De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8-2418: OSKAMP, H.P.A. - The voyage of Máel Dúin; A study in early English voyage literature; Followed by en edition of Immram curaig Máele Dúin from the Yellow Book of Lecan in Trinity College, Dublin.
7-181: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des byzantinischen Staates, Mit zwei Karten im Text und sechs Karten auf Bleiblättern.
6-1304: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des byzantinischen Staates, Mit zwei Karten im Text und sechs Karten auf Bleiblättern.
8-2479: OSWALD (HERAUSGEGEBEN VON) - Bruchstücke aus Karl Bertold's Tagebuch.
1-1643: OTTENHOF, W. - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951, Bij het derde eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
9-2173: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland; Een biografie.
9-1912: OTTO, RUDOLF - Das Heilige; Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
1-3923: OTTO, B. - Die Nachricht kam über die Alpen.
2-517: OTTO, B. (ZUSAMMENGESTELT VON) - Sie leben anders, Dokumentarischer Bildband über die Orden, Kongregationen und Missionsgesellschaften der Katholischen Kirche.
7-1361: OUD, P.J. - Het jongste verleden; Parlementaire geschiedenis van Nederland; Deel I + II + III + IV + V + VI (1918-1940).
7-5153: OUDEJANS, FRANS - Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra, Geschreven en verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vestiging in Medan e.o. der Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth.
7-2395: OUDEN HENGEL, GERARD - Tien jaar sprokkelingen onder de toren.
7-2260: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt; Vervangende een Generale Beschrijvinge, mitsgaders de Privilegien, Keuren, Hant-vesten, Costuymen, Herkomens, Observantien ende Gewijsdens van voorz. Landen.
3-2157: OUDENRIJN, M.A. VAN DEN - De Armeniërs en hunne Kerk, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel II).
2-24: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
7-2875: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN / VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXVIII].
7-3561: OUDHEUSDEN, JAN VAN - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch, Met foto's van Ernst van Mackelenbergh.
7-3562: OUDHEUSDEN, JAN VAN - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch, Met foto's van Ernst van Mackelenbergh.
9-431: OUDSHOORN, WIM - Kijk op bijen, Met 12 kleurenfoto's en 27 tekeningen.
2-615: OURY, G.-M. - Les moines.
8-2361: OUSBY, IAN (EDITED BY) - The Cambridge Guide to literature in English.
6-1576: OUSPENSKY, P.D. - Conscience; The search for truth.
6-1505: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke; Fragmenten van een onbekende leer.
8-1557: OUWERSLOOT, D. / LASTDRAGER, A.J. - Bloemen van Nederlandsche dichtkunst, voor de jeuged.
2-4175: OUYTSEL, RUFIEN VAN - De drie rovers, en andere Franciscaanse novellen.
2-4225: OUYTSEL, RUFIEN VAN - De tedere viool van Sinte Clara.
1-3000: OVERZEE, KLAAS VAN - Buber en Israël; utopie en dialoog.
7-1270: OVERZEE, P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden, Deel I: Moderne Devotie - Bijbels humanisme - Humanistisch christendom.
9-1913: OVERZEE, P. VAN - Het moderne humanisme in Nederland.
7-689: OVIDE - Les Métamorphoses; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quatrième, Traduites par J.G. Dubois-Fontanelle; Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de notes par l'auteur, avec le texte Latin, et fig.; On y a joint un Dictionnaire Mythologique, et des notes explicatives d'après Banier, Dupuis, Noel etc., par F.G. Desfontaines.
7-690: OVIDE - Morceaux choisis des Métamorphoses [texte en Latin]; Avec une introduction et dos notes par Paul Lejay.
7-373: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der Platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
8-346: OWENS, L.T. - J. H. Mason 1985-1951, Scholar-Printer.
1-2971: OZ, AMOS - Totterdood.
2-1233: OZINGA, M.D. - De gotische kerkelijke bouwkunst, 124 foto's van Hans Sibbellee en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
7-2445: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VI: De Provincie Groningen; Eerste Stuk: Oost-Groningen, Met afbeeldingen naar teekeningen van W.A. Hemsing, H. van der Wal en anderen en naar foto's van J.P.A. Antonietti, W.A. Hemsing en anderen.
7-480: PAASSEN, G.R. VAN - Inleiding tot het Griekse denken.
9-1331: PAASSEN, W.J.C. VAN / RUYGROK, J.H. - Textielwaren; Ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het Brevet voor de textielhandel, de akten N a, N VII en de aantekening Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de akten N VII en N XIX voorbereiden.
7-074: PAASSEN, D. VAN / PASSENIER, A. (REDACTIE) - Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte; Een bronnenonderzoek.
5-386: PACAUT, LE R. P. - Discours de piété sur les plus importants objets de la religion, ou Sermons pour l'Avent, le Carême, et les principaux mystères, Tome I + Tome II.
5-387: PACCA, BARTHOLOMEO - Notizie sur Portogallo con una breve relizione della Nunziantura di Lisbona gia Nunzio Presso quella real corte / Relazione del Viaggio di Pio Papa VII. A Genova nella primavera dell' anno 1815. e del duo ritorno in Roma.
3-245: PACHTER, FELIX DE. - Korte beschryving van het dierbaar bloed van onzen zaligmaker Jesus Christus. , Aengebragt te Brugge den 7en april 1150, en daer op nieuw verheven den 3en meye 1819 door Felix de Pachter. .
2-70: PACI, CARMELO - Monreale. The Benedictine Cloister, A guide tot the visit and interpretation of its symbols.
1-2504: PAEPE, N. DE - Hadewijch: Strofische gedichten; een keuze.
1-2501: PAEPE, N. DE - Hadewijch: Strofische gedichten, Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
1-2502: PAEPE, N. DE - Hadewijch: Strofische gedichten, Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
1-2503: PAEPE, N. DE - Hadewijch: Strofische gedichten; een keuze.
1-2500: PAEPE, N. DE - Hadewijch: Strofische gedichten, Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
1-43: PAGELS, ELAINE - Beyond belief; The secret Gospel of Thomas.
1-37: PAGELS, ELAINE - De Gnostische Evangeliën, Met een voorwoord van Prof. Dr. Gilles Quispel.
1-6245: PAGELS, ELAINE - Adam, Eve, and the Serpent.
1-6246: PAGELS, ELAINE - De gnostische evangeliën, Met een voorwoord van Prof. Dr. Gilles Quispel.
8-2358: PAGETT, ANDREW (EDITED BY) - The Lakeland Poets; In the footsteps of William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey and others.
7-966: PAINTER, SIDNEY - A history of the Middle Ages 284-1500.
9-1286: PAIS, ABRAHAM - Einstein woonde hier.
9-1545: PALACIOS, MIGUEL ASÍN - Islam christianisé; Étude sur le soufisme à travers les oeuves d'Ibn 'Arabî de Murcie.
8-2195: BRUEYS / PALAPRAT - Oeuvres choisies de Brueys et Palaprat, avec une notice sur l'un et l'autre auteur.
7-5094: PALIT, PH. - Iman dan 'Ilmoe, Serie II, No. 1: Tjeritera segala perboeatan Napoléon I. Kaisar tanah Perentjis.
3-2267: PALLAVICINO, KARDINAL SFORZA - Geschichte des Tridentinischen Conciliums, Erster Band und Zweiter Band (in one volume).
6-1665: PALLIS, MARCO - Sikkim.
7-605: PALLOTTINO, MASSIMO - Les grands sciècles de la peinture; La peinture Étrusque.
6-1212: PALLOTTINO, MASSIMO - Italien vor der Römerzeit.
7-065: PALLOTTINO, MASSIMO - Italien vor der Römerzeit.
2-527: PALM, J. - Kloosters in Nederland, Plaatsen voor bezinning en inspiratie.
3-1099: PALMA, LUDOVICUS DE - Dryerhande Tractaet: d
6-1338: PALMER, R.R. / COLTON, JOEL - A history of the modern world.
1-6353: PALMIERI E.S., DOMINICUS - Institutiones Philosophicae, quas tradebat in Collegio Romano Societatis Iesu; Volumen 3: Pneumatologia - Theologia.
3-809: PALUDANUM, F. MICHAELEM. - Apologia Constitutionis Urbanianae. , Quae incipit in eminenti ecclesiae, divisa in duas partes (bound together). Bound with: R.P. Aegidii Gabrielis moralis doctrinae reiteratum examen ejusque Catholica Repetita Castigatio (Leodii, Petri Danthez, 1683). .
1-3927: PAMPHYLI, EUSEBIUS - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli, Boek V-VII, Bewerkt door H.U. Mdyboom.
1-3928: PAMPHYLI, EUSEBIUS - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli, Boek VIII-X, Bewerkt door H.U. Mdyboom.
7-1899: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Romeins Maastricht en zijn beelden.
7-1762: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden.
6-217: PANIKKAR, RAIMUNDO (EDITOR) - The Vedic experience Mantramañjar?; An anthology of the Vedas for modern man and contemporary celebration, Edited and translated with introductins and notes by Raimundo Panikkar, with the collaboration of N. Shanta, M.A.R. Rogers, B. Bäumer, M. Bidoli.
1-4354: PANK, O. - Ich bin bei euch alle Tage; Ein chrisliches Lebensbuch in Bild und Lied, Original-Prachtausgabe.
8-1304: PANNWITZ, RUDOLF - Albert Verwey und Stefn George; Zu Verwey's hundertstem Geburtstag.
2-969: PANZER, ST. - Observanz und Reform in der Belgischen Karmelitenprovinz 1623-1649.
7-829: PAOLI, U.E. - Vita Romana; Het leven in het oude Rome.
2-1244: PAOLUCCI, A. - Het ontluiken van de renaissancekunst, De deuren van de doopkapel te Florence.
2-842: PAPÀSOGLI, G. - Teresa Margherita Redi.
7-430: PAPE, W. - Wörterbuch der griechischen Eigennamen; Zweite Hälfte, ? - ?, Dritte Auflage, neu bearbeitet von dr. Gustav Eduard Benseler.
9-1914: PAPINEAU, DAVID (REDACTIE) - Filofofie.
1-1118: PAPINI, G - Sint Augustinus, De geschiedenis eener ziel, geautoriseerde vertaling uit het Italiaansch door Ellen Russe.
9-1915: PARACELSUS - Selected writings, Edited with an Introduction by Jolande Jacobi, translated by Norbert Guterman; Bollingen Sersies XXVIII.
9-618: PÂRIS, ALAIN - Livrets d'Opéra; II: De Rossine à Weber; Édition bilingue.
1-6247: PARIS, JEAN - La fuite en Égypte.
8-670: PARISE, GOFFREDO - L'odore del sangue, A cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini.
7-1326: PARKER, GEOFFREY - Van Beeldenstorm tot Bestand.
3-2039: PARMENTIER, F.J. - La Bibliothèque Jansénienne de l'Église d'Utrecht, Répertoire d'imprimés janséniens et anti-janséniens ...; avec une table chronologiqche et une liste de évêchés mentionnés.
3-810: PAROCCHI, S.É. LE CARDINAL. - Oeuvres Pastorales de S.É. De Cardinal Parocchi. , Successivement Évêque de Pavie et Archevêque de Bologne, présentement Vicaire-Général de Sa Sainteté Léon XIII. Trauites de l'italien avec l'autorisation de l'auteur, par l'Abbé Joseph Bonnet. .
1-1150: PARONETTO, V. - Augustinus, De boodschap van een leven.
2-617: PARPERT, FR. - Der monastische Gedanke.
1-200: O.R.V. PARRINDER, G. - De Grote Godsdiensten, Historisch en actueel met onder andere Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam.
1-6248: PARRINDER, GEOFFREY - Jesus in the Qur'?n.
1-1101: PARROT, A. - Abraham en zijn tijd, Deel XII in de serie Bijbel en archeologie.
2-1858: PARSCH, PIUS UND BERON, RICHARD OSB (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Wochenpsalter des Römischen Breviers, Lateinisch-Deutsch, Im Anschluss an die Messbücher von Anselm Schott OSB herausgegeben.
2-1922: PARSCH, PIUS - Laetare, Liturgische gedachten over de Missen van het Tijdeigen van het kerkelijk jaar.
1-6383: PARSCH, PIUS - Het Heilig Misoffer, het middelpunt van onze Eredienst, Voor Nederland bewerkt door den Rector van de Benedictinessen te Oldenzaal; Met een inleiding van Prof. Dr. Fr. Feron, President van het Groot-Seminarie te Roermond.
1-6249: PARSCH, PIUS - Messerklärung im Geiste der liturgischen Erneuerung.
9-3004: PARTSCH, SUSANNA - Gutav Klimt; Leven en werk.
1-2716: PARYS, M. VAN - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
7-2335: PAS, W. VAN DER - Tussen Vecht en Oude Rijn; Beschrijvende geschiedenis van noord-west Utrecht naar aanleiding van het eeuwfeest der R.K. Parochie Kockengen.
9-1917: PASCAL, BLAISE - Pensées, Nouvelle édition, revue avec soin.
9-1920: PASCAL, BLAISE - Pensées / Les Provinciales.
8-2206: PASCAL, BLAISE - Les provinciales.
9-1918: PASCAL, BLAISE - De l'esprit géométrique; Entretien avec M. de Sacy Écrits sur la Grâce et autres textes.
9-1919: PASCAL, BLAISE - Pensées, Texte établi par Louis Lafuma.
9-1916: PASCAL - Oeuvres complètes, Préface d'Henri Gouhier; Présentation et notes de Louis Lafuma.
8-1305: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Verbum obscurum; Aphorismen.
6-043: PASQUIER, ALEX - Amérique 1944.
5-741: PASSERINI, F. PETRI MARIAE (DE SEXTULA ORDINIS PRAEDICATORUM) - Tractatus De elecdtione Canonica, in quo Quaestiones omnes ad rem pertinentes, facili, & accurata methodo expediuntur; Cum Indice capitum, et Rerum locupletissimo.
9-3012: PASSERON, ROGER - Daumier [text in English].
8-2490: PASTERNAK, BORIS - Doktor Schiwago; Roman.
1-1484: PASTOR, L. - Johannes Janssen 1829-1891, Ein Lebensbild, vornehmlich nach den ungedruckten Briefen und Tagebüchern desselben.
5-392: PATAVINO, CAROLI A S. ANTONIO - Antiquorum scriptorum Latinitas selecta; Plurimis observationibus, documentisque patefecta, cura & opera Caroli a S. Antonio Patavino, anconitani, Religionis clericor. Regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum, excellentissimo principi Augusto chisio dedicata.
8-1307: PATER, J.C.H. DE - Jan van Hout (1542-1609); Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
2-217: PATER MARCUS, MINDERBROEDER - CAPUCIJN - Echte kinderen van St. Franciscus, Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en eerbiedwaardigen van de Orde der Minderbroeders-Capucijnen.
2-216: PATER MARCUS, MINDERBROEDER - CAPUCIJN - Echte kinderen van St. Franciscus, Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en eerbiedwaardigen van de Orde der Minderbroeders-Capucijnen.
7-4031: PATER GERVASIUS O. M. CAP. JANSSEN, H.C. (REDACTIE) - Groot Tilburg; Weekblad; Jaren 1945-1949; Losse afleveringen [verkoop per losse aflevering].
2-909: PATER ANDREAS VAN DE H. MARIA, O.C.D. - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel, Een geschiedkundige bijdrage.
1-1516: PATRIGNANI, J. - La Dévotion a Saint Joseph, Établie par les Faits.
5-393: PATRITII, FRANCICI XAVIERII - De Evangeliis; Libri Tres (Liber I + II + III, in two volumes).
5-742: PATRIZI, CONSTANTINO (CARDINALI) / SACRA RITUUM CONGREGATIONE - Urbis et Orbis Concessionis Tituli Doctoris, et extensionis ejusdem tituli ad universam ecclesiam neque non Officii et Missae sus ritu dupl. de Comm. Doctorum Pontificum, in honorem Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio, Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris ac olim Episcopi S. Agathae Gothorum / Summarium additionale,in quo exhibentur, a quibusdam elaborata Responsa ad difficultates contra doctrinam moralem S. Alphonis, al clarissimo P. Antonio Ballerini, Soc. Jesus, objectas, et in animadversionibus R. P. promotoris fidei allegatas.
1-3931: PATTIST, M.J. - Ausonius als christen (Proefschrift).
1-3930: PATTIST, M.J. - Ausonius als christen (Proefschrift).
7-1525: PAUL, H. - Nederlanders in Japan 1600-1854; De VOC op Desjima.
7-6166: PAUL, JEAN - Werke in drei Bänden; Band I/II/III [complete], Herausgegeben von Norbert Miller; Nachwort von Walter Höllerer.
9-791: PAUL, TESSY - Tiffany [Over leven en werk van ontwerper van glaswerk etc. Louis C. Tiffany].
1-3932: PAULISSEN, J.H.J., O.F.M. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M. (Proefschrift).
1-1436: PAULISSEN O.F.M., J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M., Academisch proefschrift.
7-3336: PAULUSSEN, JOS - Twee eeuwen Goirle, Deel 7: Leven in de landbouw.
3-812: PAULY, F. ANDREAE. - Epitome Itinerarii Filii Dei. , Orde Harmonico ex IV Evangelistis Contexta. Commentariis illustrata, variis Appendicibus locupletata, omnium utilitati consecrata, etc. .
3-813: PAULY, F. ANDREAE. - Prolegomena Bipartita in S. Scripturam cum Appendice de Vindiciis Librorum Deutero-Canonicorum V&N Testamenti. , Ex variis Authoribus collecta, digesta, & udui Studiosae praesertim Juventutis Ordinis & Provinciae Fratrum Minorum Recollectorum Germaniae inferioris accommodata. .
7-6114: PAUVERT, JEAN-JACQUES - Markies de Sade in levenden lijve; Pornograaf en stilist, 1783-1814.
7-6113: PAUVERT, JEAN-JACQUES - Markies de Sade in levenden lijve; Een natuurlijke onschuld, 1740-1783.
9-1922: PAUWELS, L. / BERGIER, J. - De planeet van de onmogelijke mogelijkheden.
3-814: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Tractatus Theologicus de Casibus Reservatis in Dioecesibus. , Antuerpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. .
3-815: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Tractatus Theologicus de Casibus Reservatis in Dioecesibus. , Antuerpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. Accedit: Tractatus alter de Labaïsmo; cum Decretis ad idem objectum pertinentibus. Editio tertia. .
5-394: PAUWELS, JOSEPHO - Tractatus Theologici de casibus reservatis; Tomus Secundus, in duas partes divisus (in one volume), quarum prima, de reservatis Reulariam; altera, de Pontificiis.
3-246: PAUWELS, J.A.F. - Het nuttig en genoegelyk Tyd-verdryf, of Geestelyke punt-dichten., Bestaende uyt I. Kortbondige Lof redens der Heyligen; II. Hertroerige Zeden- lessen ter Deugd; III. Boertige Zin greepen tot vermaek. .
3-816: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Magnum Matrimonii Sacramentum. , Reductum in Casus, plerosque factosm nonullos fictos, omnes moraliter possibiles. Cum Quaestionibus intercalaribus ex universa Theologia Morali. Opus, in IV Tomulos Distributum. Et es probatissimis Doctoribus, tum Theologis, tum Canonistis, Belgis, Gallis, Germanis, Italis, Hispanis & aliis: utroque Jure, Decretis Concilii Tridentini, Declarationibus Cardinalium, Decisionibus Ratae Romanae collectum, cum Prolegomenis de Jure Canonico etc. Tomus I+II. .
8-1309: PAUWELS, J.L. - Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore; Een taalkundige en folkloristische studie.
8-1308: PAUWELS, J.L. - Verzamelde opstellen, Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
8-687: PAVESE, CESARE - Tra donne sole, In appendice la sceneggiatura del film Le Amiche di Michelangelo Antonioni; Nuova edizione con l' aggiunta delle lettere di Cesare Pavese e Italo Calvino.
8-657: PAVESE, CESARE - Paesi tuoi.
8-2374: PAVESE, CESARE - Selected letters, 1924-1950, Edited, translated from the Italian and with an Introduction by A.E. Murch.
6-333: PAVY, LOUIS-ANTOINE-AUGUSTIN - OEuvres de Monseigneur Louis-Antoine-Augustin Pavy, Évêque d'Alger; Mandements, Instructions, Lettres pastorales et Discours; Tome I + Tome II.
9-1529: PAYNE, ROBERT - The history of islam.
2-1256: PEšINA, J. - Tafelmalerei der Spätgotik und der Renaissance in Böhmen, 1450-1550.
1-2958: PEARL, CH. - Rasji; een middeleeuws joods denker.
1-4330: PEARLMAN, M. - In de voetstappen van de profeten, foto's David Harris.
1-2919: PEARLMAN, M. - De Makkabeeën.
1-1865: PEARLMAN, M. - Moses, where it all began.
9-985: PECHEL, RUDOLF - Deutscher Widerstand.
1-59: PEELEN, GERT J. - De Statenvertaling van 1637; De nieuwe Bijbel van een vrij volk.
8-1311: PEEREBOOM, J.J. - In ben niets veranderd; Journalen, Serie: Privé-Domein, nr. 45.
1-3933: PEERLINCK, FR. - In de schaduw van de kathedraal; 25 years Holy Family Parish in Antwerp / Belgium 1972-1997.
7-3548: PEETERD, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, Serie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving.
7-1693: PEETERS, PAUL - Nederlandse Volkskundige bibliografie; Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven; XXXV: Volkskunde 1961-1990, Woord vooraf en geschiedenis van het tijdschrift door dr. Stefaan Top.
9-107: PEETERS, JACQUES - Basisboek anesthesiologische zorg en technieken.
2-2032: PEETERS, PASTOOR - Santjes, 50 voor de Eerste Communie, 100 voor de Plechtige Communie, 10 voor het Heilig Vormsel.
3-2461: PEETERS, C. / MONSIEURS, J. - De christen onderwezen, of de Mechelse Catechismus in onderwijzingen aan het volk voorgedragen [4 delen], Eerste + Tweede + Derde + Vierde Boekdeel.
8-847: PEETERS, CONST. H. - Nederlandsche taalgids, woordenboek van belgicismen, Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch.
7-2990: PEETERS, K.C. - Volkskunde en archeologie, [Reeks: Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, Deel XI].
1-3934: PEETERS, H. - Doctrina Joannis Driedonis a Turnhout de Concordia Gratieae et Liberi Arbitrii.
2-1609: PEETERS, J.-K. (BEWERKING) - Klein misboek; Een inleiding tot het Roomsch Missaal.
8-2496: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
7-3936: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1945-1980.
7-3937: PEETERS, RONALD / SCHILDERS, ED - Katholiek Tilburg in beeld.
7-3935: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1865-1945.
7-3933: PEETERS, RONALD / GILS, JEF VAN - Tilburgers in beeld.
7-3840: PEETERS, RONALD - Koning Willem II, Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg.
7-3744: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
7-3743: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
7-3689: PEETERS, RONALD / SCHILDERS, ED / SPAPENS, PAUL / WAGEMAKERS, TON - Tilburg verzamelt!.
6-1725: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres en prose 1909-1914, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 122.
6-1726: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres Poétiques complètes, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 60.
6-1727: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres Poétiques complètes, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 60.
8-2312: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres poétiques complètes, Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 60; Introduction de François Porché, Chronologie de la vier en de l'Oeuvre par Pierre Péguy, Notes par Marcel Péguy.
8-2285: PÉGUY, CHARLES - Le sonnet L'épave, suivi de fragments du porche du mystère de la deuxième vertu mystère des saints innocents des sept contre Paris de la tapisserie de Notre Dame et d'ève.
7-3228: PEIJNENBURG, J.W.M. - Geschiedenis van Bladel & Levensbeschrijving van August Snieders, Uitgegeven bij gelegenheid van de Sniederieën van 9-17 juni 1962.
7-3003: PEIJNENBURG, J.W.M. - Joducus Smits en zijn TIJD [Proefschrift].
7-4024: PEIJNENBURG, J.W.M. - Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877, Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
7-2834: PEIJNENBURG, J. - Zij maakten Brabant katholiek, De geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch; Deel 1: Van evangelisatie tot schuurkerken + Deel 2: Van Vicariaat tot Vaticanum II.
7-2835: PEIJNENBURG, J. - Zij maakten Brabant katholiek, De geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch; Deel 1: Van evangelisatie tot schuurkerken + Deel 2: Van Vicariaat tot Vaticanum II.
7-2815: PEIJNENBURG, J.W.M. - Kerk in verdrukking.
7-2910: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCVIII].
7-3355: PEL, HANS - Een onmiskenbaar kloosterlijk huis; Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007.
7-3241: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVIII.
7-3585: PEL, HANS - Een onmiskenbaar kloosterlijk huis; Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007.
1-3008: PELAEZ DEL ROSAL, J. (COORDINATED BY) - The Jews in Cordoba (X-XII centuries).
8-1959: PELEMAN, BERT - Bij zandloper en zeis; Gedichten.
8-643: PELLACANI CASTELLO, ADA M. - Con Dante nella Bolgia dei Dantisti (Appunti per centenario del 2021).
8-664: PELLEGRINI, RIENZO - Lettere garibaldine di Riccardo Luzzatto.
6-1552: PELLEGRINI, FABIO - Guida alla valdorcia nascosta esoterica naturale; Guida per Viaggiatori sentimentali.
5-396: PELLEGRINI, GIUSEPPE - Instruzioni catechistiche per le Sante Missioni del B. Leonardo da Porto Maurizio.
8-618: PELT, P. VAN - Swahili.
1-3935: PELZER, A. - Mélanges Auguste Pelzer, Études d'histoire litéraire et doctrinale de la Scolatique médiévale, offertes à Monseigneur Auguste Pelzer à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire.
2-578: PENNING DE VRIES, P. SJ - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid, Met de regel van de heilige Augustinus.
2-550: PENNING DE VRIES, P. SJ - Zusters van Liefde.
1-3938: PENNING DE VRIES, P. - Geestelijke lezing uit de Sociëteit van Jezus.
2-473: PENNING DE VRIES, P. SJ - Geestelijke lezing uit de Sociëteit van Jezus.
1-1549: PENNING DE VRIES S.J., P. - Maria van Jezus.
1-1471: PENNING DE VRIES S.J., P. - Ignatius.
1-6250: PENNING DE VRIES S.J., PIET - Ignatius, of de spiritualiteit der Jezuïeten.
3-2736: PENNOCK, J.A.M.J., M.S.C. - Persoonlijkheid en opvoeding, Grondslagen van een actueel probleem in het licht van Thomas' leer (Proefschrift).
6-1494: PENZIG, RUDOLPH - Logengespräche über Politik und Religion [Faksimile].
9-1923: PEPERZAK, AD - Verlangen; De huidige mens en de vraag naar het heil.
1-2979: PERATH, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
3-2225: PERCHE, FR. - Sur les routes des pèlegrinages en France, Cartes dessinées par Michel Pluvinage.
3-247: PERDUYN, P. GISLENUS. - LXXII. Instrumenten der goede wercken van den H. Benedictus. , Aengewesen in synen Regel, cap.4. Door d
3-817: PERERII, BENEDICTI. - Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu. , Primus Tomus Selectarum Disputationum in sacram scripturam, continens super libro Exodi centum triginta septem Disputationes. Secundus Tomus continens centum octoginta, octo Disputationes super Epistola beati Pauli ad Romanos. Quam accuratissime fieri potuit ab ipso authore denuo recognitus, illustratus & emendatus. .
1-1630: PEREY, L. - Histoire d'une Grande Dame au XVIIIe siècle, La Comtesse Hélène Potocka.
2-4047: PEREZ, NISSAN N. - Corpus Christi; Christusdarstellungen in der Fotografie.
9-3246: PÉREZ SANCHEZ, ALFONSO E. / SAYRE, ELEANOR A. - Goya and the spirit of Enlightenment [catalogue].
8-1960: PERK, JACQUES - Gedichten.
8-1962: PERK, JACQUES - Jacques Perk's Mathilde-cyclus, in den oorspronkelijken vorm hersteld door A.C.J.A. Greebe.
8-1538: PERMENTIER, LUDO (SAMENSTELLING) - Spelling [compleet met cd-rom].
7-948: PERNOUD, RÉGINE - Afrekenen met de middeleeuwen.
7-1030: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
1-1488: PERNOUD, R. - Vie et Mort de Jeanne d'Arc, Les témoignages du procès de réhabilitation 1450-1456.
8-187: PERNOUD, RÉGINE - Héloïse et Abélard, Bibliothèque de Culture Historique.
1-3939: PERNOUD, R. - La Vierge en les Saints au Moyen Age.
1-2652: PERNOUD, R. - Hildegard van Bingen.
1-2651: PERNOUD, R. - Hildegard van Bingen.
1-1539: PERRAUD, MGR. - Messeigneurs Lavigerie & Deschamps, Discours (Lavigerie), OEvres Complètes (Dechamps).
8-2377: PERRAULT, CHARLES - The vindication of wives, With illustrations by Clauss; Miniature Books.
8-848: PERRE, RUDOLF VAN DE - André Demedts.
2-2691: PERRODIL, VICTOR DE. - Élévations a dieu., De L'ordinaire de la Sainte messe. D'une notice sur Bossuet..
8-3065: PERRON, E. DU - Brieven [9 vol., compleet, Met Bijlagen en Registers in Deel 9].
3-820: PERRONE, J. - Praelectiones Theologicae, quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone e Societate Jesu. , In eodem collegio Theologiae Professor. Editio, post secundam romanam, diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota Europa hucusque excusarum duodecima. Accurante Migne. Tomus Prior et Tomus Posterior. .
1-1307: PERROY, H. - Une Grande Humble, Marie-Victoire-Thérèse Couderc, Fondatrice du Cénacle (1805-1885).
8-337: PERRY-GORE, NOEL - Coherence through the eyes of Mary; A Christmas sermon, With designs by the author rendered as wood engravings by Simon Brett, and a foreword by Alan Webster.
8-2177: PERSE, SAINT-JOHN - Chronique, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
8-2176: PERSE, SAINT-JOHN - Amers, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
8-2051: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode.
2-532: PERSOONS, E., M.M.V. LEYDER, D. EN NIJSSEN, R. - Tijdschriften i.v.m. kloostergeschiedenis.
5-398: PERUSINO, IOAN. PAULO LANCELOTTO - Institutiones Iuris Canonici quibus ius pontificium singulari methodo; Libri quatuor comprehenditur, His accesserunt interpretationes, quas glossas vocant, quibus loca omnia, unde contextus desumptus est, indicantur; pleraque declarantur; nonnulla per Sacrosanctum Concilium Trident. hodie immutata adnotandur.
9-1316: PERUZZI, GIULIO - Bohr; Van kwantumsprong tot 'big science', Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 17.
7-406: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles [Proefschrift].
9-1340: PESCH S.J., TILMANN - Die grossen Welträtsel; Philosophie der Natur; Erster Band: Philosophische Naturerklärung.
2-182: PESCH, P.N.G. (REDACTIE) - Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen, De collectie thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
9-1924: PESIC, PETER - Labyrinth; A search for the hidden meaning of science.
2-2911: PESKENS O.M.I., G. - Mgr. De Mazenot, Stichter der Missionarissen-Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria.
3-821: PETAVII, DIONYSII. - Dogmata Theologica Dionysii Petavii. , Editio Nova. Tomus I-VIII. J.-B. Fournials. .
5-744: PETAVIUS, DIONISIUS - Opus de Doctrina Temporum, in tres Tomos distributem, Cum multis Additionibus ispus Auctoris; auctius in hac Nova Editione Notis & Emendationibus quamplurimis, quas manu sua Codici adscripserat Dionysius Petavius; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius, Tomus I: Cum Prefatione & Dissertatione de LXX. Hebdomadibus Joannis Harduini, S. J. P. / Tomus II: Temporum ... disputantur, tum doctrinae usus atque fructus Chronico Libro traditur / Tomus III: Uranologium sive systema variorum auctorum, qui de Sphaera ac Siderius eorúmque motibus Graecè commentati sunt, quorum nomina post Praefationem leguntur; item variarum dissertationum libri VIII. Accesserunt Nova Editione ejusdem Patavii et Jac. Sirmondi Dissertationes de Anno Synodi Sirmiensis & Fidei formulis in eo editis.
8-3128: PETERS, ELLIS - Het stille woud [middeleeuwse detective rond de monnik Broeder Cadfael].
8-3129: PETERS, ELLIS - Een witte roos [middeleeuwse detective rond de monnik Broeder Cadfael].
1-2767: PETERS, GERLACH - Brandende alleenspraak met God, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 5).
1-2768: PETERS, GERLACH - Alleenspraak / Brieven, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 5).
9-231: PETERS, CESARE - Jonge wolven sluipen door de rimboe, Engelbewaarder-Reeks, No. 3; Met illustraties van Jan Lutz.
3-2200: PETERS, F. - Bedevaarten in Europa, Fotografie Willem Mes; Met een inleiding van Ernest Henau.
1-2600: PETERS, J.P.A. OCD - Leven met een melodie, Meditaties over Het Geestelijk Hooglied van Sint-Jan van het Kruis.
1-2599: PETERS, J.P.A. OCD - Leven met een melodie, Meditaties over Het Geestelijk Hooglied van Sint-Jan van het Kruis.
3-2005: PETIPIED, M. - Examen Pacifique de l'acceptation et de fond de la bulle Unigentitus.
7-801: PETISCUS - Mythologie der Grieken en Romeinen; Vrij bewerkt naar den 20en Hoogd. Druk, Met een voorwoord van dr. A.E.J. Holwerda.
2-1849: PETIT, P. ADULPHO, S.J. - Sacerdos, Rite institutus, piis exercitationibus, menstruae recollectionis.
8-32: PETIT, LOUIS D. (BEWERKING) - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Derde Deel: Alphabetische catalogus.
7-6067: PETIT, JACQUES - Barbey d'Aurevilly; Critique, Séries: Annales Littéraires de l'Université de Besançon, Vol. 53.
9-03: PETIT, RAYMOND - La Nouvelle Médicine Familiale, Ouvrage complet de médicine et d'hygiène pour la famille, augmenté d'un Traité complet de Médicine naturelle, illustré de 24 planchesw hors-texte par Erges.
1-2554: PETITOT, H. - De Heilige Theresia van Lisieux; Een geestelijke wedergeboorte.
1-2562: PETITOT, H. - De Heilige Theresia van Lisieux; Een geestelijke wedergeboorte.
1-2303: PETITTOT, H., O.P. - Histoire exacte de la vie intérieure et religieuse de Ste. Beernadettte.
1-2285: PETITTOT, H., O.P. - Het innerlijke en kloosterleven van de H. Bernadette.
8-3066: PETRARCA - Lauweringsrede, Vertaald en toegelicht door Chris Tazelaar.
8-2498: PETRI, WALTER - Humbug ist eine Bahnstation; Gedichte an Kinder, Illustrationen von Gisela Neumann.
9-2185: PETRIE, J.H. - Lodewijk XVII - Naundorff; Een mysterie ontraadseld.
1-2007: PETROCCHI, M. - Roma nel seicento.
6-1320: PETROVITCH, WOISLAW M. - Heldensagen van de Serviërs.
7-3351: PETROVITS, EVELINE - Trouwe Liefde.
2-1140: PETRUCCI, A. (TESTO) - Roma novanta vedute moderne di D.R. Peretti griva, 55 incisioni e disegni antichi.
7-860: PETSCHENIG, MICHAEL (BEARBEITET VON) - Der kleine Stowasser; Lateinisch-Deutsch Schulwörterbuch.
9-1925: PETTER, D.M. DE - Naar het metafysische.
2-1174: PETZOLD, A. - Romanesque Art, (The Everyman Art Library).
3-822: PEY, M. L - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l
3-823: PEY, M. L - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l
6-1462: PEYPE, D.C.J. - Vademecum voor Het Heilig Koninklijk Gewelf.
1-1634: PEYRET, R. - Marthe Robin, Het Kruis en de Vreugde.
2-2015: PEYTON, REVEREND PATRICK J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; belangstellingscentrum, Eerste graad.
2-2016: PEYTON, REVEREND PATRICK J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; koncentratiepunt, Derde graad.
7-1236: PFAFF, A.A.J. - De wijsgereige grondslag van het socialisme bij Hendrik de Man;. Een fundering van het moderne socialisme.
9-1926: PFAFF, A.A.J. - Hendrik de Man; Zijn wijsgerige fundering van het moderne socialisme.
1-4331: PFEIFFER-BELLI, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - Thomas Murner in Schweizer Glaubenskampf, (Ein Brief und zwei Brochures.
1-6252: PFEIFFER, GISELA / KOCH, SIS - Zu bauen eine Kathedrale in der Wüste.
9-2204: PFEIL, HANS - Jean-Marie Guyay und die Philosophie des Lebens, Series: Schriften zur Philosophie der Neuzeit, Band I.
2-4028: PFISTER, RUDOLF (VERANTWORTLICHER SCHRIFTLEITER) - Baukunst; 6. Jahrgang, Heft 1, Januar 1930.
1-2050: PFISTER, P. - Pages de Rome immortelle.
7-1447: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken, Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
1-3940: PHAURE, J. - Introduction à la géographie sacrée de Paris Barque d'Isus, Avec 45 dessins et plans de l'auteur.
6-414: PHILIBERT - Histoire naturelle abrégée du ciel, de l'air, et de la terre; ou Notions de physique générale, Avec onze planches, dont une carte du Ciel.
2-447: PHILIP, R. - Het huis met lege handen, Teksten van Kees Fens, Paul Begeyn SJ en Gerard Jansen.
1-3941: PHILIPON. M. - La doctrine spirituelle de Sœur Élisabeth de la Trinité.
1-3768: PHILIPON, M. - La doctrine spirituelle de Dom Marmion.
1-2550: PHILIPON, M.M., O.P. - Orkaan van glorie; Hoe Theresia van Lisieux heilig werd.
1-2327: PHILIPPAERT, A. - En train blanc a Lourdes, Souvenirs d'un malade.
3-2716: PHILIPPE, MGR. PAUL (SECRETARIS VAN DE H. CONGREGATIE DER RELIGIEUZEN) - De doeleinden van het religieuze leven volgens de Heilige Thomas van Aquino.
9-773: PHILIPPE, JOSEPH - Meubles, styles et decors entre Meuse et Rhin.
2-1202: PHILIPPEN, J. - Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten.
7-1872: PHILIPPENS, H.J.J. - Houthems verleden.
5-400: PHILIPPO, BENEDICTI FIDELIS A S. - Paradisus Concionatorum ex amoenissimis lectissimisque totius S. Scripturae textibus, ceu plantis consitus ac constanti, solida, solertique Sanctorum Veterum Patrum, modernorumque praecipuorum Doctorum manu, doctoque calamo excultus, elaboratus & in dus partes divisus, Pars Prima + Pars Secunda: Sermonum quadragesimalium in singulas totius quadragesimae dominicas et ferias distributorum, Conceptibus exquisitissimis, ad formandos fidelium mores, virtutesque illorum animis inserendas adaptatis, atque in Scriptura Sacra & Sanctorum Patrum authoritate solidè fundatis universim refertorum auor singuli tribus considerationibus seu sectionibus, sic dispositis, utearum per singulas Dominica & Festa totius anni facilis, frequenique usus esse possit subdividentur Olim Italicè consripti nunc verò Latinitate donati Opera et studio R. P .M. Iacobi Emans, S. T. D. Prioris Conventus Coloniensis Ord. FF. B. Mariae Virginis de monte Carmeli strictioris Observantia.
3-2741: PHILIPPPE, S. E. MGR PAUL (SÉCRÉTAIRE DE LA S. CONGRÉGATION DES RELIGIEUX) - Les fins de la vie religieuse, selon Saint Thomas d'Aquin.
1-3158: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 14: De migratione Abrahami, Introduction, traduction et notes par Jacques Cazeaux, s.j..
1-3159: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 1: De Opificio Mundi, Introduction, traduction et notes par R. Arnaldez.
3-249: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In
3-251: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In
3-248: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In
3-250: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In
5-403: PICHERY PRESTRE, IEAN - Raisons des cérémonies ordinaires de la Sainte Messe; avec les reflexions morales sur toutes les parties qui la composent, Tirées des Saintes lettres, des Saints Canons, des Saintes Pères, & des auteurs Catholiques, tant anciers que modernes.
9-828: PICK, ALBERT - Standard catalog of world paper money; Seventh Edition, Volume One (Specialised Issues) + Volume Two (General Issues), Edited by Neil Shafer and Colin R. Bruce II.
9-1336: PICKOVER, CLIFFORD A. - Het wiskundeboek; Van Pythagoras tot de 57ste dimensie, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde.
1-90: PICONIO, BERNARDINI A - Epistolarum B. Pauli Apostoli, triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus I + II + III.
1-85: PICONIO, BERNARDINI A - Opera Omnia Bernardini a Piconio; una primum in lucem edita, recognita diligenter, cum dissertatione praevia, cura et studip H. Dunand; Tomes I (Sanctus Matthaeus et Sanctus Marcus) + Tomus II (Sanctus Luca et Sanctus Joannes) + Tomus III (Sanctus Jesu Christi Evangelium secundum Joannem + La vraie manière de sanctifier sa vie par la préparation à la mort).
1-86: PICONIO, BERNARDINI A - Epistolarum B. Pauli Apostoli, triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus 1 + 2 + 3.
1-153: PICONIO, BERNARDINI A - Epistolarum B. Pauli Apostoli; Triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus Tertius (Secundae Epist. Ad Thessalonicensis till Epistolae ad Hebraeos) [Tomus I + Tomus II are missing].
2-2636: PICONIO, R.P. BERNARDO A. - Epistolarum B. Pauli Apostoli. , Triplex expositio. Tomus primus, secundus et tertius. .
3-824: PICONIO. - Opera Omnia Bernardini a Piconio. , Tomus I-V. (II+III bound together). .
5-745: PICONIO, BERNARDINO - Epistolarum B. Pauli Apostoli triplex expositio: Analysi, Qua textus Apostolici ordo & connextio declaratur; Paraphrasi, Qua mens Apostoli breviter exponitur & clarè; Commentario, Ubi litterales notae, variae lectiones, sensusque Textui conformiores afferuntur, Accedunt & observationes dogmaticae, piae, morales,& asceticae; necnon variis praxes christianae, per totum Commentarium dispersae, & in Corollario pietatis, post singula capita collectae; Liber itaque ultissimus, non modo Divini verbi Concionatoribus, ad sui & ad aliorum salutem; sed & omnibus quibusque ad Divinam mentis & cordis vitam.
1-3945: PIEPER, J. - Scholastiek, Figuren en problemen van de middeleeuwse filosofie.
3-2749: PIEPER, JOSEF - Thomas von Aquin; Leben und Werk.
3-2748: PIEPER, JOSEF - Über Thomas von Aquin.
1-1006: PIERIK, R.J. - God in de gewijde zangen der heilige schrift.
9-3011: PIERRE, JOSÉ - L'Univers symboliste; Décadence, Symbolisme et Art Nouveau.
1-2364: MICHEL DE SAINT PIERRE - J'étais à Fatima; de la prière à l'outrage.
3-2137: HIÉROMOINE PIERRE (DU PRIEURÉ D'AMAY-SUR-MEUSE) - L'Union de l'Orient avec Rome; une controverse recente, Correspondence échangée entre S.B. Monseigneur Chrysostome Papadopoulos, Archevêque Orthodoxe d'Athènes en de toute la Grèce, et Monseigneur Georges Calavassy, Evêque Catholique des Grecs de rite byzantin, à Constantinople et en Grèce; Introduction et traduction.
7-6115: PIERRE, JOSÉ (EDITOR) - Investigating sex; Surrealist research 1928-1932.
3-252: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme. , Tot op het concilie van Trente. Eerste, tweede, derde en vierde deel. .
7-496: PIERSON, A. / KUIPER, K. - Het Hellenisme; Eerste gedeelte (Athene - Alexandrië - Anthiochië) + Tweede gedeelte (Pergamum - Rome).
2-4099: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het Concilie van Trente; Derde Deel.
1-3946: PIGNAL, J. - Si Jansénius avait su...; Mère Marie-Thérèse Paridaens, Fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie.
1-4373: PIJFERS, H. EN ROES, J. - Memoriale; Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
2-4057: PIJFERS, HERMAN / ROES, JAN (SAMENSTELLING) - Memoriale; Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
2-1319: PIJPER, F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst, Met 125 afbeeldingen op 55 platen.
7-2308: PIJPERS, JOS / ROZENSTRATEN, HENK / WERELD, HANS VAN DER - De Bonifatiuskerk te Alphen aan den Rijn.
2-194: PILLECYN, F. DE - Pieter Fardé, De roman van een minderbroeder.
3-2154: PIMEN, PATRIARCH VON MOSKAU - Zur Situation des Glaubens in Rußland, Ein interview von Alceste Santini.
3-256: PINAMONTI, J.P. - De religieuze in de eenzaamheid. , Onderwezen Hoe zy den tyd van het geestelyk vertrek met groote vrucht der ziel kan besteden, te samen voorzien van de noodige meditatien, onderzoekingen en geestelyke lessen voor iederen dag; als ook begiftigd met eenen Vollen Aflaet. Een werk dienstig voor alle geestelyken zoo mans- als vrouwspersoonen; voortijds in het licht gegeven door den eerweerden pater. .
3-829: PINAMONTI, J.P. - Le directeur dans les voies du Salut, sur les principes de S. Charles Borromée. , Sixième édition. .
3-831: PINART, M. L - Les Flammes de l
3-830: PINART, M. L - Les Flammes de l
2-4048: PINAULT, CHANOINE - La Vie de N.-S. Jésus-Christ racontée aux enfants.
1-1587: PINEAU M.S.C., A. - Marie-Thérèse Noblet, servante de Notre-Seigneur en Papouasie, 1889-1930.
6-407: PINKERTON, J. - Géographie moderne, rédigée sur un nouveau plan; ou Description historique, politique, civile et naturelle des Empires, Royaumes, États et leurs Colonies; avec celle des Mers et des Îles de toutes les parties du monde; Tomes I + II + III + IV + V + VI [complèt], Renfermant la concordance des principaux points de la Géographie ancienne et du moyen âgem avec la Géographie moderne; Traduit de l'anglais, avec des notes et augmentations considérables.
2-970: PINNA, G. - L'Opera di Mons. Giuseppe Maria Pilo nella Diocesi di Ales (1761-1786), Un vescovo carmelitano del XVIII secolo.
7-5046: PINO, E. - Bahasa Indonesia for English-speaking students; II: Reader with vocabulary.
7-1945: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN ET AL. (REDACTIE) - Pronkstukken Venlo 650 jaar stad.
8-624: PIPREK, JAN / IPPOLDT, JULIUSZ - Großwörterbuch Polnisch-Deutsch; Band I (A-Ó) + Band II (P-Z).
8-188: PIRANI, EMMA - Gothic illuminated manuscripts.
7-3530: PIRENNE, L.P.L. - s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht; Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
7-3549: PIRENNE, L.P.L. EN ANDEREN - s-Hertogenbosch opmerkelijke stad, Fotografie: Olaf Smit.
7-951: PIRENNE, HENRI - Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter.
7-3483: PIRENNE, L.P.L. - 150 jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991, in vogelvlucht.
7-3528: PIRENNE, L.P.L. / FORMSMA, W.J. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw; Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel X.
7-946: PIRENNE, HENRI - Medieval cities; Their origins and the revival of trade.
7-1334: PIRENNE, L.P.L. (EINDREDACTIE) - De Rijksarchieven in Nederland; Deel 1 + Deel 2.
1-4332: PIRLOT, J. - Destinée et valeur, La philosophie de René Le Senne.
5-401: PIRON, ALEXIS - OEuvres complètes de d'Alexis Piron, publiées; par M. Rigoley de Juvigny, Tome I + II + III + IV + V + VI + VII (serie complète).
1-3948: PIRYNS, E. - Japan en het christendom; naar de overstijging van een dilemma, deel I + II (compleet).
1-3947: PIRYNS, E. - Japan en het christendom; naar de overstijging van een dilemma, deel I + II (compleet).
5-402: PITRA, J.B. - Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum Patrum Scriptorumque Ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, selecta e graecis orientalibusque et latinis codicibus, publci juris facta curante Domno j. B. Pitra, Tomus Primus, in quo praecipue auctores saeculo v antiquores proferuntur et illustrantur.
1-6253: PITRA, JEAN BAPTISTE - Spicilegium Solesmense; Complectens sanctorum Patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera selecta e Graecis orientalibusque et Latinis codicibus; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus [Unveränderter Abdruck der 1852-1858 bei Firmin Didot in Paris erschienenen Ausgabe].
8-718: PITTÀNO, GIUSEPPE - Sinonimi e contrari; Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie.
2-98: PIUS PP XII, CAPELLE, D.B. O.S.B. ET AL. - zonder titel (bundel artikelen ter gelegenheid van het feest van Sint Benedictus in het jaar 1947).
1-4374: PIXNER, B., O.S.B. - With Jesus through Galilee according to the Fifth Gospel.
8-1315: PLANK, P.H. VAN DER - Taalsociologie; Een inleiding tot de rol van taal in het maatschappelijk verkeer.
7-2460: PLANTEMA, GERARD - Nijmegen '40'45.
2-4249: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture religieuse dans l'ancien Duché de Brabant depuis las Règne des Archiducs jusqu'au Gouvernement Autrichien (1598-1713).
8-1890: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle; Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
1-4333: PLAS, MICHELS VAN DER / ROES, JAN (SAMENSTELLING) - De kerk gaat uit, Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
2-4227: PLAS, MICHEL VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek; Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968).
1-3950: PLAS, MICHEL VAN DER (SAMENSTELLING) - Uit het rijke Roomsche Leven, Een documentaire over de jaren 1925-1935; nawoord van Kees Fens.
1-3949: PLAS, MICHEL VAN DER - De man van Nazareth, Teksten bij de evangeliën.
2-503: PLAS, M. VAN DER - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
2-504: PLAS, M. VAN DER - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
1-2033: PLAS, MICHEL VAN DER - Brieven aan :Paus Johannes.
7-5205: PLAS, CH. O. VAN DER - Bra Widjaja.
8-1533: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm; Biografie van een koopman-schrijver.
9-924: PLASSMANN, J.O. - De ring van 't jaar; Een wegwijzer naar het Germaansche erfgoed der vaderen.
5-404: PLAT, JUDOCUS LE - Viri Clarisssimi Pauli Josephi a Riegger, Institutionum Jurisprudentiae ecclesiasticae; Pars IV Libros IV. et V. Decretalium Gregorii iX. P., continens Editio nova et emendata, In gratiam studiosorum edi curavit et praefationem De variis decretalium, interpretibus adjecit Judocus Le Plat.
7-3488: PLATEL, INEKE / SOEST, PETER VAN (TEKST) - Steek dan voor mij ook een kaarsje op, Onze Lieve Vrouw in het bisdom Den Bosch, artikelen over Maria-heiligdommen zoals gepubliceerd in het Bisdomblad, in de periode maart-mei 1987.
7-396: PLATO - Platonus Opera; Tomus III: Tetralogias V-VII continens [Greek text], Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Joannes Burnet.
7-377: PLATO - Keur uit zijn werken; Samengesteld door G.J.D. Aalders etc. [Griekse tekst].
7-376: PLATO - The Republic, Edited by G.R.F. Ferrari; Translated by Tom Griffith.
7-375: PLATO - The collected dialogues of Plato, including the letters, Edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns; With introduction and Prefatory Notes [Bollingen Series XXXI].
7-387: PLATOON - Dialogen - Symposion, Apologie, Kritoon, Phaidoon; Socrates in leven en sterven, [Prisma-Boeken, nr. 550].
7-386: PLATOON - Dialogen; Socrates in leven en sterven, [Prisma-Boeken, nr. 550].
7-389: PLATOON - Gorgias, Vertaald, ingeleid en verklaard door prof. dr. R. van Pottelbergh.
7-908: PLATT, COLIN - Panorama van de middeleeuwn.
7-909: PLATT, COLIN - Medieval man.
2-961: PLATTIG, M., OCARM. - Gebet als Lebenshaltung, Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Obendeutschen Karmelitenprovinz.
6-1285: PLATTS, BERYL - Scottish hazard; Volume II.
7-158: PLATTS, BERYL - Scottish hazard; Volume II.
1-1406: PLATZECK O.F.M., E-W. - Das Sonnenlied des Heiligen Franziskus von Assisi, Eine Untersuchung seiner Gestalt und seines inneren Gehaltes nebst neuer deutscher Übersetzung.
7-696: PLAUTUS, T. MACCIUS - Het kabeltouw / De geboorte van Hercules, Vertaald door J. Hemelrijk Sr..
7-1046: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne; Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
7-6146: PLESSEN, JACQUES - Promenade et poésie; L'Expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud.
1-1054: PLOEG, J. VAN DER (VERTALING) - De Psalmen.
9-3156: PLOOS VAN AMSTEL, JAAP (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Jan Sanders' schetsboek.
7-542: PLOTINOS - Over schouwing, en Tegen de gnostici, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. Th. G. Sinnige.
8-2402: PLUMLY, STANLEY - Posthumous Keats; A personal biography.
7-699: PLUTARCH - Makers of Rome; Nine Lives by Plutarch: Coriolanus / Fabius Maximus / Marcellus / Cato the Elder / Tiberius Gracchus / Gaius Gracchus / Sertorius / Brutus / Mark Antony, Translated with an Introduction by Ian Scott-Kilvert.
7-698: PLUTARCHUS - Een bloemlezing uit zijn geschriften, Vertaald en ingeleid door dr. W.P. Theunissen.
7-400: PLUTARCHUS - Demetrius / Antonius, Vertaling prof. dr. G.J. de Vries.
7-399: PLUTARCHUS - Plutarchi chaeronensis Varia Scripta, quae Moralia vulgo vocantur Tomus I + II + III + IV + VI / Plutarchi Vitae parallelae, Tomus VI + VII + VIII + IX [Greek text].
7-397: PLUTARCHUS - Bloemlezing uit de Moralia, Uit het Grieks vertaald en toegelicht door dr. J.A. Koster.
7-401: PLUTARCO - Moralia I: La serenità interiore e altri testi sulla terapia dell'anima [texts in Greek and Italian translation; notes in Italian], A cura di Giuliano Pisani.
7-606: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
7-607: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
2-672: POBLADURA, M.A., O.F.M.CAP. - Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, Pars secunda (1619-1761), Vol. I.
8-3071: POE, EDGAR ALLEN - Gruwelijke verhalen, Vertaald in ingeleid door S. Vestdijk.
7-6161: POE, EDGAR ALLAN - The Works of Edgar Allan Poe; Volumes I/II/III/IV/V [complete].
8-3067: POE, EDGAR ALLEN - 26 Griezelverhalen [Met illustraties van Arthur Rackham].
8-3069: POE, EDGAR ALLEN - Verhalen [selectie van 30 verhalen, Met Noten, Nawoord, en Leven en werk], Reeks: Prisma Klassieken, nr. 55.
8-3068: POE, EDGAR ALLEN - Compleet; Het volledige proza.
8-3070: POE, EDGAR ALLEN - 30 Beroemde verhalen.
7-1285: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer; Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
8-849: POELHEKKE, M.A.P.C. / VOOYS, C.G.N. DE - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
8-1961: POELHEKKE, F.J. - Kerstgave; Dichtjes.
7-1790: POELL, PAUL - 75 jaar huishoud- en nijverheidsonderwijs te Roermond.
7-1424: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
7-1425: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
7-5058: POENSEN, C. - Ontjèn-ontjèn; Serat Waosan; Djilidan ingkang kaping kahih [Javaansch leesboek; Tweede Deel].
7-5074: POENSEN, C. - Ontjen-ontjen; Javaansch Leesboek; Derde Deel [tekst in Javaans schrift].
7-5075: POENSEN, C. - Ontjen-ontjen; Javaansch Leesboek; Eerste Deel [tekst in Javaans schrift].
7-5398: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia; Diolah kembali oleh: Pusast Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
7-5386: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian pertama Huruf A s/d O.
7-5178: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian kedua Huruf P s/d Z.
9-1758: PÖGGELER, OTTO - Marin Heidegger; De weg van zijn denken, Reeks: Aula-boeken nr. 424.
1-3952: POHIER, J. - Dieu fractures.
2-825: POINSENET, M.-D. O.P. - Thérèse de Lisieux, témoin de la foi.
1-1541: POIRIER, P. - Père Lefebvre et l'Acadie.
3-253: POIRTERS, A. - Het Duyfken in de steen-rotse dat is, eene mede lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. , Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Jesu. Den VIII Druck. .
1-3061: POLAK, G.I. EN AMERINGEN, M.L. VAN (BEWERKING) - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den eersten en tweeden dag van het Paasch-feest; Hebreeuws en Nederduitsch, met een historisch overzicht.
7-1238: POLAK, INGE (SAMENSTELLING) - Geloof mij vrij, mevrouw, Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
9-1928: POLAK, SIEGFR. - Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk.
7-6117: POLAK, NICO (IJEENGEBRACHT DOOR) - Het was vréésselijk; Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Geïllustreerd Politienieuws.
9-3057: POLANO, SERGIO - Hendrik Petrus Berlage; Het complete werk.
6-1652: POLDERMAN, RAMA - Doe zelf yoga; Zelfkennis door waarnemen van het denken, het gevoel en het fysieke lichaam.
8-3073: POLDERS, LOEK (SAMENGESTELD DOOR) - Erotische verhalen [verhalen uit de diverse werelddelen, uit Europa, uit Nederland en België].
6-913: POLFLIET, MARCEL - Leven en werk van Jan De Schuyter; Essay.
9-1284: POLKINGHORNE, J.C. - The quantum world, Series: Pelican Books.
6-109: POLL, WILLEM VAN DE - De Nederlandse Antillen; Een fotoreportage van land en volk door Willem van de Poll.
6-118: POLL, WILLEM VAN DE - The Netherlands West Indies; The islands and their people; Photographed and described by Willem van de Poll.
7-5119: POLL, MAX VAN - Indië en wij, Reeks: De Gulden Passer Serie; Studiën voor Onzen Tijd.
9-11: POLLAK, KURT - Wissen und Weisheit der alten Ärtze; Die Heilkunst der frühen Hochkulturen.
6-1024: POLLET, J. / HELSEN, J. - Toponymie van Varsenare, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën II].
9-609: POLLMANN, JOP / TIGGERS, JOP (VERZAMELD DOOR) - Nederlands Volkslied; Liederen en canons, Tekeningen en vignetten vervaardigd door Frans Mandos Tzn. En Virginie Janssens.
9-594: POLLMANN, JOP (VERZAMELD DOOR) - Het blonde riet; Een bundel liederen en canons, Tekeningen van Tom Nix.
8-1318: POLLMANN, M.M.W. - Oorzaak en handelende persoon; De beschrijving van passieve zinnen in de Nederlandse grammatica [Proefschrift].
7-756: POMEY, F. - Nieuw Nederdytsch - Latynsch woorden-boek, Nieuwen druk, vermeerderd met aentallyke schoone spreuken en eenige duyzende woorden, de welke men met de grootste zorg en neerstigheyd heeft byeen verzameld uyt de taalkundigste en beste schryvers, ende voornamentlyk uyt S. Pitiscus en D. Van Hoogstraeten.
7-5253: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal, Voor Nederland bewerkt door Dr. C.P. Gunning; Ingeleid door Z. Exc. Dr. H. Colijn.
3-834: PONT, R.P. LOUIS DU. - Méditations sur les Mystères de la Foi. , Et traduites de l
3-525: CHAMPION DE PONTALIER. - Le Trésor du Chrétien. , Ou Principes et Sentimens, propres a renouveler et consommer le Christianisme dans les Ames. Nouvelle édition, tome premier-troisième. .
5-405: PONTE, LUD. DE - Compendium seu Breviarium absolutissimum omnium Meditationum de Praeciptis fidei nostrae mysteriis vitae ac passionis D.N. Iesu Christi, et B.V. Mariae etc.; ex majori operè meditationum.
7-1708: PONTEN, JOZEF - De Bokkerijders.
8-265: POORTERNAAR, JAN - Coster - niet Gutenberg.
7-5403: POORTERNAAR, JAN / COOLHAAS, W.PH. (SAMENSTELLING) - Onder palmen en waringins; Geest en godsdienst van Insulinde.
1-3050: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots, Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom, met een woord vooraf van rabbijn Y. Aschkenasy.
1-2940: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots, Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom, met een woord vooraf van rabbijn Y. Aschkenasy.
9-2190: POORTHUIS, MARCEL / SALEMINK, THEO - Lotus in de Lage Landen; De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland; Beeldvorming van 1840 tot heden.
9-1929: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie, Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door ir. F.R. den Outer.
2-1230: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons.
2-1229: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons.
1-99: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim; Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
3-2460: POPPE, E.J.M. - Eucharistisch Catechistenboek voor de kleintjes.
9-1930: POPPER, KARL R. / ECCLES, JOHN C. - The self and its brain.
8-89: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei, Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
9-49: PORKERT, MANFRED / HEMPEN, CARL-HERMANN - Systematische Akupunktur, Mit 267 Abbildungen.
7-700: PORPHYRIUS - De grot van de nymphen; Over een passage uit de Odyssee van Homerus, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven e.a..
7-403: JAMBLICHUS / PORPHYRIUS - Leven en leer van Pythagoras, Ingeleid en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman.
8-1351: PORTEMAN, K. (EINDREDACTIE) - Uut goeder jonsten; Studies aangeboden aan prof. dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat, Samengesteld en uitgegeven door de vakgroep Nederlandse Literatuurstudie van de K.U. Leuven.
7-300: PORTER, ELIOT - The Greek world; Text by Peter Levi.
1-26: PORTER, J.R. - De sleutel tot De Bijbel.
6-107: PORTER ALLEN, ROBERT - Birds of the Caribbean.
9-3141: PORTERFIELD, TODD - The allure of Empire; Art in the service of French imperialism, 1798-1836.
6-358: PORTMANS, LE P. FR. A. M. - En Égypte, Palestine & Grèce; Notes et impressions.
1-3079: PÖRTNER, R. - De strijd om het heilige graf, Waarheid en legende van de Kruistochten.
7-827: PÖRTNER, R. - Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit; Städte und Stätten Deutscher Frügeschichte.
7-125: PÖRTNER, RUDOLF - De strijd om het Heilige Graf; Waarheid en legende van de Kruistochten.
6-1264: PÖRTNER, RUDOLF - De strijd om het Heilige Graf; Waarheid en legende van de Kruistochten.
3-835: PORTU MAURITIO, R.P. LEONARDO DE. - Discursus Mysticus et Moralis. , Ad continendos in Sacro Foedere et uniformi poenitentiae Sacrament administratione Confessarios institutus. Italice Conscriptus. Latine Redditus, à quodam ejusdem Instituti Sacerdote. Editio altera. Bound with: Directorium Confessionis Generalis, rite instituendae and Canones Poenitentiales. .
1-2659: POSCH, H - Was ist Hildegard-Medizin?.
2-4122: POSCHMANN, BERNARD - Buße und Letzte Ölung, Series: Handbuch der Dogmengeschichte, Herausgegeben von Dr. Michael Schmaus et al., Band IV (Sakramente und Eschatologie), Faszikel 3.
2-2764: POSCHMANN, BERNHARD. - Handbuch Dogmengeschichte. , Band IV (Sakramente und Eschatologie) Faszikel 3: Buße und Letzte Ölung. .
1-2904: POSNER, R. AND TASHEMA, I. (EDITED BY) - The Hebrew book; an historical survey.
2-945: POSSANZINI, S., O.CARM. - La dottrina e la mistica Mariana nel Ven. Michele di S. Agostino, Carmelitano.
2-946: POSSANZINI, S., O.CARM. - Serafina di Dio; mistica carmelitana.
1-3957: POST, HERMAN - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
1-3958: POST, HERMAN - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
7-6094: POST, HERMAN - Te voet naar Rome; In het spoor van Bertus Aafjes.
2-1360: POST, PAUL - De haan in de vroeg-christelijke kunst, De haan bij de Grieken en Romeinen in de hellenistische godsdiensten en in de vroeg-christelijke wereld; doctoraalscriptie.
1-3961: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van circa 1500 tot circa 1580.
1-3956: POST, HERMAN - De hemel is om de hoek, Een keuze uit tien jaar colums in KRO-gids Studio.
7-1101: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.
1-2031: POST, R.R. EN SMIT, J.O. - Het Vaticaan .
7-1540: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van ± 1500 tot ± 1580.
2-1181: POST, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst, Een iconografische en iconologische analyse.
8-1320: POST, HERMAN - De hemel is om de hoek; Een keuze uit tien jaar columns in KRO-gids Studio.
8-1319: POST, HERMAN - Opa in de bocht; Scènes uit het leven van een beginnend grootvader.
7-3658: POST, M.J.H. - 66-'91 Maria Ziekenhuis Tilburg, Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Maria Ziekenhuis te Tilburg.
1-6254: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen. Eerste Deel + Tweede Deel.
1-6251: POST, R.R. - De Moderne Devotie; Geert Groote in zijn stichtingen.
2-300: POSTEL, A. - Verborgen werelden, Verschenen bij het 25-jarig bestaan in Nederland van de Congregatie der Zusters Dominicanessen van Bethanië 1914-1939.
2-298: POSTEL, A. - De ramen open!.
7-2243: POSTEL, WILLEM (TEKST) / KLEIBRINK, HERMAN (BEZORGD DOOR) - Groet uit Leiden; Oude prentbriefkaarten uit de verzameling van Adriaan Landman te Leiden.
3-836: POSTEL, PRESBYTERO V. - Thesaurus Sacerdotalis. , In usum piè precandi, seu preces, orationes, mentis elevationes, ex SS. Patribus lectissimisve libris decerptae atque in ordinem digestae. .
7-1237: POSTEMA, KOOS - terug in de tijd; Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten.
7-1490: POSTHUMUS, N.W. - Documenten betreffende Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel + Vierde Deel + Vijfde Deel + Zesde Deel.
1-3965: POT, MIEKE - Naar het hart van mijn ziel, 12 jaar in een kluizenaarsklooster.
8-1749: POT, C.W. VAN DER - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het christendom; In drie zangen, Met houtgravures, naar teekeningen van C. Rochdussen, door Best, Vermorcken en Verveer.
8-1559: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe, Ingeleid door Marc van der Plassche.
8-1321: POTGIETER, E.J. - Het Noorden; in omtrekken en tafereelen.
7-473: POTT, HELEEN - De liefde van Alcibiades; Over de rationaliteit van emoties.
3-2133: POTT, TH. - La réforme liturgique byzantine, Étude de phénomène de l'évolution non-spontanée de la byzantine.
6-1649: POTT, P.H. - Yoga and Yantra; Their interrelation and their significance for Indian archeology.
1-3966: POTTERIE, I. DE LA - Het gebed van Jezus, De Messias / De Dienaar van God / De Zoon van de Vader; een benadering vanuit de evangeliën.
1-2759: POTTERIE, I. DE LA - Wording en groei van het paasgeloof; Johannes 20, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 7).
7-3633: POTTERS, ERNEST / SPAPENS, PAUL / WIJFFELS, LAURAN - Hoog-gaat-ie; Een fotoboek van de Tilburgse kermis.
3-2501: POUCHET, G., C.S.SP. - Catéchisme; cours préparatoire.
5-408: POUGET, FRANCISCO-AMATO - Institutiones Catholicae in modum catecheseos. In quibus quidquid ad religionis historiam & ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, usus & caeremonias pertinet, totum id brevi Compendio ex sacris Fontibus Scripturae & Traditionis explanatur, Ex Gallico idiomate in Latinum sermonem translatae, adjectis singulis è Scriptura & Traditione petitis Probationibus & Testimoniis; Editio Nova ad Normam ultimae editionis Parisiis excusa Anno 1725. diligenter aleborata; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
3-837: POUGET, FRANCISCO-AMATO. - Institutiones Catholicae in modum catecheseos., In quibis quidquid ad religionis. Nova editio, tomus undecimus. .
8-2369: POUGY, LIANE DE - My blue notebooks, Translated from the French by Diana Athill.
3-838: POULLE, L - Sermons de Monsieur l
8-1322: POULSSEN, JOOP - Kassiopeia; Een roman in drie delen.
9-52: POULSSON, E. - Lehrbuch der Pharmakologie; Für Ärzte und Studierende.
8-2280: POURRAT, HENRI - La fontaine au bois dormant.
8-2124: POURRAT, HENRI - La veillée de novembre, Frontispice de D. Galanis (marque gravé sur bois).
8-356: POURTALÈS, GUY DE - Marins d'Eau Douce, Avec 100 illustrations de René Guinand, colorées a la main.
6-1612: POWELL, ARTHUR E. - The causal body and the ego.
1-2287: POYARD, S. - Lourdes, Banneux, au la suite magnifique.
3-839: POYPE DE VERTRIEU, DD. JOANNIS-CLAUDII DE LA. - Compendiosae Institutiones Theologicae. , Ad usum seminarii pictaviensis. Tomus I-VI. .
6-1452: POZARNIK, ALAIN - Mystères et actions du rituel d'ouverture en loge maçonique.
8-294: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
8-1323: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - La Judith; Roman.
9-220: PRADEL, HENRI - Maak er mannen van, Met een voorwoord van Pater Dr. Joannes O. M. Cap.; Opvoedkundige Brochurereeks Nummer 121.
2-1182: PRADEL, P. - La sculpture belge de la fin du Moyen-Age au Musée du Louvrer.
9-1114: PRATHER, MARLA / STUCKEY, CHARLES F. (EDITORS) - Paul Gauguin 1848-1903 [text in English].
7-6162: PRATHER, RICHARD S. - Moord onder hypnose (Dagger of Flesh), Real-Reeks nr. 43.
5-409: PREINGUÉ, JORDANO - Theologie Moralis repetitio; Pars Secunda, complectens tractatus de Religione & Sacramentis, cum variis quaestionibus practicis, concernentibus praecipuè praxim servandam in contractibus controversis.
5-410: PREINGUÉ, JORDANO - Theologia Speculativa et Moralis, Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI (complete serie).
2-1160: PREISING, D. - Das Marienleben, Druckgraphik vom späten Mittelalter bis zum Barock.
8-615: PREKPALAJ, T. - Woordenboek Nederlands-Albanees / Albanees-Nederlands.
8-2390: PREMINGER, ALEX (EDITOR) - Princeton Encyclopedia of poetry and poetics; Enlarged edition.
8-1964: PRENEN, H.L. - Tafelrede en andere gedichten.
9-3188: PREVENIER, WALTER / BLOCKMANS, WIM - De Bourgondische Nederlanden.
2-421: PREVOST, F., O.S.A. - The office and authority of the local prior in the Order of Saint Augustine.
8-2179: PRÉVOST, L'ABBÉ - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux, Préface de Guy de Maupassant; Illustrations de Maurice Leloir.
7-6077: PRICE, BILL - De grootste mysteries aller tijden; Intrigerende raadselen uit de wereldgeschiedenis.
9-625: PRICK VAN WELY, MAX - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied, vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiede eeuw; met 25 meest onbekende liederen.
3-215: PRIESTER, R.C. - Korte levensbeschrijvingen van eenige heiligen., Uit alle eeuwen des Christendoms. Tweede Deel..
8-2395: PRIESTLEY, J.B. - Bright day.
8-2363: PRIESTLEY, J.B. - Charles Dickens and his world.
3-840: PRIGELIUS, A.R.P. CONRADUS. - Centifolium vernans flore, et fragrans odore Rosae Mysticae, seu Centum Sermones de Dignitate, Fructu, ac Merito Sacratissimi Mariani Rosarii. , Quos Variis Conceptibus Sacrae Scripturae, Sententiis Sanctorum Patrum, doctrina morali & historiis exornavit, & ad singulas Dominicas totius anni, festaque praecipua distribuit, & in usum haud inidoneum tum universorum, qui incrementum Archi-Fraternitatis Sanctissimi Rosarii zelant, tum quorumcunque aliorum, qui laudes Marianas praedicant, congessit A.R.P. Conradus Prigelius. Pars Prima Dominicalis. .
3-2525: PRIGENT, CH. - Mon Catéchisme illustré; cours élementaire / Dieu et nous, 290 questions en prières extraites du Catéchisme à l'usage des Diocèses de France (Diocèse de la Martinique).
3-841: PRILESZKY, R.P. JOANNE BAPTISTA. - Tractatus Theologicus de Sacramentis in Genere et in Specie, de Baptismo, Confirmatione Eucharistia. , In usum scholae conscriptus.Et Cancellario emerito, editio altra. .
6-885: PRIMO, FRANS - Langs de wegen van gewond Vlaanderen; Een oorlogsdocument.
2-4154: PRINS, WOUTER / COLLARD, JAELLE (RED.) - Meditatie [verschijnt bij gelegenheid van de tentoonstelling Meditatie (3 oktober 2015 - 3 januari 2016) in het MRK (Museum voor Religieuze Kunst) in Uden].
8-3074: PRITSCHETT, V.S. - Het skelet en andere verhalen.
5-412: PROCOPII CAPUCCINI, P.F. - Delicae Spiritus Hibernales; Prodomus Messiae Deus infans incarnat vs. Deus infans natus; Epiphaniale; Pro Mensibus Decembri Januario, Herzens Freud und Seelenlust im harten Winter; das ist: Ober hundert annemliche liebliche Discurs oder Predigen van der Allersüssesten Kindheid unnd Jugend Jesu christ unser Heilands un Seeligmacher; Durch P.F. Procopium Capcinner der Oesterreichischen Provinz; Tomus Primus de Tempore, für die zwei Monat Decembris und Januarii.
5-746: PROCOPIUS, O.F.M. CAP. - Triennale dominicale [3 sermons for each day, German language].
7-1516: PROOST, K.F. - Weg en werk; Een eeuw drankbestrijding, Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Verenniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
6-216: PROOYE-LALOMONS, H.J.W. VAN - Gewijde verhalen en legenden van hindoes en boeddhisten, Vrij bewerkt naar: Myths of the Hindus and Buddhists, by the Sister Nivedita of R?makrishna-Vivek?nanda and Ananda K. Coomaraswamy.
7-5287: PROP, G. - Atlas van Nederland, De West en Indonesië voor de lagere school.
7-2269: PROSÉ, TOM - Gouda en midden-Holland, Fotoboek van een echte oude Hollandse stad; met korte teksten bij de foto's en een beschrijving van de stadswandeling langs alle mooie plekjes [randschriften ook in Engels, Frans en Duits].
6-1313: PROST, ANTOINE EN VINCENT, GÉRARD (REDACTIE) - Geschiedenis van het persoonlijk leven: Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
7-193: PROST, ANTOINE EN VINCENT, GÉRARD (REDACTIE) - Geschiedenis van het persoonlijk leven: Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
3-2129: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Parables of the Lord; some divine calls, Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox.
3-2122: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - L'Apôtre Pierre; Textes et icônes / The Apostle Peter; Texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
3-2121: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Le Disciple Bien-Aimé; Textes et icônes / The Beloved Disciple; texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
3-2120: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Saint Jean-Baptiste; Textes - icônes / Saint John the Baptist; Texts - icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
6-1728: PROUST, MARCEL - A la recherche du temps perdu I + II + III, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 100/101/102.
6-1729: PROUST, MARCEL - A la recherche du temps perdu I + II + III, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 100/101/102.
1-1120: PROUST, PÈRE ANGE LE - Traicte de la Regle de Saint Augustin.
7-109: PROVOOST, ARNOLD (REDACTIONELE LEIDING) - Évora; Schone slaapster van Portugal, Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling Évora; een stad van heren en landlieden, een universiteitsstad, Leuven, Cultureel Centrum Romaanse Poort, 22 oktober - 22 december 1991.
6-1250: PROVOOST, ARNOLD (REDACTIONELE LEIDING) - Évora; Schone slaapster van Portugal, Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling Évora; een stad van heren en landlieden, een universiteitsstad, Leuven, Cultureel Centrum Romaanse Poort, 22 oktober - 22 december 1991.
8-1324: PRUDHON, H. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
1-3967: PRÜMM, KARL S.J. - Religionsgeschichtliches Handbuch für den Ram der altchristlichen Umwelt, Hellenistisch-Römische Geistesströmungen und Kulte mit betrachtung des Eigenlebens der Provinzen.
3-2246: PRÜMMER, DOM. M., O.P. - Manuale Iuris Canonici; in usum scholarum.
9-1931: PRUNER, FRANCIS - Les sens caché des contemplations de Victor Hugo.
8-2371: PRYOR, WILLIAM (EDITOR) - Virginia Woolf & the Raverats; A different sort of friendship.
9-07: PSCHYREMBEL, WILLIBALD - Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen.
3-2101: PSILAKIS, N. (TEXT) / CHATZIKOSTIS, A. (PHOTOGRAPHS) - The monasteries of Crete.
2-17: PUE, JORDANUS PIET DE - Dominikaanse wetenswaardigheden in West-Vlaanderen.
2-586: PUE, J.P. DE - Geschiedenis van het voormalig klooster van Sint Catharina van Senen van de Predikheressen-Dominikanessen Nieuwland te Gent (1628-1783).
2-18: PUE, JORDANUS PIET DE - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796.
6-1254: PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke; Een studie over politieke apriorismen in ge geschiedschrijving.
7-114: PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke; Een studie over politieke apriorismen in ge geschiedschrijving.
8-2208: PUGET, CLAUDE-ANDRÉ - Matin aux Oliviers.
3-2169: PUHALO, LEV & NOVAKSHONOFF, VASILI - La vie des Fols-en-Christ; Folie du monde & Sagesse de Dieu.
7-2863: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Onder de voet gelopen; Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800; De Brabantse klompenmakerij, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVI].
7-3715: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN (REDACTIE) - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.
7-3714: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN (REDACTIE) - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.
7-3713: PUIJENBROEK, FRANS VAN - Tilburgse toonzettingen; 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning, Tilburgse Historische Reeks 4.
8-1325: PULLES, J.A.M. - Struktuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza [Proefschrift].
1-294: PUNTA, F DEL; LUNA, C - Aegidii Romani Opera Omnia I, Catalogo Dei Manoscritti (1001-1075) De regimine principum 1/11.
3-2171: PURMONEN, V. - Orthodoxy in Finland; Past en present.
1-3968: PUT, E. / HARLINE, C. - Verloren schapen, schurftige herders, De helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620).
3-258: PUT, A. VAN DEN. - Christelyke Voorzorge ofte Jaerlyksche Oeffeninge van agt dagen. , Om zig te bereyden tot eene gelukkige dood, naer het voorbeeld van de H. Gertrudis van Saxen. Agtervolgt van verscheyde schoone Litanien en Gebeden. .
7-1900: PUT, MARCEL M.J. / DIJK, MARK VAN - 2000 jaar Heerlen; Van Romeinse nederzetting tot moderne stad.
7-3719: PUT, C.A.M.M. VAN DE - Volksleven in Tilburg rond 1900; Sociaal-historische hoofdstukken [Proefschrift].
7-3718: PUT, C.A.M.M. VAN DE - Volksleven in Tilburg rond 1900; Sociaal-historische hoofdstukken.
5-747: PUTEOBONELLI MEDIOLANENSIS, IOANNIS CLAUDII - Moralia de sacramentis in genere, de eucharistiae sacramento, et sacrificio.
2-184: PUTTEN, J. VAN DER - Laudato.
3-842: PUY, DU DIOCÈSE DU. - Résultat des Conférences ecclésiastiques. , Tant anciennes que modernes, sur les prolégomènes de la théologie, la fin dernière de l
2-1242: PUYVELDE, L. VAN - L'Agneau Mystique; Van Eyk.
6-843: PYFFEROEN, O. - Rapport sur l'enseignement professionnel en Allemagne.
8-1326: PYPERS, PIETER - Stephanus, de eerste christen bloedgetuige; Treurspel.
3-2739: QUAADVLIET, J., O.S.CR. - Catechismus der Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino, door P. Mag Th. Pègues, O.P.; Deel III: Jezus Christus (de weg bij 's menschen opgang tot God).
3-259: QUADRUPANI, P. - Heilzame Onderrigtingen voor alle Roomsch-Katholijken die een gerust godsdienstig leven willen leiden. , Tweede druk. Naar het Fransch, A.M.D.G. .
2-183: QUAGLIA, A. - Storiografia e storia della regola francescana.
7-5209: QUANJER, PH.C.A.J. - Land en volk van Nederlandsch-Indië; Handleiding ten dienste van het onderwijs, Met vele foto's.
7-5169: QUANJER, PH.C.A.J. - Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indië; Over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking.
1-1758: QUARDT S.C.J., P. R. - Kinder und Hauslegende, Die Heiligen im Messbuch der Kirche. Zweiter Band. Fest des kostbaren Blutes bis Silvester.
7-2318: QUERIDO, IS. - Amsterdam; Proza door Is. Querido; Met een litho van W. Wagner.
6-098: QUESADA TYRRELL, ESTHER (TEXT) / TYRRELL, ROBERT A. (PHOTOGRAPHS) - Humminbirds of the Caribbean.
6-1306: QUEVA, ALFONSO DE - Tweede Deel van de Republiek of Gemeene Best der Venetianen, In welk gehandeld werd van de oorspronkelijke vryheid deeser Staatbestiering, En onderzogt hoe ver zich dezelve uitstrekt, wat wisselvallige regeeringen zy onderworpen is geweest, en langs welke trappen zy van haar stigting tot de tegenwoordige Staat is opgeklommen; Geleerdelijk in het Italiaans beschreven door den berugten Cardinaal Alfonso de Queva, op zijn beurt afgezant aan 't Hof van Venetien; Achtervolgt van een Deftig Vertoog, wegens den aart en gesteldheid dezer Republiek, Door den Heer Louis Helian, Afgezant van Vrankrijk uitgesproken in tegenwoordigheid van den Keyser Maximiliaan ende verdere Vorsten en Standen, van 't Roomsche Rijk; Met nodige aanmerkingen en printverbeeldinge verrijkt.
7-183: QUEVA, ALFONSO DE - Tweede Deel van de Republiek of Gemeene Best der Venetianen, In welk gehandeld werd van de oorspronkelijke vryheid deeser Staatbestiering, En onderzogt hoe ver zich dezelve uitstrekt, wat wisselvallige regeeringen zy onderworpen is geweest, en langs welke trappen zy van haar stigting tot de tegenwoordige Staat is opgeklommen; Geleerdelijk in het Italiaans beschreven door den berugten Cardinaal Alfonso de Queva, op zijn beurt afgezant aan 't Hof van Venetien; Achtervolgt van een Deftig Vertoog, wegens den aart en gesteldheid dezer Republiek, Door den Heer Louis Helian, Afgezant van Vrankrijk uitgesproken in tegenwoordigheid van den Keyser Maximiliaan ende verdere Vorsten en Standen, van 't Roomsche Rijk; Met nodige aanmerkingen en printverbeeldinge verrijkt.
9-1192: QUEVEDO-VILLEGAS, FRANCISCO DE - Pablo de Segovia; The Spanish Sharper [text in English], Illustrated with one hundred and ten drawings by Daniel Vierge, together with coimments on them by Joseph Pennell and an essay on the life and writings of Quevedo by Henry Edward Watts.
1-1869: QUEYTAN, M. L'ABBÉ F. - Sous le ciel d'Orient, Impressions et souvenirs.
8-2380: QUILLER-COUCH, ARTHUR - The poet as cititzen and other papers.
9-368: QUINCHE, ROBERT - Heilpflanzen für Dich; Die geheimnisvollen Kräfte der Natur.
1-3969: QUINN, J.FR. - The historical constitution of St. Bonaventure's philosophy.
1-1405: QUIRINUS O.M.C., P - De rijkdom van een arme.
1-3970: QUISPEL, G. - Gnosis als Weltreligion, Die Bedeutung der Gnosis in der Antike.
2-4037: QUISPEL, GILLES - Het geheime Boek der Openbaring; het laatste boek van de bijbel.
7-5225: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
1-6255: QUISPEL, GILLES / VERKERK, HENK - De verliezers; Een partijdige geschiedenis van kerken en ketters; Met de opnieuw vertaalde tekst van het Evangelie van Thomas, Teksten van de NCRV-televisieserie.
6-1598: BÔ YIN RÂ - Het boek van de liefde.
6-1599: BÔ YIN RÂ - Meer licht.
7-3841: RAAK, CEES VAN - In den Schijff; Begraafplaats binnenstad Tilburg, Met een Ten geleide van Ed Schilders en foto's van Korrie Besems.
7-1387: RAAP, DANIEL - Verdedigende Aanmerkingen wegens het voorgevallene tot Amsterdam, zoo in de maand November 1747, als in Augustus en September 1748.
6-1730: RABELAIS - Oeuvres complètes, Séries: Bibliothèque de la Péiade, No. 50.
8-2301: RABELAIS - Oeuvres complètes, Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 15; Texte établi et annoté par Jacques Boulenger.
7-6072: RABELAIS, FRANÇOIS - La Vie très horrifique du grand Gargantua père de Pantagruel, jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quinte essence; Livre plein de pantagruelisme / Second et Tiers Livre des horribles et espoventables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel, roy des dipsodes, filz du grand géant Gargantua; Composés nouvellement par M. Alcofrybas Nasier / Le Quart et le Cinquiesme Livres des faicts et dicts héroiques du bon Pantagruel; Composés par M. François Rabelais, Docteur en Médicine [3 volumes]; Texte établi par Jacques Boulanger; Bois dessinés, gravés, coloriés par Lucien Boucher [tirée a sept cent soixante-six exemplaires numerotés; cet exemplaire porte le numéro 76].
7-6026: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel, vermeldend hun onwaardeerbare heldhaftigheden en hoogwijze woorden mitsgaders de tallooze boeverijen van Panurg die nooit wist of hij trouwen dorst; Eerste Deel: Boek I, II & III / Tweede Deel: Boek IV + Boek V [Uit het Frans vertaald door J. A. Sandfort], Met een inleiding van Prof. Dr. P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida naar een keus door R.W.P. de Vries Jr..
7-1428: RABIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen; geschetst en afgebeeld door Mr. C.P.E. Rabidé van der Aa [facsimile uitgave naar de oorspronkelijk uitgave uit 1841/1846].
2-554: RABILLÉ, L'ABBÉ VICTOR - Les Serviteurs de Marie.
9-3079: RABOFF, ERNST - Paul Klee; Künst für Kinder.
8-975: RABUSE, GEORG - Der kosmische Aufbau der Jenseitsreiche Dantes; Ein Schlüssel zur Göttlichen Komödie.
8-2153: RACINE - Oeuvres de Racine, illustrées per Pauquet, Nouvelle édition augmentée d'une Vie de Racine et d'une notice sur chaque pièce par Émile de la Bédollière .
8-2238: RACINE, J. - Théatre complet; Précédé de La Vie de l'Auteur.
8-2235: RACINE, LOUIS - La religion, Poëme; Suivi du Poëme sur la Grace et autres pièces; Nouvelle édition, enrichie de Notes intéressantes.
8-2224: RACINE - Oeuvres; Nouvelle édition, plus correcte & plus ample que les précédentes; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième.
3-2033: RACINE - Kirchengeschichte; XVI. Theil, welcher die zwehte Abtheilung des siebenzehnten Jahrhundert enthält, (u.a. uber den Jansenismus).
2-2528: RADBOUD, PATER, SS.CC. - Meditatiegedachten voor kloosterlingen.
9-232: RADBOUDS, RUD - Oranje in het hart, Engelbewaarder-Reeks, No. 5; Met illustraties van Antoon Heyn.
9-233: RADBOUDS, RUD - Een angstige kerstmis, Engelbewaarder-Reeks, No. 1; Met illustraties van Jan Lutz.
7-1273: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker; Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch [facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
7-1274: RADEMAKER, ABRAHAM - Collection des vûes & monumens anciens des sept Provinces Unies; En 300 planches dessinées & gravées par Abraham Rademaker d'Amsterdam, & mises au jour par Salomon Gautier; Avec leur description en Hollandais, en Anglois, & en François [facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
7-1272: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker; Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch [twee banden; facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
6-154: RADEMAKERS, COR SS.CC. - De katholieke missie van de Cookeilanden 1894-1994; Het verhaal van de missionarissen.
1-3971: RAEPHORST, M. VAN - Van Sinterklaas tot Sintemaarten, Verhalen en volksverhalen, sprookjes en legenden, volksgebruiken en jaarfeesten.
2-2208: RAES, ALPHONSUS S.I. - Introductio in liturgiam orientalem.
1-3972: RAFFA, M. / GONSETH, F. - Philosophie néo-Scolastique et philosophie ouverture, Entretiens du Centre Romain de Comparaison et de Synthèse.
2-1317: RAGGHIANTI, C.L. (DIRETTORE) - L'Arte in Italia, Dal secolo V al secolo XI.
2-598: RAGUAR, H. ET AL. - 23 Institutos religiosos, Hoy (espiritalidad y testimonia), Libro conmemorativo del XXV año santo 1975.
9-1934: RAGUIN, YVES - Wegen der beschouwing in oost en west.
1-2897: DENZINGER-RAHNER. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 29..
1-2898: DENZINGER-RAHNER. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 30..
1-3973: RAHNER, KARL S.J. - Noodzaak en zegen van het gebed.
8-852: RAHNER, KARL - Grenzen van de kerk; Tegen clericale triomfalisten & laïcale defaitisten.
8-266: RAHNER, KARL - Grenzen van de kerk; Tegen clericale triomfalisten & laïcale defaitisten.
1-224: RAHNER, K; VORGRIMLER, H - Klein Theologisch Woordenboek.
7-6062: RAITT, A.W. - The life of Villiers de l'Isle-Adam.
9-1935: RAJU, P.T. / CASTELL, A. - East-West studies on The problem of the Self, Papers presented at the Conference on Comparitive Philosophy and Culture held at the College of Wooster, Wooster, Ohio, April 22-24, 1965.
5-413: RAM, PETRUS-FRANCISCUS-XAVERIUS DE - Nova et absoluta Collectio Synodorum tam provincialium quam dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis, Summo labore primum collegit et illustravit Joannes-Franciscus van de Velde; Nunc vero jubente ac promovente celsissimo ac reverendissimo principe Francisco-Antonio De Méan, Archiepiscopo Mechliniensi; recollegit, supplevit et illustravit Pettus-Franciscus-Xaverius de Ram, ejusdem Archidioec. Presbyter et archivarius; Pars Prima + Pars Secunda.
3-773: RAM, JOANNUS JACOBUS & ASCH VAN WYK, HENRICUS. - Davidis Millii Miscellanea Sacra Jesaiae caput Liv. Psalmos CXXI & CXXII., Aliaque argumenta tam Theologica quam Exegetia etc, Figuris Aeneis illustrata & ornata, Binis orationibus adjectis..
1-6256: RAM, P.F.X. DE - Notes historiques et iconographiques sur les Martyrs de Gorcum.
8-45: RAMAN, ANNY / COCKSHAW, PIERRE (REDACTIE) - Koninklijke Bibliotheek van België; Hondervijftigste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; Hondervijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, Tentoonstellikng in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 20 mei tot 15 juli 1989.
1-2298: RAMEAU, MGR. - Les Divines Opportunités des apparitions de la Viege Immaculée, Trois discours prononcés à Lourdes, les 9-11 février 1908 à l'occasion du cinquantenaire des Apparitions.
2-2812: RAMIÈRE, H. - L'Apostolat de Sacré Cœur de Jésus, Première partie: Méditations sus l'union de chrétien avec le Cœur de Jésus; aux zélateurs et zélatrices de l'Apostolat de la Prière.
9-790: RAMSEY, L.G.G. (EDITED AND COMPILED BY) - The Connoisseur; Coronation Book 1953.
8-1966: RANDWIJK, H.M. VAN - Celdroom.
1-3974: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk, De Rooms-Katholieke kerk en seksualiteit.
5-414: RANST, FRANCISCO VAN - Lex Fidei seu D. Thomas, Doctor Angelicus, splendidissimaeCatholicae Fedei Athletae (Paulus V.), Omnium erronum ante vitam, in vita & post vitam ad haec usque tempora ab incunabulis Ecclesiae exortorum tenebras è Literis Sacris Profligans ac Praedebellans; Cujuslibet faeculi Erroribus praefigitur Erronum vita Historicè deducta: Accessit singularis Dissertatio adversus modernes Sectarios, ad Errones omnes ordine alphabetico digestos; Tomus Primus + Tomus Secundus (in one volume).
8-2172: RASPE, RUDOLF ERIC - Les aventures du Baron de Münchhausen, Traduction de Théophile Gautier; Illustrations de Ronald Searle.
8-486: RÁTH-VÉGH, ISTVÁN - Die Komödie des Buches.
1-1250: RATISBONNE, M. L'ABBÉ THEODORE - Histoire de Saint Bernard.
7-1720: RATS, J.C. - De Lieve Vrouw in 't Zand; Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
7-1719: RATS, J.C. - De Lieve Vrouw in 't Zand; Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
1-3982: RATZINGEN, JOSEPH / BENEDIKT XVI. - Jezus von Nazareth, Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung.
1-3981: RATZINGEN, JOSEPH / BENEDIKT XVI. - Der Geist der Liturgie; eine Einführung.
1-3986: RATZINGER, KARDINAAL JOSEPH - Zout der aarde, Christendom en katholieke kerk aan het einde van het millennium; Een gesprek met Peter Seewald.
1-3987: RATZINGER, JOSEPH / BENEDICTUS XVI - Waarden in tijden van ommekeer.
1-3980: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Gott ist uns nah; Eucharistie: Mitte des Lebens, Herausgegeben von Stephan Otto Horn und Vinzenz Pfnür.
1-3979: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Salz der Erde, Christentum und katholiscdhe Kirche an der Jahrtausendwende; Ein Gespräch mit Peter Seewald.
1-3978: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Licht das uns leuchtet, Besinnungen zu Advent und Weihnachten.
1-3977: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Auf Christus schauen, Einführung in Glaube, Hoffmung, Liebe.
2-2785: RATZINGER, JOSEPH. - Zout der aarde., Christendom en katholieke kerk aan het einde van het millennium. Een gesprek met Peter Seewald..
6-412: RAUCH, P.M. - Die Einheit des Menschengeschlechtes; Antropologische Studien.
3-933: VENTURA DE RAULICA. - Oeuvres du Révérend Père Ventura de Raulica. , Conférences, sermons et homélies. .
1-3990: RAURELL, FR. - Lineamenti di antropologiua biblica.
7-020: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
6-1168: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
7-2101: RAVESTEIJN, P.J. VAN / BOERHOUT, JAN / HEEK, C.L. (REDACTIE) - Gedenkboek Hilversum 1424-1924, Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonder-jarig bestaan als zelfstandige gemeente.
9-1933: RAVIER S.J., A. (DIRECTION) - La mystique et les mystiques.
1-3989: RAYA, MGR. JOSEPH - Bij het noemen van Zijn naam, De Akathist-hymne op de naam van Jezus.
6-212: RAYNAL. F.-E. - Les Naufragés, ou Vingt mois sur un récif des Iles Auckland; récit authentique, Illustré de 40 gravures par A. de Neuville, et accompagné d'une carte.
5-415: RAYNAUDI, THEOPHILI - De Prima Missa Monasteri et Benedicbeyrn Praerogativis Christianae Pentecostes; Tractatio.
1-6373: RAZE, DE / LACHAUD, DE / FLANDRIN - Concordantiarum SS. Scripturae Manuale, Editio in commodissimum ordinem disposita et cum ipso textu sacro de verbo ad verbum sexies collata.
7-1089: READ, PIERS PAUL - The Templars.
7-133: READE, W. - Martelaarschap der mensheid, Met een inleiding van prof. dr. Jan Romein; met 33 kaarten.
7-3408: READER, W.J. - Vijftig jaar Unilever 1930-1980.
7-325: REALE, GIOVANNI - I problemi del pensiero antico dalle origine ad Aristotele.
1-3991: REBEL, J.J. - Pastoraat in pneumatologisch perspectief, Een theologische verantwoording vanuit het denken van A.A. van Ruler (Proefschrift).
9-2168: REDFIELD, JAMES / ADRIENNE, CAROL - Het Celestijnse werkboek.
7-3117: REEKEN, A.J. VAN / VOS, J.J.M. (REDACTIE) - Fiches Brabantse families.
7-1221: REESKAMP, JAN - De Nederlandse paardentram in oude ansichten.
9-1936: REEVES, HUBERT / LENOIR, FRÉDÉRIC - Mal de terre.
10-122: DU REFUGE. - Traicte de la cour ou instruction des Courtisans., Derniere Edition..
2-4032: REGAMEY O.P., R. P. / ZELLER, RENÉE - Anges [avec 152 planches de anges].
2-1149: REGAMEY, P., O.P. - Kirche und Kunst im XX. Jahrhundert.
6-1473: REGHINI, ARTURO - La tradizione pitagorica massonica.
6-1543: REGHINI, ARTURO - Dei numeri pitagorici; Libri sette (Prologo), Introduzione di Roberto Sestito.
6-382: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS (1655-1709) - Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 Avril 1681.
7-767: REICHERT, HEINRICH G. - Unvergängliche lateinische Spruchweisheit; Urban and human.
8-1839: REICHLINGSS.J., ANTON - Het platonisch denken bij P. C. Boutens; Poging tot verklaring van Boutens' wijsgeerig dichten.
1-55: REICKE, BO - Neutestamentliche Zeitgeschichte; Die biblische Welt 500 v. - 100 n. Chr., Series: Sammlung Töpelmann, Zweite Reihe, Band 2.
1-111: REICKE, BO / ROST, LEONHARD - Biblisch-historisches Handwörterbuch; Landeskunde - Geschichte - Religion - Kultur - Literatur; Erster Band (A-G) + Zweiter Band (H-O) + Dritter Band (P-Z).
1-249: REICKE, B; ROST, L - Biblisch-Historisches Handwörterbuch, Landeskunde-Geschichte-Religion-Kultur-Literatur.
5-748: REIFFENSTUEL, ANALECTI - Theologia Moralis, brevi simulque clara methodo comprehensa atque juxta sacros canones, et novissima decreta summorum pontificium diversas propositiones damnnantium, ac probatissimos auctores, succincte resolvens omnes materias morales, Editio septima, ceterarum omniujm novissima atque locupletissima, juri canonico ejusdem auctores potissimum conformata, Pluribus Aditionibus, praesertim quod Tractatus de Ligibus, Jure & Justitia, Beneficiis, Immunitate Ecclesiastica, de Sacramentis...; nec non compendiosa Propositionum Damnatarum declaratione illustrata a R. P. F. Massaeo Kresslinger; Tomus Primus + Tomus Secundus [in one volume].
5-749: REIFFENSTUEL, ANALECTO - Jus canonicum universum,clara methodo, juxta titulos quinque librorum Decretalium, In quaestiones distributum, solidisque Responsionibus & Objectionum Solutionibus dilucidatum; Cui in hac Novissima Editione accessit Tomus Sextus complectens Tractatum de Regulis Juris, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [in 4 volumes].
9-967: REIFSCHNEIDER, GEORG - Der Auswanderer; Deutsche Arbeiter als weißer Sklave auf Brasiliens Kaffeeplantagen; Eine abenteuerliche Flucht und Heimkehr.
8-1340: REIJNDERS, KAREL A.P. - Couperus bij Van Deyssel; Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities [Proefschrift].
8-1339: REIJNDERS, KAREL - Couperus bij Van Deyssel; Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities, Uitgegeven en toegelicht door Karel Reijnders.
8-1338: REIJNDERS, KAREL - Bij gelegenheid.
1-2035: O'REILLY, B. - Vie de Léon XIII, son sciècle, son pontificat, son influence.
7-738: REINACH, SALOMON - Recueil des Têtes Antiques idéales ou idéalisées.
2-2988: REISCH, SR. ANNEMARIE (REDAKTION) - Damit die Welt neu werde; Steyler Missionsschwestern berichten aus ihrer Missionstätigkeit in aller Welt.
2-1990: REISEN, HANS VAN (INLEIDING) ET AL. - Van gerechtigheid tot liturgie.
1-1191: REISEN, H. VAN - Met Augustinus aan de slag, Beknopte handleiding bij de studie op Augustinus.
9-24: REISER, STANLEY JOEL - Medicine and the reign of technology.
9-769: REITMAYER, ULRICH (HERAUSGEGEBEN UND BEARBEITET VON) - Holztüren und Horztore in handwerklicher Konstruktion, Mit 84 Abbildungen und 119 Tafeln.
9-768: REITMAYER, ULRICH (HERAUSGEGEBEN UND BEARBEITET VON) - Holzfenster in handwerklicher Konstruktion, Mit 96 Abbildungen und 101 Tafeln.
9-767: REITMAYER, ULRICH (HERAUSGEGEBEN UND BEARBEITET VON) - Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, Mit 174 Abbildungen, 100 Tafeln un 5 Tabellen.
7-1053: RELIQUET, PH. - De magie van het kwaad; Gilles de Rais en de Middeleeuwen 1404-1440.
8-2492: REMARQUE, ERICH MARIA - Der Weg zurück.
7-5079: REMBANG, TOEKANG DONGÉNG - Hikajat si Ketjil; Dipetik dari tjeritera Belande Klein Duimpje.
9-500: REMEš, VLADIMÍR - Sto Let Aktu 1839-1939 [photographs of female nudes, text in Tsjechic language].
6-1417: REMMELE, AUGUST - Der praktische Brenner.
6-872: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ippa's Feestengids.
6-822: REMOORTERE, J. VAN - Onbekend België; Verborgen schatten & verrassende tochten.
6-828: RENCY, GEORGES - Albert, Roi des Belges.
7-3288: RENDERS, J.M. / KAKEBEEKE, A.D. (REDACTIE) - Rond onze stadskerk; Bijdragen tot de geschiedenis en parochie van Sint Catharina te Eindhoven.
8-524: RENIER, OLIVE - Before the Bonfire.
9-3058: RENNERT, JACK (ED.) - The poster art of Tomi Ungerer.
1-274: RENNHOFER, F - Bücherkunde des Katholischen Lebens, Bibliographisches Lexikon der Religiösen Literatur der Gegenwart.
7-1807: RENSCH, TH.J. VAN - De Sint-Martinuskerk van Wyck.
7-420: RENSON, ROLAND - Geschiedenis van de sport in de oudheid.
1-2998: RENTDORFF, R. - Aartsvaders, koningen, profeten; leiders van het volk Israël.
1-1152: REUL, A. - Die sittlichen Ideale des heiligen Augustinus.
6-131: REUS, TJ. DE - Geslachtsziekten op Curaçao [Proefschrift].
9-3121: REUTERSVÄRD, OSCAR - Onmogelijke figuren.
3-846: RÉVAL, FLEXIER DE. - Catéchisme Philosophique. , Ou recueil d
9-515: REVE, KAREL VAN HET - Rusland hoe het was; Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1852-1932), Met verklarende tekst van Karel van het Reve.
8-3075: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur; Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
8-1335: REVE, GERARD - Verzameld werk; Deel 1 t/m Deel 6 [complete set].
8-1332: REVE, KAREL VAN HET - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
8-1333: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op weg naar het einde.
8-1331: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur; Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
8-1334: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Nader tot u.
9-905: REVENTLOW, GRAF E. ZU - Der Einfluß der Seemacht im Großen Kriege.
3-2498: REYDON, G. - Le Catéchisme du premier communiant.
1-4027: REYDON, P. GERMAIN. - Le Catéchisme du premier Communiant. .
8-69: REYER, E. - Fortschritte der Volkstümlichen Bibliotheken, Mit Beiträgen von Mary W. Plummer-Brooklyn, etc..
8-1336: REYNAERT, J. - Jan Praets Parlement van omoed ende hoverdije; Met een inleiding tot de Speghel der Wijsheit, Uitgegeven door J. Reynaert.
8-1337: REYNAERT, J. E.A. - Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
9-214: REYNDERS, JOS. M. / DOUMEN, N. - Vrolijk volkje; Tiende Deeltje.
9-210: REYNDERS, JOS. M. / DOUMEN, N. - Ik lees al; Deel 9.
9-209: REYNDERS, JOS. M. / DOUMEN, N. - Ik lees al; Deel 4.
1-3995: RHIJN, M. VAN - Ritschl en Luther, (Reeks: Kerkhistorische Studiën).
9-950: RHIJN, A.A. VAN (VERZAMELD DOOR) - Nieuw Nederland; Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land.
1-2034: RHOÏDIS, EM. - Pausin Johanna, Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
3-261: RIBADINEIRA, PETRUS DE & LOUIS DE LA PUENTE. - Het leeven ons Heere Jesu Christi. , Gedeylt in dry deelen, met schoone leeringen op elke verholentheyd des zelfs, getrokken uyt het Spaensch. Overgezet in onze Nederduytsche Tael, door F.B. tot gebruyk der Jongheyd. Verciert met schoone figueren. .
2-922: RIBBERT, G.J. ET AT. (REDACTIE) - De Karmel in Twente 1855-1995, 140 jaar zielzorg en middelbaar onderwijs.
2-1453: RIBERA, LUIS - Missal Diario completo / Breve Ritual y Oracion.
5-750: RIBERAE, FRANCISCI - In librum duodecim Prophetarum commentaii; Sensum eorundem Prophetarum historicum & moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes, Hac omnium postrema editione ab infinitis mendis Typographicis expurgati, & ubique dictionibus Hebraicis & chaldaicis in Latinam prolationem permutatis, elucidati, Opera R. P. Richardi Gibboni eiusdem Societatis Theologi; Cum quatuor copiosis indicibus: Primum est quaestionum Scripturae, que in hoc opere copiosis disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, atque verborum.
8-2255: RIBÈRE, OTHON - Violons & fanfares.
2-921: RIBOT, F., O.CARM. - The ten books on the way of life and great deeds of the Carmelites.
2-901: RIBOT, F., O.CARM. - The ten books on the way of life and great deeds of the Carmelites.
9-1938: RICARDO, DAVID - The principles of political economy & taxation.
3-244: RICCI, LORENZO. - Proces geëntameerd tegen den Priester Lorenzo Ricci. , Uit het Italiaansch: Benevens Lof- en Grafschrift weegens zaliger den Zeer Eerwaardigen Vader in Christo, den Heere Laurentius Ricci, XVIII Generaal der Sociëteit Jesu, door den abt Paensi. .
1-1491: RICCIOTTI, G. - Leven van Jesus.
2-524: RICHARDS, I. - Abbeys of Europe.
9-3140: RICHARDSON, JOHN - A Life of Picasso; Volume II: 1907-1917.
6-1294: RICHÉ, PIERRE - Die Karolinger; Eine Familie formt Europa.
7-170: RICHÉ, PIERRE - Die Karolinger; Eine Familie formt Europa.
5-417: RICHEOME, LOUIS - Tableaux Sacrez des figures mystiques du très-auguste sacrifice et sacrement de l'Eucharistie.
1-3997: RICHOMME, A. - Marie-Louise Trichet 1684-1757, fondatrice des Filles de la Sagesse.
8-1558: RICHOMME, CAR. - Op Gods genade, of De weezen van Savoijen.
14-22: RICHTER, OTTO (HERAUSGEGEBEN VON) - Atlas zur Geschichte Dresdens; Pläne und Ansichten der Stadt in den Jahren 1521 bis 1898, auf 40 Lichtdrucktafeln; Mit einem Abriß der geschichtlichen Ortskunde von Dresden.
9-3167: RICHTER, HANS - Dada; Art and anti-art.
1-137: RICHTER, GEORG (BEARBEITUNG) - Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament; Nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter.
8-480: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst 1955.
8-481: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst 1957.
8-479: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst.
7-6136: RICHTER, GERT (EDITOR) - Erbaulichtes, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
9-2149: RICKERT, HEINRICH - Kant als Philosoph der modernen Kultur; Ein geschichtsphilosophischer Versuch.
9-3210: RICKETTS, HOWARD - Objects of vertu.
1-1724: RIDDER, A. DE - Pastoor Hugo Verriest, Biographische studie.
1-1014: RIDDERBOS, N.H. - Psalmenstudie.
6-1336: RIDLEY, JASPER - Garibaldi.
8-2404: RIDLEY, M.R. - Keats' craftmanschip; A study in poetic development.
7-3603: RIEL, JAN VAN - Apolalyps [map met 17 losse kaarten met illustraties van Jan van Riel over het bijbelboek Apocalyps, en 17 losse kaarten met korte toelichtingen bij de illustraties; Voorts een Inleiding over Jan van Riel, door Jos Zeegers, en een toelichting bij de Apocalyps van Jan van Riel, door Jacques Penders].
9-643: RIEMANN, HUGO - Dictionnaire de Musique, Troisième édition entièrement refondue en augmentée sous la direction de A. Schaeffner.
7-958: RIEMECK, RENATE - Verguisd, vervolgd, verbrand; Ketterlevens uit acht eeuwen.
1-222: O.R.V. RIET, R VAN - Prisma van de Bijbelse persoonsnamen, Alle personen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z.
1-81: RIET, PETER VAN 'T - Lukas versus Matteüs; De terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën.
1-132: RIET, ROB VAN (SAMENSTELLING) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen; Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z, Reeks: Prisma-pockets, nr. 2673.
9-12: RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homeopathie.
2-4242: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Pausen, prelaten, bureaucraten; Aspecten van de geschiedenis van het Pausschap en de Pauselijke Staat in de 17e eeuw [Proefschrift].
9-1455: RIETER, A.W.W. E.A. - Hadden zij gedacht; Uit de geschiedenis van het denken over recht.
9-1941: RIETER, A.W.W. - Het beginsel van de moderne staten; Een hoofd stuk over Hegel en de mensenrechten.
9-999: RIETH, ADOLF - Den Opfern der Gewalt; KZ-Offermale der europäischen Völker / To the victims of tyranny; Monuments to concentration camp victims concieved by the peoples of Europe.
9-1000: RIETH, ADOLF - Den Opfern der Gewalt; KZ-Offermale der europäischen Völker / To the victims of tyranny; Monuments to concentration camp victims concieved by the peoples of Europe.
9-1001: RIETH, ADOLF - Denkmal ohne Pathos; Totenmale des Zweiten Weltkrieges in Südwürttemberg-Hohenzollern, mit einer geschichtlichten Einleitung, Katalogbearbeitung: Herbert Hoffmann.
9-1339: RIETSCHEL, H. - Traité théoretique et pratique de chauffage et de ventilation; Guide pour le calcul et l'établissement des projets et installations de chauffage et de ventilation; á l'usage des ingénieurs, constructeurs, architectes, entrepeneurs, etc., Revu en mis a jour par Heinrich Gröbler; Augmenté d'une partie sur l'hygiène par J. Bürgers; Avec 299 figures et 20 tables numériques dans le texte, 7 tables numériques auxiliaires hors texte.
9-1591a: RIETSTAP, J.B. - Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische aantekeningen. , Deel I. 50 platen. .
6-1591: RIFFARD, PIERRE A. - L'Ésotérisme; Qu'est-ce que l'ésotérisme? Anthologie de l'ésotérisme occidental.
6-942: RIJCK, TINE DE / MEULDER, GRIET VAN - De ereburgers; Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, [Studie over de mijnwerkers van Belgisch Limburg].
6-1457: RIJCKENBORGH, J. VAN - De roep der Rozenkruisers Broederschap (Esoterische analyse van de Fama Fraternitatis A. D. 1614).
1-4019: RIJCKEVORSEL, C.TH.J. VAN - De kerk en de koning, Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
7-2970: RIJEN, A. VAN - De Bossche Werkliedenbond 1903-1928.
7-2915: RIJEN, A. VAN - De Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928.
7-5083: RIJKEE, W. (SAMENGESTELD DOOR) - Indonesisch in een maand (Bahasa Indonesia); Methode om zonder leraar spoedig Indonesisch te lezen, te spreken en te verstaan.
7-2608: RIJKHOEK, KEES - De Biesbosch kerend tij.
2-1106: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld in kerkeglas, Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
1-4021: RIJSWIJCK, A.P.H. VAN - Heinrich Hansjacob (Proefschrift; Duitstalig / German language).
1-2044: RING-EIFEL, L. - Der Papst in Deutschland, Unvergessliche Begegnungen mit Benedikt XVI.
9-2155: RINTELEN, FRITZ-JOACHIM VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Philosophia Perennis; Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart; Band I: Abhandlungen über die Geschichte der Philosophie / Band II: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, Festgabe Josef Geyser zum 60. Geburtstag.
3-847: RIPOLL, FR. THOMA. - Officium Hebdomadae Sanctae. , Juxta Ritum Sac.Ord.Praedicator. Sub Reverendissimo Patre Fr. Thoma Ripoll, ejusdem ordinis magistro generali. .
9-1291: RISPENS, SYBE IZAAK - Einstein in Nederland; Een intellectuele biografie.
8-1341: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer; Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
9-253: RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) - Zesde Kerstboek.
9-252: RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) - Vijfde Kerstboek.
7-6007: RITA, Z.M. / RELINDE, Z.M. - Album met circa 30 losse originele platen/illustraties [meest aquarellen, gesigneerd en voorzien van datum/jaartal, en meestal ook met een beoordelingscijfer, dus waarschijnlijk een map van een tekenacademie].
9-906: RITTER VON SRBIK, HEINRICH - Deutsche Einheit; Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgrätz; Band I + Band II.
8-1342: RITTER JR., P.H. - De ijlende reis, Geïllustreerd door Alb. Geudens.
8-2232: RIVIERE DU FRESNY, CHARLES - Oeuvres; Nouvelle édition, corrigée & augmentée; Tome Premier.
9-520: RIZZONI, GIANNI (DIRETTORE EDITORIALE) - I Grande Fotografi: W.H. Fox Talbot.
7-328: ROBBE, LEONARDUS - Specimen literarium exhibens Vitam Aristotelis Graece nunc primum editam, quod annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici A. Kuenen; In Academia Lugduno-Batava defendet Leonarus Robbe [dissertation].
3-849: ROBBE, M. JACOBO. - Tractatus de Mysterio Verbi Incarnati. .
7-3615: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 2.
7-3616: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 3.
7-3619: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 6; 't Vrouwvolk.
7-3620: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 5.
7-3612: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 1.
7-3613: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 1.
7-2645: ROBBEN, C. / VERMEULEN, A. - St. Jan, de oudste parochie van Goirle, Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw St. Jan.
7-3614: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 2.
7-3617: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 4.
7-3618: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 5.
1-3998: ROBBERS, H., S.J. - Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven.
9-69: ROBBINS, STANLEY L. - Pathologic basis of disease.
7-5333: ROBEQUAIN, CHARLES - Malaya, Indonesia, Borneo, and the Philippines; A geographical, economic, and political description of Malaya, the East Indies, and the Philippines.
5-751: ROBERTI, FRANCISCUS - Codicis Iuris Canonici schemata; Lib. IV De Processibus, Sectio I: De Iudiciis in genere.
9-1942: ROBERTS, J.M. - Aula wereldgeschiedenis; 6 delen [compleet], Aula-boeken 671 t/m 676.
6-1160: ROBERTS, J.M. - Prehistory and the first civilizations, [Series: The illustrated history of the world, Volume 1].
2-500: ROBERTS, J.W. - Medieval Welsh monasteries.
7-012: ROBERTS, J.M. - Prehistory and the first civilizations, [Series: The illustrated history of the world, Volume 1].
1-3999: ROBINSON, J.M. (DIRECTOR/EDITOR) - The Nag Hammadi library in English, Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity.
1-4000: ROBINSON, J.M. (GENERAL EDITOR) - The Nag Hammadi library in English, Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California.
1-4001: ROBLEDA, O. - Ius Privatum Romanum, I: Introductio in studium Iuris Privati Romani.
5-752: ROCCABERTI, JOHANN THOMAS DE - Christ-eyfrigen Seelen-Weckers quadragesimale; Das ist: Lehrreiche zweyfache Predigen für alle Sonntäge, Mittwoch und Freytäge, auch einige andere Täge in der Fasten; Mit weitläuffigen Anweisungen auf ganze Predigen des Schriftl. Seelen-Weckers füur obgemeldete Täge; Erster Theil; Ehemals zugeschrieben dem hochwürdigsten Herrn Hernn Johann Thomas de Roccaberti, von Gottes Gnaden und des Apostolischen Stuhls Erz-Bisschoffen zu Valencia ...; Und verfasset von Dem hochwürdigen Herrn Josepho de Barzia & Zambrana, gebürtig aus der Stadt Malaga, Chor-Herrn des fürtrefflichen Collegiat-Stiffts des heil. Bergs zu Granada, der heil. schrifft Doctorn und Professsorn; Aus dem Spanischen ... in das Hoch Deutsche getreulich übersetzt, und mit einem dreyfachen Register versehen / ... Zweiter Theil: Der allerreinisten Königin Himmels und der Erden Mariae ..., verfasset von dem hochwürdigsten Herrn Josepho de Barzia & Zambrana / Sechste und letzte Theil: Christ-eyfrigen Seelen-Weckers Tomus Divinus und fürnehmlich das Eucharistiale, Das ist Lehrreiche Predigen, auf verschiedene hohe Fest des Drey Einigen Gottes, und Jesu Christi unsers Herrn: über die Geheimnissen seiner hohen Fest-Täg, und besonderes von dem allerheiligsten Altar-Sacrament ...; von dem hochwürdigsten Hn. Hn. Joseph de Barzia und Zambrana.
8-627: ROCHAT, GIORGIO - Gli arditi della Grande Guerra.
1-2532: ROCQUET, CL.-H. - Ruusbroec; een inleiding tot zijn persoon en tijd.
8-853: RODENBACH, ALBECHT - Gudrun; Spel in vijf bedrijven.
9-1522: RODINSON, MAXINE - Mohammed.
1-4334: RODRIGUES, M.A. - A cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra , Primeiro século (1537-1640) (Dissertação).
3-855: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la perfection Chrétienne. , De la Compagnie de Jésus. Traduit de l
3-853: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduit de l
5-419: RODRIGUEZ, ALPHONSE - Pratique de la perfection chrétienne; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quartrième, Traduit de l'Espagnol par M. l'Abbé Regnier des Marais de l'Académie Française.
3-852: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduit de l
3-854: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduction nouvelle faite sur l
1-6257: RODRIGUEZ, ALFONSO (DELLA COMPAGNIA DI GESÙ) - Esecizio de perfezione e di virtù religiose; Parte Terza.
7-1712: ROEBROEKS, F.H.M. / LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van de archieven van de burgerlijke instellingen van weldadigheid te Maastricht 1796-1964.
7-1940: ROEBROEKS, F.H.M. - Inventaris van het archief van het R.K. Gesticht De Nieuwenhof, voorheen R.K. Armenhuis, 1755-1955.
6-458: ROECK, M. DE EN TILMONT, J. (HERZIEN DOOR) - Algemene atlas.
6-454: ROECK, M. DE EN TILMONT, J. - Algemeene atlas, 36 platen - 200 kaarten.
6-1033: ROECK, ALFONS ET AL. - Belgische sagen en legenden.
7-3112: ROEFS O.CARM., V.J. / ROSIER O.CARM., I. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting van dr. V. J. Roefs O.Carm. En I. Rosier O.Carm..
2-1195: ROEFS, V.J. EN ROSIER, I., O.CARM. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting.
2-1196: ROEFS, V.J. EN ROSIER, I., O.CARM. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting.
9-228: ROELAND, F.M. - De wilde vloed, Pentekeningen van Edm. van Offel.
7-3013: ROELAND, F.M. - Verzet in het zuiden.
8-1343: ROELANTS, MAURICE - Drie romanellipsen, bestaande uit: Zusterliefde, Het Negerinnebeeld, De Jazzspeler.
8-1750: ROELANTS, MAURICE - Vuur en dauw; Verzen, Met tekeningen van Eppo Doeve.
9-2194: ROELANTS, H. - Syllabus bij de colleges Natuurfilosofie.
8-1751: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
8-275: ROELOFS, J. - In vogelvlucht; De geschiedenis van de Nederlandse Lito-, Foto- en Chemigrafenbond.
8-1968: ROELSTRAETE, HERMAN - Van Ostayen- triptiek, voor vierstemmig gemengd koor [tekst met vierstemmige bladmuziek], Reeks: Koorwerken van Herman Roelstraete; Overdruk uit Kultureel Jaarboek Oostvlaanderen 1965.
7-1716: ROEMEN, H.C.W. - Maastricht; Een geografische - hoofdzakelijk economisch-geografische - beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht.
8-1752: ROEMERS VISSCHER, ANNA - Gedichten; Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets, Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
9-1943: ROERMUND, G.C.G.J. VAN - Wetten en weten; 'Theorie van het recht': Een wijsgerige kritiek [Proefschrift].
7-2926: ROESSEL, NOL VAN - Skôn pertretten.
7-1217: ROEVER, N. DE / DOZY, G.J. - Het leven van onze voorouders; Deel 2 + 3 + 4 + 5 + 6 [Deel 1 ontbreekt].
7-1575: ROEVER, N. DE / VOORTGEZET DOOR DOZY, G.J. - Het leven van onze voorouders; Eerste Deel tot en met Zesde Deel [compleet].
7-2108: ROEVER, MARGRIET DE / BAKKER, BOUDEWIJN (REDACTIE) - Woelige tijden; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
9-3115: ROFFO, STEFANO (TEXT) - Gustav Klimt [text in German language].
9-1135: ROGER-MARX, CLAUDE - La gravure originale au XIXe siècle.
1-164: ROGERSON, JOHN - Atlas van de Bijbel.
1-4355: ROGGE, D.B. - Das Evangelium in der Verfolgung, Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation; Mit Abbildungen im Text und Kunstbeilagen.
2-163: ROGGEN, H.R. O.F.M. - Franciscus leeft nog steeds.
1-1300: ROGGEN, H. - Clara van Assisi, Zien met het hart.
1-6258: ROGGEN, HERBERT R. - Clara van Assisi; Zien met het hart.
8-2022: ROGIER, L.J. - Henrik van Veldeken; Inleiding tot den dichter en zijn werk, met bloemlezing, Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto Tussen twee werelden.
1-4005: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien, Verzamelde opstellen van L.J. Rogier.
1-4004: ROGIER, L.J. - Katholieke herleving, Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853.
1-4002: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw; compleet: Eerste deel / tweede deel / derde deel (register en kaarten).
7-1291: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek; Historische studies, Met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
9-1454: ROGRON, J.-A. - Code Civil expliqué par ses motifs, par ses examples, et par la jurisprudence; Suivi d'un Formulaire, Ouvrage destiné aux studiants en droit; Nouvelle édition, par P.-A.-F. Gérard.
5-753: ROHAULT DE FLEURY, CH. - Memoire sur les instruments de la passion de N.-S. J.-C..
1-01: ROHAULT DE FLEURY, CH. - L'Évangile; Étudus iconographiques et archéologiques; Tome Premier + Tome Second.
7-2229: ROHLING, B.P.F. - Leven om Laurens; Bouw en opbouw van een kerk in Bilthoven, Aantekeningen uit het dagboek van een bouwpastoor (1961-1979).
9-945: RÖHR, ERICH - Flämisches Volkstum, Aus der Vortragsreihe Holland und Flandern.
3-2290: RÖHRIG, T. - Die wirklich wahre Weihnacht, Illustrationene van Gerda Laufenberg.
8-1754: ROLAND HOLST, A. - Aan Prinses Beatrix.
8-1755: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
8-1756: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Tusschen tijd en eeuwigheid; Verzen.
8-1346: ROLAND HOLST, A. - Verzameld proza, Deel I + Deel II.
8-1973: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - In de webbe der tijden; Verzen.
8-1974: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verzonken grenzen.
8-1975: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verworvenheden.
8-1972: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap; Keuze uit eigen werk, aangevuld met een keuze uit het na 1966 verschenen werk door Thérèse Cornips.
8-1970: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
8-1969: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten; I (Verzen, De belijdenis van de stilte, Voorbij de wegen) + II (De wilde kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap).
8-1347: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna, Serie: Robijnenboekjes nr. 1.
8-2114: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
8-2115: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
8-1971: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
8-1348: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Twee brieven aan Jan Rogier.
8-1757: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verworvenheden.
3-2471: ROLFUS, H. - Katholischer Hauskatechismus; das ist gründlicher Unterricht von allem, was der katholischer Christ zu glauben, zu hoffen, zul lieben und zu thun hat, um in den Himmel zu kommen; zugleich ein Christenlehrbuch für Religionslehrer und Seelsorger, Mit 4 Farbendruckblättern, 32 Einschaltbildern und vielen anderen Illustrationen.
14-667: ROLFUS, DR. H. - Katholischer Hauskatechismus.
9-1945: RÖLING, B.V.A. E.A. - Opstand en revolutie; Eerste serie, Reeks: Polemologische Studiën.
8-1349: RÖLING, B.V.A. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth, Met een inleiding van Anton van Duinkerken.
7-6096: ROLLAND, ROMAIN - L'Ame enchantée; Édition définitive.
7-6097: ROLLAND, ROMAIN - Jean-Christophe; Édition définitive.
7-2264: ROLLE, SIEBE - Kroniek van Driehuis, Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw van de St. Engelmundusparochie te Driehuis.
6-1161: ROLLESTON, T.W. - De Keltische mythologie; Een geïllustreerd overzicht.
5-420: ROMANO, FRANCISCO MARIA GASPARO - Institutiones Juris Civilis,Quator Partibus distributae; In Almae Urbis Arachigymnasio ejusdem Juris publico Professore; Additis indicibus necessariis; Editio Tertia.
3-799: OCTAVARIUM ROMANUM. - Octavarium Romanum sive Octavae Festorum. , Lectiones secundi scilicet et tertii nocturni singulis diebus recitandae infra octavas sanctorum titularum, vel tutelarium ecclesiarum, aut patronorum locorum a Sacra rituum congregatione ad usum Totius Orbis Ecclesiarum approbate. Accedit supplementum in quo Octavae Novissimae inveniuntur, cum textu ad eadam S. Congregatione approbatio. Editio secunda. .
9-217: ROMBOUTS, S. EN ANDEREN - De meiboom; Leesstof voor de lagere school; 8e Deeltje, 3e Leerjaar.
9-1951: ROMBOUTS, FR. S. - Katholiek pedagogiek; Derde Deel: Godsdienst- en moraalpedagogiek.
9-1950: ROMBOUTS, FR. S. - Psychologie voor opvoeders; Derde Deel: Psychologie der schoolvakken.
9-1949: ROMBOUTS, FR. S. - Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek; Een wegwijzer voor studerenden vooral voor hoofdakte-kandidaten.
9-1948: ROMBOUTS, FR. S. - Zielkundige begrippen; Een inleiding in de psychologie vooral voor opvoeders.
9-1947: ROMBOUTS, FR. S. - Historische pedagogiek; Grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling; Eerste Deel: Van de oudste tot de nieuwste tijd / Tweede Deel: Negentiende en twintigste eeuw / Derde Deel: De oude en de nieuwe school, vooral in Nederland [complete set], Met in totaal 84 portretten buiten de tekst.
9-1946: ROMBOUTS, FR. S. - Leerboek der historiese pedagogiek, Met 104 portretten.
9-219: ROMBOUTS, S. EN ANDEREN - De meiboom; Leesstof voor de lagere school; 10e Deeltje, 3e Leerjaar.
9-216: ROMBOUTS, S. EN ANDEREN - De meiboom; Leesstof voor de lagere school; 7e Deeltje, 3e Leerjaar.
9-215: ROMBOUTS, S. EN ANDEREN - De meiboom; Leesstof voor de lagere school; 5e Deeltje, 2e Leerjaar.
9-218: ROMBOUTS, S. EN ANDEREN - De meiboom; Leesstof voor de lagere school; 9e Deeltje, 3e Leerjaar.
3-2415: ROMBOUTS, S. - Katechismus en katechese; Inzichten en uitzichten, (Opvoedkundige brochurereeks nr. 23).
8-1976: ROMEIN MEIJER, HENK - Resten van jou en andere gedichten.
7-1299: ROMEIN, JAN - Op het breukvlak van twee eeuwn; Deel I + Deel II.
7-1109: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen; Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis, Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
7-1426: ROMEIN, J. / SCHAPER, B.W. / VRANKRIJKER, A.C.J. DE / WEBER, R.E.J. / WIJN, J.W. - De Tachtigjarige Oorlog, Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
3-265: RÖMER, R.C.H. - Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. , Achtste deel, tweede stuk. Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland..
2-939: ROMERAL, F.M., O.CARM. - Reconciliación con la Iglesia, Influencia de la tesis de B.F.M. Xiberta (1897-1967) en la teología penintencial del siglo XX.
2-2225: ROMSÉE, T.J. (EDITOR) - Institutiones Liturgicae; Variis additionibus et emendationibus ad puritatem Ritus Romani redactae, studio J.H. Hazé, Tomus II.
2-2220: ROMSÉE, R.D. TOSSAIN-JOSEPH - Praxis celebrandi missam, tum privatam, tum solemnem; juxta Ritum Romanum; editio nova , Volume 1: Tomus Primus, Tomus Secundus, Tomus Tertius / Volume 2: Tomes Quartus, Tomus Quintus.
9-1337: RONAN, COLIN A. - Galileo.
2-371: RONDELEZ, V. - Scheut, Congrégation missionaire, ses origines en ses débuts, Vie et oeuvre du Provincaire T. Verbist Fondateur de la Congrégation missionaire de Scheut, 1823-1868.
2-372: RONDELEZ, V. - Scheut, zo begon het ..., Leven en werk van Provinaris T. Verbist, Stichter van de Missiecongregatie van Scheut, 1823-1868.
7-5041: RONKEL, PH.S. VAN (UITGEGEVEN DOOR) - Adat Radja Radja Melajoe, Naar drie Londense handschriften, met steun van de Adatrechtstichting uitgegeven .
7-5087: RONKEL, PH.S. VAN - Maleisch Woordenboek; Maleisch-Nederlandsch, Nederlandsch-Maleisch, in de officieele Maleische spelling.
8-2178: RONSARD, PIERRE DE - Un sonnet a Hélène; tiré des Oeuvres de Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vendômois, Présenté en Caractère Estienne pour le plaisir des amateurs.
7-6033: RÖNTGEN, JAN F. - Het schip Utopia.
8-1350: ROOD, LYDIA - Lekker slapen, diefjesmaat.
7-3415: ROOIJ, W. VAN - Sint-Oedenrode, het dorp van Mgr. Bekkers.
8-1352: ROOIJ, J. DE (REDACTIE) - Variatie en norm in de Standaardtaal.
7-2755: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande; Volksgebruiken van het oude Brabant.
7-2756: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande; Volksgebruiken van het oude Brabant.
7-2822: ROOIJEN, MAURITS VAN - Markant West-Brabant.
7-2219: ROOIJEN, A.J. SERVAAS VAN (REDACTIE) - Haagsch Jaarboekje voor 1899.
1-4262: ROOMS, AD - Het Rijke Roomse leven, Herinneringen met weemoed en weerzin.
9-1952: ROON, R.G. VAN - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel [Proefschrift].
9-1327: ROON, J. VAN / HAVERKAMP, P. - Leerboek der zeevaartkunde; Tweede Deel.
8-2411: ROORDA, GERRIDINA - Realisms in Daniel de Foe's narratives of adventure [Proefschrift, Dissertation].
5-421: ROORE, GUILIELMO P. DE - Tractatus theologici de casibus reservatis; Tomus Tertius, quo duo priores ab objectionibus vendicantur, praesertim iis, quas F. Fidelis Mosae-Trajectinus, FF. Minorum S. Francisci Capucinorum ....
8-2101: ROOS, SJOERD H. DE - Typografische geschriften 1907-1920.
8-2274: ROOSBROECK, G.L. VAN - The legend of the Decadents.
8-293: ROOSE, ALEXIS C. - Victor Stuyvaert; Inleiding door Louis Lebeer.
7-2804: ROOSENBOOM, HANS (TEKST) / BURGGRAAFF, GEORGE (FOTOGRAFIE) - Noord-Brabant [Tekst in Nederlands en in Engels].
7-3466: ROOSENBOOM, H.TH.M. - Van Waterstraat naar Citadel; Bijdragen ter gelegenheid van de officiële opening van het Rijksarchief in Noord-Brabant in de Citadel te 's-Hertogenbosch.
7-3041: ROOSENDAAL, J.G.M.M. / SANDE, A.W.F.M. VAN DE (REDACTIE) - Dansen rond de vrijheidsboom; Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793.
7-1242: ROOSMALEN, MARCEL VAN - Op pad met Pim [Pim Fortuyn].
6-121: ROOTH, JAN - The flamingos on Bonaire (Netherlands Antilles); Habitat, diet and reproduction of Phoenicopterus ruber ruber; With 48 text illustrations and 20 plates, [Reeks: Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, Utrecht, No. 41].
2-1857: ROOTH, ERIK (UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN) - Niederdeutsche Breviertexte des 14. Jahrhunderts aus Westfalen.
1-4336: ROOTHAAN, I.PH. - Epistolae Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu Praepositi Generalis XXI, Volumen Primum / Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu praepositi generalis XXI, Testimonia Aequalium, Ludovicus de Jonge et Petrus Pirri Sacerdotes S.I. ediderunt / collegerunt.
1-4261: ROOTHAAN, A. - Spiritualiteit begrijpen; Een filosofische inleiding.
1-4337: ROOTHAAN, I.PH. - Epistolae Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu Praepositi Generalis XXI, Volumen Primum / Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu praepositi generalis XXI, Testimonia Aequalium, Ludovicus de Jonge et Petrus Pirri Sacerdotes S.I. ediderunt / collegerunt.
7-3886: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen.
7-3887: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen.
7-3884: ROOTHAERT, A. - Die verkeerde weereldt.
7-3883: ROOTHAERT, A. - Duivels fortuin.
7-3882: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen, [Tweede druk in Vlaanderen].
7-3881: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen, [1e Ned. Indische uitgave].
7-3880: ROOTHAERT, A. - Villa Cascara.
1-1619: DE ROOVER, R. - Priester Poppe, Leven en Zending.
7-2772: ROOY, WILLY VAN / BOXTEL, WIM VAN - Brabantse bonte kermis; Verhalen en gedichten.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30