Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
138993: HOSFELD,ROLF. - Die Geiger, die er Rief. Eine neue Karl-Marx-Biografie.
148149: HOSHEN,SARAH HAREL. - Treasures of Jewish Galica. Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine.
30684: HOSKING,ERIC J. & C.W.NEWBERRY. - More birds of the day.
30682: HOSKING,ERIC J. & C.W.NEWBERRY. - Birds of the day. 3rd impr.
134920: HÖSS,RUDOLF, PERY BROAD & JOHANN PAUL KREMER. - KL Auschwitz seen by the SS.
75209: HOSSACK,KARIN. - Mozaïek projecten.
133753: HOTTENTOT,JAN. - Zaandam in oude ansichten deel 4.
107337: HOTTINGA,TIJN. - De katholike Illustratie: De verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis.
81033: HOTZ,WALTER. - Die Wormser Bauschule 1000-1250. Werke - Nachbarn - Verwandte. Studien über landschaftsbezogene deutsche Baukunst.
36646: HOUBEN,H, - Het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas.
111849: HOUBEN,FRANCINE & LUISA MARIA CALABRESE. - Mobility: A Room with a View.
112255: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Witt,Mr.Cornelis De, Burgeemeester van Dordrecht, Ruwaard van Putten enz.
124736: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem Frederik, Prins van Nassau enz. Stadhouder van Friesland en Groningen.
112250: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - HEEMSKERK,JACOB VAN Admiraal.
112251: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - AARSENS,CORNELIS VAN, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal.
112205: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - GOES,MR.ADRIAAN VAN DER. Advokaat van Holland, in 't jaar 1543, oud 38 jaaren.
124718: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Lodewyk, Hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel, Veldmaarschalk van den Staat der Vereenigde Nederlanden.
112211: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - GOES,JONKH.JOHAN VAN DER. Heere van Noordwyk, Bevelhebber in Leyden, geduurende de Belegering.
112214: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Buis,Mr.Paulus, Advokaat van Holland.
112215: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Filip van Marnix, Heer van St.Aldegonde.
124724: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Unico Willem, Graave en Baanderheer van en tot Wassenaer, Heere van Obdam, Twickel enz. Ridder van de Duitsche Orde en Coadjutor der Balye tot Utrecht enz.
139226: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Laurenrius Johan, Fil. Scabinus Harlemsis Typographiae Inventor. Portret van Laurens Jansz.Coster.
139228: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Laurens Janszoon. Schepen der Stad Haarlem, Uitvinder der edele boek druk-konst. Portret van Laurens Jansz.Coster.
124739: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Goes,Mr.Aert van der, Advokaat van Holland, in 't jaar 1541, oud 66 jaaren.
124740: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Carel de Vyfde, Roomsch Keyser.
112307: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Galen,Jan Van, Kommandeur ter Zee.
112308: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - TROMP,MAARTEN HARPERTSZOON, Luitenant Admiraal van Holland en Westfriesland.
112316: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem, Graaf van Nassau, Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden.
112317: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Knuyt,Johan De, Ridder, Heer van Oud en nieuw Vosmaer, en representeerenden den eerste Edele van Zeeland.
112332: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Weede,Mr.Everard van, Heer van Dykveld, Extraordinaria Ambasadeur in Grot Britabje, enz.
112336: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hop,Mr.Jacob, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Nederlanden enz.,
112341: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Coehoorn,Menno Baron van, Generaal der Artillerye in dienst van de Vereenigde Nederlanden enz.
112346: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Bentinck,Willem, Graaf van Portland, enz. enz.
112347: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Reede,Godard van, Graaf van Athlone enz. Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden.
112358: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Goslinga,Sicco van, Grietman van Franekeradeel geduputeerde te Velde, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz.
112359: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Dieu,Mr.DanieL De, Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam. Eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russiche Hof.
112360: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Heim,Mr.Anthony Vander, Raadpensionaris van Holland enz.
124589: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Rossum,Marten Van, Heer van Pouderoyen, Veldmaarschalk van Gelderland.
124682: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Verheye,Mr.Jacob, Raad-pensionatis van Zeeland, voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter vergadering van haar Hoog Mogenden.
124683: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - EVERSTEN,KORNELIS, Luitenant-Admiraal van Zeeland.
112356: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Slingerland,Mr.Simon, Raadpensionaris van Holland.
112355: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hoornbeek,Mr.Isaak, Raadpensionaris van Holland.
112354: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Rechteren,Adelph Hendrik Graaf van, vryheer van Almelo en Vriezen-veen, landdrost van Zalland enz.
112353: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Borssele,Adriaan van, Heer van Geldermalsem, gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het verdrag van Barriere enz.
112351: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Fagel,Francois Nicolaas, Luitenant Generaal, in dienst van den Staat der vereenigde Nederlanden.
112350: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Buys,Mr.Willlemm, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche vredehandeling enz.
112349: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Johan Willem Friso, Prins van Oranje, Erf-Stadhouder van Friësland, Stadhouder van Groningen enz.
112348: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Kallenberg,Gerard, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland.
112345: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Heemskerk,Mr.Coenraad van, Ambasadeur van den Staat in Frankryk enz.
112342: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Kasimir,Hendrik, Prins van Nassau, Erf-Stadhouder van Friesland, Stadhouder van Groningen en Drente.
112340: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Tromp,Kornelis, Graaf, Ridder, Baronet, Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland.
112339: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Beverningk,Hieronimus van, Thesaurier-Generaal der vereenigde Nederlanden enz.
112337: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Witsen,Mr.Nicolaas, Burgemeester en Raad van Amsterdam, Extraordinaria, Ambasadeur in Groot-Britanje enz.
112333: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - EVERSTEN,KORNELIS, Luitenant-Admiraal van Zeeland.
112331: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - HUYBERT,MR.PIETER, Heer van Burgt en Kraayenstein, Raadpensionaris van Zeeland.
112330: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - BEUNINGEN,MR.KOENRAAD VAN, Burgemeester en Raad van Amsterdam enz.
112328: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - MAURITS,JOAN, Prins van Nassau, Veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden enz.
112329: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - CITTERS,MR.AERNOUT VAN. Ordinaris Anbassadeur in Engeland enz.
112325: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Coligny,Louize De, Prinsesse weduwe van Oranje.
112322: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Aarsens,Francois Van, Heer van Sommelsdyk, Ambassadeur aan 't Hof van Frankryk enz.
112321: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hogerbeets,Mr.Rombout, Pensionaris van Leiden.
112320: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Groot,Mr.Hugo de, Raad en Pensionaris te Rotterdam.
112319: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem Lodewyk, Graaf van Nassau, Stadhouder van Friesland en Groningen.
112315: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Kasimir,Hendrik, Graaf van Nassau, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente.
112314: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Kasimir,Ernst, Graaf van Nassau, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente.
112312: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Frederik Hendrik, Prins van Oranje, Stadhouder van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overussel enz. enz.
112313: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hein,Pieter Pieterszoon, Luitenant-Admiraal van Holland.
112310: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Witte Korelisz de Witte Vice Admiraal van Holland en Westfriesland.
112304: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem de Tweede Prins van Oranje, Stadhouder van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overyssel en Groningen enz.
112305: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - CATS,JACOB, Raad-Pensionaris van Holland enz.
112258: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Ruiter,Michiel De, Hertog, Ridder enz. Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-friesland.
112257: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Groot,Mr.Pieter De, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambasadeur in Frankryk.
112256: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Witt,Mr.Joan De, Raadpensionaris van Holland enz.
112254: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem de Derde Prins van Oranje, Stadhouder, Kapitein- en Admiraal-Generaal enz.
112253: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Gend,Willem Joseph Van, Luitenant Admiraal van Holland en Westfriesland.
112252: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - OLDENBARNEVELD,JOHAN VAN, Heer van Berkel en Rodenrys, Advokaat 's lands van Holland.
112228: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Maurits, Prins van Oranje, Stadhouder van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.
112227: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Maalzon,Dr.Francois, Syndicus van Westfriesland.
112223: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Dudley,Robert, Graaf van Leicester, Gouverbeur en Kaptein-Generaal der Vereenigde Nederlanden.
112221: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem de Eerste, Prins van Oranje, enz. enz. enz.
124717: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem de Vyfde, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden.
124719: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Steyn,Mr.Pieter, Raaspensionaris van Holland enz.
124720: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hasselaer,Mr.Gerard Aarnout, Burgemeester en Raas der Stad Amsterdam, eertyds Gevolmagtide op de Vredehandeling te Aken.
124721: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Borssele,Jan,Jr.Van, Vry Heer van Borsele en terHooghe, Eerste Edele van Zeeland, enz.
124722: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Willem de Vierde, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden.
124723: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Gilles,Mr.Jacob, Raad-pensionaris van Holland enz.
124725: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Fagel,Mr.Francois, griffier vande Hoogmogende Heeren Staaten Generaal der Vereen: Nederlanden.
124726: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Filips de Vier, Koning van Spanje.
124727: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Albertus, Aartshertog van Oostenryk, Gouverneur der Nederlanden.
124728: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Reïgersbergen,Maria, Vrouw van Hugo de Groot.
124729: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hop,Mr.Cornelis, Ambassadeur in Frankryk, daar na Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam.
124730: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Citters,Mr.Casper Vanm Raadpesnionaris van Zeeland, enz.
124731: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Kortenaar,Egbert Meeywszoon, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland.
124732: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Baander,Jacob - Heer van en tot Wassenaer, Heer van Obdam enz. Luitenant-Admiraal-Generaal der Verenigde Nederlanden, enz.
124733: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Hulst,Abrahm van der, Vice-Admiraal van Holland en West-Vriesland.
124734: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Meerman,Mr.Johan, Burgemeester en Raad der Stad Leiden,Extraordinaris Ambassadeur in Engeland.
124735: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Evertsen,Jan, Luitenant-Admiraal van Zeeland.
112338: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Evertsen,Gelein, Luitenant-Admiraal van Zeeland.
112210: HOUBRAKEN,J[ACOB 1698-1780]. - Boisot,Louis Van, Admiraal van Zeeland.
113036: HOUCKE,STAN VAN. - Dat blijft geheim. Reizen door Nederland.
119441: HOUSE,FRANCIS GEORG. - NEELD,EDITH. Her book. Books, dog, monogram.
88134: HOUSSE,ÉMILE. - Les Oiseaux du Chili. Les oiseaux de proie du Chili. Essai éthologique.
141369: HOUT,GUUS VAN DEN & ROBERT SCHILLEMANS. - Putti en Cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit (1695-1754).
144558: HOUT,H. VAN DEN & L.L.M.EEKHOUT. - Rijtuigen en sleden in Koninklijk bezit / Royal Carriages and Sleighs of The Netherlands.
110790: HOUT,GUUS VAN DEN & EUGÈNE LANGENDIJK. - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
130570: HOUT,GUUS VAN DEN. - Clemens Merkelbach van Enkhuizen portretschilder en topograaf.
124321: HOUTE DE LANGE,CLARA TEN. - Aan tafel met Fagel. Sfeervolle menu's en recepten van een culinaire familie.
147192: HOUTEN,C.J.VAN & ZOON WEESP. - Reclame plaatje Van Houten's Cacao: Oom Bulder. Justus van Maurik (Burgerluisjes).
147188: HOUTEN,C.J.VAN & ZOON WEESP. - Reclame plaatje Van Houten's Cacao: Mie De Porster. Justus van Maurik (Van allerlei slag).
147190: HOUTEN,C.J.VAN & ZOON WEESP. - Reclame plaatje Van Houten's Cacao: Henri de snoeper. Justus van Maurik (Papieren Kinderen).
147664: HOUTEN,C.J.VAN & ZOON WEESP. - 6 verschillen reclame plaatjes Van Houten's Cacao.
147191: HOUTEN,C.J.VAN & ZOON WEESP. - Reclame plaatje Van Houten's Cacao: Tante Bocca. Justus van Maurik (Burgerluisjes).
84887: HOUTEN,LEO VAN. - De elfstedentocht een hele toer. De één drukt er zijn stempel op voor de ander is het een kruis. Achtergronden, belevenissen, adviezen en statistieken.
141139: HOUTEN,VAN. - Winterrecepten van Van Houten uit Weesp.
27077: HOUTEN,J.M.VAN DEN. - Vetplanten. 2e druk.
13530: HOUTEN,GERRIT VAN. - Gerrit van Houten. Aquarellen en olieverven 1880-1888.
27075: HOUTEN,J.M.VAN DEN. - Cactussen. 4e druk.
52219: HOUTEN,MARC VAN & A.DRIESSEN. - Broedvogels van het landgoed De Beek in 1998.
126606: HOUTEN,VAN. - Zomer recepten boekje.
23861: HOUTENBOS,S.J. & J.P.A.WILHELM. - Ik kan vogels houden. 3e druk.
129607: HOUTEPEN,ANTON. - Theologen op zoek naar God. Twintig portretten van katholieke theologen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.
89989: HOUTER,JAN. - Al zwerf ik op de baren... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
138988: HOUTER,JAN. - Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland.
27110: HOUTER,F.DEN. - Bouwnummer 300. SS 'Rotterdam'.
138989: HOUTER,JAN. - Vlieland toen...
78621: HOUTING,EDWARD, K.R.DE POEL & J.V.D.VAART. - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
106825: HOUTING,EDWARD. - Historie in steen. Gevelstenen in de stad Groningen.
64400: HOUTMAN,HARPERT. - Ode aan het Nederlandse volk. In memoriam 1940-1945. 1e druk.
25866: HOUTMORELS,J. - Thorn, Hoogadelijke rijksabdij en vorstendom.
67506: HOUTS,CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
143593: HOUTSCHILD. - Boekhandel Houtschild 1974-1999. Een trugblik op de eerste vijfentwintig jaar.
148058: HOUTTE,J.A.VAN. - Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis.
137787: HOUTZAGER,HANS & MICHIEL JONKER. - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zaventiende en achttiende eeuw.
96841: HOUTZAGER,H.L. - Reinier De Graaf gelukkig geneesheer tot Delft.
100154: HOUTZAGER,HANS & MICHIEL JONKER. - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achttiende eeuw.
3390: HOUTZAGER,M.E., M.MEIER-SIEM, H.STARK & H.J.DE SMEDT. - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht.
104865: HOUTZAGERS,G. E.A. - Handboek voor de populierenteelt.
60281: HOUWINK,HZN R. - Ons hoenderboek / Onze hoenders. Deel 1 (alles wat verschenen is).
23902: HOUWINK,HZN R. - De hoenderassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen in hunne vormen en kleuren.
2921: HOUWINK,HZN R. - Ons hoenderboek / Onze hoenders. Deel 1 (alles wat verschenen is).
85784: HOVASSE,JEAN-MARC. - Victor Hugo chez les Belges.
79833: HOVE,JAN TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
136513: HOVE,JAN TEN & FRITS DAVID ZEILER. - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl, Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt.
50363: HOVEN VAN GENDEREN,BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
136511: HOVEN,FRANK VAN DEN. - De Topografische Gids van Nederland. Inventarisatie van alle 15.000 huidige en voormalige Nederlandse gemeenten, steden, wijken, dorpen en vooral buurtschappen.
124274: HOVENS,J.E. - Handboek functionele psychiatrie.
107811: HOVENS,HENK. - Dommelsch bier 'n eeuwenoude traditie.
92770: HOVING,M. - Het orgel in Nederland.
146891: HOVING,ISABEL, HESTER DIBBITS & MARLOU SCHROVER. - Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. Cultuur en migratie in Nederland.
146897: HOVINGA,HENK. - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwouyd. 4e herz.druk.
16064: HOWARD,WALTER L. - Luther Burbank. A victim of hero worship.
7710: HOWARD,L.O. - Mensch en insect. Hun onderlinge strijd. Nederlandsche bewerking G.Barendrecht. Voor vooraf van J.C.H.De Meijere.
8695: HOWARD BURY,C.K. & C.G.BRUCE. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. 2e druk.
129082: HÖWELER,H.A. - Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl.
114371: HÖWELER,R. - GAAY FORTMAN,J.P.DE. Ex-Libris. Ornamentaal.
76562: HOWLETT,JOHN. - Frank Sinatra.
27091: HOWSON,ERNEST. - The Yorkshire canary.
5425: HOWSON,J.B. - Two hundred modern chess traps in the Fianchetto openings.
4177: HOY,J.M. - A catalogue of the Eriococcidae (Homoptera: Coccoidea) of the world.
143533: HOYT,SARNIA HAYES. - Old Malacaa.
114374: HOYTEMA,THEODOOR ('THEO") VAN [1863-1917]. - HAEFTEN,C.H.J.VAN. Ex Libris. Uil op een open boek.
114373: HOYTEMA,THEODOOR ('THEO") VAN [1863-1917]. - HAEFTEN,C.H.J.VAN. Ex Libris. Uil op een open boek.
6415: HOYTEMA,THEODOOR ('THEO") VAN [1863-1917]. - HOYTEMA,D.VAN. [Exlibris]. Ibis.
107411: HOYTEMA,T.V. - Vogelvreugd. Een prenteboek voor de lieve jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door T.v.Hoytema.
114375: HOYTEMA,THEODOOR ('THEO") VAN [1863-1917]. - HOYTEMA,D.VAN. [Exlibris]. Ibis.
6412: HOYTEMA,THEODOOR ('THEO") VAN [1863-1917]. - HAEFTEN,C.H.J.VAN. Ex Libris. Uil op een open boek.
62790: HRABALEK,ERNST. - Laterna Magica. Zauberwelt und Faszination des optischen Spielzeugs.
6703: HRDY,SARAH B. - The Langurs of Abu. Female and male strategies of reproduction.
132645: HÜBBE,J.G. - FREYTAG,WILHELMINE. Exlibris. Blüte ub kreuförm Bilkdfeld und kleines Wappen.
132647: HÜBBE,J.G. - HÜBBE,P.W. Ex Libris. Kleines Nädscgen (Akt) mit erhobene Armen.
100712: HUBER,ALBERT. - ZIERI,P.MARTIN O.P.B. Exlibris. [Man am Orgel].
100715: HUBER,ALBERT. - BORER,AUGUSTINUS O.S.B. ABBAS Ex Libris. [Kloster].
81270: HUBER,EVA. - Darmstadt in der Zeit des Barock und Rokoko. Band 1 & 2.
105187: HUBER,PAUL. - Bild und Botschaft. Byzantinische und venezianische Miniaturen zum Alten und Neuen Testament.
82978: HUBER,PAUL. - Athos. Leben Glaube Kunst. 3.Aufl.
132648: HÜBNER,KARL. - ROSSBACH. Ex Libris. Schreibfeder, Titenglas, zwei Bücher.
132538: HÜBNER,ERICH F. [1883-1920]. - Madame Rahel Wollf. Schmetterling auf Blumen.
132537: HÜBNER,ERICH F. [1883-1920]. - STEINER,JOLAN. Ex libris. Auf Bank sitzende Biedemeier-Dame mit Büchlein.
132536: HÜBNER,ERICH F. [1883-1920]. - MILHORAT,GERTRUD. DiesBUch gehört. Haus.
132535: HÜBNER,ERICH F. [1883-1920]. - HÜBNER,Dr.ERICH F. Ex libris. Auf Teppicj kauernder weibl. Akt.
132533: HÜBNER,ERICH F. [1883-1920]. - ALTVATER,OTTO. Dies Buch gehört. Rokoko Frau.
142329: HUDER,WALTHER - Theodor Fontane und die preussische Akademie der Künste. Ein Dossier aus Briefen und Dokumenten des Jahren 1876.
120379: HUDSON,W.H. [WILLIAM HENRY 1841-1922]. - The naturalist in La Plata. [1st edition].
146993: HUDSON,ROGER. - Coleridge among the Lakes & Mountains. From his Notebooks, Letters and Poems 1794-1804.
111415: HUE,LE THI VAN. - Coastal resource use and management in a village of Northern Vietnam. These.
18968: HUENDER,WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw. These.
69460: HUET,LEEN. - Almanak. Roman. [1e druk].
113300: HUET,LEEN. - Eenoog. Roman.
67583: HUET,LEEN. - De kunstkamer. [1e druk].
59788: HUETING,ERNEST, F.DE JONG & R.NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
140477: HUF,PAUL. - Highlight flashback.
63786: HUF,EMMY & ROELIE MEIJER. - Wegwijs in geurenland.
41711: HUFFEL,N.G.VAN. - Zwarte kunst. De techniek en de ontwikkelingsgang.
132641: HUFFERT,HERMANN [1904-1995]. - 56 verschiedene Exlibris, 17 kol. & 22 signiert. + 24 Gelegenheits Graphiken, 9 kol. & 14 signiert.
104109: HUGEL,JEAN. - Chapitre de la vigne en fleurs 17 Juin 1967.
57041: HUGENHOLTZ,HANS. - 30 jaar circuit Zandvoort.
100724: HUGENTOBLER,IWAN E. [1886-1972]. - KOLLER,E.H. Ex-Libris. [Ritter auf Pferd mit Lanze].
141222: HUGHES,ROBERT. - Amerika's visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
84512: HUGHES,JONATHAN. - Arthurian myths and alchemy.
71446: HUGHES,ROBERT. - De fatale kunst. Het epos van Australië. 2e druk.
12695: HUGHES,TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
126189: HUGHES,ROBERT. - The fatal shore. A history of the transportation of concects to Australia, 1787-1868.
126074: HUGHES,QUENTIN. - Fortress. Architecture and Military History in Malta.
132652: HUGO,MELCHIOR VON [1872- ]. - DOMSCH,Dr.HERMANN. Ex libris. Auf Berg zwischen Bäumen sitzendes Paar.
145604: HUGO,VICTOR. - Oeuvres complètes. Voyages. Présentation de Claude Gély.
142956: HUGO,A.M. - Calvijn en Seneca. Een inleidende studie van Calvijns Commentaar of Seneca, De Clementia, anno 1531. These.
123766: HUGO,OTTO. - Deutscher Walfang in der Antarktis.
148297: HUGO,VICTOR. - La gloire de Victor Hugo.
24753: HUGO,JEAN. - Le regard de la memoire.
132654: HUHN,ROLF [1869- ]. - BINDRICH,HANS. Ex-Libris. Sitzender mit Fernrohr.
85892: HUIGEN,SIEGFRIED. - De weg naar Monomotapa.Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
139231: HUIJKSLOOT,JAN VAN & JOACHIM KOST. - Veertig jaar metro in Rotterdam 1968-2008. Van korste metrolijn ter wereld tot regionaal light rail-netwerk.
89106: HUIJSER,WIM. - C.Buddingh - een mens in de tijd.
144065: HUIJSER,J.G. - Nieuw Licht in het Oera-Linda Mysterie.
13820: HUIJSING,JOOST & C.V.LINGEN. - Vroege vogels. Landschappen. Wandelen tussen Oerd en Zwin.
52636: HUIS,FRITS E.A. - 12 1/2 jaar recreatief zaalvoetbal Almere.
75359: HUIS,FRITS. - Het oranje van de eeuw & honderd jaar Nederlands elftal. 2e druk.
16200: HUISENGA,JAN. - Dagvlinders van de lage landen. Een beschrijvend en fotografisch overzicht.
141210: HUISING,MARK O. - Communication in the Endocrine and Immune Systems. Physiology and Phylogeny. These.
69226: HUISKEN,ALMA. - De aardappel. Alles over de pieper. Met vele recepten.
138483: HUISKEN,JACOBINE & FRISO LAMMERTSE. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten eb kaartmakers in de gouden eeuw.
34268: HUISMAN,HENDRIK. - Clipper race met 'The Great Escape'.
128198: HUISMAN,JOYCE. - Piet Boon 2.
3362: EEN HUISMOEDER. - Het coöperatie kookboek. 8e druk.
99704: HUITEMA,T. - Ronde en platbodem jachten. 5e herz.druk.
37534: HUITEMA,T. - Ronde en platbodem jachten. 3e herz.dr.
48882: HUITEMA,T. - Ronde en platbodem jachten. 2e herz.druk.
21224: HUIZENGA,J. - Honderd jaar Land van Heusden en Altena. 2e druk.
106089: HUIZENGA-ONNEKES,E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning. 41 Groninger volksvertellingen. Bewerkt door Carola Rombouts & Coos Dieters.
89527: HUIZENGA-ONNEKES,E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats. [1e druk].
126621: HUIZER,F.C.G. & H.ONTROP. - Overstappen aan de Blaakschedijk.
72605: HUIZING,BERT & KOEN AARTSMA. - De zwarte politie 1940-1945.
60531: HUIZING,LAMMERT. - Te Hoogeveen overvloed van werk. De dekolonisatie van een veendorp. (Sociaal-economisch profiel 1850-1985).
33974: HUIZING,L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drente in prenten.
147406: HUIZINGA,LEONHARD. - Adriaan en Olivier als tonbeelstuk.
134232: HUIZINGA,J. - Herfstij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. 18e druk.
98777: HUIZINGA,A. - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
144266: HUIZINGA,J. - Hefsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der verrtiende en v ijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. 3e herz.druk.
67319: HUIZINGA,A. - Nederlandse zegswijzen. Ruim twaalfduizend spreekwoorden en uitdrukkingen uit Nederland en Vlaanderen, etymologisch, historisch en folklotisitsch verklaard.
72592: HUIZINGA,JOHAN. - Tien studiën. [1e druk].
17906: HUIZINGA,A. - Encyclopedie van namen. Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen.
113998: HUIZINGA,J. - Erasmus. 3e druk.
149107: HUL,M.F.H. - HUL,M.J. Maastricht. Exlibris. Schildersezel, borkenplank, burijn.
132650: HULDSCHINSKY,PAUL [1889-1947]. - H,PAUL=[Paul Huldschinsky]. Ex Libris. Stehende weibliche Gestalt in antikischer Kleidung.
141227: HULKENBERG,A.M. - Gezichten in Zuid-Kennemerland.
62445: HULKENBERG,A.M. - 't Seer heerlijk Sassenheim & Voorhout.
128864: HULKENBERG,A.M. - Hillegomse geschiedenissen.
33222: HULKENBERG,A.M. - De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom. Historische beschrijving van de kerk aan de Houttuin.
72615: HULKENBERG,A.M. - Keukenhof.
108144: HULL,FRANK M. - Bee Flies of the world. The Genera of the Family Bombyliidae.
80686: HULLU,J.DE & S.A.WALLER ZEPER. - Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters.
76123: HULS,BERT & WIM OUDSHOORN. - Het volkomen tuinboek.
146292: HULSBERGEN,RODERICK. - Het schildersdorp Laren.
19975: HULSBOS,K. - In de polder. Het veelzijdige leven binnen de dijken.
2746: HULSBOS,K. - In de duinen. Landschap, flora en fauna. 4e gew.druk.
88873: HULSEKAMP,JOH.T. - 100 jaar Drukkerij C.De Boer Jr.
115332: HULSHOF,A. - Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.
24799: HULSSEN,K.H.J.VAN. - De ontwikkeling der schermkunst in Nederland alsmede de techniek en de tactiek van het schermen.
146224: HULST,ANETTA VAN DER & KLAAS WESTLAND. - De Huizer haven 150 jaar.
128679: HULST,W.G.VAN DE. - Moeder leest voor, Voorlees-vertellingen voor de kleintjes.
109798: HULST,W.G.VAN DE. - Gerdientje. [1e druk].
127178: HULST,W.G.VAN DE & R.HUIZENGA. - Jaartallen- en repetitieboekje bij toen - en nu! 3e druk.
52694: HULST,W.G.VAN DE. - Peerke en z'n kameraden. 2e druk.
114159: HULST,R.-A.D', NORA DE POORTER & MARC VANDENVEN. - Jacob Jordaens (1593-1678). Deel I: Schilderijen en wandtapijten.
115442: HULST,W.G.VAN DE. - Om twee schitteroogjes. 5e druk.
120355: HULST,W.G.VAN DE. - In 't kraaiennest. 3e druk.
4239: HULST,W.G.VAN DE. - De bijbelsche geschiedenissen. 6e druk.
77288: HULST,W.G.VAN DE. - Inde Goude Gaper. Deel 2. 2e druk.
81827: HULST,WILLEM G.VAN DE. - Willem G.Van De Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte / Painter, author, schulptor in light and space / Peintre, écrivain, sculpteur dans la limière et l'espace.
97672: HULST,W.G.VAN DE & L.VAN DER ZWEEP. - Ha!... lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Vierde leerjaar B. 3e druk.
97674: HULST,W.G.VAN DE & L.VAN DER ZWEEP. - Ha!... lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Vierde leerjaar B. 5e druk.
145801: HULTEN,PONTUS & GERMANO CELANT. - Italian Art 1900-1945.
141030: HULTÉN,K.G.PONTUS. - Jean Tinguely 'Méta'. Translated from the German by Mary Whittall.
17553: HULTH,J.M. - Bibliographia Linnaeana. Matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Partie 1 - Livraison 1 (all published).
99680: HULTHEM,CHARLES JOSEPH EMANUEL VAN [1764-1832] - ONGENA,CH. - Ex Libris C.Van Hulthem, soc. reg. agricult. et cet exergue by Ch.Ongena.
99682: HULTHEM,CHARLES JOSEPH EMANUEL VAN [1764-1832]. - Ex Libris C.Van Hulthem, soc. r. agric. et bot. Gandensis Praesidis. Nihil est agricultura melius, nihil homine, nihil libero dignius, Cic.
143535: HULUGALLE,H.A.J. - Ceylon of the early travellers. 4th ed.
62235: HULZEN,A.VAN. - Utrecht op oude foto's. Deel 1,2 & 3.
116943: HULZEN,JOOP VAN. - De beeldende I Tjing. Een nieuwe vertaling van het klassieke Chinese wijsheidsboek.
27887: HULZEN,A.VAN. - Utrecht bij gaslicht.
35624: HULZEN,A.VAN. - Utrecht en het verkeer 1850-1910.
65036: HULZEN,A.VAN. - De tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer.
148381: HUMBERT,B. - Les montre-calendrier moderners. Foncionnement - Description des cvalibres - Réparation.
148383: HUMBERT,B. - Die Schweizer Uhr mit automatischem Aufzug.
49872: HUMBERT,PIERRE. - De Mercure à Pluton. Planètes et satellites.
126306: HUMBERT,FABRICE. - De oorsprong van geweld. Vertaald door Marianne Kaas.
149439: HUMBOLDT,WILHELM VON. - Journal Parisien [1796-1799). Traduit de l'allemand par Elisabeth Beyer.
22318: HUME,ROB. - Europese vogels in hun biotoop. Nederlandse bewerking A.B.v.d.Berg.
50636: HUMMEL,HERIBERT. - Die Bibel in Bildern. Illustrierte Bildrucke des 15.-20. Jahrhunderts. Ein Katalog.
145543: HÜMMELCHEN,W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
134163: HUMPHREYS,CHRISMAS. - Concentratie en meditatie. Een handleiding tot bewustzijnsontwikkeling. 2e druk.
90306: HUNDERTWASSER. - Naar een natuur- en mensvriendelijke manier van bouwen Hundertwasser architectuur.
129772: HUNDT,WALTER. - Bei Heinrich Vogeler in Worpswede. Erinnerungen. Mit einem Nachwort von Bernd Stenzig.
96141: HUNDT,FR. - Carte de visite. Original portrait photography of a catholic minister.
63907: HUNINK,MARIA, J.KLOOSTERMAN & JAN ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
131414: HUNNIGHER,B. - Toneel en werkelijkheid.
25806: HUNNINGHER,B. - Een eeuw Nederlands toneel.
145956: HUNT,MORTON. - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest.
30308: HUNT,JOHN. - De beklimming van de Mount Everest. De hoogste top der aarde bereikt.
16364: HUNT,P.FRANCIS. - De schoonheid van orchideeën.
106690: HUNT,JAMES PATRICK. - De verraders. Literaire thriller. Vertaald door Andra van de Ven.
120464: HUNT,JAMES PATRICK. - Over en uit. Vertaald door Sandra van de Ven.
110945: HUNTFORD,ROLAND. - Amundsens poolexpedities in foto's. Verslag van zijn poolreizen.
113182: DUONG THU HUONG. - Terre des oublis. Traduit du vietnamien par Phan Huy Duong.
101308: HUPMOBILE. - Hupmobile contruction details. Reasons for Hupmobile goodness.
101307: HUPMOBILE. - Hupmobile intruction manual Series R. Export supplement. Covering cars equipped with right drive and magneto ignition. To be used as parts of the accompanying standard intruction manual.
101305: HUPMOBILE. - Hupmobile book of instructions. Series-R-1-2-3.
101303: HUPMOBILE. - Hupmobile geeft de meeste waarde voor zijn geld. Snelheidscontroleur ten dienste van het circuit van Drente. Draaischijf.
132660: HUPP,OTTO [1859-1949]. - HISTORISCHEN MUSEUMS DER PFALZ IN SPEYER. Ex Libris. Wappen.
132661: HUPP,OTTO [1859-1949]. - H.K.M.=[H.Kronenberger] Architect. Zirkel und Krone.
132662: HUPP,OTTO [1859-1949]. - LANDGRAFLICH HESSISCHE BIBLIOTHEK. [Exlibris]. Wappen.
132663: HUPP,OTTO [1859-1949]. - STEFFENS,HANS FREIHERR V. Ex Libris. Wappen.
132664: HUPP,OTTO [1859-1949]. - UNIVERSAL - EXLIBRIS. Wappen der Gerechtigkeit, darüber Rabe - Waage und Schwert.
132659: HUPP,OTTO [1859-1949]. - GRAF,HEINRCIH. Ex Libris. Wappen.
132656: HUPP,OTTO [1859-1949]. - FREDERIKS,Dr.J.S. Ex Libris. Vogelnest auf Totenschädel.
30296: HURLBUT,CORNELIUS. - Mineralen voor de mens.
94444: HÜRLIMANN,MARTIN. - Spanien. Bilder seiner Landschaft und Kultur. 3.Aufl.
117541: HURST,DOUG. - The fourth ally. The Durch forces in Australia in WWII.
60594: HURWITZ,J. - Batikkunst van Java.
70371: HÜSKEN,FRANS. - Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980. These.
126114: HUSQVARNA. - Handbuch für Familien-Nähmaschine Klasse 12 CB-N. Bediening und Pflege der Maschine Anrwendung der Hilfgeräte.
126116: HUSQVARNA. - Catalogue og sewing mahines Husqvarna / Catalogue des machines a coudre Husqvarna.
148960: HUSSEY,ANDREW. - Parijs. De verborgen geschiedenis.
52806: HUSSON,A.M. - The Mammals of Suriname.
16269: HÜSSTEGE,GEERT. - Zakfauna. Vogels en dieren in hun omgeving. 3e druk.
14563: HÜSSTEGE,GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder determineren. 3e geh.herz.druk.
114643: HÜSSTEGE,GEERT. - Wilde planten in kleur. Gids.
22377: HÜSSTEGE,GEERT. - Zakfauna: Vogels en dieren in hun omgeving.
22378: HÜSSTEGE,GEERT. - Zakflora: Weg en wei.
55418: HÜSSTEGE,GEERT. - Zakflora voor de duin- en kunststrook.
138238: HUSTACHE,ANNE, STEVEN JACOBS & FRANS BOENDERS. - Victor Horta. Het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel.
139026: HUSTINGS,FRED & JAN-WILLEM VERGEER. - Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Verspreiding aantallen verandering.
21760: HUSTINGS,M.F.H. A.O. - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging.
114413: HUSZÁR,VILMOS [1884-1960]. - Exlibris van Huszár, ets (genummerd 15) 32 x 32 - papier 65 x 58 mm, handtekening van Huszár (inkt) & handtekening van J.van Teylingen (potlood), Huszárs vrouw in: H.P.Bremmer - Delftsch aardewerk. Een practisch aesthetische studie. Amsterdam, W.Versluys, 1908.
149109: HUSZÁR,VILMOS [1884-1960]. - HUSZAR. [Exlibris]. Letters in een cirkel.
145930: HÜTER,KARL-HEINZ. - Architektur in Berlin 1900-1933.
16577: HUTSCHENRUYTER,WOUTER. - De geschiedenis van het orkest en van zijn instrumenten.
8891: HUTSCHENRUYTER,WOUTER. - Grepen uit de geschiedenis van de snaarintrumenten en van het snarenspel.
75483: HUTTELL,HERMANN. - Die Jagd ist immer Neu.
141388: HUTTENHUIS,HEIDI B.T. - The ontogeny of the common carp (Cyprinus carpio L) immune system. These.
140470: HUXLEY,ROBERT. - De grote natuuronderzoekers.
144351: HUXLEY,ALDOUS. - Grey Eminence. A Study in Religion and Politics.
142210: HUXLEY,ALDOUS. - The Prennial Philosophy. 2nd impression.
7634: HUXLEY,ANTHONY. - Mountain flowers in colour.
51312: HUXLEY,FRANCIS. - Symbolen van het mysterie.
12857: HUXLEY,ANTHONY. - Alpenflora van het Europese bergland. Vertaling en bewerking van G.Den Hoes. 2e bijgew.druk.
114418: HUY,F.P.D'. - LABRIJN,P.C. Exlibris. Heraldisch.
139906: HUYGEN,FREDERIKE & JOHANNES TEUTENBERG. - Speelgoed ado - Ado toys.
89489: HUYGEN,WIL. - Het boek van Klaas Vaak en het ABC van de slaap. 2e druk.
32594: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Suur päkapikuraamat.
32595: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Gnomi.
32582: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Den store nisselbroken.
32572: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Les Gnomes. Traduit de néerlandais par Maddy Buysse.
32581: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Les Gnomes. Traduit de néerlandais par Maddy Buysse.
32583: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Gnomes.
32589: HUYGEN,WIL & RIEN POORTVLIET. - Velika knjiga o skratih.
68110: HUYGEN,WIL. - Nielen & Co. Een greep uit 20 jaar "De Nederlandse Jager". 2e geh.herz. en verm.druk.
90204: HUYGENS,CONSTANTIN. - Koren-Bloemen. Nederlandsche gedichten. 2e druck, Vermeerdert tot XXVII boecken.
70585: HUYS,PAUL. - Frans Minnaert.
136126: HUYS JANSSEN,PAUL & WERNER SUMOWSKI. - The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt's Academy.
148852: HUYSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK,KATRIENTJE. - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.|J.C.Huysen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
138283: HUYSMANS,MARCO. - Robert van Gulik 1920-2010.
16975: HVASS,HANS. - Zee- en zoetwatervissen in kleur. Met tips voor hengelaars.
115106: HWANG,SOK-YONG. - Shim chong, fille vendue. Roman.
35022: HYNCKES,RAOUL. - Raoul Hynckes schilderijen.
97624: HYUNA. - Métropolitain.
79858: IBELINGS,HANS. - Niederländische Architektur des 20.Jahrhunderts.
67841: IBELINGS,HANS. - Jo Coenen. De ontdekking van de architectuur.
146676: IBELINGS,HANS. - ING Group Headquarters, Amsterdam. Meyer en Van Schooten Architecten.
120569: IBELINGS,HANS & TON VESTEGEN. - Westerpark. Architectuur in een Amsterdam stadsdeel 1990-1998.
83755: IBO,WIM. - En nu de moraal... Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1895-1936 & 1936-1981.
56445: IDA,TANTE. - Uit de dierenwereld. Een prentenboek voor dierenvriendjes met versjes van tante Ida.
125158: IDDEKINGE,P.R.A. E.A. - Sonsbeek stadspark van Arnhem.
133246: IDDEKINGE,P.R.A.VAN, J.G.CONSTANT & A.KORTHALS ALTES. - Nederland 1940-1945. De gekleurde werkelijkheid.
87788: IDEMA,W.L. - De onthoofde feministe. Leven en werk van schrijvende vrouwen in het Chinese keizerrijk van de vroegste tweede eeuw v.Chr. tot de eerste jaren van de twintigste eeuw.
141864: IDSINGA,TON. - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
81088: IENAGA,SABURO. - Japanese art: A cultural appreciation.
142312: IERSEL,PIET VAN E.A. - Vogels houden van Breda. Vogels in de bebouwde kom van Breda, geïnventariseerd door de West Brabantse Vogelwerkgroep 2002-2008.
139910: IGNATOW,DAVID. - New and Collected Poems, 1970-1985.
82112: WILLEM DE II. - Portret Willem De II. Prins van Oranje, enz. enz. enz. door F.de Bakker.
62062: WILLEM III. - Portrait Willem III, 19th century lithography.
125710: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - BAAS,DIRK P. Exlibris. Luchtboog van een gotische kerk, waarop schrijlings een monnikachtig figuur zit.
125711: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - BAKKER,KEES. Ex Libris. Varende zeilboot.
125713: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - BRANDT,J.P.H. Ex-Libris. Stoomschip "Oranje".
125714: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - BREITENSTEIN,P.H. Ex-Libris. Gotisch kerkraam, waardoorheen zicht op de domtoren van Utrecht.
125715: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - BURGERS,L. Exlibris. Ruiter van achteren gezien.
125717: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - ERCOLINI,MARY ALICE. Ex Libris. Struik met grote bloemen, daaronder kat.
125718: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - FERIZ,Dr.HANS. Ex-Libris. Aesculaap op open boek.
125720: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - FREMDT,F. Ex Musicis. Vrouw in lang Grieks gewaad, speelt op een snareninstrument.
125721: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - GARDEREN,Ds.B.J.VAN. Ex Libris. Kerk te Garderen.
125722: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - HOOGSTRATEN,A.VAN. Ex Libris. Roofvogel
125723: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - HAPPEL,JAN.J.F. Ex-Libris. Wapenschild.
125724: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - HEEREN,HANNS. Ex Libris. Dodendans. Naakte vrouw danst met geraamte.
125726: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - HILEKES,ELS. Exlibris. Naakte vrouw, paradijsvogel & hert.
125727: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - HOMOEOPATISCH ZIEKENHUIS OUDERIJN UTRECHT. Ex Libris. Verpleegster.
125728: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - KLEUVER,ANTOINETTE J.DE. Exlibris. Openboek, vlinder, open boek.
125731: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - RHEBERGEN,G.J.Jr. Ex-Libris. Wapenschild.
125732: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - RIDDER,DERK R.DE. Boekerij. Geharnaste ridder.
125733: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - ROUWELAAR,Ds.W.F.TEN. Ex Libris. De Lutherse kerk te Amsterdam
125734: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - SIEGERS,P. Ex Libris. Stoomschip, trein Eiffeltoren.
125737: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - STRAATEN,CHR.VAN DER. [Wxlibris]. Wapenschild.
125738: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - STROO,D. Ex Libris. Orgelpijpen.
125739: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - VEEN,G.E.VAN DER & LIESBETH VAN DER VEEN-KOK. Exlibris. 2 handen houden een open boek vast.
125740: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - VOS,MIEP. Ex Libris. Vos loopt over boeken.
125741: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - WAAL,P.DE. Exlibris. Toren & cyclamen.
125742: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - WASSINK,ALBERT. Ex Libris. Vrouwelijk naakt, radio spullen.
125744: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - IJSERINKHUIJSEN,FRANS J. Ex Libris. Hand tekent met droge naald een bloem.
125745: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - IJSERINKHUIJSEN,FRANS J. Ex Libris. Hand tekent met droge naald een bloem.
125746: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - IJSERINKHUIJSEN,FRANS J. Exlibris. 2 paarden voor herberg.
125748: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - IJSERINKHUIJSEN,MIES. Ex-Libris. Mercuriums met op de achtergrond Rijksmuseum.
125749: IJSERINKHUIJSEN,F.J.[FRANS JACOB 1892-1959]. - Dank U Amsterdam Jacob Marisstr: 69.
116945: IJSSELDIJK,W.E.P.VAN. - Oude boerderijen in Zeeland. Deel 1.
7636: IJSSELING,M.A. & A.SCHEYGROND. - De zoogdieren van Nederland. 2e herz.druk.
17331: IJSSELING,M.A. & A.SCHEYGROND. - Wat is dat voor een dier? Een dierengids voor West- en Midden-Europa, waarin opgenomen alle in Nederland en België inheemse zoogdieren, reptielen en amfibieën.
19162: IJSSELING,M.A. & A.SCHEYGROND. - Onze zoogdieren.
104785: ILG,FRITZ. - RAUTTER. Aus der Büchersammlung. [Intrieur mit Kind an Schreibtisch neben off. Fenster, vorlesender Mutter mit zwei Kinder].
141564: ILK,MICHAEL. - Marcel Janco das graphische Werk. Catalogue raisonné.
133718: ILK,MICHAEL. - Brancusi, Tzara und die rumänische Avantgarde.
140994: ILLING,RICHARD. - The Art of Japanese Prints.
97960: ILPSEMA VINCKER,H. - Mijn fabelboek. Berijmde fabellen voor de jeugd.
141458: IMBER,COLIN. - The Ottoman Empire, 1300-1650. The Structure of Power.
101406: IMBERT. - Handleiding voor de verzorging van Imbert gasinstallaties. Turf - Hout.
133119: IMMENDORFF,JÖRG. - Grüsse von der Nordfront.
88305: IMMERZEEL,MARIAN. - Dieren en de psychiatrie.
143612: IMMERZEEL,B.R. & F.VAN ESCH. - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
143658: IMMERZEEL,B. - Moluks verzet WO II. De rol van Molukkers in het verzet in de tweede wereldoorlog.
140588: IMMOOS,THOMAS. - Japanese Theatre.
33650: IMMS,A.D. - Outlines of entomology. Entirely revised by O.W.Richards & R.G.Davies.
136534: IMPERIAL. - Nagerechten met Imperial Produkten. 5e uitgave.
140449: HARRISON MERTZ AND EMLEN INC. - Presenting the work of Harrison Mertz and Emeln inc.
16601: INFELD,LEOPOLD. - Stof, straling en atomen. Het wereldbeeld in de moderne natuurwetenschappen. Met een voorwoord van Albert Einstein.
26805: INGALESE,RICHARD & ISABELLA. - Cosmogony and evolution. 2nd ed.
76600: INGEN,ALBERT VAN. - Het Oude Station. Revisiebedrijf Haarlem eerst centrale en tot voor kort hoofswerkplaats 150 jaar zelfstandig. HIJSM 1844 - NS 1994.
141381: INGEN,A.E.M.VAN. - N.V.Nederlandse Spoorwegen Hoofdwerkplaats Haarlem. Een stukje werkplaatsgeschiedenis.
132671: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - BURGERS,LOUIS. Exlibris. In Zeitung lesender, dahinter reitendes Paar.
132672: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - BURGERS,LOUIS. Exlibris. "Chronos".
132675: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - RHEBERGEN,G.JAN Amsterdam. Exlibris. Nackte Frau.
132674: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - ILGENFRITZ,VIKTORIA. Exlibris. 3 Menschen. Portrat.
132673: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - GRADEMANN,HENRIETTE. Exlibris. 3 Menschen.
132669: INGENFRITZ,HEINRICH [1899-1969]. - BURGERS,LOUIS. Exlibris. Trommelender.
38802: INGLIS,BRIAN. - A history of medicine.
102497: INGRAM,BRUCE S. COLLECTION. - Masters of Maritime Art. A loan exhibition of drawings from the collection of Capt.Bruce S.Ingram. With an introduction by Prof.Geoffrey Callender.
96834: LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V. - Medische instrumenten - Artikelen voor ziekenverpleging.
96832: LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V. - Medische instrumenten - Artikelen voor ziekenverpleging.
142527: INWOOD,MICHAEL. - Heidegger.
149074: IORIO,PAOLO D' & DANIEL FERRER. - Bibliothèques d'écrivains. Textes et Manusacrits.
142093: IPEMA,JAN. - Tegen de stroom. Ernst ünger - tijd en werk 1933-1998.
82974: IPSIROGLU,M.A. - Die Kirche von Achtamar. Bauplastik im Leben des Lichtes.
144472: IRELAND,SAMUEL. - Breda. Gezicht op Breda.
55704: IRVING,WASHINGTON. - Rip van Winkle.
113194: IRVING,WASHINGTON. - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus. Deel I,II,III & IV.
30743: IRWIN,HOWARD S. - Roadside flowers of Texas.
63657: ISENBART,HANS-H. - Pa-da-bam. Pa-da-bam. Pa-da-bam. De wereld van het paard.
126987: ISHERWOOD,CHRISTOPHER. - Goodbye to Berlin.
138456: ISHIGURO,KAZUO. - De rest van de dag. Vertaald door Bartho Kriek. 5e druk.
112475: ISHIGURO,KAZUO. - Nocturnes. Cinq nouvelles de musique au crépuscule. Traduit de l'anglais.
32280: ISING,ALFONS. - Brabantse schuttersgilden vroeger en nu.
143025: ISINGS,INA. - Schitterend! Twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem.
131821: ISMAN,N.M. - LIBRARY OF BROWN UNIVERSITY,THE. [Exlibris].
132676: ISRAEL,PETER [1951- ]. - BANDILLA. Exlibris. Collage.
143037: ISRAEL,JONATHAN & REINIER SALVERDA. - Dutch Jewry: Its history and secular culture (1500-2000).
132678: ISRAEL,PETER [1951- ]. - BANDILLA. Exlibris. Collage.
40024: ISRAELS,ISAAC. CATALOGUS 1974. - 143 maal Isaac Israels.
128671: ISSELEE,ALBERT [1903-1987]. - 9 verschillende exlibris.
120516: ISTENDAEL,GEERT VAN. - Het Belgisch labyrint. Een wegwijzer (overschilderd natuurlijk). 17e geh.herz.druk.
55062: ISTENDAEL,GEERT VAN., ROB - De zwarte steen. Roman. 2e druk.
110345: ISTENDAEL,GEERT VAN. - Gesprekken met mijn dode god.
33633: ISTENDAEL,GEERT VAN. - Het nut van België. Jean-Pierre de Brandt - Jean-Maurice Dehousse - Jean Gol - Sophie de Schaepdrijver - Hugo Schiltz.
73522: ISTENDAEL,GEERT VAN. - De zwarte steen. Roman. [1e druk].
76025: ISTENDAEL,GEERT VAN. - Alle uitbarstingen.
128936: ISTENDAEL,GEERT VAN. - Sociale zekerheid en andere gedichten.
110936: ITALIAANDER,ROLF. - Door het oerwoud naar de woestijn. Congo, Tsaad en Sahara.
144120: ITERSON,G.VAN - L.E.DEN DOOREN DE JONG & A.J.KLUYVER. - Martinus Willem Beijerinck. His Liefe and his Work.
76954: ITERSON,AD VAN & KIM THEHU. - Identificerend licht / Identifying light.
62060: WILLEM IV. - Portret van Willem IV, 19e eeuwse litho.
126802: IVASK,IVAR. - Elukogu. Valitud luuletused 1958-1978.
126807: IVASK,IVAR. - Odysseus Elytis. Analogies of Light.
126808: IVASK,IVAR. - The Perpetual Present. The Poetry and Prose of Octavio Paz.
126798: IVASK,ASTRID. - At the Falow's edge. A selection of poems. Edited & translated by Inara Cedrins.
126806: IVASK,IVAR. - Verandaraamat. Poeem.
23706: IVEN,WILLEM. - Elseviers nieuwe tuinplantengids. Een encyclopedische vraagbaak.
16844: IVENS,JORIS. - Joris Ivens. Autobiografie van een filmer.
97414: D'IVOI,PAUL. - Sergeant Kordaat. Vrij bewerkt door Ed.Van den Gheyn Jr. 2e druk.
134251: D'IVOI,PAUL & H.CHABRILLAT. - Met een kwartje de wereld rond. Wrij bewerkt door Antoinette.
22887: D'IVOI,PAUL. - Millionnair tegen wil en dank. Naar het fransch vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn Jr.
146833: IWASAKI,MINEKO & RANDE BROWN. - Mijn leven als Geisha. Autobiograife Mineko Iwasaki.
145018: IZZO,ALBERTO & CAMILLO GUBITOSI. - James Stirling.
128811: JAAKKE,A.W.G. & E.W.TUINSTRA. - Nederlandse bijbelvertalingen. Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
45925: JAARSMA,MENNO. - Het schone boek.
125671: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant 1933] Ventileerende Vulhaarden Open Haarden Vulkachels.
125675: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant 1930] Ventileerende Haarden en Vulkachels.
125676: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant] Eenige Nieuwe Modellen.
125677: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - Gebruiksaanwijzing van Vulhaarden EMJ No.23.
125678: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - Gebruiksaanwijzing van Vulhaarden EMJ ERA en Atlanta.
125679: JAARSMA,E.M. HILVERSUM KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK. - [Prijs-courant] Een greep uit den volledigen catalogus.
148170: JACKSON,CHRISTINE E. - Bird painting. The Eighteenth Century.
143481: JACKSON,MICHAEL. - The world guide to Whisky. Scotch - Irish - Canadian Bourbon - Tennesee Sour Mash and the whiskies of Japan.
148439: JACKSON,J.WILFRIED. - Shells as evidence of the migrations of earlt culture.
76206: POLLOCK.JACKSON. - Jackson Pollock works on paper.
7515: JACKSON,DONALD. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift. [1e druk].
128454: JACKSON,KEITH & DERYK WYLDE. - Matchless G3L & G80.
14919: JACKSON,MICHAEL. - Spectrum bieratlas. 1e druk.
143485: JACKSON,MICHAEL. - Whisky atlas. Scotch - Irish - Canadian Bourbon - |Tennessee Sour Mash en Japanse whiskies.
57935: JACKSON,GERALD. - First flute.
88776: JACKSON,DONALD. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift. 2e druk.
145045: JACOB,ANTOINE. - Histoire du prix Nobel.
18923: JACOBI,J. - Die Psychologie von C.G.Jung. Ein Einführung.
47451: JACOBI,FRANZ. - Die Deutsche Buchmalerei in ihren stilistischen Entwicklungensphasen, nebst einer Bibliographie.
77839: JACOBOWITZ,ELLES S. & G.H.MARCUS. - Amerikaanse grafiek 1860-1940. Een keuze uit de collectie van het Philadelphia Museum of Art.
116154: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - JACOBS,JOH. Exlibris. Een spin boven een driehoekig St.Lucasschildje.
116151: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - JACOBS,JOH. Ex-Libris. Een bosrand achter akkers.
48942: JACOBS,ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18e eeuw.
145445: JACOBS,RENÉ, ROBERT DE SMET & HECTOR MAHAU. - Velo 81. 26e jaargang.
145447: JACOBS,RENÉ E.A. - Velo 1978.
145452: JACOBS,RENÉ, ROBERT DE EMET & HECTOR MAHAU. - Veli 1975. 20e jaargang.
137361: JACOBS,EDGAR O, - De U straal.
137197: JACOBS,EDGAR O, - Het geheim van de grote pyramide. Het manuscript van Manethon.
137360: JACOBS,EDGAR O, - De 3 formules van Prof.Sato.
137248: JACOBS,EDGAR O, - Het raadsel van Atlantis.
137279: JACOBS,EDGAR O, - De valstrik.
116148: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - HEEREN,JACQ. eX-lIBRIS. Uiltje.
137188: JACOBS,EDGAR O, - Het Gele teken.
137394: JACOBS,EDGAR O, - Mortimer in Parijs. S.O.S.Meteoren.
96180: JACOBS,M. - Het tropisch regenwoud. Een eerste kennismaking.
94909: JACOBS,ALAN. - 17th century Dutch and Flemish painters. A collectors guide.
128446: JACOBS,IRENE & JOOST SCHOKKENBROEK. - Nederland - Engeland reflecties over zee.
73851: JACOBS,JOHANNA. - Peter van Straaten.
6080: JACOBS,M.G.P.A. & W.H.G.MAAS. - Heineken 1949-1988.
31697: JACOBS,ELS M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
148669: JACOBS,STEVEN. - The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock.
129192: JACOBS,EDWIN, HANS JANSSEN & MARJAN VAN HETEREN. - J.H.Weissenbruch 1824-1903.
116149: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - HEEREN,JACQ. eX-lIBRIS. Uiltje.
116150: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - JACOBS,JOH. Ex-Libris. Naaldbomen.
116152: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - JACOBS,JOH. Ex-Libris. Een bosrand achter akkers.
116153: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - JACOBS,JOH. Exlibris. Een spin boven een driehoekig St.Lucasschildje.
116156: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - OUWERLING,H.N. Ex-Libris. Een vrouw met een ganzeveer in de rechterhand.
116157: JACOBS,JOHANNES THEODORUS LAMBERTUS [1881-1955]. - OUWERLING,H.N. Ex-Libris. Een vrouw met een ganzeveer in de rechterhand.
146851: JACOBS,P.M.J.E. - Beeldend Benelux. Biografisch handboek. Deel 1 t/m 6.
137201: JACOBS,EDGAR O, - Het geheim van de grote pyramide. De kamer van Horus.
137334: JACOBS,EDGAR O, - Het halssnoer van de koningen
5654: JACOBSEN,ARNE. CATALOGUS 1959. - Arne Jacobsen. Architectuur en meubelen.
116618: JACOBUSSE,CH. & M.A.HEMMINGA. - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland.
124263: JACOBUSSE,CHIEL & ARNOLD VAN DER WEES. - Vogelvrij. Zestig vogelportretten.
37321: JACOBY,H. - Ter herinnering. Memoires van een boekverkoper als ooggetuige van de twintigste eeuw.
76242: JACQ,CHRISTIAN. - Ramses. 1: De zoon van het licht.
64417: JACQ,CHRISTIAN. - Ramses 2: De tempel voor milhoenen jaren.
37425: JACQUART. - Francois Ier.
74314: JACQUEMIER,SUE & P.MONAHAN. - Floragids. Bomen - Bloemen - Paddestoelen - Zeewieren - Varens - Grassen - (korst)mossen - Leverkruid.
123320: JACQUES,DAVID & AREND JAN VAN DER HORST. - De tuinen van Willem en Mary.
8588: JACQUES,NORBERT. - Natuur en volk van de Stille Zuidzee. Vertaald door A.van Nahuys.
118294: JADIN,JEAN. - Les groupes Sanguins des Pygmoïdes et des N1egres de la province Équatoriale.
142790: JAEGER,WERNER. - Das Peller-Modell von 1603. Geschichte, Beschreibung und Aufmass des Modells mit Rekonstruktion der Takelage.
99324: JAEGHER,LUC.DE. - 57 verschillende exlibris van Luc.de Jaegher (13 gesigneerd) & 3 gelegenheids grafieken (1 gesigneerd).
99614: JAERENS,ANDRÉ FRANCOIS [1684-1750] - F.HARREWIJN. - [Exlibris André Francois Jaerens]. Without name. Fecit F.Harrewijn.
94263: JAERN,ALB. - Ex Libris av Alb.Jaern.
15589: JAFFÉ,ANIELA. - Jung. Beelden uit mijn leven.
33017: JAFFÉ,H.L.C. - Piet Mondriaan.
58057: JAFFÉ,HANS L.C. - De wereld van de impressionisten. Kunstenaars die schilderden uit pure levensvreugde.
98910: JAGER,A.DE - Huis met de zeven hoofden.
74379: JAGER,HENK DE. - Lekkoo! De geschiedenis van een seeslpvaartfamilie.
38922: JAGER,ANTON DE. - Response of plants to a localized nutrent supply. These.
6538: JAGER,J.L.DE. - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
97137: JAGER,MAARTEN E.A. - Kees Maks schilder van mondaine leven 1876-1967.
98907: JAGER,A. - Gezicht op de Nieuwe Stadsherberg Amsterdam / Vue du port.
136920: JAGER-MEURSING,J. - HANS BORREBACH. - Meisjes van onzen tijd. 1e druk.
67585: JAGT,HENDRIK C.VAN DER. - De naamgeving van de Protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973. These.
128186: JAIME MOTA,J. - Rostros.
86860: JAKOB,FRIEDRICH. - Hundert Jahre Orgelbau Theodor Kuhn AG in Männedorf-Zürich 1864-1964.
86161: JAKOB,FRIEDRICH. - Die Orgel der Pfarrkirche St.Valetin und Dionysius zu Kiedrich im Rheingau.
126096: JAKOBSEN,BENT. - Verdedig u zelf! Handleiding voor de praktische toepassing van judo bij de zelfverdediging van mannen en vrouwen. Nederlandse bewerking: Anton Geesink.
20012: JAKOVSKY,ANATOLE. - Tabac-magie.
124388: JALHAIJ,PASCAL, CORRIE VERKERK & JOS VERLAAN. - Proeven met Pascal. Aan tafel bij restaurant Vermeer.
143633: JALHAY,S.M. - Allen zwijgen. Van Merdeka en Andjing - Nica-Nica tot Apra.
101121: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - DIAMOND,J.EDOUDARD. Ex Libris. Painting by W.Pogany: Rosen, naked woman & death's head.
99726: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ELLIS,ELIZABETH AND ETHAN, A book of. Trees.
101110: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ANDREWS,IRENE AND EDMUND. From among the books of. Caravan in wood.
101114: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ASMANN,EDWIN N. Ex Libris. Book-pile and chess board.
101115: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - COREY,GEORGE HENRY. Ex Libris. Amorial.
101117: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - DIAMOND,BETSIE. Library of. Pan with flute.
101118: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - DIAMOND,BETSIE. Library of. Pan with flute.
101122: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - FROST,J.N. AND E.B. A Book from Frost House. The Forst Home in Winter.
101123: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - JEAVONS,W.NORMAN. Ex Libris. Sailing shipp & castle.
101125: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - MURDOCH,AIMEE BERINGER. Ex Libris. Bird's feeding trough in garden.
101126: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - NIES. Uit De Boeken. Marine Pictorial (Dutch ship).
101128: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - VOLKMAR,FRITZ, Ex Libris. Medical (Veterinary).
101127: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - VOLKMAR,FRITZ. Ex Libris. The Aesop fable.
101124: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - LOVELAND,CATHERINE POLLOCK. Exlibris. Ancestor's statue (Deacon Samuel Chapin) by Augustus. St.Gaudens.
101119: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - DIAMOND,BETSIE. Library of. [an with flute.
101116: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - DAVIDSON,FLORA NEIL, Ex Libris. Bookpile and flowers.
101113: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ANDREWS,IRENE AND EDMUND. [Exlibris]. Island of Fiji group].
101112: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ANDREWS,IRENE AND EDMUND. [Exlibris]. Island of Fiji group.
101111: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - ANDREWS,IRENE AND EDMUND. From among the books of. Caravan in wood.
101109: JAMESON,JOHN WILLIAM [1882-1939]. - A.B.M. Exlibris. Tree on shore.
29236: JAMMES,LÉON. - Zoologie pratique basée sur la dissection des animaux les plus répandus.
104120: JAMMES,ANDRÉ. - Essai sur le ex-libris modernes Francais. Préface de M.Adhémar.
87487: JAN,MICHEL. - Le réveil des Tartares. En Mongolie sur les traces de Guillaume de Rubrouck.
147491: JANE,FRED.T. - Jane's Fighting Ships 1950-51. A Reprint of the 1950-51 Edition of Sighting Ships.
36800: JANETZKE,GERHARD & H.HALLENSLEBEN. - Der Jagdschutz in der Praxis. Ein L;eitfaden mit Beispielen für den Waffengebrach des Jägers. 2.neubearb.Aufl.
109270: JANKÉLIOWITCH,ANNE & PHILIPPE BOURSEILLER. - 365 dagen leven op aarde Philippe Bourseiller.
132679: JANOWSKI,FRITZ [1884- ]. - BLANCKERTZ,KLAUS. Exlibris. Rokokopaar unter Bäumschen, er lesend sie ihn necked.
14240: JANS,HUUB & H.V.D.BRINK. - Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.
145638: JANSE,JAN. - Dagboek van Jan Janse. Stuurmansleerling aan boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise 1905-1907.
56674: JANSE,H. & D.J.DE VRIES. - Werk en merk van de steenhouwer. Het steenhouwersambacht in de Nederlanden voor 1800.
146113: JANSE,H. & S.DE JONG. - Houten Huizen een unieke bouwwwijze in Noord-Holland. 2e druk.
134079: JANSE,H. - Kleurig glas in monumenten. Conservering van gebrandschilderd glas. Rijksdienst van de Monumentenzorg.
14697: JANSE,J.A. - Succulenten (Cactussen en vetplanten) / Succulent plants (cacti and succulents).
98786: JANSE,H. - Kerken en torens in Zeeland.
146443: JANSE,S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilhistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties.
129251: JANSEN,F.A. - Betoverend blik. Nederlands bedrukt blik 1880-2000 / The nagic of tins. Dutch industrial decorated printed tins 1880-2000.
102457: JANSEN,JACOB. - Gysbert Japicx Lieten. In stédzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
24815: JANSEN,AB A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. Deel 2: oktober 1942-oktober 1943. 2e druk
143615: JANSEN,PATRICK E.A. - De aanleg van nieuwe bossen.
84341: JANSEN,J.C.G.M. - Limburgh 150. Kunst en cultuur in Limburg / L'Art et la culture au Limbourg / Kunst und Kultur im Limburg / Art and civilization in Limburg. Nederlands Limburg / Belgisch Limburg / Le Limbourg Belge.
134763: JANSEN,ROB & WOUTER. - De Traction. De Citroën 7, 11 en 15 in Nederland.
81410: JANSEN,AD. - Christelijke kunst tot het einde der Middeleeuwen. Catalogus.
126922: JANSEN,LÉON, ANTON REKKÉ & NATASCHA KAYSER. - In het spoor naar Dakar.
53940: JANSEN,BERT. - Roland Berning. Een overzicht.
149181: JANSEN,CORJO., - De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog. Recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1950.
22105: JANSEN,J.VICTOR. - Volkerenatlas Amerika.
114052: JANSEN,PETER E.A. - Schipperen rind Wijk. Schippers, schepen en water van Wijk bij Duurstede.
103118: JANSEN,CILLY. - Thijs Asselbergs stadsarchitect van Haarlem 1990-1994.
118310: JANSEN,ARNOLD H. - Het industrieel uitgevoerde meubel. [1e druk].
19879: JANSEN,E. - Begrippen over diamantkunde en diamantbewerking.
67740: JANSEN,JACOB. - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
70742: JANSEN,BETATRICE. - Chinese ceramiek.
33571: JANSEN,L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door dr.G.J.Knaap.
143726: JANSEN,PATRICK & MARTK VAN BENTHEM. - Bosbeheer en biodiversiteit. Natuurbehoud - Biodiversiteit als beheerdoel - Praktisch bosbeheer.
137859: JANSEN,A.N.P. - Grijsaards in zwart-wit. De verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentkunst (1550-1650). Therse.
24809: JANSEN,AB A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. Deel I: 1940-1942. 5e druk.
7809: JANSMA,REIN. - Stairs. 4th edition.
47438: JANSMA,KEES. - WK '98.
116163: JANSMA,K. - VEEN,K.v.d. Exlibris. Meer, riet & ganzen.
129813: JANSMA,BERT. - Vrouwen Alex Gardia Beeldhouwer / Femmes Alex Garcia Sculpteur.
132740: JANSMA,KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Pieter Brouwer 1904-1985.
122322: JANSSEN,HANS, WIM VAN SINDEREN & JEROEN KAPELLE. - De Haagse School. 2e druk.
144832: JANSSEN,CORNEILLE F. - Behoud en herstel. Restauratie-technieken en monumentenzorg.
141230: JANSSEN,CORNEILLE F. - De Grote- of St.Bavokerk te Haarlem. De geschiedenis van haar bouw en inrichting tot de Reformatie.
111965: JANSSEN,HANS, WIM VAN SINDEREN & JEROEN KAPELLE. - De Haagse School.
138953: JANSSEN,A.W. & R.JANSSEN. - Proceedings Symposium Molluscan Palaeontology. 11th International Malacological Congress Siena, Italy, 30th August - 5th September 1992.
138084: JANSSEN,GUUS E.A. - Timmers werk. Opstellen over Prof. Timmers & de Kunst van het Maasland.
17782: JANSSEN,EM. - Stijn Streuvels en zijn vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
117965: JANSSEN,JOOP & PHILIP FRISKORN. - Drents-Friese landschappen grenzenloos natuurlijk / Drents-Friese landscapes nature abouding / Drents-Friese Landschaften grenzenlos naturgemäss.
106581: JANSSEN,MARIUS JOHANNES [1885-1957]. - Rotterdam, Vlaggeman (Molen).
128060: JANSSEN,WALTER & KARIN EIKELENBOOM - 1927-2007. 80 jaar Alliance. De geschiedenis van een bloeiende hockeyclub.
24176: JANSSEN,HAN. - De geschiedenis van de speelkaart.
38932: JANSSEN,M.G.H. - In vitro experiments on indoleacetic acid destroying enzymes. These.
83744: JANSSEN DE LIMPENS,K.J.TH. - Geschiedkundig overzicht van het Hertogdom Limburg en de landen van Overmaze.
99859: JANSSEN,JOZEF ANNA MATTHIAS. - Monitoring of salt-mars vegetation by sequential mapping. These.
127421: JANSSEN,CASPAR. - Ontpopt. Stedeling ontdekt natuur. 2e druk.
146263: JANSSEN,FRANS A. - Goud en Koper in de Boekenwereld.
141818: JANSSENS,P.J.C.M. & A.H.C.NIELEN. - Dorp in de ban van de draverij. 75 jaar Harddraverijvereniging Heemskerk.
93200: JANSSENS,JOZEF & REMCO SLEIDERINK. - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
106832: JANSSENS,ROBERT. - Vreugde en verdriet in De Tour.
116168: JANSSENS,PIET. - Lidkaart 1967 Exlibriskring WBV.
89091: JANSSENS,MARCEL. - Met groter L. Van Couperus tot Claus. 2e druk.
90715: JANSSENS,JOZEF & MARTINE MEUWESE. - Jacob van Maerlant Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX.
96103: JANSSENS,JOZEF. - De Graal en de ridders van de ronde tafel.
75557: JANSSONIUS,H.H. - Mikrographie des Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten. Band 5: Monochlamydeae. Gymnospermae.
141550: JANZEN,JAC.J. - Heemstede na de grenswijziging.
136786: JAPIN,ARTHUR. - De overgave. Roman. 10e druk.
65568: JAPPE ALBERTS,W. E.A. - Grepen uit de Gelderse historie.
29040: JAPPE ALBERTS,W., C.N.GEHRMAN & A.A.DE JONGE. - Geïllustreerde geschiedenis van Nederland van de oudste tijden tot na de tweede wereldoorlog. 3e herz.druk.
17096: JAPPE ALBERTS,W. & J.M.VAN WINTER. - Nederland voor honderd jaar.
15479: JAPPE ALBERTS,W. - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren prince, keyser, Maximiliaen. Hoe hij eerste int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude.
105646: JAPPE ALBERTS,W. - De middeleeuwse stad. 5e druk.
10940: JAPPE ALBERTS,W. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III: 1402-1420.
83721: JAPPE ALBERTS,W. & M.DITSCHE. - Fontes Historiam Domus Fratrum Embricensis Aperientes.
89458: JAQUET,L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
136879: JARDOT,MAURICE. - Le Corbusier dessins.
41357: JAS,JORIEN, M.SCHARLO & H.V.D.WETERING. - Het peperhuis te Enkhuizen.
71251: JASINK,B. - De mystiek van het boedhisme.
63198: JASPERS,G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems libry.
144061: JASPERS,P.A.TH.M. - J.M.Minckelers 1748-1824.
66253: JASPERS,GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
136704: JASPERS,GERARD E.A. - Dagboek van een reis naar Japan (1855), waaiers en Amerikaanse meisjesboeken op kasteel Keukenhof.
81453: JASZAI,GÉZA. - Mittelalterliche Glasmalereien.
76847: JASZCZOLT,K.M. - Discourse, beliefs and intentions. Semantic defaults and propositional attitude ascription.
93540: JAUBERT,MADAME C. - Souvenirs de Madame C.Jaubert. Lettres et correspondances. Berryer - 1847 et 1848 - Alfred Musset - Pierre Lanfrey - Henri Heine. 2me éd.
16115: JAURES,JEAN. - Geschiedenis der Fransche revolutie. 1,2,3 & 4. Geautoriseerde vertaling van W.van Ravesteijn. 2e druk.
17229: JAWA. - The new JAWA. 125 c.c. Model 351 - 150 c.c. Model 352 Motorcycle. Specifications and operator's manual with special reference to servicing and routine maintenance.
56464: JAXTHEIMER,BODO W. - Gaade's complete schilderboek. Traditionele en nieuwe technieken.
4089: JAXTHEIMER,BODO W. - Gaade's teken- en schilderboek. 14e druk.
33087: JAYAKAR,PUPUL. - Festival of India in the United States 1985-1986. Foreword by Papul Jayakar.
140930: JEAN-AUBRY,G. - Valentin Le Campion.
52146: JEANMAIRE,CLAUDE. - Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Ein Fotobuch zur Modernisierung der Basler Strassenbahnen von 1945 bis 1982 / Modern tramcars of Basle (Switzerland).
100727: JEANNERET,CLAUDE [1886-1979]. - BIBLIOTHECAE MONASTERII EINSIEDLENSIS. [Vor Landschaft stehender Mönch mit Mitra, Stab und Nimbus, davor Wappen].
132667: JEANNERET,CLAUDE [1886-1979]. - BALMER,Dr.H. Ex Libris. Wappen.
132666: JEANNERET,CLAUDE [1886-1979]. - BALMER,Dr.H. Ex Libris. Wappen.
132665: JEANNERET,CLAUDE [1886-1979]. - BALMER,Dr.H. Ex Libris. Wappen.
76583: JEDELOO,W.A. - Radiotechniek. Deel 1. 4e druk.
36817: JEDLICKA,GOTTHARD. - Henri de Toulouse-Lautrec. 2.Aufl.
122862: JEENINGA,W.F. - 't Rooie Dorp. De geschiedenis van 32 arbeiderswoningen aan de Venenlaan te Hoorn "In de Roos".
36643: JEFFERIES,RICHARD. - Summer in the woods. A selection from the works of Richard Jefferies.
116781: JEFFERSON-BROWN,MÏCHAEL. - Lilies. A guide to choosing and growing lilies.
149041: JEFFS,JULIAN. - Sherry. 6th edition.
143783: JEKKERS,HARRIE & KOOS MEINDERTS. - Achter de duinen, de liedjes.
22024: JELGERHUIS,RIENT. - 18th century etching showing 3 people on skates trying to get somebody out of a thin. In front a man on skates laughing.
22021: JELGERHUIS,RIENT. - 18th century etching showing 6 people trying to get somebody out of a thin. In front 2 men on skates watching.
12023: JELLEMA,R., M.C.A.MEISCHKE & J.A.MULLER. - Bouwkunde voor het middelbaar technisch onderwijs. Deel 7. 4e druk.
14646: JELLEMA,R., M.C.A.MEISCHKE & J.A.MULLER. - Bouwkunde voor het hoger technisch onderwijs. Deel I. 9e druk.
78123: JELLEMA,G. - Handleiding van het kaatsen.
13831: JELLES,PITER. - Rispinge. Alde en nije fersen. Oarde printinge.
827: JELLINEK-MERCEDES,GUY - Mijn vader monsieur Mercédès. Vertaling H.Ebeling.
39110: JELLY,OLIVER. - Ditchcraft and other essays.
5150: JENKIN,ANN TIMONEY. - Midwinter light. Poems. 1st edition.
146128: JENKINS,JOHN MAJOR. - Het einde van de Mayakalender 2012. Decodering van de Mayakosmogenesis.
136147: JENNESS,STUART E. - Arctic Odyssey. The diary of Diamond Jenniess, Ethnologists with the Canadian Arctic Expedition in Northern Alaska and Canada, 1913-1916.
100730: JENNI,C.A. & CO. - GÜDER,FRED(ERIC). BERNAE. [Wappen].
100716: JENSEN,HARALD. - GRUNAU,MARIE Ex Libris. [Mittelalterliche gekleidete LesendeHalbfigur].
138717: JENTSCH,THUNAR. - Papua-Neuguinea.
102340: JEPKES,MICHAEL. - Drie etsen en zes mezzotinten exlibris van de platen gedrukt.
116170: JEPKES,MICHAEL. - BRUIJN,W.K.DE. Ex Libris. Vrouw & man met fakkel.
88016: JEPSON,PAUL. - Birding Indonesia. A bird-watcher's guide tot the world's largest archipelogo.
121870: JESPERS,FLORIS. - Floris Jepers. Hommages de Henri-Floris Jepers, Sylvain Maes, Paul van Ostaijen, Paul Vaucaire.
91125: JESPERS,FRANS & AD VAN SLEUWEN. - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J.Vollebregt en Zoon meester orgelmaker te 's-Hertogenbosch.
41787: JESSEL,HANS W. - Fliesen Bilderbuch.
116176: JETSES,CORNELIS [1873-1955]. - Och, och, wat nat! Gekleurd.
116174: JETSES,CORNELIS [1873-1955]. - In het gras. Gekleurd.
137883: JEURSEN,FRANS. - Eddy Stevens het licht van boven / the light from above / la lumière venue d'en haut.
103555: JEURSEN,FRANS. - Schilderen met glas. Over Thea Figee.
137386: JEURSEN,FRANS. - Beelden Jos Dirix.
137070: JEURSEN,FRANS. - Edyy Stevens. Het licht van bovn / the light from abode / la limière venue d'en haut.
134280: YANG JIASAN. - The way to lacate Acy-points.
127397: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - KANHEISSNER,LOLO. Exlibris. Hradschin und Karlsbrücke.
127398: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - ROSENBACHER,MARIANNE & WILHELM. Exlibris. Galamtes Paar an der Moldau.
127399: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - SCHLEISSNER,Doctor FELIX. Ex Libris. Zwei Kinder stegen auf Buch.
127400: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - STEINER,EGON. Ex libris. Pferde ziehen Putto auf Buach.
127401: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - VODEHNAL,PAVEL. Ex Libris. Fussritt.
127402: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - WERNER,Dr.PAUL. Exlibris. Zweistöckiges Haus in Strasse.
127403: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - WIENER,OSKAR. Exlibris. Paar Seelandschaft betrachtend.
127404: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - Mnoho stesti v Novém roce! P.f.1950!
127405: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - Max u. Trude Lichtensten Geb. Sommer 3-11-1918.
127382: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BACK,HANNE. Ex libris. Homerbüste zwischen Krieger und Mädchen.
127383: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BAUCKMANN,MARIA. Ex libris. Stadtgässchen.
127384: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BERGER,IDA. Ex libris. Kniedes Mädschen in Landschaft.
127385: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BERGMANN,Dr.HANS. Ex Libris. Prager Dächer.
127388: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BRANDL,HANNA. Ex libris. Liebespaar mit Engel.
127390: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - BRANDL,PAUL. Ex libris. Obstpluckender Mann.
127391: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - FEIGL,ERNST. Ex libris. Frauenkopf und Sänger.
127392: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - FRANKL,EDITH. Ex libris. Mädschen mit erhobenen Händen.
127394: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - HERRMANN,MAX und IDA. Ex Libris. Hradschin über städtiscchem Hof.
127395: JILOVKY,GEORG [1884-1958]. - JILOVSKY,GEORG. Ex Libris. Maler vor Staffelei in Landschaft.
105548: VESELÝ.JINDRICH. - Exlibris marionet III.
105551: VESELÝ.JINDRICH. - Exlibris marionet IIII.
134278: HOU JINGLUN. - Traditional Chinese treatment for Cardiovascular diseases.
80818: JIZE,ZENG. - Mandarijn in Europa. Dagboek van de jaren 1878-1886. Vertaald en van een inleiding voorzien door Anke Bal.
132751: JOANOWITCH,KATHARINA [1950- ]. - EROTICIS. Ex Libris.
51372: JOBÉ,JOSEPH. - Van koetsen en karossen.
41496: JOBSE-VAN PUTTEN,JOZIEN. - Van pekelvat tot diepvrieskist. Interviews en beschouwingen over de huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
103734: JODOROWSKY,ALEJANDRO & SÉBASTIAN GÉRAED. - Le Pape terrible 1: Della rovere.
128073: JOFRIET,ARIE. - Van Hem en haar van hier tot daar.
84878: JOHAN DE OUDE, GRAVE VAN NASSAU. - Portret van Johan de Oude, Grave van Nassau Catzenellebogen, Vianden, Dietz.
148632: TAK.JOHANNES G.VAN DER. - The Old Slavic Apostolos., The Lessons of the Short Lectionary from Pentecost to Great Lent and the Abstracts of the Episles. These.
15606: JOHANNESEN,HJALMAR. - Olympic winter sports in Norway. The land of summer- and winter glory.
132755: JOHANNSEN,THEODOR [1868- ]. - GREGORI,FERDINANDI. Ex Libris. Shaekespeare-Herme vor Bäumen an Bach.
132753: JOHANNSEN,THEODOR [1868- ]. - GREGORI,FERDINANDI. Ex Libris. Shaekespeare-Herme vor Bäumen an Bach.
132681: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - BAUER,VEIT. Ex Libris. Weibliche Akt an Strand.
132683: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - BENDA,AGNES. Exlibris. Brücke über Bach.
132684: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - FLEISSIG,V. {Exlibris]. Baumen in Landschaft.
132685: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - FRECH,K. Exlibris. Steilküste.
132688: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - TROPP,Dr.W. Ex Libris. Unter Sonneblume sitzend Lesender.
132687: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - JANIK,LINEHEN. Exlibris. Flussufer mit kahlen Bäumen.
132686: JOHANSSEN,WILHELM [1897-1938]. - GELLING,LUISE. Exlibris. Buamen in Landschaft.
22909: ALDEN.JOHN R. - Pioneer America.
148499: JOHNS,CAPTAIN W.E. - Biggles in Egypte. [1e druk].
87565: JOHNSGARD,PAUL A. & M.CARBONELL. - Ruddy ducks & other Stifftails.
31981: JOHNSGARD,PAUL A. - Arena birds. Sexual selection and behavior.
106713: JOHNSGARD,PAUL A. - The Plovers, Sandpipers, and Snipes of the world.
106711: JOHNSGARD,PAUL A. - Diving birds of North America.
131830: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - NEUMANN,MORTON G. Ex Libris. Labatorium.
131828: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - JOHNSON,FRIDOLf. From the books of.
131827: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - JOHNSON,FRIDOLf. Ex Libris/ Library.
131826: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - JOHNSON,FRIDOLF. [Exlibris]. Juveniles.
131829: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - JOHNSON,MADELINE. Ex Libris. Naked woman.
90469: JOHNSON,RALPH. - Ralph Johnson of Perkins & Will. Buildings and projects.
61411: JOHNSON,HUGH. - Wonderwereld van de wijn. Met pop-ups van Ron van der Meer.
35121: JOHNSON,HUGH. - Standaardwerk van de wijnen van de hele wereld.
108120: JOHNSON,FRIDOF. - A treasury of bookplates from the Renaissance to the present.
131824: JOHNSON,FRIDOLF [1904-1988]. - JOHNSON,FRIDOLF. Ex Libris. Salome collection.
25794: JOHNSON,HUGH. - De kunst van het tuinieren. Oorsprong, ontwikkeling en praktijk van de tuinkunst.
75515: JOHNSON,STEPHEN M. - Der narzissistische Persönleichkeitsstil.
9127: JOHNSON,MARTIN. - De koning der wildernis. Mijn avonturen in donker Afrika.
147950: JOHNSTON,HARRY H. - The Story of my Life.
84554: JOHNSTON,HARRY. - Liberia. With an appendix on the flora of Liberia by Dr.Otto Stapf.
84550: JOHNSTON,HARRY. - George Grenfell and the Congo. A history and description of the Congo idependent state and adjoining districs of Congoland. Together with some account of the native peoples and their languages, the fauna and flora; amd similar notes on the Cameroons and the island of Fernando Pô.
143327: JOLE,MARCEL VAN. - Nellens.
142481: JOLLES,CHARLOTTE. - Theodor Fontane. 3.ergänzte Auflage.
149116: JONAS,HENRI CHARLES ('HARIE'). - SMIT,GABRIEL. Ex-Libris. Plant, kruis, duif.
116180: JONAS,HENRI CHARLES ('HARIE'). - NYPELS,C. [Exlibris]. Typografisch.
145415: JONCKHEERE,KOENRAAD. - Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël.
131831: JONES,DAN BURNE [1908-1995]. - GONGORA,FREDERICK. [Exlibris]. Naked man * woman.
73723: JONES,JAMES. - The thin red line (een handvol helden). 4e druk.
144496: JONES,ANDY & MARC GASCOIGNE. - Inferno! Issue 10.
131835: JONES,DAN BURNE [1908-1995]. - LABKE,AUDELLE M. [Exlibris]. Flying woman.
131834: JONES,DAN BURNE [1908-1995]. - Holman,robert. [eXLIBRIS]. Man sitting on the ground.
131833: JONES,DAN BURNE [1908-1995]. - GRUENER,EDWIN. [Exlibris]. Man with book under a tree.
15597: JONES,MARY E. - The romance of lace.
44125: JONES,MARTHY. - De tarot in het kort.
73728: JONES,JAMES. - From here to eternity. 3e herz.druk.
138655: JONES,CHRIS MORGAN. - Een geschikte spion. Vertaald door Rob van Moppes.
24228: JONG,JOHAN DE. - De kerkuil.
116372: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - SOUVEREIN,J. [Exlibris]. Reptiel.
116356: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - INGRID [Rhebergen]. [Exlibris. 2 rozen.
116357: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - JONG,OLGA & MAC.DE. [Exlibris]. 2 vogels.
116374: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - STRAATEN,CHRIS VAN DER. Ex musucus. Naakte vrouw.
116378: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Goed - Pad et ijden ers 1952. Bomen.
116306: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - CESSIE. Boek van. Mensen voor een kerk.
116363: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,JAN. Ex libris. Gezicht in een spiegel.
116366: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,MYRA. [Exlibris]. Portret.
146941: JONG,FELIX DE. - De Musicalstem veelzijdig - fascinerend - intens.
147636: JONG,DE CACAO EN CHOCOLAAD WORMERVEER. - Reclame plaatje: De Jong's Cacao en Chocolaad Wormerveer.
149420: JONG,A.P.DE, - KLU 75. Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
116379: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Geitje. (voor een geboortebericht].
116380: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Beste wensen klinken over stad en land voor 1953. Mr.D.Giltay Veth.
116381: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Dat het U wel moge gaan in het Nieuwe Jaar! Jo en bert Stoel Driksland Flakkee 1948.
141265: JONG,H.DE. - Over bruggen, Met een bijdrage van R.F.Becqué.
30650: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 11 A - 1e & 2e helft: Nederlands-Indië.
113193: JONG,OEK DE. - Proloog 1952.
139252: JONG,HETTE DE. - Amsterdam en de Jordaan.
116307: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - ESCHAUZIER,MIEN en ANDRÉ. [Exlibris]. Zonnewijzer.
148183: JONG,OEK DE. - Wat alleen de roman kan zeggen.
116382: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Mr.D.Giltay Veth zendt U zijn beste wensen voor het jaar 1952.
78562: JONG,L.DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 11 B: Nederlands-Indië II, eerste & tweede helft.
147443: JONG,JASPERINA. - Sweet Charity. Een nieuwe Musical. Jasperina de Jong. Programma.
60549: JONG,FONS DE, D.LOKIN & W.V.TEESELING. - Van leder en schoen.
92464: JONG,GODFRIED DE. - Carte de visite. Originele foto van een leunende jonge man: Herman van Dam.
91762: JONG,EVELINE D.DE. - Spreektaal. Woordfrequenties in gesproken Nederlands.
89546: JONG,T.DE. - Pro Patria 1949-1966.
77278: JONG,A.M.DE. - De wereldreis van bulletje en bonestaak. Deel 2. 2e druk.
83240: JONG,SICCO DE. - Ford. Betere ideeën aan de lopende band.
143001: JONG GSZ,A.DE. - Vaderlandsche en dichtlievende mengelingen.
73263: JONG,A.P.DE. - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht. 3e druk.
71768: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 10 A: Het laatste jaar I - 2e helft.
67898: JONG,CEES DE & J.J.TER POORTEN. - Natuurlijk 't Gooi. Cultuur & natuur. Tekst: Eddie de Papepe.
148528: JONG,A.M.DE. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Boekje 7. 2e druk.
144899: JONG,C.D.DE A.O. - Hydrography.
140472: JONG,C.G.DE. - Het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941. Catalogus.
45935: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 2. Neutraal.
42146: JONG,ALPITA DE. - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
3397: JONG,SICCO DE. - Geschiedenis van General Motors. Opkomst en groei van de grootste onderneming ter wereld.
30655: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 7 - 1e & 2e helft: Mei '43 - Juni '44.
30653: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 10 A - 1e & 2e helft: Het laatste jaar.
30259: JONG,JO DE. - Weef- en borduurkunst.
147659: JONG,H.DE CACAO EN CHOCOLAAD. - Reklame plaatje De Jong's Cacao en Chocolaad De erve H.De Jong Womerveer: Hans Gude.
147657: JONG,H.DE CACAO EN CHOCOLAAD. - Reklame plaatje De Jong's Cacao en Chocolaad De erve H.De Jong Womerveer: William Shakespear.
149180: JONG,A.M.DE. - Een Bataafs driemanschap. [1e druk],
136916: JONG,H.DE & N.G.M.MUYEN. - Van Vianen tot Gorinchem, Vruggen over het Merwedekanaal.
15329: JONG,P.C.DE. - Flowering and sex expression in Acer L. A biosystematic study (with a summary in dutch). These.
12381: JONG,A.P.DE. - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
116377: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - WOLFF,CHARLES DE. [Exlibris]. Typografisch.
116367: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - ROSIER,RENSKE. Exlibris. RR.
116364: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,JAN. Ex libris. Bij zijn 50ste geboortedag.
116361: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,G.J. Exlibris. Heraldisch.
116360: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - PAGE,IRENE DWEN. Book of. Man met schep.
116354: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - HANRATH,Dr.JOH.J. Exlibris. Schedels.
116312: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris. Vrouwlijk naakt in omlijsting.
116309: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris. Knop van bloem.
149115: JONG,DIXI DE. - 1 exlibris & 1 gelegenheidsgrafie.
148655: JONG,A.M.DE. - Bulletje en Bonestaak.
104834: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Wetenschappelijke Editie. Deel 2: Neutraal.
103991: JONG,A.M.DE. - Ouwe Hein's wonderbare thuiskomst.
103986: JONG,A.M.DE. - Bulletje en Boonestaak in Brazilië.
103989: JONG,A.M.DE. - Het Neptunusfeest op de ,,Hercules''.
103992: JONG,A.M.DE. - Ouwe Hein onder de ijsberen.
106970: JONG,JOOP DE, TONI MULDER & RIK SUERMONDT. - Cas Oorthuys onderweg. Europa 1945-1965. Met een inleiding van Cees Nooteboom.
104832: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Wetenschappelijke Editie. Deel 7, eerste & tweede helft: Mei 3 - Juni '44.
116062: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - BOET,N.J. Exlibris. 2 vogels, muziek, aesculaap.
116308: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris. Rood.
116310: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Uit de boeken van. Heraldisch.
116313: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - GROENEDAAL,M.H. [Exlibris]. 2 mannen.
116355: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - HUBERS,PETER JOH. [Exlibris]. Portret mozart.
116362: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,J. [Exlibris]. R.
116365: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RHEBERGEN,JAN. Ex libris. Portret.
116368: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - RIJSTERBORGH,J. [Exlibris]. Portret Shekespeare.
116369: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - SCHWENCKE,J.J. Uit de boeken van. Hoofd boen open boek.
116370: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - SCHWENCKE,JOHAN. Dit boek is van. Insekten.
116373: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - STRAATEN,CHR.VAN. Mijn boek. Portret Laurensz Jz Coster.
116375: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - WBV. [Exlibris]. 2 rozen.
116383: JONG,MAARTEN DE [1922-1990]. - Exlibriskring WBC Lidkaart 1963.
117942: JONG,ANTONIE JACOB DE ("TOON") [1879-1978]. - Op het terras. (Eempolder].
134224: JONG,JAN DE. - Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de hervorming.
124599: JONG,A.DE. - Worstelboek voor de Grieksch-Romeinsche methode. Met medewerking van W.J.Leloux.
26294: JONG,JO DE. - 50 eeuwen costuum.
30656: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 8 - 1e & 2e helft: Gevangenen en gedeporteerden.
34871: JONG,A.M.DE. - Bulletje en boonestaak in Brazilië.
35531: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Wetenschappelijke Editie. Deel 3: Mei '40.
40053: JONG,HETTE DE. - De Jordaan kloppend hart van Mokum. 2e druk.
45931: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 6. Eerste & tweede helft: Juli '42 - mei '43.
45932: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 5. Eerste & tweede helft: Maart '42 - juli '42.
48157: JONG,L.DE. - De bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog, 1940-1945. 3e druk.
50654: JONG,LEEN DE. - Luc Peire 1916-1994. Overzichtstentoonstelling.
56308: JONG,OEK DE. - De geit. [1e druk].
76952: JONG,DICK DE, E.VAN LOPIK & AD VAN DER VLIET. - Van molens en mensen. Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
35554: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Wetenschappelijke editie. Deel 5: Maart '41 - Juli '42. Eerste en tweede helft.
127544: JONG,OEK DE. - Proloog 1952.
75143: JONG,L.DE. - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Wetenschappelijke editie. Deel 4: Mei '40 - Maart '42. Eerste & tweede helft.
145009: JONG,TED DE. - Inleiding tot de Architektuurtypologie.
98441: JONGE,E.DE, H.VAN BOVEN & TH.J.PETRI. - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe.
85443: JONGE,J.A.DE. - Wilhelm II.
29372: JONGE,C.H.DE. - Delfts aardewerk.
148795: JONGE,CAROLINE DE. - Marinus van Raalte 1873-1944.
66086: JONGE,DICK DE. - Het Amsterdamse bos. Natuur dichtbij de stad.
60003: JONGE,FREEK DE. - De komiek. Spel in vier bdrijven. 2e druk
54031: JONGE,MARTIJN DE. - Buiten beeld. Natuur in Nederland.
143654: JONGE,NICO DE & TOOS VAN DIJK. - Tanimbar. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe / The unique Moluccan photographs of Petrus Drabbe.
102961: JONGE,FREEK DE. - De komiek.
104730: JONGE,C.H.DE. - Mededelingenblad van de Nederlandse ceramiek. No 48: Een particulieren verzameling Delfts aardewerk door Dr.C.H.de Jonge.
127339: JONGE,J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Deel 1 t/m 6.
136107: JONGE,THERA DE. - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (184-1983) en de zijnen.
3415: JONGE,FREEK DE. - Het damestasje. 7e druk.
59999: JONGE,FREEK DE. - De mythe & De openbaring
135621: JONGELING,K. - Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeenten Driebruggen.
144833: JONGENS,P., J.BART UITTENHOUT & LOES J.H.VROOM. - Sterck en weldoortimmert. Een kwart eeuw restaureren in Haarlem.
63163: JONGERT,JAC. (JACOB) [1883-1942]. - HAZELHOFF,D.F. Boek van. [Exlibris]. Compositie.
116188: JONGERT,JAC. (JACOB) [1883-1942]. - [J.D.Schuitemaker Purmerend].
149112: JONGERT,JAC. (JACOB) [1883-1942]. - Uitgeversmerk J.D.Schuitemaker Purmerend. Man met bijl en schip.
123984: JONGES,RONALD & MICHEL SLEUTELBERG. - Het officiële Ajax jaarboek 2010-2011.
141803: JONGH,TH.J.DE. - 1952-1992. De Koninklijke Luchtmacht in Hilversum en wat er aan vooraf ging...
99671: JONGH,JEAN BAPTISTE THÉODORE BARON DE JONGHE [1801-1860]. - Bibliothèque de Th.de Jonghe. [Heraldic].
70270: JONGH,J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]. Een Hagespreek buiten Utrecht, augustus 1566. Tekst van H.Wagenvoort.
70269: JONGH,J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]. Aan de Hollandsche watewrlinie, 1672. Tekst van J.W.De Jongh.
70248: JONGH,J.W.DE, H.WAGENVOORT & J.J.MOERMAN. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]: Karel V doet afstand van de regering. Tekst van J.W.De Jongh.
107579: JONGH,E.DE. - Dankzij de tiende muze. 33 opstellen uit Kunstschrift.
35998: JONGH,BRIAN DE. - Agon gids voor het Griekse vasteland.
70244: JONGH,J.W.DE, H.WAGENVOORT & J.J.MOERMAN. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]: De prins trekt over de Maas 1568. Tekst van J.W.De Jongh, herzien door J.J.Moerman.
70250: JONGH,J.W.DE, H.WAGENVOORT & J.J.MOERMAN. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]: De Dam te Amsterdam. Tekst van J.J.Moerman.
70261: JONGH,J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. [Tekstboekje]. Ter kruisvaart. Tekst van J.W.De Jongh.
42308: JONGSMA,LEX. - De wereld van Caïssa.
52122: JONGSTRA,ATTE. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer. [1e druk].
4940: JONGSTRA,ATTE. - Lexicon voor feestgangers. 1e druk.
143470: JONKER-WARBROEK,MIES & HANS KROEZE. - Eerste druk in twee bedrijven met pauze en ingezonden mededelingen.
89452: JONKER,JOHAN & WALTER VAN LOTRINGEN. - Pakkende prenten van Twente.
541: JONKER,INEKE. - Huis vrouwen vakwerk. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
26462: JONKER HZN,H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
135453: JONKER,PIETER. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
29031: JONKER,D.A. - Trees in Rotterdam.
52221: JONKERS,DICK A. & M.VAN HOUTEN. - Broedvogels van het Staatsbosbeheerproject Gooikust in 1997.
52217: JONKERS,DICK A. - Broedvogels in 2000 op de Blaricummer- en Tafelbergheide.
6781: JONKERS,DICK A., R.A.KOLE & J.TAAPKEN. - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
116191: JONQUIERE,A.B.W. - RADEMAKER,Dr.GEURT A. Ex Libris. Aesculaap.
137982: JONSON,BEN. - The Sad Shepherd: or, Atale of Robin Hood, a fragment. With continuation, notes, and an appendix.
21659: JONSSON,LARS. - Vogels in hun eigen omgeving. Wad en kust.
20376: JONSSON,LARS. - Vögel der Fluren und am Wasser. Aus dem Schwedischen übersetzt von H.Demuth.
20379: JONSSON,LARS. - Vögel in Wald, Park und Garten. Aus dem Schwedischen übersetzt von H.Demuth.
22406: JOODE,TON DE, K.DE KIEFTE & A.STOLK. - Dieren in en om het huis. 2e aangevulde druk.
34521: JOODE,TON DE. - Dieren & mensen. Het dier en zijn baas door de eeuwen heen.
143799: AL,JOOP. - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen.
140975: JOORIS,ROLAND & LAMBERT TEGENBOSCH. - Karel Dierickx. Der unabwendbare Abschied.
146790: JOOS,ERWIN., - Eugeen van Mieghem 1875-1930. Een kunstenaar van het volk.
18278: JOOSSE,ELS N.G., J.H.DE GUNST & A.LITTEL. - Insekten - Hexapoda. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten.
34886: JOOSTEN-CHOTZEN,R. - Montessori opvoeding haar toepassing in ons land.
36281: JOPLIN,SCOTT. - Ragtimes for piano - für Klavier - pour piano.
63543: JORAMILLO,ALVARO & PETER BURKE. - New world Blackbirds. The Icterida.
84869: JORAY,MARCEL. - Vasarely II.
28646: JORDAAN,L.J. - Joris Ivens.
14810: JORGENSEN,BENT. - Dieren als uitvinders. De magie der instincten.
145276: JORIS,LIEVE. - Amadou. Afrikaanse notities.
124924: JORISSEN,F. [INLEIDING]. - Het eiland IJsselmonde zoals het was 1900-1940.
103443: JORISSEN,FRANS, JAAP KRAMER & JAAP LANGKEEK. - Het water op. 400 jaar pleziervaart in Nederland.
146356: DESTRÉE.JOS. - Het oude koperwerk op de tentoonstelling te Dinant en te Middelburg.
59239: JOSEPH,MICHAEL. - The adventure of publishing.
140186: JOSEPH,E.L. - History of Trinidad.
63621: JOSEPHUS,FLAVIUS. - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintigh boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der Jooden tegen de Romeinen, de twee boeken tegens Apion, en zyne beschryvinge van de marteldoodt der Machabeen. Waaby komt het gezantschap van Philo aan den keizer Kaligula. In 't Nederduitsch overgebragt door W.Séwel.
130473: JOSSELIN DE JONG,P.DE. - Trou Moet Blycken 1953-1983 met uitstapjes naar vroeger.
124573: JOUBERT,SIDNEY M. - Handwoordenboek Nederlands-Papiaments. 2e herz.druk.
1899: JOUÉ,LÉON. - Guide pratique de vinification.
85253: JOUFFROY,ALAIN & CHARLES JULIET ET JACQUES LACARRIERE. - Heloisa Novaes.
138770: JOUHAUD,CHRISTIAN, DINAH RIBARD & NICOLAS SCHAPIRA. - Histoire, Littérature, Témoignage. Écrite les malheurs du temps.
142322: JOYCE,JAMES. - Ulysses & Aantekeningen bu James Joyce's Ulysses. Vertaling John Vandenbergh. 2e druk.
52688: JOYCE,JAMES. - Het portret van de jonge kunstenaar. Vertaling G.Franken & L.Knuth.
134178: JOYCE,JAMES. - Finnegans Wake. With an introduction by Seamus Deane.
56408: JOYCE,JAMES. - Dubliners. Vertaald door Rein Bloem. 2e druk.
21151: JUANA,EDUARDO DE. - Areas importantes para las aves en Espana.
93663: JUDGE,WILLIAM QUAN. - Echo's uit het oosten. Een verzameling klassieke theosofische werken.
136671: DREDD.JUDGE. - Role-playing Game.
144683: JUDT,TONY & TIMOTHY SNYDER. - Denken over de twintigste eeuw.
145230: JUDT,TONY. - De vergeten twintigste eeuw. Nieuwe wereldgeschiedenis.
49287: JUEL,H.O. - Studien in Burser's Hortus Siccus.
132761: JUERGENS,CARL. - WESSELY,H. Ex Libris. Bücherschrank, darüber Eule.
132756: JUERGENS,CARL. - JUERGENS,CARL. Ex Libris. Wappen.
132760: JUERGENS,CARL. - WESSELY,H. Ex Libris. Bücherschrank, darüber Eule.
132759: JUERGENS,CARL. - WESSELY,H. Aus der Bücherei von. Büchhandlung.
147405: JUFFERMANS,JAN. - Albert Roelofs 1877-1920.
138235: JUFFERMANS,JAN. - Harrie Kuyten 1883-1952.
26712: JUFFERMANS,CAS. - Basisboek biljart spelsoorten. Bandstoten, driebanden, kader 38/2.
148564: JUFFERMANS,JAN & JEROEN HERMKENS. - Jeroen Hermkens. Recente werk: schilderijen en litho's 2000-2002.
29686: JUFFERMANS,CAS. - Basisboek biljarten. Instructie, verzamelen, spelsituaties. 2e druk.
102850: JUILLARD,ANDRÉ. - Tandis que j'agonise de Williema Faulkner.
44631: JULIEN,PAUL. - Pygmeeën. 5e druk.
137128: JULIUS,JONATZ. - Carte de visite. Original portrait photography of a man.
46773: JULLIAN,PHILIPPE. - Mythen und Phantasmen in der Kunst des Fin de Siècle.
23257: JULLIAN,PHILIPPE. - Der Symbolismus. Übertragen aus dem Englischen von W.Höck. 2.auflage.
140696: JULLIEN,ADOLPHE. - L'Opéra Secret au XVIIe siècle. Adventures et intrigues secrètes racontées d'après le papiers inédits conservés au Archives de l'État et de l'Opéra.
94009: JUN,KIM SUNG. - Cosmos.
146183: JUNG,CARL G. - De mens en zijn symbolen.
131332: JUNG,C.G. - Bewust en onbewust. Het collectieve onbewuste - individuatie anima - ziel en dood - integratie van bewust en onbewust.
18925: JUNG,C.G. - Wirklichkeit der Seele. Anwendungen und Fortschriftte der neueren Psychologie. Mit Beiträgen von Hugo Rosenthal, Emma Jung & W.M.Kranefeldt.
18916: JUNG,C.G. - Die Psychologie der Uebertragung. Erläutert anhand einer alchemistischen Bilderserie. Für Aerzte und praktische Psychologen. 1.Auflage.
3576: JUNG,C.G. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes. 1.Auflage.
77983: JUNGHUHN. - Beschrijving van den Diëng volgens Junghuhn 1853 (2e druk).

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

3/29