Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12797: AUTEUR ONBEKEND. - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder.
12834: AUTEUR ONBEKEND. - De kulturele revolutie in het chinese dorp Dazhai
12942: AUTEUR ONBEKEND. - Stalin. Een korte biografie.
13061: AUTEUR ONBEKEND. - Through the looking glass.
13093: AUTEUR ONBEKEND. - Anti NATO kongres
13100: AUTEUR ONBEKEND. - Morgen is het jouw beurt. Gedichten van het Griekse verzet.
13134: ONBEKEND. - Kolonels in Griekeland en Italië.
13167: AUTEUR ONBEKEND. - Heksenkollege.
13319: AUTEUR ONBEKEND. - First Five-Year Plan Of The People`s Republic Of China.
13614: AUTEUR ONBEKEND. - Politische Ökonomie (Lehrbuch) Band 1.
13336: ONBEKEND. - Documents of the USSR-USA summit talks.
13339: ONBEKEND (MAAR VERTAALD UIT HET CHINEES). - Kurze Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung 1848-1917.
13347: ONBEKEND. - Communisme; aanklacht, belofte, of bedreiging?
14687: AUTEUR ONBEKEND. - Literaturkatalog 1974. Fremdsprachige Literatur Marxismus-Leninismus, Philosophie, Geschichte.
13436: AUTEUR ONBEKEND. - Letter of the CC of the Party of Labour and the government of Albania to the CC of the Communist Party and the Government of China.
14574: AUTUER ONBEKEND. - Zionism. Enemy of Peace and Social Progress. Issue 2.
6298: AUTEUR ONBEKEND. - Natuurlijk uit eten in Nederland. Restaurants en cateraars met ondermeer biologische, diervriendelijke en vegetarische gerechten.
13564: AUTEUR ONBEKEND. - Het proces Sneevliet.
13567: AUTEUR ONBEKEND. - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk.
14754: AUTEUR ONBEKEND. - Whence the threat to peace.
13897: AUTEUR ONBEKEND. - Technologie als wapen, vrouwen tegen genen- en voortplantingstechnologie.
1982: AUTEUR ONBEKEND. - Assertiviteitskursus. Een feministische handleiding.
13882: AUTEUR ONBEKEND. - On Organization.
14352: AUTEUR ONBEKEND. - Denkbeeld. Antisemitisme.
14765: AUTEUR ONBEKEND. - Antirassismus Antiimperialismus. Der Beitrag der Christen zum Kampf gegen rassistische und kolonialistische Unterdrückung.
14753: AUTEUR ONBEKEND. - Kruisraketten. Langs slinkse wegen.
9879: AUTEUR ONBEKEND. - Leninismus. Heft 3. Die Diktatur des Proletariats.
2778: AUTEUR ONBEKEND. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
2785: AUTEUR ONBEKEND. - Woorden en kogels. De verordeelden in de zaak Lebovici.
7517: AUTEUR ONBEKEND. - Strategien der unterwerfung, strategien der befreiung.
14531: AUTEUR ONBEKEND. - Aus erster Hand. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte - für wen und wofür?
13974: AUTEUR ONBEKEND. - Revolutionary Afghanistan. Through honest eyes.
5824: AUTEUR ONBEKEND. - Marhaba Europe!!.
3660: AUTEUR ONBEKEND. - De vloek van den oorlog.
6722: AUTEUR ONBEKEND. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
9825: AUTEUR ONBEKEND. - The Tenth National Congress of the Communist Party of China (documents).
6106: AUTEUR ONBEKEND. - Berlusconis Italien. Italien gegen Berlusconi.
13615: AUTEUR ONBEKEND. - Aus dem Kampf der deutschen Arbeiterklasse zur Verteidigung der Revolution in China.
3370: AUTEUR ONBEKEND. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
14354: AUTEUR ONBEKEND. - De grondwet van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
13788: AUTEUR ONBEKEND. - Squatters Handbook.
6379: AUTEUR ONBEKEND. - Zapatista Encuentro.
9959: AUTEUR ONBEKEND. - Antisexistische Schrittversuche für die Auflösung Männlicher Machtstrukturen. 1/87.
11141: AUTEUR ONBEKEND. - Waarom geven ze ons altijd schoonmaakwerk? Buitenlandse vrouwen or hun werksitatie
4379: AUTEUR ONBEKEND. - Vrij aan de ketting. Borssele en Doodewaard moeten dicht!
12503: AUTEUR ONBEKEND. - Cubaanse lessen.
10604: AUTEUR ONBEKEND. - De vrouw vóór het Plan.
13608: AUTEUR ONBEKEND. - 75 years of struggle! The life of Nanny Washburn.
668: STICHTING IMPERIALISME EN ONDERONTWIKKELING. - Made in Asia. Industrie, arbeid en verzet. Anti-imperialisme Cahier # 10.
6696: ONKRUIT. - Een wilde wegwijzer. Geheim? Zoek het maar uit!
9199: ONKRUIT. - Totaalweiger Nieuwsbrief mei '81.
13091: ONKRUIT. - De schoffel. Nummer 1-6, 9.
15010: OOMS-VINCKERS, C.J. - Vrouwen!
5825: PLATFORM TEGEN DE NIEUWE OORLOG. - Levensomstandigheden in bezet Irak.
9791: PLATFORM TEGEN DE NIEUWE OORLOG. - De oorlog verklaard. Achtergronden bij en stellingname tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
124: OORTHUIZEN, JOOST (RED.). - De schuldenboemerang. Gevolgen van de crisis in het Zuiden voor Nederland.
14494: OOSTEN-MÖSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was. Vertellingen voor kinderen. Eerste bundeltje. Teekeningen van Netty Klingen.
8243: OOSTERWIJCK, HUGO VAN. - Rubber voor Leopold II.
9919: REVOLUTIONÄRE KUNST AM BEISPIEL DER MODERNEN PEKING-OPER. - Mit taktischem Geschick den Tigerberg erobert.
14588: OPHEFFER (G.L. GONGGRIJP). - Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad.
9098: KADER OPLEIDING. - Geschiedenis Teksten.
12056: OPP, KARL-DIETER. - Verhaltenstheoretische Soziologie.
5719: OPPOLZER, ALFRED (RED.). - Humanisierung der Lohnarbeit?
3906: OPPOLZER, ALFRED A. - Entfremdung und Industriearbeit: Die Kategorie der Entfremdung bei Karl Marx.
8730: LANDELIJKE WERKGROEP ANTI-AUTORITAIRE EN SOCIALISTIESE OPVOEDING. - Anti-autoritaire en socialistiese opvoeding.
2640: OPZIJ. - Het begin. Terugkijken bij tien jaar opzij.
12340: ORBACH, SUSIE. - Mooi dik is niet lelijk. Een anti-dieet handleiding voor eetverslaafden.
2642: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Wat willen vrouwen eigenlijk?
2641: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Van vrouw tot vrouw. Vriendschap, liefde, eenzaamheid, wedijver, afgunst en woede.
2643: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Zo zijn vrouwen. Een feministische Psycho-analytische benadering van de Vrouw.
2645: ORBACH, SUSIE. - Zwijgend protest. Anorexia nervosa: vrouwen in verzet tegen een sociale rol.
8955: TIJDSCHRIFT BUITEN DE ORDE. - #7-1, 8-3, 13-3, 14-1, 15-2, 19-1
8442: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR EEN NIEUWE INTERNATIONALE ORDE. - Wapenexport naar de derde wereld. Een zwarte lijst.
2646: ORENDI-HINZE, DIANA. - Rahel Sanzara. Eine Biographie.
13526: INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTH AND HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS. - A false dawn: Palestinian health and human rights under siege in the peace process.
4383: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Our Planet, Our Health. Report of the WHO commission on Health and Environment.
10803: ORTHBANDT, EBERHARD. - Geschichte der grossen Philosophen.
4979: OSBORN, REUBEN. - Marxismus und Psychoanalyse.
8318: OSBORN, SUSAN M & GLORIA G. HARRIS. - Zelfbewust gedrag. Assertiviteitstraining voor vrouwen.
8624: OSKAM, HANNIE & INGE VERAAR. - Meiden op weg naar betere tijden.
12410: OSSENDRECHT, CAJETANUS V. - De sociale kwestie.
6886: OSTERMANN, A & H. NICKLAS. - Vorurteile und feindbilder.
10693: OTTEN, MARKO (E.A.). - Halen wij de Sovjetunie. Reisgids voor twijfelaars.
13791: OTTENHEYM, TOM. - De Plausibiliteit van visies op Wapenbeheersing, het geval inf.
4918: OTTOMEYER, KLAUS. - Soziales Verhalten und Ökonomie im Kapitalismus.
14837: OUDAKKER, FRIDA E.A. - Werk honger de wereld uit.
14575: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 2.
12271: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 1 en 2.
5720: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 1.
3237: OUIDA. - De zwerver en zijn pleegkind, 3 delen.
4705: COME OUT. - Gespräche mit lesbischen Frauen 1.
5430: OUTSHOORN, JOYCE. - Vrouwenemancipatie en Socialisme. De SDAP en het ""Vrouwenvraagstuk"" 1894-1919.
2649: OVEREEM, EMMY VAN. - Teveel gebeurt er op z'n mans.
4575: OVEREEM, EMMY E.A. - Vrouwenschemer. Verhalen en ervaringen met ongewenste zwangerschap.
4829: LANDELIJK WERKERS OVERLEG. - Werklozenverzet.
6786: LANDELIJK KERNWAPEN OVERLEG. - Kernwapens op retour? Feiten en nieuwe kansen.
13455: OVERSTEEGEN, J.J. - De redelijke natuur. Multatuli's literatuuropvatting.
9145: OVERSTEGEN, J.J. (RED.). - Kort Geding. Bloemlezing met o.a. Claus, Reve, Wolkers
2942: OYONO, FERDINAND. - De oude neger en de medaille.
7470: ÖZAKIN, A. - Soll ich hier alt werden?
12697: OZGUDEN, DOGAN. - Turkije, fascisme en verzet.
6259: OZGURLUK. - Op bezoek in de Huizen van verzet.
6656: PAAPE, HARRY. - De Geuzen.
13484: PABON, N. J. - Mijn afscheid van de kerk.
13720: PAC, PAN AFRICANISTRISCH CONGRES. - ''De huidige situatie in Azania"", het standpunt van het PAC.
92: PACKARD, VANCE. - The status seekers.
13405: PACKARD, VANCE. - The Status Seekers.
11077: PACKER, EVE. - Skulls head samba.
4726: PACZENSKY, SUSANNE V. - Verschwiegene Liebe. Zur Situation lesbischer Frauen in der Gesellschaft.
153: PAËRL, ERIC. - Nederlandse macht in de Derde Wereld.
12158: PAGE, CHARLES H. - Class and American Sociology. From Ward to Ross.
3465: PAGE, MYRA. - Daughter of the Hills. A woman's part in the coal miners' struggle.
4472: PAGIN, VERA (RED.). - Underground USA. Texte der alternativen Scene in Amerika.
14666: COLLECTIF NATIONAL POUR LA PALESTINE. - Les crimes Israeliens en Europe.
4919: PALM, GÖRAN. - Een onrechtvaardige beschouwing.
5164: PALMIER, J.M. - Sur Marcuse.
8790: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Mao Tse-tung.
14681: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Opstand der feiten.
4068: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Chroestsjev. De weg naar macht.
10379: PANITCH, LEO & COLIN LEYS (RED.). - Violence today. Actually existing barbarism. Socialist Register 2009.
12003: PANNEKOEK, A. - Het historisch materialisme.
12833: PANNEKOEK, ANTON. - Lenin als Philosoph.
5894: PANSAERS, CLEMENT. - Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor.
8685: PANTHER, TEO (RED.). - Alle Macht den Räten! Band I. Novemberrevolution 1918.
10120: PANTHER, TEO (RED.). - Alle Macht den Räten! Band II. Rätemacht in der Diskussion.
1949: PAOR, LIAM DE. - Divided Ulster.
2650: PAPACHRISTOU, JUDITH. - Women together. A history in documents of the women's movement in the United States.
5022: PAPANDREOU, ANDREAS. - Naar een totalitaire wereld?
1792: PAPCKE, SVEN. - Progressive Gewalt. Studien zum sozialen Widerstandsrecht.
10679: PAPENDRECHT, GAB E.A. - Niet bemiddelbaar, Vrouwen in actie voor scholing en betaald werk.
12440: FNV. DRUK EN PAPIER. - 125 jaar strijdbaar!
2805: PARADOGMA. - Tijdschrift voor Socialistische theorie en Politiek. 1975#3, 1976#1,2,3,4 1977#1,4.
8422: PARIKH, INDIRA J. & PULIN K. GARG. - Indian Women: An Inner Dialogue.
11378: PARKER, STAN. - Stop supporting capitalism! Start building socialism!
10851: PARKIN, FRANK. - Class inequality & political order.
6799: REGENBOOGFRACTIE IN HET EUROPESE PARLEMENT. - Denukleariseren in plaats van moderniseren. Niet-kernwapen-status van de BRD in de grondwet!
12241: EUROPEES PARLEMENT. - Onderzoekscommissie racisme en vreemdelingenhaat.
9618: SOCIALISTISCHE FRACTIE EUROPEES PARLEMENT. - De strijd tegen racisme en fascisme in de EG.
9617: SOCIALISTISCHE FRACTIE EUROPEES PARLEMENT. - Biotechnologie: een uitdaging met haken en ogen.
12227: PARRY, ALBERT. - Garrets and Pretenders. A History of Bohemianism in America.
13200: PARRY, GERAINT. - Political Elites.
13304: PARSONS, HOWARD L. & JOHN SOMERVILLE (RED.). - Marxism, revolution and peace.
8696: INTERNATIONALEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI. - Gewalt und Diktatur im Klassenkampf.
11123: DEUTSCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI. - Werften-Programm.
13133: SOCIALISTIESE PARTIJ. - Hoe wij Angola zien. Antwoord aan de dikhuiden van de ken.
9766: S.D.A.P. RAPPORT EENER COMMISSIE BENOEMD DOOR HET PARTIJBESTUUR DER S.D.A.P. - Het landbouw vraagstuk.
232: THE PEOPLE'S NATIONAL PARTY. - Limann and Ghana (The Ideological Question). A lecture by Dr. Ivan Addae-Mensah.
14874: PAS, GERRIT & RODRIGO PINTO SCHOLTBACH (RED.). - In de voetsporen van de toekomst. Naar een integraal buitenlands beleid.
12088: PASCHUKANIS, EUGEN. - Allgemeine Rechtslehre und Marxismus.
2653: PASSIES, GEA. - ... het zijn net halve mannen. Een onderzoek naar de loopbaan van vrouwen werkzaam bij de provincie Groningen.
3598: S. MARTIN S. PAST. - The Ease of Mind.
10658: PATON, ALAN. - Blank & Zwart.
3805: PAUKA, TOM & REIN ZUNDERDORP. - Banaan voor gevorderden.
5118: PAUL, JOBST. - Im Netz der Bioethik.
2654: PAULI, HENNE. - Marie, wordt wijzer!
5721: PAULI, HENNE & MIRJAM BARTELSMAN. - Handboek voor jeugdloners.
10294: PAULISSEN, MARTIN. - De levenskijk van een vrijdenker.
9274: PAWLOW, TODOR. - Grundgesetze der Künst.
902: COMMISSIE JUSITIA ET PAX. - Oost-Timor, de ontwikkelingen vanaf 1975.
6260: SALAM PAX. - Het opzienbarende internetdagboek van een anonieme Irakees.
743: PAYNE, ROBERT. - Mao Tse Toeng.
14510: WITNESS FOR PEACE. - In our name? The cycles of economic and military violence in Latin America.
9773: PEARCE, FRED. - Turning up the heat. Our perilous future in the global greenhouse.
13404: PEARS, DAVID. - Wittgenstein.
6574: PEDELTY, DONOVAN. - The Rape of Socialism. How Labour lost the Milennium.
13776: PEDRINI, BELGRADO. - Wij waren rebellen, wij waren bandieten…, autografische scherven van Uomini Contro.
3055: PEE, JULIUS & LODE ROELANDT (RED.). - Keur uit Multatuli.
10589: PEEDLE, IAN?. - In Focus Belize a Guide to the People, Politics and Culture?.
12654: PEER, H. - Historisch mozaiek van de FNV.
14870: PEERDEMAN, M.A. & L.J. VAN DER VEEN (RED.). - Schuldenproblematiek: wie betaalt de rekening?
5722: PEET, JAN. - Het uur van de arbeidersjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
10096: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap. Theorieën, begrippen en methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
13800: P.E.L., VERENIGING PEL. - De gedroomde stad, over hoe Leeuwarden zichzelf kapot bouwt en sloopt.
1873: PELEMAN, JOHAN. - Oorlog in Bosnië deel 1.
227: PELEMAN, JOHAN. - Sierra Leone en de diamanthuurlingen.
248: PELEMAN, JOHAN. - Brazzaville. Supporters aan de zijlijn.
13475: PELIKAN, JIRI (RED.). - Panzer überrollen den Parteitag.
1928: PELIKAN, JIRI. - The Secret Vysocany Congress. Proceedings and documents of the extraordinary fourteenth congress of the communist party of Czechoslovakia, 22 August 1968.
11599: PELL, MIKE. - S.S. Utah.
5211: PEN, J. - Harmonie en conflict.
12656: PENNARTS, CH. & R. TAZELAAR & G. WIJNHOVEN (RED.). - Neem Fred op de arm. Afscheid van een vakbondsjournalist.
13498: TONGEREN (RED.). & PENNARTS (FOTOGRAFIE). - Beelden van bondgenoten.
557: PENNARTS, PETER & JAN GLISSENAAR. - Honderden foto's uit Latijns Amerika.
7520: PENNINX, RINUS & LEO VAN VELZEN. - Internationale arbeidsmigratie.
4351: PERCIVALL, JULIA & PIXIE BURGER. - De spuitbus en het rozeblad. Een boek vol ""schone"" tips achter moeders keukendeur.
3186: PEREIRA, M. - De commandant.
3187: PERI ROSSI, CRISTINA. - Vreemde vliegende voorwerpen en andere verhalen.
10426: PERKINS GILMAN, CHARLOTTE. - Herland.
13794: PEROTTI, JOHN. - Down to the Wire, History and writings of a prison activist and jailhouse lawyer.
14446: PERRICK, F. - Politie in Nederland.
12336: PERRIN, ELULA. - Vrouwen die voor vrouwen kiezen.Het openhartig levensverhaal van een lesbienne.
7720: PERRIN, ELULA. - Vrouwen die voor vrouwen kiezen.Het openhartig levensverhaal van een lesbienne.
9220: PERRY, J. & BOSSCHER & KALMA E.A. - Honderd jaar sociaaldemocratie in Nederland 1894-1994. SDAP - PvdA.
9551: WERKGROEP PERSCONCENTRATIE. - Perskoncentratie.
8490: PERTHUS, MAX. - Henk Sneevliet. Revolutionair-socialist in Europa en Azië.
479: STEUNGROEP DIENSTMEISJES PERU. - Dienstmeisjes in Peru.
4352: PESTEL, EDUARD. - Voorbij de grenzen van de groei. Een bericht aan de Club van Rome.
11932: PETER, GERD. - Das IBM-System.
9731: PETERS, LOUIS F.. - Kunst en Revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de franse studenten.
7542: PETERS, RUUD. - Van vreemde herkomst - Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten.
10655: PÉTETIN, ÉRIC. - No pasaran! Sauvons la vallée d'aspe.
4069: PETHYBRIDGE, ROGER. - Revolutie in Rusland. Ooggetuigenverslag.
14303: PETRAS, JAMES & MAURICE ZEITLIN (RED.). - Latin America. Reform or revolution?
8356: PETROVIC, GAJO. - Philosophie und Revolution.
885: PETRUS BLUMBERGER, J.T. - Le communisme aux Indes Néerlandaises.
13371: PETRY, FRANZ. - Der soziale Gehalt der marxschen Werttheorie.
8615: PETSJERNIKOVA, I. - Een blijvend voorbeeld
4476: PETTIGREW, THOMAS. - Epitaph for Jim Crow.
5988: PEUKERT, JOSEF. - Erinnerungen eines Proletariers aus der revolutionaren Arbeiterbewegung.
2848: PFAFF, KONRAD. - Kunst für die Zukunft. Eine soziologische Untersuchung der Produktiv- und Emanzipationskraft Kunst.
3469: PHAM THI, HOAI. - Alomvattende liefde.
2659: PHILIPS, ANNE. - Hidden hands. Women and economic policies.
2660: PHILLIPS, JOAN. - Policing the family. Social control in Thatcher's Britain.
4576: PHILLIPS, EILEEN (RED.). - The left and the erotic.
3228: PHILLIPS, JAYEN ANNE. - Snelle levens.
14396: PHILLIPS, W.M. - Nightmares of anarchy. Language and cultural change 1870-1914.
4477: PHILLIPS, JAYEN ANNE. - Snelle levens.
10092: RADICAL PHILOSOPHY. - #128 - 132.
831: PHONGPAICHIT, PASUK. - From peasant girls to Bangkok masseuses.
13780: PIACENTINI, PABLO E.A. - Het verhaal Aarde, Inheemse volken aan het woord over milieu en ontwikkeling.
11710: PIAGET, JEAN. - Erkenntnistheorie der Wissenschaften vom Menschen.
10618: PICHT, GEORG?. - Mut zur Utopie. Die großen Zukunftsaufgaben. Zwölf Vorträge?.
8950: PIECK, HENRI. - Buchenwald. Reproducties naar zijn teekeningen uit het concentratiekamp.
7744: PIERRE, BESNARD. - Os Sindicatos Operários e a revoluçÃo social.
5723: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
11112: PIETERSE, COSMO (RED.). - Five African Plays.
4629: PIETROPINTO, ANTHONY & JACQUELINE SIMENAUER. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit.
4630: PILGRIM, VOLKER ELIS. - Manifest für den freien Mann.
14699: PILLING, GEOFFREY. - The crisis of Keynesian Economics. A Marxist view.
663: PINCHES, MICHAEL & SALIM LANKA. - Wage labour and social change. The proletariat in Asia and the pacific.
2468: SHOCKING PINK. - No. 8. Making love and mischief.
3188: PINSKY, MIRNA. - Een brok in je keel.
5724: PIRKER, THEO. - Die blinde Macht. Die Gewerkschaftsbewegung in der Bundesrepublik. Teil 1 1945 - 1952.
11450: PIROSCHKOW, VERA. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte.
11567: PIROSCHKOW, VERA. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte.
10934: PIRYNS, PIET. - Zwarte zondag.
597: PISANI, FRANCIS. - Muchachos. Tagebuch der sandinistischen Revolution in Nicaragua.
4660: PIZZEY, ERIN. - Infernal child. A Memoir. The story of her own astonishing childhood.
14272: ARBEITERPARTEI KURDISTANS PKK. - ?Der Weg der Revolution Kurdistans (Manifest).?
13519: SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU. - Democratie en Civil Society. Hoofdstuk 4 uit SCP rapport 2004.
2661: PLANT, SADIE. - Nullen en Enen. De ondergang van het patriarchaat.
2662: PLANTENGA, JANNEKE. - Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) Duitsland.
14682: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935.
11555: PLAS, MICHEL VAN DER. - Getuige in München. Dagboek van de olympische spelen.
6119: PLAS, BAS VAN DER. - Katastrofa. Milieu in Rusland. 20 jaar na Tsjernobyl.
15: PLAT, WOLFGANG. - Attentate. Eine Sozialgeschichte des politischen Mordes.
2391: RANDZIO-PLATH (RED.). - Was geht uns Frauen der Krieg an?
9392: PLECHANOW, G. - Die Grundprobleme des Marxismus.
7171: PLECHANOW, G.W. - De rol van de persoonlijkheid in de geschiedenis.
3908: PLECHANOW, GEORG. - Anarchismus und Socialismus.
3909: PLECHANOW, G. W. - Fundamentele vraagstukken van het marxisme.
290: PLESSIS, ESAU DU. - Outspan: bouwstenen voor apartheid.
4662: PLETSCHER, MARIANNE. - Weggehen ist nicht so einfach. Gewalt gegen Frauen in der Schweiz. Gespräche und Informationen.
12649: PLEYSIER, A. - De mensch in de leerschool van moeder aarde.
8805: PLOEG, RANI VAN DER & RUTH ZINKSTOK. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
6154: PLOEG, CHRIS KASPAR DE. - Oekraïne in het kruisvuur.
12335: PLOEG, C.J. VAN DER. - Oogst. Van de laatste 10 jaren.
3056: PLOOS VAN AMSTEL, KARINA. - De staking.
14268: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930-1942.
10702: POESJKIN, A. - De kapiteinsdochter.
3594: POESJKIN, ALEXANDR E.A. - Russische Gespenstergeschichten.
6456: POHLE, ROLF. - Mein Nahme ist Mensch.
6457: POL, WIM VAN DE. - Onder de tap. Afluisteren in Nederland.
10304: POLAK, FRED .L - Om het behoud van ons bestaan, cultuurhistorische voor-studies.
5234: POLAK, S. - Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk. 2e deel.
12924: POLAK, F.L. - De bedreiging der menselijkheid in de crisis der moderne cultuuur.
5438: POLAK, EDUARD. - De weg omhoog.
2663: POLAK, INGE (RED.). - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
9702: POLAN, A.J. - Lenin & the end of politics.
6285: POLDERVAART, SASKIA E.A. - Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen.
2665: POLDERVAART, SASKIA E.A. - Vrouwenstudies. Een inleiding.
14143: POLEWOI, BORIS. - Goud.
2739: KLACHTENBURO POLITIEOPTREDEN. - Een jaar Amsterdamse doofpot.
4779: POLITLADEN. - Kapitalistische Hochschulreform. Analysen und Dokumente.
4921: POLMAN, MICHAEL & PETER VAN DER POUW KRAAN. - Van Bolwerken tot Netwerken. Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties.
7935: POMORIN, JÜRGEN & REINHARD JUNGE. - Die Neo-Nazis.
3189: PONIATOWSKA, ELENA. - Dit leven is een leugen.
3352: PONIATOWSKA, ELENA. - Tina Modotti. Ein Lebensroman.
4071: PONOMARJOW, B.N. E.A. - Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion.
11577: POOL, JAMES & SUZANNE. - Wie financierde Hitler?
14589: POORTMAN, C. - Over oost en west. Bestuur en bestel in Indië
3470: POPE, EDITH. - Colcorton. Plume American Women writers.
7545: POPOOLA, OLUMIDE & BELDAN SEZEN. - Talking home.
11729: POPOW, S.I. - Der moderne Revisionismus.
15016: POPPINGA, ONNO & BARTH & ROTH. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
11586: ZERI I POPULLIT. - Ein Socialdemokratischer Parteitag der Französischen Revisionisten. Leiartikel der Zeitung ‹‹ ZERI I POPULLIT ›› , Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens 21 februar 1976.
2666: PORTEGIJS, WIL. - Jammer dat u gaat. Het snelle vertrek van vrouwelijke wetenschappers: een lek in het emancipatiebeleid.
2667: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontai, a biography.
14976: PORTNOY, ETHEL. - Opstandige vrouwen.
12845: PÖRZGEN, HERMANN. - Russisch Mozaiek. Indrukken van een Rusland-kenner.
4072: POSPIELOVSKY, DIMITRY. - Russian Police Trade Unionism. Experiment or Provocation.
7595: POSSEL, A.C. - Rechtspraak rassendiscriminatie.
2668: POST, JACQUELINE VAN DER. - Vrouwenhulpverlening in de praktijk. Case-studies van vrouwenhulpverlening aan zwarte, witte en migrantenvrouwen in het maatschappelijk werk.
4817: POSTEL-COSTER, ELS & JOKE SCHRIJVERS. - Vrouwen op weg.
14569: POSTGATE, RAYMOND. - 1848. Geschiedenis van een bewogen jaar.
6875: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
2670: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W.H. & ANNA DE WAAL (RED.) - Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse Tijd.
14450: POSTMA, H.H. E.A. - Vrijheidsstraf. Van de nood een deugd maken?
7003: POTEMKEN. - Anarchisme - terrorisme. Jr 2. # 2/3
8766: POTHUIS-SMIT, C. - Drie novemberdagen
8380: POTTER, CHARLES E. - Days of shame
7292: POULANTZAS, NICOS. - Klassen in het huidige kapitalisme. De internationalisatie van de kapitalistische verhoudingen en de nationale staat.
13306: POULANTZAS, NICOS. - Klassen im Kapitalismus - heute.
13387: POULANTZAS, NICOS. - Faschismus und Diktatur.
2673: POWELL, MARGARET. - Vanuit de keuken gezien. Herinneringen aan een Dienend Leven.
11914: POZZOLI, CLAUDIO (RED.). - Rosa Luxemburg oder Die Bestimmung des Sozialismus.
13359: PPR. - Studieblad. Omdat het om vrouwen gaat.
13358: PPR. - Studieblad. Harde en zachte revolutie.
9771: PRAAG, PHILIP VAN. - De AJC belicht.
7763: PRAAG, H. VAN. - Karl Marx. Profeet van een nieuwe tijd.
13473: PRASAD, DEVI. - Opvoeding en onderwijs tot vrede. Naar een beschaving gebaseerd op geweldloosheid!
6208: PRASHAD, VIJAY. - Fat Cats & Running Dogs. The Enron stage of capitalism.
337: PRATT, CRANFORD. - The critical phase in Tanzania 1945-1968. Nyerere and the emergence of a socialist strategy.
13410: THEORIE & PRAXIS 4. - Proletarier aller Länder, vereinigt Euch gegen den gemeinsamen Feind!
2013: BEITRÄGE ZUR FEMINISTISCHEN THEORIE UND PRAXIS. - Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9/10, 12, 15/16.
5727: PREIS, CHRISTINE. - Humanisierung der Arbeitswelt. Entstehungsbedingungen, Konzepte und Modelle.
14710: LENIN & TROTZKI & PREOBRASCHENSKI - Oktoberrevolutiom. (Aprilthesen…)
7873: NOVOSTI PRESS. - Leninist approach to unity of the world communist movement.
6340: FREEDOM PRESS. - Raven 17 Use of Land.
6563: FREEDOM PRESS. - Raven 10 On Education.
1624: PIRATE PRESS/PHOENIX PRESS. - One Step Beyond OR Smash the Revolutionairy Communist Party.
14893: FREEDOM PRESS. - Raven 40 Genetic Modification.
6044: FREEDOM PRESS. - Raven 14 Voting.
6055: FREEDOM PRESS. - Raven 43 Food.
14892: FREEDOM PRESS. - Raven 42 On Marxism.
14891: FREEDOM PRESS. - Raven 31 Economics and Federalism.
5440: PRESSER, J. - Is het met Europa gedaan?
4780: PREUSS-LAUSITZ, ULF. - Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg.
5035: PREUSS, ULRICH K. - Das politische Mandat der Studentenschaft.
1853: PRIESTER, KARIN. - Der italienische Faschismus. Ökonomische und ideologische Grundlagen.
5899: PRIGGE, WALTER & WILFRIED KAIB (RED.). - Sozialer Wohnungsbau im internationalen Vergleich.
9020: PRIKKELDRAAD. - De telegraaf.
13411: PRIMAKOWSKI, A. - Wie arbeitet man mit dem Buch?
6697: PRINS, JAN. - Konversie in West Europa. Diskussies over wapenproduktie en werkgelegenheid.
9941: PRINS, KEES E.A. - Philips.
12514: PRINSEN, J. - Multatuli en de romantiek.
13123: PRINSEN, J. - Uit de ideën van Multatuli.
4727: QUISP (QUEERS UNITED IN SUPPORT OF POLITICAL PRISO - Dykes and Fags want to know... A written interview with Lesbian Political Prisoners; Laura Whitehorn, Linda Evans and Susan Rosenberg.
2978: PRITAM, AMRITA. - Die man.
11080: THE PROFIT$. - Diatribe.
14294: EDITIONS DU PROGRES. - Pour le centieme anniversaire de V. Lenine.
8226: 4 MEI PROJECT (RED.). - Liederen zwijgen niet.
9843: PROJECTGROEP ""MENSBEELD, ECONOMIE EN DUURZAAMHEID"" - Mensbeeld, economie en duurzaamheid.
2677: PROKOP, ULRIKE. - Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschranktheid der Strategien und der Unangemessenheit der Wunsche.
2678: PROKOP, ULRIKE. - Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschränktheid der Strategien und der Unangemessenheit der Wünsche.
6459: PROLL, THORWALD & DANIEL DUBBE. - Wir kamen vom anderen Stern. Uber 1968, Andreas Baader und ein Kaufhaus.
2680: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt.
2679: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt. Brochure.
10791: GALEN & NEKKERS & PELS & PRONK. - Het moet het kan! Op voor het plan! Vijftig jaar plan van de arbeid.
9804: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
13377: PROOST, K.F. & JAN ROMEIN (RED.). - Geestelijk Nederland 1920-1940. 2 delen.
7533: PROOST, K. F. - De ontwikkeling der Literatuur in Sowjetrusland. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 3/4
9613: PROSKE, RÜDIGER E.A. - Modelle und Elemente künftiger Gesellschaften; Auf der Suche nach der Welt von morgen.
4631: PROSS, HELGE. - De Mannen. Hoe denken mannen over mannen en vrouwen.
12257: PROUDHON, P.J. - Abrégé des Ouvres.
13647: PROUDHON, P.J. - Bekenntnisse eines Revolutionärs (von 1848).
10106: PSP. - Heksentoer. PSP-vrouwen.
10921: PSP. - Vrouwenbevrijding.
6879: PSP, WETENSCHAPPELIJK BUREAU. - Ontwapenend - geschiedenis van 25 jaar PSP.
14319: PSP. - Voor een toekomst zonder NAVO.
11771: PSP. - De NAVO: 25 jaar steunpilaar van het kapitalisme.
9250: PSP. - Socialisme. Theorie en beweging. Deel 1 & 2.
6009: PSP. - Grepen uit het werkprogram '71-'75 van de PSP
9322: PSP. - Politie. Diender of commando.
12954: PSP. - Kielmansegg. Nazigeneraal navogeneraal.
5431: PSP. - Rooddruk voor morgen. Fundamentele struktuurwijziging, een uitgangspunt..
13360: PSP. - Programma 1967-1971.
13357: PSP. - Aktieprogramma 1977-1981.
13361: PSP. - PSP en vakbeweging.
13362: PSP. - Een woning voor iedereen.
13363: PSP. - Een woning voor iedereen.
13364: PSP. - Grepen uit het aktieprogramma.
13365: PSP. - Een woning voor iedereen.
13366: PSP. - Werkprogramma '71-'75.
14458: PSP. - Geen afschrikking maar ontwapening. Een reaktie van de PSP op de defensienota.
14602: PSP. - BB en PSP. Antwoord van de PSP op de ""wenken"" en de ""toelichting"" van de BB.
8507: PSP. - LPG de stad uit!
14457: PSP. - Linksomkeert! Alles over dienstplicht en dienstweigeren.
11836: PSP. - Herman Gorter. Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
1969: ARBEITSGRUPPE FÜR ANTI-PSYCHOANALYSE. - Die Eule # 3, Patriarchatsgenese.
1970: ARBEITSGRUPPE FÜR ANTI-PSYCHOANALYSE. - Die Eule # 5, Weibliche Produktion.
13322: PULITZ, WOLFGANG ZU. - In rok tussen de bruinhemden.
2754: PUNCH, MAURICE. - Fout is fout! Gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam.
599: PURCELL, BETTY. - Light after darkness. An experience of Nicaragua.
2682: PUTTEN, MAARTJE VAN & NICOLE LUCAS. - Made in heaven. Vrouwen en de veranderende internationale arbeidsverdeling.
99: PUTTEN, MAARTJE VAN (RED.). - Arm in arm - ontwikkelingslanden in het spoor van de armsten.
434: PUTTEN, JAN VAN DER. - Marianella. Over mensenrechten en chemische oorlogvoering in El Salvador.
12767: PVDA. - De grote inzet. Urgentie program.
5816: PVDA. - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met voorwoord van Evert Vermeer.
5445: PVDA. - Evert Aart Vermeer. Een levenschets.
183: WERKGROEP MILIEU EN ENERGIE PVDA. - De Oorlog tegen de Tse-Tse.
2415: ROOIE VROUWEN IN DE PVDA. - Rooie Sien wil herverdelen!
14461: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
11358: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1
11360: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 5.
11359: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 2.
11361: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 4.
11362: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 3.
5452: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
5447: QUACK, H.P.G. - Beelden en groepen. Studiën.
5448: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 4.
5449: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten. Deel 1 t/m 7.
5454: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw.
5455: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack. 1834-1914.
8986: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten Deel 9. Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
6570: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 5 (1899/1900), en Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw (1904).
6735: QUAKERS. - Verweer tegen het geweld. Is er een andere weg?
10113: QUAKERS. - Een symposium over dubbele moraal.
11551: QUAKERS, M.C.N.V. - Oorlog na de oorlog. Zuid Vietnam 1973/1974.
2388: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Women and Spirituality.
2684: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Leadership.
2685: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - The Selfhood of Women.
9698: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Processes of change.
2683: QUEST, A FEMINIST QUARTERLY. - Money, Fame and Power.
11825: QUINIOU, JEAN CLAUDE. - Marxismus und Informatik.
10654: RAAIJ, SIES VAN. - De Rolling.
8851: PROJEKTGRUPPE DKP UND BERND RABEHL. - DKP. Eine neue sozialdemokratische Partei.
10672: RACHKOV, BORIS. - Vital problems of our time. Oil, nations and monopolies.
13392: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Afsproak juni/juli #3
7983: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Werkgroep voor gezag en vrijheid: verontrust of verontrustend?
8000: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Twaalf vragen over het oud-strijders legioen.
2229: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Het vrouwbeeld bij extreem-rechts in Nederland. Een onderzoek naar de ideeen van NVU en OSL over vrouwen.
9058: RACZ, MIKLOS - Universiteit en klassenstrijd.
2389: RADCLIFFE RICHARDS, JANET. - The sceptical feminist. A philosophical enquiry.
10483: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. Der Mensch und seine Lehre.
14438: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
7189: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. Een politieke biografie.
3637: RADDATZ, FRITZ J. - Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei Banden Herausgegeben.
3915: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
2390: RADEL, JUTTA (RED.). - Liebe Mutter, Liebe Tochter.
12148: RADEMAKER, L. & R.J.P. VAN HOORN(RED.). - Kleine sociologische literatuurgids.
13554: RADIUS, SIMON. - Francisco Ferrer 1859-1909.
1630: RADIUS, SIMON. - Wat moeten we nou met de school?
1629: RADIUS, SIMON. - Proudhon over kerk en samenleving.
9593: RADOS, ANTONIA. - Die Verschwörung der Securitate. Rumäniens verratene Revolution.
13824: RAF-DISKUSSIONEN, REDAKTIONSGRUPPE. - Wir haben mehr Fragen als Antworten.
5797: RAGAZ, LEONHARD. - Van Christus tot Marx, vam Marx tot Christus.
6341: RAI, MILAN. - Tactical Trident. The Rifkind Doctrine and the Third World.
6508: RAI, MILAN. - Regime Unchanged. Why the war on Iraq changed nothing.
15015: RAKET. - Uitverkoop! Notities over (anti-)fascisme voor de oorlog.
14183: RALET, OLIVIER. - Illegale Wapenhandel.
7956: RAM, SAMUEL. - Klein Fascisme.
797: RAM, SURESH. - Vinoba Bhave en de vreedzame revolutie in India.
12717: RAM, SAMUEL. - Mans evenbeeld.
6662: RAM, SAMUEL. - Het begin van de ondergang.
8956: RAMAER, HANS. - Staat en monopoliekapitalisme
6798: RAMAER, HANS. - De dans om het nucleaire kalf.
14627: RAMBERT, BERNHARD & BISWANGER & BAKKER SCHUT. - Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungsrecht.
600: RAMIREZ, SERGIO E.A. - Nicaragua gezien door Nicaraguanen. De Nicaraguaanse revolutie - zwart op wit.
14767: RAMKEMA, HARM & ERIK VAN SCHAIK (RED.). - Tussen recht en repressie. Minderheden in Oost-Europa.
10953: RAMONET, IGNACIO. - Nouveaux pouvoirs, nouveaux maîtres du monde.
8493: RANDALL, MARGARET. - Nicaragua. Een vrouw in de revolutie.
3472: RANDAWA, RAVINDER. - A Wicked Old Woman.
14868: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 1998/1999.
14875: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 2000.
11980: RANDWIJK, H.M. VAN. - Waarmee ik maar zeggen wil…
6664: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945.
6663: RANDWIJK, H.M. VAN. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in het verzet.
9540: RAPHAEL, D.D. - Problems of political philosophy.
13773: RAPHAEL, AMY. - Never mind the Bollock's, Woman Rewrite Rock.
633: RAPOPORT, ROGER & LAURENCE J. KIRSHBAUM. - Is the library burning? A report on American students, student unrest and student power.
6534: RAPTSCHINSKY, BORIS. - Nederlands Russisch woordenboek.
4077: RAPTSCHINSKY, BORIS. - De Russische Revolutie 2. November 1917.
10070: RASCHHOFER, HERMANN. - Political Assassination. The Legal Background of the Oberlander and Stashinsky Cases.
14686: RASCHKE, JOACHIM (RED.). - Die politischen Parteien in Westeuropa.
3643: RASTER. - Nr. 39 jrg 1986.
6607: RATHENAU, WALTER. - Die neue Wirtschaft.
12695: RATHFELDER, ERICH, ANNA STEIN & KLAUS VOGEL. - Wij Staken.
4355: RATTRAY TAYLOR, G. - De biologische tijdbom.
7845: RAUCH, GEORG VON. - Lenin. Die Grundlegung des Sowjetsystems.
3991: RAUCH, GEORG VON. - Lenin. De grondlegger van het sowjetsysteem.
5460: RAUCHSCHWALBE, K. - Geschichte der lippischen Sozialdemokratie.
14757: RAUSCHNING, HERMANN. - De nihilistische revolutie.
3473: RAVESLOOT, CLARY. - Monica van Paemel. Gastschrijver Rijksuniversiteit Groningen.
14351: READ, HERBERT. - Anarchy & order.
13173: TIJDSCHRIFT WOORDEN VAN REBELLEN. - #34
3596: REBERS, BRAM (RED.). - Uit de nieuwe wereld.
520: RECKMAN, PIET. - Schijngestalten van de macht. Unctad in Chili.
521: RECKMAN, WIM (RED.). - Allende. De man van Chili.
156: RECKMAN, PIET. - Riet - het verhaal van de suiker.
155: RECKMAN, PIET. - De multinationale.
5730: RECKMAN, PIET. - Sociale aktie. Opnieuw bekeken.
8939: RECKMAN, PIET E.A. - Eenentwintigste eeuw: Een droom van een werkelijkheid.
519: RECKMAN, PIET. - Chili blijft een unieke ervaring.
10452: RECKORD, BARRY. - Eet Fidel meer dan jouw vader? Cubaanse meningen.
5122: REDEKER, HANS. - De moed van een bange revolutionair.
7388: REDMONT, ROLINE & SABAH MAKLOUFI. - De inhaalrace - tien portretten van zwarte, migranten - en vluchtelingenstudenten im het hoger onderwijs.
14256: REEDIJK, RACHEL. - Tussen fanatisme en fatalisme. De discussie over racisme en integratie.
8848: CUBA REEKS. - Cubaanse vrouwen aan het woord.
14195: CUBA REEKS. - #1 onderwijs en kinderkultuur.
4110: GHASSAN KANAFANI REEKS. - De werkelijke kibboets. #5
11570: REEP, F. VAN DE. - Wegwijzer voor volwaardige voeding.
1700: REEUWIJK, DICK P. J. VAN. - Damsterdamse extremisten.
10876: REEVE, ALAN. - Zelfde woorden, ander verhaal.
291: REEVES, AMBROSE. - Bloedbad in Sharpeville.
416: CUBAANSE REGERING. - Tweede verklaring van Havana.
13190: REGTIEN, TON. - Black Power en de derde wereld. Een interview met Stokely Carmichael.
13213: REGTIEN, TON. - Ernesto Che Guevarra.
10273: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
11834: REICH, WILHELM. - De seksuele revolutie.
13063: REICH, WILHELM. - Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral.
4482: REICH, CHARLES A. - The Greening of America.
9290: AGNOLI & BLANKE & REICHE. - Fascisme en burgerlijke demokratie.
14473: REICHE, DIETLOF. - Der verlorene Frühling. Die Geschichte von Louise Coith und dem Lokomotivheizer Hannes Bühn, der zum Barrikadenbauer wurde. Frankfurt 1848.
11369: REID-HENRY, SIMON. - Fidel & Che. Een revolutionaire vriendschap.
5124: REIJNDERS, LUCAS. - Wetenschapsbeleid in Nederland.
4356: REIJNDERS, LUCAS E.A. - Veilig op je werk. Gezondheid, gevaarlijke stoffen, milieu.
4246: REIJNDERS, LUCAS E.A. - Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif.
4358: REIJNDERS, LUCAS. - Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu.
2396: REIJNVAAN, PAULINE E.A. - Het gaat om de kinderen.
12658: REINALDA, B. (RED.). - De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging.
5733: REINALDA, BOB. - Onze strijd. De vakorganisatie van handels- en kantoorbedienden in Nederland 1859-1942.
1639: REINBOUD, WEIA. - Dwarse ekonomie. Enige anarchistische opmerkingen over ekonomie.
1640: REINBOUD, WEIA. - Tijd voor de anarchie.
11223: REINHOLD, OTTO & STIEMERLING, KARL-HEINZ. - Politische Ökonomie, geschrieben für die Jugend.
3788: REINICKE, HELMUT. - Friedrich Engels: ""Wir reklamieren den Inhalt der Geschichte"".
7397: REINIG, CHRISTA. - Die ewige Schule.
7450: REINIG, CHRISTA - Der wolf und die witwen.
3474: REINIG, CHRISTA. - Die Himmlische und die irdische Geometrie.
3475: REINIG, CHRISTA. - Entmannung.
6401: REISEN, MIRJAM VAN. - EU Global Player. The North-South Policy of the European Union.
11737: REISSIG, ROLF (RED.). - Arbeiterbewegung im Kapitalismus der Gegenwart.
10047: REITSMA, H.A. & J.M.G. KLEINPENNING. - The third world in perspective.
5798: REITSMA, F. - Waarheid in droomen. Moderne gelijkenissen.
12205: REKENSCHAP. - #4, dec. 1969, o.a. H. Roland Holst.
13701: RENDTORFF, TRUTZ & HEINZ EDUARD TÖDT. - Theologie der Revolution, Analysen und Materialien.
6665: RENGELINK, J.W. & I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
14960: REP, JELTE. - Angela Davis.
13933: CONFERENCE REPORT. - Changing South-Africa, Challenge for Europe.
11152: BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH. - Vol 16 #1, 2 Vol 19 #3.
10049: VOICES OF RESISTANCE. - From Occupied London.
4173: REUTER, FRITS. - De Communistische Partij van Nederland in oorlogstijd. Herinneringen.
3917: RÉVAI, JÓSZEF E.A. - Georg Lukács und der Revisionismus.
13566: REVE, GERARD J.M. E.A. - Van Domela tot Gorter.
13159: FEMINIST REVIEW (RED.). - #1,3,24,28,32,34,35
12927: NEW LEFT REVIEW. - 2012. 6 stuks, compleet.
5176: REVOLUON. - Geneesmiddelen en de markt.
6773: GRASWURZEL REVOLUTION. - Stromgeldverweigerung. Perspektiven und künftige Probleme.
1913: SOCIALISTISCHE JEUGD & COMITE VAN REVOLUTIONAIRE M - Portugal.
10923: MUSEUM GESCHICHTE DER POLNISCHEN REVOLUTIONÄREN. - Bekanntmachung - Obwieszczenie. Mausoleum des Kampfes und des Martyriums.
13787: REYNOLDS, SIMON AND JOY PRESS. - The Sex Revolts, Gender, Rebellion and Rock 'n' Roll.
8731: REYS, JESKE E.A. (RED.). - Vijfde (5e) jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
13891: RENMIN RIBAO. - Over de historische ervaring van de dictatuur van het proletariaat, Nogmaals over…
14168: RIBAO, RENMIN & HONGQI & JIEFANGJUN BAO (RED.). - Strive for new victories.
11289: RICH, ADRIENNE. - Essays. Bloed, Brood en Po?zie.
3476: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984.
14649: RICH, ADRIENNE. - Poems. Selected and New, 1950-1974.
2401: RICHARDSON, JACQUES (RED.). - Impact # 2. Women in science: a man's world.
4126: RICHTA, RADOVAN UND KOLLEKTIV. - Technischer Fortschritt und industrielle Gesellschaft.
14648: RICHTER, HORST E. - Opvoeding tot solidariteit.
12438: RIECHERS, CHRISTIAN. - Antonio Gramsci. Marxismus in Italien.
8968: RIEDEL, MANFRED - Studien zu Hegels rechtsphilosophie
8698: RIEDMÜLLER, BARBARA. - Marktrationalität oder Systemplanung. Zur Kritik des Systemtheoretischen Planungsbegriffes.
558: RIEGER, GERHARD (RED.). - Die Karibik zwischen Souveränität und Abhängigkeit. Analysen und Berichte zu Jamaika, Kuba, Haiti, St. Lucia, Guadeloupe-Martinique und der Dominikanischen Republik.
9935: RIEHL, RAINER. - Gegen Reformismus, Gegen Stalinismus. Was will die SAG.
11899: RIELAND, WOLFGANG (RED.). - Fiat-Streiks. Massenkampf und Organisationsfrage.
8211: RIENCOURT, AMAURY DE. - Die Seele Chinas.
5735: RIGHART, HANS & JAN RAMAKERS. - Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid. 1945-1981.
14542: RIJK, M.C. - Structuur, macht en geweld.
12606: RIJNDERS, GERH. - Wie was Domela Nieuwenhuis?
14171: RIJNDERS, G. (RED.). - De Vrije Socialist. 28 december 1946, 4 januari 1947, 11 januari 1947.
8206: RIJSDIJK, MINK VAN. - Hoor haar eens. De christenvrouw en de emancipatie.
8278: RIJSDIJK, MINK VAN. - Gelijkheid…geloof je `t zelf.
2403: RIJSWIJK-CLERKX, LILY E. VAN. - Moeders, kinderen en kinderopvang.
8011: RINKLEFF, FRANK. - Theorien über die Grundrente.
899: RINSAMPESSY, ELIAS (RED.). - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
11334: RINSER, LUISE. - Mitte des Lebens.
11536: RINSER, LUISE. - Kriegsspielzeug. Tagebuch 1972-1978.
11537: RINSER, LUISE. - Der schwarze Esel.
11538: RINSER, LUISE. - Die gläsernen Ringe.
11738: RINSER, LUISE. - In aanbouw. Een soort dagboek 1967-1970.
3477: RINSER, LUISE. - De zwarte ezel.
15008: RIPHAAGEN, J.G. - Een standbeeld voor Trijn van Leemput.
3300: RISCHBIETER, HENNING. - Brecht.
7840: RITSERT, JÜRGEN. - Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung.
13691: RITTER, JOACHIM. - Hegel und die französische Revolution.
14163: RIUS. - MAO fur Anfanger.
2945: RIVE, RICHARD. - Buckingham palace "" District zes"".
2946: RIVE, RICHARD. - Noodtoestand ongewijzigd.
2404: RIVERS, CARYL E.A. - Beyond sugar and spice. How women grow, learn & thrive.
6893: RJABOW, W. - De grote overwinning.
7370: RJAZANOV, D. - Karl marx als Denker, Mensch und Revolutionär.
12087: ROBBE, MARTIN. - Terror. Hintergrunde, Täter, Opfer.
4245: ROBBÉ, ARNOLD & OBE DE VRIES. - Minder vlees...? Geen probleem Ekologische voeding als dagelijkse kost.
10107: ROBBEN, WIM. - Vredesaktivist Bart de Ligt (1883-1938): Gekruid geluid!
6210: ROBBINS, PETER. - Stolen Fruit. The tropical commodities disaster.
11282: ROBERTS, DENNIS & CYNTHIA ROBERTS. - How to secure peace in Europe. Including the full text of the Helsinki final act.
12382: ROBERTS, DICK - De imperialistische oliebelangen in het Midden-oosten.
1794: ROBINSOHN, HANS. - Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in 'Rassenschandefällen' beim Landgericht Hamburg 1936-1943.
10455: ROBINSON, JOAN E.A. - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays.
11952: ROBINSON, JOAN. - Economic Management China 1972.
11951: ROBINSON, JOAN. - Die Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft.
8437: ROBLES, ELLIN. - Doen we het samen of niet. Over samenwerking tussen zwarte en migrantenvrouwen.
11730: ROCARD, MICHEL & JACQUES ATTALI. - Socialisme en economische politiek.
9584: ROCHHAUSEN, RUDOLF (RED.). - Naturwissenschaft und Philosophie.
13836: RÖDEL, ULRICH. - Forschungsprioritäten und technologische Entwicklung.
9904: RODENBURG, KLAAS. - Ontwapening. Informatie en opinies.
12588: RODENSTEYN, J. VAN. - En die haan kraait maar voort.
9470: RODOLSKY, ROMAN. - Zur entsehungsgeschichte des marxschen kapital.
175: ROEFS, JEANNE (RED.). - Trefpunt Nairobi. Gesprekken met..
5463: ROEKEL, G. VAN. - De noodregeling Drees. En wat nu?
12341: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Deel 1 en 2.
5736: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in het economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Deel 1.
11776: ROEST, FRISO &WIJNAND DUYVENDAK. - Palmen langs het IJ.
13500: ROFFEL, EELCO ET AL. (RED.). - Een geschiedenis apart. Vijftig jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
13681: MANSER. ROGER. - Failed Transitions.
6449: ROGERS, CARL R. - Individuveel. Over encounter-groepen.
8423: ROGERS, BARBARA. - The Domestication of Women. Deiscrimination in Developing Societies.
292: ROGERS, BARBARA. - Zwarte deelstaten, Blanke heersstaten.
13231: ROGIER, JAN E.A. - Sociaaldemokratie en kultuurpolitiek.
11045: ROHDE, FRED E.A. - Duizend bommen en granaten!! 29 oktober in beeld boordevol foto's!!!
2407: ROHKOHL, BRIGITTE. - Rock Frauen.
7255: ROHRMOSER, GÜNTHER. - Revolution - unser Schicksal?
13510: ROJ, A. & ZJORES MEDVEDEV. - De glorietijd van Nikita Chroesjtsjov.
5469: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De weg tot eenheid.
10259: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
10436: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den Proletarischen Klassenstrijd.
11317: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Uit de diepte.
11655: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H - Heldensage. Een Gedicht.
9050: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
11841: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
14232: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
14227: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H - Keur uit de gedichten verzameld door S.A. Jansen-Baelde.
12632: ROLAND HOLST, H. - De strijd om de jeugd.
12666: ROLAND HOLST, H. - Gandhi.
14564: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
13496: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De vrouw in het woud.
13497: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
5464: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme.
5468: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
5471: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Een overgang tot het socialisme.
5473: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Het feest der nagedachtenis.
5478: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel 1 & 2.
7409: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 en 2 in 1 band. Vierde verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk.
5484: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Poëzie en maatschappelijke vernieuwing. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 2.
5483: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Opwaartsche wegen.
5488: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
5489: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Tusschen tijd en eeuwigheid. Verzen.
5490: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Tusschen twee werelden.
2533: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. (INLEIDING). - Invallen en uitvallen van een ongenoemde.
9748: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Clara Meijer Wichmann herdacht.
1858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
14234: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
5476: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
4079: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opstandelingen.
6834: RÖLING, BERT V.A. & RAOUL M. DE PUYDT. - Wapenbeheersing en ontwapening.
6855: RÖLING, B.V.A. - Polemologie. Inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede.
6856: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede.
14726: RÖLING, B.V.A. - De betekenis van de strategic arms limitation talks (SALT).
6857: RÖLING, B.V.A. - Vredeswetenschap. Inleiding tot de polemologie.
54: RÖLING, B.V.A. (RED.). - Opstand en Revolutie. Eerste serie.
7225: RÖLING, B.V.A. E.A. - Beheersing van technologische ontwikkeling: noodzaak en mogelijkheden.
13262: RÖLING, B.V.A. - Inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede.
12467: ROLLAND, ROMAIN. - John Christopher.
8862: ROLLER, ARNOLD. - Die direkte Aktion. Arbeitshefte der Rätekommunismus.
8885: ROLSHAUSEN, CLAUS (RED.). - Kapitalismus und Krise.
8786: ROLSHAUSEN, CLAUS. - Rationalität und Herrschaft.Zum Verhältnis von Marktsoziologie und Entscheidungslogik.
5212: ROLSHAUSEN, CLAUS E.A. (RED.). - Het monopoliekapitaal. Beschouwingen over de opvattingen van Baran en Sweezy.
7586: ROM (RED.). - 650 Jahre Roma-Kultur im Kosovo und ihre Vernichtung: Das Pogrom.
9148: ROMAINS, JULES. - Knock ou le triomphe de la médicine.
5500: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
8710: ROMEIN, JAN & ANNIE ROMEIN. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.
10688: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid.
9189: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. 1936-1937.
12349: ROMEIN, JAN. - Historische lijnen en patronen.
12350: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte.
9550: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
2408: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
2409: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
2411: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. Deel II.
2413: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenspiegel. De Nederlandse romanschrijfsters na 1880.
2412: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte.
5501: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd.
5502: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd 1933-1935. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
3644: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwste nederlandse literatuur.
14534: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
12348: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essays.
1647: ROMERS, M.A. - Sociale wijsbegeerte.
10041: ROO, GERT DE. - Structurering en Normering van het milieubeleid in de jaren zeventig en tachtig.
12082: ROODE, A. DE E.A. - Antroposofisch Racisme.
12728: ROORDA VAN EYSINGA, SICCO. - Zijn eigen vijand.
6287: ROOSBLAD, JUDITH. - Vakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997).
14398: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN. - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor.
15019: ROOY, P. DE. - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
12267: ROOY, P. DE. - Darwin en strijd langs vaste lijnen.
5075: ROOYMANS, JOHN. - Het Tonar dossier. Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet.
2981: ROSCA, NINOTCHKA. - Staat van oorlog.
8690: ROSCAM ABBING, P. J. (RED.). - Conflict en harmonie.
14037: ROSCHAR, FRANS M. - Iran, De ontwikkeling naar een zelfstandige buitenlandse politiek.
1950: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus - an Irish perspective.
9794: ROSE, KALIMA. - Where Women Are Leaders: The Sewa Movement in India.
4783: ROSEMANN, HERMANN. - Kinder im Schulstreß. Die Krankheit, die Schule heißt.
7336: ROSEN, RUTH. - The lost sisterhood. Prostitution in America 1900-1918.
2418: ROSEN, RUTH & SUE DAVIDSON (RED.). - The Maimie Papers.
4080: ROSENFELD, GÜNTHER. - Sowjetunion und Deutschland 1922-1933.
12442: ROSENOW, EMIL. - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
4081: ROSENSTONE, ROBERT A. - Romantic Revolutionary. A Biography of John Reed.
11680: ROSENTHAL, CHRISTINE & KURT. - De brug van Ichu-gras
12157: ROSENTHAL (RED.). - Geschichte der marxistischen Dialektik. Von der Entstehung des Maxismus bis zur Leninschen Etappe.
10844: ROSKAM, KAREL. - Honger. Een zwartboek.
176: ROSKAM, K.L. - Afrika/politiek. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 58 landen.
178: ROSKAM, KAREL & NICO KUSSENDRAGER. - Frontlijnstaten.
177: ROSKAM, KAREL. - De dekolonisatie van Afrika.
293: ROSKAM, K.L. - Alleen voor blanken.
296: ROSKAM, KAREL. - Zuid-Afrika: de toekomst begon gisteren.
12207: ROSSANDA, ROSSANA E.A. - Der lange Marsch durch die Krise.
7197: ROSSANDA, ROSSANA. - Partij en klasse. Van Marx tot Marx. Massa's, spontaneiteit, partij. Een discussie tussen Jean Paul Sartre en ""Il Manifesto"".
2419: ROSSANDA, ROSSANA. - Einmischung. Gespräche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution, Feminismus.
12614: ROSSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - De onbetaalbare mens.
2420: ROSSI, ALICE S. & ANN CALDERWOOD (RED.). - Academic Women on the move.
8333: ROSSITER, MARGARET W. - Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940.
14646: ROSZAK, THEODORE (RED.). - Sources: An Anthology of Contemporary Materials Useful for Preserving Personal Sanity While Braving the Technological Wilderness?.
14189: ROSZAK, THEODORE (RED.). - The Dissenting Academy. Essays Criticizing the Teaching of the Humanities in American Universities.
11246: ROT, TOM (RED.). - Herdenking van in 1940-1945 gevallen socialisten.
11487: ROTFRONT. - Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.
14511: ROTH, KARL HEINZ. - Der Zustand der Welt.
1796: ROTH, JÜRGEN. - 'Es ist halt so…' Reportagen aus dem alltäglichen Elend.
11671: WERKGROEP ARBEIDERSLITERATUUR ROTTERDAM (WAR). - 1978 (1979) 5-6
2499: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Terug naar je lijf. Of hoe tante Sjaan gedwongen werd gebruik te maken van de gezondheidszorg, en daar niet goed van werd...
4596: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Is tante Sjaan nou nog niet klaar? Symposium over veranderende normen bij vrouwen en seksualiteit.
12258: ROVERS, FRITS. - Voor Recht en Vrijheid.
14230: ROWBOTHAM, SHEILA & SEGAL & WAINWRIGHT. - Beyond the fragments. Feminism and the making of socialism.
2426: ROWBOTHAM, SHEILA. - Woman's Conciousness, Man's World.
2425: ROWBOTHAM, SHEILA. - Vrouwen in verzet.
2422: ROWBOTHAM, SHEILA E.A. (RED.) - Autonomie en eenheid - de vrouwenbeweging en de weg naar het socialisme.
2423: ROWBOTHAM, SHEILA. - A new world for women: Stella Browne - Socialist Feminist.
2424: ROWBOTHAM, SHEILA. - Hidden from History: 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against it.
502: ROY, JULES. - Weerzien met Algerije.
5178: ROZENDAAL, SIMON. - Blus de brand. Gesprekken over de Nederlandse aidsbestrijding.
7808: RUBEL, MAXIMILIEN (RED.). - Marx-Chronik. Daten zu Leben und Werk.
5903: RUBENSTEIN, RICHARD E. - Alchemists of revolution. Terrorism in the modern world.
12391: RUBIN, LILLIAN B. - Stille woede.
2429: RUBIN, LILIAN. - Vrouwen, mannen & intimiteit. Lillian Rubin in Nederland: lezingen en discussies.
2431: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
2432: RUBIN, LILLIAN. - Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven.
2433: RUBIN, LILLIAN. - Vrouwen van zekere leeftijd.
2434: RUBIN, LILLIAN. - Women of a certain age. The Midlife Search for Self.
4579: RUBIN, LILLIAN B. - Het erotisch slagveld.
14977: RUBIN, LILLIAN. - Intimate strangers.
10986: RUCKER, AUGUST. - Hochschule und Gesellschaft. Zur Demokratisierung der Hochschule.
11967: RÜCKRIEM, G. (RED.). - Historischer Materialismus und menschliche Natur.
10470: RUF, CHRISTOPH & OLAF SUNDERMEYER. - In der NPD. Reisen in die National Befreite Zone.
745: RUGE, GERD. - Ontmoeting met China. Een wereldmacht in opkomst.
3645: RÜHLE, JÜRGEN. - Die Literatur und Revolution. Die Schriftsteller und der Kommunismus. nieuwe gids. Synopsis als geestelijk brandpunt.
5904: RÜHLE, OTTO. - 1848 Revolution in Deutschland.
2841: RUHRFESTSPIELE. - Der Einzelne und die Masse.
13734: RUIGROK, W.M.J. - Het visioen van Edward Bellamy, het jaar 2000 bezien vanuit 1887.
6429: DE VRIJE RUIMTE. - Easy City. Interventies in een verscheurde stad.
2435: RUITER, MARIJKE E.A. - Vrouwen in scheiding. Een onderzoek naar de situatie van gescheiden vrouwen in noord en midden Limburg.
4359: RUITER, F.G. DE. - In het milieu.
5076: RUNDERKAMP, LEX & FEIKE SALVERDA. - De elite zwijgt. Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders.
11466: PEKING RUNDSCHAU. - Die zerschlagung der viererbande ein sieg von grosser historischer bedeutung!
13842: RUNGE, ERIKA. - Frauen, Versuche zur Emanzipation.
8641: RUNGE, ERIKA (RED.). - Bottroper Protokolle.
5737: RUPPERT, M. - De Nederlandse vakbeweging.
9489: RUSH, ANNE KENT. - Lichaamswerk. Het groeiboek voor vrouwen.
10701: RUSHDIE, SALMAN. - Schaamte.
9962: RUSHDIE, SALMAN. - Woede.
2436: RUSSEL, DIANA E.H. & NICOLE VAN DE VEN. - Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976.
1651: RUSSEL, FRANCIS. - Tragedy in Dedham. The story of the Sacco-Vanzetticase.
858: RUSSELL, BERTRAND. - Oorlogsmisdaden in Vietnam.
10116: RUSSELL, BERTRAND. - Beste Bertrand Russell. Een keuze uit zijn correspondentie met het publiek 1950 - 1968.
2437: RUSSIANOFF, PENELOPE. - Why do I think I am nothing without a man?
13285: AUTEUR ONBEKEND. VERTAALD UIT HET RUSSISCH DOOR P.P EN J.P. - De fabriek der heiligen (het feest van den heiligen Gregorius).
5738: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903.
14284: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
564: STUDIUM GENERALE RUU. - De Verenigde Staten van Midden Amerika?
13282: RUYGERS, G. - Socialisme in de branding.
5505: RUYGERS, GEERT. - Socialisme, vroeger en nu.
800: RUYTER, A. DE. - Nehroe.
13284: RUYTER-DE ZEEUW, C.A. - Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie.
14865: RUYTER, THEO DE. - De koe lacht niet meer. Korte verhalen en essays over ontwikkelingshulp in Afrika.
2438: RVU. - Vrouwengeschiedenis 1899-1996.
4853: SAADAWI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
2439: SAADAWI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
12529: SAALBORN, A. - Uit de gedenkschriften der beulen van Parijs. Deel 1: 1685-1789.
249: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Angola. Feiten en achtergronden van de opstand.
10765: SACHAROV, ANDREJ D. - Sacharov spreekt.
940: SACHS, HERBY & DOROTHEA SCHÜTZE. - Ojala. Guatemalas Flüchtlinge kehren zurück.
14739: SACK, JOHN. - Ich war gern in Vietnam. Leutnant Calley berichtet.
2554: VROUWENWERKING SAGO. - Meer dan schaduw, vrouwen in Latijns-Amerika.
7574: SAHALESSY, D. - An isolated war. Twofold suppression of the Moluccan right of independence. A memorandum.
2982: SAHGAL, NAYANTARA. - Persoonsverwisseling.
14663: SAID, EDWARD W. - The Palestine question and the American context.
4361: SAINT MARC, PHILIPPE. - Socialisatie van de natuur. Natuur en samenleving. Natuureconomie. Natuurbeleid.
13104: AUTORENGRUPPE DES PROJECTES SAIU. - Zum richtigen Verständnis der Kernindustrie.
6153: SAKAI, J. - Settlers. The Mythology of the White Proletariat.
9469: SAKOLSKY, RON & STEPHEN DUNIFER (RED.).. - Seizing the Airwaves. A free radio handbook.
8265: SAKOLSKY, RON. - Creating Anarchy.
6239: SAKOLSKY, RON (RED.). - Surrealist Subversions. Rants, Writings & Images by the Surrealist Movement in the United States.
3919: SAKS, J. - Kritische herinneringen.
11522: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 2. Christen-socialisten in crisistijd 1903-1941.
11696: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 3. Marxisten over godsdienst 1913-1944.
13333: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 1. Marxisten over godsdienst 1844-1914.
3194: SALKEY, ANDREW. - Joey Tyson.
14011: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
14688: SALTER, ERNEST J. & M. STEIN. - Taschenbuch des Kommunismus.
432: MEDISCH KOMITEE EL SALVADOR. - Kinderen in de oorlog in El Salvador.
13023: SAMARY, CATHERINE. - Die Zerstörung Jugoslawiens. Ein europäischer Krieg.
12430: SAMPIEMON, J. - De affaire Vietnam toegelicht met de Pentagon Papers
10856: SAMPSON, ANTHONY. - Macht zonder grenzen.
14442: SAMPSON, ANTHONY. - De wapenindustrie. Een onthullende blik achter de schermen van de internationale wapenhandel.
6802: SAMSON, LOUIS. - Frankrijk als vierde kernmacht. 30 jaar na de eerste Franse kernbom.
11923: SAMUELSSON, KURT. - Dat verdomde kapitaal.
5992: SAN FILIPPO, ROY. - A new world in our hearts. Eight years of writings from the Love and Rage revolutionary anarchist federation.
1799: SANDER, HEINZ (RED.). - Landsmannschaftlicher Revanchismus in Westdeutschland. Zu seiner Geschichte und Rolle im imperialistischen Herrschaftssystem.
2441: SANDERS, KARIN. - Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een 'mannelijke' hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan.
6889: SANDHAAS, BERND & GABRIELE ZANOLLI (RED.). - ..Und ich geh doch zur Bundeswehr!
11414: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Wissenschaftstheorie.
12443: SANDKÜHLER, HANS JORG (RED.). - Betr.: Althusser. Kontroversen uber den Klassenkampf in der Theorie.
9349: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Erkenntnistheorie. Texte zu ihrem Forschungsstand in den sozialistischen Ländern.
9352: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & H.H. HOLZ (RED.). - Die Dialektik und die Wissenschaften.
9084: SANDKÜHLER, HANS JÖRG - Praxis und Geschichtsbewusstsein
10269: SANTEN, J. VAN. - De marxistische accumulatie theorie.
11501: SANTEN, SAL. - Poste-restante rood.
13730: SANTEN, SAL. - De nalatenschap van Henk Sneevliet.
5515: SANTEN, SAL. - Schimmenspel. Filmdagboek.
12705: SANTILLAN, D.A. DE. - De economische organisatie van de revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje.
2172: FEMINISTISCHE UITGEVERIJ SARA. - Twee jaar SARA, werken in een vrouwenuitgeverij.
330: SARO-WIWA, KEN. - Een maand en een dag. Notities uit de gevangenis.
8005: SARTRE, J.P. & 'IL MANIFESTO' - Internationale Marxistische Diskussion 5. Partei und Klasse. Eine Diskussion.
7198: SARTRE, JEAN-PAUL. - Marxismus und Existentialismus.
7443: SARTRE, JEAN PAUL. - Das Spiel ist aus.
2764: SARTRE, J.P. - De jaren des onderscheids. Deel 1 van de trilogie De wegen der vrijheid.
3063: SARTRE, JEAN PAUL. - De ingeslotenen van Altona.
3065: SARTRE, JEAN PAUL. - Le Mur.
3064: SARTRE, JEAN PAUL. - Het oponthoud. Deel 2 van de trilogie De wegen der vrijheid.
3067: SARTRE, JEAN PAUL. - Les chemins de la liberté III : La mort dans l' âme.
3066: SARTRE, JEAN PAUL. - Les chemins de la liberté II : Le Sursis.
3069: SARTRE, JEAN PAUL. - Les sequestres d'Altona.
4011: SARTRE, J.P. - De dood in het hart.
1857: SASSOON, DON (RED.). - The Italian communists speak for themselves.
12118: SAUERMANN, EKKEHARD. - Revolutionäre Erziehung und revolutionäre Bewegung.
14998: SAUMONEAU, LOUISE. - Pricipes et action féministes socialistes
14022: SAUVY, ALFRED. - Het einde van de rijkdom.
2442: SAVIER, MONIKA & CAROLA WILDT. - Meisjes, tussen slikken en vertikken.
11076: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars.
12293: SCAGER, KARIN & BART THOOLEN. - De docent als coach.
2443: SCALIA, TONI. - Sta je mannetje. Over ambitieuze vrouwen en hun rol als moeder, zakenvrouw en echtgenote.
2444: SCANZONI, JOHN. - Sexual bargaining. Power Politics in the American marriage.
2445: SCARF, MAGGIE. - Ketens.
2446: SCARF, MAGGIE. - Unfinished Business. Pressure Points in the Lives of Women.
5907: SCHAAF, JASPER. - Marx zó gelezen.
9882: SCHAAF, JASPER. - De toekomst van het individu als sociaal wezen. Een sociale cultuurkritiek.
4930: SCHAAFSMA, H. (RED.). - Aspecten van cultuurbeleid. Een verzameling opstellen ter informatie en inspiratie.
9966: SCHABEDOTH, HANS-JOACHIM & KLAUS JÜRGEN SCHERER (RED.). - Ende der Wende?
12242: SCHACK, HERBERT. - Volksbefreiung. Sozialrevolutionäre Ideologien der Gegenwart.
2448: SCHAEFFER-HEGEL, BARBARA (RED.). - Frauen und Macht. Der alltägliche Beitrage der Frauen zur Politik des Patriarchats.
100: SCHAEPMAN, KEES (RED.). - Zware shag en gironummers.
10879: SCHAEPMAN, KEES. - Een gek in de vrolikstraat.
13122: SCHAEPMAN, C,S,M, - Portugese vluchtelingen in Nederland.
672: SCHAEPMAN, K. - Sisyphus in de delta? Ontwikkelingsamenwerking in Bangladesh.
13968: SCHÄFER, WILHELM. - De levensdag van een menschenvriend.
12081: SCHÄFER, HEINZ. - Arbeitslose drüben? Das Abenteuer Planwirtschaft.
11170: SCHÄFERS, BERNHARD. - Thesen zur Kritik der Soziologie.?
10720: SCHAFF, ADAM. - Marxismus und das menschliche Individuum.
7201: SCHAFF, ADAM. - Marxisme en het menselijk individu.
4248: SCHAFFELS, CORRIE. - Mondjemaat. Energiebesparing door een ander voedingspatroon.
12577: SCHAFRAT, W.H.A. - Mens en werk. Kijk op personeelsbeleid en personeelswerk.
13507: SCHAGINJAN, MARIETTA. - Weihnachten in Sorrent.
4580: SCHAIK-SCHEFFER, G. W. VAN. - Poliklinische abortus. Een vorm van hulp aan ongewenst zwangeren.
6461: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Keizer in lompen. Politiesamenwerking in Europa. Dossier Europa deel 2.
9657: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Europees asielbeleid in 2000. Dossier Europa.
11755: SCHAPER, B.W. - Het trauma van München.
12593: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en arbeidende klassen.
6608: SCHAPER, B. W. - Vrede in Europa? Een studie over internationale vredespolitiek.
8328: SCHAPER, J. H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de sociaaldemokratische arbeiderspartij in Nederland.
12332: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Tweede deel.
11380: SCHAPIRO, ALEXANDER & ALBERT DE JONG. - Waarom verloren wij de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937.
14018: SCHAPIRO, LEONARD. - The government and politics of the Soviet Union.
11482: SCHAPOWALOW, A. - Mit Lenin in Sibirien.
8661: SCHARANG, MICHAEL. - Zur Emanzipation der Kunst.
12536: SCHARRER, ADAM. - Vaterlandslose Gesellen.
4082: SCHATTEN, FRITZ. - Het conflict Moskou Peking.
1800: SCHEDLINSKI, RAINER. - Die Arroganz der Ohnmacht.
3478: SCHEEPMAKER, NICO (RED.). - Mijn dochter met een hoofddoek en andere schoonmaakverhalen.
3486: SCHEER, ROBERT. - Het huidige gevaar.
5198: SCHEFFER, H.J. - De controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
58: SCHEFFER, H. J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
13736: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad, arbeidersbeweging en dagbladpers.
14015: SCHEFFLER, KARL. - De nieuwe mensch.
12198: SCHEGGET, G.H. - Herbert Marcuse. Démasqué der Harmonie.
3920: SCHEGGET, G.H. TER. - Theologie en ideologie.
9472: SCHEGGET, G.H. TER. - Kernwoorden bij marx.
6342: SCHELL, JONATHAN. - The unfinished twentieth century. The crisis of weapons of mass destruction.
4581: SCHELLEN, TON & ELLY VORSTERMANS. - De vrouw in de middenjaren. Problemen rond de overgang en de behandeling daarvan.
7995: SCHELLENBERG, WALTER. - Wie lese ich 'Das Kapital'?
11176: SCHELSKY, HELMUT. - Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen.
12361: SCHENK, G. - Israël.
6149: SCHENK, DIETER. - Die braunen Wurzeln des BKA.
2449: SCHENK, HERRAD. - Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland.
2450: SCHENK, HERRAD. - Vrouwen en oorlog. Feminisme en pacifisme.
2451: SCHENK, M.G. (RED.). - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van koningin Wilhelmina.
9763: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
5522: SCHEPS, J.H. - Het progressieve als waardeloze pronk. Wacht niet tot het rode licht geheel gedoofd is.
8372: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned.- Soc.- Werkgemeenschap.
14906: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert deel 2.
9229: SCHERMERHORN, N.J.C. - Anti militaristiese teksten.
1654: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en persoonlijkheid.
2452: SCHEU, URSULA. - Wir werden nicht als Madchen geboren, wir werden da zu gemacht. Zur fruhkindlichen Erziehung in unserer Gesellschaft.
7798: SCHEUCH, ERWIN K. - Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ""Neuen Linken"" und ihrer Dogmen.
14151: SCHICKEL, JOACHIM. - Im schatten Mao Tse-Tungs. Chinas nahe Geschichte.
14153: SCHICKEL, JOACHIM. - Grosse Mauer, grosse Methode. Annäherungen an China.
7435: SCHIE, TRUDY VAN. - Worden vrouwen die klagen overgeslagen? Over de klachtenregeling inzake seksuele intimidatie in het onderwijs.
7809: LI I-TSJE & HELMUT OPLETAL & PETER SCHIER. - China. Wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
4582: SCHIFF, ISAAC & ANN B. PARSON. - Menopauze.
14636: SCHILDER, LIES. - Maatschappelijk werken met vrouwen.
7433: SCHILDERS, NAN E.A. - Seksueel geweld. ""Je hebt haast geen toekomst meer"".
14916: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Arbeid.
2453: SCHILLING, ERIKA. - Manchmal hasse ich meine Mutter.
9539: SCHILP, DIRK. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
2454: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw.
10217: SCHIPPER, ALBERT. - Het verhaal van Albert Luthuli.
11566: SCHIPPERS, B.W. - Herman Gorter.
4931: SCHIWY, GÜNTHER. - Der französische Strukturalismus.
3992: SCHKLOWSKI, V. E.A. - Sprache und Stil Lenins. Sechs Essays.
14827: SCHLAMAN, MARIANNE E.A. (RED.). - Spaanse Burgeroorlog. Een toneelcollage.
11823: SCHLAMM, WILLI. - Diktatuur der leugen.
3976: SCHLEIFSTEIN, JOSEF (RED.). - Lenin über Trotzki.
8771: SCHLETTE, HEINZ ROBERT. - Sowjet-Humanismus. Prämissen und Maximen kommunistischer Pädagogik.
14652: SCHLUMBERGER, HELLA (RED.). - Bundeswehr im Zwielicht.
7615: SCHMACK, OTFRIED (RED.). - Braunbuch. Krieg-und Naziverbrecher Bundesrepublik.
7290: SCHMEDA, ASTRID. - Wenn die Schluchten weichen. Ein Frauenreise.
8832: SCHMID, J.J. VON. - Grote denkers over staat en recht II. 19e eeuw.
8264: SCHMID, BERNHARD. - Der Krieg und die Kritiker. Die Realität im Nahe Osten als Projektionsfläche. Für Antideutsche, Antiimperialisten, Antisemiten und andere.
5166: SCHMIDT, REGINA & EGON BECKER. - Reaktionen auf politische Vorgänge. Drei Meinungsstudien aus der Bundesrepublik. Frankfurter Beiträge zur Soziologie 19, herausgegeben von Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg.
9308: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Geschichte und Natur im dialektischen Materialismus.
4583: SCHMIDT, WOLFGANG JOHANN (RED.). - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen dl. & 2.
13082: SCHMIDT, HEINZ H. - Die berufstätige Mutter.
9473: SCHMIDT, ALFRED. - Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx.
8381: SCHMIDT, F.U. - Zijne Majesteit het kind.
12746: SCHMIDT, U. & T. FICHTER. - Der erzwungene Kapitalismus. KlassenkÄmpfe in den Westzone 1945-48.
14308: SCHMIDT, M.G. - Geschichte des Welthandels.
3921: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie.
8853: SCHMIEDERER, URSULA. - Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz.
5041: SCHMIERER, JOSCHA & GEORG LUKACS. - Analyse van de studentenbeweging / De organisatie van intellektuelen. Sunschrift 12.
9188: SCHMIERER, JOSCHA. - Analyse van de studentenbeweging.
13698: SCHMITT, HANS-JÜRGEN. - Die Expressionismusdebatte. Materialen zu einer marxistischen Realismuskonzeption.
4584: SCHMITZ, LUCY (RED.). - Geboortenregeling en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in Nederland.
5127: SCHNÄDELBACH, H. - Erfahrung, Begrundung, und Reflexion.
4983: SCHNEIDER, MICHAEL. - Neurose und Klassenkampf. Materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse.
11902: SCHNEIDER, EBERHARD. - Das Wirtschaftsrecht im kommunistischen Rechtsdenken.
13311: SCHNEIDER, PETER. - Schon bist du ein Verfassungsfeind.
3354: SCHNEIDER, PETER. - Lenz. Eine Erzählung.
4128: SCHNEIDER, JOHANNES. - KP im Untergrund. Kommunistische Untergrundarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
9750: SCHNEIDER, PETER. - Een staatsvijand als jij en ik.
14784: SCHNEIDERS, E.M.A. E.A. - Levensverhalen als spiegels. Zelfhulpgroepen voor oorlogsgetroffenen, partners en kinderen.
2455: SCHNEIR, MIRIAM (RED.). - Feminism: The essential historical writings.
14586: SCHOEMAKER, J.P. - Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis (Java Boni Bandjermasin).
61: SCHÖFFER, I. - Revolutie als historisch verschijnsel.Overdruk uit de bundel Zeven Revoluties.
104: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING (VOORHEEN: NESBIC-BULLETIN). - Deel 1 t/m 3. Jaargang 8.
9090: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - Multinationale ondernemingen en imperialisme.
6609: SCHÖLL, GUUS VAN. - Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog.
12662: SCHOMAEKERS, G. - De Russische revolutie.
11050: SCHÖNING, S. - Het geheim van de kabouterkeuken.
12549: SCHÒNSTEDT, WALTER. - Kämpfende Jugend.
14830: SCHOROCHOWA, J.W. - Die bedeutung der Lehre Pawlows für die atheistische Weltanschauung.
8566: SCHOUTEN, J.H. - Das zwanstigste Jahrhundert.
9444: SCHOUTEN, MARTIN. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
1874: SCHOUTEN, ANNABELLE. - Do it for Yugoslavia. Reisverslag van het Internationale Kamp van de Vriendschap 2000 in Sirogojno, Joegoslavië.
11411: SCHRADER-KLEBER, KARIN. - De kulturele revolutie van de vrouw.
9974: SERVAN-SCHREIBER J.J. - Hemel en Aarde. Een radicale toekomstvisie.
4729: SCHREURS, KARLEIN. - Vrouwen in lesbische relatie: autonomie, verbondenheid en seksualiteit.
5739: SCHREVEL, MARGREET (RED.). - Ongehoord. Brieven van C.F. Thomas en andere arbeiders.
3070: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
8041: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
9993: SCHRILL, ERNST. - Hedwig. Een verhaal uit Rusland.
14685: SCHÜCKING, B. - Wij maken onze kinderen ziek.
13247: SCHÜDDEKOPF, OTTO ERNST. - Fascisme.
7727: SCHUHLER, CONRAD. - Zur politischen Ökonomie der Armen Welt.
10850: SCHUIT, CARLI & JOAN HEMELS. - Recepten en rolpatronen.
8464: SCHUIT, MARIJKE & SUSAN STRENGE. - De kwalitatieve omslag?! Witte vrouwenstudies en racisme.
6463: SCHULENBURG, LUTZ (RED.). - Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!. Rebellische Widerworte.
892: SCHULTE NOORDHOLT, NICO. - Indonesië. Landenreeks.
12761: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassendiscriminatie.
10334: SCHUMACHER, PETER. - De minderheden. 700.000 migranten minder gelijk
11075: SCHUMACHER, HORST. - Die Kommunistische Internationale (1919-1943).
11760: SCHUMACHER, PETER. - Eldridge Cleaver. Een zwarte panter in Amerika.
2457: SCHUMACHER, PETER. - Vrouw in Azië.
8787: SCHUSTER, FRIEDEMAN. - Die September-Streiks. Auf den Arbeiter kommt es an!
694: SCHÜTT, PETER. - ..wenn fern hinter der Türkei die Völker aufeinander Schlagen. Bericht einer Reise in den Iran.
2458: SCHUTTE, WENDY E.A. - Utopische voorstellingen van het sekseverschil. Vrouwenstudies in onderwijs en onderzoek aan de faculteit der Letteren, Groningen.
7842: SCHÜTZ, EGON. - Autorität. Ein Traktat.
14884: SCHUURMAN, OTTO E.A. - Atoomproeven. De pacific, nucleair paradijs.
14959: SCHUYT, KEES EN MAX KOMMER (RED.). - Niet bij straf alleen. De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk.
4932: SCHUYT, C. J. M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid.
8616: SCHWAIGER, BRIGITTE. - Lange afwezigheid
3481: SCHWAIGER, BIRGITTE. - Hoe komt de zee zo zout.
9626: SCHWAN, GESINE. - Die Gesellschaftskritik von Karl Marx. Poliökonomische und philosophische Voraussetzungen.
2459: SCHWARTZ, ELEANOR BRANTLEY. - The sex barrier in business.
3482: SCHWARTZ-BART, SIMONE & ANDRE. - Een schotel varkensvlees. Logboek van een Antiliaanse vrouw.
3195: SCHWARZ-BART, SIMONE & ANDRÉ. - Een schotel varkensvlees. Logboek van een Antilliaanse vrouw.
3196: SCHWARZ-BART, SIMONE & ANDRÉ. - Varkensvlees met groene banaan.
8819: SCHWARZER, ALICE - Frauenarbeit - Frauenbefreiung
14208: SCHWARZER, ALICE. - Gesprekken met Simone de Beauvoir.
2460: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983.
4585: SCHWARZER, ALICE. - Het kleine verschil en de grote gevolgen. Vrouwen over zichzelf, begin van een bevrijding.
3483: SCHWARZER, ALICE. - Simone de Beauvoir heute. Gespräche aus zehn Jahren.
14269: SCHWEGMAN, MARJAN E.A. (RED.). - Op het strijdtoneel van de politiek. Twaalfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
3923: SCHWEIZER, HEINRICH. - Sozialistische Agrartheorie und -Praxis. Sozialistische Agrartheorie und Landwirtschaftspolitik in China und der Sowjetunion: ein Modell für Entwicklungsländer?

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

9/13