Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11801: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Slaat de handen ineen.
11803: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - En toch zien wij het licht
11805: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Een beroep op de vrouwen.
11804: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Socialisme beteekent geluk voor de vrouw.
11807: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Vrouwen van het platteland, stemt rood.
11811: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wat is het socialisme?
11810: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - De wereldcrisis. Een ernsig woord tot arbeidersvrouwen.
11815: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Naar een wereld zonder stempelaars.
11817: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wat ik hoorde.
11816: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - 11 november wapenstilstandsdag? Spanje, China, Japan, Rome, Berlijn.
11820: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - De vredesboodschap van de sociaaldemocratische vrouwen uit alle landen!
11818: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Socialisme beteekent geluk voor de vrouw.
11819: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wapens op wapenstilstandsdag.
540: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Hanna's wensch.
11808: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbittering.
11809: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wij zullen dapper zijn.
2417: ROSA VROUWENCULTUURGROEP. - Vrouwencultuur in Nederland 88/89.
2326: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Deel 3.
2324: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Vrouwengeschiedenis in Nederland.
19261: TIJDSCHRIFT ZWARTE-VROUWENKRANT. - #1,3,4,6.
10858: NLO-VROUWENOVERLEG. - Tante Agaath en de macho-muis.
8584: VROUWENPARTIJ. - De vrouwenpartij wil. Beleidsprogramma 1989/1990.
12759: FNV VROUWENPLATFORM. - Vrouwen willen ECHTE arbeidstijdverkorting.
11308: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987 Leren.
11336: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987 Leiden.
13158: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Amsterdam 1981.
13126: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Mishandelen. 1987.
2585: WINTERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Kongresbundel.
19197: VSWO - V.S.W.O. mededelingen, nr. 18. Verslag migratieconferentie Woudschoten 1962
3189: VUCHT TIJSEN, J. VAN. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
17576: VUCHT TIJSSEN, J. VAN. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw
6391: IZ3W. - Move on! Soziale Bewegungen in Indien. October 2005.
7512: IZ3W. - Chinas neue Freiheit - Reformpolitik in der Kritik. En meer…
13985: IZ3W. - Geächtet und doch verbreitet - Zwangsarbeit und Sklaverei.
6279: IZ3W. - Grenzüberschreitungen - Migration von Süd nach Süd.
7582: IZ3W. - Gegenverkehr. Soziale Bewegungen im globalen Kapitalismus. Sonderheft
9017: WAANZIN. - Tijden van grootheidswaanzin.
9658: WAARD, ELLEN DE E.A. - Vrouwen zonder papieren. Uitbuiting en geweld in de illegaliteit.
18208: WAARDENBURG, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting
9463: HEERSCHOP & SIBBEL & WAAS. - De puinhopen van professor Pim Fortuyn.
5587: WACHENHEIM, HEDWIG. - Die deutsche Arbeiterbewegung 1844-1914.
19552: WAELE, OSCAR DE. - De schapen zien de wol niet. Een communist in de val van de Gestapo.
5588: WAERDEN, TH. VAN DER. - De grenzen van het histories-materialisme.
12643: WAERDEN, TH. VAN DER. - Het Taylorstelsel. Met een inleiding over stukloon en moderne loonsystemen.
11006: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over rationalisatie door Dr. Th.van der Waerden lid van de tweede kamer.
13380: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over rationalisatie en werkloosheid door Dr. Th.van der Waerden lid van de tweede kamer.
14125: WAESBERGE, ROBERT. - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding.
4249: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN. - Oogst uit het lab. Biotechnologie. Voedselproduktie.
7641: BOERENGROEP WAGENINGEN. - Landbouw en de derde wereld.
8825: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN. - Technische vooruitgang, waarom en voor wie?
106: WAGENMANS, WILLY. - Wat zijn dat nou, ontwikkelingslanden?
2956: WAGI, VUYO O. - Safe Crossing.
2555: WAGNER, MARIA. - Mathilde Franziska Anneke in Selbstzeugnissen und Dokumenten.
7262: WAGNER, MALIKA. - Eindpunt Gare du Nord.
5589: WAGT, GABRI DE. - ...En niet vergeten. Zeventig jaar VARA.
10454: WAGTENDONK, K. - De Palestijnse kwestie.
352: WAINWRIGHT, ANDREW. - Letters from Zimbabwe.
5920: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the State. Experiments in Popular Democracy.
14040: WAL, GEKE VAN DER. - Namibië vrij, een eeuw bezetting, een eeuw verzet.
13540: ARIAN & VAN DER WAL. - Opland: tekenaar, Amsterdam 1928.
18943: WAL, T. VAN DER. - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland 1870-1895.
19184: WALCH, JAN. - Uit de levensgeschiedenis van woorden
14802: WALDA, DICK. - Lood in de mandarijntjes.
11638: WALDA, DICK (RED.). - Kind van de rekening, Jeugdbelevenissen uit de Tweede Wereld oolog verteld aan Dick Walda, met foto's van Mattheus Engel.
4380: WALDEN, SINA & GISELA BULLA. - Endzeit für Tiere. Ein Aufruf zu ihrer Befreiung.
1906: WALESA, LECH. - De weg van de hoop. Autobiografie.
18933: WALKER, KENNETH. - Sex and society
14598: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem.
1808: WALLRAFF, GÜNTER & BERNT ENGELMANN. - Ihr da Oben - wir da Unten.
1812: WALLRAFF, GÜNTER. - Ganz unten.
1813: WALLRAFF, GÜNTER. - Günter Wallraff in Bzzlletin 56.
1814: WALLRAFF, GÜNTER. - Ik Ali. Als Turkse arbeider in Duitse bedrijven.
1815: WALLRAFF, GÜNTER. - Und macht euch die Erde Untertan. Eine widerrede.
1821: WALLRAFF, GÜNTER. - 't Gewone kapitalisme. Reportages. Samenstelling, vertaling en interview door Gerrit Bussink.
14719: WALPUSKI, GÜNTER. - Verteidigung + Entspannung = Sicherheit.
13670: WALS, HENK. - Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
10146: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
12194: WALSER, MARTIN.E.A.(RED.). - Uber Ernst Bloch.
15088: WALTER-FEARN, ANNE. - De kleine typhoon.
12070: WALTER, GÉRARD. - Lénine.
1681: WALTER, NICOLAS. - Wat is een anarchist.
6479: WALTZ, MITZI. - Alternative and activist media.
2557: WANDOR, MICHELENE (RED.). - The Body Politic. Writings from the Women's Liberation Movement in Britain 1969-1972.
18222: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de S.D.A.P.
19561: PUN NGAI & LI WANWEI. - Dagongmei. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen
10852: PLATFORM TEGEN WAPENHANDEL. - Nederlandse wapenhandel in de jaren '90.
9902: CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL. - Militaire exportkredieten: niet ontwikkelingsrelevant.
9986: WARD, BARBARA E.A. - Niet meer dan een aarde (Only one earth).
9977: WARD, BARBARA. - Progress for a small planet.
17494: WARD, COLIN. - The Child in the Country.
14926: WARD, COLIN. - Freedom to go. After the Motorage.
3241: WARD, HUMPHRY. - Een baanbreekster. Fragment uit het veelbewogen leven van Marcella.
14859: WARD, COLIN. - Anarchism. A very short introduction.
13700: WARNEKEN, BERND JÜRGEN. - Literarische Produktion, Grundzüge einer materialistischen Theorie der Kunstliteratur.
3558: WARNER, LAVINIA & JOHN SANDILANDS. - Women beyond the wire. The true wartime story of women imprisoned by the Japanese.
14179: WARNKE, CAMILLA. - Die abstrakte Gesellschaft. Systemwissenschaften als Heilsbotschaft in den Gesellschaftsmodellen Parsons', Dahrendorfs und Luhmanns
2112: DE BONTE WAS. - Brieven van Calamity Jane aan haar dochter.
2120: DE BONTE WAS. - Vrouwenwerk.
11346: DE BONTE WAS. - Moederboek.
2113: DE BONTE WAS. - En ze leefden nog lang en gelukkig.
2117: DE BONTE WAS. - Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen.
2118: DE BONTE WAS. - Vrouwen over seksualiteit.
2121: DE BONTE WAS. - Zusterschap en daarna.
12067: WASILJENKO, J. & E. LAMM. - Wij leren Russisch verstaan en spreken.
14028: WASSENAAR, ANNA E.A. - Het was in Mei, tien jaar 4 mei-projekt.
4762: WASSENAAR, IRIS. - Vrouwenbladen. Spiegels van een mannenmaatschappij.
3096: WASSERMANN, JAKOB. - Laudin en de zijnen.
182: WÄSTEBERG, PER. - Assignments in Africa. Reflections, descriptions, guesses.
11201: HELSINKI WATCH. - From below. Independent peace and environmental movements in Eastern Europe & the USSR.
4605: WATNEY, SIMON. - Het beheerste verlangen. Pornografie, AIDS en de media.
14096: WAUTERS, HERMAN. - Gandhi vandaag.
5045: WEAVER, GARY R. & JAMES H. - The university and revolution.
5755: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig Jaren (1890-1920). Eene voortzetting van 'De Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen'.
11489: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Het verval der kapitalistische beschaving.
11709: WEBB, C.C.J. - Geschiedenis der Wijsbegeerte.
18031: WEBB, SIDNEY. - Dertig jaren 1890-1920. Eene voortzetting van ""De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen""
18704: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen.
19134: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - The truth about Soviet Russia.
19140: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen I.
19141: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen II.
7848: WEBER, HERMANN. - Lenin.
19026: WEBER, MAX. - Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik
19027: WEBER, MAX. - Soziologische Grundbegriffe
1822: WEBER, KARIN E.A. (RED.). - Bahro Kongreß.
10718: WEBER, ROBERT E.A. (RED.). - Sage über meine Freunde. Sowjetdeutscher Almanach.
3997: WEBER, HERMANN. - Lenin.
3823: WEBER, HERMANN. - Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik.
4135: WEBER, HERMANN E.A. (RED.). - Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2002.
3977: WEBER, HERMANN (RED.). - Lenin. Aus den Schriften 1895-1923.
18599: WECHSBERG, J. (RED.). - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal.
5593: WECKERLÉ, E. - Mensch en machine.
9410: WECLAWOWICZ, GRZEGORZ. - Contemporary Poland. Space and society.
12721: WEDMAN, HOMME. - Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek.
10260: WEEDA, ITEKE. - Eigenzinnige erotiek. Het grote opzij-lustrum onderzoek naar de betekenis van feminisme voor sex, erotiek en partnerrelatie(s).
13896: WEEDA, ARNOUT. - De Europese Sanering, ekonomische eenwording in de praktijk.
2562: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
2560: WEEDA, ITEKE. - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhoudingen.
2561: WEEDA, ITEKE. - Voor en Na de Echtscheiding. Gesprekken met 167 mensen over hun ervaringen.
3840: WEELDEN-EIKELENBOOM, NEL VAN. - Liever geen tweede keer. De effektiviteit van het anticonceptie-advies aan ongehuwde abortuskliënten.
18626: WEERDT-VAN LINDEN VAN DEN HEUVEL, G DE (RED.). - Nederland. Een beknopte economische geografie
4858: WEERDT, DENISE DE. - De Belgische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880.
3999: WEERLEE, D. VAN. - Wat de provo's willen.
5134: WEERSMA, D.H.A. - Socialisme en wereldbeschouwing.
5811: WEERSMA, H.A. - Religieus Socialistische vragen, serie II # 1. Sociale ontwikkeling.
11812: WEERSMA-VAN DUIN, C.A. - Vrouwen bepaalt zelf uw lot.
9573: WEERSMA, H.A. - De philosophie van het marxisme.
19404: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE WEG. - Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. 6e jaargang #1,4,5,6, 7, 8,9.
19428: TIJDSCHRIFT DE ENIGE WEG. - Orgaan van de groep van Bolsjewiki-Leninisten. 2e jaargang #3-17.
10015: WEG, SJAAK. - Weg met Carrie! Cauzeurieeen
5485: WEG, SJAAK. - Verzameld werk.
19427: TIJDSCHRIFT DE ENIGE WEG. - Orgaan van de groep van Bolsjewiki-Leninisten. 1e jaargang #1-27.
19429: TIJDSCHRIFT DE ENIGE WEG. - Orgaan van de groep van Bolsjewiki-Leninisten. 3e jaargang #1,3
19403: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE WEG. - Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. 5e jaargang #1,2,3, 5,9, 10.
19402: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE WEG. - Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. 4e jaargang #1,2,3, 5,6,7, 8,9, 10, 12.
9420: WEGGEMANS, TONY & SASKIA POLDERVAART & HARRIE JANSEN (RED.). - Woongroepen. Individualiteit in groepsverband.
12434: WEGWIJZER 3. - Je hebt meer wapens dan je denkt.
6688: DE WILDE WEGWIJZERS. - Militair adressenboek. Openbaar.
1864: WEICK, EDGAR (RED.). - Internationale Marxistische Diskussion 57. Arbeit und Lernen. Beiträge zum italienischen modell des Bildungsurlaubs.
2563: WEIDEGGER, PAULA. - History's mistress. A new interpretation of a 19th-century ethnographic classic.
18430: WEIGERT, ROGER-ARMAND. - La Conciergerie
2565: WEILAND, DANIELA. - Geschichte der Frauenemancipation.
2566: WEILER, A.G. (RED.). - Vrouwen en maatschappij. De rol van vrouwen in de opbouw van cultuur en samenleving.
11580: WEINBERG, ELI. - Portrait of a people. A personal photographic record of the South African liberation struggle.
2214: WEINERT, ERICH. - Camaradas. Ein Buch über den spanischen Bürgerkrieg.
13703: WEINGART, PETER. - Wissensproduktion und soziale Struktur.
10892: WEINSEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
12358: WEINSTEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
17658: WEISENBORN, GÜNTHER (RED.). - Der lautlose Aufstand. Bericht über die Widerstandsbewegung des deutschen Volkes 1933-1945
13317: WEISS, RICHARD. - Vrede maar hoe?
8498: WEISS, ANDREAS VON - Neomarxismus
2568: WEISS, ELIZABETH. - The anger trap. Intimate insights on women's anger.
18486: WEISSENBACH, R.J. - Les Rhumatismes Maladies Sociales
18410: WEISSENBORN, THEODOR. - Krankheit als Protest. Beispiele gesellschaftlich beschädigten Lebens
2892: WEKKER. - Comix. 20 Europese cartoonistes.
5758: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging. 1870-1914.
6953: WELDON, FAY. - The President's Child.
6954: WELDON, FAY. - Leader of the Band.
6958: WELDON, FAY. - The cloning of Joanna May.
13830: WELLMER, ALBRECHT. - Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus.
8871: WELLNER, ALBRECHT - Kritische gesellschaftstheorie und positivismus
17814: WELLS, H.G. - A short history of the world
13062: WELSH, PETER & EDUARD GRUBER - Radioaktivität als Krankheitsfaktor.
8314: WELTFRIEDENSRAT. - Im Namen des Lebens: Weg mit den Massenvernichtungswaffen! Schluss mit dem Wettrüsten!
18286: WELTFRIEDENSRAT - Neutronenbombe nein! In Namen des Lebens. Ächtet die Neutronenbombe!
14204: STEDELIJKE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. - De Oosterpoort, een 19e eeuwse woonwijk. Diagnose en therapie bij een stadsvernieuwing.
13206: WEMELSFELDER, P.J. - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
5594: WENDEL, HERMANN. - August Bebel. Ein Lebensbild fuer deutsche Arbeiter.
2842: WENDLAND, SIGURD. - Das übergelaufene Bild. Sigurd Wendland Bilder '71-81.
18981: WENTHOLT, R. (RED.). - Sociologen over planning en politiek
12294: WENTHOLT, R. - Kenmerken van de Nederlandse emigrant.
9344: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters.
9359: WERCKMEISTER, O.K. - Ideologie und Kunst bei Marx u.a. Essays
466: WERKGROEP VROUWEN EN DERDE WERELD. - De Onzichtbare strijd...van vrouwen in Nicaragua...wordt zichtbaar.
2569: WERF, INEKE VAN & DAFNA REVIVI. - Wat zeur je nou? Over postnatale depressie.
2893: WERINGH, KOOS VAN & INGELA SJÖGREN. - Broeders, en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
2894: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
19287: MINISTERIE VAN MAATSCHAPPELIJK WERK - Wat is community self-survey. Rapport van een werkgroep over ""zelfonderzoek"" in Nederland
18170: MINISTERIE VAN MAATSCHAPPELIJK WERK - Het heropvoedingswerk in gezinsoorden en internaten ten behoeve van probleemgezinnen
17866: COMMISSIE ONDERZOEK MAATSCHAPPELIJK WERK. - Bulletin 9: De beroepsrol van de maatschappelijk werker: problemen met betrekking tot waarden en normen
18378: COMMISSIE ONDERZOEK MAATSCHAPPELIJK WERK. - Bulletin 11: Kennis en theorie omtrent het gezin ten behoeve van het maatschappelijk werk
790: LANDELIJKE INDIA WERKGROEP. - India, wie betaalt de rekening?
7905: TIJDSCHRIFT DER NATIONALE VEREENIGING TEGEN DE WERKLOOSHEID. - Catalogus over werkloosheid.
13907: WERKMAP. - Namibië vrij, steun SWAPO.
19521: WERNING, R. - Das koreanische Volk kämpft und wird siegen! Texte der proletarischen Linie 13.
19332: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologisch onderzoek van een marginale groep.
4101: WERTH, ALEXANDER. - Russie: Espoirs et Craintes.
4954: WERTHEIM, W.F. - Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan.
11941: WERTHEIM, W.F. - De mensheid op avontuur.
12001: WERTHEIM, W.F. - In gesprek met mijzelf.
11844: WERTHEIM, W.F. - Third world whence and whither? Protective state versus agressive market.
65: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
12471: WERTHEIM, W.E. E.A. - De gevaren van de atoombom. Wetenschappelijke onderzoekers waarschuwen.
4533: WERTHEIM, W.F. - Eclips der eliten.
66: WERTHEIM, W.F. & A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1705.
18623: WERTHEIM, W.F. - Nederland op den tweesprong. Tragedie van den aan traditie gebonden mensch
17462: WERTHEIM, W.F. (RED.). - China tussen eergisteren en overmorgen
18381: WERTHEIM, W.F. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
5760: WERTHEIMER, EGON. - De Britsche Arbeiderspartij.
12685: WESSEL, K.F. - Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus. Zur Kritik einer bürgerlichen Naturphilosophie.
10412: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over de Franse Revolutie.
4698: WEST, D. - Homoseksualiteit.
11160: WESTEN, GUUS VAN. - Mali. Landenreeks.
2648: WESTEN, KLAUS. - Die rechtstheoretischen und rechtspolitischen Ansichten Josef Stalins. Ein Beitrag zur Genealogie des Sowjetrechts.
18161: WESTENBRINK, H.G.K. - Het erfhuis der natuur. Darwin
9040: WESTERHOF, E. - Het middel ter genezing onzer kranke maatschappij.
10257: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - Seksualiteit van de volwassen vrouw.
10085: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2000.
9936: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2004.
12005: TIJDSCHRIFT WIJSGERIG PERSPECTIEF OP MAATSCHAPPIJ EN WETENSCHAP. - Anarchisme. Jaargang 13#6.
18566: MENS EN MAATSCHAPPIJ. TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN. - Jaargang 46, 47, 48 (1,3,4), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; 62#1. inclusief themanummers.
17997: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - De verdachte Verheugt
3935: WETTER, G.A. - Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion.
6513: WETZEL, WOLF. - Krieg ist Frieden. Über Bagdad, Srebrenica, Genua, Kabul nach....
8629: WEVERBERGH, J. (RED.). - Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studenetenleiders in West-Europa.
18166: WEVERBERGH, J. (RED.). - Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studentenleiders in West-Europa
1667: WEYEMBERGH, MAURICE. - F. Nietzsche et E. von Hartmann.
18496: WHEELER, ELEANOR. - Lidice
467: WHEELOCK, JAIME. - De grote uitdaging. Interview met Jaime Wheelock, minister van landbouw van Nicaragua.
2577: WHITE, ANTONIA. - As once in May. The early autobiography of Antonia White and other writings.
19113: WHYTE, WILLIAM H. - The organisation man
12333: WIARDI BECKMAN, H.B. - Wiardi Beckman.
3501: WIARDI BECKMAN, H.B. - Het syndicalisme in Frankrijk.
19057: WIATR, JERZY J. (RED.). - Studies in Polish Political System
9571: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
15004: WIBAUT, F.M. - Verboden radiorede over Wordend Huwelijk door F.M. Wibaut.
11288: WIBAUT, M.F. E.A. (RED.). - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
8417: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
11795: WIBAUT, F.M. - Levensbouw. Memoires.
19041: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering
13685: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut.
18492: WIBAUT, F.M. - Levensbouw. Memoires door Dr. F.M. Wibaut. Met 88 illustraties
19166: WIBAUT, F.M. - Trusts en kartellen (kartels).
4506: WIBICH, MANFRED & URS WINTER. - Kapitalismus und Indianer in den USA.
8086: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Mensch en Maatschappij.
13006: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
14235: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Clara Wichmann herdacht.
1686: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Vrouw en Maatschappij.
19454: INTERNATIONALE FÖDERATION DER WIDERSTANDSKÄMPFER (FIR). - Keine Verjährung der Naziverbrechen.
18376: INTERNATIONALE FÖDERATION DER WIDERSTANDSKÄMPFER (FIR). - Keine Verjährung der Naziverbrechen.
4636: WIECK, WILFRIED. - Als mannen leren liefhebben.
5262: WIEDHAUP, C.J.J. & FRITS MAAS (RED.). - Kommunes. De Morannon-groep.
5598: WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink: gezindheid, veralgemening, integratie: een biografische studie (1891-1940).
3505: WIELEK, WILLY. - De lichten.
6514: WIENER, JON (RED.). - Conspiracy in the streets. The extraordinary trial of the Chicago Eight.
11933: WIEREMA, HOLKE. - Arbeidsverhoudingen in het bankwezen.
11219: WIERING, THEO. - De akkumulatie van het kapitaal.
18926: WIERINGEN, JOHAN CORNELIS VAN. - Seculaire groeiverschuiving. Lengte en gewicht surveys 1964-1966 in Nederland in historisch perspectief. Proefschrift
13148: WIERSMA, RIEMKE. - Hondje. Of: de reisverhalen van Zoa en Welmoed.
17608: WIERSMA, D. - De schuilhoeken van het absolutistische denken. Oratie
17676: WIESBROCK, HEINZ (RED.). - Die politische und gesellschaftliche Rolle der Angst
10258: WIGBOLD, HERMAN. - Het bedrog met de kernraketten.
13620: WIGMANS, G. (RED.). - Materiaal stadsanalyse. Castells, Lojkine.
5552: WIJK, J. V.D. (E.A.). - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
12814: WIJK, HEIN VAN. - Dienstweigering en vredesdienst.
19055: WIJK, J. V.D. E.A. - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag
9915: WIJK, J. V.D. (E.A.). - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
10324: WIJMANS, LUUK. - Arbeid: Last of lust?
5244: WIJMANS, LUUK. - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden. Oude en nieuwe middengroepen 1850 tot heden.
8193: WIJNE, IRENE. - Brieven uit Zuid-Afrika
7279: WIJNEN, NICO. - De nacht gaat de dag vooraf.
17928: WIJNEN, H.A. VAN. - De kroon kan geen kwaad doen. Van de macht des konings. Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie
8660: WILCZINSKY, J. - Socialistische economie.
13522: WILDCAT. - Midnight Oil. Arbeit, Energie, Krieg.
12611: WILDE, HARRY. - Leo Trotzki. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
2581: WILDE, INGE DE. - 249 vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
2582: WILDE, INGE DE. - Een beminnelijke romaniste. Marie Elise Loke (1870-1916), de eerste vrouwelijke lector in Nederland.
13446: WILDE, J.H. DE E.A. (RED.). - De wereld op een splitsing. Naar een duurzame, rechtvaardige en leefbare wereld.
18272: WILDE, HARRY. - Rosa Luxemburg. Ich war, Ich bin, ich werde sein!
14368: WILDEBOER, WIM. - Wat stem jij? Een handreiking bij het stemmen (met routestemmer).
18684: WILDSCHUT, A. - Onze stijlfouten. Behandeling van veel voorkomende stijlfouten met oefeningen ten dienste van middelbare scholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs
8046: WILHELMER, BERNHARD. - Lernen als Handlung. Psychologie des Lernens zum Nutzen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
11593: PELIKAN & WILKE (RED.). - Opposition ohne Hoffnung? Jahrbuch zu Osteuropa 2.
2583: WILKE, MARGRITH E.A. - The wise woman buildeth her house. Architecture, history and women's studies.
3507: WILKINS FREEMAN, MARY. - Moeder in Opstand en andere verhalen.
2478: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij. Ina Willekes McDonald (1886-1979).
7926: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas de maarschalksstaf in zijn ransel vond er mee op kruistocht ging.
14144: WILLEM. - Propaganda. Politieke tekeningen.
11569: WILLEMS, JAAP. - Een dode rups is een vlinder minder.
4630: WILLEMS, WIM & LEO LUCASSEN. - Ongewenste vreemdelingen. Buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid.
18413: WILLEMS, WIM. - Op zoek naar de ware zigeuner. Zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de Romantiek en het Nazisme.
11595: WILLEMSE, HANNEKE. - De onvoltooide revolutie. Burgeroorlog in een Spaans dorp.
7362: WILLEMSEN, ROGER. - Guantanamo spreekt. Interviews met ex-gevangenen.
4102: WILLIAMS, ALBERT RHYS. - Journey into Revolution. Petrograd, 1917-1918.
2734: WILSON GILMORE, RUTH. - Golden Gulag. Prisons, surplus, crisis, and opposition in globalizing California.
4608: WILSON, MELBA. - Healthy & wise - the essential health handbook for black women.
11469: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
3794: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
14214: WILSON, ELIZABETH. - Mirror writing. An autobiography.
14228: WILSON, ELIZABETH. - Only halfway to paradise. Women in Postwar Britain: 1945-1968.
2584: WILSON, ELIZABETH. - Women and the welfare state.
7269: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje, of: schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw.
2500: WILSON, PETER LAMBORN. - Piraten en hun Utopia. Moorse zeerovers & Europese renegaten. Met Jan Jansz. Van Haarlem alias Murad Raïs.
14633: WILSON, AMRIT. - Finding a voice. Asian women in Britain.
15076: WILSON, DICK (RED.). - Mao Tse-Tung in the scales of history.
19136: WIMPERIS, VIRGINIA. - The unmarried mother and her child
10962: WINCKLER, LUTZ. - Kulturwarenproduktion. Aufsätze zur Literatur- und Sprachsoziologie.
5599: WINKLER, JOHAN. - Pieter Jelles Troelstra.
5600: WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
18688: WINKLER, JOHAN (RED.). - Oogst der tijden. Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen
18648: WINSEMIUS, J. - Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor Europeanen en van indo-Europeanen
1809: WINSTANLEY, ASA & FRANK BARAT. - Corporate complicity in Israel's occupation.
14885: WINTER, STEVEN DE. - Militaire zaken. De wereld van de wapens.
17717: WINTER, E.R. DE. - Enkele aspecten van de abortus provocatus.
15082: WINTERS, WILLEM. - Die staatshulp wenschen wij… Pensioenstrijd in Nederland.
3211: WIRSING, G. - De ontwikkeling van het Amerikaansche imperialisme.
10218: WIRTH, MAX. - Grundzüge der National-Oekonomie. Vierter Band. Beiträge zur sozialen Frage. Die sociale Frage.
17671: WISCHNITZER, MARK. - Die Juden in der Welt. Gegenwart und Geschichte des Judentums in allen Ländern.
10408: WISE. - The Dutch Plutonium dead end.
13916: WISE. - Environmental Racism and Nuclear Development.
18051: WISSELINCK, ERIKA (RED.). - Die unfertige Emanzipation. Die Frau in der veränderten Gesellschaft
3319: VOLK UND WISSEN. - Bertolt Brecht. Schriftsteller der Gegenwart.
10433: WIT, C.H.E. DE & J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie.
14437: WIT, HARMEN VAN DER. - Vakverenigingsvrijheid in Latijns Amerika in het licht van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
1689: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit meer oorlog. Breek de wapens. Dienstweigering nu!! Hier en overal!!!
8695: WIT, THEO DE (RED.). - Naar een radicale politieke ethiek.Theologie, ethiek en politiek in de kerkelijke vredesbeweging.
2587: WIT, MIEKE DE (RED.). - Politieke vernieuwing & sekse.
5762: WIT, DOUWE DE & EVERT DE JONG. - Overdenkingen van een arbeidersjongen.
6721: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit weer oorlog. Dienstweigeren nu!! Hier en overal!!!
14138: WITTE-RANG, GREETJE. - ABN AMRO en de Derde Wereld. Schuldverlichting een verplichting.
5763: WITTEBOON, S. - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer. Met een bijdrage van W. Drees.
4735: WITTIG, MONIQUE & SANDE ZEIG. - Lesbische Volkeren. Materiaal voor een woordenboek.
12474: HET WAPEN VAN WOENSDRECHT. - Het wapen van Woensdrecht.
10095: WOESTIJNE, W.J. VAN DE. - Inleiding tot de practische economie.
7508: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen.
4609: WOLF, NAOMI. - Verwarrende tijden - de ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil.
4507: WOLF, URSULA. - Mein Name ist Ich Lebe. Indianische Frauen in Nordamerika.
2591: WOLF-GRAAF, ANKE. - Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit. Eine Bildchronik.
8626: WOLF, MARKUS. - De Troika.
4103: WOLFE, BERTRAM D. - Three Who Made a Revolution.
5603: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
5602: WOLFF, SAM DE. - En toch! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
5604: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst.
8484: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
807: WOLFF, OTTO. - Indiens Beitrag zum neuen Menschenbild. Ramakrishna, Gandhi, Sri Aurobindo.
19206: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst
7221: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
3936: WOLFF, JOOP E.A. - De uitdaging van het marxisme. Een bundeling van de referaten die werden gehouden tijdens het eerste symposium ""de uitdaging van het marxisme"".
18159: WOLFF, S. DE. - Het economisch getij. Bijdrage tot de verklaring van het conjunctuurverschijnsel.
5181: WOLFFERS, IVAN. - Dokter Levertraan, Doc Silver en Reinoud.
9872: WOLIN, B. - Politisches Grundwissen. Erster Teil.
4104: WOLKONSKI, FURST SSERGEI. - Die Dekabristen. Einzige berechtigte Ubersetzung aus dem Russischen.
4105: WOLKONSKIJ, MICHAEL. - Die Dekabristen. Die ersten russischen Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts.
10692: WOLLANTS, ARTHUR. - Voor het venster weer dichtgaat. Relaas van de sovjet-dissidentie.
14231: WOLLSTONECRAFT, MARY. - Maria or the wrongs of woman. Introduction William Godwin.
7318: WOLOSJIN, A. - De mijningenieur.
4637: WOLTER, GERD (RED.). - Männerbeschreibungen.
13908: WOLTERINK, MINY. - Boerinnen in het spoor van kruis en ploeg?
15065: WOLTERS, W.H.G. (RED.). - Seksueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten.
3701: WOLTJER, EISSO & JAN VAN ZIJL. - Europa en het Nederlands landbouwbeleid.
12744: WOLTZ, W. - Zijn we nu allemaal gek geworden?
6136: COMITE STOP DE GRIJZE WOLVEN. - De Hollandse Leeuw en de grijze wolf.
6989: JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN. - Convention Number. Vol 40#4 Summer 1947.
18837: WONG LUN HING, FRANS JOHANNES HUBERTUS. - Prostitutie. Een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Proefschrift
18674: WONG LUN HING, FRANS J.H. - Ongewenste zwangerschap. Een onderzoek naar de motieven en achtergronden van 450 medisch geaborteerde vrouwen
14528: WONNEBERGER, G. - Deutsche Arbeitersportler gegen Faschisten und Militaristen 1929-1933.
808: WOODCOCK, GEORGE. - Gandhi.
1690: WOODCOCK, GEORGE. - Traditionen der Freiheit.
4508: WOODWARD, BOB. - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
8277: KONFEKTIE ARBEIDSTERS AAN HET WORD. - De positie van vrouwen in de konfektie-industrie.
763: WORDRAGEN, HERMAN VAN. - Mao of Confucius. China 1974. Overdruk van een serie artikelen uit de Volkskrant.
12098: WORSLEY, PETER. - Marx and Marxism.
764: WORSLEY, PETER. - China op werkniveau.
19248: WOUTERS, H. - Volken en volkenkunde
9775: WOUTERS, RICHARD, (RED.). - Gas terug. Broeikanbeleid en duurzame ontwikkeling in de gemeente.
18476: WOYTINSKY, WLADIMIR. - Les conséquences sociales de la crise
6447: WRIGHT, ANGUS. - The death of Ramon Gonzalez. The modern Agricultural dilemma.
13210: WRIGHT, HARRISON. - The ""New Imperialism"". Analysis of Late Nineteenth-Century Expansion.
14444: WRIGHT, PETER. - Spycatcher. De onthullende memoires van een topambtenaar van de Britse inlichtingendienst MI5.
17592: WRIGHT MILLS, C. - De sociologische visie
4510: WRIGHT, RICHARD. - Blanke luister toch!
3233: WRIGHT, RICHARD. - Barbaarse sabbat.
13544: WUITE, ROEL. - We wilden de wereld verbeteren. Illegale praktijken en andere avonturen van een aantal jonge, Haagse socialisten in de 60-er jaren.
8875: WULFF, ERICH - Psychiatrie und klassengesellschaft
18845: WULFF, ERICH. - Psychiatrie und Klassengesellschaft. Zur Begriffs- und Sozialkritik der Psychiatrie und Medizin
18619: WULFOWICZ, MAX - Ne jamais oublier nos martyrs
3133: WUNDERLICH, W.F.H. - De Fransche revolutie. Hare oorzaken en gevolgen.
17670: WÜNSCHE, ALWIN. - Die geschichtliche Bewegung und ihre geographische Bedingtheit bei Carl Ritter und bei seinen hervorragendsten Vorgängern in der Anthropo-Geographie
2571: WERKGROEP SPEELGOED WVM. - en jij was vader en ik was moeder.
2595: WYCKOFF, HOGIE. - Vrouwenpraatgroepen.
9877: WYGODSKI, WITALI. - De ontwikkeling van het ekonomisch denken van Marx. De geschiedenis van de grote ontdekking.
3795: WYGODSKI, WITALI SOLOMONOWITSCH. - Die Geschichte einer grossen Entdeckung. Über die Entstehung des Werkes ""Das Kapital"" von Karl Marx.
4017: WYNDHAM, FRANCIS & DAVID KING. - Trotsky. A documentary.
17736: WYNN, MARGARET. - Fatherless families. A study of families deprived of a father by death, divorce separation or desertion before or after marriage
2596: WYNNE, ALISON. - Geen tijd voor tranen. Het verhaal van Filippijnse vrouwen.
19037: WYSJINSKI, A.J. - De U.S.S.R. in de strijd voor de vrede. Redevoeringen van de minister van Buitenlandse Zaken A.J. Wysjinski in de Algemene Vergadering van de U.N.O.
2843: YETER, HANEFI. - Ein türkischer Realist.
4075: YGLESIAS, JOSÉ. - Leven in een Cubaans provinciestadje.
12143: YKEMA, HANS. - Colombia.
2891: YOUENS, PAULA. - Cartoons. Lone thoughts from a Broad.
12540: YPSILON. - Levenskunst.
7703: YU, CHEUNG-LIEH. - Der Doppelcharakter des Sozialismus. Zur politischen Ökonomie der VT China. II. Teil: Die Revolution in der Stadt.
14167: YAO WEN-YUAN. - Over de sociale basis van de anti-partij kliek van Lin-Piao.
19006: ZABOROWSKI, JAN & S. POZNANSKI. - Sonderaktion Krakau. W dwudziesta piata rocznice 6 listopada 1939.
452: ZAGEMA, BERTRAM. - Dancing on the volcano. Ecological Crisis and ecological movements in Mexico City.
12122: ZAGLADIN, VADIM. - Universele internationale veiligheid is ons doel.
11707: ZAHAR, RENATE. - Kolonialismus und Entfremdung. Zur politischen Theorie Franz Fanons.
3375: ZAHL, PETER-PAUL. - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
3372: ZAHL, PETER-PAUL. - Von einem , der auszog, GELD zu verdienen. Roman.
18621: MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN - Nederland in kort bestek
14600: DIENST MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
9206: ZALLOUM, ABDULHAY YAHYA. - Oil crusades. America through Arab eyes.
12123: ZAMKOVOI, VLADIMIR. - The Philosophy of Agression.
2597: ZANDE, INEKE VAN DER (RED.). - Het is meisjes menens.
7648: ZANDE, MARLEEN VAN DE. - Een man verdient de kost. Drie generaties mannen over mannelijkheid, arbeid en zorg.
13530: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
3515: ZAYYAT, LATIFA. - The search.
9868: ZEBENKO, M.D. - Die reaktionäre Ideologie der Rechtssozialisten im Dienste des amerikanischen Imperialismus.
15089: ZEE, RENATE VAN DER. - Gewoon vriendinnen. Vluchtelingenvrouwen en hun Nederlandse vriendinnen als changemakers in een gepolariseerde samenleving.
19423: ZEE, DAAN VAN DER. - De SDAP en Indonesië.
3504: ZEE, DAAN VAN DER. - Het christen-socialisme.
504: ZEHRAOUI, AHSENE. - Les travailleurs algériens en france. Etude sociologique de quelques aspects de la vie familiale.
614: DARMSTÄDTER STUDENTEN ZEITUNG. - Darmstädter Studenten Zeitung. Nr. 138,139,140. Orient Filters. Oil and Middle East Blend Articles.
3998: ZETKIN, CLARA. - Erinnerungen an Lenin. Mit einem Anhang: Aus dem Briefwechsel mit Lenin und Nadeshda Krupskaja.
12690: ZEYDE, MARIE VAN DER. - Thomas More.
12124: ZHELEZNOV, ROMAN. - Banning Nuclear Tests: Two Approaches.
13385: ZHONGXIA, DENG. - Anfänge der chinesischen Arbeiterbewegung 1919-1926.
11161: ZIEGLER, JEAN. - Der Sieg der Besiegten. Unterdrückung und kultureller Widerstand?
4955: ZIEGLER, T. - Die geistigen und sozialen Strömungen im 19. Jahrhundert.
14199: ZIEGLER, JEAN - Das Schweizer Imperium.
5607: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
13505: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
3941: ZIJDERVELD, A.C. - Het sociale dilemma en Karl Marx.
9244: ZIMA, PETER V. - Kritik der Literatursoziologie.
17407: ZIMMERMAN, L.J. - Arme en rijke landen. Een economische analyse
17785: ZIMMERMANN, MICHAEL - Gegen den Nationalsozialismus. Widerstand von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern in Oberhausen 1933-1945
14509: CONTRASCIENCE ZINE. - #6.
13221: ZINKWEG, H. V.D. - Vrede en brood.
14520: ZINN, HOWARD. - Stories Hollywood never tells.
3604: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - The yawning heights.
14546: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - De lichtende toekomst.
17396: ZISCHKA, ANTON. - Automaten contra Malthus. De gevolgen van robotisering en overvloed voor samenleving en wereldpolitiek.
18338: ZISCHKA, ANTON E. - Japan. Wereldveroveraar
7265: ZIVOTIC, MILADIN. - Proletarischer Humanismus.
19235: ZJDANOV, ANDRÉ. - Vertrouwen in eigen kracht
8830: ZMEGAC, VIKTOR. - Kunst und Wirklichkeit.
3657: ZMEGAC, VIKTOR (RED.). - Marxistische Literaturkritik.
19221: ZOEST, GEERT VAN. - Verantwoordelijkheid op de weg naar gezondheid. Een statistisch-sociografische facetanalyse van de houding der bevolking van de gemeente Sassenheim tegenover het massaal onderzoek op tuberculose. Proefschrift
4791: ZOEST, CEES VAN. - Edukatief werken met volwassenen.
15060: ZOLA, EMILE. - La Débacle.
17936: ZOLA, IRVING KENNETH. - De medische macht. De invloed van de gezondheidszorg op de maatschappij
14814: ZOLBERG, A.R. E.A. (RED.). - Vluchten voor geweld. Een analyse van het vluchtelingenvraagstuk.
1907: ZON, HANS VAN (RED.). - Polen. Kerk, paus en oppositie.
7748: ZONNEVELD, LOEK (RED.) & MARKERT E.A. - De school in het kapitalisme.
13674: ZOON, CEES. - Het rode continent. De nieuwe leiders van Latijns Amerika.
9960: ROTE ZORA. - Dokumentation Januar 87.
6411: ZUIJDGEEST, NICOLIEN. - De laatste kolonie van Afrika. Reizen door de Westelijke Sahara.
18078: ZUITHOFF, D. - Een terreinverkenning ten behoeve van de sociale psychiatrie
18079: ZUITHOFF, DERK. - Een verkenning op menswetenschappelijk terrein ten behoeven van geestelijke gezondheidszorg en sociale psychiatrie
12515: NEDERLANDSCHEN BOND VAN ARBEIDERS I/H LANDBOUW-. TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag over het tijdvak 1 october 1918 - 30 september 1920.
11574: WERKGROEP BETER ZUIVELBELEID. - Melken voor elke prijs?
6517: ZUNES, STEPHEN. - Tinderbox. U.S. Middle East policy and the roots of ter rorism.
765: ZÜRCHER, E. & D.W. FOKKEMA. (RED.). - China nu. Balans van de Culturele Revolutie.
17649: ZÜRCHER, E. - Dialoog der misverstanden
8360: ZUTHEM, H.J. VAN. - Macht en moraal in arbeidsverhoudingen. Over de persoonlijke verantwoordelijkheid van werknemers.
9826: ZWAHR, HARTMUT. - Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution in der DDR.
18169: ZWART, S.I. - Het gezinsbeeld bij de Nederlandse politieke partijen
17852: ZWEIG, STEFAN. - Genezing door den geest. Sigmund Freud.
3376: ZWERENZ, GERHARD. - Het huwelijk van Maria Braun.
11494: ZWERTBROEK, G.J. - Jeugd.
108: ZWIETEN, PAUL VAN (RED.). - Kleine boeren & gewasbescherming in de derde wereld.
11601: ZWITTINK, OENE (RED.). - Drenthe belegerd.

10/27