Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25733: MCFARLAND,DAVID & THOMAS BÖSSER. - Intelligent Behavior in Animals and Robots.
37552: MCGINNIS,TERRI. - De hondendokter. De dierenarts over gezondheid en ziekte, verzorging en verpleging, geboorte en dood van uw hond.
16152: MCHARGUE,GEORGESS. - Mummies stille getuigen uit het verleden.
1172: MCHOY,PETER. - Encyclopedie van Modeltreinen. Een complete gids van internationale spoorwegen en modellen.
31979: MCINTYRE,JUDITH W. - The Common Loon. Spirit of Northen Lakes. 2nd printing.
3619: MCKEE,ALEXANDER. - De Spaanse armada. De Nederlaag van de Spaanse armada, 1588.
154052: MCKELVIE,ROY. - The Queen's Club Story 1886-1985.
140618: MCKITTERICK,DAVID. - Four hunderd years of University Printing and Publishing in Cambridage 1584-1984. Catalogue of the exhibition in The University Library Cambridge.
75684: MCMILLAN,DOUGALD. - Transition. The history of a literary era 1927-1938.
84570: MCMORRIS,NEVILLE. - The natures of science.
59245: MCMURTRIE,DOUGLAS C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgens hier uit Douglas C.McMurtrie's The Book te New York in 1937 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
156341: MCMURTRIE,FRANCIS E. - The world's Warschips 1942.
156086: MCNARRY,DONALD. - Ship models in miniature.
3665: MCNEILLIE,ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duivenrassen.
16045: MCVAUGH,ROGERS, S.A.CAIN & D.J.HAGENAH. - Farwelliana: an account of the life and botanical work of Oliver Atkins Farwell, 1867-1944.
156903: MCVICAR,JEKKA. - Van zaad tot plant.
154005: MEBS,THEODOR. - Uilen van Europa. 2e druk.
116626: MEBS,THEODOR. - Greifvögel Europas. Biologie - Bestandsverhältnisse - Bestandsgefährdung. 3.Aufl.
141532: MECCANO. - Meccano Manuel d'instructions 3.
141415: MECCANO. - Meccano. The International Meccanoman. No.24.
141416: MECCANO. - Meccano. The International Meccanoman. No.38.
141417: MECCANO. - Meccano. The International Meccanoman. No.40..
141418: MECCANO. - Meccano. The International Meccanoman. No.39.
130055: MECCANO. - Manuel d'instructions. Boîte 7.
133582: MECCANO. - Meccano Magazine. Vol. XL II (47). No. 1 - 12.
130054: MECCANO. - Meccano Book of models / Voorbeeldenboek 7.
141414: MECCANO. - Leaflet No. 1 - 30. Can be built with Meccano Set No.10.
158840: MECCANO. - Hanleiding voor uitrustingen No. 00 tot 3.
129791: MECCANO. - Meccano. No.2/3: Monoplane / Avion / Eendekker / Eindecker / Monoplano etc.
130052: MECCANO. - Meccano Book of models / Voorbeeldenboek 5.
129790: MECCANO. - Meccano. No.1: Acrobat / Acrobate / Acrobaat / Akrobat / Acrobata etc.
130058: MECCANO. - Special model leaflets M. 9,1 - 9,2 - 9,3 - 9,4 - 9,5 - 9,6 - 9,7 - 9,8 - 9,9 & 9,10.
130053: MECCANO. - Maccano Book of models / Voorbeeldenboek 8.
14804: MECHANICUS,PHILIP. - Kookkunst in Nederland. Unieke recepten met Nederlandse produkten.
76934: MECHELEN,C.VAN. - 1900-1970. 70 jaar elektrische tram in Amsterdam.
82222: MEDDING-ALP,EMMA. - Rheinische Goldschmiedekunst in Ottonischer Zeit.
151069: MEDER,THEO. - Vertelcultuur in Waterland. De volksverhalen uit de collectie Bakker.
138416: MEDER,PAUL. - KOCH,W. Exlibris Lux. Tondo mit Knabenporträt hinter Tisch mit Globus.
72893: MEE,WALTER. - Strengers in concert. Liber Americom Theodori.
125213: MEEDENDORP,TEIO. - Otto Eerelman 1839-1926. Schilder van paard en karos, schilder van dieren en planten, schilder van portret en genre.
81789: MEEKEREN,JOB VAN. - Heel- en geneeskonstige aenmerkingen.
109687: MEEL,P.VAN. - Tanda kehormatan KNIL. Eerbewijs aan het KNIL. Verzet, guerilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 8 maart 1942-15 augustus 1945.
49817: MEELDIJK,E. & E.ROELOFSZ. - De Boompjes. Een bundel artiekelen en illustraties.
99132: MEENE,J.W.H.VAN DE. - The shoreface-connected ridges along the central Dutch coast. These.
89237: MEENS,DOMINIQUE. - Ornithologie du promeneur. Livres I & II.
157945: MEER,VONNE VAN DER. - Winter in Gloster Huis.
101782: MEER,RON VAN DER & DEYAN SUDJIC. - Het architectuur pakket.
156117: MEER,SJOERD DE & JOOST SCHOKKENBROEK. - Hoogtij. Martieme identireit in feesten, tradities en vermaak.
154703: MEER,ANNEKE VAN DER. - Geef je woorden vleugels. Verhalen die kinderen kunnen helpen.
101242: MEER,RON VAN DER & BOB GARDNER. - A three-dimensional tour through mathematics.
149692: MEER MOHR,JIM VAN DER & JEROEN JEKEL. - Het beste jaar! Het rijke Utrechtsche studentenleven. Een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps.
85485: MEER,VONNE VAN DER. - De avondboot. 5e druk.
48150: MEER,F.VAN DER. - Geschiedenis van een kathedraal.
141573: MEER,VONNE VAN DER. - Het smalle pad van de liefde. Roman. [1e druk].
9509: MEER,FRITS VAN DER. - Imago Christi. Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
42501: MEERDINK,JORIEN, A.JANSEN ^T.POOT. - Bollenpelsters gevraagd. Seizoenarbeid van vrouwen in de zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
122909: MEERMAN,JAN C. - De Nederlandse Pijlstaartvlinders.
1864: MEERTENS,P.J. - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
131989: MEERTENS,P.J. & W.MOLL. - Middeleeuwse en moderne straatnaamgeving. Lezingen.
59879: MEERTENS,PHILEEN. - Maatwerk per kavel. Dertig jaar provinciale agrarische structuurverbetering in Noord-Holland 1962-1992.
138517: MEES,G.F. - Verspreiding en getalssterkte van de Witwangstern, Chlidonias Hybridus (Pallas) in Europa en Noord-Afrika.
156844: MEES,L.F.C. - Dieren zijn wat mensen hebben. Schepping en evolutie.
122149: MEES,FOKKO [1887-1968]. - Duistere zielen. 5 houtsneden door Fokko Mees.
79275: MEES R.AZ.,E.P. - De mechanische verklaring der levensverschijnselen.
18493: MEES,J.M. - Filosofie der geneeskunst: Medicosofie. Een theoretisch onderzoek naar de betekenis van het begrip geneeskunst. Een wijsgerige begripsontwikkeling in de trant van Hegels dialectiek. These.
138516: MEES,G.F. - The Subspecies of CHLIDONIAS HYBRIDUS (Pallas). Their breeding distribution and migrations (Aves, Laridae, Sterninae).
39733: MEESTERS,JAN H. - Op zoek naar de oorsprong van de Sabbat. These.
88584: MEEUSE,BASTIAAN & S.MORRIS. - The sex life of flowers.
154955: MEEUSE,W.C. - De kerk bij Kohlbrugge.
13469: MEEUSE,BASTIAAN & S.MORRIS. - De voortplanting van bloemen.
156337: MEEUWIG,MANFRED, MARJOLEIN VONK & SIGURD KRANENDONK. - Recettes pour bien vivre/ Franse klassiekers voor nu.
137740: MEGERS,NETTE, SEBASTIAN KUHN & ERROL MANNERS. - Meissen So-Il.
158741: MEGGENDORFER,LOTHAR. - Nur für brave Kinder. Ein Verwandlungsbuch.
150837: MEGHNAGI,DAVID. - Freud and Jusaism. Including Death and Us by Sigmund Freud.
141073: MEHAFFEY,LOUISE. - Glass Beads. Tip, tools, and techniques for learning the craft.
77175: MEHLING,MARIANNE. - Het heilige land. Agon cultuur reisgiden in kleur.
75924: MEHMEDINOVIC,SEMEZDIN. - Deze deur is geen uitgang. Vertaald door Reina Dokter.
65909: MEIDEN,G.W.VAN DER. - Raspoetin en de val van het tsarenrijk.
131890: MEIER,F. - BOSTWICK DAY,MARY. -Ex-Libris. Pyremides.
147595: MEIJ,W.E.L.TE. - Carte Menu - Menu cards - Menükarten - Menuskaarten.
133901: MEIJ,IETSE. - Haute Couture & Prêt-à-Porter. Mode 1750-2000. Een keuze uit de kostuumcollectie Gemeentemuseum Den Haag.
97721: MEIJ,W.E.L. - Handboek voor de koude keuken. Aanwijzingen voor bewerking en verwerking van vlees, vis, wild en gevogelte, voorgerechten, pasteinen en alles wat verder in de koude keuken voorkomt.
7161: HEUKELS & VAN DER MEIJDEN. - Flora van Nederland. 20e druk.
146181: MEIJER,EMILE & JOOP SWART. - Het fotografische geheugen. Twaalf kenners over persfotografie.
153639: MEIJER,JAAP. - Soo wort men van dromen wacker. Nederlandse bijdrage tot de geschiedenis van Sabbatai Tswi - drie eeuwen na diens optreden 1666-1966.
117715: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Geboren Inke Asselbergs 4 Dec. Breda 1935.
92785: MEIJER,S. - De nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitzer (1648-1719). Met inleiding en commentaar van C.D.Edskes.
117713: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Mooie Paaschdagen wenscht Ir.C.J.Asselbergs 1934.
140423: MEIJER ZU SCHLOCHTERN,THOMAS. - Yubi Kirindongo. Rebel in de kunst.
36627: MEIJER,ROELIE E.A. - De Jordaan gaat nooit verloren.
147173: MEIJER,ALEX. - Reclame plaatje: Zonnebloem. Klipkunst.
75150: MEIJER,M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
73225: MEIJER,ISCHA. - Ischa Meijer's magazine. No. I, Juli 1979.
67170: MEIJER,L.S. - Het menschelijk lichaam. Atlas der ontleedkunde van den mensch bewerkt naar Frey's atlas der anatomie des menschen. 4e druk.
35631: MEIJER,G.A. - De Sint-Janskerk te Schiedam 1824-1924.
25366: MEIJER,HANS. - Das Deutsche Volkstum. 2.neubearb. und verm.Aufl.
117720: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Buone Natale Agta e Mario Trojan-Meijer.
136347: MEIJER,G.H., FLORENCE NIGHTINGALE & S.P.GUAL & THERIE VAN WEEZEL. - Handboek voor pleegzusters en ziekenoppassers. Over ziekenverpleging door Floris Nightingale. Het verplegenonzer zieken in huis door S.P.Gualtherie van Weezel.
117703: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - SASSEN,P.M.H. & C.J.A.M.JURGENS. Exlibris. Rij boeken op een tafelblad, potplant & bloemen.
117707: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris. Grote paddestoel.
117709: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - SCHWENCKE-SEGERS,TINE. Boek van. Zonnebloemen.
117716: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - È nata Ines Giuseppina Trojan 21 Marzo 1939 Firenze, Via Paolo Mascagni 1.
117719: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Buone Feste Acta Ines Mario Trojan.
117722: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Goede kerstmis toegewenscht door Tine en Johan Schwencke.
117723: MEIJER,AGATHA JOHANNA [1908-1944]. - Een mooi voorjaar wenscht u Johan Schwencke.
14681: MEIJER,JAAP. - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams jodendom.
28152: MEIJER,A.H. - Straatnamenboek van Hilversum. Hilversums historie vanuit de straatnaam.
135077: MEIJER,JAAP. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
78690: MEIJER,ROELIE E.A. - De Jordaan gaat nooit verloren.
36090: MEIJER,BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistiek relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening.
7187: MEIJER,W. & R.J.DE WIT. - Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied.
153763: MEIJER,J. - M.J.Lewenstein's opperrabbinaat te Paramaribo (1857/8-1864). Analyse van het Surinaamse Jodendom in zijn crisisperiode.
145651: MEIJERINJ JR.,JAC.C. - De vredesconferenties - Les conférences de la paix.
117732: MEIJERINK,JOHAN [1940- ]. - PF 1966 Joke en Johan Meijerink.
117724: MEIJERINK,JOHAN [1940- ]. - 7 verschillende exlibris & 1 gelegenheidsgrafiek.
104316: MEIJERINK,MARTIN. - Het groot klootschietersboek. Een middeleeuws volksspel wordt volwaardige wedstrijdsport.
16581: MEIJERMAN,A.M. - Hollandse winters.
107893: MEIJERS,J.A. - Land zonder volk? Een bijdrage tot de discussie over het annexatieprobleem.
37229: MEIJERS,J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen. 2e herz.druk.
47625: MEIJKNECHT,J.G. - Gregor Mendel. De ontdekker der erfelijkheidswetten.
39007: MEIJLER,F.L. - Waarom van een walvis? Why a whale? summary in English. Verlag van de walvis-ECG expeditie van 8-128 februari 1989 naar Baja Calififornia, Mexico-Sur.
136540: MEIJSING,DOESCHKA & JOOST SWARTE. - Ik ben niet in Haarlem geboren.
47210: MEILINK,WIM. - Bibliografie van in Nederland en België verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
65575: MEILOF-WITTE,NOOR, J.MEILOF & J.DE MOOR. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
128034: MEILOF,JAN. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
46661: MEIMA,H. - Heren- en jongensbovenkleding. 2e druk.
127161: MEIMA,HERMAN. - Vier Partita's. Voor alle heiligen.
145303: MEINDERSMA,HEERO & KOOS DE JONG. - Jongerer bouwkunst in Overijssel 1840-1940.
26000: MEINERS,JÖRN. - Claus Hinrich Christensen (1768-1841). Festungen, Deiche, Schleusen in Schleswig-Holstein und Dänemark.
20323: MEININGER,PETER L., C.M.BERREVOETS & R.C.W.STRUCKER. - Watervogeltellingen het Zuidelijk Deltagebied 1987-91.
83703: MEINZ,MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
158411: MEIS,REINHARD. - Zakhorloges. Van halshorloge tot tourbillon. Vormgeving en techniek.
92161: MEISCHKE,R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
143941: MEISEN,V. - Prominent Danish Scientist throught the Ages.
146813: MEISNER,ANNELEIN. - Newcomers in plant communities. Interactions with soil and climata changen. These.
148051: MEISS,SUSANNE VON. - Bücher Welten. Von Menschen und Bibliotheken.
121553: MEISSNER,RICHARD. - Technische Betriebskontrolle im Weinfach. Handbuch für Betriebsleiter im Weinfach, Weinhändler, Küfermeister, Weingutsbezitzer und sontige Interessenten.
150258: MEISSNER,W.W. - Annotated Bibliography in Religion and Psychology.
87583: MEISSNER,HANS-OTTO. - La Pérouse. Le gentilhomme des mers.
142503: MEISTER,ERNST. - Zeichen um Zeichen. Gedichte. 1.Auflage.
142501: MEISTER,ERNST. - Es kam die Nachricht. Gedichte. 1.Auflage.
40957: MEKES,JOOP. - Wijs mij de plaats waar ik woonde. Deel 1 & 2.
90784: MEKKINK,JOHAN. - Ooggetuige. De schilder johan mekkink vertelt over de schilder dick ket. Ingeleid en opgetekend door Pierre Janssen.
130128: MELANCHTON,PHILIPPUS. - Stemmen uit Wittenberg. Preken, artikelen, brieven enz, van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Deel II: Loci Communes of de voornaamste theologische bewijsgronden.
147024: MELANTJONG. - Njaï Blanda.
38926: MELCHER,I.M. - Amino acid interconversions in relation to homoserine synthesis in germinating Pea seeds. These.
151177: MELCHERS,MARIA. - Ursula.
70442: MELCHERS,MARTIN & G.TIMMERMANS. - Haring in het IJ. De verborgen dierenwereld van Amsterdam.
50260: MELCHERS,MARTIN & R.DAALDER. - Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam. 2e druk.
73098: MELCHERS,MARTIN, M.SOESBERGEN & G.TIMMERMANS. - Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amterdam.
81417: MELCHERS,ERNA. - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
126311: MELCHIOR,WILLEM. - Lichaam der smarten.
159125: MELCHIZEDEK,DRUNVALO. - De geometrie van de schepping. Een herinnering aan ons verre verleden. Deel 1. 2e druk.
139926: MELE,PIETRO FRANCESCO. - Moët & Chandon.
149619: MELET,ED & ERIC VREEDENBURGH. - Luchtgebonden bouwen. Bouwen op een opgetild maaiveld.
131613: MELET,ED. - Het architectonische detail. Nederlandse architecten verbeelden hun concepten. Wiel Arents - Benthem Crouwel - Erick van Egeraat - Herman Hertzberger - Hans Ruijssenaars - Rudy Uytenhaak & Koen van Velsen.
153467: MELICK,BEN VAN. - Werktitel / Working title: Piet Gerards, grafisch ontwerper graphic designer.
99134: MELIS,DOROTHEA. - Sibylle. Modefotografie aus drei Jahrzehnten DDR.
143825: MELIS,E.E.A. - Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de tweede wereldoorlog. De geuzen van het Indisch verzet 1942-1945.
117909: MELLE[=MELLE JOHANNES OLDEBOERIGTER] [1908-1976]. - LICHTVELD,LOU. Ex Libris. Schip, landschap, sprinkhaan.
117905: MELLE[=MELLE JOHANNES OLDEBOERIGTER] [1908-1976]. - BRUINS,F. Exlibris. konijn & 2 kinderen.
152509: MELLE,GERBRAND. - Almost two decades of pop design for Tivoli.
158444: MELLINK,A.F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
7852: MELLO-LEITAO,C.DE. - Catalogo das aranhas do Rio Grande do Sul.
56525: MELLOR,ALEC. - Logen Rituale Hochgrade. Handbuch der Freimaurerei.
155630: MELSE,JOHANNES - POLEY,J.J.A. / F.POLEY-SCHEELE. Exlibris. Een open boek ligt voor een stralende zon.
155613: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Boek Merk. Omgekeerde pyramine van 6 open boeken..
155612: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,J. Ex Libris. Een kruis geplaatst voor een palet.
150544: MELSE,JOHAN [1887-1968]. - LEYS,M.N.H. Exlibris. Een kruis waaromheen een vraagteken.
155614: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex Libris. Een lichtbaken in een rivier.
150543: MELSE,JOHAN [1887-1968]. - LEYS,M.N.H. Exlibris. Een kruis waaromheen een vraagteken.
155608: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex-Libris. Een duif hudt een lint in de snavel.
155629: MELSE,JOHANNES - POLEY,J.J.A. / F.POLEY-SCHEELE. Exlibris. Een open boek ligt voor een stralende zon.
155622: MELSE,JOHAN 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155619: MELSE,JOHAN 1887-1968. - NOORHOFF,L.J. Ex-Libris. Tafelblad met een schemerlamp.
155633: MELSE,JOHAN 1887-1968. - SLIGGRS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
155635: MELSE,JOHAN 1887-1968. - Paaschgroet. Wie de doornen kiest vindt de bloemn.
155625: MELSE,JOHAN 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deel open boek.
155611: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,J. Ex Libris. Een kruis geplaatst voor een palet.
155621: MELSE,JOHAN 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155618: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHANNES. Exlibris. Staande open boek.
155616: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Exlibris. Een bril ligt op een open boek.
155620: MELSE,JOHAN 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155610: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOH. Ex Libris. Twee staande boeken en een pot met rietsigaren.
155609: MELSE,JOHAN 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex-Libris. Een duif hudt een lint in de snavel.
155624: MELSE,JOHAN 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek.
150197: MELSE,JOHAN [1887-1968]. - HANSEN,M. Exlibris. Voor een neervallende lichtstraal staat een kruis.
150196: MELSE,JOHAN [1887-1968]. - HANSEN,M. Exlibris. Voor een neervallende lichtstraal staat een kruis.
155631: MELSE,JOHAN 1887-1968. - SLIGGRS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
155636: MELSE,JOHAN 1887-1968. - Vrede op aarde. Kerstgroet.
155634: MELSE,JOHAN 1887-1968. - WIJK,J.VAN. Exlibris. Palmboom achter een vlammend hart.
155623: MELSE,JOHAN 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek.
155626: MELSE,JOHAN 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek..
155632: MELSE,JOHAN 1887-1968. - SLIGGERS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
154540: MELVILLE,HERMAN. - Moby Dick or The Whale, Selections read by Louis Zorich. With an introduction by Ann Charters. Vinyl record. 33 1/3. FL 9775.
67193: MELYAN,GARY G. & WEN-KUANG CHU. - Uw toekomst volgens de i-tjing. Praktisch, simpel en effectief.
157952: MENASSE,EVA. - Dieren voor gevorderden.
115724: MENDEL,P.J. & H.REDING. - De Hoofdwacht. (Gezigt op het Buitenhof) / Le Corps de Carde (Vue de la Cour Exterieure). ['s-Gravenhage].
115614: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Gezigt op de groote vijvers en Zwitsersche-brug ('s-Gravenhage) / Vue aux grands vivres et an Pont-Suisse ('s-Gravenhage).
115742: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Gezigt op de Zuid-Oost-Buitenzungen en Waalsch Weeshuis ['s-Gravenhage] / Vue de Zuid-Oost-Buitensingel et de l'hospice des Orphelins Wallons ['s-Gravenhage].
115849: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Gezigt op de Fluweelen Burgwal, departement der Hervormde Eeredienst, algemeene Lands drukkerij, Garnizoens ziekenzaal en apotheek ['s-Gravenhage] / Vue du Fluwelen Burgwal, département du Culte Reformé, de l'impremerie de l'état, de l'infermerie et pharmacie militaire ['Gravenhage].
115923: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Gezigt op het Standbeeld van Z.M. Willem II op het Buitenhof ['s-Gravenhage] / Vue à la statue de S.M. Guillaume II. an Buitenhof ['s-Gravenhage].
115723: MENDEL,P.J. & H.REDING. - De 1e Kamer der Staten-Generaal (van binnen) ['s-Gravenhage] / Les Etats-Generaux 1ère chambre (Vue Intérieure) ['s-Gravenhage].
115760: MENDEL,P.J. & H.REDING. - H.Willibrordus-Kerk ['s-Gravenhage] / L'Eglise du St.Willibrord ['s-Gravenhage].
115873: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Gezigt op het standbeeld van Willem de Zwijger op het Plein ['s-Gravenhage] / Vue à la stature de Guillaume le Taciturne au Plein ['s-Gravenhage].
46219: MENDELS,JOSEPHA. - Welkom in dit leven. Verhalen.
46402: MENDELS,JOSEPHA. - Alles even gezond bij jou. Roman. 3e druk.
155551: MENDELSON,ANNE. - Milk. The surprising story of milk through the ages.
153058: MENDELSSOHN,KURT. - Walther Nerst und seine Zeit. Aufstieg und Niedergang der deutschen Naturwissenschaften.
153047: MENDELSSOHN,KURT. - Science and Western Domination.
141386: MENDOLA,DOMINICK. - The Importance of Water Flow for Culture of Dysidea avara Sponges. These.
126137: MENNEMA,J., A.J.QUENÉ-BOTERENBROOD & C.L.PLATE. - Atlas van de Nederlandse flora. Deel 1,2 & 3.
27195: MENNEMA,J., A.J.QUENÉ-BOTERENBROOD & C.L.PLATE. - Atlas van de Nederlandse flora. 1: Uitgestorven en zeer zeldzame planten.
83395: MENNINGER,HANNS. - Volker Kühn. Die Objekte.
157068: MENNONITE. - The Mennonite Encyclopedia. A comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite movement. Vols 1,2,3 & 4.
159090: MENS,NOOR & COR WAGENAAR. - Architectuur voor de gezondsheidszorg in Nederland.
157207: MENS,ILONA. - Gymnastiek in het gareel.
81385: MENTINK,G.J. & J.VAN OS. - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977).
128064: MENTINK-HESHUSIUS,MIMI. - Bondgenoten door dik en dun. 100 jaar belangenbehartiging voor de groothandel in bloembollen en boomkwekerijproducten.
117910: MENTINK,M. - 4 verschillende exlibris.
11727: MENUHIN,YEHUDI & W.PRIMROSE. - De viool en de altviool.
30488: MENZEL,D.H. - Het heelal.
92176: MENZEL,ADOLPH. - Die Armee Friedrichs des Grossen in ihrer Uniformierung gezeichnet und erläutert. Eine Auswahl von 100 Tafeln in mehrfarbigen Faksimile-Reproduktionen.
138420: MENZLER,WILHELM [1846-1926]. - GRAD,LUIS, Ex Libris. Sitzende mit Buch.
25064: MERCEDES. - Zusatzliste für Mercedes-Benz-Motoren OM 67/3 und GM 67/3. Zu der Ersatzteilliste OM 67J
36283: MERCER,JOHNNY. - Too marvelous for words. The magic of Johnny Mercer.
135075: MERCER,JEREMY. - Een bed tussen de boeken. Herinneringen aan een verblijf in het Parijse Shakespeare and Company. Vertaald door Marijke van der Meer.
156887: MERCERON,JULIEN. - Á la mère de famille. Het receptenboek. 2e druk.
146916: MERCIER,JACQUES. - Magische miniaturen uit Ethiopië.
139032: MERCIER [=LOUS-SÉBASTIEN MERCIER 1740-1814]. - Theatre Complet. Volume 1,2,3 & 4. Nouvelle Edition.
148375: MERCIER,JACQUES. - De verleiding van chocolade.
116522: MERCURY,FREDDIE [FAROOKH BULSARA 1946-1991]. - The solo collection.
157742: MEREDITH,LAURENCE. - De originelel VW kever. 2e druk.
12781: MERENS,A. - Een dienaar der Oost-Indische compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
67544: MERIAN. - Arnhem. Arnhemium Gelriae in Ripa Rheni Opp.
25469: MERIAN,MARIA SIBYLLA. - Metamorphosis Insectorum Surinamensium of te verandering der Surinaamsche Insecten.
132263: MERIAN,MATTHAEUS [1593-1650]. - Cassellae / Cassel / Kassel. Ansicht aus der Vogelschau.
128744: MERIAN,MATTHAEUS. - Enckhuysen / Enkhuizen. Plattegrond.
21589: MERIKALLIO,EINARI. - Finnish birds. Their distribution and numbers.
117912: MERKENS,WILLEM JACOB. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
117660: MERKENS,WILLEM JACOB. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
117913: MERKENS,WILLEM JACOB. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
32642: MERMOZ,GALERIE. - Art Précolombien.
94381: MÉRODE,WILLEM DE. - Willem de Mérode.
75221: MERRILL,ELMER D. - Merrilleana. A seclection from the general writings of Elmer Drew Merrill.
138431: MERSEBURGER,KARL ERICH [1890-1968]. - Merseburger,Hella. Mein Buch. Büchertreppe.
138429: MERSEBURGER,KARL ERICH [1890-1968]. - F. (Exlibris). Haupt der Athene.
145194: MERSON,JOHN. - Road to Xanadu. East and West in the Making of the Modern World./
153522: MERTENS,ARNO. - Arno Mertens.
124944: MERWE,PAUL VAN DER. - Otjiwarongo 1906-1981.
26902: MERWE,JAAP VAN DE. - Groot geïllustreerd keukenmeiden zangboek. Oude liedjes verzameld.
131892: MERZ,PHILIP. - Library of School of Medicine and Dentestry. [Exlibris]. Typographical.
99942: MERZ,PHILIPP. - ROCHESTER ACADEMY OF SCIECE INCOPORATED 1881. Permanently deposited in the Library of the University of Rochester. [Exlibris] Typographical.
134152: MES,ULCO. - Armando.
103133: MES,W.A.A. - Gebeiteld & verguld. Gevelsteinen in Maastricht.
27520: MES,GOMARIUS. - De katholieke pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door Katholike Nederlands geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887.
1890: MESL,P.M.LE. - Mémoire sur la question vinicole et sur l'impot des boissons considérés sour le rapport moral.
145795: MESSER,THOMAS M. - Edvard Munch.
82217: MESSERER,ROSMARIE. - Ottonische Goldschmiedewerke im Essener Münsterschatz. These.
126140: MESSERSCHMIDT,WOLFGANG. - Zahnradbahnen gestern - heute - in aller Welt. Die Geschichte der Zahnradbahnen.
15402: MESSING,F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructuering, 1955-1975. Een studie.
127291: MÉTALSI,MOHAMED, CÉCILE TRÉAL & JEAN-MICHEL RUIZ. - Les villes impériales du Maroc.
156658: METRO,JUDITH. - Jasper Johns. An allegory of painting, 1955-1965. German text.
158673: METTROP,EMBÈRT E.A. - Jubileum uitgave Orang Peldang 100 jaar 1913-2013.
25863: METZ,K. - De Sint Maarten te Zaltbommel exponent der Nederrijnse of Gelderse gotiek.
16018: METZ,RUDOLF. - Edele stenen.
151664: METZ,TRACY & MAARTJE VAN DEN HEUVEL. - Zoet & zout.
88221: METZ,WOLFGANG. - Das Servitium Regis. Zur Erforschung der wirtschaftlichen Grundlagen des hochmittelalterlichen deutschen Königtums.
116553: METZELAAR,W. - Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. Deel 4: De droogmaking van Walcheren.
126406: METZLER,J.B. - Dreihundert Jahre J.B.Metzler Stuttgart. Ein Verlag und seine Autoren.
93909: MEUER,RUDOLF. - Rudolf Meyer (1605-1638).
155955: MEULEMANS,DÉSIRÉE. - Utrecht in de vroegte. De schoonheid van het alledaagse.
124612: MEULEN,DIK VAN DER & MARTA DURÁN DE HUERTA. - Oude & nieuwe maya's. Een reisverslag.
23725: MEULEN,DANIËL VAN DER. - Hoort gij de donder niet? begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië. Een peroonlijke terugblik.
142358: MEULEN,TALITHA VAN DER. - Epigenetics of the Locomotory System in Zebrafish. These.
82830: MEULEN,JAN VAN DER & A.SPEER. - Die Fränkische Königsabtei Saint-Denis. Ostanlage und Kulturgeschichte.
67680: MEULEN,CEES VAN DER. - Varend vissen. Portret van 40 jaar visserij.
135787: MEULEN,DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. Deel I, II & III.
128169: MEULEN,WIM VAN DE & HILDE VAN DER SLUIS. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
151517: MEULEN-NULLE,L.W.VAN DER. - Handleiding tot het vervaardigen van Duchessekant.
40817: MEULEN,CEES VAN DER. - Met het oog op zee. De Nederlandse reddingmaatschappijen in beeld. Met tekst van Siep Zeeman.
66336: MEULEN,HANS VAN DER & W.VAN ROOIJEN. - Puur presteren. Het ijzingwekkende verhaal van de eerste Nederlandse beklimming naar de top van de Mount Everest zonder hulp van extra zuurstof.
90895: MEULEN,JAN SIJBRAND VAN DER. - De verbeelding van de soldaat. Moderne oorlog en klassieke militaire cultuur. These.
31156: MEULEN-NULLE,L.W.VAN DER. - Kant. Met een voorwoord van A.Pierson-Muysken.
143158: MEULENAERE,HERMAN DE. - L'Egypte Ancienne dans la Peinture du XUXe siècle.
125590: MEULENBELD,G.JAN. - Proceedings of the International Workshop on Priotiries in the Study of Indian Medicine held at the State University of Groningen 23-27 October 1983.
154394: MEULENBELT-NIEUWBURG,ALBARTA. - Merklapmotieven en hun symboliek. 10e druk.
22771: MEULENBELT-NIEUWBURG,ALBARTA. - Merklapmotieven en hun symboliek. 5e druk.
64284: MEULENBELT-NIEUWBURG,ALBARTA. - Merklapmotieven en hun symboliek. 9e druk.
146370: MEULENDIJKS,P.A.J. - Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis van 1954.
145268: MEULENKAMP,WIM. - Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek. Overvloed & welbehagen.
26360: MEURS,INEZ. - John Louis Torenbeek.
152966: MEUS,JEROEN. - Dagelijkse kost. Mijn 200 klassiekers.
157084: MEERTENS.P.J. & MAURITS DE MEYER. - Volskunde-Atlas.
21365: MEYER,JÜRGEN. - Segelschiffe auf alter Postkarten. 610 Ansichten europaïscher Häfen un Schiffe.
142655: MEYER,C.F. - Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. Band I - 15.
156184: MEYER,JÜRGEN. - Hamburgs Segelschife 1795-1945. 2.Auflage.
146965: MEYER,JAN DE. - Gewijde kunst.
156932: MEYER-BÜSER,SUSANNE. - Bubikopf und Grechenzopf. Die Frau der zwaniger Jahre.
155903: MEYER,HEINRICH AUGUST WILHELM. - Kririsch-exegetischer Kommentar über das Neuwe Testament. 16 Vols & Ergänzungsheft.
150750: MEYER-PALMEDO,INGEBORG. - Sigmund Freud-Konkordanz und Gesamtbibliographie. 3.korrigierte Aufl.
138427: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - JAUCH,EMILY. (Exlibris). Eingrolltes Blatt m. Eigename.
138425: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - JAUCH,ADOLF. (Exlibris).
62269: MEYER-CAMBERG,ERNST. - Lexicon der natuurgeneeskunde. Vraagbaak voor het moderne gezin.
47672: MEYER,MAURITS DE. - Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten.
138422: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - BAUR,META. (Exlibris). Falter bei Zweig mit Früchten, oben Notenzeile, unter Wappen.
117916: MEYER,H.C. - 2 verschillende exlibris voor Eugène Strans.
159120: MEYER,RUDOLF. - Het mysterie van de graal. Een verborgen stroming in het christendom. 5e geheel herz.druk.
138426: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - JAUCH,ADOLF & EMILY geb. RIEDEMANN. (Exlibris). Blumen und Wappen.
30275: MEYER,PETER. - Das grosse Luftschiffbuch.
48032: MEYER,CLIM. - Clim Meijer Werk.
138424: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - 2 Exlibris: Conte Budan & Magda Gräfin zu Leiningen Westenburg.
138428: MEYER,EDUARD LORENZ [1856-1926]. - MADER,GEORG. Ex Ls. Glockenblumen.
100745: MEYER,CARL THEODOR [1860-1932]. - BOLLINGER,LYDIE. Ex-Libris. Dorf im Landschaft.
156873: MEYER,RUDOLF. - Der Gral und seine Hüter.
144962: MEYER,K.D. - Handbuch für den Wiederlader.
99526: MEYERE,JOS DE. - Utrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw. Honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum te Utrecht.
57684: MEYERE,J.A.L.DE & J.M.M.RUIJTER. - In en uit het stadhuis van Vianen.
32855: MEYERE,JOS DE. - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
65367: MEYERE,J.A.L.DE. - Met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
152185: MEYIER,K.A.DE. - Codices Vossiano Latini. Pars I: Codices in folio.
34214: MEYLAN,RAYMOND. - Die Flöte. Grundzüge ihrer Entwicklung von der Urgeschichte bis zur Gegenwart.
25937: MEYLAN,RAYMOND. - De fluit. Haar ontwikkeling vanaf de oertijd tot heden in grote lijnen.
18917: MEYRINK,GUSTAV. - Der Golem. Roman. 172. bis 191. Tausend.
83427: MG. - MC Parts list MG, TA TB TC TD Tf.
159112: MIALARET,J.H.A. - Methode voor Teekenonderwijs in de Bouwvakken vormende een cursus voor den timmerman en voor den metselaar. Met 55 teekenvoorbeelden en opgaven.
136926: MICHAËLIS,KARIN. - Bibi's groote reis. Vertaald door G.W.Elberts.
99163: MICHALOWSKI,PRZEMYSLAW. - Ekslibrisy Wielkopolskie. Muzeum Narodowe.
99165: MICHALOWSKI,PRZEMYSLAW. - Ekslibrisy Zwidokami Wielkopolski.
146799: MICHALSKI,MARTIN. - Das grosse Buch vom Zaubern. Spiel der Illusionen.
159204: MICHAUX,HENRI. - Pòemes d'Henri Michaux interprétés par Fabrice Dague. Vinyl Record 33 1/3. C 115.
108856: MICHEL,KARL [1885-1966]. - WESTEN,WALTER VON ZUR. Ex Libris.
108834: MICHEL,KARL [1885-1966]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. In Sonnenschein lagerndes Aktpaar.
108864: MICHEL,KARL [1885-1966]. - SCHWARZER,JULIUS. Ex Libris. Knieder, Edelstein w.Akt zwischen Buch und Blumenvase.
108866: MICHEL,KARL [1885-1966]. - MICHEL,ELISE. Ex Libris. Paar betrachtet Singvogel auf Zimmerpflanze.
108867: MICHEL,KARL [1885-1966]. - WESTEN,MARIANNE ZUR. Ex Libris. Singvögel, Blumen, Sonne und Mondsichel.
108839: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Circus Sarrasani.
112674: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Viel Glück wünscht Hanns Hirsch 1935.
108869: MICHEL,KARL [1885-1966]. - WESTEN,WALTER VON. Ex Libris. Justitia, Rücken an Rücken mit einer Lesenen, Wappen, Buch und drei Engelschen.
108858: MICHEL,KARL [1885-1966]. - STRENS,EUGENES. Initialen ES.
108854: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Ohne Name. Ex Libris. Knieder w. Halbakt, Statuette haltend.
108847: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Gute Kritik für 1937 wünscht Dr.Hölscher.
108846: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Eindladung, 12.Nov. 8 Uhr Flugverbandhaus Blumeshof 17. Vorlage von Ex Libris bekannter Persönlichketen aus Literatur und Kunst verschiedenes. Deutscher Verein für Exlibris Kunst. u. Gebrauchsgraphik Berlin W, 35. 5 XI 1934 Walter von Zur Westen.
108840: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Die Werkstatt und ich wünschen Glück XXV.Mai 1941 Karl Michel.
108833: MICHEL,KARL [1885-1966]. - ERESCH,JOSIE. Ex Libris. Weibliche Akt mit Pferd.
108831: MICHEL,KARL [1885-1966]. - ANDRES,K. Ex Libris. Weibliche Halbakt mit Reh.
108836: MICHEL,KARL [1885-1966]. - HEEREN,HANS HERTA. Ex Libris. Sechseckige Schrift-Exlibris.
108837: MICHEL,KARL [1885-1966]. - HEEREN,HANS HERTA. Ex Libris. Sechseckige Schrift-Exlibris.
108842: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Viel Gluck wunscht Karl u. Fam. Cauerstr. 32 Berlin-Charl.1. Neujahr.
108843: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Glück und Freude wunsch Hanns M.Hirsch.
108848: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Papierverarbeitungswerk Vogel & Neuber Frankfurt/Oder,
108851: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Ausstellung Karl Michel Deutscher Buchmusum Leipzig / Zeitzerstrasse. 12 Berlin S.W.61 Teltowestr. 33. Buchschmuck / Plakate / Anzeige / Schutzmarke / Illustration / Exlibris.
108853: MICHEL,KARL [1885-1966]. - Dr.Jur.Walter Vogel Frankfurt A.D. Oder. Vignette.
108855: MICHEL,KARL [1885-1966]. - WESTEN,VON ZUR. Ex Libris. Engelchen umschirren Paragraphenzeichen sitzende lesende Akt.
108857: MICHEL,KARL [1885-1966]. - STRENS,EUGENE. [Exlibris]. Initialen Tondo, umlaudender Eigenername.
108860: MICHEL,KARL [1885-1966]. - MICHEL,KARL. [Exlibris]. Eigenkarikatur Stehender Maler mit Palette und Pinsel; Kaffeetasse.
108861: MICHEL,KARL [1885-1966]. - MÜLLER,Dr.SIEGFRIED. Ex Libris. W.Akt, darunter grosse Hände, Nachthimmel mit Sichelmond und Sternen.
108865: MICHEL,KARL [1885-1966]. - VOGEL,WALTER U. MARGARETE. Ex Libris. Paar mit Hyazinthe.
108870: MICHEL,KARL [1885-1966]. - WESTEN,VON ZUR. Ex Libris. Im Wasser stehende w.Akt-Rückenfigur.
111008: MICHEL,KARL [1885-1966]. - VIEBIG,CL. Ex Libris. Bibliothek, Halbfigur einer Lesenden, daneben Blumenvase.
10781: SANOUILLET.MICHEL. - Dada à Paris.
99799: MICHEL,KARL [1885-1966]. - VOGEL,WALTER u.MARGARETE Ex Libris. [Sitzende weiblichen Gestalt, zu ihrer Füssen Ligender, dahinter Pflanze.
23875: MICHELE,VINCENZO DE. - Mineralen.
24991: MICHELI,MARIO DE. - Siqueiros.
130164: MICHELS,HAN. - Uiterlijk schoon. Haardracht en opsmuk door de eeuwen heen.
138047: MICHIELS,MARLIE & HETTY DEKKERS. - Leven met leer, Persoonlijke verhalen uit de Langstraatse schoenen- en lederindustrie.
16283: MICHIELS,FRANS. - Ammonieten hun leven hun struktuur.
155317: MICHIELS,TOOMN - Reisfoto's. Voorwoord Cees Nootebom.
153420: MICHIELS,TOON. - Zeldzame mensen / Rare people. [2e druk].
20151: MICHIELSEN,NORA CROIN. - Meijendel. Duin - water - leven.
140918: MICHON,LAURE. - Ethnic Minorities in Local Politics. Comparing Amsterdam and Paris. These.
151606: MICINSKA,ANNA. - Witkacy. Life and Work. Stanislaw Ignacy Witkiewics Life and Work.
140320: MICKLINGHOFF,FRANS. - Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar.
153605: MIDDERIGH-BOKHORST,B. - Hoe wortelmannetje de wereld zag.
26478: MIDDERIGH-BOKHORST,B. - Wortelmannetje gaat naar elfenland.
128197: MIDDERIGH-BOKHORST,B. - Met Elfje Krulkuif het hele jaar door.
154917: MIDDLETON,EDGAR. - The Great War in the Air. Vols 1,2,3 & 4.
146192: MIDDLETON,ROBIN & DAVID J.WAKIN. - Architektur der Neuzeit.
27488: MIDDLETON MURRAY,JOHN. - Studies in Keats new and old. 2nd ed.
143531: MIEDEMA,JELLE & GER REESINK. - One head, many faces. New perspectives on the Bird's Head Peninsula of New Guinea.
153309: MIEDEMA,HESSEL, - Kunst historisch. [1e druk].
137636: MIEDEN,BERT-JAN VAN DER. - De mens in de 21e eeuw. Bewust worden, bewust zijn, bewust doen.
153145: MIELEN,EDDY. - C.C.S.Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver.
99901: MIELING,C.W. - Hellevoetsluis.
78600: MIERT,HANS VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
143582: MIERT,HANS VAN. - Bevlogenheid en onvermoegen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
35604: MIETHE,A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft. 2.Aufl.
153553: MIGNOT,DORINE. - Janis Kounellis. Via del Mare.
37059: MIGUEL,F.A.GUIL. - Systema Piperacearum.
25127: MIJER,RUUD. - Parijs verplicht. Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs (1945-1970).
46879: MIJKSENAAR,P.J. - Amsterdam verleden 1275-1900 heden 1900-1950 toekomst 1950-2000.
11132: MIJKSENAAR,P.J. - "Wij" in de Melbourne-race. Spannende octoberdagen van 1934.
158283: MIKHAILOV,BORIS. - Yesterday's Sandwich.
6184: MILDNER,FRIEDRICH. - Olympia 1936 und die Leibesübungen in Nationalsozialistischen Staat.
156875: MILES,JACK. - God. Een biografie. 2e druk.
155748: MILHAUS,DARIUS. - Ma vie Heureuse.
37785: MILHOFER,STEFAN A. - Oosterse tapijtkunst. Karakteristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
158486: MILITAIRE SPECTATOR,DE. - Onze oorlog 10-14 Mei 1940. Verzameling van publicaties van de krijgsgeschiedkundige sectie van het hoofdregelingsbureau an andere artikelen verschenen in ,,De Militaire Spectator" Juni 1940 - Juni 1941.
148092: MILL,JOHN STUART. - System of Logic, Ratiocinative and Inductive, being a connected view of the principles of Evidence, and the methods od scientific investigations. Vol. I & II. 2nd edition.
144114: MILLBURGN,JOHN R. - Retailer of the Sciences. Benjamin Martin's Scientific Instrument Catalogues, 1756-1782.
143976: MILLBURN,JOHN R. - Benjamin Martin author, instrument-maker, and country showman & Supplement.
158373: MILLER,HAMISH & PAUL BROADHURST. - The sun and the serpent. An investigation into earth energies.
153322: MILLER,HENRY. - Extra zending Schrijftaal / Extra mailing Written lanhuage,
85895: MILLER,GLENN. - Hit songs from "Glenn Miller story". Starring: James Stewart & June Allyson. With famous guest star Francis Langford, Louis Armstron, Gene Krupa, Ben Pollack, The Modernaires, etc.
131894: MILLER,MARJORIE. - PALMER LIBRARY CONNECTICUT COLLEGE,THE. [Exlibris]. Building.
120547: MILLER,GEORGE. - To the Spice Islands and beyond. Travels in Eastern Indonesia.
140924: MILLER,EDWARD. - Prince of Librarians. The life of Antonio Panizzi of the British Museum.
157362: MILLER,WILLIAM H. - Going Dutch. The Holland America Line Story.
53709: MILLER,ROBERT R. - The Cyprinodont Fishes of the Death Valley system of eastern California and southwestern Nevada.
85695: MILLINGTON,RICHARD. - A twitcher's diary. The birdwatching year of Richard Millington.
157837: MILLON,HENRY A. - The Triumph of the Baroque. Architecture in Europe 1600-1750.
159169: MILLS,JOHN. - The construction of Ford specials.
35252: MILLS,H.ROBERT. - Practical astronomy: A user-friendly handbook for skywatchers.
127305: MILNER,JOSEPH. - Geschiedenis der Kerk van Christus. Deel 1 t/m 10. Uit het Engelsch vertaald door M,J.Chevallier.
156657: MILNER,JOHN. - Mondrian.
13305: MILO,T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nach E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
154902: MILORAD. - Les Aventures de Pygmalion. Roman. [1st edition].
115591: MILOTOVÁ,JAROSLAVE, ULF RATHGEBER & GABRIELA KALINOVÁ. - Theresienständter Studien und Dokumente 2002.
115593: MILOTOVÁ,JAROSLAVE, ULF RATHGEBER & MICHAEL WÖGERBAUER. - Theresienständter Studien und Dokumente 2003.
139507: MILSW,J.C. - GROSCHE,ADOLF. Ex Libris. Ratskeller Lübeck.
77552: MILTON,JOHN. - Paradise regain'd. A poem in four books. To which is added Samson Ahonistes; and poems upon several occasions: With a tractate of education.
143693: SOEDARPO.MINARSIH. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
4263: MINCO,MARGA. - The fall. Translated by Jeanette Kalker Ringold. 1st english edition.
4259: MINCO,MARGA. - An empty house. Translated by Margaret Clegg. 1st english edition.
87004: MINCO,MARGA. - December blues.
137536: MINDERHOUD,H.D. - 700 jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen.
6316: MINDERHOUD,H. E.O. - Veenman's agrarische Winkler Prins.
144739: MINET,PAUL. - Late Booking. My first twenty-fice years in the secondhand book trade.
136399: MINGOEN,U. E.A. - Het visioen van Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag.
156217: MINKEMA,JOUKE. - Simon Gutker, de strandvonder. Een leven lng tussen eb en vloed. 3e druk.
60822: MINNAERT,M. - De natuurkunde van 't vrije veld. Deel 2: Geluid, warmte, elektriciteit. 3e druk.
7287: MINNAERT,M. - De natuurkunde van 't vrije veld. Deel 2: Geluid - Warmte - Electriciteit. [1e druk].
152230: MINNE,RICHARD. - Heinke vos en zijn biograaf.
102058: URSA MINOR. - Prospectus van de eerste serie der reeks URSA MINOR welke tot stand komt door de samenwerking van J.Greshoff, M.B.Nijkerk en A.A.M.Stols (Deel I-VI) in den handel gebracht door A.A.M.Stols, Uitgever Maastricht.
15550: MIQUEL,F.A.GUIL. - Stirpes Surinamenses selectae.
51490: MIQUEL,F.A.GUIL. - Systema Piperacearum.
81806: MIRANDA,F.DE. - Mendes Da Costa / Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing.
27271: MIRANDA,F.DE. - Het heilige en de mens. Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering. Religie als richtingbepaling.
75119: MIREL. - l'Accordé de village.
159084: MIRKINE,LÉO. - Festival de Cannes. 30 ans de photographie. Préface de Francois Chalais.
131959: MIRO. - Sculpture in Ceramic by Miro and Artigas December, 1956.
28897: MISKOTTE,K.H. - Verzameld werk 4: Uit de dagboeken 1917-1930.
61091: MISKOTTE,H.H. - Sensus Spititualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke Hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino Afflante Spiritu' in 1943. Thesis.
28695: MISKOTTE,K.H. - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
33000: MISKOTTE,K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van Prof.Dr K.H.Miskotte. Bijeengebracht door W.C.Snethlage & E.A.J.Plug. 2e druk.
117737: MISSET,PIETER NICOLAAS [1886- ]. - WEEL,C.J.VAN. Ex Libris. Bloem.
117736: MISSET,PIETER NICOLAAS [1886- ]. - PETRI,J.B.F. Ex Libris. Typografisch.
117733: MISSET,PIETER NICOLAAS [1886- ]. - GEERS,GERT. Ex Libris. Microscoop.
117735: MISSET,PIETER NICOLAAS [1886- ]. - MISSET,P.N. [Exlibris]. Tekenhaak.
144211: MISTRAL,FRÉDÉRIC. - Mireille.
144946: MITCHELL,PETER. - European Flower Painters.
3487: MITCHELL,DAVID. - Piraten.
21640: MITCHELL,W.R. - Birdwatch around Scotland.
17063: MITIDIERI,DARIO. - De kinderen van Bombay. Text F.Kanga & P.Dalglish.
15142: MITTENDORF,GUSTAV. - Onder dwergmenschen en reuzenmapen. Uit het duitsch door J.Dijkstra.
81759: MITTLER,P.MAURITIUS. - Betrachtungen Studien und Untersuchungen zum Siegburger Kirchenschats.
117149: MITTLER,ELMAR & WILFRIED WERNER. - Mit der Zeit. Die Kurfürsten von der Pfalz und die Heidelberger Handschriften der Biblioteca Palatina.
138912: MIVART,ST.GEORGE. - On the Axial Skeleton of the Pelecanidae.
159101: MLODINOW,LEONARD. - De de dronkemanswandeling. Hoe toeval ons leven bepaalt.
137865: MOBACH. - Mobach Pottenbakkers een traditie.
151363: MOCK,LEO. - Zappen door de Talmoed.
138432: MOCK,FRITZ [1867-1919]. - MOCK,EUGEN. Ex Libris. Nakte Frau.
18050: MOCKLER,MIKE. - Vogels rondom ons huis. 2e druk.
154745: MODE ILLUSTRÉE,LA. - La Mode Illustrée. Journal de la famille. Année 58, 1887.
154746: MODE ILLUSTRÉE,LA. - La Mode Illustrée. Journal de la famille. Année 59, 1888.
155306: MODIANO,PATRICK. - Om niet te verdwalen. Vertaald door Maarten Elzinga.
146957: MODLIN,IRVIN M. - The Doctors of the Dutch. From Deyman to Donders and Dicke.
146956: MODLIN,IRVIN M. - The Medical Legacy of Leinden. Bontius, Boerhaave and Botany.
137495: MODLIN,IRVIN M. - The Destiny of Dutch Medicine from Amsterdam to Ambon.
293: MOEDER,MARCEL. - Les ex-libris Alsaciens des origines à mil huit cent quatre-vingt-dix.
158493: MOEDER,DE. - Alle leven is yoga. De integrale visies van de Moeder.
7016: MOELKER,H.P. - De Waterlandse stoomtram 1880-1933.
97314: MOELKER,H.P. - Het dorp aan de rivier de Ghypse.
156661: MOELLER,MAGDALENA M. - Karl Schmidt-Rottluff Aquarelle.
156656: MOELLER,MAGDALENA M. - Erich Heckel. Aufbruch und Tradition. Eine Retrospective. Eine Ausstellung des Brücke-Museum Berlin.
57701: MOELLER,HUBERT. - Kanarische Pflanzenwelt. Band II (Abschlussband).
155707: MOELLER,MAGDALENA M. & MARIËTTA JANSEN. - Duits Expressionisme 1905-1913 Brücke-Museum Berlijn 150 meesterwerken.
158079: MOENEN,ROSITA. - Geen tuin zonder dieren. Handboek voor het dierenleven in de tuin.
156269: MOER,A.VAN DER. - Uitreis ronde de Kaap. Een zee-geschiedenis uit 1626.
90420: MOER,A.VAN DER. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
29051: MOEREELS,L. - Ruusbroec en het religieuze leven. Kleine summa van het geestelijk leven.
155245: MOERENHOUT,JACQUES-ANTOINE. - Voyages au Isles du Grand Océan. Les tribulations d'un négociant, armateur et ehnographe en Polynésie orientale: 1828-1834.
43300: MOERKERK,J.M. - Camera in kinderland.
117832: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - DAAMEN,NETTIE. Ex Libris. Groepje mensen.
117749: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - LAMERS,KAREL. Ex libris. Doodhoofd op boek.
117746: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - EBELING,HENRI. Ex Libris. Man lezend in een groot boek.
117747: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - EBELING,HENRI. Ex Libris. Man lezend in een groot boek.
117748: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - EBELING,HENRI. Ex Libris. Man lezend in een groot boek.
117751: MOERKERK,HERMANUS ANTONIUS JOSEPHUS MARIA ('HERMAN') [1879-1949]. - LAMERS,KAREL. Ex libris. Doodhoofd op boek.
86753: MOERKERKEN,E.VAN. - Reportages in licht en schaduw. Met een voorwoord van S.Carmiggelt.
124942: MOERKERKEN,P.H.VAN & R.NOORDHOF. - Atlas Gambar-Gambar. Akan dipakai oentoek pengadjaran ilmoe-boemi. Oentoek tanah-hindia dioesahakan oléh Balai Poestaka.
111508: MOERKERKEN,BRUNO VAN & MINKE VOS. - Emiel van Moerkerken.
117806: MOERKERKEN,PIETER HENDRIK VAN [1877-1951]. - S.L.V.L.[=S.J.van Looy Amsterdam]. Uitgeversmerk.
155404: MOERMAN,H.J. & A.J.REIJERS. - De eilanden Schokland en Urk. 2e druk.
93948: MOERMAN,INGRID. - Voorbij de laatse brug.
132005: MOERMAN,H.J. - Oostnederlandse persoonsnamen. De Vechtstreek in Overijssel (c.1400-1429).
128080: MOES,E.W., K.SLUYTERMAN, W.A.BEELAERTS VAN BLOKLAND, H.E.VAN GELDER & W.WYNAERDTS VAN BESANDT. - Nederlandsche kasteelen en hun historie. Deel 1,2 & 3.
141282: MOES,JORIS. - Noordzeekanaal 1876-2001.
391: MOES,TILLY [=SOFIA (FIA) VAN DRIEL 1899-1979]. - Bloemstilleven (anemonen) in vaas. Olieverf op linnen. 40 x 30,5 cm. Gelijst [58 x 48 cm] door Kunsthandel A.v.d.Karbargeboer Amsterdam - Den Haag.
156078: MOES,JORIS. - Amsterdam en de VOC.
149259: MOES,CONSTANCE D.H. - Architectuur als sieraad van de natuur. De architectuurtekeningen uit het archief van J.D.Zocher jr. (1791-1870) en L.P.Zocher (1820-1915).
134930: MOHLMANN-DE GRIJS,LAURA - Realisten 2009.
82012: MOHLMANN,ROB. - Opdoeken en neerstrijken. Jaarboek 1999.
134931: MOHLMANN-DE GRIJS,LAURA - Realisten 2008.
134928: MOHLMANN-DE GRIJS,LAURA - Realisten 2006.
132745: MOINAT,JO. - Voor zingende kleintjes. 35 versjes met panobegeleiding. 4e druk.
17828: MOISSL,RUDOLF. - Haydn-Gedenkstätten. Zwölf Kunstblätter von Igo Pötsch zum Zweihundertjahrfeier herausgegeben vom Haydn-Festaisschuss des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Niederösterreich.
58799: MOIZER,STAN & BARBARA. - Grasparkieten. Een complete gids over grasparkieten. 2e druk.
131661: MOKKEN,WIEBE. - De oprichting van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.
148656: MOL,MARK VAN. - Leerwoordenboek Nederlands-Arabisch.
153392: MOL,DICK A.O. - The Saber-Tothe Cat of the North Sea.
105912: MOL,MARK VAN & KOEN BERGHMAN. - Leerwoordenboek Nederlands-Arabisch.
144581: MOL,OLAV & FRITZ VAN ELDIK. - F1 2000. Ferrari!!! Een terugblik op het Wereldkampioenschap.
117931: MOL,J.C. - 2 verschillende exlibris.
152601: MOLEMA,H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
137895: MOLEN,KARIN VAN DER. - Out of Space. Land art in De Rottige Meente.
24816: MOLEN,J.R.TER. - Zilver. Catalogus van de voorwerpen van edelmetaal in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen.
101997: MOLEN,HENK VAN DER, SANDRA PERREIJN & MARCEL VAN DEN HOUT. - Klinische pyschologie. Theorieën en psychopathologie.
80758: MOLEN,S.J.VAN DER. - Romaanse kerken van het Noordererf.
7080: MOLEN,S.J.VAN DER. - Het goud van de Lutine. Schatgravers voor de Nederlandse kust.
65349: MOLEN,S.J.VAN DER. - Onze wadden eilanden.
65275: MOLEN,S.J.VAN DER. - Wat Friesland uniek maakt. Een volkstrekt originiele kijk op een bijzondere provincie.
21279: MOLEN,ROBERT VAN DER. - Honden voeding, verzorging, huisvesting. 3e druk.
156050: MOLEN,S.J.VAN DER. - IJzeren mannen op houden schepen.
113798: MOLEN,S.J.VAN DER. - Men zal de naasten bereid vinden (burenplicht in Friesland in de 18de en 19de eeuw).
84008: MOLENAAR,YVONNE. - Bloemen constig geschikt.
158466: MOLENAAR,GREETJE. - Beginnen met tekenen en ontwerpen van symbolen in de mandala. Via creativiteit een verbind leggen met je innerlijk weten.
19358: MOLENAAR,LEO. - Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur.
154126: MOLENAAR,HERMAN & RIEN. - Een eeuw Lexmondse schoolfoto's.
137614: MOLENKAMP,CHARLOTTE & PETER VAN DEURSEN. - Charlotte Molenkamp.
153517: MOLENKAMP,CONSTANTIJN. - Schilderijen van Constantijn.
154221: MOLENKAMP,CONSTANTIJN. - Constant Molenkamp schilderijen. Zeeschappen landmarks.
159227: MOLIÈRE. - La Comedie Francaise joue la Médecin Malgré Lui de Molière. Vinyl Record 33 1/3. FRL 1509.
76572: MOLÍK,FRANTISEK. - Sbírka exlibris.
84677: MOLIN,ROB & PETER MOREL. - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen.
70409: MOLIN,ROB. - Lieve rebel. Biografie van Adriaan Morriën.
138437: MOLITOR,MATTHIEU [1873-1929]. - JOHNSON,LILIAN. Ex Libris. Stehende (Dreiviertelfigur), buch aus Schrabk holend.
138434: MOLITOR,MATTHIEU [1873-1929]. - BREHMER,LYSDIA. Ex Libris. Dame an Strand.
140859: MOLL,H.A.J. - Farmers and Finance. Experience with institutional savings and credit in West Java. These.
6870: MOLLEMA,J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. 2e druk.
19271: MOLLEMA,J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee.
78716: MOLLEMA,J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. [1e druk].
19234: MÖLLENKAMP,JOHN. - ... et le spectacle continue. Grand prix de Paris 4-5 sept 1992.
148872: MOLLER,J.S. - Folkedragter I Nordvestsjaelland. Deres forhold til folkedragterne i det ovrige Sjaeilland og til de skiftende moder.
51922: MOLLER,ANDERS P. - Nordjyllands fugle. Deres yngleudbredelse og traekforhold.
82523: MÖLLER,CARL. - Benno von Osnabrück als Architekt. Ein Bildband zum 900.Todestag von Bischof Benno II.
156230: MOLLERUS,J.C. - Gedenkboek ter herinnering aan het 75-jarig bestaan der Haarlemsche Kamer van Koophandel en Fabrieken.
149437: MOLLIER,JEAN-YVES. - Michel & Calmann Lévy ou la naissance de l'édition moderne 1836-1891.
26095: MOLLO,ANDREW. - Daggers of the Third German Reich 1933-1945.
31085: MOLYN,J.C.M.DE & J.DE MOLYN-GROEVELS. - Oosterse tapijten.
16976: MOLYN,JOSÉPH.CH.M.DE. - Wat vind ik in de bodem? Kleine inleiding tot de algemene geologie. 2e geheel herz.druk.
7388: MOLYN,JOSÉPH.CH.M.DE. - Wat vind ik in de bodem? Kleine inleiding tot de algemene geologie.
156774: MOMMAERS,PAUL & JAN VAN BRAGT. - Ruusbroec in gesprek met het oosten. Mystiek in boeddhisme en christenom.
154062: MONCKTON,LIONAL. - The Quaker Girl Valse. On Melodies by Lionel Monckton. Arranged by Carl Kiefert.
141693: MONDE,N.VAN DER. - Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht. Deel 1,2 & 3.
4306: MONDFELD,W.ZU. - Historische scheepsmodellen.
4223: MONDRIAAN. - Mondriaan.
41590: MONDRIAAN. - Piet Mondriaan 1872-1944.
149258: MONDRIAAN. - Mondriaanhuis Amerfoort. Mondriaan atelier Aardsch Paradijs.
127181: MONDRIAN. - Mondrian from figuration to abstraction.
62461: MONESTIER,MARTIN. - Bankbiljetten van de wereld.
154194: MONET,CLAUDE. - Monet in Holland. 2e druk.
152145: MONET,CLAUDE. - Claude Monet: Nympheas Impression Vision.
93373: PAPER MONEY: - Austria. 1922. 2 Kronen.
93525: PAPER MONEY: - Germany. 1923. Reichsbanknote 1.000.000 Mark.
93368: PAPER MONEY: - Germany. 1908. Reichsbanknote 100 Mark.
93370: PAPER MONEY: - Austria. 1902. 1000 Krone.
93371: PAPER MONEY: - Austria. 1922. 20 Kronen.
93372: PAPER MONEY: - Austria. 1913. 20 Kronen.
93375: PAPER MONEY: - Austria. 1922. 100 Kronen.
93527: PAPER MONEY: - Germany. 1920. 100 Mark.
139513: MONKEMEYER,ALBERT. - MÖNKEMEYER,ALBERT. Ex-Libris. Mönch.
36617: MONNICKENDAM,MARTIN. - Martin Monnickendam 1874-1943.
70100: MONNIKENDAM,MARINUS. - Igor Strawinsky.
136857: MONNIKENDAM,JOEP & HANS WOESTENBURG. - Herder her en der.
156271: ERATO MONOGRAFIE NR.4. - De Nederlandse koopvaardijvloot 1930.
39681: MONSHOUWER,D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
147373: MONSHOUWER,DIRK. - Markus en de Totah. Een onderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw. These.
153194: MONTAIGNE,MICHEL DE. - Journal de voyage. Édition établie et présentée par Calude Pinganaud.
158150: MONTAIGNE,MICHEL DE. - De essays. Vertaald en toegelicht door Hans van Pinxteren. 5e druk.,
97714: MONTANUS. - Oogstland. Een kroniek van oude plantagiën.
121640: MONTARCÉ-RIEU,RENÉ H. - Nuestra bodega. Our Cellar.
157691: MONTBLANC. - Timewriters.
36584: DE MONTÉ VER LOREN,J.PH.DE. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noorderlijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. 6e druk, bewerkt door J.E.Spruit.
126996: MONTECINO,MARCELO. - Romeria Y Querencias. Chile / 1973 / 1990 fotografias.
117511: MONTEIRO,MARIT. - Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997.
148219: MONTESQUIOU,ROBERT DE. - Diptyque de Flandre / Tripqyque de France.
62192: MONTFOORT. - Het slot van Montfoort van buiten aan te sien.
156779: MONTICELLO,VALENTINO. - Opera & Wine. Wine in Opera. Text Luciano Citeroni.
147593: MONTORGUEIL,GEORGES. - Monseigneur le vin Livre quatrième: Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres grand vins de France.
16276: MOODY,RICHARD. - De prehistorische wereld.
98248: MOOIJ,CHARLES DE & MAUREEN TRAPPENIERS. - De muze als motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant I: 1796-1940.
22225: MOOIJ,JOHAN H. - De bosuil.
13084: MOOLENBEEK,R.G. - Vogels in het Gooi.
89550: MOOLENBEL,HANS. - Tussen plak en euro. Een overzicht van 100 jaar coöperatief bankieren in Langedijk.
159187: MOOLENBROEK,JAAP VAN. - Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders.
77675: MOOLENBROEK,JACOB J.VAN. - Vitalis van Savigny (+1122): Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. These.
90850: MOOLENIJZER,HENDRIK. - Wenskrans. No. V. Nieuwjaarschwensch door ?.Hetting, 1830. Handgekleurde gravure, 330 x 445 mm.
90848: MOOLENIJZER,HENDRIK. - Wenskrans. No. 2. Blanco. Handgekleurde gravure 334 x 428 mm.
26325: MOON,BEVERLY. - Archetypen in de kunst. The Archieve for Researchg in Archerypal Symbolism.
10357: MOON,G.J.H. - Focus on New Zealand birds. Enl. and rev.edition.
10130: MOON,GEOFF. - The birds around us. New Zealand birds, their habits and habitats.
46353: MOONEN,CORNELIS H. - Die Bestimmung der Sittlichkeit. Eine kritische Untersuchung.
111782: MOOOR,CHRISTIAAN DE. - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan De Moor. Van commentaar voorzien door Drs.H.P.S.De Groot.
99533: MOOR,PAUL DE, JEAN-MARIE ANTOINE & DEREK BLYTH. - 365 dagen België. 365 la Belgique 365 jours. Belgium 365 days.
1150: MOOR,MARGRIET DE, - Handgeschreven.
120061: MOOR,R.DE. - Les ex-libris de kunst en kennis.
153864: MOOR,MARGRIET DE. - Slapeloze nacht.
144866: MOOR,J.C. - Concordantie o het Liedboek voor de Kerken.
5068: MOOR,CHRISTIAAN DE. - Flitsen en kronkels / Lampi en serpeggi 1950 . 1970. Nota introduttira di Bram Hammacher.
156065: MOORE,JOHN E. - Jane's Fifhting Ships 1978-79. 81th year of issue.
121529: MOORE,ANNE CARROLL. - The art of Beatrix Potter. 4th edition.
152904: MOORE,HENRY. - The Energy and Power of great mountains Henry Moore.
7987: MOORE,ALICK. - A field guide to the Warblers of Britain and Europe.
158045: MOORE,N.HUDSON. - Old Glass, european and American.
35540: MOORE,HENRY. - Henry Moore.
156079: MOORE,JOHN E. - Jane's Fifhting Ships 1979-80. 8nd year of issue.
46691: MOORE,JENNY & ELEANOR SCOTT. - Invisible People and Process. Writing Gender and Childhood into European Archaeology.
79809: MOORE,MARCIA. - Innerlijke dimensies. Hypersentience als regressietherapie: onderzoekingstochten in vorige levens.
157221: MOORE,JUDITH K. & JOHAN KEIJSER. - De taal van graancirkels. De kosmische betekenis van graancirkels in Europa en Noord Amerika.
156063: MOORE,JOHN E. - Jane's Fifhting Ships 1976-77. 79th year of issue.
156160: MOORE,JOHN E. - Jane's Fighting Ships 1974-75. 77th year of issue.
157594: MOOREHEAD,ALAN. - Cooper Creek. Inleiding Boudewijn büche.
30197: MOORMAN,J., K.J.LOTSY & JAC.F.LAMEY. - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
155796: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexander tot Zeus. Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid.
92184: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beelde kunst en theater. 2e druk.
95890: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis en literatuur, muziek, beelde kunst en theater. 4e druk.
74695: MOORS,P.J. - Conservation of Island birds. Case studies for the management of threatened island species.
39974: MOORSEL,PAUL VAN, J.JACQUET & H.SCHNEIDER. - The central church of Abdallah Nirqi.
149847: MOORSELAAR,CORINNE & JAN MAKKES. - Jan Makkes een gedreven kunstenaar.
18282: MOOSER,R. - De vogels van Schiermonnikoog.
10195: MOOSLECHNER,WALTER. - Das Geheimnis der Liechtensteinklamm St.Johann im Pondau.
138438: MOOTZ,JOHANNA. - MOOTZ,GEORG. Bucheigentum. Hl.Georg.
153826: MOOY,JAAP. - Speelboek.
156902: MOOY,JAAP. - Skupturen . Graphik.
107731: MORÁVKA,ANTONÍNA. CHVÁLA,VYDAL ALOIS. - Soubor exlibris Antonína Morávka 1921-1932.
157163: MORE,THOMAS & HORACE WALPOLE. - Richard III The Great Debate: -History of King Richard III & Historic |Doubts on the Life and Reign of King Richard III. Edited with introductions y Paul Kendall.
38297: MOREAU,HADELIN. - Hildebrand de Hemptinne. Mönch von Beuron, Abt von Maredsous erster Primas des Benediktinerordens 1849-1913.
133727: MOREL,BÉNÉDICT-AUGUSTIN & PIERRE JANET. - Angst- en paniekstoornissen. Eerste aantekeningen & Justine; een behandeling.
127952: MORET,NIKOLAS. - Switch. Roman.
153338: MORGAN,BRIAN. - Restorting speed six GJ6686 Bentley.
1843: MORIÈRE,M.J. - Résumé des conférences agricoles sur la préparation et la conservation du cidre. 9e édition.
153615: MÖRIKE,EDUARD. - Mozart auf der Reise nach Prag.
142653: MÖRIKE,EDUARD. - Werke und Briefe. Band 3, 4, 5, 8,1, 8,2, 8,3, 9,1, 9,2, 10, 11, 12, 13, 14.
149164: MÖRIKE,EDUARD. - Das Stuttgarter Hutzelmännlein. Lebensweg des Künstlers von Hermann Hauber.,
84200: MÖRING,MARCEL. - Bederf is de weg van alle vlees en andere novellen. [1e druk].
140672: MORING,THOMAS. - 50 Book Plates engraved on copper by Thomas Moring.
153245: MÖRING,MARCEL. - Bederf is de weg van alles vlees. Een verhaal.
87225: MÖRING,MARCEL. - De kotzker. Een pastiche.
157591: MORISON,SAMUEL ELIOT. - Columbus de zeevaarder. Inleiding door Boudewijn Büch.
59180: MORISON,STANLEY. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
138442: MORITZ,GUSTAV. - MORITZ,GUSTAV. Ex Libris. Eule aus Büchern gebildeter Intitiale "M".
138440: MORITZ,GUSTAV. - MORITZ,GUSTAV. Ex Libris. Eule aus Büchern gebildeter Intitiale "M".
26146: MORLEY,B.D. - Wilde bloemen van de wereld.
67129: MORNINGSTAR,SALLY E.A. - Astrologie, maanmagie en handlijnkunde.
33539: MORPHY,GRAVIN. - Wereld-kookboek. Recepten uit alle landen. Voor Nederland bewerkt door W.Ranselaar & E.Koning-Manuel.
156062: BAKER CARVER & MORRELL. - Ship Supplies, Inc. 37-39 Pearl Street New York, N.Y. & 201 South Front Street Philadelphia, PA.
91570: MORRIËN,ADRIAAN. - Ik heb ni weer de tijd. [1e druk].
123659: MORRIËN,ADRIAAN. - Ik heb nu weer de tijd. 2e druk.
97462: MORRIS,CHARLES R. - De meltdown van 2 biljoen dollar.
155297: MORRIS,DESMOND. - De kale aap. Een bioloog onderzoekt het menselijk dier.
25526: MORRIS,DESMOND. - De naakte mens.
83423: MORRIS. - Leaflet. Now... Morris mini-traveller.
77061: MORRIS,JAN A.O. - Architecture of the British Empire.
113062: MORRIS,DESMOND. - De naakte mens. 2e druk.
13453: MORRIS,HOMER F. A.O. - Favorite songs and hyms. A complete church hymnal.
1553: AUSTIN-MORRIS. - Quarter-ton 6- and 8-cwt. Van and pick-up. Workshop manual. British Leyland (Austin-Morris) Limited. 10th edition.
1691: MORRIS. - The Morris quarter-ton Van (serie III) drive's handbook.
27868: MORRIS,PAT. - The country life book of the natural history of the British Isles.
87795: MORRIS,DESMOND. - De naakte mens.
138443: MÖRS,JOSEF. - SCHNIPPENKÖTTER-PAFTHRATH,MARIA. Ex Libris. Nachts auf Wiese mit Birken Kauernde, nach rechts.
77547: MORSHUIS,B. E.A. - Ootmarsum 2000. Een jaar lang een stad in beeld.
113819: MORSINK,SIMON G. - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
72247: MORSINK,RINUS. - Kinderportretten in porselein.
158464: MORSSINKHOF,HANS. - Schoonheid als mensenwerk.1200 jaar Gelders Genootschap 1919-2019.
149615: MORTIER,BIANCA M.DU. - Chapeau, Chapeaux! 40 hoeden uit de verzameling van het Rijksmuseum - 40 hats from the collection of the Rijksmuseum.
144285: MORTIER,ERWIN. - Vadertaal.
92679: MORTIER,ERWIN. - Marcel. Roman. 2e druk.
157388: MORTIMER,JOHN. - Snowdon Sittings 1979-1983.
158603: MORTON,H.V. - May Fair. How the site of a low carnival became the heart of fshionable London.
114774: MORTON,JOHN & MICHAEL MILLER. - The New Zealand sea shore. 2nd (revised) edition.
17493: MÖRZER BRUIJNS,M.F. - Over levensgemeenschappen. These.
156067: MÖRZER BRUYNS,W.F.J. - Schip Recht door Zee. De octant in de Republiek in de achttiende eeuw.
156460: MÖRZER BRUYNS,W.F.J. - The Cross-Staff. History and development of a navigational instrument.
20074: MOSCONI,ANDREA. - Simone Fernando Sacconi. Centenary celebration nel centenario della nascita.
157224: MOSCOVITER,HERMAN. - SS Rotterdam. De thriller van de terugkeer.
84375: MOSCOVITER,HERMAN. - Op de groei gemaakt. Geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad. Anderhalve eeuw Gemeentwerken Rotterdam.
17464: MOSER-GOSSWEILER,F. - Volksbräuche der Schweiz.
84646: MOSER,MILENA. - Het poetsvrouweneiland. Roman. Vertaling Elly Schippers.
55540: MOSLEY,WALTER. - Uit vissen. Vertaald door Dick Lievaart.
144512: MOSMANS,JAN. - De St,Janskerk te 's Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis.
156934: MOSMULLER,MIEKE. - Der Lebdnueg Rudolf Steiner. Eine Apologie.
156935: MOSMULLER,MIEKE. - Anschauen des Denkens.
146646: MOSS,STEPHEN & DAVID COTTRIDGE. - Een gaai op het gazon. Handleiding voor een vogelvriendelijke tuin.
117037: MOSS,STEPHEN. - The private life of birds.
145061: MOSS,C.F.A. - A Pioneer in Masagascar Joseph Pearse of the L.M.S.
143557: MOSSEL,JACOB. - Belangrijk verslag over den staat van Banda en omliggende eilanden aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië.
94120: MOTA MIRANDA,ARTUR MÁRIO DA. - Ex-Libris. Enciclopédia bio-bibliográfica da arte do ex-libris contemporâneo / Encyclopédie bio-bibliographique de l'art de l'ex-libris contemporain / Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contemporary ex-libis / Bio-Bibliographische Enzyklopädie der Zeitgenössischen Exlibriskunst. Volume 2.
25104: MOTTANA,ANNIBALE, R.CRESPI & G.LIBORIO. - Thieme's gids voor mineralen en gesteenten.
114776: MOTTE-HABER,HELGA DE LA. - Handbuch der Musikpsychologie. 2.erg.Auflage.
89342: MOTTE-BAER,HELGA DE LA. - Musik und Religion. 2.erw.Aufl.
6978: MOULEN,FRED. - Orchids in Australia.
156009: MOULIN,LEO. - Europa aan tafel. Een cultuurgeschiedenis van eten en drinken.
5981: MOULT,F.LE. & P.RÉAL. - Les Morpho d'Amérique du Sud et Centrale. Historique - Morphologie - Systématique.
58766: MOUNT,ALISON. - Living with a Pug.
154981: MOUNT,TOM & JOSEPH DITURI. - Explorararion and Mixed Gas Diving Encyclopedia. The Tao of survival underwater.
33249: MOUNTFORT,GUY. - Saving the tiger.
94638: MOURIER,PAUL. - Les ex-libris Angoumoisins antérieurs au XIXe siècle.
128050: MOURIK-KARREMANS,ELLA VAN. - Negentig jaar Legermuseum 1913-2003.
141343: MOURIK,J. & A.KOPER. - De natuur bewonderen en bestuderen. Honderd jaar veldbiologie en natuurbehoud in Kennemerland.
127776: MOUSTACHE [=L.SMELT WOODLAND]. - De jacht in beeld. Een verzameling teekeningen van bekende Nederlandsche en buitenlandsche jachtteekenaars, alsmede reproducties van foto's emt enkele korte aanteekeningen.
117835: MOUTON,L.J. - ROLLIN COUQUERQUE,L.M. Exlibris. Uit met zwaard.
5562: MOUW,RIEN & N.BULDER. - Dieren op het spoor. Op verkenning in bos en veld. 2e druk.
157526: MOUWS,FRAS - Boudewijn Büch. Een overzicht van zijn werk. Met een inleiding van Martin Ros.
31953: MOYLE,JOHN B. & E.W.MOYLE. - Northland wild flowers. A guide for the Minnesota Region. 2nd printing.
124715: MOZART,LEOPOLD. - Grondig onderwijs in het behandelen der viool. Een herdruk van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave van 1766. Met een inleiding van Adolphe Poth.
127017: MRAZKOVE,DANIELY. - Valerij Gende-Rote. Soubor 12 fotografici.
31045: MROSZCZAK,JÓZEF. - Plakat / Nnakat / Poster / Affiche.
88987: MROZEK,SLAWOMIR. - Striptease und andere Stücke. Aus dem Polnischen von Ludwig Zimmerer.
80556: MRUSEK,HANS-JOACHIM. - Drei Deutsche Kathedralen. Merseburg - Naumburg - Meissen.
73542: MUCHA,SARAH. - Alphonse Mucha. Celebrating the creation of The Mucha Museum, Prague.
146275: MUCHA,SARAH. - ALphonse Mucha. Celebrating the Creation of the Mucha Museum, Prague.
97412: MUDDE,WILLEM. - In het hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten.
156812: MUDRAK,EDMUND. - Die Sagen der Germanen & Deutsche Heldensagen.
123382: MUGGLIN,BEAT. - Olten im Ancien-Regime. Sozialer Wandel in einer Kleinstadt. These.
154506: MUGNAI,MASSIMO. - Liebnitz. Filosoof en mathematicus.
82905: MUH,J. & ARSATH RO'IS. - Kamus Praktis. Praktisch woordenboek: Nederlands-Indonesisch / Indonesisch/Nederlands.
144979: MUH,J. ARTSATH RO'IS. - Kamus praktis praktisch woordenboek. Nederlands - Indonesisch - Indonesisch - Nederlands.
144998: SIMSAR.MUHAMMED A. - Tales of a Parrot. The Cleveland Museum of Art's Tuti-Nama.
126368: MUHIDINE,TIMOUR & ALAIN QUELLA-VILLÉGER. - Rêves de Bosphore.
9875: MUHRING,W.J. - Leer jong schaken. 4e druk.
157796: MÜHSAM,ERICH. - Bilder und Verse für Zenzl.
157836: MUIR,JOHN REID, - The Life and Archievemenrts of Captain James Cook. Explorer, navigator, surveyor and Physician.
135122: MULDER,JAN. - De redder des Vaderlands en een Andorriaane.
150026: MULDER-RADETZKY,R.L.P. & B.H.DE VRIES. - Geschiedenis van Oranjewoud. Van vorstelijk lusthof tot voorname buitenplaatsen. 5e herziene druk.
151120: MULDER,NIKO & JOS PRONK. - Acht eeuwen schaatsen in en om Amsterdam.
78427: MULDER,HANNEKE. - Literatuur en reflexiviteit: een realistisch perspectief.
66735: MULDER,JAN. - De vuurspuger van Ootmarsum. Een keerpunt.
29465: MULDER,ELLY & C.WESTERNENG. - In those days... Olympic games Mexico 12 - 27 October, 1968.
142979: MULDER,A.W.J. - Het Kasteel Amerongen en zijn bewoners. Met medewerking van Prof.Dr.Ir.D.G.Slothouwer.
117938: MULDER,AD. - 6 verschillende exlibris.
145494: MULDER,JITSKE. - Nasi met soesa [de Indonesische keuken]. Informatie en recepten. 3e druk.
140920: MULDER,ERLIJN. - Bijzondere energie bijzondere mensen.
117940: MULDER,PIETER JACOBUS [1836-1923]. - FOCKEMA ANDREA,Mr.J.P. Ex Libris. Boek met op de voorkant een kerk.
13543: MULDER,HANS. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
57603: MULDER,B. & J.DE JONG. - Sierduiven. Voeding . Verzorging . Huisvesting.
146898: MULDER-BAKKER,ANNEKE B. - Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad.
154158: MULDER,BERTUS & IDA VAN ZIJL. - Rietveld Schröder Huis.
74865: MULDER,JAN. - De vuurspuger van Ootmarsum. Een keerpunt. [1e druk].
75833: MULDER,BERTUS. - Notities over architectuur van architect Bertus Mulder.
143333: MULDER,A.J.J. E.A. - De eeuw van de Nederland. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1970.
95298: MULDER,B. & J.DE JONG. - Sierduiven. Voeding - Verzorging - Huisvesting.
159147: MULDER,LODEWIJK [9-4-1822 / 14-5-1907]. - Originele foto Van Lodewijk Mulder.
157970: MULDER,LIEK, JAN MULDER & JAAP VAN DE POL. - Transneerlandia. Ruim zeventig jaar Bodegraafse transporthistorie (1927-2000).
154224: MULDERS,MARC. - Marc Mulders.
130194: MULDERS,WIM. - Wim Mulders. Kunstwerke van Heute / Works of art for today / Chefs d'oeuvres contemporains / Hedendaagse kunstwerken.
135203: MULISCH,HARRY. - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders. 3e druk.
114448: MULISCH,HARRY. - Het grote Harry Mulisch nummer.
114449: MULISCH,HARRY. - Harry Mulisch 80 jaar.
111811: MULISCH,HARRY. - Mijn getijdenboek 1927-1951. 4e druk.
111805: MULISCH,HARRY. - De kamer gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
111795: MULISCH,HARRY. - O Assalton. Traduzido do holandês por Maria Alice Vila Fabiao.
111409: MULISCH,HARRY. - Bezige Bij Boekenfeest: Met veel plezier nodigen wij u uit voor het Bezige Bij Boekenfeest met en ter ere van Harry Mulisch Boekenweekauteur 2000. Vrijdag 25 fabruari a.s. vanaf 17.30 uur in de Vondelkerk, Vondelstraat 120 c te Amsterdam.
111808: MULISCH,HARRY. - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders gevolg door Kommentaar Katalogus Kuriosa en een Katastrofestuk. 2e druk.
114441: MULISCH,HARRY. - De verhalen.
114447: MULISCH,HARRY. - Harry Mulisch Schepper naast God door Jost Niemöller in:
5119: MULISCH,HARRY. - De oer-aanslag. 1e druk.
76352: MULISCH,HARRY. - De pupil. 2e druk.
150510: MÜLLER,HANS & A.PAWECZAK. - Schachgenie Aljechin. Mensch und Werk. Zugleich ein Lehrbuch des Mittelspiels.
141338: MÜLLER,JOHANNES. - Das Jesuitendrama in den Ländern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Band I & II.
146679: MULLER,J. - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een Segeant van het v.m. Koninklijk Nederlands Indisch Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan.
156957: MÜLLER-WIEDEMANN,HANS. - Kal König. Ein mitteleuropäische Biographie im 20.Jahrhundert.
153686: MÜLLER & SOHN,M. - Der Zuschnitt für die Damen-Schneiderei (Blusen und Kleiner). System M.Müller & Sohn.München. 7.vollständig neu bearb.Aufl.
153021: MULLER FZ.,S. - De Universiteitsgebouwen te Utrecht. Herziende vermeerde druk verzorg door J.W.Smit.
155859: MULLER,J.A. & A.SCHEFFER. - Landmeten en waterpassen. Leerboek ten dienst van het Hoger Technisch Onderwijs en voor zelfstudie. 4e druk.
87445: MÜLLER-SCHWARZE,DIETLAND. - The behavior of Penguins adapted to ice and tropics.
139511: MÜLLER,ROBERT - SCHMITT,LUISE. Ex Libris. Steiler Felsenberg.
83228: MULLER,FRED. & E.H.RENKEMA. - Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. 12e druk, bewerkt door Dr.A.D.Leeman.
80367: MÜLLER-MERTENS,ECKHARD & W.HUSCHNER. - Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II.
40333: MULLER JZN,F. - Grieksch woordenboek. 2e druk.
131896: MULLER,M.M. - EMERSON,GEORGE WALDO. Ex Libris. Stars, wagon.
11913: MÜLLER,JOH. - Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik. 2.wesentlich verb. und verm. Auflage.
119211: MULLER,M. - Max Nauta. (Schilderijen en glas-in-lood). Voorwoord van Prof.Willem van der Pluym.
12024: MÜLLER,K.A.F.W. - Synopsis Muscorum frondosorum, omnium hucusque cognitorum.
16323: MÜLLER,ARNO H. - Aus Jahrmillionen. Tiere der Vorzeit.
26451: MULLER,FRED. & E.H.RENKEMA. - Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. Bewerkt door A.D.Leeman. 11e druk.
138445: MÜLLER,CURT. - MÜLLER,CURTH. Ex-libris. Renaissance-Rathaus auf Foliant.
5905: MÜLLER,WILH. - Südamerikanische Nymphalidenraupen. Versuch eines natürlichen Systems der Nymphaliden.
67619: MULLER,ABRAM. - John Bright. Een studie.
149826: MULLER HZ.,S. - Het oudste register van graaf Florens met bijlagen.
105655: MULLER,FRED. & E.H.RENKEMA. - Wolters handwoordenboek Latijn-Nederlands. 12e druk. Bewerkt door A.D.Leeman.
33434: MULLER,REMMO STATIUS. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
139509: MÜLLER,BRUG,GOTTLIEB [1883-1929]. - HERZIG,HANS. Ex Libris.
153279: MÜLLER,FRIEDRICH. - Schreibmaschinen und Schriften-Vervielfältigung.
128226: MULOT-DÉRI,SIBYLLE. - Sir Galahad. Porträt einer Verschollenen.
156138: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 2.
45288: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. 3e druk.
123675: MULTATULI. - Liefdesbrieven. Bezorgd en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Paul van 't Veer.
156137: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 4.
156135: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 7.
156136: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 5.
156134: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 9.
156133: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 10.
5409: MULTATULI. - Over Multatuli. No 1 t/m 32.
59152: MUMBY,FRANK ARTHUR. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day. With a biblioraphy by W.H.Peet.
38265: MUMENTHALER,MAX. - Wilde Wasser starke Mauern. Kraftwerkbau im Gebirge.
129175: MUNARI,D.E. - How to see Egypt, The Sudan, Palestine, etc. 1927-1928.
158989: MÜNCH,WILMA. - Kook- en huishoudboek voor het platteland. 5e herz.druk.
146969: MÜNCHHAUSEN. - De Avonturen van den Baron von Münchhausen.
157152: MÜNCHING,L.L.VON. - De Nederlandse koopvaardijvloot in de tweede wereldoorlog. De lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning. 2e druk.
114704: MUNDHENKE,HERBERT. - Die Matrikel der Universiat Helmstadt 1685-1810.
100754: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - GRUNAU,GUSTAV [Eignerwappen].
100758: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - GRUNAU,GUSTAV Aus der Bücherei von. [Eignerwappen].
100760: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - LIPS,K. Ex Libris. [Halbfigur eines Jägers, Eignerwappen].
100757: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - GRUNAU,GUSTAV Aus der Bücherei von. [Eignerwappen].
139532: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - KAISER,H. Ex Libris. Man mit Kunstblätter.
139533: MÜNGER,RUDOLF [1862-1929]. - SCHNYDER,Dr.L. Ex Libris. Narr mit Marotte, durch offenes Fenster Schneider bei Arbeit beobachtend.
83948: MUNIER,W.A.J. - Het simultaneum in de landen van Overmaas. Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1878).
146024: MUNK,W.J.DE. - Some disorders in tulips due to storage conditions and thylene. These.
83354: MUNNICHS,JOEP & G.UILDRIKS. - Psychogerontologie. Een inleidend leerboek over ouder worden, persoonlijkheid, zingeving, levensloop en tijd, sociale contaxt, gezondheid en interventie.
150527: MÜNNINGHOFF,ALEXANDER. - Max Euwe. Biografie van een wereldkampioen.
78343: MUNOZ,CARMEN ARIZA. - Los jardines del Buen Retiro de Madrid.
147956: MUNRO,GEORGE C. - Hawaii's Birds.
64934: MUNRO,J.A. - Birds of Canada's mountain parks. 3rd ed.
73230: MUNSON,KENNETH. - Kampfflugzeuge. Jagd- und Schulflugzeuge 1914-1919. 2.bearb.Aufl.
73227: MUNSON,KENNETH. - Verkehrsflugzeuge 1919-1939.
73229: MUNSON,KENNETH. - Bomber. Überwachungs- und Aufklärungsfluzeuge 1914-1919. 2.red.Aufl.
159190: MUNTINGA,J.E. - Het landschap Westerwolde. These.
142186: MUNTO,ALICE. - Dance of the happy shades and other stories.
23102: MUR,JAC.J. - Loosdrecht toen en nu.
110303: MURAD-MICHALOWSKY,GABRIELE. - MURAD,ELLINOR. Ex Libris. Landschaft.
158070: MURAKAMI,HARUKI. - Hard-boiled Wonderland and the End of the world. Volume 1 & 2. Japanese text.
158072: MURAKAMI,HARUKI. - After the quaeke. Stirues. Translated by Jay Rubin. ''UNCORRECTED PROOF COPY.
109796: MURAKAMI,HARUKI. - 1q84 [qutienvieentachtig]. Boek 1 & 2. Vertaald door Jacques Westerhoven.
153252: MURAKAMI,HARUKI. - De moord op commendatore. Deel 1: Een idea verschijnt. Vertaald door Elbrich Fennema & Luk Van Haute.
158158: MURATORI,LODOVICO ANTONIO. - Delle Antichità Estensi ed Italianbe. Part I & II.
155969: MURCIANO,CARLOS (PRODUCCIÓN). - Diez Poetas Espanoles dicen su Poesia Deportiva. J.V.Foix - Gerardo Diego - Manuel Bertran I Oriola - Federico Muelas - Jose Garcia Nieto - Leopold De Luis - Juan Antonio Villacanas - Manuel Alcantara - Carlos Murciano - Angel Garccia Lopez. Vinyl Record 33 1/3. RCA LM-16346N.
65813: MURILLO,ENRIQUE & C.MURILLO. - Het nieuwe Barca. Verteld door de hoofdpersonen.
133899: MURK,L. - IJsselstein, hoe was 't ook al weer? in de vorige eeuw. 2e druk.
114166: MURPHY,ROBERT. - The Peregrine Falcon.
148324: MURPHY,ROBERT CUSHMAN. - Bird Island of Peru. The Record of a Sojourn on the West Coast.
40885: MURPHY,EMMETT. - Lust & Laster. Die grossen Bordelle der Welt. Historische Treffpunte der Erotik.
158086: MURRAY,LIZ & COLIN. - Het Keltisch bomenorakel. Een oeroude bron van wijsheid. 2e druk.
146204: MURRAY,PETER. - Architektur der Renaissance.
117893: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - P.F. '43 Ir.A.H.Schelling. Naakt kind.
117894: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - P.F. '42 Ir.A.H.Schelling. Distel met vlinder.
154225: MUSCH,LEO. - Figuratieve vertekeningen / Figurative Distortions.
117839: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - FORTUYN DROOGLEEVER,J. Ex Libris. Doodshoofd en hand.
117891: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - WEES,G.M.VAN. Bibliofiele Boekerij. Boek & roos.
117892: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - Hartelijke gelukwenschen zender A.H. en C.B.Schelling-Kuiler. Bloem met liefheersbeestje.
117895: MUSCH,EVERT [1918-2007]. - P.F. 1940 Ir.A.H.Schelling. Naakt kind op vis.
157242: LEYDEN MUSEUM. - Notes from the Leyden Museum. Volume XXXV.
150097: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. - Batiks. 2nd impression.
146152: MUSIL,ROBERT. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Ton Naaijkens.
159309: MUSIL,ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman.
153268: MUSIL,ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Vertaald door Ingeborg Lesener.
157218: MUSIL,ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Vertaald door Ingeborg Lesener.
157978: MUSKENS,M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerke, de kerk in de geschiedenis. 3e gew. en uitgebreide druk.
130041: MUSSCHENGA,A.W., M.A.KAASHOEK & W.B.DREES. - De eigen wijsheid van wetenschap en geloof. Essays in gedachtenis aan Maarten A.Maurice.
126633: MUSSCHOOT,ANNE MARIE. - Van Nu en Straks. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks.
5327: MUSSET,A.DE. - Oeuvres complètes en prose.
146828: MUSSET,ALFRED DE. - Oeuvres de Alfred De Musset.
91110: MUTAL,LIKA. - Lika Mutal. Silent stone.
155470: MUTSAERS,LUTGARD. - Van the Black Rocking Cats tot Spinvis. Een halve eeuw popmuziek in & uit Utrecht.
12070: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Zeepijn.
82092: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Paardejam. 3e druk.
144296: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Rachels rokje. Handschrift. 6 blz. Losse vellen handschrift. 2 foto's. Een winkelhaak in een rokje
155473: MUTSAERS,LUTGARD. - POP Utrecht 1956-1986. 30 jaar Utrechtse popgeschiedenis.
140842: MUUS,BENT J. & JORGEN G.NIELSEN. - Zeevissen van Noord- en West-Eruopa.
13258: MUUS,B.J. - Zoetwatervissengids voor alle in ons land en overig Europa voorkomende zoetwatervissen.
8895: MUUS,B.J. - Zeevissengids. Zeevissen en zeevisserij in noordwest-Europa.
33829: MUUS,B.J. & P.DAHLSTRÖM. - Guide des poissons de meer et pêche. Biologie - Pêche - Importance économique. 3me éd.
57918: MUUSSES,MARTHA A. - Koecultus bij de Hindoes. These.
144518: MUYS,R. NAAR J. TEN COMTE. - 't Stadhuys der Stadt Haarlem.
154214: NAAIJKENS,JAN. - Dè's Biks. Een verklarende lijst van een aantal Beekse dialectwoorden.
154205: NAAIJKENS,JAN. - Het dorp van onze jeugd.
154246: NAAIJKENS,JAN. - Oude en nieuwe liekes.
153506: NAAIJKENS,JAN. - Het spel is nog niet uit. Zijnde enige verspreide geschriften, verzameld bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver.
118580: NAAIJKENS,JOHANNES JACOBUS JOSEPHUS [1919- ]. - 3 gelegenheids grafieken.
118437: NAAIJKENS,JOHANNES JACOBUS JOSEPHUS ('JAN') [1919- ]. - 2 gelegenheids grafieken.
129189: SINGER NAAIMACHINE. - Aanwijzingen voor het gebruik der Singer Naaimachine No. 66 met oscilleerenden haak voor huishoudelijk gebruik.
76741: NAAKTGEBOREN,C. - Mens & huisdier.
16083: NAAKTGEBOREN,C. - Voortplanting bij het dier. Paring, bevruchting, embryonale ontwikkeling en geboorte.
62452: NAALDWIJCK,PIETER VAN. - De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhtIng en de geneeskundige behandeling van paarden (1631). Uit het latijn vertaald door A.C.oosterhuis. Van een inleiding en commentaar voorzien door J.B.Berms, A.C.Oosterhuis en A.Mathijsen.
61929: NAAR,RONALD. - IJle horizon. Klimmen op zeven continenten.
157636: NAASTEPAD,TH.J.M. - Om de langste adem. Uitleg van zeven Apostelbrieven.
147362: NABER,A. - Smilde ... vergeten kan 'k joe niet! Historisch weergegen in woord en beeld.
159159: NABER,S.P.L'HONORÉ. - Zeemans-Handboek. Deel 2. 2e veel verbeterde en vermeerde druk.
40928: NABER,JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
154236: NABIS. - Nabis. Numéro spécial de "Connaissance des Arts".
142286: NABOKOV,VLADIMIR. - Glory. A novel.
142932: NABOKOV,VLADIMIR. - The Eye.
61107: NABOKOV,VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Roman. Vertaling Sjaak Commandeur.
46042: NABOKOV,VLADIMIR. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga.
113644: NABOKOV,VLADIMIR. - De tovenaar. Vertaald door Marja Wiebes.
72880: NABOKOV,VLADIMIR. - Doordichtige dingen.
107553: NABROC,T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
157410: NACENTA,RAYMOND. - Ecole de Paris. Die Maler und die kunstlerische Atmosphäre in Paris seit 1910.
118447: NACHENICUS,JAN COENRAAD ('JAN') [1890-1987]. - E.M. [=E.Muysken]. Ex Libris. Bloemen.
131605: NACHENIUS,CORRY. - MUYSKEN Jr.J. Ex Libris. Boeken, wereldbol, uil, passer.
146376: NACHET,J. - De la liberté Religieuse en France ou essai sur la législation relative a l'exercice de cette liberté.
7730: NACHTIGALL,HORST. - Tierradentro. Archäologie und Ethnographie einer kolumbianischen Landschaft.
40847: NACHTIGALL,WERNER. - Fantasie van de schepping. Fascinerende ontdekkingen van biologie en biotechniek.
139534: NACKEN,BERTL. - 3 Exliris.
148245: NADEAU,MAURICE. - Grâces leur soient rendues. Mémoires littéraires.
157634: NAEFF,TOP. - De dochter. 1ed druk.
149964: NAEREBOUT,F. - Is schaken alléén logisch denken? Een bekopte psychologische studie voor gevorderde schakers.
118439: NAEZER,M.C. - 2 verschillende exlibris.
126909: NAGEL,WILLI. - Rhytmisches Spiel. Praktische Unterrichtsreihe für einmanualige elektronische Orgel. Heft a.
28867: NÄGELI,CARL. - Die neuern Algensysteme und Versuch zur Begründung eines eigenen Systems der Algen und Florideen.
150658: NAGERA,HUMBERTO A.O. - Basic Psychoanalytic Concepts on Metapsychology Conflicts Anxiety and other subjects.
150758: NAGERA,HYMBERTO. - Early Childhood Disturbances, the Infantile Neurosis, and the Adulthood Disturbances. Problems of a Developmental Psychoanalytic Psychology. 3rd printing.
150800: NAGERA,HUMBERO. - Female Sexuality and the Oedupus Complex.
142999: NAGTEGAAL,H.K. - Heraldisch vademecum.
139538: NAHA,JOHANN [1902-1982] - 84 verschiedene Exlibris. Holzstichen. 41 Handsigniert.
138447: NAHM,CARL.F. - SRHARNBERG,HEIN Hamborg,HEIN. Min Egen. Segelschiff vor Sonne.
135443: NAIPAUL,V.S. - A Bend in the River. 1st edition.
84560: NAIPAUL,V.S. - Miguel street. Vertaald door Guido GoLúke. 2e druk.
148084: NAIPAUL,V.S. - Guerilla. Roman. 2e druk.
87026: NAIPAUL,V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken. 4e druk.
47238: NAIPAUL,V.S. - Een half leven. Roman. Vertaald door Marianne Verhaart. 2e druk.
44572: NAIPAUL,V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken. Vertaald door T.Davids. [1e druk].
42249: NAIPAUL,V.S. - Een huis voor menner Biswas. Vertaald door Guidi Golüke. 2e druk.
86826: NAIPAUL,V.S. - Een kiem van betovering.
156583: NAITZA,SALVATORE & IGNAZIO DELOGU. - Salvatore Fancello.
64280: NAKAYAMA,MASATOSHI. - Karate. Grondbeginselen.
143208: NANNEN,HENRI. - Bilder, die ich liebe. Sommerausstellunbg 1989 aus der eigenen Sammlung und von Sammlerfreunden.
43769: NANNING,JOAN. - Twee predikatiën op den jaarlykschen gedenkdag van het wonder der heilige stede gedaan binnen Amsteldam door J.N. 2e druk / Jezus te Bethenien gezalfd / Godvrugtige zangen op de voornaamste feesten / Betoog der regtzinnige leringe.
72599: NANSEN,FRIDTJOF. - Sibirien ein Zukunftsland. 2.Aufl.
88065: NANTET,BERNARD. - L'invention du désert. Archéologie au Sahara.
141475: NAPOLEONI,LORETTE. - Terreurlegende Al-Zarqawi.
136281: NAPOLITANI,PIER DANIELLE. - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap.
150960: NARINX,JOS [JOZEF WILEHLEMUS 1889-1943]. - Een goede oogst in het nieuwe jaar. H.Specken A.Specken De Hoog. WINTERLANDSCHAP.
39640: NARKISS,BEZALEL. - Spiegel van de Joodse beschaving.
90271: NARKISS,BEZALEL. - Armenische Kunst. Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jerusalem.
101380: NASH MOTORS COMPANY,THE. - Nash Acht-80 mit Doppelzündung. Information für den Wagenbesitzer. Serie 880 German.
131898: NASON,THOMAS W. - ADLER,ELMER. [Exlibris]. Monogram & horse.
84176: ADOLPHUS GRAVE VAN NASSAU. - Portret van Adolphus Grave van Nassau, Catsenelleboge, Vianden, Diestz. door C.van de Queboren.
84348: JOHANNES GRAVE VAN NASSAU. - Portret van Johannes Grave van Nassau Catsenelleboge VianandenDiestz. Door C.van de Queboren.
142990: NATAF,GEORGES. - Symboles signes et marques.
20884: NATHAN,LEONARD. - Diary of a left-handed birdwatcher.
98580: NATKIN,MARCEL. - La photographie aux sports d'hiver.
46518: NAUDET,GEORGES COLLECTION. AUCTION CATALOGUE 1984. - Collection Georges Naudet. Locomotion Aérienne II: Livres, revues, autographes... premiers vols, meetings et objets divers.
136518: NAUDIN-TEN CATE,R. E.A. - Cultuurtechnisch Vademecum. Handboek voor inrichting en beheer van land, water en milieu.
127091: NAUERTH,CLAUDIA. - Die koptischen Textilien der Sammlung Wilhelm Rautenstrauch im Städtischen Museum Simenonstift Trier. Herausgegeben von Dieter Ahrens.
138870: NAUHAUS,GERD. - The marriage diaries of Robert & Clara Schuman.
93542: NAUMANN,URSULA. - Euphrat queen. Eine Expedition ins Paradies.
30835: NAUTA,MARIJKE M. & E.C.VELLINGA. - Atlas van Nederlandse paddestoelen.
127173: NAUTA,D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestatisme. Deel 2
127171: NAUTA,D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestatisme. Deel 1.
144406: NAVE,FRANCINE DE & M.DE SCHEPPER. - De Geneeskunde in ze Zuidelijke Nederlanden (1475-1660).
75242: NAVRATILOVA,MARTINA. - De vorm van je leven. Mijn voedings- en fitnessprogramma waarmee je in no time in topvorm komt.
155371: NAZOWER,MARK. - Wat je niet vertelde. Een Russische familiegeschiedenis en de weg terug naar huis. Vertaald door Toon Dohmen.
56074: NAZZI,LOUIS & ROBERT FEDERN. - Tableau de la littérature Francaise du dixneuvième siècle. École et écrivains.
104586: NEBEHAY,CHRISTIAN M. - Seccession. Kataloge und Plakate der Wiener Secession 1898-1905.
144414: NEBEL,GERHARD. - Maria Sibulla Merian. Die schönsten Tafeln aus dem grossen Buch der Schametterlinge und Pflanzen. Metamorphosis Insectyorium Suninamensium.
32069: NEBEN,W. & H.H.KRUEGER. - Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe.
140674: NECHWATAL,NORBERT. - Michel Fingesten 1884-1943. Das graphische Werk.
99243: NECHWATAL,NORBERT. - Richard Wagner im Exlibris.
126258: NECK,MARTIN VAN. - Het nutteloze kennisparadijs. Iomerkelijke verhalen.
110767: NECK,MARTIN VAN. - Een kleine geschiedenis van het voetabellen.
129785: NECOBO. - Nicobo Metaal bouwsozen. Handleiding 0-2.
129788: NECOBO. - Necobo Voorbeelden te maken met Necobo doos No.3 (doos 2+2a).
129787: NECOBO. - Necobo Metaal bouwdozen. Handleiding 3-4.
156827: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en meisjes.
3340: GRAFISCH NEDERLAND - Grafisch Nederland 1981: Circus.
30192: NEDERLANDER,MUNIN. - Kitesj. De legende van haar hemelvaart,- of nederdaling in het Swetli Jarr,- in samenhang met de byligni over o.a. de tafelronde van Koning Wladimit van Kiev als voorspelling van een christelijk kommunisme in Risland. Deel 1: Grondteksten, historische beschouwing, interpretaties.
146553: NEDERLOF,BERT & JOOP NIEZEN. - VVCS. Een halve eeuw op de barricade.
154832: NEEDHAM,JOSEPH. - Science and Cililisation in China. Volume 2: History of Scientific Thought.
112262: NEEDHAM,JACK. - Scheepsmodellen in flessen.
155213: NEELEMAN,JESPER. - En jaren nog hierna... 125 jaar Sparta-Fans.
155951: NEGRETTI,GIAMPIERO. - Legendary Watches.
129227: NEGRIN,MICOL. - Rustico. Regional Italian Country Cooking.
41435: NEHER,FRANZ L. - Das Wunder des Fliegens. Ein Buch vom Fliegen und von Flugzeugen.
139543: NEHMER,RUDOLF [1912-1983]. - HAUG,KARL. Ex Libris. Vor Bücherregal sitzender Lesender.
139540: NEHMER,RUDOLF [1912-1983]. - BAUER,VEIT. Ex Libris. Griechischer Philosoph mit Lampe/
139542: NEHMER,RUDOLF [1912-1983]. - BAUER,VEIT. Ex Libris. Köpfew von König und ängslicher Mann.
159160: NEIJHORST,JULIAN H.A. - Bigisma taki... Herkomst en betekenis van meer dan 3300 Surinaamse spreekwoorden (odo's) en uitdrukkingen. 5e (volledig herziende) druk.
17872: O'NEIL,PAUL. - Edelgesteenten.
159127: NEISTATD,JAKOB. - Eröffnungsfehler und lehrreiche Kombination.
155990: NELEMANS,REBECCA & HÉLÈNE BREMER. - Jenny Ymker.
21238: NELISSEN,JEAN. - De 100 beste Nederlandse wielrenners aller tijden.
155382: NELISSEN,JEAN. - La Bible du Tour de Frane - De Bijbel van de Tour de France,
153637: NELKEN,DINAH. - Ich an Dich. Ein Roman in Briefen mit einer Geschichte und ihrer Moral für Liebende und solche, die es werden wollen & Ein Roman fúr Liebende und slche, die es bleiben wollen. 2.Auflage.
80580: NELSON,BRYAN. - The Gannet. [1st edition].
7890: NELSON,J.BRYAN. - The Sulidae. Gannets and Boobies.
19274: NELSON,BRYAN. - Zeevogels.
102785: NEMCOVÁ,BOZENA. - Mich zwingt nichts als die Liebe. Briefe.
57492: NEMEC,HELMUT. - Tier und Jagd in der Volkskunst.
149627: NEMEROFF,DAVID. - Enter into Aikido.
153002: NEPO,MARK. - Leef. 365 reflecties voor deen mindful leven.
92447: NERI,F. - Carte de visite. Original photograph of a young man,
144051: NERST,W. - The new Heat Theorem. Its foundations in Theory and Experiment. Translated from the second German edition by Guy Barr.
154586: NERUDA,PABLO. - Pablo Neruda Reading his Poetry. Vinyl record. 33 1/3. TC 1215.
154336: NERUDA,PABLO. - Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Record 33 1/3 Vinyl.
34862: NES,J.G.TH.VAN & J.E.SLUITERS. - Ontdek de vogels.
23403: NES,J.G.TH.VAN. - Schelpen op ons strand. 4e druk.
22932: NES,J.G.TH.VAN. - De duinen in.
35591: NES,GERARD VAN DE. - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek & werkschrift.
18529: NESBIT,EDITH. - Haaa... een draak. Vertaling van Josephine Vonk.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

10/27