Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
142304: KLEY-BLEKXTOON,A.VAN DER. - Floris Meydam Leerdam glas 1944-1986.
137755: KLEYN,DINGEMAN. - Het Gilde, levend monument. De kroniek van de Broederschap of Gilde van Sint Joris te Noordwijk en een rondgang door de Doelen met de beschrijving van de blazoenen, vaandels, het armamentarium en de diverse univa.
155600: KLIBANSKY,RAYMOND. - Erinnerung an ein Jahrhundert. Gespräche mit Georges Leroux.
143004: KLIJN,HENDRIK HARMEN. - Dichterlijke Herfstbloemen.
78075: KLIJN,E.M.CH.F. - Oude zilveren lepels voor bijzondere gelegenheden vervaardigd.
22132: KLIJN,HENDRIK HARMEN. PORTRET DOOR P.VELYN. - Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
22130: KLIJN,B. PORTRET. - Uitgegeven door J.Immerzeel Jr.
62838: KLIJNMAN,JOHAN H,M. - Brandweer Bussum 1899-1999. 100 jaar vrijwillige inzet voor de Bussumse gemeenschap.
57182: KLIMBIE,BAS & D.VAN DER MEULEN. - Jaarboek binnenvaart 1989.
142366: KLIMKOWSKA,AGATA. - Restoration of severely degrades fens: ecological feasibility opportunities and constraints. These.
32438: KLINGENS,J. - Het paardenvolk in mei 1940. Panorama van de veldartillerie.
142305: KLINGNER,BERND. - Geweerschiten 2: Training en wedstrijd.
28615: KLINKENBERG,WIM. - Adieu Zaandam 21/X/1811 - 31/XII/1973.
31256: KLINKERK,W. & J.G.GROSFELD. - Schrick in de wercken. Belegering en inname van Breda in 1637.
155799: KLINKERT,WIM, SAMUËL KRUIZINGA & PAUL MOEYES. - Nederland Neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
41808: KLINKERT,W., R.U.M.M.OTTEN & J.F.PLASMANS. - 75 jaar luchtdoelartillerie 1917-1992.
118804: KLINKERT,H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. 3e druk herzien en bijgewerkt door Prof.C.Spat.
18343: KLINKSPOOR,TH.H. - Kosmos bomen boek. 1: Naaldbomen. 2: Loofbomen.
11910: KLINKSPOOR,TH.H. - Kosmos bomenboek. 3e druk.
78372: KLINKSPOOR,TH.H. - Kosmos bomenboek.
38149: KLOEG,DAAN. - Natuur & milieu encyclopedie.
113885: KLOEK,W.TH., W.HALSEMA-KUBES & R.J.BAARSEN. - Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580.
37792: KLOET,T.J. & F.MULLER VAN BRAKEL. - Stoomketels.
31805: KLOK,R.H.J. - Archeologie en monument.
73167: KLOMP,RUDY. - Rudy Klomp.
44119: KLOMPMAKER,H. - Handel in de gouden eeuw.
70361: KLOOS,MAARTEN. - Alexander Bodon, architect.
145337: KLOOS,MAARTEN. - Muziekcentrum Vredenburg Utrecht. Architect Herman hertzberger.
17390: KLOOSTER,PIET VAN DER. - Vijfentwintig jaar sportfotografie.
72619: KLOOSTER,L.J.VAN DER. - Militaire entourage rondom Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje.
146612: KLOOSTER,OLGA VAN DER. - 30 jaar Stadsherstel met het oog op de stad van morgen. Uitgave ter gelegenheid van het 39-jarig bestaan van Stichting Stadsherstel Hoorn.
134246: KLOOSTERMAN,SIMKE. - Spreuken.
93821: KLÖPPEL,RENATE. - Das Gesundheitsbuch für Musiker. Anatomie berufsspezifische Erkrankungen. Právention und Therapie.
32402: KLOPPENBURG-VERSTEEGH,J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vrchten, enz. 4e herz.en verm.druk.
35768: KLOPPENBURG,W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden van af het begin af tot aan de methode van Deppe (c.1550 tot 1895).
119654: KLOPPENBURG-VERSTEEGH,J. - Platen-Atlas begoorende bij: Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz.
14601: KLOPPENBURG-VERSTEEGH,J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 3e verb.druk. & Platen-atlas behoorende bij: wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz.
14773: KLOPPENBURG-VERSTEEGH,J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 4e herz. en verm.druk. & Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 4e herz. en verm.druk.
134302: KLOPPENBURG-VERSTEEGH,J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz. 5e druk.
138180: KLOPPENBURG,W.C.M. - De pedalen van de piano. Inleiding tot het pedaalgebruik.
31711: KLÖS,URUSULA & HEINZ-GEORG. - Paradies für wilde Tiere. Auf Safari zu neuen Erkenntnissen in Dschungel, Busch und Steppe.
129203: KLOSS,WILLIAM. - Treasures from the National Museum of American Art.
1422: KLOSS,WILLIAM. - Samuel F.B.Morse.
15877: KLOTS,ALEXANDER B. & ELSIE B.KLOTS. - De wereld der dieren: Insekten. Vertaald en bewerkt door J.Wilcke.
121813: KLOTZ,HEINRICH. - Matjuschin und die Leningrader Avantgarde.
145778: KLOTZ,HEINRICH. - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
82514: KLUCKHOHN,ERWIN. - Die Kapitellornamentik der Stiftskirche zu Königslutter. Studien über Herkunft, Form und Ausbreitung.
116299: KLÜHER,RUTH. - Unterwegs verloren. Erinnerungen.
154229: KLUIJTMANS,JANUS. - Janus, een lees- maar vooral kijkboek t.g.v.d. 75e verjaardag.
153498: KLUIJTMANS,JANUS. - Overzichtsexpositie van Janus Kluijtmans bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
154230: KLUIJTMANS,JANUS. - Janus Kluijtmans. T.g.v.d. 70ste verjaardag.
153587: KLYN,ALBERT. - Geeft 'n boek boekenweek 30 maart tot 6 april 1935. [Boekenweekzegel].
156019: KMOCH,HANS. - Nachtrag zu P.R.v.Bilguer (c.d.Lasa). Handbuch des Schachspiels für die Jahre 1916-1929.
123744: KNAAP,G.J., W.MANUHUTU & H.SMEETS. - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen.
131752: KNAAP,J.P.H.VAN DER. - Orgels in Hoorn. Voorheen en nu.
141099: KNAAP,KLAAS ABRAHAM. - Grutto gaat op reis en: Wat Roos en Bart beleven.
132823: KNAB,ALBERT [1870- ]. - LILIENCROON,DETLEV VON. Ex Libris. Drei Lilienblüten über Lyra.
134432: KNAB,ALBERT & KARL MATTHIES. - Unterrichts Kursus in Malen und Zeichen. Buch 1 - 24.
132701: KNABE,WILLY [1896-1967]. - HIRSCH,HANNS. Ex Libris. Stehender (Johannes der Täufer?).
78656: KNAP,WILLEM W.G.ZN. & G.F.C.VERGOUWE. - Arnhem 1233-1933. Gedenkboek. Uitgegeven t.g.v.h. zevende eeuwfeest van Arnhem's stedelijk bestaan.
78832: KNAPP,CAROTINE. - Alice K.'s gids voor het leven. Een vrouw op zoek naar houvast, geluk en bijpassende schoenen. Vertaald door Ria Loohuizen.
95567: KNAPP,W.H.C. - Het orgel.
95262: KNEGT,LEO. - Uurhoek- en vragen-astrologie. Een practisch systeem voor de oplossing van levensvraagstukken.
154055: KNEGT,D. - Ajax Marsch. Opgedragen aan de kampioenen van de Meer. Muziek van Emile Painparé.
17569: KNER,RUDOLF. - Fische.
15548: KNIBBE,M. - Gleygronden in het dekzandgebied van Salland.
124279: KNIEBE,TOBIAS. - Operatie Walküre. Het drama van 20 juli 1944.
5913: KNIGHT,JOHN A. - Woodcock.
152914: KNIGIN,MICHAEL & MURRAT ZIMILES. - The Contemporary Lithographic Wotkshop around the world.
152987: KNIPSCHEER,KEES. - De eeuw van de gebroeders Knipscheer op Den Hout.
114948: KNOBBE,ROELOF. - HOFFSCHOLTE-SMIT. Ex Libris. Boom, hert, fontein, vrouw.
136908: KNOBEL,J. - Illustierter Reisebegleiter vom Vierwaldstättersee über den Pragelpass nach dem Glarnerland und Walensee.
56609: KNOOP,DOUGLAS & G.P.JONES. - De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij.
99849: KNOOP,W.H. E.A. - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
136152: KNOOPS,W.A. & F.CH.MEIJER. - De Spaanse Armada. De toch ondergang van de onoverwinnelijke vloot in het jaar 1588.
64633: KNOP,GERRIT. - Schygeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
22195: KNOPFLI,W. - Die Vögel der Schweiz. Liefering 18: Echte Möwen.
21483: KNOPFLI,WALTER. - Die Vogelwelt der Limmattal- und Zürichseeregion.
22193: KNOPFLI,W. - Die Vögel der Schweiz. Liefering 17: Gänze, Schwäne, Enten, Säger, Pelikane, Kormorane.
22196: KNOPFLI,W. - Die Vögel der Schweiz. Liefering 19 (Schlusslieferung): Raubmöwen - Seeschwalben - Lappentaucher - Seetaucher - Verirrte Meeresbewohner.
106557: KNOTH,ROBERT & JAN WILLEM STEENMEIJER. - Nederlandse pophelden gefotografeerd.
122002: KNOWLSON,JAMES. - Tot roem gedoemd. Het leven van Samuel Beckett.
6766: KNUFMAN,C.J.F.L. - De geschiedkundige ontwikkeling en betekenis der homoeopathie.
123647: KNUTTEL,G. JR. - A.J.Kropholler. Een reeks studies.
47804: KNUTTEL-FABIUS,ELIZE. - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
113186: KÖBÁNYAI,JÁNOS. - Die Aggada der Apokalypse. Imre Ámos und seine seit.
20103: KOBER,A.H. - In en om het circus. Vertaling door J.van Doveren.
150534: TAL & KOBLENZ. - Schachtraining mit Exweltmeister Tal.
119476: KOBUS,JOHANN & MARIA KOBUS. - Fehkoloniosten in und um Papenburg.
98314: KOCH,ANDRÉ A.O. - Struck by lighting. An art-historical introduction to electrical lighting design for the domestic interior.
143762: KOCH,ANDRÉ. - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. Een modern eclerctius (1890-1981).
86627: KOCH,EGMONT R. - Atoombommen voor Al-Qaeda. Hoe Nederland en de CIA Pakistan aan de atoombom hielp.
154956: KOCH,KOEN - De derde slag bij Ieper 1917.
26215: KOCH,ERICH. - Technisches über Kolbern. 2.Aufl.
132856: KOCH,RUDOLF [1902-1985]. - BAUDITZ,CHR.W. [Exlibris]. Nakte Menschen bei See.
132854: KOCH,RUDOLF [1902-1985]. - AMANN,HANS. Exlibris. Seejungfrau..
132858: KOCH,RUDOLF [1902-1985]. - BREMER,G. Ex Libris.
132857: KOCH,RUDOLF [1902-1985]. - BEISS,ADOLF. Ex Libris. Monogram.
132859: KOCH,RUDOLF [1902-1985]. - BURKHARDT,K. Exlibris.
109940: KOCH,ERWIN. - SMOLA,Dr.RUDOLF. [Exlibris.]. Porträtkopf.
134087: KOCH,CARL [1916-2005]. - Aus der Schweiz.
86747: KOCH,HEINZ. - Zanders. Aus der Geschichte eines Unternehmens.
81067: KOCHER,GERNOT. - Zeichen und Symbole des Rechts. Eine historische Ikonographie.
88623: KOCKERE,GEERT DE. - De tuinmannen en het oneindige geluk.
53648: KOECK,PAUL. - Le petit Belge. Een misdaadroman.
154397: KOEDIJK,G. & G.J.VAN DER WILD. - De Drie Kolommen 1767-1992. Uitgegeven ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van Loge De Drie Kolommen.
65646: KOEHLER,LUDWIG & W.BAUMGARTNER. - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum hebräischen alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in English and German & Supplement.
18954: KOEHN,HENRY. - Die nordfriesischen Inseln. Die Entwicklung ihrer Landschaft und die Geschichte ihres Volkstum, 4.erw.Auflage.
77174: KOEKKOEK,GERARD. - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen.
147093: KOEKOEK,M.A. - Vogels in de winter. Schoolplaat.
147097: KOEKOEK,M.A. - In sloot en plas. Schoolplaat.
147095: KOEKOEK,M.A. - In het bos. Schoolplaat.
147096: KOEKOEK,M.A. - Aan het strand. Schoolplaat.
25720: KOEKOEK,J.G. & H.P.DEYS. - Gebroken lente. Rhenen 1940-'45. 2e druk.
131412: KOELEWIJN,JOB. - Primordial Job Koelewijn. Selected works 1992-2006.
150722: KOELLREUTER,ANNA. - Wie benimmt sich der Prof.Freud eigentlich. Ein neu entdectes Tagebuch von 1921 historisch und analytisch kommentiert.
115015: KOEMAN,CORNELIS ADRIANUS ("KEES") [1895-1954]. - HAKA. Uit de Haka Jeugdbibliotheek van. 2 lezende kinderen.
130771: KOENDERS,ANNETTE. - Hilversum. Architectuur en stedenbouw 1850-1940. 3e druk.
136735: KOENE,JAN-WILLEM & HARRIE PETERS. - Het Tractie- en Reizigersmaterieel van de Nederlandse Spoorwgen. Deel 1: Trienstellen.
135587: KOENE,BERT. - Goede luiden en gemene onderzaten. Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw.
64932: KOENIGSBERGER,LEO. - Hermann von Helmholtz. I,II & III.
71244: KOENRAADS,JAN P. - De gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard.
32326: KOENRAADS,JAN P. - Gooise schilders.
84004: KOENRAADS,JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
90764: KOERS,N.H. - Vier eeuwen domineesland.
73133: KOESEN,WIM. - Verborgen vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven.
46414: KOEVOETS,BEN. - Italië 15e - 18e eeuw.
2964: KOEVOETS,PAMELA. - Groot portret van het water. 1e druk.
31956: KOFALK,HARRTIET. - No woman tenderfoot. Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
133288: KOFFIJBERG,KEES, B.VOSLAMBER & E.V.WINDEN. - Ganzen en zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 1985-94.
144365: KOFFKA,J. - Principles of Gestalt Psychology. 5th impression.
116398: KÖFFLER,GEORG CARL EMIL [1882-1962]. - ZIPPER,HANNS. Ex-Libris. Sierlijk gemetselde open poort & wapenschild.
58182: KOGGESCHIP. - N.V.'T Koggeschip / Drukkers- en Uitgeversbedrijf. Letterproef.
153898: KOHÁK,ERAZIM. - Idea & Experience. Edmund Husserl's Project of Phenomenology in Iseas I.
110293: KÖHL,RUDOLF [1896-1966]. - WITTAK,Dr.HANS. Mein Buch. Putto nit Studenten-Mütze.
109945: KOHL,RUDOLF [1896-1966]. - Frohe Weihnachten wünscht Dr.Donin.
109942: KOHL,RUDOLF [1896-1966]. - WITTAK,Dr.HANS. Exlibris.
110294: KÖHL,RUDOLF [1896-1966]. - Frohe Weihnachten wünscht Dr.Donin.
146629: KOHL,TH.H.J. - 1232-1982. Herinneringen aan oud Roermond & Roermond in honderd prenten.
109944: KOHL,RUDOLF [1896-1966]. - WITTAK,Dr.HANS. Mein Buch. Putto mit Studenten-Mütze.
110291: KÖHL,RUDOLF [1896-1966]. - WITTAK,Dr.HANS. Exlibris. Schreibfeder Büch mit Monogramm.
84495: KOHL,WILHELM. - Westfälische Geschichte in drei Textbänden und einem Bild- und Dokumententarband.
132861: KÖHLER,GEORG JOHANNES [1890-1944]. - LENZE,WILLI. Exli-bris. Merkur, im Huntergrund Fabrikschlote.
138177: KÖHLER,JOOP. - 25 Haarlemse Honkbalweken. Een groot feest 1961-2010.
36293: KÖHLER,H.E. - Teufel, Teufel. 35 zeichnerische Interpretationen des Leibhaftigen.
57048: KÖHLER,HANS J. & MONIQUE AND HANS D.DOSSENBACH. - Stoeterijen.
124677: KOHNSTAMM,DOLF. - Het bijzondere van het gewone. De kinderboekjes van dick bruna.
150243: KOHTZ,JOHANNES & CARL KOCKELKORN. - Das indische roblem. Eine Schachstudie. Beigebunden: Walter von Holzhausen - Logik und Zweckreinheit im neudeutschen Schachproblem. Ein Denkschrift zum 25jährigen Jubiläum des Indischen Problems von Kohtz und Kockelkorn.
27510: KOK,K.A. - Alois Senefelder en zijn uitvindingen 1771-1834.
121132: KOK,J. - Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914.
53287: KOK,J.W.M. - Blaricum in oude ansichten. 3e druk.
138129: KOK,JAN E.A. - Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw.
149971: KOKHUIS,G.J.I. - De geschiedenis van Twente vasn prehistorie tot heden.
16884: KOKKE,C.TH. - De Veluwse papiermolen. 3e druk.
33471: KOKOSCHKA,OSKAR. - Briefe II 1919-1934. Herausgegeben von O.Kokoschka & H.Spielmann.
91846: KOL,MEVROUW VAN. - De aardmannetjes. Sprookjes en vertellingen. Bijeengebracht door N.van Hichtum.
132828: KOLB,ALOIS [1875-1942]. - NATHANSOHN,JULIUS. Ex Libris. Bildhauer, akt und frauliche Akt.
132825: KOLB,ALOIS [1875-1942]. - LEUSCHNER,OSKAR. Bücherei. Männliche Gestalt mit grosse Schreibfeder auf Buch.
132827: KOLB,ALOIS [1875-1942]. - LEUSCHNER,ANTON,Dr. [Exlibris]. Rücken-Halbfigur eines Geigers, darhiter Gebitgte, oben Todenmaske Beethovens.
153692: KOLDEWEIJ,ELOY E.A. - Binnen bij Boeren. Wonen en werken in historische boerderijen.
105889: KOLDEWEIJ,A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch van bourgondisch tot biedermeier.
42229: KOLE,R.A. A.O. - 25 jaar vogels in het Gooi (e.o.).
153619: KOLEN,KEES. - Puk en Muk uit de Schaduw van Tilburg.
29470: KOLEN,KEES. - Willem II 90 jaar in beeld 1896-1986. Tevens de volledige kroniek van het succesrijke promotieseizoen 1986-1987.
137543: KÖLKER,A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van die Steede ende Landen van Haestregt tot het begin van de 19de eeuw.
6863: KOLKMAN,JAAP. - Walvis aan stuurboord! Lotgevallen van de eerste moderne Nederlandse walvisvaartexpeditie, bestaan uit: het fabriek-moederschip Willem Barendsz en de acht jagers.
92029: KOLKOW,FR.JUL.VON. - Carte de visite. Orginele portretfoto van A.C.Bandam & C.Tj.v.Starkenborgh maart 1881.
91980: KOLKOW,FR.JUL.VON. - 12 Carte de visite. Originele portretfoto's.
8843: KOLL,JOHANNES. - De strijd om de polen. Uit het duits vertaald door J.Dijkstra.
32904: KOLL,KILIAN. - De zweefvliegers. Vertaald door P.J.Strolenberg. 2e druk.
151299: KOLLBRUNNER,JÜRG. - Der kranke Freud.
34468: KOLLEM,DOLF VAN. - Iedereen goochelaar. Goochelkunstjes en trucs voor amateurs. 2e druk.
82575: KOLMAN,CHR.J. - Naer de eisch van 't werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650.
154287: KÖLTZSCH,GEORG W. - Morosow und Schtshukin - Die Russischen Sammler. Monet bis Picasso.
138265: KOMEN,KEES. - Alkmaarse gevelstenen en ornamenten.
143844: KOMRIJ,GERRIT. - In liefde bloeyende. De Nederlande poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten.
5523: KOMRIJ,GERRIT. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker. 1e druk.
143843: KOMRIJ,GERRIT. - Trou moet blycken of opnieuw in liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwwintigste eeuw in honderd en enige gedichten.
153858: KOMRIJ,GERRIT. - De lange oren van Midas. Het begin van een schrijverschap.
146093: KOMRIJ,GERRIT. - Horen, Zien en Zwijgen. Vreugdetranen over de Treurbuis. 4e druk.
155144: KOMRIJ,GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten. [1e druk].
5286: KOMRIJ,GERRIT. - De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin. 1e druk.
146092: KOMRIJ,GERRIT. - Heremijntijd Exercities & ketelmuziek. [1e druk].
148876: KOMRIJ,GERRIT. - De buitenkant. Een Abecedarium.
155361: KOMRIJ,GERRIT. - Fabeldieren. [1e druk].
155363: KOMRIJ,GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. [1e druk].
143556: KOMRIJ,GERRIT. - Kaitale stukken. 1 & 2. Samengesteld en van een nawoord voorzien door René Puthaar.
52972: KOMRIJ,GERRIT. - Over de bergen. 4e druk.
5229: KOMRIJ,GERRIT. - Tutti-frutti. 1e druk.
5140: KOMRIJ,GERRIT. - Op de planken. Burleske. 2e uitgebreide druk
3251: KOMRIJ,GERRIT. - Het kroost van Aagt Morsebel. 2e druk.
155205: KOMRIJ,GERRIT. - Op de planken. Burleske.
143555: KOMRIJ,GERRIT. - Dubbelster. Roman. [1e druk].
130027: KOMRIJ,GERRIT. - Verwoest Arcadië. 2e druk.
5116: KOMRIJ,GERRIT. - Lof der simpelheid. 1e druk.
55295: KOMRIJ,GERRIT. - Met het bloed dat drukinkt heet. [1e druk].
84039: KOMRIJ,GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. [1e druk].
155362: KOMRIJ,GERRIT. - Ik heb Goddank twee doede longen. [1e druk].
101586: KONEGGER,HEINZ. - 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Marktgemeinde Brunn am Geb. Festschrift.
132865: KÖNGETER,KARL. - KIEHN,FRITZ. Ex Libris. Gestalt in Boot.
132863: KÖNGETER,KARL. - BAUER,VEIT. Ex Libris. Phantasietier en face.
132829: KÖNIG,LEO VON [1871-1944]. - MEYER,ADOLF. Ex Libris. Ritter zu Pferde.
102730: KÖNIG,B.EMIL. - Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der Hexenprosesse und der Auto da fé's. Historische Schandsäulen des Aberglaubens. Eine Geschichte der Alter- und Aberglaubens bis auf die Gegenwart. Ein Volksbuch.
15845: KÖNIG,CLAUS. - Zoogdieren van Europa.
141606: KÖNIG,FR. - Führer durch Haarlem und Emgegend. Beschreibung der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten.
78646: KONING,M.DE. - Buitenleven. Een leiddraad voor Hollandsche jongens die van de natuur houden, niet bang zijn voor regen en wind, en niet graag binnenzitten.
25930: KONING,PETRUS. - De wasmodellen van Petrus Koning. Achtergrondinformatie over en beschrijvende catalogus van de wasmodellen door Petrus Koning (1787-1834) uit de collecties van het Anatomisch Museum, het Zoölogisch Museum en het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
20467: KONING.J.DE. - Histopathologic aspects of Lume Borreliosis. These.
22896: KONING,J. - De teelt van moerasbevers. Volledige handleiding.
77841: KONINGS,AD. - Tanganyuka ciclids.
152579: KONINGS,AD. - Gids voor de Tangajika Cichliden.
152580: KONINGS,AD. - Gids voor Malawicicliden. 2de, vernieuwde en uitgebreider oplage.
109679: KONINGSBERGER,J.C. - Java zoölogisch en biologisch.
99936: KONUPEK,JAN [1883-1950]. - VODEHNAL,PAVEL. Exlibris. [Fencing man].
99953: KONUPEK,JAN [1883-1950]. - BATA,JOZKA Ex Libris.
119383: KOOGJE,ANNA JOBINA. - Le Theatre Francais de la Haye 1789-1795. De Franse schouwburg in Den Haag 1789-1795 (met een samenvatting in het Nederlands). These.
36613: KOOIJ,KAREL R.VAN A.O. - De glorie van Sri Lanka. Boeddhistische en hindoeïstische bronzen uit Sri Lanka's nationale collecties.
4296: KOOIJ,J.A.VAN DER. - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
85417: KOOIJ,TH.B.W.VAN DER. - Groeten uit Rijswijk. Prentbriefkaarten en foto's uit de verzemeling van Th.B.W.Van der Kooij.
137382: KOOIJ,ELS VAN DER. - Phonological Categories in Sign Language of the Netherlands. The Role of Phonetic Implementation and Iconicity.
64930: KOOIJMAN,JAN. - Tien platbodemjachten.
61886: KOOIJMAN,ROB. - De Zaansche molen. Vijfenzeventig jaar behoud van industriel erfgoed.
46970: KOOIJMAN,JAN. - Het feest der socialistische Jeugd-Internationale te Amsterdam van 21 tot 26 mei 1926. Verslag door Jan Kooyman, kruizemuntstr. 5 c - Rotterdam.
128951: KOOIJMAN,HELLEN. - In Bulgarije. Een vertwijdelfde natie op weg naar Europe.
24112: KOOIMAN,D. - De Nederlandsche gemeente in de negentiende en de twintigste eeuw.
141130: KOOLEN,ANTHONIE & ERNST VAN RAAIJ. - Glas-in-lood tegen het licht gehouden. Glazenierskunst in Nijmegen.
128846: KOOLEN,GEERT & MAX RAMALI. - Europese platenspelers 1945-1975. Swingen met vinyl.
132038: KOOLHAAS,REM. - Oma 30. 30 colours.
132036: KOOLHAAS,REM, NORMAN FOSTER & ALESSANDRO MENDINI. - Colours.
103073: KOOLHAAS,MARNIX & JURRYT VAN DE VOOREN. - De mannen van 63. Verhalen van de zwaartste Elfstentocht aller tijden.
153554: KOOLHAAS,A. - Noach. Spel in 4 episoden.
153549: KOOLHAAS,A. - Don't do it, Snowwhite! Translated from the Dutch by Wim Gietema and Guus P.Vis, Jack Preston Held, Adapter for American Theatre.
20274: KOOLHOVEN,P.C. - Geef mij maar 'n hond. Een bonte serie hondse belevenissen en andere dierelantijen.
135455: KOOLWIJK,TOM VAN & CHRIS SCHRIKS. - Kleine prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
64444: KOOMAN,KEES. - Heimwee naar Hairos. 100 jaar paardenkracht op Duindigt.
24591: KOOMEN,THEO. - 25 jaar doping.
147610: KOOMEN,PETER. - J.Dranken P.Zn Xylograaf.
148558: KOONING,MIL DE. - Horta and after. 24 Masters of Modern Architecture in Belgium.
6146: KOONING,WILLEM DE. - Willem de Kooning: beelden en litho's.
141742: KOONINGS,W. & B.W.BUENK. - De geschiedenis van de edelsmeedkunst.
131957: KOOP,OLIVIER. - Voor klein en groot. Oude en nieuwe wijskes in lichte zetting voor piano. Bundel I &II.
93526: KOOPER,ERIK SIMON. - Love, Marriage and Salvation in Chaucer's. Book of the Duchess and Parlement of Foules. These.
41729: KOOPMAN,TOM. - Soldaat overzee.
83345: KOOPMAN,J.C. - Portret van J.C.Koopman door F.B.Waanders.
36811: KOOPMANN,HEINRICH. - Das Pistolenschiessen des Jägers. 4.Aufl.
149551: KOOPMANS,DIRK KERST [1906-1998]. - 4 houtgravures van et orginele blok drokt deur Arie van Diemen in Amsterdam.
142201: KOOPMANS,MELLE, ANDRIE KOORNSTRA & REID VAN DER LEIJ. - Frysk kertiersteateboek.
27888: KOOPMANS,BOTINE. - Een kijk op deuren. Utrecht in detail I.
116415: KOOPMANS,DIRK KERST [1906-1998]. - 4 houtgravures in 1991 van et orginele blok drokt deur Arie van Diemen in Amsterdam.
116401: KOOPMANS,J. - GROOT,JAN H.DE. Ex libris. Gevleugeld paard.
75550: KOORDERS,S.H. - Supplement op het eerste overzicht der flora van N.O.Clebes tevens verslag eener botanische dienstreis door de Minahasa (Enumeratio specierum phanerogamarum Minahasae Suppl.). Deel III.
48896: KOORDERS-SCHUMACHER,ANNA. - Systematisches Verzeichnis der zum Herbar Koorders gehörenden, in Niederländisch-Ostindien besonders in den Jahren 188-1903 gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten 1.Abteilung: JAVA.
92468: KOORENHOFF,A. [ABRAHAM KOORENHOFF 1844-1917]. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
155668: KOORKNAAP. - De Koorknaap. Tijdschrift voor Misdienaars en Jeugdige Koorzangers. 4e jaargang 1939.
149550: KOORNSTRA,METTEN TEUNIS ('METTEN') [1912-1978]. - Chr.Leeflang wenst u prettige feestdagen en een goed jaar 1972 utrecht, december 1971.
116417: KOORNSTRA,METTEN TEUNIS ('METTEN') [1912-1978]. - Chr.Leeflang wenst u prettige feestdagen en een goed jaar 1972.
149545: KOOT,FREDERIK (FRED) [1927-2000]. - 6 nieuwjaarwensen, 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 & 1958.
12597: KOOT,TON. - Verkenner eerste klasse. Handboekje voor de klasse-eischen.
116419: KOOT,FRED. [FREDERIK 1927-2000]. - 5 nieuwjaarswensen van Fred.Koot Blaricum.
14633: KOOT,MAX. - Daar komt de bruid.
41031: KOOT,TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
154115: KOOT,TON. - Amsterdamse Poortjes 1480-1880.
126117: KOOTEN,KEES VAN. - Kaft en koren.
144203: KOOTEN,HENK VAN. - One day with henk van kooten.
151923: KOOTEN,KEES VAN & WIM DE BIE. - Ons kent ons. De types van Van Kooten en De Bie. 1e druk.
79403: KOOTEN,KEES VAN. - Hilaria.
79568: KOOTEN,KEES VAN. - In de lach geschoten. 2e druk.
51705: KOP,L.G. & W.VAN ZEIST. - Twente-natuurhistorisch II: De bodem en de bossen.
132866: KOPF,HANS. - KOPF,HANS. Exlibris. Tanne.
150431: KOPLAND,RUTGER. - Geduldig gereedschap. 1e druk.
52211: KOPLAND,RUTGER. - Gedichten. 3e druk.
18667: KOPLAND,RUTGER. - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. [1e druk].
20337: KOPPEL,JOHAN VAN DE. - Trophic interactions in gradients of primary productivity. These.
120381: KOPPELKAMM,STEFAN. - Der imaginäre Orient. Exotische Bauten des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts in Europa.
151053: KOPPEN,WIM. - We komen en we gaan. Aks gode herinnering en dank voor al die mooie jaren.
127969: KOPPEN,ERWIN. - Literatur und Photographie. Über Geschichte und Thematik einer Medienentdeckung.
153895: KOPPEN,HANS. - Friesland vandaag. Het Friesland van nu vanuit historisch-geografisch perpectie.
16607: KOPPEN,PIET L. - Waag veel, riskeer niets! G.A.Koppen (1890-1970) en de vlucht van de Postduif.
11348: KOPPERS,G.P. - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
41815: KOPPERS,G.P. - De Amsterdamse brandweer vroeger en nu.
91336: KOPSTEIN,FELIX. - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch.
22648: SÝKORA,CONNY. - Zilvermeeuwen.
153307: KOREMAN,NORBERT. - Kalf.
93737: KORF-SCHRÖDER,ELSCHE H.E. - Terschelling... danst.
105266: KORF,DINGEMAN. - Mededelingenblad 50 van de nederlandse ceremaiek: Haarlemse majolica- en tegelbakkers.
32157: KORF,DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in Het Princessehof te Leeuwarden.
147186: KORFF'S CACAO. - Reclame plaatje: Ruïne.
132833: KORHAMMER,HERMANN. - 6 verschiedene Exlibris.
15763: KORNAAT,KLAAS. - Gezien door het oog van de naald. 150 jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
151412: KORNERUP,ANDREAS. - Kornerups Gronland. Andreas Skizzer fra Gronland. Andreas Kornerup titartagkat Kalâtdir-nunanit. Andreas Kornerup Sketches from Greenland.
2049: KORNET-VAN DUYVENBODEN,SANDRA. - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
61879: KORNISS,PÉTER. - Bräutigam des Himmels. Bilder ungarischer Volksbräuche. Ethnographische Erläuterungen von Ferenc Novák.
78708: KOROMILA,MARIANNA. - The Greeks in the Black Sea from the bronze age tot the early twentieth century.
29432: KORP,DIETER & JULIUS WEITMANN. - Auto-biografie uit de oude tijd van de automobiel.
143289: KORSTJENS,AMANDA HALONA. - The Mob, the Secret Sorority, and the Phantoms. An analysis of the socio-ecological strategies of the three colobines of Taï. De meute, de geheime zusterorde, en de fantomen. Een analyse van de socioecologische strategieën van de drie franjeapensoorten van Taï (met een samenvatting in het Nederlands). These.
123106: KORT,TH.DE. - Van brigade en garderegiment 'Prinses Irene'. Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' en haar opvolgers.
48038: KORTBEEK,DIANA. - Diana Kortbeek, beelden en schilderijen / sculptures and paintings.
145855: KORTE,KO DE. - Faces from the Scoresby Sund. Portraits of people of Ittoqqortiirmiit 1973-1975. / Kiinnat Kangertittivaq-miit.
120459: KORTE-MUNK,KARIN DE. - Basta. De laatste jaren van een droomprins. 2e druk.
153769: KORTEKAAS,HUUB. - Manifest Huub Kortekaas.
119186: KORTEKAAS,JULIA J.M. - Levens Tuin.
116423: KORTENHORST,LOUIS ARNOLDUS ('LOUIS') [1884-1966]. - 2 verschillende exlibris.
149577: KORTHALS,P.W. - Legaat P.W.Korthals Overleden 1892. [Exlibris]. Typografisch.
98817: KORTHOF,R. - De stoomtram Bello.
21523: KORTLANDT,A. - Textuur en structuur van het broedvoorbereidingsgedrag bij de Aalscholver. These.
150348: KORTSJNOI,VIKTOR. - Antischach. Mein Wettkampf um die Weltmeisterschaft gegen Karpow in Baguio City 1978.
150334: KORTSJNOI,VIKTOR. - Dertig jaar schaakprofessional in de Sovjetunie.
14291: KORVER,H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
41322: KORVER,H.J. - Varen op de west. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met de schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
26964: KORVIN-KRASINSKI,P.CYRILL VON. - Die tibetische Medizinphilosophie. Der Mensch als Mikrokosmos. 2.Aufl.
131725: KOS,ANTON & HILDE CAMMEL. - De walvis.
141373: KOSCHORKE,KLAUS. - Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Trakte ,,Apokalypse des Petrus" (NHC VII,3) und ,,Testimnonium Veritatis" (NHC IX,3).
144361: KOSICKA,JADWIGA & DANIEL GEROULD. - A Life of Solitude. Stanislawa Przybyszewska: A biographical studsy with selested letters.
41669: KOSSMANN,E.H. - The low countries 1780-1940.
87226: KOSSMANN,ALFRED. - Vijftig jaar later. Een lezing in Rotterdam.
139422: KOSSMANN-PUTTO,J. & E.WITTE. - Historical research in the Low Countries 1981-1983 & 1983-1985.
132835: KOSSUTH,EGON JOSEF [1874- ]. - BRAUN,Dr.EDMUND WILHELM. Porträtkopf des Eigners.
132837: KOSSUTH,EGON JOSEF [1874- ]. - SüHRKOW,WALTHER ABEL. Exlibris. Raubvögel, Hirsche.
77721: KOSTAK,MARTIN. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen.
3771: KOSTER,A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier.
145437: KOSTER,EDWARD B. - Mythologisch woordenboek.
100184: KOSTER,C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
75554: KOSTER,JOSÉPHINE TH. - The compositae of the Malay Archipelago. I: Vernonieae and Eupatorieae. These.
62182: KOSTER,LAURENS - Portret van Laurens Koster, 19e eeuwse lithografie.
33149: KOSTER-GRUNTKE,C.E. - Spirito-analytische verhandelingen I-II.
24344: KOSTER,MAREN - RIE CRAMER. - Het jaar van Juup en Toby.
13224: KOSTER,P. - Hoorn in de middeleeuwen. De economische ontwikkelingsgang van een Westfriesche stad.
33151: KOSTER-GRUNTKE,C.E. - Spirito-analytische verhandelingen V.
65006: KOSTER,SIMON. - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie. 2e druk.
152590: KOSTERMAN,HANS E.A. - 1882 USV Hercules 2007.
155241: KOSTIOUKOVITCH,ELENA. - Why Italians love to talk about food.
100283: KOTBRA,EMIL [1912-1983]. - 5 different exlibris.
93492: KOTBRE,EMIL. - Ex Libris.
143121: KOTELIANSKY,S.S. & PHILIP TOMLINSON. - The life and letters of Anton Tchekhov.
143448: KOTER,MARIE LOUISE & ROB DE. - Binnenvaart in beeld.
150245: KOTOW,ALEXANDER. - Das Schacherbe Aljechins. Teil I: Die Eröffnung, die Kombination, der Königsangriff. Teil II: Die Gesetze des Positionsspiels, das Endspiel.
39700: KOTRC,J. & A.GERSCHENKRON. - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren.
100824: KOTTE,WOUTER & HANS LUTZ. - Piet Vermeulen schilder. Goede oogst.
62194: KOULSTER. - Het huis Koulster; van vooren en op de rechter syde.
76544: KOURIMSKY,J. - Mineralen en gesteenten.
18121: KOURIMSKY,J. - Mineralen en gesteenten.
71394: KOURIMSKY,J. - Mineralen in woord en beeld.
92070: KOUSBROEK,RUDY. - Het Oostindische kampsyndroom. Anathema's 6. 2e druk.
97365: KOUSBROEK,RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie. 4e druk.
102565: KOUSEMAKER,EVELIEN & KEES. - Wordt vervolgd. Stripleksikon der lage landen.
133276: KOUWENBERG,L.J.N. - Bierbrouwerijen in Nederland zo waren ze.
35739: KOUWENBERG,L.J.N. - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
44287: KOUWENHOVEN,PETER. - Bezig met de natuur.
126489: KOUWENHOVEN,ARLETTE. - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie. 2e druk.
132868: KOZEL,HANS [1875- ]. - DROBNER,GUST. Ex Libris. Angstvolles Gesicht, en face.
25337: KOZISEK,PETR & JAN KRALIK. - L & K - Skoda 1895-1995. Part I: Laurin & Klement Makers of the Best in the world.
138233: KRAAIJ,A. - Van sloper tot bouwer. Een terublik onder de gedachte. Jubileum uitgave Cinema.
139116: KRAAIJ,HARRY J. & LENNY VULPERHORST. - Jürgen Leippert en zijn Noordwijkse vrienden.
145320: KRAAIJ,ANNELIS & JAN VAN DER MAST. - Rotterdam Zuid voorstad tussen droom en daad.
143608: KRAAIJEVELD,JACQUES. - Baggerdiep. Verhalen uit de baggerwereld.
150496: KRAAIJOEL,DIEDERIK E.A. - Voor eeuwig bevroren 1975-1998. Barend Blankers 1941.
119533: KRAAK,A. - Homo loquens en homo scribens. over natuur en cultuur bij de taal.
149547: KRAAN,JAN. - 1 ex libris & 1 gelegenheidsgrafiek.
76685: KRAAN,H.J.VAN DER. - Kindervreugde. Tweestemmige liedjes met pianobegeleiding woorden en muziek. Bundel 1.
155882: KRABBE,COERT PIETER E.A. - Muiderslot Authenticiteit en verbeelding.
150337: KRABBÉ,TIM. - De man die de Babson task wilde maken.
150235: KRABBÉ,TIM. - Nieuwe schaakkursiosa.
153410: KRABBÉ,JASPER. - Atelier Krabbé over het kunst kijken en maken.
10305: KRAEMER,HANS. - Aus der Erde Schoss. Die Entstehung, Gewinnung und Verwertung der Mineralien.
132838: KRAFT,HUGO. - 24 verschiedene Exlibris.
91159: KRAFT,HUBERTUS GRAAF STRACHWITZ. - De held van Heiligerberg. Bewerking naar het Duitsch door Christine Kamp.
7442: KRÄFTNER,JOHANN. - Liechtenstein Museum Vienna Baroque Luxury Porcelain. The manufactories of Du aquier in Vienna and of Carlo Ginori in Florence.
132840: KRAHL,ERNST [1858-1926]. - ABBATE,AMANDO Bibliothecae Mellicensis. Ex Libris. Wappen.
132496: KRAHL,ERNST [1858-1926]. - 10 verschiedene Exlibris.
135311: KRAJEWSKI,STANISLAW. - Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew.
112232: KRALINGEN,COR.V. - V.A.R.A. 10 jaar 1925-1935.
97964: KRALT,THEO, WIETSE KLUKHUHN & PETER VAN DER ROS. - Levende monumenten. Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruikt van Utrechtse binnenstadskerken.
142594: KRAMER,WALTER. - De Beurs van Berlage. Historie en herstel.
92470: KRAMER,J.G. - 2 carte de visite. Originele portretfoto's
91967: KRAMER,J.G. - Carte de visite. Orgineel portretfoto met 7 mannen.
91965: KRAMER,J.G. - Carte de visite. Orgineel portretfoto van een man op paard.
91680: KRAMER,J.G. - Carte de viste/ Origineel cabinet-portret van 2 zitten de jonge mannen voor een trap. (Studenten?).
91677: KRAMER,J.G. - Carte de visite. Origineel cabinet-portret van 2 heren, 1 zittend.
91659: KRAMER,J.G. - 8 carte de visite. Origineel portretfoto's.
36052: KRAMER,JANE. - Berichten uit Europa.
21388: KRAMER,JAAP A. & W.DE BRUIJN. - Plezierig varen. Ronde en platbodemjachten.
27664: KRAMER,A.L.N. - Kamus Belanda. Nederlands - Indonesisch en Indonesisch - Nederlands. 5e druk.
40924: KRÄMER,G. - Wij trekken door Twente en Salland.
91679: KRAMER,J.G. - Carte de viste. Origineel cabinet-portret van 2 zittende jonge mannen (studenten?) met 2 glazen en een fles wijn.
91966: KRAMER,J.G. - Orgineel portretfoto van 2 zittende mannen (studenten?), 1 lezend.
36783: KRAMERS,HENK, J.SLANGEN & M.VROEGINDEWEIJ. - Het Leidse volkshuis 1890-1980. Geschiedenis van een stichting sociaal-kulturaal werk.
31243: KRAMERS,DOLF. - Goochel-kunstjes met papier.
147346: KRAPP,FRANZ ROLF & WOLFGANG PEUKERT. - Die schönen Häuser von Mühlheim a.d. Ruhr.
153469: KRAS,REYER. - Nederlands fabrikaat. Industriële vormgeving.
137925: KRAUS,M.M. =[GEORG MELCHIOR KRAUS 1737-1806] - La Gayeté sans Embarras. A Monsieur de Freminvilles, Tresorier de l'hôtel Royal des Invalides.
154874: KRAUS,ULRIKE. - Koekjes & Gebak voor feestdagen en tussendoor.
107742: KRAUSE,ANNELIES & GERHARD STROZYK. - Exlibrisliteratur 1982-1984. Eine Auswahl.
80482: KRAUSE-ZIMMER,HELLA. - Bernward von Hildesheim und der Impuls Mitteleuropas.
68922: KRAUSKOPF,BERND & R.VOGELBUSCH. - Das Bahnbetriebswerk Dillenburg. 2.Aufl.
127665: KRAUSS,NICOLE. - Het grote huis. Vertaald door Tjadine Stheeman en Rob van der Veer.
137899: KREBS,HANS & SIEGFRIED ZOGLMANN. - Sudetendeutschland marschiert.
78248: KREEK,MIEKE L.DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
111702: KREIDOLF,ERNST [1863-1956]. - KREIDOLF,ERNST. Ex-Libris. Hund, Berge, Sonne.
146740: KREIDOLF,ERNST. - Bergblumen. Studien. Zweite Folge.
132498: KREIDOLF,ERNST [1863-1956]. - BURGER,LILI. Ex Libris. Natur.
155458: KREISCHER,LISETTE. - The plant Pharmacy. Koken met de kracht van de natuur.
70953: KREKEL-AALBERSE,ANNELIES. - Carel J.A. Begeer 1883-1956.
114772: KREKELS,R. E.A. - Handboek streefbeelden voor Natuur en Water in Limburg. 2e gew.druk.
149698: KREKULOVÁ,ALENA & JANA DOLEZALOVA. - De Joodse keuken.
74063: KRELING,G.P. - Het goddelijk geheim. Theologisch werk van G.P.Kreling OP.
144644: KREMER,BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. Een overzicht van de belangrijkste soorten.
16644: KREMER,BRUNO P. - Weidebloemen. De belangrijkste en mooiste weidebloemen van Europa.
103606: KREMER,BRUNO P. - Struiken herkennen en benoemen.
153471: KREMERSKOTHEN,JOSEF. - Modern klassieken. Meubels die geschiedenis maken.
126907: KRENTZLIN,RICHARD. - Der junge Pianist 1. Praktischer Lehrgang für den Anfangsunterricht unter besonderer Berücksichtigung des Volksliedes.
150446: KRESSE,HANS G. - Eric de Noorman. Deel 5 & 6: De Ontembare.
150445: KRESSE,HANS G. - Eric de Noorman. Deel 1 & 2: De Witte Raaf.
93661: KRESSE,HANS G. - De avonturen van Vidocq.
101983: KRESSE,HANS G. - De zwarte piraat. Een avontuur van Eric de Noormn. [1e druk].
150262: KRESSE,HANS G. - Eric de Noorman. Deel 3: De Scheepsbouwer.
100842: KRESSE,HANS G. - Svitsjold's offer. Een avontuur van Eric de Noorman. [1e druk].
116428: KREUNEN,JAN. - Booy,Freida. Exlibris. Hond voor boeken.
82548: KREUSCH,FELIX. - Kirche, Atrium und Portikus der Aachener Pfalz.
3768: KREUTZ.C.A.J. - De verspreiding van de inheemse orchideeën in Nederland.
24950: KREUZEN,A. - Oude prentbriefkaarten van het dorp Laren.
149984: KREUZER,ANTON. - Die Armband Uhr. Geschichte Technik Design.
68863: KREUZER,FERDINAND. - Geschichte des Landes um die Furka mit Beschreibung des Furkabasistunnils Oberwald-Realp.
100390: KREVELT,A.VAN. - Universele of Waereld-kaart volgens de laatste ontdekkingen van cap. Cook.
100393: KREVELT,A.VAN. - Nieuwe Genrale kaart van Asia volgens de laatste ontdekkingen van Capt. Cook.
100421: KREVELT,A.VAN. - Nieuwe Genrale kaart van Amerika, volgens de laatste ontdekkingen van Cook
100394: KREVELT,A.VAN. - Nieuwe Genrale kaart van Africa volgens de laatste ontdekkingen van Capt. Cook.
100392: KREVELT,A.VAN. - Nieuwe Genrale kaart van Europa volgens de laatste ontdekkingen van Capt. Cook.
131388: KREWINKEL,BEN & FINETTE LEMAIRE. - The Cocoa Ambassador Frits Lemaire Amsterdam-Accra 1951-1952.
153693: SEMPERT & KRIEGHOFF. - Gewehrfabrik Sempert & Krieghoff Suhl in Thür.
144702: KRIEGSARCHIV. - Österreich-Ungarn in Waffen. Mappe I,II,III & IV.
155816: KRIEK,ERIC. - In the Pines 5: Murder Ballads.
116508: KRIEK,M.J.W. - RANITZ,ANNA DE. Ex Libris. Hert.
32154: KRIEK,P.H. & H.S.J.ZANDT. - Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.
137749: KRIEKEN,JAN VAN. - In Zicht. Valburgse kunstenaars in beeld.
146555: KRIELE,PAUL E.A. - Den Heijman. Historie van Heijmans 1923-1993.
116566: KRIJGER,HENK [1914-1979]. - Chr.Leeflanf wenst u - deleden van De Roos mede namsn het bestuur van de stichting prettige feestdagen en een goed 1991.
76398: KRIJGER,ETTO. - Slauerhoff in zelfbeelden.
122918: KRIJGSMAN,H.W. & L.B.VAN OMMEN. - Het uitslaan van schepen. En praktische handleiding voor eerstbeginnenden en meer gevorderden bij den bouw van stalen schepen.
103999: KRIJNEN,HENRI & F.D.DOORNBERG. - Jukeboxen & speelautomaten. Een historisch overzicht.
149255: KRIJNEN-VAN DER STERRE,JETTY & PAUL KRIJNEN. - Uit de atlas van Anthony E.Grolman.
137870: KRIKHAAR,DÉSIRÉE. - Schittering van de Tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
149228: KRIMPEM,J.VAN. - Exlibris van Nederlandsche kunstenaars.
145417: KRIMPEN,HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken. Nieuwe, herziene & vermeerderde uitgave.
34505: KRIMPEN,HUIB VAN. - Het Model voor de uitgever van Johan H.van Eikeren.
142877: KRIMPEN,H.VAN. - Boek over het maken van boeken.
99870: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - NEK (jaarboek) 1939.
99869: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - NEK (jaarboek) 1940.
99867: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - NEK (jaarboek) 1938.
126166: KRISHNAMURTI,J. - Totale vrijheid. Krishnamurti ten voeten uit.
60823: KRISHNAMURTI,J. - Waarheid en werkelijkheid.
75640: KRISPIJN,MADELEINE. - De kunst van het kaartleggen.
76192: KRISTEL,CONNY. - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de tweede wereldoorlog. Besluitvorming & Regionalke verschillen.
76150: KRISTEL,CONNY. - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de tweede wereldoorlog. Regionale verschillen.
16763: KRISTENSEN,INGVAR. - Differences in density and growth in a cockle population in the Dutch Wadden Sea. These.
28856: KRISTIANSEN,JORGEN & R.A.ANDERSEN. - Chrysophytes: aspects and problems.
23421: KRISTINSSON,J. & KRISTINSSON-REITSEMA. - Architecten en ingenieursbureau Kristinsson B.V.
151619: KROEF,R.VAN DER. - Velp en zijn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden.
123319: KROES,ROB. - Nederlandse pioniers in het Amerikaanse westen. De geschiedenis van Amsterdam, Montana.
155266: KROG,ANTJIE. - Otters in Bronslaai. Eerste uitgave.
64677: KROGT,P.C.J.VAN DER. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft.
107023: KROGT,M.R.VAN DER & C.J.J.VEERKAMP. - Bij Koninklijke beschikking hofleverancier.
82227: KROHM,HARTMUNT & C.THEUERKAUFF. - Festschrift für Peter Bloch zum 11.Juli 1990.
132870: KROHNE,RUDOLF. - MEISSL,S.F. [Exlibris]. Nakte Frau in Landschaft.
61890: KROL,HANS. - Heemstede in beeld van 1900 tot nu.
140915: KROL,GERRIT. - Drie histories.
154828: KROL,ELLEN. - De Smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlanse poëzie van 1800 tot 1840. These.
109302: KROL,AAD & TIMO DE RIJK. - Jaarboek Nederlandse Vormgeving 05.
141499: KROL,HANS E.A. - Heemstede Berkenrode Bennebroek. Drie heerlijkheden in Zuid-Kennemerland.
143769: KROL,GERRIT. - Dinekes schoenen.
38188: KROM,N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
29575: KROM,N.J. - Korte gids voor den Boro-Nudur. 2e druk.
46376: KROMDIJK,G. - Nuttige planten. Tuinkruiden en groenten.
27089: KROMDIJK,G. - Vetplanten en cactussen.
109348: KRONBURG,SASCHA [1893-1985]. - DÉRY,ILONKA. Ex Libris. Blumen.
116514: KRONBURG,SASCHA [1893-1985]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Clown.
116512: KRONBURG,SASCHA [1893-1985]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Clown.
7146: KRONENBERG,HESTER G. A.O. - De aardbei.
147318: KRONENBURG,J.A.F. - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen. 4 delen in 1 band. 2e druk.
95569: KRONENBURG,ANNY. - Rond de vaderlandsche kleederdrachten.
154222: KRONIEK. - Kroniek van een school. Van R.K.Huishoudschool van den N.C.B. tot R.K. Scholengemeenschap St.Bernadette Valkenswaard 1929-1989.
57169: KROOK,J.J. - Handboek tot de kennis, voortkweeking en behandeling van alle tot heden bekende cactus-soorten, in haren ganschen omvang.
153106: KROON,SIMONE. - Raapsteeltjes (h)eerlijk eten in Nederland. 2e druk.
8028: KROON,G.H.J.DE. - De waterral.
153196: KROON,DIRK. - Ik had het leven me anders voorgesteld. J.Lauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
102577: KROONE,GREETJE. - Met heer snor op reis.
149415: KROPOTKINE,PETER. - De Verovering van het brood. Deel II. (La conquéte du pain). Uit het Fransch.
142485: KRUEGER,JOACHIM. - Fontane-Autographen der Universitätsbibliothek Berlin. Ein Verzeichnis. Im Anhang: Zwanzig wenig bekannte Briefe Fontanes.
121447: KRUG,HENRI & RÉMI. - l'Art du campagne.
149592: KRUG,JOHANNES ('HAN') [1890-1985]. - 15 verschillende gelegenheidsgrafieken, 9 gesigneerd.
99444: KRÜGER,MICHAEL. - Rooksignalen. Gedichten. Vertaling: Cees Nooteboom.
33988: KRUGER,ALBERT. - Kante van imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg. These.
22011: KRÜGER,CHRISTOPH. - Vulkanen.
127688: KRÜGER,MICHAEL. - Kurz vor dem Gewitter. Gedichte. 1.Auflage.
32158: KRÜGER,WILHELM. - Märchen aus 1001 Nacht. Für die Jugend ausgewählt und bearbeitet mit Berücksichtigung der neuen Rechtschreibung.
154880: KRUID,BEIKLA. - Zendala's ontwerpen & kleuren. Zendala: zentangle + mandala.
118158: KRUIGER,J.V.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
155722: KRUIJER,G.J., J.S.VEENENBOS & J.H.WESTERMANN. - Richtlijen voor de economische en sociale ontwikkeling der Bovenwindse Eilanden. Deel II van het Bovenwinden-Rapport van het Voorlichtingsinstituut voor het Welvaartsplan Nederlandse Antielen Amsterdam.
146231: KRUIJNING-TEEUWISSEN,A. - Huizen [N.H.] deur de bank ê neumen.
146771: KRUIJTER,C.J.DE. - Salzburgse vluchtelingen in Zeeland. Immigratie en integratie in de achttiende eeuw.
36079: KRUIMEL,J.P. & J.C.VAN INGEN. - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding.
14137: KRUIMEL,H.L. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
5174: KRUININGEN,HARRY VAN. - Twee en twintig etsen bij minnebrieven van een Franc-tireur.
126995: KRUIS,JAN. - Jan, Jans en de kinderen. 6 delen.
130210: KRUIS,JAN. - Jan, Jans en de kinderen. Gekleurde poster.
29745: KRUISINGA,CHRIS A.O. - Eerst de man... voetbal in Friesland.
73349: KRUITHOF,JACQUES. - Het hellewicht.
85053: KRUITHOF,JACQUES. - Schildersverdriet. Een Nederlandse historie. [1e druk].
55639: KRUITHOF,JACQUES. - Het slotfeest. [1e druk].
18126: KRUIZINGA,J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
154344: KRUIZINGA,J.H. - Haal op die Hei! Grepen uit de geschiedenis van het heien. Pull up that ram! A selection from the history of foundation engineering.
13714: KRUL,H. - Stenen zoeken. 2e druk.
109824: KRUL,DIKKIE. - De wereldreis van Dikkie Krul.
16031: KRUL,H. - Stenen zoeken. [1e druk].
83505: KRÜLL,MARIANNE. - Im Nertz Zauberer. Eine andere Geschichte der Familie Mann. 5.Aufl.
89288: KRUMBEIN,CARL. - Der Herrgott von Bentheim. Ein Beitrag zur konstruktiven Darstellung frühromanischer Bildwerke.
83394: KRUNIC - Krunic.
108142: KRUPKA,VACLAV. - Det moderne czekiske exlibris - Das tsechische Exlibris der gegenwart - The modern Czech bookplate.
64771: KRUSEMAN,PHILIP. - Voor het kerstfeest. 12 oude en nieuwe kersliedjes.
57430: KRUSEMAN,PHILIP. - Wat onze kinderen zingen. Een bloemlezing uit onze beste kinderliedjes bijeengebracht door: Philip Kruseman en van pianobegeleiding voorzien, met medewerking van Sam Schuyer.
50658: KRUSEMAN,PHILIP. - Wat onze kinderen zingen. Een bloemlezing uit onze beste kinderliedjes. Pianobegeleiding van Sam Schuyer. 9e druk.
35041: KRUSEMAN JR.,G. - De insecten. Vrij bewerkt naar het Fransch van Paul A.Robert.
12683: KRUSENSTERN,KAPITEIN A.J.VON. - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806.
87653: KRUSENSTJERN,EWERT VON. - Weltumsegler und Wissenschaftler. Adam Johann von Krusenstern 1770-1846. Ein Lebensbericht.
56366: KRUTIAK,WOLFGANG. - Mittenwaldbahn. Innsbruck-Garmisch-Partenkirchen. Geschichte, Technik und Landeskunde der Mittenwald- und Ausserfernbahn Innsbruck-Garmisch-Partenkirchen-Reutte.
142404: KRUUS,HANS. - Histoire de l'Estonie. Traduit de l'Allemand par A.D.Tolédano.
146763: KRUYSSE,JAN.B. - Diploma Vakschool voor Kleermakers Utrecht. Vereeniging ter bevordering van Vakonderwijs voor Kleermakers, te Utrecht. Goedgek. bij Kon. Besl. d.d. 20 Juli 1903 No.57. Afd.Snijschool.
80025: KRYSTAL,PHYLLIS. - Mijn ervaringen met Sai Baba.
146212: KUBACH,HANS ERICH. - Architektur der Romanik.
89280: KUBACH,HANS ERICH. - Der Dom zu Speyer.
132841: KUBERN,F. - ZIMMERMANN,ARTHUR Leipzig. Exlibris. Eignerinitialen und Akt-Paar mit Buch (Adam u.Eva) ub Baumkröne, darüber Eulr.
110295: KUBIK,JULIUS. - RANTZ,A. KLOSTERWIESG. Ex Libris. Schlossartige Bau.
132872: KUBIN,ALFRED [1877-1959]. - LAMERSDORF,Dr.Jur.KARL. Ex Libris. Ufer mit Schiff, Eidechse und falter, saginter Schifflein.
101135: KUBINYI,KÁLMÁN [1906-1973]. - DIAMOND,J.EDOUARD. [Exlibris]. Instument and book.
132878: KÜCHEL,HEINRICH [1901-1994] - KOHLEICK,SABINE. Zu eigen. Mutter mit Kind.
132879: KÜCHEL,HEINRICH [1901-1994] - Einen guten Stern für 1958 H.Küchel.
132874: KÜCHEL,HEINRICH [1901-1994] - JANSEN,J.H. Ex Libris.
132843: KUCHENBAUER,OTTO [1922- ]. - 7 verschiedene Exlibris.
122872: KUDRNA,OTAKAR. - Grundlagen zu einem Artenschutzprogramm für die Tagschmetterlingfauna in Bayern und Analyse der Schtzproblematik in der Bundesrepublik Deutschland.
118771: KUENEN,D.J. - Mens en natuur.
146685: KUEOKAWA,KISHO. - Kisho Kurokawa. Monograpraphie d'architecture / Architectural m onography.
82980: KUGLER,BERNHARD. - Geschichte der Kreuzzüge.
147474: KUHLIG,CLEMENS C. & RUTG E.KUHLIG. - Building the Skiff Cabin Boy. A step-by-step pictorial guide.
132845: KUHLMANN,BERNHARD [1903-1998]. - 3 verschiedene Exlibris.
132860: KUHLMANN,BERNHARD [1903-1998]. - KÚHLMANN,BERNHARD. Exlibris. Naktes Mädschen.
132884: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - AULICH,Dr.STANISLAW. Ex libris. Nakte Frau und Schwan.
132887: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - BLUM,Dr.GERNOT. Ex libris. Nakte Frau von hinten.
132944: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Nakte Frau und Gesicht.
132945: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Lesene Frau.
132922: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - LEIER,AXEL. Ex Libris. Akt.
132946: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Nakte Frau, Vagina und Buch.
132933: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY. Ex Libris. Akt mit Buch.
132934: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY. Ex Libris. Lesbische scene.
132935: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY,J. Ex Libris. Buch und Zug.
132894: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - HEEREN,HANNS. Ex Musicis. Frau.
132954: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - 1975: In Memoriam Eugen Schmidt 1975 Jan.19. Ex Graficis Réthy Istvan.
132899: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - KATONA GEBOR KÖNYVE,Dr. [Exlibris]. "Somertime".
132898: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - K.R. Ex Libris. Nakte Frau.
132882: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - AULICH,STANISLAW. Ex libris. Nakte Frau auf Buch.
132952: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - 1974: P.F. Alle Freunde grüsst Herzlich Fritz Kühn.
132897: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - ASTOR,K. Exlibris. Nakte Frau.
132896: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - JULIA. Exlibris. Nakte Frau mit Blum.
132940: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Lesende Frau.
132942: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Nakte Frau und Gesicht.
132943: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Lesen Frau auf Bed.
145662: KUHN,PIETER. - De aanslag op de ,,Vliehors''.
132925: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - PFISTER. Ex Libris. Erotisch.
132926: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - MEUSSGEIER,EDELTRAUT. Ex Libris. Nädchen mit Blumen.
132930: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - PFISTER,P. 1908-1968. Exlibris. Man und Büchern.
132931: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY. Ex libris. Akt.
155411: KÜHN,JULIUS. - Die zweckmäszigste Ernährung des Rindwiehes vom wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkte. 11. sehr verm. und verb. Auflage.
132948: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - STOLT,LARS C. Ex Libris. Erotisch.
132949: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - TRESNAK. Ex Libris. 2 nakte Frauen.
132950: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - TRESNAK,J. Ex Eroticis.
132951: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - 1974: Boldog Ujévet Kiván Dr.Pintér Petér Pal.
132921: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - LADEUZE,P.E.F. Ex Libris. Erotisch.
132947: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - SCHELTEN-BASTIAESEN,PAULA. Exlibris. Nakte Frau.
132900: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - KATONA,GÁBOR,Dr. Ex Libris. Nakte Frau.
132892: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - FISKER,PAUL. [Exlibris]. Zwei Hände, offenes Buch.
132927: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - PFISTER,PAUL. Ex Libris. Nakte Frau auf Buch.
132928: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - P.P.[=Paul Pfister]. Naktes Paar von Hinten.
132929: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - PFISTER,Prof.PAUL Versailles. Ex Libris, Kante Frau.
132953: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - 1975: P.F. Fam.Dr.Axel Leider.
7779: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. 2e serie - Deel 3: De schat van opa Larsen.
7777: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 29: Het raadsel van het Atlasgebergte.
7775: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 26: De ondergang van de "Solar".
7774: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 23: Het raadsel van Straat Magelhaes.
7773: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 22: Het smokkelnest van Kid Blauwneus.
7772: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 10: Mysterie van het zevengesternte.
7771: KUHN,PIETER. - De avonturen van kapitein Rob. Deeltje 7: De vallei der vergeten wereld.
7770: KUHN,PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deeltje 7: De vallei der vergeten wereld.
7769: KUHN,PIETER. - De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". Deeltje 5: 24.000 mijlen oceaanrace.
24672: KÜHN-STEINHAUSEN,HERMINE. - Die Rapparini-Handschrift der Landes- und Stadt-Bibliothek Düsseldorf.
15559: KUHN,KARL. - Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb.
132901: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - KERTÉSZ DÉNES,Dr. Exlibris. "Shakespeare".
132895: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - HESS. Ex Eros. "La Vie Carpe Diem".
132932: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY. Ex Libris. Aime - Amour.
132938: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RHEBERGEN,JAN Amsterdam. Ex libris. 2 Nakte Frauen auf Bed.
52823: KÜHN,JULIUS. - Die zweckmässigste Ernährung des Rindviehes vom wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkte. 10.verm. und verb.Auflage.
132893: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - GALAMBOS,FERENC. Ex Libris. Nakte frau.
132939: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RHEBERGEN,JAN. Ex Eroticisis.
132941: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÖDEL,KLAUS. Ex Libris. Lesende Frau.
132955: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - 1976. Pf. Kellemes Karacsont Kiván a Réthy Család.
132956: KÜHN,WALTER [1885- ]. - HUBERT,Dr.GEORG. Exlibris. Vor dunkler Felswand stehender weibll. Akt, mit Schale Wasser/Sonnenlicht auffangend.
132924: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - LIPPOCZY,Dr.N.G. - Ex Libris. Schlafende.
132937: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY,ISTVÁN. Ex Libris. Nakte Frau auf Bed.
132888: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - DOROGI,MARTON. Ex Libris. Nak Frau von Hinten.
132889: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - DOROGI,MARTON. Ex Libris. Frau mit Kleid im Zimmer.
132890: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - F.K. Exlibris. Halb Akt.
132891: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - GOMBOS,DrLÁSZLO. Nakte Frau, Buch, Schwert.
132936: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - RÉTHY,ISTVÁN Ex Libris. Treppe von Büchern und nakte Frau.
132923: KÜHN,FRITZ [1924-2004]. - LEVICH,BORIS. Ex Libris. Ruderbot und naktes mädschen.
149721: KÜHNE,CARLA & WILLEM VAN NOREL. - Stichting behoud van Elburger botters 25 jaar.
132958: KÜHNERT,RICHARD. - KÜHNERT,RICHARD. Ex-Libris. Monogram.
132960: KÜHNERT,RICHARD. - KÜHNERT,RICHARD. Ex-Libris.
132961: KÜHNERT,RICHARD. - Burg Härdegg.
155460: KUIJ-LALLEMAN,MIEKE VAN DER, JAAP LALLEMAN & JAN WENTELER. - Van ouds Pijnacker. Een tocht door het dorp en de tijd. Deel 2.
138196: KUIJER,RUUD. - Ruud Kuijer. Baustoffer der Plastik - ijzer - beton.
114516: KUIJPER,EGBERT DE. - Valkenswaard en het Brabants volksleven van weleer.
26079: KUIJPER,EGBERT. - Andel en het Brabants volksleven van weleer.
131619: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - 59 verschillende exlibris, 13 gesigneerd & 7 gelegenheidsgrafieken, 1 gesigneerd.
131628: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - KUIJPER,JAAP. Exlibris. Open boek, vuur.
131629: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - KUIJPER,JAAP. Exlibris. Gezicht, voeten.
131621: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - Een zuivere en schone wereld wense u Bep & Jaap Kuijper.
131624: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - Een rijk en vruchtbaar Nieuwjaar wensen U Bep Jaap en Anneke Kuijper 1965.
131623: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - Voor U een vruchtbaar vrolijk vrij nieuwjaar Bep en Jaap Kuijper.
131622: KUIJPER,JAAP [1906-1983]. - Met beste wensen van Bep en Jaap Kuijper
154227: KUIJPERS,THEO. - Tussen IJmuiden en steenbokskeerkring. Theo Kuijpers.
154228: KUIJPERS,THEO. - La Sicilia Nera.
154231: KUIJPERS,THEO. - Theo Kuijpers Herinnering Marokko.
149870: KUIJS,JAN, JOHAN STUART & LIDA ZAREMBA. - Vrije vogels. Dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
153211: KUIK,WILLIAM D. - Utrechtse notities.
153027: KUIK,WILLIAM D. 1929-2008. - De vloot voor Gibraltar.
134918: KUIKEN,KEES. - Dieselmotoren deel II voor de scheepvaart en elektrische centrales van 0 tot 100.000 kW.
80759: KUILE,E.H.TER. - De Romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden.
55745: KUILE,ONNO TER. - Seventeenth-century North Netherlandish still lifes.
5307: KUILE,E.H.TER. - Het kwartier van Zutfen / Zutphen.
5290: KUILE,E.H.TER. - Noord- en Oost-Salland.
15444: KUILE,G.J.TER. - De opkomst van Almelo en omgeving. 2e geh.herz. en verm. druk.
58580: KUILE,G.J.TER. - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. 2e geheel herz.druk.
92783: KUILENBURG,WOUT VAN. - Aantekeningen van de orgelmaker Adrianus Kuijte.
27717: KUIP,ADR.VAN DER. - Adr. van der Kuip medische instumenten, ziekenverplegings-artikelen. Uitgave no. 37.
67573: KUIPER,JACOB. - 't Weer zien 2002-2003. Een spectucalaire terugblik.
14504: KUIPER,JOH.E. - MARTEN TOONDER. - De ,,waterhoentjes''. [1e druk].
113468: KUIPER,ELMAR. - Hechtzwaluwen. Gedichten.
105024: KUIPER,ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J.Tillich. These.
91342: KUIPER,JOHANNA E. - Het grote plan.
126268: KUIPERS,REINOLD. - De boekvormer.
18638: KUIPERS,JAN J.B. & D.ROOS. - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
128959: KUIPERS,JAN. - Menskracht. Covey's 8ste eigenschap in de praktijk.
120482: KUIPERS,REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
26038: KUIPERS,K.J. - Een groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J.Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel.
69611: KUIPERS,H.E. - De zee vormt karakters. Geschiedenis van de vereniging Het Nederlandsche Schoolschip.
154607: KUIPERS,JAN J.B. - Vrijheid gelijkheid broederschap. De Nederlanden in de Franse tijd.
77582: KUITER,RUDIE H. & H.DEBELIUS. - World atlas of marine fishes. 4200 marine fishes from around the world.
86778: KUITERT,LISA & M.ROTENSTREICH. - De gevoelige plaat. Literair album.
138862: KUJER,SUZANNE & MICHAEL-RENE URSPRUNG. - Vom Leben der Dinge - Stilleben.
150576: KULA,DANIEL & ÉLODIE TERNAUX. - Materiology. Materialen en technologieën. De gids voor creatieven.
99951: KULHÁNEK,STANISLAV [1885-1970]. - BANDOVÁ,A. Ex muscicis.
152435: KULKA,HEINRTICH. - Adolf Loos.Das Werk des Architekten.
149370: KULLMANN,MIRIAM. - Enforcement of Labour Law in Cross-border Situations. A Legal Study of the Eu's Influence on the Dutch, German, and Swedish Enforcement Sustems. These.
30111: KULLMANN,ERNST & H.STERN. - Leven aan een zijden draad. De fascinerende wereld van de spinnen.
110297: KULSTRUNK,FRANZ. - STRASSER,PHILIPP. Ex Libris.
145718: DU. DIE ZEITSCHRIFT DER KULTUR. - Heft Nr.10 Oktober 1990:
40863: KULVE,J.E.TE, J.ACHTERSTRAAT & G.OOSTERWAL. - Zandvoort. Een sociaal geografisch struktuuronderzoek.
124342: KUMAR,BIKASH & MARCELLA. - De Indiase keuken.
33488: KUMMER,HANS. - In quest of the sacred Baboon. A scientist's journey. Translated by M.Ann Biederman-Thorson.
17399: KÜMMERLY,WALTER. - Bos & bomen. 3e herz.druk.
142010: KUN,J.I.M.VAN DER. - Handelings-aspecten in het drama & Verloops-schema's. These.
130762: KUNDERA,MILAN. - Onsterfelijkheid. Fragment.
83491: KUNERT,GÜNTER. - Günter Kunert entdeckt Nikolaus Lenau.
140194: KUNIYOSHI,UTAGAWA. - Utagawa Kuniyoshi. Am exhibion of the work of Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) bases on the Raymond A Bidell Collection of Japanese Prints st the Springdield Museum of Fine Arts Apringfield, Massachisetts.
133065: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIRTH,ALOIS. Ex Libris. Röhrender Hirsch zwischen Tannen.
133057: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SOÓ,Prof.R.DE. Ex Libris. Orchideenblüte.
133071: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - Wir ziehen um und wohnen ab 1.Juni: Theresienstr. No 90. II. Adolf Kunst und Frau.
133022: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KUNST,GEORG. Ex Libris. Schwert und Musikinstrument.
133069: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - ZINK,EUGEN. Ex Libris. Händem, Zirkel.
133070: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - Gertrud hat ein Schwesterchen bekommen Adolf u. Lina Kunst.
133061: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIMMER,MIMI. Ex Libris. Blüh. Edelweisspflanze an Fels.
133054: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SIMON,Dr.EDGAR. Ex Libris. Gebirgslandschaft mit Tanne.
132964: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - BAUER,ROSIE. Ex Libris. Stehende Geige zwischen Rosen, unten Notenzeile.
132970: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - FRISCHE,KARL. Ex Libris. Landschaft mit Baumen, bei Regensburg in Ornament Rahmung.
132971: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - PROMM,LOUISE VON. Ex Libris. Schloss am Wasser.
133020: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KNORR,THEODOR. Bücherei und Sammlung.
133021: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KNÖNER,FRANZ. Mein Buch. Uferlandschaft.
133037: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - RAEDER,FRIEDRICH u. ELSE. Zu Eigen. Rosen in Korb.
132967: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - BORKMANN,EWIS. Ex Libris. Segel-Schiff am See.
132969: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - FISCHER,LINA. Ex Libris. Vase mit Rosenstrauss.
133047: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SCHÖLLER,KÁTHI. Ex Libris. Haus und Blumen.
133048: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SCHUM,Dr.HERMANN u. LUCCA. Ex Libris. Schädel zwischen Rosen auf Bücherhaufen.
133019: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KLINKENBERG,ADOLF. Ex Libris. Fabrik.
133039: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - MARIA-ROSA,llibre de. [Exlibris]. Rosenstrauss in Glasvase.
133038: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - RITLENG,GEORGES. [Exlibris]. Merkur und antiker Krieger in zweispännigem Streitwagen.
133050: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SEITZ,HILDE. Ex Libris. Blüten.
133051: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SEUFFERT,ERNST Ritter v. Ex Libris. Eignerwappen.
133053: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SEUFFERT,ERNST Ritter v. Ex Libris. Eignerwappen.
133033: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - OHLMER,Dr.AUGUST. Ex Libris. Burg hinter Rosenhecke.
132974: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - GRAF,HEINRICH. [Exlibris]. Eignerwappen.
132975: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - GRAF,ERNA. Ex Libris. Bank neben Gebirgsbach.
133023: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KUNST,GERTRAUD. Ex Libris. Spielzeuge.
133024: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KUNST,MARIA. Ex Libris. Frau mit Musikinstrument.
132972: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - FROMMEL,BERTHA. Ex Libris. Berglandschaft, Gattemtor.
133029: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - MATTIESEN,Dr.E. Aus der Bücherei. Stadt und Musikinstrument.
133068: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WOLFER,MARGOT. [Exlibris].
133046: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SCHNEIDER,JOHANNA, Ex Libris. Schädel mit Schwert.
133045: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SCHNEIDER,GEORG. Ex Libris. Strassburger Münster in Hochoval.
133018: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - KLAUSNITZ,HANS. Ex Libris. Kastenienbaum vor Landschaft.
133017: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - JUDA,ADDA. Ex-Libris. Margeriten in Vase.
133016: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SULZEMOOS,HUBER. Exlibris. Schmetterlinge.
133058: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - THÖNNESEN,EMIL. Ex Libris. Von Füllhorner mit Blüten gerahmte Kartusche mit Eignervermerk.
133059: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIMMER,MIMI. Ex Libris. Blüh. Edelweisspflanze an Fels.
133041: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - RÜTER,WOLFGANG. Ex Libris. Turmbau mit Treppe zwischen Kiefernbäumen.
133044: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SCHMAUSS,NORA. Ex Libris. Blumenstrauss in Korb.
153532: KUNST,J. - De volken van den Indischen Archipel.
133010: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HENSCHER,FRIEDA. Ex-Libris. 2 Rosen in zulindrischer Glasvase, darhinter weite Landschaft.
133013: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HÖFLING,LUDWIG. Ex Libris. Altstadansicht in Hochoval.
133015: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HOSCHEK,Dr.RUD,Frh.v. Bücherei. Nadelbaumzweige in Vase.
133036: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - POEVERLEIN,JULIUS. Ex Libris. Musikinstrument.
133066: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIRTH,AUGUSTA. Ex Libris. Baumen und Schloss.
133035: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - POEVERLEIN,FRITZ. Ex Libris. Verschneites Haus im Gebirge.
123069: KUNST,JAAP. - Noord-Nederlandsche volksliederen en -dansen. 3e reeks.
123070: KUNST,JAAP. - Noord-Nederlandsche volksliederen en -dansen. Nieuwe reeks.
123071: KUNST,JAAP. - Het levend lied van Nederland. Uit den volksmond opgeteekend en bewerkt voor zang (blokfluit) en piano.
16222: KUNST,J. - Een en ander over de Javaansche wajang.
117976: KUNST,J. - Muziek en dans in de buitengewesten.
132973: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - GRAF,BERTA. Ex Libris. Verschlungenes Gitterwerk.
133026: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - LIEBSTAEDTER,Dr.HERMANN. Ex Libris. Rotkreuzstation zwischen Ruinen.
133060: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIRTH-EDENHOF,A.I. Notarii. [Exlibris]. Wappen.
133011: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HILLINGER,OSCAR. Ex Libris. Baum im Hochoval.
133012: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HÖFLING,LUDWIG. Ex Libris. Mandoline vor Butzenfenster mit Blick auf die Frauenkirche München.
155566: KUNST,ADOLF 1882-1937. - OSTERCHRIST,FRITZ. Ex Libris. Druckpresse.
155565: KUNST,ADOLF 1882-1937. - GRAF,HEINRICH. Ex Libris. Druckpresse über Ansicht von München.
60561: KUNST,CORNELIA E. - Die niederländischen pleistozänen Hirsche. These.
131110: DE HOLLANDSCHE STEDEN. ONAFHANKELYK DRIEMAANDELYKSCH PERIODIEK GEWYD AAN HALS INDUTRIE KUNST. - Haarlem-Nummer.
132962: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - ANDRES,KARL. Ex Libris. Rose.
133034: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - ONDERDONK,ANDREW J. Ex Libris. Wappen.
132966: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - BENARY,WILHELM u. MARGOT. [Exlibris]. Baum in Hochoval.
133014: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HOSCHEK,Dr.Freih.v. Gehört. Landschaft.
133032: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - NADERER,ELSE. Ex Libris. Blühende Geranien-Topfplanze.
133027: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - LUTZ,Dr.C.W. Ex Libris. Insekt.
133028: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - LUTZ,K. Ex Libris. Ufer unter Wildrosenstrauch sitz. FroschKönig, nach rechts.
133004: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HEEREN,HANNS. [Exlibris]. Landschaft mit Bäumen.
133009: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HELCELET,MOJMÍR. Ex Libris. Skelett.
133008: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HELCELET,MOJMÍR. Ex Libris. Schloss.
133005: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HEEREN,HERTA. [Exlibris]. Bank unter mächtigem Laubbaum.
133007: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HELCELET,ERNESTINE. [Exlibris]. Vase mit Glockenblumenstrauss.
133030: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - MONSALVATJE,JOSEP. Ex Libris. Orchideenblüten.
133031: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - MÜLLER,FRITZ. Ex Libris. Florian.
132976: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - GRAF,ERNA München. [Exlibris]. Blumenstrauss.
133001: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - HALLER VON HALLERSTEIN,KURT Freiherr. Ex Libris. Türmer auf düsterer Treppe hinter riesiger Glocke.
133042: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - SÄMANN,HANS. Ex Libris. Propeller und Landschaft.
133063: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIRTH,ALOIS. Ex Libris. Röhrender Hirsch zwischen Tannen.
133064: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIRTH,ALOIS. Ex Libris. Röhrender Hirsch zwischen Tannen.
133062: KUNST,ADOLF [1882-1937]. - WIMMER,MIMI. Ex Libris. Blüh. Edelweisspflanze an Fels.
153526: KUNSTBEEKD. - Kunstbeeld. Tijdschrift voor Beeldende kunst.
145341: JOCHMANN DISCO KUNSTFOTOGRAAF [=JOHAN ERIK GUSTAF FREDERIK JOCHMANN]. - 2 portret trouwfoto's, man & vrouw en alleen vrouw. 24 x 17,5 cm.
33107: KUNSTLER,CHARLES. - Pierre Prins 1838-1913.
103720: KUNWU,LI & P.OTIE. - Une vie chinoise. I: Le temps du père.
103722: KUNWU,LI & P.OTIE. - Une vie chinoise. II: Le temps du Patri.
148310: KUNZ,A.J. - Als een prachtig boek. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie.
144696: KÜNZLI,LIS. - Bahnhöfe. Ein literarischer Führer.
141447: KUPCHAN,CHARLES A. - Het einde van het Amerikaanse tijdperk. Het buitenlands beleid van de VS en de geopolotiek van de eenentwintgigste eeuw.
90323: KUPELIAN,YVETTE & JACQUES. - Geschiedenis van Mercedes-Benz. Uit het Frans vertaald door Guido Knabben.
127175: KUPERUS,SJOERD. - Natuurgetrouw. Tekeningen van Sjoerd Kuperus.
146145: KÜPPPERS,HARALD. - Farbe. Ursprung Systematiek Anwendung. 3.erw. Auflage.
109437: KURANDA,W. - KUBAT,FRANZ. Ex-Libris. Lesender Greis.
84609: KURLANSKY,MARK. - 1968. Het jaar waarin alles veranderde.
116571: KURPERSHOEK,THEO [1914-1998]. - In 1990 waar men rechts houdt: eerst naar links kijken alvorens over te steken. Waar men links houdt eerst naar rechts kijkeen. En vertel me later niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Beste wensen Theo Kurpershoek.
132847: KURTH,J. - BRAHN,ALFRED. Ex Libris.
132850: KURZ,EUGEN. - THIERER,GEORG. Ex Libris. Grei mit Schwert über Bucher.
134773: KUSSE,FLOSKE. - Leentje Linders een bewogen etser. 1972/1997.
147368: KÚSSEL,CLAUDIA. - Corneille. Het Hongaarse avontuur 1947.
37569: KÜSTER-WINKELMANN,GERTRUD. - Ernst Küster. Erinnerungen eines Botanikers.
143792: KUSTERS,WIEL. - Het leven op stoomnschepen. [1e druk].
141390: KUSTERS,WIEL. - De killer. Over poëzie en poëtica van Gerrit Kouwenaar.
138231: KUURSTRA,ERIK. - 105 jaar Koninlijke Nederlandse Hockey Bond. 308 clubs in vogelvlucht.
152141: KUYK,PETER VAN. - Junk troef. Sex & Fantasie (Verhalen)
33395: KUYK,N.W.C. - Billy komt logeeren. [1e druk].
42313: KUYK,N.W.C. - Jimmy speelt voor de film. [1e druk].
127653: KUYKEN-SCHNEIDER,DORRIS U. E.A. - Martin Smith ceramics / keramiek 1976-1996.
15988: KUYLMAN,H.E. - Bontje de Bergeend.
155892: KUYPER,H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit gehouden op 20 ctober 1910.
154923: KUYPER,J. - Gemeente-Atlad van Nederland. Deel 8: Overijssel.
149541: KUYPER,ANNEKE [1942- ]. - In de ban van de ring - Tolkien.
149543: KUYPER,ANNEKE [1942- ]. - WATERSCHOOT,AGAATH. Ex Libris. Schip.
149544: KUYPER,ANNEKE [1942- ]. - MYRA [Rhebergen]. Boek van. Kat.
6479: KUYPER,W. - Woonschepen. Verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen enz.
152425: KUYPER,TH. - Paddestoelen en natuurbeheer: wat kan de beheerder?
39585: KUYPER,T. - Korte natuurlijke historie der dieren, voor de jeugd.
141703: KUYPER,J. - Gemeente-Atlas van Nederland. Deel 6: UTRECHT.
125703: KUYTEN,HARRY [HENRICUS JOHANNES 1883-1952]. - Brug in Kortenhoef.
155875: KUYVENHOVEN,FRANSJE. - De familie KNIP. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.
152599: KWAK,R.G.M. E.A. - Broedvogeldistricten van Nederland. Een ruimtelijke visie op de Nederlandse avifauna.
106981: KWAST,ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
146499: KWAST,A.D. - Schrijven kun je leren. De theorie van het schrijven. 3e druk.
96837: KWOK,MAN-HO, MARTIN PALMER & JAY RAMSAY. - Tau Te Tjing. In het Nederlands vertaald door Aleid C.Swierenga & Maxim E.Desorgher.
152618: KWONG,KYLIE. - Mijn China. Een culinaire rondreis.
141799: KYBALOVÁ,JANA. - Aardewerkmerken.
39012: KYBALOVÁ,LUDMILA, O.HERBENOVÁ & M.LAMAROVÁ. - Das grosse Bilderlexikon der Mode. Vom Altertum zur gegenwart.
63300: KYPKE,GEORGII DAVIDIS. - Observationes Sacrae in novi foederis libros ex auctoribus potissimum graecis et antiquvitatibus.
124657: LAAK,JAN J.F.TER, PETER G.HEYMANS & ANDREI I.PODOL'SKIJ. - Developmental tasks: Towards a cultural analysis of human development.
21773: LAAKE,PIETER-P.VAN & G.BURGGRAEVE. - Vogeltochten in de Lage Landen.
148784: LAAN,HENDRIKUS VAN DER. - De wijsgerige grondslagen van Bonaventura's theologie. These.
42421: LAAN,K.TER. - Folklore in de Nederlandse overleveringen.
145356: LAAN,HANS VAN DER & FRANS KOEMAN - Bouwen in de stad. 10 jaat nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch,
20475: LAANE,REMI A.O. - De zee, de zee de Noordzee.
116744: LAANE,AB.W. - LAANE,Ab.W. Ex Libris. Kandelaar.
36126: LAANE,REMI A.O. - De zee, de zee de Noordzee.
146534: LAANSTRA,WILLEM. - Alexander Coenraad Rosemeier 1888-1992.
124959: LAARAKKER,ANDRE & GERARD VAN WINGERDE. - Demka, de laatste jaren. Demka'nin, son senleri.
149934: LAARMAN,J. - Handboek voor de Kegelsport.
19941: LAARMAN,B. - Verschijnselen en toepassingen. Eenvoudige lessen over de levenlooze natuur, voor het zesde leerjaar. 3e deeltje.
9004: LAARS,T.VAN DER. - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provincien, van het koninklijk huis, enz.
145392: LAARSE,ROB VAN DER. - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
31808: LAARSS,R.H. - Eliphas Lévi der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
74855: LAAT,TON DE. - Realisme in aquarel.
146805: LABACO,RONALD T. - Out of Hand. Materialising the Postdigital.
141108: LABAN,BRIAN. - Motor Racing. The early years / Die Anfänge des Motorsports / Les débuts de la cource automobile.
88851: LABARGE,MARGARET WADE. - Medieval travellers. The rich and restless.
133331: LABER,FRITZ. - HARTENSTEIN,EUGEN. Ex-Libris. Merkur, auf Elefant reitend; davor Eingeborener, Kissen tragend.
42511: LACARRIÈRE,JACQUES. - Dictionnaire amoureaux de la Grèce.
14954: LACHNER,ROLF. - Paradies der wilden Vögel. Ostafrika.
25777: LACOB WATSON,E.H. - Lectures on dead authors and other essays.
83273: LACOURT,A.W. - De Nederlandse mariene mosdiertjes-Bryozoa(Ectoprocta, Gymnolaemata).
121992: LACOURT,A.W. - Eikapsels van de kraakbeenvissen, roggen, haaien, draakvissen (Chondrichtyes) van Noord- en West-Europa.
148334: LACOUTURE,JEAN. - Paul Flamand, éditeur.
136866: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originel portretfoto van een baby.
136868: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originel portretfoto van een peuter met hobbelpaard en zweep.
136867: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originel portretfoto van een peuter met hobbelpaard.
136865: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originel portretfoto van een jong meisje.
91645: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originele portretfoto van een vrouw.
91647: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originele portretfoto van een heer met snor.
91648: LADDÉ,M.H. [MACHIEL HENDRICUS 1866-1932]. - Carte de visite. Originele portretfoto van een heer.
2366: LADREY,C. - Traité de viticulture et d'oenologie. 2me édition.
68238: LAERE,ROGER VAN. - Het Liempdse rijk van St.Albertus. Enkele wetenswaardigheden van het Roomsche Liempde, 't klooster, de oorlog, de taal- en de kakschool, 't schoolpad en 't schoolplein, de Congregatie van de Zusters van Liefde en de nonnekes van St.Albertus.
103030: LAERHOVEN,BOB VAN. - De vrouw die van Dante hield.
1830: LAFAULOTTE,LOUIS. - Observations sur l'octroi de Paris et ce quin touche les droits qui frappent sur le vin et la viande de boucherie.
153165: LAFORGUE,JULES. - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J.Slauerhoff.
90757: LAFOSSE,BERTEN. - 20 jaren rennersloopbaan van Briek Scholte.
149540: LAGEMAAT,DICK V.D. - Draagt Elkanders Lasten in 1965.
116751: LAGEMAAT,DICK V.D. - Draagt elkanders lasten in 1965 Dick v.d.Lagemaat.
15615: LAGENDIJK,J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
52335: LÄGERS,HANS & MICHIEL KRUIDENIER. - Soest. Geschiedenis en architectuur.
124987: LÄGERS,HANS & MARIJE STRATING. - Loosdrecht. Geschiedenis en architectuur.
106924: LAGET,FRANCOISE ET SEGE. - Le cyclisme. Préface de R.Poulidor.
131290: LAHODA,VOJTÊCH. - Cesky kubismus.
118291: LAIRD,MARSHALL. - Blackflies. The future for biological methods in integrated control.
24532: LAITEM,HERMAN & DRIES VANYSACKER. - La Maglia Rosa. Het verhaal van de Giro en de Belgen 1909-2011.
18741: LAKERVELD,CARRY VAN. - Meijer Bleekrode schilder, ontwerper, socialist 1896-1943.
153037: LAM,MARIA & JULKIE NG. - Maancake & Jasmijn. 100 geheime recepten van Chinese moeders.
17592: DALAI LAMA. - Mijn volk en mijn leven.
75576: LAMARCK,C. - Flore Francoise ou description succinte de toutes les plantes qui croissent naturellement en France. Tome 3. 2.Édition.
153551: LAMARTINE,A.DE. - Souvenirs, Impressions, Pensées et Paysages, pendant un Voyage en Orient (1832-1833). Notes d'un voyageur.
143016: LAMARTINE,A.DE. - De dood van Socrates gevolgd nasar het Fransch van A.De Lamartine door J.Kisselius
116519: LAMARTINE,M.A.DE. - 1789 les constituants. Histoire de la révolution Francaise. I,II,III & IV.
116525: LAMARTINE,A.DE. - Histoire de la Restauration. I - VIII.
23415: LAMB,EDGAR. - Vetplanten.
101137: LAMB,CHAS.L. - CHIEF OF CLANN-FHEARGHUIS OF STRA-CHUR AND CLANN-AILPEIN,C.M.ETC.,THE. Ex Libris. Coat of Arms.
142974: LAMBALGEN,L.VAN. - Nederlandse molens in oude ansichten. 2e druk.
153802: LAMBERT,JEAN-CLARENCE. - Dwaaltuin. Vertaling Gerrit Kouwenaar, H.J.Scheepmaker en Simon Vinkenoog.
85733: LAMBERT,DAVID. - The Cambridge field guide to prehistoric life.
147511: LAMBERT,C.H. - Fables choisies de divers auteurs. De la motte - Andrieux - Arnault - Boursault - Aubert - Richer - Lebrun - Dorat - De Ségur - Viennet, et autres. Édition classique annotée.
79888: LAMBERTS,ALBERT. - Venlo binnen en buiten zijn muren.
86255: LAMBOGLIA,NINO. - I monumenti medioevali della Liguria di Ponente.
115540: LAMBRUSCHINI,LUIGI. GENOVA. - Ex Bibliotheca Ill. mi et R.mi D.D. Aloisii Lambruschini Archiep. Jan. Sa. No. Vol.
155814: LAMERS,JEROEN PIETER. - Treatise on Epistolary Style. Joao Rodriguez on the Noble Art of Writing Japanese Letters.
20801: LAMERS-NIEUWENHUIS,FRE. - Gereet en gekleet naar hun staat. Historie en ontwikkeling van de klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
118153: LAMFERS,W.J. - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie.
21300: LAMME,JOOP. - Vijftig jaren Loenenaren.
142983: LAMME,JOOP. - Oude prentkaarten vertellen over Loenen / Vreeland / Nieuwersluis en Loenersloot.
25607: LAMMEREN,T.J.W.VAN. - Het vliegtuig en zijn onderdelen. 3e druk.
94416: LAMMERS,JOSEPH. - Buchmalerei aus Handschriften vom 12. bis zum 16. Jahrhundert.
35654: LAMOTH,A.P. & CH.LARET - H.B.M. perspectieven. Uitgave van de Hollandsche Betonmaatschappij N.V.
148357: LAMOTHE,CHRISTINE & MARIE-NOËLL RIO. - Anna-Eva Bergman,
57992: LAMPARTER,HELMUT. - Das Buch der Psalmen. Psalm 1 - 72 & 73-150.
58012: LAMPARTER,HELMUT. - Die Apokryphen.
138994: LAMPE,GEORGE. - Beeldhouwers in beeld.
90692: LAMPSINS,CORNELIS - Portret van Cornelis Lampsins,Baron van Tabago Ridder van de Ordre van St.Michel. Burgemeester en Raad der stad Vlissingen door J.Houbraken.
7116: LAMSTER,J.C. - J.B.Van Heutsz. 2e druk.
42216: LAMSWEERDE,REINALD VAN. - Reinald van lamsweerde.
149499: LAMY,JEAN-CLAUDE. - René Julliard.
83379: LAMY,BERNARD & ANNE TURNER. - Malaysia international air race 1990. Paris - Langkawi - Paris. Translated in english by M.Duyle & T.Sorer.
124324: LAN,KWEE SIOK. - Rijst. Het grote rijst kookboek.
114833: LANCÉE,J.A.L. - Mythe & werkelijkheid.
117181: LANCELOT,R. - 2 verschillende exlipris.
62178: NINON DE LANCLOS. - Portrait Ninon de Langlos, 19th century lithography.
38292: LANDAAL,A.J. - Njord 1874-1949. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de studentenroeivereeniging Njord op 5 juni 1949.
83237: LANDAU,MATTHEW. - Introduction to aquaculture.
153794: LANDAU,SARAH BRADFORD - Sources of American Architecture Georg B.Post, Architect picturesque sesigner and determined realist.
34287: LANDE-NASH,IRENE. - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von der Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
124703: LANDELL,OLAF J.DE. - Op de levensvreugde.
76865: LANDMAN,WIJBREN. - Vlinder encyclopedie.
65014: LANDMETER,F. - Stad en land onder de zeespiegel.
153531: LEHNERT & LANDROCK. - Von Aleancrien bis Assuan. Illustrierte Karte herausgegeben von The Tourist Development Association of Egypt.
56149: LANDRY,DONNA. - The Muses of Resistance. Laboring-class women's poetry in Britain, 1739-1796.
149003: LANE,ALLEN. - Before the Revolution. A view of Russia under the last tsar.
133340: LANG,OTTO. - SCHMID,HANS. Ex Libris. Biedermeier-Paar.
142952: LANG,HEINRICH. - Kunstreiter und Gaukler. 28 heitere Original-Feder- und Bleistift-Zeichungen aus dem Circusleben.
133345: LANGBEIN,ROBERT [1864-1932]. - BODENSTEIN,ANTON. Exlibris. Lesende Man fur Bücherschrank.
133342: LANGBEIN,ROBERT [1864-1932]. - ANDRES,TONI und KARL MARTIN. Aus den Büchern. Mandoline & Schloss.
133344: LANGBEIN,ROBERT [1864-1932]. - BACHMANN,PAUL. Ex Libris. Frau mit Lyra, zu Büste mit Mannenkopf Aufblickend.
133346: LANGBEIN,ROBERT [1864-1932]. - GRAS VILA,M. Exlibris. Drei Kinder mit Erdkugel.
133347: LANGBEIN,ROBERT [1864-1932]. - MORITZ,GEORG. Ex Libris. Wappen.
34384: LANGBROEK,ERIKA. - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10. These.
113360: LANGBROEK,ARY. - Omslag: J.Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J.Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met iin interview door Hug.Hubben.
18366: LANGE,ROGIER A.O. - Zoogdieren van West-Europa.
90020: LANGE,MORTEN. - Elseviers paddestoelengids. 3e druk.
151511: LANGE,HERBERT. - Een geheel bijkomstige figuur. Novelle.
14446: LANGE,HAN DE E.A. - Goochelboek voor iedereen. 3e druk.
154497: LANGE,JAN DE. - Ik probeerde mooie dingen te maken in allen eenvoud. Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven, 1910-1920.
67405: LANGE,MORTEN. - Elseviers paddestoelengids. 4e druk.
150203: LANGE,A.C.G.DE & A.G.J.VERHAGEN. - Bij brand sta pal het vuur ten val. Ter gelegenheid van het vijfenzeventig jaar bestaan van de Brandweervereniging Woerden 1921 - 23 Sugustus - 1996.
18544: LANGE,MORTEN. - Elseviers paddestoelengids. 2e geh.herz.druk.
37177: LANGE,ROGIER. - Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar vereniging voor zoogdierkunde en zoordierbescherming, 1952-2002.
18470: LANGE,JAKOB E. & D.MORTEN LANGE. - Guide des champignons. 3me éd.
118781: LANGE,VICTOR. - Das klassische Zeitalter der deutschen Literatur 1740-1815.
23498: LANGE,MORTEN. - Paddestoelengids. [1e druk].
154343: LANGE,JAN DE. - De Snoek. Citroën ID/DS in Nederland.
133348: LANGE,HELGA [1937- ]. - 6 verschiedene Exlibris und 1 P.F.
98766: LANGE,JACOB DE. - P.C.Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis. Naae de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht. These.
22209: LANGE,ROGIER E.O. - Zoogdieren van de Benelux. Herkenning en onderzoek met uitzondering van de hoefdieren en de zeezoogdieren. 2e druk.
154117: LANGE,JAN DE & JOHN REYNOLDS. - De originele Citoën DS. De complate gids van alle DS en IF modellen 1955-1975: de Berlines, Breaks en Cabriolets.
46860: LANGELER,ARNO. - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland. Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
79829: LANGENBERG,PETER. - Tekeningen Peter Langenberg.
144718: LANGENDORF,JEAN-JACQUES. - Les voyageurs de l'Empire. L'Autriche-Hongrie à la découverte du monde 1318-1918.
27344: LANGER,HERBERT. - Hortus Bellicus. Der dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. 2.überarb.Aufl.
106536: LANGES,GUNTHER. - Die Front in Fels uns Eis. Der Weltkrieg 1914-1918 im Hochgebirge. 8.Aufl.
100397: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van de VII Provincien na de nieuwste pyling.
100398: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van Staats Gelderland na de laatste verbetering.
100399: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van de Provincie Zuid Holland na de laatste verbetering.
100405: ELWE EN LANGEVELD. - De Provincie van Groningen volgens de nieuwste waarneminge.
100407: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van de X Procinciën der Nederlanden; inhoudende Brabant, Vlaanderen, enz volgens de nieuwste waarneminge.
100410: ELWE EN LANGEVELD. - De Heerlykheid Mechelen. Nevens haar onderhoorig gebied volgens de nieuwste waarneminge.
100411: ELWE EN LANGEVELD. - Markgraafschap des Heiligen Roomsche Ryk.
100412: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van 't Graafschp Vlaanderen, volgens de nieuwste waarneminge.
107048: LANGEVELD,ARTHUR & MADELEINE MES. - Moderne Russische verhalen. Samenstelling en vertaling A.Langeveld & M.Mes.
100418: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van T Graafschap Limburg, volgens de nieuwste waarneminge.
100415: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van T Graafschap Namen.
100414: ELWE EN LANGEVELD. - T Graafschap Henegouwen verdeelt in Oostenryks en Frans. en tt Cameryks,
100413: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van 't Graafschapo Artois, volgens de nieuwste waarneminge,
100409: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van Staats Brabant na de nieuwste legging.
100408: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van 't Hertogdom Brabant, volgens de nieuwste waarneminge.
100406: ELWE EN LANGEVELD. - 'T Landschap Drenthe volgens de nieuwste waarneminge.
100404: ELWE EN LANGEVELD. - Nieuwe en naauwkeurige kaart van de Provincie Overyssel.
100403: ELWE EN LANGEVELD. - Nieuwe kaart van Vriesland.
100402: ELWE EN LANGEVELD. - De Provincie van Utrecht volgens de nieuwste waarneminge.
100401: ELWE EN LANGEVELD. - De Provincie van Zeeland volgens de nieuwste waarneminge.
100400: ELWE EN LANGEVELD. - Kaartje van Noord Holland en 't grootste gedeelte van de Zuider Zee getekent naar de peil kaart der pilotagie.
85737: LANGLEY,LESTER D. - The banana wars. Unites Stated intervention in the Caribbiean 1898-1934.
98301: LANHER,JEAN & AIRY DURUP DE BALEINE. - Verdun et les frontieres du grand-est a l'aube de la grande guerre. Actes de la première journée d'étude de la Grande Guerre tenue à Verdun le 18 Mai 1994.
104899: LANJOUW,J. & F.A.STAFLEU. - Index Herbariorum Part I: The Herbaria of the world. 5th ed.
68013: LANKA,V. & Z.VIT. - Amfibieën en reptielen.
29244: LANKESTER,RAY. - A treatise on zoology. Part 4: THE PLATYHELMIA, MESOZOA, AND NEMERTINI by W.Blaxland Benham.
29245: LANKESTER,RAY. - A treatise on zoology. Part 5: MOLLUSCA by Paul Pelseneer.
57127: LANKESTER,RAY. - Introduction and Protozoa.
151136: LANOYE,TOM & FRED EERDEKENS. - Cahier A.
59439: LANS,NATHALIE. - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
56160: LANS,NATHALIE. - Het Plantageboek. Markante bewoners aan het woord over het leven rond het oudste stadspark van Nederland.
1905: LANS,JOS VAN DER & WILLEM VAN TOORN. - Het rode geluk. Een geschiedenis van de Algemene Woningbouw Vereniging & De Stad en het oosten. Het verhaal van een woningbouwvereniging.
47256: LANSBERG,PH.A. - Letterkundige studiën De Kleine Johannes II & III. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K.Kerk.
141794: LANSDAAL,HERMAN. - 75 jaar VVZ 1916-1991.
115279: GALATINE NAAR LANTÉ. - Jeune dame de la Noord-Holland.
15508: LANTZIUS-BENINGA,S. - Die unterscheidenden Merkmale der Deutschen Pflanzen-Familien und Geschlechter. Abteilung I. All published.
73912: LANZ,ISABELLA & K.VERSTOCKT. - Hedendaagse dans in Nederland en Vlaanderen.
23022: LANZARA,PAOLA & M.PIZZETTI. - Handboek van bomen, struiken en heesters.
80841: LANZING,FRED. - Voor Fredje is het kamp een paradijs. Een jeugd in Nederlands-Indië 1933-1946.
142239: LAPARLIERE,B.M. & W.VAN OS. - 1940-1990. De Havenmeesters. 50 jaar geschiedenis van de Rotterdamse Rugby Club.
88853: LAPÉROUSE,J.-F.DE. - Voyage autour du monde sur l'Astrolabe et la Boussole.
70072: LAPIDOTH,RUTH & ORA AHIMEIR. - Freedom of religion in Jerusalem.
151684: LAPIERRE,ÉRIC. - Identification d'une ville. Architecture de Paris.
25843: LAPPARENT,ALBERT F.DE & G.ZBYSZEWSKI. - Les Dinosauriens du Portugal.
147104: LAPRÉ,S.A. - Ned.Indië 1940-1950 in kort bestek en enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet. 2e druk.
146697: LAPRÉ,RUUD, HANS PAALMAN & FRANS JEURSEN. - Jan Verschoor.
137357: LAPRÉ,S.A. - Het ANDJING NICA Batalgon (KNIL) in Nederlandsch-Indië (1945-1950) + aanvulling. 3e druk.
143581: LAPRÉ,S.A. - Het Angjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950). 2e druk.
99182: LAPRÉ,S.A. - Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlandsch-Indië (1945-1950).
137511: LARETTE. - De goochekunst en haar geheimen. Verbluffende trucs, die iedere amateur kan leeren. [1e druk].
97335: LARMESSIN,NICOLAS DE [1684-1753]. - La coquette de village. Engraving by N.De Larmissin after N.Lancret.
147628: LARREA,A. E.A. - Spaanse wijnen.
155815: LARSON,WILEY J. & JAMES R.WERTZ. - Space Mission Analysis and Design. 3rd edition.
52196: LARSON,EDWARD J. - De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galápagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook. [1e druk].
33531: LARSON,EDWARD J. - Evolution's workshop. God and science on The Galapagos Islands.
140787: LASALLE,HÉLÈNE, AGNES MONGAN & MAURICE SÉRULLAZ. - Ingres et Delacroix. Dessins et aquarelles. Catalogue d'Ernst Goldschmidt.
127050: LASEROMS,WIM. - Van noot tot toon.
60658: LASERSTEIN,KÄTE. - Die gestalt des bildenden Künstlers in der Dichtung.
150521: LASKER,EMANUEL. - Lehrbuch des Schachspiels. 4. Auflage.
35101: LASKER,EDWARD. - Chess. The complete self tutor.
77606: LASOEN,PATRICIA. - Veel ach & een beetje O.
23857: LASSALLE,CHARLES. - Clef de la géographie universelle. Montrant les racines linguistiques et géographiques sur lesquelles est basée la toponymie primitive.
114260: LAST,C.C.A. - Het stoomgemaal De Lijnden.
14841: LÁSZLÓ,GYULA. - Steppevolken en hun kunst. Hongaarse schakel in de volksverhuizing.
137423: LATASTER,GER. - Lataster.
43711: LATASTER,GER. - Ger Lataster.
127440: LATEUR,PATRICK & STEFAN VAN DEN BOSSCHE. - Het evangelie volgens dichters. Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie.
69370: LATINI,MARY S.P. - At the heart. Early American recipes.
62221: LATTIMORE,E.F. - Junior het negerjongetje. 2e druk.
35031: LATTIMORE,E.F. - De reis van Ching Lai. 1e druk.
133350: LAU,HANS JOACHIM [1900- ]. - PETER,LINA. Ex Libris. Zwei Löwen mit Säulen vor Burg.
82247: LAUFFER,SIEGFRIED. - Griechenland. Lexikon der historischen Stätten von den Anfängen bis zur Gegenwart.
97331: LAUNAY,R.DE. [1754-1854] - J'Y passerai. [Amoures scene]. Etching by R.De Lanay after A.Borel.
77868: LAUNAY,R.DE. - Le mariage rompu.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

5/9