Antiquariaat De Salamander
De Paal 150, 1351 JK Almere, The Netherlands. Tel.: +31 (0)36-5216615            Email: de.salamander@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
S-03597: ONBEKEND - Art deco mapomslag met 16 fotos van Haarlem 1910 getint blauw/bruin
S-05078: ONBEKEND - De schoolverwoesting in Belgie 1844-1908
S-05494: ONBEKEND - Geschiedenis van het Asyl Steenbeek en iets over andere inrigtingen tot opbeuring van boetvaardigen in Nederland
S-08751: ONBEKEND - The illustrated family christian almanac for the United States for the year of our lord and saviour Jesus Christ 1858
S-12857: ONBEKEND - La marine et les colonies : commerce
S-08324: ONBEKEND - Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland
S-10191: ONBEKEND - Gids voor Winterswijk
S-01531: ONBEKEND - Rapport adresse a Son Ex. Le ministre de l'interieur, comte de l'empire sur les ouvrages envoyes au concours sur le croup
S-08172: ONBEKEND - Horta 17-1-1973 15-4-1973 tentoonstellingscatalogus
S-08375: ONBEKEND - Jean Amado
S-09534: ONBEKEND - La cabinet des Poincons de L'imprimerie Nationale
S-09521: ONBEKEND - Ich kann nicht schweigen
S-06545: ONBEKEND - J'accuse ! Aus den Aufzeichnungen eines feldgrauen Akademikers
S-10706: ONBEKEND - Vlijt gedijt
S-09529: ONBEKEND - The new laws of the Indies for the good treatment and preservation of the Indians promulgated by the emperor Charles the fifth 1542-1543. A facsimile reprint of the original Spanish edition
S-06376: ONBEKEND - Two hundred and fifty views North Wales
S-08133: ONBEKEND - Table historique de la guerre de la revolucion de France depuis son commencement en 1792, jusqu'a la fin de 1794 accompagne d'un atlas militaire Tome second
S-01692: ONBEKEND - La Meuse
S-10100: ONBEKEND - Beschrijving der schilderijen en teekeningen, in het Museum Fodor
S-13915: ONBEKEND - Dommer van Poldersveldt (Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt: niet in titel vermeld)
S-10395: ONBEKEND - Verslag van den Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlandsch-Indie over den jaren 1937,1938,1939,1940
S-07588: ONBEKEND - Hamburgisches Kunstler-Lexikon. Erster Band: Die bildenden Kunstler
S-09192: ONBEKEND - Keuren, Ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten van de heerlijkheid Nieukoop en Noorden
S-09764: ONBEKEND - Nordens Järnvägar 1974
S-10281: ONBEKEND - (Entre Parentheses) juillet - septembre 1992. Exemplaar nr. 19 van 50
S-01131: ONBEKEND - Les secrets de la nature par e camapne
S-10099: ONBEKEND - Beschrijving der schilderijen, teekeningen, prenten, prentwerken en boeken, in het Museum Fodor
S-01207: ONBEKEND - Catalogue de Meubles de Bureau. Bureaux Plats et a Volets. Classeurs, Bibliotheques, Fauteuils, etc.
S-08545: ONBEKEND - La vie dees saints illustree pour chaque jour de l'annee
S-12643: ONBEKEND - Hoe is het in het Carlton Hotel
S-10754: ONBEKEND - Paper cut in China,Facial Make-up of Peking Opera.
S-09456: ONBEKEND - Notice publiee par Lombard, Odier & Cie a l'occasion du 125me Anniversaire de la fondation de leur maison Geneve 1798-1923
S-00645: ONBEKEND - El Ricettario del L'arte, et universita de Medici, et spetiali della Citta di Firenze ( Florence 1550)
S-10406: ONBEKEND - Don Camillo Peppone eil crocifisso che parla. 70 immagini per raccontare la finzione che diventa realtà.
S-08670: ONBEKEND - Rapports sur la Marchedu service des antiquites de 1899 a 1910
S-08752: ONBEKEND - Le Mercure Hollandais. Contenant les choses les plus remarquables de toute la Terre. Arrivees en l'an 1675 jusqu a l'an 1676 et sur tout dans les guerres de France, Almagne & Hollande
S-05947: ONBEKEND - Exlibris verzameling van
S-06236: ONBEKEND - Het Britsche Rijk in Oorlog. Veld-maarschalk Sir Douglas Haig in commando van de Britsche legers aan het Westelijk Front - Vloeiboek
S-10130: ONBEKEND - "Statuten en reglement van de ""Vereeniging Koninginnedag te Haarlem"""
S-06191: ONBEKEND - Album Mille et une nuits
S-05827: ONBEKEND - Tablaeuax Ancienes.Pastels - Dessins - Gouaches Objets d'Art d' Extreme -Orient. Objets d'art et d'ameublement du XVIIe et XVIIIe Siecle Sculptures-Bronzes. Siges et Meubles importantes tapisseries Tapis d'Orient, de la Chine et de la Savonnerie
S-13914: ONBEKEND - Dommer van Poldersveldt (Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt: niet in titel vermeld)
S-09665: ONBEKEND - Almanak van het Leidsche studenten-corps voor 1899
S-06546: ONBEKEND - J'accuse ! Aus den Aufzeichnungen eines feldgrauen Akademikers
S-10738: ONBEKEND - Le Livre qu'il ne faut pas faire lire.
S-08631: ONBEKEND - Rapport der commissie benoemd, tot onderzoek van de wettigheid of onwettigheid der tienden ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland ingebragt, op den 29 october 1795, met de bylagen
S-08633: ONBEKEND - Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie Zuid-Holland voor he jaar 1845
S-10290: ONBEKEND - De haven van Amsterdam 1907
S-08554: ONBEKEND - Verzameling van gezelschaps-leideren. Bijeenvergaderd ten dienste van den Beschaafden stand
S-03035: ONBEKEND - A Flight of Butterflies
S-09980: ONBEKEND - Feestviering ter herinnering van den akademischen leeftijd, gehouden in 's Gravenhage 23-24 Juli 1828. (Leidse Universiteit)
S-03339: ONBEKEND - Het Vrij Nederlandsch Liedboek 1 april 1944. Uitgegeven in Bezet Nederland
S-10956: ONBEKEND - Rapport der hood-ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 10e en 8e district, omtrent eene verbetering van de bestaande Keulsche Vaart, van Amsterdam -
S-12204: ONBEKEND - Het Orakel Der Orakelen, Of de nieuwste Voorseggingen: Behelsende het Merg van alle merk-weerdige Politijkke-Staats-en Ooorlogs-Saken, van de meeste Hoven, Landen en Republijken van Europa, voornamelijk van Holland, Engeland, en Vrankrijk
S-09549: ONBEKEND - Franz Schubert. Complete chamber music for pianoforte and strings
S-10964: ONBEKEND - Papiers et correspondance de la famille imperiale, tome premier 1
S-10042: ONBEKEND - Zee-tafereelen. Vier schetsen uit den vreemde. Uit het hoge Duitsch.
S-10957: ONBEKEND - Rapport der hood-ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 5e en 8e district, omtrent nader onderzoek van het ontwerp van een kanaal, door de Geldersche Vallei
S-09548: ONBEKEND - Handmade: The Timeless Character of Classic Craftmanship 
S-03560: ONBEKEND - Le Pitture del Quartiere di Papa Leone
S-02828: ONBEKEND - Rang- und Quartier-Liste der königlich Preussischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1897
S-10462: ONBEKEND - Conferentie te Bretton Woods. Juli 1944 . Verslag van de Nederlandsche delegatie
S-03571: ONBEKEND - Lettergeschenk
S-03971: ONBEKEND - Lycee de Garcons Le Havre 1913-1914
S-04788: ONBEKEND - De marsch van de tien teddy beertjes
S-09662: ONBEKEND - Almanak van het Leidsche studenten-corps voor 1865
S-04227: ONBEKEND - Schets der oude aardrijkskunde, een leer- en handboek
S-08437: ONBEKEND - Les Poincons de garantie internationaux pour l'argent
S-06238: ONBEKEND - Meet me Rencontre(s) Encontre-me Sobre mi
S-01998: ONBEKEND - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne
S-08749: ONBEKEND - The Christian Almanack, for the year of our Lord and Saviour Jesus Christ 1823
S-07273: ONBEKEND - Levensschetsen van merkwaardige, meest Friesche mannen en vrouwen uitgegeven door het departement Leeuwarden der maatschappij: tot nut van 't algemeen in twee stukjes
S-07232: ONBEKEND - Weesinrichting te Neerbosch
S-07813: ONBEKEND - Extrait des memoires de M. le Duc de Rovigo concernant la catastrophe de M. de duc D' Enghien
S-08322: ONBEKEND - Schut- en schouwreglement voor het vrijdom Orthen, jurisdictie der stad 's-Hertogenbosch
S-05362: ONBEKEND - Lijst der leden van de maatschappij tot nut van 't algemeen 1923
S-01806: ONBEKEND - Hui, die hummel. Bilder von Berta Hummel mit begleitenden gedichten
S-09683: ONBEKEND - Comité international Olympique
S-10047: ONBEKEND - De Rijn Van Arnhem Tot Zijn Oorsprong. Met gravuren.
S-13405: ONBEKEND - Ordonnantie van de bedelarye waer in begrepen is hoese haer hebben te dragen. die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders, een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen (Leidsche facsmile-uitgaven III)
S-13413: ONBEKEND - Wat onze Marine in den oorlogstijd heeft gedaan en wat ons volk thans moet doen.
S-11839: ONDAATJE, MICHAEL - Handwritting.
S-16494: DE NEDERLANDSE ONDERZEEDIENST - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.,
S-17226: HUIZENGE-ONNEKES, E. J. AND DIJKSTRA, J. - Het boek van Trijntje Soldaats
S-16176: GROTENHUIS VAN ONSTEIN, VINCIANE VAN - Diamond Divas.
S-13492: GROTENHUIS VAN ONSTEIN, VINCIANE VAN - Diamond Divas
S-15828: VERENIGING VAN RECLAME-ONTWERPERS EN ILLUSTRATORS - VRI-boek 2 / The Second VRI-Book / Le second livre de la VRI [Vereniging van Reclame-ontwerpers en Illustrators]
S-06472: ONVLEE, CLAUDE - Ontvoering van de winkelbediende
S-17415: ONZINGA, M. D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal. With English summaries
S-17052: OORDT, J. W. G. VAN - Plato and the Times he Lived in
S-16853: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Processen No. 2: Van Genechten
S-18059: AUSTINUS AND OORT, J. VAN - Augustinus' Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document.
S-08050: OORTHUYS, CAS - Amsterdam onze hoofdstad
S-02190: OOSTDIJK, D. - Karl Shapiro and Poetry. A magazine of Verse (1950-1955)
S-09888: OOSTERBAAN, J.C., ROEST. F.C., MAY, KARL - Karl May, de verschreven schrijver - De bewerking en receptie van de Karl May boeken in Nederland. 
S-09895: OOSTERBAAN, J.C. - Karl May - Boeken zoeken in alle hoeken. De 21 zeldzaamste in Nederland.
S-09889: OOSTERBAAN, J. C. - Karl May. Een ketting van boeken.
S-09890: OOSTERBAAN, J.C., ROEST. F.C. - Karl May`s Bonanza van Boeken bij Becht 
S-17731: OOSTERHOUT, M.G. E.A. - Pax Groningana. 204 oarkonden ut it Grinzer Gemeente - archyf oer de forhalding Grins-Fryslan yn de fyftjinde ieu utjown
S-13930: OOSTERHOUT, M.G. E.A. - Pax Groningana. 204 oarkonden ut it Grinzer Gemeente - archyf oer de forhalding Grins-Fryslan yn de fyftjinde ieu utjown
S-17020: OOSTERMAN, J. B. - De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden± overlevering en functie met bijzondere aandacht voor producktie en receptie in Brugge (1380-1450) Deel 1: Studie Deel 2: Repertorium
S-17337: OOSTING, J. B., FONTAINE, J. LA AND WERUMEUS BUNING, J. W. F. - De krekel en de mier en andere fabels van Jean la Fontaine. Geïllustreerd door Jeanne Bieruma Oosting (numbered: 721/1000 signed)
S-08738: OOSTRA, MAGRIET - Sjoerd de Vries. Op het scherp van de snede - Op 'n skerpsten - On the cutting edge
S-11326: OPGENOORTH, ERNST - "Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation ; [Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr. : XXIV] "
S-09083: OPIE, R. - Remember when. A nostalgic trip through the consumer era
S-02097: OPPE, P. - Catalogue of an exhibition of drawings and paintings by Alexander Cozens
S-08972: OPPE, A. P. - The drawings of Paul and Thomas Sandby in the collection of His Majesty the King at Windsor Castle
S-07480: OPPE, A. P. - The drawings of William Hogarth
S-11440: OPPEN, W.K. VAN - Nederlandse nieuwe kerken
S-11439: OPPEN, W.K. VAN - Nederlandse nieuwe kerken
S-12093: PHILLIPS OPPENHEIM, E. - The Profiteers
S-11472: OPPENHEIM, JANET - Shattered Nerves: Doctors, Patients, and Depression in Victorian England
S-11814: ARISTOTLE. OPPENRAAIJ,AAFKE M.I.VAN. - Aristotle De Animalibus. Michael Scot's Arabic-Latin Translation. Part II: Books XI-XIV: Parts of Animals.
S-17742: OPPERMANN, O - Fontes Egmundenses
S-11591: SAINT OPTATUS (BISHOP OF MILEVE) & MARK J. EDWARDS - Optatus, Against the Donatists
S-09816: OPZOOMER, C.W. - De gevoelsleer van dr. J.J. van Oosterzee
S-15969: ORANJEVERENIGING - Een eeuw dorpsleven. Zunderdorp 1898-1998
S-13605: PHILIP E. ORBANES - Monopoly The Worlds most famous game
S-01090: ORBELL, J. - From Cape to Cape. The history of Lyle shipping
S-13094: J.J. ORCHARD - Equestrian Bridle-Harness Ornaments. Ivories form Nimrud (1949-1963) Fascicule I, part 2
S-07704: OREN, E. D. - The Nothern cemetry of Beth Shan
S-16931: ORGANISATION - X-a Nederlanda Esperanto-Kongreso en Amsterdamo, Paskon 1938
S-17747: ORIEUX, J. - Das Leben des voltaire (2 volumes complete)
S-03940: ORLERS, J. J. & HAESTENS, H. V. - Den Nassauschen Lauren-Crans
S-13573: ORMOND, RICHARD AND CAROL BLACKETT-ORD - Franz Xaver Winterhalter and the Courts of Europe: 1830-1870
S-00889: ORMOND, R. (PREFACE) - Armada 1588-1988 An International exhibition to commemorate the Spanish armada
S-06306: ORTENBURGER, R. - Vienna Regulators and related Clocks
S-09081: OS, HENK VAN - The way to heaven. Relic veneration in the Middle Ages
S-01880: OS, H. VAN - Gebed en schoonheid. Schatten van prive-devotie in Europa 1300-1500
S-10611: OSBORN, HAROLD - The Oxford Companion to the decorative arts
S-07534: OSLEY, A.S. - Mercator. A monograph on the lettering of maps, etc. in the 16th century Netherlands with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris
S-17824: OSORII, IOANNIS - Conciones in Quinque Tomos Distinctae editio pstrema a mendis repurgata. Permissu Superiorum
S-12809: S.F. VAN OSS - American Railroads as Investments, a handbook for investors in American Railroad securities
S-18127: OSTEN, E. VON DER AND NACY, J-L. - Die Anbetung: Dekonstruktion des Christentums Vol 1 and 2
S-01269: OSTENDORF, R. - Dampfturbinen-Lokomotiven. Die Entwicklungsgeschichte einer vergangen Dampflokomotiv-Sonderbauart
S-17354: OSTERWOLD, T. - Das Goldene Zeitalter. Die Geschichte des Goldes vom Mittelalter zur Gegenwart.
S-00185: OSTINI, F. VON E.A. - Hundert Meister gegenwart in Farbiger wiedergabe
S-16342: OSTY, E. (DIRECTEUR DE L'INSTITUT) - Revue Métapsychique. N° 1. Janvier-Fevrier 1936.
S-01443: OSWALD, W. - Deutsche Autos 1925-1975
S-16202: OSWALT, P., AND ULBRICHT, J. - Bauhaus conflicts, 1919-2009 : controversies and counterparts.
S-16204: OSWALT, P., AND ULBRICHT, J. - Bauhaus conflicts, 1919-2009 : controversies and counterparts.
S-02840: OTERO, R. - Forever Picasso. An Intimate Look at His Last Years
S-15642: OTTE, H. - Handbuch der kirchlichen Kunst=Archäologie des deutschen Mittelalters. Dritte umgearb. Aufl.
S-09572: OTTEN, KARL - Prosa judischer Dichter
S-01915: OTTENJANN, H. - Die Bokeler Muhle im Museumdorf zu Cloppenburg
S-09996: OTTERLOO, S. VAN - Beknopte motorkennis (4e druk)
S-17496: OTTERNESS, T. - The Tables
S-16441: OTTERSPEER, W. - De wiekslag van hun geest : de Leidse universiteit in de negentiende eeuw
S-08620: OTTIN, MERRY - Land of Emperors and Sultans. The forgotten cultures of Asia minor
S-13765: OTTLEY, GEORGE - A Bibliography of British Railway History + Supplement, 2 volumes
S-08307: DICKE, OTTO EN BOUWMA, HANS - Noem haar lichaam bij de naam
S-00182: OTTO, P. - Runge Caspar David Friedrich. Het jaar en de dag
S-08810: OTTO, W. - Bij den haard. Sprookjes en vertellingen
S-06947: OTTOMEYER, H. UND LAUFER, U. - Biedermeiers gluck und ende-die gestorte Idylle 1815-1848
S-00768: OTTOMEYER, H. ( HERAUSG. ) - Biedermeiers Gluck und Ende- die gestorte Idylle 1815-1848
S-05847: OUD, J. J. P. - Het Witte Dorp. Oud-Mathesse 1923-1987
S-14641: OUD, HANS - J.J.P. Oud. Architect 1890-1963. Feiten en herinneringen gerangschikt
S-17656: GEER VAN OUDEGEIN, JHR. J.J. DE - Het oude Trecht. De oorsprong der stad Utrecht. Uit de oorspronkelijke bronnen beschreven. Met 4 Platen en 2 Kaarten.
S-05930: OUDEMANS, J. TH. - De Nederlandsche insecten
S-01432: OUDEN, A. VAN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland. Van 1840 tot heden (1994)
S-07170: ARNHEMSCH GENOOTSCHAP VAN OUDHEIDKUNDE. - Arnhem zeven eeuwen stad, officieel gedenkboek uitgegeven in opdracht van het Arnhemsch genootschap van oudheidkunde met medewerking van het Herdenkingscomité
S-15640: OUDIN, J. - Archéologie chrétienne, religieuse, civile et militaire. 3e éd
S-09708: OUTERBRIDGE, D.E. - Without Makeup: Liv Ullmann, a Photo-Biography
S-01061: OUWEJAN, R. J. - Zaens Skoon
S-03865: OUWENS, K. - Van de verliezer & de lichtbron
S-05132: OVASON, D. - The secret architecture of our Nation's Capital
S-13003: OVERDIEP, G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee
S-17045: OVERESCH, M. AND SAAL, F. W. - Die Weimarer Republik. Eine Tageschronik der Politik - Wirtschaft - Kultur
S-13393: OVERHOFF, JULIUS - Stegreif im Sommer, gedichte
S-13224: JUDITH A. OVERMIER & JOHN EDWARD SENIOR - Books and Manuscripts of The Bakken
S-13077: OVIDIUS (EDIDIT W.S. ANDERSON) - Methemorphoses. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum teubneriana)
S-12002: OVR - Verslagen en mededeelingen deel I. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
S-12003: OVR - Verslagen en mededeelingen deel VI. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
S-12004: OVR - Verslagen en mededeelingen deel VIII. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
S-12005: OVR - Verslagen en mededeelingen deel IX. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
S-15510: OWEN, C. A. - "Pilgrimage and Storytelling in the Canterbury Tales: The Dialectic of ""Ernest"" and ""Game"
S-17292: LADY MORGAN AND OWENSON, S. - Mémoires sur la vie et le siècle de Salvator Rosa (2 vols bound in 1)
S-00279: OZ, T. - Turkish Ceramics. 75 Plates, 144 drawings (85 coloured )
S-15479: OZINGA, M. D. - Protestantsche kerken hier te lande gesticht 1596-1793. Onderzoek naar hun bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis.
S-17623: OZINGA, M. D. - De Protestantsche Kerkenbouw in Nederland van Hervorming tot Franschen tijd
S-16356: TERBURG O.P., C.A. - Het Innerlijke Leven
S-09855: SALEMANS, J.P. EN SCHAARS, F.A.M. - Alfabetische concordanties van Vroegnieuwnederlandse grammaticale geschriften
S-08869: KRONHAUSEN, P. EN E. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten
S-09877: BELAEN, J.P. EN ANDEREN - Kunstenaars uit het Tieltse
S-12116: ROUFFAER, G.P. EN MULLER, W.C. - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal, land en volkenkunde van Ned.- Indië en het Indisch Genootschap.
S-15764: PUYPE, J.P. EN A.A. WIEKART - Van Maurtis naar Munster, Tactiek en triomf van het Staatse leger
S-05393: STAPEL, P. EN KONING, J. J. A. DE - Leerboek voor de politie 1935 Deel III
S-08453: SCARPELLINI. P. (CURA) - Il Collegio del Cambio in Perugia
S-04861: PAWLIK, H. P. EN SLEZAK, J. O. - Wiener Strassenbahnpanorama. Bilder aus der Zeit von 1865 bis 1982
S-07824: RIJNTJESM G. J. P. (RED.) - Sijbe Budde Fotograaf Typograaf
S-14299: BOTERMAN, J.P. EN HUBREGTSE, S. - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920 met een inleiding van Jan P. Boterman
S-09953: SARASIN, P. EN F. - Die Süsswasser-Mollusken von Celebes.
S-05394: STAPEL, P. EN KONING, J. J. A. DE - Leerboek voor de politie 1935 Deel II
S-05395: STAPEL, P. EN KONING, J. J. A. DE - Leerboek voor de politie 1935 Deel I
S-09686: MEINHOLD, P. EN MERIAN, M. - Die bilder zur bibel
S-00512: MACCUBBIN, R. P. EN HAMILTON-PHILLIPS, M. - The Age of William III & Mary II. Power, politics and patronage 1688-1702
S-08340: SCHERMER, P. EN VRIES, H. DE - Lautremont in Nederland Deel 1 en 2
S-10622: DUJARDIN, P. EN MOMMENS, A. - Moeders, godinnen en sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk.
S-00933: GALANTE, P. EN SILIANOFF, E. - Last witness in the bunker
S-00551: CAILLER, P. EN DAREL, H. - Catalogue illustre de l' oeuvre grave et lithographie de Maurice Barraud
S-08533: JANKOWSKI P. - Cette vilaine affaire Stavisky
S-17237: PAALEN, W. AND OTHERS - Medium - Communication Surrealiste Numero 1 + 2
S-13362: PAALTJENS, PIET - Sanglots et Sourires. Poèsies de Piet Paaltjens. Traduites du Hollandais par F.L.A. De Jagher. D'après la cinquième édition.
S-04947: PAAP, W.A. - De Kapelaan van Liestermonde
S-01789: PAARDEKOOPER, J. - Theater aan de Ijssel. Een geschiedenis van de Deventer Schouwburg
S-04621: PAASMAN, B. EA - J. F. Martinet. Een Zuphens filosoof in de achttiende eeuw
S-12764: PAASSEN, C. VAN - The Classical Tradition of Geography (gesigneerd met opdracht)
S-13178: HANNEKE PAAUWE & TONY LE DUC - Colofon F (ABC 2004 Antwerpen)
S-14789: PACE, A. - Benjamin Franklin and Italy, Philadelphia. Memoirs, v. 47
S-15505: PACHT, O. - Van Eyck. Die Begründer der altniederländischen Malerei
S-14679: PACKARD, V. - The Waste Makers
S-14659: DAVID PACKARD - The HP Way: How Bill Hewlett and I Built Our Company (Collins Business Essentials)
S-15938: PACKER, W. - The art of Vogue covers 1909 1940.
S-13781: BÉGUERIE-DE PAEPE & PHILIPPE LORENTZ - Grünewald et le retable d'Issenheim. Regards sur un chef-d'oeuvre.
S-09530: PAGANO, MARIO - Gli Antichi Ercolanesi. Antropologia, Societa, Economia
S-16724: PAGDEN, A. - The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe  (Ideas in context)
S-13637: PAGE, N. - Robot titans of Gotham, the spider a master of men
S-06928: PAGE, M. AND INGPEN, R. - The making of Australians
S-04865: TREAT PAINE, R. AND SOPER, A. - The Art and Architecture of Japan
S-06167: PAINTER, G. D. - Marcel Proust in two volumes
S-17541: PAINTER, G. D. AND CHRASTEK, D. B. - Printing in Czechoslovakia in the fifteenth Century / Knihtisk V Ceskoslovensku V 15. Stoleti.
S-03810: PEDRO DE PAIOL - Arte hispanico de la epoca visigoda
S-14323: PAL, DRESCHER - REGI MAGYAR GYERMEKKONYVEK 1538-1875
S-09382: PALAGIA, OLGA - The Pediment of Parthenon
S-09383: PALAGIA, OLGA - The Pediment of Parthenon
S-09684: PALLEY, R. - The porcelain art of Edward Marshall Boehm
S-00331: PALM, J. PH. DE (RED. ) - Encyclopedie van de Nederlanse Antillen
S-14351: PALM, CRESSY. - Pitschi-Tröpfchen.
S-07513: PALMER, H. - Kleines A-B-C der Druckerei
S-06809: PALMER, S. AND WALLIS, S. - A War in Words
S-09587: PALSSON, M. - Dogbook
S-11150: PAN, JOSHUA JIH - J. J. Pan and Partners - Sustainability, Professionalism, Discourse. (The master architect series IV)
S-06087: PANASSIE, H. - Les Rois du Jazz . Partie premiere et deuxieme
S-11999: PANDIT, M.P. - Dynamics of Yoga
S-02722: SOO PANG, EUL - In Pursuit of Honor and Power. Noblemen of The Southern Cross in Nineteeth-Century Brazil
S-16076: PANOFSKY, E. - Die Ideologischen Vorläufer des Rolls-Royce-Kühlers & Stil und Medium im Film.
S-14507: PANULA, MIRJA AND JÄRVINEN, SEPPO - kekkamu
S-08273: PAPAIOANNOU, KOSTAS - Griechische Kunst
S-04152: PAPAIOANNOU, KOSTAS - L´ideologie froide
S-11136: PAPART, MAX - Max Papart. Auserlesene Werke (Nieuwstaat nog geasealed!)
S-03146: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - Houtsnijwerk
S-14700: PAPOT, E.J.C. - Tussen twijfel en geloof, het politieke leven van Eugene McCarthy. 
S-10710: RIS-PAQUOT - Dictionnaire encyclopedique des Marques & Monogrammes. Chiffres, lettres initiales, signes figuratifs etc.
S-11006: PARANAVITANA, K.D.  - Land for money: Dutch land registration in Sri Lanka (isbn 955-96201-1-8)
S-12901: PARIDAENS,D.J.M.W. & VERREST. - Internationaal strafrecht. Tekst en commentaar. 4e dr.
S-16466: PARIS, G. - Pagan meditations the worlds of Aphrodite, Artemis, and Hestia
S-15184: COMTE DE PARIS, H. - Les Rois de France et le Sacre
S-12396: PARIS, ALAIN - Dictionnaire des interpretes et De Línterpretation Musicale Au Xxe Siecle
S-12724: PARK, KATHARINE - Doctors and medicine in early renaissance Florence
S-07495: PARKER, DAVID - The Making of French Absolutism
S-07754: PARKER, J. H. - An introduction to the study of Gothic Architecture
S-11864: PARKER, R.A.C. - Struggle for survival. The history of the second world war.
S-17673: PARKER, M. M. - Calligraphy. A practical handbook for the beginner.
S-15222: PARKER, G. - Empire, War and Faith in early modern Europe
S-00212: PARKER, G. (EDITED ) - The Cambridge Illustrated History of Warface. The Triumph of teh West
S-03199: PARKER, D. ( PHOTOGRAPHS ) - Broken images. The Figured Landscape of Nazca
S-07669: PARKES, J. - The Jew in the medieval community
S-14785: ETHEL M. PARKINSON AND AUDREY E. LUMB (EDITORS) - Catalogue of Medical Books in Manchester University Library, 1480-1700
S-12996: PARKINSON, E.M. & LUMB, A.E. - Catalogue of Medical Books in Manchester University Library 1480-1700
S-11279: "FRANCIS PARKMAN;FRANCIS PARKMAN, JR." - Pioneers of France in the New World
S-04760: PARRINDER, G. - Mysticism in the World's religions
S-12452: PARRINDER, GEOFFREY - Avatar and Incarnation
S-04685: PARRIS, L. - Pre-Raphaelite Papers
S-01176: PARS, H. - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie
S-07525: PARTINGTON, JOHN. S. - The Wellsian: Selected Essays on H.G. Wells
S-08473: PARTON, ANTHONY - Mikhail Larionov and the Russian Avant-Garde
S-15877: MARÉCHAUX PASCAL, CHAMPAULT DOMINIQUE - Yemen
S-15633: PASCAL, J. B. E. - nstitutions de l'art chrétien pour l'intélligence et l'exécution des sujets religieux ou Documents puisées aux sources de l'Ecriture Sainte, de la tradition catholique des légendes et des attributs - sous le point de vue de la peinture, de la sculpture et de la gravure
S-14792: PASCAL, BLAISE - Lettres écrites à un provincial, précédées d'un essai sur les Provinciales et sur le style de Pascal.
S-17134: PASKALEVA, K. - Icons from Bulgaria
S-09100: PASKALEVA, K. - Icons from Bulgaria
S-12432: PASSARGE, SIEGFRIED - Südafrika. Einde Landes- Volke- und Wirtschaftskunde
S-12437: ROGER PASSERON - Picasso
S-15403: PASSINI, J. - Le chemin de Saint-Jacques: itinéraires et lieux habités (premier edit. Francais)
S-04265: PASTIELS, P. - Gares d'antan
S-17253: PASZTOR, E. - Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest Museum of Applied Arts
S-01375: PATER, A. D. - Inleidend onderzoek naar het dynamisch gedrag van spoorstaven
S-04304: PATER, W. - Imaginaire portretten
S-09556: PATERSON, GERALD - The European patent system. The law and practice of the European patent convention
S-17530: MUSSET-PATHAY, V. D. - Abrégé de l'histoire grecque: depuis son origine jusqu'à la réduction de la Grece-
S-13724: PIERRE PATIN - La traction electric et Diesel-Electrique
S-11103: RUSSELL PATTERSON, ALEX CHUN (ED) - Top Hats and Flappers: Top Hats & Flappers
S-10630: PATTERSON, JERRY E. - Fifth Avenue the Best Address
S-11411: MIJKSENAAR, PAUL (TOTAL DESIGN) EN ESTHER VERDONK (ENGELSE VERDONK ONTWERPERS) (SAMENSTELLING EN ONTWERP), TJEERD FREDERIKSE (FOTO'S) - Nooit bij stil gestaan+ industriele-vormgeving-aan-de-basis
S-14670: RAND PAUL - The Tea party goes to washington
S-10251: VALERY, PAUL EN FORT, P - Vers et Prose 1928-1930. Premier tome avril-mai-juin 1928. Deuxième tome juillet-août-septembre 1928. 
S-10128: KRAUSE, KARL CHRISTIAN FRIEDRICH ,HOHLFELD, PAUL EN WÜNSCHE, AUGUST - "Vorlesungen ""uber synthetische Logik nach Principien des Systems der Philosophie"
S-17838: MARGARETE LOCHBRUNNER-PAULENBACH - Dantes Weg durch die drei Seelenreiche
S-18033: PAULER, R. - Karl der Große: Der Weg zur Kaiserkrönung 
S-14271: EDITÉ PAR PAULIN - Revue rétrospective ou Archives secrètes du dernier gouvernement 1830-1848 - complet des 31 numeros
S-04870: PAULINYI, A. UND TROITZSCH, U. - Propylaen Technik Geschichte. Mechanisierung und Maschinisierung 1600-1840
S-16795: PAULISSEN, M.H.P.J. (REDACTIE) - Oost-Java, Gedenkboek Der 4e Infanterie-Brigade
S-10415: MUSEA DE ARTE MODERNA SAO PAULO - Arte contrutiva no Brasil: Colecao Adolpho Leirner
S-00064: PAULUS, P. - Betoog van Zeelands regt tot het stigten eener hoogeschole
S-14519: GINA & MARIANNE RICHTER RUCK-PAUQUET - Der Kleine Igel
S-00251: PAUS, M. ( INLEIDING ) - Focus op Tubbergen
S-02113: PAUW, N. DE - Cartulaire historique et genealogique Artevelde
S-13147: F. PAUW - Familie Pauw, deel 1
S-11592: PAWLOWA, ANNA (ANNA PAVLOVA) - Tanze von Anna Pawlowa im Bilde. Dem Gëdachtnis der Künstlerin dargebracht.
S-04977: PAYN, G. AND MORLEY, S. - The Noel Coward Diaries
S-07081: PAYNE, CHRISTOPHER - Animals in Bronze Reference and Price Guide
S-03308: PAYNE, R. AND LEWIS, H. - The Architecture of Philip Johnson
S-01914: PAYS, R. - De kloosters in Nederland aan de grondwet getoetst
S-16622: PEACH, E. - Understanding & Using Tarrot
S-07110: PEARL, C. - Rashi Serie jewish Thinkers
S-13641: CHAS. PEARS - Yachting on the sunshine coast (with dedication and signature from author)
S-11597: PEARSON, J.D. - A guide to manuscripts and documents in the British Isles relating to South and South-East Asia. Volume 1
S-13780: PECK, W.H. - Egyptian drawings
S-08515: PECKTAL, L. - Designing and Painting for the Theater
S-17320: PEDLEY, J. G. - Griechische Kunst und Archaologie
S-05263: PEDRETTRI, C. - Leonarda Studies for the Last Supper from the Royal Library at Windsor Castle
S-11930: PEEL, MALCOM LEE - Gnossis und Auferstehung. Der Brief an Rheginus vo Nag Hammadi.
S-06184: PEEPERKOM- VAN DONSELAAR, L. A. - Twee eeuwen technisch onderwijs twee eeuwen bij de tijd de geschiedenis van msg leiden 1785-1985
S-13443: PEERS, H.A. - De familie Kroymans' eertijds geheten Van Croy
S-17630: ARIËNS KAPPERS-VAN DER PEET, L. L. - Boekbanden in Textiel
S-17555: PEETERS, R. - Een Tilburgse kaart nader bekeken de manuscriptkaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle door Diederik Zijnen uit 1760
S-11415: PEETERS, SEF - Sechs Opera Fragmente
S-02207: BREUKINK-PEEZE, H. M. A. E.A. (RED. ) - Kostuumverzamelingen in beweging
S-09812: PEGRUM, R. - The Bush Capital. How Australia chose Canberra as its federal city.
S-17923: PEGUY, CHARLES - Le Monde de Chartres as new with slipcase
S-10669: PEIC, SAVA - Medieval Serbian Culture
S-09991: PELC, O. - Hamburg Die Stadt in 20. Jahrhundert.
S-16977: PELEKANIDIS, S. M. AND OTHERS - Treasures of Mount Athos Illuminated Manuscripts Miniatures, Headpieces, Initial Letters. 1 volume The Protaton and the Monasteries of Dionysiou, Koutloumousiou, Xeropotamou and Gregoriou
S-08098: PELEMAN, BERT - In het spoor van Uilenspiegel-Sur les traces d'Ulenspiegel/In der Spur Eulenspiegels-On the traces of Ulenspiegel.
S-00170: PELEMAN, B. - Zeven vrouwen rond Uilenspiegel
S-11885: PELESHIAN, A. - Our Century. (Exhibition Ursula Blickle 22 February - 28 March 2004, and Kunsthalle Wien, 2 April - 25 April 2004)
S-11383: "PELFREY, ROBERT; HALL-PELFREY, MARY" - Art and Mass Media
S-08160: PELKA, OTTO - Keramik der Neuzeit
S-01801: PELKA, O. - Japanische topferkunst
S-15462: PELKMANS, A. H. W. M. - Evers, een geslacht uit Lichtenvoorde
S-07008: PELLIZZARI, PAOLO - Les Tours du Monde
S-16373: PELSERS, L. AND OTHERS - Marenne Welten (tentoonstellingscatalogus middelburg 2000)
S-00600: PELSMAEKER, P. DE - Coutumes des Pays comte de Flandre. Quartier D'Ypres. Registres aux sentences des echevins D'Ypres
S-01428: PELT, F. (INL. ) - Kapitein A. J. von Krusenstern. Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
S-10314: PELTRE, CHRISTINE - Les Orientalistes
S-16227: PELTZER, H. F. G. - Handleiding der Verbandleer, ten gebruike bij het onderwijs- militaire geneeskundigen. Algemeen gedeelte
S-14554: PEM, K. AND KELLENBERGER, M. - Mala vila
S-06218: PENDERGAST, MARK - Kaffee, wie eine Bohne die Welt veränderte
S-09059: PENELOPE, MARIO - Mario Sironi - I figurini ritrovati
S-16506: PENMAN, L. - Alte Uhren reparieren - Fehleranalyse, Reparatur und Pflege der Großuhren
S-11330: PENN,W.S. (ED.) - The telling of the world : native american stories and art.
S-04469: PENNARTS, H. K. - De Drie Kolommen 1767-1967
S-15912: PENNER, H. - Die ost- und westpreussischen Mennoniten in ihrem religiösen und sozialen Leben, in ihren kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen (band 1)
S-15911: PENNER, H. - Die ost- und westpreussischen Mennoniten in ihrem religiösen und sozialen Leben, in ihren kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen (band 1 und band 2)
S-17044: PENNING, L. - De Makkabeër Serie. Juda de Makkabeer / Makkabeus Triumfator / Onder het veldteeken der Makkabeers
S-15955: PENNING, L. - De Held van Spionkop. Een verhaal uit den Engelsch - Zuid-Afrikaanschen Oorlog 1899-1900.
S-15954: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. een verhaal uit de afrikaansche concentratie kampen tijdens den engelsch Zuid afrikaanschen oorlog van 1899-1902 met vier platen van J H isings jr
S-15956: PENNING, L. - De verkenner van Christiaan de Wet, een verhaal uit den Engelsch Zuid Afrikaanse Oorlog 1899-1902 met 4 platen van C. Koppenol.
S-16996: GLENN STERLING PENOYER - Being Awake, Being Asleep, and the Meaning of Being in Heidegger's Thought: The Phenomenological Access to the Ontological Question (Studies in the History of Philosophy vol. 80) 
S-08792: PENROSE, ROLAND - The sculpture of Picasso
S-15524: PEPE, G. - Le Moyen Age barbare en Italie
S-08035: PEPIN, J. - Jaques Pepin. The apprentice. My life in the kitchen
S-16906: PEPLE, E. - De kleinste rebel - Shirley Temple
S-12528: PEPPER, A. - The glass gaffers of New Jersey and their creations from 1739 to the present.
S-17137: PEPPLINGHUIZEN, C. - Celestial art
S-16062: PEPPLINGHUIZEN, C. - Celestial art
S-16061: PEPPLINGHUIZEN, C. - Celestial art
S-09865: PERCY, E. - Untersuchungen über den ursprung der Johanneischen theologie.
S-16225: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - De Sterckshofcollectie / The Sterckshof Collection.
S-17109: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - De Sterckshofcollectie / The Sterckshof Collection.
S-15848: PEREAUDEAU, M. A., PATUREAU, J. AND MARCHAND, M. - Six Chansons de Papetiers
S-14110: PERELAER, M.T.H. - Naar den equator. Met een voorspel: Van pastoor soldaat (reeks een kwart eeuw tusschen de keerkringen)
S-02928: PERENYI, I. - Town and Environs. Recreation in Town Planning
S-10988: PERFALL, ANTON VON - Die Malschule. Novelle. (Kleine Bibliothek Langen Band 46)
S-15747: PERFECT, C. AND ROOKLEDGE, G. - Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
S-14930: PERICOLI, T. - Woody, Freud und andere
S-13949: PERIER, Y. - Conseils aux bibliophiles
S-11979: PERIN, ROMAINE - Stains
S-09471: PERISSET, M. - Gerard Philipe ou la jeunesse du monde
S-17698: PERLMUTER, P. AND STRAATEN, E. VAN - Pearl Perlmuter binnen/buiten inside/outside 1957-1968.
S-16218: PERLMUTER, P. AND STRAATEN, E. VAN - Pearl Perlmuter binnen/buiten inside/outside 1957-1968.
S-17699: PERLMUTER, P. AND STRAATEN, E. VAN - Pearl Perlmuter binnen/buiten inside/outside 1957-1968.
S-00796: PERLMUTTER, A. - FDR & Stalin. A not so grand alliance 1943-1945
S-16763: PERLSTEIN, R. - The Invisible Bridge - The Fall of Nixon and the Rise of Reagan
S-14897: PERLSTEIN, R. - Nixonland - The Rise of a President and the Fracturing of America
S-16190: PERMANYER, L. - A Stroll Through Modernista Barcelona
S-16174: PERMEKE,C. BUSSCHE,WILLY VAN DEN - Hulde aan Permeke. / Hommage à Permeke.
S-05478: PERRAUD, J. P. - Thoth. Le maitre des signes et de l'eternel reour. La numerologie sacree
S-15945: PERRE, HAROLD VAN DE - Pietro Pauolo Rubens - profeet van moderne kunst,
S-02824: PERREE, R. - Postcards from Black America
S-14361: PERRET, D. AND CAMBIER, C. - Le cuiller en bois, mon premier livre de cuisine
S-00517: PERRET, G. - Old soldiers never die
S-00701: PERRETT, B. - The Battle Book. Crucial conflicts in history from 1469 BC to the present
S-11670: MESLIN-PERRIER, CHANTAL (ED.) - Chefs-d'oeuvre de la porcelaine de Limoges. Musee du Luxembourg, 30 janvier - 28 avril 1996
S-15527: PERRIN, O. - Les Burgondes : leur histoire, des origines a la fin du premier Royaume (534) : contribution a l'histoire des invasions.
S-16352: PERRON, E. DU - Het land van herkomst. Geannoteerde uitgave
S-11336: PERRON, E. DU - Schandaal in Holland.
S-16303: PERRON, E. DU - Multatuli Tweede Pleidooi. Beschouweinge nen nieuwe dokumenten. Met twee tot dusver ongepubliceerde portretten van Multatuli +-1875
S-17438: PERRON, E. DU - 13 erotische prenten (first and only printing)
S-12341: DU PERRON, E. - Het Sprookje van de Misdaad, dialogen over het Detektive-verhaal gevolgd door de werkelike D'Artagnan
S-13156: PERRON, E. DU - Graffiti. (Blocnote klein formaat).De Vrije Bladen jrg.13,schrift 10
S-09210: PERRONE, LISBETH - The new world of needlepoint. 101 exciting designs in Bargello, Quickpoint, Grospoint and other repeat patterns
S-16979: PERROT, G. AND CHIPIEZ, C. - "Histoire de l'Art dans l'Antiquité Tome VI: La Grèce Primitieve. L""Art Mycénien."
S-16252: PERRY, T. A. - The Moral Proverbs of Santob de Carrion: Jewish Wisdom in Christian Spain
S-14649: PERRY, RICK - Fed Up!: Our Fight to Save America from Washington
S-11212: SAINT-JOHN PERSE (AUTHOR), ARTHUR J. KNODEL - Letters. (Bollingen series lxxxvii:2)
S-14735: PERSICO, JOSEPH E - Roosevelt's Secret War - FDR and World War II Espionage
S-11720: PERSONS, ROBERT SJ. - The Christian Directory (1582). The first booke of the Christian Exercise, appertayning to resolution.
S-15879: PERSONS, T. - The Helsinki School - New Photography by Taik
S-15717: PERSOONS, G. (RED.) - "Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen; 1898 - School Conservatorium Hogeschool - 1998; Traditie En Vernieuwing"
S-17729: PERTCHEVAL'S, J. - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aant. en glossarium uitg. door G. Degroote. En een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
S-12198: PERTHES, JUSTUS  - See-Atlas. 24 Karten in Kupferstich. Zwölfte Auflage. Mit nautischen Erläuterungen. Neu bearbeitet von Kapitän L. Schubart.
S-12413: WILHELM PERTSCH - Verzeichniss der Persischen Handschriften vierter band
S-00153: PERUCHO, J. - Joan Miro and Catalonia
S-17780: PERUGI, L. (PHOTOGRAPHER) - Cavallini monumento alla pace. Firenze - Palazzo dei Congressi
S-10987: PERZYNSKI, FRIEDRICH - Weltstadtseelen. Noveletten. (Kleine Bibliothek Langen Band 73)
S-11909: PESCE, ANGELO - Gemini space photographs of Libya and Tibesti. A geological and geographical analysis.
S-17801: PESSOA, F. - A Fragment of Antinous (Number 16/48 + Prospectus with autograph)
S-17283: PESTALOZZI, GLEUNS, W., GROOT, D. DE AND OTHERS - Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding (1869 3e jaargang) (Zevenendertigste van de geheele reeks)
S-17280: PESTALOZZI, GLEUNS, W., GROOT, D. DE AND OTHERS - Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding (1868 2e jaargang)
S-07792: PETAIN, M. - La Bataille de Verdun
S-17030: PETEGHEM, L. VAN - Levensschetsen en kunstartikelen
S-11611: HOWARD, M.N., CRANE, PETER EN HOCHBERG, D.A. - Phipson on Evidence (Common Law Library nr. 10)
S-02588: PETER, H. - Polynesier Vikinger der Sudsee
S-14139: PETERI, W.B. - Overheidsbemoeiigen met Stedebouw tot aan den vrede van Munster. Dissertation
S-03856: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 24. Band 1878
S-03857: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 23. Band 1877
S-03858: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 18. Band 1872
S-03859: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 17. Band 1871
S-03860: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 16. Band 1870
S-03861: PETERMANN, A. - Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber wichtige neue Erforschungen auf der gesammtgebiete der Geographie 15. Band 1869
S-05402: PETERS, TON - Lessen in gespletenheid
S-00712: PETERS, H. - Der Artz und die Heilkunst in alten Zeiten
S-10507: PETERS, H.J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the Art of Navigation in the Nether
S-15921: PETERS, V. - Die Hutterischen Bruder, 1528-1992 : Die Geschichtliche Und Soziale Entwicklung Einer Erfolgreichen Gutergemeinschaft
S-05292: PETERS, RUUDT - Anima
S-03631: PETERS, I. - the Somerset & Dorset joint railways in the fifties omnibus edition
S-14273: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. Stad en Lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw
S-09439: PETERS, H. F. - Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche, ein deutsches Trauerspiel
S-09251: PETERSEN, VIKTOR ( HERAUSG. ) - Der Krieg der Fünfkäfer und Bierhengste vom Magister Laukhard
S-01558: PETERSEN, A. - De Ploeg. Gegevens omternt de Groningse schilderkunst in de jaren '20
S-09281: PETITPIERRE, JACQUES - Le mariage de Mendelssohn 1837-1937 Un centenaire
S-17510: PERUCCHI-PETRI, URSULA - Alberto Giacometti - Vivantes cendres, innommées - Eine unbekannte Graphikfolge
S-00932: PETROW, R. - The bitter years. The invasion and occupation of Denmark and Norway April 1940-May 1945
S-09896: SCHENK, PETRUS EN HARENBERG, J. - Domus Albemarle. Een serie van 16 prenten, met gezichten van het Huis de Voorst bij Zutphen.
S-08332: PETTIGREW, T. - Bogart. A definitive study of his film career
S-17484: PETZHOLDT, J. - Bibliotheca Bibliographica : Kritisches Verzeichniss Der Das Gesammtgebiet Der Bibliographie Betreffenden Litteratur des in- Und Auslandes in Systematischer Ordnung.
S-04267: PETZNICK, W. - Deutsche dampflokomotiven Damplok Archiv 4 baureihe 97-99
S-10090: PEUTER, J. DE, R. GORISSEN - Toscana Chianti il Centro
S-07090: PEYPERS, W.N. - Paul en Virginia
S-17822: PEZARD, A. - Dans le sillage de Dante
S-16429: PFEFFER, W. F. - Derivation and Integration
S-16431: PFEFFER, W. F. - Derivation and Integration
S-16430: PFEFFER, W. F. - Derivation and Integration
S-07089: PFEIFFER, HERMANN - Das Buch der Bastelkünste und Liebhaber- arbeiten
S-01900: PFISTER, M. - Der Farbpyramiden-test nach Max Pfister
S-07278: PFISTER, KURT - Die primitiven Holzschnitte
S-14134: PFLEIDERER, R. - Die Attribute der Heiligen. Ein Alphabetisches Nachschlagebuch zum Verständnis Kirchlicher Kunstwerke
S-11683: HUISMAN, PH. EN DORTU, M.G. - Lautrec by Lautrec
S-08464: PHAIDON - The House Book
S-02730: PHILANDER - Medizinische Marchen
S-17085: PHILIPPE, B. AND DUREAU, C. - Delon-Romy : Ils se sont tant aimés
S-14243: PHILIPPE, J. - Le Monde byzantin dans l'histoire de la Verrerie (Ve-XVIe siècle).
S-08673: PHILIPPI, J. R. TH. - Iets over de voogdij in het Oud-Hollandsch recht
S-17679: PHILIPPSEN, H. - Werden und Vergehen im Bereich der Insel Föhr und des umliegenden Wattenmeeres. Eine kurze Darstellung der Entstehung der Insel Föhr.
S-15014: PHILLIPS, C. - AZTEKEN & MAYA,S ,de geillustreerde geschiedenis ,legenden,mythen en cultuur van de oude inheemse volkeren van Mexico en Centraal Amerika
S-15973: PHILLIPS, G. - Walter Map ein beitrag zur Geschichte Konig Heinrichs II von England und des lebens an seinem hofe
S-16655: PHILLIPS, C. - Crusades and the Crusader Knights - A complete illustrated history
S-11645: PHILLIPS, R.E. - THE BANTU IN THE CITY (A study of cultural adjustment on the Witwatersrand)
S-12702: PHILLIPS, CHRISTOPHER & NORIKO FUKU. - Heavy light. Recent photography and video from Japan
S-14863: PHILLIPS, K. - American Dynasty: How the Bush Clan Became the World's Most Powerful and Dangerous Family
S-14192: PHYSICK, J. - The Engraved Work of Eric Gill
S-14484: URSULA PIATTI - Den lille krebs
S-11117: PICACIO, JOHN - Cover Story
S-10175: PICARD, H.W.J. - Grand Parade, the birht of greater Capetown 1850-1913
S-16962: PICARD, E. - Trimouillat et Mélidion ou la divine amitié. Vaudeville satirique en un acte
S-03184: PICASSO, C. E.A. - Je suis le cahier. The Sketchbooks of Picasso
S-07608: PICASSO, P. - Pablo Picasso wort und bekenntnis
S-03331: PICASSO, P. - Pablo Picasso Kresby
S-14239: PICHETTE, H. - Les épiphanies
S-04786: PICHLER, H. G. - Heinrich Georg Pichler
S-13020: CLAUDE PICHOIS - Album Baudelaire. Bibliotheque de la pleiade, no. 13
S-10039: PICK,ALBERT. - Papiergeld
S-11696: PICON, ANTOINE - "Hybrid; Marc Mimram, architecte ingénieur (nieuwstaat nog in plastic)"
S-06843: PIECK, HENRI - Henri Pieck 7 origineele kleurenlitho's van beelden uit her concentratiekamp buchenwald ( 1 litho ontbreekt )
S-06971: PIECK, HENRI - Scheveningen
S-08426: PIEL, F. - Meisterzeichnungen aus zechs Jahrhunderten Die Sammlung Ian Woodner
S-13316: JAN PIENKOWSKI - Botticelli's Bed & Breakfast, gebonden carrouselboek)
S-13962: PIEPER, J. - Pienza. Il progetto di una visione umanistica del mondo 
S-18048: PIERAMI, B. - Leven van Z.H. paus Pius X
S-14662: PIERIK, P. AND LINDEN, H. VAN DER - Belgie in de slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
S-11421: BUSSEN, PIERRE EN CEES RAATELAND - Een eeuw Heemstede. Verrassend Veranderd
S-11749: FRANCASTEL, PIERRE EN FEBVRE, LUCIEN - L'Art mosan. Journées d'études, Paris, février 1952.
S-15297: PIERRON, S. - "Les Mostaert: Jean Mostaert, dit le Maitre d'Oultremont, Gilles et François Mostaert, Michel Mostaert"
S-01805: PIET, S. - Emotiemanagement. Werken met emoties van jezelf en anderen
S-11393: PIETERS, L.G. - Guy Pieters Gallery. Saint Paul de Vence.
S-14734: DAVID PIETRUSZA  - 1948: Harry Truman's Improbable Victory and the Year that Transformed America
S-11438: PIGNATTI, T., F. PEDROCCO - Giambattista Tiepolo. Venetian Itineraries
S-06463: PIGNATTI, T. - Master Drawings. From Cave Art to Picasso
S-13984: PIJNACKER, HORDIJK, C. - Willelmi Capellani in Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon
S-10015: PILLERI, G. - INVESTIGATIONS ON CETACEA volume 1 t/m 4 in 5 books
S-10318: PIMMLOT, J. - Rommel in his own words.
S-11821: PINAULT, DAVID - Story-telling techniques in the Arabian Nights.
S-16688: PINCHBECK, D. - 2012 / The Return of Quetzalcoatl
S-03397: PINE, L. G. - The Genealogist's Encyclopedia
S-15071: DSCHANG LO-PING - Aus dem leben der Chinesischen kinder
S-17019: PINO, S. AND OTHERS - Sesto Forum internazionale della rilegatura d'arte: Venezia 1999
S-00603: PIOT, C. - Collection de Chroniques Belges inedites. Histoire des troubles des Pays-Bas par messire Renon de France
S-16437: PIOTROVSKY, M. AND OTHERS - Spaanse meesters uit de Hermitage - de wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya
S-00199: PIPER, O. - Burgenkunde. Bauwesen und geschichte der Burger
S-12306: PIPERGER, A - Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2. Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen
S-15535: PIRENNE, H. - Melanges d'histoire offerts a Henri Pirenne par ses anciens eleves et ses amis a l'occasion de sa quarantieme annee d'enseignement a l'Universite de Gand. 1886-1926 (2 vols.)
S-13822: PIROTTE, P. & BROWN, R.F. & DAMME, C. VAN & BOULLART, K. - Jan Cox 1919-1980
S-08847: PISKE, CHRISTA - Bilder fur jedermann
S-17581: PITCHER, H. - Witnesses of the Russian Revolution
S-18062: PITRE, B. - Jezus en de joodse wortels van de eucharistie
S-15215: PIZARRO, J.M. - A rhetoric of the scene. Dramatic Narrative in the Early Middle Ages
S-10204: PIZZIGHELLI, G - Anleitung zur Photographie für Anfänger.
S-10326: PIZZOCHERO, G.S. - Acquarelli Lariani.
S-12233: PLA, JOSEFINA - The British in Paraguay 1850-1870
S-17205: PLAAT, G. N. VAN DER - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1642-1649, 1651-1654.
S-10571: PLACEK, MAX - Double Signature: Portraits of Personalities from the Terezin Ghetto
S-14582: PLACHETKA, JI?Í - Medv?d medv?du medv?dem, aneb, Zápisky u?ené expedice polanologické k protikožc?m.
S-00514: LEYENAAR-PLAISIER, P. G. - Les terres cuites Grecques et Romaines. Tome 1,2,3
S-07180: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. V, 1 & 2 1965 (10&11)"
S-07178: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. III, 1 & 2 1963 (6&7)"
S-07181: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. VII 1 & 2 1967 (14&15)"
S-07183: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. I,1 7 2 1961 (1&2)"
S-07186: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education.X, 1 & 2 & 3 1970 (20&21&22)"
S-07187: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. X,1 & 2 1971 (23&24)"
S-08797: PLANCKE, R. L. ( RED.) - Paedagogica Historia VI, I
S-07179: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. IV,1 & 2 1964 (8&9)"
S-07184: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. II 1 & 2 & 3 1962 (3&4&5)"
S-07188: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. XII, 1 & 2 1972 (25&26)"
S-07182: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. VIII,2 1968 (17)"
S-07185: PLANCKE, R.L. (EDITOR) - " Paedagogica Historica; Internationall Journal of the History of Education. IX,2 1969 (19)"
S-17725: PLANCY, C. DE - Légendes du Calendrier.
S-11548: PLANK, P.C. VAN DER - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
S-08313: PLANTEN, A. T. - De prognose der aangeboren ontwrichting van de heup
S-02453: PLAS, M. VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver
S-07609: PLATH, S. - Crossing the water
S-17093: PLATON - Sämtliche Werke in drei Bänden
S-05837: PLATT, P. L. AND SLATER, N. - Travelers' Guide across the plains upon the overland route to California
S-00422: PLAUL, H. - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur
S-11883: PLAZY, GILLES - Paris. History, architecture, art lifestyle, in detail.
S-14168: PLESSIS, S.I. DU - Kants Hypothesisbegriff
S-01266: PLEURER, R. - Drehscheibe Basel. Entwicklung und Vielfalt des grossen europaischen Bahnknotenpunktes
S-07380: PLEYTE, W. E.A. - Meerveld en Meervelder Bosch
S-07379: PLEYTE, W. E.A. - Uddel en Uddeler Heegde
S-03738: PLIMPTON, P. A. ( ED. ) - Oakes Ames. Jottings of a Harvard Botanist 1874-1950
S-16537: "GRONINGER KUNSTKRING ""DE PLOEG'" - "Tentoonstelling van werken van leden der Groninger Kunstkring ""De Ploeg"", in Pictura, Martinikerkhof, Groningen 22 december 1961 tot en met 7 januari 1962"
S-15902: DE PLOEG - Ploeg '61 Tentoonstelling van werken van leden der Groninger kunstkring ,,de ploeg,, in pictura Martinikerkhof Groningen 22 decmber ,61 tot en met 7 januari ,62
S-13551: A. & F. RUDOLF PLOEGER - Ploeger. Een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale familie
S-10694: PLOMER, W. - A Choice of Ballads.
S-01222: PLOMP, N. - Album van Woerden en omstreken 1873. Twintig oorspronkelijke foto's met begeleidende tekst
S-00639: PLOTKIN, M. J. - In de leer bij de Sjamanen. Een botanicus op zoek naar nieuwe medicijnen in het Amazone regenwoud
S-10695: PLUMMER, JOHN.(RED.). - Het getijdenboek van Catharina van Kleef. 
S-08026: POBE, MARCEL UND ROUBIER, JEAN - Das Gotische Frankreich
S-11856: PODHORETZ, NORMAN - My love affair with America. The cautionary tale of a cheerful censervative.
S-17103: EDGAR A. POE - Histoires extraordinaires. (traduction de Charles Baudelaire) suivies de La genèse d un poème. Edition décorée de 22 composition de Bernard Naudin gravées par Aubert, Germain et Perrichon
S-17885: POELHEKKE, J.J. - De vrede van Munster
S-05335: POELMAN, H. A. - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1931
S-05334: POELMAN, H. A. - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1932
S-09273: POELMANN, P. C. M. - Hedendaagse Kunst in de Vecht- en Angstelstreek. 51 beeldend kunstenaars belicht
S-07920: POERTER, R. - Enlightenment
S-13580: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia Bagian pertana Huruf A s/d O & P s/d Z (2 volumes)
S-10675: POËTE, MARCEL - Une vie de cité: Paris. De sa naissance a nos jours album six cens illustrations- 
S-12071: POHL, R.W. - Optik und Atomphysik
S-09523: POHL, G. - Tagebuch merkwuerdiger verfeuhrungen
S-17597: POHLENZ, M. - Die griechische Tragödie.
S-03107: POHLER, F. - Von Konigskindern und anderen
S-12294: LE POINT - Rouault
S-17294: POIRTERS, A. - Het masker van de wereld. Opnieuw overzien en verbeterd
S-02429: POISSON, C. - L'Observatoire de Tananarive et ses travaux
S-09598: JONG, POL EN LUYTEN, LYDIA - Kroniek II
S-17948: DICK VAN DE POL - Samenwerkende ontwerpers
S-09597: JONG, POL EN LUYTEN, LYDIA - Kroniek II
S-17783: POLAK, L. AND VERKAART, A. - Adresboek Alkmaar 1971
S-05520: POLAK, A. - Modern Glass
S-17220: POLAK, J. - Bibliographie maritime française depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1914.
S-17412: POLEY, S. - Rollenbilder im Nationalsozialismus - Umgang mit dem Erbe. Katalog der Ausstellung im Frauenmuseum Bonn 1991/92. Mit Beiträgen von Andreas Brenner and others
S-08727: POLHILL, R. M. - Flora of tropical East Africa prepared at The Royal Botanic Gardens /Kew with assistance from the East African herbarium
S-06467: POLIAKOV, L. - Histoire de L'Antisemtisme 1945-1993
S-06946: POLICE, PIERRE LA - The Gum
S-11687: POLIDORI, ROBERT - Libya. The lost cities of the Roman Empire.
S-08740: POLIS, L. R. - Genealogie van de familie Polis 1700-2000. Drie eeuwen geschiedenis is tijd tijd is verleden tijd is nu tijd is toekomst
S-13394: HENRI POLLES - Amour ma douce mort
S-09969: POLLO, S. ET A. PUTO - Histoire de l'Albanie, des origines à nos jours. 
S-05006: POLLOCK, G. - Mary Cassatt
S-02606: POLS, K. VAN DER - De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870
S-04686: POLS, A. M. - Modest Petrovitsj Moessorgski
S-16806: POLVLIET, CH, J. - Geslachtlijst der Familie van Iddekinge
S-16807: POLVLIET, CH, J. - Geslachtlijst der Familie van Iddekinge
S-16960: POMEREN, N. VAN - Brandkroniek vanaf 1656 tot oct. 1906
S-04902: POMIANKOWKSI, JOSEPH - Der Zusammenbruch des Ottomanischen reiches
S-16634: PONCEAU, J. AND OTHERS - Christian Silvain
S-05679: PONGE, F. UND DESCARGUES, P. - Picasso
S-03677: PONTE, L. DE - Wolfgang Amadeus Mozart. Cosi fan tutte
S-16246: POOR, H. V. AND HADJILIADIS, O. - Quickest Detection
S-06428: POORT, MICHEL - 1,1934 litre contemporary art
S-15099: POORT, W.A. - Rondom de oude Rijnmond. Katwijk aan Zee in de kringloop der eeuwen
S-14801: POORTMAN, J.J. - "Vehicles of Consciousness; the concept of hylic pluralism (Ochema). 4 Volumes (complete set)"
S-00938: POORTVLIET, R. - De vossen hebben holen
S-05584: POP, A. - Hans Mattis-Teutsch. Roemeense avant-garde
S-08867: UPHAM POPE, ARTHUR (ED.. ) - A Survey of Persian Art. From prehistoric times to the present Volume XIV
S-05945: UPHAM POPE, A. - A Survey of Persian Art. From the prehistoric times to the present. Vol. X plates 812-980
S-06153: POPE, M. - The story of Decipherment. From Egyptian hieroglyphic to Linear B
S-07223: POPE, ALEXANDER - Collected Poems
S-04604: UPHAM POPE, ARTHUR - A Survey of Persian Art. From Prehistoric times to the Present. Vol IV Text The Ceramic Arts Calligraphy and Epigraphy
S-12316: POPE, HENNESSY JAMES - Queen Mary 1867-1953
S-10061: POPESKO, PETER  - Atlas der topographischen Anatomie der Haustiere. band III: Becken und Gliedmassen
S-03802: POPHAM, P. - Wooden temples of Japan
S-07377: PORADA, K. V. - Mode in Paris
S-08415: PORRET- FOREL, J. - Aloise et le theatre de l'univers
S-15699: PORTAL, F. - Portals. The church, the State, and the People leading to 250 years of papermaking
S-14105: PORTER, CATHARINE - Miller's Collecting modern Books
S-05599: PORTER, T. - Architectural Drawing Masterclass. Graphic techniques of the world's leading architects
S-11583: PORTER, RUTH (ED.) - Jews in Arab Lands Today. Photographs
S-13831: PORZIO, D. - Lithography 200 years of Art, history & Technique
S-05452: PORZIO, D. - Lithography 200 years of Art, history & Technique
S-09846: PORZIO, D. - Picasso, mens en werk.
S-05095: POSENAER, J. - De kunst inde school. Prijzen der stad Antwerpen. De kunstnijverheid door de eeuwen heen
S-14707: POSNER, G. - Killing the dream James Earl Ray and the Assassination of Martin Luther King Jr.
S-03087: POSPELOW, G. G. - Karo Bube. Aus der Geschichte der Moskauer Malerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts
S-15204: POST, R. R. PROF. DR. - Postillen over kerk en maatschappij in de 15e en 16e eeuw.
S-17660: POST, R.R. - Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535.
S-12451: POST, W. - Bloemendaal synthese van heden en verleden.
S-13274: JOHN F. POST - Metaphysics. A Comtemporary Introduction. Paragon issues in Philosophy
S-13276: JOHN F. POST - Metaphysics. A Comtemporary Introduction. Paragon issues in Philosophy
S-12594: POSTER, A.G. AND OTHERS - Realms of heroism Indian paintings at the Brooklyn Museum
S-17609: POSTHUMUS, N.W, - De oosterse handel te Amsterdam. Het oudst bewaarde koopmansboek van een Amsterdamse vennootschap betreffende de handel op de Oostzee 1485 - 1490
S-06289: POSTHUMUS, C. - Vintage Cars. Motoring in the 1920s
S-13885: POSTHUMUS, N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de republiek
S-13879: POSTHUMUS, N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de republiek
S-13878: POSTHUMUS, N.W. - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders [de zgn, droogscheerderssynode]
S-10268: POSTL, R, SECHTLOVI, M., KLIMA, J - Pisek a Pisecko
S-14520: POSTMA, LIDIA - De heksentuin
S-02514: POSTMA, DR. J.U. - Nederlandse luciferhouders van 1840 tot 1940
S-00319: POSTON, J. H. - The buildings of Charleston. A guide tot the City's Architecture
S-02702: KB-GALERIJ DE TINNE POT - Chinese exportceramiek (12de-16de eeuw)
S-16230: POTAPOV, E. AND SALE, R. - The Gyrfalcon
S-16231: POTAPOV, E. AND SALE, R. - The Gyrfalcon
S-00111: POTHORN, H. - Das grosse Buch der Baustille. Die Epochen der abendlandischen Baukunst und die Baustile der aussereuropaischen Kulturkreise
S-13713: POTRATZ, J.A.H. - Die menschliche Rundskulptur in der Sumero-Akkadischen Kunst
S-16992: POTT, H. - Francis Bacon and His Secret Society: An Attempt to Collect and Unite the Lost Links of a Long and Strong Chain
S-12169: POTTER, BEATRIX - A tale of baby's days (a record book of baby's first year)
S-11761: POTTER, DAVID - The Victor's Crown. A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium.
S-13311: BEATRIX POTTER - Verhalen van de boerderij. De oorsponkelijke uitgave
S-16512: POUGENS, C. AND MALBESTE, G. - Galerie du Lesueur, ou Collection de tableaux représentant les principaux traits de la vie de Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux
S-18115: POULS, J.H. & CROMPVOETS, H.J.G. (RED.). - De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en Visies.
S-13505: POUW, F. - Familie van Rooijen te Jutphaas (een oud geslacht)
S-17522: LAWRENCE CLARK POWELL - Susanna's Secret or The Lost Mozart Letters
S-17521: LAWRENCE CLARK POWELL - Robinson Jeffers. A Lecture to Professor James L. Wortham's Class in Narritive Poetry given on May, 22 1949
S-17523: LAWRENCE CLARK POWELL - Books West Southwest Essays on Writers, ther Books, and ther Land
S-09839: POWELL, A.E. - The mental body.
S-00947: POWELL, R. - Rethinking the skyscraper. The complete architecture of Ken Yeang
S-14612: RICHARD GID POWERS - Secrecy and Power: The Life of J. Edgar Hoover
S-08210: POWLING, SUZY - Hamlyn Oriental Cookery Course
S-10773: POZHARSKAYA, M N - Russian Seasons in Paris Sketches of the Scenery & Costumes 1908 1929
S-06483: POZZATO, F. - Il trenino del renon Die rittnerbahn
S-14441: JAAP VAN PRAAG - Kickshaws: 'n typografisch avontuur in Parijs
S-04176: PRAAG, H. VAN ( INLEIDING) - Dagboek van Mozes Flinker 1942-1943
S-00317: PRAAG, S. VAN - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde. Indonesie
S-16782: PRAK, M. (RED.) - Republikeinse veelvoud, democratisch enkelvoud. Sociale veranderingen in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820
S-16422: PRAK, M. (RED.) - Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
S-16971: PRAK, N. L. - Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940
S-17335: PRASHKOV, L. AND OTHERS - Monasteries in Bulgaria
S-09863: DU PRAT, L'ABBE [JEAN BARRIN?] - VENUS DANS LE CLOITRE. ou la religieuse en chemise, entretiens curieux (uit de serie: Le Coffret du bibliophile)
S-07381: PRATT, GUY A. - Let's bind a book
S-11723: PRAWER, S.S. - Israel at Vanity Fair. Jews and judaism in the writings of W.M. Thackeray.
S-15007: PRAZ, M. - Studies in Seventeenth-Century Imagery
S-09524: OBECNI DUM V PRAZE - Historie a rekonstrukce
S-12684: STIÉNON DU PRÉ, JEAN - ALTERABLE DELICE
S-04123: PRECHTEL, M. - Secrets of the Talking Jaguar. Unmasking the Mysterious World of the Living Maya
S-17832: PREIN, W. - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert/Manuel of Monograms in European Graphic Arts from the 15th to 18th Centuries (Band II Only)
S-07365: PREMSELA, B. - Benno Premsela- een vlucht naar voren
S-09879: PRENEN, H.L. - Harlemia illustrata. Haarlem in de fraaiste gesigten. Tekeningen en Aquarellen uit de 17e en 18e eeuw
S-10882: PRESCOTT, WILLIAM - "Die Eroberung von Peru; Kultur und Untergang der Inkas"
S-17492: PRESIKHAAF - Letterproef
S-17884: TRINITY CLOSET PRESS - A Printer's Glossary adapted from James Alexander's The literary Conjurur, Cork 1808,
S-03812: PHAIDON PRESS - 30,000 years of art
S-13357: PROLINGUA PRESS - The Silver Unicorn, Das Silberne Einhorn, (+ title Franche/Spanish)
S-08508: PREUSS, ERICH UND REINER - Sachsische Staatseisenbahnen
S-14479: OTFRIED PREUSSLER AND  ROSI VOGEL - Jahrmarkt in Rummelsbach
S-13035: PRIAPEA, CARMINA - Gedichte an den Gartengott
S-12634: PRICE, R. - An annotated catalogue of medical Americana in the Library of the Wellcome Institute for the History of Medicine : books and printed documents, 1557-1821, from Latin America and the Caribbean Islands and manuscripts from the Americas, 1575-1927
S-14082: PRICE, ALFRED - Dogfight. True stories of Dramatic Air Actions
S-14083: PRICE, ALFRED - Dogfight. True stories of Dramatic Air Actions
S-13149: ALFRED PRICE - The Luftwaffe in camera
S-17185: PRIDEAUX, S. - Edvard Munch - Behind the Scream
S-14018: WOODFORD J. & PRIESTLEY, H. - Heraldic sculpture. Illustrated by the work of James Woodford. With an essay on heraldry in English sculpture by Harold Priestley
S-03059: PRINCE, R. ( COMPILED ) - Inside World
S-08555: PRINGLE, J. F. - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer
S-12242: PRINS, MIA - Gevallen masker gedichten met tekeningen van jan Steen
S-14654: PRINS, N. - All the Presidents' Bankers: The Hidden Alliances that Drive American Power
S-00447: PRINS, J. J. - De geldelijke verantwoording der ministers
S-04619: GROEN VAN PRINSTER, MR. G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aanhet staatsregt getoetst
S-04498: GROEN VAN PRINSTER, MR. - Ons schoolwet-program aan de hulp-vereenigingen voor Chr.-nat-onderw.
S-04497: GROEN VAN PRINSTER, MR. - Mr keuchenius en zijne wederpartijders in 1869
S-04499: GROEN VAN PRINSTER, MR. - Februarij 1868
S-04525: GROEN VAN PRINSTER, MR. - Wat dunkt u van het voorstel de Brauw?
S-09175: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De tweede kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging van 28 april 1856 met bijlagen en aanteekeningen
S-07582: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Studien en schetsen ter schoolwetherziening
S-15432: PRINZ, J. - Ex officina literaria Beiträge Geschichte westfälischen Buchwesens 1968
S-08479: PRINZHORN, HANS - Hans Prinzhorn und arbeiten von patienten der heidel berger klinik aus der Prinzhorn sammlung
S-14275: PRIOR, A.N. - Papers in logic and ethics
S-13328: PRITCHARD, F.H. & LEE, F.H. - Three old favourites for children
S-17768: PRITT, D. N. AND OTHERS - Dimitroff contra Goering. Bruinboek II. Onthullingen over de werkelijke brandstichters van den Rijksdag
S-14269: PRIVAT, E. - Historio de la lingvo Esperanto. Deveno kaj komenco 1887-1900
S-13638: PROKOFIEFF, S.O. - Die prophetische Byline
S-10006: PROKOFIEFF, DERGEJ O. - er Jahreskreislauf als Einweihungsweg zum Erleben der Christus-Wesenheit - Eine esoterische Betrachtung der Jahresfeste (
S-14464: G. PROLSS - Schriften fur Architeketen
S-17489: PROOST, U. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij- (numbered edition: 258)/800
S-17490: PROOST, U. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij- (numbered edition: 455)/800
S-14769: HAMILTON STANDARD PROPELLERS - Your Propellers at War Planes in Which You Can Take Pride
S-02638: PROPPER, L. VON - Hausliche Conditorei. 680 erprobte Recepte zur Bereitung von Torten, Kuchen und Backwerk
S-13294: PROPPER, L. VON &. BREITHAUPT M. - Hausliche Konditorei, 342 erprobte Recepte, Sechste Auflage
S-07644: PROST, A. - Histoire de l'enseignement en France 1800-1967
S-14586: ALICE PROVENSEN, MARTIN PROVENSEN AND LIA FRANKEN - Die neue Arche Noah
S-14584: A. UND M. PROVENSEN - Aus Zoo und Bauernhof 
S-10178: PROVOOST, MICHELLE/COLENBRANDER, BERNARD/ALKEMADE, FLORIS - Dutchtown, O.M.A. 's meesterproef in Almere
S-13179: ANNE PROVOOST & ANTOINE VAN LOOCKE - Colofon I (ABC 2004 Antwerpen)
S-16160: PROVOYEUR, P. - De bijbelse Boodschap van Chagall in Pastel
S-17767: GOVERNMENT PUBLICATION - International Convention respecting Load Lines + Maps (Miscellaneous 13 + 16)
S-11073: ROCKPORT PUBLISHERS - The best direct response design
S-12121: PUHLE, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN) - Otto der Grosse. Magdeburg udn Europa. Band 1: Essays & Band 2: Katalog.
S-05165: PUIGJANER, J. M. - Getting to know Catalonia
S-05625: PULLAN, J. M. - The History of the Abacus
S-15451: PULLENS, W. - Pullens Een stukje familiegeschiedenis
S-02267: PUPPI, L. - Pisanello
S-15217: PURDON, L.O. AND VITTO, C.L. - The rusted hauberk: feudal ideas of order and their decline.
S-10829: PURDY, JAMES. - Are you in the Wintertree. (nr. 46 van 65 ex.)
S-04961: PURDY, J. - Eustace Chisholm & consorten
S-15666: PURTELL, J. - The Tiffany Touch
S-15474: C. PURTLE (ED.) - Rogier van der Weyden. St. Luke Drawing the Virgin. Selected Essays in Context,
S-15362: PURVIS, J. S. - The York Cycle of Mystery Plays. A complete version.
S-05167: PUSHKARIOV,V. - The Neva Symphony. Leningrad in Works of Graphic Art and Painting
S-13587: PUSPENAD - Fakta2 Persoalan Sekitar Gerakan 30 September (Penerbitan no. 1, 2, 3)
S-13581: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA - Sekalung budi seuntai Bahasa
S-13911: PUTMAN, J.H.M. & H.A. BURGMAN-FEENSTRA - Van wee bin jie d'r één. De Bunschoter families van ca. 1600-1912
S-04554: PUTSCHER, M. - Geschichte der medizinischen Abbidlung - I Antike bis um 1600 - II 1600 bis Gegenwart
S-12372: R. PUTZ EN R. PABST (REDACTIE) - Sobotta. Atlas van de menselijke anatomie, deel 1. Hoofd, hals, bovenste extremiteit
S-15377: PUYVELDE, L. VAN - La peinture Flamande au siecle de Bosch et Breughel
S-03522: PYE, M. - The Pirelli Calender Album. The First Twenty-Five Years
S-11635: FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN MIDI-PYRÉNÉES - ITINERAIRES VERSANT SUD, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE. FIGURES FONDS RÉGIONAL DÁRT CONTEMPORAIN MIDI PERÉNÉES 1983-1985
S-09084: QIHUA, LIN - Gems from the relics of the museum of the Western Han Tomb of the Nanyue King
S-10258: QUACK, H. P. G. - Martinus des Amorie van der Hoeven
S-10723: QUARITCH, BERNARD - A Catalogue of English and Foreign Bookbindings Offered for Sale
S-05157: QUASIMODO, SALVATORE - Lettere d'amore
S-08170: QUENNELL, PETER - An illustrated companion to World Literature
S-09854: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - Uit de voorgeschiedenis van de stadsbibliotheek te Haarlem
S-09255: QUESTIER, MICHAEL C. - Newsletters from the Archpresbyterate of George Birkhead
S-17175: QUETEL, C. - The history of syphilis
S-12092: QUEUX, WILLIAM LE - "The letter ""E"""
S-17619: QUEVEDO, F. DE - Lagrimas de Hieremias castellanas.Ed.,prol.y notas de E.M.Wilson & J.M.Blecua.
S-06800: QUIGLEY, C. - Modern Mummies. The Preservation of the Human Body in the Twentieth Century
S-10172: QUINN, ANTHONY WITH DANIEL PAISNER - One Man Tango. 
S-10781: HORACE, QUINTUS EN BINET, RENÉ - Les oeuvres d'Horace: avec la traduction
S-02599: QUISPEL, H. V. - The job and the tools
S-07793: BLOM, R. EN STELLING, T. - Niet voor God en niet voor het vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
S-11173: SCOTTI, R. EN BONNEFOIT, R. - Oskar Kokoschka - Wunderkammer. Cabinet de curiosites
S-02262: HANAUX, R. EN BONNAT, Y. - Stage Design throughout the world since 1960
S-11939: RABEN, R EN DHIRAVAT, P. NA - In the King's trail. An 18th century Dutch journey to the buddha's footprint.
S-05447: BARGIEL, R. EN ZAGRODZKI, C. - Steinlen Plakate Oeuvrekatalog
S-00456: BAYNTON-WILLIAMS. R. - Investing in Maps
S-02242: SCHICKEL, R. EN WALSH, M. - Gary Grant. A celebration
S-13830: RABEN, R EN DHIRAVAT, P. NA - In the King's trail. An 18th century Dutch journey to the buddha's footprint.
S-06258: KALBACH, R. EN LEBLEU, O. - La Rochelle septembre 44-mai 45. Meyer et Schirlitz, les meilleurs ennemis
S-04551: WIMMER. R. - Nationalsozialismus und Jugenderziehung
S-04993: SPROOTEN, R. EN HOENEN, J. - Alles moet bevochten worden. Een portret van Camille Oostwegel
S-11319: LAWTON, R. EN LEE, R. - Population and Society in Western European Port Cities, C.1650-1939 (Liverpool Studies in European Population)
S-09732: MONKS, P.R. EN OWEN, D.D.R. - Medieval Codicology,Iconography,Literature and Translation.Studies for Keith Val Sinclair
S-06320: BAIL, R. EN MOULIN, J. - Les croiseurs de grasse et colbert
S-03435: STENVERT, R. EN KOLMAN, C. - Monumenten in Nederland. Flevoland met terugblik & registers van de complete series
S-02236: SCHICKEL, R. EN WALSH, M. - Carnegie Hall. The first hundred years
S-06666: TRIJSBURG, W.R EN ANDEREN - Onalledaagse geneeskunde
S-00174: GUNTHER, R. EN HOFFMANN, K. - Sasch Schneider & Karl May. Eine Kunstlerfreundschaft
S-10520: SCHEZEN, R. EN JOHNSTON, S. - Palm Beach houses
S-03788: MARTENS, R. EN WESTRA, L. - Aanzien van de oude visserij
S-04453: KISTEMAKER, R. EN GELDER, R. VAN - Amsterdam 1275-1795. Buon governo e cultura in una metropoli di mercanti
S-00999: BOS, P. R. EN NIEMEYER, J. F. - Atlas der gehele aarde
S-11248: STEVENS, PAYSON R.EN KEVIN W. KELLEY - Van Verre. De Vele Gedaantes Van Onze Aarde.
S-02670: LAURENTIUS, R EN T - Nieuwe schetsen uit de omgeving van Zaltbommel
S-02240: BRETTELL, R.R. EN MCCULLAGH, F. - Degas in The Art Institute of Chicago
S-00542: STALLAERTS, R. EN SCHOKKAERT, L. - Onder dak. Een eeuw volks-en gildehuizen
S-08110: POELMAN, R. EN KERREMANS, J. - Elie le Prophete
S-12344: RAABE, WILHELM - De Zwarte Galei een historisch verhaal vertaald en bewerkt door Marnix Gijsen, geillustreerd met zes houtsneden van Joris Minne
S-15753: RAABE, PAUL (VORWORT) - Exlibris Biblioteka Jagiellonska: Polnische Bucherzeichen aus den Sammlungen der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau 
S-07891: RAAIJ, T. VAN - Ann Hermans beeldend kunstenaar. Om te zijn wie ik ben
S-09754: RAAIJ, TOOS VAN - Ann Hermans beeldend kunstenaar - om te zijn wie ik ben
S-00746: RAATELAND, C. - Een eeuw Heemstede. Verrassend veranderd
S-05218: RAAY, S. B. VAN E.A. - Tot hun Contentement gemaeckt. Het kunstbezit van het hoogheemraadschap van Rijnland
S-15213: RABE, S.A. - Faith, art, and politics at Saint-Riquier. The symbolic vision of Angilbert.
S-03500: LABID IBN RABIAH - The Golden Ode
S-10532: RABIER, BENJAMIN - Rouquinot le lutin du bois
S-04391: RABINOWITCH, D. - David Rabinowitch Contructions metriques 1988-1991
S-09538: RABINOWITCH, DAVID - The major sequenced conic sculptures
S-09539: RABINOWITCH, DAVID - The major sequenced conic sculptures
S-10591: RABINOWITCH, DAVID - SCHWARZ, DIETER. - Baumzeichnungen. Drawings of a Tree.
S-10955: RABINOWITZ, NANCY - Among Women: From the Homosocial to the Homoerotic in the Ancient World
S-15262: RABY, F. J. E. - A history of secular Latin poetry in the middle ages Vol. 1 + 2
S-09204: RACKHAM, ARTHUR - The Arthur Rackham Fairy Book A book of old favourites with new illustrations
S-17067: RACKHAM, B. - Catalogue of the Glaisher Collection of Pottery & Porcelain in the Fitzwilliam Museum Cambrdige. (2 vols) (numberd 316/1000)
S-09214: RACKHAM, ARTHUR (ILL. ) - Aesop's Fables
S-11936: RADDATZ, HANS-PETER - Allahs Frauen - Djihad zwischen Scharia und Demokratie
S-15756: RADEMAKER, C.S.M. - The catholic mission in the Cook Islands, 1894-1994
S-14761: RADEMAKER, ABRAHAM, BEELAERTS VAN BLOKLAND,WILLEM, A.O. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
S-10945: RADER, M. - Wordsworth, A Philosophical Approach
S-10700: RADEVSKY, ANTON - The wild west pop-up book
S-03698: RADFORD, J. B. - The American Pullman Cars of the Midland Railway
S-05300: RADHAKRISHNAN, S. AND MOORE, C. A. - A source book in Indian Philsophy
S-15720: RADICE, J AND COMERFORD, J. - Menu Design 3: Marketing the Restaurant as a Total Graphic Environment
S-12110: RADLOFF, DR. WILHELM - Aus Sibirien. Lose blätter aus meinem tagenbuche. (1e & 2e Band bound in one copy)
S-00486: RAEITHEL, G. - Geschichte der Nordamerikanischen Kultur. 3 volumes
S-17917: FRANK WERNER RAEPKE - Auf Liebe und Tod: Symbolische Mythologie bei Robert Muller, Hermann Broch, Robert Musil (Zeit und Text) (German Edition)
S-03713: RAEYMAEKER, L. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte en tot het thomisme
S-06749: RAEYMAKER, DE, D.M.J. - The ego under observation
S-02991: RAGO, D. - The Arts & Crafts Collector's Guide
S-16211: RAGON, M. - Goldberg. Dans la ville. On the city
S-09734: RAHIR, E. - "La bibliothe?que de l'amateur. Guide sommaire; a? travers les livres anciens les plus estime?s et les principaux ouvrages modernes"
S-15635: RAHN, J. R. - L'église Abbatiale de Payerne. Mémoire traduit de L'allemand par William Cart
S-11840: RAINE, KATHLEEN - The oval portrait and other poems
S-04404: RAINER, ARNULF - Hiroshima Werkgruppe aus 57 Bildern
S-10093: RAISTRICK, A. - The dynasty of Iron Founders. The Darby and Coalbrookdale.
S-04729: RAJAGOPALACHARI, C. - Mahabharata. Bloemlezing uit het klassieke Indiase epos
S-03824: RAJESH, M.N. KELLY, T.L. - Boeddistische kloosters in de Himalaya
S-16831: RAJU, A. - The Way of Saint James Le Puy to Santiago A Walker's Guide
S-17806: RAKOCZI, B. I. - The Painted Caravan a Penetration into the secrets of the Tarot Cards
S-15260: RALL, H. DR. - Historische Studien. Zeitgeschichtliche Zuge im Vergangensheitsbild. Mittelalterlicher, namentlich mittellateinischer Schriftsteller
S-03636: RALPH, J. ( ED. ) - Visions Fifty Years of The United Nations
S-02312: RAMAKERS, B. A. M. - Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd
S-10284: RAMELE, FERRIE VAN - Nu ik aan je denk, de 9e gelegenheidsuitgave. Nr. 36 van de 175 geniete exemplaren.
S-12113: BRAULIO ANTON RAMIREZ, D. - "Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la agricultura; seguido de un indice de autores y traductores, con algunos apuntes biográficos"
S-07176: RAMOS, M. - Watercolors
S-16566: RAMSDEN, C. - Bookbinders of the United Kingdom (outside London) 1780-1840
S-14511: RAMSDEN, C. - London Bookbinders, 1780-1840.
S-17851: RAMSEY, O. B. - Stereochemistry
S-08350: RAND, HARRY - Hundertwasser
S-16605: MARCEL REICH-RANICKI - Thomas Mann en de zijnen
S-00326: RANKE, W. - Preussen (1. Versuch einer Bilanz 2.Beitrage zu einer politischen Kultur 3. Zur Sozialgeschichte eines Staates 4. Dein Spree-Athen 5. im Film
S-15813: RAPAPORT, BENJAMIN - The global guide to tobacco literature 
S-03307: RAPAPORT, BROOKE KAMIN & STAYTON, KEVIN - Vital Forms. American Art and Design in the Atomic Age 1940-1960
S-04413: RAPETTI, G. REDAZIONE - 500 il ritorno di un mito
S-11800: LUNZER, RAPH EN SINGER, M. - The European Patent Convention
S-11801: LUNZER, RAPH EN SINGER, M. - The European Patent Convention
S-11390: SOLOMON ZALMAN BEN MOSES RAPHAEL - efer ?ohelet Shelemoh
S-04680: RAPHAEL - Hermetische Lehrbriefe uber die grosse und die kleine welt
S-10774: RAPPAGNE, COR (SAMENSTELLER) - The Art of Usha Bhalla
S-14360: RASMUSSEN, B. - Tullerulle Tappenstreg spiste gummibolde. Tegninger af Ernst Clausen
S-13786: RASPÉ, PAUL - Autour De Magritte. Partitions musicales 1910-1960. / Rond Magritte. Muziekpartituren 1910-1960.
S-12199: RASPÉ, PAUL - Autour De Magritte. Partitions musicales 1910-1960. / Rond Magritte. Muziekpartituren 1910-1960.
S-05934: RASPE, R. E.A. - The singular adventures of Baron Munchausen
S-10640: RASPE, R.E. - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen: door hemzelven naar waarheid verhaald
S-17901: MONGEOT (DE) A. RASTOUL. - Histoire des naufrages depuis les temps anciens jusqu'en 1850.
S-14980: RATCLIFF, C. - Botero
S-13667: RATELBAND, K. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614
S-13941: RATELBAND, G. - Bibliografie van Zuid- en Midden- Kennemerland (uitgezonderd Haarlem) en de Haarlemmermeer
S-13942: RATELBAND, G. - Bibliografie van Zuid- en Midden- Kennemerland (uitgezonderd Haarlem) en de Haarlemmermeer
S-13107: RATELBAND, K. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625 (werken Linschoten-Vereeniging LXI)
S-15777: RATELBANK, K. - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge Da Mina (Elmina) aan de goudkust (1645-1647) with 7 plates, 7 facsimiles, 1 plan and 3 plates
S-00204: RATHENAU, E. (HERAUSGEG. ) - Oskar Kokoschka. Handzeichnungen. Funfter Band
S-00205: RATHENAU, E. (HERAUSGEG. ) - Oskar Kokoschka. Handzeichnungen. Funfter Band
S-00206: RATHENAU, E. (HERAUSGEG. ) - Oskar Kokoschka. Handzeichnungen. Funfter Band
S-01389: RATHKE, C. - Conrad Felixmuller. Gemalde, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen
S-16923: RATSCHOW, J. (ILLUSTRATIONS) - Der Fäustling : Ukrainisches Volksmärchen
S-10847: RATTLE, S. - The Making of a Conductor. Nicholas Kenyon
S-09655: RAUMER, K. VON -  Palastina Mit einem Plan von Jerusalem zur Zeit der Zerstorung durch Titus und dem Grundrib der Kirche des heiligen Grabes
S-11634: RAUWERDA, AUKE - Auke Rauwerda.
S-14782: RAVEN, E.M. - South Asian Archaeology 1999. Proceedings of the Fifteenth International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists, held at the Universiteit van Leiden, 5-9 July, 1999.
S-16872: RAVEN, M. J. AND TACONIS, W. K. - Egyptian Mummies Radiological Atlas of the Collections in the National Museum of Antiquities in Leiden
S-11672: RAVEN, PETER R. (VOORWOORD) - National Geographic Expeditions Atlas
S-08532: MC RAVEN, C. - Building with stone
S-02587: RAVENHILL, W. - Christopher Saxton's 16th Century Maps. The Counties of England & Wales
S-11333: RAVIEZ, STEYE - Raviez' Reve
S-16000: RAVIV, D. AND MELMAN, Y. - Every spy a prince: the complete history of Israel's intelligence community
S-16393: RAWLS, J. - Lectures on the History of Political Philosophy
S-16395: RAWLS, J. - Een theorie van rechtvaardigheid
S-12245: MAN RAY & LEE MILLER - Kijkdagen
S-02885: RAYFIELD, D. - Stalin and his Hangmen (the tyrant and those who killed.)
S-16194: RAYNAL, M. AND OTHERS - Histoire de la Peinture Moderne. Matisse munch rouault fauvisme et expressionnisme
S-16195: RAYNAL, M. AND OTHERS - History of Modern Painting from Baudelaire to Bonnard: The Birth of a New Vision
S-15272: RAZI, Z. - Life, Marriage and Death in a Medieval Parish. Economy, Society and Demography in Halesowen 1270-1400
S-16539: GIUSEPPE DEL RE - The Cosmic Dance: Science Discovers the Mysterious Harmony of the Universe
S-02823: READ, H. ( ED. ) - The Thames and Hudson Dictionary of Arts and Artists
S-12593: READE, BRIAN - Ballet designs and illustrations 1581-1940. A catalogue Raisonne
S-04574: READER, L. - Book lovers'London
S-11225: REARDON, BERNARD M.G. - Religious thought in the Reformation.
S-08021: REAU, LOUIS - Saint-Petersbourg
S-11911: RÉAUX, TALLEMANT DES - "Tallemant des Réaux; Historiettes, tome 1"
S-12581: REBAY, HILLA - Third Enlarged Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-Objective Paintings
S-06767: REBER, C. - Un Homme cherce la liberte
S-15246: REBLIN, K. - Freund un Feind Franziskus von Assisi im Spiegel der protestantischen Theologiegeschichte. Band 27
S-14460: RECHEIS, K. AND ZELLER-ZELLENBERG, W. - 66 + 1 Im Backerhaus
S-07668: RED - Anonieme Vlaamse primitieven
S-12697: L`ILLUSTRATION RED. - L`Album de la Guerre, histoire photographiques et documentaire.... publiés par L`Illustration de 1914 a 1921 Tome I
S-02392: REDACTIE - Jewellery through 7000 years
S-06832: REDACTIE - Ludolf Bakhuizen Schryfmeester teyckenaer schilder
S-05337: REDACTIE - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1914
S-08294: REDACTIE - L'Illustration 52e jaargang
S-09247: REDACTIE - Among the Livestock: Carl-Erik Strom, Olafur Larusson, Jim Axen, Henrik Francis Thompson, Magnus v.Gudlaugson, Peter Andersson, Birgir Andresson
S-07419: REDACTIE - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift Deel X Juli - December 1895
S-09183: REDACTIE - Romische Jahrbuch fur Kunstgeschichte. Band Sechzehn
S-07253: REDACTIE - One World of Art
S-07250: REDACTIE - Als de stenen spreken. Tentoonstellingsnummer van offset, offivieel orgaan van de vakgroep steen- en offsetdruk en den nederlandschen bond van steendrukkerijen
S-05344: REDACTIE - Almanak Leidsche Studenten Corps 1935
S-05900: REDACTIE - American Art Pottery Cooper-Hewitt Museum
S-06806: REDACTIE - """Desnoods te voet ""Een fotoreportage van de zuiverings-acties ondernomen door de Mariniersbrigade 19 dec. - 31 dec. 1948"
S-05898: REDACTIE - Silver & Medals Sotheby's
S-07544: REDACTIE - Jan de Beijer in Utrecht Stadsgezichten van een bekende tekenaar uit de 18de eeuw
S-09414: REDACTIE - Die Niederlander in der Brandenburg-Preussischen Kulturarbeit
S-07761: REDACTIE - Verordening regelende de voorwaarden voor de levering van water door de gemeente Haarlem
S-03959: REDACTIE - El encanto de la Colombia urbana
S-09820: REDACTIE - Almanak van het Leidsche studentencorps voor 1926, 112e jaargang
S-01994: REDACTIE - Middelburg. Oude gebouwen en woonhuizen der stad Middelburg
S-01980: REDACTIE - Aktiebolaget Johansfors Glasbruk 1891-1951
S-05778: REDACTIE - De Katholieke Illustratie 5e jaargang 1871-72
S-05779: REDACTIE - De Katholieke Illustratie 32e jaargang 1898-99
S-07160: REDACTIE - Of the wall Hockney Posters
S-08150: REDACTIE - De bakermat van de moderne houtsnede. Houtsneden uit de collectie van de Stiftung Schloss Moyland- Sammlung van der Grinten- Joseph Beuys Archiv des Landes Nordhein-Westfalen
S-07291: REDACTIE - Uittreksel BLL VII DE-locomotieven serie 2400/2500 C6500/VII t.b.v. tractie-opleidingen. Dienst van Personeelszaken 6e afdeling Opleiding en Vorming
S-00325: REDACTIE - Kulturbibiothek der klassischen Musik-und Theaterstucke. 1. Schausspielfuhrer 2. Opern-und Operettefuhrer 3. Konzertfuhrer
S-01738: REDACTIE - De Stad Amsterdam Panorama. juli 1937 tm No.52 30 December 1937
S-05171: REDACTIE - Beautiful Britain. The scenery and the splendours of the United Kingdom. Views of our Stately Houses
S-01075: REDACTIE - "Around the world in the ""Franconia"" 19330. Sailing from New York January 11th Returning May 29th"
S-04284: REDACTIE - Paul Ferrant-Dalle 1885- 1966
S-04295: REDACTIE - Forum. Driemaandelijks tijdschrift voor architectuur Juni 1994
S-04298: REDACTIE - Puschkin-Museum der Bildende Kunste Moskau
S-04326: REDACTIE - Hungaria regia 1000-1800. Schittering en strijd
S-07362: REDACTIE - International Young Art 2003 Tel Aviv Amsterdam Moscow
S-11217: REDACTIE - Motor. Het enige Nederlandse motorweekblad. 42ste Jaargang 1955
S-04654: REDACTIE - Cultureel Indie Eerste jaargang
S-04699: REDACTIE - Reprospectieve tentoonstelling Albert Servaes (1883-1966)
S-04700: REDACTIE - Reprospectieve tentoonstelling Albijn van den Abeele (1835-1918)
S-02129: REDACTIE - In de ban van Benner
S-07819: REDACTIE - Discarding the brush Schilderen zonder penseel Gao Qipei 1660-1734
S-13721: REDACTIE - The National Geographic Magazine vol. LXXXIX, Jan. 1946 - Jun. 1946
S-11220: REDACTIE - Motor. Het enige Nederlandse motorweekblad. 51ste Jaargang 1964
S-08970: REDACTIE - Tanks & Weapons of World War II
S-08969: REDACTIE - Warplanes & air battles of world war I
S-08040: REDACTIE - "Vereniging ""De Amsterdamsche haven "" "
S-05895: REDACTIE - Vijf maconnieke preekenof Kijkjes in de vrijmetselaars-wereld
S-02110: REDACTIE - Sante et Force
S-01076: REDACTIE - Bij het afscheid van de Leidse hofstee
S-07483: REDACTIE - 72 Drawings by David Hockney
S-05768: REDACTIE - De Katholieke Illustratie 42e jaargang 1908
S-07879: REDACTIE - Romanik in Regensburg Kunst, Geschichte, Denkmalplege Regensburger Herbstsymposion zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege Band 2
S-09200: REDACTIE - Chinees en Japans porselein Zilver en Juwelen. Chinese and Japanese porcelain Silver and Jewellery. Veilingcatalogus
S-09201: REDACTIE - Kunst en kunstnijverheid. Arts and applied arts. Veilingcatalogus
S-09202: REDACTIE - Design 1840-1990. Veilingcatalogus
S-07804: REDACTIE - Naam code lijst Afbeeldingen wiel- en halfrupsvoertuigen technische dienst NC9-80
S-08027: REDACTIE - Steden in Nederland 740 afbeeldingen van stadspoorten, muurtorens, stadsgezichten en woonhuizen van steden in Nederland
S-05775: REDACTIE - De Katholieke Illustratie 32e jaargang 1897-98
S-05777: REDACTIE - De Katholieke Illustratie 39e jaargang 1903-04
S-07292: REDACTIE - Uittreksel beschrijvingen en Bedieningsvoorschriften Motorrijtuigen Deel III De 1 en 2 rijtuigstellen C6501/III. Dienst van Personeelszaken 6e afdeling Opleiding en Vorming
S-08038: REDACTIE - Art Nouveau-Art Deco Dans des collections de roumanie
S-07145: REDACTIE - Illustrated important Forest Trees of Japan
S-07146: REDACTIE - Aphrodisiacs. An Encyclopedia of Erotic Wisdom
S-06681: REDACTIE - Foto '48. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam
S-15051: REDACTIE - Annual '81. Illustratori di libri per ragazzi. Illustrators of children's books.
S-07834: REDACTIE - Van Bruegel tot Rubens De Antwerpse schilderschool 1550-1650
S-09869: REDACTIE - Das Auto 1e jahrgang heft 1
S-01111: REDACTIE - Beitrage und bibliographie zur Augster Forschung. Teil 1 Beitrage zur Auguster Forschung. Teil 2 Max Martin, Bibliographie von Augst und Kaiseraugst 1911-1970
S-07982: REDACTIE - Spirit of the Vine - Republic of South Africa
S-04705: REDACTIE - Domenico Bianchi Bruno Ceccobelli Gianni Dessi Giuseppe Gallo
S-04725: REDACTIE - Almanak van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden
S-04724: REDACTIE - Almanak van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden
S-04745: REDACTIE - The Decorative Arts Sale including the J. W. N. van Achternergh Collection and Fine Paintings
S-04739: REDACTIE - Almanak van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden
S-08149: REDACTIE - Masters of Seventeenth Century Dutch Genre Painting
S-07617: REDACTIE - The populism Catalogue
S-02060: REDACTIE - The Hatvany Collection. Highly important old Master drawings
S-09436: REDACTIE - Novgorod Icons 12th-17th Century
S-04098: REDACTIE - Kraakporselein + overgangsgoed. Catalogus
S-04099: REDACTIE - La Rape a Tabac
S-04750: REDACTIE - A numbered selection of the beautiful 50 miniated and coloured tables of the unique Italian borso d'este bible with golden handmade applications
S-04751: REDACTIE - A numbered selection of the beautiful 50 miniated and coloured tables of the unique Italian borso d'este bible with golden handmade applications
S-04752: REDACTIE - A numbered selection of the beautiful 50 miniated and coloured tables of the unique Italian borso d'este bible with golden handmade applications
S-09818: REDACTIE - Utrechtsche volks-almanak, voor 1837 1e jaar
S-07715: REDACTIE - Katalog Deutsche orden und Ehrezeichnen 1871 bis zur gegenwart Bundesrepublik
S-03459: REDACTIE - Palaces of St. Petersburg. Russian Imperial Style
S-05735: REDACTIE - Het Leven Algemeen geillustreerd Weekblad. 26e jaargang No.27 tm 52 1931
S-09016: REDACTIE - Kalender des Deutschen Flotten-Vereins Jahrgang 1910
S-01814: REDACTIE - Guerre Russo-Japonaise. Guide pour touts des operations sur terre et sure mer
S-08157: REDACTIE - Wetenschappelijk Jaarbericht 1933 23e jaargang. Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap
S-01528: REDACTIE - Guide Routier de L'Automobile-Club de Suisse
S-08099: REDACTIE - The new headquarters for the Hongkong and Shanghai Banking Corporation
S-06906: REDACTIE - Onze grootouders Louis van der Grinten en Lisek Muijsers. Brieven uit 1871-1877 van Lodewijk Theodoor Adriaan van der Grinten
S-07367: REDACTIE - Op Kinojacht. Een practisch handboekje vooor den Kino-amateur
S-01925: REDACTIE - Stolz und Freiheit. Das Bild des polnischen Adels im Zeitalter des Barock
S-06541: REDACTIE - Die Niederlande
S-07375: REDACTIE - Handboek Bioscooptechniek
S-01630: REDACTIE - Histoires du jeans de 1750 a 1994
S-11218: REDACTIE - Motor. Het enige Nederlandse motorweekblad. 53ste Jaargang 1955
S-02146: REDACTIE - Deutsche Kunst und Dekoration. Band XXXII April 1913-September 1913
S-07353: REDACTIE - Kunstauktion 373 Cobra auktion i kunsthallen
S-07373: REDACTIE - Om een lang verhaal kort te m
S-07746: REDACTIE - Your United Nations. The Official souvenir guide book
S-08201: REDACTIE - Het volk over Eddy Merckx. Uitspraken over een idool
S-08205: REDACTIE - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen
S-07479: REDACTIE - Kunstauktion 367 Cobra 1948-1988
S-02425: REDACTIE - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt
S-00320: REDACTIE - Le Cinquieme centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue
S-07860: REDACTIE - Wonen en werken in de graansilo's
S-06626: REDACTIE - "The ""Nieuwe Kunst"" The Dutch contribution to the International Art Nouveau. Par 1: Dijsselhof Lion Cachet Nieuwenhuis. Over 110 drawings, books, prints and one piece of Furniture"
S-01730: REDACTIE - Exposition Internationale Bruxelles. Bruxelles Exposition 1897
S-01732: REDACTIE - De Spiegel. Maart 1940 nr.23 tm 52 December 1940 nr. 1 tm 13
S-04246: REDACTIE - Handbuch der deutschen Strassenbahnen, Kleinbahnen und Privatbahnen 1928
S-04046: REDACTIE - Regeerings-almanak Nederlandsch-Indie 1900 - Tweede gedeelte Kalender en Personalia
S-04047: REDACTIE - Regeerings-almanak Nederlandsch-Indie 1908 Eerste en tweede gedeelte. Grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indie en bijlagen + Kalender en personalia
S-04048: REDACTIE - Regeerings-almanak Nederlandsch-Indie 1909 Eerste en tweede gedeelte. Grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indie en bijlagen + Kalender en personalia

Next 1000 books from Antiquariaat De Salamander

5/30