Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104424: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - BOISSEVAIN,H. & N.C. [Exlibris].
104422: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - O.M.S.F. Ex Libris.
104302: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - WEES,G.M.VAN. Vignet.
104300: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - STOEL,DR.G. Vignet.
104266: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - SCHELLING,ING.G.A. Ex Libris. [Waterpaard].
104263: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - HOOYSCHUUR CARM.P.TARC. [Exlibris].
104258: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - POSTMA-KILIAM,E. Ex Libris.
104256: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - WEES,G.M.VAN. Vignet.
104255: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN. Vignet.
104246: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - SCHELLING,IR.A.H. Ex Libris.
104241: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - WINTERINK,J.C. Ex Libris.
104237: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN BARPT.C.M. Ex Libris.
104236: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris.
104235: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris.
104227: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - WINTERINK,J.C. [Exlibris].
104228: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris.
104254: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - STOMPH,JAN. Vignet.
104539: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1936: Johan Schwencke wenscht u zonder angst in komend jaar een goede vangst 1 Januari 1936.
104547: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1938: Heil den lezer! Gij die leest boven de aarde, boven wolken, naar de heemlen van den geest, voeren boeken mensch en volken. Wondt het leven? 't Boek geneest! Wereldbibliotheek 1938.
104548: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1938: Fortuin vlug! En op haar wiel begint een nieuwe tocht. Ik wentel mee met hart en ziel en wensch u wat u zocht. Johan Schwencke - 38.
104552: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1939: Paaschen 1939. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. B.W.Ottewanger.
142504: BULHOF,F. - Transpersonalismus und Synchronizität. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns ,,Zauberberg". These.
155186: BULLIER,MARIE A.D. - Visage de la Bourgogne.
6596: BULTE,MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
132127: BULTE,MARCEL & HANS KROL. - Zorg aan de duinrand. De historie van Kennemeroord - Kennemerduin - Parkzicht en het terrein van het nieuwe Westerduin.
152085: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LANGWEER. T 'Dorp Langweer & De Joure langs de kolk te zien.
152027: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BAAMBRUGGE & LOENERSLOOT. 'T Dorp Baambrugge & Loenersloot.
152004: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEIDEN. De Witte poort te Leyden & De Mare poort aldaar.
152033: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - KOTEN & DRIEBERGN. Koten by Wyk te Duurstede & T' Dorp Driebergen.
152123: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - OOSTERLITTENS. Ooster Littens naar de kerk te zien.
152124: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WINSUM. Winsum langs de Buuren te zien.
152034: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BILT,DE & UTRECHT. T' Dorp De Bilt & Gezicht op de Biltstraat [Utrecht].
152056: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - OLDEBORN. T' Dorp Oudehoorn & Kerk en Grietmans Huys te Oudeboorn
152079: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BOLSWARD. St. Anthonies Gasthuis te Bolswert & T' Weeshuis te Bolswert.
152032: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LAGE VUURSCHE. T' Dorp Vuurst & Gezigt op Vuurst.
152049: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WARNS & MOLKERUM. T' Dorp Warns & De kerk te Molkweerum.
152029: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MAARSSEN. De Roomsche kerk te Maarssen & De Joodsche kerk te Maarssen.
152014: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WESTZAAN. Raadhuis te West Zaanen & De kerk aldaar.
152063: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Lange Piep te Leeuwarden & T' Gedemolieerde Blokhuis te Leeuwarden.
152043: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HICHTUM & KIMSWERD. T' Dorp Hichtum & T' Dorp Kimswerd.
152086: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEMMER. De Lemmer naar T' Grietmanshuis tezien & T' Zelve van de Langebrug te zien.
152025: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - AMERSFOORT. De trechtsche poort te Amersfoort & Slykpoort te Amersfoort.
152045: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - TJERKWERD. Tjerwerd aan de trekvaart van Bolswerd te zien & T' zelve aan de andere zijde.
152078: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BOLSWARD. De Sneeker Poort te Bolswert & De Zanetster Poort te Bolswert.
152039: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - FRANEKER. De Noorderpoort te Franeker & De Donjumer Poort te Franekjer.
131368: BULTHUIS,RICO. - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
152050: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - STAVOREN. De haven van Stavoren.
152115: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BAARD. T'dorp Baard.
152116: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - OOSTEREND. T' dorp Oosterend.
152122: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - JORWERD. T' Dorp Jorwerd.
152006: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ROTTERDAM. Zakkedrages huis te Rotterdam & Sint Joris Doelen aldaar.
152023: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Stads ambagtskinderhuis te Utrecht & 'T Fundatiehuis te Utrecht.
152072: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MENALDUM. T' Dorp Menaldum & Orxma-State.
152051: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - STAVOREN. De haven van Stavoren naar de Zijl te zien & Dezelve van de Zijl te zien.
152066: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. T' Stads Weeshuis te Leeuwarden & T' St.Antonij Gasthuis te Leeuwarden
152073: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - RIED & PEINS. T' dorp Ried & T' dorp Peins.
152007: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ROTTERDAM. Burger-weeshuis te Rotterdam & Oude mannen-huis aldaar.
152015: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MARKEN. Marken-Binnen aan den Zaankant & Helzelca van den Starremeeldyk.
152057: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - GROOTEGAST. Herema State op de Jouwer & De Jouwer naar het tolhuis te zien.
152093: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WOMMELS. Het groote plein te Wommels & Wommels langs de kerk te zien.
152068: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HOLLUM. T' Dorp Hollum & De Buuren te Hollum.
152061: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De L. Vrouwen Poort te Leeuwarden & De Wiedumer Poort te Leeuwarden.
152114: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WINSUM. T' dorp Winsum.
152020: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. De Marienplaats te Utrecht & De Lutherse kerk te Utrecht.
152012: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - KNOLLENDAM van de Zaan & 'T Zelve van den Starrenmeers-Dyk.
152022: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Martinie Gasthuis te Utrecht & 'T St.Jobs-Gasthuis te Utrecht.
152000: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. 's Prinsen huis te Wyk by Duurstede & Roomsche Kerk aldaar.
152013: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ZAANDAM. De Dam te Zaandam & Dezelve uit de Voorzaan.
152059: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - GORREDIJK. De Gorredijk & Dezelve anders te zien.
152087: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BALK. T' Rechthuis te Balk & Balk naar de molen te zien.
152047: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BOLSWARD. De kleine of broerekerk te Bolswerd & De kapelle der mirakelen te Bolswerd.
152052: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HINDELOOPEN. Hindeloopen van de landzijde te zien & Hindeloopen uit zee te zien.
152046: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BOLSWARD. De Blaauwe poort te Bolswert & Dr St.Jans poort te Bolswert
152125: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEMMER. De Lemmer naar de groote lantaarn te zien.
152042: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SEXBIERUM. 't Dorp sixbierum & Liauama State.
152120: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - NIEUWLAND. De kerk te Nieuwland.
152121: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SNEEK. De Waag te Sneek.
152003: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEIDEN. Spanjaard-Brug te Leyden & Hoorntjes-Brug aldaar.
151998: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - AMERONGEN. [Gezicht op de kerk] & Raadhuis aldaar.
152109: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEMMER. T'Dorp de Lemmer.
152089: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SLOTEN. De Koepoort te Sloten & De Wyckeler Poort te Sloten.
152108: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HEERENVEEN. De kerk te Heereveen.
152069: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BALLUM - AMELAND. Ballum op Ameland & T' zelve langs de Buuren te zien.
152113: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. Stadhouderlijke Hof te Leeuwarden.
152075: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SNEEK. De Noorder poort te Sneek & De Ooster poort te Sneek.
152084: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - AKKRUM. T' dorp Akkrum & T' zelve anders.
152053: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WORKUM. Workum van de kant van Terwoude te zien & Workum van de haven na de Zijl te zien.
152110: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Vischmark te Leeuwarden.
152106: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HINDELOOPEN. De haven te Hinderloopen.
152008: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BUIKSLOOT van vooren & Hetzelver van achter.
152112: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Kansellarij te Leeuwarden.
152111: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. T'Kollegie der Gedeputeerde Staaten, te Leeuwarden.
152119: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HEEG. T' dorp Heeg, langs het water ze zien.
152118: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WOMMELS, Wommels langs de trekvaart te zien.
152090: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SLOTEN. Stadhuis en kerk te sloten & De stadsherberg te Sloten.
152117: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HEEG. T' dorp Heeg.
152082: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - STAVOREN. De Zuider Poort te Stavoren & T' Stadhuis te Stavoren.
152028: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BREUKELEN. 'T Dorp Breukelen & 'T Huis Nyenrode.
152037: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HITZUM & BOUR. T'Dorp Hitzum & T' Dorp Bour,
152080: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - YLST. Ylst van de Zyl te zien & Ylst naar de Zyl te zien.
152083: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SNEEK. Stadhuis te Sneek & De Broere Kerk te sneek.
152001: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. Veld-poort te Wyk by Duurstede & Vrouwen-poort aldaar.
152048: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - KOUDUM. T' Dorp Koudum van buiten & T' zelve van binnen.
152127: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MIDDELBURG. T' West-Indische huis te Middelburg.
152129: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WESTKAPELLEN. T' stadhuis te Westkapelle.
152128: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MIDDELBURG. De Groote markt te Middekburh
152071: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - NES - AMELAND. T' Dorp Nes op Ameland & T' zelve anders.
152065: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Wester Kerk te Leeuwarden & T' Dikonie Amrne huis.
46227: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, in den jaare 1786 [tot 1792] naar 't leven getekend door J.Bulthuis. Amst,m H.Gartman, {1785-1792]. 3 delen, in halfleren banden 23 x 15 cm. Met 596 fraaie kopergravures van Nederlandse dorpen, steden & kastelen. 113 kopergravures 17 x 22 cm (met vouw), 2 kopergravures 8 x 23 cm op 1 bladzijde (met vouw) & 482 kopergravures 8 x 10 cm op 241 bladzijden. Prachtige heldere afdrukken.
152107: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - JACOBI PAROCHI. St. Jacobi Parochie.
152126: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MIDDELBURG. De haven te Middelburg.
152130: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BIGGENKERKE. T' dorp Biggenkerke
152040: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - FRANEKER. De hooge school te Franeker & T' Laboratorium te Franeker.
152074: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - FRANEKER. Diakenije Weeshuis te Franeker & T' Stads Arme Huis te Franeker.
152036: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - TJUM & DONGJUM. T' Dorp Tjum & 'T Dorp Dongjum
152016: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WORMERVEER. Kerk te Wormerveer & Wormerveer van de molen Den Mol te zien.
152018: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Kleine Vleeschhuis te Utrecht & 'T Groote vleeschhuis te Utrecht.
152133: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BERLIKUM. T'dorp Berlikum.
152019: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. De Vischmarkt te Utrecht & De Varkenmarkt te Utrecht.
152021: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Barbara en Laurentius Gasthuis te Utrecht & 'T St.Antonis Gasthuis te Utrecht.
152024: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. 'T Margariten-Hof te Utrecht & Breijers Kameren te Utrecht.
152026: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WIJK BIJ DUURSTEDE. Wyk te Duurstede & Kasteel te Wyk te Duur Stede.
152081: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - YLST. T' Stadhuis en Waag te Ylst & Ylst naar het stadhuis te zien.
152064: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Waag te Leeuwarden & De Hroote Kerk te Leeuwarden.
24428: BULTHUIS,PETER. - Een Weduwe in koffie, thee en tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf de Erven de Wed. J.Van Nelle N.V. 1782-1982.
152038: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - FRANEKER. De Oosterpoort te Franeker & De Westpoort te Franeker.
152062: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. De Tuinster Poort te Leeuwarden & De Hoekster Poort te Leeuwarden.
152076: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WONSERADEEL. T' Dorp Parrega & T'Dorp Witmarzum.
152009: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - OOST-GRAFIJK. Oostgraafdyk & Hetzelve van de Starre Meer.
152077: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ZURICH & WONS. 'T Dorp Surich & T' Dorp Wons.
78365: BULTHUIS,RICO. - Geschiedenis van het schimmenspel in Nederland.
152044: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MAKKUM & PINGJUM. De haven en de Zijl te Makkum & T' Dorp Pingjum.
152060: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LEEUWARDEN. Kamminga State te Leeuwarden & Oud Kamminga Burg te Leeuwarden.
152067: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - RAUWERD. T' Dorp Rauwerd & T'zelve langs de Buuren te zien.
91001: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - KOUDEKERK. 't Dorp Koudekerk. 19e eeuwse kopergravure, 160 x 240 mm. Papier 195 x 278 mm.
152132: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - NIEUWERSLUIS. Nieuwerluis.
152091: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - Zeeland. 108 kopergravures op 54 bladen 17,5 x 12,2 cm & 18 kopergravures 16 x 23 cm. Totaal 124 kopergravurens.
152105: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BOLSWARD. Gezicht van de markt op de kerk te Bolswerd.
152104: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - MAKKUM. Makkum van de Zijl te zien.
152103: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - BURGWERD. T' dorp Burgwerd na Bolswerd te zien.
152102: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ARUM. T'dorp Arum
152101: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HARLINGEN. s'Lands Magazijn te Harlingen.
152100: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - TZUMMARUM. T' dorp Tjummarum.
152099: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HARLINGEN. De haven poort te Franeker = Harlingen.
152098: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - KOCKENGEN. T'dorp Kokkengen.
152097: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ZUILEN. T' Dorp Zuilen.
152096: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - LOENEN. T' Dorp Loenen.
152095: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - UTRECHT. De Voorstad buiten de Waardpoort te Utrecht.
152005: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HELMOND. Het huis te Helmond & Het huis te Benderen.
152088: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - SLOTEN. De Sneeker Poort te Sloten & De Lemster Waterpoort te Sloten.
152010: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - WEST GRAFTDIJK. Westdraafdyk naar de sluis & Hetzel van de meer.
152058: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - HEERENVEEN. Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans & De Koemarkt te Heereveen.
152011: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - GRAFT. Kerk en raadhuis te Graft & Weeshuis aldaar.
152055: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - ANNAPAROCHIE & VROUWENPAROCHIE. St.Annaparcohie & Vrouwen Parochie.
152002: BULTHUIS,JAN [1750-1801]. - GOUDA. Cingel naar de Tiend Wegs-Poort te Gouda & De Ysel aan 't inkomen van de haven aldaar.
80909: BULTYNCK,P. - Bernissart en de iguanodons.
126015: BULWER,E.L. - Les derniers jours de Pompéi. Édition revue par M. Amédée Pichot. Tome I & II.
7848: BUMP,GARDINER A.O. - The Ruffed Grouse. Life history, propagation, management.
70112: BUNBURY,M.H. - The battle of the pampheleteers or Newark versus Newcastle.
70079: BUNBURY,M.H. - The country club.
144544: WATSON & DICKINSON AFTER H.W.BUNBURY, - Recruits.
115273: BUNBURY,HENRY WILLIAM [1750-1811]. - Recruits.
97259: BUNBURY,M.H. - A tour to foreign parts. Coloured etching by Bretherton after H.Bunburry.
147051: BUND,LUDWIG. - Freundvoll und Leidvoll. Perlen der Liebe.
95337: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - De Pauw - De parelgoen - De kalkoen.
95328: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - Het Engelsche vechthoen ( Gallus anglicus) - Het Tokahama-Hoen - Het Phoenix-Hoen.
95332: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - Het Houdan-Hoen - Het Crèvecoeur-Hoen
95336: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - De Fazanten.
95323: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - De Eenden.
95325: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - De Ganzen.
95331: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - Het Italiaansche of Livorno-Hoen - Het La Flêche-Hoen.
95334: BUNGARTZ,J. & A.NUYENS. - De Ramesloher-Hoenders - Het Bolstaart- of Klomphoen (Gallus ecaidatus).
112562: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - PF 1968 Helmer Fodegaard.
112557: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - RASMUSSEN,JORGEN L. Ex Libris. Kohlmees.
112555: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - JAHRING,ADOLF. Ex Libris. Haus, Baumen und Gebigte.
112554: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - JACOBSEN,KNUD. Ex Libris. Kirche.
112553: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Kranich hinter Harfe zwischen Dornen und Blüte.
112551: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Insel, See und Wolken.
112549: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - FOGEDGAARD,HELMER. Ex Libris. Vogelpaar mit Jungen in umgekehrten Helm.
112552: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. Adler im Fluge.
112556: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - RASMUSSEN,BIRGIT. Ex Libris. Vogel.
112558: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Fraus und Schiff.
112559: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Vogel.
112560: BUNGTER,HANS MICHAEL [1896-1969]. - SIÖSTRÖM,HARRY. Ex Libris. Hünenbett und Baum.
145087: BUNKE,HORST & GERT KLITZE. - Buchgestaltung in Leipzig seit der Jahrhundertwende.
156007: BUNKO,SEIKADO. - Seikado treasuren.
94527: BUNN,MATTHEW. - A journal of the adventures of Matthew Bunn.
59295: BUNNIK,R.J. - Het boek in onze geloofsverkondiging.
134460: BUNSKOEKE,D.M. - Molens tussen stad en d'olde lantschap.
65261: BUNT,ALBERT J.J.VAN DE. - Nostalgisch gezicht Bussum.
158894: BUNYAN,JOHN. - De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in den vorm van een droom/
109934: BÜNZLI,HEINI. - STUTS,GOTTFRIED. Ex Libris. Galgen.
154137: BURBURE DE WESEMBEEK,ALBERT DE. - Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres 1846-1946. Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continantales par paquebots depuis leu originie.
112619: BÜRCK,PAUL [1878-1947]. - HAHN,HEINRICH v. Ex Libris. Hahn.
112618: BÜRCK,PAUL [1878-1947]. - Buchgewebevereins. Aus den Sammlungen des. Weibliche Halbfigur mit Blütenkrone, off. Buch zum Betrachter hin haltend.
112579: BÜRCK,PAUL [1878-1947]. - SÁNG,LUDWIG. Ex Libris.
112577: BÜRCK,PAUL [1878-1947]. - AUFRECHT,EMANUEL. Exlibris. Spinx nach Links, darunter zwei gräfische Blätter, Arm, Mikroskop.
112580: BÜRCK,PAUL [1878-1947]. - SÄNG,LUDWIG. Ex Libris. Gesicht en face; darauf stehender männliche Halbakt mit erhobenem Zeigenfinger nacht rechts.
155528: BURDA,VLADA. - 4 different ex libris. Holzschnitten.
30253: BUREAU,JÉRÔME. - Barcelona olympische spelen 1992.
157109: BURG,JAN-DIRK VAN DER. - Desiere lines / Olifantenpaardjes.
78957: BURG,GÜNTHER & WERNER KEMPF. - Cutaneous Lymphomas.
127148: BURG,HENK VAN DEN. - 3 gelegenheidsgrafieken.
153670: BURG,MARGREET VAN DER & TON DUFFHUES. - Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noorbrantse Christelijek Boerenbond.
155409: BURG,JOLANDA. - La Vita è Bella. Italiaans vegaterisch.
107539: BURG,G.VAN DEN. - Nogmaals: regeering, regeer!
157740: BURG,JOLANDE. - De zon op je bord. De vegetarische keueken van Jolande Burg.
152492: BURG,GER VAN DER. - Varen weer of geen weer. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust en in internationale wateren.
91821: BURG,BOX VAN DEN. - Miguel Ybanez. Delusions.
141505: BURG,P.VAN DER. - Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing, zooals die wordt geleerd op de schilderschool van P.Van den Burg, te Rotterdam. 2e verm.druk.
96187: BURGDORFFER,NELLIE. - De legende van den heiligen Nicoaas.
11087: BÜRGEL,PAUL H. & M.HARTWIG. - De Berggorilla.
129614: BURGELER,W.A.G. & H.WONINK. - Langs de Linge. Bloeiende boomgaarden en oude stadjes.
5918: BURGER,JOANNA & M.GOCHFELD. - The Black Skimmer. Social dynamics of a colonial species.
112623: BURGER,LINA [1856- ]. - WARNCKE,WERNER. Ex Libris. Mähende Bauer in Wickenrahmung.
112620: BURGER,LINA [1856- ]. - DÜRR,Dr.ALPHONS. Ex Libris. Haupt eines Heiligen und Vogel in Lorbeerkranz, ringsum Portikus-Architektur.
112622: BURGER,LINA [1856- ]. - DÜRR-KESSLER,LUISE. Leipzig-Connewitz. Ex Libris. Begegnung eines Paares in Tracht unter Eiche.
152558: BÜRGER,H.A. - Sämmtliche Gedichte.
5920: BURGER,JOANNA. - Seabirds & other Marine Vertebrates. Competition, predation and other interactions.
145269: BURGER,WIM. - Weerwolf terreur.
149470: BURGERS,WIBO. - Nederlandse lichtschepen.
24907: BURGERS,JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs: C.Jetses - J.H.Isings - Tj.Bottema - W.K.de Bruin - B.Bueninck - J.Gabriëlse.
94653: BURGERS,LOUIS. - Veerig jaar WBC in boek en prent. 1925-1964.
135499: BURGESS,PETER. - How to power tune MGB 4-cylinder engines for road & track.
135504: BURGESS,PETER & DAVID GOLLAN BENG. - How to build, modify & power tune Cylinder Heads.
32218: BURGESS,ANTHONY. - Naar bed, naar bed.
64013: BURGESS,RENATE. - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of the histyory of medicine. A catalogue.
148712: BURGT,HENK VAN DE. - 3 gelegenheidsgrafieken.
49010: BURGT,C.VAN DER & P.TERPSTRA. - De Lauwerszee is dicht.
146385: BURGT,F.P.VAN DE. - Tractatus de Matrimonio & Tractatus de Dispensationibus Matrimonialibus.
146090: BURGY,FLIP VAN DER. - Grafiek van de liefde.
155529: BURKA,ANTONIN [1886-1947]. - 21 differen ex libris. Woodacuts.
156722: BURKAER,EVELINE HERRY, BEATE HILBIG & BÉATRICE SIMON. - Ons haakboek.
142529: BURKE,PETER. - Montaigne. 2e druk.
135221: BURKEN,FRED VAN. - Een eeuw Doorns dorpsleven.
96315: BURKHARDT,HEINZ. - Natur und Heimat bei Francis Jammes.
14982: BURKIJ-BARTELINK,A. - Antiek speelgoed. 2e druk.
70984: BURKOM,FRANS VAN. - Michel de Klerk. Bouw- en meubelkunstenaar (1884-1923).
7081: BURLAND,C.A. - Montezuma. Keizer der Azteken.
79648: BURMEISTER,WERNER. - Die westfälischen Dome. Paderborn - Soest - Osnabrück - Minden - Münster. 2.Aufl.
54611: BURMEISTER,HERRMANN. - Beiträge zur Naturgeschichte der Rankenfüsser (Cirripedia).
145192: BURNETT,CRAIG. - Jef Wall.
156768: BURNIE,DAVID. - Dieren.
73405: BURNIER,ANDRES. - De trein naar Tarascon. 2e druk.
145869: BURNS,E.L. - What's cooking in the Belizean kitchens.
97991: BURNS,KEVIN. - Oosterse filosofie. De grootste denkers van de oudheid tot de moderne tijd.
138963: BURNS,MARY. - The Private Eye: Observing Snow Geese.
152544: BURNS,ROBERT. - The Poetical and Prose Works of Robert Burns. With life, notes and correspondece by A.C.Cunningham.
159098: BURNS,CHARLES. - Zwart gat.
65623: BURROUGH,WILLEM S., H.MÜLLER & R.MISSELBECK. - Helnwein Faces.
158276: BURSSENS,GATON - Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965. Bezorgd en voorzien van een nawoord door Matthijs de Ridder.
153255: BURSSENS,GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
141784: BURSSENS,GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek. [1e druk].
63999: BURTON,RICHARD F. - First footsteps in East Africa or, an exploration of Harar. Edited by his wife Isabel Burton.
138690: BURTON,P.J.K. - Anatomy of head and neck in the Huia (Heteralocha Acutirostris) with comparative notes on other Callaeidae.
22322: BURTON,JANE & K.TAYLOR. - Dierenleven in de duisternis. Tussen schemer en dageraad.
141095: BURTON,BERYL & COLIN KIRBY. - Personal Best. The Autobiography of Beryl Burton, O.B.E.
41944: BURUMA,IAN. - Oosterse arcadiën. Vertaald door J.P.v.d.Sterre.
58595: BURUMA,BRAM. - Slagen op het ijs. Schaatsherinneringen.
157828: BURUMA,IAN. - Gouden ganzeveer 2019.
129774: BURUMA,IAN. - Cosmopolitans.
150863: BURZI,SERGIO [1901-1954]. - 23 verschieden Exlibris.
36815: BUSCH,FRITZ O. & G.RAMLOW. - Macht auf dem Meer.
144257: BUSCH,GÜNTER & LISELOTTE VON REINKEN. - Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern.
36414: BUSCH,WILHELM. - Werke. Gesamtausgabe in vier Bänden. Herausgegeben von F.Bohne.
20299: BUSCHE,GÜNTHER. - Vogelbestände des Wattenmeeres von Schleswig-Holstein. Ein Beitrag zur ökologische Bedeutung.
76043: BÜSCHER,WOLFGANG. - Duitsland, een reis. Vertaald door Wil Boesten.
144878: BUSEMANN,ANTON & BERNHARD BUSEMANN. - Dörpen 1854-1979. Beiträge zur Geschichte der Gemeinde.
100581: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - MEIER,HEINRICH Mein Buch Ethnograph. Sammlung. [Alraun-Wurzelmännlein].
100578: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - H G (=Hans Grob) Exlibris. [Schrift].
111704: BUSER-KOBLER,JAKOB CARL (BUKO) [1884-1945]. - KREIJENBERG,Dr.GERHARD. Bibliothek. Wappen.
123446: BUSHART,BRUNO & BERNHARD RUPPRECHT. - Cosman Damian ASAN 1686-1739. Leben und Werk.
30463: BUSS,GEORG. - Das Kostüm in Vergangenheit und Gegenwart.
153791: BUSSMANN,KLAUS & MARIO-ANDREAS LÜTTICHAU. - Hanns Hubertus Graf von Merveldt 1901-1969. Gemälde.
157698: BUSSY,A.DE. - Het ontstaan der satisfactie van Utrecht. These.
142582: BUTER,GERRIT E.A. - Beeld van een veranderend dorp. Honderd jaar breken en bouwen in Puttem.
142303: BUTLER,J.J. - Nederland in de bronstijd. 2e druk.
155339: BUTLER. - One hundred Saints. Their lives and likenesses drawin from Butler's "Lives of the Saints" and great works of western art.
107727: BUTLER,W.E. & G.K.PAVLOVA. - Russian Royal Bookplates.
104690: BUTLER,W.E. & D.J. - Modern British bookplates.
1109: BUTLER,ROGER. - Islands in the sun. Prints by indigenous artists of Australia and the Australasian region.
72858: BUTLER,J.J. - Nederland in de bronstijd.
86407: BUTLER,FANNI DE. - Lettres de Fanni Butler a milord Charles Alfred de Cairombridge, Comte de Plisinth, Duc De Raflingth. Écrites en 1734, & traduites de l'Anglois en 1756.
95743: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een katholieke geestelijke.
95741: BÜTTINGHAUSEN,M. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man.
137152: BÜTTINGHAUSEN,M. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man.
137156: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Originele portretfoto van een vrouw.
158172: BUTTLER,TONY. - British secret projects Jet Fighters since 1950.
158171: BUTTLER,TONY. - British secret projects Jet Bombers since 1949.
144138: BÜTTNER,JOHANNES & CHRISTA HABRICH. - Roots of clinical chemistry.
67320: BUUL,H.J.P.C., R.E.O.EKKART & P.H.G.E.STRENS. - Uit de boeken van Eugène Strens. De verzameling Strens in het Museum van het boek.
158560: BUURMAN,EEF. - 100 jaar Amsterdam Politie Gymnastiek- en Sportvereniging. APGS.
156307: BUURMAN,J.G. - De Canneburch en zijn bewoners.
143088: BUWALDA,DIRK & HERMAN VAN HOOGDALEM - Afghanistan.
111787: BUWALDA,PETER. - Bonita Avenue. Roman. 6e druk.
24831: BUWALDA,DIRK E.A. - 100 jaar autosport - 50 jaar Circuis Zandvoort.
146961: BUXBAUM,DAVID C. - Traditional and Modern Legal Institutions in Asia and Africa.
123494: BUYK,RIEN. - Langs kerken en kapellen. Orgeltocht door Nederland.
154993: BUYLE,RAOUL. - Thuis in de wereld. Flamant Home Interiors.
155836: BUYLINCKX,J.J.A. E.A. - Een beeld van de Bommelerwaard.
158942: BUYSKES,P.J. - Het Privilegie Semeyns. Eene familie-verlevering, met verklaringen gestaafd.
82016: BUYSMAN,THEO. - Het verhaal van mededogen. Vieringen in een oecumenische basisgroep rondom het evangelie volgens Marcus.
150131: BUYSSE,EMILE. - Parade in den herfstnacht. [1e druk].
77855: BYE,MARCUS DE (1639-C.1690). - Hunting bull.
131609: BYLAERT,J.J. [JOANNIS JACOBUS 1734-1809] - F.VAN MIERIS & D.VAN ALPHEN. - Gezigt op S'Graavensteen en Gevangenhuis, te Leyden.
23846: BYLANDT,HENRI DE (LE COMTE). - Les races de chiens. Leurs points, description, types, qualités, aptitudes et défauts / Hondenrassen. Punten, beschrijving, eigenschappen, gebreken, enz. / Dogs of all nations. Their varieties, characteristics, points, etc. etc. Volume I: Jachthonden.
154592: BYRON,LORD. - Don Juan from Cantos I & II. Richard Johnson and Peggy Ashford. Vinyl record 33 1/3. RG 374.
145539: BYRON. - Het cahier van Lord George Gordon Byron.
63653: BYVANCK,A.W. - Varia Historica. Aangeboden aan Professor Doctor A.W.Byvanck t.g.v.z. zeventigste verjaardag door de historische kring te Leiden.
35713: BYVANCK,A.W. - De middeleeuwsche boekillustratie in de noordelijke Nederlanden.
135270: CABELLUT,LITA. - Pure India. Photographs by Henk Bothof and Martin Bakker.
147160: HOLLANDSCHE CACAOFABIEK. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek: Jongen met vogel & net.
147181: HOLLANDSCHE CACAOFABIEK. - Reclame plaatje: Vogel, roos & landschap.
11139: CADERIUS VAN VEEN,DICK & HARRY VAN DER PLOEG. - Verliefd om Arnhem. Een kijk op Arnhem en omstreken door de ogen van Dick Caderius van Veen en Harry van der Ploeg.
67490: CAENEGEM,RAOUL C.VAN. - Over koningen en bureaucraten. Oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen.
146110: CAESAR. - De Gallische oorlog. Vertaling F.H.Van Katwijk-Knapp.
156642: CAESAR. - Civil Wars. With an english translation by A.G.Peskett.
94758: CAESAR,MAX ETIKETTEN-VERLAG. - Caesar Etiketten-Kenheiten.
24308: CAFFIER,MICHEL. - Les Frères Goncourt "un déshabillé de l'âme".
88063: CAGNAT,RENÉ. - La rumeur des steppes. Aral, Asie centrale, Russie.
97636: CAHEN,G - Livres de Chevet. Pour une nuit, pour une vie.
19736: CAHEN,J.J. & C.J.ROOSEN. - En er was nog over. Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
154937: CAIZERGUES,PIERRE. - Un été Tahitien.
154936: CAIZERGUES,PIERRE. - L pire arrive même aux dieux (Carnet d'Égypte). Avec une lettre-préface d'Andrée Chedid.
154938: CAIZERGUES,PIERRE. - Éloge de l'éclair.
154939: CAIZERGUES,PIERRE & JEAN-CALUDE RENARD. - Passage d'un ange.Poème.
136385: CALBÓ I ANGRILL,MUNTSA. - Theorie en praktijk van het naaktschilderen.
156394: CALCAR,ELISE VAN. - Fröbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van licheem en geest. 7e druk.
120552: CALDICOTT,CHRIST & CAROLYN. - The spice routes. Recipes and lore.
126341: CALISLAR,IPEK. - Mrs.Atatück Lafite Hanim. Ein Porträt.
149192: CALKOEN,H.J. - Planten-atlas. Naar het duitsch bewerkt. 3e druk.
155959: CALLAHAN,SEAN & PETRA OLSCHEWSKI. - Nudes.
157136: CALLERY,EMMA. - Het nieuwe ruiter handboek.
5782: CALLISEN,KAREN & H.GRY. - Mineralen en gesteenten in kleur. 3e druk.
16750: CALLISEN,KAREN & H.GRY. - Mineralen en gesteenten in kleur. 2e druk.
129664: CALOEN,VÉRONIQUE VAN, JEAN F.VAN CLEVEN & JOHAN BRAET. - Het kasteel van Loppem.
149311: CALVÉ. - 3 x Gratis Bouwplaat / Ansichtkaarten bij Valvé wereldzoutje.
126593: CALVÉ. - Recepten Delftsch Plantenvet Delfia. Voor keukengebruik in plaats van dierlijke vetten.
126603: CALVÉ. - Recepten uit Grootmoeders jonge jaren.
102475: CALVIJN,JOHANNES. - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas, in onderlinge overeenstemming gebdracht en verklaard. Deel I, II & III. Uit het Latijn vertaald door A.Brummelkamp. 2e druk.
131977: CALVIJN,JOHANNES. - Het gepredikte woord. Preeken van Johannes Calvijn. Deel III: Feeststoffen & IV: Preeken over den decaloog.. 3e uitgebreide druk.
100857: CALVIJN,JOHANNES. - Verklaring van de Bijbel: EZECHIËL, Hoofdstuk I - XX. 4e druk.
68159: CALVIJN,JOHANNES. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr.A.Sizoo. 2e druk.
129756: CALVIJN,JOHANNES. - Verklaring van de Bijbel. Psalmen Deel II. Uit het Latijn vertaald door ds.J.Boer Knottnerus.
102563: CALVIJN,JOHANNES. - Uitlegging op den Zendbrief van Paulus aan de Romeinen / Corinthiërs. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling door A.M.Sonner.
102473: CALVIJN,JOHANNES. - De handelingen der Apostelen. Deel I & II. Uit het Latijn vertaald door Ds.G.Wielenga. 2e druk.
100855: CALVIJN,JOHANNES. - Verklaring van de Bijbel: HET BOEK DER PSALMEN I-IV. Vertaald door Ds.J.Boer Knottnerus. 4e druk.
153186: CALVINO,ITALO. - De weg naar San Giovanni. Vetaald door Henny Vlot.
100573: CAMBIN,GASTONE [1913-1991]. - CHIESA,CARLO Exlibris. [Drievietelfigur eines nach rechts Marschierenden mit geschilterten Gewehr].
100575: CAMBIN,GASTONE [1913-1991]. - CHIESA,DIRCE Exlibris. [Katze].
104692: CAMBIN,GASTONE. - GLI ex libris araldicinella Svizzere Italiana.
159331: CAMERON,JULIA. - The artist's way. Vind je eigen inspiratie. 7e druk.
105866: CAMERON,A.J. - Saadya Gaon's Arabic version of the Book of Daniel. A vademecum for the student of the translation and commentary contained in the Bodleian mss Nb 2484 & 2486, the Berlin ms Or 1203, the Leningrad miss Eur-Arab 14007 & Antonin 476 and the editions of Qafich, Morag and Spiegel.
38670: CAMERON,HECTOR C. - Joseph Lister the friend of man.
158294: CAMERON,DAN. - Pierre et Gilles.
98250: CAMI,BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
67638: CAMIJN,A,J.W. - Een eeuw vol bedrijvigheid. De industralisatie van Nederland, 1814-1914.
157719: CAMINGA,PERO VAZ DE. - De ontdekking van Brazilië. Vertaling en nawoord August Willemsen.
145829: CAMP,MAXIME |DU. - Les Convulsions de Paris. Tome 1.
128700: CAMP,PETER. - Gebouwen met een ziel. Het belang van gebouwen voor organisaties en mensen.
88115: CAMPAN,MADAME. - Mémoires de Madame Campan. Première femme de chambre de Marie-Antoinette. Édition présentée par Jean Chalon.
130906: CAMPANA,FERNANDO & HUMBERTO - Antibodies Antikörper Fernando & Humberto Campana 1989-2009.
138971: CAMPBELL,KENNETH E. - The Non-Passerine Pleistocene Avifauna of the Talara Tar Seeps, Northwestern Peru.
152821: CAMPBELL,E.E. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. These.
148260: CAMPBELL,BRUCE & ELISABETH LACK. - A Dictionary of Birds.
156092: CAMPBELL,GEORGE F. - China Tea Clippers.
78017: CAMPBELL,DOUGLAS HOUGHTON. - The structure & development of the mosses & ferns (Archegoniatae).
13973: CAMPBELL,TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
80458: CAMPBELL,MARIAN. - An introduction to Medieval Enamels.
145198: CAMPBELL,STEVEN. - Steven Campbell recent paintings.
156459: CAMPBELL,HENRY C. - Early days on the Great Lakes. The Arty of William Armsrtrong.
146316: CAMPELL,BETTINA. - Die Engadinerstube von ihren Anfängen bis zum Ende des 19.Jahrhunderts.
159150: CAMPEN,WILLEM CORNELIS. - Een twintigtal gelegenheids- en andere verzen van V.G.
14707: CAMPEN,PETER VAN. - Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V.Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist.
82450: CAMPEN,STEVEN VAN & B.KEULEMANS. - Poppen. Een inspirerend kijk- en werkboek.
4552: CAMPENHOUT,FRANS VAN. - Willem M.Roggeman dichter van het exotisme. Een monografie.
24656: CAMPERT,REMCO. - Zonder roken bij mij geen poëzie. [1e druk].
157721: CAMPERT,REMCO. - Dichter.
24167: CAMPERT,JAN & REMCO. - Campert & Campert.
1722: CAMPERT,REMCO. - Remco Campert 75 jaar. [Verkoop catalogus].
133679: CAMPERT,REMCO. - Een Standbeeld opwinden. Gedichten. [1e druk].
158850: CAMPERT,REMCO. - Het leven is vurrakkelluk. 32e druk.
64922: CAMPERT,REMCO. - Tot zoens.
58341: CAMPERT,REMCO & JAN MULDER. - CAMU 2004. Het jaaroverzicht.
114161: CAMPERT,REMCO. - Eine Liebe in Paris. Roman. Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg. 2.Auflage.
4701: CAMPERT,REMCO. - Restbeelden. Notities van Izegrim. 1e druk.
93681: CAMPERT,JAN. - Den luiden lach en andere verzen.
126589: CAMPERT,REMCO. - Dansschoenen. [1e druk].
156744: CAMPHAUSEN,RUFUS C. - Heksen en Heidenen. Een lexicon over de geschiedenis, rituelen, symbolen en tradities van heksen, magiërs, sjamanen en tovenaars.
158207: CAMPHUIJSEN,SAMUEL & WILLEM SINNINGHE DAMSTÉ. - Hubert Lampo een portret.
73121: CAMPHUYSEN,KEES & G.PEET. - Walvissen en dolfijnen in de Noordzee.
27426: CAMPHUYSEN,C.J. & JELLE VAN DIJK. - Zee- en kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79.
144450: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - Het Grooten averk Huys t'Amsterdam / Vue de la Noucelle Maison de Force à Amsterdam
144446: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - Het luÿters Beset huys te Amsterdam / Maison des Orphelins Luthériens à Amsterdam.
144444: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - De Muyier Poordt te Amsterdam / Vue de la Porte de Muyier à Amsterdam.
102103: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [Pleading advocate].
102104: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [Theatre personalities].
102107: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [History, group in book].
144451: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - Het oude Mannen Huys t'Amsterdam / Vue de la Maison des Vieullards à Amsterdam
144452: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - De Schouburg en Leyse poord te Amsterdan / Vue de la Comédie et Porte de Leyse à Amsterdam.
93963: CAMPION,A.LE NAAR J.A.MEYSENHEYM. - Actie voor Gevalle by het dorp Ouderkerk / Action arrivée prochele le villages d'Ouderkerk.
93967: CAMPION,A.LE NAAR J.A.MEYSENHEYM. - Buyte Plaats van de Heer Hope Buyten Haerlem in den Houdt / Vue de la maison de campagne de Mr.Hope dans le bois de Haerlem.
102142: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - WOUDE,G.J.VAN DER Ex Libris. [Publisher].
102139: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Ballerina]
102140: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Circle].
102141: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Circle].
102145: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - Meilleurs Voeux 1936 Valentin Le Campion.
102152: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - Felicitas 1940 - G.M.Van Wees.
144449: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - Stadt Huys te Amsterdam / Vue de la Mison de Ville à Amsterdam.
144453: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - Actie voor gevalle aan Duyvendragse brug buyten Amsterdam / Action arrivée au Pont de Duyvendragt hors d'Amsterdam.
144454: CAMPION,J.A.LE NAAR G.A.MEYSENNHEYM. - De Saal van het sadt Huys t'Amsterdam / Vue de la Grande Salle dans la Maison de Ville à Amsterdam
88100: CAMPION,HENRI DE. - Mémoires de Henri De Campion suivis de trois entretiens sur divers sujets d'histoire, de politique et de morale. Édition présentée et annotée par Marc Fumaroli.
102151: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - Bonne Année 1939 Valentin Le Campion.
102149: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - Blijde Incomste in 1938! Mr.D.Giltay Veth E.M.Giltay Veth-Pliester.
102138: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - WEES,G.M.VAN Ex Libris. [Dances, four scenes]
102109: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - HAER,L.J.VAN DER Exlibris. [Amorial].
102105: CAMPION,VALENTIN LE [1903-1952]. - GILTAY VETH,MR.D. Ex Libris. [Theatre personalities].
93965: CAMPION,A.LE NAAR J.A.MEYSENHEYM. - Gesigt langs 't stads Huys en 't Noord te Franiker.
55316: CAMPOLONGO,DR. - Der kleine Scanzoni. Reperitorium. Gynaekologicum Hysteropoeticum. 2.Auflage.
101592: CAMPS,A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom.
147291: CAMPSCHREUR,WILLEM. - Viktor Kaisiëpo Msn. Een perspectief voor Papoe. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.
85766: CAMUS,DOMINIQUE. - Le guide des maisons d'artistes et d'écrivains en région parisienne.
83637: CANDOLLE,AUG.PYR. - Organographie végétale ou description raisonnée des organes des plantes. Tome II.
78544: CANDOLLE,AUG.PYR. - Organographie vegétale ou description raisonée des organes de plantes.
84542: CANETTI,ELIAS. - De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
155190: CANETTI,ELIAS. - Das Gewissen der Worte. Essays.
130026: CANETTI,ELIAS. - Het Martyrium. Vertaald door Jacques Hamelink. 5e herz.druk.
137723: CANETTI,VEZA. - Geduld baart rozen. Verhalen. Vertaald door Elly Schippers,
26904: CANFIELD FISHER,DOROTHY. - Een Montessori moeder. Vertaald uit het Engelsch door J.Vosmaer-Werker.
157300: CANOSA,PIER. - Palmirani,Remo. Ex Libris.
157301: CANOSA,PIER. - Palmirani,Remo. Ex Libris.
148938: CANOSA,PIER. - Ex Culinaris.
101255: CANTA,AGNES [1888-1964]. - LEEWENS,MIES Exlibris. Zonnebloem.
109313: CANTA,AGNES [1888-1964]. - LEEWENS,MIES. Exlibris. Zonnebloem.
62311: CANTER CREMERS-VAN DER DOES,ELINE. - Onze lijn door de tijd. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.
150236: CANTERS,KEES & HENRI WIJSMAN. - Wat doen we met de Boommarter. Onderzoek naar voorkomen, leefwijze, bedreigingen en bescherming van de boommarter in Nederland.
111417: CANTILLO,MARCO VINICIO SÁNCHEZ. - Rising inequality and falling poverty in Costa Rica's agriculture during trade reform. A macro-micro general equilibrium analysis. These.
7302: CANTON,T.E. - Catalogue of reptiles inhabiting the Asian continent.
38307: CANTOR,NORMAN F. - The Pimlico encyclopedia of the Middle Ages.
157879: CAPA,ROBERT. - En Espana. Fotografias de la guerra civil en la collection del Museo Nacional Cantro de Arte Reina Sofia.
106070: CAPA,ROBERT. - Robert Capa képei a Magyar Fotográfiai Múzeumban.
144603: CAPELLE,H.VAN. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
156766: CAPELLE,H.VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - Hitler een tiran in beeld.
135251: CAPELLE,P.VAN. - De Electriciteit. Hare voortbrenging en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer. 7e herz. en veel verm.druk. door J.M.H.Scheffer.
91860: CAPPELLEN,WILLEM VAN. - Akimotos de geheimzinnige of de wonderlijke avonturen van twee jongens. 2e druk.
1839: CAPPER,WALTER WILLIAM. - Mémoire sur l'anatomie de la vigne. Traduit de l'Anglais et publié par M.V.De Moléon.
125153: CAPRA,FRITJOF. - De wetenschap van Leonarda da Vinci. Het grote genie van de Renaissance.
144752: CAPUANI,MASSIMO & MAURIZIO PAPAROZZI. - Le Mont-Athos. Les fondations monastiques un millénaire de spiritualité et dárt orthodoxe.
82109: CAPUTI,ANTHONY. - Pirandello and the crisis of modern consciousness.
1920: CAQUET,FRANCOIS. - Le pommer a cidre.
5960: CARADJA,ARISTIDE. - Ueber Chinas Pyraliden, Tortriciden, Tineiden nebst kurze Betrachtungen, zu denen das Studium dieser Fauna Veranlassung gibt. [Eine biogeographische Skizze].
113093: CARASSO-KOK,M. & J.LEVY-VAN HALM. - Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
8598: CARASSO,D.G. & M.CARASSO-KOK. - Abcoude en Baamburgge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen.
88617: CARCOPINO,JÉRÔME. - Het dagelijks leven in het oude Rome.
151836: COPE CIGARET CARD. - No. 35: A Novice.
77043: CARDINI,FRANCO. - Europe et Islam. Histoire d'un malentendu.
136382: CAREY,NORA. - Smaakvol conserveren. De tuin als provisiekast.
84920: CAREY,PETER. - Diefstal. Een liefdesverhaal. Vertaald door Inge Kok.
41684: CARLI,ALBERTO. - La storia di un discobolo Aldolfo Consolini.
131309: CARLIER,H.M. [HENDRICUS MATTHEUS]. - 2 verschillende exlibris.
59546: CARLOS,DON. - Portrait Don Carlos, 19th century lithography.
140428: CARLOS,POLDI. - Johannes van der Steur een Haarlemse diamant in de Gordel van Smaragd.
151142: CARLSBURG,MEREL VAN & TESSA MOORMAN. - Your 50 days og Green Happiness. 50 heerlijke zomerse dagmenu's ontwikkeld speciaal voor jou.
153415: CARLUCCIO,ANTONIO. - Paddestoelen uit de keuken van Carluccio de geruisloze jacht.
154131: CARLUCCIO,ANTONIO. - Antonio Carluccio goes wild.
158026: CARLYON,LES. - Gallipoli.
148860: CARMIGGELT,SIMON. - Kuur.
13705: CARMIGGELT,S. - Geachte heer, Dit scheurde ik voor U uit mijn laatste Schrift. Met v.gr. Hoogachtend S.Carmiggelt & 3 blz. handschrift "Kronkel", over het graf van Heijermans op Zorgvliet.
4600: CARMIGGELT,S. - We leven nog. 1e druk.
154914: CARMIGGELT,ARNOLD. - Kruisende sporen. Handleiding voor amateur-archeologen in Nederland.
116786: CARNEROLI,SANDRINE & PATRICIA D'OREYE. - Robert Capa. A look akead.
141849: CARNOR,SADI. - Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur machines ropres à développer cette puissance.
145611: CAROLI,FLAVIO & ADA MASOERO. - Dalla Scapigliatura al Futurismo.
20512: CAROLINA. - 19e eeuwse litho: portret van Carolina.
62848: CARON,CLAUDE. - Histoires d'amour des maisons de Paris.
25985: CARPENTER,REGINALD A.O. - Powered vehicles.
95901: CARPENTER,BRUCE W. - W.O.J.Nieuwenkamp. First European artist in Bali.
56625: CARPENTIER ALTING,A.S. - Woordenboek voor vrijmetselaren.
153068: CARR,RAYMOND. - Spain 1808-1975. 2nd edition.
157894: CARRÉ,ABBÉ. - The travels of the Abbé Carré in India and the Near East 1672 to 1674. Volume 3: Return to France with an account of the Sicilian revolt against Spnish rule et Messina.
59772: CARRERA,ROLAND. - Swatchissimo. L'Extraordinaire aventure Swatch / La straordinaria avventura Swatch / The extraordinary Swatch adventure, 1891-1991.
51847: CARRÈRE,CLAUDE. - Handel in de middeleeuwen in het Middelandse zee-gebied.
1909: CARRIÈRE,E.A. - Réfutation de divers articles de M. Le Dr J.Guyot contre le système de M. Daniel Hooibrenkx sur la culture de la vigne et critique du rapport fait pa la commission nommée par la Société impériale et centrale d'Horticulture de la Seine, sur le mème sujet.
144375: CARRINGTON,NOEL. - Carrington. Paintings, Drawings and Decorations. Foreword by Sir John Rothenstein.
135519: CARROLL,ICO & MATTHEW GREENSHIELDS - How to restore Gearboxes and Axles.
103758: CARS,JEAN DES. - Dictionnaire amoureux des trains.
47042: CARSON,PATRICIA. - James van Artevelde. The man from Ghent.
156978: CARTER,DAVID. - Verf in het interieur. 2e druk.
4086: CARTER,DAVID & R.PHILLIPS. - Vlinders van Europa. Meer dan 300 soorten.
85521: CARTER,JOSEPH COLEMAN. - The sculpture of the sanctuary of Athena Polias et Priene.
134122: CARTER,C.E.O. - De astrologie van ongelukken.
127025: CARTIER-BRESSON,HENRI. - Photographies de HCB.
14303: CARTIER - prospect ca. 1998.
116282: CARTIER - 4 sale catalogues.
159219: CARTLEDGE,IAN. - A history of the coffee industry in Papua New Guinea. Prepared for Papua New Guina Coffee Markering Board (Coffee Industry Board).
137586: CARTSENS,G.F.A. - Protestanse Gemeente en Kerk te Valkenburg (L.) 1649-1949.
137384: CARULLA,JORDI & ARNAU CARULLA. - El color de la publicidad. The color of advertising. Spanish posters from 1890 to 1940.
157307: CARVALLO,MARC E. - Nature, Cognition and Stem II. Current Systems-Scientific Research on Natural and Cognitive Systems. Volume 2: On Complementarity and Beyond.
150901: CASANOVA,CARLO [1871-1950]. - BESANA,LUIGI. Ex Libris. Mailänder Ansich m. Dom im Hintergrund.
124008: CASANOVA,GIACOMO. - De geschiedenis van mijn leven. Het beste van zijn memoires, gekozen door Arthur Japin.
128844: CASELLA & CO,C.F. LTD. - Meteorological instruments. Catalogue No. 877.
116550: CASEMBROOT,A.F.C.DE. - Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. Deel 3: Westkapelle in vuur en water. 2e druk.
79926: CASEWIT,CURTIS W. - Grafologie in de praktijk.
81595: CASIMIR,H.B.G. - De bibliotheek en de toekomst van het boek. Rede.
133865: CASIMIR,H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
34848: CASIMIR,R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk.
156010: CASO,PAUL. - Monique De Ridder... une fraîcheur céleste.
112675: CASPARI,WALTER [1869-1913]. - MESCHING,ARVED. Ex Libris. Halbfigur einer lesenden Dame.
130119: CASPARI,HELENE & ELISABETH KLEEMANN. - Das Landkochbuch. Anleitung zur Herstellung nahrhafter, schmackhafter und preiswerter Kost. Für landwirtschaftlich Haushaltungsschulen und ländliche sowie städtische Haushaltungen. 8.neubearb.Aufl.
889: CASSAGNAC,PAUL DE. - Les vins de France.
148155: CASSAGNES-BROUQUET,SOPHIE. - La Passion du Livre au Moyen Age.
83994: CASSELS,JULIA. - Schilderen met zwier. Creëer beweging in uw schilderij.
75212: CASSIMAN,JEAN-JACQUES. - Wat zit er in mijn genen? 2e druk.
3874: CASSIRER,ERNST. - Descartes. Lehre - Persönlichkeit - Wirkung. 1.Auflage.
34517: CASSON,MICHAEL. - Het ambacht van de pottenbakker.
152395: CASTEL-BRANCO PEREIRA,JOANO. - Portuguese Tiles from the National Museum of Azulejo, Lisbon.
154479: CASTELLANI,ELENA & LEONARDO. - Feynman. Een magistraal fysicus.
135782: CASTELLANI,ELENA & LEONARDO. - Feynman. Een magistraal fysicus.
136423: CASTELLÓ,ELENA ROMERO & URIEL MACÍAS KAPÓN. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis.
152896: CASTRICUM,COR. - Beverwijk en zijn industriële geschiedenis.
120761: CASTRO,D.H.DE. - CASTRO mz,D.H.DE. Bibliotheca (Exlibris]. Heraldisch. Wapenschild met zes stippen.
131280: CATALOGUS Z.J. - 100 vel van 100. 100 x 100. 26 jaar postzegelontwerpen in Nederland.
157066: CATE,ARTHUR TEN & MARTIJN VAN DER VORM. - Callsign Nassau. Het moderne Korps Commandotroepen 1989-2012.
23293: CATE-SILFWERBRAND,R.B.TEN. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaande woordformaties. These.
145281: CATE,FLIP TEN. - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniesbreestraat.
65652: CATELEIN,PAUL. - Alliance. De geschiedenis van een hockeyclub. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der vereniging.
134189: CATHERINE,LUCAS. - Islam voor ongelovigen.
156655: CATLIN,GEORGE. - Die Indianer Nord-Amerikas. Reprint.
154952: CATS,J. - Men moet een paer narren schoenen verslijten eer men recht wijs wort.
154951: CATS,J. - Een rotten appel in de mande / maeckt oock het gave frugt te schande.
146722: CATS,JAKOB. - Alle de werken van Jakob Cats. Uitgegeven door Mr.R.Feith. Deel 14.
146720: CATS,JAKOB. - Alle de werken van Jakob Cats. Uitgegeven door Mr.R.Feith. Deel 12.
154953: CATS,J. - Liefde leert dingen / ook sonder dwingen. Eerlijcke Vryagie.
141271: CATTANEO,MARCO. - Heisenberg. Van kwamtumrevolutie tot weredldformule.
135777: CATTANEO,MARCO. - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule.
153789: CATTENBURCH,A.L.VAN. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps in junij 1865.
142281: CATULLE. - Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye.
157926: CAUCCI VON SAUCKEN,PAOLO. - El mundo de las Peregrinaciones Roma, Santiago, Jerusalem.
151617: CAUMERY. - L'enfance de Becassine.
27295: CAUMON,PATRICE. - Du Cuit et de caoutchouc.
142949: CAUNTER,HOBART - Caunter's and Daniell's Oriental Annual, 1839. Eastern Legends.
14589: CAUSEY WHITTOW,G. - Malaysian wildlife. A personal perspectife.
103317: CAUTI,GIUSEPPE. - Ex musicis Europei. Ex Musisicis Abruzzese. L'Arte incisoria di Viro Giovannelli (nota di Vito Moretti).
110814: CAUTI,GIUSEPPE. - Nicola Costanzo xilografie ed ex libris.
157250: CAUWENBERGH,HENK VAN. - Amazing Flavours of Amsterdam. A story of fine dining, spirit and style.
68950: CAVACO,JOSÉ E.B. - Sexual steroid hormones participate in the control of puberty in male African catfish, Clarias gariepinus. These.
14585: CAVENDISH,RICHARD. - Elseviers encyclopedie van het occultisme en de parapsychologie. Op het gebied der parapsychologie wetenschappelijk bijgestaan door Prof.J.B.Rhine.
205: CAZELLES,JEAN. - La viticulture et les relations commerciales de la France avec l'Italie. Rapport.
139136: CAZEMIER,MINKE. - Theo Schreurs. Zwaartekracht. Het gewicht van de beelden, de kracht van de kunstenaar.
6650: CEBALLOS,GONZALO. - Estudios sobre Icneumonidos de Espana. I. Subfamilia Joppinae (Tribus Joppini, Amblytelini, Listrodromini).
6653: CEBALLOS,GONZALO. - Catalogo de los Himenopteros de Espana.
156999: CECH,BRIGITTE. - High Tech Romeinen. Techniek in de oudheid.
158176: CELANT,GERMANO. - Tony Craig.
153419: CÉLINE,LOUIS-FERDINAND. - Brieven aan vriendinnen. Vertaald en verzortgd door Jan Versteeg. 2e druk.,
149810: CELLI,GIORGIO. - Lorenz. Grondlegger van de ehologie.
123303: CELOS,JULIEN [1884-1953]. - ABCDE. Ex Libris. Poort.
127940: CELOS,JULIEN [1884-1953]. - ABCDE. Ex Libris. Doorkijk poortje.
93154: CEMING,KATHARINA & JÜRGEN WERLITZ. - Die verbotenen Evangelien. Apokryphe Schriften.
159225: CENDRARS,BLAISE. - Prose du transsiberien et de la petite Jeanne de France. Vinyl record. 33 1/3. Folkways Record FL 9940.
139224: CENDRARS,BLAISE. - Door de bliksem getroffen. Vertaald door Zsuzsó Pennings. Pasperbacks. Als nieuw. #9789058480866.
115530: CERESA,ALESSANDRO. TORINO. - Biblioteca Del Conte Ceresa. Heraldic.
156699: CERMAK,FRANTISEK & ZDENKA HRNCIROVA. - Woordenboek Nedelands Tsjechich & Tsjechich Nederlands. Nizozemsko Cesky Slovnik & Cesko Nizozemsky Slavnik. 2 delen.
155531: CERNY,JOSEF. - L.H. Exlibris. Homage d'Annunzio Pescara.
22502: CERNY,W. & K.DRCHAL. - Welke vogel is dat? Een gids voor vogelliefhebbers.
157013: CERUTTI,WIM. - Haarlemse Jerualemvaarders.
153602: CERVANTÉS SAAVEDRA,MIGUEL DE. - Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Traduction de Filleau De Saint-Martin, corrigée et revue sur le texte Espagnol.
154543: CERVANTÉS SAAVEDRA,MIGUEL DE. - Don Quixote. Read from Pocket Library Edition by Lester G.Crocker. Vinyl Record 33 1/3. FL 9866.
156529: CERVANTES,MIGUEL DE. - Don Quijote de la Mancha. Edición, introducción y notas Martín de Riquer.
142402: CÉSAR. - Guerre des Gaules. Tome I (Livres I-IV). Texte établi par L.A.Constans.
157302: CESARI,A. - 2 Exlibris.
153971: CEULEMANS,KARIN & JAN MAGITO. - Draw & Shoot. Een fotoboek met Nederlandse Stripmakers.
83330: CEYSENS,WILLY E.A. - Geest en vuur.
109317: CHABOT,MIMI. - 3 gelegenheids grafieken.
159263: CHAGALL,MARC. - Gedichten. Vertaling Froukje Zwanenburg.
150015: CHAGALL,MARC & VALENTINA. - Musée Nation al Message Biblique Marc Chagall Nice. Donation Marc et Valentina Chagall.
154256: CHAGALL. - Chagall. De collectie Marcus Diener / The Collection Marcus Diener.
159265: CHAGALL,MARC. - Poèmes.
113055: CHAGNON,NAPOLEON A. - Yanoamö. 4th ed.
154602: CHAIX,LIBRAIRIE. - Carte Soéciale des Chemins De Fer de la France. Publiée d'après les documents officiels la Librairie Chaix imprimerie & librairie centrales des cheins de fer Rue Bergère, 20, Paris.
114225: CHAKALOV,G. - Elsevier's dictionary of science and technology RUSSIAN-ENGLISH.
61442: CHALES DE BEAUIEU,CHARLES.. - Das Zeitalter des Sportpferdes. Geschehenes, Erlebtes, Gesehenes.
135648: CHALMERS,DAMIAN & GEORGIO MONTI. - European Union Law Text and Materials. Updating supplement.
73978: CHAMBERLAIN,LESLEY. - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud. Vertaald door Frans van Zetten.
32310: CHAMBERLAIN,PETER. - Verbeter uw golftechniek.
131784: CHAMBERS,JAY [1866-1916]. - CONWAY PRESCOTT,WALTER. Ex Libris. Interior.
144506: CHAMBERS,ANDY. - Dark Millennium.
101079: CHAMBERS,JAY [1866-1916]. - MARVIN,DWIGHT EDWARD. Ex libris. Garden with church.
19184: CHAMBON,ALBERT. - Onze marine. Losbladige verzameling van teekeningen, foto's en schetsen.
65637: CHAMBON,ALBERT. - 100.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz. 2e druk.
155270: CHAMERLAT,CHRISTIAN ANTOINE DE. - Falconry and Art.
103731: CHAMOISEAU,PATRICK & THIERRY S - Encyclomerveille d'une tueur 1: L'orphelin de cocoyer grands-bois.
145215: CHAMPAULT,DOMINIQUE. - Yemen.
49759: CHAMPETIER,G. - Deutérium et composés de Deutérium.
1767: CHAMPIN,AIMÉ. - Une tournée viticole dans le Médoc et une reméde contre le Péronospora l'Oudium et l'Anthragnose.
1385: CHANCRIN,E. - Le vin. Procédés modernes de préparation, d'amélioration et de conservation. Quinzième Édiditon entiérement revue et mise à jour.
88951: CHANDLER,RICHARD J. - The Macmillan field guide to North Atlantic Shorebirds.
101456: CHANDLER. - Instructions for care and operation Chandler "Big six and Royal six".
153052: CHANDRASEKHAR,S. - Liquid crystals.
79892: CHANDU,JACK F. - Astrologische berekeningen zonder problemen.
43193: CHANDU,JACK F. - Beken kleur! Praktische psychologische kleurentest.
142370: CHANG,ESTHER R. - The role of dispersal constraints in the assembly of salt-marsh communities. These.
134316: CHANG,EDWARD. - Chinese gezondsheidstraining voor iedereen. Het officiële handboek van de Volksrepubliek China.
151390: CHANY,PIERRE. - La Fabuleuse Histoire du Tour de France.
151850: CHANY,PIERRE. - La fabuleuse histoire des Grandes Classiques et des Championnats du Monde.
106902: CHAPATTE,ROBERT, JEAN-PAUL OLLIVIER & DOMINIQUE GRIMAULT. - Les jambes et la tête. Quand le vélo fait sa révolution 1965-1988.
89509: CHAPLIN,CHARLIE. - La grande parade / De grote parade van Charlot. Le triomphe de / De triomphe van Broadway.
154723: CHAPON,DIANA. - Divorce and fertility: A study inb rural Java.
1023: CHAPPELL,PAT. - The hot one. Chevrolet: 1955-1957. 2nd ed.
22212: CHARALAMBIDES,C., M.CHARALAMBIDES & P.NEOPHYTOU. - The birds of Cyprus. Twemtieth bird report 1989.
106801: CHARAN,RAM. - Leiderschap in tijden van economische onzekerheid.
47930: CHARCOT,J.M. - Lectures volume one on the diseases of the nervous system - first series.
91006: CHARDIN,JEAN-BAPTISTE SIMÉON [1699-1779]. - Menagere,La. 19th century handcoloured engraving after Chardin.
91009: CHARDIN,JEAN-BAPTISTE SIMÉON [1699-1779]. - Precepteur,L'aimable. 19th century handcoloured engraving after Chardin.
134532: CHARELAIN,JEAN (PREFACE). - The Biblical Message Marc Chagall.
24830: CHARITÉ,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 3.
67335: CHARITÉ,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1.
67337: CHARITÉ,J. - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 2.
135987: MORTOMN.CHARLES. - Les Anciens Ex-Libris Héraldiques Vaudois. Préface de M. Geogerges Wagnière.
153887: CHARLES,DOROTHÉE. - Playmobil.
111814: CHARLES,J.B. - De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh.
159146: CHARLESWORTH,MARIA LOUISA. - Dient elkander. Een verhaal. Naar het Engelsch door Henriette S***. 2e druk.
44650: CHARRIÈRE,ISABELLE DE BELLE DE ZUYLEN. - Oeuvres complètes. Tome 7.
131785: CHASE,EMMA. - CHASE,LOUISE. [Exlibris]. 6 people near Japanese house.
146734: CHASLIN,FRANCOIS. - The Dutch Embassy in Berlin by OMA / Rem Koolhaas,
20517: CHASSÉ. - 19e eeuwse lithographisch portret van Chassé.
64795: CHASTELAIN,JENA-DIDIER. - Bloei en verval van de Zwinstreek. In het Nederlans vertaald door A.Mesritz.
127975: CHASTENET,PATRICK & PHILIPPE. - Simenon album de famille. Les années Tigy.
156294: CHATANI,MASAHIRO. - Origamic Architecture around the world.
156295: CHATANI,MASAHIRO. - Pattern sheets of origamic architecture. Vol.2.
156296: CHATANI,MASAHIRO & KEIKO NAKAZAWA. - Origamic Architecture. Greeting Cards.
156290: CHATANI,MASAHIRO. - Origamic Architecture goes modern building masterpieces.
156293: CHATANI,MASAHIRO & KEIKO NAKAZAWA. - Origamic Architecture. Tour of Nara, ancient capital of Japan.
156291: CHATANI,MASAHIRO. - Four Seasons of Origamic Architecture.
156292: CHATANI,MASAHIRO. - Origamic Architecture of Masahiro Chatani.
156297: CHATANI,MASAHIRO & KEIKO NAKAZAWA. - A paradise of Origamic Architecture.
80486: CHATEAUBRIAND,F.R.DE. - Atala avec une note sur la présente édition par René-Louis Doyon.
158593: CHATEAUBRIAND - Atala René Les Abencérages suivis du voyage en Anérique.
135448: CHÂTEL,FRANCESCA DE. - Coolbrands. The coolest brands in the Netherlands.
155530: CHATRNY,DALIBOR. - 3 different ex libris. Woodcuts, coloured.
21382: CHATTERTON,KEBLE E. - Old ship prints. 2nd impr.
77677: CHAUCER,GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedicht. Verdietst door Adriaan J.Barnouw.
46103: CHAUCHARD,CAPTAIN C.A. - A reduced map of the empire of Germany, Holland the Netherlands, Switzerland the Grisons, Italy, Sicily, Corsica and Sardinia.
157050: CHAUDON,L.M. & F.A.DELANDINE. - Nouveau Dictionnaire Historique, ou Histoire Abrégé de tous les Hommes. Vols 1 -13.
113041: CHAULET ACHOUR,CHRISTIANE. - Des nouvelles d'Algérie 1974-2004.
136153: CHAUNU,PIERRE. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk.
5181: CHAUVIRÉ,YVETTE. - Advertising leaflet (13,5 x 18 cm) Yvette Chauviré, Première Danseuse Etoile de l'Opéra de Paris for parfum Crepe de Chine de F.Millot. Photo Fichter.
146060: CHAYKIN,HOWARD V. & MICHAEL MOORCOCK. - The Sswords of Heven, the Flowers of Hell.
142039: CHEKHOV,ANTON & OLGA KNIPPER. - Dear Writer... Dear Actress... The love letters of Olga Knipper and Anton Chekov.
145799: CHENEVIERE,ALAIN. - The Mediterranean. Lands of the Olive Tree Culture and Civilisations.
156468: CHESNEAU,ROGER. - Aircraft carriers of the world, 1914 to the present. An illustrated encyclopedia.
153480: CHEUK,DEANNE Y. - The Mushroom Girls Virus Book. A guide tot the identification and study of our commoner Fungi with special Emphasis on the edible Varieries.
137927: CHEVILLET [=JUSTE CHEVILLET 1729-1802]. - La Santé Portée. Dedié a Madame de Damery & La Santé Rendue. Dedié à Monsieur de Catt, Lecteur. 2 Engravings.
148153: CHEVREL,CLAUDINE & BÉATRICE CORNET. - Affiches et images d'amoureux.
26128: CHEVROLET. - Handleiding Chevrolet personenwagen model 1946.
75357: CHIA,MANTAK & D.ABRAMS - De multiorgastische man. Moderne taoïstische liefdestechnieken voor de man. 3e druk.
150903: CHIAPELLI,FRANCESCO [1890-1947]. - SABATTINI,GINO. Ex Libris. Esel.
150905: CHIAPELLI,FRANCESCO [1890-1947]. - Maur.
157303: CHIAPELLI,FRANCESO. - Garten.
6697: CHIARELLI,A.B. - Taxanomic atlas of living Primates.
2959: CHIESA,CARLO. - Vito Giovannelli maestro dell'ex libris.
100576: CHIESA,DANTE [1900- ] - CHIESA,CARLO Exlibris. [Apfelbaum mit Spinnennetz].
138752: CHIFLET,JEAN-LOUP. - Oxymore mon amour! Dictionnaire inattendu de la langue Francaise.
88496: CHILD,JULIA, S.BECK & L.BERTHOLLE. - De kunst van het koken. Alle technieken en bereidingswijzen alle hoogtepunten uit de Franse keuken. 6e druk.
23737: CHILDERHOSE,R.J. & M.TRIM. - Pacific Salmon & steelhead trout.
21729: CHINERY,MICHAEL. - Elseviers gids van planten en dieren in de tuin.
40243: CHINERY,MICHAEL. - Nieuwe insektengids.
153380: CHINN,BOBY. - De Vietnamese keuken. Verhalen en recepten uit Vietnam.
158118: CHIPPENDALE,GEORG M. - The natural distribution of Eycalyptus in Australia.
5551: CHITTENDEN,FRED J. - The royal horicultural society dictionary of gardening. A practical and scientific encyclopaedia of horticulture.Vols 1,2,3,4 & supplement. 2nd edition.
147662: SUCHARD CHOCOLAT - Reclame plaatje Chocolat Suchard: Cijfer 7 met jngen met muts en pak chodolar.
112601: CHODOWICKI,DANIEL NIKOLAUS [1726-1801]. - Naturliche und affectierte Handlungen des Lebens. 12 Kupferstichen.
88094: CHOISY,ABBÉ DE. - Mémoires de l'Abbé De Choisy. Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV. Mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme. Ëdition présenté et annotée par |Georges Mongrédien.
157741: CHOPRA,DEEPAK. - Leven na de dood. De wetenschappelijke basis van zislverhuizing. 2e druk.
155915: CHOPRA,DEEPAK. - De negen magische maanden. Breng balans en bewustzijn in jet zwangerschap.
50049: CHOU,CYNTHIA & W.DERKS. - Riau in transition.
140245: CHOWDHURY,SUBRATA ROY. - Reflections on Emerging International Law. Essays in Memory of Late Subrata Roy Chowdhury.
22657: CHRISMAS,WALTER. - Svend de padvinder. Uit het Deensch vertaald door A.De Fremery. 2e druk.
155369: CHRISNELL,MARK. - Spanish Castle to White Night. The Race Around the World.
95553: CHRISPEELS,MAARTEN J. & DAVIDS E.SADAVA. - Plants, genes, and agriculture.
127085: CHRIST,H. - La flore de la Suisse et ses origines. Édition Francaise traduite par E.Tièche revue par l'auteur. Nouvelle édition augmentée d'un apercu des récents travaux géobotaniques.
153955: CHRIST,KARL & JOSEPH KOCH. - Magistri Echardi Expositio Samcti Evangelii Secundum Iohannem.
24075: CHRIST,VICTOR. - EWICKI,Dr.RUDOLPHI. Ex Libris equitis de. [Auf Buch stehenden Wappen].
24012: CHRIST,VICTOR. - BISCHOF,JOSEPH. Libris. [Bibliothek].
144244: CHRISTENSEN,INGER. - Das gemalte Zimmer. 3.Auglage.
144245: CHRISTENSEN,INGER. - Azorno. Roman. Aus dem Dänischen von Hans Grözzel.
78704: CHRISTENSEN,CARL C. - Skibsmaeglerfirmaet N.Schiott & Hochbrandt Grundlagt 8.Oktober 1792. Et kobenhavnsk skibsmaeflerfirmas historie af Carl C.Christensen 1948.
36639: CHRISTENSEN,JORGEN MOLLER. - Schelpen.
54053: CHRISTIAENS,ANDRÉ. - Kampioen met veleugelkennis.
5347: CHRISTIANSEN,M.SKYTTE. - Nieuwe flora in kleur. Zaadplanten. 3e druk.
139951: AUCTION CATALOGUES CHRISTIES. - Fine and Rare Wines.
62136: MARIA CHRISTINA. - Portrait Maria Christina, 19th century lithography.
145196: CHRISTINA,JOHN. - The Last Romantics. The Romantic Tradition in British Art. Burne-Jones tot Stanlet Spencer.
139971: HUCKNALL CHURCH. - Members card Hucknall Church. Band of Hope. This is to Certify that ...... became a member on th1 10 day of march 1882.
138977: CHURCHER,C.S. - Late Pleistocene Vertebrates from Archaeological Sites in the Plain of Kom Ombo, Upper Egypt.
126034: CHURCHMAN,GEOFFREY B. & TONY HURST. - The Railways of New Zealand. A journey through history.
44150: CHURTON,TOBIAS. - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
145247: CHWAST,SEYMOUR & STEVEN HELLER. - The Art of New York.
143927: CIBA. - Herkunft und Gestalt der Indutriellen Chemie in Basel. Herausgegeben von der CIBA aus Anlass ihre 75jährigen Betshens als Aktiengesellschaft.
142406: CICERO. - In L. Calpurnium Pisonem ORATIO. Edited with text, introduction, and commentary by R.G.M.Nisbet.
156635: CICERO. - XV: Philippics. With an english translation by Walter C.A.Ker.
156643: CICERO. - XX: De Senectute, De Amicitia, De Divinatione. With an english translation by William Armistead Falconer.
118325: CICERO. - Over vriendschao (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M.Peters. 2e druk.
156644: CICERO. - Letters to his friend II: Books VII-XII. With an anglish translation by W.Glynn Williams.
142518: CICÉRON. - Discours. Tome II. Text établi et traduit par H.De La Ville De Mirmont.
142516: CICÉRON. - Discours pour Sestius, contre Vatinius pour C;elius sur les provinces consulaires. Text revu et traduit avec introduction et notes par Henri Bornecque.
142519: CICÉRON. - Discours. Tome CII: pour le poète Archias. Text établi et traduit par Gélix Gaffiot. Pour K.Flaccus texte établi et traduit par André Boulanger.
142520: CICÉRON. - Discours. Tome VII: pour M.Fonteius - Pour A.Cécina - Sur les pouvoirs de Pompée. Text établi et traduit par André Boulanger.
143042: CICERONIS,M.T. - Cato Maior Somniun Scipionis, Laelius et Paradoxa. Ad Fidem Codd et Edd. Recensuit et Annotationibus Philippus Carolus Hess/
63294: CICERONIS,M.TULLII. - Opera omnia ex recensione 10. Avgusti Ernesti.
137487: CICERONIS,M.TULLII. - Rhytorica. Tomus II: Brutus Orator de Optimo Genere Oratorum Partitiones Oratoriae Topica. Adnotatione A.S.Wilkins. 10th impression.
5357: CIESLIK,JÜRGEN & M. - Poppen.
144766: CIKOVSKY,NICOLAI & FRANKLIN KELLY. - Winslow Homer.
138022: CINCIBUCH,PETR. - Hovik Muradian.
155536: CINYBULK,VOJTECH [1915-1994]. - 35 different occasional graphics, wood-engravings & lithographs. 30 handsigned.
155532: CINYBULK,VOJTECH [1915-1994]. - 18 different ex libris. Wood-engravings, coloured. 8 handsigned.
155533: CINYBULK,VOJTECH [1915-1994]. - 20 different ex libris, etchings. 11 handsigned.
155534: CINYBULK,VOJTECH [1915-1994]. - 8 diffrent ex libris, lithographs. 6 handsigned.
155535: CINYBULK,VOJTECH [1915-1994]. - 100 different ex libris. Wood-engravings. 55 handsigned.
150906: CISARI,GIULO [1892-1981]. - 55 verschieden Exlibris.
150908: CISARI,GIULO [1892-1981]. - SANDRI,SEBA. Ex Libris. Vier Mandschen zum Licht emporstrebend.
14045: CITROEN,PAUL. - Introvertissimento.
14040: CITROEN,PAUL. - Landschappen.
120495: CITRON,LANA. - Handboek voor de kus.
158195: CITTERT-EYMERS,J.G. & M.J.HAGEN. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederlandf en enige astronomische (toren) uurwerken.
16499: CITTERT-EYMERS,J.G.VAN. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland, benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.
151946: CLAASSEN,ROB & JOKE VAN GROOTHEEST. - Getekend. Nederlanders in Japanse kampen.
158170: VAXELAIRE-CLAES. - Agenda 1931 Vaxelaire-Claes Place Verte Anvers.
130944: CLAES,ERNEST. - De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal.
130444: CLAES,ERNEST. - Van Floere en andere dieren.
130445: CLAES,ERNEST. - Drie maanden gevangenis.
155463: CLAESGES,ULRICH & KLAUS HELD. - Perspektiven transzendentalphänomenologischer Forschung. Für Ludwig Landgrebe zum 70. Geburtstag von seinen Kölner Schülern.
155869: CLAESSEN,A.H.J. - Tanks & pantserwegens. De technische ontwikkeling.
38118: CLAESSEN,HANS, M.V.D. ENGEL & D.PLANTENGA. - Het kweekbed ontkiemd. Opstellen aangeboden aan Els Postel ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar culturele antropologie, met als leeropdracht: De Positie van vrouwen in veranderende samenlevingen.
81786: CLAESSENS,FRANCOIS. - De stad als architectonische constructie. Het architectonisch discours van de stad (Duitsland 1871-1914). These.
137576: CLAESSENS-PERÉ,A.M. - De Sterckshofcollectie / The Sterckshof Collection.
156596: CLAESSENS,LAMBERTUS ANTONIUS. - FAIJETTE,DE LA {Gilbert du Mortier Marquis de la Fayette). Portret.
60101: CLAIN-STEFANELLI,ELVIRA UND VLADIMIR & G.SCHÖN. - Das grosse Buch der münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
145728: CLAIR,JEAN, CATHRIN PICHLER & WOLFGANG PIRCHER. - Wunderblock. Eine Geschihte der modernen Seele.
8811: CLANCEY,P.A. - The birds of Natal and Zululand. [1st edition].
48536: CLAPHAM,A.R., T.G.TUTIN & E.F.WARBURG. - Flora of the British Isles. Text 2nd edition.
157452: CLAPHAM,A.R., T.G.TUTIN & E.F.WARBURG. - Flora of the British Isles. 2nd ed.
103505: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Architect of bouwmeester. Met 6 regels onderschrift.
103511: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Ratelwacht. Met 6 regels onderschrift.
103512: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Glasblazery en glasblazer. Met 6 regels onderschrift.
144574: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Konstverkooper (Kunsthandelaar - The Art-Dealer - Kunsthändler),
103646: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Schermmeester en 't schermschool. Met 6 regelige tekst.
103507: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Zwaardveger. Met 6 regels onderschrift
103668: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De zagemaker en vylemaker. Met 6 regelige tekst.
103666: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De aschkarreman en stratemaker. Met 6 regelige tekst.
103658: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - Het nagelsmit en elsesmit. Met 6 regelige tekst.
103655: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De buskruidmaker. Met 6 regelige tekst.
103651: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De ankersmit. Met 6 regelige tekst.
103650: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De springer, waterspuwer, tassenspeelder en vuurspuwer. Met 6 regelige tekst.
103644: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De naaldemaker. Met 6 regelige tekst.
103643: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De myngraver. Met 6 regelige tekst.
103638: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De koorn- en zaagmoolenaar. Met 6 regelige tekst.
103637: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De handschoenmaker. Met 6 regelige tekst.
103626: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De zeevenmaker. Met 6 regelige tekst.
103546: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Pergamentmaker, en corduaanmaker. Met 6 regelige tekst.
103543: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De kastemaker / Meubelmaker. Met 6 regelige tekst.
103542: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De koperdraad- en yzerdraadtrekker. Met 6 regelige tekst.
103535: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De pletmolenaar. Met 6 regelige tekst.
103534: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De vormmaaker. Met 6 regelige tekst.
103532: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Wolkaardemaker. Met 6 regelige tekst.
103531: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De schip-pompemaker. Met 6 regelige tekst.
103528: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De scheermessemaker en passersmit. Met 6 regelige tekst.
103527: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De speldemaker. Met 6 regelige tekst.
103524: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De waschtrekker en waschbleeker. Met 6 regelelige tekst.
103519: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De stoffewever en fluweelwever. Met 6 regels onderschrift.
103520: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De blikslager of lantaarnmaker. Met 6 regels onderschrift.
103517: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De oogmeester / Oogarts. Met 6 regels onderschrift.
103513: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Mandemaker. Met 6 regels onderschrift.
103508: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Signetsnyder [Zegelgraveerder]. Met 6 regels onderschrift.
103514: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Pasteybakker / Pasteibakker. Met 6 regels onderschrift.
103515: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De harnaschmaker en pantziermaker. Met 6 regels onderschrift.
103516: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De tabakspinder. Met 6 regels onderschrift.
103518: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De lymmaker. Met 6 regels onderschrift.
103521: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De zilversmit. Met 6 regels onderschrift.
103522: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De steenzager. Met 6 regels onderschrift.
103523: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De loopemaker. Met 6 regels onderschrift.
103525: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De kastanjebraadster. Met 6 regelelige tekst.
103526: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De volmoolen. Met 6 regelelige tekst.
103536: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Wyngaardenier, en Brandewynstooker. Met 6 regelige tekst.
103537: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Bondwerker. Met 6 regelige tekst.
103538: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Paerelgater / Paarelgater. Met 6 regelige tekst.
103541: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De geelgieter. Met 6 regelige tekst.
103545: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De scheepstimmerman. Met 6 regelige tekst.
103547: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Lakenfabriek. Met 6 regelige tekst.
103548: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De Zandlopermaker. Met 6 regelige tekst.
103551: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De klok- en geschut-gieter. Met 6 regelige tekst.
103627: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De blaasbalgmaker. Met 6 regelige tekst.
103628: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De beezemmaker of binder. Met 6 regelige tekst.
103629: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De schoorsteenveger. Met 6 regelige tekst.
103630: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De dienstbode. Met 6 regelige tekst.
103631: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De kammemaker en schuyermaker. Met 6 regelige tekst.
103634: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De goudslager. Met 6 regelige tekst.
103639: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De diamanslyper. Met 6 regelige tekst.
103642: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - 'T goud-draadtrekken en goudspinnen. Met 6 regelige tekst.
103645: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De slotemaker. Met 6 regelige tekst.
103647: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De weeger. Met 6 regelige tekst.
103648: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De slaaf en janitzaar. Met 6 regelige tekst.
103649: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De orgelmaker. Met 6 regelige tekst.
103656: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De koolebrander. Met 6 regelige tekst.
103657: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - Het speelhuis. Met 6 regelige tekst.
103659: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De beerenleider. Met 6 regelige tekst.
103660: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De stokvischvangst en vischdrager. Met 6 regelige tekst.
103663: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De paerelvisscher. Met 6 regelige tekst.
103664: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De glasschilder en glassnyder. Met 6 regelige tekst.
103665: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De paternoster- of rozekransmaker. Met 6 regelige tekst.
103667: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De poppemaker. Met 6 regelige tekst.
103669: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De kruyerof pakkedrager. Met 6 regelige tekst.
44995: ABRAHAM VAN ST.CLARA [=JOHANN ULRICH MEGERLE]. - De postillon en boode. Met 6 regelige tekst.
15752: CLARASÓ,NOEL. - l'Espagne ombres et lumières.
157626: CLARENBURG,HANS. - Buitenstaanders. Drie eeuwen Clarenburgs. Een familiegeschiedenis.
82708: CLARIJS,PETRA. - Een huis vol tegels.
131787: CLARK,ARTHUR WELLINGTON [1859-1927]. - SIMMS,JULIA. Ex Libris. Woman.
97683: CLARK,KENNETH. - Handboek voor de pottenbakker. Technieken - meterialen - ovens - gereedschappen.
4855: CLARK,KENNETH. - Civilisatie. Een persoonlijke visie.
131823: CLARK,ARTHUR WELLINGTON [1859-1927]. - EVERING-HAM SCAMMON,RICHARD. Ex Librus. Pharao.
27702: CLARK,KENNETH. - Ontmoeting met Rembrandt.
155228: CLARK,SAM & SAM. - Casa Moro.
7901: CLARK,PAUL F. - Pioneer microbiologists of America.
85714: CLARKE,HERBERT. - An introduction to northern California birds.
2157: CLARKE,R.M. - Triumph Stang 1970-1980.
2143: CLARKE,R.M. - Riley cars 1945-1950.
1563: CLARKE,R.M. - Mini-Cooper 1961-1971.
153114: CLARKE,PETER. - Keynes. De biografie.
31154: CLARKE NUTTALL,G. - Onze boomen. Hun groei en bloei. Voor Nederland bewerkt door W.Kuhfus.
6715: CLATER,FRANCIS. - Every man his own cattle doctor; containing the causes, symptoms, and treatment of all the deseases incident to Oxen, Cows, and Sheep. 6th edition, with numerous additions and corrections, by his sons, Samuel and John Clater; including a short treatise on the anatomy and physiology of neat cattle.
154428: CLAUDEL,PAUL. - Festival. Ma Converson - L'Annonce faite a Marie - La muse qui est la grace. Vinyl record. Microsillon 33 tours.
154431: CLAUDEL,PAUL. - Le Chemin de la Croix. Madeleine Renaud - Natalie Nerval - Jean-Louis Barrault - Jean-Pierre Granval - Jean Juillard. Microsillon 33 1/3 tours. Viyl record.
142514: CLAUDIEN. - Oeuvres complètes. Tome I & II. Traduction nouvelle avec notice et notes par V.Crépin.
112677: CLAUDIUS,WILHELM [1854-1942]. - VOIGT,META. Dies Buch gehört. Fliegende Möwen überm Meer.
113807: CLAUDON-ADHÉMAR,CATHERINE. - Imagerie populaire Russe.
1726: CLAUS,HUGO. - Hugo Claus 75 jaar. [Verkoopcatalogus].
144196: CLAUS,HUGO. - Beelden. [1e en enige druk].
154884: CLAUS,HUGO. - Hugo Claus 70. Verkoopcatalogus.
154885: CLAUS,HUGO. - Hugo Claus. Het verdriet van België. De 25ste verjaardag van een meesterwerk.
130220: CLAUS,HUGO & WILLY LEGENDRE. - Bewegen.
112687: CLAUS,ERICH. - Alles Gute wünscht Erich Claus 1951.
144186: CLAUS,HUGO. - De voorzitter van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, de heer Teo Kelchtermans, nodigt u hierbij uit tot bijwoning van de uitreiking door Hare Majesteir de Koningin van de Prijs der Nederlandse Letteren 1986 aan Hugo Claus op vrijdag 14 november 1986 om 16,30 uur in het Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage dat de Koningin hiervoor ter beschikkind heeft gesteld.
143272: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1968.
143270: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1971.
143266: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1970.
143271: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1969.
143273: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1967.
143277: CLAUSEN,ROSEMARIE. - Das Gesicht des Schauspielers. Theater heute.
143278: CLAUSEN,ROSEMARIE. - Das Gesicht des Schauspielers.
143275: CLAUSEN,ROSEMARIE. - Das Gesicht des Schauspielers.
143274: CLAUSEN,ROSEMARIE [1907-19900. - Theaterkalender 1962.
157920: CLAVÉ,ANTONI. - Antoni Clavé.
157916: CLAVÉ,ANTONI. - Antoni Clavé peintures, sculptures, collages.
144562: CLAVERENS,RENÉ, - De Oranje-erfopvolging rond de eeuwwisseling. Troonpretendenten en huwelijkskandidaten 1898-1909.
27003: CLEARY,THOMAS. - I Tjing. Het boek der veranderingen.
78789: CLÉBERT,JEAN-PAUL. - Provence antique I & II.
109741: CLEEF,JAN ELISA VAN ('JAN') [1913- ]. - BIJLERT,H.VAN. Exlibris. Open boek waarop een boeket bloemen.
148726: CLEEF,JAN ELISA VAN ('JAN') [1913- ]. - 23 verschillenmde exlibris & 2 gelegenheidsgrafieken.
109735: CLEEF,JAN ELISA VAN ('JAN') [1913- ]. - ALTES,MARGREET. Exlibris. Margriet in cirkel van bijen.
133286: CLEMENS,A.H.P. & J.TH.LINDBLAD. - Het belang van de Buitengewesten 1870-1942. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië.
153489: CLÉMENT,J.-M. - Initia Patrum Latinorum. Collegit Ordinavitqve & Intia Patrum Latinotum. Series Altera Collecta Ac Ordinata A.
147575: CLÉMENT,GASTON. - De raadsman in de kookkunst.
73238: CLEMENT,C. - Geneeskrachtige stenen. Lithotherapie. Goedkoopste alternatieve geneeskunde zonder bijwerkingen. 2e druk.
149930: CLERCK,WALTER DE. - Nijhoffs Zuid Nederlands Woordenboek.
22107: CLERCK,WILLEM DE. PORTRET DOOR P.VELYN. - Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
158547: CLERCQ,W.A.DE. - Willem de Clercq (1795-1844).
154324: CLERCQ,F.S.A.DE. - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
144053: CLERCQ,P.R.DE. - Nineteenth-Century Scientific Instruments and their makers. Paper presented at the Fourth Scientific Instrument Symposium, Amsterdam 23-26 October 1984.
159172: CLERGUE,LUCIEN. - Picasso mon ami.
114967: CLETON,H. - Kleton en Cleton vanaf 1643.
157389: CLIFF,STAFFORD. - The English archive of design and decoration.
140228: CLIFF,STAFFORD. - The Way we live. De wereld als inspiratiebron.
149644: CLITEUR,P.B. & M.A.LOTH. - Rechtsfilosofen van de twintigste eeuw.
112689: CLOSS,GUSTAV ADOLF [1864-1938]. - GAERTRINGEN,BRIGITTA FREIIN HILLER VON. Exlibris. Mittelalteriche Jungfer mit Eignerwappen.
112679: CLOSS,GUSTAV ADOLF [1864-1938]. - EHRENDELS,COM. DE NORMANN. Ex Libris. Stehende Ritter in voller Rüstung.
85140: CLOVER,CHARLES. - Leeg. Hoe overbevissing ons degelijks leven verandert.
159254: PORSCHE CLUB. - PCH 2012 Jaarboek.
159255: PORSCHE CLUB. - PCH Jaarboek 2011. 55-jarig jubileum.
129953: ARSENAL FOOTBALL CLUB. - Official programme Season 1961-62. Saturday, 23rd September: Arsenal v. Birmingham City.
146738: CLUNAS,CRAIG. - Chinese Furniture.
127941: CLUYTMANS,GERMAINE [1912- ]. - 2 verschillende exlibris & 1 gelegenheidsgrafiek.
98893: CLUYTMANS,GERMAINE. HOSTIE,RITA. - Uit het leven en het werk van: Germaine Cluytmans.
96518: CNODDER,REMI DE & HANS REDEKER. - Jits Bakker.
122638: CNODDER,REMI DE & HANS REDEKER. - Jits Bakker.
105258: CNODDER,REMI DE & HANS REDEKER. - Jits Bakker.
131924: TIFFANY & CO. - ROGERS,EUGENIE DUMAUX MEMORIAL ROOM. [Exlibris].
131922: TIFFANY & CO. - CARVER,CLIFFORD NICKELS. Ex Libris. Shipp.
101705: BROWN & SHARPE MFG. CO. - How to read and use micrometer calipers, in English, French and Spanish.
141391: JOYCE & CO. - Venetiaanse brieven en Calabrese dagboeken.
156977: BRULS EN CO. - Bruls en Co projecten tot 2007.
154404: PERRY & CO, - Folder Perry's. Handbage - Vliegtuigkoffer - Hoedendoozen - Toiletkoffers - Reisdenken's.
146879: IVENS & CO. - Geïllustreerde en beschrijvende catalogus van fotografie-Toestellen en Benoogdheden tevens van projectie-lantaarn en toebehooren (voor lichtbeelden). Catalogus No. 16.
85275: COATALEM,JEAN-LUC. - Mission au Paraguay. Récit de voyage en Amérique du Sud.
7460: COATS,ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
118019: COBB,MATTHEW. - De ei- en spermarace. Hoe zeventiende-eeuwse geleerden de geheimen van seks, leven en groeit ontraadselden.
154987: COBBEN,PAUL. - Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heudegger, Habermas, Derrida en Levinas.
119323: COBLENZ,IDA [1870-1942]. - BENSHEIMER,J.A. Mannheim. Ex Libris. Alianzwappenüber Büchern mit Rückentiteln.
156673: COCHERET,CH.A. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
15879: COCHRAN,DORIS M. - De wereld der dieren: Amfibieën. Bewerkt door D.Hillenius.
143634: COCK BUNING,A.M. DE E.A. - Nederland en Australië. 200 jaar vriedschappelijke betrekkingen.
2372: COCKS,CH. - Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. 4.éd., refondue et augmentée par Édouard Ferest.
2375: COCKS,CH. - Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. 6.éd., refondue et augmentée par Édouard Feret,
5434: COCQ,HANS DE. - Gesprek met Hans de Cocq grafisch ontwerper van de Nos.
156163: COCTEAU,JEAN. - 10 Poemes-Missives Inedits. Jean Cocteau 1958 de l''Académie Francaise.
34289: COCTEAU,JEAN A.O. - Wunderwelt des Wahns.
151867: COE,SOPHIE D. & MICHAEL D.COES. - The True History of Chocolate.
106792: COEBERGH,PIET HEIN & EDI COHEN. - Grenzen aan transparantie.
31703: COEBERGH,P.M. - Het drostambt Tüddern.
158550: COELMAN,B.H. & H.P.KLOOSTER. - Nederlandse brugonwtwerpers en hun bruggen 1950-1985.
146592: COENEN,MAY E.A. - 50 jaar R.K.S.V. Bekkerveld, 1944-1994.
130891: COENEN,JO. - Jo Coenen en de Vaillantlaan. Een nieuwe visie op stedebouw en stadsverniewing.
130887: COENEN,JO. - Céramique.
43640: COENEN,FRANS. - Verzameld werk. Romans / Novellen. Literair historische beschouwingen. Literair critisch werk. Journalistiek werk.
157602: COETERIER,J.F. - De betekens van de omgeving. Belevinggsonderzoek in de proeftuinen en andere cultuurlandschappen.
106624: COETZEE,CHRIS. - De saxofoon & klarinet. Een praktische gids om zelf te leren spelen.
82972: COGSWELL,HOWARD L. - Water birds of California.
33024: COHAN,ROBERT. - Dans workshop.
10066: COHEN,JOSEF. - Nederlandse volksverhalen. Deel 1.
143059: COHEN,MORTON N. - Lewis Carroll. A Biography.
142638: COHEN,PHILIP. - Reklamewoorden verklaard.
109710: COHEN,FRÉ [FREDERIKA SOPHIA 1903-1943]. - LAAR,HENK VAN. Ex Libris. Hoofd en bovenlijf van een man.
158811: COHEN,FRÉ [FREDERIKA SOPHIE COHEN]. - VEGTING,W.G. [Exlibris]. Paragraafteken op de zware stam van een boom. "Jus.Est.Aras.Boni et Aqqui".
109725: COHEN,FRÉ [FREDERIKA SOPHIA 1903-1943]. - VORRINK,KOOS. Exlibris. Een man staat op een verhoging en kijkt naar een groot vuur.
56407: COHEN-SOLAL,ANNIE. - Jean-Paul Sartre zijn biografie. 9e druk.
131311: COHEN,FRÉ [FREDERIKA SOPHIA 1903-1943]. - MOLENDIJK,HERMAN. Ex Libris. Een molen staat op een dijk voor een wolkenlucht.
12590: COHEN DE VRIES,P.J. - Jan-Jop.
144755: COHEN,MORTON N. - Lewis Carroll and Alice 1832-192.
125664: COHEN,FRÉ. - OPGANG. Driemaandelijks Jeugdtijdschrift voor Kunst- Wetenschap en Arbeidersbeweging. Redaktie: Koos Vorrink.
125665: COHEN,FRÉ. - OPGANG. Driemaandelijks Jeugdtijdschrift voor Kunst- Wetenschap en Arbeidersbeweging. Redaktie: Koos Vorrink.
125670: COHEN,FRÉ. - Hoogty. Feestgave Internationaal Sosialisties Jeugdfeest.... Pinksteren - 1926 te Amsterdam.
125698: COHEN,FRÉ. - OPGANG. Driemaandelijks Jeugdtijdschrift voor Kunst- Wetenschap en Arbeidersbeweging. Redaktie: Koos Vorrink.
125699: COHEN,FRÉ. - OPGANG. Driemaandelijks Jeugdtijdschrift voor Kunst- Wetenschap en Arbeidersbeweging. Redaktie: Koos Vorrink.
125700: COHEN,FRÉ. - OPGANG. Driemaandelijks Jeugdtijdschrift voor Kunst- Wetenschap en Arbeidersbeweging. Redaktie: Koos Vorrink.
156255: COHEN,FRÉ. - Fré Cohen Amsterdam 11-8-1903 - Hengelo 14-6-1943. Tekeningen, aquarellen, litho's, typografische vormgeving, exlibris, affiches.
155145: COIFFIER,CHRISTIAN. - Le voyage de La Korrigane dans les mers du sud. Exposition présentée au musée de l'Homme du 5 cécembre 2001 au 3 juin 2002.
150718: COLACE,CLAUDIO. - Children's Dreams: From Freud's Observations to Modern Dream Research.
144325: COLEN,DOMINIQUE & HANS VAN HOEK. - Hans van Hoek winnaar Singerprijs 2000.
158418: COLENBRANDER,H.T. - Willem I Koning der Nederlanden. Deel 1: 1772-1815 & Deel 2: 1815-1830.
158417: COLENBRANDER,H.T. - Willem II Koning der Nederlanden.
103070: COLENBRANDER,B.W. E.A. - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
158969: COLENBRANDER,BERNARD. - Het witte dorp. Oud-Mathenesse 1923-1987.
7088: COLENBRANDER,A. & A.H.G.SCHAARS. - Achterhoeks plat met plaatjes bi-j-ene-egaard in Varsseveld.
152506: COLERIDGE,SAMUEL T. - The Poetical Works.
21841: COLES,BRIAN H. - Innere Medizin und Chirurgie bei Vögeln.
113205: COLETTE - Chéri. Vertaald door Greetje van den Bergh. 4e druk (filmeditie).
148880: COLIJN,ANTONIE HENDRIKUS. - Het Taylor-stelsel. These.
77857: COLLAERT,H.A. - Secundum legem Moysi illum in Jerusalem ut susterent eum Domino. Luce. 2. 21. Vita Passio resuwetio. Jeu Christi.
23990: COLLAERT,ADRIAN [1560-1618]. - Maius [may / mei]. Maius, quo veteres soliti sacra, reddere Maiae, Cantu avium gaudet, fronde virente viget. Etching excud. Ioan Galle. Iodoc. de Momper inuent.
16066: COLLANDER,RUNAR. - The history of botany in Finland 1828-1918. With an appendix on forest science by Y.Ilvessalo.
145663: STUIJVENBERG COLLECTIE. - Cobra 40 jaar later /40 years after. Collectie J.Karel P.Van Stuijvenberg.
124553: JUFFERMANS COLLECTIE. - Aspergeschalen 1850-1940. Collectie Juffermans, Utrecht.
145645: BUTE COLLECTION. - Works of Art from the Bute Collection & Toby-Jugs and Glass.
156454: MACPHERSON COLLECTION. - Catalogue loan exhibition of paintings & prints from Macpherson collection.
87999: HOUTHAKKER COLLECTION. - Catalogus van de kunstveiling 253 / Sale catalogue 253, omvattende de privéverzemeling oude tekeningen van wijlen de heet Bernard Houthakker te Amsterdam.
22734: COLLEDGE,J.J. - Ships of the Royal Navy. An historical index. Volume 1 & 2.
127943: COLLET,PAUL [1889-1952]. - 2 verschillende exlibris.
143486: COLLIER,JOY. - Wine farms of the Western Cape.
82229: COLLIN,HUBERT. - Les églises rurales romanes du pays de Reims et des Ardennes.
69389: COLLIN,RIMA & RICHARD COLLIN. - The New Orleans cookbook. Creole, cajun, and Louisiana French recipes past and present.
120479: COLLINS,DAVID N. - Siberian Discovery. Vols 1 - 12.
145484: COLLINS,MAX ALLAN. - Hellevaart.
158251: COLLINS,MAX ALLAN & GEORGE HAGENAUER. - Men''s adventures magazine in postwar America. The Rich Oberg Collection.
25056: COLLINS,A.T. - Engineering measurement and inspection.
58897: COLLODI,C. - Pipi of de roode aap. Naar het Italiaansch door Constance Pisuisse-Margadant.
88809: COLLS,ACHILLES. - Vlaamse gaaien.
90027: COLLYER,DAVID J. - Fly-dressing. 4th impression.
15484: COLMEIRO,MIGUEL. - La botanica y los botanicos de la Peninsula Hispano-Lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos. Obra premiada por la Biblioteca Nacional.
58875: COLMJON,GERBEN. - The Hague school. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century.
13860: COLMJON,G. - De Haagse School. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
82097: COLOM,J.A. - De vyerige colom verhonende de 17 Nederlandsche Provintien. Met inleiding door Wil.M.Groothuis.
149263: COLONNA,FRANCESCO. - Hy[nerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream. Translated for the first time into English with an introduction by Joscelyn Godwin.
150910: COLORIO,BRUNO. - 2 Ex Libris.
158441: COLPAART,ADRI. - Eugène Brands. Werk oppapier.
131340: COLPAART,ADRI. - Sail Amsterdam.
157965: COLPAART,ADRI, ALBERT EENIN & CORA DE VRIES. - Jan Commandeur.
154350: COLPRAAT,ADRI. - Wolvecamp.
126361: COLQUHOUN,KATE. - De hoed van de heer Briggs. Het sensationele verslag van de eerste treinmoord in Engeland. Vertaald door Paul Syrier.
4159: COLSTON,PETER R. & K.CURRY-LINDAHL. - The birds of Mount Nimba, Liberia. With a section on the biogeographic context by M.Coe.
150702: COLT,CKEM. - Bloedspoor [Blood Sky). Vertaling van Henri L.De Vidal de St.Germain.
101374: COLUMBIA. - The Columbia two-speed axle primer.
146265: COLUMBUS,CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493. 2e druk.
148320: COMBRINK,H.J.B. - Die Diens van Jesus. 'n eksegetiese beskouing oor Markus 10:45. These.
146255: COMENIUS,JOHANNES AMOS. - Via Lucis. De weg van het licht.
19928: COMMANDEUR,JAN, COR JACOBS & BOB WESTERHOF. - Ge waart mar arbeider. Een beeld van de Tilburgse textiel 1890-1980.
90706: MINDERMAN & COMP. - Wenskrans. No. 2. Handgekleurde gravure 316 x 385 mm. Zegen - Wenschen aan onzer waarde broeder te Marsie op zyn Edele 30ste-jaardag den 13.Frabiarij 1842 door J.S.Molenbroek.
149264: STRATHMORE PAPER COMPANY. - 14 commercial Specimens.
115407: COMTE,P.LE. - Paysan des envirions d'Utrecht.
65202: CON,J.M. - Oosterse tapijten. 2e druk.
32852: CON,J.M. - Oosterse tapijten. 4e druk.
153805: ERKGROEP CONCERTEN. - Muzikale en politieke commentaren en analyses bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandsche muzie in negentienhonderdachtenzestig.
38916: CONE,JOHN. - Photocontrol of seed germination of wildtype and long-hypocotyl mutants of Arabidopsis thaliana. These.
157043: CONIJN,JOOST. - IJzer en video - Iron and video.
109398: CONINCK,O.DE. - 3 exlibris.
103033: CONLEY,LUCAS. - Merkenziekte. Hoe merken ons leven beheersen.
62126: O'CONNELL. - Portrait O'Connell, 19th century lithography.
145839: CONNER,PATRICK. - Oriental Architecture in the West.
147991: CONNOR,JAC K. - Season at the Point. The Birds and Birders of Cape May.
20293: O'CONNOR,RAYMOND & M.SHRUBB. - Farming & birds.
85909: CONORD. - Conord benzine motoren. Conord benzine motorpompen. Conord diesel motoren. Coord diesel motorpompen. Conord electroaggregaten. Conord benzine bootmotoren. Conord diesel bootmotoren. Diversen.
153251: CONRAD,JOSEPH. - Manifesto Preface to a career. The history of the nigger of the "Narcissus" with facsimiles of the manuscripts . Edited with an essay by David R.S
84615: CONRAD,JOSEPH. - Nostromo. Een verhaal over een kustplaats. Vertaling, nawoord en noten Jan Pieter van der Sterre.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

10/27