amerika, Gevolgd naar den derden Engelschen druk, in drie deelen; Ie Deel en IIe Deel [IIIe Deel ontbreekt].
7-841: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen; 20 Delen [complete serie, zonder kaarten].
1-4340: STUBBE, A., C.SS.R. - Naturalistisch of mystiek?, Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
2-4174: STUFKENS, HEIN - Een ketterse catechismus; Schets van een spiritualiteit voor morgen.
2-39: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur, Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
2-181: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi.
1-6285: STUFKENS, HEIN / MATHIJSEN, DOM GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur; Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
7-3337: STUIFMEEL-GOVERDE, INE - Twee eeuwen Goirle, Deel 8: Na gedane arbeid ....
7-987: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Licht en donker in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 9].
7-982: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Hoofse cultuur; Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel I].
7-983: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
7-1114: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
7-984: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
8-1405: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Visioenen.
7-986: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Culturen in contact; Botsing en integratie in de Middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 8].
8-2006: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
8-2005: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
1-1355: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme.
1-1348: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme in zes taferelen.
8-1895: STUIVELING, GARMT (REDACTIE) - Acht over Gorter; Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
8-1407: STUIVELING, GARMT - Vakwerk; Twaalf studies in literatuur.
8-1406: STUIVELING, GARMT - Het nieuwe Geuzenlied; Een symposion.
8-1312: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jaques Perk; Een biografie, Serie: Reuzensalamander 53.
10-120: STURM, C.C. & GIROLAMO PONGELLI. - Considerazioni sopra le Opere di dio., Nel regno della natura e della providenza. Per tutti giorni dell'anno. Tomo primo..
6-1238: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
7-095: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
7-5138: STUTTERHEIM, W.F. - Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis; III: De islam en zijn komst in den Archipel.
7-5137: STUTTERHEIM, W.F. - Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis; I: De hindu's .
1-6286: STUTZ, PIERRE - Alltagsrituale; Wege zur inneren Quellen, Mit einem Vorwort von P. Anselm Grün.
8-297: STUYVAERT, VICTOR - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde; gereproduceerd in vierkleurendruk [compleet].
3-2123: STYLIANOU, ANDREAS / STYLIANOU, JUDITH A. - The painted churches of Cypres; treasures of byzantine art.
2-1145: MEGAW (PREFACE) / STYLIANOU (INTRODUCTION) - Cyprus; byzantine mosaics and frescoes.
5-770: SUARESII, FRANCISCI - Opuslcula sex inedita; Nuncd primum ex Codicibus Romanus, Lugdunensibus ac propriis eruit et praefationibus instruxit; Illustriss. Ac Reverendis Dominus Joannes Baptista Malou, Episcopis Brugensis, Omnium Operum Tomus XXIV.
2-444: SUAREZ, R.P.F. - Tractatus de religione Societatis Jesu.
1-1553: SUAU S.J., P. - Moeder Maria van Jezus, Emilie d'Oultremont Barones d'Hooghvorst (1818-1878), Stichteres der Congregatie van Maria-Eerherstelster.
5-471: SUAVIS POLANO, PETRI - Historiae Concilii Tridentini, Libri Octo; Ex Italicis summe fide ac cura Latini facti; Editio Nova, ab ipso auctore multis locis emendata & aucta.
1-1358: SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog, Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus.
8-2310: SÜE, EUGÈNE - Le Juif errant; Tome Troisième, Illustrée par M. Louis Huard.
1-4106: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Terugblik en verwachting, Herinneringen van een kardinaal.
1-4105: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Gods onvoorziene wegen, Herinneringen van een kardinaal.
7-831: SUETONIUS, CAUS - Tranquillus, Ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectionis, suasque animadversiones adject, intermixtis J. G. Graevii et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
2-593: SUIDGEEST, J. - Gooi het net opnieuw uit, Ontstaansgeschiedenis van een nieuwe broedercongregatie in Indonesië onder de naam Kongregasi Bruder Tujuh Dukacita Santa Maria, toegewijd aan de Moeder van Smarten.
10-107: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des Bekenden aardkloots, of Een verhaal van al het gene gedenkwaardig in de verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem den II. Koning van Engelandt. , Midsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere aanmerkens- waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. Op een welgeschikte order in het Neder- Duitsch beschreven. Met kopere platen. Vyfde stuk. Deel 5/6, 7/8, 9/10..
8-213: SULLIVAN, SIR EDWARD - The Book of Kells; With additional commentaty from An Enquiry into the Art of the Illuminated Manuscripts of the Middle Ages, bij Johan Adolf Bruun.
6-1681: SULZBERGER, J. (SAMENSTELLING) - Zoeken, een reis naar binnen.
7-5067: SUMAPRADJA, R. (SADURAN) / HARAHP, R. (DAN) - Beling dan batu-batu lama.
3-2165: SÜMER, F. - De Syrisch Orthodoxe gemeenschap.
9-632: SUNAGA, KATSUMI - Japanese music.
6-1332: SUND, HORST (HERAUSGEBER) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
7-222: SUND, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
9-1586: SURÉN, HANS - Deutsche Gymnastik; Vorbereitende Übungen für den Sport, Frottierungen, Atemgymnastik, Massage, Körperpflege, Verhalten im Licht-, Luft- und Sonnebad, Mit vielen Bildern von P. Isenfels und R. Röhr und mehrfarbiger Umschlagzeichnung von Kunstmaler Ludwig Angerer.
8-1411: SURINGAR, W.H.D. (UITGEGEVEN DOOR) - Dit sijn Seneka leren, liever te noemen Tweespraec tusschen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval; Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Blommaert, volgens het Brusselsch handschrift, Uitgegeven en toegelicht door W.H.D. Suringar.
9-566: SUSATO, TIELMAN - Danserye zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale instrumenten 1551; In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert; Heft I, Edition Schott 2435.
8-404: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press; An informal history.
1-4107: SUTHERLAND, J.G. - Nieuw inzicht omtrent de bijbel.
1-884: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-887: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-886: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-885: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
3-2173: SUTTNER, E.CHR. - Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen.
2-1500: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral; Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1501: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral; Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1537: L'ABBE A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral; Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1502: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral; Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
7-3062: SUYKENS, A. - Franse Revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1948, verschenen bij Drukkerij A. Hessens te Brussel].
6-1579: SUZUKI, D.T. / FROMM, ERICH / DE MARTINO, RICHARD - Zen buddhism and psychoanalysis.
9-197: SVENSSON S.J., PATER JON - Nonni en Manni op de bergen.
8-2298: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2297: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2535: SVENSSON, YÓN - Sonnentage; Nonni's Jugenderlebnisse auf Island, Mit 15 Bildern.
8-690: SVEVO, ITALO - La conscienza di Zeno; Romanzo, Prefazione di Eugenio Montale; Introduzione di Bruno Maier.
2-1236: SWAAN, W. - Glorie der gotiek, Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
1-3046: SWAEF, A. DE (TEKST) / MUNTER, L. DE (FOTO'S) - Jeruzalem .
8-1413: SWAEN, MICHIEL DE - Werken van Michiel de Swaen; Uitgegeven door Dr. V. Celen, met medewerking van Dr. C., Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe; Deel I + II: Tooneelspelen / Deel III + IV : Het leven en de dood van Jezus Christus / Deel V + VI: Verscheyden Godtvruchtige en sedige rym-wercken.
7-2936: SWAGENBERG, COR - De blankboom.
7-2937: SWANENBERG, COR (SAMENSTELLING) - Shakepeare in vier; A bouquet of Shakespeare / 'n Buske Shakespeare / 'n Boeketje Shakespeare / Ein Sträuphen Shakespeare, Bundel bloemcitaten van William Shakespeare, vertaald in het Brabants, het Nederlands en het Duits door Cor Swanenburg, in kleur geïllustreerd door Nelleke de Laat.
7-3000: SWANENBERG, COR - Jikkes merante!; Sprokkelen in Brabantse spreuken.
7-6093: SWANENBERG, COR *SAMENSTELLING) - Vijf plus een; Door: Rémy Albers, Hilde de Bresser, Arthur van den Elzen...; Met een inleiding van Marcel C.A. van der Heijden, .
1-4108: SWART, J. - De theologie van Kronieken (Proefschrift).
2-4084: SWARTENBROEKX, A. - Zilveren wijwatervaten in België 17e en 18e eeuw.
8-1414: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
1-4109: SWEDENBORG, EMANUEL - The true christian religion, (Series: Everyman's Library).
9-2016: SWEDENBORG, EMANUEL - Heaven and its wonders and Hell from things heard en seen, Published fot The Swedenborg Society.
8-860: SWERTS, LAMBERT - Zuilen.
8-861: SWERTS, LAMBERT - Kruispunten.
9-934: SWIECICKI, MAREK - Roode duivels in Arnhem!.
8-862: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, Ned. Bewerking G. Blom; Geïllustreerd door Rein van Looy.
8-3100: SWIFT, JONATHAN - Gullivers reizen; Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld, door Lemuel Gulliver, eerst chirurgijn, en later kapitein van diverse schepen, Reeks: Prisma Klassieken, nr. 25.
8-2403: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's travels, With a critcial and biographical profile of the author by William T. Brewster.
7-2184: SWIGCHEM, C.A. VAN - Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk te Gouda.
7-808: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin; Een methodisch-didactische studie [Proefschrift].
5-773: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in Tertiam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Et in ejusdem Supplementum centesima quaestione auctum; Editio Sexta, recognita et emendata.
5-771: SYLVII, F. (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Novissima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-772: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Quarta.
8-2422: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play [facsimile; Reprinted 1971 by photo-lithography for the Irish University Press, Shannon; Original Edition by Cuala Press, Churchtown, 1910].
8-2459: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play.
6-1213: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
7-066: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
5-474: TABARAUD, M. - Histoire de Pierre de Bérulle, Carinale de la Sainte Église Romaine, Ministre d'Etat, chef de conseil de Régence, sous Marie de Médicis ...; suivi d'Une Notice Historique des superieurs-généraux de cette Congrégation; Tome Second.
8-707: TABUCCHI, ANTONIO - Tristano muore; Una vita.
7-713: TACITI, P. CORNELII - Libri qui supersunt recognovit Carolus Halm; Editionem quintam curavit Georgius Andresen; Tomus Prior: Qui libros ab excessu Divi Augusti continet.
7-782: SENECA SUETONIUS TACITUS - Rondom Claudiu, Vertaling H. Wagenvoort e.a..
7-715: TACITUS - Cornelii Taciti ab excessu Divi Augusti libri; in usum scholarum recensuit, dr. Michael Gitlbauer; Pars Prior (I-VI).
7-716: TACITUS - P. Cornelii Opera; Cum indice rerum; ad optimorum librorum fidem adcuravit C.H. Weise; Tomus I, Insunt: Annalium Libri XVI..
7-709: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-710: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-708: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiae; I: Tekst [Latijnse tekst], Dr. G.J.D. Aalders [tekstbezorging].
7-706: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti XI-XVI; Door P.K. Huibregtse.
7-705: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti I-VI; Door P.K. Huibregtse.
7-714: TACITUS - Historien; Deutsche Gesamtausgabe, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Walther Sontheimer.
1-768: TACK, F. - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche, Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
6-1169: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
7-021: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
9-918: TAEL, AREND - Frontlijn PTT.
9-3038: TAEVERNIER, AUG. - James Ensor; Illustrated Catalogue of his engravings, their critical descriptions and inventary of the plates / Geïllustreerde catalogus van zijn gravures, hun kritische beschrijving en inventaris van de platen [texts in English, French and Dutch].
3-2164: TAFT, R.F. - Le rite byzantin; Bref historique.
2-305: TAGAGE, BR. SIGISMUND - Maastricht, bakermat van een congregatie 1800-1850.
3-897: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei. , De augustissimo Corporis et Sanguinis Christi, sacrificio ayque sacramento. Elucidationes L, in tres libros distanctae. .
3-898: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei de Augustissimo corporis et sanguinis Christi. , Sacrificio atque sacramento. .
7-3506: TAILLEUR, MAX - Tussen baard en engelenhaar!; Een collectie moppen verzameld en geschreven exclusief voor alle wijnklanten van De Gruyter, Serie: Gein bij de wijn, nr. 4.
7-3504: TAILLEUR, MAX - Proost dokter, neem een advocaatje!; Een boek gevuld met moppen over doktoren en advocaten, Serie: Gein bij de wijn, nr. 1.
6-1662: TAIMNI, I.K. - The science of yoga; The Yoga-S?tras of Patanjali in Sanskrit, with transliteration in roman, translation and commentary in English.
9-758: TAIT, HUGH - Porcelain, Series: Spring Art Books.
1-4111: BR. ROGER VAN TAIZÉ - Liefde die liefde wekt; De bronnen van Taizé.
7-900: TALBOT RICE, DAVID (REDACTIE) - De glorie der middeleeuwen; Van Rome tot Karel de Grote.
8-708: TAMARO, SUSANNE - Va' dove ti porta il cuore.
8-684: TAMARO, SUSANNE - Rispondimi.
8-683: TAMARO, SUSANNE - Per voce sola.
8-667: TAMARO, SUSANNE - Più fuoco, più vento.
5-475: TAMBURINI, THOMAE - Methodus Expeditae Communionis, tum pro Sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis; Liber Unicus, In quo omnes ferè conscientiae casus ad Eucharistiae Sacramentum qua ministrandum, qua suscipiendum spectantes.
2-2958: TANGELDER M.S.C., TH. - Sacramenten en volksgebruiken; Een proeve van practische missie-aanpassing.
9-1901: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
9-1900: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
1-4129: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique, Sixième édition.
1-4127: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique.
1-4123: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio nona.
1-4124: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Editio nona.
1-4121: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio sexta.
1-4120: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio quinta.
1-4119: TANQUEREY, A. - La divinisation de la souffrance, Nouvelle série des dogmes générateurs de la piété.
1-4118: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Secundus: Theologia moralis fundamentalis; de virtutibus et praeceptis.
1-4117: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Primus: De paenitentia, de matrimonio et ordine.
1-4115: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; De Penitentia et Matrimonia, Pars dogmatica.
1-4114: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus tertius, De Deo sanctificante et remuneratore, seu de gratia, de sacramentis en de novissimis.
1-4113: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
1-4112: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
3-2037: TANS, J.A.G. / JACQUES, É. / SCHMITZ DU MOULIN, H. / LAMBERIGTS, M. (COMPOSÉ PAR) - Lexicon pseudonymorum Jansenisticorum, Répertoire de nomd d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme.
5-476: TAPARELLIT D'AZEGLIO - Essai théorique de Droit Naturel, basé sur les faits, traduit de l'Italien d'après la dernière édition avec approbation de l'auteur; Tome Premier + Tome Deuxième.
3-896: TAPPEHORN, ANTON. - Anleitung zur Verwaltung des hl. Busssakramentes. , Fünfte Auflage. .
1-4131: TARDIF, EM. - De kracht van het evangelie; God maakte van mij een getuige.
2-4189: TARDIF, EMILIANO - De kracht van het Evangelie; God maakte van mij een getuige.
8-1415: TARTT, DONNA - De verborgen geschiedenis.
8-1416: TARTT, DONNA - De kleine vriend.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9