Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9188: SCHMIERER, JOSCHA. - Analyse van de studentenbeweging.
13698: SCHMITT, HANS-JÜRGEN. - Die Expressionismusdebatte. Materialen zu einer marxistischen Realismuskonzeption.
4584: SCHMITZ, LUCY (RED.). - Geboortenregeling en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in Nederland.
5127: SCHNÄDELBACH, H. - Erfahrung, Begrundung, und Reflexion.
4983: SCHNEIDER, MICHAEL. - Neurose und Klassenkampf. Materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse.
11902: SCHNEIDER, EBERHARD. - Das Wirtschaftsrecht im kommunistischen Rechtsdenken.
13311: SCHNEIDER, PETER. - Schon bist du ein Verfassungsfeind.
3354: SCHNEIDER, PETER. - Lenz. Eine Erzählung.
4128: SCHNEIDER, JOHANNES. - KP im Untergrund. Kommunistische Untergrundarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
9750: SCHNEIDER, PETER. - Een staatsvijand als jij en ik.
14784: SCHNEIDERS, E.M.A. E.A. - Levensverhalen als spiegels. Zelfhulpgroepen voor oorlogsgetroffenen, partners en kinderen.
14586: SCHOEMAKER, J.P. - Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis (Java Boni Bandjermasin).
61: SCHÖFFER, I. - Revolutie als historisch verschijnsel.Overdruk uit de bundel Zeven Revoluties.
104: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING (VOORHEEN: NESBIC-BULLETIN). - Deel 1 t/m 3. Jaargang 8.
9090: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - Multinationale ondernemingen en imperialisme.
6609: SCHÖLL, GUUS VAN. - Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog.
12662: SCHOMAEKERS, G. - De Russische revolutie.
5910: SCHONBERGER, KLAUS (RED.). - Vabanque. Bankraub, Theorie, Praxis, Geschichte.
11050: SCHÖNING, S. - Het geheim van de kabouterkeuken.
1836: SCHÖNINGH (RED.). - Prosa aus der DDR.Seghers, Heym e.a.
12549: SCHÖNSTEDT, WALTER. - Kämpfende Jugend.
14830: SCHOROCHOWA, J.W. - Die bedeutung der Lehre Pawlows für die atheistische Weltanschauung.
8566: SCHOUTEN, J.H. - Das zwanstigste Jahrhundert.
9444: SCHOUTEN, MARTIN. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
1874: SCHOUTEN, ANNABELLE. - Do it for Yugoslavia. Reisverslag van het Internationale Kamp van de Vriendschap 2000 in Sirogojno, Joegoslavië.
11411: SCHRADER-KLEBER, KARIN. - De kulturele revolutie van de vrouw.
9974: SERVAN-SCHREIBER J.J. - Hemel en Aarde. Een radicale toekomstvisie.
4729: SCHREURS, KARLEIN. - Vrouwen in lesbische relatie: autonomie, verbondenheid en seksualiteit.
5739: SCHREVEL, MARGREET (RED.). - Ongehoord. Brieven van C.F. Thomas en andere arbeiders.
3070: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
8041: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
9993: SCHRILL, ERNST. - Hedwig. Een verhaal uit Rusland.
14685: SCHÜCKING, B. - Wij maken onze kinderen ziek.
13247: SCHÜDDEKOPF, OTTO ERNST. - Fascisme.
7727: SCHUHLER, CONRAD. - Zur politischen Ökonomie der Armen Welt.
10850: SCHUIT, CARLI & JOAN HEMELS. - Recepten en rolpatronen.
8464: SCHUIT, MARIJKE & SUSAN STRENGE. - De kwalitatieve omslag?! Witte vrouwenstudies en racisme.
6463: SCHULENBURG, LUTZ (RED.). - Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!. Rebellische Widerworte.
892: SCHULTE NORDHOLT, NICO. - Indonesië. Landenreeks.
12761: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassendiscriminatie.
10334: SCHUMACHER, PETER. - De minderheden. 700.000 migranten minder gelijk
11075: SCHUMACHER, HORST. - Die Kommunistische Internationale (1919-1943).
11760: SCHUMACHER, PETER. - Eldridge Cleaver. Een zwarte panter in Amerika.
2457: SCHUMACHER, PETER. - Vrouw in Azië.
8787: SCHUSTER, FRIEDEMAN. - Die September-Streiks. Auf den Arbeiter kommt es an!
694: SCHÜTT, PETER. - ..wenn fern hinter der Türkei die Völker aufeinander Schlagen. Bericht einer Reise in den Iran.
2458: SCHUTTE, WENDY E.A. - Utopische voorstellingen van het sekseverschil. Vrouwenstudies in onderwijs en onderzoek aan de faculteit der Letteren, Groningen.
7842: SCHÜTZ, EGON. - Autorität. Ein Traktat.
14884: SCHUURMAN, OTTO E.A. - Atoomproeven. De pacific, nucleair paradijs.
15159: SCHUURMAN, FRANS J. - Van Andes naar Oriente. Agrarische Kolonisatie in Amazonia en de rol van de Staat.
7232: SCHUYF, JAN P. - Tsjechoslowakije en de wereld van overmorgen.
14959: SCHUYT, KEES EN MAX KOMMER (RED.). - Niet bij straf alleen. De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
4932: SCHUYT, C. J. M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid.
3481: SCHWAIGER, BIRGITTE. - Hoe komt de zee zo zout.
9626: SCHWAN, GESINE. - Die Gesellschaftskritik von Karl Marx. Poliökonomische und philosophische Voraussetzungen.
3195: SCHWARZ-BART, SIMONE & ANDRÉ. - Een schotel varkensvlees. Logboek van een Antilliaanse vrouw.
14208: SCHWARZER, ALICE. - Gesprekken met Simone de Beauvoir.
2460: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983.
4585: SCHWARZER, ALICE. - Het kleine verschil en de grote gevolgen. Vrouwen over zichzelf, begin van een bevrijding.
3483: SCHWARZER, ALICE. - Simone de Beauvoir heute. Gespräche aus zehn Jahren.
14269: SCHWEGMAN, MARJAN E.A. (RED.). - Op het strijdtoneel van de politiek. Twaalfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7176: SCHWENDTER, ROLF. - Modellen voor radikale demokratisering.
11150: SCHWERBROCK, WOLFGANG.? - Karl Marx Privat.
478: SCORZA, MANUEL. - Garabombo de onzichtbare.
1738: SCOTT, HILDA. - Women and socialism. Experiences from Eastern Europe.
2462: SCOTT, HILDA. - Sweden's right to be human. Sex-role equality: the goal and the reality.
5911: SEABROOK, JEREMY. - No Nonsense Guide to Class, Caste & Hierarchies.
5912: SEABROOK, JEREMY. - Non nonsense guide to world poverty.
6212: SEABROOK, JEREMY. - Children of other worlds. Exploitation in the global market.
7067: SEAGER, JONI & ANN OLSON. - Vrouwen in de wereld. Een internationale atlas.
8123: SEALE, PATRICK. - Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal.
12592: SEALE, PATRICK & MAUREEN MCCONVILLE. - De nieuwe Franse revolutie. Documentaire over de gebeurtenissen in en om Parijs in de maanden mei en juni 1968.
3197: SEBASTIÁN, ANA. - Dieven van de tijd.
12566: SECRETA, MONITA. - Geheime orders voor het gezelschap van Jezus.
15009: SECRÈVE, ANNIE. - Korte handleiding voor de vrouwen bij de propaganda.
11222: PARTEIHOCHSCHULE KARL MAX BEIM ZK DER SED. - Der Marxismus-Leninismus, die Wahrheit unserer Zeit. Zum 100. Jahrestag des ersten Bandes des ''Kapitals'' von Karl Marx und zum 50. Jahrestag des Erscheinens der Arbeid von W.I. Lenin ''Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalsmus.
12146: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED(HG). - Der Hochverratsprozess gegen Karl Liebknecht 1907 vor dem Reichsgericht.
4117: INSTITUT FÜR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED. - Geschichte der SED. Band 1.
11727: INSTITUT FUR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN BEIM ZK DER SED. - Demokratischer Sozialismus - Schein und Wirklichkeit.
12870: SED. - International conference of the SED Central Committe to mark the 100th anniversary of the publication of August Bebel's book Women and Socialism.
14690: SED. - Agitation und Propaganda nach dem VIII. (8.) Parteitag der SED.
12459: SÉE, HENRI. - L'Evolution de la pensée politique en France au XVIIIe siècle.?
8155: A SEED. - Free way for the free Market? MATE: Map of Activities on Transport in Europe. With MATE Map.
7223: A SEED. - Enough is Enough! The A Seed guide to Action for solidarity, equality, environment and development.
4254: A SEED. - Official Register of GE-Resistance. A Directory of Campaigning, Activism and Critical Analysis of Genetic Engeneering.
4933: SEGAL, RONALD. - De worsteling met het verleden.
7483: SEGAL, RONALD. - De rassenoorlog.
4489: SEGAL, RONALD. - De Amerikanen.
9710: SEGALL, MARSHALL H. - Human behavior and public policy.
10439: SEGHERS, ANNA. - Drei Frauen aus Haiti.
3355: SEGHERS, ANNA. - Bauern von Hruschowo.
3357: SEGHERS, ANNA. - Die Rettung.
3358: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw.
10748: SEIDMAN, ANN & NEVA SEIDMAN MAKGETLAA. - Outposts of monopoly capitalism.
3924: SEIFFERT, HELMUT. - Marxismus und bürgerliche Wissenschaft.
15080: SELIE, ALFONS & JOHAN VAN DER LAAN. - Hoofden koel. Handen in de zakken. De houtstaking van 1929 in Zaandam.
6289: SELMAN, IBRAHIM. - Ik dacht aan kokosnoot.
2253: HISTORIES SEMINARIUM. - Naaisters in Amsterdam 1870-1914.
8865: SEMMLER, WILLI. - Zur theorie der Reproduktion und Akkumulation.
2463: SEN, GITA & CAREN GROWN. - Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives.
7558: SEN, FARUK & GERHARD JAHN. - Wahlrecht fuer Ausländer.
8967: SENGHAAS, DIETER - Rüstung und Militarismus
13696: SENGHAAS, DIETER. - Peripherer Kapitalismus.
13337: SENIN, M. - Socialist integration.
928: STATE INFORMATION SERVICE. - Egyptian Woman. Progress in the balance.
2466: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
15056: SEVENHUIJSEN (RED.). - Gender, care and justice in feminist political theory. J.C. Tronto and others.
10230: SEWIN, W. & G. GOLIKOW. - Lenin. Leben und Wirken.
7387: SHAFIQ, QADER. - Veelzeggende cijfers - verhalen en gedichten van vluchtelingen in NL.
7406: SHAH, SONIA. - The body hunters. Testing new drugs on the world's poorest patients.
2467: SHAHAR, SHULAMITH. - Die Frau im Mittelalter.
13464: SHARP, GENE. - Geweldloosheid: moreel principe of politieke techniek?
13465: SHARP, GENE. - Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is?
13471: SHARP, GENE. - Afschaffing van oorlog als een realisties doel.
13474: SHARP, GENE. - Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek.
15105: SHARPE, SUE. - Just like a girl. How girls learn to be women.
15042: SHAW, BERNARD. - The intelligent woman's guide to socialism and capitalism.
13491: SHCHEDROV, IVAN. - The Vietnam Story.
4363: SHEBECOFF, PHILIP. - A New Name for Peace. International Environmentalism, Sustainable Development, and Democracy.
15002: SHEEN, FULTON J. - De vrouw naast haar voetstuk.
9928: SHEHU, MEHMET. - Report on the Directives of the 6th Congress of the Party of Labor of Albania for the 5th Five-Year Plan (1971-1975) of Economic and Cultural Development of the People's Republic of Albania. Submitted to the 6th Congress of the Party of Labor of Albania.
1596: SHELDON, ELEANOR BERNERT & WILBERT E. MOORE (RED.). - Indicators of Social Change. Concepts and Measurements.
9325: SHEPPARD, BRIAN OLIVER. - The Inefficiency of Capitalism. An anarchist view.
8077: SHERIDAN, T. - Mindful militants. The amalgamated engineering Union in Australia 1920-1972.
229: SHILLINGTON, KEVIN. - History of Southern Africa.
15034: SHIPLEY, PETER. - Revolutionaries in Modern Britain.
12084: SHISHKOV, YURI. - EEC: Ambitions vs. Reality.
6403: SHNOOKAL, DEBORAH (RED.). - One Hundred Red Hot Years. Big Moments of the 20th Century. Preface by Eduardo Galeano.
3993: SHUB, DAVID. - Lenin. A fascinating biography of the man who, from his grave, directs the strategy of the Kremlin today.
13982: SHUKOW, N.N. - Karl Marx - Friedrich Engels. 39 Zeichnungen von Stalinpreistrager N.N. Shukow.
3866: SHUTTLE, PENELOPE & PETER REDGROVE. - Het vrouwengeheim menstruatie tussen moderne wetenschap en oud mysterie.
14186: SIBBING, HUBB & TRUDIE KNIJN E.A. - Het Imperialisties Karakter van de Amerikaanse Massamedia.
14595: SICCAMA, J.G. - Roepnaam: Airland Battle. Een nieuwe militaire aanpak voor de NAVO.
7526: TIJDSCHRIFT SICHT. - Sicht. Autonoom Gronings Blaadje. #129, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 153-155, 157-159, 161-163, 166. Das Angesicht. Van aangesicht tot aangesicht.
2469: SICHTERMANN, BARBARA. - Wieblichkeit, zur Politik des Privaten.
747: SIDEL, RUTH. - Vrouwenemancipatie en kinderzorg in China.
9177: SIDOROW, S. - Wir lassen uns nicht unterkriegen!
2983: SIEBERT, RÜDIGER. - Thong, een verkochte jeugd in Thailand.
4935: SIERCK, UDO. - Normalisierung von Rechts. Biopolitik und 'Neue Rechte'.
10508: SIERKSMA. - Ongekorrigeerd materiaal. Klassenstrijd; ideologie; materialisme.
10539: SIERKSMA, R. - Plan, partijdigheid en politiemoraal. Over politiek, filosofie, onderwijs en wetenschap.
8933: SIERKSMA, FOKKE. - Een nieuwe hemel & een nieuwe aarde.
7202: SIERSEMA, JOSÉ. - Vrouwenarbeid - nachtwerk?
4590: SIEVAL, ZAMIRA. - Anticonceptie: bevrijding of bedreiging? Verslag van een onderzoek onder 73 Turkse migrantenvrouwen in Nederland, aangaande anticonceptie en abortus provocatus.
15189: SIGHELE, SCIPIO. - De menigte als misdadigster.
9832: SIHANOUK, NORODOM & WILFRED BURCHETT. - Mein Krieg mit dem CIA.
9938: SIJDE, BART VAN DER. - Kernwapens op hun retour? Met bijdragen van Jan Hoekema en Jan van Houwelingen.
3480: SIK, OTA. - Der Strukturwandel der Wirtschaftssysteme in den osteuropäischen Ländern.
11892: SIK, OTA. - Fakten der Tschechoslowakischen Wirtschaft.
1656: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
4786: SILBERMAN, CHARLES E. - Crisis in the classroom. The remaking of American education.
230: SILLERY, ANTHONY. - Founding a Protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
4494: SILVER, JAMES. - Mississippi: The Closed Society.
11589: SILVERMAN, ROGER & TED GRAND. - Bureaucratism or workers power?
12051: SIMONIA, NINA. - The third world and the Struggle for Economic Independance.
10347: SIMONS, HANNEKE. - Allemaal sprookjes?
5523: SIMONS, WIM J. - Henriëtte Roland Holst. Ontmoetingen.
14122: SIMONSE, J. - Revolutie, daar, hier, overal?
5889: SIMONSE, J. - Meer kansen voor de buurt.
9336: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd achter het ijzeren gordijn.
10630: SINCLAIR, UPTON. - Het duizendjarig rijk.
10176: SINCLAIR, UPTON. - Wijd is de poort.
10705: SINCLAIR, UPTON. - Paniek in Wall street.
10706: SINCLAIR, UPTON. - Geheim agent Nr. 103.
10747: SINCLAIR, UPTON. - Het gezond verstand ben IK.
12964: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
12710: SINCLAIR, UPTON. - Geld.
9377: SINCLAIR, ANDREW. - Che Guevara.
13096: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
14614: SINCLAIR, UPTON. - Presidential mission.
13280: SINCLAIR, ANDREW. - Era of excess. A social history of the Prohibition Movement.
9962: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd band 4: Om een nieuwe wereld. Met geheime zending
14568: SINCLAIR, UPTON. - Ford.
3077: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis.
3082: SINCLAIR, UPTON. - Petroleum.
3084: SINCLAIR, UPTON. - The spy.
3076: SINCLAIR, UPTON. - De handen ineen.
3261: SINCLAIR, UPTON. - The journal of Arthur Stirling.
3075: SINCLAIR, UPTON. - A world to win 1940-1942.
3080: SINCLAIR, UPTON. - Einde van een wereld.
13678: SINCLAIR, UPTON. - De martelaren van Boston.
3925: SINGER, LADISLAUS. - Marxisten im Widerstreit. Sechs Porträts.
4848: SINGER, PETER & DEANE WELLS. - Het nieuwe nageslacht. Een ethische afweging bij revolutionaire voortplantingstechnieken.
4492: SINKLER, GEORGE. - The racial attitudes of American presidents.
13141: SINT, MARJANNE E.A. - Joop den Uyl.
2472: SIPKES, LEONI. - Polemologie en Feminisme. Mogelijkheden en onmogelijkheden van een feministische polemologie.
14023: SIPRI. - Arms watch, SIPRI report on the first year of the UN register of conventional arms.
6804: SIPRI. - Armaments and Disarmament in the Nuclear Age.
11968: SIROVEC, STJEPAN. - Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus.
14249: WILDCAT & SISINA. - THEKLA #8,10, 11, 13,14
297: SIZWE, NO. - One Azania, One Nation. The National Question in South Africa.
3214: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
2986: SJUUN, LOE. - Te wapen!
12469: SKELTON, O.D. - Het socialisme. Een critische ontleding.
5129: SKILLEN, ANTHONY. - Ruling illusions.
13819: SKOWRONSKI, MARJORY. - Overtijd… en dan? Informatie voor vrouwen die een abortus overwegen.
1739: SKRIVER, ANSGAR. - Soldaten tegen democraten. April 1967: Griekenland, mei 1968: Parijs, augustus 1968: Tsjechoslowakije, oktober 1968: Mexico. Een model.
3789: SKRZYPCZAK, HENRYK. - Marx, Engels, Revolution. Standortbestimmung des marxismus der Gegenwart.
1930: SKVARIL, RICHARD & JIRI MATEJKA. - Dobe navzdory.
801: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Mazdoor Zindabad. De vakbeweging in India.
13425: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië.
666: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië. SOBE dossier 2.
7530: SLAGERZICHT. - Anti-racisme nummer. Chaque homme est un oeuvre d'art!
9261: SLANGEN, JAAK. - Dirk Antonie van Eck (1967 - 1948). De peetvader van de Leidse Sociaal-Democratie.
703: SLEKOW, RIA. - Flammen in Palästina. Eine Urenkelin der Katharina von Bora zwischen Arabern und Juden.
14572: 36 SLIDES. - The Palestinian Revolution PFLP.
14954: SLIJPER, FRANK. - From Venus to Mars. The European Union's steps towards the militarisation of space.
5265: SLOTEMAEKER DE BRUINE, G. H. - Het signaal van 1848. Betekenis en invloed van het communistisch manifest.
11015: SLUIS, W. VAN DER. - De sociaal democratie en de boeren bonden. Door W. van der Sluis, lid van de tweede kamer.
10908: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes. A global movement to end Sweatshops.
5525: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver...
5527: SLUYSER, MEYER. - Tussen speurders en spionnen. Avonturen van Dirk Poldervaart.
5529: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet.
4591: SMART, CAROL & BARRY SMART (RED.). - Women, Sexuality and Social Control.
7614: SMART, BARRY. - Sociology, phenomenology and marxian analysis.
2292: SMEDLEY, AGNES. - Lebenswege in China. Begegnungen.
13521: SMEDLEY, AGNES. - De grote weg.
3435: SMEDLEY, AGNES. - China Kämpft.
14412: SMEDLEY, AGNES. - De grote weg.
12539: SMEDTS, MATHIEU. - Den vaderland getrouwe.
5204: SMEENK, C. E.A. - Doorzetten tot het eind. Drie radio-voordrachten over plaatselijke keuze.
6532: SMEETS, HENK & DICK DE WINTER (RED.). - Wij moesten door.... Sneevliet Herdenkingscomite.
13535: SMEETS, HENK & DICK DE WINTER (RED.). - Wij moesten door.... Sneevliet Herdenkingscomite.
180: SMEETS, H. - Revolutie in Afrika.
7422: SMEKENS, FRANS. - Camille Huysmans.
13619: BOSSUYT & DE SMET. - Kernwapenvrije zones.
2473: SMID, FROUKE. - Niemand huilt alleen - wereldvrouwencongres Moskau 1987.
14915: SMIERS, JOOST. - De overheid & co, in geluk.
7283: SMIT, G.J.A. JR. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene.
9315: SMIT, M. - Inzicht in financiële informatie.
13342: SMIT, C. - Tien studiën betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
157: SMIT, MARIJKE & LORETTE JONGEJANS. - C&A, de stille gigant. Van kledingmultinational tot thuiswerkster.
2476: SMIT, JOKE. - Er is een land waar vrouwen willen wonen. Teksten 1967-1981.
298: SMIT, MARIJKE. - Zwart-wit onderwijs in Zuid-Afrika. Apartheidsonderwijs en verzet.
6319: SMIT, JAN PAUL E.A. - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014.
5740: SMIT, G.J.A. JR. - Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie.
9728: SMITH, MARTIN. - Burma (Myanmar): The time for change.
299: SMITH, DAN. - Zuid-Afrika atoommacht.
14679: SMITH, GREG. - Why I left Goldman Sachs. A Wall Street story.
12618: SMITH, BARBARA. - Israël`s onvoltooide oorlog.
14150: SMITH, DAN (RED.). - European security in the 1990's.
6806: SMITS, HANS. - De bom in de vuist. De Partij van de Arbeid tussen afschrikking en atoompacifisme.
11949: SMITS, HANS. - Crimineel? Meedenken over misdaad en straf.
7975: SMOYDZIN, WERNER. - NPD. Neo-nazistische partijvorming in de bondsrepubliek.
7256: SMOYDZIN, WERNER. - NPD. Neo-nazistische partijvorming in de bondsrepubliek.
11409: SMUTS, ROBERT W. - Women and work in America.
14983: SMUUL, JUHAN. - Naar de Antarctis.
5236: SNETHLAGE, J.L. - Democratie en dictatuur.
12042: SNETHLAGE, J.L. - Naar een nieuwe wereld. Wordt de democratie niet absurd doorgevoerd als zij ertoe leidt dat de incompetente grote massa beslist?
12043: SNETHLAGE, J.L. - VREDE versus NAVO. Een pleidooi voor snelle ontwapening.
9402: SNETHLAGE, J.L. - De religie van het bolschewisme.
2477: SNETHLAGE, KNUP FUHRI. - Fatsoenlijk en goedkoop. Geschiedenis van vrouwenarbeid.
14532: SNETHLAGE, J.L. - Meer begrip voor Zuid Afrika.
11631: SNIPPE, MARJOLEIN C. - Het VN decennium voor internationaal recht. ''Op zoek naar gerechtigheid''.
10766: SNOW, EDGAR. - De lange revolutie.
5530: SNOWDEN, P.H. - Arbeid en nieuwe wereld.
10091: AK & ARRANCA 7 SOS ODER SO. - G8: Die Deutung der Welt. Kritik, Protest, Widerstand.
10799: SOBOLJEW, A.I. - Tegen het verwringen van de historische feiten in de werken van P. de Groot.
11453: SOBOROV, BORIS. - Steering a contrary course.
574: EDITORIAL DE CIENCAS SOCIALES. - Grenade. Le monde contre le crime.
13042: TIJDSCHRIFT VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN SOCIALISME. - Complete jaargangen: 3 1960, 4 1961, 5 1962, 6 1963
8028: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Inzake beginselen. Nr 17.
13576: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Van Troelstra tot Den Uyl. #15
1661: STICHTING DOCUMENTATIECENTRUM VRIJ SOCIALISME. - Albert de Jong studiedag.
1662: STICHTING DOCUMENTATIECENTRUM VRIJ SOCIALISME. - Albert de Jong.
1735: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Oost Europa en de sociaaldemocratie. #13
11992: DE VRIJE SOCIALIST. - Vrijheid komt niet aangewaaid.
12719: VRIJE SOCIALIST. - Zullen we dan maar…
5380: JONGE SOCIALISTEN. - Jongeren program.
12816: FEDERATIE VAN VRIJE SOCIALISTEN. - De visie van het anarchisme.
5802: SOCIUS. - Brieven over den klassenstrijd.
4632: SOEST, MARJO VAN & ANJA MEULENBELT. - Mannen, wat is er met jullie gebeurd?
15064: VROUWENVREDESKAMP SOESTERBERG. - Ontmantel de basis.
14180: SOETERIK, ROBERT. - Landenreeks. Irak.
13398: SOETERIK, ROBERT E.A. - Turkije & Koerdistan.
7381: SOFSKY, WOLFGANG. - Revolution und Utopie.
7932: SOHN-RETHEL, ALFRED. - Grootkapitaal en fascisme. De Duitse industrie achter Hitler.
1919: SOLE-TURA, JORGE. - Introduccion al regimen politico Español.
509: SOLIDARIDAD. - Waar de os verschijnt, vedwijnt de mens... Hoe Braziliaanse boeren strijden tegen modern grootgrondbezit.
9947: SOLIDARIDAD. - Koffie, een verkwikking voor wie? Over koffiehandel en de gevolgen voor de derde wereld.
561: SOLIDARIDAD. - Hun schuld, onze schuld. Het hoe en waarom van de Latijnsamerikaanse schuldenkrisis en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.
560: SOLIDARIDAD. - Belastend bankieren. De Latijnsamerikaanse schuldencrisis: economisch, sociaal en theologisch belicht, met voorstellen tot actie.
6842: WERKGROEP SOLIDARITEIT. - Wegwijzer door de regio Rotterdam. Een speurtocht naar de keerzijde van de haven.
825: GRUPPE SOLIDARITY. - Aufstand auf Ceylon. Über dessen Ursache, Verlauf und Niederlage.
460: SÖLLE, DOROTHEE & PETER FREY. - Wie met tranen zaaien.. Gedachten en gedichten over Nicaragua.
10232: SÖLLE, DOROTHEE E.A. (RED.). - Politisches Nachtgebet in Köln.
6807: SÖLLE, DOROTHEE. - Kernwapens doden. Ook zonder oorlog.
14285: SÖLLE, DOROTHEE. - De eenzijdigheid van God. Een vredestheologie.
12745: SÖLLE, DOROTHEE. - In het huis van de menseneter. Teksten over vrede.
8459: SOLOMON-GODEAU, ABIGAIL. - Male trouble. A crisis in representation.
13287: SOLONEWITSJ, I.L. - Het proletarische paradijs. Rusland één concentratiekamp.
5533: SOMBART, WERNER. - Grundlagen und Kritik des Sozialismus.
5534: SOMBART, WERNER. - Sozialismus und Soziale Bewegung.
8448: SOMBART, WERNER. - Der moderne Kapitalismus.
2479: SOMER, ELSE. - Kleine gids voor de ongehuwde a.s. moeder.
2551: SOMERHAUSEN, LUC. - L'humanisme agissant de Karl Marx.
14909: SOMMER, NORBERT (RED.). - Der Traum aber bleibt.
14948: SOMO. - Het GATT systeem en de Uruguay ronde.
14951: SOMO. - Vrouwenarbeid in de Costaricaanse kledingindustrie.
14950: SOMO. - Reis naar de zon. Economische effecten van toerisme, voorbeeld Indonesië
13954: SOMO & HENDRIKS, FRANK (RED.). - Shell. Produktie, verwerking en verkoop. Energie, metalen, bosbouw en zaaizaad. Casestudies Curacao, Zuid-Afrika, Nigeria.
4325: SOMO & HENDRIKS, FRANK (RED.). - Shell. Produktie, verwerking en verkoop. Energie, metalen, bosbouw en zaaizaad. Casestudies Curacao, Zuid-Afrika, Nigeria.
14949: SOMO. - Op zoek naar schone kleren. Strategieën voor het verbeteren van de arbeidssituatie in de confectie-industrie.
15203: SONTAG, SUSAN. - Styles of radical will.
12030: SORG, RICHARD. - Ideologietheorien. Zum Verhältnis von gesellschaftlichem Bewußtsein und sozialer Realität.?
11021: SOROKIN, G.M. E.A. (RED.). - Sozialistisches Weltwirtschaftssystem in vier Bänden. - (nur) Bd. 1: Die Entstehung des sozialistischen Weltwirtschaftssystems.?
11193: SOROPTIMIST. - 65 jaar Soroptimisme in Nederland 1928-1993.
9010: SPAINK, KARIN. - Het strafbare lichaam. De orenmaffia, kwakdenken en het placebo-effect.
7328: SPALT, KARL HEINZ. - Der weite Weg. Ein Handbuch über den Pazifismus.
14823: STICHTING SPANJEMONUMENT. - Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Spaanse Republiek 1936-1939.
14824: STICHTING SPANJEMONUMENT. - Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog.
15209: SPANJER, A. - Kapitalisme, Marxisme Of……!
7206: SPARTACUS. - De economische grondslagen van de radenmaatschappij.
7028: SPARTACUSBOND. - Van Beria tot Zjoekof. De sociaal-economische achtergrond van de onstalinisering in Rusland.
14962: SPEENHOFF, J.H. - De zeteljacht.
101: SPENGEN, W. VAN.(RED.). - Van kolonialisme tot zelfontwikkeling.
14550: SPIEGELMAN, ART. - Maus 2. Vertelling van een overlevende. En hier begon mijn ellende pas.
2483: SPIEL, HILDE. - Fanny von Arnstein oder Die Emanzipation. Ein Frauenleben an der Zeitenwende 1758-1818.
5130: SPIGT, P. (RED.). - Leo Polak, een erflater van onze beschaving.
15205: SPIGT, P. - In staat van besef.
3650: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
9912: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
14512: SPIJKERBOER, T.P. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
11177: MAGER/SPINNARKE. - Was wollen die studenten?
861: SPOCK, BENJAMIN & MITCHELL ZIMMERMAN. - Dr. Spock over Vietnam.
13781: SPOK. - (S)lopen door Amsterdam, 8 stadswandelingen van het SPOK.
13795: SPOK. - De heren zijn toch geen inbrekers? Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken.
15167: SPORKEN, PAUL. - De arts in dienst van patient en/of van bedrijf, sport, justitie, leger.
2484: SPOTO, DONALD. - Lenya. A Life.
10972: SPRANG, UDO. - Sri Lanka.
13953: SPRANG, UDO. - Van Thaise cassave tot Europees veevoer. Balans van een bedreigde handelsstroom.
5719: SPRENGER, W.H. - Een alternatieve pedagogische akademie.
9037: SPUIGROEP. - Geschiedenis van de internationale arbeiders associatie.
3490: ST JOHN, MADELEINE. - Waar het om gaat.
13278: STAARGAARD, W.F. - Fascisme en marxisme, getoetst aan de staats-idee.
14357: VAK-STABIEL - Zoekplaatje: waar is de kriminele organisatie?
5079: STAD, KEES (RED.). - Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes. Met o.a. Chomsky, Galeano, Shiva.
11828: STAGL, JUSTIN. - Kulturanthropologie und Geselschaft. Wege zu einer Wissenschaft.
338: STAHL, KATHLEEN M. - Tanganyika. Sail in the Wilderness. Foreword by Julius Nyerere.
14002: STALIN. - Orders en Redevoeringen.
10453: STALIN, J.V. - The national question and Leninism.
14005: STALIN. - Stalin over Lenin.
11499: STALIN, J.W. - Keuze uit zijn werken, deel 1.
11491: STALIN, J.W. - Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft.
8750: STALIN, JOZEF W. (HANS-PETER GENTE RED.) - Zu den Fragen des Leninismus. Eine Auswahl.
14289: STALIN, J. - Marxismus und nationale Frage.
7652: STALIN, J.W. - Schriften zur Ideologie der Bürokratisierung.
9875: STALIN, J. - Schriften zum Parteiaufbau.
6290: STALKER, PETER. - De feiten over internationale migratie.
6291: STALKER, PETER. - No Nonsense Guide to international migration.
4132: STAM, ARTHUR. - Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme.
9859: STAM, A. - Van Marx tot Mao. De communistische herziening van de marxistische ideologie. Historische studies.
10521: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Kind met zes tenen, Nederlandse verhalen door vrouwen over vrouwen.
10522: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Brekend vaatwerk, vrouwen verhalen.
10523: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - In haar uppie, verhalen door vrouwen over vrouwen.
11630: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (RED.). - In haar dromen. Verhalen van vrouwen over dromen, dagdromen, verlangens en romantiek.
11291: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (RED.). - Onder twee ogen. Notities van vrouwen over zichzelf. Samengesteld door Hannemieke Stamperius.
7229: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (RED.). - Zie je wel. Verhalen over vrouwen door vrouwen.
10520: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Een om mee te praten.
8733: STANCU, ZAHARIA. - De barrevoeters. Deel 1 en 2.
13302: STANLEY JONES, E. - Mahatma Gandhi. Een vertolking.
11407: STANWORTH, MICHELLE. - Explorations in Feminism. Gender and Schooling. A study of sexual divisions in the classroom.
12264: STAPELKAMP, A & J. SCHIPPER. - De banier opnieuw geheven.
1931: STAREK, JIRI. - Brieven uit Tsjechoslowakije. Bericht uit de illegaliteit.
2489: STASSE, HANNEKE E.A. - Staat en Seksenstrijd. Naar een feministische staatstheorie.
2490: STASSINOPOULOS, ARIANNA. - De vrouw als vrouw.
4460: MISSISSIPPI ADVISORY COMMITTEE TO THE UNITED STATE - Report on Mississippi.
9722: STAUD, TORALF. - Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der Aufstieg der NPD.
14768: STAVEREN, IRENE VAN. - Reizigers tegen wil en dank.
14869: STAVEREN, IRENE VAN. - Weg van wapens. Over bewapening in het Midden-Oosten.
9429: STAVRIANOS, L.S. - The Promise of the Coming Dark Age.
11198: STEAD, JEAN & DANIELLE GRÜNBERG. - Moscow independent peace group.
5025: STEENBERGEN, BART VAN. - De post-materialistische maatschappij.
14267: STEENIS, JOOST VAN. - De macht van de autonome mens. Theorie en praktijk van het aanvallen van personen.
2492: STEFAN, RENATE. - Hausfrauen und Mutter. Die vergessenen Sklavinnen.
3491: STEFAN, VERENA. - Mit Füssen mit Flügeln. Gedichte und Zeichnungen.
12755: STEGEMAN, JANNIE. - In het gareel. Zoetwarenindustrie in West-Brabant, 1900-1986.
10712: STEIGERWALD, ROBERT. - Herbert Marcuses dritter Weg.
14887: STEIGERWALD, ROBERT. - Marxistische Philosophie. Einführung für die Jugend.
11083: STEIJGER, C.J.P. (RED.). - Over helpen gesproken: De ontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening als onderdeel van welzijnswerk
14545: STEINER, GEORGE. - Tolstoj of Dostojevski.
11330: STEINER-MACCIA, ELIZABETH E.A. - Women & education.
11647: STEINHAUS, KURT. - Zur Theorie des internationalen Klassenkampfes.
6404: STEINWEG, REINER. (RED.). - Militärregime und Entwicklungspolitik.
13424: STEKELENBUR, BERT. - In alle staten. Philips in de Verenigde Staten.
14635: STELLMAN, JEANNE MAGER. - Women's work, women's health. Myths and realities.
1961: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Twaalfde jaargang 1957 #2,4,6,7,8,9,10,11,12.
1962: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Jaargang 14 1959 #2/3. Afrika.
1955: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Complete jaargangen in een band gebonden: 1953, 1954, 1955, 1956, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.
15079: DE NIEUWE STEM. - Max Havelaar. Batavus Droogstoppel.
3902: STEMERDINK, BRAM. - Tussen dromen, daden en twijfels.
9929: STEPANOVA, J. - Marx. Biografische schets.
8840: STEPANOVA, J. - Engels. Biografische schets.
6412: STEPHEN, LYNN. - Women and social Movements in Latin America. Power from Below.
14537: STEPHEN, WENDY E.A. (RED.). - Het grote vegetarische kookboek.
12953: STERMER, DUGALD & SUSAN SONTAG - De kunst van de revolutie.
15043: STERN, HEINZ & DIETER WOLF. - Das grosse Erbe.
3839: STERNBERG, FRITZ. - De machten van morgen.
5536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
3362: STERNHEIM, CARL. - Die Hose. Der Snob. Zwei Stücke.
3363: STERNHEIM, CARL. - Bürger Schippel.
13468: STERNSTEIN, WOLFGANG. - Geweldloosheid als revolutionair beginsel.
8419: STEUL, WILLI & WOLFGANG G. BEITZ. - Hilfe für Afghanistan.
4496: STEVEN, STEWARD. - Operatie Splinter Factor. De CIA en de koude oorlog 1848-1953.
10279: STEWART, A.T.Q. - The Ulster Crisis.
4731: STEWART-PARK, ANGELA & JULES CASSIDY. - We're Here. Conversations with lesbian women.
5213: STIBBE, T. - Artikelen, commentaren en reportages.
4219: WIARDI BECKMAN STICHTING (RED.). - Demokratisch socialisme in Nederland. Over de beginselen van de PvdA.
10820: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De smalle marge van de onafhankelijkheid. Opstellen over Afrika.
10932: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Democratisch socialisme in Nederland.
7965: ANNE FRANK STICHTING. - Oud en nieuw fascisme.
11071: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Partij, parlement, activisme.
4638: ANNE FRANK STICHTING. - Bang voor verkrachting. Een lessenserie voor meisjes van 14-18 jaar.
12071: WIARDI BECKMAN STICHTING (RED.). - De toekomst van het democratisch-socialisme in Europa.
15053: EVERT VERMEER STICHTING. - Mensenrechten voor armen weggelegd?
12476: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De landarbeider in de nieuwe tijd.
7423: WIARDI BECKMAN STICHTING. - En toch beweegt het… Een keuze uit zeven jaargangen socialisme en democratie.
15013: EVERT VERMEER STICHTING. - Trek het recht!
14533: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Bevolkingsgroei en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
8753: STIEBITZ, RÜDIGER. - Von der antiautoritären Rebellion zur proletarischen Revolution. Strategie und Programme der chinesischen Kulturrevolution eingeführt von Rüdiger Stiebitz.
9714: STILING, PETER D. - Ecology - theories and applications.
7654: STIMEZO. - De behoefte aan abortushulpverlening in Nederland.
14210: STIMPSON, C.R. (RED.). - Signs. Journal of women in culture and society. IV#4 The Labour of womenL work and family.
15005: STÖCKER, HELENE. - Verkünder und Verwirklicher.
619: STOCKING, GEORGE W. - Middle East Oil.
14608: STOCKWELL, JOHM. - In search of enemies. A CIA story.
5741: STOFFELS, WILLEM E.A. - Jeugdwerkloosheid in Nederland.
11568: STOJANOVIC, SVETOZAR. - Geschichte und Parteibewusstsein. Auf der Suche nach Demokratie im Sozialismus.
4027: STOKVIS, Z. - Stalin. Socialisme in één land.
674: STOL, ALBERT. - Hoop en wanhoop in Bangladesj.
488: STOL, ALBERT. - Onafhankelijkheid of sterven. De strijd van Polisario voor een vrij West-Sahara.
563: STOL, ALBERT. - De beulen staan terecht. Bertrand Russell Tribunaal II over Latijns-Amerika.
15208: STOLZ, DIETHER & MICHAEL JUNGBLUT. - Het kapitalisme.
524: STOLZ, IRIS. - Adiós General - Adiós Macho? Frauen in Chile.
4938: STONE, MICHAEL & MALCOLM WARNER. - De computermaatschappij.
10592: STONE, EDDIE. - Jesse Jackson?.
13164: STONE, I.F. - The Truman era.
3126: STONE, I.F. - Naar een nieuwe benadering van het Israëlisch-Arabische conflict.
11962: STONE, I.F. - Verhulling en werkelijkheid. Een keuze uit zijn artikelen samensgesteld door G. van Benthem van den Bergh.
8181: STONEHAM, C.T. - Mau Mau.
5692: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J. - Brieven over kinderlectuur.
7475: STOOP, CHRIS DE. - Haal de was maar binnen.
64: STÖRIG, HANS JOACHIM. - Der Freiheit eine Gasse. Proteste durch die Jahrhunderte.
8455: STORM, ERIC. - Het perspectief van de vooruitgang. Denken over politiek in het Spaanse fin de siècle.
355: STORRER, ANNE-MARIE. - Le général van Halen et la Révolution belge de 1830.
3735: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbij gaan.
8528: STRAATEN, PETER VAN. - Bij ons in het dorp. Een vrolijke geschiedenis voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van de verkiezingen van 1977.
11606: STRACHEY, JAMES (RED.). - Sigmund Freud. Three essays on the theory of sexuality.
11690: STRAMROOD, PAUL (RED.). - Max Havelaar.
9712: LIEBERT/POULOS/STRAUSS. - Developmental psychology.
11391: STRAVER, CEES. - Kijken naar seks. Relatie en seksualiteit.
5914: STRECK, RALF (RED.). - Tondar. Geschichte und Widerstand politischer Gefangener. Turkei, Kurdistan, Baskenland, Iran.
802: STREEFKERK, HEIN. - Lichte industrie in een kleine Indiase stad. Ondernemers en arbeiders in Zuid-Gujarat sinds 1900.
4499: STRETE, CRAIG. - Als al het andere faalt kunnen we de zweep leggen over de ogen van het paard en hem laten huilen en slapen. Verhalen.
4366: STRETTON, HUGH. - Capitalism, Socialism and the Environment.
7941: STRIEN, P.J. VAN (RED.). - Vervreemding in de arbeid.
10614: STRIJBOS, JAN P.? - Zwerven door Zuid-Afrika.?
9242: DE STRIJDIJZERS. - Feminisme in de media-mangel.
14968: DE STRIJDIJZERS. - Vrouwen in de bajes.
5537: STRÖBEL, HEINRICH. - Die Socialisierung, ihre Wege und Voraussetzungen.
7718: STROES, ELINE E.A. - Lesbische vrouwen en AIDS. Van solidariteit tot persoonlijke bezorgdheid.
10723: AKTIE STROHALM. - Ekologie. Kernenergie. De plutoniumekonomie en afvaldumping.
9034: AKTIE STROHALM. - Nieuw perspectief voor het oplossen van de milieucrisis en een rechtvaardiger verdeling.
4266: AKTIE STROHALM. - Nieuw perspectief voor het oplossen van de milieucrisis en een rechtvaardiger verdeling.
4261: AKTIE STROHALM. - Ekologie. Landbouw, voedsel, bevolking.
4260: AKTIE STROHALM. - Ekologie. De natuur wordt steeds armoediger.
4257: AKTIE STROHALM. - Denken en Doen Durven Omkeren.
4259: AKTIE STROHALM. - Ekologie. De natuur onder vuur. Milieu-effekten van militaire aktiviteiten.
4262: AKTIE STROHALM. - Ekologie. Luchtvervuiling. Blauwe lucht boven de steden: gezichtsbedrog.
2497: STROHMEYER, SARAH & GEOFF HANSEN. - Barbie ausser Rand und Band. Eine Parodie des Barbie-Kultes.
4984: STROUSE, JEAN (RED.). - Women & Analysis. Dialogues on psychoanalitic views of femininity.
6293: STROUX, MARILY & REIMER DOHRN. - Blinde Passagiere. Es ist Leichter, in den Himmel zu kommen als nach Europa.
8583: WOMEN IN STRUGGLE. - no.1 Wages for housework.
4087: STRUIK, ANTON. - Een Nederlander in Siberië. Brieven.
6704: DE STRUIKROVER. - Ik verdom 't! Wat bezielt die totaaldienstweigeraars
3817: DE STRUIKROVER. - Derde wereld-isme of socialisme.
3365: STRUZYK, BRIGITTE. - Caroline unterm Freiheitsbaum.
11013: ALG. NED. BOUWARBEIDERSBOND. NED. SCHILDERSGEZELLENBOND. ALG. NED. STUCADOORSBOND. - Het plan van de arbeid en de arbeiders in het bouwbedrijf.
7819: DARMSTÄDTER STUDENTENZEITUNG (RED.). - SPD und Staat. Geschichte, Reformideologie, ""Friedenspolitik"".
15074: CHINA STUDIEGROEP. - Hoe ver is China?
2481: SOZIALISTISCHEN STUDIENGRUPPE. - Der soziale Ursprung des Patriarchats. Frauen, Familie und Gesellschaftsformation.
10896: VIETNAMESE STUDIES - Glimpses of U.S. Neo-Colonialism 5. Collapse of the neo-colonialist regimes in Indochina.
14466: INSTITUTE FOR PALESTINE STUDIES. - Who is Menahem Begin?
10567: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN, ZUID OOST AZIE WERKGROEP. - De Filippijnen bijvoorbeeld.
11424: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM, ERASMUSUNIVERSITEIT(RED.). - Economie van de huishoudelijke arbeid.
10249: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
3653: STUIVELING, GARMT. - De nieuwe gids als geestelijk brandpunt.
13583: STÜTZ, GISELA. - Berufspädagogik unter ideologiekritischem Aspekt.
3928: STUURMAN, SIEP. - Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme.
9031: STUURMAN, SIEP. - Achtergronden van de monetaire krisis.
3929: STUURMAN, SIEP. - Kapitalisme en burgerlijke staat. Een inleiding in de marxistische politieke theorie.
2501: STUURMAN, SIEP. - Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat.
4939: STUURWOLD, BERT. - Het geïnformeerde hart. Een hart onder de riem voor mensen die de wereld ter harte gaat.
4940: STUURWOLD, BERT. - Kiezen we echt voor de armen?
4941: STUURWOLD, BERT. - Maatschappij-analyse. Doet u mee?
14436: SUBOK, L.I. E.A. (RED.). - Die Geschichte der zweiten Internationale. Band 1 & 2.
12523: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
12750: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oorlog. Feestgelag ter ere van Erasmus.
11151: AKTION SÜHNEZEICHEN. - Bonn 10.10.81.
11588: SUHR, WERNER. - Die stärksten Appelle. Sex contra Facts.
5694: KOLLEKTIV HISPANO-SUIZA. - Arbeiter und Apparate. Bericht französischer Arbeiter über ihre Praxis 1945-1970.
14615: SULLEROT, EVELYNE. - De vrouw van morgen.
2502: SULLEROT, EVELYNE. - De vrouwenarbeid in onze tijd.
2503: SULLEROT, EVELYNE. - Geschiedenis en sociologie van de vrouwenarbeid.
9620: SULZBERGER, CYRUS L. - De koudste oorlog.
14000: SUN. - Mijnwerkersmacht. Arbeidersmacht.
12861: WERKUITGAVE SUN. - Van armenzorg tot welzijnswerk.
15185: SUNG-K`ANG, HUANG. - Li Ta-Chao and the impact of marxism on modern Chinese thinking.
8515: SUNSCHRIFT 9. - Planologenpamflet. Technologiekritiek 1.
7872: SUROWZEWA, NINA. - Lenin. Über den proletarischen Internationalismus.
9761: SUTTNER, BERTHA VON. - Martha's kinderen. Deel 1.
7246: SUTTNER, BERTHA VON. - Marthas Kinder.
7243: SUTTNER, BERTHA VON. - Martha's kinderen.
11434: SUTURIN, M. - Country and town in Chinese Revolution.
5742: SUURHOFF, J. G. - Eenheid van actie?... JA! In de moderne vakbeweging!
11547: SUYIN, HAN. - The morning deluge. Mao tse Tung and the Chinese revolution.
2990: SUYIN, HAN. - Regen zal ik drinken.
751: SUYIN, HAN. - China in 2001.
753: SUYIN, HAN. - De wind in de toren. Mau Tsetoeng en de Chinese revolutie 1949-1975.
11504: SUYIN, HAN. - De morgenvloed. Mau Tsetoeng en de Chinese revolutie.
11794: SUYS, J. - Politiek en vrede.
11793: SUYS, J. - De nieuwe politiek.
13545: SWAAK, KLAAS W. - Heeft het nog zin van toen te weten?
13976: SWAAN, A. DE. - Amerika in termijnen.
11963: SWAAN, A. DE. - Een boterham met tevredenheid. Gesprekken met arbeiders.
2504: SWART, BARBARA (RED.). - Vrouwen en solidariteit.
10959: SWARTZ, DANIEL & HELEN HOLDER. - Of Cabbages and Kings
8038: SWEEZY, PAUL M. - Theorie der kapitalistischen Entwicklung.
9278: SWEEZY, PAUL M. & LEO HUBERMAN. - Sozialismus in Kuba.
12650: SWIERSTRA, N. TJ. - De geschiedenis van het Nederlandse volk.
4367: SWIFT, ADAM. - Global Political Ecology. The Crisis in Economy and Government.
2505: SWINDELLS, JULIA & LISA JARDINE. - What's Left? Women in culture and the Labour Movement.
6406: SWINKELS, ROB. - Reisverslag Mindanao. Winter 2000, 2001.
8406: SWOMLEY, JOHN M. - Bevrijdend geweld bevrijdt niet.
3597: SZABOLCSI, MIKLOS (RED.). - Landmark. Hungarian writers on thirty years of history.
5131: SZCZESNY, GERHARD. - Afscheid van links? Of het zogenaamde goede.
10928: SZENT-GYÖRGYI, ALBERT. - De krankzinnige aap.
11057: SZYMANSKI, ALBERT. - Is the red flag flying? The political economy of the Soviet Union today.
9501: MENS EN TAAK. - Marxisme vandaag.
9944: TAK, TOM. - Vervreemding als levensgevoel. De invloed van de welvaartsmaatschappij op jeugdigen.
10524: TAKAGI, T. E.A. - Final Report of the International MOX Assessment, COMPREHENSIVE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF MOX USE IN LICHT WATER REACTORS.
303: TAMBO, OLIVER. - Onze vrijheid moet bevochten worden.
11153: TANGERMANN, KLAUS-DIETER & IVANA RIOS VALDES. - Alternativas campesinas.
10795: TANGERMANN, KLAUS-DIETER. - Demokratisierung in Mittelamerika.
11224: TANNEN, DEBORAH. - Je begrijpt me gewoon niet. Hoe vrouwen en mannnen met elkaar praten.
7860: TANZER, MICHAEL. - The energy crisis. World struggle for power and wealth.
9939: TANZER, MICHAEL & JAN VAN ARKEL. - Energie. Strijd om macht en rijkdom. / Nederland: aardgas en kernenergie.
4502: TAPER, BERNARD. - Gomillion versus Lightfoot. Apartheid in Alabama.
14975: TARABISHI, GEORGES. - Woman against her sex. A critique of Nawal El-Saadawi. With a reply by Nawal El-Saadawi.
10469: TARPLEY, WEBSTER GRIFFIN. - 9/11 Synthetic Terror: Made in USA?.
13584: TAS, SAL. - Wat mij betreft.
5542: TAS, S. - De politieke crisis van Nederland.
5540: TAS, S. - Europa, de laatste phase.
5541: TAS, S. - De koude vrede.
5543: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
3651: TASSO, VALÉRIE. - Diario de una ninfómana.
6125: TAT (RED.). - Torture in Basque Country. 2005 report.
6126: TAT (RED.). - Torture in Basque Country. Report 2002.
4942: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme.
10831: TAYAD. - Terrorbericht Türkei 1980-2000.
6858: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen.
2508: TAYLOR, BARBARA. - Eve and the New Jerusalem. Socialism and Feminism in the Nineteenth Century.
6181: GDV TEAM. - Gegen das Vergessen. Sozialrevolutionarer Widerstand und Verweigerung in Deutschland.
10421: CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING EN SCHONE TECHNOLOGIE. - Electriciteit zonder kernenergie.
14359: TEGENGAS. - Pik in, 't is winter.
15102: SOCIALISTIES-FEMINISTIESE TEKSTEN. - # 1-8
2527: HOOR HAAR VARA TEKSTEN. - Joke Smit.
7817: SOCIALISTIES-FEMINISTIESE TEKSTEN. - # 1-7
14462: ANARCHISTISCHE TEKSTEN; NR 5. - Een keerpunt in de Spaanse burgeroorlog. Anoniem protest.
2511: TELES, MARIA AMÉLIA. - Brasil Mulher, kurze Geschichte des Feminismus in Brasilien.
6808: STICHTING NEDERLANDSE ONDERWIJS TELEVISIE. - Kernwapens, een kwestie van overleven.
14622: TELLEGEN, EGBERT. - Revolutie tegen de dood. Onuitgesproken openbare les.
14703: TELLEGEN, F.PH.A. - Wonen als levensvraag.
9077: TEMPEL, JAN VAN DEN. - De Nederlandsche vakbeweging en haar toekomst
5544: TEMPEL, B. VAN DEN. - Ordening als socialistische etappe.
4990: TEMPEL, J. VAN DEN. - Problemen der socialisatie
14481: TERAN, CARLOS FONSECA. - El poder, la propiedad, nosotros… La revolución Sandinista y el problema del poder en la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense.
14785: TERBORGH-DUPUIS, HELEEN. - Medische ethiek in perspectief.
7078: TERLINGEN, JEROEN & AAD VERHOEF. - Moet er nog slaolie wezen? Zes jaar vakbondsstrijd bij Calvé Delft.
6719: TERMEER, GUUS E.A. - Dienstweigeraars. Over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu.
9033: TERPSTRA, PIETER. - Pieter Jelles Troelstra. Het leven van een strijder.
3600: TERTS, ABRAM. - Drie verhalen.
3601: TERTS, ABRAM. - Een stem uit het koor.
2513: TESSELAAR, ANNET (RED.). - Europa en vrouwen in het zuiden. De gevolgen van het Europese hulp- en handelsbeleid voor vrouwen in ontwikkelingslanden.
2521: TETZEL, MANFRED. - Philosophie und Ökonomie. Oder das Exempel Bernstein.
14365: TEULINGS, AD. - Onderneming en vakbeweging.
5080: TEULINGS, AD. - Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern.
12009: TEULINGS, AD & FRANS LEIJNSE. - Nieuwe vormen van industriële aktie. Arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland.
10770: TEUNISSEN, JAN JOOST & HANS VAN ZON. - De Russische omhelzing.
12406: TGWU. - Safety reps handbook.
9864: THÄLMANN, ERNST. - Kampfreden und Aufsätze.
11701: THÄLMANN, ERNST. - Über die Gewerkschaften. Beiträge auf dem 10. Plenum des EkkI
13372: THÄLMANN, ERNST. - Bilder und Dokumente aus seinem Leben.
3864: THAMYRIS. - Mythmaking from past to present. Vol.1 #1,2
8219: THAYER, GEORGE. - Een moordhandel. De internationale wapenhandel.
5238: THEIMER, WALTER. - Geschichte der politischen Ideen.
7784: THEIMER, WALTER. - Von Bebel zu Ollenhauer.
7676: THEIMER, WALTER. - Der Marxismus. Lehre, Wirkung, Kritik.
3332: THEINER, GEORGE (RED.). - Schrijvers schieten ze toch ook dood? Met o.a. Gordimer, Kundera, Rushdie, Vonnegut e.a.
14414: THEISSEN, R. & P. WALTER & J. WILHELMS. - Anarcho-Syndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr. Zwölf Jahre hinter Stacheldraht und Gitter.
12417: THEODORAKIS, MIKIS. - Mauthausen cyclus.
12879: THERBORN, GÖRAN. - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule.
10530: THERNSTROM, ABIGAIL M.? - Whose Votes Count? Affirmative Action and Minority Voting Rights.?
7394: THEUNIS, SJEF. - Ze zien liever mijn handen dan mijn gezicht. - Buitenlandse arbeiders in ons land.
755: THEYSSEN, HANS JOSEF. - China. Auf dem Marsch gen Westen. Impressionen aus dem Reich der Mitte.
398: THIELEN, JAN. - Zorreguieta. Een biografische schets.
6994: THOENES, P. - Van wetenschap tot utopie.
14373: THOMAS, CASPER. - Competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken.
774: THOMASSEN, W. - Opening van zaken. Een en ander over de voorbereidingen ener Partij van de Arbeid.
11227: THOMPSON, E.P. - Politek van de vernietiging. De kernoorlog als laatste stadium van de beschaving.
4091: THOMPSON, DOROTHY. - Nieuw Rusland.
13598: THOMPSON, E.P. - Double exposure.
1579: THOREZ, M. - De politieke massastaking.
4092: THORNDIKE, ANNELIE & ANDREW. - Das russische Wunder.
3649: THORNTON, A.P. - Imperialism in the twentieth century.
10256: THURLINGS, J.M.G. E.A. - Institutie en beweging.
5545: TICHELMAN, FRITJOF. - Henk Sneevliet. Een politieke biografie.
4093: TICKTIN, HILLEL E.A. - Planlose Wirtschaft. Zum Charakter der sowjetischen Gesellschaft.
3716: TIEGES, W.D. & G. WASER. - Max Frisch informatie.
4192: TIEGES, W.D. (RED.). - Het raadsel B. Traven.
14704: TIELEMAN, HENK. - In het teken van de economie.
13022: TIELMAN, ROB. - Homoseksualiteit in Nederland.
2515: TIESINGA, MARIE-LOUISE (RED.). - Emancipatie in de jaren negentig.
14495: TIGGERS, PIET (RED.). - Zes canons uit 'De Wielewaal'.
7736: COMMISSIE HERMAN GORTER EN HENRIETTE ROLAND HOLST IN HUN TIJD (RED.). - Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd.
873: GRONIEK # 92. GRONINGS HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Het Indisch Subcontinent.
10947: TIJDSCHRIFT DE VRIJE KATHEDER, WAARIN OPGENOMEN DE VRIJE KUNSTENAAR. - jaargang 6 # 36, 41, 45, 46, 48,50,51; jaargang 7 #24-30, 32-43, 46-49, 51, 53; jaargang 8 #2, 4-7.
12534: VLAAMS MARXISTISCH TIJDSCHRIFT. - Driemaandelijks tijdschrift. 1977 #1.
14465: SKRIPT HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Seksualiteit & sekseverhoudingen.
13687: TIJN, THEO VAN. - Geschiedenis en toekomst van de arbeidersbeweging.
13632: TIJN, THEO. - Geschiedenis en toekomst van de arbeidersbeweging. Deel 1. Emancipatie en verzuiling. (1865-1894).
11973: KATHOLIEKE HOGESCHOOL TILBURG. - Volksrepubliek China. Studiereias 1975.
14626: TILLEMA, H.F. - Ons Indisch Boekje. 3 delen.
4946: TILLO, GERARD & LENI JANSEN (RED.). - Bloemen voor de macht.
422: TIME. - The story of a revolution.
525: TIMERMAN, JACOBO. - Chili. Land waar de vrijheid ophoudt.
14851: SUNDAY TIMES. - Insight on Portugal.The year of the captains.
4669: TIMMERMAN, GREETJE. - Werkrelaties tussen mannen en vrouwen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties.
10009: TINBERGEN, J. - Een leefbare aarde.
12007: TINBERGEN, J. - Van hulp naar samenwerking.
14760: TINBERGEN, JAN & JAN BERKOUWER. - De toekomst van het democratisch socialisme.
13194: TINBERGEN, J. - Kunnen wij de aarde beheren?
13214: TINBERGEN, J. - Welke kansen moet de maatschappij aan jonge mensen bieden.
13251: TINBERGEN, J. - Ontwikkelingsplannen.
11319: TINEKE - Openbaar.
7974: TINGSTEN, HERBERT. - De nationale dictaturen. De gedachtenwereld van nationaal-socialisme en fascisme.
1905: TISCHNER, JOZEF. - 'Solidariteit'. De hoop van een nieuwe tijd.
2519: TISSOT, HENRI (RED.). - La libération de la femme.
4947: TJADEN-STEINHAUER, MARGARETE. - Gesellschaftsbewußtsein der Arbeiter. Umrisse einer theoretischen Bestimmung.
12080: TJULPANOW, S.I. & V.L. SCHEINIS. - Aktuelle Probleme der politischen Okonomie des heutigen Kapitalismus.
9159: T'JEN TJUN. - Tchifoeng. Dorp in Augustus.
722: GO GIEN TJWAN. - Mao Tse Toeng.
2955: TLALI, MIRIAM. - Muriel.
6407: TNI. - Cross Purposes. Alternative development and conflict in Colombia.
8552: TOBER, GERDIEN & BARBARA BERGER. - Besparen of verdienen?! Agrarische vrouwen maken hun werk zichtbaar.
14293: TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. - Mijn herinneringen aan de omwenteling van 1848.
11783: TODTENBERG, OSWALD & ARNO PLOOG. - Du gehörst dir und nicht den Bossen.
14854: TOERISMEGROEP. - Retourtje Noord-Zuid: ontspanning? Een kritische blik op toerisme naar de derde wereld.
10893: TOGLIATTI, PALMIRO. - Le parti communiste italien. Cahiers libres nº 22.
1862: TOGLIATTI, PALMIRO. - Over de geschiedenis van de kommunistiese partij van Italië (PCI).
3503: TOLHOEK, H.A. - Natuurwetenschap en samenleving.
4634: TOLSON, ANDREW. - De grenzen van de mannelijkheid. Theorie en ervaringen van de bevrijding van de man.
13234: TOLSTOI, LEO. - Nach dem Ball und andere Erzählungen.
11328: TOLSTOI, LEO. - Kindheit. Gestern und Heute, Erster Band.
11030: TOLSTOI, L. - Oorlog en vrede. Band 1 en 2. (eerste en tweede deel).
11316: TOLSTOI, LEO. - Die Kreutzersonate und andere Erzählungen.
13237: TOLSTOI, L. - Herr und Knecht.
139: TOLSTOI, L. - Opstanding. 1e deel.
12736: TOLSTOI, L. - Erzählungen.
11322: TOLSTOI, LEO. - Auserstehung.
14044: TOLSTOI, ALEKSEJ. - Peter de eerste.
13992: GOGOLJ & TOLSTOJ. - Twee opstandigen, Taras Boeljba en Hadzji Moerat.
12837: TOLSTOY, LEO. - De gelijkenissen van een profeet.
675: TOOL, PIET & LEO SCHELLEKENS. - Bangladesh. Nieuwschrift 6.
9046: TOP, WILLEM. - Ja baas nee baas.
2520: TOP, TITIA & JOSE HEESINK. - Psychologie en sekse.
10640: TORANSKA, TERESA. - Alle middelen waren geoorloofd. Poolse stalinisten verbreken het zwijgen.
1920: TORBADO, JESUS & MANUEL LEGUINECHE. - Les Taupes. Terrorisés, ces Espangnols se sont terrés pendent 30 ans. Aujourd'hui ils racontent.
14029: TORRE, ED DE LA. - Gevangen en vrij.
399: TORRES, CAMILO. - Revolutie: christelijke opdracht.
3389: TORRES, CAMILO. - Écrits et paroles.
8231: TORRES, CAMILO. - Revolutie: christelijke opdracht.
2522: TOUBIA, NAHID. - Women of the Arab world.
2647: TOURAINE, ALAIN E.A. - La prophétie anti-nucléaire.
8868: TOURAINE, ALAIN E.A. - Jenseits der Krise. Wider das politische Defizit der Ökologie.
13637: TOURAINE, ALAIN. - L'après socialisme.
3047: TOURAINE, ALAIN. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogrammeerde samenleving.
12602: TOUSSEUL, JEAN. - De meidoorn.
11774: TOYNBEE, ARNOLD J. E.A. - The Impact of the Russian Revolution 1917-1967. the influence of Bolshevism on the World outside Russia.
5817: TRAAS, M. - Opvoeden tot samenleven.
868: EUROPEAN NETWORK AGAINST ARMS TRADE (ENAAT). - Indonesia. Arms Trade to a Military Regime.
5646: CENTRALE BOND VAN WERKNEMERS IN HET TRANSPORTBEDRI - 1918-'55. Jaren van principiële strijd. Geschiedenis van de centrale bond.
6569: TRAVEN, B. - De mars naar het oerwoud.
10154: TRAVEN, B. - Mahoniehout. Dictatuur in de Wildernis.
13807: TRAVEN, BEN. - De brug in het oerwoud.
13934: TRAVEN, B. - De bandietendokter.
3091: TRAVEN, B. - Mahoniehout. Dictatuur in de Wildernis.
10245: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre.
10519: TRAVEN, B. - De ossenkar.
13512: TRAVEN, B. - De witte roos.
3088: TRAVEN, B. - De ossenkar.
3089: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis.
3092: TRAVEN, B. - Modesta.
10056: TRAVEN, B. - De mars naar het oerwoud.
10179: TRAVEN, B. - Regeering.
12338: TRAYWICK, BEN T. - Red Marie`s Tombstone.
8450: TRESLONG, H. VAN. - Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap.
12295: TRESLONG, H. E.A. - Socialisme , Kunst, Levensbeschouwing.
1758: DERDE INTERNATIONALE RUSSELL-TRIBUNAAL. - Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek. Deel 1.
374: BERTRAND RUSSELL TRIBUNAAL 2. - Over Brazilië, Chili en Latijns Amerika.
10391: PERMANENT PEOPLES TRIBUNAL. - Chernobyl: Environment, Health and Human Rights Implications, a Permanent Peoples Tribunal, Vienna. Austria 12-15 april 1996 Expert Witness Papers.
6594: TRICHT, H. W. VAN. - Frederik van Eeden. Denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en en facsimile.
4599: TRICHT, COEN VAN. - Abortus. Het recht van de vrouw.
15245: KARL-MARX-HOUSE TRIER. - Marx & Engels. Katalog zur historischen Studienausstellung über Leben und Werk.
8800: TRIKONT. - Schriften zum klassenkampf 9.
11174: TRIO, WENDEL E.A. (RED.). - Neo-kolonialisme in de Stille Oceaan. De Indonesische bezetting van West Papua, Oost Timor en de Zuidelijke Molukken.
9064: TROELSTRA, P.J. - De revolutie en de S.D.A.P.
15106: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Eerste deel: Wording. Tweede deel: Groei.
5759: TROELSTRA, P.J. - Van leed en strijd. 1892-1898.
9065: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding: toelichtingen en gegevens.
5560: TROELSTRA, P.J. - Troelstra, de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
9262: TROELSTRA, P.J. - Troelstra, de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
12659: TROELSTRA, P.J. - Myn afscheid.
13587: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Tweede deel: Groei.
13582: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche proletariaat.
13586: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Derde deel: Branding.
5549: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaal-democratie.
5547: TROELSTRA, JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
5551: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Eerste deel: Wording. Tweede deel: Groei. Derde deel: Branding. Vierde deel: Storm.
5553: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Derde deel: Branding.
5554: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Tweede deel: Groei.
5556: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Eerste deel: Wording.
5555: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Vierde deel: Storm.
5557: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigingsbijeenkomst der modernen arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
5561: TROELSTRA, P.J. - Socialisten in soorten. Een brochure uit 1893. Heruitgegeven en toegelicht door J.J. Kalma en G. Nijssen.
8648: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Vierde deel: Storm.
13625: TROMP, BART. - Het falen der nieuwlichters.
6741: TROMP, HYLKE (RED.). - Sociale verdediging. Theorieën over niet-militaire verdediging als alternatief voor geweldpolitiek en nukleaire afschrikking.
6840: TROMP, HYLKE. - De Navo-staarders. De bewapeningspolitiek voor arbeiders verklaard.
9312: TIJDSCHRIFT G3 & H. TROMP E.A. (RED.). - Wat is anarchisme??
4989: TROMP, HYLKE. - In staat van oorlog.
12565: TRONTI, MARIO. - Extremismus und Reformismus.
6930: TROPENMUSEUM. - Vrouw ben je.
4010: TROTSKI, LEO. - Ergebnisse und Perspektiven. Die permanente Revolution.
4014: TROTSKI, LEO. - Verratene Revolution. Was ist die Sowjetunion und wohin treibt sie?
4015: TROTSKI, LEO. - Wie wird der Nationalsozialismus geschlagen? Auswahl aus 'Schriften über Deutschland'.
14985: TROTSKIJ, LEV & MAXIM GORKIJ. - Herinneringen aan Lenin.
3995: TROTSKIJ, LEV & MAXIM GORKIJ. - Herinneringen aan Lenin.
11535: TROTZKI, LEO. - Mein Leben. Versuch einer Autobiographie.
11242: TROTZKI, LEO. - 4 de (4e) Internationale en de USSR.
11244: TROTZKI, L. - Zal het Fascisme werkelijk overwinnen? Duitschland, de sleutel tot den internationalen toestand.
11247: TROTZKI, L. - De Zaak Kirov en de Stalinistische Bureaucratie. Internationale Problemen No. 6.
11248: TROTZKI, L. - De arbeidersstaat thermidor en Bonapartisme.
7211: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie 4,5.
13494: TROTZKI, LEON. - Geschiedenis der Russische revolutie. Dl. 2,3,4,5.
13601: TROTZKI, LEO. - Stalin. Eine Biographie 1.
1669: TROUDA, DIELO E.A. - Organisatories platform van de revolutionaire anarchisten.
9957: TROUP, FREDA. - Verboden vruchten. Onderwijs onder apartheid.
13292: TROYAT, HENRI. - Dostojewski. De mens en zijn werk. Geautoriseerde vertaling door E. Vahl-de Roos. Verlucht met 18 houtgravures van Stefan Mrozewski.
14552: TROYAT, HENRI. - Toergenjev.
6243: TRÜPER, URSULA. - Leider war ich ein mädchen. Über Käthe Kollwitz.
10159: TRUYMAN-GUWY, FRANCE. - Filippijnen. Schoolvoorbeeld van imperialistiese politiek.
8039: TSCHERNIKOW, G. - Die Monopole greifen an, die Widersprüche verschärfen sich.
759: TSE-TOENG, MAO. - Over de tegenstelling.
8729: TSE-TUNG, MAO. - Selected works. From the authorized (Peking) edition.
10032: TSE-TOENG, MAO. - Four essays on philosophy.
10462: TSE-TUNG, MAO. - Five documents on literature and art.
11490: TSE-TUNG, MAO. - Selected readings from the works of Mao Tse-Tung
757: TSE-TOENG, MAO. - Guerrilla-oorlogvoering. KP 8.
11744: TSE-TUNG, MAO. - Ausgewählte werke.
11863: TSE-TUNG, MAO. - Der Grosse Strategische Plan. Dokumente zur Kulturrevolution.
11981: TSE-TUNG, MAO. - On new democracy.
13504: TSE-TUNG, MAO. - Das machen wir anders als Moskau!
6898: TSE-TUNG, MAO. - Over de dictatuur van de volksdemocratie.
13631: TSE-TOENG, MAO. - Het vraagstuk van de zelfstandigheid in het eenheidsfront.
14265: PROLETARISCHE OPVOEDING. / MAO TSETOENG - Wie zal wie heropvoeden?
10463: TSETUNG, MAO. - Über die Taktik im Kampf gegen den japanischen Imperialismus.
11444: TSETUNG, MAO. - Der politische Kurs, die Massnahmen und der Perspectiven im Kampf gegen angriff Japans.
10678: TSJAKOWSKI, ALEKSANDR. - Het gebeurde in Leningrad.
728: I-TSJE, LI E.A. - China, wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
13099: TSOUCALAS, CONSTANTINE. - De Griekse tragiek.
7599: BUNDNIS GEGEN ABSCHIEBEHAFT TUBINGEN. - Dokumentation uber de Abschiebehaft in Rottenburg.
10675: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg.
3791: TUCKER, ROBERT C. - Karl Marx. Zijn filosofie en de mythe.
9542: TUDYKA, KURT P. - Marktplatz Europa. Zur politischen Ökonomie der EG.
8120: TUGENDHAT, CHRISTOPHER. - The Multinationals.
11327: TURGENJEW, I.S. - Rudin ein Adelnest.
6771: GORLEBENER TURMBESETZERINNEN. - Leben im atomstaat.
2322: TURNER, BRYAN S. - Marx and the end of orientalism.
10671: TURNER, JOHN & SIPRI. - Arms in the 80's.
3493: TWEEDIE, JILL. - More from Martha: further letters from a fainthearted feminist.
2573: WERKGROEP TENTOONSTELLING VROUWEN IN DE TWINTIGSTE - Katalogus tentoonstelling Tachtig jaar vrouwenleven van alledag.
11796: UBACHS, M. - Een eeuw modern kapitalisme: De Regouts/Leed en strijd van Maastrichts proletariaat.
9459: UDINK, BETSY (RED.). - Vrouwen aan het front. Ooggetuigenverslagen van oorlogen, opstanden en omwentelingen.
8348: UDINK, BETSY. - Achter Mekka.
8638: UEDING, GERT. - Glanzvolles Elend. Versuch über Kitsch und Kolportage.
2523: UGLOW, JENNIFER S. (RED.). - The MacMillan dictionary of Women's Biography.
7846: NOWOSTI UITGEVERIJ. - W.I. Lenin. Een korte biografie.
10080: LANDELIJK BERAAD UITKERINGSGERECHTIGDEN. - Een Basisinkomen van Fl. 1500,- per maand.
9958: NETWERK UITKERINGSGERECHTIGDEN. - Leesmap.
1671: UITTENHOUT, RUUD (RED.). - Johann Most.
5083: ULLRICH, OTTO. - Weltniveau. In der Sackgasse des Industriesystems.
5747: UMBREIT, PAUL. - 25 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbewegung 1890-1915.
8763: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
9594: FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITÄT. - Sozialismus und Universität. Walter Ulbricht zum 75. Geburtstag gewidmet.
7922: UNRAST (RED.). - Neuer Nationalismus. Texte zur antifaschistischen Diskussion 2.
5216: ARBEITSTEXTE FÜR DEN UNTERRICHT. - Herrschaft durch Sprache, Politische Reden; Werbetexte, Texte zur Werbung ; Funktionen der Sprache ; Argumente und Parolen, Politische Propaganda im 20. Jahrhundert ; Politische Lyrik , Deutsche Zeitgedichte des 19. und 20. Jahrhundert.
6468: UNTERSTE-WILMS, HEIDI. - Gorleben, Endstation. (...ALLE aussteigen, bitte).
8833: TE ELFDER URE. - Jaargang 19, #3 & 4. Marxisme-revisionisme / metaalstaking.
6110: TE ELFDER URE. - Jaargang 19, #10 & 11. Viet Nam, ekocide / genocide.
5042: TE ELFDER URE. - Jaargang 18, # 9 & 10. Studenten- en arbeidersbeweging. Ger Harmsen. Tegen arbeiderisme en sociologisme.
4943: TE ELFDER URE. - Jaargang 19, #1 & 2. Openbaarheid.
9878: TE ELFDER URE. - Jaargang 18, #7 & 8. Rosa Luxemburg.
13263: TE ELFDER URE. - Jaargang 8, #11. Het marxisme.
6346: USDIN, SHEREEN - The No-Nonsense Guide to HIV/AIDS.
4600: USSEL, JOS VAN. - Afscheid van de seksualiteit.
11894: USSEL, JOS VAN. - Afscheid van de seksualiteit.
13074: VERENIGING NEDERLAND - USSR. - Lenin. Leven en werk.
14808: VERENIGING NEDERLAND - USSR. - De USSR in deze tijd. Historie vanaf '17 - feiten - cijfers.
10062: UTOPIEKREATIV. - Diskussion sozialistischer Alternativen 1991 - #8, 9, 10, 11, 14, 16 2004 #165/166 2005 #182
8524: UTOPIEKREATIV. - Diskussion sozialistischer Alternativen #165/166.
8523: UTOPIEKREATIV. - Diskussion sozialistischer Alternativen #182.
4603: VROUWENGEZONDHEIDSCENTRUM UTRECHT. - Het pessarium, een goed alternatief.
12422: UTRECHT, ERNST. - Vijf jaar strijd in de Filippijnen. Het Marcos-regime 1969-1975.
14349: MUURKRANT UTRECHT. - Hulp tegen de smeris.
14616: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
7029: UYL, MARION DEN. - Onzichtbare muren. Over het verinnerlijken van seksuele grenzen. Een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
13570: UYL, J.M. DEN - Smalle marges, grote gevolgen.
2769: UYL, BARBARA DEN. - In naam der wet. Een reconstructie van de gebeurtenissen rond de dood van Hans Kok.
12325: UYLDERT, MAURITS. - Moederschap en Vrouwenheerschappij.
5563: VAIZEY, JOHN. - Sociaal-democratie. Grote stromingen der 20e eeuw.
15097: PROJEKTGROEP VAKBEWEGING. - Van Seriös naar Nijkans. Resultaat van een bezetting.
7767: PROJEKTGROEP VAKBEWEGING. - De zaak Seriös. Hoe een Gronings Konfektiebedrijf werd uitgekleed.
10751: DE VAKBONDSCHOOL (FNV). - Werknemers en hun werk, Je verdiende loon, De de vakbondschool 3.
13770: VAKGROEP, VERENIGING DE KEERKRING. - Vakgroepinformatie.
1614: NEDERLANDS SYNDICALISTISCH VAKVERBOND. - Van onder op!
9316: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. - Wenkend perspectief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling.
5199: VALK, GILIAM DE. - Das Verfahren Härlin - Klöckner. Pressefreiheit, Verfolgung und §129a.
6861: VALKENBURGH, P. - Viergesprek over oorlog en vrede.
3931: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
10968: VAMBE, LAWRENCE. - An Ill-fated people.
2525: VANBERG, FRANCINE. - Sie nannten sie Frau Therese. Photos und Prosa von Francine Vanberg.
1800: VANHEERENTALS, LUC. - Leven in de anarchie.
518: VANTER, GERARD E.A. (RED.). - Geschiedenis der Russische Revolutie. 16 IJzeren schreden. Een boek met feiten uit de Sowjet-Unie.
3093: VANVUGT, EWALD. - Het eerste wereldkampioenschap bidden.
14729: VAROUFAKIS, YANIS. - The global minotaur. America, Europe and the future of the global economy.
15192: VASSILIKOS, VASSILIS. - De zaak Lambrakis.
10664: VASTO, LANZA DEL. - Warriors of Peace.
7662: POLITIEK VEELSTROMENLAND. - Anarchisme, christen-democratie, communisme, ecologisme, fascisme, feminisme, liberalisme, marxisme, socialisme.
11178: VEEN, FRED VAN DER. - Leven in bevrijd gebied.
2529: VEEN, P. (RED.). - Ruimte voor vrouwen. Van ervaring naar beleid.
566: VEENEN, PIETER VAN (RED.). - Midden Amerika. Mensenrechten en perspectieven voor vrede. Rapportage van een HOM-delegatie over Nicaragua, El Salvador, Guatemala en Honduras.
7464: VEENMAN, J. & TH. ROELANDT (RED.). - Onzeker bestaan.
5835: VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van Du Perron.
1674: VEENSTRA, T. - Mens wat kiest gij? Een lusthof of een dode woestenij?
1673: VEENSTRA, T. - En de misdaad gaat door...
1675: VEENSTRA, T. - Waar gaan wij heen? Wat is onze toekomst?
6815: VEER, B.J.T TER. - Ieder land zijn eigen bom?
5565: VEER, PAUL VAN 'T (RED.). - Drees. Neerslag van een werkzaam leven.
11331: VEGA, JUDITH. - Den Haag voorbij? Vrouwen en politiek is meer dan vrouwen en parlement.
15117: VEGA, LOUIS MERCIER. - Zonder papieren.
1676: VEGA, LOUIS MERCIER. - Anarchisme en organisatie. Affiniteitsgroepen.
15027: TIJDSCHRIFT VREDE EN VEILIGHEID. - Tijdschrift voor internationale vraagstukken. Compleet 4 per jaargang: 2000-2005.
4374: VEIT, BARBARA & CHRISTINE WOLFRUM. - Een wereld met vervuild water?
11672: VELD, J. IN 'T. - De inrichting van onzen staat. Deel 1.
2530: VELD-LANGEVELD, H. M. IN 'T - Vrouw-beroep-maatschappij, analyse van een vertraagde emancipatie.
2066: VELDE, TH.H. VAN DE. - Die volkommene Ehe. Eine Studie über ihre Physiologie und Technik.
11297: VELDEN, SJAAK VAN DER. - Werknemers georganiseerd.
2531: VELDMAN, ALBERTINE & ROEL WITTINK. - De kans van slagen. Invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
10652: VELIKHOV, YEVGENI (RED.). - The night after…
14695: VEN, F.J.H.M VAN DER. - Geschiedenis van de arbeid 1,2 en 3.
14940: VERA E.A. - Vredes duif ken je kracht!! Infokrantje no. 1 over: NAVO-depots.
11524: VERA (RED.). - China in confrontatie met onze maatschappij, China congres 19 februar i- 6 maart 1970
11754: VERBAKEL, FRED. - Van Agt aan de macht.
14245: VERBEEK, HERMAN. - In boerenhanden. Voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw.
7174: VERBEEK, HERMAN. - Herman Schelling. Van de voedingsbond.
4375: VERBEEK, HERMAN. - Groen logboek. Een kroniek van twaalf jaar Europese politiek 1982-1993.
5750: VERBERNE, L.G.J. - De Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
12763: VERBIJ, ANTOINE (RED.). - De emotionele pest. De aktualiteit van Wilhelm Reich.
7230: HUMANISTISCHE VERBOND - Uit overtuiging. Vier humanistische vrouwengeschiedenissen.
7216: VERBORG, O. - De wereldbeschouwing van het communisme. Het dialektisch materialisme.
4376: VERBRUGGEN, H. - Moeten wij gif blijven eten?
6890: STICHTING VOLK EN VERDEDIGING. - School en defensie deel 1 & 2.
14883: VERDONK, JOOP. - Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten: botsing of dialoog?
12315: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
12559: VAKBONDSHISTORISCHE VERENIGING. - Twintig jaar. Dwarsliggers, drama's en kroonjuwelen.
2723: GEGEN DAS VERGESSEN. - Freiheit für Gerhard Bögelein.
14957: VERHAGEN, JOS. - Gedetineerden ontmaskerd.
4378: VERHAGEN, HERMAN (RED.). - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
12902: VERHAGEN, HERMAN. - De duurzaamheidsrevolutie. Hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen.
11284: VERHEGGEN, W. & P. VOSKUIL. - Bescherming burgerbevolking bij een atoomaanval. Syposiumverslag Nederlandse Vereniging Voor Medische Polemologie
2534: VERHEIJEN, CARLA. - De Nomadenstrategie. Dertien visies op een geëmancipeerde samenleving.
9111: VERHELST, THIERRY. - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde wereld.
824: VERKAAIK, OSCAR. - Pakistan. Landenreeks.
8849: OOST EUROPA VERKENNINGEN. - Vrouw in Oost en West. Een vergelijking van huwelijk, gezin, abortus, werk. Feminisme en het (reëel bestaande) socialisme. Van Uterus-Kult tot dialektische emotie.
3932: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het Marxisme-Leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
4073: POSSEV-VERLAG. - Vorkampfer der Freiheit.
233: VERLINDEN, PETER. - Rwanda/Burundi. Landenreeks.
2535: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen. Over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
5558: VERMEER, EVERT (RED.). - Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften.
760: VERMEER, E.B. - Patterns of Agricultural Development in Contemporary China. Reprinted from Chinese Politics After Mao.
15165: VERMEERSCH, JAN & JOHAN SCHOKAERT. - De Sovjetunie en de Derde Wereld.
7355: VERMEULEN, YOLANT E.A. - Je zou vergeten hoe het was. Stichting Tegen Haar Wil 1983 - 1991.
4096: VERNADSKY, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Deel 1 & 2.
4097: VERNADSKY, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Deel 2.
14161: VERNOOY, ROB. - Maken de chinezen gekheid? Over de geestelijke gezondheidszorg in de Volksrepubliek China.
6481: VERSCHUREN, PETER. - … Eigenlijk mag iedereen elkaar wel. Integreren op zijn Gronings.
6946: VERSTEEG, FERRY. - Brazilië tussen dood en opstanding.
14594: VERSTEGEN, PIET. - Moderne conventionele wapens: een uitdaging aan de vredesbeweging?
8327: VERSTEIJNEN, JO & BRAM SNOEK. - Als het tij verloopt moet men de bakens verzetten. Een groene duurzame economie.
11400: VERSTRAELEN, J. - Geschiedenis van de Westeuropese Arbeidersbeweging 1789-1914.
13081: WARSCHAUER VERTRAGES. - Erstes Gebot unserer Zeit: alles tun, um den Frieden zu festigen.
4789: VERVOORT, C.E. - Onderwijs en maatschappij.
15206: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in.
2239: VERWEY-JONKER, H. - Waakzaamheid 9. De vrouw en het Nationaalsocialisme.
13150: REPRESSIE & VERZET 7. - Geen titel.
5618: ARBEID EN VERZET. - Documentatie over arbeidsconflicten in Nederland vanaf 1968.
14390: ROOD VERZETSFRONT. - #16 Tegen een Amerikaans-Duits Europa.
14385: ROOD VERZETSFRONT. - #37 Counter insurgency 2. Guerilla bestrijding.
6800: ROOD VERZETSFRONT. - Het verzet tegen de atoomstrategie.
14387: ROOD VERZETSFRONT. - #11 Italië.
14334: ROOD VERZETSFRONT. - Brigate Rosse. Sociale strijd in Italië.
14386: ROOD VERZETSFRONT. - #31 Sigurd Deus vermoord.
14391: ROOD VERZETSFRONT. - #39 RAF.
7858: ROOD VERZETSFRONT. - Psychologiese oorlogsvoering.
14388: ROOD VERZETSFRONT. - #12 Folter.
11909: VESTER, MICHAEL. - Die Entstehung des Proletariats als Lernprozeß.
5241: VESVU. - Ekonomie, staat en theorie.
9272: VESVU. - Krisis in de ekonomische theorie.
1876: VIDAKOVIC, ZORAN. - Het tweede decennium van arbeiderszelfbestuur.
9016: VIEHMAN, KLAUS - Drei zu eins. Klassenwiderspruch, Rassismus und Sexismus.
1840: VIET, JO DE & HANS VAN ZON. - Tien maal Hongarije.
14300: MEDISCH COMITE NEDERLAND VIETNAM. - Vietnam 93.
855: MEDISCH COMITE NEDERLAND-VIETNAM. - Vietnam 93.
856: MEDISCH COMITE NEDERLAND-VIETNAM. - Vietnam bestaat nog. Fotoboek over Vietnam 1968-1988.
2540: VILAR, ESTHER. - Het einde van de dressuur.
10849: VILLERANCHE, ANNE-MARIE. - Mystere d'amour. Erotic memoirs of Paris in the 1920s.
7781: VILMAR, FRITZ. - Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus. Eine sozio-ökonomische Analyse des Militarismus in unserer Gesellschaft.
11124: WERKGROEP VIM. - Om de kwaliteit van de arbeid.
3400: VINES, ALEX. - Renamo. From terrorism to democracy in Mozambique?
8804: VINNAI, GERHARD. - Fußballsport als Ideologie.
8966: VINNAI, GERHARD. - Voetbalsport als ideologie.
181: VIOLA, HERMAN J. & CAROLYN MARGOLIS (RED.). - Seeds of Change. Five hundred years since Columbus.
804: VIRA, RAGHU. - Uit de praktijk der geweldloosheid.
13515: VIS, C.P.M. E.A. - Politieke problemen.
10437: VISSCHER, JOH. - De ondergang van een wereld.
9075: VISSCHER, NICO. - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten.
10651: VISSER, JACQUES. - Stralenbundel.
11633: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan.
13290: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
1986: VISSER, S.J. - Over Socialisme. Een drietal studies.
2865: VISSER, ROEL. - Nederland in tweeën?!
7200: VIVES, JUAN. - Les maitres de Cuba. Un agent secret cubain révèle comment Fidel Castro s'est mis au service de l'expansionnisme soviétique.
4503: VIVIAN, OCTAVIA. - Coretta. Die Geschichte der Coretta Scott King, erzählt von Octavia Vivian- einer langjährigen Freundin der Familie Martin Luther King.
13086: DE VLAM. - Portugal. Zelfstandige arbeidersstrijd en de vertegenwoordigers van de arbeidersklasse.
11628: VLEER-JAGERMAN, ELSA. - Ecologica, anders denken! anders doen! Voor behoud van het leven en de leefbaarheid.
1935: VLIEGEN, W.H. & PAUL KAMPFFMEYER. - Het revisionisme in de sociaaldemokratie. / Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie.
5568: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland. Deel 1 en 2.
11002: VLIEGEN, W.H. - De rechtsgrond van het socialisme, twee radio-toespraken gehouden door de vereniging van arbeiders radio-amateurs (V.A.R.A) 2e druk.
5571: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaal-democratische arbeidersbeweging in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Drie delen
8987: VLIEGEN, W.H. - De politieke partijen in Nederland.
5576: VLIEGEN, W.H. - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W. H. Vliegen 9 september 1883 - 9 september 1908.
5572: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaal-democratische arbeidersbeweging in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan.
12789: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeidersbeweging in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Deel 1.
5573: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeidersbeweging in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Deel 2.
5570: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland. 2 delen in 1 band
5574: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der sociaaldemocratische arbeidersbeweging in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Deel 3
5575: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland.
5578: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagse stand der socialistische beweging.
401: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland. 2 delen in 1 band
13389: VLOTEN ELDERINCK, D.P. VAN. - Sexueele zeden in woord en beeld. De jacht op de andere sexe.
8551: VNVA. - Vrouw en Arts Congresboek `78.
9934: VOBECKY, FRANTISEK. - Whom does revanchism serve.
9364: VOERMAN, G. E.A. (RED.). - Tussen Moskou en Finsterwolde. Over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen.
11517: VOGEL, ULRICH. - Zur Theorie der chinesische Revolution. Die asiatische Produktionsweise und ihre Zersetzung durch den Imperialismus.
9577: VOGELER, HEINRICH. - Das neue Leben - Schriften zur proletarischen Revolution und Kunst.
2541: VOGELS, RIA. - Continuiteit en discontinuiteit in de loopbanen van vrouwen.
1805: VOIGTLÄNDER, ANNIE. - Denkzettel. Politische Lyrik aus den sechziger Jahren der BRD und Westberlins.
10318: AGRICULTURAL PROBLEMS VOL. 2 - Rice.
10860: AGRICULTURAL PROBLEMS VOL. 3 - Some technical aspects.
2542: VÖLGER, GISELA & KARIN VON WELCK (RED.). - Die Braut. Geliebt, verkauft, getauscht, geraubt. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich.
14840: VOLIN. - Der Aufstand von Kronstadt.
15247: VOLKOGONOV, DMITRI. - Lenin. A new biography.
15032: VOLKOGONOV, DMITRI. - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
2604: DE DAGERAAD DER VOLKSBEVRIJDING. - Stiefdochters van de tijd.
11452: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting.
8529: VOLKSKRANT. - De moeder aller veldslagen. Kroniek van de Golfoorlog.
8530: VOLKSKRANT. - Nederland verzorgingsland. Grenzen aan de zorg.
8838: VOLKSPREISHEFT. - Was hat der Bauer von der ""sozialen Marktwirtschaft"".
5559: VONDELING, A. - De anti-honger actie en de voedsel- en landbouworganisatie der Verenigde Naties.
12399: VONDEREN, MARIJKE VAN & OLGA ZEEUWEN. - Werken, moeder worden en carrière maken.
14341: VONNEGUT, KURT JR. - Wampieters, foma en granfallons.
12105: C.P.N. VOORBEREIDINGSGROEP. - C.P.N. vrouwenconferentie Amsterdam 16-17 Januari 1982.
15148: BRITSE VOORLICHTINGSDIENST. - De kunst van het liegen. Door A. Hitler en J. Goebbels.
9317: VOORTMAN, AREND J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995.
12252: VOORWAARTS. - Schouder aan schouder in de S.D.A.P. SDAP/Pvda 1894-1984.
5133: VORLÄNDER, KARL. - Von Machiavelli bis Lenin.
10758: VORLÄNDER, KARL. - Geschichte des Alterums.
11010: VORRINK, KOOS. - Het levend geloof. Kerstgedachten door Koos Vorrink.
12263: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

5/30