Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10309: VORSE, MARY HEATON.? - Staking!
5584: VOS, H. DE. - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.
4382: VOS, HERMAN. - Het plan van den arbeid en de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno.
11721: VOS, H. DE. - Kerk en socilaisme. Tijd en Taakserie onder redactie van W. Banning.
12580: VOS, GEERT. - Sociaal beleid in democratisch perspektief.
5583: VOS, H. - De maatschappij verandert.
8908: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de Zaterdagavondtoespraken voor de VARA microfoon.
5585: VOSKUIL, K. E.A. - Weg met de socialen leve wie... o wie?
8620: VOX. - Vrouwen verbeelden vrouwen.
4099: VOZNESENSKAJA, JULIA (RED.). - Het wordt niets met deze brief... Anonieme brieven van vrouwlijke Russische gevangenen geven een schokkend beeld van een bittere realiteit.
8112: VOZNESENSKAJA, JULIA. - Vrouwendecamerone.
10772: VPRO (RED.). - De revolutie van 1968.
13301: VPRO - Twee jaar later. VPRO blad Oktober 1984.
13997: VPRO. - R.A.F. Een geruchtmakende vpro-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme.
2266: INTERNATIONAAL VROUWENKOMITEE IN NEDERLAND VOOR VR - Vrouw, militarisme en ontwikkeling. De gevolgen van militarisme.
1877: VRANIC, SEADA. - Pred zidom sutnje. Istrazivanje.
13481: VRANICKI, PREDRAG. - Mensch und Geschichte.
5586: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
11022: VROUWEN VOOR VREDE. - Vredesbewegingen in Nederland.
11023: VROUWEN VOOR VREDE. - extra uitgave Nieuwsbrief september 2001.
11026: VROUWEN VOOR VREDE. - De vrede doorgeven.
11028: VROUWEN VOOR VREDE. - Politiek voor de vrede. Aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma's
11027: VROUWEN VOOR VREDE. - Wereld-wijd samen-werken
11029: VROUWEN VOOR VREDE. - Vragen staat vrij… Verantwoording van de vrouwen-vredesaktie NEE-dag 1985. Deel 2
11274: VROUWEN VOOR VREDE. - Wie zei: ''Ik wist het niet"" Over de relatie tussen kernenergie en kernwapens.
11632: TRIBUNAAAL VOOR DE VREDE. - Uitspraak van het tribunaal voor de vrede Rotterdam 21 sept. 1985. (Declaration of the Dutch Peace Tribunal)
9110: VROUWEN VOOR VREDE. - Heet van de naald. Van actie naar redactie.
1492: KERK EN VREDE. - Christenen en marxisten. Bondgenoten op weg naar morgen.
8655: VROUWEN VOOR VREDE. - Eén wereld of geen wereld? Notities over wapenexport.
11658: ALGEMENE NEDERLANDSE VREDESACTIE. - De dienstweigering van Dries Brunia.
10557: VREDESAKTIEKRANT. - #9, 10, 11, 14, 16
13071: VREEDE, MATTHIJS DE. - De dood in het vat. Kernenergie in Nederland.
2543: VREEDE, MELISSA DE E.A. (RED.). - Andere vrouwen andere woorden, vrouwenbeweging in de derde wereld.
5753: VREEMAN, RUUD (RED.). - De kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse industrie.
11105: VREEMAN, RUUD. - Klein hebben ze ons niet gekregen Over arbeidersorganisatie en produktieproces.
12551: VRIEND, HUIB DE & PIET SCHENKELAARS. - Oogst uit het lab. Biotechnologie en voedselproductie.
10955: VRIES, TJITTE DE. - Chicano's. De on-bestaande Amerikanen.
10004: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
10886: VRIES, GEERT DE - Nederland verandert.
321: VRIES, TJITTE DE. - Eduardo Mondlane, een rebel van morgen.
11320: VRIES, THEUN DE. - Hoogverraad.
15116: VRIES, THEUN DE. - Materie en matrijs.
1820: VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
6862: VRIES, W.T. DE (RED.). - Economie en oorlog. Universitaire vredesdag. Lezing en Forumdiscussie.
7391: VRIES, WENDELA DE & HENK ASBREUK. - Gezondheidszorg en illegalen - tien jaar de Witte Jas.
1680: VRIES, LEONARD DE. - Hop, hop, hop, hangt de socialisten op! Een documentaire over het opkomend socialisme in de jaren tachtig.
2545: VRIES, MARIJKE DE. - Vrouwenhulpverlening in de huisartsenpraktijk.
3253: VRIES, THEUN DE. - Keuromnibus. 60 jaar
3257: VRIES, THEUN DE. - Rembrandt.
3254: VRIES, THEUN DE. - Meesters en vrienden. Literaire herinneringen.
3258: VRIES, THEUN DE. - Rembrandt.
3259: VRIES, THEUN DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
3264: VRIES, THEUN DE. - Wilde lantaarns.
14570: VRIES, THEO DE (RED.). - Een wereld in vlammen 1913-1954. In beeld.
13707: VRIEZE, FRANKLIN DE (RED.). - Het wapen van de lafaards, waarom landmijnen de wereld uit moeten.
8841: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1956 compleet in een ordner.
6175: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1931, 1932, 1934, 1936, 1938, 1939.
13065: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1945-1951, 1955 en 1958 incompleet
13066: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1952 compleet
13067: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1953 compleet
13068: TIJDSCHRIFT DE VRIJDENKER. - 1954 compleet
11315: TIJDSCHRIFT DE VRIJE. - de andere vrije socialist
8963: DE VRIJE. - Rusland 1917-1922.
1719: TIJDSCHRIFT DE VRIJE. - 1966 #19juli, 1981 #8; 1984 #1, 2, 3; 1992, #2-9
12778: TIJDSCHRIFT DE VRIJE. - 1967, 1968, 1969, 1970
7642: KONTAKTGROEP NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS. - Aardappelen voor export, niet tegen honger. Effekten van aardappelteelt met geimporteerd pootgoed in derde wereldlanden.
5754: VROOLAND, VINCENT & JEROEN SPRENGER. - Dit zijn mijn beren! Een studie over de arbeidsverhoudingen tijdens de aanleg van het Noord-Hollands kanaal.
12743: VROOM, MIEKA (RED.). - Geraakt door recht. Acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu.
11408: WERKGROEP POLITIEKE ECONOMIE VAN DE VROUW. - Vrouw-gezin-arbeid
13170: WERKGROEP ""POLITIEKE EKONOMIE VAN DE VROUW - Vrouwen en werkloosheid. In de baan, uit de baan, van de baan…
13169: WERKGROEP ""POLITIEKE EKONOMIE VAN DE VROUW"" - Vrouwen(G)roepen!!! Meningen en vooruitzichten over de vrouw in gezin en arbeid.
8418: STICHTING VROUW. - Ze is een juweel. Zwarte dienstbodes in Zuid-Afrika.
2570: WERKGROEP POLITIEKE ECONOMIE VAN DE VROUW. - Gezin en arbeid door de tijd. T.g.v. het congres Vrouw in gezin en arbeid.
8224: DERDE WERELD VROUWEN. - Derde Wereld Vrouwen. Handleiding. Onderwijs. Vrouwenstrijd. Gezonheid. Politieke onderdrukking. Werk.
13488: DERDE WERELD VROUWEN. - Derde Wereld Vrouwen. Handleiding. Onderwijs. Vrouwenstrijd. Gezonheid. Werk. (ontbreekt: Politieke onderdrukking.)
2681: PSP-VROUWEN. - Vrouwenarbeid, bevrijdend of onderdrukkend?
2676: PROJEKTGROEP VROUWENARBEID. - Wisselend perspektief. Vrouwenarbeid en openbaar vervoer.
13914: ISIS INTERNATIONAAL BULLETIN VOOR DE VROUWENBEWEGING. - Gastarbeidersvrouwen 14.
12102: WERKGROEP NEDERLANDSCHE VROUWENBEWEGING. - Vrouw en gezinstaken. Discussiestuk voor het 11e congres van de N.V.B.
12106: NEDERLANDSCHE VROUWENBEWEGING. - Deeltijd werk, goed voor vrouwen?
9486: INTERNATIONAAL ARCHIEF VOOR DE VROUWENBEWEGING. - Jaarverslag 1983.
11806: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - De donkere dagen voor kerstmis.
11797: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Ook uw medewerking wordt gevraagd.
11802: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Geluk, dat veroverd werd - door een te zijn met allen.
11801: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Slaat de handen ineen.
11803: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - En toch zien wij het licht
11805: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Een beroep op de vrouwen.
11804: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Socialisme beteekent geluk voor de vrouw.
11807: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Vrouwen van het platteland, stemt rood.
11811: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wat is het socialisme?
11810: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - De wereldcrisis. Een ernsig woord tot arbeidersvrouwen.
11815: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Naar een wereld zonder stempelaars.
11817: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wat ik hoorde.
11816: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - 11 november wapenstilstandsdag? Spanje, China, Japan, Rome, Berlijn.
11820: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - De vredesboodschap van de sociaaldemocratische vrouwen uit alle landen!
11818: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Socialisme beteekent geluk voor de vrouw.
11819: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wapens op wapenstilstandsdag.
540: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Hanna's wensch.
11808: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbittering.
11809: BOND VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VROUWENCLUBS - Wij zullen dapper zijn.
2417: ROSA VROUWENCULTUURGROEP. - Vrouwencultuur in Nederland 88/89.
2324: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Vrouwengeschiedenis in Nederland.
2325: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Deel 2.
2326: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Deel 3.
2327: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS. - Een tipje van de sluier. Deel 4. Vrouwendomein. Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland.
4604: VROUWENGEZONHEIDSCENTRUM. - Menstruatieklachten, de dingen die voorbijgaan..?
10858: NLO-VROUWENOVERLEG. - Tante Agaath en de macho-muis.
8584: VROUWENPARTIJ. - De vrouwenpartij wil. Beleidsprogramma 1989/1990.
12759: FNV VROUWENPLATFORM. - Vrouwen willen ECHTE arbeidstijdverkorting.
11308: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987 Leren.
11336: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987 Leiden.
13126: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Mishandelen. 1987.
13158: ZOMERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Amsterdam 1981.
2516: TIJDSCHRIFT VOOR VROUWENSTUDIES. - #1, 5,6,7
2585: WINTERUNIVERSITEIT VROUWENSTUDIES. - Kongresbundel.
8317: VROUWENWERK - Ik wil eruit……bevalt `n vrouwenproject?
3189: VUCHT TIJSEN, J. VAN. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
10578: VUIJSJE, HERMAN & JAN ROELOFSEN. - Een bedelaar op een bank van goud. Notities uit Latijns Amerika.
1517: VUIJSJE, HERMAN. - De nieuwe vrijgestelden. De opkomst van het spijkerpakkenproletariaat.
6391: IZ3W. - Move on! Soziale Bewegungen in Indien. October 2005.
7512: IZ3W. - Chinas neue Freiheit - Reformpolitik in der Kritik. En meer…
7584: IZ3W. - Global links - Kunst und Politik auf der documenta_11
6279: IZ3W. - Grenzüberschreitungen - Migration von Süd nach Süd.
7582: IZ3W. - Gegenverkehr. Soziale Bewegungen im globalen Kapitalismus. Sonderheft
13985: IZ3W. - Geächtet und doch verbreitet - Zwangsarbeit und Sklaverei.
9017: WAANZIN. - Tijden van grootheidswaanzin.
9658: WAARD, ELLEN DE E.A. - Vrouwen zonder papieren. Uitbuiting en geweld in de illegaliteit.
9463: HEERSCHOP & SIBBEL & WAAS. - De puinhopen van professor Pim Fortuyn.
5587: WACHENHEIM, HEDWIG. - Die deutsche Arbeiterbewegung 1844-1914.
12277: WACHT, JAN. - Heet voor de vuren.
11006: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over rationalisatie door Dr. Th.van der Waerden lid van de tweede kamer.
5588: WAERDEN, TH. VAN DER. - De grenzen van het histories-materialisme.
14125: WAESBERGE, ROBERT. - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding.
8825: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN. - Technische vooruitgang, waarom en voor wie?
7641: BOERENGROEP WAGENINGEN. - Landbouw en de derde wereld.
4249: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN. - Oogst uit het lab. Biotechnologie. Voedselproduktie.
106: WAGENMANS, WILLY. - Wat zijn dat nou, ontwikkelingslanden?
2956: WAGI, VUYO O. - Safe Crossing.
7262: WAGNER, MALIKA. - Eindpunt Gare du Nord.
13439: WAGNER (RED.). - Supermacht Sowjetunion.
2555: WAGNER, MARIA. - Mathilde Franziska Anneke in Selbstzeugnissen und Dokumenten.
5589: WAGT, GABRI DE. - ...En niet vergeten. Zeventig jaar VARA.
10454: WAGTENDONK, K. - De Palestijnse kwestie.
352: WAINWRIGHT, ANDREW. - Letters from Zimbabwe.
5920: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the State. Experiments in Popular Democracy.
14040: WAL, GEKE VAN DER. - Namibië vrij, een eeuw bezetting, een eeuw verzet.
13540: ARIAN & VAN DER WAL. - Opland: tekenaar, Amsterdam 1928.
14802: WALDA, DICK. - Lood in de mandarijntjes.
11638: WALDA, DICK (RED.). - Kind van de rekening, Jeugdbelevenissen uit de Tweede Wereld oolog verteld aan Dick Walda, met foto's van Mattheus Engel.
8814: WALDA, DICK (RED.) - Terug in de tijd - Nederlandse vrouwen in de jaren '40-'45.
4380: WALDEN, SINA & GISELA BULLA. - Endzeit für Tiere. Ein Aufruf zu ihrer Befreiung.
1906: WALESA, LECH. - De weg van de hoop. Autobiografie.
3498: WALKER, ALICE. - Die Farbe Lila.
9102: WALKER, ALICE - Verliefd en verloren.
5590: WALKER, PAT (RED.). - Between Labor and Capital.
3496: WALKER, ALICE. - De kleur paars.
3497: WALKER, ALICE. - De tuinen van onze moeders, een zoektocht.
3499: WALKER, ALICE. - Meridian.
14598: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem.
5260: WALLICH-CLIFFORD, ANTON. - Caring on skid row. A study of grassroots caring with the homeless and rootless.
5242: WALLIS, BRIAN (RED.). - Democracy. A project by group material.
1808: WALLRAFF, GÜNTER & BERNT ENGELMANN. - Ihr da Oben - wir da Unten.
1815: WALLRAFF, GÜNTER. - Und macht euch die Erde Untertan. Eine widerrede.
1812: WALLRAFF, GÜNTER. - Ganz unten.
1813: WALLRAFF, GÜNTER. - Günter Wallraff in Bzzlletin 56.
1814: WALLRAFF, GÜNTER. - Ik Ali. Als Turkse arbeider in Duitse bedrijven.
1821: WALLRAFF, GÜNTER. - 't Gewone kapitalisme. Reportages. Samenstelling, vertaling en interview door Gerrit Bussink.
14719: WALPUSKI, GÜNTER. - Verteidigung + Entspannung = Sicherheit.
8631: WALS, HENK. - Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
13670: WALS, HENK. - Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
10146: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
12194: WALSER, MARTIN.E.A.(RED.). - Uber Ernst Bloch.
15088: WALTER-FEARN, ANNE. - De kleine typhoon.
12070: WALTER, GÉRARD. - Lénine.
1681: WALTER, NICOLAS. - Wat is een anarchist.
5243: WALTMANS, HENK. - Niet bij rood alleen. Vijftien jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR.
6479: WALTZ, MITZI. - Alternative and activist media.
2556: WANDOR, MICHELENE (RED.). - Strike while the iron is hot. Sexual politics in theatre. Three plays from Gay Sweatshop, Red Ladder Theatre, Women's Theatre Group.
2557: WANDOR, MICHELENE (RED.). - The Body Politic. Writings from the Women's Liberation Movement in Britain 1969-1972.
10852: PLATFORM TEGEN WAPENHANDEL. - Nederlandse wapenhandel in de jaren '90.
9902: CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL. - Militaire exportkredieten: niet ontwikkelingsrelevant.
9986: WARD, BARBARA E.A. - Niet meer dan een aarde (Only one earth).
9977: WARD, BARBARA. - Progress for a small planet.
13802: WARD, COLLIN. - Welcome Thinner City, urban survival in the 1990's.
14926: WARD, COLIN. - Freedom to go. After the Motorage.
12962: WARD, COLIN. - Anarchie in actie.
3241: WARD, HUMPHRY. - Een baanbreekster. Fragment uit het veelbewogen leven van Marcella.
14859: WARD, COLIN. - Anarchism. A very short introduction.
8104: WARE, CELLESTINE. - Woman Power. The Movement for Women's Liberation.
12609: WARFFEMIUS, M.G. - Denkers en strijders. Om de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid.
11653: WARMELO, W.L. - De misdaad van 1914. Hoe de geheime diplomatie den wereldoorlog van 1914 voorbereid en ontketend heeft
13700: WARNEKEN, BERND JÜRGEN. - Literarische Produktion, Grundzüge einer materialistischen Theorie der Kunstliteratur.
3558: WARNER, LAVINIA & JOHN SANDILANDS. - Women beyond the wire. The true wartime story of women imprisoned by the Japanese.
14179: WARNKE, CAMILLA. - Die abstrakte Gesellschaft. Systemwissenschaften als Heilsbotschaft in den Gesellschaftsmodellen Parsons', Dahrendorfs und Luhmanns
8591: WARSHOFSKY LAPIDUS, GAIL. - Women in Soviet society. Equality, development, and social change.
8682: DE BONTE WAS. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
11346: DE BONTE WAS. - Moederboek.
8220: DE BONTE WAS. - Feminist. De verwarring. 1982-3.
2112: DE BONTE WAS. - Brieven van Calamity Jane aan haar dochter.
2113: DE BONTE WAS. - En ze leefden nog lang en gelukkig.
2115: DE BONTE WAS. - Feminist. Marxisme en feminisme 1977-2.
2117: DE BONTE WAS. - Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen.
2118: DE BONTE WAS. - Vrouwen over seksualiteit.
2119: DE BONTE WAS. - Vrouwen tegen de verdrukking in.
2120: DE BONTE WAS. - Vrouwenwerk.
2121: DE BONTE WAS. - Zusterschap en daarna.
12067: WASILJENKO, J. & E. LAMM. - Wij leren Russisch verstaan en spreken.
14028: WASSENAAR, ANNA E.A. - Het was in Mei, tien jaar 4 mei-projekt.
4762: WASSENAAR, IRIS. - Vrouwenbladen. Spiegels van een mannenmaatschappij.
2559: WASSENAAR, IRIS. - Vrouwenbladen. Spiegels van een mannenmaatschappij.
3096: WASSERMANN, JAKOB. - Laudin en de zijnen.
182: WÄSTEBERG, PER. - Assignments in Africa. Reflections, descriptions, guesses.
11201: HELSINKI WATCH. - From below. Independent peace and environmental movements in Eastern Europe & the USSR.
4605: WATNEY, SIMON. - Het beheerste verlangen. Pornografie, AIDS en de media.
9353: WAUTERS, ARTHUR. - De evolutie van het marxisme.
14096: WAUTERS, HERMAN. - Gandhi vandaag.
5045: WEAVER, GARY R. & JAMES H. - The university and revolution.
5755: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig Jaren (1890-1920). Eene voortzetting van 'De Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen'.
5756: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
11489: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Het verval der kapitalistische beschaving.
11709: WEBB, C.C.J. - Geschiedenis der Wijsbegeerte.
8647: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
7848: WEBER, HERMANN. - Lenin.
10718: WEBER, ROBERT E.A. (RED.). - Sage über meine Freunde. Sowjetdeutscher Almanach.
3997: WEBER, HERMANN. - Lenin.
3823: WEBER, HERMANN. - Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik.
4135: WEBER, HERMANN E.A. (RED.). - Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2002.
1822: WEBER, KARIN E.A. (RED.). - Bahro Kongreß.
13240: WEBER, HERMANN. - Lenin.
3977: WEBER, HERMANN (RED.). - Lenin. Aus den Schriften 1895-1923.
9410: WECLAWOWICZ, GRZEGORZ. - Contemporary Poland. Space and society.
12721: WEDMAN, HOMME. - Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek.
10260: WEEDA, ITEKE. - Eigenzinnige erotiek. Het grote opzij-lustrum onderzoek naar de betekenis van feminisme voor sex, erotiek en partnerrelatie(s).
13896: WEEDA, ARNOUT. - De Europese Sanering, ekonomische eenwording in de praktijk.
2560: WEEDA, ITEKE. - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhoudingen.
2561: WEEDA, ITEKE. - Voor en Na de Echtscheiding. Gesprekken met 167 mensen over hun ervaringen.
2562: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
3840: WEELDEN-EIKELENBOOM, NEL VAN. - Liever geen tweede keer. De effektiviteit van het anticonceptie-advies aan ongehuwde abortuskliënten.
4858: WEERDT, DENISE DE. - De Belgische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880.
3999: WEERLEE, D. VAN. - Wat de provo's willen.
5134: WEERSMA, D.H.A. - Socialisme en wereldbeschouwing.
5811: WEERSMA, H.A. - Religieus Socialistische vragen, serie II # 1. Sociale ontwikkeling.
11812: WEERSMA-VAN DUIN, C.A. - Vrouwen bepaalt zelf uw lot.
9573: WEERSMA, H.A. - De philosophie van het marxisme.
10015: WEG, SJAAK. - Weg met Carrie! Cauzeurieeen
5485: WEG, SJAAK. - Verzameld werk.
9420: WEGGEMANS, TONY & SASKIA POLDERVAART & HARRIE JANSEN (RED.). - Woongroepen. Individualiteit in groepsverband.
12434: WEGWIJZER 3. - Je hebt meer wapens dan je denkt.
6688: DE WILDE WEGWIJZERS. - Militair adressenboek. Openbaar.
1864: WEICK, EDGAR (RED.). - Internationale Marxistische Diskussion 57. Arbeit und Lernen. Beiträge zum italienischen modell des Bildungsurlaubs.
2563: WEIDEGGER, PAULA. - History's mistress. A new interpretation of a 19th-century ethnographic classic.
9670: WEIJDEVELD, RUUD E.A. (RED.). - Rode Hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland, 1933-1940.
2565: WEILAND, DANIELA. - Geschichte der Frauenemancipation.
2566: WEILER, A.G. (RED.). - Vrouwen en maatschappij. De rol van vrouwen in de opbouw van cultuur en samenleving.
9629: WEIN, NORBERT. - Die Sowjetunion.
2567: WEINBAUM, BATYA. - The curious courtship of women's liberation and socialism.
5135: WEINBERG, ALVIN M. - Probleme der Grossforschung.
11580: WEINBERG, ELI. - Portrait of a people. A personal photographic record of the South African liberation struggle.
2214: WEINERT, ERICH. - Camaradas. Ein Buch über den spanischen Bürgerkrieg.
13703: WEINGART, PETER. - Wissensproduktion und soziale Struktur.
10892: WEINSEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
12358: WEINSTEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
12455: WEISS, PETER. - Gezang van de Lusitaanse bullebak.
13317: WEISS, RICHARD. - Vrede maar hoe?
8498: WEISS, ANDREAS VON - Neomarxismus
2568: WEISS, ELIZABETH. - The anger trap. Intimate insights on women's anger.
2892: WEKKER. - Comix. 20 Europese cartoonistes.
5758: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging. 1870-1914.
8456: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging. 1870-1914.
10517: WELDON, FAY. - De klonen van Joanna May.
6952: WELDON, FAY. - Life Force.
6953: WELDON, FAY. - The President's Child.
6954: WELDON, FAY. - Leader of the Band.
6955: WELDON, FAY. - Puff Ball.
6957: WELDON, FAY. - Praxis.
6958: WELDON, FAY. - The cloning of Joanna May.
6959: WELDON, FAY. - Darcy's Utopia.
13830: WELLMER, ALBRECHT. - Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus.
8871: WELLNER, ALBRECHT - Kritische gesellschaftstheorie und positivismus
4953: WELLS, H.G. - Arbeid, welvaart en geluk der menschheid deel 1.
3097: WELLS, H.G. - Arbeid, welvaart en geluk der menschheid deel 1 & 2.
13062: WELSH, PETER & EDUARD GRUBER - Radioaktivität als Krankheitsfaktor.
8314: WELTFRIEDENSRAT. - Im Namen des Lebens: Weg mit den Massenvernichtungswaffen! Schluss mit dem Wettrüsten!
14204: STEDELIJKE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. - De Oosterpoort, een 19e eeuwse woonwijk. Diagnose en therapie bij een stadsvernieuwing.
13206: WEMELSFELDER, P.J. - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
5594: WENDEL, HERMANN. - August Bebel. Ein Lebensbild fuer deutsche Arbeiter.
2842: WENDLAND, SIGURD. - Das übergelaufene Bild. Sigurd Wendland Bilder '71-81.
12294: WENTHOLT, R. - Kenmerken van de Nederlandse emigrant.
9344: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters.
6841: WEPS. - Reconversie van oorlogs- naar vredesekonomie.
12780: WEPS. - Programma van uitgangspunten
9359: WERCKMEISTER, O.K. - Ideologie und Kunst bei Marx u.a. Essays
466: WERKGROEP VROUWEN EN DERDE WERELD. - De Onzichtbare strijd...van vrouwen in Nicaragua...wordt zichtbaar.
2569: WERF, INEKE VAN & DAFNA REVIVI. - Wat zeur je nou? Over postnatale depressie.
2893: WERINGH, KOOS VAN & INGELA SJÖGREN. - Broeders, en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
2894: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
2609: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. - Mannen zijn vaker vrouw dan u denkt.
14038: SURINAME WERKGROEP. - Surinameloos, wat Nederlandse schoolboeken verzwijgen en verkleuren.
790: LANDELIJKE INDIA WERKGROEP. - India, wie betaalt de rekening?
7905: TIJDSCHRIFT DER NATIONALE VEREENIGING TEGEN DE WERKLOOSHEID. - Catalogus over werkloosheid.
5728: PROJEKT DEPRESSIVITEIT EN WERKLOOSHEID. - Werkloosheid en depressiviteit.
13907: WERKMAP. - Namibië vrij, steun SWAPO.
4101: WERTH, ALEXANDER. - Russie: Espoirs et Craintes.
4954: WERTHEIM, W.F. - Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan.
11844: WERTHEIM, W.F. - Third world whence and whither? Protective state versus agressive market.
11941: WERTHEIM, W.F. - De mensheid op avontuur.
12001: WERTHEIM, W.F. - In gesprek met mijzelf.
65: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
12471: WERTHEIM, W.E. E.A. - De gevaren van de atoombom. Wetenschappelijke onderzoekers waarschuwen.
4533: WERTHEIM, W.F. - Eclips der eliten.
66: WERTHEIM, W.F. & A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1705.
5760: WERTHEIMER, EGON. - De Britsche Arbeiderspartij.
12685: WESSEL, K.F. - Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus. Zur Kritik einer bürgerlichen Naturphilosophie.
10412: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over de Franse Revolutie.
4698: WEST, D. - Homoseksualiteit.
11160: WESTEN, GUUS VAN. - Mali. Landenreeks.
6926: WESTEN, MARJOKE. - Vrouwen en mannen in de verplegende en verzorgende beroepen. Over verschillen in houding en vaardigheden en plaats in de organisatie. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 3
2575: WESTEN, MARJOKE. - Van bijgeloof tot zorg. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 1.
2576: WESTEN, MARJOKE. - Vrouwen en gezondheid. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 2.
2648: WESTEN, KLAUS. - Die rechtstheoretischen und rechtspolitischen Ansichten Josef Stalins. Ein Beitrag zur Genealogie des Sowjetrechts.
7231: WESTERHOEK, COBY. - Vrouwen en maatschappelijk werk.
9040: WESTERHOF, E. - Het middel ter genezing onzer kranke maatschappij.
14795: WESTERMAN, FRANK. - In het land van de ja-knikkers. Verhalen uit de polder.
10257: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - Seksualiteit van de volwassen vrouw.
10085: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2000.
9936: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2004.
12005: TIJDSCHRIFT WIJSGERIG PERSPECTIEF OP MAATSCHAPPIJ EN WETENSCHAP. - Anarchisme. Jaargang 13#6.
3935: WETTER, G.A. - Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion.
8497: WETTER, GUSTAV A. - Sowjet-ideologie Heute 1 - Dialektischer und historischer Materialismus
6513: WETZEL, WOLF. - Krieg ist Frieden. Über Bagdad, Srebrenica, Genua, Kabul nach....
8629: WEVERBERGH, J. (RED.). - Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studenetenleiders in West-Europa.
1667: WEYEMBERGH, MAURICE. - F. Nietzsche et E. von Hartmann.
467: WHEELOCK, JAIME. - De grote uitdaging. Interview met Jaime Wheelock, minister van landbouw van Nicaragua.
762: WHEELWRIGHT, E.L. & BRUCE MCFARLANE. - De Chinese weg naar het socialisme.
2577: WHITE, ANTONIA. - As once in May. The early autobiography of Antonia White and other writings.
12333: WIARDI BECKMAN, H.B. - Wiardi Beckman.
3501: WIARDI BECKMAN, H.B. - Het syndicalisme in Frankrijk.
9571: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
15004: WIBAUT, F.M. - Verboden radiorede over Wordend Huwelijk door F.M. Wibaut.
11288: WIBAUT, M.F. E.A. (RED.). - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
4036: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Een herinnering aan der vrouwen strijd.
13685: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut.
8417: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
11795: WIBAUT, F.M. - Levensbouw. Memoires.
4506: WIBICH, MANFRED & URS WINTER. - Kapitalismus und Indianer in den USA.
14235: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Clara Wichmann herdacht.
8086: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Mensch en Maatschappij.
13006: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
8253: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Vrouw en Maatschappij.
14229: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Inleiding tot de philosophie der samenleving. Met een levensschets van de schrijfster door J.B. Meijer.
1686: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Vrouw en Maatschappij.
806: WICHTERICH, CHRISTA. - Stree Shakti. Frauen in Indien: Von der Stärke der Schwachen.
4636: WIECK, WILFRIED. - Als mannen leren liefhebben.
12910: ARBEITSGRUPPE WIEDERAUFARBEITUNG. - Atommüll oder der abschied von einem teuren traum.
5262: WIEDHAUP, C.J.J. & FRITS MAAS (RED.). - Kommunes. De Morannon-groep.
8764: DE WIEKSLAG. - #9, 5e Jrg.
3505: WIELEK, WILLY. - De lichten.
9781: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa.
6514: WIENER, JON (RED.). - Conspiracy in the streets. The extraordinary trial of the Chicago Eight.
11933: WIEREMA, HOLKE. - Arbeidsverhoudingen in het bankwezen.
11219: WIERING, THEO. - De akkumulatie van het kapitaal.
7886: WIERSMA, RYMKE & PETER FRANSSEN. - En de koe zei boe.
13148: WIERSMA, RIEMKE. - Hondje. Of: de reisverhalen van Zoa en Welmoed.
1825: WIESINGER, KARL. - Der Rosarote Strassenterror.
10258: WIGBOLD, HERMAN. - Het bedrog met de kernraketten.
13620: WIGMANS, G. (RED.). - Materiaal stadsanalyse. Castells, Lojkine.
5552: WIJK, J. V.D. (E.A.). - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
12814: WIJK, HEIN VAN. - Dienstweigering en vredesdienst.
9915: WIJK, J. V.D. (E.A.). - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
10324: WIJMANS, LUUK. - Arbeid: Last of lust?
5244: WIJMANS, LUUK. - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden. Oude en nieuwe middengroepen 1850 tot heden.
8193: WIJNE, IRENE. - Brieven uit Zuid-Afrika
7279: WIJNEN, NICO. - De nacht gaat de dag vooraf.
8660: WILCZINSKY, J. - Socialistische economie.
13522: WILDCAT. - Midnight Oil. Arbeit, Energie, Krieg.
12611: WILDE, HARRY. - Leo Trotzki. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
13446: WILDE, J.H. DE E.A. (RED.). - De wereld op een splitsing. Naar een duurzame, rechtvaardige en leefbare wereld.
2581: WILDE, INGE DE. - 249 vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
2582: WILDE, INGE DE. - Een beminnelijke romaniste. Marie Elise Loke (1870-1916), de eerste vrouwelijke lector in Nederland.
8046: WILHELMER, BERNHARD. - Lernen als Handlung. Psychologie des Lernens zum Nutzen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
11593: PELIKAN & WILKE (RED.). - Opposition ohne Hoffnung? Jahrbuch zu Osteuropa 2.
2583: WILKE, MARGRITH E.A. - The wise woman buildeth her house. Architecture, history and women's studies.
3507: WILKINS FREEMAN, MARY. - Moeder in Opstand en andere verhalen.
2478: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij. Ina Willekes McDonald (1886-1979).
14144: WILLEM. - Propaganda. Politieke tekeningen.
11569: WILLEMS, JAAP. - Een dode rups is een vlinder minder.
11595: WILLEMSE, HANNEKE. - De onvoltooide revolutie. Burgeroorlog in een Spaans dorp.
7362: WILLEMSEN, ROGER. - Guantanamo spreekt. Interviews met ex-gevangenen.
2827: WILLENER, ALFRED. - The action-image of society. On cultural politicization.
4102: WILLIAMS, ALBERT RHYS. - Journey into Revolution. Petrograd, 1917-1918.
4608: WILSON, MELBA. - Healthy & wise - the essential health handbook for black women.
11469: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
15103: WILSON, ELIZABETH. - What is to be done about violence against women?
11571: WILSON, BRYAN KEY. - Media Sexploitation
11572: WILSON, BRYAN KEY. - The clam-plate orgy.
14214: WILSON, ELIZABETH. - Mirror writing. An autobiography.
7269: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje, of: schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw.
14228: WILSON, ELIZABETH. - Only halfway to paradise. Women in Postwar Britain: 1945-1968.
2584: WILSON, ELIZABETH. - Women and the welfare state.
2500: WILSON, PETER LAMBORN. - Piraten en hun Utopia. Moorse zeerovers & Europese renegaten. Met Jan Jansz. Van Haarlem alias Murad Raïs.
14633: WILSON, AMRIT. - Finding a voice. Asian women in Britain.
3794: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
15076: WILSON, DICK (RED.). - Mao Tse-Tung in the scales of history.
5925: WIMSATT, WILLIAM UPSKI. - No more prisons.
10962: WINCKLER, LUTZ. - Kulturwarenproduktion. Aufsätze zur Literatur- und Sprachsoziologie.
5599: WINKLER, JOHAN. - Pieter Jelles Troelstra.
5600: WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
14885: WINTER, STEVEN DE. - Militaire zaken. De wereld van de wapens.
306: WINTER, GORDON. - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
15082: WINTERS, WILLEM. - Die staatshulp wenschen wij… Pensioenstrijd in Nederland.
3211: WIRSING, G. - De ontwikkeling van het Amerikaansche imperialisme.
10218: WIRTH, MAX. - Die sociale Frage.
10408: WISE. - The Dutch Plutonium dead end.
13916: WISE. - Environmental Racism and Nuclear Development.
2586: WISE, AUDREY. - Women and the Struggle for Workers' Control.
3319: VOLK UND WISSEN. - Bertolt Brecht. Schriftsteller der Gegenwart.
8695: WIT, THEO DE (RED.). - Naar een radicale politieke ethiek.Theologie, ethiek en politiek in de kerkelijke vredesbeweging.
10433: WIT, C.H.E. DE & J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie.
14437: WIT, HARMEN VAN DER. - Vakverenigingsvrijheid in Latijns Amerika in het licht van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
1689: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit meer oorlog. Breek de wapens. Dienstweigering nu!! Hier en overal!!!
2587: WIT, MIEKE DE (RED.). - Politieke vernieuwing & sekse.
5762: WIT, DOUWE DE & EVERT DE JONG. - Overdenkingen van een arbeidersjongen.
6721: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit weer oorlog. Dienstweigeren nu!! Hier en overal!!!
14618: WIT, C. DE. - De rede van het opbouwwerk.
14138: WITTE-RANG, GREETJE. - ABN AMRO en de Derde Wereld. Schuldverlichting een verplichting.
5763: WITTEBOON, S. - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer. Met een bijdrage van W. Drees.
12474: HET WAPEN VAN WOENSDRECHT. - Het wapen van Woensdrecht.
10095: WOESTIJNE, W.J. VAN DE (RED.). - Economische en sociale aspecten van de technologische ontwikkeling.
7508: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen.
4609: WOLF, NAOMI. - Verwarrende tijden - de ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil.
2591: WOLF-GRAAF, ANKE. - Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit. Eine Bildchronik.
6985: WOLF, CHRISTA. - Patronen van een jeugd.
8626: WOLF, MARKUS. - De Troika.
2590: WOLF, NAOMI. - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid.
3371: WOLF, CHRISTA. - Dinsdag de 27e september en andere verhalen.
4507: WOLF, URSULA. - Mein Name ist Ich Lebe. Indianische Frauen in Nordamerika.
4103: WOLFE, BERTRAM D. - Three Who Made a Revolution.
5602: WOLFF, SAM DE. - En toch! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
5604: WOLFF, SAM DE. - Van eerstelingen tot late oogst.
8484: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
807: WOLFF, OTTO. - Indiens Beitrag zum neuen Menschenbild. Ramakrishna, Gandhi, Sri Aurobindo.
9192: WOLFF, FRANK & WINDAUS, EBERHARD. - Studentenbewegung 67-69.
7221: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
3936: WOLFF, JOOP E.A. - De uitdaging van het marxisme. Een bundeling van de referaten die werden gehouden tijdens het eerste symposium ""de uitdaging van het marxisme"".
5181: WOLFFERS, IVAN. - Dokter Levertraan, Doc Silver en Reinoud.
9872: WOLIN, B. - Politisches Grundwissen. Erster Teil.
4104: WOLKONSKI, FURST SSERGEI. - Die Dekabristen. Einzige berechtigte Ubersetzung aus dem Russischen.
4105: WOLKONSKIJ, MICHAEL. - Die Dekabristen. Die ersten russischen Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts.
10692: WOLLANTS, ARTHUR. - Voor het venster weer dichtgaat. Relaas van de sovjet-dissidentie.
14231: WOLLSTONECRAFT, MARY. - Maria or the wrongs of woman. Introduction William Godwin.
7318: WOLOSJIN, A. - De mijningenieur.
4637: WOLTER, GERD (RED.). - Männerbeschreibungen.
13908: WOLTERINK, MINY. - Boerinnen in het spoor van kruis en ploeg?
15065: WOLTERS, W.H.G. (RED.). - Seksueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten.
3701: WOLTJER, EISSO & JAN VAN ZIJL. - Europa en het Nederlands landbouwbeleid.
12744: WOLTZ, W. - Zijn we nu allemaal gek geworden?
6136: COMITE STOP DE GRIJZE WOLVEN. - De Hollandse Leeuw en de grijze wolf.
6989: JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN. - Convention Number. Vol 40#4 Summer 1947.
14528: WONNEBERGER, G. - Deutsche Arbeitersportler gegen Faschisten und Militaristen 1929-1933.
808: WOODCOCK, GEORGE. - Gandhi.
1690: WOODCOCK, GEORGE. - Traditionen der Freiheit.
11983: WOODCOCK, GEORGE. - Anarchism.
11697: WOODS, DONALD. - Biko.
4508: WOODWARD, BOB. - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
8277: KONFEKTIE ARBEIDSTERS AAN HET WORD. - De positie van vrouwen in de konfektie-industrie.
763: WORDRAGEN, HERMAN VAN. - Mao of Confucius. China 1974. Overdruk van een serie artikelen uit de Volkskrant.
6462: SCHNEWS OF THE WORLD. - Yearbook 2002.
12569: INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD. - The general strike for industrial freedom.
12098: WORSLEY, PETER. - Marx and Marxism.
764: WORSLEY, PETER. - China op werkniveau.
9775: WOUTERS, RICHARD, (RED.). - Gas terug. Broeikanbeleid en duurzame ontwikkeling in de gemeente.
6447: WRIGHT, ANGUS. - The death of Ramon Gonzalez. The modern Agricultural dilemma.
14444: WRIGHT, PETER. - Spycatcher. De onthullende memoires van een topambtenaar van de Britse inlichtingendienst MI5.
13210: WRIGHT, HARRISON. - The ""New Imperialism"". Analysis of Late Nineteenth-Century Expansion.
4510: WRIGHT, RICHARD. - Blanke luister toch!
3233: WRIGHT, RICHARD. - Barbaarse sabbat.
13544: WUITE, ROEL. - We wilden de wereld verbeteren. Illegale praktijken en andere avonturen van een aantal jonge, Haagse socialisten in de 60-er jaren.
8875: WULFF, ERICH - Psychiatrie und klassengesellschaft
3133: WUNDERLICH, W.F.H. - De Fransche revolutie. Hare oorzaken en gevolgen.
12850: WÜSTENHAGEN, HANS-HELMUT. - Burger gegen Kernkraftwerke.
2571: WERKGROEP SPEEELGOED WVM. - en jij was vader en ik was moeder.
2594: WYCKOFF, HOGIE. - Solving women's problems. Through awareness, action & contact.
2595: WYCKOFF, HOGIE. - Vrouwenpraatgroepen.
9877: WYGODSKI, WITALI. - De ontwikkeling van het ekonomisch denken van Marx. De geschiedenis van de grote ontdekking.
3795: WYGODSKI, WITALI SOLOMONOWITSCH. - Die Geschichte einer grossen Entdeckung. Über die Entstehung des Werkes ""Das Kapital"" von Karl Marx.
4737: WYLAND, FRANCIE. - Motherhood, lesbianism and child custody.
4017: WYNDHAM, FRANCIS & DAVID KING. - Trotsky. A documentary.
2596: WYNNE, ALISON. - Geen tijd voor tranen. Het verhaal van Filippijnse vrouwen.
2843: YETER, HANEFI. - Ein türkischer Realist.
4075: YGLESIAS, JOSÉ. - Leven in een Cubaans provinciestadje.
12143: YKEMA, HANS. - Colombia.
2891: YOUENS, PAULA. - Cartoons. Lone thoughts from a Broad.
7400: YOUNG, SANDRA. - Mijn straat heeft geen naam.
12540: YPSILON. - Levenskunst.
7703: YU, CHEUNG-LIEH. - Der Doppelcharakter des Sozialismus. Zur politischen Ökonomie der VT China. II. Teil: Die Revolution in der Stadt.
14167: YAO WEN-YUAN. - Over de sociale basis van de anti-partij kliek van Lin-Piao.
452: ZAGEMA, BERTRAM. - Dancing on the volcano. Ecological Crisis and ecological movements in Mexico City.
12122: ZAGLADIN, VADIM. - Universele internationale veiligheid is ons doel.
11707: ZAHAR, RENATE. - Kolonialismus und Entfremdung. Zur politischen Theorie Franz Fanons.
3375: ZAHL, PETER-PAUL. - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
3372: ZAHL, PETER-PAUL. - Von einem , der auszog, GELD zu verdienen. Roman.
14600: DIENST MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
12123: ZAMKOVOI, VLADIMIR. - The Philosophy of Agression.
2597: ZANDE, INEKE VAN DER (RED.). - Het is meisjes menens.
7648: ZANDE, MARLEEN VAN DE. - Een man verdient de kost. Drie generaties mannen over mannelijkheid, arbeid en zorg.
12463: ZANDSTRA, EVERT. - De stroom ruist in de avond.
13530: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
2598: ZARETSKY, ELI. - Gezin en priveleven in het kapitalisme.
3515: ZAYYAT, LATIFA. - The search.
9868: ZEBENKO, M.D. - Die reaktionäre Ideologie der Rechtssozialisten im Dienste des amerikanischen Imperialismus.
15089: ZEE, RENATE VAN DER. - Gewoon vriendinnen. Vluchtelingenvrouwen en hun Nederlandse vriendinnen als changemakers in een gepolariseerde samenleving.
13917: ZEE, JANETTA H. VAN DER. - Wit Feminisme en Racisme.
3504: ZEE, DAAN VAN DER. - Het christen-socialisme.
504: ZEHRAOUI, AHSENE. - Les travailleurs algériens en france. Etude sociologique de quelques aspects de la vie familiale.
614: DARMSTÄDTER STUDENTEN ZEITUNG. - Darmstädter Studenten Zeitung. Nr. 138,139,140. Orient Filters. Oil and Middle East Blend Articles.
14347: REVOLUTIONÄRE ZELLE. - Stadsguerilla in de BRD.
4860: ZERZAN, JOHN (RED.). - Against civilization. Readings and reflections. Enlarged edition.
3998: ZETKIN, CLARA. - Erinnerungen an Lenin. Mit einem Anhang: Aus dem Briefwechsel mit Lenin und Nadeshda Krupskaja.
12690: ZEYDE, MARIE VAN DER. - Thomas More.
12124: ZHELEZNOV, ROMAN. - Banning Nuclear Tests: Two Approaches.
13385: ZHONGXIA, DENG. - Anfänge der chinesischen Arbeiterbewegung 1919-1926.
11161: ZIEGLER, JEAN. - Der Sieg der Besiegten. Unterdrückung und kultureller Widerstand?
4955: ZIEGLER, T. - Die geistigen und sozialen Strömungen im 19. Jahrhundert.
14199: ZIEGLER, JEAN - Das Schweizer Imperium.
13505: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
5607: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
12055: ZIEM, JOCHEN. - Die Klassefrau.
3941: ZIJDERVELD, A.C. - Het sociale dilemma en Karl Marx.
9579: ZILLIACUS, K. - I Choose Peace.
9244: ZIMA, PETER V. - Kritik der Literatursoziologie.
14509: CONTRASCIENCE ZINE. - #6.
13221: ZINKWEG, H. V.D. - Vrede en brood.
14520: ZINN, HOWARD. - Stories Hollywood never tells.
3604: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - The yawning heights.
14546: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - De lichtende toekomst.
7265: ZIVOTIC, MILADIN. - Proletarischer Humanismus.
8830: ZMEGAC, VIKTOR. - Kunst und Wirklichkeit.
3657: ZMEGAC, VIKTOR (RED.). - Marxistische Literaturkritik.
4791: ZOEST, CEES VAN. - Edukatief werken met volwassenen.
15060: ZOLA, EMILE. - La Débacle.
14814: ZOLBERG, A.R. E.A. (RED.). - Vluchten voor geweld. Een analyse van het vluchtelingenvraagstuk.
1907: ZON, HANS VAN (RED.). - Polen. Kerk, paus en oppositie.
7748: ZONNEVELD, LOEK (RED.). - De school in het kapitalisme.
13674: ZOON, CEES. - Het rode continent. De nieuwe leiders van Latijns Amerika.
9960: ROTE ZORA. - Dokumentation Januar 87.
9563: ZUIDEMA, S.U. - Communisme in ontbinding.
12515: NEDERLANDSCHEN BOND VAN ARBEIDERS I/H LANDBOUW-. TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag over het tijdvak 1 october 1918 - 30 september 1920.
11574: WERKGROEP BETER ZUIVELBELEID. - Melken voor elke prijs?
6517: ZUNES, STEPHEN. - Tinderbox. U.S. Middle East policy and the roots of terrorism.
765: ZÜRCHER, E. & D.W. FOKKEMA. (RED.). - China nu. Balans van de Culturele Revolutie.
8360: ZUTHEM, H.J. VAN. - Macht en moraal in arbeidsverhoudingen. Over de persoonlijke verantwoordelijkheid van werknemers.
9826: ZWAHR, HARTMUT. - Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution in der DDR.
3376: ZWERENZ, GERHARD. - Het huwelijk van Maria Braun.
11494: ZWERTBROEK, G.J. - Jeugd.
108: ZWIETEN, PAUL VAN (RED.). - Kleine boeren & gewasbescherming in de derde wereld.
11601: ZWITTINK, OENE (RED.). - Drenthe belegerd.

5/30