De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-3001: ROSENBERG, S.E. - Van oorsprong één, Een joodse bijdrage tot de dialoog met het Christendom.
7-482: ROSENBERGER, VEIT - Griechische Orakel; Eine Kulturgeschichte.
1-4007: ROSENMEYER, TH.G. - The green cabinet, Theocritus and the European pastoral lyric.
9-1955: ROSENZWEIG, FRANZ - L'Étoile de la rédemption, Traduit de l'Allemand par Alexandre Derczanski et Jean-Louis Schlegel; Notes de Jean-Louis Schlegel.
9-1953: ROSENZWEIG, FRANZ - Der Stern der Erlösung, Mit einer Einführung von Reinhold Mayer; Frans Rosenzweig: Der Mensch und sein Werk, Gesammelte Schriften II.
9-1954: ROSENZWEIG, FRANZ - Understanding the sick and the healthy; A view of world, man, and God, With a New Introduction by Hillary Putnam.
2-810: ROSIER, I., O. CARM. - Biographisch & bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel, van 1235 tot het midden der achttiende eeuw.
9-958: ROSIGNOLI, GUIDO - Army badges and insignia since 1945; Book One: Great Britain, Poland, U.S.A., Italy, German Federal and Democratic Republics, U.S.S.R., Belgium.
9-2136: ROSLANSKY, JOHN D. (EDITOR) - The end of life; A discussion at the Nobel Conference, organised by Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1972.
9-1957: ROSSEM, J. VAN - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
7-2895: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland; Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925), [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXVII].
7-3826: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland; Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925), Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXVII.
6-042: ROSSI, L'ABBÉ L. - Six ans en Amérique - California and Orégon - ; Avec deux cartes topographiques.
6-378: ROSSMANITH, GEBHARD - Nordland, Mit 96 Aufnahmen; Text van Alfred Birbaumer.
8-2275: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac; Comédie héroïque en cinq actes, en vers.
8-2171: ROTH, MARIE-LOUISE / OLMI, ROBERTO (DIRIGÉ PAR) - Robert Musil, Séries: Les Cahiers de l'Herne, sous la direction de Constantin Taccou.
1-4008: ROTHOFF, H., S.M.A. - Le droit des sociétés sans voeux.
9-1962: RÖTTGER, FRIEDRICH - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe [Proefschrift, Dissertation].
2-302: ROTTIER, A.J.M. - Maria-Hart te Weert, Het geschiedverhaal van een brigittijnsche stichting.
1-1399: ROTZETTER, A. - Franciscus van Assisi, De weg van het evangelie.
1-1295: ROTZETTER, A. - Clara van Assisi, De eerste Franciscaner Vrouw.
5-422: ROUAULT, M. - Explication des titres et sujets des pseaumes, suivant l'Hebreu, le Grèc en la Vulgate; pour servir à intelligence des Prophécies; accompagnée des réflexions nécessaires sur cette partie de l'Écriture Sainte, Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
1-4013: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio duodecima et decima tertia.
1-4012: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio octava et nona.
1-4011: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio octava et nona.
1-4010: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio quarta et quinta.
9-2171: ROUGEMONT, DENIS DE - Passion and society.
8-269: ROUIR, EUGÈNE - Hedendaagse buitenlandse prenten; Schenking Eugène Rouir; Catalogus.
7-2630: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M. - Inventaris van het archief van de Latijnse School te Gemert 1587-1991, met catalogi van boeken en kerkelijke voorwerpen.
6-1019: ROUSMAN, CORENTIN (OUVRAGE COLLECTIF) - L'histoire des bourgmestres du Grand Mons de 1830 aux fusions des communes.
9-1960: ROUSSEAU - Juge de Jean Jacques; Dialogues, Texte présenté par Michel Foucault.
10-108: ROUSSEAU, J.J. - Oeuvres posthumes de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve., Tome Premier..
9-1959: ROUSSEAU, J.-J. - Les Confessions; Tome Premier (Livres I-V) + Tome Deuxième (Livres VI-VIII) + Tome Troisième (Livres IX-XII).
7-993: ROUSSELOT, PIERRE - Pour l'histoire du problème de l'amour au Moyen Age.
1-5182: ROUSSELOT, P., S.J. - L'Intellectualisme de Saint Thomas.
1-5183: ROUSSELOT, P., S.J. - L'Intellectualisme de Saint Thomas.
1-1870: ROUSSET F.S.C., E. - J.B. de la Salle, Iconographie.
1-3578: ROUW, R.G.M. EN STIENSTRA, N. (REDACTIE) - Onderzoekt alles..., Artikelen door een aantal van zijn vrienden aangeboden aan biscchop Theodorus G.A. Hendriksen ter gelegenheid van zijn zestigjarig priesterjubileum 1932-1992.
8-1355: ROUX, T.H. LE / ROUX, J.J. LE - Middelnederlandse grammatika [geschreven in het Zuidafrikaans].
2-52: ROY, DOM ALBERTUS VAN O.S.B. - Affligem, roem van ons land.
1-1546: ROY, A. VAN - Lutgardis van Tongeren, Heiligen van onzen stam (reeks).
7-2251: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE VAN - MonumentenReisboek van Nederland; Deel: Noord- en Zuid-Holland.
9-2159: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Saint-Simon ou le système de la Cour.
7-1080: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Love, death and money in the Pays d'Oc.
7-3784: ROYACKERS, J.M. - Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in Tilburg 1930-1936.
1-4015: ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
8-1356: ROYEN O.F.M., GERLACH - Taalsapsodie; Taalkundige en didaktische varia van her en der.
2-1180: ROYER, E. - Nouveau guide des calvaires bretons.
7-2765: ROYMANS, NICO / HEYDEN, JAN VAN DER / BAELEMANS, CHAREL / VERACHTERT, FRANS - De Negende Zaligheid, Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
7-3740: ROZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
1-4958: AB'D 'RUANDA - Catechismo de Umbanda (Lex Umbanda).
7-070: RUDECK, WILHELM - Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland, Mit 58 historischen Illustrationen.
8-968: RÜEGG, AUGUST - Die Jenseitsvorstellungen vor Dante und die übrigen literarischen Voraussetzungen der Divina Commedia; Ein quellenkritischer Kommentar; II. Band [I. Band is missing].
1-4686: RUF, G., OFM CONV. - Christ ist geboren, Eine Betrachtung der Bilder des linken Chorfensters der Oberkirche van S. Francesco in Assisi.
9-654: RUGGIERI, ÈVE - La Callas.
7-3061: RUHE, H.A.M. - Het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw.
7-3358: RUHE, H.A.M. - Kent u ze nog ... de Hilvarenbekers; waarin ook enkele afbeeldingen uit Esbeek.
8-1358: RUIJSENDAAL, ELS / RUTTEN, GIJSBERT / VONK, FRANK (REDACTIE) - Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn!, Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 19 december 2003.
7-806: RUIKES, P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princips.
5-754: RUINART, THEODORICI - Acta primorum martyrum sincera & selecta; Ex libris cum editis, tum manuscriptis collecta, eruta vel emendata, notisque & observationibus illustrata; His praemittitur Praefatio Generalis, in qua refellitur Dissertatio unidecima Cyprianica Henrici Dodwelli de paucitate Martyrium; Editio Secunda, Ab ipso Auctore recognita, emendata & aucta.
1-4017: RULER, A.A. VAN - Verwachting en voltooiing, Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
9-1963: RÜMKE, H.C. - Psychiatrie; Deel I: Inleiding / Deel II: De psychosen / Deel III: Tussen psychose en normaliteit.
9-359: RÜMPLER, CH. (BEGRÜNDET VON) - Illustriertes Gartenbau-Lexikon, Mit 1002 Textabbildungen.
7-1052: RUNCIMAN, STEVEN - De Siciliaanse vespers; Een geschiedenis van de mediterane wereld aan het einde van de 13de eeuw.
7-962: RUNCIMAN, STEVEN - De Goddelijke Keizers; Kerk en Staat in het Byzantijnse Rijk.
7-1245: RUNGE, IRENE - Du sollst nicht immer Holland sagen; Ein Skizzenbuch, Mit Fotos von Sibylle Bergemann.
5-755: RUOFF, P. ANTONIO - Lehr-reiche und fast auf jeden Sonn- und Festtag des ganzen Jahrs hindurch vier bis fünf wohlausgearbeitete Predigen; Ehemahlen auf offentlicher Cantzel vorgetragen von P. Antonio Ruoff; Zum zwei Teile abgetheilet, deren ein jeder Sonn- und Festtäglige Predigen in sich enthält; Erster Theil, Vom ersten Advents-Sonntag bis Osters / Zweiter Theil, Vom Ostern bis auf das Advent; Zweite, vermehrte und verbesserte auflag, miet notwendigen Marginalien versehen.
1-2727: RUPPERT, FIDELIUS / GRÜN, ANSELM - Bid en werk voor de Heer in ware broederliefde, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 33).
2-251: RUPPRECHT, S. - Säkularisation und Wiederbegründung der Prämonstratenser-abtei Windberg.
9-1539: RUSPOLI - Le traité de l'Esprit saint de Rûzbehân de Shîrâz, Étude préliminaire, traduction annotée, suivies d'un Commentaire de son Lexique du Soufisme.
1-2985: RUSSELL, D.S. - Tussen Maleachi en Mattheüs.
7-078: RUSSELL, CONRAD (EDITOR) - The origins of the English Civil War.
7-1303: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving, Onder redactie van Th.J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
7-1021: RUTGERS, C.A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
8-2058: RUTTEN, MATH. - De lyriek van Karel van de Woestijne.
8-1357: RUTTEN, FELIX - Jessonda, het dochtertje van Jairus; Mysteriespel in drie bedrijven, Verlucht met teekeningen van G. Westermann.
1-2643: RUTTEN, M. - Om mijn oorsprong vechtend; Origines ofwel het optimisme van een mysticus.
1-2644: RUTTEN, M. - Om mijn oorsprong vechtend; Origines ofwel het optimisme van een mysticus.
1-2536: RUUSBROEC, JAN VAN - Das Reich der Geliebten.
1-2537: RUUSBROEC, JAN VAN - Die Zierde der geistlichen Hochzeit.
1-2538: RUUSBROEC, JAN VAN - Vanden blinckenden steen; of het mystieke Zoonschap, Oorspronkelijke tekst met juxta-vertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2539: RUUSBROEC, JAN VAN - Vanden VII sloten; of een dag contemplatief leven en werken, Oorspronkelijke tekst met juxta-vertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2516: RUUSBROEC, JAN VAN - Opera Omnia 2: vanden seven sloten; introduced and edited by G. de Baere, (Collection: Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, part XX,2; edited by the Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, Universitaire faculteiten Sint-Ignatius; text in Middle Dutch and in English translation).
1-2544: RUUSBROEC, JAN VAN - Vanden XII Beghinen, Oorsponkelijke Mideelnederlandse tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands van dln. I en II en een bloemlezing uit dln. III en IV door Lod. Moereels S.J..
1-2540: RUUSBROEC, JAN VAN - Van VII trappen; of Ruusbroecs mystieke minnezang, Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2541: RUUSBROEC, JAN VAN - Een spieghel der eeuwigher salicheit, of vanden heilighen sacramente; of eucharistie en geestelijk leven, Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2542: RUUSBROEC, JAN VAN - De verhevenheid van de geestelijke bruiloft; of De innige ontmoeting met Christus, Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2543: RUUSBROEC, JAN VAN - Het rijk der God-minnenden; of Het geestelijk leven in de kracht van de Heilige Geest en zijn zeven gaven, Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels S.J..
1-2518: RUUSBROEC, JAN VAN - Werken, Band I t/m IV (complete set), Bewerkt door: I. J.B. Poukens en L. Reypens / II: D.-A. Stracke / III: L. Reypens en M. Schurmans / IV: J. van Mierlo.
1-2519: RUUSBROEC, JAN VAN - Alle de werken van Jan van Ruusbroec, de wonderbare, in nieuwere taal overgezet door Dr. H.W.E. Moller, Eerste deel: Inleiding - Het Rijk der gelieven - Het Sieraad der Geestelijke Bruiloft - Het hand-sieraad of de stralende edelsteen.
1-2515: RUUSBROEC, JAN VAN - Opera Omnia 1: Boecsken der verclaringhe; edited by G. de Baere, introduced by P. Mommaers, (Collection: Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, part XX,1; edited by the Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, Universitaire faculteiten Sint-Ignatius; text in Middle Dutch and in English translation).
9-1964: RUYER, RAYMOND - L'Art d'être toujours content; Introduction à la vie gnostique.
7-1284: RUYS, H.J.A. (BEWERKING) - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffended de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1920 verschenen; Derde Deel, de literatuur bevattende, verschenen van 1911-1920, In opdracht van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
7-1450: RUYS, H.J.A. (BEWERKING) - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen; Vierde Deel, de literatuur bevattende verschenen van 1921-1929, In opdracht van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
9-1965: RUYSBEEK, ERIK VAN - De eeuwigheid is nu; Over eenheidservaring en louter zijn.
8-1359: RUYSCH, A. - Albrecht van Beijeren, Graaf van Holland, of de St. Mauritiusdag (1389); Oorspronkelijk geschiedkundig drama in 5 bedrijven.
1-4020: RYDEN, VASSULA - Het ware leven in God, Vassula: Gesprekken met Jezus; deel III.
9-1505: RYER, ANDRÉ DU - La Coran de Mahomet, Traduit de l'arabe par André du Ryer, Sieur de La Garde Malezair; Tome Premier + Tome Second [il manque dernier page de tome II, page 287/288].
5-191: EMANUELE SA - Scholia in quatuor Evangelia, ex selectis Doctorum sacrorum sententiis collecta, Addita et quaedam ab eodem auctore; Editio recens, et àmendis accuratè vindicata.
5-190: EMANUELE SA - Notationes Scripturam Sacram: Quibus omnia fere loca difficila brevissime explicantur; tum variae ex Hebraeo, Chaldeo, & Graeco lectiones indicantur, Opus omnibus Scripturae studiosis utelissimum certe a plurimis diu multumque desideratum.
9-1565: SAADAWI, NAWAL EL - De gesluierde Eva; Vrouwen in de Arabische wereld.
8-676: SABA, UMBERTO - Ernesto, Nova edizione, a cura di Maria Antonietta Grignani.
6-915: SABBE, MAURITS (UITGEGEVEN DOOR) - Briefwisseling van de Gebroeders Verdussen 1669-1672, Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen, Nr. 43.
6-871: SABBE, H. - Redevoering uitgesproken door de Heer Herman Sabbe, Procureur des Konings, tijdens het feestmaal van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 8 december 1951.
8-352: SABBE, MAURITS - De Moretussen en hun kring; Verspreide opstellen.
2-1953: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij Brief aan de Korintiërs (2), Brief aan de Efeziërs, Brief aan de Filippenzen, Brief aan de Kolossenzen, Brief aan de Tessalonicenzen (1 en 2); Brieven van Paulus, II, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1952: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de Liturgische Bijbellezingen uit de Johanneïsche literatuur, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1951: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C, Lucasevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1950: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A, Mattheüsevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1949: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A, Mattheüsevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
1-1753: SACHS, H.; BADSTÜBNER, E.; NEUMANN, H. - Christliche Ikonographie in Stichworten.
7-2384: SACKERS, HENNY (EINDREDACTIE) - Vijftig jaar Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaags Nijmegen.
5-813: FRANCISCUM A IESU MARIA / ANDRAEAM A MATRE DEI / SEBASTIANUM A SANCTO IOACHIM / ILDEFONSUM AB ANGELIS / ANTONIO A SS. SACRAMENTO - Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli Primitivae Observantiae; Cursus Theologiae Moralis, TOMUS PRIMUS (Editio Sexta; Septem compectens Tractatus.: I. De Sacramentis in genere; II. De Baptismo; III. De Confirmatione; IV. De Eucharistia; V. De Sacrificio Missae; VI. De Pœnitentia; VII. De Extrema-Unctione ; Editio Prima; Appendix Tractatus VI.; De Bulla Sanctae Cruciatae, ejusque Privilegiis; Octa continens capita) + TOMUS SECUNDUS (Editio Septima; Tres continens Tractatus.: I. (De Sacramento Ordinis, In cuius fine de Ecclesiasticorum obligationibus, privilegiis, & immunitate agitur; II. De Mattrimonio; III. De Censuris tàm in communi, quàm in particulari; Ubi de aliis pœnis Ecclesiasticis agitur, aliaque plura miscentur utilissima) + TOMUS TERTIUS (Editio Septima; Quatuor continens Tractatus.: I. De Legibus; II. De Iustitia, & Jure; III. De Restitutione; IV. De Contractibus) + TOMUS QUARTUS (Editio Septima; Quinque complectens Tractatus.: I. De Statu Religioso; II. De Horis Canonicis; III. De Voto, & Iuramento; IV. De Privilegiis; V. De Simonia) + TOMUS QUINTUS (Editio Quarta; Quatuor continens Tractatus.: I. de Principiis Moralis; II. De Primo praecepto Decalogi; Ubi de Fide, Spe, Charitate, & Religione, necnon de vitiis his virtutibus oppositis; III. De Secoundo Praecepto Decalogi; Ubi de Adjuratione; IV. De Tertio Praecepto Decalogi; Ubi de Ecclesiae Praeceptis) + TOMUS SEXTUS (Editio Quarta; Sex continens Tractatus.: I. De Quarto Decalogi Praecepto; II. De Quinto; III. De Sexto, & Nono; IV. De Octavo; V. De Benificiis Ecclesiasticis; VI. De Officiis ad Iudicium spectantibus).
1-2213: MECTILDE DU SAINT-SACREMENT - Cérémonial des Bénédictines du Très-Saint Sacrement.
1-2959: SAFRAI, SHM. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
2-954: SAGGI, L., O.CARM. - Le origini dei Carmelitani scalzi (1567-1593), Storia e storiografia.
2-947: SAGGI, L., O.CARM. - Summarium actionum, virtutum et miraculorum servae dei Mariae Magdalenae de Pazzis Ordinis Carmelitarum ex processu remissoriali desumptorum.
5-424: SAILER, JOHANN MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) / (THOMAS A KEMPIS) - Das Buch von der Nachfolgung Christi, neu übersetzt und mit einer Einleitung und kurzen Anmerkungen für nachdenkende Christen.
1-750: SAILER, S. - Karfreitagsoratorien, Geistliche Schaubühne des Leidens Jesu Christi, in gesungenen Oratorien ausgeführt. Die Karfreitagsoratorien des marchtaler Prämonstratensers in Neuausgabe.
2-1610: SAIN, INA DE / TAEN, MAGDALENA (TEKENINGEN) - Vader hier zijn wij; wij offeren mee, Misboekje voor jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar.
1-2283: SAINT PIERRE, MICHEL DE - Bernadette en Lourdes, (Met vele afbeeldingen).
1-4023: SAINT-ANDRÉ, ALIX DE - Archives des anges; Essai.
1-2284: SAINT PIERRE, MICHEL DE - Bernadette en Lourdes, (Met vele afbeeldingen).
2-960: SAINT-SAMSOM, J. DE - L'éguillon, les flammes, les fleches et le miroir de l'amour de Dieu, propres pour enamourer l'ame de Dieu en Dieu mesme.
1-1161: SAINT-MARTIN, J. (TRADUCTION) - L' Ascétisme Chrétien, Oeuvres de Saint Augustin Vol. 3 1re Série: Opuscules.
2-857: SAINT-YVES, CL. - Le vrai dialogue des carmelites.
5-427: SAINT-PIERRE, JACQUES-HENRI-BERNARDIN DE - OEuvres complètes; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur, par L. Aimé-Martin; Harmonies de la nature, Tome Premier + Tome Deuxième.
6-1058: SAINT-GENOIS, J. DE ET AL. - Messager des sciences historiques et archives des arts de Belgique; Année 1849, Receuil publié par MM. J. de Saint-Genois etc..
5-426: SAINT-OMER,P., RÉDEMPTORISTE - Le Sacré-Cœur de Jésus, d'après Saint Alphonse de Ligurori; ou méditations pour le Mois du Sacré-Cœur, pour l'heure sainte et pour le premier Vendredi du mois, tirées des OEuvres du saint Docteur, 66me éditions, enrichie de nombreux examples.
2-830: SAINT-ALVÈRE, J.-A. - Une vie Réparatrice, Mère Anne de Jésus, Prieure du Carmel de Bergerac (1864-1928).
1-2641: SAINT-THIERYY, WILLEM VAN - De gulden brief, Ingeleid en geannoteerd door broeder Guerric Aerden o.s.c.o..
6-387: SAINT-PROSPER, AUGUSTE - Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus regulés jusqu'en 1838, Ouvrage orné de 46 belles planches gravées sur acier, représentent les costumes civils, militaires et religieux des Anglais, ainsi que leurs vaisseaux, meubles et instruments, depuis la conquête par les Romains jusqu'à nos jours.
5-425: SAINT JURE, JEAN-BAPTISTE - L'Homme religieux, livre second; Des qualitez necessaires pour bien vivre dans une communauté.
3-277: SAINTE CLARA, ABRAHAM À. - Abrahams Loof-Hutt. , Welke hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering, met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Eerste, tweede en derde deel. .
2-848: SAINTE MARIE, FR. DE O.C.D. - Mystik des Karmel.
3-861: SAINTEBEUVE, JACOBI DE. - Tractatus de Sacramento unctionis infirmorum extremae. .
3-860: SAINTEBEUVE, JACOBI DE. - Tractatus de Sacramento Confirmationis. .
1-2766: SAINTES, GERAERT VAN / UTENBOGAERDE, HENDRIK - De twee oudste bronnen van het leven van Jan van Ruusbroec door zijn getuigenissen bevestigd, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 4).
1-1148: SAISSET, E. - La Cité de Dieu de Saint Augustin.
1-2667: MECHTILDIS VAN HET HEILIG SAKRAMENT (CATHÉRINE DE BAR) - De Ware Geest van de Zusters van altijddurende aanbidding van het allerheiligste sakrament van het altaar / Het paradijs van de eeuwigdurende aanbidding.
1-4543: SALAVILLE, S. - An introduction to the study of eastern liturgies.
3-266: SALAZAR, FRANC DE. - De bekeering van den zondaer., Gebragt tot grond-regels: Te vooren in 't Spaensch uytgegeven door den zeer Eerw. En uytnemenden Pater..
5-430: SALCHLI FILS, M. - Lettres sur le deisme.
8-881: SALEMANS, BEN J.P. / SCHAARS, FRANS A.M. - Concordantie van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679); Band I: A - H / Band II: I - R / Band III: S - Z / Band V: Concordantie van hoogfrequente woorden van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679) [incomplete serie, Band IV ontbreekt].
3-864: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Lettres. Évèque et Prince de Genève. Ornées de son portrait et d'un fac simile de son écriture, tiré d'un fragment inédit. Lettres, Tome I - IV. .
3-867: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Introduction à la Vie Dévote de Saint François de Sales, Évêque et Prince de Geneve. , Nouvelle édition, revue et corrigée d'un grand nombre de fautes d'orthographe & de langage. .
3-866: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Lettres de Saint François de Sales, a des personnes vivant dans le monde. , Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée. .
5-428: SALES, FRANÇOIS DE - La vraie et solide piété expliquée; Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure), Recuellie de ses Epîtres & de ses Entretiens.
5-429: SALES, FRANÇOIS DE - Introduction à la Vie Devote; par Saint François de Sales, Eveque et Prince de Genève, Fondateur de l'Ordre de la Visitation de Sainte Marie.
3-272: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onderwys ofte Aenleydinge tot een Godvruchtig Leven. , Van nieuws overgezet uyt de Fransche Taele, en met eenige capittelen vermeerderd, die in de andere overzetting waeren achtergelaeten, door Hr. en M.W.F.P. op L. Den lesten Druk, van vele Fauten gecorrigeerd, en vermeerderd met het Leven van den H. Franciscus de Sales. .
3-271: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onder-wys oft Aenleydinge tot het Godtvruchtigh Leven. , Eerst in 't Frans gemaekt en uytgegeven. Naderhandt in 't Nederduyts vertaelt. Dezen lesten druk van nieuws overzien, verbetert en vermeerdert met byvoeging van verscheyde, zoo algemeyn als bezondere Grond-regels, etc. .
3-862: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Évèque et Prince de Genève. Nouvelle édition collationnée et augmentée. Tome premier - quatrième. .
3-863: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Évèque et Prince de Genève. Nouvelle édition collationnée. Tome premier - cinqième. .
3-269: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onderwys of Aenleydinge tot een Godvrugtig Leven. , Overgezet uyt de Fransche taele, ende met eenige Capittelen, als mede het Leven van den zelven Heyligen vermeerdert, door Hr. en M.W.F.P. op L. .
3-268: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Geestelyke brieven van den H. Franciscus de Sales. , Bisschop en prince van Genève. Vertaelt door den seer Eeerweerdigen Heer M.T. .
2-2649: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Directions Spirituelles. , IV: De la Vocation Religieuse. Tome premier et deuxième. Recueillies et mises en ordre par l'Abbé H. Chaumont. .
2-2645: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - La Vie Parfaite. , Avec une Préface de S.G. Monseigneur Mermillod. .
1-1428: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Introduction a la Vie Devote.
3-267: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Eenige Geestelyke Brieven., Uytgesogt en ten deele vertaald door den seer Eerw. Heer M.T..
1-1427: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Le chemin de La Perfection Chrétienne.
1-2942: SALIBI, K. - Het ware land van Abraham, Een nieuwe theorie over de oorsprong van het volk van Israël.
8-2203: SALIGNAC, FRANÇOIS DE - Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse; Composées par seu Messire François de Salignac, de la motte Fénelon, Précepteur des Messeigneurs les Enfans de France, & depuis Archevêque-Dus de Cambray, Prince du Saint Empire [incomplet: pages 105-124 et 181-188 et plusieurs pages avec illustrations sont découpé], Nouvelle édition augmentée & corrigée sur le manuscrit original de l'auteur, avec des Remarques pour l'intelligence de ce poëme allégorique.
3-868: SALLE, M. JEAN-BAPTISTE DE LA. - Les devoirs du Chrétien envers Dieu et les moyens de pouvoir bien s'en acquitter..
3-865: SALLE, J.-B. DE LA. - Méditations du vénérable J.-B. de la Salle. , Divisées en trois parties. 1, pour les Dimanches et les Fêtes mobiles. 2, pour les principales Fêtes. 3, pour le temps de la retraite, sur l'emploi de l'école. Édition corrigée d'après le texte primitif par le T.H.Fre. Irlide. .
2-2648: SALLE, M. DE LA. - Les douze vertus d'un bon maitre..
5-431: SALLER, ANTON - Kurze Kanzelvorträge für das Stadt- und Landvolk, die auf alle Sonn- und Feyertage des katholischen Kirchenjahres anwendbar sind; Vierter Band.
7-701: SALLUSTIUS - Catalina - Jugurtha; Met inleidingen en aantekeningen door A. Geerebaert; Deel I: Tekst / Deel II: Inleiding, Aantekeningen.
7-702: SALLUSTIUS - Catalina - Jugurtha; Met inleidingen en aantekeningen door A. Geerebaert; Ie Deel: Tekst.
3-869: SALMANTICENSIS. - Collegii Salmanticensis Carmelitarum, discalceatorum, Cursus Theologicus. , Editio nova, correcta. Tomus Primus - Tomus Nonus. .
5-756: COLLEGII SALMANTICENSIS - Cursus Theologiae Moralis; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [in 3 volumes], I/II/III/IV: Editio caeteris correctior, cui accessere propositiones, à Summis Pontificibus utroque Alexandro VII. & VIII. necnon Innocentio XI. novissimè damnatae, earumque notulae sub signo ... proprius in locis, prout uisum fuit decursu Operis opportunum; V: Editio Tertia; VI: Editio Prima Veneta.
8-1977: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool en andere gevangenisverzen.
1-288: SALSMANS, J - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
1-1605: L'ABBÉ SALVAN - Histoire de Sainte Germaine de Pibrac.
8-1361: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse letteren.
9-444: SÄLZLE, KARL - Tier und Mensch, Gottheit und Dämon; Das Tier in der Geistesgeschichte der Menschheit.
1-4028: SALZMANN, E. OSB - Neuzeit und Offenbarung, Studienn zur trinitarischen Analogik des Christentums.
8-2278: SAMAIN, ALBERT - Au jardin de l'infante, Dix hors-texte de Folmer.
6-821: SAN, PIET VAN - De Grote Oorlog 1914-1918 en Overijse; Wel en wee van Eizer, Jezus-Eik, Overijse (centrum), Maleizen, Terlanen en Tombeek, in deze moeilijke periode.
5-757: SANCHEZ CORDUBENSIS, THOMAE - Consilia, seu Opuscula Moralia duobus tomis contenta; Opus posthumum, nunc primum in lucem editum.
5-758: SANCHEZ CORDUBENSIS, THOMAE - De sancto Matrimonii Sacramento disputationum; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [in one volume].
2-910: SR. TERIASA RENATA DE SPIRITU SANCTO - Unter dem Zepter der Friedenskönigin, 300 Jahre Kölner Karmel 1637-1937.
3-290: SANCTUCIUS, PETRUS. - Brandende lampen voor het Alderheylighste Sacrament des Autaers. , Ofte de Doorluchtige Liefhebbers van het selve, tot naervolginge voorgestelt, ende verdeylt op alle de dagen des Jaers, met Geestelijcke en seer profytige Leerlingen. Februarius. .
2-168: SANDERS, NICODEMUS O.F.M. - De kenbaarheid van de ware godsdienst, Een kwestie van apologetische methode.
7-846: SANDERS, GABRIËL - Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften van het heidense Rome: De begrippen Licht en Duisternis, en verwante themata.
1-1109: SANDERS, W. - Andreas, Apostel der Ökumene zwischen Ost und West.
1-1332: SANDERS OFM, N. - De Heilige Elisabeth van Thuringen.
1-1570: SANDKÜHLER, M. - Michaël, Verhalen en legenden.
1-4029: SANDMEL, S. - The first christian century in judaism and christianity: certainties and uncertainties.
1-4032: SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw (Proefschrift).
1-1598: SANDWELL, S. - The genius of Paul, A Study in History.
2-2806: SANGERS, W. - O.-L.- Vrouw van rust te Heppeneert., Vierde uitgave (1947, 1954, 1961, 1974).
1-1219: SANT' AGOSTINO - Commento Ai Salmi, A Cura di Manlio Simonetti.
8-2442: SANTILLANA, GIORGIO / DECHEND, HERTHA VON - Hamlet's Mill; An essay on myth and the frame of time.
7-1209: SARFATIJ, H. (REDACTIE) - Verborgen steden; Stadsarcheologie in Nederland.
9-1966: SARTON, GEORGE - Ancient science and modern civilization.
1-4033: SARTORI, COSMAS, O.F.M. - Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedes responsiones, Editio IX (1917-1953).
1-4034: SARTORI, COSMAS, O.F.M. - Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedes responsiones, Editio IX (1917-1953).
9-1968: SARTRE, JEAN-PAUL - Baudelaire.
9-1967: SARTRE, J.-P. - L'être et le néant; Essai d'ontologie phénoménologique, Série: Bibliothèque des Idées.
2-439: SAS, B. - Augustijnen op de Pastorij, De augustijnenparochie Sint-Stefanus te Gent van 1803-1914.
7-3515: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen; Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen, loopende van 1500-1810; IIe Deel + IIIe Deel [Ie Deel ontbreekt; facsimile heruitgave].
7-1005: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der middeleeuwen in de Nederlanden.
9-1969: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, tot het einde der negentiende eeuw.
7-1004: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der middeleeuwen in de Nederlanden.
5-433: SASSERATH, REINERI - Cursus Theologiae Moralis in quatuor partes divisis adnexis cuivis tractatus Casibus Practicis solid, ac breviter resolutes, Pars I., complectens Tractatus de Actibus humanis, ligibus, concientiae, peccatis, censuris, statu religioso et beneficis; Editio Quinta, ememdatior et sanioribus principiis conformior .
3-870: SASSERATH, P. REINERI. - Cursus Theologiae Moralis. , In quatuor partes divisus, adnexis cuivis tractatui Casibus Practicis, solide, ac breviter resolutis. Pars I-IV. Editio Quinta, emendatior, et sanioribus principiis conformior. .
3-871: SASSERATH, P. REINERI. - Neo-Confessarius Practice Instructus, ad excipiendas Christi Fidelium Confessiones. , Brevi cum Methodo, assistendi infirmis et sacramenta illis administrandi, augmentatus Opera P. Andreae Schoelkens. .
1-4036: SATINOVER, J. - The truth behind the bible code.
8-672: SATTA, SALVATORE - Il giorno del giudizio.
9-374: SATTLER, ERICH - Die geschützten Pflanzen Mitteldeutschlands, Fünfundfünzig farbige Tafeln nach Aquarellen von Heinrich Linzen.
1-580: SAURIN, M. L'ABBÉ - Receuil de Prières et de Cantiques, À l'usage des Paroisses et des Maisons d'éducation.
2-1628: SAVAVRY, L.M. (TEKST) / GOODWILL, R. (TEKENINGEN) - Het leven van Jezus voor kinderen.
2-1603: SAVAVRY, L.M. (TEKST) / GOODWILL, R. (TEKENINGEN) - Het leven van Jezus voor kinderen.
5-759: SAXONIA, LUDOLPHUM DE - Vita Jesu Christi e quatuor evangeliis et scriptoribus orthodoxis concinnata; Editio novissma RR. RR.; In Christo Patribus, DD. DD. Joan.-Pet. Mabile, episcopo Versaliensi et Joan.-Jacob.-Mar.-Ant. Guerrin, Episcopo Lingoniensi dedicata; Studie et opera A.-C. Bolard, L.-M. Rigollot et J. Carnandet.
6-500: SAYSSE-TOBICZYK, KAZIMIERRZ - In der Hohen Tatra.
5-760: SBARALEAE, FR. JO. HYACINTHI - Bibliotheca Historico-Bibliographica III-IV: Supplementum et castigatio ad scriptores Trium Ordinum S. Francisci, a Waddingo, aliisue descriptos; cum annotationibus ad syllabum martyrium eorumdem ordinum, Editio Nova, variis additamentis et indice scriptorum chronologico locupletata; Pars II (Litt. I-Q) + Part III (Litt. R-Z) [Part I is missing].
5-761: SBARALEAE, FR. JO. HYACINTHI - Supplementum et castigatio ad scriptores, Trium Ordinum S. Francisci, a Waddingo, aliisue descriptos, cum adnotationibus ad syllobum martyrum eorumdem ordinum.
5-762: SCACCIAE, SIGISMUNDI, IURISCONS. ROM. - Tractatus De Commerciis, et cambio, In quo non minus opportunae, quam iuxta occasionem copiosè tractatur de mora, interesse, usura solemnitate scripturae, asse in pondere, & valore, de moneta solutionibus, oblatione, deposito, praescriptionibus, compensationibus, jurium cessionibus, delegationibus, adjudicatione nominis debitoris, hypotheca, adjecto manifestatione, cessione bonorum, legitimatione personarum, curatore dando haereditati, & der modo procedendi in causis cambiorum; Opus nunc Tertio Editum, et a plurimis mendis repurgatoum; Accessit etiam Index copiosissimus, cum Latina translatione eorum, quae Italicè& Hispanicè allegantur; Opus nunc Tertio Editum, et a plurimis mendis repurgatum; Accessit Index copiosissimus, cum Latina translatione eorum, quae Italicè & Hispanicè allegantur.
3-872: SCARAMELLI, GIO: BATTISTA. - Direttorio Ascetico., In cui s'inlegna il modo di conurre l'anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione cristiana etc..
8-673: SCASCIA, LEONARDO - A ciascuno il suo.
3-873: SCHAAF S.I., H. - Institutiones Cosmologiae. .
9-1367: SCHAAP, DICK - Bruggen naar de zeven zeeën; Holland Amerika Lijn honderd jaar.
8-1363: SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten Wald; De mens en zien huus.
7-2489: SCHAARS, A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspekten [Proefschrift].
1-2931: SCHACK, I.-L. - Der Mensch tracht un Got lacht; 450 jiddische Sprichwörter, Auswahl, Umschrift, Übersetzung, Analyse und Einführung in die jiddische Sprache un Literatur.
8-464: SCHAEFER, HELMA - Die Gutenberg-Preisträger der Stadt Leipzig, 1968-1978.
2-575: SCHAEFFER, C. - Les Soeurs du Très Saint Sauveur, Niederbronn.
1-4037: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Nieuwe gedichten.
7-1316: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De eeuw en haar Koning, Aan Z. D. H. Msgr. A.J. Schaepman, bisschop van Hesebon, i. p. i. enz., bij zijne terugkomst uit Rome met den meesten eerbied opgedragen.
1-5177: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino, Drie voorlezingen.
8-1759: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
8-30: SCHÄFER O.F.M., P. ODULFUS - Bibliographia de Vita operibus et doctrina Ioannis Duns Scoti, Doctoris Subtilis ac Mariani, Saec. XIX-XX.
7-2893: SCHAIK, A.H.M. VAN - Dr. Hendrik Moller 1869-1940; Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXV].
2-502: SCHAIK, T. VAN - Abdijen in West-Europa en hun bewoners.
1-1104: SCHAIK, T.H.M. VAN - Alfrink, een biografie.
7-3824: SCHAIK, A.H.M. VAN - Dr. Hendrik Moller 1869-1940; Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXV.
7-195: SCHAMA, SIMON - Landscape and memory.
1-1777: SCHAMONI, W. - Das wahre gesicht der Heiligen.
7-845: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Dritter Teil: Die Zeit von Hadrian 117 bis auf Constatin 324.
7-842: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Erster Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik; Erste Hälfte: Von den Anfängen der Litteratur bis zum Ausgang des Bundgenossenkriegs, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-843: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Erster Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik; Zweite Hälfte: Vom Ausgang des Bundgenossenkriegs bis zum Einde der Republik, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-844: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Zweiter Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian; Erste Hälfte: Die augustinische Zeit, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-3821: SCHAPENK, J.A. - Zonder titel; schoolschrift met diverse met vulpen geschreven lezingen, te beginnen met: Lezing gehouden door J. Schapenk op 12 januari 1928 voor de afdeeling V.C.J.B. Tilburg.
2-1316: SCHARF, A. - Filippino Lippi, Mit 143 Abbildungen un 4 Farbtafeln.
8-1364: SCHARPÉ, L. - R. Lawet: Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele, Serie: Leuvense Tekstuitgaven, nr. 2.
8-1365: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het bekertje van Valentijn en andere vertellingen, Serie: Zilveren Verpoozingen; Een Keur van Kunst en Letteren.
1-844: SCHAUENBURG, E. - Schulgesangbuch für höhere Lehranstalten.
1-4038: SCHEEBEN, M.J. - Mysteriën van het christendom; Hun wezen, beteekenis en samenhang volgens het perspectief van hun bovennatuurlijk karakter; Deel I + Deel II (compleet), Vertaald door H.B. van Waes S.J.; Met een inleiding en aanteekeningen van Eug. Druwé S.J..
9-925: SCHEEL, OTTO - Aufstieg und Niedergang der englischen See- und Weltmacht.
7-1502: SCHEEPMAKER, NICO - Ach(t) vader, niet meer! [Platen- en verhalenboek over alcoholisme en drankmisbruikbestrijding in 19e eeuw].
8-1366: SCHEEPSTRA, T.J.A. - Van den Heilighen Drie Coninghen; Middelnederlandse teksten [Proefschrift].
1-4040: SCHEER, A.H.M. - De aankondiging van de Heer, Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart.
7-2282: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse parochie; De Wijnhaven 1849-1929.
7-2872: SCHEERDER O.S.C., J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881; De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXV].
9-1597: SCHÉFER, MR.G. & MLLE H. FRANÇOIS. - Recettes de Cuisine Pratique. , Cent vingt et unième mille. .
3-960: SCHEFFMACHER. - Perpétuité de la foi de l'église catholique sur l'Eucharistie. , Par Nicole, Arnauld, Renaudot, le P. Paris, sur la confession, par Denis de Sainte-Marthe. Publiée par J.-P. Migne. Tome I, II, III et IV. .
3-874: SCHEFFMACHER, PÈRE. - Lettre sur la Présence Réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. , Adressée à un gentilhomme faisant profession de la religion calviniste. Suivie de divers extraits sur le même sujet, et d'une lettre sur le saint sacrifice de la messe. .
1-1577: SCHEIBERLING, C. - Het leven van den H. Philippus Nerius, Gevolgd door eene negendaagsche oefening voor het feest van dien Heilige.
2-1257: SCHEJA, G. - Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald , Aufnamen von Bert Koch.
3-875: SCHELGUIGII, D. SAMUEL. - Juvante Benedicto de Apparitionibus Mortuorum Vivis ex Pacto Factis. , Von der abgeredeten Erscheinung nach dem Tode. Sub praesidio. Patroni, praeceptoris ac fautoris sui aeterna mentis observantia colendi. .
7-1219: SCHELLART, A.I.J.M. / VRIES, TH. DE - Nederlandse kastelen in oude ansichten.
7-2816: SCHELLART, A.I.J.M. - Kastelen en landhuizen in Noord-Brabant in oude ansichten.
8-1978: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
1-5178: SCHELTENS, G. - De analogieleer van Sint Thomas, (Uit Tijdschrift voor Philosophie 20e jaargang - nummer 3 - september 1958).
7-1261: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde, Admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711 [Proefschrift].
8-1367: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
8-1368: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur.
7-2123: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2124: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2125: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-3008: SCHEPPER, H. DE / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Brabant in woelige tijden, [2 Brabantse Lezingen gehouden op 1 oktober 1988 in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van dr. L. Pirenne als rijksarchivaris in Noord-Brabant].
9-941: SCHEPS, J.H. - Persdans der charlatans; Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd de autoriaire partijen in Nederland.
2-579: SCHEPS, D. - Een monument van boete, De oecumenische zusters van Maria van Darmstadt.
2-664: SCHERER, N.M. - Liebfrauenkirche Püttlingen; Baugeschichte und Architektur, Herausgegegen von der pfarrgemeinde anlässlich des 100. Kirchenjubiläums, 1990.
2-42: SCHERER, M.E. OSB - Abt Michael Kruse van São Paulo (1864-1929).
2-2138: SCHERMER, J.N.C.M. - Onze Romeinse liturgie, Handboek voor Kweekschool, M.O., enz..
2-2137: SCHERMER, J.N.C.M. - Onze Romeinse liturgie, Handboek voor Kweekschool, M.O., enz..
7-2825: SCHETS, PIET / VERMEULEN, LEO - Postduivenverenigingen van P.V. De Luchtpost tot P.V. Terheijden 1906-2006; 100 jaar duivensport.
9-530: SCHEURER, HANS J. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heimatkunde Deutsches nach 1945, Series: Glasherz Nr. 8.
8-2406: SCHEURWEGHS, G. (EDITOR) - Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, III: Part I: Soviet research on English morphology and syntax; Part II: English studies in Bulgaria, Poland, Rumania and Yugoslavia / Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, IV: Addenda and General indexes [volumes I and II are missing].
1-4041: SCHIEFFER, TH. - Angelsachsen und Franken; Zwei Studien zur Kirchengeschichte des 8. Jahrhunderts, (Reihe: Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1950, nr. 20).
1-4042: SCHIEL, H. - Johann Michael Sailer, Leben und Briefe, Erster Band: Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
8-1979: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers [proza gedicht], Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, van Jean-Paul Vroom.
7-1009: SCHILDER, MARIAN (REDACTIE) - Amsterdamse kloosters in de middeleeuwn.
1-5014: SCHILDER, H. / KEMPEN, A. VAN / LEE, J. / LEE-GODARD, B. - Het Katholieke geloof in het klein, Voordelige introductie in het katholieke geloof.
14-44: SCHILDER, GÜNTER - The World Map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
7-2927: SCHILDERS, ED - Het geheim van Huize Gerra; De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijsen 15 juli 1863; Een poging tot reconstructie, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3631: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
7-3632: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
1-4043: SCHILDERS, ED - Het rijke roomse lezen, (Tekeningen Poeke Veldman).
1-4044: SCHILDERS, ED - De voorhuid van Jezus, en andere roomse wonderen.
8-516: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
8-515: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
7-3905: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - De ring van Roxana [Stripverhaal].
7-3806: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (ILLUSTRATIES) - De ballade van Kees Kruik.
7-3747: SCHILDERS, ED / VEN, JACE VAN DE / VINKEN, AD - D'n ouwe Heuvel; De mooiste teksten uit vier Tilburgse Revues: Kannen & Kruiken / Hemel & Aarde / Tilburgs Tumult / Paling & Petticoats.
7-3745: SCHILDERS, ED - Moordhoek; De reconstructie van de moord op Maria Kessels in een katholieke kerk, Tilburg - 1900.
7-3711: SCHILDERS, ED - Het gezicht van Nederland; Tilburg.
7-3626: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - Terreur over Tilburg [stripverhaal].
7-442: SCHILDT, G. - Het Gulden Vlies; Zeilen in het spoor der Argonauten.
8-193: SCHILGEN, JOST - Melancholie, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 491].
1-1497: SCHILLEBEECKX, E. - Jesus, Die Geschichte von einem Lebenden.
1-2926: SCHILLING, KONRAD (HERAUSGEGEBEN VON) - Monumenta Judaica; 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein; Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum, Teil 1: Handbuch / Teil 2: Katalog.
2-2308: SCHILLING, A. - Orationen der Messe, in Auswahl, Ein Beitrag zum Problem ihrer Übertragung in unsere Zeit.
9-1365: SCHILLING, GOVERT - Atlas van astronomische ontdekkingen.
9-1277: SCHILPP, PAUL ARTHUS (EDITOR) - Albert Einstein: Philosopher-Scientist; Volume One + Volume Two, Series: The Library of Living Philosophers, Volume VII.
7-1235: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw, [Sun-reprint van de oorspronkelijke uitgave (dissertatie) uit 1940].
1-2370: SCHILTE, H. / SCHINKEL, L.C. - Het verhaal van Beauraing / De geschiedenis van het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria.
9-1448: SCHILTERI, JOH. - Ad Georgii Adami Struvii Syntagma juris feudalis notae, Adjecta sunt nonnulla Responsa & Consilia juris feudalis inedita; Editio Secunda priori auctior & emendatior, accurante Joh. Christiano Simone.
7-1298: SCHILTMEIJER, J.R. - De gevelstenen spreken, Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
9-1472: SCHIMMEL, ANNEMARIE - Het islamitische jaar; kalender en feesten.
1-02: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1_-_01: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1-01: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1-4045: SCHIPPER, M. - Dienaren van God, De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland.
8-831: HULSHOF & SCHIPPER - Glazewijn en het schaakschandaal.
1-2974: SCHIPPER, M. EN COHN, S. - De rib uit zijn lijf; Joodse spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen.
1-2662: SCHIPPERGES, H. - Die Welt der Engel bei Hildegard von Bingen.
1-48: SCHIPPERS, A - Het boek De Prediker, Zoet is het licht.
10-074: SCHIPPERS, S.W. - Gerardi Vossii Rethorica Contracta., Gymnasii, primum bolsverdiensis, deinde Franequerensis Rector. Editio Tertia..
6-150: SCHLEBERGER, E. - Die indische Götterwelt, Gestalt, Ausdruck und Sinnbild; Ein Handbuch der hinduistischen Ikonographie.
9-459: SCHLEGEL, H. / WITKAMP, P.H. - De dierentuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam; zoölogisch geschetst door Prof. H. Schlegel, met historische herinneringen van P.H. Witkamp [Onderdelen van het boek: De Vogels, De Zoogdieren, De Kruipende Dieren, De Diergaarde(n)], Oorspronkelijke houtgravuren voor dit werk uitsluitend vervaardigd door W. Hekking Jr., G.J. Bos en J. Smit.
7-3655: SCHLICHTING, TH.A. / VERBERNE, L.G.J. (TEKST) - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintit-jarig bestaan van het huidige Ziekenhuis, 29 november 1954.
1-1000: SCHLÖGL, R. - Die Psalmen, Hebräisch und deutsch.
6-372: SCHLOSSER, KATESA - Die Bantubibel des Blitzzauberers Laduma Madela - Schöpfungsgeschichte der Zulu, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-373: SCHLOSSER, KATESA - Zauberei im Zululand; Manuskripte des Blitz-Zauberers Laduma Madela, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-374: SCHLOSSER, KATESA (EDITOR) - Zulu mythology; as written and illustrated by the Zulu prophet Laduma Madela; In Zulu and English.
9-2161: SCHLÜTER, L.L.E. - Niet alleen; Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en woning in het Conuiuium religiosum van Erasmus [Proefschrift].
5-764: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus [in 3 volumes].
5-763: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [in 2 volumes].
1-3719: SCHMAUCH, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - In memoriam Ernst Lohmeyer.
9-410: SCHMEIL, OTTO - Lehrbuch der Zoologie für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers, sowie für alle Freunde de Natur, Bearbeitet von Dr. Otto Schmeil; Mit 20 mehrfarbigen und 2 einfarbigen Tafeln, sowie mit zahlreichen Textbildern nach Originalzeichnungen.
9-371: SCHMEIL, OTTO - Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur, Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet von Professor Dr. Otto Schmeil; Mit 40 farbigen und 8 schwarzen Tafeln, sowie mit zahlreichen Textbildern.
6-1018: SCHMETS, P. (REVUE PAR) - Atlas manuel d'histoire de la Belgique, pour les degrés supérieures des écoles primaires, Édition conforme au programme officiel, illustrée de 33 cartes et cartons et de 104 gravures.
7-528: SCHMID, WILHELM - Wilhelm van Christs Geschichte der Griechischen Litteratur; Erster Teil (Klassische Periode der griechischen Litteratur) + Zweiter Teil (Die nachklassische Periode der griechischen Litteratur; Erste Hälfte: Von 20 vor Christus bis 100 nach Christus / Zweiter Hälfte: Von 100 bis 530 nach Christus).
2-258: SCHMID, A. (HRSG.) - 800 Jahre Kloster Schussenried, Dokumentation de Vorträge, Predigten, Ansprachen, Bilder zum Jubiläumsjahr 1983.
2-2276: SCHMID, A. - Ceremoniale für Priester, Leviten, Ministranten und Sänger; mit 150 Abbildungen.
7-849: SCHMIDT, JOËL - Roman mythology.
1-2620: SCHMIDT, K.O. - Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn, Een leidraad van praktische mystiek.
1-4046: SCHMIDT, P.W. - Ursprung und werden der Religionen; Theorien und Tatsachen.
9-160: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Dit is de spin Sebastiaan, Geïllustreerd door Wim Bijmoer.
9-1361: SCHMIDT, KURT - Thaddäus Rinderle (1748-1824), Mönch und Mathematiker, Series: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige; 25. Ergänzungsband.
2-1259: SCHMIDT, W. (HERAUSGEBER) - Zeichen des Glaubens; Geist der Avantgarde, Religiöse Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
9-715: SCHMIDT, LEOPOLD - Hinterglas; Zeugnisse einer alten Hauskunst, Mit 48 Farbtafeln.
9-711: SCHMIDT, LEOPOLD - Zunftzeichen; Zeugnisse alter Handwerkskunst, Mit 48 Farbtafeln.
8-2387: SCHMIDT, A.J.E. - Syr Tryamowre, a metrical romance; With introduction, glossary and notes [Proefschrift, Dissertation].
8-1369: SCHMIDT, CORNELIS - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw [Proefschrift].
9-161: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica, Met plaatjes van Wim Bijmoer.
7-769: SCHMIDTI, J. - Griekse en Romeinse mythologie [encyclopedie].
1-4573: SCHMITT, H.J. - De Grieks-Russische Kerk; Of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer Kerk.
1-4557: SCHMITT, H.J. - De Grieks-Russische Kerk; Of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer Kerk.
1-4872: SCHMITT, J. - Le Pétit Catéchisme, explqué d'une manière simple et pratique.
7-2275: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
7-2276: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
8-1370: SCHMITZ, W.A. (P. WOLFGANG SCHMITZ O.F.M.) - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur; Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen [Proefschrift].
1-270: SCHMITZ, W - Het aandeel der Minderboeders in onze Middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
1-4910: SCHMITZ, J. - Erweiterter katholischer Katechismus, für Mittelklassen der Gymnasien und die entsprechende stufe anderen höheren Lehranstalten, Im Anschluß an den Diözesan-Katechismus von Köln, Trier, Münster etc..
2-180: SCHMITZ - Het aandeel der minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse franciscanen.
8-2521: SCHNACK, INGEBORG (BEARBEITET VON) - Rilkes Leben und Werk im Bild, Mit einem biographischen Essay von J.R. von Salis.
8-379: SCHNECKENBURGER, MANFRED - Heinz-Günther Prager, Zeichnungen 1971-1993, Mit Beiträgen von Richard W. Gassen und Rolf Wedewer.
3-876: SCHNEIDER, RDI P. JOS. - Manuale Sacerdotum. , Cura P. Aug. Lehmkuhl. Par II: Liturgica et Pastoralis. Incl. Appendix II: Gebeden voor de zieken en voor de stervenden. .
1-4048: SCHNEIDER, M. - Unterscheidung der Geister, Die ignatianischen Exerzitien in der Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard.
2-844: SCHNEIDER, O. - Im Anfang war das Herz, Von Gemeimnis des Karmel.
2-660: SCHNEIDERS, S.M., I.H.M. - Jonge wijn in nieuwe zakken, Een nieuwe voorstelling van religieus leven vandaag.
8-368: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
8-367: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
2-260: AL, P. EN SCHNEIDERS, M., O. PRAEM. (REDACTIE) - Een soort onschuldige hobby?, Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland.
7-199: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen; Deel I + Deel II + Deel III (compleet).
1-4049: SCHNÜRER, G. - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
7-928: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de middeleeuwen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel.
7-515: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
7-516: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
9-111: SCHOENMAKERS, TON / JAS, JORIEN - Slang, Esculaap en Gaper; Medisch-farmaceutische symbolen.
2-475: SCHOETERS, K. - P.-J. Beclx S.J. (1795-1887) en de Jezuiten-politiek van zijn tijd.
9-739: SCHOFIELD, MARIA (EDITOR) - Decorative Art and modern interiors 1977; Volume 66.
1-4051: SCHÖKEL, L.A. / VILCHEZ LINDEZ, J. - Sapienciales; I: Proverbios.
1-3022: SCHOLEM, G. - Judaica 3: Studien zur jüdischen Mystik.
1-4338: SCHOLL, S.H. O.PRAEM. (REDACTIE) - 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939, Met illustraties (25 houtsneden) van Frans Masereel.
9-1531: SCHOLL-LATOUR, PETER - Allah ist mit den Standhaften; Begegnungen mit der islamischen Revolution.
8-1371: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-275: SCHOLTEN, C. - De Kerkleeraarswaardigheid en de verheffing van den. H. Alphonsus Maria de Ligouri tot kerkleeraar. , Ter gelegenheid van het Petrus-Pius- jubileum aan zijne heiligheid Pius IX eerbiedig opgedragen..
8-1372: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-1050: SCHOLTEN, J.J. - Het Kerkbestuur, door den Eerwaardigen Heer J.J. Scholten voorgesteld, beoordeeld en wederlegd; En daartegen het kerkbestuur der Roomsch-Catholijke Kerk opgegeven en gestaafd.
9-1814: SCHOLTENS, WIM R. - Kierkegaards werken; Een inleiding.
9-1815: SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard; Zijn werken / zijn gebeden.
1-2691: SCHOLTENS, W.R. - Kijk, hier barst de taal...'; mystiek bij Kierkegaard.
9-2148: SCHOLTENS, M. - Pascal; Études médico-psychologiques.
1-1531: SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard, Zijn werken/zijn gebeden.
1-4052: SCHOLTISSEK, KL. - In Ihm sein und bleiben, Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften.
9-2085: SCHOMAKERS, BEN (REDACTIE) - Op het tweede oog; Over het denken van Cornelis Verhoeven.
2-1581: SCHONS, J.J., O.S.B. - Liturgisches Missale und Vesperale, Lateinisch und Deutsch, enhaltend die Mess- und Vespergebete für alle Sonntage und die grössten Festtage des Kirchenjahres mit einem Anhang von schönsten Gebeten für die Privatandacht.
1-4053: SCHOON, S. - De weg van Jezus, Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting.
7-3049: SCHOONBAERT, L. / PEETERS, C. / GENNIP, P.A. / FRENKEN, T. - Religieuze kunst vandaag, [Brabantse Lezingen gehouden op 14 maart 1987 in de Abdij Maria-Refugie in Uden].
8-2413: SCHOONDERWOERD O.P., N.H.G. - J. T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935; A study in Anglo-Continental theatrical relations [Proefschrift, Dissertation].
7-305: SCHOONHOVEN, HENK - Griekse oudheid; College in zes episoden, I + II + III [reader van gefotocopieerde teksten uit diverse boeken/publicaties].
1-4054: SCHOORMANS, J. - Geest van bevrijding, Henk Schram (1919-1984) en zijn zien, oordelen, handelen.
9-1970: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Sämtliche Werke; Erster Band (Schriften zur Erkenntnislehre) + Zweiter Band (Die Welt als Wille und Vorstellung, Erster Band) + Dritter Band (Die Welt als Wille und Vorstellung, Zweiter Band) + Vierter Band (Schriften zur Naturphilosophie und zur Ethik) + Fünfter Band (Parerga und Paralipomena, Erster Band) + Sechster Band (Parerga und Paralipomena, Zweiter Band) + Siebenter Band (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (Dissertation 1813); Gestrichene Stellen; Zitate und fremdsprachige Stellen; Namen- und Sachregister), Nacht der ersten, von Julius Frauenstädt besorgten Gesamtausgabe neu bearbeitet und herausgegeben von Arthur Hübscher.
3-745: SCHOTANUS, CHRISTIANUS. - Georgii Pasoris Manvale Novi Testamenti, auctum vocibus quae occurrunt etc..
9-254: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw; Eerste Deel, Almanakken, prognosticatie, planeet - en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover- geschiekdkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes enz..
2-1573: ANSELM SCHOTT O.S.B. (BEARBEITUNG) - Vesperbuch (Vesperale Romanum), lateinisch und deutsch, Enthaltend die Vespern des Kirchenjahres; für Laien bearbeitet.
8-369: SCHOTTENLOHER, KARL - Das alte Buch, Mit 162 Abbildungen.
3-877: SCHOUPPE, F.-X. - Le Dogme du Purgatoire. , Illustré par des faits et des révélations particulières. .
9-1971: SCHOUTEN, J. - Het pentagram als medisch teken; Een iconologische studie, Aangeboden door Wetenschappelijke Afdeling SPECIA, Den Haag.
9-727: SCHOUTEN, JOOP VAN - Scheepjes in flessen.
9-58: SCHOUTEN, J. - De slagestaf van Asklepios symbool der geneeskunde.
7-2186: SCHOUTEN, J. - De chirurgijnskamer in het Catharina-Gasthuis te Gouda.
7-2206: SCHOUTEN, JAN - Gouda, de geschiedenis van een Hollandse stad, Geschreven voor Goudse jongens en meisjes.
7-2207: SCHOUTEN, JAN - Gouda door de eeuwen.
7-3098: SCHOUW, THEO - Experimenten; Harry van den Thillart, edelsmid en beeldhouwer.
1-1645: SCHOUW, T. - De krekel op de harp, De priester-dichter Jacques Schreurs MSC (1893-1966).
7-3661: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal; Fragmenten uit het leven van de Katholieke Leergangen, Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Katholieke Leergangen.
7-3833: SCHOUW, THEO - Van slotklooster tot kunstkluster; Een Tilburgse geschiedenis 1885-2007.
6-436: SCHRADER, F. / PRUDENT, F. / ANTHOINE, E. - Atlas de géographie moderne, Contenant 64 cartes impimées en couleur, accompagnées d'un texte géographique, statistique et ethnographique et d'un grand nombre de cartes de détail, fikgures, diagrammes, etc..
6-462: SCHRADER, F. / GALLOUÉDEC, L. - Atlas clásico de geografia moderna; tradazo especialmente para los institutos y collegios de los estados de la América Latina, Obra que contiene 180 mapas en colores, con 39 noticias y 125 figuras.
1-4251: SCHRAMA, M. - Augustinus; de binnenkant van zijn denken.
1-1202: SCHRAMA OSA, M. - De regel van de liefde, Over de volgelingen van Augustinus.
1-1204: SCHRAMA, M. - Augustinus, De binnenkant van zijn denken.
1-1225: SCHRAMA, M. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) E.A. - Aurelius Augustinus, Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar.
1-5013: SCHRANER, ANTON - Katholieke Katechismus, Vertaling en bewerking in het Nederlands van: het Thomas-More-genootschap uit België in samenwerking met het Rooms-Katholiek Nederlands Centrum Pro Fide et Ecclesia.
9-1972: SCHRAVESANDE - Betrachtungen über pädagogische und ethische Tendenzen in Wielands Werken [Proefschrift, Dissertation].
7-200: SCHREIBER, HERMANN - De Hunnen; Het volk van Attila, de gesel Gods.
7-3372: SCHREIRS, JAN / ZWEERS, DICK - Bouw en geschiedenis van de toren van Hilvarenbeek; Onder de toren, deel II.
8-474: SCHREUDERS, PIET - The book of paperbacks; A visual history of the paperback.
8-1983: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De oude boom; Verzen van Quidam en gedichten over De Ouderdom.
8-1984: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De lof van het Kind; Kerstgedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1986: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Zwerfstenen van jaren, Verlucht door Charles Eyck.
8-1987: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Sneeuw van zijn voorhoofd; Gedichten.
8-1985: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Nieuwe gedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1990: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De waterduivel, Verlucht door Charles Eyck.
8-1989: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Eiland der eenzamen.
8-1988: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kerstgedichten.
8-1981: SCHREURS M.S.C., JAC. - Eiland der eenzamen.
8-1982: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kleine liederen van dood en leven [heruitgave; steeds 2 bladzijden van de oorspronkelijke uitgave nu in twee kolommen op één bladzijde].
1-4056: SCHREURS, P.G.H. - Caraga Antigua 1521-1910, The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao (Proefschrift).
8-95: SCHREURS, EUGEEN (REDACTIE) - De schatkamer van Alamire; Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
1-1379: SCHREURS M.S.C., J. - Franciscus van Assisie, De kleine arme.
2-581: SCHREURS, JAC. M.S.C. - Dochters van Moeder Magdalena Daemen een eeuw lang in Brunssum, 1837-1937.
1-1463: SCHREURS M.S.C., J. - Pastoor Guy Homery en zijn stichting de dochters van de goddelijke voorzienigheid, moeders der armen, 1781-1861, Een man van de voorzienigheid.
8-1760: SCHREURS M.S.C., JAC. - De hemelsche speler, Verlucht door René Smeets.
7-1761: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.M. - Rode; De oudste nederzettingsgeschiedenis van het Land van Rode: Kerkrade, 's-Hertogenbosch, Kloosterrade, Rolduc.
7-757: SCHRIJNEN, JOS. - Schets der Romeinsche publieke antiquiteiten, ten dienste der gymnasia.
7-786: SCHRIJVERS, P.H. - De mens als toeschouwer; Essays over Romeinse literatuur en Westeuropese tradities.
7-671: SCHRIJVERS, PIET - Horatius; Dichter en moralist.
8-360: SCHRIKS, C.F.J. (SAMENSTELLING) - Werken van De Walburg Pers, Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijke gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz..
1-4059: SCHRMANS, M.F, S.J. - Bloedgetuigen van Christus, Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der kerk.
7-1791: SCHRÖDER, KICK - Het kastelenrijk, Tekeningen Pierre Delnoy.
7-441: SCHRÖEDER, J.A. - Apollo en Dionysus; Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
1-2686: SCHROEDER, H.-W. - Gebed en meditatie.
7-1328: SCHROVER, MARLOU - Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt; Arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-1960.
9-675: SCHUBERT, FRANZ - Märsche für Pianoforte zu vier Händen; Neu revidierte Ausgabe.
8-2283: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon; Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
8-1374: SCHUEREN, G. VAN DER - Teuthonista of Duytschlender; In eene nieuwe bewerking, Uitgegeven door J. Verdam.
8-1377: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des tijts [Proefschrift].
6-461: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde; bevattende 40 bladen met blinde kaarten, Derde, verbeterde uitgave; Aangevuld met de grenswijzigingen tot 1922.
7-981: SCHULER, P.-J. - Grundbibliographie mittelalterliche Geschichte.
9-1200: SCHULER, J.E. (HERAUSGEGEBEN VON) - Erziehung zur Kunst: Graphik (box with 126 lose plates and paperback with commentary; imcomplete: plates 25 and 38 are missing], Text: Dr. Rolf Hänsler und Dr. Traudl Seifert.
8-1375: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
1-4057: SCHULZ, H.-J. - Bekenntnis statt Dogma, Kriterien der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre.
8-458: SCHULZ, GISELA (BEARBEITET VON) - Malebücher und verwandtes.
1-4058: SCHUMACHER, G.J.F. - Militaire-dienstwijgering en vredesmoraal, Een moraal-theologisch onderzoek naar het recht tot militaire-dienstwijgering in de context van de vredesmoraal (Proefschrift).
2-515: SCHUMACHER, J. - Deutsche Klöster, Mit besonderer berücksichtigung des Benediktiner- und Zisterzienserordens.
6-151: SCHUMANN, HANS WOLFGANG - Buddhistische Bilderwelt, Ein Ikonographisches Handbuch des Mah?y?na- und Tantray?na-Buddhismus.
9-1974: SCHUON, FRITHJOF - Perspectives spirituelles et faits humains.
9-1475: SCHUON, FRITHJOF - Sufism, veil and quintessence.
9-1981: SCHUON, FRITHJOF - La transfiguration de l'homme.
9-1975: SCHUON, FRITHJOF - Avoir un centre.
9-1983: SCHUON, FRITHJOF - Regards sur les mondes anciens.
9-1516: SCHUON, FRITHJOF - Christianity / Islam; Essays on esoteric ecumenicism.
9-1499: SCHUON, FRITHJOF - Comprendre l'Islam.
9-1984: SCHUON, FRITHJOF - The eye of the heart, Metaphysics, cosmology, spiritual life.
9-1985: SCHUON, FRITHJOF - Form and Substance in the religions.
9-1979: SCHUON, FRITHJOF - The play of masks.
9-1980: SCHUON, FRITHJOF - Roots of the human condition.
9-1978: SCHUON, FRITHJOF - Avoir un centre.
8-700: SCHUON, FRITHJOF - L'occhio del cuore.
9-1977: SCHUON, FRITHJOF - Les stations de la sagesse.
9-1982: SCHUON, FRITHJOF - De l'unité transcendante des religions, Nouvelle édition, revue et augmentée.
9-1976: SCHUON, FRITHJOF - Les stations de la sagesse.
7-1904: SCHURGERS, H.J.M. / NOTTEN, J.G.M. / PLUYTMAEKERS, L.W.G.N. - Geschiedenis van Valkenburg-Houthem.
7-3869: SCHURINK, H.J.A.M. / MOSSELVELD, J.H. VAN (REDACTIE) - Van heidorp tot industriestad; Verkenningen in het verleden van Tilburg.
7-3856: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3855: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3854: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
1-1434: SCHURMAMMER S.J., P.J. - De Heilige Franciscus Xaverius, De apostel van Indië en Japan.
2-1913: SCHUSTER, ILDEFONS, ABT VON ST. PAUL - ROM - Liber Sacramentorum, Geschichtliche und liturgische Studien über das römische Meßbuch; Band I/II + Band V/VI/VII + Band VIII/IX/X.
7-2531: SCHUTIJSER, A.J. - De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen.
7-2644: SCHUTTELAARS, H. - Goirle in lijn; 10 pentekeningen [compleet].
8-1376: SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot; Een methodologische studie.
8-1991: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - Lofzang in den Advent, U aangeboden met de beste wenschen voor Kerstmis en Oud en Nieuw door C. Leeflang te Utrecht, december 1945.
9-1986: SCHUURMAN, C.J. - Psychologie, godsdienst en religie; De weg uit verstarring naar innerlijke vervulling.
7-3002: SCHUURMANS, N.J. (BROEDER DOMINICUS) - Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde; Speciaal nummer, 1975.
9-947: SCHUYTER, JAN DE - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den Weerstand, Teekeningen van Willy Mertens.
1-2010: SCHWAIGER, G. - Päpstlicher Primat und Autorität der Allgemeinen Konzilien im Spiegel der Geschichte.
9-615: SCHWARTZ, JOS. (BEARBEITET VON) - I. Männerchor-Album; 144 der beliebtesten Männerchöre, Durchgesehen und teilweise neu bearbeitet von dem Kgl. Musikdirector und Professor Jos. Schwarz; Tongers Taschen-Album Band 12.
9-616: SCHWARTZ, JOS. (BEARBEITET VON) - II. Männerchor-Album; 150 leichte Männerchöre, Durchgesehen und teilweise neu bearbeitet von dem Kgl. Musikdirector und Professor Jos. Schwarz; Tongers Taschen-Album Band 20.
7-2290: SCHWARZ, GARY - Flora in Leiden; De verborgen tuinen van de stad.
1-4692: SCHWARZENSKI, H. (INTRODUCTION BY) - An 18th century crèche.
2-1142: SCHWATHALER, X. (HERAUSGEGEVEN VON) - Ludwig Schwanthaler's Werke III. Abteilung, Theogonie, oder die Götter und Göttinnen geschlecht; Fries, gemalt in der neuen königlichen Residenz zu München .
8-151: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Nederland, Een studie voor vrienden van boek en prent.
8-292: SCHWENCKE, JOHAN - Prof. H. Woyty-Wimmer, Oostenrijks graveur.
7-2304: SCHWENCKE, JOHAN - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
8-152: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in de Skandinavische landen, Een studie voor vrienden van boek en prent.
3-879: SCHWENGER, F. PAULUM. - Nova & Vetera in annum unum, id est: Conciones in Dominicas & Festa per annum. , Ex probatis veterum monumentis novo ordine digestae. Pars prima, Conciones in Dominicas, aliquot Ferias, Festa immobilia & mobilia SS. Andreae Thomae Apostolorum. Bound with: Pars Secunda: Conciones in Festa Mobilia, tum Generalia de praecepto, tum particularia quaedam. .
9-792: SCHWINGHAMMER, E. - Festdekorationen; I. Serie: Der Festsaal; II. Serie: Dekorationen im Freien [20 plates in portfolio; incomplete: plates 1, 6, 7 and 14 are missing].
6-405: SCOBEL, ALBERT - Geographisches Handbuch; Allgemeine Erdkunde, Länderkunde und Wirtschaftsgeographie; In zwei Bänden; Erster Band: Allgemeine Erdkunde, Länder- und Staatenkunde von Europa [Zweiter Band is missing], Mit 522 Abbildungen und Karten im Text, 7 schwarzen und 5 bunten Einschaltbildern und einer farbigen Karte.
7-746: DUNS SCOTI - Io. Duns Scoti Doctor Subtilis; In VIII. Lib. Physiocorum Aristoltelis quaestiones , et expositio; In celeberrima, et pervetusta Parisiensum Academia ab ipso Authore publicè ex Cathedra perlect; Nunc primum ex antiquissimo manuscripto exemplari abstersis omnibus mendis in lucem editae, et accuraties Annotationibus illustratae a R. Adm. P. F. Francisco de Pitigianis Arretino, Ord. Minorum Observantia Provinciae Tusciae, olim Sereniss. Ferdinandi Gonzagae Mantuae & Montisferrati Ducis, cum duplici Indici, altero Quaestionum, altero Rerum omnium not atu dignarum.
9-1987: SCOTTON, BRUCE W. / CHINEN, ALLAN B. / BATTISTA, JOHN R. (EDITORS) - Textbook of transpersonal psychiatry.
9-1165: SCRÉPEL, HENRI - Van Gogh.
3-881: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Le Combat Spirituel. , Suivi d'un traité de la paix l'ame, du bonheur d'un coeur qui meurt a lui-même pour vivre a Dieu, et de pensées sur la mort. Traduit en Français par le P. Brignon, édition retouchée. .
3-880: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Pugna Spiritualis Tractatus. , Vere aureus de perfectione vitae christianae. Editio nova correctior. .
7-417: SEALEY, RAPHAEL - The Athenian Republic; Democracy or the Rule of Law.
2-965: SECONDIN, BR., O.CARM. - Santa Maria Maddelena de' Pazzi, Espereinza e dottrina.
5-765: SEEAUER, BEDA - Concionator panegyrico-moralis in quaturor partes divisus; Das ist: Auserlehsene in vier Theil verfaßte Lob- und Bitten-Predigen; Deren der I. Theil, Predigen von dem hogwürdigen But bey vierzigstündiger Anbettung dises höchsten Altars-Geheimnuß; Der II. Theil, Predigen von dem Leiden Christi, und den offentlichten Andachten in der Fasten, sonderheitlich von dem schmertzhafften Geheimnuß der Tods-Angst an dem Oelberg; Der III. Theil, Predigen von der Seeligsten Mutter Gottes, an Marianischen Fest-Tägen und deren Andachten; Der IV. Theil, Predigen an unterschidlichen Fest-Tägen, bey Gewinnung des vollkommenen Ablaß, offenlichen Bitt-Gängen, und anderen Kirchen-Solennitäten enthaltet; Allen Predigern und Seelsorgeren zu Dienst und Nützen der Seelen.
8-2480: SEEBER, JOSEPH - De ewige Jude; Episches Gedicht.
1-2621: SEEBERG, E. - Meister Eckhart , Vortrag gehalten von der Deutschen philosophischen Gesellschaft in Berlin.
2-2306: SEELIGER, H.R. (KOMMENTIERT VON) - Hora Lectionis, Die Festtagslesungen der Alten Theologen aus dem Stundenbuch der Kirche.
5-435: PÈRE DE SEGAUD - Sermons; Avent; nouvelle édition.
3-884: SEGNERI, R.P. PAULO. - Homo Christianus. , In sua lege institutus, sive discursus morales. Quibus totum hominis christiani officium explicatur, quidque is fugere, quid agere debeat, quam exactißimètraditur. Pars I-III. .
3-885: SEGNERI, R.P. PAUL. - Sermons du Père Paul Segneri. , Oeuvres. Le Chrétien instruit des devoirs de sa religion. Traduit de l'Italien. Tome premier-tome cinquième. .
3-882: SEGNERI, R.P. PAULI. - Incredulus non Excusabilis Liber R.P. Pauli Segneri. , Non posse non cognoscere, quae sit Vera Religio, quisquis eam vuli cognoscere, Ex Italico, Superiorum, et Ipsius Authoris voluntate Latinum reddidit, R.P. Maximilianus Rassler. .
3-883: SEGNERUS, R.P. PAULUS. - Quadraginta Sermones per Verni Jejuni tempus, Florentiae, etc., Post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a R.P. Udalrico Dirrhaimer, editio tertia..
1-1504: SEGUNDO, J. - Jesus of Nazareth yesterday and today, Vol. II The historical Jesus of the synoptics.
2-2639: SÉGUR, LE MARQUIS DE. - Mgr. De Ségur, souvenirs & récit d'un frère. , Deuxième Partie, de 1856 à 1881. Onzième édition. .
8-411: SEIFERT, TRAUDL - Zeichen ihrer Zeit; Die Verbreitung des menschlichen Geistes durch Satz und Druck in fünfundfünfzig Miniaturen beschrieben.
7-926: SEIGNOBOS, CH. - De middeleeuwen, Bewerkt door dr. Jan Romein.
1-4062: SEIPEL, IGN. - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
9-1182: SELZ, JEAN - B. Boudin [text in English].
9-82: SELZER, RICHARD - De dood meester...; Notities uit de heelkunde.
8-2514: SEMRAU, EBERHARD - Dido in der deutschen Dichtung.
1-1856: SEMUR, F. - Yves de Kermartin, Magistrat et Avocat du XIIIe siècle, Nouveaux regards sur la vie et le culte du plus grand Saint de Bretagne, Patron des Hommes de loi et Universitaires.
1-5179: SENDEN, F.P.A., C.I.C.M. - God, het eenheidsbeginsel van het geschapen heelal; volgens de leer van de H. Thomas.
9-413: SENDEN, L. - Dramas en idyllen in den vijver.
1-2732: SENGER, B. - Sint Benedictus; leven - betekenis - zending - opdracht, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 38).
7-3207: SENGERS, W. - Het Lieve Vrouwke van Aarle; Maria Stoel der Wijsheid.
7-3208: SENGERS, W. - Het Lieve Vrouwke van Aarle; Maria Stoel der Wijsheid.
1-4576: METROPOLIT SERAPHIM - Die Ostkirche.
3-886: SÉRAPHIN, R.P. - Grandeurs et Apostolat de Marie. , Ou La Cité Mystique de la vénérable Marie de Jésus. Révélation Justifiée. Tome I-IV. .
2-852: SEROUET, P. (ÉDITEUR) - Lettres et écrits spirituels de la Bienheureuse Anne de Saint-barthélemy.
2-874: SEROUET, P. - De la vie dévote a la vie mystique, Sainte Thérèse d'Avila / Saint François de Sales.
2-1198: SERRES, M. - La légende des Anges.
9-1988: SERRES, M. - Explication de L'Ordonnance du Roy Louis XV. Du 16. Janvieer 1736; Portant Reglement pour les Adjudications par Decret en Languedoc, Dictée en l'Année 1741 par M. Serres, Avocat & Professeur du Droit Français en l'Université de Montpellier.
5-766: SERRY, JACOBO HYACINTHO (ORD. PRAED.) - Historia Congregationem de Auxiliis Divinae Gratiae, sub missis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V.; in quatuor libros distributa; Et sub ascititio nomine Augustini Leblanc, Lovanii primùm publicata: nunc autem magna rerum accessione aucta; insertisque passim pro re nata, adversus nuperos Oppugnatoresm, vindicationibus, asserta, defenda, illustrata, Cui praeterea asccedit Liber Quintus Superiorum Librorum Apologeticus, adversus Theodori Eleutherii eodem de argumento pseudo-historiam.
1-484: SERVEL, J. - Tous ensemble.
1-937: SERVEL, J. - Tous Ensemble.
8-1992: SERVOTTE, HERMAN - Stem en visioen; Engelse dichters en het verdwijnen van God.
8-1378: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken; Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
1-1402: SEVENHOVEN, H. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus, Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
1-4064: SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo, vergeleken met de verlossingsgedachten van de synopische evangeliën (Proefschrift).
1-3444: FULGENTIUS VAN RUSPE / MARTINUS VAN BRAGA / LEANDER VAN SEVILLA - Preeken, Ingeleid en vertaald door dr. J.J. van den Besselaar.
9-590: SEVIN, JACQUES - Les chansons des Scouts de France.
5-437: SEVOY, M. - Devoirs ecclesiastiques; Seconde Partie: Retraite pour les prêtres; Tome Premier + Tome Second.
9-1519: SEYED-GOHRAB, ASGHAR (RED.) - Tree voor tree naar Gods troon; Essays over het leven en het werk van Mowlânâ Jalâl al-Din Rumi.
9-1152: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
6-921: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt].
6-920: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel + Tweede Deel.
6-919: SEYN, EUG. DE - Dictionnaire historique et géographique des communes Belges; Tome Premier + Tome Second, Histoire - géographie - archéologie - topographie - hypsométrie - administration - industrie - commerce - etc. etc. etc..
9-1151: DE SEYN, EUG. M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; École Flammande et Hollandaise.
9-1989: SEZNEC, JEAN - The survival of the pagan gods; The mythological tradition and its place in Renaissance humanism and art, Bollingen Series XXXVIII.
1-4065: SEZZE, SAN CARLO DA - Opere Complete, volume II, Le grandezze della Misericordie di Dio, Libri VI-VII / Grazie ottenute dal SS. Sacramento, da S. Anna e da S. Salvatore da Horta / Viaggio al Loreto - La Verna - Assisi - Rieti.
3-1098: SFONDRE, NICOLAES - Maniere ende practijcke van een geestelijk leven; anders ghenaemt de Italiaensche Maeght; onder-houden ende beschreven van een Dienaeresse Gods ...; Uitgegeven door bevel vanden Eerweerdighsten Heere, Heere Nicolaes Sfondre, Bisschop van Cremonen, ende over-gheset uyt die Italiaensche, in onse Duytsche Tale.
7-963: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
7-964: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
8-422: SHAHN, BEN - Graphik, Vorwort von Werner Haftmann, Einleitung von James Thrall Soby.
8-2455: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet; Edited by Harold Jenkins, The Arden Edition of the Works of William Shakespeare.
8-2448: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello, Edited by Gamini Salgado; New Swan Shakespeare, Advances Series.
1-4067: SHANKS, H. - The mystery and meaning of the Dead Sea Scrolls.
9-1276: SHAPERE, DUDLEY - Galileo; A philosophical study.
1-4066: SHAW, R. - Waarde en waardigheid van het menselijk lijden, (Serie: Jade, deel 12).
8-129: SHAW, HENRY - Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen.
9-1309: SHEA, WILLIAM R. / ARTIGAS, MARIANO - Galileo in Rome; The rise and fall of a troublesome genius.
9-1991: SHELDRAKE, RUPERT / FOX, MATTHEW - Wetenschap & spiritualiteit (in gesprek over een nieuwe visie).
9-1990: SHELDRAKE, RUPERT - The presence of the past; Morphic resonance & the habits of nature.
8-418: SHEPERD, MARGARET - Basics of the New Calligraphy.
9-986: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-987: SHOMON, JOSEPH JAMES - Kruizen in de wind; De ongeschreven sage van de mannen in de Amerikaanse Gravendienst in de Tweede Wereldoorlog.
9-1993: SHORTER, EDWARDF - Een geschiedenis van de psychiatrie; Van gesticht tot Prozac.
6-349: SIBUSISO NYEMBEZI, C.L. - Zulu proverbs.
7-3290: SICKING, J.J.M. - Sint Joris in Stratum; Uit de historie van kerk en parochie.
1-4069: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming, Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen (Proefschrift).
7-1506: SIEMES, HANS - Boeren van toen.
1-2776: CATHERINA VAN SIENA - Boek van de Goddelijke Leer; Deel I, Naar den tekst van Matilde Fiorilli vertaald, ingeleid en toegelicht door Stephanus Axters O.P..
1-3311: CATHERINE DE SIENNE - Lettres de Sainte Catherine de Sienne; volumes I + II, Reprduction offset d'après la seconde édition imprimée à Paris en 1886 par la librairie Poussielgue.
1-1395: SIER, A.A.C. (VERTALING) - Het Heilige verbond van de zalige Franciscus met Vrouwe Armoede.
9-1994: SIERKSMA, FOKKE - De religieuze projectie; Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.
7-2992: SIJBERS, THIEU - Over Bij Wijze van Sprèke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
9-938: SIJES, B.A. - Studie over Jodenvervolging.
2-69: SIJPE, LUC VAN DE - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996).
6-842: SIJPE, L. VAN DE - Millenniumboek Hamont-Achel.
7-765: SIJS, NICOLINE VAN DER / ENGELSMAN, JAAP - Nota bene; De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
7-1517: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821); Eerste Deel + Tweede Deel .
9-816: SILMON, PEDRO (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Bikini, Met een inleiding van Meriel McCooey.
5-438: SILVAEDUCENSIS, ALBERTI - Epitome Rituum Sacrorum, ac Caeremoniarum, in Missis privatis, quan Solemnibus, adhiberi debitis, Juxta Rubricas Missalis Romani & annotationes Gavanti, aliorumque auctorum probatissimorum; quibus adduntur Praxes Divinum Officium studiose, ac devote, persolvendi, Missasque celebrandi.
9-1992: SAINT-SIMON - Mémoires; 1720-1721 / 1721-1723 [2 vol.], Présenté par J.C.L. de Sismondi (vol. 1) et Philippe Sollers (vol. 2).
1-1138: SIMON, P. - Aurelius Augustinus, Sein geistiges Profil.
8-331: SIMON, HERBERT - Introduction to printing; The craft of letterpress; Illustrated by Tom Hughes.
8-492: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken; Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekenliefhebbers en boekenheidenen ....
7-145: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
8-312: SIMONS, WIM J. - Het woord gebruikt; Boeken en mensen.
5-767: SIMSONIUS, EDWARDUS - Chronicon historiam Catholicam complectens, Ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem historriarum omnis aevi secundum tempora digestarum, Contexuit, in septem parteis distributam, cum Paraceve ad Chronicon Catholicum; Accessere Tabulae Chronologicae, Stemmata quaedam insigniora, Successiones Regum, & Catalogus Olympionicarum; Additur in universas Chronico partes Index Alphabeticus; Omnia iterum recensuit, & animadversionibus auxit Petrus Wesseling.
8-180: SINCERO, VITTORIA / TIBONE, MARIA LUISA - Mille Piccoli Frati; Storie e immagini di san Francesco.
1-4623: SING, H. - Der Jakobsweg, nach Santiago de Compostela.
7-2139: SINGELS, N.J. (SAMENSTELLING) - Uit de geschiedenis van het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923, Samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
1-3033: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-3034: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-2988: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magiër van Lublin.
1-2963: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Vroege sabbat en andere verhalen.
6-205: SINGH, SAINT NIHAL ET AL. - The rally of the Empire [Convolute] No. 1 of Our Fighting Forces: India's Fighting Troops, by Saint Hihal Singh / No. 2 of Our Fighting Forces: Canada's Fighting Troops; by Roger Pocock / No. 3 of Our Fighting Forces: Australia and South Africa; by A.B. Cooper / Britains Great Men: Lord Roberts; The man and his campaigns / Britains Great Men: Kitchener; The man and his campaigns / Britains Great Men: Field Marshal Sir John French and his campaigns; by Edgar Wallace.
2-1683: SINNEGE, THEO R.K. PR. (SAMENSTELLING) - Mijn kerkboek.
1-2696: SINNIGE, TH.G. - Neoplatonisme en Spaanse mystiek; Plotinos, Gnosis, Juan de la Cruz, Unamuno.
2-512: SINNIGEN, A., OP - Katholische Frauengenossenschaften Deutschlands (Deutsche Schwestern-Genossenschaften).
1-4070: SIPE, A.W.R. - Sexualität und Zölibat.
1-1864: SISOO, E. - Don Gabriel Garcia Moreno.
1-2551: SIX, J.-FR. - Je moest eens weten, De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en heiligheid.
1-1145: SIZOO, A. - S. Aureli Augustini, Libros de fide spe caritate sive enchiridion de catechizandis rudibus.
1-1133: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
1-1142: SIZOO, A. (VERZAMELD) - Levende woorden van Augustinus, Gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte.
1-1193: SIZOO, A. (TEKSTKEUZE, VERTALING EN INLEIDING) - Augustinus over den straat, Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door Dr. A. Sizoo.
1-1222: SIZOO, A. (VERTALING) - Augustinus' Confessiones.
8-1993: SJOLLEMA, SIEM - Het is nog niet voorbij; Veertien strofen voor Neerlands volk [geschreven in de laatste dagen van April 1945].
9-1995: SKOLIMOWSKI, HENRYK - Het theater van de geest.
1-4691: SKRIVER, C.A. - Der Weihnachtsbaum; Geschichte und Sinndeutung.
2-1060: SKROBUCHA, H. - Icons in Czechoslovakia.
8-1379: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
1-46: SLAVENBURG, J - Het Thomas-Evangelie, Tekst en toelichting.
1-4072: SLAVENBURG, J. - Gnosis; De esoterische traditie van het oude weten.
1-4071: SLAVENBURG, J. - De mislukte man; Vrouw en sexualiteit in het christendom.
8-1380: SLEE, CARRY - Vervalst, Met tekeningen van Dagmar Stam.
8-1381: SLEEUWEN, JAN VAN - Made in Brabant; Een spreekbeurt.
7-2759: SLEGERS, CEES - Antoon Coolen 1997-1961, Biografie van een schrijver.
7-2485: SLEGERS-SCHAAP, C. - Schalkhaar, geloof en leven.
1-4073: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi, Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
7-2497: SLICHER VAN BATH, B.H. EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van Overijssen.
7-2385: SLIGGERS, B.C. - Westerveld, van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988, [Serie Haarlemse Miniaturen, Deel 13].
7-469: SLIJPER, E. - Vormleer voor Homerus en Herodotus; Met woordenlijsten en registers.
1-4074: SLIK, F.W.P. VAN DER - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen, Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en van hun kinderen (Proefschrift).
9-1996: SLIKBOER, JOH. - Graphodiagnostiek; Historische en theoretische grondslagen [Proefschrift].
7-772: SLITS, F.P.TH. - Het Latijnse stededicht; Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw [Proefschrift].
9-1488: SLOMP, J. (RED.) - Christenen en Moslims in gesprek; Een handreiking.
9-1486: SLOMP, JAN - Islam, Serie Wegwijs.
7-2603: SLOOTMANS, KORNEEL - Markiezenhof Bergen op Zoom.
7-3240: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565; 2e Stuk [1e Stuk ontbreekt], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXV.
7-2605: SLOOTMANS, C.J.F. - De Heilige Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
7-3243: SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel I; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XVIII.
2-678: SLOOTS, CUNIBERTUS O.F.M. ET AL. (REDAKTIE) - bijdragen tot de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, Bundel XXIV, 1957.
1-4828: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
1-4827: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
7-2240: SLOT, ERIC - Vijf gulden eeuwen; Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën; 1490 - Amsterdam - 1990.
7-2416: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
7-2417: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
6-435: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de bijbel; Oude kaarten en prenten van Israël.
1-3059: SLUYSER, MEYER - Er groeit gras in de Weesperstraat.
7-2887: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren; Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVIII].
1-2592: SMACKERS, AMANDUS O.C.D. - Het l even van de Heilige Joannes van het Kruis.
1-1177: SMALBRUGGE, M. - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar.
1-4075: SMALBRUGGE, M. - La nature trinitaire de l'intelligence augustinienne de la foi (Proefschrift / Dissertation).
8-282: SMEETS, RENÉ - Ornament, symbool & teken.
7-1883: SMEETS, F.TH.W. / GOOSEN, A.B.J.M. / BLANC, P.M. LE (REDACTIE) - Lemborgh; Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
6-348: SMEETS, H. - De blakende oogst; Missielectuur voor huis en school; Nr. 3: De wildernis in; uit het werk van H. Smeets S.C.J..
8-1995: SMEKEN, JAN - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516, Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Dr. Gilbert Degroote; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
8-1994: SMEKEN, JAN - Dwonder van Claren IJse en Snee; Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.Th. Enklaar; Met een schetskaart.
9-652: SMEKENS-HERMANS, D. - Kleuter, kleine zanger!; Muzikale opvoeding bij vrolijke liedjes, Kleuterschool en 1ste graad Lagere School.
1-4076: SMELIK, K.A.D. (REDACTIE) - Met Dopers aan Tafel, Bundel opgedragen aan prof.dr. J.T. Nielsen, ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar Nieuwtestamentische vakken, aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgelerdheid te Brussel.
2-973: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
3-279: SMET, CORNELIUS. - Meditatien op het lyden van Jesus-Christus. , Eerste deel t/m tiende deel (verdeeld in 5 volumen). Sermoonen. .
3-280: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren. , Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie. .
3-281: SMET, C. - De Roomsch- catholyke religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en de bewaert in Brabant., Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, bisschop, geboren tot Brussel..
9-402: SMET, JACOBUS DE - .
1-1512: SMET, E.H. FR. DE - De Heilige Joanna van Frankrijk, n Heilige van het Heilig Jaar.
3-282: SMET, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. , Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1893. .
2-974: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
2-938: SMET, J., O.CARM. (EDITOR) - Manuscripts in the Vatican library relating to the Carmelite Order.
7-1390: SMET, C. - [Deel 1] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie / [Deel 2] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de acht laeste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie; Vervolg op de tien eerste eeuwen.
3-888: SMET, PÈRE C. - Histoire de la Religion Catholique en Brabant et en particulier a Bruxelles. , Ou Exposé des combats que cette religion a eu a soutenir pour s'étendre et s'affermir en Belgique. Traduit, mis dans un nouvel ordre et enrichi d'un grand nombre des notes, par M. l'Abbé Tiron. .
3-887: SMET, MR. - Méditations pour une Retraite Spirituelle. , En faveur des ames dévotes, précédées d'une Méthode pour entendre dévotement la sainte Messe. .
2-976: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Tweede deel: De post-tridentijnse periode (1550-1600).
2-977: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Derde deel A: De Contrarefomatie (1600-1750).
1-1787: SMET, C. - Heylige en Roemweêrdige Persoonen der tien eerste eeuwen in geheel Nederland.
2-975: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Eerste deel: Van ± 1200 tot het concilie van Trente (1554-1563).
7-2418: SMETIUS, JOHANNES - Nijmegen, stad der Bataven; Deel I: Inleiding / Deel II: Vertaling.
1-538: SMETS, H.J. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
2-242: SMEYERS, M. - De Abdij van Park, 850 jaar Premonstratenzerleven.
6-1077: SMIDT, PETRUS FRANCISCUS DE - Hondert-jaerigh jubile-vreught bewesen in dese stadt Antwerpen, ter oorsaecke vande herstellinge des geloofs in 't jaer 1585 door de Glorieuse waepenen van sijne Catholijcke Majesteit, onder t'beleyt vanden Victorieusen Prince Alexander Farnesius Hertogh van Parma &c.; Behelsende de bedietsels ende op-schriften der Arcken, verthooninghen der Triumph-waegens, der Cavalcade ende Processie; Gemaeckt ede by-een vergadert door den Eerweerdighen Heer Petrus Franciscus de Smidt.
8-1383: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
8-1384: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius.
8-1999: SMIT, GABRIËL - Ternauwernood; Verzen.
8-1998: SMIT, GABRIËL - Leven van gedichten; Verzamelde poëzie.
8-1997: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris.
8-1996: SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck [Declamatorium, d.i. tekst voor een oratorium], Uitgegeven in opdracht van de Nederlands Zuikafrikaanse Vereniging ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan.
1-1012: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1035: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1071: SMIT, G. - De Psalmen, Nederlandse berijming van Gabriël Smit.
1-4077: SMIT, M.C.. - De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing (Proefschrift).
9-562: SMIT, H.J. - Singhet ende weset vro; 25 volksliedjes, driestemmig canonisch bewerkt voor de jeugd door H.J. Smit.
9-227: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 50-52.
8-1386: SMIT, JACOB - Driemaal Huygens; Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uitlandighe Herder.
8-1385: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia; Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
1-4571: SMIT, JAN O. - Val en opstanding van een groot christenvolk; De Chaldeën in Perzië, Indië en Azië, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel I).
8-1761: SMIT, GABRIËL - XL Psalmen.
9-204: SMIT, LENA - Jeanne d'Arc.
8-1382: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
1-1252: SMITH, J.T. (COMPILED BY) - Sketch of St Bernard's.
7-102: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
1-2636: SMITH, CYPRIAN OSB - The way of paradox; spiritual life as thaught by Meister Eckhart.
7-1385: SMITH, IOHANNIS - Oppidum Batavorum, seu Noviomagum; Liber singularis; Quo ostenditur, Batavorum oppidum Corn. Tacito lib. Hist. V, C.XIX, memoratum, esse Noviomagum, eademque opera plurima traduntur quae Batavorum originibus, historiae, Reique publicae & antiquariae illustrandae faciunt.
9-1998: SMITH, ADAM - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, With an Introduction by Ernest Belfort Bax; Volume I + Volume II.
2-166: SMITS, C. ET AL. - Natuur en bovennatuur.
5-453: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
5-452: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
2-140: SMITS, E.J.F. EN FORSMA, W.J. - Gedenkboek; 750-jarig bestaan van Aduard.
3-285: SMITS, F.W. - Dienst van de Goede Week en van de Paeschweek. , Vertaeld in het Nederduytsch volgens den missael en den brevier van Roomen, en de psalmen overzien en verbeterd volgens de overzetting van F.W. Smits. Met overdenkingen op de Evangelien van die twee weken, en met onderrigtingen op de mysterien en ceremonien derzelfde. .
5-448: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus I (Psalmus I-LXI), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
5-455: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
5-454: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
7-2675: SMITS, A.A.M. - Moergestel 1940-1944, oorlog en bevrijding.
1-1446: SMITS VAN WAESBERGHE S.J., M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
9-1999: SMITS, P.B.A. - Effectiveness of postgraduate education in occupational medicine [Proefschrift, Dissertation].
9-640: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen; Deel I nummers 1 t/m 16 + Deel II nummers 1 + 2.
5-451: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus II (Psalmus LXII-CL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
1-2671: SMITS VAN WAESBERGHE, M.M.J., S.J. - Katholieke Nederlandse mystiek.
7-3401: SMITS, H.L.M. - Van Alverschool tot Zuiderklamp; Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a..
5-439: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-440: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-441: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomus I, quo sistuntur Prolegomena generalia in Pentateuchum & particularia in Genesim, variae dissertationes, alique plura in Scripturistarum & Philologorum commodum adornata.
5-442: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-443: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-444: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus I (Exodi I-XX), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-445: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus III (Exodi XXI-XL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-446: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus II; Sistit hoc volumen dissertationes quator de Tabernacolo ejusque Supellectile, ac sacr Vestitu; seu Commentarium continuum ad Capita XX. XXVI. XXVII. XXVIII. &c. additis iconibus, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-457: SMITS, WILHELMO - Ecclesiasticus, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-458: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-459: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
7-1228: SMKIT, J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek [Proefschrift] .
9-407: SMOLIK, HANS-WILHELM VON - Das Grosse Illustrierte Tierbuch, Mit rund 1600 Abbildungen in Text und auf 64 ein- und mehrfarbigen Tafeln.
9-1252: SMOLIN, LEE - The life of the cosmos.
1-4562: SMOLITSCH, I. - Geschichte der Russischen Kirche; Erster Band.
1-4078: SMOLITSCH, I. - Leben und Lehre der Starzen.
2-2011: SMULDERS, FR. M., O.CIST.S.O. - Ego te accipite...' Een studie over de liturgie van het huwelijkssacrament, In het kader van de Monastieke Theologische Vorming, cursusjaar 1988-89. Vak: Sacramententheologie. Cursus: Huwelijkssacrament.
2-620: SMULDERS, P., S.J. EN SMULDERS, M. RELIGIEUZE VAN HET CENAKEL - Als de graankorrel ...., Moeder Térèse Couderc, Stichteres der Congregatie van O.L. Vrouw van het Cenakel.
7-3588: SMULDERS, ELS - Twee eeuwen Zusters Franciscanessen in Dongen.
7-2659: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - Spiegelingen anno 2000; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs en illustratoren.
7-2658: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - De rekening alstublieft; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek 2002, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs & illustratoren.
9-1997: SNELLEMAN, WILLEM - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs Parzival [Proefschrift, Dissertation].
9-1279: SNIJDERS, HENDRIK - Gespleten werkelijkheid; Einstein en Bohr duelleren om de theorie van het quantum.
7-2601: SNIJDERS, RIEN - In het land van de Bergse Maas.
9-440: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren; Volksuitgave, Geïllustreerd met 230 afbeeldingen in kleurendruk.
7-2354: SNIPPE, H.K. - Valburg in oude ansichten, Waarin afbeeldingen van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Loenen, Herveld, Andelst, Zetten en Hemmen.
2-895: SNOECK, G.J.C. - Open staan voor allen, 75 jaar Karmelietenparochie 1930-2005 / 85 jaar Karmelietenklooster 1920-2005 Aalsmeer.
9-528: SNOWDON (PHOTOGRAPHS) - London, sight unseen, Text by Gwyn Headley.
7-735: SOAREZ, CYPRIANO - De arte rhetorica, libri tres ex Aristotele, Cicerione, et Quintiliano.
9-1321: SOBEL, DAVA - Galileo's daughter; A drama of science, faith and love.
7-069: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
9-51: SOBOTTA, J. - Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen; II. Abteilung: Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens, Mit 99 farbigen und 93 schwarzen Abbildungen auf Tafeln, sowie 36 zum Teil farbigen Figuren im Text nach Originalen von Maler K. Hajek.
1-1637: SOBRINO, J. - Oscar Arnulfo Romero, Profeet en martelaar.
8-2544: SODEN, EUGENIE VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Frauenbuch: Eine allgemeinverständliche Einführung in alle Gebiete des Frauenlebens der Gegenwart; Band I: Frauenberufe und - Ausbildungsstätten, Mit 8 Kunstdrucktafeln.
9-1482: SOEHRAWARDI - Het ruisen van Garbriëls vleugels; Drie vertellingen door Soehrawardi, Meester de Verlichting.
1-2928: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie, Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
1-3014: SOETENDORP, A. - Volgend jaar in Jeruzalem; rabbijn in Nederland.
1-2938: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in de Oude Oosten.
6-849: SOETENS, CL. - Inventaire des archives Vincent Lebbe, Série: Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, no. 4.
7-1875: SOETERS, J. / SPOORMAN, H. / WELTEN, R. (REDACTIE) - Het nieuwe Limburg; Herstructurering en ontwikkeling.
2-1533: SOEUR MARIE THEOLA, S.S.N.D. - Missel Marial des enfants.
7-2761: SÖHNGEN. J.N.G. - Uit de Meierij; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1888], Inleiding en toelichting: drs. W.H.Th. Knippenberg.
1-1319: SOILLE, J. - Lábbé Francois-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Francaise, Fondateur de la Congrégation des Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur 1769-1848.
2-1510: L'ABBÉ JEAN SOLÉ - Missel et Vespéral, Latin-Français.
9-2000: SOLIÉ, PIERRE - Médicines initiatiques aux sources des psychothérapies.
5-768: SOLIMENO, GIUSEPPE - Il corteggio eucharistico, ciob Trattata Historico-Teologico Mistico, sopra le regole stabilite dalla S. di N.S. Papa Innicenzo XII., Per le Maggior Venerazione, che deve prestarsi Al SSmo. Sagramento, In Portarsi, Ministrarsi, e Riceversi per Viatico; Opera postuma di Guiseppe Solimeno Da Trani.
9-1103: SOLY, HYUGO (REDACTIE) - Karel V 1500-1558; De keizer en zijn tijd.
5-460: AURELIUI AUGUSTINI HIPPON. EPISCOPI / R.P.H. SOMMALII (PUBLISHER) - Confessionum; Ad w. M.SS. exemp. emendati; Opera et Studio R. P. H. Sommalii è Soc .Iesu.
9-417: SOMMER, JOHANN GOTTFRIED - Gemälde der organischen Welt, Series: Gemälde der physischen Welt; Sechster Band.
7-1330: SOMMER, MARTIN - Krantebeest; J.M. Lücker, Triomf en tragiek van een courantier.
9-109: SONDER, G.J.B. - Public health programs for the prevention of infectious diseases, do they work? [Proefschrift, Dissertation].
2-1981: SONNENBERG, P. EN CALAND, M. - Kaarsen; werken met de Kracht van Licht, Alles over het branden van kaarsen, kaarslicht, kaarsenrituelen, geuren en meditaties.
2-1314: SONNESCHEIN, C - Madonnen, Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln.
1-4081: SONSTRAL, J.H. - Geschiedenis van het Husitismus,van zijn oorsprong in de 14e eeuw, t ot dat het bij den Majesteitsbrief van Keizer Rudolf als eene protestantsche kerk erkend wordt, Eerste Deel .
7-409: SOPHOCLE - Tragédies; Théatre complet: Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, OEdipe Roi, Électre, Philoctète, OEdipe à Colone, Traduction de Paul Mazon, Notes de René Langumier.
7-408: SOPHOCLE - Oedipe a Colone, Nouvelle édition, publiée avec une notice, un argument analystique et des notes en français par Éd. Tournier.
7-407: SOPHOCLES - Antigone [Griekse tekst], Van inleiding en aantekeningen voorzien door dr. J.C. Kamerbeek.
18-1797: SORAUER, PROF.DR. PAUL. - Handbuch der Pflanzenkrankheiten. , Erster Band: Die nichtparasitären Krankheiten. Zweiter Band: Die planzlichen Parasiten, bearbeitet von Prof.Dr. Lindau. Dritte Auflage. .
7-742: SORDI, MARTA - The christians and the Roman Empire.
5-769: SOTO SEGOBIENSIS, DOMINICI (ORDINIS PRAEDICATORUM) - De Iustitia & Iure; Nunc postremò post omneis omnium editiones, summo studio, fide, exactáque diligentia recogniti; Quibus recèns accessit Liber Octauus, De Iuramento et Adiuratione, Septimo nimirum in Sextum reiecto, Cum gemino Indice, altera Quaestionum & Articulorum, altero rerum & sententiarum insignium, éoque longè locupletissimo.
9-64: SOUHAMI, R.L. / MAXHAM, J. (EDITORS) - Textbook of medicine.
6-1054: SOUPART, AUG. - Le doyenné de Binche et ses paroisses au début du XVIIIe siècle (1700-1750).
1-1543: SOURIE, L. - Heraut van God, Constant Lievens (1856-1893).
1-4704: SOUVESSTRE, É. - Les merveilles de la nuit de Noël, récits fantastiques du Foyer Breton, Illustrés par Tony Johannot, O., Penguilly, A. Leleux, C. Fortin et Saint-Germain.
6-399: SPALLANZANI, L'ABBÉ LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appenins; Avec figures; Tome II..
7-1362: SPANDAW, H.A. - Lofrede op Willem den Eersten, Prins van Oranje.
9-775: SPANNAGEL, FRITZ - Der Möbelbau; Ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer; Auch ein Beitrag zur Wohnkultur.
7-2811: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-2928: SPAPENS, PAUL - Heilige boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-2773: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - Een muis in de melk; De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
7-2732: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - De grens gemarkeerd' , Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
7-3624: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3909: SPAPENS, PAUL (DRAAIBOEK) / PAULUSSEN, WOUT (TEKENINGEN) - De avonturen van Nilles en Kiske; De spookstad Tilburg [Stripverhaal].
7-3906: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3704: SPAPENS, PAUL - Heilige Boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3699: SPAPENS, PAUL - Het Zand door de tijd genomen, Uitgave in opdracht van de Coöperatieve Vereniging Ondernemersbelangen Westermarkt ter gelegenheid van 20 jaar Westermarkt.
7-3695: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3694: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3690: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-3634: SPAPENS, PAUL - Sinterklaas is jarig; 100 jaar openbare Sint-Nicolaasviering in Tilburg.
9-780: SPARROW, JUDY - Teddyberen; Een geïllustreerde geschiedenis.
1-1171: SPECHT, TH. (TRANSLATION) - Des Heiligen Kirchenvater Aurelius Augustinus Vorträge ueber das Evangelium des HL. Johannes, Ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt.
9-424: SPEELZIEK, J.J. - Werkboek bijen houden.
9-2001: SPENCER, HERBERT - An autobiography; Vol. I + Vol. II.
1-1464: SPENCER, P.F. - Het leven van de zalige Karel van Mount Argus, Pater Karel Houben, Passionist.
7-073: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
5-461: SPERELLI, ALEXANDRI - Paraenesis Teleturgica de Sacrificio Missae; In qua thesauri in Missae Sacrificio reconditi deteguntur, tamge Sacerdotibus, quam laicis modus proponitur, eosdem lucrandi, Opus Alexandri Sperelli Episcopi Eugubini; Editio Prima Latina, post tertiam Italicam; Accesserunt variae Resolutiones, Sacrae Rituum Congregationis, ad Missam, ipectantes; Cum gemino Indice, Capitum uno, materiarum altero.
9-2002: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
9-2134: SPERNA WEILAND, J. EN ANDEREN - Filosofische theologie.
1-4083: SPEYR, ADR. VON - Fragmenten uit mijn leven, Ingeleid en uitgegeven door Hans Urs von Balthasar.
8-1389: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
8-1390: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
1-2348: SPIEGL, A. - Therese Neumann, een teken voor onzen tijd.
9-754: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers; Zes eeuwen uurwerk, 1300-1900.
7-3495: SPIERINGS, MECHELIEN H.M. - Om en in de Vrijdom van Den Bosch, Een inleiding in de geschiedenis van het gebied rond de stad en de dorpen langs Dommel en Aa.
7-1935: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van de reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520-1700; Uitgegeven bronnen en literatuur I [in 2 volumes].
8-1391: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
7-3350: SPILMAN S.J., JOS. - Het Heilig Sacramentsfeest bij de Chiquiten.
1-4110: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
1-1636: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
7-2293: SPINNEWIJN, O. - Sint Cornelius; Beminnelijk Romein; Uniek in de Randstad.
1-3099: SPINOZA, BENEDICTI DE - Tractatus theologico-politicus (Hebraice reddidit et pauca adnotavit Ch. Wirszubski).
9-2163: SPINOZA - Ethica , Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voor zien door Nico van Suchtelen; Nieuwe uitgave, herzien en ingeleid door Guido van Suchtelen.
9-105: SPIRO, HOWARD M. ET AL. (EDITORS) - Empathy and the practice of medicine; Beyond pills and the scalpel.
9-1201: SPITERIS, TONY - Art de Chypre des origines à l'époque romaine.
5-462: SPOELBERGIO, GUILLIELMO - Concioinum Moralum, Pro Dominicis, Festiuitatibuque totius Anni ac Feriis Quadragesimae Pars Hyemalis; Cum collectionibus moralibus super Evangeliis ad omnes dominicas & Festa, nec non Exhortationibus ad Reliosos.
3-889: SPOELBERGIO, R.P.F. GUILIELMO. - Concionum Moralium. , Pro Dominicis, Festivitatibusque totius Anni ac Ferijs Quadragesime. Tomus I et II. Editio Secunda, cui accessere, ad omnes Dominicas & Festa novae Collationes Morales suoer Evangelijs, nec non Exhortationes ad Religiosos. .
7-2521: SPONDELEE, GEORGE / TAELMAN, EDDY - Hulst toen en nu.
8-1291: SPOOREN, WILBERT / SANDERS, TED / WIJK, CAREL VAN (REDACTIE) - Samenhang in diversiteit; Opstellen voor Leo Noorman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
5-463: SPORER, PATRITIO - Theologiae Moralis super Decalogum, seu decem dei praecepta; Tractatus I + II + III + IV + V + VI (in 4 volumes) / Theologiae Moralis Sacramentalis (in 3 volumes), ad Instructionem Curandorum & Ordinandorum; IV Partes: Pars I. Instructio Ordinandorum generalis, cum Tractatu Appendice de Horis Canonicis; Pars II. De Sacerdotio Sacrificio, & Sacramento Eucharistico; Pars III. De Sacramento Pœnitentiae; Pars IV. De Matrimonii Sacramento, & omnibus peccatis contra VI. Praeceptum, ad de Abortu.
1-1422: SPOTO, D. - Reluctant Saint, The life of Francis of Assisi.
1-4086: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSSENS, L.A.M. - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
2-1189: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSENS, L.A.M. OFM - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten, 1650-1850.
8-1393: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur; Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen [Proefschrift].
7-1441: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
1-1647: SPUISERS, J. - St. Servaas, zijn leven, legenden en zijn stad.
1-4544: SPULER, B. - Gegenwartslage der Ostkirchen, in ihrer nationalen und staatlichen Umwelt.
6-137: ST.-JOHNSTON, REGINALD - West-Indische Peperpot, Met een korte inleiding door J.C.Th.G.J. Heyligers; Geillustreerd door Eva Wilkin.
3-990: P. ST.K. - Histoire & Description des Grandes & Petites Reliques. , Qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle; dans la haute église Collégiale et dans l'église St. Adalbert et de St. Thérèse, à Borcette dans l'église St. Jean Baptiste et à Cornelymünster dans l'église de la vieille Abbaye. Deuxième édition. .
3-278: ST CLARA, PATER ABRAHAM. - De geleerde nar, of natuurlyke afbeelding van zulke geleerden., Die menen datze alle Geleertheidt en wetenschappen hebben ingezogen, en zich verbeelden dat 'er hunnes gelyken in de waereldt niet te vinden is; weshalven zy alle andere menschen verachten, en een ondraaglyken hoogmoedt aan zich laten bespeuren, enz. Uit het Hoogduitsch vertaalt..
2-1342: STAAL, C.H. - De kleren van de Kardinaal.
7-2369: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
1-220: STAFFORD WRIGHT, J - Personen uit de Bijbel.
8-2526: STAIGER, EMIL - Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters; Untersuchungen zu Gedichten von Brentano, Goethe und Keller.
1-518: STAINER, J. - The Crucifixion, A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer.
8-2000: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
2-1658: STALLAERT, TH. CSSR - Morgen- en avondgebed van de Heilige Kerk, Prime en completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1870: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
8-855: STALLAERT, KAREL - Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden; Eerste Deel (A - Huwen) + Tweede Deel (I - Poer) [twee delen in 1 band; de rest van het glossarium, vananf Q, ontbreekt].
2-1861: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Klein Brevier (Door Th. Stallaert CssR en de Abdij van Berne-Heeswijk).
2-1868: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1869: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1733: STALLAERT, TH. ET AL. (VERZORGD DOOR) - Dagmissaal, Nederlandse en Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
9-2005: STALPERS, J.A. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur [Proefschrift].
8-2001: STALPERT VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi, op alle zonnen-dagen des iaers, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. B.A. Mensink, Met musicologische medewerking van drs. J.A.J. Böhmer.
8-1870: STAMPA, GASPARA - Venetiaanse sonnetten, In het Nederlands vertaald en ingeleid door W. van Elden.
1-4087: STANDAERT, B. - La sagesse comme art de vivre, Abécédaire de la vie spirituelle.
10-135: STANHOPE, PHILIPP DORMER. - Bermischte Werte., Grafen von Chesterfield. Hus dem Englischen ubersekt. Erster & Zwenter Band, D. Marns Nachrichten von den Lebensumstanden des Grafen enthaltend..
8-2488: STANHOPE, PHILIPP DORMER - Vermischter Werke der Herrn Philipp Dormer Stanhope, Grafen von Chesterfield; Erster Band (D. Matys Nachrichten von den Lebensumständen des Grafen enthaltend) + Zweiter Band (Aufsätze aus Wochenschriften enthaltend) [Dreiter Band is missing].
6-329: STANLEY, H.M. - Dans les ténèbres de l'Afrique; Recherche, délivrance et retraité d'Emin Pacha; Tome Second (il manque Tome Premier), Contenant (Tome Premier + Tome Second) 150 gravures d'après les dessins de A. Forestier, Sydney Hall, Montbard, Riou et trois grandes cartes tirées en couleurs.
6-357: STANLEY, HENRY. M. - Im dunkelsten Afrika, Aufsuchung, Rettung und Rëckzug Emin Passcha's, Gouverneurs der Aequatorialprovinz; Autorisierte deutsche Ausgabe; Mit 150 Abbildungen und 3 Karten; Erster Band.
8-2435: STANNARD, MARTIN - Evelyn Waugh, the early years 1903-1939.
3-890: STAPLETONO ANGLO, THOMA. - Antodota Evangelica, contra horum temporum haereses. , In quibus quator Evangeliorum illi textus explicantur, quibus vel haeretici hodie (maxime Caluinus et Beza) ad sua dogmata propugnanda uti solent, vel ad haereticorum dogmata impugnanda Catholici uti possunt. .
2-2223: STAPPEN, J.F. VAN DER / CROEGAERT, AUG. - Ceremoniale, Pars Prior: De ministris / Pars Altera: De celebrante (editio quarta).
2-2210: STAPPEN, J.F. VAN DER - Sacra Liturgia, tomus V: Ceremoniale, seu manuale ad functiones sacras solemnes rite peragendas, Ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
8-1528: STAPPER, LÉON / ALTENA, PETER / UYEN, MICHEL - Van Abélard tot Zoroaster; Literaire en historische figuren vanaf de renaissance in de literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
7-2421: STARING, FRANS - Van bosmark tot kerkdorp; 75 jaar Nieuw-Dijk.
8-496: STARKENBURG, W. VAN (SAMENSTELLING) - Boek & boek; Stripspeciaalzaak, tweedehands boekbedrijf en antiquariaat in Nederland 2000/2001.
8-2515: STAROSTE, WOLFGANG - Raum und Realität in dichterischer Gestaltung; Studien zu Goethe und Kafka.
7-425: STARR, CH. G. - The economic and social growth of early Greece 800-500 B.C..
7-2358: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten; Met schoone kopere figueren gecierd [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1621 te Amstelredam, gedrukt bij Paulus van Ravesteyn].
3-286: STASSIN, JOANNES. - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert., Niewelyks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K. Tweeden druk..
5-464: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
5-465: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
1-4090: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
1-4089: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
3-1305: STEEG, MARIA TER E.A. - De verlokking van de liefde., Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen..
6-129: STEEN, L.J. VAN DER (EDITOR) - Studies in honour of Dr. Pieter Wagenaar Hummelinck, [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 123].
8-2002: STEEN, PETER VAN - Le musée; Gedichtencyclus, in de oorspronkelije versie, gevolgd door de Franse / Nederlandse / Duitse en Engelse teksten.
9-2146: STEENBAKKERS, PIET - Spinoza-plaatsen; Over tekst en context van brief 76, Reeks: Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 91.
7-033: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
9-1379: STEENDEREN, C. VAN (SAMENSTELLING) - Vliegende vleugels; Deel 2 [Album met tekst en ingeplakte plaatjes van vliegtuigen [incompleet, een aantal plaatjes ontbreekt].
7-2151: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop....; Een tocht door honderd jaar geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van AURORA, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het harmoniegezelschap AURORA.
7-2478: STEFFEN, WIM K. / VERBOGT, THOMAS - Nijmegen 1950-1960; Beelden van een stad tussen ooit en nu.
2-2289: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr B.
2-2286: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2283: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2284: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band VI: Allgemeine Messen für die Heiligen und Messen zu verschiedenen Anlässen.
2-2287: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2288: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonn- und Festtage im Lesejahr B.
6-887: STEFFENS, ZR. GERARDA - Herinneringen aan de tijd van toen; O.-L.-V.-Waver 1927-1940, Voor alle leerlingen, van vroeger en nu - Voor al mijn lieve medezusters en mijn goede oversten - Voor zovele vrienden.
2-1588: STEFFENS, HANS (ZUSAMMENGESTELT VON ...) - Erweiterte Antiphonen zur Feier der Heiligen Messe.
2-2282: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2290: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band III: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr C.
7-2179: STEGEMAN, A.J.J. / DIEPERINK, J.A. - Wesepe in oude ansichten.
1-2677: STEGGINK, O. . WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit in mystiek; 1: Inleiding.
1-2676: STEGGINK, O. . WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit in mystiek; 1: Inleiding.
7-2614: STEIJN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Gedenkboek K.M.A. 1828-1903.
7-3575: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
7-3576: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
2-814: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-815: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-816: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VI, Welt und Person; Beitrag zum Christlichen Wahrheitsstreben.
2-930: STEIN, E. - Kreuzeswissenschaft, Studie über Joannes a Cruce.
6-196: STEIN, R.A. - Tibetan civilization.
7-679: STEIN, ELCHANAN - De woordkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus [Proefschrift].
2-817: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VIII und Band IX, Selbsbildnis in Briefen. Erster Teil: 1916-1934; Zweiter Teil: 1934-1942.
9-534: STEINACH, SIEGFRIED - Aphotorismen.
1-4145: STEINBÜCHEL, TH. UND MÜNCKER, TH. - Aus Theologie und Philosophie, Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag.
9-2006: STEINER, GEORGE - Grammars of creation; Originating in the Clifford Lectures for 1990.
9-2007: STEINER, GEORGE - Verval van het woord.
9-2008: STEINER, GEORGE - In de burcht van Blauwbaard.
9-2009: STEINER, GEORGE - Het verbroken contract.
9-2010: STEINER, GEORGE - Heeft de waarheid een toekomst? Essays.
8-2120: STEINMETZ, RUDOLF - Idolen; Verzen.
2-541: STEINRÖX, H. - Das Kloster Reichenstein, Ein historischer Überblick.
7-003: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-2698: STEKELENBURG, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Kamp Vught en de Vughtenaren, Gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het concentratiekamp Vught tijdens de Duitse bezetting en de betrokkenheid van de Vughtenaren daarbij; Samengesteld vanuit de geschiedschrijving en persoonlijke getuigenissen.
7-3027: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN - De Grote Trek; Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1969.
8-1392: STEKELKAMP, CHR. - Revius-studiën; Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
8-2003: STENFERT KROESE, W.H. - Op zoek naar uitzicht.
8-1396: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
9-1875: STEPANOVA, J. - Karl Mars; Biografische schets.
7-614: STEPHENSON, S.M. - Stylistic or a critical anthology covering the whole field of Latin literature / Usus loquendi seu eclogae emendatissimae ex scriptis temperum omnium Latinis.
8-1397: STERCK, J.F.M. - Oorkonden over Vondel en zijn kring, met portretten en facsimilé's, Verzameld en uitgegeven door J.F.M. Sterck.
5-112: STERCKX, LE CARDINAL, ARCHEV`QUE DE MALINES - De Catéchisme de malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon.
3-891: STERCKX. - Manuel de la confrérie du Très- Saint Sacrement de Miracle., Solennellemnt Rétablie Dans L'eglise des SS. Michel et Gudule..
7-2300: STERENBORG, T. (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda 1964-1980.
8-1426: STERKENBURG, P.G.J. VAN (REDACTIE) - Lexicologie; Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
6-846: STERKENS, REMI - Verzamelde opstellen; Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
7-103: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-104: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-009: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
9-733: STERNER, GABRIELLE - Tin.
1-1652: STEUR, P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon, bestudeerd in zijn brieven.
7-2173: STEUR, A.G. VAN DER - Warmond in oude ansichten.
7-2853: STEVEN, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij'; Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
1-4093: STEVENS, JEF - De menselijke kant van het religieuze leven.
1-4092: STEVENS, JEF ET AL. - Religieuzen in de woestijn; een multidisciplinaire benadering.
9-932: STEVENS, F. EN M. - Slavenkaravaan; Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen.
7-1223: STEVENSM R.J.J. / GIEBELS, L.J. / MAAS, P.F. (REDACTIE) - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973; Handboek voor formateurs.
8-2424: STEVENSON, ROBERT LOUIS - The beach of Falesá, Introduction by H.E. Bates, Drawings by Clarke Hutton.
5-466: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
3-893: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , I et II. Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. (pars I,II, III). Tome II: Pars Quarta de Sacraments; including: Fragmenta Steyaertiana, nondum collecta. Editio Quinta. .
3-894: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. Pars Secunda: de Virtutibus Theologicis. Pars Tertia: De Jure et Justitia. Incl appendix. Editio tertia. .
5-467: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
5-468: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis.
5-469: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis + Pars Quinta de Sacramentis (in one volume).
6-003: STIERLIN, HENRI - The art of Maya.
8-2472: STIFTER, ADELBERT - Weinacht, Werkdruck aus der Hausdruckerei der Papierfabrik Zerkall Renker & Sohne; Gedruckt nach Angaben un mit Zeichnungen von Marcus Behmer; Textvorlage: Adalbert Stiften, Kleine Schriften, im Inselverlag, Leipzig 1940.
9-1112: VAN DER STIGHELEN, KATLIJNE - Hoof en bijzaak; Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
1-2970: STILMA, L. - Er was een rabbijn in de klas, Lezingen van Awraham Soetendorp, ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
1-4094: STINISSEN, W. - Dieu au fil des jours; Méditations quotidiennes, I: De janvier à juin / II: Dejuilliet à décembre.
1-2595: STINISSEN, GUIDE, KARMELIET - Waar houdt Gij U verborgen, Ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis.
1-4097: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
1-4096: STOCKMAN, R., F.C. - Vincentius achterna, Onze voorkeursoptie voor de armen.
2-571: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
6-1071: STOCKMANS, J.-B. - Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [in 1 band].
7-1014: STOCKUM, TH.C. VAN - Ideologische zwerftochten, Verzamelde opstellen, ter gelengenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden.
7-3930: STOEPKER, HENK - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
6-869: STOISY - Excursions dans les environs de Knocke-sur-mer; Bruges, Zeebrugge, Le Zwijn, Dudzeele, Lisseweghe, Middelbourgh, Damme L'Ecluse, etc..
9-1298: STOK, J. VAN DER - Nieuwe beschouwingen over de kromlijnige beweging en toepassing derzelven.
8-1398: STOKE, MELIS - Rijmkroniek; Eerste deel + Tweede deel [in 1 band; ongewijzigde herdruk van Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe Serie No. 40 & 42, Utrecht, 1885].
9-2197: STOKES, PHILIP - Filosofie; 100 essentiële denkers.
1-4098: STOKS, M., C.SS.R. - Michael en zijn engelen.
1-2351: STOKS, M., C.S.S.R. - Het kruismysterie van Konnersreuth.
9-1132: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra; Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog.
1-4099: STOL, ALB. - Nestorianen; de ondergang van een christenvolk.
5-470: STOLBERG, FRIEDR. LEOP. GRAFEN ZU - Geschichte der Religion Jesu Christi, Vierzehnter Theil; Neue unveränderte Ausgabe.
7-758: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie, Vertaald en bewerkt door dr. E. Mehler.
8-2004: STOLP, HANS - Kijken met de ogen van je hart; Verzamelde gedichten.
2-854: STOLZ, BENEDIKT O.S.B. - Mirjam von Abellin, Flamme de göttlichen Liebe, Leben der Schwester Maria von Jezus dem Gekreuzigten aus dem Karmelitinnenkloster zu Bethlehem, seliggesprochen am 133. November 1983.
1-1786: STOLZ, A. - De Sterrenhemel of Legenden der Heiligen.
9-525: STONE, JANET - Thinking faces; Photographs 1953-1979.
1-1566: STONE, M. I. - Commentary on the Writings of Saint Angela Merici.
9-2011: STOOP JUNIRO, ADRIAAN - Analyse de la notion du droit [Proefschrift, Dissertation].
9-2012: STORCHENAU, SIEGMUND VON - Die Philosophie der Religion; Dritter Band.
3-287: STORCHENAU, SIGISMUNDUS VON. - De Wijsbegeerte van het Christendom. , Eerste en tweede deel. .
1-1165: STORF, R. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Vierter Band.
8-1399: STORM, THEODOR - Immensee en andere novellen.
8-40: STORM VAN LEEUWEN, JAN (SAMENSTELLING) - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek, Een tentoonstelling van gesigneerde 19e-eeuwse banden, voor het merendeel geschonken aan en door de Nederlandse Koningen.
7-3054: STORM VAN LEEUWEN, PIEN - Poosplaatsen langs de Dommel tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, Fotografie: Jan Willem Storm van Leeuwen.
8-2516: STOUT, JACOB - Und ouch Hagene [Proefschrift, Dissertation].
7-1873: STOUTHART, L.G.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen twee bruggen; Maastricht in de tijd van Baeten, Bundel opstellen over Maastricht tijdens de ambtsperiode van mr. A.M.I.H. Baeten als burgemeester, 1967-1985, aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid, april 1985.
8-2368: STRACHEY, JAMES AND ALIX - Bloombury / Freud: The letters of James and Alix Strachey 1924-1925, Edited by Peter Meisel & Walter Kendrick.
7-1576: STRADA, FAMIANUS - Histoire de la guerre des Pays-Bas; Seconde decade.
6-1073: STRAETEN, EDMOND VANDER - Le théatre villageois en Flandre; histoire, littérature, musique, religion, politique, mœurs, d'après des documents entièrement inédits; Tome Premier.
9-354: STRASBURGER, E. - Das botanische Praktikum; Bearbeitet von Dr. Max Koernicke, Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik für Anfänger und Geübte, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik; Mit 260 Abbildungen im Text.
9-353: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Hermann Sierp, Dr. Richard Harder, Dr. George Karsten; Mit 861 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
9-352: STRASBURGER, EDUARD / NOLL, FRITZ / SCHENK, HEINRICH / SCHIMPER, A.F. WILHELM - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, Bearbeitet von Dr. Hans Fitting, Dr. Ludwig Jost, Dr. Heinrich Schenck, Dr. George Karsten; Mit 849 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.
18-1881: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Neubearbeitet von Richard Heymond. .
6-345: STRATEN, EMIEL VAN DER - 56e Soedaneesche legende, [Nr 105 der Duimpjesuitgave].
7-2820: STRATUM, TOON VAN - De Peel en zijn bewoners; Catrien van de Bosrand-Hoeve.
7-3352: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna; De Abdij van Berne 1857-2007.
7-3307: STRATUM, J.C.M. VAN - Bevolking in beweging 1750-1920; Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
1-2947: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt, Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
8-1402: STREEKSTRA, N.F. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Huygens in Noorder Licht; Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
8-1967: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané; Verzamelde studies over de dichter Revius.
8-1401: STRENGHOLT, L. - De dichter van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janszoon Schaghen; Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
8-1400: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies; Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/29