Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
92805: VANMACKELNERG,M. - Les orgues de la cathédrale d'Arras au XIXe siècle.
25428: VANREUSEL,JEF. - Antwerpen ontwerpen.
141280: VANRIE,ANDRÉ. - Bruxelles en gravures.
64986: VANSALEN,VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven. Ideaal vleugelpatroon, ventilatie en profiel. Conditie, biologische voeding, medische verzorging e.d.
127492: VANWALLEGHEM,RIK. - België absurdistan. Op zoek naar de bizarre kant van België.
69568: VARENDE,JEAN DE LA. - Die romantische Seefahrt. Schiffahrtsgeschichte eines Enthusiasten.
63552: VARESCHI,VOLKMAR & E.KRAUSE. - Der Berg blüht. Erleben und Deutung Alpiner Pflanzen in Wort und Bild. 7.Aufl.
3317: VARNEDOE,K. - Wien 1900. Kunst - Architektur & Design.
99608: VARNEWYCK,DANIS VAN. - Vaernewyck (Exlibris). [Heraldic].
99606: VARNEWYCK,DANIS VAN. - Vaernewyck (Exlibris). [Heraldic].
101419: VARTA. - Varta accumulator. Prijslijst Juni 1934. Auto- en motorrijwiel-accu's onderdeelen.
138745: VASALIS,M. & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
115441: VASALIS,M. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooftprijs 1982 uitgeproken in het Muiderslot op 14 december 1983.
137368: VASARELY,VICTOR. - Tíz kompozíviója. Csoori Sandor - Fodro Andras - Illyes Gyula - Jekely Zoltan - Jihasz Ferenc - Kepes Geza - Keresztury Dezso - Somlyo György - Vas Istvan - Weöres Sandor - Verseivel.
152348: VASLENTYN,FRANCOIS. - Oud en Nieuw Oost Indië. Beschryving van Oost-Indié.
135827: VASOLD,MANFRED. - Koch. Grondlegger van de bacteriologie.
65369: VASS,GOSTA & W.AALDERS. - Handboek houtbewerking.
58478: VASSANJI,M.G. - De tussenwereld van Vikram Lall. Vertaling Rob Kuitenbrouwer.
69004: VAUGHN,WILLIAM, H.BÖRSCH-SUPAN & H.J.NEODHARDT. - Caspar David Friedrich 1774-1840. Romantic landscape painting in Dresden.
86082: VAUK,GOTTFRIED. - Geschichte der Vogelwarte und der Vogelforschung auf der Insel Helgoland,
98002: VAZIRI,MOSTAFA. - The emergence of Islam: Phophecy, imamate, and Messianism in perspective.
26469: VÁZQUEZ DE PRADA,V. - Filips II heerser van een wereldrijk.
16825: VÉBER,GYULA. - Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk in de tweede helft van de 17e eeuw.
125339: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - BLAAUW,A.J. Ex-Libris. Leeuw, voet, wapenschild..
55434: VECHT,N.J.VAN DE. - De grondslag voor het ontwerken van vlakke versiering. Een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belangstellen in de ontwiekkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die pratisch daarin werkzaam zijn ten dienste van het onderwijs.
47503: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der grootepyramide. Bewerkt naar The great pyramid its divine message by D.Davidson & H.Aldersmith. 3e druk.
125343: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - DRONKERS,J.E.C. [Exlibris]. Bergbeklimmer.
125346: VECHT,NICOLAAS VAN DE [NICOLAAS JACOBUS 1886-1941]. - Monogram[=N.J.v.d.Vecht]. Exibris. Gezicht.
14859: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - Het teeken in Egypteland. Een verkorte uitgave van De Steenen Spreken. 3e druk.
3979: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - Het teeken in Egypteland. Een verkorte uitgave van De Steenen Spreken. 4e druk.
86763: VECHT,C.F.PH.D.VAN DER. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der grootepyramide. Bewerkt naaer The great pyramid its divine message by D.Davidson & H.Aldersmith. 2e herz.druk.
148816: VEEN,RUDOLPH VAN. - Rudolph's Christmas. Kerstrecepten van Rudolph van Veen.
16919: VEEN,HENK VAN DER. - Watertorens in Nederland.
142233: VEEN,BERT VAN DER. - Bentveugels van Enkhuizen. Schets van het kunstzinnig bestel in Enkhuizen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
7277: VEEN,ROMKE VAN DER. - Vuurtorens. Over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken.
150148: VEEN,ANNEKE VAN. - Bernard F.Eilers 1878-1951.
93519: VEEN,ALICE VAN. - J.B.Kamp 1884-1953.
95573: VEEN,FREEK VAN DER. - Kerken in Noord-Holland.
87257: VEEN,C.F.VAN. - Centsprenten / Catchpennyprent. Nederlandse volks- en kinderprenten. Dutch popular-and childrenprints.
83071: VEEN,P.A.F.VAN. - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
7956: VEEN,J. - Functional and causal aspects of nest distribution in colonies of the Sandwich Tern (Sterna S. Sandvicensis Lath.). These.
151272: VEEN-VIËTOR,MARY VAN. - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom.
41882: VEEN,KLAAS W.V.D. - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuteit in de Indiase kastensamenleving. These.
22621: VEEN,ROBERT VAN DER. - Een kunstenaar zag Noordwest-Overijssel.
149735: VEEN,MARK VAN. - De blaaskopvliegen en roofvliegen van Nederland en Belgie. 5e gew.druk.
113805: VEEN,JACOB H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
22666: VEEN,JAN & J.VAN DE KAM. - Griend vogeleiland in de Waddenzee.
30475: VEEN,T.VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archief Chr.Stapekamp.
77549: VEEN,HERMAN VAN & H.SIEPERMAN. - Colombine en de stemmendief.
125916: VEEN,B.VAN DER. - De koninklijke vlo. Lekenspel naar een oud verhaaltje.
150153: VEEN,ANNEKE VAN. - Peter Oosterhuis [1816-1885].
143300: VEENEMA,HANS. - Social influences on ageing in group-living long-railed macaques (Macaca fascicularis). Sociale invloeden op het verouderingsproces van groepsgehuisveste Java-apen (Macaca fascicularis) (met een samenvastting in het Nederlands).
151110: VEENENDAAL,A.J. - Matthijs Sloot een zwwman uit de achttiende eeuw (c.1719-1779).
137901: VEENENDAAL,JAN. - Furniture from Indonesia, Sri Lanka and India during the Dutch period.
111866: VEENENDAAL,LIESBETH MAAIKE. - Colorectal liver metastases: local therapy and molecular aspect. Colorectale levermetastasen: lokale therapie en moliculaire aspecten (met een samenvatting in het Nederlands). These.
71213: VEENHOVEN,WILLEM A. - Case studies on human rights and fundamental freedroms. A world survey. Vols 1 -5.
73218: VEENSTRA,J.H.W. E.A. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Florus. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945.
136273: VEENSTRA,HENK & WIM WESTER. - Bakkerspad.
136270: VEENSTRA,HENK & WIM WESTER. - Hollandsepad Ossepad.
85143: VEER,PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
53177: VEER,PETER VAN DER. - Gods on earth. The management of religous meaning and identity in a North Indian pilgrimage centre / Goden op aarde. Het beheersen van religieuze zingeving en indentiteit in een Noord-Indiaas bedevaaersoor (met een samenvatting in het Nederland). These.
110843: VEER,P.H.VAN DER. - De Islam. Een hulp bij het begrijpen van de islam en de moslims.
149708: VEER,RON VAN 'T. - Wielwebspinnentabel.
106307: VEER,JEROEN VAN DER. - Omstreden stadsgrenzen. Een eeuw besluitvorming over annexaties en regionale besturen rond Amsterdam en Eindhoven. These.
105673: VEER,ARIE VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
23893: VEER,G.W.A.DE. - De poststukken van Nederland.
85019: VEERMAN,W. - Gouda in oude ansichtel. Deel 1. 4e druk.
95217: VEGA,L.ALVARES. - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats / The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel. Images of a Portugese Jewish cemetery in Holland. 3e druk / 3rd expanded edition.
141248: VEGLA. - 2 folders Vegla inmaakglazen.
141827: VEGT,JAN VAN DER. - De man met de drietand. Leven en werken van Jan G.Elburg 1919-1992.
137839: VEGT,ANNELIES VAN DER. - Dear friends. The Grand Tour on tour for the hundreth time with the Orchestra of the Eighteenth Century.
97166: VEGT,JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
87789: VEGT,JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
75158: VEGT,JAN VAN DER. - Hans Andreus. Biografie. 2e herz.druk.
42033: VEGT,JAN VAN DER. - Hans Andreus. Biografie.
102549: VEGTE,J.O.V.D. - Apeldoorn in oude ansichten. Deel 2.
146788: VEGTE,S.L.VAN DER. - Het Bolsjewisme. These.
73016: VEIGEL,RENATE. - Wen Dich des Glückes Wonne Trifft. Glückwunschkarten des 18. und 19.Jahrhunderst.
77625: VEKEMAN,HERMAN & J.MÜLLER HOFSTEDE. - Wort und Bild in der Niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17.Jahrhunderts.
14418: VELAT,JAROMIR. - Von Athen bis Rom. Die Neuzeitliche olympischen Spiele.
123108: VELD,BERTUS VAN 'T. - De klacht over de vergankelijkheid van het menselijk leven in het Oude Testament tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspreken inzake de vergankelijkheid. These.
125075: VELD,ALBERT IN 'T. - Vrienden van Diana Vandenberg.
151831: VELD,LUKA. - Het éénpersoonstuintje.
150217: VELDE,C.W.M.VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.
88649: VELDE,PAUL VAN DER. - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlandsch-Indië.
75559: VELDE,HALBE VAN DER. - Astrologische wegwijzer voor Nederland en België.
72641: VELDE,HENK DE. - Het antwoord van de albatros. 2e druk.
40478: VELDE,WYBRAND OP DEN. - Posttraumatic stress disorder in life span perspective: The Dutch resistance veterans adjustment study.
26620: VELDE,FRANS VAN DE. - Eskimo's mensen zonder tijd.
72640: VELDE,HENK DE. - Zwaaien naar bluff.
75112: VELDE,JAN VAN DE (1593-1641). - Falconry near a river.
75116: VELDE,JAN VAN DE (1593-1641). - The pancake woman.
75802: VELDE,JAN VAN DE. - Groentenmarkt / Greengrocer's market.
135772: VELDEN,JAAP VAN DER. - Jaap van der Velden.
138852: VELDEN,DORA VAN. - Journaal van W.H.J.Baron van Westreenen van zijn reizen naar London, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
136291: VELDEN,FONS VAN DER & MARIANNE WIJERMARS. - Wereldburgerschap. Handreikingen voor vergroting van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken.
30670: VELDEN,D.VAN. - De Japanse inteneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. 2e uitgebr.druk.
136099: VELDEN,M.VAN DER, B.VAN 'T GRUNEWOLD & M.TJEBBES. - De Nederlandse spoorwegen in kleur - Die Niederländische Staatsbahnen in Farb 1978-1985.
135227: VELDEN,D.VAN. - De Japanse inteneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. 4e druk.
125347: VELDHEER,J.G. [JACOBUS GERARDUS 1866-1954]. - ENSCHEDE,J.W. Haarlem. Eigendom van. Open boek, de zon.
148909: VELDHEER,PETER A. - Daar komen de Canadezen..! De zegevierende opmars van het Eerste Canadese Legerkorps over de Veluwe naar West-Nederland in 1945.
125351: VELDHEER,J.G. [JACOBUS GERARDUS 1866-1954]. - MEES,RUDOLF. Dit was zijn boek. Portret.
63837: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA,ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
67508: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA,ALIT. - Batik op Java.
146673: VELDHUIZEN,WILLEM VAN. - Willem van Veldhuizen. Tekeningen & schilderijen.
28978: VELDKAMP,JAN. - Samuel Butler the author of Hubidras. These.
57828: VELDKAMP,K. - Nieuwe versjes en wijsjes voor kleine jongens en meisje.
107016: VELDMAN,DAVID. - Gelukkig nieuwjaar.
148581: VELEMA,W.H. - De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper.
130582: VELS HEIJN,ANNEMARIE. - De Hofjes van Amsterdam. Door menschlievendheid gedreeven.
142733: VELTHORST,RINUS & BOUDEWIJNJ WARBROEK. - Monnikenhuize. Afscheid van een voetbalstadion.
33976: VELTHUIS,MAX. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten. [Deel I].
14628: VELTHUIS,CHRIST & G.WORTELBOER. - Ootmarsum in prenten en verhalen. Deel 3.
66743: VELTHUIS,MAX. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten - 2.
95912: VELTMAN,MARIA. - Soren Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit dagboekteksten, brieven en werken.
36451: VELZEN,A.A.N.M.VAN. - Het kogellager als machine-element. Handboek ten dienste van h.h. ingenieurs, technici, machinefabrikenten, constructeurs en studeerenden.
105895: VEN,G.P.VAN DE. - Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands. 3rd rev.edition.
7910: VEN,D.J.VAN DER. - De heemliefde van het Nederlandsche volk.
35528: VEN,D.J.VAN DER. - De torens zingen! Nederlandsche toren en hunne klokkenspellen.
13957: VEN,D.J.VAN DER. - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
136159: VEN,G.P.VAN DE & A.M.A.J.DRIESSEN. - Niets is bestendig. De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland.
23128: VEN,D.J.VAN DER. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
6817: VEN,D.J.VAN DER. - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
78602: VEN,G.P.VAN DE. - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
90796: VENDÔME,PHILIPPE DE. - Portrait of Philippe de Vendôme grand Prieur de France. 18th century engraving.
28809: VENEMA,ADRIAAN. - De Bergense school.
66188: VENEMA,ADRIAAN. - De Amsterdamse Joffers.
22480: VENEMA,G.A. - De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
71024: VENEMA,ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
15463: VENEMA,ADRIAAN. - G.H.Breitner, 1857-1923.
105253: VENEMA,ADRIAAN. - Painter Piet Steenberg / Schilder Piet Steenberg.
15521: VENEMA,H.J. - Bijdragen over veldbiologie, natuurbeheer en landschap in het Drentse district.
146299: VENEMA,ADRIAAN. - De Bergense School.
138198: VENEMAN,PEER. - Peer Venema. Zeven deugden en enkele heiligen - Seven virtues and some saints.
99701: VENERIUS,WILLEM. - Lijn in de I Tjing. Omgaan met het klassieke orakelboek.
47921: VENETIEN,J.VAN. - Hart van kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
140855: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 8 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140856: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 27 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140845: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 6 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140849: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 7 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140854: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 6 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140851: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 4 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140852: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 4 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140853: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 5 Febbeajo 1965. Classe Turistico
140850: MENU ADRIATICA VENEZIA. - 8 Febbeajo 1965. Classe Turistico
91521: VENHUIS,H.GZN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge dame.
90112: VENIARD,JOHN. - Fly dressers guide. 4th edition. Reprinted 1981.
90110: VENIARD,JOHN. - Fly-dressing materials.
90113: VENIARD,JOHN. - A further guide to fly dressing. 2nd edition, Reprinted 1980.
76857: VENKER,JAAP & D.BROUWER. - Astrologie anders. Legkaarten als levenspatroon.
3289: VENNE,J.M.VAN DE. - Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg zijn heren en hun drossaarden.
142265: VENNE,HANS VAN DE. - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Deel 1* & 1**: Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem.
147893: VENNE,J.M.VAN DE. - Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465.
127020: VENNEBUSCH,JOACHIM. - Gottfried Wilhelm Leibnitz. Philosoph und Politiker im Dienste einer universalen Kultur.
31827: VENTE,MAARTEN A. - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 15e eeuw tot heden.
29132: VENTE,ROB. - Topclub Feijenoord. Jaarboek Nr.3.
30159: VENTE,ROB. - Jan Klijnjan.
100060: VENTURI,LIONELLO. - Chagall. Niographisch-Kritische Studie.
138756: VENZMER,GERHARD. - Spaziergang in Frankreich. Beim westlichen Nachbarn Erlebtes und Erschautes.
90304: VERANNEMAN,EMIEL. - Veranneman. Visie & passie.
101338: VERBAAN,A.H. - 3 verschillende exlibris.
136481: VERBEEK,K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de Broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt.
21527: VERBEEK,P. & W.VERGOOSSEN. - Vogels in een ontgrindingsgebied.
130437: VERBEEK,J. - Nederlands zilver 1780-1830.
108390: VERBOOM,BEN. - The use of edge habitats by commuting and foragings bats.
147602: VERBUNT,A. WIJN- EN LIKEURHANDEL. - 100 jaar wijn- en likeurhandel A.Verbunt Tilburg 1844 - september 1944.
41784: VERBURG,G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
145363: VERBURG,W.H. - Over spannend staal. Basisboek. 2e druk.
145354: VERBURG,W.H. - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten.
138077: VERBURGT,LUCAS & MANUEL KLAPPEN. - Present forever. 55 contemporary Dutch artist.
100367: VERCAUTEREN,J.B.M. - Céramique Maastricht.
137873: VERCAUTEREN,RICK & FRANS BUDÉ. - Bep Scheeren. Van de haat en de liefde 2000/2010 / Vom Hass und von der Liebe 2000/2010.
41428: VERDOORN,INEZ C. - 'n Inleiding tot plantkunde en tot enige Transvaalse veldblomme.
138168: VERDOUW,N. - Graaf Jan van Nassau een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen.
138301: VERDURMEN,OTHILIA. - De vuurvogels.
99458: VERDUSSEN,JEAN-BAPTISTE [1698-1773]. - Exlibris. [Oval].
4140: VERE BENSON,S. - Birds of Lebanon and the Jordan area.
104353: EXLIBRISKRING DER W.B.VEREENIGING. - Aux partitipant du XVe congrès International de l'exlibris à Bled avec ls compliments de exlibriskring der W.B.-V., Pays-Bas 1974. Map met 14 exlibris (6 opgeplakt).
121557: EXLIBRISKRING VAN DE W.B.-VERENIGING. - Ter gelegenheid van het XVIII internationale Exlibris-congres te Linz in 1980.
140235: VERGA,GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
140530: VERGA,GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke & Patty Krone.
150432: VERGEER,CHARLES. - Eerste vragen. Over de Griekse filosofie.
21496: VERGEER,JAN-W. & G.V.ZUYLEN. - Broedvogels van Zeeland.
76026: VERGEER,KOEN. - Op de rand van de taal. Een keuze uit 10 jaar poëzie bij uitgeverij Atlas. Samengesteld door Koen Vergeer.
6433: VERGER,JACQUES. - Universiteiten in de middeleeuwen.
142715: VERGILI MARONIS,P. - Opera. Recognovit F.A.Hirtzel.
18631: VERGILI MARONIS,P. - Opera. Bucolica, Georgica, Aeneis. Vertaald door G.J.D.Aalders.
151543: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema. 2e druk.
956: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz.
103363: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M.d'Hane-Scheltema.
151932: VERGILIUS. - Het boerenbedrijf. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Ida Gerhardt.
115499: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz. 3e druk.
151551: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door M.A.Schwartz. 6e druk.
117518: VERHAEGEN,G.H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland.
25288: VERHAGE,C. - Stijlleer voor de horlogemakers-examens. 5e druk.
56067: VERHAGEN,WIM. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
76948: VERHAGEN,P. - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 2e druk.
91119: VERHAGEN,REIN. - Sybrandus van Noordt organist van Amsterdam en Haarlem 1659-1705.
123471: VERHAGEN,FRANK & YOSHINA DAVELAAR. - Bevrijdingspop 1980-2005.
149222: VERHAGEN,J.G.M. E.A. - Opgegraven verleden van Gelderland.
75001: VERHART,LEO. - De reconstructie van Trijntje. Oog in oog met de oudtse vrouw van Nederland.
85477: VERHAVERT,CYPR. - Brusselsche typen.
96149: VERHEES,A.C. - Carte de visite. Originele portret foto van Thys Pesas, katholiek geestelijke.
138203: VERHELST,ÉDS.D., H.DANIËLS & N.PYCKE. - La Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut). Édition critique des Sources. Tome II B: La corresponcance de Théophile Verbist et de ses Compagnons 1866-1869.
120575: VERHEUL,J.DZN. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J.Verheul dzn.
126104: VERHEUL DZN,J. - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. Deel 2.
22103: VERHEUL,GÉ. - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad. 2e druk.
28121: VERHEUL,GÉ. - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad. [1e druk].
143508: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1984.
143515: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1991.
143514: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1990.
143516: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1993.
143510: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1985.
7333: VERHEY,C.J. - De Biesbosch land van het levende water.
143512: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1987.
143513: VERHEY,ANJÈS. - Formule 1 1989.
71774: VERHEYEN,JAN & ANTON PIECK. - Geertgen van Leyden, gezegd tot Sint Jans.
89111: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER. - (Parson) Jack Russel Terrier.
138141: VERHOEF-VERHALLEN,ESTHER J.J. - De wereld van het Konijn.
25230: VERHOEVE BRUINVIS,PIETER. - De koninklijke vraag: Is er soms een ras van vee, dat minder of niet vatbaar is voor besmettelijke ziekten? Bevestigend beantwoord door Pieter Verhoeve Bruinsvis van Winkel (N.-Holland).
139941: VERHOEVEN,H.A.J. - De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidingsbedrijf.
137747: VERHOEVEN,JULIE. - A bit of rough.
133723: VERHOEVEN,W.M.A. - Chroniciteit, genen en gedrag. Rede.
84106: VERHOEVEN,BERNARD. - Karel Van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
100846: VERHOOG,JEROEN. - Geboren tussen de wielen. Beuk 100 jaar 1906-2006.
125360: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
125362: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - SCHELLENS,ANTON. Exlibris. Interieur.
125363: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - VERHORST,KOOS. Ex Libris. man zwemt tegen golven,
125358: VERHORST,ANDRÉ [ANDREAS JACOBUS 1889-1977]. - BEVER,CH.DE. Ex Libris. Bever.
147932: VERHULST,DIMITRI. - Spoo Pee Doo. [1e druk].
122907: VERHULST,A. & G.BUBLOT. - De belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden.
141885: VERKADE,W. - Overzicht der Staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).
141883: VERKADE,W. - Overzicht der Staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).
139880: VERKADE. - Verkade beschuit nieuw recepten-boekje met 25 heerlijke beschuit-gerechten samengesteld door Nederlandse huisvrouwen.
149242: VERKAMMEN,MATTY & FRANS VAN DEN NIEUWENHOF. - 50 jaar betaald voetbal. De complete geschiedenis.
29100: VERKAMMEN,MATTY & E.VERMEER. - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland.
101358: VERKROOST,A.H. - VERKROOST,A.H. Ex Libris. Molen.
52479: VERKUYL,J. - Gedenken en verwachten. Memoires.
143656: VERKUYLEN,C.M.F. - Schilderachtige Ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
100186: VERLAAN,A. & P.VAN VLIET. - Van eenvoudige doch harmonische architectuur. Vijftien jaar woonhuisrestauraties in Utrecht.
86370: VERLEISDONK,EGBERTUS J.M.M. - Het inspanningsgebonden compartiment syndroom. The exertional compartment syndrome (with a summary in English). These.
145441: VERLINDEN,JOZEF. - Poolnacht. Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie.
25032: VERLINDEN,WILLEM-JAN. - De zustten Van Gogh.
128048: VERLOREN VAN THEMAAR,L.M. E.A. - Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
151066: VERMEER,J. - Thotters en boastsjes.
128721: VERMEER,J. - Het Friese jacht.
69722: VERMEER,KOOS, J.V.D.HAM & F.DIJCKS. - Commentaar 'voor generlei uitleg vatbaar' schilderijen.
26366: VERMEERSCH,VALENRIN. - Brugge en de zee van Bryggia tot Zeebrugge.
850: VERMEERSCH,A.J. - Vereniging en revolutie. De Nederlanden 1814-1830.
14433: VERMEERSCH,VALENTIN. - Brugge duizend jaar kunst. Van Karolingisch tot Neogotisch 875-1875. 2e druk.
24606: VERMEERSCH,V. - Zilver & wandtapijten. Catalogus Gruuthusemuseum Brugge. Inventaristentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum.
146373: VERMEERSCH,A. - De Religiosis Institutis & Personis. Tractatus Canonico-Moralis as Recentissimas Leges Exactus. Tomus Prior Ad Usum Scholarum.
128680: VERMEIREN,RENÉ & HUGO DE MEYER. - Rik van Steenbergen.
95588: VERMEULEN,MATTHIJS. - De stem van levenden. Een verzameling artikelen.
137162: VERMEULEN,C.J.L. - Portretfoto van een vrouw.
91582: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
91579: VERMEULEN,C.J.L. - 6 Carte de visite. Originele portretfoto's van een jonge vrouwen.
91577: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
91576: VERMEULEN,C.J.L. - 4 Carte de visite. Originele portretfoto's.
91573: VERMEULEN,C.J.L. - 2 carte ve visite. Originele portretfoto's van kinderen.
30523: VERMEULEN,FRANS. - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden.
140325: VERMEULEN,F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Deel 1,2 & III.
149803: VERMEULEN,TON. - Oost West, Hollands Best. Jeneverexport wereldwijd.
22463: VERMEULEN,D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
91569: VERMEULEN,C.J.L. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's van dames.
91667: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van jongen (zittend) en kind met hoepel.
91672: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van een jonge vrouw zittend op een bank.
91675: VERMEULEN,C.J.L. - 2 Carte de visite. Originele portretfoto's.
91676: VERMEULEN,C.J.L. - Originele portretfoto van moeder met 2 kinderen.
137161: VERMEULEN,C.J.L. - Portretfoto van een man met snor.
1866: VERMEULEN,H.J. - Medische beschouwingen over wijn.
135231: VERMIJ,RIENK. - David de Wied. Toponderzoeker in polderland.
135781: VERMIJ,RIENK. - Huygens. De mathematisiering van de werkelijkheid.
138045: VERMOOTEN,MARINUS & TEUN SMIT. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.
1793: VERMOREL,V. & E.DANTONY. - Utilisation des sous-produits de la vigne et du vin.
8650: VERNE,JULES. - Michael Strogoff. De koerier van den Czaar.
6043: VERNE,JULES. - Reizen en lotgevallen van Kapitein Hatteras: De ijswoestijn.
45111: VERNE,JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen. 16e druk.
36026: VERNE,JULES. - Michael Strogoff. De koerier van de tsaaar. 21e druk.
30282: VERNE,JULES. - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du monde. 1re partie: Amérique du Sud.
224: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Zuid-Amerika.
16849: VERNE,JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen. 9e druk.
36017: VERNE,JULES. - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen. 18e druk.
36019: VERNE,JULES. - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. 18e druk.
774: VERNE,JULES. - De kinderen van Kapitein Grant: Australië.
8053: VERNE,JULES. - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. Devulkaan-bewoners..
89513: VERNE,JULES. - Le maitre du monde / De meester der wereld. Avec Vincent Price, Charles Bronson, Henry Hull, Mary Webster, David Frankham. Producytion: James H.Nicholson. Réalisation: William Witney.
50541: VERNIERS,LOUIS. - Bruxelles esquisse historique.
49652: VERNIERS,LOUIS. - Initiation civique ou le livre des droits et devoirs des citoyens Belges.
141204: VERNOUT,A. - De voormalige stadspoorten te Haarlem. 20 photografiën naar teekeningen uit de stedelijke verzameling.
85671: VERNOUX,JEAN-PAUL. - Poissons coralliens des Antilles / Coral fishes of the West Indies.
121551: VERONELLI,LUIGI. - The wines of Italy. Wines, vermouths, brandies, and liquers.
148842: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Tweede aflevering. 1988-1989.
148841: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Vierde Reeks - Eerste aflevering. 1987.
148840: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Zesde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1985-1986.
148839: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Familiekroniek van de Familie Verpaalen Verpalen Verpaelen Ver Paelen. Derde Reeks - Vijfde aflevering, Twee jaar familiegeschiedenis 1983-1984.
148838: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Derde aflevering, Drie jaar familiegeschiedenis 1977-1979.
148836: VERPAALEN,O.A.C. - De vijf Palen. Kroniek van de Familie Verpa(a)len. Derde Reeks - Eerste aflevering, Vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972.
58789: VERRIJN STUART,XANDER. - Annapurna, 8091 meter. Nederlandse klimmers in de Himalaya.
124938: VERSCHUEREN,J.M.TH. - Helmond in oude ansichten. Deel 1. 6e druk.
89829: VERSCHURE,YASMIN. - Weg naar het licht. Pelgrimstocht van een Reiki-meester. Een integer verslag ter verduidelijking van de universele levenskracht.
136302: VERSFELT,H.J. & M.SCHROOR. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813.
64288: VERSPAANDONK,J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
107805: VERSTEEGH,JAAP. - De edelsmid Ad van Roosmalen 1908-1983.
144530: VERSTEGEN,LIVIA & JAN VERSTEGEN. - Jan Hendrik Verstegen (1922-1993).
125367: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - KAATHOVEN,ANNA SOPHIA ADRIANA VAN. [Exlibris]. Heilige.
40315: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen. 2e druk.
125366: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - SAUVAGE NOLTING,[W.J.J.] De. Exlibris.
125368: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - VERSTER BOSCH REITZ. Exlibris. Heraldisch.
125364: VERSTER VAN WULVERHORST,CORNELIS WILLEM HENDRIK [1862-1920]. - BRAUW,Jhr.HENRI DE. [Exlibris]. Heraldisch.
93823: VERSTRAATEN,WILLEM. - Atlas van het Nederlands gedistilleerd. Actualiteit en historie van een nationaal cultuurprodukt. 2e druk.
107547: VERSTRAETEN,JOS. - Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724 politiek gevangene in de Polizeigefängnis te Scheveningen.
132717: VERVAECKE,RONNY & JAN PRIEM. - Uytkerke toen....
133255: VERVELDE,K.K. - De Rotterdamse graanhandel bemonsterd en gewogen. 125 jaar Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren 1872-1997.
149860: VERVLOET,J.J. - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811).
100768: VERVOORN,A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940.
151720: VERVUURT,AD. - 130 jaar Schinderhannes in Roermond 1865-1995.
142368: VERWEIJ,PIUTA A. - Spatial and temporal modelling of vegetation pattersn. Burning and grazing in the paramo of Los Nevados National ark, Colombia. These.
57651: VERWEIJ,M.A., M.J.DOLFIN & N.VROMAN. - Het kasteel te Woerden. het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
27944: VERWER,M.A.J. - Wat bezielt die hond.
13146: VERWER,M.A.J. - De hond. 2e druk.
43205: VERWEY,GERLOF. - De kunstenaar stille drijfkracht in de samenleving.
36141: VERWEY,GERLOF. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking I, II & III.
96842: VERWEY,ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H.Schenkeveld & Rein van der Wiel.
86261: VERZÁR,CHRISTINE. - Die romanischen Skulpturen der Abtei Sagra di San Michele. Studien zu Meister Nicolaus und zur scuola di Piacenza. These.
107526: VERZIJL,J.H.W. - Na de storm. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam op 17 October 1938.
150056: VESSEM,H.A.VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen. These.
40309: VESSEM,HANK VAN. - Basisboek darts. Intructie training wedstrijd. 3e druk.
3742: VESSEUR,WIM. - Decorboek voorstellingen Ned. Comedie van 9 oct. 1954 tot December 1958 (o.a. Gijsbrecht van Amstel, Home sweet home, Macbeth, Onder het melkwoud, Richard II, Danton's dood e.a.).
113192: VESTDIJK,S. - Kind tusschen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. Oerboek.
151691: VESTDIJK,S. - De koperen tuin. Met een nawoord van Joen Vullings. 23e druk.
128836: VESTDIJK,S. - Het dorp van de donder.
86970: VESTDIJK,S. & THEUN DE VRIES. - Briefwisseling. Bezorg door S.A.J.van Faassen.
86717: VESTDIJK,S. - De toekomst der religie. 2e druk.
85078: VESTDIJK,S. - Wij blaad'ren in de grachten als in boeken. Amsterdamse gedichten.
76035: VESTDIJK,S. - Essays in duodecumo. [1e druk].
49290: VESTDIJK,S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie. 1e druk.
16028: VESTDIJK,S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738. 1e druk.
18658: VESTDIJK,S. - Gestalten tegenover mij. Perssonlijke herinneringen. 1e druk.
27387: VESTDIJK,S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. 2e druk.
75920: VESTDIJK,S. - Juffrouw Lot. 5e druk.
142152: VESTDIJK,S. - Verpreide muziekessays.
144271: VESTDIJK,S. - Een Strenge winter.
99335: VESTDIJK,S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen. 1e druk.
117483: VESTERS,PAUL. - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad. [1e druk].
131727: VET,MARJA DE. - Jaarboek binnenvaart 2011.
145412: VETH,CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
68741: VETH,JOHANNA. - Sint Niklaas is jarig! Vijftien Sint Nikolaasliedjes met piano-begeleiding. 2e druk.
139067: VETH,P.J. - Java. Geographisch, Ethnologisch, Historisch. 2e druk, bewerkt door Joh.F.Snelleman & J.F.Niermeyer. Deel 1,2,3 & 4.
91312: VETH,CORNELIS. - Muziek en musici in de caricatuur. Met een inleiding van Dr.Johan Wagenaar.
102539: VETTE,H.M.DE, A.SCHRIEL & C.A.TETTELAAR. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de H.V.V. "De Hollandiaan" 1920-1970.
24178: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
138031: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
75010: VETVICKA,VACLAV. - Bos- en veldplanten.
21688: VETVICKA,VACLAV. - Bomen en struiken.
29036: VETVICKA,VACLAV. - Water- en weideplanten.
130606: VEURMAN,B.W.E. - Volendam, leven en lied.
15917: VEURMAN,B.W.E. - Volendammer schilderboek. 2e herz.druk.
1773: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Black rot. 1 - Sur la culture du black rot. Influence des acides et du sucre.
1777: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Les verrues de la vigne.
1782: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Anthracnose I - Sur la culture et le développement de l'anthracnose.
1784: VIALA,P. & G.RABAULT. - Recherches sur l'écimage de la vigne.
86263: VIALE,VITTORIO & M.VIALE FERRERO. - Aosta romana e medievale.
144768: VIART,DOMINIQUE & BRUNO VERCIER. - La Littérature Francaise au présent. Hérritage, modernité, mutations.
22741: VIAU,THÉOPHILE DE. - Pyrame et thisbé. Publié par J.Hankiss.
141003: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 3: De bastaard. 2e druk.
141018: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 2: Het grote gewest.
141023: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 1: De gevangene van het moers.
127278: VIDALK,GORE. - Vidal in Venice. Edited by George Armstrong.
24693: VIDELER,JOHN J. - Bidden voor de kost.
46464: VIEILLEVIGNE,SYLVIE. - Parijs. Mensen en bouwkunst in de Franse hoofdstad.
97151: VIEL, BREDT & RENARD. - Die Bewertung von Unternemungen und Unternehmungsanteilen. Ein Leitfaden mit Bewertungsbeispielen. 4.Auflage.
148628: VIÉNOT,JOHN. - Histoire de la Réforme Francaise des Origines à l'Édit de Nantes & à sa Révocation. Tome I & II.
148585: VIEULLIARD,JEANNE. - Le guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Text Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Francais d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. 4me édition.
100959: VIGANO,F. - CHIESA,DIRCE ex libris. [Rose].
100961: VIGANO,F. - CHIESA-STÄHLI,LUISITA Ex Libris. (Mutter mit Kind].
143543: VIGNE,ÉRIC. - Le Livre et l'éditeur.
140178: VIGNE,JEAN-DENIS. - Îles vivre entre ciel et mer.
152476: VIJFVINKEL,R. E.A. - ''s Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
121367: VIJN,J.P. - Carlyle and Jean Paul. Their Spiritual Optics. These.
37164: VIJVER,L.D.VAN DER. - Leerboek van het biljartspel. Geheel opnieuw bewerk, aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J.v.d.Pol.
146445: VIJVER,H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G.Gutiérrez, J.C.Scannone en R.Alves. These.
93444: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Mastroianni-sur-Mer. Traduit de l'espagnol.
129226: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Dublinesca. Traduit de l'espagnol par André Gabastou.
130198: VILLACORTA,JORGE & LUIS EDUARDO WUFFARDEN. - Tilda.
88033: VILLARET,BERNARD. - Piti-ù-taï. Mon ile déserte du Pacifique. Six mois de chasses sous-marines parmi les poissons de coraux.
93233: VILLE,JEAN-LUC & ABAJILA GURO. - Le dernier éléphant. Histoire d'un chasseur Kenyan.
91296: VILLEROY,MARÊCHAL DE. - Portait of Monsieur le Marêchal de Villeroy, Commandant les armées du Roy en Flandre by Antoine Trouvain.
7396: VILLIERS,ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Glorie en ondergang van de Kaap Hoorn schip.
4728: VILLON,FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
33827: VILOTEAU,NICOLE. - La femme aux serpents.
94022: VILS-PEDERSEN,JORGEN. - List of exchange No. 10 Jorgen Vils-Pedersen Copenhagen Denmark.
130825: VILSTEREN,V.T.VAN. - Het benen tijdperk. Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10,000 jaar geleden tot heden.
147380: VIN,A.DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. These.
83140: VINCE,VERNOR. - Gestrand in de realiteit. [1e druk].
101386: VINCENZO,FRATER - BAAS,DIRK PIETER. Exlibris. Hek & bomen.
1979: VINCEY,PAUL. - Précis de sulfuration et de greffage de la vigne.
99868: VINDEL,FRANCISCO. - Catálogo descriptivo de ex libris Hispano - Americanos (1588-1900). In prólogo del Excmo.Sr.D.Félix Boix y Merino.
94236: VINDEL,FRANCISCO. - Ensayo de un castalogo de ex-libris Ibero-Americanos (siglos XVI-XIX). Tomo I & II.
144858: VINET,A. - Homiletiek of theorie der prediking. Uiy het Fransch vertaald en met aantekeningen voorzien door E.Moll. Deel 1 & 2.
152604: VINGERHOED,W. - Hollandia Honderd Jaar volhardend 1898-1998.
141897: VINK,T. - De rivierstreek.
91678: VINK,JAFFE. - Hollandse stellingen.
127097: VINK,T. - De rivierstreek.
4862: VINK,A.K. - Rupsen.
112278: VINK,NICO. - Verbannen uit Indië (1936-1945).
147278: VINK,STEVEN. - Suriname door het oog van Julius Muller. Fotografie 1882-1902.
112364: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Charles Gravieu, Graaf de Verfennes.
112366: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Mr. F.A.Van der Marck, Hoogleeraar in de Rechten.
133117: VINKENOOG,SIMON. - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van hans andreus - remco campert - hugo claus - jan g.elburg - jan hanlo - gerrit kouwenaar - hans lodeizen - lucebert - paul rodenko - koos schuur - simon vinkenoog. [1e druk].
130476: VINKENOOG,SIMON. - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft vroeger of later.
85376: VIOLA,HERMAN J. & C.MARGOLIS. - Seeds of change. A quincentennial commemoration.
77028: VIRCONDELET,ALAIN. - Nulle part qu'à Venise.
94557: VIRGIL. - The ecloques of Virgel. A translation by David Ferry.
101188: VIRKAU,VITAUTOS O. - RHEBERGEN JR,JAN. Ex Libris.
35002: VIS. VIS,DIRK & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
3221: VIS,D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
13244: VIS,EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
151477: VIS,HENK. - We hebben ze allemaal gekend... Bij de namen van de vermoorde joodse inwoners van Winterswijk.
61844: VIS,JURJEN. - De poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
97337: VISCHER,CORNELIS [1628-1658]. - The mouse-trap. Engraving.
50447: VISSCHER,JAN. - Das Hochmoor von Südost-Drente. Geomorphologisch betrachtet. These.
84577: VISSCHER,NICOLAUS. - Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes a C.de May usque ad Lineam Aeginocrialem.
75804: VISSCHER,C.J. - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hy voer aff.
19399: VISSCHER,H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer. 2e herz.druk.
41290: VISSCHER,ALBERT DE. - De mooiste dorpen van België. 2e druk.
49819: VISSCHER,H.A. - Walcheren, natuur, landschap en geschiedenis.
121991: VISSCHER,H.A. - Sporen van het landijs in Nederland.
145911: VISSER,ARJAN. - Interviewen.
148351: VISSER,AD DE. - Uit de eerste hand nr. 2: De Romeinen.
149284: VISSER JR,J. - De decoratieschilder. Keur van voorbeelden voor kerk-, wand- en plafondbeschildering.
24758: VISSER,EDMOND. - Eduard Verkadem.
93229: VISSER,JAAP DE. - Tongue in cheek. A study in biological engineering of Fish. These.
123085: VISSER,A. - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe. 3e druk.
58596: VISSER,C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
77165: VISSER,A. - Onderduikers op de Veluwe. (Over)leven in oorlogstijd.
139229: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970/2000. Zo'm onbeschrijfelijke stad.
148482: VISSER,L. - Dribbeldra de koning der langneuzen.
45851: VISSER,H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
104081: VISSER,JAC. - 5 verschillende exlibris.
78606: VISSER,HERMAN. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
75500: VISSER,HANS. - Brieven rond Vestdijk-biografie.
67709: VISSER,G. - Krommenie.
67429: VISSER,HANS. - Simon Vestdijk kinderjaren. In samenwerking met Max Nord.
65608: VISSER,H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
62824: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
59594: VISSER,DERKWILLEM. - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
56439: VISSER,CAROLIJN. - Buigend bamboe. Reizen in China.
39707: VISSER,W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland.
126051: VISSER,AART. - Zo as 't vrogger was. Vierhouten en omgeving.
24921: VISSER,L. - Het dorp Zeist.
23544: VISSER,THEO & R.J.HEIJNING. - Beroemde merken.
41769: VISSER,MARTINUS A.J. - Enkhuizen hoeksteen van Westfriesland. Een beschrijving van de typerende levensomstandigheden in een oude Zuiderzeestad. These.
106309: VISSER,L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
103733: VISSER,HENNY. - 2 verschillende exlibris.
60416: VISSER,H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten. [1e druk].
142981: VISSER,H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2.
19262: VISSER,BERT. - Postduiven. Voeding - verzorging - huisvesting - wedvlucht.
19435: VISSER,P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal. 8e druk.
142977: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3.
142976: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2.
142973: VISSER,H.A. - Molens in Zeeland in oude ansichten. Deel 2.
23612: VISSER,HANS, M.NORD & E.OVERBEEKE. - Simon Vestdijk een schrijversleven.
46149: VISSER,H.A. - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
53447: VISSER,CAROLIJN. - Tibetaanse perziken. 5e druk.
135212: VISSER,F.J. - Het seinen aan boord van koopvaardijschepen.
57840: VISSER,L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
63626: VISSER,CAROLIJN. - De barones van Rägavere & Het bruidje met de voile.
64819: VISSER,HERMAN & KOR BUIST. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
69240: VISSER,ARJAN. - Hemelval. Roman. [1e druk].
73266: VISSER,MARIËTTE. - Onder de kafferboom. Een reis door Oost- en Zuidelijk Afrika.
89456: VISSER,HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië.
144835: VISSER,H.R. & J.S.VAN WIERINGEN. - Kazematten in het Interbellum. Vestingbouwkundige Bijdragen.
7402: VISSERING,G. - Geweldige natuurkrachten.
109306: VISSSER,H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. 6 delen.
121811: VITALI,CHRISTOPH. - Marc Chagall. The Russian years 1906-1922.
147332: VITOCHOVÁ,MARIE, JUNDRICH KEJR & JIRI VSETECKA. - Jugendstil in Praag.
109845: VITOUX,FRÉDÉRIC. - Dictionnaire amoureux des chats.
143968: VITRINGA,A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen.
25785: VITRUVIUS. - Handboek bouwkunde.
39658: VITTORINI,ELIO. - Mens of niet. Vertaald door A.Kee.
135494: VIZARD,DAVID. - How to build Horsepower .Volume 1: Methods fot building horsepower in any engine.
147198: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Het Engagements bezoek.
136912: VLAANDEREN,JAN C.L. - Nederlandsch Landbouwcrediet. These.
117360: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografiche gegevens.
40162: VLAANDEREN,ANDRÉ. STAINFORTH,A.G. - CLX (=160) ex-librissen van André Vlaanderen.
93380: VLAANDEREN,ANDRÉ. - De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen.
64433: VLASBLOM,VINCENT. - Beeld in beeld.
117961: VLASBLOM,VINCENT E.A. - Face to face II.
148615: VLASBLOM,JAAP & JAAP VAN DER WINDT. - Heel de kerk. Enke visies op de kerk binnen de Ethische Richting.
143251: VLC. - VLC garage & Automobile service equipment.
101717: VLC. - VLC equipment for auto-repair. Leaflet.
101720: VLC. - No. 39K No. 39: VLC Wassergekühlter Luftkompressot. Leaflet.
101730: VLC. - VLC tools and equipment for automotive service.
101734: VLC. - Moderne universeele gereedschappen en werktuigen voor iedere garage.
101723: VLC. - No. 123 - V.L.C. Hydraulische Wagenhefbrug. Folder.
101721: VLC. - VLC improved high pressure car washer No. 105A.Leaflet.
101697: VLC. - VLC wheel alignment system. Group 121 A VLC wheel alignment equipment. Leaflet.
151224: VLEKKE,BERNARD H.M. - Nusantara. A history of the East Indian Archipelago. 3rd printing.
22419: VLERK,I.M.VAN DER & PH.H.KUENEN. - Geheimschrift der aarde. Drie milliard jaar geschiedenis van de aardkost en haar bewoners. 6e druk.
7550: VLETTER,A.C.C.DE. - Het witte huis. 1e druk.
39424: VLETTER,A.C.C.DE. - Kari en Olo. [1e druk].
89441: VLETTER,A.C.C.DE. - De zeven vroolijke vinken. 3e druk.
38779: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op "De dageraad der volksbevrijding"). Deel 3: De Jaren 1914-1919.
13539: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. 2e druk.
127106: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - De Galleria Buonarroti Michalangelo en Michelangelo il Giovane - The Galleria Buonarroti Michelangelo and Michelangeloi il Giovane. These.
144555: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - Het Loo een paleis als museum. Journaal van een restauratie.
86424: VLIERDEN,MARIEKE VAN. - Willibrod in het begin van Nederland.
132743: VLIES,T.A.VAN DER. - De eerste eeuwen van Rhoon.
141898: VLIET,MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
148111: VLIET,H.T.M.VAN. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus werk [1884-1925].
138281: VLIET,J.VAN DER. - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem. These.
150027: VLIET,J.VAN & W.DE VRIES. - Abcoude en Baambrugge in grootmoeders tijd.
113308: VLIET,THEODORUS MARIA VAN. - Onder een regel gebracht. Historisch-kritische uitgave van nagelaten verzen van J.H.Leopold. Deel 1 & 2. These.
46852: VLIET,ARI VAN. - Gitaar spelen. Deel 1,2 & 3.
116274: VLIJM,L. - On the production of hormones in the Thysoid Gland of birds (Cockerels). A quantitavtive study with the help of radioiodine and antithroid drugs. These.
141315: VLIJMEN,MARIA VAN & WIM DE WAGT. - De Groene Stad. Een eeuw groen in Haarlem.
125378: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Het blijft een gok. Heel veel geluk en gezondheid in 1991 [in handschrift].
125380: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Alle goeds in 1994 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
125379: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - P.F. 1993. Veel goeds in Winter, Lente, Zomer, Herfst van 1993 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
140847: VLIJMEN,MARIA G.A.VAN. - Rijden en omzien / Steering and looking out. 1894-1994 Vermeulen Hollandia Honderd jaar ondernemen / Vermeulen Hollandia a century of entrepreneurship..
150386: VLIS,INGRID VAN DER. - Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw.
128097: VLIS,INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
93946: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 309: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hond. 10 x 23,7 cm.
93942: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 304: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93943: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 305: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93941: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 303: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93944: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 306: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93945: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 308: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93562: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 302: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met zaaltje. 10 x 23,7 cm.
11997: VLOEMANS,A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
33068: VLOTEN,J.VAN. - Nederlandsche baker- en kinderrijmen. 3e veel verm.druk met muziek van M.A.Brandts Buys.
147062: VLUG,ALBERT. - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
76143: VLUGT,SIMONE VAN DER. - De reünie. 2e druk.
60382: VOCKE,M.L. A.O. - Het NS-jubileum in kleur. Van "de Arend" tot "TGV".
140112: VODRAZKA,JAROSLAV. - De reis van Tobia.
135490: VOEGELIN,RICK. - The step-by-step guide to: Engine Blueprinting. Practical methods for racing and rebuilding.
65085: VOERMAN,JAN. - Autobussen van de Haagse tram. Deel 1: 1924-1944.
147999: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
151479: VOET,MICHIEL. - De onzichbare man / The invisible man.
145690: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Rotterdam-Centrum. Dee 1 West.
125386: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
20410: VOET,H. & L.BENOY. - Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied en pleisterplaats voor watervogels.
125383: VOET,ELIAS [1868-1940]. - DOORNINCK v.REEDe,v. Ex-Libris. Zittende hond op boek.
125388: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
152466: VOET,ARNOUD. - Capelle aan den IJssel, H.A.Voet, z.j. 160 blz. Slappe kaft. Als nieuw.
152468: VOET,ARNOUD. - Strandleven langs de Nederlanse Noordzeekust 1895-1975.
43531: VOET,H.A. - Groeten uit Kralingen. 3e druk.
125385: VOET,ELIAS [1868-1940]. - KERKWIJK,A.O.VAN. Ex-Libris. Muntenkast.
146576: VOET,JOHANNES EUSEBIUS [1706-1778]. - Portret van Johannes Eusebius Voet door J.Houbraken naar A.Schouman.
152271: UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION / KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND. - Toegangskaart: Belgique Hollande / België-Nederland. Dimanche 16 Octobre 1932 / Zondag 16 oktober 1932.
140439: VOETEN,BERT. - Gedichten 1938-1992.
69447: VOETEN,JESSICA. - Het Witsenhuis.
142217: VOGEL,JAROSLAV. - Leos Janacek. A Biography. Revised and edited by Karel Janociky.
86309: VOGEL,HABIL.GERD-HELGE. - Kunst und Kultur um 1800 im Zwickauer Muldenland.
82403: VOGEL,GERD-HELGE. - Julius Schnorr von Carolsfeld und die Kunst der Romantik.
78119: VOGEL,TH. - Jahrbuch des Eisenbanhnwesens. 18.Folge.
124614: VOGEL,HANS & MARJAN SMITS. - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
59600: VOGEL,HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
32294: VOGEL,ALBERT. - Je Maintiendrai. Een boek voor leger en volk.
28247: VOGEL,C.J.DE. - Newmans gedachten over de rechtvaardiging. Hun zin en recht ten opzichte van Luther en het Protestansche Christendom.
40472: VOGEL,HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G.Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
56144: VOGEL,WERNER. - Structure and crystallization of glasses.
145084: VOGEL,DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Vertaald door Keer Meiling.
22892: VOGELAAR,CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden.
141554: VOGELESANG,HANS. - Het Zuiderhofje te Haarlem
79818: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Van reizen en trekken.
79816: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Langs de waterkant.
79814: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Iedere stad een toren.
79817: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Ontmoeting met Hildebrand.
79819: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Volksvermaak.
138488: VOGELZANG,LEO. - Rondje 25 rond. Een eerlijk beeld van een kwart eeuw AEGON op de schaats.
148159: VOGES,JACKIE E.A. - Plantage Damasco, alias Jan Thiel. Drie eeuwen geschiedenis en architektuur.
146156: VOGT,A.E.VAN. - Slan. 2e druk.
65273: VOGT,HELMUT. - Medizinische Karikaturen von 1800 bis zur Gegenwart. 2.Aufl.
141479: VOGT,MATTHIAS. - Handboek filosofie.
107066: VOIGT,ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
149406: VOK,IGNAZIO SAMMLUNG. - Sammlung Ignazio Vok Chenesische Keramik - Chinese ceramics.
125391: VOLBEDA,H. - 3 verschillende exlibris.
134462: VOLCKMANN,C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
85441: VOLDER,KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden.
128136: VOLKERS,KEES. - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht.
144272: VOLKOV,SOLOMON. - Conservations with Joseph Nrodsky. A poet's journey through the twentieth century.
90279: VOLKSWAGEN. - Der VW-Transporter. VW-Betriebsanleitung. Ausgabe Januar 1977.
31267: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. [1e druk].
3284: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. 2e druk herzien door P.Mussert & L.J.Van den Berg.
93552: VOLLMANN,ROLF. - Der Roman-Navigator. Zweihundert Lieblingsromane.
140447: VOLLMER,JURGEN. - Rock 'N' Roll Times.
19356: VOLMULLER,H.W.J. - Nijhoffs geschiedenis-lexicon Nederland en België.
151874: VOLTA,ORNELLA. - Satie / Cocteau. Les malentendus d'un entente.
151924: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme. 7e druk. Vertaald door Dr.M.J.Premsela.
88083: VOLTAIRE,M.DE. - Mémoires pour servir à la vie de M.De Voltaire écrits par lui-même suivis de lettres à Frédéric II. Édition présentée et annotée par Jacques Brenner.
87515: VOLTAIRE. - Lettres d'Alsace a sa nièce Madame Denis.
92159: VÖLTER,DANIEL. - Aegypten und die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Licht der aegyptischen Mythologie.
44159: VOLTZ,R. - Herdershonden. Alles wat u moet weten over uw favoriete hondenras.
3147: VOLVO - 66. Handleiding.
20089: VOLZ JR.,A.W. - De moderne techniek van het skiloopen voor beginnelingen en meergevorderden.
148015: VONDEL,J.V. - Salomon, Treurspel.
148229: VONDEL,J.VAN DEN. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1 & 2.
42535: VONK,P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld het hol van De Ruyter.
68152: VONK,C. - De voorzeide leer. Deel I Ha. De heilige schrift: JESAJA.
122704: VONK,W. - De Valk een heerlijk plekje gronds. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank De Valk.
19007: VONK,HENK. - Drenthe in grootvaders tijd. 5e druk
66438: VOOGD,CHRISTOPHE DE. - Geschiedenis van Nederland. Vertaald door Harry Bos.
38984: VOOGT,P.A. - Onderzoek naar het vermogen tot sterolsynthese en de samenstelling van de sterolien in het Phylum Mollusca. These.
74327: VOOGT,JANNA C. - Scholen doorgelicht. Een studie over schooldiagnose. These.
136542: VOOLSTRA,ANNA, ALLE G.HOEKEMA & PIET VISSER. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra.
27141: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
107219: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp.
128893: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626.
17957: VOORBERGH,CRUYS. - Erfenis van eeuwen. 3e druk.
149426: VOOREN,JAAP VAN DER. - Woerden, mijn stad. Een fotoboek van Woerden en de Woerdenaren.
59958: VOOREN,G.A.C.VAN. - De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu.
76683: VOOREN,JAAP VAN DER. - Woerden en Woerdenaren.
150136: VOOREN,GEORGES VAN. - West-Zeeuw-Vlaanderen 1940. Episoden uit een emotievolle tijd.
16214: VOORHOEVE,J.N. - Op de bergen.
148568: VOORHOEVE,C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883.
130388: VOORHOEVE,MARIJKE E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
59200: VOORN,HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
82196: VOORN,JOHAN GERBRAND. - Genese van het Odd Fellowschap. Bundel werkschriften over "De ontstaangeschiedenis van het Odd Fellowschap en haar Orde". Aangeboden aan: Broeder H.J.Petit dit de la Roche t.g.v. zijn inwijding als Grootmeester van de Independent Order of Odd Fellows, in de Jurisdictie der Koninkrijken Nederland en België, tevens de viering van het 175-jarig bestaan van deze Ore, anno 1994.
136509: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900. 2e herz.druk.
149782: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interrieur in Nederland 1835-1895. 2 delen.
67154: VOORST VAN BEEST,MARIE VAN. - Met moeder zingen. Liederen voor huiskamer en vijfjes-afdeeling. Naar het Engelsch bewerkt door V.Witte Eeckhout.
90369: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900 (I).
69620: VOORT,SONJA VAN DER. - Een stedenreis.
128075: VOORT,TH.P.A.VAN DE. - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum.
107537: VOORTHUIS,F.J. - Zullen de Joden naar Palestina terugkeren? 2e druk.
143039: VOOUS,K.H. - De vogels van de Nederlandse Antillen. Bird of the Netherlands Antilles.
13307: VOOUS,K.H. - Roofvogels en Uilen van Europa.
16726: VOOUS,K.H. - Moerasvogels van Europa.
21177: VOOUS,K.H. - Proceedings of the XVth International Ornithological Congress The Hague, The Netherlands 1970.
6950: VOOUS,K.H. - Atlas van de Europese vogels.
32226: VOOUS,K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
148055: VOOUYS,KAREL H. - Owls of the Northern Hemisphere.
73595: VOOYS,C.G.N.DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
44273: VORIS,JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
49685: VORST,TONY VAN DE. - Portret en figuur boetseren.
32265: VORSTELMAN,CAREL. - Waar kan ik visschen?
152345: VOS,RON DE. - Nederlandse Fregatschepen & Barken.
142693: VOS,M.F. - Scythian Archers in Archaix Attic Vas-Painting. These.
142667: VOS,H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
152322: VOS,LUC DE E.A. - 14-18 oorlog in België.
125397: VOS,A.DE. - LEEUWEN,ELLY v. Exlibris. Molen.
146808: VOS,WOUTER, EDWIN BLOM & TOM HAZENBERG. - Romeinen in Woerden. Het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium.
66451: VOS,J.G. & G.J.B.STORK. - Het land van Oude IJssel en zijn waterschap 1880 15 juli 1980.
60617: VOS,REIN. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie OPG 100.
35087: VOS,RON DE & W.DE BRUIN. - Sail 95 Amsterdam. Mens en zee.
32873: VOS,J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
29413: VOS,MAARTEN DE. - De Ajacieden.
16700: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
148556: VOS,HERMAN DE. - Met snee jagt en kake van wint. Leven en werken opo schepen van de VOC kamer Enkhuizen en andere notities uit het Dnkhuizer stadsarchief.
114050: VOS,A.DE. - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Geradus Horreüs de Haas (1879-1943).
126147: VOS,TOM. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld door Gietersen voorzien van een inleiding en woordenlijst.
108436: VOS,HERMAN A. - Het ABC van het ,,naziregiem".
106335: VOS,LUC DE. - Veldslagen in de lage landen.
97299: VOS VAN STEENWIJK,A.M.BARON DE. - Het marinebeleid in de tweede wereldoorlog.
141069: VOS,RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetsen, uitgeverij J.B.Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
113883: VOS,RIK & FRED LEEMAN. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw.
119285: VOS,CATH.VAN - Van Kinders met een zonnig thuis. 8 Liedekens met pianobegeleiding. Versje en muziek van Anna Vos. Op.5.
149722: VOS,PAULINE & RON VAN DER MOST. - Krassen in een plaat. Een boek over leven en werk van Osacr Verpoorten.
17910: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
75361: VOS,HANS. - Astrologisch jaarboek voor het zonnejaar 1989.
36132: VOS,MARCEL. - Akkerman schilder / painter.
128084: VOSKUIL,J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister. 1e druk.
151925: VOSKUIL,J.J. - Het bureau 2: Vuile handen. 11e druk.
67889: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 6e druk.
26042: VOSKUIL,JAN D. - De arbeid in de kunst.
103603: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 3e druk.
151926: VOSKUIL,J.J. - Het bureau 1: Meneer Beerta. 11e druk.
1898: VOSKUIL,J.J. - Requiem voor een vriend. [1e druk].
1928: VOSKUIL,J.J. - Binnen de huid.
84325: VOSKUILEN,ANKA. - Vrome vondsten.
125395: VOSKUYLEN,A.VAN. - MKS Maastricht. Exlibris. Kunstschilder van achteren gezien.
146149: VOSMAER,A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
18209: VOSMAER,A. - Stroomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen. Met beweegbaar model eener KLEPPEN-MACHINE.
59241: VOSMAER,JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
125413: VOSS,H.D. [HANS DETLEF HERMANUS 1907-1977]. - 70 verschillende exlibris & 27 gelegenheidsgrafieken.
129808: VOTTELER,JUTTA. - Jutta Votteler Bilder und Graphik / Paintings and etchings.
80680: VOÛTE,A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
68959: VRANKEN,JOS. - Sinterklaas kapoentje.... 24 van de meest bekende Sint Nicolaas liedjes. Arrangement: Jos Vranken.
76695: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum.
28744: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
28745: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Stad en lande van Gooiland. Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968.
78658: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
144400: VREDELING,ALBERT. - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. Een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië.
4616: VREE,FREDDY DE. - Jan Cremer.
141719: VREE,FREDDY DE & MARIE ANGE. - La Carne & La Morte.
4641: VREE,PAUL DE. - Maurice Gilliams. Essay.
34236: VREEBURG,GUUS & HADEWYCH MARTENS. - UMS Pastoe. Een Nederlandse meubelfabriek 1913-1983.
29032: VREEKEN,BERT & E.WOUTHUYSEN. - De Grand Hotels van Amsterdan. Opkomst en bloei sinds 1860.
70573: VREESE,WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
28771: VRIENDS,JAN. - Dier en plant van dichtbij bekeken.
41151: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
23865: VRIENDS,THIJS. - Tropenweelde in de volière. Encyclopedie voor de vogelliefhebber.
27861: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
6583: VRIENDS,JAN. - Vogels van het dennenbos.
140473: VRIES,G.DE. - Rhode Island Red.
148194: VRIES,GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A.van Oorschot als uitgever van poëzie.
152164: VRIES, DAAN DE [1890-1959]. - 'N Heerlijk bezit is een boek geboden door de N.V.Boekbinderij v/h Fa. C.H.W.Wöhrmann en Zonen Zutphen.
85479: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 5e druk.
147674: VRIES & COMP.,HERM.DE ZAANDAM. - Reclame plaatje Herm. de Vries & Comp. Zaandam: Poppenkast.
91549: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een dame.
100170: VRIES,THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. Deel I: Het onstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
65841: VRIES,RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
142741: VRIES,G.DE AZ. - De zeeweringen en Waterschappen van Noord-holland. 2de uitgave bewerkt door Jhr.Mr.J.W.N.Schorer.
125401: VRIES,YVONNE DE. - P.F. 1990. 2 zeemeerminnen.
151107: VRIES,HERMAN DE. - No thing.
151109: VRIES,HERMAN DE. - All.
101949: VRIES,YVONNE DE. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
125400: VRIES,YVONNE DE. - Nieuwjaarswens 1990. 2 vrouwen & aardbol 1989-1990.
91547: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visited. Originele portretfoto van een heer met baard.
144680: VRIES,JOOST DE. - De Republiek. 4e druk.
83311: VRIES,IRIS DE. - De boulevard van gemiste kansen.
125398: VRIES,YVONNE DE. - SIGALES,FRANCISCO BERNAT. Ex Libris. Naakte vrouw, van achteren in landschap.
80108: VRIES,T.DE & H.J.SLIEKER. - Schrijftaal. Leer-/ werkboek voor het volledige praktijkdiploma Nederlandse bedrijfcorrespondentie. 3e druk.
79191: VRIES,DINAND M.DE. - Het plantendek van de Krimpenerwaard III: Over de samenstelling van het crempensch Molinietum Coeruleae en Agrostidetum Caninae. Een phytostratische bijdrage tot de associatie-wetenschap. These.
77964: VRIES,PH.DE, TH.LUYKX & SJ.DE VRIES. - Historische Winkler Prins encyclopedie.
70774: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 2e druk.
141534: VRIES-LUB,A.G.DE. - De familie Lub een Enkhuizer geslacht.
62522: VRIES,LEONARD DE. - Tussen zon en electron. 'N drietal technische en populair-wetenschappelijke schetsen voor jonge mensen.
5386: VRIES,D.DE. - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984.
47990: VRIES,HAN DE. - Carel Blazer fotograaf. Inleiding Willem Frederik Hermans.
39608: VRIES,HUGO DE. - Het veredelen van kultuurplanten. Naar de Amerikaansche uitgave vertald door Dr.P.G.Buekers.
65032: VRIES,B.W.DE. - From pedlars to textile barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
37634: VRIES,ANKE DE. - Opstand! Wijnboerenopstand in 1907. 4e dr.
36165: VRIES,JOHAN DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing. Translated by M.Ultee.
33404: VRIES,ILONKA DE & LEONARD DE. - Waar gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos ontleend aan The Days Doings.
3331: VRIES-ROODHUYZEN,CHARLOTTE DE. - Minatuurtjes. Zes liedekes voor meisjesstemmen naar gedichtjes van Kate Greenaway door C.Van Rennes. 15de druk.
2784: VRIES,ILONKA DE & LEONARD DE. - Voor de kinderkamer. Mooie verhaaltjes, versjes en plaatjes uit oma's jeugd.
24926: VRIES,P.CH.DE & H.J.V.D.WIEL. - Muntboek van de steden 1576-1795.
19328: VRIES,T.DE. - Mr.G.Groen van Prinsteren in zijn omgeving.
18451: VRIES,V.DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
144565: VRIES,C.W.DE. - Het Grondwettig Koningschap onder Koning Willem III 1849-1870.
16234: VRIES,HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
125399: VRIES,YVONNE DE. - WILLEMSEN,GUUS. Exlibris. Paard.
105651: VRIES,MARIJKE DE. - Een droom wordt werkelijkheid "Leven en werk vanjhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
106343: VRIES,G.DE & B.J.MARTENS. - Fokker. Vliegtuigbewapening / Aircraft armament / Flugzeugbewaffnung.
150745: VRIES,ANNEKE DE. - Avonturen met een collectie. Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh.
152166: VRIES,YVONNE DE. - 2 gelegenheidsgrafieken.
152167: VRIES,YVONNE DE. - 2 verschillende exlibris.
12685: VRIES,LYCKLE DE. - Jan van der Heyden.
13450: VRIES,HAN DE. - Amsterdam omstreeks 1900. 6e druk.
15519: VRIES,V.DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland. These.
15861: VRIES,LEONARD DE. - De hobby club.
27280: VRIES,ANNE DE & A.M.KOPPEJAN. - Eerbied voor het leven. Een serie boekjes voor methodisch verkeersonderwijs. Deeltje 2: Jan Klaasen kijk uit! 49e druk.
31589: VRIES,HER DE, J.V.D.MEULEN & L.VANCREVEL. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het begeslacht te bewaren.
35970: VRIES,LEONARD DE. - Weekblad Libelle. Een fascineren selectie uit de jaargangen 1934-1974.
45910: VRIES,R.W.P.DE. - M.A.J.Bauer.
46870: VRIES,THEUN DE. - De tegels van de haard. [1e druk].
62264: VRIES,TJ.S.DE. - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de zendingswerkers van de Gereformeerde kerken.
144863: VRIES,JAN DE. - EDDA. Godenliederen.
144862: VRIES,JAN DE. - EDDA. Heldenliederen. Vertaald en ingeleid door Dr Jan de Vries.
71020: VRIES,R.W.P.DE JR. - G.W.Dijsselhof.
7262: VRIES,L.DE - Eenvoudige proeven uit de natuurkunde voor de lagere school. 2e/1e druk.
80786: VRIES,JAN DE, E.V.UITERT & S.DE BODT. - Pieter Haverkorn van Rijswijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
83991: VRIES,R.W.P.DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
91519: VRIES,JAN DE,KZ. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge dame.
93673: VRIES,SANDRA DE. - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
145316: VRIES,BEN DE. - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
88361: VRIESEMA,MARTIN & J.VAN DER WARDT. - Honger naar goud. Nederlandse topsporters over vreugde & verdriet.
104253: VRIESLAND,VICTOR E.VAN. - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
24956: VRIESLAND,VICTOR E.VAN. - De cultureele nood-toestand van het Joodsche volk. Beschouwingen over Joodsche kunst naar aanleiding van de Kunstwart-debatten.
110850: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
110852: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
150493: VRIEZE,JOHN. - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
151164: VRIEZE,JOHN. - Catherina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
144567: VRIJALDENHOVEN,FRANS. - Koninklijk Autorijden.
3306: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN. - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
83287: VRIJBURG,B. - Het Indische kippenboek. [2e druk].
59293: VROLIJKS,GELASIUS. - Het boek als getuigenis van Christus.
27862: VROMAN,J. - Geologie voor den toerist.
66121: VROMAN,LEO. - Tweede verschiet. [1e druk].
128192: VROOM,U.E.E. - De afdeling buitenmuseum van het Rijksmuseum ,,Zuiderzeemuseum". Ideeën, ontwerpen, definitief structuurplan, detaillering en uitvoering.
125402: VROOM,JEAN-PAUL [JOHANNES PAUL 1922-2006]. - Met de beste wenschen voort Kerstmis, Oud- en Nieuw, wordt u dit oude lied van een onbekend dichter aangeboden door Chr.Leeflang December 1950 Utrecht. Vouwblad.
138436: VROOM,H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
101466: VUCHT TIJSSEN,BERTJE E.VAN. - Uit de ban van de rede. Een confrontatie tussen de cultuur- en kennis-sociologische visier van Max Scheler en Max Weber. These.
89444: VUGT,JOOS VAN. - In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht, 1965-2000. Nederland, Indonesië, Kenia.
131338: VUIJSJE,HERMAN. - Het groene hart.
125694: FRIA VULHAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant] Open en gesloten ventileerende vulhaarden 1933-1934.
13967: VULSMA,FERD. - Handboek voor den hengelaar.
79853: VUURDE,ROB VAN. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
148641: VUYCK,LAURENS. - De plantengroei der duinen. These.
135394: VUYK,SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
17336: VUYK,AART. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij 1466-1966.
3273: VUYST,JULIEN DE. - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden tot de XIXe eeuw. Met een proeve van biografisch repertorium door Jan Bauwens.
150560: WAAL,DEIDRE MARIE DE. - The Art of Keed de Waal.
81618: WAAL,H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
100852: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 7.
100853: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. 4 BIBLIOGRAPHY, part 1.
100851: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 4, Part I & II. VI,114 & 108 pp.
100850: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 2-3.
93138: WAAL,TH.DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten. 4e druk.
125427: WAALS,NOACH VAN DER [1852-1930]. - OOSTEN SLINGELANG,G.L.VAN. Ex Libris. Man voor boekenkast.
110796: WAALS,JAN VAN DER. - De prentenschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
41006: WAARD,HENK VAN. - Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf: De noord-westkust.
39095: WAARD,ADRI DE. - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap.
15017: WAART,G.DE. - Uw handschrift bepaalt uw karakter.
104334: WABEKE,JAN. - Land van Berkel en Slinge. Sporen uit een rijk verleden.
22567: WACHS,HORST. - An Deutschen Meeren. Teil 2: Vögel am Meer.
29889: WACHTER,GERHARD. - Faszination Triathlon. Von der psychischen und physischen Vorbereitung bis zum Wettkampf.
140545: WÄCHTER,OTTO. - Conservering van behoud van oude en nieuwe bestanden.
117019: WADE,JENNY. - Transcendentre seks. Unieke spirituele ervaringe.
148098: WAEGEMANS,EMMANUEL. - Geschiedenis van de Russische literatuur sind de tijd van Peter de Grote. Herziene en geactualiseerde editie.
40769: WAEL,WILLEM DE. - Tusschen twee rivieren.
74983: WAERDEN,KEES VAN. - Groot voetbal woordenboek van de Nederlandse taal.
4921: WAGE,H.A. - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S.Vestdijk e.a. aangeboden aan Dr.H.A.Wage.
26358: WAGEMAN,PATTY. - Russische sprookjes volksverhalen en legenden.
13627: WAGENAAR,JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringen. Deel I,II,III & IV.
112231: WAGENAAR,JAN. - Vaderlandsche Historie. Deel 8.
112222: WAGENAAR,JAN. - Vaderlandsche Historie. Deel 7.
151778: WAGENDORP,BERT. - Een zaterdagmiddag.
73358: WAGENDORP,BERT. - Sportleven. Waarin opgenomen: Dood van een bokser, Bergkamps breipatronen, Hoffman & ik en waarom Engelsen geboren schaatsers zijn.
142142: WAGENDORP,BERT. - Ventoux. 13e druk.
115709: WAGENER,D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie.
31163: WAGENER,W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
97711: WAGENINGEN,J.C.VAN. - De astrologie. Haar beteekenis en draagwijdte.
142895: WAGENVOORT,H. - Studies in Roman Literature Culture and Religion.
141322: WAGNER,OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit. Dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
136685: WAGNER,GEORG. - Die DB heute. Eisenbahn zwischen Flensburg und Freilassing.
84012: WAGNER,HELGA. - Jan van der Heyden 1637-1712.
26554: WAGNER,RICHARD. - Lohengrin. Romantische Oper in dreu Akten / Romantic opera in three acts / Opéra romantique en trois actes.
15268: WAGNER-GENTIS,C.H.T. - Goniatites from the Viséan - Namurian junction beds in Palencia, NW Spain.
117011: WAGNER,RICHARD. - Brieven 1830-1855. Vertaald door C.R.Vink en René Vink.
116911: WAGNER,RICHARD. - Brieven 1856-1883. Vertaald door C.R.Vink en Renée Vink.
13888: WAGNER,ANNA. - Jan Voerman IJsselschilder.
26555: WAGNER,RICHARD. - Der fliegende Holländer / The flying Dutchman / Le vaisseau fontôme.
26556: WAGNER,RICHARD. - Tannhäuser.
47223: WAGNER,ANNI. - Als das papier kam entstand der Kunst der Graphik.
81591: WAGNER,WILLI. - Das Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg. Geschichte des Stifts, der Grundherrschaft und des Besitzes von den Anfängen bis zur Aufhebung 1803.
97586: WAGNER,JOHN & ALAN GRANT. - The bogie man.
140504: WAGT,WIM DE. - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
117023: WAGT,WIM DE. - Het vissershop en de dageraad van de Zaandamse volkswoningbouw.
29383: WAGT,GABRI DE. - Eerste de man, dan de bal. Honderd jaar Nederlands voetbal, van elite- tot miljoenensport, van jongensspel tot profvoetbal.
137402: WAGTBERG HANSEN,AUDREY. - Henri Verstijnen (1882-1940). Beeldend kunstenaar en theosoof.
126121: WAHL,JOCHEN. - Geschminkte Wahrheit. Zeichnungen von Jochen Wahl. Zur Einstimmung: Jack Vance, Die Mondmotte (Textauszüge).
29952: WAITZ,GRETE & G.AVERBUCH. - Wereldklasse.
91086: WAKEFORD,TOM & IAN RENTOUL. - On eagles wings. 75th anniversary of the Royal Air Force.
78117: WAKKER,JAN HENDRIK. - Onderzoekingen over adventieve knoppen. These.
138257: WAL,JOHAN VAN DER. - Harlingen en haar Bruine Vloot. Impressies van de historische zeilvaart.
99709: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffen de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1 t/m 8.
129812: WAL,MIEKE VAN DER. - E.B.von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen / Aquarellen / Tekeningen.
138559: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1: 10 aug. - 8 nov. 1945.
146862: WAL,CARLA VAN DER. - Klappermelk & klompen. Veteranen vertellen over Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.
19443: WAL,JO VAN DER. - Het lied van de kokila.
67907: WAL,THEO J.VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding.
61141: WALBERT,KATE. - Onder ons. Vertaling Nina van Rossem.
119319: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110118: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - WALCH,TH. Aus meiner Bücherei 1915.
110119: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - T.W. Ex Libris. Köpf mit Harpe.
110117: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - REISS,PAYL & ELSE. Ex-Libris. Man auf Perd.
110116: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110115: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110114: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110113: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110111: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110346: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - SCHELLENBERG,ANNA. Ex-Libris. Porträt und Sonne.
40702: WALCH,NICOLE. - J.-B.Mandou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus.
133542: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - LADEBVURG,IDA. Ex=Libris. Neben Baum sitz. Mutter mit Kleinkind u.Schaf, am Boden steh. off. Buch mit Motto: Edel Sei Der Mensch Hülfreich Und Gut.
73032: WALDEN,HILAIRE. - The moroccan collection.
141958: WALDMAN,AMY. - De inzending. Vertaalkd door Thera Idema.
17306: WALDMAN,DIANE. - Willem de Kooning.
126176: WALDORP,H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. 5e, geheel herziene druk.
19894: WALDRON,ROBERT. - The bold and the beautiful. A tenth anniversary celebration.
37182: WALFELBAKKER,DICKY. - Fee's blijde jeugdjaren.
38566: WALKER,NIGEL. - A short history of psychotherapy in theory and practice. [1st edition).
28973: WALKER,C.B.F. - Spijkerschrift.
27929: WALL,ROBERT. - De gouden tijd van de oceaan stomers.
152168: WALL,M.E.VAN DER. - MEYLAND. Ex Libris. Huis.
152187: WALLACE,DAVID RAINS. - Neptune's Ark. From Ichthyosuars to Orcas.
148701: WALLACE,EDGAR. - The River of Stars.
148700: WALLACE,EDGAR. - Again Sanders.
58784: WALLACE,EDGAR. - De zwarte monnik. Vertaling van R.H.G.Nahuys.
4119: WALLACE,GEORGE J. - Bicknell's Thrush, its taxonomy, distribution, and life history. These.
14559: WALLACE,EDGAR. - De duivel. Vertaling van A.Vuerhard-Berkhout.
148675: WALLACE,EDGAR. - Lieutenant Bones.
148676: WALLACE,EDGAR. - Sanders of the River.
148677: WALLACE,EDGAR. - Bones in London.
148679: WALLACE,EDGAR. - Bones being Further Adventures in Mr. Commissioner Sanders Country.
148678: WALLACE,EDGAR. - Bosambo of the river.
148674: WALLACE,EDGAR. - The Keepers of the king's peace.
84858: WALLACE,DAVID RAINS. - The Quetzal and the Macaw. The story of Costa Rica's National Parks.
148703: WALLACE,EDGAR. - Sandi, the king-maker
148702: WALLACE,EDGAR. - The people of the river.
130471: WALLER,H.F. - Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer Trou Moet Blycken voorgedragen door den faktor H.W.Waller op 19 november 1903 bij de viering van heet 400-jarig bestaan.
152576: WALLER,GEOFFREY. - Sealife. A Complete Guide tot the Marine Environment.
62910: WALLINGTON,NEIL. - The world encyclopedia of fire engines & firefighting. Fire and rescue - an illustrated guide tot fire trucks around the world, with 700 pictures of modern and historical ppliances.
94523: WALLIS,HELEN. - Raleigh & Roanoke. The first English colony in America, 1584-1590.
138991: WALLRAFF,GÜNTER. - Heerlijke nieuwe wereld. 2e druk.
27125: WALLRATH,ROLF. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. 3.erw.Aufl.
97949: WALRAVEN,W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
132311: WALRAVEN,B.C.A. - Muga the songs of Korean Shamanism. These.
144807: WALSCHAP,GERARD. - Metten Marten.
144250: WALSER,ROBERT. - Der Räube. Roman.
86994: WALSER,MARTIN. - Messmers reizen. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel.
99528: WALSH,AMY, E.BUIJSEN & BEN BROOS. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen.
132161: WALSH,JOHN & CYNTHIA P.SCHNEIDER. - A Mirror of Nature. Dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter.
152454: WALT,J.J.A. & P.J.VORSTER. - Pelargoniums of Southern Africa. Volume 1,2 & 3.
121894: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bordeaux.
121896: WALTER ZOON,R. - Les vin d'Honneur.
121897: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bourgogne.
87637: WALTER,RUDOLF & MARC SCHAEFER. - Die Orgeln des Doms zu Arlesheim.
148941: WALTER ZOON,R. - Van Jerez, Funchal en Oporto.
148942: WALTER ZOON,R. - Anno 1815.
148943: WALTER ZOON,R. - Een goed glas wijn.
75217: WALTERBOLK H.T. - De praehistorische mens en zijn mileu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de divuviale gronden in Nederland. These.
107320: WALTERS,MICHAEL. - Complete checklist vogels van de wereld.
46976: WALTERS,DEREK. - Chinese astrologie. Het interpreteren van de openbaringen van de boodschappers des hemels.
126926: WALTHER,FRIEDRICH ANDREAS. - Die Vorzüge der Stadt Frankfurt am Mayn besungen von Friederich Andreas Walther. eingeleitet von Moritz Sondheim.
33808: WALTHER. - Walther voor sport, jacht en zelfverdediging. Prospectus.
33351: WALTHER,FRITZ R. - In the country of Gazelles.
54154: WALTHER,PAN. - Künstlerische Porträt-Fotografie.
125540: WALTHER,JEAN [JOHANN 1910-1968]. - 3MS. Ex Libris. Dolfijn.
138475: WALTON,ELLIS. - Gossamer.
143757: WALTON,JEREMY. - Grote merken BMW.
144382: WALTON,STUART. - Humanity an Emotional History.
74317: WALTON,STEWAERT & SALLY. - Stijlvol stempelen. Unieke ideeën om snel en effectief te decoreren.
143760: WALTON,JEREMY. - Unbeatable BMW. A racing revival 1959-1979.
136848: WALZ,WERNER. - Deutschlands Eisenbahn 1835-1985. Lokomotiven und Wagen. Geschichte und Organisation. Kritik und Hoffnung.
100126: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek rashoenders. De hoenderassen van de wereld. 2e druk.
97277: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek dwerghoenders. De dwerghoenderrassen van de wereld.
142483: WANDREY,CONRAD. - Theodor Fontane.
26868: WANNÉE,J.C. - Kosmische religie (toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te 's-Gravenhage).
147577: WANNEMES,GIACOMO. - Le Mobilier Francais du XIX siècle.
106255: WAP,DR. - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften.
59318: WAPENBROEDER [PSEUDONIEM VAN H.VERLEUN]. - Tot in den dood getrouwe.
89498: WARD,PATRICK. - Bike Riders. De wereld van de snelle machines.
83757: WARD,JUSTINE. - Melodieën en liederen ten gebruike van onderwijzer en leerlingen bij muziek in de school. Tweede leerjaar.
32126: WARD,PATRICK. - Bike riders. Die weite Welt der schnellen Maschinen. Ein Fotobuch.
146206: WARD-PERKINS,J.B. - Architektur der Römer.
147013: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1906.
147010: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1902.
147011: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1903.
147009: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1901.
147008: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1900.
147007: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1899.
147012: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1905.
147017: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1913.
147015: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1909.
147016: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1910.
147014: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1908.
147310: WARHOL,ANDY. - Pop box. Fame, the factory & the father of American Pop Art.
83313: WARHOL,ANDY. - Makos. A personal photographic memoir.
68140: WARHOL,ANDY. FINKELSTEIN,NAT. - Andy Warhol: Oh this is fabulous. A report.
77637: WARLOP,E. - The Flemish nobility before 1300.
133906: WARMELS-VAN KOOTEN,HELGA. - Harmelen 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu.
126485: WARMELS,HELGA. - Hofleveranciers. Twee eeuwen ambacht en koningshuis in Nederland.
149748: WARMOES,THIERRY & RIK DEVRIESE. - Land- en zoetwatermollusken van de Benelux. 2e, herwerkte druk.
151481: WARNCKE,CARSTEN-PETER. - The Ideal as Art. De Stijl 1917-1931.
107136: WARNECK,IGOR. - De roep van de Runen. Een inleiding in de wereld van de runen.
126167: WARNECKE,GEORG. - Onze vlinders. [1e druk].
1724: WARNER ALLEN,H. - Sherry. With an appendix on shippers.
129304: WARNSINCK-DELPRAT,C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden Jaere 1656.
129200: WARNSINCK,J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (kerstmis 1664-najaar 16650.
129081: WARNSINCK,J.C.M. - Reizen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds Beginnende 1639 tot 1687 incluis.
30927: WARNSINCK W.H. - Portret door P.Velyn. Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
134130: WARNSINCK-DELPRAT,C.E. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. V, der sturk: Registers errata en addenda.
143778: WARREN,HANS. - Spiegel der moderne Nederlandse poëzie. 6e geh.heziene en uitgebreide druk.,
75268: WARREN,HANS. - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar geheim dagboek.
124591: WARREN,HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei. [1e druk].
104357: WARTENA,R. - Oude en nieuwe gasthuis Zutphen 1625-1975.
118312: WASCH,KAREL. - Glas en kristal. [1e druk].
149251: WASSCHER,M., GH.O.KEIJL & G.VAN OMMERING. - Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst.
64148: WASSEN,K.J. & M.G.VAN DUYN. - 115 jaar verhalen van Hooghoudt.
21318: WASSENBERGH,A., J.J.M.VEGTER & G.J.A.BOUMA. - Fryske folkskinst in rige printen.
115099: WASSERMANN,JAKOB. - Der Fall Maurizius. Roman. 3.Auflage.
84319: WASSING-VISSER,RITA. - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938).
109810: WASSING-VISSER,RITA. - Weefsels en Adatkostuums uit Indonesië.
97692: WASSING,RENÉ & RITA WASSING-VISSER. - Adoeh, Indië! Het beste van Hein Buitenweg.
98256: WASSINK,GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reininging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
150712: WAT,ALEKSANDER. - Mijn twintigste eeuw zoasl verteld aan Czeskaw Milosz.
140940: WATER,T.A. - Mind, Myth & Magick.
146449: WATERHOUSE,JO & DAVID PENHALLOW. - Skateboader's Kunst: Van beton naar het doek.
146135: WATERS,ROGER. - Pink Floyd - The Wall.
78352: WATERS,SYDNEY D. - Union Line. A short history of the Union Steam Ship Company of New Zealand Ltd. 1875-1951.
102064: WATERSCHOOT,JOS VAN. - Hooggleerde exlibris.
4919: WATIEZ,LAURENT. - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
135673: WATKIND,MARTYN. - Tuning Companion 1,2 & 3.
143299: WATSON,GRAHAM. - Book Society.
151154: WATSON,THOMAS. - Het gebed des Heeren. 3e druk.
151095: WATSON,THOMAS. - De tien geboden. 3e druk.
149128: WATSON,ROWLAND. - Merry gentlemen. A Bacchanalian Scrapbook.
47933: WATSON,R.I. - Selected papers on the history of Psychology. Edited by Josef brozek & R.B.Evans.
66485: WATSON,PETER. - De zaak Sotheby's. Kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken.
36412: WATT,GRACE. - The Farne Islands. Their history and wild life.
137863: WATTÉ,MARCEL. - Ontmoeting met hedendaagse ikonen in de Kapel van de Broeders Alexianen te Boeckhout.
144764: WATTENMAKER,RICHARD J. - Maurice rendergast.
59739: WATTERS,PAT. - Coca-Cola. An illustrated history.
145366: WATTJES,J.G. - Constructie van gebouwen. Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen. 3e ver.druk.
149408: WATTJES,J.G. - Contructie van gebouwen. Deel IX: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen. 3e ver.druk.
150667: WATZLAWICK,PAUL. - Münchhausens haren en Wittgensteins ladder: Uit de greep van de werkelijkheid.
7188: WAUCHOP,S.R. - The Buddhist cave temples of India.
20882: WAUER,ROLAND H. - The visitor's guide to the birds of the Central National Parks, United States and Canada.
147583: WAUGH,ALEC. - Merchants of wine. Being a Centenary Account of the Fortunes of the House of Gilbey.
150390: WAUGH,NORAH. - Corsets and Crinolines.
2483: WAUGH,HARRY. - The changing face of wine. An assessment of some current vintages.
86648: WAUGH,ALEXANDER. - Opera. Leren luisteren en begrijpen.
23916: WAUWERMANS,LIEUTANT-GÉNÉRAL. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
103141: WAVEREN,T.M.H.VAN. - Keukenhof 10 jaren / Dix ans 1959.
19236: WAY,J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht. 2e druk.
99068: EXLIBRISKRING DER WBV. - Acht Nederlandse exlibris in houtgravure op het thema verzamelen.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

1/16