Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1759: GERVAIS,PROSPER. - Role de l'hybridation dans la reconstitution des vignobles.
1762: GERVAIS,PROSPER. - Une solution a la crise viticole.
1780: GERVAIS,PROSPER. - La situation présente de l'avenir de la viticulture méridionale.
1934: GERVAIS,PROSPER. - Études pratiques sur la reconstitution du vignoble.
109813: GERWEN,F.VAN & H.VAN STRIEN. - Raamsdonkveer in vertellingen.
78316: LEEUWARDER GESCHIEDENISCOMMISSIE. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
136027: GESTEL,CAREL VAN. - Spoor & Trein editie 15
136024: GESTEL,CAREL VAN. - Spoor & Trein editie 7.
136025: GESTEL,CAREL VAN. - Spoor & Trein editie 8.
28411: GETTINGS,FRED. - Astrologie en handleeskunde.
141530: GETTY,HARRY R. - The San Carlos Indian cattle industry.
113930: GETUIGENSCHRIFT. - Getuigenschrift uitgereikt aan Siebrigje Jansen oud twaalf jaren, leerling der vervolgklass (9de Klasse) aan de school aan de Roggeveen straat te 's-Gravenhage en uit die klasse onslagen 29 Juni 1911 met de volgende aanteekeingen. Schoolbezoek Uitmuntend. Gedrag Zeer Goed. Vlijt Zeer Goed. Vorderingen Zeer Goed, Het Hoofd der School, L.de Vries.
113924: GETUIGENSCHRIFT. - De ondergetekende verklaard bij zeze dat B.Jansen bij hem in dienst is geweest als tuinknecht gedurende twee jaar en zeer bekwaam is voor zijn vak en alle reden van tevredenheid gegeven heeft.
44657: GEUDEKER,C.H. - Beet! 7e druk.
2733: GEUDEKER,C.H. - Het vreselijke visavontuur van professor Hubbel.
6084: GEUDEKER,C.H. - Het vreselijke visavontuur van professor Hubbel.
130785: GEULING,REMIGIUS. - RÖTTINGER,HEINRICH. Ex.Libris. Frauenkopf.
25910: GEURSEN,WILLEM. - Kijken zingen doen. 38 oude en nieuwe kleuterliedjes, leeftijd 4 tot 7 jaar, voor de kleuterklas en het gezin.
11848: GEURTJENS,H. - Over de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
147067: GEURTS,R. - Merriestammen van het Friese paard Deel 1.
142372: GEURTS,JEROEN J.M. - Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach. These.
135444: GEURTS,R. - Merriestammen van het Friese paard.
72871: GEURTS,H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw.
137581: GEURTSEN,REIN & MAX VAN ROOY. - Een gat in de ruimte. Berlage's Mercatorplein en de reconstructie van een toren.
127088: GEUS,C.DE. - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche Ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaac in het Rijksmuseum te A'dam. [1e druk].
149685: GEUS,PETER DE. - Oranje is er weer. Vrijheid erscheen vandaag! Voorloopig verschenen vrijheidszangen.
17105: GEUS,C.DE. - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek. 2e druk.
76688: GEUS,C.DE. - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek. 2e druk.
63200: GEUZE,J.J. - Wilde planten in het veengeboed rond Kockengen.
146510: GEUZE,HANS J, - Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart.
137154: GEVEKE,F. - Originele portretfoto van een meisje staand op een bankje.
143184: GEVERS,MARIE. - Des mille collines aux neuf volcand (Ruanda).
147968: GEVERS,MARIE. - Ons wonderschoon Belgie.
141568: GEYL,P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedenis.
59784: GEYL,P. - Verzamelde opstellen. Bijeengebracht en ingeleid door P.van Hees. Deel 1,2,3 & 4.
83544: GEZELLE,GUIDO. - Dichtwerken I & II. 2e herz.druk.
137157: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - Originele portretfoto van een heer met baard.
91673: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - 4 Carte de viste. Originele portretfoto's.
91674: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - Originele portretfoto van een vrouw.
145422: GHEUN,JAXQUES DE. - Jacques de Gheyn II als tekenaar 1565-1629.
138814: GHORASHI,HALLEH & CHRISTIEN BRINKGREVE. - Licht en schaduw. Vijftien vrouwen over leven en overleven.
134903: GHYSSAERT,PETER. - Ezelskaakbeen. Gedichten.
145610: GIACOMETTI,ALBERTO. - Alberto Giacometti, retour à la figuration, 1933-1947.
145785: GIACOMETTI,ALBERTO. - Alberto Giacometti 1901-1966. Beelden Schilderijen Tekeningen Grafiek.
106926: GIANOLI,LUIGI & RINO NEGRI. - Moser. Un uomo, un campione.
142963: GIBBES,F.E., N.C.RÖMER-KENEPA & M.A.SCRIWANEK. - De bewoners van Curacao, vijf eeuwen lief en leed 1499-1999.
76566: GIBRAN,KAHLIL. - Mijn wereld en de jouwe.
145908: GIBSON,WALTER S. - Hieronymus Bosch.
143590: GIBSON,WALTER. - De reddingsboot. Het drama van het ss. Rooseboom. Met commentaar van C. van Heekeren.
113774: GIDAL,NACHUM T. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar republiek.
45950: GIDS,DE. JRG.160, NR. 11/12. - De Teylers Museum gids.
142129: STANDAARD GIDSEN. - Brussel en Wallonië.
25383: GIDSTAM,BJÖRN & B.WAHLIN. - Vogels. 341 Europese vogels.
143524: GIEBELS,LAMBERT. - Soekarno. Nederlandsch onderdaan. Biografie 1901-1950.
56385: GIEGERICH,WILLI. - Bad Vilbel. Landschaft, Geschichte, Kunstdenkmäler und Kultur.
146452: GIELEN,HARRY & DAN LUMEY. - Limburgs binnenland. Deel 1,2 & 3.
148808: GIELING,MARCEL. - Jan Rodrigo. Schider met hart en ziel.
107597: GIELING,RAMON. - Het ondankbare verleden van Santiago Herrero.
126904: GIELKE,DIETER. - Meissener Porzellan des 18. und 19.Jahrhunderts. Betandskatalog der Sammlung des Grassimuseums Leipzig / Museum für Kunsthandwerk.
136278: GIER,J.DE. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
126458: GIER,JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontiwkkelingh en de samenstelling van zijn poëziebundel (with a summary in English). These.
135561: GIERTSBERG,FRITS. - Oscar van Alphen.
146036: GIESBERS,ANTAL & HERMAN DINNISSEN. - Operatie Aintree: De slag om Overloon en Venray (september - oktober 1944).
134541: GIESEN-GEURTS,BRIGITTE, RENATA MIMPEN & ALFONS VERNOOIJ. - IJsselstein. Geschiedenis en architectuur.
137837: GIESKES,METTE & TAMARA MULLER. - Tamara Muller.
141543: DEMKA GIETSTAAL. - 7 folders.
132061: GIEZEN,J.S. - De geschiedenis van de N.V.Stoomtramwegmaatschappij ,,Oldambt-Pekela".
10823: GIEZEN-NIEUWENHUYS,H.W.M. & C.C.S.WILMER. - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
129301: GIJS,LUK. - De illusie van Eenheid. Een Kuhniaanse analyse van de seksuologie van John Money. These.
149334: GIJSBERTSEN,BART & JAN WILLEM KIRPESTEIN. - De terugkeer van de mens uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
105870: GIJSWIJT-HOFSTRA,MARIJKE & WILLEM FRIJTHOFF. - Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw.
27332: GILBERT,HENRY. - Het boek der zeeroovers.
95892: GILBERT,MARTIN. - Sjtsjaranski. Strijder voor vrijheid.
59491: GILCRAFT (R.W.BRYAN). - Wolf cubs. 1st edition.
128159: GILL,RONALD G. - Een eeuw architectuur op Curacao. De architectuur en stedenbouw van de twintigste eeuw op Curacao. 2e druk.
131808: GILL,J. - BUCK,JOHN H. Ex Libris. Building.
135666: GILL,BARRIE. - The Facts about a Grand Prix Team Featuring Elf Team Tyrrell. Introduction by Jackie Stewart.
146837: GILL,BOB. - Bob Gill's portfolio.
141419: GILL,CRAEME. - The Dynamics of Democratization. Elites, Civil Society and the Transityion Process.
144142: GILLE,BERTRAND. - The Renaissance Engineers.
139903: GILLE,KLAUS F. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes. These.
35534: GILLE HERINGA,S. - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland. 3e druk.
33556: GILLEN,ECKHART U.A. - Kunst in Berlin von 1870 bis heute. Sammlung Berlinsche Galerie.
118330: GILLETT,J.D. - Common African Mosquitos and their Medical Importance.
37106: GRILHÉ.GILLETTE. - Le chat et l'homme.
37803: GRILHÉ.GILLETTE. - Le chat et l'homme.
4637: GILLIAMS,MAURICE. - Dankwoord bij de uitreiking van de prijs der Nederlandse letteren t'Amsterdam op 4 oktober 1980. uitgesproken door Maurice Gilliams. 1e druk.
95600: GILLIAMS,MAURICE. - Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorablia 1938 [1982]. 2e druk.
88830: GILLON,WERNER. - A short history of African art.
146439: GILPIN,DANIEL. - Pinguïns. Leefgebied - Gedrag - Voeding.
101980: GILTAY VETH,D. - 10.000 ex-libris et estampes formant la collection de M.- D.Giltay Veth, Amsterdam.
36552: GINESTET,BERNARD. - Côtes de Bourg.
39325: GINESTET,BERNARD. - Saint-Estèphe.
80753: GINHART,KARL. - Die frühmittelalterliche Martinskirche auf dem Römerberg in Linz.
20236: GINK,C.S.TH.VAN. - De Barnevelders. 2e herz. en bijgew.druk.
140214: GINK,C.S.TH.VAN. - De Krielhoenderrassen. Hunne raskenmerken en eigenschappen.
61261: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
111453: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 8.
111451: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
111452: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 7.
111454: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 10.
11698: GINK-VAN ES,G.F.VAN. - Bouvier Belge des Flandres. 6e herz.druk.
27994: GINK-VAN ES,G.F.VAN. - Bouvier Belge des Flandres. 4e herz.druk.
109827: GINK,C.S.TH.VAN. - De leghoorns. Hunne kleurslagen, kenmerken, eigenschappen en teelt. 2e herz. en bijgewerkte druk.
99113: GINKEL-MEESTER,SASKIA VAN. - Bunnik. Geschiedenis en architectuur.
149202: GINKEL,EVERT VAN & LEO VERHART - Onzer onze voeten. De archeologie van Nederland.
131285: GINKEL-MEESTER,SASKIA VAN & ALFONS VERNOOIJ. - Cothen. Geschiedenis en architectuur.
6226: GINKEL,ANT.J.VAN & T.VAN BUUL. - Het luchtvaartboek voor de jeugd. Een leesboek over de luchtvaart voor het gezin, de hoogste klassen van de lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs.
135244: GINKEL-MEESTER,SASKIA VAN & MARIBUS KOOIMAN. - Langbroek. Geschiedenis en architectuur.
123812: GINKEL,EVERT VAN. - IJstijdsporen in Noordoost-Fryslân. De oudste bodem van Kollumerland.
125069: GINNEKEN,JAC.VAN. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
138079: GINNEKEN,LILY VAN E.A. - Het ondergewone. 55 kunstenaars uit Den Haag.
56844: GIOBERTI,VINCENZO. - De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuiten, volgens de mededeelingen van den abt Vincenzo Gioberti. Naar de Hoogduitsche vertaling van diens geschrift door Bertholdi, met de meest mogelijke bekorting bewerkt door J.P.van der Meer de Wijs.
136283: GIORELLO,GIULIO & CORRADO SINIGAGLIA. - Fermat. De meester van de mordern mathematica.
97510: GIPHART,RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. 1e druk.
98109: GIPHART,RONALD & ERIC VAN DEN ELSEN. - Heldinnen. 3e druk.
49899: GIRARD,GEORGES. - La vie et les souvenirs du général Castelnau 1814-1890.
93504: GIRARDI,MARGARETE. - Exlibrisbesitzer und ihre Namen im Wiener Strassenbild.
85593: GIRARDIN,DELPHINE DE. - Chroniques Parisiennes 1836-1848. Une édition de Jean-Louis Vissière.
49804: GIRAUD,VICTOR. - Anatole France.
147416: GIRAUDOUX,JEAN - ALEXANDER ALEXEIFF. - Siegfried et le Limousin.
141324: GIROUD,MICHEL (PRÉSENTATION). - Dada Zurich Paris 1916 1922. Cabaret Voltaire der Zeitweg DADA. Le Coeur a Barbe. Réimpression de la collection des revues Dada publiées à Zurich et àa Paris de 1916 à 1922.
143382: GISBERT,TERESE, SILVIA ARZE & MARTHA CAJIAS. - Textiles en los Andes Bolivianon.
86377: GISPEN,W.H. & H.N.RIDDERBOS. - Concordantie op den bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Nieuwe Testament.
138052: GISPEN,WILLEM HENDRIK. - Ik beleef u nerf voor nerf. Ontmoeting met Achterberg.
131268: GISPEN,WILLEM HENDRIK. - Hoogmoed en zijn Val.
131265: GISPEN,WILLEM HENDRIK. - Het ademloze uit de verrukkingen van eens.
18513: GITTENBERGER,E., W.BACKHUYS & TH.E.J.RIPKEN. - De landslakken van Nederland.
6395: GIZYCKI,JERZY & A.GORNY. - Glück im Spiel zu allen Zeiten.
65620: GJUZELEV,VASSIL. - Bulgarien zwischen Orient und Okzident. Die Grundlagen seiner geitigen Kultur vom 13. bis zum 15.Jahrhundert. Aus dem Bulgarischen übersetzt von C.Belceva.
26975: GLAHN,A.FRANK. - Das Deutsche Tarotbuch. Die Lehre von Weisagung und Wesenheit. Drei Stufen der Einweihung. 3.Aufl.
80697: GLAS,G.H. - Atlas van de Nederlandse Vleermuizen 1970-1984 alsmede een vergelijking met vroegere gegevens.
104001: GLAS,P., M.KOOL & J.ZEEMAN. - Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu...
81767: GLASER,RÜDIGER, H.GEBHARDT & W.SCHENK. - Geographie Deutschlands.
80522: GLAUSER,FRIEDRICH. - Morphium. Erzählungen und Erinnerungen. 2.Aufl.
129459: GLAVIANO,MARCO. - De mooiste meisjes van de wereld.
136111: GLAVIMANS,A. - J.F.Doeve tekenaar.
144631: GLEASON,WILLIAM. - The Spiritual Foundatiosns of Aikido.
92412: GLEICH,SIGISMUND VON. - Geisteswissenschaft Kunstoffenbarung und religiöse Lebensanschaung in ihrer Dreieinheit philosophisch-anthroposophisch entwickelt aus dem Menschenwesen und Iddenkosmos.
3156: GLOB,P.V. - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
134098: PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN. - Zien en verlichten.
134096: PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN. - De Kunstverlichting in onze scholen.
136036: GLORIE,INGRID. - Juffers & Joffers. Een eerbewijs aan vrouwen in de schilderkunst.
51678: GLUTZ VON BLOTZHEIM,URS N. - Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
25017: GMC - The GMC model K-17 one and one-half ton truck with four-wheel brakes / Model K-32 two-ton GMC truck fourwheel brakes / GMC truck models K-52, K-72 and K-102.
123031: GMELICH MEIJLING-VAN HEMERT,CEES E. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de Ijsselmeervissers.
141683: GMELICH MEIJLING-VAN HEMERT,CEES E. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de Ijsselmeervissers. 2e herz.druk.
138828: GMELIN,JOHANN GEORG. - Expedition ins unbekannte Sibirien.
142314: GNAPHEUS,GULIELMUS. - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door Dr.P.Minderaa.
91542: GNODDE,A. - Originele portretfoto van een zittend kind [meisje] genaamd Ebelina Hilarides oud 1 1/2 jaar.
99678: GOBART,LOUIS FRANCOIS MARIE [17..-1832]. - Ex Bibliot. Lud: Gobart. j: u. L. [Heraldic].
113751: GOBIUS,W.F. - Uit vaders prullemand. Berijmde in- en uitvallen. Herziene uitgave.
132017: GOBLET D'ALVIELLA,E. - De wereldreis der symbolen.
96515: GODDEN,GEOFFREY A. - British pottery. An illustrated guide.
128885: GODÉE MOLSBERGEN,E.C. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 1,2 & 3.
64624: GODET,JEAN-DENIS. - Bäume und Sträucher. Einheimische und eingeführte Baum- und Stracharten.
138836: GODIJN,WOUTER - Hoe ik een beroemde Nederlander werd. Roman.
134659: GOEDE,JULIUD DE & HERMAN BOON. - Plompetorengracht Westzijde. Over de huizen en hun bewoners van 1300 tot 2000.
130441: GOEDE,JANNET DE. - Feest der herkenning! Internationaal reslisme.
45041: GOEDE,D.H. - Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw. merkwaardigheden uit de historie van het dorp en zijn karakteristieken over de afgelopen 650 jaar.
69113: GOEDE,JULIUS DE. - Kalligraferen. 2e herz.druk.
74848: GOEDE,JULIUS DE. - Het nieuwe kalligraferen. 3e druk.
117331: GOEDELJEE,JAN [1824-1905]. - 6 carte de visite. Portretfoto's.
117555: GOEDELJEE,JAN [1824-1905]. - Carte de visite. Portretfoto een man in toneelkostuum.
84334: GOEDEREN,G.DE COLLECTIE. - Geleend goed. Tegelcollectie G.De Goederen.
143019: GOENS,RIJKLOF MICHAËL VAN. - Politiek Vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche Colonien in America, en het tractaat met derzelve geslooten te Aken 4 Sept. 1778. Uit de papieren van een regent van een voornaame stad, in eene der land-rovintien.
7993: GOENS,E.VAN. - Met de V.O.C. naar Voor-Indië.
83162: GOEREE,JAN. - Portret van Jan Goeree door J.Houbraken naar Valkenburg.
74071: GOES,AERT VAN DER. - Brieven aan Ikke Zelfman. Een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
6483: GOETHE,J.W.VON. - Faust. Een en twee. Voorwoord Herman Meyer.
144278: GOETHE,JOHANN WOLFGANG. - Werke. 6 Bde.
56706: GOETHE. - Poetische Werke. Vollständige Ausgabe. Band 5: Die grossen Dramen. 6.-10.Tausend.
139131: GOETHE. - Goethe's sämmtliche Werke in fünf Bänden.
140554: GOETHE,JOHANN WOLFGANG. - Faust. Een tragedie. Vertaal door Ard Posthuma.
30885: GOEVERNEUR,J.J.A. - Oom Willem en zijne buurkindertjes. Een schoolboekje. Herzien door J.A.Van Dijk. 7e druk.
94903: GOFF,JACQUES LE. - De cultuur van middeleeuws Europe. 4e druk.
146705: GOGH,VINCENT VAN. - Een leven in brieven 1853-1890. Keuze, inleiding en toelichting Jan Hulsker. 15e druk.
74060: GOGOL,NIKOLAJ. - Verhalen. Vertaling en nawoord: Arie van der Ent.
142788: GOHEEN,ELLEN R. - The collections of The Nelson-Atkins Museum of Art.
68910: GOHL,RONALD. - Eisenbahn Jahrbuch 1993.
146121: GOILO,E.R. - Papiaments leerboek. 7e druk & Hulpboekje. 3e herz.druk.
100826: GOÏNGA,KLAAS. - Ton Schulten schilder van het landschapsmizaïek. Ontmoeting met een bevlogen colorist.
67108: GOLD,MANFRED. - Der Pferdewirt. Reiten, Zucht und Haltung, Rennreiten, Trabrennfahren. 6.überarbeitete Aufl.
8030: GOLDBACH,ROB & K.HANSEN. - De zilvermeeuw.
131748: GOLDBERG,LEO. - Bloei. Verzen. Uit het Hebreeuws vertaald door I.S.Herschberg.
149925: GOLDENWEISER,ALEXANDER A. - Early Civilization. An introduction to Anthropology.
136979: GOLDHAGEN,DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholiek Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
130157: GOLDHOORN,LUUK. - Die Österreichische Spielwerkemanufaktur im 19.Jahrhundert. Ein fast vergessener Zweig des Kunsthandwerks.
51836: GOLDIN,ALLA & ANGELA. - Store apne oyne. Det Internasjonale Barnekunstmuseum, Oslo, Norge.
149480: GOLDING,JOHN, SOPHIE BOWNESS & ISABELLE MONOD-FONTAINE. - Braque. The late works.
120752: GOLDMAN,PAUL. - Victorian illustrated books 1850-1870. The heyday of wood-engraving. The Robin de Beaumont collection.
139002: GOLDNER,GEORGE R. - European Drawings 1: Catalogue of the collections.
88085: GOLDONI,M. - Mémoires de M.Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son Thétre. Édition présentée et annotée par Paul De Roux.
109327: GOLDSCHMIDT,ELLA [GAMS-GOLDSCHMIDT] [1911- ] - GOLDSCHMIDT,FRICH. Ex Libris. Pickel und Seil vor Bergspitze.
2000: GOLDSCHMIDT,FRITZ. - Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 6.Aufl.
109259: GOLDSCHMIDT,ELLA [GAMS-GOLDSCHMIDT] [1911- ] - GOLDSCHMIDT,FRICH. Ex Libris. Bergspitze.
102010: GOLDSCHMIDT,LAZARUS. - Der Babylonische Talmud. 2.Auflage. 12 vols.
143170: GOLDSCHMIDT,ALLA & BÉNÉDICT COLLECTION. - Collection Alla et Bénédict Goldschmidt.
145155: GOLDSCHMIDT,MANUEL R. - In geprek met Piet C.Cossee.
36673: GOLDSCHNEIDER,LUDWIG. - De schilderijen van Vermeer. Complete editie.
74924: GOLDSCHNEIDER,GARY. - Astrologie voor de 4 seizoenen. Ontdek wat iedere week voor je betekent.
143114: GOLDSMITH,OLIVER. - The complete Poetical Works. Edited with introduction and notes by Austin Dobson.
91304: GOLE,JACOB. - Portrait of Henricus Casimirus Nassov. Princeps Fris. et Groning. Gubernator Patrum meritis Patraiae delicium by JACOB GOLE.
90899: GOLE,JACOB AFTER AERT DE GELDER. - Portrait of Hendrik Noteman. MEZZOTINT. 228 X 310 mm. Paper 339x 248 mm.
91289: GOLE,JACOBUS. - Potret van Jacobus Gole, door hemzelf vervaardigd naar David van der Plaes.
88067: GOLL,CLAIRE. - Arsenik. Eine Deutsche in Paris. Romane.
44408: GOLLEY,MARK. - Birdwatcher's pocket field guide.
130789: GOLLWITZER,GERTHARD [1906-1973]. - HILDMANN,OTTO. Ex-Libris. Kreuz, darunter Blumen und Kakteen.
106933: GOLO. - Mes mille et une nuits au caire.
106928: GOLO & COSSERY,ALBERT - Mendiants et orgueilleux.
91063: GOLOS,JERZY. - Zarys historii Budowy organow.
22597: GOLS,ALBERT. - De Boschplaat.
86709: GOLSTEIJN,JIP. - Plastic tranen.
104706: GOLTZ,ALEXANDER D. [1857-1944]. - Bramberger,Joh. Ex Libris. [Greis und Knabe, gemeinsam sitzend lesend].
104705: GOLTZ,ALEXANDER D. [1857-1944]. - Bramberger,Joh. Ex Libris. [Greis und Knabe, gemeinsam sitzend lesend].
111322: GOLTZIUS (NAAR GOLTZIUS]. - 4 exelibris naar Goltzius.
77853: GOLTZIUS,HENDRIK (1558-1616). - The sleepless night.
138784: GÓMEZ,BRUNO. - Cabinete de Letras. Estudio por Consolcación Morales Borrero.
143495: GÓMEZ DE LA SERNA,RAMÓN. - Dalí.
87878: GOMEZ DE MELLO,JORGE. - Iconografia Maximo Gomez.
148187: GOMNTARSKI,S.E. - The Grover Press Reader 1951-2001.
114569: GOMPERTS,H.A. - De eend op zolder. Toneelkrieieken uit de jaren 1952-1965 (klassiek en romantisch repertoire).
149297: GONCOURT,EDMOND & JULED DE. - God, geld en seks. [1e druk].
138749: GONCOURT,EDMOND DE & HENRY CÉARD. - Corresponcande inédite (1876-1896) suivie de coups d'oeil et clins d'yeaux (hournal inédit, 1874-1895 de Henry Céard.
16094: GONCOURT,EDMOND & JULES DE. - Histoire de la Société Francaise pendant le Directoire.
14134: GONCOURT,EDMOND & JULES DE. - Histoire dfe Martie-Antoinette.
37554: GONDREXON,A. & I.BROWNE. - Elseviers hondengids met beschrijving van 340 rassen. 3e druk.
76672: GONNERT,NILS. - De wonderbaarlijke bijenstaat. 2e druk.
34812: GONNERT,NILS. - De wonderbaarlijke bijenstaat.
21514: GONNISSEN,LOUIS & G.MORNIE. - Europese vogels in een oogopslag.
10358: GOOCH,BERNARD. - Het onbekende in de natuur.
119425: GOODEN,STEPEH [1882-1955]. - CITY OF LIVERPOOL PUBLIC LIBRARIES. [Exlibris]. Heraldic.
138626: GOODERS,JOHN & TREVOR BOYER. - Enten Europas und der nördlichen Hemisphäre.
80675: GOODERS,J. & A.V.D.BERG. - De belangrijkste vogelgebieden in Europa.
33721: GOODERS,JOHN. - Vogels dichterbij.
47204: GOODMAN,FREDERICK. - Magic symbols.
119575: GOODWIN,E. - GOODWIN,NORRIS and ELIZABETH. [Exlibris]. Elephant.
119577: GOODWIN,E. - MOULTRIE GOODWIN,ELIZABETH. Books of. Ornamental.
119572: GOODWIN,E. - CORY,SUSAN and BENJAMIN. [Exlibris]. Palms.
66538: GOODWIN,JASON. - De brand van Istanbul. Vertaling Nina van Rossem.
21779: GOODWIN,DEREK. - Birds of man's world.
119574: GOODWIN,E. - GOODWIN,NORRIS. [Exlibris]. Fabric.
119576: GOODWIN,E. - LLOYD WALKER,MOULTRY. [Exlibris]. House with gate.
29246: GOODWIN,DEREK. - Crows of the world. 2nd edition.
33370: GOODWIN,T.W. - Aspects of insect biochemistry.
133220: GOOIJER,THIJS DE. - Molens langs de Zaan.
148664: GOOIJER,MELS DE. - Goed geschoten in De Rijp. Een dorp gezien door het vizieer van de schietsalon.
43187: GOOL,H.J.VAN. - Bijenhouden met succes. 5e gewijzigde druk.
121746: GOOL,JOEP VAN. - Gedrukte tijd. De communicatiekracht van kalenders.
141793: GOOL,H.J.VAN. - Bijenhouden met succes. 4e gewijzigde druk.
146613: GOOL,AD VAN. - Van billen en kruien. Windmolens in de Kempen.
141621: GOOR,J.VAN. - Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel XI: 1743-1750.
141620: GOOR,J.VAN. - Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX: 1729-1737.
85288: GOOR,CÉCILE. - Facades de Bruxelles. Le visage changeant de Bruxelles.
72581: GOOR,J.VAN. - Trading companies in Asia 1600-1830.
134101: GOOR,REINIE VAN. - Kuiven & kraplappen. Vrouwen van Spakenburg.
143630: GOOR,J.VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
67149: GOORHUIS-WIJMANS,ASTRID E.A. - De Jacobskerk. Winterwijks mooiste erfstuk.
92540: GOOSEN,LOUIS. - Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de Apocriefe literatuur in religie en kunsten.
92482: GOOSEN,LOUIS. - Van Abraham tot Zacharia. Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. 2e druk.
139261: GOOT,J.VAN. - De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
18429: GORBRACHT,WERNHER. - Das Abenteuer Pferd. I & II.
148036: GORDIJN,AAD, PAUL VAN DE LAAR & HANS ROOSEBOOM. - Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een verdwenen stad.
40725: GORDIJN,HERMAN. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
130791: GORDON.A. - FALCKENBERG,OTTO. Ex Libris.
145113: GORDON,DONALD E. - Expressionism Art and Idea.
25508: GOREN,CHARLES H. - Groot-bridgeboek. 3e druk.
57190: GORER,RICHARD. - Geïllustreerde gidsen Bomen.
33096: GORGERAT,GÉRALD. - Les intruments de musique.
125140: GORIS,JAN-M. - Een kaartboek van de Abdij Tongerlo 1655-1794.
105309: GORISSEN,FRIEDRICH. - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeichnis der Gemälde.
129092: GORJKIJ,MAXIM. - Onder de levenden. Verhalen.
67187: GORKOM,J.VAN. - Getallen magie.
20646: GÖRLING,ADOLPH. - Deutschlands Kunstschätze I,II & III. Eine Sammlung der hervorragendsten Bilder der Berliner, Dresdner, Müchner, Wiener, Casseler und Braunschweiger Galerien. Mit biographischen Notizen von A.Woltmann & B.Meyer.
81224: GORMAN,JAMES. - The complete Penguin.
18694: GORMAN,HERBERT. - James Joyce. Sein Leben und sein Werk. Mit einem Nachtrag von C.Giedion-Welcker.
78370: GORTER,HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905. Jeugdwerk - De school der poëzie - Nalezing. [1e druk].
142844: GORTER,D. & G.J.DE BOER, - Standaarschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardijk. Deel 1.
33062: GORTER,CORN. - Planetenloop en mensenlot. Practische handleiging voor de beoordeeling van de geboortefiguur.
139551: GORTER,HERMAN. - De school der poëzie. [1e druk].
149613: GOSCINNY. - Asterix collectie. Deel 1.
149383: GOSCINNY. - La Grande Traversée,
149384: GOSCINNY. - Le Comnbat de Chefs.
149385: GOSCINNY. - Astérix chez les Helvétes.
149391: GOSCINNY. - Le Cadeau de César.
149390: GOSCINNY. - Astérix et CleopaTRE
149386: GOSCINNY. - Les bouclier Arverne.
149382: GOSCINNY. - Le Domaine des Dieux.
149387: GOSCINNY. - La Zizanie.
149388: GOSCINNY. - Astérix et le chaudron.
149393: GOSCINNY. - Le devin.
149392: GOSCINNY. - Obélix et compagnie.
149389: GOSCINNY. - Les lauriers de C;esar.
149381: GOSCINNY. - Astérix chez les Bretons
149380: GOSCINNY. - Astérix en Corse.
149379: GOSCINNY. - Astérix en Hispanie.
149614: GOSCINNY. - Lucky Luke collectie: De neven Dalton & Tortillas voor de Daltons.
82415: GOSEBRUCH,MARTIN. - Vom oberrheinisch-sächsischen Weg der Kathedralgotik nach Deutschland.
92954: GOSLINGA,CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas - The Dutch in the Caribbean and in Surinam.
5976: GOSS,NATHANIEL STICKNEY [1826-1892]. - History of the birds of Kansas.
136780: GOSS,JOHN. - De Geschiedenis van de Cartografie. De kunst van de kaartenmakers.
47669: GÖSSWALD,KARL. - Die Rote Waldameise im Dienste der Waldhygiene. Forstwirtschatliche Bedeutung, Nutzung, Lebensweise, Zucht, Vermehrung und Schutz.
147600: GOT,NORBERT. - La Dégustation des vins. Classification et Présentation des Vins. L'art de déguster de choisir et de présenter les vins.
62246: GÓTH,SÁRIKA. - Sárika Góthe.
114725: GÖTHEL,HELMUT. - Farbatlas Mittelmeerfauna. Niedere Tiere und Fische.
65967: GOTTLIEB,ANTHONY. - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance. Vertaald door R.v.d.Plassche.
145781: GÖTZ,KARL-HEINZ A.O. - Holzbau Atlas.
111354: GOUBITZ,OLAF. - 2 exlibris.
75620: GOUDAPPEL,ANNERIEKE - De gebroeders Kaygun. Omzervingen van een Koerdische familie.
144972: GOUDAPPEL,C.D. E.A. - Genealogische en historische encyclopedie van Delft.
135892: GOUDRIAAN,D.F. E.A. - Gedenkboek 1948-1978 Affdeling Kennemerland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
133188: GOUDRIAAN,JAN. - Toen zag ik het nog zo.
121136: GOUDRIAAN,K., B.J.IBELINGS & J.C.VISSER. - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
144966: GOUDRIAAN,KOEN E.A. - De Gilden in Gouda.
18743: GOUDSMIT,F.W. - Bridge. Een handboek voor contract-bridge. Deel 1: Theorie en praktijk voor beginners. 7e druk.
125220: GOUDSMIT,JAAP. - De vondst van apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
18745: GOUDSMIT,F.W. - Bridge. Een handboek voor contract-bridge. Deel 2: Het bieden voor gevorderden. 6e herz.druk.
111447: GOUKA,N.G.B. - De petitie-Soetardjo. Een hollandse misser in Indië? (1936-1938). With a symmary in English. These.
69404: GOULDING,MICHAEL. - Amazon the fooded forest.
28644: GOUT,M. - Tempelbouw. Beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950.
135205: GOUVERNEUR,JACQUES. - Kapitalisme vandaag. Een marxistische economische studie.
136905: GOUW,J.L.VAN DER. - Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland.
5059: GOVAART,TH. - Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F.Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar.
55511: GOYA. - De grafiek van Goya.
80314: GOYTISOLO,JUAN. - Eigen terrein. Een jeugd in Spanje. Vertaald door Ton Ceelen.
79050: GOYTISOLO,JUAN. - Verscheurde koninkrijken. Een schrijver in Parijs. Vertaald door Ton Ceelen.
97391: GOYVAERTS,AGNES. - Walter van Beirendonck. De controversieelste van de Antwerpse modeontwerpers.
29912: GRAAF,BEN DE. - Wereldkampioenschap voetbal Italië 1990.
147567: GRAAF,FLOOR. - Leo Gestel hervonden. Werk op papier herondekt in twee collecties.
120361: GRAAF,J.DE. - Uit Gorssel's verleden. Bijdrage tot de geschiedenis van het platte land.
42222: GRAAF,J.VAN DER. - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951.
135639: GRAAF-JACOBS,Y.L.M.DE E.A. - Aan de dijk gezet. 500 jaar Zaandijker straatnamen.
81243: GRAAF,H.J.DE. - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie.
39607: GRAAF,BEN DE. - De olympische spelen '84 Los Angeles - Sarajevo.
29201: GRAAF,BEN DE. - Olympische spelen '88. (Seoul-Calgary).
143692: GRAAF,H.J.DE. - Nederlandsch-Indië in oude ansichten.
105028: GRAAF,BEN DE & CAREL GIJSEN. - Dit onbebouwd en onnut land Hoevelaken. Toen & nu.
29984: GRAAF,BEN DE. - Het Europees kampioenschap voetbal Zweden 1992.
35085: GRAAF,FRANK DE A.O. - Onderwatersport vandaag.
45918: GRAAF,D.P.DE, E.P.KWAADGRAS & D.C.J.VAN PEYPE. - De stijl der Vrije Metselaren. Een maconniek platenboek in opdracht van de Maconnike Stichting Ritus en Tempelbouw.
143579: GRAAF,H.J.DE. - Batavia in oude ansichten.
142629: GRAAFF,GRAD DE & BRAM OOSTERWIJK. - Havenaquarellen van Herman Bosboom (1920-1993).
143567: GRAAFF,NICOLAAS DE. - Oost-Indise spiegel. Ingeleid en bewerkt door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Plekenpol.
30314: GRAAFF,GEERTUID DE. - Weven op tafeltoestellen.
123700: GRAAFF,AB DE. - Glasmuseum Hoogeveen. Cees van Olst: Een leven met glas.
128842: GRAAFF,A.J.DE. - Oud-Utrecht in ansichtkaarten.
104850: GRAAFF,GERRIT DE & JAN PIT. - Geheimen van bomen. Een ontmoeting met mensen en ,,hun" bomen in Midden-Nederland.
28198: GRAAFF,B.G.J.DE - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode B 1931-1940. Deel IV: 27 juni 1934 - 30 juni 1935. Bewerkt door B.G.J.de Graaff.
137134: GRAAFF,H.C. - Carte de visite. Originele portretfoto van een vrouw.
146294: GRAAFF,AB DE. - De geschiedenis van de S.S. Rosalie Nederlands oudste stoomsleepboot 1873-1997.
35644: GRAAFHUIS,A. & C.A.BAART DE LA FAILLE. - Stenen van Utrecht. Lantaarnconsoles langs de grachten.
62893: GRAAFHUIS,A. & J.VAN DER WERF. - In en om de Nicolaïkerk bij de opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk 16 september 1978.
75868: GRAAS,TIM. - Lood om oud ijzer.
44573: GRAB,HERMANN. - Het stadspark - Bruiloft in Brooklyn. Vertaald door Ria van Hengel.
130793: GRABENSEE,F. - GUESTPHALIA zu München. Büchersamlung der. Student mit Degen.
130795: GRABOWSKI,ADAM. - RÓZYCKI. Ex Libris. Mönch.
93510: GRABOWSKI,EDWARD. EGIERSDORFF,WLODZIMIERS. - Barwny exlibis / Farbigen Exlibris.
95439: GRADEBWITZ,PETER. - Musik zwischen Orient und Okzident. En Kulturgeschichte der Wechselbeziehungen.
130799: GRADL,MAX JOSEF [1896-1934]. - FRAENKEL,NUMA. Ex Libris. Textblatt unter Wurzeln eines Baumes.
130802: GRADL,MAX JOSEF [1896-1934]. - RATAJCZAK,PAUL NICOLAUS. Ex Libris. Brustbild eines Ritters mit Waffe.
130801: GRADL,MAX JOSEF [1896-1934]. - RATAJCZAK,PAUL NICOLAUS. Ex Libris. Brustbild eines Ritters mit Waffe.
103479: GRADSTEIN,S.R. - A taxonomic Monograph of the Genus Acrolejeunea (Hepaticae) with an arrangement of the Genera of Ptychanthoideae. These.
131065: GRAF,JOHANN. - SCHMIDT,Dr.RAYMUND. Ex Libris. Weibliche Halbfigur, vor Baumen auf Offenes Buch mit Wappen.
24411: GRAF,J. & M.WEHNER. - Natuurgids voor bos en hei. Wat leeft en groeit. 3e druk.
75809: GRAF,J. & M.WEHNER. - Natuurgids voor bos en hei. Wat daar leeft en groeit. 2e druk.
149333: GRAFT,GUILLAUME VAN DER. - Verzamelde Gedichten. Deel 2.
76933: GRAGT,F.VAN DER. - Museumtrams in Nederland. 1e gewijzigde druk.
76932: GRAGT,F.VAN DER. - Museumtrams in Nederland. [1e druk].
133178: GRAHAM,IAN & ERIC VON EUW. - Corpus of Maya Hieroglymphic Inscriptions. Volume 5 - Part 1: Xultun.
143285: GRAHAM,IAN & ERIC VON EUW. - Corpus of Maya Hieroglyphic Inspriptions. Volume 3 - Part 1.
133183: GRAHAM,IAN & ERIC VON EUW. - Corpus of Maya Hieroglymphic Inscriptions. Volume 2 - Part 1: Naranjo.
133185: GRAHAM,IAN & ERIC VON EUW. - Corpus of Maya Hieroglymphic Inscriptions. Volume 2 - Part 3: Ixkun.
124108: GRAHAM,DIANA. - Gabriele Schnitzenbaumer Skulpturen und Bilder.
133181: GRAHAM,IAN. - Corpus of Maya Hieroglymphic Inscriptions. Volume 1: Introduction to the Corpus.
21560: GRAHAME,IAIN. - Flying feathers.
12855: GRAM,JOHAN. - De kermis der dieren.
79807: GRAMSMA,BOB. - Bob Gramsma works 2003.
146930: GRANBDE,CARLO. - Torion.
43334: GRANDIA,JAN. - De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap.
144592: RAY.SHERI GRANER. - Gender inclusive game design. Expandint the Market.
67185: GRANITE,R.H. - De gelukspunten in de astrologie.
145969: GRANT,JOHN. - Encyclopedia of Walt Disney's animated characters.
27670: GRANT,MICHAEL. - Steden onder lava. Opgravingen rond de Vesuvius.
18354: GRANTAND,VERNE & K.A.GRANT. - Flower pollination in the Phlox family.
140904: GRANTSAAN,GILLION & REMY JUNGERMAN. - Wakaman drawings lines - connecting dots. Contemporary art Suriname.
144015: GRAPHIC,TH. 1882. - Hollidays in India - At Poona duting the Rainy Season.
144022: GRAPHIC,THE 1882. - The Lawn Tennis Championship Meeting - Messrs. E. and W. Renshaw playing the final set.
144024: GRAPHIC,THE 1882. - Lawn-Tennis at Constantinople.
143689: GRAPHIC,THE 1882. - The Joys of Angling. Drawn by C.E.Fripp.
144023: GRAPHIC,THE 1882. - Tennis. It is for you, Mr. Christopher, said Lucy.
144019: GRAPHIC,THE 1882. - The Bombardment of Alaxandria, July 11, 1882. Position of the British Ironc;ads at the beginning of the action, 7 A.M.
144012: GRAPHIC,THE 1882. - Tourist in Japan - Trying to climb Fusi-Hama.
144011: GRAPHIC,THE 1882. - Our Lawn Tennis Party.
143680: GRAPHIC,THE 1882. - A Birds Eye View of the Battle of Tel-El-Kebir. From offical plans and sketches by our special artists and military officewrs present at the action.
143679: GRAPHIC,THE 1882. - Birds Eye View of Cairo looking north east.
143673: GRAPHIC,THE 1882. - A Birds Eye View of The Suez Canal.
143671: GRAPHIC,THE 1882. - Birdseye View of EGYPT & Plan of Alexandria.
11169: GRAPPERHAUS,FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
123740: GRARD,C. - Messing voor patronen. Getrokken en vertaald uit een art. in de Revue d'Art deel 73 Februari-Apil 1909.
141039: GRASHEY,OTTO. - Praktisches Handbuch für Jäger. Ein zuverlässiges Nachschlagebuch für das gesamte Weidwerk.
149271: GRASSET,BERNARD. - Évangile de l'edition selon Péguy. Commentaires et Souvenirs suivis de Considérations sur un arrêt récent.
122626: GRASSI,DECIO & GUIDO FISOGNI. - Gasoline.
81235: GRATAMA,JAN. - Dr.H.P.Berlage bouwmeester. 230 afbeeldingen van zijn werk. Met een inleiding door Ir.Jan Gratama.
26058: GRAU. - Grau Betriebsanleitung zur Einleitungs-Druckluftbramse für Lastkraftwagen Omnibusse Schlepper.
27470: GRAUL,RICHARD. - Chronik für vervielfältigende Kunst. Vols 1,2 & 3.
120477: GRAVELAND,JAAP. - The quest for calcium. Galcium limitation in the reproductionof forest passerines in relation to snail abundance and soil acidification. These.
82099: GRAVEMEIJER,H.E. - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer. 1e t/m 4e stuk, 2edruk & 5e t/m 21 stuk, 1e druk.
141491: GRAVENDEEL,MECHTELS, WILLEM STUVE & SJOUKE VOOLSTRA. - Bezweegen Broederschap. Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw opgetekend door Eduard Simonsz Toens in zijn Memoriaal (1735-1749).
146066: GRAVER,DENNIS & ROBERT WOHLERS. - Padi Advanced Diver Manual. Dutch edition.
53361: GRAVES,TOMÁS. - Brood en olie. Het laatste bolwerk van de Majorcaanse cultuur.
88879: 'S-GRAVESANDE,G.H. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met G.H.'s-Gravesande.
69839: GRAVESTEIN-SCHMIDT,E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
110804: GRAVESTEIN-SCHMIDT,ELZA. - De Labrador retriever. 5e geh.herz.druk.
142687: GRAWE,CHRISTIAN & HELMUTH NÜRNBERGER. - Fontane-Handbuch.
41733: GRAY,MONSIGNOR E.D. - The Vatican sex manual.
27260: GRAY,EDEN. - Het geheim van de Tarot.
52765: GRAY,JOHN E. - Catalogue of canivorous, pachydermatous and edentate Mammalia in the Britih Museum.
97339: GRAY,ALASDAIR. - Old negatives. Four verse sequences. First edition.
142534: GRAYLING,A.C. - Wittgenstein.
95829: GREBNER,FRITZ. - Carte de visite. Original portrait-photography of a young man.
127673: GREEN,JULIEN. - Journaal 1946-1976. Keuze, vertaling en nawoord van Greetje van den Bergh.
33626: GREEN,TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika. Vertaald door Paul van der Lercq.
142878: GREEN,CHRISTOPHER. - Juan Gris.
70909: GREEN,JULIEN. - Journaal 1926-1945. Keuze en vetaling van Greetje van den Bergh.
64142: GREENAWAY,KATE. - Kleurboek voor 't jonge volkje. 112 teekeningen om met waterverf te kleuren; met bijschriften in proza en poëzie. Naar het Engelsch door H.P.Dewald. 2e druk.
32066: GREENAWAY,KATE. - A apple pie.
21138: GREENAWAY,KATE. - Schipper mag ik overvaren?
57691: GREENAWAY,KATE. - Book of games.
132009: GREENBERG,NICKI - F.SCOTT FITZGERALD. - The Great Gatsby. A graphic adaption by Nicki Greenberg of the novel by F.Scott Fitzgerald.
147123: GREENE,RUTH. - Personality Ships of British Columbia. Thirty-seven illustrated sea tales of Canada's western ships, carefully researched for historical accuracy. Also Gerald Rushton's compact hisory of The Union Steamship Company of British Columbia.
138036: GREENE,GRAHAM. - Vluchtwegen. Vertaald door P.H.Ottenhof.
115081: GREENE,LIZ. - Samenspel. Een astrologische gids voor het samenleven met anderen op een kleine planeet. 2e herz.druk.
12746: GREENE,JAMES & D.LEWIS. - De verborgen taal van uw handschrift. Alles over grafonomie. De fascinerende nieuw benadering van de handschrift-analyse.
79177: GREENE,LIZ. - Saturnus. Een nieuwe kijk op een oude boosdoender.
100131: GREER,ALLEN E. - The biology and evolution of Australian snakes.
100720: GREEVEN,JAN. - Wijnkoopers, branders en tappers handboekje, of alphabetische aanwijzing.
111377: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - GREGOIRE,LEO. Exlibris. Drie heiligen.
111378: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - GREGOIRE,LUCIE. Ex Libris. Vrouwenfiguur in een pij met half geheven armen.
111397: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - A.W. R.I.P.
111398: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - HORN,D.TH.VAN. Ex Libris. Sintr Franciscus staat met half geheven handen tussen vogels en bloemen.
111375: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - EGTEN,D.VAN. Ex Libris. Veld met bomen en bloemen, met daar achter een wolk voor een stralende zon.
111376: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - EGTEN,D.VAN. Ex Libris. Veld met bomen en bloemen, met daar achter een wolk voor een stralende zon.
111384: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - NOLET,W. Ex Libris. Oude heilige zit genkield met in de rechterhand een staf.
111385: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - PESKENS,J.TH.A. Ex Libris. De heilige Johannes en een engel.
111383: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - LENDE,TON VAN DER. Exlibris. Naakte ruiter spring over eenn kronkelend pad.
111394: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - WARREN,ANS. Exlibris. Collage van een hand met open boek.
111399: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - Peggy van Kerkhoven en Jack Vecht Jr. hebben de eer u kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk 10 Juli a.s. om 11 uur ten stadhuize. Amstelkade 2 Amsterdam Amsteldijk 158.
111395: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - J.J.J.Noordman 40 jaar priester 15 aug. 44.
111373: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - BIJL,THEO VAN DER. Ex Libris. Heilige speelt op een harp.
111380: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - JANZEN,J.W. Ex Libris. Een engel vliegt boven een driemaster.
111381: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - JONGH,RIEK DE. Exlibris. Zonnebloem voor open boek.
111388: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - SCHERINGA,H. Ex Libris. Vrouw te paard.
111390: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - SNOEREN,JOHANNES. Ex Libris. Zittende Christus zegent geknielde Johannes.
111391: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - TUINSTRA,FRANS. Ex Libris. Sint Franciscus.
111392: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - VERMEULEN,H.J. Ex Libris. Zittende merel op bloesemde boomtak.
111396: GREGOIRE,PAUL [1915-1988]. - Helene Gregoire 19 Oct. 46. Anna Paul Amsterdam.
36907: GREGOR,JOSEPH. - Kulturgeschichte des Balletts. Seine Gestaltung und Wirksamkeit in der Geschichte und unter den Künsten.
127985: GREGOR,JOSEPH. - Das Theater des Volkes in der Ostmark.
127862: GREGOR,JOSEPH. - Das Theater in der Wiener Josefstadt.
142290: GREGORY,RICHARD L. - The Oxford Companion to the Mind.
143749: GREGORY,MARTYN CATALOGUE 70. - Hong Kong and the China Trade. Historical pictures by Chinese and Western artist 1770-1930.
146538: GREGORY,ALEXIS. - De gouden tijd van het rijzen 1880-1939.
107886: GREIG,DOREEN. - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
137640: GREILSAMMER,MYRIAM. - Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees zakeman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
131126: GREINER,OTTO [1869-1916]. - HARTWIG,Dr.PAUL. Exlibris. M. Rücken-Halbfigur, antike Scherben zusammensetzend, darüber Vision zweier m. Akte mit antiker Schale.
91725: GREINER,A. - 12 Carte de viste. Originele portretfoto's.
90939: GREMDAAT. - Kent u die uitdrukking? De beste preken van dominee Gremdaat.
2749: GRENDEL,ELIZE. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. These.
135299: GRENIER,CATHERINE. - Erik Dietman.
95210: GRENQUIST,PEKKA. - VII International Congress of Game Biologists / VIII Internationaler Kongress der Wildbiologen / August 22-27, 1967 Helsinki Finland.
93231: GRENT,PETER R. - Evolution on Islands.
98897: GRESHOFF,JAN. - Exlibris Jan Greshoff (monogram). Uitgekipt stempel exlibris.
135086: GRESHOFF,J. & A.A.M.STOLS. - Briefwisseling. Deel 1,2,3 & Register. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J.van Faassen.
95304: GRETLER,PRISKA, ROBERT PARTHESIUS & AD VAN DER ZEE. - Batavia. De terugkeer van een retourschip.
147378: GREVEN,GERARD, CEES SAMUELS & HENRI WEIKAMP. - 75 jaar langs de kalklijn. 1929 - voetbalvereniging Vorden - 2004.
115276: GREVEN,HENDRIK [1787-1854]. - Toeslede. Traineau en usage à Amsterdam.
115270: GREVEN,HENDRIK [1787-1854]. - View of Broek in Waterland.
139919: GREVENHOF,E.M.VAN. - Breeding against Osterochondrosis, Phenotypic and genetic analyse in horses and pigs. These.
74385: GREVER,MARIA & B.WAALDIJK. - Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
52040: GREY-WILSON,CHRISTOPHER. - A manual of Alpine and rock garden plants.
124940: GREYMAN. - It's the incredible. Dadara presents Greyman at Reflex Modern Art Gallery.
68710: GRIENSVEN,FRITS & MARTIEN COPPENS. - Het lonkende licht. Herinering aan Eindhoven tussen de jaren 1932 en 1982. Tekst Frits Griensven & Martien Coppens.
16485: GRIFFIN,DONALD R. - Animal thinking.
130045: GRIFFIOEN,SANDER. - De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel. These.
55427: GRIFFIOEN,B.K.P. - Doktersgereedschap van toen.
101101: GRIFFITH,LOUIS OSCAR [1875-1956]. - WIGHTAN,CHARLES A. Evanston Illinois. Ex-Libris. Sinking sun, coat or arms & sitting naked woman from behind.
37555: GRIFFITHS,PETER. - Begrijp uw hond.
141801: GRIFHORST,EVERT. - Ajax. Europees journaal van 'n topper.
137572: GRIFT,CORNELIS VAN DER. - ier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
143155: GRIGOTEIT,ARIANE & FRIEDHELM HÜTTE. - Kara Walker, 2.Auflage.
143433: GRIJNS,C.D., J.W.DE VRIES & L.SANTA MARIA. - European Loan-Words in Indonesian. A check-list of words of European origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay.
67122: GRIJZENHOUT,F., W.W.MIJNHARDT & N.C.F.VAN SAS. - Voor vaderland en vryheid. De revolutie van de patriotten.
111413: GRIJZENHOUT,FRANS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN. - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
145256: GRIMAL,PIERRE. - Marcus Aurelius. Een biografie.
132081: GRIMBERG,A.W. - Catalogus machines- motoren en gereedschappen A.W.Grimberg B.V. Amsterdam.
131130: GRIMM,HENRIETTE [1894-1965]. - RIGGENBACH,Dr.ERNITT. Zu Eigen. Nakte Frau und Man.
18140: GRIMM. - Lidia's Grimm. 14 sprookjes van Grimm.
30539: GRIMM. - Tales of the brothers Grimm. Edited, slected by C.Pinkola Estés.
82219: GRIMME,ERNST GÜNTHER. - Bronzebildwerke des Mittelalters.
22219: GRIMMETT,C.V. - C.V.Grimmett "Flicker" No. 3: Over spin delivery and Finger spin.
142657: GRIMMINGER,ROLF. - Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band 1 -12. Fehlt Band 9.
141982: GRINTEN,HANS VAN DER. - Willem den Ouden. Rivierlandschappen. Schilderijen Aquarellen Tekeningen.
149640: GRINTEN,W.C.L.VAN. - Verspreide geschriften. Verzameld en ingeleid oor C.J.H.Jansen, S.C.J.J.Kortmann & G.van Solinge.
143219: GRIS,JUAN. - Juan Gris.
21921: GRISERI,ANGELA. - Libro di più pensieri d'architettura di Filippo Juvarra.
131134: GROBE,RUDOLF [1903-2002]. - 3 Exlibris.
131136: GROBE,RUDOLF [1903-2002]. - ROLLWAGEN,HANS JÜRGEN. Ex Libris. Nakte leseneder Frai.
146195: GRODECKI,LOUIS. - Architektur der Gotik.
21001: GROEN,NIKO M. & P.J.ZOMERDIJK. - Waders and waterbirds along part of the Atlanctic Coast of Morocco autumn 1991 - Spring 1992.
143647: GROEN,PETRA & ELLY TOUWEN-BOUWSMA. - Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling.
24095: GROEN-ZEEGERS,B.VAN DER. - Jim.
57886: GROEN,FLIP. - Monumenten en mensen. Handleiding voor particuliere monumentenzorg.
126924: GROEN,L.E. & J.C.BIERENS DE HAAN. - Zwierig binnen de perken. De herstelde boventuin van Paleis Het Loo in vogelvlucht 1692-2008. 2e druk.
81293: GROENEBOOM,P. - Les mimiambes d'HérodasI-VI avec noted critiques et commentaire explicatif.
145176: GROENENDAAL JR,M.H. - Drukletters hun ontstaan en hun gebruik.
136653: GROENENDIJK,J.N.A. - De Ruijterwaard geschiedenis van de steenfabriek in Gameren 1860-1982.
84652: GROENENDIJK,PAUL. - Scheepsarchitectuur.
146640: GROENENDIJK,DICK & TITIA WOLTERBEEK. - Praktisch natuurbeheer: Vlinders en Libellen. Wegwijzer voor natuurprojecten.
149710: GROENENDIJK,PAUL & PIET VOLLAARD. - Architectuurgids Nederland (1900-2000) - Architectural Guide to the Netherlands.
148126: GROENEVELD,GERARD. - Nieuw boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
116785: GROENEVELD,EUGÈNE. - Carte de visite. Portretfoto van een politie-agent.
117125: GROENEVELD,EUGÈNE. - Carte de visite. Portretfoto van een jonge vrouw.
90828: GROENEVELD,FRITS & CARL BRÜSEWITZ. - Van Elspeet naar Mennorode. Hoe een broederschapshuis voort-bouwt.
3084: GROENEVELDT,W. - Indische vogels in stad en veld.
47090: GROENEWEGEN,G. - Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen.
147268: GROENEWEGEN,HANS. - Licht is de wind der duisternis. Over Lucebert.
75385: GROENINGEN,AUG.P.VAN. - Volledig werk. Martha De Bruin - Een nest mensen - Verspreide stukken - Correspondentie.
142698: GROENLAND,JULIETTE A. - Een humanist maakt school. De onderwijsvernieuwer Joannes Murmaellius (ca.1480-1517) & Appendix met bibliografie en index. These.
66305: GROENTEMAN,HANNEKE. - Dikke dame. 2e druk.
12707: GROENVELD,R.P. - Het grote bijenboek.
30752: GROESBEEK,J.W. - Heemstede in de historie. Leven, werken, handel en koehandel in de woonplaats van Emece.
81074: GRONDIJS,L.H. - De iconographie van schepping en godsverschijningen.
131815: GRONEMAN,C.F. - LIBRARY OF FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY. [Exlibruis].
131067: GRONEMANN,PAUL. - GRONEMANN,p. Ex Libris. Heranreitender Spielmann zwischen Säule-Bogen-Architektur und Schlossmauer.
62420: GRONERT,RINEKE. - Fladderen in de wind. Dagvlinders en libellen aan de kust.
121851: GRONINGEN,CATHARINA L.VAN. - Slot Zeist. Een vorstelyk stuk goet.
141306: CORNERTS DE GROOT. - Met de gnostische lamp. Krimi-essay over de ducktkunst van Lucebert.
121800: GROOT,J.M.DE, W.DE PAUS & G.J.SCHWEITZER. - Een onsterfelijk zeeschilder. J.C.Schotel 1787-1838.
133290: GROOT,EDWARD P.DE. - 75 jaar Titanic.
146842: GROOT,JAN H.DE. - Ontmoeting met Jacob van Lennep. [Opstel].
146843: GROOT,JAN H.DE. - Het beest thuis in het oog van.
149468: GROOT,ARIE. - Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 100 jaar NPV - NFO 1898-1998.
145245: GROOT,EDWARD P.DE. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
60547: GROOT,ELBRIG & H.REEDIJK. - John Heartfield 1891-1968. Fotomontages.
147997: GROOT,K. - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wij aan Zee.
89482: GROOT,IRENE DE & ROBERT VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw.
146840: GROOT,JAN H.DE. - Rampliedje.
66741: GROOT,HUGO DE. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerheid. Met de te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrijver en met verwijzingingen naar zijn andere geschriften uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voorzien door F.Dovring, H.F.W.D.Fischer & E.M.Meijer.
61700: GROOT,HUGO DE. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Uitgegeven door Dr.B.L.Meulenbroek. Deel 8: 1637.
60596: GROOT,HUGO DE. - Portret van Hugo de Groot, 19e eeuwse litho.
5510: GROOT,PIETER DE, H.V.D.MEULEN & W.STEGENGA. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete elfstedengeschiedenis!
25655: GROOT,IRENE DE & ROBERT VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw.
2410: GROOT,JAN H.DE. - De wijn heeft een ziel.
142982: GROOT,EDWARD P.DE. - De glorietijd van het zeilschip.
14769: GROOT,EDWARD P.DE. - San Antonio. Kroniek van een Nederlandse driemastschoener.
107535: GROOT,F.G.DE. - Kerk en S.D.A.P. Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
102005: GROOT,EDWARD P.DE. - Op weg naar Zuid-Amerika. De torpedering van de Tubantia.
129632: GROOT,AART DE & OTTO J.DE JONG. - Vier eeuwen theologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht.
128796: GROOT VAN EMBDEN,N.C.DE. - Jan van Krimpen zijn Benedictijnser en andere vrienden in het buitenland.
117950: GROOT,S.DE. - Boarn, sa't it wie, sa't is is!
119375: GROOT,HUGO DE. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Met aanteekeningen van S.J.Fockema Andreae. I & II. 2e herz. en verm.uitgave.
59741: GROOT,J.C.H. & A.M.J.SCHOOT UITERKAMP. - Bibliografie van Overijssel 1951-1980.
64783: GROOT,HENK DE A.A. - 50 jaar bloemencorso Aalsmeer-Amsterdam.
131942: GROOT-BOOT,WIL DE, MICHEL BAKKER & MATHIEU WAGEMAKER. - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein.
89493: GROOT,IRENE DE. - Landschappen. Etsen van de Nederlandse meesters uit de zeventiende eeuw.
142147: GROOT,EDWARD P.DE. - Op weg naar Zuid-Amerika.
148847: GROOTE,CHRISTINE DE. - Van Eden tot vandaag. De geschiedenis van de tuin.
77094: GROOTE,HENRY L.V.DE. - De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.
131269: GROOTHEEST,A.C.VAN, R.BISSCHOP & G.C.GROENLEER. - Geschiedenis van Veenendaal 2.
30178: GROOTHOFF,C.J. - De olympische spelen. De Amsterdamsche olympische spelen en een overzicht van de spelen, die hieraan voorafgingen.
146549: GROOTHUIS,RINI. - Het grote karpersboek.
123363: GRÖSCHNER,ROLF & GERHARD HANEY. - Die Bedeutung P.J.A.Feuerbachs (1775-1833) für die Gegenwart.
40681: GROSHEIDE,F.W. - De brief van Paulus aan de Efeziers.
128190: GROSJEAN,H.C. - Atlas kennis van werktuigen. Deel 1.
144380: GROSS-KURTH,PHYLLIS. - Melanie Klein her world and her work.
90845: GROSSMANN-VENDREY,SUZANNA. - Felix Mendelssohn Bartholdy und die Musik der Vergangenheit.
84493: GROSSMANN,G.ULRICH. - Renaissance entlang der Weser. Kunst und Kultur Nordwestdeutschland zwischen Reformation und Dreissigjahrigem Krieg. Mit einem Beitrag von José Kastler. 2.überarb.Aufl.
21521: GROTENHUIS,JAN A.O. - Broedvogels van Winterswijk.
20413: GROTENHUIS,JAN. - Broedvogelinventarisatie Korenburgerveen 1981 door de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek.
28266: GROTHWOHL,KARL. - Das Rassekaninchen. Teil II: Mittelgrosse Rassen & Teil III: Kleine Rassen.
141886: GROTII,HUGONIS [=HUGO DE GROOT]. - De Iure Belli Av Pacis. Libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur. Cum annotatis auctoris.
142106: GROVE,VALERIE. - Laurie Lee. The Well-loved Stranger.
126604: SUN-MAIDS RAISIN GROWERS. - 45 nieuwe goede rozijnen-recepten.
120440: GROZDANOVITCH,DENIS. - L'Art difficile de ne presque rien faire.
69329: GROZDANOVITCH,DENIS. - Rêveurs et nageurs. 2e éd.
58756: GRUBBEN,G.J.H. - La culture de l'Amarante, légume-feuilles tropical. Avec référence spéciale au Sud-Dahomey. These.
143899: GRUBER,ULRICH. - Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer.
129224: GRUBER,HOWARD E. - Darwin on Man. A Psychological Study of Scientific Creativity. 2nd edition.
131069: GRUBER,FR. - BECKER,IOSEF. Ex Libris. Nackte Frau auf Pferd.
101398: GRUNDIG. - Grundig Radio Bedienungsanleitung. Musikgerät 2041 W / 2041 WH Wechselstrom-Ausführung.
131137: GRÜNEWALD,ERNST [1907- ]. - 4 Neujahr Wünschen.
31400: GRUNFELD,FREDERIC V. A.O. - Aan zet! Bord- en tafelspelletjes uit de hele wereld.
131139: GRUSENBERG,S. - GOLDSCHMIED,LUDWIG REHN Landay-Pfalz. Ex Libris.
28302: GRUVEL,A. - Monographie des Cirrhipèdes ou Thécostracés.
145552: GRUYTER,J.H.DE. - Met Hr. Ms. Luymes de hele wereld rond. Het journaal van een reis van Den Helder naar Nieuw-Guinea - heen via het Panamakanaal, terug langs Suez- in 1962.
34492: GRUYTER,JOS.DE. - De Haagse school.
126859: GRUYTER,W.JOS.DE - FRÉ COHEN. - Rodin.
71656: GRZIMEK,BERNHARD. - Paarden.
10679: GRZIMEK,BERNHARD. - Geen plaats voor wilde dieren.
13942: GRZIMEK,BERNHARD. - Het leven der dieren. Deel 2: Insekten.
16646: GRZIMEK,BERNHARD. - Zó zijn de dieren... Observatie - avontuur - onderzoek.
131120: GUBA,EDDIE. - RaceReport 3 - RennReport 3. Ein spannender und verständlicher Führer durch die grossen Renn-Serien eines Jahres - An exciting and comprehensive guide through the great automobile races of a year.
49785: GÜBELIN,E. - Pierres précieuses.
115538: GUBERNATIS (DE),GIROLAMO MARCELLO. SOSPELLO (ALPI MARITTIME). - Heraldic bookplate.
67165: GUÉRARD,MICHEL. - De originele recepten van Michel Guérard. La grande cuisine minceur. [1e druk].
42424: GUERBER,H.A. - De mythen van Griekenland en Rome. Haar oorsprong en beteekenis. 6e druk.
3026: GUERBER,H.A. - Mythen en legenden uit de middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door H.W.Ph.E.Van den Bergh van Eysinga. 8e druk.
64762: GUERBER,H.A. - De mythen van Griekenland en Rome. Haar oorsprong en bettekenis. Bewerkt door Dr.B.C.Goudsmit. 5e druk.
4175: GUÉRIN,G. - La Hulotte et son régime.
68554: GUÉRIN,CHARLES. - Douze sonnets.
135784: GUERREIRIO,GIANBRUNO. - Gödel. Mathematische waarheid en logische paradoxen.
135238: GUGELOT,J.F. - Scheepsbouw. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren. 3e druk.
142063: GUGENHEIM,PEGGY. - Out of this century. Confessions of an Art Addict.
131071: GUGGENBICHLER,H. - Rissbach,Dr. Unserer Bücherei. Urkunde, Stadtansicht.
69331: GUIBERT,ARMAND. - Périple des îles tunisiennes.
91003: GUICCIARDINI,LUDOVICO. - Dordrecht. [Gezicht op Dordrecht].
77865: GUICCIARDINI,LUDOVICO. - Novimagiu, siue Noviom Agum vulgo Nijmegen.
128740: GUICCIARDINI,LUDOVICO. - Grevelinge [ey-view]. Gravelinga, Urbs Martitima Olim....
135779: GUICCIARDINI,NICCOLÒ. - Newton. Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper.
148743: CONSUMER GUID. - Corvette past present future.
20258: GUIDE,D.I.Y. - Poultry houses and appliance.
146196: GUIDONI,ENRICO. - Architektur der Primitiven Kulturen.
85299: GUILLEBAUD,JEAN-CLAUDE. - Sur la route des Croisades.
89256: GUILLEVIC,JEANNE C. - Le Musée Georges Labit. Arts d'Asie. Tome II: La Chine - Le Japon.
1669: GUILLON,J.M. - Les vins et les eaux-de-vie de vin à l'expostion universelle et internationale de Bruxelles 1910.
145200: GUILLON,EMMANUEL. - Cham Art.
63978: GUILONARD,P. & G.SPIT. - De weg door de lucht. Het moderne snelverkeer. Met voorwoord van A,H.G.Fokker.
97291: GUILONARD,P. & G.SPIT. - De weg door de lucht. Het moderne snelverkeer. Met een voorwoord van A.H.G.Fokker.
26637: GUINAU-FREERICKS,IRMA E.A. - KNLTB: 100 jaar love en service.
123373: GUISOLAN,MICHEL. - Aspekte des Aussterbens in politischen Führungsschriften im 14. bis 18.Jahrhunderts. These.
24664: GULIK,ROBERT VAN & FRITS KLOEZEMAN. - Rechter Tie. Deel 3: Het andere zwaard - Het gestolen halssnoer.
31633: GULIK,ROBERT VAN. - Het spookklooster. 3e druk.
26180: GULIK,W.R.VAN E.A. - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sind 1600.
24564: GULIK,ROBERT VAN. - Fantoom in Foe-Lai. 2e druk.
28986: GULLIVER,LEMUEL. - Travels into several remote nations of the world.
149915: GUMMBAH. - Net niet verschenen boeken.
142456: GUNKEL,R. - Georg Büchner und der Dandysmus. These.
149654: GUNST,J.H.DE. - De Nederlandse lieveheersbeestjes (Coleoptra-Coccinellidae)
148144: GUNTERMAN,BILLY. - Historische atlas van Nijmegen. 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht. 2e druk.
27112: GÜNTHER,ALIE. - Voor goed. Volendammers geportretteerd.
131075: GUNTHER,ADAM. - DIEGENBACH,CASPER. (Exlibris). Webstuhl.
4185: GÜNTHER,ALBERT. - Catalogue of Colubrine snakes in the collection of the British Museum.
25222: GÜNTHER,S. - Varenius.
104710: GÜNTHER,RAIMOND. - DILLMANN,EDUARD. Exlibris. [Wappen].
131141: GÜNTHER,ULLA [1941- ]. - 2 Exlibris.
92174: GURATZSCH,HERWIG. - Drie eeuwen schilderkunst in de Lage Landen 1400-1700.
7883: GURNEY,J.H. - Early annals of ornithology.
77045: GÜRSEL,NEDIM. - Les turbans de Venise. Roman.
60006: GÜSE,ERNST-GERHARD. - Otto Modersohn. Zeichnungen.
145115: GÜSE,ERNST-GERHARD. - Die Tunisreise Klee Macke Moilliet.
57986: GUTBROD,KARL. - Das Buch vom König. Das Erste & Zweite Buch Samuel.
57984: GUTBROD,KARL. - Das Buch vom Lande Gottes. Josua und Richter.
39277: GUTHRIE,DOUGLAS. - Janus in the doorway.
111407: GUTHSCHMIDT,ANTONIUS MATHIEU [1887-1958]. - Koninklijke Luchtvaart Maatij. Geen legende maar werkelijkheid "De Vliegende Hollander".
114970: GUTSCHE,HUGO, W.J.DU P.ERLANK & S.H.EYSSEN. - Die F.A.K. volksangbundel. 3e of eeufees-uitgawe.
17429: GUYTON,BOONE T. - Whistling death. The test pilot's story of the F4U Corsair.
82041: GWYNN,KATE. - Aquarel. Projekten in aquarelverf met adviezen voor materiaal en techniek. 2e druk.
63958: GWYNNE-JONES,ALLAN. - Introduction to still-life.
99686: GYDENYS,HENRICOS LIBER BARO DE - JAUNER. - [Exlibris] Hendricus Liber Baro De Gydenys by Jauner. [Heraldic].
149658: GYSELS,H. - Haftelarventabel.
103392: GYSEN,WIM. - Franz Anton Mesmer (1734-1815). Kwakzalver of ontdekker van het onbewuste.
135092: GYSENBERGH,RAYMOND. - Belgian Warmblood Stallions 1993.
135094: GYSENBERGH,RAYMOND. - Belgian Warmblood Stallions '96-'97.
129612: GYSSELING,MAURITS. - Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reekst I: Ambtelijke bescheiden. I-7, I-8 & I-9.
20673: HAAFTEN,J.L.VAN. - Zeehonden langs de Nederlandse kust.
17903: HAAGE,WALTHER. - Das praktische Kakteenbuch in Farben. Neuzeitliche Pflege und Auswahl der schönsten Kakteen, Mittagsblumen und andere Sukkulenten. 15.Auflage.
41159: HAAGE,WALTHER. - Het praktische cactusboek in kleuren. Moderne kweekmethoden. Een keuze uit de mooiste cactussen. Middagbloemen en andere succulenten. 2e druk.
21500: HAAGSMA,JAN. - De etiologie en peidemiologie van botulismus bij watervogels in Nederland. Met bijzondere aandacht voor aspecten betreffende de thermische waterverontreiniging en de volksgezondheid. These.
60031: HAAK,RUUD. - Kippen. Rassen - Voeding - Verzorging.
50737: HAAK,RUUD. - Duitse herders. 3e druk.
38286: HAAK,RUUD. - De bouvier. 4e herz. en uitgebr.druk.
29064: HAAK,ABRAHAN C. - Melpomene en het Nederlands toneel. Opvoeringen van antieke Griekse tragedies door Nederlandse toneelgezelschappen tussen 1885 en 1975. These.
28794: HAAK,RUUD. - De bouvier. 2e druk.
20695: HAAK,RUUD. - Belgische herders.
52262: HAAK,RUUD. - Kippen rassen - voeding - verzorging.
13727: HAAKMA,SUZETTE. - Leven voor de kunst. Etha Fles, een portret.
44030: HAAKMA,SUZETTE & E.LEMMENS. - Tijd en wetenschap.
147480: HAALMEIJER,F.M.E.W. - Van Nievelt, Goudriaan & Co. 1905-1980.
99105: HAALMEIJER,FRANK & BEN SCHOLTEN. - Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij (NIGOCO).
122707: HAALMEIJER,HANS & DIK VUIK. - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798.
113094: HAAN,TJ.W.R.DE. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
93825: HAAN-APPEL,BEP DE. - Herinneringen aan de bezettingstijd.
95236: HAAN,HILDE DE & IDS HAAGSMA. - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaararchitectuurprijsvragen.
135424: HAAN,JANNES DE. - Gooische villaparken. Ontwikkeling van het buitenwonen in het Gooi tussen 1874 en 1940.
4358: HAAN,J.DEN. - Joyce. Mythe van erin.
130593: HAAN,KARIN DE & MARLIES VAN BAALEN. - Dressuur met Marlies. Van anjonette tot inspekteur.
113789: HAAN,S.DE. - Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek 1812-1953.
113097: HAAN,TJ.W.R.DE. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving.
28715: HAAN-SCHMIDT,CARLA DE, H.JANSMA-BREHM & I.NIJMAN. - De labrador retriever. 4e geh.herz.druk.
34552: HAAN,LAMBRECHT DEN. - Turf in je ransel. 100 jaar Koninklijke Militaire Kapel.
53179: HAAN,J.DE E.A. - Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen.
74065: HAAN,DAVID DE. - Antieke huishoudelijke apparaten.
939: HAAN,TJAARD DE. - Onze volkskunst.
95318: HAAN,M.J.M., E.L.KRUYNE & D.C.J.VAN PEYPE. - Het woord gezocht. Teksten over vrijmetselarij.
99365: HAAN,MIES DE. - Carry van Bruggen, mijn zuster.
112399: HAANEBRINK,THÉODOOR PIET [1901- ]. - 2 verschilleden exlibris.
131737: HAANS,F.A.C. & C.J.B.P.FRANK. - Monumentenboek Gemeente Wijchen.
112414: HAANS,JAN. - 2 exlibris & 1 gelegenheids grafiek.
3114: HAANSTRA,W. - De spreeuw en de musch. Een boek voor een kind dat al leest.
27210: HAANSTRA,FOKKER & S.ZEEMAN. - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
69110: HAANSTRA,W. - De spreeuw en de musch. Een boek voor een kind dat al leest.
35535: HAAR,D.TER. - Handleiding voor den verzamelaar van vlinders. Gevolgd door eene alphabetische lijst van alle soorten met de synoniemen, die voorkomen in de vlinders van Nederland systematisch beschreven door P.C.T.Snellen.
118289: HAAR,LAMBERT TER E.A. - Honderduit. Een eeuw gereformeerke kerk in Hoogeveen.
137999: HAAR,JAAP TER. RIEN POORTVLIET - J.H.ISINGS & JACK STALLER. - Geschiedenis van de Lage Landen. Deel 1,2,3 & 4.
33064: HAAR,D.TER. - Onze vlinders. Derde uitgave bewerkt naar LAMPERT ,,Grosschmetterlinge und Raupen Mittel-Eruopa's'' door Dr.P.M.Keer.
125686: ULFTSCHEN HAARD. - [Prijs-courant] Een gezellige winter bij een Ulftschen haard, de volmaakte warmte-bron.
125692: FRIA HAARDEN. - [Prijs-courant] een greep uit de collectie der N.V.Vulhaardenfabrik ,,Frisi' Amsterdam Den Haag.
149309: HAARLEM,ANKE VAN - Liefde, hoop, aanzien, trouw. Afdtufrrtptojrvy Hogeschool voor de kunsten Utrecht 1997.
131405: HAARTSEN,ADRIAAN. - Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische waarden in Noord-Holland.
144059: HAAS,FRIEDA DE & BERT PAASMAN. - J.F.Martinet en de achttiende eeuw. In ijver en onverzadlijken lust om te leeren.
131604: HAAS,C.DE. - 2 exlibris.
111411: HAAS,AD DE E.A. - 100 jaar A.F.C. D.W.S. opgericht 11 oktober 1907. Van Spaarndammerdijk tot Sportpark Spieringhorn. Door Wilskracht Sterk.
115978: HAAS,C.DE. - Zeeslepen onder de driekleur 1945-1980. Thuis is altijd ver weg.
40898: HAAS,ALEX DE. - 't Was anders. Leven en levenskring van 'De heer J.H.Speenhoff, dichter-zanger (1869-1945).
98511: HAASSE,HELLA S. E.A. - Over & weer.
46313: HAASSE,HELLA S. - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat. Autobiografische teksten. [1e druk].
146568: HABENICHT,WILFRIED & RAINER HOLLAND. - Alte Quecksilber Barometer. Ihre Schönheit und Fuktion.
118171: HABERMEHL,H.J. - De tweede predikant en de ene modaliteit. Een beeld van hervormd Alphen 1829-1954.
132341: HABICHT,G. - LICHTNER. Ex Libris. Onterieur mit Mandoline.
132428: HACKER,CHRISTIAN J. [ -1940]. - HACKER,FRIEDEL. Exlibris. Architektur.
132143: HACKER,KATHARINA. - Eine Art Liebe. Roman.
136129: HACKNEY,NOEL C.L. - HMS Victory.
54139: HADAS-LEBEL,MIREILLE. - Flavius Josèphe.
5535: HADERMANN,PAUL. - De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen.
122691: HADIWIJONO,HARUN. - Man in the present Javanese Mysticism. These.
138758: HAEBLER,KONRAD. - Handbuch der Inkunabelkunde. 2.Aufl.
18934: HAECK,JACOBUS. - Colonization of the Mole (Talpa Europaea L.) in the IJsselmeerpolders. These.
142187: HAELEN,FRANCOIS VAN VERZAMELING. - Het Brabants Fauvisme. De verzameling Francois van Haelen.
127446: HAEN,CHRISTINE D'. - Het geheim dat ik draag. 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde.
134002: HAENEN,BABS. - The Turbulent Vessel. Keramiek - Ceramic 1991-1998 Babs Haenen.
67909: HAENEN-VAN DER HOUT,C.G. - Handschrift als signaal. Een wegwijzer voor ouders en andere opvoeders voor het vroegtijdig herkennen van problemen of achterstanden in de schrijfontwikkeling van kinderen.
27306: HAERSOLTE,J.W.J.VAN. - Vaar wel!
107124: HAESE,MAURICE D'. - Verhalen. Met een nawoord van Jos Joosten.
47947: HAEZEBROEK,MARIA. - De hedendaagsche kookkunst of de wetenschap om lekker en goedkoop te eten en te drinken. 2e druk.
132422: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - SCHÖNWALD,H. Ex Libris. Bibliothek.
132347: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - SCHMIDT,MARIMILIAN. Ex Libris. Blick vom Schreibtisch auf Türme.
132348: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - SCHWARK,PETER. Exlibris. Dampfer.
132421: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - LEONHARD,HEINI. Ex Libris. An Tisch sitzend Lesender.
132420: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - HASE,CARL Dipl.-Ing. [Exlibris]. Fabrik.
132419: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - HÄFFCKE,LENI. Ex Libris. Lesende auf Bücher Stapel.
132418: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - COHN,AGATHE und LEOPOLD. Ex Libris. Buch und Harfe.
132416: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - BERGL,BERNHARD. Exlibris. Wappen.
132417: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - BOBSIN,ERNST und ERNA. Exlibris. Landschaft.
132415: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - BERGL,BERNHARD. Exlibris. Tannen vor schneebedeckten Bergen.
132343: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - KIEWY,HERM. Ex Libris. Brustbild eines Bärtigen n.rechts, Münze dur Lupe betrachtend.
132346: HÄFFCKE,FRIEDRICH. - KIEWY,HERMANN. Ex Libris. Wappewn, an Baum gelehnt, dahinter Stadt.
132349: HAFFKI,CHRISTINE. - 3 verschiedene Exlibris für Heinz Haffki.
123355: HAFT,LLOYD LEWIS. - Pien Chih-lin. These.
17191: HAFTMANN,WERNER. - Schilderkunst in de twintigste eeuw.
112409: HAGE,M.A. - 4 exlibris voor G.Schippers.
70356: HAGEL,ALFRED [1885-1945]. - KELLNER,DORA. Ex Libris. [Sitzende lesende Frau und Kind].
132426: HAGEMEISTER,HEINRICH [1893-1918]. - BIRKNER,ANTON. [Exlibris]. Sich wiegende Halme vor Sonne.
132427: HAGEMEISTER,HEINRICH [1893-1918]. - WERNER,OTTO. [Exlibris]. Silhouette einer unter Birke sitzende Gitarrebspielerin.
132423: HAGEMEISTER,HEINRICH [1893-1918]. - BERGMANN,frida. [Exlibris]. Schmetterlinge über Wiesenblumen.
132425: HAGEMEISTER,HEINRICH [1893-1918]. - ohne Name. Dir zei Eigen. Silhouette eines Paares auf Bank unter Baum.
141831: HAGEN,EDWINA. - Een meer of min doodlyken haat. Antipapisme en culturaal natiebesef in Nederland rond 1800.
147937: HAGEN,VICTOR WOLFGANG VON. - Ecuador and the Galápagos Islands.
1235: HAGEN,C.S. - Het ijzeren paard verovert het wilde westen. Het adembenemend avontuur van de Amerikaanse spoorwegpioniers.
115298: HAGEN,A.J. - Het handboekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
127166: HAGEN,AERNOUT. - The Beasts and Babies of Carolein Smit.
36179: HAGENBECK,JOHN. - Tussen olifanten en krokodillen. Jachtavonturen op Ceylon, het tropische paradijs. Nieuwe uitgave.
15682: HAGENDOORN,JAAP. - Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in perspectief.
46545: HAGERAATS,KOOS. - Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantriologie Het verzonkene, Bezonken rood en De Zondvloed.
7062: HAGERS,FREDDY. - Goeie reis allemaal! Een boek voor oudere meisjes. 1e druk.
136304: HAGERS,STEVEN. - De Bilt in kaart gebracht.
149562: HAGEVELDENSIS. - Bibliotheca Hageveldensis. [Exlibris]. Typografisch.
68279: HAHN,MARY. - Illustriertes Kochbuch für die einfache und feine Küche. 28.-30. Aufl.
112422: HAHN,ALBERT PIETER [1877-1918]. - HAHN,ALBERT. Ex Libris. Een haan met mensenhanden.
13958: HAHN,HERBERT. - Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb.
57583: HAHN,SUSANNE. - De kunst van het zijde schilderen. Technieken en voorbeelden. 3e druk.
132351: HAHN,HANS. - DIEZ,JULIUS. Mein Eigen. Narr.
105245: HAIMON,PAUL. - Patrick Creyghton.
9866: HAINIG,PETER. - Groot heksenboek.
31020: HAITSMA,J. - Christiaan Salomon Duijtsch. Zijn laatste levensjaren.
144895: HAJEE,C.A.J. - Residues of mebendazole and malachite green in eel and trout. Analytical and pahrmacokinetical aspects. These.
16754: HAKKENBERG VAN GAASBEEK,H.C.M. - Caraïbisch steekspel. 2e druk.
149839: HAKS,DONALD & MARIE CHRISTINE VAN DER SMAN. - De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer.
119427: HALARD,C. - ASTLEY,GERRY. [Exlibris]. Amorial.
1720: HALÁSZ,ZOLTAN - Hungarian wine throught the ages. Translated from the Hungarian by I.Farkas & E.Rácz.
90104: HALBERTSMA,N.A. - Dr.Ir.G.L.F.Philips 9 Oct.1858-26 Jan.1942.
148548: HALBEY,HANS HALBEY. - Schrift Druck Buch im Gutenberg-Museum.
132356: HALBREITER,BERNHARD. - SCHMIDT,Dr.RAYM. [Exlibris]. Lesende.
84824: HALDER,BABY. - Een ongewoon leven. Vertaald door Inge Kok.
144720: HALE,J.R. - The Travel Journal of Antonio De Beatis. Germany, Switzerland The Low Countries, France and Italy, 1517-1518. Translated drom the Italian by J.R.Hale & J.M.A.Lindon.
5993: HALEY,K.H.D. - De republiek in de zeventiende eeuw.
148386: HALFZWAAR,GOES. - Peter van Berkel schilderijen.
143915: HALL,A.R. - The Scientific Revolution 1500-1800. The Formation of the Modern Scientific Attitude.
62443: HALL,JACOBO. - Commentatio de origine et progressu quaestioni per tormenta, de pondere confessionis et condemnatione ex sola rei convictione.
145049: HALL,MAX. - Harvard University Press. A History.
52329: HALLEMA,A. - Oranjevorsten in ballingschap (1567-1945). Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht.
114152: HALLER,J. - Wijdewormer 1626-1817-1990 "de eindbalans". Met aanvulling ocer de periode 1976-1990 door Cees van Dalsem.
99539: HALLER,MARTIN. - Pferde unter dem Doppeladler. Das Pferd als Kulturträger im Reiche der Habsburger.
147586: HALLEY,NED. - Sandeman. Two Hundred Years of Port and Sherry.
140294: HALLIDAY,JAMES. - Coonawarra the history, the vignerons & the wines.
101396: HALLIE,A. - De autogeenlasscher in de praktijk. 2e druk.
63271: HALM,HENK VAN. - Natuur nabij. Dieren- en planteleven in stad en dorp.
132354: HALMHUBER,GUSTAV [1862-1935]. - HELMHUBER,HELINE. Ex libris. Weibl. Dreiviertelfigur, sitzend Pflanzenbuch betrachtend.
112790: HALSEMA,ARY. - 4 exlibris.
4841: HALVERHOUT,H.A.H. - De electrische koelkast. Behandeling en recepten.
112792: HALWASSE,GERARD. - TAK LABRIJN,Mr.P.R. Ex-Libris. Heraldisch.
142473: HAM,C.J.VAN DER E.A. - Meteorologie en oceanografie voor de zeevaart.
71066: HAM,HENDRIK TEN. - Catalogus van de overzichtstentoonstelling van het werk van: Hendrik ten Ham EJzn, 1866-1936.
47510: HAM,WILLEM A.VAN. - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen.
75841: HAM,WILLEM VAN DER. - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.
98784: HAMAK,HERBERT. - Herbert Hamak.
79773: HAMAKER-WILLINK,A. - Kerstversierselen die kinderen kunnen maken.
132358: HAMANN,MARIE LUICE [1894- ]. - SCHWARZER,KÄTE. Aus der Buecherei. Vor Bücherwand stehend lesende Rokokodame.
76739: HAMBLYN,RICHARD. - De taal van de wolken. Over het ontstaan van de meteorologie.
55799: HAMBRO,NATHALIE. - Delices des quatre saisons.
12344: HAMEETEMAN,T.L. & A.J.VAN DER PLOEG. - Elseviers handboek modelspoorwegbouw.
146633: HAMEL,C.A. - Hamel. Kroniek van een familie.
42297: HAMEL,JACOB. - 1934. Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
118200: HAMELBERG,S.B. - De volmaakte Geldersche Keuken-Meyd, Onderwyzende Hoe men allerhande Spyzen op een smakelyke en min kostbare wyze kan toerigten; namentlyk, het koken, stoven, bakken en braden van alle soorten van Vleesch en Visch, mitsgaders het stoven, inmaken en drogen van allerley Groenten en andere Vrugten, als meede het Inzouten en Roken van Vleesch, het maken van Worsten, en eydelyke eenige beproefde Huys-Middelen, Zeer dienstig in veelderhande Qualen en Toevallen; Waar by nog komt, Een Verzameling van hondert Uytgelezene Recepten, Ter extraordinaire toebereydinge van delicate Spyzen, Confituren en Tincturen. 2e druk.
112796: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - Heilige Augustinus b.v.o. Ter blijde gedachtenis aan mijn H.Priesterwijding fr.Aug.Fr.Dunnewijk o.p. Nijmegen ,,Albertinum" 25 juli 1941.
112794: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - Bij mijn plechtige eerste H.Mis in de St.Lambertuskerk te Maastricht 17 augustus 1941 B.J.Goossens.
112797: HAMELERS,JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS ('WILLY') [1915-1987]. - De Zalige Alphonsus o.p. Herinnering aan mijn H.Priesterwijding en eerste plechtige Heilige Mis p.fr. Alphonus A.Merk Dominicaan 1941.
149086: HAMELERS,WILLY [JOSEPHUS MATHIAS ANTONIUS] - 3 gelegenheidsgrafieken.
134795: HAMELINK,M.L. & M.SCHROOR. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van vijf en een halve eeuw overspannen.
102501: HAMELSVELD,YSBRAND VAN. - De geschiedenis van Abraham, voor kinderen. 1e & 2e stukje.
144303: HAMER,PIETER DEN. - Business intelligence. 2e herz.druk.
113947: HAMERS,N.A., M.J.VAN 'T KRUIJS & R.F.VULSMA. - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemleing uit Gens Nostra 1945-1970.
35742: HAMERS,HENRICUS J.A. - Het kristallen paleis. De psychopatenzorg in Nederland. These.
92254: HAMETER,J.G. - 4 Carte de visite. Originele portretfoto's.
71433: HAMILTON-FLEMING,CAROLINE. - The lingerie book.
93513: HAMILTON,WALTER. - Dated book-plates (Ex Libris) with a treatise on their origin and development. Part I: Introductory treatise on book-plates dated book-plates prior to 1700.
16492: HAMILTON,W.R., A.R.WOOLLEY & A.C.BISHOP. - The Hamlyn guide to minerals, rocks and fossils.
77387: HAMLYN,D.W. - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken. 2e druk.
1572: HAMMA,FRIDOLIN. - Meisterwerke italienischer Geigenbaukunst. Ihre Beschreibung und bisher erzielte Preise.
143145: HAMMACHER,A.M. - René Magritte.
14784: HAMMACHER,A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
11424: HAMMACHER,A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
132444: HAMMANN,PETER E. - Cameren met hoiren erve geheiten Dirck van Bakenisse Cameren, liggende ende staende in Dirc van Bakenessen-stege, die nu den naem van Wijde Appelaers-steeg draegt". Verleden, heden en toekomst van Het Hofje de Bakenesserkamer.
141350: HAMMANN,PETER E.M. - Molen De Veer.
118816: HAMMEN,L.VAN DER. - Spinachtigen - Arachnida IV: Mijten - Acarida. Algemene inleiding in de Acarologie.
133232: HAMMER,KARL. - W.A.Mozart - eine theologische Deutung. Ein Beitrag zur theologischen Anthropologie.
91051: HAMMER,HUBERT-GABRIEL. - Orgelbau im Westerwald. Studien zum Orgelbau im Rheinland.
104708: HÄMMERLE,GEORG. - 7 verschiedene Exlibris. Klichees.
132361: HAMMERMANN,SIEGMUND [1944- ]. - 3 verschiedene Exlibris.
132430: HAMMERMANN,SIGMUND [1944- ]. - HAMMERMANN,SIGMUND. Exlibris. Nakte Frau.
144690: HAMMERTON,J.A. - Books and myself. Memoirs of an editor.
135492: HAMMILL,DES, - How to build & power tune distributor-type Ignition Systems.
135532: HAMMILL,DES. - How to power tune JAGUAR XK 3.4, 3.8 & 4.2 litre engines.
26149: HAMMOND,NICHOLAS, M.EVERETT & R.ROOK. - Vogels in West-Europa.
137623: HAMSTRA,YVONNE. - De Fabriek; een boek om mee te slaan / De Fabriek; a book to hith with.
132852: HAMZEH,FUAD SAIND. - International Conciliation with special reference to the work of the United Nations Concilation Commission for Palestine. These.
13399: HANA,W.F.J. - Engelse lantaarnklokken.
22820: HANA,KEES. - Waddenland en Waddenzee.
16371: HANA,W.F.J. - Klokken. 4e druk.
14839: HANA,KEES. - Feest in de natuur. 25 juli 1865 - Jac.P.Thijsse geboren.
19778: HANA,KEES. - Landschappen in Nederland.
20206: HANA,W.F.J. - Klokkenkijkboek. 3e druk.
23286: HANA,W.F.J. - Klokkenkijkboek. 4e druk.
39767: HANA,KEES. - Zeedieren.
144494: HANBUCKERS,ARNOLD. - De kookkunst van een herborist.
94475: HANCOCK,JAMES. - Birds of the wetlands.
125904: HAND,ROBERT. - Planeten in transit. Leven met de levenscycli. 2e druk.
146261: HÄNDEL,GEORG FRIEDRICH. - Der Messias - Messiah. Oratorium - An Oratorio. Klavier auszug von Max Schneider.
132877: HANDL,JOSEPH. - Schauspieler des Burgtheaters.
45765: HANDTKE,F[RIEDRICH]. - Post- & Reise-Karte von Deutchland und den nachbar Staaten bis Kopenhagen, Dover, Paris, Lyon, Turin, Ferrara. Ofen, Debrecin, Lublin, Grodno, Tauroggen. Nach den neuesten u. besten Quellen entworfen, bearbeitet und gezeichnet.
142640: HANEGRAAFF,WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought.
105013: HANEVELD,GERHARD T. & PAUL C.VAN ROYEN. - Vrij van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw.
75691: HANFLING,OSWALD. - Philosophical aesthetics. An introduction.
96852: HANLO,JAN. - Brieven 1931-1962 & 1963-1969.
106689: O'HANLON,REDMOND. - Congo. 11e druk.
111440: HANNAH,SOPHIE. - De andere helft leeft.
112846: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - 1953 weer een chaos? Dat het dan een vrolijke worde west Ruud Hanrath.
94655: HANRATH,JOH.J. - Drie suites in houtgravures van Desiré Acket en Nic.J.N.Bulder.
99171: HANRATH,JOH.J. - Over het exlibris. 1 t/m 20.
95183: HANRATH,JOH.J. - Het Exlibris in Rusland.
116063: HANRATH,JOH.J. - Stijl en exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971.
104355: HANRATH,JOH.J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
105475: HANRATH,JOH.J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris.
112847: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - Diogenes zochts slechts een mens watnt hy had reeds een ton. Geen overwvulde tonnewens zyn zoeken storen kon, nu Voorburg Nieuwe ton ons bood 21 Prins Bernhardlaan zullen wy weer met yver groot op zoek naar mensen gaan, Familie Hanrath.
149088: HANRATH,RUDOLF EDMOND. - 2 gelegenheidsgrafieken 1952 & 1953.
56529: HANRATH,JOH.J. - Het maconniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
66385: HANS,LUUK & H.RINGNALDA. - Nederlands kleinvee in hun voortbestaan bedreigde rassen. Alle Nederlandse hoenders, duiven, konijnen, eenden en ganzen.
34031: HANSCHE,REINHOLD. - Das Zwergenbilderbuch.
122320: HANSEN,HANS JÜRGEN. - Deutsche Marinenmalerei. Schiffsdarstellungen, maritieme Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
41594: HANSEN,HENNY H. - Uitheemse klederdrachten in kleur. Aardrijkskunde van het kostuum.
75266: HANSEN,ERIK FOSNES. - Koraal aan het einde van de reis.
142826: HANSEN,HANS JÜRGEN. - Die Schiffe der deutschen Flotten 1848-1945. 6.Aufl.
66138: HANSEN,JENS PEDER HART, J.MELDGAARD & J.NORDQVIST. - De mummies van Qilakitsoq.
21376: HANSEN,HANS J. - Schiffsmodellen. Die Geschichte der Schiffbaukunst im Spiegel zeitgenössischer Modellen.
16346: HANSEN,RIE. - Niksnutje en raretoet.
31982: HANSON,HAROLD C. & R.L.JONES. - The biogeochemistry of Blue, Snow, and Ross' Geese.
145916: HANSON,ROSI. - Recepten uit de Franse wijnstreken.
42399: HANSSEN,LÉON. - Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 1: 1902-1930.
130155: HANSSEN,LÉON. - Een misverstand om in te geloven. De poëzie van M.Vasalis.
100703: HANTZ,GEORGES [1846-1930]. - LAMBERT,LÉON Ex-Libris. [Fluss zw. mittelalterliche Stadt und antiken Stätten überschreitender Riese].
147285: HAPPÉ,SHAN & RUUD FRINGS. - Altis 50 jaar Atletiekvereniging Amersfort 1961-2011.
126376: HARBUTT,JULIET. - Alles over kaas & kaasgerechten. Een rijk geüllustreerde gids met meer dan 100 recepten voor heerlijke kaasgerecvhten. 3e druk.
20634: HARCKEN,WALTHER. - Der Seehund. Naturgeschichte und Jagd.
136823: HARDEMAN,ERIK. - 100 jaar Kampong. S.V.Kampong 1902-2002.
90776: HARDENBERG,H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. 2e druk.
93172: HARDER,MATTHIAS. - Nelly. Dresden - Athens - New York. From the photographic archive of the Benaki Museum, Athens.
131841: HARDING,DOROTHY STURGIS. - COREY,GEORGE. Ex Libris. Ornamental.
148317: HARDING,PATRICK, T.LYON & G.TOMBLIN. - Nieuwe Padeestoelengids. 2e druk.
92801: HARDMEYER,WILLY. - Orgelbaukunst in der Schweiz. 4.neubearb.Aufl.
142292: HARDWICK,ELISABETH. - Bartleby in Manhattan and Other Essays.
103341: HARDY,W.J. - Book-Plates. 2nd edition.
103427: HARDY,WILLIAM. - De wereld van Art Nouveau.
105509: HARENBERG,JAN. - Kastelen zo waren ze. Prentbriefkaarten geselecteerd en van tekst voorzien.
121335: HARENBERG,J. - De entourage van het Nederlandse kasteel in oude ansichten.
144911: HARGER,SWENNA & LOREN LEMMEN. - Auswanderung aus der Grafschaft Bentheim nach Nordamerika.
111898: HARGROVE,JUNE. - Les statues de Paris. La repésentation des grands hommes dans le rues et sur les places de Paris.
144881: HARINCK,GEORGE E.A. - Christelijke Encyclopedie. Deel 1,2 & 3.
143468: HARING,GERRIT. - Een roos van Gerrit. Gedichten. 1e druk.
117959: HARLAN, RAPPMANN & SCHATA. - Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys.
142320: HARLAND,JOHN. - Seamanship in the age of sail. An account of the shiphandeling of the sailing man-of-war 1600-1860, based on contemporary sources.
89391: HARMS-LÜCKERATH,MARTINA. - Galerie der Strasse. Höhepunkte der Plakatkunst von ihren Anfängen bis heute.
60763: HARMS,WOLFGANG & H.FREYTAG. - Ausserliterarische Wirkungen barocker Emblembücher. Emblematik in Ludwigsburg, Gaarz und Pommersfelden.
88660: HARMSE,R. E.A. - Hr. Ms. Willem van der Zaan. Van mijnenlegger tot manusje-van-alles.
6710: HARPER,FRANCIS. - The Barren ground Caribou of Keewatin.
143947: HARRÉ.R. - Scientific Thouyght 1900-1960. A selective Survey.
144111: HARRÉ,ROM. - The Physical Sciences since Antiquity.
114652: HARREBOMÉE,P.J. - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Deel 1,2 & 3,
129670: HARRER,HEINRICH. - Das Alte Lhasa. Bilder aus Tibet.
90361: HARRER,HEINRICH. - Zeven jaar in Tibet. Mijn leven aan het hof van de dalai lama. 6e druk.
12701: HARRER,HEINRICH. - De laatste 500. Een expeditie naar de dwerg-volken van de Abdamanen.
54085: HARRER,HEINRICH. - Mein Leben.
12703: HARRER,HEINRICH. - Zeven jaar in Tibet. Mijn leven aan het hof van de Dalai Lama.
72303: HARRER,HEINRICH. - Mijn leven. Vertaald door Ap van Rijsoort.
67516: HARREWIJN. - Grondteekening der stad Arnhem.
146171: HARRIS,WALTER. - De lusthof Het Loo van de Koning-Stadhouder Willem III en zijn gemalin Mary II Stuart.
147215: HARRIS,RUTH. - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen.
80000: HARRIS,EDWARD D. A.O. - Kelley's textbook of Rheumatology. 7th edition.
5853: HARRIS,HARRY. - Robert Ridgway with a bibliography of his published writings.
46666: HARRIS,NATHANIEL. - Oosterse tapijtkunst.
85377: HARRIS,TONY & GRAEME ARNOTT. - Shrikes of South Africa. True shrikes, helmet-shrikes and bush-shrikes, including the batises and Black-throated Wattle-eye.
85595: HARRIS,STANLEY W. - Northwestern California birds. A guide to the status, distribution, and habits of the birds of Del Norte, Humboldt, Trinity, northern Mendocini and western Siskiyou counties, California. 2nd printing.
95257: HARRIS,L.E. - The two Neherlanders. Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel.
146141: HARRISON,HARRY. - Ballen van vuur.
77940: HARRISON,MARTIN. - Ein Tempel für Byzanz. Die Entdekung und Ausgrabung von Anicia Julianas Palastkirche in Istanbul.
15448: HARRISON,COLIN. - Elseviers broedvogelgids. Nesten, eieren en jongen van alle in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten broedende vogels.
148057: HARRISON,COLIN. - The History of the Birds of Britain.
136684: HARRISON,HAZEL. - Aquareltechnieken. Een overzicht van technieken voor aquarel, gouache en acryl.
85648: HARRISON,CRAIG S. - Seabirds of Hawaii. Natural history and conservation.
22680: HARRISON,COLIN. - Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Ein Naturführer zur Fortpflanzungsbiologie.
29626: HARRISON,MAX. - Charley Parker.
136086: HARRISON,HAZEL. - Aquareltechnieken. Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
133874: HART,ONNO VAN DER. - Trauma Dissociatie en Hypnose.
126437: HART,HENK 'T. - Sedums of Europe - Stonecrops and Wallpeppers. Edited by Urs Eggli.
143872: HART,ONNO VAN DER. - Trauma Dissociatie en Hypnose. Handboek.
94561: HART,G.'T. - Rijland's huis 1578-1978.
26585: HART,SUSANNE. - Leven met Daktari. De avonturen van twee dierenartsen in Oost Afrika.
26157: HART,CYRIL. - Spectrum bomenboek.
128029: HART,MAARTEN 'T. - De stiefdochters van Stoof.
79540: HART,MAARTEN 'T. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonnlijke kroniek 1999. 2e druk.
135558: HART,P.D.'T. - Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad.
142334: HARTE,J.H. - Volledig Molenboek, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Facsimile uitgave uit 1849.
124665: HARTEN,JAAP. - Wat kan een manser betalen? Gedichten. [1e druk].
72241: HARTERINK,G.J. & CHR.VAN DER STEEN. - Practische electriciteitsleer. Handboek ten dienste van electriciens, electromonteurs, machinisten, werkmeesters, machinebankwerkers, scheepsmachinisten, bouwkundigen, bedrijfsleiders en voor allen welke de electrotechniek en hare toepassingen wensche te leeren kennen.
12729: HARTGERS,J.L. - Van zitting tot bank. Jubileumboek ter gelegenheid van de 75-jarige Rabobank Laren-Exel.
22332: HARTING,P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bwoners.
80040: HARTING,DIRK (1884-1970) - Landschap 7 x 16 cm, gesigneerd.
76869: HARTINK,A.E. - Messen encyclopedie.
144140: HARTLEY,HAROLD. - Studies in the History of Chemistry,
71807: HARTMAN,PAUL & A.TEN CATE. - Garde zonder grenzen. 175 jaar Grenadiers en Jagers 1829-2004.
35122: HARTMAN,PIET. - Zalm vernomen! De zalmvisserij ten tijde van weleer. 2e gew.druk.
100706: HARTMANN,RICHARD. - SCHÄFER,KARL ROBERT Ex Libris. [Lichtgestallt unter Kreutz, von Strahlen umgeben].
12835: HARTMANN,ALFRED. - Von Kap Hoorn zum Silberband. Ein Leben im Banne der Seefahrt.
68900: HARTMANN,JEAN-MICHEL. - Zauber der MOB / Magie du MOB.
72849: HARTMANN,GÜNTHER & P.-K.SCHUSTER. - Experiment Weltuntergang Wien im 1900.
149029: HARTMNAN,PAUL & ARTHUR TEN CATE. - Garde zonder grenzen. 175 jaar Grenadiers en Jagers 1829-2004.
101250: HARTOG,J. - De forten, verdedigingswerken en geschutsinstellingen van Sint Maarten en Saint Martin van Jan Claeszen tot Willem Rink 1631-1803.
29960: HARTOG,D.DEN. - Nijmeegsche voetbal-. cricket- en athletiek-vereeniging Quick. Een herinnering aan het gouden jubileum 1888 10 april 1938.
50757: HARTOG,CORNELIS DEN. - The Epilithic Algal communities occurring along the coast of the Netherlands. These.
101252: HARTOG,J. - De forten, verdedigingswerken en geschutsinstellingen van Sint Eustatius en Saba van Pieter Corselles tot Abraham Heyliger 1636-1785.
148343: HARTOG,E.DEN E.A. - Bouwen en duiden. Studies over Architectuur en Iconologie.
123342: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN,H.RF. - Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen, heesters en kegeldragende gewassen ten dienst van vaklieden en liefhebbers.
130372: HARTSINCK,ANDRIES - Verhaal der Verrichtingen, gehouden door den Vice-Admiraal van Holland en Westfriesland Andries Hartsinck, geduurende desselfts Opper-Commando over 's Lands Vloote, in de jaaren 1780, 1781, en 1782 incluis.
137478: HARTSUIJKER,COENRAAD. - Toegepaste mechanica. Deel 1: Evenwicht. 3e oplage.
83533: HARTUNG,RUDOLF. - In einem anderen Jahr. Tagebuchnotizen 1968-1974. Mit einem Nachwort von Elias Canetti.
112850: HARTZ,SAMUEL LOUIS ('SEM') [1912-1995]. - SCHOUTEN,WIM en DOLLY. Ex Libris. Gevleugeld paar, haard, boekenkast.
15791: HARTZ,S.L. - S.L.Hartz in de Grafische wereld. Uitgegeven t.g.v.d. tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
112851: HARTZ,SAMUEL LOUIS ('SEM') [1912-1995]. - IJFF,H.A. [Exlibris]. Meeuw boven golven.
138552: HARUN,MOHAMED ABDUL SUAMADE. - Hatchability of Muscovy Duck (Cairina moschata) eggs and energy metabolism of ducklings in a tropical climat. These.
140732: HARVEY,CHRIS. - Healey. The Handsome Brute.
112802: HARWITZ,MARTIN. - 4 exlibris.
26151: HARZ,KURT. - Elseviers vlinderboek.
142591: HASCKE-OUDEMANS,JOSINA J. - Bijdragen to de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
110578: HASELBÖCK,KARL [1902-1991]. - 122 Exlibris, 39 Handsigniert und 5 Gelegenheits Graphiken, 1 Handsigniert.
110580: HASELBÖCK,KARL [1902-1991]. - WIELAND,AUGUSTE. Ex Libris. Schmetterlinge, Vogel, Mädschen.
37754: HASHEM,HISHAM R. - Arab contract of employment. Conflics and concord. These.
139243: HASKELL,BARBARA. - Charles Demuth.
43163: HASKELL,ARNOLD & M.LEWIS. - Infantilia. The archaeology of the nursery.
103155: HASLETT,ADAM. - Union Atlantic. Roman. Vertaald door Eugène Dabekaussen en Tilly Maters.
5296: HASLINGHUIS,E.J. - De provincie Utrecht, Eerste stuk: De gemeente Utrecht.
99410: HASPELS,JAN JAAP. - Muziek op rolletjes.
140731: HASPELS,JAN JAAP. - Automatische Muziekinstrumenten. Catalogus van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.
149505: HASSAN,KADHIM JIHAD. - Le roman arabe (1834-2004). Bilan critique.
18718: HASSKARL,JUSTUS KARL. - Catalogus Plantarum in horto botanico bogoriensi cultarum alter. Tweede catalogus der in 's lands plantentuin te Buitenzorg gekweekte gewassen.
132363: HASSLINGER,FELIX VON. - 2 verschiedene Exlibris für Malvinae de Hasslinger-Haan.
32468: HATFIELD,AUDREY W. - Kleine kruiden encyclopedie. 3e druk.
54412: HATFIELD,GORDON TOI. - Dedicated by blood. Whakautu ki te toto. Renaissance of Ta Moko.
140951: HATSUMI,MASAAKI. - Advance Stick Fighting.
111858: HATTUM,JAC.VAN. - Verzamelde gedichten.
59343: HATZ,S.L. - The Elseviers and their contemporaties. An illustrated commentary.
68885: HATZL-BANDEL,HANNELORE. - Schnelle Verbindungen. Geschichte der öffentlichenVerkahrsmittel im Wien.
66387: HAUBER,MEINDERT. - Sierduiven. Rasbeschrijvingen . Voeding . Fokken . Huisvesting.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

6/1