De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-6163: IVÁNKA, ENDRE - Hellenisches und Christliches im frühbyzantischen Geistesleben.
7-2955: IVEN, WILLEM / BOGAERTS, JAN / GERWEN, TEO VAN - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
9-3032: IVES, COLTA / GIAMBRUNI, HELEN / NEWMAN, SASHA M. - Pierre Bonnard; The graphic art.
9-3021: IVES, COLTA / GIAMBRUNI, HELEN / NEWMAN, SASHA M. - Pierre Bonnard; The graphic art.
8-1153: IVI?, MILKA - Trends in linguistics.
5-266: IVRE, IEAN BAPTISTE S. - Méditations sur les plus grandes et les plus importantes veritez de La Foi; Rapportées aux trois Vies, Purgatiue, Illuminatiue, & Unitiue.
9-1779: JACOBINI, H.B. - A study of the philosophy of international law as seen in works of Latin American writers.
1-3621: JACOBOVICI, S. EN PELLEGRINO, CH. - Het familiegraf van Jezus, De ontdekking die de geschiedenis kan veranderen.
9-419: JACOBS, B. / PLETTENBURG, H.W.M. - De oude imkerij.
7-2781: JACOBS, B.C.M. / NÈVE, P.L. (REDACTIE) - Hoven en Banken in Noord en Zuid, Derde Colloquium Raad van Brabant, Tilburg, 30 en 1 januari 1993.
1-3623: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734); pleitbezorger voor een lokale kerk, Leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
1-3622: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734); pleitbezorger voor een lokale kerk, Leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
3-193: JACOBS, HEYMAN. - Zondags-school of uitlegging van de Evangelien., Op alle zondagen van het geheele jaar, ten gebruike van Roomsch- Katholijken..
7-2954: JACOBS, J.Y.H.A. (REDACTIE) - Gaandeweg aaneengesmeed; Geschiendenis van het bisdom Breda.
7-3382: JACOBS, PAUL - 75 jaar Rode Kruis Helmond en omstreken.
8-836: JACOBS, JOZEF - Vergelijkende klank- en vormleer der middelvlaamsche dialecten; Eerste Deel: Klankleer.
1-6164: JACOBS, J.Y.H.A. - Werken in een dwarsverband; Een portret van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004.
8-1155: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver [Proefschrift; facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1906].
8-1156: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver [Proefschrift; facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1906].
8-1154: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver [Proefschrift].
1-3004: JACOBSON, K. - Joodse ontmoetingen.
3-680: JACQUES, P. JULES. - Manuel Pratique des Enfants de Marie. , À l'usage des Congréganistes. Deuxième édition. .
2-1129: JAEGER, J. - Die Klosterkirche zu Ebrach, Ein Kunst- und Kulturgeschichtliches Denkmal aus der Blüthezeit des Cistercienser-Ordens.
2-4182: JÄGER-SOMMER, JOHANNA (REDACTIE) - God opnieuw gedacht; verantwoordelijkheid voor de schepping in feministisch perspectief; theologische essays voor Catharina Halkes.
8-834: JAGER, A. DE - Woordenboek der frequentatieven in het Nederlandsch; Eerste Deel + Tweede Deel.
8-835: JAGER, A. DE - Woordenboek der frequentatieven in het Nederlandsch; Tweede Deel [Eerste Deel ontbreekt].
5-268: JAGER, J.N. - Vetus Testamentum Graecum juxta Septuaginta interpretes, ex auctoritate Sixti Quinti Pontificis Maximi editum juxta exemplar originale Vaticanum; cum Latina translationae, aninadversionibus, et complementis ex aliis manuscriptis cura et studio J.N. Jager; Editio DD. De Quellen, Archiepiscopo Parisiensi, dictata, Tomus Primus + Tomus Secundus .
9-2049: JAGER, OKKE - Het andere in het eendere; Over het denken van Cornelis Verhoeven.
7-6139: JAMES, EDWARD - De Franken in Nederland.
3-681: JAMIN, R.P. NICOLAS. - Pensées Théologiques, relatives aux erreurs du temps. , Septième édition. .
3-682: JAMIN, D. NICOLAS. - Pensées Relatives aux Erreurs du Tems. , D
1-737: JAMMERS, E. - Der Mittelalterliche Choral, Art und Herkunft.
8-1736: JAMMES, FRANCIS - Kerk in bladergroen, Vertaald en ingeleid door Anton van Duinkerken.
8-196: JANSCHKA, FRITZ - Ulysses-Alphabet, [Series: Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 373].
7-3934: JANSE, FRANS - Tilburg 1940-1945; jaren van verduistering.
2-4250: JANSEN, JAAK / CEULEMANS, CHRISTINA - Inventaris van het roerend kunstpatrimonium van de Norbertijnenabdij van Tongerlo, Deel 1.
1-4313: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G. Hamann, den magus van het Noorden (1730-1788).
7-2979: JANSEN, P.J. - Keur of politieverordening van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden en verdere wetenswaardigheden voor belanghebbenden en belangstellenden in, speciaal westelijk Noord-Brabants, waterschappen.
7-3540: JANSEN, F.L. - Kledinghandel in transitie; Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch; Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel LXXXVIII.
6-934: JANSEN, J.E. - De volksopstand van het jaar VII (1798), of de Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen, (Overdruk uit Taxandria nr. XIV, 2 (1948).
7-148: JANSEN, ROSALIND M. AND JAC. J. - Getting old in Ancient Egypt.
7-3487: JANSEN, J,M. - De dictatuur in de democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt.
1-1588: JANSEN C.SS.R., J.L. - Een Apostel van Noord-Amerika, De eerbiedwaardige Joannes Neumann, Redemptorist, Bisschop van Philadelphia, 1811-1860.
7-2902: JANSEN, F.L. - Kledinghandel in transitie; Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch; Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXXVIII].
7-1431: JANSEN, DERK - Omwille van een gezegend eiland; Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
9-193: JANSEN, KLAAS - Jan Klaassen en de Geit.
9-194: JANSEN, KLAAS - Het gestolen Prinsje, Illustraties van Ran. C. Verijnen.
7-2456: JANSEN, BEN / KEULTJES, THEO - Pelgromhof Zevenaar; Een voorbeeld van duurzaam bouwen.
6-1276: JANSEN, ROSALIND M. AND JAC. J. - Getting old in Ancient Egypt.
7-3636: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid; Kermis in Nederland.
8-1242: JANSEN-SIEBEN, R. / DE VRIENDT, S. / WILLEMYNS, R. (SAMENSTELLING) - Spel van zinnen; Album A. van Loey.
8-1157: JANSEN ORD. PRAED., E.J.B. - Dante Alighieri, zijn leven en zijn werken, Met een portret naar een teekening van J.H. Toorop.
3-2041: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, I: Secundum Mattaeum, Secundum Marcum / II: Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2048: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2049: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio novissima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2050: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Pentateuchus sive commentarius in quinque libros Moysis; denuo correctus & emandatus.
5-702: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Paraphrasis in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis et annotationibus; Itemque in proverbia, & Ecclesiasticum Commentariam, veterisque Testamenti Ecclesiae cantica, ac in sapientiam notae, In quibus omnibus hoc agitur, ut sublatis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, genuina lectio retineatur, & ut ex collatione facta cum originalibus Hebraeis & Graecis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat; Cum Indice rerum & verborum locupletissimo, cui iam postremò accessit alter locorum S. Scripturae Index, quae in hoc opere citantur ac elucidantur .
5-703: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Commentarium in suam concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Partes IIII, Omnia iam tertio, sed multo fœlicius quam antea, renata, & à mendis ferè innumeris, Authoris opera accuratis repurgata, plurimisque, locis auctiora reddita; Additis III. Indicibus, quidquid toto opere tractatur, exactissimè demonstratibus; Caetera quae huic iditioni accesserunt, Authoris ad Lectorem Epistola plenissimè demonstrabit.
5-704: JANSENII, CORNELII (EPISCOPI GANDAVENSIS) - Commentarium in suam concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Partes IIII, Iam postremò summa diligentia reuisa, ad Auctoris auctographum correcta, plurimis mendis expurgata, multisque locis auctiora reddita; III. Indicibus, quicquid toto opere pertractatur, exactissimè demonstrantibus, superadditus est in gratiam Concionatorum quartus, isque locupletissimus locorum S. Scripturae in hoc opere ab Auctore explicatorum.
5-269: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI GANDAVENSIS - Commentarium in suam Concordiam, ac totam Historiam Evangelicam, Pars III. & IV..
3-2042: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2043: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2045: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2046: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
3-2047: JANSENII, CORNELII, EPISCOPI IPRENSIS - Tetrateuchus sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia; Editio ultima, Secundum Mattaeum, Secundum Marcum, Secundum Lucam, Secundum Joannem.
7-1264: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg; Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
1-3626: JANSMA, L.G. / SCHULTEN, P.G.G.M. (SAMENSTELLING) - Religieuze bewegingen.
7-1473: JANSMA, K. - Lely, de bewinger der Zuiderzee.
7-6048: JANSMA, KLAAS / SCHROOR, MEINDERT (REDACTIE) - Onze vaderlandse geschiedenis.
5-271: JANSON, M. - L'Eucharistie selon le Dogme et la Morale; Ouvrage également utile aux Fidèles & aux Personnes chargées de leur instruction; Tome Premier + Tome Second.
5-270: JANSON, L'ABBÉ - Nouvelles Instructions familières sur les Fêtes de l'Année; Les Solemnités, les différens tems de l'Avent, du Carême, de Pâques, etc., et les Cérémonies particulières dont l'Église y fasit usage, Ouvrage également utile aux Familles Chrétiennes, aux Ecoles et aux Catéchistes; Edition augmentée de six discours pour avant et après la Première Communion, par l'Abbé Audrein.
2-1732: JANSSEN PR., JOS. - Missaal, bevattende alle Missen van het kerkelijk jaar, alsmede de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
2-1867: JANSSEN, LOUIS (SAMENSTELLING) - Augustinus-Brevier.
2-614: JANSSEN, P. - Hier ben ik, Inteerviews met oudere kloosterlingen en wereldheren.
1-3699: JANSSEN, J. / UDEN, R. VAN / VEN, H. VAN DEN (REDACTIE) - Schering en inslag; Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, Aangeboden aan Jan van der Lans bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
7-3052: JANSSEN, BEN - Roomse blijheid; Anecdoten uit het Rijke Roomse Leven.
7-2941: JANSSEN, BEN - Kerstmis in Brabant; Kerstfolklore en kerstverhalen.
7-2844: JANSSEN, BEN (SAMENSTELLING) - Hij trekt z'n melk'; Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden opgetekend in Noord-Brabant.
1-1584: JANSSEN, L. - Nicolaas, de duivel en de doden.
7-3630: JANSSEN, ROLF - We hebben gezongen en niks gehad; Muzikanten en liederen uit Midden-Brabant.
9-949: JANSSEN, A. - Ras, Natie, Vaderland.
2-1936: JANSSEN, ANDRÉ - REDEMPTORIST - Uw Woord, onze bede, Voorbeden en gebeden naar de lezingen van het liturgische jaar B.
7-2904: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XCII].
2-1731: JANSSEN PR., JOS. - Missaal, bevattende alle Missen van het kerkelijk jaar, alsmede de Vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen.
7-751: JANSSEN, H.H. - Latijnse letterkunde.
8-1158: JANSSEN, TH. / STREEKSTRA, N.F. (REDACTIE) - Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands.
8-1159: JANSSEN, THEO A.J.M. - Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties [Proefschrift].
8-1160: JANSSEN, MIEK - Schaduw van den toren (verzen), Teekeningen door Jan Toorop.
7-3870: JANSSEN, G.M. (THEOLOGIAE DOGMATICAE IN SEMINARIO ARCHIEPISCOPALI RIJSENBURGENSI PROFESSORE) - Praelectiones Theologiae Fundamentalis.
2-2145: JANSSENS, AL. - Het Heilig Oliesel.
1-1618: JANSSENS DE VAREBEKE, A. - Als de graankorrel, De spiritualiteit van Edward Poppe in historische, bijbelse en hedendaagse kontekst.
1-1616: JANSSENS DE VAREBEKE, A. - Edward Poppe, Gebed en Mystiek.
1-3627: JANSSENS DE VARENBEKE, A. - Als de graankorrel, De spiritualiteit van Edward Poppe in historische, bijbelse en hedendaagse kontekst.
3-683: JANSSENS, F. HERMANNI. - Prodromus Sacer Rectam Praeparans Semitam, ad varia Biblia Sacra Belgico idiomate impressa utiliter emendanda, atque de novo juxta mentem & Decretum Clementis VIII. , Tuto et rite imprimenda, omnibus S. Scripturae Studiosis, Theologis, Concionatoribus, ac Controvertistis utilissimus. .
7-3929: JANSSENS, HARRIE (FOTO'S) / EIJSKENS, JOEP (TEKST) - Tilburg gezien door Harrie Janssens 1955-1975.
7-3844: JANSSENS, HARRIE & KEMPEN, JEF VAN - Het gevoel dat je hier thuishoort; Een geschiedenis van de Trouwlaan, Zeehelden- en Uitvindersbuurt in Tilburg.
3-685: JANSSONIO, IACOBO. - Catholici Ecclesiastae instructio. , Olim jussu revermi & illustmi Archiepiscopi Mechliniensis in lucem edita. Editio altera. .
7-953: JANTZEN, HANS - Middeleeuse kunst in overgang; Het tijdperk der Saksische keizers, [Aula-boeken nr. 62].
7-1312: JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel.
7-1487: JAPIKSE, N. - Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917.
7-2373: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelrre en Nijmegen (1458-1459).
5-272: JARD, LE P. - Sermons pour l'Avent, le Caresme, et les principales Festes de l'Année; Tome Premier + Second + Troisième + Quatrième + Cinquième (serie complète).
5-274: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Nova, a multis mendis expurgata.
5-275: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Nova, a multis mendis expurgata.
3-1070: JARDIN, THOMAS DU, DER PREDICKHEEREN ORDEN - Vervolgh der Geloof-geschillen, In de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholyk Geloof tegen de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene Catholycke Sede-bemerckinge tot stichtinge van den Catholijcken leser [Deel II; Deel I ontbreekt].
5-273: JARDIN, THOMAM DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Sexta, ab auctore aucta.
3-912: JARDIN, F. THOMAM DU. - De Officio Sacerdotis. , Qua Judicis et Medici in Sacramento Poenitentiae. Tyronis Theologi; composita. Editio Ultima. .
5-276: JARDIN, THOMAN DU - De Officio Sacerdotis, quà Judicis et Medici in Sacramento Pœnitentiae instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi; composita per F. Thomam du Jardin, Ordinis FF. Praedicatorum; Editio Ultima, ab auctore aucta.
9-2166: JARDIN, ANDRÉ - Alexis de Tocquesville; Leben und Werk.
9-1782: JASPERS, KARL - Der Arzt im technischen Zeitalter; Technik und Medizin, Arzt und Patient, Kritik der Psychotherapie.
9-2222: JASPERS, KARL - Philosophische Logik, Erster Band: Von der Wahrheit.
7-394: JASPERS, KARL - Platoon .
9-1781: JASPERS, KARL - Socratges, Boeddha, Confucius, Jezus.
9-1780: JASPERS, KARL - Phlosophie; I: Philosophische Weltarientierung / II: Existenzerhellung / III: Metaphysik.
7-1763: JASPERS, P.A.TH.M. - J.P. Minckelers 1748-1824.
7-5183: JASSIN, H.B. - Kekeusastraan Indonesia Modern, dalam Kritik dan Esei, I + II + III.
1-262: JAUGEY, J.-B. - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Contenant les preuves principales de la verité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines.
10-110: JAULT, M.A.F. - Médecine pratique de sydenham, avec des notes., Ouvrage traduit en Francois, fur la derniere édition Angloise. Nouvelle édition, seconde partie..
7-5238: JAVA, MELATI VAN - Toch een.
8-1162: JEAN, RAYMOND - De duistere bron; Een verhaal van liefde en hekserij in de Provence in de zeventiende eeuw.
9-1283: JEANS, SIR JAMES - Physics and philosophy.
2-1066: JECKEL, ST. - Russische Metall-Ikonen - im Formsand gegossener Glaube.
1-6167: JEDIN, HUBERT - Geschiedenis van de concilies; De twintig oecumenische concilies in de kerkgeschiedenis.
8-2102: JEFFERIES, RICHARD - Summer in the woods; A selection from the works of Richard Jefferies; With four drawings by S.H. de Roos.
7-2722: JEGERINGS, J.C. - Oud-Brabant over den dorpel bekeken.
7-3374: JELSMA, W.A. / KORPORAAL, T.L. / VERSCHOOR, P. - Van uit-één tot bij-één; Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
7-6110: JENKINS, ELIZABETH - The mystery of King Arthur.
6-957: JENNES, JOZEF - Invloed der Vlaamsche prentkunst in Indië, China en Japan tijdens de XVIe en XVIIe eeuw.
7-1888: JENNISKENS, A.H. - Het spoor; Honderdvijftig jaar spoorgweggeschiedenis Maastricht.
7-1871: JENNISKENS, A.H. EN ANDEREN (REDACTIE) - Munsters in de Maasgouw; Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg, Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster M.S.C. bij zijn tachtigste verjaardag.
7-1788: JENNISKENS, A.H. - Koninklijk Oranje in Maastricht.
1-3629: JENSEN, A. - Gottes selbstbewußte Töchter, Frauenemanzipation im frühen Christentum?.
1-1654: JENSEN, A. - Tekla, de vrouwelijke apostel naast Paulus, Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt.
3-2438: JENTSCH, W. / JETTER, H. / KIESSIG, M. / RELLER, H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Evangelischer Erwachsenenkatechismus; Kurzbuch des Glaubens, Im Auftrag der Katechismuskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands herausgegeben.
3-686: JÉROME, SAINT. - Saint Jérome. , Histoire de sa vie, et extraits de ses écrits. .
2-2789: JERUSALEM, CYRILLUS. - Gij, Nieuwgedoopten., Vertaald en ingeleid door Dr. Cl. Beukers, S.J. Levensbronnen..
1-515: JESPERS, F.P.M. - Loflyk werk der engelen, Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e - 19e eeuw.
1-433: JESPERS, F.P.M. - Het Loflyk werk der Engelen, De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende eeuw tot het einde der negentiende eeuw.
8-3136: JESSERUN LOBO, B. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Voor en na middernacht; Zijnde vijfendertig spook- en griezelverhalen alsmede andere fantastische vertellingen; Verlucht door J.F. (Eppo) Doeve.
1-1377: P. FR. JESUALDIS - Sint Franciscus, Leven en daden van den H. Franciscus van Assisië.
5-277: JESUS, THOMAS DE - Les Souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ; Ouvrage écrit en Portugais par le Père Thomas de Jesus, de l'Ordre des Hermites de S. Augustin, et traduit en François par le P. Alleaume de la Compagnie de Jesus, Tome Premier + Tome Second; Nouvelle Edition revue & corrigée.
1-2556: SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS - Manuscrits autobiographiques.
3-292: THOMAS VAN JESUS. - Het lyden van onsen saligmaker Jesus Christus., Beschreven in
2-880: SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS - Oeuvres complètes.
2-881: SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS - Oeuvres complètes.
1-2616: SANTA TERESA DE JESUS - Obras Completas, edicion manual, Transcripcion, introducciones y notas de Efren de La Madre de Dios O.C.D. y Otger Steggink, O.Carm.; novena edicion (Reimpressión).
1-2594: CRISÓGONO DE JESÚS - Geboren uit Gods adem; Joannes van het Kruis.
1-2560: THERESE VOM KIMDE JESUS - Selbstbiographische Schriften; authentischer Text, Nach der van P. François de Sainte-Marie O.C.D. besorgten und kommentierten Ausgabe ins Deutsche übertragen von Otto Iserland und Cornelia Capol.
6-027: LE JEUNE, LE R. P. L. - Dictionnaire General de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie, et des arts, sciences, mœrus, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada; Tome Premier (A à K) + Tome Second (L à Z), Ouvrage orné de 187 photographies et de 56 gravures hors-texte sur papier de luxe.
1-3631: JEURISSEN, R.J.M. - Peace and religion , An empircial-theological study of the motivational effects of religious peace attitudes on peace action (Proefschrift / Dissertation).
1-3632: JEWELL, ALB. (EDITED BY) - Spirituality and ageing.
2-334: KLEINE ZUSTER MAGDELEINE VAN JEZUS - Van de Sahara naar heel de wereld, De kleine zusters van Jezus in het voetspoor van broeder Charles van Jezus (de Foucauld); brieven en dagboeknotities.
7-956: JIRE?EK, C. - La civilisation Serbe au Moyen Age.
2-1828: JOANNIS LAURENTII BERTI, FRATRIS EREMITAE AUGUSTIANI - Breviarium Historiae Ecclesiasticae; Editio in Germania novissima, antea ab auctore ipso recognita; jam ad nostra usque tempora contituata, et nuvo indici in chronologiae rudimenta , Pars Secunda, quae progreditur a seculo ecclesiae undecimo usque ad annun vulgaris.
8-1163: JOBSE - VAN PUTTEN, JOZIEN - 'n Brood is ginnen stoeten; Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
2-2909: JOCHEMS C.M., MARINUS JACOBUS - De Missie in de literatuur; I: Van middeleeuwen tot de Franse Revolutie [Proefschrift].
6-1196: JOHANN, ERNST - Das Jahr des Metzgers; Der Lissnerischen Wurstologia, anderer Band.
7-049: JOHANN, ERNST - Das Jahr des Metzgers; Der Lissnerischen Wurstologia, anderer Band.
7-6098: JOHANNISSON, KARIN - Het duistere continent; Dokters en vrouwen in het fin de siècle.
9-824: JOHANSSON, SALLY - Kantklossen.
6-1401: JOHNSON, HUGH - Der grosse Johnson; Die enzyklopädie der Weine, Weinbaugebiete und Weinerzeuger der Welt.
6-1427: JOHNSON, HUGH - Mein Weinkeller; Ein persönliches Tagebuch mit Ratschlägen von Hugh Johnson.
6-1403: JOHNSON, HUGH - Hug Johnson's Standaardwerk van de wijnen van de wereld, Nederlandse editie onder redactie van Gert Crum, wijnschrijver.
1-1812: JOHNSON, C.; WARD, A. (CURANTIBUS) - Martyrologium Romanum, Reimpressio integra textus officialis cum emendationibus et variationibus usque ad Concilium Oecumenicum Vaticanum II convocatum effectis necnon nova introductione aucta.
7-304: JOHNSTON, ALAN / LING, ROGER - De Klassieke Griekse wereld, [uit de serie: Bronnen van onze beschaving].
1-6170: JOHNSTON, WILLIAM - The still point; Reflections on Zen and Christian mysticism.
1-6169: JOHNSTON, WILLIAM - Stille muziek; Meditatie: Bevindingen van de wetenschap, oosterse en westerse tradities, het geheim van de mantra, therapeutische waarde.
1-2315: JOLY, G. - En marge des combats; Notre Dame de Lourdes et la Grande Guerre.
5-126: JOLY DE CHOIN, MONSEIGNEUR LOUIS-ALBERT - Instructions sur le Rituel, Contenant la théorie & la pratique des Sacrements & de la Morale, tous les Principes & Décisions nécessaires aux Curés, Confesseurs, Prédicateurs, Chanoines, Bénéficiers, Prêtres, ou simples Clercs / Rituel pour l'usage du Diocese de Mâcon, Tome Premier + Tome Second + Tome Troisiéme.
3-687: JOLY DE CHOIN, LOUIS-ALBERT. - Instructions sur le Rituel. , Contenant la Théorie & la Pratique des Sacrements & de la Morale, & tous les Principes & Décisions nécessaires aux Curés, Confesseurs, Prédicateurs, Chanoines, Bénéficiers, Prêtres, ou simples Clercs. Tome I, II et III. (III avec: Rituel Romain. Pour l
1-1479: JONAS-LICHTENWALLNER, J. - Irmengardis, Roman einer heiligen Frau in einer unheiligen Welt.
7-781: JONES, W.T. - The Classical mind; A history of western philosophy.
8-2439: JONES, EDMUND D. - English critical essays, Nineteenth Century.
9-2156: JONES, W.T. - The twentieth century to Wittgenstein and Sartre; Volume V of: A history of western philosophy.
7-2995: JONG, DOM DE - Grenskapellen voor de katholieke inwoners der Generaliteitslanden.
7-3202: JONG, DOMIEN DE - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
7-3015: JONG, A.M. DE - Het evangelie van den haat I.II.III.
7-366: JONG, IRENE J.F. DE - In betovering gevangen; Aspecten van Homerus' vertelkunst.
7-760: JONG, K.H.E. DE - De magie bij de Grieken en Romeinen.
2-4217: JONG, MAYKE BRECHTJE DE - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen; Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900) [Proefschrift].
2-4216: JONG, MAYKE BRECHTJE DE - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen; Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900) [Proefschrift].
9-1369: JONG, A.P. DE (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Vlucht door de tijd; 75 jaar Nederlandse luchtmacht, Uitgegeven in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht 1 juli 1988.
7-5134: JONG, J. DE - Het geestesleven der volken van Indonesië, Reeks: Insulinde; Serie Handleidingen voor de Kennis van Indonesië, III.
7-2162: JONG, THEO DE (TEKST EN SAMENSTELLING) / DROOG, MARTIN (FOTO'S) - Gouda in foto's.
7-2185: JONG, J. DE - Gouda en de Vrijheid der Conscientie.
7-2374: JONG, A.B. DE / STEENBERGEN, A.G. / TERSTEEG, J.J. (SAMENSTELLING) - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen, Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum 1875-1975.
7-934: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt; Kerstfeest in de middeleeuwen.
1-2685: JONG, S. DE - Varen naar de overkant; een vergelijking van Oosterse en Westerse mystiek.
2-1993: JONG, J.P. DE - De Eucharistie; symbolische werkelijkheid, Sacramentum unitas.
9-1783: JONG, EELKE DE (RED.) - Markt en waarden, Reeks: Annalen van het Thijmgenootschap Jaargang 90 (2002, Aflevering 3.
7-3218: JONG O.C.R., DOMINICUS DE - Het kerkdorp Borkel en Schaft, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der gemeente Valkenswaard.
8-3050: JONG, IRENE J.F. DE - In betovering gevangen; Aspecten van Homerus' vertelkunst.
8-1169: JONG, A.M. DE - De door van de Patriarch; Een novella [In handschrift uitgegeven].
8-1167: JONG, A.M. DE - La Perfido.
8-1168: JONG, A.M. DE - De door van de Patriarch; Een novella [In handschrift uitgegeven].
8-1166: JONG, MARINUS DE - Drie zestiende-eeuwse esbatementen: Tielebuijs / De blinde die tgelt begroef / De luijstervinck [Proefschrift].
7-2277: JONG, L. DE - Hellevoeterland binnen en buiten den Nieuwenhoorn, De opkomst van de Voornse gemeenten Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis.
9-913: JONGE, A.A. DE - Het Nationaal-Socialisme in Nederland; Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
2-4070: JONGE, H.J. DE - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700, Reeks: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 106.
1-6171: JONGE, M. DE - Jezus, inspirator en spelbreker.
8-148: JONGEJANS, CHARLES / JONGBLOED, FERRY / ELBERS, MARIANNE - Om een lang verhaal kort te maken; Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
1-2362: JONGEN, H. - Notre-Dame de Fatima, missionaire de Dieu.
1-1791: JONGEN, L. - Heilig in de Lage Landen, Herschreven Levens.
8-1172: JONGEN, LUDO - Van Achilles tellen langhe; Onderzoekingen over Maerlants bewerking van Statius' Achilleis in de Historie van Troyen [Proefschrift].
1-966: JONGERIUS, H.; RAAS, J. - 101 Schriftiederen voor onderweg.
2-1932: JONGERIUS, H. - De dagen tellen, Gedachten, gedichten, gebeden en liederen rond zeven scheppingswoorden.
9-57: JONGH, D.K. DE - Critische beschouwingen over de homeopathie; Ontstaan, ontwikkeling en wezen van dit therapeutische stelsel.
2-237: JONGHE-VIÉRIN, CILIA DE - In luister verrezen: de barokke pracht van de Grimbergse abdijkerk.
1-3637: JONKER, A.J.TH. - Een apostolische huiszegen.
7-803: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris [Proefschrift].
8-1171: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert; Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduinus, nomine luvenis [Proefschrift].
7-5353: JONKMAN, J.A. - Nederland en Indonesië beide vrij; Gezien vanuit het Nederlands Parlement.
7-5352: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indië; Memoires.
9-110: JONSEN, ALBERT R. - A short history oif medical ethics.
7-3971: JOOSEN, P. (LID COMMANDOPOST L.B.D.) - Tilburg's donkere dagen in 1944.
8-1173: JOOSTEN, JOS - Lijnen en breuken; Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands.
14-50: JOOSTINGK J.G.C., JONGE VAN ELLEMEET, B.M DE, EN ANDEREN - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Marken in Gelderland, Overijsel, Utrecht, enz. [17 losse kaarten, Blad 1 t/m Blad 20; Bladen 3-4-5 ontbreken; Met Verklaringsblad].
9-25: JORDAN, F.L.J. - Algemeen lichamelijk onderzoek.
7-6059: JORDAN, DAVID P. - Transforming Paris; The life and labors of Baron Haussmann.
3-688: JORDANI, VINCENTIO. - Manuale Liturgicum, sive directorium rituum, ac coeremoniarum. , Missae Privatae. Juxta Rubricas Missalis Romani, pro neomystis. Signanter Concinnatum, una cum Additionibus permaxime utilibus atque opportunis. Nobili Viro, ac sacerdoti praeclarissimo. .
8-1174: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studiën, Met een portret geëtst door Jan Veth.
5-279: FLAVIUS JOSEPH - Hstoire de la Guerre des Juifs contre le Romains; Tome Quatrième, Par Flavius Joseph, et sa Vie écrite par luy-mesme; Traduit du Grèc par Monsieur Arnauld d'Andilly.
5-280: FLAVIUS JOSEPH - Hstoire de la Guerre des Juifs contre le Romains; Tome Cinquième, Par Flavius Joseph, et sa Vie écrite par luy-mesme; Traduit du Grèc par Monsieur Arnauld d'Andilly.
3-859: ROMSÉE. R.D. TOSSANI-JOSEPHI. - Praxis Celebrandi Missam, tum privatam, tum solemnem, juxta Ritum Romanum. , Ad mentem Rubricarum Missalis Romani et Decretorum Sacrae Rituum Congregationis. Editio nova, emedatior et auctior. Tomus I et II (bound together). Opera Liturgica. .
2-4078: FLAVIUS JOSEPHUS - Al de werken van Flavius Josephus; Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt, Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee; Met 100 houtgravuren.
1-2939: JOSEPHUS - The works of Josephus, Complete and unabridged.
5-283: JOSSE (?) (ÉDITÉ PAR) - Exercise religieux.
2-1556: JOUNE, P. - Missel de la Semaine Sainte;Textes liturgiques officiels et chants.
2-1489: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche; Texte liturgique officiel.
2-1555: JOUNEL, P. - Missel de la Semaine Sainte; Textes bibliques du lectionaire et de la Bible de Jérusalem; Autres traductions R. Jaquin; Introduction et invitoires P. Jounel.
2-1541: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel de la Semaine; Texte liturgique officiel.
2-1492: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche; Texte liturgique officiel.
2-1490: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel de la Semaine; Texte liturgique officiel.
2-1488: JOUNEL, P. (PRÉSENTATION) - Missel du Dimanche; Texte liturgique officiel.
1-6172: JOUVE, L. ABBÉ - Instructions sur la Doctrine Chrétienne; Avec un grand nombre de traits et d'examples choisis a l'appui de chaque vérité; Tome Premier + Tome Second.
8-1177: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
8-1176: JOYCE, JAMES - Ulysses, Vertaling John Vandenbergh.
8-1175: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
2-455: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 4, 1940-50.
2-454: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu, Tome 3, 1940.
2-452: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatiss Iesu, Tome 1, 1937.
2-453: JUAMBELZ, IESUS, S.I. (COLLEGIT ET EDIDIT) - Index Bibliographicus Societatis Iesu , Tome 2, 1938.
2-2644: JUDDE, P. - Oeuvres Soirituelles. , Appelée Grande Règles sur les discernement des esprits. De quelques méditations sur le fetes de la Sainte Vierge et de tables des mêmes méditations. Cinquième édition, Tome I-V. Oeuvres spirituelles du P. Judde. .
9-3234: JUDRIN, CLAUDIE - Rodin; Tekeningen en aquarellen.
9-3160: JUDSON, RICHARD - The drawings of Jacob De Gheyn II.
9-3128: JULIAN, PHILIPPE - Decadente dromers; Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
7-6063: JULIAN, PHILIPPE - Jean Lorrain ou Le Satiricon 1900.
1-1528: CLOTHILDE DE STE JULIENNE - Sainte Julienne de Cornillon et l'établissement de la Fête-Dieu, Histoire d'un glorieux passé.
9-1786: JULIUS, F.H. - Metamorfose.
9-1784: JULLIAN, PHILIPPE - Robert de Montesquiou; Un prince, 1900.
9-3003: JULLIAN, PHILIPPE - Der Symbolismus.
9-1785: JULLIEN, FRANÇOIS - Si parler va sans dire; Du logos et d'autres ressources.
9-1792: JUNG, C.G. - The psychology of the transference, From The Collected Works of C.G. Jung, Volume 16; Bollingen Series XX.
9-1797: JUNG, C.G. - Archetypen.
9-1787: JUNG, C.G. - Antwort auf Hiob.
9-1798: JUNG, C.G. / KERENYI, C. - Science of mythology; Essays on the myth of the Devine Child and the mysteries of Eleusis.
9-1796: JUNG, C.G. - Psychological reflections; A new anthology of his writings 1905-1961, Selected and edited by Jolande Jacobi, in collaboration with R.F.C. Hull; Bollingen Series XXXI.
1-3638: JUNG, C.G. - Psychologie en religie; De Terry Lectures.
9-1789: JUNG, C.G. - Herinneringen, dromen, gedachten, Redactie: Aniela Jaffé.
1-6173: JUNGMANN S.J., JOSEF ANDREAS - De eredienst van de Katholieke Kerk, tegen de achtergrond van haar geschiedenis verklaard.
5-284: JUNII, FRANCISCI - Opuscula Theologica selecta; recogniet et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
7-6079: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek.
2-2643: SAINT-JURE; R.P.J.B. - L'Homme Religieux. , Tome premier, second, troisième et quatrième. Nouvelle édition. Oeuvres du R.P.J.B. Saint-Jure. .
3-689: SAINT-JURE; R.P.J.B. - L
1-1858: JÜRGENS, H.P. - Johannes a Lasco, Ein Leben in Büchern und Briefen-Eine Ausstellung der Johannes a Lasco Bibliothek.
8-355: JURITZ, HANNE F. - Spuren von Arsen zwischen den Bissen; Gedichte met Originalgraphiken von Sascha Juritz.
9-529: JURY, MARK - Playtime; Americans at leisure.
6-884: JUSTE, TH. - Précis de l'histoire Moderne, considírée particulièrement dans ses rapports avec la Belgique; Tome Premier + Tome Second.
6-883: JUSTE, TH. - Précis de l'histoire de Moyen Age, considírée particulièrement dans ses rapports avec la Belgique; Première Partie, Tome Premier + Deuxième Partie, Tome Premier + Deuxième Partie, Tome Deuxième.
7-2968: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Terheijden, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2965: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Bergen op Zoom, Standaardbuiten, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2966: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Rijsbergen, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2967: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Breda, Sprundel, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-2964: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het bisdom Breda; Dekenaart Bergen op Zoom, Rukven, [Serie van beschrijvingen van afzonderlijke parochies van het bisdom, verschenen in losse afleveringen].
7-1823: JUZAC, C. J. - De landen van Overmaze, inzonderheid sedert 1662 [Proefschrift].
7-5240: KAARSBERG, HELGE - Mein Sumatrabuch.
9-1498: KABBANI, RANA - Brief van een islamitische vrouw.
6-1609: KADINSKY, WASSILY - Punto, linea, superficie; Contributo all'analisi degli elementi pittorici.
8-2555: KAFKA - Das Stadtwappen / Kleine Fabel / Heimkehr / Der Aufbruch / Eine alltägliche Verwirrung / Er / Der Schlag ans Hoftor [Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1943], Met zeven lithos in origineel door Jan Bons.
8-1179: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisseling.
8-3053: KAGIE, RUDIE - Boudewijn Büch, verslag van een mystificatie.
9-1802: KAISER, ERNST - Paracelsus.
1-3643: KAISER, J.W. - De mysteriën van Jezus in ons leven.
1-3641: KAISER, J.W. - Beleving van het evangelie; als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door onsluiering van het evangelie van Marcus.
7-5370: KALFF, S. - De Loffelycke Compagnie; Historisch overzicht der O.-I. Compagnie.
2-918: KALLENBERG, A.G. - The feast of Our Lady of Mount Carmel in the liturgical tradition of the Order, Carmelius vol. 47 (2000).
7-3236: KALMTHOUT, PAUL VAN - Zand erover, Het verhaal van de opkomst en ondergang van een fabriek, RNR].
1-239: KALT, E - Biblisches Reallexikon.
8-1820: KAMERBEEK JR., J. - De poëzie van J. C. Bloem in Europees perspectief.
7-5336: KAMERLING, Z. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië.
7-5215: KAMERLING, R.N.J. (REDACTIE) - Indonesië toe en nu.
7-5418: KAMMA, F.C. - Kruis en korwar; Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea.
8-414: KAMMER, RENATE (HERAUSGEGEBEN VON) - Gudrun von Leitner, Stationen 1967-1987, Zitate und Gedichte von Louis Aragon, Odysseas Elytis, Konstantinos Kavafis.
2-1130: KAMMERER, E. - 43. Jahresmappe 1935.
9-3176: KAMNEN, VOLKER - Erotic art today.
1-2956: KAMP, L.B. VAN DE - Het was maar kort; Over de Joodse Gemeenten in Nederland.
7-5337: KAMPEN, ANTHONY VAN - Jungle Pimpernel; Controleur BB.
7-5229: KAMPEN, ANTHONY VAN - Wijkende wildernis; Onder kannibalen en christen-papoea's.
9-740: KÄMPFER, FRITZ - Beakers, tankards, goblets.
6-466: KAN, J.B. (BEWERKT ONDER TOEZICHT VAN) - Historisch geographische atlas, Herzien met medewerking van Dr. R.T.F. Reudler.
9-1803: KANT, IMMANUEL - Ten eeuwigen vrede, Met een voorbericht van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm; Nr. 5 der uitgaven het het Comité De Europeesche Statenbond.
8-321: KANT, IMMANUEL - Ueber die Buchmacheren; Zwei Briefe an Herrn Friedrich Nicolai von Immanuel Kant, 1798 [Reprint 1924], Gedruckt für die Teilnehmer der Festtagung in Darmstadt am 25. Mai 1924.
9-1804: KANT, IMMANUEL - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, Herausgegeben von Karl Vorländer.
1-3646: KANTERS, G. - De godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus, in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw).
1-3645: KANTERS, G. - De godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus, in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw).
8-1181: KAPER, RONNIE - Over helse heksen en onnozele halzen; Magie en bijgeloof in middeleeuwse teksten.
7-3113: KAPPELHOF, TON / ZEEUWE, TONY - De ruimten van de werkende mens; Resten van Noordbrabants industrieel verleden.
7-3481: KAPPELHOF, TON - De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch, De geschiedenis van een bijzondere broederschap.
7-3453: KAPPELHOF, A.C.M. - Reinier van Arkel 1442-1992; De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland.
7-3458: KAPPELHOF, A.C.M. - Oud en nieuw tesaam; De geschiedenis van de ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch, 1780-1998.
9-1153: KAPPELMAYR, BARBARA (RÉDACTION) - Le Grand Dictionnaire de l'Art.
1-1337: KAPPERT, K - Elisabeth van Thüringen, Das Leben der formmen deutschen Landgräfin.
8-1913: KAPTEIJNS, HARRIE / SLEEUWEN, JAN VAN - Bosschage; Een stad in de seizoenen.
8-1182: KAPTEIJNS, HARRIE - Wonen in onrust.
7-5425: KAPUCIN - Sepenggal Kata Sejuta Makna.
6-1260: KARAMSIN, M. - Histoire de l'Empire de Russe; Tome Premier.
7-121: KARAMSIN, M. - Histoire de l'Empire de Russe; Tome Premier.
9-564: KARSEMEIJER, RUDOLF - Cantus populorum; Vrouwen-, jeugd- of schoolkoor.
1-1125: KARSTEN, H.T. - Augustinus over het Godsrijk, Beschrijving van den inhoud der twee en twintig boeken.
8-1183: KARSTEN, GERT - 100 Jaar Nederlandse philologie; M. de Vries en zijn school.
7-5039: KASIM, MUH. / KAMIL, R. - Batja, fikirkan dan drdjakan sendiri! + Kitab kerdja murid.
8-1184: KAT, J.F.M. DE - De Verloren Zoon als letterkundig motief [Proefschrift].
8-1782: TEN KATE, J.J.L. - Kunst en Leven; Naar origineele cartons; Poëzie van J. J. L. ten Kate.
7-5060: KATS, J. - Spraakkunst en taaleigen van het Maleisch; Deel I: Inleiding.
7-5072: KATS, J. - Spraakkunst en taaleigen van het Maleisch; Deel II: Vormverandering van de woorden.
7-5066: KATS, J. - Spraakkunst en taaleigen van het Maleisch; Deel II: Vormverandering van de woorden.
8-2463: KATZIN, OLGA - Peeps at Parnassus, Illustrated by Arthur Watts.
7-601: KAUFMANN, CARL MARIA - Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler der Antike und des Urchristentums, Beiträge zur Vita-Beata-Vorstellung der römischen Keiserzeit, mit besonderer Berücksichtigung der christlichen Jenseitshoffnungen.
3-690: KAULEN, FRANZ. - St. Franziszi Blütengärtlein. , Fioretti. Verdeutscht von Franz Kaulen, mit Einführungsworten von Heinrich Federer. .
6-041: KAULICKE, PETER - Beiträge zur Kenntnis der Lithischen Perioden in der Puna Junins, Peru, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn.
8-1185: KAZEMIER, G. - Literatuurbeschouwing in meervoud, Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, uitgezocht door Dr. G. Kazemier.
2-4173: KAZENBROOT, FRANK - Het is als een spiegel; De Regel van Augustinus.
1-3647: KEARNEY, F.P. - The principles of canon 1127 (Dissertation).
8-3130: KEATING, H.R.F. ET AL. - Het vonnis van de 13; Misdaadverhalen.
2-1460: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano; Completo / em Latim e Português / Com o Próprio do Brasil Edição A.
2-1459: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano; Completo / em Português / Com o Próprio do Brasil.
2-1458: KECKEISEN, B., O.S.B. - Missal Quotidiano; Completo / em Latim e Português / Com o Próprio do Brasil Edição A.
9-3173: KEEL, OTHMAR - De wereld van de oud-oosterse beeldsymboliek en het Oude Testament, toegelicht aan de hand van de Psalmen.
8-3054: KEIJ, A. - Onderzoek naar dialectgrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebied; Met een verwijzing naar het mogelijke relevantie voor het onderwijs in moderne vreemde talen [Proefschrift].
7-1881: KEIJSER-SCHUURMAN, W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron, [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel 138].
9-540: KEIKES, H.W. - Stad van Mata Hari; Foto's en tekeningen van Mata Hari en haar geboortestad, Historische routebeschrijving van een wandeling door Leeuwarden langs Mata Hari-herinneringen en voor wie de stad eenmaal kent, het topografische detective verhaal: Moord in het huis van Mata Hari.
9-537: KEIKES, H.W. - Mata Hari .
9-538: KEIKES, H.W. - Het meisje Mata Hari.
3-691: KEITH, DR. A. - Les Prophéties et leur accomplissement Littéral. , Tel qu
7-5007: KEIZER, W.G.N. DE (TEKST) / BERSSENBRUGGE, WIM EN HUSTINX, A. (KLEURENFOTO'S) - Naar de Tropen [album met inplakplaatjes/-platen; compleet], Aangevuld met fotomateriaal van de Stoomvaartmij Nederland en Holland Afrikalijn; Routekaart en illustraties F. ten Have.
7-3773: KEIZER, K. - Beknopte geschiedenis van het postwezen in Tilburg, Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe post- en telegraafgebouw aldaar op 7 maart 1963.
3-692: KELLEN, LUDOVICI. - Discursus Medullati Domini, in omnes. , In omnes & singulas per totum annum Festivitates. B. Mariae V. et Sanctorum. .
7-1755: KELLENS, MARTIN / DICKHAUT, MONIQUE - Ursulinnencomplex Eijsden: Van meisjespensionaat tot gemeentehuis; een historische schets / Een gerestaureerd monument op weg naar de toekomst.
9-1115: KELLER, SHARON R. (EDITOR) - The Jews, in literature and art.
1-6175: KELLER, HILTGART L. - Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten; Legende und Darstellung in der bildenden Kunst.
8-90: KELLMAN, HERBERT (EDITOR) - The treasury of Petrus Alamire; Music and art in Flemish court manuscripts 1500-1535.
2-1109: KELLNER, J. - Pfarre Sankt Laurenz am Schottenfeld 1786-1986.
7-3356: KEMENADE, KEES VAN - Hilvarenbeek 1940-1945, Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker tijdens de oorlogsjaren.
1-1774: KEMENADE, K.; SPAPENS, P. - 365 Heiligendagen, Folklore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuken.
7-3384: KEMENADE, KEES VAN - Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan; Straatnamenboekje van de gemeente Hilvarenbeek, Reeks: Onder de toren, deel III.
7-2648: KEMMEREN, THIJS - Goirle, bevolking en bestaan 1850-1915 [Doctoraal scriptie Economische en Sociale Geschiedenis].
7-3339: KEMMEREN, THIJS E.A. - Twee eeuwen Goirle, Deel 10: Twee eeuwen Goirlenaren, Deel A.
7-3340: KEMMEREN, THIJS E.A. - Twee eeuwen Goirle, Deel 10: Twee eeuwen Goirlenaren, Deel B.
7-3330: KEMMEREN, THIJS - Twee eeuwen Goirle, Deel 1: De notabelen van Goirle 1850-1910.
3-195: KEMP, JOHANNES VAN DER KEMP. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in Leven en Sterven., Vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, Waer in de Hervormde Geloofseleer wordt beveftigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aangedrongen. Vyftiende druk. 1e druk komt uit 1737..
8-483: KEMP, KLAUS / LEU, OLAF / OERTZEN, HANS-CHRISTOPH VON - The world of graphic design at the Galerie von Oertzen.
8-1917: KEMP, MATHIAS - Van den grenskant.
8-1915: KEMP, MATHIAS - Onder de rosse komeet; Verzen.
8-1914: KEMP, MATHIAS - Schimmen uit het plutonium.
7-5260: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-Indiës inwendig bestuur van 1817 op 1818; Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart, Naar oorspronkelijke Stukken.
7-5259: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-Indiës geldmiddelen; Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818; In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, decima, canton, Naar oorspronkelijke Stukken.
7-5258: KEMP, P.H. VAN DER - Java's landelijk stelsel, Naar oorspronkelijke Stukken.
7-5257: KEMP, P.H. VAN DER - Sumatra in 1818, Naar oorspronkelijke Stukken.
7-5256: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen, Naar oorspronkelijke Stukken.
3-200: KEMP, W.K. - Het leven van Jesus Christus., Naar de beschryvinge van den Heiligen Evangelist Mattheus; Waer in met Vragen en Antwoorden de Text van de H. Schriftuer wordt opgehelderd om te leeren, om te wederleggen, om te bestraffen, en om te onderwyzen in de regtvaerdigheid..
8-1188: KEMP, MATHIAS - De Groote Drijver; Drama in acht tafereelen en negen perspectieven.
8-1186: KEMP, MATH. - Een verdwaalde liefde en andere novellen.
8-1187: KEMP, MATH. - Sterren, musschen en ratels.
1-2793: KEMPA, A.B. - Im Weinkeller der Mystik, Studie zum Leseprozeß christlicher Mystiktexte nach der dynamisch-strukturellen Methode des Titus Brandsma Institutes (Nijmegen / NL) durchgeführt am Beispiel des Cantico Espiritual des San Juan de la Cruz (+ 1591).
9-951: KEMPE, G.TH. - Misdaad en wandgedrag voor, tijdens en na den oorlog; Opstellen over criminologie.
7-1486: KEMPEN, AD VAN - Een kathedraal van glas; Relaas van broosheid en kracht; de KRO 1970-2000.
6-379: KEMPEN, HENRI VAN - Le voyage du Mercurien.
7-2894: KEMPEN, A.F.J. VAN - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties; De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LXXVI].
1-1683: KEMPEN, TH. VON - Vier Bücher von der Nachfolge Christi, Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Bischof Johann Michael Sailer.
1-1713: KEMPEN, TH. VON - Nachfolge Christi, In deutschen Reimen von Dr. Jur. Hermann Iseke, Garnisonpfarrer in Metz.
7-3206: KEMPEN, JAC VAN (SAMENSTELLING) - De Sint Tunnisse Pastoors van de 20e eeuw.
7-1485: KEMPEN, AD VAN - Een kathedraal van glas; Relaas van broosheid en kracht; de KRO 1970-2000.
7-3667: KEMPEN, A.F.J. VAN - Dertig jaar Katholieke Leergangen, 1962-1992.
7-3868: KEMPEN, HANNEKE VAN - Kèkt us wèttie glundert; Vijfenzeventig jaar Rijwielhandel Ton van de Klundert (1935-2010).
4-54: KEMPENEERS, P. - Naamkunde; Register 1 (1969) - 25 (1993); Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam.
1-1666: KEMPENSI, TH. - Concordantia ad quator libros latine scriptos De Imitatione Christi, Quam elaboravit verba verbis singulis singula quae connexa sunt semper adjiciendo Rayner Storr.
9-1806: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat; Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
9-1807: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat; Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
1-1687: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe.
1-1663: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus.
1-1684: KEMPIS, TH. A - Ketoeroetan Teladan Kristoes, Tersalin oléh R.P. Kraanen, m.s.c..
1-1685: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe et des Vêpres du Dimanche.
1-1689: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction de Père Gonnelieu de la Compagnie de Jésus avec une pratique et une prière a la fin de chaque chapitre suivi de l'ordinaire de la messe.
5-267: JACOBO A KEMPIS (COLLECTORE) - Decas Scipturistica; Brevem S. Scripturae; continens Recollectionem, Intentionem, Deductrionem, Collectore F. Jacobo a Kempis, Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum Provinciae Germaniae inferioris Sacra Scripturae Lectore.
1-1681: KEMPIS, TH. À - The Imitation of Christ.
1-1686: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflections a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais suivie des Prières durant la Sainte Messe et des Vêpres du Dimanche.
1-1688: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Avec une pratique et unde prière à la fin de chaque chaque chapitre par le R.P. De Gonnelieu.
1-1682: KEMPIS, TH. À - The Imitation of Christ.
1-1702: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de vijftiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1712: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met gebeden en oefeningen door J. van Gorp, S.J..
1-1711: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met gebeden en oefeningen door J. van Gorp, S.J..
1-1707: KEMPIS, TH. A - Navolging van Christus, Naar de Fransche Vertaling van E.P. Gonnelieu, Priester der Sociëteit Jesu. In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos.
1-1708: KEMPIS, TH. A - Navolging van Christus, Naar de Fransche Vertaling van E.P. Gonnelieu, Priester der Sociëteit Jesu. In het Nederlandsch vertaald door P.A. de Vos.
1-1709: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit 't oorspronkelijk Latijn vertaald door L. Peters, R.K. Pr..
1-1704: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de dertiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1706: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, de zestiende maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar de oorspronkelijk franse van E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1701: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald, voor de twaalfde maal uitgegeven met oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, naar het oorspronkelijke fransch van den E.P. Gonnelieu, S.J..
1-1694: KEMPIS, TH. A - Over de Navolging van Christus, Uit het Latijn vertaald door Joh. Heesterbeek, S.J..
1-1698: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Naar het oorspronkelijke handschrift vertaald door R. Bouman S.J. met een keuze uit de meest gebruikelijke gebeden.
1-1692: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflexions a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais, suivie des prières durant la S. Messe et des vêpres du dimanche.
1-1691: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction nouvelle avec des réflexions a la fin de chaque chapitre par l'abbé F. de Lamennais.
1-1690: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduite du latin par M. l'Abbé Petetin avec préface et prières par J. van Gorp.
5-289: THOMAE A KEMPIS - Thomae Malleoli a Kempis, Canonici Regularis Scripturis piissimi, Opera Omnia; Ad autographa eiusdem emendata aucta & in tres Tomos distributa; Labore R. P. Henrici Sommalii ex Societate Iesu / Gerhardi Zutphaniensis, Scriptorus religiosissimi Opuscula, verè aurea, & iampridem desiderata: I. De reformatatione interiori, II. De spiritualibus ascensionibus.
1-1673: KÈMPIS, TH. A - Napak-tilas pada dalem sang kristoes.
1-1665: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction de Fabius Henrion.
1-1677: KEMPIS, TH. A - De Navolging van Christus, Oefeningen en gebeden na ieder hoofdstuk, gevolgd naar het oorspronkelijke fransch van Pater Gonnelieu, Jesuiet.
1-1667: KEMPIS, TH. A - Uit de Navolging van Christus, Fragmenten uit de vertaling van Gerard Wijdeveld.
1-1693: KEMPIS, TH. A - L'Imitation de Jésus-Christ, Traduction du Père de Gonnelieu de la Compagnie de Jésus avec une pratique et une prière a al fin de chaque chapitre suivie de la messe et des vêpres.
5-288: THOMAE A KEMPIS - Viatoris Christiani, Pars Altera, In qua Thomae a Kempis: Soliloquium Animae / Vallis Liliorum / De Tribus Tabernacolis / Gemitus & suspiria animae pœnitentis, seu de Vera compunttione Cordis / Cohortatio ad Spiritualem profectum.
7-2972: KEMPS, L.W.J. - De Brabantse schoenindustrie in historisch en marketing perspectief, [Reeks: Brabantse Historische Cahiers, Deel VII].
7-5026: KENANGAN, BUKU - Berdirinya 25 Tahun; Biaria Santa Klara gunung sitoli; Oktober 1976-2001, Dikumpulkan dan disusun oleh Suster - Suster Klaris Biara Santa Klara Sikeben Bandur Baru.
9-1808: KENNY, ANTHONY - The metaphysics of mind.
7-3904: KENSE, FRANS - Antoniusstraat, een tijd lang (van 1878 tot 2003).
1-2999: KEPEL, G. - De wrake Gods, Christlijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
9-1122: KERCKHOFF, EMILIE VAN - Oud-Italiaansche villa's, tuinen en parken, Met 62 afbeeldingen buiten den tekst en een inleiding van Dr. G. J. Hoogewerff.
5-290: KERENS, HENRICO JOANNI - Thesis Theologicas de Angelis, Homine, ejusque statibus, gratia, justificatione & merito interjecta synopsi historico-dogmatica Pelagianismi, Semipelagianismi, Lutheranismi, Calvinismi, Bayanismi, Jansenismi, et Quesnellismi. Pariter interspersis hinc inde ad materiam pertinentibus, Ad mentem Angelici & communis Ecclesiae Doctoris S. Thomae Aquinatis.
1-3649: KERESTEN, H. AND GRUBER, E.R. - The Jesus conspiracy, The Turin shroud and the truth about the resurrection.
9-1809: KERKEN, LIBERT VANDER - Kijken in de verte.
9-1810: KERKEN, L. VANDER - Het menselijk geluk; Philosophie der gelukservaring, Reeks: Philosofische Bibliotheek.
3-695: KERKHERDERE, J.G. - Monarchia Romae Paganae. , Secundum Concordiam, inter SS. Prophetas Danielem et Joannem, nunquam hactenus tentatam: consequens historia. A monarchiae conditoribus, usque ad urbis & Imperii Ruinam, opus praemissum Quatuor Monarchiis. Accessit Series Historiae Apocalypticae. .
9-28: KERKHOFF, A.H.M. / LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. / POULISSEN, M.J.D. (EDITORS) - De novis Inventis; Essays in the history of medicine, In honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 65th birthday.
8-2522: KERKHOFF, E.L. - Ausdruksmöglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils; Ein kritischer Versuch an Friedrich Grieses Roman Die Weissköpfe [Proefschrift, Dissertation].
1-2368: KERKHOFS, L.J. - Notre-Dame de Banneux, Études et documents.
1-2369: KERKHOFS, L.J. - Notre-Dame de Banneux, Études et documents.
9-1106: KERKHOVE D'OUSSELGHEM, MANUELA DE / GOYENS DE HEUS, SERGE - René Guiette.
1-3648: KERKLAAN, M (SAMENSTELLING) - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen', 300 brieven over het roomse huwelijksleven.
7-5218: KERKLAAN, MARGA (SAMENSTELLING) - Het einde van een tijdperk; 130 jaar persoonlijke belevenissen van Nederlandse missionarissen.
7-2998: KERKLAAN, MARGA (SAMENSTELLING) - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen'; 300 brieven over het roomse huwelijksleven.
1-4250: KERNEL, M. - De l'insécurité, Le Projet de Vie des Sœurs de la Providence selon le Directoire de Jean-Martin Moyë (1730-1793).
1-2657: KERNER, CH. - Alle Schönheid des Himmels, Die Lebensgeschichte der Hildegard von Bingen.
9-3019: KERSTEN, WOLFGANG / OKUDA, OSAMU - Paul Klee im Zeichen der Teilung; Die Geschichte zerschnitterer Kunst Paul Klees 1883-1940; mit vollständiger Dokumentation [Katalog].
2-4166: KERTZER, DAVID I. - In Gods naam; De katholieke kerk en de jodenvervolging.
2-373: KERVYN, J. - Scheut au Japon.
1-1312: KESSEL, PATER K. VAN - De held van Molokai.
1-112: KESSLER, G; ULRICH, T - Handbuch für die Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schuljahrs, Katechetischer Kommentar zum Neutestamentlichen Teil des Glaubensbuches.
8-316: KESTEREN, P. VAN - Samenstelling van lettervormen.
2-497: KETTENBERGER, O. - Klosterlandschaft.
2-1334: KETTENBERGER, O. - Im Augenblick berühren sich Zeit und Ewigkeit.
5-292: KEUL, MATTHIA - Tractatus et Discursus sacro-morales praedicabiles, sive Scientia Sanctorum, Complectens & demonstrans homini Christiano, & salutis sue amanti principia, fundamenta, et apicem vitae Christianae, simul & media ad debitam perfectionem consequendam; qualia sunt, praesentiae divinae juge exercitium, cognitio sui ipsius, humilitas, mansuetudo, clementia, fides, spes, charitas, opera misericordiae corporalis & hujusmodi; Traditio & communicata a F. Matthia Keul.
5-291: KEUL, MATTHIAE - Echo Trinaria ad Trinam Vocem clamatis in deserto Resonans, sive Conciones Morales & Sacrae in Dominicas & Festa per annum, e Cathedra dictea ad populum Christianum Coloniae; Opus novum ac recens, ex SS. Paginis, SS. Patribus, & Othodoxis; Novbilissimis Sacra Scripturae commentatoribus; Theologis, Scriptoribus classicis, & Sacris aliis, profanisque auctcoribus, ac historiographis, Instructum Triplici Indice; Echo Secunda, Resonans de altissimis Montibus Echo Sapient. 17. v. 18.
7-1315: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin; Gedicht van H.W.J.M. Keuls; Teekeningen van Charles Roelofsz, Calligrafie van Susanne Heyneman.
7-3746: KEUNE, LOU - De textiel voorbij; Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990.
14-42: KEUSTERMANS, JAN - Uw Boodschap brengen wij; 10 etsen van Jan Keustermans [Map met losse etsen; de incomplete map bevat de volgende platen: 1, 4 (2 maal), 5, 7, 9 (2 maal), 10; de platen 2-3-6-8 ontbreken], Steunaktie Europa Seminarie.
6-888: KEYES, ROGER - Leopold III; Deel 1: Een beproefd koning 1901-1940 / Deel 2: Complot tegen de koning 1940-1951.
2-627: KEYZER, L. DE - Stille tijd, Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
1-3677: KEYZER, C.C. DE / HELLEMANS, M. / MARCOEN, A. (REDACTIE) - Liber Amicorum Albert Kriekemans; de mens zichzelf een taak.
8-2417: OMAR KHAYYÁM - Rubáiyát; Rendered into English verse by Edward Fitzgerald; Fifth and first versions, With illustrations by Georges Popoff.
3-2130: KHOURY HARB, A. - Les/The Maronites; Histoire/History & Constantes/Constants.
2-368: KIEBELE, A. SDS ET AL. (REDACTIE) - Salvatoriaans Jubileumboek, Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981), met enkele perspectieven op de toekomst.
7-3756: KIECKENS, CHARLES - Rome in woord en beeld.
1-6176: KIECKENS, EWOUT - Het Vaticaan in een notendop.
8-2408: KIEFER, F.(EDITOR) - Studies in syntax and semantics, Series: Foundations of Language, Supplementary Series, Volume 10.
1-3650: KIEFT, C. VAN DE - Étude sur le Chartrier et la Seigneurie du Prieuré de la Chapelle-Aude (XIe - XIIIe siècle) (Proefschrift / Dissertation).
8-2508: KIEL, ANNA HENDRIKA - Jesaias Rompler von Löwenhalt, ein Dichter des Frühbarock [Proefschrift, Dissertation].
1-406: KIEL JR., P - Deo Cantemus, Geestelijke liederen voor één of twee stemmen met begeleiding.
7-5025: KIELICH, WOLF - Volken en Stammen: Indonesië.
1-3651: KIERKEGAARD, S. - Gebeden .
9-1818: KIERKEGAARD, SØREN - Religiöse Reden.
7-5088: KIMELENG, A. - Iman dan 'Ilmoe, Serie II, No. 5: Agama Jésoes Christoes, Terkoetib dari pada Kitab jang 'alamatnja; Agama N?n?k Mojang Kita, oleh Padoeka toean James Gibbons, Kardinal-Oeskop besar di Baltimore-America.
6-452: KIMPE, HENRI DE (ONDER LEIDING VAN) - De Wereld in woord - in kaart - in beeld, Technisch uitgevoerd door het Kartografisch Instituut É. Patesson (Opvolger: Willy Rousseau).
1-4256: KING, COLONEL E.J. - The Knights Hospitallers in the Holy Land.
8-2379: KING, ROBERT D. - Historical linguistics and generative grammar.
9-787: KING, CONSTANCE EILEEN - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie.
9-776: KING, EILEEN - Poppen en poppenhuizen.
9-1819: KING, LESTER S. - The philosophy of medicine; The early eighteenth century.
8-1189: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
2-4214: KINGMA, ELOE - De mooiste onder de vrouwen; Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
9-45: KINGMA, M.H. ET AL. (REDACTIE) - Nederlands leerboek der orthopedie.
9-660: KINGSBURY, PAUL (EDITOR) - The encyclopedia of Country Music; The ultimate guide to the music, Compiled by the staff of the Country Music Hall of Fame and Museum.
8-1190: KINKER, J. - De verlichte muze; Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker, Bezorgd door Dr. G.J. Vis.
1-309: KIPS, JB - Compendiosum S. Scripturae Dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam.
3-694: KIPS, JOANNE BAPTISTA. - Formulae Quaedan Literarum circa Pastoralis Curae Negotia. , Ponderosas Parochorum, Sollicitudines multum alleviantes, & facilitantes. Quibis adduntur Instructiones et Monitiones Aliquae, Praedictas, Formulas concernentes. Editio secunda auctior et correctior. .
5-293: KIPS, D.J.B. - Compendiosum S. Scripturae Dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam; ex ipsa Scriptura, Flavio Josepho, aliisque Sacris Historicis deductum & concinnatum.
1-3654: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae; quod in usum scholarum collegit, Editio quarta, aucta et emendata.
1-3653: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae; quod in usum scholarum collegit, Editio quarta, aucta et emendata.
9-1822: KIRK, G.S. - Myth; Its meaning and functions in ancient and other cultures.
6-1278: KIRK, G.S. - Myth; It's meaning and functions in ancient and other cultures.
7-151: KIRK, G.S. - Myth; It's meaning and functions in ancient and other cultures.
9-1823: KIRKELS, VINCENT (RED.) - Eed van Hippocrates; Nog van deze tijd?.
9-31: KIRKWOOD, TOM - Time of our lives; The science of human aging.
2-492: KIRMEIER, J. UND TREML, M. (HERAUSGEGEBEN VON), BROCKHOFF, E. (UNTER MITARBEIT VON) - Glanz und Ende der alten Klöster, Säkularisation im bayerischen Oberland 1803. Katalogbuch zur Anstellung im Kloster Benediktbeuern, 7. Mai bis 209. Oktober 1991.
2-4011: KIRSCHBAUM SJ, ENGELBERT (HERAUSGEGEBEN VON) - Lexikon der christlichen Ikonographie; Erster bis Achter Band [complete series], Herausgegeben von Engelbert Kirschbaum SJ, in Zusammenarbeit mit Günter Bandmann, Wolfgang Braunfels, Johannes Kollwitz, Wilhelm Mrazek, Alfred A. Schid, Hugo Schnell.
7-2398: KIST, W. - De speer van Ithuriël; Tafereelen en schetsen op eene reis door Noord Nederland en naburige gewesten, bijeen verzameld door W. Kist; Eerste Deel + Tweede Deel [in 1 band].
7-2109: KISTENMAKER, RENÉE / JONKER, MICHIEL (REDACTIE) - De smaak van de elite; Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
1-3026: KITTEL, RUD. (EDITIT) - Biblia Hebraica: Liber Psalmorum, Editio altera emendatior stereotypica.
8-1919: KLAASSEN, VERA - Evolutie; Eerst periode, gedichten.
1-3655: KLAPWIJK, C. - Sociaal masochisme en christelijke ethos, Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom.
7-3048: KLAROEN, FRANK - Kempenklanken; Nieuwe liederen van Frank Klaroen.
9-1010: KLARSFELD, SERGE - The children of Izieu: A human tragedy.
9-3035: KLEEBLATT, NORMAN L. / SILVER, KENNETH E. - The paintings of Chaim Soutine; An expressionist in Paris [Catalogue].
8-572: KLEEF, DIEDERIK VAN - Kom in mijn boek (Tijdschrift no: 25).
2-2929: KLEIJNTJENS S.J., J. - Brieven van Mgr. L. Ciamberlani, Vice-Prior der Hollandsche Missie, 1795-1828; Deel II (1805-1814) [Deel I ontbreekt; Brieven in het Italiaans, korte toelichtingen in het Nederlands].
2-2928: KLEIJNTJENS S.J., J. - Brieven van Mgr. L. Ciamberlani, Vice-Prior der Hollandsche Missie, 1795-1828; Deel I (1795-1805) + Deel II (1805-1814) [Brieven in het Italiaans, korte toelichtingen in het Nederlands].
2-4146: KLEIN, JAN - 1000 jongens en een man; De romantische jaren van Don Bosco (1847-1849).
1-3659: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum?, Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie (Proefschrift).
1-3657: KLEIN GOLDEWIJK, B.M.J. - Praktijk of principe; Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff (Proefschrift).
9-821: KLEIN, RUTH - Lexikon der Mode; Drei Jahrtausende europäischer Kostümkunde, Mit neunhundertachtzig zweifarbigen Zeichnungen von Marietta Riederer.
9-800: KLEIN, DAN - Art Deco, Photographiert von Angelo Hornak.
1-4372: KLEINE, E. - Anrus und Antwort; August Winnig - Profil eines Begnadeten, Verhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Morele en Religieuze Wetenschappen (Duitstalige tekst).
1-3656: KLEINEDAM, E. - Universitas Studii Erfordensis, Überblick über die Geschichte der Universität im Mittelalter 1392-1521; Teil II: 1460-1521.
2-149: KLEINER, SIGHARD - Dieu Premier Servi, Entretiens spirituels sur la Règle de S. Benoît.
2-2943: KLEINSCHMIDT O.F.M., BEDA - Das Auslanddeutschtum in Übersee und die Katholische Missionsbewegung; Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland u. Österreich von 1875 bis 1925.
1-2968: KLENER, J. ET AL. - Uitverkoren; voorrecht of last?, OJEC-serie nr. 7.
7-2868: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch gebied; De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, [Reek: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXVI].
7-3261: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch gebied; De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XXVI .
1-3660: KLERCK, BR. DE - The brothers Campi: Images and devotion, Religious painting in sixteenth-century Lombardy.
1-1144: KLERK, C.R. - Sint Augustinus, Cultuurbeschouwingen.
6-091: KLERK, JOOST DE - Grietjebie, schoonheid van Suriname, Een reis langs oerwouden en rivieren.
2-428: KLERK, C.R. DE - Sint Augustinus, Cultuurbeschouwingen.
7-2301: KLERK, GER DE (TEKENINGEN) / JONG, THEO EN POST, WALTER (TEKST) - Goudse gevelstenen.
7-6148: KLERKX, H.J.M. - Paul Bourget et ses idées littéraires [Proefschrift, Dissertation].
7-517: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en Anagogh; Gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
9-726: KLEYN, J. DE - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
1-153: O.R.V. KLIJN, AFJ - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
1-3663: KLIJSEN, SJ. - Paradijs - Zondeval - Redding.
1-1279: KLIJSSEN, S. - Gods onderricht aan Catharina van Siëna.
9-1824: KLINKEN, LUCAS VAN - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20e eeuw [Proefschrift].
7-5076: KLINKERT, H.C. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Facsimilé's van eenige Maleische Handschriften; Ten dienste van hen, die zich in het lezen van Maleisch-Arabisch letterschrift willen oefenen.
7-155: KLOCKE, FRIEDRICH VON - Fürstenbergsche Geschichte; Erster Band (bis zum 1400) + Zweiter Band (von 1400 bis um 1600) + Dritter Band (im 17. Jahrhundert).
1-3658: KLOEK, FR. - De pauselijke banvloek; Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
7-2437: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
1-4315: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het Kruis, Het kerkelijk, godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de vervolgingen der eerste christenen; Beschreven voor het Nederlandsche volk.
1-4316: KLOSTERMANN, S. - Im Schutz der Bilder kehren wir zurück, Kunst und Pflege im Altenheim.
9-1825: KLUCKHUHN, ANDRÉ - De geschiedenis van het denken; Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de Oudheid tot nu.
1-3661: KLUG, IGN. - Het katholieke geloofs; een apologetisch, dogmatisch, kerkhistorisch overzicht.
10-001: KLUIT, ADRIANO. - Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae., Ab antiqvissimis inde deducta temporibus tom. I pars il sistens uberiores aliqvot excursus in Chronicon Hollandiae Anonymi Monachi egmondani. .
1-2702: MARCUS DE KLUIZENAAR - Drie monastieke werken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 2).
1-2701: MARCUS DE KLUIZENAAR - Drie monastieke werken, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 2).
8-1921: KLYN, HENDRIK HARMEN - Gedichten; Eerste Deel.
8-1920: KLYN, HENDRIK HARMEN - Gedichten; Tweede en Laatste Deel.
1-225: KNAPPERT, L - Bibliografische Inleiding tot de theologie, Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
7-766: KNIGHT, W.F. JACKSON - Elysion; On ancient Greek and Roman beliefs concerning a life after death.
1-218: KNIPPENBERG, WHTH; OUDEJANS, F - Katholiek Woordenboek.
1-6179: KNIPPENBERG, W.H.TH. / OUDEJANS, FRANS (SAMENSTELLING) - Katholiek Woordenboek.
1-6178: KNIPPENBERG, W.H.TH. - Devotionalia; Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven; Deel 2.
1-3666: KNOOK, P.C. - De overgang van metrisch tot rythmisch proza bij Cyprianus en Hieronymus (Proefschrift).
1-6182: KNOPF, RUDOLF (HERAUSGEGEBEN VON) - Ausgewählte Märtyreakten [texts in Greek and in Latin], Series: Sammlung augewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften; Neue Folge, 3.
7-339: KNORRINGA, H. - Herodotus lacht.
2-628: KNOWLES, DAVID - Toewijding en dienst, Geschiedenis van het monnikenleven.
2-1344: KNUTTEL, G. - Charles Eyck.
2-1223: KNUTTEL, G. ET AL. - Van Eyck en zijn tijdgenoten, Van Eyck / Hans Memlinc / Hieronymus Bosch / Quinten Massys / Geertgen tot Sint Jans / Pieter Bruegel de Oude.
8-1193: KNUVELDER, G.P.M. - De romantiek en haar aspecten.
1-3789: KNUVELDER, G. - Pieter van der Meer de Walcheren; Leven en werken.
8-1194: KNUVELDER, LOUIS - De Volkshogeschool; Pleidooi en voorstel.
8-1192: KNUVELDER, G.P.M. - De romantiek en haar aspecten.
7-3335: KOBES, GERRIT - Twee eeuwen Goirle, Deel 6: Donkere jaren.
1-1335: KOCH, U. - Elisabeth van Thüringen, De kracht der liefde.
2-570: KOCH, H. - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche.
7-1553: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299; Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222.
9-785: KOCH, ALEXANDER (HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT VON) - Deutsche Kunst und Dekoration; Illustrierte Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungs-Kunst und künstlerische Frauenarbeiten; Band XXXVII, Oktober 1915 - März 1916.
1-2900: KOCHAV, SARAH - Israël; de betovering van het Heilig Land.
8-2303: KOCK, CH. PAUL DE - Le cocu; Tomes Premier + Deuxième + Troisième + Quatrième [complet], L'époux en permettra la lecture à sa femme.
1-4317: KOECK, P. - Heilige huisjes, Geloof en volksgeloof / bedevaarten en ommegangen / heiligen en hun hulp in nood.
7-086: KOEDOOD, PETER - De hofnar; van maatschappelijk verschijnsel tot toneelnar.
6-1230: KOEDOOD, PETER - De hofnar; van maatschappelijk verschijnsel tot toneelnar.
8-1196: KOEFOED, GEERT / EVERS, ARNOLD (REDACTIE) - Lijnen van taaltheoretisch onderzoek, Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan prof. dr. H. Schultink.
1-206: KOEHLER, L - Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Dictionary of the Hebrew Old Testament in English and German.
2-1187: KOEKKOEK, R. - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
7-3423: KOENEN, J.J.A.M. - Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Inventarisreeks VI: Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente van Roosendaal, 1611-1956, gecombineerd met Nispen, 1806 oktober-1956, en met Wouw, 1835 september-1956, van de gedeponeerde archieven van de Hervormde Gemeente van Nispen, 1649-1806 september, en van Wouw, 1785-1825, alsmede van J. van der Vis (circa 1750)-1789, en van G. van Nouhuis, 1826-1838.
8-1197: KOENEN, MARIE - Xerion, de steen der wijzen.
7-5167: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden (Sekali sahabat, tetap sahabat); Herontmoeting met Zuid-Celebes, Met 28 foto's en 1 kaart als bijlage [kaart ontbreekt].
8-2449: KOESTLER, ARTHUR - Drinkers of Infinity; Essays 1955-1967.
2-299: KOET, J., ET AL. - Vuurhaard van eenheid, Veertig jaar Foyer Unitas 1952-1992.
1-1175: KOETSVELD, C, - O schoonheid, zo oud en zo nieuw, Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt met de kerkvader Augustinus als gids.
8-1198: KOETSVELD, C.E. VAN - De Ouderjaars-avond; Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
2-2173: KOEVORDEN, W. VAN (QUEM COMPOSUIT) - Conspectus Missae Solemnis, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
2-2174: KOEVORDEN, W. VAN (QUEM COMPOSUIT) - Conspectus Missae Solemnis, Sumptibus Unionis liturgicae Ultajectensis.
7-5389: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Blikken in het zieleleven van den Javaan en zijner overheerschers.
7-5120: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De inlandsche beweging en de onrust in Indië, Voordrachten gehouden in oktober 1927 bij de opening der lessen voor de Indologische Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht.
7-5324: KÖHLER, H.J. - Habinsaran, het land van den zonnestraal; Mijn leven onder de Bataks.
5-294: KOHLER, GREGOR - Praktische Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle, nebst zwei Abhandlungen über die Ehehindernisse und billige Sittenbeurteilung.
9-113: KÖHLER, GERHARD - Lehrbuch der Homöopathie; Band I: Grundlagen und Anwendung.
1-639: KÖHLER, L - Sonatinen-Album, Sammlung beliebter Sonatinen, Rondos und Stücke für Pianoforte .
9-1207: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Die Reichskleinodien, 6 Farb- und 20 Tiefdrucktafeln mit text und Sachverzeichnis von Heinrich Kohlhaussen [incomplete: two plates (nrs. 1 and 10) are missing].
9-746: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Geschichte des deutschen Kunsthandwerks.
8-3121: KOHNSTAMM, DOLF / CASSEE, ELLY (REDACTIE) - Nieuw Cultureel Woordenboek; Encyclopedie van de algmene ontwikkeling.
1-2944: KOHNSTAMM, PH. - Psychologie van het ongeloof; No. 3: Psychologie van het anti-semitisme.
2-4244: KOK, H.L. - Thanatos; De geschiedenis van de laatste eer.
1-1409: KOK O.F.M., FR. D. DE - Het Heilig Huwelijk van den Zaligen Franciscus met Vrouwe Armoede, Een boekje van Franciskaansche poëzie.
6-939: KOK, HARRY DE (REDACTIE) - Turnhout den eersten troost der staten, Taxandria Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring V.D. Antwerpse Kempen - Nieuwe Reeks LXI.
2-310: KOK, DAVID DE - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
8-358: KOK, ADRIANUS EN RUDOLF, EN ANDEREN - Het Janusboek van Peco; Een jubileumboek van offsetdrukkerij Peco te Amsterdam, Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en dertig-jarig bestaan van Offsetdrukkerij Peco te Amsterdam.
7-2981: KOK, H. DE / COPPENS, H. (REDACTIE) - Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen ...; Medische zorg in de Kempen vóór de medicalisering, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 5].
7-2982: KOK, H. DE (REDACTIE) - Vrouwenhandel en prostitutie in de oude Kempen, [Reeks: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Nr. 7].
7-2491: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
2-471: KOLÁ?EK, JOSEF S.J. - Zilver en zwart, (geschiedenis van de Tsjechische provincie van de Jezuïeten).
2-1343: KOLDEWEIJ, A.M. EN VLIJMEN, P.M.L. VAN (EINDREDACTIE) - Schatkamers uit het Zuiden.
2-1340: KOLDEWEIJ, A.M. - Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
7-2718: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450-1629; Deel 1: Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch / Deel 2: Bijdragen onder redactie van dr. A.M. Koldeweij.
7-3570: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDREDACTIE) - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier, [Tentoonstellingscatalogus].
9-1578: KOLEN, KEES - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel I: seizoen 1954-1955 t/m 1973-1974.
9-170: KOLEN, KEES - Puk en Muk uit de Schaduw van Tilburg; Met bandtekening en illustraties van Carl Storch; Tekst Puk en Muk verhaal van Frans Franssen, Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Antiquariaat De Schaduw (voorheen Nillco) Nieuwlandstraat 25 Tilburg.
9-1579: KOLEN, KEES / HACK, WILBER - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel II: seizoen 1974-1975 t/m 1933-1944; Extra: seizoen 1994-1995 t/m 1998-1999.
7-3639: KOLEN, KEES - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel I: seizoen1954-1955 t/m 1973-1974.
7-3640: KOLEN, KEES / HACK, WILBER - Willem II, 40 jaar betaald voetbal; Deel 2: seizoen 1974-1957 t/m 1993-1994 / Extra seizoen 1994-1995 t/m 1998-1999.
2-32: KOLLAR, RENE - The return of the benedictines to London, A history of Ealing Abbey from 1896 to Independence.
1-644: KÖLLING, CH. - Grand Galop Infernal pour Piano.
3-2136: KOLOGRIVOF, I. - Essai sur la sainteté en Russie.
9-3040: KÖLTSCH, GEORG-W. (HERAUSGEBER) - Paul Gauguin; Das verlorene Paradies [Ausstellungskatalogus].
8-338: KOMAI, GLORIA - Mountains of the moon.
8-1924: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1923: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
8-1200: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
8-1201: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
8-1202: KOMRIJ, GERRIT - Inkt; Kapitale stukken I / II, Samengesteld en van een nawoord voorzien door René Puthaar.
8-1199: KOMRIJ, GERRIT - De gelukkige schizo.
2-4061: KÖNIG-OCKENFELS, DOROTHEE - Das Erzbistum Freiburg in seiner Geschichte; Teil 2, Mittelalter: Von Otto dem Großen bis zum Konzil von Konstanz.
3-696: KÖNIG, EDUARD. - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. , Kritisch dargestellt. Dritte und vierte vollständig neubearbeitete Auflage. .
3-201: KONINCK, L. DE. - Het Menschdom Verlost. , Heldendicht in twaalf zangen. Eerste en tweede deel. .
7-5286: KONING, J., MET MEDEWERKING VAN D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde; Land en volk van Nederlandsch Oost-Indië, Geïllustreerd met 90 platen op kunstdrukpapier, 82 groote platen naar fotografieën en 8 platen in kleurendruk naar schilderijen van Menno van Meeteren Brouwer.
8-1203: KONING, ABRAHAM DE - Tragi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrijk en Naverrae, Ingeleid en toegelicht door G.R.W. Dibbets.
7-2836: KONINGS/KUNNINGS, TOON - Recht doorsnee; Gedichten en korte verhalen / Ge wit òjt nòjt; Skônne stukskes is 't diejalekt.
9-1535: KONINGSVELD, SJOERD VAN (EINDREDACTIE) - Historische betrekkingen tussen moslims en christenen, Tien voordrachten gehouden in Leiden op 12 december 1981; Serie: Midden Oosten en Islampbulicatie 9.
2-97: KONRAD, N. - Die Entstehung der Österreichisch-Ungarischen Zisterzienserkongregation (1849-1869).
8-680: KOOIJMAN, ANNELIES / DI PALERMO, CLAUDIA - De taalvos II.
7-2295: KOOIJMAN, G. - Kroniek van Gouda; 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen.
8-1738: KOOIJMAN, BERT - Fossiel berderf.
1-3669: KOOIMAN, W.J. - Maarten Luther; Doctor der Heilige Schrift, Reformatator der Kerk.
8-569: KOOISTRA, JAN (GEDICHTEN) / MEDEMA, RONALD (HOUTSNEDES) - Samengesteld tot Klaas Vaak [9 gedichten en 9 houtsnedes].
1-3670: KOOISTRA, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie (Proefschrift).
8-1926: KOOL, HALBO C. - Scherven; Gedichten, Schrift 2 van Jaargang 9 van De Vrije Bladen, Onafhankelijk Maandschrift voor Kunst en Letteren, onder redactie van Victor E. van Vriesland e.a. .
8-1925: KOOL, HALBO C. - Roodboek - Poëziealbum; Gedichten.
9-1827: KOOLE, BOUDEWIJN - Man en vrouw zijn een; De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme.
9-1828: KOOLE, BOUDEWIJN - Voorbij het patriarchaat; Tegenbeelden van de westerse kultuur, De relatie van westerse spirituele tradities tot de fundamenten van de kultuur.
7-384: KOOLSCHIJN, GERARD - Het democratische beest; Plato's tegenstander.
1-1197: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus.
7-1232: KOOPMANS, JELLE & VERHUYCK, PAUL - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw; Jan Zoet: Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.
7-2361: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse universiteit.
8-1927: KOPPESCHAAR, E.J. - Longfellow's Hiawatha; Sagen en legenden van de Indianen bij Lake Superior.
9-765: KORF, DINGEMAN - Tegels.
9-764: KORF, DINGEMAN - Tegels.
1-281: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
1-282: KORFF, H - Biographia Catholica, Verzeichnis von Lebensbeschreibungen 1870-1926.
7-1814: KORPORAAL, T.L. - Veilig onder dit dak; Impressies uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente te Gulpen.
7-1793: KORPORAAL, T.L. - Na duisternis licht; Protestanten in Zuid Limburg op weg naar 2000.
1-3671: KORTE, G.J.N. DE - Pastoraat van de verzoening, Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het Woord, met name van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat.
2-1914: KORTE, Z. DE - De Mis-liturgie.
8-125: KORTEWEG, ANNE S. - Splendour, gravity & emotion; French medieval manuscripts in Dutch collections.
8-220: KORTH, MICHAEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Carmina Burana; Lateinisch - Deutsch; Gesamtausgabe der mittelalterlichten Melodien mit den dazugehörigen Texten, Übertragen, kommentiert und erprobt von René Clemencic; Textkommentar von Ulrich Müller; Übersetzung von René Clemencic und Michael Korth.
7-3107: KORVEZEE, ELIS H. - Inventarissen van de archieven van de particuliere verzamelingen: Becx, Van Cooth, Van Engelen van Strijen, Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, de Oude Schoue, Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
8-172: KOSCHATZKY, WALTER / KOSSATZ, HORST-HERBERT - Ornamental posters of the Vienna Seccession.
9-1116: KOSINSKI, DOROTHY (HERAUSGEGEBEN VON) - Fernand Léger; Der Rhythmus des modernen Lebens.
7-1283: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings, realist van de verbeelding, Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenins voor het onderwijs.
9-518: KOSTER, NICO (FOTOGRAFIE) - Kunstenaars in zwart wit.
7-2726: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [30 prenten in map].
7-2725: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [32 prenten in map].
7-2724: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag; Pentekeningen van Kees Koster [33 prenten in map].
2-2142: KOSTER, A.B. - Het kerkelijk jaar, Handboek bij de verklaring der tijden en feesten, voor de R.K. jeugd.
8-1211: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht; Anathema's 4.
8-1207: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom; Anathema's 6.
8-1208: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
8-1209: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
8-1210: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
8-1212: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
9-1829: KOUWER, B.J. - Het spel van de persoonlijkheid; Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon.
9-1302: KOX, A.J. / CHAMALAUN, M. (REDACTIE) - Van Stevin tot Lorentz.
2-4186: KOX, WIL - Voor wie het horen wil; Over spiritualiteit en muziek; Een spiritualiteitsonderzoek naar het mystieke perspectief van een motet van Anton Bruckner.
2-261: KOYEN, M.H. / DYCK, L.C. VAN - Tongerlo door de eeuwen heen / Premonstratenzer leven en spiritualiteit.
9-1830: KOYRÉ, ALEXANDRE - Études d'histoire de la pensée scientifique.
9-1831: KOYRÉ, ALEXANDRE - Du monde clos à l'univers infini.
2-229: KRAAIBEEK, E.G. (SAMENSTELLING / REDACTIE) - Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1462-) 1853-1967 (-1990).
8-1214: KRAAK, A. - Negatieve zinnen; Een methodologische en grammatische analyse.
8-1213: KRAAK, A. (EDITED BY) - Linguistics in The Nederlands 1972-1973.
1-6181: KRAAN, K.J. / LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing; Tien zondagavondlezingen NCRV.
7-5037: KRAANEN M.S.C., J. - Beberapa Fasal, dari pada Kitab Indjil; Jang dibatja pada hari-hari minggoe.
7-5180: KRAANEN M.S.C., JOS - Katechismus Diterangkan.
8-1215: KRABBÉ, TIM - De renner.
2-4160: KRAMER, GERHARD HERMAN - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis [Proefschrift].
7-2626: KRAMER, LUUK (FOTO'S) / RIJSWIJK, AAD VAN (TEKSTEN) - Etten-Leur, de plaats waar wij wonen [boek met pentekeningen van gebouwen in Etten-Leur].
7-5379: KRÄMER, PHILIPP - Die sterbenden Inseln; Rechenschaft einer Reise [two sections: I. Das Buch Java / II. Das Buch Bali].
9-1487: KRANS, MARJA - Een ontmoeting tussen culturen; Over de mogelijkheden van communicatie tussen christenen en moslims.
7-1105: KRANSBERG, D. / MILS, H. - Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen.
1-1166: KRANZFELDER, TH. - Ausgewählte Schriften des hl. Aurelius Augustinus, kirchenlehrers, nach dem Urterte übersetzt, Siebenter Band.
2-349: KRASENBRINK, J. EN SOUREN, P. - 100 Jahre Karolinum 1885 bis 1985, Zur Geschichte des Juniorates St. Karl bei Valkenburg der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria.
9-516: KRAUS-VONOW, KATHARINA ET AL. - Zeit.
9-738: KRAUTZ, THEODOR / MEYER, FRANZ SALES - Handboek voor den smid, Voor Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis, naar het Hoogduitsch.
1-3676: KREITMEIR, KL - Die Bischöfe von Eichstätt.
8-421: KREMENTZ, JILL - The writer's image; Literary portraits, Preface by Kurt Vonnegut, Introduction by Trudy Butner Krisher.
2-2319: KREMER, J. - Lebendig ist das Wort, Kurzfassungen und Erläuterungen der Sonntagsevangelien (Lesejahre A, B, C).
9-3187: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow [Ein Künstlerleben in Berlin].
2-1741: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor de Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1740: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor de Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1739: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor de Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1738: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaans Missaal met Vespers, voor Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
2-1736: KREPS O.S.B., DOM J. (ONDER LEIDING VAN) - Gregoriaansch Missaal met Vespers, voor Zon- en Feestdagen; Door de Benedictijnen van de Abdij Keizersberg te Leuven.
9-274: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XII: De boog van Allard / HetTyrfingsmysterie.
9-301: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XL: De verloren Viking.
9-291: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXX: De wraak van de weerwolf.
9-303: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XLI: De Zwarte Piraat.
9-276: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XIV: De Prijs der Wrake.
9-304: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XLIII: Het vergeten erfdeel.
9-302: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XL: De verloren Viking.
9-299: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVIII: Het land der witte mannen.
9-298: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVII: De banneling van IJsland.
9-297: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXVI: De grote beslissing.
9-296: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXV: De koningin van de eilanden.
9-295: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXIV: De Romeinse helm.
9-288: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVII: De stem van het Hoogland.
9-287: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVI: De Witte Raaf.
9-282: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XX: De Heer der Heruli.
9-281: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVIII: Het geheim van de Verboden Stad.
9-280: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVIII: Het geheim van de Verboden Stad.
9-279: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVII: Het verbond der groene dolken.
9-278: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XVI: De wolven van Scorr.
9-277: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XV: De vloek van het goud / Het moerasmonster.
9-275: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XIII: De twintig laatsten / Strijd om Heidrun.
9-272: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel X: De strijd om het Recht / De zwarte ruiter.
9-271: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel IX: De zoon van Eric.
9-270: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VIII: Storm over China.
9-269: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VII: Het Rijk van het Midden.
9-267: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VI: Het wapengericht / Het goud der Ozmecs.
9-266: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel V: De valse koning.
9-265: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel IV: Het stenen beeld / Gevangenen der Romeinen.
9-264: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel III: De sultan van Akaiim / De geheimzinnige bron.
9-262: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman; De steen van Atlantis.
9-292: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXI: De prooi van de Rode Rots.
9-283: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXI: De jacht op het zwaard.
9-268: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel VI: Het wapengericht / Het goud der Ozmecs.
9-294: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXXIII: De gouden droom.
9-290: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVII: De wolf en de havik.
9-289: KRESSE, HANS G. - Eric de Noorman [beeldverhalen-reeks], Deel XXVIII: De scheepsbouwer.
1-2589: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Dritter Band: Lebendige Liebesflamme.
1-2590: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Vierter Band: Geistlicher Gesang.
1-2591: JOHANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke , Fünfter Band: Kleinere Schriften.
1-2588: JOANNES VOM KREUZ - Sämtliche Werke, Erster Band: Aufstieg zum Berge Karmel / Zweiter Band: Dunkele Nacht.
6-031: KRICKENBERG, W. / TRIMBORN, H. - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca; met afbeeldingen.
7-3334: KRIJBOLDER, WIM / MEIJS, BEN - Twee eeuwen Goirle, Deel 5: Gaat heen en onderwijst.
1-6183: KRIJGER, AD - Messiaans cynisme; Jezus en Diogenes.
7-6046: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de Tsaren; Kunst uit het Novodevi?ij-klooster [Tentoonstellingscatalogus].
9-1833: KRISTELLER, PAUL OSKAR - The Classics and Renaissance thought, Martin Classical Lectures Volume XV.
9-1834: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance thought II; Papers on humanism and the arts.
6-1288: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
7-161: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
8-401: KRITTER, ULRICH VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Romanische Buchillustrationen im 20. Jahrhundert; Italien - Spanien - Portugal - Brasilien.
8-1216: KROMHOUT, RINDERT - De billenbijters.
9-761: KRONBERGER-FRENTZEN, HANNA - Altes Bildergeschirr; Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
8-27: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540; Derde Deel (Eerste Stuk).
7-4007: KRONENBURG, J.A.F. / BOOMAARS, CHR. - De Zusters van Liefde der Congregatie van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg; van 1832 -1922.
1-1804: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel IV.
1-1805: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
1-1440: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Leven van den H. Gerardus Maria Majella.
1-1441: KRONENBURG C. SS. R., J.A.F. - Het leven van den H. Greardus Majella, De Heilige Gerardus Maria Majella, leekebroeder van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
1-1808: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel I-IV.
1-1807: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III + IV.
1-1801: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel III.
1-1802: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel III.
1-1799: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1800: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel II.
1-1798: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, Deel II.
1-1797: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel II.
1-1795: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel I.
1-1803: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, Deel IV.
1-1806: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands Heiligen in later eeuwen, Deel I + II.
1-833: KRONSTEINER, H. - Lied der Kirche, Deutsche Proprium- und Ordinariumgesänge zur Heiligen Messe.
7-1430: KROON, J.E. (SAMENSTELLING) - Bibliographie der Werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925, Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie.
3-697: KRUG, HENRICO. - De Pulchritudine Divina. , Libri tres. (bound together). .
1-3678: KRUGER, M.J. - The Gospel of the Savior, An analysis of P.Oxy 840 and its place in the gospel traditions of early christianitt.
7-3253: KRÜGER, JOANNES BAPTISTA - Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van eht voormalig Bisdom van Antwerpen; mitsgaders van de Vierde en Vijfde Districten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen; Eerste Deel + Tweede Deel.
8-1487: KRUIJSEN, JOEP (REDACTIE) - Liber amicorum Weijnen; Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag.
8-1217: KRUIJSEN, JOEP / SIJS, NICOLINE VAN DER (REDACTIE) - Honderd jaar stadstaal.
7-3995: KRUIJSSEN, JAN (TEKSTEN) / ZEEGERS, JOS (TEKENINGEN) - Signalen; een confrontatie met zwakzinnigen [Gedichtenbundel].
7-2396: KRUIJSWIJK KANSEN, E.J / SCHULTE, A.G. - Memoriaal; Herinneringsboek van de parochie Velp-Rozendaal bij het eeuwfeest van de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie 1885-1985.
1-2583: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke Werken, (Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door Dr. Jan Peters O.C.D. en J.A. Jacobs.
9-250: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-251: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Tweede Bundel, Woorden uit Omhoog VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
9-246: KRUIS, M.H. VAN 'T - Zingende Kinderen; Liederen met piano-begeleiding door M.H. van 't Kruis; Eerste Bundel, Woorden uit Omhoog I, II, III, IV en V, geïllustreerd leesboek voor de jeugd, door Jos. M. Reynders.
2-913: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke werken.
1-2582: JOANNES VAN HET KRUIS - Werken van de H. Joannes van het Kruis, Deel I + Deel II (complete set; uit het Spaans vertaald door Avertanus Henneskens, Romaeus Leuven, Amandus Smackers).
9-1835: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten; mythen en legenden der oude mysteriën.
1-3108: KRUITWAGEN, PATER DR. BONAVENTURA O.F.M. - Huldeboek hem aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. .
9-802: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
9-1836: KRUPP, E.C. (EDITOR) - In search of ancient astronomies.
9-644: KRUSEMAN, PHILIP / ZAGWIJN, HENRI (REDACTIE) - Geïllustreerd Muzieklexicon, Supplement, Met 128 portretten en vele notenvoorbeelden.
8-1220: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe; uitgegeven door Dr. C. Kruyskamp.
8-1221: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
8-1222: KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost; Een interpretatieve studie [Met achterin een reproductie van Constatijn Huygens' Oogendtroost, uitgave 1672].
7-5233: KUENEN, PH.H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens; Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
1-2694: KUGLER, H.J., O.PRAEM. - Hermann Josef von Steinfeld (un 1160-1241), im kontext christlicher Mystik.
1-3106: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. , Eerste, tweede en derde deel. .
1-2036: KUHN, A., O.S.B. - Roma. Die Denkmale des christlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild, (mit 690 Illustationen).
9-1837: KUHN,THOMAS S. - The structure of scientific revolutions.
2-1333: KÜHNEL, H. - Gotische Kunstwerke in Österreich.
7-2482: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Dèventer dialect, Een serie teksten over het Deventers als spreektaal en als schrijftaal.
6-227: KUIJPER, J. - De Heraldiek in Bouwkunst en aanverwante vakken. .
7-3373: KUIJPERS, D. / SEVERIJNS, R. (REDACTIE) - Dichter(s) bijeen; Onder de toren, deel I.
8-1225: KUIJPERS, JEHAN - Rozemarius [gedrukt in houtsnedeletters, met rode vignetten en vergulde beginletters van tekstgedeelten].
8-1226: KUIJPERS, JEHAN - Zotte en barokke Gotiekskes, Met illustraties van Jan Hul.
7-3702: KUIK, HARRY VAN - Verdwenen plekjes...; Tilburg 1950-1970.
7-2447: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-2501: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen.
7-2500: KUILE, E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen.
7-2480: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: De Provincie Overijsel; Eerste Stuk: Twente.
7-2449: KUILE E.H. TER - Zuid-Salland; Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door dr. A.C.F. Koch; Afbeeldingen naar tekeningen door H.W. van der Voet, foto's door G.Th. Delemarre en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Tweede Stuk].
7-2448: KUILE E.H. TER - Noord- en Oost-Salland; Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet, foto's door A.J. van der Wal en anderen, [Reeks: De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving; Deel IV: Overijsel, Derde Stuk].
7-429: KUIPER, K. - De Atheensche vrouw; Amstedamsche aula-voordrachten / Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (De achtergrond van Plato's Gorgias) / Atheens jongensleven.
7-439: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
1-3107: KUIPERS, C.H. M.H.M. - Quintin Kennedy 1520-1564; two eucharistic tracts., Proefschrift..
1-3681: KUIPERS, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): two eucharistic tracts; a critical edition (Proefschrift / Dissertation).
1-6186: KUITERT, H.M. - Hetzelfde anders zien; Het christelijk geloof als verbeelding.
1-6185: KUITERT, H.M. - Schiften; Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet.
1-6184: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom; Schets voor een christologie.
9-409: KÜKENTHAL, WILLY - Leitfaden für das zoologische Praktikum, Bearbeitet von Dr. Ernst Matthes; Mit 178 Abbildungen im Text.
14-88: KUMS, ÉDOUARD - Catalogue des Tableaux de maitres anciens et modernes des écoles Flamande, Française, Hollandaise etc. et des tapisseries etc..
7-2814: KUN, ANDREAS VAN DER - De Kruiswegstaties van Albert Servaes; Toegelicht door P. Dr. Andreas van der Kun, monnik van de Abdij O. L. Vrouw van Koningshoeven.
8-335: KUNERT, GÜNTER - Unschuld der Natur; 52 Figurationen leibhafter Liebe, Zeichnungen von Fritz Cremer.
2-4231: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid; Herinneringen.
1-3683: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid, Herinneringen.
1-6189: KÜNG, HANS - Omstreden waarheid; Memoires.
1-6188: KÜNG, HANS - Wat ik geloof.
1-6187: KÜNG, HANS - Das Christentum, Wesen und Geschichte.
2-560: KUNKEL, H. - Der Ordensstand.
3-2117: LIESEL-KÜNKEL - Die Liturgien der Ostkirche, Die Eucharistiefeier der orientalischen Katholiken.
1-3109: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis 1485-1814., Proefschrift..
1-3685: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Proefschrift).
7-5133: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche Wajang, Koninklijke Vereeninging Indisch Instituut, Mededeeling No. LIII, Afd. Volkenkunde No. 16.
3-2102: KUNZLER, M. - Archieratikon, Einführung in Geist und Gestalt der bischöflichen Liturgie im byzantinischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche de Ukraine.
7-5202: KUPERUS, GERRIT - Het cultuurlandschap van west-Soembawa [Proefschrift].
7-5267: KÜPFER, C.C. - Onze vliegers in Indië; De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942, Reeks: Vliegwereld Bibliotheek, Nummer drie.
8-562: KURTH, JULIUS - Der Chinesische Farbendruck; Mit 6 farbigen, 30 schwarzen Tafeln und 12 Abbildungen im Text.
9-710: KÜRTH, HERBERT - Kunst der Model, Aufnahmen von Joachim Petri.
3-2723: KURZ, E., O.F.M. - Individuum und Gemeinschaft beim hl. Thomas von Aquin.
6-1206: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
7-059: KUSCH, EUGEN - Ancient art in Scandinavia.
1-6190: KUSTER, NIKLAUS / HUBER, THOMAS HUBER / SCHMUCKI, OKTAVIAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Von Wanderbrüdern, Einsiedlern und Volkspredigern; Leben und Wirken der Kapuziner im Zeitalter der Reformation [with CD], Quellen zur Entstehung der franziskanischen Reform und zu ihrer frühen Entfaltung im deutschen Sprachraum.
8-1928: KUSTERS, WIEL - Pooltochten, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Algemene en Nederlandse Letterkunde vanwege de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg aan de Rijksuniversiteit Limburg, op donderdag 12 oktober 1989.
8-1739: KUSTERS, WIEL - Koninklijke Sfinx.
7-3484: KUYER, P.TH.J. - Rondom en in het Gouvernement; Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant.
7-2944: KUYER, CHR.A.M. - Brabantia Illustrata II; Inventaris van topografische afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant; Deel I (Inleiding, aanwijzingen voor gebruik, registers) + Deel 2 (topografische afbeeldingen van Aalburg t/m Herpt) + Deel 3 (topografische afbeeldingen van 's-Hertogenbosch t/m Zundert).
8-1929: KUYLE, ALBERT - Songs of Kalua.
8-1740: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten.
7-2801: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Noordbrabant; Naar officieele bronnen bewerkt [Heruitgaven van de oorspronkelijke uitgave, uitgegeven bij Hugo Suringar te Leeuwarden].
7-1857: KUYPER, J. - Gemeenteatlas van Limburg,naar officieele bronnen bewerkt [heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1867].
7-2847: KUYPERS, JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant, of Eenen krans van Maria-legenden, Met penteekeningen van Jan Hul.
9-1838: KWA, CHUNGLIN - De ontdekking van het weten; Een andere geschiedenis van de wetenschap.
6-344: KWAKU AFRIFAH-AGYEKUM, JOSEPH - The history of the liturgical life of the Church in Ghana 1880-1980, A survey of the liturgical praxis of five diocesses of the Southern Ecclesiastical Province of the Church in Ghana.
9-1873: KWANT, R.C. - De visie van Marx.
9-1872: KWANT, R.C. - De visie van Marx.
9-954: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland; Mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde.
7-2169: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog ... de Wateringeres; Waarin opgenomen enkele afbeeldingen van Kwintsheul.
1-3073: LAAN, K. TER - Folklore van de Joden.
8-1227: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
8-1228: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten; Vier zestiende-eeuwse esbatementen, bewerkt door Dr. N. van der Laan.
7-2353: LAAN, W.R. VAN DER / REUMER, J. - s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten.
7-2117: LAAN, RAYMOND - Wessanen's Koninklijke Fabrieken; Eertijds Wessanen & Laan; 1765-1940.
7-1445: LAAN, K. TER - Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 3e druk, geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert.
8-1229: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, Met weerspreuken verzameld door A.M. Heidt Jr..
9-1839: LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917); Filosoof, classicus, pedagoog.
1-3687: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
1-3686: LAARHOEVEN, J. VAN - De kerk van 1770-1970, Handboek van de Kerkgeschiedenis V.
7-6024: LAARHOVEN, AD VAN (SAMENSTELLING) - Een boekje open over Oblaten, 1927-2002; Visies en gebeurtenissen / Getuigenissen en herinneringen [Twee losse boekjes in één openklapbare band in de vorm van een tweeluik; verschenen ter gelegenheid van 75 jaar Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland].
1-3112: LAARHOVEN, JAN VAN. - De kerk van 1770-1970. , Handboek van de kerkgeschiedenis V. .
7-1483: LAARS, T. VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland [facsimile-herdruk van de uitgave van 1913, destijds verschenen bij Drukkerij Jacob van Campen], Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne Provinciën, van het Koninklijk Huis, enz.; Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst.
7-3563: LAAT, NELLEKE DE E.A. - Hart voor de Sint-Jan, [Met dertig aquarellen van Nelleke de Laat].
1-2006: LABANDE, Y. ET E.-R. - Rome, (Ouvrage orné de 203 héliogravures).
7-208: LABARRE CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ZAMORA, DON NICOLAS DE - Historia de las operaciones militares, executadas por los exercitos de la potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en al año de 1756; Tomo III. Que contiene la acaecido desde el principio del año 1758. haste fin del mes de Abril del mismo año [Volume III of 5 volumes].
6-1325: LABARRE CAPITAN DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ZAMORA, DON NICOLAS DE - Historia de las operaciones militares, executadas por los exercitos de la potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en al año de 1756; Tomo III. Que contiene la acaecido desde el principio del año 1758. haste fin del mes de Abril del mismo año [Volume III of 5 volumes].
1-3113: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11e en 12e eeuw., Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (proefschrift)..
1-3689: LABOUCHERIE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw, Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek (Proefschrift).
9-2179: LABRIE, ARNOLD - Zuiverheid en decadentie; Over de grenzen van de burgerlijke cultuur en West-Europa, 1870-1914 .
1-1170: LABRIOLLE, P. DE (TRADUCTION) - Saint Augustin, La Cité de Dieu, Texte Latin et traduction Francaise.
1-2656: LACHMAN, B. - The journal of Hildegard of Bingen, A novel by Barbara Lachman.
1-3596: LACHMANN, ED. - Hölderlins Christus-hymnen.
3-196: LACMAN, JOANNES. - Christelycke Ghepeysen toonende den versekerden wegh tot den Hemel, ende den voorsmaeck des selve. , Overgeset uyt het Frans in de Nederlantsche taele. Den sesden druck. .
3-698: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-quatrième, tome cinquième: Conférences de Toulouse, suivies de divers opuscules. .
3-699: LACORDAIRE, R.P. HENRI-DOMINIQUE. - Conférences de Notre-Dame de Paris. , Tome premier-troisième. .
1-3691: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3690: LACOUTURE, J. - Jésuites; une multibiographie, 1. Les conquérants / 2. Les revenants.
1-3114: LACOUTURE, JEAN. - Jésuites, une multibiographie. , 1) Les conquérants, 2) Les revenants..
9-1840: LACROIX, XAVIER - Les mirages de l'amour.
5-295: LACTANTII, LUCII CAECILII FIRMIANI - Opera Omnia: Editio Novissima, quae omnium instar esse potest; ad LXXX & ampliùs MSS. Codices, editosque XL. Collecta & emendata, atque Notis uberioribus illustrata; cui manum primam adhibuit Joannis-Baptista Le Brun; extreman imposuit Nicolaus Lenglet Dufresnoy, Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-304: LACTANTII, FIRMIANI - L'Heureuse Année, ou l'Année Sanctifiée par la méditation des sentences et des exemples des saints; Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de beaucoup de traits édifiants; Suivi d'un Exercise pour chaque jour du mois, sur les fins dernières.
3-702: LACTANTII. - L. Coeli sive Caecilii Lactanti Firmiani Opera Omnia. , Quae exstant ad optimas editiones collata. Studiis Societatis Bipontinae. Pars I+II (=altera). II/altera: Firmiani Divinarum Institutionum. Editio accurata. .
1-1249: LAET, A. DE - Sint Jan Berchmans en Voorouders, Eerste deel.
6-1191: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
7-45: LAET, SIGFRIED DE. - Encyclopedie van de Geschiedenis, Prehistorie-oudheid. , Derde herwerkte uitgave. .
7-041: LAET, SIGFRIED J. DE - Encyclopedie van de geschiedenis; Prehistorie - Oudheid.
1-3692: LAEVEN, H. EN WINKELER, L. - Radboudstichting 1905-2005.
1-3115: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict., De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (proefschrift)..
1-3693: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict, De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief (Proefschrift).
1-2715: LAFRANCE, J. - Het gebed van het hart, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 19).
1-6192: LAFRANDE, JEAN - Als je bidt zeg dan Vader.
2-602: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, Volume 2: the story continues.
2-601: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
2-279: LAGERWEY, W. (EDITOR) - Letters written in good faith, The Early Years of the Dutch Norbertines in Wisconsin.
1-2777: GARRIGOU-LAGRANGE O.P. - Mystik und Christliche Vollendung.
1-1596: LAGRANGE, M. L'ABBÉ F. - Histoire de Sainte Paule.
8-2215: LAHARPE, JEAN-FRANÇOIS - Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou De la persécution suscitée par lae Barbares du dix-huitième siècle, contre la religion chrétienne et ses Ministres.
6-1221: LAHNSTEIN, PETER - Karel v, Heerser over de Oude en de Nieuwe Wereld.
7-075: LAHNSTEIN, PETER - Karel v, Heerser over de Oude en de Nieuwe Wereld.
10-054: LAIRESSE, GERARD DE. - Groot schilderboek., Waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard; Met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd: En derzelver Wel- en misstand aangeweezen. Tweden druk, vermeerdert met des Schryvers Levensbeschryving. Eerste deel & tweede deel. Eerste druk in 1714..
5-296: LALLEMENT, JACQUES-PHILIPPE - Le Sens, propre et littéral des Pseaumes de David, exposé briévement dans une interprétation suivie, avec le sujet de chaque pseaume.
8-2240: LAMARTINE - Oeuvres: Harmonies poétiques et religieuses.
8-2305: LAMARTINE - Oeuvres.
8-2191: LAMARTINE, M. DE - La chute d'un ange; Épisode.
1-1439: LAMARTINE, A. DE - Geneviève, Histoire d'une Servante.
8-2322: LAMARTINE - Oeuvres; édition complète en un volume.
8-2554: LAMB, CHARLES - Essays, Den Teilnehmers an der 55. Geburtstag der Gesellschaft des Bibliophilen e.V. vom 28. bis31. Mai 1954 in München gestiftet von den Firmen.
8-610: LAMBDIN, THOMAS O. - Lehrbuch Bibelk-Hebräisch, Herausgegeben von Hernrich von Siebenthal.
2-06: LAMBERMOND, C.H., O.P. - De Dominicanen te Leeuwarden 1925-1945.
1-3695: LAMBERT, BERN. O.S.B. - Bibliotheca Hiernonymiana Manuscripta, La traduction manuscrite des œuvres de Saint Jérôme; Tome IV B.
3-700: LAMBERTINI. - Prosperi Lambertini S.R.E. Cardinalis Archiepiscopi Bononiensis Postea Benedicti XIV, pontificis optimi maximi, Instutiones Ecclesiasticae. , Quas Latine Reddidit Ildephonsus a S. Carolo. .
3-701: LAMBERTINI. - Prosperi Card. Lambertini postea Benedicti XIV P.M. Commentarius de D.N. Jesu Christi, Matrisque ejus Festis. , Retractatus atque auctus, ex Italico in Latinum sermonem vertit, Mich.Ang. De Giacomellis. Tomus I et II. .
5-070: BENEDICTI XIV. PONT. OPT. MAX. OLIM PROSPERI CARD. DE LAMBERTINIS - De Sacrosancto Missae Sacrificio, Libri Tres, Editio Quinta Latina post plurimas italas auctior et castigator; ad usum academiae liturgicae conimbricensis; accedunt appendices .
2-1942: LAMBERTS, J. - Liturgie in 1000 woorden.
6-857: LAMBERTY, MAX-C.-G. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale stroomingen in België.
1-420: LAMBILLOTTE, R.P.L. - Choix de Cantiques, Sur des airs nouveaux, pour toutes les fetes de l'année.
1-1137: LAMBOT O.S.B. - Sancti Aurelii Augustini Sermones Selecti.
8-351: LAMBOTTE, PAUL - Miniaturen [miniatuur-portretjes]; Met 60 illustraties; Uit, Onze Kunst, Deel XXI, Juni 1912.
3-2446: LAMBRECHT, H. - Verklaring van den Mechelschen Catechismus; Derde Boekdeel, Vierde Deel en Vijfde Deel van het boek [boekdelen 1 en 2 ontbreken].
3-2451: LAMBRECHT, H. - Beknopte verklaring van den Mechelschen Catechismus, ten gebruike van het middelbaar onderwijs.
1-6193: LAMENNAIS, FELICITÉ DE - Proeve over de onverschilligheid in den Godsdienst; Tweede Deel + Derde Deel [Eerste Deel ontbreekt].
2-4096: LAMIJ - Introductio ad libros N.T. [document in handschrift, vermoedelijk een collegedictaat].
7-2244: LAMME, JAN / MENSCH, ED VAN (REDACTIE) - Grepen uit Hilversums Historie van 900-1800, door Pieter Willem de Lange, geboren 10 maart 1887 te Alkmaar.
2-1991: LAMMERS, JOS - Woord en leven, Preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar; B-cyclus.
2-2002: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus C.
2-2001: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus B.
2-2000: LAMMERS, JOS SDS - Preken en voorbeden voor elke zondag, Jaarcyclus A.
1-3697: LAMMERS, J. - De weg van de barmhartigheid.
2-525: LAMMERS, F.J. - Achter de kloostermuren.
6-850: LAMMERTSE, J. - Annalen I-II, Stemmen uit het verleden; Kortrijk 1-2.
1-1448: LAMMERTSE, J. - .....Hij was een vader der armen, Roman over het leven van Stephanus Modestus Glorieux, stichter van de Congregaties der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en zusters van barmhartigheid.
1-1487: LAMPAERT, M. - Jeanne Darc, In het zoeklicht van de kritiek.
2-4026: LAMPEN O.F.M., WILLIBRORD - Alcmaria Eucharistica; Ter gelegenheid van het Vijfde Eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar.
1-2794: LAMPEN, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote.
1-1270: LAMPEN O.F.M., W. - Winfried-Bonifatius.
2-2862: LAMPEN, F.DR. WILLIBRORD. - Alcmaria Eucharistica. , Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar. .
1-2601: LAMPEN, W., O.F.M. - St. Gertrudis de Grote.
1-3120: LAMPERT, ULRICH. - Festgabe Ulrich Lampert zum 60en Geburtstage dargebracht von Kollegen und Schülern..
9-3062: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO (HERAUSGEGEBEN VON) - Antonio Sant'Elia; Gezeichnete Architektur.
9-3037: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO (HERAUSGEGEBEN VON) - Antonio Sant'Elia; Gezeichnete Architektur.
6-966: LAMS, GUIDO - 150 jaar Dienstmaagden van Maria te Wingene, 1838-1988.
7-5314: LAMSTER, J.C. - Indië; gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschrijving [Album met tekst en plakplaatjes; compleet met álle plakplaatjes].
2-4234: LAMY, HUGUES - L'Abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu'en 1263, Série: Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences d'Histoire et de Philosophie, sous la direction de MM. F. Bethune, A. Cauchie etc.; 42me Fascicule.
2-562: LAMY, H. - Madame Bourtonbourt (1660-1732) et son oeuvre; les Soeurs de la Charité de Namur.
5-297: LAMY, BERNARDO - Commentarius in Harmoniam sive Concordiam quatuor Evangelistarum, Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus & Geographicus; cum Praefatione in qua demonstratur veritas Evangelii.
7-5071: NIO JOE LAN - Peradaban Tionghoa; Selajang padang.
1-1347: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
7-1230: LANCÉE, J.A.L. (REDAKTIE) - Mythe & Werkelijkheid; Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900).
1-1178: LANCEL, S. - Saint Augustinus.
9-1841: LANCELOT, MICHEL - Ik wil God in het gelaat zien; Leven, dood en opstanding van de Hippies.
5-298: LANCELOTTI, PAULI - Corpus Iuris Canonici, emendatum et Notis illustratum; Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum; Indicibus variis, et novis, & appendice Pauli Lancelotti perusini adauctum: cujus partes indicat aversa pagina, Accesserunti novissime loci communas vberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad ususm Fori utriusque fideliter digesti: Theologis, Politicis & Practicis pernecessarii.
7-2715: LAND, TOM - De schoonheid van Noord-Brabant.
1-3048: LANDE-NASH, I. - 3000 Jahre Jerusalem, Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
9-1842: LANDMANN, MICHAEL - Filosofische antropologie, Serie: Aula-boeken, nr. 300.
3-2442: LANDWEHR, J.H. - Kort begrip der christelijke religie voor eerstbeginnenden, in vragen en antwoorden toegelicht.
3-2443: LANDWEHR, J.H. - Toelichting van het Kort begrip der christelijke religie, Met blinde vragen door Ds. J.H. Landwehr.
6-362: LANE-POOLE, STANLEY - The story of Cairo.
2-4034: LANG OSB, HUGO - Maria, Königin des Himmels; Das große Marienbuch christlicher Malerei und Ikonendarstellungen.
1-747: LANG, H. - Schott's Chorbuch, II Vierstimmige Gesänge für Männerchor Edition Schott 4052.
9-20: LANG, WALTER - Akupunktur und Nervensystem; Einde Studie zur Wirkunsweise der Akupunktur.
8-553: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - The Plague and Fire of London; Jackdaw No. 2; A collection of contemporary documents.
8-554: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED BY) - 1066; Jackdaw No. 38.
8-550: LANGDON-DAVIES, JOHN (COMPILED AND EDITED BY) - Young Shakespeare; Jackdaw No. 9; A collection of contemporary documents.
6-1272: LANGE, KARL UND DREYER, ERNST ADOLF - Deutscher Geist; Kulturdokumente der Gegenwart.
7-140: LANGE, KARL UND DREYER, ERNST ADOLF - Deutscher Geist; Kulturdokumente der Gegenwart.
6-1150: LANGE, KURT / HIRMER, MAX - Ägypten; Architektur, Plastik, Malerei, in drei Jahrtausenden, Aufnahmen von Max Hirmer.
7-213: LANGE, KURT UND HIRMER, MAX - Ägypten; Architektur, Plastik, Malerei, in drei Jahrtausenden.
2-1065: LANGE, R. - Die byzantinische Reliefikone.
9-1843: LANGELER, ARNO - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
8-1232: LANGENHOVE, GEORGE VAN - Linguistische studiën I / II.
6-1180: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
7-032: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus; Der Dreissigjährige Krieg; Eine Kulturgeschichte.
7-796: LANGOSCH, KARL - Lateinisches Mittelalter; Einleitung in Sprache und Literatur.
5-300: LANGUET, JEAN-JOSEPH / N.N. (LE ROUGE, J.B.W. ?) - La Vie de la venerable Mère Marguerite Marie, religieuse de La Visitation Sainte Marie, du Monastère de Paray-le-Monial en Charolois; Morte en edeur de Sainteté en 1690 / Traité Dogmatique sur les faux miracles du temps; En reponse aux differens ecrits faits en leur faveur.
3-197: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Verhandelinge van het betrouwen op de Bermhertigheyt Godts. , Tot troost der zielen, de welcke de vreese brenght tot kleynmoedigheydt. In het Fransch beschreven, vertaelt uyt den nieuwe druck, oversien en verbetert van den auteur door P. Antonius le Febure. Den tweeden druck, verbetert van veele fauten. .
3-704: LANGUET, JOANNES-JOSEPHUS. - Traité de la Confiance en la Misericorde de Dieu. , Pour la consolation des Ames, que la crainte jette dans le découragement. Augmenté d
5-301: LANGUET, JEAN-JOSEPH - Traité de la confience et la misericorde de Dieu, pour la consolation des âmes que la crainte jette dans le découragement; Augmenté d'un Traité du faux bonheur des gens du monde, & du vrai bonheur de la vie chrétienne, Édition nouvelle, revûe et corrigée par l'auteur, & augmentée d'un Exercise pour la Ste. Messe, & autres prières.
9-1101: LANGUI, EMIEL - Frits Van den Berghe; Der Mensch und sein Werk.
2-923: LANINK, H.G.J. O.CARM - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de karmelieten gedurende de middeleeuwen.
8-3127: LANKESTER, ERIK (SAMENSTELLING) - De detective is een vrouw; onvergetelijke staaltjes van wat vrouwelijk vernuft vermag.
7-6042: LANNERS, E. - Edi Lanners Illusionen [pages 75-160 upside down and in reverse order].
1-1251: LANS, M.J.A. - Vie du R.P. Bernard, Prètre de la Congrégations du très Saint Rédempteur Docteur en Théologie.
1-3121: LANS, JAN VAN DER. - Schering en inslag., Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, aangboden aan Jan van der Lans..
7-2306: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden; Een wandeling door de tijd.
7-3717: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3716: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Tilburg: bijzonder gewoon.
7-3554: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
7-3555: LANSCHOT, F.J. VAN / SMITS, C.F.X. / STUYT, JAN EN ANDEREN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk, met teekeningen van Huib Luns.
3-705: LANTAGES, M. DE. - Oeuvres Complètes de M. de Lantages. , Prêtre de la société de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire du Puy, réunies pour la première fois en collection, et classées selon l
2-520: LANTHONIE, A. - Histoire de l'Abbaye de Grandmont en Limousin.
3-938: LANUZA, HIERONYMUS BAPTISTA DE. - Homiliae Quadragesimales , Venearabilis memoriae Episcopi Barbastrensis & Albarrazini etc, editio secunda correcta et emendata, tomus tertius..
5-302: LANZA, HIERONYMI BAPT. DE - Medulla cedri Libani sive Conceptus Praedicalbiles super Dominicas totius anni, Ex Homiliis Quadragesimalibus Rmi D.P.F. Hieronymi Barpt. De Lanza, Episcopi Barbastrensis & albarrazini, Tomus I. A Dominica I. Adventus, usque ad Dominicam ultimam post Pentecosten inclusive conciones sexaginta quinque.
5-306: LAOUREUX, GILLE - La vie admirable et la doctrine toute celeste de soeur Francoise Claire de St. Lievin, Recollectine.
5-803: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentaria in Pentateuchem Mosis, Ultima editio aucta & recognita.
5-710: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in quator Evangelia; Tomus Primus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Matthaeum & Marcum) + Tomus Secundus (complectens expositionem litteralem & moralem in SS. Lucam & Joannem).
2-4066: LAPIDE, CORNELII A - Commentarii in Scripturam Sacram, Tomus VIII, complectens expositionem litteralem et moralem in quatuor Evangelia Matthaei, Marci, Lucae, et Joannis, indicibus, necessariis illustratus; Editio Recens, a quamplurimis memdis, quibus caeterae scatebant, diligentissime expurgata et castigata.
1-2984: LAPIDE, :P. - Hij leerde in hun synagogen; een joodse uitleg van de evangeliën.
5-806: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentarius in Ecclesiasten.
5-807: LAPIDE, CORNELII CORNELII À - Commentaria in Proverbia Salomonis.
5-810: LAPIDE, CORNELIO CORNELII À - Commentarius in quatuor Evangelia.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

3/9