Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
76035: VESTDIJK,S. - Essays in duodecumo. [1e druk].
49290: VESTDIJK,S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie. 1e druk.
16028: VESTDIJK,S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738. 1e druk.
18658: VESTDIJK,S. - Gestalten tegenover mij. Perssonlijke herinneringen. 1e druk.
27387: VESTDIJK,S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. 2e druk.
75920: VESTDIJK,S. - Juffrouw Lot. 5e druk.
142152: VESTDIJK,S. - Verpreide muziekessays.
144271: VESTDIJK,S. - Een Strenge winter.
99335: VESTDIJK,S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen. 1e druk.
117483: VESTERS,PAUL. - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad. [1e druk].
131727: VET,MARJA DE. - Jaarboek binnenvaart 2011.
145412: VETH,CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
68741: VETH,JOHANNA. - Sint Niklaas is jarig! Vijftien Sint Nikolaasliedjes met piano-begeleiding. 2e druk.
139067: VETH,P.J. - Java. Geographisch, Ethnologisch, Historisch. 2e druk, bewerkt door Joh.F.Snelleman & J.F.Niermeyer. Deel 1,2,3 & 4.
91312: VETH,CORNELIS. - Muziek en musici in de caricatuur. Met een inleiding van Dr.Johan Wagenaar.
102539: VETTE,H.M.DE, A.SCHRIEL & C.A.TETTELAAR. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de H.V.V. "De Hollandiaan" 1920-1970.
24178: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
138031: VETTER,K. - Aan het hof van Willem van Oranje.
75010: VETVICKA,VACLAV. - Bos- en veldplanten.
21688: VETVICKA,VACLAV. - Bomen en struiken.
29036: VETVICKA,VACLAV. - Water- en weideplanten.
130606: VEURMAN,B.W.E. - Volendam, leven en lied.
15917: VEURMAN,B.W.E. - Volendammer schilderboek. 2e herz.druk.
1773: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Black rot. 1 - Sur la culture du black rot. Influence des acides et du sucre.
1777: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Les verrues de la vigne.
1782: VIALA,P. & P.PACOTTET. - Anthracnose I - Sur la culture et le développement de l'anthracnose.
1784: VIALA,P. & G.RABAULT. - Recherches sur l'écimage de la vigne.
86263: VIALE,VITTORIO & M.VIALE FERRERO. - Aosta romana e medievale.
144768: VIART,DOMINIQUE & BRUNO VERCIER. - La Littérature Francaise au présent. Hérritage, modernité, mutations.
22741: VIAU,THÉOPHILE DE. - Pyrame et thisbé. Publié par J.Hankiss.
141003: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 3: De bastaard. 2e druk.
141018: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 2: Het grote gewest.
141023: MAKYO / VICOMTE. - Het land van langvergeten. Deel 1: De gevangene van het moers.
127278: VIDALK,GORE. - Vidal in Venice. Edited by George Armstrong.
46464: VIEILLEVIGNE,SYLVIE. - Parijs. Mensen en bouwkunst in de Franse hoofdstad.
97151: VIEL, BREDT & RENARD. - Die Bewertung von Unternemungen und Unternehmungsanteilen. Ein Leitfaden mit Bewertungsbeispielen. 4.Auflage.
148628: VIÉNOT,JOHN. - Histoire de la Réforme Francaise des Origines à l'Édit de Nantes & à sa Révocation. Tome I & II.
148585: VIEULLIARD,JEANNE. - Le guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Text Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Francais d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. 4me édition.
100959: VIGANO,F. - CHIESA,DIRCE ex libris. [Rose].
100961: VIGANO,F. - CHIESA-STÄHLI,LUISITA Ex Libris. (Mutter mit Kind].
140178: VIGNE,JEAN-DENIS. - Îles vivre entre ciel et mer.
121367: VIJN,J.P. - Carlyle and Jean Paul. Their Spiritual Optics. These.
37164: VIJVER,L.D.VAN DER. - Leerboek van het biljartspel. Geheel opnieuw bewerk, aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J.v.d.Pol.
146445: VIJVER,H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G.Gutiérrez, J.C.Scannone en R.Alves. These.
93444: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Mastroianni-sur-Mer. Traduit de l'espagnol.
129226: VILA-MATAS,ENRIQUE. - Dublinesca. Traduit de l'espagnol par André Gabastou.
130198: VILLACORTA,JORGE & LUIS EDUARDO WUFFARDEN. - Tilda.
88033: VILLARET,BERNARD. - Piti-ù-taï. Mon ile déserte du Pacifique. Six mois de chasses sous-marines parmi les poissons de coraux.
93233: VILLE,JEAN-LUC & ABAJILA GURO. - Le dernier éléphant. Histoire d'un chasseur Kenyan.
91296: VILLEROY,MARÊCHAL DE. - Portait of Monsieur le Marêchal de Villeroy, Commandant les armées du Roy en Flandre by Antoine Trouvain.
7396: VILLIERS,ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Glorie en ondergang van de Kaap Hoorn schip.
4728: VILLON,FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
33827: VILOTEAU,NICOLE. - La femme aux serpents.
94022: VILS-PEDERSEN,JORGEN. - List of exchange No. 10 Jorgen Vils-Pedersen Copenhagen Denmark.
130825: VILSTEREN,V.T.VAN. - Het benen tijdperk. Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10,000 jaar geleden tot heden.
147380: VIN,A.DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. These.
83140: VINCE,VERNOR. - Gestrand in de realiteit. [1e druk].
101386: VINCENZO,FRATER - BAAS,DIRK PIETER. Exlibris. Hek & bomen.
1979: VINCEY,PAUL. - Précis de sulfuration et de greffage de la vigne.
99868: VINDEL,FRANCISCO. - Catálogo descriptivo de ex libris Hispano - Americanos (1588-1900). In prólogo del Excmo.Sr.D.Félix Boix y Merino.
94236: VINDEL,FRANCISCO. - Ensayo de un castalogo de ex-libris Ibero-Americanos (siglos XVI-XIX). Tomo I & II.
144858: VINET,A. - Homiletiek of theorie der prediking. Uiy het Fransch vertaald en met aantekeningen voorzien door E.Moll. Deel 1 & 2.
141897: VINK,T. - De rivierstreek.
91678: VINK,JAFFE. - Hollandse stellingen.
127097: VINK,T. - De rivierstreek.
4862: VINK,A.K. - Rupsen.
112278: VINK,NICO. - Verbannen uit Indië (1936-1945).
112364: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Charles Gravieu, Graaf de Verfennes.
112366: VINKELES,REINIER [1741-1816]. - Mr. F.A.Van der Marck, Hoogleeraar in de Rechten.
133117: VINKENOOG,SIMON. - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van hans andreus - remco campert - hugo claus - jan g.elburg - jan hanlo - gerrit kouwenaar - hans lodeizen - lucebert - paul rodenko - koos schuur - simon vinkenoog. [1e druk].
42139: VINKENOOG,SIMON. - Beeld in zicht.
130476: VINKENOOG,SIMON. - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft vroeger of later.
141378: VINKENOOG,SIMON. - Jarings jaren '60. Beelden van een roerige tijd.
148217: VINNE,VINCENT VAN DER. - De trage verbreiding van de auto in Nederland 1896-1939. De invloed van ondernemers, gebruikers en overheid.
85376: VIOLA,HERMAN J. & C.MARGOLIS. - Seeds of change. A quincentennial commemoration.
77028: VIRCONDELET,ALAIN. - Nulle part qu'à Venise.
145715: VIRGIL. - Eclogues Georgics Aeneid, 1-6 & Aeneid 7-12. The minor poems. I & II. Translated by H.R.Fairclough.
94557: VIRGIL. - The ecloques of Virgel. A translation by David Ferry.
101188: VIRKAU,VITAUTOS O. - RHEBERGEN JR,JAN. Ex Libris.
35002: VIS. VIS,DIRK & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
3221: VIS,D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
13244: VIS,EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
61844: VIS,JURJEN. - De poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
97337: VISCHER,CORNELIS [1628-1658]. - The mouse-trap. Engraving.
50447: VISSCHER,JAN. - Das Hochmoor von Südost-Drente. Geomorphologisch betrachtet. These.
84577: VISSCHER,NICOLAUS. - Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes a C.de May usque ad Lineam Aeginocrialem.
75804: VISSCHER,C.J. - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hy voer aff.
19399: VISSCHER,H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer. 2e herz.druk.
41290: VISSCHER,ALBERT DE. - De mooiste dorpen van België. 2e druk.
49819: VISSCHER,H.A. - Walcheren, natuur, landschap en geschiedenis.
67526: VISSCHER,NICOLAUS. - Groningae et Omlandiae Dominius vulgo de provincie van stadt en lande.
93087: VISSCHER,MARJA. - Westmaas in vroeger tijden (2).
121991: VISSCHER,H.A. - Sporen van het landijs in Nederland.
145911: VISSER,ARJAN. - Interviewen.
148351: VISSER,AD DE. - Uit de eerste hand nr. 2: De Romeinen.
149284: VISSER JR,J. - De decoratieschilder. Keur van voorbeelden voor kerk-, wand- en plafondbeschildering.
93229: VISSER,JAAP DE. - Tongue in cheek. A study in biological engineering of Fish. These.
123085: VISSER,A. - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe. 3e druk.
58596: VISSER,C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
145807: VISSER,W.A., J.I.S.ZONNEVELD & A.J.VAN LOON. - Seventy-five years of Geology and Mining in the Netherlands 9191201987).
77165: VISSER,A. - Onderduikers op de Veluwe. (Over)leven in oorlogstijd.
139229: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970/2000. Zo'm onbeschrijfelijke stad.
148482: VISSER,L. - Dribbeldra de koning der langneuzen.
45851: VISSER,H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
104081: VISSER,JAC. - 5 verschillende exlibris.
78606: VISSER,HERMAN. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
75500: VISSER,HANS. - Brieven rond Vestdijk-biografie.
67709: VISSER,G. - Krommenie.
67429: VISSER,HANS. - Simon Vestdijk kinderjaren. In samenwerking met Max Nord.
65608: VISSER,H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
62824: VISSER,KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
59594: VISSER,DERKWILLEM. - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
56439: VISSER,CAROLIJN. - Buigend bamboe. Reizen in China.
39707: VISSER,W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland.
126051: VISSER,AART. - Zo as 't vrogger was. Vierhouten en omgeving.
24921: VISSER,L. - Het dorp Zeist.
23544: VISSER,THEO & R.J.HEIJNING. - Beroemde merken.
41769: VISSER,MARTINUS A.J. - Enkhuizen hoeksteen van Westfriesland. Een beschrijving van de typerende levensomstandigheden in een oude Zuiderzeestad. These.
125375: VISSER,JOH. [JOHANNES 1873-1941]. - AUF DER HEIDE,.C. Ex Libris. Man met hond en schapen.
106309: VISSER,L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
103733: VISSER,HENNY. - 2 verschillende exlibris.
60416: VISSER,H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten. [1e druk].
125373: VISSER,JOH. [JOHANNES 1873-1941]. - AUF DER HEIDE,.C. Ex Libris. Man met hond en schapen.
142981: VISSER,H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2.
19262: VISSER,BERT. - Postduiven. Voeding - verzorging - huisvesting - wedvlucht.
19435: VISSER,P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal. 8e druk.
142977: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3.
142976: VISSER,H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2.
142973: VISSER,H.A. - Molens in Zeeland in oude ansichten. Deel 2.
23612: VISSER,HANS, M.NORD & E.OVERBEEKE. - Simon Vestdijk een schrijversleven.
46149: VISSER,H.A. - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht.
53447: VISSER,CAROLIJN. - Tibetaanse perziken. 5e druk.
135212: VISSER,F.J. - Het seinen aan boord van koopvaardijschepen.
57840: VISSER,L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
63626: VISSER,CAROLIJN. - De barones van Rägavere & Het bruidje met de voile.
64819: VISSER,HERMAN & KOR BUIST. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
69240: VISSER,ARJAN. - Hemelval. Roman. [1e druk].
73266: VISSER,MARIËTTE. - Onder de kafferboom. Een reis door Oost- en Zuidelijk Afrika.
89456: VISSER,HANS G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië.
144835: VISSER,H.R. & J.S.VAN WIERINGEN. - Kazematten in het Interbellum. Vestingbouwkundige Bijdragen.
7402: VISSERING,G. - Geweldige natuurkrachten.
109306: VISSSER,H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. 6 delen.
121811: VITALI,CHRISTOPH. - Marc Chagall. The Russian years 1906-1922.
147332: VITOCHOVÁ,MARIE, JUNDRICH KEJR & JIRI VSETECKA. - Jugendstil in Praag.
109845: VITOUX,FRÉDÉRIC. - Dictionnaire amoureux des chats.
143968: VITRINGA,A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen.
149221: VITRUVIUS. - Handboek bouwkunde. 3e druk.
39658: VITTORINI,ELIO. - Mens of niet. Vertaald door A.Kee.
37494: VIVEKANANDA,SWAMI. - The complete works of the Swami Vivekananda. Part I. 5th rev.ed.
135494: VIZARD,DAVID. - How to build Horsepower .Volume 1: Methods fot building horsepower in any engine.
136912: VLAANDEREN,JAN C.L. - Nederlandsch Landbouwcrediet. These.
147198: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Het Engagements bezoek.
117360: VLAANDEREN,ANDRÉ. - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografiche gegevens.
40162: VLAANDEREN,ANDRÉ. STAINFORTH,A.G. - CLX (=160) ex-librissen van André Vlaanderen.
93380: VLAANDEREN,ANDRÉ. - De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen.
64433: VLASBLOM,VINCENT. - Beeld in beeld.
117961: VLASBLOM,VINCENT E.A. - Face to face II.
148615: VLASBLOM,JAAP & JAAP VAN DER WINDT. - Heel de kerk. Enke visies op de kerk binnen de Ethische Richting.
143251: VLC. - VLC garage & Automobile service equipment.
101717: VLC. - VLC equipment for auto-repair. Leaflet.
101720: VLC. - No. 39K No. 39: VLC Wassergekühlter Luftkompressot. Leaflet.
101730: VLC. - VLC tools and equipment for automotive service.
101734: VLC. - Moderne universeele gereedschappen en werktuigen voor iedere garage.
101723: VLC. - No. 123 - V.L.C. Hydraulische Wagenhefbrug. Folder.
101721: VLC. - VLC improved high pressure car washer No. 105A.Leaflet.
101697: VLC. - VLC wheel alignment system. Group 121 A VLC wheel alignment equipment. Leaflet.
22419: VLERK,I.M.VAN DER & PH.H.KUENEN. - Geheimschrift der aarde. Drie milliard jaar geschiedenis van de aardkost en haar bewoners. 6e druk.
7550: VLETTER,A.C.C.DE. - Het witte huis. 1e druk.
64399: VLETTER,A.C.C.DE. - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. 7e druk.
39424: VLETTER,A.C.C.DE. - Kari en Olo. [1e druk].
148973: VLETTER,M.E.DE, R.P.G.A.VOSKUIL & J.R.VAN DIESSEN. - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
89441: VLETTER,A.C.C.DE. - De zeven vroolijke vinken. 3e druk.
38779: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op "De dageraad der volksbevrijding"). Deel 3: De Jaren 1914-1919.
13539: VLIEGEN,W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. 2e druk.
127106: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - De Galleria Buonarroti Michalangelo en Michelangelo il Giovane - The Galleria Buonarroti Michelangelo and Michelangeloi il Giovane. These.
144555: VLIEGENTHART,ADRIAAN W. - Het Loo een paleis als museum. Journaal van een restauratie.
86424: VLIERDEN,MARIEKE VAN. - Willibrod in het begin van Nederland.
132743: VLIES,T.A.VAN DER. - De eerste eeuwen van Rhoon.
141898: VLIET,MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
148111: VLIET,H.T.M.VAN. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus werk [1884-1925].
138281: VLIET,J.VAN DER. - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem. These.
113308: VLIET,THEODORUS MARIA VAN. - Onder een regel gebracht. Historisch-kritische uitgave van nagelaten verzen van J.H.Leopold. Deel 1 & 2. These.
46852: VLIET,ARI VAN. - Gitaar spelen. Deel 1,2 & 3.
116274: VLIJM,L. - On the production of hormones in the Thysoid Gland of birds (Cockerels). A quantitavtive study with the help of radioiodine and antithroid drugs. These.
141315: VLIJMEN,MARIA VAN & WIM DE WAGT. - De Groene Stad. Een eeuw groen in Haarlem.
125378: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Het blijft een gok. Heel veel geluk en gezondheid in 1991 [in handschrift].
125380: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - Alle goeds in 1994 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
125379: VLIJMEN-RAM,LIES [ELISABETH 1935- ]. - P.F. 1993. Veel goeds in Winter, Lente, Zomer, Herfst van 1993 Cor en Lies v.Vlijmen [in handschrift].
140847: VLIJMEN,MARIA G.A.VAN. - Rijden en omzien / Steering and looking out. 1894-1994 Vermeulen Hollandia Honderd jaar ondernemen / Vermeulen Hollandia a century of entrepreneurship..
128097: VLIS,INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
93946: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 309: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hond. 10 x 23,7 cm.
93942: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 304: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93943: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 305: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93941: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 303: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93944: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 306: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93945: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 308: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met hoed. 10 x 23,7 cm.
93562: VLOEIBLAD. - Zenith-Carburateurs No. 302: Gekleurde afbeelding van jonge vrouw met zaaltje. 10 x 23,7 cm.
11997: VLOEMANS,A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
33068: VLOTEN,J.VAN. - Nederlandsche baker- en kinderrijmen. 3e veel verm.druk met muziek van M.A.Brandts Buys.
147062: VLUG,ALBERT. - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
76143: VLUGT,SIMONE VAN DER. - De reünie. 2e druk.
60382: VOCKE,M.L. A.O. - Het NS-jubileum in kleur. Van "de Arend" tot "TGV".
140112: VODRAZKA,JAROSLAV. - De reis van Tobia.
135490: VOEGELIN,RICK. - The step-by-step guide to: Engine Blueprinting. Practical methods for racing and rebuilding.
65085: VOERMAN,JAN. - Autobussen van de Haagse tram. Deel 1: 1924-1944.
145690: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Rotterdam-Centrum. Dee 1 West.
147999: VOET,H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
125386: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
20410: VOET,H. & L.BENOY. - Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied en pleisterplaats voor watervogels.
125383: VOET,ELIAS [1868-1940]. - DOORNINCK v.REEDe,v. Ex-Libris. Zittende hond op boek.
125388: VOET,ELIAS [1868-1940]. - VOET,ELIAS Ez. Ex Libris. Olielamp.
43531: VOET,H.A. - Groeten uit Kralingen. 3e druk.
125385: VOET,ELIAS [1868-1940]. - KERKWIJK,A.O.VAN. Ex-Libris. Muntenkast.
146576: VOET,JOHANNES EUSEBIUS [1706-1778]. - Portret van Johannes Eusebius Voet door J.Houbraken naar A.Schouman.
140439: VOETEN,BERT. - Gedichten 1938-1992.
69447: VOETEN,JESSICA. - Het Witsenhuis.
142217: VOGEL,JAROSLAV. - Leos Janacek. A Biography. Revised and edited by Karel Janociky.
86309: VOGEL,HABIL.GERD-HELGE. - Kunst und Kultur um 1800 im Zwickauer Muldenland.
82403: VOGEL,GERD-HELGE. - Julius Schnorr von Carolsfeld und die Kunst der Romantik.
78119: VOGEL,TH. - Jahrbuch des Eisenbanhnwesens. 18.Folge.
124614: VOGEL,HANS & MARJAN SMITS. - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
59600: VOGEL,HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
32294: VOGEL,ALBERT. - Je Maintiendrai. Een boek voor leger en volk.
28247: VOGEL,C.J.DE. - Newmans gedachten over de rechtvaardiging. Hun zin en recht ten opzichte van Luther en het Protestansche Christendom.
40472: VOGEL,HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G.Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
56144: VOGEL,WERNER. - Structure and crystallization of glasses.
145084: VOGEL,DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Vertaald door Keer Meiling.
22892: VOGELAAR,CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden.
141554: VOGELESANG,HANS. - Het Zuiderhofje te Haarlem
79818: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Van reizen en trekken.
79816: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Langs de waterkant.
79814: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Iedere stad een toren.
79817: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Ontmoeting met Hildebrand.
79819: VOGELESANG,HANS. - De wereld van Anton Pieck: Volksvermaak.
138488: VOGELZANG,LEO. - Rondje 25 rond. Een eerlijk beeld van een kwart eeuw AEGON op de schaats.
148159: VOGES,JACKIE E.A. - Plantage Damasco, alias Jan Thiel. Drie eeuwen geschiedenis en architektuur.
146156: VOGT,A.E.VAN. - Slan. 2e druk.
65273: VOGT,HELMUT. - Medizinische Karikaturen von 1800 bis zur Gegenwart. 2.Aufl.
141479: VOGT,MATTHIAS. - Handboek filosofie.
107066: VOIGT,ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
149406: VOK,IGNAZIO SAMMLUNG. - Sammlung Ignazio Vok Chenesische Keramik - Chinese ceramics.
125391: VOLBEDA,H. - 3 verschillende exlibris.
134462: VOLCKMANN,C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
85441: VOLDER,KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden.
128136: VOLKERS,KEES. - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht.
144272: VOLKOV,SOLOMON. - Conservations with Joseph Nrodsky. A poet's journey through the twentieth century.
90279: VOLKSWAGEN. - Der VW-Transporter. VW-Betriebsanleitung. Ausgabe Januar 1977.
31267: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. [1e druk].
3284: VOLLENHOVEN,J.VAN. - Wat zeilt daar? Een schepenschouw van jachten. 2e druk herzien door P.Mussert & L.J.Van den Berg.
93552: VOLLMANN,ROLF. - Der Roman-Navigator. Zweihundert Lieblingsromane.
140447: VOLLMER,JURGEN. - Rock 'N' Roll Times.
19356: VOLMULLER,H.W.J. - Nijhoffs geschiedenis-lexicon Nederland en België.
88083: VOLTAIRE,M.DE. - Mémoires pour servir à la vie de M.De Voltaire écrits par lui-même suivis de lettres à Frédéric II. Édition présentée et annotée par Jacques Brenner.
87515: VOLTAIRE. - Lettres d'Alsace a sa nièce Madame Denis.
92159: VÖLTER,DANIEL. - Aegypten und die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Licht der aegyptischen Mythologie.
44159: VOLTZ,R. - Herdershonden. Alles wat u moet weten over uw favoriete hondenras.
3147: VOLVO - 66. Handleiding.
20089: VOLZ JR.,A.W. - De moderne techniek van het skiloopen voor beginnelingen en meergevorderden.
148229: VONDEL,J.VAN DEN. - Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Deel 1 & 2.
148015: VONDEL,J.V. - Salomon, Treurspel.
42535: VONK,P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld het hol van De Ruyter.
68152: VONK,C. - De voorzeide leer. Deel I Ha. De heilige schrift: JESAJA.
122704: VONK,W. - De Valk een heerlijk plekje gronds. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank De Valk.
19007: VONK,HENK. - Drenthe in grootvaders tijd. 5e druk
66438: VOOGD,CHRISTOPHE DE. - Geschiedenis van Nederland. Vertaald door Harry Bos.
38984: VOOGT,P.A. - Onderzoek naar het vermogen tot sterolsynthese en de samenstelling van de sterolien in het Phylum Mollusca. These.
74327: VOOGT,JANNA C. - Scholen doorgelicht. Een studie over schooldiagnose. These.
136542: VOOLSTRA,ANNA, ALLE G.HOEKEMA & PIET VISSER. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra.
27141: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
107219: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp.
128893: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626.
17957: VOORBERGH,CRUYS. - Erfenis van eeuwen. 3e druk.
149426: VOOREN,JAAP VAN DER. - Woerden, mijn stad. Een fotoboek van Woerden en de Woerdenaren.
59958: VOOREN,G.A.C.VAN. - De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu.
76683: VOOREN,JAAP VAN DER. - Woerden en Woerdenaren.
148568: VOORHOEVE,C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883.
16214: VOORHOEVE,J.N. - Op de bergen.
130388: VOORHOEVE,MARIJKE E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
59200: VOORN,HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
82196: VOORN,JOHAN GERBRAND. - Genese van het Odd Fellowschap. Bundel werkschriften over "De ontstaangeschiedenis van het Odd Fellowschap en haar Orde". Aangeboden aan: Broeder H.J.Petit dit de la Roche t.g.v. zijn inwijding als Grootmeester van de Independent Order of Odd Fellows, in de Jurisdictie der Koninkrijken Nederland en België, tevens de viering van het 175-jarig bestaan van deze Ore, anno 1994.
136509: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900. 2e herz.druk.
67154: VOORST VAN BEEST,MARIE VAN. - Met moeder zingen. Liederen voor huiskamer en vijfjes-afdeeling. Naar het Engelsch bewerkt door V.Witte Eeckhout.
90369: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900 (I).
69620: VOORT,SONJA VAN DER. - Een stedenreis.
128075: VOORT,TH.P.A.VAN DE. - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum.
107537: VOORTHUIS,F.J. - Zullen de Joden naar Palestina terugkeren? 2e druk.
143039: VOOUS,K.H. - De vogels van de Nederlandse Antillen. Bird of the Netherlands Antilles.
13307: VOOUS,K.H. - Roofvogels en Uilen van Europa.
16726: VOOUS,K.H. - Moerasvogels van Europa.
21177: VOOUS,K.H. - Proceedings of the XVth International Ornithological Congress The Hague, The Netherlands 1970.
6950: VOOUS,K.H. - Atlas van de Europese vogels.
148055: VOOUYS,KAREL H. - Owls of the Northern Hemisphere.
73595: VOOYS,C.G.N.DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
44273: VORIS,JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
49685: VORST,TONY VAN DE. - Portret en figuur boetseren.
32265: VORSTELMAN,CAREL. - Waar kan ik visschen?
146808: VOS,WOUTER, EDWIN BLOM & TOM HAZENBERG. - Romeinen in Woerden. Het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium.
142693: VOS,M.F. - Scythian Archers in Archaix Attic Vas-Painting. These.
142667: VOS,H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
125397: VOS,A.DE. - LEEUWEN,ELLY v. Exlibris. Molen.
66451: VOS,J.G. & G.J.B.STORK. - Het land van Oude IJssel en zijn waterschap 1880 15 juli 1980.
60617: VOS,REIN. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie OPG 100.
35087: VOS,RON DE & W.DE BRUIN. - Sail 95 Amsterdam. Mens en zee.
32873: VOS,J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
29413: VOS,MAARTEN DE. - De Ajacieden.
16700: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
114050: VOS,A.DE. - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Geradus Horreüs de Haas (1879-1943).
148956: VOS,PETER. - De Dom jatten. Vier tekeningen van Peter Vos.
126147: VOS,TOM. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld door Gietersen voorzien van een inleiding en woordenlijst.
108436: VOS,HERMAN A. - Het ABC van het ,,naziregiem".
106335: VOS,LUC DE. - Veldslagen in de lage landen.
97299: VOS VAN STEENWIJK,A.M.BARON DE. - Het marinebeleid in de tweede wereldoorlog.
141069: VOS,RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetsen, uitgeverij J.B.Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
113883: VOS,RIK & FRED LEEMAN. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw.
148556: VOS,HERMAN DE. - Met snee jagt en kake van wint. Leven en werken opo schepen van de VOC kamer Enkhuizen en andere notities uit het Dnkhuizer stadsarchief.
119285: VOS,CATH.VAN - Van Kinders met een zonnig thuis. 8 Liedekens met pianobegeleiding. Versje en muziek van Anna Vos. Op.5.
17910: VOS-VAN KLEEF,D.DE. - Het ex-libris in Europa.
75361: VOS,HANS. - Astrologisch jaarboek voor het zonnejaar 1989.
36132: VOS,MARCEL. - Akkerman schilder / painter.
128084: VOSKUIL,J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister. 1e druk.
143463: VOSKUIL,R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad. 2e druk.
142283: VOSKUIL,J.J. - Het Bureay I: Meneer Veerta. 4e druk.
67889: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 6e druk.
26042: VOSKUIL,JAN D. - De arbeid in de kunst.
103603: VOSKUIL,J.J. - De moeder van Nicolien. 3e druk.
1898: VOSKUIL,J.J. - Requiem voor een vriend. [1e druk].
1928: VOSKUIL,J.J. - Binnen de huid.
84325: VOSKUILEN,ANKA. - Vrome vondsten.
125395: VOSKUYLEN,A.VAN. - MKS Maastricht. Exlibris. Kunstschilder van achteren gezien.
146149: VOSMAER,A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
18209: VOSMAER,A. - Stroomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen. Met beweegbaar model eener KLEPPEN-MACHINE.
59241: VOSMAER,JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
125413: VOSS,H.D. [HANS DETLEF HERMANUS 1907-1977]. - 70 verschillende exlibris & 27 gelegenheidsgrafieken.
129808: VOTTELER,JUTTA. - Jutta Votteler Bilder und Graphik / Paintings and etchings.
80680: VOÛTE,A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
68959: VRANKEN,JOS. - Sinterklaas kapoentje.... 24 van de meest bekende Sint Nicolaas liedjes. Arrangement: Jos Vranken.
76695: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum.
28744: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
28745: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Stad en lande van Gooiland. Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968.
78658: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
148896: VRBA,RUDOLF. - Ik ontsnapte uit Auschwitz.
144400: VREDELING,ALBERT. - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. Een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië.
4616: VREE,FREDDY DE. - Jan Cremer.
141719: VREE,FREDDY DE & MARIE ANGE. - La Carne & La Morte.
4641: VREE,PAUL DE. - Maurice Gilliams. Essay.
34236: VREEBURG,GUUS & HADEWYCH MARTENS. - UMS Pastoe. Een Nederlandse meubelfabriek 1913-1983.
70573: VREESE,WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
41151: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
28771: VRIENDS,JAN. - Dier en plant van dichtbij bekeken.
23865: VRIENDS,THIJS. - Tropenweelde in de volière. Encyclopedie voor de vogelliefhebber.
27861: VRIENDS,THIJS. - Papegaaien en parkieten. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
6583: VRIENDS,JAN. - Vogels van het dennenbos.
140473: VRIES,G.DE. - Rhode Island Red.
148194: VRIES,GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A.van Oorschot als uitgever van poëzie.
85479: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 5e druk.
147674: VRIES & COMP.,HERM.DE ZAANDAM. - Reclame plaatje Herm. de Vries & Comp. Zaandam: Poppenkast.
91549: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een dame.
100170: VRIES,THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. Deel I: Het onstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der reformatie.
65841: VRIES,RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
142741: VRIES,G.DE AZ. - De zeeweringen en Waterschappen van Noord-holland. 2de uitgave bewerkt door Jhr.Mr.J.W.N.Schorer.
125401: VRIES,YVONNE DE. - P.F. 1990. 2 zeemeerminnen.
135800: VRIES SZN,M.C.DE. - Album van grafversieringen, grafzerken - Grafpalen, monumenten.
101949: VRIES,YVONNE DE. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
125400: VRIES,YVONNE DE. - Nieuwjaarswens 1990. 2 vrouwen & aardbol 1989-1990.
91547: VRIES,JAKOB DE GZN. - Carte de visited. Originele portretfoto van een heer met baard.
88168: VRIES,JAN DE & M.M.DE VRIES-VOGEL. - Zes novellen uit het oude IJsland.
144680: VRIES,JOOST DE. - De Republiek. 4e druk.
83311: VRIES,IRIS DE. - De boulevard van gemiste kansen.
125398: VRIES,YVONNE DE. - SIGALES,FRANCISCO BERNAT. Ex Libris. Naakte vrouw, van achteren in landschap.
80108: VRIES,T.DE & H.J.SLIEKER. - Schrijftaal. Leer-/ werkboek voor het volledige praktijkdiploma Nederlandse bedrijfcorrespondentie. 3e druk.
79191: VRIES,DINAND M.DE. - Het plantendek van de Krimpenerwaard III: Over de samenstelling van het crempensch Molinietum Coeruleae en Agrostidetum Caninae. Een phytostratische bijdrage tot de associatie-wetenschap. These.
77964: VRIES,PH.DE, TH.LUYKX & SJ.DE VRIES. - Historische Winkler Prins encyclopedie.
70774: VRIES,S.PH.DE. - Joodse riten en symbolen. 2e druk.
141534: VRIES-LUB,A.G.DE. - De familie Lub een Enkhuizer geslacht.
62522: VRIES,LEONARD DE. - Tussen zon en electron. 'N drietal technische en populair-wetenschappelijke schetsen voor jonge mensen.
5386: VRIES,D.DE. - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984.
47990: VRIES,HAN DE. - Carel Blazer fotograaf. Inleiding Willem Frederik Hermans.
39608: VRIES,HUGO DE. - Het veredelen van kultuurplanten. Naar de Amerikaansche uitgave vertald door Dr.P.G.Buekers.
65032: VRIES,B.W.DE. - From pedlars to textile barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
37634: VRIES,ANKE DE. - Opstand! Wijnboerenopstand in 1907. 4e dr.
36165: VRIES,JOHAN DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing. Translated by M.Ultee.
33404: VRIES,ILONKA DE & LEONARD DE. - Waar gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos ontleend aan The Days Doings.
3331: VRIES-ROODHUYZEN,CHARLOTTE DE. - Minatuurtjes. Zes liedekes voor meisjesstemmen naar gedichtjes van Kate Greenaway door C.Van Rennes. 15de druk.
2784: VRIES,ILONKA DE & LEONARD DE. - Voor de kinderkamer. Mooie verhaaltjes, versjes en plaatjes uit oma's jeugd.
24926: VRIES,P.CH.DE & H.J.V.D.WIEL. - Muntboek van de steden 1576-1795.
19328: VRIES,T.DE. - Mr.G.Groen van Prinsteren in zijn omgeving.
18451: VRIES,V.DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
144565: VRIES,C.W.DE. - Het Grondwettig Koningschap onder Koning Willem III 1849-1870.
16234: VRIES,HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
125399: VRIES,YVONNE DE. - WILLEMSEN,GUUS. Exlibris. Paard.
105651: VRIES,MARIJKE DE. - Een droom wordt werkelijkheid "Leven en werk vanjhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
106343: VRIES,G.DE & B.J.MARTENS. - Fokker. Vliegtuigbewapening / Aircraft armament / Flugzeugbewaffnung.
12685: VRIES,LYCKLE DE. - Jan van der Heyden.
13450: VRIES,HAN DE. - Amsterdam omstreeks 1900. 6e druk.
15519: VRIES,V.DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland. These.
15861: VRIES,LEONARD DE. - De hobby club.
27280: VRIES,ANNE DE & A.M.KOPPEJAN. - Eerbied voor het leven. Een serie boekjes voor methodisch verkeersonderwijs. Deeltje 2: Jan Klaasen kijk uit! 49e druk.
31589: VRIES,HER DE, J.V.D.MEULEN & L.VANCREVEL. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het begeslacht te bewaren.
35970: VRIES,LEONARD DE. - Weekblad Libelle. Een fascineren selectie uit de jaargangen 1934-1974.
45910: VRIES,R.W.P.DE. - M.A.J.Bauer.
46870: VRIES,THEUN DE. - De tegels van de haard. [1e druk].
62264: VRIES,TJ.S.DE. - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de zendingswerkers van de Gereformeerde kerken.
144863: VRIES,JAN DE. - EDDA. Godenliederen.
144862: VRIES,JAN DE. - EDDA. Heldenliederen. Vertaald en ingeleid door Dr Jan de Vries.
71020: VRIES,R.W.P.DE JR. - G.W.Dijsselhof.
7262: VRIES,L.DE - Eenvoudige proeven uit de natuurkunde voor de lagere school. 2e/1e druk.
80786: VRIES,JAN DE, E.V.UITERT & S.DE BODT. - Pieter Haverkorn van Rijswijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
83991: VRIES,R.W.P.DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
91349: VRIES,JAN DE. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). [1e druk].
91519: VRIES,JAN DE,KZ. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge dame.
93673: VRIES,SANDRA DE. - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
145316: VRIES,BEN DE. - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
88361: VRIESEMA,MARTIN & J.VAN DER WARDT. - Honger naar goud. Nederlandse topsporters over vreugde & verdriet.
104253: VRIESLAND,VICTOR E.VAN. - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
24956: VRIESLAND,VICTOR E.VAN. - De cultureele nood-toestand van het Joodsche volk. Beschouwingen over Joodsche kunst naar aanleiding van de Kunstwart-debatten.
110850: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
110852: VRIESLANDER,JOHN JACK [1879-1957]. - SCHULZ(EULER),CARL FRIEDRICH. Ex Libris. Gevatter Tod mit Alpinem Trachtenhut und Bademantel an waldgesäumtem Gewässer stehend.
114757: VRIEZE,JOHN. - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
144567: VRIJALDENHOVEN,FRANS. - Koninklijk Autorijden.
3306: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN. - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
83287: VRIJBURG,B. - Het Indische kippenboek. [2e druk].
59293: VROLIJKS,GELASIUS. - Het boek als getuigenis van Christus.
27862: VROMAN,J. - Geologie voor den toerist.
66121: VROMAN,LEO. - Tweede verschiet. [1e druk].
128192: VROOM,U.E.E. - De afdeling buitenmuseum van het Rijksmuseum ,,Zuiderzeemuseum". Ideeën, ontwerpen, definitief structuurplan, detaillering en uitvoering.
125402: VROOM,JEAN-PAUL [JOHANNES PAUL 1922-2006]. - Met de beste wenschen voort Kerstmis, Oud- en Nieuw, wordt u dit oude lied van een onbekend dichter aangeboden door Chr.Leeflang December 1950 Utrecht. Vouwblad.
138436: VROOM,H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
101466: VUCHT TIJSSEN,BERTJE E.VAN. - Uit de ban van de rede. Een confrontatie tussen de cultuur- en kennis-sociologische visier van Max Scheler en Max Weber. These.
89444: VUGT,JOOS VAN. - In zorgzaamheid en eenvoud. De fraters van Utrecht in jaren van verandering en overdracht, 1965-2000. Nederland, Indonesië, Kenia.
131338: VUIJSJE,HERMAN. - Het groene hart.
125694: FRIA VULHAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant] Open en gesloten ventileerende vulhaarden 1933-1934.
13967: VULSMA,FERD. - Handboek voor den hengelaar.
79853: VUURDE,ROB VAN. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
148641: VUYCK,LAURENS. - De plantengroei der duinen. These.
135394: VUYK,SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
17336: VUYK,AART. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij 1466-1966.
3273: VUYST,JULIEN DE. - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden tot de XIXe eeuw. Met een proeve van biografisch repertorium door Jan Bauwens.
148913: HEUVEL & DE WAAL. - Spelen met vuur.
81618: WAAL,H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
100852: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 7.
100853: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. 4 BIBLIOGRAPHY, part 1.
100851: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 4, Part I & II. VI,114 & 108 pp.
100850: WAAL,H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. SYSTEM 2-3.
93138: WAAL,TH.DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten. 4e druk.
125427: WAALS,NOACH VAN DER [1852-1930]. - OOSTEN SLINGELANG,G.L.VAN. Ex Libris. Man voor boekenkast.
110796: WAALS,JAN VAN DER. - De prentenschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
41006: WAARD,HENK VAN. - Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf: De noord-westkust.
39095: WAARD,ADRI DE. - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap.
129070: WAARD,C.DE. - De Zeeuwsche expeditie naar de West onder Cornelis Evertsen den Jonge 1672-1674. Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch bestuur.
15017: WAART,G.DE. - Uw handschrift bepaalt uw karakter.
104334: WABEKE,JAN. - Land van Berkel en Slinge. Sporen uit een rijk verleden.
22567: WACHS,HORST. - An Deutschen Meeren. Teil 2: Vögel am Meer.
29889: WACHTER,GERHARD. - Faszination Triathlon. Von der psychischen und physischen Vorbereitung bis zum Wettkampf.
140545: WÄCHTER,OTTO. - Conservering van behoud van oude en nieuwe bestanden.
117019: WADE,JENNY. - Transcendentre seks. Unieke spirituele ervaringe.
148098: WAEGEMANS,EMMANUEL. - Geschiedenis van de Russische literatuur sind de tijd van Peter de Grote. Herziene en geactualiseerde editie.
40769: WAEL,WILLEM DE. - Tusschen twee rivieren.
74983: WAERDEN,KEES VAN. - Groot voetbal woordenboek van de Nederlandse taal.
4921: WAGE,H.A. - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S.Vestdijk e.a. aangeboden aan Dr.H.A.Wage.
13627: WAGENAAR,JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringen. Deel I,II,III & IV.
112231: WAGENAAR,JAN. - Vaderlandsche Historie. Deel 8.
112222: WAGENAAR,JAN. - Vaderlandsche Historie. Deel 7.
73358: WAGENDORP,BERT. - Sportleven. Waarin opgenomen: Dood van een bokser, Bergkamps breipatronen, Hoffman & ik en waarom Engelsen geboren schaatsers zijn.
142142: WAGENDORP,BERT. - Ventoux. 13e druk.
115709: WAGENER,D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie.
31163: WAGENER,W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
97711: WAGENINGEN,J.C.VAN. - De astrologie. Haar beteekenis en draagwijdte.
142895: WAGENVOORT,H. - Studies in Roman Literature Culture and Religion.
141322: WAGNER,OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit. Dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
136685: WAGNER,GEORG. - Die DB heute. Eisenbahn zwischen Flensburg und Freilassing.
84012: WAGNER,HELGA. - Jan van der Heyden 1637-1712.
26554: WAGNER,RICHARD. - Lohengrin. Romantische Oper in dreu Akten / Romantic opera in three acts / Opéra romantique en trois actes.
15268: WAGNER-GENTIS,C.H.T. - Goniatites from the Viséan - Namurian junction beds in Palencia, NW Spain.
117011: WAGNER,RICHARD. - Brieven 1830-1855. Vertaald door C.R.Vink en René Vink.
116911: WAGNER,RICHARD. - Brieven 1856-1883. Vertaald door C.R.Vink en Renée Vink.
12447: WAGNER,ANNA. - Jan Voerman IJsselschilder.
13888: WAGNER,ANNA. - Jan Voerman IJsselschilder.
26555: WAGNER,RICHARD. - Der fliegende Holländer / The flying Dutchman / Le vaisseau fontôme.
26556: WAGNER,RICHARD. - Tannhäuser.
47223: WAGNER,ANNI. - Als das papier kam entstand der Kunst der Graphik.
81591: WAGNER,WILLI. - Das Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg. Geschichte des Stifts, der Grundherrschaft und des Besitzes von den Anfängen bis zur Aufhebung 1803.
97586: WAGNER,JOHN & ALAN GRANT. - The bogie man.
140504: WAGT,WIM DE. - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
117023: WAGT,WIM DE. - Het vissershop en de dageraad van de Zaandamse volkswoningbouw.
29383: WAGT,GABRI DE. - Eerste de man, dan de bal. Honderd jaar Nederlands voetbal, van elite- tot miljoenensport, van jongensspel tot profvoetbal.
137402: WAGTBERG HANSEN,AUDREY. - Henri Verstijnen (1882-1940). Beeldend kunstenaar en theosoof.
126121: WAHL,JOCHEN. - Geschminkte Wahrheit. Zeichnungen von Jochen Wahl. Zur Einstimmung: Jack Vance, Die Mondmotte (Textauszüge).
29952: WAITZ,GRETE & G.AVERBUCH. - Wereldklasse.
91086: WAKEFORD,TOM & IAN RENTOUL. - On eagles wings. 75th anniversary of the Royal Air Force.
78117: WAKKER,JAN HENDRIK. - Onderzoekingen over adventieve knoppen. These.
148986: WAL,GEKE VAN DER. - Rob van Gennep. Uitgever van links Nederland.
138257: WAL,JOHAN VAN DER. - Harlingen en haar Bruine Vloot. Impressies van de historische zeilvaart.
99709: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffen de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1 t/m 8.
129812: WAL,MIEKE VAN DER. - E.B.von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen / Aquarellen / Tekeningen.
138559: WAL,S.L.VAN DER. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1: 10 aug. - 8 nov. 1945.
146862: WAL,CARLA VAN DER. - Klappermelk & klompen. Veteranen vertellen over Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.
19443: WAL,JO VAN DER. - Het lied van de kokila.
67907: WAL,THEO J.VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding.
61141: WALBERT,KATE. - Onder ons. Vertaling Nina van Rossem.
119319: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110118: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - WALCH,TH. Aus meiner Bücherei 1915.
110119: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - T.W. Ex Libris. Köpf mit Harpe.
110117: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - REISS,PAYL & ELSE. Ex-Libris. Man auf Perd.
110116: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110115: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110114: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - K.G. Ex Libris et Ex Musica. Mädschen mit Pferdenköpf.
110113: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110111: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - FRANKNTHAL,I.K. [Exlibris]. Waage.
110346: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - SCHELLENBERG,ANNA. Ex-Libris. Porträt und Sonne.
40702: WALCH,NICOLE. - J.-B.Mandou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus.
133542: WALCH,THOMAS [1867-1943]. - LADEBVURG,IDA. Ex=Libris. Neben Baum sitz. Mutter mit Kleinkind u.Schaf, am Boden steh. off. Buch mit Motto: Edel Sei Der Mensch Hülfreich Und Gut.
143814: WALCOTT,DEREK. - The Gulf and other poems.
73032: WALDEN,HILAIRE. - The moroccan collection.
141958: WALDMAN,AMY. - De inzending. Vertaalkd door Thera Idema.
17306: WALDMAN,DIANE. - Willem de Kooning.
143681: WALDMANN,GENEVIÈVE. - The activities of Pieter Brattinga. A portrait of an Era / De Activiteiten van Peter Brattinga, een Tijdsbeeld.
126176: WALDORP,H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. 5e, geheel herziene druk.
19894: WALDRON,ROBERT. - The bold and the beautiful. A tenth anniversary celebration.
37182: WALFELBAKKER,DICKY. - Fee's blijde jeugdjaren.
38566: WALKER,NIGEL. - A short history of psychotherapy in theory and practice. [1st edition).
28973: WALKER,C.B.F. - Spijkerschrift.
27929: WALL,ROBERT. - De gouden tijd van de oceaan stomers.
125433: WALL PERNÉ,GUST VAN DE [GUSTAAF FREDERIK 1877-1911]. - BURGER,Dr.H. AMSTERDAM. Exlibris. Man met stok & slang.
148701: WALLACE,EDGAR. - The River of Stars.
148702: WALLACE,EDGAR. - The people of the river.
148700: WALLACE,EDGAR. - Again Sanders.
58784: WALLACE,EDGAR. - De zwarte monnik. Vertaling van R.H.G.Nahuys.
4119: WALLACE,GEORGE J. - Bicknell's Thrush, its taxonomy, distribution, and life history. These.
14559: WALLACE,EDGAR. - De duivel. Vertaling van A.Vuerhard-Berkhout.
148676: WALLACE,EDGAR. - Sanders of the River.
148677: WALLACE,EDGAR. - Bones in London.
148678: WALLACE,EDGAR. - Bosambo of the river.
148679: WALLACE,EDGAR. - Bones being Further Adventures in Mr. Commissioner Sanders Country.
148675: WALLACE,EDGAR. - Lieutenant Bones.
148674: WALLACE,EDGAR. - The Keepers of the king's peace.
84858: WALLACE,DAVID RAINS. - The Quetzal and the Macaw. The story of Costa Rica's National Parks.
85677: WALLACE,DAVID RAINS. - The monkey's bridge. Mysteries of evolution in Central America.
148703: WALLACE,EDGAR. - Sandi, the king-maker
130471: WALLER,H.F. - Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer Trou Moet Blycken voorgedragen door den faktor H.W.Waller op 19 november 1903 bij de viering van heet 400-jarig bestaan.
62910: WALLINGTON,NEIL. - The world encyclopedia of fire engines & firefighting. Fire and rescue - an illustrated guide tot fire trucks around the world, with 700 pictures of modern and historical ppliances.
94523: WALLIS,HELEN. - Raleigh & Roanoke. The first English colony in America, 1584-1590.
138991: WALLRAFF,GÜNTER. - Heerlijke nieuwe wereld. 2e druk.
27125: WALLRATH,ROLF. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. 3.erw.Aufl.
97949: WALRAVEN,W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
149132: WALRAVEN,WILLEM. - Brieven Aan familie en vrienden 1919-1941. 2e verm.druk.
149166: WALRAVEN,W. - Modjokerto in de motregen. Reizen over Java en Madoera.
132311: WALRAVEN,B.C.A. - Muga the songs of Korean Shamanism. These.
144807: WALSCHAP,GERARD. - Metten Marten.
144250: WALSER,ROBERT. - Der Räube. Roman.
86994: WALSER,MARTIN. - Messmers reizen. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel.
99528: WALSH,AMY, E.BUIJSEN & BEN BROOS. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen.
132161: WALSH,JOHN & CYNTHIA P.SCHNEIDER. - A Mirror of Nature. Dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter.
121894: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bordeaux.
121896: WALTER ZOON,R. - Les vin d'Honneur.
121897: WALTER ZOON,R. - Les vins de Bourgogne.
87637: WALTER,RUDOLF & MARC SCHAEFER. - Die Orgeln des Doms zu Arlesheim.
148941: WALTER ZOON,R. - Van Jerez, Funchal en Oporto.
148942: WALTER ZOON,R. - Anno 1815.
148943: WALTER ZOON,R. - Een goed glas wijn.
75217: WALTERBOLK H.T. - De praehistorische mens en zijn mileu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de divuviale gronden in Nederland. These.
107320: WALTERS,MICHAEL. - Complete checklist vogels van de wereld.
46976: WALTERS,DEREK. - Chinese astrologie. Het interpreteren van de openbaringen van de boodschappers des hemels.
126926: WALTHER,FRIEDRICH ANDREAS. - Die Vorzüge der Stadt Frankfurt am Mayn besungen von Friederich Andreas Walther. eingeleitet von Moritz Sondheim.
33808: WALTHER. - Walther voor sport, jacht en zelfverdediging. Prospectus.
33351: WALTHER,FRITZ R. - In the country of Gazelles.
54154: WALTHER,PAN. - Künstlerische Porträt-Fotografie.
125540: WALTHER,JEAN [JOHANN 1910-1968]. - 3MS. Ex Libris. Dolfijn.
138475: WALTON,ELLIS. - Gossamer.
143757: WALTON,JEREMY. - Grote merken BMW.
144382: WALTON,STUART. - Humanity an Emotional History.
74317: WALTON,STEWAERT & SALLY. - Stijlvol stempelen. Unieke ideeën om snel en effectief te decoreren.
143760: WALTON,JEREMY. - Unbeatable BMW. A racing revival 1959-1979.
136848: WALZ,WERNER. - Deutschlands Eisenbahn 1835-1985. Lokomotiven und Wagen. Geschichte und Organisation. Kritik und Hoffnung.
100126: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek rashoenders. De hoenderassen van de wereld. 2e druk.
97277: WANDELT,RÜDIGER & JOSEF WOLTERS. - Handboek dwerghoenders. De dwerghoenderrassen van de wereld.
142483: WANDREY,CONRAD. - Theodor Fontane.
26868: WANNÉE,J.C. - Kosmische religie (toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te 's-Gravenhage).
147577: WANNEMES,GIACOMO. - Le Mobilier Francais du XIX siècle.
106255: WAP,DR. - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften.
59318: WAPENBROEDER [PSEUDONIEM VAN H.VERLEUN]. - Tot in den dood getrouwe.
148250: WARD,O.G., P.C.BOER & G.J.CASIUS. - The Royal Netherlands Military Flying School 1942-1944. Een unicum in de historie van de militaire vliegopleiding.
89498: WARD,PATRICK. - Bike Riders. De wereld van de snelle machines.
83757: WARD,JUSTINE. - Melodieën en liederen ten gebruike van onderwijzer en leerlingen bij muziek in de school. Tweede leerjaar.
32126: WARD,PATRICK. - Bike riders. Die weite Welt der schnellen Maschinen. Ein Fotobuch.
146206: WARD-PERKINS,J.B. - Architektur der Römer.
147013: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1906.
147010: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1902.
147011: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1903.
147009: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1901.
147008: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1900.
147007: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1899.
147012: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1905.
147017: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1913.
147015: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1909.
147016: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1910.
147014: WARENDORF. - Warendorf's Geillusteerde Familie-Kalender 1908.
147310: WARHOL,ANDY. - Pop box. Fame, the factory & the father of American Pop Art.
83313: WARHOL,ANDY. - Makos. A personal photographic memoir.
68140: WARHOL,ANDY. FINKELSTEIN,NAT. - Andy Warhol: Oh this is fabulous. A report.
77637: WARLOP,E. - The Flemish nobility before 1300.
133906: WARMELS-VAN KOOTEN,HELGA. - Harmelen 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu.
126485: WARMELS,HELGA. - Hofleveranciers. Twee eeuwen ambacht en koningshuis in Nederland.
134289: WARNAR,GEERT. - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
107136: WARNECK,IGOR. - De roep van de Runen. Een inleiding in de wereld van de runen.
126167: WARNECKE,GEORG. - Onze vlinders. [1e druk].
1724: WARNER ALLEN,H. - Sherry. With an appendix on shippers.
129304: WARNSINCK-DELPRAT,C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden Jaere 1656.
129200: WARNSINCK,J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (kerstmis 1664-najaar 16650.
129081: WARNSINCK,J.C.M. - Reizen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds Beginnende 1639 tot 1687 incluis.
30927: WARNSINCK W.H. - Portret door P.Velyn. Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
134130: WARNSINCK-DELPRAT,C.E. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. V, der sturk: Registers errata en addenda.
143778: WARREN,HANS. - Spiegel der moderne Nederlandse poëzie. 6e geh.heziene en uitgebreide druk.,
75268: WARREN,HANS. - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar geheim dagboek.
124591: WARREN,HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei. [1e druk].
104357: WARTENA,R. - Oude en nieuwe gasthuis Zutphen 1625-1975.
118312: WASCH,KAREL. - Glas en kristal. [1e druk].
149251: WASSCHER,M., GH.O.KEIJL & G.VAN OMMERING. - Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst.
64148: WASSEN,K.J. & M.G.VAN DUYN. - 115 jaar verhalen van Hooghoudt.
21318: WASSENBERGH,A., J.J.M.VEGTER & G.J.A.BOUMA. - Fryske folkskinst in rige printen.
115099: WASSERMANN,JAKOB. - Der Fall Maurizius. Roman. 3.Auflage.
84319: WASSING-VISSER,RITA. - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938).
109810: WASSING-VISSER,RITA. - Weefsels en Adatkostuums uit Indonesië.
97692: WASSING,RENÉ & RITA WASSING-VISSER. - Adoeh, Indië! Het beste van Hein Buitenweg.
98256: WASSINK,GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reininging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
140940: WATER,T.A. - Mind, Myth & Magick.
146449: WATERHOUSE,JO & DAVID PENHALLOW. - Skateboader's Kunst: Van beton naar het doek.
146135: WATERS,ROGER. - Pink Floyd - The Wall.
78352: WATERS,SYDNEY D. - Union Line. A short history of the Union Steam Ship Company of New Zealand Ltd. 1875-1951.
102064: WATERSCHOOT,JOS VAN. - Hooggleerde exlibris.
4919: WATIEZ,LAURENT. - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
134517: WATKIN,DAVID. - De westerse architectuur. Een geschiedenis. 2e herz. en uitgebreide druk.
135673: WATKIND,MARTYN. - Tuning Companion 1,2 & 3.
149128: WATSON,ROWLAND. - Merry gentlemen. A Bacchanalian Scrapbook.
47933: WATSON,R.I. - Selected papers on the history of Psychology. Edited by Josef brozek & R.B.Evans.
66485: WATSON,PETER. - De zaak Sotheby's. Kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken.
36412: WATT,GRACE. - The Farne Islands. Their history and wild life.
137863: WATTÉ,MARCEL. - Ontmoeting met hedendaagse ikonen in de Kapel van de Broeders Alexianen te Boeckhout.
144764: WATTENMAKER,RICHARD J. - Maurice rendergast.
59739: WATTERS,PAT. - Coca-Cola. An illustrated history.
148300: WATTJES,J.G. - Constructie van gebouwen. Deel III: Fundeeringen en kelders rioleeringen. 2e verb.en verm.uitgave.
143995: WATTJES,J.G. - Constructie van Gebouwen. Deel 2: Ramen, deuren en betimmeringen.
149408: WATTJES,J.G. - Contructie van gebouwen. Deel IX: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen. 3e ver.druk.
145366: WATTJES,J.G. - Constructie van gebouwen. Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen. 3e ver.druk.
7188: WAUCHOP,S.R. - The Buddhist cave temples of India.
20882: WAUER,ROLAND H. - The visitor's guide to the birds of the Central National Parks, United States and Canada.
147583: WAUGH,ALEC. - Merchants of wine. Being a Centenary Account of the Fortunes of the House of Gilbey.
2483: WAUGH,HARRY. - The changing face of wine. An assessment of some current vintages.
86648: WAUGH,ALEXANDER. - Opera. Leren luisteren en begrijpen.
23916: WAUWERMANS,LIEUTANT-GÉNÉRAL. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
103141: WAVEREN,T.M.H.VAN. - Keukenhof 10 jaren / Dix ans 1959.
19236: WAY,J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht. 2e druk.
99068: EXLIBRISKRING DER WBV. - Acht Nederlandse exlibris in houtgravure op het thema verzamelen.
99070: EXLIBRISKRING DER WBV. - Map met 18 exlibris (1 gekleurd).
99071: EXLIBRISKRING DER WBV. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
9353: WEATHERS,WESLEY W. - Birds of southern California's deep canyon.
131929: WEBB,MARGARET ELY. - MOSS,FRANCES DALLAM, [Exlibris]. Lady with book between flowers.
131927: WEBB,MARGARET ELY. - KIRKLEY,FLORENCE. Ex Libris. Woman reading in a garden.
101192: WEBB,JAMES. - UNIVERSITY SOUTHERN CALIFORNIA. [Exlibris]. Figures in landscape with open book.
101190: WEBB,JAMES. - DICK,CHRISTIAN R. Ex Libris. Figures between open book.
147122: WEBER-VAN BOSSE,A. - Een jaar aan boord H.M.Siboga. 2e druk.
83715: WEBER,GOTTFRIED. - Die Romantik in Oberbayern. Architektur - Suluptur - Wandmalereis.
81268: WEBER,WINFRIED. - Die Heiligkreuzkapelle in Trier.
148987: WEBER-VAN BOSSE,A. - Een jaar aan boord H.M.Siboga. 2e druk.
107132: WEBER,R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeewoovers 1609-1621.
116763: WEBER,JOZEF M. - Carte de visite Originele Portretfoto van een dame.
106336: WEBER,W.M. - De meningen van de filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel I.
106338: WEBER,W.M. - De meningen van de filosofen. Negen dwarse doornesen door de westerse filosofie. Deel III-1.
110348: WEBER,ERICH H.F. - WEBER,HERTBERT ARCHITEKT. Ex-Libris.
34029: WEBER,HERMANN. - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
142748: WEBER,FELIX. - Gastronomische Bilder. Beiträge zur Geschichte der Speisen und Getränke, der Tischsitten und Tafelfreunden verschiedener VÖlker und Zeiten. [1.Auflage].
83597: WEBERS,CARL MARIA VON. - Mein vielgeliebter Muks. Hundert Briefe Carl Maria von Webers an Caroline Brandt aus den Jahren 1814-1817.
146999: WEBSTER,JEAN. - Vadertje Langbeen. 'n Neerlandia-film. Uitgebracht door Filmex. In de hoofrollen: Lily Bouwmeester & Paul Storm.
144905: WEBSTER,JOHN G. - Medical Instrumentation. Application and Design. 3rd edition.
11280: WEBSTER,DAVID L., S.T.EVANS & W.T.SANDERS. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie.
7108: WECHS,W. - Voettochten in de Alpen. Een handleiding voor voorbereiding, uitrusting en praktijk van het wandelen in het middel- en hooggebergte met beschrijvingen van éen- of meerdaagse toeren in het Montafon, het Allgäu, het Karwendelgebergte en de Berchtesgadener Alpen.
2459: WECHSBERG,JOSEPH. - Freude am Wein.
7130: WECHSBERG,JOSEPH. - Avalanche. The terrifying minute by minute account of the great natural disaster that overwhelmed an Alpine village.
110153: WEDEPOHL,GERHARD [1893-1930]. - HEINSOHN,WILHELM. [Exlibris]. An Ruine gelehnt sitzend Lesender.
119385: WEE,P.G.VAN. - Poetische Geografie in Vergilius Aeneis (Poetical Geography in Vorgil's Aeneis) With a dymmary in English. These.
83413: WEE,H.VAN DER. - La banque en occident.
125542: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - BOURS,JEAN. Ex Libris. Pin.
125544: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - BUNNIK,CEES. Ex Libris. Kruis.
125547: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - FRANS en RIET. Boek van. Roos.
125548: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - HEEREN,HANNS. Ex Libris. Envelope & vogel.
125549: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - JR. [Exlibris]. Grote JR.
125550: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - MANTERO,GIANNI. eXLIBRIS. Zuil, hoofd.
125552: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - POORTER,AD DE. Ex Libris. Openboek met tapon & torso van een vrouw.
125553: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - POORTER,AD DE. Ex Libris. Open boek & hand.
125554: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - SCHAIK,JEANNY. Exlibris. Boek, lepel, wajangpop.
125555: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - SCHAIK,LENY. Ex Libris. Palmboom.
125556: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,F.J.J.G.VAN DER. Exlibris. Vis.
125557: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,FRANS VAN DER. Exlibris. Schaakstukken.
125558: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,FRANS VAN DER. Exlibris. Ridder.
125559: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,FRANS VAN DER. Exlibris. Open boek, lezen man, vat.
125560: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,JAC.VAN DER. Ex Libris. Man met draagt boven zijn hoofd een open boek.
125561: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - WEE,FRANS VAN DER. Ex Libris. Tekenspullen.
125562: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - 7 verschillende gelegenheidsgrafieken
125563: WEE,FRANS VAN DER [FRANCISCUS JOANNES JACOBUS GERARDUS 1925-1960]. - 3 verschillende exlibris op naam van: W - fg & fw.
60517: WEEDA,E.J., R.WESTRA, CH.WESTRA & T.WESTRA. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3.
82867: WEEDA,JAN. - Hekelingen in vroeger tijden. 2e druk.
78280: WEEDA,E.J., R.WESTRA, CH.WESTRA & T.WESTRA. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 1.
52490: WEEDON,L.L. - Dickens voor de jeugd. Naar de Engelsche uitgave van L.L.Weedon. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door Christine Doorman.
128736: WEEL,KORNELIS VAN DER. - Nieuwe Grondtekening der Stad GOES. Nauwkeurig opgenomen en getekend in 1744.
103062: WEEL,HELEEN VAN DER. - Alle klokken luiden. Over carillons en klokkenspelen.
95883: WEEL CZN,A.VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
87017: WEELDEN,DIRK VAN. - Straatsofa. Essays en verhalen.
48170: WEENENK,W.R. - Oostersche tapijten.
26849: WEERAPERUMA,SUSUNAGA. - J.Krishnamurti zoals ik hem kende.
52973: WEERD,HENK DE. - Spielerei. Nieuwe grond onder de voeten.
126048: WEERDEN,J.V. - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835-1985.
27649: WEERDENBURG,ELIDA C. - De verwerking van het leed bij Euripides. These.
74030: WEERHEIJM,TOM. - Honderduit. Één eeuw vrouwen in woord en beeld.
45783: WEERS,A.J.N.VAN. - Staat en persoon. De politieke filosofie van Emmanuel Mournier.
137655: WEERS,ANNEKE VAN. - Een halve eeuw kerk voor oost en west 1948-1998. De geschiedenis van de katholieke kerk van Slavisch-Byzantijnse ritus in Den Haag.
61894: WEERSTAND,A., T.DE VRIES & A.VAN URK. - Bloedreizen in barre winters.
99129: WEERT,AD VAN. - Faszinierende Feuerzeuge. Die Geschichte des Feuerzeugs vom Schwefelhölzchen zum Designobjekt.
137712: WEERT,AD VAN. - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker.
115486: WEES,P.J.J.M.VAN. - Twee parochies verenigd in Driehuis. Schetsen uit tien eeuwen geschiedenis van parochie en samenleving in Mijdrecht en Wilnis rond de kerk van de heilige Johannes de Doper.
147219: WEES,P.J.J.M.VAN. - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn.
122348: WEES,PIET VAN DER. - 1907-2007. Van der Wees bracht ons hier. Een gedenkboek met feiten, foto's, anekdotes en wetenswaardigheden bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Van der Wees Transporten.
140831: WEGENER SLEESWYK,RIEN, EELKE LOK & GOSSE BLOM. - SKS skûtsesilen. Schippers, kommissies, skûttsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
63202: WEGENER SLEESWYK,ANDRÉ. - Wielen wagens koetsen.
23356: WEGENER,HANS. - Früchte des Feldes.
30390: WEGENER,G.J. - Gezond sporten.
96309: WEGENER SLEESWYK,RIENK & AREND JAN WIJSMA. - De boeier Friso. Fries statenjacht 1894-1954-1994.
139873: WEGGELAAR,DICK. - 100 jaar voetbal in Brummen
31342: WEGMAN,FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent.
131064: WEGMAN,WIM. - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen.
136412: WEGNER,ULRICH. - Santiago de Compostela.
13667: WEI,KATHERINE & R.ANDERSEN. - Action for the defense. When the enemy opens the bidding.
42106: WEI-WEI. - Le Yangtsé sacrifié. Voyage autour du barrage des Trois-Gorges.
126637: WEIDE,ALBERT VAN DER. - Aan de leiders.
122866: WEIDEMA,FEDDE. - Fedde Weidema. Katalogus Centraal Museum-Utrecht schilderijen + tekeningen Hedendaagse kunst-Utrecht affiches.
91302: WEIGEL,JOH.CHRIST. - Portrait of Elisabetha Christina. Ludovici Rudolfi Duc.Brunsuic. et Luneburg. Filia Princeps by Joh.Chr.Weigel.
2046: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahrebesricht. Jahrgang 4, 1881. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2050: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 7, 1884. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
2048: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 6, 1883. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschaft.
95088: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 8, 1885 & Jahrgang 9, 1886. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis auf dem Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereirung und Kellerwirtschaft.
2352: WEIGELT,C. - Oenologischer Jahresbericht. Jahrgang 5, 1882. Bericht über die Fortschritte in Wissenschaft und Praxis aud den Gesammtgebiete von Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirthschaft. Herausgegeben von Dr.C.Weigelt.
5789: WEIGOLD,HUGO. - Der weisse Storch in der Provinz Hannover nebst Ergänzungen aus dem übrigen Niedersachsen.
125570: WEIHS,BERTRAM [BERTRAM ADAM THOMAS 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
125571: WEIHS,BERTRAM [BERTRAM ADAM THOMAS 1919-1958]. - Maria, Phons en Carla Schallart 1941. Halfnaakte vrouw.
135614: WEIJDEMA,DICK. - Uit de geschiedenis van een turfgraversdorp. Grepen uit de geschiedenis van Zuidveen een voormalig turfgraversdorp in de Kop van Overijssel.
67550: WEIJDEN,GERA VAN DER. - Indonesische Reisrituale.
137148: WEIJDERVELDT,LEON V. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man met baard.
95697: WEIJEN,PIERRE. - Carte de visite. Originele portret-foto van een zittende vrouw met hond, lezend.
134215: WEIJER,A.H.DE. - Weerberichten. Spreuken en boerenwijsheid als weervoorspellers.
101425: WEIJERMAN,M. - Prijscourant van het technisch bureau M.Weijerman importeur: Auto-onderdeelen en toebehooren De Ruyterkade 108 Amsterdam.
6832: WEIJLING,MARTIN. - Het boek voor de kleurkanariekweker. 4e druk.
64769: WEIJNEN,A. - Nederlandse dialectkunde. 2e druk.
75542: WEIJNEN,A. - Nederlandse dialectkunde. [1e druk].
125478: WEIJNMAN,W.A. [WILLEM ANTON 1896- ]. - 23 verschillende exlibris, 2 gesigneerd & 7 gelegenheidsgrafieken.
35596: WEIJS,FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. 2e druk.
147111: WEIL,LOUISE. - Aus dem Schwäbischen Pfarrhaus nach Amerika. Reiseschilderungen.
149397: WEILL,ALAIN. - Alphonse Mucha. Toutes les Cartes Postales - All the Postcards - Alle postkarten.
138556: WEINBERG,STEVEN. - De Rode Zee en de Indische Oceaan.
32804: WEINBERG,PAUL. - Herovering van het paradijs. Reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika.
137713: WEINBERG,STEVEN. - Rotes Meer Indischer Ozean. Erlebte Untersasserwelt.
144976: WEINBERG,STEVEN. - De Atlantische Oceaan, de Noordzee en het Kanaal.
29738: WEINECK,J. - Sport anatomie.
89359: WEINFURTER,STEFAN. - Hersschaft und Rech der Salier. Grundlinien einer Umbruchzeit. 2.überarb.Aufl.
106357: WEINGARTEN,JUDITH. - Bierenbroodspot sign of Taurus. The archaeological worlfd of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
100964: WEINSCHENK,ERNST. - BERNHEIM,WILLY Exlibris. [Eignerinitialen in Vogel-Tauben-Ornamentik].
100966: WEINSCHENK,ERNST. - GRÜNIG,LIESEL Exlibris. [Putto mit Gitarre und Blumenstrauss].
57247: WEINTRAUB. - Aubrey Beardsley. Eine Biographie. Übetragen von C.Spiel.
131379: WEIR,STEPHEN. - Historische blunders. De grootste vergissingen uit de geschiedenis.
7124: WEIR,TOM. - East of Katmandu.
139260: WEISMAN,ALAN. - Aftellen. Onze laatste kans op een toekomst op aarde.
95192: WEISS,KARL. - Deutscher Camera-Almanach. Band 14. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
54725: WEISS,LISA & E.BIEGEL. - The Labrador Retriever. The dog that does it all.
22014: WEISS,AUG. & J.C.ANDREAA. - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundel. 3e gew. en verm.druk.
95190: WEISS,KARL. - Deutscher Camera-Almanach. Band 15. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. Begründet von Fritz Loescher.
110159: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - WEGSCHNEIDER,CHARLOTTE. [Exlibris]. Blüten in Spinnweb mit Putten.
110155: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - KOTZMANN,HEINZ. [Exlibris]. Teufelchen, Buch und Eule.
110157: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - SIGEL,ERNST J. [Exlibris]. Man, Sonne und Baum.
110158: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - SOMMEREGGER,FRAU BAERBEL. [Exlibris]. Lesend Kind, Frau und Wappen.
110160: WEISSENBACH,WALTRAUS [1919- ]. - WEISSENBACH,WALTRAUT. [Exlibris]. Kind auf Drache.
110373: WEITENHILLE,MOTITZ VON. - KIRCHBERGER,JOANNIS E.V. Ex-Libris. Kirche.
147616: WEIXLGÄRTNER,ARPAD. - Die Graphischen Künste. Heraugegeben der Gesellschaft Vervielfältigende Kunst.
121331: WELCH,ANN & LORNE. - The Soaring Pilot.
25922: WELCH,JULIE. - Onsterfelijke mannen.
55150: WELDON,FAY. - De bulgari connectie. Vertaald door Harry pallemans.
142185: WELLEN,GERARD. - De verbeelding van het Woord I: De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconoigrafische studie.
138550: WELLER,MILTON W. - The Island Waterfowl.
140690: WELLHAUSEN,BARBARA. - Friedrich Hebbel. Sein Leben in Texten und Bildern. Eine Bildbiographie.
147036: WELLING,DOLF. - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan.
78992: WELLINGA,KLAAS. - Puertoricaanse literatuur in Nueva York.
101267: WELLNER,KAREL. RYTÍR,VACLAV. - Karel Wellner Ex Libris. Popisný seznam 1913-1925.
139004: WELLS,PATRICIA. - The Paris cookbook.
145496: WELLS,PATRICIA. - Trttoria. De lekkerste gerechten uit de Italiaanse keuken.
136139: WELSH-OVCHAROV,BOGOMILA. - Charles Pachter. Foreword by Margaret Atwoord.
52030: WELSH,ROBERT, B.BAKKER & M.BAX. - Mondriaan aan de Amstel. 1892/192. 2e herz.druk.
15004: WELTENS,ARNO. - Mechanisch blikken speelgoed.
135279: WELTENS,ARNO. - Theo Colenbrander tapijten.
8390: WELTERS,AD. - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad.Welters verzameld t.g.v. zijn 80e verjaardag 1888 - 13 april - 1968.
21619: WELTY,JOEL C. - The life of birds.
98923: WELU,JAMES A. & PIETER BIESBOER. - Judith Leyster. Schilderes in een mannenwereld.
121771: WELU,JAMES A. & PIETER BIESBOER. - Judith Leyster schilderes in een mannenwereld.
146775: WELVAART,TH.IGN. - Geschiedenis van Bladel en Nettersel naar de archieven van Postel's abdij.
77520: WEMBTER,ROSEMARIE, R.MOERING & D.RAPP. - Margarita Woloschin. Leben und Werk.
125583: WENCKEBACH,WILLEM [LUDWIG WILLEM REIMERT 1860-1937]. - WIGMAN,A.B. Ex-Libris. Hert.
5022: WENCKEBACH,L.W.R. - Wenckebach's Amsterdam. 104 facsimile's van pentekeningen. Ingeleid door Ir.H.A.J.M.Weller. Toelichtingen bij de prenten bijeengezocht door Drs H.Rowaan.
105542: WENDEL,FRIEDRICH. - Hans Baluschek.
125584: WENDELS,JAN. - 2 gelegenheidsgrafieken.
95872: WENDISCH,TRAK. - Trak Wendisch Übergägene Skulpturen & Bilder.
126928: WENDT,ERNST, ERWIN LEISER, KLAUS VÖLKER & MARTIN WALSER. - Bertolt Brecht. Mögleikeiten, Brecht zu spielen - Der Neisager - Brecht als Klassiker - Brecht, der neueste Fall. Bibliographie.
14252: WENDT,C.HEINRICH. - Rumänische Ikonenmalerei. Eine kunstgeschichtliche Darstellung.
149235: WENNEKENDONK,KEES. - Portretten 2003-2006.
13766: WENNEKES,WIM. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
123094: WENNEKES,EMILE & LOUIS PETER GRIJP. - De hele dag maar op een neer. Over heien, heiliedjes en hoofdstedelijke muziekgebouwen.
124045: WENNEKES,WIM. - Het draait allemaal om fortuin. Op zoek naar het wezen van kansspel en spelers in literatuur, opera en film.
133856: WENNEKES,WIM. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
41583: WENTHOLT,DICK N. - Marin(e)ade. Marinehumor door de jaren heen.
46647: WENTHOLT,G.J.M. - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
148421: WENTINCK,CHARLES. - Jan van Heel.
22175: WENTINCK,CHARLES. - J.J.Gardenier.
22177: WENTINK,CHARLES. - Kees Stoop.
90752: WENTZEL,GÉ. - Sprokkkelen op de Noordwest-Veluwe.
31786: WENTZEL,HANS G. - Alfred Dedow - Der Prokurist und seine Reeder. 50 Jahre Rostocker Reedereigeschichte.
64286: WENZ,WILHELMINA & S.BILHINDIS LEUCK. - Grosses Handarbeitbuch. Praktische Anleitung zur Erlernung sämtlicher Nadelarbeiten für Schule und Haus. 3.Auflage.
6963: WENZEL,FRANK & R.TOLMAN. - Sprookjesvogel: wespendief.
68267: WERELDATLAS. - Verklarende en geïllustreerde wereldatlas. Met uigebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen.
76729: WERF,FRANS VAN DER. - Ontwerpen.
125568: WERFF,J.H.VAN DER. - UZITA. Vondstenmateriaal uit een Antieke Nederzetting in Midden-Tunesië. Deel I & II. These.
125588: WERFF,P. [PIETER HILDEBRAND - Harelijke gelukwisen met onze Bep & Piet Werff. Vlinder op bloem.
148931: WERHER,HANS. - Biesbosch panorama.
121854: WERKMAN,H.N. - H.N.Werkman.
143994: WERKMAN,H.N. - Turkenkalender 1942.
47082: WERKMAN,GERHARD. - De schouwers van de Wendelijk.
44032: WERKMAN,J.H. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen: Aemstelredamme.
142089: WERKMAN,H.N. - Brieven van H.N.Werkman 1940-1945. Verzorgd door J.Martinet. [1e druk].
13625: WERKMAN,EVERT & H.V.D.HARST. - Amsterdam. Beeld van een haven 1870-1940.
140927: WERKMAN,H.N. - Chassisiche Legenden Verbeeld door H.N.Werkman. Teksten van F.R.A.Henkels naar de uitgave Die Legende des Baalschem door Martin Buber. Inleiding, biografie en bibliografie van Jan Martinet.
131930: WERKNER,EDMUND. - BAILEY,LOUIS JONATHAN. Ex Libris. Portrait.
12967: WERKSMAN,JOH. - Het levende landschap. Natuurleven van bosch, heide en polder in alle jaargetijden.
23966: WERMER,B.J. - Konijnen. Voeding, huisvesting en verzorging.
99148: WERMESKERKEN,HNRI VAN. - Jojo, de Sumatraan. De geschiedenis van een olifant.
110161: WERNER,KURT [1919- ]. - HEEREN,HANNS. Exlibris. Von Greif und Löwe gehaltenes Wappen auf Baumstamm.
62068: WERT,PIETER ADZN VAN DER. - Portrait Pieter Adzn van der Wert, 19th century lithography.
133739: WERTHAM,FREDERIC. - Donkere legende. Een psychiatrische gevalsstudie.
121892: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
98921: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Waar is dat boek?
147027: WERUMÉUS BUNING,A. - Zondaars en zondaressen. Nieuwe schetsen.
121893: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Een boekje van den wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een tefelrede tot besluit, benevens vele wetenswaardigheden en examenvragen over den wijn en wat er bij past, voor zoo verre deze in kort bestek verzameld konden worden.
15016: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, almede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
118300: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Het toneeldecor. [1e druk].
146185: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen.
322: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - De vergulde druiventros.
144416: WERVEN,J.VAN. - Gezigt van de Doele Op de Garnaale Markt, alwaar het Defensie Weesen te Amsterdam Vergadert is geweest Anno 1787.
123480: WERZ,BRUNO E.J.S. - Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
110165: WESEMANN,ALFRED [1874-1942]. - ANDORFER,CARLD WIEN. Ex Libris. Sitzende weibliche Akt-Rückenfigur.
110163: WESEMANN,ALFRED [1874-1942]. - ANDORFER,CARLD WIEN. Ex Libris. Sitzende weibliche Akt-Rückenfigur.
108722: WESPELAERE,PAUL DE. - Louis Paul Boon vergeten straat. De mislukking van een utopie.
76749: WESSEL,KLAUS. - l'Art Copte. L'art antique de la basse-époque en Égypte. Traduction francaise de M.Eemans.
87205: WESSELING,MONICA, G.-J.ROBERS & F.BUISSINK. - Vogels in hun landschap. De mooiste vogelwandelingen in Nederland. 2e druk.
114715: WESSELING,MONICA, F.-J.ROEBERS & F.BUISSINK. - Vogels in hun landschap. De mooiste vogelwandelingen in Nederland. [1e druk].
140060: WESSELING,JAN. - Pep. Poster.
138748: WESSELINK,THEO & T.POSTMA. - De Nederlandse vliegtuigen.
19077: WESSELINK,JOHAN. - Schilders van den Veluwezoom. 2e druk.
104378: WESSELINK,E.H. - Geschiedenis van de oude St. Mattheus van Eibergen 1500-2000.
104360: WESSELINK,E.H. E.A. - Folklore en vroomheid in Berkelland. Hendrik Odink 1889-1973.
104349: WESSELINK,E.H. - Tien man en tachtig gulden.
30227: WESSELINK,THEO & T.POSTMA. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
43503: WESSELINK,JOHAN. - Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en conomische beteekenis.
61275: WESSELIUS,JACQUELINE & L.BERENDS. - Barbie. Misdadiger tegen de mensheid. Een ooggetuigenverslag.
143731: WESSELS,C. - De Geschiedenis der R.K. Missie in Amboina anaf haar stichting door den H.Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605.
51843: WESSELS,MARIUS. - De Nederlandse traditie van vrijheid. Een vruchtbare voedingsbodem voor de hervormingen van 1848.
107451: WESSEM,H.J.VAN. - Haken. Niuwe handleiding tot het aanleeren van het haken. 4e druk.
138773: WESTBROEK,PETER. - Terre! Des menaces globales à l'espoir planétaire.
119874: WESTEN,WALTER VON ZUR. - Berlins graphische Gelegenheitskunst I & II.
3848: WESTEN,WALTER VON ZUR. - Exlibris (Bucheignerzeichen). [1.Auflage].
3843: WESTEN,WALTER VON ZUR. - Exlibris (Bucheignerzeichen). 3.verm.Aufl.
31695: WESTENBRINK,H.G.K. - Het erfhuis der natuur Darwin.
114510: WESTENDORP,HENK [HENDRIK JACOBUS]. - 3 verschillende exlibris.
49701: WESTENDORP,NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien.
145220: WESTER,RUDI. - Op reis. De beste Nederlandse en Vlaamse reisverhalen van 2001.
92242: WESTERBORG,C.E. - 3 Carte de visite. Originele portretfoto's van dames.
148096: WESTERHOF,GERBEN & ERNST BOHLMEIJER. - Psychologie van de levenskunst.
129778: WESTERHOVEN,JAMES N. A.O. - Voices from the snow. Tsugaru in legend, literature, and fact. With stories y Hideo osabe and Kyozo Takagi.
124977: WESTERHUIS,RONALD A. - I shall build. [Sculptures - Sculptural Design].
15465: WESTERIK,CO. - Schilderijen - Paintings.
132023: WESTERINK,CO. - Twee meisjes.
141875: WESTERINK,GERAART - Carasso. Het verborgen oeuvre. L'opera nascosta.
39018: WESTERLINCK,ALBERT. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
97767: WESTERLINGK,TIJLL. - Het Indisch dagboek van Dr Peter Fabrizius.
87066: WESTERMAN,FRANK. - El Negro en ik. 7e druk.
144828: WESTERMAN,FRANK. - Dier, bovendier.
142098: WESTERMANN,MAARTEN. - Bart Veldkamp. Schaatsen doe je zo.
16154: WESTERMANN,J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v.h. 50-jarig bestaan van De Vereenigde Blikfabrieken.
61843: WESTERMANN,J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v.h. 50-jarig bestaan van De Vereenigde Blikfabrieken.
82149: WESTERMANN-ANGERHAUSEN,HILTRUD. - Schatz aus den Trümmern. Der Silberschein von Nivelles und die europäische Hochgotik.
123389: WESTERWEEL,BART. - Patterns and Petterning. A study of Four Poems by George Herbert. These.
89258: WESTFEHLING,UWE. - Die Messe Gregors des Grossen. Vision - Kunst - Realität. Katalog und Führer zu einer Ausstellung im Schnütgen-Museum der Stadt Köln.
137358: WESTHOF,J.P.G. - J.C.MONTIJ & L.W.BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. - Een Indisch vorstenzoon.
6811: WESTHOFF,V. A.O. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden.
138200: WESTHOFF,V. & M.F.VAN OOSTEN. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
83566: WESTHOFF,V. E.A. - Twente-Natuurhistorisch V: Enige Twentse landschappen en hun flora.
7416: WESTHOFF,V. & A.J.DEN HELD. - Plantengemeenschappen in Nederland.
83080: WESTLAND,PAMELA. - Feestelijk kerstfeest. Honderden creatieve ideeën om de kerstdagen onvergetelijk te maken.
7490: WESTON,GEORG F. - Boston ways. High, by, and folk. 2nd printing.
129796: WESTPHAL,E. & P.C.M.JANSEN. - Plant resources of South-East Asia. A selection.
145671: WESTRA,BERRY. - Bieden met Berry. Deel 1 & 2.
130148: WESTRA,PIET & JAMES C.ARMSTRONG. - Slawehandel met Madagaskar. Die joernale van die Kaapse slaweskip Leijdsman, 1715 / Slave trade with Madagascar. The journals of the Cape slaver Leijdsman, 1715.
104910: WESTRA,GERBEN. - Liturgisch centrum Taal in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer.
119488: WESTRA,BETTE & ANNEMARIE VAN HAERINGEN. - Schimmel is ziek.
67146: WESTRA,EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de Hervormde gemeente en de samenleving.
139957: GROOTES CACAO EN CHOCOLAAD WESTZAAN (HOLLAND). - Reclame plaatje.
143846: WETERING,THOMAS VAN DEN. - Gedichten. 2e druk.
110820: WETERING,ERNST VAN DE. - Rembrandt in nieuw licht.
94011: WETSELAAR,PIETER. - Pieter Wetselaar. Map met 16 exlibris.
100112: WETSELAAR,PIETER. - 2 gelegenheids grafieken & 1 exlibris.
104122: WETSELAAR,PIETER. - Acht exlibris.
70777: WETSELAAR,PIETER. - Oranje en Nederland 1584-1984. Uitgegeven ter gelegenheid van de vierhonderste sterfdag van Willem van Oranje. Getekend en gekalligrafeerd door Wieter Wetselaar.
125600: WETSELAAR,PIETER [1923- ]. - 9 verschillende typografische exlibris.
125602: WETSELAAR,PIETER [1923- ]. - 9 verschillende exlibris.
125603: WETSELAAR,PIETER [1923- ]. - RUETER,PAM G. Ex Libris. Typografisch.
125604: WETSELAAR,PIETER [1923- ]. - SMID,PETRA. Uit de boekerij van. Hond of Vos.
125606: WETSELAAR,PIETER [1923- ]. - 7 gelegenheidsgrafieken. Calligrafisch.
141132: WETTENGK,KURT. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
149340: WEVERS,L.B. - Heemstede. Architectonisch onderzoekj van een zeventiende eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht / Architectural analysis of a seventeenth century country houyse in the [rovince of Utrecht.
97351: WEYER,GEERT DE. - 100 stripklassikers die niet in je boekenkast mogen ontbreken.
103927: WEYER,MARTIN. - Leichte Orgelstücke des 19.Jahrhunderts / Easy organ pieces from the 19th century I.
102913: WEYL,JOHANNES. - Aus 50 Jahren Zeitungsarbeit. Aufsätze - Reden - Bilder und Dokumente.
78934: WHALLEY,PAUL. - Vlinders.
5939: WHALLEY,P.E.S. - Tropical Leaf Moths. A monograph of the subfamily Striglininae (Lepidoptera: Thyrididae).
58300: WHARTON,THOMAS. - IJsval. Vertaald door Ronald Cohen.
145890: WHEAT,ELLEN HARKINS. - Jacob Lawrence American Painter.
69357: WHEATLEY,NIGEL. - Where to watch birds in South America.
43167: WHEATON,BARBARA KETCHAM. - L'office et la bouche. Histoire des moeurs de la table en France 1300-1789. traduit de l'américain par B.Vierne.
86816: WHEDON,JULIA. - The fine art of ice skating. An illustrated history and portfolio of stars.
149246: WHEELER,MAX W., ALAN YATES & NICOLAU DOLS. - Catalan: A Comprehensive Grammar.
123727: WHEELOCK JR.,ARTHUR K. - Gerard ter Borch.
83333: WHEELOCK,ARTHUR K., S.J.BARNES & J.S.HELD. - Van Dyck schilderijen.
146062: WHELAN,MICHAEL. - Wonderworks. Science Fiction & Fantasy Art. Edited by Polly and Kelly Freas.
87771: WHITAKER,JULIE & IAN WHITELAW. - The horse. A miscellany of equine knowledge.
76005: WHITE,PATRICK. - Een krans van bladeren. Vertaald door Guido Golüke.
143373: WHITE,MICHAEL. - Tolkien. Een biografie.
117988: WHITE,CHRISTOPHER & QUENTIN BUVELOT. - Rembrandt zelf.
69435: WHITE,PATRICK. - Het verhaal van Theodora Goodman. Vertaald door Guido Golüke.
47277: WHITE,CHRISTOPHER, C.WHISTLER & C.HARRISON. - Old master drawings from the Ashmolean Museum.
7918: WHITE,EDWARD A. - American orchid culture.
53921: WHITEHEAD,P.J.P., M.BOESEMAN & A.C.WHEELER. - The types of Bleeker's Indo-Pacific Elopoid and Clupeoid fishes.
73901: WHITFIELD,EMMA, JOSEPHINE & CATHERINE. - De finishing touch met verf en papier.
25533: WHITFIELD,PHILIP. - De wereld van de vissen, amfibieën en reptielen.
15728: WHITFIELD,PHILIP. - Nieuwe Spectrum encyclopedie van de gewervelde dieren.
13473: WHITFIELD,PHILIP. - De wereld van de zoogdieren.
143380: WHITLOCK,RALPH. - Birds at Risk. A comprehensive world-survey of threatened species.
146026: WHITNEY,LEON F. - Dog Psychology. The Basis of Dog Training. [1st edition].
45518: WHYTE,KATHLEEN. - Design in embroidery.
7357: WIBAUT,M. & L.TILANUS. - Een zonnig thuis (de familie Mulder).
141807: WICH,WIM. - 1913-1993 80 jaar PSV. Statistische gegevens Peter Verhagen.
29128: WICH,WIM, P.BROUWERS & R.NIEWDORP. - Topclub PSV. Jaarboek Nr. 1.
67625: WICHE,ROBÈRT T.P. - Één of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal? Thesis.
14971: WICHERS,J.W. - De plantenwereld in een notedop.
147307: WICK,ANGELIEK. - De Keltenhond. Geschiedenis en mentaliteit.
24414: WICKLER,W. - De aard van het beestje. Over de natuurwetten van het seksuele contact.
100969: WIDMAN,FRITZ. - GOTTLIEB,R. Ex-Libris. [Landschaft durch Rame].
52472: WIDMANN,OTTO. - A preliminary catalog of the birds of Missouri.
62511: WIDOR,CH.M. - Veilles chansons pour les petits enfants.
129199: WIEBERDINK,G.L. - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische kaart des rijks 1: 25.000.
61660: WIEBERDINK,G.L. - Historische atlas Noord-Holland. Chromotopografische kaart des rijks 1: 25.000.
59524: WIEBERDINK,G.L. - Historische atlas Noord-Holland. Chromotopografische kaart des rijks 1: 25.000.
107810: WIEBERDINK,G.L. - Historische atlas Zuid-Holland. Chromotopografische kaart des rijks 1 : 25.000.
18250: WIEBES,J.T. & J.DEN HOLLANDER. - Spinachtigen - Arachnoidea II Nederlandse wolfspinnen (Lycosidae en Pisauridae). 2e uitgebr.druk.
13726: WIECHMANN,A. & L.C.PALM. - Een elektriserend geleerde Martinus van Marum 1750-1830.
82157: WIECZOREK,ALFRIED, M.FANSA & H.MELLER. - Saladin und die Kreuzfaher.
7685: WIEFERING,F. - Glorieuze orgeldagen.
138162: WIEGERAAD,B.J. - Hugo Visscher (1864-1947). Een Calvinist op eigen houtje.
146693: WIEGERSMA,FRISO. - Friso Wiegersma Schilder Painter.
24630: WIEGERSMA,P. - Wandtapijten van P.Wiegersma.
4353: WIEL,P.VAN DER. - Welke kever is dat?
133086: WIEL,JOHN VAN DER. - De Sveshnikov bijbel. Het paardD5-complex.
137619: WIELAND LOS,H[ENRICUS]. - De erfopvolging bij versterf, bewerkt tot een handboek voor notarissen.
64095: WIELAND,CHRISTOPH MARTIN. - Auserlesende Gedichte. Band 5: Vermischte Erzählungen. Neue durchaus verbesserte Ausgabe.
135277: WIELE,JOHAN VAN DE E.A. - De Markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen.
142786: WIELEN,P.VAN DER. - Cacao. Cultuur en bereiding. Een populair overzicht.
126328: WIENER,L.H. - Shanghai massage. 2e druk.
124128: WIERENGA,LAMBERT. - De bijbel: een lees- en schrijfgeschiedenis. Literaire recycling en bijbel. Constanten en varianten, scènes en scenario's, parodieën en portretten.
86650: WIERINGA,TOMMY. - Joe speedboot. Roman. 9e druk.
32269: WIERINGA,F.M. - De VOC in Amsterdam.
145466: WIERINGA,TOMMY. - Dit zijn de namen. Roman. 2e druk.
139385: WIERINK,B.W. [BERNARD WILLEM 1856-1939]. - Di Langit Nieuwe Spiegel Straat 28 Amsterdam. Vignet.
139386: WIERINK,B.W. [BERNARD WILLEM 1856-1939]. - Di Langit Nieuwe Spiegel Straat 28 Amsterdam. Vignet.
125490: WIERINK,B.W. [BERNARD WILLEM 1856-1939]. - VEEN,L.J. Amsterdam. Uitgeversmerk.
82652: WIERSINGA,HERMAN. - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie. 2e druk.
129624: WIERSINGA,HERMAN. - Op ooghoogte. Portret van een postmodern geloof.
141802: WIERSMA,J.P. - Friesche sagen.
1188: WIERSMA,N.S. - Modelspoorwegbouw. Baanontwerp - techniek - opbouw.
144792: WIERSMA,HANS. - Hendrick Avercxamp 1585-1634. De stomme van Kampen.
2084: WIERSMA,N.S. - Technische wenken voor de modelspoorwegbouwer.
50261: WIERSMA,J.P. - Friesland verciert met duysent vreughden.
127018: WIESE,BENNO VON. - Friedrich Schiller.
131754: WIGARD,M.P. - J.Van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905.
57924: WIGERSMA,B. - Wordende waarheid.
7449: WIGGELAAR,A.J. & J.VEENMAN. - Botshol. Een inventarisatie van de vogelwereld.
97966: WIGGERS,HINKE & HUUB GLERUM. - Speelkaarten.
22566: WIGMAN,A.B. - Gevederde vrijbuiters. Nederlandsche roofvogels in hun omgeving. Voorwoord: Jan P.Strijbos.
21825: WIGMAN,A.B. - Steltlopers.
15138: WIGMAN,A.B. - In bos en veld. Ontdekkingen in het Veluws landschap. 2e druk.
15137: WIGMAN,A.B. - Zwervend langs het wildspoor.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

3/29