De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-858: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
8-1403: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin.
8-859: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
7-3712: STRIJBOSCH, J.P.M. / WINNUBST, A.TH. / WUISMAN, P.J.M. (REDACTIE) - In de permetatie; Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
7-2372: STROEVE, J.G.M. / VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk'; Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden.
8-600: STROH, FRIEDRICH - Handbuch der Gemanischen Philologie.
1-3996: STROHM, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Christliche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Festbgabe für Arthur Rich zum siebzigsten Geburtstag.
7-2499: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente.
8-48: STROMEYER, RAINALD - Europäische Bibliotheksbauten seit 1930, Lösungen und Möglichkeiten der Anlage und der Bestandsunterbringung.
1-4101: STROMMER, A.M. - Anton Wohlfahrt 1801 bis 1836 Abt des Neuklosters in Wiener Neustadt, ein Repräsentant des Spätjosephinismus, Ein Beitrag zur Geschichte des seit 1881 mit dem Stift Heiligenkreuz vereinigten Neuklosters.
7-007: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
6-929: STROOBANTS, FRANCIS - Op gouden vleugels; Gouden jubileumboek van de Sint[-Martinusscholen 1939-1989, Een halve eeuw geschiedenis van het apostolisch S.V.D.-missiehuis Sint-Jozef, het missiecollege Sint-Jozef, het Sint Jozefscollege en de v.z.w. Sint-Martinusscholen te Overijse.
8-1404: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek; Artikelen uit de periode 1927-1982.
1-4102: STROUMSA, G.G. - Savoir et salut.
9-2181: STROUMSA, GUY G. - Hidden wisdom; Esoteric traditions and the roots of christian mysticism.
7-2345: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
9-1294: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
3-895: STRUNCK, P. MICHAEL. - Westphalia sancta pia beata. , Sive eorum, qui sanctitate sua piisque exemplis westphaliam illustrarunt. Conscripsit primumque edidit. Recognovit ac denuo edidit Guilelmus Engelbertus Giefers. .
6-824: STRUYE, J. / KELL, W.M. - Kastelen in België, Foto's van Rik van Cauwelaert.
2-13: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijgerig leven in Nederland en België. Deel II De Dominicanen.
1-4103: STRUYKER-BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag, Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
9-2014: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Amor ergo sum; Aanzetten tot een filosofie van de liefde.
7-383: STRYCKER, E. DE - De kunst van het gesprek; Wat waren de dialogen van Plato?.
7-752: STRYCKER, E. DE - Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie.
2-82: STRZELCZYK, JERZY (REDAKTOR) - Historia I kultura Cystersów w dawnej Polce I ich Europejskie Zwiazki.
7-618: STUART, P / GROOTH, M.E.TH. DE - Langs de weg: De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen; Verkeersader voor industrie en handel / Villa rustica; het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn/Maasgebied.
6-038: STUART, JAMES, ESQ. - Drie jaren in Noord-Amerika, Gevolgd naar den derden Engelschen druk, in drie deelen; Ie Deel en IIe Deel [IIIe Deel ontbreekt].
7-841: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen; 20 Delen [complete serie, zonder kaarten].
1-4340: STUBBE, A., C.SS.R. - Naturalistisch of mystiek?, Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
2-39: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur, Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
2-181: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi.
7-3337: STUIFMEEL-GOVERDE, INE - Twee eeuwen Goirle, Deel 8: Na gedane arbeid ....
7-987: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Licht en donker in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 9].
7-982: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Hoofse cultuur; Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel I].
7-983: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
7-1114: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
7-984: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
8-1405: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Visioenen.
7-986: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Culturen in contact; Botsing en integratie in de Middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 8].
8-2006: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
8-2005: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
1-1355: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme.
1-1348: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme in zes taferelen.
8-1895: STUIVELING, GARMT (REDACTIE) - Acht over Gorter; Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
8-1407: STUIVELING, GARMT - Vakwerk; Twaalf studies in literatuur.
8-1406: STUIVELING, GARMT - Het nieuwe Geuzenlied; Een symposion.
8-1312: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jaques Perk; Een biografie, Serie: Reuzensalamander 53.
10-120: STURM, C.C. & GIROLAMO PONGELLI. - Considerazioni sopra le Opere di dio., Nel regno della natura e della providenza. Per tutti giorni dell'anno. Tomo primo..
7-095: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
8-1410: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
8-1409: STUTTERHEIM, C.F.P. - Uit de verstrooiing; Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen, Bundel aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
2-1720: DOM BEEKMAN (INLEIDING) / V. STUYVAERT (VERLUCHTINGEN) - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers, en de meest gebruikelijke gebeden.
8-297: STUYVAERT, VICTOR - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde; gereproduceerd in vierkleurendruk [compleet].
1-4530: STYLIANOU, ANDREAS / STYLIANOU, JUDITH A. - The painted churches of Cypres; treasures of byzantine art.
2-1145: MEGAW (PREFACE) / STYLIANOU (INTRODUCTION) - Cyprus; byzantine mosaics and frescoes.
5-770: SUARESII, FRANCISCI - Opuslcula sex inedita; Nuncd primum ex Codicibus Romanus, Lugdunensibus ac propriis eruit et praefationibus instruxit; Illustriss. Ac Reverendis Dominus Joannes Baptista Malou, Episcopis Brugensis, Omnium Operum Tomus XXIV.
2-444: SUAREZ, R.P.F. - Tractatus de religione Societatis Jesu.
1-1553: SUAU S.J., P. - Moeder Maria van Jezus, Emilie d'Oultremont Barones d'Hooghvorst (1818-1878), Stichteres der Congregatie van Maria-Eerherstelster.
5-471: SUAVIS POLANO, PETRI - Historiae Concilii Tridentini, Libri Octo; Ex Italicis summe fide ac cura Latini facti; Editio Nova, ab ipso auctore multis locis emendata & aucta.
1-1358: SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog, Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus.
8-2310: SÜE, EUGÈNE - Le Juif errant; Tome Troisième, Illustrée par M. Louis Huard.
1-4106: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Terugblik en verwachting, Herinneringen van een kardinaal.
1-4105: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Gods onvoorziene wegen, Herinneringen van een kardinaal.
7-831: SUETONIUS, CAUS - Tranquillus, Ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectionis, suasque animadversiones adject, intermixtis J. G. Graevii et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
2-593: SUIDGEEST, J. - Gooi het net opnieuw uit, Ontstaansgeschiedenis van een nieuwe broedercongregatie in Indonesië onder de naam Kongregasi Bruder Tujuh Dukacita Santa Maria, toegewijd aan de Moeder van Smarten.
10-107: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des Bekenden aardkloots, of Een verhaal van al het gene gedenkwaardig in de verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem den II. Koning van Engelandt. , Midsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere aanmerkens- waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. Op een welgeschikte order in het Neder- Duitsch beschreven. Met kopere platen. Vyfde stuk. Deel 5/6, 7/8, 9/10..
8-213: SULLIVAN, SIR EDWARD - The Book of Kells; With additional commentaty from An Enquiry into the Art of the Illuminated Manuscripts of the Middle Ages, bij Johan Adolf Bruun.
1-4584: SÜMER, F. - De Syrisch Orthodoxe gemeenschap.
9-632: SUNAGA, KATSUMI - Japanese music.
7-222: SUND, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
9-1586: SURÉN, HANS - Deutsche Gymnastik; Vorbereitende Übungen für den Sport, Frottierungen, Atemgymnastik, Massage, Körperpflege, Verhalten im Licht-, Luft- und Sonnebad, Mit vielen Bildern von P. Isenfels und R. Röhr und mehrfarbiger Umschlagzeichnung von Kunstmaler Ludwig Angerer.
8-1411: SURINGAR, W.H.D. (UITGEGEVEN DOOR) - Dit sijn Seneka leren, liever te noemen Tweespraec tusschen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval; Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Blommaert, volgens het Brusselsch handschrift, Uitgegeven en toegelicht door W.H.D. Suringar.
9-567: SUSATO, TIELMAN - Danserye zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale instrumenten 1551; In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert; Heft II, Edition Schott 2436.
9-566: SUSATO, TIELMAN - Danserye zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale instrumenten 1551; In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert; Heft I, Edition Schott 2435.
8-404: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press; An informal history.
1-4107: SUTHERLAND, J.G. - Nieuw inzicht omtrent de bijbel.
1-884: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-887: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-886: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-885: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-4595: SUTTNER, E.CHR. - Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen.
2-1500: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1501: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1502: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1537: L'ABBE A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
7-3062: SUYKENS, A. - Franse Revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1948, verschenen bij Drukkerij A. Hessens te Brussel].
9-197: SVENSSON S.J., PATER JON - Nonni en Manni op de bergen.
8-2298: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2297: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2535: SVENSSON, YÓN - Sonnentage; Nonni's Jugenderlebnisse auf Island, Mit 15 Bildern.
8-690: SVEVO, ITALO - La conscienza di Zeno; Romanzo, Prefazione di Eugenio Montale; Introduzione di Bruno Maier.
2-1236: SWAAN, W. - Glorie der gotiek, Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
1-3046: SWAEF, A. DE (TEKST) / MUNTER, L. DE (FOTO'S) - Jeruzalem .
8-1413: SWAEN, MICHIEL DE - Werken van Michiel de Swaen; Uitgegeven door Dr. V. Celen, met medewerking van Dr. C., Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe; Deel I + II: Tooneelspelen / Deel III + IV : Het leven en de dood van Jezus Christus / Deel V + VI: Verscheyden Godtvruchtige en sedige rym-wercken.
7-2936: SWAGENBERG, COR - De blankboom.
7-2937: SWANENBERG, COR (SAMENSTELLING) - Shakepeare in vier; A bouquet of Shakespeare / 'n Buske Shakespeare / 'n Boeketje Shakespeare / Ein Sträuphen Shakespeare, Bundel bloemcitaten van William Shakespeare, vertaald in het Brabants, het Nederlands en het Duits door Cor Swanenburg, in kleur geïllustreerd door Nelleke de Laat.
7-3000: SWANENBERG, COR - Jikkes merante!; Sprokkelen in Brabantse spreuken.
1-4108: SWART, J. - De theologie van Kronieken (Proefschrift).
8-1414: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
1-4109: SWEDENBORG, EMANUEL - The true christian religion, (Series: Everyman's Library).
9-2016: SWEDENBORG, EMANUEL - Heaven and its wonders and Hell from things heard en seen, Published fot The Swedenborg Society.
6-080: SWELLENGREBEL, N.H., IN COLLABORATION WITH E. VAN DER KUYP - Health of white settlers in Surinam, [Colonial Institute at Amsterdam, Special Publication no. LIII, Department of Tropical Hygiene No. 16].
8-860: SWERTS, LAMBERT - Zuilen.
8-861: SWERTS, LAMBERT - Kruispunten.
8-1762: SWETS, LAMBERT - Kleine horlepijp [gedichten en liederen die verspreid verschenen in de jaren 1957-1960].
9-934: SWIECICKI, MAREK - Roode duivels in Arnhem!.
8-862: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, Ned. Bewerking G. Blom; Geïllustreerd door Rein van Looy.
8-2403: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's travels, With a critcial and biographical profile of the author by William T. Brewster.
7-2184: SWIGCHEM, C.A. VAN - Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk te Gouda.
7-808: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin; Een methodisch-didactische studie [Proefschrift].
5-773: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in Tertiam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Et in ejusdem Supplementum centesima quaestione auctum; Editio Sexta, recognita et emendata.
5-771: SYLVII, F. (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Novissima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-772: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Quarta.
8-2422: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play [facsimile; Reprinted 1971 by photo-lithography for the Irish University Press, Shannon; Original Edition by Cuala Press, Churchtown, 1910].
8-2459: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play.
7-3564: SYNGHEL, GEERTRUI VAN (SAMENSTELLING) - Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding.
7-2805: SYNGHEL, GEERTRUI VAN - Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding.
7-066: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
5-474: TABARAUD, M. - Histoire de Pierre de Bérulle, Carinale de la Sainte Église Romaine, Ministre d'Etat, chef de conseil de Régence, sous Marie de Médicis ...; suivi d'Une Notice Historique des superieurs-généraux de cette Congrégation; Tome Second.
8-707: TABUCCHI, ANTONIO - Tristano muore; Una vita.
7-713: TACITI, P. CORNELII - Libri qui supersunt recognovit Carolus Halm; Editionem quintam curavit Georgius Andresen; Tomus Prior: Qui libros ab excessu Divi Augusti continet.
7-782: SENECA SUETONIUS TACITUS - Rondom Claudiu, Vertaling H. Wagenvoort e.a..
7-715: TACITUS - Cornelii Taciti ab excessu Divi Augusti libri; in usum scholarum recensuit, dr. Michael Gitlbauer; Pars Prior (I-VI).
7-716: TACITUS - P. Cornelii Opera; Cum indice rerum; ad optimorum librorum fidem adcuravit C.H. Weise; Tomus I, Insunt: Annalium Libri XVI..
7-709: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-710: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-708: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiae; I: Tekst [Latijnse tekst], Dr. G.J.D. Aalders [tekstbezorging].
7-706: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti XI-XVI; Door P.K. Huibregtse.
7-705: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti I-VI; Door P.K. Huibregtse.
7-714: TACITUS - Historien; Deutsche Gesamtausgabe, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Walther Sontheimer.
1-768: TACK, F. - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche, Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
7-021: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
9-918: TAEL, AREND - Frontlijn PTT.
1-4580: TAFT, R.F. - Le rite byzantin; Bref historique.
2-305: TAGAGE, BR. SIGISMUND - Maastricht, bakermat van een congregatie 1800-1850.
3-897: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei. , De augustissimo Corporis et Sanguinis Christi, sacrificio ayque sacramento. Elucidationes L, in tres libros distanctae. .
3-898: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei de Augustissimo corporis et sanguinis Christi. , Sacrificio atque sacramento. .
7-3506: TAILLEUR, MAX - Tussen baard en engelenhaar!; Een collectie moppen verzameld en geschreven exclusief voor alle wijnklanten van De Gruyter, Serie: Gein bij de wijn, nr. 4.
7-3504: TAILLEUR, MAX - Proost dokter, neem een advocaatje!; Een boek gevuld met moppen over doktoren en advocaten, Serie: Gein bij de wijn, nr. 1.
9-758: TAIT, HUGH - Porcelain, Series: Spring Art Books.
1-4111: BR. ROGER VAN TAIZÉ - Liefde die liefde wekt; De bronnen van Taizé.
7-900: TALBOT RICE, DAVID (REDACTIE) - De glorie der middeleeuwen; Van Rome tot Karel de Grote.
8-708: TAMARO, SUSANNE - Va' dove ti porta il cuore.
8-684: TAMARO, SUSANNE - Rispondimi.
8-683: TAMARO, SUSANNE - Per voce sola.
8-667: TAMARO, SUSANNE - Più fuoco, più vento.
5-475: TAMBURINI, THOMAE - Methodus Expeditae Communionis, tum pro Sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis; Liber Unicus, In quo omnes ferè conscientiae casus ad Eucharistiae Sacramentum qua ministrandum, qua suscipiendum spectantes.
6-1050: TANERIJEN, WILLEM VAN DER - Boec van der loopenden practijken der raidtcameren van Brabant, Deel I, Ingeleid en uitgegeven door Eg. I. Strubbe.
9-1901: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
9-1900: TANNER, MICHAEL - Nietzsche, Reeks: De Grote Filosofen; Trouw Bibliotheek.
1-4129: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique, Sixième édition.
1-4127: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique.
1-4123: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio nona.
1-4124: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Editio nona.
1-4121: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio sexta.
1-4120: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio quinta.
1-4119: TANQUEREY, A. - La divinisation de la souffrance, Nouvelle série des dogmes générateurs de la piété.
1-4118: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Secundus: Theologia moralis fundamentalis; de virtutibus et praeceptis.
1-4117: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Primus: De paenitentia, de matrimonio et ordine.
1-4115: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; De Penitentia et Matrimonia, Pars dogmatica.
1-4116: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus Primus / Tomus Secundus / Tomus Tertius.
1-4114: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus tertius, De Deo sanctificante et remuneratore, seu de gratia, de sacramentis en de novissimis.
1-4113: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
1-4112: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
3-2037: TANS, J.A.G. / JACQUES, É. / SCHMITZ DU MOULIN, H. / LAMBERIGTS, M. (COMPOSÉ PAR) - Lexicon pseudonymorum Jansenisticorum, Répertoire de nomd d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme.
5-476: TAPARELLIT D'AZEGLIO - Essai théorique de Droit Naturel, basé sur les faits, traduit de l'Italien d'après la dernière édition avec approbation de l'auteur; Tome Premier + Tome Deuxième.
3-896: TAPPEHORN, ANTON. - Anleitung zur Verwaltung des hl. Busssakramentes. , Fünfte Auflage. .
1-4131: TARDIF, EM. - De kracht van het evangelie; God maakte van mij een getuige.
8-1415: TARTT, DONNA - De verborgen geschiedenis.
8-1416: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
3-900: TASSE. - Jérusalem, Délivrée, Poème du Tasse. , Traduit du français par le Prince Lebrun. .
5-477: TASSO, FAUSTINO - Le Historie de successi de nostri tempi; divise in Tredici Libri; Nelle quali si contengono tumulti, ribellioni, seditioni, tradimenti, solleuationi, guerre de popoli, prese di citta, espugnationi di fortezze, diete di stati, saccheggiamenti di iuoghi, incendii, tregue, accordi, rompimenti di pace, uccisioni di gente, mortre de principi, & altre cose occorse fra catholici, & heretici, dal fine dell'anno MDLXVI fino al principio dell'anno MDLXXX .
6-322: TATLOW, A.H. (EDITOR) - Natal Province; Descriptive guide and official handbook.
1-1313: TAUVEL, R.P. PH. - Vie du Père Damien, l'apôtre des lépreux de Molokai, de la Congrégation des Sacrés-Coeurs.
9-2017: TAX, K.W.J.M. - Das Janota-Officium; Geschichte und Sprache eines Ripuarischen Stundenbuches [Proefschrift, Dissertation].
9-2018: TAYLOR, RICHARD - With heart and mind.
6-019: TAYLOR, C.F. (REDACTIONEEL ADVISEUR) - Indianen; De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.
7-790: TEBBENHOFF, G.A. - Korte leiddraad der mythologie.
7-2846: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. [(OP)GETEKEND DOOR] - De Erwtenman en andere volksverhalen uit Noord-Brabant.
7-2889: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXVIII].
7-3260: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXVIII .
8-977: TELLEGEN, TOON - Enkele onwaarschijnlijke aantekeningen van Dante Alighieri bij het schrijven van zijn Goddelijke Komedie.
8-1417: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen.
8-2550: TENNYSON - Enoch Arden, Illustriert von Paul Thumann.
2-286: TEPE, WIM - Begijnen in de Lage Landen.
7-2164: TEPE, WIM - XXIV Paepsche vergaderplaetsen; Schuilkerken in Amsterdam.
8-2010: TERBORGH, F.C. - Abyla.
3-1088: F. ELIAS VAN S. TERESA (UITGHEGHEVEN DOOR) - Het leven vande H. Moeder Teresa van Iesus, Fondateresse der Baer-voetsche Carmeliten ende Carmelitessen; Door haer selve / midst vevel haers Overste in't Spaensch geschreven / ende nu versch nae het origineel correctelijck in 't Duytsch overgeset.
3-904: TÉRÈSE. - Lettres de Sainte Térèse. , Traduites suivant l'ordre chronologique. Édition enrichie de lettres inédits de notes et de biographies. Par le P. Marcel Bouix. Deuxième édition. Tome I-III. .
3-903: TÉRÈSE. - Oeuvres de Sainte Térèse. , Traduites d'après les manuscrits originaux, par le R.P. Marcel Bouix. Tome I-III. .
5-479: TERESE - Les OEuvres de la Saincte Mère Terese de Iesus, Fondatrice de la Reforme des Carmes et des Carmelites Deschaussez, Traduites d'Espagnol en François par le R. P. Cyprien de la Nativié de la Vierge, Religieux du mesme Ordre; Tome Premier + Tome Second.
1-2602: H. TERESIA - Werken der H. Teresia; Deel 1 t/m Deel 4, (Uit het Spaansch vertaald door Titus Brandsma e.a.).
1-2612: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel I + II + III.
1-2613: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel II, bevattende alle totnogtoe bekende brieven en fragmenten van brieven.
1-2614: TERESIA - Werken van de H. Teresia, Deel II, bevattende alle totnogtoe bekende brieven en fragmenten van brieven.
8-1763: TERGAST, NES - Het moederland; Gedichten.
7-1103: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
7-1102: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
9-1006: TERLINDEN, CHARLES - Histoire militaire des Belges.
7-2126: TERLOUW, FRIDA - Puttershoek; Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland.
7-2378: TERMEER, HENK - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945; politiek en vakbeweging.
1-2272: TERPSTRA, P. - Maria, de Heilige Maagd, Leven, verschijningen, legenden, mirakelen.
8-1245: TERSTEEG, J.J.TH.M. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Ic ga daer ic hebbe te doene, Opstellen aangeboden aan prof.dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuiniversiteit van Groningen.
7-3783: TERSTEGGE, ANSELMUS - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
7-753: TERTULLIANI, Q. SEPTIMII FLORENTIS - Opera Omnia; Tomus II.
5-480: TERTULLIANI - Opera. Ad optimorum librorum fidem expressa; Pars I. Libri Apologetici; Pars II. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2; Pars III. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 1; Pars IV. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2 (all parts in two volumes), Curante E.F. Leopold.
1-4133: TERTULLIEN - L'Apologétique et les Prescriptions de Tertullien, Traduction de l'Abbé de Gourcy.
3-906: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
3-905: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
2-2724: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques..
2-2725: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1968- XVIIe Année..
2-2723: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Xve Année..
2-2721: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1864 XIIIe Année..
2-2722: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques..
2-2720: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1863- XIIe Année..
2-2719: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1862- XIe Année..
2-2718: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1861- Xe Année..
2-2726: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1969- XVIIIe Année..
2-2727: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1970- XIXe Année..
2-2728: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1971- XXe Année..
7-1489: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden; Derde Deel.
7-1442: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile uitgave van de oorsponkelijke uitgave van 1858].
7-2271: TERWEN, J.L. - Amsterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile heruitgave, ontleend aan J.L. Terwen: Het Koninkrijk der Nederlanden; G.B, van Goor, Gouda, 1858].
8-1265: MEERUN TERWOGT - Bij Goethe's Faust; Aantekeningen uit een Faustcollege (Leergang 1918-1919) van G.J.P.J. Bolland, Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
1-4838: TESSER, C. - Ik geloof ..., Korte verklaring van de geloofs-belijdenis van het katholieke geloof, zooals die gebruikt wordt bij het doopsel voor volwassenen.
2-480: TESSER, J., S.J. - De Jezuïeten te Maastricht, 1852-1952.
3-975: NOVUM JESU CHRISTI TESTAMENTUM. - Novum Jesu Christi Testamentum., Matthaeus, Marcus, Lucas, Joannes..
8-1419: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
5-482: TETAMI, BENEDICTI - De vero cultu et festo Sanctissimi Cordis Jesu adversus Camilli Blasii commonitoriam dissertationem apologeticus Benedicti Tetami.
7-997: TEUNIS, H.B. EN TONGERLOO, L. VAN (REDACTIE) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden, Bundel aangeboden aan prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
7-1008: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125; Heersers en heiligen in de middeleeuwen.
3-908: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
3-907: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
8-2188: THARAUD, JÉROME ET JEAN - La maitresse servante.
8-167: THAU HEYMAN, THERESE - Posters American style.
3-995: THAULER, JOHANN. - Les Institutions de Thaulere, religieux de l'Ordre de Saint Dominique. , Traduction nouvelle. .
7-2783: THELEN, TON (EDITOR) - Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert.
7-2899: THELEN, A.A.J. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging; Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915; Analyse van een mentaliteit, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXII].
3-909: THÉMINES, M. DE. - La Petit Église. , Ou La Dissidence Condamnée. .
9-1266: THENARD, L.-J. - Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique; Tome Premier (Première Partie: Corps inorganiques; texte numéros 1 à 463 et 1238) + Tome Quatrième (Troisième Partie: Des principes généraux de l'analyse chimique; texte numéros 2013 à 2196 + Additions).
10-145: THENARD, L.-J. - Traité de Chimie., Élémentaire, théorique et pratique. Tome I,II,III,IV..
1-1872: P. THEODOOR VAN SINT JOSEPH, O.K. - Iconologisch leven van de Heilige Theresia, mystiek kerkleeraar.
5-483: THEODORETI, B. - Operum; Tomi I Pars Altera (Commentarii in Psalmos) + Tomi II Pars Altera (Ezechielis Prophetiam interpretatio / Commentarius in visiones Danielis Prophetae / commentarius in Duodecim Prophetas) + Tomi III Pars Altera (Ecclesiasticae Historiae libri quinquo / Religiosa Historia seu ascetica vivendi ratio / Oratio de Divina et sancta Caritate) + Tomi IV Pars Altera (Adversus Gentiles Libri XII.: Graecarum affectionum curatio / seu Evangelicae veritatis ex gentilium philosophia cognito / Epistolae) + Tomi V Pars Altera (Dialogus I-III. De Sancta Trinitate / Dialogus IV. De Spititu Sancto / Eutheri Tyanorum Episcopi Sermones / Index Operum).
1-1028: T.R.P. THÉODORIC PARÉ, O.F.M. - La Prière des Psaumes, Les Psaumes et les Cantiques du Bréviaire Romain.
1-273: THÉONVILLE, GF - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging.
7-411: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen.
5-478: SAINTE THERESE - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d'Andilly, nouvelle édtion; Premier Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
3-902: THÉRÈSE. - Oeuvres très-complètes de Sainte Thérèse. , Entourées de vignettes a chaque page. Suivies de lettres inédits. Tome I-IV. .
2-855: STANISLAS DE SAINTE-THÉRÈSE - Une Ange du Carmel, Sainte thérèse-Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus.
1-1372: THÉRY, R.P.G. - Catherine de Francheville, Fondatrice à Vannes de la Première Maison de Retraites de Femmes, Tome II (1674-1689) La grande période de la Retraite.
7-2860: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903; Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel VI].
3-2526: THEUNISSEN, DR. W.P. - Ikonen., Vensters op de eeuwigheid..
1-536: THEVELEIN, I. (SAMENGESTELD DOOR) - Officium, Gezongen getijdengebed.
9-2019: THÉVENAZ, PIERRE - De dwaze rede; De conditie van het filosofisch denken.
1-4134: THIBAUT, R. - L'Union à Dieu dans le Christ, d'après let lettres de direction de Dom Marmion .
1-3767: THIBAUT, R. - Abbot Columba Marmion; a master of spiritual life 1858-1923.
8-2546: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Zweiter Teil: Deutsch-Französisch.
8-2545: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Erster Teil: Französisch-Deutsch.
7-853: THIEDE, CARSTEN PETER - Ein Fisch für den römischen Kaiser; Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus.
1-4137: THIEDE, C.P. EN D'ANCONA, M. - Ooggetuige van Jezus, Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
1-4136: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
1-4135: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
9-822: THIEL, ERIKA - Geschichte des Kostüms; Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, Mit 70 farbigen und 732 einfarbigen Abbildungen.
7-1035: THIELE, J. (REDACTIE) - De minne is al; 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
1-2681: THIELE, J. (REDACTIE) - De minne is al; 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
9-1812: THIELST, PETER - Het verhaal van Søren Kierkegaard; Roman over het leven van een filosoof.
2-1210: THIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden.
3-1090: THIENEN, FRANCISCUS VAN (BY-EEN GEVOEGT DOOR) - Den dobbelen Zielen-troost ende Vaderlyke Leeringe, Troostelyk voor de Godtvruchtige Christene zielen; Gesteld in forme van dialogue of same-spraeke, tusschen eenen vader ende zijne kinderen; Verklaerende de tien Goddelijke Geboden, de zelve uytleggende ende met exempelen bewysende, Nieuwlijks overzien, ende in veel plaeten verbetert, ende tot onderwijsinge ende troost der zielen uyt-gegeven.
6-515: THIERRY, A. - OEuvres d'Aug. Thierry, membre de l'Institut: Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands / Dix ans d'études historiques / Lettres sur l'histoire de France.
1-2706: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Meditaties, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 7).
1-2703: WILLEM VAN ST.-THIERRY - God schouwen, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 4).
1-2705: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Meditaties, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 7).
1-2700: WILLEM VAN ST.-THIERRY - Commentaar op het Hooglied, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 1).
9-2022: THIJSSE, W.H. - Rokoko; Democratie in wording.
1-4138: THILS, G. - Theologica e miscellaneis.
1-1015: THOBEN, J.A.H. - De liederen van gods volk, Een studie over milieu, theologie en literaire vorm van de psalmen.
6-025: THOM, JAMES ALEXANDER - Tecumseh.
1-2009: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - Pontifex, Het ware verhaal van het denken en doen van de laatste drie leiders van de katholieke kerk in deze eeuw.
3-911: THOMAS, R.P. - Theologia Universa quam ad usum S. Theologiae Candidatorum. , Editio quinta. Tomus I et II (bound together). I: De Locis Theologicis, quibus praeunt questiones aliquae de ipsa Theologia. II: De Deo uno et de Attributis, De Deo trino et Creatore. .
1-4139: THOMAS, P. - Nu en altijd, Klein getijdenboek 2: Psalmen en andere liederen.
8-366: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
7-1547: THOMAS, HAYE - Het dagelijks leven in de 17de eeuw.
9-2020: THOMAS, JACQUES - La divine proportion & l'art de la géométrie; Étude de symbolique chrétienne.
1-5252: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Troisième; 3a, Questions 16-26; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5253: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Vie de Jésus, Tome Quatrième; 3a, Questions 50-59; Traductions française par S. Synave, O.P..
1-5294: THOMAS D'AQUIN - La Foi, les Oevres, la Prière; ou commentaires du symbole des apotres.
1-5250: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Premier; 3a, Questions 1-6; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5251: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Deuxième; 3a, Questions 7-15; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5247: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Religion, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 80-87; Traductions française par I. Mennessier, O.P..
1-5248: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Tempérence, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 141-154; Traduction française par J.-D. Folghera, O.P..
1-5246: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Troisième; 2a-2ae, Questions 67-69, Les Péchés d'Injustice II; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5245: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Deuxième; 2a-2ae, Questions 63-66, Les Péchés d'Injustice I; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5242: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Premier; 1-2ae, Questions 71-78; Traduction française par R. Bernard, O.P..
1-5241: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Les actes humains; 1a-2ae, Questions 6-21; Traduction française par M.S. Gillet, O.P..
1-5240: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La pensée humaine; 1a, Questions 84-89; Traduction française par J. Wébert, O.P..
1-5238: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Deuxième; 1a, Questions 12-17; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5237: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Premier; 1a, Questions 1-11; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5254: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), L'Au-delà; Suppl., Questions 69-74; Traduction française par J.D. Folghera, O.P..
1-5216: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique; Le Mariage, Tome Deuxième, Suppl. , Questions 50-60; Traduction française par L. Misserey, O.P..
1-5244: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Grace; 1a-2ae, Questions 109-114; Traduction française par R. Mullard, O.P..
1-5243: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Deuxième; 1-2ae, Questions 79-89; Traduction française par R. Bernard, O.P..
5-484: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae Disciplina circa beneficia et beneficiaros, in tres partes distributa, variisque animadversionibus locupletata; Accedit Tractatus Beneficiarius Fr. Caesarii Mariae Sguanin pro indemniter salvandis iuribus sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica; Opus ex Sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum historiis decerptum; Editio Postrema, cum Parisiensi accuratissime collata, Tomus I (Tomus Primus, Libro I.) + Tomus II (Partis I. seu Tomi I. Liber II.) + Tomus III (Partis I. seu Tomi I. Liber III.) / Tomus IV (Partis II. seu Tomi II. Liber I.) / Tomus V (Partis II. seu Tomi II. Liber II.) / Tomus VI (Partis II. seu Tomi II. Liber III.) / Tomus VII (Partis III. seu Tomi III. Liber I.) / Tomus VIII (Partis III. seu Tomi III. Liber II.) / Tomus IX (Partis III. seu Tomi III. Liber III.) / Tomus X (Index; Tractatus Beneficiarius pro indementer salvandis juribus Sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica, authore Fr. Caesar Mariae Sguanin) [complete series].
5-777: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia & beneficiarios, distributa in tres partes sive tomos, quae & ipsae in tres libros singulae distributae sunt; Pars Prima, sive Tomus Primus + Pars Secunda, sive Tomus Secundus + Pars Tertia, sive Tomus Tertius, Opus ex sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum Historiis decerptum; Editio Secunda Italica, variis animadversionibus locupletata; Authore, eodemque interprete Ludovico Thomassino, Oarorii Gallicani Presbytero.
1-1467: THOMPSON, F. - De heilige Ignatius van Loyola.
1-3040: THOMSON-WENTHOLT, I.C. - Hebreeuwse helden, Bundel verhalen naar het Amerikaans van Rufus M. Jones.
8-518: THOMSON, LESIE (COMPILED AND EDITED BY) - Fortune: All is but Fortune.
8-2420: THOMSON, GEORGE L. - My life as a scribe , [The life of a hobby calligrapher].
1-2870: THÔNE, CH.P. - Voici ce Cœur..., Lectures ou méditations sur le culte du Sacré-Cœur, suivies d'une octave eucharistique.
1-2549: THONE, CH.P. - La Sainte de Lisieux vour parle, Quelques Mots-Clés de la petite sœur Thérèse pour comprendre son esprit et sa doctrine.
9-2021: THONNARD, F.-J. - Geschiedenis van de wijsbegeerte .
3-913: THORENTIER, JACQUES. - Les Bien-Faits de Dieu dans l'Eucharistie, et la Reconnoissance de l'homme. , Expliquez en huit Discours. Prononcez durant l'Octave du saint Sacrement, dans l'Église de Saint Severin. .
7-188: THUILLIER, JEAN-PAUL - Les Étrusques; Histoire d'un peuple.
1-4142: THUNG, M.A. - The precarious organisation, Sociological explorations of the Church's mission and structure (Proefschrift / Dissertation).
2-189: THYRION, F. - Les Frères Mineurs a Namur, Quelques pages d'histoire franciscaine a l'occasion du jubilé cinquantenaire de la fondation du Convent der Frères Minours à Salzinnes.
6-970: TICHELEN, TOM VAN - De straten van Merksem.
7-1432: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover (augustus-december 1723) [Proefschrift].
3-289: TIELMANS. - Spieghel des Levens, S. Francisci ende sijner Ghesellen. , In Heylicheyt vermaerdt door de gantsche wereldt. .
8-1420: TIEMEIJER, W.FR. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch [Proefschrift].
2-860: TIGER, J. - Royaume sans frontière, Paraboles évangéliques.
9-569: TIGGERS, PIET - Volksmuziek.
1-4155: TIJN, M. VAN / NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe, De code van het Oude Testament gebroken.
5-485: TILLEMONT, LENAIN DE - Memoires pour servir à l'histoire Ecclesiastique des six premiers sciècles; Justifiez par les citations des auteurs originaux; Avec une chronologie ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique & profane, & des Notes pour éclairir les difficultez des faits & de la chronologie (16 volumes; complete series), Tome I (Le temps de Nostre Seigneur & les Apostres) + Tome II (Les disciples de Nostre Seigneur & des Apostres, la suite de l'histoire de l'Église jusqu'a l'an 177, avec une lettre au R. P. Lami, sur la derniere Pasque de N. S.) + Tome III (Depuis l'an 177 jusqu'en 253) + Tome IV (L'Histoire de S. Cyprien et le reste du troisième sciecle depuis l'an 253) + Tome V (La persecution de Diocletien, celle de Licinius, & les Martyrs dont on ignore l'epoque) + Tome VI (L'Histoire de Donatistes jusques à l'episcopat de Saint Augustin; celle de Ariens jusques au regne de Theodose le Grand; celle du Concile de Nicée &c.) + Tome VII (Les histoires particulières depuis l'an 328 jusqu'en l'an 375, hors S. Athanase; Et ou l'on verra l'origine des Solitaires, des Cœnobites, des Congregations, & des Chanoines Reguliers) + Tome VIII ( Les Vies de S. Athanase, & les Saints qui sont morts depuis l'an 378 jusques en 394, & les histoires des Priscillianistes & des Messaliens) + Tome IX (Les Vies de Saint Basile, de Saint Gregoire de Nazianze, de Saint Gregroire de Nysse, & de Saint Ampliloque) + Tome X (Les Vies de S. Ambroise, S. Martin, S. Epiphane, & divers autres Saints morts à la fin du quatrième siecle & au commencement du cinquième) + Tome XI (La Vie de Saint Chrysostome, celles de Constance Prestre, de Saint Olympiade veuve, de Theophile Patriarche d'Alexandrie, de Pallade d'Helenople &c.) + Tome XII (L'Historie de Saint Jerome, Prestre & Docteur de l'Eglise; & de divers auteurs Saints ou grands hommes morts depuis l'an 420 jusque vers l'an 430) + Tome XIII (La Vie de Saint Augustin, dans laquelle on trouvera l'histoire des Donatistes de son temp;s, & celle des Pelagiens) + Tome XIV (Les histoires de Saint Paulin, de S. Celestin Pape, de Cassien, de S. Cyrille d'Alexandrie, & du Nestorianisme, &c.) + Tome XV (Les histoires de Saint Germain d'Auxerre, de Saint Hilaire d'Arles, de Theodoret, de saint Leon Pape, & de quelques auteurs Saints ou grand hommes qui sont morts depuis 448 jusques en 461) + Tome XVI (L'Histoire de S. Prosper, de S. Hilaire Pape, de S. Sidoine, d'Acace de Constantinople, de Saint Eugene de Carthage & de la persecution de l'Église d'Afrique par les Vandales; d'Eupheme & de Saint Macedone Patriarches de Constantinople,& de divers autres Saints & Saintes ou grand hommes qui sont morts depuis l'an 463 jusques en 513).
5-779: TILLEMONT, LE SIEUR LENAIN DE - Histoire des empereurs, et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siecles de l'Eglise, de leurs guerres contre les Juifs, des Ecrivains profanes, & des personnes le plus illustres de leur temps; Justifiée par les citations des auteurs originaux; Avec des notes pour éclaircir les principales difficultez de l'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième + Tome Cinquième + Tome Sixième [6 tomes en 3 volumes].
2-1219: TILLET, L.-M. - Itinéraires Romans en Bretagne et calvaires Bretons.
1-4144: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en de twintigste eeuw, Redactie en inleiding van Carl E. Braaten.
1-4143: TILLICH, P. - Op de grens, Studies over theologie, filosofie en cultuur.
1-1668: TILLMANN, F. - Band IV, 2: Die katholische Sittenlehre, Die Pflichten gegen sichselbst und gegen den Nächsten.
1-4146: TILLMANN, KL. - Meditatie; een werkboek + Meditatie; oefeningen.
6-922: TILMAN, E. / AUTENBOER, E. VAN - Turnhout?, Turnhout Wereldcentrum van de speelkaart.
1-1007: TILSTRA, W. (REDACTEUR) - Psalter Gregoriaans en chants.
9-87: TIMBAL, DR. - Le livre de l'infirmière, Préface de M. de Professeur Debaisieux.
8-1764: TIMMER, CHARLES B. - Gestalten en seizoenen.
8-1424: TIMMERMANS, FÉLIX - La harpe de Saint François.
8-1781: TIMMERMANS, FELIX - De herst blaast op den horen [poëzieblad, dubbelgevouwen blad], Het zesde poëzieblad in de reeks Pen en Burijn uit de Nederlandse letteren met grafiek van eigentijdse kunstenaars; Het gedicht De herfst blaast op den horen is uit de bundel Adagio van Felix Timmermans; De prent is gesneden door de graficus Piet Janssens, geboren te Lier.
8-1423: TIMMERMANS, FELIX - Franziskus [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
8-1422: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter [German translation].
8-1421: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
6-443: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
6-441: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
7-152: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1163: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1100: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
2-669: TIRELIREN, G. - 100 jaar kapucijnen Herentals.
5-781: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novuum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-780: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus [from Genesis till Daniel] + Tomus Secundus, quo Minores Prophetae et Novum Testamentum explicantur.
9-1349: TISSANDIER, GASTON - Les martyrs de la science, Ouvrage illustré de trente-quatre gravures sur bois; Compositions de Camille Gilbert.
1-4147: TIXERONT, J. - Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne; II: De Saint Athanase à Saint Augustin.
8-2415: TODD FELTON, R. - A journey into Ireland's literary revival, Art Place Series.
7-2948: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
7-2947: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
9-665: TOEBOSCH, LOUIS - Missa Duodecim Apostolorum, ad 4 voces inaequales, organo comitante (Opus 85), Partituur aangeboden door het Sacramentskoor Breda t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van zijn dirigent-organist Louis Toebosch 14 februari 1965.
9-667: TOEBOSCH, LOUIS - Praeludium et Fuga super Te Deum Laudamus, pro organo (Opus 50), Gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Regering.
9-666: TOEBOSCH, LOUIS - Fantasie en Fuga voor orgel (Opus 57).
9-222: TOEBOSCH, J. - Limburgsche vertellingen 2, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 46-47.
7-2158: TOL, F.L. VAN / HEIDEN, G.C.A. VAN DER - Door het oog van de meester; De ansichtkaarten van Jan Woerlee.
3-914: TOLETI, FRANCISCI. - Francisci Toleti. , Societatis Iesu, S.R.E. Presbyteri Cardinalis. Instructio Sacerdotum, ac poenitentium, in qua omnium absolutissima Casuum Conscientiae Summa continetur. D. Andreaer Victorelli Bassanensis Doct. Theologi: Accessit insuper praeter Opusculum D. Martini Fornarii de Sacramente Ordinis etc. Ac denique postrema hac editione adiectus est supradicti Victorelli nouus Tractatus de Origine & Clausura Sanctimonialium: Quibus Moralis Theologiae studioso Universa Praecepta Animarum statum concernentia adeo exacte proponuntur, ut perfectiora ne dum re ipsa videre, sed neque mente valeat sibi configurare. Superiorum Permissu, et Privilegiis. Bound with: Tractatus de Origine et Clausura Sanctimonialium and: Institutio Confessariorum Martini Fornarii. .
8-1425: TOLLENAERE, F. DE / PIJENBURG, W. (SAMENSTELLING) - Woordindices bij J. Buntinx en M. Gysseling, het oudste Goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344).
8-1427: TOLLENAERE, F. DE - Etymologica & Lexicographica, Bezorgd door Hans Heestermans.
8-2477: TOLLER, ERNST - Briefe aus dem Gefängnis.
9-414: TOLSMA, W. - s-Gravenhage als vogelstad.
2-1103: TOMAN, R. (SAMENSTELLING) - Romaanse kunst, Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst.
7-904: TOMAN, ROFL (EDITOR) - The High Middle Ages in Germany.
2-119: TOMANN, M.J. - Österreichische Zisterzienserkonstitutionen, Zeitdokimente einer Kongretation, ihre Geschichte und Entwicklung 1859-1984.
1-3038: TOMSON, P. - De zaak-Jezus en de Joden.
8-662: TONDELLI, PIER VITTORIO - Camere separate.
2-1986: TONGEREN, L. VAN (REDACTIE) - Toekomst, toen en nu, Beschouwingen over de ontwikkeling en de voortgang van de liturgievernieuwing.
9-1902: TONGEREN, PAUL VAN / DESMOND, WILLAM / FRANCK, DIDIER - Nietzsche en de joods-christelijke traditie, Tijdschrift voor Filosofie, 61e jaargang, nummer 1, maart 1999.
9-2023: TONGEREN, PAUL VAN (REDACTIE) - Is vergeving mogelijk? Over de mogelijkheid en moeilijkheid van vergeving, vooral in verband met oorlogsmisdaden.
9-2024: TONGEREN, PAUL VAN (REDACTIE) - Het lot in eigen hand? Reflecties op de betekenis van het (nood)lot in onze cultuur.
9-957: TOORN, M.C. VAN DEN - Dietsch en volksch; Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland, Serie: De Nieuwe Taalgids Cahiers 5.
6-400: TOPFFER, R. - Voyages en zigzag, ou Excursions d'un pensionnat en vacances das les Cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes, lllustré d'après des dessins de l'auteur et ornés de 15 grandes dessins par M. Calame.
7-2470: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
1-1766: TORSY, J. - Der gro?e Namenstagskalender, 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen.
7-1012: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars; Leprozen - armen - geuzen.
3-917: TOUL, COMTE DE. - Instructions Chrétiennes en forme de Lectures et de Méditations. .
5-487: COMTE DE TOUL (R.P. HUMBERT) - Instructions sur les principales vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Nouvelle édition, augmentée de l'exercise pour la sainte Messe, de nouveaux chapitres et de résolution pratiques placées à la fin de chaque chapitre, au clergé seculier et aux fidèles de son Diocese.
3-293: TOUL, GRAEVE VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van de Religie en van de pligten van het Christendom., Opgedraegen door den Doorl. En Hoogw. Bisschop Graeve van Toul, Prince van het H. Roomsche Ryk, aen de seculiere Geeftelykheyd en aen de Geloovige van zyn bisdom. Uyt het Fransch vertaeld..
3-918: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. .
3-916: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, augmentée des Prières du Matin & du Soir, & de l'Exercice pour la Sainte Messe. .
3-915: TOUL, MGR. L'EVÊQUE COMTE DE. - Instructions sur les Fonctions du Ministere Pastoral. , Nouvelle édition. Tome premier - Tome cinquième. Adressées par Monseigneur l'Eveque Comte de Toul. .
3-294: TOUL, GRAEF VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van den Godsdienst, en op de pligten van het Christendom. , Uyt het Fransch vertaeld, op nieuws overzien volgens de laetste Fransche uytgaef, vermeerderd met eenige hoofdstukken en werkelyke voornemens op het eynde van ieder hoofdstuk, met eene korte verzuchting tot God. .
8-2267: TOULET, PAUL-JEAN - Mon amie Nane, Éditions à la Belle Etoile; Dessins de Juus Hartman.
9-2025: TOULMIN, STEPHEN - The return to cosmology; Postmodern science and the theology on nature.
1-4148: TOUR, IMBERT DE LA - Les origines de la Réforme; Tome III: l'Évangélisme (1521-1538).
3-1057: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Eersten + Tweeden + Derden Boekdeel (Vierden Boekdeel ontbreekt) / Exordia ofte Inleydingen, om de Zedelessen, begreepen in de vier Boekdeelen der Meditatiën, uytgsproken door Fr. J. Tourbe... te konnen gebruyken tot volkoome Sermoonen op alle de zondagen van het jaer, tot nut en gemak van de Verkondigers van Gods Woord uytgegeeven door den eerweerden Pater voornoemd, .
3-1074: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Derden Boekdeel.
7-938: TOURN, GIORGIO - Geschichte der Waldenser-Kirche, Die einzigartige Geschichte einer Volkskirche von 1170 bis zur Gegenwart.
5-486: TOURNELY, HONORATIUS - Praelectiones Theologicae de Deo et Divinis attributis, Quas in Scholis Sorbonicis habuit Honoratus Tournely, Editio Postrema juxta exemplar Parisiense, quamplurimis Additionibus ac Notis nunc primum locupletata, quibus Doctrina Auctoris illustratur, ad defenditur; Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX (en 6 reliures).
1-3083: TOURNIAC, J. - Vie posthume et résurrection dans le judéo-christianisme.
5-488: TOURNIAIRE, BALTHAZARIS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max., Bibliis adhibitam, Editio novissima, amplissima, & cum ipso Bibliorum textu verbo ad verbum collata; Tomus Primus (A-I) + Tomus Secundus (L-Z).
1-4149: TOURS, C. DE - La perfection séraphique d'après Saint François.
1-3092: TOUZARD, J. - Grammaire Hébraïca abbrégée; precédée de Prmiers Éléments; accompagnés d'excercices a l'usage des commançents.
9-2138: TOYNBEE, ARNOLD E.A. - Denken over de dood.
8-660: TOZZI, FREDERIGO - Con gli occhi chiusi.
6-082: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
6-081: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
1-1198: TRAPÉ, A. - Saint Augustinus, l'homme, le pasteur, le mystique.
7-933: TREECE, HENRY - De kruistochten.
8-2548: TREUGE, LOTHAR - Huldigungen.
5-490: TRICALET, L'ABBÉ - Traité de l'Amour de Dieu, par St. François de Sales; publiée par M. l'Abbé Tricalet, auteur de la Bibliothèque des Pères de l'Église, du Livre du Chrétien, etc..
6-355: TRICHT S.J., V. VAN - Le Père Lievens.
9-989: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger; De voedselvoorziening 1940-1945.
3-295: VAN TRIER, - Herderlyken Brief van zyne koninglyke hoogheyd den Aertsbisschop en keurvorst., Vertaeld uyt het Hoogduytsch..
1-2692: ÉLISABETH DE LA TRINITÉ - J'ai trouvé Dieu, OEuvres complètes, tome I/B: Lettres du Carmel.
3-921: TRIVELLATO, M. ANTONIO DE. - Dissertatio de Augustissimo Eucharistiae Sacramento et Sacrificio. .
1-1365: TROCHU, F. - Pierre-Julien Eymard.
1-2282: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
1-2281: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
1-2577: TROELSTRA, S.H. - Geen enkel beeld; Mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz.
9-1489: TROJANOW, ILIJA - De heilige bron van de islam; Een pelgrimstocht naar Mekka.
8-1429: TROLSKY, TYMEN - Hyacintha en Pasceline; Roman.
8-2011: TROLSKY, TYMEN - Nagelaten gedichten / Indonesische gerechten [tweede druk; ander lettertype dan bij Nagelaten Gedichten].
1-4151: TROMP, NICO EN MAAS, JACQUES - Voorlezen uit Rembrandt, Visie op bijbelse verbeeldingen.
1-1043: TROMP, N.J. - Leven vanuit de psalmen met het oog op god, Cahiers voor levensverdieping nr. 26.
5-491: TRONCON, M. - Traité de l'Obéissance.
3-922: TRONSON, M. - Oeuvres Complètes de M. Tronson. , Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, réunies pour la première fois en collection. Classées selon l'ordre logique, et publiées par M. l'Abbé Migne. Tome premier. .
2-23: TROOSTER, MARIE - Sint Dominicus en zijn derde orde.
9-2135: TROOSTWIJK, CHRIS DOUDE VAN / BEUMER, JURJEN / STEGEMAN, DERK (RED.) - Wij willen het heidendom eeren'; Miskotte in de 'nieuwe tijd'.
7-2386: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
7-091: TROTZKY, L. - L'Avènement du Bolchevisme.
8-1430: TROYES, CHRÉTIEN DE - Perceval of het verhaal van de Graal, Reeks: Prisma Klassieken nr. 17.
6-191: TRUNGPA, CHÖGRAM - Born in Tibet; by Chögram Trungpa, The eleventh Trungpa Tulku, as told to Esmé Cramer Roberts.
8-273: TSCHICHOLD, JAN - Geschichte der Schrift in Bildern.
2-1837: JOANNE POLMANO TUBIZIANO - Breviarium Theologicum, Continens definitiones, descriptiones, et explicationes terminorum theologicorum.
7-202: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14dede eeuw.
7-180: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14de eeuw.
6-032: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
7-1051: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige veertiende eeuw.
6-033: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
1-4153: TUKKER, C.A. - Water putten I; Kerkhistorische teksten, Verzameld, vertaald en ingeleid door dr. C.A. Tukker.
7-740: TULLII CICERONIS, M. - Orationes Selectae; Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius, für den Schulgebrauch neu bearbeitet von Gottl. Christ. Crusius; Erstes Heft + Zweites Heft + Drittes Heft + Viertes Heft + Fünftes Heft + Sechstes Heft / Laelius de Amaticia; Zum Gebrauche für die mittleren Klassen der Gelehrtenschulen erläutert von Dr. Georg Aenotheus Koch [all in one volume].
7-1825: TUMMERS, P.L.M. - Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen.
7-3271: TUMMERS, HARRY (REDACTIE) - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
1-4342: TÜMMLER, H. - Luther und Erfurt.
1-4563: TURNšEK, M. - Licht und Wort; Kulturträger aus dem Osten Konstatin und Methodios, Dramendrehbuch in 21 Szenen.
9-1139: TURNER, JANE (EDITOR) - The Grove Dictionary of Art: From David to Ingres; Early 19th-century French Artists.
9-797: TURNER, A.J. (REDACTIE) - Tijd; Catalogus.
7-2103: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie- en Handelsonderneming.
8-2437: TUYL, RENÉE VAN - Eternal now.
2-629: VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas du Fossé.
7-100: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN (M. DE LA PRISE) - Agrippa d'Aubigné, een vriend van Hendrik IV.
1-4154: TUYLS, S. - De mens die je liefhebt, is ziek, Verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid.
9-32: TYLER, M.L. - Homoeopathic drug pictures.
7-1874: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies; De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
7-1826: UBACHS, P.J.H. - Tweeduizend jaar Maastricht.
7-1774: UBACHS, P.J.H. - St.-Matthijskerk, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 13].
1-4621: UDEN, M. VAN / POST, P. (REDACTIE) - Christelijke bedevaarten; Op weg naar heil en heling.
7-2939: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
7-2832: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
1-1164: UHL, U. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Dritter Band.
7-1527: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935); Met platen en schetsen [heruitgave van de tweede druk van 1937].
7-2249: UIJTERWAAL, H.J.J. - En mejuffrouw van Kuik kreeg bloemenm; R.K. Parochieel Armbestuur der Stad Utrecht 1931-1957.
9-225: UITERT, H. VAN - Geschiedenis van O. L. V. van Lourdes, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 8.
5-493: ULDRIX, ANTONIUS - Pentateuchis Moysis, cum interspersis mantissis, historico-chronologicè deductus, Scholastico-dogmaticè discussus, ad mentem Angelici, quinti et communis Ecclesiae Doctoris S. Thomae Aquinatis; praesidebit F. Ambrosius Schmising S. Ordinis FF. Praedicatorum S. Scripturae Professor, Defendet F. Antoninus Uldrix ejusdem Ordinis.
6-417: ULE, WILLI - De aarde en hare volken; Eerste Deel: Europa / Tweede Deel: Azië en Afrika / Derde Deel: Amerika, Australië en de Poollanden.
1-4156: ULEYN, A. - Religiositeit en fantasie.
7-2671: ULIJN, GERARD - De geschiedenis van het Graafschap Megen.
7-3407: ULIJN, GERARD - Titus in Oss, Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Titus Brandsmaparochie te Oss in 2009.
5-778: IOANNIS A STO THOMA ULISSIPPONENSIS (ORD. PRAEDICATORUM) - De Sacramentis in genere; deque venerabili eucharistiae sacramento, et de poenitentia, disputationes absolutissimae, Opera & studio R. P. Fr. Francisci Combefis ejusdem Ordinis, Conventus sanctissimae Annuntiationis Congregationis sancti Ludovico, Theologiae Professoris editae; Editio Altera emendatior.
1-4622: ULLEMAN, H.A. - Naar het Land van Belofte en Vervulling, Verhaal van een pelgrimaadje naar Jeruzalem.
3-296: ULLMANN, CARL. - Gregorius van Nazianzus de Theologus. , Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerke en des leerstelsels in de vierde eeuw. In twee deelen, eerste en tweede deel. Uit het Hoogduitsch, met een voorberigt van J. Clarisse. .
7-1058: ULLMANN, WALTER - A short history of the Papacy in the Middle Ages.
7-010: ULMER, CHRISTOPH - The castles of Fruili; History and civilization; Photographs by Gianni d'Affara.
1-2891: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 18-20. .
1-2892: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 21-23. .
1-2893: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 24..
1-2894: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 26..
9-2026: UNAMUNO, MIGUEL DE - Ziel van vlees en bloed; Kerngedachten en aforismen, Geselecteerd en vertaald door Robert Lemm.
9-2027: UNAMUNO, MIGUEL DE - De paradox als filosofie; Bloemlezing uit de essays van de 'filosoof van het tragische levensgevoel', Presentatie, vertaling en noten van Robert Lemm.
9-2028: UNDERHILL, EVELYN - Mysticism; A study in the nature and development of man's spiritual consciousness.
9-969: UNGER, HELLMUTH - Germanin; Geschichte einer deutschen Großtat, Mit 18 Bildtafeln.
7-2520: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg.
8-11: UNGER, MARJAN - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
8-186: UNGER, HELGA - Text und Bild im Mittelalter; Illuminierte Handschriften aus fünf Jahrhunderten in Faksimileausgaben, Ausstellung der Universitätsbibliothek Bamberg 1986.
3-923: URBANUS, R.P.F. - Examen Theologo Scripturisticum. , Sive Petitiones Theologicas, et responsiones scripturisticas, concernentes Theologiam Moralem collegit. .
9-2029: URBANUS-VAN LAAR, J.J.N. - Ethnic inequalities in quality of care for children in the Netherlands [Proefschrift, Dissertation].
1-4158: URS VON BALTHASAR, H. - Erster Blick auf Adrienne von Speyr.
1-4157: URS VON BALTHASAR, H. - Oriëntering voor zoekende christenen.
9-1463: URSAYA A BOSCO, DOMINICO - Institutiones criminales usui etiam forensi; Accomodatae Quator Libris Absolutae, in quorum primo agitur De Criminibus merè Ecclesiasticus, in secundo De Criminibus merè Daecularibus, in tertio De Criminibus mixti Fori, in quarto Exponuntur aliqua omnibus Criminibus communia.
3-925: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 3e samedi de chaque mois. IIIe année, 1900-1901, no 41 - XIIIe année, 1909-1910. .
3-924: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 16 de chaque mois. Xe année, 1906-1907. No 1 - 24. .
3-297: UTBERG, S. - Drietal Leerredenen, op den feestdag van den H. Augustinus, den Aartsengel Michaël. , En bij gelegenheid van de plegtige planting van het Kruisbeeld op het R.C. Kerkhof aan den Kwakel. .
8-2466: UTERMOHLEN, VIRGINIA - Poëmes.
1-3015: UTHMAN, J. VON - Joden en Duitsers; een pathologische verhouding.
8-477: WESTFEHLING UWE - Zeichnen in der Renaissance; Entwicklung, Techniken, Formen,Themen.
6-956: UYTTERHOEVEN, J. / ROOSBROECK, R. VAN - Wandplaten voor het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis; Toelichtende tekst door Dr. J. Uytterhoeven en R. Van Roosbroeck.
6-826: UYTTERHOEVEN, RIK / VAN DEN HEUVEL, HERMAN - Twee eeuwen Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo te Leuven (1794-1994).
9-712: VACA GONZALEZ, DIODORO / LUNA ROJAS, JUAN LUIZ DE - Historià de la ceramica de talavera de la Reina, y algunos dato sobre la de Puente de Arzobispo.
6-100: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-101: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-099: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
7-1479: VAESSEN, J.A.M.F. ET AL. (REDACTIE) - Jaarboek 1995 Nederlands Openluchtmuseum.
8-2405: VAISSIER, J.J. - A deuout trwatyse colled The tree & XII. frutes of the Holy Goost; Edited from Ms. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge; With a collation of the other Mss and the printed edition of 1534/5 (Stc 13608), together with notes on the Mss, language and contents [Proefschrift, Dissertation].
1-1675: VALART, J. - De Imitatione Christi, Libri Quatuor, ad octo manuscriptorum ac primarum editionum sidem castigati & mendis plus fexcentis expurgati.
3-298: VALCKE, PETRUS FRANCISCUS. - Sermoenen op de sondagen en feestdagen. , Eerste en tweede deel..
7-168: VALENTIN, F. - Histoire de Venise.
9-2030: VALENTIN, FRÈRE BASILE - Les douze clefs de la philosophie, Traduction, Introduction, Notes et Explication des images par Eugène Canseliet.
9-1583: VALÉRIEN, HARRY - Fußball 74; Weltmeisterschaft, Redaktion Christian Zentner.
8-1552: VALERIUS, ADRIANUS - Neder-landtsche Gedenck-clanck [facsimile van de oorspronkelijke uitgave, gelijk in uiterlijk en formaat aan de eerste druk van 1626; Reeks: Herleefd Verleden].
8-2192: VALÉRY, PAUL - Charmes.
1-4343: VALK, J.P. DE (SAMENSTELLING) - Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831, Eerste Band: Chrononologische lijst van documenten / Tweede Band: Archieven, overzichten en indices.
2-392: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
2-391: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
7-1329: VALK, LOES VAN DER - van pauperzorg tot bestaanszekerheid, Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965.
8-2018: VALKENIER, FRANK - Kerstmisdieren, [Met keningen naar middeleeuwse houtsneden].
8-2017: VALKENIER, FRANK - Tafelrelen van de Menswording Onzes Heren; Een cyclus kerstverzen, Versierd met initialen en een omslagtekening van Luc van Hoek.
8-2014: VALKENIER, FRANK - Fragmenten uit het niets.
8-2016: VALKENIER, FRANK - Laus Brabanciae; Verzen.
8-2015: VALKENIER, FRANK - Rondelen.
8-1765: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
8-1766: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
7-3994: VALKENIER, FRANK - Blazoen [Gedichtenbundel].
6-532: VALLAUX, CAMILLE ET AL. - Visages de la Bretagne, Series: Collection Provinciales.
1-4162: VALORTA, M. - De geschriften 1943; Katechese van Jezus zelf; Deel 1.
1-4160: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, Deel 4: Vervolg van het tweede jaar van het openbare leven.
1-4161: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, deel 6: Vervolg van het tweede jaar en begin van het derde jaar van het openbare leven.
3-928: VALUY, R.P.B. - Du Gouvernement des Communautés Religieuses. , Sixième édition. Faite d'après les derniers travaux et les dernières intentions de l'auteur. Et précédée d'une vie de Michaud, par M. Poujoulat. Tome I-VI. .
3-929: VALUY, P. BENOIT. - Le Directoire du Prêtre, dans sa vie privée et dans sa vie publique. , Douzième édition. Bound with: Compendium Perfectionis Sacerdotalis, seu via brevis ac facilis (Schouppe). .
10-106: VANDALE, B. - Vie et Miracles de Saint Rombaut., Patron de la ville de malines. D'après les tableaux de Michel Coxie et Autres Qui se trouvent a la cathédrale de malines. Avec une explication par B. Vandale. Deuxième édition..
2-1136: VANDALE, B. (EXPLICATION) - Vie et miracles de Saint Rombaut, patron de la ville de Malines, D'apres les tableaux de Michiel Coxie et autres, qui se trouvent a la cathédrale de Malines.
1-5005: VANDEN BOSSCHE, PETRUS - Den Catholieken Pedagoge ofte Christelyken Onderwyzer, in den Catechismus verdeyld in vyf deelen; Uytleggende in honderd lessen de Christelijcke Waerheden, en voornaeme mysterien van het Heyligh Rooms, Catholiek, Aposteliek Geloof ..., By-een-vergaedert en voorgesteld door den Eerw. Pater P. Petrus Vanden Bossche.
1-4862: VANDEN BOSSCHE, P. - Den Catholieken Pedagogie oft Christelyken Onderwyzer, in den Catechismus verdeylt in vyf deelen; Uyt-leggende in hondert lessen de Christelijcke waerheden, ende principaele mysterien van het Heyligh Rooms, Catholijck, Apostolijck geloof ..., By-een vergaedert en voorgesteld door den Eerw. Pater P. Petrus van den Bossche.
1-1029: VANDENBROUCKE, F. O.S.B. - Les Psaumes le Christ et nous.
2-861: VANDENBRUGGHEN, L., KARMELIET - Rafaël Kalinowski, 1835-1907, Pools karmeliet.
6-083: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-084: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-840: VANDERSTRAETEN, RAF / PRENEEL, MARIJ - 175 jaar Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar (1820-1995).
2-2126: VANDEUR, DOM EUGÈNE O.S.B. - Het heilig Misoffer, Verklaring der gebeden en ceremoniën; vertaald en bewerkt naar de 8ste Fransche uitgave.
6-997: VANDEVOORT, MAGDA (SAMENSTELLING) - O.-L.-vrouw van de Ham-Instituut 1885-1985.
7-1007: VANHAECKE, LUC - Karel de Stoute; Vierde Boergondische hertog.
9-2139: VANHEESWIJCK, GUIDO / VAN HERCK, WALTER (RED.) - Religie en de dood.
1-4608: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en wassende maan, Pelgrimstochten naar het Heilig Land.
1-2763: VANHOUTTE, MARC - Bezinningen voor elke dag; Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie; Eerste deel: Zondagen driejaarlijkse cyclus A-B-C, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 24).
1-2764: VANHOUTTE, MARC - Bezinningen voor elke dag; Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie; Derde deel: Weekdagen in de liturgische tijd van het jaar, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 26).
6-912: VANMALDEGHEM, ZR. A. - Geschiedenis van de Congregatie O.-L.-Vrouw-Visitatie Gent 1669-1984.
1-1505: VANSTEENWEGEN, D. - Leven van de Heilige Johanna van Frankrijk, Kroniek van de annonciade.
6-955: VANTHOURNOUT, CL. - Klooster St.-Vincentius Werken; Tentoonstellingscatalogus.
9-2209: VARENDONCK, J. - Over esthetische symboliek; Een psycho-analystisch onderzoek.
2-606: VARENNE, J.-M. - Guide de la retraite spirituelle, Dix lieux essentiels.
1-2578: VARGA, P. - Schöpfung in Christus nach Johannes vom Kreuz.
2-142: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
2-141: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
6-342: VARIOT, JOSEPH - Vingt ans d'Apostolat; Les Pères Blancs, ou Missionaires d'Alger.
2-2689: VARIOUS. - Varia, Controversia 8. , Met o.a.: Het Geloof van den Christen (Sigismundus Storchenau); Wat is de Kerk? (Alonseus Merz); Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en haar Geloofsleer (Alonseus Merz); De beloften aan de heilige kerk (Bo
2-2690: VARIOUS. - Varia, Controversia 9. , Met o.a.: Vingt-neuf lettres sur les quatre articles dits du clrgé de France (Litta); Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen; Theologiae polemicae Prolegomena; .
8-2020: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
8-2021: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
8-2019: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
2-72: VATUS, JEAN - l'Abbaye Cistercienne du Pont Colbert a Versailles.
3-931: VAUBERT, P.L. - La Dévotion a N.S. Jésus-Christ dans l'Eucharistie. , Tome premier et second. .
5-494: VAULLET, L, ABBÉ - Méditations pour tous les jours de l'année, à l'usage des religieuses et spécialement de celles qui se vouent au service du prochain dans les hôpitaux, dans les prisons, dan l'enseignement, etc.; Tome Premier + Tome Deuxième, Ouvrage utile a Messieurs les Ecclésiastiques qui ont des religieuses à diriger.
2-883: VAUSSARD, M-M. - Le carmel.
1-3086: DE VAUX, R. - Hoe het oude Israël leefde, De instellingen van het Oude Testament; deel 1 + deel 2.
1-1843: VAUX, P. DE - Vita sanctae Coletae (1381-1447).
5-495: VAVASSEUR, LE R. P. LE - Les fonctions Pontificales selon le Rit Romain; Tome Premier + Tome Second.
9-809: VÁVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
7-1001: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
7-1002: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
7-038: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - De steenen spreken; De goddelijke boodschap der groote pyramide, Bewerkt naar 'The great Pyramid, its divine message; an original co-ordination of historical documents and archeological evidences' by D. Davidson et al..
9-2031: VEDDER, R. - Over het copieeren van eenvoudige geometrische figuren door oligophrenen en jonge kinderen; Een pathopsychologische en ontwikkelings-psychologische studie.
7-930: VEDEL, VALD. - De ridderromantiek der Franse en Duitse middeleeuwen, Geautoriseerde bewerking door H. Logeman.
7-2227: VEDER, W.R. - Het archief der familie De Graeff; Inventaris en regesten.
8-1436: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Vriendelijke vreemdeling.
8-1435: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest; Roman.
8-1434: VEEN, ADRIAAN VAN DER - De man met de zilveren hoed.
8-1433: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken; Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
7-3039: VEEN, ANNEMIEK VAN DER / WOLS, RIEN (EINDREDACTIE) - Lezen in Brabantse bronnen, Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift.
7-3114: VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee; Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
8-1437: VEEN, J. V.D. - Paul's verblijf op den Sperwerhorst; Een romantisch verhaal.
7-3923: VEEN, JACOB H.S.M. - Sporen over de Heuvel; De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
7-2107: VEENMAN, C.G.M. - 90 jaar Sint-Laurentiusvereniging; Scouting Naaldwijk (Sint-Laurentius- en Miriamgroep).
8-1439: VEENSTRA, FOKKE - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft; Twee studies in renaissancistische levensidealen.
1-4163: VEER, W. DE, S.J. - Lezingen en toespraken, Eerste bundel + Tweede bundel + Derde bundel; in één band.
9-101: VEER, A.L.J. VAN DER - Congenitale bijnierschorshyperplasie; Studies met cortisonacetaat en dexamethason [Proefschrift].
3-932: VEGA, CHRISTOPHORO DE. - Theologia Mariana, sive certtamina litteraria de B.V. Dei Genitrice Maria. , Quae tam apud theologos scholaticos, quam apud sacrorum voluminum interpretes exagitari solent. Editio prima Neapolitana. Tomus primus et secundus. .
8-1440: VEKEMAN, H. - Van der feesten een proper dinc; Temperamentvolle vriendschap tussen hof en hemel, Tekstuitgave en interpretatie door Prof. dr. H. Vekeman.
1-2508: VEKEMAN, H.W.J. (HERTALING EN COMMENTAAR) - Het visioenenboek van Hadewijch, Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent.
1-2507: VEKEMAN, H.W.J. (HERTALING EN COMMENTAAR) - Het visioenenboek van Hadewijch, Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent.
2-1688: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar A, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1623: VEKEN, B.J. VAN DER, O.PRAEM. - Samen met Christus naar de Vader, Misboekje voor de kleinen van 6-8 jaar; met de officiële teksten van het gewone van de Mis voor de actieve deelname.
2-1691: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; volledige uitgave: liturgische jaren A-B-C, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1694: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gods Woord in de eucharistie van dag tot dag; Liturgisch lezingenboek voor de weekdagen, met inleidingen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1710: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1689: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar B, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-957: VELASCO BAYON, B., O.CARM. - Historia del Carmelo Español, Vol. I / II / III / IV (1265-1835).
8-1768: VELDE, ANTON VAN DE - De vloek; Lyrisch-dramatische cyclus, Met houtsneden door Maria Aldernaght.
7-385: VELDE, RUDI TE - De filosoof en de dood; Plato's Phaedo: analyse en interpretatie.
1-1629: VAN DE VELDE, F. - Priester Poppe te Leopoldsburg, 1922-1924.
1-1623: VAN DE VELDE, F. - Priester Poppe op Sint-Coleta, 1916-1918.
1-1622: VAN DE VELDE, F. - De wereld van Edward Poppe.
5-496: VELDE, JOANNES-FRANCISCUS VAN DE - Nova et absoluta Collectio Synodorum tam provincialium quam dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis; Pars Secunda, Summo labore primum collegit et illustravit Joannes-Franciscus van de Velde; Nunc vero jubente ac promovente celsissimo ac reverendissimo principe Francisco-Antonio De Méan, Archiepiscopo Mechliniensi; recollegit, supplevit et illustravit Petrus-Franciscus-Xaverius de Ram.
7-1760: VELDEKE, HENDRIK VAN - Servaas-legende.
6-376: VELDEN, DORA VAN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835, Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Dr. Dora van Velden.
7-3493: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER (UITGEGEVEN DOOR) - Cronijk der Stad 's-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623.
7-3242: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - De kosterij van Bokhoven 1369-1969, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXVI.
2-272: VELDEN, G.M VAN DER ET AL. - Eeuwenlang, Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
7-3238: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLIII.
7-2879: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLIII].
2-240: VELDEN, G.M. VAN DER O. PRAEM. - De economische geschiedenis van de Abdij van Berne van 1134 tot 1797.
7-3400: VELDHOVEN, JOS / ROVERS-SWAANEN, RINY - Mierde tussen kerk en kroeg; Dorpsgezichten tussen 1500 en 1800, Tentoonstellingscatalogus.
7-2192: VELDHUIZEN, J. VAN - Een eeuw Heilig Hart-Parochie Maarssen, 1885-1985.
7-804: VELDHUYS, GERARD JAN TEN - De misericordiae et clementiae apud Senecam philosophicum usu atque ratione [Dissertation].
1-619: BOUMAN; VELDKAMP - Allerhande voor piano 2 / hdn. Deel I, Eenvoudige bewerkingen, genrestukjes, dansen en marschen, sonatinestukjes en koralen.
9-560: VELDKAMP, K. / BOUMAN, LEON C. - Zangschool in liederen; Eerste Deeltje.
9-636: VELDKAMP, K. EN J. - Volkszang-bundel; Vervolg op Kun je nog zingen zing dan mee, Serie Van alles wat.
9-559: VELDKAMP, K. / BOUMAN, LEON C. - Zangschool in liederen: Liederenbundel.
1-1739: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, Hervormer van kerk en samenleving.
2-917: VELLA, A. AND BENKER, G., O.CARM. - Carmelite Formation, Proceedings of the International Programme for Carmelite Formators, Fatima - Portugal 9-27 January 2001.
7-2727: VELLENGA, DIRK - Erfstukken; Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000.
1-1550: VELSEN, Y. VAN - In dienst van de missionerende Kerk, Moeder Maria Martha van de Gekruisigde Jezus, Passioniste.
8-2023: VELTHEM, LODEWIJK VAN - De Guldensporenslag; Een fragment uit de Voortzetting van de Spiegel Historiael, Uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door W. Waterschoot.
7-2830: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-België.
7-2736: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-brabant, een gewest in opkomst.
9-1811: VELTMAN, MARIA - Søren Kierkegaard; Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
7-1478: VEN, J. VAN DER - Van vrijen en trouwen op 't boerenland.
1-4164: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context, Serie: Handboek Praktische Theologie).
1-3538: VEN, J.A. VAN DER (REDACTIE) - Toekomst voor de kerk?, Studies voor Frans Haarsma.
8-75: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Codices additi; Aanwinsten in de handschriftenverzamelinjg van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996.
7-2793: VEN, F.J.M. - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2709: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2932: VEN, JACE VAN DER - Tussen juichen en joelen.
7-3996: VEN, JACE VAN DE - Mijn tragische ziekte en dood [Gedichtenbundel], Brandon-Herdrukken; Uitgave onder auspicien van Sectie Literatuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-brabant.
7-3938: VEN JR, ARN. P. M. VAN DER - Drie jaren voetbal-concentratie, Met een voorwoord van K.J.J. Lotsy.
1-1457: VENARD, M. - Moeder Marie Louise Hartzer, eerste algemene overste van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Issoudun, Haar brieven.
5-713: LAURENTII JUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia, in duos Tomos distincta, Et ad meliorum Harmonium nunc primum redacta, atque aucta; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-712: LAURENTII IUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia; siue Penus instructissima rei totius Theologicae, ac Concionatoriae, Novo auctario tractationis De Incendio Divini Amoris ex MS. Nupereditae locupletata; insupérque additis ubique nunc primum Sectionibus ac numeris ad commodiorem lectoris usum aparta; Editio prima Gallicana, emaculatissima & tersissima.
9-611: VENSELAAR S.C.J., H. - Verzameling liederen en canons, voor Juvenaten der Priesters van het H. Hart, [Niet in de handel].
1-771: VENTE, M.A. - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1447-1971, Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
7-2958: VENTE, MAARTEN A.L - Die Brabanter Orgel, Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
1-2252: VENTURI, A. - La Madone; réprésentations de La Vierge dans 'art Italien.
1-2261: VENTURI, A. - La Madone.
9-2214: VENZAC, GERAUD - Les origines religieuses de Victor Hugo.
1-2954: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
1-2955: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
7-2985: VERAGHTERT, K (REDACTIE) - Industrialisatie in de Kempen, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 13].
1-780: VERBEEK, H. - Boeren zangen, Veertig zangen voor boer en boerin.
1-775: VERBEEK, H. - Zang van de monnik, Zangen van Herman Verbeek.
1-776: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht, Zangen van Herman Verbeek.
1-777: VERBEEK, H. - Liefde gaat langzaam, Zangen van Herman Verbeek.
1-778: VERBEEK, H. - De dag dat ik gezongen heb, Zangen van Herman Verbeek.
1-779: VERBEEK, H. - Slapen in een zoen, Zangen van dood en leven.
9-2033: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed; Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
9-2032: VERBEEK, THEO - De wereld van Descartes; Essays over Descartes en zijn tijdgenoten.
1-4616: VERBETEN, P. ET AL. (SAMENSTELLERS) - Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
1-4165: VERBOVEN, L. - Pelgrim in het leven; Estafette-gesprekken.
1-2772: VERBRAKEN, P. - De eerste eeuwen van het christendom, van de apostelen tot Karel de Grote.
2-1701: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1648: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1647: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
9-29: VERBRUGH, HUGO S. - Paradigma's en begripsontwikkeling in de ziekteleer.
9-2035: VERBRUGH, HUGO S. - Karma en reïncarnatie; Een filosofische analyse.
9-2034: VERBRUGH, HUGO S. - Nieuw besef van ziekte en ziek zijn; Over veranderingen in het mensbeeld van de medische wetenschap.
7-3611: VERBUNT, FRANS - Tilburgs vur tonpraoters en aandere saaweleers; Grôot Woordeboek van de Tilburgse tail, zisde perbeersel, op zen oore nao gevild.
7-3610: VERBUNT, FRANS - Tilburgs vur tonpraoters en aandere saaweleers; Grôot Woordeboek van de Tilburgse tail, vèèfde probeersel.
8-2025: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's; Gedichten, Met houtsneden van Nelly Degouy.
8-2024: VERCAMMEN, JAN - De parelvisscher, Illustraties van Luc de Jaegher.
8-2026: VERCNOCKE, FERDINAND - De geesel Gods, Met tekeningen van de schrijver zelf.
8-2112: VERCORS - La marche à l'étoile.
9-2212: VERCRUYSSE, JEROOM (RÉDIGÉ PAR) - Voltaire; Exposition organisée à l'occasion du bicentenaire de sa mort.
5-497: VERCRUYSSE, BRUNO, S.J. - Nouvelles méditations pratiques pour tous les jours de l'année, sur la vie et la doctrine de N. S. Jésus-Christ, destinées principalement à l'usage des communautés religieuses, Tome Premier (du 1er Janvier au 30 Juin) + Tome Second (du 1er Juillet au 31 Décembre).
3-301: VERCRUYSSE, BRUNO. - Nieuwe Practische overwegingen voor alle dagen des jaars., Over het leven onzes- heeren Jesus- Christus voornamelijk ingericht ten gebruike van religieuzen. Derde Uitgaaf. Eerste deel van 1 januari tot 30 juni. .
8-1591: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1590: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1581: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben + Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek, Supplement, door J.J. van der Voort van der Kleij.
1-2943: VERDEGAALC. / WEREN, W. (REDACTIE) - Stromen uit Eden; Genesis 1-11 in bijbel, joodse exegese en moderne literatuur, Aangeboden aan prof. dr. N.R.M. Poulssen, bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Oude Testament en het Hebreeuws aan de Theologische Faculteit Tilburg op 22 mei 1992.
1-4260: VERDEYEN, P. - Willem van Saint-Thierry en de liefde, Eerste mysticus van de Lage Landen.
1-2535: VERDEYEN, P. - Ruusbroec en zijn mystiek.
1-2521: VERDEYEN, P. - Jan van Ruusbroec; Mystiek licht uit de middeleeuwen.
1-2524: VERDEYEN, P. - Jan van Ruusbroec; Mystiek licht uit de middeleeuwen.
9-2036: VERDONK, W.E. - Peut ê'tre; De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek; Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting.
1-4166: VERDUYN, M. - De grote woorden voorbij, Een generatie theologen over God, werk en leven.
2-1685: VERGEER, DEODATUS O.F.M. - Kerkboek voor de katholieke man en vader; overwegingen en gebeden.
9-2039: VERGEER, CHARLES - Eerste Vragen; Over de Griekse filosofie.
9-2037: VERGEER, CHARLES - Een nameloze; Jezus de Nazarener.
9-2038: VERGEER, CHARLES - Het Panterjong; Leven en lijden van Jezus de Nazarener.
9-2040: VERGEER, CHARLES - Een verlies van vleugels; Over de filosofie te Rome.
9-2058: VERGEER, CHARLES - Afdaling in het ongewisse; Over het denken van Cornelis Verhoeven.
7-729: VERGIL - Sämtliche Werke: Hirtengedichte - Landbau - Katalepton - Aeneis , Heausgegeben und übersetzt von Johannes und Maria Götte.
7-617: VERGIL - Aeneis; Übersetzt van Johannes Götte, Mit 136 Holzschnitten der 1502 in Straßburg erschienenen Ausgabe; Herausgegeben und kommentiert von Manfred Lemmer.
8-2468: VERGIL - Hirtengedichte; Lateinisch und Deutsch, Deutsch von Theodor Haecker, Zeichnungen von Richard Seewald.
7-727: VERGILE - Énéade; tome 1: Livres I-VI / Tome 2: Livres VII-XII [Latin et Français], Texte établi par René Durand et traduit par André Bellessort.
7-726: VERGILI MARONIS, P. - Carmina; Edidit Georgius Thilo.
7-725: VERGILII MARONIS, P. - Opera in tirorum gratiam; perpetua annotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne edidit et suas animadversiones adiecit; Post curas Ern. Car. Frider. Wunderlichii; Vol. II.
7-718: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek I en II [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-719: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek III en IV [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-307: VERGILIUS - De Aeneis, Vertaald door J.J. Terwen, Verlucht door Nico Baak.
7-720: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek VII en VIII [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-722: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - Bucolica / Georgica / Aeneis [Nederlandse tekst], Vertaald door Anton van Wildenrode; Tekeningen van Ianchelevici.
1-4169: VERGROTE, A. - Godsdienstpsychologie.
1-4168: VERGROTE, A. - Het meerstemmige leven, Gedachten over mens en religie.
1-4167: VERGROTE, A. - Religie, geoof en ongeloof, Psychologische studie.
8-2407: VERHAAR, JOHN W.M. (EDITOR) - The verb 'be' and its synonyms; Philosophical and grammatical studies, (3) Japanese, Kasmiri, Armenian, Hungarian, Sumerian, Shona, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 8.
1-851: VERHAEGHEN, L. - Alleluia!, Verzameling van kerkelijke gezangen en gebeden voor Mis en Lof.
7-3294: VERHAGEN, F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff, spoortrekker voor vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
1-4170: VERHASSELT, H. - Kerkgebruken, ten dienste van kosters en andere kerkbedienden.
1-1127: VERHEES, J.J. - God in beweging, Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
1-1131: VERHEIJEN, L. - Nouvelle approche de la règle de Saint Augustin, En Jésus-Christ comme un seul homme tendus vers la Beauté divine.
1-1184: VERHEIJEN, L. - Sint-Augustinus verhaalt zijn bekering .
2-370: VERHELST, D. , C.I.C.M. - La Congrégation du coeur Immaculé de Marie (Scheut), Édition critique des sources, Tome I, Une naissance laborieuse 1861-1865.
1-4172: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-2031: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Het Paasmysterie in kerkelijke vroomheid en viering, Een bezinningsboekje voor priester en leek.
1-4171: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-2121: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Inleiding tot de liturgie; haar theologische achtergrond.
3-934: VERHEYK, HENRICI. - Eutropii Breviarium. , Historiae Romanae ex recensione Henrici Verheyk. .
3-302: VERHEYLEWEGEN, F.C. - Vierde Saemenspraek waer in de Geloofs-stukken der Catholyke kerk en de gevoelens der Godsgeleerden, welke in den Zegenprael van het Kruys van Jesus-Christus. , Gepredikt en in druk gegeeven. Op eene duystere eb verwarrende wyze zyn voorgesteld, met grootere klaerheyd, tot onderwyzing der Catholyken worden uytgelegd. .
1-4173: VERHOEF, A.G. - Een bevlogen onderneming; Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 (Proefschrift).
9-2081: VERHOEVEN, CORNELIS - De mythe van het schrijverschap, [Gelegenheidsherdruk, verschenen ter gelegenheid van de uitreiking van de P. C. Hooftprijs 1978 aan Cornelis Verhoeven].
9-2065: VERHOEVEN, CORNELIS - Inleiding tot de verwondering.
9-2056: VERHOEVEN, CORNELIS - Het besef; Woorden voor denken en voor zeggen.
9-2057: VERHOEVEN, CORNELIS - Een velijnen blad; Essays over aandacht en achterdocht.
9-2082: VERHOEVEN, CORNELIS - Een filosofie van het enthousiasme.
9-2074: VERHOEVEN, CORNELIS - Het grote gebeuren.
9-2079: VERHOEVEN, CORNELIS - Een vogeltje in mijn buik; De taal van Nena.
9-2072: VERHOEVEN, CORNELIS - Weerloos denken; Beschouwingen over de inval en het oeuvre.
9-2080: VERHOEVEN, CORNELIS - Tractaat over het spieken; Het onderwijs als producent van schijn.
9-2062: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin; De Griekse filosofie en haar spiegel; 2. Termen en thema's.
9-2073: VERHOEVEN, CORNELIS - Weerloos denken; Beschouwingen over de inval en het oeuvre.
8-2027: VERHOEVEN, BERNARD - De voorhof; Gedichten.
9-2054: VERHOEVEN, CORNELIS - Alleen maar kijken; Essays over de mens als toeschouwer.
8-2028: VERHOEVEN, NICO - Verzamelde gedichten, Inleiding, tekstverzorging en leeswijzer door drs. H.B.M. Meddens.
9-2059: VERHOEVEN, CORNELIS - Bijna niets; Beschouwingen tussen taal en werkelijkheid.
9-2071: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
7-481: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin; De Griekse filosofie in haar spiegel; I: Figuren.
9-2064: VERHOEVEN, CORNELIS - Merg en been; Polemische overwegingen over intimiteit.
9-2069: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
9-2067: VERHOEVEN, CORNELIS - Omzien naar het heden; De mythe van de vooruitgang.
9-2076: VERHOEVEN, CORNELIS - Alleen maar kijken; Essays over de mens als toeschouwer.
9-2066: VERHOEVEN, CORNELIS - Inleiding tot de verwondering.
9-2061: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar; Lessen over antieke literatuur.
2-1968: VERHOEVEN, PEER - Meegaand, Gaandeweg het jaar.
7-3011: VERHOEVEN, CORNELIS / GENNIP, PIETER ANTON VAN / SWANENBERG, COR / SWANENBERG, JOS - , [Deze bundel verscheen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Nelleke de Laat op 16 maart 1996].
2-1966: VERHOEVEN, PEER - Je kinderen vieren, met liedteksten van Adri Bosch, muziek van Frans Bertens, tekeningen van Toon Gerritse.
2-1965: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind, Gedachten, gebeden en meditaties.
9-2045: VERHOEVEN, CORNELIS - Vergeet de zweep niet'; Aantekeningen bij een uitspraak van Nietzsche, Met pen-aquarellen van Nelleke de Laat.
9-2063: VERHOEVEN, CORNELIS - Het axioma van Geulincx.
9-2044: VERHOEVEN, CORNELIS - Stil staan bij het water, Met aquarellen van Nelleke de Laat.
9-2042: VERHOEVEN, CORNELIS - Symboliek van de voet.
9-2053: VERHOEVEN, CORNELIS - Parafilosofen; Wijsbegeerte buiten de school.
9-2046: VERHOEVEN, CORNELIS - Terugblik op de leegte, Uitgesproken als Beyerdlezing op 19 november 1996.
9-2047: VERHOEVEN, CORNELIS - Sporen achterlaten; Het verleden als bezit en erfenis, Reeks: Cahiers Ouderdom en Levensloop, 26.
1-1207: VERHOEVEN, C. (INLEIDING, VERTALING) - Augustinus, De orde.
9-2043: VERHOEVEN, CORNELIS - Boven de boomgrens; De taal van het beleid.
9-2052: VERHOEVEN, CORNELIS - Het leedwezen; Beschouwingen over troost en verdriet, leven en dood.
9-2051: VERHOEVEN, CORNELIS - De duivelsvraag; Een pleidooi voor beschouwelijkheid; Essay.
9-2050: VERHOEVEN, CORNELIS - De duivelsvraag; Een pleidooi voor beschouwelijkheid; Essay.
8-1442: VERHOEVEN, BERNARD - De zilveren spiegel, Prisma-Reeks no. III.
9-2070: VERHOEVEN, CORNELIS - Als een dief overdag; Uit het werk van Cornelis Verhoeven, Ingeleid door Kees Fens.
9-2083: VERHOEVEN, CORNELIS - De omweg van het woord; Drie overwegingen, [Brandon-herdruk].
9-2084: VERHOEVEN, CORNELIS - Dierbare woorden; Beschouwingen over de woordenschat.
2-1967: VERHOEVEN, PEER ET AL. - Jij leve lang, Teksten en liederen bij geboorte en groei.
9-2060: VERHOEVEN, CORNELIS - Voor eigen gebruik.
9-2075: VERHOEVEN, CORNELIS - Het grote gebeuren.
9-2068: VERHOEVEN, CORNELIS - Omzien naar het heden; De mythe van de vooruitgang.
9-2055: VERHOEVEN, CORNELIS - Het besef; Woorden voor denken en voor zeggen.
1-2378: VERHOEVEN, BERNARD - Maria's mysteriën, Een meivaart van heiligen en dwazen.
9-2078: VERHOEVEN, CORNELIS - De resten van het vaderschap; Beschouwingen over de levensloop.
9-2077: VERHOEVEN, CORNELIS - Folteren om bestwil.
3-935: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos etc..
3-936: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos & alibi occurrentium ec...
7-1292: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot.
8-1006: VERKUYL, J. - Dostojewski's visie op de mens.
7-3404: VERKUYLEN, C.A. - Nistelrode in grootvaderstijd 1884-1932.
8-2299: VERLAINE, PAUL - Odes en son honneur; Élégies / Dans les limbes / Chair / Le livre posthume / Poèmes divers, Texte établi et présenté par Yves-Gerard le Dantec.
1-1309: VERLEYE, K.J. - Cyrillus en Methodius, Brugfiguren voor een verdeeld Europa.
7-2135: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen; Deel II.
2-93: VERMEER, PALCALIS S.O. CIST. - De Carta Caritatis en haar invloed op de verschillende kloosterorden van de XIIe en XIIIe eeuw.
7-3282: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
7-3285: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
9-2087: VERMEIJ, GEERAT - Priviliged hands; A scientific life.
1-2712: VERMEIREN, K. - Bidden met Benedictus; Het gebed in de Regel van Sint Benedictus, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 16).
9-1125: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst; Derde Deel: Barok en Klassicisme, Met 49 afbeeldingen.
1-4175: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk, De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.
6-990: VERMEULEN, MARIE-THERESE - Kroniek van de kostersfamilie Vermeulen.
7-2821: VERMEULEN, PETER - Langs 's-Heren Wegen; Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
7-3739: VERMEULEN, THÉRÈSE (SAMENSTELLING) - Drie spoelsters; Ervaringen en visies van drie textielarbeidsters uit Tilburg.
9-1312: VERMIJ, RIENK - Huygens; De mathematisering van de werkelijkheid, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 7.
9-1311: VERMIJ, RIENK - Huygens; De mathematisering van de werkelijkheid, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 7.
8-2309: VERNE, JULES - Le Chancellor; suivi de Martin Paz, Illustré par Riou et Férat; Série: Les Voyages Extraordinaires.
8-2317: VERNE, JULES - Hector Servadac; Voyages et aventures à travers le monde solaire, Série: Les Voyages Extraordinaires; Dessins de P. Philippoteaux, gravures par Laplante.
8-2308: VERNE, JULES - Pays des Fourrures, Illustré par Férat & De Beaurpaier; Série: Les Voyages Extraordinaires.
8-2318: VERNE, JULES - Kéraban-le-Têtu, Série: Les Voyages Extraordinaires; Dessins par Benett.
8-2316: VERNE, JULES - L'École des Robinson / Le rayon-vert - dix heures en chasse, Série: Les Voyages Extraordinaires; 95 Dessins par L. Benett.
6-432: VERNEAU, R. - L'Homme; races et coutumes, 630 Réproductions en héliogravure, 37 planches hors texte dont 5 en héliochromie.
6-066: VERNOOIJ, J. - Barmhartigheid, een levensprogram, Zusters van Liefde van Tilburg 100 jaar in Suriname.
7-3239: VERPALEN, M.P.A.M. - De betoverde stad; Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXIX.
1-4174: VERSCHAEVE, CYRIEL - De passie van onzen Heer Jezus-Christus.
1-1554: VERSCHAEVE, C. - Maria-Magdalena.
8-1444: VERSCHAEVE, CYR. - Passie van O. H. Jesus Christus.
8-1445: VERSCHAEVE, CYRIEL - Geboorte van Christus.
1-1764: VERSCHAEVE, C. - Schoonheid en Christendom, II. Heiligengestalten.
7-2394: VERSCHRAGEN, H.P. - H. Nicolaasparochie Schoonebeek in verleden en heden.
6-982: VERSCHUERE O.F.M., ANTONELLIUS - De Zusters van O. L. Vrouw van VII Weeën van Ruiselede (1688-1946).
2-414: VERSCHUEREN, L. O.F.M. / IBELINGS, C. S.J. - Jerusalem, 1422-1802, 1838-1938.
7-1828: VERSCHUEREN, LUCIDIUS - De bibliotheek der Kartuizers van Roermond.
7-3623: VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) / UMMELS, NOËL (SCENARIO) - De avonturen van Kees Kruik; Het geheim van de Tilburgse kermis [stripverhaal].
7-3850: VERSCHUUREN, LUC - Kees Kruik [stripverhalen].
7-3849: VERSCHUUREN, LUC - Kees Kruik [stripverhalen].
9-2088: VERSLUIS, ARTHUR - Het magisch denken.
2-1313: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
2-1312: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
2-1311: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek, Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
7-2278: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Haarlem, De Grote of Sint Bavokerk [Misericorde-reeks].
8-2029: VERSPOOR, DOLF - Gedichten van Quevedo [Spaanse tekst en Nederlandse vertaling], Vertaald door Dolf Verspoor.
9-211: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 6.
9-245: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste Communie, Met platen van B. Reith.
9-244: VERSTEEG, M.C. - Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd.
9-241: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Kinderbiecht, Met platen van B. Reith.
9-240: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste Communie, Met platen van B. Reith.
9-213: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 10.
9-212: VERSTEEG, M.C. - Echt lezen; Boekjes om lezen te leren; No. 9.
9-243: VERSTEEG, M.C. - Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd.
7-112: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief; Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
9-752: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen; Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen.
9-724: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen.
2-582: VERVAET, A. - De Zusters van de Heilige Vincentius a Paolo van Wachebeke 1841-1991.
1-2579: VERVOOREN, FR., OCD - De stille hoop van het verlangen, De memoria in de mystiek van Juan de la Cruz.
8-295: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen.
8-2031: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk; Eerste Deel (1882-1914) + Tweede Deel (1914-1937).
8-2030: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk; Eerste Deel (1882-1914) + Tweede Deel (1914-1937).
8-2033: VERWEY, ALBERT - Ausgewählte Gedichte, Übertragen und eingeleitet van Edgar Salin.
8-2032: VERWEY, ALBERT - De legende van de ruimte.
8-1674: VERWIJS, E. / VERDAM, J., VOLTOOID - Middelnederlandsch Woordenboek, Deel I tot en met Deel IX [complete set].
7-994: VESCOVINI, GR.F. - Studi sulla prospettiva medievale.
8-1456: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter, en Het stenen gezicht.
8-1455: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
8-1449: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel; Roman uit het Spanje der Inquisitie.
8-1448: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
8-1454: VESTDIJK, S. - De verminkte Apollo; Roman uit het oude Griekenland (589 v. C. - 584 v. C.).
8-1453: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar.
8-1452: VESTDIJK, S. - Het glinsterend pantser.
8-1451: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
8-1450: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen; Verhalen.
8-1447: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal.
8-1446: VESTDIJK, S. - Das fünfte Siegel; Ein El-Greco-Roman aus der spanischen Inquisition.
9-663: VETH, JOH. - Decemberliedjes voor de kleinen, Met illustraties van Daan Hoeksema.
1-1581: VETH, J. (VERZAMELD) - Sint Niklaas is jarig!, Vijftien Sint Nicolaasliedjes, met pianobegeleiding.
5-782: VETWEIS, BERNARDINO (ORDINIS FF. MINORUM REGUL. OBSERV. RECOLLECTORUM PROVINCIAE COLON) - Speculum verae Ecclesiae Christi ac falsarum ecclesiarum; In quo Ecclesiam Catholicam Romanam esse veram et unicam Christi Ecclesiam, alios vero qualescunque coetus, etiam Christi nomen confitentium a Romana separatorum, falsas Ecclesias & praetensas esse religionis ex. S. Scriptura & Patribus quatuor priorum post natum Christum saeculorum: ac specialiter modernae Romanae doctrinam, tam S. Scripturae, quàm Ecclesiae primitivae, in omnibus conformem: verum modernorum Acatholicorum doctrinam, quoad omnes fidei articulos, inquibus à Romana dissentiunt; nec in S. Scirptura, prout passim jactitant, expressè legi; nec primitiva Ecclesia traditam; sed quoad plures expressè haereseos damnatam esse, solidè demonstratur, & clarè exhibitur, Opus hoc divisum in XXI. Libros, et non solum theologis, pastoribus ac concionatoribus; sed etiam omnibus cujus cunque status Christianus salutis suae amantibus esse utilissimum, quilibet lector facile depraehendet; Cum quintuplici Indice.
1-4607: VEUILLOT, L. - Les Pèlegrinages de Suisse.
3-937: VEUILLOT, LOUIS. - Correspondance de Louis Veuillot. , Tome I-IX. .
1-2055: VEUILLOT, L. - Rome et Lorette.
1-2052: VEUILLOT, L. - Rome et Lorette.
7-885: VEYNE, PAUL (REDACTIE) - Geschiedenis van het persoonlijke leven: Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.
1-1321: VICAIRE O.P., M.-H. - Dominicus.
1-1320: VICAIRE O.P., M.-H. - Dominicus.
1-1642: LE VICOMTE DE MELUN, M. - Vie de la Sœr Rosalie, fille de la charité.
1-1641: LE VICOMTE DE MELUN, M. - Vie de la Sœr Rosalie, fille de la charité.
2-2231: VICTORII AB APPELTERN, P. (CURA ET STUDIO) - Manuale Liturgicum; juxta novissimam rubricarum reformationem et recentissima SS. Rituum Congregationis decreta, Tomus Primus + Tomus secundus in one volume.
2-2232: VICTORII AB APPELTERN, P. (CURA ET STUDIO) - Manuale Liturgicum; juxta novissimam rubricarum reformationem et recentissima SS. Rituum Congregationis decreta, Tomus Primus + Tomus secundus in one volume.
1-4617: VIELLIARD, J. - Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, Texte Latin du XIIe siècle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll; cinquième édition.
1-4176: VIERBUCHEN, E. - Vergangenes... unvergessen, Menschen und Zeitbilder aus dem Geschehen um St. Paulin, das Bistum, die Stadt und das Trierer Land.
5-499: VIETORIS, MATHIAE - Dialectica Laurentiana, seu Prima philosophiae Thomisticae elementa; Ad usum Gymnasii Laurentiani Coloniensis.
1-4177: VIGELIUS, P.F. - Historisch-kritisch onderzoek naar den schrijver van Johannes XXI (Proefschrift).
3-507: CLEMENTIS VIII. - Caeremoniale Episcorum Clementis VIII, primum, dein, Innocenti X, nunc de nuo Benedicti Papae XIII. , Auctoritate recognitum. Pro omnibus Ecclesiis, praecipue autem Patriarchalibus, Metropolitans, Cathedralibus, & Collegiatis. Liber Primus. Starts with: 'Constitutiones Pontificiae'. .
2-192: VIJDT, BRUNO (VERZAMELD DOOR) - Franciscaansch Declamatorium 2 delen, I. Il Poverello / II Menestrelen Gods.
7-2215: VIJLBRIEF, IZAÄK - Van anti-democratie tot democratie; Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht [Proefschrift].
7-2258: VIJLBRIEF, I. - Van anti-democratie tot democratie; Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht [Proefschrift].
7-1514: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht; Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
7-1939: VIJVER, TH.J.F.A. VAN DER - Van Baersdonck tot Lovendaals Reuveld, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schutterij St. Jan Grubbenvorst 1900-2000.
7-2305: VIJVER, C. VAN DER - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; Met platen; Eerste Deel + Tweede Deel [Derde Deel en Vierde Deel ontbreken].
1-2037: VILLANOVA SANZ, F. (DIRIGIDO POR) - Album Año Santo V del p;ontificio de S. S. Leon XIII.
6-180: VILLARET, BERN. - Océanie; Textes et Photographies, [Séries: Les Albums des Guides Bleus].
5-500: VILLETHIERRY, MONSIEUR DE (JEAN GIRARD DE) - Le chrétien dans la tribulation et dans l'adversité / Le chrétien malade et mourant, Tome Premier + Tome Second.
2-1175: VILLETTE, J. - Les vitraux de Chartres.
8-2218: VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres; Tome I (Introduction et Texte) + Tome II (Commentaire et notes) + Tome III ((Commentaire et notes), Edition critique avec notices et glossaire de Louis Thuasne.
8-2103: VILLON, FRANÇOYS - Les Oeuvres: Les Lais, Le Testament, Poésies diverses, Le Jargon.
8-2284: VILLON, FRANÇOIS - Le débat de cueur et du corps de Villon en forme de ballade / The dispute of the heart and body of François Villon, English translation by Algernon Charles Swineburne; With lino cuts by Peter Piech.
6-520: VILSTEREN, V.T. VAN EN ANNINGA, A.Z. (REDACTIE) - Goud uit Georgië, De mythe van het Gulden Vlies.
1-1444: VINCENNES, J. DE - Gertrude Dame de Nivelles.
1-4178: VINCENOT, H. - Toute le terre est au Seigneur.
8-2037: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
8-1460: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie.
8-1767: VINKENOOG, SIMON - De avonturen van Amsterdam (uit een plaatjesboek) [gedicht, in handschrift, op dubbel A-4 vel], Gedrukt voor de deelnemers aan de literaire rondvaart ter gelegenheid van de Thuisbeurs van De Bezige Bij op 26 en 27 augustus 1985.
6-539: VIOLLET-LE-DUC, M. - Dictionnaire raisonné du Mobilier Français de l'époque Carlovingienne al la Renaissance; Tome Sixième.
6-537: VIOLLET-LE-DUC, M. - Dictionnaire raisonné du Mobilier Français de l'époque Carlovingienne al la Renaissance; Tome Premier.
6-538: VIOLLET-LE-DUC, M. - Dictionnaire raisonné du Mobilier Français de l'époque Carlovingienne al la Renaissance; Tome Cinquième.
1-1653: VIRGINES, G. - Sœr Sylvie, Fille de la Croix Liège, Par Lui, Avec lui, En lui.
3-940: VIRINGO, R.P. IOANNE WALTERIO. - De Triplici Coena Christi Agni, Vulgari, Eucharistica. .
1-4345: VIRNICH, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Johannes Eck, Disputatio Viennae Pannoniae Habite (1517).
7-3520: VIS, JOUKE - Voor een talrijk publiek; Honderd jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003.
8-1461: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie; Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821) [Proefschrift].
8-29: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
8-28: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
9-2089: VISSCHER, JACQUES DE - Een te voltooien leven; Over rituelen van de moderne mens.
1-2630: VISSER, G. - Gelatenheid; gemoed en hart bij Meister Eckhart, Beschouwd in het licht van Aristoteles' leer van het affectieve.
2-529: VISSER, A. - Het Klooster van Sint Jurriaan, Pauwhofherinneringen.
7-137: VISSER JR., DERKWILLEM - Heraldiek als hobby.
8-1463: VISSER, MARIE SOPHIE - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek; Een studie van de hoofse liefde [Proefschrift].
8-1462: VISSER, PIET - Broeders in de geest; De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw; Deel I: Tekst / Deel II: Noten, bijlagen, literatuuropgave, register, Deventer Studiën 7.
8-863: VISSER, AB - De biecht; een novelle [ontleend aan Galg en rad, een bundel novellen in voorbereiding], Met vignetten van Albert Rossel.
9-1484: VISSER, TIMKE - Zoet eten, zoet praten; Turken en Marokkanen over feesten, geloof en tradities.
7-1220: VISSER, H.A. - Nederlandse molen in oude ansichten deel 3.
8-1464: VISSINK, HENDRIK - Scott and his influence on Dutch literature [Proefschrift / Dissertation].
5-501: VITRY, LE CARDINAL DE - Vie de la bienheureuse Marie d'Oignies.
8-695: VITTORINI, ELIO - Conversazione in Sicilia; Illustrazioni di Renato Guttuso, Introduzione e note di Giovanni Falaschi, Nota di Sergio Pautasso.
1-1433: VITZTHUM, E. (COMPILED BY, TRANSLATION AND NOTES) - Die Briefe des Francisco de Xavier 1542-1552.
3-942: VIVIEN, R.P. MICHAELE. - Tertullianus praedicans., Et supra quamlibet materiam omnibus anni Dominicis etc, editio quinta, tomus primus..
1-1459: VLASSENBROECK, C. - De apostel van Weenen of leven en deugden van den heiligen Clemens-Maria Hofbauer, groot-vicaris der Redemptoristen.
7-1795: VLEESHOUWERS, MATH - Stadsbeelden Sittard + Stadsbeelden Sittard deel twee.
8-2038: VLEMMINX, PAUL - Speciosa deserti.
8-1769: VLEMMINX, PAUL - Land der zuidwandelaars; Verzen.
1-2993: VLES, E.J. - De weg naar Jeruzalem.
1-1875: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
1-4181: VLIET, J. VAN - Ketters rond de Dom, De reformatie in Utrecht 1520-1580.
1-2251: VLOBERG, M. - La vie de Marie, Mère de Dieu.
1-4684: VLOBERG, M. - Les Noëls de France, Ouvrage orné de 144 héliogravures; couverture en hors-texte: enluminures relevées sur les originaux par Robert Lanz.
9-2090: VLOEMANS, A. - Politeia; Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
8-2075: VLOTEN, J. VAN (SAMENSTELLING) - Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door Dr. J. van Vloten; Met melodiën, bijeengebracht door M. A. Brandts Buys [facsimile uitgave, naar de vierde vermeerderde druk uit 1894, verschenen te Leiden bij Sijthoff], Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aanvullingen voorzien door B.W.E. Veurman.
10-045: VLOTEN, J. VAN. - Alle de wercken van Jacob Cats., Met ruim 400 platen op staal gebracht door J.W. Kaiser. 1e Deel..
6-1047: VOCHT, LODEWIJK DE - Ulenspiegel Ballade, Liederencyclus: Lodewijk de Vocht; Gedichten: Bert Perelman; Illustraties: Frank-Ivo van Damma; Traductions: Anne Mund; Übersetzungen: Hilde Heisinger.
1-660: VOCHT, L. DE - Jaarkrans van Geestelijke Liederen rond den Heerd, Tweede bundel: Lentetijd.
1-632: VOCHT, L. DE - Psalmen voor Volkszang, I. Advent en Kersttijd.
9-1297: VOELKEL, JAMES R. - Johannes Kepler and the new astronomy.
8-2039: VOETEN, BERT - Suite in december; Een lyrische cyclus.
8-1770: VOETEN, BERT - Twee werelden.
7-1955: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht.
5-174: DES VOEUX, MR. - Defense de la Religion Reformée, ou Réfutation d'un Livre Intitulé, La vérité de la Religion Catholique prouvée par l'Écriture Sainte, par Mr. Des Mahis, Chanoine de l'Église d'Orleans, ci-devant Ministre de la Religion Réformée; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
1-4183: VOGEL, C.J. DE - Ecclecia Catholica, Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
1-4182: VOGEL, C.J. DE - Getuigenis van Gods genade; Autobiografie 1905-1929, Onder redactie van J. de Bruin en G. Puchinger.
7-474: VOGEL, C.J. DE - Theoria; Studies over de Griekse wijsbegeerte.
1-1822: VOGEL S.J., P. M. - Lebensbeschreibungen der heiligen Gottes auf alle Tages des Jahres, Mit zur Nachfolge ermunternden Lehrstücken. Erster Band. Januar bis Juni.
5-502: VOGEL, MATTHÄUS, S.J. - Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres; Mit zur Nachfolge ermenternden Lehrstücken; Erster Band (Januar bis Juni) + Zweiter Band (Juli bis Dezember), Neue, durchgesehene und verbesserte Auflage, mit oberhirtlicher Druckgenehmigung; Mit einem Titelbeld in Farbendruck, Familien-Chronik und vielen Text-Illustationen.
3-943: VOGEL'S, P.M. - Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres. , Mit zur Nachfolge ermunternden Lehrstücken. Neue, gänzlich umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Vorrede von Ludwig Mehler. Erster Band. .
1-1538: VOGEL C.S.S.P., L. - Dienaar der slaven.
1-1631: VOGEL C.S.S.P., L. - Claude-François Poullart des Places, Eesrte stichter der Congregatie van den H. Geest.
7-518: VOGEL, C.J. DE - Philosophia, Part I; Studies in Greek philosophy.
9-2091: VOGEL, C.J. DE - Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken, Kleine geschiedenis van de Patristische en vroeg-Middeleeuwse wijsbegeerte.
9-350: VOGEL, CARL ADOLPH (HERAUSGEGEBEN VON) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
2-463: VOGELS, IS. S.J. - Geestelijke zieleleiding van St. Ignatius van Loyola. Tweede Deel.
1-1468: VOGELS S.J., IS. - Geestelijke zieleleiding van St. Ignatius van Loyola .
6-114: VOGES, MATHIAS S. (TEXT) / AAL, GEORG J. (PHOTOS) - Sint Maarten - Saint Martin [text in four languages: Nederlands - Français - English - Español].
1-404: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
1-405: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
1-409: VOGHT, J. DE; VOCHT, L. DE - Jaarkrans, van Geestelijke Liederen rond den Haard.
7-435: VOGT, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN VON) - Bibliographie zur Antiken Sklaverei, In Verbindung mit der Kommission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) herausgegeben von Joseph Vogt.
8-2499: VOGT, FRIEDRICH (BEARBEITUNG) - Des Minnesangs Frühling, Mit Bezeichnung der Abweichungen von Lachmann und Haupt und unter Beifügung ihrer Anmerkungen neu bearbeitet von Friedrich Vogt.
3-944: VOIT, EDMUNDO. - Theologia Moralis. , Ex solidis probatorum auctorum principiis, et Variorum Casuum fictorum, & factorum Resolutionibus, usitato in Scholis Ordine, ac Methodo, ad Commodiorem usum in alma universitate herbipolensi. Pars Prima: De Actibus Humanis, Conscientia, Legibus, Fide, Spe, ac Charitate, Praeceptis Dei & Ecclesiae. Pars Secunda: De Sacramentis in Genere, & in Specie; item de Censuris Ecclesiasticis & Irregularitatibus. .
1-2914: VOLAVKOVÁ, H. - A story of the Jewish Museum in Prague.
1-4532: VOLBACH, W.FR. UND LAFONTAINE-DOSSOGNE, JAC. - Byzanz und der Christliche Osten, (Propyläen Kunstgeschichte, Band 3).
1-1848: VOLBERG, S.; TRIPPEN, N. - Frings.
7-2423: VOLKER, INGE - Doetinchem in oorlogstijd, Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen.
3-1083: VOLLENHOVE, JOANNES - De heerlykheit der rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de hoogste rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV predikaatsien / J. Vollenhoves afscheit, genomen van de Gemeente te Zwol, voor zijn vertrek naar 's-Gravenhage den 18. van Augustus 1665; Tweede Deel , De Twede Druk, vermeerdert met vijf predikaatsien, over verscheide texten.
7-1448: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
7-1468: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
7-1521: VOLMULLER, H.W.J. (SAMENSTELLING) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
2-653: VOLPERT, SCHW. ASSUMPTA, DIENERIN DES HEILIGEN GEISTES - Ein Rebenhang im Wahren Weinberg, Geschichte der Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes 1889-1951.
8-2265: VOLTAIRE - Romans et Contes.
9-2095: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique, Contenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus les Questions sur l'Encyclopédie.
7-182: VOLTAIRE - Storia di Carlo XII. Re di Svezia; Tomo Primo + Tomo Secondo, Con le Note del Signor de la Motraye, e le Risposte del Signor di Voltaire.
9-2093: VOLTAIRE, A.M. DE - Lettres de quelques Juifs, Portugais, Allemands en Polonais; Tome Premier, Avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses oieuvres.
8-2181: VOLTAIRE - La Henriade; Premier Volume, Préface de La Henriade par le Roi de Prusse; Préface pour La Henriade par Marmontel.
9-2096: VOLTAIRE - Lettres philosophiques, ou Lettres angalaises, avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal.
8-2040: VONDEL, J. VAN - Altaer geheymenissen ontvouwen in dry boeken / Eeuwgety der Heylige Stede t'Amsterdam / Kenteeken des afvals.
8-864: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel; Met het nastukje De bruiloft van Kloris en Roosje, Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. Hendr. C. Diferee.
8-1467: VONDEL, J. V. - Koning Davids Harpzangen, den Nederduitschen toegezongen.
8-1772: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
1-4185: VONIER, DOM ANSCAR O.S.B. - Het sacrament van het kruisoffer.
8-2410: VOOIJS, SIJNA DE - The psychological element in the English sociological novel and the nineteenth century [Proefschrift, Dissertation].
9-2097: VOOIJS, SIJNA DE - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century [Proefschrift, Dissertation].
8-10: VOORN, HENK - Tekens in papier.
7-3433: VOORT, JAN VAN DE - Leengoed en Kasteel de Strijdhoef te Udenhout 1380-1982.
1-1393: VOORVELT O.F.M., G. - De fioretti van Sint Franciscus, Bevat ook Het leven van Broeder Juniperus en Het leven van de Zalige Egidius.
9-391: VOOUS, K.H. - Birds of the Netherlands Antilles.
9-392: VOOUS, K.H. - Birds of the Netherlands Antilles.
8-2034: VOOYS, IS. P. DE - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
8-1469: VOOYS, C.G.N. DE - Verzamelde letterkundige opstellen; Nieuwe bundel.
8-1470: VOOYS, C.G.N. DE - Verzamelde letterkundige opstellen; Nieuwe bundel.
1-1755: VORAGINE, J. DE - La Légende dorée, Traduit du Latin par Teodor de Wyzewa.
1-1756: VORAGINE, J. DE - La Légende dorée, Traduction de J.-B. M. Roze.
1-1763: VORAGINE, J. DE - La Légende dorée, Traduite du Latin d'après les plus anciens manuscrits avec une introduction, des notes, et un index alphabétique, par Teodor de Wyzewa.
8-134: VORAGINE, JACQUES DE - La Légende Dorée; Illustrations de A. Dussarthou, Raymond Jacquet a gravé les hors-texte et les lettrines; Il a également assuré leur exécution en couleurs et à l'or poudré; La reliur, oeuvre des Ateliers Ebrard & Fils à Paris, a été dessinée par Jean Gallo; Edition Limitée (899 exempl), numero 565.
2-1125: VORGRIMLER, H. / BERNAUER, U. / STERNBERG, TH. - Boodschappers uit hogere sferen, De cultuurgeschiedenis van de engel.
9-639: VORREITER, LEOPOLD - Die schönsten Musikinstrumente des Altertums.
8-2041: VORST, JAN VAN DE - Veranderend licht; Gedichten en tekeningen.
9-1130: VOS, RIK / LEEMAN, FRED - Het nieuwe ornament; Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16e eeuw.
1-1410: VOS, H. DE (INLEIDING, VERTALING) - De psalmen van Franciscus van Assisi, Een weg naar innerlijke vrede.
9-1342: VOS, HENRY DE - Le destin du navire.
7-2467: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel; Zwervend door Achterhoek en Liemers, Foto's Wim K. Steffen.
1-4346: VOS DE WAEL, G.E.M. - De Mystica Theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus (Proefschrift).
2-1361: VOSKUILEN, A. - Vrome vondsten, Catalogus bij de tentoonstelling.
7-160: VOSSEN, ALPH. FR. - Two bokes of the histories of Ireland, compiled by Edmunde Campion, Edited from MS Jones 6 Bodleian Library Oxford [dissertation].
3-946: VOSSIUS, GERARDUS. - Sancti Gregorii Episcopi Neocaesariensis, cognomento thaumaturgi, opera omnia quotquot in insignioxibus etc., Ediecta sunt miscallanea sanctorum aliquot Patrum Graecorum & Latinorum etc..
9-2098: VOSSIUS, GERARDUS - Geschiedenis als wetenschap, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker SS.CC..
1-4188: VRANCKX, J. - De terujgkeer van het wonder, Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw.
1-4189: VRANCKX, J. - Het onverwachte perspectief, Gesprekken over kerk en zingeving.
7-2468: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren; Het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742.
1-1343: VREESE, W. DE - Bibliotheca Erasmania Rotterdamensis, Catalogus der uitgaven van Desiderius Erasmus' werken.
8-315: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde; Tien codicologische studiën, bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren.
8-2121: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn.
9-430: VRIENDS, THIJS - Bijen houden; Levenswijze, verzorging, honingwinning.
8-1471: VRIENS, JACQUES - Een bende in de bovenbouw.
7-1341: VRIES, JOH. DE - De Nederlandse economie tijdens de twintigste eeuw; Een verkenning van het meest kenmerkende.
9-2099: VRIES, AD DE - Dictionary of symbols and imagery.
7-476: VRIES, G.J. DE - De zamg der Sirenen.
7-2867: VRIES, W. DE - 150 jaar Welstand; De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXIII].
7-2116: VRIES, JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918-1968; Ontstaan en groei van een basisindustrie.
8-2042: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
6-549: VRIES, PH. DE - Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving.
1-4193: VRIES, TH. DE - Ketters , Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
7-1203: VRIES, LEONARD DE - Uit Het Leven gegrepen; Een aangrijpend tijdsbeeld van de jaren 1906-1920 ontleend aan het tijdschrift HET LEVEN.
8-274: VRIES JR., R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw, Met ruim 100 afbeeldingen.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/29