Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14033: A.A.B.N, A.K.Z.A.B. - Voor een vrij Namibië.
6679: VERENIGD VERZET 1940-1945. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat het worden zal.
3315: TE ELFDER URE 19. - Kultuur en politiek 3. Brecht en het leerstuk.
4209: - Ihre Namen leben durch die Jahrhunderte fort.
69: ANTI IMPERIALISME CAHIER 11. - Socialisme in de derde wereld.
5745: TE ELFDER URE 16. - Multinationale onderneming en vakbeweging.
9951: - Baskenland autonoom?! Revolutionair en links-nationalisties verzet in Euskadi.
11269: - Die Wahrheid über den Weltfriedensrat.
19303: - Weißbuch über die Kriegsverbrechen des Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Heinz Trettner.
13615: - Aus dem Kampf der deutschen Arbeiterklasse zur Verteidigung der Revolution in China.
14411: - De muur in Palestina.
19229: - Verslag van het congres over maatschappelijke planning gehouden op 11 october 1947 in het Indisch instituut te Amsterdam
7840: 1999. - Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts. Heft 1 2002.
8739: TE ELFDER URE 23. - Marxistiese staatstheorie.
7516: DE AMSTERDAMMER 1911-1920. - prenten uit De Amsterdammer, losse pagina's ongeveer 250 stuks.
15217: - Fascisme.
15218: - Constructieve kracht.
5715: N.V.V. - Vakbeweging. Doel en streven.
5714: N. V. V. - Ten strijd tegen krisis en werkloosheid.
13961: - Vredesweek Eindhoven 19-26 sept. 1976. Projekt map voortgezet onderwijs.
18870: - Rapport van een commissie, ingesteld door het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouw en den nationalen woningraad, algemeenen bond van woningbouwverenigingen inzake de huisvesting van krotbewoners
19081: - Against Trotskyism. The struggle of Lenin and the CPSU against Trotskyism.
14027: M.L.B. - Handen af van de beurzen!
18925: - Second international congress of social psychiatry. Proceedings. Summaries
5044: U.S.N. - Almanak '73-'74.
8737: TE ELFDER URE 15. - Universiteit en demokratie.
8597: TE ELFDER URE 34. - Geschiedenistheorie 2. Het Thompson-Anderson debat.
10272: - Autonomer Widerstand 1990/1991. Region Südniedersachsen.
12610: - De baby killer.
10351: - Nuclear weapons: no first strike, no first use
10354: - Peace special report: North atlantic network, the alternative alliance.
10357: - Wapenhandel en conversie.
17337: - 1784-1934. Gedenkboek. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
19484: - SWArt BOek - macht en onmacht, de ondergang van spinnerij Swabo.
17339: - Verhalen rond de lange mars.
6107: - Freedom of expression and opinion and right of association in the Basque Country.
13913: - Vrouwen en anti-militarisme, een aantal artikelen deel 2.
17805: - Groningen geen wingewest! Tegen lozing atoomafval en Westduits atoomgevaar
2509: TE ELFDER URE 20. - Feminisme 1.
10597: - Het kapitaal, de mens ondergeschikt aan de ekonomie.
10623: - Carel Steven Adama van Scheltema.
10564: - Hoort onzen roep. Een woord tot de ouderen, voor de jongeren.
4522: TE ELFDER URE 27. - Seksualiteit.
10677: - Sich fügen heisst lügen. Erich Mühsam Seminar.
10722: - Betalen voor de vrede:gewetensbezwaren tegen defensiebelasting.
19415: - Maurice Thorez. Ein sohn des Volkes.
10773: DOSSIER CID 002. - Onkruit pakt ze terug.
10774: DOSSIER CID 003. - Breekijzers contra sleutelspecialisten.
11460: - Beknopte geschiedenis van de kommunistische partij China.
2122: DE ENGELBEWAARDER 12. - Mina Kruseman 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
4572: N.V.S.H. - Klaar is Kees. Maar hoe zit het nou met Marie?
4550: GRONIEK #137. - Politieke cultuur.
14031: Z.A.K. - Arbeidersstrijd, vrijheidsstrijd in zuidelijk-Afrika, Kongresmap Amsterdam 6-7-8 september.
10941: GRUPPE 61. - Arbeiterliteratur - Literatur der Arbeitswelt?
13902: LEF3. - Arbeid ervaren door vrouwen.
5713: N. V. V. - Ondanks moeilijke tijden moedig voorwaarts!
14800: ARGUMENT AS 44. - Eurokommunismus und Theorie der Politik.
11590: - A Communist View. Building class struggle trade unions.
12127: - Bewapenen is stelen van de armen.
14236: AKTION #34 - Anarchistisches Magazin 1988-2
19249: - Volksalmanak. Vooruit voor Noord-en Zuid-Nederland. 9e-12e jaargang
15216: - Vechten voor vrede.
14755: - Freiheit für die Gefangenen in Khiam. Ein israelisches Gefangenenlager in Südlibanon.
17385: - Arbeidersontwikkeling. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. inzake het vraagstuk der arbeidersontwikkeling in Nederland
11200: - Wir Warnen! Die deutsche Revanchepolitiker bedrohen den Frieden.
7986: TE ELFDER URE 12. - Vakbeweging 1.
7984: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
11260: C.P.N. - In 1964 viert de communistische Partij van Nederland haar 45-jarig bestaan!
11259: C.P.N. - De weg naar socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N.
4559: KONKURSBUCH 24. - Geschlechter-Verhältnisse. Prognosen, Psychosen, Metamorphosen.
5955: GRAMSCHAP #35. - Vrouwen! PM kunstjes! Barricades! New-journaalisme!
10456: C.P.N. - Is de P.S.P. wel zo vredelievend en socialistisch?
17796: - Globke und die Ausrottung der Juden. Über die verbrecherische Vergangenheit des Staatssekretärs im Amt des Bundeskanzlers Adenauer.
5716: N.V.V. - Welvaartsplan.
8738: TE ELFDER URE 21. - Psychoanalyse 1.
12519: - De stille krachten.
11926: - Arbeitersongbuch.
15104: AKTION 22. - Revolte der Frauen.
5659: G.A.L. - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
6690: GRASWURZEL REVOLUTION 49. - Stilleben in Gorleben.
5807: - Die Sozialdemokratie im Urteile ihrer Gegner.
5968: - Grundlagen der marxistischen Philosophie
6106: - Berlusconis Italien. Italien gegen Berlusconi.
11475: - Kritik an Lin Biao und Konfuzius.
19515: - Die illegale Tagung des Zentralkomitees der KPD am 7. Februar 1933 in Ziegenhals bei Berlin. Berichte über das Referat Ernst Thälmanns und den Verlauf der Tagung Biographien von Teilnehmern an der Tagung.
15220: - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929.
12871: - Leninismus. Heft 7.
15295: - Die Oktoberrevolution 1917-1967.
9019: DOSSIER CID 004. - De geheimste projekten.
9018: DOSSIER CID 001. - Confidentieel persoonlijk.
8390: DAS ARGUMENT 80. - Schule und Erziehung (V).
12099: - De betekenis van de vrouwenstrijd.
14714: WERKGROEP CONCERTEN VAN NIEUWE NEDERLANDSE MUZIEK IN 1968. - Muzikale en politieke commentaren en analyses bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in 1968.
11602: - Van Alaska tot Oeral.
11264: C.P.N. - Nieuwe wegen naar eenheid voor democratie en vooruitgang. Discussiegrondslag voor het 21 congres van de CPN.
19312: - Het beste van Albert Hahn.
9043: - Collectieve arbeidsovereenkomst in het meubileringsbedrijf 1936-1937.
18907: - Ruimtelijke ordening in Nederland, 1: Algemene inleiding
14173: - Weg met de Berufsverbote. Informatie-brochure
13918: - Over Bestrijding van Fascisme en Racisme.
19153: - Tirade, nr. 12
12108: C.P.N. - C.P.N. vrouwenconferentie 22, 23 oktober 1983.
9085: WAAR BLIJFT DE TIJD 13. - Sociale Strijd. 500 jaar Liwwadden.
14825: - Voor Spanje.
19286: - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki).
11830: - DDR. Anerkennung jetzt stärkt Sicherheid und Entspannung in Europa.
13644: P.M. - bolo'bolo.
11944: TE ELFDER URE 41. - Het ontwerpen van arbeidsprocessen.
12942: - Stalin. Een korte biografie.
14054: - 1 mei 1983: Weg met 't feest van de arbeid!
10776: KATERNEN 2000/4 - Mannen-emancipatie.
17365: - Roseboek van de muiterij.
11978: - De wet Veringa, einde van de demokratisering.
14496: - De waarheid over de zaak J. Groesser.
18706: - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, I
18707: - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, II
13564: - Het proces Sneevliet.
15073: - De Alperwaard. 6 jaar aktie en nog goeie zin.
12068: - Rotbuch zu den Gewerkschaftsausschlüssen.
12107: A.B.O.P. - Zij werkt, hij werkt. Een onderzoek naar de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid belasting en rechts positie en conclusie en aanbevelingen voor het te voeren beleid.
12132: - Een nieuwe fase in de strijd voor vrede en ontwapening. Over het verdrag tussen de USSR en de VS inzake de vernietiging van hun raketten voor de middellange en korte afstand.
12151: - Über Ernst Bloch.
10394: - Vooruit met nieuwe energie, Atoompark, Kernwapens, Werkgelegenheid, en Democratie in het Nerderlands- Duitse grensgebied
19179: - Über die Wechselbeziehung zwischen Erziehung und Entwicklung. Informationsmaterial aus der pädagogischen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie, Heft 22
18585: - The Tehran, Yalta & Potsdam conferences. Documents.
12240: GRONIEK # 97. - Vrouw en verzorgingsstaat.
12291: - Lateinamerikanische Volkskunst.
6687: - Geen NAVO-depot in onze regio.
6975: DIE ERSTE INTERNATIONALE 1864 - Die erste Internationale 1864. Anarchistische Texte 17.
6550: - The History of the Labour Movement in Quebec.
17884: - Damals in Sachsenhausen. Solidarität und Widerstand im Konzentrationslager Sachsenhausen
8033: - Urugay. Van verzorgingsstaat naar garnizoensstaat.
12504: - Geen miljarden voor nieuwe straaljagers.
12532: STICHTING VAN DE ARBEID 50. - Over de stichting van de arbeid gesproken.
12586: NIVV-REEKS 23. - Wapenfeiten 1980.
13167: - Heksenkollege.
12482: N.V.V. - Wachtgeldregeling.
14525: - De grondwet van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.
14756: - Mozambique. Een verhaal over de vrijheidsstrijd.
12598: - UdSSR. 100 Fragen und Antworten.
941: - De Maostrips.
9319: SUNSCHRIFT 144. - Hein Mol Memoires van een havenarbeider.
12646: - En de klok loopt door.
14846: - Portugal. Dokumente. Materialien.
19219: - Veranderingen in de maatschappelijke structuur van niet-stedelijke gebieden
14765: - Antirassismus Antiimperialismus. Der Beitrag der Christen zum Kampf gegen rassistische und kolonialistische Unterdrückung.
12756: - Naar groter eenheid. NVV + Nkv = FNV. Tentoonstellig bij het fusiecongres 1981.
12797: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder.
12834: - De kulturele revolutie in het chinese dorp Dazhai
12863: MARGETEKST 13 - Dilemma's van de feministiese hulpverlening.
12938: SOZIALISTISCHE ZEITSCHRIFT FUR KUNST UND GESELLSCHAFT. 1/76 - Künstler gegen den imperialistischen Krieg 1.
19279: - Vrouwenwerk
9132: N.V.V. - 1906-1956 Van kiemende kracht tot gouden oogst.
13061: - Through the looking glass.
13093: - Anti NATO kongres
13100: - Morgen is het jouw beurt. Gedichten van het Griekse verzet.
14687: - Literaturkatalog 1974. Fremdsprachige Literatur Marxismus-Leninismus, Philosophie, Geschichte.
8989: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis, wetenschap of kritiek.
6893: - Santa Fe document. Het Latijns-Amerika beleid van de V.S. voor de jaren '80.
17959: - The Reform movement of 1898.
13614: - Politische Ökonomie (Lehrbuch) Band 1.
18544: - Vijftig jaren NVvFA-ABC 1907-1957.
13436: - Letter of the CC of the Party of Labour and the government of Albania to the CC of the Communist Party and the Government of China.
13567: - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk.
7841: BLAUWDRUK 56. - De autoritaire persoonlijkheid.
14352: - Denkbeeld. Antisemitisme.
19120: - Poesie der Revolution 1848 in Deutschland.
14753: - Kruisraketten. Langs slinkse wegen.
15029: TE ELFDER URE 40. - Julia Kristeva.
2398: RESEARCH GROUP ONE REPORT NO. 21. - The Conditions of Feminist research.
5518: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
5519: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
8599: TE ELFDER URE 18. - Vormingswerk 2.
8595: TE ELFDER URE 32. - Verwantschap en produktiewijze.
9879: - Leninismus. Heft 3. Die Diktatur des Proletariats.
2778: - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
2785: - Woorden en kogels. De verordeelden in de zaak Lebovici.
18872: - Rapport beoordeling wetenschappelijke staf. De beoordeling van de wetenschappelijke medewerkers aan de Technische Hogeschool Delft
1804: VERENIGD VERZET 1940-1945. - Mijn naam is haas... Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
7510: Z. - Zeitschrift marxistische Erneuerung #57.
6751: - Problemen van kernbewapening. Bescherming en voorlichting.
4044: - Karl Marx 1818-1968.
3056: - De CIA en Cuba. De pogingen van de CIA om de Cubaanse Revolutie te vernietigen.
7517: - Strategien der Unterwerfung, Strategien der Befreiung.
8994: TE ELFDER URE 39. - Dilemma's van het feminisme.
7540: 'T KAN ANDERS 1990 #3 - 10 jaar
11141: - Waarom geven ze ons altijd schoonmaakwerk? Buitenlandse vrouwen or hun werksitatie
11092: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
3230: - Israël en de Palestijnen. Een konflikt van rechten.
11312: - Door liefde tot haat.
5824: - Marhaba Europe!!
848: KOSMODOK 2-11. - Vietnam. 1969.
19373: - 21 November - De toespraken.
3660: - De vloek van den oorlog.
14531: - Aus erster Hand. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte - für wen und wofür?
458: C.I.I.R. - Right to Survive. Human Rights in Nicaragua.
8992: TE ELFDER URE 31. - Geschiedenistheorie 1.
5106: - De grondwet van de Sovjet-Unie.
8736: TE ELFDER URE 13. - Gezondheidszorg 1.
18485: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #1. Les origines du fascisme.
5068: KOSMOSTORY 44. - Unilever 2.
8991: TE ELFDER URE 30. - Viet Nam/Kultuur/Biopolitiek. O.a. Foucault
8740: TE ELFDER URE 25. - Stalinismekritiek.
4598: TIJDSCHRIFT VOOR VROUWENSTUDIES 27. - Scopophilia. Kijkgenot.
13809: - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder.
7397: - Jacht op millioenen (La curée).
2379: - Über die Thesen des X. Parteitages der Kommunistischen Partei Italiens. Nachdruck eines Artkels aus der Zeitung ""Zeri i Popullit"" vom 17.-18. November 1962. Herausgegeben vom Zentralbüro der KPD/ML.
13663: DIALEKTIK 12. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Die Dialektik und die Wissenschaften.
17803: - Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Entwurf.
19060: - Supplément au mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
3370: - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
14354: - De grondwet van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
6379: - Zapatista Encuentro.
9959: - Antisexistische Schrittversuche für die Auflösung Männlicher Machtstrukturen. 1/87.
4379: - Vrij aan de ketting. Borssele en Doodewaard moeten dicht!
19048: - Statistiek van de loop der bevolking van Nederland 1938-1954
12503: - Cubaanse lessen.
19059: - Summerhill: Pro und Contra. 15 Ansichten zu A.S. Neills Theorie und Praxis
6298: - Natuurlijk uit eten in Nederland. Restaurants en cateraars met ondermeer biologische, diervriendelijke en vegetarische gerechten.
6378: - Tussen droom en werkelijkheid. Een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Literatuur vanuit Surinaams perspectief.
17534: - De Joegoslavische visie.
17737: - Fifteen years of People's Poland.
9776: - Geuzenliedboek 1940 - 1945.
10604: - De vrouw vóór het Plan.
12642: - Gemeente-programs der politieke partijen in Nederland.
12657: - Hollands dagboek.
4838: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION MEXICO 1984 - International Tribunal and meeting on reproductive rights Amsterdam 1984. Het vrouwenlijf als bezet gebied.
13608: - 75 years of struggle! The life of Nanny Washburn.
19114: - The permissive society. The guardian inquiry
13897: - Technologie als wapen, vrouwen tegen genen- en voortplantingstechnologie.
13905: DIC MAP 50. - Het gezin en andere samenlevingsvormen.
1847: - Hoerengebroed. Gesprek met Italiaanse autonomen.
19157: - Toelichting op de pensioenbeslissing van de buitengewone pensioenraad
2207: - Krakers tribunaal. Teksten en getuigenissen.
13974: - Revolutionary Afghanistan. Through honest eyes.
13977: - The TRUTH about Afghanistan.
19514: - Wat willen de communisten?
19327: - Wissenschaftliche Weltanschauung. Teil I: Dialektischer Materialismus. 2. Heft: Die Materie und ihre Daseinsweise
19250: - Volksopvoeding. Nederlands-Belgisch tijdschrift voor sociaal-cultureel groepswerk, 3 (1954), nr. 3. De besteding van de vrije tijd.
18560: - Mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
18540: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 2
18538: - Max Weber und seine Zeit. Bijlage bij Mededelingen van de Nederlandse Sociologische Vereniging, 1965, nr. 10
18500: - Link. Ongesubsidieerd, onafhankelijk en arbeidsintensief blad, nr. 7,9,11,12
1966: VERENIGD VERZET 1940-1945. - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
18482: - Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne, Odéon, Nanterre etc...
18478: - Les femmes aujourd'hui, demain. Semaine de la pensée marxiste (29 janvier-4 février 1975)
18360: - Jugendvergiftung als System. Eine dokumentation über die Vorbereitung der westdeutschen Jugend auf einen neuen Krieg
18320: - International congress of studies on the problem of underdeveloped areas. Sociological aspects. Theoretical problems
18266: - Huisvesting van jonge gezinnen. Rapport uitgebracht door de gezinsraad op verzoek van de minister van maatschappelijk werk en de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid
17889: - Dat schort er aan! Over de terugkeer van de vrouw in het arbeidsproces
17932: - De levende gedachten van Karl Marx belicht door Leon Trotsky
17921: - De huisvesting van groote gezinnen met geringe financieele draagkracht te Leiden. Rapport uitgebracht aan het bestuur van den armenraad
18243: - Historical relics in new China
18235: - Heusinger, Foertsch und andere... Kriegsverbrecher an der Spitze von NATO und Bundeswehr
18134: - Grundlagen der marxistischen Philosophie
2261: - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der Werkstaking van 1903. Deel II Derde en Vierde periode. Naspel. Bijlage en Register.
18065: - Echtscheidingen in Nederland 1900-1957
18054: - Documentatieblad. Uitgave van het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, 1967, nr. 3
18032: - Deuxième supplément au mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
2007: - Le Musée Lénine.
17894: - De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het IJsselmeer
17895: - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin, nr. 13
17883: - Dagboek van een guerillero
17885: DAS ARGUMENT 60. - Das Argument. Zeitschrift für Philosophie and Sozialwissenschaften. Nr. 60
17872: - Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij
17869: - Conférence des pays d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnés et exilés politiques portugais
17857: - …Wieder am Hebel der Macht. Militaristen - Revanchisten - führende Nazis beherrschen den Bonner Staat.
17469: - Catalogus van de bibliotheek der Vereniging het Spinozahuis te Rijnsburg
9849: - Een poging om film weer onder de mensen te brengen.
17974: - De snelle kweekreactor Kalkar
17815: - Aksent op resolutie 181
17812: - Achter de schermen. De groten der wereldeconomie
17546: - De maatschappelijk werkster. Ervaringen uit de gezinsoorden, deel 8
17509: E.E.G. - De E.E.G. en de derde wereld. Verslag van een doctoraal-werkgroep internationale betrekkingen 1971-1972
17501: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april 1960.
17449: - Cahiers bio-wetenschappen en maatschappij, jrg. 5, nr. 1
17416: - Beroepscode voor de leden van de vereniging van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers & Toelichting beroepscode
17403: - Au nom des victimes de la terreur nazie: Pour la paix et la détente. Pèlerinage au mémorial national de Sachsenhausen le 19 avril 1980.
17429: - Billy the Kid, of hoe een eenvoudige jongen uit Texas de maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging
17349: - Aanpassingsmoeilijkheden. Verslag van de provinciale dag van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht op donderdag 3 oktober 1957 gehouden te Utrecht
17346: - A History of the English People in 1815. Book I: Political Institutions, Book II: Economic Life, Book III: Religion and Culture , Epilogue Vol. I 1895-1905, Epilogue Vol. I 1895-1905. Book II: The internal Policy of the Unionist Cabinet
18631: - Neue Beweise für Globkes Verbrechen gegen die Juden.
18101: - Fragen der marxistischen Soziologie (Teil I). Soziologie und Jugend. Methodische und praktische Probleme
17444: - Budel.
17771: - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki).
17804: - Groninger koek. 43 volksverhaaltjes van de kleine k
17918: - De hervorming van de onderneming. Herziening van het vennootschapsrecht in verband met medezeggenschap in en toezicht op de onderneming.
18002: - De voedselvoorziening der wereld. Verslag van het congres gehouden door het verbond van wetenschappelijke onderzoekers te Wageningen op 8 en 9 october 1948
18004: - De volkshuisvesting in Nederland.
18035: - Die deutsche Philosophie nach 1945. Unser Weltbild 19
18130: - Great contemporaries. Essays by various hands
18135: - Grundlagen der marxistisch-leninistischen Ästhetik.
18236: - Hier spricht Dibelius. Eine Dokumentation.
18342: - Jeugd in Tilburg. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar de opvoedkundige situatie van de rijpere jeugd door het Hoogvlied-Instituut
18346: - Jeunes d' aujourd'hui. D'apres le rapport d'enquête du Ministère de la Jeunesse et des sports
18418: - Krotopruiming en sanering. Rapport van de Commissie Krotopruiming en Sanering, ingesteld door de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
18421: - Kultur, Gesellschaft, Heimat. Oranienb""rger Heimatzeitschrift 1959, nr. 3. 10 Jahre DDR.
18426: - Tijdschrift Kwartaal nr. 5. Artikelen en redevoeringen. Ehrenbourg, Borstsjenko e.a.
18432: - La jeune famille. 8e Conférence euopéenne des Ministres chargés des questions familiales
18453: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 18: Le communisme aujourd'hui et demain.
18507: - M.L.F. NEEN. Geen Duitse vinger aan atoomtrekker.
18610: S.D.A.P. - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der sociaal-demokratische arbeiderspartij
18627: - Nederlands tijdschrift voor medische studenten jrg.9 (1963), nr. 3 Synthese van chemie en geneeskunde.
18665: - Onderzoek naar de arbeidssituatie van mannen uit probleemgezinnen te Maastricht.
18735: - Partisans #7 (november-december 1962). Révolution Africaine?
18806: - Poradnie spoleczno - Wychowawcze
18871: - Rapport van het onderzoek naar de behoefte aan huishoudelijke voorlichting in het streekontwikkelingsgebied Geestmerambacht
18878: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #11: Impasses social-démocrates.
18879: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #17: Études sociologiques.
18880: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #19: Sur le jeune Marx.
18881: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 20-21: L'homme et la ville.
18882: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 5: Aspects du capitalisme contemporain
18906: - Ruimtelijke aspecten der Leidse ontwikkeling
18930: - Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse
18960: - Sociale integratie probleemgezinnen. Rapport van de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid ingesteld door de minister van maatschappelijk werk.
18999: - Sociologisch jaarboek. 7,8,9, 10,11,12,13.
19031: - Spiegel historiael, jrg. 2, nr. 11: Russische revolutie.
19044: - Stalin. A short biography.
19087: - The British Journal of Social Psychiatry, vol. 3, nr. 1
19105: - The International Journal of Social Psychiatry: First International Congress of Social Psychiatry, special edition, nr. 1,2,3,4
19164: - Trends in illegitimacy. United States 1940-1965.
19173: - U.S.S.R. speaks for itself.
19253: - Vom Ribbentrop-Ministerium ins Amt des Bundeskanzlers. Dokumentation in Sachen Kiesinger
19264: - Vrij Nederland, 1986, nr. 12. Het levenswerk van een Nederlandse ingenieur. Sebald Rutgers.
19267: - Vrije vlucht. Tekst van enkele toespraken, gehouden voor de eerstejaars der Rijksuniversiteit te Leiden, in september 1961
19333: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
929: AABN. - Vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika.
13269: AALBERSE, P.J.M. (RED.). - Politieke en sociale studiën. Rechtvaardigheid en naastenliefde in de organisatie van den arbeid.
12802: INFORMATIE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN. - Heb je het geweten?
9223: AANSTOOT, E. & A. ALBLAS. - Zichtbaar verleden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Industrie- en Voedingsbond CNV.
2687: AANZET. - Gronings autonoom bewegend blad #21. Twee jaar intifada.
4251: DE KLEINE AARDE. - Ekologische alternatieven 4. Kamerkost.
4299: DE KLEINE AARDE. - Tijd om te leven. Verslag van het symposium op 17 oktober 1992.
13015: AARTS, PAUL. - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
6482: AARTS, PAUL & JAN KEULEN (RED.). - Islam, de woede en het Westen.
13422: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden. Eerste Gedeelte en Tweede Gedeelte.
12188: ABBAGNANO, NICOLA. - Philosophie des menschlichen Konflikts.
14912: ABBEELE, ERIK VAN DEN (RED.). - Ontmanteling van de groei. Leesboek over een andere economie. O.a. Gorz, Ullrich.
5612: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
8783: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
5270: ABENDROTH, WOLFGANG E.A. - Sozialdemokratie und Sozialismus. August Bebel und die Sozialdemokratie.
8910: ABENDROTH, W. E.A. (RED.). - Die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Analysen II.
7835: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
5611: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5613: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.
4699: ABOTT, SIDNEY & BARBARA LOVE. - Sappho was a right-on woman. A liberated view on Lesbianism.
6591: ABU JAMAL, MUMIA. - Live from Death Row.
14517: ABU JAMAL, MUMIA. - 175 Progress Drive. Featuring the voices of: Bob Marley, Assata Shakur, Chuck D. and others.
6590: ABU JAMAL, MUMIA. - Berichten uit de dodencel.
8911: ABUSCH, ALEXANDER - Tradition und gegenwart des sozialistischen Humanismus
12028: ACHTERGROND. - Congres Linkse Samenwerking.
353: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
453: ACKER, ALISON. - Kinder des Vulkans.
6177: ACKERMAN, PETER & JACK DUVALL. - A Force more powerful. A century of nonviolent conflict.
7376: ACQUAVIVA, A E.A. - Das Chile der Volkseinheit.
11717: JONGEREN VREDES ACTIE (RED.). - Pacifistische volksverdediging.
18133: ACTON, JAY E.A. - Mug Shots. Who's who in the New Earth.
8262: ACU. - Niet morgen maar nu!
12561: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
12562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
12563: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
4384: ADAMS, IAN. - The Poverty Wall is built of greed, racism, and the misery of 6.000.000 Canadians.
5929: ADAMS, JASON. - Non-Western Anarchisms. Rethinking the Global Context.
17516: ADAMS, RUTH & SUSAN CULLEN (RED.). - De fatale epidemie. Artsen over de gevolgen van een beperkte kernoorlog
14311: ADELAAR, WILLEM & TON LEMAIRE & JOOP DE WIT (RED.). - Indianen van Latijns Amerika. Het indianenprobleem in de kontekst van het kapitalisme.
4385: ADERO, MALAIKA (RED.). - Up South. Stories, Studies and Letters of African American Migrations.
18517: ADLER, ALFRED. - Menschenkennis.
18455: ADLER, ALFRED. - Levensproblemen.
6604: ADLER, MAX. - Sozialismus und Gewerkschaften.
3868: ADLER, MAX. - Marx und Engels als Denker.
19138: ADLER, KURT E.A. - The war between the generations. An attempt at reconciliation
7836: ADLER, A. E.A. - De Sovjet-Unie en wij. Een analyse vrij van verkettering en blinde loyaliteit.
18535: ADLER, MAX (RED.). - Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des Wissenschaftlichen Sozialismus. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie
5271: ADLER, MAX. - Politieke of sociale demokratie.
17763: ADLER, GEORG. - Geschiedenis van het socialisme en communisme. Van Plato tot Lessing.
18203: ADLER, MAX. - Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus.
10090: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe. Neun kritische modelle.
1983: ADORNO, THEODOR W. - Drei Studien zu Hegel.
19171: ADORNO, THEODOR (RED.). - Charles Fourier. Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen.
13354: ADORNO, W. E.A. - Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie.
18850: ADORNO, THEODOR W. - Psychoanalyse und Soziologie. 2 Aufsätze.
3156: ADWAN, KAMAL. - La marche en avant du Fath.
14447: ARS AEQUI. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht.
1957: AERSCHOT, MARJAN VAN. - De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop. Literatuurstudie.
261: HOLLAND COMITTEE ON SOUTHERN AFRICA. - Women in South Africa.
13036: KOMITÉ ZUIDELIJK AFRIKA. - Mozambique. Een volk in beweging.
266: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - Het olieschandaal 1965-1980.
8656: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - We zullen niet langer zonder doen. Vrouwen onder apartheid.
11550: AGANBEGJAN, ABEL. - De toekomst van perestrojka. Revolutie in de Sovjet Economie.
2914: AGEE, PHILIP. - CIA gegen El Salvador.
13987: AGEE, PHILIP. - CIA. Werkwijze, organisatie en machtsbereik van de Amerikaanse Geheime Dienst.
9930: AGEL, JEROME. - Het ""Rough Times"" collectief. Harde tijden.
18637: AGEL, JEROME. - Radical therapist collectief. Niet aanpassen: veranderen!
493: AGERON, CHARLES-ROBERT. - Modern Algeria. A history from 1830 to the Present.
5215: AGNOLI, JOHANNES. - De transformatie van de demokratie.
12929: AGONE. - #41/42, 43, 44, 46.
8290: AGOSIN, MARJORIE. - Scraps of Life. Chilean Arpilleras Chilean Women and the Pinochet Dictatorship.
10925: AHLMARK-MICHANEK, KRISTINA. - De mythe van de maagdelijkheid.
3797: AHRWEILER, GEORG (RED.). - Betr.: Lukács. Dialektik zwischen Idealismus und Proletariat.
12321: AIERBE, PEIO. - Bewaffneter Kampf in Europa. Korsika, Italien, Nordirland, BRD, Baskenland.
10627: STICHTING ONDERZOEK AJC. - Toespraken van Cok Pels, Wim Thomasse en Frits de Jong gehouden op 3 oktober 1981.
15270: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Afscheid van Goelsary.
15272: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja.
3377: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja. De mooiste liefdesgeschiedenis.
13083: INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN AN DER AKA - Die DDR und die verwirklichung der Schlussakte von Helsinki.
2690: AKEN, N.A.M. VAN. - Verboden vereenigingen.
14877: AKINGINGÖL, Ö. FARUK. - Knooppunt Istanbul. Mensensmokkel via Turkije.
8446: AKKERMAN, JANNY & SELMA NIEWOLD (RED.). - De dochters van Au Co. Vrouwen in Vietnam.
12790: TIJDSCHRIFT TRANS-AKTIE. - Jaargang 2, #2,4,6
17712: BOYKOT OUTSPAN AKTIE. - Emigratie naar Zuid-Afrika. Is het wel in uw belang?
6727: GEWELDLOOS AKTIEF. - Geweldloos aktief. Nr.1 1975
354: AKZA. - Zuid-Afrika. Geschiedenis van het verzet.
11442: CENTRAL COMMITTEE OF THE PARTY OF LABOUR OF ALBANIA?. - Eurocommunism or undisguised revisionism.
13078: PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS. - Statut der Partei der Arbeit Albaniens.
19190: ALBARDA, J.W. (VOORWOORD). - De grenzen van geweld.
8409: ALBARDA, J.W. - Rechtop! Rede uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten Generaal op 14 november 1933.
5273: ALBARDA, J.W. - Een kwarteeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding van de Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
9526: ALBARDA, MEIA. - Wat baat het de mens… Over het leven endenken van G. Horreüs de Haas.
12265: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
8601: ALBEDA, W. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. Een inleiding.
12365: ALBERELLI, RICARDO. - Paradijs BV. Op weg naar werk.
8876: ALBERS, DETLEV E.A. - Klassenkämpfe in Westeuropa. England, Frankreich, Italien.
11091: ALBERS, D. E.A. - Otto Bauer und der 'Dritte Weg'. Die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten.
18646: ALBERS, DETLEV (RED.). - Europäische Gemeinschaft und Gewerkschaften.
5614: ALBERS, DETLEV. - De sociale strijd en het ontstaan van de vakbondseenheid in Italië. Annex: Enrico Berlinguer over het histories kompromis.
10659: ALBERT, HANS. - Theorie en Kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
13472: ALBERT, DAVID H. - De macht van het volk. De theorie van geweldloosheid toepassen.
17941: ALBERTS, W. JAPPE. - De middeleeuwse stad
12327: ALBLAS, ART. - Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan.
18261: ALBRECHT, ULRICH & PAUL SCHÄFER (RED.). - Der Kosovo-Krieg. Fakten, Hintergründe, Alternativen.
14302: ALBRECHT, ERHARD. - Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie 19.
14440: ALBRECHT, ULRICH E.A. - Arbeitsplätze durch Rüstung? Warnung vor falschen Hoffnungen.
5930: ALBRO, WARD S. - Always a rebel. Ricardo Flores Magon and the Mexican Revolution.
3378: ALDEN, JOAN. - Before our eyes.
14863: ALDEN, CHRIS. - China in Africa.
3561: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje. In boter en kaas.
17519: ALEICHEM, SJOLEM. - De gast.
14448: ALER, G.P.A. - De politiebevoegdheid bij opsporing en controle.
780: DAS, ALEXANDRA E.A. - Speldeprikken voor een reus. De effecten van kleinschalige voedselhulp door Nederlandse particuliere organisaties in India.
7041: ALF, SOPHIE G. - Leitfaden Italien. Vom antifaschistischen Kampf zum Historischen Kompromiß.
13702: ALFF, WILHELM. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
1960: ALGERA, MARGREET E.A. (RED.). - Schort er iets? Verdeling van arbeid - vrouwen bekijken het anders.
18689: ACTIE INFORMATIE ALGERIJE. - Ook uit UW naam? Zes jaar oorlog in Algerije.
12579: ALGRA, N.E. - Recht voor de Sociale Academie.
19065: ALGRA, S. - Wat dunkt u van de S.D.A.P., partijgenoot!
13490: ALI, TARIQ (RED.). - Nieuwe revolutionairen. Linkse oppositie.
6746: ALLARD, KEES & MARRIËT. - Vrij aan de ketting.
6219: KATALOGUS TENTOONSTELLING TACHTIG JAAR VROUWENLEVEN VAN ALLEDAG. - Alsof je 'n emmer leeggooit!
13136: RECHT VOOR ALLEN. - Lauwersmeer. Verslag van een bezetting zomer 1980.
7491: TIJDSCHRIFT RECHT VOOR ALLEN. - uit de jaren: 1967, 1974-1998.
5616: ALLEN, V.L. - The Militancy of British Miners.
9415: ALLEN, TIM & ALAN TH OMAS (RED.). - Poverty and development in the 1990s.
186: ALLEWIJN, KRISTEL. - Benin.
6866: ALLEWIJN, KRISTEL. - Oorlogstribunalen: recht of willekeur.
4018: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. De herinneringen van Stalins dochter.
13539: ALOFS, MARIJN. - Zorgelijke tijden. De Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
1963: ALTA, MARJAN. - Het geslacht van New Age. Over de relatie tussen feminisme en spiritualiteit.
18044: ALTENA, BERT. - Een broeinest der anarchie. Twee delen.
7786: ALTENA, MARGA E.A. (RED.). - Muzen aan het werk. Vrouwenlevens in de kunsten. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 23.
12449: ALTHUSSER, LOUIS. - Marxistische Kritik am Stalinusmus?
3798: ALTHUSSER, LOUIS. - Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme.
18435: ALTHUSSER, L. E.A. - Le jeune Marx. La pensée. Revue du rationalisme moderne, #96 (maart-april 1961)
17373: ALTMANN, EVA. - Zur politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.
12202: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.) - Rahmenbedingungen und Schranken staatlichen Handelns. Zehn Thesen.
10507: ALTVATER, ELMAR & OTTO KALLSCHEUER (RED.). - Den Staat diskutieren.
8836: ALTVATER, ELMAR & CLAUS OFFE. - Onderwijs en wetenschap in het laatkapitalisme. Bijlage: militaire research in Nederland.
14361: ALTVATER, ELMAR & FREERK HUISKEN (RED.). - Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors.
109: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.). - Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise von Argentinien bis Zaire.
12444: ALVAREZ, ISABEL & JOKE MAYER. - Federico Garcia Lorca. Mens, dichter en dramaturg.
10929: AMADO, JORGE. - Woeste wereld.
407: AMANDLA. - Maandblad over Zuidelijk Afrika. Feb 1984.
12272: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
12273: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
5617: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
4479: RADICAL AMERICA. - Beauty Parlors, vol. 11, no. 3.
4480: RADICAL AMERICA. - Spain: communism and repression, vol. 11, no. 2.
4481: RADICAL AMERICA. - The struggle for control of production, vol. 13, no. 6.
7415: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar Sociaal-Democratie tussen IJ en Amstel.
5184: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. (RED.). - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
11529: AMERONGEN, MARTIN VAN (RED.). - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
13149: AMERONGEN, M. VAN (RED.). - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
7923: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Eins zwei drrrei… rechts! Op mars naar het Vierde Rijk?
815: AMIN, MOHAMED & MALCOLM CALDWELL (RED.). - Malaya. The Making of a Neo-Colony.
15194: AMMON, G. - Groepsdynamika en agressie.
8582: AMOK. - Het opkomend militarisme van de Europese Unie.
9523: AMOK. - De bril van Kofi Annan. Bezorgde burgers over de bommen op Irak.
14585: AMOK. - De oorlog komt naar je toe. Reforger '87.
863: AMOK. - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
7259: AMOK. - Een streep in het zand. Nieuwe Orde in de Golf.
18694: AMRITO, SWAMI DEVA. - Oorspronkelijk gezicht. Een gang naar huis
4818: VROUWENGROEP ANTROPOLOGIE AMSTERDAM. - Vrouw in zicht! Naar een feministiese antropologie.
786: INDIA VROUWENGROEP AMSTERDAM. - Gezichten van Sita. Indiase vrouwen belicht.
11415: GOETHE INSTITUT AMSTERDAM. - Verboten, verfolgt - verbrannt.
9044: VIDEO PERSGROEP AMSTERDAM (VAP). - Video Katalogus mei 1986.
12344: POLEMOLOGISCHE STUDIEGROEP AMSTERDAM. - Kontroversiele polemologie.
2629: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING AMSTERDAM. - Baanbreeksters.
5748: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - 90 jaar strijd. Ontstaan en ontwikkeling van de industriebond NVV in Amsterdam.
19321: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM. - Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker. Herdenkingstentoonstelling
11777: TIJDSCHRIFT DE LASTIGE AMSTERDAMMER. - Verschijnt als er reden voor is. Nummer 4.
7989: AMSTERDAMS INITIATIEF TEGEN FASCISME, RACISME EN ANTISEMITISME. - Geef fascisme geen kans.
10097: ORGANISE! FOR REVOLUTIONARY ANARCHISM. - #58-62
11974: MAATSTAF. PORTFOLIO ANARCHISME. - Jaargang aug./sept 1976. Met Avrich, Constandse, Boon, Ramaer, Ros e.a.
13524: ANARCHIST BLACK CROSS DIJON, GENT, INNSBRUCK. - Control Unit Prisons.
13048: ORGANISATIE VAN ROERMONDSE ANARCHISTEN (ORA). - Anarchisme scholingsteksten.
3913: NVV & ANB. - Volkshuisvesting en werkgelegenheid.
356: ANC. - ANC speaks. Documents and Statements of the African National Congress 1955-1976.
2104: D'ANCONA, HEDY E.A. (RED.) - Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z.
9249: D'ANCONA, HEDY & REMCO CAMPERT E.A. - Vliegende schotels. Over de strijd in het huishouden.
7982: ANDEL, PIET VAN E.A. (RED.). - Fascisme, neofascisme en rechts-extremisme in West-Europa.
11024: 'T KAN ANDERS. - Wat & hoe.
4253: 'T KAN ANDERS. - Energie, groei en ekologie.
14787: 'T KAN ANDERS. - 1986 #2 De teloorgang van links.
11025: 'T KAN ANDERS. - Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie.
3799: ANDERSON, PERRY. - Over het westers marxisme.
17409: ANDERSSON, JOHN E.A. - Behandeling bij afwijkend gedrag
18653: ANDREJEW, I.D. - Notwendigkeit und Zufall
18754: ANDRIES, MARC (RED.). - Polen. Vandaag en Gisteren
17898: ANDROPOW, J.W. - Redevoering en artikelen.
8208: ANEMA-BROUWER, ELLEN E.A. (RED.). - Het jaar van de vrouw… wat nou?
6613: ANGELI, CLAUDE & PAUL GILLET. - Debout, Partisans! Les communistes dans la Résistance. De la débacle aux F.T.P.
14831: ANGELOV, STEFAN. - Der sozialistische Humanismus und seine Kritiker.
11410: ANGERMAYER, ERWIN E.A. (RED.). - Große Frauen der Weltgeschichte. Tausend berühmte Frauen in Wort und Bild.
10977: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De Unita, een gepasseerd station.
18812: AKTIECOMITE ANGOLA. - Portugal. Het lot van de oppositie.
4878: D'ANJOU, L.J.M. & A.P.J. BERNTS. - Presteren en verdelen in Nederland. Over individuele belangen en maatschappelijke solidariteit.
18229: ANKERSMIT, J.F. (RED.). - Het Volk. Dagblad voor de arbeiderspartij. Extra nummer 25 jaar.
18964: ANKERSMIT, J.F. - Socialisatie 1933. Toelichting bij de wijzigingen der conclusies van het 'Socialisatie-rapport 1920'.
3520: ANNINK, LINDA E.A. (RED.). - De doden worden met de dag opstandiger.
14886: ANONIEM. - Latijns Amerikaanse vakbeweging en solidariteit. Kritische analyse van CLAT in Latijns Amerika en Nederland.
9217: ANSPRENGER, FRANZ. - Auflösung der Kolonialreiche.
10216: ANSTADT, MILO E.A. - Polen vandaag en gister.
5090: ANSTADT, MILO. - Op zoek naar een andere mentaliteit.
19266: GRUPO ENSENANSA I HISTORIA ANTIYANO. - Konose bo pasado, skohe bo futuro. Werkmap bij workshop.
19275: GRUPO ENSENANSA I HISTORIA ANTIYANO. - Konose bo pasado, skohe bo futuro. Werkmap bij workshop.
18090: ANTONI, NILS. - Erfelijkheid constitutie en milieu
1968: ANTONIS, BARBIE (RED.). - Women in society.
6381: BOLIVIA CENTRUM ANTWERPEN. - Een goede deal. Een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid.
14083: ANTWERPEN, CLUB VAN. - Teksten voor de 21 ste eeuw.
302: STUDENTEN TEGEN APARTHEID. - De Shell-connectie. Shell, Zuid-Africa en de Nederlandese Universiteiten.
13919: NGVS APPELSCHA - Socialistische Strijdliederen. Hernieuwde uitgave.
10584: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM?. - The roots of the modern American empire. A study of the growth and shaping of social consciousness in marketplace society.?
19099: APTHEKER, HERBERT. - The fraud of ""Soviet anti-semitism"".
2295: ARAFAT, JASSIR. - Vor der UNO.
3163: ARAFAT, YASSER. - A discussion with Yasser Arafat.
3751: ARBATOW, GEORGI A. - Bewapening & wapenbeheersing.
11698: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Schuivende panelen.
19050: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Statuten en huishoudelijk reglement
10995: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Klaarheid.
17839: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Beginselprogram 1959
17589: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - De Socialistische Internationale.
18010: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - De vrouw in heden en toekomst. Uitgave van de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.
18663: VERBOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS / BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS. - Jaargangen 1974 t/m 1988, de meeste compleet.
13534: BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. - 1 mei vieringen in Nederland (1890-1940).
9505: INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING. - Handboek voor het Plan van de Arbeid.
14203: ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERSPERS. - Verslagen van den ondernemingsraad en de groepsraden van technisch- (typografen) en redactiepersoneel over 1932-1933.
8645: INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE. - Dertig jaar strijd voor sociale rechtvaardigheid (1919-1949).
6377: ARDILA GALVIS, CONSTANZA. - The heart of the war in Colombia.
4515: ARENS, AGNA E.A. (RED.). - Gelukkig kan je er nu over praten. Naar aanleiding van het tv-programma ""Ot... en hoe zit het nou met Sien?""
10936: ARIAN, MAX E.A. - Redactie binnenland.
9057: ARIS, C.T. - Klassenanalyse van Griekenland - beginselverklaring van de EKKE
4267: ARKEL, JAN VAN (RED.). - Oefeningen in duurzaamheid. Perspectieven naar 2040.
4272: BAJO & VAN ARKEL. - Het Flip Flop effekt.
14024: ARKIN, WILLIAM M. - Research Guide to Current Military and Strategic Affairs.
11220: ARMANSKI, GERHARD. - Entstehung des Wissenschaftlichen Sozialismus. SL Kurs.
8889: ARNASZUS, HELMUT E.A. - Materialismus - Wissenschaft und Weltanschauung im Fortschritt.
8198: DOKUMENTATIECENTRUM ARNHEM. - Dokumenten. Militaire produksie bij AKZO Nobel.
6245: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war.
6246: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war. Updated edition.
11548: ARNSON, CYNTHIA. - A revolution confronts the United States.
15184: ARON, RAYMOND. - Het vraagstuk van de vrijheid.
12232: ARON, RAYMOND. - Die industrielle Gesellschaft.
12239: ARON, RAYMOND. - La lutte de classes.
12720: ARRABAL, F. - Picknick op het slagveld en Guernica.
9190: ARRABAL. - Lettre au général Franco.
4172: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco.
15214: ARRIËNS, A. E.A. (RED.). - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
8554: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis van de Machnobeweging 1918 - 1921.
8014: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis van de Machnobeweging 1918 - 1921.
8166: ARTS, BAS. - Duurzame ontwikkeling, duurzame samenwerking? Allianties tussen sociale bewegingen.
4268: ARTS, BAS (RED.). - Interrelaties tussen milieu, derde wereld en vrede.
17422: ARTS, W.A. (RED.). - Betekenis en interactie. Symbolisch interactionisme als onderzoeksperspectief
7981: ARVON, HENRI. - Le marxisme.
11136: ARGUMENT AS 2. - Gewerkschaften im Klassenkampf.
12779: TIJDSCHRIFT DE AS. - Bart de Ligt.
11682: TIJDSCHRIFT DE AS. - Murray Bookchin.
948: TIJDSCHRIFT DE AS. - F. Domela Nieuwenhuis.
1715: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 2, 11, 12, 19, 32, 35, 36, 38, 41, 44/45, 46, 47, 48, 49, 50/51/52, 53, 55/56, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
1716: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 151, 152/153/154, 155, 156, 157; 159/160, 161/162, 163, 164, 165/166, 167, 168, 169/170, 171; 175, 176, 177/178, 180, 181/182, 183, 184, 185, 188.
11683: TIJDSCHRIFT DE AS. - P.J. Proudhon.
6564: TIJDSCHRIFT DE AS. - Clara Wichmann.
14070: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 101, 102, 103, 104/105, 106, 107, 108, 109/110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/120, 121, 122/123, 124, 125, 126/127, 128, 129; 132, 133; 143, 144, 145, 146; 148/149, 150 en 1e jaarboek anarchisme.
10252: ASA, MARCOS & VIDAL DE NICOLAS. - Gedichten uit de Spaanse gevangenissen.
4221: ASBEEK BRUSSE, WENDY E.A. - Immigratie en asiel in Europa. Een lange weg naar gemeenschappelijkheid?
14973: ASCHER, CAROL E.A (RED.). - Between women.
1980: ASCHER, CAROL. - Simone de Beauvoir. A life of freedom.
19116: ASCHERI, CARLO. - Feuerbachs Bruch mit der Spekulation.
5829: ASHRAWI, HANAN. - Deze kant van de vrede. Memoires.
6264: ASKV. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
6265: ASKV. - Eerste hulp bij ontruimingen. Weet wat u moet doen als een vluchteling ontruimd wordt.
18860: ASPEREN, G.H. VAN. - Psychotherapie. Concentrische methode
12890: ASRATJAN, E.A. - Leven en werken van Iwan P. Pawlow.
12388: ASSELDONK, HANS E.A. (RED.). - Geweld.
1744: ASSEYER, J. E.A. - Hiebe unter die Haut. Kritik an normalen Zuständen & Konjunkturbewussten Zeitgenossen. Ein Schüsselbuch für die Erkenntnis vieler falscher Grössen der Gegenwart, Mattick, Lenk, Lösche, Rabehl.
12020: ASSMANN, GEORG E.A. (RED.). - Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Soziologie.
14129: ASTRAIN, LUIS NUNEZ. - The Basques. Their struggle for independence.
6104: ASTRAIN, LUIS NUNEZ. - The Basques. Their struggle for independence.
4270: ASTREGO, J. & P.P. VAN DER KOOY. - Winkelen in het weiland.
5435: ASTROW, W. E.A. (RED.). - Illustrierte Geschichte der russischen Revolution.
9129: THEMAGROEP TAALTHEORIE ASVA - Naar een materialistiese taaltheorie.
10777: PRO ASYL. - Von Deutschland in den türkischen Folterkeller. Zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden.
10819: ATALANTA. - Suksesresepten.
7273: ATALANTA. - Sappho Mooi Geschreven.
1981: ATALANTA. - De tweede golf voorbij? Gesprekken met negentien vrouwen over hun actieve jaren in de vrouwenbeweging.
4271: ATALANTA. - Honderd-en-een redenen tegen het automobilisme.
19028: ATHOLL, HERTOGIN VAN. - Spanje onder de schijnwerper.
307: ATIYA, NAYRA. - Enkelringen- Egyptische vrouwen aan het woord.
10653: ATOOMVRIJSTAAT. - 8e jaargang nr. 1.
6184: ATTAC (RED.). - Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO, GATS, TRIPS, MAI.
4402: COMRADE GEORGE & ATTICA. - Die Zeit des Blues ist vorbei. Geschichte ist eine Waffe /Band 1. Der Mord an George Jackson und die schwarze Gefangenenbewegung in den USA.
13726: ATTLEE, CLEMENT. - Mijn Labour party.
19127: ATTLEE, CLEMENT. - Mijn Labour party.
4122: MARXISTISCHE AUFBAUORGANISATION. - Die Krise der kommunistischen Parteien. Probleme der gegenwärtigen Revisionismuskritik.
14758: USBEKISCHE GESELLSCHAFT FÜR FREUNDSCHAFT UND KULTURELLE VERBINDUNGEN MIT DEM AUSLAND. - Sowjetisches Usbekistan: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
12301: DIVERSE AUTEURS. - Vitoria ou morte. Verzetspoëzie uit de Portugese koloniën/Frelimo Vencera
10533: DIVERSE AUTEURS. - The Soviet Threat to Europe?
10648: DIVERSE AUTEURS. - Nuclear Energy Questions. A critical look at nuclear energy and the alternatives for today and tomorrow.
7950: DIVERSE AUTEURS. - Lenin und die Arbeiterbewegung heute.
14417: DIVERSE AUTEURS. - Für Frieden und Demokratie. Deutsche Dichtungen vom ersten Weltkrieg bis auf unsere Tage.
14581: DIVERSE AUTEURS. - Dodewaard. Niet oplappen maar opdoeken. Tentenkamp 13-21 april.
13119: ONBEKENDE AUTEURS. - Als je wordt aangeraakt op een manier die je niet prettig vindt …
14628: DIVERSE AUTEURS. - Lenins Imperialismustheorie und die Gegenwart.
8152: DIVERSE AUTEURS. - Werkneemsters van de willekeur. Fabrieksarbeid van vrouwen in Azië.
9588: AUTHORENKOLLEKTIV. - Sprachbarrieren.
6134: AUTORENKOLLEKTIV. - 10 Jahre ""Deutsche Einheit"": Nazi-Terror von Hoyerswerda bis Dusseldorf. Nazis, Staat und Medien - ein Braunbuch.
4000: AVENAS, DENISE & ALAIN BROSSAT. - De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de théorie.
14847: AVILA, F. E.A. - Portugal. L'autre combat.
12426: AVNERY, URI. - Israël zonder zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-Oosten.
3563: AWDEJENKO, A. - Ik heb het leven lief.
15027: AZM, SADIK AL. - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur.
6326: AZZELLINI, DARIO & BORIS KANZLEITER (RED.). - Das Unternehmen Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen Kriegsordnung.
5567: AZZELLINI, DARIO. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
3334: BAADE, FRITZ. - Wedloop naar het jaar 2000.
17786: BAAIJ, HANS. - Groepssex, waar hebben we het over?
7627: BAAL, J. VAN. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden.
18562: BAAL, J. VAN. - Mens en burger. Het probleem van de aanpassing. Vier voordrachten.
18843: BAAN, P.A.H. - Psychiatrie in de maatschappij. Oratie.
15101: BAAR, MIRJAM DE E.A. (RED.). - In de ban van het verhaal. Elfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7414: BAARDEWIJK, KEES VAN. - Kaat, Kees en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
19560: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet.
1476: BAARS, JAN E.A. (RED.). - 125 jaar vrijdenken.
1984: BAART, INGRID & MARLEEN BAERVELD (RED.). - Dokteren aan vrouwen, medikalisering van vrouwenlevens.
3606: BABEL, ISAAK E.A. - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden.
17878: BABY, JEAN. - Critique de base. Le Parti Communiste Français entre le passé et l'avenir
12292: BACH, INES & JOCHEN BACH(HRG.). - Massenkunst in Kuba.
18586: BACHITOW, M. - Mikrosoziologie und Klassenkampf.
15173: BACHRACH, PETER. - Die Theorie demokratischer Elitenherrschaft.
18469: BACKER, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht.
1746: BACKES, UWE & ECKHARD JESSE. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
9131: BADER, VEIT MICHAEL E.A. - 8 lezingen over de verhouding marxisme/sociologie
13462: BADER, VEIT MICHAEL. - Deze rechtsorde is de onze niet? Over democratie, rechtstaat en verzet. Uit: Recht en Kritiek 1982.
11710: BADIOU, ALAIN. - Het woord JOOD.
2903: BADSTÜBNER, ROLF E.A. (RED.). - Das Wiedererstehen des Militarismus in Westdeutschland (1945-1960).
3386: BAER, MARTHA. - (As Francesca).
11745: BAHR, H.E. - Politisierung des Alltags. Gesellschaftliche Bedingungen des Friedens.
3299: BAHR, GISELA E.A. (RED.). - Brecht Heute/Brecht Today.
1747: BAHR, HANS-ECKEHARD (RED.). - Weltfrieden und Revolution. Neun politisch-theologische Analysen.
1750: BAHRO, RUDOLF. - Elementen voor een nieuwe politiek.
11621: BAHRO, RUDOLF. - Elemente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus.
1748: BAHRO, RUDOLF. - Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.
11144: BAIER, HORST. - Studenten in Opposition. Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochshule.
19003: BAILEY III, ROBERT B. - Sociology faces pessimism. A study of European sociological thougt amidst a fading optimism
15251: BAILEY OGILVIE, MARILYN. - Women in science. Antiquity through the nineteenth century. A biographical dictionary with annotated bibliography.
14100: BAILEY, MARTIN & BERNARD RIVERS. - Oliesancties tegen Zuid-Afrika.
12034: BAIRD, DUGALD E.A. - Living with the pill and other methods of contraception.
6344: BAIRD, VANESSA. - No Nonsense Guide to Sexual Diversity.
14944: BAIS, KAROLIEN. - Arme wereld. Over armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid. Kopenhagen 1995.
7458: BAIS, KAROLIEN. - Racisme als leerzaam incident.
13166: BAKELS, H.L. - Staken bij de spoorwegen 1903 en 1983.
8650: BAKELS, H.L. & L. OPHEIKENS. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
1988: BAKER, RACHEL. - The first woman doctor, the story of Elizabeth Blackwell.
4640: BAKER FLEMING, JENNIFER. - Stopping Wife Abuse.
5277: BAKKER, PIET (RED.). - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P. J. Troelstra. Gebundeld door Piet Bakker, redacteur van Het Volk.
10306: BAKKER, BERT E.A (RED.). - Visioen en werkelijkheid, de illegale pers over de toekomst der samenleving.
5232: BAKKER, TIERS & ROBIN BROUWER. - Liberticide.
1937: BAKKER, JORIS. - Noord Ierland.
11940: BAKKER, BRAM. - De dwarse psychiater. Meningen.
13417: BAKKER,VINCENT. - De Krach van het Kapitaal.
4137: BAKKER, MARCUS. - Kiezen of knoeien.
9069: BAKKER, VINCENT. - Korter werken.
14967: BAKKER, EDWIN & JUDITH SCHUYF (RED.). - Homoseksualiteit en de media.
17467: BAKKER, J.P. - Causaliteit en wisselwerking in de physische aardrijkskunde. Oratie.
19247: BAKKER, BERT (RED.). - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
1478: BAKOENIN, MICHAEL. - De internationale broederschap.
5870: BAKOENIN, MICHAIL. - God en de staat.
9455: BAKOUNINE, MICHAIL. - God en de staat.
19460: BAKUNIN, MICHAEL. - Gesammelte Werke. Band 2.
5086: BAKUNIN, MICHAEL. - Freiheitlicher Sozialismus oder Marxismus? 3 Aufsätze.
5936: BAKUNIN, MICHAEL. - Die Revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus.
11845: BALANDIER, GEORGES. - Anthropologie politique.
11096: BALEN, BARBARA VAN & DORIEN DE WIT. - Het aandeel van vrouwen Positieve actie in Nederland.
3806: BALHAN, JACQUES E.A. (RED.). - Marx voor scholieren.
14449: BALKEMA, J.P. - Klachtrecht voor gevangenen. Penitentiair klacht- en tuchtrecht.
17504: BALLINTIJN, G. (RED.). - Data, Feiten, Documenten. Kroniek van den Tweeden Wereldoorlog.
17405: BAN, A.W. VAN DEN. - Aspecten van de voorlichtingskunde.
7371: KLEINE BÜCHEREI DES MARXISMUS/LENINISMUS BAND 2 & 3. - Über den historischen Materialismus Teil 1& 2
1990: BANDT, MARIE-LOUISE DEN. - Vrijwillig kinderloze vrouwen. Verkenningen rond een keuze.
10710: BANEKE, PEER. - Nederland en de Indonesische gevangenen.
828: BANERJEE, SUMANTA. - Child labour in Thailand. A general review.
11617: BANGE, PETTY E.A. - Tussen heks en heilige.
620: BANI, OMOL. - Fatima statt Farah. Erfahrungen einer Frau in der iranischen Revolution.
10788: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
5279: BANK, JAN E.A. - In dienst van het gehele volk. De West-Europese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950.
11604: BANK, JAN. - Kort Marcuse. Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse.
12233: BANK, JAN & STEF TEMMING.(RED.). - Van brede visie tot smalle marge.
5289: BANNING, W. - Jaurès als denker.
7887: BANNING, W. & J. BARENTS (RED.). - Socialistische documenten. Uit de literatuur van meer dan een eeuw bijeengebracht.
10621: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
10606: BANNING, W - Naar eigen levensvorm.
12394: BANNING, W. - Als een goed instrument.
15038: BANNING, W & BERLAGE & HORREUS DE HAAS E.A. - Religieus-socialistische studiën.
12331: BANNING, W. E.A. - De mens op reis.
5280: BANNING, W. E.A. - De vrouw in het bedrijf.
12530: BANNING, W. - Geloofsstrijd.
5769: BANNING, W. - Geloof en arbeid. Een inleiding in het Nederlandse religieus-socialisme.
5770: BANNING, W. - Marx... en verder.
3006: BANNING, W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Bewerkt door Woldring.
3753: BANNING, W. (RED.). - Hedendaagse waardering van Karl Marx.
11014: BANNING, W. - Recht op van lijf, recht op van ziel! Warom wij fascisme bestrijden door Dr. W. Banning.
3756: BANNING, W. - Karl Marx. Leven, leer en betekenis.
18495: BANNING, W. & A.A. VAN AMERINGEN & J.M. DEN UYL. - Liberalisme en socialisme.
18717: BANNING, W. - Over de ontmoeting van theologie en sociologie. Oratie.
14864: BARADARAN, MONIREH. - De naakte waarheid. Overleven in een vrouwengevangenis in Iran.
10278: BARAN, PAUL A. & PAUL M. SWEEZY. - Monopoly Capital.
7470: BARAN, PAUL A. - Unterdrückung und Fortschritt. Essays.
3807: BARAN, PAUL A. - Politische Ökonomie des wirtschaftlichen Wachstums.
8297: BARBER, BENJAMIN. - De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt.
11578: BARBER, NOEL. - De Hongaarse opstand.
14925: BARCLAY, HAROLD. - The State.
14928: BARCLAY, HAROLD. - Culture & anarchism.
775: BARDHAN, PRANAB. - The Political Economy of Development in India.
14259: BARENDRECHT, WOUTER & RAMON KION (RED.). - Zwijgend protest. 5 jaar dwaze moeders in Argentinië.
13533: BARENTS, J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
17418: BARENTS, J. - Bestek. Enkele richtlijnen bij de studie van staat en maatschappij.
14632: BARKER, D.H. & SHEILA ALLEN. - Dependence and exploitation in work and marriage.
8773: BARLOW, MICHEL. - Le socialisme d'Emmanuel Mounier.
10222: BARNABY E.A. - Gewapende vrede. Groene Cahier.
10382: BARNABY, F. & E. BOEKER. - Defensie zonder kernwapens.
14752: BARNEA, NAHUM (RED.). - Israël in vredesnaam. De politiek van een geharnaste democratie.
19010: BARNES, LEONARD. - Soviet light on the colonies.
5292: BARNETT, S. A. - Uitvoerbaar socialisme. Studiën over sociale hervorming.
237: BARNETT, DON & ROY HARVEY. - De bevrijding van Angola. Berichten en documenten van een guerilla-oorlog.
6911: BARNSLEY, MARK. - Beaten up, fitted up, locked up. Mark Barnsley and the Pomona incident. A miscarriage of justice.
13766: BARNSLEY'S, MARK. - In the hands of the enemy, Mark Barnsley's struggle for justice.
1993: BARRETT, MICHÈLE. - Links en de vrouwenbeweging. Het wankele verbond.
402: BARRIOS DE CHUNGARA, DOMITILA. - Het onrecht is groter dan Bolivië.
11159: BARRY, TOM. - Panama. A country guide.
2453: BARRY, BRIAN (RED.). - Power & political theory.
6999: BARTELS, J. - Politiek Veelstromenland. Marxisme.
9520: BARTELS, JEROEN & PÄTZOLD & HOLZ & LENSINK. - Dialectische constructie van de `totaliteit`.
11714: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
1994: BARTON, RACHEL. - The scarlet thread, an indian woman speaks.
7342: BARTSCH, HANS-WERNER E.A (RED.). - Chile. Ein Schwarzbuch.
18624: BARTSTRA, J.S. (RED.). - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. Deel 1
14370: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het modern imperialisme.
17765: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak circa 1880 - circa 1906)
19242: BARUCH, F. E.A. - Aan de grenzen voorbij.
4139: BARUCH, F. E.A. - De Rode Vlag gestreken. Een kritiek op het ontwerpprogram van de CPN.
4140: BARUCH, F. - Links af / naar rechts. Portret van een politieke partij of de ommezwaai van de C.P.N. in het conflict Moskou - Peking.
17923: BASCHWITZ, KURT. - De intelligentie van het krantenlezend publiek. Oratie.
14485: BASISGROEPEN. - Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo 18,19 en 20 juni 1981.
4518: BASSERMAN, LUJO. - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
4273: BASSET, PAUL E.A. - Een beter milieu begint bij de politiek.
18912: BASTIAANS, J. E.A. - Sanering als sociaal vraagstuk. Prae-advies. Uitgave #17
1995: BASTIAANSSEN, MARIANNE (RED.). - Vrouw in beeld - 10 jaar festival vrouwenfilms Assen.
15269: BAUDET, HENRI. - The Netherlands after the loss of Empire.
3049: BAUER, O. & H. MARCUSE & A. ROSENBERG E.A. - Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus.
5619: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
5293: BAUER, OTTO. - Kapitalisme en Socialisme na den Wereldoorlog I. Goede en verkeerde rationalisatie.
17683: BAUER, KARL-HEINRICH (RED.). - Die Bedrohung unserer Gesundheit
13728: BAULENS, LLUÍS-ANTON. - De neus van Mussolini.
308: BAULIN, JAQUES. - The Arab role in Africa.
6156: BAUMANN, HEIDRUN (RED.). - 'Frauen-Bilder' in die Medien. Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen.
5637: BAUMANN, MICHAEL 'BOMMI'. - Hoe het allemaal begon.
6170: BAUMEISTER, BIENE E.A. - Situationistische Revolutionstheorie. Eine Aneignung.
625: BAUMGARTNER-KARABAK, ANDREA & GISELA LANDESBERGER. - Die verkauften Bräute. Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolien.
10583: BAYER, MARCEL. - Jamaica. Landenreeks.
5245: BAYERTZ, KURT & JOSEF SCHLEIFSTEIN. - Mythologie der ""kritischen Vernunft"". Zur Kritik der Erkenntnis- und Geschichtstheorie Karl Poppers.
13659: IT BEAKEN. - Biografie en arbeidersbeweging.
3391: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De mandarijnen.
8178: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
3125: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een zachte dood.
3128: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden. Deel 1 en 2.
10762: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
15157: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5298: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5300: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. 2 delen
13079: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
7366: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben. 1. 2. und 3. Teil. Dritter Teil herausgegeben von Karl Kautsky.
7000: BEBEL, A. & E. BERNSTEIN (RED.). - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 bis 1883.
17466: BEBEL, AUGUST. - Charles Fourier. Sein Leben und seine Theorien.
17645: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, IV
18018: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, I
18019: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, II
18020: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, III
19201: BEBEL E.A. - Vakbeweging en politieke partijen. Een verzameling van vertaalde opstellen
11082: BECHER, JÜRGEN E.A. (RED.). - Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus.
15166: BECHLER, EKKEHARD. - Internationale Arbeitsteilung und Dritte Welt. Handelsbeziehungen auf Kosten oder im Dienste der Entwicklungsländer.
9855: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
17635: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
11138: BECKER, J.W. E.A. - Opvattingen van werklozen 1974-1982; enige veranderingen in attitudes en gedragingen.
9023: BECKER, FRANS & JOHAN FRIESWIJK - Bedrijven in eigen beheer - kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958
5217: BECKER, UWE (RED.). - Maatschappij, macht, Nederlandse Politiek.
18093: BECKER, EGON. - Erziehung zur Anpassung? Eine soziologische Untersuchung der politischen Bildung in den Schulen.
19443: BECKERS, WALTER. - A. Science Fiction?
15018: BEDELL SMITH, WALTER. - In de schaduw van het Kremlin.
12484: ALGEMENE NEDERLANDSE AGRARISCHE BEDRIJFSBOND. - Feiten en argumenten ten dienste van de huisbezoekers van de ANAB.
13151: ONAFHANKELIJK VERBOND BEDRIJFSORGANISATIES. - Zo houden we ze klein. Een boekje over Organon en de derde wereld.
4390: BEECHER, J. - Een schip voer uit. De geschiedenis van het ss. Booker T. Washington.
820: BEEK, HERMAN VAN. - Ongemerkt. Huishoudtextiel in Pakistan. Een onderzoek naar de herkomst van huishoudtextiel in Nederlandse grootwinkelbedrijven.
13226: BEEK, KOLJA VAN E.A. (RED.). - Bouwen onder kapitalistiese voorwaarden.
19152: BEEK, FRANS VAN (RED.). - Tilburg het begin... Wij gaan door met de strijd!
8164: BEEKMAN, BERT E.A. - Max Havelaar: koffie met toekomst. Producenten en consumenten op weg naar een rechtvaardige wereldhandel.
5621: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict.
11503: BEER, MAX. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
14782: BEER, PAUL DE & JAN WILLEM DUYVENDAK & LUCAS REIJNDERS & PAUL ROSENMÖLLER E.A. - Een toekomst in aanbouw.
17817: BEER, M. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
14371: BEERENDS, HANS. - De derde wereld beweging. Geschiedenis en toekomst.
13924: BEERENDS, HANS (E.A.). - De Nederlandse ontwikkelingshulp, helpt het? Een kritiese beschouwing.
18100: BEERLING, R.F. - Filosofie, maatschappij, maatschappij-wetenschap.
5622: BEERLOCK, KAREL. - Uit het leven der fabriekwerkers. K Beerlock, algemeen secretaris der Gentsche afdeeling der Belgische Socialistische Werklieden-Partij.
5623: BEERTEN, LUC. - In de put. Een stomme film.
19233: BEETS, N. - Verstandhouding en onderscheid. Een onderzoek naar de verhouding van medisch en pedagogisch denken.
10582: BEETSTRA, T. - Bolivia. Landenreeks.
9751: BEGEER, P.A. - Van het leven. Verzen.
6595: BEHNKEN, KLAUS (RED.). - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade). 7 delen.
1751: BEHREND-ROSENFELD, ELSE S. - Ich stand nicht allein. Erlebnisse einer Jüdin in Deutschland 1933-1944.
11878: BEHRENDT, FRITZ. - In vredesnaam.
1743: BEHRENDT, F. - Hebt u Marx nog gezien?
8153: GOED BEKEKEN 4. - Voeding: milieu en budget.
9174: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
12607: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
13558: BEKKER, KONRAD. - Marx' philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel.
14020: BEKKER, PETER E.A. - Atoomenergie? Nee bedankt!
14364: BEKKERS, F. E.A. - Geweldloze actie en sociale verdediging.
7500: BEL GHAZI, HASSAN. - Over twee culturen - uitbuiting en opportunisme.
13264: BELIARD, OCTAVE. - La vie tragique de Danton.
2469: BELINA, BERND. - Raum, Überwachung, Kontrolle. Vom staatlichen Zugriff auf städtische Bevölkerung.
3804: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P.
11252: BELLA, S. DE LA. - Ordening in plaats van chaos.
7904: BELLA, S. DE LA - De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigingsinternationale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen.
14717: BELLAMY, EDWARD. - De gelijkenis van de watertank.
1486: BELLEGARRIGUE, ANSELME. - Tegen de volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850.
14879: BELLO, CARLO. - Observaties van een zwartwerker. Over arbeidsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's.
4918: BELLON, BERNARD P. - Mercedes in peace and war. German automobile workers 1903-1945.
2014: BELOTTI, ELENA GIANINI (RED.). - Zo worden kleine meisjes groot, de maatschappelijke conditionering van de vrouw in de vroege kinderjaren.
18119: BELTMAN-KOS, B.H. - Getemde prokreatie. Een oriënterend literatuuronderzoek naar de invoering van geboortenregeling in de ontwikkelingslanden
11163: BEN BARKA, MEHDI. - Écrits politiques 1957-1965.
11167: BEN BRIK, TAOUFIK. - Une si douce dictature. Chroniques tunisiennes 1991-2000.
9465: BEN JELLOUN, TAHAR. - Gastvrijheid.
9116: BEN JELLOUN, TAHAR. - Leren samenleven.
4391: BENARD, CHERYL. - Die geschlossene Gesellschaft und ihre Rebellen. Die internationale Frauenbewegung und die schwarze Bewegung in den USA.
4641: BENARD, CHERYL & EDIT SCHLAFFER. - Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe.
6596: BENESJ, EDVARD. - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning.
4519: BENGIS, INGRID. - Strijd in de erogene zone. Over liefde, haat en sex.
11626: BENGT, JANGFELDT (RED.). - Vladimir Mayakovsky. Love is the heart of everything.
19043: BENJAMIN, WALTER. - Städtebilder.
10588: BENNETT, LERONE?. - Amerikanen van het eerste uur. De geschiedenis van de negers in Amerika.?
8279: BENNETT, OLIVIA E.A.(RED.) - Vrouwen in oorlog.
6242: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
11437: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
9240: BENSCHOP, ALBERT & TON KEE - De bedrijfsbezetting van de ENKA-Breda
11575: BENSON, MARY. - Mandela, Nelson.
9589: BENSTON, MARGARET E.A. - Politieke ekonomie van de huishoudelijke arbeid
5202: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De ideologie van het Westen. Essays, kritieken, polemieken.
5219: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
12286: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - Vietnam en het Westen.
11876: BENTHEM VAN DEN BERG, G. VAN. - Dwang en bevrijding. Essays en kritieken.
19241: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - Vietnam en de ideologie van het westen
11929: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. - Is a marxist theory of the state possible?
10828: BENZ, WOLFGANG. - Integration ist machbar.
9994: BERARDI, FRANCO BIFO. - Heroes. Mass murder and suicide.
8425: BERDEN, MIA (RED.) - Vrouwen, landbouwers van Afrika.
17849: BERDJAJEW, NICOLAJ. - Christendom en klassenstrijd.
15033: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool, 1940-1990.
18237: BERENSTEIN, TATIANA. - Hilfsaktion für Juden in Polen 1939-1945.
5624: BERG, HARRY VAN DEN & PIM FORTUYN & TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
8619: BERG, ANGELINA VAN DEN E.A. - Het lichaam is een kostelijk bezit.
15263: BERG, J.TH.J. VAN DEN BERG - Aan de gelovigen overgeleverd.
9735: BERG, MAX VEN DEN E.A. (RED.). - Naar een socialistische gemeentepolitiek.
8785: BERG-SCHLOSSER, DIRK E.A. - Einführung in die Politikwissenschaft.
11172: BERG, MAX VAN DEN E.A. - Welzijnswerk en welzijnspolitiek.
455: BERG, JANNIE VAN DEN. - Javier en Paulina in Nicaragua.
11636: BERG, NATASJA VAN DEN & SOPHIE KOERS. - Fairshopping. Praktisch idealistisch winkelen.
10865: BERG, RENÉ VAN DEN E.A. - Bijzondere studenten.
12012: BERG, J.T.J. VAN DEN & H.A.A. MOLLEMAN. - Crisis in de Nederlandse politiek.
9226: BERG, FRANK VAN DE E.A. - Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984.
14590: BERG, MAX VAN DEN & BRAM VAN OJIK. - Kostbaarder dan koralen. Beschopuwingen over ontwikkelingssamenwerking.
7356: BERG, STEPHEN & S.J. MARKS (RED.). - About women. An anthology of contemporary fiction, poetry and essays.
18672: BERG, BARBARA JACOBA VAN DEN. - Ongevallensterfte in Nederland in het bijzonder bij kinderen tegen de achtergrond van het ongevallenvraagstuk in het algemeen. Proefschrift.
11255: BERGE, GIED TEN. - De slag om Genève. Jaaroverzicht van de vredespolitiek en vredespolitiek en vredesbeweging 1982/83.
13375: BERGEN, LEO VAN. - Internationaal zijn of niet zijn: dat is de keuze. E.E. Meursing: arts pro en contra ""het""Rode Kruis.
13376: BERGEN, LEO VAN. - Voor een wereld één in verscheidenheid.
19491: BERGER, PETER L. & RICHARD J. NEUHAUS. - Movement and Revolution. On American radicalism.
15171: BERGER, PETER (RED.). - Marxism and Sociology. Views from Eastern Europe.
13845: BERGER, HARTWIG. - Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit.
1753: BERGH, HENDRIK VAN. - Bonner Krankheiten. Ein Bericht zur Lage der Republik.
12594: BERGH, G. VAN DEN. - Verkiezing of staatsloterij? Kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de eerste kamer.
15213: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Roode rozen.
14555: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Gekleurde wolken.
14557: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Van eeuwige dingen. Tweede bundel. Deel 2
12624: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Studies. Verspreide opstellen.
12639: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Levensbeschouwing.
13381: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Bij denkers en dichters.
10027: BERGH, H. VAN DEN E.A. (RED.). - Multatuli!
10094: BERGH, JEROEN & DETLEF FETCHENHAUER. - Voorbij het Rationele Model: evolutionaire verklaringen van Gedrag en Sociaal-Economische Instituties.
17544: BERGH, GEORGE VAN DEN. - De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming
18711: BERGH, G. VAN DEN. - Orientation. Socialism today and tomorrow. Report of the conference on the situation of socialism in Western Europe
9189: BERGHE, GIE VAN DEN. - De uitbuiting van de Holocaust.
13311: BERGHUIS, CORRIE K. - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
18911: BERGINK, A.H. - Samuel Senior Coronel. Zijn betekenis voor de sociale geneeskunde in Nederland.
13840: BERGMAN, INGMAR. - Wilde Erdbeeren.
6070: BERGMANN, THEODOR. - Gegen den Strom. Die Geschichte der KDP (Opposistion).
18025: BERGNER, DIETER. - Der Kreuzzug der evangelischen Akademien gegen den Marxismus.
14702: BERGSON, HENRI. - Matière et mémoire.
17682: BERGSON, HENRI. - Die beiden Quellen der Moral und der Religion.
18182: BERGSON, HENRI. - Het lachen. Studie over de beteekenis van het komische.
14956: BERGVEEN, HUGO. - Bajes voor beginners.
677: BERGVELT, DIRK & CHARLOTTE VAN RAPPARD (RED.). - De papieren lente. Documenten van de Chinese democratische beweging 1978-1980.
2019: BERKEL VAN, DYMPHIE. - Moederschap is mijn achilleshiel, een boek over kracht en kwetsbaarheid.
17957: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. (RED.). - De pelgrimstocht der mensheid
12249: BERKI, R.N. - Socialism.
14115: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC van het anarchisme.
4472: JOUR-FIXE-INITIATIVE-BERLIN (RED.). - Wie wird man Fremd?
8103: BERLIN, ISAIAH. - Russian thinkers.
4787: SOZIALISTISCHE PROJEKTARBEIT IM BERLINER. - Schülerladen Rote Freiheit.
14428: BERLOZNIK, ROBERT & PATRICK DE BOOSERE. - Star Wars.
7357: BERMAN, PAUL. - Idealisme en macht. Of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
10937: BERNAERT, GUY E.A. - Spelen tegen de oorlog.
10708: BERNARD-SHAW, GEORGE, (TANNER, JOHN). - Mensch en Oppermensch, (gevolgd door het handboek van den revolutionair).
4993: BERNARDES, JON. - Family studies. An introduction.
13837: BERNDT, HEIDE & ALFRED LORENZER & KLAUS HORN. - Architektur als Ideologie.
14838: BERNER, RUDOLF. - Die unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937).
2235: BERNERI, CAMILLO. - Klassenkrieg in Spanien 1936/1937.
17708: BERNHEIM, ERNST. - Einleitung in die Geschichtswissenschaft.
5312: BERNSTEIN, EDUARD. - Zur Frage: Socialliberalismus oder Collectivismus?
13228: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
5311: BERNSTEIN, EDUARD. - Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
12433: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
18725: BERNSTEIN, F. - Over joodsche problematiek.
18941: BERNUS, ALEXANDER VON. - Sieben Schattenspiele.
14246: BERSEE, LEO. - Greenpeace naar Antarctica.
2020: BERTELS, KEES E.A. - Vrouw, man, kind. Lijnen van vroeger naar nu.
14612: BERTHOLD, WERNER & LOZEK E.A. (RED.). - Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Handbuch.
18884: BERTING, J. - Reciprociteit en gelijkheid. Sociologen over sociale rechtvaardigheid
359: BERTRAND, LOUIS. - De Belgische werklieden-partij en haar programma.
19255: BERTSCH, HERBERT. - Von Potsdam zum Friedensvertrag.
627: BESIKCI, ISMAIL. - Kurdistan & Turkisch Colonialism. Selected Writings.
4594: STICHTING SOA-BESTRIJDING. - Vrouwen over SOA en veilig vrijen.
12206: AMSTERDAMSCHE BESTUURSBOND. - Enige gegevens omtrent plaatselijke combinaties van vakverenigingen in het buitenland, samengesteld in opdracht van den Amsterdamschen bestuurdersbond. Aan de Arbeiders van Amsterdam en Nederland.
3380: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Inequality among men.
2792: BETHGE, HORST & ERICH ROSSMANN (RED.). - Der Kampf gegen das Berufsverbot. Dokumentation der Fälle und des Widerstands.
8006: BETTELHEIM, CHARLES. - Internationale Marxistische Diskussion 1. Über das Vortbestehen von Warenverhältnissen in den 'Sozialistischen Ländern'.
9495: BETTELHEIM, CHARLES. - Economic calculation and forms of property.
19091: BETTELHEIM, BRUNO. - The children of the dream.
5048: BEUGEN, M. VAN E.A. - Wonen op wielen. Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid.
1898: BEUKELS, JAN. - De Poolse kwestie. Of zij bestaat en, zo ja, een toekomst heeft.
17945: BEUSEKOM, H.G. VAN. - De Volkshuisvesting. De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen
4841: FRAUEN GEGEN BEVÖLKERUNGSPOLITIK (RED.). - LebensBilder, LebenLügen. Leben und Sterben im Zeitalter der Biomedizin.
14601: BESCHERMING BEVOLKING. - Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
2550: VROUWEN TEGEN BEVOLKINGSPOLITIEK. - Bevolkingspolitiek in Nederland.
1897: WERKGROEP GESCHIEDENIS EN BEVRIJDING. - Groningen 14 en 15 mei 1982.
19431: TIJDSCHRIFT BEVRIJDING. - Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. #8 Bolsjewisme!? Redactie De Jong, De Ligt, Storm.
4304: ECOLOGISCHE BEWEGING. - Milieu en werkgelegenheid.
5746: TIJDSCHRIFT VOOR ARBEID EN BEWUSTZIJN. - Arbeidstijdverkorting en herverdeling van arbeid 1983/1.
18050: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Die Sünden der Frankfurter Schule. Ein Beitrag zur Kritik der ""Kritischen Theorie"".
9679: BEYERS, JAN. - Economische sancties, een referentiekader.
9900: NOOIT MEER BHOPAL! - De grootste gasramp tot nu toe.
14519: JELLO BIAFRA. - Become the media.
18000: BIANCHI, H. - De vliegengod. Opstellen over gezag, recht en orde.
6944: BIDESE, ERMENEGILDO. - Die Struktur der Freiheit. Chomskys libertäre Theorie und ihre anthropologische Fundierung.
19163: BIE, P. DE (RED.). - Transactions of the first international seminar of the international scientific commission on the family (ICOFA). Québec, August, 31st - September, 2nd 1967
20: BIEBUSCH, WERNER. - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen.
6013: BIEHL, JANET. - Rethinking Ecofeminist Politics.
6380: BIEKART, KEES & MARTIN JELSMA (RED.). - Peasants Beyond Protest in Central America.
18905: BIELICKA, IZABELLA. - Rozwazania nad kolyska.
18808: BIELICKA, IZABELLA. - Porozmawiajmy o uparciuchach.
12395: BIEMEN, A. VAN E.A. - Terugblik en perspectief. Willem Banning 1888-1971.
3759: BIENER, WALTHER. - Der überholte Marx. Seine Religionskritik und Weltanschauung kritisch untersucht.
17988: BIERENBROODSPOT, P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis.
19033: BIERENS DE HAAN, J.D. E.A. - Spinoza. Gezamenlijke redevoeringen.
18998: BIERENS DE HAAN, J. - Sociologie. Ontwikkeling en methode
18110: BIERENS DE HAAN, J. - Gemeenschap en maatschappij. Een analyse van sociale verhoudingen
17802: BIERENS DE HAAN, D. - Guiding principles of activity, based on the application of scientific method. What sociologists should know for the radical improvement of the life of man
10261: BIERMANN, WOLF. - Voor mijn kameraden, Balladen, liederen en songs van de Oostduitse dichterzanger Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Gunter Wallraff.
10792: BIES, LUITWIN. - Klassenkampf an der Saar 1919-1935.
4275: BIESBOER, FRANK (RED.). - Greep op groei. Het thema van de jaren negentig.
12641: BIGOT, L.C.T. - Psychologie. Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen.
7472: BIIDU, DOMENICA GHIDEI. - Door het oog van de naald.
375: BIJEEN. - De doden leven verder. Nieuwe martelaren in Latijns-Amerika.
376: BIJEEN. - Erfgenamen van moeder aarde. Inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

10/27