Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
148184: QUAMMEN,DAVID. - Van dier naar mens. Over de opkomst van levensbedreigende infectiezziekten.
76117: QUAMMEN,DAVID. - Monster van God. De mensenetende predator door de geschiedenis heen.
15534: QUARLES VAN UFFORD,L.H. - Étude écologique de la flore des Pierriers. These.
155388: QUATRO,JAMIE. - Vuurrede. Roman. Vertaald door Nicolette Hoekmeijer.
142805: BELL.QUENTIN. - Bloomsbury. 2nd impression.
117967: QUIK,H.G. - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen.
148034: QUIK,A.A.M. - Boerenbont. Honderd jaar Maastrichts aardewerk.
73585: QUINDLEN,ANNA. - Een nieuwe dag. Vertaald door Inge Kok.
113319: QUINDLEN,ANNA. - Alles en iedereen. Vertaald door Sandra van de Ven.
153954: QUINT,JOSEF. - Fundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts unn anderer Mystiktexte.
40118: QUINT,EMANUEL B. N.S.HECHT. - Jewish jurisprudence. Its sources and modern applications. Vol. 1.
142395: QUINTILIANI,M.FABI. - Institutionis Oratoriae. Libris XII. Pars Prior & Secunda. Editit Ludfwig Radermacher.
133832: QUISPEL,GILLES. - Het Evangelie van Thomas. Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel.
145676: QUIST,WIM. - Museum beelden aan zee. Een werk van Wim Quist.
91484: QUOIKA,RUDOLF. - Die Altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock.
89199: RAABE,PAUL. - German expressionism. The era of expressionism. Edited and annotated bt Paul Raabe.
108198: RAABE,KATHARINA & MONIKA SZNAJDERMAN. - Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzn Meer.
90421: RAAD,KACQUELINE DE & TRUDY VAN ZADELHOFF. - Een kunstenaarsfamilie Maris.
152926: RAADGEEP,MARCEL. - Annie M.G.Schmidt uitgelicht. Een bibliografie.
152679: RAAT,KEES. - Bonbons van Kees Raat.
6258: RAATGEVER,J.G. - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
87297: RABAN,JONATHAN. - Op jacht naar meneer Hartzeer. Vertaald door Nicky de Swaan.
155278: RABEARIVELO,JEAN-JOSEPH. - Océan Indien Madagascar La Réunion Maurice.
25331: RABELAIS,FRANCOIS. - Gargantua en Pantagrue. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen. 2e druk.
13635: RABELAIS,FRANCOIS. - Gargantua en Pantaguel. Uit het Frans vertaald door J.A.Sandfort. 3e druk.
150247: RABEN,REMCO. - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.
52161: RABIER,BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
147724: RABINOVITCH,GREGOR [1884-1054]. - RABINOVITCH,STEFANIE. Ex Libris. Kleinkind vor Glastür mit Ausblick auf Obsternte.
35283: RABUSE,GEORG. - Der kosmische Aufbau der Jenseitreiche Dantes. Ein Schlüzzel zur Göttlichen Komödie.
155301: RABY,PETER. - Fair Ophelia: A life of Harriet Smithson Berlioz.
141938: RACKE,STANISLA. - CREDO. Achtzehn Vierfarbendrucke nach Wandgemälden im Kloster Nonnenwerth von Schwester Elma Koenig. Gedichte von Schwester Stanisla Racke.
144463: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van de Herberg het Moolentje / Vuë de Cabaret-Moulin.
156001: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - LOEVESTEIN. Het Huis te Loevestein 1621 & Het Huis te Loevestein 1636.
144464: RADEMAKER,ABRAHAM. - Honderd Gesigten van de vermaarde Rivier de buyten Amstel van de Stadt Amsterdam tot het Slot Loenersloot na 't leven getekend en in het koper gebragt door Abraham Rademaker.
144460: RADEMAKER,ABRAHAM. - Veld-gezigt langs de Tuinen van het Olyfants Pad / Vuë des prairies le long des Jardins de l'Elephant.
155973: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - SCHOONHOVEN 1630.
144466: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
144467: RADEMAKER,ABRAHAM. - De Catoen Drukkery met het Torentje van Achteren te zien / L'imprimerie de Coton avec le Paliljon regadant de Dereiere.
155246: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - ROTTERDAM. Het Huis te Spangen van Vooren (1573) & Spangen (1573).
144461: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van de Hofstede Brantwyk toebehoorende den Heer Daniel Massenier / Veuë de Maison de Brantwyk apartement a Mr.Daniel Massenier.
144455: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
144456: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien / Vuë du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voit deu coté de la campagne,
144457: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van het Weesper, Muyder, en Naarder Veer / Vuë du lieu ou lon s'Embarque pour Wezep Muiden et autres lieux.
144458: RADEMAKER,ABRAHAM. - Hofstede van Mejufvrouw de Weduwe van den Heer Adriaan Block / Maison de Campagne de Med. la Veuve de feu Mr.Adrien Block.
144459: RADEMAKER,ABRAHAM. - GRAVELAND. De Hofstede Trompenburg, toe behoorende den Heer Jan Peterse . Trompenberg, maison de campagne aparten a Mr. Jean Peterse.
144465: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Admiraalschap zeylen van de Jagten op den Amstel / Naumachiae sumulacra in Amstela fluvio.
128739: RADEMAKER,ABRAHAM. - Vuë de Stadlander, le long du Wetering, du coté du Rustenwerker-pad - Gezigt van Stadlander langs de Wetering, naar het Rustenwerker-pad.
54046: RADEMAKER,ABRAHAM. - MEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht.
155974: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - IJSSELMONDE [Ysselmonde] 1633.
51934: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Agter St.Maria tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51932: RADEMAKER,ABRAHAM. - MUIDERBERG. De Oude kerk te Muiderberg. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51927: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABKOUDE. Int Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51924: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABCOIUDE. t Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51921: RADEMAKER,ABRAHAM. - BAAMBRUGGE. Baembrug / Baambrugge komende van Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51919: RADEMAKER,ABRAHAM. - NEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51918: RADEMAKER,ABRAHAM. - LOENEN. De Kerk te Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51916: RADEMAKER,ABRAHAM. - LOENEN. 't Kronenburg en Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51912: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Huis te Kronenburg in welstant. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51908: RADEMAKER,ABRAHAM. - BREUKELEN. Out-Gunterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51906: RADEMAKER,ABRAHAM. - BREUKELEN. De Breukelse-Brug en Out Gunsterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51904: RADEMAKER,ABRAHAM. - T Huis Oudaen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51896: RADEMAKER,ABRAHAM. - B ILT,DE. De Bilt buyten Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51894: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. St.Agnite te Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51887: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Bylhouders-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51886: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Plompe-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51883: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Wittevrouwe-Poort tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51877: RADEMAKER,ABRAHAM. - AMERSFOORT. Kamp-poort / Kamppoort tot Amersfoort. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
155975: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - DORDRECHT. Het huis te Merwe 1656.
144468: RADEMAKER,ABRAHAM. - Hofwerk; de plaets van Mevrouw de Wed. van de Hr.Pieter van Veen; op (1) Vijverhof siende / Hofwerk La place de Madame la Veuve du Sr. Pierre van Veen, régardant vers (1) Vyverhof.
128741: RADEMAKER,ABRAHAM. - Vuë de Stadlander-brug, le long du Wetering, vers la Ville - Gezigt van de Stadlander-brug langs de Wetering naar de stad.
51876: RADEMAKER,ABRAHAM. - Koppel-poort / Koppelpoort tot Amersfoort. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51878: RADEMAKER,ABRAHAM. - AMERSFOORT. Het weeshuis tot Amersfoort. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51879: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. By St.Agnite tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51893: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Wittevrouwe-Kerk tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51897: RADEMAKER,ABRAHAM. - BILT,DE. St.Petronella Kapel op de Bilt. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51898: RADEMAKER,ABRAHAM. - BILT,DE. St.Petronella Kapel op de Bilt. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51900: RADEMAKER,ABRAHAM. - ZUILEN. Oude kerk te Zuylen / Zuilen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51909: RADEMAKER,ABRAHAM. - NIEUWERSLUIS. Nieuwersluis komende vam Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51911: RADEMAKER,ABRAHAM. - NIEUWERSLUIS. Nieuwersluis komende van Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51926: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABCOUDE. t Slot te Abkou / Abcoude van binnen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51929: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABKOUDE. Onderste gewelve int slot te Abkou / Abcoude van binnen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51930: RADEMAKER,ABRAHAM. - MUIDERBERG. Te Muiderberg / Muiderberg. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
155972: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - LIESVELT (Groot Ammers). Kasteel van Liesvelt 1631.
156000: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - WORKUM. Workum van de Waterzy & Workum van de Lantzy.
101779: RADEVSKY,ANTON. - Verken de ruimte. Het pop-up boek van de ruimtevaaer.
110320: RÄDLER,CARL [1881- ?]. - LAMBART,AUGUST. Ex Libris. Mänliche Akt von Hinten auf Büchern.
147775: RÄDLER,CARL [1881- ?]. - 5 Ex Libris.
110324: RÄDLER,CARL [1881- ?]. - 5 Exlibris.
20625: RADTKE,GEORG A. - Handbuch für Wellensittich-freunde. Pflege, Zucht und Farbspielarten. [1.Aufl.].
20622: RADTKE,GEORG A. - Handbuch für Wellensittich-freunde. Farbe, Zucht und Farbspielarten. 4.Aufl.
22654: RADTKE,A. - Handboek voor de grasparkietenliefhebber. Verzorging, fok en kleurenspel.
52255: RAEBURN,MICHAEL & A.KENDALL. - Heritage of musici.
83222: RAEBURN,J.R. - Agriculture: Foundations principles and development.
125210: RAEDECKER,JOHN. - John Rädecker 1885-1956. Beeldhouwwerken, schilderijen en tekeningen.
86760: RAEDECKER,JOHN. - John Raedecker 1885-1956.
119674: RAEMDONCK,M. - 3 verschillende exlibris.
12866: RAEPHORST,MARIJKE VAN. - Het hele jaar rond. Van sinterklaas tot sintemaarten. Verhalen en volksverhalen, sprookjes en legenden, volksgebruiken en jaarfeesten.
155378: RAES,HUGO. - Jagen en gejaagd worden
137585: RAES,HUGO. - Afro-europees. [1e druk].
155896: RAEYMAEKER,LOUIS DE. - Philosophie de l'être. Essai de Synthèse Métaphysique.
85675: RAFFAELLE,HERBERT A. - A guide to the birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Revised edition.
144411: RAGAN,ROBERT ALLISON. - The History of Gastonia and Gaston County North Carolina. A Vision of America at ist Best.
151467: RAICHLEN,STEVEN. - Culinair Barbecueën.
119463: RAINGER,PHILIP. - STRENS,EUGÈNE. [Exlibris]. Amorial.
41170: RAJNEESH,BHAGWAN SHREE. - Het boek der geheimen. Deel 4.
152953: RAMA,SWAMI. - Tussen wijzen en dwazen. Ervaringen van een yogi in de Himalaya.
151051: RAMAER,J.C. - Het koninkrijk der Nederlanden 1831-1931.
137138: RAMAER,G. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
70998: RAMAKERS,RENNY. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving: de Nederlandse Bond voor Kunst en Industrie.
149874: RAMAKRISHNAN,RAGHU & JOHANNES GERKE. - Database Management Systems. 3rd edition.
71790: RAMAN,DIO. - De hermetische tarot. De 22 treden van het menselijk bewustzijn. 2e druk.
141890: RAMBONNET,H.G. - Het wezen van de straf.
65631: RAMELLIS,AUGUSTINI DE. - Schatzkammer Mechanischer Künste. 4.Auflage.
153044: RAMEY,ROBERT L. - Physical Electronics.
15530: RAMIS,ALY I. - Bestimmungstabellen zur Flora von Aegypten.
131667: RAMM,HEINRICH J. - Fluid dynamics for the study of trnsonic flow.
156054: RAMPER,AD & WIKKY PLAS-VAN RIJSOORT. - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en ratauratie.
152686: RAMSAY,GORDON. - Gordon Ramsay maakt het makkelijk.
150599: RAMSON,SIDSEL & LEO DUPPEN. - Carl-Henning Pedersen of het juiste Gebruik van het Wonderbaarlijke / or the Good Use of the Marvellous.
20374: RAND,AUSTIN L. - Die Vögel. Ornithologie populär. Übersetzt und bearbeitet von G.Steinbacher.
14737: RANDIER,JEAN. - Scheepsantiek.
20798: RANDOLPH,P.B. - Magia sexualis. Bewerkt naar de engelse uitgave door M.Devroe.
150710: RANK,OTTO. - The Incenst Theme in Literature and Legend. Fundamentals of a Psychology of Literary Creation.
108140: RANNIT,ALEKSIS. - V.K.Jonynas un xylographe Lithuanien - A Lithuanian wood-engraver - Ein litauischer Holzschneider.
155605: RANOT,F. - 46 Carte Postale / ansichtkaarten, litho's van België.
18123: RANSFORD,OLIVER. - Rhodesian tapestry. A history in needlework. Embroidered by women's institutes of Rhodesia.
109956: RANZENHOFER,EMIL [1864-1930]. - DANKL. Ex libris. Gebirgsjäger über Adler.
109955: RANZENHOFER,EMIL [1864-1930]. - RANZENHOFER,HEINZ. Ex Libris. Männliche Akt-Rückenfigur.
132501: RANZENHOFER,EMIL [1864-1930]. - BACHER,FRIDA. Ex Libris. Vor Vila auf Wiese sitzende, lesende Kinder in Rokoko-Kartusche.
109953: RANZENHOFER,EMIL [1864-1930]. - MAXWELL,NINA. Ex Libris. J.Hayden vor Orgel.
109965: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - PIJNENBORG,TREES en GERARD. Exlibris. Monte Cassino, schwarze Schrift auf weisser Tafel.
109966: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - Neujahrskarte Rudolf Lautenbach, kleines Wiesenstück.
109967: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - SOUVEREIN,JOHANNES. Exlibris. Schmetterling auf Distel.
109963: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - LEITNER,HANSI. [Exlibris]. Monogramm HL, zwei Sittiche.
109964: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - REISINGER,JOSEF. [Exlibris]. Initialen JR, Schrift.
109968: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - SOUVEREIN,JOHANNES. Boek over schelpen. Meeresschnecken.
109959: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - STOSIUS,DOCTORIS KARL. Exlibris. Reiher.
109960: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - LUX,LINA. Exlibris. Initialen LL Veilchen.
109957: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - PALME,MELANIE. Exlibris. Goethe-Vers und Rhododendronblüten.
109961: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - VOGT,DORA. [Exlibris]. Sternbild "Schütze, Initialen DV.
109962: RANZONI,HANS D.J. [1896-1991]. - RUPP,MARIA. Ex Musicis. Windmühle in Retz.
111889: RAP,EDWIN. - The success of a Policy Model. Intrigation management transfer in Mexico. These.
46751: RAP,THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een voorwoord van Dr.D.Hillenius.
64940: RAPP,PH.G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. 2e druk herzien en bijgewerkt door C.W.Treiture.
32215: RAPPARD-BOON,CH.VAN A.O. - Imitatie en inspiratie van 1650 tot heden. Japanse invloed op Nederlandse kunst.
128042: RAPPOLE,JOHN H. - The eology of Migrant Birds. A Neotropical perspective.
97442: RASHID,AHMED. - De dreiging van chaos. De crisis in Pakistan, Afghanistan en Centraak-Azië.
138453: RASHID,AHMED. - Pakistan aan de rand van de afgrond. De toekomst van Amerika, Pakistan en Afghanistan.
113258: RASKIN,EVRARD. - Prinses Lilian. De vrouw die Leopold III ten val bracht.
151639: RASKIN,BRIGITTE. - Johan Anthierens. Niemands meester niemands knecht leve mij. Autobiografische teksten.
90346: RASMO,NICOLÒ. - L'Eta cavalleresca in Val D'Afige.
147722: RASMUS,FRIEDRICH [1903-1987]. - 9 Gelegenheits Graphiken.
21669: RATCLIFFE,JANE. - Fly high, run free.
90842: RATELBAND,ERVE DE WED J. & J.BOUWER. - Wenskrans No. 21. Blanco. Handgekleurde gravure 340 x 415 mm.
90787: RATELBAND,WED.J. & J.BOUWER. - Wenskrans No. 2. Blanco, Gravure, 340 x 425 mm.
90785: RATELBAND,WED.J. & J.BOUWER. - Wenskrans No. 2. Blanco. Hangekleurde gravure, 340 x 425 mm.
90846: RATELBAND,ERVE DE WED J. & J.BOUWER. - Wenskrans No. 30. Blanco. Handgekleurde gravure 340 x 415 mm.
23657: RATHER,L.J. - Addison and the white corpuscles: an aspect of nineteenth-century biology.
8153: RATOE,INAH (=NEL CAESAR). - Hariati.
88803: RAU,BURKHARD. - Gute Arbeit am Huf. So Erkennt man einen guten Hufschmied oder Hufpfleger.
34621: RAUH,WERNER. - Alpenpflanzen. 2.völlig umgearb.Auflage.
127: RAUH,WERNER. - Wondere wereld van cactussen en vetplanten.
79264: RAUH,WERNER & HEINZ FALK. - Stylites E.Amstrutz, eine neue Isoëtacee aus den Hochanden Perus. Teil 2: Zur Anatomie des Stammes mit besonderer Berücksichtigung der Verdickungsprozessen.
73544: RAUSSMÜLLER,URS & C.SAUER. - Luxe, calme et volupte. Regards sur le post-impressionisme. Collectionneurs à Winterthur et Baden au début du XXe siècle.
128483: RAUWERDA,A. - De machinale houtbewerking. Leerboek voor de machinale houtbewerking voor middelbare- en lagere nijverheidsscholen en voor studerende voor de akte Nb.
150582: RAVEEL,ROGER. - Roger Raveel. De taal der Dingen, tekeningen en keramieken.
60198: RAVEN,MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
83301: RAVEN,PETER H. & G.B.JOHNSON. - Biology. 3th edition.
152502: RAVEN,SARAH. - Eten met familie en vrienden. Elk seizoen vers eten.
152208: RAVENSWAAY,CHARLES VAN. - Drawn from Nature. The Botanical Art of Joseph Prestele and His Sons.
40510: RAVESTEIJN,P.J.VAN, JAN BOERHOUT & C.L.HEEK. - Gedenkboek 1424 - Hilversum - 1924. Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan als zelfstandige gemeente.
128985: RAVESTEYN,S.VAN. - S.van Ravesteyn.
75921: RAWIE,JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk. 8e druk.
130776: RAWIE,JEAN PIERRE. - Geleende tijd. 6e druk.
143552: RAWIE,JEAN PIERRE. - Geleende tijd. 2e druk.
151703: RAY,MAN. - Belicht geheugen. Vertaald door Erica Stifter.
144592: RAY,SHERI GRANER. - Gender inclusive game design. Expandint the Market.
85717: RAYNAUD,ERNEST. - La bohème sous le second empire. Charles Cros et Nina.
143135: RAYSSE,MARTIAL. - Martial Raysse.
88992: RAZAFINDRAMIANDRA,MOKS NASOLOARISOA. - Märchen aus Madagaskar.
13058: RAZOUX,W.P. & HEINRICH HOFFMANN. - Een nieuw aardig prentenboek. Als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: ,,Der Struwwelpeter'' voor Nederlandsche jongens en meisjes berwerkt door W.P.Razoux.
4047: RAZOUX,W.P. & HEINRICH HOFFMANN. - Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde hoogduische kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P.Razoux.
95423: RAZOUX,W.P. & HEINRICH HOFFMANN. - Een nieuw aardig prentenboek. Als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: ,,Der Struwwelpeter'' voor Nederlandsche jongens en meisjes berwerkt door W.P.Razoux.
95403: RAZOUX,W.P. & HEINRICH HOFFMANN. - Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde hoogduische kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P.Razoux.
131999: READ,JOAN R. - The Nordolk Terrier. Editor: Nat R.LaMar. 2nd ed.
15238: READER,JOHN. - Die Jagd nach den ersten Menschen. Eine Geschichte der Paläanthropologie von 1857-1980. Aus dem Englischen übersetzt von Helga Holtkamp.
62699: READER,W.J. - Metal box. A history.
33248: READER'S DIGEST. - Exploring the secrets of nature.
97737: CHARYN-RÉBÉNA. - Marilyn la dingue.
85137: REBER,A.S. - Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen.
147726: REBLE,GEORG. - ELSÄSSER,OSCAR. Oscar Elsässer's Buch. Aufgefächert lieg. Buch von Feldblumenkranz gerahmt.
154093: REBNER,ARTUR. - Salome. Orientalisches Lied und Foxtrot. Music von Robert Stolz.
5895: RECLAIRE,A. - Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen Wantsen (Hemiptera-Heteroptera) met aanteekeningen omtrent de voesel- of verblijfplant en de levenswijze & vervolg 1 t/m 6 op de naamlijst.
154382: RECLAME. - De Reclame. Jaargang 15 - No. 7.
25334: PHILIPS RECLAMEHANDEL. - Verzamel-Album met leerzame beschrijving voor plaatjes van verkeersmiddelen voorheen en thans.
7293: POP-UP RECORD. - Heino. Deutsche Weihnacht... und festliche Lieder.
4447: POP-UP RECORD. - Ronco presents a christmas gift.
14149: REDEKE,H.C. - De visschen van Nederland.
154234: REDEKER,HANS. - Molenkamp.
70936: REDEKER,HANS A.O. - 8 realisten.
4332: REDEKER,HANS. - Bram Doorgeest.
37936: REDEKER,HANS. - Otto B.De Kat.
96271: REDEKER,HANS. - Jeanne Oosting.
57791: REDMOND,ROLINE. - Taal, macht en cultuur. Machtsverhoudingen in een Afro-Caribische roman / Language, power and culture. Power relationships in an Afro-Caribbean novel (summary in English). These.
140230: REDOUTÉ,PIERRE-JOSEPH. - Pierre-Joseph Redouté. Botanisch tekenaar van het Franse hof.
4150: REDTENBACHER,LUDWIG. - Coleopteren. Novara-Expedition.
69012: REEDE,LUIT.-KOLONEL B.D. - Rijden en africhten. Een methode voor de opleiding van den ruiter en voor de africhting van het paard met een beschouwing over de Hooge School.
130750: REEDIJK,C. - Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
93096: REEDIJK,JAAP. - Sommelsdijk in vroeger tijden.
60381: REEMS,B.A.VAN. - Lijndiesellocs in West-Europa 1945-heden.
104370: REEMTSMA,H.F. & PH.F. - Tabago. Ein Bilderbuch vom Tabak un den Freuden des Reauchens.
141241: REENEN,MICHIEL VAN. - Portretten van Haarlemmers.
29710: REENEN-VÖLTER,M.VAN. - De heerlijkheid Bergen in woord en beeld. 2e uitgebr.druk.
141285: REEP,J.VAN DER. - Johanna (Anna) Bonte (1721-1771) dochter van Margaretha (Grietje) van der Rijp (1688-1737). Een Haarlemse geschiedenis in de jaren 1700.
150551: REES,ETIE VAN. - Het Louche Maliepaard en ander werk van Rees 1890-1973).
25719: REES,LAURENCE. - Verschrikkingen in het verre oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de tweede wereldoorlog.
64963: REESER,HANS. - Andersen op reis door Nederland.
149140: REESER,H. - De huwelijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
96162: REESINCK,J.C. - Originele portretfoto van een katholiek geestelijke.
145958: REESKAMP,JAN. - De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten. 7e druk.
103114: REESKAMP,J.H.E. - De Nederlandse paardetram in oude ansichten.
126309: REEUWIJK,ALEXANDER. - Darwin, Wallace en de anderen. Evolutie volgens Redmond O'Hanlon. 2e druk.
131670: REEUWIJK,G.F.VAN. - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M.
124953: REFLEX. - H.N.Werkman.
41493: REGELING,HENRY. - Service stamps of Denmark 1871-1923. Danmarks tjenestemoerker.
26726: REGIN,DERIC. - Traders artists burghers. A cultural history of Amsterdam in the 17th century.
25585: REGIS,ED. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren.
118619: REGLEMENT. - Reglement van de ring Mijdrecht.
146378: REGNARD. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 1.
146380: REGNARD. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 2.
146381: REGNARD. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 3.
146382: REGNARD. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 5.
144808: REGNERUS,JANNIE. - Het Lam. Roman. 2e druk.
139065: REGOUT,TH. - Per Ford naar de verloren stad Petra.
4003: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS,S.C. - Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen. These.
121028: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - JÜRGENS,JACQUELINE. [Exlibris]. Weiland, met bloemen & dieren.
121027: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - JÜRGENS,JACQUELINE. [Exlibris]. Weiland, met bloemen & dieren.
121060: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - H.N.Bierman en H.F.Bierman-de Bruyn wensen een gelukkig 1951. Landschap.
121009: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - ESCHAUZIER,Ir.W.A. [Exlibris]. Twee gekruiste takken raaigras.
121038: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - REGTEREN ALTENA,G.M.VAN. [Exlibris]. Paardschip.
121013: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - FRANCKEN,MARIA J. Ex Libris. Wapenschild met 3 hondenkoppen.
121000: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - BIERMAN,H.G. Ex Libris. Landschap.
121052: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - VEEN,LIDA VAN. [Exlibris]. Medicinale planten.
121048: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - STEUR,A.G.VAN DER. Ex Librus. Wapenschild.
121041: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - RUYGROK,TH.M. [Exlibris]. Vos met wijde mantel.
121046: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - SLUYTER,N.M.M. Ex Libris. Bloeiende roos op rotsen.
120960: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - 47 verschillende exlibris.
121016: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - GROENEMAN,A.P. Ex Libris. Ontrold papier waaromheen een slingerend lint.
121033: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - LENTE,J.A. [Exlibris]. Wapenschild.
121044: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - SINNIGE,Dr.J.L.M. Ex Libris. Grote T waaromheen gekronkelde slang.
121045: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - SLUYTER,N.M.M. Ex Libris. Bloeiende roos op rotsen.
121054: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - VIS,DIRK. Ex Libris. Wapenschild.
121061: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - B. PROFICIAT. DGHJ. N. E. K. LMQ SUW. XXV. Y & Z.
121062: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - Het bestuur van de NEK zegt u hartelijk dank.
121064: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - Terrarum simili mortales orbe ligari Nos meminisse iuvat his monitos folüs.
85435: REGTEREN ALTENA,J.Q.VAN & THEUN DE VRIES. - Henriët.
151048: REGTEREN ALTENA,J.M.VAN. [GERARDINA MARIA POT-VAN REGTEREN ALTENA 1914-2009]. - 5 verschillende gelegenheidsgrafieken.
24134: REHDER,ANITA & J.KÜRTZ. - Das Kochbuch aus Kombüse und Pantry.
155110: REHN,WALTER 1884-1959. - FINDEISEN,KURT-ARNOLD. [Exlibris]). Beleuchtener Akt.
147736: REHN,WALTER [1884-1959]. - GRAVE,A.b.c.d. Ex Libris. Erläuterung.
147728: REHN,WALTER [1884-1959]. - BAAR,C. [Ex Libris]. Merkur.
147730: REHN,WALTER [1884-1959]. - BACH,FRITZ u. SUSANNE. [Ex Libris]. Adlerlandschaft.
147733: REHN,WALTER [1884-1959]. - ELISABETH [=E.TROPP]. [Exlibris]. Traum des Ritters.
147734: REHN,WALTER [1884-1959]. - FISCHER,ERHARDT. Ex Libris. Vorm Tierzrtz flüchtende Tiere.
147735: REHN,WALTER [1884-1959]. - KRONGOLD,E. Ex Libris. Wettlauf (zwischenweibl. Akt auf Kanonenkugel und mänl. Akt auf Schwin,
147737: REHN,WALTER [1884-1959]. - HANTZSCH,AGNES. Ex Libris. Balkon mit ledenser an Rundtisch.
147738: REHN,WALTER [1884-1959]. - HEEREN,H. [Ex libris]. Sonderling, auf Schaukel sitzend riesige Grafik mit wibl. Akten bertrachtend.
147739: REHN,WALTER [1884-1959]. - KRONGOLD,E. Ex Libris. Trapeze.
147749: REHN,WALTER [1884-1959]. - VOGEL,WALTER u. MARGRETE. "Marchen".
147731: REHN,WALTER [1884-1959]. - BAUMGÄRTEL,C. Ex Libris. Radreparatur.
147748: REHN,WALTER [1884-1959]. - VOGEL,WALTER u. MARGRETE. "Marchen".
147747: REHN,WALTER [1884-1959]. - VOGEL,ALF. Ex Libris. Weibl. Akt.
147746: REHN,WALTER [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris.
147745: REHN,WALTER [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris. Mensch in Reagenzglas.
147744: REHN,WALTER [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris. Chemiker.
147732: REHN,WALTER [1884-1959]. - CLAUSS,F.u.M. [Exlibris]. Quellgruppe (Akte).
147742: REHN,WALTER [1884-1959]. - MONSALVATJE,RAMONA. Ex Musicus. Klaviatur mit Akten und H:anden des Todes.
147743: REHN,WALTER [1884-1959]. - RÜTER,WOLF. Ex Libris. Akt-Paar auf Blütenkelchen.
147741: REHN,WALTER [1884-1959]. - RÜTER,WOLF. Ex Libris. Lesende Man.
147740: REHN,WALTER [1884-1959]. - LENZE,GRETE. [Ex Libris]. Lichter und Bänder emporthaltender Akt, ringsum tanzender Frauenreigen.
115993: REICH,ZYGMUNT. - Het Joodse volk. Geschiedenis, godsdienst en levenswijze.
94100: REICHE,J.A.VON. - Exlibris J.A.v.Reiche. [Hannover].
147776: REICHERT,OTTO [1883-1956]. - 4 Ex Libris. 2 Klischees & 2 Holzschnitten.
62158: REICHHOLF-RIEHM,H., G.STEINBACH & J.REICHHOLF. - Europese vlinders.
16653: REICHHOLF,J., G.STEINBACH & H.REICHHOLF-RIEHM. - Europese zoogdieren.
85099: REICHLING,ALFRED. - Orgel.
86663: REICHMANN,EVA G. - Worte des Gedenkens für Leo Baeck. Im Auftrag des councils of Jews from Germany - London.
80629: REID,CHARLES. - Bloemen in aquarel. [1e druk].
91436: REIFLER,SAM. - I Tjing een interpretatie voor deze tijd. 3e druk.
62112: REIGERSBERCH,MARIA. - Portret van Maria Reigersbergen, 19e eeuwse litho.
95737: REIJEN,WILLEM VAN. - Filosofie als kritiek. Inleiding in de kritische theorie.
152241: REIJT,VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder. 3e druk.
94423: REIMBOLD,ERNST THOMAS. - Der Pfau. Mythologie und Symbolik.
58950: REIN-HAGEN,MARK. - Vampire. The masquerade. A storytelling game of personal horror.
23719: REINDERS,PIM & T.WIJSENBEEK. - Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis.
63782: REINDERS,HENK. - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland. NVON 100 jaar, 1895-1995.
155750: REINHARD,HEIDRUN. - Mondo Veneziano. Menschen und Paläste am Canal Frande.
84401: REINHARDT,HANS. - Das Basler Münster. 3.Aufl.
100914: REINHART,FRITZ [1897- ]. - HEEREN,HANNS ExLibris. [Landschaft mit Gebüsch an Wiesensaum].
100915: REINHART,FRITZ [1897- ]. - LABHARDT,ALFRED Ex Libris. [Adler auf Totenschädel].
100918: REINHART,FRITZ [1897- ]. - REINHARDT,E. [Kopf mit Schreibfeder].
100919: REINHART,FRITZ [1897- ]. - STOECKLIN,GERHARD ex libris. [Mönch].
100917: REINHART,FRITZ [1897- ]. - REINHARDT,FRIEDRICH Ex-Libris. [Plüg].
100912: REINHART,FRITZ [1897- ]. - HANSLOW Ex Libris. [Männerbuste].
110621: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Zalig kerstmis en nieuwjaar W.Van Der Lugt Jr. 1936.
110670: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Ein Gutes Neujahr wünscht Buchbindermeister Hannes Joos 1951.
110679: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Glücklich Neujahr! Max u. Wiki Kislinger.
110701: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SCHMIDT,ANTON. Exlibris. Man, Bücher & Schaukelpferd.
110619: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
100920: REINHOLD,M. - SCHÄFER,ALICE Ex Libris. [Dame mit Geige über Buchern].
110723: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUDWIG,V.O. Ex Libris. Monogramm.
110718: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - WEES,B.N.VAN. Exlibris. Puppentheater.
110712: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110709: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Büchern, Man & Lampion.
110706: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SPINDERLBERGER,LUDWIG. Exlibris.
110705: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SLATNER,FRANZ. Mein eigen.
110699: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SCHLOEMER,Dr.M. Ex-Libris.
110694: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Willkommen. [Menu].
110693: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Ein Frohes Neujahr [1936 RR, in Handschrift].
110692: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Wir bringern Glück [für 1939 Rose Reinhold, in Handschrift].
110691: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Liesel u. Hans Laut wünschen alles Gute.
110688: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gesegnete Weihnacht [wünscht Rose Reinhold, in Handschrift].
110687: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Blumen.
110685: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Frohe Weihnacht.
110682: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gute Wünsche zur Fahrt in die nächsten fünf Jahre vom Rose.
110678: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gesegnete Festage [wünsch Rose Reinhold].
110677: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Frohe Weihnacht und ein gesegtes neues Jahr 1937 Verlag Anton Pustet Salzburg, Otto Müller Verlägsdirektor.
110672: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - 1934. [Geburts Ankundigung].
110668: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gelukkig paaschfeest A.A.W.Santing.
110667: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SAUER,W. Ex Libris.
110664: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - PREMSTALLER,OTTMAR. Exlibris. "Tierartz".
110660: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - OTTEVANGER,B.W. Exlibris. Mühle.
110652: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - MAYER,ERICH. Exlibris.
110618: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Man auf Pferd mit Kerse.
110617: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
110614: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KUYLEN,Drs.W.CHR.VAN DER. [Exlibris].
110612: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. Exlibris.
110611: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. Exlibris.
110604: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - HOFER,FANNI und TONI. Exlibris.
110596: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris.
110590: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - BLÖCHLINGER,ANTON u. TRUDL. Ex Libris.
110584: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Maria Hilf.
104127: REINHOLD,ROSE. VITZTHUM,ELISABETH GRÄFIN. - Kinder Psalmen. Text der biblischen Psalmen für das Kind in Verse gebracht.
110581: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - 44 Exlibris, 15 Handsigniert.
110583: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Aus Gottes Reich.
110587: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - BERGMANN,ERIKA. Ex-Libris.
110592: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - DEMMERS,TONA. Exlibris.
110593: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - DÉRY,JLONKA. Exlibris.
110595: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - EIGNER,LOTTE. Mein Buch.
110602: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - HIRSCH,HANNS M. [Exlibris]. Hirsch.
110606: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KINZER,KARL. Mein eigen.
110607: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KOLLMAYR,Dr.REINHOLD. Exlibris.
110609: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KUYLEN,ANS VAN DER. Exlibris. Galge.
110613: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. [Exlibris]. Kalligrafisch.
110615: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LERPERGER,Dr.ANNA. Exlibris. Blumen und Buch.
110620: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
110622: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Zalig kerstmis en nieuwjaar W.Van Der Lugt Jr. 1936.
110651: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - LUSTIG,Dr.ISTVAN. Exlibris.
110653: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - MAYER,Ing.EDUARD. Mein Buch.
110654: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - MAYER,Ing.EDUARD. Mein Buch.
110655: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - NERVEKLONOSTKY,Dr.MAX. Mein eigen.
110671: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Deugd en vreugd in bonte rij wenschen u Mr.D.Giltay Veth en L.M.Giltay Verth Pliester.
110674: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Een vroolijk paaschfeest wenscht u Eugène Strens.
110675: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Rose Reinhold Graphikerin Wien14. Graumanngasse 9.
110676: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Prosit Neuhjahr wünscht Hausverwalter Karl Bock.
110680: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Vrolijke Paschen Ans en Wim van der Kuylen.
110683: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - WIEN: Heurigenschenke in Nussdorf.
110684: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - WIEN: Minoritenkirche.
110686: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Inri.
110689: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Einen Frohe Ostergruss und herzlichen Wuesche!
110690: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Ein friedlich Neujahr [wünscht Rose Reinhold, in Handschrift] 1947.
110696: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Ans und Wim van der Kuylen laden ein.
110697: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gesegnete Feiertage.
110698: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - Gute Fahrt ins neue Jahr [1936, in Handschrift].
110700: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SCHMIDT,ANTON. Exlibris. Bücher & Dorf.
110702: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SCHÖNER,ERICH. Exlibris. Maria mit Kind.
110707: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - STRENS,EUGÈNE. Boek over fotografie van.
110711: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110713: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110714: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110715: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110716: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - WEES,G.M.VAN. [Exlibris].
110720: REINHOLD,ROSE [1894-1959]. - WEISSENHOFER,Dr.ANSELM. Exlibris.
148518: REININK,GERRIT JAN. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame. These.
35269: REININK,A.W. A.M.O. - Bouwen voor Utrechts universiteit. Architectuur en stedebouw binnen de stad.
147822: REINITZ,MAX. - MENZLER,SOPHIE. Ex-Libris. Weibl. Porträtkopf nach rechts. Remarque.
58966: REINKING,WILHELM. - Spiel und Form. Werkstattberich eines Bühnenbildners zum Gestaltwandel der Szene in den zwanziger und dreissiger Jahren.
30525: REINSMA,R. - 1863-1963. Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie 1963.
149346: REINTJES,H.J. - Gemeente Broekhuizen in de loop der jaren 1840-1940.
136460: REISEL,JACOB H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist.
116961: REISEL,JACOB H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist.
24612: REISEL,MAX. - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
80510: REISINGER,JOSEF. - Die Kupferstecher der Cossmannschule.
17623: REITH,B. - Monki in Nederland.
119739: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - KNOL,JAC.B. Ex Libris. 2 reigers met op de achtergrond de IJsselkade van Zutphen.
119741: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - MUUR-KOSTER,M.VAN DER. Exlibris. Sint Franciscus in pij.
119744: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - SCHELLING-KUILER,C.B. Muziekboek van. Een merel zit te zingen op een bloeiende tak.
119745: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - SCHOLTE,A.S. Ex Libris. Twee halve cirkels kruisen elkaar, vogel & boom.
119752: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1946: Mogen wij ons de herwonnen vrijheid waard toonen Dr.G.Stoel.
121564: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - Wilhelmina Helena Paulina Maria Koningin der Nederlanden 1947.
119759: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1963: Gelukwens 1963. Exlibris E.Reitsma-Valenca.
119760: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1964: Prosperity Peace and Health 1964 Dr. and Mrs. Norman Shaftel and Family. Met in handschrift Gelukwens 1964 E.Reitsma-Valenca.
119761: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1968: Gelukwens 1968 E.Reitsma-Valence (in handschrift).
119762: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1968 1969 E.Reitsma-Valenca.
119764: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1973. Gelukwens 1973. E.Reistma-Valenca (in handschrift). Het alziende oog.
119765: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - Metamorphose.
119766: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - Kerk.
119769: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - De familie Reitsma Valenca verhuiste 16 maart woning en ateluer naar de ,,korenbloem" Jacob Obrechtstraaat 79 boven.
119770: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - Dat de wolken verwaaien! 1955.
119771: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - Houtskool schets van een oude vrouw in een lange jas.
119734: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - BEELS,C.H. Ex Libris. Dansende arabische vrouw.
119753: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1947: That the voice of love may be heard all over the world and that the circle of sisters may be able to promote its realization, is the wish for Christmas 1946 and New Year 1947 of the Netherland Soroptimists.
119755: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1956: Gelukwens J.Reitsma E.Reitsma Valanca.
119756: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1958: E.Reisma-Valenca (in handschrift).
119749: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1937: Jonge kracht in 1937 wenst u E.R.V.
119750: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1939: Phons en Mária Schellart wenschen een goed 1939.
119751: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1940: Vang het geluk in 1940 E.Reitsma Valenca.
119754: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1954: Gelukwensen (in handschrift).
119757: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1959: Gelukwens 1959 E.Reitsma-Valenca.
119758: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1961-1962: Godlijk de oogen die schreiends gereed schittren en zingen hoog boven hun leed Alica Nahon. '61-'62 E.R.-V.
119763: REITSEMA-VALENCA,E. [ENGELINA 1889-1981]. - 1970 1971 Gelukwens E.Reitsma-Valenca (in handschrift).
93166: REITSMA-VRIJLING,MARJA. - Henk Visch Boxtel 1974-1981.
142868: REITSMA,ELLA. - Het huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven.
109992: REITTER,GEORG [1898-1944]. - REITTER,GEORG. Ex Libris. Ansicht von Steyer über den Fluss 1923.
109995: REITTER,JÖRG [1922- ]. - LEITTNER,Dr.IRMBERTA. [Exlibris]. Schrift.
109994: REITTER,GEORG [1898-1944]. - REITTER,GEORG. Mein Eigen Welsberg.
102518: REITZEL,POUL. - Danske heraldiske exlibris.
155385: REK,WILMA DE. - De kleine Darwin. Zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat.
26960: REK,J.DE. - Van Boergondië tot barok. 3e druk.
13308: REK,J.DE. - Van Boergondië tot barok. 4e druk.
12928: REK,J.DE. - Prinsen, patriciërs en patriotten.
13312: REK,J.DE. - Van hunebed tot hanzestad. 3e druk.
90686: RELANDUS,ADRIANUS. - Portret van Adianus Relandus.
94391: RELLSTAB,L. - 1812. Ein historischer Roman.
93891: RELS,ARM(AND). - Ex-Libris composés par Arm.Rels. A propos de M.Robert.
144213: REMISE,JAC. - L'Argus des Jouets Anciens 1850-1918.
33673: REMMELINK,WILLEM G.J. - Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and the Chinese war. These.
18219: RENAUD,J.G.N. - Middeleeuwse ceramiek. Enige hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland.
142581: RENAULT. - Renault R.1130 régie nationale. Instructieboekje Voorlopige uitgave N.E. 900 ENL.
101707: RENAULT. - Notice d'entretien voiture vivaquatre type KZ 7 (direction sans manettes}.
110785: RENAULT. - Honderd jaar in de topklasse. Hulde aan de Safrane.
63963: RENDALL,IVAN. - De race naar roem. Eeu eeuw autorensport.
42998: RENDERS,HANS. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
144320: RENDERS,HANS. - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd.
6639: RENDLE,A.B. A.O. - Catalogue of the plants collected by Mr. & Mrs.P.A.Talbot in the Orban district South Nigeria.
82682: RENES,HANS. - Historische atlas van de stad Utrecht. Twintig eeuwen ontwikkeling in kaart gebracht.
140345: RENIERS,JOS. - Leef Live.
138760: RENKER,ARMIN. - Das Buch vom Papier.
147778: RENNER,LUDWIG. - Einen guten Anfang 1921 wünscht Dr.Josef Klüber Erlengane.
123062: RENNES,CATHARINA VAN & HILDA RAN. - Heidekoninginnetje. En klaviersprookjes. Woorden van Hilda [Ran].
83623: RENNES,CATHARINA VAN. - Een wonderlijke nacht. Klaviervertelling (vrij naar Andersen).
1737: RENOUIL,YVES & P.DE TRAVERSAY. - Dictionaire du vin.
19293: RENOY,GEORGES. - Brussel onder Leopold I. 25 jaar porseleinkaarten 1840-1865
84681: RENTES DE CARVALHO,J. - Het miljoen. Herinneringen & andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmers.
45758: RENTES DE CARVALHO,J. - La coca. Vertaald door Harry Lemmens.
69211: RENTES DE CARVALHO,J. - Mazagran. Vertaald door Harrie Lemmers.
84675: RENTES DE CARVALHO,J. - Waar die andere god woont. Vertaald door A.Willemsen. 3e verm.druk.
113287: RENTES DE CARVALHO,J. - Er is hier niemand. Dagboek mei 1999 tot meu 2000. Vertaald door Maartje de Kort.
85408: RENTING,R.A.D. - Oranje & Rotterdam.
147824: RESSEL,MARIA [1877-1945]. - BRAUNGART,RICH. Ex-Musicus, Sitzend flötender Kinderakt. nach links.
80306: RESSLER,ROBERT K. & T.SHACHTMAN. - In de huid van de seriemoordenaar.
120343: RESTANY,PIERRE. - Farhi.
128036: RETÈL,J - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V. Stichting Samenwerkende Militaria Verzamelaars.
150290: RÉTI,RICHARD. - Die Meister des Schachbretts Sämtliche Studien. Zwie Werke in einem Band. Mit einem Vorwort von Christiaan M.Bijl.
64402: RETZSCH,MORITZ. - Umrisse zu Schiller's Lied von der Glocke, nebst Andeutungen.
146744: REUCHLIN. - Prijscourant 93-94 wijnhandel Reuchlin.
119772: REUDER,STAN DE. - MOEDERHUIS FRATERS-TILBURG. Ex Libris. Schrijvende geeestelijke.
129504: REULE NZ.,ANTIE S. - Er was eens. Groot sprookjes- en vertelselboek met meer dan honderd plaatjes. Voor onze knapen en meisjes bewerkt en bijeengegaard. [1e druk].
138682: REUMER,JELLE W.F. & WILMA WESSELS. - Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A volume in honour of Hans de Bruijn.
138708: REUMER,JELLE W.F., JOHN DE VOS & DICK MOL. - Advances in Mammoth Research. Proceedings of the Second International Mammoth Conference Rotterdam, 16-20 May 1999.
138706: REUMER,JELLE W.F. & JOHN DE VOS. - Elephants have a snorkel! Papers in honour of Paul Y.Sondaar.
143420: REUMER,JELLE W.F. & MARTIN J.EPE. - Biotope Mapping in the Urban Environment. Proceedings of a symposium held on 9 october 1998 in Rotterdam.
145701: REUREKAS,J.F. - Diemen 1940-1945.
127109: REUS,A.G. & P.A.VAN WIGCHEREN. - Oudorp, zoals het was.
97159: REUS,TJERK DE. - Dader van het woord. Over Ad den Besten.
151424: REUTER,RAYMOND. - Cinquantenaire de l'Union Syndicale des Industries Aéronautiques 1908-1958.
20383: REUTHER,CLAUS & A.FESTETICS. - Der Fischotter in Europa. Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. Ergebnisse des I.Internationalen Fischotter-Kolloquiums vom 28. bis 31 Oktober 1979 in Göttingen.
121539: REUTTY,X. - Der Kork als Verschlussmaterial mit specieller Berücksichtigung seiner Permeabilität f|ur Mokroben. These.
155912: REUVER,R.DE. - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit.
155830: REUVER,A.DE. - Bedelen bij de bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie. 2e druk.
121578: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET. - Vier wintervertellingen. Vertaald door Hanny Michaelis.
144181: REVE,GERARD. - Brief met op papier gedrukt: Gerard Reve 'La Grâce, Le Poët - Laval 26160 La Bégude de Mazenc, France, 13 maart 1979. In handschrift Tel. (75) 46.30.03.
153633: REVE,G.K.VAN HET. - Zes gedichten. [1e druk].
139545: REVE,GERARD. - Brief met op papier gedrukt: Gerard Reve 'La Grâce, Le Poët - Laval 26160 La Bégude de Mazenc, France
78339: REVE,GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
139544: REVE,GERARD. - Brief met op papier gedrukt: Gerard Reve 'La Grâce, Le Poët - Laval 26160 La Bégude de Mazenc, France
39907: REVE,GERARD. - Een circusjongen.
25534: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET. - Extra Van het Reve-nummer. Dialoog tijdschrift voor homofilie en maatschappij.
25531: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET. - Reve jaarboek 1.
131646: REVE,GERARD. - Album Gerard Reve. 1e druk.
139548: REVE,GERARD. - Enveloppe met op de achterzijde in handschrift: p.a. J.Schafthuizen Nassaulaan 36, 3116 E.W. Schiedam.
112514: REVE,GERARD. - Gerard Reve Prijs der Nederlandse Letteren.
144187: REVE,GERARD. - Enveloppe: Aan de Heer Albert Voster Directeur Uitgeverij De Bezige Bij Van Mierenveldstraat 1 1071 DW Amsterdam Nederland.
106941: REVE,GERARD. - Brieven van een aardappeleter. 3e druk.
129165: REVE,K.VAN HET. - Sowjet-annexatie der klassieken. Bijdrage tot de geschiedenis der Marxistische cultuurbeschouwing.
144177: REVE,GERARD. - Brief met op papier gedrukt: Gerard Reve 'La Grâce, Le Poët - Laval 26160 La Bégude de Mazenc, France, met pen doorgehaald. Daaronder (in handschrift) 5 Februari 1980, Tot c. eind Februari p/a J.Schafthuizen, Proveniershuis 5 3111 G.D. Schiedam. (Geen telefoon.)
106359: REVE,GERARD. - Album Gerard Reve.
114426: REVE,GERARD. - Het hijgend hert. [1e druk].
114526: REVE,GERARD. - Opstellen Nederlands. Facsimileuitgave.
139547: REVE,GERARD. - Enveloppe met op de achterzijde in handschrift: Afz. G.Reve, Posthoornstraat 11 9870 Machelen aan Leie België.
118007: REVE,GERARD. - Brief Aan Dolf Hamming Amsterdam in handschrift. 84 regels op 2 blz. Afsluitend met: "Veel liefs, ook voor Cor, van Matroos Vos de broeder Wolf. Je Gerard Reve. Gesigneerd. In handschrift.
118041: REVE,GERARD. - Enveloppe: Aan de Heer Albert Voster Directeur van Uitgeverij De Bezige Bij Van Mierenveltstraat 1 Postbus 75184 1070 A.D. Amsterdam Nederland in handschrift.
39926: REVE,GERARD. - Ik had hem lief. 1e druk.
5530: REVE,GERARD. - Op weg naar het einde. 1e druk.
78350: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET. - Op weg naar het einde.
84789: REVE,GERARD. - Moedig voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
98608: REVE,GERARD. - Album Gerard Reve. [1e druk].
146455: REVE,SIMON VAN HET. - De Avonden. Een winterverhaal. 3e druk.
151934: REVE,GERARD. - Het geheim van Louis Couperus. [Rede].
155333: REVESZ-ALEXANDER,MAGDA. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie. 2.ergänzte Auflage.
14103: RÉVÉSZ,G. - Inleiding tot de muziekpsychologie. 2e herz.druk.
134077: RÉVÉSZ,G. - Die Formenwelt des Tastsinnes. Band I & II.
114845: RÉVILLE,A. - Prolégomènes de l'histoire des religions. 4me édition.
154009: REYBROUCK,DAVID VAN. - Stephan Vanfleteren. Belgicum.
138841: REYBROUCK,DAVID VAN. - Congo. En geschiedenis. 23e druk.
138205: REYDON,J.P. - Schelpen van Texel's kust.
152262: REYNARD,NICOLAS & JEAN-LOUIS MARZORATI. - Nids ethniques.
154579: REYNAUD,STÉPHANE. - 365 goede rederen om aan tafel te gaan.
88247: REYNDERS,BEN. - Je ogen spreken. Gedichten van kinderen, tieners en jonge volwassenen over verdraagzaamheid.
140215: REYNEKE VAN STUWE,JEANNE. - Een kippen-praatje. Envoudige handleiding voor het houden van kippen.
91947: REYNET DE LA RUE,P.H.J. - Originele foto: O.Z.Heerenlogement (thans Binnengasthuis).
91953: REYNET DE LA RUE,P.H.J. - Originele foto: Theater met brug (Leidschepoort).
96645: REYS,RITA. - Bluesette. Ned.tekst: Ted Powder & Ad Remy. Orig.Tekst: Normal Gimbel.
77012: REYT,DANIEL. - Crêpes et galettes. 150 recettes.
153671: REZNICEK,F.VON. - Unter vier Augen. 1.Auflage.
153486: REZVANI,RAHI. - Bibimichèle. Confronting time.
139095: REZZZORI,GREGOR VON. - Ein SHermelin in Tschernopol. Ein maghrebinischer Roman.
102333: RHAUE,HANS. - Das Exlibris. Ein Handbuch zum Nachslagen von.
135992: RHEBERGEN,JAN G. - Lou Strik - Houtgraveur.
94404: RHEBERGEN,JAN. - Jan Battermann kunstschilder en grafikus.
40095: RHEENEN,JAN VAN. - Encyclopedie voor de hondenliefhebber. 5e druk.
139623: WEINBAUVERBAND RHEINGESSEN. - Lebensfreude aus Rheinhessen. Das Buch om Rheinhessenwein. 2.Aufl.
147782: RHEUDE,LORENZ MAX [1863-1939]. - 56 verschiedene heraldische Ex Libris.
147780: RHEUDE,LORENZ MAX [1863-1939]. - BORCK,LOUISE VON. Ex Libris. Eignerwappen.
108976: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. [Ex Libris].
108975: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Eigentim von. Harfe.
108972: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,PHILIPP. Aus den Büchern des. Eignerwappen.
108971: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - VOGEL,DR.WALTER. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108969: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - Ohne Text. Ex Libris. Eignerwappen.
108967: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex Libris. Eignerwappen.
108966: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,DR.ALBERT. Aus der Bücherei. Schwert und Wage.
108964: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - LEININGEN WESTERBURG,KARL EMICH GRAF ZU. Ex Lib. Eignerwappen.
108955: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108952: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108951: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - SCHNEIDER,WALTER. Ex-libris.
108950: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - ROBERT,EDMOND DES. [Exlibris]. Eignerwappen
108949: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - RATAJCZAK,PAUL NICOLAS. Ex Libris. Eignerwappen
108945: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - Ohne Text[=Lor.M.Rheude]. [Exlibris]. Monogramm.
108944: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - JUNGE,JOHANNES. Ex Libris. Eignerwappen.
108943: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - HAAK,OTTO. Ex Libris. Eignerwappen.
108927: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - AMMANN,AUG.F. Ex Libris. Eignerwappen.
108926: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - AMMANN-VOLKART. Bibliothek-Zeichen. Eignerwappen.
108923: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - AMBERGER,FRITZ zu Zürich. Aus der Bücherei des. Eignerwappen.
108925: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - AMMMANN,AUG.Fs. Bücherei. Eignerwappen.
108928: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - BAYER VERKEHRS-BEAMTEN-VEREINS IN MÜNCHEN. Bibliothek des. Heraldisch.
108929: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - BORCK,LOUISE VON. Ex Libris. Eignerwappen.
108930: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - BÜRGERSCHULE MARLNEUKIRCHEN. Exlibris. Löwenwappen und Schulgebäude.
108931: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - DEUERLEIN,ERNST Dr.phil. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108933: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108934: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108935: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108937: RHEUDE,LORENZ MAX [1863-1939]. - GELDER,HERMANN Apotheker. Gehört dies Buch. Apothek Interieur.
108946: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - LEININGEN WESTENBURG-NEU-LEININGEN,KARL GRAF ZU. Ex Libris. Eignerwappen.
108948: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - ROBERT,EDMOND DES. Ex Libris. Aufgeslagenes Buch mit Wignerswappen.
108953: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108954: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108965: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108968: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - Ohne Text [Exlibrisklub Basilea]. Wappenschild.
108970: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - WELLERS VERLAG KAHLA. [Ex Libris]. Wappenschild.
108973: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,PHILIPP. Aus den Büchern des. Eignerwappen.
108974: RHEUDE,LORENZ MAX 1863-1939. - TREIER,PHIL. Ex Libris. Eignerwappen.
41045: RHIJN,J.VAN. - Rotterdam van a tot z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
102338: RIBA,ENRIC ADSERÀ. - Tien litho's exlibris van de steen gedrukt.
50638: RIBBENS,KEES. - Historisch album Overijssel.
35776: RIBBENS,KEES & V.VERKRUISEN. - Machinistenwerk. Historische machines voor grondverzet en wegenbouw.
114076: RIBBERS,G., P.D.KEIJMEL & H.J.A.H.G.METSELAARS. - Inventaris van de verzameling Tiendarchivalia 1643-1915. Inleiding, inventaris en kaartenlijst.
89163: RIBÉREAU-GAYON,PASCAL. - Atlas Hachette les vins de France.
155817: RICARDO. - Ricardo 1915-2015. 100 Yeard of Innovation & Technology.
127679: RICCOBONI,FRANCESCO. - Die Schauspielkunst L'Art du théâtre . 1750'. übersetzt von Gotthold Ephraim Lessing.
151896: RICE,A.L. - British Oceanographic Vessels 1800-1950.
150653: RICE,CECIL A. & J.SCOTT RUTAN. - Inpatient Group Psychotherapy. A Psychodynamic Perspective.
81031: RICE,DAVID TALBOT. - Art Byzantin.
32689: RICE,PRUDENCE M. - Macaché Island, El Petén, Guatemal: Excavations, pottery, and artifacs.
145211: RICHARD,FRANCIS. - Splendeurs persanes. Manuscrits du XIIe au XVIIe siècle.
88176: RICHARDS,DAVE. - Birds of Kenya. A celebration.
130924: RICHARDS,M.C. - Aircraft Profile: Kawanishi 4-Motor flying-boats (H6K 'Mavis' and H8K 'Emily').
130918: RICHARDS,M.C. & DONALD S.SMITH. - Aircraft profile 241: Aichi D3A ('Val') & Yokosuka D4Y ('Judy') Carrier Bombers of the IJNAF.
29238: RICHARDSON,JOHN. - Report on the Ichthyology of the seas of China and Japan, with an new index to names by P.J.Whitehead.
103611: RICHARZ,KLAUS. - Zoogdieren herkennen en benoemen.
21617: RICHMOND,KENNETH. - The Heron Garth.
147783: RICHTER,FRITZ [1904-1981]. - 6 verschiedene Ex Libris.
142491: RICHTER,KARL. - Resignation. Eine Studie zum Werk Theodor Fontanes.
147826: RICHTER,WILLI [WILHELM 1916-1996]. - 4 Ex Libris. Linos. Handsigniert.
78034: RICHTER,KONRAD. - Die Eiszeit in Norddeutschland.
124051: RICHTER,JOACHIM F. - Künstlerpuppen 1, 2 & 3. Werkbuch und Dokumentation zeitgenössischer Puppenmacher / Jahrbuch zeitgenössischer Puppenmacher.
20702: RICHTER,RUD., H.TH.REULING & J.STEINBACHER. - Gesamt-Verzeichnis der Senckenberg-Schriften 1817-1935 / 1936-1940 / 1941-1952 / 1953-1960 / 1961-1966 & 1967-1972.
145030: RICHTER,DIETER. - Der Süden. Geschichte einer Himmelsrichtung. 2.Aufl.
148851: RICKE,HELMUT. - Neues Glas in Deutschland - New Glass in Germany.
107808: RICKE,HELMUT. - Leerdam unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw.
71266: RIDALA,ESMO. - Keres vinner. Biografi över stormästaren Paul Keres.
153868: RIDDER,MATTHIJS DE. - De eeuw van Charlie Chaplin.
64674: RIDDER,J.G.DE. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
64814: RIDDER,J.G.DE. - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
119775: RIDDERHOF,W.C.A. - RIDDERHOF-PARRÉE,W.C.A. & B.S. Exlibris. De berkjes.
67302: RIDDERIKHOFF,JOH.M. - Kent u ze nog... de Hoornsen.
131911: RIDER,CHARLES JOSEPH. - MAYS,BETTY. My book. Had of a woman.
75934: RIDGELY,ROBERT S. & GUY TUDOR. - The birds of South America.
82976: RIECKENBERG,HANS J. - Königsstrasse und Königsgut in liudolfingischer und frühsalischer Zeit (919-1056).
91034: RIEDEL,FRIEDRICH W. - Die Orgel als Sakrales Kunstwerk. Katalog der Sonderausstellung des Bischöftlichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz 9.Oktober 1992 bis 31.Oktober 1993.
153816: RIEDIGER,CARSTEN. - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
108214: RIEDLE,GABRIELE. - Versuch über das wüste Leben. Roman.
141383: RIEKSEN,KLAAS PIETER, JAN DE ROOS & KEES TOPS. - Ertussenin. Bij het afscheid van Jos L.Lodewijks.
154530: RIEM,INEKE. - Zeven pogingen om een geliefde te wekken. Roman. 2e druk.
53435: RIEMENS-REURSLAG,J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
29314: RIEMENS-REURSLAG,J. & R.YZER. - Groei. De ontwikkeling der opvoedkundige denkbeelden.
67617: RIEMERSMA,TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in de grotere Friese proza van 1855-1945. These.
14944: RIENITS,THEA & REX. - Les voyages du Capitaine Cook. Traduit de l'anglais par G.Artur.
118123: RIENKS,F. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man.
121164: RIENSTRA,MART. - Gerhard Lentink's The Circassian Woman. De Circassische.
155712: RIEPMA,JOHN. - Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Halle 1873 - 1973. Stippellijnern naar het verleden.
136018: RIESEN,G.N.H.VAN. - Geïllustreerd handboek over Paardenkennis. Fokkerij - Dressuur - Hoefbeslag - Het Paardrijden en Rijden van den Bok - Ziekten - Paardenhandel, enz.
130043: RIESSEN,JOHANNES PIETER VAN. - Nihilisme op de grens van filosofie en theologie. Een onderzoek naar de reflektie op het praktisch nihilisme bij Weischedel, Tillich en Barth. These.
147828: RIESZ,RUDOLF [1935- ]. - 5 Gelegenheits Graphiken.
72865: RIET,B.VAN. - De schat in aarden vaten,
72867: RIET,B.VAN. - Het geluid van de gouden belletjes.
13655: RIET,A.VAN 'T. - August Bier en de homoepathie.
114650: RIETER,ANTONIUS WILHELMUS WILLIBRORDUS. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
66456: RIETH,OTTO. - Die Kunst Menanders in den ,,Adelphen,, des Terenz. Mit einem Nachwort Herausgegeben von K.Gaiser.
38990: RIETSCHOTEN,CORNELIS VAN & B.PICKTHALL. - Flyer. De strijd om de Round the World Race.
148425: RIETVELD,GERRIT. - Rietveld, 1924 Schröder Huis.,
43713: RIETVELD,GERRIT. - Gerrit Rietveld.
145344: RIETVELD,GERRIT. - Rietveld Schröder huis Bouwplaat.
67715: RIETVELD,AD. - Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.
145343: RIETVELD,GERRIT. - Rietveld Schröder huis Bouwplaat / Rietveld Schröder House Paper Model Kit.
155543: RIGER,DICK & GEORGE ALLEN. - The complete guide tot Bowling Spares (The Encyclopedia of Spares).
142438: RIGERT,STEPHAN. - Westafrikanische Djembergythmen. 12 sechsstimmige Arrangements.
153354: RIJCKENBORGH,JAN VAN. - De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia. Beschouwingen bij Boek I van de Pistis Sophia.
79141: RIJCKENBORGH,J.VAN. - De komende nieuwe mens. 2e druk.
79139: RIJCKENBORGH,J.VAN. - De belijdenis der Rozenkruises Broederschap. (Esoterische analyse van de Confessio Fraterniatis A.D.1614).
154203: RIJEN,HENK VAN. - Mèn Tilbörgs Wôordeboek. 3e druk.
17128: RIJGERSMA,HENDRIK VAN. COOMANS,H.E. & M.COOMANS-EUSTATIA. - Flowers from St.Martin. The 19th century watercolours of westindian plants painted by Hendrik van Rijgersma.
141815: RIJK,JAN DE. - 1980-1981 IJsselmeervogels.
139922: RIJK,J.A. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken.
61888: RIJK,J.A.F.DE. - De zon als klok. Zonnewijzers. 2e druk.
141435: RIJK,L.M. - Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat.
145078: RIJK,MARTIJN DE. - De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een provinciestad.
28086: RIJKHOEK,C.W. - De Biesbosch niet langer een bos van biezen.
129498: RIJN,L.V.VAN, B.G.RUESSINK & J.P.M.MULDER. - Coast2d-Egmond. The behaviour of a straight sandy coast on the time scale of storms and seasons. Process knowledge and guidelines for coastal management.
91660: RIJN,JOH.VAN. - Originele portretfoto van een eem jonge man in uniform.
91636: RIJN,JOH.VAN. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
119711: RIJN,W.A.VAN. - HARTMANS,KEES. Ex-Libris. Viool & boeken.
71018: RIJN,JACQUES VAN. - Rijkdom der eenvoud. Albert Neuhuys 1844-1914. Schilderijen - Aquarellen - Tekeningen uit privéverzamelingen verworven door: Jacques van Rijn oude kunst Maastricht.
137160: RIJN,JOH.VAN. - Portretfoto van een jongeman in marine uniform.
68304: RIJNENBERG,L.J.M. - Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair onderwijs.
66088: RIJNHOUT,BART M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsechische bemanning 1940/1944.
13671: RIJNKERKE-OLTHUIS,VAN. - De vrouw in haar huis en daar buiten.
115063: RIJNTJES,GERARD J.P. - Sijbe Budde. Fotograaf Typograaf.
30036: RIJSDORP,K. - Over training. Het oefenmoment in de sport.
155786: RIJSTERBORGH,L. - Legaat van L.Rijsterborgh. [Exlibris],
147247: RIJSWIJK,H. - Terug in de tijd deel 2. Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek.
120700: RIJSWIJK,PIET. - 13 verschillende exlibris op naam van Van Rijswijk.
46753: RIK,NEIRYNCK. - Orchideeën. Handleiding en overzicht voor de liefhebber orchideeënkweker.
127121: RIKLI,M. - Botanische Reisestudien auf einer Frühlingsfahrt durch Korsika.
153514: RILEY,GILLIAN. - Kunst en koken. Favoriete recepten van de Impressionisten.
154042: RILEY,GILLIAN. - A Feast for the Eyes. Evocative recipes & surprising tales inspired by paintings in the National Gallery.
90303: RILKE,RAINER MARIA. - De elegieën van Duino & De sonetten aan Orpheus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.Blok, W.Bronzwaer en C.O.Jellema.
139914: RILKE,RAINER MARIA. - Die Duineser Elegien. Wiedergabe der Handschrift des Dichters aus dem Besitz der Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe.
154374: RILKE,RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke - Frühe Gedichte - Christus Visionen. Es Sprechen Will Quadflieg und Oskar Werner. Vinyl Record 43080.
154515: RILKE,RAINER MARIA. - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Eine Auswahl gelesen von Michael Heltau. Record Vinyl. 33 1/3. 2570 007.
155981: RILKE, RAINER MARIA & GEORG TRAKL. - Deutsche Dichting. Eine klingende Anthologie. Vinyl record. 33 1/3. CLX 75 462.
154435: RILKE,RAINER MARIA. - Woert und Stimme. Aus dem Stundenbuch - Herbstgedichjte - Liebesgedichte - Sonette an Orpheus. Sprecher: Will Quadflieg. Vinyl Record 33 1/3. PLB 6117.
149165: RILKE,RAINER MARIA. - Vertellingen over Onze Lieve Heer. 2e druk.
155978: RILKE,RAINER MARIA. - Briefe einer Nonne. Maria Becker Liest Rainer Maria Rilke: Briefe einer Nonne. Vinyl Record 33 1/3.
154371: RILKE,RAINER MARIA. - Geschichten vom lieben Gott. Das Märchen von den Händen Gottes - Der fremde Mann. Erste Gedichte Träumen 15 Gedichten - Lieben 3 Gedichte. Neue Gedchte. Geburt der Venus - Orpheus - Eurydike - Hermes. Sprecher: Karlheinz Böhm.
154526: RILKE,RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke & Friedrich Hölderlin Gedichte. Will Quadflieg spricht. Vinyl Record 33/13. 2571002.
123749: RILKE,RAINER MARIA. - Nieuwe gedichten. Vertaald en toegelicht door Peter Verstegen.
141294: RIMBAUD,ARTHUR. - Illuminations. Vertaald door Paul Claes.
113684: RIMBAUD,ARTHUR. - Illuminations. Vertaald door Hans van Pinxteren.
153761: RINGGREN,HELMER. - Israelitische Religion.
18976: RINGH,CHR.DE. - Vademecum bij het verzamelen en kweeken van cactussen en overige vetplanten.
17506: RINGSTRÖM,TORSTEN. - Nashörner der Hipparion-Fauna Nord-Chinas.
147487: RINKE,JAN. - Hier heb je 't leven en bedrijf, Van Jan de Wasscher en zijn Wijf.
148583: RINKEL,ANDREAS. - Adjutorio Redemptoris.
153775: RINPOCHE,SOGYAL. - Het Tibetaanse boek van leven en sterven. 21e druk.
153751: RINSEMA,THIJS. - De joodse inwoners van Dwingeloo 1754-1942.
135556: RINSEMA,T.J. - Jo Alting. Leven en werk van een Meppeler schilder.
121163: RISLER,H. - Zucht- und Rassekundlicher Bilder Atlas des Geflügels.
155802: RISO,DON RICHARD & RUSS HUDSON. - De wisjheid van het enneagram. 8e druk.
145297: RISSELADA,M. & H.TILMAN. - Aktie onder architektuur. Het ontwerp van 4 architekten.
144098: RITCHIE,ARTHUR DAVID. - Studies in the History and Methods of the Sciences.
94559: RITSCHARD,GUSTAV, HEINZ BURI & EMIL SCHMOCKER. - Ringgenberg + Goldswil. Geschichte + Volkskunde.
142477: RITSCHER,HELGA. - Fontane. Seine politische Gedankenwelt.
131913: RITSCHIE,WARD. - BREWER,AUGUSTA LA M. Ex Libris. Rose.
96053: RITSEMA VAN ECK,PIETER C. - Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden 1480-1560 - Painted glass rounndels from the Netherlands 1480-1560. Rijksmuseum Amsterdam.
147785: RITTER,KARL [1888-1977]. - LEUSCHNER,ELISABETH. [Exlibris]. An Ufer Stehende mit Harfe, zur Sonne am Horizont zurückblickend.
99737: RITTER,KARL [1888-1977]. - BALMER,DR.HANS Exlibris. Schiffen.
101964: RITTER,PAUL. - Die Exlibris und Verlagszeichen von Frans Masereel.
40900: RITTER JR.,P.H. - Zeeuwsche mijmeringen. 2e druk.
100008: RITTER,KARL [1888-1977]. - HEEREN,HANNS Ex Libris. Laut spielender Man.
100001: RITTER,KARL [1888-1977]. - FRIEDRICHSMEIER,HCH. Exlirbis. Weiblicher Akt.
113071: RITTER,THEODOR. - Nieuwe Mandolineschool. Grondige en volstandige leergang voor het mandolinespel. Deel 2.
113073: RITTER,THEODOR. - Nieuwe Mandolineschool. Grondige en volstandige leergang voor het mandolinespel. Deel 3.
113074: RITTER,THEODOR. - Nieuwe Mandolineschool. Grondige en volstandige leergang voor het mandolinespel. Deel 4.
146783: RITTER,P.H.JR. - De kunst van het reizen.
99732: RITTER,KARL [1888-1977]. - BALMER,DR.HANS Exlibris. Schiffen.
99742: RITTER,KARL [1888-1977]. - BAUER,VEIT Exlibris. Menschliche Figur Modellierender.
99940: RITTER,KARL [1888-1977]. - BEOUWER,NIKOLINE. Exlibris. Halbakt vor einer Stadt.
22417: RITTER,P.H.JR. - Sentimentele aardrijkskunde Zeeland.
136078: RITZ,JOSEF M. & GISLIND M.RITZ. - Alte bemalte Bauernmöbel. Geschichte und Erscheinung - Technik und Pflege.
136428: RITZ,GISLIND M. - Alte geschnitzte Bauernmöbel.
136101: RITZ,GISLIND M. - Alte bemalte Bauernmöbel Europa. 2.Aufl.
141097: RITZAU,HANS-JOACHIM, JÜRGEN HÖRSTEL & THOMAS WOLSKI. - Deutsche Eisenbahn-Katastrophen. Fakten - Analysen - Chronik bis 1997.
17879: RIVE BOX,ROB DE LA - Oldtimer encyclopedie. Sportauto's 1945-1975. 3e druk.
87430: RIVERS,J.E. & CHARLES NICOL. - Nabokov's fifth arc. Nabokov and other on his life's work.
18284: DE VOGELWERKGROEP GROTE RIVIEREN. - Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland.
28328: RIVINUS,AUGUSTUS Q. - Bibliotheca Riviana sive catalogus librorum.
150943: RIZZO,AURORA. - RIZZO,DOTT.C. Ex-Libris. Schädel u. Schale der Hygieia auf Buch.
150946: RIZZO,AURORA. - SIGNALES,BARTOMEV. Ex-Libris. Bibliothek und 2 Männer.
141964: ROARDA,R.S. - Nammen út de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1709 / 1710-1727 / 1728-1747 & 1748-1811.
141965: ROARDA,R.S. - Nammen út earder tiid foarnammen en skaeinammen, útsocht út de bylagen fan dse kriminele sentinsjeboeken fan it Hof fan Frysland 1700-2761.
119777: ROBBE,BERT [ALBERTUS 1912-2004]. - HIEMSTRA,P. Ex Libris. Peinzende vrouw, boek.
75843: ROBBE,JAN. - De bestemmingsplan procedure en de zelfstandige projectprocedure. These.
19171: ROBBINS,CHANDLER S., B.BRUNN & H.S.ZIM. - Birds of North America.
149043: ROBERT,PIERRE-EDMOND. - Céline & Les Éditions Denoël 1932-1948. Corresponddances et documents.
153814: ROBERTS-JONES,PHILIPPE & FRANCOISE. - Pieter Bruegel De Oudere.
21583: ROBERTS,AUSTIN. - The birds of South Africa. 8th impression.
20538: ROBERTSON,R.B. - Of whales and men.
62108: ROBESPIERRE. - Portret va Robespierre, 19e eeuwse lithografie.
68075: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel te Boxtel.
68176: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Maurick.
68106: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel te Helmond.
67981: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Tongelaar.
68030: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel van Croy.
68407: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - ZUYLICHEM. Bouwvallen van het huis te Zuylichem.
68485: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Ter Heyl.
68476: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Orxma-state.
68472: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Wyarda-state.
68471: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het ridder-hofstad Nyenrode.
68469: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Gunterstein.
68418: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis te Sorgvliet.
68420: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Ruïne van het huis te Rivier.
68412: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Hofwijck.
68411: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Waardenburg
68404: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Zoelen.
68400: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Ammerzoden.
68397: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Ruïne van het huis te Brakel.
68391: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - De Kanneburg.
68384: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis te Ruerlo.
68369: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Zions-Burg.
68386: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - De Burg Nyenbeek.
68402: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het slot Rozendaal of Rosendael.
68416: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis te Binckhorst.
68429: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Cronenburg.
68431: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Ilpenstein.
68437: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het kasteel Popkensburg.
68441: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het slot Windenburg.
68445: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het slot Haamstede.
68449: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het Ruïne van het huis Ter Haar.
68454: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Nederhorst.
68457: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het ridder-hofstad Loenersloot.
68463: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Snellenburg.
68465: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het huis Oudaan.
68474: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Liaukama-state.
68481: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Fraeylema-borg.
68483: ROBIDÉ VAN DER AA,C.P.E. - Het slot Ewssum.
2369: ROBINET,ÉDOUARD. - Manuel pratique et élémentaire d'analyse chimique des vins. 2me éd.
154511: ROBINSON,ELLY. - James Dodds and the Jardine Press.
31969: ROBINSON,WILLIAM L. - Fool Hen. The Spruce Grouse on the Yellow Dog Plains.
98000: ROBINSON,TJALIE [=L.J.J.TH.BOON]. - Piekerans bij een voorplaat. 1e druk.
155134: ROBINSON,JANE WASHBURN. - A birder's guide to Japan.
47297: ROBINSON,FRANKLIN W. - Seventeenth century Dutch drawings from American collections. A loan exhibition.
137485: ROBUCHON,JOËL. - Larousse gastronomique. Deel 1,2 & 3. 5e druk.
142189: ROBUCHON,JOËL. - De grote Larousse gastronomique + Receptenboek.
93227: ROBYNS DE SCHNEIDAUER,THIERRY. - Guide-nature de l'Ocean Indien. Madagascar - Comores - Seychelles - Maurice - Réuninon.
17089: ROCH,ANDRÉ A.O. - Naar de toppen van de Himalaja. Vier deelnemers aan de Zwitserse Himalaja-expeditie André Roch, David Zogg, Frits Steuri en Ernst Huber. Vertaald door Emy Frankamp.
110322: ROCHEFORT,EMIL VON. - KOCH,BART WIENN. Aus der Bücherey des.
154027: ROCHEFOUCAULD,LA. - Réflexions ou sentences et maximes morales. Vauvenargues oeucres choisies.
50208: ROCHEFOUCAULD,FRANCOIS DE LA. - Souvenirs du 10 Aut 1792 et de l'Armée de Bourbon. Publiés par Jean Marchand.
149559: ROCHUSEN,CHARLES [1814-1894]. - GROOT JAMINS,J.G.DE. Ex Libris. Heraldisch.
4829: ROCHUSSEN,CH. - Jacoba van Beieren op de valkenjacht. Schoolplaat. Lithography 43 x 55 cm.
147830: ROCKENBERGER,HUBERT [1932- ]. - 11 verschiedene Ex Libris.
1938: ROCQUES,X. - Eaux-de-vie. Eaux-de-vie naturelles et industrielles.
55982: RÖD,WOLFGANG. - Geschichte der Philosophie. Band VII: Die Philosophie der Neunzeit 1. Von Francis Bacon bis Spinoza.
99245: RÖDEL,KLAUS. - Noget om exlibris of exlibrislitteratur samt en fortegnelse over 50 exlibrispublikationer fra forlaget Exlibristen.
78973: RODENBURG,J.F. - Postkroniek van de stad Rotterdam.
153426: KRAMER & RÖDER. - Vademecum voor hang- en sluitwerk en adere metaalwaren & Aanvulling Vademecum 1947 voor hang- en sluitwerk en andere metaalwaren.
151846: RÖDER,BRIGITTE. - Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten?
59983: RODERKERK,E.C.M. - De Kennemer duinen. Deel I & II.
17969: RODERKERK,E.C.M. - De Kennemer duinen: Tussen duindoorns en kruipwilgen.
56580: RODERMOND,H. - De vrijmetselaarsloge La Bien Aimee Amsterdam 1735-1985.
150947: RODINA,EDGARDO [1860- ]. - LANFRANCHI,CAMILLO. Libri Di. Raubvogel.
154079: RODOR,J. - Voici la lune. Musique de V.Scotto.
136377: RODWELL,JENNY. - Pastel.
134553: RODWELL,JENNY. - Olieverf in al z'n aspecten.
103432: RODWELL,JENNY. - Licht in aquarel.
57433: RODWELL,JENNY. - Aquarel in al z'n aspecten. 2e druk.
19549: ROEGHOLT,RICHTER. - Amsterdam in de 20e eeuw.
138504: ROEGHOLT,RICHTER. - Hotel The Grant Amsterdam. Een kleine cultuurgeschiedenis van het gebouw / A brief cultural history of the building.
62812: ROEHL,HARVEY N. - Keys to a muscial past. Being an illustrated treatise on the various types of mechanical musical instruments.
131984: ROELANDTS,K. & P.J.MEERTENS. - Nederlandse familienamen in historisch perspectief.
119196: ROELANTS JR.H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachte met aanteekeningen, kwartierstaten. Deel 1 (alles wat verschenen is).
133267: ROELFS,JAN. - 60 jaar "De Koperen Ploeg" in Amsterdam 1926-1986.
115329: ROELFS,JAN. - Joko, het luie negerjongetje.
22989: ROELINK,J. - Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880-1955. Gedenkboek bij het 75-j. bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam. 2e druk.
62106: ROËLL. - Portret van Roëll, 19e eeuwse litho.
141905: RÖELL,J. - Het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht, met geschied- en regtzkundige aanteekeningen.
119781: ROELOFSZ,CHARLES [FREDRICK 1897-1962]. - Louis[=Mr.Louis de Bourbon]. [Exlibris]. Alziend oog, jezus aan het kruis.
119782: ROELOFSZ,CHARLES [FREDRICK 1897-1962]. - LIGTHART,F. [Exlibris]. Boom, boek, naakte vrouw.
99723: ROELOFSZ,CHARLES [FREDRICK 1897-1962]. - GREWEL. [Exlibris]. Engel boven boek.
91663: ROEMER,P.W. - Originele portretfoto van een jonge man.
91661: ROEMER,P.W. - Originele portretfoto van een vrouw.
91665: ROEMER,P.W. - Originele portretfoto van een staand echtpaar.
84726: ROEPER,V.D. & G.J.D.WILDEMAN. - Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650).
7940: ROEPER,JOANNES. - De floribus et affinitatibus BALSAMINEARUM.
57861: ROEPER,VIBEKE, R.PARTHESIUS & L.WAGENAAR. - De Batavia te water. 4e druk
147833: ROESCH,CARL [1884-1979]. - FORSTER,EMMA. Ex Libris. Frau in Landschaft.
119689: ROESKE,W. - 4 verschillende exlibris.
114149: ROESSINGH,H.K. - Het veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
146874: ROET,HENDRIK-JAN. - Coxiella burnetii in pregnant goats (met een samenvatting in het Nederlands). These.
34165: ROETHOF,OTTI. - Karate een handboek voor trainer, coach en karateka.
145634: ROEVER,J.G.DE. - Korte reisbeschrijving van Johannis Gerrit de Roever geboren 21 december 1824.
7803: ROEVER,J.W.DE. - De Nederland in de tweede wereldoorlog. N.V.Stoomvaart Maatschappij "Nederland".
113891: ROEVER,MARGRIET DE & BOUDEWIJN BAKKER. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
148786: ROGERS,JACK BARTLETT. - Scripture in the Westminster Confession. A roblem of Historical Interpretation for American Presbyterianism. These.
22698: ROGERS,CYRIL H. - Das Buch der Stubenvögel. Fremländische und einheimische Vögel für Käfig und Voliere. Deutsche Übersetzung von H.Bielfeld.
131637: ROGGEN,H.VAN. - ALBARDA,J.W. Ex Libris. Vikingschip, Maansikkel, Vogels, Zon.
39204: ROGGEVEEN,LEONARD. - Het gezelschap Vierhout. [1e druk].
41422: ROGGEVEEN,LEONARD. - Draadloze ogen (De ,,radio-detective'').
154583: ROGGEVEEN,LEONARD - RIE CRAMER. - De Gelaarde Kat. Opnieuw verteld door Leonard Roggeveen.
154585: ROGGEVEEN,LEONARD - RIE CRAMER. - Hans eb Grietje. Opnieuw verteld door Leonard Roggeveen.
154584: ROGGEVEEN,LEONARD - RIE CRAMER. - De Schone Slaapster in het Bois. Opnieuw verteld door Leonard Roggeveen.
99307: ROGNONI,FRANCO [1938-1990] - BALBI,GIORGIO Exlibris. [Naked woman with clown].
124268: ROHDE,SHELLEY. - Het Van Gogh boek. Vincent van Gogh van A tot Z.
150779: ROHDE-DACHSER,CHRISTA. - Das Bordeline-Syndrom.
92304: ROHDICH,WALTHER. - Leuthen 5. Dezember 1757. Ein Wintertag in Schlesien.
92306: ROHDICH,WALTHER. - Hohenfriedeberg 4. Juni 1745. Sieg inm Morgengrauen.
149117: ROHE,LUDWIG MIES VAN DER. - Vila Tugendhat.
121537: RÖHLING,ALFRED. - Morphologische und physiologische Untersuchungen über eine Rassen des Saccharomyces apiculatus. These.
31350: ROHNER,LUDWIG. - Kalendergeschichte und Kalender.
111503: ROHRER,ANN & CATHY J.FLAMHOLTZ. - The Tibetan Mastiff. Legendary Guardian of the Himalayas.
147786: ROICK,OSKAR [1870-1926]. - 2 Exlibris.
100308: ROL,CORNELIS [1877-1963]. - Internationale Graphische Tentoonstelling Paleis voor Volksvlyt Amsterdam 15 juli 1913 15 sept. [Poster].
105868: ROLAND HOLST,A. - Briefwisseling met R.N.Roland Holst en H.Roland Holst-Van der Schalk. Uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door Erik Menkveld en Margaretha H.Schenkeveld.
77741: ROLAND HOLST,A. - De wilde kim. Signaturen.
105874: ROLAND HOLST,A. - In den verleden tijd. [1e druk].
14829: ROLAND HOLST,R.N. [RICHARD NICOLAAS 1868-1938]. - VROOM,WOLBERT J. Ex Libris. Een mannenfiguur van het middel af gezien, de rechter hand zegenend geheven.
94778: ROLAND HOLST,A. - Schrijversprenboek A.Roland Holst.
155690: ROLEX. - The anatomy of Time.
152572: ROLEX. - Revolution. The evolution of the Rolex Sport Watch.
154672: ROLFE,RANDY. - De vier temperamenten. Gezond en evenwichtig leven dnkzij klassieke inzichten.
148338: ROLIN,JEAN. - Journal de Gand aux Aléoutiennes.
119694: RÖLING,C. [GERARD VICTOR ALPHONS 1904-1981]. - 2 verschillende exlibris.
141497: RÖLING,WIEK. - Wiek Röling Stadsarchitect Haarlem 1970-1988.
19348: ROLINGSON,MARTHA A. - Emerging pattern of Plum Bayou culture: prelimonary investigations of the Tolhec Mounds researchg project.
82537: ROLLAND,PAUL. - La peinture murale à Tournai.
104095: ROLLE,SIEBE & PIETER VAN HOVE. - Velsen-IJmuiden. De doorsnee van Holland. 3e gecorrigeerde druk.
143931: ROLLER,DUANE H.D. - Perspectives in the History of Science and Technology.
110330: ROLLER,ALFRED [1864-1935]. - ANDERLE,FRANC. Ex Libris. Landmessungsinstrument vor Brücke.
110329: ROLLER,ALFRED [1864-1935]. - ANDERLE,FRANC. Ex Libris. Landmessungsinstrument vor Brücke.
110325: ROLLER,ALFRED [1864-1935]. - ANDERLE,FRANC. Ex Libris. Landmessungsinstrument vor Brücke.
90018: ROMAIN,WILLY-PAUL. - Bonifatius. Grondlegger van Europa.
34423: ROMASZKAN,GREGOR VON. - Het aanrijden van paarden. Het africhten van het rijpaard.
84321: ROMBACH,J.H. - Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot 31 december 1979.
59995: ROMEIN,B.J. - Ons krijtland Zuid-Limburg II: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg.
37373: ROMEIN-VERSCHOOR,ANNIE. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw. 2e druk.
13960: ROMEIN-VERSCHOOR,ANNIE. - Drielandenpunt. Essays.
104741: ROMEIN,J. - Mededelingenblad 90/91 van de Nederlandse ceramiek: Jugendstil uit Purmerend door J.Romein.
107551: ROMEIN,JAN. - Het fascisme in de internationale politiek.
39927: ROMEIN,JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. 7e druk.
78276: ROMEIN,B.J. - Ons krijtland Zuid-Limburg II: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. 4e druk.
147835: RÖMER,MAX. - LEONORE, Ex Libris. Frau und Buch.
40910: ROMER,HERMAN. - Delven in Delfshaven. Beknopte geïllustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
57809: RÖMER,R. - Handboek voor padvinders.
154008: ROMIJN,CLEMENS. - Oscar van Hemel 1892-1981. Componist tussen klassiek en atonaal.
65020: ROMIJN,JAAP. - Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht.
152474: ROMMERTS,JOOP. - Herinneringen aan de Texelse Bakkers.
115478: ROMMES,RONALD & JOOST VAN DER SPEK. - Met hand en hart. Zeven eeuwen smedengilde en St.Eloyengasthuis in Utrecht 1304-2004.
147972: ROMPKEY,RONALD. - Terre-Neuve. Anthologie des voyageurs francais 1814-1914.
153018: RONAN,COLIN A. - The Cambridge illustrated history of the world's science.
149704: ROND,J.DE. - Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. Voorlopige atlas van vijftien herkenbare wilde bijensoorten.
154091: DANIDERFF & RONN. - Berceuse Tendre "Il fait si bon pres de toi". Musique de Léo Daniderff.
45578: RONNER,L. - De hedendaagsche grafische technieken.
3714: RONSIN,ALBERT. - Découverte et baptême de l'Amérique.
146287: RÖNTGEN,JAN F. - Het Schip Utopia.
14439: ROO,T.DE. - Roentgen atlas of old dutch clocks. Restoration and technical advice P.Vel.
96803: ROOD,LYDIA, ARNON GRUNBERG & PAUL MENNES. - De anderen - Linkerschoen - De Beatles en de Stones.
20974: ROODBERGEN,SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief. 2e druk.
155370: ROODBERGEN,SAKE P. - De kievit.
146690: ROODUIJN,TOM & TOON TELLEGEN. - Leo Schatz. Kleur heeft een mens getekend.
118790: ROOIJ,N.DE. - Utopia gewonnen en verloren. De tragedie van Thomas More en Erasmus.
112263: ROOIJ,HANS H.VAN & JERZY GAWRONSKI. - VOC-schip Amsterdam. Gebleven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
29118: ROOIJ,M. - Voetballen toen en nu. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de K.N.V.B.
34593: ROOIJ,ERIC DE. - Hammann. Geschiedenis van een Hilversumse familie.
106353: ROOIJAKKERS,GERARD. - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
129967: ROOIJEN,MAURITS VAN. - Steden & hun verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw.
151576: ROOJEN,PEPIN VAN. - Batik Design.
105919: ROOKER,P.M. - Broekerhaven toentertijd. Een herinnering aan de jaren 1900 tot 1940.
143518: ROOKMAAKER,J. - Tolk achter prikkeldraad. Meirei wa meirei da: bevel is bevel.
108492: ROOMEN,MARC VAN E.A. - Watervogels in Nederland 2001/2002.
146801: ROON,GERRIT VAN. - Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung. These.
126468: ROON,RON VAN. - Anders kijken.
148811: ROORDA,DANIEL JEEN. - Partij en Factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties. These.
144854: ROORDA VAN EYSINGA,L.L. - Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardrijks- en Staatkunde van Nederlandsch Indie. Deel I & II, III 1 & III 2.
131381: ROOS-VAN ROODEN,THEA DE. - Het Noorderpolderhuis. In consideratie dat dit door de tijd profijtelijk is. 2e herz.druk.
151641: ROOS,SJOERD H.DE. - Typografische geschriften 1907-1920. Redactie Sjaak Hubregtse.
152978: ROOS,HUGO & GUUS VEENENDAAL. - Ondernemen op het spoor. De eerste jaren van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maathscappij.
106915: ROOS,DOEKE. - Zeeuwen en de VOC.
18522: ROOS,M.C. - Phylogenetic systematics of the Drynarioideae (Polypodiaceae). Fylogenetische systematiek van de eikebladvarens (Drynatiodeae, Polypodiacea). Met een samenvatting in het Nederlands. Thesis.
83269: ROOS,P.J. - Inleiding tot het aangroesel op planten en dieren in het Nederlandse zoete water.
130612: ROOS,HERMAN DE. - Spiritualiteit en zingeving. Een zoektocht naar de oorzaak en het waarom van het menselijk lijden. 17e druk.
150384: ROOSBROECK,R.VAN. - Willem De Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
95434: ROOSE,J. - Molens en molenaars van Koudekerke.
148659: ROOSE,J.C. - De theologie van W.Herrmann. These.
82845: ROOSE,J. & W.P.ROOSE. - Ons dorp Koudekerke 1930-1960. 2e druk.
38839: ROOSEBOOM,MARIA. - Microscopium.
155726: ROOSENDAAL-SCHOTTE,M. & A.ROOSENDAAL. - Van Vogelvangh tot Vogelzang. De geschiedenis van de Kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindseweg bij Delfgauw 1530-1997.
144205: ROOSEVELT,ELEANOR. - Ik herinner mij... Vertaald door Jac. Van der Ster.
16771: ROOTH,JAN. - The Flamingos of Bonaire (Netherlands Antilles). Habitat, diet and reproduction of Phoenicopterus Ruber Ruber.
125078: ROOTSELAAR,J.VAN. - Memoires.
138474: ROOY,MAX VAN. - Kees Verwey,
106785: ROOY,WIM VAN, FRANS LEROY & SAM VAN ROOY. - Wielerwoordenboek.
67603: ROOY,MAX VAN. - De Stopera. Eem Amsterdamse geschiedenis.
137868: ROOZEMOND-VAN GINHOVEN,HETTY J. - Ikon. GHeloof in kunst. Ikonen uit de Wijenburgh.
41655: ROPERS,H. - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 4.völlig neubearbeitete Aufl. von Prof.P.Schulze.
46217: ROS,MARTIN & EMILE BRUGMAN. - Privé-domein 1966-1984.
21610: ROS,ALBERT F.H. - Role of sensitisation to testosterone in the early development of aggression in the black-headed gull. These.
155376: ROSALES,GUILLERMO. - Het huis van de drenkelingen. Vertaald door Arie van der Wal.
37804: ROSCAM ABBING,P.J. - Oriëntatie in de theologische wetenschap.
96300: ROSCAM ABBING,MICHIEL VINCENT. - Rembrandt toont sijn konst. Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 1648-1756. These.
100925: ROSCHET,CARL [1868-1925]. - BERTSCHI,OTTO Ex Libris. [Wappen darüber Porträtkops Gutenbergs].
100927: ROSCHET,CARL [1868-1925]. - MOSER,MELANIE Ex Libris. [Porträtbuste in Jugendstilrahmung].
100929: ROSCHET,CARL [1868-1925]. - ZSCHOKKE,CARL Ex Libris. [Kirche und Porträtten].
100928: ROSCHET,CARL [1868-1925]. - ROCHET,ANNA geb: SCHWARZ Ex Libris. [Weibliche Porträtbuste zwischen Wappen].
23267: ROSCOE,S. & R.A.BRIMMELL. - James Lumsden & son of Glasgow. Their Juvenile books and chapbooks.
150607: ROSE,BERNICE. - Robert Rauschenberg.
58026: ROSE,MURIEL. - Artist potters in England. 2nd edition.
138558: ROSE,P.M. & D.A.SCOTT. - Waterfowl Population Estimates. 2nd edition.
143141: ROSE,BARBARA. - La Peinture Américaine le XX1 siècle.
138524: ROSE,P.M. & D.A.SCOTT. - Waterfowl population estimates.
62315: RÖSEL VON ROSENHOF,AUGUST JOHANN. - Insekten. Insecten-Belustigung (1746-1761). Voorzien van de moderne classificatie en met een nawoord van Wolfgang Dierl.
121987: ROSELL,INGRID. - Spiegelung einer Welt. Eine Deutung von R.Wagners Ring.
143631: ROSELLEN,HANNS-PETER. - Das weiss-blaue Wunder BMW - Geschichte und Typen.
945: ROSEMANN,ERNST & C.DEMAND. - Race zonder einde. De geschiedenis van de auto-rensport. Bewerkt door B.Prinsen-Geerlings.
87011: ROSEN,JONATHAN. - De talmoed en het internet. Een reis tussen twee werelden. Vertaald door Frans van Zetten.
147788: ROSENBAUM,S. - REIS,Dr EMAN. Ex Libris. Architektur.
147790: ROSENBAUM,JULIUS. - SEIDEL,PAUL FRANZ. Ex Libris. Am Baum gelehnt sitz. weibl. Akt nach links.
141577: ROSENBERG,GÖRAN. - Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz. Vertaald door Jasper Popma.
133605: ROSENBERG,MARC. - Der Goldschmiede Merkzeichen. Band 2: Deutschland D-M. 3.erw. und Illustrierte Auflage.
133607: ROSENBERG,MARC. - Der Goldschmiede Merkzeichen. Band 4: Ausland und Byzanz. 3.erw. und Illustrierte Auflage.
98825: ROSENBERG,PIERRE. - Poussin, Lorrain, Watteau, Fragonard... Französische Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhunderts aus deutschen Sammlungen.
53140: ROSENBERGER,GUSTAV. - Krankheiten des Rindes.
105893: ROSENBLUM,ROBERT, MARYANNE STEVENS & ANN DUMAS. - 1900 kunst op een keerpunt.
146847: ROSENBLUM,ROBERT. - David Salle.
56671: ROSENBOHM,GÜNTER. - 1888-1988, 100 Jahre Johannisloge zum märkischen Hammer Lüdenscheid.
61158: ROSENBOOM,THOMAS. - Gewassen vlees. 15e druk.
145130: ROSENDAAL,JOOST. - De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799.
7965: ROSENDAHL,C.O., R.A.GORTNER & G.O.BURR. - J.Arthur Harris botanists and biometrician.
137186: ROSENDAHL,GER & LUC WILDSCHUT. - Jukebox heaven.
144035: ROSENFELD,ALBERT. - The Quintessence of Irwing Langmuir.
151633: ROSENKRANZ,HANS. - Ferdinand Graf von Zeppelin. Die Geschichte eines abenteurerlichen Lebens.
147794: ROSENOW,LISBETH. - NEITSCH,W. Aus der Bücherei. Eignervermerk in off. Buch.
147795: ROSENOW,LISBETH. - NEITSCH,W. [Exlibris]. Justitia.
147792: ROSENOW,LISBETH. - NEITSCH,W. Aus der Bücherei. Eignervermerk in off. Buch.
143223: ROSENTHAL,MARK. - Juan Gris.
30107: ROSENZOPF,VALENTIN. - Jagdwaffen-Erzeugung [leaflet].
130449: ROSIE,DIRK WILLEM. - Het dressuurpaard. Exterieur - bewegingen - ziel.
132069: ROSKAM,JAN. - Airplane design. Part VI: Preliminary calculation of aerodynamic, thrust and power characteristics. 2nd printing.
137146: ROSKAM,L.C. - 2 carte de visite. Originele portretfoto's.
120695: ROSMALEN,N.VAN. - 6 verschillende exlibris.
137158: ROSMALEN,F.D.VAN JR. - Portretfoto van een damen leunend op een tafletje.
147796: ROSNER,KARL. - ROSNER,KARL. Aus der Bücherei. Mthology.
147798: ROSNER,KARL. - ROSNER,KARL. Aus der Bücherei. Fraul. Akt von Hinten.
124671: ROSS,LEO. - L'amour vert.
95589: ROSS,TOMAS. - De marionet. 2e druk.
66912: ROSSEEL,ERIC. - Monaden, nomaden en pelgrims. Nomadisering en het utopische ideaal.
121659: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BLOKLAND,HERBER. Exlibris. Gandhi.
121660: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BLOKLAND,HERBER. Exlibris. 2 vrouwen.
121661: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BLOKLAND,HERBER. [Exlibris]. Vogel figuratief.
121658: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BAAS,JO. Exlibris. Figuratief.
121675: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - RHEBEREN JR,G.H. Exlibris. Figuratief.
121667: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - JANSEN,JOHAN H.A. Exlibris. Carnavel.
121655: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BAAS,D.P. Ex libris. Naakte vrouw in omarming.
121648: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - ASPERSLAG,L. Ex libris. Paard, naakte vrouw, de dood.
120671: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - Strijkinstrument, figuratief.
120672: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - 5th European Exlibris Congress Amsterdam 57.
120673: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - Veel sukses by de geboorte van het nieuwe jaar Ru v.Rossem [in handschrift].
121653: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BAAS,D.P. Ex libris. Naakte vrouw in omarming.
121654: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BAAS,D.P. Ex libris. Naakte vrouw in omarming.
121662: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BLOKLAND,HERBER. [Exlibris]. Vogel figuratief.
121664: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BURGERS,L. Exlibris. 2 gezichten, vogelkooi.
121663: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BOTELLA,J.v. Exlibris. Figuratief.
121665: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BURGERS,L. Exlibris. 2 gezichten, vogelkooi.
121669: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - LERPERGER,ORANNA. Exlibris. 2 naakte vrouwen.
121671: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - PREMSTALLER,OTTMAR. Ex Libris. Figuratief.
121673: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - RHEBEREN JR,G.H. Exlibris. Naakte vrouw, armen.
121674: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - RHEBEREN JR,G.H. Exlibris. Naakte vrouw.
121672: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - RHEBEREN JR,G.H. Exlibris. Beeldhouweerk.
33393: ROSSEM,C.P.VAN. - Hoe leer ik skiloopen? 2e omgew.druk.
120669: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - BLOKLAND,HERBERT. Exlibris. Gezicht, vogel.
120675: ROSSEM,RU VAN [RUDOLF HAROLD 1924-2007]. - Met de beste wensen voor een prettig kerstfeest en een voorspoedig 1955 Ru van Rossem [in handschrift].

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

5/9