De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-4077: SMIT, M.C.. - De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing (Proefschrift).
8-1386: SMIT, JACOB - Driemaal Huygens; Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uitlandighe Herder.
8-1385: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia; Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
1-4571: SMIT, JAN O. - Val en opstanding van een groot christenvolk; De Chaldeën in Perzië, Indië en Azië, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel I).
8-1761: SMIT, GABRIËL - XL Psalmen.
8-1382: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
1-1252: SMITH, J.T. (COMPILED BY) - Sketch of St Bernard's.
7-102: SMITH, HEDICK - De nieuwe Russen; Een geteisterd volk op weg naar de toekomst.
7-1385: SMITH, IOHANNIS - Oppidum Batavorum, seu Noviomagum; Liber singularis; Quo ostenditur, Batavorum oppidum Corn. Tacito lib. Hist. V, C.XIX, memoratum, esse Noviomagum, eademque opera plurima traduntur quae Batavorum originibus, historiae, Reique publicae & antiquariae illustrandae faciunt.
2-166: SMITS, C. ET AL. - Natuur en bovennatuur.
5-453: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
5-452: SMITS, WILHELMO - Liber Job, Vulgatae EditionisVersione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. amplo praemisso Prolegomeno.
2-140: SMITS, E.J.F. EN FORSMA, W.J. - Gedenkboek; 750-jarig bestaan van Aduard.
3-285: SMITS, F.W. - Dienst van de Goede Week en van de Paeschweek. , Vertaeld in het Nederduytsch volgens den missael en den brevier van Roomen, en de psalmen overzien en verbeterd volgens de overzetting van F.W. Smits. Met overdenkingen op de Evangelien van die twee weken, en met onderrigtingen op de mysterien en ceremonien derzelfde. .
5-448: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus I (Psalmus I-LXI), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
5-455: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
5-454: SMITS, WILHELMO - Sapientia, Vulgatae Editiones, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno; Illustratissimo ac D. Maximiliano Antonio van der Noot.
7-2675: SMITS, A.A.M. - Moergestel 1940-1944, oorlog en bevrijding.
1-1446: SMITS VAN WAESBERGHE S.J., M. - De geest van Sint Ignatius in zijn orde.
5-451: SMITS, WILHELMO - Psalterium Vulgatum, Versione Belgica; Tomus II (Psalmus LXII-CL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c., nec non aliquot Paraphrasibus; Praemissis Prolegomensis, & ampla Praefatione, quibus tota versionis methodus, Notarumque ratio expenditur ac aperitur.
7-3401: SMITS, H.L.M. - Van Alverschool tot Zuiderklamp; Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a..
5-439: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-440: SMITS, WILHELMO - Proverbia Vulgatae Editiones, Versione Belgica / Ecclesiastes, Vulgatae Editionis, Versione Belgica / Canticum Canticorum, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomene, elucidatus.
5-441: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomus I, quo sistuntur Prolegomena generalia in Pentateuchum & particularia in Genesim, variae dissertationes, alique plura in Scripturistarum & Philologorum commodum adornata.
5-442: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-443: SMITS, WILHELMO - Genesis, Vulgatae Editionis, Versione Belgica; Tomi II. Pars II. (Genesis XXV-L), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque variis, tum in hoc, cum in altero tomo praemissis.
5-444: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus I (Exodi I-XX), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-445: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus III (Exodi XXI-XL), Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-446: SMITS, WILHELMO - Liber Exodi, Vulgata Editionis, Versione Belgica; Tomus II; Sistit hoc volumen dissertationes quator de Tabernacolo ejusque Supellectile, ac sacr Vestitu; seu Commentarium continuum ad Capita XX. XXVI. XXVII. XXVIII. &c. additis iconibus, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. Prolegomenis, dissertationibusque praemissis, immixtisque.
5-457: SMITS, WILHELMO - Ecclesiasticus, Vulgatae Editionis, Versione Belgica, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-458: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
5-459: SMITS, WILHELMO - Libri Tobiae, Judith, Esther, Vulatae Editionis, Versione Belgica &c. elucidati, Notis grammaticalibus, literalibus, crititis, &c. praemisso Prolegomeno.
7-1228: SMKIT, J.W. - Fruin en de partijen tijdens de Republiek [Proefschrift] .
1-4562: SMOLITSCH, I. - Geschichte der Russischen Kirche; Erster Band.
1-4078: SMOLITSCH, I. - Leben und Lehre der Starzen.
2-2011: SMULDERS, FR. M., O.CIST.S.O. - Ego te accipite...' Een studie over de liturgie van het huwelijkssacrament, In het kader van de Monastieke Theologische Vorming, cursusjaar 1988-89. Vak: Sacramententheologie. Cursus: Huwelijkssacrament.
2-620: SMULDERS, P., S.J. EN SMULDERS, M. RELIGIEUZE VAN HET CENAKEL - Als de graankorrel ...., Moeder Térèse Couderc, Stichteres der Congregatie van O.L. Vrouw van het Cenakel.
7-3588: SMULDERS, ELS - Twee eeuwen Zusters Franciscanessen in Dongen.
7-2659: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - Spiegelingen anno 2000; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs en illustratoren.
7-2658: SMULDERS, TOM / HEERSCHE, JAN (EINDREDACTIE EN VORMGEVING) - De rekening alstublieft; Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek 2002, Een selectie uit inzendingen van Nederlandsse en Vlaamse auteurs & illustratoren.
7-2601: SNIJDERS, RIEN - In het land van de Bergse Maas.
9-909: SNIJDERS, DR. A.J.C. - Het koninkrijk der dieren. , Geillustreerd met 230 afbeeldingen in kleurendruk. Volksuitgave. 27 litho's. .
7-2354: SNIPPE, H.K. - Valburg in oude ansichten, Waarin afbeeldingen van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Loenen, Herveld, Andelst, Zetten en Hemmen.
2-895: SNOECK, G.J.C. - Open staan voor allen, 75 jaar Karmelietenparochie 1930-2005 / 85 jaar Karmelietenklooster 1920-2005 Aalsmeer.
9-710: SNOWDON. - London, Sight unseen. , Text by Gwyn Headley. .
9-758: SOAMES, SALLY. - Writers. , Photographs by Sally Soames, preface by Norman Mailer. .
7-735: SOAREZ, CYPRIANO - De arte rhetorica, libri tres ex Aristotele, Cicerione, et Quintiliano.
7-069: SOBIESKY, WACLAW - Der Kampf um die Ostsee, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
1-1637: SOBRINO, J. - Oscar Arnulfo Romero, Profeet en martelaar.
8-2544: SODEN, EUGENIE VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Frauenbuch: Eine allgemeinverständliche Einführung in alle Gebiete des Frauenlebens der Gegenwart; Band I: Frauenberufe und - Ausbildungsstätten, Mit 8 Kunstdrucktafeln.
1-2928: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie, Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
1-3014: SOETENDORP, A. - Volgend jaar in Jeruzalem; rabbijn in Nederland.
1-2938: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in de Oude Oosten.
6-849: SOETENS, CL. - Inventaire des archives Vincent Lebbe, Série: Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, no. 4.
7-1875: SOETERS, J. / SPOORMAN, H. / WELTEN, R. (REDACTIE) - Het nieuwe Limburg; Herstructurering en ontwikkeling.
2-1533: SOEUR MARIE THEOLA, S.S.N.D. - Missel Marial des enfants.
7-2761: SÖHNGEN. J.N.G. - Uit de Meierij; Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1888], Inleiding en toelichting: drs. W.H.Th. Knippenberg.
1-1319: SOILLE, J. - Lábbé Francois-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Francaise, Fondateur de la Congrégation des Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur 1769-1848.
2-1510: L'ABBÉ JEAN SOLÉ - Missel et Vespéral, Latin-Français.
5-768: SOLIMENO, GIUSEPPE - Il corteggio eucharistico, ciob Trattata Historico-Teologico Mistico, sopra le regole stabilite dalla S. di N.S. Papa Innicenzo XII., Per le Maggior Venerazione, che deve prestarsi Al SSmo. Sagramento, In Portarsi, Ministrarsi, e Riceversi per Viatico; Opera postuma di Guiseppe Solimeno Da Trani.
5-460: AURELIUI AUGUSTINI HIPPON. EPISCOPI / R.P.H. SOMMALII (PUBLISHER) - Confessionum; Ad w. M.SS. exemp. emendati; Opera et Studio R. P. H. Sommalii è Soc .Iesu.
7-1330: SOMMER, MARTIN - Krantebeest; J.M. Lücker, Triomf en tragiek van een courantier.
1-1253: SOMMERFELDT, J.R. (EDITED) - Bernardus Magister, Papers presented at the Nonacentenary Celebration of the Birth of Saint Bernard of Clairvaux.
2-1981: SONNENBERG, P. EN CALAND, M. - Kaarsen; werken met de Kracht van Licht, Alles over het branden van kaarsen, kaarslicht, kaarsenrituelen, geuren en meditaties.
2-1314: SONNESCHEIN, C - Madonnen, Hundertundvier Kupfertiefdrucktafeln.
1-4081: SONSTRAL, J.H. - Geschiedenis van het Husitismus,van zijn oorsprong in de 14e eeuw, t ot dat het bij den Majesteitsbrief van Keizer Rudolf als eene protestantsche kerk erkend wordt, Eerste Deel .
7-409: SOPHOCLE - Tragédies; Théatre complet: Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, OEdipe Roi, Électre, Philoctète, OEdipe à Colone, Traduction de Paul Mazon, Notes de René Langumier.
7-408: SOPHOCLE - Oedipe a Colone, Nouvelle édition, publiée avec une notice, un argument analystique et des notes en français par Éd. Tournier.
7-407: SOPHOCLES - Antigone [Griekse tekst], Van inleiding en aantekeningen voorzien door dr. J.C. Kamerbeek.
18-1797: SORAUER, PROF.DR. PAUL. - Handbuch der Pflanzenkrankheiten. , Erster Band: Die nichtparasitären Krankheiten. Zweiter Band: Die planzlichen Parasiten, bearbeitet von Prof.Dr. Lindau. Dritte Auflage. .
7-742: SORDI, MARTA - The christians and the Roman Empire.
5-769: SOTO SEGOBIENSIS, DOMINICI (ORDINIS PRAEDICATORUM) - De Iustitia & Iure; Nunc postremò post omneis omnium editiones, summo studio, fide, exactáque diligentia recogniti; Quibus recèns accessit Liber Octauus, De Iuramento et Adiuratione, Septimo nimirum in Sextum reiecto, Cum gemino Indice, altera Quaestionum & Articulorum, altero rerum & sententiarum insignium, éoque longè locupletissimo.
6-1054: SOUPART, AUG. - Le doyenné de Binche et ses paroisses au début du XVIIIe siècle (1700-1750).
1-1543: SOURIE, L. - Heraut van God, Constant Lievens (1856-1893).
1-4704: SOUVESSTRE, É. - Les merveilles de la nuit de Noël, récits fantastiques du Foyer Breton, Illustrés par Tony Johannot, O., Penguilly, A. Leleux, C. Fortin et Saint-Germain.
6-399: SPALLANZANI, L'ABBÉ LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appenins; Avec figures; Tome II..
7-1362: SPANDAW, H.A. - Lofrede op Willem den Eersten, Prins van Oranje.
7-2811: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-2928: SPAPENS, PAUL - Heilige boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-2773: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - Een muis in de melk; De geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
7-2732: SPAPENS, PAUL / KEMENADE, KEES VAN - De grens gemarkeerd' , Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
7-3624: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3909: SPAPENS, PAUL (DRAAIBOEK) / PAULUSSEN, WOUT (TEKENINGEN) - De avonturen van Nilles en Kiske; De spookstad Tilburg [Stripverhaal].
7-3906: SPAPENS, PAUL - De Oudste Tilburger; Een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
7-3787: SPAPENS, PAUL / WILLEMSEN, MARTIN - Tilburgs kookbuukske.
7-3788: SPAPENS, PAUL / WILLEMSEN, MARTIN - Tilburgs kookbuukske.
7-3704: SPAPENS, PAUL - Heilige Boontjes; Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het eind van de twintigste eeuw, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3699: SPAPENS, PAUL - Het Zand door de tijd genomen, Uitgave in opdracht van de Coöperatieve Vereniging Ondernemersbelangen Westermarkt ter gelegenheid van 20 jaar Westermarkt.
7-3695: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3694: SPAPENS, PAUL - Vrouwke, 't is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg.
7-3690: SPAPENS, PAUL (TEKST) / DERKS, TON (ILLUSTRATIES) - Kapellen in Midden-Brabant.
7-3634: SPAPENS, PAUL - Sinterklaas is jarig; 100 jaar openbare Sint-Nicolaasviering in Tilburg.
9-1028: SPARROW, JUDY. - Teddyberen., Een geïllustreerde Geschiedenis. .
1-1171: SPECHT, TH. (TRANSLATION) - Des Heiligen Kirchenvater Aurelius Augustinus Vorträge ueber das Evangelium des HL. Johannes, Ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt.
14-84: SPELTZ, ALEXANDER - The coloured ornament of all historical styles; Part I: Antiquity [portfolio with textpages and 60 plates, painted by A. Speltz; complete].
9-1539: SPENCER LEWIS, H. - Rosicrucian Principles for home and business. , Rosicrucian Library, volume no II. .
1-1464: SPENCER, P.F. - Het leven van de zalige Karel van Mount Argus, Pater Karel Houben, Passionist.
7-073: SPENGLER, OSWALD - Jahre der Entscheidung; Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
5-461: SPERELLI, ALEXANDRI - Paraenesis Teleturgica de Sacrificio Missae; In qua thesauri in Missae Sacrificio reconditi deteguntur, tamge Sacerdotibus, quam laicis modus proponitur, eosdem lucrandi, Opus Alexandri Sperelli Episcopi Eugubini; Editio Prima Latina, post tertiam Italicam; Accesserunt variae Resolutiones, Sacrae Rituum Congregationis, ad Missam, ipectantes; Cum gemino Indice, Capitum uno, materiarum altero.
1-4083: SPEYR, ADR. VON - Fragmenten uit mijn leven, Ingeleid en uitgegeven door Hans Urs von Balthasar.
8-1389: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
8-1390: SPIEGEL, H.L. - Hertspeigel; Uitgegeven en taalkundig toegelicht door Dr. A.C. de Jong.
1-2348: SPIEGL, A. - Therese Neumann, een teken voor onzen tijd.
7-3495: SPIERINGS, MECHELIEN H.M. - Om en in de Vrijdom van Den Bosch, Een inleiding in de geschiedenis van het gebied rond de stad en de dorpen langs Dommel en Aa.
7-1935: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van de reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520-1700; Uitgegeven bronnen en literatuur I [in 2 volumes].
8-1391: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
7-3350: SPILMAN S.J., JOS. - Het Heilig Sacramentsfeest bij de Chiquiten.
1-4110: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
1-1636: SPINK, K. - Broeder Roger van Taizé.
7-2293: SPINNEWIJN, O. - Sint Cornelius; Beminnelijk Romein; Uniek in de Randstad.
1-3099: SPINOZA, BENEDICTI DE - Tractatus theologico-politicus (Hebraice reddidit et pauca adnotavit Ch. Wirszubski).
9-1577: SPITZWEG, KARL. - Die gute alte Zeit. , Zeichnungen von Karl Spitzweg. Mit einder Einleitung von Hermann Uyde-Bernays. .
5-462: SPOELBERGIO, GUILLIELMO - Concioinum Moralum, Pro Dominicis, Festiuitatibuque totius Anni ac Feriis Quadragesimae Pars Hyemalis; Cum collectionibus moralibus super Evangeliis ad omnes dominicas & Festa, nec non Exhortationibus ad Reliosos.
3-889: SPOELBERGIO, R.P.F. GUILIELMO. - Concionum Moralium. , Pro Dominicis, Festivitatibusque totius Anni ac Ferijs Quadragesime. Tomus I et II. Editio Secunda, cui accessere, ad omnes Dominicas & Festa novae Collationes Morales suoer Evangelijs, nec non Exhortationes ad Religiosos. .
7-2521: SPONDELEE, GEORGE / TAELMAN, EDDY - Hulst toen en nu.
8-1291: SPOOREN, WILBERT / SANDERS, TED / WIJK, CAREL VAN (REDACTIE) - Samenhang in diversiteit; Opstellen voor Leo Noorman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
5-463: SPORER, PATRITIO - Theologiae Moralis super Decalogum, seu decem dei praecepta; Tractatus I + II + III + IV + V + VI (in 4 volumes) / Theologiae Moralis Sacramentalis (in 3 volumes), ad Instructionem Curandorum & Ordinandorum; IV Partes: Pars I. Instructio Ordinandorum generalis, cum Tractatu Appendice de Horis Canonicis; Pars II. De Sacerdotio Sacrificio, & Sacramento Eucharistico; Pars III. De Sacramento Pœnitentiae; Pars IV. De Matrimonii Sacramento, & omnibus peccatis contra VI. Praeceptum, ad de Abortu.
1-1422: SPOTO, D. - Reluctant Saint, The life of Francis of Assisi.
1-4086: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSSENS, L.A.M. - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
2-1189: SPRANGERS, J.J.A.M. / GOOSSENS, L.A.M. OFM - Kunst voor de ziel, Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten, 1650-1850.
8-1393: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur; Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen [Proefschrift].
7-1441: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
1-1647: SPUISERS, J. - St. Servaas, zijn leven, legenden en zijn stad.
1-4544: SPULER, B. - Gegenwartslage der Ostkirchen, in ihrer nationalen und staatlichen Umwelt.
6-137: ST.-JOHNSTON, REGINALD - West-Indische Peperpot, Met een korte inleiding door J.C.Th.G.J. Heyligers; Geillustreerd door Eva Wilkin.
3-990: P. ST.K. - Histoire & Description des Grandes & Petites Reliques. , Qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle; dans la haute église Collégiale et dans l'église St. Adalbert et de St. Thérèse, à Borcette dans l'église St. Jean Baptiste et à Cornelymünster dans l'église de la vieille Abbaye. Deuxième édition. .
3-278: ST CLARA, PATER ABRAHAM. - De geleerde nar, of natuurlyke afbeelding van zulke geleerden., Die menen datze alle Geleertheidt en wetenschappen hebben ingezogen, en zich verbeelden dat 'er hunnes gelyken in de waereldt niet te vinden is; weshalven zy alle andere menschen verachten, en een ondraaglyken hoogmoedt aan zich laten bespeuren, enz. Uit het Hoogduitsch vertaalt..
2-1342: STAAL, C.H. - De kleren van de Kardinaal.
7-2369: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
1-220: STAFFORD WRIGHT, J - Personen uit de Bijbel.
8-2526: STAIGER, EMIL - Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters; Untersuchungen zu Gedichten von Brentano, Goethe und Keller.
1-518: STAINER, J. - The Crucifixion, A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer.
8-2000: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
2-1658: STALLAERT, TH. CSSR - Morgen- en avondgebed van de Heilige Kerk, Prime en completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1870: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
8-855: STALLAERT, KAREL - Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden; Eerste Deel (A - Huwen) + Tweede Deel (I - Poer) [twee delen in 1 band; de rest van het glossarium, vananf Q, ontbreekt].
2-1861: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Klein Brevier (Door Th. Stallaert CssR en de Abdij van Berne-Heeswijk).
2-1868: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1860: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Klein Brevier (Door Th. Stallaert CssR en de Abdij van Berne-Heeswijk), Deel I: Van de Advent tot aan Drievuldigheidszondag / Deel II: Van Drievuldigheidszondag tot aan de Advent.
2-1869: STALLAERT, TH., C.SS.R. - Morgen- en avondgebed van de heilige Kerk, Prime en Completen uit het Romeins Brevier, met rubrieken en verklaringen.
2-1732: STALLAERT, TH. ET AL. (VERZORGD DOOR) - Dagmissaal, Nederlandse en Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
2-1733: STALLAERT, TH. ET AL. (VERZORGD DOOR) - Dagmissaal, Nederlandse en Latijnse tekst van het Missale Romanum, de eigen missen van de bisdommen, inleidende verklaringen, Kyriale.
9-96: STALPERS, JACOBUS ANTONIUS. - Zelfbehoud, aanpassing en cultuur. , Proefschrift. .
8-2001: STALPERT VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi, op alle zonnen-dagen des iaers, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. B.A. Mensink, Met musicologische medewerking van drs. J.A.J. Böhmer.
8-1870: STAMPA, GASPARA - Venetiaanse sonnetten, In het Nederlands vertaald en ingeleid door W. van Elden.
1-4087: STANDAERT, B. - La sagesse comme art de vivre, Abécédaire de la vie spirituelle.
10-135: STANHOPE, PHILIPP DORMER. - Bermischte Werte., Grafen von Chesterfield. Hus dem Englischen ubersekt. Erster & Zwenter Band, D. Marns Nachrichten von den Lebensumstanden des Grafen enthaltend..
8-2488: STANHOPE, PHILIPP DORMER - Vermischter Werke der Herrn Philipp Dormer Stanhope, Grafen von Chesterfield; Erster Band (D. Matys Nachrichten von den Lebensumständen des Grafen enthaltend) + Zweiter Band (Aufsätze aus Wochenschriften enthaltend) [Dreiter Band is missing].
6-329: STANLEY, H.M. - Dans les ténèbres de l'Afrique; Recherche, délivrance et retraité d'Emin Pacha; Tome Second (il manque Tome Premier), Contenant (Tome Premier + Tome Second) 150 gravures d'après les dessins de A. Forestier, Sydney Hall, Montbard, Riou et trois grandes cartes tirées en couleurs.
6-357: STANLEY, HENRY. M. - Im dunkelsten Afrika, Aufsuchung, Rettung und Rëckzug Emin Passcha's, Gouverneurs der Aequatorialprovinz; Autorisierte deutsche Ausgabe; Mit 150 Abbildungen und 3 Karten; Erster Band.
8-2435: STANNARD, MARTIN - Evelyn Waugh, the early years 1903-1939.
3-890: STAPLETONO ANGLO, THOMA. - Antodota Evangelica, contra horum temporum haereses. , In quibus quator Evangeliorum illi textus explicantur, quibus vel haeretici hodie (maxime Caluinus et Beza) ad sua dogmata propugnanda uti solent, vel ad haereticorum dogmata impugnanda Catholici uti possunt. .
2-2223: STAPPEN, J.F. VAN DER / CROEGAERT, AUG. - Ceremoniale, Pars Prior: De ministris / Pars Altera: De celebrante (editio quarta).
2-2210: STAPPEN, J.F. VAN DER - Sacra Liturgia, tomus V: Ceremoniale, seu manuale ad functiones sacras solemnes rite peragendas, Ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
8-1528: STAPPER, LÉON / ALTENA, PETER / UYEN, MICHEL - Van Abélard tot Zoroaster; Literaire en historische figuren vanaf de renaissance in de literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
7-2421: STARING, FRANS - Van bosmark tot kerkdorp; 75 jaar Nieuw-Dijk.
8-496: STARKENBURG, W. VAN (SAMENSTELLING) - Boek & boek; Stripspeciaalzaak, tweedehands boekbedrijf en antiquariaat in Nederland 2000/2001.
8-2515: STAROSTE, WOLFGANG - Raum und Realität in dichterischer Gestaltung; Studien zu Goethe und Kafka.
7-425: STARR, CH. G. - The economic and social growth of early Greece 800-500 B.C..
7-2358: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten; Met schoone kopere figueren gecierd [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave van 1621 te Amstelredam, gedrukt bij Paulus van Ravesteyn].
3-286: STASSIN, JOANNES. - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert., Niewelyks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K. Tweeden druk..
5-464: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
5-465: STAVELOT, NICOLAS JOSEPH DE - Trésors eucharistiques, tirés de l'Écriture et des Saint Pères, Exposés par quatre-vingt & onze méditations, mises en forme de prières ...; Ouvrage utile & proportionné à toute sorte de personnes, qui réunit les cœurs de Jésus, de Marie & de l'Homme dans de Sacrement de l'Autel comme dans leur centre sur la terre ....
1-4090: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
1-4089: STAVERMAN, R.J., O.F.M. - Volk in Friesland buiten de kerk (Proefschrift).
2-1449: STEDMAN, REV. J.F. (EDITOR) - My military missal, With Masses from abredged, authorized Missale Castrense, used by Chaplains in all the branches of the armed forces; also Manual of prayers.
3-1305: STEEG, MARIA TER E.A. - De verlokking van de liefde., Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen..
6-129: STEEN, L.J. VAN DER (EDITOR) - Studies in honour of Dr. Pieter Wagenaar Hummelinck, [Reeks: Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, No. 123].
8-2002: STEEN, PETER VAN - Le musée; Gedichtencyclus, in de oorspronkelije versie, gevolgd door de Franse / Nederlandse / Duitse en Engelse teksten.
7-033: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten; Met 100 houtgravures van Gustave Doré.
9-1444: STEENDEREN, C. VAN. - Vliegende Vleugels. , Deel 2, tweede druk 1949. Niet compleet. .
7-2151: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop....; Een tocht door honderd jaar geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van AURORA, Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het harmoniegezelschap AURORA.
7-2478: STEFFEN, WIM K. / VERBOGT, THOMAS - Nijmegen 1950-1960; Beelden van een stad tussen ooit en nu.
2-2289: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr B.
2-2286: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2283: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2284: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band VI: Allgemeine Messen für die Heiligen und Messen zu verschiedenen Anlässen.
2-2287: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band I: Sonn- und Festage im Lesejahr A.
2-2288: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band II: Sonn- und Festtage im Lesejahr B.
6-887: STEFFENS, ZR. GERARDA - Herinneringen aan de tijd van toen; O.-L.-V.-Waver 1927-1940, Voor alle leerlingen, van vroeger en nu - Voor al mijn lieve medezusters en mijn goede oversten - Voor zovele vrienden.
2-1588: STEFFENS, HANS (ZUSAMMENGESTELT VON ...) - Erweiterte Antiphonen zur Feier der Heiligen Messe.
2-2282: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band IV: Die Wochentage während des Jahres.
2-2290: STEFFENS, H. - Fürbitten und Texte zur Messfeier; Entwurf und Anregung, Band III: Sonntage und Herrenfeste im Lesejahr C.
7-2179: STEGEMAN, A.J.J. / DIEPERINK, J.A. - Wesepe in oude ansichten.
7-2614: STEIJN, G. VAN (SAMENSTELLING) - Gedenkboek K.M.A. 1828-1903.
7-3575: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
7-3576: STEIJNS, G.J.W. - Inventaris van het archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
2-814: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-815: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band V, Die Frau; ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
2-816: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VI, Welt und Person; Beitrag zum Christlichen Wahrheitsstreben.
9-1626: STEIN, FRITZ. - Chorliederbuch für die Wehrmacht. , Im Auftrage der drei Wehrmachtteile herausgegeben von Fritz Stein, in Verbindung mit Ernst-Lothar von Knorr. Kriegsausgabe 1940. .
2-930: STEIN, E. - Kreuzeswissenschaft, Studie über Joannes a Cruce.
6-196: STEIN, R.A. - Tibetan civilization.
7-679: STEIN, ELCHANAN - De woordkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus [Proefschrift].
2-817: STEIN, E. - Edith Steins Werke, Band VIII und Band IX, Selbsbildnis in Briefen. Erster Teil: 1916-1934; Zweiter Teil: 1934-1942.
9-736: STEINACH, SIEGFRIED. - A Photorismen. .
1-4145: STEINBÜCHEL, TH. UND MÜNCKER, TH. - Aus Theologie und Philosophie, Festschrift für Fritz Tillmann zu seinem 75. Geburtstag.
9-110: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord. .
8-2120: STEINMETZ, RUDOLF - Idolen; Verzen.
2-541: STEINRÖX, H. - Das Kloster Reichenstein, Ein historischer Überblick.
7-003: STEJSKAL, KAREL (TEXT) / NEUBERT, KAREL (FOTOGRAFIEN) - Karel IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit.
7-2698: STEKELENBURG, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Kamp Vught en de Vughtenaren, Gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het concentratiekamp Vught tijdens de Duitse bezetting en de betrokkenheid van de Vughtenaren daarbij; Samengesteld vanuit de geschiedschrijving en persoonlijke getuigenissen.
7-3027: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN - De Grote Trek; Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1969.
8-1392: STEKELKAMP, CHR. - Revius-studiën; Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius.
8-2003: STENFERT KROESE, W.H. - Op zoek naar uitzicht.
8-1396: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
7-614: STEPHENSON, S.M. - Stylistic or a critical anthology covering the whole field of Latin literature / Usus loquendi seu eclogae emendatissimae ex scriptis temperum omnium Latinis.
8-1397: STERCK, J.F.M. - Oorkonden over Vondel en zijn kring, met portretten en facsimilé's, Verzameld en uitgegeven door J.F.M. Sterck.
5-112: STERCKX, LE CARDINAL, ARCHEV`QUE DE MALINES - De Catéchisme de malines, avec des explications sur chaque demande et de courtes pratiques à la fin de chaque leçon.
3-891: STERCKX. - Manuel de la confrérie du Très- Saint Sacrement de Miracle., Solennellemnt Rétablie Dans L'eglise des SS. Michel et Gudule..
7-2300: STERENBORG, T. (SAMENSTELLING) - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda 1964-1980.
8-1426: STERKENBURG, P.G.J. VAN (REDACTIE) - Lexicologie; Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
6-846: STERKENS, REMI - Verzamelde opstellen; Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
7-103: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-104: STERN, HORST - Man uit Apulië, De persoonlijke papieren van Frederik II, Italiaanse telg van de Hohenstaufen, Rooms-Duitse keizer, koning van Sicilië en Jeruzalem, eerste na God, over de ware natuur van de mensen en de dieren, geschreven 1245-1250.
7-009: STERN, HENRY - L'Art Byzantin.
1-1652: STEUR, P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon, bestudeerd in zijn brieven.
7-2173: STEUR, A.G. VAN DER - Warmond in oude ansichten.
7-2853: STEVEN, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij'; Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
1-4093: STEVENS, JEF - De menselijke kant van het religieuze leven.
1-4092: STEVENS, JEF ET AL. - Religieuzen in de woestijn; een multidisciplinaire benadering.
9-1656: STEVENS, F. EN M. - Slaven karavaan. , Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen. .
7-1223: STEVENSM R.J.J. / GIEBELS, L.J. / MAAS, P.F. (REDACTIE) - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973; Handboek voor formateurs.
8-2424: STEVENSON, ROBERT LOUIS - The beach of Falesá, Introduction by H.E. Bates, Drawings by Clarke Hutton.
5-466: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
3-893: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , I et II. Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. (pars I,II, III). Tome II: Pars Quarta de Sacraments; including: Fragmenta Steyaertiana, nondum collecta. Editio Quinta. .
3-894: STEYAERT, MARTINO. - Theologiae Practicae Aphorismi. , Tome I: Pars prima: quae primae, secundae S. Thomae fere respondet. Pars Secunda: de Virtutibus Theologicis. Pars Tertia: De Jure et Justitia. Incl appendix. Editio tertia. .
5-467: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Prima, quae Primae, Secundae S. Thomae ferè respondet.
5-468: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis.
5-469: STEYAERT, MARTINO - Theologiae Practicae Aphorismi; Pars Quarta de Sacramentis + Pars Quinta de Sacramentis (in one volume).
6-003: STIERLIN, HENRI - The art of Maya.
8-2472: STIFTER, ADELBERT - Weinacht, Werkdruck aus der Hausdruckerei der Papierfabrik Zerkall Renker & Sohne; Gedruckt nach Angaben un mit Zeichnungen von Marcus Behmer; Textvorlage: Adalbert Stiften, Kleine Schriften, im Inselverlag, Leipzig 1940.
1-2970: STILMA, L. - Er was een rabbijn in de klas, Lezingen van Awraham Soetendorp, ingeleid en weergegeven door Lize Stilma.
1-4094: STINISSEN, W. - Dieu au fil des jours; Méditations quotidiennes, I: De janvier à juin / II: Dejuilliet à décembre.
1-4097: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
1-4096: STOCKMAN, R., F.C. - Vincentius achterna, Onze voorkeursoptie voor de armen.
2-571: STOCKMAN, R. - De kerk en het verstoorde leven, De plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg.
6-1071: STOCKMANS, J.-B. - Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel [in 1 band].
7-1014: STOCKUM, TH.C. VAN - Ideologische zwerftochten, Verzamelde opstellen, ter gelengenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden door leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden.
7-3930: STOEPKER, HENK - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
6-869: STOISY - Excursions dans les environs de Knocke-sur-mer; Bruges, Zeebrugge, Le Zwijn, Dudzeele, Lisseweghe, Middelbourgh, Damme L'Ecluse, etc..
9-1363: STOK, J. VAN DER. - Nieuwe beschouwingen over de kromlijnige beweging en toepassing derzelven. .
8-1398: STOKE, MELIS - Rijmkroniek; Eerste deel + Tweede deel [in 1 band; ongewijzigde herdruk van Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe Serie No. 40 & 42, Utrecht, 1885].
1-4098: STOKS, M., C.SS.R. - Michael en zijn engelen.
1-1569: STOKS C.S.S.R., M. - Michael en zijn Engelen.
1-2351: STOKS, M., C.S.S.R. - Het kruismysterie van Konnersreuth.
1-4099: STOL, ALB. - Nestorianen; de ondergang van een christenvolk.
5-470: STOLBERG, FRIEDR. LEOP. GRAFEN ZU - Geschichte der Religion Jesu Christi, Vierzehnter Theil; Neue unveränderte Ausgabe.
7-758: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie, Vertaald en bewerkt door dr. E. Mehler.
8-2004: STOLP, HANS - Kijken met de ogen van je hart; Verzamelde gedichten.
2-854: STOLZ, BENEDIKT O.S.B. - Mirjam von Abellin, Flamme de göttlichen Liebe, Leben der Schwester Maria von Jezus dem Gekreuzigten aus dem Karmelitinnenkloster zu Bethlehem, seliggesprochen am 133. November 1983.
1-1786: STOLZ, A. - De Sterrenhemel of Legenden der Heiligen.
9-716: STONE, JANET. - Thinking Faces. , Photographs, 1953-1979. Preface by Iris Murdoch. .
1-1566: STONE, M. I. - Commentary on the Writings of Saint Angela Merici.
9-121: STOOP, ADRIAAN. - Analyse de la Notion du droit. , Academisch Proefschrift. .
9-10: STORCHENAU, SIEGMUND. - Die philosophie der Religion. , Dritter Band, neue Auflage. .
3-287: STORCHENAU, SIGISMUNDUS VON. - De Wijsbegeerte van het Christendom. , Eerste en tweede deel. .
1-1165: STORF, R. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Vierter Band.
8-1399: STORM, THEODOR - Immensee en andere novellen.
8-40: STORM VAN LEEUWEN, JAN (SAMENSTELLING) - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek, Een tentoonstelling van gesigneerde 19e-eeuwse banden, voor het merendeel geschonken aan en door de Nederlandse Koningen.
7-3054: STORM VAN LEEUWEN, PIEN - Poosplaatsen langs de Dommel tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, Fotografie: Jan Willem Storm van Leeuwen.
8-2516: STOUT, JACOB - Und ouch Hagene [Proefschrift, Dissertation].
7-1873: STOUTHART, L.G.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen twee bruggen; Maastricht in de tijd van Baeten, Bundel opstellen over Maastricht tijdens de ambtsperiode van mr. A.M.I.H. Baeten als burgemeester, 1967-1985, aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid, april 1985.
8-2368: STRACHEY, JAMES AND ALIX - Bloombury / Freud: The letters of James and Alix Strachey 1924-1925, Edited by Peter Meisel & Walter Kendrick.
7-1576: STRADA, FAMIANUS - Histoire de la guerre des Pays-Bas; Seconde decade.
6-1073: STRAETEN, EDMOND VANDER - Le théatre villageois en Flandre; histoire, littérature, musique, religion, politique, mœurs, d'après des documents entièrement inédits; Tome Premier.
9-835: STRASBURGER, E. - Das Botanische Praktikum. , Anleitung zum selbststudium der mikroskopischen Botanik für anfänger und geübte Zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik. Siebente Auflage. Bearbeitet von dr. Max Koernicke. Mit 260 Abbildungen im Text. .
9-834: STRASBURGER, NOLL, SCHENCK, SCHIMPER. - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. , Siebzehnte, umgearbeitete Auflage. Bearbeitet von Fitting, Sierp, Harder, Karsten. .
9-833: STRASBURGER, NOLL, SCHENCK, SCHIMPER. - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. , Fünfzehnte, umgearbeitete Auflage. Bearbeitet von Fitting, Schenk, Jost, Karsten. .
18-1881: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Neubearbeitet von Richard Heymond. .
9-895: STRASSEN, PROF.DR. OTTO. - Brehms Tierleben, Säugetiere. , Allgemeine Kunde des Tierreichs; Vierte vollständich neubearbeitete Auflage. Erster-Vierter Band: Die Säugetiere. .
9-898: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Vögel. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Die Vögel, von Alfred Brehm. Neubearbeitung von William Marshall. 4 Banden. .
9-897: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Fische. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Mit etwa 2000 Abbildungen im Text, über 500 Tafeln in farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 13 Karten. Vierte, vollständig neubearbeitete Auflage..
9-896: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Neubearbeitet von Richard Heymons. Vierte Auflage. .
9-899: STRASSEN, PROF.DR. OTTO ZUR. - Brehms Tierleben, Die Lurche und Kriechtiere. , Allgemeine Kunde des Tierreichs. Die Lurche und Kriechtiere. Neubearbeitet von Franz Werner. 2 Banden. .
6-345: STRATEN, EMIEL VAN DER - 56e Soedaneesche legende, [Nr 105 der Duimpjesuitgave].
7-2820: STRATUM, TOON VAN - De Peel en zijn bewoners; Catrien van de Bosrand-Hoeve.
7-3352: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna; De Abdij van Berne 1857-2007.
7-3307: STRATUM, J.C.M. VAN - Bevolking in beweging 1750-1920; Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
1-2947: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt, Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
8-1402: STREEKSTRA, N.F. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Huygens in Noorder Licht; Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
1-2687: STREIT, P. KARL. - Katholischer Missionsatlas. , Enthaltend die gesamten Missionsgebiete des Erdkreises. Including Statistische Notizen. .
8-1967: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané; Verzamelde studies over de dichter Revius.
8-1401: STRENGHOLT, L. - De dichter van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janszoon Schaghen; Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
8-1400: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies; Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
8-858: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
8-1403: STREUVELS, STIJN - Le champ de lin.
8-859: STREUVELS, STIJN - Het Kerstekind, Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.
7-3712: STRIJBOSCH, J.P.M. / WINNUBST, A.TH. / WUISMAN, P.J.M. (REDACTIE) - In de permetatie; Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
7-2372: STROEVE, J.G.M. / VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk'; Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden.
8-600: STROH, FRIEDRICH - Handbuch der Gemanischen Philologie.
1-3996: STROHM, TH. (HERAUSGEGEBEN VON) - Christliche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Festbgabe für Arthur Rich zum siebzigsten Geburtstag.
7-2499: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente.
8-48: STROMEYER, RAINALD - Europäische Bibliotheksbauten seit 1930, Lösungen und Möglichkeiten der Anlage und der Bestandsunterbringung.
1-4101: STROMMER, A.M. - Anton Wohlfahrt 1801 bis 1836 Abt des Neuklosters in Wiener Neustadt, ein Repräsentant des Spätjosephinismus, Ein Beitrag zur Geschichte des seit 1881 mit dem Stift Heiligenkreuz vereinigten Neuklosters.
7-007: STRONG, ROY - Lost treasures of Britain.
6-929: STROOBANTS, FRANCIS - Op gouden vleugels; Gouden jubileumboek van de Sint[-Martinusscholen 1939-1989, Een halve eeuw geschiedenis van het apostolisch S.V.D.-missiehuis Sint-Jozef, het missiecollege Sint-Jozef, het Sint Jozefscollege en de v.z.w. Sint-Martinusscholen te Overijse.
8-1404: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek; Artikelen uit de periode 1927-1982.
1-4102: STROUMSA, G.G. - Savoir et salut.
7-2345: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
3-895: STRUNCK, P. MICHAEL. - Westphalia sancta pia beata. , Sive eorum, qui sanctitate sua piisque exemplis westphaliam illustrarunt. Conscripsit primumque edidit. Recognovit ac denuo edidit Guilelmus Engelbertus Giefers. .
6-824: STRUYE, J. / KELL, W.M. - Kastelen in België, Foto's van Rik van Cauwelaert.
2-13: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijgerig leven in Nederland en België. Deel II De Dominicanen.
1-4103: STRUYKER-BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag, Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
7-383: STRYCKER, E. DE - De kunst van het gesprek; Wat waren de dialogen van Plato?.
7-752: STRYCKER, E. DE - Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie.
2-82: STRZELCZYK, JERZY (REDAKTOR) - Historia I kultura Cystersów w dawnej Polce I ich Europejskie Zwiazki.
7-618: STUART, P / GROOTH, M.E.TH. DE - Langs de weg: De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen; Verkeersader voor industrie en handel / Villa rustica; het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn/Maasgebied.
6-038: STUART, JAMES, ESQ. - Drie jaren in Noord-Amerika, Gevolgd naar den derden Engelschen druk, in drie deelen; Ie Deel en IIe Deel [IIIe Deel ontbreekt].
7-841: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen; 20 Delen [complete serie, zonder kaarten].
1-4340: STUBBE, A., C.SS.R. - Naturalistisch of mystiek?, Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
2-39: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Een innerlijk avontuur, Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht.
2-181: STUFKENS, HEIN, MATHIJSEN, GERARD E.A. - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi.
7-3337: STUIFMEEL-GOVERDE, INE - Twee eeuwen Goirle, Deel 8: Na gedane arbeid ....
7-987: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Licht en donker in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 9].
7-982: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Hoofse cultuur; Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel I].
7-983: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
7-1114: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen.
7-984: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Andere structuren, andere heiligen; Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel II].
8-1405: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Visioenen.
7-986: STUIP, R.E.V. EN VELLEKOOP, C. (REDACTIE) - Culturen in contact; Botsing en integratie in de Middeleeuwen, [Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; Deel 8].
8-2006: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
8-2005: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
1-1355: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme.
1-1348: STUIVELING, G. - Erasmus, Spel van het Humanisme in zes taferelen.
8-1895: STUIVELING, GARMT (REDACTIE) - Acht over Gorter; Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
8-1407: STUIVELING, GARMT - Vakwerk; Twaalf studies in literatuur.
8-1406: STUIVELING, GARMT - Het nieuwe Geuzenlied; Een symposion.
8-1312: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jaques Perk; Een biografie, Serie: Reuzensalamander 53.
10-120: STURM, C.C. & GIROLAMO PONGELLI. - Considerazioni sopra le Opere di dio., Nel regno della natura e della providenza. Per tutti giorni dell'anno. Tomo primo..
7-095: STÜRMER, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Weimarer Republik; Belagerte Civitas.
8-1410: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
8-1409: STUTTERHEIM, C.F.P. - Uit de verstrooiing; Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen, Bundel aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
2-1720: DOM BEEKMAN (INLEIDING) / V. STUYVAERT (VERLUCHTINGEN) - Latijnsch-Nederlandsch Dagmissaal met Vespers, en de meest gebruikelijke gebeden.
8-297: STUYVAERT, VICTOR - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde; gereproduceerd in vierkleurendruk [compleet].
1-4530: STYLIANOU, ANDREAS / STYLIANOU, JUDITH A. - The painted churches of Cypres; treasures of byzantine art.
2-1145: MEGAW (PREFACE) / STYLIANOU (INTRODUCTION) - Cyprus; byzantine mosaics and frescoes.
5-770: SUARESII, FRANCISCI - Opuslcula sex inedita; Nuncd primum ex Codicibus Romanus, Lugdunensibus ac propriis eruit et praefationibus instruxit; Illustriss. Ac Reverendis Dominus Joannes Baptista Malou, Episcopis Brugensis, Omnium Operum Tomus XXIV.
2-444: SUAREZ, R.P.F. - Tractatus de religione Societatis Jesu.
1-1553: SUAU S.J., P. - Moeder Maria van Jezus, Emilie d'Oultremont Barones d'Hooghvorst (1818-1878), Stichteres der Congregatie van Maria-Eerherstelster.
5-471: SUAVIS POLANO, PETRI - Historiae Concilii Tridentini, Libri Octo; Ex Italicis summe fide ac cura Latini facti; Editio Nova, ab ipso auctore multis locis emendata & aucta.
6-203: SUCCO, FR. - Katsukawa Shunsh? (Haruaki), Mit 5 farbigen, 40 Schwarzentafeln und 10 Abbildungen im Text.
1-1358: SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog, Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus.
8-2310: SÜE, EUGÈNE - Le Juif errant; Tome Troisième, Illustrée par M. Louis Huard.
1-4106: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Terugblik en verwachting, Herinneringen van een kardinaal.
1-4105: SUENENS, L.J. KARDINAAL - Gods onvoorziene wegen, Herinneringen van een kardinaal.
7-831: SUETONIUS, CAUS - Tranquillus, Ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectionis, suasque animadversiones adject, intermixtis J. G. Graevii et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
2-593: SUIDGEEST, J. - Gooi het net opnieuw uit, Ontstaansgeschiedenis van een nieuwe broedercongregatie in Indonesië onder de naam Kongregasi Bruder Tujuh Dukacita Santa Maria, toegewijd aan de Moeder van Smarten.
10-107: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des Bekenden aardkloots, of Een verhaal van al het gene gedenkwaardig in de verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem den II. Koning van Engelandt. , Midsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere aanmerkens- waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. Op een welgeschikte order in het Neder- Duitsch beschreven. Met kopere platen. Vyfde stuk. Deel 5/6, 7/8, 9/10..
8-213: SULLIVAN, SIR EDWARD - The Book of Kells; With additional commentaty from An Enquiry into the Art of the Illuminated Manuscripts of the Middle Ages, bij Johan Adolf Bruun.
1-2625: EEN PRIESTER VAN ST. SULPICE. - Een missionaris in Alaska., Schets van den Apostolischen arbeid van Judge, P. Willem H. s.j. Naar het Engelsch. .
1-4584: SÜMER, F. - De Syrisch Orthodoxe gemeenschap.
7-222: SUND, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur.
9-1602: SURÉN, HANS. - Deutsche Gymnastik. , 31.-40. vollständig neubearbeitete Auflage. .
7-336: SURIG, H.W.J. - De betekenis van Logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten [Proefschrift].
8-1411: SURINGAR, W.H.D. (UITGEGEVEN DOOR) - Dit sijn Seneka leren, liever te noemen Tweespraec tusschen enen Vader ende sinen Sone over alrehande swaer gheval; Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Blommaert, volgens het Brusselsch handschrift, Uitgegeven en toegelicht door W.H.D. Suringar.
2-25: SUSONE (SUSO), BEATO HENRICO - Colloquia Dominicana cum Divino Animae Sponso (Horologium Sapientiae).
8-404: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press; An informal history.
1-4107: SUTHERLAND, J.G. - Nieuw inzicht omtrent de bijbel.
1-884: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-887: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-886: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-885: SUTTER, I. - Een Nieuw Lied, Een bundel nieuwe en eeuwig-jonge Kerkliederen.
1-4595: SUTTNER, E.CHR. - Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen.
2-1500: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1501: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1502: L'ABBÉ A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
2-1537: L'ABBE A. GUILHAIM ET H. SUTYN - Grand Missel-Rituel et Vespéral, Contenant en Latin et en Français, avec notices et commentaires, les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel des fidèles ....
7-3062: SUYKENS, A. - Franse Revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1948, verschenen bij Drukkerij A. Hessens te Brussel].
1-2671: SVD. - Steyler Missions-chronik 1986/87. .
1-2679: SVD. - The Word in the World 1972, Ghana. , Divine World Missionaries. .
1-2674: SVD. - Steyler Missions-chronik 1993/94. .
1-2669: SVD. - Steyler Missions-chronik 1973. .
1-2658: SVD. - Steyler Missions-chronik 2000..
1-2659: SVD. - Steyler Missions-chronik 2001..
1-2660: SVD. - The Word in the World 1973., Divine World Missionaries. .
1-2661: SVD. - The Word in the World 2002., Divine World Missionaries. .
1-2656: SVD. - Steyler Missions-chronik 1995/96. .
1-2657: SVD. - Steyler Missions-chronik 1997/98. .
1-2655: SVD. - Steyler Missions-chronik 1994/95. .
1-2653: SVD. - Steyler Missions-chronik 1988/89. .
1-2654: SVD. - Steyler Missions-chronik 1989/90. .
1-2652: SVD. - Steyler Missions-chronik 1982/83. .
1-2649: SVD. - Steyler Missions-chronik 1977. .
1-2650: SVD. - Steyler Missions-chronik 1978. .
1-2651: SVD. - Steyler Missions-chronik 1979. .
1-2646: SVD. - Steyler Missions-chronik 1971. .
1-2647: SVD. - Steyler Missions-chronik 1975. .
1-2672: SVD. - Steyler Missions-chronik 1987/88. .
1-2673: SVD. - Steyler Missions-chronik 1983/84. .
9-1182: SVENSSON, JON. - Sonnentage. , Nonni's Jugenderlebnisse auf Island. Mit 15 Bildern. Zwölfte bis fünfzehnte Auflage. .
8-2298: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2297: SVENSSON, JÓN - Nonni; I: Premières evantures / II: En mer; Adaption de M. Pinard de la Boullaye, Préface de Paul Bourget.
8-2535: SVENSSON, YÓN - Sonnentage; Nonni's Jugenderlebnisse auf Island, Mit 15 Bildern.
8-690: SVEVO, ITALO - La conscienza di Zeno; Romanzo, Prefazione di Eugenio Montale; Introduzione di Bruno Maier.
2-1236: SWAAN, W. - Glorie der gotiek, Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
1-3046: SWAEF, A. DE (TEKST) / MUNTER, L. DE (FOTO'S) - Jeruzalem .
8-1413: SWAEN, MICHIEL DE - Werken van Michiel de Swaen; Uitgegeven door Dr. V. Celen, met medewerking van Dr. C., Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe; Deel I + II: Tooneelspelen / Deel III + IV : Het leven en de dood van Jezus Christus / Deel V + VI: Verscheyden Godtvruchtige en sedige rym-wercken.
7-2936: SWAGENBERG, COR - De blankboom.
7-2937: SWANENBERG, COR (SAMENSTELLING) - Shakepeare in vier; A bouquet of Shakespeare / 'n Buske Shakespeare / 'n Boeketje Shakespeare / Ein Sträuphen Shakespeare, Bundel bloemcitaten van William Shakespeare, vertaald in het Brabants, het Nederlands en het Duits door Cor Swanenburg, in kleur geïllustreerd door Nelleke de Laat.
7-3000: SWANENBERG, COR - Jikkes merante!; Sprokkelen in Brabantse spreuken.
1-4108: SWART, J. - De theologie van Kronieken (Proefschrift).
8-1414: SWARTH, HÉLÈNE - Dolorosa Mara.
1-4109: SWEDENBORG, EMANUEL - The true christian religion, (Series: Everyman's Library).
6-080: SWELLENGREBEL, N.H., IN COLLABORATION WITH E. VAN DER KUYP - Health of white settlers in Surinam, [Colonial Institute at Amsterdam, Special Publication no. LIII, Department of Tropical Hygiene No. 16].
8-860: SWERTS, LAMBERT - Zuilen.
8-861: SWERTS, LAMBERT - Kruispunten.
8-1762: SWETS, LAMBERT - Kleine horlepijp [gedichten en liederen die verspreid verschenen in de jaren 1957-1960].
9-1667: SWIECICKI, MAREK. - Roode duivels in Arnhem. .
8-862: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, Ned. Bewerking G. Blom; Geïllustreerd door Rein van Looy.
8-2403: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's travels, With a critcial and biographical profile of the author by William T. Brewster.
7-2184: SWIGCHEM, C.A. VAN - Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk te Gouda.
8-1554: SWINKELS, CAREL - De blauwe tijger.
7-808: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin; Een methodisch-didactische studie [Proefschrift].
5-773: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in Tertiam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Et in ejusdem Supplementum centesima quaestione auctum; Editio Sexta, recognita et emendata.
5-771: SYLVII, F. (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Novissima; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-772: SYLVII, FRANCISCI (A BRANIA COMITIS) - Commentarii in totam Primam Partem S. Tho. Aquinatis Doctoris Angelici et Communis; Editio Quarta.
8-2422: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play [facsimile; Reprinted 1971 by photo-lithography for the Irish University Press, Shannon; Original Edition by Cuala Press, Churchtown, 1910].
8-2459: SYNGE, JOHN M. - Deirdre of the Sorrows; A play.
7-3564: SYNGHEL, GEERTRUI VAN (SAMENSTELLING) - Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding.
7-2805: SYNGHEL, GEERTRUI VAN - Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding.
7-066: SZABÓ, MIKLÓS - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn.
5-474: TABARAUD, M. - Histoire de Pierre de Bérulle, Carinale de la Sainte Église Romaine, Ministre d'Etat, chef de conseil de Régence, sous Marie de Médicis ...; suivi d'Une Notice Historique des superieurs-généraux de cette Congrégation; Tome Second.
8-707: TABUCCHI, ANTONIO - Tristano muore; Una vita.
7-713: TACITI, P. CORNELII - Libri qui supersunt recognovit Carolus Halm; Editionem quintam curavit Georgius Andresen; Tomus Prior: Qui libros ab excessu Divi Augusti continet.
7-782: SENECA SUETONIUS TACITUS - Rondom Claudiu, Vertaling H. Wagenvoort e.a..
7-715: TACITUS - Cornelii Taciti ab excessu Divi Augusti libri; in usum scholarum recensuit, dr. Michael Gitlbauer; Pars Prior (I-VI).
7-716: TACITUS - P. Cornelii Opera; Cum indice rerum; ad optimorum librorum fidem adcuravit C.H. Weise; Tomus I, Insunt: Annalium Libri XVI..
7-709: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-710: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken; Ab excessu Divi Augusti annales [Nederlandse tekst], In de vertaling van dr. J.W. Meijer.
7-708: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiae; I: Tekst [Latijnse tekst], Dr. G.J.D. Aalders [tekstbezorging].
7-706: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti XI-XVI; Door P.K. Huibregtse.
7-705: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Annales; Libri ab excessu Divi Augusti I-VI; Door P.K. Huibregtse.
7-714: TACITUS - Historien; Deutsche Gesamtausgabe, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Walther Sontheimer.
1-768: TACK, F. - Der Kultische Gesang der Abendländischen Kirche, Ein Gregorianisches Werkheft aus Anlass des 75. Geburtstages von Dominicus Johner.
7-021: TADEMA, AUKE A. / TADEMA SPORRY, BOB - Groot Egypte boek.
9-1700: TAEL, AREND. - Frontlijn PTT. .
1-4580: TAFT, R.F. - Le rite byzantin; Bref historique.
2-305: TAGAGE, BR. SIGISMUND - Maastricht, bakermat van een congregatie 1800-1850.
7-1781: TAGAGE, S. / MES, W.A.A. - Onder de Bogen, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 23].
3-897: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei. , De augustissimo Corporis et Sanguinis Christi, sacrificio ayque sacramento. Elucidationes L, in tres libros distanctae. .
3-898: TAILLE, MAURITIO DE LA. - Mysterium Fidei de Augustissimo corporis et sanguinis Christi. , Sacrificio atque sacramento. .
7-3506: TAILLEUR, MAX - Tussen baard en engelenhaar!; Een collectie moppen verzameld en geschreven exclusief voor alle wijnklanten van De Gruyter, Serie: Gein bij de wijn, nr. 4.
7-3504: TAILLEUR, MAX - Proost dokter, neem een advocaatje!; Een boek gevuld met moppen over doktoren en advocaten, Serie: Gein bij de wijn, nr. 1.
1-4111: BR. ROGER VAN TAIZÉ - Liefde die liefde wekt; De bronnen van Taizé.
9-727: TAJIRI. - Spiegels met herinneringen. , 101 Daguerreotypieën van Tajiri. .
7-900: TALBOT RICE, DAVID (REDACTIE) - De glorie der middeleeuwen; Van Rome tot Karel de Grote.
8-708: TAMARO, SUSANNE - Va' dove ti porta il cuore.
8-684: TAMARO, SUSANNE - Rispondimi.
8-683: TAMARO, SUSANNE - Per voce sola.
8-667: TAMARO, SUSANNE - Più fuoco, più vento.
5-475: TAMBURINI, THOMAE - Methodus Expeditae Communionis, tum pro Sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis; Liber Unicus, In quo omnes ferè conscientiae casus ad Eucharistiae Sacramentum qua ministrandum, qua suscipiendum spectantes.
7-1280: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871), De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
6-1050: TANERIJEN, WILLEM VAN DER - Boec van der loopenden practijken der raidtcameren van Brabant, Deel I, Ingeleid en uitgegeven door Eg. I. Strubbe.
1-4126: TANQUEREY, A. ET GAUTIER, J. - Pour ma vie intérieure; Abrégé de théologie ascétique et mystique, A l'usage des pieux fidèles et des militants de l'action catholique; Édition augmentée d'une étude sur la Sainte Messe.
1-4129: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique, Sixième édition.
1-4127: TANQUEREY, A. - Précis de théologie ascétique et mystique.
1-4123: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio nona.
1-4124: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Editio nona.
1-4121: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio sexta.
1-4120: TANQUEREY, A. - Brevior synopsis Theologiae Dogmaticae, Editio quinta.
1-4119: TANQUEREY, A. - La divinisation de la souffrance, Nouvelle série des dogmes générateurs de la piété.
1-4118: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Secundus: Theologia moralis fundamentalis; de virtutibus et praeceptis.
1-4117: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis, Tomus Primus: De paenitentia, de matrimonio et ordine.
1-4115: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; De Penitentia et Matrimonia, Pars dogmatica.
1-4116: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus Primus / Tomus Secundus / Tomus Tertius.
1-4114: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus tertius, De Deo sanctificante et remuneratore, seu de gratia, de sacramentis en de novissimis.
1-4113: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
1-4112: TANQUEREY, A. - Synopsis Theologiae Dogmaticae; Tomus secundus, De fide, de Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Verbo incarnato.
3-2037: TANS, J.A.G. / JACQUES, É. / SCHMITZ DU MOULIN, H. / LAMBERIGTS, M. (COMPOSÉ PAR) - Lexicon pseudonymorum Jansenisticorum, Répertoire de nomd d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme.
5-476: TAPARELLIT D'AZEGLIO - Essai théorique de Droit Naturel, basé sur les faits, traduit de l'Italien d'après la dernière édition avec approbation de l'auteur; Tome Premier + Tome Deuxième.
3-896: TAPPEHORN, ANTON. - Anleitung zur Verwaltung des hl. Busssakramentes. , Fünfte Auflage. .
1-4131: TARDIF, EM. - De kracht van het evangelie; God maakte van mij een getuige.
8-1415: TARTT, DONNA - De verborgen geschiedenis.
8-1416: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
3-900: TASSE. - Jérusalem, Délivrée, Poème du Tasse. , Traduit du français par le Prince Lebrun. .
5-477: TASSO, FAUSTINO - Le Historie de successi de nostri tempi; divise in Tredici Libri; Nelle quali si contengono tumulti, ribellioni, seditioni, tradimenti, solleuationi, guerre de popoli, prese di citta, espugnationi di fortezze, diete di stati, saccheggiamenti di iuoghi, incendii, tregue, accordi, rompimenti di pace, uccisioni di gente, mortre de principi, & altre cose occorse fra catholici, & heretici, dal fine dell'anno MDLXVI fino al principio dell'anno MDLXXX .
6-322: TATLOW, A.H. (EDITOR) - Natal Province; Descriptive guide and official handbook.
1-1313: TAUVEL, R.P. PH. - Vie du Père Damien, l'apôtre des lépreux de Molokai, de la Congrégation des Sacrés-Coeurs.
7-382: TAYLOR, A.E. - Plato; The man and his work.
6-019: TAYLOR, C.F. (REDACTIONEEL ADVISEUR) - Indianen; De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.
7-790: TEBBENHOFF, G.A. - Korte leiddraad der mythologie.
7-2846: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. [(OP)GETEKEND DOOR] - De Erwtenman en andere volksverhalen uit Noord-Brabant.
7-2889: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXVIII].
7-3260: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda; Actie en Reactie tot 1908, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXVIII .
8-977: TELLEGEN, TOON - Enkele onwaarschijnlijke aantekeningen van Dante Alighieri bij het schrijven van zijn Goddelijke Komedie.
8-1417: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen.
9-1541: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Magnetiseurs, Somnambules en Gebedsgenezers. .
9-1542: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Beschouwingen over het gebruik van Paragnosten. , Voor politiële en andere practische doeleinden. .
8-2550: TENNYSON - Enoch Arden, Illustriert von Paul Thumann.
1-2666: COMMISSIE VOOR DE VATICAANSCHE MISSIE-TENTOONSTELLING. - Nederland en de Missiën..
2-286: TEPE, WIM - Begijnen in de Lage Landen.
7-2164: TEPE, WIM - XXIV Paepsche vergaderplaetsen; Schuilkerken in Amsterdam.
8-2010: TERBORGH, F.C. - Abyla.
3-1088: F. ELIAS VAN S. TERESA (UITGHEGHEVEN DOOR) - Het leven vande H. Moeder Teresa van Iesus, Fondateresse der Baer-voetsche Carmeliten ende Carmelitessen; Door haer selve / midst vevel haers Overste in't Spaensch geschreven / ende nu versch nae het origineel correctelijck in 't Duytsch overgeset.
3-904: TÉRÈSE. - Lettres de Sainte Térèse. , Traduites suivant l'ordre chronologique. Édition enrichie de lettres inédits de notes et de biographies. Par le P. Marcel Bouix. Deuxième édition. Tome I-III. .
3-903: TÉRÈSE. - Oeuvres de Sainte Térèse. , Traduites d'après les manuscrits originaux, par le R.P. Marcel Bouix. Tome I-III. .
5-479: TERESE - Les OEuvres de la Saincte Mère Terese de Iesus, Fondatrice de la Reforme des Carmes et des Carmelites Deschaussez, Traduites d'Espagnol en François par le R. P. Cyprien de la Nativié de la Vierge, Religieux du mesme Ordre; Tome Premier + Tome Second.
8-1763: TERGAST, NES - Het moederland; Gedichten.
7-1103: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
7-1102: TERHART, FRANJO - De heilige Graal; Legende van het Avondland.
7-2126: TERLOUW, FRIDA - Puttershoek; Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland.
7-1786: TERM, J.M.J. VAN - Nieuwen Biesen / KNP, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 30].
7-2378: TERMEER, HENK - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945; politiek en vakbeweging.
1-2272: TERPSTRA, P. - Maria, de Heilige Maagd, Leven, verschijningen, legenden, mirakelen.
8-1245: TERSTEEG, J.J.TH.M. / VERKUYL, P.E.L. (REDACTIE) - Ic ga daer ic hebbe te doene, Opstellen aangeboden aan prof.dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuiniversiteit van Groningen.
7-3783: TERSTEGGE, ANSELMUS - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
7-753: TERTULLIANI, Q. SEPTIMII FLORENTIS - Opera Omnia; Tomus II.
5-480: TERTULLIANI - Opera. Ad optimorum librorum fidem expressa; Pars I. Libri Apologetici; Pars II. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2; Pars III. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 1; Pars IV. Libri Polemici et Dogmatici, Pars 2 (all parts in two volumes), Curante E.F. Leopold.
1-4133: TERTULLIEN - L'Apologétique et les Prescriptions de Tertullien, Traduction de l'Abbé de Gourcy.
3-906: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
3-905: TERTULLIEN. - L'Apologétique et les prescriptions de Tertullien. , Traduction de Mr. L'Abbé de Gourcy. .
2-2724: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques..
2-2725: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1968- XVIIe Année..
2-2723: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. Xve Année..
2-2721: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1864 XIIIe Année..
2-2722: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques..
2-2720: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1863- XIIe Année..
2-2719: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1862- XIe Année..
2-2718: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1861- Xe Année..
2-2726: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1969- XVIIIe Année..
2-2727: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1970- XIXe Année..
2-2728: TERWECOREN, ÉD. - Collection de précis historiques., Mélanges littéraires et scientifiques. 1971- XXe Année..
7-1489: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden; Derde Deel.
7-1442: TERWEN, J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile uitgave van de oorsponkelijke uitgave van 1858].
7-2271: TERWEN, J.L. - Amsterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [facsimile heruitgave, ontleend aan J.L. Terwen: Het Koninkrijk der Nederlanden; G.B, van Goor, Gouda, 1858].
8-1265: MEERUN TERWOGT - Bij Goethe's Faust; Aantekeningen uit een Faustcollege (Leergang 1918-1919) van G.J.P.J. Bolland, Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
1-4838: TESSER, C. - Ik geloof ..., Korte verklaring van de geloofs-belijdenis van het katholieke geloof, zooals die gebruikt wordt bij het doopsel voor volwassenen.
2-480: TESSER, J., S.J. - De Jezuïeten te Maastricht, 1852-1952.
3-975: NOVUM JESU CHRISTI TESTAMENTUM. - Novum Jesu Christi Testamentum., Matthaeus, Marcus, Lucas, Joannes..
8-1419: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
5-482: TETAMI, BENEDICTI - De vero cultu et festo Sanctissimi Cordis Jesu adversus Camilli Blasii commonitoriam dissertationem apologeticus Benedicti Tetami.
7-997: TEUNIS, H.B. EN TONGERLOO, L. VAN (REDACTIE) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden, Bundel aangeboden aan prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
7-1008: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125; Heersers en heiligen in de middeleeuwen.
7-1279: TEX, JAN DEN / TON, ALI - Johan van Oldenbarnevelt.
3-908: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
3-907: TEXIER, R. PERE. - Octaves du S. Sacrement et de la Croix. , Sujet de l'Octave du S. Sacrement, le Corps du Peché, détruit par le Corps de Jesus-Christ. Sujet de l'Octave de la Croix, les Huit Maximes de la Morale de la Croix, Sermons Preschez. .
9-911: BESSERER V. THALFINGEN. - Der Deutsche Jäger. , Illustrierte Wochenschrift für Jagd, Schießwesen, Forstwirtschaft, jagdliche Hundezucht und Fischerei. 1929, 51. Jahrgang. .
8-2188: THARAUD, JÉROME ET JEAN - La maitresse servante.
8-167: THAU HEYMAN, THERESE - Posters American style.
3-995: THAULER, JOHANN. - Les Institutions de Thaulere, religieux de l'Ordre de Saint Dominique. , Traduction nouvelle. .
7-2783: THELEN, TON (EDITOR) - Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert.
7-2899: THELEN, A.A.J. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging; Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915; Analyse van een mentaliteit, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXII].
3-909: THÉMINES, M. DE. - La Petit Église. , Ou La Dissidence Condamnée. .
10-145: THENARD, L.-J. - Traité de Chimie., Élémentaire, théorique et pratique. Tome I,II,III,IV..
1-1872: P. THEODOOR VAN SINT JOSEPH, O.K. - Iconologisch leven van de Heilige Theresia, mystiek kerkleeraar.
5-483: THEODORETI, B. - Operum; Tomi I Pars Altera (Commentarii in Psalmos) + Tomi II Pars Altera (Ezechielis Prophetiam interpretatio / Commentarius in visiones Danielis Prophetae / commentarius in Duodecim Prophetas) + Tomi III Pars Altera (Ecclesiasticae Historiae libri quinquo / Religiosa Historia seu ascetica vivendi ratio / Oratio de Divina et sancta Caritate) + Tomi IV Pars Altera (Adversus Gentiles Libri XII.: Graecarum affectionum curatio / seu Evangelicae veritatis ex gentilium philosophia cognito / Epistolae) + Tomi V Pars Altera (Dialogus I-III. De Sancta Trinitate / Dialogus IV. De Spititu Sancto / Eutheri Tyanorum Episcopi Sermones / Index Operum).
1-1028: T.R.P. THÉODORIC PARÉ, O.F.M. - La Prière des Psaumes, Les Psaumes et les Cantiques du Bréviaire Romain.
1-273: THÉONVILLE, GF - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging.
7-411: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen.
5-478: SAINTE THERESE - Les OEuvres de Sainte Therèse, divisées en deux parties, De la traduction de Mr. Arnaud d'Andilly, nouvelle édtion; Premier Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
3-902: THÉRÈSE. - Oeuvres très-complètes de Sainte Thérèse. , Entourées de vignettes a chaque page. Suivies de lettres inédits. Tome I-IV. .
2-855: STANISLAS DE SAINTE-THÉRÈSE - Une Ange du Carmel, Sainte thérèse-Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus.
1-1372: THÉRY, R.P.G. - Catherine de Francheville, Fondatrice à Vannes de la Première Maison de Retraites de Femmes, Tome II (1674-1689) La grande période de la Retraite.
7-2860: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903; Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel VI].
3-2526: THEUNISSEN, DR. W.P. - Ikonen., Vensters op de eeuwigheid..
1-536: THEVELEIN, I. (SAMENGESTELD DOOR) - Officium, Gezongen getijdengebed.
1-4134: THIBAUT, R. - L'Union à Dieu dans le Christ, d'après let lettres de direction de Dom Marmion .
1-3767: THIBAUT, R. - Abbot Columba Marmion; a master of spiritual life 1858-1923.
8-2546: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Zweiter Teil: Deutsch-Französisch.
8-2545: THIBAUT, M.A. - Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache; Erster Teil: Französisch-Deutsch.
7-853: THIEDE, CARSTEN PETER - Ein Fisch für den römischen Kaiser; Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus.
1-4137: THIEDE, C.P. EN D'ANCONA, M. - Ooggetuige van Jezus, Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
1-4136: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
1-4135: THIEDE, C.P EN CURTIS, K. (REDACTIE) - Beproeving en getuigenis, De Oude Kerk van het begin tot Constatijn in beeld en tekst.
7-1035: THIELE, J. (REDACTIE) - De minne is al; 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
2-1210: THIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden.
3-1090: THIENEN, FRANCISCUS VAN (BY-EEN GEVOEGT DOOR) - Den dobbelen Zielen-troost ende Vaderlyke Leeringe, Troostelyk voor de Godtvruchtige Christene zielen; Gesteld in forme van dialogue of same-spraeke, tusschen eenen vader ende zijne kinderen; Verklaerende de tien Goddelijke Geboden, de zelve uytleggende ende met exempelen bewysende, Nieuwlijks overzien, ende in veel plaeten verbetert, ende tot onderwijsinge ende troost der zielen uyt-gegeven.
6-515: THIERRY, A. - OEuvres d'Aug. Thierry, membre de l'Institut: Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands / Dix ans d'études historiques / Lettres sur l'histoire de France.
1-4138: THILS, G. - Theologica e miscellaneis.
1-1015: THOBEN, J.A.H. - De liederen van gods volk, Een studie over milieu, theologie en literaire vorm van de psalmen.
6-025: THOM, JAMES ALEXANDER - Tecumseh.
1-2009: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - Pontifex, Het ware verhaal van het denken en doen van de laatste drie leiders van de katholieke kerk in deze eeuw.
9-59: THOMAS, KEITH. - Het verlangen naar de natuur. , De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-1800. .
3-911: THOMAS, R.P. - Theologia Universa quam ad usum S. Theologiae Candidatorum. , Editio quinta. Tomus I et II (bound together). I: De Locis Theologicis, quibus praeunt questiones aliquae de ipsa Theologia. II: De Deo uno et de Attributis, De Deo trino et Creatore. .
1-4139: THOMAS, P. - Nu en altijd, Klein getijdenboek 2: Psalmen en andere liederen.
8-366: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
7-1547: THOMAS, HAYE - Het dagelijks leven in de 17de eeuw.
1-5252: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Troisième; 3a, Questions 16-26; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5253: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Vie de Jésus, Tome Quatrième; 3a, Questions 50-59; Traductions française par S. Synave, O.P..
1-5294: THOMAS D'AQUIN - La Foi, les Oevres, la Prière; ou commentaires du symbole des apotres.
1-5250: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Premier; 3a, Questions 1-6; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5251: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Verbe Incarné, Tome Deuxième; 3a, Questions 7-15; Traductions française par Ch.-V. Héris, O.P..
1-5247: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Religion, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 80-87; Traductions française par I. Mennessier, O.P..
1-5248: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Tempérence, Tome Premier; 2a-2ae, Questions 141-154; Traduction française par J.-D. Folghera, O.P..
1-5246: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Troisième; 2a-2ae, Questions 67-69, Les Péchés d'Injustice II; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5245: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Justice, Tome Deuxième; 2a-2ae, Questions 63-66, Les Péchés d'Injustice I; Traduction française par C. Spicq, O.P..
1-5242: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Premier; 1-2ae, Questions 71-78; Traduction française par R. Bernard, O.P..
1-5241: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Les actes humains; 1a-2ae, Questions 6-21; Traduction française par M.S. Gillet, O.P..
1-5240: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La pensée humaine; 1a, Questions 84-89; Traduction française par J. Wébert, O.P..
1-5238: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Deuxième; 1a, Questions 12-17; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5237: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Dieu, Tome Premier; 1a, Questions 1-11; Traduction française par A.D. Sertillanges, O.P..
1-5254: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), L'Au-delà; Suppl., Questions 69-74; Traduction française par J.D. Folghera, O.P..
1-5216: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique; Le Mariage, Tome Deuxième, Suppl. , Questions 50-60; Traduction française par L. Misserey, O.P..
1-5244: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), La Grace; 1a-2ae, Questions 109-114; Traduction française par R. Mullard, O.P..
1-5243: THOMAS D'AQUIN - Somme Théologique (Éditions de la revue des jeunes), Le Péché, Tome Deuxième; 1-2ae, Questions 79-89; Traduction française par R. Bernard, O.P..
5-484: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae Disciplina circa beneficia et beneficiaros, in tres partes distributa, variisque animadversionibus locupletata; Accedit Tractatus Beneficiarius Fr. Caesarii Mariae Sguanin pro indemniter salvandis iuribus sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica; Opus ex Sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum historiis decerptum; Editio Postrema, cum Parisiensi accuratissime collata, Tomus I (Tomus Primus, Libro I.) + Tomus II (Partis I. seu Tomi I. Liber II.) + Tomus III (Partis I. seu Tomi I. Liber III.) / Tomus IV (Partis II. seu Tomi II. Liber I.) / Tomus V (Partis II. seu Tomi II. Liber II.) / Tomus VI (Partis II. seu Tomi II. Liber III.) / Tomus VII (Partis III. seu Tomi III. Liber I.) / Tomus VIII (Partis III. seu Tomi III. Liber II.) / Tomus IX (Partis III. seu Tomi III. Liber III.) / Tomus X (Index; Tractatus Beneficiarius pro indementer salvandis juribus Sanctae Matris Ecclesiae quod Beneficia Ecclesiastica, authore Fr. Caesar Mariae Sguanin) [complete series].
5-777: THOMASSINO, LUDOVICO - Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia & beneficiarios, distributa in tres partes sive tomos, quae & ipsae in tres libros singulae distributae sunt; Pars Prima, sive Tomus Primus + Pars Secunda, sive Tomus Secundus + Pars Tertia, sive Tomus Tertius, Opus ex sanctis Patribus, ex Conciliis, ex quorumque temporum Historiis decerptum; Editio Secunda Italica, variis animadversionibus locupletata; Authore, eodemque interprete Ludovico Thomassino, Oarorii Gallicani Presbytero.
1-1467: THOMPSON, F. - De heilige Ignatius van Loyola.
1-3040: THOMSON-WENTHOLT, I.C. - Hebreeuwse helden, Bundel verhalen naar het Amerikaans van Rufus M. Jones.
8-518: THOMSON, LESIE (COMPILED AND EDITED BY) - Fortune: All is but Fortune.
8-2420: THOMSON, GEORGE L. - My life as a scribe , [The life of a hobby calligrapher].
1-2870: THÔNE, CH.P. - Voici ce Cœur..., Lectures ou méditations sur le culte du Sacré-Cœur, suivies d'une octave eucharistique.
3-913: THORENTIER, JACQUES. - Les Bien-Faits de Dieu dans l'Eucharistie, et la Reconnoissance de l'homme. , Expliquez en huit Discours. Prononcez durant l'Octave du saint Sacrement, dans l'Église de Saint Severin. .
7-188: THUILLIER, JEAN-PAUL - Les Étrusques; Histoire d'un peuple.
1-4142: THUNG, M.A. - The precarious organisation, Sociological explorations of the Church's mission and structure (Proefschrift / Dissertation).
9-1: THUROT, M.F. - Oeuvres de Locke et Leibnitz. , Contenant l'Essai sur l'entendement humain, revu, corrigé et accompagné de notes. .
2-189: THYRION, F. - Les Frères Mineurs a Namur, Quelques pages d'histoire franciscaine a l'occasion du jubilé cinquantenaire de la fondation du Convent der Frères Minours à Salzinnes.
6-970: TICHELEN, TOM VAN - De straten van Merksem.
7-1432: TIELE, H.J. - De zending van Pesters naar Hannover (augustus-december 1723) [Proefschrift].
3-289: TIELMANS. - Spieghel des Levens, S. Francisci ende sijner Ghesellen. , In Heylicheyt vermaerdt door de gantsche wereldt. .
8-1420: TIEMEIJER, W.FR. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch [Proefschrift].
2-860: TIGER, J. - Royaume sans frontière, Paraboles évangéliques.
1-4155: TIJN, M. VAN / NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe, De code van het Oude Testament gebroken.
1-2613: MISSIEWEEK TILBURG. - Programmaboek der Diocesane Missieweek met Missie-Tentoonstelling augustus 1935., Programmaboek der Diocesane Missieweek met tentoonstelling augustus 1935..
5-485: TILLEMONT, LENAIN DE - Memoires pour servir à l'histoire Ecclesiastique des six premiers sciècles; Justifiez par les citations des auteurs originaux; Avec une chronologie ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique & profane, & des Notes pour éclairir les difficultez des faits & de la chronologie (16 volumes; complete series), Tome I (Le temps de Nostre Seigneur & les Apostres) + Tome II (Les disciples de Nostre Seigneur & des Apostres, la suite de l'histoire de l'Église jusqu'a l'an 177, avec une lettre au R. P. Lami, sur la derniere Pasque de N. S.) + Tome III (Depuis l'an 177 jusqu'en 253) + Tome IV (L'Histoire de S. Cyprien et le reste du troisième sciecle depuis l'an 253) + Tome V (La persecution de Diocletien, celle de Licinius, & les Martyrs dont on ignore l'epoque) + Tome VI (L'Histoire de Donatistes jusques à l'episcopat de Saint Augustin; celle de Ariens jusques au regne de Theodose le Grand; celle du Concile de Nicée &c.) + Tome VII (Les histoires particulières depuis l'an 328 jusqu'en l'an 375, hors S. Athanase; Et ou l'on verra l'origine des Solitaires, des Cœnobites, des Congregations, & des Chanoines Reguliers) + Tome VIII ( Les Vies de S. Athanase, & les Saints qui sont morts depuis l'an 378 jusques en 394, & les histoires des Priscillianistes & des Messaliens) + Tome IX (Les Vies de Saint Basile, de Saint Gregoire de Nazianze, de Saint Gregroire de Nysse, & de Saint Ampliloque) + Tome X (Les Vies de S. Ambroise, S. Martin, S. Epiphane, & divers autres Saints morts à la fin du quatrième siecle & au commencement du cinquième) + Tome XI (La Vie de Saint Chrysostome, celles de Constance Prestre, de Saint Olympiade veuve, de Theophile Patriarche d'Alexandrie, de Pallade d'Helenople &c.) + Tome XII (L'Historie de Saint Jerome, Prestre & Docteur de l'Eglise; & de divers auteurs Saints ou grands hommes morts depuis l'an 420 jusque vers l'an 430) + Tome XIII (La Vie de Saint Augustin, dans laquelle on trouvera l'histoire des Donatistes de son temp;s, & celle des Pelagiens) + Tome XIV (Les histoires de Saint Paulin, de S. Celestin Pape, de Cassien, de S. Cyrille d'Alexandrie, & du Nestorianisme, &c.) + Tome XV (Les histoires de Saint Germain d'Auxerre, de Saint Hilaire d'Arles, de Theodoret, de saint Leon Pape, & de quelques auteurs Saints ou grand hommes qui sont morts depuis 448 jusques en 461) + Tome XVI (L'Histoire de S. Prosper, de S. Hilaire Pape, de S. Sidoine, d'Acace de Constantinople, de Saint Eugene de Carthage & de la persecution de l'Église d'Afrique par les Vandales; d'Eupheme & de Saint Macedone Patriarches de Constantinople,& de divers autres Saints & Saintes ou grand hommes qui sont morts depuis l'an 463 jusques en 513).
5-779: TILLEMONT, LE SIEUR LENAIN DE - Histoire des empereurs, et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siecles de l'Eglise, de leurs guerres contre les Juifs, des Ecrivains profanes, & des personnes le plus illustres de leur temps; Justifiée par les citations des auteurs originaux; Avec des notes pour éclaircir les principales difficultez de l'histoire, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième + Tome Cinquième + Tome Sixième [6 tomes en 3 volumes].
2-1219: TILLET, L.-M. - Itinéraires Romans en Bretagne et calvaires Bretons.
1-4144: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en de twintigste eeuw, Redactie en inleiding van Carl E. Braaten.
1-4143: TILLICH, P. - Op de grens, Studies over theologie, filosofie en cultuur.
1-1668: TILLMANN, F. - Band IV, 2: Die katholische Sittenlehre, Die Pflichten gegen sichselbst und gegen den Nächsten.
1-4146: TILLMANN, KL. - Meditatie; een werkboek + Meditatie; oefeningen.
6-922: TILMAN, E. / AUTENBOER, E. VAN - Turnhout?, Turnhout Wereldcentrum van de speelkaart.
1-1007: TILSTRA, W. (REDACTEUR) - Psalter Gregoriaans en chants.
8-1764: TIMMER, CHARLES B. - Gestalten en seizoenen.
8-1424: TIMMERMANS, FÉLIX - La harpe de Saint François.
8-1781: TIMMERMANS, FELIX - De herst blaast op den horen [poëzieblad, dubbelgevouwen blad], Het zesde poëzieblad in de reeks Pen en Burijn uit de Nederlandse letteren met grafiek van eigentijdse kunstenaars; Het gedicht De herfst blaast op den horen is uit de bundel Adagio van Felix Timmermans; De prent is gesneden door de graficus Piet Janssens, geboren te Lier.
8-1423: TIMMERMANS, FELIX - Franziskus [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
8-1422: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter [German translation].
8-1421: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel [German translation], Mit Zeichnungen des Dichters.
6-443: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
6-441: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
7-152: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1163: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het Romaans.
2-1100: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
2-669: TIRELIREN, G. - 100 jaar kapucijnen Herentals.
5-781: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novuum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-780: TIRINI, IACOBI - S. Scripturam commentarius, duobus tomis comprehensus duobus tomis comprehensis; Quibus explicantur hoc primo post varia prolegomena Vetus Ferè Testamentum; Altero XII. Propthetae Minores, Machabaeorum liber primius & secundus, & Novum Testamentum; Subnectuntur Indices quinque, Tomus Primus [from Genesis till Daniel] + Tomus Secundus, quo Minores Prophetae et Novum Testamentum explicantur.
9-1375: TISSANDIER, GASTON. - Les Martyrs de la Science. , Ouvrage illustré de trente-quatre gravures sur bois; compositions de Camille Gilbert. .
1-4147: TIXERONT, J. - Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne; II: De Saint Athanase à Saint Augustin.
9-1659: B. TJ. DE. - De Slag om Zutfen. , 5e druk. .
8-2415: TODD FELTON, R. - A journey into Ireland's literary revival, Art Place Series.
7-2948: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
7-2947: TOEBAK, P.M. - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652; Dekenale visitatieverslagen als bron; Band 1 + Band 2 [Proefschrift].
7-2158: TOL, F.L. VAN / HEIDEN, G.C.A. VAN DER - Door het oog van de meester; De ansichtkaarten van Jan Woerlee.
3-914: TOLETI, FRANCISCI. - Francisci Toleti. , Societatis Iesu, S.R.E. Presbyteri Cardinalis. Instructio Sacerdotum, ac poenitentium, in qua omnium absolutissima Casuum Conscientiae Summa continetur. D. Andreaer Victorelli Bassanensis Doct. Theologi: Accessit insuper praeter Opusculum D. Martini Fornarii de Sacramente Ordinis etc. Ac denique postrema hac editione adiectus est supradicti Victorelli nouus Tractatus de Origine & Clausura Sanctimonialium: Quibus Moralis Theologiae studioso Universa Praecepta Animarum statum concernentia adeo exacte proponuntur, ut perfectiora ne dum re ipsa videre, sed neque mente valeat sibi configurare. Superiorum Permissu, et Privilegiis. Bound with: Tractatus de Origine et Clausura Sanctimonialium and: Institutio Confessariorum Martini Fornarii. .
8-1425: TOLLENAERE, F. DE / PIJENBURG, W. (SAMENSTELLING) - Woordindices bij J. Buntinx en M. Gysseling, het oudste Goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344).
8-1427: TOLLENAERE, F. DE - Etymologica & Lexicographica, Bezorgd door Hans Heestermans.
8-2477: TOLLER, ERNST - Briefe aus dem Gefängnis.
6-20: TOLNAY, CHARLES DE. - Hiëronymus Bosch. , Het volledige werk. .
9-893: TOLSMA, W. - s-Gravenhage als Vogelstad. .
2-1103: TOMAN, R. (SAMENSTELLING) - Romaanse kunst, Architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst.
7-904: TOMAN, ROFL (EDITOR) - The High Middle Ages in Germany.
2-119: TOMANN, M.J. - Österreichische Zisterzienserkonstitutionen, Zeitdokimente einer Kongretation, ihre Geschichte und Entwicklung 1859-1984.
1-3038: TOMSON, P. - De zaak-Jezus en de Joden.
8-662: TONDELLI, PIER VITTORIO - Camere separate.
2-1986: TONGEREN, L. VAN (REDACTIE) - Toekomst, toen en nu, Beschouwingen over de ontwikkeling en de voortgang van de liturgievernieuwing.
9-1642: TOORN, M.C. VAN DEN. - Dietsch en volksch. , Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland. De Nieuwe Taalgids Cahier 5. .
6-400: TOPFFER, R. - Voyages en zigzag, ou Excursions d'un pensionnat en vacances das les Cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes, lllustré d'après des dessins de l'auteur et ornés de 15 grandes dessins par M. Calame.
7-2470: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
1-1766: TORSY, J. - Der gro?e Namenstagskalender, 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen.
7-1012: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars; Leprozen - armen - geuzen.
3-917: TOUL, COMTE DE. - Instructions Chrétiennes en forme de Lectures et de Méditations. .
5-487: COMTE DE TOUL (R.P. HUMBERT) - Instructions sur les principales vérités de la religion, et sur les principaux devoirs du christianisme, Nouvelle édition, augmentée de l'exercise pour la sainte Messe, de nouveaux chapitres et de résolution pratiques placées à la fin de chaque chapitre, au clergé seculier et aux fidèles de son Diocese.
3-293: TOUL, GRAEVE VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van de Religie en van de pligten van het Christendom., Opgedraegen door den Doorl. En Hoogw. Bisschop Graeve van Toul, Prince van het H. Roomsche Ryk, aen de seculiere Geeftelykheyd en aen de Geloovige van zyn bisdom. Uyt het Fransch vertaeld..
3-918: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. .
3-916: TOUL, COMTE DE. - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion et sur les Principaux Devoirs du Christianisme. , Nouvelle édition, augmentée des Prières du Matin & du Soir, & de l'Exercice pour la Sainte Messe. .
3-915: TOUL, MGR. L'EVÊQUE COMTE DE. - Instructions sur les Fonctions du Ministere Pastoral. , Nouvelle édition. Tome premier - Tome cinquième. Adressées par Monseigneur l'Eveque Comte de Toul. .
3-294: TOUL, GRAEF VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van den Godsdienst, en op de pligten van het Christendom. , Uyt het Fransch vertaeld, op nieuws overzien volgens de laetste Fransche uytgaef, vermeerderd met eenige hoofdstukken en werkelyke voornemens op het eynde van ieder hoofdstuk, met eene korte verzuchting tot God. .
8-2267: TOULET, PAUL-JEAN - Mon amie Nane, Éditions à la Belle Etoile; Dessins de Juus Hartman.
1-4148: TOUR, IMBERT DE LA - Les origines de la Réforme; Tome III: l'Évangélisme (1521-1538).
3-1057: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Eersten + Tweeden + Derden Boekdeel (Vierden Boekdeel ontbreekt) / Exordia ofte Inleydingen, om de Zedelessen, begreepen in de vier Boekdeelen der Meditatiën, uytgsproken door Fr. J. Tourbe... te konnen gebruyken tot volkoome Sermoonen op alle de zondagen van het jaer, tot nut en gemak van de Verkondigers van Gods Woord uytgegeeven door den eerweerden Pater voornoemd, .
3-1074: TOURBE, J. - Meditatiën op het lyden en stervan van Jesus, Uytgesproken in verscheyde kerken dezer stad ten tyde van den vasten; Derden Boekdeel.
7-938: TOURN, GIORGIO - Geschichte der Waldenser-Kirche, Die einzigartige Geschichte einer Volkskirche von 1170 bis zur Gegenwart.
5-486: TOURNELY, HONORATIUS - Praelectiones Theologicae de Deo et Divinis attributis, Quas in Scholis Sorbonicis habuit Honoratus Tournely, Editio Postrema juxta exemplar Parisiense, quamplurimis Additionibus ac Notis nunc primum locupletata, quibus Doctrina Auctoris illustratur, ad defenditur; Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX (en 6 reliures).
1-3083: TOURNIAC, J. - Vie posthume et résurrection dans le judéo-christianisme.
5-488: TOURNIAIRE, BALTHAZARIS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max., Bibliis adhibitam, Editio novissima, amplissima, & cum ipso Bibliorum textu verbo ad verbum collata; Tomus Primus (A-I) + Tomus Secundus (L-Z).
1-4149: TOURS, C. DE - La perfection séraphique d'après Saint François.
1-3092: TOUZARD, J. - Grammaire Hébraïca abbrégée; precédée de Prmiers Éléments; accompagnés d'excercices a l'usage des commançents.
8-660: TOZZI, FREDERIGO - Con gli occhi chiusi.
6-082: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
6-081: TRAA, A. VAN - Suriname 1900-1940.
1-1198: TRAPÉ, A. - Saint Augustinus, l'homme, le pasteur, le mystique.
7-933: TREECE, HENRY - De kruistochten.
9-1549: TRESSEL, PIERRE. - Die praktische Pendelforschung. , Vorwort R.P. Bourdoux. .
6-66: TREUGE, LOTHAR. - Huldigungen. .
8-2548: TREUGE, LOTHAR - Huldigungen.
5-490: TRICALET, L'ABBÉ - Traité de l'Amour de Dieu, par St. François de Sales; publiée par M. l'Abbé Tricalet, auteur de la Bibliothèque des Pères de l'Église, du Livre du Chrétien, etc..
6-355: TRICHT S.J., V. VAN - Le Père Lievens.
3-295: VAN TRIER, - Herderlyken Brief van zyne koninglyke hoogheyd den Aertsbisschop en keurvorst., Vertaeld uyt het Hoogduytsch..
3-921: TRIVELLATO, M. ANTONIO DE. - Dissertatio de Augustissimo Eucharistiae Sacramento et Sacrificio. .
1-1365: TROCHU, F. - Pierre-Julien Eymard.
1-2282: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
1-2281: TROCHY, FR. - Sainte Bernadette Soubirous, Sœur Marie-Bernard de la Congregation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers (1844-1879).
8-1429: TROLSKY, TYMEN - Hyacintha en Pasceline; Roman.
8-2011: TROLSKY, TYMEN - Nagelaten gedichten / Indonesische gerechten [tweede druk; ander lettertype dan bij Nagelaten Gedichten].
1-4151: TROMP, NICO EN MAAS, JACQUES - Voorlezen uit Rembrandt, Visie op bijbelse verbeeldingen.
1-1043: TROMP, N.J. - Leven vanuit de psalmen met het oog op god, Cahiers voor levensverdieping nr. 26.
5-491: TRONCON, M. - Traité de l'Obéissance.
3-922: TRONSON, M. - Oeuvres Complètes de M. Tronson. , Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, réunies pour la première fois en collection. Classées selon l'ordre logique, et publiées par M. l'Abbé Migne. Tome premier. .
2-23: TROOSTER, MARIE - Sint Dominicus en zijn derde orde.
7-2386: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
7-091: TROTZKY, L. - L'Avènement du Bolchevisme.
8-1430: TROYES, CHRÉTIEN DE - Perceval of het verhaal van de Graal, Reeks: Prisma Klassieken nr. 17.
6-191: TRUNGPA, CHÖGRAM - Born in Tibet; by Chögram Trungpa, The eleventh Trungpa Tulku, as told to Esmé Cramer Roberts.
8-273: TSCHICHOLD, JAN - Geschichte der Schrift in Bildern.
2-1837: JOANNE POLMANO TUBIZIANO - Breviarium Theologicum, Continens definitiones, descriptiones, et explicationes terminorum theologicorum.
7-202: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14dede eeuw.
7-180: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige 14de eeuw.
6-032: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
7-1051: TUCHMAN, BARBARA - De waanzinnige veertiende eeuw.
6-033: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot; De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
1-4153: TUKKER, C.A. - Water putten I; Kerkhistorische teksten, Verzameld, vertaald en ingeleid door dr. C.A. Tukker.
7-740: TULLII CICERONIS, M. - Orationes Selectae; Mit historischen, kritischen und erklärenden Anmerkungen von Anton Möbius, für den Schulgebrauch neu bearbeitet von Gottl. Christ. Crusius; Erstes Heft + Zweites Heft + Drittes Heft + Viertes Heft + Fünftes Heft + Sechstes Heft / Laelius de Amaticia; Zum Gebrauche für die mittleren Klassen der Gelehrtenschulen erläutert von Dr. Georg Aenotheus Koch [all in one volume].
7-1825: TUMMERS, P.L.M. - Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen.
7-3271: TUMMERS, HARRY (REDACTIE) - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
1-4342: TÜMMLER, H. - Luther und Erfurt.
9-790: TÜRLER. - Zeit. , Katharina Krauss-Vonow; Franco Fontana; Josef von Mentlen; Jost Wildbolz. .
1-4563: TURNšEK, M. - Licht und Wort; Kulturträger aus dem Osten Konstatin und Methodios, Dramendrehbuch in 21 Szenen.
9-989: TURNER, A.J. - Tijd. , Catalogus. .
7-2103: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie- en Handelsonderneming.
8-2437: TUYL, RENÉE VAN - Eternal now.
2-629: VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas du Fossé.
7-100: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN (M. DE LA PRISE) - Agrippa d'Aubigné, een vriend van Hendrik IV.
1-4154: TUYLS, S. - De mens die je liefhebt, is ziek, Verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid.
7-1874: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies; De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
7-1826: UBACHS, P.J.H. - Tweeduizend jaar Maastricht.
7-1774: UBACHS, P.J.H. - St.-Matthijskerk, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 13].
1-4621: UDEN, M. VAN / POST, P. (REDACTIE) - Christelijke bedevaarten; Op weg naar heil en heling.
7-2939: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
7-2832: UFFELEN, JOHAN VAN - Helers en heiligen; Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
1-1164: UHL, U. (TRANSLATION) - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Dritter Band.
7-1527: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935); Met platen en schetsen [heruitgave van de tweede druk van 1937].
7-2249: UIJTERWAAL, H.J.J. - En mejuffrouw van Kuik kreeg bloemenm; R.K. Parochieel Armbestuur der Stad Utrecht 1931-1957.
9-1088: UITERT, M. VAN. - Geschiedenis van O.L.V. van Lourdes. , Klasbibliotheek, 8. .
5-493: ULDRIX, ANTONIUS - Pentateuchis Moysis, cum interspersis mantissis, historico-chronologicè deductus, Scholastico-dogmaticè discussus, ad mentem Angelici, quinti et communis Ecclesiae Doctoris S. Thomae Aquinatis; praesidebit F. Ambrosius Schmising S. Ordinis FF. Praedicatorum S. Scripturae Professor, Defendet F. Antoninus Uldrix ejusdem Ordinis.
6-417: ULE, WILLI - De aarde en hare volken; Eerste Deel: Europa / Tweede Deel: Azië en Afrika / Derde Deel: Amerika, Australië en de Poollanden.
1-4156: ULEYN, A. - Religiositeit en fantasie.
7-2671: ULIJN, GERARD - De geschiedenis van het Graafschap Megen.
7-3407: ULIJN, GERARD - Titus in Oss, Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Titus Brandsmaparochie te Oss in 2009.
5-778: IOANNIS A STO THOMA ULISSIPPONENSIS (ORD. PRAEDICATORUM) - De Sacramentis in genere; deque venerabili eucharistiae sacramento, et de poenitentia, disputationes absolutissimae, Opera & studio R. P. Fr. Francisci Combefis ejusdem Ordinis, Conventus sanctissimae Annuntiationis Congregationis sancti Ludovico, Theologiae Professoris editae; Editio Altera emendatior.
1-4622: ULLEMAN, H.A. - Naar het Land van Belofte en Vervulling, Verhaal van een pelgrimaadje naar Jeruzalem.
3-296: ULLMANN, CARL. - Gregorius van Nazianzus de Theologus. , Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerke en des leerstelsels in de vierde eeuw. In twee deelen, eerste en tweede deel. Uit het Hoogduitsch, met een voorberigt van J. Clarisse. .
7-1058: ULLMANN, WALTER - A short history of the Papacy in the Middle Ages.
7-010: ULMER, CHRISTOPH - The castles of Fruili; History and civilization; Photographs by Gianni d'Affara.
1-2891: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 18-20. .
1-2892: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 21-23. .
1-2893: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 24..
1-2894: DENZINGER-UMBERG. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum., Editio 26..
6-11: UNGER, PROF. WILLIAM. - Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. , Vierzig Radirungen. Mit einer Einleitung von Fr. Müller, und erläuterndem Text von W. Bode. .
7-2520: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg.
8-11: UNGER, MARJAN - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
8-186: UNGER, HELGA - Text und Bild im Mittelalter; Illuminierte Handschriften aus fünf Jahrhunderten in Faksimileausgaben, Ausstellung der Universitätsbibliothek Bamberg 1986.
9-1718: UNGER, HELLMUTH. - Germanin, Geschichte einer deutschen Großtat. , Mit 18 Bildtafeln. .
3-923: URBANUS, R.P.F. - Examen Theologo Scripturisticum. , Sive Petitiones Theologicas, et responsiones scripturisticas, concernentes Theologiam Moralem collegit. .
1-4158: URS VON BALTHASAR, H. - Erster Blick auf Adrienne von Speyr.
1-4157: URS VON BALTHASAR, H. - Oriëntering voor zoekende christenen.
3-925: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 3e samedi de chaque mois. IIIe année, 1900-1901, no 41 - XIIIe année, 1909-1910. .
3-924: URSULE, SAINTE. - Echo de Sainte-Ursule. , Paraissant le 1er et le 16 de chaque mois. Xe année, 1906-1907. No 1 - 24. .
3-297: UTBERG, S. - Drietal Leerredenen, op den feestdag van den H. Augustinus, den Aartsengel Michaël. , En bij gelegenheid van de plegtige planting van het Kruisbeeld op het R.C. Kerkhof aan den Kwakel. .
8-2466: UTERMOHLEN, VIRGINIA - Poëmes.
1-3015: UTHMAN, J. VON - Joden en Duitsers; een pathologische verhouding.
8-477: WESTFEHLING UWE - Zeichnen in der Renaissance; Entwicklung, Techniken, Formen,Themen.
6-956: UYTTERHOEVEN, J. / ROOSBROECK, R. VAN - Wandplaten voor het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis; Toelichtende tekst door Dr. J. Uytterhoeven en R. Van Roosbroeck.
6-826: UYTTERHOEVEN, RIK / VAN DEN HEUVEL, HERMAN - Twee eeuwen Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo te Leuven (1794-1994).
9-13: UYTTERSPROT, DR. H. - Heinrich von Kleist. , De mensch en het werk. Rijksuniversiteit te Gent, werken uitgegeven door de faculteit van de wijsbegeerte en letteren, 101e aflevering. .
6-100: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-101: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
6-099: VADERS, HANS J. (COÖRDINATIE) - Curaçao [text in three languages: Nederlands - English - Español].
7-1479: VAESSEN, J.A.M.F. ET AL. (REDACTIE) - Jaarboek 1995 Nederlands Openluchtmuseum.
6-93: VAILLAT, LÉANDRE. - La Danse a l'Opéra de Paris. , Dessins d'André Michel. Exemplaire No 2893. .
8-2405: VAISSIER, J.J. - A deuout trwatyse colled The tree & XII. frutes of the Holy Goost; Edited from Ms. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge; With a collation of the other Mss and the printed edition of 1534/5 (Stc 13608), together with notes on the Mss, language and contents [Proefschrift, Dissertation].
1-1675: VALART, J. - De Imitatione Christi, Libri Quatuor, ad octo manuscriptorum ac primarum editionum sidem castigati & mendis plus fexcentis expurgati.
3-298: VALCKE, PETRUS FRANCISCUS. - Sermoenen op de sondagen en feestdagen. , Eerste en tweede deel..
7-168: VALENTIN, F. - Histoire de Venise.
8-1552: VALERIUS, ADRIANUS - Neder-landtsche Gedenck-clanck [facsimile van de oorspronkelijke uitgave, gelijk in uiterlijk en formaat aan de eerste druk van 1626; Reeks: Herleefd Verleden].
8-2192: VALÉRY, PAUL - Charmes.
1-4343: VALK, J.P. DE (SAMENSTELLING) - Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831, Eerste Band: Chrononologische lijst van documenten / Tweede Band: Archieven, overzichten en indices.
2-392: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
2-391: VALK, J.C. DE - Heel hun leven, Uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huize St. Anna te Heel op 15 augustus 1979.
7-1329: VALK, LOES VAN DER - van pauperzorg tot bestaanszekerheid, Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965.
8-2018: VALKENIER, FRANK - Kerstmisdieren, [Met keningen naar middeleeuwse houtsneden].
8-2017: VALKENIER, FRANK - Tafelrelen van de Menswording Onzes Heren; Een cyclus kerstverzen, Versierd met initialen en een omslagtekening van Luc van Hoek.
8-2014: VALKENIER, FRANK - Fragmenten uit het niets.
8-2016: VALKENIER, FRANK - Laus Brabanciae; Verzen.
8-2015: VALKENIER, FRANK - Rondelen.
8-1765: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
8-1766: VALKENIER, FRANK - Blazoen.
7-3994: VALKENIER, FRANK - Blazoen [Gedichtenbundel].
6-532: VALLAUX, CAMILLE ET AL. - Visages de la Bretagne, Series: Collection Provinciales.
1-4162: VALORTA, M. - De geschriften 1943; Katechese van Jezus zelf; Deel 1.
1-4160: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, Deel 4: Vervolg van het tweede jaar van het openbare leven.
1-4161: VALORTA, M. - Het epos van de God-Mens; Geschriften van Maria Valorta, deel 6: Vervolg van het tweede jaar en begin van het derde jaar van het openbare leven.
3-928: VALUY, R.P.B. - Du Gouvernement des Communautés Religieuses. , Sixième édition. Faite d'après les derniers travaux et les dernières intentions de l'auteur. Et précédée d'une vie de Michaud, par M. Poujoulat. Tome I-VI. .
3-929: VALUY, P. BENOIT. - Le Directoire du Prêtre, dans sa vie privée et dans sa vie publique. , Douzième édition. Bound with: Compendium Perfectionis Sacerdotalis, seu via brevis ac facilis (Schouppe). .
10-106: VANDALE, B. - Vie et Miracles de Saint Rombaut., Patron de la ville de malines. D'après les tableaux de Michel Coxie et Autres Qui se trouvent a la cathédrale de malines. Avec une explication par B. Vandale. Deuxième édition..
2-1136: VANDALE, B. (EXPLICATION) - Vie et miracles de Saint Rombaut, patron de la ville de Malines, D'apres les tableaux de Michiel Coxie et autres, qui se trouvent a la cathédrale de Malines.
1-5004: VANDEN BOSSCHE, PETRUS - Den Katholyken Pedagoge ofte Christelyken Onderwyzer, in den Catechismus verdeeltd in vyf deelen; Uytleggende in honderd lessen de Christelycke waerheden, en principaele mysterien van het Heyligh, Rooms, Katholyk, Apostolykk Geloof ..., By-een-vergaderd en voorgesteld door den Eerweirdigen Pater P. Petrus Vanden Bossche.
1-5005: VANDEN BOSSCHE, PETRUS - Den Catholieken Pedagoge ofte Christelyken Onderwyzer, in den Catechismus verdeyld in vyf deelen; Uytleggende in honderd lessen de Christelijcke Waerheden, en voornaeme mysterien van het Heyligh Rooms, Catholiek, Aposteliek Geloof ..., By-een-vergaedert en voorgesteld door den Eerw. Pater P. Petrus Vanden Bossche.
1-4862: VANDEN BOSSCHE, P. - Den Catholieken Pedagogie oft Christelyken Onderwyzer, in den Catechismus verdeylt in vyf deelen; Uyt-leggende in hondert lessen de Christelijcke waerheden, ende principaele mysterien van het Heyligh Rooms, Catholijck, Apostolijck geloof ..., By-een vergaedert en voorgesteld door den Eerw. Pater P. Petrus van den Bossche.
1-1029: VANDENBROUCKE, F. O.S.B. - Les Psaumes le Christ et nous.
2-861: VANDENBRUGGHEN, L., KARMELIET - Rafaël Kalinowski, 1835-1907, Pools karmeliet.
6-083: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-084: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam; Een oerwoud-staat in Suriname, Vertaald en ingeleid door Albert Helman.
6-840: VANDERSTRAETEN, RAF / PRENEEL, MARIJ - 175 jaar Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar (1820-1995).
2-2126: VANDEUR, DOM EUGÈNE O.S.B. - Het heilig Misoffer, Verklaring der gebeden en ceremoniën; vertaald en bewerkt naar de 8ste Fransche uitgave.
6-997: VANDEVOORT, MAGDA (SAMENSTELLING) - O.-L.-vrouw van de Ham-Instituut 1885-1985.
7-1007: VANHAECKE, LUC - Karel de Stoute; Vierde Boergondische hertog.
1-4608: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en wassende maan, Pelgrimstochten naar het Heilig Land.
1-2588: VANHORENBEECK, C. - Het Heerlijk Missiewerk., Vierde uitgaaf. .
6-912: VANMALDEGHEM, ZR. A. - Geschiedenis van de Congregatie O.-L.-Vrouw-Visitatie Gent 1669-1984.
1-1505: VANSTEENWEGEN, D. - Leven van de Heilige Johanna van Frankrijk, Kroniek van de annonciade.
6-955: VANTHOURNOUT, CL. - Klooster St.-Vincentius Werken; Tentoonstellingscatalogus.
9-169: VARENDONCK, J. - Over esthetische symboliek. , Een psycho-analytisch onderzoek. .
2-606: VARENNE, J.-M. - Guide de la retraite spirituelle, Dix lieux essentiels.
2-142: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
2-141: VARGHA, DAMIAAN S.O.C. - Hongarije en de Cisterciënsers, Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgave.
6-342: VARIOT, JOSEPH - Vingt ans d'Apostolat; Les Pères Blancs, ou Missionaires d'Alger.
6-95: VARIOUS. - Het Depot belicht. , Beeldengalerij. Tekst: Wim van der Beek; Fotografie: John Stoel. .
6-64: VARIOUS. - Pen en Burijn. , Portfolio Poëziebladen. Genummerde exemplaren. .
6-62: VARIOUS. - Zur Geschichte der Costüme. , Nach Zeichnungen von Wilh. Diez, C. Fröhlich, C. Häberlin, M. Heil, And. Müller, F. Rothbart, J. Watter. Colorierte Ausgabe. 125 Zeichnungen. .
6-47: VARIOUS. - Schatten van de tsaar. , Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin. .
6-45: VARIOUS. - Eaux-fortes Mezzotintes et Pointes-seches Modernes. .
9-792: VARIOUS. - Vrouwen van Amsterdam. , Fotografen geïnterviewd door: Hanneke Meerum Terwogt. .
9-830: VARIOUS. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ter gelegenheid van haar honder-jarig bestaan. , 7-8-9 juli 1949. 1849-1949. .
9-842: VARIOUS. - Illustriertes Gartenbau-Lexicon. , Mit 1002 Textabbildungen. Dritte, neubearbeitete Auflage. Begründet von Th. Rümpler. .
9-1411: VARIOUS. - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd. .
9-132: VARIOUS. - Cursus Anarchisme. .
9-40: VARIOUS. - Een tien voor vlijt. , Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS. .
9-1321: VARIOUS. - Encyclopedie van de materialenkennis. , Samengesteld onder leiding van Mr. Ir. K. Berg, Ir. G. Boes, Ir. J. van den Linde. In 3 delen. .
9-1450: VARIOUS. - Natuur en Techniek. , Algemeen populair-wetenschappelijk maandblad. Elfde jaargang. .
9-1449: VARIOUS. - Natuur en Techniek. , Algemeen populair-wetenschappelijk maandblad. Tiende jaargang. Onder leiding van John Kooy. .
9-57: VARIOUS. - Aspecten van de dood in het volksleven. , Volkskunde, driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. 91e jaargang, nr 3. (september 1990). .
2-2689: VARIOUS. - Varia, Controversia 8. , Met o.a.: Het Geloof van den Christen (Sigismundus Storchenau); Wat is de Kerk? (Alonseus Merz); Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en haar Geloofsleer (Alonseus Merz); De beloften aan de heilige kerk (Bo
2-2690: VARIOUS. - Varia, Controversia 9. , Met o.a.: Vingt-neuf lettres sur les quatre articles dits du clrgé de France (Litta); Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen; Theologiae polemicae Prolegomena; .
7-717: TERENTII VARRONIS - Opera quae supersunt; In lib. de ling. Lat. Coiectanae Josephi Scaligeri; In lib. De re rust.; Notae eiusdem; Alia in eundem scriptorem, trium alioru, Turn. Vict. August.; Editio Tertia, recognita & aucta.
8-2020: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
8-2021: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
8-2019: VASALIS, M. - De vogel Phoenix; Gedichten.
2-72: VATUS, JEAN - l'Abbaye Cistercienne du Pont Colbert a Versailles.
3-931: VAUBERT, P.L. - La Dévotion a N.S. Jésus-Christ dans l'Eucharistie. , Tome premier et second. .
1-2641: VAUDON, E.H.J. - Een Zaaier voor Christus., Leven van Mgr. St. Henry Verius, Bisschop van Limyra, missionaris van het Heilig Hart. .
5-494: VAULLET, L, ABBÉ - Méditations pour tous les jours de l'année, à l'usage des religieuses et spécialement de celles qui se vouent au service du prochain dans les hôpitaux, dans les prisons, dan l'enseignement, etc.; Tome Premier + Tome Deuxième, Ouvrage utile a Messieurs les Ecclésiastiques qui ont des religieuses à diriger.
2-883: VAUSSARD, M-M. - Le carmel.
1-3086: DE VAUX, R. - Hoe het oude Israël leefde, De instellingen van het Oude Testament; deel 1 + deel 2.
1-1843: VAUX, P. DE - Vita sanctae Coletae (1381-1447).
5-495: VAVASSEUR, LE R. P. LE - Les fonctions Pontificales selon le Rit Romain; Tome Premier + Tome Second.
9-961: VÁVRA, J.R. - Das Glas. , Und die Jahrtausende..
7-1001: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
7-1002: VÁZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II, heerser van een wereldrijk.
7-038: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - De steenen spreken; De goddelijke boodschap der groote pyramide, Bewerkt naar 'The great Pyramid, its divine message; an original co-ordination of historical documents and archeological evidences' by D. Davidson et al..
9-174: VEDDER, DR. R. - Over het copieeren van eenvoudige geometrische figuren door oligophrenen en jonge kinderen. , Een pathopsychologische en ontwikkelingspsychologische studie. .
7-930: VEDEL, VALD. - De ridderromantiek der Franse en Duitse middeleeuwen, Geautoriseerde bewerking door H. Logeman.
7-2227: VEDER, W.R. - Het archief der familie De Graeff; Inventaris en regesten.
9-757: VEEN, HERMAN VAN. - Herman van Veen. , Gedichten en foto's. .
8-1436: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Vriendelijke vreemdeling.
8-1435: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest; Roman.
8-1434: VEEN, ADRIAAN VAN DER - De man met de zilveren hoed.
8-1433: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken; Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
7-3039: VEEN, ANNEMIEK VAN DER / WOLS, RIEN (EINDREDACTIE) - Lezen in Brabantse bronnen, Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift.
7-3114: VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee; Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
8-1437: VEEN, J. V.D. - Paul's verblijf op den Sperwerhorst; Een romantisch verhaal.
7-3923: VEEN, JACOB H.S.M. - Sporen over de Heuvel; De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
7-2107: VEENMAN, C.G.M. - 90 jaar Sint-Laurentiusvereniging; Scouting Naaldwijk (Sint-Laurentius- en Miriamgroep).
8-1439: VEENSTRA, FOKKE - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft; Twee studies in renaissancistische levensidealen.
1-4163: VEER, W. DE, S.J. - Lezingen en toespraken, Eerste bundel + Tweede bundel + Derde bundel; in één band.
3-932: VEGA, CHRISTOPHORO DE. - Theologia Mariana, sive certtamina litteraria de B.V. Dei Genitrice Maria. , Quae tam apud theologos scholaticos, quam apud sacrorum voluminum interpretes exagitari solent. Editio prima Neapolitana. Tomus primus et secundus. .
8-1440: VEKEMAN, H. - Van der feesten een proper dinc; Temperamentvolle vriendschap tussen hof en hemel, Tekstuitgave en interpretatie door Prof. dr. H. Vekeman.
2-1688: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar A, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1623: VEKEN, B.J. VAN DER, O.PRAEM. - Samen met Christus naar de Vader, Misboekje voor de kleinen van 6-8 jaar; met de officiële teksten van het gewone van de Mis voor de actieve deelname.
2-1691: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen; volledige uitgave: liturgische jaren A-B-C, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-1694: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Gods Woord in de eucharistie van dag tot dag; Liturgisch lezingenboek voor de weekdagen, met inleidingen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1710: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen, (Door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, en benedictijnen van de Sint-Andriesabdij).
2-1689: VEKEN, JOS VAN DER (LEIDING VAN SAMENSTELLING) - Nieuw gemeenschapsmissaag voor zon- en feestdagen; liturgisch jaar B, (Door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo).
2-957: VELASCO BAYON, B., O.CARM. - Historia del Carmelo Español, Vol. I / II / III / IV (1265-1835).
8-1768: VELDE, ANTON VAN DE - De vloek; Lyrisch-dramatische cyclus, Met houtsneden door Maria Aldernaght.
7-385: VELDE, RUDI TE - De filosoof en de dood; Plato's Phaedo: analyse en interpretatie.
1-1629: VAN DE VELDE, F. - Priester Poppe te Leopoldsburg, 1922-1924.
1-1623: VAN DE VELDE, F. - Priester Poppe op Sint-Coleta, 1916-1918.
1-1622: VAN DE VELDE, F. - De wereld van Edward Poppe.
5-496: VELDE, JOANNES-FRANCISCUS VAN DE - Nova et absoluta Collectio Synodorum tam provincialium quam dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis; Pars Secunda, Summo labore primum collegit et illustravit Joannes-Franciscus van de Velde; Nunc vero jubente ac promovente celsissimo ac reverendissimo principe Francisco-Antonio De Méan, Archiepiscopo Mechliniensi; recollegit, supplevit et illustravit Petrus-Franciscus-Xaverius de Ram.
7-1760: VELDEKE, HENDRIK VAN - Servaas-legende.
6-376: VELDEN, DORA VAN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835, Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Dr. Dora van Velden.
7-3493: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER (UITGEGEVEN DOOR) - Cronijk der Stad 's-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623.
7-3242: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - De kosterij van Bokhoven 1369-1969, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXXVI.
2-272: VELDEN, G.M VAN DER ET AL. - Eeuwenlang, Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
7-3238: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XLIII.
7-2879: VELDEN O.PRAEM., G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven, en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLIII].
2-240: VELDEN, G.M. VAN DER O. PRAEM. - De economische geschiedenis van de Abdij van Berne van 1134 tot 1797.
7-3400: VELDHOVEN, JOS / ROVERS-SWAANEN, RINY - Mierde tussen kerk en kroeg; Dorpsgezichten tussen 1500 en 1800, Tentoonstellingscatalogus.
7-2192: VELDHUIZEN, J. VAN - Een eeuw Heilig Hart-Parochie Maarssen, 1885-1985.
7-804: VELDHUYS, GERARD JAN TEN - De misericordiae et clementiae apud Senecam philosophicum usu atque ratione [Dissertation].
1-619: BOUMAN; VELDKAMP - Allerhande voor piano 2 / hdn. Deel I, Eenvoudige bewerkingen, genrestukjes, dansen en marschen, sonatinestukjes en koralen.
1-1739: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, Hervormer van kerk en samenleving.
2-917: VELLA, A. AND BENKER, G., O.CARM. - Carmelite Formation, Proceedings of the International Programme for Carmelite Formators, Fatima - Portugal 9-27 January 2001.
7-2727: VELLENGA, DIRK - Erfstukken; Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000.
1-1550: VELSEN, Y. VAN - In dienst van de missionerende Kerk, Moeder Maria Martha van de Gekruisigde Jezus, Passioniste.
8-2023: VELTHEM, LODEWIJK VAN - De Guldensporenslag; Een fragment uit de Voortzetting van de Spiegel Historiael, Uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door W. Waterschoot.
7-2830: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-België.
7-2736: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-brabant, een gewest in opkomst.
7-1478: VEN, J. VAN DER - Van vrijen en trouwen op 't boerenland.
1-4164: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context, Serie: Handboek Praktische Theologie).
1-3538: VEN, J.A. VAN DER (REDACTIE) - Toekomst voor de kerk?, Studies voor Frans Haarsma.
8-75: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Codices additi; Aanwinsten in de handschriftenverzamelinjg van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996.
7-2793: VEN, F.J.M. - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2709: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
7-2932: VEN, JACE VAN DER - Tussen juichen en joelen.
7-3996: VEN, JACE VAN DE - Mijn tragische ziekte en dood [Gedichtenbundel], Brandon-Herdrukken; Uitgave onder auspicien van Sectie Literatuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-brabant.
7-3938: VEN JR, ARN. P. M. VAN DER - Drie jaren voetbal-concentratie, Met een voorwoord van K.J.J. Lotsy.
1-1457: VENARD, M. - Moeder Marie Louise Hartzer, eerste algemene overste van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Issoudun, Haar brieven.
5-713: LAURENTII JUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia, in duos Tomos distincta, Et ad meliorum Harmonium nunc primum redacta, atque aucta; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-712: LAURENTII IUSTINIANI PROTOPATRIARCHAE VENETI - Opera Omnia; siue Penus instructissima rei totius Theologicae, ac Concionatoriae, Novo auctario tractationis De Incendio Divini Amoris ex MS. Nupereditae locupletata; insupérque additis ubique nunc primum Sectionibus ac numeris ad commodiorem lectoris usum aparta; Editio prima Gallicana, emaculatissima & tersissima.
8-412: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der Officien ofte Dienst der Missen / Little book of the Offices or Service of the Mass; Deel 1: Facsimile / Deel 2: Commentaar / Commentaries.
7-1832: VENNER, G.H.A. (EINDREDACTIE) - Roermond, stad met verleden; Negen hoofdstukken over Roermondse geschiedenis.
1-771: VENTE, M.A. - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1447-1971, Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
7-2958: VENTE, MAARTEN A.L - Die Brabanter Orgel, Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
1-2252: VENTURI, A. - La Madone; réprésentations de La Vierge dans 'art Italien.
1-2261: VENTURI, A. - La Madone.
9-195: VENZAC, GERAUD. - Les origines religieuses de Victor Hugo. .
1-2954: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
1-2955: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
7-2985: VERAGHTERT, K (REDACTIE) - Industrialisatie in de Kempen, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 13].
9-166: VERBEEK, PROF.DR. E. - De man met de glazen hoed. , Over de dromen van Sigmund Freud. Biografisch Essay. .
1-780: VERBEEK, H. - Boeren zangen, Veertig zangen voor boer en boerin.
1-775: VERBEEK, H. - Zang van de monnik, Zangen van Herman Verbeek.
1-776: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht, Zangen van Herman Verbeek.
1-777: VERBEEK, H. - Liefde gaat langzaam, Zangen van Herman Verbeek.
1-778: VERBEEK, H. - De dag dat ik gezongen heb, Zangen van Herman Verbeek.
1-779: VERBEEK, H. - Slapen in een zoen, Zangen van dood en leven.
1-4616: VERBETEN, P. ET AL. (SAMENSTELLERS) - Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
1-4165: VERBOVEN, L. - Pelgrim in het leven; Estafette-gesprekken.
1-2772: VERBRAKEN, P. - De eerste eeuwen van het christendom, van de apostelen tot Karel de Grote.
7-147: VERBRUGGE, HENDRIK - Keizer Karel; Testament van een Habsburger.
2-1701: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1648: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
2-1647: VERBRUGGEN, J. O.PRAEM. (VERZORGING) - Berne Handmissaal voor zondagen en feesten, Afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst, en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
7-3611: VERBUNT, FRANS - Tilburgs vur tonpraoters en aandere saaweleers; Grôot Woordeboek van de Tilburgse tail, zisde perbeersel, op zen oore nao gevild.
7-3610: VERBUNT, FRANS - Tilburgs vur tonpraoters en aandere saaweleers; Grôot Woordeboek van de Tilburgse tail, vèèfde probeersel.
8-2025: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's; Gedichten, Met houtsneden van Nelly Degouy.
8-2024: VERCAMMEN, JAN - De parelvisscher, Illustraties van Luc de Jaegher.
8-2026: VERCNOCKE, FERDINAND - De geesel Gods, Met tekeningen van de schrijver zelf.
8-2112: VERCORS - La marche à l'étoile.
9-168: VERCRUYSSE, JEROOM. - Voltaire. , Exposition organisée à l'occasion du bucentenaire de sa mort. Catalogue. .
5-497: VERCRUYSSE, BRUNO, S.J. - Nouvelles méditations pratiques pour tous les jours de l'année, sur la vie et la doctrine de N. S. Jésus-Christ, destinées principalement à l'usage des communautés religieuses, Tome Premier (du 1er Janvier au 30 Juin) + Tome Second (du 1er Juillet au 31 Décembre).
3-301: VERCRUYSSE, BRUNO. - Nieuwe Practische overwegingen voor alle dagen des jaars., Over het leven onzes- heeren Jesus- Christus voornamelijk ingericht ten gebruike van religieuzen. Derde Uitgaaf. Eerste deel van 1 januari tot 30 juni. .
8-1591: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1590: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
8-1581: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam; Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben + Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek, Supplement, door J.J. van der Voort van der Kleij.
1-2943: VERDEGAALC. / WEREN, W. (REDACTIE) - Stromen uit Eden; Genesis 1-11 in bijbel, joodse exegese en moderne literatuur, Aangeboden aan prof. dr. N.R.M. Poulssen, bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Oude Testament en het Hebreeuws aan de Theologische Faculteit Tilburg op 22 mei 1992.
1-4260: VERDEYEN, P. - Willem van Saint-Thierry en de liefde, Eerste mysticus van de Lage Landen.
9-141: VERDONK, W.E. - Peut être. , De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting. .
6-940: VERDOODT, FRANS-JOS - De zaak - Daens; Een priester tussen Kerk en christen-democratie.
1-4166: VERDUYN, M. - De grote woorden voorbij, Een generatie theologen over God, werk en leven.
2-1685: VERGEER, DEODATUS O.F.M. - Kerkboek voor de katholieke man en vader; overwegingen en gebeden.
7-729: VERGIL - Sämtliche Werke: Hirtengedichte - Landbau - Katalepton - Aeneis , Heausgegeben und übersetzt von Johannes und Maria Götte.
7-617: VERGIL - Aeneis; Übersetzt van Johannes Götte, Mit 136 Holzschnitten der 1502 in Straßburg erschienenen Ausgabe; Herausgegeben und kommentiert von Manfred Lemmer.
8-2468: VERGIL - Hirtengedichte; Lateinisch und Deutsch, Deutsch von Theodor Haecker, Zeichnungen von Richard Seewald.
7-727: VERGILE - Énéade; tome 1: Livres I-VI / Tome 2: Livres VII-XII [Latin et Français], Texte établi par René Durand et traduit par André Bellessort.
7-726: VERGILI MARONIS, P. - Carmina; Edidit Georgius Thilo.
7-725: VERGILII MARONIS, P. - Opera in tirorum gratiam; perpetua annotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne edidit et suas animadversiones adiecit; Post curas Ern. Car. Frider. Wunderlichii; Vol. II.
7-718: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek I en II [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-719: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek III en IV [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-307: VERGILIUS - De Aeneis, Vertaald door J.J. Terwen, Verlucht door Nico Baak.
7-720: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis; Boek VII en VIII [Latijns en Nederlands]; in Nederlandse hexameters vertaald door Henk Schoonhoven.
7-722: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - Bucolica / Georgica / Aeneis [Nederlandse tekst], Vertaald door Anton van Wildenrode; Tekeningen van Ianchelevici.
1-4169: VERGROTE, A. - Godsdienstpsychologie.
1-4168: VERGROTE, A. - Het meerstemmige leven, Gedachten over mens en religie.
1-4167: VERGROTE, A. - Religie, geoof en ongeloof, Psychologische studie.
8-2407: VERHAAR, JOHN W.M. (EDITOR) - The verb 'be' and its synonyms; Philosophical and grammatical studies, (3) Japanese, Kasmiri, Armenian, Hungarian, Sumerian, Shona, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 8.
1-851: VERHAEGHEN, L. - Alleluia!, Verzameling van kerkelijke gezangen en gebeden voor Mis en Lof.
7-3294: VERHAGEN, F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff, spoortrekker voor vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
1-4170: VERHASSELT, H. - Kerkgebruken, ten dienste van kosters en andere kerkbedienden.
1-1127: VERHEES, J.J. - God in beweging, Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
1-1131: VERHEIJEN, L. - Nouvelle approche de la règle de Saint Augustin, En Jésus-Christ comme un seul homme tendus vers la Beauté divine.
1-4687: VERHEIJEN, JAN O.S.B.OBL. - Bij de stal; zeven kerstverhalen.
1-1184: VERHEIJEN, L. - Sint-Augustinus verhaalt zijn bekering .
2-370: VERHELST, D. , C.I.C.M. - La Congrégation du coeur Immaculé de Marie (Scheut), Édition critique des sources, Tome I, Une naissance laborieuse 1861-1865.
1-4172: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-1706: VERHEUL, ABT AMBROOS, OSB (ALGEMENE LEIDING) - Eensgezind volharden in gebed, Een oecumenisch gebedenboek.
2-2031: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Het Paasmysterie in kerkelijke vroomheid en viering, Een bezinningsboekje voor priester en leek.
1-4171: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld, Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament (Proefschrift).
2-2121: VERHEUL, DOM AMBROSIUS O.S.B. - Inleiding tot de liturgie; haar theologische achtergrond.
3-1076: VERHEYENS, P., S.T.L. CANONIK EN PLEBAEN DER CATHEDRALE, EN ARCHPRIESTER VAN HET DISTRICT VAN ANTWERPEN - Ziele-spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgestelt, en uytgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus; Tweeden druk, nu merkelyk vergroot, en bestaende in vyf Tomen, Eersten Tome + Tweeden Tome + Derden Tome + Vierden Tome + Vijfen Tome (complete reeks).
3-934: VERHEYK, HENRICI. - Eutropii Breviarium. , Historiae Romanae ex recensione Henrici Verheyk. .
3-302: VERHEYLEWEGEN, F.C. - Vierde Saemenspraek waer in de Geloofs-stukken der Catholyke kerk en de gevoelens der Godsgeleerden, welke in den Zegenprael van het Kruys van Jesus-Christus. , Gepredikt en in druk gegeeven. Op eene duystere eb verwarrende wyze zyn voorgesteld, met grootere klaerheyd, tot onderwyzing der Catholyken worden uytgelegd. .
1-4173: VERHOEF, A.G. - Een bevlogen onderneming; Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 (Proefschrift).
9-116: VERHOEVEN, CORNELIS. - Boven de boomgrens. , De taal van het beleid. .
8-2027: VERHOEVEN, BERNARD - De voorhof; Gedichten.
8-2028: VERHOEVEN, NICO - Verzamelde gedichten, Inleiding, tekstverzorging en leeswijzer door drs. H.B.M. Meddens.
7-481: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin; De Griekse filosofie in haar spiegel; I: Figuren.
2-1968: VERHOEVEN, PEER - Meegaand, Gaandeweg het jaar.
7-3011: VERHOEVEN, CORNELIS / GENNIP, PIETER ANTON VAN / SWANENBERG, COR / SWANENBERG, JOS - , [Deze bundel verscheen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Nelleke de Laat op 16 maart 1996].
2-1966: VERHOEVEN, PEER - Je kinderen vieren, met liedteksten van Adri Bosch, muziek van Frans Bertens, tekeningen van Toon Gerritse.
2-1965: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind, Gedachten, gebeden en meditaties.
1-1501: VERHOEVEN, P. - Jezus van Nazaret.
1-1207: VERHOEVEN, C. (INLEIDING, VERTALING) - Augustinus, De orde.
8-1443: VERHOEVEN, CORN. - Rondom de leegte.
8-1442: VERHOEVEN, BERNARD - De zilveren spiegel, Prisma-Reeks no. III.
2-1967: VERHOEVEN, PEER ET AL. - Jij leve lang, Teksten en liederen bij geboorte en groei.
1-2378: VERHOEVEN, BERNARD - Maria's mysteriën, Een meivaart van heiligen en dwazen.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15