De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2-32: KOLLAR, RENE - The return of the benedictines to London, A history of Ealing Abbey from 1896 to Independence.
3-2136: KOLOGRIVOF, I. - Essai sur la sainteté en Russie.
9-3040: KÖLTSCH, GEORG-W. (HERAUSGEBER) - Paul Gauguin; Das verlorene Paradies [Ausstellungskatalogus].
8-338: KOMAI, GLORIA - Mountains of the moon.
8-1924: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1923: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1200: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
8-1201: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
8-1202: KOMRIJ, GERRIT - Inkt; Kapitale stukken I / II, Samengesteld en van een nawoord voorzien door René Puthaar.
8-1199: KOMRIJ, GERRIT - De gelukkige schizo.
2-4061: KÖNIG-OCKENFELS, DOROTHEE - Das Erzbistum Freiburg in seiner Geschichte; Teil 2, Mittelalter: Von Otto dem Großen bis zum Konzil von Konstanz.
3-696: KÖNIG, EDUARD. - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. , Kritisch dargestellt. Dritte und vierte vollständig neubearbeitete Auflage. .
3-201: KONINCK, L. DE. - Het Menschdom Verlost. , Heldendicht in twaalf zangen. Eerste en tweede deel. .
7-5286: KONING, J., MET MEDEWERKING VAN D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde; Land en volk van Nederlandsch Oost-Indië, Geïllustreerd met 90 platen op kunstdrukpapier, 82 groote platen naar fotografieën en 8 platen in kleurendruk naar schilderijen van Menno van Meeteren Brouwer.
8-1203: KONING, ABRAHAM DE - Tragi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrijk en Naverrae, Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
7-2836: KONINGS/KUNNINGS, TOON - Recht doorsnee; Gedichten en korte verhalen / Ge wit òjt nòjt; Skônne stukskes is 't diejalekt.
9-1535: KONINGSVELD, SJOERD VAN (EINDREDACTIE) - Historische betrekkingen tussen moslims en christenen, Tien voordrachten gehouden in Leiden op 12 december 1981; Serie: Midden Oosten en Islampbulicatie 9.
2-97: KONRAD, N. - Die Entstehung der Österreichisch-Ungarischen Zisterzienserkongregation (1849-1869).
8-680: KOOIJMAN, ANNELIES / DI PALERMO, CLAUDIA - De taalvos II.
7-2295: KOOIJMAN, G. - Kroniek van Gouda; 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen.
8-1738: KOOIJMAN, BERT - Fossiel berderf.
1-3669: KOOIMAN, W.J. - Maarten Luther; Doctor der Heilige Schrift, Reformatator der Kerk.
8-569: KOOISTRA, JAN (GEDICHTEN) / MEDEMA, RONALD (HOUTSNEDES) - Samengesteld tot Klaas Vaak [9 gedichten en 9 houtsnedes].
1-3670: KOOISTRA, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie (Proefschrift).
8-1926: KOOL, HALBO C. - Scherven; Gedichten, Schrift 2 van Jaargang 9 van De Vrije Bladen, Onafhankelijk Maandschrift voor Kunst en Letteren, onder redactie van Victor E. van Vriesland e.a. .
9-1827: KOOLE, BOUDEWIJN - Man en vrouw zijn een; De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme.
9-1828: KOOLE, BOUDEWIJN - Voorbij het patriarchaat; Tegenbeelden van de westerse kultuur, De relatie van westerse spirituele tradities tot de fundamenten van de kultuur.
7-384: KOOLSCHIJN, GERARD - Het democratische beest; Plato's tegenstander.
1-1197: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus.
7-1232: KOOPMANS, JELLE & VERHUYCK, PAUL - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw; Jan Zoet: Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
7-2361: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse universiteit.
8-1927: KOPPESCHAAR, E.J. - Longfellow's Hiawatha; Sagen en legenden van de Indianen bij Lake Superior.
9-765: KORF, DINGEMAN - Tegels.
9-764: KORF, DINGEMAN - Tegels.
1-281: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
1-282: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
7-1814: KORPORAAL, T.L. - Veilig onder dit dak; Impressies uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente te Gulpen.
7-1793: KORPORAAL, T.L. - Na duisternis licht; Protestanten in Zuid Limburg op weg naar 2000.
1-3671: KORTE, G.J.N. DE - Pastoraat van de verzoening, Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het Woord, met name van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat.
2-1914: KORTE, Z. DE - De Mis-liturgie.
8-125: KORTEWEG, ANNE S. - Splendour, gravity & emotion; French medieval manuscripts in Dutch collections.
8-220: KORTH, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Carmina Burana; Lateinisch - Deutsch; Gesamtausgabe der mittelalterlichten Melodien mit den dazugehörigen Texten, Übertragen, kommentiert und erprobt von René Clemencic; Textkommentar von Ulrich Müller; Übersetzung von René Clemencic und Michael Korth.
7-3107: KORVEZEE, ELIS H. - Inventarissen van de archieven van de particuliere verzamelingen: Becx, Van Cooth, Van Engelen van Strijen, Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, de Oude Schoue, Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
8-172: KOSCHATZKY, WALTER / KOSSATZ, HORST-HERBERT - Ornamental posters of the Vienna Seccession.
9-1116: KOSINSKI, DOROTHY (HERAUSGEGEBEN VON) - Fernand Léger; Der Rhythmus des modernen Lebens.
7-1283: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings, realist van de verbeelding, Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenins voor het onderwijs.
9-518: KOSTER, NICO (FOTOGRAFIE) - Kunstenaars in zwart wit.
7-2726: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [30 prenten in map].
7-2725: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [32 prenten in map].
7-2724: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [33 prenten in map].
2-2142: KOSTER, A.B. - Het kerkelijk jaar, Handboek bij de verklaring der tijden en feesten, voor de R.K. jeugd.
8-1211: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht; Anathema's 4.
8-1207: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom; Anathema's 6.
8-1208: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
8-1209: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
8-1210: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
8-1212: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
9-1829: KOUWER, B.J. - Het spel van de persoonlijkheid; Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon.
9-1302: KOX, A.J. / CHAMALAUN, M. (REDACTIE) - Van Stevin tot Lorentz.
2-4186: KOX, WIL - Voor wie het horen wil; Over spiritualiteit en muziek; Een spiritualiteitsonderzoek naar het mystieke perspectief van een motet van Anton Bruckner.
2-261: KOYEN, M.H. / DYCK, L.C. VAN - Tongerlo door de eeuwen heen / Premonstratenzer leven en spiritualiteit.
9-1830: KOYRÉ, ALEXANDRE - Études d'histoire de la pensée scientifique.
9-1831: KOYRÉ, ALEXANDRE - Du monde clos à l'univers infini.
2-229: KRAAIBEEK, E.G. (SAMENSTELLING / REDACTIE) - Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1462-) 1853-1967 (-1990).
8-1214: KRAAK, A. - Negatieve zinnen; Een methodologische en grammatische analyse.
8-1213: KRAAK, A. (EDITED BY) - Linguistics in The Nederlands 1972-1973.
1-6181: KRAAN, K.J. / LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing; Tien zondagavondlezingen NCRV.
7-5037: KRAANEN M.S.C., J. - Beberapa Fasal, dari pada Kitab Indjil; Jang dibatja pada hari-hari minggoe.
7-5180: KRAANEN M.S.C., JOS - Katechismus Diterangkan.
8-1215: KRABBÉ, TIM - De renner.
2-4160: KRAMER, GERHARD HERMAN - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis [Proefschrift].
7-2626: KRAMER, LUUK (FOTO'S) / RIJSWIJK, AAD VAN (TEKSTEN) - Etten-Leur, de plaats waar wij wonen [boek met pentekeningen van gebouwen in Etten-Leur].
7-5379: KRÄMER, PHILIPP - Die sterbenden Inseln; Rechenschaft einer Reise [two sections: I. Das Buch Java / II. Das Buch Bali].
9-1487: KRANS, MARJA - Een ontmoeting tussen culturen; Over de mogelijkheden van communicatie tussen christenen en moslims.
7-1105: KRANSBERG, D. / MILS, H. - Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen.
1-1166: KRANZFELDER, TH. - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Siebenter Band.
2-349: KRASENBRINK, J. EN SOUREN, P. - 100 Jahre Karolinum 1885 bis 1985, Zur Geschichte des Juniorates St. Karl bei Valkenburg der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria.
9-516: KRAUS-VONOW, KATHARINA ET AL. - Zeit.
9-738: KRAUTZ, THEODOR / MEYER, FRANZ SALES - Handboek voor den smid, Voor Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis, naar het Hoogduitsch.
1-3676: KREITMEIR, KL - Die Bischöfe von Eichstätt.
8-421: KREMENTZ, JILL - The writer's image; Literary portraits, Preface by Kurt Vonnegut, Introduction by Trudy Butner Krisher.
2-2319: KREMER, J. - Lebendig ist das Wort, Kurzfassungen und Erläuterungen der Sonntagsevangelien (Lesejahre A, B, C).
9-3187: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow [Ein Künstlerleben in Berlin].
2-1741: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor de Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1739: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor de Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1736: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaansch Missaal met Vespers, voor Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
9-274: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XII: De boog van Allard / HetTyrfingsmysterie.
9-301: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XL: De verloren Viking.
9-291: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXX: De wraak van de weerwolf.
9-303: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XLI: De Zwarte Piraat.
9-276: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XIV: De Prijs der Wrake.
9-304: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XLIII: Het vergeten erfdeel.
9-302: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XL: De verloren Viking.
9-299: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVIII: Het land der witte mannen.
9-298: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVII: De banneling van IJsland.
9-297: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVI: De grote beslissing.
9-296: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXV: De koningin van de eilanden.
9-295: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXIV: De Romeinse helm.
9-288: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVII: De stem van het Hoogland.
9-287: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVI: De Witte Raaf.
9-282: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XX: De Heer der Heruli.
9-281: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVIII: Het geheim van de Verboden Stad.
9-280: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVIII: Het geheim van de Verboden Stad.
9-279: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVII: Het verbond der groene dolken.
9-278: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVI: De wolven van Scorr.
9-277: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XV: De vloek van het goud / Het moerasmonster.
9-275: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XIII: De twintig laatsten / Strijd om Heidrun.
9-272: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel X: De strijd om het Recht / De zwarte ruiter.
9-271: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel IX: De zoon van Eric.
9-270: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VIII: Storm over China.
9-269: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VII: Het Rijk van het Midden.
9-267: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VI: Het wapengericht / Het goud der Ozmecs.
9-266: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel V: De valse koning.
9-265: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel IV: Het stenen beeld / Gevangenen der Romeinen.
9-264: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel III: De sultan van Akaiim / De geheimzinnige bron.
9-262: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman; De steen van Atlantis.
9-292: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXI: De prooi van de Rode Rots.
9-283: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXI: De jacht op het zwaard.
9-268: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VI: Het wapengericht / Het goud der Ozmecs.
9-294: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXIII: De gouden droom.
9-290: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVII: De wolf en de havik.
9-289: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVIII: De scheepsbouwer.
1-2589: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Dritter Band: Lebendige Liebesflamme.
1-2590: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Vierter Band: Geistlicher Gesang.
1-2591: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Fünfter Band: Kleinere Schriften.
1-2588: JOANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke, Erster Band: Aufstieg zum Berge Karmel / Zweiter Band: Dunkele Nacht.
6-031: KRICKENBERG, W. / TRIMBORN, H. - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca; met afbeeldingen.
7-3334: KRIJBOLDER, WIM / MEIJS, BEN - Twee eeuwen Goirle, Deel 5: Gaat heen en onderwijst.
1-6183: KRIJGER, AD - Messiaans cynisme; Jezus en Diogenes.
7-6046: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de Tsaren; Kunst uit het Novodevi?ij-klooster [Tentoonstellingscatalogus].
9-1833: KRISTELLER, PAUL OSKAR - The Classics and Renaissance thought, Martin Classical Lectures Volume XV.
9-1834: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance thought II; Papers on humanism and the arts.
6-1288: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
7-161: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
8-401: KRITTER, ULRICH VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Romanische Buchillustrationen im 20. Jahrhundert; Italien - Spanien - Portugal - Brasilien.
8-1216: KROMHOUT, RINDERT - De billenbijters.
9-761: KRONBERGER-FRENTZEN, HANNA - Altes Bildergeschirr; Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
8-27: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540; Derde Deel (Eerste Stuk).
7-4007: KRONENBURG, J.A.F. / BOOMAARS, CHR. - De Zusters van Liefde der Congregatie van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg; van 1832 -1922.
1-1804: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel IV.
1-1805: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
1-1440: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Leven van den H. Gerardus Maria Majella.
1-1441: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Het leven van den H. Greardus Majella, De Heilige Gerardus Maria Majella, leekebroeder van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
1-1808: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel I-IV.
1-1807: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III + IV.
1-1801: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel III.
1-1802: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III.
1-1799: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1800: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1798: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel II.
1-1797: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel II.
1-1795: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel I.
1-1803: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
7-1430: KROON, J.E. (SAMENSTELLING) - Bibliographie der Werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925, Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie.
3-697: KRUG, HENRICO. - De Pulchritudine Divina. , Libri tres. (bound together). .
1-3678: KRUGER, M.J. - The Gospel of the Savior, An analysis of P.Oxy 840 and its place in the gospel traditions of early christianitt.
7-3253: KRÜGER, JOANNES BAPTISTA - Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van eht voormalig Bisdom van Antwerpen; mitsgaders van de Vierde en Vijfde Districten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen; Eerste Deel + Tweede Deel.
8-1487: KRUIJSEN, JOEP (REDACTIE) - Liber amicorum Weijnen; Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag.
8-1217: KRUIJSEN, JOEP / SIJS, NICOLINE VAN DER (REDACTIE) - Honderd jaar stadstaal.
7-3995: KRUIJSSEN, JAN (TEKSTEN) / ZEEGERS, JOS (TEKENINGEN) - Signalen; een confrontatie met zwakzinnigen [Gedichtenbundel].
7-2396: KRUIJSWIJK KANSEN, E.J / SCHULTE, A.G. - Memoriaal; Herinneringsboek van de parochie Velp-Rozendaal bij het eeuwfeest van de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie 1885-1985.
1-2583: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke Werken, (Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door Dr. Jan Peters O.C.D. en J.A. Jacobs.
9-250: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-251: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-246: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende Kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Eerste Bundel, Woorden uit Omhoog I, II, III, IV en V, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
2-913: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke werken.
1-2582: JOANNES VAN HET KRUIS - Werken van de H. Joannes van het Kruis, Deel I + Deel II (complete set; uit het Spaans vertaald door Avertanus Henneskens, Romaeus Leuven, Amandus Smackers).
9-1835: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten; mythen en legenden der oude mysteriën.
1-3108: KRUITWAGEN, PATER DR. BONAVENTURA O.F.M. - Huldeboek hem aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. .
9-802: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
9-1836: KRUPP, E.C. (EDITOR) - In search of ancient astronomies.
9-644: KRUSEMAN, PHILIP / ZAGWIJN, HENRI (REDACTIE) - Geïllustreerd Muzieklexicon, Supplement, Met 128 portretten en vele notenvoorbeelden.
8-1220: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe; uitgegeven door Dr. C. Kruyskamp.
8-1221: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
8-1222: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
7-5233: KUENEN, PH.H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens; Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
1-2694: KUGLER, H.J., O.PRAEM. - Hermann Josef von Steinfeld (un 1160-1241), im kontext christlicher Mystik.
1-3106: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. , Eerste, tweede en derde deel. .
1-2036: KUHN, A., O.S.B. - Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild, (mit 690 Illustationen).
9-1837: KUHN,THOMAS S. - The structure of scientific revolutions.
2-1333: KÜHNEL, H. - Gotische Kunstwerke in Österreich.
7-2482: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Dèventer dialect, Een serie teksten over het Deventers als spreektaal en als schrijftaal.
6-227: KUIJPER, J. - De Heraldiek in Bouwkunst en aanverwante vakken. .
7-3373: KUIJPERS, D. / SEVERIJNS, R. (REDACTIE) - Dichter(s) bijeen; Onder de toren, deel I.
8-1225: KUIJPERS, JEHAN - Rozemarius [gedrukt in houtsnedeletters, met rode vignetten en vergulde beginletters van tekstgedeelten].
8-1226: KUIJPERS, JEHAN - Zotte en barokke Gotiekskes, Met illustraties van Jan Hul.
7-3702: KUIK, HARRY VAN - Verdwenen plekjes...; Tilburg 1950-1970.
7-2447: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-2501: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen.
7-2500: KUILE, E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen.
7-2480: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: De Provincie Overijsel; Eerste Stuk: Twente.
7-2449: KUILE E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Tweede Stuk].
7-2448: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-429: KUIPER, K. - De Atheensche vrouw; Amstedamsche aula-voordrachten / Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (De achtergrond van Plato's Gorgias) / Atheens jongensleven.
7-439: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
1-3107: KUIPERS, C.H. M.H.M. - Quintin Kennedy 1520-1564; two eucharistic tracts., Proefschrift..
1-3681: KUIPERS, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): two eucharistic tracts; a critical edition (Proefschrift / Dissertation).
1-6186: KUITERT, H.M. - Hetzelfde anders zien; Het christelijk geloof als verbeelding.
1-6185: KUITERT, H.M. - Schiften; Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet.
1-6184: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom; Schets voor een christologie.
9-409: KÜKENTHAL, WILLY - Leitfaden für das zoologische Praktikum, Bearbeitet von Dr. Ernst Matthes; Mit 178 Abbildungen im Text.
14-88: KUMS, ÉDOUARD - Catalogue des Tableaux de maitres anciens et modernes des écoles Flamande, Française, Hollandaise etc. et des tapisseries etc..
7-2814: KUN, ANDREAS VAN DER - De Kruiswegstaties van Albert Servaes; Toegelicht door P. Dr. Andreas van der Kun, monnik van de Abdij O. L. Vrouw van Koningshoeven.
8-335: KUNERT, GÜNTER - Unschuld der Natur; 52 Figurationen leibhafter Liebe, Zeichnungen von Fritz Cremer.
2-4231: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid; Herinneringen.
1-3683: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid, Herinneringen.
1-6189: KÜNG, HANS - Omstreden waarheid; Memoires.
1-6188: KÜNG, HANS - Wat ik geloof.
1-6187: KÜNG, HANS - Das Christentum, Wesen und Geschichte.
2-560: KUNKEL, H. - Der Ordensstand.
3-2117: LIESEL-KÜNKEL - Die Liturgien der Ostkirche, Die Eucharistiefeier der orientalischen Katholiken.
1-3109: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis 1485-1814., Proefschrift..
1-3685: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Proefschrift).
7-5133: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche Wajang, Koninklijke Vereeninging Indisch Instituut, Mededeeling No. LIII, Afd. Volkenkunde No. 16.
3-2102: KUNZLER, M. - Archieratikon, Einführung in Geist und Gestalt der bischöflichen Liturgie im byzantinischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche de Ukraine.
7-5202: KUPERUS, GERRIT - Het cultuurlandschap van west-Soembawa [Proefschrift].
7-5267: KÜPFER, C.C. - Onze vliegers in Indië; De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942, Reeks: Vliegwereld Bibliotheek, Nummer drie.
8-562: KURTH, JULIUS - Der Chinesische Farbendruck; Mit 6 farbigen, 30 schwarzen Tafeln und 12 Abbildungen im Text.
9-710: KÜRTH, HERBERT - Kunst der Model, Aufnahmen von Joachim Petri.
3-2723: KURZ, E., O.F.M. - Individuum und Gemeinschaft beim hl. Thomas von Aquin.
6-1206: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
7-059: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
1-6190: KUSTER, NIKLAUS / HUBER, THOMAS HUBER / SCHMUCKI, OKTAVIAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Von Wanderbrüdern, Einsiedlern und Volkspredigern; Leben und Wirken der Kapuziner im Zeitalter der Reformation [with CD], Quellen zur Entstehung der franziskanischen Reform und zu ihrer frühen Entfaltung im deutschen Sprachraum.
8-1928: KUSTERS, WIEL - Pooltochten, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Algemene en Nederlandse Letterkunde vanwege de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg aan de Rijksuniversiteit Limburg, op donderdag 12 oktober 1989.
8-1739: KUSTERS, WIEL - Koninklijke Sfinx.
7-3484: KUYER, P.TH.J. - Rondom en in het Gouvernement; Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant.
7-2944: KUYER, CHR.A.M. - Brabantia Illustrata II; Inventaris van topografische afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant; Deel I (Inleiding, aanwijzingen voor gebruik, registers) + Deel 2 (topografische afbeeldingen van Aalburg t/m Herpt) + Deel 3 (topografische afbeeldingen van 's-Hertogenbosch t/m Zundert).
8-1929: KUYLE, ALBERT - Songs of Kalua.
8-1740: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten.
7-2801: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Noordbrabant; Naar officieele bronnen bewerkt [Heruitgaven van de oorspronkelijke uitgave, uitgegeven bij Hugo Suringar te Leeuwarden].
7-1857: KUYPER, J. - Gemeenteatlas van Limburg,naar officieele bronnen bewerkt [heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1867].
7-2847: KUYPERS, JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant, of Eenen krans van Maria-legenden, Met penteekeningen van Jan Hul.
9-1838: KWA, CHUNGLIN - De ontdekking van het weten; Een andere geschiedenis van de wetenschap.
6-344: KWAKU AFRIFAH-AGYEKUM, JOSEPH - The history of the liturgical life of the Church in Ghana 1880-1980, A survey of the liturgical praxis of five diocesses of the Southern Ecclesiastical Province of the Church in Ghana.
9-1873: KWANT, R.C. - De visie van Marx.
9-1872: KWANT, R.C. - De visie van Marx.
9-954: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland; Mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde.
7-2169: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog ... de Wateringeres; Waarin opgenomen enkele afbeeldingen van Kwintsheul.
1-3073: LAAN, K. TER - Folklore van de Joden.
8-1227: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
8-1228: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
7-2353: LAAN, W.R. VAN DER / REUMER, J. - s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten.
7-2117: LAAN, RAYMOND - Wessanen's Koninklijke Fabrieken; Eertijds Wessanen & Laan; 1765-1940.
7-1445: LAAN, K. TER - Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 3e druk, geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert.
8-1229: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, Met weerspreuken verzameld door A.M. Heidt Jr..
9-1839: LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917); Filosoof, classicus, pedagoog.
1-3687: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
1-3686: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
7-6024: LAARHOVEN, AD VAN (SAMENSTELLING) - Een boekje open over Oblaten, 1927-2002; Visies en gebeurtenissen / Getuigenissen en herinneringen [Twee losse boekjes in één openklapbare band in de vorm van een tweeluik; verschenen ter gelegenheid van 75 jaar Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland].
1-3112: LAARHOVEN, JAN VAN. - De kerk van 1770-1970. , Handboek van de kerkgeschiedenis V. .
7-1483: LAARS, T. VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland [facsimile-herdruk van de uitgave van 1913, destijds verschenen bij Drukkerij Jacob van Campen], Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne Provinciën, van het Koninklijk Huis, enz.; Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst.
7-3563: LAAT, NELLEKE DE E.A. - Hart voor de Sint-Jan, [Met dertig aquarellen van Nelleke de Laat].
1-2006: LABANDE, Y. ET E.-R. - Rome, (Ouvrage orné de 203 héliogravures).
7-208: LABARRE CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ZAMORA, DON NICOLAS DE - Historia de las operaciones militares, executadas por los exercitos de la potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en al año de 1756; Tomo III. Que contiene la acaecido desde el principio del año 1758. haste fin del mes de Abril del mismo año [Volume III of 5 volumes].
6-1325: LABARRE CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ZAMORA, DON NICOLAS DE - Historia de las operaciones militares, executadas por los exercitos de la potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en al año de 1756; Tomo III. Que contiene la acaecido desde el principio del año 1758. haste fin del mes de Abril del mismo año [Volume III of 5 volumes].
1-3113: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11e en 12e eeuw., Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (proefschrift)..
1-3689: LABOUCHERIE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw, Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (Proefschrift).
9-2179: LABRIE, ARNOLD - Zuiverheid en decadentie; Over de grenzen van de burgerlijke cultuur en West-Europa, 1870-1914 .
1-1170: LABRIOLLE, P. DE (TRADUCTION) - Saint Augustin, La Cité de Dieu, Texte Latin et traduction Francaise.
1-2656: LACHMAN, B. - The journal of Hildegard of Bingen, A novel by Barbara Lachman.
1-3596: LACHMANN, ED. - Hölderlins Christus-hymnen.
3-196: LACMAN, JOANNES. - Christelycke Ghepeysen toonende den versekerden wegh tot den Hemel, ende den voorsmaeck des selve. , Overgeset uyt het Frans in de Nederlantsche taele. Den sesden druck. .
3-698: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-quatrième, tome cinquième: Conférences de Toulouse, suivies de divers opuscules. .
3-699: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-troisième. .
1-3691: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3690: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3114: LACOUTURE, JEAN. - Jésuites, une multibiographie. , 1) Les conquérants, 2) Les revenants..
9-1840: LACROIX, XAVIER - Les mirages de l'amour.
5-295: LACTANTII, LUCII CAECILII FIRMIANI - Opera Omnia: Editio Novissima, quae omnium instar esse potest; ad LXXX & ampliùs MSS. Codices, editosque XL. Collecta & emendata, atque Notis uberioribus illustrata; cui manum primam adhibuit Joannis-Baptista Le Brun; extreman imposuit Nicolaus Lenglet Dufresnoy, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-304: LACTANTII, FIRMIANI - L'Heureuse Année, ou l'Année Sanctifiée par la méditation des sentences et des exemples des saints; Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de beaucoup de traits édifiants; Suivi d'un Exercise pour chaque jour du mois, sur les fins dernières.
3-702: LACTANTII. - L. Coeli sive Caecilii Lactanti Firmiani Opera Omnia. , Quae exstant ad optimas editiones collata. Studiis Societatis Bipontinae. Pars I+II (=altera). II/altera: Firmiani Divinarum Institutionum. Editio accurata. .
1-1249: LAET, A. DE - Sint Jan Berchmans en Voorouders, Eerste deel.
6-1191: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
7-45: LAET, SIGFRIED DE. - Encyclopedie van de Geschiedenis, Prehistorie-oudheid. , Derde herwerkte uitgave. .
7-041: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
1-3692: LAEVEN, H. EN WINKELER, L. - Radboudstichting 1905-2005.
1-3115: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict., De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (proefschrift)..
1-3693: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict, De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (Proefschrift).
1-2715: LAFRANCE, J. - Het gebed van het hart, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 19).
1-6192: LAFRANDE, JEAN - Als je bidt zeg dan Vader.
2-602: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, Volume 2: the story continues.
2-601: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
2-279: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
1-2777: GARRIGOU-LAGRANGE O.P. - Mystik und Christliche Vollendung.
1-1596: LAGRANGE, M. L'ABBÉ F. - Histoire de Sainte Paule.
8-2215: LAHARPE, JEAN-FRANÇOIS - Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou De la persécution suscitée par lae Barbares du dix-huitième siècle, contre la religion chrétienne et ses Ministres.
6-1221: LAHNSTEIN, PETER - Karel v, Heerser over de Oude en de Nieuwe Wereld.
7-075: LAHNSTEIN, PETER - Karel v, Heerser over de Oude en de Nieuwe Wereld.
1-142: LAIRD HARRIS, R. / ARCHER JR., GLEASON L. / WALTKE, BRUCE K. (EDITORS) - Theological Wordbook of the Old Testament; Volume 1 (Aleph-Mem) + Volume 2 (Nun-Taw).
10-054: LAIRESSE, GERARD DE. - Groot schilderboek., Waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard; Met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd: En derzelver Wel- en misstand aangeweezen. Tweden druk, vermeerdert met des Schryvers Levensbeschryving. Eerste deel & tweede deel. Eerste druk in 1714..
5-296: LALLEMENT, JACQUES-PHILIPPE - Le Sens, propre et littéral des Pseaumes de David, exposé briévement dans une interprétation suivie, avec le sujet de chaque pseaume.
8-2240: LAMARTINE - Oeuvres: Harmonies poétiques et religieuses.
8-2305: LAMARTINE - Oeuvres.
8-2191: LAMARTINE, M. DE - La chute d'un ange; Épisode.
1-1439: LAMARTINE, A. DE - Geneviève, Histoire d'une Servante.
8-2322: LAMARTINE - Oeuvres; édition complète en un volume.
8-2554: LAMB, CHARLES - Essays, Den Teilnehmers an der 55. Geburtstag der Gesellschaft des Bibliophilen e.V. vom 28. bis31. Mai 1954 in München gestiftet von den Firmen.
8-610: LAMBDIN, THOMAS O. - Lehrbuch Bibelk-Hebräisch, Herausgegeben von Hernrich von Siebenthal.
2-06: LAMBERMOND, C.H., O.P. - De Dominicanen te Leeuwarden 1925-1945.
1-3695: LAMBERT, BERN. O.S.B. - Bibliotheca Hiernonymiana Manuscripta, La traduction manuscrite des œuvres de Saint Jérôme; Tome IV B.
3-700: LAMBERTINI. - Prosperi Lambertini S.R.E. Cardinalis Archiepiscopi Bononiensis Postea Benedicti XIV, pontificis optimi maximi, Instutiones Ecclesiasticae. , Quas Latine Reddidit Ildephonsus a S. Carolo. .
3-701: LAMBERTINI. - Prosperi Card. Lambertini postea Benedicti XIV P.M. Commentarius de D.N. Jesu Christi, Matrisque ejus Festis. , Retractatus atque auctus, ex Italico in Latinum sermonem vertit, Mich.Ang. De Giacomellis. Tomus I et II. .
5-070: BENEDICTI XIV. PONT. OPT. MAX. OLIM PROSPERI CARD. DE LAMBERTINIS - De Sacrosancto Missae Sacrificio, Libri Tres, Editio Quinta Latina post plurimas italas auctior et castigator; ad usum academiae liturgicae conimbricensis; accedunt appendices .
2-1942: LAMBERTS, J. - Liturgie in 1000 woorden.
6-857: LAMBERTY, MAX-C.-G. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale stroomingen in België.
1-1137: LAMBOT O.S.B. - Sancti Aurelii Augustini Sermones Selecti.
8-351: LAMBOTTE, PAUL - Miniaturen [miniatuur-portretjes]; Met 60 illustraties; Uit, Onze Kunst, Deel XXI, Juni 1912.
3-2446: LAMBRECHT, H. - Verklaring van den Mechelschen Catechismus; Derde Boekdeel, Vierde Deel en Vijfde Deel van het boek [boekdelen 1 en 2 ontbreken].
3-2451: LAMBRECHT, H. - Beknopte verklaring van den Mechelschen Catechismus, ten gebruike van het middelbaar onderwijs.
7-2244: LAMME, JAN / MENSCH, ED VAN (REDACTIE) - Grepen uit Hilversums Historie van 900-1800, door Pieter Willem de Lange, geboren 10 maart 1887 te Alkmaar.
2-1991: LAMMERS, JOS - Woord en leven, Preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar; B-cyclus.
2-2002: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus C.
2-2001: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus B.
2-2000: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus A.
1-3697: LAMMERS, J. - De weg van de barmhartigheid.
6-850: LAMMERTSE, J. - Annalen I-II, Stemmen uit het verleden; Kortrijk 1-2.
1-1448: LAMMERTSE, J. - .....Hij was een vader der armen, Roman over het leven van Stephanus Modestus Glorieux, stichter van de Congregaties der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en zusters van barmhartigheid.
1-1487: LAMPAERT, M. - Jeanne Darc, In het zoeklicht van de kritiek.
2-4026: LAMPEN O.F.M., WILLIBRORD - Alcmaria Eucharistica; Ter gelegenheid van het Vijfde Eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar.
1-2794: LAMPEN, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote.
1-1270: LAMPEN O.F.M., W. - Winfried-Bonifatius.
2-2862: LAMPEN, F.DR. WILLIBRORD. - Alcmaria Eucharistica. , Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar. .
1-2601: LAMPEN, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote.
1-3120: LAMPERT, ULRICH. - Festgabe Ulrich Lampert zum 60en Geburtstage dargebracht von Kollegen und Schülern..
9-3062: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO (HERAUSGEGEBEN VON) - Antonio Sant'Elia; Gezeichnete Architektur.
9-3037: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO (HERAUSGEGEBEN VON) - Antonio Sant'Elia; Gezeichnete Architektur.
6-966: LAMS, GUIDO - 150 jaar Dienstmaagden van Maria te Wingene, 1838-1988.
7-5314: LAMSTER, J.C. - Indië; gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschrijving [Album met tekst en plakplaatjes; compleet met álle plakplaatjes].
2-4234: LAMY, HUGUES - L'Abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu'en 1263, Série: Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences d'Histoire et de Philosophie, sous la direction de MM. F. Bethune, A. Cauchie etc.; 42me Fascicule.
2-562: LAMY, H. - Madame Bourtonbourt (1660-1732) et son oeuvre; les Soeurs de la Charité de Namur.
5-297: LAMY, BERNARDO - Commentarius in Harmoniam sive Concordiam quatuor Evangelistarum, Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus & Geographicus; cum Praefatione in qua demonstratur veritas Evangelii.
7-5071: NIO JOE LAN - Peradaban Tionghoa; Selajang padang.
1-1347: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
7-1230: LANCÉE, J.A.L. (REDAKTIE) - Mythe & Werkelijkheid; Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900).
1-1178: LANCEL, S. - Saint Augustinus.
9-1841: LANCELOT, MICHEL - Ik wil God in het gelaat zien; Leven, dood en opstanding van de Hippies.
5-298: LANCELOTTI, PAULI - Corpus Iuris Canonici, emendatum et Notis illustratum; Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum; Indicibus variis, et novis, & appendice Pauli Lancelotti perusini adauctum: cujus partes indicat aversa pagina, Accesserunti novissime loci communas vberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad ususm Fori utriusque fideliter digesti: Theologis, Politicis & Practicis pernecessarii.
7-2715: LAND, TOM - De schoonheid van Noord-Brabant.
1-3048: LANDE-NASH, I. - 3000 Jahre Jerusalem, Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
3-2442: LANDWEHR, J.H. - Kort begrip der christelijke religie voor eerstbeginnenden, in vragen en antwoorden toegelicht.
3-2443: LANDWEHR, J.H. - Toelichting van het Kort begrip der christelijke religie, Met blinde vragen door Ds. J.H. Landwehr.
6-362: LANE-POOLE, STANLEY - The story of Cairo.
2-4034: LANG OSB, HUGO - Maria, Königin des Himmels; Das große Marienbuch christlicher Malerei und Ikonendarstellungen.
9-20: LANG, WALTER - Akupunktur und Nervensystem; Einde Studie zur Wirkunsweise der Akupunktur.
8-553: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - The Plague and Fire of London; Jackdaw No. 2; A collection of contemporary documents.
8-554: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED BY) - 1066; Jackdaw No. 38.
8-550: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - Young Shakespeare; Jackdaw No. 9; A collection of contemporary documents.
6-1272: LANGE, KARL UND DREYER, ERNST ADOLF - Deutscher Geist; Kulturdokumente der Gegenwart.
7-140: LANGE, KARL UND DREYER, ERNST ADOLF - Deutscher Geist; Kulturdokumente der Gegenwart.
6-1150: LANGE, KURT / HIRMER, MAX - Ägypten; Architektur, Plastik, Malerei, in drei Jahrtausenden, Aufnahmen von Max Hirmer.
7-213: LANGE, KURT UND HIRMER, MAX - Ägypten; Architektur, Plastik, Malerei, in drei Jahrtausenden.
2-1065: LANGE, R. - Die byzantinische Reliefikone.
9-1843: LANGELER, ARNO - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
8-1232: LANGENHOVE, GEORGE VAN - Linguistische studiën I / II.
6-1180: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
7-032: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
7-796: LANGOSCH, KARL - Lateinisches Mittelalter; Einleitung in Sprache und Literatur.
5-300: LANGUET, JEAN-JOSEPH / N.N. (LE ROUGE, J.B.W. ?) - La Vie de la venerable Mère Marguerite Marie, religieuse de La Visitation Sainte Marie, du Monastère de Paray-le-Monial en Charolois; Morte en edeur de Sainteté en 1690 / Traité Dogmatique sur les faux miracles du temps; En reponse aux differens ecrits faits en leur faveur.
3-197: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Verhandelinge van het betrouwen op de Bermhertigheyt Godts. , Tot troost der zielen, de welcke de vreese brenght tot kleynmoedigheydt. In het Fransch beschreven, vertaelt uyt den nieuwe druck, oversien en verbetert van den auteur door P. Antonius le Febure. Den tweeden druck, verbetert van veele fauten. .
3-704: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Traité de la Confiance en la Misericorde de Dieu. , Pour la consolation des Ames, que la crainte jette dans le découragement. Augmenté d
5-301: LANGUET, JEAN-JOSEPH - Traité de la confience et la misericorde de Dieu, pour la consolation des âmes que la crainte jette dans le découragement; Augmenté d'un Traité du faux bonheur des gens du monde, & du vrai bonheur de la vie chrétienne, Édition nouvelle, revûe et corrigée par l'auteur, & augmentée d'un Exercise pour la Ste. Messe, & autres prières.
9-1101: LANGUI, EMIEL - Frits Van den Berghe; Der Mensch und sein Werk.
2-923: LANINK, H.G.J. O.CARM - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
8-3127: LANKESTER, ERIK (SAMENSTELLING) - De detective is een vrouw; onvergetelijke staaltjes van wat vrouwelijk vernuft vermag.
7-6042: LANNERS, E. - Edi Lanners Illusionen [pages 75-160 upside down and in reverse order].
1-1251: LANS, M.J.A. - Vie du R.P. Bernard, Prètre de la Congrégations du très Saint Rédempteur Docteur en Théologie.
1-3121: LANS, JAN VAN DER. - Schering en inslag., Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, aangboden aan Jan van der Lans..
7-2306: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden; Een wandeling door de tijd.
7-3717: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3716: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3554: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
7-3555: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
3-705: LANTAGES, M. DE. - Oeuvres Complètes de M. de Lantages. , Prêtre de la société de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire du Puy, réunies pour la première fois en collection, et classées selon l
2-520: LANTHONIE, A. - Histoire de l'Abbaye de Grandmont en Limousin.
3-938: LANUZA, HIERONYMUS BAPTISTA DE. - Homiliae Quadragesimales , Venearabilis memoriae Episcopi Barbastrensis & Albarrazini etc, editio secunda correcta et emendata, tomus tertius..
5-302: LANZA, HIERONYMI BAPT. DE - Medulla cedri Libani sive Conceptus Praedicalbiles super Dominicas totius anni, Ex Homiliis Quadragesimalibus Rmi D.P.F. Hieronymi Barpt. De Lanza, Episcopi Barbastrensis & albarrazini, Tomus I. A Dominica I. Adventus, usque ad Dominicam ultimam post Pentecosten inclusive conciones sexaginta quinque.
5-306: LAOUREUX, GILLE - La vie admirable et la doctrine toute celeste de soeur Francoise Claire de St. Lievin, Recollectine.
5-803: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Pentateuchem Mosis, Ultima editio aucta & recognita.
5-710: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in quator Evangelia; Tomus Primus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Matthaeum & Marcum) + Tomus Secundus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Lucam & Joannem).
2-4066: LAPIDE, CORNELII A - Commentarii in Scripturam Sacram, Tomus VIII, complectens expositionem litteralem et moralem in quatuor Evangelia Matthaei, Marci, Lucae, et Joannis, indicibus, necessariis illustratus; Editio Recens, a quamplurimis memdis, quibus caeterae scatebant, diligentissime expurgata et castigata.
1-2984: LAPIDE, :P. - Hij leerde in hun synagogen; een joodse uitleg van de evangeliën.
5-806: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in Ecclesiasten.
5-807: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentaria in Proverbia Salomonis.
5-810: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentarius in quatuor Evangelia.
5-809: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in duodecim Prophetas Minores.
5-804: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in Josue, Judicum, Ruth, IV. Libros Regum et II. Paralipomenon.
3-707: LAPIDE, R.P. CORNELII A. - Commentaria in Scripturam Sacram. , Editio nova. Tomus I, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XVII, XX..
3-708: LAPIDE, R.P. CORNELII A. - Supplementum ad Commentaria in Scripturam Sacram. , Balthasaris Corderi, Commentaria in Librum Job. Tomus Tertius. .
5-711: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas commentaria; Editio Ultima aucta et recognata.
5-812: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in omnes Divi Pauli Epistolas.
5-708: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in duodedim Prophetas Minores / Commentaria in sex Prophetas posteriores.
1-2989: LAPITE, P. - Uit de Bijbel leren leven; op joodse wijze de Schriften lezen.
9-1332: LAPPARENT, A. DE - Cours de minéralogie , Avec 619 gravures dans le texte et une planche chromolithographiée.
1-75: LÄPPLE, ALFRED - De Apokalyps van Johannes; Boodschap aan de christenheid.
2-494: LÄPPLE, A. - Klöster und Orden in Deutschland.
2-495: LÄPPLE, A. - Klöster und Orden. Ihr Wirken in Deutschland.
2-1341: LÄPPLE, A. - Das Kreuz, Zeichen des Widerspruchs und des Heils.
8-2261: LARBOUD, VALERY - Fermina Márquez, Taille-douce originale de Paul Lemagny.
2-2700: LARDET, P. (EDIDIT) - Corpus Christianorum, Series Latina LXXIX; Instrumenta Lexicologica Latina; Sanctus Hieronymus: Contra Rufinum [with 4 microfiches].
3-709: LARFEUIL, M. L - Le quart d
7-6064: LARIVE & FLEURY, MM. - Petit Larive & Fleurt; Dictionnaire Français Encyclopédique, à l'usage des Adultes et des Gens du Monde; Avec 1345 figures dans le texte - 83 tableaux d'art et de vulgarisation - 112 cartes.
10-014: LARREY, DE. - Histoire de France sous le regne de Louis XIC., Conseiller de la cour et des Ambassades de sa Majesté le Roi de Prusse. .
3-198: LASAUSSE. - Het Gelukkig Jaer. , Of het Jaer Geheyligd. Door de overdenkingen der zedelessen en voorbeelden der heyligen. Gevolgd van eene Oeffening op de Uytterste. Uyt het Fransch vertaeld nae de laetste uytgaef door den Heer baron L.D.G. Derden Druk. .
3-199: LASAUSSE. - Het Gelukkig Jaer. , Of het Jaer Geheyligd. Door de overdenkingen der zedelessen en voorbeelden der heyligen. Gevolgd van eene Oeffening op de Uytterste. Uyt het Fransch vertaeld nae de laetste uytgaef door den Heer baron L.D.G. Vierden Druk. .
3-711: LASAUSSE. - L
3-710: LASAUSSE. - L
1-3700: LASCARIS, A. - Het soevereine slachtoffert, Een theologisch essay over geweld en onderdrukking.
1-3122: LASCARIS, ANDRÉ. - Het soevereine slachtoffer., Een theologisch essay over geweld en onderdrukking..
3-714: LASELVE, FR. ZACHARIA. - Annus Apostolicus continens conciones praedicabiles. , Tomus primus, tomus secundus. Complectens conciones. .
5-308: LASNE (?), M. LE CHEVALIER DE - La religion du cœur; Exposée dans les sentiments qu'une trendre piété inspire, avec de courtes élévations pour toutes les situations où l'on peut se trouver; à l'usage des personnes du monde, Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée.
5-305: LASO DE LA VEGA, FRANCISCO - Psalterium decem chordarum, superadditum hieroglyphicis Marianis, decem orantionibus compositum, in quibus dolores B. Virginis Mariae in passione Filii sui exprimuntur; Triplici indice ornatum: I. Chordarum, II. Materiae cujuslibet Exordii & discursus, III. Locorum Sacrae Scripturae, Per R. Adm. P. Fr. Franciscum de Aguilar, lectorem jubilatum ....
1-2314: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes.
1-2316: LASSERRE, H. - Épisodes miraculeux de Lourdes.
1-2319: LASSERRE, H. - Bernadette, Sœur Marie-Bernard.
1-2313: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes.
1-2295: LASSERRE, H. - Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes, Abrégé de Notre-Dame de Lourdes diversé en trente et un lectures; avec une prière spéciale à la fin de chaque lecture.
1-2274: LASSERRE, H. - Notre-Dame de Lourdes, Édition illustrée d'encadrements variés a chaque page en de chromolithographies, scènes, portraits, vues a vol d'oiseau, cartes et paysages.
1-2292: LASSERRE, H. - Bernadette, Sœur Marie-Bernard.
1-2296: LASSERRE, H. - Les épisodes miraculeux de Lourdes.
2-1201: LASSUS, J. - The early christian and byzantine world, (series: Landmarks of the word's art).
7-5351: LAST, JEF - Zo zag ik Indonesië.
8-1576: LAST, JEF - Branding.
8-1233: LAST, JEF - Marianne.
8-1787: LATEUR, PATRICK / BOSSCHE, STEFAN VAN DEN (SAMENSTELLING) - Het evangelie volgens dichters; Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie.
7-3310: LATHOUWERS, PETER / ELSEN, PETER VAN DEN - Dôr hedde de Skut; De geschiedenis van de Gemertse gilden.
7-5062: LATIF, A. - Bintang Timoer I; Kitab Batjaan Bagi Sekolah Rendah.
1-2325: LATOUR, J. - Notre-Dame de Lourdes; Ostensoir de Jésus.
9-2200: LAUDE, PATRICK / AYMARD, JEAN-BAPTISTE (DIRECTION) - Frithjof Schuon; Dossier, Séries: Les Dossiers H.
1-1284: LAUNAY, M. - Hélène de Chappotin en de Franciscanessen Missionarissen van Maria, q.
3-715: LAUNOIUS, JOANNES (LAUNOY, J.DE). - Joannis Launoii constantiensis, Paris theologi, de Sacramento unctionis infirmorum Liber..
9-2199: LAURANT, JEAN-PIERRE (DIRIGÉ PAR) / AVEC LA COLLABORATION DE PAUL BARBANEGRA - René Guénon, Séries: Les Cahiers de l'Herne.
6-1344: LAURENS, FRANKLIN D. - France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936.
1-2289: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette.
1-2290: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette.
1-2353: LAURENTIN, R. ET LEJEUNE, R. - Message et pédagogie de Marie a Medjugorge, Corpus chronologique des messages Urgence de retour à Dieu.
1-2344: LAURENTIN, RENÉ - Lourdes; het authentieke relaas van de verschijningen.
1-2354: LAURENTIN, R. / RUP?I?, LJ. - La Vierge apparaît-Elle à Medjugorje, Un message urgent donné au monde dans un pays marxiste.
1-2277: LAURENTIN, RENÉ - Lourdes; histoire authentique, VI: Du 5 mars au 16 juillet 1858; les trois dernières apparitions.
3-713: LAURENTIO, F. LEONE A S. - Conciones Adventuales. , Quarum pars prima agit De Peccatis Alienis; secunda: De Captivitate Petri. Figurante Captivam Peccatoris et tertia: De Carcere Purgatorii. (all bound together). .
8-472: LAURENTIUS, TH. - Oude prenten; Een handleiding voor verzamelaars.
8-1930: LAUREY, HARRIET / NEELISSEN, TON - Onder de roos; Gedichten.
8-194: LAUTER, WOLFGANG - Tür und Tor; Zwischen drinnen und draußen, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 180].
9-3221: LAVALLEYE, JAQUES VON (EINFÜHRUNG VON) - Lucas van Leyden / Pieter Breugel D. A.: Das gesamte graphische Werk.
8-2219: LAVEAUX, J.-CH. - Dictionnaire synonymique de la langue française; Tome Premier (A-D) + Tome Second (E-Z).
6-199: LAVEILLE, MGR. - 31 Jaar Missiezuster in Hindostan; Zuster Théodorine van het Bitter Lijden, van de Congregatie der Dochters van het Kruis (1832-1911).
1-1648: LAVEILLE S.J., E. - Le Père De Smet, apotre des peaux-rouges (1801-1873).
6-198: LAVEILLE, MGR. - 31 Jaar Missiezuster in Hindostan; Zuster Théodorine van het Bitter Lijden, van de Congregatie der Dochters van het Kruis (1832-1911).
6-882: LAVELEYE, ÉMILE DE - Histoire des Rois Francs; Tome Premier + Tome Second.
2-592: LAVEN, M. - Vrouwenkloosters in Venetië, Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
6-967: LAVIGNE, E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden; 1ste Deel: 628-1138.
2-438: LAWLESS, G., O.S.A. - Augustine of Hippo and his Monastic Rule.
3-2219: LAYTON, T.A. - The Way of Saint James; or the pilrim's Road tot Santiago.
3-2124: LAZAREV, V.N. - Theophanes der Grieche und seine Schule.
1-4319: LEA, H.CH. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Zweiter Band: Die Inquisition in den verschiedenen christlichen Ländern / Dritter Band: Die Tätigkeit der Inquisition auf besonderen Gebieten (Erster Band is missing).
7-992: LEA, H.CH. - De inquisitie in de Middeleeuwen, [Aula-paperback nr. 132].
6-037: LEAHY, WALTER T. (COLLECTED AND COMPILED BY) - The Catholic Church of the Diocese of Trenton, N. J..
8-2431: LEAVIS, F.R. - D.H. Lawrence: Noverlist, Series: Perigrine Books.
9-1845: LEAVIS, F.R. - The commomn pursuit.
7-1104: LEBEDEL, CLAUDE - Comprendre la tragédie des Cathares, Photographies Catherine Bibollet.
8-478: LEBEK, JOHANNES - Holzschnoitt-Fibel; Holzschnintte und Text von Johannes Lebek.
9-680: LEBERT, S. / STARK, L. - Klavierschule; Neue Ausgabe in 2 Bänden von Adolf Ruthardt; Band II.
9-682: LEBERT, S. / STARK, L. - Grosse theoretisch-praktische Klavierschule für den systematischen Unterricht, nach allen Richtungen des Klavierspiels vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung; Vollständig in vier Theilen; Mit einem im Vierten Theil enthaltenen Anhang, bestehend aus vier grossen Originalbeiträgen vor Dr. Franz v. Liszt; Vierter Theil.
7-6078: LEBOIS, ANDRÉ - Les tendances du symbolisme à travers l'oeuvre d'Élémir Bourges.
3-2745: LEBRETHON, FR. - Petite Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin, à l'usage des ecclésiastiques et des gens du monde; Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième.
1-6195: LEBRETON, JULES - Les origines du dogme de la Trinité, Tome Ier de: Histoire du dogme de la Trinité des origines a Saint Augustin, par Jules Lebreton.
6-1184: LECA, ANGE-PIERRE - La médicine Égyptienne au temps des pharaons.
7-215: LECA, ANGE_PIERRE - La médicine Égyptienne au temps des pharaons.
1-3707: LECLERC, É. - Le Maître du désir, Une lecture de l'évangile de Jean.
1-3705: LECLERC, E. - Uur van grote leegte, uur van groot begin; In het licht van Gods woord.
1-3706: LECLERC, É. - Le peuple de Dieu dans la nuit.
1-3704: LECLERC, E. - De verborgen wegen van Gods Koninkrijk.
1-3703: LECLERC, E. - Symbolen van de godservaring, Een analyse van het 'Zonnelied' van Franciscus.
1-3702: LECLERC, É. - Le cantique des créatures, ou les symboles de l'union, Une analyse de Saint François d'Assise.
1-3123: LECLERC, ELOI. - De verborgen wegen van Gods koninkrijk..
1-3124: LECLERC, ELOI. - Grenzeloze God..
6-055: LECLERCQ, JULES - Un été en Amérique; De l'Atlantique aux montagnes Rocheuses, Ouvrage enrichi de seize gravures.
6-046: LECOMPTE, REV. EDWARD, S.J. - Glory of the Mohawks; The life of the Venerable Catherine Tekakwitha.
9-535: LECOMTE, A. (SAMENSTELLING) - Erotische prentbriefkaarten.
8-453: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELLING) - H. P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf, Catalogus bij de tentoonstelling Beurs van Berlage januari 1988.
9-3183: LEDOUX, CLAUDE-NICOLAS - Unpublished projects [reprints of drawings from Architecture Pratique; Contenant des plans, élévations, coupes, vues perspectives de Palais de Gouvernements, Théatres, Caisser publiques, Hotels des Finances...; in the period of 1768-1790]; With an essay by Michel Gallet, .
8-2512: LEE, ANTHONY VAN DER - Der Stil von Hartmanns Erec verglichen mit dem der alteren Epik [Proefschrift, Dissertation].
9-810: LEE, LAWRENCE / SEDDON, GEORGE / STEPHENS, FRANCIS - Die Welt der Glasfenster; Zwölf Jahrhunderte abendländischer Glasmalerei in über 500 Farbbildern, Farbbilder von Sonia Halliday und Laura Lushington.
9-1150: LEEFLANG, A. / HARDENBERG, W. - Het natuurlijk teekenvermogen ontwikkeld; Teekenmethode voor de lagere school.
8-838: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland; Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
9-1343: LEEMAN, F.W.G. - Van barkschip tot Willem Ruys; 120 jaar zeevaart, Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan als naamloze vennootschap in 1958 en het 100-jarig bestaan van de firma Willen Ruys & Zonen in 1961.
8-1234: LEENDERTZ JR., P. - Middelnederlandsche dramatische poëzie.
1-286: LEERT, H - Literatuur over het geestelijk leven 1945-1956.
7-2851: LEEUW, K.P.C. DE / LINDERS-ROOIJENDIJK, M.F.A. / MARTENS, P.J.M. (REDACTIE) - Van ontspanning en inspanning; Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd, Liber Amicorum aangeboden aan prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant.
1-2927: LEEUW, VENANTIUS DE O.F.M. CAP. - De Ebed Jahweh-profetieën, Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis.
6-148: LEEUW, HENDRIK DE - Onze West, Vertaald door J. Kuylman; Met teekeningen van den schrijver.
8-1931: LEEUW, AART VAN DER - Herscheppingen.
9-224: LEEUW, WILLEM DE - Groote viervoeters 3, Serie: Klasbibliotheek, Nummer 5.
1-6196: LEEUW, G. VAN DER - Phänomenologie der Religion.
2-396: LEEUWEN, CHARLES VAN - Liefde in je naam, (Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid).
9-523: LEEUWEN, P.J. VAN (SAMENSTELLING) - Mijn wereld - het verpleeghuis.
7-4020: LEEUWEN, CHARLES VAN (SAMENSTELLING) - Herinneringen aan frater Andreas.
7-1745: LEEUWEN, FRED VAN - Kerk & sier; Over de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht & de beglazing door Daan Wildschut, [Reeks: Schatkamernieuws Slevrouwe, nr. XI '88].
1-6197: LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden; De heiligenliederen van Joannes Stalpert van der Wiele, 1579-1630.
1-6117: LEEUWEN OFM, P. VAN / VERHEIJ OFM, S. - Woorden van heil van een kleine mens; Commentaar op de vermaningen van Franciscus van Assisi / Commentaar op De echte vreugde, door André Jansen OFM, Reeks: Commentaren op Franciscaanse bronnen, nr. 2.
2-4050: LEEUWENBERG, H.L.PH. / GELOVEN, A.M.A. VAN - Inventaris van de Archieven van de Aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867).
9-1368: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN - Alle Brieven van Antoni van Leeuwenhoek / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek [tweetalige uitgave]; Deel II / Volume II, Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandsche geleerden; Deel II / Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch scientists; Volume II.
2-1504: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel - Vespéral Romain (Quotidien).
2-1524: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel des dimanches; Présenté, traduit et commenté par Dom Gaspar Lefebvre et les moines Bénédictins de l'Abbaye de Saint-André.
2-1503: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel - Vespéral Romain (Quotiden).
2-1476: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1475: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Quotidien et Vespéral.
2-1473: LEFEBVRE, GASPAR ET AL. - Missel Qutidien et Vespéral.
2-247: LEFÈVRE, P.F. O. PRAEM. - l'Abbaye Norbertine d'Averbode pendant l'époque moderne (1591-1797), Tome I: L'organisation constitutionnelle et la vie religieuse.
1-3074: LEFTWICH, J. (EDITOR) - The Jewish omnibus.
6-1651: LEGGET, TREVER - Realization of the Surpreme Self; The Bhagavad Gita Yoga-s.
2-1331: LEGLER, R. - Keuzgänge; Orte der Meditation.
2-1355: LEGNER, A. (HERAUSGEBER) - Monumenta Ecclesiae; Kunst und Künstler der Romanik, Katalog zur Ausstellung des Schnütgens-Museum in der Josef-Haubrich Kunsthalle, Teil 1 / 2 / 3.
9-3130: LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE - Le Symbolisme en Belgique.
9-3138: LEHMANN, A.G. - The symbolist aesthetic in France 1885-1895.
2-1110: LEHMANN, E. / SCHUBERT, E. - Dom und Severikirche zu Erfurt, Fotos von Klaus G. Beyer und Constantin Beyer.
9-2158: LEHNING, ARTHUR (SAMENSTELLING) - Bakoenin; Een biografie in tijdsdocumenten, Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
9-1846: LEIBNITZ, GOTTFRIED WILHELM - New essays concerning human understanding, Together with an Appendix consisting of some of his shorter pieces; Translated and with notes by Alfred Gideon Langley.
9-2213: LOCKE / LEIBNIZ - Oeuvres de Locke et Leibnez, contenant L'Essay sur l'Entendement Humain, revue, corrigé et accompagné de notes par M. F. Thurot; L'Éloge de Leibniz par Fontenelle; Le Discours sur la Conformité de la Foi en de la Raison; L'Essai sur la Bonté de Dieu; La Liberté de l'Homme en l'origine du Mal, La controverse réduite à des arguments en forme.
9-1851: LEIJEN, ARIE - Profielen van ethiek: van Aristoteles tot Levinas.
2-1239: LEISINGEN, H. - Romanische Bronzen, Kirchentüren im mittelalterlichen europa.
9-719: LEIXNER, O. - Geschichte des Mobiliars und die Möbelstile (Entwicklung von Wohnung und Raumkunst), Mit 739 Textabbildungen.
1-1465: PÈRE LEJEUNE C.SS.R. - Le Père Huchant, Rédemptoriste, 1815-1888.
2-4080: LEJEUNE REDEMPTORISTE, P. - La Grâce Sanctifiante expliquée par l'Image.
8-444: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken en Tijdschriften, die gedurende 1931 tot en met 1935 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken.
2-147: LEKAI, L.J. - De orde van Citeaux, Cisterciënsers en Trappisten. Idealen en werkelijkheid.
2-85: LEKEI, LUDWIG S.O. CIST. - Geschichte und Wirken der weissen Mönche der Orden der Cistercienser.
9-95: LELIÈVE, DR. - Petit atlas d'histoire naturelle de l'homme, 12 Planches et chromolithographie (8 couleurs), dessinées par Boisgontier.
3-2410: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
3-2408: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
3-2407: LELONG, MGR., BISSCHOP VAN NEVERS - Catechismus van het religieuze leven, In het Nederl. bewerkt door H. Janssen.
8-1932: LÉLY, NICHOLAS G. - Apollo in Times Square [With a few translations in Dutch].
7-1287: LEM, ANTOIN VAN DER - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald beeld; Huizinga en de Nederlandse beschaving.
9-1848: LEMAIRE, TON - De filosofie van het landschap.
8-1235: LEMAIRE, RIA (REDACTIE) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat; Vrouwen in de volksliteratuur.
2-521: LEMERLE, P. ET WITTEK, P. - Recherches sur l'histoire et le statut des monastères athonites sous la domination Turque, Extrait des Archives d'Histoire du droit oriental Tome III.
3-2516: LEMIUS, P. GIOVANNI BATTISTA - Catechismo sul modernismo; secondo l'Enciclica Pascendi Dominici Gregis di Sua Santità Pio X.
7-1764: LEMMENS, J.M. - Joods leven in Maastricht, Geschiedenis van de Joodse Gemeente seder 1250, opgetekend bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de synagoge in Maastricht (1840-1990).
7-2526: LEMMINK, FR.H.J. - Het ontstaan van de staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555 [Proefschrift].
7-1358: LENDERINK, H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland, Versierd met ruim 300 portretten en andere afbeeldingen in autotype.
7-1359: LENDERINK, H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland, Versierd met ruim 300 portretten en andere afbeeldingen in autotype.
6-1006: LENDVAI-DIRCKSEN, ERNA - Das Germanische Volksgesicht; Flandern; Mit siebzig Aufnahmen.
5-309: LENFANT, JAQUES - Histoire du Concile de Constance; Nouvelle edition, enrichie de portraits, revue, corrigée, & augmentée considérablement par l'auteur, Tome Premier + Tome Second.
5-310: LENFANT, JAQUES - Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance; Enrichie de portraits, Tome Premier + Tome Second.
8-839: LENNART, CLARE - Maanlicht, een sprookje voor groote menschen.
7-1320: LENNEP, J. VAN / HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland; Deel I + II + III + IV + V + VI (facsimile heruitgave).
7-1297: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd; Eerste Deel + Tweede Deel (heruitgave), Geïllustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W. Zürcher.
7-1449: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd; Eerste Deel + Tweede Deel [facsimile-uitgave, met voorwoord van G. Abma], Geïllustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W. Zürcher.
7-1443: LENNEP, VAN / HOFDIJK - Merkwaardige kasteelen in Nederland; Deel I + II + III [In totaal 37 kastelen].
7-1407: LENNEP, J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, door Mr. J. van Lennep aan zijne kinderen verhaald; Tweede Afdeeling + Derde Afdeeling + Vierde Afdeeling [Eerste Afdeeling ontbreekt].
7-1482: LENNEP, J. VAN / MOLL, W. / GOUW, J. TER - Nederlands geschiedenis en volksleven; Met 50 staalplaten.
7-1531: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - Het boek der opschriften; Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
7-1532: LENNEP, J. VAN / GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd [2 banden].
8-1237: LENNEP, J. VAN - Een Amsterdamsche winteravond in 1632; Geschiedkundig tafereel in twee bedrijven.
8-1236: LENNEP, O. VAN - Beknopte geschiedenis van Trou moet blycken 1503-1922; Uit verschillende bronnen opnieuw bewerkt door den factor Jhr. O. van Lennep; Benevens een beschrijvenden inventaris van boeken, handschriften, blazoenen, schilden, bekers enz. In het bezit van dezen alouden Rhetorykcamer; Samengesteld ter gelegenheid van de opening der nieuwe Societeit in de Groote Houtstraat mei 1922.
9-743: LENORMAND, MICHEL - Cuisines rustiques.
6-278: LENORMAND, MICHEL. - Cuisines Rustiques. .
3-2292: LENOTRE, G. - Légendes de Noël (Contes historiques), Illustrations de R. Broders.
6-1248: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot; Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
7-6029: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY H. - Stad in de Middeleeuwen; Dagelijks leven in Zutphen.
7-108: LENSEN, LEO EN HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot; Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
7-3780: LENSSEN, SERAPHINUS - La Trappe; Schets van ontstaasn en ontwikkeling (1664-1898), Ingeleid en bewerkt door Domien de Jong, archivaris te Achel.
2-2301: LENTZ, JOH. FRIEDRICH - Geheiligte Kinder Gottes Bet-Kämerlein, worin sie durch gereinigte Lippen, met Aufgebung heiliger Hände ihr Herz van dem Herrn ausschütten, Morgens und Abends die ganze Woche hindurch, an Sonn- und Festtagen, in Passions-Zeit u. Charwoche... bei allgemeiner und besonderer Not, ... in Seufzern, Gebeten und Liedern, .
1-3708: LEON, FRAY LOUIS DE - Obras completas castellanas, Prologos y notas del padre Felix Garcia, O.S.A.; tercera edicion.
1-3709: LÉON, LUIS DE - Over de namen van Christus; Boek I, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm.
8-650: LEONI, GIULIO - I delitti della Medusa.
8-716: LEOPARDI, GIACOMO - Tutte le poesie e tutte le prose, A cura di Lucio Felici e Emmanuele Trevi; Edizione integrale diretta da Lucio Felici.
8-697: LEOPARDI, GIACOMO - Operette morali.
8-1934: LEOPOLD, J.H. - 1: Verzen, Fragmenten / 2: Verzen, Drama, Proza [Verzameld werk].
8-1935: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
6-1497: LEPAGE - L'Ordre et les Obédiences; Histoire et doctrine de la Franc-Maçonnerie.
9-362: LEPLAE, EDM. - Traité d'agriculture générale et de cultures spéciales des pays tempérés, subtropicaux et tropicaux; Volume II: La production végétale / La production animale.
9-30: LEPORE, MICHAEL J. - Death of the clinician; Requiem of reveille?.
7-2792: LEPPER, J.L.M. DE - De voorgeschiedenis van het seminarie Ypelaar.
7-836: LEPPER, J.L.M. DE - De godsdienst der Romeinen, [Serie: De godsdiensten der mensheid].
8-661: LEPSCHY, LAURA / LEPSCHY, GIULIO - La lingua Italiana; Storia, varietà dell'uso, grammatica.
8-154: LERMONTOV, MIKHAIL - The Lay of Tsar Ivan Vassilyevich, his Young Oprichnit and the Stouthearted Merchant Kalashnikov.
7-6022: LEROI-GOURHAN, ANDRÉ (DIRECTION) - Les explorateurs célèbres [La Galerie des Homes Célèbres, Collection dirigée et présentée par Lucien Mazenod].
2-138: LEROUX-DHUYS, J.F. (TEXT), GAUD, H. (FOTOS) - Cisterciënzer abdijen, Geschiedenis en architectuur.
2-67: LEROUX-DHUYS, J.F. (TEXT), GAUD, H. (FOTOS) - Die Zisterzienser, Geschichte und Architektur.
2-872: LEROY, O. - Sainte Thérèse d'Avila, Biographie spirituelle.
1-3128: LESCOEUR, LE P. - L'Église Catholique en Pologne sous le gouvernement Russe 1772-1875., Tome premier et seconde; 2e edition..
2-1992: LESCRAUWAET, J.F. - Het mysterie in de liturgie, Essays over de katholieke liturgie.
1-4320: LESOURD, P. - La butte sacrée, Montmatre, des origines au Xxe siècle.
2-2993: LESOURD, PAUL - L'Oeuvre civilisatrice et scientifique des Missionnaires Catholiques dans les Colonies Françaises.
5-715: LESSII, LEONARDI - De Beatitudine / De Actibus Humanis / De Incarnatione Verbi / De Sacramentis et Censuris; Praelectiones Theologicae posthumae; Accesserunt eiusdem variorum casuum conscientiae resolutiones.
2-1241: LESSING, E. (FOTOT'S) / KERÉNYI, K. (INLEIDING) - De Man van Nazareth.
1-1845: LESTRA, A. - Le Père Coudrin, fondateur de la Congrégation des Sacrés-Coeurs, Un grand reconstreur de l'Église de France au XIXe siècle.
7-1019: LETTINCK, N. EN MOOLENBROEK, J.J. VAN (REDACTIE) - In de schaduw van de eeuwigheid, Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.
7-1819: LEUNISSEN, JEFF - Van Wilre tot Wolder; Uit het verleden van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof.
1-3131: LEUPEN, PIET. - Gods stad op aarde., Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millenium na Christus..
5-314: LEUSDEN, JOHANNES (UITGEGEVEN DOOR) - Het Hebreus Psalmboek (Hebreeuws en Nederlands).
5-313: LEUSDEN, JOHANNE - Novum Testamentum, in quo Tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, asteriscis notantur; Tum amnes & singulae voces, semel vel saepius occurentes, peculiari nota distinguuntur.
5-312: LEUSDEN, JOHANNE - Novum Testamentum, in quo Tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, asteriscis notantur; Tum amnes & singulae voces, semel vel saepius occurentes, peculiari nota distinguuntur.
1-1540: LEVAUX, L. - Le Père Lebbe, Apôtre de la Chine moderne (1877-1940).
8-1238: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie; Deel I: De theorie van formele talen en automaten / Deel II: Toepassingen in de taaltheorie / Deel III: Toepassingen in de taalpsychologie.
8-692: LEVI, PRIMO - Il sistema periodico.
8-693: LEVI, PRIMO - L'altrui mestiere.
8-1239: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker; Verhalen en essays, Vertaling en nawoord Reinier Speelman.
2-1193: LEVY, A. - Treasures of the Vatican collections.
8-3055: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
1-3132: LEWALTER, ERNST. - Spanisch-Jesuitische und Deutsch-Lutherische Metaphysic des 17. Jahrhunderts., Ein Beitrag zur Geschichte der Iberisch-Deutschen Kulturbeziehungen und zur Vorgeschichte des deutschen Idealismus. Sonderausgabe 1967. .
7-828: LEWANDOWSKI, HERBERT - Römische Sittengeschichte, Mit 112 Abbildungen auf 43 Kunstdrucktafeln, 1 Ausklapkarte, und 8 Illustrationen im Text.
1-3057: LEWIN, L. - Vorig jaar in Jeruzalem, Israël en de Palestinapioniers.
9-408: LEWIS, ADRIAN / POMEROY, DEREK - A bird atlas of Kenya.
6-1495: LEWIS, H. SPENCER - Rosicrucian principles for the home and business, Rusicrucian Library, Volume No. II.
1-3713: LEWIS, C.S. - Mere christianity, A revised and amplified edition, with a new introduction, of the three books Broadcast Talks, Christian Behaviour and Beyond Personality.
9-1860: LEWIS, C.S. - The great diverce; A dream.
9-1861: LEWIS, C.S. - The problem of pain.
9-1862: LEWIS, C.S. - Miracles; A preliminary study.
9-1859: LEWIS, C.S. - The abolition of man, or Reflections on education with special reference to the teaching of English in the upper forms of schools.
9-357: LEWIS, WALTER H. / ELVIN-LEWIS, MEMORY P.F. - Medical botany; Plants affecting man's health.
1-6198: LEWIS, C.S. - The Screwtape Letters.
5-315: LEYDIS, JOHANNE DE - Chronicon Egmundanum, seu Annales Regalium Abbatum Egmundensium, Accedunt Praeter Theodorici a Leydis breviculos Leonis monachi Egmundensis breviculi majores; Historiam comitum contientes, qui Egmundae sepulti.
5-316: LHOMOND - Doctrine chrétienne en forme de lectures de piété; ou l'on expose les preuves de la religion, les dogmes de la foi, les règles de la morale, ce qui concerne les sacremens et la prière, A l'usage des maisons d'éducation et des familles chrétiennes.
1-1489: LI, J. - Jeanette Li, Levnesbeschrijving van een Chinese Christin.
8-2257: LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT - Oeuvres choisies; Tome Premier [Achilla à Troie] / Tome Premier: Supplement [Hymnes d'Homere, Livres 1-4].
5-107: LIBERIUM CANDIDUM, D. - Tuba Magna mirum clangens sonum, Ad Sanctissimum D. N. Papam. Clementem XI.; De necessitate longè maxima reformandi Societatem Jesu.
8-533: LIEBAERS, HERMAN - Herman Liebaers ad amicos suos; XLVIII images autobiogaphiques.
6-356: LIEBERENZ, PAUL - Das Rätsel Abessinien, Mit 22 Kupferdruckbildern nach den Aufnahmen des Verfassers.
1-1836: LIEBERGEN, L. (SAMENSTELLER) - Birgitta van Zweden 1303-1373, zes eeuwen kunst en cultuur van haar kloosterorde.
5-317: LIEBERMANN, LEOPOLD. BR. - Institutiones Theologicae, Tomus I (Prologomena in universam Theologiam et Demonstrationem Religionis Christianae) + II ((Demonstrationem Catholicam) + III (Theologiae specialis, Volumen primum) + IV (Theologiae specialis, Volumen secumdum).
7-2118: LIEBURG, MARIUS JAN VAN - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900), De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
9-514: LIEDEL, HERBERT / DOLLHOPF, HELMUT - Der alte Kanal - Der neue Kanal; Landschaftsverluste im Altmühtal, Text: Kurt Endres.
1-2293: LIEK-DANZIG, E. - Het wonder in de geneeskunde.
7-6100: LIEMPT, AD VAN (REDACTIE) - Andere Tijden.
6-1226: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje; De praktijk van het nationaal syndicalisme [Proefschrift].
7-081: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje; De praktijk van het nationaal syndicalisme [Proefschrift].
7-5064: LIEROP CMM, PIETER-JAN VAN - Pendalaman iman; Sebuah Pedoman.
3-2116: LIESEL, N. - Bidt broeders met ons, Liturgieën der Oosterse Kerken in beeld - met historische en liturgische toelichting.
1-1156: LIESHOUDT, J.A. VAN (VERTALING) - H. Augustinus Belijdenissen.
1-1157: LIESHOUDT, J.A. VAN (VERTALING) - H. Augustinus Belijdenissen.
3-717: LIGNY, LE. P. DE. - Histoire de la vie de Jésus-Christ. , Nouvelle édition, tome premier et second. .
3-2601: LIGORIO, ALPH.M. DE - Theologia moralis; Cui accedunt dissertatio P. Zachariae ex decreta romanorum pontificum morum materiam despicientia; Editio omnium accoratior continens quidquid auctor caeteris addidit reformavit vel explidcatit; Vol. I + Vol. II.
3-2644: LIGORIO, ALF.DE - Homo Apostolicus, instructus in sua vocatione ad audiendas Confessionis, sivè praxis et intructio confessariorum; Tomus Tertius(De Priviliegiss in generis, et speciatim Ecclesiasticorum...), .
3-2643: LIGORIO, ALF. DE - Homo Apostolicus, instructus in sua vocatione ad audiendas Confessionis, sivè praxis et intructio confessariorum; Tomus Secundus (De Sacramentis in genere, praesertim Baptismo et Confirmatione...), .
3-2600: LIGORIO, ALPH.M. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata; Tomus Primus + Tomus Secundus, Cura et studio P. Clementis Marc; Editio decima, brevi pontifiio honestata.
3-2635: LIGORIO, ALPH. DE - Institutiones morales Alphonsianae, seu doctoris ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio; Doctrina Moralis, ad usum scholarum accommodata; Cura et studio P. Clementis Marc; Editio decima tertia, novissime recogniat; Tomus Primus + Tomus Secundus.
3-2641: LIGORIO, ALF. DE - Homo Apostolicus, instructus in sua vocatione ad audiendas Confessionis, sivè praxis et intructio confessariorum; Tomus Primus + Tomus Secundus, Editio Septima.
3-2645: LIGORIO, ALF. DE - Theologia Moralis, Tome 2; Liber Quartus, Tractatus 2 + 3 + 4 + 5, Curavit P. Mich. Heilig, Congr. SS. Redempt. Presbyter et Professor Theol. Mor..
3-2651: LIGORIO, ALPH. DE - Institutiones Morales Alphonsianae, seu Doctoris Ecclesiae S. Alphonis Mariae de Ligorio Doctrina Moralis, ad usum scholarum accomodata; Cura et studio P. Clementis Marc; Editio Decima Sexta quam ad mentem juris recognivit P. Franc. Xav. Gesstermann; Tomus Primus [Pars Prima + Pars Secunda].
3-2652: LIGORIO, ALPH. DE - Institutiones Morales Alphonsianae, seu Doctoris Ecclesiae S. Alphonis Mariae de Ligorio Doctrina Moralis, ad usum scholarum accomodata; Cura et studio P. Clementis Marc; Editio Altera; Tomus Secundus [Pars Tertia + Pars Quarta].
3-2642: LIGORIO, ALF. DE - Volledige Ascetische en Dogmatische Werken; Ascetische Werken. I. Deel: Jesus Christus overwogen in het geheim Zijner Menschwording.
3-2628: LIGORIO, ALPH. DE - Theologia Moralis; Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus / Quintus / Sextus / Septimus / Octavus / Nonus / Decimus (in 5 volumes, Tomus 11 - Index III: Rerum notabilium, quae in toto Opere continentur - is missing), Curavit P. Mich. Heilig, Congr. SS. Redempt. Presbyter et Professor Theol. Mor..
3-2648: LIGORIO, ALPH. M. DE - Theologia Moralis; Accedit; Vol. I (Libris I-II-III-IV) + Vol. II (Libris V-VI-VII-VIII), Accedit Dissertatio P. Zachariae et Decreta Romanorum Pontificum Morum Materiam Respicientia.
5-318: LIGORIO, ALPHONSO DE - Praxis Confessarii ad bene excipiendas, ad instructionem Tyronum confessariorum.
2-169: LIGTENBERG, RAPHAEL O.F.M. - Over de legende der drie levenden en der drie dooden.
7-5003: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem, Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst.
7-5002: LIGTHART, TH. / HÖVIG, P. / RINKES, D.A. (SAMENSTELLING) - De Indische bodem, Met 2 gekleurde kaarten en 3 gekleurde platen buiten den tekst en 327 illustraties in den tekst.
3-2664: LIGUORI, ALPH. MAR. DE - Verklaring der Psalmen, volgens de orde des Romeinschen Breviers, Naar het Italiaansch door en onder toezigt van den Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2611: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 36me édition ornée de plusiers images artistiques.
3-2610: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome IX: Traités sur le Pape et sur le Concile.
3-2613: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 100me édition .
3-2606: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome II: Voie du salut et de la perfection.
3-2612: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 148me édition .
3-2661: LIGUORI, ALPH. MAR. DE - Preeken voor alle Zondagen van het Jaar, Naar het Italiaansch door en onder toezigt van den Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2614: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 182me mille .
3-2632: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume, Traduction revue et corrigée par le Père H. Saintrain.
3-2615: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 172me mille .
3-2616: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 182me mille .
3-2619: LIGUORI, ALPH.-M. DE - Choix de prières, de méditations en de pratiques de piété, tirées des œuvres de Saint Alphonse-Marie de Liguori, et ordonnées pour mener les âmes sur le chemin de la perfection chrétienne.
3-2633: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume.
3-2636: LIGUORI, ALPH. DE - Gloires de Marie.
3-2639: LIGUORI, ALPH.M. DE - De ware bruid van Christus, Naar het Italiaansch door en onder toezicht van deen Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2640: LIGUORI, ALPH.M. DE - Die wahre Braut Jesu Christi, oder durch Übung der klosterlichen Tugenden geheiligte Ordensperson; Für Ordensleute beiderlei Geschlechts.
3-2631: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, Premier Volume + Second Volume, Traduction revue et corrigée par le Père H. Saintrain.
3-2624: LIGUORI, ALPH. DE - Voie de l'Amour Divin.
3-2627: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome VII + Tome VIII: Gloires de Marie.
3-2626: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
3-2625: LIGUORI, ALPH. DE - Voie de l'Amour Divin.
3-2637: LIGUORI, ALPH. DE - Pratica di amar Gesu-Christo, Tratta parole di S. Paolo: Caritas patiens est, benigna est &c; Epist. I. Cor. Cap. XIII.
3-2653: LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE - Ware Bruid van Jesus Christus, of De door de oefening der kloosterlijke deugden geheiligde Ordenspersoon, voor Kloostergeestelyken van beiderly geslacht; Eerste Deel + Tweede Deel.
3-2654: LIGUORI, ALPHONSUS - Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Allerheyligste Sacrament des Autaers, en van de Allerheyligste Maegd Maria; Alles zeer dienstig voor de Gebroeders en Gezusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding van het allerheyligste Sacrament des Autaers, om met aendachtigheyd de uren van Aenbidding overtebrengen.
3-2655: LIGUORI, ALPHONSUS - Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het Alderheyligste Sacrament des Autaers, en van d'Allerheyligste Maegd Maria; Alles zeer dienstig voor de Gebroeders en Gezusters van het Broederschap der Geduerige Aenbiddinge van het alderheyligste Sacrament des Autaers, om over-te-brengen met aendagtigheyd de ueren van Aenbiddinge.
3-2656: LIGUORI, ALPHONSUS DE - Bezoekingen voor alle de dagen der maend tot het Allerheyligste Sakrament des Autaers, en tot de Allerheyligste Maegd Maria; Alles zeer dienstig voor de Broeders en Zusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding van het allerheyligste Sacrament des Autaers, om met aendachtigheyd de uren van aenbidding over te brengen.
3-2657: LIGUORI, ALPHONSUS-MARIA DE - Catholyk Missieboek, of Inleiding tot eenen Christelyken Levenswandel, voor het meerendeel getrokken uit de Schriften van den H. Alplonsus de Liguori.
3-2658: LIGUORI, ALPHONSUS DE - Oefening der liefde tot Jesus Christus, getrokken uit de woorden van den H. Paulus; Opgedraegen aen de zielen die hunne eeuwige zaligheyd willen verzekeren en komen tot de volmaektheyd.
3-2659: LIGUORI, ALPHONSUS DE - [convoluut] Oefening der liefde tot Jesus Christus, getrokken uit de woorden van den H. Paulus; Opgedragen aen de zielen die hunne eeuwige zaligheyd willen verzekeren en komen tot de volmaektheyd / Den Kersnacht, dat is Teedere Godvruchtigheyd tot het Kindeken Jesus; Overdenkingen voor al den tyd van den Advent, Kersdag, Besnydenis, Dry Koningen enz..
3-2638: LIGUORI, ALPH.M. DE - De priester in de eenzaamheid, inhoudende Selva, of verzameling van stoffen voor redevoeringen en onderrigtingen tijdens de afzonderingen der geestelijken, Naar het Italiaansch door en onder toezicht van deen Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2623: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
3-2608: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome VI: Défence des dogmes Catholiques, définis par le Concile de Trente, ou traités dogmatiques contre les prétendus réformés.
3-2662: LIGUORI, ALPH. MAR. DE - De Christelijke Deugden en de middelen om dezelve te verkrijgen; Inhoudende: De liefde tot Jesus Christus in beoefening gebracht, Het beschouwend gebed als hoofdmiddel ter zaligheid, benevens vele andere godvruchtige ovedenkingen, gebeden en levensregels, tot een deugdzaam christelijk leven, Naar het Italiaansch door en onder toezigt van den Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2607: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome III: Grand moyens de salut et de perfection; La prière, l'oraison mentale et la retraite.
3-208: LIGUORI, A.M. DE. - De Getrouwe Ziel aen den voet des Kruis. , Dienende tot vervolg van de horlogie van het lyden of overdenkingen, lezingen en godvruchtige oeffeningen voor elken dag van den vasten. .
3-2618: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 71me édition.
3-2609: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome VIII: Conduite admirable de la divine providence dans l'œuvre du salut de l'homme opérée par Jésus-Christ.
3-2605: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome I: Préparation à la mort.
3-2617: LIGUORI, ALPH. DE - Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori, réunies dans un orde méthodique et formant un Manuel complet, Par le P. Saint-Omer, Rédemtoriste; 41me édition ornée de plusiers images artistiques.
3-2604: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome III + Tome IV: Triomphe de l'Église, ou histoire et réfutation des hérésies.
3-720: LIGUORI, ST. ALPHONSE DE. - Visites au Saint-Sacrement et a la Sainte Vierge. , Édition augmenté de nouvelles prières, de la sainte Messe, des Vêpres du Dimanche, etc. .
3-719: LIGUORI, ST. ALPHONSE DE. - l
3-2603: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome I + Tome II: Vérité de la Foi.
3-2620: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Ascétiques, Tome II: Voie du salut et de la perfection.
3-2663: LIGUORI, ALPH. MAR. DE - Eeuwige waarheden , of Voorbereiding tot den dood, Naar het Italiaansch door en onder toezigt van den Eerwaarden Pater J. Looijaard, van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
3-2630: LIGUORI, ALPH. DE - La véritable épouse de Jésus-Christ, ou la religieuse sanctifiée par les vertus de son état; Tome Premier + Tome Deuxième [1 reliure].
3-2629: LIGUORI, ALPH. DE - Livre de prières et de méditations, tirées de S. Alphonse de Liguori.
3-2621: LIGUORI, ALPH. DE - OEvres complètes de S. Alphonse de Liguori; OEvres Dogmatiques, Tome I - IX (complet, 9 tomes).
3-2622: LIGUORI, ALPH. DE - Réflections et affection sur la Passion de Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
7-3509: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811, [Brabantse Rechtshistorische Reeks, 2].
1-3714: LILJE, H. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd, Voor Nederland bewerkt door prof.dr. W.J. Kooiman.
6-136: LIM, HANNY - Twinkypink, Illustraties A. van Heyningen.
2-1245: LIMA, A.A. / PALMA, F.B. - Arte Sacra Portinari.
1-1303: LIMBURG, R. - De levende gedachten van Comenius.
1-3133: LIN, J.J.E. VAN. - Protestantse theologie der godsdiensten., Van Edinburgh naar Tambaram 1910-1938 (proefschrift)..
1-3715: LIN, J.J.E. VAN - Protestantse theologie der godsdiensten; Van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938) (Proefschrift).
9-1863: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap; De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C. - 1450 n. C..
9-794: LINDE, GUUS VAN DER / SCHOUTEN, ESTHER / JANSEN, REIN (REDACTIE) - B.A.T. Nederland, 1906-1986 [jubileumboek van het Nederlandse sigaretten-bedrijf B.A.T.].
7-3084: LINDEMANS, W.M. / LITSENBURG, TH.F. - Raad van Brabant: Deel 1: Inleiding, inventarissen en bijlagen 1-5 / Deel 2: Civiele processen nrs. 1-1971 / Deel 3: Civiele processen nrs. 1972-3987 / Deel 4: Indices civiele processen / Deel 5: Indices civiele vonnissen / Deel 6: Criminele zaken, [Inventarisreeks nr. 29].
8-1241: LINDEN, NICO TER - Kerststukjes.
1-6201: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat ...; 6: De verhalen van Lucas en Johannes.
1-6200: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat ...; 1: De verhalen van de Thora.
9-2170: LINDENBERG, WLADIMIR - Wegen en riten van inwijding.
1-2957: LINDWER, W. - De laatste zeven maanden; Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
8-2009: TING G. LING - Bloemen en puin; Een bundel gedichten van Ting G. Ling en L. S. Palder.
7-189: LINGARD, JOHN - Histoire d'Angleterre, Tome I au Tome XX (complet).
6-1345: LINGARD, JOHN - Histoire d'Angleterre, Tome I au Tome XX (complet).
5-319: LINGENDES, CLAUDII DE - Concionum in quadragesimam; Tomus Primus.
1-1613: LINK O.S.A., H.J.J. - Caritas Pirckheimer, 1467-1532, Een kerkhistorische biografische studie.
1-3134: LINMANS, AJ.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën., Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (proefschrift)..
1-3716: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën, Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (Proefschrift).
1-125: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën; Syntaxis, discourse-functies en stilometrie [Proefschrift].
1-6202: LINNEMANN, ETA - Parables of Jesus; Introduction and exposition.
7-2909: LINSSEN, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam bemidden van bedrijfsleven en overheid, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCVII].
7-1969: LINSSEN, G.C.P. (EINDREDACTIE) - Tot heilk der zieken; Bijdragen over de ontwikkeling in de ziekenzorg te Roermond ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Sint-Laurentiusziekenhuis in 1981.
7-1896: LINSSEN, G.C.P. - Verandering en verschuiving; Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in midden en noord-Limburg, 1839-1914.
7-2878: LINSSEN, G.C.P. - Werkgeversorganisatie ik katholiek patroon; Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XLI].
7-3828: LINSSEN, G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVII.
9-1324: LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw; Een streven naar erkenning en macht.
9-1451: LION, X. - Dictionnaire des droits d'enregistrement de timbre et greffe, des hypothèques, successions et mutations par décès; Tome Premier (A - G), Ce Dictionnaire, rédigé d'après celui imprimé en 1810 par les Rédacteurs du Journal d'Enregistrement de France, est augmenté de plus de 6000 Articles, tous appuyés de l'autorité de la Lois, des Arrêtés des Cours Supérieures, Décisions Ministérielles, Solutions de l'Administration, Instructions Générales et Circulaires; Il contient en outre les Lois réglant les Systèmes Monétaire en des Poids et Mesures, ainsi que les Principes qui régissent les Successions d'après le Code Civil et les anciennes coutumes, et les Droits de Succession et de Mutation par Décès établi par la Loi du 27 Décembre 1817.
5-320: LION, CLAUDE - Conférences morales sur les mystères de Nostre Seigneur Jesus-Christ, et sur les plus importantes veritez de la religion chrétienne, Divisé en deux Parties, contenant quarante conférences; Première Partie + Seconde Partie (dans une reliure).
10-002: LION, M. - Dictionnaire des Droits D'Enregistrement., De Timbre et Greffe, Des hypothèques, successions et mutations par décès. Tome Premier,.
2-466: LIPPERT, P., S.J. - Het Jezuitisme, Psychologische studie over de Sociëteit van Jezus.
1-2569: TERESIA VAN LISIEUX - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood, Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2568: TERESIA VAN LISIEUX - Ik ga het leven binnen; Gesprekken vóór haar dood, Met een inleiding van Koen de Meester, karmeliet.
1-2572: TERESIA VAN LISIEUX - Brieven, Verzorgd en ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet.
1-2573: TERESIA VAN LISIEUX - Brieven, Verzorgd en ingeleid door Johannes Devadder, karmeliet.
8-2222: LECONTE DE LISLE - Oeuvres; Poèmes Antiques.
1-3135: LISSENBURG, D. - Samen thuis - samen uit., Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de begeleiding van geplande veranderingsprocessen in de kerken (proefschrift)..
1-3717: LISSENBURG, D. - Samen thuis - samen uit, Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de begeleiding van geplande-veranderingsprocessen in kerken (Proefschrift).
8-1573: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en lteraire lexicons.
1-6361: LISTL, JOSEPH / MÜLLER, HUBERT / SCHMITZ, HERIBERT (HERAUSGEGEBEN VON) - Handbuch des katholischen Kirchenrechtes.
7-2341: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden.
7-5430: LITH, P.A. VAN DER / SPAAN, A.J. / FOKKENS, F. (SAMENSTELLING) - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië; Eerste Deel t/m Vierde Deel [compleet].
1-3077: LITVINOFF, B. - Het uitverkoren volk, Het wereldjodendom in deze tijd.
7-3096: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA (SAMENSTELLING) - ...die jakken en rokken dragen; Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
7-681: LIVIUS, T. - Bloemlezing uit de vierde en vijfde decade van T. Livius [Latijnse tekst], Met inleiding en aantekeningen door dr. R.J. Dam en dr. K. Sprey.
7-870: LIVIUS - Titi Livii Pata Vini Historiarum; Tomus Tertius (a Libro XXIII. ad XXXV.) + Tomus Quartus (a Libro XXXV. ad L.) + Tomus Quintus (a Libro LI. Ad CVIII.) + Tomus Sextus (a Libro CIX. ad CXL.) [in 2 volumes], Interpretatione et Notis illustravit Joannes Dujatius jussu christianissimi regis, in usum serenissimi Delphini; Accessere in hac Nova Editione Joannis Clerici Notae.
7-680: LIVIUS, TITUS - Ab urbe condita; Libri XXIV-XXVI, Door dr. P.K. Huibregtse; Met illustraties van J.H. Isings.
7-682: LIVIUS - Het ontstaan van Rome, Vertaling E.H. van Katwijk-Knapp.
7-683: LIVIUS - Livius uit de eerste en derde decade; Met inleiding en aanteekeningen door A. Geerebaert; 2e Deel: Inleiding, Aantekeningen.
9-108: LO FO WONG, SILVIA HELEN - The doctor and the woman who fell down the stairs; Family doctor's role in recognising and responding to intimate partner abuse [Proefschrift, Dissertation].
9-3096: LÖB, KURT - Wijvenboek [Weiberbuch].
1-3136: LOCHER, DR. TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij., Bundel verspreide geschriften van zijn hand aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. .
1-3718: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij, Bundel verspreide geschriften van dr. Th.J.G. Locher, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
7-3867: LOCKEFEER, JACQUES / GRAAFF, JAN DE / GERRITSEN, BOUD (REDACTIE) - Halve eeuw medische staf (vanaf 1953).
6-1413: LOCKHART, ROBERT BRUCE - Scotch; The wiskey of Scotland in fact and story.
9-46: LODEWICK, L. - Het lichamelijk onderzoek; Een atlas voor de algemene praktijk.
1-1390: LOEFEN, O.F.M., H. - De geschriften van Franciscus van Assisi.
7-475: LOENEN, D. - Eugenia; Adel en adeldom binnen de Atheense demokratie.
7-499: LOENEN, D. - Vrijheid en gelijkheide in Athene, Een onderzoek naar de geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheidin Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus.
6-1179: LOESCH, KARL C. VON - Das Antlitz der Grenzlande.
7-031: LOESCH, KARL C. VON - Das Antlitz der Grenzlande.
6-204: LOEWENSTEIN, FRITZ E. - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister, Mit 2 farbigen und 30 schwarzen Tafeln.
2-2705: LÖFSTEDT, BENGT (EDIDIT) - Corpus Christianorum, Series Latina CXXXIII c; Instrumenta Lexicologica Latina; Ars Ambrosiana: Commentum Anonym in Donati Partes Maiores [with 5 microfiches].
9-37: LOHMAN, A.H.M. - Vorm en beweging; Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens, Illustratieve verzorging Chr. Van Huijzen.
1-3139: LOHMEYER, ERNST. - In memoriam Ernst Lohmeyer., Herausgegeben von Werner Schmauch. .
5-719: LOHNER, TOBIAE - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria; In qua De Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, novissimis, aliisque spiritualibus instructionibus materia, nempe Definitiones, divisiones, sententiae SS. Scripturae, & SS. Patrum, Historiae sacrae & profane ...; Tomus I + II + III.
5-321: LOHNER, TOBIA - Instructio practica tertia, De Conversatione apostolica, a curatoribus animarum piè & fructuosè instituenda; Complectens varios & folidas modos juvandi & consolandi diversorum Statuum Personas afflictas, praecipuè aegras & captivas; Ad Tyronum Sacerdotum ... / Instructio practica nona De Sacerdotii origine & praestantia, Variis item industriis & praxibus, quibus sacerdotes boni ad Dei gloriam, suamque & proximi salutem promovendam sunt usi; Malorum quoque Sacerdotum infelici interitu, radicalis & remediis cui etion Compendium Ritualis ....
5-718: LOHNER, TOBIA - Auctarium bibliothecae manualis concionatoriae, novis titulis ad auctum, selectissimis SS. Patrum et Doctorum sententiis illustratum.
5-717: LOHNER, TOBIAE - Instructissima bibliotheca manualis concionatoria; In qua De Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, novissimis, aliisque spiritualibus instructionibus materia, nempe Definitiones, divisiones, sententiae SS. Scripturae, & SS. Patrum, Historiae sacrae & profane, similitudines, motiva, media, doctrinae ascetica ..., Editio Quarta; Quam plurimis Historiis memorabilibus, novisque Titulis peritulem & curiosam materiam contintentibus; Tertia Ferè sui Parte Adaucta.
5-720: LOHR, FRANCISCO JOSEPHO - Evangelische Wilch, Das ist: Sowohl für den Prediger, als Zuhörer süsz und leicht-eingehende Ewige Wahrheiten auf alle Sonntäge des ganzen Jahrs; Tomus V., Editio novissima, multis erroribus purgata, et quam plurimis historiis memorabilibus, novisque titulis perutilem continentibus adaucta.
1-3140: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Gedichten van Zuster Mechtildis van Lom, 1600-1653..
1-3141: LOM, ZUSTER MECHTILDIS VAN. - Liederen van Mechtildis van Lom, en andere annuntiaten. , Voorafgegaan door de Transcedronkroniek van Barbara de Put, ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijngaards. .
3-726: LOMBEZ, AMBROISE DE. - Traité de la Paix Intérieure. , En quatre parties (bound together), huitième édition. Revue, corrigée & augmentée par l
3-728: LOMBEZ, P. AMBROISE DE. - Traité de la Joie de l
1-3143: LONGHAYE, R.P.G. - La Société de N.-D. du Cénacle. , Origines et fondateurs. .
1-3723: LONGHAYE, G. - La Société de N.-D. du Cénacle; origines et fondateurs.
1-2349: LONGIN DE MUNTER, P., O.F.M. - A propos de Thérèse Neumann; la visionaire stigmatisée de Konnersreuth, Réponse à M.P. Goemare.
3-1069: LOO, ADRIANUS VAN - De levens der Heylige van Nederlant, getrocken en by een vergadert uit de geloofweerdigste Schryvers door Heer Adrianus van Loo, verdeelt in twee Deelen; Het Tweede Deel, behelsende de ses leste maenden van het Iaer [Eerste Deel ontbreekt].
7-5378: LOO, VILAN VAN DE - Familie gebleven; Hulp aan Landgenoten in Indonesië.
7-1032: LOOMIS, R.SH. - The Grail, from Celtic myth to christian symbol.
8-2364: LOOMIS, ROGER SHERMAN (EDITOR) - Arthurian literature in the Middle Ages; A collaborative history.
7-3681: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. / STOEPKER, H. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VI, 1982.
7-3682: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. / STOEPKER, H. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VII, 1983.
7-3683: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek VIII, 1984.
7-3684: LOON, A.J.A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. (REDACTIE) - De Lindeboom; Jaarboek IX-X, 1985-1986.
7-3735: LOON, A. VAN / PEETERS, R.M. / STEIJNS, G.J.W. - Het Gemeente Archief van Tilburg.
7-3685: LOON, A.J.A. VAN (SAMENSTELLING) - De Lindeboom; Registers jaarboeken I - X.
1-3144: LOOS, J.C. VAN DER. - Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. , Uit de zeven Noordelijke Provinciën sinds het concilie van Trente. Deel I-V. .
1-3145: LOOS, MGR. J.C. VAN DER. - Haarlemsche Bijdragen, feestbundel opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos, 1896-1946. , Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 61e deel..
1-3724: LOOS, J.C. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van Trente; Deel I/II/III/IV/V.
7-2267: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
7-2132: LOOSJES, A. (TEKST) - Utrecht in beeld; met 470 afbeeldingen.
7-2131: LOOSJES, A. (TEKST) - s-Gravenhage in beeld; met 180 afbeeldingen.
7-2476: LOOSJES, M. - Overijsel in beeld; met 285 afbeeldingen / Drente in beeld; met 113 afbeeldingen.
7-1947: LOOSJES, A. - Noord-Brabant en Limburg in beeld; met 244 afbeeldingen.
7-2133: LOOSJES, A. (TEKST) - Gelderland en Utrecht in beeld; met 304 afbeeldingen.
7-2128: LOOSJES, A. (TEKST) - Leiden; Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
7-2129: LOOSJES, A. (TEKST) - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
7-2477: LOOSJES, M. - Gelderland in beeld; met 567 afbeeldingen.
7-2475: LOOSJES, M. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld; Met 295 afbeeldingen.
7-2474: LOOSJES, M. - Friesland in beeld; met 146 afbeeldingen / Groningen in beeld; met 174 afbeeldingen.
7-2328: LOOSJES, A. - Noord-Holland in beeld; met 562 afbeeldingen.
9-247: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-249: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-248: LOOTS, PHILIP - Levensmorgen; Kinderliederen met piano-begeleiding door Philip Loots, Woorden uit Omhoog VI, VIII, IX, X en XI, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
8-1243: LOOY, JAC. VAN - Feesten.
8-2256: LORENZ, O. / JORDELL, D. - Catalogue général de la Librairie Française; Continuation de l'ouvrage d'Otto Lorenz (Période de 1840 à 1885: 11 volumes); Tome Vingt-Septième (Table des matières du Tome XXVI, 1913-1915), Rédigé par D. Jordell.
9-3175: LORM, A.J. DE - Kunstzin der Eskimo's; Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
9-1509: LORY, PIERRE - Le rêve et ses interprétations en Islam, Postface de Jean-Michel Hirt.
1-3146: LOS, CORNELIS. - Van Geert Groote tot Erasmus., De broeders des gemenen levens en de navolging van Christus..
1-3726: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus, De Broeders des gemenen Levens en de navolging van Christus.
8-1244: LOS, F.C.J. - Parcivals Graaltocht; Een vrije bewerking naar het middeleeus epos van Wolfram von Eschenbach.
1-2638: LOSSKY, VLADIMIR - Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart.
1-3739: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'affaire Jauregui, Anvers, mars 1582; Le cas du P. Antoine Temmerman.
6-1422: LOTGERING-HILLEBRAND, R. (SAMENSTELLING) - Het coöperatieve kook- en huishoudboek.
1-4321: LOTH, A. - Le miracle en France au dix-neuvième siècle , Illustré de nombreuses gravures.
9-1864: LOTZ S.J., JOHANNES B. - Das Urteil und das Sein; Eine Grundlegung der Metaphysik.
1-3727: LOTZ, I.B.. S.I. - Ontologia.
8-2212: LOUÿS, PIERRE - Poésies de Meleagre, suivies de Lectures Antiques, Avec dix lithographies originales de Jean-Saint-Baul.
1-3734: LOUF, A, - Niets boven de liefde, Woorden van een abt ter meditatie.
1-3731: LOUF, A, - Mijn liefe is u genoeg, Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de A-cyclus.
2-2957: LOUIS, PETER - Katholische Missionskunde; Ein Studienbuch zur Einführung in das Missionswerk der katholischen Kirche.
6-181: BOURBON LOUIS DE - Twaalf maal Azië; Met teekeningen van Charles Roelofz.
2-2992: LOUVET, M. LOUIS-EUGÈNE - Les Missions catholiques au XIXne siècle, Riches et nombreuses illustrations.
7-1427: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandche Geschiedenis, voor oud en jong Nederland, Versierd met honderd vijf en vijftig platen van Johan Braakseniet, en anderen.
3-171: LOVANIENSIS, CHRISTOPHORI FABRI. - Clare wtlegginge van het H. Sacrificie der Miffen met alle ceremonien van dien., Oock mede vant H. Sacrement des Autaers: met veel andere schone leerlingen ende oeffeningen daer toe diende. Gestelt by Vrage ende Antwoort in manire van Catechismus ende gedeelt in XXVIII lessen..
5-322: LOWTH, ROBERTI - Sacra Poesi Hebraeorum, praelectiones academicae oxonii habitae; subjicitur metricae harianae brevis confutatio: et oratio crewiana; Pars Prior, Editio Secunda, accesionibus secundae editionis oxoniensis ditata, Notas et epimetra adjecit, Ioannes David Michaelis.
5-323: LOYAERTS, SAMUELE - Enodationes Evangeliorum festis diebus à Dominica decimaseptima post Pentecosten, usque ad Adventum occurrentium; Quibus & fidei doctrina explanatur & christianorum morum institutio traditur.
1-1466: HISTOIRE DE S. IGNACE DE LOYOLA - D'après les documents originaux.
9-1865: LUBAC, HENRI DE - La rencontre du bouddhisme et de l'occident.
1-1655: LUBAC S.J. H. DE - La Pensée Religieuse du Père Pierre Teilhard de Chardin.
9-1866: LUBBERS, R. - De laatste dingen; Een pedagogisch-hermeneutische bezinning omtrent leven en sterven.
7-5230: LUBIS, MOCHTAR - Schemer over Djakarta; Roman.
7-5006: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog; De geschiedenis van Indonesië.
7-739: LÜBKER, FRIEDRICH - Reallexikon des klassischen Altertums für Gymnasien, Fünfte verbesserte Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Max Erler.
7-864: LÜBKERS, FRIEDRICH - Reallexikon des klassischen Altertums, Achte vollständig umgearbeitete Auflage, herausgegeben von J. Geffcken und E. Ziebarth, in verbindung mit B.A. Müller.
3-730: LUCANI, M. ANNAEI. - Pharsaliae Lucani. , Cum commentario Petri Burmanni. .
8-1938: LUCEBERT - 22 Gedichten, Bloemlezing; Omslag ontworpen door Lucebert.
7-686: LUCIANO - Dialoghi Scelti, Commentati per le scuole da Ernesto Curotto.
7-687: LUCRETII, T. - Cardi de rerum natura; Libri VI.; A Dion. Lambino Monstroliensi, litteratum Grecarum in urbe Lutetia doctore Regio, olim locis in numerabilibus ex auctoritate, quinque codicum manu scriptorum emendati, ac ferè redintegrati, & praeteria breuibus ac perquam utilibus commentariis illustrati: nunc ab eodem recogniti, & longè meliores facti, planéque iam in suam pristinam integritatem restitutit cum iisden commentariis, plus quarta parte auctis.
10-069: LUDEMAN, CHRISTOPH. - De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman., Behelzende merkwaardigen, aanmerkingen, byzonderheden en Lotgevallen. Die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten Sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden waren, om immer uitgegeven te worden. Benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel. Chosmadroes. De afschaffing der Koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig. In een zinnebeeldingen trant, ter verlichting der Waereld, in de tegenwoordige omstandigheeden, uitgegeven, en onontbeerlyk voor de bezitters van 's Mans andere Werken. Versierd met het origineele Pourtrait van den Grooten Ludeman..
1-3741: LÜDEMANN, G. - Ketters, De andere kant van het vroege christendom.
1-1502: LÜDEMANN, G.; ÖZEN, A. - De opstanding van Jezus, Een historische benadering.
9-981: LUDENDORFF, ERICH - Kriegführung und Politik.
9-53: LUDWIG, HERBERT - Repertorium pharmazeutischer Spezialpräparate, Sera und Impfstoffe.
9-1352: LUEGER, OTTO - Die Wasserversorgung der Städte; Zweiter Abteilung: Einzelbestandteile der Wasserleitungen, Mit 754 in den Text gedruckten Illustrationen.
9-1351: LUEGER, OTTO / WEYRAUCH, ROBERT - Die Wasserversorgung der Städte; Erster Band: Vorkenntnisse und Hilfswissenschaften, die Hydrologie, die Wassergewinnung; Mit 380 Abbildungen im Text / Zweiter Band: Verbesserung der Wasserbeschaffenheit, Hebung des Wassers, Aufbewahrung des Wassers, Leitung und Verteilung des Wassers, Literaturverzeichnis; Mit 479 Abbildungen im Text , Series: Der Städtische Tiefbau.
1-1445: LUGAN, A.; KLEIN, F. - Vie du Cardinal Gibbons, Archevêque de Baltimore.
7-2436: LUGARD, W.H. / DINGELDEIN, W.H. / KORTELING, HERMAN (REDACTIE) - Overijssel; Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 (Derde Jaargang).
9-804: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf; 150 verzamelingenm van Jan Anderson, Fotografie: Arie Wapenaar.
9-803: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf; 150 verzamelingenm van Jan Anderson, Fotografie: Arie Wapenaar.
7-1942: LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van het archief van de familie Suringar, 1685-1925.
9-509: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING) - Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom.
8-3056: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne.
7-5424: LUINGE, A. / STEGEMAN, B. / NONNEKENS, J.A.J. - Nederland en Indonesië; Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der lagere scholen.
7-2225: LUIRINK, J.P.A. (SAMENSTELLING) - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945; Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan der Amsterdamsche Zwemclub A.Z. 1870.
8-85: LÜLFING, HANS / TEITGE, HANS-ERICH / PETRI, JOACHIM (AUFNAHMEN) - Handschriften und alte Drucke; Kostbarkeiten aus Bibliotheken der DDR.
8-1246: LULOFS, MADELON - Gummi; Ein Roman aus Sumatra.
1-1765: LUMANN, H. - De Heiligen op Klompen en andere vertellingen.
7-2272: LUNDGREN, RUBEN (FOTOGRAFIE) - Sint Gregoriushuis, de laatste fraters van de Herenstraat [utrecht; fotoboek].
7-5417: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers, Geïllustreerd met 38 exclusieve foto's door de schrijver zelf gemaakt.
7-5273: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers, Geïllustreerd met 38 exclusieve foto's door de schrijver zelf gemaakt.
9-3142: LURKER, MANFRED - Die Botschaft der Symbole in Mythen, Kulturen und Religionen.
3-732: LUSITANUS, R.P.F. PHILIPPUS DIEZ. - Ord. Min. Reg. Observantiae provinciae Sancti Iacobi, summa Praedicantium, Ex omnibus locis communibus locupletifsima, tomus I + II..
9-14: LUST, EUGÈNE - Recueul de types de bandages, Avec 146 dessins originaux par Lucien Grandprez.
2-2332: LUSTIGER, CARDINAL JEAM-MARIE - La Messe dans l'histoire et dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie.
1-3743: LUTHER, MARTIN - OEuvres, Tome I.
9-1867: LUTTERS, JEROEN - Het verloren paradijs van de adolescent.
9-1126: LÜTZELER, HEINRICH - Weltgeschichte der Kunst, Mit 979 Abbildungen im Text und auf 320 ein- und mehrfarbigen Tafeln.
9-1161: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Vierzehnter Band.
9-1162: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Neunzehnter Band.
9-1158: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Neunter Band.
9-1159: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Zehnter Band.
9-1160: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunst-Chronik; Elfter Band.
9-1164: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunstchronik; Einundzwanzigster Jahrgang.
9-1163: LÜTZOF, CARL VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitschrift für Bildende Kunst; Mit dem Beiblatt Kunstchronik; Zwanzigster Jahrgang.
9-1868: LUXEMBURG, ROSA - Brieven.
7-3478: LUYCKX, JACQUES - Harten kloppen; Het Rode Kruis in Den Bosch 1870-1995.
6-1013: LUYKX, TH. - Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925).
7-1953: LUYN, P.B.N. VAN - Stadt Sittardt; een grensoverschrijdend verleden.
8-840: LUYT, A.J. - Klikspaans studentenschetsen; Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
1-4323: LUYTEN, J. / SEGBROECK, F. VAN - Inleiding op de bijbel.
2-1616: LUYTEN, EDUARD C.M.M. - Ik ga naar Jezus; Eerste gebedenboekje voor kinderen, met veel plaatjes.
3-733: LUZERNE, LE CARDINAL DE LA. - Dissertations sur les droits et devoirs respectifs des évêques et des prêtres dans l
3-734: LUZERNE, SON ÉMINENCE LE CARDINAL DE LA. - Instructions sur le rituel. .
8-2383: LYNCH, PATRICIA - Strangers at the fair and other stories, Illustrated by Eileen Coghlan.
8-419: LYNSKEY, MARIE - Creative calligraphy.
1-3744: LYON, IRÉNÉE DE - Démonstration de la prédication apostolique, Nouvelle traduction de l'Arménien avec introduction et notes.
9-97: MAAR, F.E.R. DE - Een gebit zonder eind; Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne.
1-3060: MAARSEN, I. - Mensch en moraal; een Joodsche levensvisie.
7-2203: MAARSEVEEN, MICHEL VAN - Vermeer in Delft 1632-1675; Een schilder en zijn stad, [Miniaturen Reeks, Deel 3].
1-3746: MAAS, FR. - Spiritualiteit als inzicht, Mystieke teksten en theologische reflecties.
1-3747: MAAS, FR. - Er is meer God dan we denken, (Essays over spiritualiteit).
8-475: MAAS, P.M. - François Villon; Dief, roover, moordenaar en dichter.
8-1940: MAAS, MYA - Beperkt avontuur; Gedichten, Illustraties van Gène Eggen; Reeks Limburgse Letteren.
1-1480: MAAS, R. - Janske, Haar wonderlijke leven.
2-2273: MAAS-EWERD, TH. / MAURER, G.J. / REIFENBERG, H. - Neue Fürbitten; Modelle für Sonn- und Feiertage des liturgischen Jahres.
8-1247: MAAS, NOP - De Nederlandsche Spectator; Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
7-3278: MAASSEN, MARCEL - Van herenbond tot vakorganisatie'; 25 jaar VHP Philips, 1972-1997.
5-325: MABILLON, JOANNE - Tractatus de Studiis Monasticis; In tres partes distributur, cum quadam praecipuarum difficultatum serie, quae in Autographorum Operum lectione singulis quibusque faeculis occurrunt; selectiorumque voluminum addito Catalogo ad Bibliothecam in Ecclesiasticis materiis comparandam; Tomus Primus + Volumen Alterum (Tomus II), sive Appendix; Editio Altera.
5-816: MABILLON, JOHANNE (PRESBYTERO ET MONACHIO EJUSDEM ORDINIS E CONGREGATIONE S. MAURI) - Annales Ordinis S. Benedicti Occidentalium Monachorum Patriarchae; In quibus non modo res monasticae, sed etiam ecllesiasticae historiae non minima pars continentur, Editio prima Italica a quamplurimis mendis, quae in Parisiensem irrepserant, ad Auctoris mentem, expurgata; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus + Quintus + Sextus.
5-326: MABILLON, JOANNE - Tractatus de Studiis Monasticis; In tres partes distributur, cum quadam praecipuarum difficultatum serie, quae in Autographorum Operum lectione singulis quibusque faeculis occurrunt; selectiorumque voluminum addito Catalogo ad Bibliothecam in Ecclesiasticis materiis comparandam; Tomus Primus + Tomus Secundus + Bibliotheca Ecclesiastica Mabillonica (in one volume).
3-735: MABILLON, D. JOANNIS. - Praefationes in acta Sanctorum Ord. S. Benedicti. , Nunc primum conjunctim editae, ejusdem Dissertationes V. I: De pane eucharistico azymo et fermentatio, II: De cultu sanctorum ignotorum etc. D. Joannis Mabillon, presbyteri & monachi Benedictini Congregationis S. Mauri..
8-2416: MAC LIAMMÓIR, MICHEÁL / BOLAND, EVAN - W.B. Yeats, With 141 illustrations.
5-721: MACABELLO, ANTONII A SPIRITO SANCTO - Polyanthea Eucharistica per viginti capita distributa, in qua eucharistici sacramenti nomina, et selectiora Encomia ex Sanctorum Patrum, aliorum que Sacrorum, & praesertim veterum scriptorum monumentis collecta, ordine alphabetico proponuntur, dictata Magnanimo, et Amabilissimo Domino Emmanueli Gomesio de Carvalho Sylva; Opus cunctis divini verbi praeconibus utile non minus, ac necessarium, utpote quod multiplices conceptus, sicut & argumenta a varia pro discursibus Eucharisticis efformandis abundè submininstrat.
6-1154: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - The Irish century, Picture research by Bill Bagnell and Mick Farrelly.
1-3748: MACCULLOCH, D. - Die zweite Phase der englischen Reformation (1547-1603) und die Geburt der anglikanischen Via Media, Herausgegeven von Heribert Smolinsky.
6-392: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije; Uit het Engelsch vertaald in twee deelen; Eerste Deel [Tweede Deel ontbreekt]; met platen.
6-1222: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser, Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
9-2115: MACHO, THOMAS H. (EDITOR) - Wittgenstein; Ausgewählt und vorgestellt von Thomas H. Macho.
7-5069: MACHOEDOEM, SOETAN / SERI MAHARADJA, DT. - Bidal Melaoe; Djilid Kedoea; D.-K..
9-2169: MACKENZIE, VICKI - Innerlijk vuur; Een westerse vrouw op het pad naar verlichting.
6-169: MACLEAN, ALISTER - Captain Cook.
7-194: MACMANUS, SEUMAS - The story of the Irish race; A popular history of Ireland.
1-3753: MADE, A.P. VAN DER - Kerk en jeugdzorgwerk, Een praktisch-theologische terreinverkenning (Proefschrift).
2-2703: MADEC, GOULVEN (EDIDIT) - Corpus Christianorum, Continuatio Medieaeualis L; Instrumenta Lexicologica Latina; Ioannes Scottus: De Divina Praedestinatione [with 3 microfiches].
2-427: ZUSTER MADELEINE O.S.A. - Alleen, niet alleen, Het kloosterleven, frustratie of vervulling.
8-1741: MAELE, FONS VAN DE - Nieuwe verzekens voor ons volk.
6-995: MAERE, R. - L'Église Sainte Gudule a Bruxelles; Étude archéologique, Extrait de La Revue d'Art 1925.
8-842: MAERLANT, JACOB VAN - Den anderen merten; Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn, bezorgd door Th. Mertens.
8-1251: MAERLANT, JACOB VAN - Het Spel vanden Heiligen Sacramente vander Nieuwervaert; Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans.
6-896: MAERTENS, DOM THIERRY - Schemas de pastorale biblique pour l'Avent et le Carême.
1-3754: MAES, D.H., O.PRAEM. - La femme et le sacerdoce d'après G. Vasquez S.J. (1594-1604, Pars dissertationis ad lauream in theologia consequendam re morali specialiter exculta.
1-2670: MECHTILD VON MAGDEBURG - Das fließende Licht der Gottheit, Zweite, neubearbeitete Übersetzung mit Einführung und Kommentar von Margot Schimidt.
9-1869: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof.
8-623: MAGGINI, MASSIMO / ZAPPALÀ, MARILLA - Dossier Italia; Uso dei materiali autentici per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.
5-714: LEONIS MAGNI - Opera Omnia, Epistolis Triginta, tribusque De Gratia Christi opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata, Accedunt Codex Canonum, et Constitutorum Sedis Apostolicae, Sancti Hilarii Arelatensis Episcopi opuscula et vita; Item sermones, et homiliae S. Maximi Episcopi Taurinensis; Editio Secunda, compluribus aucta, arque emendata, ut in sequenti Praefatione videre est; Tomus Primus + Tomus Secundus [together in one volume].
5-307: LEONIS MAGNI - Opera Omnia nunc primum Epistolis XXX; Primum Tribúsque de Gratia Christi Opusculis auctiora; Secundum exactam annorum seriem accuratè ordinata; A supposititiis, interpolationibus, innumerisque menids expurgata; Appendicibus, dissertationibus, notis, observationibusque illustrata; Accedunt S. Hilarii Arelatensis Episcopi, Opuscula, Vita & Apologia.
2-4097: ALBERTUS MAGNUS - De Sacrosancto Corporis Domini Sacramento; Sermones juxta manuscriptos codices necnon editiones antiquiores; Accurate recogniti per Georgium Jacob.
6-1162: MAGNUSSON, MAGNUS - Goden en helden van de Vikingen, Met foto's van Werner Forman.
1-6357: MAHÉ, JEAN-PIERRE - Hermès en Haute-Égypte; Tome : Les textes hermétiques de Nag Hammadi et leurs parallèles Grecs et Latins + Tome II: Le fragment du Discours Parfait el les Définitions Hermétiqueds Arméniennes (NH VI, 8.8a), Séries: Bibliothèque Copte de Nag Hammadi; Section Textes, 3 + 7.
2-37: MÄHLER, M. - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monnikken.
7-5070: MAIJER, L.TH. (SAMENSTELLING) - Javaansch-Hollandsche Samenspraken.
5-328: MAILLANE, M. DURAND DE - Dictionnaire de Droit Canonique et de Pratique Bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France ..., Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
5-327: MAILLANE, M. DURAND DE - Dictionnaire de Droit Canonique et de Pratique Bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France ..., Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
5-329: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand.
1-3096: MAÏMONIDE, MOÏSE - Le guide des égares; suivi du Traité des huit chapitres; texte integral.
1-3024: MAÏMONIDE, MOÏSE - Le livre de la connaissance, Traduit de l'Hébreu et annoté par Valentin Nikiprowetzky et André Zaoui.
6-1451: MAINGUY, IRÈNE - La symbolique maçonique du 3e millénaire; de 3 à 7 ans, Illustré de 125 figures, XX plaches par Henri-Jean Deguillemain et Amis.
5-330: MAISTRE, LE COMTE JOSEPH DE - De l'Église Gallicane dans son rapport avec le souverain pontife, pour servir de suite a l'ouvrage intitulé Du Pape.
5-331: MAISTRE, LE COMTE JOSEPH DE - Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; suivis d'un Traité sur les Sacrifices; Tome Second.
3-738: MAISTRE, J. DE. - Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre. , Précédés d
3-739: MAISTRE, COMTE JOSEPH DE. - Oeuvres de Joseph Maistre; Du Pape, suivi de l
3-740: MAISTRE, J. DE. - Du Pape. .
1-6210: MAISTRE, JOSEPH DE - Du Pape, suivi de L'Église Gallicane dans son rapport, avec le souverain pontife; Tome Second.
1-6209: MAISTRE, JOSEPH DE - Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; Suivies de la traduction d'un Traité de :Plutarque sur les délais de la justice divine; Tome Second.
1-6208: MAISTRE, JOSEPH DE - Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; Suivies de la traduction d'un Traité de :Plutarque sur les délais de la justice divine; Tome Second.
9-2175: MAITRON, JEAN - Le mouvement anarchiste en France; Tome I: des origines à 1914 / Tome II: de 1914 à nos jours; anarchisme et marxisme.
7-623: MAJNO, GUIDO - The healing hand; Man and wound in the Ancient World.
9-3209: MAJOR, EMIL /GRADMANN, ERWIN - Vrs Graf, Prefatory Note by Sir Kenneth Clark.
7-6071: MAK, GEERT - In Europa; Reizen door de twintigste eeuw, Deel I + Deel II [complete set].
7-2338: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
8-1248: MAK, GEERT - Das Jahrhundert meines Vaters.
1-76: MALACHI, TAU - The gnostic Gospel of St. Thomas; Meditations on the mystical teachings.
8-1252: MALAMUD, BERNARD - De verhalen.
8-2279: MALAVAS, E. - De ma domaine; Poèmes.
5-722: MALDONATI SAPHARENSIS, IOANNIS - Commentarii in quatuor Evangelistas, cum quatuor indicibus, Primò locorum sacrae Scripturae; Secundò, Hebraïsmorum, & Hebraïcarum, Chaldaïcarum, & Syriacarum dictionum; Tertiò, errorum, & haeresum; Quartò, rerum & stenteniarum, verborumque tum Graecorum, tum Latinorum; Nunc demom accuratè reussi, Scholiis illustrati, & mendis quamplurimis repurgati; Editio Postrema.
2-1275: MÂLE, ÉMILE - L'art religieux du XIIIe sciècle en France, Étude sur l'iconographie du moyen âge et sur ses sources d'inspiration.
5-332: MALEBRANCHE, N. - De la recherche de la vérité; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième.
3-216: MALEVALETE, P. IOSEPHO. - Hantboecxken der Catholijcke Waerheydt; om daghelijcks te gebruycken. , Eerstmael van P. Iosepho Malevalete in Fransche tale beschreven, ende namaels in
8-1253: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking; Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie [Proefschrift].
6-1290: MALKOWSKI, EDWARD - The spiritual technology of Ancient Egypt; Sacred science and the mystery of consciousness.
7-165: MALKOWSKI, EDWARD - The spiritual technology of Ancient Egypt; Sacred science and the mystery of consciousness.
6-1722: MALLARMÉ, STÉPHANE - Oeuvres complètes, Séries: Bibliothèque de la Péiade, Nos. 65; Texte établi et annoté par Henri Mondor et G. Jean-Aubry.
1-2271: MALOINGUE, MAURICE (TEXTE) - Sanctuaires et pèlegrinages de France.
3-741: MALOU, J.B. - Sancti Patris Nostri, Joannis Chrysostomi, de Educandis Liberis Monita. , Ex ejus operibus excerpsit, ac denuo edidit. Boundt with: Sancti Patris Nostris, Joannis Chrysostomi, Paraeneses II; Historia Josephii Patriarchae a Sancto Patre Nostro, Joanne Chrysostomo; Martyrium, Sanctorum Stratonicae et Seleuci Cyzici etc. .
3-751: MALOU, J.B. - S. Bernardi, Abbatis Claraevallensis, Doctoris Melliflui Scripta Mariana, accedunt Guerrici. , Abbatis Igniacensis, S. Bernardi Discipuli, de Beata Maria Virgine. Sermones Selluti. Bound with: Sanctorum Patrum, et veterum scriptorum ecclesiasticorum Pietas Mariana. .
2-1261: MALRAUX, ANDRÉ - Stimmen der Stille.
2-1192: MALRAUX, ANDRÉ - Le Surnaturel, La métamorphose des dieux.
1-3755: MALU NYIMI, M. - Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne Africaine, Préface à un théologie périphérique (Proefschrift / Dissertation).
1-4324: MAN, D. DE (UITGEGEVEN DOOR) - Hier beginnen sommige stichtelijke punten van onsen oelden zusteren, Naar het te Arnhem berustende handschrift, met inleiding en aanteekeningen uitgegeven.
3-743: MANACORDA, GUIDO. - Satana. , Corso tenuto all
8-644: MANDELBAUM, ALLEN / OLDCORN, ANTHONY / ROSS, CHARLES (EDITORS) - Lectura Dantis; Inferno; A Canto-by-Canto commentary.
1-299: MANDELKERN, S - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae Atque Chaldaicae.
1-15: MANDELKERN, SOLOMON - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae Atque Chaldaicae; Quibus continentur: Cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabula, Lacunis omnibus expletis, Emendatis ciuiusquemodi vitiis, Locis ubique denuo excerptis atque in meliorum formam redactis, Vocalibus interdum adscriptis ...; Servato textu Masoretico Librorumque Sacrorum ordine traditio [Hebrew text].
7-5221: MANDERS, JO - Samoerai, zwaard des doods; Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
7-2381: MANDERS, HENK - Het land tussen Maas en Waal.
8-1255: MANDERS, W.J.A. - Vijf kunsttalen; Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial [Proefschrift].
7-2799: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M. - De Brabantse spreekwoorden, Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
7-2770: MANDOS, H. / COPPENS, MARTIEN (REDACTIE) - Land van Dommel en Aa, Door leden van de Heemkundige Studiekring Kempenland.
7-2750: MANDOS, H. / KAKEBEEKE, A.D. - De Acht Zaligheden, oude kern van de Kempen.
10-141: MANEUVRIER, GEORGES. - La science au Xxe Siècle., Nouvelle revue illustrée des sciences et de leurs applications. Tome 3- Troisième année & Tome 4- Quatrième année..
7-6025: MANEUVRIER, GEORGES (DIRECTEUR) - La Science au Xxe siècle; Nouvelle Revue illustrée des sciences et de leurs applications; Troisième Année (1905) + Quartrième Année (1906) [en 1 volume].
8-3058: MANGUEL, ALBERTO - Een geschiedenis van het lezen.
5-333: MANIGART, JO. HENRICO - Praxis Pastoralis, seu Manipulus Theologiae Moralis; De VII. Ecclesiae Sacramentis ...; Opusculum Aureum, Pastoribus, Confessariis, Ordinandis & Pœnitentibus, son sol`ym Diœcesis Leodiensis, sed & Coloniensis, Trevirensis, Rhemensis, Cameracensis, Mechliniensis, Namurensis, Ruremundensis, &c. multùm utile, imò & necessarum; accessit brevis & facilis Methodus de quacumque materia cum fructa concionandi / Tomus III: In quo continentur Bulle, Constitutiones apostolocae, et Mandata Episcopalia Diocesis Leodiensis, De quibus facta fuit mentio in duobus prioribus Tomis, scitu necessaria Rectoribus curae Animarum, Vicariis, ad aliis Ecclesiasticis; Accendunt Decreta Synodi Diœcesanae Leodiensis, anno 1618. celebratae: Statuta Generalia Ecclesioarum Collegiatarum Cleri Secundarii Leodiensis, necnon Statuta Archidioconalia, etiam novissima, Editio nova; Tomus Secundus + Tomus Tertius (Tomus Primus is missing).
8-3138: MANKOWITZ, WOLF - Het leven van Edgar Allen Poe (1809-1849).
6-1657: MANN, FELIX - Acupuncture; The ancient Chinese art of healing.
8-2478: MANN, THOMAS - Der kleine Herr Friedemann und andere Novellen.
8-2476: MANN, THOMAS - Rede und Antwort; Gesammelte Abhandlungen und kleine Aufsätze.
8-2475: MANN, THOMAS - Buddenbrooks; Der Verfall einer Familie; Roman.
1-3761: MANNING, A.F. - Mensen en situaties, Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
1-3760: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO; uit de geschiedenis van een omroep.
7-1469: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO; Uit de geschiedenis van een omroep.
2-955: MANRESA LAMARCA, J.M. - La ecclesiología del P.B. Xiberta (1897-1967).
3-744: MANRÈSE. - Manrèse, ou Les Exercices Spirituels de Saint Ignace. , Mis a la portée de tous les fidèles, dans une exposition neuve et facile. Quatorzième édition. .
7-501: MANSFELD, J. - The pseudo-hippocratic tract Peri Ebdomadon Ch. 1-11 and Greek philosophy.
7-502: MANSFELD, J. - Pappus, mathematicus en een beetje filosoof.
7-519: MANSFELD, J. AND L.M. RIJK (EDITORS) - Kephalaion; Studies in Greek philosophy and its continuation, offered to professor C.J. de Vogel.
5-723: MANSI, JOSEPHI - AErarium Evangelicum: hoc est evangeliorum totus anni, in omnes Dominicas, & Ferias Quadragesimae per singulos versus in sensu literali, morali, & anagogico elucidationes; Variorum locorum S. Scripturae difficilimorum dilucida expositione tamquam auro: Sententiarum SS. Patrum ponderatis authoritatibus velut gemmis pretiosis, aliisque variorum curiosissimorum ex ipsomet contextu Evangelica depromptorum Conceptuum Moralium divinis Gazae instar copiosissimè locupletatae, Opus omnibus divini verbi praedicatoribus, animarum pastoribus, Sacrae Scripturae interpretibus perutile ac necessarium, & ex Italica lingua in Latinam conversum.
5-724: MANSI, JOSEPHI - Promptuarium sacrum ac morale; hoc est Discursus exegetici, in omnes totius anni solemnitates, Sanctorumque occurentium, eorum praecipuè, qui in alma Urbe sub praecepto feriantur, Dies festivos elegantissimè concinnati, in quibus per viam Discursuum copiosissima Sacrarum Scriptorum, Sententiarum Sanctorum Patrum, aliarumque expositionum, quae ex Vitis Sanctorum, de quibus Festum agitur, luculenter non minùs, quam aprè deducuntur, messis subministratur, Opus omnibus divini verbi praedicatoribus, animarum pastoribus, Sacrae Scripturae interpretibus, catechistis, asceteriorum directoribus perutile ac neccessarium, & ex Italica lingua in Latinam conversum.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30