Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
158769: BOOTS,ALICE & ROB WOORTMAN. - Anton de Kom biografie 1898-1945 / 1945-2009.
155172: BOOTS,ALICE & ROB WOORTMAN. - Cotton Club. De bewogen geschiedenis van een café
134546: BOOTSMA,SJOERD. - C.H.I.O. 50 jaar 1948-1998. Het oudste Rotterdamse Sportevenement.
156442: BOOTSMA,P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum.
154897: BOOTSMAN,KEES. - Weet u nog... Edam, 500 jaar stad. Gedenkboek juli 1982.
151916: BOOVEN,HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
154488: BOOY,ENGELINA PETRONALLAS - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de staden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
151853: BOOY,THEODOOR,DE & JOHN T.FARIS. - The Virgin Islands our new possessions and the British Islands.
140176: BOQUEL,ANNE & ÉTIENNE KERN. - Une histoire des haines d'écrivains. De Chateaubriand à Proust.
120054: BOR,JAN & LOUIS FEROON. - Marinus Fuit.
73117: BOR,JAN & ERRIT PETERSMA. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofe. 6e druk.
122642: BOR,ARIE. - Word-groups on the language of the Skeltana Riucht. A syntactic analysis with occasional lexicological observations'followed by an inquire into its punctuation and the possibility of the influence of the text spoken language. These.
146318: BORCHERS,WALTER. - Volkskunst in Westfalen.
148747: BORDAS,PIERRE. - L'Édition est une aventure.
127689: BORDAS,JEAN-SÉBASTIEN. - Le Docteur Héraclius Gloss.
152925: BORDE,HENRI. - Études sur Les Beaux-Arts en France et en Italie. Tome second: FRANCE.
158859: BORDEWIJK,F. - Noorderlicht. Roman. [1e druk].
158857: BORDEWIJK,F. - De doopvont. Roman. [1e druk].
158858: BORDEWIJK,F. - Bij gaslicht. [1e druk.].
13547: BORDEWIJK,F. - Zeven fantastische vertellingen. Nagelaten feuilletons.
158856: BORDEWIJK,F. - De korenharp. [1e druk].
158929: BORELIUS,MARIA. - |De gezondheidsrevolutie. Het ontstekingsremmende vijfstaanplan dat e leven zal veranderen.
128800: BORGÉ,JACQUES & NICOLAS VIASNOFF. - De traction Avant. Een markant stuk Citroën-historie.
137785: BORGEAUD,GEORGES. - Boncompain.
148302: BORGER-KOETSIER,GUDA H. - Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland.
125090: BORGER,GUUS J. & SASKIA BRUINES. - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier.
43396: BORGER,GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
66511: BORGERHOFF MULDER,MONIQUE & W.LOGSDON. - Was ik maar eerder naar huis teruggegaan! Rapen en fiasco's tijdens veldwerk en expedities.
50543: BORGESEN,F. - Marine Algae of the Faeröes. Part II: Botany of the Faerroes based upon Danish investigations.
76254: BORGHOUTS,TON & MICHAEL DAVIDSON. - Het slijtersvakblad 1953-2003. Een tijdsbeeld.
2346: BORGMANN,EUGEN. - Anleitung zur chemischen Analyse des Weines. Zweite unter Aufnahme der vom Bundesrath erlassenen Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines. Gänzlich neu bearb. Auflage von Dr.Th.Wilhelm Fresenius.
154290: BORGMANS,MARTINB E.A. - Een halve eeuw Pius X College. Een beeld van vijftig jaar voortgezet onderwijs in de zuidwestelijke Kempen.
99675: BORGNET,CHARLES JOSEP ADOLPHE [1804-1875]. - Adolphe Borgnet a Liège.
159053: BORIK,OTTO & HELMUT PFLEGER. - Schahc-WM 1990 Kasparow-Karpow.
152268: MARTIN.BORIS. - L'Iconoclaste. L'histoire véritable d'August Francois, consul, photographe, explorateur, misanthrope, incorruptible et ennemi des intrigants.
99688: BORLUUT DE NOORTDONCK,PIERRE JEAN [1771-1857] - Exlibris [Heraldic].
142971: BORMAN,R. - Archeologie in Gelderland.
15674: BORMAN,RUUD. - Van Flevomeer tot IJsselmeer.
16204: BORMAN,RUUD. - Oude beschavingen van de lage landen. Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing.
136706: BORMANS,PETER. - Ik hoop dat ik stoor. De poëzie van Jan G.Elburg (1919-1992).
121887: BORN,WINA. - Vive le vin de France.
142559: BORN,PETER VAN DEN E.A. - Zwartebroek & Terschuur tussen stuwwal en heuvelrug. De geschiedenis van twee dorpen in de Gelderse Vallei.
155862: BORN,MAX. - Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen. 3.verb.Auflage.
26549: BORN,MAX. - Het rusteloos heelal. Vertaald door J.F.H.Custers.
136646: BORN,H. [HENDRIK BORN 1872-1926]. - Carte de visite. Originele portretfoto van een vrouw met bril.
16451: BORNE,MAX VON DEM. - Taschenbuch der Angelfischerei. 6.Auflage neubearb. und ergänzt von Karl Fliege.
154877: THYSSEN-BORNEMISZA. - The Thyssen-Bornemisza Collection. Illustrationd of the paintings. Edited by Rudolf J.Heihemann &&& Sammlung Thyssen-Bornemisza.
29611: BÖRNGEN,S. - Handboek der geneeskruiden.
149609: BORNHEIM GEN. SCHILLING,WERNER. - Rheinische Höhenburgen 1,2 & 3.
112517: BOROVSKY,JIRI & NELLY BOROSKA. - Karel Vik. Popisny seznam grafického dila.
139039: BOROWSKY,KAY. - Am Septembermeer. Gedichte.
20147: BORRENBURG,JAAP. - Om het kampvuur. Een bundel padvindersschetsen.
148279: BORRIE,GILLES W.B. - Het Leven als een te voltooien bouwwerk. Vijf portretten van Vrijmetselaren.
106302: BORSIG,TET ARNOLD VON. - Verborgene Kunstformen.
75551: BORSSUM WAALKES,JAN VAN. - Malesian Malvacea revised. These.
141261: BORST,RENEE DE & JAAP BONKENBURG. - Sterck door eighen merck. 200 jaar Jan van der Pigge.
138719: BORST,M.F.J. - Professor Mafuta.
129792: BORST,HUGO E.A. - Coen Moulijn 1937-2011. 2e druk.
126102: BORSTEN,S.P.J. - De zwemsport. Handboek voor de zwemkunst, de zwemsport en de training voor zwemmers, schoonspringers en waterpolo-spelers.
38930: BORSTLAP,A.C. - Effects of the branched-chain amino acids on the growth of Spirodela Polyrhiza. These.
155517: BORTOWSKI,A. - ALLICH,Dr.STANISLAW. Ex Libris. Music.
158579: BOS,DAYENNE. - 100% puur. Het hele gezin gluten-, suiker- en koemelkvrij!
143413: BOS,PIEN. - Once a mother. Relinquishment and adiption from the perspective of unmarried mothers in South India. These.
153325: BOS,MARIEKE & ELLEN SEGEREN. - Projecten 2017.De nieuwe norm. Uitgave van de Programmadirectie Hoogwaterbescherming.
156458: BOS,ELLY & MAARTJE DE HAAN. - Het rijk van Neptunus. Maritieme prentkunst rond de Guden Eeuw.
132079: BOS,BRAM & EMILE SCHELVIS. - Xerxes DZB 1904-2004. 100 jaar.
96122: BOS,F.H. E.A. - In Bussum hebben straten namen... De Bussumse straatnamen verklaard.
79893: BOS,N. - Iriscopie. Handboek der oogdiagnostiek. 3e geh.herz.druk.
154613: BOS,KEES & BAS OELE. - Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap.
144893: BOS,INGWER. - Distal delta-plain succession. Architecture and lithofacies of organics and lake fills in the Holocene Rhine-Meuse delta plain, The Netherlands. These.
105675: BOS,H.J.M. - Mechanical instruments in the Utrecht University Museum. Despriptive catalogue.
148624: BOS,BARBARA, IRENE DE HAAN & SUZANNE SWARTS. - Beelden Museum Voorlinden.
39749: BOS,JOH. - Elseviers vruchtbomengids.
46381: BOS,R. - Tweede teekenatlas (Europa en de werelddeelen). 13e druk.
50265: BOS,N. - Iriodologie in de praktijk.
153448: BOS,GERARD DICK VAN DEN - Sporen van Kierkegaard. De Nederlandstalige Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte. Thse.
18340: BOS,FRANK & M.WASSCHER. - Veldgids Libellen. 2e druk.
158268: BOSBOOM,MELANIE. - Melanie Bosboom.
150603: BOSCH,PAULA VAN DEN & LIZ KREIJN. - Martin Visser verzamelaar ontwerper vrije geest.
150172: BOSCH,M.R.V.D. E.A. - De Hermomde School (Opheusen) 1924-1999.
156367: BOSCH,FRITZ OTTO. - Unsere Schnellboote im Kanal.
158695: BOSCH,BAS - Honderd jaar Teckels in Nederland. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlanse Teckel Club.
94896: BOSCH,LAMBERT VAN DEN. - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt. En eyndigende met den roemruchtigen Admiraal M.A.de Ruyter, Ridd. &c.
137427: BOSCH,BAS - De Cavalier in Nederland. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Cavalier Club Nederland.
58053: BÖSCH,ROBERT. - Ski en liberté. 40 randonnées de rêve dans les Alpes Suisses.
101699: BOSCH. - Schalpläne für elektr. Anlagen von Kraftwagen (W). Leaflet.
120765: BOSCH-GANS,MADELEINE [1920-1994]. - 33 exlibris & 2 gelegenheidsgrafieken.
21455: BOSCH VAN DRAKESTEIN,RENÉ A.O. - Historische lusthoven in de lage landen.
158648: BOSCHEN,LOTHAR & JÜRGEN BARTH. - Das grosse Buch der Porsch-Typen. Alle Fahrzeuge von 1948 bis heute. 1.Auflage.
12251: BOSCHKOV,ATANAS. - Die bulgarische Volkskunst.
158413: BOSCHMA,K. & A.A.G.IMMERZEEL. - De rudderlijke Duitsche orde in Maasland 1241-1991.
7983: BOSCHMA,C. A.O. - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900.
37752: BOSCHMA,CORNELIS & J.PEROT. - Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar.
155713: BOSDRIESZ,CHRISTEL. - Stier van zijn moeder.
80465: BOSHOF,EGON. - Das Erzstift Trier und seine Stellung zu Königtum und Papsttum im Ausgesehenden 10.Jahrhundert. Der Pontifikat des Theoderich.
153742: BOSMA,KOOS. - De kunstwerken van Rijkswaterstaat / The structural art works of Rijkswaterstaat.
157099: BOSMA,MANDY. - The Duty to Assist the Poor and the Extent of its Demans. A Kantian Approach. These.
158142: BOSMAN,HANS H, - The history of the Nederlandsche cocaïne fabriek and is successors. Volume 3 - Part 5 & 6.
149326: BOSMAN,FRANK E.A. - Franciscus van Assisi.
132059: BOSMAN,W. - Driekwart eeuw quick. 1 maart 1896-1971.
88639: BOSMAN,FERRY. - GVU 100 jaar 1904-2004. De geschiedenis van het Utrechtse stadsvervoer.
19947: BOSMAN,J.M.H. - Een Bloemkorfje. Leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school. No. 2. 4e druk.
149737: BOSMANS,ROP. - Boom- en bodemwantsentabel.
113825: BOSQUE,ANDRÉE DE. - Mythologie en Maniërisme in de Nederlanden 1570-1639 schilderijen - tekeningen.
150830: BOSS,MEDARD. - Der Traum und seine Auslegung.
153491: BOSSAERT,J.A.M. - Delselse houtsneden.
60420: BOSSAERTS,AUG. - In de kamer van volksvertegenwoordigers / Dans la chambre représentants.
6466: BOSSCHA,J. - Blikken in het leven der natuur 1858 - 1859 - 1860
151561: BOSSCHAERT,DAVID. - De stad Utrecht als Medisch Ontwikkelingsgebied. These.
153445: BOSSCHE,LOUIS VAN DEN. - Jérôme Bosch.
62842: BOSSCHER,FRANS. - Cultuur monumenten van Natuur monumenten.
12974: BOSSCHER,PH.M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse zeegeschiedenis.
10689: BOSSCHER,PH.M. A.O. - Prins Hendrik de zeevaarder.
3136: BOSSCHER,PH.M. - Zeegeschiedenis van de lage landen.
106318: BOSSEUR,JEAN-YVES. - Chansons de Gestes. Musique et calligraphie.
145871: BOSSI,BETTY. - Schweizer Spezialitäten. Berühmte, traditionelle und wiederentdeckte Gerichte.
152711: BOSSUAT,ROBERT, LOUIS PICHARD & GUY RAYNAUD DE LAGE. - Dictionnaire des Lettres Francaises. Le Moyen Age.
53635: BOSTERS,CASSANDRA. - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
137715: BOSTON,THOMAS. - De menselijke natuur in haar viervoudige staat. 3e druk.
150488: BOT,JAN, ERRIT PETERSMA & JELLE KINGMA. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. 6e druk.
158288: BOT,MARRIE. - Geliefden / Timeless Love.
137405: BOT,MARRIE. - Miserere. Les grands pèlerinages de pénitence en Europe.
111679: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ZICKFELDT,MARGARETE. Dieses Buch gehört. Baume in Landschaft.
111110: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WEGNER,MARIE B. Ex Libris. Fernblick zum Burg.
111087: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - RODT,Dr.med. [Exlibris]. Gr. Tod und ruhender weibliche Akt.
111091: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SAEZ FERNANDEZ CASRIEGO,Dr.ENRIQUE. Exlibris. Sevilla: La Giralda.
111097: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SCUNGIO,GERALD ANTHONY. Ex Libris. Fotograf am Bergsee.
111099: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SEYMOUR JONES,LOUISE. [Exlibris]. Garten und Gralsburg.
111102: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - STEUR,J.C.DE. Ex Libris. Brücke.
111109: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WASSERKRUG,MORRIS. Ex Libris. Brunne, Krug, Zweige.
110991: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BISSANTZ,GEORG. Ex.Libris. Landschaft mit Burg.
111003: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BRÄUER,HILDE. [Exlibris]. Zwei bandende weiblicher Akte.
111001: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,WOLFRAM. [Exlibris]. Zelt am Fluss.
110984: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BAILEY,LOUIS J. My book. Exlibrissammler.
110985: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BANSKA,ANNA und ALBERT. Ekslibriso. Günstern, Stichel, Bienenkorb.
110988: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BAILEY,LOUIS J. Ex Libris. Segelschiff, Initalen LBJ.
110989: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BEELS,C.H. Ex Libris. Kiefernzweig.
111017: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - HAMSUN,MARIE. [Exlibris]. Monogramm, Blumendekor.
111061: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - METZDORF,ROBERT F. Ex Libris. Wappen.
111062: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - METZDORF,ROBERT F. Ex Libris. Wappen.
111067: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MUMM,Dr.MARTIN. Ex Libris. Monogramm.
111081: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PETERSEN,HERMANN. [Exlibris]. Findling unter drei Kiefern.
111086: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - RODT,Dr.med. [Exlibris]. Gr. Tod und ruhender weibliche Akt.
110987: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÄR,MATHILDE. [Exlibris]. Gebirgslandschaft.
111019: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - HILDER,AMELY. Ex Libris. Blumenstrauss in Krug.
111027: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - KJAER,SVEND-AAGE. Ex Libris. Singvogel auf Blütenzweig.
155486: BÖTEL,FRITZ 1896-1984. - BÖTEL,FRITZ. {Ex Libris]. Künstler neben Kupferdruckpresse, eine Abzug prüfend.
111145: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 2 Ansichtkarten: Wildenten & Celle: Neue Strasse.
111139: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1973: In neuen Jahr immer springlebendig und nie schachmatt sein wünschen Paula + Fritz Bötel 1973.
111137: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1967: Ein gutes Jahr wünschen Paula und Fritz Bötel 1967.
111136: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1966: P.F. 1966 Paula u. Fritz Bötel.
111131: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1961: Viel Glück und Freude in jedes Haus, Paula # Fritz Bötel.
111126: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1958: Und Friede aud Erden 1958 Paula und Fritz Bötel.
111125: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1957: Viele Fröhe Tage für 1956 wünschen Paula und Fritz Bötel.
111124: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1956: Viele Fröhe Tage für 1956 wünschen Paula und Fritz Bötel.
111123: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1956: Richard L.Ellis Norgard Ellis geb. Bötel 13. Okrober 1956. Huyton-Liverpool Sussex Lodge Church Road - Cell-Hann Clemens Casset Strasse.
111121: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1954: Als kleines Zeichen des Dankes für die guten Wünsche zu einem 50. Geburtstag und die freundeshilfe in fünf Jahren Ludwigsteinarbeit Walther Janszen Februar 1954.
111120: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1953: Am 19. April 1953 ist unser Ralph angekommen. In dankbarer Freude Liesel und Axel Prym. Haus Derichsberg.
111117: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1952: Wer ohne Kinder lebt der Weiss von keinem Leide - Wer ohne Kinder stirbt der weiss von Kinder Freude. Erberhard-Gottfried 5. Juli 1952 empfangen von den glücklichern Eltern Wilhelm Bötel und Frau Annemarie Geb. Seele.
111111: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WENZEL,KÄTHE. [Exlibris]. Orientale auf flieg. Teppich.
111106: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MANTIS-VIRARD. Ex Libris. Buch, Kerzen, Landschaft.
111103: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SUNDAY,GLADYS B. Ex Libris. Tod, Spinnweben und weiblicher Akt.
111101: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SHAFTEL,RICHARD. Ex Libris. Schularbeiten.
111098: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SECO,JUAN FISAS. Ex Libris. Akt, Junge und Geissen.
111096: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SCUNGIO,RAYMOND LEWIS. Ex Libris. Theaterscene.
111095: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SCHMIDT,JOST HARRO. Ex Musicis. Orgelspieler.
111089: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ROSEN,ALMA ANN. Ex Libris. Boot an Ufer.
111085: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - RASMUSSEN,KRISTEN. Ex Libris. Angler in Wildbach.
111080: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PAPE,WOLFGANG. Hbg. Hafen, Michaeliskirche.
111079: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PAPE,MARGARETE. Ex Libris. Landschaft.
111077: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PACE.IRENE GREENE DWEN. Ex Libris. Initiale "P" in Maiglöckchen.
111075: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PACE.IRENE DWEN. Ex Libris. Drache.
111074: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PACE.IRENE. From cookery books. Küchen-Stillleben.
111072: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - OEMISCH,MARY ELIZABETH. Ex Libris. Frau mit Hund auf Bank.
111069: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - NEUSCHELER. [Exlibris]. Dom, Notenzelle, Glocke.
111063: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MIDLO,DAVID. My book. Katze, Briefmarkenalbum.
111060: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MARCHANDISE,PAUL. [Exlibris]. Hügelige Landschaft.
111059: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MANTIS-VIRARD. Ex Libris. Buch, Kerzen, Landschaft.
111032: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - LORENZ,PAULA. Ex Libris. Blick zum See.
111029: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - LEMOS,ANTERO VIEURA DE. Ex Libris. Lesender in Klosterbibliothek.
111028: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - LEAKE,Dr.CHAUNCEY D. Ex Libris. Askulapnatter, Pyramiden.
111025: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - KELLY,HERVERT m.d.,HERBERT T. Ex Libris. Buch, Askulapnatter, Zweige.
111023: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - JONCKHEERE,MARCEL. Mijn boek. Kathedrale.
111020: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - HOLZBACH,Dr.WILDFRIEDE. Ex Libris. Landschaft mit Burg.
111014: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - FERREIRA,WANDERLEY. Ex Libris. Christus auf liegend Kreuz.
111011: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - DORSCHFELD,ERICH. [Exlibris]. Monogramm.
111010: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - CHIESA,CARLO. Ex Libris. Akt in Landschaft.
110999: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,WILHELM. Ex Libris. Pegasus.
111000: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,WOLFRAM. [Exlibris]. Zelt am Fluss.
110995: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,ANNEMARIE. Ex Libris. Birkenweg.
110994: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,ANNEMARIE. Ex Libris. Birkenweg.
110978: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ABER,ERICH. Ex.Libris. Bücher, Öllampe, Tempel.
110981: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ARNDTS,GERTRUD. Exlibris. Heideweg mit Wacholder.
110982: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ARAUJO,JAYME BORGER DE. Ex Libris. "Ad Astra".
110983: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - AREAS,LEO. Ex Libris. Rotenburg / Tauber.
110990: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BEELS,C.H. Ex Libris. Kiefernzweig.
110992: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,ANDREAS. Dies Buch gehört. "Die Lengerud Kinder".
110997: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,FRITZ. [Exlibris]. Maler und weibliche Akt in See.
110998: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BÖTEL,FRITZ. Meine Grünen Bücher. Hirsch.
111002: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BRÄUER,Dr.Med.ARTHUR. [Exlibris]. Alm in den Alpen.
111004: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BURGERS,LOUIS. Ex Libris. Brücke.
111005: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BYRNE,PAUL RYAN. Ex Libris. Mönch am Wasser.
111006: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BRÄUER,HILDE. [Exlibris]. Zwei bandende weiblicher Akte.
111007: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - BRÄUER,Dr.Med.ARTHUR. [Exlibris]. Kirchgang mit Zylinder.
111009: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - CHIESA,CARLO. Ex Libris. Akt in Landschaft.
111012: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ENGEL,ELLA. [Exlibris]. Alstadtwinkel.
111013: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - FÄRBER,LUDWIG. [Exlibris]. Bergruine.
111015: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - FOGEDGAARD,HELMER. Ex Libris. Palmen und Pyramiden.
111016: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - FUESS,HANNA. Ex Libris. Kloster Wienhausen.
111018: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - HEEREN,HANNS. Zu eigen. Alstadtwinkel.
111021: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - JANSEN,GON. Ex-Libris. Weibliche Akt in Violinschlüssel.
111022: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ISERMEYER,RENATE. Ex Libris. Vogel auf Blütenzweig.
111024: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - KAHARINA. [Exlibris]. Monogramm, Biene.
111026: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - KINKER,G.A. Ex Libris. Weibliche Akt auf Totenschädel.
111031: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - LORE'S Buch. [Exlibris]. Profil eines junge Frau.
111064: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MIDLO,DAVID. My book. Katze, Briefmarkenalbum.
111065: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MIDLO,KENNETH. My book. Fussballspieler.
111066: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - MOTA MIRANDE,ARTUR MARIO DA. Ex Libris. Hände über Büchern.
111068: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - NEUSCHELER. [Exlibris]. Wappen.
111071: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - NOTERDAEM,EMILE. Ex Libris. Mittelalterliche Bibliothek.
111076: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PACE.IRENE DWEN. Ex Libris. Freiburger Münster.
111078: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PAPE,ADOLF. Ex Libris. Pappeln in der Heide.
111082: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PFISTER,PAUL. Ex Libris. Bouquinisten, Notre Dame.
111083: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - PREMSTALLER,OTTMAR. Ex Libris. Motiv aus Brügge.
111088: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - RODT,ELISABETH. [Exlibris]. Prag, Karlsbrücke.
111090: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - ROSEN,C.H.A. Ex Libris. Stute mit Fohlen.
111092: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SALVATIERRA,JULIO-CÉSAR. Ex Libris. Verschiedene Insekten.
111093: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SANTOS,JOSÉ MESQUITA DOS. Ex Libris. Korpulente Negerin.
111104: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SUNDAY,WILLIAM F. Ex Libris. Weibliche Akt mit Fullhorn.
111105: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - UNIVERSITY OF NOTRE DAME. Ex Libris. Eingang.
111107: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - VUUREN,PAUL VAN. Ex Libris. Blick auf eine See.
111108: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WAMBEEK,ALAN. [Exlibris]. Verschiedene Hobbys.
111112: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WITTE,WILHELM. Ex Libris. Landschaft mit Remarque.
111113: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - WUNDERLING,PAUL. Ex Libris. Weibliche Akt, der Sonne zugew.
111114: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1948: Ich heisse Katharina und bin am 7.Oktober 1948 auf dieser Welt angekommen Renate und Hermann Isermeyer.
111116: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1951: Mög auch im neuen Jahr des Herrn dir Leuchten stets ein guter Stern! Paula und Fritz Bötel 1951.
111118: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1952: Jeder Schatten beweist nur dass die Sonne noch da ist! Viele gute Wünsche für 1953! Paula und Fritz Bötel.
111119: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1952: Merry Chrismas and a happy New Year! Irene and Ernest Page.
111122: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1955: Immer wenn Du meinst es geht nich mehr kommt von irgendwo ein Lichtlein her dass Du es noch einaml wieder zwingst.......... Viele Gute Wünsche für 1955 Paula und Fritz Bötel.
111127: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1959: Ein Gutes neues Jahr wünschen Paula und Fritz Bötel.
111128: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1959: We are very hapy to announce the birth of our second child Richard L.Ellis and Norgard Ellis née Bötel Takoradi Ghana West-Africa. Charles-Lloyd 18 July 1959 Celle - Germany.
111129: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1960: Ein gutes Jahr! Paula und Fritz Bötel.
111130: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1961: Viel Glück und Freude in jedes Haus, Paula # Fritz Bötel.
111132: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1962: Ein friedvolles Jahr wünschen Paula + Fritz Bötel.
111133: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1962: Ein friedvolles Jahr wünschen Paula und Fritz Bötel
111134: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1964: Dass alle Brünnlein fliessen wünschen für 1064 Paula und Fritz Bötel.
111135: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1965: P.F. 1965 Paula u. Fritz Bötel. Weibliche Akt.
111138: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1968: Paula u. Fritz Bötel Sprechstunden täglich ohne voranmeldung Medizin [Wein] gibt's gratis.
111140: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1974: Frieden für die Welt wünschen Paula + Fritz Bötel 1974.
111141: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1975: Man müsst zu allen guten Gaben Noch ein Dukatenmännschen habem Paula und Fritz Bötel 1975.
111142: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1976: Ein gutes Jahr wünschen Paula + Fritz Bötel 1976.
111143: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1977: Ein gutes Jahr wünschen Paula + Fritz Bötel 1977.
111144: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - 1977: Ein gutes Jahr wünschen Paula + Fritz Bötel 1978.
111701: BÖTEL,FRITZ [1896-1984]. - SCHREYER-DÜTTEBRAND,LUZZA. Mein Buch. Baumen und Dorf.
99829: BOTELLA,J.V. - Ex Libris J.V.Botella. [Man on a wooden horse].
46771: BOTERENBROOD,HELEN & J.PRANG. - Van Der Mey en het scheepvaarthuis.
145350: BOTERENBROOD,HELEN. - Weverij de ploeg van 1923 tot 1957.
20295: BOTH,CHRISTIAAN. - Density dependence of reproduction: from individual optimisation to population dynamics. These.
143014: BOTHE,FRIDERICUS HENRICUS. - Poetae Scenici Graecorum. Volumen Decimum. Quod Continet Aeschyli Oresteam.
19392: BOTKE,J. - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen. 2de printinge.
15582: BOTKE,J. & C.M.VAN DER SLIKKE. - Lelies en leliecultuur.
22328: BOTKE,J. - De Hondsrug.
149857: BOTS,J. - Mij geschiede naar uw woord. Meditaties bij de zondagsevangelies. 2e volledig herziene druk.
121930: BOTT,GERHARD. - Focus Behaim Globus. Teil 1 & 2.
89367: BOTT,GERHARD. - Die Grafen von Schönborn. Kirchenfürsten Sammler Mäzene.
108821: BOTTEMA,HILLEGONDA ('HIL') [1913-1968]. - L. en K.Asselbergs wensen u een gelukkig nieuwjaar 1953.
56138: BOTTEMA,TJEERD. - Mijn leven.
140824: BOTTENBERG,H.A. & P.G.BOTTENBERG. - Trainingsleer van A tot Z. Sport - Anatomie - Fysiologie. 5e druk.
148757: BOTTON,ALAIN DE & JOHN ARMSTRONG. - Kunst als therapie.
21197: BOTTRIELL,LENA G. - King Cheetah. The story of the quest.
150325: BOTVINNIK,M.M. - Selected Games 1967-1970. Translated by Kenneth P.Neat.
150230: BOTWINNIK,MICHAIL M. - Der Schachwettkampf Botwinnik / Smyslow. um die Weltmeisterschaft im Jahre 1954 in Moskau.
23712: BOTWINNIK,M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russische van G.C.A.Oskam.
50951: BOTWINNIK,M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russische van G.C.A.Oskam.
109689: BOUBER,ROB. - Gezichten van Noord-Holland.
86038: BOUCHARDEAU,HUGUETTE. - Simone de Beauvoir. Biographie.
155226: BOUCHER,FLORINE E.A. - De snelle keuken. De lekkerste snelrecepte uit NRC Handelsblad.
155286: BOUCHER,FRANCOIS. - Francois Boucher.
155519: BOUDA,CYRIEL [1901-1984] - 21 exlibris & 6 occasional graphics, 6 wood-engravings, 11 lithographs, 3 etchings & 7 clichés. 12 handsigned.
155520: BOUDA,JIRI [1934-2015] - 8 different exlibris & 7 occasional graphics. 8 wood-engravings, 7 lithographs. 12 handsigned.
108460: BOUDEWIJN,T.J. E.A. - Tellingen van ganzen in het noordelijk deltagebied in juni en september 2003.
104511: BOUDEWIJNS,LEO & HENK VAN ULSEN. - Broeden op een wolk. Jan Voerman, schilder 1857-1941.
144005: BOUGUER,PIERRE. - Pierre Bouguer's Optical Treatise on The Gradation of Light. Translate, with Introduction and Notes by W.E.Knowles Middleton.
155153: BOUILLON! - Cultureel gastronomisch magazine.
100666: BOULAND,L. - Les Ex-Libris de M.J.-B.Vervliet.
25836: BOULE,MARCELLIN & A.THEVENIN. - Mammifères fossiles de Tarija.
87585: BOULENGER,JACQUES. - Les aventures du capitan Alonso De Contreras (1581-1633).
156972: BOULLE,ANDRÉ-CHARLES. - L'armoire au char d'Apollon. Avec une'étude du Dr Peter Fuhring.
119365: BOULTON,REG. - 6 exlibris.
152587: BOUMA,G.J.A. - Boerderijenboek. Der nieuwe Friese boerderij. Met het rapport van de Jury voor de prijsvraag van een boerderij met woonhuis, in 1942 uitgeschreven door de Fryske Akademy te Leeuwarden, een hoofdstuk over het Friese boerenwerf door Ir.J.Vlieger en Ir.G.J.A.Bouma.
157370: BOUMA,G.J.A. - Het Friese paard.
147069: BOUMA,G.J.A., E.DIJKSTRA & A.OSINGA. - Het Friese paard. Onder redactie van de Stichting "It Fryske Hoaer".
156259: BOUMA,G.J.A. - Het Friese paard. 2e druk.
155403: BOUMAN,P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd.
23298: BOUMAN,P.J. - Behouden vaart 1905-1955. Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek bij het 50-j. bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam.
43755: BOUMAN,J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 10ste eeuw. 3e druk.
115060: BOUMAN,JAN. - Het merckwardigste meyn bekent. Vreemde speurtochten in heden en verleden naar aard en eigenaard glorie en verval praal en schandpaal van eigen stad en land.
115059: BOUMAN,JAN. - Het merckwardigste meyn bekent. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land.
115058: BOUMAN,JAN. - Het merckwardigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland.
105660: BOUMAN,P.J. - Wilton-Feijnoord history. Dock and Yard Company Wilton-Fijenoord, Ltd.
13389: BOUMAN,P.J. - Gedenkboek Wilton-Feijenoord 1854-1954. Dok- en werf Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V.
59785: BOUMAN,J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 10ste eeuw. 4e druk.
74978: BOUMAN,A. - Nederland orgelland. 3e geh.omgew.druk.
157071: BOUMAN,HANS & HENK BOUWMAN. - De mooiste treinreizen.
115465: BOUNACH,C.F. - Vrouwen van Hinlopen [Hindelopen] / Femmes de Hinlopen.
127981: BOUQUERET,CHRISTIAN. - Des Années Folles. La nouvelle vision photographique en France 1920-1940 aux années noire.
156575: BOURDET-GUILLERAULT,H. - Georges Briata ou la savoir regander. Préface d'André Roussin.
6660: BOURGUIGNAT,M.J.R. - Unionidae et Iridinidae de Lac Tanganika.
136327: BOUS,MARIEKE E.A. - Maarssen. Geschiedenis en architectuur.
152287: BOUSEMA,JAN & NELIE KEMME. - Letterbert, een klein en gering dorp.
6855: BOUSSENARD,LOUIS. - De stoutmoedige luchtreizigers. Naar het fransch door J.L.Van der Moer.
123483: BOUT,JAN. - Het tempelboek. Bouwen aan een tempel van het geloof voortkomend uit het diepste wezen van de mens zelf. Deel I & II.
156992: BOUT,J. & N.J.SPAAN. - Een gerijpte korenschoof. Het leven van Thomas Halyburton (1674-1712).
113650: BOUT,J. - Een getuige van het licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714). 2ed ruk.
152212: BOUVET,FRANCIS. - Bonnard. The complete graphic work.
153212: BOUVIER,NICOLAS & THIERRY VERNET. - L'Usage du Mond. Récit.
157910: BOUVIER,NICOLAS. - L'oeil du voyageur. Introduction de Daniel Girardin.
155281: BOUVIER,NICOLAS. - Le Japan de Nicolas Bouvier.
157020: BOUVIER,YVES & CHRISTOPHE COUSIN. - Ronchamp een kapel van licht.
153115: BOUVIER,NICOLAS. - Oeuvres.
28223: BOUVRIE,JAN DES. - Interieur-adviesboek. Visies en tips van een meester-ontwerper.
79210: BOUWENS,A.M.C.M. & M.L.J.DIERIKX. - Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol.
151404: BOUWHYUS,JELLE, - Leo Gestel een onbekende collectie werken op papier.
126266: BOUWMAN,KAREN. - The Illusion of Monogamy. Patterns of extra-pair paternity in the reed bunting (Emberzia schoeniclus). These.
156020: BOUWMEESTER,H. - Schaakstukken spelen u voor.
147037: BOUWMEESTER. - Bouwmeester Revue Neerlands bloed schouwspel. Bewerkt en ten tooneele hebracht door Mevrouw L.Bouwmeester-Sandbergen.
147039: BOUWMEESTER. - Bouwmeester schouwspel feest. 1898-1938. Bewerkt en ten toneele gebracht door Mevrouw L.Bouwmeester-Sandbergen.
143264: BOUWMEESTER,TED. - Golf door de eeuwen heen.
136850: BOUWMEESTER,ATELIER. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man met snor.
159056: BOUWSMA,JOKE. - Nefratete priesteres in Atlantis. 2e gecorrigeerde oplage.
100570: BOVARD,FORTUNÉ [1875-1947]. - BERTSCHI,OTTO Ex-Libris. [Lesende Mutter mit Kind].
100568: BOVARD,FORTUNÉ [1875-1947]. - BERTSCHI,OTTO Ex-Libris. Halbfigur einer Lesenden.
158186: BOVEN,YVETTE VAN. - Home Made winter.
118703: BOVEN,J.K.A.VAN. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera Angeldragers - Aculeata. MIEREN -FORMICIDAE. 2e verm.druk.
13774: BOVEN,LOUIS VAN, J.KAMPMAN & M.LEMMENS. - Schiphol en de Nederlandse luchtvaart.
156441: BOVEN,GRADDY. - Zeehelden in beeld. Nederlands trots op zee.
148708: BOVENA,BEYNON,SUZAN [LEONIE ELIZE CAROLINE). - RITMAN,J.H. Ex Libris. Naakte vrouw.
155554: BOWDEN,MARK. - Pitt Rivers. The life and archaeological work of Lieutenant-General Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, DCL, FRS, FSA.
157251: BOWE,PATRICK. - Gärten der Römischen Welt.
123315: BOWIE,THEODORE, A.N.GRISWOLD & M.C.SUBHADRADIS DISKUL. - The scylpture of Theiland.
150832: BOWIE,MALCOLM. - Freud, Proust and Lacan. Theory as fiction.
17961: BOWIE,S.H.U., A.KVALHEIM & H.W.HASLAM. - Mineral deposits of Europe. Volume 1: Northwest Europe.
78142: BOWMAN,SARA & MICHEL MOLINARE. - A fashion for extravagance.
130916: BOWYER,CHAZ. - Aircraft Profile 260: Avro Manchester.
132163: BOXER,ARABELLA. - The Hamlyn herb book.
140185: BOXER,C.R. - The Tragic History on the sea 1589-1622. Narratives of the shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Sao Thomé (1589), Santo Alberto (1593), Sao Jodo Baprista (1622), and the journeys of the survivors in South East Africa. Edited from the original portuguese by C.R.Boxer.
39203: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. [1e druk]. Vertaald door Johan W.Schotman. 2e druk
145187: BOXER,C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
15863: BOXER,C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
145240: BOYDELL,MARY. - Irish Glass.
154328: BOYER,CHARLES. - Poètes du 30ème siècle (Disque 33 tours). Paul Fort - Blaise Cendrars - Jules Supervielle - Saint John Perse - Pierre Reverdy - Paul Éluard - André Breton - Tristan Tazara - Henri Michaux - Réne Char.
130567: BOYLE-TURNER,CAROLINE. - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin.
157902: BOYLE,T.C. - De Terranauten. Roman.
141782: BOYLESVE,RENÉ. - La lecon d'amour dans un parc.
126023: BRAADBAART,WENDY E.A. - HDM 75 jaar aan slag.
5086: BRAAK,MENNO TER. - Het tweede gezicht. 1e druk.
117760: BRAAKE,ALEX L.TER. - Korte kroniek van de geposte brief voornamelijk voor zover dit betrekking heeft op het briefvervoer van en naar Nederland.
144553: BRAAM,ELISABETH VAN & EELCO ELZENGA. - In Royal Array Queen Wilhelmina 1880-1962.
60461: BRAAMBEEK,H.J.VAN. - Van lichten en schriften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936.
90551: BRAAS,TON. - Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen.
146284: BRAASEM,W.A. & H.O.J.DE RUYTER DE WILDT. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
157042: BRAAT,JOHN. - Ere wie ere toekomst. Onbekend onbemind oranje.
128465: BRABER,J.L. - Stad aan 't Haringvliwt zoals het was...
35622: BRABER,J.L. - Kwartierstaat Braber-Vos.
27095: BRACEGIRDLE,JOE. - The border canary.
141295: BRACHES,ERNST & JOOST SWARTE. - De geillustreerde Pers te Haarlem ontdekt.
126269: BRACHES,ERNST. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
142954: BRACHES,H.H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters. These.
155747: BRACKER,JÖRGEN & CARSTEN PRANGE. - Alister, Elbe and the Sea. Hamburgs's Shipping and Port in selected Paintings, Drawings and Watercoloures of the Museum of Hamburg History. Alsterd Elbe und die See.
152721: BRADFIELD,CARL. - The Blue Spaders Vietnam.
157786: BRADFORD,GRANT. - Wildlife Photographer of the Year. Portfolio seven.
57439: BRADY,HENRY BOWMAN. - A monograph of Carboniferous and Permian Foraminifera (The genus Fusulina excepted). Reprint, enlarged with introduction by J.Hofker.
147553: BRAEM,THEO. - Onze geneeskruiden.
32416: BRAEM,THEO. - Onze geneeskruiden. 3e druk.
116080: BRAGAGLIA,EGISTO, REMO PALMIRANI & ANNA ROMAGNOLI. - GLI ex libris dei protagonisti / Das Exlibris bekannter Persönlichkeiten.
131782: BRAGDON,CLAUDE FAYETTE [1866-1946]. - PARKHURST GILMORE,MARJORIE. Her own book. Woman in chair.
123359: BRAGINSKY,V.I. - The system of classical Malay literature.
155268: BRAIMBRIDGE,SOPHIE. - Écht Italiaans!
38939: BRAIN,LORD. - Doctors past and present.
127134: BRAKEL,VAN. - KREBBERS,HERMAN. Ex LIBRIS. Muziek.
53643: BRAKEL,J.P.VAN - Vissen voor de kerk. Katwijk vroeger en nu. 2e druk.
127159: BRAKMAN,P.C. - Voorspelen der gezangen voor de Ned. Herv. Kerk. 1120 Aflevering 5 gesang 122-140.
150895: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Nieuw Jaar 1948 L. en K.Asselbergs.
157296: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Nieuw jaar 1948 L. en K.Asselnergs.
150884: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - OUWEJAN KZN,REMMET JACOBUS. Uit de boekerij van. Segelboote hinter Schiff, Seerosen und Fisch.
150894: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Chrismas Greetings from Leolyn Louise Everett and Timothy Mather Spelman.
150896: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Nieuw Jaar 1948 L. en K.Asselbergs.
150893: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - L, Lugio 1937.
150885: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - OUWEJAN KZN,REMMET JACOBUS. Uit de boekerij van. Segelboote hinter Schiff, Seerosen und Fisch.
157297: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Christmas Greetings Leolyn Louise Everett and Timothy Matmer Spelman.
157295: BRAMANTI,BRUNO [1897-1957]. - Nieuw jaar 1948 L. en K.Asselnergs.
5943: BRAMSON,K.L. - Die Tagfalter (Rhopalocera) Europas und des Caucasus. Analytisch bearbeitet.
20901: BRAMWELL,ANNA. - Ecology in the 20th century. A history.
149907: BRAND,HANS & J.BRAND. - De Hollandse waterlinie. 3e druk.
3369: BRAND,HANS & J.BRAND. - De Hollandse waterlinie.
159065: BRAND DE BOER,JOHAN & WILLEM JONKMAN. - Militair gezag in Groningen. Stad en Provincie na de bevrijding april-oktober 1945.
154485: BRAND,FERYY E.A. - Boerenboek. Landbouwers en veehouders in Loosdrecht.
39821: BRAND,JAN & H.JANSELIJN. - Architectuur en verbeelding / Architecture and imagination.
39523: BRAND,HANS & J.BRAND. - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
153408: BRAND,JAN & KEES BROOS. - Magisch Realisten en tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem.
130961: BRAND,FERRY, TIM TIMMERMAN & HENK ZELDENRIJK. - Werk aan de winkel. Neringdoende en ambachtslieden in Loosdrecht 1900-1960.
29001: BRAND,F. E.A. - Joannes de Mol. Predikant-fabrikant uit de 18de eeuw.
40319: BRAND,J.W. - De automobiel en zijn behandeling. 24e druk.
55654: BRAND,LEX. - Schimmen. Volledig detective beeldverhaal. 150 episoden.
68848: BRAND,J.W. - De automobiel en zijn behandeling. 25e druk.
90362: BRAND,FERYY E.A. - Loosdrecht op de valreep. Een gemeente op de grens van Utrecht naar Holland.
147386: BRAND,HANS & J.BRAND. - De Hollandse waterlinie. 2e druk.
98658: BRANDE,RAF.VAN DEN. - Kerstwens Jan De Schuyter: Kerkje. Vouwblad.
141641: BRANDE,J.L.VAN DEN E.A. - Lerboek kindergeneeskunde. Een interactieve benadering in woord en beeld & register.
112603: BRÄNDEL,F. - DAUME,SELINA. Exlibris. Baumen und Landschaft.
81791: BRANDENBURG,INGRID/KLAUS. - De Hugenoten.
19269: BRANDENBURG,H.J. A.O. - Vijftig jaar kapiteinsvereniging 1943-1993.
140307: BRANDENBURG,CORNELIS (1884-1954). - Westerkerk.
67580: BRANDL,FRANZ. - Het beste cocktailboek. Beroemde en verrassende drinks met en zonder alcohol uit de gehele wereld.
130948: BRANDOLINI,SEBASTIANO & BRIAN CARTER. - Jo Coenen.
123706: BRANDS,JANS J. - Emmen in oude ansichten. 7e druk.
150138: BRANDSMA,JAN. - Herman J.Jacobs, pionier en strijdmakker binnen het buitengewoon onderwwijs.
155991: BRANDT,MARIANNE. - Tempo, Tempo! Bauhaus-Photomontagen von The Bauhaus Photomontages of Marianne Brandt. Herausgegeben für das Bauhaus-Archiv, Berlin von Elizabeth Otto.
80925: BRANDT,MICHAEL. - Kirchenkunst des Mittelalters. Erhalten und erforschen.
142196: BRANDT,GERARD. - Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lieutenant Admiraal van Hollandt en West-Vrieslandt. Op nieuw uitgegeven door E.M.Engelberts, Predikant te Hoorn. Deel 1-5.
113107: BRANDT,RICHARD L. - Google minds. Zo denken Larry & Sergey.
7195: BRANDTS BUYS,L. - De landelijke bouwkunst in Hollands noorderkwartier. [1e druk].
130214: BRANTJES,PIETER E.A. - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
17551: BRANTS,ANTONIUS. - Dissertatio zoologica de TARIGRADIS.
123195: BRASPENNINCKX,WILLY. - 5 verschillende exlibris.
158145: BRASSAÏ. - Conservations with Picasso. Translated by Jane Marie Todd.
154326: BRASSEUR,PIERRE. - Poètes mauditz d'hier: Gérard de Nerzel - Arthur Rimbaud - O.V.de L.Milosz - Gaston Couté - Lautréamont. Poèste maudits d'aujoud'hui: Robert Desnos- Max Jacob - Jacques Prévert.
156179: BRASSEY,LORD. - Naval Annual 1886. (First year of publication).
123989: BRASZ,CHAYA. - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
60275: BRAUCH,MARGOT & A.BANGERT. - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw.
82127: BRAUCH,MARGOT. - Kleine meubelen.
144254: BRAUDEL,FERNAND. - Karl V. Die Notwendigkeit des Zufalls.
140625: BRAUDEL,FERNAND. - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siècle.
151381: BRAUDFEL,FERNAND. - De Midellandse Zee. Deel 1,2 & 3,
7832: BRAUER,FRIEDRICH. - Neuropteren.
142424: BRAUN,VOLKER. - Texte in zeitlicher Folge. Band 1 - 10,
124672: BRAUN,CARLO. - Ben jij het vroeg ze "ja, zei ik!"
68851: BRAUN,M. - Promenade ferroviaire de Lucerne à Engelberg / Luzern - Stans - Engelberg-Bahn.
112528: BRAUN-KIRCHBERG,HANS ERICH [1887-1971]. - KREISLEITUNG DER NSDAP SCHWAEB.HALL. Gewidmet vor der. Ansicht von Schwäbisch Hall.
112526: BRAUN-KIRCHBERG,HANS ERICH [1887-1971]. - JÄCKLE,FAMILIE. Ex Libris. Villa über Eignerwappen.
112605: BRAUN-KIRCHBERG,HANS ERICH [1887-1971]. - SCHWEYER,ALFRED. Ex-Libris. Sackträger hinter Säulenhall an Hafen.
74507: BRAUN,GERD E.A. - Brand internationaal. I,II,III,IV & V.
75566: BRAUN,ISABELLA. - Het groot schouwburg boek. Een uitklapbaar theater-boek met beweegbare figuren in vier toneelvoorstellingen voor de jeugd.
96274: BRAUNBEHRENS,VOLKMAR. - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart.
140671: BRAUNGART,RICHARD. - Neue Deutsche Gelegenheitsgrapik.
94632: BRAUNGART,RICHARD. - Neue Deutsche Exlibris. Zweite Folge. Mit einleitendem Text von Richard Braungart.
140583: BRAUNGART,RICHARD. - Moderne Deutsche Exlibris.
108922: BRAUNGART,RICHARD. - Hans Wildermann Ex Libris. Mit einer Einführung von Richard Braungart.
94663: BRAUNGART,RICHARD. - Das Moderne Deutsche Gebrauchs-Elibris.
94664: BRAUNGART,RICHARD. - Deutsche Exlibris und andere Kleingraphik der Gegenwart.
98674: BRAUNGART,RICHARD. - Das Exlibris der Dame.
158833: BRAZIL,MARK A. - The Bids of Japan.
159222: BRECHT,BERTOLT. - Helene Weigel liest Brecht. Berliner Ensemble. Vinyl record 33 1/3.
154373: BRECHT,BERTOLT. - Helene Weigel liest Bertolt Brecht. Vinyl record 43052.
159208: BRECHT,BERTOLT. - Lehrgedicht von der Natur der Menschen von Bertolt Brecht es Lesen Helene Weigel & Ekkehard Schall. Vinyl Record 33 1/3. Litera 860091,
157953: BRECHT,BERTOLT. - Me-Ti. Boek der wandingen. 3e druk.
137370: BREDDELS,LILET. - Prix de '94 Rome. Schilderen - Painting. Theater / Beeldende Kunst - Theatre / Visual arts.
5915: BREDDIN,GUSTAV. - Die Hemipteren von Celebes. Ein Beitrag zur Faunistik der Insel.
4704: BREDERO,G.A. - WIJNBERG - Moortje. Teksten verzorgd door Rob Nieuwenhuys en Ton Lutz.
70900: BREDERODE,EMIL VAN A.O. - Monumentenzorg. Dynamiek in behoud. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Stichting Nationaal Restauratiefonds. Stichting Nationaal Contact Monumenten.
88307: BREDEROO,NICO J. E.A. - Oog in oog met de spiegel.
134090: BREDIUS,ABRAHAM. - Feest-Bundel Dr.Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915. Deel I & II.
112606: BREDOW,GUSTAV ADOLF [1875-1953]. - OELSNER,ANNA. Ex Libris. Fackel halten mänliche Akt-Halbfigur.
119879: BREE,WILLIAM. - BREE,Rev.W.T M.A. Allesley. [Exlibris]. Book-case and curtain. On table, candelstick, large vols, ink pot, etc.
151195: BREEJEN,P.DEN. - Hardinxveld en Giesendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
156329: BREET,MICHAEL. - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten.
159039: BREEUWSMA,GERRIT. - De constructie van de levensloop. 2e druk.
158020: BREEZE,CARLA. - Pueblo Deco.
39632: BREFFNY,BRIAN DE. - De synagoge in ballingschap en diaspora.
34536: BREGMAN,J. - Schagen door de eeuwen heen.
7871: BREGULLA,HEINRICH L. - Birds of Vanuatu.
2298: BREIJ,MIEKE & JON BAUMHAUER. - De stammen onder de leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower - Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
149909: BREITBACH,PEGGIE. - Henk Lamm miljonair van regendruppels.
62525: BREITBARTH-VAN DER STOK,M.H. - De Plechelmusbaseliek te Oldenzaal.
157647: BREITBARTH,PEDDIE. - Klaas Bernink 1913-1996.
119132: BREKELMANS,F.A. - Breda in oude ansichten.
145361: BREL,JAQUE, - Namens Jaques Brel. Programma.
28323: BRELICH,A. - Grieken en goden.
10005: BREMER,J.T. - Wiringherlant. Deel 1: Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
158376: BREMER,J.T. - Drie eeuwen zoutharingvisserij te Enkhuizen 1550-1850.
151582: BREMER,JAN T. - 150 jaar Anna Paulowna polder 1845-1995.
24555: BREMER,GEERT J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995 / Dissertations by general practitioners 1900-1995. These.
42292: BREMER,MARTIN. - Nederlandse sportsuccessen.
155759: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, Teekeningen en Beeldhouwwerken. Jaargang 6 - Aflevering 1 t/m 12 (compleet). Met inhoud.
155773: BREMMER,H.P. - J.B.Jongkind.
155771: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen,Teekeningen en Beeldhouwwerken. Jaargang 7 - Aflevering 1 tm 12 (compleet). Met inhoud.
155772: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, Teekeningen en Beeldhouwwerken. Jaargang 5 - Aflevering 1 t/m 12. Met inhoud.
155774: BREMMER,H.P. - J.Maris.
155775: BREMMER,H.P. - H.Thoma.
155781: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
155780: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
155779: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
155778: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
155777: BREMMER,H.P. - J.Voerman.
155776: BREMMER,H.P. - Isaac Israëls.
155783: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
155782: BREMMER,H.P. - Moderne Kunstwerken. Schilderijen, teekeningen en Beeldhouwwerken.
127863: BREMMERS,C.J.G. - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek. Een wetenschasppelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte. These.
112531: BRENDEL,CARL ALEXANDER [1877-1948]. - BRENDEL,AURA. Ex Libris. Tod und Mädschen gemeinsam Harfe spielend.
112529: BRENDEL,CARL ALEXANDER [1877-1948]. - KINNE,Dr.HUGO. Exlibris. Mach & Recht.
96332: BRENDER À BRANDIS,G. - Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas.
156091: BRENNECKE,JOCHEN. - Geschichte der Schiffahrt.
53953: BRENNER,FRÉDÉRIC. - Diaspora: homelands in exile. Photographs & Voices.
7454: BRENSA,CAREL J. - Tachtig dagen schaak. Populair-historische reportage van den wedstrijd Euwe-Aljechin om het wereldkampioenschap schaken.
148845: BRENTJENS,YVONNE. - Jean Nies. In de lijn der beweging.
155741: BRERETON,BRIDGET. - A History of Modern Trinidad 1783-1962.
75032: BRESLIN,HERBERT & A.MIDGETTE. - Pavarotti. Het turbulente leven van een virtuoos tenor.
140990: BRETON-GRTAVEREAU,SIMONE & DANIÈLE THIBAULT. - L'Adventure des écritures. Matières et formes.
153476: BRETTELL,RICHARD R. - Impressionisme. De vrijheid van de losse toets.
143387: BRETTELL,RICHARD R. - An Impressionist Legacy. The collection of Sara Lee Corporation. 5th edition.
54055: BREUER,H. - Zo moeder zo zoon. Kweekmethoden in moderne duivensport.
53371: BREUER,H. - Moderne duivensport. Vriendschap voor het leven.
27424: BREUGELMANS,R. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
157402: BREUGHEL. - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaams schildersfamilie rond 1600.
156960: BREUKER,PAUL. - Oude honden.
158591: BREUNING,H.A. - Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen, Anno 1619.
5865: BREUNING,STEPHAN. - Monographie der Gattung Catabus L. Haft 104,105,106.107,108,109 & 110.
12681: BREURE,A.S.H. & J.G.DE BRUIJN. - Leven en werken van J.G.S.Van Breda (1788-1867).
146158: BREVÉ,ALMA & H.J.A.HOFLAND. - Held op stokken. De kunst van het vogelverschrikken.
156487: BREYER,SIEGFRIED. - Battleships of the world 1905-1970.
92093: O'BRIAN,PATRICK. - Caesar. The life story of a Panda Leopard & Hussein. An entertainment.
127680: O'BRIAN,PATRICK. - Clarissa Oaks. 1st edition.
127683: O'BRIAN,PATRICK. - The Commodore. 1st edition.
127682: O'BRIAN,PATRICK. - Blue at the Mizzen. 1st edition.
44621: O'BRIAN,PATRICK. - De surprise. Vertaald door Inge Kok.
127681: O'BRIAN,PATRICK. - The Yellow Admiral. 1st edition.
127687: O'BRIAN,PATRICK. - The Winedark Sea. 1st edition.
127684: O'BRIAN,PATRICK. - The Winedark Sea. 1st edition.
127678: O'BRIAN,PATRICK. - The Nutmeg of Consoltion. 1st edition.
155231: BRIDGES,YSEULT. - Child of the Tropics. Victorian Memoirs.
115082: BRIE,JO DE. - Kunstjes met kaarten en eenvoudige hulpmiddelen.
36467: BRIEDÉ,J.P. & J.W.C.LEMS. - Historie en natuur van Maarn - Maarsbergen.
94025: BRIELLE,LUC VAN DEN & PIET VAN BOUCHAUTE. - Exlibris.
37997: O'BRIEN,EDNA. - In het woud. Vertaling M.Lameris.
140409: BRIENEN JR.,B.J. - Mussert's Nieuwjaarsrede 1943 - Hitler. Rede op 4 Sept 1940 - Seyss-Inquart Rede Haagsche Dierentuin 26 Juli 1940 - Göbbels. Rede op 7 Juni 1943 - Göring. Dankdag voor den oogst 4 Oct.1941.
137732: BRIËT,KEES. - Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter. Een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820.
43301: BRIGGS,MISS. - Cookery book and general axioms for plain cookery.
83256: BRIGHAM,RICHARD. - Guns and goshawks. Country life and country sports.
158300: BRIGSTOCKE,HUGH. - The Oxford Western Art.
112608: BRILL,EDUARD [1877-1968]. - LOEFFTZ,THEODOR. Ex Libris. Nürnberger Burg in floraler Jungendstil-Rahming; darüber Segelschiff.
39411: O'BRINE,MANNING. - De weg naar Cairo (Corpse to Cairo). Vertaling Nel Bakker,
39413: O'BRINE,MANNING. - Moordenaars moeten ook leven (Killers must eat). Vertaling Henri L.De Vidal de St.Germain.
156726: BRINK,F.H.VAN DEN./ - Zoogdierengids voor alle in ons land en overig Europa voorkomende zoogdiersoorten. 3e herz.druk.
131978: BRINK,T.VAN DEN & A.C.ZEVEN. - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten.
88878: BRINK,PETER VAN DEN & LIESBETH M.HELMUS. - Alum Discipulorum J.R.J.Van Asperen De Boer.
134359: BRINK GOLDSMITH,JANE TEN A.O. - Leonaert Bramer 1596-1674. Ingenious Painter and Draughtsman in Rome and Delfy.
113829: BRINK,PETER VAN DEN & JOS DE MEYERE. - Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw.
156574: BRINK,ANTOINETTY VAN DEN. - Wortels in Laren, de bomen van een schildersdorp.
80623: BRINK,F.H.VAN DEN. - Zoogdierengids van Europa ten westen van 30o oosterlengte.
157074: BRINK,G.VAN DEN. - Hierdense herinneringen.
37740: BRINK,R.E.M.VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. These.
35505: GIETHOORN TEN BRINK. - Ten Brink 150 grafisch intermezzo Giethoorn 75.
159155: BRINK,JAN TEN. - Ene schitterende ,,Carrière".
20572: BRINK,W.J.VAN DEN. - De grote Panda.
21954: BRINK,JAN TEN. - Originele 19e eeuwse ets door Lange.
65377: BRINK,MARTIN. - Tekeningen van Martin Brink.
137760: BRINKGREVE,CLARA. - Muziekstudenten onder dak in Amsterdam 1982-2007. Een kwart eeuw studentenhuisvesting door de Stichting Jan Pietersz. Huis.
73905: BRINKGREVE,CLARA. - Een bijzondere school 1902-2002. 100 jaar Bloemendaalse Schoolvereniging.
144795: BRINKGREVE,GEURT, GERARD PRINS & RICHTER ROEGHOLT. - Het Roomsch Catholyck Oud-Aermen Comtoir te Amsterdam.
154223: BRINKHUIZEN,CEES & PETER VEENENDAAL. - Fraters van Tilburg. Een passie voor barmhartigheid.
137709: BRINKKEMPER,SIMPHA & INE SOEPNEL. - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur.
152578: BRINKKEMPER,DICK. - Een kerk in een dorp. Tuitjenhorn.
129537: BRINKMAN,MARTIEN. - De niet-westerse Jezus. Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer.
129486: BRINN GAUBAST,LOUIS-PILATE DE. - Le journal inédit de Louis-Pilate de Brinn'Gaubast. Témoisnage sur Alphonse Daudet. Document sur l'affaire du vol du manuscrit des Lettres de mon moulin.
42584: LE BRIS,MELANI. - La cuisine des flibustiers.
129460: BRIS,MICHEL LE - Vaudou.
18358: BRISTOW,ALEC. - The sex life of plants. A study of the secrets of reproduction.
135717: BRITZE,FR. - HANSEN,K.CHR. Ex Libris. Heraldic.
135724: BRITZE,FR. - ÖRNKLOO. Exc Libris. Heraldic.
135725: BRITZE,FR. - RASMUSSEN,KRISTEN. Ex Libris. Heraldic.
135760: BRITZE,FR. - HARE,JOHANNES. Ex Libris. Heraldic.
135719: BRITZE,FR. - HEDMAN,DOLF. Ex Libris. Heraldic.
135711: BRITZE,FR. - ANDERSSON,EGART. Ex Libris. Heraldic.
135726: BRITZE,FR. - RASMUSSEN,KRISTEN. Ex libris. Heraldic.
135723: BRITZE,JOHANNES. - REUMERT,EMMERIK. [Ex Libris]. Naked woman with butterfly.
135722: BRITZE,JOHANNES. - MANTERO ING.,GIANNI. Ex Libris. Naked woman.
135720: BRITZE,FR. - HELKAMA,PAAVO. Ex Libris. Heraldic.
135716: BRITZE,FR. - HAMMERSCHMIDT,ARTHUR. Ex Libris. Heraldic.
135713: BRITZE,FR. - BARTRAM,HAAGEN. Ex Libris. Heraldic.
135721: BRITZE,JOHANNES. - GIERSING,RUTH. Ex Libris. Knight on horse.
143393: BRITZEL,H. - Mijn Indische reis in 1914 of naar de Doopsgezinden op Java.
82236: BRIVIO,ERNESTO A.O. - Tesori d'arte sacra del Duomo di Milano.
142448: BRNES,DJUNA. - Spillway / The Antiphon / Nightwood.
58036: BROBY-JOHANSEN,R. - Kleding en het AaBe ervan. Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen. 2e druk.
85035: BROC,NUMA. - Dictionnaire illustré des exploraterus et grandsvoyageurs Francais du XIXe siècle. I: Afrique.
93489: BROCKDORFF NIELSEN,JORGEN. RÖDEL,KLAUS. - Jorgen Brockdorff Nielsen. En dans exlibriskunstner.
92307: BROCKHAUS,WILHELM. - Das Recht der Tiere in der Zivilisation. Einführung im Naturwissenschaft, Philosophie und Einzelfragen des Vegetarismus.
127089: BROCKHAUSEN,H. - Pflanzenwelt Westfalens. Herausgegeben von Prof.Dr.H.Poelmann.
112610: BROCKHOFF,JOHANNES. - HUENNEKES,G.H. Ex Libris. Dreiviertalfigur eine Chemikers bei der Arbeit.
112612: BROCKHOFF,JOHANNES. - HUENNEKES,G.H. Ex Libris. Dreiviertalfigur eine Chemikers bei der Arbeit.
24011: BRÖCKL,EMIL [1906- ]. - JOOS,GABRIELE u. HANNES. [Exlibris]. [Gebirge].
21994: BRÖCKL,EMIL [1906- ]. - Festgabe der Stadt Wien anläszlich der Brillparzer Woche 1941. 15, Jänner 1791 - 21.Jänner 1872.
24651: BROCKMAN,JOHN. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum.
106703: BRODERICK,JEFF. - Kendo. Essentiële informatie over training en technieken.
56183: BRODIN,ÉMILE. - La meilleure utilisation du café.
56185: BRODIN,ÉMILE. - Le café. Quelques notions pour le mieux connaître et le bien emplorer.
55818: BRODY,HUGH. - De andere kant van het paradijs. Over jager-verzamelaars, boeren en de verdeling van de wereld. Vertaald door Suzan de Wilde.
133546: BROECKE-DE MAN,E.J.VAN DEN & L.EIKENHOUT. - Dialect op Noord-Beveland.
142985: BROEK,JAAP VAN DEN. - Er gaat geen wind meer verloren. Compleet fotoverslag van de bouw en opening van stellingkorenmolen de Windhond te Soest.
99684: BROEK,E.VAN DEN. - Bibliothèque de E.Van Den Broek. [Heraldic].
135421: BROEKE,LEON VAN DEN. - Van de aarde tot de wolken. Kroniek van Cathartina Lensen-Faas (1860-1938) te Hoofdplaat.
148951: BROEKHUIZEN,R. - Meppel in 1813.
117947: BROEKHUIZEN-SLOT,C.C. - Jaarboek 2008 Historische Stichting De Cromme Leeck.
20335: BROEKHUIZEN,S. - Mossen en varens.
92931: BROEKHUIZEN,HERMAN. - Muzikale pepernoten. Het radio kinderkoor ,,Jacob Hamel''o.l.v. Herman Broekhuizen, met instrumentale begeleiding o.l.v. Pierre Biersma.
95103: BROEKHUIZEN.P.H. E.A. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
114771: BROEKHUIZEN,S. - Atlas van de Nederlandse zoogdieren.
118186: BROEKHUYSEN,J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen. These.
128443: BROEKMEYER,M.W.H.M. - Hollanders in de lucht. Grepen uit de Nederlandse luchtvaart.
112538: BROEL,GEORG [1884-1940]. - S.M. [Exlibris]. In Rozen-Kranz Leier, dahinter ferne Insel.
112539: BROEL,GEORG [1884-1940]. - SANNER,H. Zu Eigen. Ausblick auf Landschaft.
869: BROER,A.L. & J.K.VAN LOON. - Het witte huis in 't groen. Een beschrijving van paleis en landschap Soestdijk met de aangrenzende gebieden van Gooi- en Eemland. 2e druk.
105023: BROER,A.L. - Het land van Gooi en Eem. 2e, herz. en aangevulde druk.
152473: BROER,A.L. - Giethoorn dorp tussen de Wieden.
13819: BROER,A.L. - Overijssels noordwesthoek. Land van oude steden en wijde Wieden.
43195: BROERE,MARC. - Het zout van Afrika. Sporthelden van een dynamisch continent.
114164: BROERS,HERMAN. - Inventor for life. The story of W.J.Kolff, father of artifical orgena. Translated by Kate Ashton.
128098: BROERSEN,S.P. - Zij komen van Grootebroek. Genealogie van een familie Broersen.
100122: BROESHART,A.C. - De geschiedenis van de brandweer in Nederland.
122696: BROESHART,A.C. & H.DE HAAS. - Die brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
107803: BROESHART,A.C. & A.N.DE WIT. - Java 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesilir Banjoe Biroe Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng.
147653: BROETJES,P. BESSENSAP. - Reclame plaatje P.Broertjes Bessensap: Zwarte man met hoed.
58529: BROGLIO,MARIO & EDITA. - Het magisch realisme in Italië, Mario en Edita Broglio.
112993: BROHIER,R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands. A book of Dutch Ceylon.
52254: BROHMER,PAUL. - Fauna von Deutschland. 13.erw.Aufl.
33290: BROK,HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. These.
44645: BROKKEN,JAN. - Vulkanen vanaf zee. Verhalen. 1e druk.
145476: BROKKEN,JAN. - De vergelding. Een dorp ijn tijden van oorlog.
147449: BROKKEN,CORRY. - 'n Avondje uit met Corry. Uitslaande folder.
153192: BROKKEN,JAN. - De regenvogel. Een reis door Equatoriaal Afrika. 2e druk.
97361: BROKKEN,JAN. - Feininger voorbij. Novelle. [1e druk].
44830: BROKKEN,JAN. - Zaza en de president. Roman. 2e druk.
81253: BROMBERG,PAUL. - Het Hollandsche interieur.
18193: BROMME,TRAUGOTT. - Atlas der natuurlijke geschiedenis voor scholen en huisgezinnen. Voor Nederlanders bewerkt door T.C.Winkler.
23156: BROMMER,BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
136853: BROMMER,BEA & DIRK DE VRIES. - Historische Plattegronden van Nederlandse Steden. deel 4: BATAVIA.
20087: BRONGERS,GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
52579: BRONGERSMA,L.D. - European Atlantic Turtles.
11947: BRONGNIART,ADOLPHE. - Histoire des végétaux fossiles, ou recherches botaniques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe.
124037: BRONKHORST,DORINE. - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië.
146692: BRONS,LOEK. - Tien jaar Willem van Veldhuizen bij Drs Loek Brons, 1991-2001.
115327: BRONS,INGRID & MIEP VLAG. - Zadkine en zijn Nederlandse leerlingen.
61281: BRONSWIJK,J.E.M.H.VAN, R.H.RIJNTJE & A.F.M.GARBEN. - De teken (Icodida) van de Benelux-landen.
39613: BRONSWIJK,J.E.M.H.VAN & R.F.E.DE WIT. - Young en de Utrechtse allergie (1960-1990). Liber amicorum aangeboden aan prof.dr.E.Young t.g.v. zijn afscheid op 10 oktober 1990.
157757: BRONTË. - Verwoeste levens. Een selectie uit de brieven. Gekozen, vertaald en gennoteerd door Ria Loohuizen.
20116: BROOKE,CHRISTOPHER. - De middeleeuwse samenleving.
153246: BROOKNER,ANITA. - Greuze. The rise and fall of an eighteenth-century phenomenon.
143810: BROOKS,LESTER. - Behond Japan's Surrender. The Secret Struggle that ended an emre.
91310: BROOKSHAW,RICHARD. - The Jovial Flanderkins, after a Painting of Teniers.
145424: BROOS,KEES & PAUL HEFTING. - Grafische vormgeving in Nederland.
73882: BROOS,BEN. - Hollandse meesters uit Amerika.
65984: BROOS,KEES & PAUL HEFTING. - Grafische vormgeving in Nederland.
104510: BROOS,KEES. - Piet Zwart 1885-1977. Gewijzigde herdruk van de uitgave door het Haags Gemeentemuseum (1973).
83817: BROOS,BEN. - Liefde list & lijden. Historiestukken in het Mauritshuis.
92562: BROOS,BEN, R.VORSTMAN & W.L.V.D.WATERING. - Ludolf Bakhuizen 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder.
142076: BROOS,BEN. - De Rembrandt a Vermeer. Les peintres hollandais au Mauritshuis de La Haye.
88293: BROSSÉ,ANDRÉ. - Het verschijnsel mens.
120471: BROSSE,JACQUES. - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
112614: BROSSEK,OTTO. - MOLNAR,LILLY. Ex Libris. Dame in gestreiftem Rock, an zierlichem Tischen sitzend lesen.
158889: BROUNS-WEWERINKE,DOOR. - In verhalen krijgt geschiedenis betekenis. Verbeelding van Jezus lijden en door in het Johannesevangelie.
57709: BROUW-VAN DE POLL,PAUL & INEKE OP DEN & T. & L.ABEN-NEDERPELD. - Kwartieren van her en der.
142675: BROUWER,H. - Atlas voor Nederlandsche Palaeographie.
91155: BROUWER,T. - Sleutelstad-orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
157997: BROUWER,PIET, GERARD VAN KESTEREN & ANTIA WIERSMA. - Berigt aan de heeren reizigers. 400 jaar openbaar vervoer in Nederland.
4395: BROUWER,J. - Hernán Cortés en Monteczuma. Spanjaarden en Azteken in het begin van de zestiende eeuw.
38920: BROUWER,R. - Symposium on the functional equilibrium between sgoots and roots. Symposium held in commemoration of the 65th birthday of Professor Dr R.Brouwer at the State University of Utrecht on 7 april 1983.
20813: BROUWER,FOP.I. - Zoogdieren kruisen ons pad.
107525: BROUWER,J. - De Spaansche Burgeroorlog zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
105006: BROUWER SCHUT,HENDRIK. - SEV. Sport en Vriendschap 1962-2002. Een terugblik op 40 jaar Groen-Wit.
35028: BROUWER,L. A.O. - Tussen vloot en politiek. Eeu eeuw marinestaf 1886-1986.
99097: BROUWER,LEO C. - Nutrient cycling in pristine and logged tropical rain forest. A study in Guyana. These.
46658: BROUWER,J.H. - Encyclopedie van Friesland.
156453: BROUWER,NORMAN J. - International register of historical ships.
127138: BROUWERE,C.DE. - 3 verschillende exlibris.
155275: BROUWERS,JEROEN. - Het verzonkene.
141760: BROUWERS,JEROEN. - Feuilletons. Zomer 1996.
155167: BROUWERS,JEROEN. - Alleen voor Vlamingen. [1e druk].
153509: BROUWERS,JEROEN. - Datumloze dagen. 4e druk.
122427: BROUWERS,JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. 2e druk.
5225: BROUWERS,JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot. 1e druk.
3118: BROUWERS,JEROEN. - Zonsopgangen boven zee. 1e druk.
151820: BROUWERS,JEROEN. - Satans potlood. Verhalen en verhandelingen.
153116: BROUWERS,JEROEN. - De versierde dood. Een dossier over zelfmoordclubs, Russische roulette, zelfmoordspelen, en andere mysteries rondomn de zelfverkozen dood.
126367: BROUWERS,JEROEN. - Bittere bloemen. Roman. [1e druk].
157680: BROUWERS,JEROEN. - Het verzonkene.
155290: BROUWERS,JEROEN. - Klein Leed. Drie verhalen.
42310: BROUWERS,JACQUES & L.SMELT WOODLAND. - Jacht in bos en veld.
157679: BROUWERS,JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot. 1e druk.
157677: BROUWERS,JEROEN. - BDE . Bijna dood-ervaring.
148125: BROUWERS,JEROEN. - De Sprong.
145439: BROUWERS,JEROEN. - Vlaamse leeuwen.
153202: BROUWERS,JEROEN. - Feulletons. Extra edietzie. Herft 1996.
57804: BROWN,LESLIE. - Birds of prey. Their biology and ecology.
8154: BROWN,DAN. - De Da Vinci code. Luxe geïllustreerde editie. 3e druk.
126398: BROWN,ALLEN, MICHAEL PRESWICH & CHARLES COULSON. - Europese kastelen.
130544: BROWN,IVOR. - Theatre 1955-6.
83332: BROWN,CHRISTOPHER. - Van Dyck tekeningen.
53833: BROWN,RICHARD. - De reis van de ijsberg. Het verhaal van de ijsberg die de Titanic tot zinken bracht.
27465: BROWN,PHILIP. - The Scottish Ospreys from extenction to survival.
156370: BROWN,ALEXANDER CROSBY. - The good ships of Newport news. An informal account of ships, shipping and shipbuilding in the Lower Chesapeake Bay. Region together with the story of the last terrible voyage of the Yarmouth Castle.
114155: BROWN,JOHN. - The Self-Interpreting Bible, containing the Old and New Testament. With many additional, critical, practical, and explanatory from Scott, Henry, Haweis, &c. &c. and an memoir of the author.
129644: BROWN,CHRISTOPHER. - La peinture de genre Hollandaise au XVUUe siecle. Images d'un monde révolu. Traduit de l'anglais par Solange Schnall
157148: BROWN,CHRISTOPHER. - Niet ledighs of yedels. Nederlande genreschilders uit de zeventiende eeuw.
4156: BROWN,LESLIE. - The African Fish Eagle.
127140: BROWN,PIET. - 2 verschillende exlibris.
92056: BROWN,ROY, J.FERGUSON, M.LAWRENCE & D.LEES. - Track & signs of the birds of Britain and Europe. An identification guide.
152505: BROWNING,ROBERT. - Poems of Robert Browning.
156412: BROWNING,TOVI. - Holostic Pulsing. De zachte en wonderbaarlijke behandelmethode.
155525: BROZ,LEO. - A.E. Ex-Libris. Woman.
155523: BROZ,LEO. - 2 Ex Libris : Leo Broz (Gutenberg 17358) & R.Solc (Gutenberg 17406).
155522: BROZ,LEO. - A.E. Ex Libris.
155521: BROZ,LEO. - EHLEMAN,AL. Ex-Libris.
70927: BROZKOVA-DOLEZALOÁ,L. - Nederlandse grafiek na 1945 uit eigen bezit.
144919: BRUCH,H. - Kroniek der Friese kronieken. Artikritiek op Bolhuis kritiek.
11953: BRUCH,PH., W.PH.SCHIMPER & TH.GÜMBEL. - Bryologia Europaea. Seu genera Muscorum Europaeorum monographice illustrata.
124931: BRUCK,HANS. - Ijshockey.
30997: BRUCKER,GENE. - Giovanni en Lusanna. Trouw en ontrouw in Florence rond 1450.
121728: BRUCKNER,D.J.R., SEYMOUR CHWAST & STEVEN HELLER. - Kunst gegen den Krieg. 400 Jahre Protest in der Kunst.
144750: BRUEMMER,FRED. - The Life of the Harp Seal.
157792: BRUEMMER,FRED. - The Arctic.
157755: BRUG,P.H.VAN DER. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
145709: BRUGER,H. - Bredevoort-Dinxperlo Liberale Gifte 1748.
120337: BRUGGE,JEROEN TER, GERBRAND MOEYENS & ELISABETH SPITS. - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland circa 1870-2009.
157737: BRUGGEMAN,MARTINE. - Speelse kantklosontwerpen.
157738: BRUGGEMAN,MARTINE. - Ruimtelijke kanklosontwerpen.
44282: BRUGGEMAN,L. - Tuinboek voor de troepen. 4e druk.
59832: BRUGGEMAN,L. - Tropical plants and their cultivation.
91327: BRUGGEMAN,L. - Indisch tuinboek. [1e druk].
155336: BRÜGGEMANN,ANNE. - Der unterbrochene Draht. Die Deutsche Post in Ostafrika - Historische Fotografien.
75896: BRÜGGEMANN,THEODOR COLLECTION. - Kinder- und Jugendliteratur 1498-1950. Kommentierter Katalog der Sammlung Theodor Brüggemann.
24527: BRUGGEN,CARRY VAN. - Heleen. Met een inleiding van Frans Coenen. 3e druk.
6657: BRUGGEN,A.C.VAN. - Studies on the land molluscs of Zululand with notes on the distribution of land molluscs in Southern Africa. These.
3233: BRUGMAN,TIL. - Wiben en de katten.
7604: BRUGMANS,I.J. A.O. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. 3e druk.,
91468: BRUGMANS,I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw. 2e herz.druk.
13081: BRUGMANS,H. & C.H.PETERS. - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling.
46033: BRUGMANS,H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
12858: BRUGMANS,I.J. - Tachtig jaar varen met de Nederland 1870-1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V.Stoomvaart Maatschappij ,,Nederland''.
25738: BRUIDEGOM,BEN. - Van 0 en 1 tot processor. Met simulaties van schakelingen in SIM-PL.
158494: BRUIJN,J.H.DE. - Vennen in Noord-Brabant.
128174: BRUIJN,JAAP R. & CEES B.WELS. - Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000.
4343: BRUIJN,COR E.V.A. - Het boek voor de jeugd. Verhalen en sprookjes. [1e druk].
146921: BRUIJN,MARTIN W.J.DE. - IJsselstein de Vesting.
159286: BRUIJN,MAX DE & BAS KIST. - Johannes Rach 1720-1783. Artists in Indonesia and Asia.
130007: BRUIJN,J.DE & G.PUCHINGER. - Briefwisselinjg Kuyper-Idenburg,
125241: BRUIJN,J.R. E.A. - De 7 Provinciën. Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter.
116066: BRUIJN,W.K.DE. - Ex Libris numismaticis.
14642: BRUIJN,COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond hoe het groeide. 2e herz.druk.
34246: BRUIJN,JAC.DE. - De hervormde gemeente De Meern. Historisch geschetst van haar oorsprong tot aan heden.
134937: BRUIJN,WIM DE & DIEDERIK SWARTE. - 10 jaar strontrace. Beurtveer en visserijdagen onder zeil.
146424: BRUIJN,ANKE DE & JOHAN VAN DER LAAN. - Peking Eend. 16000 km van Peking naar Prijs in een Citroën 2cv uit 1958.
158995: BRUIJNE,ROZANNE DE & VOLKER MANUTH. - Grappen en grollen. Reproductiegrafiek naar de Utrechtse caravaggisten.
64146: BRUIJNE,A.DE, L.R.KOOLEMANS BEIJNEN, JHR M.H.SPEELMAN, C.P.SLUYTER & P.J.HIJMANS VAN ANROOY. - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878.
159107: BRUIN,RENGER E.DE. - Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838.
131973: BRUIN,BOUDEWIJN P.DE. - Explaining Games. On the logic game theoretic explanations. These.
144951: BRUIN,A.G.DE. - Introduction to modern Chinese. Part 1,2 & 3.
142691: BRUIN,C.C.DE. - Diatessaron Leodiense / Het Luikse Diatessaron.
140945: BRUIN,ANDRÉ EN COK DE. - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in beweging.
88614: BRUIN,ARIE DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotiriseerde vliegtuig boven Nederland.
156678: BRUIN,A.G.DE. - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra.
113809: BRUIN,P.DE. - Een vissershaven voor Katwijk. Beroep op de Nederlandse regering op het provinciaal bestuur van Zuid-Holland op het Nederlandse volk op de Nederlandse pers.
121340: BRUIN,JAN DE. - Een fotoreis langs ijzeren wegen.
21857: BRUIN,B.J.M.DE & N.D.VAN SWELM. - Broedvogelinventarisaties noorderlijk deltagebied 1987. Een overzicht van de broedvogels van beschermde- en staatsnatuurmonumenten.
131720: BRUIN,ALEXANDER DE & AART VAN DER KUIJL. - Geertgen was hier.
126693: BRUÏNE,J.C.DE - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting. These.
41043: BRUINEMAN-KAARSGAREN,JOAN & C.D.VAN VLIET. - Dorp met de Groene Spieghel. Hondervijftig jaar Bussum.
144469: BRUINING,T.C. NAAR C.C.A.LAST. - De Maskerade op de Breedestraat (te Leiden).
151455: BRUININK-DARIANG,A.M.C. - Het Penitentiair stelsel in Nederlands-Indie van 1905 tot 1940. These.
144934: BRUINS,L.H. - Het Claveboeck van Johan Tiassens.
148075: BRUINSMA,ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938-1953).
43701: BRUINSMA,M. - The other side of design. Markerwaard: water en land / Water and land. Mythe of rede / Muth or mind.
22577: BRULLENS,W. A.O. - Avifauna van het Mechelse.
123078: BRULS,WILLEM & DOROTHÉE VAN HOOFF. - Grand Hotels van de Benelux.
20450: BRUNA,ELPIDUS A.O. - Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland.
138542: BRUNCKHORST,HENDRIK. - Ökologie und Energetik der Pfeifente (Anas penelope L.1758) im schleswig-holsteinischen Wattenmeer.
5941: BRUNDIN,LARS. - Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistischen Charakterzüge schwedischer Oligotropher Seen.
144686: BRUNEAU,JEAN. - Le Conte Oriental de Gustave Flaubert. Documents inédits.
87460: BRUNEKREEF,WILLEM. - Karaerobix de toekomst van de martial arts.
3566: BRUNEKREEF,H. - De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht. Spiegel van een gemeente.
157909: BRUNEL,PHILIPPE. - An intimate portrait of The Tour De France. Masters and slaves of the road.
127809: BRUNEL,HENRI. - Les plus beaux conte zen.
129465: BRUNEL,PIERRE. - Borges, souvenirs d'avenir.
150858: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - FILIPPIS,MARIO DE. Ex Libris. Erotic.
150900: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - SABATTINI,GINO. Ex-Libris. Man mit Bücher.
150856: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - BRUNELLO,F. Ex-Libris. Distelblüte.
150861: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - PALMIRANI,REMO. Ex Libris. Erotic.
150862: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - ROFFOLI,LIVIO DE. Ex-Libris. Palette.
150859: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - PALMIRANI,REMO. Ex Eroticis Libris.
150860: BRUNELLO,FRANCO [1913-1992]. - PALMIRANI,REMO. Ex Libris. "Bononia Docet".
144132: BRUNET,PIERRE. - l'Introduction des Théories de Newton en France au XVIIIe siècle.
145894: BRUNHOFF,JACQUES DE. - La place Dauphine et l'ile de la cite.
103982: BRUNHOFF,JEAN DE. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. [1e Nederlandse druk].
103981: BRUNHOFF,JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. [1e Nederlandse druk].
80411: BRUNHOFF,JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. [1e Nederlandse druk].
91800: BRUNINGS,P.F. - Koninklijke Nederlandsche Marine.
91798: BRUNINGS,P.F. - Inlandsche en Afrikaansche troepen.
91797: BRUNINGS,P.F. - Infanterie Nederlandsch-Indië.
91795: BRUNINGS,P.F. - Invaliden Bronbeek.
91790: BRUNINGS,P.F. - Rijdende artillerie.
91785: BRUNINGS,P.F. - Infanterie.
2527: BRUNINGS,P(ETER) F(REDERIK) [1820-1899]. - Onze krijgsmacht met bijschriften.
91784: BRUNINGS,P.F. - Stafmuziekant.
91786: BRUNINGS,P.F. - Tamboer.
91799: BRUNINGS,P.F. - Koninklijke Nederlandsche Marine. Vlag-Officier, Luitenand ter zee, Adelborst van het instituut.
91801: BRUNINGS,P.F. - Mariniers.
153150: BRUNNER,JOHN. - Iedereen op Zanzibar. Vertaald dor M.K.Stuyter Sj. 2e herz.druk.
97643: BRÜNO. - Nemo I. Mobilis in mobile.
109033: BRUNO,G.A. - Kinker,G.A. Ex Bibliotica. Wereldbol, boek & kerktoren.
109031: BRUNO,G.A. - Kinker,G.A. Ex Bibliotica. Wereldbol, boek & kerktoren.
159184: BRUNO,GIORDANO. - Italiaanse dialogen. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone. Toegelicht door Frank van Lamoen.
112541: BRUNS,ELISABETH. - FLEISCHER,TILDE. Ex Libris. Athene und Eule auf Kartusche mit Eignervermerk sitzend.
20644: BRUNS,HERBERT. - Sylt. Natur, Erholung, Forschung, Lehre, Umweltbelastung, Inselplanung und Bürgerinitiative.
136162: BRUNSTING,A. E.A. - Typisch Hollands. Zuiderzeetradities op verschillende manieren bekeken.
146079: BRUNTON,PAUL. - Hooger dan Yoga.
16863: BRUNTON,PAUL. - Een heremiet in de Himalaya. 2e herz.druk.
144528: BRUS,RENÉ. - Kronen van de wereld.
121890: BRUSSE,JAN. - De wijheid in de kan.
43169: BRUSSE,M.J. & J.B.HEUKELOM. - Das dem Meere entrungene Land. Plauderei über Holland.
123738: BRUSSE,PAUL, PIET VAN CRUYNINGEN & RONALD ROMMES. - Tien eeuwen Maartenswijk. Een landelijke gemeente in Midden-Nederland.
157464: BRUSSELMANS,HERMAN. - Vlucht voor mij. 1e druk.
158783: BRUSSELMANS,HERMAN. - Nog drie keer slapen en ik word wakker. 3e druk.
157465: BRUSSELMANS,HERMAN. - Guggenheimer wast witter. 1e druk.
157467: BRUSSELMANS,HERMAN. - Het spook van Toetegaai. 1e druk.
4526: BRUSSELMANS,HERMAN. - Nog drie keer slapen en ik word wakker. 1e druk.
157461: BRUSSELMANS,HERMAN. - Mank. 1e druk.
158784: BRUSSELMANS,HERMAN. - Kaloemmerkes in de zep. [1e druk].
158785: BRUSSELMANS,HERMAN. - Pitface. Een parabel. [1e druk].
157582: BRUSSELMANS,HERMAN. - Het einde van mensen in 1967. 1e druk.
157581: BRUSSELMANS,HERMAN. - Ex drummer. Boek + film. Een film van Koen Mortier.
157453: BRUSSELMANS,HERMAN. - Ex-schrijver. 2e druk.
157462: BRUSSELMANS,HERMAN. - Guggenhemier wast witter. 1e druk.
157463: BRUSSELMANS,HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman. 1e druk.
157454: BRUSSELMANS,HERMAN. - Trager dan de snelheid. 3e druk
157455: BRUSSELMANS,HERMAN. - Nog drie keer slapen en ik word wakker. 1e druk.
157456: BRUSSELMANS,HERMAN. - Kaloemmerkes in de zep. Voorpublicatie.
157460: BRUSSELMANS,HERMAN. - Ex-schrijver. 2e druk.
157466: BRUSSELMANS,HERMAN. - Bloemen op mijn graf. 1e druk.
157459: BRUSSELMANS,HERMAN. - Vergeef mij de liefde. 2e druk.
157457: BRUSSELMANS,HERMAN. - De geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde van 12 mei 1136 tot 17 oktober 1984.
154762: BRUTON,HUGO - Christine Comyn.
21028: BRUUN,B. - Elseviers grote vogelboek.
22682: BRUUN,BERTEL. - Der Kosmos-Vogelführer. Die Vögel Deutschlands und Europas. 7.neu bearb.Aufl.
22683: BRUUN,BERTEL. - Der Kosmos-Vogelführer. Die Vögel Deutschlands und Europas. 8.neu bearb.Aufl.
2891: BRUUN,BERTEL. - Gids voor de vogels van Europa. 4e druk.
112543: BRUYCKER,HERMANN DE [1858-1950]. - DOES,ARTHUR. Ex Libris. Taube mit Friedesbotschaft vor Baum.
78661: BRUYN,LUCY DE. - Woman and the devil in sexteenth-century literature.
24114: BRUYN,J.W.DE & F.SCHNEIDER. - Giftige planten in en om huis. Een overzicht van algemeen in de natuur of in de cultuur voorkomende giftige planten waarin opgenomen een aantal niet-giftige soorten waarvan de eetbaarheid vaak minder bekend is. 2e druk.
113078: BRUYN,MARIANNE A.DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac.P.Vrolijk Scheveningen.
99089: BRUYN KOPS,J.L.DE. - Beknopte handleiding tot de kennis der spoorwegen en het voornaamste wat daartoe betrekking heeft. Vij bewerkt naar Von Weber's ,,Schule des Eisenbahnwesens", en andere elementaire geschriften.
90761: BRUYNE,FRED DE. - Peter Post.
83572: BRUYNE-UITERWIJK,A.DE. - Wat wil het spiritisme? Lezing gehouden te Utrecht den 2n Augustus 1903.
158828: BRUYNE,R.H. E.A. - Nederlandse naamlijst van de weekdieren [Mollusca) van Nederland en België.
124076: BRUYNE,RYKEL DE & TELLO NECKHEIM. - Van Nonnentje tot Tonnetje. De recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
90763: BRUYNE,FRED DE. - Rik van Steenbergen.
117021: BRUYNEEL,JOHAN & BILL STRICKLAND. - Alleen winnen telt. Het geheim van succes volgens de ploegleider achter de Tour de France-overwinningen van Lance Armstrong.
146895: BRUYNESTEYN,DICK. - Appie Happie. Drie volledige stripverhalen in éen boek.
109285: BRUYNINX,ELZE & WILFRIED VAN DAMME. - De etnografische verzamelingen van de Universitei Gent: Oceanië / The ethnographic collections of the University of Ghent: Oceania.
112545: BRYLKA,ANDREAS [1931- ]. - SOUVEREIN,JOHAN. 3 verschiedene Exlibris.
157628: BRYSON,BILL. - Een huis vol. Een gëillustreerde editie van het dagelijks leven. 5e druk.
143372: BRYSON,BILL. - Een kleine geschiedenis van bijna alles. Vertaald door Servaas Goddijn. 3e druk.
12642: BRZEZICKI,ARKADY. - Die Schönheit des Sports.
21112: BUB,HANS. - Beiträge zur Arbeitsweise der wissenschaftlichen Vogelberingung in Europa.
21480: BUB,HANS. - Eine Geschichte der Beringungsliste. Beringunslisten und Jahres-Übersichtsblätter der Vogelwarte Helgoland von 1910 bis 1990.
153611: BUBER,MARTIN. - Chassidische vertellingen. Ingeleid door Nico ter Linden.
87737: BUBER,MARTIN. - Fünf Ansprachen Anlässlich der Verliehung des Friedenspreises des Duschen buchhandels.
157432: BUBER,MARTIN. - Wo ich gehe-Du! Martin Buber liest chassidiche Legenden. Vinyl record. 33 1/3. 60 190 GW.
157433: BUBER,MARTIN. - Martin Buber Liest aus der Heligen Schrift Israels, genannt das Alte Testamen. 2 Vinyl records 33 1/3. CLX 72106 & 72107.
157578: BÜCH,BOUDEWIJN & CONSTANT MEIJERS. - Songs in the key of line. Popkritiek 1970-1980.
157577: BÜCH,BOUDEWIJN, WILLY CORSARI, RIJK DE GOOYER & JOS VANDELOO. - De vijfde deur. Vier nieuwe verhalen.
130940: BÜCH,BOUDEWIJN. - Lotte. Een Wertheriade.
157525: BÜCH,BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderijk in Haarlem.
157523: BÜCH,BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
157522: BÜCH,BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
157520: BÜCH,BOUDEWIJN. - De bocht van Berkhery. Roman. 1e druk.
45930: BÜCH,BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel. 1e druk.
158816: BÜCH,BOUDEWIJN. - De hele wereld in een vitrenekast. Het volkenkundig museum & de rest van de wereld. [1e druk],
93831: BÜCH,BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent leven en wedervaren van een jonge man. In het licht gegeven door Lothar G.Mantoua. [1e druk].
97182: BÜCH,BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman. 2e druk.
158814: BÜCH,BOUDEWIJN. - Goethe en geen einde. [1e druk].
157580: BÜCH,BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierd deel. 1e druk.
84521: BÜCH,BOUDEWIJN. SCHNEYDERBERG,ERIC J. - De literaire natalenschap van boudewijn büch.
127669: BÜCH,BOUDEWIJN. - De taal als blauw. Gedichten. 1e druk.
52914: BÜCH,BOUDEWIJN. - De sonnetten. 1e druk.
130486: BÜCH,BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
127667: BÜCH,BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti. 1e druk.
45477: BÜCH,BOUDEWIJN. - Dood kind en andere lamenti. 2e met zeventien gedichten vermeerderde druk.
129049: BÜCH,BOUDEWIJN. - Eerstejaars. 1e druk.
55052: BÜCH,BOUDEWIJN. - Boekenpest. [1e druk].
140553: BÜCH,BOUDEWIJN. - Bijdrage in: De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 3 juni 1983.
69289: BÜCH,BOUDEWIJN. - Het androgyn in ska en andere gedichten. 1e druk.
131397: BUCHANAN,PETER E.A. - Soeters Van Eldonk architecten. Dialoog met mensen en plekken.
145346: BUCHANAN,PETER, LEANE LEFAIVRE & ALEXANDER TZONIS. - Aldo & Hannie van Eyck. Recent werk / Recent work.
92407: BÜCHELER,HEINRICH. - Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager. 2.Aufl.
22538: COBA-BÜCHEREI. - Das ABC des Garnierens. eine umfassende Einführung in das Wesen von Schrift und Garnitur.
22533: COBA-BÜCHEREI. - Das gute Kleingebäck.
22455: COBA-BÜCHEREI. - Die einfache Torte.
22456: COBA-BÜCHEREI. - Das neue Stückchenbuch.
22443: COBA-BÜCHEREI. - Das neue Pralinésbuch. 2.Aufl.
120310: BUCHET,A.R. A.O. - Belgische medailles belges 1995.
59374: BUCHET,A.R. A.O. - Belgische medailles Belges 1994.
151756: BUCHMANN,STEPHEN L. - Bloemen. Een cultuurgeschiedenis.
7656: BUCHNER,ALEXANDER. - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten. 3.Auflage.
157687: BÜCHNER,GEORG. - Dantons dood. Een drama. Vertaald door Hugo Claus. [1e druk].
38267: BÜCHNER,JOACHIM. - Walter Wörn. Leben und Werk.
18697: BÜCHNER,LUDWIG. - Die darwin'sche Theorie von der Entstehung und Umwandlung der Lebe-Welt. Ihre Anwendung auf den Menschen ihr Verhältniss zur Lehre vom Fortschritt. 5.verm.Aufl.
12388: BUCHNER,ALEXANDER. - Handboek van de muziekinstrumenten.
127521: BÜCHNER,GEORG. - De brieven. Ingeleid, vertaald en van noten voorzien door Jan Gielkens.
44154: BUCHSBAUM,RALPH & L.J.MILNE - Elseviers wereld der dieren: Lagere dieren.
145369: BUCHSTEINER,THOMAS & OTTO LETZE. - Tom Wesselmann 1959-1993.
112616: BUCK,DANIEL. - SCHÖTZ,LOTTE. Ex Libris. In Buch-Zeit vor Rosenstrauch kauernd Lesende.
88602: BÜCKEN,VÉRONIQUE. - Het Kasteel van Seneffe. Centrum voor edelsmeedkunst van de Franse gemeenschap. Verzameling Europese edelsmeedkunst Claude en Juliette D'Allemagne.
137497: BÜCKEN,ERNST. - Handbuch der Musikwissenschaft. Band I - X.
153293: BUCKMINSTER FULLER,RICHARD [ 1895-1983]. - Kwadraat-Blad - Quadrat-Prints: Buckminster Fuller.
89764: BUDDE,LUDWIG. - Antike Mosaiken in Kilikien.
157421: BUDDE,REINER. - Pointillismus. Auf den Spuren von Georges Seurat.
150435: BUDDINGH,C. - Water en vuur. [1e druk].
35231: BUDDINGH,C. - Spectrum citatenboek. 2e druk.
113804: BUDDINGH,C. - Drie oden en een elegie. [1e druk].
15677: BUDDINGH,C., O.DICKE, S.DIJKHUIZEN & J.V.D.KAM. - Met de Anna onzer zeil.
153440: SINGAPORE PHILATELIC BUEAU. - The 1992 collection of Singapore stamps.
22460: BUEKERS,P.G. - De vogels van Nederland. Lijsten voor het bepalen van alle tot nu toe in Nederland waargenomen vogels. 2e druk.
108048: BUENO DE MESQUITA,DAVID ABRAHAM [1880-1962]. - Gelegenheidsgrafiek. Tine en Johan Schwencke 1947.
120314: BUENO DE MESQUITA,DAVID ABRAHAM [1880-1962]. - Amsterdam Exlibris Congres 1957.
108033: BUENO DE MESQUITA,DAVID ABRAHAM [1880-1962]. - BALBI,DR.GIORGIO Ex Libris. Tekst: "Omhoog uit den luien stoel".
150156: BUENO,KARIANNE. - De Overkant. Amsterdam Noord.
108031: BUENO DE MESQUITA,D.A. [DAVID ABRAHAM [1880-1962]. - D.A.Bueno De Mesquita, met een voorwoord door Jan Rhebergen.
132736: BUEREN,TRUUS VAN. - Leven na de dood, Gedenken in de late Middeleeuwen.
144475: BUFFA,FRANS EN ZONEN. - Zaandam. Het huisje van Peter de Grote / Cabane de Pierre le Grand.
6202: BUFFA,FRANS EN ZONEN. - De Munttoren (Amsterdam) / Tour de la Monnaie (Amsterdam) naar C.Springer.
128735: BUFFA,FRANS EN ZONEN. - Het Huisje van peter de Grote [Zaandam] - Cabane de Pierre Le Grand [Zaandam].
115456: BUFFA,FRANCOIS ET FILS. - Servante d'Amsterdam.
115405: BUFFA,FRANCOIS & FILS. - Enterrement [Begrafenis].
115277: BUFFA,FRANCOIS ET FILS. - Jeune fille de Vollendam [Volendam].
135823: BUFFETAUT,ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
150086: BUFFINGA,A. - G.Th.Rietveld. Traduit par Drs.A.F.Rombout.
155527: BUGAN,Z. - 3 Ex Kibris: D.v.M. - L.Fridmana & M.Vörös. Linocuts.
155526: BUGAR,Z. - SOUVEREIN,J. Ex Libris. Had of a man.
100571: BÜHLER,CHRISTIAN [1825-1898]. - VON TÜMPLING'SCHE FIDEICOMISS-BIBLIOTHEK auf dem THALSTEIN bei JENA.
68924: BÜHLMANN,BERNI. - Rhätische Bahn. Rückblick auf 44 Jahre Alltag bei der Bahn. 2.Aufl.
148068: BUICHMANN,STEPHEN L. - Bloemen. Een cultuurgeschiedenis.
38309: BUICK. - Instructions for the care and operation of the Delco electric cranking, lighting and ignition system for BUICK model D-34-35.
158874: BUIJNSTERS,P.J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentenverzamelaars 1750-2010.
148422: BUIJNSTERS-SMETS,LEONTINE M.A. - Jan Massys. Een Antwerps schilder uit de zestiende eeuw. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. These.
158873: BUIJNSTERS,P.J. - Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012).
158875: BUIJNSTERS,P.J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
148993: BUIJNSTERS,P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
158871: BUIJNSTERS,P.J. - Zesde Bert van Selm-lezing: Het Nederlandse antiquariaat tijdens de tweede wereldoorlog.
158872: BUIJNSTERS,P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
151933: BUIJNSTERS,P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding. 2e verb.uitgave.
150494: BUIJS,HELEEN. - Nederlandse Realisten na 1950. 2e druk.
141947: BUIJS,HELEEN. - Nederlandse Realisten na 1950.
143137: BUIJS,HANS & MARIA VAN BERGE-GERBAUD. - Tableaux Flamands et Hollandais du Musée des Beaux-Art de Lyon.
143405: BUIJZE,W. - Rumphius reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek.
143563: BUIJZE,W. & C.J.E.J.HATTINK. - Een episode van het uitvaren van de "Eerste Secoursvloot" van de W.I.C. naar het belegerde recife in N.O.Brasil. Transcriptie.
143403: BUIJZE,W. - Rumphius' Bibliotheek op Ambon 1654-1702. Een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
143406: BUIJZE,W. - Kalidaji 8-9 maart 1942. De ondergang van een wereldrijk.
143407: BUIJZE,W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
77570: BUIKEMA,ROSEMARIE & M.MEIJER. - Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en migratie in Nederland.
61265: BUINING,A.F.H. - Die Gattung Discocactus Pfeiffer. Eine Revision bekannter und Diagnosem meuer Arten.
141367: BUINSMA,ATSJE E.A. - Trendsetters oan if fuottenein. 50 jier Earnewâldster Skûtsje.
59198: BUIS,A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. Samengesteld voor belangstellenden en ten dienste van het onderwijs ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van De Tijd.
34838: BUISHAND,TJERK, H.P.HOUWING & K.JANSEN. - Groenten uit alle windstreken. Een geïllustreerde gids.
140833: BUISHAND,TJERK, H.P.HOUWING & K.JANSEN. - Groenten uit alle windstreken. En geïllustreerde gids, met beschrijvingen en aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen.
158838: BUISKOOL,H. E.A. - Oudeschans.
158013: BUISKOOL,H.T. - Op naobervesiet. Een bundel schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoonten in het oude Drenthe.
145863: BUISSIN,FRANCOISE. - 50 recettes pour le Maquereau. Recettes simples.
158665: BUISSINK,FRANS. - ANWB broedvogelgids Nederland.
56478: BUISSINK,FRANS & BASTIN,MARJOLEIN. - Nóg een jaartje natuur.
66227: BUISSINK,FRANS & E.DE GROOT. - Kieviten, ransuilen en andere vogels.
159139: BUITELAAR,WOUT. - Panden die verhalen. Een kleine oorlogsgeschiedenis van de Utrechtse Maliebaan.
26006: BUITELAAR,WOUT & R.VREEMAN. - In het spoor van Heijenbrock. Beelden van indutriële ontwikkeling.
149718: BUITEN,NICO, JAN SCHOKKER & REINARD VEEN. - 125 jaar Openbare School Nijeveen (1881-2006).
64718: BUITENHUIS,H. - Zutphense straatnamen.
28643: BUITENWEG,HEIN. - Zwerftochten door Java. 3e druk.
83629: BUITENWEG,HEIN. - Land waar de gamelan klinkt.
97748: BUITENWEG,HEIN. - De laatste tempo doeloe.
97749: BUITENWEG,HEIN. - Wat wij in ons hart sloten.
158756: BUITER,HANS. - Riool, rails en asfalt. Tachtig jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden. These.
158552: BUITER,HANS. - Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.
142510: BUITER,HANS & HANS RENES. - Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi.
63612: BUITINK,GERT-JAN & S.VAN DER LAND. - Het verhaal van de Psalmen. Tekst Sipke van der Land.
43733: BUITKAMP,JAN. - Op zoek naar je familie. 2e druk.
99300: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - LAAN,K,TER. Ex-Libris.
94400: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - Nieuwere exlibris. Ingeleid door Ir.H.G.J.Schelling.
104554: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1942: Littera Eget Scheda. De letter behoeft papier.
104553: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1940. In memoriam Catharina Maria van Wees-Meijers 26 April 1883 - 10 Sept. 1940. Wie leeft en gelooft in mij, zal in eewigheid niet sterven: Jog 11/26.
104549: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1940: P.F.1940 Johan Schwencke.
104475: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - SOUVEREIN,JOHANNES. Ex Libris.
104469: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris.
104463: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - VERDUIN,G.A. Ex Libris.
104458: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - DIJKHUIZEN,B.J.H. Ex Libris.
104457: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - GERRITSEN,A.H. Ex Libris.
104453: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - PERRENET,A. Ex Libris.
104452: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - BROEKSTRA,TH. Ex Libris.
104446: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - TIMMER,HENNIE. Ex Libris.
104441: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - BEUKEMA,Dr.T.R.
104436: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - LUIPERN Jr.JAN VAN. Ex Libris.
104433: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - DIJKMAN,J.M. Ex Libris.
104542: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - 1936: Geen jaargetijde kan méér geven dan wat gij wint door zelf te streven Januari 1936. 4 afbeeldingen, waarvan 1 afbeelding van een schaatser.
104426: BULDER,NICO [NICOLAAS JOHANNES BERNARDUS]. [1898-1964]. - BOON,RENS. Ex Libris.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

10/27