De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3-258: PUT, A. VAN DEN. - Christelyke Voorzorge ofte Jaerlyksche Oeffeninge van agt dagen. , Om zig te bereyden tot eene gelukkige dood, naer het voorbeeld van de H. Gertrudis van Saxen. Agtervolgt van verscheyde schoone Litanien en Gebeden. .
7-1900: PUT, MARCEL M.J. / DIJK, MARK VAN - 2000 jaar Heerlen; Van Romeinse nederzetting tot moderne stad.
7-3719: PUT, C.A.M.M. VAN DE - Volksleven in Tilburg rond 1900; Sociaal-historische hoofdstukken [Proefschrift].
7-3718: PUT, C.A.M.M. VAN DE - Volksleven in Tilburg rond 1900; Sociaal-historische hoofdstukken.
5-747: PUTEOBONELLI MEDIOLANENSIS, IOANNIS CLAUDII - Moralia de sacramentis in genere, de eucharistiae sacramento, et sacrificio.
8-896: PUTTE, P.C.A. VAN / VERKUYL, H.J. (REDACTIE) - Nieuwe tegenstellingen op Nederlands taalgebied, Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. B. van den Berg bij het neerleggen van zijn ambt van hoogleraar in de Nederlandse taalkundee aan de Rijksuniversiteit te Utrecht door de leden van de staf taalkunde van het Instituut De Vooys.
2-184: PUTTEN, J. VAN DER - Laudato.
3-842: PUY, DU DIOCÈSE DU. - Résultat des Conférences ecclésiastiques. , Tant anciennes que modernes, sur les prolégomènes de la théologie, la fin dernière de l'homme, les actes humains et la conscience. Tenues dans les années 1666, 1675, 1682 et 1835. Par ordre de Mgr. De Bonald. 1+2, 3+4, 5+6, 7+8. .
2-1242: PUYVELDE, L. VAN - L'Agneau Mystique; Van Eyk.
6-843: PYFFEROEN, O. - Rapport sur l'enseignement professionnel en Allemagne.
8-1326: PYPERS, PIETER - Stephanus, de eerste christen bloedgetuige; Treurspel.
1-5202: QUAADVLIET, J., O.S.CR. - Catechismus der Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino, door P. Mag Th. Pègues, O.P.; Deel III: Jezus Christus (de weg bij 's menschen opgang tot God).
1-5201: QUAADVLIET, J., O.S.CR. - Catechismus der Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino, door P. Mag Th. Pègues, O.P.; Deel III: Jezus Christus (de weg bij 's menschen opgang tot God).
1-5200: QUAADVLIET, J., O.S.CR. - Catechismus der Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino, door P. Mag Th. Pègues, O.P.; Deel II: De mensch (in zijn opgang tot God), In het Nederlands bewerkt door J. Quaadvliet, O.S.Cr..
3-259: QUADRUPANI, P. - Heilzame Onderrigtingen voor alle Roomsch-Katholijken die een gerust godsdienstig leven willen leiden. , Tweede druk. Naar het Fransch, A.M.D.G. .
2-183: QUAGLIA, A. - Storiografia e storia della regola francescana.
1-1758: QUARDT S.C.J., P. R. - Kinder und Hauslegende, Die Heiligen im Messbuch der Kirche. Zweiter Band. Fest des kostbaren Blutes bis Silvester.
7-2318: QUERIDO, IS. - Amsterdam; Proza door Is. Querido; Met een litho van W. Wagner.
6-098: QUESADA TYRRELL, ESTHER (TEXT) / TYRRELL, ROBERT A. (PHOTOGRAPHS) - Humminbirds of the Caribbean.
3-260: QUESNEL, PASQUIER. - Opregt berigt aen de katholyken der Vereenigde Nederlanden over het descreet der Roomsche Inquisitie., Van den 3 april 1704 tegens M.Hr. Den Aertsbisschop van Sebaste (=Codde)..
7-183: QUEVA, ALFONSO DE - Tweede Deel van de Republiek of Gemeene Best der Venetianen, In welk gehandeld werd van de oorspronkelijke vryheid deeser Staatbestiering, En onderzogt hoe ver zich dezelve uitstrekt, wat wisselvallige regeeringen zy onderworpen is geweest, en langs welke trappen zy van haar stigting tot de tegenwoordige Staat is opgeklommen; Geleerdelijk in het Italiaans beschreven door den berugten Cardinaal Alfonso de Queva, op zijn beurt afgezant aan 't Hof van Venetien; Achtervolgt van een Deftig Vertoog, wegens den aart en gesteldheid dezer Republiek, Door den Heer Louis Helian, Afgezant van Vrankrijk uitgesproken in tegenwoordigheid van den Keyser Maximiliaan ende verdere Vorsten en Standen, van 't Roomsche Rijk; Met nodige aanmerkingen en printverbeeldinge verrijkt.
1-1869: QUEYTAN, M. L'ABBÉ F. - Sous le ciel d'Orient, Impressions et souvenirs.
8-2380: QUILLER-COUCH, ARTHUR - The poet as cititzen and other papers.
1-3969: QUINN, J.FR. - The historical constitution of St. Bonaventure's philosophy.
1-1405: QUIRINUS O.M.C., P - De rijkdom van een arme.
1-3970: QUISPEL, G. - Gnosis als Weltreligion, Die Bedeutung der Gnosis in der Antike.
8-1857: QUOVEDO, FRANCISCO DE - Psalmos; De Psalmen van Quovedo [Spaanse tekst + Nederlandse vertaling], Vertaald door Gerard Diels; Reeks: De Ceder, Elfde deel.
7-3841: RAAK, CEES VAN - In den Schijff; Begraafplaats binnenstad Tilburg, Met een Ten geleide van Ed Schilders en foto's van Korrie Besems.
7-3722: RAAK, CEES VAN - Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2000, Met een Ten geleide van Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.
7-1387: RAAP, DANIEL - Verdedigende Aanmerkingen wegens het voorgevallene tot Amsterdam, zoo in de maand November 1747, als in Augustus en September 1748.
8-851: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel; Met illustraties van Gutave Doré, Vertaald door J. A. Sandfort.
8-850: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel [2 banden, compleet], Uit het Fransch vertaald door J. A. Sandfort; Met een Inleiding van Prof. Dr. P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida naar een keus door R.W.P. de Vries Jr..
8-2301: RABELAIS - Oeuvres complètes, Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 15; Texte établi et annoté par Jacques Boulenger.
7-1428: RABIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen; geschetst en afgebeeld door Mr. C.P.E. Rabidé van der Aa [facsimile uitgave naar de oorspronkelijk uitgave uit 1841/1846].
2-554: RABILLÉ, L'ABBÉ VICTOR - Les Serviteurs de Marie.
8-975: RABUSE, GEORG - Der kosmische Aufbau der Jenseitsreiche Dantes; Ein Schlüssel zur Göttlichen Komödie.
8-2153: RACINE - Oeuvres de Racine, illustrées per Pauquet, Nouvelle édition augmentée d'une Vie de Racine et d'une notice sur chaque pièce par Émile de la Bédollière .
8-2238: RACINE, J. - Théatre complet; Précédé de La Vie de l'Auteur.
8-2235: RACINE, LOUIS - La religion, Poëme; Suivi du Poëme sur la Grace et autres pièces; Nouvelle édition, enrichie de Notes intéressantes.
8-2227: RACINE, LOUIS - La religion, poeme, suivi de quelques fragments de la grace et d'un choix de poésies sacrées.
8-2224: RACINE - Oeuvres; Nouvelle édition, plus correcte & plus ample que les précédentes; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième.
3-2033: RACINE - Kirchengeschichte; XVI. Theil, welcher die zwehte Abtheilung des siebenzehnten Jahrhundert enthält, (u.a. uber den Jansenismus).
1-2154: RADBOUD, PATER, SS.CC. - Meditatiegedachten voor kloosterlingen.
9-1113: RADBOUDS, RUD. - Oranje in het hart. , Met illustraties van Antoon Heyn. Engelbewaarder-reeks, no 5. .
7-1273: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker; Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch [facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
7-1274: RADEMAKER, ABRAHAM - Collection des vûes & monumens anciens des sept Provinces Unies; En 300 planches dessinées & gravées par Abraham Rademaker d'Amsterdam, & mises au jour par Salomon Gautier; Avec leur description en Hollandais, en Anglois, & en François [facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
7-1272: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker; Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch [twee banden; facsimile uitgave van de oorspronkelijke uitgave te Amsterdam, by Willem Barents, Boekverkooper, 1725].
2-2021: RADEMAKERS, J., S.M.M. - Thematisch Perikopenregister bij het Lectionarium voor de Zondagen; Cyclus A / B / C , In opdracht van de Katholieke Bijbelstichting te Boxtel / de Nederlandse Commissie voor Liturgie te Nijmegen.
6-154: RADEMAKERS, COR SS.CC. - De katholieke missie van de Cookeilanden 1894-1994; Het verhaal van de missionarissen.
1-3971: RAEPHORST, M. VAN - Van Sinterklaas tot Sintemaarten, Verhalen en volksverhalen, sprookjes en legenden, volksgebruiken en jaarfeesten.
2-2208: RAES, ALPHONSUS S.I. - Introductio in liturgiam orientalem.
1-3972: RAFFA, M. / GONSETH, F. - Philosophie néo-Scolastique et philosophie ouverture, Entretiens du Centre Romain de Comparaison et de Synthèse.
2-1317: RAGGHIANTI, C.L. (DIRETTORE) - L'Arte in Italia, Dal secolo V al secolo XI.
2-598: RAGUAR, H. ET AL. - 23 Institutos religiosos, Hoy (espiritalidad y testimonia), Libro conmemorativo del XXV año santo 1975.
1-2897: DENZINGER-RAHNER. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 29..
1-2898: DENZINGER-RAHNER. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum., Editio 30..
1-3973: RAHNER, KARL S.J. - Noodzaak en zegen van het gebed.
8-852: RAHNER, KARL - Grenzen van de kerk; Tegen clericale triomfalisten & laïcale defaitisten.
8-266: RAHNER, KARL - Grenzen van de kerk; Tegen clericale triomfalisten & laïcale defaitisten.
1-224: RAHNER, K; VORGRIMLER, H - Klein Theologisch Woordenboek.
8-1965: RAM, HILDA - Gedichten.
5-413: RAM, PETRUS-FRANCISCUS-XAVERIUS DE - Nova et absoluta Collectio Synodorum tam provincialium quam dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis, Summo labore primum collegit et illustravit Joannes-Franciscus van de Velde; Nunc vero jubente ac promovente celsissimo ac reverendissimo principe Francisco-Antonio De Méan, Archiepiscopo Mechliniensi; recollegit, supplevit et illustravit Pettus-Franciscus-Xaverius de Ram, ejusdem Archidioec. Presbyter et archivarius; Pars Prima + Pars Secunda.
3-773: RAM, JOANNUS JACOBUS & ASCH VAN WYK, HENRICUS. - Davidis Millii Miscellanea Sacra Jesaiae caput Liv. Psalmos CXXI & CXXII., Aliaque argumenta tam Theologica quam Exegetia etc, Figuris Aeneis illustrata & ornata, Binis orationibus adjectis..
1-1884: RAM, M. LE CHANOINE P.E.X. DE - Vies des Pères, Maryrs et autres principaux Saints, tirées des actes originaux et des monuments les plus authentiques, avec des notes historiques et critiques.
8-45: RAMAN, ANNY / COCKSHAW, PIERRE (REDACTIE) - Koninklijke Bibliotheek van België; Hondervijftigste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; Hondervijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, Tentoonstellikng in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 20 mei tot 15 juli 1989.
1-2298: RAMEAU, MGR. - Les Divines Opportunités des apparitions de la Viege Immaculée, Trois discours prononcés à Lourdes, les 9-11 février 1908 à l'occasion du cinquantenaire des Apparitions.
1-2863: RAMIÈRE, H. - L'Apostolat de Sacré Cœur de Jésus, Première partie: Méditations sus l'union de chrétien avec le Cœur de Jésus; aux zélateurs et zélatrices de l'Apostolat de la Prière.
8-1966: RANDWIJK, H.M. VAN - Celdroom.
1-3974: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk, De Rooms-Katholieke kerk en seksualiteit.
5-414: RANST, FRANCISCO VAN - Lex Fidei seu D. Thomas, Doctor Angelicus, splendidissimaeCatholicae Fedei Athletae (Paulus V.), Omnium erronum ante vitam, in vita & post vitam ad haec usque tempora ab incunabulis Ecclesiae exortorum tenebras è Literis Sacris Profligans ac Praedebellans; Cujuslibet faeculi Erroribus praefigitur Erronum vita Historicè deducta: Accessit singularis Dissertatio adversus modernes Sectarios, ad Errones omnes ordine alphabetico digestos; Tomus Primus + Tomus Secundus (in one volume).
7-780: RAPPE, SARA - Reading neoplatonism; Non-discursive thinking in the texts of Plotinus, Proclus, and Damascius.
8-2172: RASPE, RUDOLF ERIC - Les aventures du Baron de Münchhausen, Traduction de Théophile Gautier; Illustrations de Ronald Searle.
8-486: RÁTH-VÉGH, ISTVÁN - Die Komödie des Buches.
1-1250: RATISBONNE, M. L'ABBÉ THEODORE - Histoire de Saint Bernard.
7-1720: RATS, J.C. - De Lieve Vrouw in 't Zand; Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
7-1719: RATS, J.C. - De Lieve Vrouw in 't Zand; Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
1-3982: RATZINGEN, JOSEPH / BENEDIKT XVI. - Jezus von Nazareth, Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung.
1-3981: RATZINGEN, JOSEPH / BENEDIKT XVI. - Der Geist der Liturgie; eine Einführung.
1-3976: RATZINGER, J. - Dogma und Verkündigung.
1-3986: RATZINGER, KARDINAAL JOSEPH - Zout der aarde, Christendom en katholieke kerk aan het einde van het millennium; Een gesprek met Peter Seewald.
1-3987: RATZINGER, JOSEPH / BENEDICTUS XVI - Waarden in tijden van ommekeer.
1-3980: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Gott ist uns nah; Eucharistie: Mitte des Lebens, Herausgegeben von Stephan Otto Horn und Vinzenz Pfnür.
1-3979: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Salz der Erde, Christentum und katholiscdhe Kirche an der Jahrtausendwende; Ein Gespräch mit Peter Seewald.
1-3978: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Licht das uns leuchtet, Besinnungen zu Advent und Weihnachten.
1-3977: RATZINGER, JOSEPH KARDINAL - Auf Christus schauen, Einführung in Glaube, Hoffmung, Liebe.
2-2785: RATZINGER, JOSEPH. - Zout der aarde., Christendom en katholieke kerk aan het einde van het millennium. Een gesprek met Peter Seewald..
6-412: RAUCH, P.M. - Die Einheit des Menschengeschlechtes; Antropologische Studien.
3-933: VENTURA DE RAULICA. - Oeuvres du Révérend Père Ventura de Raulica. , Conférences, sermons et homélies. .
1-3990: RAURELL, FR. - Lineamenti di antropologiua biblica.
7-020: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
1-502: RAVENZWAAIJ, G. VAN - Com nu met sang.
7-2101: RAVESTEIJN, P.J. VAN / BOERHOUT, JAN / HEEK, C.L. (REDACTIE) - Gedenkboek Hilversum 1424-1924, Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonder-jarig bestaan als zelfstandige gemeente.
1-4552: RAYA, MGR. JOSEPH - Bij het noemen van Zijn Naam, De Akathist-Hymne op de Naam van Jezus; In het Nederlands bewerkt door Omer Tanghe.
1-3989: RAYA, MGR. JOSEPH - Bij het noemen van Zijn naam, De Akathist-hymne op de naam van Jezus.
6-212: RAYNAL. F.-E. - Les Naufragés, ou Vingt mois sur un récif des Iles Auckland; récit authentique, Illustré de 40 gravures par A. de Neuville, et accompagné d'une carte.
5-415: RAYNAUDI, THEOPHILI - De Prima Missa Monasteri et Benedicbeyrn Praerogativis Christianae Pentecostes; Tractatio.
7-1089: READ, PIERS PAUL - The Templars.
7-133: READE, W. - Martelaarschap der mensheid, Met een inleiding van prof. dr. Jan Romein; met 33 kaarten.
7-3408: READER, W.J. - Vijftig jaar Unilever 1930-1980.
7-325: REALE, GIOVANNI - I problemi del pensiero antico dalle origine ad Aristotele.
1-3991: REBEL, J.J. - Pastoraat in pneumatologisch perspectief, Een theologische verantwoording vanuit het denken van A.A. van Ruler (Proefschrift).
1-3992: RECKLINGHAUSEN, J.A. - Reformations-Geschichte der Länder Julich, Berg, Kleve, Meurs, Mark, Westfalen, und der Städte Aachen, Köln und Dortmund, (Drie Teilen, in zwei Bände).
1-1362: REDEKER, H. - Ik wil een niet-burger zijn, Erasmus in onze tijd.
7-3117: REEKEN, A.J. VAN / VOS, J.J.M. (REDACTIE) - Fiches Brabantse families.
7-1221: REESKAMP, JAN - De Nederlandse paardentram in oude ansichten.
10-122: DU REFUGE. - Traicte de la cour ou instruction des Courtisans., Derniere Edition..
2-1149: REGAMEY, P., O.P. - Kirche und Kunst im XX. Jahrhundert.
6-382: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS (1655-1709) - Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 Avril 1681.
3-1059: REGUIS, M. - De stemme des Herders, Ofte gemeyne saemenspraeken van eenen Pastoor met zyne Parochiaenen voor alle de Sondagen van 't Jaer; Tweede Deel + Derde Deel (in één band; Eerste Deel ontbreekt), Uit het Fransch in de Nederduytsche tael overgeset door den Eerw. Heer J. B. Kips, Canonik der Abdye van Grimbergen.
7-767: REICHERT, HEINRICH G. - Unvergängliche lateinische Spruchweisheit; Urban and human.
8-1839: REICHLINGSS.J., ANTON - Het platonisch denken bij P. C. Boutens; Poging tot verklaring van Boutens' wijsgeerig dichten.
1-249: REICKE, B; ROST, L - Biblisch-Historisches Handwörterbuch, Landeskunde-Geschichte-Religion-Kultur-Literatur.
1-58: REICKE, B - Neutestamentliche Zeitgeschichte, Die biblische Welt 500 v. - 100 n. Chr..
5-748: REIFFENSTUEL, ANALECTI - Theologia Moralis, brevi simulque clara methodo comprehensa atque juxta sacros canones, et novissima decreta summorum pontificium diversas propositiones damnnantium, ac probatissimos auctores, succincte resolvens omnes materias morales, Editio septima, ceterarum omniujm novissima atque locupletissima, juri canonico ejusdem auctores potissimum conformata, Pluribus Aditionibus, praesertim quod Tractatus de Ligibus, Jure & Justitia, Beneficiis, Immunitate Ecclesiastica, de Sacramentis...; nec non compendiosa Propositionum Damnatarum declaratione illustrata a R. P. F. Massaeo Kresslinger; Tomus Primus + Tomus Secundus [in one volume].
5-749: REIFFENSTUEL, ANALECTO - Jus canonicum universum,clara methodo, juxta titulos quinque librorum Decretalium, In quaestiones distributum, solidisque Responsionibus & Objectionum Solutionibus dilucidatum; Cui in hac Novissima Editione accessit Tomus Sextus complectens Tractatum de Regulis Juris, Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [in 4 volumes].
9-1714: REIFSCHNEIDER, GEORG. - Der Auswanderer. , Seine abenteuerliche Flucht und Heimkehr. .
8-1340: REIJNDERS, KAREL A.P. - Couperus bij Van Deyssel; Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities [Proefschrift].
8-1339: REIJNDERS, KAREL - Couperus bij Van Deyssel; Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities, Uitgegeven en toegelicht door Karel Reijnders.
8-1338: REIJNDERS, KAREL - Bij gelegenheid.
1-2035: O'REILLY, B. - Vie de Léon XIII, son sciècle, son pontificat, son influence.
7-738: REINACH, SALOMON - Recueil des Têtes Antiques idéales ou idéalisées.
9-935: REINDERS, PIM; THERA WIJSENBEEK. - Koffie in Nederland. , Vier eeuwen cultuurgeschiedenis. .
8-144: REINER, IMRE - Vom Rot und vom Schwarz.
2-1243: REINLE, A. - Das Stellvertretende Bildnis, Plastiken und Gemälde von der Antike bis ins 19. Jahrhundert.
2-1990: REISEN, HANS VAN (INLEIDING) ET AL. - Van gerechtigheid tot liturgie.
1-1191: REISEN, H. VAN - Met Augustinus aan de slag, Beknopte handleiding bij de studie op Augustinus.
2-435: REISEN, H. VAN - Met Augustinus aan de slag, Hulpboek voor de studie van Augustinus.
7-1053: RELIQUET, PH. - De magie van het kwaad; Gilles de Rais en de Middeleeuwen 1404-1440.
8-2492: REMARQUE, ERICH MARIA - Der Weg zurück.
7-3430: REMERY, A.H.F. - Someren en Lierop in oude ansichten.
6-872: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ippa's Feestengids.
6-822: REMOORTERE, J. VAN - Onbekend België; Verborgen schatten & verrassende tochten.
1-2358: RENAULT, G. - fatima; espérence du monde, Album du quarantaine (1917-1957).
1-2995: RENCKENS, H., S.J. - Israëls visie op het verleden, Over Genesis 1-3.
6-828: RENCY, GEORGES - Albert, Roi des Belges.
7-3288: RENDERS, J.M. / KAKEBEEKE, A.D. (REDACTIE) - Rond onze stadskerk; Bijdragen tot de geschiedenis en parochie van Sint Catharina te Eindhoven.
8-524: RENIER, OLIVE - Before the Bonfire.
1-274: RENNHOFER, F - Bücherkunde des Katholischen Lebens, Bibliographisches Lexikon der Religiösen Literatur der Gegenwart.
7-1807: RENSCH, TH.J. VAN - De Sint-Martinuskerk van Wyck.
7-1769: RENSCH, TH.J. VAN - St. Servaaskerk I; Deel 1: De kerk en de mensen, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 6].
7-420: RENSON, ROLAND - Geschiedenis van de sport in de oudheid.
1-2998: RENTDORFF, R. - Aartsvaders, koningen, profeten; leiders van het volk Israël.
3-844: RETZ, CARDINAL DE. - Mémoires du Cardinal de Retz. , Contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant les premières années du regne de Louis XIV. Nouvelle édition exactement revue & corrig'ww. Tome premier - tome quatrième. .
1-1152: REUL, A. - Die sittlichen Ideale des heiligen Augustinus.
6-131: REUS, TJ. DE - Geslachtsziekten op Curaçao [Proefschrift].
3-845: REUTER S.J.; R.P.J. - Neo-Confessarius Practice Instructus. , Seu methodus rite obeundi munus confessarii, in Gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, cum appendice, sive brevi Instructione, & methodo Dispensationes. Aliasque Gratias petendi & impetratas exequendi. Editio Quarta Emendatior. Boundt with: Casus Conscientiae. .
3-846: RÉVAL, FLEXIER DE. - Catéchisme Philosophique. , Ou recueil d'Observations, propres à défendre la Religion Chrétienne, contre ses ennemis. Ouvrage utile à ceux qui cherchent à se garantit de la contagion de l'Incrédulité moderne, & sur-tout aux Ecclésiastiques chargés de conserver le précieux dépôt de la Foi. Seconde édition corrigée, & considerablement augmentée. .
9-781: REVE, KAREL VAN HET. - Rusland hoe het was. , Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1852-1932). Met verklarende tekst van Karel van het Reve. .
8-1335: REVE, GERARD - Verzameld werk; Deel 1 t/m Deel 6 [complete set].
8-1332: REVE, KAREL VAN HET - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
8-1333: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Op weg naar het einde.
8-1331: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur; Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
8-1334: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Nader tot u.
9-1725: REVENTLOW, GRAF E. ZU. - Der Einfluß der Seemacht im Großen Kriege. , Vierte erweiterte Auflage. .
6-214: REVENTLOW, GRAF E. ZU - Der Russisch-Japanische Krieg; Band I + Band II + Band III, Nebst einer Beschreibung von Japan, Korea, Russisch-Asien u. einer Geschichte dieser Länder; Mit zahlreichen Text-Illustrationen, Kunstbeilagen und einer mehrfarbigen Karte des Kriegschauplatzes.
1-4027: REYDON, P. GERMAIN. - Le Catéchisme du premier Communiant. .
1-4931: REYDON, G. - Le Catéchisme de premier communiant.
8-69: REYER, E. - Fortschritte der Volkstümlichen Bibliotheken, Mit Beiträgen von Mary W. Plummer-Brooklyn, etc..
3-981: REYMAKERS, FRANCISCO CAROLO. - Continuatio Responsionis Brevis. , Ad Tractatum tertium qui accessit. Methodo remittendi & retinendi peccata per Gummarum Huygens Lyranum S.T.D. in Academia Lovaniensi compositum. .
8-1336: REYNAERT, J. - Jan Praets Parlement van omoed ende hoverdije; Met een inleiding tot de Speghel der Wijsheit, Uitgegeven door J. Reynaert.
8-1337: REYNAERT, J. E.A. - Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
9-1178: REYNDERS, JOS.M. EN N. DOUMEN. - Vrolijk Volkje X. , Tiende deeltje, 8e druk. .
7-2137: REYNDERS, H.J. - Gedenkboek vasn het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort 1376-1926.
1-3995: RHIJN, M. VAN - Ritschl en Luther, (Reeks: Kerkhistorische Studiën).
9-1704: RHIJN, MR.DR. A.A. VAN. - Nieuw Nederland, bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land. , Tweede druk. .
1-2034: RHOÏDIS, EM. - Pausin Johanna, Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
3-261: RIBADINEIRA, PETRUS DE & LOUIS DE LA PUENTE. - Het leeven ons Heere Jesu Christi. , Gedeylt in dry deelen, met schoone leeringen op elke verholentheyd des zelfs, getrokken uyt het Spaensch. Overgezet in onze Nederduytsche Tael, door F.B. tot gebruyk der Jongheyd. Verciert met schoone figueren. .
5-839: RIBADINEIRA, PETRUS EN ROSWEYDUS, HERIBERTUS (SOCIETEYT JESU) - Generale Legende der Heyligen, met de levens van Jesus Christus en Maria; Vergadert uyt de H. Schriften, oude Vaders en Registers der H. Kerk.
2-922: RIBBERT, G.J. ET AT. (REDACTIE) - De Karmel in Twente 1855-1995, 140 jaar zielzorg en middelbaar onderwijs.
2-1453: RIBERA, LUIS - Missal Diario completo, Nueva Edición.
5-750: RIBERAE, FRANCISCI - In librum duodecim Prophetarum commentaii; Sensum eorundem Prophetarum historicum & moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes, Hac omnium postrema editione ab infinitis mendis Typographicis expurgati, & ubique dictionibus Hebraicis & chaldaicis in Latinam prolationem permutatis, elucidati, Opera R. P. Richardi Gibboni eiusdem Societatis Theologi; Cum quatuor copiosis indicibus: Primum est quaestionum Scripturae, que in hoc opere copiosis disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, atque verborum.
8-2255: RIBÈRE, OTHON - Violons & fanfares.
2-921: RIBOT, F., O.CARM. - The ten books on the way of life and great deeds of the Carmelites.
2-901: RIBOT, F., O.CARM. - The ten books on the way of life and great deeds of the Carmelites.
3-244: RICCI, LORENZO. - Proces geëntameerd tegen den Priester Lorenzo Ricci. , Uit het Italiaansch: Benevens Lof- en Grafschrift weegens zaliger den Zeer Eerwaardigen Vader in Christo, den Heere Laurentius Ricci, XVIII Generaal der Sociëteit Jesu, door den abt Paensi. .
1-1491: RICCIOTTI, G. - Leven van Jesus.
2-524: RICHARDS, I. - Abbeys of Europe.
7-170: RICHÉ, PIERRE - Die Karolinger; Eine Familie formt Europa.
5-417: RICHEOME, LOUIS - Tableaux Sacrez des figures mystiques du très-auguste sacrifice et sacrement de l'Eucharistie.
1-3997: RICHOMME, A. - Marie-Louise Trichet 1684-1757, fondatrice des Filles de la Sagesse.
8-1558: RICHOMME, CAR. - Op Gods genade, of De weezen van Savoijen.
14-22: RICHTER, OTTO (HERAUSGEGEBEN VON) - Atlas zur Geschichte Dresdens; Pläne und Ansichten der Stadt in den Jahren 1521 bis 1898, auf 40 Lichtdrucktafeln; Mit einem Abriß der geschichtlichen Ortskunde von Dresden.
8-480: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst 1955.
8-481: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst 1957.
8-479: RICHTER, WALTER (HERAUSGEGEBEN VON) - Spiegel Deutscher Buchkunst.
9-153: RICKERT, HEINRICH. - Kant als philosoph der modernen Kultur. , Ein Geschichtsphilosophischer Versuch. .
9-1276: RIDDER, Q.A. DE EN P.J. RISSEEUW. - Hou zee! , Eerste Christelijk jeugd-jaarboek. .
1-1724: RIDDER, A. DE - Pastoor Hugo Verriest, Biographische studie.
1-1014: RIDDERBOS, N.H. - Psalmenstudie.
8-2404: RIDLEY, M.R. - Keats' craftmanschip; A study in poetic development.
7-154: RIDLEY, JASPER - Garibaldi.
7-3603: RIEL, JAN VAN - Apolalyps [map met 17 losse kaarten met illustraties van Jan van Riel over het bijbelboek Apocalyps, en 17 losse kaarten met korte toelichtingen bij de illustraties; Voorts een Inleiding over Jan van Riel, door Jos Zeegers, en een toelichting bij de Apocalyps van Jan van Riel, door Jacques Penders].
7-958: RIEMECK, RENATE - Verguisd, vervolgd, verbrand; Ketterlevens uit acht eeuwen.
6-451: RIESS, RICHARD - Les pays de la Sainte Écriture; Atlas historique et géographique de la Bible, destiné à faciliter l'intelligence de l'Écriture Sainte en de l'histoire biblique, mis à la hauteur des découvertes faites de nos jours en Palestine, dan la Péninsule Sinaïtique, et parmi les ruines de l'Assyrie et de Babylone, d'après les sources le plus sûres et les plus récentes, composé de sept cartes.
1-222: O.R.V. RIET, R VAN - Prisma van de Bijbelse persoonsnamen, Alle personen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z.
9-1489: RIETER, A.W.W. E.A. - Hadden zij gedacht. , Uit de geschiedenis van het denken over recht. .
9-178: RIETER, A.W.W. - Het beginsel van de moderne staten. , Eeen hoofdstuk over Hegel en de mensenrechten. .
9-1719: RIETH, ADOLF. - Den Opfern der Gewalt / To the Victims of Tyranny. , KZ-Opfermale, der Europäischen völker. Monuments to concentration camp victims, conceived by the peoples of Europe. .
9-1720: RIETH, ADOLF. - Denkmal ohne Pathos. , Totenmale des zweiten Weltkrieges in Südwürttemberg-Hohenzollern, mit einer geschichtlichen Einleitung. Katalogbearbeitung: Herbert Hoffmann. .
9-1378: RIETSCHEL, DR. H; - Traité théorique et pratique de Chauffage et de Ventilation. , Guide pour le calcul et l'établissement des projets et installations de Chauffage et de Ventilation. Revu et mis a jour par le Prof.Dr.Ing.Heinrich Gröber; augmenté d'une partie sur
9-1591a: RIETSTAP, J.B. - Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische aantekeningen. , Deel I. 50 platen. .
14-96: RIETSTAP, J.B. - Wapenboek van den Nederlandschen Adel, met genealogische en heraldische aanteekeningen; Eerste Deel.
6-942: RIJCK, TINE DE / MEULDER, GRIET VAN - De ereburgers; Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, [Studie over de mijnwerkers van Belgisch Limburg].
1-4019: RIJCKEVORSEL, C.TH.J. VAN - De kerk en de koning, Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
7-2970: RIJEN, A. VAN - De Bossche Werkliedenbond 1903-1928.
7-2915: RIJEN, A. VAN - De Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928.
7-1028: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte; Traditie en vernieuwing.
7-2608: RIJKHOEK, KEES - De Biesbosch kerend tij.
2-1106: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld in kerkeglas, Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
2-607: RIJNBERK, G. VAN - Le langage par signes chez les moines.
1-4021: RIJSWIJCK, A.P.H. VAN - Heinrich Hansjacob (Proefschrift; Duitstalig / German language).
6-507: RIMLI, EUGÈNE TH. (RÉDACTEUR EN CHEF) - 650 ans d'histoire suisse, Ouvrage orné de plus de 400 illustrations et de dix planches en couleurs hors-texte.
1-2044: RING-EIFEL, L. - Der Papst in Deutschland, Unvergessliche Begegnungen mit Benedikt XVI.
3-847: RIPOLL, FR. THOMA. - Officium Hebdomadae Sanctae. , Juxta Ritum Sac.Ord.Praedicator. Sub Reverendissimo Patre Fr. Thoma Ripoll, ejusdem ordinis magistro generali. .
8-1341: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer; Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
9-1300: RISSEEUW, P.J. (RED). - Zesde Kerstboek. .
9-1301: RISSEEUW, P.J. (RED). - Vijfde Kerstboek. .
8-1342: RITTER JR., P.H. - De ijlende reis, Geïllustreerd door Alb. Geudens.
8-2232: RIVIERE DU FRESNY, CHARLES - Oeuvres; Nouvelle édition, corrigée & augmentée; Tome Premier.
9-768: RIZZONI, GIANNI (ED). - Henri Cartier-Bresson Ritratti: 1928-1982. , I Grandi Fotografi, serie argento. .
9-769: RIZZONI, GIANNI (ED). - W.H. Fox Talbot. , I Grandi Fotografi, serie argento. .
7-328: ROBBE, LEONARDUS - Specimen literarium exhibens Vitam Aristotelis Graece nunc primum editam, quod annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici A. Kuenen; In Academia Lugduno-Batava defendet Leonarus Robbe [dissertation].
3-849: ROBBE, M. JACOBO. - Tractatus de Mysterio Verbi Incarnati. .
7-3615: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 2.
7-3616: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 3.
7-3619: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 6; 't Vrouwvolk.
7-3620: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 5.
7-3612: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 1.
7-3613: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 1.
7-2645: ROBBEN, C. / VERMEULEN, A. - St. Jan, de oudste parochie van Goirle, Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw St. Jan.
7-3614: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 2.
7-3617: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 4.
7-3618: ROBBEN, C. - Tilburgs prentenbuukske, Deel 5.
7-3609: ROBBEN, CEES - De prent van de week in het zilver.
1-3998: ROBBERS, H., S.J. - Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven.
5-751: ROBERTI, FRANCISCUS - Codicis Iuris Canonici schemata; Lib. IV De Processibus, Sectio I: De Iudiciis in genere.
2-500: ROBERTS, J.W. - Medieval Welsh monasteries.
7-012: ROBERTS, J.M. - Prehistory and the first civilizations, [Series: The illustrated history of the world, Volume 1].
1-3999: ROBINSON, J.M. (DIRECTOR/EDITOR) - The Nag Hammadi library in English, Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity.
1-4000: ROBINSON, J.M. (GENERAL EDITOR) - The Nag Hammadi library in English, Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California.
1-4001: ROBLEDA, O. - Ius Privatum Romanum, I: Introductio in studium Iuris Privati Romani.
5-752: ROCCABERTI, JOHANN THOMAS DE - Christ-eyfrigen Seelen-Weckers quadragesimale; Das ist: Lehrreiche zweyfache Predigen für alle Sonntäge, Mittwoch und Freytäge, auch einige andere Täge in der Fasten; Mit weitläuffigen Anweisungen auf ganze Predigen des Schriftl. Seelen-Weckers füur obgemeldete Täge; Erster Theil; Ehemals zugeschrieben dem hochwürdigsten Herrn Hernn Johann Thomas de Roccaberti, von Gottes Gnaden und des Apostolischen Stuhls Erz-Bisschoffen zu Valencia ...; Und verfasset von Dem hochwürdigen Herrn Josepho de Barzia & Zambrana, gebürtig aus der Stadt Malaga, Chor-Herrn des fürtrefflichen Collegiat-Stiffts des heil. Bergs zu Granada, der heil. schrifft Doctorn und Professsorn; Aus dem Spanischen ... in das Hoch Deutsche getreulich übersetzt, und mit einem dreyfachen Register versehen / ... Zweiter Theil: Der allerreinisten Königin Himmels und der Erden Mariae ..., verfasset von dem hochwürdigsten Herrn Josepho de Barzia & Zambrana / Sechste und letzte Theil: Christ-eyfrigen Seelen-Weckers Tomus Divinus und fürnehmlich das Eucharistiale, Das ist Lehrreiche Predigen, auf verschiedene hohe Fest des Drey Einigen Gottes, und Jesu Christi unsers Herrn: über die Geheimnissen seiner hohen Fest-Täg, und besonderes von dem allerheiligsten Altar-Sacrament ...; von dem hochwürdigsten Hn. Hn. Joseph de Barzia und Zambrana.
8-627: ROCHAT, GIORGIO - Gli arditi della Grande Guerra.
1-1754: ROCHE, A. - Heiligen van dichtbij, Vertaald uit het engelsch door Frans van Oldenburg Ermke.
8-853: RODENBACH, ALBECHT - Gudrun; Spel in vijf bedrijven.
1-4334: RODRIGUES, M.A. - A cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra , Primeiro século (1537-1640) (Dissertação).
3-855: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la perfection Chrétienne. , De la Compagnie de Jésus. Traduit de l'espagnol. Tome premier, second et troisième. .
3-853: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduit de l'Espagnol par M. l'Abbé Regnier Desmarais. Tome I-VI. .
5-419: RODRIGUEZ, ALPHONSE - Pratique de la perfection chrétienne; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quartrième, Traduit de l'Espagnol par M. l'Abbé Regnier des Marais de l'Académie Française.
3-852: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduit de l'Espagnol par M. l'Abbé Regnier des Marais. Tome I-VI. Nouvelle édition. .
3-854: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSE. - Pratique de la Perfection Chrétienne. , Traduction nouvelle faite sur l'Espagnol par J.P. Crouzet. Tome I-IV. (Tome IV=quatrième et dernier volume)..
3-263: RODRIGUEZ, R.P. ALPHONSUS DE. - De Oeffeninge van de Volmaektheyd. , Vernieuwt, verkort en toegepast aen alle staeten en conditien van Christene, door J.G. Huleu. Zeer profytig voor alle godvrugtige zielen, en zonderlinge voor hunne Ziel-bestierders en alle Predikanten van het Woord Gods. Eerste en tweede Boekdeel. .
7-1712: ROEBROEKS, F.H.M. / LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van de archieven van de burgerlijke instellingen van weldadigheid te Maastricht 1796-1964.
7-1940: ROEBROEKS, F.H.M. - Inventaris van het archief van het R.K. Gesticht De Nieuwenhof, voorheen R.K. Armenhuis, 1755-1955.
6-458: ROECK, M. DE EN TILMONT, J. (HERZIEN DOOR) - Algemene atlas.
6-454: ROECK, M. DE EN TILMONT, J. - Algemeene atlas, 36 platen - 200 kaarten.
6-1033: ROECK, ALFONS ET AL. - Belgische sagen en legenden.
7-3112: ROEFS O.CARM., V.J. / ROSIER O.CARM., I. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting van dr. V. J. Roefs O.Carm. En I. Rosier O.Carm..
2-1195: ROEFS, V.J. EN ROSIER, I., O.CARM. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting.
2-1196: ROEFS, V.J. EN ROSIER, I., O.CARM. - Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting.
7-3013: ROELAND, F.M. - Verzet in het zuiden.
9-16: ROELANTS, H. - Syllabus bij de colleges 'Natuurfilosofie'. .
8-1343: ROELANTS, MAURICE - Drie romanellipsen, bestaande uit: Zusterliefde, Het Negerinnebeeld, De Jazzspeler.
8-1750: ROELANTS, MAURICE - Vuur en dauw; Verzen, Met tekeningen van Eppo Doeve.
8-1751: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
8-275: ROELOFS, J. - In vogelvlucht; De geschiedenis van de Nederlandse Lito-, Foto- en Chemigrafenbond.
8-1968: ROELSTRAETE, HERMAN - Van Ostayen- triptiek, voor vierstemmig gemengd koor [tekst met vierstemmige bladmuziek], Reeks: Koorwerken van Herman Roelstraete; Overdruk uit Kultureel Jaarboek Oostvlaanderen 1965.
7-1716: ROEMEN, H.C.W. - Maastricht; Een geografische - hoofdzakelijk economisch-geografische - beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht.
8-1752: ROEMERS VISSCHER, ANNA - Gedichten; Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets, Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
9-81: ROERMUND, G.C.G.J. VAN. - Wetten en weten. , Theorie van het recht: een wijsgerige kritiek. Proefschrift. .
7-2926: ROESSEL, NOL VAN - Skôn pertretten.
7-1217: ROEVER, N. DE / DOZY, G.J. - Het leven van onze voorouders; Deel 2 + 3 + 4 + 5 + 6 [Deel 1 ontbreekt].
7-1575: ROEVER, N. DE / VOORTGEZET DOOR DOZY, G.J. - Het leven van onze voorouders; Eerste Deel tot en met Zesde Deel [compleet].
7-2108: ROEVER, MARGRIET DE / BAKKER, BOUDEWIJN (REDACTIE) - Woelige tijden; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
1-166: ROGERSON, J - Atlas van de Bijbel.
1-4355: ROGGE, D.B. - Das Evangelium in der Verfolgung, Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation; Mit Abbildungen im Text und Kunstbeilagen.
2-163: ROGGEN, H.R. O.F.M. - Franciscus leeft nog steeds.
1-1300: ROGGEN, H. - Clara van Assisi, Zien met het hart.
8-2022: ROGIER, L.J. - Henrik van Veldeken; Inleiding tot den dichter en zijn werk, met bloemlezing, Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto Tussen twee werelden.
1-4005: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien, Verzamelde opstellen van L.J. Rogier.
1-4004: ROGIER, L.J. - Katholieke herleving, Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853.
1-4002: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw; compleet: Eerste deel / tweede deel / derde deel (register en kaarten).
7-1291: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek; Historische studies, Met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
9-1483: ROGRON, J.A. - Code Civil Expliqué. , Par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence. Avec la solution, sous chaque article, des difficultés; etc. Suivi d'un Formulaire. Ouvrage destiné aux étudiants en droit. Nouvelle édition; augmentée par P.A.F.
3-856: ROHAN, MADAME MARIE ELEONOR DE. - La Morale de Salomon. , Contenant ses Proverbes, l'Ecclésiaste et la Sagesse. Paraphrasez en François. .
5-753: ROHAULT DE FLEURY, CH. - Memoire sur les instruments de la passion de N.-S. J.-C..
1-04: ROHAULT DE FLEURY, CH - L'Evangile, Etudes Iconographiques et Archéologique.
7-2229: ROHLING, B.P.F. - Leven om Laurens; Bouw en opbouw van een kerk in Bilthoven, Aantekeningen uit het dagboek van een bouwpastoor (1961-1979).
1-4693: RÖHRIG, T. - Die wirklich wahre Weihnacht, Illustrationene van Gerda Laufenberg.
8-1754: ROLAND HOLST, A. - Aan Prinses Beatrix.
8-1755: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
8-1756: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Tusschen tijd en eeuwigheid; Verzen.
8-1346: ROLAND HOLST, A. - Verzameld proza, Deel I + Deel II.
8-1973: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - In de webbe der tijden; Verzen.
8-1974: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verzonken grenzen.
8-1975: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verworvenheden.
8-1972: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap; Keuze uit eigen werk, aangevuld met een keuze uit het na 1966 verschenen werk door Thérèse Cornips.
8-1970: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
8-1969: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten; I (Verzen, De belijdenis van de stilte, Voorbij de wegen) + II (De wilde kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap).
8-1347: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna, Serie: Robijnenboekjes nr. 1.
8-2114: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
8-2115: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
8-1971: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
8-1348: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Twee brieven aan Jan Rogier.
8-1344: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - De krisis der westersche cultuur.
8-1758: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - De loop is bijna volbracht; Vier gedichten, Met portret van de dichteres geteekend door Charley Toorop.
8-1757: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verworvenheden.
8-1753: ROLAND HOLST, A. - Onderhuids [met handschriften + gedrukte versies van 11 jeugdgedichten].
14-667: ROLFUS, DR. H. - Katholischer Hauskatechismus.
8-1349: RÖLING, B.V.A. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth, Met een inleiding van Anton van Duinkerken.
7-2264: ROLLE, SIEBE - Kroniek van Driehuis, Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw van de St. Engelmundusparochie te Driehuis.
1-1244: ROLLIN, B. - De Regel van Sint Benedictus nu, Een commentaar op de Regel.
5-420: ROMANO, FRANCISCO MARIA GASPARO - Institutiones Juris Civilis,Quator Partibus distributae; In Almae Urbis Arachigymnasio ejusdem Juris publico Professore; Additis indicibus necessariis; Editio Tertia.
3-799: OCTAVARIUM ROMANUM. - Octavarium Romanum sive Octavae Festorum. , Lectiones secundi scilicet et tertii nocturni singulis diebus recitandae infra octavas sanctorum titularum, vel tutelarium ecclesiarum, aut patronorum locorum a Sacra rituum congregatione ad usum Totius Orbis Ecclesiarum approbate. Accedit supplementum in quo Octavae Novissimae inveniuntur, cum textu ad eadam S. Congregatione approbatio. Editio secunda. .
9-1160: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 4. , 4e deeltje, 2e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Antoon Heijn. .
9-1161: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 5. , 5e deeltje, 2e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Simon Rutte. .
9-1162: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 7. , 7e deeltje, 3e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Antoon Heijn. .
9-1163: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 8. , 8e deeltje, 3e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Simon Rutte. .
9-1164: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 9. , 9e deeltje, 3e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Antoon Heijn. .
9-1165: ROMBOUTS, FR. S. EN ANDEREN. - De Meiboom, 10. , 10e deeltje, 3e leerjaar. Leesstof voor de lagere school. Illustraties van Simon Rutte. .
9-1174: ROMBOUTS, FR. S. - Lezen en nadenken. , Stil-leesstof voor oudere leerlingen verzameld en van vragen voorzien. Met illustraties van Piet Broos. Tweede deeltje. .
1-4813: ROMBOUTS, S. - Katechismus en katechese; Inzichten en uitzichten, (Opvoedkundige brochurereeks nr. 23).
8-1976: ROMEIN MEIJER, HENK - Resten van jou en andere gedichten.
7-1299: ROMEIN, JAN - Op het breukvlak van twee eeuwn; Deel I + Deel II.
7-1109: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen; Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis, Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
7-1426: ROMEIN, J. / SCHAPER, B.W. / VRANKRIJKER, A.C.J. DE / WEBER, R.E.J. / WIJN, J.W. - De Tachtigjarige Oorlog, Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
3-265: RÖMER, R.C.H. - Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. , Achtste deel, tweede stuk. Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland..
2-939: ROMERAL, F.M., O.CARM. - Reconciliación con la Iglesia, Influencia de la tesis de B.F.M. Xiberta (1897-1967) en la teología penintencial del siglo XX.
2-2225: ROMSÉE, T.J. (EDITOR) - Institutiones Liturgicae; Variis additionibus et emendationibus ad puritatem Ritus Romani redactae, studio J.H. Hazé, Tomus II.
2-2220: ROMSÉE, R.D. TOSSAIN-JOSEPH - Praxis celebrandi missam, tum privatam, tum solemnem; juxta Ritum Romanum; editio nova , Volume 1: Tomus Primus, Tomus Secundus, Tomus Tertius / Volume 2: Tomes Quartus, Tomus Quintus.
2-371: RONDELEZ, V. - Scheut, Congrégation missionaire, ses origines en ses débuts, Vie et oeuvre du Provincaire T. Verbist Fondateur de la Congrégation missionaire de Scheut, 1823-1868.
2-372: RONDELEZ, V. - Scheut, zo begon het ..., Leven en werk van Provinaris T. Verbist, Stichter van de Missiecongregatie van Scheut, 1823-1868.
8-2178: RONSARD, PIERRE DE - Un sonnet a Hélène; tiré des Oeuvres de Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vendômois, Présenté en Caractère Estienne pour le plaisir des amateurs.
8-1350: ROOD, LYDIA - Lekker slapen, diefjesmaat.
7-3415: ROOIJ, W. VAN - Sint-Oedenrode, het dorp van Mgr. Bekkers.
8-1352: ROOIJ, J. DE (REDACTIE) - Variatie en norm in de Standaardtaal.
7-2755: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande; Volksgebruiken van het oude Brabant.
7-2756: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande; Volksgebruiken van het oude Brabant.
7-2999: ROOIJAKKERS, GERARD / VEEN, ANNEMIEK VAN DER / WIT, HARRY DE (REDACTIE) - Voor 'Brabants Vryheyd'; Patriotten in Staats-Brabant.
7-2822: ROOIJEN, MAURITS VAN - Markant West-Brabant.
7-2219: ROOIJEN, A.J. SERVAAS VAN (REDACTIE) - Haagsch Jaarboekje voor 1899.
1-4262: ROOMS, AD - Het Rijke Roomse leven, Herinneringen met weemoed en weerzin.
9-48: ROON, R.G. VAN. - Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel. , Eine bevorurteilte Sicht auf Kinder und Jugendliche. (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Proefschrift. .
9-1372: ROON, J. VAN & P. HAVERKAMP. - Leerboek der zeevaartkunde. , Tweede deel, achtste druk. .
8-2411: ROORDA, GERRIDINA - Realisms in Daniel de Foe's narratives of adventure [Proefschrift, Dissertation].
5-421: ROORE, GUILIELMO P. DE - Tractatus theologici de casibus reservatis; Tomus Tertius, quo duo priores ab objectionibus vendicantur, praesertim iis, quas F. Fidelis Mosae-Trajectinus, FF. Minorum S. Francisci Capucinorum ....
8-2101: ROOS, SJOERD H. DE - Typografische geschriften 1907-1920.
8-2274: ROOSBROECK, G.L. VAN - The legend of the Decadents.
8-293: ROOSE, ALEXIS C. - Victor Stuyvaert; Inleiding door Louis Lebeer.
7-2804: ROOSENBOOM, HANS (TEKST) / BURGGRAAFF, GEORGE (FOTOGRAFIE) - Noord-Brabant [Tekst in Nederlands en in Engels].
7-3030: ROOSENBOOM, H.TH.M. - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795.
7-3466: ROOSENBOOM, H.TH.M. - Van Waterstraat naar Citadel; Bijdragen ter gelegenheid van de officiële opening van het Rijksarchief in Noord-Brabant in de Citadel te 's-Hertogenbosch.
7-3041: ROOSENDAAL, J.G.M.M. / SANDE, A.W.F.M. VAN DE (REDACTIE) - Dansen rond de vrijheidsboom; Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793.
7-1242: ROOSMALEN, MARCEL VAN - Op pad met Pim [Pim Fortuyn].
6-121: ROOTH, JAN - The flamingos on Bonaire (Netherlands Antilles); Habitat, diet and reproduction of Phoenicopterus ruber ruber; With 48 text illustrations and 20 plates, [Reeks: Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, Utrecht, No. 41].
2-1857: ROOTH, ERIK (UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN) - Niederdeutsche Breviertexte des 14. Jahrhunderts aus Westfalen.
1-4336: ROOTHAAN, I.PH. - Epistolae Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu Praepositi Generalis XXI, Volumen Primum / Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu praepositi generalis XXI, Testimonia Aequalium, Ludovicus de Jonge et Petrus Pirri Sacerdotes S.I. ediderunt / collegerunt.
1-4261: ROOTHAAN, A. - Spiritualiteit begrijpen; Een filosofische inleiding.
1-4337: ROOTHAAN, I.PH. - Epistolae Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu Praepositi Generalis XXI, Volumen Primum / Ioannis Phil. Roothaan, Societatis Iesu praepositi generalis XXI, Testimonia Aequalium, Ludovicus de Jonge et Petrus Pirri Sacerdotes S.I. ediderunt / collegerunt.
7-3886: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen.
7-3887: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen.
7-3884: ROOTHAERT, A. - Die verkeerde weereldt.
7-3883: ROOTHAERT, A. - Duivels fortuin.
7-3882: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen, [Tweede druk in Vlaanderen].
7-3881: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen, [1e Ned. Indische uitgave].
7-3880: ROOTHAERT, A. - Villa Cascara.
1-1619: DE ROOVER, R. - Priester Poppe, Leven en Zending.
7-2772: ROOY, WILLY VAN / BOXTEL, WIM VAN - Brabantse bonte kermis; Verhalen en gedichten.
6-841: VAN ROOY, JOS (TEKST) / GAILLIAERDE, A. (TEKENINGEN) - Onze torens getuigen.
7-3559: ROOY, NIEK DE - Een kwart eeuw Den Bosch.
8-1354: ROOY, JAAP DE - Als - of - dat; Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
8-1353: ROOY, JAAP DE - Als - of - dat; Een semantisch-onomasiologische studie over enkele subordinerende conjuncties in het ABN, de Nederlandse dialecten en het Fries, vergelijkend-synchronisch beschouwd [Proefschrift].
1-07: WOLFFENBUTTEL - VAN ROOYEN - Geschiedenis van het oude testament.
7-1726: ROOZEN, N. - Susteren en zijn oude zegels.
7-1742: ROOZEN, N. - Uit de schatkamer van de oude abdijkerk van Susteren.
1-907: ROP, D. - Missa est, Commentaar en gebeden door Daniel Rops.
6-1063: ROPPE, L. / PANHUYSEN, G.W.A. / NUYENS, E.M. (UITGEGEVEN DOOR) - De decadaire resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het Directoire Exécutif in het Departement van de Nedermaas 1797-1800.
8-2243: DANIEL-ROPS - L'Ame obscure, Seize planches de Jacques Ernotte.
1-3339: DANIEL-ROPS (COMMENTAAR EN GEBEDEN) - Missa est, Foto's van Laure Albin-Guillot.
7-1118: ROQUEBERT, MICHEL - Histoire des Cathares; Hérésie, Croisade, Inquisition du XIe au XIVe siècle.
7-1116: ROQUEBERT, MICHEL - La religion cathare; Le Bien, le Mal et le Salut dans l'hérésie médiévale.
6-936: RORIVE, JEAN-PIERRE - Petites histoires de Liège et sa Province à la Belle Époque 1880-1914; Reflets de société dans le journal La Meuse.
5-838: ROS-WEYDUS, HERIBERTUS (SOCIETEYT IESU) - T Leven ende Spreucken der Vaderen; Beschreven door den H. Hieronymus priester ende andere verscheyde Autheuren; In thien boeken by een vergadert door Heribertus Ros-Weydis, Priester der Societeyt Iesu.
1-4006: ROS. F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten (Proefschrift).
6-170: ROSARY, E. - Les Exilés en Sibérie.
7-826: ROSE, H.J. - A handbook of Latin literature, from the earliest times to the death of St. Augustine.
7-497: ROSE, H.J. - A handbook of Greek literature, from Homer tot the age of Lucian.
7-498: ROSE, H.J. - A handbook of Greek mythology, including its extension to Rome.
1-3036: ROSENBERG, ETHEL EN JULIUS - Brieven ui9t het dodenhuis.
1-3001: ROSENBERG, S.E. - Van oorsprong één, Een joodse bijdrage tot de dialoog met het Christendom.
7-482: ROSENBERGER, VEIT - Griechische Orakel; Eine Kulturgeschichte.
1-4007: ROSENMEYER, TH.G. - The green cabinet, Theocritus and the European pastoral lyric.
2-810: ROSIER, I., O. CARM. - Biographisch & bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel, van 1235 tot het midden der achttiende eeuw.
9-1643: ROSIGNOLI, GUIDO. - Army badges and Insignia since 1945. , Book One: Great Britain, Poland, U.S.A., Italy, German Federal and Democratic Republics, U.S.S.R., Belgium. .
9-49: ROSSEM, DR. J. VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen. .
7-2895: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland; Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925), [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXVII].
7-3826: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland; Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925), Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXVII.
6-042: ROSSI, L'ABBÉ L. - Six ans en Amérique - California and Orégon - ; Avec deux cartes topographiques.
6-378: ROSSMANITH, GEBHARD - Nordland, Mit 96 Aufnahmen; Text van Alfred Birbaumer.
8-2216: ROSTAND, EDMOND - La Princesse Lointaine; Pièce en quartre actes, en vers.
8-2275: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac; Comédie héroïque en cinq actes, en vers.
8-2171: ROTH, MARIE-LOUISE / OLMI, ROBERTO (DIRIGÉ PAR) - Robert Musil, Séries: Les Cahiers de l'Herne, sous la direction de Constantin Taccou.
1-4008: ROTHOFF, H., S.M.A. - Le droit des sociétés sans voeux.
9-161: RÖTTGER, FRIEDRICH. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe. , Academisch Proefschrift. .
2-302: ROTTIER, A.J.M. - Maria-Hart te Weert, Het geschiedverhaal van een brigittijnsche stichting.
1-1399: ROTZETTER, A. - Franciscus van Assisi, De weg van het evangelie.
1-1295: ROTZETTER, A. - Clara van Assisi, De eerste Franciscaner Vrouw.
5-422: ROUAULT, M. - Explication des titres et sujets des pseaumes, suivant l'Hebreu, le Grèc en la Vulgate; pour servir à intelligence des Prophécies; accompagnée des réflexions nécessaires sur cette partie de l'Écriture Sainte, Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
1-4013: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio duodecima et decima tertia.
1-4012: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio octava et nona.
1-4011: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio octava et nona.
1-4010: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum; Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum; quos in usum scholarum collegit, Editio quarta et quinta.
8-269: ROUIR, EUGÈNE - Hedendaagse buitenlandse prenten; Schenking Eugène Rouir; Catalogus.
7-2630: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M. - Inventaris van het archief van de Latijnse School te Gemert 1587-1991, met catalogi van boeken en kerkelijke voorwerpen.
6-1019: ROUSMAN, CORENTIN (OUVRAGE COLLECTIF) - L'histoire des bourgmestres du Grand Mons de 1830 aux fusions des communes.
9-137: ROUSSEAU. - Juge de Jean Jacques. , Dialogues. Texte presenté par Michel Foucault. .
10-108: ROUSSEAU, J.J. - Oeuvres posthumes de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve., Tome Premier..
9-35: ROUSSEAU, J.J. - Les Confessions. , Tome premier, deuxième et troisième. (Livre I.1712 - Livre XII.1765).
1-2629: ROUSSEAU, FRANCOIS. - L'Idée Missionnaire aux XVIe et XVIIe siècles., Les doctrines, les méthodes, les conceptions d'organisation. Bibliothèque des Missions, mémoires et documents, Volume II. .
7-993: ROUSSELOT, PIERRE - Pour l'histoire du problème de l'amour au Moyen Age.
1-5182: ROUSSELOT, P., S.J. - L'Intellectualisme de Saint Thomas.
1-5183: ROUSSELOT, P., S.J. - L'Intellectualisme de Saint Thomas.
1-1870: ROUSSET F.S.C., E. - J.B. de la Salle, Iconographie.
1-3578: ROUW, R.G.M. EN STIENSTRA, N. (REDACTIE) - Onderzoekt alles..., Artikelen door een aantal van zijn vrienden aangeboden aan biscchop Theodorus G.A. Hendriksen ter gelegenheid van zijn zestigjarig priesterjubileum 1932-1992.
8-1355: ROUX, T.H. LE / ROUX, J.J. LE - Middelnederlandse grammatika [geschreven in het Zuidafrikaans].
2-52: ROY, DOM ALBERTUS VAN O.S.B. - Affligem, roem van ons land.
1-1546: ROY, A. VAN - Lutgardis van Tongeren, Heiligen van onzen stam (reeks).
7-2251: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE VAN - MonumentenReisboek van Nederland; Deel: Noord- en Zuid-Holland.
7-1080: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Love, death and money in the Pays d'Oc.
7-3784: ROYACKERS, J.M. - Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in Tilburg 1930-1936.
1-4015: ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
8-1356: ROYEN O.F.M., GERLACH - Taalsapsodie; Taalkundige en didaktische varia van her en der.
1-2561: ROYEN, HARRY VAN. - Pater Petrus Vertenten (1884-1946) een veelzijdig missionaris. .
2-1180: ROYER, E. - Nouveau guide des calvaires bretons.
7-2950: ROYMANS, FONS - De donkere wolken boven Kempenland, De beschrijving van een roerige periode uit de geschiedenis van de Kempen.
7-2765: ROYMANS, NICO / HEYDEN, JAN VAN DER / BAELEMANS, CHAREL / VERACHTERT, FRANS - De Negende Zaligheid, Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
7-3740: ROZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
1-4958: AB'D 'RUANDA - Catechismo de Umbanda (Lex Umbanda).
7-070: RUDECK, WILHELM - Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland, Mit 58 historischen Illustrationen.
8-968: RÜEGG, AUGUST - Die Jenseitsvorstellungen vor Dante und die übrigen literarischen Voraussetzungen der Divina Commedia; Ein quellenkritischer Kommentar; II. Band [I. Band is missing].
1-4686: RUF, G., OFM CONV. - Christ ist geboren, Eine Betrachtung der Bilder des linken Chorfensters der Oberkirche van S. Francesco in Assisi.
7-3061: RUHE, H.A.M. - Het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw.
7-3358: RUHE, H.A.M. - Kent u ze nog ... de Hilvarenbekers; waarin ook enkele afbeeldingen uit Esbeek.
8-1358: RUIJSENDAAL, ELS / RUTTEN, GIJSBERT / VONK, FRANK (REDACTIE) - Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn!, Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 19 december 2003.
7-806: RUIKES, P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princips.
5-754: RUINART, THEODORICI - Acta primorum martyrum sincera & selecta; Ex libris cum editis, tum manuscriptis collecta, eruta vel emendata, notisque & observationibus illustrata; His praemittitur Praefatio Generalis, in qua refellitur Dissertatio unidecima Cyprianica Henrici Dodwelli de paucitate Martyrium; Editio Secunda, Ab ipso Auctore recognita, emendata & aucta.
1-4017: RULER, A.A. VAN - Verwachting en voltooiing, Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
7-1052: RUNCIMAN, STEVEN - De Siciliaanse vespers; Een geschiedenis van de mediterane wereld aan het einde van de 13de eeuw.
7-962: RUNCIMAN, STEVEN - De Goddelijke Keizers; Kerk en Staat in het Byzantijnse Rijk.
7-1245: RUNGE, IRENE - Du sollst nicht immer Holland sagen; Ein Skizzenbuch, Mit Fotos von Sibylle Bergemann.
5-755: RUOFF, P. ANTONIO - Lehr-reiche und fast auf jeden Sonn- und Festtag des ganzen Jahrs hindurch vier bis fünf wohlausgearbeitete Predigen; Ehemahlen auf offentlicher Cantzel vorgetragen von P. Antonio Ruoff; Zum zwei Teile abgetheilet, deren ein jeder Sonn- und Festtäglige Predigen in sich enthält; Erster Theil, Vom ersten Advents-Sonntag bis Osters / Zweiter Theil, Vom Ostern bis auf das Advent; Zweite, vermehrte und verbesserte auflag, miet notwendigen Marginalien versehen.
2-251: RUPPRECHT, S. - Säkularisation und Wiederbegründung der Prämonstratenser-abtei Windberg.
1-2985: RUSSELL, D.S. - Tussen Maleachi en Mattheüs.
7-078: RUSSELL, CONRAD (EDITOR) - The origins of the English Civil War.
7-1303: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving, Onder redactie van Th.J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
7-1021: RUTGERS, C.A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
8-2058: RUTTEN, MATH. - De lyriek van Karel van de Woestijne.
8-1357: RUTTEN, FELIX - Jessonda, het dochtertje van Jairus; Mysteriespel in drie bedrijven, Verlucht met teekeningen van G. Westermann.
7-1284: RUYS, H.J.A. (BEWERKING) - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffended de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1920 verschenen; Derde Deel, de literatuur bevattende, verschenen van 1911-1920, In opdracht van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
7-1450: RUYS, H.J.A. (BEWERKING) - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen; Vierde Deel, de literatuur bevattende verschenen van 1921-1929, In opdracht van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
8-1359: RUYSCH, A. - Albrecht van Beijeren, Graaf van Holland, of de St. Mauritiusdag (1389); Oorspronkelijk geschiedkundig drama in 5 bedrijven.
1-4020: RYDEN, VASSULA - Het ware leven in God, Vassula: Gesprekken met Jezus; deel III.
5-191: EMANUELE SA - Scholia in quatuor Evangelia, ex selectis Doctorum sacrorum sententiis collecta, Addita et quaedam ab eodem auctore; Editio recens, et àmendis accuratè vindicata.
5-190: EMANUELE SA - Notationes Scripturam Sacram: Quibus omnia fere loca difficila brevissime explicantur; tum variae ex Hebraeo, Chaldeo, & Graeco lectiones indicantur, Opus omnibus Scripturae studiosis utelissimum certe a plurimis diu multumque desideratum.
8-676: SABA, UMBERTO - Ernesto, Nova edizione, a cura di Maria Antonietta Grignani.
6-915: SABBE, MAURITS (UITGEGEVEN DOOR) - Briefwisseling van de Gebroeders Verdussen 1669-1672, Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen, Nr. 43.
6-871: SABBE, H. - Redevoering uitgesproken door de Heer Herman Sabbe, Procureur des Konings, tijdens het feestmaal van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 8 december 1951.
8-352: SABBE, MAURITS - De Moretussen en hun kring; Verspreide opstellen.
2-1953: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij Brief aan de Korintiërs (2), Brief aan de Efeziërs, Brief aan de Filippenzen, Brief aan de Kolossenzen, Brief aan de Tessalonicenzen (1 en 2); Brieven van Paulus, II, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1952: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de Liturgische Bijbellezingen uit de Johanneïsche literatuur, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1951: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C, Lucasevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1950: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A, Mattheüsevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
2-1949: WERKGROEP SACERDOS - Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A, Mattheüsevangelie, (Serie: Dichtbij is Uw woord).
1-1753: SACHS, H.; BADSTÜBNER, E.; NEUMANN, H. - Christliche Ikonographie in Stichworten.
7-2384: SACKERS, HENNY (EINDREDACTIE) - Vijftig jaar Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaags Nijmegen.
5-813: FRANCISCUM A IESU MARIA / ANDRAEAM A MATRE DEI / SEBASTIANUM A SANCTO IOACHIM / ILDEFONSUM AB ANGELIS / ANTONIO A SS. SACRAMENTO - Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli Primitivae Observantiae; Cursus Theologiae Moralis, TOMUS PRIMUS (Editio Sexta; Septem compectens Tractatus.: I. De Sacramentis in genere; II. De Baptismo; III. De Confirmatione; IV. De Eucharistia; V. De Sacrificio Missae; VI. De Pœnitentia; VII. De Extrema-Unctione ; Editio Prima; Appendix Tractatus VI.; De Bulla Sanctae Cruciatae, ejusque Privilegiis; Octa continens capita) + TOMUS SECUNDUS (Editio Septima; Tres continens Tractatus.: I. (De Sacramento Ordinis, In cuius fine de Ecclesiasticorum obligationibus, privilegiis, & immunitate agitur; II. De Mattrimonio; III. De Censuris tàm in communi, quàm in particulari; Ubi de aliis pœnis Ecclesiasticis agitur, aliaque plura miscentur utilissima) + TOMUS TERTIUS (Editio Septima; Quatuor continens Tractatus.: I. De Legibus; II. De Iustitia, & Jure; III. De Restitutione; IV. De Contractibus) + TOMUS QUARTUS (Editio Septima; Quinque complectens Tractatus.: I. De Statu Religioso; II. De Horis Canonicis; III. De Voto, & Iuramento; IV. De Privilegiis; V. De Simonia) + TOMUS QUINTUS (Editio Quarta; Quatuor continens Tractatus.: I. de Principiis Moralis; II. De Primo praecepto Decalogi; Ubi de Fide, Spe, Charitate, & Religione, necnon de vitiis his virtutibus oppositis; III. De Secoundo Praecepto Decalogi; Ubi de Adjuratione; IV. De Tertio Praecepto Decalogi; Ubi de Ecclesiae Praeceptis) + TOMUS SEXTUS (Editio Quarta; Sex continens Tractatus.: I. De Quarto Decalogi Praecepto; II. De Quinto; III. De Sexto, & Nono; IV. De Octavo; V. De Benificiis Ecclesiasticis; VI. De Officiis ad Iudicium spectantibus).
1-2213: MECTILDE DU SAINT-SACREMENT - Cérémonial des Bénédictines du Très-Saint Sacrement.
8-1360: SADE, D.A.F. DE - De nieuwe Justine, of de tegenspoed van de deugd.
1-2959: SAFRAI, SHM. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
2-954: SAGGI, L., O.CARM. - Le origini dei Carmelitani scalzi (1567-1593), Storia e storiografia.
2-947: SAGGI, L., O.CARM. - Summarium actionum, virtutum et miraculorum servae dei Mariae Magdalenae de Pazzis Ordinis Carmelitarum ex processu remissoriali desumptorum.
5-424: SAILER, JOHANN MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) / (THOMAS A KEMPIS) - Das Buch von der Nachfolgung Christi, neu übersetzt und mit einer Einleitung und kurzen Anmerkungen für nachdenkende Christen.
1-750: SAILER, S. - Karfreitagsoratorien, Geistliche Schaubühne des Leidens Jesu Christi, in gesungenen Oratorien ausgeführt. Die Karfreitagsoratorien des marchtaler Prämonstratensers in Neuausgabe.
2-1610: SAIN, INA DE / TAEN, MAGDALENA (TEKENINGEN) - Vader hier zijn wij; wij offeren mee, Misboekje voor jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar.
1-2283: SAINT PIERRE, MICHEL DE - Bernadette en Lourdes, (Met vele afbeeldingen).
1-4023: SAINT-ANDRÉ, ALIX DE - Archives des anges; Essai.
1-2284: SAINT PIERRE, MICHEL DE - Bernadette en Lourdes, (Met vele afbeeldingen).
2-960: SAINT-SAMSOM, J. DE - L'éguillon, les flammes, les fleches et le miroir de l'amour de Dieu, propres pour enamourer l'ame de Dieu en Dieu mesme.
1-1161: SAINT-MARTIN, J. (TRADUCTION) - L' Ascétisme Chrétien, Oeuvres de Saint Augustin Vol. 3 1re Série: Opuscules.
2-857: SAINT-YVES, CL. - Le vrai dialogue des carmelites.
5-427: SAINT-PIERRE, JACQUES-HENRI-BERNARDIN DE - OEuvres complètes; mises en ordre et précedées de la vie de l'auteur, par L. Aimé-Martin; Harmonies de la nature, Tome Premier + Tome Deuxième.
6-1058: SAINT-GENOIS, J. DE ET AL. - Messager des sciences historiques et archives des arts de Belgique; Année 1849, Receuil publié par MM. J. de Saint-Genois etc..
5-426: SAINT-OMER,P., RÉDEMPTORISTE - Le Sacré-Cœur de Jésus, d'après Saint Alphonse de Ligurori; ou méditations pour le Mois du Sacré-Cœur, pour l'heure sainte et pour le premier Vendredi du mois, tirées des OEuvres du saint Docteur, 66me éditions, enrichie de nombreux examples.
2-830: SAINT-ALVÈRE, J.-A. - Une vie Réparatrice, Mère Anne de Jésus, Prieure du Carmel de Bergerac (1864-1928).
6-387: SAINT-PROSPER, AUGUSTE - Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus regulés jusqu'en 1838, Ouvrage orné de 46 belles planches gravées sur acier, représentent les costumes civils, militaires et religieux des Anglais, ainsi que leurs vaisseaux, meubles et instruments, depuis la conquête par les Romains jusqu'à nos jours.
5-425: SAINT JURE, JEAN-BAPTISTE - L'Homme religieux, livre second; Des qualitez necessaires pour bien vivre dans une communauté.
3-277: SAINTE CLARA, ABRAHAM À. - Abrahams Loof-Hutt. , Welke hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering, met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Eerste, tweede en derde deel. .
2-848: SAINTE MARIE, FR. DE O.C.D. - Mystik des Karmel.
3-861: SAINTEBEUVE, JACOBI DE. - Tractatus de Sacramento unctionis infirmorum extremae. .
3-860: SAINTEBEUVE, JACOBI DE. - Tractatus de Sacramento Confirmationis. .
1-1148: SAISSET, E. - La Cité de Dieu de Saint Augustin.
1-4543: SALAVILLE, S. - An introduction to the study of eastern liturgies.
3-266: SALAZAR, FRANC DE. - De bekeering van den zondaer., Gebragt tot grond-regels: Te vooren in 't Spaensch uytgegeven door den zeer Eerw. En uytnemenden Pater..
5-430: SALCHLI FILS, M. - Lettres sur le deisme.
8-881: SALEMANS, BEN J.P. / SCHAARS, FRANS A.M. - Concordantie van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679); Band I: A - H / Band II: I - R / Band III: S - Z / Band V: Concordantie van hoogfrequente woorden van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679) [incomplete serie, Band IV ontbreekt].
3-864: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Lettres. Évèque et Prince de Genève. Ornées de son portrait et d'un fac simile de son écriture, tiré d'un fragment inédit. Lettres, Tome I - IV. .
3-867: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Introduction à la Vie Dévote de Saint François de Sales, Évêque et Prince de Geneve. , Nouvelle édition, revue et corrigée d'un grand nombre de fautes d'orthographe & de langage. .
3-866: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Lettres de Saint François de Sales, a des personnes vivant dans le monde. , Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée. .
5-428: SALES, FRANÇOIS DE - La vraie et solide piété expliquée; Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure), Recuellie de ses Epîtres & de ses Entretiens.
5-429: SALES, FRANÇOIS DE - Introduction à la Vie Devote; par Saint François de Sales, Eveque et Prince de Genève, Fondateur de l'Ordre de la Visitation de Sainte Marie.
3-272: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onderwys ofte Aenleydinge tot een Godvruchtig Leven. , Van nieuws overgezet uyt de Fransche Taele, en met eenige capittelen vermeerderd, die in de andere overzetting waeren achtergelaeten, door Hr. en M.W.F.P. op L. Den lesten Druk, van vele Fauten gecorrigeerd, en vermeerderd met het Leven van den H. Franciscus de Sales. .
3-271: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onder-wys oft Aenleydinge tot het Godtvruchtigh Leven. , Eerst in 't Frans gemaekt en uytgegeven. Naderhandt in 't Nederduyts vertaelt. Dezen lesten druk van nieuws overzien, verbetert en vermeerdert met byvoeging van verscheyde, zoo algemeyn als bezondere Grond-regels, etc. .
3-862: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Évèque et Prince de Genève. Nouvelle édition collationnée et augmentée. Tome premier - quatrième. .
3-863: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Oeuvres Complètes de Saint François de Sales. , Évèque et Prince de Genève. Nouvelle édition collationnée. Tome premier - cinqième. .
3-269: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Onderwys of Aenleydinge tot een Godvrugtig Leven. , Overgezet uyt de Fransche taele, ende met eenige Capittelen, als mede het Leven van den zelven Heyligen vermeerdert, door Hr. en M.W.F.P. op L. .
3-268: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Geestelyke brieven van den H. Franciscus de Sales. , Bisschop en prince van Genève. Vertaelt door den seer Eeerweerdigen Heer M.T. .
2-2649: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - Directions Spirituelles. , IV: De la Vocation Religieuse. Tome premier et deuxième. Recueillies et mises en ordre par l'Abbé H. Chaumont. .
2-2645: SALES, SAINT FRANÇOIS DE. - La Vie Parfaite. , Avec une Préface de S.G. Monseigneur Mermillod. .
1-1428: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Introduction a la Vie Devote.
3-267: SALES, H. FRANCISCUS DE. - Eenige Geestelyke Brieven., Uytgesogt en ten deele vertaald door den seer Eerw. Heer M.T..
1-1427: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Le chemin de La Perfection Chrétienne.
1-2942: SALIBI, K. - Het ware land van Abraham, Een nieuwe theorie over de oorsprong van het volk van Israël.
8-2203: SALIGNAC, FRANÇOIS DE - Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse; Composées par seu Messire François de Salignac, de la motte Fénelon, Précepteur des Messeigneurs les Enfans de France, & depuis Archevêque-Dus de Cambray, Prince du Saint Empire [incomplet: pages 105-124 et 181-188 et plusieurs pages avec illustrations sont découpé], Nouvelle édition augmentée & corrigée sur le manuscrit original de l'auteur, avec des Remarques pour l'intelligence de ce poëme allégorique.
3-868: SALLE, M. JEAN-BAPTISTE DE LA. - Les devoirs du Chrétien envers Dieu et les moyens de pouvoir bien s'en acquitter..
3-865: SALLE, J.-B. DE LA. - Méditations du vénérable J.-B. de la Salle. , Divisées en trois parties. 1, pour les Dimanches et les Fêtes mobiles. 2, pour les principales Fêtes. 3, pour le temps de la retraite, sur l'emploi de l'école. Édition corrigée d'après le texte primitif par le T.H.Fre. Irlide. .
2-2648: SALLE, M. DE LA. - Les douze vertus d'un bon maitre..
5-431: SALLER, ANTON - Kurze Kanzelvorträge für das Stadt- und Landvolk, die auf alle Sonn- und Feyertage des katholischen Kirchenjahres anwendbar sind; Vierter Band.
7-701: SALLUSTIUS - Catalina - Jugurtha; Met inleidingen en aantekeningen door A. Geerebaert; Deel I: Tekst / Deel II: Inleiding, Aantekeningen.
7-702: SALLUSTIUS - Catalina - Jugurtha; Met inleidingen en aantekeningen door A. Geerebaert; Ie Deel: Tekst.
3-869: SALMANTICENSIS. - Collegii Salmanticensis Carmelitarum, discalceatorum, Cursus Theologicus. , Editio nova, correcta. Tomus Primus - Tomus Nonus. .
5-756: COLLEGII SALMANTICENSIS - Cursus Theologiae Moralis; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus [in 3 volumes], I/II/III/IV: Editio caeteris correctior, cui accessere propositiones, à Summis Pontificibus utroque Alexandro VII. & VIII. necnon Innocentio XI. novissimè damnatae, earumque notulae sub signo ... proprius in locis, prout uisum fuit decursu Operis opportunum; V: Editio Tertia; VI: Editio Prima Veneta.
8-1977: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool en andere gevangenisverzen.
1-288: SALSMANS, J - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
1-1605: L'ABBÉ SALVAN - Histoire de Sainte Germaine de Pibrac.
8-1361: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse letteren.
1-4028: SALZMANN, E. OSB - Neuzeit und Offenbarung, Studienn zur trinitarischen Analogik des Christentums.
8-2278: SAMAIN, ALBERT - Au jardin de l'infante, Dix hors-texte de Folmer.
6-821: SAN, PIET VAN - De Grote Oorlog 1914-1918 en Overijse; Wel en wee van Eizer, Jezus-Eik, Overijse (centrum), Maleizen, Terlanen en Tombeek, in deze moeilijke periode.
5-757: SANCHEZ CORDUBENSIS, THOMAE - Consilia, seu Opuscula Moralia duobus tomis contenta; Opus posthumum, nunc primum in lucem editum.
5-758: SANCHEZ CORDUBENSIS, THOMAE - De sancto Matrimonii Sacramento disputationum; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [in one volume].
2-910: SR. TERIASA RENATA DE SPIRITU SANCTO - Unter dem Zepter der Friedenskönigin, 300 Jahre Kölner Karmel 1637-1937.
3-290: SANCTUCIUS, PETRUS. - Brandende lampen voor het Alderheylighste Sacrament des Autaers. , Ofte de Doorluchtige Liefhebbers van het selve, tot naervolginge voorgestelt, ende verdeylt op alle de dagen des Jaers, met Geestelijcke en seer profytige Leerlingen. Februarius. .
2-168: SANDERS, NICODEMUS O.F.M. - De kenbaarheid van de ware godsdienst, Een kwestie van apologetische methode.
7-846: SANDERS, GABRIËL - Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften van het heidense Rome: De begrippen Licht en Duisternis, en verwante themata.
1-1109: SANDERS, W. - Andreas, Apostel der Ökumene zwischen Ost und West.
7-2786: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn; Geschiedenis van het karthuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
1-1332: SANDERS OFM, N. - De Heilige Elisabeth van Thuringen.
1-1570: SANDKÜHLER, M. - Michaël, Verhalen en legenden.
1-4029: SANDMEL, S. - The first christian century in judaism and christianity: certainties and uncertainties.
1-4032: SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw (Proefschrift).
1-1598: SANDWELL, S. - The genius of Paul, A Study in History.
2-2806: SANGERS, W. - O.-L.- Vrouw van rust te Heppeneert., Vierde uitgave (1947, 1954, 1961, 1974).
1-1219: SANT' AGOSTINO - Commento Ai Salmi, A Cura di Manlio Simonetti.
8-2442: SANTILLANA, GIORGIO / DECHEND, HERTHA VON - Hamlet's Mill; An essay on myth and the frame of time.
7-1209: SARFATIJ, H. (REDACTIE) - Verborgen steden; Stadsarcheologie in Nederland.
1-2617: SARGENT, DANIEL. - Sainte Catherine des Iroquois., Ou nature et grâce dans la forêt Indienne. Traduction. Les Iles. .
1-4033: SARTORI, COSMAS, O.F.M. - Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedes responsiones, Editio IX (1917-1953).
1-4034: SARTORI, COSMAS, O.F.M. - Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedes responsiones, Editio IX (1917-1953).
9-90: SARTRE, JEAN-PAUL. - Baudelaire. .
2-439: SAS, B. - Augustijnen op de Pastorij, De augustijnenparochie Sint-Stefanus te Gent van 1803-1914.
7-3515: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen; Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen, loopende van 1500-1810; IIe Deel + IIIe Deel [Ie Deel ontbreekt; facsimile heruitgave].
7-1005: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der middeleeuwen in de Nederlanden.
7-1004: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der middeleeuwen in de Nederlanden.
5-433: SASSERATH, REINERI - Cursus Theologiae Moralis in quatuor partes divisis adnexis cuivis tractatus Casibus Practicis solid, ac breviter resolutes, Pars I., complectens Tractatus de Actibus humanis, ligibus, concientiae, peccatis, censuris, statu religioso et beneficis; Editio Quinta, ememdatior et sanioribus principiis conformior .
3-870: SASSERATH, P. REINERI. - Cursus Theologiae Moralis. , In quatuor partes divisus, adnexis cuivis tractatui Casibus Practicis, solide, ac breviter resolutis. Pars I-IV. Editio Quinta, emendatior, et sanioribus principiis conformior. .
3-871: SASSERATH, P. REINERI. - Neo-Confessarius Practice Instructus, ad excipiendas Christi Fidelium Confessiones. , Brevi cum Methodo, assistendi infirmis et sacramenta illis administrandi, augmentatus Opera P. Andreae Schoelkens. .
1-4036: SATINOVER, J. - The truth behind the bible code.
8-672: SATTA, SALVATORE - Il giorno del giudizio.
9-865: SATTLER, DR. ERICH. - Die Geschützen Pflanze Mitteldeutschlands. , Fünfundfünfzig farbige Tafeln, nach Aquarellen von Heinrich Linzen. .
1-580: SAURIN, M. L'ABBÉ - Receuil de Prières et de Cantiques, À l'usage des Paroisses et des Maisons d'éducation.
2-1628: SAVAVRY, L.M. (TEKST) / GOODWILL, R. (TEKENINGEN) - Het leven van Jezus voor kinderen.
2-1603: SAVAVRY, L.M. (TEKST) / GOODWILL, R. (TEKENINGEN) - Het leven van Jezus voor kinderen.
5-759: SAXONIA, LUDOLPHUM DE - Vita Jesu Christi e quatuor evangeliis et scriptoribus orthodoxis concinnata; Editio novissma RR. RR.; In Christo Patribus, DD. DD. Joan.-Pet. Mabile, episcopo Versaliensi et Joan.-Jacob.-Mar.-Ant. Guerrin, Episcopo Lingoniensi dedicata; Studie et opera A.-C. Bolard, L.-M. Rigollot et J. Carnandet.
6-500: SAYSSE-TOBICZYK, KAZIMIERRZ - In der Hohen Tatra.
5-760: SBARALEAE, FR. JO. HYACINTHI - Bibliotheca Historico-Bibliographica III-IV: Supplementum et castigatio ad scriptores Trium Ordinum S. Francisci, a Waddingo, aliisue descriptos; cum annotationibus ad syllabum martyrium eorumdem ordinum, Editio Nova, variis additamentis et indice scriptorum chronologico locupletata; Pars II (Litt. I-Q) + Part III (Litt. R-Z) [Part I is missing].
5-761: SBARALEAE, FR. JO. HYACINTHI - Supplementum et castigatio ad scriptores, Trium Ordinum S. Francisci, a Waddingo, aliisue descriptos, cum adnotationibus ad syllobum martyrum eorumdem ordinum.
5-762: SCACCIAE, SIGISMUNDI, IURISCONS. ROM. - Tractatus De Commerciis, et cambio, In quo non minus opportunae, quam iuxta occasionem copiosè tractatur de mora, interesse, usura solemnitate scripturae, asse in pondere, & valore, de moneta solutionibus, oblatione, deposito, praescriptionibus, compensationibus, jurium cessionibus, delegationibus, adjudicatione nominis debitoris, hypotheca, adjecto manifestatione, cessione bonorum, legitimatione personarum, curatore dando haereditati, & der modo procedendi in causis cambiorum; Opus nunc Tertio Editum, et a plurimis mendis repurgatoum; Accessit etiam Index copiosissimus, cum Latina translatione eorum, quae Italicè& Hispanicè allegantur; Opus nunc Tertio Editum, et a plurimis mendis repurgatum; Accessit Index copiosissimus, cum Latina translatione eorum, quae Italicè & Hispanicè allegantur.
3-872: SCARAMELLI, GIO: BATTISTA. - Direttorio Ascetico., In cui s'inlegna il modo di conurre l'anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione cristiana etc..
8-673: SCASCIA, LEONARDO - A ciascuno il suo.
3-873: SCHAAF S.I., H. - Institutiones Cosmologiae. .
9-1438: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeën. , Holland Amerika Lijn, Honderd Jaar. .
8-1363: SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten Wald; De mens en zien huus.
7-2489: SCHAARS, A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspekten [Proefschrift].
1-2931: SCHACK, I.-L. - Der Mensch tracht un Got lacht; 450 jiddische Sprichwörter, Auswahl, Umschrift, Übersetzung, Analyse und Einführung in die jiddische Sprache un Literatur.
8-464: SCHAEFER, HELMA - Die Gutenberg-Preisträger der Stadt Leipzig, 1968-1978.
2-575: SCHAEFFER, C. - Les Soeurs du Très Saint Sauveur, Niederbronn.
1-4037: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Nieuwe gedichten.
7-1316: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De eeuw en haar Koning, Aan Z. D. H. Msgr. A.J. Schaepman, bisschop van Hesebon, i. p. i. enz., bij zijne terugkomst uit Rome met den meesten eerbied opgedragen.
1-5177: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino, Drie voorlezingen.
8-1759: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
9-824: SCHAERER, M. - Catalogue illustré d'Instruments, d'Appareils et d'Installations pour la Médecine et la Chirurgie. .
8-30: SCHÄFER O.F.M., P. ODULFUS - Bibliographia de Vita operibus et doctrina Ioannis Duns Scoti, Doctoris Subtilis ac Mariani, Saec. XIX-XX.
7-2893: SCHAIK, A.H.M. VAN - Dr. Hendrik Moller 1869-1940; Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXV].
2-502: SCHAIK, T. VAN - Abdijen in West-Europa en hun bewoners.
1-1104: SCHAIK, T.H.M. VAN - Alfrink, een biografie.
7-3824: SCHAIK, A.H.M. VAN - Dr. Hendrik Moller 1869-1940; Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXV.
7-195: SCHAMA, SIMON - Landscape and memory.
1-1777: SCHAMONI, W. - Das wahre gesicht der Heiligen.
7-845: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Dritter Teil: Die Zeit von Hadrian 117 bis auf Constatin 324.
7-837: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Vierter Teil: Die römische Litteratur von Constatin bis zum Gestezgebungswerk Justinians; Erste Hälfte: Die Litteratur des vierten Jahrhunderts.
7-842: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Erster Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik; Erste Hälfte: Von den Anfängen der Litteratur bis zum Ausgang des Bundgenossenkriegs, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-843: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Erster Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik; Zweite Hälfte: Vom Ausgang des Bundgenossenkriegs bis zum Einde der Republik, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-844: SCHANZ, MARTIN - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian; Zweiter Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian; Erste Hälfte: Die augustinische Zeit, Dritte, ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
7-3821: SCHAPENK, J.A. - Zonder titel; schoolschrift met diverse met vulpen geschreven lezingen, te beginnen met: Lezing gehouden door J. Schapenk op 12 januari 1928 voor de afdeeling V.C.J.B. Tilburg.
2-1316: SCHARF, A. - Filippino Lippi, Mit 143 Abbildungen un 4 Farbtafeln.
8-1364: SCHARPÉ, L. - R. Lawet: Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele, Serie: Leuvense Tekstuitgaven, nr. 2.
8-1365: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het bekertje van Valentijn en andere vertellingen, Serie: Zilveren Verpoozingen; Een Keur van Kunst en Letteren.
1-844: SCHAUENBURG, E. - Schulgesangbuch für höhere Lehranstalten.
1-4038: SCHEEBEN, M.J. - Mysteriën van het christendom; Hun wezen, beteekenis en samenhang volgens het perspectief van hun bovennatuurlijk karakter; Deel I + Deel II (compleet), Vertaald door H.B. van Waes S.J.; Met een inleiding en aanteekeningen van Eug. Druwé S.J..
9-1640: SCHEEL, OTTO. - Ausstieg und Niedergang der englischen See- und Weltmacht. .
9-920: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Halfmaandelijksch, jaargang 1978..
9-923: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Internationaal magazin voor de duivenliefhebber. 34e jaargang 1981..
9-922: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Internationaal magazin voor de duivenliefhebber. 33e jaargang 1980..
9-919: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Halfmaandelijksch, jaargang 1974..
9-918: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Halfmaandelijksch, jaargang 1973..
9-917: SCHEEMAECKER, N. & R. - Duifke lacht. , En 'het duivensport'. Halfmaandelijksch, jaargang 1971..
7-1502: SCHEEPMAKER, NICO - Ach(t) vader, niet meer! [Platen- en verhalenboek over alcoholisme en drankmisbruikbestrijding in 19e eeuw].
8-1366: SCHEEPSTRA, T.J.A. - Van den Heilighen Drie Coninghen; Middelnederlandse teksten [Proefschrift].
1-4040: SCHEER, A.H.M. - De aankondiging van de Heer, Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart.
7-2282: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse parochie; De Wijnhaven 1849-1929.
7-2872: SCHEERDER O.S.C., J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881; De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXV].
9-1597: SCHÉFER, MR.G. & MLLE H. FRANÇOIS. - Recettes de Cuisine Pratique. , Cent vingt et unième mille. .
3-960: SCHEFFMACHER. - Perpétuité de la foi de l'église catholique sur l'Eucharistie. , Par Nicole, Arnauld, Renaudot, le P. Paris, sur la confession, par Denis de Sainte-Marthe. Publiée par J.-P. Migne. Tome I, II, III et IV. .
3-874: SCHEFFMACHER, PÈRE. - Lettre sur la Présence Réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. , Adressée à un gentilhomme faisant profession de la religion calviniste. Suivie de divers extraits sur le même sujet, et d'une lettre sur le saint sacrifice de la messe. .
1-1577: SCHEIBERLING, C. - Het leven van den H. Philippus Nerius, Gevolgd door eene negendaagsche oefening voor het feest van dien Heilige.
2-1257: SCHEJA, G. - Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald , Aufnamen von Bert Koch.
3-875: SCHELGUIGII, D. SAMUEL. - Juvante Benedicto de Apparitionibus Mortuorum Vivis ex Pacto Factis. , Von der abgeredeten Erscheinung nach dem Tode. Sub praesidio. Patroni, praeceptoris ac fautoris sui aeterna mentis observantia colendi. .
7-1219: SCHELLART, A.I.J.M. / VRIES, TH. DE - Nederlandse kastelen in oude ansichten.
7-2816: SCHELLART, A.I.J.M. - Kastelen en landhuizen in Noord-Brabant in oude ansichten.
9-1348: SCHELTEMA, DR. C.A. & DR. CH. M. SCHOLS. - Waterbouwkunde, derde deel, derde gedeelte, Afd. XIV; Bruggen. , Door N.H. Henket, Dr. Ch.M. Schols en J.M. Telders, met medewerking van verschillende ingenieurs. Derde deel, vierde gedeelte, Afdeling XIV. Berekening der bruggen..
8-1662: SCHELTEMA, JACOBUS - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
8-1978: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
1-5178: SCHELTENS, G. - De analogieleer van Sint Thomas, (Uit Tijdschrift voor Philosophie 20e jaargang - nummer 3 - september 1958).
7-1261: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde, Admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711 [Proefschrift].
8-1367: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
8-1368: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur.
7-2123: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2124: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-2125: SCHENK, PETRUS (1661-1715) - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam [facsimile heruitgave].
7-3008: SCHEPPER, H. DE / EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Brabant in woelige tijden, [2 Brabantse Lezingen gehouden op 1 oktober 1988 in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van dr. L. Pirenne als rijksarchivaris in Noord-Brabant].
2-579: SCHEPS, D. - Een monument van boete, De oecumenische zusters van Maria van Darmstadt.
9-1664: SCHEPS, J.H. - Persdans der Charletans. , Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland. .
2-664: SCHERER, N.M. - Liebfrauenkirche Püttlingen; Baugeschichte und Architektur, Herausgegegen von der pfarrgemeinde anlässlich des 100. Kirchenjubiläums, 1990.
2-42: SCHERER, M.E. OSB - Abt Michael Kruse van São Paulo (1864-1929).
2-2138: SCHERMER, J.N.C.M. - Onze Romeinse liturgie, Handboek voor Kweekschool, M.O., enz..
2-2137: SCHERMER, J.N.C.M. - Onze Romeinse liturgie, Handboek voor Kweekschool, M.O., enz..
7-2825: SCHETS, PIET / VERMEULEN, LEO - Postduivenverenigingen van P.V. De Luchtpost tot P.V. Terheijden 1906-2006; 100 jaar duivensport.
9-1710: SCHEU, JUST. - Die Stunde X. , Mit Panzern in Polen und Flandern. Ein Tatsachenbericht. .
9-734: SCHEURER, HANS J (HRSG). - Heimatkunde, Deutsches nach 1945. , Glasherz nr 8. .
8-2406: SCHEURWEGHS, G. (EDITOR) - Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, III: Part I: Soviet research on English morphology and syntax; Part II: English studies in Bulgaria, Poland, Rumania and Yugoslavia / Analytical bibliography of writings of modern English morphology and syntax 1877-1960, IV: Addenda and General indexes [volumes I and II are missing].
1-4041: SCHIEFFER, TH. - Angelsachsen und Franken; Zwei Studien zur Kirchengeschichte des 8. Jahrhunderts, (Reihe: Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1950, nr. 20).
1-4042: SCHIEL, H. - Johann Michael Sailer, Leben und Briefe, Erster Band: Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
8-1979: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers [proza gedicht], Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, van Jean-Paul Vroom.
7-1009: SCHILDER, MARIAN (REDACTIE) - Amsterdamse kloosters in de middeleeuwn.
1-5014: SCHILDER, H. / KEMPEN, A. VAN / LEE, J. / LEE-GODARD, B. - Het Katholieke geloof in het klein, Voordelige introductie in het katholieke geloof.
14-44: SCHILDER, GÜNTER - The World Map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
7-2927: SCHILDERS, ED - Het geheim van Huize Gerra; De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijsen 15 juli 1863; Een poging tot reconstructie, Met illustraties van Nelleke de Laat.
7-3631: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
7-3632: SCHILDERS, ED (TEKST EN SAMENSTELLING) - 25 Jaar Tilburgse Revue, 1986-2011; Voor Tilburgers door Tilburgers.
1-4043: SCHILDERS, ED - Het rijke roomse lezen, (Tekeningen Poeke Veldman).
1-4044: SCHILDERS, ED - De voorhuid van Jezus, en andere roomse wonderen.
8-516: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
8-515: SCHILDERS, ED - In-druk, van wiegedruk tot grafschrift.
7-3905: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - De ring van Roxana [Stripverhaal].
7-3806: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (ILLUSTRATIES) - De ballade van Kees Kruik.
7-3747: SCHILDERS, ED / VEN, JACE VAN DE / VINKEN, AD - D'n ouwe Heuvel; De mooiste teksten uit vier Tilburgse Revues: Kannen & Kruiken / Hemel & Aarde / Tilburgs Tumult / Paling & Petticoats.
7-3745: SCHILDERS, ED - Moordhoek; De reconstructie van de moord op Maria Kessels in een katholieke kerk, Tilburg - 1900.
7-3711: SCHILDERS, ED - Het gezicht van Nederland; Tilburg.
7-3626: SCHILDERS, ED (TEKST) / VERSCHUUREN, LUC (TEKENINGEN) - Terreur over Tilburg [stripverhaal].
7-442: SCHILDT, G. - Het Gulden Vlies; Zeilen in het spoor der Argonauten.
8-193: SCHILGEN, JOST - Melancholie, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 491].
1-1497: SCHILLEBEECKX, E. - Jesus, Die Geschichte von einem Lebenden.
1-2926: SCHILLING, KONRAD (HERAUSGEGEBEN VON) - Monumenta Judaica; 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein; Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum, Teil 1: Handbuch / Teil 2: Katalog.
2-2308: SCHILLING, A. - Orationen der Messe, in Auswahl, Ein Beitrag zum Problem ihrer Übertragung in unsere Zeit.
7-1235: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw, [Sun-reprint van de oorspronkelijke uitgave (dissertatie) uit 1940].
1-2370: SCHILTE, H. / SCHINKEL, L.C. - Het verhaal van Beauraing / De geschiedenis van het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria.
9-1472: SCHILTERI, JOH. - Syntagma Juris Feudalis. , Ad Georgii Adami Struvii; Notae. Adjecta sunt nonnulla Responsa & Consilia Juris Feudalis inedita. Editio secunda, priori auctior & emendatior. Accurante Joh.Christiano Simone. .
7-1298: SCHILTMEIJER, J.R. - De gevelstenen spreken, Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
1-02: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1_-_01: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1-01: SCHIPHORST, FXM - Bijbelse Geschiedenis voor het Katholieke Gezin.
1-4045: SCHIPPER, M. - Dienaren van God, De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland.
8-831: HULSHOF & SCHIPPER - Glazewijn en het schaakschandaal.
1-2974: SCHIPPER, M. EN COHN, S. - De rib uit zijn lijf; Joodse spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen.
1-48: SCHIPPERS, A - Het boek De Prediker, Zoet is het licht.
10-074: SCHIPPERS, S.W. - Gerardi Vossii Rethorica Contracta., Gymnasii, primum bolsverdiensis, deinde Franequerensis Rector. Editio Tertia..
6-150: SCHLEBERGER, E. - Die indische Götterwelt, Gestalt, Ausdruck und Sinnbild; Ein Handbuch der hinduistischen Ikonographie.
7-3655: SCHLICHTING, TH.A. / VERBERNE, L.G.J. (TEKST) - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintit-jarig bestaan van het huidige Ziekenhuis, 29 november 1954.
1-2611: KLOSTER SCHLIERBACH. - Zisterzienser Missionskalender 1931..
1-1000: SCHLÖGL, R. - Die Psalmen, Hebräisch und deutsch.
6-372: SCHLOSSER, KATESA - Die Bantubibel des Blitzzauberers Laduma Madela - Schöpfungsgeschichte der Zulu, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-373: SCHLOSSER, KATESA - Zauberei im Zululand; Manuskripte des Blitz-Zauberers Laduma Madela, Illustrationen von Laduma Madela, Muziwezixhwala Tabete und Jabulani Ntuli; Mit Kommentar herausgegebenm von Dr. Katesa Schlosser, Professerin für Völkerkunde.
6-374: SCHLOSSER, KATESA (EDITOR) - Zulu mythology; as written and illustrated by the Zulu prophet Laduma Madela; In Zulu and English.
5-764: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus + Tomus Quintus [in 3 volumes].
5-763: SCHMALZGRUEBER, FRANCISCO - Jus Ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium, seu Lucubrationes Canonicae in quinqui libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in praxi occurunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sententium fundamentis, & horum solutionibus; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [in 2 volumes].
1-3719: SCHMAUCH, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - In memoriam Ernst Lohmeyer.
9-894: SCHMEIL, PROF.DR. - Lehrbuch der Zoologie. , Für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers, sowie für alle Freunde der Natur. Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse. Achtzehnte Auflage. .
9-866: SCHMEIL, PROF.DR. OTTO. - Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur. , Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet. Mit 40 farbigen und 8 schwarzen Tafeln, sowie mit zahlreichen
6-1018: SCHMETS, P. (REVUE PAR) - Atlas manuel d'histoire de la Belgique, pour les degrés supérieures des écoles primaires, Édition conforme au programme officiel, illustrée de 33 cartes et cartons et de 104 gravures.
7-528: SCHMID, WILHELM - Wilhelm van Christs Geschichte der Griechischen Litteratur; Erster Teil (Klassische Periode der griechischen Litteratur) + Zweiter Teil (Die nachklassische Periode der griechischen Litteratur; Erste Hälfte: Von 20 vor Christus bis 100 nach Christus / Zweiter Hälfte: Von 100 bis 530 nach Christus).
2-258: SCHMID, A. (HRSG.) - 800 Jahre Kloster Schussenried, Dokumentation de Vorträge, Predigten, Ansprachen, Bilder zum Jubiläumsjahr 1983.
2-2276: SCHMID, A. - Ceremoniale für Priester, Leviten, Ministranten und Sänger; mit 150 Abbildungen.
9-1430: SCHMIDT, KURT. - Thaddäus Rinderle. , Mönch und Mathematiker (1748-1824). .
7-849: SCHMIDT, JOËL - Roman mythology.
1-4046: SCHMIDT, P.W. - Ursprung und werden der Religionen; Theorien und Tatsachen.
2-1259: SCHMIDT, W. (HERAUSGEBER) - Zeichen des Glaubens; Geist der Avantgarde, Religiöse Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
8-2387: SCHMIDT, A.J.E. - Syr Tryamowre, a metrical romance; With introduction, glossary and notes [Proefschrift, Dissertation].
8-1369: SCHMIDT, CORNELIS - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw [Proefschrift].
7-769: SCHMIDTI, J. - Griekse en Romeinse mythologie [encyclopedie].
1-4047: SCHMITT, P. - La Réforme Catholique; Le combat de Maldonat (1543-1583).
1-4573: SCHMITT, H.J. - De Grieks-Russische Kerk; Of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer Kerk.
1-4557: SCHMITT, H.J. - De Grieks-Russische Kerk; Of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer Kerk.
1-4872: SCHMITT, J. - Le Pétit Catéchisme, explqué d'une manière simple et pratique.
7-2275: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
7-2276: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
8-1370: SCHMITZ, W.A. (P. WOLFGANG SCHMITZ O.F.M.) - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur; Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen [Proefschrift].
1-270: SCHMITZ, W - Het aandeel der Minderboeders in onze Middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
1-4910: SCHMITZ, J. - Erweiterter katholischer Katechismus, für Mittelklassen der Gymnasien und die entsprechende stufe anderen höheren Lehranstalten, Im Anschluß an den Diözesan-Katechismus von Köln, Trier, Münster etc..
2-180: SCHMITZ - Het aandeel der minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur, Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse franciscanen.
8-2521: SCHNACK, INGEBORG (BEARBEITET VON) - Rilkes Leben und Werk im Bild, Mit einem biographischen Essay von J.R. von Salis.
8-379: SCHNECKENBURGER, MANFRED - Heinz-Günther Prager, Zeichnungen 1971-1993, Mit Beiträgen von Richard W. Gassen und Rolf Wedewer.
3-876: SCHNEIDER, RDI P. JOS. - Manuale Sacerdotum. , Cura P. Aug. Lehmkuhl. Par II: Liturgica et Pastoralis. Incl. Appendix II: Gebeden voor de zieken en voor de stervenden. .
1-4048: SCHNEIDER, M. - Unterscheidung der Geister, Die ignatianischen Exerzitien in der Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard.
2-844: SCHNEIDER, O. - Im Anfang war das Herz, Von Gemeimnis des Karmel.
2-660: SCHNEIDERS, S.M., I.H.M. - Jonge wijn in nieuwe zakken, Een nieuwe voorstelling van religieus leven vandaag.
8-368: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
8-367: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen; Boek en schrift in de westerse wereld.
2-260: AL, P. EN SCHNEIDERS, M., O. PRAEM. (REDACTIE) - Een soort onschuldige hobby?, Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland.
7-199: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen; Deel I + Deel II + Deel III (compleet).
1-4049: SCHNÜRER, G. - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
7-928: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en beschaving in de middeleeuwen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel.
7-515: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
7-516: SCHODER, R.V. - Hellas in vogelvlucht; Het oude Griekenland vanuit de lucht gezien.
9-828: SCHOENMAKERS, TON; JORIEN JAS. - Slang, Esculaap en Gaper. , Medisch-farmaceutische symbolen. .
2-475: SCHOETERS, K. - P.-J. Beclx S.J. (1795-1887) en de Jezuiten-politiek van zijn tijd.
9-936: SCHOFIELD, MARIA. - Decorative Art and Modern Interiors 1977. , Volume 66. .
1-4051: SCHÖKEL, L.A. / VILCHEZ LINDEZ, J. - Sapienciales; I: Proverbios.
1-3022: SCHOLEM, G. - Judaica 3: Studien zur jüdischen Mystik.
6-32: SCHOLL, DR. S.H. (RED). - 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa. , 1789-1939. Met illustraties van Frans Masereel. .
1-4338: SCHOLL, S.H. O.PRAEM. (REDACTIE) - 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939, Met illustraties (25 houtsneden) van Frans Masereel.
8-1371: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-275: SCHOLTEN, C. - De Kerkleeraarswaardigheid en de verheffing van den. H. Alphonsus Maria de Ligouri tot kerkleeraar. , Ter gelegenheid van het Petrus-Pius- jubileum aan zijne heiligheid Pius IX eerbiedig opgedragen..
8-1372: SCHOLTEN, HARRIE - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
3-1050: SCHOLTEN, J.J. - Het Kerkbestuur, door den Eerwaardigen Heer J.J. Scholten voorgesteld, beoordeeld en wederlegd; En daartegen het kerkbestuur der Roomsch-Catholijke Kerk opgegeven en gestaafd.
1-1531: SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard, Zijn werken/zijn gebeden.
1-4052: SCHOLTISSEK, KL. - In Ihm sein und bleiben, Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften.
2-1581: SCHONS, J.J., O.S.B. - Liturgisches Missale und Vesperale, Lateinisch und Deutsch, enhaltend die Mess- und Vespergebete für alle Sonntage und die grössten Festtage des Kirchenjahres mit einem Anhang von schönsten Gebeten für die Privatandacht.
1-4053: SCHOON, S. - De weg van Jezus, Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting.
7-3049: SCHOONBAERT, L. / PEETERS, C. / GENNIP, P.A. / FRENKEN, T. - Religieuze kunst vandaag, [Brabantse Lezingen gehouden op 14 maart 1987 in de Abdij Maria-Refugie in Uden].
8-2413: SCHOONDERWOERD O.P., N.H.G. - J. T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935; A study in Anglo-Continental theatrical relations [Proefschrift, Dissertation].
7-305: SCHOONHOVEN, HENK - Griekse oudheid; College in zes episoden, I + II + III [reader van gefotocopieerde teksten uit diverse boeken/publicaties].
1-4054: SCHOORMANS, J. - Geest van bevrijding, Henk Schram (1919-1984) en zijn zien, oordelen, handelen.
3-745: SCHOTANUS, CHRISTIANUS. - Georgii Pasoris Manvale Novi Testamenti, auctum vocibus quae occurrunt etc..
9-1266: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. , Eerste deel. .
7-1533: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw; Eerste Stuk + Vervolgdeel (Tweede Stuk), Met platen van C. Rochussen en D. van der Kellen Jr..
8-1980: SCHOTMAN, JOHAN W. - Hellevaart, Bayard Reeks No. XI.
2-1573: ANSELM SCHOTT O.S.B. (BEARBEITUNG) - Vesperbuch (Vesperale Romanum), lateinisch und deutsch, Enthaltend die Vespern des Kirchenjahres; für Laien bearbeitet.
8-369: SCHOTTENLOHER, KARL - Das alte Buch, Mit 162 Abbildungen.
3-877: SCHOUPPE, F.-X. - Le Dogme du Purgatoire. , Illustré par des faits et des révélations particulières. .
9-1012: SCHOUTEN, JOOP VAN. - Scheepjes in flessen. .
7-2186: SCHOUTEN, J. - De chirurgijnskamer in het Catharina-Gasthuis te Gouda.
7-2206: SCHOUTEN, JAN - Gouda, de geschiedenis van een Hollandse stad, Geschreven voor Goudse jongens en meisjes.
7-2207: SCHOUTEN, JAN - Gouda door de eeuwen.
7-3098: SCHOUW, THEO - Experimenten; Harry van den Thillart, edelsmid en beeldhouwer.
1-1645: SCHOUW, T. - De krekel op de harp, De priester-dichter Jacques Schreurs MSC (1893-1966).
7-3661: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal; Fragmenten uit het leven van de Katholieke Leergangen, Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Katholieke Leergangen.
7-3833: SCHOUW, THEO - Van slotklooster tot kunstkluster; Een Tilburgse geschiedenis 1885-2007.
6-436: SCHRADER, F. / PRUDENT, F. / ANTHOINE, E. - Atlas de géographie moderne, Contenant 64 cartes impimées en couleur, accompagnées d'un texte géographique, statistique et ethnographique et d'un grand nombre de cartes de détail, fikgures, diagrammes, etc..
6-462: SCHRADER, F. / GALLOUÉDEC, L. - Atlas clásico de geografia moderna; tradazo especialmente para los institutos y collegios de los estados de la América Latina, Obra que contiene 180 mapas en colores, con 39 noticias y 125 figuras.
1-4251: SCHRAMA, M. - Augustinus; de binnenkant van zijn denken.
1-1202: SCHRAMA OSA, M. - De regel van de liefde, Over de volgelingen van Augustinus.
1-1204: SCHRAMA, M. - Augustinus, De binnenkant van zijn denken.
1-1225: SCHRAMA, M. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN) E.A. - Aurelius Augustinus, Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar.
1-5013: SCHRANER, ANTON - Katholieke Katechismus, Vertaling en bewerking in het Nederlands van: het Thomas-More-genootschap uit België in samenwerking met het Rooms-Katholiek Nederlands Centrum Pro Fide et Ecclesia.
9-123: SCHRAVESANDE, CORNELIS. - Betrachtungen über pädagogische und ethische Tendenzen in Wielands Werken. , Academisch Proefschrift. .
7-200: SCHREIBER, HERMANN - De Hunnen; Het volk van Attila, de gesel Gods.
7-3372: SCHREIRS, JAN / ZWEERS, DICK - Bouw en geschiedenis van de toren van Hilvarenbeek; Onder de toren, deel II.
8-474: SCHREUDERS, PIET - The book of paperbacks; A visual history of the paperback.
8-1983: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De oude boom; Verzen van Quidam en gedichten over De Ouderdom.
8-1984: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De lof van het Kind; Kerstgedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1986: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Zwerfstenen van jaren, Verlucht door Charles Eyck.
8-1987: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Sneeuw van zijn voorhoofd; Gedichten.
8-1985: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Nieuwe gedichten, Verlucht door Charles Eyck.
8-1990: SCHREURS M.S.C., JACQUES - De waterduivel, Verlucht door Charles Eyck.
8-1989: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Eiland der eenzamen.
8-1988: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kerstgedichten.
8-1981: SCHREURS M.S.C., JAC. - Eiland der eenzamen.
8-1982: SCHREURS M.S.C., JACQUES - Kleine liederen van dood en leven [heruitgave; steeds 2 bladzijden van de oorspronkelijke uitgave nu in twee kolommen op één bladzijde].
1-4056: SCHREURS, P.G.H. - Caraga Antigua 1521-1910, The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao (Proefschrift).
8-95: SCHREURS, EUGEEN (REDACTIE) - De schatkamer van Alamire; Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
1-1379: SCHREURS M.S.C., J. - Franciscus van Assisie, De kleine arme.
2-581: SCHREURS, JAC. M.S.C. - Dochters van Moeder Magdalena Daemen een eeuw lang in Brunssum, 1837-1937.
1-1463: SCHREURS M.S.C., J. - Pastoor Guy Homery en zijn stichting de dochters van de goddelijke voorzienigheid, moeders der armen, 1781-1861, Een man van de voorzienigheid.
8-1760: SCHREURS M.S.C., JAC. - De hemelsche speler, Verlucht door René Smeets.
7-1761: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.M. - Rode; De oudste nederzettingsgeschiedenis van het Land van Rode: Kerkrade, 's-Hertogenbosch, Kloosterrade, Rolduc.
7-757: SCHRIJNEN, JOS. - Schets der Romeinsche publieke antiquiteiten, ten dienste der gymnasia.
7-786: SCHRIJVERS, P.H. - De mens als toeschouwer; Essays over Romeinse literatuur en Westeuropese tradities.
7-671: SCHRIJVERS, PIET - Horatius; Dichter en moralist.
8-360: SCHRIKS, C.F.J. (SAMENSTELLING) - Werken van De Walburg Pers, Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijke gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz..
1-4059: SCHRMANS, M.F, S.J. - Bloedgetuigen van Christus, Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der kerk.
7-1791: SCHRÖDER, KICK - Het kastelenrijk, Tekeningen Pierre Delnoy.
7-441: SCHRÖEDER, J.A. - Apollo en Dionysus; Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
7-1328: SCHROVER, MARLOU - Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt; Arbeidsverhoudingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870-1960.
8-2283: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon; Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
8-1374: SCHUEREN, G. VAN DER - Teuthonista of Duytschlender; In eene nieuwe bewerking, Uitgegeven door J. Verdam.
8-1377: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des tijts [Proefschrift].
6-461: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde; bevattende 40 bladen met blinde kaarten, Derde, verbeterde uitgave; Aangevuld met de grenswijzigingen tot 1922.
7-981: SCHULER, P.-J. - Grundbibliographie mittelalterliche Geschichte.
6-19: SCHULER, J.E. ETC. - Erziehung zur Kunst. , Graphik. (No 25+38 are missing). Ausgewählt und herausgegeben von J.E. Schuler, Text Dr. Rolf Hänsler und Dr. Traudl Seifert. .
8-1375: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
1-4057: SCHULZ, H.-J. - Bekenntnis statt Dogma, Kriterien der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre.
8-458: SCHULZ, GISELA (BEARBEITET VON) - Malebücher und verwandtes.
1-4058: SCHUMACHER, G.J.F. - Militaire-dienstwijgering en vredesmoraal, Een moraal-theologisch onderzoek naar het recht tot militaire-dienstwijgering in de context van de vredesmoraal (Proefschrift).
2-515: SCHUMACHER, J. - Deutsche Klöster, Mit besonderer berücksichtigung des Benediktiner- und Zisterzienserordens.
6-151: SCHUMANN, HANS WOLFGANG - Buddhistische Bilderwelt, Ein Ikonographisches Handbuch des Mah?y?na- und Tantray?na-Buddhismus.
8-700: SCHUON, FRITHJOF - L'occhio del cuore.
7-1904: SCHURGERS, H.J.M. / NOTTEN, J.G.M. / PLUYTMAEKERS, L.W.G.N. - Geschiedenis van Valkenburg-Houthem.
7-3869: SCHURINK, H.J.A.M. / MOSSELVELD, J.H. VAN (REDACTIE) - Van heidorp tot industriestad; Verkenningen in het verleden van Tilburg.
7-3856: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3855: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
7-3854: SCHURINK, H.J.A.M. - Tilburg in oude ansichten.
1-1434: SCHURMAMMER S.J., P.J. - De Heilige Franciscus Xaverius, De apostel van Indië en Japan.
2-1913: SCHUSTER, ILDEFONS, ABT VON ST. PAUL - ROM - Liber Sacramentorum, Geschichtliche und liturgische Studien über das römische Meßbuch; Band I/II + Band V/VI/VII + Band VIII/IX/X.
7-2531: SCHUTIJSER, A.J. - De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen.
7-2644: SCHUTTELAARS, H. - Goirle in lijn; 10 pentekeningen [compleet].
8-1376: SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot; Een methodologische studie.
8-1991: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - Lofzang in den Advent, U aangeboden met de beste wenschen voor Kerstmis en Oud en Nieuw door C. Leeflang te Utrecht, december 1945.
7-3002: SCHUURMANS, N.J. (BROEDER DOMINICUS) - Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde; Speciaal nummer, 1975.
1-2010: SCHWAIGER, G. - Päpstlicher Primat und Autorität der Allgemeinen Konzilien im Spiegel der Geschichte.
7-2290: SCHWARZ, GARY - Flora in Leiden; De verborgen tuinen van de stad.
1-4692: SCHWARZENSKI, H. (INTRODUCTION BY) - An 18th century crèche.
2-1142: SCHWATHALER, X. (HERAUSGEGEVEN VON) - Ludwig Schwanthaler's Werke III. Abteilung, Theogonie, oder die Götter und Göttinnen geschlecht; Fries, gemalt in der neuen königlichen Residenz zu München .
8-151: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in Nederland, Een studie voor vrienden van boek en prent.
8-292: SCHWENCKE, JOHAN - Prof. H. Woyty-Wimmer, Oostenrijks graveur.
7-2304: SCHWENCKE, JOHAN - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
8-152: SCHWENCKE, JOHAN - Het exlibris in de Skandinavische landen, Een studie voor vrienden van boek en prent.
3-879: SCHWENGER, F. PAULUM. - Nova & Vetera in annum unum, id est: Conciones in Dominicas & Festa per annum. , Ex probatis veterum monumentis novo ordine digestae. Pars prima, Conciones in Dominicas, aliquot Ferias, Festa immobilia & mobilia SS. Andreae Thomae Apostolorum. Bound with: Pars Secunda: Conciones in Festa Mobilia, tum Generalia de praecepto, tum particularia quaedam. .
6-405: SCOBEL, ALBERT - Geographisches Handbuch; Allgemeine Erdkunde, Länderkunde und Wirtschaftsgeographie; In zwei Bänden; Erster Band: Allgemeine Erdkunde, Länder- und Staatenkunde von Europa [Zweiter Band is missing], Mit 522 Abbildungen und Karten im Text, 7 schwarzen und 5 bunten Einschaltbildern und einer farbigen Karte.
7-746: DUNS SCOTI - Io. Duns Scoti Doctor Subtilis; In VIII. Lib. Physiocorum Aristoltelis quaestiones , et expositio; In celeberrima, et pervetusta Parisiensum Academia ab ipso Authore publicè ex Cathedra perlect; Nunc primum ex antiquissimo manuscripto exemplari abstersis omnibus mendis in lucem editae, et accuraties Annotationibus illustratae a R. Adm. P. F. Francisco de Pitigianis Arretino, Ord. Minorum Observantia Provinciae Tusciae, olim Sereniss. Ferdinandi Gonzagae Mantuae & Montisferrati Ducis, cum duplici Indici, altero Quaestionum, altero Rerum omnium not atu dignarum.
3-881: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Le Combat Spirituel. , Suivi d'un traité de la paix l'ame, du bonheur d'un coeur qui meurt a lui-même pour vivre a Dieu, et de pensées sur la mort. Traduit en Français par le P. Brignon, édition retouchée. .
3-880: SCUPOLI, R.P.D. LAURENT. - Pugna Spiritualis Tractatus. , Vere aureus de perfectione vitae christianae. Editio nova correctior. .
7-417: SEALEY, RAPHAEL - The Athenian Republic; Democracy or the Rule of Law.
2-965: SECONDIN, BR., O.CARM. - Santa Maria Maddelena de' Pazzi, Espereinza e dottrina.
5-765: SEEAUER, BEDA - Concionator panegyrico-moralis in quaturor partes divisus; Das ist: Auserlehsene in vier Theil verfaßte Lob- und Bitten-Predigen; Deren der I. Theil, Predigen von dem hogwürdigen But bey vierzigstündiger Anbettung dises höchsten Altars-Geheimnuß; Der II. Theil, Predigen von dem Leiden Christi, und den offentlichten Andachten in der Fasten, sonderheitlich von dem schmertzhafften Geheimnuß der Tods-Angst an dem Oelberg; Der III. Theil, Predigen von der Seeligsten Mutter Gottes, an Marianischen Fest-Tägen und deren Andachten; Der IV. Theil, Predigen an unterschidlichen Fest-Tägen, bey Gewinnung des vollkommenen Ablaß, offenlichen Bitt-Gängen, und anderen Kirchen-Solennitäten enthaltet; Allen Predigern und Seelsorgeren zu Dienst und Nützen der Seelen.
8-2480: SEEBER, JOSEPH - De ewige Jude; Episches Gedicht.
2-2306: SEELIGER, H.R. (KOMMENTIERT VON) - Hora Lectionis, Die Festtagslesungen der Alten Theologen aus dem Stundenbuch der Kirche.
5-435: PÈRE DE SEGAUD - Sermons; Avent; nouvelle édition.
3-884: SEGNERI, R.P. PAULO. - Homo Christianus. , In sua lege institutus, sive discursus morales. Quibus totum hominis christiani officium explicatur, quidque is fugere, quid agere debeat, quam exactißimètraditur. Pars I-III. .
3-885: SEGNERI, R.P. PAUL. - Sermons du Père Paul Segneri. , Oeuvres. Le Chrétien instruit des devoirs de sa religion. Traduit de l'Italien. Tome premier-tome cinquième. .
3-882: SEGNERI, R.P. PAULI. - Incredulus non Excusabilis Liber R.P. Pauli Segneri. , Non posse non cognoscere, quae sit Vera Religio, quisquis eam vuli cognoscere, Ex Italico, Superiorum, et Ipsius Authoris voluntate Latinum reddidit, R.P. Maximilianus Rassler. .
3-883: SEGNERUS, R.P. PAULUS. - Quadraginta Sermones per Verni Jejuni tempus, Florentiae, etc., Post plures editiones ex Italico idiomate Latinitate donati a R.P. Udalrico Dirrhaimer, editio tertia..
1-1504: SEGUNDO, J. - Jesus of Nazareth yesterday and today, Vol. II The historical Jesus of the synoptics.
2-2639: SÉGUR, LE MARQUIS DE. - Mgr. De Ségur, souvenirs & récit d'un frère. , Deuxième Partie, de 1856 à 1881. Onzième édition. .
8-411: SEIFERT, TRAUDL - Zeichen ihrer Zeit; Die Verbreitung des menschlichen Geistes durch Satz und Druck in fünfundfünfzig Miniaturen beschrieben.
7-926: SEIGNOBOS, CH. - De middeleeuwen, Bewerkt door dr. Jan Romein.
1-4062: SEIPEL, IGN. - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
9-68: SELZER, RICHARD. - De dood meester..., Notities uit de heelkunde. .
8-2514: SEMRAU, EBERHARD - Dido in der deutschen Dichtung.
1-1856: SEMUR, F. - Yves de Kermartin, Magistrat et Avocat du XIIIe siècle, Nouveaux regards sur la vie et le culte du plus grand Saint de Bretagne, Patron des Hommes de loi et Universitaires.
1-5179: SENDEN, F.P.A., C.I.C.M. - God, het eenheidsbeginsel van het geschapen heelal; volgens de leer van de H. Thomas.
9-890: SENDEN, L. - Dramas en idyllen in den vijver. .
7-3207: SENGERS, W. - Het Lieve Vrouwke van Aarle; Maria Stoel der Wijsheid.
7-3208: SENGERS, W. - Het Lieve Vrouwke van Aarle; Maria Stoel der Wijsheid.
1-4576: METROPOLIT SERAPHIM - Die Ostkirche.
3-886: SÉRAPHIN, R.P. - Grandeurs et Apostolat de Marie. , Ou La Cité Mystique de la vénérable Marie de Jésus. Révélation Justifiée. Tome I-IV. .
2-852: SEROUET, P. (ÉDITEUR) - Lettres et écrits spirituels de la Bienheureuse Anne de Saint-barthélemy.
2-874: SEROUET, P. - De la vie dévote a la vie mystique, Sainte Thérèse d'Avila / Saint François de Sales.
2-1198: SERRES, M. - La légende des Anges.
9-30: SERRES, M. - Explication de l'Ordonnance du Roy Louis XV. , Du 16. Janvier 1736. Portant Reflement pour les Adjudications par Decret en Languedoc. Dictée en l'année 1741 par M. Serres. .
5-766: SERRY, JACOBO HYACINTHO (ORD. PRAED.) - Historia Congregationem de Auxiliis Divinae Gratiae, sub missis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V.; in quatuor libros distributa; Et sub ascititio nomine Augustini Leblanc, Lovanii primùm publicata: nunc autem magna rerum accessione aucta; insertisque passim pro re nata, adversus nuperos Oppugnatoresm, vindicationibus, asserta, defenda, illustrata, Cui praeterea asccedit Liber Quintus Superiorum Librorum Apologeticus, adversus Theodori Eleutherii eodem de argumento pseudo-historiam.
1-484: SERVEL, J. - Tous ensemble.
1-937: SERVEL, J. - Tous Ensemble.
8-1992: SERVOTTE, HERMAN - Stem en visioen; Engelse dichters en het verdwijnen van God.
8-1378: SEUREN, PIETER A.M. - Tussen taal en denken; Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
1-1402: SEVENHOVEN, H. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus, Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
1-4064: SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo, vergeleken met de verlossingsgedachten van de synopische evangeliën (Proefschrift).
1-3444: FULGENTIUS VAN RUSPE / MARTINUS VAN BRAGA / LEANDER VAN SEVILLA - Preeken, Ingeleid en vertaald door dr. J.J. van den Besselaar.
5-437: SEVOY, M. - Devoirs ecclesiastiques; Seconde Partie: Retraite pour les prêtres; Tome Premier + Tome Second.
6-921: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt].
6-920: SEYN, EUG. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten; Eerste Deel + Tweede Deel.
6-919: SEYN, EUG. DE - Dictionnaire historique et géographique des communes Belges; Tome Premier + Tome Second, Histoire - géographie - archéologie - topographie - hypsométrie - administration - industrie - commerce - etc. etc. etc..
1-4065: SEZZE, SAN CARLO DA - Opere Complete, volume II, Le grandezze della Misericordie di Dio, Libri VI-VII / Grazie ottenute dal SS. Sacramento, da S. Anna e da S. Salvatore da Horta / Viaggio al Loreto - La Verna - Assisi - Rieti.
3-1098: SFONDRE, NICOLAES - Maniere ende practijcke van een geestelijk leven; anders ghenaemt de Italiaensche Maeght; onder-houden ende beschreven van een Dienaeresse Gods ...; Uitgegeven door bevel vanden Eerweerdighsten Heere, Heere Nicolaes Sfondre, Bisschop van Cremonen, ende over-gheset uyt die Italiaensche, in onse Duytsche Tale.
7-963: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
7-964: SHAHAR, SHULAMITH - Tussen ideaal en werkelijkheid; Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
8-422: SHAHN, BEN - Graphik, Vorwort von Werner Haftmann, Einleitung von James Thrall Soby.
8-2455: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet; Edited by Harold Jenkins, The Arden Edition of the Works of William Shakespeare.
8-2448: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello, Edited by Gamini Salgado; New Swan Shakespeare, Advances Series.
1-4067: SHANKS, H. - The mystery and meaning of the Dead Sea Scrolls.
1-4066: SHAW, R. - Waarde en waardigheid van het menselijk lijden, (Serie: Jade, deel 12).
8-129: SHAW, HENRY - Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen.
8-418: SHEPERD, MARGARET - Basics of the New Calligraphy.
6-349: SIBUSISO NYEMBEZI, C.L. - Zulu proverbs.
7-3290: SICKING, J.J.M. - Sint Joris in Stratum; Uit de historie van kerk en parochie.
1-4069: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming, Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen (Proefschrift).
7-1506: SIEMES, HANS - Boeren van toen.
1-3311: CATHERINE DE SIENNE - Lettres de Sainte Catherine de Sienne; volumes I + II, Reprduction offset d'après la seconde édition imprimée à Paris en 1886 par la librairie Poussielgue.
1-1395: SIER, A.A.C. (VERTALING) - Het Heilige verbond van de zalige Franciscus met Vrouwe Armoede.
8-221: SIERMAN, KOOSJE - Kroon op, kroon af; Een schets van 75 jaar best verzorgde boeken, Publicatie ter gelegenheid van de expositie '75 jaar Best Verzorgde Boeken' in het Museum van het Boek.
7-2992: SIJBERS, THIEU - Over Bij Wijze van Sprèke gesproken, Teksten en oplossingen van vijf en zeventig Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel Bij wijze van spreken; Met aantekeningen van Miep Mandos-van de Pol.
9-1732: SIJES, B.A. - De Februari-staking. , 25-26 februari 1941. Derde druk. .
9-1692: SIJES, B.A. - Studies over Jodenvervolging. .
2-69: SIJPE, LUC VAN DE - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996).
6-842: SIJPE, L. VAN DE - Millenniumboek Hamont-Achel.
7-765: SIJS, NICOLINE VAN DER / ENGELSMAN, JAAP - Nota bene; De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
7-1517: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821); Eerste Deel + Tweede Deel .
8-2100: SILLEVIS, JOHN / KRAAN, HANS (REDACTIE) - De School van Barbizon; Franse meesters van de 19de eeuw.
9-1046: SILMON, PEDRO. - Bikini. , Met een inleiding van Meriel McCooey. .
5-438: SILVAEDUCENSIS, ALBERTI - Epitome Rituum Sacrorum, ac Caeremoniarum, in Missis privatis, quan Solemnibus, adhiberi debitis, Juxta Rubricas Missalis Romani & annotationes Gavanti, aliorumque auctorum probatissimorum; quibus adduntur Praxes Divinum Officium studiose, ac devote, persolvendi, Missasque celebrandi.
1-1138: SIMON, P. - Aurelius Augustinus, Sein geistiges Profil.
8-331: SIMON, HERBERT - Introduction to printing; The craft of letterpress; Illustrated by Tom Hughes.
8-492: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken; Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekenliefhebbers en boekenheidenen ....
7-145: SIMONS, G.L. - A place for pleasure; The history of the brothel.
8-312: SIMONS, WIM J. - Het woord gebruikt; Boeken en mensen.
5-767: SIMSONIUS, EDWARDUS - Chronicon historiam Catholicam complectens, Ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem historriarum omnis aevi secundum tempora digestarum, Contexuit, in septem parteis distributam, cum Paraceve ad Chronicon Catholicum; Accessere Tabulae Chronologicae, Stemmata quaedam insigniora, Successiones Regum, & Catalogus Olympionicarum; Additur in universas Chronico partes Index Alphabeticus; Omnia iterum recensuit, & animadversionibus auxit Petrus Wesseling.
8-180: SINCERO, VITTORIA / TIBONE, MARIA LUISA - Mille Piccoli Frati; Storie e immagini di san Francesco.
1-4623: SING, H. - Der Jakobsweg, nach Santiago de Compostela.
7-2139: SINGELS, N.J. (SAMENSTELLING) - Uit de geschiedenis van het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923, Samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
1-3033: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-3034: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
1-2988: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magiër van Lublin.
1-2963: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Vroege sabbat en andere verhalen.
6-205: SINGH, SAINT NIHAL ET AL. - The rally of the Empire [Convolute] No. 1 of Our Fighting Forces: India's Fighting Troops, by Saint Hihal Singh / No. 2 of Our Fighting Forces: Canada's Fighting Troops; by Roger Pocock / No. 3 of Our Fighting Forces: Australia and South Africa; by A.B. Cooper / Britains Great Men: Lord Roberts; The man and his campaigns / Britains Great Men: Kitchener; The man and his campaigns / Britains Great Men: Field Marshal Sir John French and his campaigns; by Edgar Wallace.
2-1683: SINNEGE, THEO R.K. PR. (SAMENSTELLING) - Mijn kerkboek.
2-512: SINNIGEN, A., OP - Katholische Frauengenossenschaften Deutschlands (Deutsche Schwestern-Genossenschaften).
1-4070: SIPE, A.W.R. - Sexualität und Zölibat.
1-1864: SISOO, E. - Don Gabriel Garcia Moreno.
1-1145: SIZOO, A. - S. Aureli Augustini, Libros de fide spe caritate sive enchiridion de catechizandis rudibus.
1-1133: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
1-1142: SIZOO, A. (VERZAMELD) - Levende woorden van Augustinus, Gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte.
1-1193: SIZOO, A. (TEKSTKEUZE, VERTALING EN INLEIDING) - Augustinus over den straat, Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door Dr. A. Sizoo.
1-1222: SIZOO, A. (VERTALING) - Augustinus' Confessiones.
8-1993: SJOLLEMA, SIEM - Het is nog niet voorbij; Veertien strofen voor Neerlands volk [geschreven in de laatste dagen van April 1945].
1-4691: SKRIVER, C.A. - Der Weihnachtsbaum; Geschichte und Sinndeutung.
2-1060: SKROBUCHA, H. - Icons in Czechoslovakia.
8-1379: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
1-46: SLAVENBURG, J - Het Thomas-Evangelie, Tekst en toelichting.
1-4072: SLAVENBURG, J. - Gnosis; De esoterische traditie van het oude weten.
1-4071: SLAVENBURG, J. - De mislukte man; Vrouw en sexualiteit in het christendom.
8-1380: SLEE, CARRY - Vervalst, Met tekeningen van Dagmar Stam.
8-1381: SLEEUWEN, JAN VAN - Made in Brabant; Een spreekbeurt.
7-2759: SLEGERS, CEES - Antoon Coolen 1997-1961, Biografie van een schrijver.
7-2485: SLEGERS-SCHAAP, C. - Schalkhaar, geloof en leven.
1-4073: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi, Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
7-2497: SLICHER VAN BATH, B.H. EN ANDEREN (REDACTIE) - Geschiedenis van Overijssen.
7-2385: SLIGGERS, B.C. - Westerveld, van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988, [Serie Haarlemse Miniaturen, Deel 13].
7-469: SLIJPER, E. - Vormleer voor Homerus en Herodotus; Met woordenlijsten en registers.
1-4074: SLIK, F.W.P. VAN DER - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen, Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en van hun kinderen (Proefschrift).
9-129: SLIKBOER, J. - Graphodiagnostiek. , Historische en theoretische grondslagen. .
7-772: SLITS, F.P.TH. - Het Latijnse stededicht; Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw [Proefschrift].
7-2603: SLOOTMANS, KORNEEL - Markiezenhof Bergen op Zoom.
7-3240: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565; 2e Stuk [1e Stuk ontbreekt], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXV.
7-2605: SLOOTMANS, C.J.F. - De Heilige Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
7-3243: SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren, Deel I; Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XVIII.
2-678: SLOOTS, CUNIBERTUS O.F.M. ET AL. (REDAKTIE) - bijdragen tot de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, Bundel XXIV, 1957.
1-4828: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
1-4827: SLOOTS, C. - Korte kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen.
7-2240: SLOT, ERIC - Vijf gulden eeuwen; Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën; 1490 - Amsterdam - 1990.
7-2416: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
7-2417: SLUIS, NELLIE - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
6-435: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de bijbel; Oude kaarten en prenten van Israël.
1-3059: SLUYSER, MEYER - Er groeit gras in de Weesperstraat.
7-2887: SLUYTERMAN, K.E. - Ondernemen in sigaren; Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LVIII].
1-1177: SMALBRUGGE, M. - Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar.
1-4075: SMALBRUGGE, M. - La nature trinitaire de l'intelligence augustinienne de la foi (Proefschrift / Dissertation).
8-282: SMEETS, RENÉ - Ornament, symbool & teken.
7-1883: SMEETS, F.TH.W. / GOOSEN, A.B.J.M. / BLANC, P.M. LE (REDACTIE) - Lemborgh; Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
6-348: SMEETS, H. - De blakende oogst; Missielectuur voor huis en school; Nr. 3: De wildernis in; uit het werk van H. Smeets S.C.J..
8-1995: SMEKEN, JAN - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516, Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Dr. Gilbert Degroote; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
8-1994: SMEKEN, JAN - Dwonder van Claren IJse en Snee; Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken, Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.Th. Enklaar; Met een schetskaart.
1-4076: SMELIK, K.A.D. (REDACTIE) - Met Dopers aan Tafel, Bundel opgedragen aan prof.dr. J.T. Nielsen, ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar Nieuwtestamentische vakken, aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgelerdheid te Brussel.
2-973: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
3-279: SMET, CORNELIUS. - Meditatien op het lyden van Jesus-Christus. , Eerste deel t/m tiende deel (verdeeld in 5 volumen). Sermoonen. .
3-280: SMET, C. - Heylige en Roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren. , Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie. .
3-281: SMET, C. - De Roomsch- catholyke religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en de bewaert in Brabant., Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, bisschop, geboren tot Brussel..
1-1512: SMET, E.H. FR. DE - De Heilige Joanna van Frankrijk, n Heilige van het Heilig Jaar.
3-282: SMET, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. , Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1893. .
2-974: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Deel 1 / 2 / 3A / 3B / 4 (complete serie).
2-938: SMET, J., O.CARM. (EDITOR) - Manuscripts in the Vatican library relating to the Carmelite Order.
7-1390: SMET, C. - [Deel 1] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de tien eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie / [Deel 2] Heylige en roemweerdige Persoonen, de welke in de acht laeste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch-Catholyke Religie, in geheel Nederland, uyt-te-breiden, vast-te-stellen en te bewaeren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie; Vervolg op de tien eerste eeuwen.
3-888: SMET, PÈRE C. - Histoire de la Religion Catholique en Brabant et en particulier a Bruxelles. , Ou Exposé des combats que cette religion a eu a soutenir pour s'étendre et s'affermir en Belgique. Traduit, mis dans un nouvel ordre et enrichi d'un grand nombre des notes, par M. l'Abbé Tiron. .
3-887: SMET, MR. - Méditations pour une Retraite Spirituelle. , En faveur des ames dévotes, précédées d'une Méthode pour entendre dévotement la sainte Messe. .
2-976: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Tweede deel: De post-tridentijnse periode (1550-1600).
2-977: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Derde deel A: De Contrarefomatie (1600-1750).
1-1787: SMET, C. - Heylige en Roemweêrdige Persoonen der tien eerste eeuwen in geheel Nederland.
2-975: SMET, J. OCARM - De geschiedenis van de Karmel, Eerste deel: Van ± 1200 tot het concilie van Trente (1554-1563).
7-2418: SMETIUS, JOHANNES - Nijmegen, stad der Bataven; Deel I: Inleiding / Deel II: Vertaling.
1-538: SMETS, H.J. - Laudes Vespertinae, Seu Cantus Diversi ad Benidictionem SS. Sacramenti.
2-242: SMEYERS, M. - De Abdij van Park, 850 jaar Premonstratenzerleven.
6-1077: SMIDT, PETRUS FRANCISCUS DE - Hondert-jaerigh jubile-vreught bewesen in dese stadt Antwerpen, ter oorsaecke vande herstellinge des geloofs in 't jaer 1585 door de Glorieuse waepenen van sijne Catholijcke Majesteit, onder t'beleyt vanden Victorieusen Prince Alexander Farnesius Hertogh van Parma &c.; Behelsende de bedietsels ende op-schriften der Arcken, verthooninghen der Triumph-waegens, der Cavalcade ende Processie; Gemaeckt ede by-een vergadert door den Eerweerdighen Heer Petrus Franciscus de Smidt.
8-1383: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, Met een lijst van zijn wetenschappelijke publicaties door S.F. Witstein.
8-1384: SMIT, W.A.P. - De dichter Revius.
8-1999: SMIT, GABRIËL - Ternauwernood; Verzen.
8-1998: SMIT, GABRIËL - Leven van gedichten; Verzamelde poëzie.
8-1997: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris.
8-1996: SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck [Declamatorium, d.i. tekst voor een oratorium], Uitgegeven in opdracht van de Nederlands Zuikafrikaanse Vereniging ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan.
9-1089: SMIT, LENA. - Jeanne d'Arc. , Klasbibliotheek, 50-52. .
1-1012: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1035: SMIT, G. - De Psalmen.
1-1071: SMIT, G. - De Psalmen, Nederlandse berijming van Gabriël Smit.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15