De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7-863: N.N. - OEuvres de Tite-Live (histoire Romaine); Avec la traduction en Français, publiées sous la direction de M. Nisard; Tome Premier (Histoire Romaine, Livres I - XXVI) [Textes en Latin et Français].
9-1471: N.N. - Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society; Volume XXXI, 2002.
2-2977: N.N. - Steyler Missions Chronik 1994/95, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
5-570: N.N. - Novum Iesu Christi D. N. Testamentum [only Greek text, no Latin text; only second part].
2-2961: N.N. - Steyler Missions Chronik 1968, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) berichtet über ihre Missionsgebiete in aller Welt.
4-62: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 5 (1844).
2-4074: N.N. - Scriptorium, International Review of manuscript studies / Revue internationale des études relatives aux manuscrits; XIV, 2 (1960).
8-1644: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 12 (december).
8-1645: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 10 (1934), nummer 8 (augustus).
7-3653: N.N. - De Zoete Moeder in Tilburg.
7-3654: N.N. - Kerk, School en Ziekenhuis; halfmaandelijks tijdschrift; Feestnummer: 100 jaar St. Elisabeth-ziekenhuis Tilburg, 1838-1938.
2-1693: N.N. - Missaal voor elke dag van het jaar; Ten gebruike van de gelovigen samengesteld en vertaald uit het Missale Romanum.
4-81: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 28 (1855).
2-1688: N.N. - Dagmissaal; Alle Missen van het Romeins Missaal en van de Bisdommen, de voornaamste gebeden van de christen ....
9-447: N.N. - Bijenhouden; Speciale editie (Bijenhuis catalogus 2012/2013); 6e Jaargang, Nummer 7 (juli 2012).
7-6001: N.N. - Historische Atlas Noord-Brabant; Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
1-1147: N.N. - Augustiniana, Dissertationes et Orationes Habitae in Celebratione Anni Jubilaei S. Augustini.
2-1687: N.N. - Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek; Bewerkt naar de jongste pauselijke decreten; ... herzien door J. Koenders, Pr..
2-1686: N.N. - Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek; Bewerkt naar de jongste pauselijke decreten; ... herzien door J. Koenders, Pr..
5-546: N.N. - Instructions dogmatiques et morales pour faire saintement sa première ccmmunion, Ouvrage utile non-seulement aux jeunes personnes que l'on dispose à la premiere communion, mais encore aux personnes plus avancées en âge qui l'ont déja faite.
5-547: N.N. - Instructions dogmatiques et morales pour faire saintement sa première ccmmunion, Ouvrage utile non-seulement aux jeunes personnes que l'on dispose à la premiere communion, mais encore aux personnes plus avancées en âge qui l'ont déja faite.
5-548: N.N. - Instructions et prières pour l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel, Etablie depuis long-temps dans plusieurs Pays et Endroits; instituée nouvellement dans la ville, Pays et Diocese de Liège; confirmée et enrichie par le St. Siège, le 4. December 1765, d'un grand nombre d'Indulgences, don’t peuvent jouir tous les fidèles Chrétiens qui s'y veuillent associer ....
5-549: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré Cœur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré Cœur de Jésus, établie dans l'Eglise des Religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Mâcon.
5-550: N.N. - Instructions, prières et pratiques pour la dévotion du Sacré Cœur de Jésus, Pour ceux et celles qui sont de la Confrairie du Sacré Cœur de Jésus, établie dans l'Eglise des Religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Mâcon.
9-389: N.N. - Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linnéschen System; 54 fein kolorierte Doppelfoliotafeln mit über 650 naturgetreuen Abbildungen und 77 Seiten Erläuterndem Text, Bearbeitet von Dr. Moritz Willkomm; Mit einer Vorrede von Dr. Gotthilf Heinricht v. Schubert.
7-4012: N.N. - Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
2-671: N.N. - Het evangelie als enige bagage.
6-1151: N.N. - Cracovie, ville des musées.
9-1169: N.N. - Kupferstiche des XV. Bis XVIII. Jahrhunderts; Dabei die Sammlung von Passavant-Gontard, Frankfurt a.M., Versteigerungskatalog CLXI / CLXII / CLXV / CLXVII [2 volumes].
4-128: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 1 .
3-354: N.N. - Bijzonderste en Noodzakelijkste Hoofdstukken der Christelijke Leering. , Voordeelig aan alle Jongheid, zoo aan de kleinste, als die zich bereiden tot de eerste H. Communie. Nieuwe druk. .
6-366: N.N. - Kansen voor jong Kasibu, Verslag van de reis van Frans en Toos van de Vin naar het binnenland van de Filippijnen en hun verblijf aldaar bij dorpsgenoot Pater Joep van Gaalen.
9-1556: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index of proper names / Index des nomes propres, to Volumes / des Tomes I-VII, and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par E. van Donzel.
1-2783: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 53 (1979).
2-277: N.N. - Pro Nostris, jaargangen 1938-1939.
8-3124: N.N. - Maerlants Werk; Juweeltjes van zijn hand, Reeks: Delta.
9-565: N.N. - Songs for the Rotary Club.
6-984: N.N. - Kunst en momument van Boudelo.
6-981: N.N. - Verslag van de Commissie van Voorlichting, op 14 juli 1946 door Zijne Majesteit Koning Leopold III ingesteld.
1-63: N.N. - Novum Testamentum Graece, cum apparatu critico curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboravit D. Erwin Nestle; Editio vicesima.
6-980: N.N. - De Gasthuiszusters-Augustinessen van Brussel 1186-1986; 800 jaar ziekenzorg.
6-976: N.N. - Le Folklore Brabançon, Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant; Decembre 1970, No 188.
6-977: N.N. - Le Folklore Brabançon, Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant; Mars 1971, No 188.
6-975: N.N. - Le Folklore Brabançon, Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant; Septembre 1970, No 187.
1-2736: N.N. - Kerkvaders; nr. 1, eerste jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
2-1685: N.N. - Volledig dagelijksch Misboek en Vesperale; bevattend van het Missale Romanum, de Vespers voor alle zon- en feestdagen, het feesteigen van de Bisdommen, benevens een keur van gebeden en oefeningen, alles opgesteld naar de laatste Pauselijke decreten, door E. E. H. H. Peeters en Van Cauwenberg.
4-77: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 23 (1853).
7-3005: N.N. - Brabant's gilden.
6-974: N.N. - Le Folklore Brabançon, Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant; Juin 1970, No 186.
14-27: N.N. - La cathédrale de Fribourg en Brisgau, en treize Planches lithographiques, d'après les dessins d'Auguste de Bayer, architecte.
7-1346: N.N. - Nederland's Adelsboek 1913, 11e jaargang.
6-973: N.N. - Le Folklore Brabançon, Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant; Mars 1970, No 185.
1-2534: N.N. - Hoop op gerechtigheid. Diverse bedenkingen omtrent een 125ste verjaardag; Kerk en maatschappij sinds 125 jaar, in Ruusbroec's perspectief.
6-969: N.N. - Sint-Jozef te Brugge; Tentoonstelling 21 februari - 1 maart 1981.
6-965: N.N. - Abbaye Notre-Dame du Val-Dieu; Trésors d'Art, Catalogue de l'exposition du 31 juillet au 25 septembre 1966.
2-4226: N.N. - Dat Boek vander voirsienicheit Godes, Ingeleid en uitgegeven door Dr. A. F. S. Burssen.
6-963: N.N. - In gebed met Maria; 150 jaar Zusters van Maria van Pittem.
6-960: N.N. - Carte Michelin de la Belgique: Anvers - Rotterdam.
6-961: N.N. - Carte Michelin: Bruxelles - Liége.
6-959: N.N. - Wapenverzameling legaat J. Sieren; Tentoonstelling 20 Juni - 20 September 1954, Stad Antwerpen, Oudheidkundige Musea, Vleeshuis.
6-958: N.N. - Witboek van de Volksunie over Zwartberg.
3-355: N.N. - Devotie tot het Goddelyk Hert van Onzen Heere Jesus-Christus. , Uyt het Italiaensch vertaeld in het Nederduytsch. .
7-3093: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel LV, Jaargang 2002.
4-100: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 47 + 48 (1864) [1 band].
5-621: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XXI + XIII (Années 1834-1853 + 1856) + Table Générale, contenant par ordre alphabétique les matières principales contenues dans les vingt premiers volumes.
2-663: N.N. - Sint-Andriesabdij Zevenkerken Brugge, Monniken van Benedictus.
2-662: N.N. - 150 Jahre Mariengymnasium, Essen-Werden.
6-953: N.N. - Het boek in Vlaanderen 1956; 25e Jaarboek van de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen.
6-954: N.N. - Nivelles, art, archéologie, folklore; Édition speciale du Folklore Brabançon, 6e année, Nos 31-32, Août-Octobre 1926.
6-952: N.N. - Het boek in Vlaanderen 1941; Jaarboek van de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen en de Vereeniging van Letterkundigen.
3-2368: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom 's-Hertogenbosch, Voorwoord van Mgr. Mutsaers, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
6-007: N.N. - Seniors... We rule! [Santa Clara High School, Seniors 2001].
7-2451: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
1-1143: N.N. - Augustinus' worsteling, Fragmenten uit zijn belijdenissen ingeleid door Dr. G.W. Oberman.
9-120: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 40 (1924-1925).
2-3035: N.N. - Het Missiewerk; Tijdschrift voor Missiekennis en Missieactie; Jaargangen XVII + XVIII [in 1 band], 1935-1937, Uitgegeven door den Priester-Missiebond in Nederland, onder hoofdredactie van Prof. Dr. Alph. Mulders en Mgr. Th.M.P. Bekkers.
3-2369: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom 's-Hertogenbosch, Voorwoord van Mgr. Mutsaers, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
2-66: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, twaalfe jaargang.
2-134: N.N. - Einmütig in der Liebe, Die frühesten Quellentexte von Cîteaux. Antiquissimi Textus Cistercienes lateinisch-deutsch.
7-1654: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 17e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 59].
7-1655: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 18e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 60].
2-2508: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
9-50: N.N. - Essentials of Chinese acupuncture, Compiled by Beijing College of Traditional Chinese Medicine, Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, etc..
1-207: N.N. - Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament.
1-1002: N.N. - God in psalmen veelvormig weerspiegeld.
1-1016: N.N. - Psautier Monastique, Psautier Latin-Francais du Bréviaire Monastique.
1-1017: N.N. - Psalmen, KBS-vertaling.
1-1021: N.N. - Psautier Monastique, Psautier Monastique Latin-Francais.
1-1026: N.N. - Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk.
1-1051: N.N. - Psautier de David, Précédé des Prières durant la Messe suivi des Hymnes qiu se chantent dans les differents temps de l'année.
1-1053: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
1-1055: N.N. - Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk.
1-1057: N.N. - Le Psautier, De la Bible de Jérusalem.
1-1058: N.N. - Deutscher Psalter, Nach der Lateinischen Ausgabe Pabst Pius' XII übersetzt von Romano Guardini.
1-1059: N.N. - Psalmen, Nieuwe berijming van de Interkerkelijke Stichting Psalmberijming.
1-1060: N.N. - 150 Psalmen, Proeve van een nieuwe berijming.
1-1066: N.N. - Het Boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen, door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
1-1069: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
1-1070: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, Cum Excerptis e Communi Sanctorum secundum novam e textibus primigeniis Interpretationem Latinam.
1-1121: N.N. - Canonicorum Regularium Sodalitates, Decimo secto revoluto saeculo ab ortu sancti Augustini episcopi hipponensis.
1-1124: N.N. - Augustinus, Bij het zestiende eeuwfeest van zijn geboorte.
1-1126: N.N. - Saint Augustin, La Cité de Dieu.
1-1129: N.N. - Searching for God, The Contemplative Dimension of the Augustinian Experience.
1-1134: N.N. - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen, Zusters Augustinessen van Sint Monica.
1-1158: N.N. - Der heilige Augustinus als Seelsorger, Augustinus-Colloquium 20.-24. mai 1991.
1-4104: N.N. - Zetesis; Album amicorum, Door vrienden en collega's aangeboden aan prof.dr. E. de Struyker, Gewoon hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
1-4095: N.N. - Dr. Robrecht Stock; Liber Amicorum.
3-2487: N.N. - Der römische Einheits-katechismus (Handbuch der christl. Lehre), Aus dem Italienischen übersetzt von Heinrich Stieglitz.
2-2507: N.N. - Rituel des fidèles, (Petite Bibliothèque Liturgique).
2-2505: N.N. - Collectio Rituum, ad instar appendices Ritualis Romani, pro omnibus Germaniae diœcesibus, a Sancta Sede approbata.
2-2506: N.N. - Collectio Rituum, ad instar appendices Ritualis Romani, pro omnibus Germaniae diœcesibus, a Sancta Sede approbata, Tomus Primus; editio quarta.
2-2503: N.N. - Rituale Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, cum formulario nonnullorum actuum, iussu Rev.mi P. Mag. Fr. Eustasii Esteban prioris generalis.
2-2502: N.N. - Rituale Parvum ad usum diœcesium Gallicae linguae.
2-2501: N.N. - Rituale Solesmense; Rituel monastique, Latin-Français; de la Congrégation Bénédictine de Solesmes.
2-2500: N.N. - Rituaal der Arme Klaren - Koletienen van de Federatie H. Klara - H. Koleta; volgens het Romeins-Serafijns Rituaal van de Minderbroederorde / Ceremonieel van Inkleding en Professie; overdruk uit het Ritueel der Arme Klaren Koletienen van de Federatie H. Klara-Koleta.
1-4060: N.N. - Liber amoricum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, (Teksten in Nederlands, Frans, Engels en Hebreeuws).
1-4050: N.N. - Studien aus dem Gebiete von Kirche und Kultur, Festschrift Gustav Schnürer zum 70. Geburtstag, gewidmet von Freunden und Schülern.
3-2526: N.N. - Buku na Bakristu ad privatum usum fidelium; Praefecturae Aostolicae, Uellensis, Congi Belgici.
1-4030: N.N. - Colecção de São Lourenço: II, Prefácio et notas de Elaine Sanceau.
1-4022: N.N. - Sacris erudiri; Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, I (1948).
3-953: N.N. - Le catholique, magasin religieux. , Dédié au clergé de tous les pays et aux familles chrétiennes. Tome premier. .
3-954: N.N. - Le catholique, magasin religieux. , Nouvelle édition. Ouvrage orné de soixante-dix figures gravées sur acier, d
3-955: N.N. - Commentaria ad Instructionem Clementis XI. , Pro expositione SS. Sacramenti in forma XL horarum et suffragia atque adnotationes. Super decretis sacr. rituum congregationis. Vol. IV. .
3-956: N.N. - Collectio epistolarum pastoralium. , Decretorum, aliorumque documentorum quae pro regimine Dioecesis Mechliniensis. Publica fuerunt. Tomus sextus, septimus et octavus. .
3-957: N.N. - Panorama des conférences ecclésiastiques. , Année 1868, Tome premier. .
3-958: N.N. - Année Sainte des religieuses de la visitation Sainte-Marie. , Tome I: Janvier et Tome II: Février. .
3-959: N.N. - Collectio epistolarum pastoralium. , Decretorum, aliorumque documentorum quae pro regimine Dioecesis Mechliniensis. Publica fuerunt. Tomus decimus quintus, + Tomus decimus sextus. (desiderato Josepho Cadinali Mercier, tomus primus et secundus). .
3-961: N.N. - Bulletin de l
3-962: N.N. - L
3-963: N.N. - Orderici Vitalis angligenae, coenobii uticensis monachi, historia ecclesiastica, accedunt Anastasii IV, Adriani IV. , Romanirum Pontificum epistolae et privilegia. Opuscula Diplomata Epistolae. Tomus Unicus. Accurante J.-P. Migne. PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, PATRUM LATINORUM, TOMUS 188..
3-964: N.N. - L
3-965: N.N. - Liber Memorialis des Fêtes Jubilaires de l
3-966: N.N. - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. , Ax actis eiusdem collecta, eiusque auctoritate promulgata, sub auspiciis SS. Domini Nostri, Leonis Papae XIII. Vol. I - V. .
3-968: N.N. - Folia Sacrae Congregationis Concilii unacum suis rescriptis, seu resolutionibus a mense ianuarii 1735 per totum mensem decembris 1735..
3-971: N.N. - Le moniteur des villes et des campagnes. , Ou Le Conseiller des familles, Journal. Des intérêts moraux et matériels. Tome I-V. .
3-972: N.N. - Regula S.P. Benedicti., Ad Usum Monachorum Cisterciensium Congregationis Senanquensis In Gallia..
3-974: N.N. - Panis Angelicus in caenam menstruam & Festivalem sodalibus Archi-vonfraternitatis etc..
3-978: N.N. - Declaratio Ssmi D.N. Benedicti PP. XIV. , Super Matrimoniis Hollandiae, et foederati Belgii, et acta in Sacra Congregatione Eminentissimorum DD. Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum, coram SS.D.N. 13. Maii 1741, exhibita. Including Appendix. .
3-982: N.N. - Officium de Adoratione Perpetua Domini Nostri Jesu Christi, in Eucharistiae sacramento. .
3-985: N.N. - Varia, Controversia 9. , Met o.a.: Vingt-neuf lettres sur les quatre articles dits du clrgé de France (Litta); Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen; Theologiae polemicae Prolegomena; .
3-986: N.N. - Altkatholischer Volks-Kalender. , 1900, Zehnter Jahrgang t/m 1909, Neunzehnter Jahrgang. .
3-987: N.N. - Annus Coronatus hymnis Sanctorum omnium. , Ex cruce cum Agno Dei, triumphantium in Arce Polorum. .
3-988: N.N. - Jubilé sémi- séculaire., Dus st. sacrement de miracles..
3-989: N.N. - Histoire du très Saint Sacrement de Miracle., Depuis l'an 1369 jusqu'à ce jour..
3-992: N.N. - Quaestiones Scripturisticae in communem Utilitatem Ordine Alphabetico Digestae. , Ultima et Optima editio, correctior et emendatior. .
3-993: N.N. - Instructions Familières. , Tome IV. Des Commandemens de l
3-994: N.N. - Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae. , A. SS. Pio Papa IX, approbatae et confirmatae, die 28 februarii 1873. .
3-996: N.N. - Lettre de M. l
3-998: N.N. - Le Chasteau Interieur de l
3-999: N.N. - Manuale Sacerdotum. , Diversis Eorum Usibus, tum in privata devotione, tum in functionibus liturgicis et sacramentorum administratione. Accommodavit P. Josephus Schneider, editio decima, cura et studio Augustini Lehmkuhl. With Pars II, Liturgica et Pastoralis, and with Appendix. .
3-1000: N.N. - Statuta, Sacri et Canonici Praemonstratensis Ordinis. , Renovata jussu Regis Christianissimi, et auctoritate Capituli Nationalis, anni 1770. .
3-1001: N.N. - Pensées et Affections Dévotes sur les Principales Fêtes de l
3-1002: N.N. - Tableau d
3-1003: N.N. - Anecdotes Chrétiennes, servant de suite a celles qui ons déja paru. , Ou nouveau Recueil de Traits d
3-1004: N.N. - L
3-1005: N.N. - Manuel des Religieuses Hospitalières. , Ou recueil d
3-1011: N.N. - Ritus Sacri a Sacerdotibus Aliisque Altaris Ministris servandi, defectibusque vitandi in Missa, privata et solemni. , Sub auspiciis, excellentissimi ac Reverendixximi Domini archiëpiscopi Mechliniensis. Ad usum Cleri Seminarii Archiëpiscopalis totiusque Archidioecesis. .
3-1013: N.N. - Le Petit Paroissien Romain. , Contenant l
3-1014: N.N. - Instructions et Prieres, tirées de l
3-1015: N.N. - Retraite Spirituelle a l
3-1016: N.N. - Dialogues Spirituels. , Ou La Perfection Chrestienne est expliquée, pour toutes sortes de Personnes. Tome premier. .
3-1018: N.N. - Officia Propria, Ecclesiae Beatae Mariae de Berna. .
3-1020: N.N. - L
3-1021: N.N. - L
3-1023: N.N. - Vitae Sanctorum Sacris per Singulos anni dies Meditationibus Illustratae et Odalitati Dominorum. , Sub Titulo B.M.V. Annunciatae Bambergae, oblatae/ in xenium oblatae. Including Appendix. .
3-1032: N.N. - Cours de Prônes en Forme d
3-1024: N.N. - Die Clocke der Andacht. , Ein Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete Katholiken. Neunzehnte Auflage, mit drei Stahlstichen. .
3-1027: N.N. - Les Premiers Fondemens de la Foi Chrétienne. , Suite de la Troisième Partie. .
3-1028: N.N. - Discours de Piété sur les plus importans Objets de la Religion. , Ou Sermons pour l
3-1029: N.N. - Miroir du Clergé. , Admovit Speculum: Foedus se in eo vultus agnoscat, tu tuum gaude dissimilem inveniri. Inspice tamen, et tu, ne fortè, etsi sit undè merito placeas tibi, etiam in quo debeas displicere no desit. Tome premier et second. .
3-1031: N.N. - Résolutions de Cas de Conscience sur la vertu de Justice et d
3-1035: N.N. - Les Panégyristes de Saint Louis, Roi de France. , Ou Les Panégyriques de Bourdaloue, Massilon, Fléchier, la Rue, Ségaud, Neuville, Élisée, de Beauvais, et de Gayet de Sansale. Tome I+II. .
3-1038: N.N. - Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae. , Incl. Status Capitulaires de la Société de Marie (1861). .
3-1039: N.N. - Office de la Semaine Sainte et de celle de Paque. , Selon le Missel et le Bréviaire de Rome. Avec des méditations sur les évangiles, des réflexions sur les mystères et les cérémonies, et des prières pour la confession et la communion. .
3-1040: N.N. - L
3-1041: N.N. - Épitres et Évangiles., Des dimanches et fêtes de toute l
3-419: D - Oeuvres Complètes D
3-428: L - Sermons sur Les Mysteres de Notre Seigneur. , Mis en meilleur ordre par le Pere Loriot, Prêtre de l
3-445: N.N. - Rationale Divinorum Officiorum Ioanne Beletho. , Opus Annis, abhinc fere quadrigentis conscriptum, nunc demum opera Cornelii Lavrimani Ultraiectini in lucem editum, ac diligenter a mendis compluribus repurgatum. .
3-545: N.N. - Constitutiones et Decreta Apostolica. , A Regularis in publica mensa, sive alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singulis annis, ac statutis temporibus legenda. Accedit in fine Appendix continens varia alia Decreta, et Constitutiones quae licet Regulares in publico legere non teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt. .
3-568: N.N. - Catena Evangeliorum Sacerdoti Meditanti Proposita. .
3-575: D - Pensées de Monsieur le Comte D
3-582: N.N. - Emmanuel. , Volume XI (1905) - Volume XX (1914). .
9-690: N.N. - [convolute] Titre en couverture: Muziek; pièces pour Piano de plusiers compositeurs Françaises et Allemand.
2-657: N.N. - Necrologium SS.CC. 1800-2004. Editio nr. 9.
2-656: N.N. - Necrologium SS.CC. 1800-1998. Editio nr. 8.
2-655: N.N. - Necrologium SS.CC. 1799-1997. Première édition.
2-654: N.N. - l'Institut de l'Adoration Perpétuelle.
2-652: N.N. - Les Filles de la Croix aux Indes.
2-651: N.N. - Die Töchter vom Heil. Kreuz in Vorderindien.
9-3064: N.N. - Affiches / Posters Catalogue 1995, général; Reproductions d'Art.
9-3117: N.N. - Het Symbolisme in Europa [Tentoonstellingscatalogus].
9-3049: N.N. - El Lissitzky, 1890-1941; Architect, schilder, fotograaf, typograaf.
9-3061: N.N. - De grote utopie; Russische Avantgarde 1915-1932 /The great utopia; Russian Avant-Garde 1915-1932 / Die grosse Utopie; Russische Avant-Garde 1915-1932 [Chronology and essays on the Russion Avant-Garde 1915-1932; texts in Dutch, English and German; catalogue of exhibition].
9-3060: N.N. - Kazimir Malevich 1879-1935 [catalogue of exhibition in Leningrad / Moskou / Amsterdam; bilingual: text in English and in Dutch].
9-3107: N.N. - Jakob Ignaz Hittorff; Ein Architekt aus Köln im Paris des 19. Jahrhunderts [Ausstellungskatalog].
9-3059: N.N. - Kupka [tekst in het Nederlands].
9-3065: N.N. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts, Einleitung von Walter Muschg; Bilderläuterungen E.A. Gessler.
9-3053: N.N. - Max Ernst; Druckgraphische Werke und illustrierte Bücher [catalogue of exhibition].
2-1754: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
9-3098: N.N. - Max Ernst; Illustrierte Bücher und druckgraphische Werke; Die Sammlung Hans Bolliger - eine Neuerwerbung; Verzeichnis der Bestande mit Dokumenten und Spezialliteratur.
9-3080: N.N. - Het boek Weimar; Een tekenend leven van tekeningen.
9-3054: N.N. - Franz Eggenschwiler; Werke 1950 bis 1985; Objekte, Schmuck, Zeichnungen, Malerei, Druckgraphik [Ausstellungskatalog].
9-382: N.N. - Le Bon Jardinier; Almanach pour l'année 1846 [Première Partie].
2-65: N.N. - Egmondiana, elfde jaargang.
2-647: N.N. - Annales Apostoliques, années 1920-1921-1922.
2-646: N.N. - Annales Apostoliques, année 1914.
9-1575: N.N. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932 [Album with texts and loose postcard-photographs glued in it; complete], Unter mitarbeit der Herren Dr. Willy Meisl, W.A. Cordua, Walter Richter herausgegeben.
2-645: N.N. - Annales Apostoliques, années 1912-1913.
2-643: N.N. - Annales Apostoliques, année 1909.
2-644: N.N. - Annales Apostoliques, années 1910-1911.
2-642: N.N. - Annales Apostoliques, année 1908.
9-2094: N.N. - L'Oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclairement aux oeuvres de M. de Voltaire; Tome Premier.
2-641: N.N. - Annales Apostoliques, annéés 1906-1907.
2-640: N.N. - Annales Apostoliques, année 1905.
2-64: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, negende jaargang.
2-639: N.N. - Annales Apostoliques, année 1904.
6-001: N.N. - Le Voilier '50, l'Academie de Québec; Dirigée par les Frères des Écoles Chrétiennes.
2-2532: N.N. - Preces Selectae, quae sacerdoti in ecclesia et sacrista usui esse possunt, adnotatis indulgentiis annexis, Editio quinta augmentata.
7-3004: N.N. - Uit het land van Maas en Waal; Joanna Antonia Henrica van Welie, 28 mei 1901 - 17 september 1987, haar leven indachtig.
2-638: N.N. - Annales Apostoliques, années 1901-1902.
9-1581: N.N. - 50 jaar Venlo-Zuid; Van Hagebuske tot Hagerhof, Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sportvereniging Quick Boys '31 (1931-1981).
9-1592: N.N. - Le livre illustré des Patiences; 60 Jeux de patience avec figures indiquant la place des cartes.
3-2776: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 1, Janvier-Mars 1957.
3-2777: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 2, Avril-Juin 1957.
3-2778: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 3, Juillet-Septembre 1957.
3-2779: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 3, Juillet-Septembre 1957.
3-2780: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVième Année - T. LVII - No 4, Octobre-Décembre 1957.
3-2781: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIième Année - T. LVIII - No 2, Avril-Juin 1958.
3-2782: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIième Année - T. LVIII - No 3, Julliet-Septembre 1958.
3-2783: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIième Année - T. LVIII - No 4, Octobre-Décembre 1958.
3-2784: N.N. - Revue Thomiste; Revue doctrinale de théologie et de philosophie; LXVIIième Année - T. LIX - No 1, Janvier-Mars 1959.
3-2785: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 24. Band (1946).
3-2786: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 25. Band (1947).
3-2787: N.N. - Divus Thomas; Jahrbuch für Philosophie und spekulatieve Theologie; III. Serie begründet von Dr. Ernst Commer; 26. Band (1948).
3-2788: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; IXe Année, 1932.
3-2789: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste; Xe Année, 1933.
3-2790: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste; XIVe Année, Tome V, 1937.
3-2791: N.N. - Bulletin Thomiste Trimestriel; Organe de la Société Thomiste; XVe Année, 1938.
3-2792: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome VI (Années XVII-XIX), 1940-1942.
3-2793: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome VIII-1 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
3-2794: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome VIII-2 (Années XXIV-XXX), 1947-1953.
3-2795: N.N. - Bulletin Thomiste; Organe de la Société Thomiste; Tome X (Années XXXIV-XXXVI),1957-1959.
7-054: N.N. - Freiheit oder Tod; Bilder des Panagioris Zografos über den Kampf der Griechen gegen die türkische Fremdherrschaft 1821 bis 1830; Mit Auszügen aus den Memoiren des Generals Makrygiannis.
7-1656: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 19e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 61].
8-26: N.N. - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel: Europa / Tweede Deel: Buiten Europa - Supplement / (Derde Deel:) Registers.
8-236: N.N. - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1987.
8-565: N.N. - Claudia Busching, Papierarbeiten 1991-1992 und Holzschnitte, Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen 19. 2. - 25. 4. 1993.
5-556: N.N. - Le livre de Professes; Par l'Auteur du Livre des Novices et des Paillettes d'Or aumònier d'une communauté religieuse, Première Partie + Seconde Partie + Troisième et dernière Partie (dans 1 reliure).
2-2813: J.G. - Manuel du Sacré-Cœur; ou méditations, prières, pratiques, indulgences, et divers excercices de dévotion en l'honneur des Cœurs de Jésus et de Marie.
2-2814: N.N. - Manuel de piété a l'usage des élèves du Sacré-Cœur.
5-489: N.N. (JEAN MABILLON, O.S.B.) - Réponse au Traité des Études Monastiques par M. l'Abbé de la Trappe [Jean le Bouthillier de Rancé O.C.R.].
2-637: N.N. - Annales Apostoliques, années 1899-1900.
2-633: N.N. - Genossenschaft der Schwestern der christlichen Liebe, Töchter de allerseligsten Jungfrau Maria von der Unbefleckten Empfängnis, Rückblick und Ueberblick, 1849 - 21. August - 1924.
2-995: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 54 nr 1 (Jan.-Jun. 2003).
2-632: N.N. - 100 Jahre Klosterkirche des Barmherzigen Brüder in Montabaur, 1892-1992.
2-63: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, achtste jaargang.
4-87: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 34 (1858).
2-2821: N.N. - Catechismus van de godsvrucht tot het H. Hart.
2-62: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, zevende jaargang.
1-4009: N.N. - Het leven is meer dan ethiek, Studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
2-619: N.N. - Marianistes n mission permanente.
2-613: N.N. - Van de boom die droeg, Een bijdrage tot de geschiedenis van de Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria Zonder Smet Ontvangen, en den H. Aloysius van Gonzaga - opgericht ten jare 1862 in De zaaier te Amsterdam, bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
7-1623: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 1ste Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
2-61: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, zesde jaargang.
2-608: N.N. - 900 Jahre Pfarrei, 700 Jahre Kloster Fürstenzell.
3-400: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden., Eerste deel..
7-3538: N.N. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603; Transcriptie, annotatie en inleiding van H. Hens, H. van Bavel, dr. G.C.M van Dijck, drs. J.H.M. Frantzen [blauwe uitgave, in blauwlinnen band met zilkveropdruk van het vignet ontleend aan een deel van het zilveren beslag op het achterplat van het Mirakelboek], Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel 42.
7-3537: N.N. - Beeld van genade; Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch, bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld.
7-3533: N.N. - Katholyk Meyerysch Memorieboek, behelzende de Oprigting van het Bisdom van 'sHertogenbosch, befeffens De lijst der Bisschoppen, zoo van Luik, Camerijk en Utrecht, die ons Land tot dien tijd, in het Kerkelijke bestuurd hebben; als ook de Bisschoppen van 's-Hertogenbosch; verders de lijst der algemeene Vicarissen, zoo capitulaire als apostelijke; eindelijk de lijst der Pastoors en Bestuurders van iedere kerk van het Bisdom, en zoo verre die bekend zijn; en de namen der thans bedienende Capellanen, beneffens andere bijzonderheden en merkwaardige Kerkelijke gebeurtenissen.
7-3552: N.N. - De wraak van de Bossche draak [stripboek].
7-3551: N.N. - Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629, Tentoonstelling ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de belegering en inname van 's Hertogenbosch, 3 juni - 19 augustus 1979.
7-3557: N.N. - Het Gulden Vlies; 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481.
7-3572: N.N. - Notulen van de Grote Kerkelijke Vergadering van 's-Hertogenbosch in 1648; Deel I + Deel II , Uitgegeven door drs. P.H.A.M. Abels en drs. A.P.F. Wouters.
7-3571: N.N. - s-Hertogenbosch, Handel en Nijverheid door de eeuwen heen.
7-3567: N.N. - De Firma F. van Lanschot sinds 1737; Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen, [Samenstelling tekst door drs. H.P.W. van Ravestijn; Illustraties verzorgd door Jo Spier; Band ontworpen door C.L.A. Kuijs].
7-3560: N.N. - Historische maquette 's-Hertogenbosch stad & vesting.
7-3565: N.N. - Den Bosch, als de dag van gisteren; Drie generaties Bosschenaren en hun stad, [Serie van 15 losse afleveringen in brochurevorm, gebonden in linnen inbindband].
7-3566: N.N. - Ach lieve tijd; 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren, [Serie van 13 losse afleveringen in brochurevorm, gebonden in linnen inbindband].
9-1022: N.N. - De oorlog in beeld; November 1917, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
10-046: N.N. - Sertum Botanicum collection de Plantes., D'un texte particulier pour chaque plante, exposant son ordere méthodique, ses caractères générique et spécifique ainsi que sa synonymie, son histoire, l'époque de sa découverte, celle de son introduction dans nos centrées et dans nos jardins, ses usages, soit dans les arts, soit dans l'économie domestique et la médecine; enfin les différents modes de culture qui réussissent le mieux dans nos climats pour lui faire parcourir complètement toutes les périodes de la vie végétale, etc; Par une société de botanistes. Tome deuxieme. .
2-604: N.N. - Au service des lépreux, Institut des Soeurs Missionaires de la Société de Marie.
1-2048: N.N. - Bruidsparen bij den paus, Huwerlijkstoespraken van Z. H. Paus Pius XII in de eerste twee jaren van zijn pausschap.
9-996: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1940.
7-5051: N.N. - Hikajat Pandja Tanderan, jaïtoe jang dinamaï oleh orang melajoe; Hikajat Galilah dan Daminah; Kitab batjaan bagi moerid sekolah melajoe.
7-5048: N.N. - Hikajat Perdjandjian Lama seratoes tjeritera, jaïtoe Seratoes Tjeritera, dari pada Elkitab Wasiat Lama.
7-5047: N.N. - Hikajat Perdjandjian Lama seratoes tjeritera, jaïtoe Seratoes Tjeritera, dari pada Elkitab Wasiat Lama.
3-009: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. , Vol. 1 till 10, 21, 24, 25, 29 met register (1-50). Per deel €10,-..
8-98: N.N. - Karolingische miniaturen, Inleiding van Florentine Mütherich, Toelichting van Joachim Gaehde.
7-1675: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 80e Jaargang.
8-97: N.N. - Karolingische miniaturen, Inleiding van Florentine Mütherich, Toelichting van Joachim Gaehde.
8-96: N.N. - Peinture Carolingienne, Introduction de Florentine Mütherich; Analyse et commentaires de Joachim E. Gaehde.
8-93: N.N. - The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry; Musée Condé, Chantilly, Introduction and Legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles; Preface by Millard Meiss.
8-88: N.N. - The Anglo-Saxon Chronicles, Translated and collated by Anne Savage.
8-82: N.N. - Voorsale des Hemels, ofte Het Begijnhof in de XVII Provincien, In woord een beeld gebracht door Dr. Frans Verachtert (woord), André Gailliaerde - Frans Vervoort (beeld), met aantekeningen van Dr. Frans Verachtert en Louis Luyten.
8-81: N.N. - Vijf jaar aanwinsten 1974-1978; Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 22 september tot 31 oktober 1979.
8-80: N.N. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973; Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975.
8-78: N.N. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z. M. de Koning, op 17 februari 1969 / Koninklijke Bibliotheek, Liber Memorialis 1559-1969.
8-76: N.N. - Bibliotheca Universitatis Leidensis: Codices manuscripti V; Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 consciptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur; Pars I: Codices 1680360 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, descripsit G. I. Lieftinck.
8-73: N.N. - Beknopte catalogus van de geschiedenis der Nederlanden (Noord en Zuid) in de Koninklijke Bibliotheek; Eerste Deel.
8-72: N.N. - Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae; Vol. I: Libri theologici [teksten grotendeel in het Nederlands, ten dele in het Latijn].
8-71: N.N. - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
8-68: N.N. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
8-66: N.N. - Bibliothèque Nationale: Le livre, La présente exposition a été réalisée dans le cadre de l'Année internationale du livre.
2-1677: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden.
2-1553: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne; Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
8-63: N.N. - Bayerische Staatsbibliothek: Erwerbungen aus drei Jahrzehnten 1948-1978, Abendländische und orientalische Handschriften, Inkunabeln und seltene Drucke, Noten und Landkarten; Ausstellung April - Juli 1978.
8-566: N.N. - 50 Jahre Internationale Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
8-563: N.N. - Eindexamencatalogus 1994; Academie St. Joost .
8-561: N.N. - Äsopische Fabeln; Älteren Überlieferungen nacherzählt und herausgegeben von Gotthard de Beauclair; Mit achtzehn von den Originalstöcken gedruckten Linolschnitten von Imre Reiner erschienen im Verlag der Trajanus-Presse zu Frankfurt am Main.
8-56: N.N. - De wereld aan boeken; Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
8-556: N.N. - Archiv für Druck und Papier / Archives for printing paper and kindred trades; Buchgewerbe - Graphik - Werbung; Internationale graphische Fackzeitschrift - Zweisprachige Ausgabe; Drittes Heft, Zweiter Jahrgang 1956.
8-55: N.N. - Een Vrije Universiteitsbibliotheek, Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
8-548: N.N. - Minnesänger; Codex Manesse (Palantinus Germanicus 848); Eine Auswahl aus der Grossen Heidelberger Liederhandschrift, herausgegeben von Peter Wapnewski; Kunsthistorische Analyse der Miniaturen von Ewald M. Vetter.
8-545: N.N. - De Gulden Passer; Driemaandelijksch Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen; Nieuwe Reeks - 24e jaargang, 1946.
2-911: N.N. - St. Jozef-Karmel Blijendaal en 'De Heilige Non' van Oorschot.
8-540: N.N. - Kunst- und Buch-Auktionen; Auktion 54 Teil II, 8. Dezember 1989: Architekturzeichnungen.
1-264: N.N. - Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie.
8-537: N.N. - Grafisches Forum Zürich; 25-Jahr-Jubiläum 1990.
8-535: N.N. - Nederlandse postzegels 1981; Achtergronden - vormgeving - poststempels / G. A. Glas: Wanneer krijgen we nou eens vlinders?; Een emissieprogramma, van binnenuit beschreven.
8-534: N.N. - Nederlandse postzegels 1981; Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens - stempels / Gerrit Komrij en Anthon Beeke: Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
9-548: N.N. - Parade Glamour Tour; Flight No. 36 - 24 - 36 Avignon [photographs of female (half)nudes], Supplement to Parade.
3-2392: N.N. - Catechismus [Bisdom Utrecht], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
9-742: N.N. - Fleurs décoratives; Compositions, études, croquis.
9-741: N.N. - The Connoisseur; An illustrated Magazine for Collectors; Vol. XII (May-August 1905).
8-641: N.N. - Letture Dantesche [Lectures by several scholars on each Canto the Divina Commedia].
1-1212: N.N. - Oeuvres de Saint-Augustin (33, 34), La Cité de Dieu.
8-53: N.N. - Antiquariaat Forum, Catalogue 105: What a wonderfull world!, Manuscripts - Printed Books - Globes; Travels, voyages, discoveries, altlases, natural history, architecture & gardens, navigation & related fields.
8-529: N.N. - Buch und Volk; 60 Jahre Ernst-Abbe-Bücherei Jena, Herausgegeben von der Carl-Zeiss-Stiftung, Jena.
6-1316: N.N. - Russian oppression in Ukraine; Reports and documents.
6-1326: N.N. - Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV en de Louis XVI; Tome Premier [il manque Tome II].
6-1327: N.N. - Die deutschen Räuberbanden, In Originaldokumenten herausgegeben und kommentiert von Heiner Boehncke und Hans sarkowicz.
2-1676: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal; feesteigen van de Nederlandse bisdommen; inleidende verklaringen; Kyriale (bewerkt door Missionarissen van Steyl).
2-1675: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek; Bevattende al de missen en gebeden van het Romeinsch Missaal, de gewone gezangen van de H. Mis, de vespers van den zondag, het feesteigen van onze bisdommen en een keur van gebeden en oefeningen.
6-1337: N.N. - Die Grosse Illustrierte Weltgeschichte; Band I: Urgeschichte bis Mittelalter / Band II: Geschichte der Neuzeit, Herausgegeben vom Lexikon-Institut Bertelsmann und Prof. Dr. Herbert Michaelis in Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern.
2-1670: N.N. - Blijf bidden, ook op latere leeftijd; Bundel gebeden,met de liturgie van de eucharistie, het sacrament van verzoening en de ziekenzalving [tekst in grote letter].
4-29: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 19de Jaargang (1987), Afl. 1-4.
2-2816: N.N. - Mois de Sacré Cœur de Jésus.
2-2817: N.N. - Opuscules des Pères, Discours de S. Césaire / Lettre de S. Jérome a Héliodore / Institution spirituelle, par Louis de Blois / Traité de l'amour de Dieu, par S. Bernard / De la patience; Éloge du martyre; Exhortation au martyre; Prière pour le martyre; par S. Cyprien.
6-1568: N.N. - The Book of Signs; Which contains alle manner of symbols used from the earliest times to the middle ages by primitive peoples and early christians, Collected, drawn and explained by Rudolf Koch.
6-1594: N.N. - Trois anciens Traités d'alchimie, Calligraphie et Prolégomènes d' Eugène Canseliet.
6-1601: N.N. - The American Ephemeris, 1931 to 1980, & Book of Tables, Compiled and programmed by Neil F. Michelsen.
6-1234: N.N. - Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica Anno 1830, Primo Fascicolo / Annales de l'Institut de Correspondence Archéologique, année 1830, Premier Cahier.
6-1229: N.N. - Helse en hemelse vrouwen; Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
6-1171: N.N. - De ontdekking van de Egyptische kunst 1798-1830.
6-1208: N.N. - Heroes of the dawn; Celtic Myth, Series: Myth and Mankind.
6-1210: N.N. - Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II.; Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfürst, Stift Melk, 29. März - 2. November 1980; Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 95.
6-1201: N.N. - Freiheit oder Tod; Bilder des Panagioris Zografos über den Kampf der Griechen gegen die türkische Fremdherrschaft 1821 bis 1830; Mit Auszügen aus den Memoiren des Generals Makrygiannis.
6-1194: N.N. - Karten und Skizzen aus der Allgemeinen Geschichte der Neueren Zeit (1517-1789), Zusammengestellt und erläutert von Professor Dr. Eduard Rothert.
6-1189: N.N. - Nofret - die Schöne; Die Frau im Alten Ägypten, [Exhibition 15. Juli - 4. November 1985].
6-1188: N.N. - Wanneer, waar, waarom & hoe het gebeurde.
6-1182: N.N. - Van Soemer tot Babylonië [Tentoonstelling te Brussel, 9 februari - april 1983].
8-527: N.N. - Drucksachen aus der Radierwerkstatt der Universität - GH - Siegen, Ausstellung in der Städtischen Galerie im Rathauspark, Gladbeck, vom 30. 10. - 27. 11. 1988.
6-1265: N.N. - Ierse kunst, 3000 v. Chr. - 1500 na Chr.; Tentoonstelling 19 nov. 1983 - 26 feb. 1984.
2-1517: N.N. - Missel quotidien / Rituel / Psaumes / Cantiques; Par les bénédictins d'Hautecombe et de Clervaux.
8-2487: N.N. - Ch...omi Erdmann Schröters allzeitfertiger, und auf allerley Fälle gerichteter Schriftsteller, welche der Jugend, nach zuförderst festgesetzter Orthographie und Stilographie, sowohl allerley Arten Briefe, Wechsel, Obligationen, Contracte, Abschiede, und was sonst in gemeinen Leben und insonderheit bey der löblichen Kaufmannschaft erforderlich ist, als auch durch in Kuper gestochene Vorschriften, die Hebräisch, Griechisch, Lateinisch und Teutschen Buchstaben, nach den Grundstrichen und Wörtern, deutlich vor Augen leget; hiernächst aber ein französich, lateinisch und teutsches Wörterbuch, zum Behuf der Rechtschreibekunst und beym Zeitungslesen nützlich, nebst noch einem teutsch- und französischen Titularbuche, zu besonders dienlichen Gebrauche, darstellet.
9-454: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1980.
3-2531: N.N. - Commentary on the official Catechism of the Philippines , By Rev. Fr. A. D., O.C.D..
2-60: N.N. - Egmondiana. Benedictijns tijdschrift voor geestelijk leven en geschiedenis, vijfde jaargang.
7-4023: N.N. - Herdenking honderd jaar na Zwijsen, De Zusters en Fraters van de Belgische Provincie gedenken de honderdste sterfdag van hun stichter Monseigneur Joannes Zwijsen, in het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden te Hasselt, 17 oktober 1977.
6-074: N.N. - Bibliografie van Suriname.
2-2959: N.N. - Uit verre Missielanden; Naverteld door Max.
8-1640: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 7 (juli).
1-2015: N.N. - Lettres intéressantes du Pape Clément XIV (Ganganelli), Livre 1: Tome Premier / Tome Second; Livre 2: Tome III, Première partie / Tome IV, Deuxième partie.
1-1336: N.N. - Soeur Elisabeth de la Trinité, Religieuse Carmélite 1880-1906.
1-1342: N.N. - Erasmus en zijn tijd, Catalogus 1 en 2: Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden van Erasmus te Rotterdam.
1-2013: N.N. - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Pape XIV. Bullarium, Tomus Tertius, Volumen 9.
1-2012: N.N. - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Pape XIV. Bullarium, Tomus Primus, Volumen 3.
4-148: N.N. - Acta Romana Societatis Jesu; Ad usum privatum Patrum et Fratrum ejusdem Societatis [Hardcovers: Annuals of 1906 till 1978, 25 volumes; Paperbacks: Separate Issues 1978-1990 and 1992-1999, 21 Issues] + Index Generalis, Voliminum I-X (1906-1945).
6-1404: N.N. - Culinaire encyclopedie, Samengesteld onder leiding van C.A.H. Haitsma Mullier-van Beusekom, herzien door E.H.A. Nakken-Rövekamp.
2-3004: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXX, (1908-)1909.
2-3005: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXI, (1909-)1910.
7-3578: N.N. - Bossche bouwstenen, deel II.
2-2108: N.N. - De concelebratie, (In opdracht van de Nederlandse Commissie voor Liturgie).
4-58: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 1-9 (1842-1846), 11-20 (1847-1851), 23-24 (1853), 26-50 (1854-1866), 57-60 (1870-1871), 73-74 (1878), 55 (1889), 105 (1894), 108-109 (1895-1896), 111 (1897), 113 (1898) + Alphabetische Registers op De Katholiek 1842-1899 + Algemeen Register op De Katholiek, van Januari 1842 tot December 1873 [VERKOOP VAN DE HELE SERIE; Opmerking: De afzonderlijke delen van deze - incomplete - reeks worden ook los te koop aangeboden, voor 10 euro per deel; het kan dus zijn dat inmiddels enige delen van deze reeks verkocht zijn. Voor nadere, actuele informatie hierover: neem contact op met de verkoper.].
2-597: N.N. - Brücken. Kloster und Schule Mülhausen 1888-1988.
2-2067: N.N. - De lezingen van de Goede Week, Palmzondag / Wiite Donderdag / Goede Vrijdag / Paasnachtwake.
2-985: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 47 nr 1 (Jan.Jun. 1996).
8-526: N.N. - Franz Cestnik, Graphik 1952-1979.
8-525: N.N. - Anna; Textielconstructies, tuintekeningen & schetsenh 1970-1980 [over kunstenares Anna Verweij-Verschuure].
6-932: N.N. - Seraing, Herinneringen van arbeiders 1886-1986, Arbeidsgeschiedenisgroep van Seraing.
2-839: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 23e année - vol. II, octobre 1938.
2-2098: N.N. - Formularium Precum in functionibus sacris, Ad usum cleri Buscoducensis; cum approbatione Ordinarii.
7-3050: N.N. - Oost Noord-Brabant, Limburg en de Rijn tot Bonn [Landkaart, schaal 1:300.000], Ten Brink's Reiskaart V.
8-1623: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 2 (februari).
2-590: N.N. - In gebed met Maria, 150 jaar Zusters van Maria van Pittem.
2-59: N.N. - Egmondiana, tweede jaargang.
3-2235: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
3-2257: N.N. - Codex Iuris; auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus / Codex des Kanonischen Rechtes; Lateinisch-deutsche Ausgabe, mit Sachverzeichnis.
6-926: N.N. - Bulletin de L'Institut Archéologique Liégeois; Tome LXVIII (1951).
5-600: N.N. - Saecularis memoria defunctorum, sive Compendium vitae et mortis religiosorum, qui in monasterio ad S. Petrum Salisburghi Ord. S. Benedicti; Ab Anno 1682 usque ad annum 1782 in Domino obierunt sub quinque Abbatibus: Edmundo, Carolo, Placilo, Godefrido, & Beda, Collectum ex residuis monumentis,& genuitis manuscriptis A Coenobitis in praedicto monasterio ad S. Petrum p;rofessis, anno ex antiquissima Traditione a Fundatione hujus monasterii Milesimo Ducentesimo post patrum virgineum MDCCLXXXII.
3-2100: N.N. - Unter dem gnadenreichen Schutz, Dem Millennium der Russisch-Orthodoxen Kirche gewidmet.
1-1210: N.N. - Oeuvres de Saint-Augustin (13, 14), Les Confessions.
1-2737: N.N. - Kerkvaders; nr. 2, eerste jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
1-2738: N.N. - Kerkvaders; nr. 2, eerste jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
1-03: N.N. - La Sainte Bible du Chanoine Crampon [Circle du Bibliophile].
1-04: N.N. - La Sainte Bible du Chanoine Crampon [Circle du Bibliophile].
1-54: N.N. - Het Nieuwe Testament; Nieuwe Vertaling, in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissie.
1-168: N.N. - Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jezus Christus.
1-51: N.N. - Apocriefe Boeken (Lutherse vertaling).
1-52: N.N. - Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden; Willibrordvertaling.
1-62: N.N. - Bijbel; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
1-61: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
1-49: N.N. - Printbybel, met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen Testaments [facsimile, oorspronkelijke uitgave 1698, 3 afbeeldingen onder elkaar per pagina; per afbeelding: Bijbelvers en beschrijvende titel].
1-48: N.N. - Das Neue Testament; Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch, Griechischer Text: Nestle-Aland-Ausgabe übersetzt von Ernst Dietzfelbinger.
1-46: N.N. - The New American Bible; Translated from the original languages with critical use of all the anciet sources by members of the Catholic Biblical Associations of America.
1-47: N.N. - Bible, písmo svaté starého a nového zákona; Ekumenický preklad [Bible in Czech ecumenical translation].
1-136: N.N. - The Jerusalem Bible.
1-14: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis; Sixti V. & Clementis VIII Pont. Max auctoritate recognita, cum indicibus etiam plantinianis; Editio Nova, Notis chronologis, historicis et geographicis illustrata, Juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
1-149: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis juxta exemplar Vaticanum; Tomus Primus (Veteris Testamenti Pars Prima) + Tomus Secundus (Veteris Testamenti Pars Altera) + Tomus Tertius (Novum Testamentum continens).
1-40: N.N. - Tussen Oud en Nieuw; Deuterocanonieke of apocriefe boeken.
1-123: N.N. - Die Heilige Schrift des Neuen Testaments; I. Band: Evangelien, Apostelgeschichte / Band II: Briefe, Offenbarung (Übersetzt und erklärt von Prof. Dr. Petrus Dausch, Prof. Dr. Max Meinertz, Prof. Dr. Ignis Rohr et al.).
1-121: N.N. - Septuaginta; Id est Vestus Testamentum graece iuxta LXX interpretes; Editit Alfred Rahlfs [2 volumes].
1-67: N.N. - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onzes Heeren Iesu Christi; Door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sijnode Nationaal gehouden in de jaaren 1618 ende 1619 tot; Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet; Ende door gemeene ordre der Kerken van drukfouten verbetert / Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen, Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
1-34: N.N. - Werk in uitvoering; Eerste deeluitgaven [Nieuwe Bijbelvertaling] Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting.
1-35: N.N. - Werk in uitvoering 2; Deeluitgaven van de [Nieuwe Bijbelvertaling] Genesis, 31 Psalmen, Zacharia, Tobit, Marcus, 1 Korintiërs, Openbaring; Met verantwoording en toelichting.
1-36: N.N. - Werk in uitvoering 3; Op weg naar de voltooide [Nieuwe Bijbelvertaling]: Ruth, Amos, Wijsheid, Lucas, 7 Psalmen (op muziek); Met verantwoording en toelichting.
1-71: N.N. - Bijbel; Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
1-32: N.N. - Het Nieuwe Testament; Willibrordvertaling, Herziene uitgave 1992, voorzien van inleidingen en aantekeningen.
1-33: N.N. - Werk in uitvoering [Nieuwe Bijbelvertaling, eerste deeluitgaven: Ester, Prediker, Jona, Judith Handelingen; Met verantwoording en toelichting].
1-174: N.N. - Biblia Sacra [no title page; Summa Privilegii Philippus IV. Hispaniarum & Indiarum Rex Catholicus, ac Potentissimus Belgarum & Burgondionum Princeps ..., datis Bruxellae IX, Iulij M. DC. XLI., Signat I. Le Comte, Et in Concilio Brabantiae, Steenhuyse].
1-31: N.N. - Het Nieuwe Testament; Willibrordvertaling, Herziene uitgave 1992, voorzien van inleidingen en aantekeningen.
1-104: N.N. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen; Ingeleid door Prof. Dr. F. W. Grosheide.
1-108: N.N. - Traduction Oecuménique de la Bible, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament; Traduis sur les textes originaux hébreu et grec; Avec introductions, notes, références et glossaire.
1-154: N.N. - Biblia; Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijken Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments; Uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
1-73: N.N. - De Bijbel uit de grondtekst vertaal; Willibrordvertaling.
1-72: N.N. - De bijbel [De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004; leesuitgave, zonder nummers van verzen].
1-68: N.N. - Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christius; Uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; Op last van de Hoog-mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden in de jaren 1618 ende 1619; Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet; Ende door gemeene ordre der Kerken van drukfouten verbetert / Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Ingericht overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling.
1-64: N.N. - Novum Testamentum Graece et Latina; Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit D. Eberhard Nestle, novis curis elaboravit D. Erwin Nestle, adiuvante D. Kurt Aland; Editio septima decima.
1-143: N.N. - Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen; Deel I: Genesis - 1 Samuël / Deel II: 2 Samuël - Psalmen / Deel 3: Spreuken - Maleachi.
1-175: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. & Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum Indicibus etiam plantinianis; Editio Nova notis chronologis, historigicis, historicis et geographicis illustrata, juxta editionem Parisiensem Antonii Vitré.
1-100: N.N. - Zürcher Bibel-Konkordanz; Volständiges Wort-, Namen- und Zahlen-Verzeichnis zur Zürcher Bibelüberzetzung; Mit Einschluss der Apokryphen; Bearbeitet von Karl Huber und Hans Heinrich Schmid; Band I.
1-28: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
1-25: N.N. - Rembrandt Bijbel; Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament; Door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
1-151: N.N. - Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli; ad usum seminarii Sylvae-Ducensis; Tomus I + Tomus II [together in 1 volume].
1-152: N.N. - Quaestiones Scripturistiquae, in usum ultimatem ordine alphabetico digestae.
1-24: N.N. - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII eb MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
1-110: N.N. - La Bible; Édition condensée de Sélection du Reader's Digest d'après la Bible en français courant, Société biblique française.
1-23: N.N. - Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jezus Christus.
1-60: N.N. - Groot Nieuws Bijbel, met deuterocanonieke boeken; Vertaling in omgangstaal.
1-21: N.N. - La Bible illustré; présentée par Dominique Spiess.
1-114: N.N. - miscellanea Biblica; Edita a Pontificio Instituto Bliblico ad celebrandum annum XXV ex quo conditum est institutum; 1909 - VII Maii - 1934; Volumen II.
1-20: N.N. - Het Nieuwe Testament; Willibrordvertaling, Herziene uitgave 1992, Grote letter editie.
1-19: N.N. - Holy Bible; The New American Bible; Translated from the original languages, with critical use of all the ancient scources [Fireside Family Edition, Catholic].
1-18: N.N. - Benvenuti-Bijbel; Teksten uit het Oude/Nieuwe Testament; Een bloemlezing uit het Oude/Nieuwe Testament overgenomen uit de bekende Willibrord Vertaling; Geïllustreerd door Gianni in de stijl van de beroemde Italiaanse schilder Benvenuti (1436-1518).
1-177: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis; Sixti V Pontificis Maximi jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita.
1-176: N.N. - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max jussu recognita et Clementis VIII. Auctoritate edita.
2-580: N.N. - Evocaties uit de geschiedenis van Ten Bunderen Moorslede.
7-4028: N.N. - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg; Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus Tilburg-Goirle, 1850-1950.
7-4029: N.N. - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg; Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus Tilburg-Goirle, 1850-1950.
2-58: N.N. - Tagesordnung für die Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des allesheiligsten sakraments, Bearbeitet von der Ehrwürdigen Mutter Mechtildis vom Heiligen Sakrament.
3-2530: N.N. - A Catholic Catechism (Edition for India).
3-2528: N.N. - Katekismus Kehidupan Rahib-Tapa , Dipersembahkan kehadapan, Permaisuri Surga dan dunia Santa Maria Pelindung Rawa Seneng, dan untuk memperingati Pembina Pertapaan Sistersienser Paduka rama Bavo van der Ham OCSO - genap dua puluh lima tahun - ditahbiskan Imam 1930-1955.
3-2527: N.N. - Catholic Catechism; official national edition (in order of the bishops of the Filippines).
3-2524: N.N. - Katekisimu / Catechism of the christian doctrine, Published for the use of Catholic Missions in East Africa by the Holy Ghost Fathers (Vicariate Apostolic of Bagamoyo).
3-2522: N.N. - Catecismo de Umbanda; contendo sob a forma de perguntase respostas a doutrina da Fé de Umbanda.
3-2521: N.N. - The Catechism of the Ecclesiastical Provinces of Quebec, Montreal and Ottowa.
3-2520: N.N. - The Most Reverend Doctor James Butler's Catechism, Revised, enlarged, improved and recommended by the Episcopy of Ireland; adopted and published by order of the First Council of Quebec, as official text-book for English-speaking Canada.
3-2519: N.N. - A New Catechism; Catholic faith for adults.
3-2518: N.N. - A New Catechism; Catholic faith for adults.
3-2517: N.N. - Catecismo de la Iglesia Católica.
3-2515: N.N. - Catechismo della Dottrina Christiana, Publicato per ordine di Sua Santità Papa Pio X.
3-2514: N.N. - Dottrina Christiana, classe seconda; Diocesi di Concordia.
3-2513: N.N. - Piccolo Catechismo per la prima e seconda classe delle scuole elementari ticinesi; estratto della Dottrina Christiana, Prescritta da Mons. Vescovo Carlo Romanò, ad uso della diocesi di Como.
3-2512: N.N. - Compendio della Dottrina Christiana, Prescripto da Sua Santità Pio X alle diocesi della Provincia di Roma.
3-2511: N.N. - Il Nuovo Catechismo Olandese; Annuncio della fede agli uomini di oggi, E il Supplemento al Nuovo Catechismo.
3-2510: N.N. - Catechismo della Chiesa Cattolica.
3-2509: N.N. - Catéchismes philosophiques, polémiques, historiques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disciplinaires, canoniques, pratiques, ascetiques et mystiques, de Feller, Aimé, Scheffmacher, Rohrbacher, Pey, Lefrançois, Allëtz, Almeyda, Fleury, Pomey, Bellarmin, Meusy, Challoner, Gother, Surin et Olier; Tome Premier + Tome Second, Annotés, complétes en actualisés; publiés par M. l'Abbé Migne, éditeur des cours complets; Tome Premier et Tome Second.
3-2508: - Catéchisme de l'Église Catholique.
7-1615: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 3de Jaargang, Afl. 13-18, Tweede Deel; Met Portretten.
7-1617: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 1-6, Eerste Deel; Met Portretten.
9-3104: N.N. - Jan Toorop [Catalogue of exposition 18 February - 9 April 1989, Haags Gemeentemuseum; with seperate brochure with Dutch translation of the introductury text of the catalogue].
7-1661: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 24e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 66].
4-156: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1911 à 1913 [1 volume].
8-637: N.N. - Ord och Bild; Illustrerad Månadsskrift utgiven af Karl Wåhlin; Åttonde Årgången, 1899, 12 Håften [complete, lose magazines in cloth cover].
2-3008: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXIV, (1912-)1913.
2-563: N.N. - Het Heuglijk Eeuwfeest van de Congregatie der Dochters van het Kruis te Luik, 1833-1933.
2-561: N.N. - De Congregatie der Dochters van Maria, Hulp der Christenen.
2-56: N.N. - Regel des heiligen Vaters Benedictus / Konstitutionen für die Benediktinerinnen van der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes.
2-559: N.N. - Les Pères Blancs en Amérique de Nord 1901-2001.
2-558: N.N. - So ist unser Gott, Bezeugt - weil erlebt durch 25 Jahre Evangelische Marienschwestern auf Kanaan, Darmstadt-Eberstadt.
2-557: N.N. - Catalogus Port Royal en Utrecht, 6 nov. - 21 dec. 1972, Tentoonstelling ter gelegenheid van het verschijnen van de Inventaire Port-Royal door J. Bruggeman en A.J. van de Ven.
2-555: N.N. - De armen zijn onze meesters, Over de volgelingen van Vincent Depaul.
8-636: N.N. - Dicionário de Eça de Queiroz, Organização e coordenação de A. Campos Matos.
2-551: N.N. - In Lumine Tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg, 1888-1988.
2-55: N.N. (BEWERKING DOOR A.B. WITTE O.P.) - Constitutions sur la Règle de Saint Benoit, Pour religieuses Bénédictines de l'adoration perpétuelle du Tres-Saint Sacrement.
2-547: N.N. - Erfgoed van Herrnhut, De Zeister Broedergemeente ten toon gesteld.
2-542: N.N. - 'n Eeuw Onder de Bogen in Amsterdam.
2-54: N.N. - Consti Père tutions sur la Règle du bienheureux Père Saint Benoit pour les moniales bénédictines.
2-539: N.N. - Institut des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception, Champion-Lez-Namur, Aperçus illustrés de ses origines et du premier siècle de son histoire.
8-1635: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 12 (december).
7-1646: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 9e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 51].
2-535: N.N. - Das wirken der Orden und Klöster in Deutschland, Zweiter Band: Die weiblichen Orden, Kongregationen und Klöster, Säkularinstitute/Weltgemeinschaften.
2-534: N.N. - Das wirken der Orden und Klöster in Deutschland, Erster Band.
7-932: N.N. - Vijf geestelijke toneelsprelen der middeleeuwen, [Serie: Bibliotheek der Nederlandse Letteren].
3-380: N.N. - Godvrugtige Oeffeningen ter eere van het allerheiligste Sacrament des Autaars. , Voor alle de dagen van de maand, Met eenige Oeffeningen voor en naar de H. Communie. Uit het Fransch vertaald. Tweeden Druk, vermeerderd en verbeterd. .
7-2136: N.N. - Onze eeuw; Gerhard Loeber 1846-1946.
7-1714: N.N. - 150 jaar Cadier en Keer; een blik in verleden en heden.
1-3963: N.N. - Postille 1970-1971, Onder redactie van de Werkgroep Kerk en Prediking.
1-3962: N.N. - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, Aangeboden aan prof.dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
1-3937: N.N. - Een weggegeven leven, Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ 1928-1995.
1-3936: N.N. - Een weggegeven leven, Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ 1928-1995.
3-2485: N.N. - Katholischer Katechismus für das Bistum Paderborn; Mit einem Abrisse der Religionsgeschichte.
1-3839: N.N. - Munire ecclesiam; Opstellen over 'gewone gelovigen', Aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag.
3-2486: N.N. - Katechismus von Bistums Metz, Gedruckt auf Befehl des hogw. Herrn Franz Ludwig Fleck, Bischofs von Metz.
1-3809: N.N. - Miscellanea Historica in honorem Alberti de Meyer, Universitatis Catholicae in oppido Lovaniensi, iam annos XXV professoris, vol. I + II.
1-3802: N.N. - Geloven in de wereld, Een vriendenboek voor en over prof.dr. A.G.M. van Melsen.
1-3801: N.N. - Geloven in de wereld, Een vriendenboek voor en over prof.dr. A.G.M. van Melsen.
1-3725: N.N. - Feestbundel opgedragen aan Mg. J.C. van der Loos, 1896-1946, Haarlemsche Bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, een-en-zestigste deel.
1-3698: N.N. - Festgabe Ulrich Lampert zum sechzigsten Geburtgstag am 12. Oktober 1925, dargebracht von Kollegen und Schülern.
8-837: N.N. - Amoreuse liedekens; Fotografische herdruk, ingeleid en toegelicht door drs. J. Klatter.
7-3329: N.N. - Goirle, Uitgave van het Gemeentebestuur van Goirle, hoofdzakelijk samengesteld met de medewerking van leden van de Heemkundige Kring, onder redactie van mevrouw M. De Boer-Jongejan, J.C. Brock, Luc van Hoek, Fr. E. van Oosterhout, C. Robben, prof. dr. F.J.H.M. van der Ven.
5-561: N.N. - Bona praxis confessariorum, sive Methodus bene administrandi poenitentiae sacramentum, A l'usage des Communautés Religieuses; Avec des pratiques pour le journée d'une Religieuse.
2-4006: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgique en Théologie; Huitième Série (Seconde partie du quatrième volume); Kolommen 1137 à 2272, avec Table Analytique.
3-003: N.N. - Acta Sanctae Sedis., Vol. 1 till 5, 7, 8, 18 till 33 (1865 till 1901) Each vol. € 10,- Total 23 vol.= € 100,-..
6-1406: N.N. - Der Brockhaus Wein; Rebsorten, Degustation, Weinbau, Kellertechnik, internationale Anbaugebiete, Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Verlags F.A. Brochkhaus.
9-659: N.N. - Encyclopedie van muziekinstrumenten, Met meer dan 4000 originele tekeningen.
2-1664: N.N. - Zondagsmissaal voor de Nederlandse Strijdkrachten.
4-90: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 37 (1860).
2-238: N.N. - Festschrift 100 Jahre Abtei-Gymnasium Duisburg.
7-1293: N.N. - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899, Uitgegeven door dr. H.J. Smit en dr. W.J. Wieringa.
5-176: N.N. - Dictionnaire Théologique-Portatif, contenant L'Exposition et les preuves de la Révélation; De tous les dogmes de la foi et de la morale; les points de controverse; les hérésies les plus celèbres; les opinions differenties des principaux Théologiens sSholastiques, et de leurs plus fameuses Ecoles, Ouvrage utile pour les jeunes Théologiciens, & généralement pour toutes les personnes qui desirent avoir une idée juste, exacte & précise, de ce que la Théologie renferme de plus important.
6-021: N.N. - Een missionaris in Alaska; Schets van den apostolischen arbeid van P. Willem H. Judge S.J.; Door een priester van St. Sulpice, naar het Engelsch.
5-184: N.N. (DUGUET, A.J.J.) - Explication du livre de la Genese; ou Selon la méthode de Saint Pères, l'on s'atache à découvrir les Mystères de Jesus-Christ, & les Régles des mœurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture, Tome I + II + III + IV + V + VI (série complète).
5-185: N.N. (DUGUET, A.J.J.) - Explication des Livres des Rois et des Paralipomenes; ou Selon la méthode de Saint Pères, l'on s'atache à découvrir les Mystères de Jesus-Christ, & les Régles des mœurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture, Tome I + II + III + IIIB + IV + V + VI (en 7 reliures).
5-244: N.N. - Graduale Romanum sive Missale Romanum abbreviatum, ad usum Fratrum, et Sororum Ordinis Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
5-613: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n'ont jamais été mises au jour auparavant; Le tout tiré de plusieurs autheurs assidez & approuvez; Enrichie de très-belles figures en taille douce, Composée en Flamand par Pierre Cafmeyer, Prêtre & Chanoine de l'Église Collegiale de SS. Michel & Gudule, & traduite en François par G. D. B..
7-1202: N.N. - Correspondence française de Marguerite d'Autriche, Duchesne de Parme, avec Philippe II; Éditée d'apres les copies, faites par M.R.C. Bakhuizen van den Brink, par J.S. Theissen, bibliothécaire en chef de l'Université de Groningue, Tome I (comprenant la correspondence de Février 1565 jusqu'à la fin de 1567) + Tome II (comprenant le supplement de la correspondence du 16 Février 1565 jusqu'au 27 Septembre 1566, avec les pieces justificatives; éditiees par H.-A. Enno van Gelder) + Tome III (comprenant le supplement de la correspondence du 3 Octobre 1566 jusqu'au 7 Février 1568, avec les pieces justificatives; éditées par H.-A. Enno van Gelder).
5-407: N.N. - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani PP VIII auctoritate recognitum, denuo cura Annibalis S. Clementis Presb. Card. Alban, In tres partes divisum (Pars Prima + Pars Secunda(Pars Tertia is missing).
5-178: N.N. - Dissertation historique sur les hosties miraculeuses; Qu'on nomme de très-Saint Sacrement de Miracle .....
5-390: N.N. (PARIS, FRANÇOIS) - Les Pseaumes en forme de prières; Paraphrase; Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
5-503: N.N. (P. DE VRIN) - Nouveaux essays de sermons, d'homelies sur l'Évangile, d'entretiens sur l'Épitre, et d'instructions dogmatiques, selon l'ordre du Catechisme du Concile de Trente; Pour tous les Dimanches de l'Année; Tome Premier.
5-385: N.N. - Vie du Cardinal d'Ossat; Tome Second.
5-187: N.N. (DUGUET, A.J.J.) - Explication du Livre de Job; ou Selon la méthode de Saint Pères, l'on s'atache à découvrir les Mystères de Jesus-Christ, & les Régles des mœurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture, Tome Premier, Première Partie + Tome Premier, Seconde Partie (chapitres 1-17 du livre de Job).
5-346: N.N. (MARTIN, CLAUDE) - Méditations chrestiennes, pour les dimanches, les feries, et les principales festes de l'année, propres a toutes sortes de personnes, qui aspirent à la perfection de la vie chrétienne; Composées et diversées en deux parties; Par un religieux Benedictin de la Congregation de Saint Maur.
6-035: N.N. - Aboriginal California; Three studies in culture history, Published for the University of California Archeological Research Facility.
2-2315: N.N. - Die Feier der Firmung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz un des Bischöfe von Bozen-Brixen und von Luxemburg.
5-624: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tome V (Année 1838).
5-622: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XII (Années 1834- 1845).
5-623: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - IX (Années 1834- 1842).
5-140: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
5-141: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
5-142: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
5-143: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
6-1283: N.N. - Eduba; Hoe men leerde schrijven en lezen in het Oude Babylonië; Een bloemlezing van literaire teksten uit de scholen van Sumer, Samenstelling, vertaling en toelichting: Herman Vanstiphout.
2-2539: N.N. - Coeleste Palmertum, ad uvertatem et sacras deliciasa excultum, ornatum, munitum, opera Wilhelmi Dakateni S.J..
2-2540: N.N. - Thesaurus Precum; gebedenboek voor de Priesters van het Heilig Hart; volgens de uitgave van het 13e Generaal Kapittel.
6-914: N.N. - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Het Belgische portret van de XVe tot de XVIIIe eeuw behorend tot Belgische privé verzamelingen; kasteel Laarne, september-november 1970 / Catalogue de l'exposition Le portrait Belge du XVe au XVIIIe siecle de collections privées belges; Chateau de Laarne, septembre-novembre 1970.
8-520: N.N. - Liber Amicorum steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
7-2942: N.N. - Hedde gij, zedde gij / Edde gij, zijde gij; Een bonte staalkaart van Brabantse dialecten.
2-1324: N.N. - Die Christliche Kunst; Monatzeitschrift, Zweiter Jahrgang 1905/1906.
1-2788: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 62 (1988).
7-3156: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 36 (1976).
2-1871: N.N. - De cura infirmorum (in Latijn en Nederlands), Ad usum dioecesium Hollandiae, ad instar, appendicis Ritualis Romani.
2-1872: N.N. - De cura infirmorum (in Latijn en Nederlands), Ad usum dioecesium Hollandiae, ad instar, appendicis Ritualis Romani.
7-3111: N.N. - Marius de Leeuw; Vrij en toegepast werk, 1945 tot 1980.
8-2106: N.N. - Tien jaar De Roos, 1945-1955.
4-38: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 27ste Jaargang (1995), Afl. 3-4.
7-6003: N.N. - Foto-album met familiefoto's [grotendeels portret-foto's , uit de jaren 1900-1950, met bijschrift met jaartal bij de meeste foto's, afkomstig uit (o.a.?) Tilburg; circa 135 foto's in diverse formaten (veel in briefkaartformaat), de meeste op dik fotopapier].
7-211: N.N. - Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV en de Louis XVI; Tome Premier [il manque Tome II].
4-141: N.N. - Register Haarlemsche Bijdragen 1e - 50e Deel.
2-2971: N.N. - Steyler Missions Chronik 1983/84, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
8-52: N.N. - Forum Antiquarian Booksellers Catalogue 103: The library of W.E.J. Tjeenk Willink, with some additions from our stock, Manuscripts & early printing from Zwolle & Deventer, Topography with emphasis on Zwolle, Overijssel & Gelderland; History - Art & Applied arts - Literature; Printing & publishing, biblioiphily & bibliography.
9-708: N.N. - The Studio, Annual XXIX-XXX, 1903, July December.
3-2232: N.N. - Codex Iuris Canonici, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus.
5-562: N.N. - [convolute] 1. Mémoire a leurs hautes et souveraines puissances Nosseigneurs Les États-Unis de Pays-Bas Catholiques, sur le rétablissement des Jésuites (1790) / 2. Bericht op de herstellinge der Jesuiten; voorgehouden aen Hunne Souvereyne Mogentheden onse Heeren De Vereenigde Staeten van het Catholyck Nederland; door Mynheer B.J.J. de Villegas d'Estaimbourg, &c.(1790) / 3. Le Collège de mon fils; par J.F. Bellemare (1827) / 4. Les trois Pocès dans un, ou La religion et la Royauté poursuivies dans les Jésuites (1827) / Le conseiller des Jésuites; Par M. Bellemare (1827) / 5. Les Jésuites en présence des Deux Chambres, au mois de Mars 1828 / 6. La fin des Jésuites et de bien d'autres; Par M. Bellemare (1828) / 7. Autre édition de numero 1. / 8. Overwinbaare redens, die den Paus behoorden te belettten om toetestaan, en de Oppvervorsten, om aan te dringen, dat het Genootschap der Jesuiten wordt vernietigd, zo lang als deze zakk in den staat zal zyn, daar ze in is; uit het Frans vertaald (1773).
1-229: N.N. - A New Testament Wordbook for Translators, Some Translational Articles in Preliminary Form.
6-909: N.N. - Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België.
3-2649: N.N. - Studia Moralia [published by Academia Alfonsiana Institutum Theologiae Moralis]; Vol. I (1963) + Vol. II (1964) + Vol. III (1965) + Vol. IV (1966)[Texts in Italian, German, French, English language].
3-2650: N.N. - Studia Moralia [published by Academia Alfonsiana Institutum Theologiae Moralis]; Vol. XIV (1976) + Vol. XVI (1978) + Vol. XXV/1 (1987) [Texts in Italian, German, French, English language].
7-3165: N.N. - Collectio Epistolarium Decretorum aliorumque Documentorum, quae ab Excellentissimo DNO Arnoldo Francisco Diepen Episcopo Buscoducensi, publicatra fuerunt annis 1928-1939 [teksten in Latijn en in Nederlands].
3-2236: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
3-2234: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
7-871: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 6e jaargang (1973).
1-2787: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 60 (1986).
5-436: N.N. (SEUPOLI) - Le combat spirituel; Edition Nouvelle, Traduit de l'Italien par le R. P. Brignon, de la Compagnie de Jesus.
2-129: N.N. - Constituties van de congregatie Onze Lieve Vrouw Middelares van alle genaden van de orde der cisterciënzers.
5-535: N.N. - Histoire des conciles generaux, commençant par le premier concile de Nicée; Avec des notes d'éclairissement & de critique sur les endroits difficiles qui se rencontrent dans l'histoire, dans les Actes, & dans les Canons de ce premier Synode Oecumenique.
7-2375: N.N. - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, Uitgave der Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Ootmarsum.
6-1012: N.N. - De Bibliotheekgids; V. 1926.
7-1522: N.N. - Batavia Sacra, of Kerkelyke historie van Batavia, behelzende de Levens, Daaden, Ordonnantien, Oorlogen en andere voorvallen der Utregtsche Bisschoppen; Met verscheide Aantekeningen, raakende de Oudheden, Ceremonien, en Plegtigheden zoo van Kloosters als van Kerken, opgehelderd door R. H. F.; Met kopere plaaten; Tweede Deel.
7-3148: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 9 (1949).
7-2402: N.N. - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der Stad Arnhem; Met eene plaat [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1828, vierde verbeterde en vermeerderde druk, te Arnhem, bij Paulus Nijhoff].
6-1003: N.N. - De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1965-1983.
7-3646: N.N. - 75 jarig bestaan v.v. S.E.T. [Sportvereniging Eras Tilburg / Strijd en Triomfeert].
14-07: N.N. - Ricordi di Architectura, Publicazione Mensile, Annuals 1878 + 1879 (complete).
5-581: N.N. - Officium Hebdomadae Sanctae, secumdum Missale & Breviarium Romanum, Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate recognitum.
7-1225: N.N. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501, Verzameld door dr. Jan Frederik Niermeyer.
7-4014: N.N. - Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart [Geschiedenis en foto-impressie].
7-1206: N.N. (LEUSINK, A.) - Op hechte fundamenten; Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
2-1845: N.N. - Bréviaire a l'usage des Pénitents Blancs de Saint Laurent-Lès-Grenoble, et autres confrères de la province de Dauphine, érigées sous le vocable du Très-Auguste et Très-Saint Sacrement de l'Autel, Contenant l'Office du très-saint Sacrement, celui de la sainte Vierge, et autres Offices des principales Fêtes, selon le Bréviaire Roman.
5-605: N.N. - Succincta enerratio miraculorum quae gloriose operatus est dominus per vernerabile Sacramentum in Sacello sacri loci in Amstelredam, excerpta ex libris et literis per notarios et sigilla confirmatis, in quibus miracula ipsa plenius declarantur [Facsimile, 1924].
8-634: N.N. - Dicionário do romantismo literário português, Coordenação de Helena Carvalhão Buescu.
8-633: N.N. - Dicionário da literatura medieval Galega e Portuguesa, Organização e coordenação de Giulia Lanciani e Guiseppe Tavani.
8-632: N.N. - Manuel de piété, ou Livre de prières, de méditations et des offices (en langue chaldéenne).
8-2268: N.N. - Nouveau Dictionnaire François - Allemand et Allemand - François, à l'usage des deux nations; Tome II, contenant le françois expliqué par l'allemand; Nouvelle édition, considérablement corrigée et augmentée.
7-176: N.N. - Repertorium van de sociale wetenschappen; Moderne geschiedenis (1815 - heden).
7-175: N.N. - Dino Compagni's chronicle of Florence, Translated, with an introduction and notes by Daniel E. Bornstein.
8-816: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
8-814: N.N. - De Spelen van Zinne, vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539; Deel I: Tekst, Uitgegeven en toegelicht door Dr. L.M. van Dis en Dr. B.H. Erné.
8-809: N.N. - Studies aangeboden aan Prof. Dr. Gerard Brom [bij het beëindigen van zijn academische werkzaamheid].
8-808: N.N. - L.P. Boon; Acht literaire werken gevisualiseerd, Catalogus van de tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het feit dat tien jaar geleden Louis Paul Boon overleed, 10 mei 1989.
2-4003: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgique en Théologie; Quatrième Série (Deuxième partie du tome second); Kolommen 1235 à 2410, avec Table de Articles.
1-2796: N.N. - Mystiek brevier; Deel III: De Nederlandsche mystieke poëzie, Verzameld en ingeleid door Stephanus Axters O.P..
7-6009: N.N. - Corpus Sigillorum Neerlandicorum; De Nederlandse zegels tot 1300 afgebeeld en beschreven: Tekst / Platen, Eerste Deel, plaat 1-115, zegels 1-699 / Platen, Tweede Deel, plaat 116-230, zegels 700-1424 en de nagekomen nrs. [3 volumes, Deel 1 in boekvorm, Delen 2 en 3 hardcover mappen met losse platen met afbeeldingen; platen compleet].
2-2094: N.N. - De huwelijksviering, Ritueel voor de belgische bisdommen.
2-1365: N.N. - Kerken en godshuizen in Nederland, met 573 afbeeldingen, Samengesteld uit overdrukken van: A. Loosjes, Sprokkelingen in Nederlan; I: Zuid-Holland / II: 's-Gravenhage / III: zeeland, Noord-brabant en Limburg / IV: Gelderland, Utrecht, Overijsel, drente, Friensland en Groningen.
7-825: N.N. - Sagen van het oude Rome; naverteld door Ulla Leippe.
5-588: N.N. - Prejugez legitimes contre les Calvinistes.
1-3675: N.N. - Richard Kralik, Geschreven door hemzelf en door Vincent Cleerdin en Wouter Lutkie.
2-513: N.N. - De Barmhartige Zusters van de H. Carolum Borromeus in Nederland, Naar aanleiding van haar honderdjarige vestiging te 's-Hertogenbosch, 1876-1976.
6-430: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Juillet-Décembre 1928.
7-5045: N.N. - De Pelandoek Djinaka, of het Guitige Dwerghart; Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt door H.C. Klinkert.
7-5040: N.N. - Babad Indjil; Pradjangdjian Anjar; Jaikoe Lelampahan Dalem, Kangdjeng Goesti, Jésoes Kristoes.
6-457: N.N. - Grosser historischer Weltatlas; I. Teil: Vorgeschichte und Altertum.
6-429: N.N. - Le Journal des Voyages: Tourisme - Sciences - Sports; Janvier-Juin 1928.
6-428: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Juillet-Décembre 1927.
6-426: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Juillet-Décembre 1926.
6-427: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Janvier-Juin 1927.
6-433: N.N. - no title (without title page); Erläuternder Text [geographical text, in German language, probably a sequel to some German map-book, with descriptions of the earth, climate, Deutsches Reich, countries of the world, etc.].
6-415: N.N. (ABBÉ DEFELLER) - Itinéraire, ou Voyages de Mr. l'Abbé Defeller en diverses parties de l'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, aux Pays de Liege, etc.; Tome Premier.
6-425: N.N. - Le Journal des Voyages; Nouvelle Série, Janvier-Juin 1926.
6-413: N.N. - Procope Anecdota, Tome II [il manque Tome I].
6-398: N.N. - Almanach de Département des Deux-Nêthes, pour l'an 1806, Publié sous l'autorisation de Mr. le Préfet, Par Mr. L. P. X.; Tome Premier.
6-404: N.N. - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
7-3069: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 5, 1988.
7-3071: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 7, 1990.
7-3363: N.N. - Feestbundel; Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijs te Heeswijk-Dinther 1886-1986.
7-3364: N.N. - Feestbundel; Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijs te Heeswijk-Dinther 1886-1986.
7-3365: N.N. - Hildewaren Beke; Een bundel heemkundige opstellen over Hilvarenbeek en Diessen.
7-3366: N.N. - Hildewaren Beke; Een bundel heemkundige opstellen over Hilvarenbeek en Diessen.
8-2160: N.N. - Le Magazin Pittoresque (Edition Belge); Tome Deuxième, 1834 [avec description et illustration du Dronte ou Dodo].
8-2157: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 16e Année, 1876-1877.
8-2156: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 11e Année, 1871-1872.
8-2155: N.N. - L'Ouvrier; Journal hebdomadaire illustré; 7e Année, 1867-1868.
8-2154: N.N. - Le Tour du Monde; Nouveau journal des voyages publié sous la direction de M. Éduard Charton, et illustré par nos plus célèbres asrtistes; 1864, Premier Semestre.
8-2551: N.N. - No title; Album mit 62 alten Postkarten von Aachen (1895-1926).
7-5035: N.N. - Damai Bagimu; Katekismus Katolik, Disusun oleh team STFT Suryagung Bumi .
7-5036: N.N. - Kitab Kudus perdjeandjian Baru; Kitab Indjil dan Kisah Rasul-Rasul [Nieuw Testament].
7-5034: N.N. - Indjil; Kabar Gembira Jesus Kristus kitab kudus perdjandjian Baru, Ditterdjemahkan menurut anskah-naskah Junani.
7-5033: N.N. - Biblische Geschichte des Neuen Testaments; Nach Zahn im Mandhelingschen Dialect [written in scripture of the Bataks of Sumatra].
9-2211: N.N. - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Bisdom Luik, Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983.
8-498: N.N. - De slopende slaap van Cú Chulainn, Vertaling uit het Oud-Iers Marianne Harbers; Voorwoord Prof. Maartje Draak.
2-907: N.N. - Addenda en varianda in ordine Sacri Tridui, juxta ritum carmelitarum.
2-51: N.N. - Declaraties op de regel van de H. Benedictus, voor de Benedictinessen v.h. H. Sacrament van de Nederlandse Federatie.
2-493: N.N. - waer een paradis'. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie, 10 oktober t/m 13 december 1987.
2-49: N.N. - Polen en drie eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament, Originele documenten verzameld vanaf het begin rond de stichting in Polen door Moeder Mechtildis (Catherine de Bar).
2-489: N.N. - Ménologe de la Compagnie de Jésus.
2-488: N.N. - Ménologe de la Compagnie de Jésus.
2-487: N.N. - Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistence de France.
2-481: N.N. - Loyola Marymount University. Undergraduate Bulletin 2001-2002.
2-48: N.N. - The Benedictines in Britain.
2-479: N.N. - Documens historiques, critiques, apologiques concernant la Compagnie de Jésus; première partie.
2-477: N.N. - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
2-470: N.N. - Jesuiten. Jahrbuch der Gesellschaft Jesu, 1986.
2-47: N.N - De abdij van Dendermonde.
2-469: N.N. - Jesuiten. Jahrbuch der Gesellschaft Jesu, 1980-1981.
2-468: N.N. - Jesuiten. Jahrbuch der Gesellschaft Jesu, 1979-1980.
2-467: N.N. - Jezuïeten. Jaarboek 1966-1967 van de Sociëteit van Jezus.
2-465: N.N. - Jezuïeten , Jaarboek 1964-1965 van de Sociëteit van Jezus.
2-46: N.N. - Kloster Blaubeuren 1085-1985, Benediktinisches Erbe und Evangelische Seminartradition. Katalog zur Ausstellung der Evangelischen Seminarstiftung und des Hauptstaatsarchivs Stuttgart.
2-451: N.N. - La compagnie de Jésus en Belgique. Apperçue historique, A l'occasion du 75e anniversaire de l'érection de la province Belge (1832-1907).
2-45: N.N. - Prière et retrouvailles, Journée monastique en l'Abbatiale de Payerne 28 juin 1980. A l'occasion du quinzième centenaire de la naissance de saint Benoît de Nursie (480-1980), Père des moines d'Occident et Patron de l'Europe.
2-449: N.N. - Jesuiten, (Deutsche Ausgabe).
2-446: N.N. - Jésuites. La Compagnie de Jésus.
2-443: N.N. - Onze eigen officies, O.E.S.A. Zusters Augustinessen van Sint Monica.
2-441: N.N. - Miscellanea Augustiniana, Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen.
2-442: N.N. - 675 Jahre Kloster zur hl. Elisatbeth in Köln.
2-434: N.N. - Veel te laat heb ik jou liefgekregen; leven en werk van Augustinus van Hippo, Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus' bekering.
2-432: N.N. - Gouden dankbaarheid, Zusters Augustinessen van Sint-Monica, 1934-1984.
2-431: N.N. - Dit is Sint Augustinus Regel der Cellebroeders tot Maestricht.
2-430: N.N. - Leefregel en Konstituties van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Turnhout.
2-425: N.N. - Monialen Augustinessen te Werkhoven.
2-422: N.N. - De Augustiniessen van Meaux.
2-420: N.N. - Plan voor Augustijnse vorming.
2-416: N.N. - Traicte de la Regle de Saint Augustin.
2-415: N.N. - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen, Zusters Augustinessen van Sint Monica.
2-1640: N.N. - Nederlands Missaal voor de zondag, en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
2-412: N.N. - Zeven eeuwen Augustijnen, Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
7-949: N.N. - Mittelalter: Päpste, Kirchenfürsten, Ordensgründer, [Exempla historica; Epochen der Weltgeschichte in Biographien; Band 14].
8-2122: N.N. - Beatrijs; Een middeleeuwsche legende, Met houtsneden van V. Stuyvaert.
2-411: N.N. - The Augustinians (1244-1994), Our history in pictures.
5-411: N.N. - Processionale Cisterciense, authoritate Reverendissimi DD. Abbatis Cisterciensis Generalis editum.
1-1449: N.N. - Levensschets van den zeer eerwaarden heer Stefanus-Modestus Glorieux, Stichter der Broeders van O.L.V. van Lourdes en der Zusters van Barmhartigheid.
4-28: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 18de Jaargang (1986), Afl. 1-4.
2-4053: N.N. - Birgitta van Zweden 1303-1373; 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde [Tentoonstellingscatalogus].
4-86: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 33 (1858).
7-3021: N.N. - Rond de Schutsboom; Periodiek van de Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen Goirle; Jaargangen 13 (1993) + 14 (1994) [in 1 band].
7-3044: N.N. - Carnaval: niet van gisteren...!; Zes voordrachten.
6-905: N.N. - Environs de Charleroi; 60 Promenades Pédestres, Augmentées de 80 variantes et buts d'excursions.
9-580: N.N. - Manuel de la Messe et des Offices; extrait du Paroissien Romain et des Variae Preces de Solemnis.
7-2498: N.N. - Groto topografische atlas van Nederland 1:50.000; Deel 2: Noord-Nederland.
8-1388: N.N. - Miscellanea Litteraria; In commemorationem primi decennii Instituti edita.
7-1255: N.N. - Historisch bewogen; Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw, Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.F. Melink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
2-811: N.N. - Zelo zelatus sum, In honorem rev. adm. P. Silverii a S. Teresia; LXXXI Praepositi Generalis Fratrum Carmelitarum Discalceatorum quinquagesimum ab initio sacerdotio annum feliciter peragentis, 1902-1952.
9-1584: N.N. - Album met Russische titel; Bevat 4 vellen met in totaal 46 verschillende afgestempelde ingeplakte postzegels uit Rusland, uit 1947, met afbeeldingen van gebouwen uit Moskou, Notitie voorin het album: Gekregen van professor Euwe, oud-wereldkampioen, voorzitter FIDE = Internationale Schaakbond, toen hij uit Rusland terugkwam.
9-1585: N.N. - 40 Jaar Quick Boys '31, 1931-1981.
9-1274: N.N. - Herman Boerhaave 1668 - 1968; Tentoonstelling.
9-1270: N.N. - Physicarum institutionum, Tomus Primus: Physicae universalis elementa, Auctore A. D. M.; in usum suorum auditorium adronata.
9-1268: N.N. - Pharmacopoea Roterdamensis Galeno-Chymica, of Rotterdamsche Galenische en Chymische Apotheek [facsimile-herdruk van de uitgave uit 1709].
9-1267: N.N. - Élémens de Géométrie [il manque page de titre, donc l'auteur et éditeur etc. sont inconnu].
7-436: N.N. - Ödipus [Sophocles: König Oidipus + Oidipus auf Kolonos / Lucius Annaeus Seneca: König Ödipus / Pierre Corneille: Ödipus / Voltaire: Oedipus / August Graf von Platen: Der romantische Ödipus].
3-2170: N.N. - Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, selon le rite byzantin ukrainien.
8-2429: N.N. - To Father; The letters of Sister Maria Celeste to Galileo 1623-1633, Translated and annotated by Dava Sobel.
2-1362: N.N. - Deftige devotie.
2-1363: N.N. - St. Bernadus-Gilde, Verslagen 1891-1900.
2-1549: N.N. - Nouveau Missel Dominical de l'assemblée; Textes durables pour les années C avec orientations pour la prière et présentations des sacrements; Saint-André/Hautecombe/Clervaux.
2-1359: N.N. - Schilderen met gouddraad en zijde.
2-1657: N.N. - Handboekje voor de Zusters der Congregatie van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort.
2-1658: N.N. - Orate Fratres; Gebeden voor de leden van de Kongregatie der Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo.
2-1656: N.N. - Handboek van Godsvrucht voor studenten; of Verzameling van gebeden, overwegingen en oefeningen door een Kath. Priester.
2-1655: N.N. - Missaal voor zondagen en feesten, Bevattende de missen voor zondagen en voor alle grotere feesten welke in de Nederlandse en Belgische bisdommen worden gevierd; met inleidingen, verklaringen en vele melodieën.
2-1654: N.N. - Gebed zonder end, Missaal: de missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden, vespers en lofzangen / Persoonlijke gebeden: een keur van grotendeels oorspronkelijke gebeden en geestelijkke overwegingen bezorgd door H. de Greeve pr..
2-1653: N.N. - Gebed zonder end, Missaal: de missen van de zondagen en de voornaamste feesten, dagelijkse gebeden, vespers en lofzangen / Persoonlijke gebeden: een keur van grotendeels oorspronkelijke gebeden en geestelijkke overwegingen bezorgd door H. de Greeve pr..
8-1616: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 7 (juli).
2-409: N.N. - Religieuzen in de Rooms-Katholieke kerk van Nederland, Visies en standpunten.
7-2817: N.N. - Helvoirt aan de Lei; Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere, Verzameld en ingeleid door Willem Hoffman; Geïllustreerd door Adine Huygen-van Houten.
2-1575: N.N. - Volks-Schott für das Lesejahr B; Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Messbuchs und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
14-74: N.N. - De Zeven Zusters; 18 woningen, 29 appartementen en 2 commerciële ruimtes [in Beek en Donk, gemeente Laarbeek].
4-94: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 41 (1862).
6-895: N.N. - Gedenkboek Ernest Van Der Hallen, voorman der jeugd.
6-893: N.N. - Albert De Clerck, gedenkboek, Namens de vrienden van A. De Clerck; Het uitvoerend comité: Joris Degadt, Valeer Deschacht, Antoon Steverlynck, Roger Windels.
3-2477: N.N. - Katholischer Katechismus für das Bistum Osnabrück und die Norddeutschen Missionen.
3-2481: N.N. - Katholischer Katechismus für das Bistum Münster.
3-2476: N.N. - Katholischer Katechismus für das Erzbistum Köln.
6-892: N.N. - Pastoor Heldewijs, de Vlaamse Don Camillo, [Serie: Vlaamse volksboeken].
1-1271: N.N. - St.-Bonifatiusboek, Uitgave van de St. Bonifatiusbroederschap te Dokkum.
6-891: N.N. - Geyl en Vlaanderen; Uit het archief van prof. dr. P. Geyl; Brieven en notities, uitgegeven door P. van Hees en dr. A.W. Willemsen; Deel II: 1928-1932 + Deel III:1933-1966 [Deel I ontbreekt].
8-821: N.N. - Neerlands zonen en Neerlands helden; Oude liederen verhalende en prijzende het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland, Verzameld en bijeengebracht door T. Guermonprez, geïllustreerd door L. Meter, en van een voorwoord voorzien door J.W.F. Werumeus Buning.
3-2371: N.N. - Kleine Katechismus + Katechismus of Christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Breda], Voorgeschreven voor het Bisdom Breda door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. P. Hopmans Bisschop van Breda.
2-2206: N.N. - Deo Nostro sit jecunda decoraque laudatio; Cantuarium continens sub Missa, Vesperis et Laudibus Vespertinis, Communiter occurentia quae ad usum fidelium cum versione Flandrica et Gallica disposuerunt.
3-2475: N.N. - Katholischer Katechismus für das Erzbistum Köln.
9-451: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1974.
2-408: N.N. - Broeders: God en mensen nabij, Over broeders en fraters in Nederland.
9-3250: N.N. - La lithographie en France des origines à nos jours.
7-3150: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 27 (1967).
7-3149: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 21 (1961).
6-886: N.N. - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur; Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475, Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II te Brussel op 12 april 1559.
6-881: N.N. - Tamise [landkaart, papier op linnen, gevouwen, photolitographiée]; Levés et nivellements en 1863; Révisions sur le terrain en 1879 et 1892, Feuille XV, Planchette No. 6.
2-1336: N.N. - Accademia di Belle Arti Venezia, Peintures; Edition illustrato.
3-347: N.N. - Avondstonden van Landslieden., Of mengelingen van historien en gepsrekken over de byzonderste punten der Christlyke Zedeleer. Uyt het fransch naer den vyfden druk vertaeld..
3-2114: N.N. - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus'.
3-2113: N.N. - Der Christliche Osten; Annual 37, 1982, Amtliches Mitteilungenblatt der Catholica Unio Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.
3-2106: N.N. - Het millennium van het Heilig Doopsel van Kiëv-Roesj 988-1988.
9-3056: N.N. - Splendeurs de l'Ideal; Rops, Khnopff, Delville et leur temps [catalogue d'exposition].
2-2803: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière, Ligue du Cœur de Jésus et de la Commonion Réparatrice, Tome LXI + Tome LXII.
7-6180: N.N. - Avenue Box: Passies, obsessies, kicks; the sky is the limit [platte kartonnen doos met losse materialen; bevat Avenue Magazine + Avenue Pocket 1995 nr. 3 en andere losse materialen; compleet].
6-880: N.N. - Lokeren [landkaart, papier op linnen, gevouwen, photolitographiée], Feuille XIV, Planchette No. 8.
3-2714: N.N. - Rassegna di Letteratura Tomisitica; Boletin Tomista, Vol. VI, Letteratura Dell'Anno 1971.
2-1155: N.N. - Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Tekst en uitleg.
3-2300: N.N. - Kerstboek 1951.
3-2299: N.N. - Kerstboek Katholieke Illustratie 1952.
3-2297: N.N. - Achtste Kerstboek, Met bijdragen van H. de Bruijn, J.H. Eekhout, J.K. van Eerbeek en anderen.
3-2291: N.N. - In de donkere dagen voor kersttijd..., Een bundel kerstgedichtgen van en voor deze tijd bijeengebracht door Han G. Hoekstra.
3-2282: N.N. - Het boek voor Kerstmis.
2-1848: N.N. - Cum Ecclesia; Méditations sur les textes du Missel en du Bréviaire, Edition originale sous la direction du R.P. Mathias Goossens O.F.M.; adaption française par une moniale dominicaine de Clairefontaine.
8-51: N.N. - Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz: Kostbare Handschriften und Drucke; Ausstellung zur Eröffnung der Neubaus in Berlin, 15. December 1978 - 9. Juni 1979.
8-2326: N.N. - Complément du Dictionnaire de l'Académioe Française, Publié sous la direction d'un membre de l'Academie Française.
1-2043: N.N. - Vaticano e Roma; 100 tavole a colori.
1-2042: N.N. - Album ou collection complète et historique des costumes de la cour de Rome des ordres monastiques, religieux et militaires en des congrégations séculieres des deux sexes, Contenant 80 figures dessinées et coloriées d'après nature par BG. Perugini et accompagnées d'un texte explicatif tiré du H. Hélyot.
7-058: N.N. - Welt-Jahrbuch für das Jahr 1915.
7-2842: N.N. - Moordaanslag op; Z. D. H. Den Aartsbisschop [J. Zwijsen] van Utrecht op den 15den Julij 1863; Met (3) platen.
7-2837: N.N. - De comme geopend; Geschiedkundige opstellen uit de Kempen, Aangeboden aan Mr. A.LG.M van Agt naar aanleiding van zijn afscheid als archivaris van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant.
7-2827: N.N. - De jeugd van Mieke Damen, geboren 1874 in Terheijden; Door Mieke van Aken-Damen; Aangevuld door haar dochter Francisca van de Broek-van Aken; Uitgewerkt door haar kleindochter Marianne Smits-Jansen.
9-607: N.N. - Geniet van 't Lied; Zangmethode voor de L. S., 3e Leerjaar.
5-571: N.N. - L'Office de la Semaine Sainte, et de celle de Pasques, en Latin & en François, selon le Missel & le Bréviaire de Rome, Avec des méditations sur les Evangiles de la Quinzaine de Pâques, des réflexions sur les mystères & les cérémonies: les sept Pseaumes de la Pénitence, & des prières ;pout la Confession & la Communion.
8-507: N.N. - t Braandt; Klassieke erotiese gedichte vertoald dur Willem Lamoen.
8-508: N.N. - Meulenhoff & Co; Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
4-130: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 3 .
4-131: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 4 .
6-877: N.N. - Revue de Bruxelles; Troisième année, Janvier 1840 + Février 1840 [dans 1 reliure].
2-2974: N.N. - Steyler Missions Chronik 1988/89, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes (svd) berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
6-876: N.N. - Nagels Reiseführer: Belgien und Luxemburg.
3-2361: N.N. - Uittreksel uit de officiële Katechismus der Nederlandse Bisdommen, voor de derde en de vierde klas van de lagere school; Bisdom 's-Hertogenbosch.
3-2230: N.N. - The Code of Canon Law; in English translation, Prepared bij The Canon Law Society of Great Britain and Ireland.
2-2954: N.N. - Guida delle Missione Cattoliche 1989.
3-2261: N.N. - Concilium Penarium Lustitanum, Olisippone Actum An. 1926; Acta et Decreta, Edição official.
3-2449: N.N. (F. C. M. R.) - Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen, voor de catholyke jongheyd van 't Aertsbisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
2-2964: N.N. - Steyler Missions Chronik 1975; Steyl 1875-1975, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes berichtet über im 100. Jahr ihres bestehens über ihre Missionsgebiete.
2-2968: N.N. - Steyler Missions Chronik 1978, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
3-2247: N.N. - Revue de Droit Canonique, tome X, no. 3-4 - tome XI, no. 1, septembre-decembre 1960 - mars 1961; Mélanges en l'honneur de son Éminence le Cardinal André Julien, ancien Doyen du Tribunal de la Rote.
3-2252: N.N. - Código de Direito Canônico - Codex Iuris Canonici; Promulgado por João Paulo II. Papa, Tradução: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; Notas, commentários e índice analítico Pe. Jesús Hortal, S.J..
2-2969: N.N. - Steyler Missions Chronik 1979, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
3-2255: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo Petro Card. Gasparri auctus.
7-2443: N.N. - Hertme; 200 jaar parochie 1788-1988, [Reeks: Twentse kerken, moskeeën en synagogen, Deel 5].
1-3250: N.N. - Miscellanea Fuldensia; Beiträge aus Geschichte - Theologie - Seelsorge, Festgabe für Dr. Adolf Bolte, Bisschof von Fulda.
4-32: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 22ste Jaargang (1990), Afl. 1-4.
2-1846: N.N. - Bréviaire de Jean XXIII, Pensées pour chaque jour de l'année.
7-2803: N.N. - Een pungel vol proza; Smokkelverhalen van beide kanten van de grens.
2-400: N.N. - 150 jaar Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid: een open, apostolische gemeenschap;.
2-399: N.N. - La Providence de Ruillé-Sur-Loir (France).
7-428: N.N. - De cicade op de speerpunt; De Griekse oudheid in 160 epigrammen, Gekozen en vertaald door Helene Nolthenius.
7-398: N.N. - Plutarchs levnetbeskrivelserl, Oversatte af del groeske og forsijnede med Anmaerkninger ved Stephan Tetens.
7-369: N.N. - Homèros' Ilias; Naverteld door dr. Onno Damsté , [Prisma-Boeken, nr. 526].
7-368: N.N. - Homerus' Odyssee; Naverteld door dr. Onno Damsté, [Prisma-Boeken, nr. 705].
7-367: N.N. - Homerus' Odyssee; Naverteld door dr. Onno Damsté, [Prisma-Boeken, nr. 705].
7-356: N.N. - De avonturen van Odysseus; Homeros' heldendicht in foto's van Erich Lessing en verzen van Bertus Aafjes.
7-355: N.N. - The illustrated Odyssey, Translated from Homer by E.V. Rieu; Original photographs by Tim Mercer.
7-351: N.N. - Homerus' Ilias; In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door dr. W.G. van der Weerd.
7-350: N.N. - De wil van Zeus; Homerus' Ilias, Nederlands van dr. Jan van Gelder.
7-348: N.N. - Homeri Ilias, Volume II [volume I is missing; Greek text and Latin annotations], Edited by J. van Leeuwen and Mendes da Costa.
7-345: N.N. - Homeri Iliadis Carmina, cum apparatu critico ediderunt J. van Leeuwen J.F. et M.B. Mendes da Costa; Editio altera; Pars Posterior. Carmen XIII-XXIV.
7-344: N.N. - Homeri Carmina; Ilias, Pars Prior (Libri I-XII), Cum prolegomenis et notis criticis quartum ediderunt J. van Leeuwen J.F. et M.B. Mendes da Costa.
2-879: N.N. - Le Père Jacques, Martyr de la Charité, Témoignages présentés par le P. Philippe de la Trinité .
2-979: N.N. - Carmel. Tijdschrift voor carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven, jaargangen 1 t/m 20.
2-1649: N.N. - Liturgisch Mis- en Gebedenboek; Zeer volledig met de Lofgebeden en de Gebeden van elken dag alsmede de Kleine Getijden; bijzonder aan te bevelen voor de christelijke huisgezinnen.
2-1673: N.N. - Zondagsmisboek, (Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Afflighem).
2-1643: N.N. - La Grande Lumière vol. V: Les paraboles de Jésus - II.
2-1642: N.N. - Missaal voor de zondag en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
2-1587: N.N. - Deutsches Meßbuch II; Werktags-Taschen-Meßbuch; Vollständige Ausgabe [2 volumes].
2-1586: N.N. - Deutsches Meßbuch II; Werktags-Taschen-Meßbuch; Vollständige Ausgabe.
2-1411: N.N. - Missel Romain.
2-133: N.N. - Oriens, jrg. VI nr. 3 1933, Lilbosch 1883-1933.
2-161: N.N. - toewijding van geheel de Orde der Hervormde Cisterciënsers aan het Allerh. Hart v. Jezus.
2-215: N.N. - Studii Biblici Franciscani, Liber annuus XXII (1973).
8-2532: N.N. - Tausend und eine Nacht; Arabische Erzählungen; Erster Band + Zweiter Band + Dritter Band + Vierter Band [in 2 volumes], Mit 700 Illustrationen.
2-233: N.N. - Collecteana Ordinis Cisterciensium Reformatorum, 45 vols., annus / volume 7, 15-16, 21-22, 27-66.
7-085: N.N. - Helse en hemelse vrouwen; Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
3-2571: N.N. - Catechismus of Christelijke Leeringe, gedeeld in Vijf Deelen en Eenenveertis Lessen; Voor de Katholyke Jonkheid van het Aardsbisdom, en alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
3-2570: N.N. - Catechismus tot gebruyk van alle de Kerken van het Fransch Keyzerryk, Deze overzetting is van nieuws overzien en verbetert.
3-2569: F. C. M. R. - Christelijke onderwijzing of Verklaring en uitbreiding van den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een-en-veertig lessen, voor de Catholijke Jongkheid van het Aarts-bisdom en alle andere bisdommen der Provincie van Mechelen.
3-2568: N.N. - Kort begrip der Christelyke Onderwyzing, of Napelsche Catechismus, Opgedraagen aan de Koninglyke Princessen der beide Sicilien.
2-1803: N.N. - Breviarium; juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, auctoritate Apostolica approbatum et reverendissimi Patris Fr. Andreae Frühwirth ejusdem Ordinis Generalis Magistri permissi editum, Pars Altera.
8-506: N.N. - Kleines ABCDarium, Glück und Frieden zum neuen Jahr wünscht allen seinen Freunden das Deutsche Buch- und Schriftmuseumj der Deutschen Bücherei.
7-1313: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gereformeerd Schoolverband (1906-1956), Samengesteld in opdracht van de Commissie van Uitvoering van G. S. V..
7-1314: N.N. - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten (schaal 1 : 400.000), Naar officiële gegevens bewerkt, met Register met 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen.
7-1331: N.N. - Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII [Nederlandstalig], Aan den historicus J. Huizinga, toenmaals uit Leiden gebannen, werd deze bundel in handschrift aangeboden op 7 december 1942 door vrienden niet-historici.
7-1342: N.N. - Catalogus Tentoonstelling Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk Holland; Rijksmuseum Amsterdam 20 maart - 25 mei 1959.
7-1347: N.N. - Nederland's Adelsboek 1914, 12e jaargang.
7-1231: N.N. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken, Uitgegeven door drs. J.R. Bruijn.
7-1260: N.N. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501, Verzameld door dr. Jan Frederik Niermeyer.
1-4348: N.N. - Van Willibrord tot Wereldraad; Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen / From Willibrord tot World Council; Some aspects of the spiritual life in Utrecht through the ages.
7-1282: N.N. - Acta Historiae Neerlandicae; Studies on the history of the Netherlands; VIII.
7-1201: N.N. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten [boek met gegraveerde prenten van stads- en landschapsgezichten], Oorspronkelijk uitgegeven te Gouda omstreeks 1860 en opnieuw uitgegeven in 1965.
8-2069: N.N. - Trajecta; Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden; Achtste jaargang, 1999, nr. 4: Het apostolaat van de poëzie; Priester-dichters in Nederland en Vlaanderen, Themanummer onder redactie van Lieve Gevers en Jan Roes.
2-990: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 50 nr 1-2 (Jan.-Dec. 1999).
7-190: N.N. - Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600; 2: Katalog, Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Corvey 1966.
7-2503: N.N. - Nijmeegse gezichten; Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit.
7-2795: N.N. - J.A. Knip 1777-1847, Tentoonstelling Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch, 15 october - 12 december 1977.
7-2791: N.N. - Ypelaar oud en nieuw.
7-2788: N.N. (TEKST: WIM LAVRIJSEN) - Goed gefundeerd; Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen in een 250-jarige traditie 1750-2000.
7-2495: N.N. - Gelders mollenboek, Samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Gelderland.
7-2785: N.N. - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot (1744-1813).
7-2780: N.N. - Brabants recht dat is ..., Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
7-2766: N.N. - De Heren XVII van Nassau Brabant.
7-2511: N.N. - Jaarboek 1935; Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.
7-2513: N.N. - Jaarboek 1937; Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.
7-2746: N.N. - Land en volk van Brabant, Bijdragen van Brabantse schrijvers, dichters en geleerden, verzameld en ingeleid door Antoon Coolen; Foto's van Martien Coppens.
7-2744: N.N. - Land van mijn hart, Brabantse feestbundel voor Mgr. Prof. Dr. J.A.J. Goossens op zijn zeventigste verjaardag (8 febr. 1952) aangeboden door Prof. Dr. L.G.J. Verberne en Dr. A. Wijnen, namens vrienden en leerlingen.
7-2529: N.N. - Provinciaal Blad van Zeeland van het jaar 1915.
5-659: N.N. - Biblia, breves in eadem annotationes, ex doctiss. Interpretationibus, & Hebraeorum commentariis; Index copiosissimus rerum & sententiarum utrisque testamenti, Interpretatio propriorum nominum Hebraicorum; Index c.
7-2739: N.N. - Noord-Brabant's nijverheid in beeld [252 foto's], Met een inleidend woord van J.K. Merkx, Rijks-Nijverheidsconculent voor de Zuidelijke Provinciën - Tilburg.
7-2738: N.N. - Noord-Brabant's nijverheid in beeld [252 foto's], Met een inleidend woord van J.K. Merkx, Rijks-Nijverheidsconculent voor de Zuidelijke Provinciën - Tilburg.
7-2730: N.N. - Judicieele Practijk voor den Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaaze [in schoonschrift handgeschreven tekst, waarschijnlijk een collegedictaat; Instucties voor den Hoven van Braband].
7-2729: N.N. - Agrarische Reconstructie van de oostelijke Langstraat en bovenland van Heusden (ruil-verkaveling Heusden - Vlijmen).
7-2723: N.N. - Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000; Deel 4: Zuid-Nederland.
7-2721: N.N. - Verborgen kunst van een oude Heerlijkheid, 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting van dr. V. J. Roefs O.Carm. En I. Rosier O.Carm..
7-2720: N.N. - Kastelen in Brabant; Van burcht tot landhuis, [Tentoonstelling juni-september 1982].
7-2710: N.N. - Natuur in Noord-brabant; Twee eeuwen plant en dier.
7-2708: N.N. - Grote Provincie Atlas 1:25.000 Noord-Brabant West.
7-2704: N.N. - 60 jaar kerk 1924-1984; Parochie H. Willibrordus Waalre, Uitgegevben bij gelegenheid van: 60 jaar nieuwe kerk, 50 jaar pastorie, zilveren priesterfeest J. van Genugten.
7-2695: N.N. - Gedenkboek St. Lambertuskerk Vessem [100 jaar, 1882-1982].
7-2692: N.N. - 150 jaar St. Lambertuskerk te Udenhout.
7-2691: N.N. - Dorpsleven in Udenhout; Kalender 1980 [Maandkalender met bij iedere maand een historische foto uit Udenhout].
7-2683: N.N. - Oss in de twintigste eeuw, Feiten en foto's, prenten en plaatjes, knipsels en krabbels uit een tijd die het waard is (beter) te worden beschreven.
7-2681: N.N. - Oss; Een gedichtenreeks en een zeefdruk, [Map met een uitvouwbaar vel met drie gedichten van Jos Steegstra en 1 zeefdruk van Ton Maria Nijhof].
7-2679: N.N. - De Langeweg naar Oosterhout; De odyssee van een school, Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout.
7-2677: N.N. - Oisterwijk, meer dan vennen, Fragmenten uit een Brabantse samenleving.
7-2678: N.N. - 100 jaar St. Lucia Mierlo-Hout 1884-1984.
7-2676: N.N. - Landjuweel '80 Oirschot.
7-2672: N.N. - Geschiedenis van het Klein-Seminarie in het bisdom van 's-Bosch, Gedenkboek bij het eeuwfeest 1815-1915.
7-2670: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1998.
7-2669: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1997.
7-2668: N.N. - Ses boogscheuten weeghs; Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding; Jaarboek Straet & Vaert 1993.
7-2667: N.N. - Jaarboek Straet & Vaert 1989.
7-2666: N.N. - Het Liempdse rijk van St. Albertus, Enkele wetenswaardigheden van het Roomsche Liempde, 't klooster, de oorlog, de taal- en kakschool, 't schoolpad en 't schoolplein, de Congregatie van de Zusters van Liefde en de nonnekes van St. Albertus.
7-2665: N.N. - Een schakelend dorp [over Liempde].
7-2662: N.N. - Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het Serafijns Seminarie der Pater Kapucijnen te Langeweg.
7-2661: N.N. - t Skônste van Laarbeek, Fotoboek bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de gemeente Laarbeek.
7-2660: N.N. - Kasteren, een gehucht apart, Kleine geschiedenis van een bijzonder stukje Liempde.
7-2657: N.N. - Vanaf maat 1839; Gedenkboek bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek 1839-1989.
7-2656: N.N. - Welvarenbeek; Hilvarenbeek toen en nu.
7-2654: N.N. - Ermoe Troef; De Helmonders 1850-1914.
7-2653: N.N. - Cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant, Monumenten Inventarisatie Project: Gemeente Helmond.
7-2652: N.N. - Krijtlijnen van een stad.
7-2650: N.N. - Geschiedenis en cultuur van een blindenwereld, 1859-1934, Gedenkboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K. Blinden-Instituut Sint Henricus te Grave.
7-2647: N.N. - 1939-1989 Voetbalvereniging G.S.B.W..
7-2643: N.N. - Tussen zandbaan en Tour de France; 100 jaar wielerhistorie van Goirle.
7-2641: N.N. - Molens in Goirle en Riel; Van dorpsfabriek tot levend monument.
7-906: N.N. - Répertoire International des Médiévistes / International Directory of Medievalists; 5ème Edition / 5th Edition; Volume 1/A-K + Volume 2/L-Z.
7-2636: N.N. - Omtrent Alleman.
7-2635: N.N. - De musicanten van Cicilia....; Een gedenkboek ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia te Gilze, 1807-1982.
7-1106: N.N. - Deutschlands Geschichtenquellen im Mittelalter; Vorzeit und Karolinger; V. Heft: Die Karolinger vom Vertrag von Verdun bis zum Herrschaftsantritt der Herrscher aus dem Sächsischen Hause das westfränkische Reich, Bearbeitet von Heinz Löwe.
7-2629: N.N. - Gastel, land van Abten en Markiezen, Gedenkboek bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Gemeente.
7-2628: N.N. - Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.), Door Sr. M. Annette P. R., met een voorwoord van Z. H. Exc. Mgr. P. Hopmans.
7-2627: N.N. - Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.), Door Sr. M. Annette P. R., met een voorwoord van Z. H. Exc. Mgr. P. Hopmans.
7-1061: N.N. - Carmina Burana; Kleine bloemlezing uit de middeleeuwse vagantenpoëzie, Nederlandse vertalingen van W. van Elden.
7-2625: N.N. - Gedenkboek bij het honderjarig bestaan van de Congregatie der Recollectinen-Penitenten Withof Etten (N.B.), 1820-1920.
8-504: N.N. - Drie heiligenlegenden; Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door Dr. J. J. A. Zuidweg.
9-998: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1942 tot en met 1945.
8-1395: N.N. - Roman van den Riddere metter Mouwen; opnieuw naar het hs. Uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien door Dr. Bertha M. van der Stempel [facsimile herdruk], Reeks: ARLA-Reprints.
6-873: N.N. - Belgique et Luxembourg, [Les Guides Bleus].
6-874: N.N. - Belgique et Luxembourg, [Les Guides Bleus].
6-870: N.N. - Zalig Kerstfeest, [Boerinnenbond].
2-389: N.N. - 100 Jahre Josefsschwestern.
8-1657: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; Vier en zeventigste Deel.
8-1656: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; Drie en zeventigste Deel.
6-301: N.N. - Comité Spécial du Katanga 1900-1950.
8-1655: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; Een en zeventigste Deel.
8-1654: N.N. - Dietsche Warande en Belfort; Tweede halfjaar 1906.
6-094: N.N. - [convoluut] 1: Beschryvinge van eenige voorname kusten in Oost- en West-Indiën: als Zueriname, Nieuw-Nederland, Florida... en Mexico: van haar gelegentheid, aart en gewoonte dier volkeren, hun koophandel, godsdienst, en zeldzaame voorvallen: door verscheidene Liefhebbers gedaan / 2: Tweejaarige reyze rondom de wereld, ter nader ontdekkinge der onbekende Zuydlanden, met drie schepen, in het jaar 1721 ondernomen, door last van de Nederlandsche Westindische Maatschappy; Waar in het wedervaaren en de rampen op de reyze verhaald, en de bezeylde en nieuw ontdekte landen en eylanden, met der zelver bewoonders, beschreven worden; Nevens de reyze van het Oostindisch Schip Barneveld, uyt Holland tot aan de Kaap der Goede Hoope, in 't jaar 1719; Behelzende een Verhaal van de langduurige tegenspoeden en zonderlinge voorvallen op het eyland Madagascar, by de Woeste Souklaven, Met een naauwkeurige beschryving van de vreemde gewoontens, godsdienst en zeden dier volkeren; Verciert met een nette reyskaert en prentverbeeldingen, .
8-1653: N.N. - Dietsche Warande en Belfort; Eerste halfjaar 1906.
7-744: N.N. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum, Dieser Bildband wurde zusammengestellt and bearbeitet von Dr.-Ing. Kretzscher .
7-728: N.N. - Vergilius; Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door dr. G.F. Diercks.
8-1650: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 16 (1940), nummers 1 (januari) t/m 6 (juni).
6-117: N.N. - Neerlandia; Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 1940-1941.
7-3160: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 49 (1989).
6-116: N.N. - 150 jaar Rooms Katholiek Onderwijs op de Nederlandse Antillen, Een gedenkboek ter herinnering van de komst der Zusters 150 jaar geleden op de Nederlandse Antillen.
6-311: N.N. - St. Paul's College 1982 [Windhoek; Annual book].
8-1648: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 15 (1939), nummer 3 (maart).
6-868: N.N. - Promenades a pied dans les régions d'Eupen, Malmedy et St-Vith.
6-861: N.N. - Jubelfeest der Katholieke scholen van Gent 1879-1905, [De Bisschoppelijke Schoolcommissie van Gent].
6-862: N.N. (LUCIEN BIOT) - Une émigration lorraine en Belgique au XIXe siècle, Extrait du Pays gaumais, 22e année, 1961, nos. 1-2 3-4.
2-951: N.N. - In obsequio Jesu Christi, Praying and prophetic community in a changing world.
8-1647: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 10 (1934), nummer 10 (october).
6-105: N.N. - Kulturele overheersing van Nederland in Suriname en in de Nederlandse Antillen; Documentatiemap [Bundeling van overdrukken van diverse tijdschriftartikelen etc.].
6-312: N.N. - St. Paul's College 1983 [Windhoek; Annual book].
5-158: N.N. - Ioann. Damasceni vita, consoripta a Ioanne Patriarca Hierosolymitano; Ioanne Oecolampadio interprete / Ioann. Damasceni orthodoxae fidei accurata aeditio Iacobo Fabro Stapulensi interprete / Ioann. Damasceni historia duorum Christi militume Graeco in Latinum versa .
2-384: N.N. - Règle et Constitutions de la Congrégation des Religieuses Ursulines du diocèse Ruremonde.
2-383: N.N. - Het Heilig Evangelie en onze Constituties.
2-126: N.N. - Notizie Cistercensie, nr. 2 aprile-giugno 1977.
1-3188: N.N. - Ecclesia; Een bundel opstellen aangeboden aan prof. dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden.
7-3490: N.N. - Één Bosschenaar geldt meer dan tien Gelderschen als gij!; Bloemlezing uit Bossche Legenden en Verhalen van F.M.A. Arnolds, [Reeks: 's-Hertogenboschboek 5].
7-3492: N.N. - Kloosters en kloosterlingen rondom de Sint Jan.
7-3435: N.N. - Merckenswaert; Jaarboek 1992 Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard.
7-3436: N.N. - Van mystiek naar methode; 'De Nonnen van Vught'; 40 jaar Taleninstituut Regina Coeli.
7-3536: N.N. - Beeld van genade; Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch, bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld.
7-3442: N.N. - Vlijmen in de tweede wereldoorlog; Van mobilisatie tot wederopbouw 1939-1945.
7-3494: N.N. - Acht eeuwen Bossche politiek.
7-3496: N.N. - Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer, Aageboden aan drs. P.Th.J. Kuyer, archivaris van 's-Hertogenbosch, bij zijn pensionering.
7-3500: N.N. - Het Lijdensaltaar in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
7-3477: N.N. - Negen schoten met grof canon; Bossche oorlogsdagboeken 1629, 1794, 1944, s-Hertogenboschboek 9; Verzameld en ingeleid door drs. Coen Free.
7-3482: N.N. - Stadspijpers 's-Hertogenbosch.
7-3485: N.N. - Zingende kathedraal; Manifestaties ter gelegenheid van 700 jaar koorzang in de kathedraal te 's-Hertogenbosch, juni - september 1974; Liturgievieringen, tentoonstellingen, concerten; programma-catalogus.
7-3486: N.N. - Kleine kroniek van de Bossche-Betuwe Kring (1948-1988); Ontmoeting en gesprek.
7-3577: N.N. - Bossche bouwstenen, deel II.
7-3558: N.N. - De fraeye historie van het clooster van de susteren ten Orten tShertogenbossche en teen en tander van tien jaer gheselleleven, Geschiedenis van de Sociëteit / Geschiedenis van het Corps.
7-3517: N.N. - Verzameling van Oorkonden betrekkelijk het Beleg van 's Hertogenbosch in den jare 1629; Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant; Vierde Stuk: Stukken berustende in het Rijks Archief te Brussel en in het Provinciaal Archief te Utrecht.
7-3188: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 6, 1940-1941.
7-3191: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Den Bosch; Jaargang 1933.
7-3192: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom 's-Bosch; Jaargang 1934.
7-3353: N.N. - Een eeuw zorg voor Elckerlijc 1902-2002, [Bij gelegenheid van 100 jaar Elkerliek Ziekenhuis in Helmond].
7-3354: N.N. - Een eeuw zorg voor Elckerlijc 1902-2002, [Bij gelegenheid van 100 jaar Elkerliek Ziekenhuis in Helmond].
7-3357: N.N. - Hilvarenbeek van de hak op de tak, Historisch fotoboek, aangeboden door de Raiffeisen-Boerenleenbank Hilvarenbeek bij gelegenheid van haar zestig jarig bestaansfeest.
7-3361: N.N. - 1000 jaar Herten, 968-1968.
7-3164: N.N. - Collectio Epistolarium Pastoralium, Decretorum aliorumque Documentorum, quae ad Illmis ac Revmis Dnis Wilhelmo van de Ven et Arnoldo Francisco Diepen, Episcopis Buscoducensibus, publicatra fuerunt annis 1914-1928 [teksten in Latijn en in Nederlands].
7-3169: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1912; Nos. 1-43 / Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over 1912, Nos. 1-170.
7-3173: N.N. - Provinciaalblad van Noord-Brabant, over 1881; No. 1-39 [+ Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz., van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, vervat in het Bijblad over 1881, No. 1-123].
7-3174: N.N. - Register op De Brabantse Leeuw, Jaargangen 1-25, 1952-1976.
7-3175: N.N. - De Brabantse Leeuw; 28e Jaargang, 1979 + 29e Jaargang, 1980, Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Provinciaal Genootschapvan Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
7-3177: N.N. - De Brabantse Leeuw; 32e Jaargang, 1983 + 33e Jaargang, 1984, Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap (Provinciaal Genootschapvan Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant).
7-3180: N.N. - Taxandria; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde; Negende Jaargang.
7-3181: N.N. - Taxandria; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde; Tiende Jaargang.
7-3182: N.N. - Taxandria; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde; Tiende Jaargang.
7-3185: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 5, 1939-1940 [Aflevering 4, p. 97-128, ontbreekt].
7-3187: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 4, 1938-1939.
7-759: N.N. - Meys' Handleiding der Grieksche en Romeinsche mythologie, Herzien door J.W. van Heeswijk.
8-1646: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 10 (1934), nummer 9 (september).
3-2431: N.N. - Over het onderricht in den Catechismus voor kinderen die tot de Eerste H. Communie worden voorbereid.
14-78: N.N. - Kurt Reuber Zeichnungen [portfolio with 20 drawings, 2 Madonna's u.a. Stalingrad-Madonna, und 18 portraits, all from 1942-1943].
5-587: N.N. - Preces Quodtidianae juventuti tricoronatae in streneam oblatae.
9-1557: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index to subjects / Index du matières, to Volumes / des Tomes I-VII, and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par P.J. Bearman.
8-1643: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 11 (november).
9-3081: N.N. - Henriëtte Pessers; Werk uit de jaren dertig [Tentoonstellingscatalogus].
9-3091: N.N. - Le surréalisme au service de la Révolution; Collection complète (nos 1 à 6, juillet 1930 à mai 1933; facsimile).
8-1642: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 10 (october).
1-2280: N.N. - Maria et Ecclesia; acta congressus mariologici-mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, Vol. VIII: Maria et vita ecclesiae eucharistica.
6-855: N.N. - Jaarboek 2004, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (53ste jaargang).
6-854: N.N. - Jaarboek 2003, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (52ste jaargang).
6-853: N.N. - Jaarboek 2001, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (50ste jaargang).
6-852: N.N. - Jaarboek 2000, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (49ste jaargang).
6-851: N.N. - Jaarboek 1999, Van de oud-leerlingenbond Sint-Jozefcollege Turnhout (48ste jaargang).
3-2567: N.N. - Den Roomschen Catechismus, ofte Het kort begrijp van het Christen en Catholijck Geloof; Uyt-ghegeven door 't bevel van het H. algemeen Concilie van Trenten; In het Neder-duytsch vertaelt door Hr. en Mr. W. Foppens.
3-2566: F. C. M. R. - Christelijke Onderwyzing, of Verklaring en uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in Vyf Deelen en een-en-veertig lessen; Voor de kathlyke Jonkheyd van het Aertsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
8-1641: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 8-9 (augustus-september).
8-1637: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 2-3 (februari-maart).
2-1330: N.N. - Die Ursprünge der Christlicher Kunst.
7-3060: N.N. - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen; Deel 4 (S t/m Z).
8-50: N.N. - Ex Officina; Bulletin van de Vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek; 10de jaargang 1993 (publ. 1997), Tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 27 juni - 5 september 1997.
8-497: N.N. - 100 Jahre Insel Verlag 1899-1999; Begleitbuch zur Ausstellung.
7-620: N.N. - Everyday life in ancient times; Highlights of the beginnings of western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome [Reprinted from the National Geographic Magazine], With 125 illustrations, 120 paintings by H.M. Herget .
6-015: N.N. - LMU 1972 Yearbook; Loyola-Marymount.
8-495: N.N. - 1674-1940: Joodse pers in de Nederlanden en in Duitsland / Jüdische Presse in den Niederlanden undin Deutschland.
7-1216: N.N. - Fragmenten; Uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken.
6-848: N.N. - Sint Willebrord, Apostel van de Nederlanden, Patroon van Berchem, Onthulling en inzegening van het Willebrord-monument te Berchem 23 september 1962; Gedenkboek.
6-845: N.N. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
2-176: N.N. - Franciscaansch leven, Eeuwfeestnummer 1226-1926.
1-1890: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Zevende deel.
6-837: N.N. - Begijnhof Oudenaarde.
8-1634: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 8 (1932), nummer 12 (december).

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

5/30