Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
57505: SMELIK,E.L. - Vergelden en vergeven. Een theologisch-ethische studie naar aanleiding van Friedrich Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf.
99174: SMET,G.DE. - Studio d'art G.De Smet portraitist.
40876: SMET,P.A.G.M.DE. - Snuiven en lavementen in Indiaanse rituelen.
99176: SMET,G.DE. - Studio d'art G.De Smet portraitist.
142138: SMET,LEON DE. - Leon De Smet 1881-1966.
104215: SMETS,PETER. - Grote geïllustreerde gids Belgie GH.Luxemburg.
121802: SMEYERS,MAURITS. - Dirk Bouts, schilder van de stilte.
81857: SMEYERS,MAURITS. - Dirk Bouts (ca.1410-1475) en Vlaams primitief te Leuven.
124551: SMID,GIOIA. - Voor de vrouw maar voor haar niet alléén... Fiep Westendorp in de krant.
135292: SMID,GIOIA. - Voor de vrouw maar voor haar niet alléen... Fiep Westendorp in de krant.
16776: SMIDT,J.T.DE. - Elseviers veldgids.
51707: SMIDT,J.TH.DE, CHR.G.V.LEEUWEN & E.E.V.D.VOO. - Twente-natuurhistorisch III: heiden, venen en vennen.
63648: SMIDT,FIRMIN DE. - Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent. De Abdijkerk.
145311: SMIDT,J.TH.DE, I.STRUBBE & J.VAN ROMPAEY. - Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raa van Mechelen. Deel I,II,III & IV.
17840: SMIESING,P.K. & J.P.BRINKERINK. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht (1600-1800).
70424: SMILDE,BERNARD. - Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds.Hendrik Hasper (1886-1944) in verband met de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de twinstige eeuw. These.
135168: SMIRNOFF. - Smirnoff vertelt. 2e druk.
110848: SMIT,J.F. - Rotterdam Hofplein - Den Haag - Schevingen Kurhaus. ZHESM. Hoe het spoor elektrisch werd.
142378: SMIT,ARNOUD. - Conversion to Otganic Agruculture: Opporttunities and Constraints. These.
138661: SMIT,BARRY. - Om het nu. Roman.
136888: SMIT,TIM. - De verloren tuinen van Heligan.
73644: SMIT,SANETTE. - Karate.
44581: SMIT,L. & H.HACQUEBORD. - Nederlandse zeilschepen 1880-1922.
4052: SMIT,J.J. & R.J.S.TERLOUW. - Vogels in het Eemland. De ontwikkeling van de vogelstand en het agrarisch gebruik vanaf 1900.
39100: SMIT,GABRIËL. - Gooi en Vechtstreek.
30466: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Tuinen in Nederland. [1e druk].
138094: SMIT,LUDGER. - De sprong over het IJ. Visionaire ontwerpen van Jan Galman (1807-1891).
138145: SMIT,G. E.A. - Lustrimboek GCHC. Zeventig jaar geschiedenis van een Hockeyclub.
118768: SMIT,F.G.A.M. - De vlooien (suphonaptera) van de Benezlux-landen.
113378: SMIT,MARTHEIN. - De sille ronde. The silent tour.
107595: SMIT,ERIC. - Nina. De onweerstaanbare opkomst van een power lady. 2e druk.
11485: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Tuinen in Nederland.
16158: SMIT,PIET WATERSPORTBEDRIJF. - Piet Smit Watersportbedrijf. Catalogus jachtartikelen.
17073: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Stadstuinen in Nederland.
144057: SMIT,JACOB. - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens 1596-1787.
59326: SMIT,GABRIËL. - Sonnetten. [1e druk].
101164: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - HAMILTON COLLEGE. Ex-Libris.
101167: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - BANGOR PUBLIC LIBRARY ESTABLISHED A.D. 1883 FROM THE JOHN F.PATTEN FUND. [Exlibris].
101168: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - BANGOR PUBLIC LIBRARY FREDERICK W.HILL AND MARIANNE HILL FUND. [Exlibris]. Books.
101170: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - DIAMOND,ELIZABETH WATSON. [Exlibris]. Portrait.
101171: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - DIAMOND,ELIZABETH WATSON [Bookplate]. [Portrait].
148103: SMITH,RAY. - Nieuw handboek voor de kunstenaar. Complete gids voor gereedschap materiaeel en techniek.
91150: SMITH,STAN. - Handboek voor de kunstenaar. Gereedschap, materiaal, technieken.
83635: SMITH,JAMES EDWARD. - The English flora. Vol. III.
81093: SMITH,LAWRENCE & V.HARRIS. - Japanese decorative arts from the 17th tot the 19th centuries.
44410: SMITH,J.L.B. & M.M.SMITH. - Visse van die Tsitsikama-seekus National Park.
3883: SMITH,WHITNEY. - Spectrum vlaggenboek.
125074: SMITH,STAN. - Werkboek olieverf. Een speelse aanpak in tien lessen.
27131: SMITH,DENNIS. - Conflict and compromise. Class formation in English society 1830-1914. A comparative study of Birmingham and Sheffield.
24632: SMITH,ANTHONY. - The dangerous sort. The story of a balloon.
16386: SMITH,WHITNEY. - Elseviers gids van vlaggen en wapens.
136123: SMITH,STAN. - Anatomie perspectief en compositie voor de kunstenaar.
1270: SMITH,PHILLIP H. - Triumph Herald 1959-68 autobook.
101176: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - IN MEMORIAM CHARLES WILLIEM SHERBORN BORN JUNE 14 1831 + DIED FEBRUARY 10 1912. Portrait of Sherbon.
101175: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - ROSSITER,EDITH HEARTH. Ex Libris. Park.
101173: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - GROVES,CHARLES J. [Exlibris]. Coat of arms.
101172: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - DIAMOND,ELIZABETH WATSON [Bookplate]. [Portrait].
101169: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - LIBARY OF BOWDOIN COLLEGE PRESENTED BY THE CLASS OF 1875. [Exlibris].
101166: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - BANGOR PUBLIC LIBRARY EXTABLISHED A.D. 1883 FROM THE MECHANIC ASSOCIATIN FUND [Exlibris].
146893: SMITH,DELIA. - Keukengeheimen. Deel 1.
30690: SMITH,STUART. - How to study birds. 3rd impr.
6676: SMITH,WORTHINGTON G. - Synopsis of the British Basidiomycetes. A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the department of botany British Museum.
67085: SMITH,CALEB C. (ARTIST AND PHOTOGRAPHER). - Carte de visite. Original Portrait photography of a woman.
67091: SMITH,CALEB C. (ARTIST AND PHOTOGRAPHER). - Carte de visite. Original Portrait photography a woman, sitting in a chair with a book.
88153: SMITH,HUSTON. - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
98584: SMITH,RAY. - Teken en schilder wat je ziet.
148522: SMITS,K. - De iconografie van de Nederlandsche Prinitieven.
137841: SMITS,JAN. - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant.
98325: SMITS,J.A.M. & O.J.WTTEWAALL. - Houten. Historische bebouwing.
148471: SMITS,TOM. - Karel Kwiek wordt president.
141877: SMITS,J.A.M. & O.J.WTTEWAALL. - Houten. Ontstaan en groei. 2e druk.
36157: SMITS,L.A.H. - Bewustzijnsverruiming. Structuur en beleving. Inzicht en uitzicht.
38062: SMITS,J.P.H.M. - Plutarchus en de Griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus / Plutarch and Greek music. The mentality of the intellectual in the 2nd century a.d. With summary in English.
37171: SMITT,J.H. - Beknopte handleiding voor de zijdeteelt.
40248: SMITTEN,WILHELM TH.IN DER. - ESRA. Quellen, Überlieferung und Geschichte.
75880: SMOLANA,REINHARD. - Bodybuilding. Training en techniek.
133610: MARINI & SMOLDEREN. - Gipsy Intégrale 2.
133608: MARINI & SMOLDEREN. - Gipsy Intégrale 1.
45124: SMOLKA,WOLFGANG J. - Alexander von Wacker. Das leben eines Industrie-Pioniers.
102535: SMOUT,HERM. - Het Antwerps dialect. Met een schet van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw.
38945: SMOUT,C.F.V. - The story of the progress of medicine.
69343: SMUDJA,GRADJA. - Vincent et Van Gogh.
34833: SMULDERS,R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H.Spoor.
18266: SMULDERS,B.J., A.JOOSE & R.J.SMULDERS-DE SMIT. - Avifauna van Walcheren.
104526: SMULDERS,HANS. - Razzia aan de Ringvaart. Het tweelingdorp Halfweg/Zwanenburg tijdens de tweede wereldoorlog.
147452: SIP & SNAP. - Willy Walden en Piet Muyselaar alias Jufrouw Snip en juffrouw Snap in de revue Snap je dat nou.. juffrouw snip. Programma.
144783: SNIP & SNAP. - René Sleeswijk presenteert: Snip & Snap. Souvenirs. Willy Walden Piet Muyselaar. Programma.
101177: SNEIDER,R.JR. NEW YORK. - McGUIRE,ELISHA WHIPPLE. Ex Libris. Cottage + interior.
1318: SNELL,J.B. - Early railways.
141739: SNELLEN,M. & H.EKAMA. - Rapport sur l'Expédition Polaire Néerlandaise qui a hiverné dans le maer de Kara en 1882/83.
91852: SNELLEN,MAURITS. - De Nederlandsche Pool-expeditie 1882-83. Uitgegeven door B.J.G.Volck.
148241: SNELLING,O.F. - Rare Books and Rarer People. Some Personal Rimeniscences of The Trade.
113459: SNETHLAGE,J.L. - Heinrich Heine 1797-1856 voorloper van existentislisme en oecumenisch christendom.
131333: SNIJDERS,C.J. - Beginselen der astrologie. 3e druk.
44043: SNIJDERS,C.J. - Beginselen der astrologie. Handleiding bij de A-curus van het Nederlands Astrologisch Genootschap. 2e druk.
102033: SNIP,DE. - De Snip reeds te Porto Praja geland. Vlot verloop van den tocht.
129184: SNITKER,MICHAÄL. - Trilvensters en onderkasttypograife. Een persoonlijke en onvolledige bibliografie van de andere namen.
79214: SNITKER,WILL. - Méandres
79849: SNITKER,WILLEM. - Willem Snitker landmarks.
143079: SNOEK,G.J.C. - De Eucharistie- en Reliekverering in de Middeleeuwen. De middeleeuwsche eucharistie-devotie en relieverering in onderlinge samenhang.
87288: SNOEK,PAUL. - Verzamelde gedichten. 2e druk.
80298: SNOEK,KEES. - Nederland leren kennen. 3e herz.druk.
141255: SNOEP,KARIN & NELLE BOS. - Pelgrimeren. Onderweg naar Santiago de Compostela. Een inspiratieboek.
48450: SNOEP JR.,J. - Dordt voor den prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje 1572.
138692: SNOW,D.W. - Distribution, Ecology and Evolution of the Bellbirds (Procnias, Cotingidae).
21741: SNOW,D.W. - Proceedings of the XIV international Ornithological Congress Oxford 24-30 July 1966.
145420: SNSINK,J. - Academische Rouw. Uittreksels uit de Programmata Funebria van de Academie van Stad en Lande van Groningen / de Rijks Hogeschool te Groningen (1615-1833), ten dienste van biografie en genealogie.
15194: SNYDER,GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
136392: SOAN,HAZEL. - Landschappen in aquareltechnieken. Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
145667: SOARES,BERNARDO [FERNANDO PESSOA]. - Boek der rusteloosheid. Vertaald en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens.
82882: SOBRINO,JON. - The principle of mercy. Taking the crucified people from the cross.
129078: HOPE AND DISTRICT HISTORICAL SOCIETY. - Forging a new Hope. Struggles and Dreams 1848-1948. A pioneer story of Hope, Flood, and Laidlaw.
88795: SODE,MARIE-LUISE V.D. - Was mein Pferd mir Sagen will.
36606: SODENKAMP,R. - Tot ondergang gedoemd. Oorzaken en gevolgen van scheepsrampen.
31682: SODENKAMP,R. - Scheepsrampen 1945 tot heden.
100940: SODER,ALFRED [1880-1957]. - SCHÄFER,KARLROBERT Exlibris. [Schroffer Berggipfel, unten Maske, Pickel, Seil].
100943: SODER,ALFRED [1880-1957]. - EUSCHNER,OSKAR Exlibris. [Bergsteiger].
100945: SODER,ALFRED [1880-1957]. - BOSSARA,ANTON EVAN exlibris. [Mann im Schiff auf See].
100946: SODER,ALFRED [1880-1957]. - SCHÖNIAN,FRANZ exlibris. [Hirschbock].
100947: SODER,ALFRED [1880-1957]. - DIAMANT,IZSO Exlibris. [Ritter zu Pferde].
100942: SODER,ALFRED [1880-1957]. - BUNZINGER,ARMElIA ex libris. [Frau und Kind mit Geige].
133541: SODER,ALFRED [1880-1957]. - ROGENHOFER,Dr.ALOIS. Ex Libris. Meerjungfrau mit Fischen.
30108: SODIA,ANTON. - Sodia,Anton u. Sohn Jagdgewehrerzeugung: Ferlacher Jagdwaffen [leaflet].
30106: SODIA,ANTON. - Gewehrfabrik. [Price-list]
116125: SOECHOMLINOW. - Het Soecholinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces. 2e druk.
148363: SOEDARMO,R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. These.
134200: SOEDARSONO. - Wayang Wong. The State Ritual Dance Drama in The Court of Yogyakarta. 2nd printing.
83271: SOEST,R.W.M. - De Nederlandse mariene en zoetwatersponzen - Porrifera + bijlage: figyren 1 t/m 24.
106828: SOETAERT,EDDY & STEFAN VAN LAERE. - Maerens en van Impe vijf jaar later. Het wielerseizoen 1981 van A tot Z.
106836: SOETAERT,EDDY. - Maertens II. Terug uit de hel.
40348: SOETENDORP,J. - Ontmoetingen in ballingschap. Deel 1: 135-1250.
18104: SOETENDORP,J. - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
83299: SOETENDORP,J. - Symboliek van de Joodse religie.
66941: SOLAGES,BRUNO DE. - Einführung in das metaphysische Denken.
145318: SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL,FÉLIX. - Arnje Jacobsen.
42513: SOLÉ,ROBERT. - Dictionnaire amoureaux de l'Égypte.
64804: SOLLE,H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen.
103021: SOLMAN,PAUL & RAVI MATTU. - Mastering management in crisistijd.
62090: SOLMS,AMALIA VAN. - Portrait Amalia van Solms, 19th century lithography.
57619: SOLOMON,ROBERT C. - Filosofie. Het plezier van het denken.
147640: SUCHARD CACAO SOLUBLE. - Reclame plaatje Suchard Chocolat: Cijfer 3 met jongen met muts.
81024: SOMCAG,SELIM. - Türkiye Kuslari.
122425: SOMER,JACK A. - Ticonderoga. Tales of an enchanted yacht.
77089: SOMER,JACK A. - Juliet. The creation of a masterpiece.
148949: SOMEREN GREVE,E.W.VAN & B.BRAAT HENDRIKSZOON - Afschrift Venootschap van Koophandel tusschen E.W.van Someren & B.Braat Hendrikszoon: Firma Rubaak & Co.
128798: SOMEREN,COR VAN. - Het Hollandsche-IJssel boek.
102008: SOMERS,ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
138455: SOMERSET MAUGHAM,W. - Theater. Vertaald door Gideon den Tex.
105927: SOMMEIJER,J. & AAD DE RUIJTER. - Insect pollination in grenhouses.
94449: SOMMER,ANNA. - Die Wahrheit und andere Erfindungen.
82419: SOMMER,JOHANNES. - St.Michael zu Hildesheim.
110059: SOMMER,ERICH. - WüRINGER,ING. R.und A. Ex Libris. Sonne, Frau, Berg und Blumen.
104379: SOMSEN,BEN. - Om Eibergen. Natuur- en landschapfotografie.
139939: SONDAAR,P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with special reference to phylogeny and function.
68102: STUDIA LEIBNITIANA - SONDERHEFT 5: - Der Wissenschaftsbegriff in den Natur- und in den Geisteswissenschaften. Symposium der Leibnitz-Gesellschaft Hannover, 23. und 24.November 1973.
13709: SONNEUR. - Paardenpraat en hondenhymnen. Herinneringen aan sportieve zwerftochten.
13711: SONNEUR. - Hippische herfst.
145013: SONNEVELD,WIM. - De Kleine Parade naar het boek van Henriëtte van Eyck. Programma.
143113: SONTAG,SUSAN. - Under the Sign of Saturn.
144373: SONTAG,SUSAN. - A Susan Sontag Reader. Introduction by Elizabeth Hardwick.
44285: AHN SANG-SOO. - Asian Art Motifs from Korea 1: Geomatric Patterns.
44147: AHN SANG-SOO. - Asian Art Morifs from Korea 4: Cloud Patterns.
42911: AHN SANG-SOO. - Asian Art Motifs from Korea 3: Sprites. 2nd printing.
42264: AHN SANG-SOO. - Asian Art Motifs from Koreas 8: Vine patterns.
141091: AHN SANG-SOO. - Asian art motifs from Korea 7: Dragons.
87997: SOOTHILL,ERIC & RICHARD. - Wading birds of the world.
22507: SOPER,TONY. - Everyday birds.
142543: SORELL,TOM. - Descartes.
28576: SORENSEN,W.CONNER. - Brethren of the net. American Entomology, 1840-1880.
87888: SORIA,GEORGES. - Le ballet Moïsséiev. Esemble officiel de danses populaires de l'U.R.S.S.
31829: SORINE,DANIEL S. & S.R.SORINE. - Dancershoes.
84118: SÖTEMANN,A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
88062: SOUBLIN,JEAN. - Histoire de l'Amazonie.
140341: SOUDIJN,KAREL. - Always in a fever. Sculptures-Medals and wax prints inclusigin the holst and tu/e medals by Jos Reniers.
140347: SOUDIJN,KAREL. - Altijd koorts. Beelden - Penningen en exotische stoffen van Jos Reniers.
128171: SOUER,HERMAN. - Gevelstenen. Geschiedenis aan de buitenmuur.
126394: SOURGET,PATRICK ET ÉLISABETH COLLECTION. - Manuscrits et livres précieux du treizième siècle à nos jours.
122213: SOUTENDIJK,GER. - 8 verschillende exlibris. 7 op karton geplakt.
29568: SOUZA,KEN. - Biathlon. Training and racing techniques.
134983: SOVOLEWICZ,TADEUSZ. - But I Survived. Translated from the Polish.
103723: SOWA,MARZENA & SYLVAIN SAVOIA. - Marzi 1984-1987.
138959: SOWLS,LYLE K. - Prairie Ducks. A study of their behavior, ecology and management.
41185: SPAAN,KLAAS. - Zo zag ik mijn dorp [kortenhoef].
56595: SPAAN,J.G. - Enige beschouwingen betreffende vrijmetselarij. 7e druk.
21339: SPAAN,GERARD VAN. - Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen.
81643: SPAANS,PIET. - Mooi-tooi. Beelden rond de Scheveningse vrouwen in klederdracht. [1e druk].
95321: SPAANS,PIET. - De spreektaal van de Schevingse kustbewoners.
21040: SPAANS,A.L. - Population dynamics of Lari in relation to food resources.
69928: SPAANS,M. - De 'Noord'. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
7859: SPAANS,A.L. - On the feeding ecology of the herring gull Larus Argentatus Pont. in the northern part of the Netherlands.
142642: SPADONI,CLAUDIO. - Arte e Artisti nel mondo della Ceramica. La raccolta internazionale d'Arte Ceramica contemporanea / Art and Artists in the world of ceramics. The international collection of contemporary ceramic art.
141966: SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Fryske stinzen.
140863: SPALBURG,HENNA J.E. - Suriname in de 21e eeuw. Een fotoboek vol indrukken uit Suriname in de 21e eeuw.
144344: SPALDING,FRANCES. - Duncan Grant.
143066: SPALDING,FRANCES. - Ste Smith. A Critical Biogrphy.
143101: SPALDING,P.A. - A reader' s handbook to Proust. An Index Guide to Remembrance of Things Past. 2nd impression.
116773: SPANJAARD,HELENA. - Moderne Indonesische schilderkunst.
1521: SPANJE,T.VAN. - Handboek voor den horologiemaker. Leidraad voor ieder die kennis wil bekomen van de werking en zamenstelling der uurwerken.
79238: SPAPENS,PAUL & P.HORSTEN. - Tappen uit een geheim vaatje. De geschiedenis van de ilegale alcoholstokerijen in Nederland.
123983: SPARKE,PENNY. - Japanse vormgeving in de twintigste eeuw.
148693: SPARO. - Latécoère 521 ,,Lientenat de Caisseau Paris" van de Fransche Transatlantische Dienst.-
148695: SPARO. - Lockheed ,,14" van de K.L.M.
123769: SPARR,HANS-PETER. - 1867-1992. 125 Jahre Kreis Segeberg. Eine Fotoreise... durch die zeiten.
46018: SPEARS,EDWARD. - Assigment to catastrophe.
148072: SPECHT,MAURICE & JOKE VAN DER ZWAARD. - De uitvinding van de leeszaal. Collectieve tactieken en culturele uitwisseling.
65953: SPECHT,RUDOLF. - Vogels van maand tot maand. Zang, broedzorg, trek, overwinteringen.
144873: SPECHT,H. - Heimatkunde eines Grenzkreises.
142327: SPEE,FRIEDRICH. - Güldenes Tugend-Buch. Herausgegeben von Theo H.M.van oorschot.
15944: SPÉE,MIEP. - Traditionele en moderne batik. Ontwikkeling, techniek en methoden.
15188: SPEERSTRA,HYLKE. - Bij nacht en ontij. Slepers, bergers, baggeraars.
141358: SPEET,B. - Keuringsdienst van Waren voor het gebied Haarlem 1911-1986. Vijfenzeventig jaar inzet voor volksgezondheid en eerlijkheid in de handel.
132095: SPEET,BEN E.A. - Sint Barbara. Hond jaar sluimeren in gewijde aarde. De geschiedenis van de begfraafplaats te Haarlem.
141553: SPEET,B.M.J. - 500 jaar Hofje van Loo.
99103: SPEET,B.M.J. - Zutphen stad met een rijke historie.
121739: SPEK,THEO, FRITS DAVID ZEILER & EDWIN RAAP. - Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland. Redaktie Freek Pereboom & Jeroen Kummer/
126036: SPEK,DICK VAN DER. - NZH-railatlas 1881-1961. In kaart, woord en beeld van Scheveingen tot Volendam en Alkmaar.
58622: SPEKE,JOHN HANNING. - Journal of the discovery of the source of the Nile.
6516: DOMINO SPEL. - 28 kaartjes.
147465: SPENCE,GERRY. - From Freedom to Slavery. The Rebirth of Tyranny in America.
134318: SPENCE,JONATHAN. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa.
101179: SPENCELEY,JOSEPH WINFRED [1865-1908]. - HOGGSON,NOBLE FOSTER. [Exlibris]. Book & candle-stick.
142811: SPENCER,HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
36190: SPENCER,HERBERT. - Cognac country. The Hennessy book of a people and their spirit.
149050: SPENCER,HERBERT. - Typographica 16 December 1967.
94083: SPENDER,MATTHEW. - In het hart van Toscane.
141162: SPEUR,N.J. - Alkmaar in oude ansichten - deel 2.
33220: SPEUR,N.J. - Speur-tocht door Alkmaar.
139145: SPEYBROECK,DAAN VAN. - Apocalypse een glas-in-loodraam / a glass stained window by Marc Mulders.
13264: SPHYROERAS,VASILIS, A.AVRAMEA & S.ASDRAHAS. - Maps and map-makers of the Aegean. Translated from the Greek by G.Cox & J.Solman.
103754: SPIEGELMAN,ART. - Comix, essays, graphics and scraps from maus to now to maus to now.
99832: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Goeië reis door 1936 wenscht u Mr.D.Giltay Veth.
121550: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
89442: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Onze schulden zijn hún schuld. Een prenteboekje over annexatie.
134810: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Een ongeluk ligt in een klein hoekje.
122224: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - BERGH,HERMAN VAN DEN. Ex Libris. Typografische.
122287: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - SPIER,EDUARD. Ex Libris. Zittende lezende man aan bureau, boekenkast & schip.
122436: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Art and Antique dealers associations in the Netherlands.
72629: SPIER,J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
134807: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Als een hond dit kan leren.....
134809: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Dit is een boekje voor de lange avonden. Dit boekje is voor alle menschen van belang behalve voor nachtwakers.
28665: SPIERDIJK,C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 3e herz.druk.
146730: SPIERENBURG,PIETER. - De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van prïndustrieel Europa.
93219: SPIERLING,VOLKER. - Kleine Geschichte der Philosophie. Grosse Denker von der Antike bis zur Gegenwart. Erweiterte Neuausgabe.
41564: SPIERTZ,M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen 1775-1801. These.
90029: SPIES,WERNER. - Max Ernst in der Sammlung Würth. Graphik, Bücher und Bilder. Mit einer Einführung von Werner Spies.
111969: SPIES,PAUL, KOEN KLEIJ, JOS SMIT & ERNEST KURPERSHOEK. - Het grachtenboek.
84637: SPIES,MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
136419: SPIJKER,W.VAN 'T. - Luther belogte en ervaring.
94421: SPIJKER,IRENE. - Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. These.
127164: SPIJKER,W.VAN 'T, J.N.NOORLANDT & H.VANDER SCHAAF. - Een eeuw christelijk-gereformeerd,
140557: SPIJKER KZN,P., P.SPIJKER EZN. & S.SPIJKER. - Het Westfriese geslacht Spijker. 2e druk.
86665: SPIJKER,IENJE VAN 'T. - Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150).
143306: SPIJKERMAN, RENÉ P. - Effects of Peer-Only Rearing in Young Champanzees: a Comparison of Social Behaviour Development in Peer and Family Groups. Effecten van het opgroeien met leeftijdgenoten bij jonge chimpansees: een vergelijking van sociaal gedrag in een groep met leeftijdgenoten en in een semi-natuurlijke groep (met een samenvatting in het Nederlands). These.
67606: SPIJKERS,CAS. - Mijn keuken. Met inleidende teksten van Pierre Huyskens.
124376: SPIJKERS,CAS. - Mijn keuken. 2e druk.
124377: SPIJKERS,CAS. - Cas kookt kunst. De grote chefs.
146408: SPIL,RUUD. - Ruud Spil veeschilder. Op koeien raak je nooit uitgekeken.
143548: SPILLER,BRIAN. - Cardhu. The world of Malt Whisky.
139115: SPILMAN,H. [HENRIK SPILMAN 1721-1784]. - 't Huis te Zeist. Naar een tekening van J.de Beyer [Jan de Beyer 1703-1790].
139113: SPILMAN,H. [HENRIK SPILMAN 1721-1784]. - Gezigt op 't Slot en Dorp Abcoude. Naar een tekening van J.de Beyer [Jan de Beyer 1703-1790].
144667: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - De Yssel Poort te Ysseltein, 1744 & De Benskooper Poort te Ysseltein.
142817: SPINHOVEN,CHRIS. - Herinneringen aan de 42e Zelfstandige Infanterie Brigade Verbindingsafdeling.
4804: SPINOZA,BENEDICTUS DE. - Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vertaald oor N.Van Suchtelen.
18536: SPITZ,JOH.WILH. - Das malerische und romantische Rheinland in Geschichten und Sagen. Band 2.
21525: SPONSELEE,G.M.P. & M.A.BUISE. - Avifauna van oostelijk Zeeuw-Vlaanderen.
28261: SPOOR,C. - Kroniek van Nootdorp.
70448: SPOOR-DIJKEMA,MANS. - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor, legercommandant in Nederlands-Indië 30 januari 1946 - 25 mei 1949, opgetekend door zijn weduwe.
22320: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Zomer 1932. Goedkoope treinen. Goedkoope tarieven.
73262: SPÖRDLY,MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten. Uit het Zweeds vertaald door C.Ploos van Amstel de Jong & J.Stiernström. 3e druk.
149237: SPORK,RENÉ. - Scheepvaart affiches.
131916: SPRAGUE,WALTER. - CARLHAM COLLEDGE LIBRAY. Grant from Carnegie Corporation. [Exlibris]. Man & woman, trees.
29941: SPRAGUE,KEN. - Alles over het lichaam van de atleet.
17238: SPRANG,ALFRED VAN. - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie.
128185: SPRANG,ALFRED VAN. - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December divisie.
121296: SPREEKMEESTER,I.S.[ISODORE LEONARD 1914- ]. - 16 verschillende exlibris.
122868: SPRENKLER,HENK. - Louis Nagekerke BERSAMA Maria de Ruiter de Witt.
37643: SPRIGGE,ELIZABETH. - The life of Ivy Compton-Burnett.
123090: SPRINGER,ANTHONY M. - Design in lucht- en ruimtevaart.
122597: SPRONK,ANK [1919-2010]. - HOEFNAGELS,LOU. Exlibris. Landschap.
122622: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SIGNALES,FRANSICO BERNAT. Exlibris. Landschap.
122621: SPRONK,ANK [1919-2010]. - PATER,CONNY. Exlibris. Poes.
122645: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SPRONK,ANK. Ex Libris. Landschap met uitgerold papier.
122668: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SPRONK,ANK. Ex Libris. Poes in landschap.
129610: SPRONK,KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezien bij het vertalen van de bijbelse geschriften.
10913: SPRUIJT,C.A.M. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber. 2e gew.druk.
43978: SPRUIJT,C.A.M. - De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard. 2e druk.
95108: SPRUIJT,C.A.M. - Raskenmerken van alle in Europa algemeen erkende duizenrassen. Oorsprong, geschiedenis, verwantschap, vorm, houding, grootte, bevedering, tekening, techniek van het tentoonstellen en beoordelen. Handboek voor fokkers en keurmeesters.
146955: SPRUIT,J.E. - De Juridische en Sociale positie van de Romeinse Acterus.
86: SPRUIT,RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
57832: SPRUIT,J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
104733: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Leven en werk van de pottenbakker Johannes Henricus Andrée.
130142: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Jan Oosterman. Een overzicht van zijn keramisch werk.
15393: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1900-1975.
33843: SPRUIT,J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wantegels met taferelen uit de Pandecten / Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrants les Pandectes de Justinien.
15461: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1975-1985.
47098: SPRUNER,K.VON. - Historisch-Geographischer Schul-Atlas. 10.Aufl.
77859: SPRUYT,PHILIP LAMBERT JOSEPH (1727-1801). - The daughter of Cecrops opening th basket of Etichtonius.
95905: SPUREGEON. - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Ds.Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Samengesteld door zijn echtgenote. 4e druk.
147436: SPURGEON. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Deel I,II,III,IV in 1 band.
136404: SPURGEON,C.H. - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leeredenen. 7e druk.
130032: SPURGEON,C.H. - De wonderen van de Heiland & Gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen. 4e druk.
22853: SPYRI,JOHANNA. - Heimatlos. Zwei Geschichten für Kinder und solche, die Kinder lieb haben.
114723: SRENGENGE,SITOK. - Nonsens.
110830: SRINIASAN,SHARADA. - Development, discrimination and survival daughter elimination in Tamil Nadu, India. These.
13421: SRONKOVA,OLGA. - Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko.
138532: SRUOGA,A., A.PAULAUSKAS & E.MOZALIENÉ. - Genetic variability of blood proteins in waterfowl from the order Anseriformes.
37070: ST AUBIN DE TERÁN,LISA. - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
44827: STAAL,GERT & H.WOLTERS. - Holland in vorm. Vormgeving in Nederland 1945-1987. 2e druk.
31824: STAAL,CASPER & M.WINGENS. - Bedevaarten in Nederland.
39894: STAAL,GERT. - Bouw heer & meester. De architectuur van kantoorgebouwern. 2e druk.
64441: STAAL,L.D. - Verhalen en legenden van Israël.
138876: STACKELBERG,CAMILLA VON. - Verwehte Blätter. Erinnerungen aus dem alten Baltikum.
28116: STACKPOLE,PETER. - Life in Hollywood, 1936-1952.
13387: STADLER,H. & F.ZELLER. - Die Flaschen- und Dosenfüllerei. Ruff-Becker Siebel-Institut Chicago.
148996: STADTMAN,WILLEKE. - Op voet van oorlog. Een familiegeschiedenis. 2e druk.
138536: STAFFELEU,P. - Surinaamse zoogdiernamen (Surinam vernacular names of Mammals).
94505: STAFFORD,BARBARA MARIA. - Voyage into substance. Art, science, nature, and the illustrated travel account, 1760-1840.
143972: STAFLEU,DICK. - En toch beweegt zij. Geschiedenis van de natuurkunde van Pythagoras tot Newton.
49763: STAGE. - Silves. Tome I (Livres I-III) & Tome II (Livres IV-V). Texte établi par Henri Frère et traduit par H.J.Izaac.
84773: STÄGER,ROBERT. - Die Baukunst der Insekten.
122266: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - STAM-SEMMELINK,GO. Exlibris. Een aap zit op de grond met in ijn rechterhand een kokosnoot.
122264: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - STAM,D.H. [Exlibris]. Een uil met gespreide vleugels.
122263: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - SCHUURMAN,E.E. [Exlibris]. 3 gestyleerde uilekoppen en een open boek.
148606: STAM,F.P.VAN. - The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650. Disrupting debates among the Higuenots in Complicated Circumstandes. These.
122340: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - BOTERMANS,CAJO. [Exlibris]. Hertenkop met gewij.
122339: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - MEYER-NOBEL,MUVIRA. Ex-Libris. Golven.
122267: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - STAM-SEMMELINK,M.G. [Exlibris]. Drie muizen in een cirkel.
138208: STAM,COR VAN. - Wacht binnen de dijken. Verzet in en om de Haarlemmer.
122253: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - CROL,W.J. [Exlibris]. Monogram.
122254: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - DIJK,D.VAN. Exlibris. Stralende zon en een brug?
122338: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - KRETSCHMAR,H.L.A. [Exlibris]. Zeilschip.
122270: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - WIERENGA,R.E. [Exlibris]. Slang die gif laat vallen in een bokaal.
122271: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - WIERENGA,R.E. [Exlibris]. Slang die gif laat vallen in een bokaal.
122262: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - SCHUTTE,MAJORIE. Ex Libris. Een (zegenende) hand achter een brandende kaars.
122269: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - WAAL,H.W.M.DE. [Exlibris]. Een figuut zittend in een fauteuil.
122268: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - VAROSSIEAU,B.W.A. Ex-Libris. Draaglantaarn.
6823: STAM,J.W.E. - Moderne inzichten in de duivensport.
122333: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - MEER,VAN DER. [Exlibris]. Gezicht.
122334: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - JONGH,AKKO DE. [Exlibris]. Aar.
122336: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - RUDAP-SEMMELINK,G.M.K. Ex-Libris. Bloemen & bijen.
122337: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - DUYNE,RIC VAN. [Exlibris]. Duinen.
122342: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - BORSIE POPTIE,A.M. [Exlibris]. Plant, open boek, plank met boeken.
104509: STAM,COR VAN. - Wacht binnen de dijken. Verzet in om de Haarlemmermee. 2e druk.
122259: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - MOULIN-RIJKX,ANNIE. Ex-Libris. Een kruis voor een stralende zon.
122257: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - INGEN-JELGERSMA,ZULAIKHA VAN. Golven daarboven ster & maan.
122258: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - JONKER-SEMMELINK,G.D. [Exlibris]. Een lotusbloem met knop.
122261: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - REESINK,M.J. Ex-Libris. Een vliegendeuil met een boek tussen zijn poten.
122260: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - POTASSE-KUMMEL,A. [Exlibris]. Brandend hart.
122256: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - HEERING,GEER. Ex Libris. Stralende zon met monogram.
122330: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - MEER,VAN DER. [Exlibris]. Gezicht.
128717: STAM,ANNEBET. - Geen kunst aan. Voor kladderaars, kralenrijsters, knippers, knutselaars, kleermakers.
122252: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - CRAMER,P. [Exlibris]. Een stef met gevleugelde helm en onder ook vleugels.
122251: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - CRAMER,P. [Exlibris]. Een stef met gevleugelde helm en onder ook vleugels.
122249: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - COURBOIS,GERARDINE. [Exlibris]. Een bloem met twee twijgen met bladeren.
77485: STAMPERIUS,J. - Nieuw leesboek voor de lagere klassen der volksschool (2e en 3e leerjaar). 1e stukje. 7e druk.
36846: STANBURY,PERCY & G.L.CARLISLE. - Clay pigeon markmanship.
101982: STANEK,V.J. - Vlinders in woord en beeld.
15680: STANEK,V.J. - De grote encyclopedie der insekten.
145427: STANELY. - Stanley's reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. Zes jaren aan den Congo en de stichting van een nieuwen vrijen staat. Deel 1 & 2.
45019: STANLEY,STEVEN M. - Eart and life through time. 2nd edition.
81422: STANTS,C.W. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen. 3e druk.
6230: STANTS,C.W. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen. 4e druk.
6247: STANTS,C.W. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen. [1e druk].
95312: STAP-LOOS,A. - Speelgoed van alle tijden.
69179: STAP,DON. - Vogelzang. Vertaald door Gert Jan Zwier.
84921: STAPE,JOHN. - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie.
5379: STAPEL,C. - Postmerken '86. Een bundel filatelistische studies, uitgegeven t.g.v.h. veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars.
92402: STAPPER,LÉON, P.ALTENA & M.UYEN. - Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figyren vanaf de renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
59826: STAPPERS-VÜRTHEIM,A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
66909: STARA,DAGMAR. - Tinmerken.
137603: STARING,H. & S.MANTE. - Jong Nederland en de Militaire Luchtvaart. 2e druk.
22540: STARING,A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
139416: STARINK,GERTRUDE. - De weg naar Egypte, 1970-1977 - 1977-1985 - 1985-1993 - 1993-1999 & 1999.
142930: STARKIE,ENID. - A lady's child. 2nd impression.
15940: STARY,FR. & V.JIRÁSEK. - Geneeskruiden.
97630: STASSEN. - Déogeatis.
45896: STASSIJN,KOEN. - Zwijghout. Gedichten. 1e druk.
127439: STASSIJNS,KOEN & IVO VAN STRIJTEM. - Liefdes werk van 300 dichters uit de hele wereld.
127443: STASSIJNS,KOEN & IVO VAN STRIJTEM. - De mooiste van altijd. 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
38780: STASTNY,KAREL. - Watervogels.
14126: STASTNY,KAREL. - Watervogels.
14141: STASTNY,KAREL. - Zangvogels.
99083: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - Exlibris G.J.Rhebergen Jr.
78540: STAVEREN,J.J.W.VAN. - Twaalftal nagelaten leerredenen.
139943: STAWA,GEORG.V. - Alte Exlibris aus Tirol.
40485: STEBBINS,ROBERT C. - A field guide to Western reptiles and amphibians.
147236: STECHL,HANS-ALBERT, BARBARA SCHWEIGHOFER & LUDWIG RIEPL. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong Marocco/Marokko London.
89490: STECK,H. - Aloyse.
42207: STEEHOUWERS,HEIN. - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders.
16944: STEEHOUWERS,HEIN. - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders.
142104: STEELE,ELIZABETH. - Virginia Woolf's redscivered essays. Sources and Allusions.
107240: STEEMERS,NICOLET. - Lichtval. Literaire thriller.
126488: STEEMERS,NICOLET. - Overspel. Literaire thriller.
102828: STEEN,JOHNS & FRITS KEERS. - Moesman. Monografie / Catalogus van schilderijen en objecten.
7783: STEEN,J.H.VAN DER. - De padvinderij in oude ansichten. 4e druk.
137433: STEEN,JAN. - De vogelvrijheid van Jan Steen. Performances beelden tekeningen schilderijen.
31745: STEEN,J.H.VAN DER. - De padvinderij in oude ansichten.
130709: STEEN,MARGIT VAN DER. - Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004).
6829: STEEN,J.H.VAN DER. - Zo kwam scouting naar Nederland.
136332: STEEN,J.H.VAN DER. - Scouting internationaal in oude ansichten.
88310: STEEN,HENRI VAN DER. - Penalty! Het trauma van Oranje.
104822: STEEN,JEF VAN DEN. - Trappist. Het bier en de monniken.
146658: STEENAARD,PIER & DICK VAN HAAFTEN. - Er was er eens een jongens clubje.... A.D.E. 50 jaar 1933 Weesp 1983.
146945: STEENBEEK,GERDIEN. - Vrouwen op de drempel. Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad.
111419: STEENBEEK,ROMY. - Female choice and male coercion in wild Thomas's langurs. These.
148611: STEENBEEK,ANNE. - Hermanus Muntinghe. These.
122345: STEENBERGEN,RIE. - Over cacao gesproken...
129631: STEENBRINK,KAREL. - Adam Redivius. Muslim Elaborations of the Adam Saga with special reference to the Indonesian Literary Traditions.
147367: STEENBRUGGEN,HAN. - De ploeg. Schilderijen van de aarde 1918-1933.
147353: STEENDELAAR,JAN VAN. - Muiden 1050. Van Amuthon tot Muiden.
24205: STEENDEREN,C.VAN & W.N.VAN DER SLUYS. - Vliegen en fladderen.
122733: STEENE,REINALD [1937- ]. - Gelukkig 1960 L & K Asselbergs.
146947: STEENHOFF,G.J.W. - De wetenschap van het Internationaal Pricaatrecht in Nederland tussen 1862 en 1962. Een internationalistisch perspectief. These.
34212: STEENHOVEN,RUTH VAN DER. - ... Mogen we met de poppenkast?
22410: STEENHOVEN,H.VAN DEN. - Dardomo (een bijensprookje).
149216: STEENHUIS,PAUL. - Jan Wolkers gefotografeerd door Koos Breukel Texel 3.9.2007.
146861: STEENHUIS,MARINKE. - Pieter Buys tuin- en landschapsarchitect. Maken en laten.
124088: STEENHUIS,MARINKE. - Jan Kalf. Landschapsarchitect in de naoorlogse stedenbouw.
78044: STEENIS,C.G.G.J.VAN. - Maleische vegetatieschetsen. Toelichting bij de plantengeographische kaart van Nederlandsch Oost-Indië.
78138: STEENIS,C.G.G.J.VAN. - The land-bridge theory in botany with particular reference to tropical plants.
141221: STEENKAMP,J.C.P.W.A. - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
122778: STEENKAMP,J. [JOHAN CHRISTOFFEL PIETER WILLEM APOLLO 1865-1955]. - 2 verschillende exlibris, heraldisch.
47448: STEENKAMP,J.C.P.W.A. - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz. Deel 2.
145024: STEENKIST,ERIK. - Herman Hertzberger "Het Openbare Rijk". 2e gewijzigde druk.
139901: STEENMEIJER-WIELENGA,TINEKE. - Eigen waarde. Herinneringen van Nyke van Hichtum. Roman. 2e druk.
23145: STEENMEIJER,A. - De gemeente tram Utrecht. De paardestram en elektrische tram in Utrecht, 1889-1939.
133771: STEENMEIJER,MAARTEN. - Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur. Van 1870 tot heden.
15633: STEENSMA,REGN, - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop.
125312: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - B[lokhuis],H. Exlibris. Berglandschap.
125331: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - Een vredig thuis voor alle mensen. Beste wensen voor 1993. Rie en Philip van Praag.
125330: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - Man met muts.
125314: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BLOKHUIS,HENK. Exlibris. Man op fiet in berglandschap.
125315: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BRUYN,FREDDY DE. Exlibris. Naakt, kreeft & schelpen.
125316: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BRUYN,WIM DE. Exlibris. Kreeft.
125319: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - RHEBERGEN,G.J. Exlibris. 2 naakte vrouwen.
125320: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - RHEBERGEN,JAN. Exlibris. Bloemen & zeedieren.
125322: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - SOUVEREIN,JOHAN. Ex Libris. Leeuw & halfnaakte vrouw.
125325: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - WATERSCHOOT,JOS en AGAATH VAN. Exlibris. Hand, kind in foetus houding.
125326: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - WEERD,NELY v.d. Ex Libris. Dieren.
125328: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - ZWIERS,PIM. Exlibris. Vis.
108123: STEENVOORDEN,AB & JACQUES HAMELINK. - Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink.
125321: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - SCHALKWIJK,M.J.A.M. Exlibris. Mannenkop, naakte vrouw & net.
127782: STEERS,J.A. - The sea coast.
108204: STEFAN,VERENA. - Fremdschläfer. Roman.
54156: STEFFEN,ALEXANDER. - Unsere Lilien im Garten. 2.neubearb.Aufl.
27177: STEFFES,MARCEL & O.M.PFEFFERKORN. - Mensch und Tierkreis. Betrachtet vom astrologisch-astronomischen Tierkreis mit physisch-psychischer Deutung und Begründung.
145218: STEGENDA AZN,P. - Oude landen en steden. Reisindrukken uit Egypte, Palestina, Syrië, Constantinopel, Athene, Napels, Rome.
131336: STEGERHOEK,RENÉ. - Juist! Ijmond.
60100: STEGUWEIT,WOLFGANG. - Das Münzkabinett der Königleichen Museen zu Berlin und die Förderung der Medaillenkunst. Künstlerbriefe von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg.
60088: STEGUWEIT,WOLFGANG & I.S.WEBER. - Aufbruch - Durchbruch. Zeitzeichen in der deutschen Medaillenkunst. Medaillen - Reliefs - Kleinplastik.
30674: STEHLI,GEORG & W.J.FISCHER. - Planten verzamelen maar juist! Een handleiding voor het verzamelen van hogere en lagere planten, alsmede het aanleggen van herbaria en andere botanische verzamelingen.
62712: STEIFF. - Steiff OH 58, Prospect.
59372: STEIJN,P.P. - Meestertekens op het dak. Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van c.1580 tot 1995.
83787: STEIMER,BRUNO. - Lexikon der Kirchengeschichte.
2302: STEIN,GOTTFRIED. - Reise durch den deutschen Weingarten. 2.Aufl.
143227: STEIN,RICK. - Rick Stein's far eastern odyssey. 150 new recipes evoking the flavours of the Far East.
98606: STEIN,B. - Internationale Modell-Eisenbahn-Katalog / International Model Railways Guide / Guide international des chemins de fer de modèle réduit.
1242: STEIN,RALPH. - Het grote autoboek van koets tot stroomlijn. Vertaling en bewerking J.Joppe.
141847: STEINBART,HILTRUD. - Arzt und Patient in der Geschichte, in der Anekdote , im Volksmund. Ein sittengeschichtliche Studie.
135538: STEINBÖCK,WILHELM. - Oskar Höfinger. Ein österreichischer Bildhauher aus der Schule Wotruba.
146216: STEINBUCH,G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel 1,2 & 3. 9e - 7e & 4e druk.
64760: STEINBUCH,G.F. - De automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het CHASSIS zonder de motor bewerkt door Ir.G.J.Tonkes en J.S.Buyze. De CARROSSERIE beweerkt door P.Olyslager. 6dr geheel herziende dr.
149471: STEINER,RUDOLF. - True and False Paths in Spiritual Investigation. 11 Lectures given at Torquay, August 1924.
100952: STEINER,HANS. - BLANKE,JOHANNES Exlibris.
64010: STEINER,RUDOLF. - Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes. Acht Vorträge.
64007: STEINER,RUDOLF. - Anthroposophie. Eine Einführung in die anthroposophische Weltanschauung. 9./12.Tausend.
115717: STEINER,RUDOLF. - Menschenerkenntnis und Unterrichsgestaltung. Acht Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart vom 12. bis 19. Juni 1921. 3.Auflage.
145963: STEINER,RUDOLF. - Geesteswetenschappelijke beschouwingen van het karm. De werking van karmakrachten op mensen en in de wereld.
110970: STEINER-PRAG,HUGO [1880-1945]. - EPSTEIN,OTTO ERICH. Ex libris. Blüte vor geöffnetem Fenster.
110972: STEINER-PRAG,HUGO [1880-1945]. - EPSTEIN,OTTO ERICH. Ex libris. Blüte vor geöffnetem Fenster.
110975: STEINER-PRAG,HUGO [1880-1945]. - TAUSCH VON GLÖCKELSTURN. Exlibris. Landschaft und Wappen.
12874: STEINER,RUDOLF. - Sociale toekomst. Vertaald door M.Buursink.
20077: STEINER,RUDOLF. - Die geheimwissenschaft im Umriss. 32.-35.Tausend.
36559: STEINER,RUDOLF. - Pfade der Seelenberlebnisse. 1.Auflage.
64012: STEINER,RUDOLF. - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung. 29.-33.Tausend.
78626: STEINER,CLAUDE M. - Radicale psychiatrie. Een anthologie.
38271: STEINHAUSEN,GEORG. - Kaufleute und Handelsherren in alten Zeiten.
99949: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - CALLE,HÉLÈNE DE LA. [Birken].
136877: STEINMETZ,B. & R.MÜLLER. - Atlas van Schubben en andere beenachtige structuren van niet-zalmachtige zoetwatervissen.
148865: SCHUURMANS STEKHOVEN. - Groot Polutechnosch Woordenboek Nederlands-Engels & Engels-Nederlands - Universal Dictionary of Science and Technology Dutch-English & English-Dutch.
62902: STELLINGA,G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele spelen. These.
114587: STELLINGWERFF,J. - Kleine geschiedenis van het groot ABC-boek of haneboek & Facsimile.
42910: STELLINGWERFF,J. - Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh.
32253: STELLINGWERFF,J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederland-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima & Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Dehima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. Exposorium Vrije Universiteit Amsterdam, 1 t/m 31 maart 1983.
143622: STELLINGWERFF,J. - Fat Man in Nagasaki. Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom.
46768: STELLWEG,CRI. - Twee vrouwen over katten.
86321: STELZER,GERHARD & URSULA. - Bildhandbuch der Kunstsammlungen in der DDR. 2.Aufl.
83711: STELZMANN,ARNOLD & R.FROHN. - Illustrierte Geschichte der Stadt Köln. 11., verb.Aufl.
148731: STEN,JOOST (PS. VAN GEORGE DEBELS). - Pam bij de maanapen.
84851: STENDAHL. - Lucien Leuwen. Vertaald en van aantekeningen en een naqoord voorzien door Leo van Maris. 2e druk.
130223: STENDAHL. - De Kartuize van Parma. Vertaald door Theo Kars.
143550: STENEKER,FRED. - Whisky. Het complete whiskyboek met o.a. tips, recepten, longdrinks en cocktails.
6732: STENSEN,NIELS. VUGS,J.G. - Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686) onderzoeker van het zenuwstelsel. These.
25825: STENSIÖ,ERIK A:SON. - Sinamia Zdanskyi, a new amiid from the lower cretaceous of Shantung, China.
106055: STEPHANITZ,RITTMEISTER V. - Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild. 8.neubearbeitete Auflage.
133091: STERBA,GÜNTHER. - Süsswasserfische aus aller Welt.
107138: STERCHI,BEAT. - Blösch. Vertaald door W.Hansen. 2e druk
55126: STERCHI,BEAT. - Blösch. Vertaald door W.Hansen.
95839: STERCK,J.F.M. - Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerige mirakelen aldaer geschied, aen ende door het H.Scraments des Altaers.
38975: STERK,A.A. - Een studie van de variabiliteit van Spergularia Media en Spergularia Marina van Nederland / A study of the variability of Spergularia Media and Spergularia Marina of the Netherland. With summary in English. These.
2330: STERK,F. - 8 verschillende exlibris.
134140: STERKENBURG,P.G.J.VAN. - Van woordenlijst tot woordenboek. Ineiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
137483: STERKENBURG,P.G.J. - Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden.
14412: STERN,ALFRED. - Philosophy of history and the problem of values.
92213: STERN,BOLKO V. - Ägyptische Kulturgeschichte. Reprint.
82922: STERNBERG,THOMAS. - Der Paulus-Dom zu Münster. Eine Dokumentation zum Stand der neuen Grabungen und Forschungen. 2.Aufl.
82405: STERNBERG,LEO. - Der Dom zu Limburg in der Entwicklungsgeschichte der rheinischen Kunst.
81404: STERNBERG,THOMAS. - Neue Liturgie in alten Räumen. Zum Liturgiegerechten Umbau gottesdientlicher Räume. Ergebnisse einer Akademietagung vom 12./13.4. 1991.
148800: STERNE,LAURENCE. - Een sentyimentele reis door Frankrijk en Italië. Vertaald door Frans Kellendonk.
69734: STERNER,GABRIELLE. - Tin.
97686: SOSONKO.GENNA & PAUL VAN DER STERREN. - New in chess. Featuring databaser survey & theoretical articles. Yearbook 18.
46509: STETTNER,HEINRICH. - Schiffe auf Fliesen.
70446: STEUBEN,FRITZ. - De rode storm. Een verhaal uit den eersten oorlog met de indianen om den Ohio.
66880: STEUBEN,FRITZ. - De rode storm. Een verhaal uit het leven van Tecumseh. 6e druk.
83701: STEUER,HEIKO. - Die Franken in Köln.
143439: STEUR,JOH.VAN DER. - Brieven van Pa Joh. van der Steur.
73909: STEUR,HERMAN. - Even omkijken. Autobiografie van Herman Steur.
149293: STEUVELS,STIJN. - Onze streek.
146361: STEVAN,HENNIE & SJOERD. - Uit Kipe en Bazar. Vergeten naaigerei Fournituren Kunstnaaldwerk 1850-1950.
80635: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Brabant / Chateaux du Brabant.
80634: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Antwerpen.
60522: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Limburg [België].
80636: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in West-Vlaanderen.
141159: STEVENS,JOHN. - Wilde planten in de tuin. Aanleg - Verzorging - Gebruik.
125138: STEVENS,MARK & ANNALYN SWAN. - De Kooning. Een Amerikaanse meester.
147544: STEVENS,J.A. - Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3 kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
147624: STEVENS,HANS. - De Lage Vuursche.
143197: STEVENS,MARYANNE & ROBERT HOOZEE. - Impressionism to Symbolism. The Belgian Avant-Garde 1880-1900.
46135: STEVENS,HANS. - Hergebruik van oude gebouwen.
19428: STEVENS,FRANK. - Avonturen in het bijenland. Vertaald door Christine Doorman.
115296: STEVENS,MARYANNE & ROBERT HOOZEE. - Du Réalisme au Symbolisme. L'avant-garde belge 1880-1900.
127276: STEVENS,MARY ANNE. - The Orientalists: Delacroix to Matisse. European painters in North Africa and the Near East.
139087: STEVENS,DIEDERIK. - Hoogtij langs de Seine. Het Parijs van Nederlandse schrijvers en kunstenaars met alle adressen. 2e druk.
66394: STEVENS,JOHN. - De weg van harmonie. De geheimen van aikido.
142035: STEVENSON,ROBERT LOUIS. - Treasure Island.
34662: STEVENSON,WILLIAM. - Birds nests in their beards.
39114: STEVENSON,SCOTT R. - Famous illnesses in history.
52599: STEWART,STANLEY. - In het rijk van Dzjengis Khan. Een reis onder nomaden. Vertaald door Annet Mons.
142961: STEWART,IAN & JUDITH SHAW. - Indonesians. Portraits from an Archipelago. 3rd printing.
84850: STEWART,STANLEY. - De grenzen van de hemel. En reis voorbij de groote muur.
83559: STIBBE,F.M. - Cosmische grondslagen der geneeskunde.
148672: STIBBE,D.G. - Neerlands Indië. Land en volk. Geschiedenis en bestuut. Bedrijf en samenleving. Deel 1 & 2.
13242: STIBBE,F.M. - Cosmische grondslagen der geneeskunde.
2338: STIBBE-LIENEMAN,A.J. - 2 verschillende exlibris.
143259: STICHMANN,WILFRIED & URSULA STICHMANN-MARNY. - Nieuwe Plantengids.
146186: STIEBNER,ERHADRT & WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift. 2.erw.Auflage.
99745: STIEF,R. - NEUMEIER,HEDY. Ex Libris. [Temple].
99747: STIEF,R. - Ex Libris Hedy Neumeier. [Temple].
75004: STIELER. - Schul-Atlas. Vollständig neu bearbeitet von Dr.Hermann Berghaus. 62.Auflage.
28625: STIELER,KARL, H.WACHENHUSEN & F.W.HACKLÄNDER. - De Rijn. Van zijn oorsprong tot aan zee.
128921: STIEN,WILLY VAN. - Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren.
136015: STIENSTRA,H. - Hoe teel ik met voordeel Roode, Witte, Zwarte en Kruisbessen?
136012: STIENSTRA,H. - Onze schoone heesters.
136014: STIENSTRA,H. - Vaste planten als: Snijbloemen, voor perken, boorrdbed, rots- en muurtuin.
110071: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - SACKL,AGNES. Sackl's Buch. Lesende in Sonne.
110066: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - WAGNER,FRANZ. Buch des.
110070: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STREIF,Dr.ALOIS. Ex Libris. Lesende vor Bücherschrank.
110069: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - KREUSZBERG,HARALD. Ex Libris.
110067: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - BERGER,Dr,HERMANN. Ex Libris. Buch und H.B.
110063: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - JESCHINA,ARCH.B. Exlib(ris). Wohnungen.
110065: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STADLER,CHRISTA. Ex Lib(ris). Blumen und Kind.
110068: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STERN,ANNEMARIE. [Exlibris]. Sternen und Buch.
142123: STIGHELEN,KATLIJNE VAN DER & MIRJAM WESTEN. - Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950.
40719: STIKKER,DIRK U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis. 2e druk.
87307: STILLE,ALEXANDER. - Silvio Berlusconi. De inname van Rome.
76052: STILLE,ALEXANDER. - De toekomst van het verleden. Vertaald door K.Olofsen & P.Zickhardt.
144049: STILLER,WOLFGANG. - Ludwig Boltzmann. Altmeister der klassischen Physik, Wegbereiter der Quantenphysik und Evolutionstheorie.
83218: STILLINGS,NEIL A. A.O. - Cognitive science. An introduction. 2nd edition.
147109: STILLMARCK,ANNIE VON. - Die armen Fräulein von Riedenperg. Familien-Roman.
75525: STIPRIAAN,RENÉ VAN. - Ooggetuigen van de rock 'n 'roll in meer dan honderd reportages.
147227: STIPS,WOUTER. - Gentle Child Inside.
141613: STIRLING,M.W. - Three Pictographic Autobiographies of Sitting Bull.
12793: STOCHL,SLÁVA. - Jachttaferelen. Drama en poëzie in de wildbaan.
146363: STOCK & CO,R. - Precisie gereedschappen voor metaalbewerking. Hollandsche catalogus No. 1. Spiraalboren, Verzendboren, Ruimers, Fraisen, Meetgereedschap, Spangereedschap, Draadsnijgereedschap, Spiraalboorslijpmachines enz.
149023: STOCKMANS,PIET. - Piet Stockmans.
85646: STOCKTON DE DOD,ANNABELLE. - Aves de la republica Dominicana.
98882: STOCKY,JOSEF. - Novorocenky 1938.
145641: STOEDER,W. - Geschiedenis der pharmacie.
119330: STOEHR,AUGUST. - STOEHR,AUGUST Würzburg Architect. Ex Libris. 2 Männer und Engel.
135295: STOELHORST,D. & G.P.L.DEN BOER. - Challenges for Concrete in the Next Millennium. Volume 1 & 2.
141425: STOEP,JAN VAN DER. - Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. These.
73028: STOEPKER,HENK. - Graven naar het kasteel van Tilburg.
56822: STOER,GERARD. - Trams 1982.
97004: STOER,GERARD. - Trams 84.
97006: STOER,GERARD. - Trams 89.
97007: STOER,GERARD. - Trams 88.
97008: STOER,GERARD. - Trams 87.
97010: STOER,GERARD. - Trams 85.
98719: STOER,GERARD. - Museumlijnen in Europa.
16142: STOFFEL-DONSKOY,A. - De Russische keuken.
122786: STOFFERS,RIE. - 10 verschillende exlibris & 1 gelegenheidsgrafie.
110072: STÖGER,MICHAEL. - 2 Exlibris & 1 Nuejahrwünsch.
118170: STOK,ANT.J.V.D. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een vrouw.
118220: STOK,ANT.J.V.D. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een vrouw naar links kijkend.
145398: STOK,BARBARA. - Nu we hier toch zijn,.
88862: STOKES,F.JOSEPH. - Divers and snorkelers guide to the Fishes and sea life of the Caribbean, Florida, Bahamas and Bermuda.
84639: STOKRAM,ANDRIES. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Arhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibekje Roeper & Ludian Schaling. 4e druk.
130712: STOKROOS,MEINDERT. - Koper in Nederland. Het gebruik van koper in voorbije eeuwen.
23407: STOKSVIG,SIGNE. - The life of Hans Christian Andersen.
101382: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Weaver werktuigen en gereedschappen voor auto-reparatieinrichtingen.
4413: STOKVIS,WILLEM & F.DUISTER. - Jan Sierhuis tekeningen.
146910: STOKVIS,WILLEMIJN. - Cobra de Internationale van Experimentele Kunstenaars.
14200: STOKVIS,BENNO. - Man en paard.
110923: STOKVIS,WILLEM & FRANS DUISTER. - Jan Sierhuis.
101387: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Geïllustreerde prijscourant van diverse ijzerwaren-artikelen, gereedschappen, stoom-appendages enz.
101385: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Brunner luchtcompressoren, luchtcompressorinstallaties, luchtbascules, luchttoren, auto-waschmachines, verfspuit-installatie en onderdeelen.
101384: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Onderdeelen toebehooren voor automobielen en motorrijwielen. Garagewerktuigen en gereedschappen.
134312: STOKVIS,BERTHOLD. - Hypnose in de geneeskundige practijk. Een handleiding voor studenten en artsen, voorzien van een twintigtal voorbeelden.
14254: STOKVIS,BENNO. - Het paard in de literatuur.
130980: STOKVIS,WILLEMIJN. - Dora Dolz. Luchtspiegelingen, beloften en herinneringen.
131301: STOLK,HANS. - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
52975: STOLK,P.J. - Psychiatrische verkenningen.
122989: STOLK-HOOGERWERFF,A.J.VAN. - STOLK,C.A.P.VAN. Exlibris. Schrijvernde vrouw.
133202: STOLK,JAN WILLEM. - Stien Eelsingh de schilderes van Staphorst.
18932: STOLK,ANTHONIE. - Vogels natuurlijk. Geschilderde miniaturen van Ari Stolk.
92474: STOLLENWERK,L. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man met snor.
96154: STOLLENWERK,L. - Carte de visite. Originele portretfoto van een katholiek geestelijke.
123219: STOLS,A.A.M. [ALEXANDER ALPHONSE MARIUS 1900-1973]. - 39 verschillende typografische exlibris.
32463: STOLZ,E., J.V.D.STEK & V.D.VUZEVSKI. - Tatoeage. 2e druk.
119640: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - BRITISH COUNCIL,THE. [Exlibris]. Open book & leon head.
119643: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - SCHOETERS,HUNFRED. [Exlibris]. Typographical.
119644: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - SCHOETERS,HUNFRED. [Exlibris]. Typographical.
80628: STONEHOUSE,BERNARD. - Zeezoogdieren.
133587: STOOP,JAN. - Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen van enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en windmolen in de Nederlanden. 2e verb.druk.
78905: STOOP,CHRIS DE. - Haal de was maar binnen. Aziza of een verhaal van deportatie in Europa.
24653: STOOP,ELISABETH & H.V.D.HOOP. - Geschiedenis van een teekenaar. Met een voorwoord van S.Jessurun de Mesquita.
133585: STOOP,JAN. - Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen van enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en windmolen in de Nederlanden. 2e verb.druk.
4843: STOPPELAAR,R.J.DE. - Als het voorjaar komt.
30646: STOPPELAAR,R.J.DE, JAN P.STRIJBOS & A.B.WIGMAN. - Een jaar natuurleven: Herfst. 2e herz.druk.
102015: STOPPELAAR,R.J.DE. - Wind en water, klank en kleur. [1e druk].
18103: STOPPELAAR,R.J.DE. - Glanzende dagen. [1e druk].
41779: STOPPELAAR,R.J.DE. - Wuivende wieken.
110074: STORCH,ANTON [1892-1979]. - A.S.[=A.Storch]. Exlibris. Stehender weibliche Akt mit Umhang.
110076: STORCH,ANTON [1892-1979]. - BABO,THEA. Ex-Libris. Skis und Berglandschaft.
149489: STORCH,H. - Bij het vlieggat. Handboekje van de waarnemingen om alles te weten wat in de bijenkast gebeurt zonder hem te openen.
110083: STORCH,ANTON [1892-1979]. - Annum Novum Paustum Feilichem Tibi. Blumen Ast.
110082: STORCH,ANTON [1892-1979]. - Frohe Ostern wünscht Anton Storch. Storch mit Blumen.
110080: STORCH,ANTON [1892-1979]. - VOGT,DORA. Ex Libris. Segel-Gondel liegender weibliche Akt darüber fliegender Kranich, am Himmel vier italienische Türme.
110079: STORCH,ANTON [1892-1979]. - RAUCHBERG,HELENE. Ex Libris. Sonne und Man in Landschaft
110078: STORCH,ANTON [1892-1979]. - GAUSE,Dr.EUGENIA. Ex-Libris. Skifahrerin.
110077: STORCH,ANTON [1892-1979]. - BIRNHOLZ,MARCO. Ex Libris. Von Schlange umwundene Hand, Medizin in Wasserglas neben züngelnder Echse träufelnd.
110081: STORCH,ANTON [1892-1979]. - WEISS,Dr.GUSTAV. Ex Libris. Eule am Erdkügel.
110084: STORCH,ANTON [1892-1979]. - 1941 / 1940. Friedestaube und Blitze.
28298: STORER,DAVID H. - A synopsis of the fishes of North America.
128451: STORM PETERSEN,ROBERT. - De Tre Smaa Maend og Nummermanden.
81295: CORMEAU.CHRISTOPH & WILHELM STÖRMER. - Hartmann von Aue. Epoche - Werk - Wirkung.
99430: STOUTENBEEK,JAN & PAUL VIGEVENO. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
139975: STOUTENBURG,V. - Steunt onze actie zaterdag andere dagen winkelsluiting.
140083: STOUTENBURG,V. - Nu in het R.K.Werkliedenverbond.
11451: STÖVER,HANS D. - De Romeinen. Meesters in het machtsspel. 2e druk.
36106: STRAATEN,A.G.J.VAN. - Esperanto-Woordenboek. Deel 1: Esperanto - Nederlandsch.
32261: STRAATEN,JAN VAN DER, P.V.MEIJENFELDT & H.MOLLER-PILLOT. - Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit?
31681: STRAATEN,PETER VAN. - Wat geeft dat nou. [1e druk].
4817: STRAATEN,EVERT VAN. - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
87071: STRAATEN,PETER VAN. - Huwelijk & relatie. 2e druk.
129458: STRAATEN,EVERT VAN. - Theo van Doesburg 1883-1931. Een documentaire op basis van materiaalk uit de schenking Van Moorsel.
96513: STRAATSMA,MENNO. - Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation. Airborne paramaterization and field validation. These.
95251: STRACHAN,R.H. - The second epistle of Paul to the Corinthians. 6th impr.
23053: STRADANUS,IOAN= JAN VAN DE STRAET [1536?-1605] - Incautas Anglus tenebrosa nocte Volucres Exturbet midis Auceps: consisterre ramis. Ne possint, baculis abigit, flammisqúe fatigat; Lassatâ donec potiatur denique praeda.
142278: STRAGE,MARK. - Vrouwen met macht. Catharina de Medici Diane de Poitiers Marguerite de Valois.
36175: STRAITON,E.C. - Hondeziekten in woord en beeld. Herkenning en behandeling van veel voorkomende aandoeningen bij de hond.
4196: STRAND,EMBRINK. - Beiträge zur Spinnenfauna Madagaskars.
39310: STRANGE,RICHARD LE. - Kroniek der geneeskruiden.
108370: STRASBURGER,HERMANN. - Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen. 2.durchgesehene und ergänzte und durch ein Nachwort erweiterte Auflage.
100948: STRASSER,CONRAD [1878-1954]. - KIESER,ALFRED M. ex libris. [Ruinen in arteckigem Bildfeld].
134228: STRATEN,ROELOF VAN. - Rembrandts Leidse Tijd 1606-1632.
32222: STRATEN,HANS VAN. - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd.
111955: STRATEN,HANS VAN. - Multatuli vn blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
97946: STRAUS,CEES. - Anneke Schat. Enteren op de wind / Bridging the wind.
136361: STRAUSS,WALTER. - Von Eisernen Pferden und Pfaden. Lebensbilder aus em Reiche der Lokomotive.
145812: STRAUSS,LEO & JOSEPH CROPSEY. - History of Political Philosophy. 3rd edition.
91632: STRAUSS. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
22880: STRAUSS,E.B. - Psychiatry in the modern world. [1st edition].
6076: STRAUSS,HEINRICH. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
137846: STRAUVEN,FRANCIS. - Aldo van Eyck. Realiviteit en verbeelding.
126796: STREBEL,RICHARD. - Die Deutschen Hunde und ihre Abstammung mit hinzuziehung und Besprechung sämltlicher Hunderassen. 2 vols in 1 & Tierärzlicher Teil.
19633: STREET,PHILIP. - Animal weapons.
101270: STRELLER,CARL [1889-1967]. - ROSEN,MARIA Ex Libris. Weibliche Akt mit mänliche Akt oben Rose.
101271: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WERNER,DR.FRITZ Ex Libris. [Sitzende weibliche Akt mit Puto's].
101274: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WAPPLER,HANS Exlibris. [Waage mit Teufel und weibloche Akt].
101275: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WEIDE,ALFRED Exlibris. [Weiblicht Akt mit Musiknoten].
101276: STRELLER,CARL [1889-1967]. - PREUSSE,RICHARD Ex Libris. [Zeichner und Muse]
98843: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WOLFF,RAHEL Ex-libris. [Weibliche Akt an Wildbach].
101269: STRELLER,CARL [1889-1967]. - ROSEN,MARIA Ex Libris. [Weibliche Akt oben Rose].
101278: STRELLER,CARL [1889-1967]. - STRELLER,CARL Ex Libris. [Frau mit Spiegel darin Männerkopf].
101277: STRELLER,CARL [1889-1967]. - BOSER,SEB. Ex Libris. [Mänliche Akt mit Aesculaap und frauliche Akt mit Blumen].
101273: STRELLER,CARL [1889-1967]. - LICHT,DR. Ex Libris. [Stürmisches Paar (Akte) auf zweiarmigem Leuchter[.
101272: STRELLER,CARL [1889-1967]. - FEIN,LEO. Ex Libris. [Mänliche und weibliche Akt Tanzend].
98841: STRELLER,CARL [1889-1967]. - LEUSCHNER,LISI Ex Libris. [Triangel schlagender weibliche Akt. Akt mit Draperie, davor männliche Akt].
98844: STRELLER,CARL [1889-1967]. - Exlibris. Ausgabe B.
63791: STRENGHOLT,L. - Constanter. Het leven van Constantijn Huygens.
96519: STRENS,EUGÈNE [LOUIS CHARLES MARIE]. - 4 verschillende typografische exlibris op naam Van Eugene Strens.
67320: STRENS,EUGENE. BUUL,H.J.P.C.VAN, R.E.O.EKKART & P.H.G.E.STRENS. - Uit de boeken van Eugène Strens. De verzameling Strens in het Museum van het boek.
98936: STRENS,EUGÈNE. - Exlibris en gelegenheidsgrafiek ir.Eugène Strens Van Zaerckstraat 13 's-Gravenhage (Holland) 1929-1940.
128176: STREUVELS,STIJN. - Dagen.
4786: STREUVELS,STIJN. - De boomen.
148587: STRIJBOS,JAN P. - Hoe heet die vogels. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Deel I & II. 2e druk.
22601: STRIJBOS,JAN P. - Nieuw-Zeeland. Het land van lange witte wolken.
22427: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 2e druk.
13934: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 5e uitgebreide en herz.druk.
14062: STRIJBOS,JAN P. - Al zwervende vergaar ik.
22428: STRIJBOS,JAN P. - De vogels van zee en strand. [1e druk].
22429: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 2e druk.
17563: STRIJBOSCH,HENRICUS. - Een vergelijkend syntaxonomische en synoecologische studie in de Overasseltse en Hatertse vennen bij Nijmegen. Thesis.
126257: STRIJTEM,IVO VAN. - Het tegenbezoek. Gedichten.
45884: STRIJTEM,IVO VAN. - Een rode sjaal. Gedichten. 2e druk.
125423: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - BLOKLAND,HERBER. Exlibris. A.Roland Holst.
125425: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - GILTAY VETH,Mr.D. [Exlibris]. Naakte vrouw.
125426: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - GJR. Ex Erotica.
107733: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Lou Strik. Twaal in hout gegraveerde exlibris van de blokken gedrukt en vier in koper gegraveerde exlibris eveneens van de platen gedrukt.
119327: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Vrouwengezicht, vissen & vogel.
124276: STRINDBERG,AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1872). Vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur.
87295: STRINDBERG,AUGUST. - De zondebok.
74866: STRINDBERG,AUGUST. - Een leesboek voor de lagere standen. Vertaald door R.Törnqvist-Verschuur.
123668: STRINDBERG,AUGUST. - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse.
135273: STRINDBERG,AUGUST. - Eenzaam. Vertaald door Cora Polet.
149460: STRIPHAS,TED. - The Late Age of Print. Everyday book culture from consumerism to control.
62244: STRÖHER,KARL SAMMLUNG. - Bildnerische Ausdrucksformen 1960-1970. Sammlung Karl Ströher im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
110087: STRÖHL,H. - PRAEPOSITI,CLAUSTRONB. Ex Libris. Wappen.
110085: STRÖHL,H. - STRONEOBURG.CANONIAE CLAU. Ex Libris. Schloss Stroneoburg & Wappen.
110343: STRÖHL,HUGO GERARD. - STRASSER,PHILIPP. Ex Libris. Bücher und Schloss.
89348: STROHM,PAUL. - England's empty throne.Ursurpation and the language of legitimation, 1399-1422.
131711: STROINK,RUDY. - Ir J.H.Van den Broek. Projekten uit de periode 1928-1948.
145299: STROINK,RUDY. - Ir J.H.Van den Broek. Projekten uit de periode 1928-1948.
81574: STRONG,ROY. - Lost treasures of Britain.
146290: STRONKS,ELS & PETER BOOT. - Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conferrence on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006).
138986: STROUD,ROBERT. - Stroud's Digest on the Diseases of Birds.
148902: STROUKEN,INEKE. - Allemaal te water! 120 jaar KNZB.
110928: STROUS,WILLEM H. - Joods Rhenen. Verdwenen maar niet vergeten (1634-1916].
80832: STROUT,ELIZABETH. - Blijf mij nabij. Vertaald door Janet van der Lee.
100954: STRUB,HEINRI. - SCHÖNECK,G. und G. Ex Libris. [Vogel unter Blümen].
12482: STRUICK,J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
119492: STRUIJS,MAARTEN & RON WEERHEIJM. - Erasmiaanse Urbanisme.
118595: STRUWELPETER - Piet de smeerpoets. Vroolijke verhaaltjes en grappige prentjes naar Struwelpeter, door Oom Gus.
126039: STRUYE,JOHAN & KAREL VAN DEUREN. - De reizigers worden verzocht van in te stappen.
148576: STRUYS,MATTHIJS A. - Om een bevaeren schip te maecken. Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven.
145455: STRYCKER,NOAH. - Dat gevederde ding. Het raadsaelachtige leven van vogels.
148729: COHEN STUART. - COHEN STUART. Bibliotheek van den Heer. Typografisch.
22029: STUART BAKER,E.C. - Indian pigeons and doves.
56563: STUBBS,JAMES & T.O.HAUNCH. - Freemasons Hall. The home and heritage of the craft.
49477: STUDDY,G. - Coloured picture postcard: "I'm still at the old adress!"
101317: STUDEBAKER. - Information on the care and operation of the 1918 series 19 Studebaker Light Four Light Six and Big Six. English export edition.
26239: STUDEBAKER. - Owner's manual Speedway President, President, Commander and Studebaker Six.
68877: STUDER,BERNHARD. - Schweizer Bahnen - Schweizer Landschaften. 2.Aufl.
68108: STUDIA LEIBNITIANA - SONDERHEFT 15: HEINEKAMP,ALBERT. - Leibniz: questions de logique. Symposion organisé par la Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e.V. Hannover. Bruxelles & Louvain-La-Neuve 26 au août 1985.
68100: STUDIA LEIBNITIANA - SONDERHEFT 1: BARGENDA,UDO W. & J.BLÜHDORN. - Systemprinzip und Vielheit der Wissenschaften. Vorträge an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster aus Anlass des 250.Todestages von Gottfried Wilhelm Liebnitz.
100682: STUDIO. - Modern Book-Bindings and their designers.
143910: STUEWER,ROGER H. - Nuclear Physics in Retrospect. Proceedings of a Symposium on the 1930s.
116532: STUFKENS,ANDRÉ, JAN DE VAAL & TINEKE DE VAAL. - Rondom Joris Ivens wereldcineast. Het begin, 1898-1934.
31625: STUIJVENBERG,J.H.VAN. - De bloemisterij in Nederland. Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging "De Nederlandse Bloemisterij".
103387: STUIT,MARIANNE & HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen. 2e druk.
117524: STUIT,MARIANNE & HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen. Samengestel door Joost. 4e druk.
110088: STUKHARD,WILLY [1906-2001]. - GRÖM,KARL. Ex Libris. Monogramm.
110090: STUMVOLL,FRANZ [1921- ]. - 13 Exlibris, 4 Handsigniert & 6 Gelegenheits Graphiken.
13484: STURGIS,J.E. - Favorite hymns. An all purpose songbook.
92048: STURGIS,ALEXANDER. - Telling time.
24031: STURM,K.F. - Erziehungswissenschaft der Gegenwart.
86277: STÜRNER,WOLFGANG. - Friedrich II. Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220.
33044: STÜRZBECHER,URSULA. - Komponisten in der DDR. 17 gespräche. Mit Werk- und Schallplattenverzeichnissen.
96151: STUTZ,P. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een katholiek geestelijke.
138965: STUTZENBAKER,CHARLES D. - The Mottled Duck. Its life history, ecology and management.
30664: ZWEERES.KO & R.STUURMAN. - Vogel, wie ben je? Vogelboek voor de jeugd. 2e druk.
77220: STUURMAN-AALBERS,JANNY E.A. - Kunst- en antiekveiling 1991. Deel 16 / Art and antiques auction 1991. Volume 16. Overzicht 1990 / Review 1990.
77222: STUURMAN-AALBERS,JANNY E.A. - Kunst- en antiekveiling 1992. Deel 17 / Art and antiques auction 1992. Volume 17. Overzicht 1991 / Review 1991.
147669: STUVÉ, H.S. NOUGAT. - Reclame plaatje H.S.Studé's Nougat: Rode bloem.
147673: STUVÉ, H.S. NOUGAT. - heclame plaatje H.S.Studé's Nougat: Rode bloem.
17470: STUY,J. - Handleiding voor het boksen. 2e verb. en verm.druk.
37365: STUYCK,R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
98878: STUYVAERT,VICTOR. WIJNGAERT,FRANK VAN DEN. - Jubileummap 1937-1957 Victor Stuyvaert.
105540: STUYVAERT,VICTOR. MARIËN,MARCEL. - Victor Stuyvaert houtsnijder en miniaturist.
92301: STUYVAERT,VICTOR. - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde gerproduceerd in vierkleurenduk.
94408: STUYVAERT,VICTOR. ROOSE,ALEXIS C. - Victor Stuyvaert. Inleiding door Louis Lebeer.
98497: STYNEN,HERMAN. - Omtrent het Onze-Lieve-Vrouwenvoorplein in Laken. Monumenten be, leven.
86409: STYNEN,LUDO. - Lode Zielens volksschrijver.
16965: SUARÈS,CARLO. - Krishnamurti.
13465: SUBIK,RUDOLF. - Cacti and succulents. A concise guide in colour.
148826: SUBWALK,ROOS VAN & AILISHA READ. - Hello, our name is Lastpak and we love to paint! The work of Dutch Street Art Collective from 2001 to 2011.
125178: SUCHTELEN,G.E.VAN. - MAYER,H.C. [Exlibris]. Korenaar.
125179: SUCHTELEN,G.E.VAN. - SUCHTELEN,G.E.VAN. Exlibris. Heraldisch.
125177: SUCHTELEN,G.E.VAN. - CLAY,NELKE. Exlibris. Letter exlibris.
105884: SUCHTELEN,ARIANE VAN. - Winters van weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeeuw. 3 druk.
107822: SUCHTELEN,ARIANE VAN. - Winters van weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw. 3e druk
16903: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN,L.VAN. - Djaidin.
97084: SUETIN,ALEKSEI. - Grünfeld-Indich. Hauptsystem bis Schlechter-System.
97081: SUETIN,ALEKSEI. - Spanisch. Rubinstein-Aufbau bis Breyer-System.
97082: SUETIN,ALEKSEI. - Spanisch. Klassisches System bis Offene Verteidigung.
57854: SUETIN,A. - Schachstrategie der Weltmeister.
111513: SUETIN,ALEKSEI. - Spanisch. Rubinstein-Aufbau bis Breyer-System. 2.erw.Auflage.
97083: SUETIN,ALEKSEI. - Grünfeld-Indisch bis Königsindisch.
140998: SUGAHARA,HISAO. - Japanese Ink Painting and Calligraphy from the collection of the Tokiwayama Bunko Kamakura, Japan.
54065: SUGARDJITO. - Ecological constraints on the behaviour of Sumatran Orang-utans (Pongo pygmaeus abelii) in The Gunung Leuser National park, Indonesian. Thesis.
46316: SUGIMOTO,KENJI. - Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation.
148396: SUHRKAMP. - 50 Jahre Suhrkamp.
113211: SUISTER,ED. - Fotocolumn. Inleiding H.J.A.Hofland.
143849: SULLIVAN,CAROLINE. - In a different Light 1992.
4809: SULLIVAN,MICHAEL. - Ontmoetingen van oosterse en westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden. Vertaald door N.Fuchs-van Waaren.
142466: SULSBRÜCK,BIRGER. - Latin-American Percussion. Rhythms and rhythm instruments from Cuba and Brazil.
84403: SULSER,WALTHER. - Die karolingischen Marmorskulpturen von Chur.
74304: SUMMERS,GERALD. - Owned by an Eagle.
74354: SUNIER,THIJL & A.J.TERMEULEN. - Macht, mobilisatie en moskee. De diversiteit van de Islam.
25091: SUNIER,A.L.J. - Roofdieren in Artis.
102883: SUNSTEIN,CASS R. - Geruchten. Hoe ze zich verspreiden en waarom we ze geloven.
143595: SURJOMIHARDJO,ABDURRACHMAN. - Pemekaran Kota - The growth of Jakarte.
83535: SÜSSENBERGER,CLAUS. - Die klaviere des Henkers. Lebenswege zwischen Bastille und Guillotine.
149464: SUTHERLAND,J.A. - Victorian Novelists and Publishers.
149038: SUTHERLAND,JOHN. - How to Be Well Read. A Guide to 500 Great Novels and a Handul of Literary Curiosities.
122639: SUTORIUS,ANNA. - Klein en knuns voor broer en zus. Onder moeders paraplu.
145654: SUTORIUS,ANNA. - Stoute poppen-kinderen. Versjes. 1e druk.
32248: SUTORIUS,ANNA. - Feest in 't bosch. Versjes.
32522: SUTTON,PETER C. - Northern European paintings in the Philadelphia Museum of Art. From the sixteenth through the nineteenth century.
45956: SUYK,K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Koop Hoorn-vaarders.
87847: SUYS-REITSMA,S.J. - Het Homerisch epos als orale schepping van een dichter-hetairie.
75005: SVENEK,JAROSLAV. - Mineralen.
142012: SVEVO,ITALO. - A Life. Translated from the Italin.
87645: SVEVO,ITALO. - Memoir of Italo Svevo. Translated by Isabel Quigly.
76055: SVEVO,ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F.v.d.Velde.
76054: SVEVO,ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaald door F.van der Velde.
85100: SVEVO,ITALO. - Dagboek voor mijn verloofde. Vertaald door Jenny Tuin.
87272: SVEVO,ITALO. - Umbertino. Vertaald door F.v.d.Velde.
130117: SVOBODA,JOSEF. - Josef Svoboda.
17425: SVRCEK,M. A.O. - Thieme's paddestoelengids. Nederlands vertaling en bewerking van W.van Katwijk.
130367: SWAGEMAKERS,THEO. - Ere-tentoonstelling Theo Swagemakers 17 oktober - 8 november 1959.
134142: SWAGEMAKERS,PAUL. - Ecologisch kapitaal. Over het belang van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en oordeelkundigheid. These.
25646: SWAGEMAKERS,THEO. CATALOGUS 1983. - Hommage aan Theo Swagemakers ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag 25 december.
97757: SWAGEMAKERS,THEO. - 100 jaar Theo Swagemakers. Zoeken naar de waarheid.
137173: SWAIN,HARRIET. - Grote vragen in de wetenschap?
112825: SWANENBURG DE VEYE,G.D. - Paddestoelen.
16971: SWANENBURG DE VEYE,G.D. - Paddenstoelen.
35548: SWAROVSKY, OTT & WUNDERLICH. - De opvoeding, opleiding en africhting van de hond.
51194: SWARTE,JOOST & MECANOO ARCHITECTS. - Toneelschuur.
148608: SWARTE,JOOST. - Talking piatures.
134753: SWARTE,JOOST. - Te Wapen. Met een nawoord van Louise te Pas duBourgh.
130616: SWARTE,JO. - Cocktail Comix.
130620: SWARTE,JO. - Inkt. Nr.6. Tijdschrift ter bevordering van de waardering voor het beeldverhaal.
53425: SWARTENBROEKX,JOS M.L. - De jacht in België. Gids voor jagers en jachtopzieners.
42418: SWEENEY,AMIN. - Malay shadow puppets. The Wayang Siam of Kelantan.
79314: SWELLENGREBEL,J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Deel I: 1820-1900.
90748: SWIFT,JONATHAN. - Voyages de Gullliver.
82374: SWIGCHEM,C.A.VAN. - Een goed regiment. Het burgerlijk element in het vroege gereformeerde kerkinterieur.
27412: SWIGCHEM,C.A.VAN, T.BROUWER & W.VAN OS. - Een huis voor het woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
62086: SWINDEN,VAN. - Portret van Van Swinden, 19e eeuwse litho.
143742: SYAHRIR,SUTAN. - Perjuangan Kita.
52234: SYBRANDY,B. & J.SCHRIJVER. - Vegetarisme. ,,Pro en contra'' betreffende vraagstukken van algemeen belang.
3765: SYKORA,K.V., L.J.DE NIJS & T.A.H.M.PELSMA. - Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen.
119183: SYLVA,CARMEN. E.DOEPLER D.J. - Mein Rhein! Dichtungen von Carmen Sylva.
83417: SYLVESTER,DAVID. - Magritte.
123806: SYLVESTER,JOH & FRANK C.FOSTER. - Medals of America presents the decorations and medals of the Republic of Vietnam and her allies 1950-1975.
45780: SYMANK,PAUL. - Bruder Studio in karikatur und Satire.
1770: UNION GÉNÉRALE DES DISTILLATEURS AGRICOLES. CHAMBRE SYNDICALE. - Mémoire sur le vinage des vins.
145906: SYNGE,J.N. - De Aran-eilanden.
148516: SYPERDA,E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
148514: SYPERDA,E. - Sibylle van Griethuysen en haar Damster jaren 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam.
79271: SZABLOWSKI,JERZY. - The Flemish tapestries at Wawel Castle in Cracow. Treasures of King Sigismund Augustus Jagiello.
34643: SZABOLCSI,BENCE. - Bausteine zu einer Geschichte der Melodie.
129770: SZARKOWSKI,JOHN. - A maritime album. 100 photographs and their stories. Essays by Richard Benson.
89446: SZÉKELY-LULOFS,MADELON. - Doekoen. Bezorgd en ingeleid door Olf Praamstra & Gerard Termorshuizen.
82441: SZÖVÉRFFY,JOSEF. - Weltliche Dichtungen des lateinischen Mittelalters. Ein Handbuch. I. Von den Anfängen bis zum Ende der Karolingerzeit.
128205: SZYSZLO,FERNANDO DE. - Fernando De Szyszlo.
20119: TAAL,JOHANNES. - De Goudse kloosters in de middeleeuwem. These.
28222: TABAK,WIEBREN & HANS VAN ZWET. - In vredesNaam. De wereldwijde inzet van Nederlandse blauwhelmen.
70894: JANSOMA TABAK. - 'n Goede pijp stoppen? Tabak Jansoma. Advertising cardboard 29 x 21 cm in yellow, green & blue. Designed by R.P.
36792: TABEL,CARL. - Der Jagd-gebrauchshund seine Erziehung, Abrichtung unf Führung. 5.neubearb.Aufl.
142280: TACITUS,P.CORNELIUS. - Historiae I: Tekst. Vertaald door Dr G.J.D.Aalders.
122701: TACONIS,W.H. & H.JALVING. - Handleiding voor het hardrijden op de schaats.
29258: TADEMA SPORRY,BOB & A.A.TADEMA. - Betoverend Bali.
22958: TADEMA SPORRY,BOB. - De geschiedenis van Egypte. 6e druk.
34836: TADEMA SPORRY,BOB. - Indonesische sagen en verhalen. 2e druk.
99588: TAELEN,FELIX JEAN JOSEPH VAN DER [1810-1881]. - Exlibris Van Der Taelen. [Heraldic].
107050: TAFERSITI,DRISS. - Ik, Driss. Een autobiografie.
145756: TAFURI,MANFREDO. - Theories and History of Architecture.
146213: TAFURI,MANFREDO & FRANCESCO DAL CO. - Architektur der Gegenwart.
141647: TAGORE,RABINDRANATH. - Wij-zangen. Gitanjali. Vertaald door Frederik van Eeden. 6e druk.
25541: TAGORE,RABINDRANATH. - De brief van den koning (,,The Post Office''). Spel in twee bedrijven. Vertaald door Henri Borel.
141747: TAILHADE,LAURENT. - Au pays du mufle. Edition définitive.
97090: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Sämisch-Stem bis Leningrader System.
97089: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Rubinstein-System bis seltene Fortsetzungen.
32654: TAIMANOW,MARK. - Modernes Benoni bis Wolfa-Gambit.
111516: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Rubinstein-System bis seltene Fortsetzungen.
31168: TAIMANOW,MARK. - Holländisch bis Bird-Eröffnung.
32656: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Sämisch-System bis Leningrader System.
58626: TAIMANOW,MARK. - Damemgambit bis Holländich.
97091: TAIMANOW,MARK. - Königsindisch bis Altindisch.
97093: TAIMANOW,MARK. - Modernes Benoni bis Wolga-Gambit.
97094: TAIMANOW,MARK. - Holländisch bis Bird-Eröffnung.
44113: TAIMNI,IQBAL. - Een weg tot zelfontdekking.
1908: TAIT,GEOFFREY M. - Port from the vine to the glass. With foreword by E.H.Cockburn.
48364: TAKATORI,JISUKE. - Color atlas of medicinal plants of Japan.
128062: TAKS,AD E.A. - NHDB. 40 jaar NHDB 1968-2008.
71387: TALANOW,JÖRG. - Kiel so wie es war 2.
127112: TAMIS,W.L.M. - Changes in the flora of the Netherlands in the 20th century. These.
18705: TAMSE,C.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
144437: TANJÉ,PIETER (1706-1761) AFTER C.TROOST. - De Wiskonstenaars of het Gevluchte Juffertje / Les Philosophes ou la Fille Echappée.
124596: TANJÉ,PIETER (1706-1761). - Hertog Godefrid de Noorman wordt, door Graave Everard, gedood.
124594: TANJÉ,PIETER (1706-1761). - Koning Karel de Eenvoudige bevestigt Dirk den I. in 't Graaflijk bewind over Holland.
112306: TANJÉ,PIETER (1706-1761) AFTER C.TROOST. - Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, Raadpensionaris van Hollland.
142532: TANNER,MICHAEL. - Nietzsche.
140984: TAPIÉ,ALAIN. - Les Vanites dans la peinture au XVIie siècle. Mëditations sur la richasse, le déduement et la rédemption.
121874: TÀPIES,ANTONI. - Tàpies. Antoni Tàpies 31 Gemälde und 4 Skulpturen / 31 schilderijen en 4 beelden 1986 Kunstlerhaus Wien Van Abbemuseum Eindhoven.
15428: TAPPAN,E.M. - De geschiedenis van het Grieksche volk. Bewerkt door B.C.Goudsmit.
143744: TARGIONI-TOZZETTI,GIOVANNI. - Le collezione di Giorgio Everardo Rumpf acquistate del Granduca Cosimo III de Medici.
13267: TARRASCH. - Dreihundert Schachpartien. Ein unsystematisches Lehrbuch des Schachspiels für geübte Spieler. 2. gekürzte und durch neue Partien ergänzte Auflage.
61933: TARTAKOWER,S.G. - Zooals ik het zag. De fraaiste partijen van de match Dr.Euwe - Dr.Aljechin, 3 october - 15 december 1935 om het wereldkampioenschap schaken. Vertaling van W.A.T.Schelfhout.
143033: TASSO,TORQUATO. - Jeruzalem bevrijd. Vertaald door Frans van Dooren.
93528: TAUBER,HENRY. - Max Klingers Exlibriswerk.
140580: TAUBER,HENRY. - Der Deutsche Exlibris-Verein 1891 bis 1943. Seine Geschichte im Kontext von Exlibrisbewegung und Exlibriskunst vornehmlich in Deutschland.
46674: TÄUBER,HUGO. - Die Bakterien und Kleintiere des Süsswassers.
35258: TAX,M.H. - Atlas van de Nederlandse dagvlinders.
76710: TAYLOR,DAVID. - U en uw kat.
28324: TAYLOR,HENRY O. - Thought and expression in the sixteenth century. [1st ediditon].
28110: TAYLOR,CHARLES. - Sounds of music.
140351: TAYLOT,RICHARD. - Symboliek in Kerken en Kathedralen. Oorsprong en betekenis.
135487: TAYLOT,JAMES. - Rover P6 1963 to 1977 2000, 2200 and 3500.
142663: TBLER,JOHN. - Punk Rock.
95937: TCHÉKHOV,ANTON. - Oeuvres Tome I: Théâtre complet récits (1882-1886).
77021: TCHÉLÉBI,EVLIYÂ. - La Guerre des Turcs. Récits de batailles.
15666: TEALE,SARAH. - De reuzen. Naar een idee van David Larkin.
135553: AUTOBOOKS TEAM. - Reliant Scimitar. 2.5 GT 1968-70 - 3.0 GT 1968-70 - 3.0 GTE 1968-79.
77706: TEENSTRA,MARTEN DOUWES. - Nederlandse volksverhalen.
13353: TEENSTRA,ANNO. - De clippers. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw. [1e druk].
77083: TEENSTRA,ANNO. - Nederlandsche volkskunst. Ingeleid door J.De Vries.
7725: TEENSTRA,ANNO. - De clippers. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw. 2e druk.
134184: TEEUW,A. - Indonesisch-Nederlands woordenboek.
85898: TEEUW,A. - Indonesisch-Nederlands woordenboek. 3e druk.
17304: TEEUWISSE,JAN, T.SLAGTER & M.BEERMAND. - Beeldhouwer Pieter d'Hont.
139075: TEEUWISSE,JAN. - Een portret van Sondaar.
148815: TEGENBOSCH,LAMBERT. - Charlotte van Pallandt. Beelden & tekeningen.
147115: TEGNER,ESAIAS. - Die Frithjofs-Sage. 3.verb.Auflage.
147933: TEHUPEIORIJ,J.E. - Onder de Dajaks in Centraal-Borneo. Een reisverhaal. Inleiding van A.W.Nieuwenhuis.
13576: TEIRLINCK,HERMAN. - The man in the mirror.
5448: TEIRLINCK,HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
14476: TEIXEIRA,R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
113640: TEIXEIRA,LUIS CALVO. - Universal Exhibitions. The World in Seville.
92987: TEKIELA,STAN. - Birds of New York.
146441: TELDERS,C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof.Mr.B.M.Telders.
131918: TELEKI,ARVED. - TELEKI,MARGOT. Ex Libris. Bird of prey.
137847: TELGTE,PETER TER E.A. - Te mooi om waar te zijn. Authenticiteit en manipulatie in het landschap. Kunst en natuur in het stroomgebied van de Dommel bij Sint-Michielsgestel.
149295: TELLEGEN,TOON. - Gdichten 1977-1999. 2e druk
146000: TELLEGEN,TOON. - Gedichten 1977-1999.
130005: TELLEGEN,TOON. - Misschien wisten zij alles. Verhalen over de eekhoorn en de andere dieren. 27e druk.
148590: TELLEGEN,TOON. - Misschien wisten zij alles. 313 verhalen over de eekhoorn en andere dieren. 19e druk.
135284: TEMBE,BINGHAM. - Der Äthiopismus und die Auseinandersetzung um die Bildung der Afrikaner in Südafrika, 1880-1910. These.
44595: TEMMERMAN,JACQUES. - Golf & Kolf. Seven centuries of history.
132435: TEMMINCK,J.J. - Johannes Coelombie. Het beheer van de nalatenschap van een Haarlemse klokkenmaker.
90792: TEMMINK,JOHAN. - Portret van Johan Temmink, predikant tot Amsterdam door P.J.Entrop.
138810: TEMPELMAN,OLAF. - Omweg naar Istanbul. De kusten van de Zwarte Zee.
147503: TEMPLE,SHIRLEY. - Shirley Temple in de kleine Kolonel.
147509: TEMPLE,SHIRLEY. - De kleinste rebel.
147501: TEMPLE,SHIRLEY. - Hartedief (Bright Eyes). In de Hoofdrollen: Shirley Temple James Dunn.,
129780: TEMSI. - Metalen constructie dozen / Metal construction boxes. No.2.
7487: TENDELOO,J. - De scooter. Handleiding voor gebruik en onderhoud van scooters.
60803: TENNYSON,ALFRED. - Viviane. Poême traduit de l'Anglais par Francique Michel.
128931: TENTIJE,HANS. - Deze oogopslag.
145279: TEPE,WIM. - XXIV Paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
147969: TEPPER,NANNE. - De Kunst is mijn slagveld. Brieven 1993-2001.
83089: TEPPER,SHERI S. - Beauty of de teloorgang van het schone. [1e druk].
96820: TERGANT,ARIE. - Arie Tergant papierknipper uit Winkel (1773-1852).
80911: TERHALLE,HERMANN. - Vreden. Landschaft und Geschichte.
130400: TERLINDEN,CHARLES. - Carolus Quintus. Charles Quint empereur des deux mondes.
28700: TERLOUW,PIET. - Dit was de spiegel. Een boeiend beeld uit ruim 60 jaren christelijk-nationaal weekbladnieuw (1906-1969).
14958: TERLOUW,PIET. - De Vecht. Een stroom van verhalen.
71188: TERLOUW,WILLEM J. - Clarice Cliff. De Lexhanna collectie / The Lexhanna collection.
84835: TERLOUW,JAN. - Achter de barricaden. Herfstdagboek.
57864: TERM,JAC.P.VAN. - Driehoek, delta en davidsschild. Studiën over algemeene em Joodsche vrijmetselarij.
20949: TERMAN,MAX R. - Messages from an owl.
143738: TERMORSHUIZEN,GERARD. - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwese reisverhalen.
71206: TERMORSHUIZEN,MARJANNE. - Kamus Hukum Belanda-Indonesia.
50263: TERPSTRA,PIETER. - Honderd jaar Friese landbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw.
7114: TERPSTRA,H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
35638: TERSTEGGE,ANSELMUS. - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
63826: TERWEN,J.L. - Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten.
129509: TERWEN,J.L. - Zaandam. [Gezicht vanaf het water op Zaandam].
26251: TERWIEL,J.J. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs. 2e druk.
6559: TESTA,RENATO. - Die Natur gehört nicht uns Allein.
57928: TESTAS,GUY & JEAN. - Conquistadores en indianen: de verovering van Amerika 1492-1556.
105899: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N.TETTERODE. - Selección de tipos modernos. Coleccao de yipos modernos. 2de edition.
80760: TETZ-LASSOTTA,IMGARD. - Kölnische Stadtmuseum. Auswahlkatalog.
107187: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - VOGT-PIERUS. Ex Libris. Rosenornament in Dreieck.
99976: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Österriche Exlibris Gesellschaft Wien. Waage mit Graphiken.
106018: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Neujahrswunsch 1939 Paula Schindler.
106443: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - EIGNER,AUGUST. Ex Libris. Globus und Graphiken.
107092: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - THIERY,F.F. DÜRNSTEIN. [Exlibris]. Ovaler Barockrahmen mit Engelsköpfchen.
106756: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - REISINGER,J. u.MARIA. Aus unserer Bücherei. Geharnischter Fusz.
106221: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Neujahrwunsch Dr.Karl und Margarethe Stosius. Herzliche Weihnachts- u. Neujahrswünsche! 1957.
106185: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Vermählungsanzeige Otto und Heli Seckar. Wir haben geheiratet! Otto Seckat und Helli, geb. Saska Wien, Ostern 1954.
106083: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Neujahrswunsch 1947 Rudolf Lauterbach. Schrift.
107100: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - THIERY,F.F. DÜRNSTEIN. [Exlibris]. Ovaler Barockrahmen mit Engelsköpfchen.
106607: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - LERPERGER,Dr.ANNA. Ex Libris. Gerippe mit Schriftbändern.
106082: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Neue Telefonnummer Rudolf Lauterbach. Schrift.
106151: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Dankblatt zum 70, Geburtstag. Der stechende 70er dankt Herzlich für die Lieben Wünsche, Wien, Im Feber 1954. Blaue Gartendistel.
107117: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - TRITTINGER,A.E. Exlibris. König David und Orgelpfeifen.
107085: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - STERER,JOSEF u. HERMA. Ex Libris. Barockes Gittertor, Ansicht von Wie.
106167: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Gedenkblatt Margarete Georgiana Vernkop. Herz & Blumen.
110363: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Neujahrswunsch 1959. Dr.Stosius und Jean wünschen für das Jahr 1959 365 gesunde, frohe und glückliche Tage! Schlossmühle Wr. Neudorf.
110362: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - BORN,FRITZ. Ex Libris. Wasserstrom und Blumen.
107091: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - TEUBEL,ING.FR. Mein Buch. Abgebrochenes Schwert mit Dornenkranz.
106874: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - SCHINDLER,BETTY. Ex Libris. Ofennes Buch und Geburtshaus in Wien.
105816: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Briefkopf Margarete Benkop, geb. von Hochstetter. Wappen.
105681: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - BALZAR,ING.HUGO. Ex Libris. Schrift.
105803: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - BALZAR,ING.HUGO. Ex Libris. Alter Krieger vor Ruinen.
105890: TEUBEL,FRIEDRICH [1884-1965]. - Sichere fahrt im neuen Jahr wünscht Hugo von Balzar 1937.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

3/29