Antiquariaat De Salamander
De Paal 150, 1351 JK Almere, The Netherlands. Tel.: +31 (0)36-5216615            Email: de.salamander@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
S-11435: VISSER, J.J - Pökoot Religion
S-10084: VISSER, DR H.B. - De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw
S-12797: "ALASTAIR HAMILTON;SJOUKE VOOLSTRA;PIET VISSER" - From Martyr to Muppy (Mennonite Urban Professionals) A Historical Introduction to Cultural Assimilation Processes of a Religious Minority in the Netherlands: the Mennonites.
S-13657: VISSER, S.J. - Samuel Naeranus (1582-1641) En Johannes Naeranus (1608-1679). Twee Remonstrante Theologen Op De Bres Voor Godsdienstige Verdraagzaamheid
S-09127: VISSER, SIMON ( SAMENST. ) - 50 jaar V. V. Dronrijp 1947 1997
S-12240: VISSER, P. - Gracht
S-12104: VISSER, PIET - Doopsgezinden en de Gouden Eeuw van de Rijp
S-03995: VISSER, C. - Vroeger was de toekomst beter
S-12448: VISSER, P.H.C. - Langs de Noordelijke flanken van den Kara Korum
S-12532: VISSER, P. - Broeders in de Geest, De doopgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw (vol. 1 en 2)
S-13409: NORBERT VISSER - Muzikale aphorismen, Tweede Schrift deel III: De inspiratieve toonwereld
S-12137: VISSERING, S. - Verzamelde geschriften. Eerste & Tweede bundel.
S-04847: VITALE, S. - Pushkin's button. The story of the fatal duel which killed Russia's greatest poet
S-10798: BOGGERI VITO, COLOMBO GIORGIO E., CONCATO AUGUSTO, PACI ANNA, PRETOLANI ANGELO - Fantasma dell'opera
S-13791: VITOUX, F. - Lussigny : Traversee Des Apparences, no. 33 from 99 + extra numbered and signed silk screen 11/25
S-03954: VITRINGA, A. J. - De Mensch beschouwd als dierlijk en geestelijk wezen. Poging tot beslechting van den strijd tusschen moderne natuurwetenschap en christelijke beginselen
S-03955: VITRINGA, A. J. - De wijsbegeerte voorgesteld in hare ontwikkeling. Eene geschiedenis der filozofie
S-14419: VIVIT - Kvivit
S-05903: VLACH, J. M. - The Planter's Prospect. Privilege & slavery in Plantation Paintings
S-13806: VLASBLOM, D. - Papoea. Een geschiedenis
S-12363: VLASSARA, HELEN - het anti AGE dieet
S-05455: VLEESCHOUWER, O. DE - New Hotel Designs
S-11420: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden
S-03526: VLIS, J. A. VAN DER - Een kunstenaar zag Texel. Werk van Frans Broers
S-05052: PIET VLUCHTIG - Zilver en Lood
S-08070: VLUGT, BURGEMEESTER AMSTERDAM (VOORW. ) - Luchtbeschermingsdienst Amsterdam
S-10752: VODICKA, T. - Paphnutius. De nederigste onder de nederigen. 
S-10789: VOET, JR. ELIAS - Haarlemsche goud- en zilvesmeden en hunne werken.
S-06991: VOGEL, W. (REDACTIE) - Kunstlijn Haarlem 25 jubileumboek
S-14156: VOGEL, A. - Voordrachtskunst, theoretische en practische beschouwingen
S-09437: VOGEL, M. E.A. - Gepudert und geputzt. Johan Melchior Wyrsch 1732-1798 Portratist und Kirchenmaler
S-10111: VOGELAAR, CHRISTIAAN - Jan van Goyen
S-12906: VOGELER - WORPSWEDE,HEINRICH: - Reise durch Russland. Die Geburt des neuen Menschen (Mit 32 Zeichnungen des Verfassers, in Offsetdruck. Original ausgabe
S-05911: VOGELS, F. - Dagboek 1954-1957
S-01344: VOGELS, H. (VOORWOORD ) - Egbert Estie en de porceleinfabriek de Kroon. Noordwijk 1906-1910
S-08468: VOGELSANG, W. - Die holzskulptur in den Niederlanden Band II
S-13247: IRMGARD VOGELSANGER - DE ROCHE - Die Chagall-Fenster in Zürich. Mit einer einleitenden Vorgeschichte von Peter Vogelsanger u. Ansprachen von Marc Chagall u. René Wehrli
S-00878: VOGL, A. E. - Anatomischer Atlas zur Pharmakognosie
S-13804: VOIGTLANDER, WALTER - Teichiussa : Näherung und Wirklichkeit
S-13859: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON - Heraldry. Customs, rules and styles
S-10887: VÖLCKERS, J. - Der Indicator. Anleitung zum Gebrauch desselben bei der Pru?fung von Dampfmaschinen...
S-14489: VOLCKMAN, T. AND SELIG, S. - Der kleine Baum
S-00143: VOLLMAR, H. - Eugen Bracht. Acht farbige Wiedergaben nach Gemalden seiner hand
S-11273: HORST ZUSE, ROLAND VOLLMAR EN WILHELM MONS  - Konrad Zuse
S-02625: VOLLRATH, W. ( VORWORT) - Turkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit
S-04815: VOLTAIRE - Melanges
S-00131: VOLZ, W. - The Eye of Christo and Jeanne-Claude
S-14546: GALERIE ALEX VÖMEL - 12 Glück-Wünsche' für Alex Vömel. Mappe mit zwölf Künstlergrafiken zum 80. Geburtstag
S-06856: GAVETTE VON, J.M. - Die Frauen in Erwerd und Beruf
S-09674: VONK, D. - Beelden van de dingen die voorbijgaan: Japanse prenten en tekeningen.
S-13497: VOOGT, W.I. DE - Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. 2e stuk, Berg ('s Heerenberg), Batenburg en Baar.
S-06443: VOOGT, A. J. DE - Mancala Board Games
S-12648: B. VOORDA EN J. VALCKENAER EN HERMAN TOLLIUS - "Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat [electronic resource] : op den 7 january 1796 : en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering / door de burgers B. Voorda en J. Valckenaer ""Met wederleggende aanteeekeningen van een Hollandsch rechtsgeleerden"""
S-07567: VOORHOEVE, CAREL ( VERZAMELD DOOR ) - Legenden van Holland's kust. Een bundel legendarische verhalen
S-09964: LEGER VOORLICHTINGSDIENST - Een baan met houvast. Onderofficier bij de KL
S-03443: HOOVER VOORSANGER, C. AND HOWAT, J. K. - Art and the Empire City. New York, 1825-1861
S-13748: DIRK KOLDIJK / HEINRICH VOORT - De Joodse Gemeenschap in N-O Overijssel en de Grafschaft Bentheim / Die judische Gemeinden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim
S-13934: VORM, N. VAN DER & E.A - Toespraken gehouden bij het afscheid van Wouter Nijhoff Pzn als president-directeur van N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en uitgeversmaatschappij op 29-12-1965
S-02316: VOS, ERIK - In de Arena. Toneelherinneringen
S-12325: VOS, M.F - Corpus vasorum antiquorum.The Netherlands. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. Fascicule 24. Attic black-figured vases
S-13935: VOSKUIL, J.J. - Kohieren van de tiende penning van Overschie 1561 en Twisk 1561
S-01256: VOSMAER, J. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
S-09465: VOSS, BIRGIT - Stille helden/Neescha + Gäste 15.-26. juni 1983
S-02996: VREDEN, R. VAN E.A. - Real Dutch Design 0607. Deel 1. Industrieel Ontwerp - Vrij vormgeving - Ruimtelijk ontwerp - Interactieve media - Verpakkingsontwerp Deel2. Grafisch Ontwerp - Illustratieve Vormgeving
S-06259: BARON VAN VREDENBURCH, W. C. A. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven
S-09919: VREDENDUIN, J. - Het Archief van de Nederduitsch Herv. Gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente
S-13989: VREEDE, G.W. - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst
S-13988: VREEDE, G.W. - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst
S-01089: VREUGDENHILL, A. - Koningen, scheepbouwers en zeevaarders
S-11975: VRIES, G. DE. & SCHORER, J.W.M. - De zeeweringen en waterschappen van Noordholland. & Profillen der provincie Noordholland (2 delen compleet!)
S-10790: VRIES, ABRAHAM DE - Lotgevallen van Costers woning
S-12766: ATTIE DE VRIES - Nocturne, verzen
S-11300: DE VRIES, DR. H.K. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. 4 delen compleet, 2e en 3e druk.
S-02083: VRIES, M. DE ( EINDRED. ( - Een droom wordt werkelijkheid: Leven en werk van jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn
S-14138: VRIES- LUB, A.G. DE - De familie Lub een Enkhuizer geslacht.
S-01368: VRIES, J. E. DE - Beknopt leerboek der hijswerktuigen
S-02783: VRIES, J. DE E.A. - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919 Dominee, journalist en museumdirecteur
S-13815: VRIES, FENNA DE (SAMENSTELLING & REDACTIE) - Co Westerik. Overzichtstentoonstelling, Gemeentemuseum Den Haag. 22.9 t/m 10.12.2006
S-13816: VRIES, FENNA DE (SAMENSTELLING & REDACTIE) - Co Westerik. Overzichtstentoonstelling, Gemeentemuseum Den Haag. 22.9 t/m 10.12.2006
S-00368: VRIES, J. DE - Postale herinneringen
S-12964: VRIES, A.G.C. DE - Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Deel I-VII (Zonder deel VI) 1920-1940 + 1965.
S-14473: VRIES, A. AND WALRAVEN, I. - Mijn olifant kan bijna alles
S-05526: VRIES, PETER YVON DE - Twee houtdrukken De Lange afstand
S-08634: VRIES, G. DE - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland
S-06005: VRIES, K. DE - Vervlogen tijden
S-02562: VRIES, H. DE - Kritiek als credo
S-13645: VRIES, B. DE & VERPAALEN, O.A.C. - Verpa(a)len genealogie van een Brabants Geslacht
S-06834: VRIES, J. DE - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Eefectenbeurs 1876-1976
S-00098: VRIES, TJ. D. DE (REDACTIE ) - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya
S-03740: VRIES, J. DE - Ik heb Josje gekend
S-11938: KETS DE VRIES, M.F.R. - Leiders, narren en bedriegers. Essays over de psychologie van het leiderschap.
S-10246: VRIES, MARIETTA DE (EDITEUR) - Represent Royal Tichelaar Makkum
S-12425: DE VRIES, LEONARD - Het Jongensradioboek, deel 1
S-13066: "VRIEZE, JOHN; FENG BOYI; LIEKE E.A." - China Now (Cobra Museum 2007 - 2008)
S-12323: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE - Kaarten van Utrecht Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen
S-13890: MR. C.W.D. VRIJLAND - Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout
S-02303: VUGS, R. - F. Bordewijk Biografie
S-04918: VUIJSJE, H. - Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig
S-13639: VUKOVIC, V. - Der rochade - angriff
S-12474: VURTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943.
S-03510: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte
S-09959: SCHMIDT, W. EN GIEBERT, A. - Die Fleisch und Wurstwaren Fabrikation
S-06835: NOTENBOOM, EPPO W. EN OOSTERIJK, BRAM - Rotterdam en de zee vier eeuwen passagiersvaart. Rotterdam and the sea. Four centuries of passenger travel
S-08572: MARRES, W. EN AGT, VAN J. - De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V, de provincie Limburg, derde stuk: Zuid-Limburg uitegzonderd Maastricht
S-08448: HIGNITT H.W. (FORWORD), - Canadian Wood-frame Houseconstruction
S-10365: LEADBEATER C.W. - The hidden side of things
S-08511: SANDBERG, W. EN JAFFE, H. L. C. - Kunst van heden in het stedelijk
S-08355: HANSMANN, W. EN KNOPP, G. - Rheinlands Schlosser und Burgen. Deel I Faksimile-Band. Deel II Kommentar-Band. Herausgegeben von Alexander Duncker 1857-1883
S-12025: W.M.W. - Photographie Van Amsterdam Op 3 Tot 7 September 1858. Bevattende Een Verslag Van de Volks-Feesten in de Hoofdstad Gevierd.
S-07564: BROGGER, A. W. EN SHETELIG, HAAKON - The Viking Ships
S-12223: MAIER, MARK W. EN RECHTIN, EBERHARDT - The Art of Systems Architecting. Second edition.
S-05065: MONTENBERG, J. W. EN WOLTERS, H. J. - Hoe Deventer vroeger spoorde. Trein, tram en paardetram. Historie en herinnering
S-11239: WAAL,H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. Deel 1 & 2
S-11478: WAAL, DAMY VAN DER - Krieg. Carnaval van de dood
S-11479: WAAL, DAMY VAN DER - Krieg. Carnaval van de dood
S-13938: WAAL, H.VAN DE - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. Deel 1 & 2
S-11913: WAAL, DAMY VAN DER - Krieg. Carnaval van de dood
S-06059: WAAL, J. C. ( REDACTIE ) - Op de hoogte. Maandschrift voor de huiskamer Vijfde jaargang Jan-dec 190
S-14081: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. Deel 1 & 2
S-08910: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Nieuwe verzen
S-07717: WAARDE, K. V.D (RED. ) - Visuele retorica een periode verslag
S-14324: WABER, B. - The House on East 88th Street 
S-11004: WAELHENS, A.DE - La philosophie de Martin Heidegger.
S-04548: WAGBER, R. - Der Ring des nibelungen
S-09630: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka Bilder aus seinem Leben
S-13722: WAGNER, PETER, KROSCHWALD, K-D. AND WAGNER, S. - Reisezug-wagen-Archiv
S-06639: WAGNER, W. - Hellas Das Land und Volk der alten Griechen
S-10135: WAGNER, NIKE - Traumtheater. Szenarien der Moderne - Szenarien der Moderne 
S-07739: WAGNER, RICHARD - The Meistersingers Wagner
S-13832: WAGNER, C. & MACK, D. - Cosima Wagner. Das zweite Leben, Briefe und Aufzeichnungen 1883-1930
S-13833: WAGNER, C. & MACK, D. & GREGOR DELLIN, M. - Cosima Wagner. Die tagebucher, band I 1869-1877 + band 2 1878-1883
S-05424: WAGNER, W. - Rom. Geschichte und kultur des romischen Volkes
S-07652: WAGNER, RICHARD - Familienbriefe1832-1874
S-05524: WAGNER, N. - Wagner Theater
S-02679: WAGNER, R. - Briefe Richards wagners an eine Putzmacherin
S-13627: WAGNER, H.R. - Spanish Voyages to the Northwest Coast of America in the Sixteenth Century
S-13065: RICHARD WAGNER - Tristan und Isolde, complete Orchestral Score
S-11927: MELOUZA & WAGRAM - L'opinion mondiale juge les sanglants libérateurs de melouza et de wagram.
S-13753: WAHL, JEAN - Traite de Metaphysique
S-02832: WAILAN, LAAN ( ARRANGEMENT ) - Krontjong Liederen. Verzameling der meest bekende Krontjong-liederen. Band 1 + 2
S-03813: WAINWRIGHT, L. - The great American magazine an inside story of Life
S-12229: WAKELYN, JON.L. - Southern Unionist Pamphlets and the Civil War Southern Unionist Pamphlets and the Civil War Southern Unionist Pamphlets and the Civil War
S-07457: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis van den souvereinen raad in het overkwartier van Gelderland te Ruremonde (1580-1794)
S-13776: WALDMAN, C. - Encyclopedia of Native American Tribes
S-06556: WALDNER, SIRA - Andrea Mantegna e la creazione iconografica - and the iconographic creation. Madonna della Tenerezza con il bambino sognante - of tenderness with dreaming child
S-08360: WALEY, A. - The Opium War Through Chinese Eyes
S-08219: WALKER, R. A. - The best of Beardsley
S-02273: WALKER, A. - Joan Crawford. The ultimate star
S-10174: WALKER, R.W. - Southwest: Gold, God, and Grandeur 
S-03290: WALKER, A. - Greta Garbo. Ein Portrat
S-02760: WALKER, J. - National Gallery of Art Washington
S-11193: WALKER, HARRIET - Less is more. A minimalism in fashion.
S-07955: WALKER, S. - Typography and language in everyday life
S-02780: WALKER, A. - Bette Davis
S-07637: WALLACE, C. - The lost Australia of Francois Peron
S-01585: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen
S-05212: RANSOME-WALLIS, P. - Famous railway photographers
S-12804: WALPOLE, CECIL F. - Artist without hands - a memoir of John Buchanan
S-13703: WALRAVEN, W. - Op de grens. Korte verhalen, brieven, kronieken
S-08343: WALRE, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland Treurspel
S-13542: MARTIN WALSER - Ohne Einander
S-14020: WALSH, E. - Russen en Engelsen in Noord-Holland : een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799
S-09052: WALTER, ROBERT - Varga - The esquire years - A catalogue raisonne
S-11780: WALTER, BRUNO - Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken.
S-12868: WALTHER, J. - Geschichte der Erde und des Lebens
S-08918: WALTHER, JOHANNES - Leopoldina Amerika-Band.Berichte der kaiserlich leopodinischen deutschen akademie der naturforscher zu halle. Band 4
S-11009: WALTHER,FRITZ R. EA. - Gazelles and their relatives. A study in territorial behavior.
S-11024: WANG, HUAIYU EA. - Contemporary Spatial Expression of China
S-11604: WANGMO, DORJI - Of Rainbows and Clouds. The Memoirs of Yab Ugyen Dorji.
S-10289: WANSON, ISSABELE - Un Saint-Délice, pain d'ëpice et Nicolas
S-11710: WAP, DR. - Album Utrecht. De stad Utrecht. Bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften.
S-14705: WARD, GEOFFREY, C - The Civil War, an illustrated history
S-03350: WARD, K. - The Big Questions in Science and Relegion
S-13165: BENJAMIN BRECKINRIDGE WARFIELD - Perfectionism, volume I + II (first printing)
S-12927: WARHOL, ANDY - BRANT, SANDRA J. & INGRID SISCHY  - Andy Warhol's Interview: Fran Lebowitz I Cover the Waterfront. Volume 1: Beste of the first decade 1969-1979. Book 7
S-03433: WARLOP, E. - The Flemish Nobilty before 1300 Part II Annexes
S-06336: WARMELO, W. L. VAN - Vrede Orgaan van het Vredes Studie Bureau Maandblad 6e jaargang
S-00820: MAKEPEACE-WARNE, A. - Brassey's companion to the British army
S-09941: WARNER, RALPH - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries.
S-03287: WARNSINCK, J. C. M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664- najaar 1665)
S-13109: WARNSINCK, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617. (werken Linschoten-Vereeniging XLVII) alleen deel I tekst
S-13110: ED. WARNSINCK, J.C.M. - Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indie, 1579-1592. Deel 5.2e gedeelte met een afbeelding. (werken Linschoten-Vereeniging XLIII)
S-14635: NICHOLAS WARPSHOTT - The Sphinx: Franklin Roosevelt, the Isolationists, and the Road to World War II
S-02359: WARREN, H. - Een vriend voor de schemering
S-02967: WARREN, G. - Vanishing Street Furniture
S-12500: WARREN, H.C. - Buddhism in Translations (vol III of Harvard Oriental series) fourth issue
S-12980: HESSE-WARTEGG, ERNST VON - Nordamerika, seine Städte und Naturwunder, sein Land und seine Leute
S-14130: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel 1, 2 & 3
S-08537: WARTENA, J.R. - Inleiding op een uitgave der tabula peutingeriana
S-08351: WARTMANN, WILHELM - Honore Daumier 240 Lithographs
S-12312: WASHBURN, WILCOMB, E - Proceedings of the vinland map conference
S-02709: WASSERMAN, J. L. - Daumier Sculpture. A Critical and Comparative Study
S-06018: WASSERMANN, J. - Die Juden von Birndorf
S-09645: WATELET, DIRECTIE - Art nouveau België
S-09189: WATERMAN, PETE - Just like the real thing. Modelling Railways
S-13847: WATERMANN, REMBERT A - Medizinisches unf Hygienisches aus Germania inferior : ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und Hygiene der römischen Provinzen
S-07539: WATERS, MARY - No title
S-11505: WATERS,DAVID W. - The art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart times.
S-07340: WATERSCHOOT, WERNER - "De ""Poetische Werken"" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen I. Ananlytische Bibliografie II. Tekstuitgave III Verklarende aantekeningen"
S-12949: WATI, ARENA - Syair Perang Cina di Monterado
S-12948: WATI, ARENA - Syair Pangeran Syarif Hasyim Al-Qudsi
S-13824: WATKINS, T.H. - Stone Time. Southern Utah: A Portrait and a meditation
S-02994: WATKINS, N. - Bonnard
S-01174: WATSON, P. - De zaak Sotheby's. Kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken
S-14183: WATSON, A., KOONS, J. AND OTHERS - Cyclops
S-02376: WATSON, F. J. B. - Louis XVI Furniture
S-12269: WATT, JOHN MITCHELL, AND MARIA GERDINA BREYER-BRANDWIJK - The medicinal and poisonous plants of Southern Africa: being an account of their medicinal and other uses, chemical composition, pharmacological effects and toxicology in man and animal.
S-11144: WAYNE, GEORGE - Male super models. The men of Boss models.
S-06230: WEAL, E. C. E.A. - Combat Aircraft of World War Two
S-14691: WEATHERALL, JAMES OWEN - The Physics of Wall Street - A Brief History of Predicting the Unpredictable
S-00065: WEATHERLY, F. E. - Flowers of Song. A selection from the Poets
S-12821: WILLIAM WOYS WEAVER - Culinary Ephemera - An Illustrated History
S-12820: WILLIAM WOYS WEAVER - Culinary Ephemera - An Illustrated History
S-10561: WEAVER, L. - High Wycombe Furniture
S-08975: WEBB, IAN - Ferrari Dino 206GT, 246GT & GTS Pininfarina V6 road cars
S-01530: WEBER, B. - Der Croup und seine Behandlung. Eine Monographie
S-13821: WEBER, W. - Belege. Gedichte aus der deutschsprachigen Schweiz seit 1900. Ausgewählt vom Zürcher Seminar für Literaturkritik mit Werner Weber
S-12412: WEBER, A. - Verzeichniss der Sanskrit-und Praktit- Handschiften zweiter band, erste bis dritte abtheilung
S-09453: WEBER, M. J. - Erklarung des Anatomischen Atlasses
S-13466: WERNER WEBER - Unter Dach und Himmel. Gedichte
S-04232: METZGER/SCHARPING/WEBER - Die Eisenbahnen in Geesthacht. Bergedorf - Geesthacht - Krummel
S-13481: WALTER WEBER - Der Druide von Aiona
S-10550: WEBER, OTTO. - Tausend ganz Normale Jahre: Ein Photoalbum des gewöhnliche Faschismus
S-08197: WEBER, WALFRIED - Indianer Marchen aus Chile
S-11734: WEBSTER, PAUL - Le Crime de Pétain.
S-02272: WEBSTER, N. - Webster's New Twentieth Century Dictionary. Unabridged. Second edition- deluxe color
S-02010: WEBSTER, L. AND BACKHOUSE, J. - The Making of England. Anglo-Saxon Art and Culture AD 600-900
S-04154: WEBSTER, H. T. - Webster´s Poker Book
S-01574: WECHSLER, H. J. - Great Prints & Printmakers
S-12649: L. DE WECKER EN E. LANDOLT  - Traité complet d'ophthalmologie. Anatomie microscopique par les professeurs J. Arnold, A. Iwanoff, G. Schwalbe et W. Waldeyer. Cet ouvrage remplace la 3ème édition du Traité de Wecker (prix Châteauvillard) 
S-12290: WEDDERKOP, H VAN - Der Querschnitt 11e jaargang heft 1, 1931
S-02002: WEDEL, W. R. - An introduction to Pawnee Archeology
S-02632: WEEBERS, W. P. J. A. - Isack Mes Genreschilder re Dordrecht. Zijn leven en zijn werk 1622-1668 (of eind 1667?)
S-08839: WEEDER, J. - Sterrenkundige Atlas bij het werk, getiteld: De sterrenhemel, doorzocht met Teleskoop en Mikroskoop
S-04648: TILBURGSCH STUDENTEN-WEEKBLAD - Viking 6e jrgang 1937/1938 13 nrs incl lustrumnr 20/23
S-04651: TILBURGSCH STUDENTEN-WEEKBLAD - Viking IV e lustrum 1947 no 7/8
S-04650: TILBURGSCH STUDENTEN-WEEKBLAD - Viking 6e jrgang 1939/1940 23 nrs
S-04649: TILBURGSCH STUDENTEN-WEEKBLAD - Viking 7e jrgang 1938/1939 14 nrs
S-13001: WEERD, S. DE & NOORT, O. VAN - Verhael van vyf schepen van rotterdam nae de straet magaljanes varende. 2. schipvaert by de hollanders ghedaen de gantsche kloot des aerdtbodems om
S-03760: WEERLEE, D. VAN - Indische koortsen
S-09507: WEETJEN, NETTY - Sprookjes van Andersen
S-03916: WEGENSTEIN, P. - Bahn im Bild 34. Normalspurbahnen im Waldviertel
S-04373: WEGNER, A. T. - Odyssee der Seele
S-13733: WEGNER, N. - Mongolia's Nomads Life on the Steppe
S-08814: WEHLER, HANS ULRICH - Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918
S-08719: WEI WU WEI - All else is bondage. Non-volitional living
S-01978: WEIBEL, M. - Edelsteine und ihre Mineraleinschlusse
S-10739: WEICHMANNS, C.F. - Poesie der Nieder-Sachsen, oder, Allerhand, Mehrenteils noch nie gedruckte Gedichte von den beru?hmtesten Nieder-Sachsen DRITTER TEIL
S-13646: WEIDEMANN, K. AND OTHERS - Das Reich der Salier, 1024-1125. Katalog zur ausstellung des landes Rheinland-Pfalz
S-00741: WEIGHT, R. - Patriots. National Identity in Britain 1940-2000
S-05075: WEIGLEY, R. F. - The American way of War. A history of United States military strategy and policy
S-13655: WEIJDEN,W.J.M.VAN DER. - Het Genus Discocyclina in Europa. Eein monografie naar aanleiding van een heronderzoek vam het tertiair-profiel van Biarritz
S-10429: WEIJERS, RENÉ - Dienen en Deugen - kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders
S-04463: WEIJTS, A. - Tussen vuur en stoom. De geschiedenis van de Nederlandse stoomtreinen
S-13082: WEINBERG,SAUL S. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I, part V. The Southeast building, the Twin Basilicas, the Mosaic House
S-13083: WEINBERG,SAUL S. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I, part V. The Southeast building, the Twin Basilicas, the Mosaic House
S-13526: WEINBERG, DAVID H. - A community on Trial The Jews of Paris in the 1930s
S-08786: WEINBERGER, MARTIN - Wolfgang Huber
S-03951: WEINERT, H. - Die Rassen der Menschheit
S-09892: WEINTRAUB, S., - MacArthur's War. Korea and the undoing of an American hero.
S-13889: WEINTRAUB, S. - A stillness heard round the world ( the end of the great war: november 1918 )
S-09101: WEISBERG, GABRIEL P. - Art Nouveau Bing Paris Style 1900
S-10306: WEISMANTEL, LEO - Werkbuch der Puppenspiele.
S-01764: WEISS, K, D. - Urban Trade Worlds
S-13459: WEISS, P. & STEHLE, K. - Reklamepostkarten
S-11636: WEISSBERGER, L.A. - Famous faces. A photograph album of personal reminiscences.
S-02842: WEISSBERGER, L. A. - Famous Faces. A Photograph Album of Personal Reminiscences
S-08928: WEISSENSTEIN, H. U. - Biblische Bilder
S-08640: WEISSER, MICHAEL - "Im stil der ""Jugend""Die Munchner illustrierte wochenschrift fur kunst und leben und ihr einfluss auf die stilkunst der jahrhubdertwende"
S-08176: WEITZMANN, K. - Studies in classical and byzantine manuscript illumination
S-12335: STUART CARY WELCH - Wonders of the age Masterpieces of early Safavid Painting, 1501-1576
S-10023: WELCH, MATTHEW - Otsu-e, Japanese folk paintings from the Harriet and Edson Spencer Collection
S-09540: WELDEREN, TH. VAN, - Friesland en de woningwet 1902-1912
S-14553: WELKE, M. AND WILKE, J. - 400 Jahre Zeitung: Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext. 
S-08264: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen uit de oorkonden getrokken in het vier-honderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. (1492-1892 Vier eeuwen Regering en Arbeid ten plattelande in Holland
S-06094: WELKER, P. M. H. - Uit de vroegte Gedenkboek 1878 1903
S-01092: WELLARD, J. - The search for the Etruscans
S-12225: WELLEN, GERARD - De verbeelding van het woord I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie.
S-13057: MR. LE?OPOLD WELZL DE WELLENHEIM  - Catalogue de la grande collection de monnaies et me?dailles de Mr. Le?opold Welzl de Wellenheim II. Band
S-13126: WELLINGA, KLAAS S. / FRANCISCO LASARTE - Het experiment en de revolutie
S-04922: WELLS, C. A. - Guide to Colorado Backroads & 4-Wheel Drive Trails
S-03488: WELLS, P. S. - The emergence of an Iron Age economy. The Mecklenburg grave groups from Hallstatt and Sticna
S-06894: WEMBER, P. - Kunst in Krefed Offentliche und private Kunstsammlungen
S-08458: WENDEL, FRIEDRICH - Die mode in der Karikatur weib und Mode Eine Sittengeschichte im Spiegel der karikatur
S-07032: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar
S-13995: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar
S-00952: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
S-05210: WENZEL, H. - Die Baureihe 03
S-02736: WERD, G. DE - Stadtisches Museum Haus Koekkoek Kleve. Katalog Gemalde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
S-12298: WERELDBIBLIOTHEEK - Zesde Winterboek 1927-1928
S-03867: WERKMAN, H. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode
S-07951: WERKMAN, H. - De Merode en de jongens
S-13186: HANS WERKMAN - Prominent-reeks Kees van Duinen, tegen de ruit - zijn leven, zijn gedichten
S-04131: D. R. WERNER - Bilder aus der deutschen Seekriegsgeschichte von Germanicus bis Kaizer Wilhelm II
S-02968: WERNER, F. - Klassizismen und Klassiker. Tendenzen europaischer Gegenwartsarchitektur
S-08015: WERNER, DON - Reflections of Winter
S-02774: WERNER, W. - Tanze aus Irlind
S-12220: RASSHOFER, WERNER EN WEIGAND, ECKEHARD - Advances in Plastics: Automotive Polyurethanes, Volume II
S-06528: WERTH, LEON - Marthe et le perroquet
S-10941: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs
S-03398: WES, M. A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland 1700-1855
S-07206: WESCHER, PAUL E.A. - Cités D'Autrefois
S-09209: WESLING, BERNDT W. - Lotte Lehmann. Sie sang, dass es Sterne ruhrte
S-01785: WESSELS, L. H. M. - Verandering der tyden. Een historiografische studie ovder de Nederlandse geschiedschrijver en publicist Jan Wagenaar (1709-1773)
S-14283: WESSELS, L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie. Hollandse Historische Reeks 27
S-07798: WESSELY, J. E. - Die gestalten der todes und des teufels in der darstellende kunst
S-05320: WESSING, K. - Momentopname Suid-Afrika. Flashes from South-Africa
S-00171: WEST, R. - The life and strange surprising adventures of Daniel Defoe
S-10354: WESTEN,WALTER VON ZUR. - Exlibris (Bucheignerzeichen). 
S-07468: WESTENBERG, H.G.M, BOER, J.A. DEN (EDITORS) - Focus on psychiatry: social anxiety disorder
S-14101: WESTENDORP, N. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
S-11087: WESTENDORP, J.W. - De automobielmotor, deel I: de benzine motor & deel II: Carburatie onstekking van motor naar achterwielen en de dieselmotor
S-01237: WESTERLOO, G. VAN - Willem Diepraam Foto's
S-09926: WESTERLOO, G. VAN - Foto Bert Nienhuis
S-14622: WETERING, ERNST AND BERNARD SCHNACKENBURG - The Mystery of the Young Rembrandt
S-03253: WETZEL, H. - 175 Jahre DVA. Die Deutsche Verlags-Anstalt von 1831 bis 2006
S-08232: WETZELS, F. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
S-03646: WETZGER, P. - Die Flote
S-08556: WEULE, KARL - Negerleben in Ostafrika Ergebnisse einer ethnologischen forschungsreise
S-04923: WEUSTEN, B. - Het leven van Daniel van Vugt 1896-1945
S-13567: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
S-08909: CAMPO WEYERMAN, JACOB - Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727)
S-08890: WEYMANN-WEYHE, WLATER - Die entscheidung des menschen. Nietzsche als geschichtliche wirklichkeit
S-12578: "ERNST ; WEZEL, JOHANN CARL" - Kritische Schriften. Faksimiledruck. Herausgegeben, mit einem Nachwort und Anmerkungen von Albert R. Schmitt. Erster + Zweiter band (facsimile 1776 & 1780)
S-04462: WHATELY, A. - Modern Wallpaper & Wallcovering
S-14241: WHEELER, E.L. - Scientific glassblowing
S-02109: WHITE, T. D. - Prehistoric Cannibalism at mancos 5mtumr-2346
S-11321: WHITE, MCKIM MEAD - The Architecture of McKim, Mead & White in Photographs, Plans and Elevations (Dover Architecture)
S-08075: WHITE, G. W. - Nationalism and territory. Constructing group identity in Southeaster Europe
S-14617: WHITE, R. - "A New History of the American West , ""It's Your Misfortune and None of My Own """
S-14610: WHITE, W.S. - The taft story
S-08643: WHITE, KARL T. - Fishing tackle antiques and collectables. Reference and evaluation of pre: 1960 tackle
S-09012: WHITE, STEWART EDWARD - The Magic Forest. A modern fairy story
S-09982: WHITE, G. - The illustrated natural history of Selborne
S-08702: MANNING WHITE, DAVID AND ABEL, ROBERT H. - The Funnies An American Idiom
S-11483: WHITE, OSMAR - Parliament of a Thousand Tribes. A study of New Guinea.
S-08505: WHITEHOUSE, P. B. - On the Narrow Gauge
S-11365: WHITEHOUSE, ROGER - New York, sunshine and shadow: A photographic record of the city and its people from 1850 to 1915
S-07657: WHITELAM, K. W. - The invention of ancient Israel, the silence of Palestinian history
S-07985: WHITEMAN, KATE, MAYHEW, MAGGIE AND INGRAM, CHRISTINE - Five-a-Day. Fruit & Vegetable Cookbook
S-02176: WHITFIELD, P. - De wereld van de vissen, amfibieen en reptielen
S-06840: WHITTLE, PAUL ( EDITOR ) - World War I in photographs
S-09791: WHYMPER, E. - Die Erst - Ersteigung des Matterhorns am 14. Juli 1865
S-09704: WHYMPER, E. - Escalades dans les Alpes de 1860 a 1869
S-01301: WICHMANN, S. - Art Noveau
S-14320: JOHANNA DE WIDT - Indianenverhalen oplage 100 Dit is nr 34
S-13076: NEL WIEBENGA - Vlammeke. Deel V in Sprookjesland.
S-10542: "WIEBENSON, DORA; SISA, JOZSEF" - The Architecutre of Historic Hungary
S-09239: WIECHERT, ERNST - Die magd des Jurgen Doskocil
S-07529: WIECHMANN, DIETMAR - Der Traum vom Frieden
S-07881: WIECZOREK, A. E.A. - Saladin und die Kreuzfahrer
S-11069: WIEDEMANN, JULIUS - Digital Beauties. 2D & 3D Computer. Generated Digital Models, Virtual Idols and Characters. 
S-05909: WIEGARD, H. - Die erfurter Strassenbahn
S-13953: WIEGEL, TON & COR - Genealogie van de familie Wiegel, van oorsprong een glasblazersgeslacht
S-14090: WIEGEL, TON & COR - Genealogie van de familie Wiegel, van oorsprong een glasblazersgeslacht
S-02764: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei
S-06498: WIEGMAN, T. - Enschede's bevrijding in beeld
S-11023: WIEGMANN, RALPH EA. - IF Design Award 1999, 2 volumes in slip-case, vol. 1: product, vol. 2: ecology interaction
S-11763: WIELANDT, ROTRAUD - Das Bild der Europäer in der modernen arabischen Erzähl- und Theaterliteratur
S-13515: WIELENGA, G.P.H. - Iets over het geslacht Wielenga
S-05659: WIENER, C. CREVAUX. E.A. - America Pintoresca. Descripcion de viajes al neuvo continente por los mas modernos exploradores
S-12810: WIENER, NORBERT - Cybernetics or control and communication in the animal and the machine (2nd ed.)
S-06812: WIENER, T. - Voices of War. Stories of Service from the Home Front and the Front Lines
S-08589: WIERDA, LYDIA - De Sarijshandschriften, laat-middeleeuwse handschriften uit de Ijsselstreek
S-04505: DIRECTIE WIERINGERMEER - 10 jaren Noord-oostpolder
S-04495: DIRECTIE WIERINGERMEER - Tien jaar wieringermeer 1930/40
S-07494: WIERSMA, KLAAS - Gedichten
S-01853: WIERSMA, J. P. - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940)
S-00370: WIERSMA, D. J. - Mineraal en steen ontsloten. Exposures of mineral and rock
S-02527: WIESNER, ULRICH - Chinesische Keramik Meisterwerke aus Privatsammlungen
S-06770: WIEVIORKA, O. - Les Orphelins de la Republique. Destinees des deputes et senateurs francias 1940-1945
S-02571: WIGAL, D. - Historic Maritime Maps used for historic Exploraion 1920-1699
S-12059: WIGMORE, LIONEL - The Japanese Thrust (Australia in the War of 1939-1945 vol. IV.)
S-08586: WIJK, W.E. VAN - Decimal tables for the reduction of hindu dates from-..
S-14099: WIJK, J. VAN - Het sierteeltcentrum Boskoop
S-12101: WIJK, W.E.VAN - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique. Suivie du texte de la massa compoti d'Alexandre de Villdieu.
S-10776: WIJK, DR. N. VAN - Franck's Etymologisch Woordenboek de Nerlandsche taal
S-07681: WIJN, J. J. A. ( RED. ) - Tot in de verste uithoeken---.De cruciale rol van de Gouvernemets Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962
S-02058: WIJNAND, F. - Theater
S-09241: WIJNBERG, NICOLAAS - Een schetsboek 1992
S-09105: WIJNBERG, NICOLAAS - Een schetsboek 1992
S-09359: WIJNNE, J.A. - Resolutien, genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de illustere school ..
S-09140: WIJNSMA, E. - 100 jier keatsspul. Keatsferiening Wez-Wis 1907-2007
S-08011: WIJNSTRA, MINDERT - It kweade wiif fan Hylpen
S-13501: G.E.W. DE WIJS - De droomen in en buiten den bijbel eene bijdrage tot de geloovige en tevens wetenschappelijke opvatting der bijbelsche openbaring
S-01672: WIJSMAN, J. H. - Echtscheidingsgronden in Nederland en de United States of America
S-14565: OSCAR WIKLUNDH  - Klimp och Klump
S-01180: WILBRINK, F. - Kunst inde Philips-reclame 1891-1941
S-14321: WILBUR, RICHARD - Loudmouse 1.edition
S-11498: WILCOX, ELLA WHEELER - Poems of Pleasure
S-10351: WILCOX, SCOTT - British Watercolors: Drawings of the 18th and 19th Centuries from the Yale Center for British Art
S-10997: WHEELER WILCOX, ELLA - "Gems from Wilcox, Volume 4; Cheer"
S-00912: WILDE, H. - Der politische Mord
S-03451: WILDE, I. DE ( INLEIDING ) - Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou. Er is nog zoveel te doen op de wereld
S-02291: WILDE, O. - The Complete illustrated Stories, Plays & Poems of Oscar Wilde
S-01546: WILDE, O. - The importance of being Oscar
S-03820: WILDE, E. EA - Moderne Nederlandse schilderkunst realistische tendensen/expressionist.
S-05619: WILDE, K. DE - Toezicht. Tijdschrift voor en door medewerkers van de Stichting Toezicht Politieke Deliquenten . December 1949
S-02415: WILDEMEERSCH, G. - Vrome wensen. Over De oostakkerse gedichten, Vrijdag en Het jaar van de kreeft
S-09234: WILDER, CHRIS - Project Blue Book
S-06500: WILDERODE, ANTON VAN - Het oudste geluk
S-08770: WILDES, KEVIN - Infertility. A crossroad of faith, medicine and technology
S-11227: WILDGANS, DR. ANTON - KAIN Een mythisch gedicht. Vertaald door Mr. H.W.J.M. Keuls
S-02563: WILDSCHUT, F. - Maurice van Tellingen. Selected works 2001-2004
S-14369: WILDSMITH, BRIAN: - Eins zwei drei.
S-09987: WILDT, ADOLFO - WOLBERT, KLAUS - Adolfo Wildt 1868 - 1931. Ein Italienischer Bildhauer des Symbolismus
S-01604: WILDUNG, D. - Egypte. Van de prehistorie tot de Romeinen
S-07109: WILEY, P.B. - Yankees in the land of the gods Commodore perry and the opening of Japan
S-14350: BUSCH WILHELM - Bilderpossen. Katze und Maus. Der Eispeter. Krischan mit der Piepe. Hänsel und Gretel. In siebzig Bildern
S-04661: WILKIN, K. AND KACHUR, L. - The Drawings of Stuart Davis
S-11834: WILKINSON, GERALD - Turner on landscape. The Liber Sudiorum.
S-14335: UWE FRIESEL  UND JOZEF WILKON  - Der kleine Herr Timm und die Zauberflöte Tirlili 
S-01795: WILLBERG, H. P. ( VOORW. ) - Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 67
S-00234: WILLEKENS, EM. - Antwerpen oud gezicht. Gedaanteverwisseling van een stad
S-07472: WILLEMS,ALPHONSE. - Les Elzevier. Histoire et annales typographiques.
S-11774: WILLEMSE, JOHANNA LEVINA - Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938.
S-08567: WILLERS, M. - Algebra van vectoren tot variabelen: he ABC van X plus Z
S-02559: WILLETS, W. - Ceramic Art of Southeast Asia
S-10525: WOODVILLE, WILLIAM EN FRIESE, FRIEDRICH GOTTHELF - Beschreibung einer Reihe von Kuh-Pocken-Impfungen, nebst Bemerkungen und Beobachtungen u?ber diese Krankheit, als Substitut der Kinder-Pocken betrachtet
S-10189: SNOW BURNSIDE, WILLIAM EN PANTON, ARTHUR WILLIAM - The theory of equations: with an introduction to the theory of binary algebraic forms. Volume 1 & 2
S-11572: JOHN WILLIAM, SIR (1820-1899) DAWSON - Egypt and Syria : Their Physical Features in Relation to Bible History
S-14384: WILLIAMS, J. - Everyone Knows What a Dragon Looks Like 1.ed
S-11400: WILLIAMS, EDWIN B. - The Williams Spanish & English dictionary. Expanded international edition. (SPA-EN, EN-SPA)
S-08066: WILLIAMS, H. S. - Foreigners in Mikadoland
S-07458: SETON-WILLIAMS, M. V. - The Road to El-Aguzein
S-11296: WILLIAMS, BENJAMIN S. - The orchid-grower's manual, containing descriptions of the best species and varieties of Orchidaceous plants in cultivation. 7th edition.
S-05632: WILLIAMS, ARCHIBALD - The Romance of Mining. Containing Interesting descriptions of the methods of mining for minerals in all Parts of the World
S-13246: EDDIE WILLIAMS - Bike Messengers Life. New York City
S-08319: WILLIAMSON, H. - Methods of Book Design. The practice of an industrial craft
S-10540: SCHAIK-WILLINK, JEANNE VAN. - De waarheid in de leugen (bevat: De klamboe, Romeinse rhapsodie en De opstand der oude dames)
S-10588: WILLIS, DEBORAH - Posing Beauty: African American Images from the 1890s to the Present
S-00891: WILLIS, M. - Tibet, leven, mythen en kunst
S-04351: WILLOUGHBY, M. F. - The U. S. coast guard in world War II
S-09942: WILLS, GEOFFREY - English furniture
S-09221: WILLS, GARY - Henry Adams and the Making of America
S-08858: WILLSTATTER, RICHARD - Untersuchungen uber enzyme. 2 volumes
S-00591: WILMER, C. C. S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas vanhet Gemeentearchief
S-05901: WILSON, D. M. - Les Mondes Nordiques. Histoire et Heritage de L'Europe Babare Ve-XIIe Siecle
S-09976: WILSON, BEN - The making of Victorian values: decency and dissent in Britain, 1789-1837
S-14244: WILSON, A. - The Bead is Constant
S-10054: WILSON, C. - Always Something New to Discover: Menahem Pressler and the Beaux Arts Trio 
S-09738: WILSON, R.A. - Short-title catalogue of the books printed in the german speaking countries and german books printed [1455-1600]
S-11521: WILSON, SIR ARNOLD & MCEWEN, CAPT. J.H.F. MCEWEN - Gallantry: Its Public Recognition and Reward in Peace and in War at Home and Abroad
S-14122: WILSON, A. & WILSON, J.L. - The making of the Nuremberg Chronicle
S-06939: WILSON, H. - The ultimate Motorcycle Book.
S-04971: FOX WILSON, G. - The detection and control of garden pests
S-04768: WIND, Y. AND CROOK, C. - The Power of impossible thinking. Transform the business of your life and the life of your business
S-04386: WINDELS, V. - Jonge Belgische Mode
S-12252: WINDHORST, C - Täuferisches Taufverständnis. Balthasar Hubmaiers Lehre zwischen traditioneller und reformatorischer Theologie.
S-04397: WINDSOR, H.H. - The boy mechanic book3
S-05433: WINEAPPLE, B. - Sister Brother Gertrude & Leo Stein
S-11981: WINFREE, ARTHUR T. - When time breaks down. The three-dimensional dynamics of electrochemical waves and cardiac arrhythmias.
S-13960: WING, D.G, MORRISON, J.J. & NELSON, C.W - Short-Title Catalogue of Books printed in England, Scotland, Ireland, Wales, and British America, and of English books printed in other countries, 1641-1700, [ 3 volumes, set, 1982-1994 ]
S-09853: WINGEN, ED E.A. - Hommage aan Kees Verwey
S-11322: WINGEN ,ED - Paul de Lussanet. (Kunstwerken + gedicht van Hugo Claus)
S-08475: WINGEN, ED E.A. - Hommage aan Kees Verwey
S-01661: RIETVELD-VAN WINGERDEN, M. - Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942
S-07560: WINKEL, NIELS - Naturstudiet i C. W. Eckersbergs marinemalerei
S-14633: C. WINKLER AND ADA POTTER. - An anatomical guide to experimental researches on the rabbit's brain, a series of 40 frontal sections
S-14088: WINKLER, J. - Studiën in Nederlandsche namenkunde
S-10301: WINKLER, DR. T.C. - Natuurlijke geschiedenis van Het Dierenrijk. Zoogdieren en Vogels
S-07849: WINKLER, F. - Die Flamische buchmalerei des XV. Und XVI jahrhunderts
S-06980: WINKLER, FRIEDRICH - Durers Zeichnungen . 4 volumes 1. 1484-1502 2. 1503-1510/11 3. 1510-1520 4. 1520-1528
S-14634: C. WINKLER AND ADA POTTER. - An Anatomical Guide to Experimental Researches on the Cat's Brain: A Series of 35 Frontal Sections
S-12693: WINSPEAR, ALBAN, D. - De Genesis of Plato's thought
S-12960: WINSTEDT, R.O. (EDITED) - Hikayat Bayan Budiman atau Cherita Khoja Maimun
S-12543: WINSTEDT, R. - Malay Magician being Shaman, Saiva and Sufi
S-14356: KLAUS WINTER, HELMUT BISCHOFF, H. D. HUSC - Forster Pribam
S-02975: WINTERMUTE, A. - Watteau and his World. French Drawing from 1700 to 1750
S-04626: WINTHER , C. - Til een
S-05366: WINTHER, F. H. - Korperbildung als Kunst und Plicht
S-08018: WINZIGER, FRANZ - Die zeichnungen Martin Schongauers
S-13797: WINZINGER, FRANZ - Wolf Huber. Das Gesamtwerk
S-08911: WISPLINGHOFF, ERICH - Geschichte des Landes Nordhein-Westfalen
S-11226: WISSING, P.W. VAN (RED.) - De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795
S-02849: DUYVENE DE WIT - KLINKHAMER, TH. M. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver
S-14699: WIT, BREGJE DE. - Op hoop van zaken. de industrialisatie van Gouda 1813 - 1913
S-09553: WITHEY, LUNNE - Grand tours and Cook's tours. A history of leisure travel 1750-1915
S-13978: WITKAMP, P.H. - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje
S-09445: WITKOP, P. ( VERZAMELD DOOR ) - Oorlogsbrieven van Duitsche studenten
S-11628: WITSTEIN, SONJA FORTUNETTE - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren
S-13374: WITT, P-C, - Wealth and taxation in Central Europe. The history and Sociology of Public Finance
S-03080: OOSTENS-WITTAMER, Y. - L' Affiche Belge 1892-1914
S-03873: GERHARTL-WITTEVEEN, A. KOSTER, A. - Duur en duurzaam Romeins bronzen vaatwerk uit het Geld. Riv.gebied
S-14258: WITTGENSTEIN, L. - Briefe an Ludwig von Ficker
S-07876: WITTLICH, P. - Art Nouveau Drawings
S-00617: WITTLICH, P. - Art Noveau 1900
S-07013: WITZENHAUSEN, J. EA - Hills + Mills
S-00134: WOECKEL, G. P. - Jugendstilsammlung
S-10387: WOELDEREN, C.A. VAN - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon.
S-00510: WOELDERS, M. O. - Het Sultanaat Palembang 1811-1825
S-01624: WOERMANN, K. - Geschichte der Kunst aller Zeiten und Volker. 3 volumes
S-12307: HAHN-WOERNLE, B - Die Ebstorfer Weltkarte
S-12255: VAN DE WOESTIJNE, K - Pieter Brueghel.
S-01248: WOESTIJNE, K. VAN DE - Verhalen
S-05615: WOHLGEMUTH, J. UND BLECHRODE, J. - Pentateuch und Haftarot
S-09669: NEBESKY-WOJKOWITZ, R. DE - Oracles and demons of Tibet: the cult and iconography of the tibetan protective deities. 
S-11105: WOLF, NORBERT - Tizian
S-02983: WOLF, SYLVIA - Exlibris 1000 examples from five centuries/1000 beispiele..
S-03897: WOLF, CHRISTA - Kein Ort. Nirgends
S-13540: CHRISTA WOLF - Hierzulande Andernorts
S-08630: WOLF, JOHANNES - Handbuch der notationskunde I + II
S-08950: WOLF, K. - Freud und Leid im Kreise Halle 1800-1905
S-04150: WOLF, H. J. - Schwarze Kunst. Eine illustrierte Geschichte der Druckverfahren
S-11102: WOLF, NORBERT - Tizian
S-11372: WOLFERT, PAULA - Couscous and Other Good Foods from Morocco
S-08287: WOLFF, ALBERT - Figaro-Salon 1889
S-05256: WOLFF, P. - The Awakening of Europe. The Pelican History of European Thought 1
S-13875: WOLFF, M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1815-1890. Vervolg op de geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815
S-13874: WOLFF, M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1815-1890. Vervolg op de geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815
S-06665: WOLFF, NOOR - Psychological risk factors for pain in young children
S-00142: WOLFF, H. - Max Liebermann. Acht farbige Wiedergaben seiner Werke
S-09106: WOLFF, W. J. - Ecology of the Wadden Sea. 3 volumes 1. Geomorphology, hydrography, flora and vegatation, invertebrates 2. Fishes and fisheries, birds, marine mammals, pollution 3. Flora and vegetation of the islands terrestrial and freshwater fauna, nature conservation and management
S-13971: WOLFF, J. - Beschrijving van de Groote of St. Bavo-kerk te Haarlem alsmede van het alomberoemde orgel in dezelve
S-13630: WOLFF, G. - Deutsche Klein- Und Privatbahnen. Teil 5 Baden-Wurttemberg
S-13631: WOLFF, G. - Deutsche Klein- Und Privatbahnen. Teil 6 Bayern
S-11897: WOLKEN, ROBERT LOUIS - The first thousand years. A global history of Christianity.
S-11407: WOLKERS, JAN. - Ach, Wim, wat is een vrouw? Brieven aan een jeugdvriend.
S-12816: WOLLENBERG, HANS - Heroische Gestalten Judischen Stammes
S-12488: SABASCHNIKOWA-WOLOSCHINA, MARGARITA: - Und das Licht schien in die Finsternis. [5 Farbdrucke in Passepartout mit christlichen Motiven, 1 Textblatt].
S-03152: WOLTERS, R. - Bloemhof. Tuindorp in een stadswijk
S-12328: WOLTERS, FRANS - Een liefde voor Venlo in kaart 
S-04511: WOLTJER, J. EA - Algemeene en internt .Tentoonstelling te Brussel in 1910 Ned afd Het onderwijs in Ned.
S-10448: WONG, BERNICE W.L. - Learning about learning disabilities
S-06805: WOOD, ROBERT S. - The wonderful adventures of Tom Thumb. Poems for the schoolroom and the scholar
S-05683: WOOD, J. - De ultimieme geschiedenis van snelle auto's
S-03051: WOOD, J. G. - De Afrikanen en verdere onbeschaafde volken in verband met den invloed vooral door de boeren en andere kolonisten uitgeoefend op hun voorkomen, godsdienst, zeden, gewoonten, gebruiken enz.
S-06537: WOOD, W. A. R. - A history of Siam from the earliest times to the year a.d. 1781, with a supplement dealing with more recent events
S-06061: WOOD, D. - Target England. The illustrated history of the battle of Britain
S-11308: WOOD, M. & COULSON, D. - Different drums. Reflections on a changing Africa.
S-07532: WOOD, JULIETTE - De Kelten. Leven, Mythes en Kunst
S-04567: WOOD, C. T. - The Age of Chilvalry. Manners and Morals. Manners and morals 1000-1450
S-14669: WOODWARD, BOB - Obama's Wars
S-00670: WOODWARD, B. - Maestro. Greenspan's fed and the American boom
S-09441: WOOLDRIDGE, J. DE L. - Low Attack. The story of two Royal Air Force squadrons from May 1940 until May 1943
S-04976: WORMALD, H. - Diseases of fruits and hops
S-11653: WORST, B.G. - The Great Dyke of Southern Rhodesia. Southern Rhodesia geological survey bulletin nr. 47.
S-07305: WORTEL, GIJS - Mooi gedrukt op linnen
S-14465: WOUDE, S. VAN DER (SAMENSTELLING) - Studia Bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A collection of essays and studies in bibliography and allied subjects.
S-02156: WOUDE, A. M. VAN DER - Het Noorderkwartier. Deel 1
S-13927: WOUDT, T. - Wandeling door Koog aan de Zaan en Zaandijk
S-10089: WOUDT, K. - Over de vormgeving van boeken
S-12903: WOUTER, J. VAN LEEUWEN - "The ""Nieuwe Kunst"" The Dutch contribution to the International Art Nouveau, part 1: Dijsselhof Lion Cachet Nieuwenhuis"
S-13600: WALTER P. WRIGHT - Cassel's Dictionary of Practical gardening. An illustrated encyclopedia of practical horticulture for all classes, 2 volumes
S-10142: WRIGHT, THOMAS - The works of James Gillray, the Caricaturist with the story of his life and times
S-12140: WRIGHT, G.N. - The People's Gallery of Engravings. Part 1.
S-01412: WRIXON, F. B. - Codes, chiffren & andere geheimsprachen. Von den agyptische Hieroglyphen bis zur Computerkryptologie
S-11590: WROBLEWSKI, CHRIS - Skin Shows: The Tattoo Bible
S-07452: WU, CHE-FU - De geschiedenis van het Chinese boek
S-14065: EBBINGE WUBBEN, F.A. - Plaatsbeschrijving der Gemeente Staphorst Provincie Overijssel
S-13159: J. WUITE (RED.) - Doopsgezind jaarboekje voor 1930, 29ste jaargang
S-13160: J. WUITE (RED.) - Doopsgezind jaarboekje voor 1931, 30ste jaargang
S-13990: WALTER MULLER-WULCKOW - Die Deutsche Wohnung der Gegenwart (Die Blauen Bucher)
S-11849: HERZOGENRATH, WULF EN BUSCHHOFF, ANNE (EDITORS) - Bjorn Melhus.
S-05353: WUMKES, G. A. - Het Friese reveil in portretten
S-12706: WUMKES, A.D. - Op Laren an , het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser
S-06533: SAMMLUNG PRINZHORN/WUNDERHORN - Todesursache: Euthanasie
S-02121: WUNDERLICH, P. - Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982
S-10275: WUNDT, THEODOR UND MAUD - Engadin - Ortler - Dolomiten
S-14136: WUNSCH, G. - Reich Gottes, Marxismus, Nationalsozialismus. Ein Bekenntnis religiöser Sozialisten.
S-00750: WURTENBERGER, T. - Der Kampf gegen das Kunstfalsschertum in der Deutschen und Scweizerischen strafrechtspflege
S-04288: WURTZEL, E. - Het land Prozac. Jong en depressief in Amerika
S-11158: WÜSTENFELD, FERDINAND - Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet
S-08093: WYCK, H. W. M. VAN DER - Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790
S-11794: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselsche buitenplaatsen. 
S-08019: WYCK, H. W. M. VAN DER - Herinneringen aan een Groningse Buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochteren
S-13907: WYFFELS, C. - Gedenkboek Michiel Mispelon
S-13905: WYFFELS, C. - Gedenkboek Michiel Mispelon
S-13137: HENDRIK VAN WYN - Letter- en Geschiedkundige Aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan van Heelu, betreffende den Slag van Woeringen, in het Jaar 1288
S-09841: WYNEKEN, GUSTAV - Acht Pastoralbriefe wider den heiligen Schlendrian
S-13203: H.C.J. WYNOOGST - Kampf der Motte in den Kakao-Schokoladen- und Susswarenfabriken
S-05906: WYZEWA, T. DE ET SAINT-FOIX, G. DE - W. A. Mozart Sa vie musicale et son oeuvre del'enfance a la pleine maturite (1756-1777) I. L'enfant Prodige II. Le jeune maitre III.Le grand voyage 1777-1784 IV. L'epanouissement 1784-1788 V. Les dernieres annees 1789-1791
S-13507: BEEKHUIZEN WZN,HERMEN - Jan Reynders van Beeckhuisen zijn voorouders en nageslacht.
S-08836: XUN, LU - La veridique histoire d'A-Q
S-14024: LEFEBER, Y. EN AFRIKA MUSEUM - """Een kind van twee werelden"" Zwangerschap en geboorte in Afrika"
S-06751: AZEROUAL Y. EN DERAI Y. - Mitterand Israel & les Juifs
S-02512: PÜ HSIN-YA - The paintings of Pú Hsin-yu
S-06154: YAARI, A. - The Goodly Heritage. Memoirs describing the life of the Jewish community of Eretz Yisrael from the seventeenth to the twentieth centuries
S-12482: ICHIRO YAGI - The Evolution of Dance in Philippine Culture
S-04458: YAMADA, SAMIDA & ITO KIYOTADA - New dimensions in paper craft
S-06329: YAMAGISHI, S. ( EDITOR ) - Japan: A self-portrait
S-12364: YAPP, NICK AND ANDERSON, SARAH - Bon Voyage
S-13955: YASHIRO, Y - Deux mille ans d'art japonais, texte français de Judith Cotte 135 gravures en noir 42 planches en couleurs
S-05850: YBANEZ, M. - Dibujos Miguel Ybanez 1990-1991
S-03839: YEARSLEY, I. AND GROVES, P. - The Manchester Tramways
S-09024: YEATS, W. B. - Irish Fairy and Folk Tales
S-11553: YERBURY, F.R. - L'architecture Espagnole Inconnue: Quarant-huit Planches En Phototypie
S-04374: LAMA YESHE & LAMA ZOPA RINPOCHE - Advice for Monks and Nuns
S-13054: JOHN H. YODER - Taufertum Und Reformation Im Gesprach 9Basler Studien band 13)
S-14104: YOKO, TAKAGI - Japonisme in fin de siècle art in Belgium.
S-06897: YONAH, MICHAEL AVI AND SCHTZMAN, ISRAEL - Illustrated encyclopedia of the classical world
S-05231: YOSHII, R. - Sushi
S-12381: CYNTHIA YOUNG - The Mexican Suitcase, 2 delen: I. The History, II. The Films. The rediscovered Spanish Civil War negatives of Capa, Chim and Taro 
S-10097: YOUNG, I. AND HOLLAND, G. - Atlas of the Oceans: Wind and Wave Climate 
S-03415: YOUNG, D. - Made in Marseille. Food and Flavor's from France's Mediterranean Seaport
S-11574: YOUNG, DAN - Captured. De fotografie van Robert A. Robinson.
S-04095: YRIARTE, C. - Un condottiere au Xve Siecle. Rimini. Etudes sur les lettres et les arts a l a cour des malatesta
S-00063: YSSELSTEYN, G. T. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Deel 1 + 2
S-12018: YU, GAO - Specimen.
S-11051: YUSUF, NILGIN - Georgina von Etzdorf. / Sensuality, art and fabric .
S-13372: YUSUF, KHASS HAJIB & ROBERT DANKOFF - Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for Princes
S-07521: YUTANG, LIN - Imperial Chinese Art Seven centurie of Peking's Anient Glory
S-09653: DE ZINGENDE ZAAG - De tas van Rodenko nr. 26 1995
S-01808: ZAAIER, A. - Pioniers en Papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Guinea
S-01615: ZAAL, R. - Heel Nederland voor iedereen die dacht Nederland te kennen
S-10342: GEMEENTE ZAANSTAD - DE BIOLOGISCHE BETEKENIS VAN HET BUITENGEBIED VAN ZAANSTAD
S-14424: ZABRANSKY, A.: - Kinder-Freuden. Verse von J.Capek
S-12052: ZAGWIJN, W.H., STAALDUINEN, C.J. VAN, RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische overzichtskaarten van Nederland (2 delen in slipcase)
S-09284: ZAHEER, R EA - Magic of stainless steel the new age metal
S-02257: ZAITSEV, P. - Taras Shevchenko. A life
S-11666: ZALAPÌ, A. EA. - Palazzi of Sicily
S-13712: ZANDEE, J. - An ancient Egyptian crossword puzzle.
S-12333: ZANDVLIET, KEES - De Groote waereld in 't kleen geschildert Nederlandse Kartografie tussen de Middeleeuwen en de industriele revolutie
S-04296: ZEE, P. R. VAN DER - Cornelis Johannes de Jong 1869-1955. Syn Libben - Syn Minsken - Syn Fabryk
S-12852: ZEICHNER, WALTER - Triumph TR 2 - TR 8 1953 - 81
S-06884: ZEILER, M. UND MERIAN M. - Beschreibung der vornehmsten Statte uund Platze in Ober und Nieder Bayern etc
S-00229: ZEIST, L. S. - Albert Klijn 1895-1981
S-04747: ZELLER, F. - Fred Zeller. L'Art est fait pour troubler
S-10504: ZENI, DAVID - "Der Untergang der ""Empress of Ireland"". Die vergessene Tragödie."
S-04671: ZENNARO, M. - Alphabeto Romano
S-07787: ZEVENBERGEN, J. A. - De Surinaamse huwelijkswetgeving in historisch eb maatschapelijk perspectief
S-03189: ZHENYU, H. - Paintings by Hu Zhenyu
S-10995: ZIEGLER, SANDRA. M. - Schweizer Kuhleben
S-03232: ZIEGLER, A. - Reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
S-04754: ZIELONKA, M. - Ich, zugabe zu meinem nabelstrang
S-03844: ZIEMBA, A. - Iluzja a realism Gra z widzem w sztuce holendersjiej 1580-1660
S-12450: ZIJLSTRA, S. - Om de ware gemeente en de oude gronden - geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675
S-00901: ADAMA ZIJLSTRA, A. - Het Kurhaus, van badhuis tot levend monument. Een kroniek van 160 jaren
S-13741: ZIJP, W.L. & J. - Geslacht Zijp, nakomelingen van Cornelis Pietersz Zijp uit de Beemster
S-08703: ZILBERQUIT, MARK - Russia's great modern pianists
S-08094: ZILCKEN, PH. - H. W. mesdag The painter of the North Sea with etchings and descriptive text
S-02260: ZIMMER, D. - Crosby, Stills & Nash. The biography, the definitive inside story of the supergroup, updated through 1999
S-00124: ZIMMER, H. - Mythen und Symbole in Indischer Kunst und Kultuur
S-10025: ZIMMERMAN, RAINER - Die kunst der verschollenen generation
S-14523: "ZIMNIK, REINER; AXMANN, HANNE" - Die Geschichte vom Käuzchen. 1.edition
S-09749: ZIOLKOWSKI, THEODORE - "Disenchanted Images; a Literary Iconology"
S-12758: ZIZEK, SLAVOJ - The Parallax view
S-03621: ZOEREN, E. VAN - De muziekuitgeverij A.A. Noske 1896-1926
S-07961: ZOETMULDER, A. J. - Officieele Geillustreerde Gids Mooi Oisterwijk
S-10788: ZOLA, EMILE - Nana
S-14340: ZOLOTOW, C. - One step, two-
S-11261: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
S-11662: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. Het lage noorderstrand - Java.
S-11660: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
S-11661: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. De steile zuidkust.
S-11568: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. Tabaksbouw in Deli.
S-11563: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
S-11564: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. De Anai-Kloof.
S-11565: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. Rijstbouw. Java.
S-11566: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld. Kampong in het stroomgebied der Barito.
S-12941: ZONNEVELD, J.J.M. - """Angore metuque; Woordstudie over de angst in de Rerum Natura van Lucretius [Proefschrift]"""
S-14620: ZONNEVELD, J. - Sir Brooke Boothby: Rousseau's Roving Baronet Friend 
S-10824: OOMKENS J. ZOON, J - Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de stad en provincie Groningen. 
S-06850: ZOTS, VOLKER - Geschichte Der Buddhistischen Philosophie
S-04236: ZSCHECH, R. - Triebwagen-Archiv
S-05996: CLERCQ ZUBLI, F. DE - Kwikkie's reisavonturen
S-12046: ZUIDHOEK, ARNE - Droomschepen. Holland-Amerika lijn.
S-13734: EIJCK VAN ZUIJLICHEM - Korte opgave van verbeteringen en verfraaijingen in en om de stad Utrecht
S-10019: ZUKOWSKY, JOHN (ED.) - Chicago Architecture and Design 1923-1993. Reconfiguration of an American Metropolis
S-06461: ZUKOWSKY, J. AND WARDROPPER, I. - Austrian Architecture and Design beyond tradition in the 1990s
S-03553: ZURN, F. A. - Ziekten en gebreken van het pluimvee en het genezen daarvan. Handboek voor veeartsen en vogelkweekers
S-06887: ZUTPHEN, A. - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht.
S-03994: ZUYLEN, B. VAN - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant
S-02525: BELLE DE ZUYLEN EN CHARRIERE ISABELLE DE - "Agnes a d""Hermenches lettres du 3 octobre 1768"
S-14372: ALET SCHOUTEN (BEWERKING) ILLUSTRATIES VAN BORIS ZVORYKIN - De vuurvogel en andere Russische sprookjes
S-08710: ZWAAG, S. VAN DER - Self healing materials: An alternative approach to 20 centuries of material science
S-11276: VAN ZWAAMEN EN THOMSON - Almanak voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1870
S-06993: ZWAAN, JACOB - Geschiedenis van het huis 'De Voetangel'
S-04472: ZWAAN, J. - Enkhuizen in oude ansichten
S-09128: ZWART, DOUWE - De Waaie. De history fan 't sportterain in St.-Anne
S-08675: ZWARTS, JACOBS - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora
S-12708: ZWEGERS, B.V. - De zwerftochten van een reus
S-09576: ZWEIG, STEFAN - Montaigne
S-12846: ZWEIG, S. - Beware of Pity
S-08198: ZWEIG, STEFAN - Die Unsichtbare Sammlung
S-08901: PIETERSE-ZWETSLOOR, RITA - Naar de overkant 1940-1945 Leiderdorp-Zoeterwoude HR Bevrijding
S-03138: ZWILLINGER, R. - Keep in Touch

12/15