Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
126881: - Castrum Peregrini 250
75247: - Haerlem jaarboek 1994. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
75137: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 18-19.
75138: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 22-23.
75131: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75130: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75129: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75128: - Analecta Bollandiana. Revue critique d'Hagiographie / A journal of critical Hagiography. 121.
74959: GEDENKBOEK 1915-1990. - 1915-1990 Ierse Setter Club 75 jaar.
108081: - Handleiding OPEL Olympia Car-A-Van en bestelwagen.
127153: - Orgelmuziek voor iedereen / Organ music for everyone / Orgelmusik für jeden. Deel 4: Evergreens en musicals. 3e druk.
135471: - Autovisie Jaarboek 2003.
133864: - Psychiatrie in Europa. 35ste voorjaatscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 11,12,13 April 2007 Mecc, Maastricht.
7453: - Das Jahrbuch des Jägers.
74348: - Ard, die heeft de wereldcup & Heya Ard Schenk, door Kees Korbijn. Koor en orkest 'De Goldstars'. Grammefoonplaat 45 rpm.
126882: - Castrum Peregrini 255
73750: - Woordenlijst van het Protestantisme.
73743: - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
73354: - Atlas. Nieuwe literaire nonfictie.
100792: - EICHENBERGER,LINA Ex Libris. [Eignerwappen].
126820: - Castrum Peregrini.
73037: - HEGEL-Studien. Band 12. Herausg.von F.Nicolin & O.Pöggeler.
126875: - Castrum Peregrini 230
72650: - Max-Planck-Gesellschaft. Jahrbuch 2000.
72589: - Dictionary of British scientific instruments.
72587: - Encyclopedie van orkest instrumenten. Diagram.
12429: - Het aanzien van 1964. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
134136: KATALOG 2010. - Die Türken in Wien. Geschichte einer jüdischen Gemeinde.
71992: - Siné Massacres. No 9, Avril 1963: Le colonialisme.
71988: - Seed. Chicago. Vol.6, No.8.
71986: - Giff . wiff. Revue de la bande dessinee. No. 22, december 1966.
71985: - Hotseshit. The offensive review. Number 1,2,3 & 4.
71980: - Spruit. Onafhankelijk mannekens maandblad. No 1.
71489: KATALOG 1979. - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
71405: - Recepten voor het gebruik van gelatine in de keuken.
7119: - Alpenvereins-Jahrbuch 1973 (Zeitschrift, Band 98).
71185: - Grafiek nu 3. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
71187: - Grafiek nu 5. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
71025: KATALOG 1987. - Der Deutsche Werkbund - 1907, 1947, 1987...
126822: - Castrum Peregrini.
70919: CATALOGUS 1972. - Tentoonstelling van de impressionist Hendrik Jan Wolter.
70918: CATALOGUS 1969. - Beeldende kunstenaars in Bussum.
70404: - Bruintje Beer [omnibus].
129183: - Randoe-Agoeng te Pasoeroean, Oost-Java. Cultuur-Maatschappij. [Kapokonderneming].
129182: - Gids bij het huisonderwijs in Nederlandsch-Indië. Volledige Cursus voor Huisonderwijs vanaf het 1e tot en met het 7e leerjaar. Directeur: H.G.Clerkx. Vertegenwoordiger: J.M.J.Haanraadts Djokjakarte. Rapportboekje [1e & 2e leerjaar] van den leerling Karel Langeler. Registernummer 3042
70075: - Military leap frog - or hints to young gentlemen. by Neff's Blackwood & Co.
70062: - La bonne charge!!
69984: [GILLRAY]. - Charming well again.
69956: EUTOPIA 11. - Moslim in Europa.
6983: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
6981: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
69629: - Wapens der Edele en Ridderschappe van Zeelandt.
69554: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
69553: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
126824: - Castrum Peregrini.
69208: - Schrijfwijze van buitenlandse namen. 2e druk.
69189: CATALOGUS 1993. - Maya Metropolen
69120: CATALOGUS 1976. - Robert Fontené - Maria Manton - Louis Nalland.
128083: - Het dubbele wedervinden.
68714: - Adresboek van Alkmaar verdeeld in 18 afdeelingen volgens bijgevoegde inhoudsopgave. 18e uitgave.
68685: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring.
68289: CATALOGUS 1977. - Co Westerink.
126825: - Castrum Peregrini.
67854: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 9e jaar & 10e jaar.
67822: - AANZIEN van vijf jaar: 55 - 56 - 57 - 58 - 59, vijf jaar wereldnieuw in beeld.
67749: - Bali. Bijdragen over Bali en Lombok. Uitgave van het Java Instituut.
6772: - Carte ov liste Contenant le prix de chacun marcq, once, estrelin & as, poids de Troyes de routes les especes d'or & d'argent deffendues,.....
123696: - Gegrift in ons geheugen. Een afscheidscadeau samengesteld ter gelegenheid van het fuseren van de gemeenten 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg december 2001.
67243: - De vliegende Hollander. Samengesteld met medewerking van vele vooraanstaande deskundigen op luchtvaart-gebied.
126826: - Castrum Peregrini.
149001: - A Brief History of Bookplates in Britain with reference to examples at the Victoria & Albert Museum.
66433: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1998.
66431: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1996.
66430: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1995.
66429: - BAV journaal. Brouwerij-artikelen verzalelaars. 1994 Nr.5 & 6.
146915: - Jaarboek 2013 Historische Vereniging Den Swaegh Dyck.
124039: GEDENKBOEK 1989. - 45 jaar 334 squadron 1944-1989.
127995: - Bouwkundig Weekblad en Architectura.
153431: LUBILEUMUITGAVE 1973-1983. - Er wasch eens... Jubileum uitgave 1973-1983 Vereniging van Wasserijen.
65599: - De beweging van 80.
65249: - Archief orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap - Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting - G.A.van der Lugt Stichting. 1971 - 1979. 9 delen.
65220: - Kasteelenboek provincie Utrecht. Samengesteld door den Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
65187: - Drents genealogisch jaarboek. Jaargang 8.
65067: CATALOGUS 1970. - Wouter van Heusden.
64756: - Uit de geschiedenis van Apeldoorn. Leven op de rand.
64714: - Tuney Tunes. Jaargang 1951, no's 84 - 95, Januari t/m December.
64704: - Tuney Tunes. No. 47 - Dec. 1947. 15 blz. Geïll.
6466: - Blikken in het leven der natuur.
63844: - Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
63838: - Asterix en de kerncentrales... of het recht van de sterkste.
127185: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 14.
63610: - Zwolle een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad. 5e druk.
63575: - Huizen hoo 't vroger was.
149683: - GELDCIRCULATIE. De Chef Staf van het Militair Gezag maakt bekend: Bij de uiteindelijke saneering van di geldcirulatie in Nederland zal het dus geenerelei verschil maken of men houder is van oude biljetten, van tijdens de bezetting uitgegeven biljetten of van de bij de bedrijding in ciruclatie gebrachte biljetten. De bakbiljetten van f1000.- en f 500.- blijven voorlopig ongelding en mogen niet tegen andere biljetten worden ingewisseld.
63131: - Provincie-spelen. 12 provinciën, dus ,,Mooi Nederland in Beeld''. T.P.S. twaalf-provinciën-spel.
152702: - Leerdam. Afbeeldingen en prijzen van kunstnijverheidsglaswerk. Herdruk 1990.
62710: - Hobbies handbook for 1935. Supplementary edition.
131108: - Kunstaardewerkfabriek St.Lukas Utrecht Holland.
62446: - Nijmegen zooals het was - Nijmegen zal herrijzen.
62432: - World Press Photo 1990.
125110: - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1836.
136939: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
136940: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
6186: - Favoriete filmsterren. Deel 1 t/m 4.
61718: - Die Olympischen Spiele 1960 Rom . Squaw Valley. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees. 2.Auflage.
131306: - Honderd jaar Cricketclub Haarlem / Bloemendaal 1910-2010.
6168: - Prijscourant 1914-15 van rijwielen, -onderdeelen, banden, gereedschap, enz.
61466: - World press photo 1991.
146215: - Het Evangelie van Thomas. Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel. 2e herz.druk.
60792: KATALOG 1967. - Italienische Zeichnungen 15.-18.Jahrhundert.
60766: KATALOG 1969. - Französische Einbandkunst / La reliure originale Paris.
60727: KATALOG 1981. - Berlin zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche.
60024: - Delftsch aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam.
59871: - Handleiding voor 'monotype' toetsenbordbewerkers.
59864: - De monotype gietmachine handleiding.
59848: CATALOGUS 1969. - Tentoonstelling van schilderijen van Pyke Koch - Kor Postma & Carel Willink.
126890: - Castrum Peregrini 276-277.
59325: - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarig bestaan van de philosophische bibliotheek 1927-1952.
59315: - Catalogus der Genealogisch-Heraldische tentoonstelling in het raadsgebouw der gemeente 's-Gravenhage mei 1933. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
59312: - Catalogus van Genealogieën in handschrift, berustende in het Genealogische en Heraldisch Archief te Rijswijk.
59311: - Catalogus en prospectus van het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek gevestigd te 's-Gravenhage.
59288: - Keuze katalogus St.Jan.
59236: - Deutsche Bibliographie. Das Deutsche Buch. Auswahl wichtiger Neuerscheinungen. Bearbeitet von der Deutschen Bibliothek. Heft 1 / 1961.
59144: - Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausgabe 1960.
58556: - De Architekten Cie. Ir P.B.de Bruijn, ir.F.J.van Dongen, ir J.D.Peereboom Voller, Prof.Ir C.Weeber.
140576: - Het ex-libris en proeve eener bibliographie van het ex-libris in Vlaanderen.
58172: GEDENKBOEK 1924-1999. - V.V.Helpman 75 jaar. Club voor het leven.
134282: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shih-chi. 2nd rev.edition.
57860: - Textielschool Tilburg. Middelbare textieldagschool. Compositie Het Weven cursus 1e jaar (1937-38).
57352: - Een gouden bruiloft op het dorp. Om te kleuren, te knippen en op te zetten.
146603: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Eerste halve jaar. Gereedschappen en werktuigen Het smeden en plaatwerken. Smeden-bankwerkers Auot- en rijwieltechn. Instrumentmakers - Electriciens. 2e herz.druk.
57162: - Field guide to the birds of North America. 2nd edition.
146914: - Jaarboek 2007 Historische Vereniging Den Swaegh Dyck.
5687: CATALOGUS 1962. - H.N.Werkman 1882-1945.
56841: - Le Louvre. 7 visages d'un musée.
56712: - Vrijmetselarij. Ca. 100 tijdschriftnummers en kleine publikaties betreffenden vrijmetselarij
56710: - Emanualiton ritual. 8th rev.ed.
56665: - Kalender 1986 & 1987 (der vrijmetselaren).
56652: - Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie. Speelse bespiegelingen in volle ernst.
143362: CATALOGUS 1995-1996. - Un Circle d'amis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd. Legaat Henri Van Cutsem, Museum voor Schone Kunsten van Doornik.
56639: - Het meesterboekje. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw. 4e druk.
56599: - Het Leerlingboekje. Beschouwingen over de leerlinginwijding. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
56561: - Die Alten pflichten von 1723. In neuer Übersetzung herausgegeben von der Grossloge A.F.u.M.v.D. 6.Aufl.
5617: CATALOGUS 1951. - H.Chabot.
56069: - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reprodukties enz. uit het verlenden van de stad geplaats in het Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954. 3e druk.
5600: CATALOGUS 1968-1969. - 50 jaar Bauhaus.
5599: CATALOGUS 1962. - Jubileumtentoontstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de onafhankelijken.
5591: CATALOGUS 1977. - Poolse affiches uit eigen kollektie.
130572: - Driehuis.
127674: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 5.
55621: CATALOGUE 1965. - French watercolors 1760-1860.
5454: - Publishing and printing in The Netherlands.
126780: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
54130: - Vogels nieuw in Nederland. Waarnemingen van zeldzame vogels in ons land.
54113: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1949-1954, 39e jaargang.
140102: EXLIBRIS-KONGRESS 1956. - Exlibris-Mappe 4.Europäischen Exlibris-Kongress in Frankfurt a.M. Juli 1956.
140313: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1919 & Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin.
53358: - Woordelijst Nederlandse taal. Samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie.
53349: - Souvenir aan het landgoed ,,De Utrecht''.
53289: GEDENKBOEK 1923-1973. - Een halve eeuw 'Laren'. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Larensche Mixed Hockey Club 15 november 1923 - 15 november 1973.
53254: - Dokumente zur Berlin-Frage 1944-1962. Mit ein Vorwort von Willy Brandt. 2.erw.Aufl.
5306: - De Tielerwaard.
52878: - Reglement op de beurtveren tusschen Leeuwarden en de dorpen Wommels, Oosterend en Rien.
52487: CATALOGUS 1987-1988. - Onze meesters van het landschap. Schilderijen uit de gouden eeuw. Platenalbum.
135435: - Wielersport. Tijdschrift waarin opgenomen de officiële Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
52165: - Het jaar van de draf- en rensport 1999-2001 / l'Année du trot et du galop 1994-1997.
52164: - Het jaar van de draf- en rensport 1994-1997 / l'Année du trot et du galop 1994-1997.
144000: - Album-Événement. 300 Dessins par Bocourt, Couverchel, Decamps, A.Deroy, Durand-Brager, Godefroy-Durand, Gustave Doré, Gustave Janet, Lix, Marcelin, De Montaut, E.Morin, Riou, Rouargue, Thérond, Thorigny, Charles Yriarte. Prime du Journal L'Évenement.
128474: CATALOGUS 1972. - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda.
141148: CATALOGUE 1990. - Bierenbroodspot Petrascapes.
51314: CATALOGUS 1981. - De hemel is gestegen of de aarde is gedaald.
50790: - Antwerp, New York the first hundred years 1853-1953.
146743: - Les Appellations Controlées des Vins et Eaux-De-Vie.
50542: - La patrie Belge. Pour la commémoration du centenaire de notre indépendance 1830-1930.
49908: - 1909-1934. L'université de Bruxelles. Tome I.
126031: - Kruispunt Beugen. De geschiedenis van de spoorlijnen Nijmegen-Venlo en Boxtel-Wezel.
4860: GEDENKBOEK 1756-1956. - Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden t.g.v.h. 200-jarig bestaan dier orde op 26 december 1956.
47994: - De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000 samengesteld door de stichting voor bodemkartering.
124057: CATALOGUS 2010-2011. - Los van traditie. Cobra en aboriginal kunst.
135436: - Wielersport. Tijdschrift waarin opgenomen de officiële Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
146602: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Eerste halve jaar. Kennis van gereedschappen en wektuigen. Smeden-Bankwerkers Instrumentmakers Electriciens Auto- en rijwielherst. 3e herz.druk.
47086: CATALOGUS 1965. - De Engelse aquarel uit de 18de eeuw van Cozens tot Turner.
47079: CATALOGUE 1974. - Centenaire de l'Impressionisme.
46906: CATALOGUS 1971-1972. - Ontmoetingen met Italië. Tekenaars uit Scandinavië / Duitsland / Nederland in Italië 1770-1840.
126899: - Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. Figuren und Grupen aus den Jahren 1919-1928. Band I.
126898: - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. Ausgewählte Tafelservice und Kaffee-Geschirre.
46849: - Early European exploitation of the northern Atlantic 800-1700 February 1981. proceedings of the international symposium Early European Exploitation of the Northern Atlantic 800-1700.
46809: - Continuity and discontinuity in the Inuit culture of Greenland November 1976. Danish-Netherlands Sympoium on developments in Greenlandic Arctic culture.
143569: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 54,
46654: - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur. Deel 1, 1995.
133548: - Met Steijn en de Wet op Kommando. Een dagboek uit den Oorlog in Zuid-Afrika. Uit het Duitsch.
142886: - Armamentaria. Aflevering 19.
45873: - Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. 9de jaarverslag 1925.
45832: CATALOGUE 1972-1973. - Appel's appels.
45332: - Nederlands Theaterjaarboek 1994-1995.
45122: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
45118: - Het kerstgebeuren gezien door: Jan van Eyk, Hugo v.d.Goes, Patinier, breughel, Rembrandt, Correggio, Jan Luiken etc.etc.
45109: - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
44824: CATALOGUS 1961. - Hollandse tekeningen uit de gouden eeuw. Keuze uit openbare en partikuliere Nederlandse verzamelingen.
44636: - Grenzeloos. Verhalen over vele culturen.
4443: CATALOGUS 1961. - Karel Appel.
123226: - Le Bulletin Horticole. Bi-Mensuel.
123448: - Bulletin du Cercle Floral d'Anvers.
43730: CATALOGUS 1968. - Werken in textiel. Hedendaagse Nederlandse wandtapijten, lappenkleden en textielplastieken.
43624: CATALOGUS 1958 - 1959. - 1918 1958 tentoonstelling van schilderijen zwart-wit van oudleden en leden van DE PLOEG in de zalen van Pictura, Martinikerkhof van 20 december 1958 tot 10 januari 1959.
43566: - Grafiek van nu. Kunstenaarsgroep.
43350: - Neerlandia elf provinciën.
43293: - Faber vlaggen - tenten - dekkleeden.
142889: - Armamentaria. Aflevering 24.
4275: CATALOGUS 1964-1965. - Oude kaarten & globes uit het bezit van de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsmuseum en het Geografisch Institutt der Rijksuniversiteit te Utrecht.
42723: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42722: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42720: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42719: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42718: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42717: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42532: - Land en volk van Bangkalis.
146620: - 10 let Mohelnice. KPVU.
136938: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
41931: - Das Grosse Gartenhandbuch. Royal Horticultural Society. 2.Aufl.
41789: - Bauerische Giesserei. Schriften - Types - Tipos - Caractères.
135804: W.P. - In veldt en laager, lotgevallen van een Natalschen boer. Bewerkt door H.Eden.
140118: EXLIBRUIS-KONGRESS 1978. - Die Österreichische Exlibris-gesellschaft. Dem XVII. Europäischen Exlibris-Kongress in Lugano 1978.
40931: - Lurchis Abenteuer, das lustige Salamanderbuch. 15.Teil.
4073: - The General Motors exhibit at a century of progress 1934.
131257: - Weezen-Almanak ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch. Jaargang 57.
40363: - State pharmacoeia of the Union of Soviet socialist republics. Tranlated drom Russion.
124390: - Nouveau menuboek. 85000 suggesties voor een heerlijke drie-gangen menu.
39965: - Ali Baba und die vierzig Räuber. 2.Aufl.
39655: - NIKKOR ANNUAL 1982-1983.
39612: CATALOGUS 1977. - De fiets.
39522: - ARDEA. Tijdschrift der Nederland Ornithologische Unie. Deel 80 (1992).
3935: - Spaarspel.
3913: - Op weg naar derde klas. De avonturen van een padvinster op het 3e klasse-spoor.
39035: - Voorspel uw toekomst. Gelukbrengers.
38969: - SEAP Indonesia 65, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38967: - SEAP Indonesia 63, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38965: - SEAP Indonesia 61, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38962: - SEAP Indonesia 58, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38961: - SEAP Indonesia 56, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38959: - SEAP Indonesia 54, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38792: - Journal der Magdeburger Feuer versicherungs-Gesellschaft c.1874-1914. 44 x 29 cm.
154825: - Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia 64, 2013.
38632: - The AF encyclopedia of textiles. 2nd edition.
38588: - BIJBEL dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de cononieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
3851: - Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik 1921. Jahrgang 31 - Neue Folge Jahrgang 15, 1921.
38076: - Diamant. Mythe, magie en werkelijkheid.
37766: - World sports. The official magazine of the British Olympic association: Mexican games souvenir.
144025: - Lorscher Codex Deutsch. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Nach dem latreinischen text der Urschrift. 2,Aufl.
37737: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37736: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37735: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37734: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37733: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37732: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37257: - Zeitschrift für Jagdwissenschaft. Herausgegeben von F.Nüsslein.
36678: - Gold rush ,,Leven'' spel 1934.
36665: - Catalogus van de bibliotheek van het gemeentearchief Zeist & Bijlagen behorende bij de catalogus.
36651: - Duizend-bommenjaar agenda 1992.
36649: - Die Schweizerische Grenzbesetzung 1914.
36444: - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de tweede wereldoorlog.
36411: - Art view creative red book. Oriëntatie voor visuele communicatie.
142915: - Suiker Plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker.
36125: - West Frieslands oud en nieuw. Bundel 31 - 58.
36096: - Genealogisches Jahrbuch. Herausg. von der Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte. Band 21.
36050: CATALOGUS 1991-1992. - Schräg / Tegendraads. Parodie, humor en spot in hedendaagse Nederlandse kunst.
36043: KATALOG 1989 & CATALOGUE 1989-1990. - Begegnungen. Meisterwerke der Zeichnung und Druckgrapik aus dem Rijksprentenkabinet in Amsterdam und der Albertina in Wien / Ontmoetingen. Meesterwerken van teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en het Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
35976: CATALOGUS 1972. - Een galajapon omstreeks 1760 / A galadress about 1760.
136828: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 88.
35779: - Jaarboek industrieel ontwerpen Nederland 1990 / Annual industrial design the Netherlands 1990.
35594: CATALOGUS 1983. - Keramiekkollektie.
35285: - Collins mondadori. Nuovo dizionario inglese. Inglese - Italano. Italiano - Inglese.
3520: - Post und Eisenbahn in den "Fliegenden Blättern" von 1844 bis heute.
35126: - De tentoonstelling van nijverheid te Delft.
35094: - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur. 2nd rev.edition.
3485: - Die Alpen. Les Alpes . Le Alpi. Monatsschrift der Schweizer Alpenclub. Revue de club alpin Suisse. Rivista del club alpino Svizzero. Revaisa del club alpin Svizzer.
34795: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van R.Tolman, J.I.van Schaick & J.P.Strijbos.
34764: - De vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van geschied-, oudheid-, en taalkunde en de Fryske Akademy. Deel 56, 1976.
149677: - Brachytron. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.
34471: - Royal Air Force manual. Flying. Vol. 1: Aircraft and equipment. 6th edition.
3388: - Gezichten [15] uit Nederland.
33692: - Bibliografie van Suriname.
33219: - Kleine zwemschool. 4e druk.
122529: - 1939: Mary en Cor de Wolff wensen U een zalig kerstfeest.
3281: - Contact oud-mariniers 1950-1990. Eens marinier - altijd marinier.
32415: - Le coucher du petit frère / Gute Nach liebes Brüderchen / Good night dear bother.
32414: - Gare aux oiseaux / Habt Acht auf die Voegel / Care of the birds.
127967: KATALOG 1988-1989. - Di Segno Italiano / Italienisch Zeichnungen 1908/1988.
32195: - Nostradamus. Voorspellingen voor de jaren 1992-2001.
31798: - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed van Rijn en Lek.
31680: - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Müchhausen. Vertaald en ingeleid door Godfried Bomans.
31584: - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
31522: - Kennisgeving. Omtrent de heffing van eene Plaatselijke Belasting op het Gemaal. Burgemeester en Asessoren der Gemeente Watergraafs-Meer: Heffen van opcenten op de hoofdsom van den Rijks Accijs en van een eigene plaatselijke belasting op het gemaal.
31405: - Jaarboekje 1963 van het korps Adelborsten. Jaargang 88.
30872: - Form neuer Ausschnitt Dekor Zwiebelmuster Nr. 800101.
30777: CATALOGUS 1969. - Schönberg / Webern / Berg. Portretten - partituren - documenten.
30513: KATALOG 1994. - Salz.
30389: - Wonen in de stad.
30263: - Electro-galvanische heelkunde. Een handboek voor zelfbehandeling ten behoeve van ziekten en gezonden. 7e verb. en verm. druk.
143415: - Deinse. Jaarbericht van hetr Natuurmuseum Rotterdam.
29979: GEDENKBOEK 1901-1951.. - 50 jaar Kon. Ned. Voetbalbond afd. Utrecht 1901 5 juli 1951. K.N.V.B. Afdeling Utrecht.
29933: - Feijenoord zestig 60. Woorden rond daden van een topclub.
29811: - Montreal 1976. XXI. Olympische Spiele.
29797: - The a-z of Asian Football 98-99.
143419: - Deinse. Jaarbericht van hetr Natuurmuseum Rotterdam.
29436: - Motor. Verzamelalbum voor 210 fascineren kleurenfotkaartjes van motoren en motorraces.
29417: GEDENKBOEK 1894-1994. - 100 jaar golf in Nederland. Een uitgave t.g.v.h. 100 jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub De Pan.
29397: DALI. CATALOGUS 1970-1971. - Dali.
2935: - FLORA NEERLANDICA. Flora van Nederland. Deel IV, afl. 1 & 2: 87. PLUMBAGINACEAE - 98. BORAGINACEAE - 99. SOLANACEAE - 101. OROBANCHACEAE.
29260: - Handboek gids van de natuurgebieden in Noord-Brabant. Brabants landschap.
127996: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
29043: - The new brewery malt and soft drinks plant at Vialonga. An investment for the future made by the sociedade central de cervejas as their contribuition to the development of the national economy.
30175: - The olympic games Melbourne 1956.
28875: KATALOG 1980. - Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes.
154826: - Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia 65, 2014.
28825: - Ontdek Nederland. De schoonheid van het Nederlandse landschap.
28288: - Paddenstoelen.
144749: - Gustave Flaubert (1821-1880). Précieuse collection de lettres, manuscrits, livres et documents.
2796: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2 - 1e trimestre.
27950: - International School Hilversum Alberdingk Thijm. Yearbook 1997-1998.
27689: - Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Deel VIII, 1e stuk.
141318: - Honderd jaar tot uw dienst. NZH 1881-1981. Een verzameling tekeningen van het rolland materieel dat bij de NZH tussen 1881 en 1981 in gebruik is (geweest),
27651: CATALOGUS 1981. - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
27533: - Een kijkje in een interessant bedrijf. Souvenir aamgeboden door de Uitgevers van ,,Het Nieuw van den Dag voor Ned.Indië'' en Albrecht & Co., drukkers, uitgevers.
27532: - Auto-lijn. 4e jaargang - Tentoonstellingsnummer voorjaar 1949.
27527: - M.Dumont Schauberg kölnische Zeitung 1802-1902.
126782: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
126783: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
27267: CATALOGUS 1965. - 40 jaar kantsalet. Tentoonstelling geschenken van de Vereniging Het Kansalet. Katalogus door A.M.L.E.Erkelens.
27034: CATALOGUS 1948-1949. - 50 jaar Rotterdamse zeescheepvaart.
26226: - Cursus voor garage-technici: Automobielsmeermiddelen.
26223: - Service manual for AEC Regal Mark IV passenger chassis.
123690: - Noordzee-Atlas voor het Nederlands beleid en beheer.
26138: CATALOGUS 1980. - Tekeningen en prenten uit Antwerpens gouden eeuw.
26132: KATALOG 1980. - Emancipatie / Emancipation / Emanzipation. Populärgraphik aus vier Jahrhunderten Sammlung Güther Böhmer.
26073: - Hanomag Typ 3t - L 28. Beschreibung der Bremsanlage mit Einkammer-Bremsverstärker.
124095: - De Nederlandsche Spoorwegen in vogelvlucht.
25458: - Poster: Frühling auf dem Eis. Ein show in een weergaloze kleurenrijkdom door de Weense ijsrevue met Eva Pawlik, Hans Holt, Oscar Sima - regie: Georg Jacoby.. Melodieën van Nico Dostal. Uitgevoerd door het Weens Symphonieorkest. Lithography in 6 colours.
25443: - Hepolite service manual. 3rd edition.
25433: - De Roos 1966-1970. Vijfentwintig jaar Stichting De Roos catalogus.
25353: - The Vulgan 30 seater Manchester type omnibus. Folded leaflet with large illustration of an omnibus (26 x 60 cm).
2530: CATALOGUE 1976. - Ramsès le grand.
25208: - Atlas van grondstoffen voedsel en energie voor nu en voor de toekomst. Rijk geïllustreerd overzicht van de hulpbronnen en technische ontwikkelingen voor een groeiende wereldbevolking.
130458: - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude thetorijkkamer te Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou Moet Blijcken 1980.
146736: GEDENKBOEK 1971-2011. - 40 jaar Tennisvereniging Bosch en Duin.
24655: - 1233 over stad en schoolambt Lochem 1983. Een beschrijving na 750 jaar.
2441: - Wine trade loan exhibition of drinking vessels, books, documents, etc. etc. etc.
24381: - Bosch Dieselmotor-management.
24373: P.F. - Wlespiegle entreprend de guerir, et fait sortir en un jour tous les malades de l'hospital de Nurenberg
24328: CATALOGUS 1976. - Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976.
24217: - Dreissig Jahre Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahwerke vormals Georg Fischer Schaffhausen 1896-1926.
144031: - Schevingen Holland. Uitslaande folder.
24025: - KERRY,EMMA. Ex Libris. [Frau und Mädschen, lesen auf Bank; Jugendstil-Riisenrahmung].
23963: - Le jardinier et la paysanne. Copper-engraving.
23944: AUCTION CATALOGUE 1987. - Stringed instruments comprising violins, violas, violoncellos, double basses, bows and organological books.
23910: - Der Diamant. Myhtos, Magie und Wirklichkeit.
23714: - Spectrum boek van de natuur.
23470: - Bevelschriften van betaling [1862 (3x) & tussen 1915 en 1944 (208x)]. De penningmeester van den Inlaagpolder onder Haarlemmerlied en Spaarnwoude, zal betalen aan..........(o.a.) T.van Lieshout, bezoldiging als molenaar van den polder over 1862 - P.van Duijnhoven, Haarlemmerliede - H.van Geldrop schilder Haarlemmerliede - Dyserinck Zonen, Oliehandel te Haarlem - P.van der Kwast, Spaandam - Ijsbr.Inpijn, Smederij - J.A.H.De Haas, Overveen, Stalhouderij - N.V. v.h. K.Max. aannemersbenoodighedem Amsterdam en Volendam - Gebrs. Nobels & Jansen, Drukkerij, Haarlem - Hotel De Leeuwerik, Haarlem - G.Vries & Zoon, Automobielem, Overveen - American Petroleum Company, Haarlem - G.De Vries, Transporten, Haarlemmerliede - A.van Opzeeland, Herstelwerkplaats, Spaarndam - De Beer & Co., Kantoorbenoodigheden, Amsterdam - N.V.Betonindustrie V.O.B.I., Vinkenveen - Machinefabriek J.H.Keller, Rotterdam - Halfwegsche Courant, Halfweg - Autotransport, M.B.Wempe, Haarlemmerliede - Vermande Zonen, IJmuiden - Chr.P.Hartog, Constructeur, Spaarndam - A.Van Opzeeland, Herstelplaats, Spaarndam - Ver Vooruit, Spaandam - Gebr.W. en Jb.Verhagen, Loodgieters, Halfweg - Drukkerij en Kantoorboekhandel P.Prins, Haarlem etc.etc.
23387: BIJBEL 1686 - BIBLE 1686 - BIBLIA 1686. - Biblia dat is De gantsche H.Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
23317: - De toverfluit. Een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen.
23258: - Recuerdo de La Habana Cuba.
23100: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
22755: - Le Simplon et l'Italie septentrionale. Promenades et pèlerinages.
138568: - Het nieuwe tooverboek. Duidelijke verklaring der moderne goochelkunst en onderhoudende gezelschaps-vertooningen.
22691: - Les mille et une nuits. Contes Arabed trdeuits par Galland. Npouvelle édition de L'Abbé Lejeune.
22676: - Foto-album met 104 foto's. 91 foto's: 8 x 8 cm & 13foto's: 12 x 17 cm. 64 foto's met verschillende schepen & schepen met mensen er op.
22674: - Noordzeekust. [Folder].
150336: - AVRO wereldschaaktoernooi 1938 analysen dr. max euwe.
22626: - The Ring. [International Ornithological Bulletin The Ring].
22356: - Bonkaarten distributie 2e wereldoorlog. Eveloppe met 3 volledige kaarten, boter en olie, vaste brandstoffen, brood, melk, aardappelen, boter, vleesch, kunstmest, & textiel.
151504: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
21606: - Latvijas Putnu Dzive. Ornitologiski petijumi, 2 Instituta Raksti XIV.
129521: CATALOGUS 1993. - Rond het Oude Hof. Schilders en beeldhouwers in Bergen 1910-1940.
21178: - VIII International Congres of Game Biologists / VIII Internationaler Kongress der Wildbiologen, 1967 Helsinki Finland.
20800: - Jaarboek Natuur 1997. De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora en Fauna.
20611: - Acta Zoologica Cracoviensia. Vo. XXVII, Nr. 1-11.
20564: - Bevers in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot herintroductie van de bever in Nederland.
20474: - Station biologique de la Tour du Valat. 19me et 20me comptes rendus d'activité 1972 et 1973.
20239: GEDENKBOEK 1882-1982. - Hercules 100 jaar. Feiten en gebeurtenissen van een 100-jarige 1882-1982.
20126: - Het Aanzien. De wielersport. Honderd jaar afzien in beeld.
20016: CATALOGUS 1946. - Catalogus van de numismatische tentoonstelling ter herdenking van het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkundem gevestigd te Amsterdam.
19867: - VIII. Olympische Winterspiele in Squaw Valley 1960. Herausgegeben von der Gesellschaft zur Verbreitung des Olympischen Gedankens in der Deutschen Demokratischen Republik.
144080: [STEENBERGEN VAN GOOR,JAN WILLEM] - Een Beestenspel. Naar de laatste Hoogduitsche uitgave Door de Gebroeders Spiritus Lenis en Spiritus Asper.
19682: - Fuchsia's hebben en houden. Samengesteld door een redactiecommissie namens de Nederlandse Kring van fuchsiavrienden. 8e druk.
102373: - LEMBERGER,HELENE UND EMIL Ex Libris. [Rokoko-Dame auf Schaukel, ein Abbé beugt sich zu ihr. Amorette mit Gitarre und Buch.
19014: AUCTION CATALOGUE 1996. - Important clocks, watches and wridtwatches. Sale 638.
19012: AUCTION CATALOGUE 1995. - Important clocks, watches and wridtwatches. Sale 625.
141507: - Herinneringen aan de Provincie Utrecht van Mijdrecht tot Wijk-Bij-Duurstede.
126891: - Castrum Peregrini 1-250. Gesamt-Register Jahrgang I (1951) - Jahrgang 50 (2001).
18725: - Herinnering Bindt Samen. Bond v. oud-leerlingen der Chr. 5-j. H.B.S. te Amsterdam.
18700: - Tijdschrift voor zeewezen en watersport ,,Het Nederlandsche Zeewezen'' waarin opgenomen de 24ste jaargang van "Het Nederlandsche Zeewezen" de 6de jaargang van ,,Ons Element''.
18699: - Het Nederlandsche Zeewezen. Officieel orgaan van de Vereeniging ,,Het Nederlandsche Zeewezen". [Weekblad].
136904: - Gids voor het eiland Terschelling.
135475: - Autovisie Jaarboek 85 - 1985.
18494: - ARDEA. Tijdschrift der Nederland Ornithologische Unie. Deel 81 (1993).
18463: - Dwalen en verhalen. Een uitgave t.g.v.h. 75-jarig bestaan van de afdeling Deventer v.d. K.N.N.V.
18432: - Waarden van Zuid-Holland.
18385: - Avifauna van Nederland. Lijst van de in Nederland waargenomen vogelsoorten en hun geografische vormen door De Commissie voor de Nederlandse Avifauna. 2e bijgew. en herz.druk.
154992: - Opus Whisky. Het ultieme naslagwerk.
17616: - Het boek in Vlaanderen 1959. 28e jaarboek van de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
150630: - Psychoanalysis in Europe. Bulletin 60, Year 2006.
1714: - Jaarboek 1934 Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars.
16843: - De bakker. 18de eeuwe handgekleurde koper-gravure.
16803: - New in chess 1 1984 A. Yearbook / Jahrbuch / Jaarboek. Edited by G.Sosonko & P.v.d.Sterren.
16780: - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
16723: - De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. Deel 18. Derde reeks. Deel 6, aflevering 1, 2 & 3 (in 2 banden). Or.omslagen.
16717: - De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. Deel 12. Nieuwe reeks. Deel 6, 3e & 4e stuk.
16716: - De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. 8ste deel. Nieuwe serie. Deel 2, 3e & 4e stuk.
136056: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks.
16505: - Het wakkere brandweercorps. 19th century col. lithography from a Dutch children's book.
16241: - Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel 1-4.
16138: - Festschrift zur Eröffnung des Mainhafen der Stadt Hanau 25.Oktober 1924.
1612: CATALOGUS 1969. - 58e RAI. Tentoonstelling van personenauto's.
15960: - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1879.
145374: - Hervormde Kerk Nieuw-Loosdrecht. De restauratie 1962.
143200: - Morandi. 100 opere su carta. Acquarelli, disegni, acqueforti.
135463: - Autovisie Jaarboek 96 - 1996.
14862: CHAGALL. CATALOGUS 1989. - Chagall. De collectie Marcus Diener / The collection Marcus Diener.
14833: - Internationaal bewijs voor motorrijtuigen. Geldig gedurende 1 jaar na datum van afgifte "s-Gravenhage 6 juli 1954".
150076: CATALOGUS 2005. - Kleurijke Keramiek. Art Nouveau en Art Deco uit de collectie Van Noppen.
14405: - Katalogus hang- en sluitwerk en ijzerwaren.
14333: - Het prinsenjacht Piet Hein.
13975: - Katoenkleurstoffen der N.V.Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat Schiedam (Holland).
13953: GEDENKBOEK 1930-1935. - Vijf-jaren politie-sport in Nederland. Gedenkschrift uitgegeven door den Nederlandschen Politie-Sportbond 1930-1935.
142822: - Diccionari de la Llengua Catalanda. Multilingüe Castellà Anglès Francès Alemany.
136937: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
141141: - Voormalig Verzet Nederland - Jaargang 10, No.8: 5 juli 1958: Luchtvaartnummer. Tevens bevattende het officiële rogramma internationaal vliegfeest Soesterberg 5 juli 1958.
13333: - Droomauto Jaarboek. Nr 1 - 3.
13329: - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1937. Jaargang 33.
13276: - Victory spelen map no. 3: Kermis. Knippen, plakken, spelen.
13178: - Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum Prof.Dr.Van der Poel.
13099: - Rollei Meisterfotos / Master-photographs. Der Weg zum guten Bild / The way to make a good picture.
13053: - Larousse katten encyclopedie.
13031: - Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus in nieuw vertaling, samengesteld en ingeleid door Dr. Jan van Gelder.
12887: - Les grands vins de Bordeaux / The fine wines of Bordeaux / Die Berühmten Weine von Bordeaux.
128662: - 1847 (jaargang 13) - 1848 (jaargang 14) - 1860 (jaargang 16) - 1852 (jaargang 18) & 1858 (jaargang 24).
12753: - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1935. Jaargang 31.
12752: - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1934. Jaargang 30.
12751: - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1933. Jaargang 29.
12747: - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1932. Jaargang 28.
12588: - Latest flash song hits. 40 American songs and pictures. Scatterbrain, I hear a dream, Faithfull forever, Over the rainbow, Well, all right.
12525: - Bloemenvaas. Model-puzzel. Een geheel nieuw vorm van modelbouwen.
1246: - Castrol archievements 1965.
12356: - Portretten van letterkundigen. Tweede serie.
12045: - Katalogus hang- en sluitwerk en ijzerwaren. 3e herz.druk.
150283: - Die Schachkämpfe um die Weltmeisterschaft zwischen Aljechin und Bogoljubow 1929 und 1935. Vier Beiräge in einem Band. / The World's Championship Matches Alekhine - Bogoljubow 1929 and 1934. Four volumes in one.
119502: - Koopmans en Winkeliers Hand-Boekje, Waar in men met een opslag kan zien, als men weet tot wat Prys 't Stuk, de El, het Pond, of wat het ook zyn mag, gekogt is; hoe veel de Somma van de geheele Koop bedraagt, zeer dienstig voor alle Kooplieden, ?Suiker-Handelaars, Winkeliers, Cassiers, Makelaars; voor Werk-Baasen om hunne Knegts de Dagloonen te betaalen; en voor Schoolmeesters om hunne Leerlingen Sommen op te geven, Benevens een Uitrekening van Interesten of Kortinge der Pr. Centen gerekend van 1,1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, en 5 Percento. 3e drik van Fouten verbeeters.
128861: - Geef ons de ruimte. 50 jaar Rijnlandse Molenstichting 1959-2009.
151498: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
118789: CATALOGUS 1979. - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1950.
127182: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 6.
146615: - Zuiderzeesteden. Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helt van de negentiende eeuw.
136115: KALENDER 1937. - Oude Kunst Kalender. 12 bladen op karton.
118614: - Olyslager Organisation N.V.
11850: KWADRAAT-BLAD 1974. - Schrijftaal III. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
144776: CATALOGUE 1972. - Les sources d'inspiration de Vincenty van Gogh. Gravure / Estampes / Livres / Lettres / Documents du peintre.
122358: CATALOGUS 1916. - Tentoonstelling van klein-plastiek.
130947: - Wij en de nationale verdediging.
118156: - Geulle he(e)melsbreed. Geologie flora en fauna van Geulle.
118155: - Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de kop van Goeree door het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud.
123768: - 175 Jahre Landkreis Merzig-Wadern 1816-1991.
136936: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
152432: - Texel te kiek. Fotojaarboek 1986.
117477: [GUILLARD DE BEAURIEU,GASPARD]. - Kort Begrip van de Historie der Insecten. Uit het Fransch vertaald.
126878: - Castrum Peregrini 244-245.
77177: - World Press Photo 04. 2004.
116545: - De winter van '40.
116540: - Rotterdansche Bank - Year 1949 Number 1 - 4.
130959: - Voor Hart en Huis. Alamanak.
116278: - OMEGA. [Prospectus].
136935: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
123462: - Bestek en voorwaarden, waarnaar door de Vereeniging voor de stichting en instandhouding van scholen met de bijbel te Haarle, zal worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouw voor lager onderwijs op een terrein grenzend aan de Hertzogstraat, Benviljoenstraat en Lucas Meyerstraat te Schoten, met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, enz.
116077: - Le cinquieme congres Europeen de l'ex-libris a Amsterdam.
139396: - Nuts-Spaarbank te Haarlem 17 december 1817 - 1917.
136316: - Photography Annual of the Netherlands 4.
123463: - Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed het bouwen van een woonhuis met boerderij voor rekening van den heer A.Kloosterman te Barneveld.
115680: - AUTO-JAHR 7, 1959-1960.
115667: - AUTO-JAHR 35, 1987-1988.
115666: - AUTO-JAHR 34, 1986-1987.
115665: - AUTO-JAHR 33, 1985-1986.
115664: - AUTO-JAHR 32, 1984-1985.
115663: - AUTO-JAHR 31, 1983-1984.
115660: - AUTO-JAHR 25, 1977-1978.
115655: - AUTO-JAHR 19, 1971-1972.
115654: - AUTO-JAHR 18, 1970-1971.
115649: - AUTO-JAHR 4, 1956-1957.
115647: - AUTO-JAHR 6, 1958-1959.
115646: - AUTO-JAHR 8, 1960-1961.
115642: - AUTO-JAHR 9, 1961-1962.
115637: - AUTO-JAHR 27, 1979-80. No.27. L'Année automobile. Automobile Year.
115636: - AUTO-JAHR 15, 1967-1968.
115632: - AUTO-JAHR 43, 1995-1996.
143201: AUCTION CATALOGUE 2001. - The Italian Sale 10th century art. Tueaday, 23 October 2001.
115577: - Werf De Noord 50 jaar Alblasserdam 4 Juli 1954.
115553: - Tagebücher 1944. 2.Auflage.
115488: - De grebbelinie boven water! Gebiedsvisie voor de Grebbelinie. Deel I: Hoofdrapport.
115345: - Beroemde figuren uit de sportwereld.
115331: - Hoe bewaar ik mijn levensmiddelen in oorlogstijd? 2e druk.
115319: - Fermiere de Molkwerum dans la frise occidentale. Boerin uit Molkwerum op het ijs in een slee in klederdracht.
123798: - Bauhaus uitgegeven door het Institut für auslandsbeziehungen Stuttgart, ter gelegenheid van de tentoonstelling in bouwcentrum Rotterdam 22 januari t/m 15 maart 1980.
124691: - Kunst in Utrecht. Jaargang 1, Nr. 1 Oktober 1962 t/m Nr. 20, September 1963. Jaargang 2, Nr/ 1 oktober 1963 t/m Nr. 9/10 Juni 1964.
115088: GEDENKBOEK 1834-1984. - Gedenkboek mémorial 1834-1984. 150 jaar Militaire School / 150 ans d'école militaire.
127150: - Orgelspelen met plezier. Geprogrammeerde lesmethode maakt het leren leuk. Deel 3.
140244: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1908.
136933: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
136934: - Coolia. Nederlandse Mycologische Verening.
114679: - Avonturen van De Drie Musketiers: De gestolen diamanten gespen.
140739: - Boekenweekgeschenk 1934: Anthonie Donker.
114075: - Streekarchief Waterland. Jaarverslag 1989.
113997: - Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
113991: CATALOGUS 1974-1975. - Boerenpracht en visserstooi. Klederdrachtsieraden in Nederland.
113922: - Kadastrale atlas fan Frylân 1832 & prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640. Diel 4: Frjentsjertadiel en Frjensjer.
113838: - Mededelingenblad 143 van de Nederlandse ceramiek.
113836: - Mededelingenblad 139 van de Nederlandse ceramiek.
113835: - Mededelingenblad 129 van de Nederlandse ceramiek.
113832: - Mededelingenblad 128 van de Nederlandse ceramiek.
127151: - Orgelspelen met plezier. Geprogrammeerde lesmethode maakt het leren leuk. Deel 4.
113185: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. No. 7.
134213: - Weerzien met Indie. Deel 2. No 27 t/m 52.
113070: - Ned. Mandoline Orkest,Het. Bijlage No. 15: Em Avant (marche) A.Stolker Jr & Ave Maria Schubert.
136318: - Photography Annual of the Netherlands 6.
112999: GEDENKBOEK 1947-1997. - De Danaïden. Vijftig jaar in vogelvlucht. Jubileumboek l.k.v. De Danaïden (1947-1997).
126089: - Goor gisteren. Een nieuwe serie verhalen rond de Goorse Bandijk.
149076: - EFFENBERGER,M.
140290: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik. Jahrgang 25 Neu Folge Jahrgang 9, 1915 Heft I, II, III/IV und Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin Heft 1,2 & 3/4.
135480: - Autovisie Jaarboek 92 - 1992.
123830: - Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederland''. Familie-code.
123466: - Bestek en voorwaarden waarnaar door de commissie tot bestuur der Ned.Herv.Gemeente te Amsterdam zal worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouw voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, op het terrein gelegen aan de Prinsengracht 400 te Amsterdam.
111523: - Yanomami l'esprit de la forêt.
142013: CATALOGUE 1990. - Christo. Drawings - Multiples.
140293: - 147 Examples of Armorial Book Plates. From various Collections. (Second Series).
110944: GEDENKBOEK 1830-1950. - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950.
110849: CATALOGUE 2001. - Vassily Kandinsky Rétrospective.
110845: - Islamic Law and Society. Vol. I - No. I
155285: KATALOG 2995 - Blau. Die Erfindung der Donau.
110359: - DONIN,Dr.RICHARD KURT. Aus der Nieder-Österreichischen Bibliothek von. Schloss.
123467: - Bestek en voorwaarden, warnaar door de commissie voor de scholen der Ned.Hervormde Gemeente te Amsterdam zal worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouwe voor voorbereidend en voor lager onderwijs, op een terrein grenzende aan de Planciusstraat, Houtmanstraat en Zoutkeetgracht te Amsterdam, met bijlevering van alle materialen, betaling van arbeidsloonen, transporten, enz.
122747: - Zonneschijn. Tijdschrift voor jong Nederland. Redactie: D.A.Cramer-Schaap.
109828: - Mercedes-Benz, Honderd jaar in dienst van de brandweer.
109671: - Katwijkse knip-sels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken.
148636: - Groetnen uit een Italiaanse tuin. Seizoensrecepten.
144707: - WIEDERHAL Architectural Serial. No. 1.
57055: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem.
122748: - Zonneschijn. Tijdschrift voor jong Nederland. Redactie: D.A.Cramer-Schaap.
152677: - Koken in een duinpan. 25 menu's uit de keuken van restaurant 'De Bokkedoorns' Overveen.
153310: - Het Gooi leeft vroeger, nu en straks.
122749: - Zonneschijn. Tijdschrift voor jong Nederland. Redactie: D.A.Cramer-Schaap.
108941: - HAAK,OTTO. Ex Libris. Eignerwappen.
108936: - FORSTER,FRANZ. Aus der Bücherei. Eignerwappen
121531: - Bordeaux et le Sud-Quest. Revue économique. Annéé 1re: Nos 1 et 2: Bordeaux 1946.
108745: GEDENKBOEK 1910-1950 - 40 jaar verkennen in Nederland.
108720: - De voortbrengselen der bijen ten dienste van de mens.
122752: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
122754: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
128000: - Architectura. Weekblad v.h. Genootschap ,Architectura et Amicitia'.
108497: - Arles rencontres de la photographie 2002.
122755: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
77199: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 3: Middeleeuwen.
108219: - Gebrauchsgraphik. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame. Jahrgang 1, 1924 / Nummer 4: Holzschneider-Nummer.
107814: - De Herculaan. Officiëel Orgaan van de Utrechtsche Cricket- en voetbalvereeniging ,,Hercules". Jaarg. 12 - No. 4.
107807: CATALOGUS 2001. - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse Aardewerkindustrie. 2e druk.
107741: CATALOGUS 1965. - Boekje open. Expositie van exlibris en kleingrafiek in de gemeentelijke van reekum galerij te apeldoorn van 25 september t/m 23 oktober '65 catalogus.
107740: - Acht ex-musicis door Poolse grafici.
107722: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. No. 40
107721: - De Oranjekrant (Vivere Militare Est). Jaargant 1943 No. 22.
107720: - De Oranjekrant (Vivere Militare Est). Jaargant 1943 No. 19.
107718: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Jaargang 4 No.14 (54)
107716: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Jaargang 4 No.5 (45).
107717: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Jaargang 4 No.7 (47).
107715: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Jaargang 4 No.4 (44).
107712: - Ons Volk den vaderlant ghetrouwe. No. 2.
107713: - Ons Volk den vaderlant ghetrouwe. No. 3.
107709: - TROUW. Jaargang 3 No.8. Provinciale uitgave No. 8
107707: - TROUW. Jaargang 2 No.1.
107570: - Oranje-Bulletin No.18.
107546: - Vleugels der victorie. De geschiedenis van R.A.F. in dezen oorlog.
107475: [GROSMAN,JACOBUS]. - Gijsje Goochem's guitenstreken. Tweede boek.
107469: - Een volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht.
107442: - Vry Nederland. Internationale Informatie-Bladen van Vrij Nederland.
107440: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 4, No. 7.
107439: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 4, No. 6.
107436: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 12.
107435: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 10.
107433: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 8.
107429: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 2.
107426: - Het Parool vrij onverveerd. No. 101 - 5e Jaargang.
107424: - Het Parool vrij onverveerd. No. 82. (Vijfde Jaargang).
107416: - The forgotten elite. The story of Refugee specialists.
107336: - Haerlem jaarboek 1998. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
107335: - Haerlem jaarboek 1999. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
107334: - Haerlem jaarboek 2000. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
107330: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 30.
140685: - Europäische Moderne. Buch und Graphik aus Berliner Kunstverlagen 1890-1933.
106637: - Maritime History 5. The scale model as a reconstrution.
5445: - Das Tor. Die Geschichte eines Lebens. Band III: Zwölf Kupfertiefdrucktafeln. 3.Auflage.
144179: - Bouwkundig Weekblad Architectura. Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten en het Genootschap Architectura et Amicitia.
106128: - De zilveren camera 1997.
106053: - Geschenk Zeeuwse boekenweek 1974. Ter gelegenheid van de Zeeuwse Boekenweek van 12-19 oktober 1974.
105931: - Basteria. Tijdschrift van de Nederlandse Malacologische Vereninging. Vol. 70, 2006. 2 parts.
105677: - Annuaire International des Collectionneurs de Voitures 1, 1985-1986.
105267: - Mededelingenblad 113 van de Nederlandse ceramiek.
105265: - Mededelingenblad 36 van de Nederlandse ceramiek. .
104843: GEDENKBOEK 1957-2007. - 50 jaar Dutch Open Tennis 1957-2007 's wereld oudste ATP toernooi. Dutch open tennis since 1957.
104821: - Repertorium betreffende Nederlandsche / Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundige Bond. Deel III.
104756: - Mededelingenblad 116 van de Nederlandse ceramiek.
104753: - Mededelingenblad 109/110 van de Nederlandse ceramiek: Who's afraid of American pottery?
104743: - Mededelingenblad 94/95 van de Nederlandse ceramiek: Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940.
104740: - Mededelingenblad 84 van de Nederlandse ceramiek.
104737: - Mededelingenblad 81 van de Nederlandse ceramiek: 80 jaar Mobach.
104735: - Mededelingenblad 66/67 van de Nederlandse ceramiek.
148685: K.L.M. - K.L.M. - verkeersvliegtuig "Rijstvogel" Type Fokker F. XVIII.
148686: K.L.M. - K.L.M.-verkeersvliegtuig, "Kwartel", type Fokker F. XVIII.
104393: - Vorden een historische verkenning.
148687: K.L.M. - Farman verkeersvliegtuig, type F-302.
148689: K.L.M. - K.L.M.-verkeersvliegtuig ,,Havik", type Fokker F. XII.
122759: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
127184: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 5.
104064: - Mededelingenblad 92 van de Nederlandse ceramiek.
104063: - Mededelingenblad 89 van de Nederlandse ceramiek.
104060: - Mededelingenblad 85 van de Nederlandse ceramiek.
104059: - Mededelingenblad 79/80 van de Nederlandse ceramiek.
104058: - Mededelingenblad 73/74 van de Nederlandse ceramiek.
104057: - Mededelingenblad 68 van de Nederlandse ceramiek. .
104055: - Mededelingenblad 60 van de Nederlandse ceramiek.
104054: - Mededelingenblad 58 van de Nederlandse ceramiek. .
104053: - Mededelingenblad 55 van de Nederlandse ceramiek.
104052: - Mededelingenblad 53 van de Nederlandse ceramiek.
104050: - Mededelingenblad 3 van de Nederlandse ceramiek.
104049: - Mededelingenblad 47 van de Nederlandse ceramiek.
104048: - Mededelingenblad 46 van de Nederlandse ceramiek: Zeven generaties Van der Want.
104047: - Mededelingenblad 45 van de Nederlandse ceramiek.
104044: - Mededelingenblad 41 van de Nederlandse ceramiek.
104043: - Mededelingenblad 40 van de Nederlandse ceramiek.
104040: - Mededelingenblad 34 van de Nederlandse ceramiek.
104039: - Mededelingenblad 33 van de Nederlandse ceramiek.
104038: - Mededelingenblad 32 van de Nederlandse ceramiek.
104036: - Mededelingenblad 27 van de Nederlandse ceramiek.
104035: - Mededelingenblad 26 van de Nederlandse ceramiek.
104034: - Mededelingenblad 25 van de Nederlandse ceramiek.
104033: - Mededelingenblad 24 van de Nederlandse ceramiek.
104031: - Mededelingenblad 22 van de Nederlandse ceramiek.
104032: - Mededelingenblad 23 van de Nederlandse ceramiek.
104030: - Mededelingenblad 21 van de Nederlandse ceramiek.
104026: - Mededelingenblad 17 van de Nederlandse ceramiek.
104027: - Mededelingenblad 18 van de Nederlandse ceramiek.
104023: - Mededelingenblad 13 van de Nederlandse ceramiek.
104024: - Mededelingenblad 14 van de Nederlandse ceramiek.
104022: - Mededelingenblad 12 van de Nederlandse ceramiek.
104020: - Mededelingenblad 10 van de Nederlandse ceramiek.
104021: - Mededelingenblad 11 van de Nederlandse ceramiek.
104017: - Mededelingenblad 7 van de Nederlandse ceramiek.
104016: - Mededelingenblad 2 van de Nederlandse ceramiek.
103779: KATALOG 1989. - Internationale Exlibris-Ausstellung: Die Topographieim Exlibris in der Kreis- und Autobibliothek Kronach, Am Schulzentrum 1, vom 10-10 bis 30.11.1989.
127186: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
126206: GEDENKBOEK 1891-1941. - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941.
103652: KATALOG 1983. - Exlibris vom Jugendstil bis zus Gegenwart.
122760: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
52324: CATALOGUS 1977. - J.Diederen.
122761: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
122762: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
103445: CATALOGUS 1985. - Wanden en plafonds. Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker. 2e druk.
103435: CATALOGUS 1975. - Nederlandse architextuur 1856-1934. H.P.Berlage, bouwmeester 1856-1934.
103423: - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Peroonlijke kroniek 2001. [1e druk].
127187: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
103352: - Artisti Italiani dell ex libris.
103336: CATALOGUS 1952. - Jubileumtentoonselling veertig jaar ,,De Grafische".
103327: KATALOG 1963. - I Biennale Exlibris Wspólczesny. Katalog. Museum Zamkowe w Malborku.
77201: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 11: Nieuwste tijd
103098: - Foto-Cine catalogus 1961.
122763: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
65976: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken.
122764: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
102543: - Compte-Rendu des travaux du Contrès International pour l'Élevage de l'Espèce Bovine organisé sous le haut patronage de S.M.La Reine des Pays-Bas au Kurhaus à Schéveningue près de La Haye, du 29 Aout au 4 Septembre 1923.
102452: - Handleiding tot het corrigeren van drukproeven, benevens eenge aanwijzing der meest gebruikelijke lettersoorten, met derzelver Hollandsche benamingen.
102855: - Boswell en Holland. Vertaald, bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre.
102073: - Over het exlibris. No. 10.
77197: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 9: Nieuwe tijd.
102049: - Internationale exlibriswedstrijd 1985. Tentoonstelling van een selectie van de ingezonden exlibris in het kader van de twaalfde biënnale van de kleingrafiek, georganiseerd door Het Statdsbestuur van Sint-Niklaas.
101969: - L'Arte a stampa 2, Lugio-Agosto 1978.
101948: - A daily prayer for printers. Dagelijks gebed voor drukkers.
101932: - Exlibris. Kleingraphik aus fünf Jahrhunderten.
101785: - Tentoonstelling van oude en moderne Nederlandsche en buitenlandsche ex libris met bibliotheekinterieurs en van ouderen datum aangevuld met een verzameling dames ex libris.
101688: - PAC Pionier automobiel Club.
101634: - Gen-Gas. Internationaal Technisch Tijdschrift voor Generatoren en Tankgas.
101606: - Kaart der groote rivieren. De Maas van Luik tot Ravenstein.
101553: - Auto,De. Geïllustreerd weekblad voor automobilisten, waarin opgenomen de officieele mededeelingen van de Kninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
123981: - Jaarboek Binnenvaart 2006.
101518: - Auto- & Motor- Kroniek. Maandblad voor auto- en motorverkeer, - Techniek, - Toerisme, -Sport en -Bedrijven.
101512: - Motor. Officieel Orgaan der K.N.M.V.
101501: - Esso. Maandblad voor autohandel en industrie.
101500: - Esso. Maandblad voor autohandel en industrie.
101498: - Esso. Maandblad voor autohandel en industrie.
101496: - Autokampioen. Weekblad voor auto-, motor- en luchttoerisme.
101497: - Esso. Maandblad voor autohandel en industrie.
101495: - Autokampioen. Weekblad voor auto-, motor- en luchttoerisme.
101494: - Autokampioen. Weekblad voor auto-, motor- en luchttoerisme.
101414: - Exlibris-Almanach 1983.
143664: - Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie Nowa Seria / JournaL of the National Museum in Warsaw New Seties Number 2(38).
100875: - Elestriciteits-Tentoonstelling Leiden 1930.
100871: CATALOGUE 2000. - Helsingin Kaupingin Taidemuseo, Tennispalatsi / Helsinki City Art Museum, Tennis Palace.
100830: - Onze Wyandottes. Standaard en kleurbeschrijving.
100350: GEDENKBOEK 1917-1947. - Van vonk tot vlam. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. dertigjarig bestaan van de N.V.Drukkerij en Uitgeverij LUMAC.
100149: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5917.
100150: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5918.
100147: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5915.
100146: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5914.
100144: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5912.
100143: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5910.
100142: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5909.
100139: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5905.
100140: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5907.
100137: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5903.
153663: - Kunststoff in der Kunst.
153664: - Saint Benet De Bages. Record d'un passat.
153673: - Konunjklijk Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren. Naamlijst en Kalender voor het jaar 1930. Jaargang 39.
153161: - Atlas 11.
149922: - Dictionary of Building and Civil Engineering. English - German - French - Dutch - Russian.
149856: - Doe als het vischje onder water, spartel rond, maar houd je snater!
45025: - Padvinders agenda 1924-1925.
152137: - Hingham, Old and New.
24688: - Liechtenstein Museum Vienna Baroque Luxury Porcelain. The manufactories of Du aquier in Vienna and of Carlo Ginori in Florence.
24689: - De eerste schreden in het spel van verkennen. Handboekje voor de opleiding tot Nieuweling en Verkenner 2e klasse. 3e druk.
24690: - De padvinderij in oude ansichten. 4e druk.
24692: - Das Geheimnis der Liechtensteinklamm St.Johann im Pondau.
145880: - Stargate Calendar 1995.
136311: - Photography Annual of the Netherlands 8.
140925: - Aux Amateurs de Grans Vins de Champagne en Belgique.
145527: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
145528: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
145529: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
136315: - Photography Annual of the Netherlands 3.
136504: - Photography Annual of the Netherlands 11.
140972: - Modern Chinese Art. The Khoan and Michael Sullivan Collection.
140973: AUCTION CATALOGUE SOTHEBY 2001. - Impressionist & modern art. Part one.
140982: CATALOGUE 1991. - Tresors des bibliotheques de Picardie. La plume et le plomb.
140913: - Kompas. Puzzlemap No.3: Sprookjes. Knippen-plakken en opzetten.
140977: KATALOG 1990. - Industrie im Bild. Gemälde 1850-1950. Eine deutsche Privatsammlung.
144516: - Landschapsarchitectuur en stedebouw in Nederland 97 99 / Landscapearchitecture and townplanning in the Netherlands 93 95.
136898: CATALOGUS 1988-1989. - Rik Wouters
123458: - World Press Photo 2001.
121152: - Nieuw Kaart van den Lande van Utrecht.
121353: - Zóó is 't goed! Een film voor de jeugd over veilig verkeer.
126821: - Castrum Peregrini.
140478: - Chinese Musical Instruments: Ocarina, Guqin, List of Chinese Musical Instruments, Erhu, Yangqin, Pipa, List of Heaviest Bells, Dizi, Ruan.
143507: - Gandprix 1987. An autocar special.
147524: - Fliegende Blätter. Band CXXIV (124) 3154-3179 & CXXV (125) No. 3180-3205.
147145: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1901.
85546: CATALOGUS 1999. - Arent de Gelder [1645-1727]. Rembrandts laatste leerling.
103747: CATALOGUE 2001. - Juan Gris 1887-1928.
103778: - Johan Schwencke Prijs 1995.
104018: - Mededelingenblad 8 van de Nederlandse ceramiek.
104019: - Mededelingenblad 9 van de Nederlandse ceramiek.
104025: - Mededelingenblad 15 van de Nederlandse ceramiek: Oranje boove.
104028: - Mededelingenblad 19 van de Nederlandse ceramiek
104029: - Mededelingenblad 20 van de Nederlandse ceramiek.
104037: - Mededelingenblad 28 van de Nederlandse ceramiek: 10 jaar vrienden van de nederlandse ceramiek.
104045: - Mededelingenblad 42 van de Nederlandse ceramiek: Holland en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
104046: - Mededelingenblad 43 van de Nederlandse ceramiek: Een 17e eeuwse Hollandse tegelvloer in het kasteel Beauregard bij Blois.
104061: - Mededelingenblad 86/87 van de Nederlandse ceramiek.
104065: - Mededelingenblad 100 A van de Nederlandse ceramiek: Inhoud en register over de jaren 1976-1980.
104066: - Mededelingenblad 105 van de Nederlandse ceramiek.
104067: - Mededelingenblad 111 van de Nederlandse ceramiek.
104068: - Mededelingenblad 125 van de Nederlandse ceramiek.
104069: - Mededelingenblad 126 van de Nederlandse ceramiek.
104070: - Mededelingenblad 144 van vrienden van ceramiek & glas "Vormen uit vuur".
104071: - Mededelingenblad 147 van vrienden van ceramiek & glas "Vormen uit vuur".
104072: - Mededelingenblad 148 van vrienden van ceramiek & glas "Vormen uit vuur".
104073: - Mededelingenblad 149 van vrienden van ceramiek & glas "Vormen uit vuur".
104074: - Mededelingenblad 151 van vrienden van ceramiek & glas "Vormen uit vuur".
104077: GEDENKBOEK 1925-1975. - 50 jaar vrijwillige brandweer Loosdrecht.
104352: - Tsjechische exlibris.
146687: - Dreaming of Paradise. Islamic Art from the collection of the Museum of Ethnology Rotterdam.
152218: CATALOGUE 1996. - Cycles d'art.
104727: - Mededelingenblad 30 van de Nederlandse ceramiek.
104729: - Mededelingenblad 37 van de Nederlandse ceramiek.
104731: - Mededelingenblad 52 van de Nederlandse ceramiek: De Chinese porseleinkast. Reizen tentoonstelling van Chinees porselien dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd. Inleiding van D.F.Lunsingh Scheurleer.
104732: - Mededelingenblad 54 van de Nederlandse ceramiek: Collectie M.G.van Heel oud Delfts aardewerk Rijksmuseum Twenthe Enschede.
104758: - Mededelingenblad 117/118 van de Nederlandse ceramiek.
104761: - Mededelingenblad 123/124 van de Nederlandse ceramiek: Van keizerrijk tot volksrepubliek.
104809: - Standard Kritallporzellan.
104814: CATALOGUS 1998-1999. - Fascinerende facetten van Vlaanderen. Over kunst en samenleving.
122758: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
105264: - Mededelingenblad 35 van de Nederlandse ceramiek.
105491: - De oelenwanne. Ne korf vol riemen en vertelsels uut Achterhook en Liemers.
105492: - Opdat wij niet vergeten... Ter gelegenheid van de 45-jarige herdenking van de bevrijding. Impressies van Needenaren over hun oorlogservaringen.
105508: - Bijdragen felua. Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe V/VI 1997-97.
106553: CATALOGUS 2001-2002. - IJdel stof. Interieurtextiel in West-Europa 1600-1900.
139442: CATALOGUS 1940. - Tentoonstelling van oude en moderne Nederlandsche en buitenlandsche ex libris met bibliotheekinterieurs en van ouderen datum aangevuld met een verzamling dames ex libris.
107331: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 63.
107332: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 65.
107333: - Haerlem jaarboek 1991. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
107419: - Het Parool vrij onverveerd. No. 45.
107423: - Het Parool vrij onverveerd. No. 63.
107425: - Het Parool vrij onverveerd. No. 93. (Vijfde Jaargang).
107427: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 2, No. 9.
107428: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 2, No. 10.
107430: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 4.
107431: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 6.
107434: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 9.
107437: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 4, No. 1.
107438: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 4, No. 5.
107441: - Vry Nederland. Kerstuitgave
107559: - Nieuwe Wehrmacht. Oude plannen.
107569: - Oranje Bulletin. Nummer 1. 31 Maart 1945.
107571: - Oranje-Bulletin No.48.
107572: - Oranje-Bulletin No.65.
107573: - Oranje-Bulletin No.66.
107574: - Oranje-Bulletin No.68.
107702: P.O.D. [DE POLITIEKE OPSPORINGSDIENST]. - Feestavond van & voor de P.O.D. Zeist 18-7-1945.
107705: - TROUW. Jaargang 2 No.2.
107706: - TROUW. Jaargang 2 No.3.
107710: N.B.S. - Nederlandse Binnenlandse Strijskrachten. Blauwe band met oranje en witte banen en het woord ORANJE in zwarte letters.
107719: - De Oranjekrant (Vivere Militare Est). Jaargant 1942 No. 14.
107746: - Guía de coleccionistas de Espana y Portugal.
141611: - Album Perang Kemerdekaan 1945-1950.
108374: CATALOGUE 2001. - Modern Sculpture - The Object Age.
122753: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
108693: - Volkszangdag 1923. 10 uitgekozen liederen voor eene zangstem.
108694: - Volkszangdag 1924. 10 uitgekozen liederen voor eene zangstem.
108695: - Volkszangdag 1926. 10 uitgekozen liederen voor eene zangstem.
108696: - Volkszangdag 1927. Zangbundeltje voor het Nederlandsche Volk.
108698: - Volkszangdag 1929. Kleine zangbundel voor het Nederlandsche volk.
108699: - Volkszangdag 1932. Kleine zangbundel voor het Nederlandsche volk.
140298: - Boekmerken uit Brabant.
108938: - GERSTER,LUD. Ex Lib. Eignerwappen.
108940: - HAAK,OTTO. Bibliothekzeichen. Eignerwappen.
108942: - HAAK,OTTO. Ex Libris. Eignerwappen.
109153: GEDENKBOEK 1942-1945. - Zonsopgang en -ondergang in Padang en Bangkinang. 2e druk.
150963: - Popular Mechanics. Build a boat for pleasure or profit. It's easy to build your owen boat.
142761: AUKTION 2015. - Orden und Ehrenzeichen aus aller Welt. Heiliger Stuhl und Vatikan. Die Sammlung Dr.Norbert Herkner, Berlin.
17673: GEDENKBOEK 1868-1993. - 125 jaar Onze Woning.
109976: - Les chemins de fer Néerlandais à vol d'oiseau.
110021: - Wij oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine.
110029: - Terugblik 1 t/m 9. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum Opheusden.
110310: - GEERING,ADOLF. Wappen.
110358: - DIENER WIEN. Ex-Libris. Wappen.
110360: - MINSKY,NICKAU und WELLE. [Exlibris].
110361: - WELLENHILLER,MORIZ EDLER VON. [Exlibris]. Wappen.
154836: - Die Wappen aller souveränen Länder der Erde, sowie diejenigen der preussischen Provinzen, der österreich.-ungar. Kronländer und der schweizer Kantone. 9.volständig neu bearbeite Auflage, vermaehrt durch die Abbildungen der Herrscher- und Adelskronen.
110724: - Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik. Band 62, 2000-2001.
110810: - GRACEFIELD. [Bookplate]. Amorial.
110896: - Uluslarasi Exlibris Yarismasi Sergisi - Ankara 2003 / The 1st International Ex-libris competition exhibition - Anaka 2003.
110933: - Politieke groeperingen in Indonesië. Een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
125229: CATALOGUE 1981. - La photographie polonaise 1900-1981.
11168: - The Family of children. Kinderen van over de hele wereld.
111851: - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1821.
111855: CATALOGUS 1975. - Nederlanders in japanse kampen. Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerintenerings- en krijgsgevangenkampen 1941-1945.
111871: - Was geschah mit ihnen? Wo sind sie. Säuberung in der Sowjetunion.
111873: - Greift zum Gewehr, Kameraden! Die Stalin-Jugend und ihre illegale Arbeit in Westdeutschland beleuchtet vom Bund Deutscher Jungend.
153005: - Musée Calouste Gulbenkian.
140744: - Boekenweekgeschenk 1934: Leo Ott.
112488: - Roma 1934. Comune di Modena Assessorato alle Cultura Galleria Civica.
140291: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik. Jahrgang 26 Neu Folge Jahrgang 10, 1916 Heft I, II, III/IV und Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin Heft 1,2 & 3/4.
113089: CATALOGUS 1995-1996. - Een kunstkast gaat open. Tekeningen uit de verzameling Teding van Berkhout.
140742: - Boekenweekgeschenk 1934: C.J.Kelk.
140740: - Boekenweekgeschenk 1934: A.Den Dooland.
113834: - Dienstregeling Nederlandsche spoorwegen 1937.
113908: - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 I,II & III.
113911: - Almaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
114222: - RASSEGNA 67: Airships.
149053: - Le Portique No. 6.
149052: - Le Portique No. 5.
114501: - Motorfiets-album. 84 afbeeldingen van de nieuwste motorfietsen.
114554: - Biblia Sacra. Vulgatae editiones juxta exemplae Vaticanum. Tomus 2, veteris Testamanti pars altera.
1146: - Wereld op wielen. Test 3. Redaktie: Fred van der Vlugt.
114655: GEDENKBOEK 1887-1937. - De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond opgericht op 26 december 1887 zijn geschiedenis en streven.
130960: - Voor Hart en Huis. Alamanak.
115422: [DUGUET,ABBÉ]. - Regles pour l'intelligence des Stes Ecritures.
115485: CATALOGUS 2009. - Aan het Russische hof. Paleis en protocool in de 19de eeuw.
115546: - 147 Examples of Amorial Book Plates. From various Collections. (Second Series].
115639: - AUTO-JAHR 30, 1982-1983.
115640: - AUTO-JAHR 42, 1994-1995.
115641: - AUTO-JAHR 41, 1993-1994.
115643: - AUTO-JAHR 10, 1962-1963.
115644: - AUTO-JAHR 11, 1963-1964.
115648: - AUTO-JAHR 5, 1957-1958.
115650: - AUTO-JAHR 12, 1964-1965.
115651: - AUTO-JAHR 14, 1966-1967.
115652: - AUTO-JAHR 16, 1968-1969.
115653: - AUTO-JAHR 17, 1969-1970.
115656: - AUTO-JAHR 20, 1972-1973.
115657: - AUTO-JAHR 21, 1973-1974.
115658: - AUTO-JAHR 22, 1974-1975.
115659: - AUTO-JAHR 23, 1975-1976.
115668: - AUTO-JAHR 36, 1988-1989.
115669: - AUTO-JAHR 37, 1989-1990.
115670: - AUTO-JAHR 38, 1990-1991.
115671: - AUTO-JAHR 39, 1991-1992.
115672: - AUTO-JAHR 40, 1992-1993.
115700: - Prentgeschenk voor kleine kinderen. Om de getallen al spelende te leeren. 7e druk.
115876: - 1935: Felicitas! Eugène Strens 1935.
115902: - Op 20 Oktober 1938 ga
140243: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1913.
137964: - PROVO 9.
116065: - Gids voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars.
116549: - Middelburg in bewogen dagen 1940-1945 / Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. Deel 1 & 2.
149779: - Vues de Paris et de ses environs.
149770: - Voor God en Koning.
149771: - Voor God en Koning.
149769: - Voor God en Koning.
149768: - Voor God en Koning.
149763: - STRIJDEND NEDERLAND.
149757: - Handleiding inventarisatie waardevolle bomen. 2e geh.herz.druk.
149753: - Libelletabel voor België.
149752: - Waterbeestjestabel.
11702: - Guide to the city of Sydney and pleasure resorts of New South Wales. Including plans of city and suburbs, and useful information for visitors and tourists. Rev.edition.
147534: - Wanneer ijs en weder Haarlem dienen. 1869-1994 125 jaar IJsclub voor Haarlem en omstreken.
11741: AUCTION CATALOGUE 1980. - Highly important musical instruments comprising violins, violas, violoncellos and viola da gambas.
144784: - De Parelduiker. Jaargang 12, nummer 5.
118320: - Het Britische Rijk in Oorlog. Vloeiboek.
131744: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 10, 1985.
118623: - Inventarisatie zeldzame muurvegetaties.
11887: - Liber Amicorum steendrukkerij de jong & co 1911-1971.
131741: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 7, 1982.
131740: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 6, 1981.
152433: - Texel te kiek. Fotojaarboek 1988.
119417: - J.Greshoff (portret) voor de uitgave der Gedichten 1907-1934 in de serie Folemprise 1934.
119664: - Artisti dell' exlibris IV.
119671: - The Bookplate Journal. Published by the Bookplate Society.
119673: - Le vin et l'art - Wein und Kunst - Wine and art.
119878: - ARMITAGE,ELEONORA. [Exlibris]. Amorial. Lozenge pendant from a bow.
119882: - ALEXANDER,GEORGE R. [Exlibris]. Amorial.
119884: - BARELAY. [Exlibris]. Amorial.
119885: - BALDWYN,BLAYNEY A:M. [Exlibris]. (Arms, Baldwijn impaling Baldwyn). Pictorial Amorial.
119895: - BIGGE,CHAS.WILLM. [Exlibris]. Amorial.
119896: - BLOUNT,Sr.EDWARD OF SODINGTON in the Country of Worcester Bart. [Exlibris]. Early Jacobean Amorial.
119901: - BRANDRETH,HENRY ROWLAND. [Exlibris]. Armorial.
119903: - BRERETON,WILLIAM WESTROPP. [Exlibris]. Armorial.
119907: - ADAMS,ANTHONY. [Exlibris]. Amorial.
119909: - ADOLPHUS,JOHN Esqr. [Exlibris]. Armorial.
119911: - BURTON,DECIMUS. [Exlibris]. Crest in a garter.
119912: - [Butler]. Earl of Arran. [ookplate]. Jacobean Armorial.
119913: - CAPELL, The Right Honble. Algernon Capell, Earl of Essex, Viscount Maldon and Hadham, and Baron Capell of Hadham. [Exlibris]. Early Armorial.
119920: - DENDY,JOHN, B.A. [Wxlibris]. Armorial spade shield.
119925: - GARRATT,WILLIAM ALBIN. [Exlibris]. Armorial.
119927: - GRACE,ALICE. [Exlibris]. Adam shield.
119946: - ARKLEY,PATRICK. [Exlibris]. Amorial.
119947: - ARMBRUSTER,CARL. [Exlibris]. Amorial.
119950: - BARON,THE LORD CHIEF. [Exlibris]. Amorial.
119954: - BOGLE,ANDREW. [Exlibris]. Amorial.
119955: - BRADBURY,A.B. [Exlibris]. Amorial.
119957: - CHEVALLIER,REV.TEMPLE. [Exlibris]. Amorial.
119958: - CHITTY,CHARLES. [Exlibris]. Amorial.
119961: - CLARE,The Rev,M.O. A.M. [Exlibris]. Amorial.
119963: - CLUTTERBUCK,ROBERT. [Exlibris]. Amorial.
135470: - Autovisie Jaarboek 2002.
120130: - Ausstellung von Exlibris Gastenbücher Ex Musucues. Einladungskarten Umzugsanzeigen und sonstiger Klein-Graphik von Michel Fingensten bei Geor Ecke Buch u. Kunsthandlung Berlin W35 Lützowstr. 82 10 März bis 10 April.
129818: - London & North Western Railway. Voyages circulaires en Grande Bretagne.
130782: - The Greatness of Devi Sri Saradamba. The eternality of the Veda (knowledge) and the Veena (sound).
131393: - Monumenten in het groen. Overzicht van alle monumenten in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
131271: CATALOGUS 1976. - Het symbolisme in Europa.
122305: - EPHESUS. Leben und Wirken des Wegbereiters Hjalfdar om vorgeschichtlicher Zeit. Aufgenommen in der Nähe Abd-ru-shins durch besondere Begabung eines dazu Berufenen.
129964: - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Met instemming van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.
120668: - Vredig 1965 Fam. Rous.
120760: - Bulletin de la Bibliothèque Nationale. Année 4 - No's 1 - 4.
146714: - Olympische Spiele 1976. Innsbruck Montrreal 76. Lizenausgabe des Offiziellen Werkes des Nationale Olympischen Komitees dürt Deutschland.
146716: - Onthaal met Kaapse Wyne. Keuse Bewaring Bediening Wynkookuns Resepte.
130778: - The inner meaning of Bharatha and Bhagavatha (The torch leading to the path of liberation).
121338: CATALOGUS 1958. - N.A.G. (Nederlands Architecten Genootschap) Tentoonstelling.
12557: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers. 1e jaargang.
12570: - Brandweerauto. Model-puzzel. Een geheel nieuwe vorm van modelbouwen.
149706: - Verspreidingsgevens van de Nederlandse Libellen.
12912: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik.
13179: - Luilekkerland bij de hand. Met 150 verhalen.
151495: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
13568: - Het viervoudig orakel. Een onderhoudend geselschapsspel waarbij op de voorgestelde vragen de verrassendste antwoorden gegeven worden.
13616: - Asahi Pentax annual 78.
13647: - Zo schaakt de jeugd. Timman . Sosonko . Ligterink . Bij de Weg. Toernooiboek van het Gasunie-toernooi om het europeees jeugdkampioneschap Groningen 1975-1976.
143544: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 48,
13788: - Sljucht en rjucht. Onder bistjûr fen Waling Dykstra.
14105: - Gelders Oudheidkundig Contactbericht.
1411: - Automohil Revue / Revue Automobile 1987. Sondernummer, herausgegeben anlässlich des 57. Internationalen Automobilsalons von Genf.
134248: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan Natuurstudie, Natuurbescherming, Heemschut, Geologie, Folklore, Buitenleven en Toerisme. Jaargang 3.
14295: KATALOG 1968-1969. - Sveagold und Wikingerschmuck aus Statens Historiska Museum Stockholm.
14332: - Jane's avionics 1982-83. 1st edition. Edited by M.Wilson.
14645: - Kosmos groot citaten boek. 12000 citaten, spreuken en gezegden. 13e druk.
15174: - Encyclopedie van Noord-Brabant. Vols 1 - 3.
151493: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
15481: - INVESTIGATIONS ON CETACEA. Vols I - XXV. Edited by G.Pilleri.
15608: - Noordwijk 125 jaar badplaats.
15781: - Piggelmee en het tovervisje. Opnieuw bewerkt door Han G.Hoekstra. Grammefoonplaatje.
15893: - The fighting sixth 1861-1960.
15926: - Asahi Pentax photography 1970. 2nd Asahi Pentax world photo contest.
15935: - FIAP 1966. The international federation of photographic art.
140688: AUCTION CATALOGUE 1985. - Collection C.de H. Estampes Japonaises principalement par Hitoshige et à divers amateurs.
16093: - Mededelingenblad 49 van de Nederlandse ceramiek: Nanne Ottema en zijn kring. Bijeengebracht en ingeleid door J.Romijn.
16100: - Mededelingenblad 59 van de Nederlandse ceramiek: De verzameling ceramiek uit het verre oosten van het Rijksmuseum Kröller-Muller. Inleiding door D.F.Lunsigh Scheurleer.
16101: CATALOGUS 1973. - Verdraaaid goed gedraaid. Verzameling H.J.E.van Beuningen.
16345: - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie deel I: 1912-1939. [2e druk].
16516: - Asterix en de kernsentrale.... of het recht van de sterkste.
16560: - Asahi Pentax annual 77.
16590: - Opticiens-Agenda.
16715: - De Vrije Vries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. 7e deel. Nieuwe serie. Deel 1, 1e & 2e stuk.
16767: - Beitrag zur Geschichte und Kritik des Lamarckismus in der Botanik. These.
16785: - British sports and sportmen. Commerce & industry.
151965: CATALOGUS 1991. - Ikat. Internationale textieltentoonstelling Hessenhuis / Ikat. Internationale textile exhibition.
16932: - Van school tot scholengemeenschap. Twee perioden uit de geschiedenis van het Alberdingk Thijm College te Hilversum 1921-1981.
17047: CATALOGUS 1964. - Martavanen.
17075: CATALOGUS 1962-1963. - Vroeg-christelijke kunst uit Rome.
17102: - Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik 1922. Jahrgang 32 - N.F. Jahrgang 16.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

5/9