Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5045: WEAVER, GARY R. & JAMES H. - The university and revolution.
5755: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig Jaren (1890-1920). Eene voortzetting van 'De Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen'.
5756: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
11489: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Het verval der kapitalistische beschaving.
11709: WEBB, C.C.J. - Geschiedenis der Wijsbegeerte.
8647: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
7848: WEBER, HERMANN. - Lenin.
10718: WEBER, ROBERT E.A. (RED.). - Sage über meine freunde. Sowjet Deutscher Almanach.
3997: WEBER, HERMANN. - Lenin.
13253: WEBER, HERMANN (RED.) - Der Gründungsparteitag der KPD.
1822: WEBER, KARIN E.A. (RED.). - Bahro Kongreß.
13240: WEBER, HERMANN. - Lenin.
3977: WEBER, HERMANN (RED.). - Lenin. Aus den Schriften 1895-1923.
4135: WEBER, HERMANN E.A. (RED.). - Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2002.
9410: WECLAWOWICZ, GRZEGORZ. - Contemporary Poland. Space and society.
12721: WEDMAN, HOMME. - Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek.
10260: WEEDA, ITEKE. - Eigenzinnige erotiek. Het grote opzij-lustrum onderzoek naar de betekenis van feminisme voor sex, erotiek en partnerrelatie(s).
13896: WEEDA, ARNOUT. - De Europese Sanering, ekonomische eenwording in de praktijk.
2560: WEEDA, ITEKE. - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhoudingen.
2561: WEEDA, ITEKE. - Voor en Na de Echtscheiding. Gesprekken met 167 mensen over hun ervaringen.
2562: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
5134: WEERSMA, D.H.A. - Socialisme en wereldbeschouwing.
5811: WEERSMA, H. A. - Religieus Socialistische vragen, serie II # 1. Sociale ontwikkeling.
11812: WEERSMA-VAN DUIN, C.A. - Vrouwen bepaalt zelf uw lot.
10821: DER WEG. - Der Weg. München 1919.
10015: WEG, SJAAK. - Weg met Carrie! Cauzeurieeen
5485: WEG, SJAAK. - Verzameld werk.
12434: WEGWIJZER 3. - Je hebt meer wapens dan je denkt.
1864: WEICK, EDGAR (RED.). - Internationale Marxistische Diskussion 57. Arbeit und Lernen. Beiträge zum italienischen modell des Bildungsurlaubs.
2563: WEIDEGGER, PAULA. - History's mistress. A new interpretation of a 19th-century ethnographic classic.
2565: WEILAND, DANIELA. - Geschichte der Frauenemancipation.
2566: WEILER, A.G. (RED.). - Vrouwen en maatschappij. De rol van vrouwen in de opbouw van cultuur en samenleving.
9629: WEIN, NORBERT. - Die Sowjetunion.
2567: WEINBAUM, BATYA. - The curious courtship of women's liberation and socialism.
5135: WEINBERG, ALVIN M. - Probleme der Grossforschung.
11580: WEINBERG, ELI. - Portrait of a people. A personal photographic record of the South African liberation struggle.
13703: WEINGART, PETER. - Wissensproduktion und soziale Struktur.
10892: WEINSEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
12358: WEINSTEIN, FRANKLIN B. - Vietnam: De verkiezingen die nooit plaatsvonden.
12455: WEISS, PETER. - Gezang van de Lusitaanse bullebak.
13317: WEISS, RICHARD. - Vrede maar hoe?
2568: WEISS, ELIZABETH. - The anger trap. Intimate insights on women's anger.
8498: WEISS, ANDREAS VON - Neomarxismus
2892: WEKKER. - Comix. 20 Europese cartoonistes.
5758: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging. 1870-1914.
10517: WELDON, FAY. - De klonen van Johanna May.
10518: WELDON, FAY. - Zusjes.
6948: WELDON, FAY. - Brieven aan Alice.
6949: WELDON, FAY. - Leven en liefdes van en duivelin.
6953: WELDON, FAY. - The President's Child.
6952: WELDON, FAY. - Life Force.
6954: WELDON, FAY. - Leader of the Band.
6955: WELDON, FAY. - Puff Ball.
6958: WELDON, FAY. - The cloning of Joanna May.
6959: WELDON, FAY. - Darcy's Utopia.
6956: WELDON, FAY. - Stuifzwam.
6957: WELDON, FAY. - Praxis.
3502: WELDON, FAY. - Praxis.
3501: WELDON, FAY. - Het kind van de president.
3504: WELDON, FAY. - Vrouwen onder elkaar.
3503: WELDON, FAY. - The Lifes and Loves of a She Devil.
13830: WELLMER, ALBRECHT. - Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus.
8871: WELLNER, ALBRECHT - Kritische gesellschaftstheorie und positivismus
4953: WELLS, H.G. - Arbeid, welvaart en geluk der menschheid.
3097: WELLS, H.G. - Arbeid, welvaart en geluk der menschheid deel 2.
13062: WELSH, PETER & EDUARD GRUBER - Radioaktivität als Krankheitsfaktor.
14204: STEDELIJKE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. - De Oosterpoort, een 19e eeuwse woonwijk. Diagnose en therapie bij een stadsvernieuwing.
13206: WEMELSFELDER, P.J. - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
5594: WENDEL, HERMANN. - August Bebel. Ein Lebensbild fuer deutsche Arbeiter.
2842: WENDLAND, SIGURD. - Das übergelaufene Bild. Sigurd Wendland Bilder '71-81.
12294: WENTHOLT, R. - Kenmerken van de Nederlandse emigrant.
9344: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters.
6841: WEPS. - Reconversie van oorlogs- naar vredesekonomie.
12780: WEPS. - Programma van uitgangspunten
9359: WERCKMEISTER, O.K. - Ideologie und Kunst bei Marx u.a. Essays
466: WERKGROEP VROUWEN EN DERDE WERELD. - De Onzichtbare strijd...van vrouwen in Nicaragua...wordt zichtbaar.
2569: WERF, INEKE VAN & DAFNA REVIVI. - Wat zeur je nou? Over postnatale depressie.
2893: WERINGH, KOOS VAN & INGELA SJÖGREN. - Broeders, en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
2894: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
2609: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. - Mannen zijn vaker vrouw dan u denkt.
14038: SURINAME WERKGROEP. - Surinameloos, wat Nederlandse schoolboeken verzwijgen en verkleuren.
790: LANDELIJKE INDIA WERKGROEP. - India, wie betaalt de rekening?
791: LANDELIJKE INDIA WERKGROEP. - Vrouwen in India. Een artikelenbundel.
7905: TIJDSCHRIFT DER NATIONALE VEREENIGING TEGEN DE WERKLOOSHEID. - Catalogus over werkloosheid.
5728: PROJEKT DEPRESSIVITEIT EN WERKLOOSHEID. - Werkloosheid en depressiviteit.
13907: WERKMAP. - Namibië vrij, steun SWAPO.
4101: WERTH, ALEXANDER. - Russie: Espoirs et Craintes.
4954: WERTHEIM, W.F. - Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan.
11941: WERTHEIM, W.F. - De mensheid op avontuur.
12001: WERTHEIM, W.F. - In gesprek met mijzelf.
12471: WERTHEIM, W.E. E.A. - De gevaren van de atoombom. Wetenschappelijke onderzoekers waarschuwen.
12872: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
4533: WERTHEIM, W.F. - Eclips der eliten.
5760: WERTHEIMER, EGON. - De Britsche Arbeiderspartij.
12685: WESSEL, K.F. - Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus. Zur Kritik einer bürgerlichen Naturphilosophie.
10412: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over de Franse Revolutie.
4698: WEST, D. - Homoseksualiteit.
11160: WESTEN, GUUS VAN. - Mali. Landenreeks.
6926: WESTEN, MARJOKE. - Vrouwen en mannen in de verplegende en verzorgende beroepen. Over verschillen in houding en vaardigheden en plaats in de organisatie. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 3
2575: WESTEN, MARJOKE. - Van bijgeloof tot zorg. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 1.
2576: WESTEN, MARJOKE. - Vrouwen en gezondheid. Emanciperen in verpleging, verzorging en dienstverlening deel 2.
2648: WESTEN, KLAUS. - Die rechtstheoretischen und rechtspolitischen Ansichten Josef Stalins. Ein Beitrag zur Genealogie des Sowjetrechts.
7267: WESTER, RUDI (RED.). - Rusteloze vrouwen '95. Reisverhalen vann Amsberg, Bleich e.a.
14205: WESTER, A. E.A. - Stad wat doe je er mee.
7231: WESTERHOEK, COBY. - Vrouwen en maatschappelijk werk.
9040: WESTERHOF, E. - Het middel ter genezing onzer kranke maatschappij.
10257: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - Seksualiteit van de volwassen vrouw.
10085: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2000.
9936: INNENMINISTERIUM NORDRHEIN-WESTFALEN. - Verfassungsschutzbericht 2004.
12006: TIJDSCHRIFT WIJSGERIG PERSPECTIEF OP MAATSCHAPPIJ EN WETENSCHAP. - jaargang 10#5, j12#1,3,5, j13#1,3,4,5.
12005: TIJDSCHRIFT WIJSGERIG PERSPECTIEF OP MAATSCHAPPIJ EN WETENSCHAP. - Anarchisme. Jaargang 13#6.
8497: WETTER, GUSTAV A. - Sowjet-ideologie Heute 1 - Dialektischer und historischer Materialismus
3935: WETTER, G.A. - Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion.
8629: WEVERBERGH, J. (RED.). - Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studenetenleiders in West-Europa.
467: WHEELOCK, JAIME. - De grote uitdaging. Interview met Jaime Wheelock, minister van landbouw van Nicaragua.
12031: WHEELWRIGHT, E.L. & BRUCE MCFARLANE. - The Chinese Road to Socialism.
762: WHEELWRIGHT, E.L. & BRUCE MCFARLANE. - De Chinese weg naar het socialisme.
2577: WHITE, ANTONIA. - As once in May. The early autobiography of Antonia White and other writings.
12333: WIARDI BECKMAN, H.B. - Wiardi Beckman.
11288: WIBAUT, M.F. E.A. (RED.). - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
13685: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut.
8417: WIBAUT, B. VAN BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
4506: WIBICH, MANFRED & URS WINTER. - Kapitalismus und Indianer in den USA.
13006: WICHMANN, CLARA MEIJER. - Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
806: WICHTERICH, CHRISTA. - Stree Shakti. Frauen in Indien: Von der Stärke der Schwachen.
4636: WIECK, WILFRIED. - Als mannen leren liefhebben.
12910: ARBEITSGRUPPE WIEDERAUFARBEITUNG. - Atommüll oder der abschied von einem teuren traum.
5262: WIEDHAUP, C.J.J. & FRITS MAAS (RED.). - Kommunes. De Morannon-groep.
8764: DE WIEKSLAG. - #9, 5e Jrg.
3505: WIELEK, WILLY. - De lichten.
9781: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa.
6514: WIENER, JON (RED.). - Conspiracy in the streets. The extraordinary trial of the Chicago Eight.
11933: WIEREMA, HOLKE. - Arbeidsverhoudingen in het bankwezen.
11219: WIERING, THEO. - De akkumulatie van het kapitaal.
13148: WIERSMA, RIEMKE. - Hondje. Of: de reisverhalen van Zoa en Welmoed.
1825: WIESINGER, KARL. - Der Rosarote Strassenterror.
10258: WIGBOLD, HERMAN. - Het bedrog met de kernraketten.
13620: WIGMANS, G. (RED.). - Materiaal stadsanalyse. Castells, Lojkine.
12814: WIJK, HEIN VAN. - Dienstweigering en vredesdienst.
5552: WIJK, J. V.D. (E.A.) - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
9915: WIJK, J. V.D. (E.A.) - Strijdenskracht door wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
10324: WIJMANS, LUUK. - Arbeid: Last of lust?
8193: WIJNE, IRENE. - Brieven uit Zuid-Afrika
8660: WILCZINSKY, J. - Socialistische economie.
13522: WILDCAT. - Midnight Oil. Arbeit, Energie, Krieg.
12611: WILDE, HARRY. - Leo Trotzki. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
13446: WILDE, J.H. DE E.A. (RED.). - De wereld op een splitsing. Naar een duurzame, rechtvaardige en leefbare wereld.
2581: WILDE, INGE DE. - 249 vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
2582: WILDE, INGE DE. - Een beminnelijke romaniste. Marie Elise Loke (1870-1916), de eerste vrouwelijke lector in Nederland.
8046: WILHELMER, BERNHARD. - Lernen als Handlung. Psychologie des Lernens zum Nutzen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
11593: PELIKAN & WILKE (RED.). - Opposition ohne Hoffnung? Jahrbuch zu Osteuropa 2.
2583: WILKE, MARGRITH E.A. - The wise woman buildeth her house. Architecture, history and women's studies.
3507: WILKINS FREEMAN, MARY. - Moeder in Opstand en andere verhalen.
2478: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij. Ina Willekes McDonald (1886-1979).
14144: WILLEM. - Propaganda. Politieke tekeningen.
11569: WILLEMS, JAAP. - Een dode rups is een vlinder minder.
11595: WILLEMSE, HANNEKE. - De onvoltooide revolutie. Burgeroorlog in een Spaans dorp.
7362: WILLEMSEN, ROGER. - Guantanamo spreekt. Interviews met ex-gevangenen.
2827: WILLENER, ALFRED. - The action-image of society. On cultural politicization.
4102: WILLIAMS, ALBERT RHYS. - Journey into Revolution. Petrograd, 1917-1918.
4608: WILSON, MELBA. - Healthy & wise - the essential health handbook for black women.
11469: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
11571: WILSON, BRYAN KEY. - Media Sexploitation
11572: WILSON, BRYAN KEY. - The clam-plate orgy.
14214: WILSON, ELIZABETH. - Mirror writing. An autobiography.
7269: WILSON, HARRIET E. - Ons zwartje, of: schetsen uit het leven van een vrije zwarte vrouw.
14228: WILSON, ELIZABETH. - Only halfway to paradise. Women in Postwar Britain: 1945-1968.
2584: WILSON, ELIZABETH. - Women and the welfare state.
14633: WILSON, AMRIT. - Finding a voice. Asian women in Britain.
3794: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
7972: ZAAL. WIM. - De Nederlandse Fascisten.
5925: WIMSATT, WILLIAM UPSKI. - No more prisons.
10962: WINCKLER, LUTZ. - Kulturwarenproduktion. Aufsätze zur Literatur- und Sprachsoziologie.
14437: WINDMULLER, JOHN P. & C. DE GALAN. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. Deel 2
5599: WINKLER, JOHAN. - Pieter Jelles Troelstra.
5600: WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
306: WINTER, GORDON. - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
10218: WIRTH, MAX. - Die sociale Frage.
10408: WISE. - The Dutch Plutonium dead end.
13916: WISE. - Environmental Racism and Nuclear Development.
2586: WISE, AUDREY. - Women and the Struggle for Workers' Control.
3319: VOLK UND WISSEN. - Bertolt Brecht. Schriftsteller der Gegenwart.
8695: WIT, THEO DE (RED.). - Naar een radicale politieke ethiek.Theologie, ethiek en politiek in de kerkelijke vredesbeweging.
10433: WIT, C.H.E. DE & J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie.
5762: WIT, DOUWE DE & EVERT DE JONG. - Overdenkingen van een arbeidersjongen.
1689: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit meer oorlog. Breek de wapens. Dienstweigering nu!! Hier en overal!!!
2587: WIT, MIEKE DE (RED.). - Politieke vernieuwing & sekse.
6721: WIT, DOUWE DE. - Voor onze kinderen nooit weer oorlog. Dienstweigeren nu!! Hier en overal!!!
14618: WIT, C. DE. - De rede van het opbouwwerk.
5763: WITTEBOON, S. - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer. Met een bijdrage van W. Drees.
12474: HET WAPEN VAN WOENSDRECHT. - Het wapen van Woensdrecht.
10095: WOESTIJNE, W.J. VAN DE (RED.). - Economische en sociale aspecten van de technologische ontwikkeling.
7327: WOHMANN, GABRIELE. - Ein Günstiger Tag. Erzählungen.
7508: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen.
3099: WOHNMANN, GABRIELE. - Voor het onweer.
4609: WOLF, NAOMI. - Verwarrende tijden - de ontluikende seksualiteit van meisjes in het tijdperk van de pil.
6985: WOLF, CHRISTA. - Patronen van een jeugd.
2590: WOLF, NAOMI. - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid.
2591: WOLF-GRAAF, ANKE. - Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit. Eine Bildchronik.
3371: WOLF, CHRISTA. - Dinsdag de 27e september en andere verhalen.
4507: WOLF, URSULA. - Mein Name ist Ich Lebe. Indianische Frauen in Nordamerika.
4103: WOLFE, BERTRAM D. - Three Who Made a Revolution.
807: WOLFF, OTTO. - Indiens Beitrag zum neuen Menschenbild. Ramakrishna, Gandhi, Sri Aurobindo.
9192: WOLFF, FRANK & WINDAUS, EBERHARD. - Studentenbewegung 67-69.
7221: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
8484: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
5604: WOLFF, SAM DE. - Van eerstelingen tot late oogst.
5602: WOLFF, SAM DE. - En toch! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
3936: WOLFF, JOOP E.A. - De uitdaging van het marxisme. Een bundeling van de referaten die werden gehouden tijdens het eerste symposium ""de uitdaging van het marxisme"".
5181: WOLFFERS, IVAN. - Dokter Levertraan, Doc Silver en Reinoud.
7279: WOLFMAYR, ANDREA. - Spielräume.
9872: WOLIN, B. - Politisches Grundwissen. Erster Teil.
4104: WOLKONSKI, FURST SSERGEI. - Die Dekabristen. Einzige berechtigte Ubersetzung aus dem Russischen.
4105: WOLKONSKIJ, MICHAEL. - Die Dekabristen. Die ersten russischen Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts.
10692: WOLLANTS, ARTHUR. - Voor het venster weer dichtgaat. Relaas van de sovjet-dissidentie.
14231: WOLLSTONECRAFT, MARY. - Maria or the wrongs of woman. Introduction William Godwin.
4637: WOLTER, GERD (RED.). - Männerbeschreibungen.
13908: WOLTERINK, MINY. - Boerinnen in het spoor van kruis en ploeg?
13863: WOLTERS, JO. - Dossier Nordpol. Het Englandspiel onder de loep.
3701: WOLTJER, EISSO & JAN VAN ZIJL. - Europa en het Nederlands landbouwbeleid.
12744: WOLTZ, W. - Zijn we nu allemaal gek geworden?
3101: WONGAR, B. - De weg naar Bralgu.
14528: WONNEBERGER, G. - Deutsche Arbeitersportler gegen Faschisten und Militaristen 1929-1933.
808: WOODCOCK, GEORGE. - Gandhi.
1690: WOODCOCK, GEORGE. - Traditionen der freiheit.
11983: WOODCOCK, GEORGE. - Anarchism.
4508: WOODWARD, BOB. - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
8277: KONFEKTIE ARBEIDSTERS AAN HET WORD. - De positie van vrouwen in de konfektie-industrie.
763: WORDRAGEN, HERMAN VAN. - Mao of Confucius. China 1974. Overdruk van een serie artikelen uit de Volkskrant.
6462: SCHNEWS OF THE WORLD. - Yearbook 2002.
12569: INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD. - The general strike for industrial freedom.
12098: WORSLEY, PETER. - Marx and Marxism.
764: WORSLEY, PETER. - China op werkniveau.
9775: WOUTERS, RICHARD, (RED.). - Gas terug. Broeikanbeleid en duurzame ontwikkeling in de gemeente.
6447: WRIGHT, ANGUS. - The death of Ramon Gonzalez. The modern Agricultural dilemma.
14444: WRIGHT, PETER. - Spycatcher. De onthullende memoires van een topambtenaar van de Britse inlichtingendienst MI5.
13210: WRIGHT, HARRISON. - The ""New Imperialism"". Analysis of Late Nineteenth-Century Expansion.
3233: WRIGHT, RICHARD. - Barbaarse sabbat.
3560: WRIGHT, RICHARD. - Zoon van Amerika.
3937: WRIGHT MILLS, C. - The Marxists.
13544: WUITE, ROEL. - We wilden de wereld verbeteren. Illegale praktijken en andere avonturen van een aantal jonge, Haagse socialisten in de 60-er jaren.
8875: WULFF, ERICH - Psychiatrie und klassengesellschaft
1865: WUNDERLE, MICHAELA (RED.). - Politik der Subjektivität. Texte der italienischen Frauenbewegung.
12850: WÜSTENHAGEN, HANS-HELMUT. - Burger gegen Kernkraftwerke.
2571: WERKGROEP SPEEELGOED WVM. - en jij was vader en ik was moeder.
2594: WYCKOFF, HOGIE. - Solving women's problems. Through awareness, action & contact.
2595: WYCKOFF, HOGIE. - Vrouwenpraatgroepen.
9877: WYGODSKI, WITALI. - De ontwikkeling van het ekonomisch denken van Marx. De geschiedenis van de grote ontdekking.
3795: WYGODSKI, WITALI SOLOMONOWITSCH. - Die Geschichte einer grossen Entdeckung. Über die Entstehung des Werkes ""Das Kapital"" von Karl Marx.
4737: WYLAND, FRANCIE. - Motherhood, lesbianism and child custody.
4017: WYNDHAM, FRANCIS & DAVID KING. - Trotsky. A documentary.
2596: WYNNE, ALISON. - Geen tijd voor tranen. Het verhaal van Filippijnse vrouwen.
2996: YAHP, BETH. - De drift van de krokodil.
8441: ANARCHIST YEARBOOK. - 1998.
2843: YETER, HANEFI. - Ein türkischer Realist.
12282: YILDIZ, BEKIR. - De huwelijksfirma.
12143: YKEMA, HANS. - Colombia.
2891: YOUENS, PAULA. - Cartoons. Lone thoughts from a Broad.
7400: YOUNG, SANDRA. - Mijn straat heeft geen naam.
12540: YPSILON. - Levenskunst.
7703: YU, CHEUNG-LIEH. - Der Doppelcharakter des Sozialismus. Zur politischen Ökonomie der VT China. II. Teil: Die Revolution in der Stadt.
14167: YAO WEN-YUAN. - Over de sociale basis van de anti-partij kliek van Lin-Piao.
452: ZAGEMA, BERTRAM. - Dancing on the volcano. Ecological Crisis and ecological movements in Mexico City.
12122: ZAGLADIN, VADIM. - Universele internationale veiligheid is ons doel.
11707: ZAHAR, RENATE. - Kolonialismus und Entfremdung. Zur politischen Theorie Franz Fanons.
3375: ZAHL, PETER-PAUL. - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
3373: ZAHL, PETER-PAUL. - De gelukkigen. Een schelmenroman.
3372: ZAHL, PETER-PAUL. - Von einem , der auszog, GELD zu verdienen. Roman.
14600: DIENST MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
12123: ZAMKOVOI, VLADIMIR. - The Philosophy of Agression.
2597: ZANDE, INEKE VAN DER (RED.). - Het is meisjes menens.
12463: ZANDSTRA, EVERT. - De stroom ruist in de avond.
13530: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
14651: ZARETSKY, ELI. - Capitalism, the family, and personal life.
2598: ZARETSKY, ELI. - Gezin en priveleven in het kapitalisme.
7276: ZASCHKE, ANNA. - Männergeschichten. Das Decamerone der Frau.
7288: ZASCHKE, ANNA. - Frauenfronten. Erzählungen.
3515: ZAYYAT, LATIFA. - The search.
9868: ZEBENKO, M.D. - Die reaktionäre Ideologie der Rechtssozialisten im Dienste des amerikanischen Imperialismus.
13917: ZEE, JANETTA H. VAN DER. - Wit Feminisme en Racisme.
504: ZEHRAOUI, AHSENE. - Les travailleurs algériens en france. Etude sociologique de quelques aspects de la vie familiale.
614: DARMSTÄDTER STUDENTEN ZEITUNG. - Darmstädter Studenten Zeitung. Nr. 138,139,140. Orient Filters. Oil and Middle East Blend Articles.
14347: REVOLUTIONÄRE ZELLE. - Stadsguerilla in de BRD.
12690: ZEYDE, MARIE VAN DER. - Thomas More.
12124: ZHELEZNOV, ROMAN. - Banning Nuclear Tests: Two Approaches.
14315: ZHISUI, LI. - Het prive leven van Mao.
13385: ZHONGXIA, DENG. - Anfänge der chinesischen Arbeiterbewegung 1919-1926.
4955: ZIEGLER, T. - Die geistigen und sozialen Strömungen im 19. Jahrhundert.
11161: ZIEGLER, JEAN. - Der Sieg der Besiegten. Unterdrückung und kultureller Widerstand?
14199: ZIEGLER, JEAN - Das Schweizer Imperium.
13505: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
5607: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en Sociaaldemocratie of Darwin en Bebel.
12055: ZIEM, JOCHEN. - Die Klassefrau.
9579: ZILLIACUS, K. - I Choose Peace.
9244: ZIMA, PETER V. - Kritik der literatursoziologie
14509: CONTRASCIENCE ZINE. - NO. 6
13221: ZINKWEG, H. V.D. - Vrede en brood.
14520: ZINN, HOWARD. - Stories Hollywood never tells.
3604: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - The yawning heights.
14546: ZINOVJEV, ALEKSANDR. - De lichtende toekomst.
8830: ZMEGAC, VIKTOR. - Kunst und Wirklichkeit.
9271: ZMEGAC, VIKTOR (RED.). - Marxistische Literaturkritik.
9336: ZMEGAC, VIKTOR (RED.). - Marxistische Literaturkritik.
3657: ZMEGAC, VIKTOR (RED.). - Marxistische Literaturkritik.
4791: ZOEST, CEES VAN. - Edukatief werken met volwassenen.
1907: ZON, HANS VAN (RED.). - Polen. Kerk, paus en oppositie.
7748: ZONNEVELD, LOEK (RED.). - De school in het kapitalisme.
9960: ROTE ZORA. - Dokumentation Januar 87.
9563: ZUIDEMA, S.U. - Communisme in ontbinding.
12515: NEDERLANDSCHEN BOND VAN ARBEIDERS I/H LANDBOUW-. TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag over het tijdvak 1 october 1918 - 30 september 1920.
11574: WERKGROEP BETER ZUIVELBELEID. - Melken voor elke prijs?
6517: ZUNES, STEPHEN. - Tinderbox. U.S. Middle East policy and the roots of terrorism.
765: ZÜRCHER, E. & D.W. FOKKEMA. (RED.). - China nu. Balans van de Culturele Revolutie.
8360: ZUTHEM, H.J. VAN. - Macht en moraal in arbeidsverhoudingen. Over de persoonlijke verantwoordelijkheid van werknemers.
7543: ZWAARD, JOKE VAN DER. - El Mizan - Wijkverpleegkundigen over de opvoeding in allochtone huishoudens.
9826: ZWAHR, HARTMUT. - Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution in der DDR.
3376: ZWERENZ, GERHARD. - Het huwelijk van Maria Braun.
11494: ZWERTBROEK, G.J. - Jeugd.
14276: ZWETAJEWA, MARINA. - Gedichte - Prosa.
108: ZWIETEN, PAUL VAN (RED.). - Kleine boeren & gewasbescherming in de derde wereld.
11601: ZWITTINK, OENE (RED.). - Drenthe belegerd.

12/15