Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47510: HAM,WILLEM A.VAN. - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen.
75841: HAM,WILLEM VAN DER. - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.
98784: HAMAK,HERBERT. - Herbert Hamak.
70902: HAMAKER-ZONDAG,KAREN M. - Psyche en astrologisch symnool. Een astrologische beschouwing over psychische energieën. 3e druk.
79773: HAMAKER-WILLINK,A. - Kerstversierselen die kinderen kunnen maken.
132358: HAMANN,MARIE LUICE [1894- ]. - SCHWARZER,KÄTE. Aus der Buecherei. Vor Bücherwand stehend lesende Rokokodame.
76739: HAMBLYN,RICHARD. - De taal van de wolken. Over het ontstaan van de meteorologie.
55799: HAMBRO,NATHALIE. - Delices des quatre saisons.
12344: HAMEETEMAN,T.L. & A.J.VAN DER PLOEG. - Elseviers handboek modelspoorwegbouw.
146633: HAMEL,C.A. - Hamel. Kroniek van een familie.
42297: HAMEL,JACOB. - 1934. Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
118200: HAMELBERG,S.B. - De volmaakte Geldersche Keuken-Meyd, Onderwyzende Hoe men allerhande Spyzen op een smakelyke en min kostbare wyze kan toerigten; namentlyk, het koken, stoven, bakken en braden van alle soorten van Vleesch en Visch, mitsgaders het stoven, inmaken en drogen van allerley Groenten en andere Vrugten, als meede het Inzouten en Roken van Vleesch, het maken van Worsten, en eydelyke eenige beproefde Huys-Middelen, Zeer dienstig in veelderhande Qualen en Toevallen; Waar by nog komt, Een Verzameling van hondert Uytgelezene Recepten, Ter extraordinaire toebereydinge van delicate Spyzen, Confituren en Tincturen. 2e druk.
112796: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - Heilige Augustinus b.v.o. Ter blijde gedachtenis aan mijn H.Priesterwijding fr.Aug.Fr.Dunnewijk o.p. Nijmegen ,,Albertinum" 25 juli 1941.
112794: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - Bij mijn plechtige eerste H.Mis in de St.Lambertuskerk te Maastricht 17 augustus 1941 B.J.Goossens.
112797: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - De Zalige Alphonsus o.p. Herinnering aan mijn H.Priesterwijding en eerste plechtige Heilige Mis p.fr. Alphonus A.Merk Dominicaan 1941.
149086: HAMELERS,WILLY [JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS] - 3 gelegenheidsgrafieken.
134795: HAMELINK,M.L. & M.SCHROOR. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van vijf en een halve eeuw overspannen.
102501: HAMELSVELD,YSBRAND VAN. - De geschiedenis van Abraham, voor kinderen. 1e & 2e stukje.
144303: HAMER,PIETER DEN. - Business intelligence. 2e herz.druk.
113947: HAMERS,N.A., M.J.VAN 'T KRUIJS & R.F.VULSMA. - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemleing uit Gens Nostra 1945-1970.
35742: HAMERS,HENRICUS J.A. - Het kristallen paleis. De psychopatenzorg in Nederland. These.
92254: HAMETER,J.G. - 4 Carte de visite. Originele portretfoto's.
71433: HAMILTON-FLEMING,CAROLINE. - The lingerie book.
93513: HAMILTON,WALTER. - Dated book-plates (Ex Libris) with a treatise on their origin and development. Part I: Introductory treatise on book-plates dated book-plates prior to 1700.
16492: HAMILTON,W.R., A.R.WOOLLEY & A.C.BISHOP. - The Hamlyn guide to minerals, rocks and fossils.
77387: HAMLYN,D.W. - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken. 2e druk.
1572: HAMMA,FRIDOLIN. - Meisterwerke italienischer Geigenbaukunst. Ihre Beschreibung und bisher erzielte Preise.
143145: HAMMACHER,A.M. - René Magritte.
14784: HAMMACHER,A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
11424: HAMMACHER,A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
132444: HAMMANN,PETER E. - Cameren met hoiren erve geheiten Dirck van Bakenisse Cameren, liggende ende staende in Dirc van Bakenessen-stege, die nu den naem van Wijde Appelaers-steeg draegt". Verleden, heden en toekomst van Het Hofje de Bakenesserkamer.
141350: HAMMANN,PETER E.M. - Molen De Veer.
118816: HAMMEN,L.VAN DER. - Spinachtigen - Arachnida IV: Mijten - Acarida. Algemene inleiding in de Acarologie.
133232: HAMMER,KARL. - W.A.Mozart - eine theologische Deutung. Ein Beitrag zur theologischen Anthropologie.
91051: HAMMER,HUBERT-GABRIEL. - Orgelbau im Westerwald. Studien zum Orgelbau im Rheinland.
104708: HÄMMERLE,GEORG. - 7 verschiedene Exlibris. Klichees.
132361: HAMMERMANN,SIEGMUND [1944- ]. - 3 verschiedene Exlibris.
132430: HAMMERMANN,SIGMUND [1944- ]. - HAMMERMANN,SIGMUND. Exlibris. Nakte Frau.
144690: HAMMERTON,J.A. - Books and myself. Memoirs of an editor.
135492: HAMMILL,DES, - How to build & power tune distributor-type Ignition Systems.
135532: HAMMILL,DES. - How to power tune JAGUAR XK 3.4, 3.8 & 4.2 litre engines.
26149: HAMMOND,NICHOLAS, M.EVERETT & R.ROOK. - Vogels in West-Europa.
150814: HAMMOND,N.G.L. - The Genius of Alexander the Great.
137623: HAMSTRA,YVONNE. - De Fabriek; een boek om mee te slaan / De Fabriek; a book to hith with.
132852: HAMZEH,FUAD SAIND. - International Conciliation with special reference to the work of the United Nations Concilation Commission for Palestine. These.
13399: HANA,W.F.J. - Engelse lantaarnklokken.
22820: HANA,KEES. - Waddenland en Waddenzee.
16371: HANA,W.F.J. - Klokken. 4e druk.
14839: HANA,KEES. - Feest in de natuur. 25 juli 1865 - Jac.P.Thijsse geboren.
19778: HANA,KEES. - Landschappen in Nederland.
20206: HANA,W.F.J. - Klokkenkijkboek. 3e druk.
23286: HANA,W.F.J. - Klokkenkijkboek. 4e druk.
39767: HANA,KEES. - Zeedieren.
144494: HANBUCKERS,ARNOLD. - De kookkunst van een herborist.
94475: HANCOCK,JAMES. - Birds of the wetlands.
125904: HAND,ROBERT. - Planeten in transit. Leven met de levenscycli. 2e druk.
146261: HÄNDEL,GEORG FRIEDRICH. - Der Messias - Messiah. Oratorium - An Oratorio. Klavier auszug von Max Schneider.
132877: HANDL,JOSEPH. - Schauspieler des Burgtheaters.
45765: HANDTKE,F[RIEDRICH]. - Post- & Reise-Karte von Deutchland und den nachbar Staaten bis Kopenhagen, Dover, Paris, Lyon, Turin, Ferrara. Ofen, Debrecin, Lublin, Grodno, Tauroggen. Nach den neuesten u. besten Quellen entworfen, bearbeitet und gezeichnet.
142640: HANEGRAAFF,WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought.
105013: HANEVELD,GERHARD T. & PAUL C.VAN ROYEN. - Vrij van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw.
75691: HANFLING,OSWALD. - Philosophical aesthetics. An introduction.
96852: HANLO,JAN. - Brieven 1931-1962 & 1963-1969.
106689: O'HANLON,REDMOND. - Congo. 11e druk.
111440: HANNAH,SOPHIE. - De andere helft leeft.
150330: HANNAK,J. - Emanuel Lasker. Biographie eines Schachmeisters. Mit einem Geleitswort von Prof.Albert Einstein. 3.Auflage.
112846: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - 1953 weer een chaos? Dat het dan een vrolijke worde west Ruud Hanrath.
94655: HANRATH,JOH.J. - Drie suites in houtgravures van Desiré Acket en Nic.J.N.Bulder.
99171: HANRATH,JOH.J. - Over het exlibris. 1 t/m 20.
95183: HANRATH,JOH.J. - Het Exlibris in Rusland.
116063: HANRATH,JOH.J. - Stijl en exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971.
104355: HANRATH,JOH.J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
105475: HANRATH,JOH.J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris.
112847: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - Diogenes zochts slechts een mens watnt hy had reeds een ton. Geen overwvulde tonnewens zyn zoeken storen kon, nu Voorburg Nieuwe ton ons bood 21 Prins Bernhardlaan zullen wy weer met yver groot op zoek naar mensen gaan, Familie Hanrath.
149088: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - 2 gelegenheidsgrafieken 1952 & 1953.
56529: HANRATH,JOH.J. - Het maconniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
66385: HANS,LUUK & H.RINGNALDA. - Nederlands kleinvee in hun voortbestaan bedreigde rassen. Alle Nederlandse hoenders, duiven, konijnen, eenden en ganzen.
34031: HANSCHE,REINHOLD. - Das Zwergenbilderbuch.
122320: HANSEN,HANS JÜRGEN. - Deutsche Marinenmalerei. Schiffsdarstellungen, maritieme Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
41594: HANSEN,HENNY H. - Uitheemse klederdrachten in kleur. Aardrijkskunde van het kostuum.
75266: HANSEN,ERIK FOSNES. - Koraal aan het einde van de reis.
142826: HANSEN,HANS JÜRGEN. - Die Schiffe der deutschen Flotten 1848-1945. 6.Aufl.
66138: HANSEN,JENS PEDER HART, J.MELDGAARD & J.NORDQVIST. - De mummies van Qilakitsoq.
21376: HANSEN,HANS J. - Schiffsmodellen. Die Geschichte der Schiffbaukunst im Spiegel zeitgenössischer Modellen.
16346: HANSEN,RIE. - Niksnutje en raretoet.
31982: HANSON,HAROLD C. & R.L.JONES. - The biogeochemistry of Blue, Snow, and Ross' Geese.
145916: HANSON,ROSI. - Recepten uit de Franse wijnstreken.
42399: HANSSEN,LÉON. - Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 1: 1902-1930.
130155: HANSSEN,LÉON. - Een misverstand om in te geloven. De poëzie van M.Vasalis.
100703: HANTZ,GEORGES [1846-1930]. - LAMBERT,LÉON Ex-Libris. [Fluss zw. mittelalterliche Stadt und antiken Stätten überschreitender Riese].
147285: HAPPÉ,SHAN & RUUD FRINGS. - Altis 50 jaar Atletiekvereniging Amersfort 1961-2011.
126376: HARBUTT,JULIET. - Alles over kaas & kaasgerechten. Een rijk geüllustreerde gids met meer dan 100 recepten voor heerlijke kaasgerecvhten. 3e druk.
20634: HARCKEN,WALTHER. - Der Seehund. Naturgeschichte und Jagd.
136823: HARDEMAN,ERIK. - 100 jaar Kampong. S.V.Kampong 1902-2002.
90776: HARDENBERG,H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. 2e druk.
93172: HARDER,MATTHIAS. - Nelly. Dresden - Athens - New York. From the photographic archive of the Benaki Museum, Athens.
131841: HARDING,DOROTHY STURGIS. - COREY,GEORGE. Ex Libris. Ornamental.
148317: HARDING,PATRICK, T.LYON & G.TOMBLIN. - Nieuwe Padeestoelengids. 2e druk.
92801: HARDMEYER,WILLY. - Orgelbaukunst in der Schweiz. 4.neubearb.Aufl.
142292: HARDWICK,ELISABETH. - Bartleby in Manhattan and Other Essays.
103341: HARDY,W.J. - Book-Plates. 2nd edition.
103427: HARDY,WILLIAM. - De wereld van Art Nouveau.
105509: HARENBERG,JAN. - Kastelen zo waren ze. Prentbriefkaarten geselecteerd en van tekst voorzien.
121335: HARENBERG,J. - De entourage van het Nederlandse kasteel in oude ansichten.
144911: HARGER,SWENNA & LOREN LEMMEN. - Auswanderung aus der Grafschaft Bentheim nach Nordamerika.
111898: HARGROVE,JUNE. - Les statues de Paris. La repésentation des grands hommes dans le rues et sur les places de Paris.
144881: HARINCK,GEORGE E.A. - Christelijke Encyclopedie. Deel 1,2 & 3.
143468: HARING,GERRIT. - Een roos van Gerrit. Gedichten. 1e druk.
151188: HARLAAR,MARTIN E.A. - Stille getuigen. Foto's uit het archief van de Amsterdamse politie / Silent Witnesses. Photographs from the Amsterm Police Archives.
117959: HARLAN, RAPPMANN & SCHATA. - Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys.
142320: HARLAND,JOHN. - Seamanship in the age of sail. An account of the shiphandeling of the sailing man-of-war 1600-1860, based on contemporary sources.
89391: HARMS-LÜCKERATH,MARTINA. - Galerie der Strasse. Höhepunkte der Plakatkunst von ihren Anfängen bis heute.
60763: HARMS,WOLFGANG & H.FREYTAG. - Ausserliterarische Wirkungen barocker Emblembücher. Emblematik in Ludwigsburg, Gaarz und Pommersfelden.
88660: HARMSE,R. E.A. - Hr. Ms. Willem van der Zaan. Van mijnenlegger tot manusje-van-alles.
150767: SEARLES.HAROLD F. - Collected Papers on Schizophrenia and related Subjets. With a preface by Robert P.Knight. 5th printing.
6710: HARPER,FRANCIS. - The Barren ground Caribou of Keewatin.
143947: HARRÉ.R. - Scientific Thouyght 1900-1960. A selective Survey.
144111: HARRÉ,ROM. - The Physical Sciences since Antiquity.
114652: HARREBOMÉE,P.J. - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Deel 1,2 & 3,
129670: HARRER,HEINRICH. - Das Alte Lhasa. Bilder aus Tibet.
90361: HARRER,HEINRICH. - Zeven jaar in Tibet. Mijn leven aan het hof van de dalai lama. 6e druk.
12701: HARRER,HEINRICH. - De laatste 500. Een expeditie naar de dwerg-volken van de Abdamanen.
54085: HARRER,HEINRICH. - Mein Leben.
12703: HARRER,HEINRICH. - Zeven jaar in Tibet. Mijn leven aan het hof van de Dalai Lama.
72303: HARRER,HEINRICH. - Mijn leven. Vertaald door Ap van Rijsoort.
67516: HARREWIJN. - Grondteekening der stad Arnhem.
146171: HARRIS,WALTER. - De lusthof Het Loo van de Koning-Stadhouder Willem III en zijn gemalin Mary II Stuart.
147215: HARRIS,RUTH. - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen.
80000: HARRIS,EDWARD D. A.O. - Kelley's textbook of Rheumatology. 7th edition.
5853: HARRIS,HARRY. - Robert Ridgway with a bibliography of his published writings.
46666: HARRIS,NATHANIEL. - Oosterse tapijtkunst.
85377: HARRIS,TONY & GRAEME ARNOTT. - Shrikes of South Africa. True shrikes, helmet-shrikes and bush-shrikes, including the batises and Black-throated Wattle-eye.
85595: HARRIS,STANLEY W. - Northwestern California birds. A guide to the status, distribution, and habits of the birds of Del Norte, Humboldt, Trinity, northern Mendocini and western Siskiyou counties, California. 2nd printing.
95257: HARRIS,L.E. - The two Neherlanders. Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel.
146141: HARRISON,HARRY. - Ballen van vuur.
77940: HARRISON,MARTIN. - Ein Tempel für Byzanz. Die Entdekung und Ausgrabung von Anicia Julianas Palastkirche in Istanbul.
148057: HARRISON,COLIN. - The History of the Birds of Britain.
136684: HARRISON,HAZEL. - Aquareltechnieken. Een overzicht van technieken voor aquarel, gouache en acryl.
85648: HARRISON,CRAIG S. - Seabirds of Hawaii. Natural history and conservation.
22680: HARRISON,COLIN. - Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Ein Naturführer zur Fortpflanzungsbiologie.
29626: HARRISON,MAX. - Charley Parker.
136086: HARRISON,HAZEL. - Aquareltechnieken. Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
133874: HART,ONNO VAN DER. - Trauma Dissociatie en Hypnose.
143872: HART,ONNO VAN DER. - Trauma Dissociatie en Hypnose. Handboek.
94561: HART,G.'T. - Rijland's huis 1578-1978.
26585: HART,SUSANNE. - Leven met Daktari. De avonturen van twee dierenartsen in Oost Afrika.
26157: HART,CYRIL. - Spectrum bomenboek.
128029: HART,MAARTEN 'T. - De stiefdochters van Stoof.
79540: HART,MAARTEN 'T. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonnlijke kroniek 1999. 2e druk.
135558: HART,P.D.'T. - Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad.
142334: HARTE,J.H. - Volledig Molenboek, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Facsimile uitgave uit 1849.
124665: HARTEN,JAAP. - Wat kan een manser betalen? Gedichten. [1e druk].
72241: HARTERINK,G.J. & CHR.VAN DER STEEN. - Practische electriciteitsleer. Handboek ten dienste van electriciens, electromonteurs, machinisten, werkmeesters, machinebankwerkers, scheepsmachinisten, bouwkundigen, bedrijfsleiders en voor allen welke de electrotechniek en hare toepassingen wensche te leeren kennen.
12729: HARTGERS,J.L. - Van zitting tot bank. Jubileumboek ter gelegenheid van de 75-jarige Rabobank Laren-Exel.
22332: HARTING,P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bwoners.
80040: HARTING,DIRK (1884-1970) - Landschap 7 x 16 cm, gesigneerd.
76869: HARTINK,A.E. - Messen encyclopedie.
144140: HARTLEY,HAROLD. - Studies in the History of Chemistry,
71807: HARTMAN,PAUL & A.TEN CATE. - Garde zonder grenzen. 175 jaar Grenadiers en Jagers 1829-2004.
35122: HARTMAN,PIET. - Zalm vernomen! De zalmvisserij ten tijde van weleer. 2e gew.druk.
100706: HARTMANN,RICHARD. - SCHÄFER,KARL ROBERT Ex Libris. [Lichtgestallt unter Kreutz, von Strahlen umgeben].
12835: HARTMANN,ALFRED. - Von Kap Hoorn zum Silberband. Ein Leben im Banne der Seefahrt.
68900: HARTMANN,JEAN-MICHEL. - Zauber der MOB / Magie du MOB.
72849: HARTMANN,GÜNTHER & P.-K.SCHUSTER. - Experiment Weltuntergang Wien im 1900.
149029: HARTMNAN,PAUL & ARTHUR TEN CATE. - Garde zonder grenzen. 175 jaar Grenadiers en Jagers 1829-2004.
150816: HARTOCOLLIS,PETER. - Time and Timelessness, The Varieties of Temporal Experience (A Psychoanalytic Inquiry). 2nd printing.
102551: HARTOG,J. - Het oude fort van Aruba. De geschiedenis van het Fort Zoutman en van de toren Willem III.
101250: HARTOG,J. - De forten, verdedigingswerken en geschutsinstellingen van Sint Maarten en Saint Martin van Jan Claeszen tot Willem Rink 1631-1803.
29960: HARTOG,D.DEN. - Nijmeegsche voetbal-. cricket- en athletiek-vereeniging Quick. Een herinnering aan het gouden jubileum 1888 10 april 1938.
50757: HARTOG,CORNELIS DEN. - The Epilithic Algal communities occurring along the coast of the Netherlands. These.
101252: HARTOG,J. - De forten, verdedigingswerken en geschutsinstellingen van Sint Eustatius en Saba van Pieter Corselles tot Abraham Heyliger 1636-1785.
148343: HARTOG,E.DEN E.A. - Bouwen en duiden. Studies over Architectuur en Iconologie.
123342: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN,H.RF. - Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen, heesters en kegeldragende gewassen ten dienst van vaklieden en liefhebbers.
130372: HARTSINCK,ANDRIES - Verhaal der Verrichtingen, gehouden door den Vice-Admiraal van Holland en Westfriesland Andries Hartsinck, geduurende desselfts Opper-Commando over 's Lands Vloote, in de jaaren 1780, 1781, en 1782 incluis.
137478: HARTSUIJKER,COENRAAD. - Toegepaste mechanica. Deel 1: Evenwicht. 3e oplage.
83533: HARTUNG,RUDOLF. - In einem anderen Jahr. Tagebuchnotizen 1968-1974. Mit einem Nachwort von Elias Canetti.
112850: HARTZ,SAMUEL LOUIS ('SEM') [1912-1995]. - SCHOUTEN,WIM en DOLLY. Ex Libris. Gevleugeld paar, haard, boekenkast.
15791: HARTZ,S.L. - S.L.Hartz in de Grafische wereld. Uitgegeven t.g.v.d. tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
112851: HARTZ,SAMUEL LOUIS ('SEM') [1912-1995]. - IJFF,H.A. [Exlibris]. Meeuw boven golven.
138552: HARUN,MOHAMED ABDUL SUAMADE. - Hatchability of Muscovy Duck (Cairina moschata) eggs and energy metabolism of ducklings in a tropical climat. These.
140732: HARVEY,CHRIS. - Healey. The Handsome Brute.
112802: HARWITZ,MARTIN. - 4 exlibris.
26151: HARZ,KURT. - Elseviers vlinderboek.
142591: HASCKE-OUDEMANS,JOSINA J. - Bijdragen to de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
110578: HASELBÖCK,KARL [1902-1991]. - 122 Exlibris, 39 Handsigniert und 5 Gelegenheits Graphiken, 1 Handsigniert.
110580: HASELBÖCK,KARL [1902-1991]. - WIELAND,AUGUSTE. Ex Libris. Schmetterlinge, Vogel, Mädschen.
37754: HASHEM,HISHAM R. - Arab contract of employment. Conflics and concord. These.
139243: HASKELL,BARBARA. - Charles Demuth.
43163: HASKELL,ARNOLD & M.LEWIS. - Infantilia. The archaeology of the nursery.
103155: HASLETT,ADAM. - Union Atlantic. Roman. Vertaald door Eugène Dabekaussen en Tilly Maters.
5296: HASLINGHUIS,E.J. - De provincie Utrecht, Eerste stuk: De gemeente Utrecht.
99410: HASPELS,JAN JAAP. - Muziek op rolletjes.
140731: HASPELS,JAN JAAP. - Automatische Muziekinstrumenten. Catalogus van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.
149505: HASSAN,KADHIM JIHAD. - Le roman arabe (1834-2004). Bilan critique.
18718: HASSKARL,JUSTUS KARL. - Catalogus Plantarum in horto botanico bogoriensi cultarum alter. Tweede catalogus der in 's lands plantentuin te Buitenzorg gekweekte gewassen.
132363: HASSLINGER,FELIX VON. - 2 verschiedene Exlibris für Malvinae de Hasslinger-Haan.
32468: HATFIELD,AUDREY W. - Kleine kruiden encyclopedie. 3e druk.
54412: HATFIELD,GORDON TOI. - Dedicated by blood. Whakautu ki te toto. Renaissance of Ta Moko.
140951: HATSUMI,MASAAKI. - Advance Stick Fighting.
111858: HATTUM,JAC.VAN. - Verzamelde gedichten.
59343: HATZ,S.L. - The Elseviers and their contemporaties. An illustrated commentary.
68885: HATZL-BANDEL,HANNELORE. - Schnelle Verbindungen. Geschichte der öffentlichenVerkahrsmittel im Wien.
66387: HAUBER,MEINDERT. - Sierduiven. Rasbeschrijvingen . Voeding . Fokken . Huisvesting.
79505: HAUER,JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
147200: HAUFF,WILHELM. - Lichtenstein. Romantische Sage aus der württembergischen Geschichte. 5.verb.Auflage.
129803: HAUFF,WILHELM. - Märchen für Söhne und Töchter gebildeter Stände. 18.Auflage.
36767: HAUFF,WILHELM. - Sprookjes. De karavaan & De sheik van Alessandria en zijn slaven.
104970: HAUKE,HANS [1917- ]. - SWART,H.J.DE. Ex Libris. [Man auf Karre].
104969: HAUKE,HANS [1917- ]. - SWART,H.J.DE. Ex Libris. [Vogel].
104968: HAUKE,HANS [1917- ]. - SEGERS,LUDO. Ex Libris. [Musik Lesen Judo].
104966: HAUKE,HANS [1917- ]. - SAGE,FAMILIE. Ex libris.
104964: HAUKE,HANS [1917- ]. - HOUTEN,G.VAN. Holzstich. [Büchern & Schere].
104965: HAUKE,HANS [1917- ]. - NIJS,ETIENNE VAN. Boek van. [Man mit Kamera].
104962: HAUKE,HANS [1917- ]. - HANRATH,NELLY. Ex libris.
104799: HAUKE,HANS [1917- ]. - BURGERS,LOUIS. Exlibris.
104963: HAUKE,HANS [1917- ]. - HENNEBERG,K. Holzstich. [Blumen].
104967: HAUKE,HANS [1917- ]. - SEGERS,LUDO. Ex Libris. [Frauliche Halbakt].
104971: HAUKE,HANS [1917- ]. - Frohe Weihnacht und ein Gutes neues Jahr wünscht Hans Hauke, 1957.
84864: HAUPT-BATTAGLIA,HEIDI. - Faszination Ei. Ein beglückendes Schau- und Lesebuch mit vielen praktischen Hinweisen - herausgewachsen aus zehn Jahren "Berner Ostereiermärit" mit seinen 110 Künstlern.
138220: HAUSER,KRISTA. - Max Weiler Porträts 1933-1990.
149841: HÄUSSERMANN,MARTIN. - 1001 polshorloges van 1925 tot nu.
84497: HAUSSHERR,REINER. - Die Zeit der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur. I - V.
137704: HAV. - 90 jaar (H)AV Haarlem. Ateletiek Vereniging Haarlem.
59780: HAVANK. - De zwarte pontifex.
59781: HAVANK. - De versierde bedstee.
60227: HAVANK. - Het geheim van de zevende sleutel. [1e druk].
79995: HAVANK. - De verkavelde bruidegom.
83810: HAVANK. - Schaduw... waarom? of de stalen bruiloft.
93101: HAVANK. - Lijk halfstok. [1e druk].
118626: HAVANK. - Caviaar en cocaine. [1e druk].
146411: HAVANK. - De versiede bedstee. [1e druk].
133583: HAVARD,HENRY. - De bedreigde grenzen. Een togt door de provinciën Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Uit het Fransch door S.M.Campbell.
30471: HAVE,HENDRIKUS A.M.J.TEN. - Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen. These.
138729: HAVELAAR,JUST. - Hildo Krop.
3992: HAVELAAR,JUST. - Joris Minne.
126063: HAVENAAR,JOHAN M., JULIE G.CWIKEL & EVELYN J.BROMET. - Toxic Turmoil. Psychological and Societal Consequences of Ecological Disasters.
78614: HAVER,FRIDERICUS. - De Perspiratione cutanea. These.
140608: HAVERKAMP BEGEMANN,EGBERT. - Creative Copies. Interpretative Drawings from Michelangelo to Picasso.
64393: HAVERKAMP,OKKE. - .....En Nederland lacht. Deel 4: Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit Noordholland en Westfriesland.
64392: HAVERKAMP,OKKE. - .....En Nederland lacht. Deel 10: Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
127573: HAVERKORT,CORNELIS SOPHIA. - Bloedband. Familie, de werkelijkheid verbeeld.
102335: HAVERMANS,XAVIER. - L'Ex-Libris moderne en France. 3me série.
2305: HAVERMANS,XAVIER. - Ex-libris Francais modernes.
149045: HAVERSCHMIDT,F. - List of the Birds of Surinam.
102566: HAVILAND,VIRGINIA & MARGARET N.COUGHLAN. - Yankee Doodle's literary sampler of prose, poetry & pictures. Being an anthology of diverse works published for the edification and/or entertainment of young readers in America before 1900.
99663: HAVRE,GUSTAVE CHARLES ANTOINE MARIE VAN [1817-1892]. - Bibliothèque de Gve van Havre. [Heraldic].
99665: HAVRE,GUSTAVE CHARLES ANTOINE MARIE VAN [1817-1892]. - De La Bibliothue De Gustave Charles Anroine Marie Van Havre. [Heraldic].
57905: HAWKES,ALEX D. - Encyclopaedia of cultivated orchids. An illustrated descriptive manual of the members of the Orchidaceae currently in cultivation.
101103: HAWKINS,M.M. - WILBEFORCE UNIVERSITY,LABRARY OF. Exlibris. Figure standing on a book.
130912: HAWKINS,M.F. - The Nakajima B5N "Kate".
16037: HAWKSWORTH,D.L. & M.R.D.SEAWARD. - Lichenology in the British Isles 1568-1975. An historical and bibliographical survey.
49998: HAWKSWORTH,D.L. & M.R.D.SEAWARD. - Lichenology in the British Isles 1568-1975. An historical and bibliographical survey.
144122: HAWLITSCHEK,KURT. - Johann Faulhaber 1580-1635. Eine Blütezeit der mathemaitscchen Wissenschaften in Ulm.
77574: HAYE,RÉGIS DE LA. - Herten in het woud. Genealogie van de familie de La Haye. Deel V. Het land van Rode.
33495: HAYES,HAROLD T.P. - The dark romance of Dian Fossey.
21026: HAYMAN,PETER & P.BURTON. - Das goldenen Kosmos-Vogelbuch. Europas Vögel - bestimmen, verstehen, schützen.
17086: HAYMAN,PIERS, D.JONKERS & P.VAN ZALINGE. - Ooievaars in Nederland.
143506: HAYMANN,EMMANUEL. - Albin Michel le roman d'un éditeur.
25325: HAYNES,J.H. & K.F.KINCHIN. - Volkswagen Beetles Owners Workshop Manual. VW 1303, 1303S & GT Beetle 1972 to 1975 All models 1285 cc 1584 cc.
135526: HAYNES,J.H. - High speed driving.
148734: HAYNES,J.H. & B.L.CHALMERS-HUNT. - Austin Healey 100/6 and 3000 Owners Workshop Manual.
138684: HAYNES,GARY, JANIS KLIMOWICZ & JELLE W.F.REUMER. - Mammoths and the Mammoth Fauna: Studies of an Extinct Ecosystem. Proceedings of the First International Mammoth Conference St.Petersburg, Russia October 16-21, 1995.
135670: HAYS,REX. - Tribute by trophy.
148019: HAZARD,SAMUEL. - Santo Domingo, past and present; With a Glance at Hayti.
149696: HAZEBROEK,ED. - Natuur in Nederland.
145636: HAZELHOFF ROELFZEMA,H. - Kaap Hoornvaart door vierkant getuigde zeilschepen.
145637: HAZELHOFF ROELFZEMA,H. - De ronding van Kaap Hoorn in 1896 door het Fregatschip Nederland.
150825: HAZELL,JEREMY. - H.J.S.Guntrip, A Psychoanalytical Biography.
149089: HAZEVELD,FRANS [FRANCISCUS JAN HENDRIKUS] - SINNINGHW,J.R.W. Exlibris. Personages uit de boeken van Sinninghe.
131603: HAZEVELD.F. - Geef 'n boek.
112855: HAZEVELD,FRANCSCUS JAN HENDRIKUS ("FRANS") [1911-1967]. - Proclamatie het betstuur der W.B-Vereeniging en Directie W.B. wenschen U een Vroolyk Paschen.
149092: HAZEVELD,FRANS [FRANCISCUS JAN HENDRIKUS] - Geef 'n boek.
112961: HAZEVELD.F. - Geeft 'n boek. Tot zaterdagmiddag bij Schröder & Dupont, waar je zoo gezellig kunt rondneuzen! Keizersgracht 516 b/d Leidschestraat.
148341: HEAD,VERNON. - Nachtvogel. Een zoektocht naar de zeldzaamste vogelsoort ter wereld.
148477: AUSTIN HEALEY. - Onze Healey's.
1205: HEALEY,GEOFFREY. - Austin Healey. The story of the big Healeys.
59145: HEALEY,ROBERT C. - A catholic book chronicle. The story of P.J.Kenedy & Sons 1826-1951.
87454: HEALY,DAVID. - Gunboat diplomacy in the Wilson Era. The U.S.Navy in Haiti, 1915-1916.
127242: HEARNE,SAMUEL. - A journey from Prince of Wale's fort in Hudson's Bay to the Northern Ocean.
75872: HEBER,LILLY. - Krishnamurti en de wereld-crisis. Een bijdrage tot de geschiedenis van moderne re-orientatie.
75870: HEBER,LILLY. - Krishnamurti. De mensch en zijn boodschap. Een bijdrage tot de geschiedenis van moderne re-orientatie.
127428: HECHT,DANIEL. - Het huis van de maskers. 2e druk.
96684: HECHTERMANS,HUBERT. - Alles of niets.
71466: HECK,LUTZ. - Der Rothirsch. Ein Lebensbild. 2.neugestaltete Aufl.
135131: HECK,HOLGER & LARS GEHRMANN. - Die berühmtesten Hengste Deutschlands. Stempelhengste und bedeutende Vererber aller Rassen.
141127: HECK,ROBERT. - Die Regentschaft der Gräfin Sophie Hedwig von Nassau-Diez geb. Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. 1632-1642. Ein Beitrag zur Geschichte Nassaus in dreiszigjährigen Kriege.
137126: HECKMANN,A.H. - Carte de visite. Orginal portrait photography of a young man.
119393: HEDEGAARD,E.O.A. - Danske heraldiske officers-exlibris.
28633: HEDEMAN,N.F. & R.BOEKEMA. - Dai Nippon in Zuid-Oost Azië.
31810: HEDGECOE,JOHN. - Fotomotiv und Inspiration. Deutsch von R.Hermstein. 2.Aufl.
49780: HEDIGER,HEINI. - Zoo - Afrique orientale.
121906: HEDRICK,U.P. - Grapes and Wines from home vineyards. 2nd printing.
149565: HEEK,E. & C.L.HEEK. - Ex-Libris E,Heek, C.L.Heek.
143629: HEEKEREN,C.VAN. - Helden hazen en honden. Zuid-Borneo 1942.
72566: HEEKEREN,C.VAN. - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie.
44524: HEEKEREN,C.VAN. - Rode zon boven Borneo. West-Borneo 1942.
143691: HEEKEREN,C.VAN. - Moord en brand. Oost-Borneo 1942.
141263: HEEMS,P.G.J. - Van groene erwt tot tropische vis. 175 jaar Heems sinds 1822.
75214: HEEMSKERK,JAN. - Golf in art. Wil Willemsen.
133520: HEER,B.DE. - Zevenbergen in oude ansichten.
72575: HEER,JOH.DE. - Neerlands zangboek. Keurbundel van volksliederen voor groot en klein. Vierstemmig gezet voor gemengd koor, ook geschikt voor zang, harmonium of piano. 3e druk.
19572: HEERDING,A. - Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie.
133522: HEERDT,C.BARON VAN. - Nederlandse en buitenlandse Ridderorden en onderscheidingen.
13455: HEERDT-KOLFF,M.J.VAN. - Letterkunde en muziek op postzegels.
28731: HEERDT,M.J.VAN. - Het paard in de kunst van den praehistorischen tot den tegenwoordigen tijd.
137844: HEERE,A.JACQUELINE. - Wisselwerking. De Wonderkamer van Zoetermeer. Verslag van een gelaagd museaal experiment.
135606: HEERE,P.H. - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-historische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
149218: HEEREMA,HEERE. - Bleib gesund! Brieven.
61931: HEERESMA,HEERE. - Zingend langs de straten. Met een tekening van Faber Heeresma.
145554: HEERING,P. - Journaal opgemaakt op de reis van Nieuwe Diep naar Batavia 1868, 1869.
91516: HEERINGA,W. EN K. - 3 carte de visite. Originele portretfoto's.
125134: HEERINGEN,R.M.VAN, A.M.KOLDEWEIJ & A.A.G.GAALMAN. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
24316: HEERKENS,PETER & W.V.D.BEEK. - Michel van Overbeeke. 30 jaar kunstenaarsschap.
132440: HEERMANN,ERICH [1880-1947]. - RÖSSLER,FRITZ. Das Buch gehört. Dr.Med. Wesen und drei Gläubige vor Kirche.
132438: HEERMANN,ERICH [1880-1947]. - Helmuth von Moltke in Verehrung gewindet. "In hoc signo vince".
150049: HEEROMA,K. - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Aflevering 2. Toelichting bij kaart 11-20.
71964: HEEROMA,K. - Sprekend als nederlandist.
150048: HEEROMA,K. - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Aflevering 1. Toelichting bij kaart 1-10.
138061: HEERTJE,A. - Heer Bommel Als theoretisch econoom. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Ambt van Buitengewoon Hoogleraar in de Bommeliaanse Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op 14 September 1977 door Dr.A.Heertje.
150827: HEES,ANNELIES VAN. - De Ambivalante Venus in het werk van Karen Blixen.
106351: HEES,GILLES VAN & ED.C.WITSCHEY. - Neerlands nieuwe gewest.
130136: HEESAKKERS,JOOST. - Het grote Solex boek. De Nederlandse historie van een wereldmerk.
103299: HEESSEN,H.J.L. - On reproduction and survival in two ecologically related Beetle-species of the forest floor. (Pterostichus oblongopunctatus (Frabricius)(Col.,Carabidae) and Philonthus decorus (Gravenhorst)(Col.,Staphylinidae)). These.
112881: HEESTERMANS,INEKE. - 6 grafieken.
149093: HEESTERMANS,INEKE. - 21 exlibris & 5 gelegenheidsgrafieken.
134535: HEESTERS,W. & C.S.M.RADEMAKER. - Sint-Michielsgestel. Een historische verkenningstocht.
138291: HEESWIJK,JEANNE VAN. - De Strip 2002-2004 Westwijk, Vlaardingen.
89525: HEEZIK,ALEX VAN E.A. - Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaar. Vriendenbundel Pieter de Wild.
142157: HEFTING,VICTORINE. - Jan Toorop 1858-1928.
72299: HEGE,WALTER & E.VON KAPHERR. - Deutsche Raubvögel.
143833: HEGENER,MICHIEL. - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
143863: HEGENER,MICHIEL. - Painting, drawings Beyond Reality, Cathalijn Wouters.
132445: HEHL,FRITZ. - WEISS,JOSY. Ex Libris. Ornamental.
132368: HEHL,FRITZ. - HEHL,FRITZ. Mein Buch. Ornnamentik.
132370: HEHL,FRITZ. - LEISSLING,A. [Exlibris]. Ornamentik.
132371: HEHL,FRITZ. - WEISS,Dr. Ex Libris. Jugenstill-Komposition.
132441: HEHL,FRITZ. - HEHL,FRITZ. Mein Buch. Ornnamentik.
132442: HEHL,FRITZ. - LEISSLING,A. [Exlibris]. Ornamentik.
81773: HEIDBÜCHEL,FRANZ & H.KRAMER. - Annales Rodenses.
41766: HEIDE,G.D.VAN DER. - Scheepsarcheologie. Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld.
129033: HEIDE,S.VAN DER. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen. Verzamelde artikelen verschenen in ,,De Mijnlamp', uitgave Mijnschool Vereniging, Heerlen.
74997: HEIDE,WILLY VAN DER. - Een overval in de lucht. 8e druk.
30989: HEIDE,WILLY VAN DER. - Wilde sport om een nummerbord. [1e druk].
30986: HEIDE,WILLY VAN DER. - Een klopjacht op een kapitein. 3e druk.
30983: HEIDE,WILLY VAN DER. - Sensatie op een Engelse vrachtboot. 5e druk.
12709: HEIDE,WILLY VAN DER. - Drie jongens op een onbewoond eiland. 6e druk.
30982: HEIDE,WILLY VAN DER. - Een motorboot voor een drijvend flesje. 2e druk.
46787: HEIDE,G.D.VAN DER. - Schokland vroeger en nu.
64019: HEIDE,WILLY VAN DER. - Hoog spel in Hong-Kong. [1e druk].
66715: HEIDE,WILLY VAN DER. - Buitenissigheden bij een bosbrand. De avonturen van Otto Onge. [1e druk].
74996: HEIDE,WILLY VAN DER. - De jacht op het koperen kanon. 7e druk.
16261: HEIDE,G.D.V.D. & W.YJ.HELLINGA. - Zwerfstenen. Herkomst en benoeming van geologische materialen in Nederland.
67696: HEIDELBACH,PAUL. - Kassel. Ein Jahrtausend hessischer Stadtkultur. Herausgegeben von Karl Kaltwasser.
100866: HEIDEN,MARIA & ANDREA PIERSMA. - Hotel New York. 10 jaar in Rotterdam.
78679: HEIDEN,HERMAN DE. - Met bekoorlijke luister. Een wandeling langs de historische monumenten in de binnenstad van Nijmegen.
111835: HEIDEN,MARIA. - Ik voel dat alles echt is. Vijftien jaar Boekhandel Van Gennep Rotterdam. Met een voorwoord van K.Schippers.
113166: HEIDEN,MARIA. - Mijn vader geboren in 1903.
103811: HEIDENREICH,ELKE. - Passione. Liebeserklärung an die Musik.
73532: HEIDEVELD,HENK. - Rembrandt in Zwolle. Verkenningen van een kunstenaar.
132456: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Hans Erb und Irma Fink haben sich verbunden.
132453: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Herzlichen Glückwunsch von Hanns Heeren. Aurum Sanitatem Honorem.
132455: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Vom Öchsle aufs roeisse Pferd gesprungen, vom Main zur Leine ist gelungen. Für 1950 roünsehen roir allen, dass sie von nichts herunterfallen. Nicht von Ochs noch Pferd Magd noch Weib. Bleibt alle gesund an Seele und Lieb! Karl und Calire Astor.
132452: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Sich jederman / auch Fürsten / Herrn Des Glücksradt mögen nie erroern. Die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel Karl und Calire Astor. 1954.
132454: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Alle guten Wünsche zum neuen Jahrfewnden Dr.Winkler und Frau. 1953.
132446: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - HEERE,HANS. Ex-Libris. Treffen der Ex-libris Freunde.
132448: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Die Schaar der Jahre blizzt in bundtem Reigen. Bistu ein Mäntsch? Dan sey kein thummes Viehümbarme und geneusse sie! A.Holz. Glückliches 1951! Karl u. Claire Astor.
132449: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - 1955. Ein volles rundes Glück in diesem Jahr sei dein Geschick! K.Astor u.Frau Hannover.
132451: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - Kinder liebet Einander. Wer sonst zum Teufel solte euch Lieben? Voltaire. Alles Gute für 1952 Karl u. Claire Astor.
132450: HEIGENMOSER,ERNST [1893-1963]. - 1959 viel Glück. Zwart Alt will Jeder, Älter Niemand werden, das Blut ersetzen Cremes und Injektionen. Candide Jedoch Bleibt Treu der Mutter erden. Und Altern mit ihr soll für ihn sich Lohenen. Karl und Claire Astor.
138636: HEIJ,C.J. & C.F.E.ROMPAS. - Ekologi Megapoda Maluki (burung Momoa, Eulipoa wallacei) di Palau Haruku dan beberapa pulau di Maliku, Indonesia. 2nd edition.
146797: HEIJ,JAN JAAP. - Hollands impressionisme.
143416: HEIJ,C.J., C.F.E.ROMAS & C.W.MOELIKER. - The biology of the Moluccan megapode Eulipoa wallacei (Aves, Galliformes, Magapodiidae) on Haruku and other Moliccan Islands; part2: final report.
108470: HEIJ,G.J. & J.W.ERISMAN. - ACID atmospheric deposition and its effect on terrestrial ecosystems in the Netherlands. The third and final phase (1991-1995).
148120: HEIJ,KEES & JACQUES VOS. - De huismus.
113067: HEIJ,G.J. & J.W.ERISMAN. - Acid rain research: do we have enough answers? Proceedings of a speciality conference, 's-Hertogenbosch, The Netherlands, 10-12 October 1994.
143410: HEIJ,C.J. - Biographical Notes of Antonie Augustus Bruijn (1842-1890). His life as an Marine Officer in the Dutch Navy, and Lifetime as a Trader in Naturalia on Ternate, the Moluccas, Indonesia. Observed and written by Alfred Russell Wallace and Archille Raffray,
143408: HEIJ,KEES, LIES VAN DER MIJN & JAAP VAN LEEUWEN. - De Maleo een vreemde vogel.
143655: HEIJBOER,PIERRE. - De Politionele acties.
30051: HEIJBOER,PIERRE. - Kampioenen en krukken in kniebroek. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
121796: HEIJBROEK,J.F. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888).
26320: HEIJBROEK,WILLEM & KARIN GAILLARD. - Tussen twee vuren/ Chris Lannoooy 1881-1948.
68264: HEIJBROEK,J.F. - Geschiedenis in beeld.
17340: HEIJBROEK,J.F., A.LAMMERS & A.P.H.JOS VAN DER LINDE. - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
83356: HEIJBROEK,J.F. - Willem Witsen en Dordrecht. Wandelen en varen door stad rond 1900.
106653: HEIJDE,HANS VAN DER. - Horizontale reizen. Verhalen.
42045: HEIJDEN,A.F.TH.VAN DER. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. [1e druk].
28193: HEIJDEN,H.A.M.VAN DER. - Randfiguren uit de cartografie.
149368: HEIJDEN,E.J.J.VAN DER. - Verspreide geschriften van E.J.J.van der Heijden. Verzameld door C.J.H.Jansen & G.Van Solinge.
136814: HEIJDEN,JANNY VAN DER. - Martins Ziel & Zaligheid. De Lindenhof Restaurant met suites.
90035: HEIJDEN,MARIEN VAN DER. - Albert Hahn.
13930: HEIJDEN,MARIEN VAN DER. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar.
79048: HEIJDEN,A.F.TH.VAN DER. - Asbestemming. Een requiem. 9e druk.
141126: HEIJDEN,JAN VAN DER. - De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 2.
144819: HEIJDER,M. - Amsterdam korenschuur van Europa. Historiscvhe schets van de Amsterdamse graanhandel.
150584: HEIJER,SIMON DEN & MARIKE VAN DER KNAAP. - Jaap Wagemaker schilder van het elementaire.
146635: HEIJER,HENK DEN. - De geschiedenis van de WIC. 3e gew.druk.
129086: HEIJER,HENK DEN. - De geschiedenis van WIC.
99101: HEIJKOOP,COR. - Sleepvaart en berging om de Zuid.
127580: HEIJKOOP,JUSTIA. - Werelds speksteen.
128027: HEIJMANS-VAN BRUGGEN,MARISKA. - De Japanse bezetting in dagboeken. Vrouwenkamp Amabaraw 6.
101464: HEIJNEN,HENK & JAN DE BRUIN. - Jaap Stellaart 1920-1992. De blinde ziener in een oceaan van licht.
55279: HEIJNINGEN,LEO A.VAN. - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering.
115446: HEIJNSBERGEN,H.L.M.V. - Brandalarm. Deel II. Een serie brandweerschetsen.
127294: HEILBRUN,FRANOISE & QUENTIN BAJAC. - La Photography
76071: HEIMANN,MAX. - De natuurlijke moestuin. Dierlijke aantastingen - Ziektes - Bestrijding.
141944: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen geschets. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter XXII: Het Westland (Groenteveiling te Loosduinen).
35300: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. IV: Een veenplas bij Loenen aan de Vecht.
141940: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen geschets. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Aan de Haarlemmermeerpolder.
139921: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen IV. Een veenplas bij Loenen aan de Vecht.
78025: HEIMANS,J. - Prof.Dr.J.Heimans - nummer. Aangeboden aan Professor Dr.J.Heimans t.g.v.z. aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, door medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen Amsterdam, 12 december 1959.
22725: HEIMANS,E. - Het aquarium-boekje. [1e druk].
20315: HEIMANS,E. - In de natuur.
18452: HEIMANS,E. & JAC.P.THIJSSE. - Door het rietland. 5e geh.herz. en uitgebr.druk.
141941: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen geschets. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Een terp in het noorden van Friesland.
17781: HEIMANS,E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 5e geh.herz.druk.
141942: HEIMANS,E. & R.SCHUILING. - Nederlandsche landschappen geschets. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Bloembollenvelden bij Lisse.
43757: HEIMANS,E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 6e geh.herz. druk.
19375: HEIMERIKS,NETTIE & W.VAN TOORN. - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
41161: HEIN,MAFRED. - Untersuchungen zur Kultur der Schnurkeramik in Mitteldeutschland. Text.
127966: HEIN,CHRISTOPH. - Landnahme. Roman.
112451: HEIN,CHRISTOPH. - Frau Paula Trousseau. Roman.
91457: HEINDEL,MAX. - De wereldbeschouwing der Rozekruises of mystiek Christendom. Een elementaire verhandeling over vroegere evolutie, huidigen levensvorm en toekomstige ontwikkeling van den mensch. Deel 1,2 & 3.
23402: HEINDEL,MAX. - Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie. Uit het Engelsch door H.S.E.Burgers.
97709: HEINDEL,MAX & A.F.HEINDEL. - Astrologie (The Message of the stars). Handboek.
32428: HEINE,RUDOLF. - Lithops- levende steentjes.
129233: HEINE,HEINRICH. - Reisebilder.
132473: HEINECKE,ROSE.E - HEINECKE,J.W. [Exlibris]. Männl. und weibl. Akt auf Büch.
100340: HEINEMANN,FRANZ. - Der Richter und die Rechtsgelehrten. Justiz in früheren Zeiten.
132376: HEINEMANN,E. - KUNZ,HANNS. Ex Libris. Männl. Akt-Rückenfig. auf Buhne.
94412: HEINEMANN,O.VON. - Die Ex-Libris-Sammlung der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Einhundertundsechzig ausgewählte Bücherzeichen des XV. bis XIX.Jahrhunderts. Mit einer Einleitung von Dr.O.Von Heinemann.
14120: HEINEMEIJER,W.F. E.A. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
96308: HEININGEN,H.VAN. - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren.
105008: HEININGEN,H.VAN. - Diepers en delvers. Geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars.
141570: HEININGEN,HUUB VAN. - Versteend verleden. Schetsen uit de historiew van Tiel.
147129: HEINRICH,KLAUS. - Dahlemer Vorlesungen 4: Vom Bündnis Denken. Religionsphilosophie.
13418: HEINROTH,OSKAR & M. - Die Vögel Mitteleuropa in allen Lebens- und Entwicklungsstufen photographische aufgenommen und in ihren Seelenleben bei der Auzucht von Ei ab beobachtet.
135794: HEINS,J.T. - Van twee stoute boertjes en twee zoete boerinnetjes.
36591: HEINSIUS,H.W. & J.JASPERS. - Het strandboekje. 1e deel, 1e stuk.
84793: HEINSMAN,LOUIS & W.VAN TEEFFELEN. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
110925: HEINTZELMAN,DONALD S. - Autum hawk flights. The migrations in Eastern North America.
146295: HEINTZENBERG,FELIX. - Roofvogels en uilen. Alle soorten van Europa.
139888: HEINTZMANN,THOMAS E.A. - Nooteboom. Giants in Windmill Transporters. Nooteboom trendsetters in trailers.
121809: HEINZ,MARIANNE. - Francis Picabia. Mit einem einführende Text von Schuldt.
78091: HEINZ,SABINE. - Keltische Symbolen.
29333: HEINZ.T.VON. - Pension Velden. Erzählungen für erwachsene junge Mädchen. (1.Auflage).
21718: HEINZEL,HERMANN & G.TUCK. - Elseviers zeevogelgids.
136931: HEIRMAN,MICHIEL. - Vlaamse belforten Werelderfgoed.
75174: HEIRMAN,MARK. - Oosterse dagen Arabische nachten. Politiek ewn religie in de geschiedenis van de Islam.
14339: HEISS,FRIEDRICH G. - Harmonisch Bauen. Bauten der Arbeit. Bauten des Wohnens, der Gesundung, der Entspannung. Bauten der Gemeinschaft. Bauten des Gleubens. Ein Programm in Beispielen.
65183: HEITLING,WILLY H. - De Achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
75068: HEITLING,WILLY H. & LEO LENSEN. - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel. 2e druk.
83955: HEITLING,WILLY H. & L.LENSEN. - Portret van de IJssel. 2e druk.
132378: HEITZ,ROBERT [1895-1984]. - HEITZ,FERNAND. Ex libris. Kopg einer gotischen Skulptur.
97620: HEITZ,BRUNO. - Au bout du canal.
64395: HEKKER,R.C. - De Noord-Hollandse stolphoeve.
114254: HEKKING JR,W. - Het stoomgemaal te Spaarndam.
80478: HELBACH,ULRICH. - Der Historische Verein für den Niederrhein 1854-2004. Festschrift zum 150jährigen Bestehen.
132457: HELBIG,E. - 3 Neujahr Wünschen.
18286: HELD,J.J.DEN & A.J.DEN HELD. - Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onzerzoek.
33388: HELD,J.J.DEN & A.J.DEN HELD. - Het Nieuwkoopse plassengebied.
132380: HELD,FRITZ. - BURCHARD,Dr.G. Ex libris. Wappen.
27083: HELD,J.J.DEN. - Beknopt overzicht van Nederlandse plantengemeenschappen. 8e druk.
149851: HELDEN,H.J.C.VAN & M.BINK. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
30326: HELDEN,J.J.VAN, JAC.DE GRAAF & J.C.DE WILDE. - Voorlopers van de 'Blauwe Tram'.
132249: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Annerose Simanke geb, Wilhelm Rudolf Simanke wurden heute getraut Schönau b, Heidelberg 11 Okt. 1949.
132254: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Gott grüsse die Kunst. Paul H.Schulthes.
132190: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - STERZING,HANS. Exlibris. Akt mit Metallblume; Remarque.
132196: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - WOLFF,HANNA. Dies Buch gehört. Fechterin vor Kronentor (Zwinger Dresden).
132197: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - WOLFF,HANNA. Dies Buch gehört. Fechterin vor Kronentor (Zwinger Dresden).
132200: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - EXLIBRISVEREIN STIFTUNGSFEST 1923. Mohr mit Tablett, Exlibris verlierend.
132261: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Sie wird immer härter. 1955 alles Gute E.u.W.Helfenbien.
132259: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Hoffentlich fädelt sich's 1954 Besser ein dies Wünschen Elisabeth + Walter Helfenbein.
132260: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Pax 1950 Gesundheit u. Glück e.u.w. Helfenbein/
132172: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - GROPP,LENI. Exlibris. Kinderpaar mit Seifenblasen.
132201: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HARNAPP,Dr.EGON. Bücherei. Faust und Mephisto, Text aus Faust II.
132188: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - ROHN,HANS FRIEDRICH. [Exlibris]. Akt.
132189: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - SCHÖNFELD,HEINRICH. [Exlibris]. Akt mit Vogel.
132192: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - TROPP,Dr.W. [Exlibris]. Fliehende Nackte und Faun.
132256: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Eine Gute Ernte wünschen Elisabeth u. Helfenbein. 1952.
132198: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HERWIG,Dr.WOLF. Exlibris. Knieeder Aks mit Masken.
132173: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - GELLING,LUISE. Exlibris. Frau mit Kind.
132251: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Erich Dorschfeldt wünscht alles Gute für 1937.
132250: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Dr. Walter Vogel u. Margarete Vogel sagn herzlich Dank!
132195: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - VOGEL,WALTER u. MARGARETE. Exlibris. Frau auf Adler über Stadt.,
131758: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - BIRNHOLZ,MARCO Mr.Ph. Ex Libris. Mänlicher Rückenakt Akt vor Retortenberg.
132183: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - LENZE,Dr.JOSEF. E Libris. Gelehrter auf dem Markusplatz.
132184: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HEYDEN,MAX MANFRED VON DER. Ex Bibliotheca Heraldica. Ritter mit Wappen.
132186: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - PETERKA,BRETISLAV. Exlibris. Tod reisst nacke Frau vom Felsen.
132252: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Fahrkarten nach Glücksburg ohne Sorge Gesundbrunnen Geldern Freudenstadt Seeligstadt. 1953 nach Geldern. Eine Gute Fahrt für 1953 wünschen Walter u. Elisabeth Helfenbein.
132179: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - KRAUSE,JOHANNES. Exlibris. Briefmarken betrachtend.
132180: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - LANGNER,OTTO. [Exlibris]. Akt von rechts.
132181: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - LANGNER,OTTO. [Exlibris]. RÜCKENAKT.
132175: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HAUPT,HEINZ. Exlibris. Liegender Akt.
132174: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HARNAPP,Dr.EGON. Exlibris. Ruhender Mann am Bergsee.
132177: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HELFENBEIN. Exlibris. Faus fasst Schlange.
131756: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - ASTOR,KARL. Exlibris. Liegende weibliche Akt
132262: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Vom 10.-30.August bin ich in Finnland! Dr Walter Vogel.
132258: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Herzliche Neujahrswünscge 1953 Karl und Claire Astor.
132257: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Herzlichst gratullieren Dr Walter Vogel und Margaret Vogel.
132255: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Ihre Vermählung geben bekannt. Erich Schröter und Frau Frida geb, Schulz FRrankfurt O, d. 24,1, 1924.
132253: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Glück u. Frieden sei Allen beschieden 1944. Friedrich Leinfellner.
132248: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - Alles Gute wünschen Walter Helfenbein u. Frau. Horoskop 1957. Hoffnung lässt nig zu Schanden werden!
132199: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - WOLFF,Dr.med,WERNER. Porträt.
132194: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - VOGEL,WALTER u. MARGARETE. Exlibris. Landsknechte.
132193: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - VERCAMMEN,ANDRÉ. Boek van. Theater (Antik, Faust, Gegenwart).
132191: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - SCHWARTZMANTEL,Dr.WILLY. Exlibris. Paar auf Totenkopf; Remarquen.
132187: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - PETERKA,BRETISLAV. Exlibris. Akt mit Wappentuch vor Büchern.
132185: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - OPPLER,HANS. Exlibris. Kauernder Akt, Tod hinter Vorhang.
132182: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - LEINFELLNER,FRIEDRICH. [Exlibris]. Knieender Akt mit Spiegel.
132178: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - HELFENBEIN,WALTER. Exlibris. Landknecht mit Schwert.
132176: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - REHBANN,GERTRUD. Dies Buch gehört. Reh im Farnkraut.
132171: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - GROPP,HEINZ. Exlibris. Mann am Kreuz (Schwert), zu Füssen Tod dazu hinten Industrielandschaft. 2.Fassung.
132170: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - DORSCHEFELDT,ERICH. [Exlibris]. Bergmann.
132169: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - DORSCHEFELDT,ERICH. Exlibris. Tod und Stierkämpfer.
132168: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - DORSCHEFELDT,ERICH. Exlibris. Rübezahl.
132167: HELFENBEIN,WALTER [1893-1984]. - BORN,FRITZ. Exlibris. Landsknechte auf Trommel würfelnd.
149098: HELL-WIJNMAN,P.L.M.VAN. - INDUSTRIE-EN-HUISHOUDSCHOOL BUSSUM. [Exlibris). 2 zittende lezende kinderen onder een boom.
93575: HELL,VERA & HELLMUT. - Die grosse Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstrassen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela. 4.überarb. und erg.Aufl.
125262: HELL,DOLF. - Cor van Velsen. Op eigen koers naar pakkende beelden.
114266: HELL,A.P.P.VAN. - WYNMAN,H.F. Exlibris. Bloem, hart, vlam, weegschaal & zon.
145822: HELLENS,FRANZ. - Grippe-Coeur. Roman.
142634: HELLENTHAL,ANNE-CHRISTIE. - A grammar of Sheko. These.
339: HELLENTHAL,K.A. - Hilfsbuch für Weinbesitzer und Weinhändler oder der volkommene Weinkellermeister. Enthält eine Belehrung wie man den Most, sowie man ihn von der Presse erhält, behandeln musz, um aus demselben guten, edlen und haltbaren Wein zu erzielen, sowie die vollständige Bereitung des Champagnerweiner von der Presse bis zum Berfenden wie in der Champagne betrieben wird. 9.verb. und verm.Aufl. Verfaszt von J.Bense.
88003: HELLER,ERDMUTE & HASSOUNA MOSBAHI. - Hinter den Schleiern des Islam. Erotik und Sexualität in der arabischen Kultur.
143838: HELLER,STEVEN & LOUISE FILI. - Dutch Moderne. Graphic design from De Stijl to Deco.
149292: HELLINGA,GERBEN GRADDESZ. - Karel V. Bondgenoten en tegenstanders.
138854: HELLINGA-QUERIDO,LOTTE & CLEMENS DE WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
136058: HELLINGA,WYTZE GS. - Copy an Print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography. Volume 1 & 2.
82852: HELLINGA,WYTZE GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr.H.De La Fontaine Verwey & Prof.Dr.G.W.Ovink.
91353: HELLINGA-ZWART,T. - Het Käthe Kruse poppenboek. [1e druk].
149522: HELLMAN,GEOFFREY. - Bankers, bones & beetles. The first century of The Americaj Museum of Natural History.
132382: HELM,DÖRTE. - HABSEB,JAKOB MARIA. Exlibris. Eurle, B:uch.
59353: HELMAN,ALBERT. - Het vlas en de beuk (een ware fabel). [1e druk].
117499: HELMANTEL,HENK. - Henk Helmantel. Niet te koop. Een keuze uit de eigen collectie.
142680: HELMANTEL,HENK. - Uit en Thuis.
141481: HELMOND,TOKE VAN. - I10 sporen van de avant-garde.
141347: HELSLOOT,P.N. - Het Nut in Haarlem. Twee eeuwen volksontwikkeling 1789-1989.
73515: HELSLOOT,P.N. - Edward De Vere onvermijdelijk Shakespeare.
132054: HELVERSTEIJN,WIM. - Sint Antonius van Padua. Honderdvijftig jaar Groenmarktkerk te Haarlem.
143600: HELWIG,A.P. - Scheepsbouw.
100708: HEMAN,ERWIN [1876-1942]. - KAUFFMANN,OTTO Exlibris. [Wappen [Justitia vor Rosengerank].
134648: HEMELEDONCK,JAN VAN. - Carnet De Cuisine Christian Denis restaurant Clos St. Denis. Streekvers uit Haspengouw.
96296: HEMELRIJK,JAAP M. - Melle schilder aquarellist tekenaar Amsterdammer.
58048: HEMESSEN,O.C.VAN. - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen.
41801: HEMKER,CHRISTIAAN W. - De ontdekking van het protrombine. These.
76030: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - Alle verhalen.
55638: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - De laatste keer. [1e druk].
102067: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - Kleine zielen. Roman.
69138: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - De waar gebeurde geschiedenis van Victor en Clara. [1e druk].
127505: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - Taal zonder mij. 9e druk.
68585: HEMMERECHTS,KRISTIEN. - Als een kinderhemd. [1e druk].
70540: HEMMES,W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding. 2e druk.
7283: HEMMES,W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding. [1e druk].
55507: HEMMINK,GERT JAN & JAN DE MUNCK. - Olympische & andere gedichten.
122421: HEMMLEB,JOCHEM, L.A.JOHNSON & E.R.SSIMONSON. - Geesten van de Everest. Het grootste mysterie uit de geschiedenis van de bergsport ontrafeld.
49904: HÉMON,LOUIS. - Maria Chapdelaine. Récit du Canada Francais.
86022: HEN,P.E.DE, J.G.BERENDSEN & J.W.SCHOONDERBEEK. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Nederlandse accountantsberoep na 1935.
85652: HÉNARD,ROBERT. - La rue Saint-Honoré. Des origines a la révolution. 3me édition.
85650: HÉNARD,ROBERT. - La rue Saint-Honoré. De la révolution a nos jours. 3me édidition.
139977: HENDERIKX,P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters vooe ca. 1310 te Dordrecht, MNiddelburg, Zierikzee en Haarelem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
6850: HENDERSON,J.Y. - Circusdokter. Vertaling J.F.Kliphuis.
132459: HENDRICK,FRED. - BERGL,BERNHARD. Ex Libris. Auf Drehstuhl an Pult sitzend Lesender nach Links.
132461: HENDRICK,FRED. - FREDERICI,Dr. Ex Libris. Klown.
98866: HENDRICKX,JOS. SCHUYTER,JAN DE. - Jos Hendrickx.
98870: HENDRICKX,GERARD. - Tweede map 1947. Kerstuitgave Antwerpse Exlibris Kring.
119732: HENDRIK VAN BALEN,J. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. I & II.
33836: HENDRIK VAN BALEN,J. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. Deel I: De zoogdieren.
36167: HENDRIK VAN BALEN,J. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld. Deel I: De zoogdieren.
149100: HENDRIKS,AREND [1901-1951]. - MOUT,A. EN M. Ex-Libris. Bij.
30382: HENDRIKS,HENK & H.HOVINGH. - 1986: 15 jaar FC Groningen. De eerste vijftien levensjaren van FC Groningen.
147609: HENDRIKS,AREND. - Over het etsen.
65193: HENDRIKS,H.J.J., M.J.STEENKAMER & A.G.MUSTERT. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst.
114024: HENDRIKS,AREND [1901-1951]. - In Memoriam 26 April 1883 Catharina Maria van Wees-Meyers 19 Sept 1940. De vrede die uw heengaan heeft geleid zal om my zyn in 't ruwste van den tyd.
114021: HENDRIKS,AREND [1901-1951]. - SCHELLART,A.J.I.M. Ex topogracis. Een geharnaste ridder met vierveldig schild en een geheven zwaard. Tussen de bossages een kasteel.
145469: HENDRIKS,J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche syboniemen. 4e herz. en verm.druk.
4457: HENDRIKS,W.J. - De renovaties van "Samenwerking" 1986-1994. Woningverbetering in Amsterdam-Zuid.
145404: HENDRIKS,MARIA FRANCISCA. - Poësie album. 28 Aug. 1935 t/m 24 Juni 1943.
90712: HENDRIKSEN,JAN. - Wenskrans No. 22. Blanco. 335 x 410 mm.
90710: HENDRIKSEN,JAN. - Wenskrans No. 11. Handgekleurde gravure 325 x 410 mm. Nieuwjaars Wensch, Aan mine waarde groetmoedige oom door A.Hetting, 1827.
78651: HENDRIKSEN,TH.G.A. - Aan de vergetelheid ontrukt.
90713: HENDRIKSEN,JAN. - Wenskrans No. 26. Blanco. 335 x 410 mm.
61219: HENDRIKSZ,PROF.P. - Portrait Prof.P.Hendriksz, 19th century lithography.
124338: HENDY,ALASTAIR. - Vers in de winter.
43398: HENGEL,STEVEN J.H.VAN. - Early golf. 3rd ed.
47463: HENGEL,J.F.VAN. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland.
126199: HAZEMEYER HENGELO. - Schakelkasten, omschakelaars, olieschakelaars, zekeringkasten, stopcontacten, verdeelkasten, bliksemafleiders etc.etc.
142231: HENGST,J.A.VAN. - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geshiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). Deel 1 t/m 4.
101679: HENKE-ZONEN,GEBRS. - Catalogus No. 11: Automateriaal, oliën en vetten.
127258: HENKEL,KATHARINA & ROLAND MÄRZ. - Der Potsdamer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preussens.
141659: HENKELS,HERBERT. - Piet Mondriaan geduren een wandeling van buiten naar de stad. Deel 1 & 2.
145251: HENKELS,HERBER. - Michel Seuphor. Het overzicht. Collection complète 1921-1925.
150822: HENKEMANS,JOHANNES. - Aspecten van de sublimatie, haar stoonissen en de therapie hiervan. These.,
150554: HENKET,HUBERT-JAN. - Waar nieuw en oude raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in architectuu.
132465: HENNE,ARTHUR [1887-1963]. - TRÄBER,FRITZ. Ex Libris. Paar auf Bücherstapel.
132466: HENNE,ARTHUR [1887-1963]. - VOGEL,GERTRUD u. ALFRED. Ais der Bücherei. Ausblick auf Insel mit Villa.
132462: HENNE,ARTHUR [1887-1963]. - LENZE,GRETE. [Exlibris]. Auf Barock-Balustrade sitzende weibl. Gestalt auf Flusslandschaft blickend.
62703: HENNEBO,ROBERT. - De lof der jeneever. Gedicht.
146076: HENNIG,R. - Raadselachtige land.
132030: HENNIG,R. - Raadselachtige landen.
80669: HENNIG,KURT. - Jerusalemer Bibil-Lexikon. 3.korr.Aufl.
4425: HENNIG,RICHARD. - Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt.
16757: HENNIG,BRUNO. - Taschenbuch für Pilzfreunde. 10.Aufl.neu bearb. von H.Kreisel.
4010: HENNIG,RICHARD. - Columbus und seine Tat. Eine kritische Studie über die Vorgeschichte der Fahrt von 1492.
83754: HENNIPMAN,E. - De Nederlandse Cladonia's (Lichenes).
118770: HENNIPMAN,E. - Korstmossen-Lichens. De Nederlandse Cladonia's.
144071: HENRARD,ROGER. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
44992: HENRY,MATTHEW. - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het engelsch vertaald, vermeerderd met een voorrade van Dr.H.Bavinck. 2e druk.
144589: HENRY,ALAN. - Grand Prix Circuits. A guided tour of the Formula One circuits starting grid to chequered flag.
138248: HENS,MAARTEN. - Vogels in het Dijleland.
136676: HENSCHEL. - 125 Jahre Henschel Lomomotiven. 2.Auflage.
46513: HENSEL,KERSTIN. - Auditorium panopticum. Roman.
13621: HENSELMANS,JAN. - De architectuur van het moderne landhuis. 4e druk.
149733: HENSEN,RAIMOND. - De Plooivleugelwespen.
79297: HENY,FRANK. - Ambiguities in intensional contexts.
142296: HENZE,HANS WERNER. - Bohemian Fifths. An Autobiography.
138723: HEPBURN,JAMES. - The Author's Empty Purse and the Rise of the Literaty Agent.
127784: HEPBURN,IAN. - Flowers of the Coast.
58109: HEPP,V. - De antichrist.
13217: HEPPER,F.NIGEL. - Royal Botanic Gardens. Kiew gardens for science & pleasure.
25451: HEPWORTH,J.L. - Piston rings. Development, manufacture and application.
126170: HÉRAUX,JEAN. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel. Deel 1 & 2.
138996: HERBECK,ERNST. - Die Vergangenheit ist klar vorbeid. Herausgegeben von Carl Aigner und Leo Navratil.
132384: HERBERT,HENRIETTE. - DIEHL,Dr.GEORG. Ex Libris. Laute.
63901: HERBSTMAN,A.O. - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters. Met een voorwoord van Dr.A.A.Aljechin. Vertaling uit het Russisch van Mr.G.C.A.Oskam.
149060: HERCKENRATH,ANTOON. - De verloofden.
96987: HERDEG,WALTER. - Graphis posters 82. The international annual of poster art / Dasinternationale Jahrbuch der Plakatkunst / Le répertoire international de l'art de l'affiche.
59156: HERDER,VERLAG. - Der Verlag Herder und die Universität Freiburg im Breisgau. Anlässlich der 500-Jahr-Feier der Universität Freiburg als Manuskript und beiheft unserer Werkzeitung ,,Wir unter uns" gedruck für die Mitarbeiter.
132389: HERDTLE,RICHARD [1866-1943]. - KOENIG,FREIHRN.FERDINAND v. Eion Buch es. Bock mit zwei Rehen.
132388: HERDTLE,RICHARD [1866-1943]. - KOENIG,FREIHERRN WILHEL v. Aus der Fachsenfelder Bibliothek. Porträt.
132386: HERDTLE,RICHARD [1866-1943]. - DORFBIBLIOTHEK FACHSENFELD. Ays der. Bäuerin, zwei Ochsen führend.
140971: MAKYO / HERENGUEL. - Het land van langvergeten. Deel 5: Ariadne.
140970: MAKYO / HERENGUEL. - Het land van langvergeten. Deel 6: A-Ka-Tha.
140937: MAKYO / HERENGUEL. - Het land van langvergeten. Deel 8: Maharani.
78066: HERES,T.L. - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia. These.
63821: HERESCH,ELISABETH. - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar. Vertaald door Tinke Davids.
132467: HERFURTH,EGBERT [1944- ]. - Herzliche Wünsche für 1975 von Hans-Jürgen Viehrig & Mut behalten is alles in dieser Welt Carl Hilti.
132571: HERGARDEN,B. - LAMMERT,ERNST. Exlibris. Bei Alligator kniender männl. Akt mit Fussfessel, einen Pilz mit Messer zerteilend.
143559: HERGÉ. - De avonturen van Kuifje: De zaak zonnebloem.
124928: HERGÉ. - De scepter van Ottokar.
124930: HERGÉ. - De krab met de gulden scharen.
140054: HERGÉ. - Tintin around the world.
49669: HÉRISSAY,JACQUES. - Le Mont-Valérien.
115118: HÉRITIER,FRANCOISE. - Une pensée en mouvement.
46668: HERK,KOK VAN. - Flora onder de rook van Utrecht. 2e druk.
132472: HERKENDELL,HANNS [1886-1958]. - WIESNER,HEDWIG und ALFRED. Ex Libris. Wappen 1645.
132470: HERKENDELL,HANNS [1886-1958]. - BENNO. Ex Libris. 4 Lesender.
72235: HERKLOTS,GEOFFREY. - Flowering tropical glimbers.
146953: HERMAN,JOOST. - Naar de Areopagus. De volkenbond en het toezicht op de volkenrechterlijke bescherming van Nationale Minderheden in Oost-Europa. Een interdisciplinaire benadering. These.
148849: HERMANN,BERNHARD & PTER STIEBERT. - Ein Arkadien der Musik. 50 Jahre Schwetzinger Festspiele 1952-2002.
388: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Foto buste W.F.Hermans van Sylvia Willink.
387: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Originele foto van Willem Frederik Hermans door Erik van Straten.
2181: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Bezige Bij postbus 5184 NL - 1007 AD Amsterdam Pays-Bas
146825: ALAIN-FOURNIER - WILLEM FREDERIK HERMANS. - Le Grand Meaulnes.
84135: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Volledige werken 1. Romans. Conserve - De tranen der acacia's.
122003: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Bzzlletin 126: W.F.Hermans.
84183: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Het lek in de eeuwigheid.
99331: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Hermans-Magazine. Jaargang 8, nummer 29, december 1998: Het grote voorbeeld.
140414: HERMANS,JS. - Van alles over papier. 2e druk.
136507: HERMANS,H. & J.WOLTJER. - Atlas der Algemene en Vaderlandsche geshiedenis. 3e verm.druk.
146094: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman. 1e druk.
149204: HERMANS,JAN, ERNEST VAN ASSELDONK & JAN BOEREN. - De Biodiversiteit van Nationaal Park De Meinweg. Een overzcith van alle waargenomen planten en dieren over de periode 1900-2012, inclusief een volledige bibliografie.
144184: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Ansichtkaart: Het Nederland Letterkundig Museum en Documentatiecentrum wenst u goede feestdagen en een voorspoedig 1992,
141789: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk Willem Frederik Hermans in: Th.Dostoïevsky - Le joueur et les nuits blaches.
84174: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis. [1e druk].
82552: HERMANS,JOS.M.M. - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rod fragmenten van handschrift en druk.
80175: HERMANS,TILLY & P.V.ZONNEVELD. - Het land der letteren: Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
76598: HERMANS,TOM & JAN SCHUT. - Gilze-Rijen historical flight.
141777: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk Willem Frederik Hermans in: Sainte-Beuve - Portraits de femmes.
144191: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: Mevr. v. Wijk De Bezige Bij postbus 5182 1007 AD AMSTERDAM Pays-Bas. 12.03.87.
57871: HERMANS,C.R. - Noordbrabants oudheden.
141746: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris handgeschreven: W.F.Hermans Parijs 13 jan '56 in: M.Cabaret-Dupaty - Oeuvres de Suétone.
141773: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Handgeschreven exlibris W.F.Hermans Gron 27 april 1956 in: Jan ten Brink - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw.
128716: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest.
141765: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk Willem Frederik Hermans in: De briefwisselingh tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. 2e herziene druk.
118042: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Heer Hamming De Bezige Bij Postbus 5184 1007 AD Amsterdam Pays-Bas. Met achterop de enveloppe in rood Willem Frederik Hermans stempeltje Paris.
118039: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Heer Dolf Hamming De Bezige Bij postbus 5184 NL 1007 ADAmsterdam.
118006: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Getypte brief: "Mevr. Lieve Heleen, ...... De Bezige Bij postbus 75184 1070 AD Amsterdam". Hierbij de twee contracten van Bulkboek". Ik hoop dat die Guldendal inderdaad wat verkoopt van Nooit mer Slapen en ben al blij dat zij, na van "Damokles' Morkerom"niet veel verkocht te hebben, indertijd, niet bij zichzelf gezegd hebben "Nooit meer Hermans". "Dat Nederlandse boeken hetniet doen blijft raadselAchtig en stemt oudere mannen die beseffen dat de kans om furore te maken onherroeppelijk kleiner wordt, niet blij".
114954: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Au pair. Roman. 4e druk.
141754: BECKFORD - WILLEM FREDERIK HERMANS. - Vathek. Réimprimé sur l'original Francais. Avec la préface de Stéphane Mallarmé.
111830: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen. Roman. 1e druk.
111829: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Geyerstein's dynamiek. 1e druk.
111813: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine. 1e druk.
106623: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten. 13e druk.
141726: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris handgeschreven: W.F.H. 20.6,66 in: L.Van Deyssel - Verzamelde opstellen zevende bundel.
141727: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris handgeschreven: W.F.Hermans Nijmegen 5 spril'72 in: Oeuvres de P.Corneille. Tome 1.
141728: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris handgeschreven: W.F.Hermans Parijs 16 jan. '62 in: The Book of Mormon.
141729: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk "Willem Frederik Hermans" in: Tutte le Opere di Giacom om Leopardo I & II.
141723: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk "Willem Frederik Hermans" in: Eugène Süe - La Salamandre.
136157: HERMANS,HUBERTIEN J.E. - Een monster loert... De collectie historische gezondheidsaffiches van de Universiteit van Amsterdam. 2e druk.
141716: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris Willem Frederik Hermans.
111833: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - De zegelring. 1e druk.
111838: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman. 1e druk.
141756: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk "Willem Frederik Hermans" in: V.Blasco-Ibanez - Les quatre cavaliers de l'apocalypse.
112512: HERMANS,WILLEM FREDERIK. LUIKEN,TONNIE. - Biograaf gezocht. Wie wordt de biograaf van W.F.Hermans?
112516: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Willem Frederik Hermans Theater De Balie Amsterdam, Festival 19.9 t/m 1.10 2000.
139553: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - 2 getypte brieven op briefpapier met 86, Avenue Niel, 75017 Paris 763.26.78. 26 & 28 regels aan: De Heer J.Witteman "De Bezige Bij" pb 5184 1007 AD Amsterdam:
114548: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - 2005 het jaar van Willem Frederik Hermans. Uitslaande folder.
114549: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - W.F.Hermans. Bzzlletin 126.
144182: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe 16 x 23 cm. Op de voorzijdse getypt: De Bezige Bij (ter att, Mevr. Heleen van Wijk) Postbus 75184 NL-1070 AD Amsterdam Nederland.
139550: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe met rood stempel: Willem Frederik Hermans 86 Av. Niel 75017 Paris.
138322: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - WFH-verzamelkrant. Jaargang 2 - Nummer 7.
118005: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Getypte brief met 1 correctie in handdschrift: Parijs 6 april 1987 Mevr. Lieve Heleen ...... "De bezige Bij Amsterdam". Brief betreffende subsidie aanvraag voor "De raadselachtige Multatuli". "Nog een ande kwestie: Onlangs heeft Erik Lieshout zich bij mij beklaagd dat hij zo moeilijk tot overeenkomst kon komen over een tweede optietermijn voor zijn Ik heb altijd Gelijk - film, met de Bezige Bij". "Hoe zit deze zaak? Is het klets?
118038: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Heer D.Hamming Directie De Bezige Bij Postbus 5184 1007 AD Amsterdam Pays-Bas. Met achterop de enveloppe in rood Willem Frederik Hermans stempeltje Paris.
118040: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Heer D.Hamming De Bezige Bij Postbus 5184 1007 AD Amsterdam Pays-Bas. Met achterop de enveloppe in rood Willem Frederik Hermans stempeltje Paris.
144782: HERMANS,TOON. - TOON. Teksten en muziek: Toon Hermans. Aan 2 vleugels: Rinus van Galen - Cor Cools.
139552: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - 15 regels getypte brief: Brussel 19 augustus 1992. Ja, dat lijkt me een uitstekend voornemen: aan die Alcyonfilm (grappenmakers blijkbaar) fl. 250 000 vragen voor de overdracht van de filmrechten voor de periode van 30 jaar. Ik ben het hiermee dus eens, op voorwaarde dat ze betalen binnen een maand na dagtekening van desbetreffend bericht. Ondertussen heb ik het boekje van Ploughman gekregen. Het ziet er wel aardig uit en die Ploughman schijnt een pseudoniem van Penguin te zijn. Zou het je mogelijk zijn te proberen een antwoord van Gallimard te krijgen? Bij voorbaat veel dank voor de moeite en natuurlijk ook voor alle moeite die je al hebt gedaan, Hartelijke groeten. Willem Fraseik Hermans. Gesigneerd.
141749: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Exlibris blinddruk "Willem Frederik Hermans" in: Edmond & Jules Goncourt - Charles Demailly.
141772: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Handgeschreven exlibris W.F.Hermans Bremen 12 juli '65: In Essais de Michel De montaigne.
38064: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Boekenweek 1993. Folder.
57707: HERMANS,J. - De gemeenschap van de heiligen. Een sacramentenverklaring in verhalen.
67902: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Een wonderkind of een total loss. [1e druk].
144183: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Uitnodiging Stedelijk Museum. De durecteur van het Stedelijk Museum nodigt u uit tot het bijwonen van de openinbg van de tentoonstelling Koningin Eenogg foto's van W.F.Hermans op vrijdag 5 september van 17.00 tot 18.30 uur.
80177: HERMANS,TILLY, L.V.ZONNEVELD & A.VAN DIS. - Het land der letteren: Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
80308: HERMANS,TILLY. - Het land der letteren: 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
84133: HERMANS,TILLY & M.HOOGENDONK. - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster.
144190: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Enveloppe: De Heer D.Hamming De Bezige Bij Postbus 5181 NL-1007 AD Amsterdam (Pays-Bas), 29,10,86.
144189: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Getypte brief: 16-12-'78 18, Rue Théodule Ribot 75017 Paris 227-27-81.
91738: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Au pair.
117162: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Het geweten van de Groene Amsterdammer of volg het spoor omhoog.
99110: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven? 2e druk.
141855: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Handgeschreven exlibris W.F.Hermans in: V.R.Los van Aarlanderveen - Het nieuwe ideaal. Beschouwingen over het annexatie-Vraagstuk
141853: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Handgeschreven exlibris W.F.H. 20.6.66 & 1 aantekening in: L.van Deyssel - Derde bundel verzamelde opstellen.
141852: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Handgeschreven exlibris W.F.H. 20.6.66 & 1 aantekening in: L.van Deyssel - Der bundel verzamelde opstellen.
150264: HERMANS,TOON. - Toon Hermans. Schilderijen - Tekeningen - Gedachten. 4e druk.
144192: HERMANS,WILLEM FREDERIK. - Getypte brief met links boven rood naamstempeltje Willem Frederik Hermans 86, av. Niel 75017 PARIS. : Parijs 10 januari 1985. Lieve mevrouw Van Wijk,
143150: HERMÉ,PIERRE. - La Larousse du Choicolat. Recettes, techniques & tours de main.
145708: HERMÈS,CARLI. - Glitz.
83305: HERMÈS,CARLI. - Back stage.
74029: HERMESDORF,B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht. 7e druk.
17094: HERMKENS,JEROEN. - Jeroen Hermkens en Utrecht. Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht.
91813: HERMSEN,J.H. - Molenhistorie van Terwolde.
90378: HERMSEN,JOSÉE. - Geïllustreerde paarden encyclopedie. Een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die van paarden houdt. 7e druk.
150824: HERMSEN,JOKE J. - Nomadisch narcisme, Sekse, liefde en kunst in het werk van Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann.
26317: HERNANDEZ-CROS,J.EMILI, GABRIEL MORA & XAVIER POUPLANA. - Guia de arquiteectura de Barcelona 1716-1977.
148798: HERODOTUS. - Zeer korte verhalen. Vertaald door Gerard Koolschijn.
42286: HEROLD,EDMUND. - Bijen honing gezondheid.
91634: HÉRON,A. - 2 Carte de visite. Originele portretfoto's.
146522: HEROTOTOS. - Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L.van Dolen. 2e gecorriceerde druk.
110917: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - SCHÖNECK,G. Exlibris. Sitzender Mann mit einem Stapl bedruckter Blätter, auf denen ein weiblicher Akt kniet, Bücher und Bleisatz.
110913: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - METZGER,RICHARD. Ex Libris. Atlas hält auf Büchern stehend die Weltkugel, rechts und links zwei weibliche Halfakte.
110915: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - MONSALVATJE,JOSEPH. Exlibris. Die Burg Monsalvage auf steilem Felsen, unter junge Frauen mit Blumen.
110921: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - WICHTERICH,JOSEF. Exlibris. Weiblicher Akt steht vor aufgeschlagenem Buch auf einem Buch.
110909: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - FLUECKINGER,MARY. Ex Libris. Auf einem Steinquader sitzender männlicher Akt mit Rosen in der Hand.
110907: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - DROBNER,GUSTAV. Ex Libris. Weibliche Halbakt führt männliche Akt an der Hand.
110910: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - LEINIGEN-WESTERBURG,GRAFEN-KARL-EMICH-ZU. Aus der Bücherei des. Männlicher Akt schaut zu Chronos in den Wolken auf und legt die Hand auf zwei Bücher, die augf einem Steinblock vor ihm liegen.
110905: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - DEUTSCHEN FORSCHUNGSANSTALT FÜR PSYCHIATRIE. Bücherei der. Männlicher Akt stütz sich auf Bücher und leuchtet mit Fackel in eine Höhle.
110902: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - ANDRES,KARL MARTIN. Ex Libris. Wanderer in Landschaft schaut zu drei fliegenden Störchen auf.
132390: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - GUSSMANN,JULIUAS. Ex Libris. An Quelle stehender weibl. Akt, en face.
132469: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - NAUMANN,E.TH. Aus der Bücherei von. männlicher Akt hält Fackel gegen fliegende Gestalten.
110918: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - SCHREIBER,TRUDE. Exlibris. Stehende weiblicher Halbakt mit gerafftem Rock in Landschaft.
110904: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - BASSERMANN,ERNST. Ex Libris. Auf Schild gehobener männlicher Akt in Rednerpose, hinter ihm weiblicher Akt, Hände.
110906: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - DOETSCH BENZIGER,RICH. Exlibris. Sich auf Dornen und Tuch zum Licht hin befreidender weiblicher Akt. Mit Remarque.
110908: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - DROBNER,GUSTAV. Ex Libris. Weibliche Halbakt führt männliche Akt an der Hand.
110912: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - LIEVEN,GERDA. Ex Libris. Weiblicher Akt mit Blumen in der Hand kämpft sich durch Sturm, geborstener Baum.
110914: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - HÉROUX,BRUNO. [Exlibris]. Drei Wappenschilde, darunter drei gepinktete Linien.
110916: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - NAUMANN,E.TH. Aus der Bücherei von. Männlicher Akt hält Fackel gegen fliehende Gestalten, unter aufgeschlagenes Buch mit Motto.
110919: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - STAACKMANN,CLARA. Exlibris. Aktpaar in einer Laube vor Flusslandschaft.
110920: HÉROUX,BRUNO [1868-1944]. - J.K.[=J.Klinkhards Verlag]. Eigentum von. Bärtiger Mann lehrt Mändschen lesen.
15827: HERPEL,J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage I & II.
6705: HERRICK,C.L. - Mammals of Minnesota. A scientific and popular account of their features and habits.
24967: HERRING,POUL. - Rosens kulturhistorie.
143125: HERRING,PHILLIP. - Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes.
81812: HERRIPON,A.TH.D', H.J.VOOGES & A.M.A.ZEEGERS. - Hockeyclub Haarlem 50 jaar.
132584: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - STADEN,W.VON. Exlibris. An Schreibtisch stehend schreibendes Elfenkind.
132582: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - STADEN,THEA VON. [Exlibris]. Auf Haus zuschreitendes Biedermeier-Paar.
132581: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - STADEN,MAGDALENE VON. Exlibris. An Tisch sitzendes Mädchen, von Märchenfiguren, Engel und Dackel umgeben.
132580: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - STADEN,HANS ADOLF VON. Exlibris. Segelschiff.
132579: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - STADEN,ADI VON. Exlibris. Hänsel und Gretel vor Warnschild.
132578: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - NEUMANN,OLGA. Exlibris. Interieur mit Stuhl und Tisch.
132577: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - KEHRL,OLGA. Exlibris. An Säule gelehnt sitzende Prinzessin, zu ihren Füssen zwei lesende Kinder.
132576: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - KEHRL,INGE und KONRAD. Exlibris. Rotkäppchen bei Laubbaum.
132575: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - FRIESE,VILLA. Exlibris. Blumenwiese m. Bank u. Ziege an Bach m. Segelboot.
132392: HERRMANN,THEODOR [1881-1926]. - ELNA. Ex Libris. Inselschloss.
79804: HERRMANN,ANNETTE. - Bob Gramsma.
42314: HERS,ANNA. - Frouwientje's levenskansen. [1e druk].
58285: HERSH,SYMOUR. - Bevel van hogerhand. De weg van 11 september tot het Abu Ghraib-schadaal.
138193: HERTOG,JAAP DEN. - Het orgel in de Marekerk. Met uitnemende fraaje geluiden in een voor het geluid voordeelige kerk.
25484: HERTOG,MACHTELD DEN. - Kampeertocht naar de Mont-Blanc.
131375: HERTOG,JAAP DEN. - Terselver tijt begostmê hier te predicken. De ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk te Bloemndaal en de betekenis van de gebranschilderde ramen.
148924: HERTSENBERG,ANTOINETTE. - De dunne vegetariër. Verrukkelijk vegetarisch eten inb een handomdraai. 2e druk.
128707: HERTZBERGER,HERMAN. - Projekte - Projects 1990-1995. Das Unerwartete überdacht - Accommodating the unexpected.
137472: HERTZBERGER,HERMAN, ADDIE VAN ROIJEN-WORTMANN & FRANCIS STRAUVEN. - Aldo van Eyck.
148376: HERTZBERGER,HERMAN. - De ruimte van de architect. Lessen in architectuur 2.
128720: HERWAARDEN,J.VAN. - Santiago de Compostela. Pelgrims door de eeuwen heen.
15953: HERWERDEN-EENDEBAK,D.VAN. - De Huizer klederdracht.
144921: HERWIG,ROB & MODESTE HERWIG. - Fraaie en sterke tuinplanten. Probleemloze planten voor elke tuin.
65185: HERWIG,A.J. - Bloemen in onze tuinen: Zomerbloemen.
123651: HERZEN,ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires 1812-1838.
11981: HERZOG,TH. - Geographie der Moose.
129204: HERZOGENRATH,WULF. - Max Ernst in Köln. Die rheinische Kunstszene bis 1922.
142400: HÉSIODE. - Théogonie - Les Travaux et les jours le bouclier. Text établi et traduit par Paul Mazon.
114027: HESKES,WILLEM FREDERIK ('WAM') [1891-1973]. - Barend Sijmelaar: De dokter seit, hij seit.... U heb 'n reuze sterreke constaturie.... maar de senuwe hè?... voelt u wel>....
114025: HESKES,WILLEM FREDERIK ('WAM') [1891-1973]. - De heer Appelga: Ik heb mij ééns... ik, was nog een knaap door vijf meeldraden laten misleiden.
114026: HESKES,WILLEM FREDERIK ('WAM') [1891-1973]. - De heer Reepers van Woerden. M'n schoonzoon Jules... U kent 'm toch met z'n embonpoint... dat is 'n geboren bergbeklimmer ;;b geboren bergbelklimmer.
114028: HESKES,WILLEM FREDERIK ('WAM') [1891-1973]. - Meneer Diedema: Ik heb dat alles eens in de boeken doorgenoemn maar.... waddisdademoeite waard.
3104: HESLINGA,M.W. A.O. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
64754: HESMER,KARL-HEINZ. - Flaggen . Wappen . Daten. Die Staaten der Erde von A-Z.
144985: HESMERH,ERIK & PETRA. - Art Nouveau Architectuur in Den Haag. Een fotografisch overzicht.
146174: HESSE,HERMANN. - Het kralenspel.
55089: HESSE,HERMANN. - Peter Camenzind. Vertaald door Tom Graftdijk. 7e druk.
142747: HESSE,HERMANN. - Wanderung. Aufzeichnungen. Erste bis sechte Auflage.
127961: HESSE,HERMANN. - Eigensinn. Autobiographische Schriften. 7.Aufl.
132479: HESSE,RUDOLF [1871-1944]. - Herzlichen Hlückwunsch 1931 zum neuen Jahr Dr.J.Klüber und Frau Klingemünster.
103774: HESSE,HERMANN. - Flötentraum.
126130: HESSE,GÜNTER & ANDREAS WISNIEWSKI. - Wittlich Land. Geschichte einer Verbandsgemeinde zwischen vulkaneifel und Mosel.
132478: HESSE,RUDOLF [1871-1944]. - ANDRES,KARL M. Ex Libris. Stehend Lesender.
132477: HESSE,RUDOLF [1871-1944]. - HESSE,RENATE. Ex Libris. Groszes Tintenfass.
132475: HESSE,RUDOLF [1871-1944]. - GRAF,LOUIS. Exlibris. Drei Vagabunden auf Wiese unter Baum.
55320: HESSE,HERMANN. - Der Dichter.
149431: HESSELING,JOOST. - Jopie Huisman schilder van het mededogen. 3e druk.
37046: HESSELINK,G.J. - Tweestromenland.
30323: HESSELINK,H.G. - Stoomtrams in Gelderland.
63316: HESSELINK,H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899.
144925: HESSER,AMANDA. - De kok en de tuinman. Seizoensgerechten uit de moestuin van een Frans château.
132586: HESSFELD,K. - REICHMANN,A.u.K. Ex Libris. Vase mit Blumen.
104977: HESSHAIMER,LUDWIG [1872-1956] - WILHELM,W. Ex Libris.
104974: HESSHAIMER,LUDWIG [1872-1956] - SCHMITT,AUGUST. Ex Libris.
104972: HESSHAIMER,LUDWIG [1872-1956] - HESSHAIMER,LUDWIG HAUPTMANN. Ex Libris. Tod, Pferd mit trauerndem Engel führend.
104975: HESSHAIMER,LUDWIG [1872-1956] - OFFERHAUS-HESSHAIMER. Ex Libris. Wappenfeld, darüber kl.Wappen zwischen Windmühle und Wiener Dom.
104976: HESSHAIMER,LUDWIG [1872-1956] - WILHELM,W. Ex Libris.
88291: HESSING,WILFRIED E.A. - Romeinen langs de snelweg. Bouwstenen voor Vechtens verleden. 2e druk.
149101: HESTER,HENK. - 3 verschilleende exlibris.
147400: HETEREN,MARJAN VAN, GUIDO JANSEN & RONALD DE LEEUW. - Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
126356: HETTCHE,THOMAS. - Die Liebe der Väter. Roman.
41167: HETTEMA,Y. - De leer van het gezonde leven. De natuurgeneeskunde haar wezen, bedoeling en methoden.
37616: HETTEMA,H. - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
91857: HETTEMA JR.,H. - Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis. 2e verb. en verm.druk.
114035: HEUFF,HERMAN DAVINUS "HERMAN" [1875-1945]. - HEUFF,J.A. Ex Libris. Boot met kajuit en zeil.
114029: HEUFF,HERMAN DAVINUS "HERMAN" [1875-1945]. - HEUFF,D.J. Ex Libris. Boot, golven & katrol.
114032: HEUFF,HERMAN DAVINUS "HERMAN" [1875-1945]. - HEUFF,H. Ex Libris. Boerderij tussen bomen.
114057: HEUGTEN,SJRAAR VAN. - Van Gogh tekenaar. De meesterwerken.
7414: HEUKELS,H. - De flora van Nederland. Deel II (of 3).
23109: HEUKELS,H. - Plantenatlas bevattende afbeeldingen van de in Nederland in het wild groeiende planten gerangschikt volgens de schoolflora voor Nederland. [1e druk].
20639: HEUKELS,H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 9e verb. en verm.druk.
60021: HEUKELS,H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 3e verm. en verb.druk.
63966: HEUKELS,H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 2e verm. en verb.druk.
143623: HEUKENB,ADOLF. - Historical Sites of Jakarta.
76922: HEUL,FRANK VAN DER. - Reis naar een verdwenen wereld. De laatste reis van het S.S.Roebiah van de Stoomvaart Maatschappij Nederland naar de Chinese Volksrepubliek, 1965-1966.
125215: HEUL,FRANK H.M.VAN DER. - Citroën. Van tandwielen tot traction en avant.
78015: HEUS,W.E. - Claudius Claudianus Laus Serenae (carm. min. 30). Inleiding en commentaar (mit einer Zusammenfassung in deutsche Sprache). These.
149102: HEUSDEN,ENGELBERT GIJSBRECHT VAN [1900-1983]. - 3 verschillende exlibris.
85890: HEUSDEN,ELSA VAN. - Bonte kleren en blanke kappen.
24180: HEUSDEN,GUS H.VAN. - Den Helder... ze noemden je vroeger Nieuwediep...
62196: HEUSDEN. - Het slot Heusden op de linker syde en van achteren.
70730: HEUSEN,G.H.VAN. - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt. 2e druk.
132588: HEUSER,HEINRCIH [1887-1967]. - HEUSER,CARL. Ex Libris. An Tisch mit Schädel und Schreibzeug sitzend ledender Gelehrter.
132591: HEUSS,TH. - HEUSS-BOHMENBERGER. Ex Libris. Büch, Schädel, Kerse.
81272: HEUTGER,NICOLAUS. - 1100 Jahre Bücken. Das Stift Bücken in Geschichte und Kunst. (Als Manuskript gedruck).
137855: HEUTINK,JOOST & STEFAN JECKEL. - Gegoten reisgenoten. Russische metaalikonen uit de collectie Jeckel.
137738: HEUVEL,DANIELLE VAN DEN. - Women and Entrepreneurship. Female traders in the Northern Netherlands c.1580-1815.
135125: HEUVEL,PETRA E.VAN DEN. - Koninklijke Paarden FPS 110 jaar.
126160: HEUVEL,HANS VAN DEN & GERARD MLDER, - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
94891: HEUVELMAN,ARD & JAN GUTTELING. - Psychologie. 3e herz.druk.
108382: HEYBOER,ANTON. - Anton Heyboer liefde als kunst.
132593: HEYDEN,MAX MANFRED VON DER. - HEYDEN,M.N.VON DER. Aus der Bücherei. Wappen.
132482: HEYDEN,MAX MANFRED VON DER. - HEYDEN,MARGOT.v.d. Ex-Libris. Lesende Frau.
146208: HEYDEN,DORRIS & PAUL GENDROP. - Architecktur der Hochkulturen Mittelamerikas.
132484: HEYDEN,MAX MANFRED VON DER. - HEYDEN,MARGOT.v.d. Ex-Libris. Eignerwappen.
42498: HEYDEN,J.T.M.VAN DER. - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen.
129634: HEYER,C.J.DEN. - Jesus Matters. 150 years of research.
129635: HEYER,C.J.DEN. - Jesus Matters. 150 years of research.
90435: HEYERDAHL,THOR. - De Ra expeditie.
97283: HEYMANS,JUSTUS. - Als sportvlieger naar Indië en terug. Gevlogen en verteld door Justus Heymans.
132594: HEYNE,ARTHUR. - ZIMMERMANN,A. Ex Libris. Zimmermann (Rückenfigur) beim Behauen eines balkens.
112980: HEYNEMAN,SUSANNE. - ESCHAUZIER,W.A. Exlibris. Typografisch.
112984: HEYNEMAN,SUSANNE. - WEES,G.M.VAN. Ex Libris. Typografisch.
112985: HEYNEMAN,SUSANNE. - WEES,G.M.VAN. Collection. Typografisch.
112987: HEYNEMAN,SUSANNE. - WEES,G.M.VAN. Bubliotheque. Typografisch.
112981: HEYNEMAN,SUSANNE. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris. Typografisch.
112982: HEYNEMAN,SUSANNE. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris. Typografisch.
112983: HEYNEMAN,SUSANNE. - LEEFLANG,CHR. Ex Libris. Typografisch.
112986: HEYNEMAN,SUSANNE. - WEES,G.M.VAN. Ex libris. Typografisch.
46663: HEYNEN,J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz.
140489: HEYWOOD,VERNON H. - Bloeiden planten van de wereld. Baarn, Thieme, 1993. 335 blz. Met ruim 3000 gekl.afb. Gebonden met stofomslag. Goed.
93171: HEZEMANS,A.J.M. - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St.Willebrod, Zegge 2: Groei van de gemeente en haar dorpen.
147488: HICHTUM,N.VAN. - Moeders vertellingen.
147022: HICHTUM,N.VAN. - Het Nieuw vertelselboek.
22306: HICHTUM,NIENKE VAN. - Het groot vertelselboek. Deel 7.
22304: HICHTUM,NIENKE VAN. - Het groot vertelselboek. Deel 5.
22009: HICHTUM,NYNKE FAN. - Jonge Jaike fan it Aldhiem. Yn it Frysk biwurke fan E.S.De Jonf.
22307: HICHTUM,NIENKE VAN. - Het groot vertelselboek. Deel 8.
148237: HICKIN,NORMAN. - Bookworms. The insect pests of books.
19551: HICKLING,RONALD. - Enjoying ornithology. A celebration of fifty years of The British Trust for Ornithology 1933-1983.
102862: HICKMAN,KATIE. - De vogelpoort. Roman. 2e druk.
7439: HICKMAN,PEGGY. - Silhouettes. A living art.
71897: HIDDEMA,ARIE B. - Dag Heer! Goeiemiddag Heer! [1e druk].
14224: HIDDING,GERARD, R.LUCAS & C.NIJMEIJER. - Van fladderen tot vliegen. 70 jaar luchtvaart.
138278: DIETVORST & JAN HIDDINK. - Paradiso Posters 1968-2008.
99843: HIEMSTRA,FEMKE. - Rock Candy.
114351: HIEMSTRA,LIDA. - HIEMSTRA,LIDA. Exlibris. Meisjeskop & vogel.
142450: HIGGINS,AIDAN. - Scenes from a receding past.
147941: HIGGINS,GEORGE V. - Onm Writing. Advice for those who write to publish (or would like to).
7877: HIGGINS,VERA. - The study of Cacti.
27724: HIGGINS,VERA. - Stachliges Hobby. Kakteen und andere Sukkulenten.
148379: HIGGINS,MARK LEWIS & SANDRA LOUISE HIGGINS - SLIM. Salvacion Lim Higgins. Philippine Haute Couture 1947-1990. Text by Lisa Guerrero Nakpil.
141833: HIGHAM,DAVID. - Literary Gent.
18292: HIGLER,L.W.G. - Inleiding tot de kennis van de ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu.
136461: HIJMANS,HENK. - De lage landen in pastel. Technieken - Beeldelementen - Werkstukken.
144073: HIJMANS,E. - Mens metaal machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening.
146932: HIJWEEGE,ERIK. - Noir.
113764: HILBERDINK,KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie. 2e druk.
142723: HILCKMAN,M. & P.DORLEIJN. - Schilderijen van Eibert Herder.
132488: HILDEBRAND,ALBIN. - KAHN,PAULA. Ex Libris. Landschaft.
40509: HILDEBRAND,A.D. - De opschepper van de 3de klas.
19090: HILDEBRAND. - Camera Obscura. 46e druk.
12349: HILDEBRAND. - Camera Obscura. 50e druk.
106086: HILDEBRAND,A.D. - De tocht over de rivier.
105857: HILDEBRAND. - Camera Obscura. 41e druk.
24098: HILDEBRAND,A.D. - W.K.L. Roept U! Golflengte 301.5 meter!
60240: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
121872: HILDEBRANDT,HANS. - Rolf Wagner.
41909: HILDEBRANDT,RAINER. - Der 17.Juni. Zehn Erlebnisgeschichte von Personen in verschiedenen Brennpunkten des Aufstandes, sowie ergänzende dokumentarische Materialen.
132485: HILDEBRANDT,ADOLF MATTHIAS [1847-1918]. - AMMANN,AUG.P. geb zu London, Bürger zu Zürich. Zwei ovale Bildfelder mit Wildrosen umgeben.
132487: HILDEBRANDT,ADOLF MATTHIAS [1847-1918]. - 17 verschiedene Exlibris. Heraldisch.
10237: HILDEBRANDT,MARIE. - De kleine kroot in het droomenland.
139277: HILDESHEIMER,WOLFGANG. - Mozart brieven. Gekozen, ingeleid en becommentarieerd door Wolfgang Hildesheimer. 2e bijgewerkte druk.
123677: HILDESHEIMER,WOLFGANG. - Mozart. Vertaald door Hans Hom. 3e druk.
82544: HILGER,HANS PETER. - Der Skulpturenzyklus im Chor des Aachener Domes. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des Rhein-Maas-Gebietes.
114872: HILHORST,GERARDUS PIETER LAMBERTUS [1886-1957]. - 92 verschillende exlibris.
131817: HILL,SARA B. [18..-1950]. - BARNHART,HELEN RAWSON BRYCE. Ex Libris. Interior.
2197: HILL,KEN. - The four-wheeled Morgan. Volume 2: The cowled-radiator models.
148243: HILL,ALAN. - In Pursuit of Publishing.
141326: HILL,ANTHONY. - DATA. Directions in Art, Theoty and Aesthetics. An anthology.
142037: HILL,LEWQIS B. - Psychotherapeutic Intervention in Schizophrenia. 4ht impression.
54727: HILLARY,EDMUND E.O. - The Royal Geographical Society illustrated.
56368: HILLCOURT,WILLIAM. - Norman Rockwell's world of scouting.
66391: HILLE-GAERTHÉ,C.M.VAN. - Zomerland.
125880: STASSEN JUNIOR HILLEGOM. - [Prijslijst] Narcissus ,,Deanna Durbin".
125882: STASSEN JUNIOR HILLEGOM. - [Prijslijst] Anemonen in gemengde kleuren.
29985: HILLEN,ELSEMIEKE. - Olympisch dagboek. Zomer- en winterspelen 1984.
150789: HILLENAAR,HENK & WALTER SCHÖNAU. - Tekst en psyche. Psychoanalytische tekstinterpretatie in de praktijk.
150419: HILLENIUS,D. - Verzamelder gedichten. 1e druk.
138801: HILLER,HELMUT. - Wörterbuch des Buches. 4.neubearb.Auflage.
31985: HILLIARD,O.M. - The Manuleae. A tribe of Scrophulariaceae.
126380: HILLIER,BEVIS. - The Style of the Century 1900-1980.
140804: HILLIER,JACK & LAWRENCE SMITH. - Japanese Prints. 300 years of albums and books.
143493: HILLS,PHILLIP. - Scots on Scotch. The Scotch Malt Whisky Society Book of Whisky.
23282: HILTBRUNNER,HERMANN. - Bäume.
144421: HILTEN,HENDRIK VAN. - 't Comtoir van 't St.Pieters Gild op de Groote Vismarkt te Amsterdam 1769.
71377: HILTEN,WILLEM VAN. - Noordwijk 125 jaar badplaats.
101105: HILTON,WIM D. - HATCH,FRANK & MARIAN. Ex-Libris. Lake with in front a dog.
68802: HILTON,CONRAD N. - Gastheer in het groot.
141822: HINDERUK,STUDIO. - Studio Hinderik Glas.
144844: HINGHLEY,LIZ. - Under Gods. Stories from the Soho Road.
143109: HINGLEY,RONALD. - Nightingale Fever. Russian Poets in Revolution.
86253: HINGLEY,RICHARD. - Medieval or later rural settlement in Scotland. Management and preservation. Result of a seminar organised by Hostoric Scotland.
73668: HINNEMANN,JOHANN & COBY VAN BAALEN. - De eenvoud van de dressuur.
147337: HINOUL,MARTIN. - Silicon Valley. Een uniek verhaal van talent en technologie, visie en charisma, intriges en geld.
144907: HINRICHS,ERNST & HENK VAN ZON. - Bevölkerungsgeschichte im Vergleich: Studien zu den Niederlanden und Nordwestdeutschland.
146810: HINRICHSEN,HORST. - Kräder der Wehrmacht 1935-1945. Deutsche und erbeutete Solo- und Beiwagenmaschinen im Einsatz und als Modell.
68291: HINSBERGEN,PHILIPPUS J.C.G.VAN. - Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811.
40168: HINSBERGEN,J.C.G.VAN. - Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop en haar onderdelen (Nieuwkoop, Noorden, Achttienhoven, De Meye). 2e druk.
117163: HINSSEN,J.P.P. & J.HAAG. - Het Rooms Kerkhuys te Diemen.
76367: HINTZEN,PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
38936: HIORTH,GUNNAR E. - Genética cuantitatica. I: Fundamentos biológicos capitulos 1-7 & Ib: Capitulos 8-15. 2 vols. II: Selección.
127517: HIPPIUS,ZINAIDA. - De schittering van woorden. Vertaald en bezorgd door Mieke en Mouring Lindenburg.
138164: HIRA,SANDEW. - Eddy Jharap. Vertrouwen in Eigen Kunnen. Een biografisch interview over de ontwikkeling van Staatsolie Maatschappij Suriname NV.
132601: HIRSCH,ELLI [1873-1943]. - MOSSE,RUDOLG. Ex Libris. Nakte Frau auf Bär.
132599: HIRSCH,ELLI [1873-1943]. - LEVY,Doctoris J. Ex Libris. Nakte Frau von Hinten auf Buch.
44641: HIRSCH,M.H. COLLECTIE. VEILING CATALOGUS - Catalogus van 4700 etsen, hoofdzakelijk exlibris, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen de heer H.M.Hirsch.
94437: HIRSCH,BERTAND & MICHEL PERRET. - Ethiopie, annee 30.
150270: HIRSCHEL,MOSES. - Das Schach des Herrn Gioachino Greco Calabrois und die Schachspiel-Geheimnisse des Arabers Philipp Stamma. Mit einem Vorwort und einer Auswahl von 20 Diagrammen zusammengestellt von Klaus Lindörfer.
150698: HIRSCHEL,MOSES. - Das Schach des Herrn Gioachino Greco Calabrois und die Schachspiel-Geheimnisse des Arabers Philipp Stamma. Mit einem Vorwort und einer Auswahl von 20 Diagrammen zusammengestellt von Klaus Lindörfer. 2.Auflage.
150737: HIRSCHMÜLLER,ALBRECHT. - Physiologie und Psychoanalyse in Leben und Werk Josef Breuers.
145945: HIRST,MICHAEL. - Michel-|Enge dessinateir.
132604: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - BUSSE,CARL. Ex Libris. Landschaftsausblick über Buch in Jugendstillrahmung.
132602: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - BONHOFF,FRIEDRICK. Ex Libris. Buch, florale Ornamentik.
132605: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - BUSSE,PAULA. Ex Libris. Wap.feldförmige Rahmung mit Distel, darin Landschaft.
132606: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - GRAUMANN,OTTO. Ex Libris. Unter Birken Altar mit rauchender Schale.
132609: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - OPDENHOFFF,H.ERNEST. Ex Libris. Über Landschaft Eigberwappen mit Motto "Ora er Labora".
132614: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - ZUR WESTEN,W.VON. Ex Libris. Landschaft mit Birke auf Wiese.
132613: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - WEISSKER,MAX. Ex Libris. Wandernder (Rückenfigur) vor Landschaft.
132616: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - HABERLAND,ROBERT. Ex Libris. Kapelle hinter Kiefer in Wappenförm.
132610: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - SCHULZ-EULER,CARL FRIED. [Exlibris]. Gebirdslandschaft.
132611: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - STEINMETZ,MARG. Mein Eigen. Garten.
132615: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - H.M.?. Dieses Buch gehört mir. Baum in Landschaft.
132612: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - WEISSKER,MAX. Ex Libris. Wandernder (Rückenfigur) vor Landschaft.
132492: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - STEINMETZ,MARG. Mein Eigen. Garten.
132607: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - HIRZEL,HERMANN R.C. Ex Libris. Briefumslag auf offenem Buch vor stegenden Buch.
132608: HIRZEL,HERMANN ROBERT CATUMBY [1864-1939]. - KLASING,JOHANNES. Exlibris. Unter Baum mit Eignerwappen und Motto "Dennoch".
144633: HISATAKA,MASAYUKI KUKAN. - Essential Shorinjiryu Karatedo.
144096: CRIMSON ARCHITECTURAL HISTORIANS. - De Collectie Bijzondere stationsgebouwen in Nederland.
148262: AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. - Ocean. The world last wilderness revealed. Introduction by Fabien Cousteau.
107555: HITLER,ADOLF. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in en Berlijnsche wapenfabriek op 10 December 1940.
134261: HITSCHMANN,EDUARD. - Schopenhauer. Proeve van een psychoanalyse van de filosofie.
140336: HLAVACEK,LUBOS. - Soucasná Ceskoslovenská grafika.
80474: HLAWITSCHKA,EDUARD. - Vom Frankenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840-1046. Ein Studienbuch zur Zeit der späten Karolinger, der Ottonen und der frühen Salier in der Geschichte Mitteleuropas.
146198: HOAG,JOHN. - Islamische Architektur.
148293: HOARE,BEN. - Animal Migration. Remarkable journeys by air, land and sea.
143107: HOBSHAWM,ERIC. - Age of Extremes. The short wentieth century 1914-1991.
39162: HOBSON,W. - World health and history.
6687: HÖCHSTETTER,FERDINAND, MARTIN U.A. - Groszes, illustriertes Kräuterbuch. Eine ausführliche Beschreibung aller Arzneikunde, Handel und Industrie wichtigen Pflanzen und Mineralien. 2.vollständig verb. und verm.Ausgabe.
77050: HOCQUET,JEAN-CLAUDE. - Venise au moyen âge.
100287: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - PETRCIKA,KNIHA BP BED. [Eexlibris].
100291: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - JANCAKOVA,MANA Ex Libris. [Girl with dog].
100294: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - Kniha Máno Vodehnalove. [Exlibris]. [Sitting woman].
100295: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - VODEHNALA,Z.KNIH PAVLA. [Exlibris]. [Nude].
100293: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - Ing.Bed.Petrlik. [Exlibris]. [Lady in tree].
100290: HODEK,JOSEF [1883-1973]. - Exlibris Ing.Ota Hradecny. (Girl].
135662: HODGES,DAVID. - The Monaco Grand Prix.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

9/13