Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11729: POPOW, S.I. - Der moderne Revisionismus.
11586: ZERI I POPULLIT. - Ein Socialdemokratischer Parteitag der Französischen Revisionisten. Leiartikel der Zeitung ‹‹ ZERI I POPULLIT ›› , Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens 21 februar 1976.
18567: PORRIER, HERBERT LE. - Diagnose van de geneeskunde.
2666: PORTEGIJS, WIL. - Jammer dat u gaat. Het snelle vertrek van vrouwelijke wetenschappers: een lek in het emancipatiebeleid.
2667: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontai, a biography.
12845: PÖRZGEN, HERMANN. - Russisch Mozaiek. Indrukken van een Rusland-kenner.
19325: POS, H.J. E.A. - Wijsbegeerte wetenschap mensbeschouwing
17734: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen
17382: POS, H.J. - Anti-semitisme en jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk
17795: POSLAVSKY, A. - Gouverner c'est prevoir
3763: POSPELOW, P.N. E.A. (RED.). - Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion. Band 4 Die kommunistische Partei im Kampf für den Aufbau des Sozialismus in der UdSSR. Erstes Buch 1921-1929.
7595: POSSEL, A.C. - Rechtspraak rassendiscriminatie.
2668: POST, JACQUELINE VAN DER. - Vrouwenhulpverlening in de praktijk. Case-studies van vrouwenhulpverlening aan zwarte, witte en migrantenvrouwen in het maatschappelijk werk.
17425: POST, R. E.A. (RED.) - Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 1963, nr. 3
4817: POSTEL-COSTER, ELS & JOKE SCHRIJVERS. - Vrouwen op weg.
14569: POSTGATE, RAYMOND. - 1848. Geschiedenis van een bewogen jaar.
6875: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
7377: POSTHUMUS MEYJES, H.C. - De enquêtecommissie is van oordeel… Een samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren.
51: POSTHUMUS, PETER & HENS VAN DE WETERING. - Harde guldens, harde tijden. Beeld van het Jordaanoproer 1934.
14450: POSTMA, H.H. E.A. - Vrijheidsstraf. Van de nood een deugd maken?
7003: POTEMKEN. - Anarchisme - terrorisme. Jr 2. # 2/3
17354: POTHORN, HERBERT. - Aap en mens in de evolutie. Wie waren onze voorouders?
8766: POTHUIS-SMIT, C. - Drie novemberdagen
13387: POULANTZAS, NICOS. - Faschismus und Diktatur.
2673: POWELL, MARGARET. - Vanuit de keuken gezien. Herinneringen aan een Dienend Leven.
18460: POZNER, VLADIMIR. - Le procès des douze. Les États-Désunis contre la liberté
11914: POZZOLI, CLAUDIO (RED.). - Rosa Luxemburg oder Die Bestimmung des Sozialismus.
13359: PPR. - Studieblad. Omdat het om vrouwen gaat.
13358: PPR. - Studieblad. Harde en zachte revolutie.
9771: PRAAG, PHILIP VAN. - De AJC belicht.
5439: PRAAG, J. PH. VAN. - Henriëtte Roland-Holst. Wezen en werk.
18720: PRAAG, H.M. VAN. - Over de wetenschappelijke fundaties van de anti-psychiatrie
17392: PRAAG, H. VAN. - Antisemitisme, antizionisme.
18854: PRAAG, H. VAN. - Psychologie in theorie en practijk
7763: PRAAG, H. VAN. - Karl Marx. Profeet van een nieuwe tijd.
13473: PRASAD, DEVI. - Opvoeding en onderwijs tot vrede. Naar een beschaving gebaseerd op geweldloosheid!
6208: PRASHAD, VIJAY. - Fat Cats & Running Dogs. The Enron stage of capitalism.
337: PRATT, CRANFORD. - The critical phase in Tanzania 1945-1968. Nyerere and the emergence of a socialist strategy.
13410: THEORIE & PRAXIS 4. - Proletarier aller Länder, vereinigt Euch gegen den gemeinsamen Feind!
5727: PREIS, CHRISTINE. - Humanisierung der Arbeitswelt. Entstehungsbedingungen, Konzepte und Modelle.
15049: PREMSELA, B. - Sexuologie in de praktijk.
17432: PRENANT, MARCEL. - Biologie en Marxisme
6340: FREEDOM PRESS. - The Raven 17 Use of Land.
6563: FREEDOM PRESS. - The Raven 10 On Education.
1624: PIRATE PRESS/PHOENIX PRESS. - One Step Beyond OR Smash the Revolutionairy Communist Party.
14892: FREEDOM PRESS. - The Raven 42 On Marxism.
6044: FREEDOM PRESS. - The Raven 14 Voting.
6055: FREEDOM PRESS. - The Raven 43 Food.
14893: FREEDOM PRESS. - The Raven 40 Genetic Modification.
17433: FREEDOM PRESS. - The Raven 32 Communication (2) The Net.
5440: PRESSER, J. - Is het met Europa gedaan?
6660: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. Deel 1 en 2.
18241: PRESSER, JACQUES. J. - Historia Hodierna. Rede
5035: PREUSS, ULRICH K. - Das politische Mandat der Studentenschaft.
4780: PREUSS-LAUSITZ, ULF. - Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg.
19123: PRICK, J.J.G. - The problems of chronic rheumatism in its psychological, psychiatrical and psychosomatic aspects. Overdruk
18858: PRICK, J.J.G. - Psychosomatische geneeskunde en primair chronische polyarthritis rheumatica. Overdruk
13411: PRIMAKOWSKI, A. - Wie arbeitet man mit dem Buch?
9941: PRINS, KEES E.A. - Philips.
13123: PRINSEN, J. - Uit de ideën van Multatuli.
12514: PRINSEN, J. - Multatuli en de romantiek.
11080: THE PROFIT$. - Diatribe.
14294: EDITIONS DU PROGRES. - Pour le centieme anniversaire de V. Lenine.
8226: 4 MEI PROJECT (RED.). - Liederen zwijgen niet.
9843: PROJECTGROEP ""MENSBEELD, ECONOMIE EN DUURZAAMHEID"" - Mensbeeld, economie en duurzaamheid.
2679: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt. Brochure.
2852: TONEELWERKGROEP PROLOOG. - Neus & Ko op zoek naar het verzwegen nieuws ; breken en bouwen.
2680: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt.
10791: GALEN & NEKKERS & PELS & PRONK. - Het moet het kan! Op voor het plan! Vijftig jaar plan van de arbeid.
7533: PROOST, K.F. - De ontwikkeling der Literatuur in Sowjetrusland. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 3/4.
9804: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
13377: PROOST, K.F. & JAN ROMEIN (RED.). - Geestelijk Nederland 1920-1940. 2 delen.
9613: PROSKE, RÜDIGER E.A. - Modelle und Elemente künftiger Gesellschaften; Auf der Suche nach der Welt von morgen.
4631: PROSS, HELGE. - De Mannen. Hoe denken mannen over mannen en vrouwen.
13647: PROUDHON, P.J. - Bekenntnisse eines Revolutionärs (von 1848).
12257: PROUDHON, P.J. - Abrégé des Ouvres.
6009: PSP. - Grepen uit het werkprogram '71-'75 van de PSP
14457: PSP. - Linksomkeert! Alles over dienstplicht en dienstweigeren.
14604: PSP. DENEKAMP, P. E.A. (RED.). - Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP.
13365: PSP. - Een woning voor iedereen.
10106: PSP. - Heksentoer. PSP-vrouwen.
14319: PSP. - Voor een toekomst zonder NAVO.
11771: PSP. - De NAVO: 25 jaar steunpilaar van het kapitalisme.
13357: PSP. - Aktieprogramma 1977-1981.
10921: PSP. - Vrouwenbevrijding.
9250: PSP. - Socialisme. Theorie en beweging. Deel 1 & 2.
9322: PSP. - Politie. Diender of commando.
5431: PSP. - Rooddruk voor morgen. Fundamentele struktuurwijziging, een uitgangspunt..
13361: PSP. - PSP en vakbeweging.
13363: PSP. - Een woning voor iedereen.
13366: PSP. - Werkprogramma '71-'75.
14458: PSP. - Geen afschrikking maar ontwapening. Een reaktie van de PSP op de defensienota.
10838: PSP. - Over Eurokommunisme.
13364: PSP. - Grepen uit het aktieprogramma.
14602: PSP. - BB en PSP. Antwoord van de PSP op de ""wenken"" en de ""toelichting"" van de BB.
13360: PSP. - Programma 1967-1971.
8507: PSP. - LPG de stad uit!
11836: PSP. - Herman Gorter. Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
7647: PSP. - Wat feminisering vermag.
4601: PSP. - In plaats van oorlog deel 1, 2 en 3.
13322: PULITZ, WOLFGANG ZU. - In rok tussen de bruinhemden.
2754: PUNCH, MAURICE. - Fout is fout! Gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam.
99: PUTTEN, MAARTJE VAN (RED.). - Arm in arm - ontwikkelingslanden in het spoor van de armsten.
2682: PUTTEN, MAARTJE VAN & NICOLE LUCAS. - Made in heaven. Vrouwen en de veranderende internationale arbeidsverdeling.
434: PUTTEN, JAN VAN DER. - Marianella. Over mensenrechten en chemische oorlogvoering in El Salvador.
12767: PVDA. - De grote inzet. Urgentie program.
2415: ROOIE VROUWEN IN DE PVDA. - Rooie Sien wil herverdelen!
5816: PVDA. - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met voorwoord van Evert Vermeer.
5445: PVDA. - Evert Aart Vermeer. Een levenschets.
183: WERKGROEP MILIEU EN ENERGIE PVDA. - De Oorlog tegen de Tse-Tse.
11361: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 4.
14461: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
5447: QUACK, H.P.G. - Beelden en groepen. Studiën.
5448: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 4.
11360: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 5.
11362: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 3.
5453: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
5452: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
8986: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten Deel 9. Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
11359: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 2.
5449: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten. Deel 1 t/m 9. Compleet
5454: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw.
5455: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack. 1834-1914.
11358: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1.
17979: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, VI: In de tweede helft der XIXde eeuw. Tweede gedeelte
17978: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, V: In de tweede helft der XIXde eeuw. Eerste helft
17977: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, I: Het socialisme vóór de negentiende eeuw
17586: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw
17587: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, III: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft
17588: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels, IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Tweede helft
18367: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 6.
10113: QUAKERS. - Een symposium over dubbele moraal.
6735: QUAKERS. - Verweer tegen het geweld. Is er een andere weg?
19054: QUERIDO, A. - Storm in het weeshuis. De beroering onder de Amsterdams burgerwezen in 1566
11825: QUINIOU, JEAN CLAUDE. - Marxismus und Informatik.
10654: RAAIJ, SIES VAN. - De Rolling.
18959: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werk van een Nederlands staatsman.
8851: PROJEKTGRUPPE DKP UND BERND RABEHL. - DKP. Eine neue sozialdemokratische Partei.
10672: RACHKOV, BORIS. - Vital problems of our time. Oil, nations and monopolies.
7983: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Werkgroep voor gezag en vrijheid: verontrust of verontrustend?
8000: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Twaalf vragen over het oud-strijders legioen.
2229: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Het vrouwbeeld bij extreem-rechts in Nederland. Een onderzoek naar de ideeen van NVU en OSL over vrouwen.
9058: RACZ, MIKLOS - Universiteit en klassenstrijd.
2389: RADCLIFFE RICHARDS, JANET. - The sceptical feminist. A philosophical enquiry.
10483: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. Der Mensch und seine Lehre.
3637: RADDATZ, FRITZ J. - Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei Banden Herausgegeben.
14438: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
3915: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
7323: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. A political biography.
18398: RADEMAKER, L. (RED.). - Kleine sociologische literatuurgids
18258: RADEMAKER, L. (RED.). - Hoofdfiguren uit de sociologie 3. Modernen-2
1629: RADIUS, SIMON. - Proudhon over kerk en samenleving.
1630: RADIUS, SIMON. - Wat moeten we nou met de school?
13554: RADIUS, SIMON. - Francisco Ferrer 1859-1909.
9593: RADOS, ANTONIA. - Die Verschwörung der Securitate. Rumäniens verratene Revolution.
2805: RAES, KOEN (RED.). - Denkers van het licht. Opstellen over verlichting, revolutie en moderniteit.
5797: RAGAZ, LEONHARD. - Van Christus tot Marx, van Marx tot Christus.
6341: RAI, MILAN. - Tactical Trident. The Rifkind Doctrine and the Third World.
6508: RAI, MILAN. - Regime Unchanged. Why the war on Iraq changed nothing.
14183: RALET, OLIVIER. - Illegale Wapenhandel.
12717: RAM, SAMUEL. - Mans evenbeeld.
7956: RAM, SAMUEL. - Klein Fascisme.
797: RAM, SURESH. - Vinoba Bhave en de vreedzame revolutie in India.
6662: RAM, SAMUEL. - Het begin van de ondergang.
6798: RAMAER, HANS. - De dans om het nucleaire kalf.
8956: RAMAER, HANS. - Staat en monopoliekapitalisme
19038: RAMAKER, WIM. - Sta een ogenblik stil …
14767: RAMKEMA, HARM & ERIK VAN SCHAIK (RED.). - Tussen recht en repressie. Minderheden in Oost-Europa.
10953: RAMONET, IGNACIO. - Nouveaux pouvoirs, nouveaux maîtres du monde.
15063: RAMPEDI, MAKGWANA ARNAUS. - Implementing adult education policy in the Limpopo province of South Africa: ideals, challenges and opportunities.
8493: RANDALL, MARGARET. - Nicaragua. Een vrouw in de revolutie.
3472: RANDAWA, RAVINDER. - A Wicked Old Woman.
14875: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 2000.
14868: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 1998/1999.
6663: RANDWIJK, H.M. VAN. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in het verzet.
6664: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945.
18282: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945
9540: RAPHAEL, D.D. - Problems of political philosophy.
13773: RAPHAEL, AMY. - Never mind the Bollock's, Woman Rewrite Rock.
633: RAPOPORT, ROGER & LAURENCE J. KIRSHBAUM. - Is the library burning? A report on American students, student unrest and student power.
5458: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaurès. De Mensch, de Denker, de Socialist.
11551: QUAKER RAPPORT. - Oorlog na de oorlog. Zuid Vietnam 1973/1974.
4077: RAPTSCHINSKY, BORIS. - De Russische Revolutie 2. November 1917.
10070: RASCHHOFER, HERMANN. - Political Assassination. The Legal Background of the Oberlander and Stashinsky Cases.
14686: RASCHKE, JOACHIM (RED.). - Die politischen Parteien in Westeuropa.
19323: RASKER, A.J. - Wij kiezen voor het gevaarlijke leven
3643: RASTER. - Nr. 39 jrg 1986.
17400: RÁTH-VÉGH, ISTVÁN. - Aus der Geschichte der Menschenverdummung
6607: RATHENAU, WALTER. - Die neue Wirtschaft.
12695: RATHFELDER, ERICH, ANNA STEIN & KLAUS VOGEL. - Wij Staken.
17640: RATTRAY TAYLOR, G. - De zeden in het verleden
17500: RATTRAY TAYLOR, GORDON. - De biologische tijdbom
7845: RAUCH, GEORG VON. - Lenin. Die Grundlegung des Sowjetsystems.
5460: RAUCHSCHWALBE, K. - Geschichte der lippischen Sozialdemokratie.
18494: RAUTER (RED.). - Lexicon van de wreedheid. Registratie van geweld en moord door alle tijden
12587: RAVENSTEIN, W. VAN. - Jean Jaures. Grote Democraten.
18824: RAVENSTEYN, DR. W. VAN & E.J. BEUMER. - Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang. Klassenstrijd.
7125: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
12603: RAVESTEYN, W. VAN. - Wereldoorlog.
18217: RAVESTEYN, W. VAN - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog, 3 (= H.P.G. Quack, De socialisten, 9)
18215: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog, 1 (= H.P.G. Quack, De socialisten, 7)
13173: TIJDSCHRIFT WOORDEN VAN REBELLEN. - #34
3596: REBERS, BRAM (RED.). - Uit de nieuwe wereld.
521: RECKMAN, WIM (RED.). - Allende. De man van Chili.
12557: RECKMAN, PIET. - Ons soort mensen.. Over de derde wereld en de onze.
156: RECKMAN, PIET. - Riet - het verhaal van de suiker.
155: RECKMAN, PIET. - De multinationale.
8939: RECKMAN, PIET E.A. - Eenentwintigste eeuw: Een droom van een werkelijkheid.
520: RECKMAN, PIET. - Schijngestalten van de macht. Unctad in Chili.
519: RECKMAN, PIET. - Chili blijft een unieke ervaring.
18614: RECKMAN, PIET. - Naar een strategie en metodiek voor sociale aktie.
8167: RECKMAN, PIET. - Het blauwe boekje.
5122: REDEKER, HANS. - De moed van een bange revolutionair.
7388: REDMONT, ROLINE & SABAH MAKLOUFI. - De inhaalrace - tien portretten van zwarte, migranten - en vluchtelingenstudenten im het hoger onderwijs.
17439: REE, F. VAN. - Botsende generaties. Een studie over sociopatie en ambivalentie
19304: REED, EVELYN. - Welke emancipatie? Beschouwingen over de bevrijding van de vrouw
14195: CUBA REEKS. - #1 onderwijs en kinderkultuur.
4110: GHASSAN KANAFANI REEKS. - De werkelijke kibboets. #5
11570: REEP, F. VAN DE. - Wegwijzer voor volwaardige voeding.
1700: REEUWIJK, DICK P. J. VAN. - Damsterdamse extremisten.
10876: REEVE, ALAN. - Zelfde woorden, ander verhaal.
2999: REEVE, ALAN. - Notes from a waiting-room.
6399: REEVE, CHARLES & XI XUANWU. - Die Hölle auf Erden. Bürokratie, Zwangsarbeit und Business in China.
416: CUBAANSE REGERING. - Tweede verklaring van Havana.
13213: REGTIEN, TON. - Ernesto Che Guevarra.
13190: REGTIEN, TON. - Black Power en de derde wereld. Een interview met Stokely Carmichael.
5038: REGTIEN, TON. - Universiteit in opstand.
10273: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
4482: REICH, CHARLES A. - The Greening of America.
13063: REICH, WILHELM. - Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral.
18937: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en nieuwe cultuur. Bijdrage tot de socialistiche omvorming van de mens
17660: REICH, WILHELM. - Dialekties materialisme en psychoanalyse
9290: AGNOLI & BLANKE & REICHE. - Fascisme en burgerlijke demokratie.
14473: REICHE, DIETLOF. - Der verlorene Frühling. Die Geschichte von Louise Coith und dem Lokomotivheizer Hannes Bühn, der zum Barrikadenbauer wurde. Frankfurt 1848.
5124: REIJNDERS, LUCAS. - Wetenschapsbeleid in Nederland.
4356: REIJNDERS, LUCAS E.A. - Veilig op je werk. Gezondheid, gevaarlijke stoffen, milieu.
4358: REIJNDERS, LUCAS. - Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu.
2396: REIJNVAAN, PAULINE E.A. - Het gaat om de kinderen.
5733: REINALDA, BOB. - Onze strijd. De vakorganisatie van handels- en kantoorbedienden in Nederland 1859-1942.
12658: REINALDA, B. (RED.). - De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging.
5732: REINALDA, BOB. - De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar.
1639: REINBOUD, WEIA. - Dwarse ekonomie. Enige anarchistische opmerkingen over ekonomie.
1640: REINBOUD, WEIA. - Tijd voor de anarchie.
11223: REINHOLD, OTTO & STIEMERLING, KARL-HEINZ. - Politische Ökonomie, geschrieben für die Jugend.
3788: REINICKE, HELMUT. - Friedrich Engels: ""Wir reklamieren den Inhalt der Geschichte"".
3474: REINIG, CHRISTA. - Die himmlische und die irdische Geometrie.
6401: REISEN, MIRJAM VAN. - EU Global Player. The North-South Policy of the European Union.
11737: REISSIG, ROLF (RED.). - Arbeiterbewegung im Kapitalismus der Gegenwart.
15158: REISSNER, LARISSA. - Oktober. Vorwort Karl Radek
10047: REITSMA, H.A. & J.M.G. KLEINPENNING. - The third world in perspective.
12205: REKENSCHAP. - #4, dec. 1969, o.a. H. Roland Holst.
17822: INSTITUTE OF RACE RELATIONS. - Angola. A symposium. Views of a revolt.
2742: REMARQUE, P.H. (RED.) & BERGMAN E.A. - Slaags met de politie.
13701: RENDTORFF, TRUTZ & HEINZ EDUARD TÖDT. - Theologie der Revolution, Analysen und Materialien.
6665: RENGELINK, J.W. & I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
3342: RENN, LUDWIG. - Nachkrieg
17393: RENNAP, I. - Anti-semitism and the jewish question.
17398: RENNER, KARL (RED.). - Ferdinand Lassalle. Auswahl von Reden und Schriften nebst kurzer Biographie und geschichtlicher Einführung.
13044: RENNER, KARL. - Karl Kautsky. Skizze zur Geschichte der geistigen u. politischen Entwicklung der deutschen Arbeiterklasse. Ihrem Lehrmeister Kautsky zum fünfundsiebzigsten Geburtstag gewidmet.
13933: CONFERENCE REPORT. - Changing South-Africa, Challenge for Europe.
11152: BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH. - Vol 16 #1, 2 Vol 19 #3.
10049: VOICES OF RESISTANCE. - From Occupied London.
18475: FEDERATION INTERNATIONALE DES RESISTANTS (FIR). - Les Bourreaux-SS et leurs victimes.
17871: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES RESISTANTS (FIR) - Conférences médicales de la fédération internationale des resistants. L'asthénie chronique progressive (à la lumière des observations faites chez les anciens déportés et internés des prisons et des camps d'extermination nazis). Fascicule 1
17870: FEDERATION INTERNATIONALE DES RESISTANTS (FIR) - Conférences médicales de la fédération internationale des resistants. Autres séquelles (à la lumière des observations faites chez les anciens Déportés et Internés des prisons et des camps d'extermination nazis). Fascicule 2
18323: REUTER, EDWARD BYRON. - Introduction to sociology
12356: RÉVAI, JÓSZEF E.A. - Georg Lukács und der Revisionismus.
3917: RÉVAI, JÓSZEF E.A. - Georg Lukács und der Revisionismus.
13566: REVE, GERARD J.M. E.A. - Van Domela tot Gorter.
12010: REVE, G.J.M. VAN HET. - Mijn Rode Jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek.
6931: REVE, KAREL VAN HET. - Rusland, hoe het was - Een merkwaardige verzameling foto''''s van 80 jaar Rusland (1852 - 1932).
17876: RÉVÉSZ, G. - Creatieve begaafdheid
17498: RÉVÉSZ, G. - De beteekenis der psychologie voor de wetenschappen en voor de practijk
3121: NEW LEFT REVIEW. - 2015. 2 stuks, #91 en #93.
12927: NEW LEFT REVIEW. - 2012. 4 stuks, jan-june & nov/dec.
5176: REVOLUON. - Geneesmiddelen en de markt.
6773: GRASWURZEL REVOLUTION. - Stromgeldverweigerung. Perspektiven und künftige Probleme.
1913: SOCIALISTISCHE JEUGD & COMITE VAN REVOLUTIONAIRE M - Portugal.
10923: MUSEUM GESCHICHTE DER POLNISCHEN REVOLUTIONÄREN. - Bekanntmachung - Obwieszczenie. Mausoleum des Kampfes und des Martyriums.
18713: REY, JEAN-FRANÇOIS (RED.). - Ou va la médecine? Essai sur l'exercice médical
5177: REYNDERS, LUCAS & FRANS VAN WINDEN. - De farmaceutische industrie in Nederland.
17374: REYNOLDS, QUENTIN. - Adolf Eichmann, gezant des doods
4067: RIAZANOV, D. - Karl Marx. Homme, penseur et révolutionnaire.
13891: RENMIN RIBAO. - Over de historische ervaring van de dictatuur van het proletariaat, Nogmaals over…
3476: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984.
18589: RICHARDS, J.M. - Moderne architectuur
18736: RICHTER, HORST-EBERHARD. - Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie von Konflikten in Ehe und Familie
18501: RICHTER, GÖTZ R. - Hanna en Jörg. De geschiedenis van een jonge liefde.
18083: RICHTER, HORST-EBERHARD. - Eltern, Kind und Neurose. Psychoanalyse der kindlichen Rolle
18069: RIDDER, J. - Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860
12438: RIECHERS, CHRISTIAN. - Antonio Gramsci. Marxismus in Italien.
8968: RIEDEL, MANFRED - Studien zu Hegels rechtsphilosophie
8698: RIEDMÜLLER, BARBARA. - Marktrationalität oder Systemplanung. Zur Kritik des Systemtheoretischen Planungsbegriffes.
558: RIEGER, GERHARD (RED.). - Die Karibik zwischen Souveränität und Abhängigkeit. Analysen und Berichte zu Jamaika, Kuba, Haiti, St. Lucia, Guadeloupe-Martinique und der Dominikanischen Republik.
9935: RIEHL, RAINER. - Gegen Reformismus, Gegen Stalinismus. Was will die SAG.
11899: RIELAND, WOLFGANG (RED.). - Fiat-Streiks. Massenkampf und Organisationsfrage.
8211: RIENCOURT, AMAURY DE. - Die Seele Chinas.
10558: RIENCOURT, AMAURY DE. - Tibet. Het dak der wereld. Sleutel tot Azië.
18967: RIENZI (H.H. VAN KOL). - Socialisme en vrijheid.
5735: RIGHART, HANS & JAN RAMAKERS. - Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid. 1945-1981.
14542: RIJK, M.C. - Structuur, macht en geweld.
17456: RIJKSARBEIDSBUREAU - Classificatie van de beroepen naar hun onderlinge verwantschap. 2e bewerking
12606: RIJNDERS, GERH. - Wie was Domela Nieuwenhuis?
14171: RIJNDERS, G. (RED.). - De Vrije Socialist. 28 december 1946, 4 januari 1947, 11 januari 1947.
8278: RIJSDIJK, MINK VAN. - Gelijkheid…geloof je `t zelf.
8206: RIJSDIJK, MINK VAN. - Hoor haar eens. De christenvrouw en de emancipatie.
3765: RILLING, RAINER. - Sozialismus in der DDR. Dokumente und Materialien 1 & 2.
8011: RINKLEFF, FRANK. - Theorien über die Grundrente.
899: RINSAMPESSY, ELIAS (RED.). - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
11536: RINSER, LUISE. - Kriegsspielzeug. Tagebuch 1972-1978.
11538: RINSER, LUISE. - Die gläsernen Ringe.
11738: RINSER, LUISE. - In aanbouw. Een soort dagboek 1967-1970.
3300: RISCHBIETER, HENNING. - Brecht.
18730: RITTER, DR. P.H. JR. - Over Wijnkoop. Radicale figuren
13691: RITTER, JOACHIM. - Hegel und die französische Revolution.
18242: RITTER, H. & L. PRELLER - Historia philosophiae graecae
15098: RITZ, HANS. - De valse Papalagi Papa. Demystificatie van een kassucces.
14163: RIUS. - MAO fur Anfanger.
11213: RIVERS PITT, WILLIAM & SCOTT RITTER. - Oorlog tegen Irak. Wat George W. Bush ons niet vertelt.
15163: RJABOV, W. - De grote overwinning.
7370: RJAZANOV, D. - Karl marx als Denker, Mensch und Revolutionär.
4245: ROBBÉ, ARNOLD & OBE DE VRIES. - Minder vlees...? Geen probleem Ekologische voeding als dagelijkse kost.
10107: ROBBEN, WIM. - Vredesaktivist Bart de Ligt (1883-1938): Gekruid geluid!
6210: ROBBINS, PETER. - Stolen Fruit. The tropical commodities disaster.
12382: ROBERTS, DICK - De imperialistische oliebelangen in het Midden-oosten.
11282: ROBERTS, DENNIS & CYNTHIA ROBERTS. - How to secure peace in Europe. Including the full text of the Helsinki final act.
19137: ROBERTS, ROBERT W. - The unwed mother
15083: ROBERTS, SHIRLEY. - Sophia Jex-Blake. A woman pioneer in nineteenth-century medical reform.
18173: ROBERTS, STEPHEN H. - Het huis dat Hitler bouwde
1794: ROBINSOHN, HANS. - Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in 'Rassenschandefällen' beim Landgericht Hamburg 1936-1943.
10455: ROBINSON, JOAN E.A. - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays.
11952: ROBINSON, JOAN. - Economic Management China 1972.
11951: ROBINSON, JOAN. - Die Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft.
11730: ROCARD, MICHEL & JACQUES ATTALI. - Socialisme en economische politiek.
9584: ROCHHAUSEN, RUDOLF (RED.). - Naturwissenschaft und Philosophie.
9904: RODENBURG, KLAAS. - Ontwapening. Informatie en opinies.
12588: RODENSTEYN, J. VAN. - En die haan kraait maar voort.
18329: RODINSON, MAXIME. - Israel and the Arabs
9470: RODOLSKY, ROMAN. - Zur entsehungsgeschichte des marxschen kapital.
175: ROEFS, JEANNE (RED.). - Trefpunt Nairobi. Gesprekken met..
5463: ROEKEL, G. VAN. - De noodregeling Drees. En wat nu?
12341: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Deel 1 en 2.
5736: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in het economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Deel 1.
13500: ROFFEL, EELCO ET AL. (RED.). - Een geschiedenis apart. Vijftig jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
13681: MANSER. ROGER. - Failed Transitions.
8423: ROGERS, BARBARA. - The Domestication of Women. Deiscrimination in Developing Societies.
292: ROGERS, BARBARA. - Zwarte deelstaten, Blanke heersstaten.
19145: ROGET, PETER MARK. - Thesaurus of English words and phrases
13231: ROGIER, JAN E.A. - Sociaaldemokratie en kultuurpolitiek.
11045: ROHDE, FRED E.A. - Duizend bommen en granaten!! 29 oktober in beeld boordevol foto's!!!
7255: ROHRMOSER, GÜNTHER. - Revolution - unser Schicksal?
13510: ROJ, A. & ZJORES MEDVEDEV. - De glorietijd van Nikita Chroesjtsjov.
5469: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De weg tot eenheid.
10436: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Geschiedenis van den Proletarischen Klassenstrijd.
10259: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
5489: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Tusschen tijd en eeuwigheid. Verzen.
5490: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Tusschen twee werelden.
5477: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Vierde verbeterden en met een tweede deel vermeerderde druk.
11317: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Uit de diepte.
11655: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Heldensage. Een Gedicht.
9050: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
11841: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Herman Gorter.
14232: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
14564: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
14227: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Keur uit de gedichten verzameld door S.A. Jansen-Baelde.
12632: ROLAND HOLST, H. - De strijd om de jeugd.
12666: ROLAND HOLST, H. - Gandhi.
5464: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme.
5468: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
5471: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Een overgang tot het socialisme.
5473: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Het feest der nagedachtenis.
7409: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 en 2 in 1 band. Vierde verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk.
5484: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Poëzie en maatschappelijke vernieuwing. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 2.
5483: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Opwaartsche wegen.
5488: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
2533: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. (INLEIDING). - Invallen en uitvallen van een ongenoemde.
9748: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Clara Meijer Wichmann herdacht.
19488: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
5476: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
5478: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel 1 & 2.
9020: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De weg tot eenheid.
14234: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
4079: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Opstandelingen.
13496: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De vrouw in het woud.
17768: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
17986: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De strijdmiddelen der sociale revolutie.
17806: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Sowjet-Rusland.
17780: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky.
17984: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De strijd om de jeugd. Rede
6855: RÖLING, B.V.A. - Polemologie. Inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede.
6856: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk.
54: RÖLING, B.V.A. (RED.). - Opstand en Revolutie. Eerste serie.
14726: RÖLING, B.V.A. - De betekenis van de strategic arms limitation talks (SALT).
18727: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk
7225: RÖLING, B.V.A. E.A. - Beheersing van technologische ontwikkeling: noodzaak en mogelijkheden.
14976: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk.
12467: ROLLAND, ROMAIN. - John Christopher.
19239: ROLLAND, ROMAIN. - Vie de Tolstoï.
18520: ROLLAND, ROMAIN. - Mahatma Gandhi.
8862: ROLLER, ARNOLD. - Die direkte Aktion. Arbeitshefte der Rätekommunismus.
8885: ROLSHAUSEN, CLAUS (RED.). - Kapitalismus und Krise.
8786: ROLSHAUSEN, CLAUS. - Rationalität und Herrschaft.Zum Verhältnis von Marktsoziologie und Entscheidungslogik.
7586: ROM (RED.). - 650 Jahre Roma-Kultur im Kosovo und ihre Vernichtung: Das Pogrom.
2408: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
19139: ROMEIN, JAN. - Theoretische geschiedenis. Rede
10688: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid.
18640: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden
18661: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor, I
18662: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor, II
19278: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster
19170: ROMEIN, JAN. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen
2410: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. Deel 1 en 2.
19280: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Vrouwenwijsheid. Synopsis
17842: ROMEIN, JAN. - Byzantium. Geshiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinse Rijk.
2411: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. Deel 2.
19200: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Vaderland in de verte
3644: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwste nederlandse literatuur.
5502: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd 1933-1935. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
18525: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding. Rede
18336: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ja vader, nee vader
18280: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis
17778: ROMEIN, JAN E.A. (RED.). - Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag
17930: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk
18012: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur
17784: ROMEIN, JAN. - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel
17693: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Drielandenpunt. Synopsis. Essays
17540: ROMEIN, JAN EN ANNIE. - De Lage Landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk
17727: ROMEIN, JAN EN ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
18132: ROMEIN, JAN. - Grondstoffen en Politiek. Katoen, Petroleum, Rubber, Staal.
18518: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. 1936-1937.
19161: ROMEIN, JAN. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene vergelijkende beschavingsleer.
1647: ROMERS, M.A. - Sociale wijsbegeerte.
10041: ROO, GERT DE. - Structurering en Normering van het milieubeleid in de jaren zeventig en tachtig.
19064: ROON, JOOST VAN (RED.). - Symbiose. Een bloemlezing uit drie jaargangen
7045: ROON, G. VAN. - Het Duitse verzet tegen Hitler.
12728: ROORDA VAN EYSINGA, SICCO. - Zijn eigen vijand.
19343: ROOSEVELT, ELLIOTT. - Zoals hij het zag
14398: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN. - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor.
19518: ROOTSELAAR, MAARTEN VAN. - Schuilkelders in Rotterdam?
15019: ROOY, P. DE. - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
8955: ROOY, P. DE. - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
12267: ROOY, P. DE. - Darwin en strijd langs vaste lijnen.
18187: ROOY, H. VAN. - Het maatschappelijk onaangepaste gezin. Prae-adviezen voor het congres van 27 november 1953 te 's Gravenhage
17864: ROOY, H. VAN. - Casework en maatschappelijk werk. Sociologische achtergronden
18690: ROOYMANS, H.G.M. - Oordeel en vooroordeel in psychiatrische diagnostiek
5075: ROOYMANS, JOHN. - Het Tonar dossier. Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet.
8690: ROSCAM ABBING, P. J. (RED.). - Conflict en harmonie.
14037: ROSCHAR, FRANS M. - Iran, De ontwikkeling naar een zelfstandige buitenlandse politiek.
1950: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus - an Irish perspective.
9794: ROSE, KALIMA. - Where Women Are Leaders: The Sewa Movement in India.
8667: ROSEBURY, THEODOR. - Vrede of verschrikking.
4783: ROSEMANN, HERMANN. - Kinder im Schulstreß. Die Krankheit, die Schule heißt.
2418: ROSEN, RUTH & SUE DAVIDSON (RED.). - The Maimie Papers.
7336: ROSEN, RUTH. - The lost sisterhood. Prostitution in America 1900-1918.
4487: ROSENBERG, ETHEL & JULIUS. - Brieven uit het dodenhuis.
17527: ROSENBERG, ARTHUR. - Geschichte des Bolschewismus.
17631: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur Politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
4080: ROSENFELD, GÜNTHER. - Sowjetunion und Deutschland 1922-1933.
12442: ROSENOW, EMIL. - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
4081: ROSENSTONE, ROBERT A. - Romantic Revolutionary. A Biography of John Reed.
7080: ROSENTAL, M.M. - Die dialektische Methode der politischen Ökonomie von Karl Marx.
11680: ROSENTHAL, CHRISTINE & KURT. - De brug van Ichu-gras
17522: ROSENTHAL (RED.). - Geschichte der marxistischen Dialektik. Von der Entstehung des Marxismus bis zur Leninschen Etappe.
10844: ROSKAM, KAREL. - Honger. Een zwartboek.
178: ROSKAM, KAREL & NICO KUSSENDRAGER. - Frontlijnstaten.
177: ROSKAM, KAREL. - De dekolonisatie van Afrika.
293: ROSKAM, K.L. - Alleen voor blanken.
295: ROSKAM, K. E.A. - Grenzeloze oorlog. Zuid-Afrika's agressie tegen de buurlanden.
12207: ROSSANDA, ROSSANA E.A. - Der lange Marsch durch die Krise.
7197: ROSSANDA, ROSSANA. - Partij en klasse. Van Marx tot Marx. Massa's, spontaneiteit, partij. Een discussie tussen Jean Paul Sartre en ""Il Manifesto"".
19531: ROSSANDA, ROSANNA. - Die Tochter des 20. Jahrhunderts.
2419: ROSSANDA, ROSSANA. - Einmischung. Gespräche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution, Feminismus.
2420: ROSSI, ALICE S. & ANN CALDERWOOD (RED.). - Academic Women on the move.
8333: ROSSITER, MARGARET W. - Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940.
4916: ROSSUM, MATTHIAS VAN. - Hand aan hand (blank en bruin). Solidariteit en de werking van globalisering, etniciteit en klasse onder zeelieden op de Nederlandse koopvaardij, 1900-1945.
3109: ROST, NICO. - Ook dat is Brussel.
17579: ROSTOVTZEFF, M. - De oude wereld, 1: Het Nabije Oosten & Griekenland, 2: Rome
14646: ROSZAK, THEODORE (RED.). - Sources: An Anthology of Contemporary Materials Useful for Preserving Personal Sanity While Braving the Technological Wilderness?.
14189: ROSZAK, THEODORE (RED.). - The Dissenting Academy. Essays Criticizing the Teaching of the Humanities in American Universities.
11246: ROT, TOM (RED.). - Herdenking van in 1940-1945 gevallen socialisten.
19005: ROTES KOLLEKTIV PROLETARISCHE ERZIEHUNG, WESTBERLIN. - Soll Erziehung politisch sein?
11487: ROTFRONT. - Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.
1796: ROTH, JÜRGEN. - 'Es ist halt so…' Reportagen aus dem alltäglichen Elend.
11301: ROTH, KARL HEINZ. - Die globale Krise.
14511: ROTH, KARL HEINZ. - Der Zustand der Welt.
19198: ROTH, PHILIP. - Vaarwel Columbus en vijf korte verhalen
18714: ROTH, PHILIP. - Our Gang. (Starring Tricky and His Friends)
4596: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Is tante Sjaan nou nog niet klaar? Symposium over veranderende normen bij vrouwen en seksualiteit.
19462: ROTTIER, HERMAN. - De rechter beslist.
18330: ROULEAU, ERIC. - Israël en de Arabieren. De derde slag
17713: ROUSSEAU, JEAN JAQUES. - Émile ou de l'éducation, I-III (Deel 1, 2 en 3).
11373: GEORGES-ROUX. - De Spaanse Burgeroorlog.
12075: ROVER, C DE & B. BLOKZIJL. - Uw probleem, ons advies.
12258: ROVERS, FRITS. - Voor Recht en Vrijheid.
2425: ROWBOTHAM, SHEILA. - Vrouwen in verzet.
14230: ROWBOTHAM, SHEILA & SEGAL & WAINWRIGHT. - Beyond the fragments. Feminism and the making of socialism.
2423: ROWBOTHAM, SHEILA. - A new world for women: Stella Browne - Socialist Feminist.
2424: ROWBOTHAM, SHEILA. - Hidden from History: 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against it.
502: ROY, JULES. - Weerzien met Algerije.
19299: ROY, JULES. - Weerzien met Algerije
4503: ROY, OLIVER. - De globalisering van de islam.
18668: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 4, No. 10
5178: ROZENDAAL, SIMON. - Blus de brand. Gesprekken over de Nederlandse aidsbestrijding.
7808: RUBEL, MAXIMILIEN (RED.). - Marx-Chronik. Daten zu Leben und Werk.
15204: RUBEN, DAVID HILLEL. - Marxism and materialism.
14977: RUBIN, LILLIAN. - Intimate strangers.
12391: RUBIN, LILLIAN B. - Stille woede.
2432: RUBIN, LILLIAN. - Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven.
2433: RUBIN, LILLIAN. - Vrouwen van zekere leeftijd.
4579: RUBIN, LILLIAN B. - Het erotisch slagveld.
18274: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering
18352: RUBINSTEIN, RENATE. - Jood in Arabië. Goi in Israël
10986: RUCKER, AUGUST. - Hochschule und Gesellschaft. Zur Demokratisierung der Hochschule.
11967: RÜCKRIEM, G. (RED.). - Historischer Materialismus und menschliche Natur.
18335: RUDAS, L. - Der dialektische Materialismus und die Sozialdemokratie.
10470: RUF, CHRISTOPH & OLAF SUNDERMEYER. - In der NPD. Reisen in die National Befreite Zone.
745: RUGE, GERD. - Ontmoeting met China. Een wereldmacht in opkomst.
3698: RUGE, ARNOLD & KARL MARX (RED.). - Deutsch-Französische Jahrbücher 1844.
15037: RÜHLE, OTTO. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats.
3645: RÜHLE, JÜRGEN. - Die Literatur und Revolution. Die Schriftsteller und der Kommunismus.
5904: RÜHLE, OTTO. - 1848 Revolution in Deutschland.
9487: RÜHLE, OTTO. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Band 2.
2841: RUHRFESTSPIELE. - Der Einzelne und die Masse.
6429: DE VRIJE RUIMTE. - Easy City. Interventies in een verscheurde stad.
18641: RUITENBEEK, H.M. - Nieuwe groepstherapieën
4359: RUITER, F.G. DE. - In het milieu.
4220: RUIVENKAMP, GUIDO. - De invoering van biotechnologie in de agro-industriële produktieketen. De overgang naar een nieuwe arbeidsorganisatie.
19419: RUMJANZEW, A.F. E.A. (RED.). - Politische Ökonomie des Sozialismus.
18834: RÜMKE, A.C. E.A. - Problemen van rijping en aanpassing in deze tijd. Tien voordrachten
18299: RÜMKE, H.C. - Inleiding in de karakterkunde
5076: RUNDERKAMP, LEX & FEIKE SALVERDA. - De elite zwijgt. Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders.
11466: PEKING RUNDSCHAU. - Die zerschlagung der viererbande ein sieg von grosser historischer bedeutung!
13842: RUNGE, ERIKA. - Frauen, Versuche zur Emanzipation.
8641: RUNGE, ERIKA (RED.). - Bottroper Protokolle.
5737: RUPPERT, M. - De Nederlandse vakbeweging.
17944: RUPPERT, M. - De Nederlandse vakbeweging, I: De opkomst, II: De opbouw en het werk
9489: RUSH, ANNE KENT. - Lichaamswerk. Het groeiboek voor vrouwen.
2436: RUSSEL, DIANA E.H. & NICOLE VAN DE VEN. - Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976.
1651: RUSSEL, FRANCIS. - Tragedy in Dedham. The story of the Sacco-Vanzetticase.
19496: RUSSEL, BERTRAND. - Religie en de wetenschap.
17913: RUSSELL, LORD OF LIVERPOOL. - De gesel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der nazi's.
858: RUSSELL, BERTRAND. - Oorlogsmisdaden in Vietnam.
4934: RUSSELL, BERTRAND. - Education and the social order.
15122: RUSSELL, BERTRAND. - Common sense and nuclear warfare.
10116: RUSSELL, BERTRAND. - Beste Bertrand Russell. Een keuze uit zijn correspondentie met het publiek 1950 - 1968.
18587: RUSSELL, DIANA E.H. & NICOLE VAN DE VEN. - Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976
13285: VERTAALD UIT HET RUSSISCH DOOR P.P. EN J.P. - De fabriek der heiligen (het feest van den heiligen Gregorius).
5738: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903.
14284: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
17562: RÜTER, DR. A.J.C. - De Nederlandsche natie en het Nederlandsche volkskarakter
17983: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
18875: RUTGERS, J. - Rasverbetering en bewuste aantalsbeperking. Kritiek van het malthusianisme en van het nieuw-malthusianisme
17554: RUTGERS, J. - De ontwikkelingsgeschiedenis van de menschelijke samenleving. Meer in het bijzonder van matriarchaat en huwelijk.
17553: RUTGERS, J. - De ontwikkelingsgeschiedenis van de zedelijkheid
18294: RUTGERS, S.J. - Indonesië. Het koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog.
18009: RÜTTE, J. LE. - De vrouw en het atoomtijdperk
18970: RUYGERS, GEERT. - Socialisme vroeger en nu
5505: RUYGERS, GEERT. - Socialisme, vroeger en nu.
13282: RUYGERS, G. - Socialisme in de branding.
800: RUYTER, A. DE. - Nehroe.
13284: RUYTER-DE ZEEUW, C.A. - Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie.
14865: RUYTER, THEO DE. - De koe lacht niet meer. Korte verhalen en essays over ontwikkelingshulp in Afrika.
2438: RVU. - Vrouwengeschiedenis 1899-1996.
2439: SAADAWI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
17543: SAADAWI, NAWAL EL. - My travels around the world.
19362: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld.
12529: SAALBORN, A. - Uit de gedenkschriften der beulen van Parijs. Deel 1: 1685-1789.
249: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Angola. Feiten en achtergronden van de opstand.
10765: SACHAROV, ANDREJ D. - Sacharov spreekt.
940: SACHS, HERBY & DOROTHEA SCHÜTZE. - Ojala. Guatemalas Flüchtlinge kehren zurück.
9443: SADIG AL ALI, NADJE. - Iraqi women. Untold stories from 1948 to the present.
3079: SAFIEH, AFIF. - One people too many?
17663: SAGAN, FRANÇOISE. - Des yeux de soie. La diva la mort en espadrilles l' étang de solitude et autres nouvelles.
2982: SAHGAL, NAYANTARA. - Persoonsverwisseling.
14663: SAID, EDWARD W. - The Palestine question and the American context.
4361: SAINT MARC, PHILIPPE. - Socialisatie van de natuur. Natuur en samenleving. Natuureconomie. Natuurbeleid.
9469: SAKOLSKY, RON & STEPHEN DUNIFER (RED.).. - Seizing the Airwaves. A free radio handbook.
8265: SAKOLSKY, RON. - Creating Anarchy.
3919: SAKS, J. - Kritische herinneringen.
18975: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Tweede bundel
5507: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
11696: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 3. Marxisten over godsdienst 1913-1944.
11522: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 2. Christen-socialisten in crisistijd 1903-1941.
13333: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 1. Marxisten over godsdienst 1844-1914.
17719: SALOMONSON, ANNA FRANCIS ELIZABETH. - Enige sociaal-psychologische aspecten van het lage geboortecijfer in Wenen
14688: SALTER, ERNEST J. & M. STEIN. - Taschenbuch des Kommunismus.
432: MEDISCH KOMITEE EL SALVADOR. - Kinderen in de oorlog in El Salvador.
5287: SALVANESCH, NINO. - De regenboog boven den afgrond.
19207: SALZMAN, LEON. - Van Freud to nu
13023: SAMARY, CATHERINE. - Die Zerstörung Jugoslawiens. Ein europäischer Krieg.
12430: SAMPIEMON, J. - De affaire Vietnam toegelicht met de Pentagon Papers
10856: SAMPSON, ANTHONY. - Macht zonder grenzen.
6802: SAMSON, LOUIS. - Frankrijk als vierde kernmacht. 30 jaar na de eerste Franse kernbom.
11923: SAMUELSSON, KURT. - Dat verdomde kapitaal.
5992: SAN FILIPPO, ROY. - A new world in our hearts. Eight years of writings from the Love and Rage revolutionary anarchist federation.
18462: SANCIAUME, J.L. - Le spectre des sables
1799: SANDER, HEINZ (RED.). - Landsmannschaftlicher Revanchismus in Westdeutschland. Zu seiner Geschichte und Rolle im imperialistischen Herrschaftssystem.
2441: SANDERS, KARIN. - Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een 'mannelijke' hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan.
19341: SANDERS, JACOB. - Ziekte en sterfte bij joden en niet-joden te Amsterdam.
6889: SANDHAAS, BERND & GABRIELE ZANOLLI (RED.). - ..Und ich geh doch zur Bundeswehr!
11414: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Wissenschaftstheorie.
9349: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Erkenntnistheorie. Texte zu ihrem Forschungsstand in den sozialistischen Ländern.
9352: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & H.H. HOLZ (RED.). - Die Dialektik und die Wissenschaften.
9084: SANDKÜHLER, HANS JÖRG - Praxis und Geschichtsbewusstsein.
17924: SANNES, G. W. - De Internationale Gedachte en de Oorlog.
5515: SANTEN, SAL. - Schimmenspel. Filmdagboek.
11501: SANTEN, SAL. - Poste-restante rood.
12705: SANTILLAN, D.A. DE. - De economische organisatie van de revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje.
18415: SAPIR, I. - Kritik an W. Reich. Die kommunistische Diskussion um die Psychoanalyse
2172: FEMINISTISCHE UITGEVERIJ SARA. - Twee jaar SARA, werken in een vrouwenuitgeverij.
4288: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
4708: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
330: SARO-WIWA, KEN. - Een maand en een dag. Notities uit de gevangenis.
8005: SARTRE, J.P. & 'IL MANIFESTO' - Internationale Marxistische Diskussion 5. Partei und Klasse. Eine Diskussion. Einleitung R. Rossanda.
7198: SARTRE, JEAN-PAUL. - Marxismus und Existentialismus.
19540: SARTRE, JEAN-PAUL. - On genocide.
18886: SARTRE, JEAN-PAUL. - Réflexions sur la question juive.
56: SARTRE, JEAN-PAUL. - De Revolutie.
18533: SARTRE, JEAN-PAUL & R. GARAUDY E.A. - Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique. Tribune libre
18429: SARTRE, JEAN-PAUL. - L' Existentialisme est un humanisme.
13172: SARUP, MADAN. - Education, state and crisis. A marxist perspective.
1857: SASSOON, DON (RED.). - The Italian communists speak for themselves.
12118: SAUERMANN, EKKEHARD. - Revolutionäre Erziehung und revolutionäre Bewegung.
14998: SAUMONEAU, LOUISE. - Principes et action féministes socialistes.
14022: SAUVY, ALFRED. - Het einde van de rijkdom.
18154: SAUVY, ALFRED. - Het bevolkingsvraagstuk in de wereld
11076: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars.
12293: SCAGER, KARIN & BART THOOLEN. - De docent als coach.
2445: SCARF, MAGGIE. - Ketens.
9882: SCHAAF, JASPER. - De toekomst van het individu als sociaal wezen. Een sociale cultuurkritiek.
2980: SCHAAF, JASPER. - De invloed van Joseph Dietzgen in de Nederlandse arbeidersbeweging.
5907: SCHAAF, JASPER. - Marx zó gelezen.
4930: SCHAAFSMA, H. (RED.). - Aspecten van cultuurbeleid. Een verzameling opstellen ter informatie en inspiratie.
17517: SCHAAP, SYBE (LEZINGEN). - De Frankfurter Schule over haar sociologische en filosofische opvattingen.
9966: SCHABEDOTH, HANS-JOACHIM & KLAUS JÜRGEN SCHERER (RED.). - Ende der Wende?
12242: SCHACK, HERBERT. - Volksbefreiung. Sozialrevolutionäre Ideologien der Gegenwart.
2448: SCHAEFFER-HEGEL, BARBARA (RED.). - Frauen und Macht. Der alltägliche Beitrage der Frauen zur Politik des Patriarchats.
672: SCHAEPMAN, K. - Sisyphus in de delta? Ontwikkelingsamenwerking in Bangladesh.
100: SCHAEPMAN, KEES (RED.). - Zware shag en gironummers.
10879: SCHAEPMAN, KEES. - Een gek in de vrolikstraat.
13968: SCHÄFER, WILHELM. - De levensdag van een menschenvriend.
12081: SCHÄFER, HEINZ. - Arbeitslose drüben? Das Abenteuer Planwirtschaft.
11170: SCHÄFERS, BERNHARD. - Thesen zur Kritik der Soziologie.?
10720: SCHAFF, ADAM. - Marxismus und das menschliche Individuum.
7201: SCHAFF, ADAM. - Marxisme en het menselijk individu.
17348: SCHAFF, ADAM. - A philosophy of man
4248: SCHAFFELS, CORRIE. - Mondjemaat. Energiebesparing door een ander voedingspatroon.
12577: SCHAFRAT, W.H.A. - Mens en werk. Kijk op personeelsbeleid en personeelswerk.
13507: SCHAGINJAN, MARIETTA. - Weihnachten in Sorrent.
4580: SCHAIK-SCHEFFER, G. W. VAN. - Poliklinische abortus. Een vorm van hulp aan ongewenst zwangeren.
9657: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Europees asielbeleid in 2000. Dossier Europa.
12593: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en arbeidende klassen.
11755: SCHAPER, B.W. - Het trauma van München.
8328: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de sociaaldemokratische arbeiderspartij in Nederland.
12332: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Tweede deel.
6608: SCHAPER, B.W. - Vrede in Europa? Een studie over internationale vredespolitiek.
1827: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. / De grondslagen der Sociaal-Demokratie.
14018: SCHAPIRO, LEONARD. - The government and politics of the Soviet Union.
11380: SCHAPIRO, ALEXANDER & ALBERT DE JONG. - Waarom verloren wij de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937.
7050: SCHARF, ERWIN. - Ich darf nicht schweigen.
12536: SCHARRER, ADAM. - Vaterlandslose Gesellen.
19056: SCHARROO, P.W. - Studeeren. Enkele wenken om vlot en doelmatig te leeren studeeren
12094: SCHAUL, DORA (RED.). - Résistance. Erinnerungen deutscher Antifaschisten.
3486: SCHEER, ROBERT. - Het huidige gevaar.
5198: SCHEFFER, H.J. - De controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
58: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
14015: SCHEFFLER, KARL. - De nieuwe mensch.
12198: SCHEGGET, G.H. - Herbert Marcuse. Démasqué der Harmonie.
19023: SCHELER, HERMANN (RED.). - Soziologie und Gesellschaft. Beiträge zum IV. Weltkongreß für Soziologie
18245: SCHELER, HERMANN (RED.). - Historischer Materialismus und Sozialforschung. Ein Sammelband mit Beiträgen von Soziologen aus Japan und der Deutschen Demokratischen Republik. Im Auftrage der Sektion Soziologie der Vereinigung philosophischer Institutionen der DDR
6342: SCHELL, JONATHAN. - The unfinished twentieth century. The crisis of weapons of mass destruction.
4581: SCHELLEN, TON & ELLY VORSTERMANS. - De vrouw in de middenjaren. Problemen rond de overgang en de behandeling daarvan.
7995: SCHELLENBERG, WALTER. - Wie lese ich 'Das Kapital'?
18712: SCHELSKY, HELMUT. - Ortsbestimmung der deutschen Soziologie.
19021: SCHELSKY, HELMUT. - Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft.
665: SCHENK-SANDBERGEN, LOES. - Vuil werk, schone toekomst? Het leven van straatvegers en vuilruimers: een onderzoek in Bulsar, India, verkenningen in Peking, Shanghai, Tientsin en Tangshan.
12361: SCHENK, G. - Israël.
2449: SCHENK, HERRAD. - Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland.
2450: SCHENK, HERRAD. - Vrouwen en oorlog. Feminisme en pacifisme.
2451: SCHENK, M.G. (RED.). - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van koningin Wilhelmina.
5522: SCHEPS, J.H. - Het progressieve als waardeloze pronk. Wacht niet tot het rode licht geheel gedoofd is.
8372: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned.- Soc.- Werkgemeenschap.
14906: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert deel 2.
9229: SCHERMERHORN, N.J.C. - Anti militaristiese teksten.
7798: SCHEUCH, ERWIN K. - Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ""Neuen Linken"" und ihrer Dogmen.
7267: SCHICKEL, JOACHIM (RED.). - Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis.
14151: SCHICKEL, JOACHIM. - Im schatten Mao Tse-Tungs. Chinas nahe Geschichte.
14153: SCHICKEL, JOACHIM. - Grosse Mauer, grosse Methode. Annäherungen an China.
18947: SCHIDROWITZ, LEO. - Sittengeschichte des Theaters. Eine darstellung des Theaters, seiner Entwicklung und Stellung in zwei Jahrtausenden
7435: SCHIE, TRUDY VAN. - Worden vrouwen die klagen overgeslagen? Over de klachtenregeling inzake seksuele intimidatie in het onderwijs.
7809: LI I-TSJE & HELMUT OPLETAL & PETER SCHIER. - China. Wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
18317: SCHIERBEEK, A. - Instinkt of verstand? Een inleiding tot de dierpsychologie
4582: SCHIFF, ISAAC & ANN B. PARSON. - Menopauze.
14636: SCHILDER, LIES. - Maatschappelijk werken met vrouwen.
7433: SCHILDERS, NAN E.A. - Seksueel geweld. ""Je hebt haast geen toekomst meer"".
14916: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Arbeid.
18059: SCHILLER. - Don Carlos.
9539: SCHILP, DIRK. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
18498: SCHINDEL, ERICH & ANTON ROT. - Liefde, seksualiteit en huwelijk
10217: SCHIPPER, ALBERT. - Het verhaal van Albert Luthuli.
11566: SCHIPPERS, B.W. - Herman Gorter.
3992: SCHKLOWSKI, V. E.A. - Sprache und Stil Lenins. Sechs Essays.
14827: SCHLAMAN, MARIANNE E.A. (RED.). - Spaanse Burgeroorlog. Een toneelcollage.
11823: SCHLAMM, WILLI. - Diktatuur der leugen.
3976: SCHLEIFSTEIN, JOSEF (RED.). - Lenin über Trotzki.
8771: SCHLETTE, HEINZ ROBERT. - Sowjet-Humanismus. Prämissen und Maximen kommunistischer Pädagogik.
14652: SCHLUMBERGER, HELLA (RED.). - Bundeswehr im Zwielicht.
7290: SCHMEDA, ASTRID. - Wenn die Schluchten weichen. Eine Frauenreise.
4807: SCHMID, SIL. - Vrijheid is de beste medicijn. Over de democratische psychiatrie in Italië.
8832: SCHMID, J.J. VON. - Grote denkers over staat en recht II. 19e eeuw.
8264: SCHMID, BERNHARD. - Der Krieg und die Kritiker. Die Realität im Nahe Osten als Projektionsfläche. Für Antideutsche, Antiimperialisten, Antisemiten und andere.
5166: SCHMIDT, REGINA & EGON BECKER. - Reaktionen auf politische Vorgänge. Drei Meinungsstudien aus der Bundesrepublik. Frankfurter Beiträge zur Soziologie 19, herausgegeben von Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg.
14308: SCHMIDT, M.G. - Geschichte des Welthandels.
4583: SCHMIDT, WOLFGANG JOHANN (RED.). - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen dl. & 2.
18747: SCHMIDT, HEINRICH. - Philosophisches Wörterbuch
9308: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Geschichte und Natur im dialektischen Materialismus.
13082: SCHMIDT, HEINZ H. - Die berufstätige Mutter.
9473: SCHMIDT, ALFRED. - Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx.
17376: SCHMIDT, WERA & KLEIN & FERENCZI - Antiautoritäre Erziehung I.
17377: SCHMIDT, WERA & KLEIN & FREUD E.A. - Antiautoritäre Erziehung und Kinderanalyse.
3519: SCHMIDT-EENBOOM, ERICH. - Schnüffler ohne Nase. Der BND. Die unheimliche Macht im Staate.
8381: SCHMIDT, F.U. - Zijne Majesteit het kind.
12746: SCHMIDT, U. & T. FICHTER. - Der erzwungene Kapitalismus. KlassenkÄmpfe in den Westzone 1945-48.
3921: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie.
17730: SCHMIDT, MICHAEL. - Neonazi's. Onderzoek naar een verschrikking.
8853: SCHMIEDERER, URSULA. - Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz.
5041: SCHMIERER, JOSCHA & GEORG LUKACS. - Analyse van de studentenbeweging / De organisatie van intellektuelen. Sunschrift 12.
9188: SCHMIERER, JOSCHA. - Analyse van de studentenbeweging.
13698: SCHMITT, HANS-JÜRGEN. - Die Expressionismusdebatte. Materialen zu einer marxistischen Realismuskonzeption.
4584: SCHMITZ, LUCY (RED.). - Geboortenregeling en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in Nederland.
18427: SCHNAUSS, GERDA (RED.). - Kybernetik und Praxis. Neue Beiträge
4983: SCHNEIDER, MICHAEL. - Neurose und Klassenkampf. Materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse.
11902: SCHNEIDER, EBERHARD. - Das Wirtschaftsrecht im kommunistischen Rechtsdenken.
4128: SCHNEIDER, JOHANNES. - KP im Untergrund. Kommunistische Untergrundarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
9750: SCHNEIDER, PETER. - Een staatsvijand als jij en ik.
17706: SCHNEIDER, WOLF. - Eeuwig Babylon
14784: SCHNEIDERS, E.M.A. E.A. - Levensverhalen als spiegels. Zelfhulpgroepen voor oorlogsgetroffenen, partners en kinderen.
17882: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter
6175: SCHOENMAKERS, J.H. - Het gildewezen en de coöperatie.
61: SCHÖFFER, I. - Revolutie als historisch verschijnsel.Overdruk uit de bundel Zeven Revoluties.
19129: SCHOFIELD, MICHAEL. - The sexual behaviour of young people
15289: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - 1 Nederlandse ontwikkelingshulp in dienst van kapitaalsbelangen. 2 Multinationale ondernemingen en imperialisme. 3 Oliekocerns en krisis. 4 NL invest in Indonesië. 6 Konfektie in NL.
9090: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - Multinationale ondernemingen en imperialisme.
6609: SCHÖLL, GUUS VAN. - Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog.
12662: SCHOMAEKERS, G. - De Russische revolutie.
11050: SCHÖNING, S. - Het geheim van de kabouterkeuken.
1836: SCHÖNINGH (RED.). - Prosa aus der DDR.Seghers, Heym e.a.
12549: SCHÖNSTEDT, WALTER. - Kämpfende Jugend.
19254: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Von der Nichtigkeit des Daseins. Eine Auswahl aus den kleineren Schriften.
14830: SCHOROCHOWA, J.W. - Die bedeutung der Lehre Pawlows für die atheistische Weltanschauung.
6736: SCHOTANUS, BOUKE (RED.). - Met / Zonder alle geweld. Inleiding tot sociale verdediging.
8566: SCHOUTEN, J.H. - Das zwanstigste Jahrhundert.
18741: SCHOUTEN, JOHANNES ALPHONSUS MARIA. - Persoonlijkheidsfactorren en geneigdheid tot delinkwentie in de puberteit. Proefschrift
9444: SCHOUTEN, MARTIN. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
18445: SCHOUTEN, JAN. - Laat je niet kennen. Over residentiële behandeling van adolescenten
17976: SCHOUTEN, MARTIN. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw
11411: SCHRADER-KLEBER, KARIN. - De kulturele revolutie van de vrouw.
8872: SCHRAM, STUART R. - Die permanente Revolution in China. Dokumente und Kommentar.
19211: SCHREIBER, HERMANN. - Van karavaanpad tot autoweg. De symfonie van de weg
5739: SCHREVEL, MARGREET (RED.). - Ongehoord. Brieven van C.F. Thomas en andere arbeiders.
3070: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
8041: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
17739: SCHRÖDER, KURT (RED.). - Fragen der marxistischen Soziologie. Teil I: Soziologie und Jugend. Methodische und praktische Probleme Teil II: Ökonomie und Gesellschaft in der deutschen bürgerlichen Soziologie. Wissenschaftgeschichtliche Studie
17789: SCHUBART, WILHELM. - Griechische Papyri. Urkunden und Briefe vom 4. Jahrh. v. Chr. bis ins 8. Jahrh. n. Chr. Kommentar
17788: SCHUBART, WILHELM. - Griechische Papyri. Urkunden und Briefe vom 4. Jahrh. v. Chr. bis ins 8. Jahrh. n. Chr. Text
18137: SCHUCHOW, IWAN. - Hass
19501: SCHUFFENHAUER, WERNER. - Feuerbach und der junge Marx.
7727: SCHUHLER, CONRAD. - Zur politischen Ökonomie der Armen Welt.
8464: SCHUIT, MARIJKE & SUSAN STRENGE. - De kwalitatieve omslag?! Witte vrouwenstudies en racisme.
6463: SCHULENBURG, LUTZ (RED.). - Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!. Rebellische Widerworte.
892: SCHULTE NORDHOLT, NICO. - Indonesië. Landenreeks.
18804: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Pools dagboek
17463: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika.
18228: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika
19025: SCHULZ, ROBERT (RED.). - Soziologie und Wirklichkeit. Beiträge zum VI. Weltkongress für Soziologie in Evian (Frankreich) vom 4. bis 11. September 1966
4808: SCHULZE-MARMELING, DIETRICH E.A. - Der lange Krieg. Macht und Menschen in Nordirland.
11075: SCHUMACHER, HORST. - Die Kommunistische Internationale (1919-1943).
10334: SCHUMACHER, PETER. - De minderheden. 700.000 migranten minder gelijk
19522: SCHUMANN, HARALD. - Futtermittel und Welthunger. Agrargrossmacht Europa - Mastkuh der Dritten Welt.
19095: SCHUR, EDWIN M. (RED.). - The family and the sexual revolution
8787: SCHUSTER, FRIEDEMAN. - Die September-Streiks. Auf den Arbeiter kommt es an!
694: SCHÜTT, PETER. - ..wenn fern hinter der Türkei die Völker aufeinander Schlagen. Bericht einer Reise in den Iran.
2458: SCHUTTE, WENDY E.A. - Utopische voorstellingen van het sekseverschil. Vrouwenstudies in onderwijs en onderzoek aan de faculteit der Letteren, Groningen.
7842: SCHÜTZ, EGON. - Autorität. Ein Traktat.
14884: SCHUURMAN, OTTO E.A. - Atoomproeven. De pacific, nucleair paradijs.
15159: SCHUURMAN, FRANS J. - Van Andes naar Oriente. Agrarische Kolonisatie in Amazonia en de rol van de Staat.
9205: SCHUURMAN, HERMAN J. - Arbeit ist Verbrechen.
7232: SCHUYF, JAN P. - Tsjechoslowakije en de wereld van overmorgen.
14959: SCHUYT, KEES EN MAX KOMMER (RED.). - Niet bij straf alleen. De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
9626: SCHWAN, GESINE. - Die Gesellschaftskritik von Karl Marx. Poliökonomische und philosophische Voraussetzungen.
3195: SCHWARZ-BART, SIMONE & ANDRÉ. - Een schotel varkensvlees. Logboek van een Antilliaanse vrouw.
4585: SCHWARZER, ALICE. - Het kleine verschil en de grote gevolgen. Vrouwen over zichzelf, begin van een bevrijding.
17477: SCHWARZSCHILD, LEOPOLD. - Das Ende der Illusionen. Das Buch über die aktuellen Fragen der Politik und Wirtschaft
14269: SCHWEGMAN, MARJAN E.A. (RED.). - Op het strijdtoneel van de politiek. Twaalfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
19236: SCHWEITZER, ALBERT. - Verval en wederopbouw der cultuur. Cultuur-philosophie - Eerste Deel
19263: SCHWEITZER, ALBERT. - Vrede of atoomoorlog. Drie radio-redevoeringen, uitgezonden door Radio-Oslo op 28, 29 en 30 april 1958.
7176: SCHWENDTER, ROLF. - Modellen voor radikale demokratisering.
11150: SCHWERBROCK, WOLFGANG.? - Karl Marx Privat.
478: SCORZA, MANUEL. - Garabombo de onzichtbare.
2462: SCOTT, HILDA. - Sweden's right to be human. Sex-role equality: the goal and the reality.
5127: SCRUTON, ROGER. - Het Westen en de islam. Over globalisering en terrorisme.
9766: S.D.A.P. RAPPORT EENER COMMISSIE BENOEMD DOOR HET PARTIJBESTUUR DER SDAP. - Het landbouw vraagstuk.
17336: SDAP. - 25 jaar in het parlement. Een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
18867: NVV & SDAP - Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap. Rapport uitgebracht door de kommissie ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P.
7468: SDAP. - Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P.
18869: SDAP. - Rapport van de 'Herzieningscommissie' der S.D.A.P.
5911: SEABROOK, JEREMY. - No Nonsense Guide to Class, Caste & Hierarchies.
5912: SEABROOK, JEREMY. - No nonsense guide to world poverty.
6212: SEABROOK, JEREMY. - Children of other worlds. Exploitation in the global market.
7067: SEAGER, JONI & ANN OLSON. - Vrouwen in de wereld. Een internationale atlas.
8123: SEALE, PATRICK. - Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal.
12592: SEALE, PATRICK & MAUREEN MCCONVILLE. - De nieuwe Franse revolutie. Documentaire over de gebeurtenissen in en om Parijs in de maanden mei en juni 1968.
3197: SEBASTIÁN, ANA. - Dieven van de tijd.
12566: SECRETA, MONITA. - Geheime orders voor het gezelschap van Jezus.
15009: SECRÈVE, ANNIE. - Korte handleiding voor de vrouwen bij de propaganda.
11222: PARTEIHOCHSCHULE KARL MAX BEIM ZK DER SED. - Der Marxismus-Leninismus, die Wahrheit unserer Zeit. Zum 100. Jahrestag des ersten Bandes des ''Kapitals'' von Karl Marx und zum 50. Jahrestag des Erscheinens der Arbeid von W.I. Lenin ''Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalsmus.
12146: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED (RED.). - Der Hochverratsprozess gegen Karl Liebknecht 1907 vor dem Reichsgericht.
4117: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED. - Geschichte der SED. Band 1.
11727: INSTITUT FUR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN BEIM ZK DER SED. - Demokratischer Sozialismus - Schein und Wirklichkeit.
12870: SED. - International conference of the SED Central Committe to mark the 100th anniversary of the publication of August Bebel's book Women and Socialism.
19420: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED (RED.). - Der I. und II, Kongress der Kommunistischen Internationale. Dokumente der Kongresse und Reden W.I. Lenins.
4116: INSTITUT FUR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED. - Der Bund der Kommunisten Band 1 1836-1849.
14690: SED. - Agitation und Propaganda nach dem VIII. (8.) Parteitag der SED.
18682: SÉE, HENRI. - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme (Les origines du capitalisme moderne). Historische schets
12459: SÉE, HENRI. - L'Evolution de la pensée politique en France au XVIIIe siècle.?
18484: SÉE, HENRI. - Les origines du capitalisme moderne (Esquisse historique)
8155: A SEED. - Free way for the free Market? MATE: Map of Activities on Transport in Europe. With MATE Map.
7223: A SEED. - Enough is Enough! The A Seed guide to Action for solidarity, equality, environment and development.
4254: A SEED. - Official Register of GE-Resistance. A Directory of Campaigning, Activism and Critical Analysis of Genetic Engeneering.
4933: SEGAL, RONALD. - De worsteling met het verleden.
4489: SEGAL, RONALD. - De Amerikanen.
7483: SEGAL, RONALD. - De rassenoorlog.
18468: SEGAL, L. - Lehrbuch der politischen Ökonomie
9710: SEGALL, MARSHALL H. - Human behavior and public policy.
10439: SEGHERS, ANNA. - Drei Frauen aus Haiti.
3357: SEGHERS, ANNA. - Die Rettung.
19473: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara.
18407: SEHN, JAN (RED.). - Konzentrationslager Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau).
10748: SEIDMAN, ANN & NEVA SEIDMAN MAKGETLAA. - Outposts of monopoly capitalism.
3924: SEIFFERT, HELMUT. - Marxismus und bürgerliche Wissenschaft.
18620: SEL, ZDENEK. - Klement Gottwald im Februar 1948.
15080: SELIE, ALFONS & JOHAN VAN DER LAAN. - Hoofden koel. Handen in de zakken. De houtstaking van 1929 in Zaandam.
6289: SELMAN, IBRAHIM. - Ik dacht aan kokosnoot.
19015: SELSAM, HOWARD. - Sozialismus und Ethik
19273: SELTMAN, CHARLES. - Vrouwen in de oudheid
4120: KIM IR SEN. - De huidige situatie en de taken van onze partij.
2463: SEN, GITA & CAREN GROWN. - Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives.
7558: SEN, FARUK & GERHARD JAHN. - Wahlrecht fuer Ausländer.
18328: SENGERS, W.J. (RED.). - Is er een seksuele revolutie? Studium Generale 4
8967: SENGHAAS, DIETER - Rüstung und Militarismus
13696: SENGHAAS, DIETER. - Peripherer Kapitalismus.
13337: SENIN, M. - Socialist integration.
2464: SENNEMA, JITSKE (RED.). - Vrouwen op de grens. Verhalen, ervaringen en foto's van Nicaraguaanse vrouwen.
17492: SERVAN-SCHREIBER, J.J. - De Amerikaanse uitdaging
928: STATE INFORMATION SERVICE. - Egyptian Woman. Progress in the balance.
2466: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
15056: SEVENHUIJSEN (RED.). - Gender, care and justice in feminist political theory. J.C. Tronto and others.
10230: SEWIN, W. & G. GOLIKOW. - Lenin. Leben und Wirken.
19516: SEYDEWITZ, RUTH. - Der Klasse treuer Kämpfer. Aus dem Leben von Otto Buchwitz.
7387: SHAFIQ, QADER. - Veelzeggende cijfers - verhalen en gedichten van vluchtelingen in NL.
2467: SHAHAR, SHULAMITH. - Die Frau im Mittelalter.
19093: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The complete works of William Shakespeare
13465: SHARP, GENE. - Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is?
13471: SHARP, GENE. - Afschaffing van oorlog als een realisties doel.
13464: SHARP, GENE. - Geweldloosheid: moreel principe of politieke techniek?
13474: SHARP, GENE. - Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek.
15105: SHARPE, SUE. - Just like a girl. How girls learn to be women.
15042: SHAW, BERNARD. - The intelligent woman's guide to socialism and capitalism.
13491: SHCHEDROV, IVAN. - The Vietnam Story.
18416: SHDANOW, A.A. - Kritische Bemerkungen zu dem Buch G.F. Alexandrows: ""Geschichte der westeuropäischen Philosophie"". Rede auf der Philosophentagung in Moskau, Juni 1947
4363: SHEBECOFF, PHILIP. - A New Name for Peace. International Environmentalism, Sustainable Development, and Democracy.
15002: SHEEN, FULTON J. - De vrouw naast haar voetstuk.
9928: SHEHU, MEHMET. - Report on the Directives of the 6th Congress of the Party of Labor of Albania for the 5th Five-Year Plan (1971-1975) of Economic and Cultural Development of the People's Republic of Albania.
1596: SHELDON, ELEANOR BERNERT & WILBERT E. MOORE (RED.). - Indicators of Social Change. Concepts and Measurements.
13104: SHEPHARD, BEN. - Na zonsopgang. De bevrijding van kamp Bergen-Belsen, 1945.
9325: SHEPPARD, BRIAN OLIVER. - The Inefficiency of Capitalism. An anarchist view.
8077: SHERIDAN, T. - Mindful militants. The amalgamated engineering Union in Australia 1920-1972.
15293: SHILIN, J. - Probleme der kommunistischen Bewegung in der gegenwärtige Etappe.
229: SHILLINGTON, KEVIN. - History of Southern Africa.
15034: SHIPLEY, PETER. - Revolutionaries in Modern Britain.
12084: SHISHKOV, YURI. - EEC: Ambitions vs. Reality.
6403: SHNOOKAL, DEBORAH (RED.). - One Hundred Red Hot Years. Big Moments of the 20th Century. Preface by Eduardo Galeano.
17642: SHORTER, EDWARD. - De wording van het moderne gezin
13982: SHUKOW, N.N. - Karl Marx - Friedrich Engels. 39 Zeichnungen von Stalinpreistrager N.N. Shukow.
3866: SHUTTLE, PENELOPE & PETER REDGROVE. - Het vrouwengeheim menstruatie tussen moderne wetenschap en oud mysterie.
14186: SIBBING, HUBB & TRUDIE KNIJN E.A. - Het Imperialisties Karakter van de Amerikaanse Massamedia.
14595: SICCAMA, J.G. - Roepnaam: Airland Battle. Een nieuwe militaire aanpak voor de NAVO.
7526: TIJDSCHRIFT SICHT. - Sicht. Autonoom Gronings Blaadje. #129, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 153-155, 157-159, 161-163, 166. Das Angesicht. Van aangesicht tot aangesicht.
747: SIDEL, RUTH. - Vrouwenemancipatie en kinderzorg in China.
9177: SIDOROW, S. - Wir lassen uns nicht unterkriegen!
2983: SIEBERT, RÜDIGER. - Thong, een verkochte jeugd in Thailand.
18259: SIEMENS, HERMANN WERNER. - Hoofdlijnen der erfelijkheidsleer. Rashygiëne en bevolkingspolitiek
4935: SIERCK, UDO. - Normalisierung von Rechts. Biopolitik und 'Neue Rechte'.
10508: SIERKSMA. - Ongekorrigeerd materiaal. Klassenstrijd; ideologie; materialisme.
8933: SIERKSMA, FOKKE. - Een nieuwe hemel & een nieuwe aarde.
18724: SIERKSMA, R. - Toezicht en taak. Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme.
10539: SIERKSMA, R. - Plan, partijdigheid en politiemoraal. Over politiek, filosofie, onderwijs en wetenschap.
5842: SIERKSMA, FOKKE. - Religie, sexualiteit & agressie. Een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen.
7202: SIERSEMA, JOSÉ. - Vrouwenarbeid - nachtwerk?
15189: SIGHELE, SCIPIO. - De menigte als misdadigster.
9832: SIHANOUK, NORODOM & WILFRED BURCHETT. - Mein Krieg mit dem CIA.
9938: SIJDE, BART VAN DER. - Kernwapens op hun retour? Met bijdragen van Jan Hoekema en Jan van Houwelingen.
17518: SIJES, B.A. - De februari-staking. 25-26 februari 1941
3480: SIK, OTA. - Der Strukturwandel der Wirtschaftssysteme in den osteuropäischen Ländern.
11892: SIK, OTA. - Fakten der Tschechoslowakischen Wirtschaft.
1656: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
4786: SILBERMAN, CHARLES E. - Crisis in the classroom. The remaking of American education.
230: SILLERY, ANTHONY. - Founding a Protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
18322: SILONE. - Simplicio.
4494: SILVER, JAMES. - Mississippi: The Closed Society.
11589: SILVERMAN, ROGER & TED GRAND. - Bureaucratism or workers power?
19011: SIMIRENKO, ALEX (RED.). - Soviet sociology. Historical antecedents and current appraisals
12051: SIMONIA, NINA. - The third world and the Struggle for Economic Independance.
10816: SIMONS, ELENA. - Pret met moslims.
5523: SIMONS, WIM J. - Henriëtte Roland Holst. Ontmoetingen.
10347: SIMONS, HANNEKE. - Allemaal sprookjes?
17363: SIMONS, W.J. (RED.). - Als Adolf dat eens wist...
17597: SIMONS, L. (RED.). J.P. LOTSY E.A. - De toekomst der maatschappij. Negen voordrachten
14122: SIMONSE, J. - Revolutie, daar, hier, overal?
5889: SIMONSE, J. - Meer kansen voor de buurt.
19320: SIMPSON, GEORGE. - What we still owe to August Comte.
9336: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd achter het ijzeren gordijn.
10176: SINCLAIR, UPTON. - Wijd is de poort.
10706: SINCLAIR, UPTON. - Geheim agent Nr. 103.
10747: SINCLAIR, UPTON. - Het gezond verstand ben IK.
3075: SINCLAIR, UPTON. - A world to win 1940-1942.
12964: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
10705: SINCLAIR, UPTON. - Paniek in Wall street.
12710: SINCLAIR, UPTON. - Geld.
9377: SINCLAIR, ANDREW. - Che Guevara.
13096: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
14614: SINCLAIR, UPTON. - Presidential mission.
9962: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd band 4: Om een nieuwe wereld. Met geheime zending
14568: SINCLAIR, UPTON. - Ford.
3077: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis.
3082: SINCLAIR, UPTON. - Petroleum.
3084: SINCLAIR, UPTON. - The spy.
10630: SINCLAIR, UPTON. - Het duizendjarig rijk.
3076: SINCLAIR, UPTON. - De handen ineen.
13280: SINCLAIR, ANDREW. - Era of excess. A social history of the Prohibition Movement.
3261: SINCLAIR, UPTON. - The journal of Arthur Stirling.
3080: SINCLAIR, UPTON. - Einde van een wereld.
13678: SINCLAIR, UPTON. - De martelaren van Boston.
3925: SINGER, LADISLAUS. - Marxisten im Widerstreit. Sechs Porträts.
4848: SINGER, PETER & DEANE WELLS. - Het nieuwe nageslacht. Een ethische afweging bij revolutionaire voortplantingstechnieken.
18841: SINNER, LOUIS. - Provo's en justitie
19367: SINOUE, GILBERT. - Dochter van Egypte.
13141: SINT, MARJANNE E.A. - Joop de Uyl. 9 augustus 1919 - 24 december 1987.
14023: SIPRI. - Arms watch, SIPRI report on the first year of the UN register of conventional arms.
6804: SIPRI. - Armaments and Disarmament in the Nuclear Age.
11968: SIROVEC, STJEPAN. - Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus.
14249: WILDCAT & SISINA. - THEKLA #8,10, 11, 13,14
297: SIZWE, NO. - One Azania, One Nation. The National Question in South Africa.
3214: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
17809: SJØLUND, ARNE. - De invloed van dagverblijven op het kind
2986: SJUUN, LOE. - Te wapen!
12469: SKELTON, O.D. - Het socialisme. Een critische ontleding.
5129: SKILLEN, ANTHONY. - Ruling illusions.
13819: SKOWRONSKI, MARJORY. - Overtijd… en dan? Informatie voor vrouwen die een abortus overwegen.
1739: SKRIVER, ANSGAR. - Soldaten tegen democraten. April 1967: Griekenland, mei 1968: Parijs, augustus 1968: Tsjechoslowakije, oktober 1968: Mexico. Een model.
3789: SKRZYPCZAK, HENRYK. - Marx, Engels, Revolution. Standortbestimmung des marxismus der Gegenwart.
18803: SKUBALA, ZOFIA E.A. - Polnische Universitäten
1930: SKVARIL, RICHARD & JIRI MATEJKA. - Dobe navzdory.
13425: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië.
801: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Mazdoor Zindabad. De vakbeweging in India.
666: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië. SOBE dossier 2.
7530: SLAGERZICHT. - Anti-racisme nummer. Chaque homme est un oeuvre d'art!
9261: SLANGEN, JAAK. - Dirk Antonie van Eck (1967 - 1948). De peetvader van de Leidse Sociaal-Democratie.
703: SLEKOW, RIA. - Flammen in Palästina. Eine Urenkelin der Katharina von Bora zwischen Arabern und Juden.
9032: SLEURINK, HANS & JOHAN FRIESWIJK. - De Zaak Hogerhuis. Eene gerechtelijke misdaad.
14954: SLIJPER, FRANK. - From Venus to Mars. The European Union's steps towards the militarisation of space.
5265: SLOTEMAEKER DE BRUINE, G. H. - Het signaal van 1848. Betekenis en invloed van het communistisch manifest.
17459: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijk sociale studiën
11015: SLUIS, W. VAN DER. - De sociaal democratie en de boeren bonden. Door W. van der Sluis, lid van de tweede kamer.
10908: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes. A global movement to end Sweatshops.
5525: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver...
5529: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet.
5527: SLUYSER, MEYER. - Tussen speurders en spionnen. Avonturen van Dirk Poldervaart.
5528: SLUYSER, MEYER. - Voordat hij het vergat.
17443: SMART, TED. - Britain through the looking glass
2292: SMEDLEY, AGNES. - Lebenswege in China. Begegnungen.
13521: SMEDLEY, AGNES. - De grote weg.
3435: SMEDLEY, AGNES. - China Kämpft.
14412: SMEDLEY, AGNES. - De grote weg.
5204: SMEENK, C. E.A. - Doorzetten tot het eind. Drie radio-voordrachten over plaatselijke keuze.
17458: SMEENK, C. - Christelijk-sociale beginselen 1 en 2.
13535: SMEETS, HENK & DICK DE WINTER (RED.). - Wij moesten door.... Sneevliet Herdenkingscomite.
6532: SMEETS, HENK & DICK DE WINTER (RED.). - Wij moesten door.... Sneevliet Herdenkingscomite.
13619: BOSSUYT & DE SMET. - Kernwapenvrije zones.
14915: SMIERS, JOOST. - De overheid & co, in geluk.
17880: SMIERS, JOOST. - Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid
7283: SMIT, G.J.A. JR. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene.
6319: SMIT, JAN PAUL E.A. - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014.
157: SMIT, MARIJKE & LORETTE JONGEJANS. - C&A, de stille gigant. Van kledingmultinational tot thuiswerkster.
298: SMIT, MARIJKE. - Zwart-wit onderwijs in Zuid-Afrika. Apartheidsonderwijs en verzet.
5740: SMIT, G.J.A. JR. - Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie.
13342: SMIT, C. - Tien studiën betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
12618: SMITH, BARBARA. - Israël`s onvoltooide oorlog.
9728: SMITH, MARTIN. - Burma (Myanmar): The time for change.
299: SMITH, DAN. - Zuid-Afrika atoommacht.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

10/27