De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6-1226: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje; De praktijk van het nationaal syndicalisme [Proefschrift].
7-081: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje; De praktijk van het nationaal syndicalisme [Proefschrift].
7-5064: LIEROP CMM, PIETER-JAN VAN - Pendalaman iman; Sebuah Pedoman.
1-4520: LIESEL, N. - Bidt broeders met ons, Liturgieën der Oosterse Kerken in beeld - met historische en liturgische toelichting.
1-1156: LIESHOUDT, J.A. VAN (VERTALING) - H. Augustinus Belijdenissen.
1-1157: LIESHOUDT, J.A. VAN (VERTALING) - H. Augustinus Belijdenissen.
7-451: LIETAERT-PEERBOLTE, M. - Poimandres; Grieks-hermetisch geschrift in het Nederlands vertaald met een transpersonalistische beschouwing.
6-1513: LIEVEGOED, BERNARD - Over de redding van de ziel; De samenwerking van drie grote mensheidsleiders.
3-717: LIGNY, LE. P. DE. - Histoire de la vie de Jésus-Christ. , Nouvelle édition, tome premier et second. .
1-5088: LIGORIO, ALPH. DE - Theologia Moralis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Quintus / Sextus / Septimus / Octavus / Nonus / Decimus (in 10 volumes, Tomus 11 - Index III: Rerum notabilium, quae in toto Opere continentur - is missing), Curavit P. Mich. Heilig, Congr. SS. Redempt. Presbyter et Professor Theol. Mor..
1-5094: LIGORIO, ALPH. DE - Theologia Moralis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Quintus / Sextus / Septimus / Octavus / Nonus / Decimus (in 10 volumes, Tomus 11 - Index III: Rerum notabilium, quae in toto Opere continentur - is missing), Curavit P. Mich. Heilig, Congr. SS. Redempt. Presbyter et Professor Theol. Mor..
1-5056: LIGORIO, ALPH.M. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata, Cura et studio P. Clementis Marc; Editio decima sexta, quam ad mentem juris recognovit p. Franc. Xav. Gestermann; Tomus Primus.
1-5057: LIGORIO, ALPH.M. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata, Cura et studio P. Clementis Marc; Editio decima, brevi pontifiio honestata; Tomus Primus + Tomus Secundus.
1-5058: LIGORIO, ALPH.M. DE - Theologia moralis, Cui accedunt dissertatio P. Zachariae ex decreta romanorum pontificum morum materiam despicientia; Editio omnium accoratior continens quidquid auctor caeteris addidit reformavit vel explidcatit; Vol. I + Vol. II.
1-5097: LIGORIO, ALPH. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata, Cura et studio P. Clementis Marc; Editio decima tertia, novissime recogniat; Tomus Primus + Tomus Secundus.
1-5106: LIGORIO, ALF. DE - Homo Apostolicus, instructus in sua vocatione ad audiendas Confessionis, sivè praxis et intructio confessariorum, Tomus Primus + Tomus Secundus, Editio Septima.
1-5052: LIGORIO, ALPH.M. DE - Theologia moralis; Liber I till VII (in two volumes), Accedit Dissertatio P. Zachariae et Decreta Romanorum Pontificum morum materiam respicientia.
1-5055: LIGORIO, ALPH.M. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata, Cura et studio P. Clementis Marc; Editio altera; Tomus Secundus.
5-318: LIGORIO, ALPHONSO DE - Praxis Confessarii ad bene excipiendas, ad instructionem Tyronum confessariorum.
2-169: LIGTENBERG, RAPHAEL O.F.M. - Over de legende der drie levenden en der drie dooden.
7-5003: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem, Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst.
7-5002: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem, Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst.
1-5061: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome III + Tome IV: Triomphe de l'Église, ou histoire et réfutation des hérésies.
1-5062: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome I: Préparation à la mort.
1-5063: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome II: Voie du salut et de la perfection.
1-5064: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome III: Grand moyens de salut et de perfection; La prière, l'oraison mentale et la retraite.
1-5065: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome VI: Défence des dogmes Catholiques, définis par le Concile de Trente, ou traités dogmatiques contre les prétendus réformés.
1-5087: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome VII + Tome VIII: Gloires de Marie.
1-5090: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, ou la religieuse sanctifiée par les vertus de son état, Tome Premier + Tome Deuxième.
1-5091: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume, Traduction revue et corrigée par le Père H. Saintrain.
1-5092: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume, Traduction revue et corrigée par le Père H. Saintrain.
1-5093: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume.
1-5073: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 182me mille .
1-5074: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 41me édition ornée de plusiers images artistiques.
1-5075: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 71me édition.
1-5076: LIGUORI, ALPH.-M. DE - Choix de prières, de méditations en de pratiques de piété, tirées des œuvres de Saint Alphonse-Marie de Liguori, et ordonnées pour mener les âmes sur le chemin de la perfection chrétienne.
1-5060: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome I + Tome II: Vérité de la Foi.
3-211: LIGUORI, H. ALPHONSUS DE. - Oefening der liefde tot Jesus Christus. , Getrokken uyt de woorden van den H. Paulus. Opgedragen aen de zielen die hunne eeuwige zaligheyd willen verzekeren en komen tot de volmaektheyd. Samengebonden met: Den Kersnacht, dat is teedere Godvruchtigheyd tot het Kindeken Jesus. .
3-204: LIGUORI, ALPHONSUS. - Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Allerheyligste Sacrament des Autaers en van de Allerheyligste Maegd Maria. , Alles zeer dienstig voor de Gebroeders en Gezusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding van het allerheyligste Sacrament des Autaers, om met aendachtigheyd de uren van Aenbidding overtebrengen. Vyftienden druk, vermeerderd met de gebeden onder de Misse. .
3-203: LIGUORI, ALPHONSUS. - Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Allerheyligste Sacrament des Autaers en van de Allerheyligste Maegd Maria. , Alles zeer dienstig voor de Gebroeders en Gezusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding van het allerheyligste Sacrament des Autaers, om met aendachtigheyd de uren van Aenbidding overtebrengen. Vyftienden druk, vermeerderd met de gebeden onder de Misse. .
1-5102: LIGUORI, ALPH. DE - De schoonste gebeden van den H. Alphonsus de Liguori, Kerkleraar en Stichter van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, Volledig handboek van godvruchtige oefeningen voor iederen dag, iedere week, iedere maand, voor de verschillende tijden des jaars en de bijzonderste omstandigheden des levens; door Pater Saint-Omer, Redemptorist.
3-208: LIGUORI, A.M. DE. - De Getrouwe Ziel aen den voet des Kruis. , Dienende tot vervolg van de horlogie van het lyden of overdenkingen, lezingen en godvruchtige oeffeningen voor elken dag van den vasten. .
3-209: LIGUORI, H. ALPHONSUS DE. - Catholyk Missieboek of Inleiding tot eenen Christelyken Levenswandel. , Voor het meestendeel getrokken uit de schriften van den H. Alphonsus de Liguori. Uitgegeven door de vergadering des Allerheiligsten verlossers, gezeid redemptoristen. Tweede uitgaaf, opnieuw overzien en vermeerderd met verscheidene litanien, gebeden en eene misoefening ter eere des H. Alphonsus-Maria de Liguori. .
1-5089: LIGUORI, ALPH. DE - Livre de prières et de méditations, tirées de S. Alphonse de Liguori.
1-5082: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
1-5071: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 182me mille .
1-5098: LIGUORI, ALPH. DE - Gloires de Marie.
1-5099: LIGUORI, ALPH. DE - Pratica di amar Gesu-Christo, Tratta parole di S. Paolo: Caritas patiens est, benigna est &c; Epist. I. Cor. Cap. XIII.
1-5100: LIGUORI, ALPH.M. DE - De priester in de eenzaamheid, inhoudende Selva, of verzameling van stoffen voor redevoeringen en onderrigtingen tijdens de afzonderingen der geestelijken, Naar het Italiaansch door en onder toezicht van deen Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
1-5101: LIGUORI, ALPH.M. DE - De ware bruid van Christus, Naar het Italiaansch door en onder toezicht van deen Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
1-5066: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome VIII: Conduite admirable de la divine providence dans l'œuvre du salut de l'homme opérée par Jésus-Christ.
1-5067: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome IX: Traités sur le Pape et sur le Concile.
1-5068: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 36me édition ornée de plusiers images artistiques.
1-5069: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 148me édition .
1-5070: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 100me édition .
1-5072: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 172me mille .
3-205: LIGUORI, ALPHONSUS. - Bezoekingen voor alle de dagen der maend van het Allerheyligste Sakrament des Autaers en tot de Allerheyligste Maegd Maria. , Alles zeer dienstig voor de Broeders en Zusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding van het allerheyligste Sakrament des Autaers, om met aendachtigheyd de uren van Aenbidding overtebrengen. Zeventienden druk, vermeerderd met de gebeden onder de Misse. .
3-210: LIGUORI, H. ALPHONSUS DE. - Oeffening der liefde tot Jesus Christus. , Getrokken uyt de woorden van den H. Paulus. Opgedraegen aen de zielen die hunne eeuwige zaligheyd willen verzekeren en komen tot de volmaektheyd. .
1-5105: LIGUORI, ALPH.M. DE - Die wahre Braut Jesu Christi, oder durch Übung der klosterlichen Tugenden geheiligte Ordensperson; Für Ordensleute beiderlei Geschlechts.
3-720: LIGUORI, ST. ALPHONSE DE. - Visites au Saint-Sacrement et a la Sainte Vierge. , Édition augmenté de nouvelles prières, de la sainte Messe, des Vêpres du Dimanche, etc. .
3-719: LIGUORI, ST. ALPHONSE DE. - l'Ame Fidèle au pied de la Croix. , Faisant suite a l'horloge de la Passion. Ou reflexions, Méditations et Pratiques pieuses, pouvant servir de lectures pour chaque jour du saint temps de Carême. Traduit de l'Italien. .
1-5079: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome II: Voie du salut et de la perfection.
1-5080: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome I - IX (complet, 9 tomes).
1-5083: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
1-5084: LIGUORI, ALPH. DE - Voie de l'Amour Divin.
1-5085: LIGUORI, ALPH. DE - Voie de l'Amour Divin.
1-5086: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
3-202: LIGUORI, H. ALPHONSUS MARIA DE. - De ware bruid van Jesus Christus. , Of de Door de oefening der kloosterlyke deugden geheiligde Ordenspersoon; voor kloosterlyken van beiderlei geslacht. Vertaeld uit het Italiaensch. Eerste en tweede deel (samengebonden). .
7-3509: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811, [Brabantse Rechtshistorische Reeks, 2].
1-3714: LILJE, H. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd, Voor Nederland bewerkt door prof.dr. W.J. Kooiman.
6-136: LIM, HANNY - Twinkypink, Illustraties A. van Heyningen.
2-1245: LIMA, A.A. / PALMA, F.B. - Arte Sacra Portinari.
1-1303: LIMBURG, R. - De levende gedachten van Comenius.
1-3133: LIN, J.J.E. VAN. - Protestantse theologie der godsdiensten., Van Edinburgh naar Tambaram 1910-1938 (proefschrift)..
1-3715: LIN, J.J.E. VAN - Protestantse theologie der godsdiensten; Van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938) (Proefschrift).
9-1863: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap; De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C. - 1450 n. C..
9-794: LINDE, GUUS VAN DER / SCHOUTEN, ESTHER / JANSEN, REIN (REDACTIE) - B.A.T. Nederland, 1906-1986 [jubileumboek van het Nederlandse sigaretten-bedrijf B.A.T.].
7-3084: LINDEMANS, W.M. / LITSENBURG, TH.F. - Raad van Brabant: Deel 1: Inleiding, inventarissen en bijlagen 1-5 / Deel 2: Civiele processen nrs. 1-1971 / Deel 3: Civiele processen nrs. 1972-3987 / Deel 4: Indices civiele processen / Deel 5: Indices civiele vonnissen / Deel 6: Criminele zaken, [Inventarisreeks nr. 29].
6-897: LINDEMANS, JAN - Toponymie van Asse, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën V].
8-1241: LINDEN, NICO TER - Kerststukjes.
9-2170: LINDENBERG, WLADIMIR - Wegen en riten van inwijding.
1-2957: LINDWER, W. - De laatste zeven maanden; Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
8-2009: TING G. LING - Bloemen en puin; Een bundel gedichten van Ting G. Ling en L. S. Palder.
7-189: LINGARD, JOHN - Histoire d'Angleterre, Tome I au Tome XX (complet).
6-1345: LINGARD, JOHN - Histoire d'Angleterre, Tome I au Tome XX (complet).
5-319: LINGENDES, CLAUDII DE - Concionum in quadragesimam; Tomus Primus.
1-1613: LINK O.S.A., H.J.J. - Caritas Pirckheimer, 1467-1532, Een kerkhistorische biografische studie.
1-3134: LINMANS, AJ.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën., Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (proefschrift)..
1-3716: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën, Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (Proefschrift).
9-1590: LINNEMAN, MATTHIJS - 100 Jaar Tour de France; Een eeuw in foto's.
7-2909: LINSSEN, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam bemidden van bedrijfsleven en overheid, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCVII].
7-1969: LINSSEN, G.C.P. (EINDREDACTIE) - Tot heilk der zieken; Bijdragen over de ontwikkeling in de ziekenzorg te Roermond ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Sint-Laurentiusziekenhuis in 1981.
7-1896: LINSSEN, G.C.P. - Verandering en verschuiving; Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in midden en noord-Limburg, 1839-1914.
7-2878: LINSSEN, G.C.P. - Werkgeversorganisatie ik katholiek patroon; Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLI].
7-3828: LINSSEN, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVII.
9-1324: LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw; Een streven naar erkenning en macht.
9-1451: LION, X. - Dictionnaire des droits d'enregistrement de timbre et greffe, des hypothèques, successions et mutations par décès; Tome Premier (A - G), Ce Dictionnaire, rédigé d'après celui imprimé en 1810 par les Rédacteurs du Journal d'Enregistrement de France, est augmenté de plus de 6000 Articles, tous appuyés de l'autorité de la Lois, des Arrêtés des Cours Supérieures, Décisions Ministérielles, Solutions de l'Administration, Instructions Générales et Circulaires; Il contient en outre les Lois réglant les Systèmes Monétaire en des Poids et Mesures, ainsi que les Principes qui régissent les Successions d'après le Code Civil et les anciennes coutumes, et les Droits de Succession et de Mutation par Décès établi par la Loi du 27 Décembre 1817.
5-320: LION, CLAUDE - Conférences morales sur les mystères de Nostre Seigneur Jesus-Christ, et sur les plus importantes veritez de la religion chrétienne, Divisé en deux Parties, contenant quarante conférences; Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
10-002: LION, M. - Dictionnaire des Droits D'Enregistrement., De Timbre et Greffe, Des hypothèques, successions et mutations par décès. Tome Premier,.
2-466: LIPPERT, P., S.J. - Het Jezuitisme, Psychologische studie over de Sociëteit van Jezus.
1-429: LIPPHARDT, W. - Ode Maria, dich lobt Musica, Ein Marien-Singebuch.
6-1647: LIPSEY, ROGER - Coomaraswamy; 3: His life and work, Bollingen Series XXXIX.
1-2569: TERESIA VAN LISIEUX - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood, Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2568: TERESIA VAN LISIEUX - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood, Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2570: TERESIA VAN LISIEUX - Ik geloofde in Gods liefde; Mijn leven, Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2564: THERESIA VAN LISIEUX - Met de ogen en het hart, Bloemlezing samengesteld door Koen de Meester, karmeliet.
1-2572: TERESIA VAN LISIEUX - Brieven, Verzorgd en ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet.
1-2573: TERESIA VAN LISIEUX - Brieven, Verzorgd en ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet.
8-2222: LECONTE DE LISLE - Oeuvres; Poèmes Antiques.
1-3135: LISSENBURG, D. - Samen thuis - samen uit., Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de begeleiding van geplande veranderingsprocessen in de kerken (proefschrift)..
1-3717: LISSENBURG, D. - Samen thuis - samen uit, Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de begeleiding van geplande-veranderingsprocessen in kerken (Proefschrift).
8-1573: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en lteraire lexicons.
7-2341: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden.
7-5430: LITH, P.A. VAN DER / SPAAN, A.J. / FOKKENS, F. (SAMENSTELLING) - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië; Eerste Deel t/m Vierde Deel [compleet].
1-3077: LITVINOFF, B. - Het uitverkoren volk, Het wereldjodendom in deze tijd.
7-3096: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA (SAMENSTELLING) - ...die jakken en rokken dragen; Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
7-681: LIVIUS, T. - Bloemlezing uit de vierde en vijfde decade van T. Livius [Latijnse tekst], Met inleiding en aantekeningen door dr. R.J. Dam en dr. K. Sprey.
7-870: LIVIUS - Titi Livii Pata Vini Historiarum; Tomus Tertius (a Libro XXIII. ad XXXV.) + Tomus Quartus (a Libro XXXV. ad L.) + Tomus Quintus (a Libro LI. Ad CVIII.) + Tomus Sextus (a Libro CIX. ad CXL.) [in 2 volumes], Interpretatione et Notis illustravit Joannes Dujatius jussu christianissimi regis, in usum serenissimi Delphini; Accessere in hac Nova Editione Joannis Clerici Notae.
7-680: LIVIUS, TITUS - Ab urbe condita; Libri XXIV-XXVI, Door dr. P.K. Huibregtse; Met illustraties van J.H. Isings.
7-682: LIVIUS - Het ontstaan van Rome, Vertaling E.H. van Katwijk-Knapp.
7-683: LIVIUS - Livius uit de eerste en derde decade; Met inleiding en aanteekeningen door A. Geerebaert; 2e Deel: Inleiding, Aantekeningen.
9-108: LO FO WONG, SILVIA HELEN - The doctor and the woman who fell down the stairs; Family doctor's role in recognising and responding to intimate partner abuse [Proefschrift, Dissertation].
1-3136: LOCHER, DR. TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij., Bundel verspreide geschriften van zijn hand aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. .
1-3718: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij, Bundel verspreide geschriften van dr. Th.J.G. Locher, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
7-3867: LOCKEFEER, JACQUES / GRAAFF, JAN DE / GERRITSEN, BOUD (REDACTIE) - Halve eeuw medische staf (vanaf 1953).
6-1413: LOCKHART, ROBERT BRUCE - Scotch; The wiskey of Scotland in fact and story.
9-46: LODEWICK, L. - Het lichamelijk onderzoek; Een atlas voor de algemene praktijk.
1-1390: LOEFEN, O.F.M., H. - De geschriften van Franciscus van Assisi.
7-475: LOENEN, D. - Eugenia; Adel en adeldom binnen de Atheense demokratie.
7-499: LOENEN, D. - Vrijheid en gelijkheide in Athene, Een onderzoek naar de geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheidin Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus.
6-1179: LOESCH, KARL C. VON - Das Antlitz der Grenzlande.
7-031: LOESCH, KARL C. VON - Das Antlitz der Grenzlande.
6-204: LOEWENSTEIN, FRITZ E. - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister, Mit 2 farbigen und 30 schwarzen Tafeln.
9-37: LOHMAN, A.H.M. - Vorm en beweging; Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens, Illustratieve verzorging Chr. Van Huijzen.
1-3139: LOHMEYER, ERNST. - In memoriam Ernst Lohmeyer., Herausgegeben von Werner Schmauch. .
5-719: LOHNER, TOBIAE - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria; In qua De Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, novissimis, aliisque spiritualibus instructionibus materia, nempe Definitiones, divisiones, sententiae SS. Scripturae, & SS. Patrum, Historiae sacrae & profane ...; Tomus I + II + III.
5-321: LOHNER, TOBIA - Instructio practica tertia, De Conversatione apostolica, a curatoribus animarum piè & fructuosè instituenda; Complectens varios & folidas modos juvandi & consolandi diversorum Statuum Personas afflictas, praecipuè aegras & captivas; Ad Tyronum Sacerdotum ... / Instructio practica nona De Sacerdotii origine & praestantia, Variis item industriis & praxibus, quibus sacerdotes boni ad Dei gloriam, suamque & proximi salutem promovendam sunt usi; Malorum quoque Sacerdotum infelici interitu, radicalis & remediis cui etion Compendium Ritualis ....
5-718: LOHNER, TOBIA - Auctarium bibliothecae manualis concionatoriae, novis titulis ad auctum, selectissimis SS. Patrum et Doctorum sententiis illustratum.
5-717: LOHNER, TOBIAE - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria; In qua De Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, novissimis, aliisque spiritualibus instructionibus materia, nempe Definitiones, divisiones, sententiae SS. Scripturae, & SS. Patrum, Historiae sacrae & profane, similitudines, motiva, media, doctrinae ascetica ..., Editio Quarta; Quam plurimis Historiis memorabilibus, novisque Titulis peritulem & curiosam materiam contintentibus; Tertia Ferè sui Parte Adaucta.
5-720: LOHR, FRANCISCO JOSEPHO - Evangelische Wilch, Das ist: Sowohl für den Prediger, als Zuhörer süsz und leicht-eingehende Ewige Wahrheiten auf alle Sonntäge des ganzen Jahrs; Tomus V., Editio novissima, multis erroribus purgata, et quam plurimis historiis memorabilibus, novisque titulis perutilem continentibus adaucta.
1-3140: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Gedichten van Zuster Mechtildis van Lom, 1600-1653..
1-3141: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Liederen van Mechtildis van Lom, en andere annuntiaten. , Voorafgegaan door de Transcedronkroniek van Barbara de Put, ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijngaards. .
3-726: LOMBEZ, AMBROISE DE. - Traité de la Paix Intérieure. , En quatre parties (bound together), huitième édition. Revue, corrigée & augmentée par l'Auteur & mise dans un meilleur ordre. .
3-728: LOMBEZ, P. AMBROISE DE. - Traité de la Joie de l'Ame Chrétienne. .
1-3143: LONGHAYE, R.P.G. - La Société de N.-D. du Cénacle. , Origines et fondateurs. .
1-3723: LONGHAYE, G. - La Société de N.-D. du Cénacle; origines et fondateurs.
1-2349: LONGIN DE MUNTER, P., O.F.M. - A propos de Thérèse Neumann; la visionaire stigmatisée de Konnersreuth, Réponse à M.P. Goemare.
3-1069: LOO, ADRIANUS VAN - De levens der Heylige van Nederlant, getrocken en by een vergadert uit de geloofweerdigste Schryvers door Heer Adrianus van Loo, verdeelt in twee Deelen; Het Tweede Deel, behelsende de ses leste maenden van het Iaer [Eerste Deel ontbreekt].
9-226: LOO, BERNARD VAN 'T - Een Bretonsche Zeeheld, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 11-12.
7-5378: LOO, VILAN VAN DE - Familie gebleven; Hulp aan Landgenoten in Indonesië.
3-212: LOO, ADRIANUS VAN. - De brieven van den H.Hieronimus., Uyt het Latym vertaelt in 't Nderduyts. Eerste en Tweede deel in 1 band. .
7-1032: LOOMIS, R.SH. - The Grail, from Celtic myth to christian symbol.
8-2364: LOOMIS, ROGER SHERMAN (EDITOR) - Arthurian literature in the Middle Ages; A collaborative history.
7-3681: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. / STOEPKER, H. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VI, 1982.
7-3682: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. / STOEPKER, H. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VII, 1983.
7-3683: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VIII, 1984.
7-3684: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek IX-X, 1985-1986.
7-3735: LOON, A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. - Het Gemeente Archief van Tilburg.
7-3685: LOON, A.J.A. VAN (SAMENSTELLING) - De Lindeboom; Registers jaarboeken I - X.
1-3144: LOOS, J.C. VAN DER. - Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. , Uit de zeven Noordelijke Provinciën sinds het concilie van Trente. Deel I-V. .
1-3145: LOOS, MGR. J.C. VAN DER. - Haarlemsche Bijdragen, feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos, 1896-1946. , Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 61e deel..
1-3724: LOOS, J.C. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van Trente; Deel I/II/III/IV/V.
7-2267: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
7-2132: LOOSJES, A. (TEKST) - Utrecht in beeld; met 470 afbeeldingen.
7-2131: LOOSJES, A. (TEKST) - s-Gravenhage in beeld; met 180 afbeeldingen.
7-2476: LOOSJES, M. - Overijsel in beeld; met 285 afbeeldingen / Drente in beeld; met 113 afbeeldingen.
7-2731: LOOSJES, A. - Noord-Brabant in beeld, Met 285 afbeeldingen.
7-1947: LOOSJES, A. - Noord-Brabant en Limburg in beeld; met 244 afbeeldingen.
7-2133: LOOSJES, A. (TEKST) - Gelderland en Utrecht in beeld; met 304 afbeeldingen.
7-2128: LOOSJES, A. (TEKST) - Leiden; Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
7-2129: LOOSJES, A. (TEKST) - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
7-2130: LOOSJES, A. (TEKST) - Zuid-Holland in beeld; met 495 afbeeldingen.
7-2330: LOOSJES, A. - Utrecht in beeld; met 470 afbeeldingen.
7-2477: LOOSJES, M. - Gelderland in beeld; met 567 afbeeldingen.
7-2475: LOOSJES, M. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld; Met 295 afbeeldingen.
7-2474: LOOSJES, M. - Friesland in beeld; met 146 afbeeldingen / Groningen in beeld; met 174 afbeeldingen.
7-2328: LOOSJES, A. - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
9-247: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-249: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-248: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
8-1243: LOOY, JAC. VAN - Feesten.
8-2256: LORENZ, O. / JORDELL, D. - Catalogue général de la Librairie Française; Continuation de l'ouvrage d'Otto Lorenz (Période de 1840 à 1885: 11 volumes); Tome Vingt-Septième (Table des matières du Tome XXVI, 1913-1915), Rédigé par D. Jordell.
9-1509: LORY, PIERRE - Le rêve et ses interprétations en Islam, Postface de Jean-Michel Hirt.
1-3146: LOS, CORNELIS. - Van Geert Groote tot Erasmus., De broeders des gemenen levens en de navolging van Christus..
1-3726: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus, De Broeders des gemenen Levens en de navolging van Christus.
8-1244: LOS, F.C.J. - Parcivals Graaltocht; Een vrije bewerking naar het middeleeus epos van Wolfram von Eschenbach.
1-2638: LOSSKY, VLADIMIR - Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart.
1-3739: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'affaire Jauregui, Anvers, mars 1582; Le cas du P. Antoine Temmerman.
6-1422: LOTGERING-HILLEBRAND, R. (SAMENSTELLING) - Het coöperatieve kook- en huishoudboek.
1-4321: LOTH, A. - Le miracle en France au dix-neuvième siècle , Illustré de nombreuses gravures.
8-2187: LOTI, PIERRE - L'Inde (sans les Anglais).
8-2186: LOTI, PIERRE - Matelot.
9-1864: LOTZ S.J., JOHANNES B. - Das Urteil und das Sein; Eine Grundlegung der Metaphysik.
1-3727: LOTZ, I.B.. S.I. - Ontologia.
8-2212: LOUÿS, PIERRE - Poésies de Meleagre, suivies de Lectures Antiques, Avec dix lithographies originales de Jean-Saint-Baul.
1-3735: LOUF, A, - Niets boven de liefde, Woorden van een abt ter meditatie.
1-3734: LOUF, A, - Niets boven de liefde, Woorden van een abt ter meditatie.
1-3732: LOUF, A, - Mijn liefe is u genoeg, Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de B-cyclus.
1-3731: LOUF, A, - Mijn liefe is u genoeg, Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de A-cyclus.
1-3730: LOUF, A, - Mijn liefe is u genoeg, Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de A-cyclus.
1-3736: LOUF, A, - Heer, leer ons bidden; iets gewaar worden van God.
6-181: BOURBON LOUIS DE - Twaalf maal Azië; Met teekeningen van Charles Roelofz.
1-2492: LOUVET, M. LOUIS-EUGENE. - Les Missions Catholiques au XIXe Siècle., Riches et nombreuses illustrations..
7-1427: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandche Geschiedenis, voor oud en jong Nederland, Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Johan Braakseniet, en anderen.
3-171: LOVANIENSIS, CHRISTOPHORI FABRI. - Clare wtlegginge van het H. Sacrificie der Miffen met alle ceremonien van dien., Oock mede vant H. Sacrement des Autaers: met veel andere schone leerlingen ende oeffeningen daer toe diende. Gestelt by Vrage ende Antwoort in manire van Catechismus ende gedeelt in XXVIII lessen..
5-322: LOWTH, ROBERTI - Sacra Poesi Hebraeorum, praelectiones academicae oxonii habitae; subjicitur metricae harianae brevis confutatio: et oratio crewiana; Pars Prior, Editio Secunda, accesionibus secundae editionis oxoniensis ditata, Notas et epimetra adjecit, Ioannes David Michaelis.
5-323: LOYAERTS, SAMUELE - Enodationes Evangeliorum festis diebus à Dominica decimaseptima post Pentecosten, usque ad Adventum occurrentium; Quibus & fidei doctrina explanatur & christianorum morum institutio traditur.
1-1466: HISTOIRE DE S. IGNACE DE LOYOLA - D'après les documents originaux.
3-729: LOYOLA, S. IGNACE DE. - Les Exercices Spirituels de S. Ignace de Loyola. , Fondateur de la Compagnie de Iesus. Traduits du Latin en François, par un Père de la meme Compagnie. .
3-213: LOYOLA, IGNATIUS VAN. - Geestelycke Oeffeninghen van den H. Vader Ignatius van Loyola. , Instelder van de Ordre der Societeyt Iesu. Met de Pauselijcke Brieven, soo vande bevestinghe deser Oeffeninghen; als vanden vergunden Vollen Aflaet voor alle Geestelijcke ende Wereltlijcke, diese acht daghen doen inde buysen der Societeyt. Met noch een kort onderwijs om te mediteren ghetrocken uyt dese Oeffeninghen. Alles verclaert ende verciert met schoone kopere printen. .
9-1865: LUBAC, HENRI DE - La rencontre du bouddhisme et de l'occident.
1-1655: LUBAC S.J. H. DE - La Pensée Religieuse du Père Pierre Teilhard de Chardin.
9-1866: LUBBERS, R. - De laatste dingen; Een pedagogisch-hermeneutische bezinning omtrent leven en sterven.
7-5230: LUBIS, MOCHTAR - Schemer over Djakarta; Roman.
7-5006: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog; De geschiedenis van Indonesië.
7-739: LÜBKER, FRIEDRICH - Reallexikon des klassischen Altertums für Gymnasien, Fünfte verbesserte Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Max Erler.
7-864: LÜBKERS, FRIEDRICH - Reallexikon des klassischen Altertums, Achte vollständig umgearbeitete Auflage, herausgegeben von J. Geffcken und E. Ziebarth, in verbindung mit B.A. Müller.
3-730: LUCANI, M. ANNAEI. - Pharsaliae Lucani. , Cum commentario Petri Burmanni. .
8-1938: LUCEBERT - 22 Gedichten, Bloemlezing; Omslag ontworpen door Lucebert.
7-686: LUCIANO - Dialoghi Scelti, Commentati per le scuole da Ernesto Curotto.
7-685: LUCIANUS - Liefde, vriendschap & laster, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen.
7-687: LUCRETII, T. - Cardi de rerum natura; Libri VI.; A Dion. Lambino Monstroliensi, litteratum Grecarum in urbe Lutetia doctore Regio, olim locis in numerabilibus ex auctoritate, quinque codicum manu scriptorum emendati, ac ferè redintegrati, & praeteria breuibus ac perquam utilibus commentariis illustrati: nunc ab eodem recogniti, & longè meliores facti, planéque iam in suam pristinam integritatem restitutit cum iisden commentariis, plus quarta parte auctis.
10-069: LUDEMAN, CHRISTOPH. - De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman., Behelzende merkwaardigen, aanmerkingen, byzonderheden en Lotgevallen. Die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten Sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden waren, om immer uitgegeven te worden. Benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel. Chosmadroes. De afschaffing der Koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig. In een zinnebeeldingen trant, ter verlichting der Waereld, in de tegenwoordige omstandigheeden, uitgegeven, en onontbeerlyk voor de bezitters van 's Mans andere Werken. Versierd met het origineele Pourtrait van den Grooten Ludeman..
1-3741: LÜDEMANN, G. - Ketters, De andere kant van het vroege christendom.
1-1502: LÜDEMANN, G.; ÖZEN, A. - De opstanding van Jezus, Een historische benadering.
9-981: LUDENDORFF, ERICH - Kriegführung und Politik.
9-53: LUDWIG, HERBERT - Repertorium pharmazeutischer Spezialpräparate, Sera und Impfstoffe.
9-1352: LUEGER, OTTO - Die Wasserversorgung der Städte; Zweiter Abteilung: Einzelbestandteile der Wasserleitungen, Mit 754 in den Text gedruckten Illustrationen.
9-1351: LUEGER, OTTO / WEYRAUCH, ROBERT - Die Wasserversorgung der Städte; Erster Band: Vorkenntnisse und Hilfswissenschaften, die Hydrologie, die Wassergewinnung; Mit 380 Abbildungen im Text / Zweiter Band: Verbesserung der Wasserbeschaffenheit, Hebung des Wassers, Aufbewahrung des Wassers, Leitung und Verteilung des Wassers, Literaturverzeichnis; Mit 479 Abbildungen im Text , Series: Der Städtische Tiefbau.
1-1445: LUGAN, A.; KLEIN, F. - Vie du Cardinal Gibbons, Archevêque de Baltimore.
7-2436: LUGARD, W.H. / DINGELDEIN, W.H. / KORTELING, HERMAN (REDACTIE) - Overijssel; Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 (Derde Jaargang).
7-2940: LUGT, ARIE VAN DER - De kruidendokter; De barre avonturen van Willem van de Moosdijk; Roman.
9-804: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf; 150 verzamelingenm van Jan Anderson, Fotografie: Arie Wapenaar.
9-803: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf; 150 verzamelingenm van Jan Anderson, Fotografie: Arie Wapenaar.
7-1942: LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van het archief van de familie Suringar, 1685-1925.
9-509: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING) - Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom.
7-5424: LUINGE, A. / STEGEMAN, B. / NONNEKENS, J.A.J. - Nederland en Indonesië; Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere scholen.
7-2225: LUIRINK, J.P.A. (SAMENSTELLING) - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945; Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan der Amsterdamsche Zwemclub A.Z. 1870.
2-1983: LUKKEN, G. - De onvervangbare weg van de liturgie.
8-85: LÜLFING, HANS / TEITGE, HANS-ERICH / PETRI, JOACHIM (AUFNAHMEN) - Handschriften und alte Drucke; Kostbarkeiten aus Bibliotheken der DDR.
7-303: LULLIES, REINHARD - Griekse kunst van het begin tot het einde van het hellenisme; Foto's van prof. dr. Max Hirmer.
8-1246: LULOFS, MADELON - Gummi; Ein Roman aus Sumatra.
1-1765: LUMANN, H. - De Heiligen op Klompen en andere vertellingen.
7-2272: LUNDGREN, RUBEN (FOTOGRAFIE) - Sint Gregoriushuis, de laatste fraters van de Herenstraat [utrecht; fotoboek].
7-5417: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers, Geïllustreerd met 38 exclusieve foto's door de schrijver zelf gemaakt.
7-5273: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers, Geïllustreerd met 38 exclusieve foto's door de schrijver zelf gemaakt.
3-732: LUSITANUS, R.P.F. PHILIPPUS DIEZ. - Ord. Min. Reg. Observantiae provinciae Sancti Iacobi, summa Praedicantium, Ex omnibus locis communibus locupletifsima, tomus I + II..
9-14: LUST, EUGÈNE - Recueul de types de bandages, Avec 146 dessins originaux par Lucien Grandprez.
2-2332: LUSTIGER, CARDINAL JEAM-MARIE - La Messe dans l'histoire et dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie.
1-3743: LUTHER, MARTIN - OEuvres, Tome I.
9-1867: LUTTERS, JEROEN - Het verloren paradijs van de adolescent.
9-1126: LÜTZELER, HEINRICH - Weltgeschichte der Kunst, Mit 979 Abbildungen im Text und auf 320 ein- und mehrfarbigen Tafeln.
9-1161: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Vierzehnter Band.
9-1162: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Neunzehnter Band.
9-1158: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Neunter Band.
9-1159: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Zehnter Band.
9-1160: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Elfter Band.
9-1164: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunstchronik; Einundzwanzigster Jahrgang.
9-1163: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunstchronik; Zwanzigster Jahrgang.
9-1868: LUXEMBURG, ROSA - Brieven.
7-3478: LUYCKX, JACQUES - Harten kloppen; Het Rode Kruis in Den Bosch 1870-1995.
6-1013: LUYKX, TH. - Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925).
7-1953: LUYN, P.B.N. VAN - Stadt Sittardt; een grensoverschrijdend verleden.
8-840: LUYT, A.J. - Klikspaans studentenschetsen; Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
1-4323: LUYTEN, J. / SEGBROECK, F. VAN - Inleiding op de bijbel.
2-1621: LUYTEN, EDUARD C.M.M. - Ik ga naar Jezus, Eerste gebedenboekje voor kinderen, met veel plaatjes.
3-733: LUZERNE, LE CARDINAL DE LA. - Dissertations sur les droits et devoirs respectifs des évêques et des prêtres dans l'église. , Publiées par M. L'Abbé Migne. .
3-734: LUZERNE, SON ÉMINENCE LE CARDINAL DE LA. - Instructions sur le rituel. .
8-2383: LYNCH, PATRICIA - Strangers at the fair and other stories, Illustrated by Eileen Coghlan.
8-419: LYNSKEY, MARIE - Creative calligraphy.
1-3744: LYON, IRÉNÉE DE - Démonstration de la prédication apostolique, Nouvelle traduction de l'Arménien avec introduction et notes.
9-97: MAAR, F.E.R. DE - Een gebit zonder eind; Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne.
1-3060: MAARSEN, I. - Mensch en moraal; een Joodsche levensvisie.
7-2203: MAARSEVEEN, MICHEL VAN - Vermeer in Delft 1632-1675; Een schilder en zijn stad, [Miniaturen Reeks, Deel 3].
1-3746: MAAS, FR. - Spiritualiteit als inzicht, Mystieke teksten en theologische reflecties.
1-3747: MAAS, FR. - Er is meer God dan we denken, (Essays over spiritualiteit).
7-2664: MAAS, TOINE (REDACTIE) - Lierop, 'n beeld van een dorp.
8-475: MAAS, P.M. - François Villon; Dief, roover, moordenaar en dichter.
8-1940: MAAS, MYA - Beperkt avontuur; Gedichten, Illustraties van Gène Eggen; Reeks Limburgse Letteren.
1-1480: MAAS, R. - Janske, Haar wonderlijke leven.
2-2273: MAAS-EWERD, TH. / MAURER, G.J. / REIFENBERG, H. - Neue Fürbitten; Modelle für Sonn- und Feiertage des liturgischen Jahres.
8-1247: MAAS, NOP - De Nederlandsche Spectator; Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
7-3278: MAASSEN, MARCEL - Van herenbond tot vakorganisatie'; 25 jaar VHP Philips, 1972-1997.
5-325: MABILLON, JOANNE - Tractatus de Studiis Monasticis; In tres partes distributur, cum quadam praecipuarum difficultatum serie, quae in Autographorum Operum lectione singulis quibusque faeculis occurrunt; selectiorumque voluminum addito Catalogo ad Bibliothecam in Ecclesiasticis materiis comparandam; Tomus Primus + Volumen Alterum (Tomus II), sive Appendix; Editio Altera.
5-816: MABILLON, JOHANNE (PRESBYTERO ET MONACHIO EJUSDEM ORDINIS E CONGREGATIONE S. MAURI) - Annales Ordinis S. Benedicti Occidentalium Monachorum Patriarchae; In quibus non modo res monasticae, sed etiam ecllesiasticae historiae non minima pars continentur, Editio prima Italica a quamplurimis mendis, quae in Parisiensem irrepserant, ad Auctoris mentem, expurgata; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
5-326: MABILLON, JOANNE - Tractatus de Studiis Monasticis; In tres partes distributur, cum quadam praecipuarum difficultatum serie, quae in Autographorum Operum lectione singulis quibusque faeculis occurrunt; selectiorumque voluminum addito Catalogo ad Bibliothecam in Ecclesiasticis materiis comparandam; Tomus Primus + Tomus Secundus + Bibliotheca Ecclesiastica Mabillonica (in one volume).
3-735: MABILLON, D. JOANNIS. - Praefationes in acta Sanctorum Ord. S. Benedicti. , Nunc primum conjunctim editae, ejusdem Dissertationes V. I: De pane eucharistico azymo et fermentatio, II: De cultu sanctorum ignotorum etc. D. Joannis Mabillon, presbyteri & monachi Benedictini Congregationis S. Mauri..
8-2416: MAC LIAMMÓIR, MICHEÁL / BOLAND, EVAN - W.B. Yeats, With 141 illustrations.
5-721: MACABELLO, ANTONII A SPIRITO SANCTO - Polyanthea Eucharistica per viginti capita distributa, in qua eucharistici sacramenti nomina, et selectiora Encomia ex Sanctorum Patrum, aliorum que Sacrorum, & praesertim veterum scriptorum monumentis collecta, ordine alphabetico proponuntur, dictata Magnanimo, et Amabilissimo Domino Emmanueli Gomesio de Carvalho Sylva; Opus cunctis divini verbi praeconibus utile non minus, ac necessarium, utpote quod multiplices conceptus, sicut & argumenta a varia pro discursibus Eucharisticis efformandis abundè submininstrat.
6-1154: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - The Irish century, Picture research by Bill Bagnell and Mick Farrelly.
1-3748: MACCULLOCH, D. - Die zweite Phase der englischen Reformation (1547-1603) und die Geburt der anglikanischen Via Media, Herausgegeven von Heribert Smolinsky.
6-392: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije; Uit het Engelsch vertaald in twee deelen; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt]; met platen.
6-1222: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser, Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
9-2115: MACHO, THOMAS H. (EDITOR) - Wittgenstein; Ausgewählt und vorgestellt von Thomas H. Macho.
7-5069: MACHOEDOEM, SOETAN / SERI MAHARADJA, DT. - Bidal Melaoe; Djilid Kedoea; D.-K..
9-2169: MACKENZIE, VICKI - Innerlijk vuur; Een westerse vrouw op het pad naar verlichting.
6-169: MACLEAN, ALISTER - Captain Cook.
6-1314: MACMANUS, SEUMAS - The story of the Irish race; A popular history of Ireland.
7-194: MACMANUS, SEUMAS - The story of the Irish race; A popular history of Ireland.
1-3753: MADE, A.P. VAN DER - Kerk en jeugdzorgwerk, Een praktisch-theologische terreinverkenning (Proefschrift).
2-427: ZUSTER MADELEINE O.S.A. - Alleen, niet alleen, Het kloosterleven, frustratie of vervulling.
8-1741: MAELE, FONS VAN DE - Nieuwe verzekens voor ons volk.
6-995: MAERE, R. - L'Église Sainte Gudule a Bruxelles; Étude archéologique, Extrait de La Revue d'Art 1925.
8-842: MAERLANT, JACOB VAN - Den anderen merten; Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn, bezorgd door Th. Mertens.
8-1251: MAERLANT, JACOB VAN - Het Spel vanden Heiligen Sacramente vander Nieuwervaert; Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
6-896: MAERTENS, DOM THIERRY - Schemas de pastorale biblique pour l'Avent et le Carême.
1-3754: MAES, D.H., O.PRAEM. - La femme et le sacerdoce d'après G. Vasquez S.J. (1594-1604, Pars dissertationis ad lauream in theologia consequendam re morali specialiter exculta.
1-2670: MECHTILD VON MAGDEBURG - Das fließende Licht der Gottheit, Zweite, neubearbeitete Übersetzung mit Einführung und Kommentar von Margot Schimidt.
9-1869: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof.
8-623: MAGGINI, MASSIMO / ZAPPALÀ, MARILLA - Dossier Italia; Uso dei materiali autentici per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.
5-714: LEONIS MAGNI - Opera Omnia, Epistolis Triginta, tribusque De Gratia Christi opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata, Accedunt Codex Canonum, et Constitutorum Sedis Apostolicae, Sancti Hilarii Arelatensis Episcopi opuscula et vita; Item sermones, et homiliae S. Maximi Episcopi Taurinensis; Editio Secunda, compluribus aucta, arque emendata, ut in sequenti Praefatione videre est; Tomus Primus + Tomus Secundus [together in one volume].
5-307: LEONIS MAGNI - Opera Omnia nunc primum Epistolis XXX; Primum Tribúsque de Gratia Christi Opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata; A supposititiis, interpolationibus, innumerisque menids expurgata; Appendicibus, dissertationibus, notis, observationibusque illustrata; Accedunt S. Hilarii Arelatensis Episcopi, Opuscula, Vita & Apologia.
7-2388: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
6-1162: MAGNUSSON, MAGNUS - Goden en helden van de Vikingen, Met foto's van Werner Forman.
2-37: MÄHLER, M. - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monnikken.
7-5070: MAIJER, L.TH. (SAMENSTELLING) - Javaansch-Hollandsche Samenspraken.
5-328: MAILLANE, M. DURAND DE - Dictionnaire de Droit Canonique et de Pratique Bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France ..., Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
5-327: MAILLANE, M. DURAND DE - Dictionnaire de Droit Canonique et de Pratique Bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France ..., Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
5-329: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand.
1-3096: MAÏMONIDE, MOÏSE - Le guide des égares; suivi du Traité des huit chapitres; texte integral.
1-3024: MAÏMONIDE, MOÏSE - Le livre de la connaissance, Traduit de l'Hébreu et annoté par Valentin Nikiprowetzky et André Zaoui.
6-1451: MAINGUY, IRÈNE - La symbolique maçonique du 3e millénaire; de 3 à 7 ans, Illustré de 125 figures, XX plaches par Henri-Jean Deguillemain et Amis.
5-330: MAISTRE, LE COMTE JOSEPH DE - De l'Église Gallicane dans son rapport avec le souverain pontife, pour servir de suite a l'ouvrage intitulé Du Pape.
8-2270: DE MAISTRE, JOSEPH - Oeuvres; Suivies d'un Dictionnaire Jospeh de Maistre, Texte établi, annoté et présenté par Pierre Glaudes.
5-331: MAISTRE, LE COMTE JOSEPH DE - Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; suivis d'un Traité sur les Sacrifices; Tome Second.
3-738: MAISTRE, J. DE. - Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre. , Précédés d'une Notice Biographique par son fils Le comte Rodolphe de Maisre. Tome premier et second. .
3-739: MAISTRE, COMTE JOSEPH DE. - Oeuvres de Joseph Maistre; Du Pape, suivi de l'Église Gallicane., Dans son rapport avec le Souverain Pontife. Tome premier et second. .
3-740: MAISTRE, J. DE. - Du Pape. .
9-2175: MAITRON, JEAN - Le mouvement anarchiste en France; Tome I: des origines à 1914 / Tome II: de 1914 à nos jours; anarchisme et marxisme.
7-623: MAJNO, GUIDO - The healing hand; Man and wound in the Ancient World.
7-2338: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
8-1248: MAK, GEERT - Das Jahrhundert meines Vaters.
1-71: MALACHI, T - The Gnostic Gospel of St. Thomas, Meditations on the Mystical Teachings.
8-1252: MALAMUD, BERNARD - De verhalen.
8-2279: MALAVAS, E. - De ma domaine; Poèmes.
5-722: MALDONATI SAPHARENSIS, IOANNIS - Commentarii in quatuor Evangelistas, cum quatuor indicibus, Primò locorum sacrae Scripturae; Secundò, Hebraïsmorum, & Hebraïcarum, Chaldaïcarum, & Syriacarum dictionum; Tertiò, errorum, & haeresum; Quartò, rerum & stenteniarum, verborumque tum Graecorum, tum Latinorum; Nunc demom accuratè reussi, Scholiis illustrati, & mendis quamplurimis repurgati; Editio Postrema.
2-1275: MÂLE, ÉMILE - L'art religieux du XIIIe sciècle en France, Étude sur l'iconographie du moyen âge et sur ses sources d'inspiration.
5-332: MALEBRANCHE, N. - De la recherche de la vérité; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
3-216: MALEVALETE, P. IOSEPHO. - Hantboecxken der Catholijcke Waerheydt; om daghelijcks te gebruycken. , Eerstmael van P. Iosepho Malevalete in Fransche tale beschreven, ende namaels in 't Hoochduyts en nu lest oock in onse Nederlantsche tale overgeset. Den vierden druck. Noch zijn hier by gevoeght tot meerder dienst der Catholijcken; eenighe daghelijcksche corte ghebeden. .
8-1253: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking; Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie [Proefschrift].
6-1290: MALKOWSKI, EDWARD - The spiritual technology of Ancient Egypt; Sacred science and the mystery of consciousness.
7-165: MALKOWSKI, EDWARD - The spiritual technology of Ancient Egypt; Sacred science and the mystery of consciousness.
1-2271: MALOINGUE, MAURICE (TEXTE) - Sanctuaires et pèlegrinages de France.
3-741: MALOU, J.B. - Sancti Patris Nostri, Joannis Chrysostomi, de Educandis Liberis Monita. , Ex ejus operibus excerpsit, ac denuo edidit. Boundt with: Sancti Patris Nostris, Joannis Chrysostomi, Paraeneses II; Historia Josephii Patriarchae a Sancto Patre Nostro, Joanne Chrysostomo; Martyrium, Sanctorum Stratonicae et Seleuci Cyzici etc. .
3-751: MALOU, J.B. - S. Bernardi, Abbatis Claraevallensis, Doctoris Melliflui Scripta Mariana, accedunt Guerrici. , Abbatis Igniacensis, S. Bernardi Discipuli, de Beata Maria Virgine. Sermones Selluti. Bound with: Sanctorum Patrum, et veterum scriptorum ecclesiasticorum Pietas Mariana. .
2-1261: MALRAUX, ANDRÉ - Stimmen der Stille.
2-1192: MALRAUX, ANDRÉ - Le Surnaturel, La métamorphose des dieux.
1-3755: MALU NYIMI, M. - Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne Africaine, Préface à un théologie périphérique (Proefschrift / Dissertation).
1-4324: MAN, D. DE (UITGEGEVEN DOOR) - Hier beginnen sommige stichtelijke punten van onsen oelden zusteren, Naar het te Arnhem berustende handschrift, met inleiding en aanteekeningen uitgegeven.
3-743: MANACORDA, GUIDO. - Satana. , Corso tenuto all' Angelicum. Reporta a cara di Vera Giulini e Giorgio Tansini. .
9-1551: MANDEL KHÂN, GABRIELE - L'Alfabeto Arabo; Stili, varianti, adattamenti calligrafici.
8-644: MANDELBAUM, ALLEN / OLDCORN, ANTHONY / ROSS, CHARLES (EDITORS) - Lectura Dantis; Inferno; A Canto-by-Canto commentary.
1-299: MANDELKERN, S - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae Atque Chaldaicae.
7-5221: MANDERS, JO - Samoerai, zwaard des doods; Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
7-2381: MANDERS, HENK - Het land tussen Maas en Waal.
8-1255: MANDERS, W.J.A. - Vijf kunsttalen; Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial [Proefschrift].
7-5049: MANDON VAN IBERGINIË, J.E. - Maleisch zonder Meester; Taalcursus methode Servaas de Bruin.
7-2799: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M. - De Brabantse spreekwoorden, Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
7-2770: MANDOS, H. / COPPENS, MARTIEN (REDACTIE) - Land van Dommel en Aa, Door leden van de Heemkundige Studiekring Kempenland.
7-2750: MANDOS, H. / KAKEBEEKE, A.D. - De Acht Zaligheden, oude kern van de Kempen.
10-141: MANEUVRIER, GEORGES. - La science au Xxe Siècle., Nouvelle revue illustrée des sciences et de leurs applications. Tome 3- Troisième année & Tome 4- Quatrième année..
5-333: MANIGART, JO. HENRICO - Praxis Pastoralis, seu Manipulus Theologiae Moralis; De VII. Ecclesiae Sacramentis ...; Opusculum Aureum, Pastoribus, Confessariis, Ordinandis & Pœnitentibus, son sol`ym Diœcesis Leodiensis, sed & Coloniensis, Trevirensis, Rhemensis, Cameracensis, Mechliniensis, Namurensis, Ruremundensis, &c. multùm utile, imò & necessarum; accessit brevis & facilis Methodus de quacumque materia cum fructa concionandi / Tomus III: In quo continentur Bulle, Constitutiones apostolocae, et Mandata Episcopalia Diocesis Leodiensis, De quibus facta fuit mentio in duobus prioribus Tomis, scitu necessaria Rectoribus curae Animarum, Vicariis, ad aliis Ecclesiasticis; Accendunt Decreta Synodi Diœcesanae Leodiensis, anno 1618. celebratae: Statuta Generalia Ecclesioarum Collegiatarum Cleri Secundarii Leodiensis, necnon Statuta Archidioconalia, etiam novissima, Editio nova; Tomus Secundus + Tomus Tertius (Tomus Primus is missing).
6-1657: MANN, FELIX - Acupuncture; The ancient Chinese art of healing.
8-2478: MANN, THOMAS - Der kleine Herr Friedemann und andere Novellen.
8-2476: MANN, THOMAS - Rede und Antwort; Gesammelte Abhandlungen und kleine Aufsätze.
8-2475: MANN, THOMAS - Buddenbrooks; Der Verfall einer Familie; Roman.
1-3761: MANNING, A.F. - Mensen en situaties, Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
1-3760: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO; uit de geschiedenis van een omroep.
7-1469: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO; Uit de geschiedenis van een omroep.
2-955: MANRESA LAMARCA, J.M. - La ecclesiología del P.B. Xiberta (1897-1967).
3-744: MANRÈSE. - Manrèse, ou Les Exercices Spirituels de Saint Ignace. , Mis a la portée de tous les fidèles, dans une exposition neuve et facile. Quatorzième édition. .
7-501: MANSFELD, J. - The pseudo-hippocratic tract Peri Ebdomadon Ch. 1-11 and Greek philosophy.
7-502: MANSFELD, J. - Pappus, mathematicus en een beetje filosoof.
7-519: MANSFELD, J. AND L.M. RIJK (EDITORS) - Kephalaion; Studies in Greek philosophy and its continuation, offered to professor C.J. de Vogel.
5-723: MANSI, JOSEPHI - AErarium Evangelicum: hoc est evangeliorum totus anni, in omnes Dominicas, & Ferias Quadragesimae per singulos versus in sensu literali, morali, & anagogico elucidationes; Variorum locorum S. Scripturae difficilimorum dilucida expositione tamquam auro: Sententiarum SS. Patrum ponderatis authoritatibus velut gemmis pretiosis, aliisque variorum curiosissimorum ex ipsomet contextu Evangelica depromptorum Conceptuum Moralium divinis Gazae instar copiosissimè locupletatae, Opus omnibus divini verbi praedicatoribus, animarum pastoribus, Sacrae Scripturae interpretibus perutile ac necessarium, & ex Italica lingua in Latinam conversum.
5-724: MANSI, JOSEPHI - Promptuarium sacrum ac morale; hoc est Discursus exegetici, in omnes totius anni solemnitates, Sanctorumque occurentium, eorum praecipuè, qui in alma Urbe sub praecepto feriantur, Dies festivos elegantissimè concinnati, in quibus per viam Discursuum copiosissima Sacrarum Scriptorum, Sententiarum Sanctorum Patrum, aliarumque expositionum, quae ex Vitis Sanctorum, de quibus Festum agitur, luculenter non minùs, quam aprè deducuntur, messis subministratur, Opus omnibus divini verbi praedicatoribus, animarum pastoribus, Sacrae Scripturae interpretibus, catechistis, asceteriorum directoribus perutile ac neccessarium, & ex Italica lingua in Latinam conversum.
7-341: MANTEL, A. - Herodotus Historiën; Patronen en historische werkelijkheid bij Herodotus [Proefschrift].
1-3762: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering, Oorsprong en ontwikkeling van de enkratische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n.Chr. (Proefschrift. Deze brochure bevat de volgende onderdelen van deze dissertatie: Inhoudsopgave / Woord van dank / Inleiding / Samenvatting / Summary / Kaart van het Imperium Romanum / Curriculum vitae.
1-4594: MAR IGNATIUS YACOUB III, PATRIARCH OF ANTIOCH AND ALL THE EAST - The Syrian Orthodox Church of Antioch; five languages.
1-3757: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters, (Ongewijzigde herdruk van de diss. te Utrecht, 1909).
1-3764: MARBACH, J.FR. - Marriage legislation for the Catholics of the Oriental Rites in the United States and Canada (Dissertation).
5-339: MARC, CLEMENTIS - Institutiones Morales Alphonsianae, seu Docoris Ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio Doctrina Moralis us usum scholarum accommodata; cura et studio P. Clementis Marc, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
8-502: MARC, FRANZ - Botschaften an den Prinzen Jussuff, Mit einem Gleichwort von Maria Marc un einem Essay von Georg Schmidt Über das Poetische in der Kunst Franz Marcs.
5-338: MARC, CLEMENTIS - Institutiones Morales Alphonsianae, seu Docoris Ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio Doctrina Moralis us usum scholarum accommodata; cura et studio P. Clementis Marc, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
8-108: MARCADÉ, JEAN (WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG) / PASQUIER, JACQUELINE DU (TEXT) - Siche und Miniaturen, Die Begriffe Stich und Miniatur, Die verschiedenen Drucktechniken, etc..
5-335: MARCEL, L'ABBÉ - L'Éloquence Française, ou Choix de discoursde d'Aguesseau, Beaumarchais, Bossuet, Boulogne, Bourdaloue, Buffon, Élie de Beaumont, Fénélon etc. ...; Avec des réflexions critiques et des jugemens sur les différens genres d'éloquence, le génie des orateurs, et le mérite des discours; Tirés de d'Alembert, Bausset, Bernardin de St.-Pierre, Blair, Chesterfield, Concordet, Dussault, Fénélon, Fontanes etc..
5-334: MARCEL, L'ABBÉ - L'Éloquence Française, ou Choix de discoursde d'Aguesseau, Beaumarchais, Bossuet, Boulogne, Bourdaloue, Buffon, Élie de Beaumont, Fénélon etc. ...; Avec des réflexions critiques et des jugemens sur les différens genres d'éloquence, le génie des orateurs, et le mérite des discours; Tirés de d'Alembert, Bausset, Bernardin de St.-Pierre, Blair, Chesterfield, Concordet, Dussault, Fénélon, Fontanes etc..
7-3296: MARCÉLISSEN, ED (BEWERKING) - van de verwerije en de glaasenmakerije; 225 jaar schildersbedrijf Casper de Haan in Eindhoven, 1755-1980.
5-340: MARCELLINI, AMMIANI - Rerum sub Impp. Constantio, Iuliano, Iouiano, Valentiniano, & Valente, per xxvi. annos gestarum Historia, Libris XVIII. Comprehensa, qui è xxxi. Hodie supersunt; cui nunc primum accesserunt / Chronologia Marcelliniana, seu Temperunt supputatio, ab Imperio Neruae usque ad Valentis Caesaris obitum; Addita Consulum Nomenclatura, nec non rerum memorabilium toto hoc annorum curriculo tum in Oriente tum in Occidente gestarum, exprobatis historiis, Empitome.
5-341: MARCHANT, PETRI - Expositio mystico-literalis Ssmi incruentie sacrificii Missae; SS. Patribus et vetustissimus scriptoribus.
5-337: MARCHANT, IACOBO - Hortus Pastorum sacrae doctrinae Floribus Polymitus, exemplis selectis adornatus, in lectionum areolas partitus.
5-725: MARCHANT, PETRO - Tribunal sacramentale et visibile animarum in hac vita mortali, Tomis duobus explicatum, Quorum: Primum: Universam materiam quae ad tribunal sacramentale pœnitentiae spectat, ordine ac methodo indiciale à suis fundamentis declaratam, sex Tractatibus comprehendit; Secundus: Omnia peccata omnesque casus ..., ad fundamenta legis divinae ..., duodecim Tractatis reducit.
3-748: MARCHANT, R.P.F. PETRI. - Cophini, Fragmentorum Panis Verbi Dei; Conciones. , Collecti ex Concionibus. Nationis Germaniae & Belgii cum annexis Commissarii Generalis, Provinciae utriusque Flandriae Patris. Cum triplici Indice, Primo: locorum S. Scripturae; Secundo: Rerum & verborum; Tertio: Concionum efformandarum super Dominicas & Festa per annum. .
5-336: MARCHANTIO, IACOBO - Opuscula Pastoralia de diversis, sive Commixtum Migma, quod in Area ventilatum est, ut Agni Christiani pascantur copiosè & spatiosè, in gratiam pastorum et concionatorum prodeunt, ut in Solemnitatibus vel Sodalitiis Beatissimae Virginis; item in Primitiis Sacerdotum, & electione Praelatorum, ac in Synodo Pastorum, necnon is Aduentu Domini, non desit quod proponant: & ut diuersis cibis oportuno tempore gregem pascant; Tomus Secundus.
5-342: MARCHAULT, IAQUES DE - Le Trésor des grands biens de la très-sainte Eucharistie, tiré des Evangiles des dimanches, et des festes principales de l'Année; Avec des reflexions spirituelles, & des remarques très-utiles, Tome 3 (il manque Tomes 1 et 2) .
3-749: MARCHETTI, J. - Critique de l'Histoire Ecclésiastique de Claude Fleury. , Avec une addition sur son continuateur. Tome I+II (bound together). Traduit de l'Italien d'après la quatrième édition à Venise 1794. .
8-701: MARCHI, CESARE - Non siamo più povera gente.
1-2301: MARCHOU, G. - Bernadette de Lourdes.
6-972: MARCUS, A.F. - Klooster Marienlof Kolen-Kerniel.
2-564: MARCUS, A.F. - Klooster Marienlof Kolen-Kerniel.
7-1406: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt; Mitsgaders die van byzondere Steden, tegen vescheide zo Edellieden als voornaeme Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van den jaere 1567 tot 1572; Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, spruitende uit deselve Sententien; Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelijk Handtschift, door Jacob Marcus.
1-1876: PATER MARCUS - Echte kinderen van St. Franciscus, Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en en eerbiedwaardigen van de orde der Minderbroeders-Capucijnen.
5-726: MARECHAL, BERNARDI - Concordantia Sanctorum Patrum Ecclesiae Graecae atque Latinae, fidei, morum et disciplinae difficultates, quae in ipsorum scriptis occurunt elucidans, Tomus Primus + Tomus Secundus (in one volume).
1-3763: MAREN, J.W. VAN - Marquard von Lindau, Die Zehe Gebot (Straßburg, 1516 und 1520), Ein katechetischer Traktat; Textausgabe mit Einleitung und sprachlichern Beobachtungen (Proefschrift).
1-4599: MARGRY, P.J. - Amsterdam en het mirakel van het heilig sacrament, Van middeleeuwse devotie tot 20e-eeuwse omgang.
7-2745: MARGRY, P.LJ. - Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, Met een inleiding van dr. J. van Herwaarden.
7-1466: MARGRY, P.J. / HEUKELOM, E.C. / LINDERS, A.J.R.M. (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer, Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
1-3771: MARGUERITE - Boodschap van de barmhartige liefde aan de eenvoudige zielen.
3-217: MARGUET, I. - Verhandeling over de heiliging der Zon- en feestdagen., Uitgave der Catholieke maatschappij der Nederlanden..
2-840: JOANNES A JESU-MARIA - Kloosterlijke Leiding, of Vingerwijzingen bij de oefeningen van het kloosterleven.
2-966: SR. MARIA SABINA DELL'EUCARISTIA, O.CARM. - Il Canto della Speranza, Madra Maria Angelica di Gesù / Maria Pignatelli di Montecalvo.
3-194: JOANNES À JESU MARIA. - Aenleydinge tot de Volmaecktheyt. , Gemaeckt in het Latyn door den seer Verlichten Vader. Overgeset in onse Nederlantsche Taele door den Eerw. P. Servatius à S. Petro. Van nieuws verbetert, door den Eerw, P. Jeremias à S. Francisco. Derden Druck. .
1-1565: MARIANI O.S.U., L.; RIO O.S.U., M. - Tegen de stroom in gestuwd door de geest, Angela Merici.
2-838: MARIE-EUGÈNE DE L'E.-J., O.C.D. - Je suis fille de l'Eglise.
2-837: MARIE-EUGÈNE DE L'E.-J., O.C.D. - Je suis fille de l'Eglise.
1-2490: CONGRÉGATION DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE. - Revue Illustré des Missions en Chine et au Congo., 1889-1925 complet..
8-460: MARIËN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert, houtsnijder en miniaturist.
9-356: MARILAUN, A. KERNER VON - Het leven der planten; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel , Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door Dr. Vitus Bruinsma; Met ongeveer 500 fraaie afbeeldingen naar de natuur getekend door Ernst Heyn e.a..
2-75: MARILIER, ABBÉ J. - Chartres et documents concernant l'Abbaye de Citeaux, 1098-1182.
5-343: MARIN, MICHEL-ANGE - Virginie, ou La Vierge Chrétienne; Histoire Sicilienne, pour servir de modèle aux filles qu aspirent à la perfection; Tome Premier + Tome Second.
3-218: MARIN, E.P. MICHAEL-ANGELUS. - Virginia ofte de Christelyke Maegd. , Siciliaensche Historie. Om tot voorbeeld te dienen aen de Dochters, die trachten nae de Volmaektheyd. In het Fransch beschreven, overgezet in de Vlaemsche Taele. Eerste en tweede deel, (samengebonden). .
3-219: MARIN, M.A. - Agnes de sant Amore ofte de vierige novitie., In het Fransch beschreven en nu niewelyks in de Nederlandsche Taele overgeset. .
6-1214: MARINA, G. - Romanentum and Germanenwelt in ihren ersten Berürungen miteinander.
7-067: MARINA, G. - Romanentum and Germanenwelt in ihren ersten Berürungen miteinander.
2-518: MARIS, A.J. (REGISTER SAMENGESTELD DOOR) - De leen-, keurmedige en tynsgoederren van de Sint Salvator-abdij te Prüm in Gelderland (Leenkamer van Klarenbeek).
1-1282: MARISTE, FRÈRE IGNACE - Vie du Bienheureux Marcellin Champagnat.
8-1941: MARJA, A. - Waar ik ook ga; Gedichten.
2-1345: MARJAY, FR.P. - Larmes celestes.
1-2260: MARJAY, FR. P. (TEXTE ET RÉALISATION ARTISTIQUE) - Larmes Celestes.
7-2298: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroessen; De lotgevallen van een Huis en zijn Bewoners en Regenten, Gouda 1555 tot 1980.
1-1304: MARK SS.CC., A. ; BELL SS.CC., A. - P. Marie-Joseph Coudrin, Correspondance 1784-1830.
7-2292: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER - Huize Groeneweg; De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
9-782: MARKESTEIN, FEMMY / WESTER, KARIN - Poppenhuizen 1880-1980; Een wereld van illusie, Uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Veluws Museum Nairac van 19 juni tot en met 30 oktober 2004.
9-1871: MARKIDES, KYRIACOS C. - Fire in the heart; Healers, sages and mystics.
6-1176: MARKOV, WALTER - Grand Empire; Virtue and vice in the Napololeonic Era.
1-3766: MARKUS, R.A. - The end of ancient christianity.
1-1327: MARLIER S.I., A. - Lodewijk-Vincent Donche Societas Iesu (1769-1857), Stichter van de Zusters der Christelijke Scholen van den Heiligen Jozef Calasanz te Vorselaar.
6-389: MARMIER, X. - Lettres sur Le Nord (Danemark, Suède, Laponie et Spitzberg) et sur l'Islande; Tome I. + Tome II. [en 1 reliure].
1-759: MARMONTEL, A. - La deuxième année de musique, Solfèges et chants, choeurs à l'unisson et à deux et trois parties .
5-344: MAROLLES, M. DE (TRADUCTION) - L'Office de la Semaine Sainte, selon le Missel & Breviare Romain; Avec la Concordance du Messel & Breviaire de Paris; De la traduction de M. de Marolles, Abbé de Villelion; Ensemble l'explication des Sacrez Mysteres representez par les Ceremonies de cét Ordre.
8-136: VIRGILII MARONIS - Georgica; Les Georgiques de Virgile I + II [Texte en Latin et en Français]; Avec gravures sur bois de Aristide Maillol, Préliminaire de l'Abbé Delille, Préface de André Mary.
3-752: MAROT, JEAN. - Les Oeuvres de Jean Marot. , Nouvelle édition. .
7-792: MARQUARDT, MANFRED / VOIGT, CHRISTOF - Wöterbuch Latein, für Philosophie und Theologie.
8-2389: MARQUESS, WILLIAM HENRY - Lives of the Poet; The first century of Keats biography.
7-1966: MARRES, W. / AGT, J.J.F.W. VAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst; Geillustreerde beschrijving; Deel V: De provincie Limburg, Derde Stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht; Eerste aflevering (Amby - Klimmen).
8-1257: MARSMAN, H. - Verzameld werk; Poëzie, proza en critisch proza.
8-1258: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux; Roman.
8-1256: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes, Prisma-Reeks no. 1.
3-753: MARSOLLIER, M. DE. - Vie de Saint François de Sales, Evêque et Prince de Genève. , Tome premier et second. .
1-3773: MARTENS, K. - Van Ratzinger tot Benedictus XVI.
7-3031: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers, De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
7-1552: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers; De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
2-1997: MARTENS, THIERRY ET AL. - Gids voor de liturgische gemeenschapsvorming, Vijfde deel: van de vijftiende zondag na Pinksteren tot het feest van Jezus' opdracht in de tempel.
2-1996: MARTENS, THIERRY ET AL. - Gids voor de liturgische gemeenschapsvorming, Eerste deel: van de eerste zondag van de Advent tot de zesde zondag na Epiphania.
2-2611: MARTENS, J.B. - Op vacantie te Londen..
3-220: MARTENS, J.B. - Op vacantie te Londen..
7-3451: MARTENS, HELMA / DAELEN, TON - Zuiderhout omgeeft je met verhalen, Verhalen van en over mensen van Zuiderhout, opgetekend in het kader van het veertigjarig bestaan van Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout.
9-35: MARTI-IBAÑEZ, FELIX (EDITOR) - A pictural history of medicine.
2-1303: MARTIGNY, M. L'ABBÉ - Dictionaire des antiquités chrétiennes, contenant Le résumé de tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen âge exclusivement (mœrs et coutumes, monuments figurés, vêtements et meubles).
1-4278: MARTIN, S. - De Katharen.
1-3774: MARTIN, R.J. - Studia Mediaevalia, In honorem admodum reverendi patris Raymundi Josephi Martin, LXXum natalem diem agentis.
5-345: MARTIN, DAVID - Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ; Revu sur les originaux par David Martin, ministre de Saint Évangile a Utrecht.
3-755: MARTIN, GUILLAUME DE S. - Octave du S. Sacrement, preschée. .
7-1369: MARTINET, J.F. - Het vaderland en het Vereenigd Nederland; Thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg; Vierde Deel (Aardrijkskundige); Met kaarten en platen.
8-1259: MARTINET, ANDRÉ (HERAUSGEGEBEN VON) - Linguistik; Ein Handbuch.
9-1113: MARTINEZ MONTÁVEZ, PERDRO / RUIZ BRAVO-VILLASANTE, CARMEN - Islam en Europa; Magie van een beschaving, Met een inleiding van Urbain Vermeulen.
5-347: MARTINO, LEONARDO A. S. - Summa Scripturistica Tripartita, ac Quaestionibus et responsionibus deducta, quarum, Pars Prima + Pars Secunda Secundae.
1-3775: MARTY, M.E. - Pilgrims in their own land, 500 years of religion in America.
1-3031: MARX, K. - Over godsdienst, staat en het joodse vraagstuk.
9-1876: MARX, KARL - De brieven van Karl Marx; Deel I + Deel II.
8-2266: MARY, ANDRÉ - Poèmes (1903-1928), Portrait de l'auteur d'après une eau-forte de Coubine.
1-1050: MASILLON, M. - Paraphrase Morale de Plusieurs Pseaumes, Sentimens d'une Ame touché de Dieu tirés des Pseaumes de David.
3-761: MASIO, D. GISBERTO. - Statuta Synodi, Dioecesanae Buscoducensis. , Anno Domini 1612, Mensis Octobris die 9 & 10 celebratae. Praesidente in ea, Reverendissimo in Christo Patre ac Domino, D. Gisberto Masio, Episcopo Buscoducensi. Bound with: Epistola Martini Stejartii, cum Exeges in Utramque Synodum Praecedentem. .
9-1877: MASLOW, ABRAHAM H. - Religie en topervaring.
9-1325: MASSAU, JUNIUS - Leçons de mécanique rationelle; Édition conforme aux leçons professées en 1906-1907/1907-1908; Tome I (géométrie vectorielle - statique) + Tome II (cinématique) [en 1 volume].
5-349: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massilon, Evêque de Clermont, Mystères.
5-350: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massilon, Evêque de Clermont, Panégyriques.
5-351: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massilon, Evêque de Clermont, Panégyriques.
5-353: MASSILLON, M. - Sentiments d'une âme touchée de Dieu, tirés des Pseaumes de David; ou Paraphrase morale de plusieurs pseaumes en forme de prières.
5-352: MASSILLON, M. - Pensées sur differens sujets de morale et de pieté, tirées des ouvrages de seu M. Massillon.
5-355: MASSILLON, M. - Conférences et discours synodaux sur les principaux devoirs des ecclesiastiques; Avec un recueil de mandemens sur différens sujets; Tome Premier + Tome Second.
5-354: MASSILLON, M. - Sentiments d'une âme touchée de Dieu, tirés des Pseaumes de David; ou Paraphrase morale de plusieurs pseaumes en forme de prière.
3-757: MASSILLON. - Oeuvres de Massillon. , Évèque de Clermont. Tome I, II et III. .
3-756: MASSILLON. - Oeuvres de Massillon. , Évèque de Clermont. Tome premier et second. .
3-759: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massillon. , Évêque de Clermont, ci-devant Prêtre de l'Oratoire, l'un des quarante de l'Académie Françoise. Petit Carème. .
3-760: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massillon. , Évêque de Clermont, ci-devant Prêtre de l'Oratoire, l'un des quarante de l'Académie Françoise. Avent. .
5-348: MASSILLON, M. - Sermons de M. Massilon, Evêque de Clermont, A Carême: Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
3-221: MAT, ABRAHAM VAN DER. - Meditatien tot de H. Communie op alle de Sondagen. , En andere Hoog-Tyden des jaars. .
3-222: MAT, ABRAHAM VAN DER. - Meditatien tot de H. Communie op alle geboden Feest-Dagen des Jaers ende andere Dagen van Devotie. .
9-1878: MATGIOI - La voie métaphysique.
9-1572: MATHÉ, JEAN - Die Araber.
3-225: MATHHAEUS, ANTONIUS. - Veteris Aevi Analecta seu Vetera Monumenta. , Hactenus nondum visa. Quibus Continentur Scriptores Varii. Editio secunda. Tomus primus-quintus. Latin, parts of a book in old dutch. .
2-388: BROEDER MATHIAS - De Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van VII Smarten, 1851-1926.
7-541: MATHIEU, VITTORIO - Perché leggere Plotino.
8-1260: MATHIJSEN, MATHIJSEN - De brieven van De Schoolmeester; Documentair-kritische uitgave; Deel I: Brieven en documenten / Deel II: Toelichtingen.
3-224: MATT, ABRAHAM VAN DER. - Fasciculus Myrrhae. , Dat is een Bosseltje van Myrrhe, ofte versamelinghe van 't lijden Jesu Christi. .
2-1237: MATT, L. VON / DALTROP, G AND PRANDI, A. - Art treasures of the Vatican Library.
3-223: MATT, ABRAHAM VAN DER. - Meditatien vande Tegenwoordicheyt Gods. , Van vele fouten door den Autheur verbetert, den derden druck. .
8-1262: MATTENS, W.H.M. - De indifferentialis; Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands [Proefschrift].
7-1429: MATTER, FRED (SAMENSTELLER) - Toverij in Nederland, 1795-1985; Bibliografie.
6-1334: MATTHEWS, CAITLIN - De Keltische traditie.
7-5237: MATTHIESSEN, PETER - De zonen van Nopoe; Een kroniek uit het steentijdperk.
02-0705: MATTHYS, B. - Christelijke onderwijzingen of Sermoenen voor alle de Zondagen des jaars. , Eerste en tweede boekdeel. .
3-226: MATTHYS, B. - Christelijke onderwijzingen of Sermoenen voor alle de Zondagen des jaars. , Eerste en tweede boekdeel. .
1-315: MATTILL, PH. D. JR; BEDFORD MATTILL, MA - A Classified Bibliography of Literature on the Acts of the Apostles.
7-3852: MATTOS, TEXERA DE / VERSCHUUREN, LUC - Trubbels in Tilburg [stripverhaal], CityComics nr. 1.
8-416: MATTSPERGER, MELCHIOR - Geistliche Herzens-Einbildungen in zweihundertundfünfzig biblischen Figur-Sprüchen angedeuted [Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Augsburg 1685].
1-1396: MATURA, T. - Leven volgens het evangelie van Franciscus van Assisi .
9-1514: MAUDUDI, A.A. - De boodschap van de islam.
3-762: MAUGIS, F. JOSEPHUM. - Dissertatio de Relatione Operum in Deum, ab objectis vindicata. , Bound with: Vindiciae Dissertationis de Relatione Operum in Deum, adversus Larvatum Auctorem (..) Sub Adscititio Nomine Ludovici Franc. .
5-356: MAUPAS DU TOUR, HENRY DE - La vie de la venerable Mère Ieanne Françoise Fremiot, Fondatrice, Première Mère & Religieuse de l'Ordre de la Visitation de Sainte Marie, Septième édition, reveue & corrigée.
9-991: MAURER, HANS - Kanzler Dollfuß.
7-5415: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een Tòtòk; Indische typen en schetsen, Met ± 200 illustraties naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakseniek en W.O.J. Nieuwenkamp; Deel I + Deel II.
7-5365: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon, Ingeleid door Z. Exc. Luit.-Gen. S. H. Spoor.
7-5364: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon, Ingeleid door Z. Exc. Luit.-Gen. S. H. Spoor.
7-5245: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon, Ingeleid door Z. Exc. Luit.-Gen. S. H. Spoor.
3-763: MAURY, JEAN SIFREIN. - Essai sur l'éloquence de la chaire, panégyriques, éloge et discours. , Nouvelle édition. Tome premier, second et troisième. Part III bound with: Panégyrique de saint Vincent de Paul. .
9-2177: MAUSBACH, JOSEPH - Die Ethik des heiligen Augustinus; Erster Band: Die sittliche Ordnung und ihre Grundlagen.
5-071: BENEDICTI XIV. PONT. MAX. - Enchiridium ex opere Benedicti XIV. Pont. Max.; De Sacrifio Missae conflatum; ad usum sacerdotum.
1-3777: MAX E.A. - Wij katholieken, convoluut van een aantal brochures: De schrik der wegen / Een aap in den Bijbel / In den hemel zijn geen secten / Uit de bioscoop / De wagen van Jaggernaüt / Jan en zijn hond / Het pausdom, aangevallen en verdedigd / Door den Jordaan / De Paepsche Mis / De Roomsche biecht / De groote geest / De advocaat van den duivel; Met zaak- en naamregister op alle brochures.
1-3776: MAX, FR. - Gevangenen van de Inquisitie, Het relaas van slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historisch overzicht.
7-4015: MAX S.C.J., P. THEOPHARUS J.M. - Frater M. Andreas von Tilburg; Ein Lebensbild.
1-1408: MAXIMILIANUS O.M.C., P. - S. Franciscus en zijn donna in onze letteren.
2-2268: MAY, G. - Die alte und die neue Messe, Die Rechtslage hinsichtlicht des Ordo Missae; Sonderdruck der in den Jahrgängen 1975 und 1976 der UNA VOCE KORRESPONDENZ erschienenen Afsatzfolge.
8-2484: MAY, KARL - Durch die Wüste; Reiseerzählung.
8-2483: MAY, KARL - Durchs Wilde Kurdistan; Reiseerzählung, Karl May's Gesammelte Werke, Band 2.
8-2482: MAY, KARL - Der Waldschwarze und andere Erzählungen, Herausgegeben von Dr. E.A. Schmid; Karl May's Gesammelte Werke, Band 44.
2-2572: MAYER, HANS EBERHARD. - Geschichte der Kreuzzüge., Sechste, überarbeitete Auflage. Sechste Auflage..
5-357: MAYER, HENRICO - Manuale Biblicum, in quo Sacrae Scripturae certa quaedam testimonia, quae sibimet contradicere videntur, omnino concordare docentur ab Henrico Mayer.
1-2270: MAYNARD, U. - La Sainte Vierge; ouvrage illustré de quatorze chromolithographies, trois photogravures, et deux cents gravures par Huyot, don’t vingt-quatre hors texte.
8-663: MAZZOCHI, LINA TORALDO - Temi come racconi; nuovi temi svolti par la scualo media.
7-164: MAZZOTTA, GIUSEPPE - Cosmopoiesis; The Renaissance experiment.
6-1289: MAZZOTTA, GIUSEPPE - Cosmopoiesis; The Renaissance experiment.
1-2024: MCBRIEN, R.P. - Lives of the Popes, The pontiffs from St. Peter to John Paul II.
8-1249: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd, Serie Privé-Domein, nr. 1.
1-3750: MCCONNELL, R.S. - Law and prophecy in Matthew's Gospel, The authority and use of the Old Testament in the Gospel of St. Matthew (Dissertation).
1-1556: MCGOWAN, K. - Het Magdalena Mysterie.
1-1557: MCGOWAN, K. - Het Magdalena Mysterie.
8-2447: MCGRORY - No ordinary man; The life and times of Miguel de Cervantes.
9-1879: MCGUIRE, WILLIAM (EDITOR) - The correspondence between Sigmund Freud and C.G. Jung, Abridged by Alan McGlashan.
9-813: MCIAN, R.R. - The clans and tartans of Scotland, With forty full colour plates; Introduction by Alastair Campbell of Airds, Yr..
1-235: MCKENZIE, JL - Dictionary of The Bible.
2-567: MCNAMARA, J.A.K. - Zusters ten strijde, Tweeduizend jaar kloosterzusters.
1-2986: MCNAMARA, M., M.S.C. - Palestinian Judaism and the New Testament.
7-169: MCNEILL, WILLIAM H. - De pest in de geschiedenis.
6-1293: MCNEILL, WILLIAM H. - De pest in de geschiedenis.
1-3749: MCROBERTS, D. - The Fetternear banner.
9-1880: MEAD, G.R.S. - The doctrine of the subtle body in western tradition; An outline of what the philosophers thought and christians taught on the subject.
7-524: MEAD, G.R.S. - Plotinus (1895); The theosophy of the Greeks.
9-1910: O'MEARA, DOMINIC - The structure of Being and the search for the Good; Essays on ancient and early medieval platonism.
9-1881: MECACCI, LUCIANO - Signalement van het brein.
2-285: MECHELEN, J. VAN - Vlaamse begijnhoven in schemelheyt der maechtlyckheydt.
3-764: MÉDAILLE, R.P. PIERRE. - Méditations sur les Evangiles de l'Année. , Et pour les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, et des Saints. Nouvelle édition, augmentée d'une Méthode pour bien faire la Méditation, par S. François de Sales. .
14-86: MEDER, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN VON) - Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und aus Privatbesitz; Neue Folge.
5-727: MEDINA, BARTHOLOMEUS DE - In Primam Secundae D. Thomae Aquinatis Angelici Doctoris expositio.
1-2606: MEDWICK, C. - Teresa van Avila; Een spirituele biografie.
9-1882: MEER, C. VAN DER - Afscheid van het leven; 20 jaar denken over sterven en dood.
1-3791: MEER, BAREND VAN DER - De hermiet.
1-3790: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER - Menschen en God; Tweede deel 1929-1935.
1-3788: MEER, F. VAN DER / BARTELINK, G (VERTALING EN INLEIDING) - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia.
1-3787: MEER, F. VAN DER, MET MEDEWERKING VAN G. LEMMENS - Kleine atlas van de westerse beschaving.
1-3786: MEER, F. VAN DER, MET MEDEWERKING VAN G. LEMMENS - Kleine atlas van de westerse beschaving.
1-3784: MEER, F. VAN DER - Uit het oude Europa, Twintig herinneringen.
1-3785: MEER, F. VAN DER - Uit het oude Europa, Twintig herinneringen.
1-3783: MEER, F. VAN DER - Lofzangen der Latijnse kerk, Vertaald door F. van der Meer.
1-3782: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad, Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
1-3779: MEER, F. VAN DER - Geschiendenis ener kathedraal, Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
1-3780: MEER, F. VAN DER - Geschiendenis ener kathedraal, Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
1-3781: MEER, F. VAN DER - Geschiendenis eener kathedraal.
1-4325: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis van een kathedraal, Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee.
6-439: MEER, F. VAN DER - Atlas van de westerse beschaving.
6-440: MEER, F. VAN DER - Atlas van de westerse beschaving.
1-321: O.R.V. MEER, P VAN DER; BAUR, F; ENGELBREGT, L - De Katholieke Encyclopaedie.
2-1255: MEER, FRITS VAN DER (TEKST) / SIBBELEE, HANS (FOTOGRAFIE) - Imago Christi, Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
2-1254: MEER, FRITS VAN DER (TEKST) / SIBBELEE, HANS (FOTOGRAFIE) - Imago Christi, Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
1-1220: MEER, F. VAN DER - Augustinus De Zielzorger, Een studie over de praktijk van een kerkvader.
8-1418: MEER, TINEKE TER - Snel en dicht; Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens.
2-1128: MEER, FRITS VAN DER - Apocalypse, Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst.
14-87: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Atlas de l'Ordre Cistercien.
1-4845: MEER, F. VAN DER - Catechismus; dat is onderrichting in het ware geloof.
9-2182: MEER, ANNINE VAN DER - Van Venus tot Madonna; Een verborgen geschiedenis.
9-1109: MEER, FRITS VAN DER - Apocalypse; Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst.
7-2857: MEERENDONK O.PRAEM., L. VAN DE - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel II].
1-3792: MEERENDONK, A.A.J.M. VAN DEN - Tussen Reformatie en Contra-reformatie, Geest en levenswijze van de clerus in stad en meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570 (Proefschrift).
7-3270: MEERENDONK O.PRAEM., L. VAN DE - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel II.
2-280: MEERENDONK, L. VAN DE, O.PRAEM. - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen.
7-4005: MEERENDONK, ADRIANUS FRANCISCUS VAN (R.K. PRIESTER TE YORK) - Verzamelde gedichten.
7-2861: MEERENDONK O.PRAEM., L. VAN DE - Tussen Reformatie en Contra-Reformatie; Geest en levenswijze van de clerus in stand en Meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel IX].
9-1883: MEERLOO, JOOST A.M. - Asklepiaden; Verzamelde essays.
1-1715: MEERSSEMAN, P.G. - Rembert van Torhout.
7-2505: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen, [Ongewijzigde herdruk van de editie van 1947].
7-2483: MEERTENS, P.J. (REDACTIE) - Nederlands repertorium van familienamen; VI: Overijsel, met Urk en de Noordoostpolder.
1-2800: MEERTENS, MARIA - De godsvrucht in de Nederlanden, naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw , Deel I: God H. Drieëenheid / De mysteriën van Christus' leven en lijden.
1-3793: MEERTENS, FR. - Mijmeringen van een boer (met veel verhalen).
7-1267: MEERTENS, P.J. ET AL. (REDACTIE) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland; Deel 6.
7-2523: MEERTENS, P.J. - Meertens over de Zeeuwen, Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag.
7-1266: MEERTENS, P.J. ET AL. (REDACTIE) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland; Deel 2.
7-1439: MEERTENS, P.J. (REDACTIE) - Nederlands repertorium van familienamen; V: Zeeland, Uitgegeven door de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
8-1264: MEERTENS, P.J. / WANDER, B. (SAMENSTELLING) - Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950.
9-19: MEES, L.F.C. - Geneeskunde op de drempel; Ziekte en genezing in verleden, heden en toekomst.
9-1884: MEES, J.M. - Filosofie der geneeskunst: medicosofie, Een theoretisch onderzoek naar de betekenis van het begrip GENEESKUNST; Een wijsgerige begripsontwikkeling in de trant van Hegels dialectiek.
8-1742: MEES-VERWEIJ, MEA - De verdolven landen; Gedichten.
1-3794: MEESTER, KOEN DE - Met lege handen; theresia van Lisieux.
1-2941: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
8-1939: MEEUWESSE, K. - Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier; Met kanttekeningen.
8-1266: MEEUWESSE, K. - Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier, Met kanttekeningen.
1-3795: MEGIVERN, J.J. - Concomitance and communion, A study in eucharistic doctrine and practice (Dissertation).
9-1874: MEHRING, FRANZ - Karl Marx; Geschiedenis van zijn leven, Reeks: SUN Reprint.
1-3796: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons; ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496-1561.
1-1151: MEIJER O.E.S.A., M. - De Sapienta in de eerste geschriften van S. Augustinus.
7-3516: MEIJER O.P., G.A. - De Predikheeren te 's-Hertogenbosch, 1296-1770, Eene bijdrage tot de geschiedenis van het Katholieke Noord-Brabant.
2-12: MEIJER, G.A., O.P. - Dominicaner klooster en statie te Nijmegen, Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nijmegens Katholieken.
8-1945: MEIJER, JOHANN - Witte Donderdag bij Eckernförde (5. April 1849), Vertaald door P.K. Drossaart.
7-5155: MEIJER RANNEFT, J.W. - De weg voor Indië.
7-1550: MEIJER, PETER - Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek; De Unie van Utrecht en de strijd om de vrijheid.
1-5169: MEIJER, J.B.J., O.CARM. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel (proefschrift).
1-1717: MEIJER O. CARM., B. - Titus Brandsma.
2-897: MEINERS, D. - Van binnenuit, De geschiedenis van 'De Karmel en haar gemeenschap' te Egmond aan den Hoef 1930-1997.
8-1267: MEIR, GEORGE - Dood en doodssymboliek in Ibsens werken.
7-2342: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis, Archiefonderzoek door mej. E.B.M. Lotman; Afbeeldingen naar tekeningen van mevrouw R. Royaards-ten Holt, J.J. Jehee en P. Wiersma; Foto's door G. Dukker en anderen.
8-207: MEISS, MILLARD / BEATSON, ELIZABETH H. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry; The cloisters; The Metopolitan Museum of Art.
8-216: MEISS, MILLARD KIRSCH, EDITH W. - Getijdenboek van de Visconti.
8-217: MEISS, MILLARD KIRSCH, EDITH W. - Getijdenboek van de Visconti.
1-3797: MEISSINGER, K.A. - Der katholische Luther.
6-1199: MEISSNER, BRUNO - Die Babylonisch-Assyrische Literatur.
7-052: MEISSNER, BRUNO - Die Babylonisch-Assyrische Literatur.
1-431: MEISTER, W. - Klingende Welt, Sing und Musikbuch für Schule und Haus.
7-794: MELANI, VASCO / VERGARI, MORBELLO - Profilo di una città etrusca: Roselle.
1-1789: MELCHERS, E.; MELCHERS, H. (COMPILED BY) - Das grosse Buch der Heiligen , Geschichte und Legende im Jahreslauf.
1-1784: MELCHERS, E. (COMPILED BY) - Das Jahr der Heiligen, Geschichte und Legende.
3-766: MELCHIORIS CANI, R.D. - Opera. , Quorum elenchum vide pagina sequente. Ordinis Praedicatorum: Episcopi Canariensis & primariae Cathedrae in Academia Salmanticensi olim Praefecti. Opera. Cum duplici Indice, altero, rerum ac Sententiarum, altero, locorum sacrae Scripturae in hisce passim expositorum. Editio accuratior juxta exemplat Salmanticae excusum. .
7-3259: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXI .
7-2891: MELIEF, P.B.A. - Joannes van Hooydonk, apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827 - 1853 - 1867, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXI].
1-3798: MELLES, J. - Joachim Oudaan; Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
1-3800: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
1-3799: MELLINK, A.F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
6-1466: MELLOR, ALEC - La Franc-Maçonnerie à l'heure du choix.
9-1885: MELSEN, A.G.M. VAN - Natuurwetenschap en natuur; Een inleiding in de natuurfilosofie.
1-3803: MELSEN, A.G.M. VAN - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen, Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur.
9-1886: MELSEN, A.G.M. VAN - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen; Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur, Reeks: Publicaties van het Katholiek Documentatiecentrum.
8-510: DE MELUN, M. LE COMTE - Notice sur l'art au Morier; Impression xylographique du Xve siècle.
5-069: MENARDO, FR. HUGONE, MONACHOI BENEDICTINO CONGREGATIONIS - Concordia Regularum, auctore S. Benedicto, anianae abbate; Nunc primium editia ex Bibliotheca Floriacensis monaterij, notisque & observantionibus illustrata.
9-676: MENDELSSOHN-BARTOLDY, FÉLIX - Romances sans paroles (Lieder ohne Worte) pour Piano; Revues et doigtées par Louis Köhler.
1-4604: MENDES PINTO, F. - Pelgrimsreis.
7-311: MENGE, HERMANN - Menge-Güthling; Griechisch-Deutsches und Deutsch-Griechisches Wörterbuch, mit besonderer Berücksichtigung der Etymologie; Hand- und Schulausgabe, Teil I: Griechisch-Deutsch.
9-04: MENIER, H.-M. - Mon Docteur; Traité de médicine en d'hygiène; Méthodes scientifiques et populaires: allopathie, homéopathie, physiothérapie, médicine pratique, toxicologie, plantes médicinales; 3 Volumes, Nombreuses illustrations et planches hors-texte, modèles anatomiques en couleurs.
9-1887: MENN, STEPHEN - Descartes and Augustine.
2-2635: MENNAIS, M. L'ABBÉ F. DE LA. - Réflexions sur l'État de l'Église en France. , Pendant le dix-huitième siècle et sur sa situation actuelle, suivies de mélanges religieux et philosophiques. Troisième édition. .
3-767: MENNAIS, M. L'ABBÉ F. DE LA. - Réflexions sur l'État de l'Église en France. , Pendant le dix-huitième siècle et sur sa situation actuelle, suivies de mélanges religieux et philosophiques. Troisième édition. .
5-358: MENNAIS, F. DE LA - Essai sur l'indifférence en matière de religion; Tome Troisième (chapitres XXI - XXVIII).
8-1743: MENNEKENS, JEF - Terugkeer, Een onvoltooide dichtbundel aan de vaderstat Herentals gewijd.
5-728: MERATI, CAJETANI-MARIAE (CORRECTIOR) - Thesaurus Sacrorum Rituum ab adm. Rev. Patre D Bartholomaeo Gavanto, Congregationis Clericorum Regularum; Nunc vero correctior, et locupletior cum novis observationibus, & additiionibus P. D. Cajetani-Mariae Merati; Tomus Primus + Tomus Secundus; Complectens omnia Gavanti Commentaria in rubricas Missalis Romani; Cum Indicibus decretorum, rerum, ac alterius Indicibus eorumdem Decretorum per materias, concinnati ad majorem Legentium commoditatem, atque Verborum Notabilium .
3-765: MERATO, CAJETANO MARIA/ GAVANTO, B. - Decreta Sacrae Rituum congregationis in lucem primum edita .
5-359: MERCATORIS, BERNARDINI - Nucleus Catecheticus, continens Brevi Compendio doctrinam fidei af morum, e diversis authoribus erutus; Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum Authoritatibus, nec non selectioribus historiis illustratus; Omnibus animarum curatoribus, concionatoribus & catechistis perutilis, ac rudiori plebu accommodatissimus.
1-4555: MERCENIER, F. - La prière des Églises de Rite Byzantin; II: Les Fêtes, Partie I: Grandes Fêtes fixes.
1-4556: MERCENIER, F. - La prière des Églises de Rite Byzantin; II: Les Fêtes, Partie II: L'Acathiste, la quinzaine de Pâques, l'Ascension et la Pentecôte.
3-543: CONINC & MERCN. - Unaufloesbarkeit des Heiligen Ehebandes., Alte Christlich- Evangelisch- Apostolische Claubens Lehere. Erster Theil..
6-1454: MÉREAUX, PIERRE - Les constitutions d'Anderson; Vérité au imposture, Préface de Maurice Schmieder.
8-1744: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David; In twaalf boeken.
9-931: MERLE, ROBERT - Der Tot ist mein Beruf.
9-1888: MERLEAU-PONTY, MAURICE - Le visible et l'invisible; suivi de notes de travail par Maurice Merleau-Ponty, Texte établi par Claude Lefort, accompagné d'un avertissement en d'une postface.
9-1566: MERNISSI, FATIMA - Achter de sluier; De Islam en de stijd tussen de seksen.
9-1496: MERNISSI, FATIMA - Achter de sluier.
8-2118: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
7-1029: MERSEBURG, THIETMAR VON - Chronicon / Chronik [text in Latin and in German], Neu übertragen und erläutert von Werner Trillmich.
7-1704: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1934-1935.
6-941: MERTENS, JOZEF - De onderwijspolitiek van de Landcommandeurs Reuschenberg († 1603) en Amstenrade († 1634) in de balije Biessen, Provincie van de Duitse Orde; Doelstellingen, functies en effecten van 34 studiebeurzen in Gemert, Keulen, Leuven en Maastricht.
6-1319: MERTENS, J. - Handel en wandel van de Teuten in Duitse gewesten; Studie van de migratie van de Brabanders en Luikenaars tijdens de 16de-19de eeuw, Reeks: :Publikaties van de v.z.w. Museum Kempenland te Lommel, 14.
1-3804: MERTENS, A., C.S.S.R. - De hiërarchie in de eerste eeuw des christendoms.
7-1822: MERTENS, A.J. / HENKENS, J. - Schetsen uit de geschiedenis van het land van Weert.
7-1702: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1932-1933.
7-1703: MERTENS, H. / HAES, L. DE / GIESKENS, H. (REDACTIE) - Jaarboek Bisschoppelijk College St. Jozef Sittard 1933-1934.
1-3808: MERTON, TH. - Elected silence; The autobiography of Thomas merton.
1-3806: MERTON, TH. - Beschouwend gebed.
1-296: MERZ, PP - Thesaurus Biblicus, Hoc est Dicta Sententiae et Exempla ex Sanctis Bibliis Collecta et per Locos Communes Distributa, ad unum Concionandi et Disputandi.
1-297: MERZ, PP - Thesaurus Biblicus, Hoc est Dicta Sententiae et Exempla ex Sanctis Bibliis Collecta et per Locos Communes Distributa, ad unum Concionandi et Disputandi.
7-3605: MES, ULCO (TEKST) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
7-3606: MES, ULCO (TEKST) - Zichtbaar eindeloos; Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
3-769: MESENGUY, F.P. - La Constitution Unigenitus. , Avec des Remarques. Où l'on fait voir l'opposition de la doctrine des Jésuites, à celle des Saints Peres contenue dans les Proposition du Père Quesnet. .
3-768: MESENGUY, F.P. - Les Vies des Saints. , Pour tous les jours de l'année, avec l'histoire des mystères de N. Seigneur. Nouvelle édition, augmentée à la fin de chaque Vie, de différentes Pratiques & Prières, tirées des principales actions des Saints. Tome premier et second. .
8-1944: MESOTTEN, BART - voor ingewijden.
2-407: MESSIE, G. - Communautés de Jérusalem, Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
7-1117: MESSING, MARCEL - De weg der Katharen; Dertien zangen van een troubadour.
7-2883: MESSING, F.A.M. - Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920; Spanningen tussen bevolking en materieel bestaan, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLIX].
1-2598: MESSING, M. - Joannes van het Kruis; Mysticus van alles en niets.
8-1269: METENS, TH. E.A. - Boeken voor de eeuwigheid; Middelnederlands geestelijk proza.
5-729: METINENSI, F. DIDACO ALVAREZ - De auxiiliis Divinae Gratiae et humanii arbitrii viribus et libertate, ac legitima eius cum efficacia eorumdem auxiliorum concordia; Libri Duodecim, Cum Indicibus in hac accuratè elaborata editione Lectori necessariis; Editio postrema ab ipso Auctore recognita , & pluribus in locis aucta.
6-062: MÉTRAUX, A. - Les Peaux-Rouges de l'Amérique du Sud.
7-2327: METZEMAEKERS, L.A.V.M. (SAMENSTELLING) / MAASTRIGT, A.J. VAN (EINDREDACTIE) - Een eeuw in balans; De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
1-313: METZGER, BM - Index to Periodical Literature on the apostle Paul.
1-314: METZGER, BM - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels.
1-658: MEULEMANS, A. - Geestelijke Liederen.
2-623: MEULEMEESTER, M. DE. C.SS.R. - l'Archiconfrerie de la Sainte Famille, Une page d'histoire religieuse comtemporaine (1847-1947).
8-443: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende dejaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt; In alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van de naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs.
7-5388: MEULEN, DANIËL VAN DER - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië; Een persoonlijke terugblik.
7-2387: MEULEN, W.W. VAN DER - Coert Lambertus van Beijma; Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd [Proefschrift].
8-1270: MEULEN, P. VAN DER - De Comedies van Coornhert.
1-1305: MEULENBERG, L.F.J. - Cyprianus, De ene bron en de vele stromen.
02-0182: MEULENKAMP, WIM EN PAULINA DE NIJS. - Buiten de kerk. , Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België. .
6-045: MEULEPAS, FL. - Onder de Roodhuiden, Vrij naar het Fransch van P. H. Tapie, o.p..
6-050: MEULEPAS, FL. - Onder de Roodhuiden, Vrij naar het Fransch van P. H. Tapie, o.p..
2-584: MEULLEMEESTER, M. DE - Geschiedenis der Zusters van St. Vincentius te Deinze.
7-2775: MEURKENS, PETER - Bevolking, economie en cultuur van de oude Kempenland.
8-1745: MEURS, B. VAN - Germania's dichtbloemen, verzameld en overgeplant door B. van Meurs.
7-3275: MEUWESE, A.P.M. - Erp, gemeente en parochie.
3-770: MEY, CL. & G.N. MANCTROT, - Apologie de tous les Jugemens, Contre le Schisme. , Rendus par les Tribunaux seculiers en France. Contre le Schisme, dans laquelle on etablit: 1, l'Injustice & l'irrégularité des refus de Sacremens etc. 2, La Compétence des Juges Laïcs etc. Tome I et II. .
1-4510: MEYENDORFF, J. - A study of Gergory Palamas.
1-4559: MEYENDORFF, J. - Initiation à la théologie byzantine; L'Histoire et la doctrine.
7-1039: MEYER, RUDOLF - Het mysterie van de Graal; Een verborgen stroming in het christendom.
1-3813: MEYER, ED. - Ursprung and Anfänge des Christentum; Band 1 + Band 2.
1-3812: MEYER, R. - Het mysterie van de Graal, Een verborgen stroming in het christendom.
1-3811: MEYER, R. - Het mysterie van de Graal, Beschouwingen over een verborgen stroming in het christendom.
1-3810: MEYER-SICKENDIEK, I. - Gottes gelehrte Vaganten, Auf den Spuren der irischen Mission und Kultur in Europa.
6-201: MEYER, ANTHONY J.P. - Oceanic art - Ozeanische Kunst - Art Océanien, Phototgraphs Olaf Wipperfürth.
1-1322: MEYER O.P., G.A. - Bloemen uit Sint-Dominicusgaarde.
5-730: MEYER, KARL FRANZ - Aachensche Geschichten überhaupt als Beyträge zur Reichs-allgemeinen- insbesondere aber zur Anlage einder vollständigen Historie über den könichlichen Stuhl und des Heiligen Römischen Reichs freye Haupt- Kron- und Cur-Stadt Aachen von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten, in drey Bücher abgetheilt, I. Buch [II. Buch and III. Buch were not published]: Die allda vorgegangenen Kirchen- Krönung- Kriegs- Friedens- und andere Staats-Geschichten nebst einigen besondern Anhängen.
6-1593: MEYER, RUDOLF - De mens en zijn engel; Over de rangorden van de wereld en de engelen.
9-688: MEYER, FRITZ (HERAUSGEGEBEN VON) - Leichtes Vortrags-Album für Violine und Klavier; Band I.
1-2948: MEYER, H.CH. ET AL, (HERAUSGEBERS) - Ernte der synagoga Recklinghausen, Zeugnisse jüdischer Geistigkeit.
5-731: MEYER, LIVINO DE - Historiae controversiarum de Divinae Gratiae auxiliis sub summis pontificibus Sixto V. Clemente VIII. Paulo V.; Ab objectionibus R. P. Hyacinthi Serry Vindicatae libri tres, Accedunt Dissertationes quatuor de mente Concilii Tridentini circa gratiam physicè praedeterminantem, de mente S. Augustini, de genuines Pelagianorum & Massiliensium erroribus: item Responsio ad Fr. Henricum à S. Ignatio, & alia quaedam Opuscula.
7-1020: MEYER, G.M. DE - Min en onmin; Mannen en vrouwen over hun omgang aan het einde van de vijftiende eeuw.
3-227: MEYERE, P.F. LUDOVICUS. - Den Eenighsten, Kortsten, Rechtsten ende Sekersten Wegh tot de waere Deught ende Volmaecktheyt. , Bestaende in een oprechte kennisse van ons selven, ende waere Oodtmoedigheyt. Met een breede Beschryvinge der verstervinghe vanden uytwendighen ende inwendighen Mensch, en van sommige deughden, die uyt d'Oodtmoedigheydt spruyten. .
8-1943: MEYLAND, FRANK - Aendachtigh; Gedichten.
8-1272: MEYRINK, GUSTAV - De witte dominicaan; Uit het dagboek van een onzichtbare.
7-998: MEZGER, WERNER - Hofnarren im Mittelalter; Vom tieferen Sinn eines seltsamen Amts.
3-229: MICHAEL. - Corte Maniere van Oeffeninge, voor de Religieusen, en alle Persoonen, van Godt tot het geestelijck leven geroepen, om hunne Wercken op 't aldervolmaeckste te volbrengen. , In het licht gebracht door D.E.H.J.L.R.P. .
9-1348: MICHAL, STANISLAV - Das Perpetuum mobile gestern und heute.
1-1839: MICHEL, P.L. - Vie du Bienheureux Pierre Canisius, Apôtre de l'Allemagne et de Fribourg.
1-2329: MICHEL, V. - Élévations pieuses sur l'Office de l'Apparation de N.-D. de Lourdes (avec neuvaine spéciale).
8-1273: MICHEL, ERNST - Een andere dynamiek.
7-2841: MICHELS, W. - Wandelgids voor Midden Brabant en Grensstreek, 29 wandelingen; Nederland deel 13.
8-1275: MICHELS, L.C. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken [Proefschrift].
1-1311: MICHIELS, F. - Hawaï in het voetspoor van Pater Damiaan.
7-3252: MICHON, YOLANDE (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Verhalen uit de Baronie, Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Breda en omstreken.
8-1946: MIDDAG, GUUS - Alles valt in stukken uiteen; Beschouwingen over poëzie.
1-4611: MIDDELHOFF, R.H.M. - Onder Gods geleide, Overwegingen over de bedevaartsliederen uit het psalmboek.
7-5295: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel, Reeks: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; Verhandelingen Deel LXXVI.
8-2365: MIDDLETON MURRY, JOHN - Keats and Shakespeare; A study in Keats' poetic life fron 1816 to 1820.
5-732: MIECHOVIENSIS, IUSTINI - Discursus praedicabiles super Litanias Lauretanas Beatissimae Virginis Mariae, in dous tomos distributi; Studio et Opera P. F. Iustini Miechoviensis; Volumen Primum + Volumen Secundum.
8-824: MIERLO, J. VAN (VAN HET RUUSBROEC-GENOOTSCHAP) - Hadewijch.
7-3448: MIERLO, A.W.C.M. - Economische omstandigheden en sociale aspecten in Waalwijk; Armen- en werklozenzorg 1919-1939.
8-825: MIERLO, J. VAN (VAN HET RUUSBROEC-GENOOTSCHAP) - Hadewijch.
8-1276: MIERLO JUN. S.J., J. VAN - Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
8-1277: MIERLO S.J., J. VAN - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
1-4654: MIGNE, M. L'ABBÉ (ÉDITEUR) - Encyclopedie théologique; ou série de dictionnaires sur chaque branche de la science religieuse, Tome Neuvième + Tome Dixième: Droit Canon.
1-293: MIGNE - Encyclopédie Théologique, Série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse.
3-772: MIGNE, J.P. - Démonstrations évangéliques. , Reproduites intégralement, non par extraits, Tome quinzième. .
1-4511: MIJAKOVS'KYJ, VL. AND SHEVELOV, G.Y. (EDITORS) - Taras Šev?enko 1814-1861; a symposium, (On behalf of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States).
7-3970: MIJLAND, H. / TROMMELEN, J. - De bevrijding van Tilburg.
7-3969: MIJLAND, H. / TROMMELEN, J. - De bevrijding van Tilburg.
8-1947: MIKKERS, JASPER - De verdwijning.
7-5004: MIKSIC, JOHN (TEKST) / TRANCHINI, MARCELLO EN ANITA (FOTO'S) - Borobudur; Vertellingen van de Buddha.
9-968: MIKUSCH, DAGOBERT VON - Waszmusz der deutsche Lawrence, Auf Grund der Tagebücher und Aufzeichnungen des verstorbenen Konsuls, deutscher und englischer Quellen und des gleichem Titel erschienenen Buches von Christopher Sykes.
1-3817: AMBROISE DE MILAN - Des sacrements, des mystères.
1-3816: AMBROISE DE MILAN - Des sacrements, des mystères.
1-3815: AMBROISE DE MILAN - Traité sur l'Évangile de S. Luc; Tome II, livres VII-X, Texte latin, traduction, notes et index de Dom Gabriel Tissot, O.S.B..
5-733: MILII, JOANNIS (STUDIO ET LABORE) - Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus mss. Exemplarium, versionum, editionum, SS. Patrum et scriptorum ecclesiasticorum; et in easdem notis, Accedunt loca Scripturae parallela, aiaque exegetica; Praemittitur dissertatio de libris N. T. canonis constitutione, et S. textes N. foederis as nostra usque tempora historia; Collectionem Millinianam recensuit, meliori ordine disposuit, novisque accessionibus locupletavit Ludolphus Kusterus; Editio Secunda.
7-1033: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen; Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
2-616: MILIS, L.J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen, Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
9-1889: MILL, JOHN STUART - Principles of political economy, with some of their applications to social philosophy.
2-967: MILLÁN ROMERAL, F. (EDITOR) - In labore requies, Hommenaje de la Región Ibérica Carmelita a los Padres Pablo Garrido y Balbino Velasco.
1-4903: MILLER, GABR. / QUADFLIEG, J. - Der neue Katechismusunterricht, Schulpraktischer Kommentar zum Arbeitsbuch 'Glauben - leben - handeln'.
9-2210: MILLER, JONATHAN - Van lijf en leden; Een historische kijk op de medische kennis van ons lichaam.
1-230: MILLER, MS; LANE MILLER, JL - Algemene Bijbelse Encyclopaedie.
8-1279: MILTON, JOHN - Paradys verlooren; Heldendicht in tien boeken [Oudste Nederlandse vertaling van deze titel], Uyt het Engels in rymelooze maat vertaald door J. van Zanten.
8-1948: MIN, NEELTJE MARIA - De ballade van Kastor Elim Wolzak, Met tekeningen van Petra Dolleman.
8-1280: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
1-1552: E.P. ODORICUS COL. MINDERBROEDER - Een Liefdebloem, Levensbeeld van Zuster Maria Augustina van de Drieëenheid Annuntiaat.
7-2364: MINDERHOUD, H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt, Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen.
1-4018: MINNAARD, G. EN VEEN, W. (REDACTIE) - In dat huis daar woont een vrouw, Feestbundel voor Bé Ruys, ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag op 27 oktober 1992.
1-3818: MIQUEL, P. - Les guerres de religion.
5-734: MIRAEI, AUBERTI - Opera diplomatica et historica, in quibus Continentur Chartae Fundationum ac donationum piarum, testamenta, privilegia, fœdera principium, & alia tum sacrae tum profanae antiquitatis monumenta, à Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, Principibusque Belgii edita, & ad Germaniam inferiorem, vicinasque Provincias spectantia, ex ipsis Tabularum publicarum fontibus eruta; Tomus Primus + Tomus Secundus.
1-3013: MIRANDA, F. DE - Hemel op aarde, Openbaring en verkondiging bij het 'zien' als leidmotief bij Abraham, Mozes en Jesaja.
8-698: MIRANDOLA, GIOVANNI PICO DELLA - Sonetti, A cura di Giorgio Dilemmi.
5-361: MIRANI, CAEXARIS CALDERINI - Perfectus Calepinus parvus, sive Dictionarium Caesaris Calderini Mirani, cui praeter ea omnia, quae ipsialias sunt adiecta, hac nouissima nostra Impressione accessrerunt Additiones Doctoris Francisci Thomasuccii, quae cum suis locis ad commodiorem studiosorum usum sint appositae, ut apertius conspiciantur, hoc signo + sunt notatae, Huic etiam additum est Dictionarum Vocum Italicarum ordine alphabetico dispositum, quo rudiores facilius valeant suo marte Italicas in Latinas traducere, iterumque Latinas in Italicas convertere.
1-3821: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
1-3822: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding.
1-3823: MISKOTTE, K.H. - Om het levende Woord, Opstellen over de praktijk der exegese.
1-3824: MISKOTTE, K.H. - Om de waarheid te zeggen, Opstellen over het kerkelijk belijden.
1-3825: MISKOTTE, K.H. - Miskende Majesteit.
3-774: MISLIN, MGR. - Les Saints Lieux. , Pélerinage a Jérusalem. En passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille. Tome I-III. .
1-2486: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1971-1972 (jr 51-52), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2485: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1969-1970 (jr 49-50), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2480: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1949-1950-1951-1952, (jr 29-32), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2476: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1930-1931-1932, (jr 10-12), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2484: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1963-1964-1965-1966 (jr 45-48), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2482: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1957-1958-1959-1960, (jr 37-40), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2483: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1961-1962 (jr 40-41), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2479: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1945-1946-1947-1948, (jr 25-28), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2487: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1973-1974-1975 (jr 53-55), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2473: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1921-1922-1923, (jr 1-3), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2474: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1924-1925-1926, (jr 4-6), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2475: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1927-1928-1929, (jr 7-9), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2481: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1953-1954-1955-1956, (jr 33-36), Algemeen Missietijdschrift. .
1-2477: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1933-1934-1935-1936, (jr 13-16), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2478: KERK EN MISSIE. - Kerk en Missie, 1937-1938-1939-1940, (jr 17-20), Driemaandelijksch tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie. .
1-2493: KATHOLIEKE MISSIËN. - De Katholieke Missiën., Geïllustreerd Tijdschrift, in verbinding met het Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Jaargang 1, 2 en 3..
1-2494: KATHOLIEKE MISSIËN. - De Katholieke Missiën., Geïllustreerd Tijdschrift, in verbinding met het Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Jaargang 7, 8 en 9..
1-2495: KATHOLIEKE MISSIËN. - De Katholieke Missiën., Geïllustreerd Tijdschrift, in verbinding met het Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Jaargang 10, 11 en 12..
1-2496: KATHOLIEKE MISSIËN. - De Katholieke Missiën., Geïllustreerd Tijdschrift, in verbinding met het Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Jaargang 13, 14 en 15. .
1-2497: KATHOLIEKE MISSIËN. - De Katholieke Missiën., Geïllustreerd Tijdschrift, in verbinding met het Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Jaargang 16, 17 en 18. .
1-2468: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 19e Jaargang 1937-38, 20e jaargang 1939..
1-2499: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk., Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie, jaargang 1 tm 50, 1919-1971 kompleet incl. 2 registers..
1-2469: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 21e Jaargang 1940, 22e jaargang 1941..
1-2470: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 23e Jaargang 1942, 24e jaargang 1943+ register 1919-1943 (I-XXIV). .
1-2471: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 25e Jaargang 1946, 26e jaargang 1947 + register 1919-1943..
1-2472: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 27e Jaargang 1948, 28e jaargang 1949 en 29e jaargang 1950..
1-2465: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 13e Jaargang 1931-32, 14e jaargang 1932-33..
1-2466: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 15e Jaargang 1933-34, 16e jaargang 1934-35..
1-2464: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 11e Jaargang , 12e jaargang ..
1-2463: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 9e Jaargang, 10e jaargang + register eerste 10 jaar ..
1-2462: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 7e Jaargang, 8e jaargang ..
1-2461: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 5e Jaargang, 6e jaargang..
1-2460: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 3e Jaargang, 4e jaargang..
1-2459: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 1e Jaargang, 2e jaargang..
1-2467: HET MISSIEWERK. - Het Missiewerk, Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie., 17e Jaargang 1935-36, 18e jaargang 1936-37..
1-3826: MITCHELL, KILIAN J., O.PRAEM. - The Missionary priests and bishops of the Diocese of Kilmore.
1-5176: MITTERER, ALB. - Mann und Weib, nach dem biologischen Weltbild des hl. Thomas und dem der Gegenwart, (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für kath. Theologie 57 [1933] 491-556.
7-5269: MJÖBERG, ERIC - Borneo, het land der koppensnellers.
3-775: MODERSONIO, JUSTO. - Conciones in psalmos Poenitentiales., Seu Commentarius Litteralis & Moralis. .
5-362: MODERSONIO, JUSTO - Conciones in Psalmos Poenitentiales, seu Commentarius Litteralis & Moralis.
7-2156: MODLIN, IRVIN M. - The medical legacy of Leiden; Bontius, Boerhaave and Botany, Series: Precision Collection of Dutch Medicine.
1-1110: MOEDER ANGELICA; ALLISON, CH. - Moeder Angelica's antwoorden.
5-363: MOEHLER - La symbolique, ou Exposition des contrariétés dogmatiques entre les Catholiques et les Protestants, d'aprè leurs confessions de foi publique; Tome Premier + Tome Deuxième.
8-1949: MOENS, WIES - Landing.
6-866: MOENS, WIES - Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien.
9-570: MOERDIJK, MARIE-CÉCILE - Koormaatjes; Voor en over Koorifeeën en Koornuiten, Cartoons Lotje Moerdijk.
2-2612: MOERE, P.J. DANDER. - De jonge leviten van het Seminarie van Gent., Te wezel, te Parijs, enz... Met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814..
3-230: MOERE, P.J. DANDER. - De jonge leviten van het Seminarie van Gent., Te wezel, te Parijs, enz... Met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814..
7-3497: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom.
8-1281: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Serie: Zilveren Verpoozingen; Een Keur van Kunst en Letteren.
7-5117: MOHR, E.C.JUL. - De bodem der tropen in het algemeen, en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder; Eerste Stuk + Tweede Stuk, Reeks: Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut Amsterdam, Mededeeling No. XXXI, Afdeeling Handelsmuseum No. 2.
1-3827: MOHRMAN, CHR. - Annus festivus, Het kerkelijk jaar, door een keuze uit oudchristelijke latijnsche schrijvers toegelicht.
1-1221: MOHRMANN, C. (VERTALING, INLEIDING) - Sint Augustinus Preken voor het Volk, Handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd.
1-3833: MOISTIER, B. DU - Met de mystieken van overzee.
8-1746: MOK, M. - Scheppingsdroom.
2-1619: MOL, M. BELLARMINUS - Wij vieren de mis, Gebeden voor mis en communie en andere gebeden.
2-1620: MOL, M. BELLARMINUS - Wij vieren de mis, Gebeden voor mis en communie en andere gebeden.
7-3333: MOL, TOINE - Twee eeuwen Goirle, Deel 4: Openbare Orde en Gezag.
2-1618: MOL, M. BELLARMINUS - Wij vieren de mis, Gebeden voor mis en communie en andere gebeden.
5-365: MOLANI, IOANNIS - De Historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra abusus; Libri IIII.
5-389: MOLANO, JOANNE / PAQUOT, JOANNES NATALIS (RECENSUIT, ILLUSTRAVIT, SUPPLEVIT) - De historia SS. imaginum et picturarum, pro vero earum usu contra abusus, libri quatuor; Ejusdem Oratio de Agnis Dei et alia quaedam.
5-366: MOLANO, JOANNE - De Historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra abusus; Libri Quator; Ejusdem Oratio de Agnis Dei et alia quaedam; Joannes Natalis Paquot recensuit, illustravit, supplevit.
8-2486: MOLÉ, A. - Neues Tachenwörterbuch der französischen und deutschen Sprache zum Schulgebrauche.
7-5065: MOLEN, S. VAN DER - Populair Maleis; Uitgebreid met Maleis voor militairen.
1-4326: MOLENAAR, M.CHR.M. / ABBINK, G.A.M. - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
1-1374: MOLENAAR M.S.C., M. - Een zeldzaam mensch, Charles de Foucauld.
1-1438: MOLENAAR M.S.C., M. - Geertruid van Helfta.
8-1282: MOLENAAR, M. - Zoeklicht, Tekeningen van Lily Wieders.
2-397: MOLENGRAFT, ZR. ALEX V.D. - Drie begijnen zijn begonnen, Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
7-4009: MOLENGRAFT, ZR. ALIX V.D. - Drie begijnen zijn begonnen; Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
7-1542: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. / KOSSMANN, FR.K.H. (REDACTIE) - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek; Eerste Deel tot en met Tiende Deel [compleet].
8-2239: MOLIÈRE - Oeuvres complètes; Nouvelle édition; Tome 2 [il manque Tome 1], Ornée de 10 portraits en pied colorés; Dessins par Geoffroy & H. Allouard.
8-2166: MOLIÈRE - Oeuvres; Précédés d'une Notice sur sa vie et es ouvrages par M. Sainte Beuve, Vignettes par Tony Johannot.
3-777: MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. - Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata opus sane aureum..
3-778: MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. - Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata opus sane aureum..
3-232: MOLINA, C. - Den oprechten schriftuerelycken Roomsch-Catholyken mond-stopper ., Aen alle tegenwoordige Oncatholyke leeraers en Nieuw-gesinde leerlingen bijsonderlijck aen Andreas Essenius. In desen laetsten Druk merkelyk verbetert en van vele Drukfouten gecorrigeert met Nieuwe Approbatie Goed- gekeurt ende Vermeerdert..
3-231: MOLINA, C. - Den oprechten schriftuerelijcken Roomsch-Catholieken mondt-stopper ., Aen alle tegenwoordige Oncatholijke leeraers en Nieuw-gesinde leerlingen bijsonderlijck aen Andreas Essenius etc, 9e druck..
5-364: MOLINA, ANTONIO DE - Tractatus Duo de Eminentissima Sacerdotum Dignitate Vitae perfectione et sanctitate; Ac De Districta Ratione, quam reddituri sunt; Ex SS. PP. et Ecclesiae Doctoribus concinnati a R.P. F. Antonio de Molina.
1-1346: MOLKENBOER, B.H. - Erasmus.
2-1240: MOLKENBOER, B.H. - Roomsche Schoonheid.
1-1571: MOLL, W. - Angelus Merula, de Hervormer en Martelaar des Geloofs, 1530-1557, Het ware geloof mint de vrijheid.
7-1348: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee, in vier deelen; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel + Vierde Deel + Register van personen en zaken.
1-3828: MOLLER, H.W.E. - Het Kerklatijn, Spraakleer met oefeningen geheel ontleend aan de liturgie.
1-1167: MOLZBERGER, J. - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Erster und zweiter Band.
1-1278: MOMBRIZIO, B. - La Légende de Sainte Catherine d'Alexandrie, Poème Italien du XVe Siècle.
1-2522: MOMMAERS, P. / BRAGT, J. VAN - Ruusbroec in gesprek met het Oosten; mystiek in boeddhisme en christendom .
1-2523: MOMMAERS, P. / BRAGT, J. VAN - Ruusbroec in gesprek met het Oosten; mystiek in boeddhisme en christendom .
7-2914: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband, 14 september 1629 - 1 maart 1796; Deel I.
6-907: MONBALIU, LODE - Ratte Vyncke.
6-155: MONBALIU, LODE - Constant Lievens, de ridder van Chota-Nagpur.
2-381: MONDÉSERT, C. / LUBAC, H. DE, S.J. - The Ursulines of the Roman Union.
2-380: MONDÉSERT, C. / LUBAC, H. DE, S.J. - Les Ursulines de l'Union Romaine.
1-2318: REYNÉS - MONLAUR - La vision de Bernadette.
1-2297: MONLAUR, R. - De verschijningen van Bernadette.
7-1070: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
1-203: O.R.V. MÖNNICH, CW - Encyclopedie van het Christendom, Protestants Deel.
3-784: MONSABRE, LE T.R.P. J.-M.-L. - Retraites Pascales. , I, II, III et IV: 1875-1878; 1879-1882; 1883-1886; 1887-1890. Deuxième édition. .
1-2262: MONSABRÉ, LE R. P. (INTRODUCTION) - Notre-Dame de Bonsecours; vingt-cinq dessins par Fraipont, Notice historique par l'abbé Julien Loth / Description de l'église par l'abbé Sauvage.
3-782: MONSABRÉ, T.R.P. J.-M.-L. - Retraites Pascales. , 1872-1890. Conférences de Notre-Dame de Paris. .
9-2013: MONSHOUER, ANTON (SAMENSTELLING) - Enige facetten van onderwijs en opvoeding, Opstellen aangeboden aan Stephan Strasser ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag en van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen.
8-528: MONTAGNE, CAMILLE - Duras: tussen twee polen in - de omhelzing en de afstand, Licht uitgebreide versie van de lezing die Camille Montagne hield in Boekhandel De Verloren Tijd, Amsterdam, op 28 juni 1985.
9-1890: MONTAIGNE, MICHEL DE - Ouders en kinderen; Essays over de opvoeding.
5-367: MONTALDI, JOSEPHUS - Lexicon Hebraicum et Chaldaeo-Biblicum; ordine alphabetico tam primigenia, quam derivata veteris testamenti hebraica, et chaldaica verba, et latinas borumdem interpretationes ex Johannis Buxtorfii aliorumque eruditissimorum virorum operibus excerptas exhibens digessit, multisque auxit, atque illustravit Fr. Josephus Montaldi Ord. Praedicatorum, Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus.
3-785: MONTALEMBERT, LE COMTE DE. - Les Moines d'Occident. , Depuis Saint Benoit jusqu'a Saint Bernard. Tome I-V. (VI and VII missing). .
1-1772: MONTALEMBERT, LE COMTE DE - Les Moines d'Occident, Depuis Saint Benoit jusqu'a Saint Bernard.
5-391: MONTALTE, LOUIS DE (= BLAISE PASCAL) - Les Provinciales, ou Lettres écrites par Louis de Montalte, a un provincial de ses amis, aux RR. PP. Jesuites sur la morale & la politique de ces Pères, Avec let notes de Guillaume Wendrock; Nouvelle édtion; Tome Premier + Tome Second.
8-984: MONTANELLI, INDRO - Dante e il suo secolo.
8-845: MONTANUS, PETRUS - De spreeckonst, Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
8-844: MONTANUS, PETRUS - De spreeckonst, Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
3-787: MONTARGON, LE P. HYACINTHE DE. - Dictionnairre Apostolique. , Tome I-X. A l'usage de MM. Les curés des villes et des campagnes. Nouvelle édition. .
1-316: MONTARGON, H. DE - Dictionnaire Apostolique, A l'usage de MM. Les Curés des Villes et des Campagnes, et de tous ceux qui se destinent à la chaire.
7-1289: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Bewerkt door J.E. Spruit.
9-1891: MONTESQUIEU - Lettres Persanes, Édition présentée, établie et annotée par Jean Starobinski.
9-1892: MONTESQUIEU - Oeuvres de Montesquieu; Nouvelle édition, plus correcte et plus complette que toutes les précédentes; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrièm + Tome Cinquième [il manque les dernières page(s) de tomes 1 et 5].
7-218: MONTET, PIERRE - Lives of the Pharaohs.
6-1328: MONTET, PIERRE - Lives of the Pharoahs.
1-1578: ABBÉ MONTEUUIS - L'Ame d'un Missionaire, Le Père Nempon, 1862-1889.
6-152: MONTEUUIS, GUSTAVE - l'Âme d'un missionaire vie du P. Nempon, Missionaire Apostolique du Tonkin Occidental, Ouvrage coureonné par l'Academie Française; Illustré de 50 gravures et portraits.
1-3829: MONTFORT, B. DE - Les œuvres du Bx de Montfort; Ses cantiques, Avec étude critique et notes par F. Fradet S.M.M.; édition Type.
7-855: MONTIJN, J.F.L. - Latijns - Nederlands woordenboek, Zesde druk, bewerkt door dr. H. Vroom.
9-1893: MOODY, RAYMOND A. - De tunnel en het licht, Met een voorwoord van Pieter Sluis namens de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross/Shanti Nilaya Nederland.
7-2707: MOOIJ, CHARLES DE - Eindelyk uit d'Onderdrukking; Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814, [Tentoonstellingscatalogus].
7-2884: MOOIJ, CH.C.M. DE - Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers; voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LII].
7-3223: MOOIJ, CHARLES C.M. DE - Om de vruchten van Gods Berg; De Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten 1795-1814.
7-1355: MOOIJ, CHARLES DE (REDACTIE) - Vastenavond - Carnaval; Feesten van de omgekeerde wereld.
7-3237: MOOIJ, CH.C.M. DE - Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers; voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LII.
7-2778: MOOK-SR., WILLEM VAN - Folklore-boek van Brabantse kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
7-2777: MOOK-SR., WILLEM VAN - Folklore-boek van Brabantse kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
7-5148: MOOK, H.J. VAN - Nederlandsch-Indië en Japan; Hun betrekkingen in 1940-1941.
7-5124: MOOK, H.J. VAN - Nederlandsch-Indië onder de Japansche bezetting; Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944, Met een naschrift over De betekenis van Nederlandsch-Indië door Edeleer Ch. O. van der Plas.
7-3810: MOOK, WILLY VAN - Werkersleed en andere verhalen.
7-3790: MOOK SR., WILLEM VAN - Amusementsboek van Tilburg; De grootste kermis van 't land / Repertoire van carnaval.
7-3789: MOOK, WILLEM VAN - Nieuwe Brabantse novellen; De overval en andere verhalen.
7-3723: MOOK-SR., WILLEM VAN - Folklore-boek van de Brabantse kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
9-2221: MOOKERJEE, AJIT - Kali; De vrouwelijke kracht.
1-1594: MOONEN, P. REMACLUS - Het leven van de dienaar Gods P. Valentinus Paquay, 't heilig Paterke van Hasselt.
3-1089: MOONS, JACOBUS - Zedelyke Lust-Warande vertoonende door zinne-beelden, Den leerzaemen handel van de onredelyke dieren aen de verkeerde, en beestaerdige wereld; Opgeregt van verscheyde zoo Grieksche als Latynsche Schryvers; Verciert met aerdige printen, vermaekelijke rymkens en zedelyke leeringen; Het Tweede Deel [Deel 2 van 7 Delen; 29 zinnebeelden].
9-1320: MOORE, PATRICK - Watchers of the stars; The scientific revolution.
7-415: MOOREHEAD, CAROLINE - De verloren schatten van Troje.
7-3964: MOOREN, PIET - Oorlog onderweg; Tilburg in de Tweede Wereldoorlog.
8-1284: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen; Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen, Met een inleiding van Prof. Dr. Jac. v. Ginneken.
8-1283: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen; Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel, Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt.
7-2397: MOORREES, F.D.J. - Aan de oevers van Lek en Linge; Historische schetsen.
7-2802: MOORS, THEA / COX, TON - Schakels in de tijd; 100 jaar zorg in de Kempen, Van liefdegesticht tot centrum voor mensen met een verstandelijke handicap 1901-2001.
1-501: MOORTGAT, A. - Geestelijke liederkrans, Recueil de Cantiques, Collectio Canticorum, In drie talen, en trois langues Hollando-Flandrice, Gallice et Latine, met begeleiding.
1-407: MOORTGAT, A. - Geestelijke Liederkrans.
8-332: MORAN, JAMES (EDITOR) - Printing in the 20the century; A Penrose anthology.
9-793: MORASSI, ANTONIO (TEXT) - Art treasures of the Medici; Jewellery, silverware, hard-stone.
8-691: MORAVIA, ALBERTO - La bella vita, introduzione di Simone Casini.
1-3832: MORE, THOMAS - De vier uitersten.
6-1016: MOREAU S.J., É. DE - Histoire de l'Église en Belgique; Tome Complémentaire I, Cartes [4 cartes], Carte I.A (Carte générale des circonscriptions ecclésiastiques avant 1559; Chapites, abbayes, prieurés jusqu'en 1120) + Carte I.B (Chapitres, abbayes, prieurés, couvents depuis 1121 jusqu'en 1559) + Carte II (Diocèses de Cambrai, de Tournai, de Thérouanne et d'Utrecht) + Carte III (Diocèse de Liège, Archidiocèses de Trèves, de Cologne et de Reims).
7-5174: MOREAU, HENRI - Les Escales Maritimes; Le Port de Sabang (Indes Néerlandaises).
5-368: MORENO, JOSEPH - Tractatus Moralis titulos Pro promovendis ad Ecclesiasticos Ordines, expediens, Juxta novissimam Constitutionem Sanctissimi D.N. Innocentii XII. Quae incipit: Speculatores Domus Israël; Quam ad unguem transcriptam in principio reperies.
5-815: MORÉRI, LOUIS, ET AL. - Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'Histoire Sacrée et Profane; Qui contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des Dieux, & des Héros de l'Antiquité Payenne: Les vies et les actions remarquables des Patriarches; des Juges; des Rois des Juifs; des Papes; des Saints Martyrs & Confesseurs; des Pères de l'Église & des Docteurs orthodoxes; des Evêques; des Cardinaux, & autres Prélates célébres; des Hérésiarques & des Schismatiques; avec leur principaux Dogmes;/ des Empereurs, des Rois; des Princes; & grands Capitaines; des Auteurs anciens & modernes; des Philosophes; des Inventeurs des Arts; & de ceux qui sont rendus récommendables en toute sorte de Professions, par leur Science, par leurs Ouverages, & par quelque Action éclatante;/ l'Établissement et le progrès des Ordres Religieux & Militaires; & La Vie de leurs Fondateurs;/ Les Généalogies de plusiers Familles illustres de France, & d'autres Pays;/ La description des Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves, 7 autre lieux considérables de l'ancieene & nouvelle Géographie ...;/ L'histoire des Conciles Généraux et Particuliers, sous le nom des lieux où ils ont été tenus / + Supplement au Dictonnaire Historique, Géographique, Généalogique, &c. des Editions de Basle de 1732. & 1739. [9 volumes: 6 volumes Dictionnaire et 3 volumes Supplement], Commencé en 1674 par Mre Louis Morénri, Prêtre, Docteur en Theol., Et continué par le même & par plusiers Auteurs de différens partis.
17-1221: MORF, HEINRICH. - Aus Dichtung und Sprache der Romanen. , Porträge und Sfizzen, Dritte Reihe, herausgegeben von Eva Seifert. .
9-1894: MORGAN, RICHARD L. / MORGAN, JOHN C. / GELUK, HANS L.C. - Om de dooie dood; Een inleiding tot de psychologie van dood en sterven.
8-2469: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Die drei Hasen, Linoschnitte von Flora Klee-Palyi.
1-2966: MORIN, É. - Jezus, een gebeurtenis, Zijn breuk met de structuren van de joodse samenleving.
2-1509: MORIN, G. - Missel / Vespéral, Missel quoditien, extraits du Rituel en du Bréviaire.
5-736: MORINO BLESENSI, IOANNE - Commentarius historicus de disciplina in adeministratione sacramenti poenitentiae tredecim primus seculis in ecclesia occidentali, et huc usque in orientali observata, in decem libros distinctus, Quibus quidquid à Sanctis Patribus in legibus & praxi istius disciplinae, constitutum, derogatum, ampliatum, abrogatum,& quonis modo relaxatum, aut novatum est: Quando, quave occasione, aut causa id factum, luculenter enerratur; His inserta sunt Quae Iudaei antiqui & recentiores tradunt de Pœnitentia, Concessione peccatorum, excommunicatione, absoluatione, criminum pœnis, aliisque af Pœnitentiam apud eos spectantibus; Ad operis coronidem complures libelli Pœnitentiales & Confessionis peccatorum edendae, Pœnitentiaeque de iis agendae Ordines, Graeci, Latini, Hebraei, ex antiquisimis variorum seculorum codicibus eruti, nunc primium in lucem prodeunt: Graeci & Hebrae Latinitate donati & illustrati.
5-737: MORINO BLESENSI, IOANNE - Commentarius de Sacris Ecclesiae Ordinationibus, secundum antiquos et recentiores, Latinos, Graecos, Syros, et Babylonios, in tres Partes distinctus; In quo demonstratur orientalium ordinationes conciliis generalibus, et summis ponticicibus, ab initio schismatis in hunc usque diem suisse probatas, & ab Aduersariis vindicatas ...; His accedunt symeonis Thessalonicensis Archiepiscopi Liber de Sacramento Ordinis, & eius mysteriis; Auxilii de Ordinationibus Formosi Papae non iterandis libri duo; Cophticarum Ordinationum exemplar: omnia ex antiquis membranis ex scripta, & hactenus desiderata Denique Adnotationes, in verba, ritus, ornamenta Ecclesiastica, aliaque eius modi obscura, Latinis inusitata, in Ritualibus Graecis & Syris occurentia.
7-947: MORRALL, JOHN B. - Political thought in medieval times.
8-1950: MORRIËN, ADRIAAN - Verzamelde gedichten.
8-2352: MORRIS, WILLIAM (EDITOR) - The American Heritage Dictionary of the English language.
1-1038: MORSINK, G. - Twents Psalmboek, De Psalmberijming uit het Liedboek voor de kerken in de Twentse streektaal.
7-2702: MORTEL, JAN VAN DE - Kampt Vught januari 1943 - september 1944.
7-3371: MORTEL, HANS VAN DE - Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714.
2-1194: MOSBY, D.F. AND JONKER, M. (ORGANISED BY) - The Fodor Collection, Nineteenth-century French drawings and watercolors from Amsterdams Historisch Museum.
8-712: MOSCA, PAOLO - Il nuovo senso della vita.
2-941: MOSCA, V., O.CARM. - Alberto Patricia di Gerusalemme, Tempo - vita - opera.
3-235: MOSCHE, G.C.B. - Leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen heer Jezus Christus. , Met aanmerkingen van G.C.B. Mosche. Uit het Hoogduitsch. Eerste, tweede en derde deel. .
9-1956: MOSÈS, STÉPHANE - Système et révélation; La philosophie de Franz Rosenzweig, Préface d'Emmanuel Lévinas.
7-3472: MOSMANS, JAN - Wegwijzer voor bezoekers der st. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
7-935: MOSS, H.ST.L.B. - The birth of the Middle Ages 395-814.
7-5380: MOSSMAN, JAMES - Opstand in het Paradijs [reisindrukken in Indonesië en Nieuw-Guinea].
8-2467: MOTION, ANDREW - Keats [biography].
1-1442: MOTTART, A. - 13me Centenaire de la Mort de Sainte Gertrude.
8-1951: MOULIJN-HAITSMA MULIER, H. - Het Paradijs herwonnen.
8-570: PETIT MOUNE (S. VESTDIJK) - Droom.
1-1173: MOURGUE, G. - Saint-Augustin, Ou l'Amour des Amours.
6-1465: MOURGUES, JEAN - La pensée maçonnique; Une sagesse pour l'Occident.
2-1144: ABBÉ MOUTARDE - Grand album d'images en couleurs pour l'explication du catéchisme.
9-673: MOZART, W.A. - Sonaten für Pianoforte; Neue instructive Ausgabe von Conrad Kühner.
7-1364: MOZZI, COMTE LOUIS - Histoire des révolutions de l'Église d'Utrecht; Tome Premier + Tome Second.
9-990: MUCHOW, HANS - Brüssels flämisches Antlitz; Ein Führer durch Brüssels Sage Geschichte und Baukunst aus flämischer Zeit.
1-1388: MUELLER, J. - Franciscus, De heilige van Assisi, een historische roman.
1-1494: MUGGERIDGE, M. - Jezus, de levende mens.
9-1315: MUGNAI, MASSIMO - Leibniz; Filosoof en mathematicus, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 10.
2-1105: MÜHLBERGER, R. - The christmas story, told through paintings.
1-3835: MÜHLSTEDT, C. - Christelijke oersymbolen: Licht, water, kruis.
5-370: MUIS, SIMONIS DE - Commentarius literalis et historicus in omnes Psalmos Davidis, et selecta veteris Testamenti Cantica, ad editionem optimam, Parisiensem anni XDCL recusus; Accesserunt Jacobi Benigni Bossuet, Meldensis Epicopi, Notae in Psalmos et aliquot cantica: ejusdem supplenda in Psalmos, et Dissertatio Gallica in Psalmum XXI. supremam pagellarum oram occupat Psalmorum triplex versio: Vulgata, Hiernonymiana, et Muisiana, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
5-369: MUIS, SIMONIS DE - Commentarius literalis et historicus in omnes Psalmos Davidis, et selecta veteris Testamenti Cantica, ad editionem optimam, Parisiensem anni XDCL recusus; Accesserunt Jacobi Benigni Bossuet, Meldensis Epicopi, Notae in Psalmos et aliquot cantica: ejusdem supplenda in Psalmos, et Dissertatio Gallica in Psalmum XXI. supremam pagellarum oram occupat Psalmorum triplex versio: Vulgata, Hiernonymiana, et Muisiana, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
9-1357: MUISWINKEL, F.L. VAN / BERK, J.C. (REDACTIE) - Het kruideniersbedrijf; Een studie over het kruideniersbedrijf in Nederland, Schooluitgave.
1-4327: MULDER, W.J.M., S.J. - Dietrich von Nieheim; Zijne opvatting van het concilie en zijne kroniek.
7-1049: MULDER, ETTY (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
9-1124: MULDER, BERTUS / ZIJL, IDA VAN - Rietveld Schröder House .
2-548: MULDER-DE VRIES, L. - De tweetaligheid in vrouwenkloosters in de middeleeuwen.
1-3834: MULDER, R. - Seks en de kerk; Hoe Nederland zijn kuisheid verloor.
3-1071: MULDER, JOANNES - Leerredenen op de zesentwintig zondagen na den Advent, Derde Deel, Beginnende met den eerste zondag van den Advent en eidigende met Quinquagesima + Vierde Deel, Beginnende met den eesten zondag in de Vasten , en eindigende met den zesden zondag na Paasschen.
7-5031: MULDER, J.A. - Het Indonesisch-Arabische schrift, Eenvoudige theorie en een stel oefeningen, benevens sleutel, ter verkrijging van de vaardigheid in het lezen en schrijven van de Bahasa Indonésia met Arabische letters, speciaal voor zelfstudie.
7-1339: MULDER-VAN TILBURG, YVONNE M. - Peter van Tilburg; Een koopman in het Benoordenhout.
7-1048: MULDER, ETTY (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
7-1868: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - De kluizenaar in de eik; Gerlach van Houthem en zijn verering.
1-2655: MULDER, E. - Hildegard; een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen.
3-236: MULDER, JOÄNNES. - Leerredenen op de vierëntwintig zondagen na Pinksteren. , Eerste en tweede deel (samengebonden). .
7-3946: MULDERS C.S.S.R., BAS - Petrus Donders, Apostel van de melaatsen, Uitgegeven bij gelegenheid van de zaligverklaring van pater Petrus Donders, Redemptorist.
8-1286: MULISCH, HARRY - Het woord bij de daad; Getuigenis van de revolutie op Cuba.
8-1288: MULISCH, HARRY - Het beeld in de klok.
8-1289: MULISCH, HARRY - El attetado.
8-1287: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen; Roman.
1-4328: MÜLLER, AEG. - Der Pilgerstab der katholischen Christen, Lehr-, Erbannungs- und Gebetbuch für den häuslichen Kreis.
6-153: MÜLLER, CHARLES - Cinq mois aus Indes; De Bombay a Colombo.
7-465: MULLER, F. - Grieksch woordenboek.
7-464: MULLER, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek.
7-463: MULLER, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek.
7-093: MÜLLER, JOHANNES - Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft; Teil II (Anderes Buch: Von dem Aufblühen der ewigen Bünde) + Teil III (Drittes Buch, die beyden ersten Capitel) + Teil V (Fünften Theils erste Abtheilung).
6-1574: MULLER, HENRI C.A. - Het onverklaarbare in het leven en na den dood; Spiritisme en occultisme.
6-1236: MÜLLER, JOHANNES - Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft; Teil II (Anderes Buch: Von dem Aufblühen der ewigen Bünde) + Teil III (Drittes Buch, die beyden ersten Capitel) + Teil V, Erste Abtheilung.
1-3838: MÜLLER, L. - Somme de théologie morale, sous forme de code, Nouvelle édition, revue et augmentée.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

6/1