Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
149144: PUT,PAUL VAN DER. - Het boek der Indo's. Kroniek. 2e druk.
49485: PUT,CAROLUS A.M.M.VAN DE. - Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-historische hoofdstukken. These.
131972: PUTMAN,J.H.M. & H.A.BURGMAN-FEENSTRA. - Eemlandse Klappers Deel 21: Kerkelijke huwelijken Amersfoort tot 1812 (Ecl. Geref. Gem.).
131611: PUTMAN,J.J. [JACOBUS JOSEPHUS 1812-1883]. - Gebedenboekje, ten dienste der Katholijke Jeugd, vooral van CURACAO. Met een voorberigt en gedichtjes van P.Van Der Ploeg. 2e verm.druk.
3662: PUTMAN,ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
148043: PUTTEN,BAS VAN. - Onze auto's. Een tochtje door de tijd.
142802: PUTTEN,L.P.VAN. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
66501: PUTTEN,PETER VAN - Gouden pijl. 1976-2000. 25 jaar de gouden pijl.
118891: PUTTEN,W.VAN. - 3 verschillende exlibris.
154925: PUTTER,A. - Vieur eeuwen Holster.
47485: PUTTER,HARRY. - Van Langstraat tot Nieuwegein. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Schoenencentrum Nederland Nieuwegein in augustus 1984.
151008: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - P.f. 1943 Marja, Phons en Carla Schellart.
151009: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - Exlibriskring W.B.Vereniging Lidkaart 1960.
151007: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - HAANS,FRITS. Exlibris. Typografisch.
119063: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - Lidkaart 1960 Exlibriskring W.B. Vereninging.
119039: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - HANRATH,RUUD. [Exlibris]. Typografisch.
119040: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - BOER,MARGARETHA DE. Exlibris. Masker.
119042: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119043: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119044: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119045: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119046: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - RHEBERGEN,JAN [Exlibris]. Figuratief.
119049: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - SCHOPPERT,G. Exlibris. Typografisch.
119052: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - VISSER,F.J.DE. Exlibris. Typografisch.
119054: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - WEES,G.M.VAN & R.N.HOEKSTRA. Exlibris. Figuratief.
119058: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - P.F. 1943 Maria, Phons en Carla Schellaty.
119061: PÜTTMANN,EMILE [EMILE HENDRICUS FRANCISCUS 1921-1987]. - JCW[interink] 50 WB.
144621: PÜTZ,RON. - Duel in de wolken. De luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-Aken.
71262: PUUPSEPP,O. - Kabe loppmäng.
150364: PUYDT,RAOUL MARIA DE. - Felix De Boeck.
154547: PUZZEL. - RANDFONTEIN.
154546: PUZZEL. - Ver. Ned. Scheepvaartmij Holland-Afrika Lijn. ZONNEKERK.
155663: PYLE,LUELLA. - The Mileston of 1947. The Class of 1947 presents.
152924: PYTHONS,THE. - The Pythons. Autobiography.
148184: QUAMMEN,DAVID. - Van dier naar mens. Over de opkomst van levensbedreigende infectiezziekten.
76117: QUAMMEN,DAVID. - Monster van God. De mensenetende predator door de geschiedenis heen.
15534: QUARLES VAN UFFORD,L.H. - Étude écologique de la flore des Pierriers. These.
155388: QUATRO,JAMIE. - Vuurrede. Roman. Vertaald door Nicolette Hoekmeijer.
142805: BELL.QUENTIN. - Bloomsbury. 2nd impression.
117967: QUIK,H.G. - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen.
148034: QUIK,A.A.M. - Boerenbont. Honderd jaar Maastrichts aardewerk.
73585: QUINDLEN,ANNA. - Een nieuwe dag. Vertaald door Inge Kok.
113319: QUINDLEN,ANNA. - Alles en iedereen. Vertaald door Sandra van de Ven.
153954: QUINT,JOSEF. - Fundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts unn anderer Mystiktexte.
40118: QUINT,EMANUEL B. N.S.HECHT. - Jewish jurisprudence. Its sources and modern applications. Vol. 1.
142395: QUINTILIANI,M.FABI. - Institutionis Oratoriae. Libris XII. Pars Prior & Secunda. Editit Ludfwig Radermacher.
133832: QUISPEL,GILLES. - Het Evangelie van Thomas. Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel.
145676: QUIST,WIM. - Museum beelden aan zee. Een werk van Wim Quist.
91484: QUOIKA,RUDOLF. - Die Altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock.
89199: RAABE,PAUL. - German expressionism. The era of expressionism. Edited and annotated bt Paul Raabe.
108198: RAABE,KATHARINA & MONIKA SZNAJDERMAN. - Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzn Meer.
90421: RAAD,KACQUELINE DE & TRUDY VAN ZADELHOFF. - Een kunstenaarsfamilie Maris.
152926: RAADGEEP,MARCEL. - Annie M.G.Schmidt uitgelicht. Een bibliografie.
152679: RAAT,KEES. - Bonbons van Kees Raat.
6258: RAATGEVER,J.G. - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
87297: RABAN,JONATHAN. - Op jacht naar meneer Hartzeer. Vertaald door Nicky de Swaan.
155278: RABEARIVELO,JEAN-JOSEPH. - Océan Indien Madagascar La Réunion Maurice.
25331: RABELAIS,FRANCOIS. - Gargantua en Pantagrue. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen. 2e druk.
13635: RABELAIS,FRANCOIS. - Gargantua en Pantaguel. Uit het Frans vertaald door J.A.Sandfort. 3e druk.
150247: RABEN,REMCO. - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.
52161: RABIER,BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
147724: RABINOVITCH,GREGOR [1884-1054]. - RABINOVITCH,STEFANIE. Ex Libris. Kleinkind vor Glastür mit Ausblick auf Obsternte.
35283: RABUSE,GEORG. - Der kosmische Aufbau der Jenseitreiche Dantes. Ein Schlüzzel zur Göttlichen Komödie.
155301: RABY,PETER. - Fair Ophelia: A life of Harriet Smithson Berlioz.
141938: RACKE,STANISLA. - CREDO. Achtzehn Vierfarbendrucke nach Wandgemälden im Kloster Nonnenwerth von Schwester Elma Koenig. Gedichte von Schwester Stanisla Racke.
144463: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van de Herberg het Moolentje / Vuë de Cabaret-Moulin.
156001: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - LOEVESTEIN. Het Huis te Loevestein 1621 & Het Huis te Loevestein 1636.
144464: RADEMAKER,ABRAHAM. - Honderd Gesigten van de vermaarde Rivier de buyten Amstel van de Stadt Amsterdam tot het Slot Loenersloot na 't leven getekend en in het koper gebragt door Abraham Rademaker.
144460: RADEMAKER,ABRAHAM. - Veld-gezigt langs de Tuinen van het Olyfants Pad / Vuë des prairies le long des Jardins de l'Elephant.
155973: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - SCHOONHOVEN 1630.
144466: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
144467: RADEMAKER,ABRAHAM. - De Catoen Drukkery met het Torentje van Achteren te zien / L'imprimerie de Coton avec le Paliljon regadant de Dereiere.
155246: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - ROTTERDAM. Het Huis te Spangen van Vooren (1573) & Spangen (1573).
144461: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van de Hofstede Brantwyk toebehoorende den Heer Daniel Massenier / Veuë de Maison de Brantwyk apartement a Mr.Daniel Massenier.
144455: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
144456: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien / Vuë du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voit deu coté de la campagne,
144457: RADEMAKER,ABRAHAM. - Gezicht van het Weesper, Muyder, en Naarder Veer / Vuë du lieu ou lon s'Embarque pour Wezep Muiden et autres lieux.
144458: RADEMAKER,ABRAHAM. - Hofstede van Mejufvrouw de Weduwe van den Heer Adriaan Block / Maison de Campagne de Med. la Veuve de feu Mr.Adrien Block.
144459: RADEMAKER,ABRAHAM. - GRAVELAND. De Hofstede Trompenburg, toe behoorende den Heer Jan Peterse . Trompenberg, maison de campagne aparten a Mr. Jean Peterse.
144465: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Admiraalschap zeylen van de Jagten op den Amstel / Naumachiae sumulacra in Amstela fluvio.
128739: RADEMAKER,ABRAHAM. - Vuë de Stadlander, le long du Wetering, du coté du Rustenwerker-pad - Gezigt van Stadlander langs de Wetering, naar het Rustenwerker-pad.
54046: RADEMAKER,ABRAHAM. - MEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht.
155974: RADEMAKER,ABRAHAM [1675-1735]. - IJSSELMONDE [Ysselmonde] 1633.
51934: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Agter St.Maria tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51932: RADEMAKER,ABRAHAM. - MUIDERBERG. De Oude kerk te Muiderberg. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51927: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABKOUDE. Int Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51924: RADEMAKER,ABRAHAM. - ABCOIUDE. t Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51921: RADEMAKER,ABRAHAM. - BAAMBRUGGE. Baembrug / Baambrugge komende van Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51919: RADEMAKER,ABRAHAM. - NEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51918: RADEMAKER,ABRAHAM. - LOENEN. De Kerk te Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51916: RADEMAKER,ABRAHAM. - LOENEN. 't Kronenburg en Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51912: RADEMAKER,ABRAHAM. - Het Huis te Kronenburg in welstant. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51908: RADEMAKER,ABRAHAM. - BREUKELEN. Out-Gunterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51906: RADEMAKER,ABRAHAM. - BREUKELEN. De Breukelse-Brug en Out Gunsterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51904: RADEMAKER,ABRAHAM. - T Huis Oudaen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51896: RADEMAKER,ABRAHAM. - B ILT,DE. De Bilt buyten Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51894: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. St.Agnite te Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51887: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Bylhouders-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51886: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Plompe-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51883: RADEMAKER,ABRAHAM. - UTRECHT. Wittevrouwe-Poort tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.

Next 100 books from Rob Kok Old Books & Prints

4/4