De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7-3472: MOSMANS, JAN - Wegwijzer voor bezoekers der st. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
7-935: MOSS, H.ST.L.B. - The birth of the Middle Ages 395-814.
8-2467: MOTION, ANDREW - Keats [biography].
1-1442: MOTTART, A. - 13me Centenaire de la Mort de Sainte Gertrude.
8-1951: MOULIJN-HAITSMA MULIER, H. - Het Paradijs herwonnen.
8-570: PETIT MOUNE (S. VESTDIJK) - Droom.
1-1173: MOURGUE, G. - Saint-Augustin, Ou l'Amour des Amours.
2-1144: ABBÉ MOUTARDE - Grand album d'images en couleurs pour l'explication du catéchisme.
7-1364: MOZZI, COMTE LOUIS - Histoire des révolutions de l'Église d'Utrecht; Tome Premier + Tome Second.
1-1388: MUELLER, J. - Franciscus, De heilige van Assisi, een historische roman.
1-1494: MUGGERIDGE, M. - Jezus, de levende mens.
2-1105: MÜHLBERGER, R. - The christmas story, told through paintings.
1-3835: MÜHLSTEDT, C. - Christelijke oersymbolen: Licht, water, kruis.
5-370: MUIS, SIMONIS DE - Commentarius literalis et historicus in omnes Psalmos Davidis, et selecta veteris Testamenti Cantica, ad editionem optimam, Parisiensem anni XDCL recusus; Accesserunt Jacobi Benigni Bossuet, Meldensis Epicopi, Notae in Psalmos et aliquot cantica: ejusdem supplenda in Psalmos, et Dissertatio Gallica in Psalmum XXI. supremam pagellarum oram occupat Psalmorum triplex versio: Vulgata, Hiernonymiana, et Muisiana, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
5-369: MUIS, SIMONIS DE - Commentarius literalis et historicus in omnes Psalmos Davidis, et selecta veteris Testamenti Cantica, ad editionem optimam, Parisiensem anni XDCL recusus; Accesserunt Jacobi Benigni Bossuet, Meldensis Epicopi, Notae in Psalmos et aliquot cantica: ejusdem supplenda in Psalmos, et Dissertatio Gallica in Psalmum XXI. supremam pagellarum oram occupat Psalmorum triplex versio: Vulgata, Hiernonymiana, et Muisiana, Tomus Primus + Tomus Secoundus.
1-4327: MULDER, W.J.M., S.J. - Dietrich von Nieheim; Zijne opvatting van het concilie en zijne kroniek.
7-1049: MULDER, ETTY (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
2-548: MULDER-DE VRIES, L. - De tweetaligheid in vrouwenkloosters in de middeleeuwen.
1-3834: MULDER, R. - Seks en de kerk; Hoe Nederland zijn kuisheid verloor.
3-1071: MULDER, JOANNES - Leerredenen op de zesentwintig zondagen na den Advent, Derde Deel, Beginnende met den eerste zondag van den Advent en eidigende met Quinquagesima + Vierde Deel, Beginnende met den eesten zondag in de Vasten , en eindigende met den zesden zondag na Paasschen.
7-1339: MULDER-VAN TILBURG, YVONNE M. - Peter van Tilburg; Een koopman in het Benoordenhout.
7-1048: MULDER, ETTY (REDACTIE) - Terugstrevend naar ginds; De wereld van Helene Nolthenius.
7-1868: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - De kluizenaar in de eik; Gerlach van Houthem en zijn verering.
3-236: MULDER, JOÄNNES. - Leerredenen op de vierëntwintig zondagen na Pinksteren. , Eerste en tweede deel (samengebonden). .
1-2537: MULDERS, DR. ALPH. - Missie-geschiedenis., Bijdragen van het Missiologisch Instituut, V. .
7-3946: MULDERS C.S.S.R., BAS - Petrus Donders, Apostel van de melaatsen, Uitgegeven bij gelegenheid van de zaligverklaring van pater Petrus Donders, Redemptorist.
8-1286: MULISCH, HARRY - Het woord bij de daad; Getuigenis van de revolutie op Cuba.
8-1288: MULISCH, HARRY - Het beeld in de klok.
8-1289: MULISCH, HARRY - El attetado.
8-1287: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen; Roman.
9-1552: MULLER, DR. HENRI C.A. - Het onverklaarbare in het leven en na den dood. , Spiritisme en occultisme. .
1-4328: MÜLLER, AEG. - Der Pilgerstab der katholischen Christen, Lehr-, Erbannungs- und Gebetbuch für den häuslichen Kreis.
6-153: MÜLLER, CHARLES - Cinq mois aus Indes; De Bombay a Colombo.
6-58: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. - Erotik und Dämonie, im Werk Alfred Kubins. , Alfred Kubin, aus meinen Leben. 78 Zeichnungen von Alfred Kubin. Ein psychopathologische Studie. .
7-465: MULLER, F. - Grieksch woordenboek.
7-464: MULLER, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek.
7-463: MULLER, F. / THIEL, J.H. - Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek.
7-093: MÜLLER, JOHANNES - Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft; Teil II (Anderes Buch: Von dem Aufblühen der ewigen Bünde) + Teil III (Drittes Buch, die beyden ersten Capitel) + Teil V (Fünften Theils erste Abtheilung).
1-3838: MÜLLER, L. - Somme de théologie morale, sous forme de code, Nouvelle édition, revue et augmentée.
1-3836: MÜLLER, E. - Geschichtlicher Abriss des Stiftes Lielienfeld seit 1700, Mit besondere Berüchsichtigung äußerer Einflüsse auf das Leben im Konvent.
14-48: MULLER, S. / VEEN, J.S. VAN / BEEKMAN, A.A. / JOOSTING, J.G.C. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Kerkelijke Indeeling omstreeks 1550; Tevens Kloosterkaart [losse kaarten: Titelblad + Verklaringsblad + Carton A en B + Blad 1 t/m Blad 19].
6-522: MÜLLER, HARALD - Es begann auf dem Montmartre, Die 72 Tage der Pariser Kommune.
7-1278: MULLER, P.L. - De Staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording, 1572-1594.
10-144: MULLER, P.L.S. - Eenzaame nagt- gedachten, of zedelyke betrachtingen over de waereld en waereldsche voorvallen., Uit het hoogduitsch vertaald. Deel 1..
8-446: MULLER, P.H. (SAMENSTELLING) - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
2-1253: MÜLLER, P.J. - Beroemde fresco's, De fascinerende wereld van de Joegoslavische fresco's .
7-529: MULLER, F. - Grieksch woordenboek.
7-530: MULLER, F. - Grieksch woordenboek.
7-531: MULLER, F. - Grieksch woordenboek.
7-1515: MULLER, S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur.
1-1828: MULLER, E.; DEELEMAN-VAN TYEN, W. - Handeiding bij de kaarten over de verspreiding van de Annadevotie in Nederland tot 1800.
1-3221: MÜLLER, G. UND ZELLER, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - Glaube, Geist, Geschichte, Festschrift für Ernst Benz zum 60. Geburtstag am 17. November 1967.
1-1338: MUNIER SS.CC., B. - Willem van Enckenvoirt, Een Nederlands Curie-prelaat te Rome (1464-1534).
1-3840: MUNIER, W.A.J. - De reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden na de definitieve afscheiding van België, Een documentatie betreffende de Nederlandse provincie Limburg en de Noord-Brabantse vicaariaten; overdruk uit 'Publications' 1976.
6-917: MUNIER, W.A.J. - Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de Haine à la Royauté dans le Diocèse de Liège, Extrait du Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire do Diocèse de Liège, tome XLIV, 1964.
7-1902: MUNIER, W.A.J. - Het simultaneum in de landen van Overmaas, Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1878).
7-1901: MUNIER, W.A.J. - [convoluut, 5 publicaties in 1 band] 1. Beschouwingen rond de aanstelling en beëdiging van de eerste kantonpriesters in het bisdom Luik na de afsluiting van het Concordaat van 1801, in het bijzonder in het departement van de Nedermaas (1979) / 2. Een bundel correspondentie uit de nalatenschap van twee Maastrichtse pastoors: Pascal-Louis Del-Ruelle en Henri Partouns (1979) / 3. Enkele notities betreffende archivalia van Mgr. J.B.R. van Velde de Melroy, bisschop van Roermond van 1974-1801 en administrator van de z.g. Bataafse Districten van 1802-1824 (1978) / 4. De reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden na de definitieve afscheiding van België (1976) / 5. Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de haine à la Royauté dans de Diocèse de Liège (1964), [Eerste vier publicaties: overdrukken uit 'Publications'].
7-1884: MUNIER, W.A.J. - Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de haine à la Royauté dans de Diocèse de Liège, [xtrait du Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire dus Diocèse de Liège, tome XLIV, 1964].
1-1235: MUNIER, W.A.J. - Paulus Antonius van Baer 1788-1855, En zijn betekenis voor de stichting van de kongregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus.
7-1878: MUNIER, W.A.J. - Het Concordaat van Napoleon en de opheffing van het oude bisdom Roermond / De dekenale indeling der parochies in de omgeving van Maastricht van omstreeks 1803 tot 1853 / Een tweetal documenten over het bestuur van Mgr. den Dubbelden in Maastricht en Luiksgestel (1834-1840); en De eerste Relatio Status van Mgr. Paredis over het Apostolisch Vicariaat Limburg (1842) / Een parochiële volkstelling in het bisdom Luik omstreeks 1837 [convoluut], Overdrukken uit: Plublications, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap / Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
7-1864: MUNIER, W.A.J. - Historische atlas van Limburg aan aangrenzende gebieden; II. Serie kerkhistorische kaarten; Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1822).
7-1863: MUNIER, W.A.J. - Historische atlas van Limburg aan aangrenzende gebieden; II. Serie kerkhistorische kaarten; Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801).
7-1803: MUNIER, W.A.J. - Beschouwingen rond de aanstelling en beëdiging van de eerste kantonpriesters in het bisdom Luik na de afsluiting van het Concordaat van 1801, in het bijzonder in het departement van de Nedermaas, [Overdruk uit 'Publications'].
7-1804: MUNIER, W.A.J. - Een bundel correspondentie uit de nalatenschap van twee Maastrichtse pastoors: Pascal-Louis Del-Ruellle en Henri Partouns, [Overdruk uit 'Publications'].
7-1805: MUNIER, W.A.J. - Van Papen en Geuzen in de Basiliek van Meerssen gedurende de Staatse tijd (1632-1794), [Overdruk uit 'Publications'].
7-1806: MUNIER, W.A.J. - Peter Holman en zijn benoeming tot schepen van Gulpen in 1753, [Overdruk uit 'Publications'].
7-1811: MUNIER, W.A.J. - Een parochiële volkstelling in het bisdom Luit omstreeks 1837, [Overdruk uit Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968].
7-1792: MUNIER, W.A.J. - De beginsfase van het z.g. Simultaneum in de kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg (1632-1687); Katholieken en protestanten in strijd om het bezit van een kerkgebouw.
1-1234: MUNIER, W.A.J. - Paulus Antonius van Baer 1788-1855, And his meaning for the foundation of the Congregations of the Sisters of Charity of Saint Charles Borromeo at Maastricht.
1-3063: MUNK, R. EN HOOGEWOUD, F.J. (REDACTIE) - Joodse filosofie tussen rede en traditie, Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
8-2217: MUNK, GERDA - Madame de Sévigné et Madame de Grignan dans la correspondence et dans la crittique [dissertation].
7-2906: MUNTJEWERFF, H.A. - De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCV].
7-2907: MUNTJEWERFF, H.A. - Bijlagen behorende tot De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCV.A].
7-3961: MUNTJEWERFF, H.A. - Bijlagen behorende tot De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975.
7-3825: MUNTJEWERFF, H.A. - De spil waar alles om draaide; Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming; Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCV en XCV.A (Bijlagen).
6-053: MURATORI, M. - Relation des Missions du Paraguai.
8-2271: MURATORI, LOUIS-ANTOINE - Traité du bonheur public; Avec sa Vie en el Catalogue de ses ouvrages, par M. Jean-François Soli Muratori, son Neveu; Tome Second .
3-789: MURATORII, LUD.ANT. - De Ingeniorum Moderatione in Religionis Negotio. , Libri tres (bound together), ubi, quae jura, quae Fraena Sint Homini Christiano in Inquirenda, et tradenda veritate ostenditur et S. Augustini Doctrina a multiplici censura Joannis Phereponi vindicatur. Editio Novissima, ab auctore recensita, aucta, a mendis frequentissimis repurgata, ac locupletissimo indice instructa. .
3-788: MURATORII, LUD.ANT. - De Ingeniorum Moderatione in Religionis Negotio. , Libri tres (bound together), ubi, quae jura, quae Fraena Sint Homini Christiano in Inquirenda, et tradenda veritate ostenditur et S. Augustini Doctrina a multiplici censura Joannis Phereponi vindicatur. Editio Novissima, ab auctore recensita, aucta, a mendis frequentissimis repurgata, ac locupletissimo indice instructa. .
1-3916: O'MURCHU, D. - Armoede, celibaat en gehoorzaamheid; Een radicale optie voor het leven.
1-3841: MURÉ, J.C.H. - Lessen en evangeliën volgens het Romeinsch Missaal.
7-2274: MURRAY, W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803, De Committé's van Koophandel & Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
1-2008: MUSKENS, M.P.M. - Friezen - Franken - Nederlanders; Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome; een geschiedenis - een uitnodiging.
8-2244: MUSSET, ALFRED DU - Les nuits, Frontispiece dessiné par Serge de Solomko; Bandeaux, culs-de-lampe et fleurons.
7-3227: MUTSAERS, B. (SAMENSTELLING) - 150 jaar Gilde St. Hubertus Berkel, 1860-2010.
6-338: MUYLDERMANS, J. - Nieuwe Afrikaanse schetsen: Het toverslot in de Sahara / Van de Halve-maan tot het Kruis / Omar de zeerover.
6-337: MUYLDERMANS, J. - Afrikaanse schetsen; Eerste Reeks: Het koningskind van Oeroendi / Perels langs de baan.
7-3367: NAAIJKENS, JAN - Het spel is nog niet uit, Zijnde enige verspreide geschriften, verzameld bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver, alsmede een keus uit zijn activiteiten gedurende de voorbije halve eeuw.
7-2748: NAAIJKENS, JAN - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
7-3368: NAAIJKENS, JAN - Het dorp van onze jeugd, Verlucht met illustraties uit de vroege schetsboeken van Janus Kluijtmans.
7-3390: NAAIJKENS, JAN - Een rotte vis in de mand.
7-3388: NAAIJKENS, JAN (SAMENSTELLING) - Biks 5; Een verslag van de Groot-Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek, 1947-1971.
7-3380: NAAIJKENS, JAN - Van het treintje dat er vandoor ging.
7-2959: NAAYKENS, JAN - De grootste veroveraar, Serie Rijke Lading No. 3.
1-4830: NABUURS, M. - Het Katechismus-onderricht voor onze kinderen; Proeve van een volledig leerplan, Ingeleid en verduidelijkt met eenige gedachten over klassen-indeeling, leerplan en methode.
1-4811: NABUURS, M.C. - Praktisch Katechismusonderwijs, gegeven in de 6e en 7e klas.
1-4801: NABUURS, M. EN P. VROOMANS - Het Katechismus-onderricht voor onze kinderen; Proeve van een volledig leerplan / Handleiding voor het klassikaal Katechismusp-onderwijs; 40 onderrichting voor het eerste / tweede leerjaar, Ingeleid en verduidelijkt met eenige gedachten over klassen-indeeling, leerplan en methode.
8-1290: NAEFF, J.P. (SAMENSTELLING) - Bredero en de kritiek; Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero, Ingeleid en samengesteld door J.P. Naeff.
9-117: NAGEL, BRUNO EN BEN SCHOMAKERS (RED). - Levende aandacht. , Opstellen over 'beschouwelijk leven', aangeboden aan Cornelis Verhoeven. .
2-2291: NAGEL, E. - Dag Gottesdienst-Fürbittenbuch; Lesejahr A.
7-2233: NAGTEGAAL, H.K. (BEWERKING) - Huwelijken te Delft 1812-1842; Alfabetische index op de registers van de burgelijke stand.
7-2234: NAGTEGAAL, H.K. (BEWERKING) - Huwelijken te Delft 1843-1872; Alfabetische index op de registers van de burgelijke stand.
7-099: NAMER, EMILE - Machiavel , [Série: Les Grands Penseurs.
3-237: NANNING, J. - Twee Predikatiën op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. , Tweede druk. Inclusief: Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, en: Betoog der Regtzinnige leringe van J.N., en: Verdediging van den zeer geleerden en eerwaarden heer J. Nanning, en: Godvruchtige Zangen op de Voornaamste Feesten. .
8-649: NARDI, BRUNO - Dante e la cultura medievale, Nuova edizione a cura die Paolo Mazzantini; Introduzione di Tullio Gregory.
7-653: NARDUCCI, EMANUELE - Introduzione a Cicerone.
1-2902: NARKISS, B. (EDITOR) - Geschichte der Jüdischen Kultur in Bildern.
1-2903: NARKISS, B. (REDACTIE) - Spiegel van de Joodse beschaving.
7-693: OVIDIUS NASO - Metamorphoses en elegische gedichten; Een bloemlezing; Deel II [zonder Deel I: Teksten]: Aantekeningen, Met inleiding en toelichtende noten; J.J.E. Hondius en dr. E. Slijper; achtste druk verzorgd door dr. J.A. Schuursma.
7-688: OVIDI NASONIS - Carmina elegiaca; studiosae iuventutis in usum, selegerrunt brevique commentario adstruxerunt W.A.L. Vreeken et dr. C.R. van Paassen.
8-501: NAUGERII, ANDREAE - Ioachim dv Bellay, Gentilhomme angevin Voevz Rvstiques / Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois; Ode.
1-3843: NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571); Medestander van Calvijn, In leven en werken geschetst door dr. D. Nauta.
1-1364: NAUWELAERTS, M.A. - Erasmus.
1-1719: NAVANTÈS, S. DE - Une Carmelite Tournaisienne, Sœr Marie-Elisabeth de la Trinité (Bertha Cuypers) (1880-1929).
6-1089: NAVE, FRANCINE DE (REDACTIE) - Liber amoricum Leon Voet, Uitgaven op initiatief van de Vereeniging van Antwerpsche Bibliophielen.
5-373: NAVEZ, STEPHANO ET AL. - Theologia de actibus humanis, peccatis et legibus, ad mentem angelici & quinti nec non scholasticorum principis S. Thomae Aquinatis; quam praeside F. Stephano Navez / Amplissimo Domino Domino Bernardo Paradis / Theologia de actibus humanis, peccatis et legibus: juxta inconsussa, tutissimaque dogmata, S. Thomae Aquinatis; quam praeside F. Augustino Paul / Theses Theologicae de fide, spe, charitate, temperantia vitiisque eis oppositis; ad mentem ... S. Thomae Aquinatis; quas praeside F. Augustino de la Royere / Theses Theologicae de jure justita, religione, et vitiis ei oppositis, juxta ... S. Thomae Aquinatis; quas praeside F. Augustino Paul / Repetitio Theologica im Moralem Secundae Secundae Partis S. Thomae Aquinatis ...; praeside F. Domenico Evrard / xxxRepetitio Theologica im Moralem Tertiae Partis S. Thomae Aquinatis ...; praeside F. Domenico Evrard / Theses Theologicae supra Decalogum, quas cum annexis conclusionibus de casibus reservartis in Diœcesibus Antverpiensi & Michliniensi; praeside F. Guillermo van Bladel .
6-1008: NECK, LÉON VAN - 1830 Illustré, avant, pendant et après la révolution.
5-374: NEEF, STEPHANO DE - Theologia Moralis diversa in tres partes; Quarum Prima breviter, & dilucidè tractat de actibus humanis, peccaris & legibus, Secunda de virtibus, virtiisque oppositis, Tertia de sacramentis in genere & specie.
3-288: NEERCASSEL, JOH. - Gods woord verdedigd ofte bemerkingen over zeker boexken uytgegaen op de naem van Antonius Suivius (C.Hazart) onder dezen tytel Het Schaedig lezen der H. Schrifture..
3-792: NEERCASSEL, J. - Constitutiones servandae a Presbyteris in Federato Belgio, Laborantibus. , Bound with: Litterae Pastorales illustrissimorum Galliae Episcoporum; Theses Canonico-Historicae de Horis Canonicis Ph.Hen. Beauver); Praxis Rite Administrandi Sacramenta Poenitentiae & Eucharistiae(Theologo Lovaniensi); .
7-3794: NEESEN, KOOS - Honderd jaar achter de kaart gekeken; Bijzondere Raad Tilburg van de Vincentius Vereniging, 1881-1981.
7-3703: NEESEN, KOOS (TEKST) / AARLE, FRANS VAN (FOTO'S) - Tilburg bij avond en bij nacht.
7-1971: NEFKENS, HARRIE / LEEMANS, JAN / VLIJMEN, RINY VAN / DIERICK, PETER - Philips van Horne maakt school; 25 jaar Philips van Horne in woord en beeld.
7-1756: NEFKENS, HARRIE / WILLEMSEN, LEO - Weert heeft een missie; Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen.
2-177: NEFKENS, H. / WILLEMSEM, L. - Weert heeft een missie, Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen.
1-159: NEGENMAN, JH - De bakermat van de Bijbel, Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid.
1-3844: NEGEV, A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Archäologisches Lexikon zur Bibel.
1-5012: NEGROMONTE, COLEÇÃO PADRE - Meu Catecismo, 1. Ano Primario / 2. Ano Primario / 3. Ano Primario / 4. Ano Primario.
8-500: NEIJNENS, SANDER - Rugnummers; Een verkennend onderzoek naar de toepassing en het ontwerp van cijfers op sportshirts.
9-1636: NEILEN, M. - Japanse Kampen. .
1-3917: O'NEILL, M., O.CARM. - God hears the cry of the poor, The emerging spirituality in the christian communities in Peru (1965-1986) (Dissertation).
1-3845: NEIRYNCK, J. - Het raadsel Vassula, In directe verbinding met God?.
8-666: NELLI, PAOLO - Dialogo sull'amore?.
7-1087: NELLI, RENÉ - Les Cathares.
7-1122: NELLI, RENÉ - La vie quotidienne des Cathares du Languedoc au XIIIe siècle.
7-882: NEPOS, CORNELIUS - Levens der uytnemende krygs-oversten, Zoo Grieken als andere; In 't Latijn beschreven door Cornelius Nepos, In 't gemeen den naem dragende van Emilius Probus; Vertaelt door F. v. H.; Lesten Druk met des Auteurs leven verrykt.
8-1555: NEPVEU, J.L.D. / BERGH, S.J. VAN DEN (UITGEGEVEN DOOR) - Aurora Jaarboekje voor 1853.
8-211: DER NERSESSIAN, SIRAPIE - An introduction to Armanian manuscript illumination; Selections from the collection in the Walters Art Gallery.
8-1952: NERVAL, GÉRARD DE - Poèmes, choisis par Ed. Du Perron.
8-2288: NERVAL, GÉRARD DE - Oeuvres; Tome Second: Voyage en Orient, Textes établis, avec un sommaire biographique, une étude sur Gérard de Nerval, des notices, des notes, un choix de variantes en une bibliographie, par Henri Lemaire.
5-376: NESSE, GUILLAUME VANDE - Defense de la Justice, de la souveraineté du Roi, de la sentence du souverain conseil de Brabant, et du Droit Ecclesiastiques; dans la cause de M. Guillame Vande Nesse, pasteur de Sainte Catherine de Bruxelles, contre M. l'Archeveque de Malines, Ou l'on trouve: Une ample réponse à la deduction sommaire de ce prelat; Une nouvelle refutation de son monitoire; l'Examen du Decret de l'Inquisition du 29. Mars 1708. l'Apologie de la protection Roiale & du recours des ecclesiastiques au Roi & à ses conseils contre les voies de fait & contre les excommunications injustes & abusives.
9-960: NEUGEBAUER, RUDOLF & JULIUS ORENDI. - Handbuch der orientalischen Teppichkunde. , Hiersemanns Handbücher; Band IV. Mit einer einführung von Richard Graul. Mit 152 teilweise ganzseitigen textabbildungen, 1 Titelbild, 16 mehrfarbigen Tafeln, 12 Motivblättern, 1 Karte. Neudruck 1922..
5-378: NEUMAYR, FRANC. - Triduum sacrum Exercitiis Spititus accommodatum pro viris nobilibus, et litteratis.
5-379: NEUMAYR, FRANCISCO, S.J. - Exterminium acediae fructus exhortationis Domini Nostri Jesu Christi Luc. XIII. Contendite intrare per augustam portam!; Triduo expensae et explicatae a P. Francisco Neumayr S.J..
5-377: NEUMAYR, FRANCISCO, S.J. (INTERPRETE) - Via Compendii pefectionem statui religioso ecmpetentem octiduano itinere Duce S. Ignatio de Loyola: Pars Prima + Pars II.
1-1187: NEUSCH, M. - Augustin, Un chemin de conversion.
7-1403: NEUVILLE, DE LA / LECLERCQ, P. - Historie van Holland, zedert het Bestand van het jaar 1609, tot den Vreede van Nimmege 1678; ... door den Heere De La Neuville; Vervolgt tot aan den Vreede van Ryswyk 16978; en verder tot aan dien van Utrecht in 't jaar 1713, door den Heere P. Leclercq; Hier koomt by een korte Historische Inleiding, van de eerste opkomst dezer Republiek, tot aan het bovengemelde Bestand; Eerste Deel + Tweede Deel (Eerste Boek t/m Sestiende Boek) [in 1 band].
9-1232: NEVE, MARIE. - Helen's Kleintjes of de liefste kinderen der Wereld. , Naar het Amerikaansch door Marie Neve; vierde druk, met illustraties van J. Sluyters. .
7-3888: NÈVE, ED. DE - Schuwe vogels (Roman).
7-3877: NÈVE, ED. DE - Bij ons op den Heuvel (Roman).
1-3847: NEVEN, G.W. - Tijjdgenoot en getuige, Opstellen over de theologie van dr. O. Noordmans.
1-3080: NEVIN, TH.R. - Simone Weil; Portrait of a self-exiled Jew.
1-638: NEVIN, E. - De Rozenkrans, Voor piano solo.
3-238: NEVIUS, SARA. - Een Aendachtig Leerling van den Heere Jezus., Door hem zelf geleert, zonder hulp van Menschen. Beschreven door Sara Nevius Huisvrouwe van Do. Wilhelmus à Brakel. Door hem na hare dood uitgegeven en met een Voorrede verrykt. Zevende Druk. .
7-019: NEWBY, P.H. (TEKST) / MAROON, F.J. (FOTO'S) - Egypte; Historische aspecten en hedendaags aanzien.
1-3850: NEWMN, J.H. - Gebeden, Vertaald en ingeleid door Robrecht Boudens.
1-5096: NEYRAGUET, D. - Compendium Theologiae Moralis, Complectens tum Theologiae Moralis, tum operis titulus Homo Apostolicus, etc.; Nova editio Tornac., iterum revisa (2 volumes).
1-534: NICHOLSON, D. - Liturgical music in Cistercian Monasticism , A post-vatican II survey.
1-3851: NICKELL, J. - Looking for a miracle, Weeping icons, relics, stigmata, visions & healing cures.
3-796: NICOLAS, AUGUSTE. - Études Philosophiques sur le Christianisme. , Troisième édition. Tome I et II. .
3-795: NICOLAS, AUGUSTE. - Études Philosophiques sur le Christianisme. , Nouvelle édition. Tome premier et second. .
3-794: NICOLAS, R.P. DONATIEN DE S. - La Vie, les Maximes et Partie des Oeuvres du très-excellent contemplatif, le venerable Fr. Ian de S. Samson. , Aveugle des Leberceau. Revue, corrigé & augmenté en cette seconde edition. .
2-1064: NICOLESCU, C. - Rumänische Ikonen.
5-381: NICOLLET, GABRIEL-FR. - Le parfait adorateur du Sacré Cœur de Jesus, ou exercise très-nécessaire pour les associés à la Dévotion du Sacré Cœur de Jesus.
5-380: NICOLLET, GABRIEL-FR. - Le parfait adorateur du Sacré Cœur de Jesus, ou exercise très necessaire pour les associés à la Dévotion du Sacré Cœur de Jesus.
1-1608: NIEDERER S.J., CH. (VERTALING, NOTA'S) - Pater Pio van Pietrelcina, Briefwisseling met zijn Geestelijk Leiders 1910-1922.
8-1953: NIEHOFF, J.S. - Vuurschip.
8-353: NIELSON, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
9-1290: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen. , Prenten van Cornelis Jetses. .
1-3853: NIEMEIJER, A.C. - De kruistochten, Fragmenten uit het werk van tijdgenoten; gekozen, vertaald en ingeleid door dr. A.C. Niemeijer.
7-1494: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft die blijft; Vijfenzeventig jaar EDAH.
6-450: BOS - NIERMEYER - Schoolatlas der geheele aarde; Herzien door B.A. Kwast [Alfabetisch Register ontbreekt].
6-447: BOS - NIERMEYER - Atlas der gehele aarde; Verzorgd door F.J. Ormeling; Compleet met los Register.
6-448: BOS - NIERMEYER - Atlas der gehele aarde; Verzorgd door F.J. Ormeling; Compleet met los Register.
6-449: BOS - NIERMEYER - Atlas der gehele aarde; Verzorgd door F.J. Ormeling; Compleet met los Register.
7-857: NIESE, BENEDICTUS - Grunriss der römischen Geschichte, nebst Quellenkunde, Fünfte Auflage, neubearbeitet von E. Hohl.
2-1133: NIEUWBARN, M.C., O.P. - Het liturgisch jaar in beeld, zestig reprodukties naar beroemde meesterwerken der christelijke kunst.
1-4834: NIEUWENHOFF, W. VAN (BEWERKER) - Pater Cotel's Catechismus der Religieuze Beloften.
7-3863: NIEUWENHOFF, REIN VAN DEN - Een stukje geschiedenis van de Sociale Werkvoorziening in en om Tilburg tot 1992.
7-3928: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING) - Henri Berssenbrugge; Straat- en landleven 1900-1930.
7-3927: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING) - Henri Berssenbrugge; Straat- en landleven 1900-1930.
8-1652: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten behoeve des gezelligen levens, onder medewerking van een aantal vaderlandsche geleerden bijeengezameld door Gt. Nieuwenhuis; Letters R-S [los deel].
8-1588: NIEUWENHUIS, G. - Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten behoeve des gezelligen levens, onder medewerking van een aantal vaderlandsche geleerden bijeengezameld door Gt. Nieuwenhuis; 7 delen [complete serie].
9-1048: NIEUWHOFF, CONSTANCE; WILLEM DIEPRAAM; CAS OORTHUYS. - Klederdrachten..
2-2226: NIEUWPOORT, G.H., OTTONE, GUL ET REITZIO, I O. FRED. (CURANTIBUS) - Rituum qui olim apud Romanos obstinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum Auctorum, facili methodo conscripta.
2-1249: NIGG, W. / GRÖNING, K. - Bleibt, Ihr Engel, bleibt bei mir....
1-1782: NIGG, W. - Grote heiligen.
1-1776: NIGG, W. - Glanz der Legende.
1-1768: NIGG, W. - De stille kracht der legende, Vergeten heiligen keren terug.
7-3320: NIJDAM, A.B.J.A. - Goirle; Een sociografische studie over de criminaliteit en de moraliteit van een grensgemeente rond de tweede wereldoorlog [Proefschrift].
8-1957: NIJHOFF, M. - Nieuwe gedichten.
8-1295: NIJHOFF, M. - Het heilige hout; Drie spelen.
8-1954: NIJHOFF, MARTINUS - Verzameld Werk III: Vertalingen.
8-1955: NIJHOFF, MARTINUS - Verzamelde gedichten.
8-1956: NIJHOFF, M. - Vormen.
8-445: NIJHOFF, WOUTER / KRONENBERG, M.E. - Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540; Eerste Deel + Tweede Deel.
8-1296: NIJHOFF, A.H. - Geboorte.
9-82: NIJK, A.J. - De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen. .
8-2126: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938.
7-1954: NIJSTEN, M. / MEUWISSEN, J. / FRUSCH, J. - Blaasmuziek in Limburg.
1-1563: NIMAL, H. - Une Rédemptoristine, Mère Marie Alphonse de la Volonté de Dieu.
1-1275: NIMAL, LE PÈRE H. - Vie du Révérend Père Louis Bronchain de la Congrégation du Très Saint Rédempteur.
1-3854: NINK, C. - Philosophische Gotteslehre.
8-2300: NIOBEY, GEORGES (DIRECTION) - Dictionnaire analogique.
9-1140: NISPEN, VICTOR VAN. - De avontuurlijke vaart van Snor en Knor., Een zonderling verhaal. Bij plaatjes van Toon Rammelt. .
7-3450: NISPEN, C.A.I.L. VAN - De Vesting Willemstad, Publicaties van het Archivariaat Nassau-Brabant, Nr. 62 Deel I: Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog.
10-123: LE NOBLE, - L'Ecole du monde., Ou instruction d'un pere a un fils. Touchant la maniere dont il faut vivre dans le Monde. Tome troisieme & Tome Quatrieme. Nouvelle edition, avec figures..
8-2127: NODIER, CHARLES (1780-1844) - Franciscus Columna; Réflexions de Clément Janin.
1-3855: NOLDIN, H. / SCHMITT, A. - Summa theologiae moralis, juxta Codicem Iuris Canonici; scolarum usui, Tomus I: De Principiis / Tomus II: De Praeceptis / Tomus III: De Sacramentis / Tomus Complementa: De sexto praecepto et de usu matrimonii + De censuris.
2-511: NOLET, W. (SAMENGESTELD ONDER LEIDING VAN) - Katholiek Nederland. Encyclopedie. Deel III.
1-1593: NOLF, E.P. AUG. DE - De eerbiedwaardige Pater Passerat, Van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, 1772-1858.
9-1749: NOLTE, ERNST. - Het Fascisme., Van Mussolini tot Hitler. .
1-1384: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto, Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
7-978: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei; Florentijns leven rond Francesco Landini († 1397).
7-977: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei; Florentijns leven rond Francesco Landini († 1397).
7-533: NONNI, LUDOVICI - Commentarius in Huberti Goltzii Graeciam [With 33 plates with illustratrions of coins: Nomismata Insularum Graeciae / Nomismata Insularum Asiae].
5-382: NONNOTTE, M. L'ABBÉ - Les erreurs de Voltaire; Troisième édition, revue, corrigée & considérablement augmentée, avec un Avant-Propos pour le second Tome & une Table des matières; Tome Premier + Tome Second.
1-1576: NOORDELOOS, P. - Rond de relieken van de H. Monica.
1-1141: NOORDENBOS, O. - Plan en gericht, Augustinus, Gastmaal der Eeuwen, taferelen uit de cultuurgeschiedenis van Europa.
1-1363: NOORDENBOS, O.; LEEUWEN, T. VAN (VERTALING, TOELICHTING) - Brieven van Erasmus, Een keuze uit de brieven 1488-1536.
2-423: NOORDENBOSCH, O. - Plan en Gericht. Augustinus.
7-113: NOORDIJK, D.G. - Untersuchungen auf dem Gebiete der kaiserlichen Kanzleisprache im XV. Jahrhundert [dissertation].
8-1748: NOORDSTAR, J.C. - De zwanen en andere gedichten.
1-1023: NOORDTZIJ, A. (VERTALING) - Het boek der psalmen, Eerste deel Psalm 1-70.
1-3856: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie, Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling (Proefschrift).
8-1548: NOOT, JAN VAN DER - Het bosken en het theatre, Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A. Smit; Met medewerking van W. Vermeer.
8-1661: NOOT, JAN VAN DER - Het bosken en het theatre, Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A. Smit; Met medewerking van W. Vermeer.
7-2973: NOOTEBOOM, URIAS - Familie - Overwegingen - Gedichten.
7-2774: NOOTEBOOM, URIAS - Journalistieke opstellen, Met illustratiefoto's van Martien Coppens.
7-2703: NOOTEBOOM, URIAS - Vught, het verhaal van een omweg, Foto's van Pieter Timmermans.
7-3732: NOOTEBOOM, URI - Jeugd in een fabrieksstad.
7-446: NORTWICK, THOMAS VAN - Somewhere I have never travelled; A Hero's journey.
7-178: NORWICH, JOHN JULIUS - Byzanz auf dem Höhepunkt der Macht, 800-1071.
2-667: NOTA, H. - De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580, (toelichting op de kloosterkaart).
2-666: NOTA, H. - De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580, (toelichting op de kloosterkaart).
7-1794: NOTEN, JAN G.M. - Zevenhonderd jaar kerk in Valkenburg; Parochie H.H. Nicolaas en Barbara 1281-1981.
7-1772: NOTERMANS, JOS - De kazematten; de ondergrondse vesting van Maastricht, [Reeks: Maastrichts Silhouet, nr. 11].
8-1292: NOTERMANS, JEF - Kultuur en literatuur in de Maasgouw vóór 1200; Bijdrage tot de geschiedenis der oud-nederlandse letterkunde.
3-798: NOÜET, IACQUES. - La Presence de Iesus-Christ dans le très-Saint Sacrement. , Pour servir de réponse au Ministre qui a écrit contre le perpetuité de la Foy de l'Église Catholique, touchant l'Eucharistie. Loüé soit les tres-Saint Sacrement. Seconde edition. .
1-3869: NOUWEN, HENRI - Met de dood voor ogen.
1-3862: NOUWEN, HENRI - Binnen geroepen.
1-3870: NOUWEN, HENRI - Moeder; Een In Memoriam.
1-3871: NOUWEN, HENRI - Met open handen; Notities over het gebed.
1-3872: NOUWEN, HENRI - Levende heenwijzing, Dienst en gebed in aandenken aan Jezus Christus.
1-3883: NOUWEN, HENRI - In de naam van Jezus, Over pastoraat in de toekomst.
1-3885: NOUWEN, HENRI - Tekens van leven, Intimiteit, vruchtbaarheid en extase.
1-3886: NOUWEN, HENRI - Een glimp van de overkant, Bespiegelingen over leven en dood.
1-3902: NOUWEN, HENRI J.M. - The return of the prodigal son, A story of homecoming.
1-3898: NOUWEN, HENRI - De woestijn zal bloeien, Stilte en gebed voor onze tijd.
1-3892: NOUWEN, HENRI - In het huis van de Heer, Bidden met iconen.
1-3889: NOUWEN, HENRI - Kun je de beker drinken?, De uitdaging van het geestelijk leven.
1-3904: NOUWEN, HENRI J.M. - Creative ministry.
1-3903: NOUWEN, HENRI J.M. - The wounded healer, Ministry in contemporary society.
1-3901: NOUWEN, HENRI J.M. - Im Haus des Lebens, Von der Angst zur Liebe.
1-3897: NOUWEN, HENRI - Een brief van troost en bemoediging.
1-3896: NOUWEN, HENRI - Een brief van troost en bemoediging.
1-3894: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis, Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-3891: NOUWEN, HENRI - In het huis van de Heer, Bidden met iconen.
1-3890: NOUWEN, HENRI - Keerpunt, Dagboeknotities 1985-1986.
1-3887: NOUWEN, HENRI - Een glimp van de overkant, Bespiegelingen over leven en dood.
1-3882: NOUWEN, HARRIE - Bidden om het leven, Het contemplatief engagement van Thomas Merton.
1-3881: NOUWEN, HARRIE - Met open handen; Notities over het gebed.
1-3878: NOUWEN, HENRI - De taal van het hart; drie gebeden.
1-3877: NOUWEN, HENRI - Brieven aan Marc, Over Jezus en de zin van het leven.
1-3875: NOUWEN, HENRI - Vreemdeling in het paradijs, Zeven maanden in een trappistenklooster.
1-3874: NOUWEN, HENRI - Vreemdeling in het paradijs, Zeven maanden in een trappistenklooster.
1-3873: NOUWEN, HENRI - Vreemdeling in het paradijs, Zeven maanden in een trappistenklooster.
1-3866: NOUWEN, HENRI - Moeder; Een In Memoriam.
1-3865: NOUWEN, HENRI - Pelgrimage, Zoektocht naar een spirituele manier van leven.
1-3864: NOUWEN, HENRI - Brieven aan Marc, Over Jezus en de zin van het leven.
1-3863: NOUWEN, HENRI - Alles nieuw; Een uitnodiging tot spiritueel leven.
1-3861: NOUWEN, HENRI - Binnen geroepen.
1-3858: NOUWEN, HENRI - Adam; Een vriendschap.
1-3859: NOUWEN, HENRI - Adam; Een vriendschap.
2-2824: NOUWEN, HENRI. - Een parel in Gods ogen., Gedachten over de betekenis van een mensenleven. Zevende druk. Uit het Engels vertaald Evert W. van der Poll..
2-2832: NOUWEN, HENRI. - Gracias., Dagboek uit Latijns- Amerika. Vertaling Margreet Stelling..
1-3905: NOUWEN, HENRI J.M. - With open hands, Photography by Ron P. van den Bosch and Theo Robert.
1-2019: NOUWENS, J. - Ik was de laatste ... ; Adriaen Floriszoon Boeyens lucht zijn gemoed bij Albino Luciani.
1-2018: NOUWENS, J. - Ik was de laatste ... ; Adriaen Floriszoon Boeyens lucht zijn gemoed bij Albino Luciani.
2-1954: NOUWENS, JAC. M.S.C. - De veelvuldige H. Communie, in de geestelijke literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw tot in de eerste helft van de 19e eeuw.
3-939: VILLA NOVA. - Sancti Thomae a Villa Nova. , Archiepiscopivalentini, ordinis. Concionum Sacrarum in dominicas anni et festa. Tomi Duo, quas divino mirifice afflatus spiritu. .
5-738: NOVATO, BAPTISTA - Eucharistici amores ex Canticis Canticorum enucleati a Io. Baptista Novato.
9-163: NOYES, ALFRED. - Voltaire. .
7-354: NUCHELMANS, J. / DIERICKX, G.F. (SAMENSTELLING) - Trias Homerica; II: Grammatica Homerica.
1-540: NUFFEL, J. VAN - Cantus in Honorem Beatae Mariae Virginis.
1-541: NUFFEL, J. VAN - Cantus in Honorem Beatae Mariae Virginis.
1-659: NUFFEL, J. VAN - Drie Geestelijke Meiliederen, Voor solo, koor, (tweestemmigad lib.) en orgel.
1-544: NUIJEN, PASTOOR C. - Kerkelijk Hymne-boek.
1-443: NUIJEN, PASTOOR C. - Kerkelijk Hymne-boek.
8-1293: NUIJTENS, E.TH.G. - De tweetalige mens; Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne [Proefschrift].
8-1294: NUIJTENS, E.TH.G. - De tweetalige mens; Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.
1-2996: NUIS, AAD - Het monster in de huiskamer, Een analyse van het Weinreb-rapport door Aad Nuis.
1-4269: NÚÑEZ, E.C., S.S.S. - Commentaire des Constitutions de la Congrégation du T.S. Sacrament; édition abrégée, Première Partie, Vol. I / Vol. II / Vol. III.
7-080: NUNN, JOHN F. - Ancient Egyptian medicine.
7-749: NUNNESII, PETRI JOANNIS / PERIZONII, JACOBI - Pompoii Melae de situ orbis Libri III.; Cum notis integris Hermolai Barbari, Petri Joannis Olivarii, Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, Isaaci Vossii, et Joacobi Gronovii; Accedunt Petri Joannis Nunnesii, Epistola de Patria Pomponii Melae, & Adnotata in Prooemium, atque duo priora Capita Libri I. et Jacobi Perizonii, Adnotate ad Libri I. capita septemdecim, curante Abrahamo Gronovio; Editio altera.
8-343: NURK, TIINA - XV-XVI sajandi Saksa Puulõikeid; Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikust Raamatukogust [Deutsche Holzschnitte aus dem XV.-XVI. Jahrhundert in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Staatlichen Universität Tartu; in Estonian language].
3-239: NÜSE, H. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden. , Derde deel. .
1-3908: NUSSBAUM, O. - Kloster, Priestermönch und Privatmesse, Ihr Verhältnis im Westen van den Anfängen bis zum hoher Mittelalter.
1-3909: NUYENS, A. - Pro Petri Sede (Voor Petrus' Stoel), De tijdelijke macht der pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid.
1-2039: NUYENS, A. - Rome in deszelfs verleden en heden.
7-1933: NUYENS, E.M.TH.W. - Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913.
5-384: NUZA, HIERONYMI BAPTISTAE DE LA - Homiliae illustrissimi, ac reverendissimi Domini D. Fr. Hieronymi Baptistae De La Nuza...; In evangelium, quod ligitur in solemnitate SS. Sacramienti Altaris, Cum quadam expositione Missae in utlima Homilia, eaq; per commoda concionibus in primitiis neomystarum primam Deo hostiam offerentium, utilique cum ad celebrandum, tum ad adiendum Missam cum devotione, & vera sublimium mysteriorum eius connitione; Ex ipsemet illius scriptus originalibus perquam accurate & diligenter collecta & excerptae per R.P. Fr. Joannem Laurentium Cayrosam FF. Praedicatorum Caesar-auguste; Tomus Quintus, quem latinitate donavit Joannes Nemesius Ephrataeus.
5-383: NUZA, HIERONYMI BAPTISTAE DE LA - Homiliae Quadragesimales Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus (in two volumes), Cum quadruplici indice: Primo, Sacrae Scripturae; Secundo, Rerum praecipurarum; Tertio, In Evangelia Dominicalia & Festa totius Anni Quadragesimalia; Quarto: Paraemiarum Hispanicarum.
8-2296: NYROP, KR. - Grammaire historique de la Langue Française; Tome Premier: Histoire générale de la langue française phonétique historique; Quatrième édition, revue par les soins de Pierre Laurant.
9-807: NYSTEN, P. - Dictionnaire de Médecine. , De chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire. Huitième édition, augmentée de plus d'un quart (par MM. Bricheteau; O. Henry; J. Briand). .
8-64: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld, Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam.
9-804: OBERMAIER, DR. HUGO; DR. FERDINAND BIRKNER. - Der Mensch aller Zeiten. , Band I: Der Mensch der Vorzeit. Band II: Die Rassen und Völker der Menschheit. .
1-3914: OCHOA, X. (PARAVIT AC DIGESSIT) - Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici.
1-4356: OCHSE, W. - Kirchliche Heimatkunde, Plaudereien mit Jung und Alt im Siegerland.
1-1840: ODDASSO, A. - Santa Caterina da Siena Infermiera.
1-226: ODELAIN, O; SÉGUINEAU, R - Lexicon der Biblischen Eigennamen, Übersetzt und für die Einheitsübersetzung der heilgen Schrift bearbeitet von Franz Joseph Schierse.
8-2201: ODOLANT-DESNOS, M. (ÉDITEUR) - Le Littératureur des Collèges, ou Morceaux choisis de littérature contemporaine en prose et en vers; Extraits e MM. de Barante, de Chateaubriand, C. Delavigne, Guizot, Lamartine, Thiers, Villemain, et autres écrivains du dix-neuvième siècle; avec des observations critiques; Tome Premier + Tome Second.
8-2474: OEFER, CH. - Briefen an eine Jungfrau über die Hauptgegenstände der Aesthetik; Ein Weihgeschenk für Frauen en Jungfrauen, Bearbeitet und herausgegeben von A.W. Grube; Mit 15 Stahlstichen und vielen Holzschnitten.
1-2756: OEHMEN, N. - Ruth, de moabitische. Een bijbelse bezinning over het mysterie van Christus en zijn Kerk, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 10).
7-3262: OERS, BERRY VAN - 100 jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam, 1893-1993, Uit de kronieken van een Harmonie.
7-3635: OERS, HENNIE VAN / SPAPENS, PAUL (REDACTIE) / WIJFFELS, LAURAN - Veel vermaak en weinig wol; De geschiedenis van de Tilburgse kermis.
7-2434: OEVER, NEEL VAN DEN - Van Boldershof tot nu: Al 100 jaar een goede buur 1907-2007, [Tweestromenlandreeks nummer 28].
8-1297: OEVER, KAREL VAN DEN - De Geuzenstad; Historische verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
7-1327: OFFERMANS, PAUL / FEIS, BERNT - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
7-1858: OFFERMANS, JOEP - De abdij Kloosterrade - Rolduc (1104-1830).
7-2469: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de Reductie (1550-1600).
2-202: OGNJANOFF, CHRISTO - Assisi-Sonette, Russische Visionen.
2-1955: OGTROP, H.J. VAN - In het Leerhuis van Matteüs, De schriftlezingen van de liturgie op zondag in hun relatie met het joodse geloofsgetuigenis, A-jaar.
1-4350: OHLERTH, R. EN DECKER, CHR. (TEKSTEN) / POLEC, A. (FOTO'S) - Credo...; Beelden van het christendom in Oost-Europa, Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van pater Werenfried van Staaten o.praem.
7-990: OHLY, FR. - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
7-2923: OIRSCHOT, ANTON VAN / AKERBOOM, JACQUES - Merkwaardigheden in Brabant.
7-2839: OIRSCHOT, ANTON VAN - Drie Heerlijkheden aan de Lei; Helvoirt, Haaren, Cromvoirt.
7-2790: OIRSCHOT, ANTON VAN / AKERBOOM, JAQUES - t Is zonde van Brabant.
7-2779: OIRSCHOT, ANTON VAN / GENNIP, PIETER ANTON VAN (SAMENSTELLING) - Optocht in Brabant, Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
7-2767: OIRSCHOT, ANTON VAN - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant; Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
7-1465: OIRSCHOT, ANTON VAN - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant; Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
7-2960: OIRSCHOT, ANTON VAN / AKERBOOM, JACQUES - t Is zonde van Brabant.
7-3056: OIRSCHOT, ANTON VAN (EINDREDACTIE) - Vreemd volk in Brabant.
7-776: OLDEKALTER, JOS (SAMENSTELLING) - Ad fundum; Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ...en hun betekenis.
10-115: OLDENDORPIUM. - Sev elementaria introductio ad studium iuris et aequitatis., 1terum edidit et praefatus est Carolus Antonius Martini Ictvs..
2-841: OLDENHOF, H.J. - Karmel Drachten, 1935-1985.
7-1276: OLLEFEN. L. VAN EN BAKKER, R. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, in 204 gravures en 7 kaarten [facsimile uitgave].
7-1275: OLLEFEN. L. VAN EN BAKKER, R. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, in 204 gravures en 7 kaarten [facsimile uitgave].
3-801: OLLIVIER, R.P.M.-J. - La Passion. , Essai Historique. .
1-3915: OLMEN, J. VAN - Zevental leerredenen uit het boek Tobias.
7-910: OLSCHKI, LEONARDO - De romanischen Literaturen des Mittelalters.
1-1769: OLSTHOORN, J.E. (SAMENSTELLING) - Heiligen van de Romeinse Kalender.
8-493: OMMEN, KASPER VAN / VROLIJK, ARNOUD / WARNAR, GEERT (REDACTIE) - Aangeraakt; Boeken in contact met hun lezers; Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer.
9-124: OMMEREN, WILLIAM M. VAN. - Mental Illness Affecting Matrimonial Consent. , Dissertation. .
7-138: ONASCH, KONRAD - Gross-Nowgorod; Aufstieg und Niedergang einer russischen Stadtrepublik.
9-1508: ONBEKEND. - The Good News of Our Lord Jesus Christ. , According to the four Evangelists (Pshitto of Mardin). Prepared at Mor Gabriel Monastery in Cooperation with Bible Society, 1998. .
9-1510: ONBEKEND. - Der Koran. .
9-1525: ONBEKEND. - Atlas of the Arab World and the Middle East. , With an introduction by C.F. Beckingham. .
9-1742: ONBEKEND. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1946. .
9-1770: ONBEKEND. - Keesings Historisch Archief. , Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren met voortdurend bijgewerkten alphabetischen index. 1940-1941; Deel IV. .
9-1628: ONBEKEND. - Het Vernietigingskamp. , Door Gevangene No. 172931. Met foto's..
9-1624: ONBEKEND. - De Wereld van Anne Frank / Anne Frank in the world. , 1929-1945. In Engels en Nederlands. .
9-1311: ONBEKEND. - Als het wintert...1934..
9-1312: ONBEKEND. - Als het wintert...1935..
9-1314: ONBEKEND. - Als het wintert...1937..
9-1307: ONBEKEND. - Negende winterboek van de wereldbibliotheek 1930-1931..
9-1304: ONBEKEND. - Pinokkio. , Panoramaboek. .
9-1289: ONBEKEND. - Sjors van de Rebellenclub, als circusartiest. , Inclusief Bij de Indianen. .
9-1256: ONBEKEND. - Mijn nieuwe Treinenboek. , In levende platen, panoramaboek. .
9-1254: ONBEKEND. - Onder de Gouden Wiek van de Engelbewaarder. , Oktober 1956. .
9-1255: ONBEKEND. - Onder de Gouden Wiek van de Engelbewaarder. , Oktober 1955, jaargang 67. .
9-1600: ONBEKEND. - Quick Boys '31. , 40 jaar R.K.S.V. Quick-Boys '31; 1931-1971..
9-1228: ONBEKEND. - Een dronk uit het Hemelsche Blauw. , Een Hindoesche liefdesgeschiedenis. Geïllustreerd door Rie Cramer. .
9-1224: ONBEKEND. - De Gouden Wiek. , 68e jaargang, 1956-1957. .
9-1223: ONBEKEND. - Onder de Gouden Wiek van de Engelbewaarder. , Speciale editie voor het Voortgezet Onderwijs. Nummer 1, Oktober 1955, jaargang 67. .
9-1222: ONBEKEND. - De Gouden Wiek. , No 1, 1 oktober 1957, 69e jaargang. .
9-1219: ONBEKEND. - Dreumes Dribbel wordt koetsier. , L.N. v. Groen. .
9-1209: ONBEKEND. - Eric de Noorman; Het Verbond der groene Dolken. , Deel XVII. .
9-1206: ONBEKEND. - De Leeuw van Bashra. , De Avonturen van Aram. .
9-1207: ONBEKEND. - De ondergang van Ur. , De Avonturen van Aram. .
9-1202: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 13-1. Taal en Letterkundige studiën voor Katholieke Jongelieden..
9-1199: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 7-1 en 8-1. Taal en Letterkundige studiën voor Katholieke Jongelieden..
9-1200: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 9-1 en 10-1. Taal en Letterkundige studiën voor Katholieke Jongelieden..
9-1201: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 11-1 en 12-1. Taal en Letterkundige studiën voor Katholieke Jongelieden..
9-1198: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 5-1 en 6-1. Taal en Letterkundige studiën voor Katholieke Jongelieden..
9-1197: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 3-1 en 4-1. Lectuur voor Katholieke Jongelieden, tot bevodering van Taalkennis, Stijl en Letterkundige Studie. .
9-1196: ONBEKEND. - Bloemkrans. , 1-1 en 2-1. Lectuur voor Katholieke Jongelieden, tot bevodering van Taalkennis, Stijl en Letterkundige Studie. .
9-1184: ONBEKEND. - Katholieke Kindertuin, of legenden voor kinderen: Lentetijd..
9-1112: ONBEKEND. - Nieuwe verzameling van uitgezochte fabelen voor de jeugd, ten dienste der scholen., zesde, verbeterde druk. .
9-1083: ONBEKEND. - Van een meisje door niemand bemind. , Klasbibliotheek, 33. .
9-1081: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 22e jaargang. .
9-1080: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 21e jaargang. .
9-1077: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Tijdschrift voor de katholieke jeugd. 50e jaargang. .
9-1068: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Tijdschrift voor de katholieke jeugd. 35e jaargang. .
9-1065: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 18e jaargang. .
9-1064: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 16e jaargang. .
9-1063: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 15e jaargang. .
9-1062: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Geïllustreerd Maandschrift voor de katholieke jeugd. 13e jaargang. .
9-1061: ONBEKEND. - De Engelbewaarder., Maandschrift tot bevordering van de godsdienstige opleiding der jeugd. 2e jaargang..
9-1763: ONBEKEND. - Ons Vrije Nederland. , 5e jaargang, no 18 en verder, 1946. Landelijk Geïllustreerd Weekblad. .
9-1762: ONBEKEND. - De Koninklijke Nederlandsche Landmacht. .
9-1649: ONBEKEND. - Hoe zal deze oorlog eindigen?, Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus, gegeven in Les vrayes Centuries et Prophéties. Samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean François Pasteur..
9-1621: ONBEKEND. - Weekblad 'De Schaakwereld'. , 2e Jaargang 1937-1938; No 1 t/m No 52..
9-1757: ONBEKEND. - De Vrijheid. , 1e jaargang (1951): 4,6; 2e jaargang (1952): 6,8t/m12; 3e jaargang (1953): 1t/m12; 4e jaargang (1954): 1t/m12; 5e jaargang (1955): 1t/m12; 6e jaargang (1956): 1t/m12; 7e jaargang (1957): 1t/m12; 8e jaargang (1958): 1. .
9-1769: ONBEKEND. - Keesings Historisch Archief. , Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren met voortdurend bijgewerkten alphabetischen index. 1931-1936. .
9-1766: ONBEKEND. - Het Leger in den Strijd. , Met De Strijd om Egypte; De Strijd in de Middellandsche Zee; Groot-Brittannië en de strijd in het Midden-Oosten. .
9-1761: ONBEKEND. - Documenten over de Engelsch-Fransche politiek tot uitbreiding van den oorlog. , Departement van Buitenlandsche Zaken, 1940 no4. .
9-1619: ONBEKEND. - R.K.V.V. Quick-Boys '31. , 50 jaar Venlo-Zuid. Van Hagerbuske tot Hagerhof..
7-2344: ONSTENK, JAN - Zes eeuwn in 't Ghesthuus; Een historie van mensen rond Sint Jan.
6-075: OOFT, C.D. - Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname [Proefschrift].
7-3200: OOMEN, J.A.A.M. - Alphen en Riel ein oude ansichten.
9-1595: OOMES, FR. - Wat moet gij hiervan weten?, Bakkerijlelaar Tilburg.
3-240: OOMS, JOANNES. - Verclaeringhe van de Feest-daghen van de Heylighe Kercke en de tyden van devotie., Dienstigh, Om alle feest-daghen met vrucht te vieren, en het geheel Jaer devotelijck over te brenghen.
2-187: OOMS, H. EN HOUBAERT, A. - Lijst van de provinciale oversten der Minderbroeders in België (1217-1955).
7-3550: OORD, KEES VAN DEN - De Gruyter; Geschiedenis van een kruideniersimperium.
7-3033: OORD, AD VAN DEN - Voor het oog van het kerkvolk; Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939.
7-3543: OORD, C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650; Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXII.
7-2606: OORD, AD VAN DEN / OOSTERHOUT, WIL VAN - Berkel-Enschot-Heusekom, drie zielen en één bestuurlijk hart.
7-3038: OORD, AD VAN DEN / DUN, PAUL VAN - Merk toch hoe sterk!; Moergestel schreef geschiedenis.
7-3831: OORD, AD VAN DEN - Voor het oog van het kerkvolk; Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939.
7-2918: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardige valkeniers sedert de zeventiende eeuw, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXIX].
1-3045: OORT, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan; eerste deel + tweede deel.
7-1709: OOSTENDORP, LIESBETH - Onze Lieve Vrouw in 't Zand; Legende, Historie, Verering.
7-3051: OOSTERHOUT, W.C.M. - Vijftig jaar Waterschap De Zandleij 1942-1992.
1-964: OOSTERHUIS, H. - Aandachtige Liedboek, 143 teksten om te zingen en ter overweging.
1-3918: OOSTERHUIS, HUUB - Van U is de toekomst - kome wat komt.
1-1042: OOSTERHUIS, H. - Gebeden en psalmen.
2-2112: OOSTERHUIS, HUUB - Op dood en leven.
7-2366: OOSTERWIJK, T.H. - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
2-2676: OOSTERZEC, J.J. VAN. - Nieuwe Leerredenen. .
3-241: OOSTERZEC, J.J. VAN. - Nieuwe Leerredenen. .
8-1299: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENSTELLING) - Arturistiek in artikelen; Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans, Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
8-1300: OOSTROM, FRITS VAN - Aanvaard dit werk; Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
8-1301: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer; Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
8-1298: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENSTELLING) - Arturistiek in artikelen; Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans, Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
7-807: OOTEGHEM, J. VAN - Bibliotheca Graeca et Latina, à l'usage des professeurs des Humanités gréco-latines.
2-1969: N.N. (HET KOMPAS) / JAN VAN OPBERGEN (EINDREDACTIE) - Goede weken, Een liturgieboek voor vieringen van Palmzondag tot Pinksteren.
3-803: OPSTRAET, JOANNEM. - Theologus Christianus sive Ratio studii et vitae, institutuenda a Theologo. , Qui se ad Ordines Sacros, atque ad Directionem Animarum disponit.Editio secunda auctior & correctior..
3-804: OPSTRAET, JOANES. - Dissertatio Theologica de conversione peccatoris, in quattor quaestiones divisa..
3-805: OPSTRAET, JOANNE. - Pastor Bonus seu Idaea Officium Spiritus et Praxis Pastorum. , In sex partes divisa (all bound together). Editio secunda. .
1-1506: OPTATUS O.F.M., P. - De geest van de dienares Gods moeder Joanna van Jesus, Stichteres der Congregaties van Penitenten-Recollectinen.
2-311: OPTATUS, P., O.F.M. CAP. - De geest van Clara.
2-293: OPVATTING EN REALISATIE ALBERT D'HAENENS, IN SAMENWERKING MET HET C.R.C.H. - Abdijen en Begijnhoven van België. Deel 4.
1-3920: ORBAAN,J.A.F. - Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605.
1-3919: ORBAAN,J.A.F. - Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605.
9-1730: ORBIK, HEINRICH RITTER VON. - Deutsche Einheit. , Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgrätz. Band I und II. 3. Auflage. .
1-3921: ORIGÈNE - Esprit en feu; Tome II: Le Christ, Parole de Dieu, Textes choisis et présentés par Urs von Balthasar.
1-2751: ORIGENES - Aanmoediging tot het martelaarschap, (Reeks: Kerkvaderteksten met commentaar; nr. 1).
5-740: ORIGENIS - Opera omnia, et quae ejus nomine circumferuntur Latine versa; Et ex variis Editionibus & Codicibus, manu exaratis Gallicis Italicis Germanicis & Anglicis collecta, recensita, atque annotationibus illustrata, cum copiosis Indicibus, vita Auctoris, & multis dissertationibus, Ex recentissima editione Parisiensi Domni Caroli Delarue, Presbyteri & Monachi Benedictini e Congregatione S. Mauri; Tomus Primus + Tomus + Tomus Secundus + Tomus Tertius.
5-739: ORIGENIS - Hexemplorum Origenis quae supersunt, multis partibus auctiora, quam a Flaminio Nobilio & Joanne Drusio edita suerint; ex Manuscriptis & ex Libris editis eruit & Notis illustravit D. Bernardus de Montfaucon, Monachus Benedictus è Congregatione S. Mauri, Accedunt Opuscula quaedam Origenis Anecdota, & ad calcem Lexicon Hebraïcum ex Vererum Interpretationibus concinnatum, itemque Lexicon Graecum, & alia quae praemissus initio laterculus indicabit; Tomus Primus + Tomus Secundus.
2-2583: D'ORLÉANS, L'ÉVEQUE. - Lettre De la Guéronnière., En Réponse a la Brochure La France, Rome et L'Italie..
8-2311: D'ORMESSON, JEAN (CHOISIE ET COMMENTÉE PAR) - Album Chateaubriand; Iconongraphie, Serie: Album de la Pleiade, Nr. 27; 457 illustrations.
8-846: ORNÉE, W.A. (REDACTIE) - Van Bredero tot Langendyk; Een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730.
8-1302: ORNÉE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips van Marnix Heer van St. Aldegonde; Een syntactisch-stilistische analyse [Proefschrift].
8-2269: ORSENNA, ERIK - La grammaire est une chanson douce.
2-1126: FR. MARIE PIERRE ORSÉOLO S.O.C. - St. Michel de Cuxa.
1-2254: ORSINI, M. L'ABBÉ - La Vierge; histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et l'histoire privée des Hébreux, Nouvelle édition illustrée; Tome Premier + Tome Deuxième.
1-2256: ORSINI, M. L'ABBÉ - La Vierge; histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et l'histoire privée des Hébreux, Nouvelle édition.
1-2255: ORSINI, M. L'ABBÉ - La Vierge; histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et les mœurs des Hébreux, Quatrième édition; revue, corrigée et annotée.
8-1303: ORWELL, GEORGE - De jaren in Birma; Roman.
1-1369: ORY, A. - Filumena, Actualisering na 1700 jaar van een dertienjarig prinsesje martelares toonbeeld voor onze tijd.
1-3433: ORY, A. - Filumena, Actualisering na 1700 jaar van een dertienjarig prinsesje, martelares, toonbeeld voor onze tijd.
1-1767: ORY, A. - Heiligen van toen, spiegel voor nu, Geestelijke begeleiding in het voetspoor van heiligen.
1-4329: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the sacristy of the Sienna hospital church, A study in Renaissance religious symbolism.
2-1337: OS, HENK VAN - The Way to Heaven, Relic veneration in the Middle Ages.
3-242: OS, W. VAN. - Vredelievende Gedagten over 't verkiezen van een Bisschop. , Waar in voornamelijk word aangetoond, dat menig Katholijk zo Geestlijk als leek van het Vereenigd Nederland in zijne Dierbaarste Kerk-Regten; bij den aanvang dezer Eeuwe zwaar verkort is. .
2-1338: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel, Reliekverering in de Middeleeuwen.
2-1339: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel, Reliekverering in de Middeleeuwen.
2-1227: OS, HENK VAN - Gebed in schoonheid, Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
2-2805: OS, HENK VAN. - Gebed in Schoonheid., Schatten van privé- devotie in Europa 1300- 1500. Met medewerking van Eugène Honée, Hans Nieuwdorp en Bernhard Ridderbos. Deze uitgave verschijnt n.a.v. de tentoonstelling 'Gebed in schoonheid. Schatten van Privé- devotie 1300- 1500'
7-2425: OS, JOHAN VAN - Leeuwen en Elisabeth; De parochiële voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de Stichting 'St. Elisabeth' 1932-1982.
7-3725: OS, EMBRECHT VAN (BEWERKING AD DE BEER) - Alles was gericht op vernedering; Tilburger Embrecht van Os onder curatele van de SS. 1943-1945, Tilburgse Bronnenreeks 5.
1-3922: OSBORN, E. - Anfänge christlichen Denkens; Justin, Irenäus, Tertullian, Klemens, Übersetzt, bearbeitet und herausgegeben von Johannes Bernard.
8-2418: OSKAMP, H.P.A. - The voyage of Máel Dúin; A study in early English voyage literature; Followed by en edition of Immram curaig Máele Dúin from the Yellow Book of Lecan in Trinity College, Dublin.
9-1246: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN. - Corrie en de Kaboutertjes. , Tweede druk. .
9-1248: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN. - Arthur's Viool. , Vervolg van De kleine Frits. Tweede druk. .
9-1244: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN. - Twee Vrinden. , 2e geïllustreerde druk. .
9-1245: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN. - Het Meisje uit Amerika. , Geïllustreerd. Tweede druk. .
9-1240: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW VAN. - Frank en Paula. , Derde druk. .
7-181: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des byzantinischen Staates, Mit zwei Karten im Text und sechs Karten auf Bleiblättern.
8-2479: OSWALD (HERAUSGEGEBEN VON) - Bruchstücke aus Karl Bertold's Tagebuch.
7-3313: OTTEN, AD / THELEN, TON - Kasteel Gemert; Een beknopte geschiedenis.
7-3308: OTTEN, AD - De verstiging van de Duitse Orde in Gement 1200-1500, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van Gemert, nr. 13.
1-1643: OTTENHOF, W. - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951, Bij het derde eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
1-760: OTTO, TH. - Perlen alter Tonkunst, Eine Auslese der schönsten Volkslieder und Kunstgesänge des A-Kapella-Stils aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. Für drei bis vierstimmigen Frauenchor bearbeitet von Theodor Otto.
1-3923: OTTO, B. - Die Nachricht kam über die Alpen.
2-517: OTTO, B. (ZUSAMMENGESTELT VON) - Sie leben anders, Dokumentarischer Bildband über die Orden, Kongregationen und Missionsgesellschaften der Katholischen Kirche.
7-1361: OUD, P.J. - Het jongste verleden; Parlementaire geschiedenis van Nederland; Deel I + II + III + IV + V + VI (1918-1940).
7-2395: OUDEN HENGEL, GERARD - Tien jaar sprokkelingen onder de toren.
7-2260: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt; Vervangende een Generale Beschrijvinge, mitsgaders de Privilegien, Keuren, Hant-vesten, Costuymen, Herkomens, Observantien ende Gewijsdens van voorz. Landen.
1-4572: OUDENRIJN, M.A. VAN DEN - De Armeniërs en hunne Kerk, (Serie: Het Christelijke Oosten; Tweede Reeks, Deel II).
2-24: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
7-2875: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN / VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXVIII].
7-3561: OUDHEUSDEN, JAN VAN - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch, Met foto's van Ernst van Mackelenbergh.
7-3562: OUDHEUSDEN, JAN VAN - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch, Met foto's van Ernst van Mackelenbergh.
7-3095: OUDHEUSDEN, JAN VAN / TERMEER, HENK (REDACTIE) - Tussen vrijheid en vrede; Het bevrijde zuiden september '44 / mei '45.
2-615: OURY, G.-M. - Les moines.
8-2361: OUSBY, IAN (EDITED BY) - The Cambridge Guide to literature in English.
1-4848: D'OUTREIN, JOHANNES - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is vervattet in den Heidelbergschen Catechismus; Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt door Johannes d'Outrein, In den tweeden druk daar bygevoegt de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en Vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe; De Sevende Druk, van veel fouten gesuivert.
7-2620: OUWERLING, H.N. - Geschiedenis der dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden [Heruitgave van het oorspronkelijke werk uit 1933].
8-1557: OUWERSLOOT, D. / LASTDRAGER, A.J. - Bloemen van Nederlandsche dichtkunst, voor de jeuged.
1-413: OUYTSEL, R. VAN - 80 Franciskaanse liederen, Ten dienste van de koren.
7-1437: OVERBEKE, AERNOUT VAN - Anecdota sive historiae jocosae; Een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes, Uitgegeven door Rudolf Dekker en Herman Roodenburg, met medewerking van Harm Jan van Rees.
1-3000: OVERZEE, KLAAS VAN - Buber en Israël; utopie en dialoog.
9-186: OVERZEE, DR. P. VAN. - Het moderne humanisme in Nederland. , Enkele nederlandse humanisten in de 17e eeuw; Het humanisme in de 18e eeuw; Het humanisme in de 19e en 20e eeuw..
7-1270: OVERZEE, P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden, Deel I: Moderne Devotie - Bijbels humanisme - Humanistisch christendom.
7-689: OVIDE - Les Métamorphoses; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quatrième, Traduites par J.G. Dubois-Fontanelle; Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de notes par l'auteur, avec le texte Latin, et fig.; On y a joint un Dictionnaire Mythologique, et des notes explicatives d'après Banier, Dupuis, Noel etc., par F.G. Desfontaines.
7-690: OVIDE - Morceaux choisis des Métamorphoses [texte en Latin]; Avec une introduction et dos notes par Paul Lejay.
7-692: OVIDIUS - Bloemlezing uit de werken van Publius Ovidius Naso, Met inleidingen, verbindenden tekst en aantekeningen door dr. Jan van Gelder en dra. A.F. Ruitenberg-De Wit.
7-373: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der Platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
8-346: OWENS, L.T. - J. H. Mason 1985-1951, Scholar-Printer.
3-575: D'OXENSTIRN. - Pensées de Monsieur le Comte D'Oxenstirn sur divers sujets, avec réflexions morales du même Auteur. , Nouvelle édition, revue & corrigée, tant pour le style que pour les citations. Tome I et II (bound together). .
1-2971: OZ, AMOS - Totterdood.
2-1671: OZANAM, ZEER EERW. HEER C.-A. - Handboek der godsvruchtige dienstmeiden.
2-1233: OZINGA, M.D. - De gotische kerkelijke bouwkunst, 124 foto's van Hans Sibbellee en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
7-2445: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel VI: De Provincie Groningen; Eerste Stuk: Oost-Groningen, Met afbeeldingen naar teekeningen van W.A. Hemsing, H. van der Wal en anderen en naar foto's van J.P.A. Antonietti, W.A. Hemsing en anderen.
7-480: PAASSEN, G.R. VAN - Inleiding tot het Griekse denken.
7-074: PAASSEN, D. VAN / PASSENIER, A. (REDACTIE) - Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte; Een bronnenonderzoek.
5-386: PACAUT, LE R. P. - Discours de piété sur les plus importants objets de la religion, ou Sermons pour l'Avent, le Carême, et les principaux mystères, Tome I + Tome II.
5-387: PACCA, BARTHOLOMEO - Notizie sur Portogallo con una breve relizione della Nunziantura di Lisbona gia Nunzio Presso quella real corte / Relazione del Viaggio di Pio Papa VII. A Genova nella primavera dell' anno 1815. e del duo ritorno in Roma.
3-245: PACHTER, FELIX DE. - Korte beschryving van het dierbaar bloed van onzen zaligmaker Jesus Christus. , Aengebragt te Brugge den 7en april 1150, en daer op nieuw verheven den 3en meye 1819 door Felix de Pachter. .
2-70: PACI, CARMELO - Monreale. The Benedictine Cloister, A guide tot the visit and interpretation of its symbols.
3-807: PAGANI, PRIESTER JOH.BAPT. - Andachtsbuch zur Anbetung des Allerheiligsten Altars-Sakramentes. , Vierte Auflage. .
1-41: PAGELS, E - De Gnostische Evangeliën.
1-72: PAGELS, E - Beyond belief, The Secret Gospel of Thomas.
5-388: PAGÈS, M.E. - Dissertation sur le Prêt à Intérêt; dans laquelle l'Encyclique Vix pervenit de Benoît XIV, sur la matière de l'usure, est clairement exposée.
8-2358: PAGETT, ANDREW (EDITED BY) - The Lakeland Poets; In the footsteps of William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey and others.
7-966: PAINTER, SIDNEY - A history of the Middle Ages 284-1500.
8-2195: BRUEYS / PALAPRAT - Oeuvres choisies de Brueys et Palaprat, avec une notice sur l'un et l'autre auteur.
1-4665: PALLAVICINO, KARDINAL SFORZA - Geschichte des Tridentinischen Conciliums, Erster Band und Zweiter Band (in one volume).
7-605: PALLOTTINO, MASSIMO - Les grands sciècles de la peinture; La peinture Étrusque.
7-065: PALLOTTINO, MASSIMO - Italien vor der Römerzeit.
2-527: PALM, J. - Kloosters in Nederland, Plaatsen voor bezinning en inspiratie.
5-836: PALM, J.H. VAN DER - De Apocryfe Boeken des Ouden Verbonds; Tweede stuk [Het Boek Baruch / Tweede Aanhangsel tot de profetien van Daniel, behelzende de geschiedenis van Suzanna / Aanhangsels tot het Boek Esther / Het gebed van Manasse / Het Boek genaamd Tobias / Het Boek genaamd Judith / Het Vierde Boek van Ezra].
3-1099: PALMA, LUDOVICUS DE - Dryerhande Tractaet: d'Eeerste van het ghebruyck en misbruyck van de H. Communie; 't Tweede Oefeningen ende meditatien tot bereydinghe van de H. Communie; 't Derde Meditatien van het leven en doodt van de Alderheylighste Maghet Maria , Getrocken uit de Spaensche handschriften vanden E. P. Ludovicus de Palma.
9-18: PALMIERI, DOMINICUS. - Institutiones Philosophicae. , Quas tradebat in collegio Romano Societas Iesu. Volumen 3m, pneumatologia-theologia. .
3-809: PALUDANUM, F. MICHAELEM. - Apologia Constitutionis Urbanianae. , Quae incipit in eminenti ecclesiae, divisa in duas partes (bound together). Bound with: R.P. Aegidii Gabrielis moralis doctrinae reiteratum examen ejusque Catholica Repetita Castigatio (Leodii, Petri Danthez, 1683). .
1-3927: PAMPHYLI, EUSEBIUS - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli, Boek V-VII, Bewerkt door H.U. Mdyboom.
1-3928: PAMPHYLI, EUSEBIUS - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli, Boek VIII-X, Bewerkt door H.U. Mdyboom.
7-1899: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Romeins Maastricht en zijn beelden.
7-1762: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden.
6-217: PANIKKAR, RAIMUNDO (EDITOR) - The Vedic experience Mantramañjar?; An anthology of the Vedas for modern man and contemporary celebration, Edited and translated with introductins and notes by Raimundo Panikkar, with the collaboration of N. Shanta, M.A.R. Rogers, B. Bäumer, M. Bidoli.
1-4354: PANK, O. - Ich bin bei euch alle Tage; Ein chrisliches Lebensbuch in Bild und Lied, Original-Prachtausgabe.
7-2838: PANKEN, P.N. / SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - langs 's-Heren Wegen; Veldkapellengids voor Noord-Brabant, Uitgave van Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant; Nieuwe Reeks, nr. 9.
8-1304: PANNWITZ, RUDOLF - Albert Verwey und Stefn George; Zu Verwey's hundertstem Geburtstag.
2-969: PANZER, ST. - Observanz und Reform in der Belgischen Karmelitenprovinz 1623-1649.
7-829: PAOLI, U.E. - Vita Romana; Het leven in het oude Rome.
2-1244: PAOLUCCI, A. - Het ontluiken van de renaissancekunst, De deuren van de doopkapel te Florence.
2-842: PAPÀSOGLI, G. - Teresa Margherita Redi.
7-430: PAPE, W. - Wörterbuch der griechischen Eigennamen; Zweite Hälfte, ? - ?, Dritte Auflage, neu bearbeitet von dr. Gustav Eduard Benseler.
1-1118: PAPINI, G - Sint Augustinus, De geschiedenis eener ziel, geautoriseerde vertaling uit het Italiaansch door Ellen Russe.
1-3018: PARFITT, W. - The elements of the Qabalah.
8-670: PARISE, GOFFREDO - L'odore del sangue, A cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini.
7-1326: PARKER, GEOFFREY - Van Beeldenstorm tot Bestand.
3-2039: PARMENTIER, F.J. - La Bibliothèque Jansénienne de l'Église d'Utrecht, Répertoire d'imprimés janséniens et anti-janséniens ...; avec une table chronologiqche et une liste de évêchés mentionnés.
3-810: PAROCCHI, S.É. LE CARDINAL. - Oeuvres Pastorales de S.É. De Cardinal Parocchi. , Successivement Évêque de Pavie et Archevêque de Bologne, présentement Vicaire-Général de Sa Sainteté Léon XIII. Trauites de l'italien avec l'autorisation de l'auteur, par l'Abbé Joseph Bonnet. .
1-1150: PARONETTO, V. - Augustinus, De boodschap van een leven.
2-617: PARPERT, FR. - Der monastische Gedanke.
1-200: O.R.V. PARRINDER, G. - De Grote Godsdiensten, Historisch en actueel met onder andere Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam.
1-1101: PARROT, A. - Abraham en zijn tijd, Deel XII in de serie Bijbel en archeologie.
2-1858: PARSCH, PIUS UND BERON, RICHARD OSB (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Wochenpsalter des Römischen Breviers, Lateinisch-Deutsch, Im Anschluss an die Messbücher von Anselm Schott OSB herausgegeben.
2-1922: PARSCH, PIUS - Laetare, Liturgische gedachten over de Missen van het Tijdeigen van het kerkelijk jaar.
7-2335: PAS, W. VAN DER - Tussen Vecht en Oude Rijn; Beschrijvende geschiedenis van noord-west Utrecht naar aanleiding van het eeuwfeest der R.K. Parochie Kockengen.
8-2206: PASCAL, BLAISE - Les provinciales.
8-1305: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Verbum obscurum; Aphorismen.
8-694: PASOLINI, PIER PAOLO - Empirismo eretico.
6-043: PASQUIER, ALEX - Amérique 1944.
6-1064: PASSEN, R. VAN / ROELANDTS, K. - Toponymie van Wilrijk, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën VII].
5-741: PASSERINI, F. PETRI MARIAE (DE SEXTULA ORDINIS PRAEDICATORUM) - Tractatus De elecdtione Canonica, in quo Quaestiones omnes ad rem pertinentes, facili, & accurata methodo expediuntur; Cum Indice capitum, et Rerum locupletissimo.
8-1306: PASTERNAK, BORIS / FREIDENBERG, OLGA - Contradans in brieven, 1910-1954, Serie: Privé-Domein, nr. 142.
8-2490: PASTERNAK, BORIS - Doktor Schiwago; Roman.
1-1484: PASTOR, L. - Johannes Janssen 1829-1891, Ein Lebensbild, vornehmlich nach den ungedruckten Briefen und Tagebüchern desselben.
5-392: PATAVINO, CAROLI A S. ANTONIO - Antiquorum scriptorum Latinitas selecta; Plurimis observationibus, documentisque patefecta, cura & opera Caroli a S. Antonio Patavino, anconitani, Religionis clericor. Regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum, excellentissimo principi Augusto chisio dedicata.
8-1307: PATER, J.C.H. DE - Jan van Hout (1542-1609); Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
2-217: PATER MARCUS, MINDERBROEDER - CAPUCIJN - Echte kinderen van St. Franciscus, Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en eerbiedwaardigen van de Orde der Minderbroeders-Capucijnen.
2-216: PATER MARCUS, MINDERBROEDER - CAPUCIJN - Echte kinderen van St. Franciscus, Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en eerbiedwaardigen van de Orde der Minderbroeders-Capucijnen.
7-4031: PATER GERVASIUS O. M. CAP. JANSSEN, H.C. (REDACTIE) - Groot Tilburg; Weekblad; Jaren 1945-1949; Losse afleveringen [verkoop per losse aflevering].
2-909: PATER ANDREAS VAN DE H. MARIA, O.C.D. - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel, Een geschiedkundige bijdrage.
1-1516: PATRIGNANI, J. - La Dévotion a Saint Joseph, Établie par les Faits.
5-393: PATRITII, FRANCICI XAVIERII - De Evangeliis; Libri Tres (Liber I + II + III, in two volumes).
5-742: PATRIZI, CONSTANTINO (CARDINALI) / SACRA RITUUM CONGREGATIONE - Urbis et Orbis Concessionis Tituli Doctoris, et extensionis ejusdem tituli ad universam ecclesiam neque non Officii et Missae sus ritu dupl. de Comm. Doctorum Pontificum, in honorem Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio, Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris ac olim Episcopi S. Agathae Gothorum / Summarium additionale,in quo exhibentur, a quibusdam elaborata Responsa ad difficultates contra doctrinam moralem S. Alphonis, al clarissimo P. Antonio Ballerini, Soc. Jesus, objectas, et in animadversionibus R. P. promotoris fidei allegatas.
1-3931: PATTIST, M.J. - Ausonius als christen (Proefschrift).
1-3930: PATTIST, M.J. - Ausonius als christen (Proefschrift).
9-993: PAUL, TESSA. - Tiffany. , Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden. .
7-1525: PAUL, H. - Nederlanders in Japan 1600-1854; De VOC op Desjima.
1-3932: PAULISSEN, J.H.J., O.F.M. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M. (Proefschrift).
1-1436: PAULISSEN O.F.M., J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M., Academisch proefschrift.
7-3336: PAULUSSEN, JOS - Twee eeuwen Goirle, Deel 7: Leven in de landbouw.
3-812: PAULY, F. ANDREAE. - Epitome Itinerarii Filii Dei. , Orde Harmonico ex IV Evangelistis Contexta. Commentariis illustrata, variis Appendicibus locupletata, omnium utilitati consecrata, etc. .
3-813: PAULY, F. ANDREAE. - Prolegomena Bipartita in S. Scripturam cum Appendice de Vindiciis Librorum Deutero-Canonicorum V&N Testamenti. , Ex variis Authoribus collecta, digesta, & udui Studiosae praesertim Juventutis Ordinis & Provinciae Fratrum Minorum Recollectorum Germaniae inferioris accommodata. .
3-814: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Tractatus Theologicus de Casibus Reservatis in Dioecesibus. , Antuerpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. .
3-815: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Tractatus Theologicus de Casibus Reservatis in Dioecesibus. , Antuerpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. Accedit: Tractatus alter de Labaïsmo; cum Decretis ad idem objectum pertinentibus. Editio tertia. .
8-1958: PAUWELS, FRANÇOIS - Verzamelde gedichten.
5-394: PAUWELS, JOSEPHO - Tractatus Theologici de casibus reservatis; Tomus Secundus, in duas partes divisus (in one volume), quarum prima, de reservatis Reulariam; altera, de Pontificiis.
3-246: PAUWELS, J.A.F. - Het nuttig en genoegelyk Tyd-verdryf, of Geestelyke punt-dichten., Bestaende uyt I. Kortbondige Lof redens der Heyligen; II. Hertroerige Zeden- lessen ter Deugd; III. Boertige Zin greepen tot vermaek. .
3-816: PAUWELS, F. JOSEPHO. - Magnum Matrimonii Sacramentum. , Reductum in Casus, plerosque factosm nonullos fictos, omnes moraliter possibiles. Cum Quaestionibus intercalaribus ex universa Theologia Morali. Opus, in IV Tomulos Distributum. Et es probatissimis Doctoribus, tum Theologis, tum Canonistis, Belgis, Gallis, Germanis, Italis, Hispanis & aliis: utroque Jure, Decretis Concilii Tridentini, Declarationibus Cardinalium, Decisionibus Ratae Romanae collectum, cum Prolegomenis de Jure Canonico etc. Tomus I+II. .
8-1309: PAUWELS, J.L. - Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore; Een taalkundige en folkloristische studie.
8-1308: PAUWELS, J.L. - Verzamelde opstellen, Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
8-656: PAVESE, CESARE - Poesie del disamore, e altre poesie disperse.
8-710: PAVESE, CESARE - Poesie edite e inedite, A cura di Italo Calvino.
8-689: PAVESE, CESARE - Raconti 1 + 2.
8-688: PAVESE, CESARE - La bella estate; Con un saggio di Furio Jesi.
8-686: PAVESE, CESARE - Il mestiere di vivere 1935-1950.
8-687: PAVESE, CESARE - Tra donne sole, In appendice la sceneggiatura del film Le Amiche di Michelangelo Antonioni; Nuova edizione con l' aggiunta delle lettere di Cesare Pavese e Italo Calvino.
8-657: PAVESE, CESARE - Paesi tuoi.
8-1310: PAVESE, CESARE - Leven als ambacht, Nieuwe, aangevulde en geannoteerde editie met een inleiding door Patricia de Martelaere.
8-2374: PAVESE, CESARE - Selected letters, 1924-1950, Edited, translated from the Italian and with an Introduction by A.E. Murch.
6-333: PAVY, LOUIS-ANTOINE-AUGUSTIN - OEuvres de Monseigneur Louis-Antoine-Augustin Pavy, Évêque d'Alger; Mandements, Instructions, Lettres pastorales et Discours; Tome I + Tome II.
9-1507: PAYNE, ROBERT. - The History of Islam. .
2-1256: PEšINA, J. - Tafelmalerei der Spätgotik und der Renaissance in Böhmen, 1450-1550.
1-2958: PEARL, CH. - Rasji; een middeleeuws joods denker.
1-4330: PEARLMAN, M. - In de voetstappen van de profeten, foto's David Harris.
1-2919: PEARLMAN, M. - De Makkabeeën.
1-1865: PEARLMAN, M. - Moses, where it all began.
9-1519: PEARSON, H.&J.D; E. VAN DONZEL. - The encyclopaedia of Islam. , New edition. Index to Volumes I-III. .
9-1520: PEARSON, H.&J.D; E. VAN DONZEL. - The encyclopaedia of Islam. , New edition. Index to Volumes I-V; and to the Supplement, Fascicules 1-6. .
9-1706: PECHEL, RUDOLF. - Deutscher Widerstand. .
9-759: PEDERSEN, B. MARTIN. - Fine Art Photography 2. .
8-1311: PEEREBOOM, J.J. - In ben niets veranderd; Journalen, Serie: Privé-Domein, nr. 45.
1-3933: PEERLINCK, FR. - In de schaduw van de kathedraal; 25 years Holy Family Parish in Antwerp / Belgium 1972-1997.
7-3548: PEETERD, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, Serie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving.
7-1693: PEETERS, PAUL - Nederlandse Volkskundige bibliografie; Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven; XXXV: Volkskunde 1961-1990, Woord vooraf en geschiedenis van het tijdschrift door dr. Stefaan Top.
2-2032: PEETERS, PASTOOR - Santjes, 50 voor de Eerste Communie, 100 voor de Plechtige Communie, 10 voor het Heilig Vormsel.
8-847: PEETERS, CONST. H. - Nederlandsche taalgids, woordenboek van belgicismen, Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch.
7-2990: PEETERS, K.C. - Volkskunde en archeologie, [Reeks: Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, Deel XI].
6-928: PEETERS, THEOPHIEL - Oudkempische volksliederen en dansen; Eerste Bundel + Tweede Bundel + Derde Bundel, Verzameld en van begeleiding voorzien door Theophiel Peeters.
1-3934: PEETERS, H. - Doctrina Joannis Driedonis a Turnhout de Concordia Gratieae et Liberi Arbitrii.
2-1612: PEETERS, J.-K. (BEWERKING) - Klein misboek, Een inleiding tot het Roomsch Missaal.
1-653: PEETERS, F. - Practische Methode voor Gregoriaansche Begeleiding.
8-2496: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
1-4883: PEETERS, C. / MONSIEURS, J. - De christen onderwezen, of de Mechelse Catechismus in onderwijzingen aan het volk voorgedragen, Eerste + Tweede + Derde + Vierde Boekdeel.
7-3936: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1945-1980.
7-3937: PEETERS, RONALD / SCHILDERS, ED - Katholiek Tilburg in beeld.
7-3935: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1865-1945.
7-3933: PEETERS, RONALD / GILS, JEF VAN - Tilburgers in beeld.
7-3840: PEETERS, RONALD - Koning Willem II, Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg.
7-3744: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
7-3743: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
7-3689: PEETERS, RONALD / SCHILDERS, ED / SPAPENS, PAUL / WAGEMAKERS, TON - Tilburg verzamelt!.
8-2312: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres poétiques complètes, Bibliothèque de la Pleiade, Nr. 60; Introduction de François Porché, Chronologie de la vier en de l'Oeuvre par Pierre Péguy, Notes par Marcel Péguy.
8-2285: PÉGUY, CHARLES - Le sonnet L'épave, suivi de fragments du porche du mystère de la deuxième vertu mystère des saints innocents des sept contre Paris de la tapisserie de Notre Dame et d'ève.
7-3228: PEIJNENBURG, J.W.M. - Geschiedenis van Bladel & Levensbeschrijving van August Snieders, Uitgegeven bij gelegenheid van de Sniederieën van 9-17 juni 1962.
7-3003: PEIJNENBURG, J.W.M. - Joducus Smits en zijn TIJD [Proefschrift].
7-4024: PEIJNENBURG, J.W.M. - Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877, Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
7-4025: PEIJNENBURG, J.W.M. - Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877, Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
7-2834: PEIJNENBURG, J. - Zij maakten Brabant katholiek, De geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch; Deel 1: Van evangelisatie tot schuurkerken + Deel 2: Van Vicariaat tot Vaticanum II.
7-2835: PEIJNENBURG, J. - Zij maakten Brabant katholiek, De geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch; Deel 1: Van evangelisatie tot schuurkerken + Deel 2: Van Vicariaat tot Vaticanum II.
7-2815: PEIJNENBURG, J.W.M. - Kerk in verdrukking.
7-2826: PEIJPER, DION DE / STEENHOVEN, RINUS VAN - 50 jaar hengelsport in Wagenberg, Een overzicht uit de periode 1957-2007, bijeengebracht door leden en samengevoegd door Dion de Peijper & Rinus van Steenhoven.
2-324: PEKALSKI, P. - De Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf van Jerusalem.
7-3209: PEL, HANS - Dienstbaar en gedreven; Religieuze communiteiten in Boxtel en Liempde, 1500-2005.
7-2910: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCVIII].
7-3355: PEL, HANS - Een onmiskenbaar kloosterlijk huis; Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007.
7-3241: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVIII.
7-3585: PEL, HANS - Een onmiskenbaar kloosterlijk huis; Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007.
1-3008: PELAEZ DEL ROSAL, J. (COORDINATED BY) - The Jews in Cordoba (X-XII centuries).
2-491: PELEMAN, B. (ALGEMENE SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Abdijen in Vlaanderen / Abbayes en Flanders / Abteien ein Flandern / Abbeys in Flanders.
8-1959: PELEMAN, BERT - Bij zandloper en zeis; Gedichten.
8-643: PELLACANI CASTELLO, ADA M. - Con Dante nella Bolgia dei Dantisti (Appunti per centenario del 2021).
8-664: PELLEGRINI, RIENZO - Lettere garibaldine di Riccardo Luzzatto.
5-396: PELLEGRINI, GIUSEPPE - Instruzioni catechistiche per le Sante Missioni del B. Leonardo da Porto Maurizio.
7-337: PELS, E.E. - Vormen van opspraak; taal- en denkstructuren bij Herakleitos [Proefschrift[.
8-618: PELT, P. VAN - Swahili.
1-3935: PELZER, A. - Mélanges Auguste Pelzer, Études d'histoire litéraire et doctrinale de la Scolatique médiévale, offertes à Monseigneur Auguste Pelzer à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire.
7-1093: PELZER, AUGUSTE - Abréviations latines médiévales.
2-578: PENNING DE VRIES, P. SJ - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid, Met de regel van de heilige Augustinus.
2-550: PENNING DE VRIES, P. SJ - Zusters van Liefde.
1-3938: PENNING DE VRIES, P. - Geestelijke lezing uit de Sociëteit van Jezus.
2-473: PENNING DE VRIES, P. SJ - Geestelijke lezing uit de Sociëteit van Jezus.
1-1549: PENNING DE VRIES S.J., P. - Maria van Jezus.
1-1471: PENNING DE VRIES S.J., P. - Ignatius.
1-5195: PENNOCK, J.A.M.J., M.S.C. - Persoonlijkheid en opvoeding, Grondslagen van een actueel probleem in het licht van Thomas' leer (Proefschrift).
9-1569: PENZIG, DR. RUDOLPH. - Logengespräche über Politik und Religion. , Nachdruck (1923), Reprint..
1-2979: PERATH, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
1-4626: PERCHE, FR. - Sur les routes des pèlegrinages en France, Cartes dessinées par Michel Pluvinage.
3-247: PERDUYN, P. GISLENUS. - LXXII. Instrumenten der goede wercken van den H. Benedictus. , Aengewesen in synen Regel, cap.4. Door d'honigvloeyentheid des H. Bernardi sacht en soet gemaeckt tot gebruyck van d'opperste volmaecktheid. Alles getrocken op Sermoonen voor alle de Sondagen des Jaers. .
3-817: PERERII, BENEDICTI. - Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu. , Primus Tomus Selectarum Disputationum in sacram scripturam, continens super libro Exodi centum triginta septem Disputationes. Secundus Tomus continens centum octoginta, octo Disputationes super Epistola beati Pauli ad Romanos. Quam accuratissime fieri potuit ab ipso authore denuo recognitus, illustratus & emendatus. .
1-1630: PEREY, L. - Histoire d'une Grande Dame au XVIIIe siècle, La Comtesse Hélène Potocka.
5-397: PERII, PETRI FRANCISCI - Theolog.ae Dogmaticae, Principia naturalia, Geometrica methodo exposita; Tomus I + Tomus II, Ad demonstrandam externam Fidei certitudinem, atque anfallibilitatem Romanae Ecclesiae in Fide, & moribus docendis ordinata.
8-1960: PERK, JACQUES - Gedichten.
8-1962: PERK, JACQUES - Jacques Perk's Mathilde-cyclus, in den oorspronkelijken vorm hersteld door A.C.J.A. Greebe.
8-1538: PERMENTIER, LUDO (SAMENSTELLING) - Spelling [compleet met cd-rom].
7-948: PERNOUD, RÉGINE - Afrekenen met de middeleeuwen.
7-1030: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
1-1488: PERNOUD, R. - Vie et Mort de Jeanne d'Arc, Les témoignages du procès de réhabilitation 1450-1456.
8-187: PERNOUD, RÉGINE - Héloïse et Abélard, Bibliothèque de Culture Historique.
1-3939: PERNOUD, R. - La Vierge en les Saints au Moyen Age.
1-1539: PERRAUD, MGR. - Messeigneurs Lavigerie & Deschamps, Discours (Lavigerie), OEvres Complètes (Dechamps).
8-2377: PERRAULT, CHARLES - The vindication of wives, With illustrations by Clauss; Miniature Books.
8-848: PERRE, RUDOLF VAN DE - André Demedts.
2-2691: PERRODIL, VICTOR DE. - Élévations a dieu., De L'ordinaire de la Sainte messe. D'une notice sur Bossuet..
3-820: PERRONE, J. - Praelectiones Theologicae, quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone e Societate Jesu. , In eodem collegio Theologiae Professor. Editio, post secundam romanam, diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota Europa hucusque excusarum duodecima. Accurante Migne. Tomus Prior et Tomus Posterior. .
1-1307: PERROY, H. - Une Grande Humble, Marie-Victoire-Thérèse Couderc, Fondatrice du Cénacle (1805-1885).
8-337: PERRY-GORE, NOEL - Coherence through the eyes of Mary; A Christmas sermon, With designs by the author rendered as wood engravings by Simon Brett, and a foreword by Alan Webster.
8-2008: PERSE, SAINT-JOHN - Exil; Franse tekst met de Nederlandse vertaling van F.C. Terborgh.
8-2177: PERSE, SAINT-JOHN - Chronique, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
8-2176: PERSE, SAINT-JOHN - Amers, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
8-2051: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode.
2-532: PERSOONS, E., M.M.V. LEYDER, D. EN NIJSSEN, R. - Tijdschriften i.v.m. kloostergeschiedenis.
5-398: PERUSINO, IOAN. PAULO LANCELOTTO - Institutiones Iuris Canonici quibus ius pontificium singulari methodo; Libri quatuor comprehenditur, His accesserunt interpretationes, quas glossas vocant, quibus loca omnia, unde contextus desumptus est, indicantur; pleraque declarantur; nonnulla per Sacrosanctum Concilium Trident. hodie immutata adnotandur.
1-5186: PESCH, O.H. - Thomas d'Aquin, Limites et grandeur de la théologie médiévale; Une introduction.
9-1377: PESCH S.J, T. - Die grossen Welträtsel. , Philosophie der Natur. Allen denkenden Naturfreunden dargeboten. Dritte verbesserte Auflage. Erster Band, philosophische Naturerklärung. .
7-406: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles [Proefschrift].
2-182: PESCH, P.N.G. (REDACTIE) - Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen, De collectie thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
1-2566: PESKENS, G. O.M.I. - Mgr. Eugeen de Mazenod., Stichter der Congregatie van de Missionarissen-Oblaten der Onbevlekte Maagd Maria..
3-821: PETAVII, DIONYSII. - Dogmata Theologica Dionysii Petavii. , Editio Nova. Tomus I-VIII. J.-B. Fournials. .
5-744: PETAVIUS, DIONISIUS - Opus de Doctrina Temporum, in tres Tomos distributem, Cum multis Additionibus ispus Auctoris; auctius in hac Nova Editione Notis & Emendationibus quamplurimis, quas manu sua Codici adscripserat Dionysius Petavius; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius, Tomus I: Cum Prefatione & Dissertatione de LXX. Hebdomadibus Joannis Harduini, S. J. P. / Tomus II: Temporum ... disputantur, tum doctrinae usus atque fructus Chronico Libro traditur / Tomus III: Uranologium sive systema variorum auctorum, qui de Sphaera ac Siderius eorúmque motibus Graecè commentati sunt, quorum nomina post Praefationem leguntur; item variarum dissertationum libri VIII. Accesserunt Nova Editione ejusdem Patavii et Jac. Sirmondi Dissertationes de Anno Synodi Sirmiensis & Fidei formulis in eo editis.
1-4598: PETERS, F. - Bedevaarten in Europa, Fotografie Willem Mes; Met een inleiding van Ernest Henau.
1-2768: PETERS, GERLACH - Alleenspraak / Brieven, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 5).
1-2767: PETERS, GERLACH - Brandende alleenspraak met God, (Reeks: Mystieke teksten met commentaar, nr. 5).
3-2005: PETIPIED, M. - Examen Pacifique de l'acceptation et de fond de la bulle Unigentitus.
7-801: PETISCUS - Mythologie der Grieken en Romeinen; Vrij bewerkt naar den 20en Hoogd. Druk, Met een voorwoord van dr. A.E.J. Holwerda.
9-799: PETIT, R. - La Nouvelle Médecine Familiale. , Ouvrage complet de Médecine et d'Hygiène pour la Famille, augmenté d'un Traité complet de Médecine naturelle, illustré de 24 planches en couleurs hors-texte par Erges. VIIIe édition. .
2-1849: PETIT, P. ADULPHO, S.J. - Sacerdos, Rite institutus, piis exercitationibus, menstruae recollectionis.
8-32: PETIT, LOUIS D. (BEWERKING) - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Derde Deel: Alphabetische catalogus.
7-1392: PETIT, LOUIS D. (BEWERKING) - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen, In opdracht van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
1-2303: PETITTOT, H., O.P. - Histoire exacte de la vie intérieure et religieuse de Ste. Beernadettte.
1-2285: PETITTOT, H., O.P. - Het innerlijke en kloosterleven van de H. Bernadette.
8-658: PETRARCA, FRANCESCO - Rime, A cura di Guido Bezzola, con un saggio di Andrea Zanzotto.
8-1313: PETRARCA, FRANCESCO - Sonnetten en andere gedichten, Vertaald door en met een nawoord van Frans van Dooren.
8-2498: PETRI, WALTER - Humbug ist eine Bahnstation; Gedichte an Kinder, Illustrationen von Gisela Neumann.
1-2007: PETROCCHI, M. - Roma nel seicento.
7-695: PETRONIUS - The Satyricon and The Fragments, Translated with an introduction by J.D. Sullivan.
7-3351: PETROVITS, EVELINE - Trouwe Liefde.
2-1140: PETRUCCI, A. (TESTO) - Roma novanta vedute moderne di D.R. Peretti griva, 55 incisioni e disegni antichi.
7-860: PETSCHENIG, MICHAEL (BEARBEITET VON) - Der kleine Stowasser; Lateinisch-Deutsch Schulwörterbuch.
2-1174: PETZOLD, A. - Romanesque Art, (The Everyman Art Library).
3-822: PEY, M. L'ABBÉ. - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l'on se propose d'éclairer & de nourrir la piété des fidèles. .
3-823: PEY, M. L'ABBÉ. - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l'on se propose d'éclairer & de nourrir la piété des fidèles. .
1-1634: PEYRET, R. - Marthe Robin, Het Kruis en de Vreugde.
2-2015: PEYTON, REVEREND PATRICK J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; belangstellingscentrum, Eerste graad.
2-2016: PEYTON, REVEREND PATRICK J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; koncentratiepunt, Derde graad.
9-162: PFAFF, DR. A.A. - Hendrik de Man., Zijn wijsgerige fundering van het moderne socialisme. .
7-1236: PFAFF, A.A.J. - De wijsgereige grondslag van het socialisme bij Hendrik de Man;. Een fundering van het moderne socialisme.
8-487: PFÄFFLIN, FRIEDRICH - 100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-1986 Buchumschläge; Über Bücher und ihre äußere Gestalt.
1-4331: PFEIFFER-BELLI, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - Thomas Murner in Schweizer Glaubenskampf, (Ein Brief und zwei Brochures.
1-763: PFEIFFER, TH. - Harmonielehre, Unter besondere Berüchsichtigung der Kirchenmusik. 1. Teil: Diatonik.
2-2579: PFEIFFER, GISELA & KOCH, SIS. - Zu bauen eine Kathedrale in der Wüste..
1-2050: PFISTER, P. - Pages de Rome immortelle.
7-1447: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken, Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
1-3940: PHAURE, J. - Introduction à la géographie sacrée de Paris Barque d'Isus, Avec 45 dessins et plans de l'auteur.
6-414: PHILIBERT - Histoire naturelle abrégée du ciel, de l'air, et de la terre; ou Notions de physique générale, Avec onze planches, dont une carte du Ciel.
2-447: PHILIP, R. - Het huis met lege handen, Teksten van Kees Fens, Paul Begeyn SJ en Gerard Jansen.
1-3941: PHILIPON. M. - La doctrine spirituelle de Sœur Élisabeth de la Trinité.
1-3768: PHILIPON, M. - La doctrine spirituelle de Dom Marmion.
1-2327: PHILIPPAERT, A. - En train blanc a Lourdes, Souvenirs d'un malade.
1-5170: PHILIPPE, MGR. PAUL (SECRETARIS VAN DE H. CONGREGATIE DER RELIGIEUZEN) - De doeleinden van het religieuze leven volgens de Heilige Thomas van Aquino.
2-1202: PHILIPPEN, J. - Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten.
7-1872: PHILIPPENS, H.J.J. - Houthems verleden.
5-400: PHILIPPO, BENEDICTI FIDELIS A S. - Paradisus Concionatorum ex amoenissimis lectissimisque totius S. Scripturae textibus, ceu plantis consitus ac constanti, solida, solertique Sanctorum Veterum Patrum, modernorumque praecipuorum Doctorum manu, doctoque calamo excultus, elaboratus & in dus partes divisus, Pars Prima + Pars Secunda: Sermonum quadragesimalium in singulas totius quadragesimae dominicas et ferias distributorum, Conceptibus exquisitissimis, ad formandos fidelium mores, virtutesque illorum animis inserendas adaptatis, atque in Scriptura Sacra & Sanctorum Patrum authoritate solidè fundatis universim refertorum auor singuli tribus considerationibus seu sectionibus, sic dispositis, utearum per singulas Dominica & Festa totius anni facilis, frequenique usus esse possit subdividentur Olim Italicè consripti nunc verò Latinitate donati Opera et studio R. P .M. Iacobi Emans, S. T. D. Prioris Conventus Coloniensis Ord. FF. B. Mariae Virginis de monte Carmeli strictioris Observantia.
1-5204: PHILIPPPE, S. E. MGR PAUL (SÉCRÉTAIRE DE LA S. CONGRÉGATION DES RELIGIEUX) - Les fins de la vie religieuse, selon Saint Thomas d'Aquin.
7-1765: PHILIPS, RUDOLF - Mestreechs aajt; Geschiedenis van de Maastrichtse brouwers en hun bier.
1-3158: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 14: De migratione Abrahami, Introduction, traduction et notes par Jacques Cazeaux, s.j..
1-3159: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 1: De Opificio Mundi, Introduction, traduction et notes par R. Arnaldez.
3-249: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt door eenen Minderbroeder Recollect. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoordigheyd Gods. 3 delen samengevoegd. .
3-1064: P. FRANCISCUS PHILOTHEUS - De pelgrimage van het kindeken Jesus, Voorstellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit alderlieffelykste Lammeken moet converseeren; dienstig voor alle godvrugtige menschen, In 't licht gebragt door eenen Minderbroeder Recollect der Provincie van S. Joseph, des Graefschaps van Vlaenderen; Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoordigheyd Gods.
3-251: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt door eenen Minderbroeder Recollect. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoordigheyd Gods. 3 delen samengevoegd. .
3-248: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt door eenen Minderbroeder Recollect. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoordigheyd Gods. 3 delen samengevoegd. .
3-250: PHILOTHEUS, P. FRANCISCUS. - De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus. , Voostellende eene zeer zoete maniere, hoe men in den geest met dit allerlieffelykste Lammeken moet converseeren, dienstig voor alle Godvrugtige menschen. In 't licht gebragt door eenen Minderbroeder Recollect. Hier is by gevoegd eene zeer schoone en korte Oeffening van de tegenwoordigheyd Gods. 3 delen samengevoegd. .
2-851: PIAT, ST.J. O.F.M. - De geschiedenis van een gezin, Een leerschool van heiligheid. Het gezin waarin de Heilige Theresia van het Kind Jezus openbloeide.
5-403: PICHERY PRESTRE, IEAN - Raisons des cérémonies ordinaires de la Sainte Messe; avec les reflexions morales sur toutes les parties qui la composent, Tirées des Saintes lettres, des Saints Canons, des Saintes Pères, & des auteurs Catholiques, tant anciers que modernes.
9-972: PICK, ALBERT. - Standard Catalog of World Paper Money. , Seventh edition, Volume 1, Specialized issues & Volume 2, General issues. Edited by Neil Schafer and Colin R. Bruce II. .
2-2636: PICONIO, R.P. BERNARDO A. - Epistolarum B. Pauli Apostoli. , Triplex expositio. Tomus primus, secundus et tertius. .
3-827: PICONIO, R.P. BERNARDINO. - Epistolarum B. Pauli Apostoli. , Triplex expositio; Analysi, Paraphrasi, Commentario. Accedunt et Observantiones dogmaticae, piae, morales et asceticae, necnon variae praxes christianae per totum commentarium dispersae, et in corollario pietatis, post singula capita collectae. Tomus I-III. .
3-826: PICONIO, R.P. BERNARDO A. - Epistolarum B. Pauli Apostoli. , Triplex expositio. Tomus primus, secundus et tertius. .
3-825: PICONIO. - Opera Omnia Bernardini a Piconio. , Una primum in lucem edita, recognita diligenter, cum dissertatione praevia, cura et studio H. Dunand. Tomus I-III. .
3-824: PICONIO. - Opera Omnia Bernardini a Piconio. , Tomus I-V. (II+III bound together). .
5-745: PICONIO, BERNARDINO - Epistolarum B. Pauli Apostoli triplex expositio: Analysi, Qua textus Apostolici ordo & connextio declaratur; Paraphrasi, Qua mens Apostoli breviter exponitur & clarè; Commentario, Ubi litterales notae, variae lectiones, sensusque Textui conformiores afferuntur, Accedunt & observationes dogmaticae, piae, morales,& asceticae; necnon variis praxes christianae, per totum Commentarium dispersae, & in Corollario pietatis, post singula capita collectae; Liber itaque ultissimus, non modo Divini verbi Concionatoribus, ad sui & ad aliorum salutem; sed & omnibus quibusque ad Divinam mentis & cordis vitam.
1-3945: PIEPER, J. - Scholastiek, Figuren en problemen van de middeleeuwse filosofie.
1-5218: PIEPER, JOSEF - Über Thomas von Aquin.
1-5219: PIEPER, JOSEF - Thomas von Aquin; Leben und Werk.
1-1006: PIERIK, R.J. - God in de gewijde zangen der heilige schrift.
1-2364: MICHEL DE SAINT PIERRE - J'étais à Fatima; de la prière à l'outrage.
1-4547: HIÉROMOINE PIERRE (DU PRIEURÉ D'AMAY-SUR-MEUSE) - L'Union de l'Orient avec Rome; une controverse recente, Correspondence échangée entre S.B. Monseigneur Chrysostome Papadopoulos, Archevêque Orthodoxe d'Athènes en de toute la Grèce, et Monseigneur Georges Calavassy, Evêque Catholique des Grecs de rite byzantin, à Constantinople et en Grèce; Introduction et traduction.
9-1267: PIERSON, E.C. - WILTENS, ANDRÉE. - De Gouden Eikel. , Illustraties van Rob Franken. .
3-252: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme. , Tot op het concilie van Trente. Eerste, tweede, derde en vierde deel. .
7-496: PIERSON, A. / KUIPER, K. - Het Hellenisme; Eerste gedeelte (Athene - Alexandrië - Anthiochië) + Tweede gedeelte (Pergamum - Rome).
1-3946: PIGNAL, J. - Si Jansénius avait su...; Mère Marie-Thérèse Paridaens, Fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie.
3-828: PII. - Sanctissimi Domini Pii Divina Providentia Papae Sexti. , Damnatio quamplurium Propositionum Excerptarum ex Libro Italico Idiomate impresso sub titulo: Atti e Decreti des Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno MDCCLXXXVI; in Epistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Cym prohibitione ejusdem Libri, & aliorum quorumcumque in ejus defensionem tam forsan editorum, quam imposterum edendorum. .
1-4373: PIJFERS, H. EN ROES, J. - Memoriale; Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
2-1319: PIJPER, F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst, Met 125 afbeeldingen op 55 platen.
7-2308: PIJPERS, JOS / ROZENSTRATEN, HENK / WERELD, HANS VAN DER - De Bonifatiuskerk te Alphen aan den Rijn.
2-194: PILLECYN, F. DE - Pieter Fardé, De roman van een minderbroeder.
1-4568: PIMEN, PATRIARCH VON MOSKAU - Zur Situation des Glaubens in Rußland, Ein interview von Alceste Santini.
3-256: PINAMONTI, J.P. - De religieuze in de eenzaamheid. , Onderwezen Hoe zy den tyd van het geestelyk vertrek met groote vrucht der ziel kan besteden, te samen voorzien van de noodige meditatien, onderzoekingen en geestelyke lessen voor iederen dag; als ook begiftigd met eenen Vollen Aflaet. Een werk dienstig voor alle geestelyken zoo mans- als vrouwspersoonen; voortijds in het licht gegeven door den eerweerden pater. .
3-829: PINAMONTI, J.P. - Le directeur dans les voies du Salut, sur les principes de S. Charles Borromée. , Sixième édition. .
3-831: PINART, M. L'ABBÉ D. - Les Flammes de l'Amour de Jésus. , Ou preuves de l'ardent amour que Jésus-Christ nous a témoigné dans l'oeuvre de notre rédemption. Nouvelle édition, revue et corrigée..
3-830: PINART, M. L'ABBÉ D. - Les Flammes de l'Amour de Jésus. , Ou Preuves de l'ardent amour que Jésus-Christ nous a témoigné dans l'oeuvre de notre rédemption. Nouvelle édition, revue et corrigée. Bound with: La Voie de la véritable et solide vertu, ouvrage destiné aux personnes du monde, par l'Abbé Leguay, 1841, and: Prières pendant la Messe, avec l'explication de ses cérémonies. .
7-447: PINDARUS - Oden, Uitgekozen, vertaald en toegelicht door S.L. Radt.
1-1587: PINEAU M.S.C., A. - Marie-Thérèse Noblet, servante de Notre-Seigneur en Papouasie, 1889-1930.
6-407: PINKERTON, J. - Géographie moderne, rédigée sur un nouveau plan; ou Description historique, politique, civile et naturelle des Empires, Royaumes, États et leurs Colonies; avec celle des Mers et des Îles de toutes les parties du monde; Tomes I + II + III + IV + V + VI [complèt], Renfermant la concordance des principaux points de la Géographie ancienne et du moyen âgem avec la Géographie moderne; Traduit de l'anglais, avec des notes et augmentations considérables.
2-970: PINNA, G. - L'Opera di Mons. Giuseppe Maria Pilo nella Diocesi di Ales (1761-1786), Un vescovo carmelitano del XVIII secolo.
7-1945: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN ET AL. (REDACTIE) - Pronkstukken Venlo 650 jaar stad.
8-624: PIPREK, JAN / IPPOLDT, JULIUSZ - Großwörterbuch Polnisch-Deutsch; Band I (A-Ó) + Band II (P-Z).
8-188: PIRANI, EMMA - Gothic illuminated manuscripts.
7-3530: PIRENNE, L.P.L. - s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht; Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
7-3549: PIRENNE, L.P.L. EN ANDEREN - s-Hertogenbosch opmerkelijke stad, Fotografie: Olaf Smit.
7-951: PIRENNE, HENRI - Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter.
7-3483: PIRENNE, L.P.L. - 150 jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991, in vogelvlucht.
7-3528: PIRENNE, L.P.L. / FORMSMA, W.J. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw; Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568, Reeks: Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel X.
7-946: PIRENNE, HENRI - Medieval cities; Their origins and the revival of trade.
7-1334: PIRENNE, L.P.L. (EINDREDACTIE) - De Rijksarchieven in Nederland; Deel 1 + Deel 2.
1-4332: PIRLOT, J. - Destinée et valeur, La philosophie de René Le Senne.
5-401: PIRON, ALEXIS - OEuvres complètes de d'Alexis Piron, publiées; par M. Rigoley de Juvigny, Tome I + II + III + IV + V + VI + VII (serie complète).
1-3948: PIRYNS, E. - Japan en het christendom; naar de overstijging van een dilemma, deel I + II (compleet).
1-3947: PIRYNS, E. - Japan en het christendom; naar de overstijging van een dilemma, deel I + II (compleet).
5-402: PITRA, J.B. - Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum Patrum Scriptorumque Ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, selecta e graecis orientalibusque et latinis codicibus, publci juris facta curante Domno j. B. Pitra, Tomus Primus, in quo praecipue auctores saeculo v antiquores proferuntur et illustrantur.
8-718: PITTÀNO, GIUSEPPE - Sinonimi e contrari; Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie.
2-98: PIUS PP XII, CAPELLE, D.B. O.S.B. ET AL. - zonder titel (bundel artikelen ter gelegenheid van het feest van Sint Benedictus in het jaar 1947).
1-4374: PIXNER, B., O.S.B. - With Jesus through Galilee according to the Fifth Gospel.
8-1315: PLANK, P.H. VAN DER - Taalsociologie; Een inleiding tot de rol van taal in het maatschappelijk verkeer.
7-2460: PLANTEMA, GERARD - Nijmegen '40'45.
8-1890: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle; Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
1-4333: PLAS, MICHELS VAN DER / ROES, JAN (SAMENSTELLING) - De kerk gaat uit, Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
1-3950: PLAS, MICHEL VAN DER (SAMENSTELLING) - Uit het rijke Roomsche Leven, Een documentaire over de jaren 1925-1935; nawoord van Kees Fens.
1-3949: PLAS, MICHEL VAN DER - De man van Nazareth, Teksten bij de evangeliën.
2-503: PLAS, M. VAN DER - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
2-504: PLAS, M. VAN DER - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
1-2033: PLAS, MICHEL VAN DER - Brieven aan :Paus Johannes.
8-1533: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm; Biografie van een koopman-schrijver.
9-1638: PLASSMANN, J.O. - De ring van 't jaar. .
5-404: PLAT, JUDOCUS LE - Viri Clarisssimi Pauli Josephi a Riegger, Institutionum Jurisprudentiae ecclesiasticae; Pars IV Libros IV. et V. Decretalium Gregorii iX. P., continens Editio nova et emendata, In gratiam studiosorum edi curavit et praefationem De variis decretalium, interpretibus adjecit Judocus Le Plat.
7-3488: PLATEL, INEKE / SOEST, PETER VAN (TEKST) - Steek dan voor mij ook een kaarsje op, Onze Lieve Vrouw in het bisdom Den Bosch, artikelen over Maria-heiligdommen zoals gepubliceerd in het Bisdomblad, in de periode maart-mei 1987.
7-396: PLATO - Platonus Opera; Tomus III: Tetralogias V-VII continens [Greek text], Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Joannes Burnet.
7-395: PLATO - Plato: Bloemlezing uit zijn werken in nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid door dr. B.H. Bal, Reeks: Klassieke Bibliotheek.
7-377: PLATO - Keur uit zijn werken; Samengesteld door G.J.D. Aalders etc. [Griekse tekst].
7-376: PLATO - The Republic, Edited by G.R.F. Ferrari; Translated by Tom Griffith.
7-375: PLATO - The collected dialogues of Plato, including the letters, Edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns; With introduction and Prefatory Notes [Bollingen Series XXXI].
7-387: PLATOON - Dialogen - Symposion, Apologie, Kritoon, Phaidoon; Socrates in leven en sterven, [Prisma-Boeken, nr. 550].
7-386: PLATOON - Dialogen; Socrates in leven en sterven, [Prisma-Boeken, nr. 550].
7-389: PLATOON - Gorgias, Vertaald, ingeleid en verklaard door prof. dr. R. van Pottelbergh.
7-908: PLATT, COLIN - Panorama van de middeleeuwn.
7-909: PLATT, COLIN - Medieval man.
2-961: PLATTIG, M., OCARM. - Gebet als Lebenshaltung, Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Obendeutschen Karmelitenprovinz.
7-158: PLATTS, BERYL - Scottish hazard; Volume II.
1-1406: PLATZECK O.F.M., E-W. - Das Sonnenlied des Heiligen Franziskus von Assisi, Eine Untersuchung seiner Gestalt und seines inneren Gehaltes nebst neuer deutscher Übersetzung.
7-696: PLAUTUS, T. MACCIUS - Het kabeltouw / De geboorte van Hercules, Vertaald door J. Hemelrijk Sr..
7-1046: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne; Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
8-1316: PLEIJ, H. - Het literaire leven in de middeleeuwen.
1-1054: PLOEG, J. VAN DER (VERTALING) - De Psalmen.
1-3951: PLOOIJ, J. - De mysterie-leer van Odo Casel, Een biidrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken.
7-380: PLOTIN - Traité 1; I, 6, Introduction, traduction, commentaires et notes par Anne-Lise Darras-Worms.
7-542: PLOTINOS - Over schouwing, en Tegen de gnostici, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. Th. G. Sinnige.
7-543: PLOTINOS - The Enneades, Translated by Stephan MacKenna; Abridged with an introduction and notes by John Dillon.
8-2465: PLOTINUS - Plotinus on the beatiful; Being the sixth treatise of de first Ennead;literary translated by Stephen MacKenna.
7-539: PLOTINUS - The essential Plotinus; Representative treatises from the Enneads, Selected and newly translated, with introduction and commentary by Elmer O'Brien, S.J..
3-833: PLUCHE, M. - Histoire du Ciel. , Où l'on recherche l'origine de l'Idolâtrie et les méprises de la Philosophie, sur la formation des corps célestes, & toute la nature. Nouvelle édition, tome premier et second. 24+1 engravings in tome I, complete. .
8-2402: PLUMLY, STANLEY - Posthumous Keats; A personal biography.
7-699: PLUTARCH - Makers of Rome; Nine Lives by Plutarch: Coriolanus / Fabius Maximus / Marcellus / Cato the Elder / Tiberius Gracchus / Gaius Gracchus / Sertorius / Brutus / Mark Antony, Translated with an Introduction by Ian Scott-Kilvert.
7-698: PLUTARCHUS - Een bloemlezing uit zijn geschriften, Vertaald en ingeleid door dr. W.P. Theunissen.
7-400: PLUTARCHUS - Demetrius / Antonius, Vertaling prof. dr. G.J. de Vries.
7-399: PLUTARCHUS - Plutarchi chaeronensis Varia Scripta, quae Moralia vulgo vocantur Tomus I + II + III + IV + VI / Plutarchi Vitae parallelae, Tomus VI + VII + VIII + IX [Greek text].
7-397: PLUTARCHUS - Bloemlezing uit de Moralia, Uit het Grieks vertaald en toegelicht door dr. J.A. Koster.
7-401: PLUTARCO - Moralia I: La serenità interiore e altri testi sulla terapia dell'anima [texts in Greek and Italian translation; notes in Italian], A cura di Giuliano Pisani.
7-606: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
7-607: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
2-672: POBLADURA, M.A., O.F.M.CAP. - Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, Pars secunda (1619-1761), Vol. I.
7-1285: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer; Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
8-849: POELHEKKE, M.A.P.C. / VOOYS, C.G.N. DE - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
8-1961: POELHEKKE, F.J. - Kerstgave; Dichtjes.
7-1790: POELL, PAUL - 75 jaar huishoud- en nijverheidsonderwijs te Roermond.
7-1424: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
7-1425: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
1-3952: POHIER, J. - Dieu fractures.
2-825: POINSENET, M.-D. O.P. - Thérèse de Lisieux, témoin de la foi.
1-1541: POIRIER, P. - Père Lefebvre et l'Acadie.
3-253: POIRTERS, A. - Het Duyfken in de steen-rotse dat is, eene mede lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. , Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Jesu. Den VIII Druck. .
1-2594: POL, MIRJAM E.A. - Pelgrims van onze tijd., Zeven verhalen uit de weerbarstige werkelijkheid. Serie: Mensen met een Missie. Week Nederlandse Missionaris. .
1-3061: POLAK, G.I. EN AMERINGEN, M.L. VAN (BEWERKING) - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den eersten en tweeden dag van het Paasch-feest; Hebreeuws en Nederduitsch, met een historisch overzicht.
7-1238: POLAK, INGE (SAMENSTELLING) - Geloof mij vrij, mevrouw, Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
6-913: POLFLIET, MARCEL - Leven en werk van Jan De Schuyter; Essay.
6-109: POLL, WILLEM VAN DE - De Nederlandse Antillen; Een fotoreportage van land en volk door Willem van de Poll.
6-118: POLL, WILLEM VAN DE - The Netherlands West Indies; The islands and their people; Photographed and described by Willem van de Poll.
8-1544: POLL, M. VAN DE (REDACTIE) - Geïllustreerde almanak voor het jaar 1866.
6-1024: POLLET, J. / HELSEN, J. - Toponymie van Varsenare, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën II].
8-1318: POLLMANN, M.M.W. - Oorzaak en handelende persoon; De beschrijving van passieve zinnen in de Nederlandse grammatica [Proefschrift].
7-756: POMEY, F. - Nieuw Nederdytsch - Latynsch woorden-boek, Nieuwen druk, vermeerderd met aentallyke schoone spreuken en eenige duyzende woorden, de welke men met de grootste zorg en neerstigheyd heeft byeen verzameld uyt de taalkundigste en beste schryvers, ende voornamentlyk uyt S. Pitiscus en D. Van Hoogstraeten.
1-3065: PONCÉ, CH. - Kabbalah; achtergrond en essentie.
3-834: PONT, R.P. LOUIS DU. - Méditations sur les Mystères de la Foi. , Et traduites de l'Espagnol par un Père de la même Compagnie. Seconde édition. Tome I-IV. .
3-525: CHAMPION DE PONTALIER. - Le Trésor du Chrétien. , Ou Principes et Sentimens, propres a renouveler et consommer le Christianisme dans les Ames. Nouvelle édition, tome premier-troisième. .
3-255: PONTAS, M.J. - Geestelyke Aenspraken om de zieken te onderwyzen, te troosten, en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens., Getrokken uyt de Schriftuer ende de HH. Vaders. Zeer dienstig, niet alleenelyk voor al de gene, die gelegenheyt hebben, om de Zieken in hunne ziekte by te staen; maar ook voor alle Christenen, om hun-zelven van tyt-tot-tyt bereydt te maken tot een zalige doot. Eerste en tweede deel (samengebonden). .
5-405: PONTE, LUD. DE - Compendium seu Breviarium absolutissimum omnium Meditationum de Praeciptis fidei nostrae mysteriis vitae ac passionis D.N. Iesu Christi, et B.V. Mariae etc.; ex majori operè meditationum.
7-1708: PONTEN, JOZEF - De Bokkerijders.
8-265: POORTERNAAR, JAN - Coster - niet Gutenberg.
1-3050: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots, Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom, met een woord vooraf van rabbijn Y. Aschkenasy.
1-2940: POORTHUIS, M. - Hamer op de rots, Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom, met een woord vooraf van rabbijn Y. Aschkenasy.
2-1230: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons.
2-1229: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons.
8-1963: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde en Leste Deel (hier is by gevoegt Het Leven des Dichters).
1-143: POP, FJ - Bijbelse woorden en hun geheim, Verklaring van een aantal Bijbelse woorden.
1-2644: CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI. - Guida delle Missioni Cattoliche 1989..
1-4881: POPPE, E.J.M. - Eucharistisch Catechistenboek voor de kleintjes.
1-4882: POPPE, E.J.M. - Eucharistisch Catechistenboek voor de kleintjes.
8-89: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei, Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
7-700: PORPHYRIUS - De grot van de nymphen; Over een passage uit de Odyssee van Homerus, Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven e.a..
7-403: JAMBLICHUS / PORPHYRIUS - Leven en leer van Pythagoras, Ingeleid en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman.
8-1351: PORTEMAN, K. (EINDREDACTIE) - Uut goeder jonsten; Studies aangeboden aan prof. dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat, Samengesteld en uitgegeven door de vakgroep Nederlandse Literatuurstudie van de K.U. Leuven.
7-300: PORTER, ELIOT - The Greek world; Text by Peter Levi.
6-107: PORTER ALLEN, ROBERT - Birds of the Caribbean.
1-30: PORTER, R - De Verloren Bijbel, Verdwenen geschriften opnieuw ontdekt.
1-103: PORTER, JR - De sleutel tot de Bijbel.
6-358: PORTMANS, LE P. FR. A. M. - En Égypte, Palestine & Grèce; Notes et impressions.
1-3079: PÖRTNER, R. - De strijd om het heilige graf, Waarheid en legende van de Kruistochten.
1-3955: PÖRTNER, R. - De strijd om het Heilige Graf, Waarheid en legende van de Kruistochten.
7-827: PÖRTNER, R. - Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit; Städte und Stätten Deutscher Frügeschichte.
7-125: PÖRTNER, RUDOLF - De strijd om het Heilige Graf; Waarheid en legende van de Kruistochten.
3-835: PORTU MAURITIO, R.P. LEONARDO DE. - Discursus Mysticus et Moralis. , Ad continendos in Sacro Foedere et uniformi poenitentiae Sacrament administratione Confessarios institutus. Italice Conscriptus. Latine Redditus, à quodam ejusdem Instituti Sacerdote. Editio altera. Bound with: Directorium Confessionis Generalis, rite instituendae and Canones Poenitentiales. .
2-2764: POSCHMANN, BERNHARD. - Handbuch Dogmengeschichte. , Band IV (Sakramente und Eschatologie) Faszikel 3: Buße und Letzte Ölung. .
1-2904: POSNER, R. AND TASHEMA, I. (EDITED BY) - The Hebrew book; an historical survey.
2-945: POSSANZINI, S., O.CARM. - La dottrina e la mistica Mariana nel Ven. Michele di S. Agostino, Carmelitano.
2-946: POSSANZINI, S., O.CARM. - Serafina di Dio; mistica carmelitana.
1-3957: POST, HERMAN - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
1-3958: POST, HERMAN - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
2-1360: POST, PAUL - De haan in de vroeg-christelijke kunst, De haan bij de Grieken en Romeinen in de hellenistische godsdiensten en in de vroeg-christelijke wereld; doctoraalscriptie.
1-3961: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van circa 1500 tot circa 1580.
1-3956: POST, HERMAN - De hemel is om de hoek, Een keuze uit tien jaar colums in KRO-gids Studio.
7-1101: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.
1-2031: POST, R.R. EN SMIT, J.O. - Het Vaticaan .
7-1540: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van ± 1500 tot ± 1580.
2-1181: POST, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst, Een iconografische en iconologische analyse.
2-2114: POST, PAUL - Ritueel landschap: over liturgie-buiten; Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood, Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de liturgie en sacramententheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg op vrijdag 19 mei 1995.
8-1320: POST, HERMAN - De hemel is om de hoek; Een keuze uit tien jaar columns in KRO-gids Studio.
8-1319: POST, HERMAN - Opa in de bocht; Scènes uit het leven van een beginnend grootvader.
7-3658: POST, M.J.H. - 66-'91 Maria Ziekenhuis Tilburg, Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Maria Ziekenhuis te Tilburg.
2-300: POSTEL, A. - Verborgen werelden, Verschenen bij het 25-jarig bestaan in Nederland van de Congregatie der Zusters Dominicanessen van Bethanië 1914-1939.
2-298: POSTEL, A. - De ramen open!.
7-2243: POSTEL, WILLEM (TEKST) / KLEIBRINK, HERMAN (BEZORGD DOOR) - Groet uit Leiden; Oude prentbriefkaarten uit de verzameling van Adriaan Landman te Leiden.
3-836: POSTEL, PRESBYTERO V. - Thesaurus Sacerdotalis. , In usum piè precandi, seu preces, orationes, mentis elevationes, ex SS. Patribus lectissimisve libris decerptae atque in ordinem digestae. .
7-1237: POSTEMA, KOOS - terug in de tijd; Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten.
7-1490: POSTHUMUS, N.W. - Documenten betreffende Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel + Vierde Deel + Vijfde Deel + Zesde Deel.
1-2680: POSTMA, ANTOON, SVD. - Mindoro Mangyan Mission., A Pictorial..
1-3965: POT, MIEKE - Naar het hart van mijn ziel, 12 jaar in een kluizenaarsklooster.
8-1749: POT, C.W. VAN DER - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het christendom; In drie zangen, Met houtgravures, naar teekeningen van C. Rochdussen, door Best, Vermorcken en Verveer.
8-1559: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe, Ingeleid door Marc van der Plassche.
8-1321: POTGIETER, E.J. - Het Noorden; in omtrekken en tafereelen.
7-473: POTT, HELEEN - De liefde van Alcibiades; Over de rationaliteit van emoties.
1-4541: POTT, TH. - La réforme liturgique byzantine, Étude de phénomène de l'évolution non-spontanée de la byzantine.
1-3966: POTTERIE, I. DE LA - Het gebed van Jezus, De Messias / De Dienaar van God / De Zoon van de Vader; een benadering vanuit de evangeliën.
1-2757: POTTERIE, I. DE LA - Het passieverhaal volgens Johannes; tekst en geest, (Reeks: Schrift en Liturgie, nr. 4).
7-3633: POTTERS, ERNEST / SPAPENS, PAUL / WIJFFELS, LAURAN - Hoog-gaat-ie; Een fotoboek van de Tilburgse kermis.
1-4934: POUCHET, G., C.S.SP. - Catéchisme; cours préparatoire.
5-408: POUGET, FRANCISCO-AMATO - Institutiones Catholicae in modum catecheseos. In quibus quidquid ad religionis historiam & ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, usus & caeremonias pertinet, totum id brevi Compendio ex sacris Fontibus Scripturae & Traditionis explanatur, Ex Gallico idiomate in Latinum sermonem translatae, adjectis singulis è Scriptura & Traditione petitis Probationibus & Testimoniis; Editio Nova ad Normam ultimae editionis Parisiis excusa Anno 1725. diligenter aleborata; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
3-837: POUGET, FRANCISCO-AMATO. - Institutiones Catholicae in modum catecheseos., In quibis quidquid ad religionis. Nova editio, tomus undecimus. .
8-2369: POUGY, LIANE DE - My blue notebooks, Translated from the French by Diana Athill.
3-838: POULLE, L'ABBÉ. - Sermons de Monsieur l'Abbé Poulle. , Prédicateur du Roi, Abbé Commendataire de Notre-Dame de Nogent. Tome I et II. .
6-1028: POULLET, EDM. - Histoire de la Joyeuse-Entrée de Brabant et de ses origines.
8-1322: POULSSEN, JOOP - Kassiopeia; Een roman in drie delen.
9-796: POULSSON, E. - Lehrbuch der Pharmakologie. , Für Ärtze und studierende. Siebente Auflage. Mit 36 Figuren. .
8-2280: POURRAT, HENRI - La fontaine au bois dormant.
8-2124: POURRAT, HENRI - La veillée de novembre, Frontispice de D. Galanis (marque gravé sur bois).
8-356: POURTALÈS, GUY DE - Marins d'Eau Douce, Avec 100 illustrations de René Guinand, colorées a la main.
1-2287: POYARD, S. - Lourdes, Banneux, au la suite magnifique.
3-839: POYPE DE VERTRIEU, DD. JOANNIS-CLAUDII DE LA. - Compendiosae Institutiones Theologicae. , Ad usum seminarii pictaviensis. Tomus I-VI. .
8-294: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
8-1323: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - La Judith; Roman.
9-1173: PRADEL, HENRI. - Maak er mannen van., Vertaald door Jan Mathijs Peters. Opvoedkundige Brochurenreeks nr.121..
2-1182: PRADEL, P. - La sculpture belge de la fin du Moyen-Age au Musée du Louvrer.
7-1457: PRAK, M. - Gezeten burgers; De elite in een Hollandse stad: Leiden 1700-1780, [Hollandse Historische Reeks 6].
1-3052: PRAUSE, G. - Herodes de Grote; Koning der Joden; Moordenaar of politiek genie?.
5-409: PREINGUÉ, JORDANO - Theologie Moralis repetitio; Pars Secunda, complectens tractatus de Religione & Sacramentis, cum variis quaestionibus practicis, concernentibus praecipuè praxim servandam in contractibus controversis.
5-410: PREINGUÉ, JORDANO - Theologia Speculativa et Moralis, Tomus I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI (complete serie).
2-1160: PREISING, D. - Das Marienleben, Druckgraphik vom späten Mittelalter bis zum Barock.
8-615: PREKPALAJ, T. - Woordenboek Nederlands-Albanees / Albanees-Nederlands.
8-2390: PREMINGER, ALEX (EDITOR) - Princeton Encyclopedia of poetry and poetics; Enlarged edition.
8-1964: PRENEN, H.L. - Tafelrede en andere gedichten.
2-421: PREVOST, F., O.S.A. - The office and authority of the local prior in the Order of Saint Augustine.
8-2179: PRÉVOST, L'ABBÉ - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux, Préface de Guy de Maupassant; Illustrations de Maurice Leloir.
3-215: PRIESTER, R.C. - Korte levensbeschrijvingen van eenige heiligen., Uit alle eeuwen des Christendoms. Tweede Deel..
1-2677: PRIESTERS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS, DE. - Honderd in een, 100 jaar SCJ herdacht in één jaar tijds..., Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de congregatie 1978..
8-2395: PRIESTLEY, J.B. - Bright day.
8-2363: PRIESTLEY, J.B. - Charles Dickens and his world.
3-840: PRIGELIUS, A.R.P. CONRADUS. - Centifolium vernans flore, et fragrans odore Rosae Mysticae, seu Centum Sermones de Dignitate, Fructu, ac Merito Sacratissimi Mariani Rosarii. , Quos Variis Conceptibus Sacrae Scripturae, Sententiis Sanctorum Patrum, doctrina morali & historiis exornavit, & ad singulas Dominicas totius anni, festaque praecipua distribuit, & in usum haud inidoneum tum universorum, qui incrementum Archi-Fraternitatis Sanctissimi Rosarii zelant, tum quorumcunque aliorum, qui laudes Marianas praedicant, congessit A.R.P. Conradus Prigelius. Pars Prima Dominicalis. .
1-4961: PRIGENT, CH. - Mon Catéchisme illustré; cours élementaire / Dieu et nous, 290 questions en prières extraites du Catéchisme à l'usage des Diocèses de France (Diocèse de la Martinique).
3-841: PRILESZKY, R.P. JOANNE BAPTISTA. - Tractatus Theologicus de Sacramentis in Genere et in Specie, de Baptismo, Confirmatione Eucharistia. , In usum scholae conscriptus.Et Cancellario emerito, editio altra. .
6-885: PRIMO, FRANS - Langs de wegen van gewond Vlaanderen; Een oorlogsdocument.
6-1070: PRINS, FLORIS - Geschiedenis van Merksem.
8-1535: PRINSEN J.LZN., J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
5-412: PROCOPII CAPUCCINI, P.F. - Delicae Spiritus Hibernales; Prodomus Messiae Deus infans incarnat vs. Deus infans natus; Epiphaniale; Pro Mensibus Decembri Januario, Herzens Freud und Seelenlust im harten Winter; das ist: Ober hundert annemliche liebliche Discurs oder Predigen van der Allersüssesten Kindheid unnd Jugend Jesu christ unser Heilands un Seeligmacher; Durch P.F. Procopium Capcinner der Oesterreichischen Provinz; Tomus Primus de Tempore, für die zwei Monat Decembris und Januarii.
5-746: PROCOPIUS, O.F.M. CAP. - Triennale dominicale [3 sermons for each day, German language].
1-2596: PROCURE DES MISSIONS DE SYRIE, LYON. - Missionnaires de vingt ans., Préface de son Éminence le Cardinal Maurin. .
7-1516: PROOST, K.F. - Weg en werk; Een eeuw drankbestrijding, Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Verenniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
6-216: PROOYE-LALOMONS, H.J.W. VAN - Gewijde verhalen en legenden van hindoes en boeddhisten, Vrij bewerkt naar: Myths of the Hindus and Buddhists, by the Sister Nivedita of R?makrishna-Vivek?nanda and Ananda K. Coomaraswamy.
7-2269: PROSÉ, TOM - Gouda en midden-Holland, Fotoboek van een echte oude Hollandse stad; met korte teksten bij de foto's en een beschrijving van de stadswandeling langs alle mooie plekjes [randschriften ook in Engels, Frans en Duits].
7-193: PROST, ANTOINE EN VINCENT, GÉRARD (REDACTIE) - Geschiedenis van het persoonlijk leven: Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
1-4528: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Le Disciple Bien-Aimé; Textes et icônes / The Beloved Disciple; texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
1-4529: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - L'Apôtre Pierre; Textes et icônes / The Apostle Peter; Texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
1-4527: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Saint Jean-Baptiste; Textes - icônes / Saint John the Baptist; Texts - icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
1-4536: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Parables of the Lord; some divine calls, Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox.
1-1120: PROUST, PÈRE ANGE LE - Traicte de la Regle de Saint Augustin.
7-109: PROVOOST, ARNOLD (REDACTIONELE LEIDING) - Évora; Schone slaapster van Portugal, Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling Évora; een stad van heren en landlieden, een universiteitsstad, Leuven, Cultureel Centrum Romaanse Poort, 22 oktober - 22 december 1991.
8-1324: PRUDHON, H. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
1-3967: PRÜMM, KARL S.J. - Religionsgeschichtliches Handbuch für den Ram der altchristlichen Umwelt, Hellenistisch-Römische Geistesströmungen und Kulte mit betrachtung des Eigenlebens der Provinzen.
8-2371: PRYOR, WILLIAM (EDITOR) - Virginia Woolf & the Raverats; A different sort of friendship.
9-811: PSCHYREMBEL, PROF.DR.MED. WILLIBALD. - Klinisches Wörterbuch. , Mit klinischen Syndromen. 154.-184. Auflage. .
1-4501: PSILAKIS, N. (TEXT) / CHATZIKOSTIS, A. (PHOTOGRAPHS) - The monasteries of Crete.
2-17: PUE, JORDANUS PIET DE - Dominikaanse wetenswaardigheden in West-Vlaanderen.
2-16: PUE, JORDANUS PIET DE - 750 jaar Dominikaans leven te Gent.
2-586: PUE, J.P. DE - Geschiedenis van het voormalig klooster van Sint Catharina van Senen van de Predikheressen-Dominikanessen Nieuwland te Gent (1628-1783).
2-18: PUE, JORDANUS PIET DE - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796.
7-114: PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke; Een studie over politieke apriorismen in ge geschiedschrijving.
8-2208: PUGET, CLAUDE-ANDRÉ - Matin aux Oliviers.
1-4590: PUHALO, LEV & NOVAKSHONOFF, VASILI - La vie des Fols-en-Christ; Folie du monde & Sagesse de Dieu.
7-2863: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Onder de voet gelopen; Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800; De Brabantse klompenmakerij, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVI].
7-3715: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN (REDACTIE) - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.
7-3714: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN (REDACTIE) - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.
7-3713: PUIJENBROEK, FRANS VAN - Tilburgse toonzettingen; 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning, Tilburgse Historische Reeks 4.
8-1325: PULLES, J.A.M. - Struktuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza [Proefschrift].
1-294: PUNTA, F DEL; LUNA, C - Aegidii Romani Opera Omnia I, Catalogo Dei Manoscritti (1001-1075) De regimine principum 1/11.
1-4593: PURMONEN, V. - Orthodoxy in Finland; Past en present.
1-3968: PUT, E. / HARLINE, C. - Verloren schapen, schurftige herders, De helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620).

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

12/15