Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11439: AUTEUR ONBEKEND. - Internationale Marxistische Diskussion 22. Base Ouvrière. Revolutionaire Betriebsarbeit bei Renault-Flins.
11440: AUTEUR ONBEKEND. - Internationale Marxistische Diskussion 24. Que faire. Klassenkämpfe in Frankreich seit dem Mai 1968.
11459: AUTEUR ONBEKEND. - Wer Mao Tsetung angreift, greift den Marxismus-Leninismus an!
11460: AUTEUR ONBEKEND. - Beknopte geschiedenis van de kommunistische partij China.
11926: AUTEUR ONBEKEND. - Arbeitersongbuch.
5807: AUTEUR ONBEKEND. - Die Sozialdemokratie im Urteile ihrer Gegner.
5968: AUTEUR ONBEKEND. - Grundlagen der marxistischen Philosophie
6106: AUTEUR ONBEKEND. - Berlusconis Italien. Italien gegen Berlusconi.
11475: AUTEUR ONBEKEND. - Kritik an Lin Biao und Konfuzius.
12871: AUTEUR ONBEKEND. - Leninismus. Heft 7.
11590: AUTEUR ONBEKEND. - A Communist View. Building class struggle trade unions.
11603: AUTEUR ONBEKEND. - Gramsci 1891-1937.
11602: AUTEUR ONBEKEND. - Van Alaska tot Oeral.
9043: AUTEUR ONBEKEND. - Collectieve arbeidsovereenkomst in het meubileringsbedrijf 1936-1937.
13918: AUTEUR ONBEKEND. - Over Bestrijding van Fascisme en Racisme.
14169: AUTEUR ONBEKEND. - People of the world, unite and struggle for the complete prohinition and thorough destruction of nuclear weapons.
14825: AUTEUR ONBEKEND. - Voor Spanje.
11830: AUTEUR ONBEKEND. - DDR. Anerkennung jetzt stärkt Sicherheid und Entspannung in Europa.
14054: AUTEUR ONBEKEND. - 1 mei 1983: Weg met 't feest van de arbeid!
13704: AUTEUR ONBEKEND. - Ugly features of Soviet social-imperialism.
14496: AUTEUR ONBEKEND. - De waarheid over de zaak J. Groesser.
15073: AUTEUR ONBEKEND. - De Alperwaard. 6 jaar aktie en nog goeie zin.
12068: AUTEUR ONBEKEND. - Rotbuch zu den Gewerkschaftsausschlüssen.
12099: AUTEUR ONBEKEND. - De betekenis van de vrouwenstrijd.
12101: AUTEUR ONBEKEND. - Vrouwen eisen werk.
12127: AUTEUR ONBEKEND. - Bewapenen is stelen van de armen.
12132: AUTEUR ONBEKEND. - Een nieuwe fase in de strijd voor vrede en ontwapening. Over het verdrag tussen de USSR en de VS inzake de vernietiging van hun raketten voor de middellange en korte afstand.
6416: AUTEUR ONBEKEND. - 20 Jahre Radikal. Geschichte und Perspektiven autonomer Medien.
12151: AUTEUR ONBEKEND. - Über Ernst Bloch.
12291: AUTEUR ONBEKEND. - Lateinamerikanische Volkskunst.
6687: AUTEUR ONBEKEND. - Geen NAVO-depot in onze regio.
6550: AUTEUR ONBEKEND. - The History of the Labour Movement in Quebec.
8033: AUTEUR ONBEKEND. - Urugay. Van verzorgingsstaat naar garnizoensstaat.
12504: AUTEUR ONBEKEND. - Geen miljarden voor nieuwe straaljagers.
12519: AUTEUR ONBEKEND. - De stille krachten.
14525: AUTEUR ONBEKEND. - De grondwet van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.
13856: AUTEUR ONBEKEND. - Groningen in vuur en puin.
14756: AUTEUR ONBEKEND. - Mozambique. Een verhaal over de vrijheidsstrijd.
12598: AUTEUR ONBEKEND. - UdSSR. 100 Fragen und Antworten.
12610: AUTEUR ONBEKEND. - De baby killer.
12642: AUTEUR ONBEKEND. - Gemeente-programs der politieke partijen in Nederland.
12646: AUTEUR ONBEKEND. - En de klok loopt door.
14846: AUTEUR ONBEKEND. - Portugal. Dokumente. Materialien.
12663: AUTEUR ONBEKEND. - De bond voorbij Lobith.
12657: AUTEUR ONBEKEND. - Hollands dagboek.
14765: AUTEUR ONBEKEND. - Antirassismus Antiimperialismus. Der Beitrag der Christen zum Kampf gegen rassistische und kolonialistische Unterdrückung.
12756: AUTEUR ONBEKEND. - Naar groter eenheid. NVV + Nkv = FNV. Tentoonstellig bij het fusiecongres 1981.
12758: AUTEUR ONBEKEND. - De Nederlandse Cacao- en Chocolade-industrie in beeld.
12797: AUTEUR ONBEKEND. - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder.
12834: AUTEUR ONBEKEND. - De kulturele revolutie in het chinese dorp Dazhai
12942: AUTEUR ONBEKEND. - Stalin. Een korte biografie.
13061: AUTEUR ONBEKEND. - Through the looking glass.
13093: AUTEUR ONBEKEND. - Anti NATO kongres
13100: AUTEUR ONBEKEND. - Morgen is het jouw beurt. Gedichten van het Griekse verzet.
13134: ONBEKEND. - Kolonels in Griekeland en Italië.
13167: AUTEUR ONBEKEND. - Heksenkollege.
14687: AUTEUR ONBEKEND. - Literaturkatalog 1974. Fremdsprachige Literatur Marxismus-Leninismus, Philosophie, Geschichte.
13614: AUTEUR ONBEKEND. - Politische Ökonomie (Lehrbuch) Band 1.
13336: ONBEKEND. - Documents of the USSR-USA summit talks.
13339: ONBEKEND (MAAR VERTAALD UIT HET CHINEES). - Kurze Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung 1848-1917.
13347: ONBEKEND. - Communisme; aanklacht, belofte, of bedreiging?
13436: AUTEUR ONBEKEND. - Letter of the CC of the Party of Labour and the government of Albania to the CC of the Communist Party and the Government of China.
14574: AUTUER ONBEKEND. - Zionism. Enemy of Peace and Social Progress. Issue 2.
6298: AUTEUR ONBEKEND. - Natuurlijk uit eten in Nederland. Restaurants en cateraars met ondermeer biologische, diervriendelijke en vegetarische gerechten.
13564: AUTEUR ONBEKEND. - Het proces Sneevliet.
13567: AUTEUR ONBEKEND. - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk.
13897: AUTEUR ONBEKEND. - Technologie als wapen, vrouwen tegen genen- en voortplantingstechnologie.
13882: AUTEUR ONBEKEND. - On Organization.
14352: AUTEUR ONBEKEND. - Denkbeeld. Antisemitisme.
14753: AUTEUR ONBEKEND. - Kruisraketten. Langs slinkse wegen.
9879: AUTEUR ONBEKEND. - Leninismus. Heft 3. Die Diktatur des Proletariats.
2778: AUTEUR ONBEKEND. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
2785: AUTEUR ONBEKEND. - Woorden en kogels. De verordeelden in de zaak Lebovici.
4044: AUTEUR ONBEKEND. - Karl Marx 1818-1968.
7517: AUTEUR ONBEKEND. - Strategien der Unterwerfung, Strategien der Befreiung.
13974: AUTEUR ONBEKEND. - Revolutionary Afghanistan. Through honest eyes.
5824: AUTEUR ONBEKEND. - Marhaba Europe!!.
3660: AUTEUR ONBEKEND. - De vloek van den oorlog.
14531: AUTEUR ONBEKEND. - Aus erster Hand. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte - für wen und wofür?
6722: AUTEUR ONBEKEND. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
13809: AUTEUR ONBEKEND. - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder.
9825: AUTEUR ONBEKEND. - The Tenth National Congress of the Communist Party of China (documents).
9776: AUTEUR ONBEKEND. - Geuzenliedboek 1940 - 1945.
7397: AUTEUR ONBEKEND. - Jacht op millioenen (La curée).
569: AUTEUR ONBEKEND. - Dagboek van een guerillero.
3370: AUTEUR ONBEKEND. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Hoofdstuk 3.
14354: AUTEUR ONBEKEND. - De grondwet van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
13788: AUTEUR ONBEKEND. - Squatters Handbook.
6379: AUTEUR ONBEKEND. - Zapatista Encuentro.
3628: AUTEUR ONBEKEND. - Marxisme-Leninisme of revisionisme. Antwoord van de Chinese KP op de revisionistiese stallingen van Togliatti (Italië).
9959: AUTEUR ONBEKEND. - Antisexistische Schrittversuche für die Auflösung Männlicher Machtstrukturen. 1/87.
11141: AUTEUR ONBEKEND. - Waarom geven ze ons altijd schoonmaakwerk? Buitenlandse vrouwen or hun werksitatie
4379: AUTEUR ONBEKEND. - Vrij aan de ketting. Borssele en Doodewaard moeten dicht!
12503: AUTEUR ONBEKEND. - Cubaanse lessen.
10604: AUTEUR ONBEKEND. - De vrouw vóór het Plan.
13608: AUTEUR ONBEKEND. - 75 years of struggle! The life of Nanny Washburn.
668: STICHTING IMPERIALISME EN ONDERONTWIKKELING. - Made in Asia. Industrie, arbeid en verzet. Anti-imperialisme Cahier # 10.
9199: ONKRUIT. - Totaalweiger Nieuwsbrief mei '81.
13091: ONKRUIT. - De schoffel. Nummer 1-6, 9.
2910: AKTIEKOMITÉ HULP ONTWIKKELINGSLANDEN. - De methode Paulo Freire. Leren mondig worden.
15010: OOMS-VINCKERS, C.J. - Vrouwen!
5825: PLATFORM TEGEN DE NIEUWE OORLOG. - Levensomstandigheden in bezet Irak.
9791: PLATFORM TEGEN DE NIEUWE OORLOG. - De oorlog verklaard. Achtergronden bij en stellingname tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
124: OORTHUIZEN, JOOST (RED.). - De schuldenboemerang. Gevolgen van de crisis in het Zuiden voor Nederland.
14494: OOSTEN-MÖSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was. Vertellingen voor kinderen. Eerste bundeltje. Teekeningen van Netty Klingen.
13350: OOSTERHOF, HANNEKE E.A. (RED.). - Een moment voor jezelf? De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, 1850-1950.
8243: OOSTERWIJCK, HUGO VAN. - Rubber voor Leopold II.
9919: REVOLUTIONÄRE KUNST AM BEISPIEL DER MODERNEN PEKING-OPER. - Mit taktischem Geschick den Tigerberg erobert.
14588: OPHEFFER (G.L. GONGGRIJP). - Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad.
12056: OPP, KARL-DIETER. - Verhaltenstheoretische Soziologie.
15211: OPPENHEIMER, FRANZ. - De sociale questie en het socialisme.
3906: OPPOLZER, ALFRED A. - Entfremdung und Industriearbeit: Die Kategorie der Entfremdung bei Karl Marx.
8730: LANDELIJKE WERKGROEP ANTI-AUTORITAIRE EN SOCIALISTIESE OPVOEDING. - Anti-autoritaire en socialistiese opvoeding.
2640: OPZIJ. - Het begin. Terugkijken bij tien jaar opzij.
12340: ORBACH, SUSIE. - Mooi dik is niet lelijk. Een anti-dieet handleiding voor eetverslaafden.
2642: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Wat willen vrouwen eigenlijk?
2641: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Van vrouw tot vrouw. Vriendschap, liefde, eenzaamheid, wedijver, afgunst en woede.
2643: ORBACH, SUSIE & LUISE EICHENBAUM. - Zo zijn vrouwen. Een feministische Psycho-analytische benadering van de Vrouw.
2645: ORBACH, SUSIE. - Zwijgend protest. Anorexia nervosa: vrouwen in verzet tegen een sociale rol.
8442: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR EEN NIEUWE INTERNATIONALE ORDE. - Wapenexport naar de derde wereld. Een zwarte lijst.
2646: ORENDI-HINZE, DIANA. - Rahel Sanzara. Eine Biographie.
13526: INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTH AND HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS. - A false dawn: Palestinian health and human rights under siege in the peace process.
4383: WORLD HEALTH ORGANIZATION. - Our Planet, Our Health. Report of the WHO commission on Health and Environment.
10803: ORTHBANDT, EBERHARD. - Geschichte der grossen Philosophen.
4979: OSBORN, REUBEN. - Marxismus und Psychoanalyse.
8318: OSBORN, SUSAN M & GLORIA G. HARRIS. - Zelfbewust gedrag. Assertiviteitstraining voor vrouwen.
8624: OSKAM, HANNIE & INGE VERAAR. - Meiden op weg naar betere tijden.
7219: OSSE, PAULIEN. - Handboek werkende ouders.
2495: OSSE, PAULIEN. - Handboek werkende ouders.
15212: OSSENDOWSKI, FERDINAND. - Lenin.
12410: OSSENDRECHT, CAJETANUS V. - De sociale kwestie.
6886: OSTERMANN, A & H. NICKLAS. - Vorurteile und feindbilder.
3608: OSTROWSKI, NIKOLAJ. - Wie der Stahl gehärtet wurde.
10693: OTTEN, MARKO (E.A.). - Halen wij de Sovjetunie. Reisgids voor twijfelaars.
13791: OTTENHEYM, TOM. - De Plausibiliteit van visies op Wapenbeheersing, het geval inf.
4918: OTTOMEYER, KLAUS. - Soziales Verhalten und Ökonomie im Kapitalismus.
14837: OUDAKKER, FRIDA E.A. - Werk honger de wereld uit.
14575: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 2.
12271: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 1 en 2.
5720: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel 1.
3237: OUIDA. - De zwerver en zijn pleegkind, 3 delen.
4574: OUTSHOORN, JOYCE & MARJO VAN SOEST. - Lijfsbehoud. Tien jaar abortusstrijd in Nederland (1967-1977).
5430: OUTSHOORN, JOYCE. - Vrouwenemancipatie en Socialisme. De SDAP en het ""Vrouwenvraagstuk"" 1894-1919.
4829: LANDELIJK WERKERS OVERLEG. - Werklozenverzet.
6786: LANDELIJK KERNWAPEN OVERLEG. - Kernwapens op retour? Feiten en nieuwe kansen.
13455: OVERSTEEGEN, J.J. - De redelijke natuur. Multatuli's literatuuropvatting.
9145: OVERSTEGEN, J.J. (RED.). - Kort Geding. Bloemlezing met o.a. Claus, Reve, Wolkers
2006: OWEN, ROGER & BOB SUTHCLIFFE (RED.). - Studies in the theory of imperialism.
2942: OYONO, FERDINAND. - De oude neger en de medaille.
7470: ÖZAKIN, A. - Soll ich hier alt werden?
12697: OZGUDEN, DOGAN. - Turkije, fascisme en verzet.
6259: OZGURLUK. - Op bezoek in de Huizen van verzet.
6656: PAAPE, HARRY. - De Geuzen.
15147: PAAPE, A.H. - De bezetting in beeld.
13720: PAC, PAN AFRICANISTRISCH CONGRES. - ''De huidige situatie in Azania"", het standpunt van het PAC.
92: PACKARD, VANCE. - The status seekers.
13405: PACKARD, VANCE. - The Status Seekers.
11077: PACKER, EVE. - Skulls head samba.
153: PAËRL, ERIC. - Nederlandse macht in de Derde Wereld.
12158: PAGE, CHARLES H. - Class and American Sociology. From Ward to Ross.
3465: PAGE, MYRA. - Daughter of the Hills. A woman's part in the coal miners' struggle.
4472: PAGIN, VERA (RED.). - Underground USA. Texte der alternativen Scene in Amerika.
14666: COLLECTIF NATIONAL POUR LA PALESTINE. - Les crimes Israeliens en Europe.
4919: PALM, GÖRAN. - Een onrechtvaardige beschouwing.
5164: PALMIER, J.M. - Sur Marcuse.
8790: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Mao Tse-tung.
14681: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Opstand der feiten.
4068: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - Chroestsjev. De weg naar macht.
10361: PANFEROW, F. - Die Genossenschaft der Habenichtse.
10379: PANITCH, LEO & COLIN LEYS (RED.). - Violence today. Actually existing barbarism. Socialist Register 2009.
12003: PANNEKOEK, A. - Het historisch materialisme.
12833: PANNEKOEK, ANTON. - Lenin als Philosoph.
3771: PANNEKOEK, A. & H. GORTER. - Organisation und Taktik der proletarischen Revolution.
5894: PANSAERS, CLEMENT. - Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor.
10120: PANTHER, TEO (RED.). - Alle Macht den Räten! Band II. Rätemacht in der Diskussion.
8685: PANTHER, TEO (RED.). - Alle Macht den Räten! Band I. Novemberrevolution 1918.
1949: PAOR, LIAM DE. - Divided Ulster.
2650: PAPACHRISTOU, JUDITH. - Women together. A history in documents of the women's movement in the United States.
5022: PAPANDREOU, ANDREAS. - Naar een totalitaire wereld?
1792: PAPCKE, SVEN. - Progressive Gewalt. Studien zum sozialen Widerstandsrecht.
10679: PAPENDRECHT, GAB E.A. - Niet bemiddelbaar, Vrouwen in actie voor scholing en betaald werk.
12440: FNV. DRUK EN PAPIER. - 125 jaar strijdbaar!
8422: PARIKH, INDIRA J. & PULIN K. GARG. - Indian Women: An Inner Dialogue.
11378: PARKER, STAN. - Stop supporting capitalism! Start building socialism!
10851: PARKIN, FRANK. - Class inequality & political order.
6799: REGENBOOGFRACTIE IN HET EUROPESE PARLEMENT. - Denukleariseren in plaats van moderniseren. Niet-kernwapen-status van de BRD in de grondwet!
12241: EUROPEES PARLEMENT. - Onderzoekscommissie racisme en vreemdelingenhaat.
9618: SOCIALISTISCHE FRACTIE EUROPEES PARLEMENT. - De strijd tegen racisme en fascisme in de EG.
9617: SOCIALISTISCHE FRACTIE EUROPEES PARLEMENT. - Biotechnologie: een uitdaging met haken en ogen.
12227: PARRY, ALBERT. - Garrets and Pretenders. A History of Bohemianism in America.
13200: PARRY, GERAINT. - Political Elites.
2010: PARS, HANS & ROEL WUITE. - Verlost ' te Den Haag. Ferdinand Domela Nieuwenhuis anderhalve eeuw na zijn geboortedag herdacht.
13304: PARSONS, HOWARD L. & JOHN SOMERVILLE (RED.). - Marxism, revolution and peace.
8696: INTERNATIONALEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI. - Gewalt und Diktatur im Klassenkampf.
11123: DEUTSCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI. - Werften-Programm.
9318: SOCIALISTIESE PARTIJ (SP). - Op naar socialisme! Onze partij. Tweede boek.
13133: SOCIALISTIESE PARTIJ. - Hoe wij Angola zien. Antwoord aan de dikhuiden van de ken.
9766: S.D.A.P. RAPPORT EENER COMMISSIE BENOEMD DOOR HET PARTIJBESTUUR DER S.D.A.P. - Het landbouw vraagstuk.
232: THE PEOPLE'S NATIONAL PARTY. - Limann and Ghana (The Ideological Question). A lecture by Dr. Ivan Addae-Mensah.
14874: PAS, GERRIT & RODRIGO PINTO SCHOLTBACH (RED.). - In de voetsporen van de toekomst. Naar een integraal buitenlands beleid.
12088: PASCHUKANIS, EUGEN. - Allgemeine Rechtslehre und Marxismus.
2653: PASSIES, GEA. - ... het zijn net halve mannen. Een onderzoek naar de loopbaan van vrouwen werkzaam bij de provincie Groningen.
10658: PATON, ALAN. - Blank & Zwart.
15075: PATTERSON, WALTER C. - Kernenergie. Mogelijkheden en gevaren.
3805: PAUKA, TOM & REIN ZUNDERDORP. - Banaan voor gevorderden.
5118: PAUL, JOBST. - Im Netz der Bioethik.
2654: PAULI, HENNE. - Marie, wordt wijzer!
5721: PAULI, HENNE & MIRJAM BARTELSMAN. - Handboek voor jeugdloners.
10294: PAULISSEN, MARTIN. - De levenskijk van een vrijdenker.
9274: PAWLOW, TODOR. - Grundgesetze der Künst.
6260: SALAM PAX. - Het opzienbarende internetdagboek van een anonieme Irakees.
902: COMMISSIE JUSITIA ET PAX. - Oost-Timor, de ontwikkelingen vanaf 1975.
743: PAYNE, ROBERT. - Mao Tse Toeng.
14510: WITNESS FOR PEACE. - In our name? The cycles of economic and military violence in Latin America.
9773: PEARCE, FRED. - Turning up the heat. Our perilous future in the global greenhouse.
6574: PEDELTY, DONOVAN. - The Rape of Socialism. How Labour lost the Milennium.
13776: PEDRINI, BELGRADO. - Wij waren rebellen, wij waren bandieten…, autografische scherven van Uomini Contro.
3055: PEE, JULIUS & LODE ROELANDT (RED.). - Keur uit Multatuli.
10589: PEEDLE, IAN?. - In Focus Belize a Guide to the People, Politics and Culture?.
12654: PEER, H. - Historisch mozaiek van de FNV.
14870: PEERDEMAN, M.A. & L.J. VAN DER VEEN (RED.). - Schuldenproblematiek: wie betaalt de rekening?
5722: PEET, JAN. - Het uur van de arbeidersjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
10096: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap. Theorieën, begrippen en methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
13800: P.E.L., VERENIGING PEL. - De gedroomde stad, over hoe Leeuwarden zichzelf kapot bouwt en sloopt.
1873: PELEMAN, JOHAN. - Oorlog in Bosnië deel 1.
227: PELEMAN, JOHAN. - Sierra Leone en de diamanthuurlingen.
248: PELEMAN, JOHAN. - Brazzaville. Supporters aan de zijlijn.
1928: PELIKAN, JIRI. - The Secret Vysocany Congress. Proceedings and documents of the extraordinary fourteenth congress of the communist party of Czechoslovakia, 22 August 1968.
13475: PELIKAN, JIRI (RED.). - Panzer überrollen den Parteitag.
11599: PELL, MIKE. - S.S. Utah.
5211: PEN, J. - Harmonie en conflict.
8454: PEN, JAN. - Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien.
12656: PENNARTS, CH. & R. TAZELAAR & G. WIJNHOVEN (RED.). - Neem Fred op de arm. Afscheid van een vakbondsjournalist.
13498: TONGEREN (RED.). & PENNARTS (FOTOGRAFIE). - Beelden van bondgenoten.
557: PENNARTS, PETER & JAN GLISSENAAR. - Honderden foto's uit Latijns Amerika.
7520: PENNINX, RINUS & LEO VAN VELZEN. - Internationale arbeidsmigratie.
4351: PERCIVALL, JULIA & PIXIE BURGER. - De spuitbus en het rozeblad. Een boek vol ""schone"" tips achter moeders keukendeur.
10518: DIETRICH & PERELS (RED.). - Wolfgang Abendroth. Ein Leben in der Arbeiterbewegung.
3187: PERI ROSSI, CRISTINA. - Vreemde vliegende voorwerpen en andere verhalen.
13794: PEROTTI, JOHN. - Down to the Wire, History and writings of a prison activist and jailhouse lawyer.
14446: PERRICK, F. - Politie in Nederland.
12336: PERRIN, ELULA. - Vrouwen die voor vrouwen kiezen.Het openhartig levensverhaal van een lesbienne.
15108: PERRY, JOS. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
9220: PERRY, J. & BOSSCHER & KALMA E.A. - Honderd jaar sociaaldemocratie in Nederland 1894-1994. SDAP - PvdA.
9551: WERKGROEP PERSCONCENTRATIE. - Perskoncentratie.
15099: TIJDSCHRIFT SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF. - #18-28.
479: STEUNGROEP DIENSTMEISJES PERU. - Dienstmeisjes in Peru.
4352: PESTEL, EDUARD. - Voorbij de grenzen van de groei. Een bericht aan de Club van Rome.
11932: PETER, GERD. - Das IBM-System.
9731: PETERS, LOUIS F.. - Kunst en Revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de franse studenten.
7542: PETERS, RUUD (RED.). - Van vreemde herkomst - Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten.
4386: PETERSE, GUUS (RED.). - Naar een filosofie van verbondenheid.
10655: PÉTETIN, ÉRIC. - No pasaran! Sauvons la vallée d'aspe.
4069: PETHYBRIDGE, ROGER. - Revolutie in Rusland. Ooggetuigenverslag.
14303: PETRAS, JAMES & MAURICE ZEITLIN (RED.). - Latin America. Reform or revolution?
8356: PETROVIC, GAJO. - Philosophie und Revolution.
885: PETRUS BLUMBERGER, J.T. - Le communisme aux Indes Néerlandaises.
13371: PETRY, FRANZ. - Der soziale Gehalt der marxschen Werttheorie.
8615: PETSJERNIKOVA, I. - Een blijvend voorbeeld
4476: PETTIGREW, THOMAS. - Epitaph for Jim Crow.
5988: PEUKERT, JOSEF. - Erinnerungen eines Proletariers aus der revolutionaren Arbeiterbewegung.
2848: PFAFF, KONRAD. - Kunst für die Zukunft. Eine soziologische Untersuchung der Produktiv- und Emanzipationskraft Kunst.
3469: PHAM THI, HOAI. - Alomvattende liefde.
2659: PHILIPS, ANNE. - Hidden hands. Women and economic policies.
2660: PHILLIPS, JOAN. - Policing the family. Social control in Thatcher's Britain.
14396: PHILLIPS, W.M. - Nightmares of anarchy. Language and cultural change 1870-1914.
4576: PHILLIPS, EILEEN (RED.). - The left and the erotic.
3228: PHILLIPS, JAYNE ANNE. - Snelle levens.
10092: RADICAL PHILOSOPHY. - #128 - 132.
831: PHONGPAICHIT, PASUK. - From peasant girls to Bangkok masseuses.
13780: PIACENTINI, PABLO E.A. - Het verhaal Aarde, Inheemse volken aan het woord over milieu en ontwikkeling.
11710: PIAGET, JEAN. - Erkenntnistheorie der Wissenschaften vom Menschen.
10618: PICHT, GEORG?. - Mut zur Utopie. Die großen Zukunftsaufgaben. Zwölf Vorträge?.
8950: PIECK, HENRI. - Buchenwald. Reproducties naar zijn teekeningen uit het concentratiekamp.
7276: PIECK, H.C. - Zwart en wit uit het roode Rusland.
7744: PIERRE, BESNARD. - Os Sindicatos Operários e a revolução social.
5723: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
11112: PIETERSE, COSMO (RED.). - Five African Plays.
4629: PIETROPINTO, ANTHONY & JACQUELINE SIMENAUER. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit.
4630: PILGRIM, VOLKER ELIS. - Manifest für den freien Mann.
14699: PILLING, GEOFFREY. - The crisis of Keynesian Economics. A Marxist view.
663: PINCHES, MICHAEL & SALIM LANKA. - Wage labour and social change. The proletariat in Asia and the pacific.
2468: SHOCKING PINK. - No. 8. Making love and mischief.
3188: PINSKY, MIRNA. - Een brok in je keel.
5724: PIRKER, THEO. - Die blinde Macht. Die Gewerkschaftsbewegung in der Bundesrepublik. Teil 1 1945 - 1952.
11450: PIROSCHKOW, VERA. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte.
11567: PIROSCHKOW, VERA. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte.
1880: PIRSCHEL, OTTO. - Frieden schaffen mit europäischen Waffen?
10934: PIRYNS, PIET. - Zwarte zondag.
597: PISANI, FRANCIS. - Muchachos. Tagebuch der sandinistischen Revolution in Nicaragua.
4660: PIZZEY, ERIN. - Infernal child. A Memoir. The story of her own astonishing childhood.
15162: PJATNITZKI, OSSIP. - Herinneringen van een Bolsjewiek. Aanteekeningen over de jaren 1896-1917. Vertaling van A.J. Koejemans.
15071: STICHTING PLAATWERK. - Mijn moeder vindt het ook. De bewapening, het antimilitarisme en de vredesbeweging in beeld.
13519: SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU. - Democratie en Civil Society. Hoofdstuk 4 uit SCP rapport 2004.
2661: PLANT, SADIE. - Nullen en Enen. De ondergang van het patriarchaat.
2662: PLANTENGA, JANNEKE. - Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) Duitsland.
14682: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935.
11555: PLAS, MICHEL VAN DER. - Getuige in München. Dagboek van de olympische spelen.
6119: PLAS, BAS VAN DER. - Katastrofa. Milieu in Rusland. 20 jaar na Tsjernobyl.
15: PLAT, WOLFGANG. - Attentate. Eine Sozialgeschichte des politischen Mordes.
2391: RANDZIO-PLATH (RED.). - Was geht uns Frauen der Krieg an?
9392: PLECHANOW, G. - Die Grundprobleme des Marxismus.
3908: PLECHANOW, GEORG. - Anarchismus und Sozialismus.
290: PLESSIS, ESAU DU. - Outspan: bouwstenen voor apartheid.
4662: PLETSCHER, MARIANNE. - Weggehen ist nicht so einfach. Gewalt gegen Frauen in der Schweiz. Gespräche und Informationen.
12649: PLEYSIER, A. - De mensch in de leerschool van moeder aarde.
8805: PLOEG, RANI VAN DER & RUTH ZINKSTOK. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
6154: PLOEG, CHRIS KASPAR DE. - Oekraïne in het kruisvuur.
12335: PLOEG, C.J. VAN DER. - Oogst. Van de laatste 10 jaren.
3243: PLUVIER, JAN. - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neokolonialisme.
14268: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930-1942.
10702: POESJKIN, A. - De kapiteinsdochter.
3594: POESJKIN, ALEXANDR E.A. - Russische Gespenstergeschichten.
6456: POHLE, ROLF. - Mein Nahme ist Mensch.
10304: POLAK, FRED .L - Om het behoud van ons bestaan, cultuurhistorische voor-studies.
5234: POLAK, S. - Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk. 2e deel.
12924: POLAK, F.L. - De bedreiging der menselijkheid in de crisis der moderne cultuuur.
5438: POLAK, EDUARD. - De weg omhoog.
15197: POLAK, LEO. - Sexuele Ethiek.
2663: POLAK, INGE (RED.). - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
9702: POLAN, A.J. - Lenin & the end of politics.
6285: POLDERVAART, SASKIA E.A. - Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen.
2665: POLDERVAART, SASKIA E.A. - Vrouwenstudies. Een inleiding.
14143: POLEWOI, BORIS. - Goud.
2739: KLACHTENBURO POLITIEOPTREDEN. - Een jaar Amsterdamse doofpot.
4779: POLITLADEN. - Kapitalistische Hochschulreform. Analysen und Dokumente.
4921: POLMAN, MICHAEL & PETER VAN DER POUW KRAAN. - Van Bolwerken tot Netwerken. Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties.
7935: POMORIN, JÜRGEN & REINHARD JUNGE. - Die Neo-Nazis.
3352: PONIATOWSKA, ELENA. - Tina Modotti. Ein Lebensroman.
4071: PONOMARJOW, B.N. E.A. - Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion.
11577: POOL, JAMES & SUZANNE. - Wie financierde Hitler?
14589: POORTMAN, C. - Over oost en west. Bestuur en bestel in Indië
3470: POPE, EDITH. - Colcorton. Plume American Women writers.
7545: POPOOLA, OLUMIDE & BELDAN SEZEN. - Talking home.
11729: POPOW, S.I. - Der moderne Revisionismus.
15016: POPPINGA, ONNO & BARTH & ROTH. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
11586: ZERI I POPULLIT. - Ein Socialdemokratischer Parteitag der Französischen Revisionisten. Leiartikel der Zeitung ‹‹ ZERI I POPULLIT ›› , Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens 21 februar 1976.
2666: PORTEGIJS, WIL. - Jammer dat u gaat. Het snelle vertrek van vrouwelijke wetenschappers: een lek in het emancipatiebeleid.
2667: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontai, a biography.
14976: PORTNOY, ETHEL. - Opstandige vrouwen.
12845: PÖRZGEN, HERMANN. - Russisch Mozaiek. Indrukken van een Rusland-kenner.
4072: POSPIELOVSKY, DIMITRY. - Russian Police Trade Unionism. Experiment or Provocation.
7595: POSSEL, A.C. - Rechtspraak rassendiscriminatie.
2668: POST, JACQUELINE VAN DER. - Vrouwenhulpverlening in de praktijk. Case-studies van vrouwenhulpverlening aan zwarte, witte en migrantenvrouwen in het maatschappelijk werk.
4817: POSTEL-COSTER, ELS & JOKE SCHRIJVERS. - Vrouwen op weg.
14569: POSTGATE, RAYMOND. - 1848. Geschiedenis van een bewogen jaar.
6875: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
7377: POSTHUMUS MEYJES, H.C. - De enquêtecommissie is van oordeel… Een samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren.
2670: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W.H. & ANNA DE WAAL (RED.) - Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse Tijd.
14450: POSTMA, H.H. E.A. - Vrijheidsstraf. Van de nood een deugd maken?
7003: POTEMKEN. - Anarchisme - terrorisme. Jr 2. # 2/3
8766: POTHUIS-SMIT, C. - Drie novemberdagen
4354: POTMA, THEO. - Het vergeten scenario. Minder energie, toch welvaart.
8380: POTTER, CHARLES E. - Days of shame
13306: POULANTZAS, NICOS. - Klassen im Kapitalismus - heute.
13387: POULANTZAS, NICOS. - Faschismus und Diktatur.
2673: POWELL, MARGARET. - Vanuit de keuken gezien. Herinneringen aan een Dienend Leven.
11914: POZZOLI, CLAUDIO (RED.). - Rosa Luxemburg oder Die Bestimmung des Sozialismus.
13359: PPR. - Studieblad. Omdat het om vrouwen gaat.
13358: PPR. - Studieblad. Harde en zachte revolutie.
5439: PRAAG, J. PH. VAN. - Henriëtte Roland-Holst. Wezen en werk.
9771: PRAAG, PHILIP VAN. - De AJC belicht.
7650: PRAAG, PHILIP VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
7763: PRAAG, H. VAN. - Karl Marx. Profeet van een nieuwe tijd.
13473: PRASAD, DEVI. - Opvoeding en onderwijs tot vrede. Naar een beschaving gebaseerd op geweldloosheid!
6208: PRASHAD, VIJAY. - Fat Cats & Running Dogs. The Enron stage of capitalism.
337: PRATT, CRANFORD. - The critical phase in Tanzania 1945-1968. Nyerere and the emergence of a socialist strategy.
13410: THEORIE & PRAXIS 4. - Proletarier aller Länder, vereinigt Euch gegen den gemeinsamen Feind!
5727: PREIS, CHRISTINE. - Humanisierung der Arbeitswelt. Entstehungsbedingungen, Konzepte und Modelle.
15049: PREMSELA, B. - Sexuologie in de praktijk.
14710: LENIN & TROTZKI & PREOBRASCHENSKI - Oktoberrevolutiom. (Aprilthesen…)
7873: NOVOSTI PRESS. - Leninist approach to unity of the world communist movement.
6340: FREEDOM PRESS. - Raven 17 Use of Land.
6563: FREEDOM PRESS. - Raven 10 On Education.
1624: PIRATE PRESS/PHOENIX PRESS. - One Step Beyond OR Smash the Revolutionairy Communist Party.
14892: FREEDOM PRESS. - Raven 42 On Marxism.
6044: FREEDOM PRESS. - Raven 14 Voting.
6055: FREEDOM PRESS. - Raven 43 Food.
14893: FREEDOM PRESS. - Raven 40 Genetic Modification.
14891: FREEDOM PRESS. - Raven 31 Economics and Federalism.
5440: PRESSER, J. - Is het met Europa gedaan?
5035: PREUSS, ULRICH K. - Das politische Mandat der Studentenschaft.
4780: PREUSS-LAUSITZ, ULF. - Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg.
1853: PRIESTER, KARIN. - Der italienische Faschismus. Ökonomische und ideologische Grundlagen.
9020: PRIKKELDRAAD. - De telegraaf.
13411: PRIMAKOWSKI, A. - Wie arbeitet man mit dem Buch?
6697: PRINS, JAN. - Konversie in West Europa. Diskussies over wapenproduktie en werkgelegenheid.
9941: PRINS, KEES E.A. - Philips.
12514: PRINSEN, J. - Multatuli en de romantiek.
13123: PRINSEN, J. - Uit de ideën van Multatuli.
4727: QUISP (QUEERS UNITED IN SUPPORT OF POLITICAL PRISO - Dykes and Fags want to know... A written interview with Lesbian Political Prisoners; Laura Whitehorn, Linda Evans and Susan Rosenberg.
11080: THE PROFIT$. - Diatribe.
14294: EDITIONS DU PROGRES. - Pour le centieme anniversaire de V. Lenine.
8226: 4 MEI PROJECT (RED.). - Liederen zwijgen niet.
9843: PROJECTGROEP ""MENSBEELD, ECONOMIE EN DUURZAAMHEID"" - Mensbeeld, economie en duurzaamheid.
2677: PROKOP, ULRIKE. - Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschranktheid der Strategien und der Unangemessenheit der Wunsche.
2678: PROKOP, ULRIKE. - Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschränktheid der Strategien und der Unangemessenheit der Wünsche.
6459: PROLL, THORWALD & DANIEL DUBBE. - Wir kamen vom anderen Stern. Uber 1968, Andreas Baader und ein Kaufhaus.
2680: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt.
2679: PROLOOG. - Vrouwen, als het aan ons ligt. Brochure.
2852: TONEELWERKGROEP PROLOOG. - Neus & Ko op zoek naar het verzwegen nieuws ; breken en bouwen.
10791: GALEN & NEKKERS & PELS & PRONK. - Het moet het kan! Op voor het plan! Vijftig jaar plan van de arbeid.
9804: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
13377: PROOST, K.F. & JAN ROMEIN (RED.). - Geestelijk Nederland 1920-1940. 2 delen.
7533: PROOST, K.F. - De ontwikkeling der Literatuur in Sowjetrusland. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 3/4.
9613: PROSKE, RÜDIGER E.A. - Modelle und Elemente künftiger Gesellschaften; Auf der Suche nach der Welt von morgen.
4631: PROSS, HELGE. - De Mannen. Hoe denken mannen over mannen en vrouwen.
12257: PROUDHON, P.J. - Abrégé des Ouvres.
13647: PROUDHON, P.J. - Bekenntnisse eines Revolutionärs (von 1848).
6606: PROUDHON, P.J. - Eigentum ist Diebstahl.
14604: PSP. DENEKAMP, P. E.A. (RED.). - Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP.
10106: PSP. - Heksentoer. PSP-vrouwen.
10921: PSP. - Vrouwenbevrijding.
6879: PSP, WETENSCHAPPELIJK BUREAU. - Ontwapenend - geschiedenis van 25 jaar PSP.
14319: PSP. - Voor een toekomst zonder NAVO.
11771: PSP. - De NAVO: 25 jaar steunpilaar van het kapitalisme.
9250: PSP. - Socialisme. Theorie en beweging. Deel 1 & 2.
6009: PSP. - Grepen uit het werkprogram '71-'75 van de PSP
9322: PSP. - Politie. Diender of commando.
12954: PSP. - Kielmansegg. Nazigeneraal navogeneraal.
5431: PSP. - Rooddruk voor morgen. Fundamentele struktuurwijziging, een uitgangspunt..
13360: PSP. - Programma 1967-1971.
13357: PSP. - Aktieprogramma 1977-1981.
13361: PSP. - PSP en vakbeweging.
13363: PSP. - Een woning voor iedereen.
13364: PSP. - Grepen uit het aktieprogramma.
13365: PSP. - Een woning voor iedereen.
13366: PSP. - Werkprogramma '71-'75.
14458: PSP. - Geen afschrikking maar ontwapening. Een reaktie van de PSP op de defensienota.
10838: PSP. - Over Eurokommunisme.
14602: PSP. - BB en PSP. Antwoord van de PSP op de ""wenken"" en de ""toelichting"" van de BB.
8507: PSP. - LPG de stad uit!
14457: PSP. - Linksomkeert! Alles over dienstplicht en dienstweigeren.
11836: PSP. - Herman Gorter. Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
7647: PSP. - Wat feminisering vermag.
1969: ARBEITSGRUPPE FÜR ANTI-PSYCHOANALYSE. - Die Eule # 3, Patriarchatsgenese.
1970: ARBEITSGRUPPE FÜR ANTI-PSYCHOANALYSE. - Die Eule # 5, Weibliche Produktion.
13322: PULITZ, WOLFGANG ZU. - In rok tussen de bruinhemden.
2754: PUNCH, MAURICE. - Fout is fout! Gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam.
599: PURCELL, BETTY. - Light after darkness. An experience of Nicaragua.
2385: PUTTEN, JAN VAN DER. - Chili '71-'74. Analyse en voorlopige conclusies.
15242: PUTTEN, JAN VAN DER. - Latijns-Amerika politiek. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 25 landen.
2682: PUTTEN, MAARTJE VAN & NICOLE LUCAS. - Made in heaven. Vrouwen en de veranderende internationale arbeidsverdeling.
99: PUTTEN, MAARTJE VAN (RED.). - Arm in arm - ontwikkelingslanden in het spoor van de armsten.
434: PUTTEN, JAN VAN DER. - Marianella. Over mensenrechten en chemische oorlogvoering in El Salvador.
12767: PVDA. - De grote inzet. Urgentie program.
5816: PVDA. - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met voorwoord van Evert Vermeer.
5445: PVDA. - Evert Aart Vermeer. Een levenschets.
183: WERKGROEP MILIEU EN ENERGIE PVDA. - De Oorlog tegen de Tse-Tse.
2415: ROOIE VROUWEN IN DE PVDA. - Rooie Sien wil herverdelen!
14461: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
11358: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1
11360: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 5.
11359: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 2.
11361: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 4.
11362: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 3.
5453: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
5452: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 6.
5447: QUACK, H.P.G. - Beelden en groepen. Studiën.
5448: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 4.
5449: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten. Deel 1 t/m 9. Compleet
5454: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw.
5455: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack. 1834-1914.
8986: QUACK, H.P.G. & W. VAN RAVESTEYN. - De socialisten Deel 9. Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
6570: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Deel 1 t/m 5 (1899/1900), en Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw (1904).
6735: QUAKERS. - Verweer tegen het geweld. Is er een andere weg?
10113: QUAKERS. - Een symposium over dubbele moraal.
11551: QUAKERS, M.C.N.V. - Oorlog na de oorlog. Zuid Vietnam 1973/1974.
2388: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Women and Spirituality.
2684: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Leadership.
2685: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - The Selfhood of Women.
9698: QUEST. A FEMINIST QUARTERLY. - Processes of change.
2683: QUEST, A FEMINIST QUARTERLY. - Money, Fame and Power.
11825: QUINIOU, JEAN CLAUDE. - Marxismus und Informatik.
10654: RAAIJ, SIES VAN. - De Rolling.
8851: PROJEKTGRUPPE DKP UND BERND RABEHL. - DKP. Eine neue sozialdemokratische Partei.
10672: RACHKOV, BORIS. - Vital problems of our time. Oil, nations and monopolies.
13392: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Afsproak juni/juli #3
7983: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Werkgroep voor gezag en vrijheid: verontrust of verontrustend?
8000: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Twaalf vragen over het oud-strijders legioen.
2229: GRONINGS COMITE TEGEN FASCISME EN RACISME. - Het vrouwbeeld bij extreem-rechts in Nederland. Een onderzoek naar de ideeen van NVU en OSL over vrouwen.
9058: RACZ, MIKLOS - Universiteit en klassenstrijd.
2389: RADCLIFFE RICHARDS, JANET. - The sceptical feminist. A philosophical enquiry.
10483: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. Der Mensch und seine Lehre.
3637: RADDATZ, FRITZ J. - Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei Banden Herausgegeben.
14438: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
7189: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. Een politieke biografie.
7323: RADDATZ, FRITZ J. - Karl Marx. A political biography.
3915: RADDATZ, FRITZ J. - Lukács.
2390: RADEL, JUTTA (RED.). - Liebe Mutter, Liebe Tochter.
12148: RADEMAKER, L. & R.J.P. VAN HOORN(RED.). - Kleine sociologische literatuurgids.
13554: RADIUS, SIMON. - Francisco Ferrer 1859-1909.
1630: RADIUS, SIMON. - Wat moeten we nou met de school?
1629: RADIUS, SIMON. - Proudhon over kerk en samenleving.
9593: RADOS, ANTONIA. - Die Verschwörung der Securitate. Rumäniens verratene Revolution.
2805: RAES, KOEN (RED.). - Denkers van het licht. Opstellen over verlichting, revolutie en moderniteit.
13824: RAF-DISKUSSIONEN, REDAKTIONSGRUPPE. - Wir haben mehr Fragen als Antworten.
5797: RAGAZ, LEONHARD. - Van Christus tot Marx, vam Marx tot Christus.
6341: RAI, MILAN. - Tactical Trident. The Rifkind Doctrine and the Third World.
6508: RAI, MILAN. - Regime Unchanged. Why the war on Iraq changed nothing.
14183: RALET, OLIVIER. - Illegale Wapenhandel.
7956: RAM, SAMUEL. - Klein Fascisme.
797: RAM, SURESH. - Vinoba Bhave en de vreedzame revolutie in India.
12717: RAM, SAMUEL. - Mans evenbeeld.
6662: RAM, SAMUEL. - Het begin van de ondergang.
8956: RAMAER, HANS. - Staat en monopoliekapitalisme
6798: RAMAER, HANS. - De dans om het nucleaire kalf.
14627: RAMBERT, BERNHARD & BISWANGER & BAKKER SCHUT. - Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungsrecht.
600: RAMIREZ, SERGIO E.A. - Nicaragua gezien door Nicaraguanen. De Nicaraguaanse revolutie - zwart op wit.
14767: RAMKEMA, HARM & ERIK VAN SCHAIK (RED.). - Tussen recht en repressie. Minderheden in Oost-Europa.
10953: RAMONET, IGNACIO. - Nouveaux pouvoirs, nouveaux maîtres du monde.
15063: RAMPEDI, MAKGWANA ARNAUS. - Implementing adult education policy in the Limpopo province of South Africa: ideals, challenges and opportunities.
8493: RANDALL, MARGARET. - Nicaragua. Een vrouw in de revolutie.
3472: RANDAWA, RAVINDER. - A Wicked Old Woman.
14875: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 2000.
14868: RANDEL, JUDITH E.A. (RED.). - The reality of aid 1998/1999.
11980: RANDWIJK, H.M. VAN. - Waarmee ik maar zeggen wil…
6664: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945.
6663: RANDWIJK, H.M. VAN. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in het verzet.
9540: RAPHAEL, D.D. - Problems of political philosophy.
13773: RAPHAEL, AMY. - Never mind the Bollock's, Woman Rewrite Rock.
633: RAPOPORT, ROGER & LAURENCE J. KIRSHBAUM. - Is the library burning? A report on American students, student unrest and student power.
6534: RAPTSCHINSKY, BORIS. - Nederlands Russisch woordenboek.
4077: RAPTSCHINSKY, BORIS. - De Russische Revolutie 2. November 1917.
10070: RASCHHOFER, HERMANN. - Political Assassination. The Legal Background of the Oberlander and Stashinsky Cases.
14686: RASCHKE, JOACHIM (RED.). - Die politischen Parteien in Westeuropa.
3643: RASTER. - Nr. 39 jrg 1986.
6607: RATHENAU, WALTER. - Die neue Wirtschaft.
12695: RATHFELDER, ERICH, ANNA STEIN & KLAUS VOGEL. - Wij Staken.
4355: RATTRAY TAYLOR, G. - De biologische tijdbom.
7845: RAUCH, GEORG VON. - Lenin. Die Grundlegung des Sowjetsystems.
3991: RAUCH, GEORG VON. - Lenin. De grondlegger van het sowjetsysteem.
5460: RAUCHSCHWALBE, K. - Geschichte der lippischen Sozialdemokratie.
3473: RAVESLOOT, CLARY. - Monica van Paemel. Gastschrijver Rijksuniversiteit Groningen.
12603: RAVESTEYN, W. VAN. - Wereldoorlog.
7125: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
14351: READ, HERBERT. - Anarchy & order.
13173: TIJDSCHRIFT WOORDEN VAN REBELLEN. - #34
3596: REBERS, BRAM (RED.). - Uit de nieuwe wereld.
7756: RECKMAN, PIET (RED.) & ALFONSO ALCALDE. - Allende.
520: RECKMAN, PIET. - Schijngestalten van de macht. Unctad in Chili.
521: RECKMAN, WIM (RED.). - Allende. De man van Chili.
156: RECKMAN, PIET. - Riet - het verhaal van de suiker.
155: RECKMAN, PIET. - De multinationale.
5730: RECKMAN, PIET. - Sociale aktie. Opnieuw bekeken.
8939: RECKMAN, PIET E.A. - Eenentwintigste eeuw: Een droom van een werkelijkheid.
519: RECKMAN, PIET. - Chili blijft een unieke ervaring.
10452: RECKORD, BARRY. - Eet Fidel meer dan jouw vader? Cubaanse meningen.
5122: REDEKER, HANS. - De moed van een bange revolutionair.
7388: REDMONT, ROLINE & SABAH MAKLOUFI. - De inhaalrace - tien portretten van zwarte, migranten - en vluchtelingenstudenten im het hoger onderwijs.
6090: REE, ERIK VAN. - Wereldrevolutie. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il.
14256: REEDIJK, RACHEL. - Tussen fanatisme en fatalisme. De discussie over racisme en integratie.
8848: CUBA REEKS. - Cubaanse vrouwen aan het woord.
14195: CUBA REEKS. - #1 onderwijs en kinderkultuur.
4110: GHASSAN KANAFANI REEKS. - De werkelijke kibboets. #5
11570: REEP, F. VAN DE. - Wegwijzer voor volwaardige voeding.
1700: REEUWIJK, DICK P. J. VAN. - Damsterdamse extremisten.
10876: REEVE, ALAN. - Zelfde woorden, ander verhaal.
2999: REEVE, ALAN. - Notes from a waiting-room.
291: REEVES, AMBROSE. - Bloedbad in Sharpeville.
416: CUBAANSE REGERING. - Tweede verklaring van Havana.
13190: REGTIEN, TON. - Black Power en de derde wereld. Een interview met Stokely Carmichael.
13213: REGTIEN, TON. - Ernesto Che Guevarra.
10273: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
11834: REICH, WILHELM. - De seksuele revolutie.
13063: REICH, WILHELM. - Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral.
4482: REICH, CHARLES A. - The Greening of America.
9290: AGNOLI & BLANKE & REICHE. - Fascisme en burgerlijke demokratie.
14473: REICHE, DIETLOF. - Der verlorene Frühling. Die Geschichte von Louise Coith und dem Lokomotivheizer Hannes Bühn, der zum Barrikadenbauer wurde. Frankfurt 1848.
4218: REICHELT, HELMUT. - Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx.
11369: REID-HENRY, SIMON. - Fidel & Che. Een revolutionaire vriendschap.
5124: REIJNDERS, LUCAS. - Wetenschapsbeleid in Nederland.
4356: REIJNDERS, LUCAS E.A. - Veilig op je werk. Gezondheid, gevaarlijke stoffen, milieu.
4246: REIJNDERS, LUCAS E.A. - Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif.
4358: REIJNDERS, LUCAS. - Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu.
2396: REIJNVAAN, PAULINE E.A. - Het gaat om de kinderen.
10548: TIJDSCHRIFT BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. REDAKTIE G. HARMSEN & B. REINALDA. - #13,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,38,40, Afscheid, nov. 1990 t/m dec.1995.
12658: REINALDA, B. (RED.). - De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging.
5733: REINALDA, BOB. - Onze strijd. De vakorganisatie van handels- en kantoorbedienden in Nederland 1859-1942.
5732: REINALDA, BOB. - De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar.
1639: REINBOUD, WEIA. - Dwarse ekonomie. Enige anarchistische opmerkingen over ekonomie.
1640: REINBOUD, WEIA. - Tijd voor de anarchie.
11223: REINHOLD, OTTO & STIEMERLING, KARL-HEINZ. - Politische Ökonomie, geschrieben für die Jugend.
3788: REINICKE, HELMUT. - Friedrich Engels: ""Wir reklamieren den Inhalt der Geschichte"".
7450: REINIG, CHRISTA - Der Wolf und die Witwen.
3474: REINIG, CHRISTA. - Die himmlische und die irdische Geometrie.
6401: REISEN, MIRJAM VAN. - EU Global Player. The North-South Policy of the European Union.
11737: REISSIG, ROLF (RED.). - Arbeiterbewegung im Kapitalismus der Gegenwart.
15158: REISSNER, LARISSA. - Oktober. Vorwort Karl Radek
10047: REITSMA, H.A. & J.M.G. KLEINPENNING. - The third world in perspective.
5798: REITSMA, F. - Waarheid in droomen. Moderne gelijkenissen.
12205: REKENSCHAP. - #4, dec. 1969, o.a. H. Roland Holst.
13701: RENDTORFF, TRUTZ & HEINZ EDUARD TÖDT. - Theologie der Revolution, Analysen und Materialien.
6665: RENGELINK, J.W. & I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
13044: RENNER, KARL. - Karl Kautsky. Skizze zur Geschichte der geistigen u. politischen Entwicklung der deutschen Arbeiterklasse. Ihrem Lehrmeister Kautsky zum fünfundsiebzigsten Geburtstag gewidmet.
14960: REP, JELTE. - Angela Davis.
13933: CONFERENCE REPORT. - Changing South-Africa, Challenge for Europe.
11152: BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH. - Vol 16 #1, 2 Vol 19 #3.
10049: VOICES OF RESISTANCE. - From Occupied London.
4173: REUTER, FRITS. - De Communistische Partij van Nederland in oorlogstijd. Herinneringen.
3917: RÉVAI, JÓSZEF E.A. - Georg Lukács und der Revisionismus.
13566: REVE, GERARD J.M. E.A. - Van Domela tot Gorter.
13159: FEMINIST REVIEW (RED.). - #1,3,24,28,32,34,35
12927: NEW LEFT REVIEW. - 2012. 4 stuks, jan-june & nov/dec.
5176: REVOLUON. - Geneesmiddelen en de markt.
6773: GRASWURZEL REVOLUTION. - Stromgeldverweigerung. Perspektiven und künftige Probleme.
1913: SOCIALISTISCHE JEUGD & COMITE VAN REVOLUTIONAIRE M - Portugal.
10923: MUSEUM GESCHICHTE DER POLNISCHEN REVOLUTIONÄREN. - Bekanntmachung - Obwieszczenie. Mausoleum des Kampfes und des Martyriums.
5177: REYNDERS, LUCAS & FRANS VAN WINDEN. - De farmaceutische industrie in Nederland.
8731: REYS, JESKE E.A. (RED.). - Vijfde (5e) jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
4067: RIAZANOV, D. - Karl Marx. Homme, penseur et révolutionnaire.
13891: RENMIN RIBAO. - Over de historische ervaring van de dictatuur van het proletariaat, Nogmaals over…
14168: RIBAO, RENMIN & HONGQI & JIEFANGJUN BAO (RED.). - Strive for new victories.
11289: RICH, ADRIENNE. - Essays. Bloed, Brood en Po?zie.
3476: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984.
2401: RICHARDSON, JACQUES (RED.). - Impact # 2. Women in science: a man's world.
4126: RICHTA, RADOVAN UND KOLLEKTIV. - Technischer Fortschritt und industrielle Gesellschaft.
14648: RICHTER, HORST E. - Opvoeding tot solidariteit.
12438: RIECHERS, CHRISTIAN. - Antonio Gramsci. Marxismus in Italien.
8968: RIEDEL, MANFRED - Studien zu Hegels rechtsphilosophie
8698: RIEDMÜLLER, BARBARA. - Marktrationalität oder Systemplanung. Zur Kritik des Systemtheoretischen Planungsbegriffes.
558: RIEGER, GERHARD (RED.). - Die Karibik zwischen Souveränität und Abhängigkeit. Analysen und Berichte zu Jamaika, Kuba, Haiti, St. Lucia, Guadeloupe-Martinique und der Dominikanischen Republik.
9935: RIEHL, RAINER. - Gegen Reformismus, Gegen Stalinismus. Was will die SAG.
11899: RIELAND, WOLFGANG (RED.). - Fiat-Streiks. Massenkampf und Organisationsfrage.
8211: RIENCOURT, AMAURY DE. - Die Seele Chinas.
5735: RIGHART, HANS & JAN RAMAKERS. - Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid. 1945-1981.
14542: RIJK, M.C. - Structuur, macht en geweld.
12606: RIJNDERS, GERH. - Wie was Domela Nieuwenhuis?
14171: RIJNDERS, G. (RED.). - De Vrije Socialist. 28 december 1946, 4 januari 1947, 11 januari 1947.
8206: RIJSDIJK, MINK VAN. - Hoor haar eens. De christenvrouw en de emancipatie.
8278: RIJSDIJK, MINK VAN. - Gelijkheid…geloof je `t zelf.
8011: RINKLEFF, FRANK. - Theorien über die Grundrente.
899: RINSAMPESSY, ELIAS (RED.). - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
15149: RINSAMPESSY, ELIAS. - De mogelijke gronden van agressie onder jongeren.
11536: RINSER, LUISE. - Kriegsspielzeug. Tagebuch 1972-1978.
11537: RINSER, LUISE. - Der schwarze Esel.
11538: RINSER, LUISE. - Die gläsernen Ringe.
11738: RINSER, LUISE. - In aanbouw. Een soort dagboek 1967-1970.
3300: RISCHBIETER, HENNING. - Brecht.
7840: RITSERT, JÜRGEN. - Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung.
13691: RITTER, JOACHIM. - Hegel und die französische Revolution.
15098: RITZ, HANS. - De valse Papalagi Papa. Demystificatie van een kassucces.
14163: RIUS. - MAO fur Anfanger.
2404: RIVERS, CARYL E.A. - Beyond sugar and spice. How women grow, learn & thrive.
15163: RJABOV, W. - De grote overwinning.
7370: RJAZANOV, D. - Karl marx als Denker, Mensch und Revolutionär.
12087: ROBBE, MARTIN. - Terror. Hintergrunde, Täter, Opfer.
4245: ROBBÉ, ARNOLD & OBE DE VRIES. - Minder vlees...? Geen probleem Ekologische voeding als dagelijkse kost.
10107: ROBBEN, WIM. - Vredesaktivist Bart de Ligt (1883-1938): Gekruid geluid!
6210: ROBBINS, PETER. - Stolen Fruit. The tropical commodities disaster.
11282: ROBERTS, DENNIS & CYNTHIA ROBERTS. - How to secure peace in Europe. Including the full text of the Helsinki final act.
12382: ROBERTS, DICK - De imperialistische oliebelangen in het Midden-oosten.
15083: ROBERTS, SHIRLEY. - Sophia Jex-Blake. A woman pioneer in nineteenth-century medical reform.
1794: ROBINSOHN, HANS. - Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in 'Rassenschandefällen' beim Landgericht Hamburg 1936-1943.
10455: ROBINSON, JOAN E.A. - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays.
11952: ROBINSON, JOAN. - Economic Management China 1972.
11951: ROBINSON, JOAN. - Die Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft.
8437: ROBLES, ELLIN. - Doen we het samen of niet. Over samenwerking tussen zwarte en migrantenvrouwen.
11730: ROCARD, MICHEL & JACQUES ATTALI. - Socialisme en economische politiek.
9584: ROCHHAUSEN, RUDOLF (RED.). - Naturwissenschaft und Philosophie.
13836: RÖDEL, ULRICH. - Forschungsprioritäten und technologische Entwicklung.
9904: RODENBURG, KLAAS. - Ontwapening. Informatie en opinies.
12588: RODENSTEYN, J. VAN. - En die haan kraait maar voort.
9470: RODOLSKY, ROMAN. - Zur entsehungsgeschichte des marxschen kapital.
2405: ROEFS, JEANNE (RED.). - Trefpunt Nairobi.
175: ROEFS, JEANNE (RED.). - Trefpunt Nairobi. Gesprekken met..
5463: ROEKEL, G. VAN. - De noodregeling Drees. En wat nu?
12341: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Deel 1 en 2.
5736: ROES, JAN (RED.). - Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in het economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Deel 1.
13500: ROFFEL, EELCO ET AL. (RED.). - Een geschiedenis apart. Vijftig jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
13681: MANSER. ROGER. - Failed Transitions.
8423: ROGERS, BARBARA. - The Domestication of Women. Deiscrimination in Developing Societies.
292: ROGERS, BARBARA. - Zwarte deelstaten, Blanke heersstaten.
13231: ROGIER, JAN E.A. - Sociaaldemokratie en kultuurpolitiek.
11045: ROHDE, FRED E.A. - Duizend bommen en granaten!! 29 oktober in beeld boordevol foto's!!!
2407: ROHKOHL, BRIGITTE. - Rock Frauen.
7255: ROHRMOSER, GÜNTHER. - Revolution - unser Schicksal?
13510: ROJ, A. & ZJORES MEDVEDEV. - De glorietijd van Nikita Chroesjtsjov.
5469: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De weg tot eenheid.
10436: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den Proletarischen Klassenstrijd.
10259: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
5477: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Vierde verbeterden en met een tweede deel vermeerderde druk.
11317: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Uit de diepte.
15124: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
11655: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Heldensage. Een Gedicht.
9050: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
8449: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Communisme en moraal.
11841: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
14232: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
14564: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
11961: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Het vuur brandde voort.
14227: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - Keur uit de gedichten verzameld door S.A. Jansen-Baelde.
12632: ROLAND HOLST, H. - De strijd om de jeugd.
12666: ROLAND HOLST, H. - Gandhi.
13496: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De vrouw in het woud.
13497: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
5464: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme.
5468: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
5471: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Een overgang tot het socialisme.
5473: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Het feest der nagedachtenis.
5478: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel 1 & 2.
7409: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 en 2 in 1 band. Vierde verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk.
5484: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Poëzie en maatschappelijke vernieuwing. Religieus Socialistische vragen, serie 5 # 2.
5483: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Opwaartsche wegen.
5488: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
5489: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Tusschen tijd en eeuwigheid. Verzen.
5490: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Tusschen twee werelden.
2533: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. (INLEIDING). - Invallen en uitvallen van een ongenoemde.
9748: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Clara Meijer Wichmann herdacht.
1858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
14234: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
5476: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
4079: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opstandelingen.
6834: RÖLING, BERT V.A. & RAOUL M. DE PUYDT. - Wapenbeheersing en ontwapening.
6855: RÖLING, B.V.A. - Polemologie. Inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede.
6856: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede.
14726: RÖLING, B.V.A. - De betekenis van de strategic arms limitation talks (SALT).
6857: RÖLING, B.V.A. - Vredeswetenschap. Inleiding tot de polemologie.
54: RÖLING, B.V.A. (RED.). - Opstand en Revolutie. Eerste serie.
7225: RÖLING, B.V.A. E.A. - Beheersing van technologische ontwikkeling: noodzaak en mogelijkheden.
13262: RÖLING, B.V.A. - Inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede.
12467: ROLLAND, ROMAIN. - John Christopher.
8862: ROLLER, ARNOLD. - Die direkte Aktion. Arbeitshefte der Rätekommunismus.
8885: ROLSHAUSEN, CLAUS (RED.). - Kapitalismus und Krise.
8786: ROLSHAUSEN, CLAUS. - Rationalität und Herrschaft.Zum Verhältnis von Marktsoziologie und Entscheidungslogik.
5212: ROLSHAUSEN, CLAUS E.A. (RED.). - Het monopoliekapitaal. Beschouwingen over de opvattingen van Baran en Sweezy.
7586: ROM (RED.). - 650 Jahre Roma-Kultur im Kosovo und ihre Vernichtung: Das Pogrom.
5500: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
8710: ROMEIN, JAN & ANNIE ROMEIN. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.
10688: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid.
8709: ROMEIN, JAN & ANNIE ROMEIN. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
9189: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. 1936-1937.
9550: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
2410: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. Deel 1 en 2.
2408: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
2409: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
2411: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. Deel 2.
2412: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte.
3644: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwste nederlandse literatuur.
5501: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd.
5502: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd 1933-1935. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
12348: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essays.
1647: ROMERS, M.A. - Sociale wijsbegeerte.
10041: ROO, GERT DE. - Structurering en Normering van het milieubeleid in de jaren zeventig en tachtig.
12082: ROODE, A. DE E.A. - Antroposofisch Racisme.
12728: ROORDA VAN EYSINGA, SICCO. - Zijn eigen vijand.
6287: ROOSBLAD, JUDITH. - Vakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997).
14398: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN. - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor.
12267: ROOY, P. DE. - Darwin en strijd langs vaste lijnen.
5075: ROOYMANS, JOHN. - Het Tonar dossier. Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet.
8690: ROSCAM ABBING, P. J. (RED.). - Conflict en harmonie.
14037: ROSCHAR, FRANS M. - Iran, De ontwikkeling naar een zelfstandige buitenlandse politiek.
1950: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus - an Irish perspective.
9794: ROSE, KALIMA. - Where Women Are Leaders: The Sewa Movement in India.
4783: ROSEMANN, HERMANN. - Kinder im Schulstreß. Die Krankheit, die Schule heißt.
7336: ROSEN, RUTH. - The lost sisterhood. Prostitution in America 1900-1918.
2418: ROSEN, RUTH & SUE DAVIDSON (RED.). - The Maimie Papers.
4080: ROSENFELD, GÜNTHER. - Sowjetunion und Deutschland 1922-1933.
12442: ROSENOW, EMIL. - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
4081: ROSENSTONE, ROBERT A. - Romantic Revolutionary. A Biography of John Reed.
11680: ROSENTHAL, CHRISTINE & KURT. - De brug van Ichu-gras
12157: ROSENTHAL (RED.). - Geschichte der marxistischen Dialektik. Von der Entstehung des Maxismus bis zur Leninschen Etappe.
10844: ROSKAM, KAREL. - Honger. Een zwartboek.
176: ROSKAM, K.L. - Afrika/politiek. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 58 landen.
178: ROSKAM, KAREL & NICO KUSSENDRAGER. - Frontlijnstaten.
177: ROSKAM, KAREL. - De dekolonisatie van Afrika.
293: ROSKAM, K.L. - Alleen voor blanken.
296: ROSKAM, KAREL. - Zuid-Afrika: de toekomst begon gisteren.
12207: ROSSANDA, ROSSANA E.A. - Der lange Marsch durch die Krise.
7197: ROSSANDA, ROSSANA. - Partij en klasse. Van Marx tot Marx. Massa's, spontaneiteit, partij. Een discussie tussen Jean Paul Sartre en ""Il Manifesto"".
2419: ROSSANDA, ROSSANA. - Einmischung. Gespräche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution, Feminismus.
2420: ROSSI, ALICE S. & ANN CALDERWOOD (RED.). - Academic Women on the move.
8333: ROSSITER, MARGARET W. - Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940.
14646: ROSZAK, THEODORE (RED.). - Sources: An Anthology of Contemporary Materials Useful for Preserving Personal Sanity While Braving the Technological Wilderness?.
14189: ROSZAK, THEODORE (RED.). - The Dissenting Academy. Essays Criticizing the Teaching of the Humanities in American Universities.
11246: ROT, TOM (RED.). - Herdenking van in 1940-1945 gevallen socialisten.
11487: ROTFRONT. - Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.
14511: ROTH, KARL HEINZ. - Der Zustand der Welt.
1796: ROTH, JÜRGEN. - 'Es ist halt so…' Reportagen aus dem alltäglichen Elend.
2499: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Terug naar je lijf. Of hoe tante Sjaan gedwongen werd gebruik te maken van de gezondheidszorg, en daar niet goed van werd...
4596: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Is tante Sjaan nou nog niet klaar? Symposium over veranderende normen bij vrouwen en seksualiteit.
11373: GEORGES-ROUX. - De Spaanse Burgeroorlog.
12258: ROVERS, FRITS. - Voor Recht en Vrijheid.
14230: ROWBOTHAM, SHEILA & SEGAL & WAINWRIGHT. - Beyond the fragments. Feminism and the making of socialism.
2425: ROWBOTHAM, SHEILA. - Vrouwen in verzet.
2422: ROWBOTHAM, SHEILA E.A. (RED.) - Autonomie en eenheid - de vrouwenbeweging en de weg naar het socialisme.
2423: ROWBOTHAM, SHEILA. - A new world for women: Stella Browne - Socialist Feminist.
2424: ROWBOTHAM, SHEILA. - Hidden from History: 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against it.
502: ROY, JULES. - Weerzien met Algerije.
5178: ROZENDAAL, SIMON. - Blus de brand. Gesprekken over de Nederlandse aidsbestrijding.
7808: RUBEL, MAXIMILIEN (RED.). - Marx-Chronik. Daten zu Leben und Werk.
7214: RUBEL, MAXIMILIEN (RED.). - Karl Marx und Friedrich Engels: die russische Kommune. Kritik eines Mythos.
15204: RUBEN, DAVID HILLEL. - Marxism and materialism.
5903: RUBENSTEIN, RICHARD E. - Alchemists of revolution. Terrorism in the modern world.
14977: RUBIN, LILLIAN. - Intimate strangers.
12391: RUBIN, LILLIAN B. - Stille woede.
2429: RUBIN, LILIAN. - Vrouwen, mannen & intimiteit. Lillian Rubin in Nederland: lezingen en discussies.
2431: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
2432: RUBIN, LILLIAN. - Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven.
2433: RUBIN, LILLIAN. - Vrouwen van zekere leeftijd.
2434: RUBIN, LILLIAN. - Women of a certain age. The Midlife Search for Self.
4579: RUBIN, LILLIAN B. - Het erotisch slagveld.
10986: RUCKER, AUGUST. - Hochschule und Gesellschaft. Zur Demokratisierung der Hochschule.
11967: RÜCKRIEM, G. (RED.). - Historischer Materialismus und menschliche Natur.
10470: RUF, CHRISTOPH & OLAF SUNDERMEYER. - In der NPD. Reisen in die National Befreite Zone.
745: RUGE, GERD. - Ontmoeting met China. Een wereldmacht in opkomst.
15037: RÜHLE, OTTO. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats.
3645: RÜHLE, JÜRGEN. - Die Literatur und Revolution. Die Schriftsteller und der Kommunismus.
5904: RÜHLE, OTTO. - 1848 Revolution in Deutschland.
2841: RUHRFESTSPIELE. - Der Einzelne und die Masse.
13734: RUIGROK, W.M.J. - Het visioen van Edward Bellamy, het jaar 2000 bezien vanuit 1887.
6429: DE VRIJE RUIMTE. - Easy City. Interventies in een verscheurde stad.
4359: RUITER, F.G. DE. - In het milieu.
4220: RUIVENKAMP, GUIDO. - De invoering van biotechnologie in de agro-industriële produktieketen. De overgang naar een nieuwe arbeidsorganisatie.
5076: RUNDERKAMP, LEX & FEIKE SALVERDA. - De elite zwijgt. Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders.
11466: PEKING RUNDSCHAU. - Die zerschlagung der viererbande ein sieg von grosser historischer bedeutung!
13842: RUNGE, ERIKA. - Frauen, Versuche zur Emanzipation.
8641: RUNGE, ERIKA (RED.). - Bottroper Protokolle.
5737: RUPPERT, M. - De Nederlandse vakbeweging.
9489: RUSH, ANNE KENT. - Lichaamswerk. Het groeiboek voor vrouwen.
10701: RUSHDIE, SALMAN. - Schaamte.
1651: RUSSEL, FRANCIS. - Tragedy in Dedham. The story of the Sacco-Vanzetticase.
858: RUSSELL, BERTRAND. - Oorlogsmisdaden in Vietnam.
4934: RUSSELL, BERTRAND. - Education and the social order.
10116: RUSSELL, BERTRAND. - Beste Bertrand Russell. Een keuze uit zijn correspondentie met het publiek 1950 - 1968.
15122: RUSSELL, BERTRAND. - Common sense and nuclear warfare.
15077: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie. Deel 3: 1944-1967.
2437: RUSSIANOFF, PENELOPE. - Why do I think I am nothing without a man?
13285: AUTEUR ONBEKEND. VERTAALD UIT HET RUSSISCH DOOR P.P EN J.P. - De fabriek der heiligen (het feest van den heiligen Gregorius).
5738: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903.
14284: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
15050: RUTGERS, J. - Het mysterie der voortplanting.
564: STUDIUM GENERALE RUU. - De Verenigde Staten van Midden Amerika?
13282: RUYGERS, G. - Socialisme in de branding.
5505: RUYGERS, GEERT. - Socialisme, vroeger en nu.
800: RUYTER, A. DE. - Nehroe.
13284: RUYTER-DE ZEEUW, C.A. - Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie.
14865: RUYTER, THEO DE. - De koe lacht niet meer. Korte verhalen en essays over ontwikkelingshulp in Afrika.
2438: RVU. - Vrouwengeschiedenis 1899-1996.
4853: SAADAWI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
2439: SAADAWI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
12529: SAALBORN, A. - Uit de gedenkschriften der beulen van Parijs. Deel 1: 1685-1789.
12368: SABINE, GEORGE H. - A history of political theory.
249: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Angola. Feiten en achtergronden van de opstand.
10765: SACHAROV, ANDREJ D. - Sacharov spreekt.
940: SACHS, HERBY & DOROTHEA SCHÜTZE. - Ojala. Guatemalas Flüchtlinge kehren zurück.
3079: SAFIEH, AFIF. - One people too many?
2554: VROUWENWERKING SAGO. - Meer dan schaduw, vrouwen in Latijns-Amerika.
7574: SAHALESSY, D. - An isolated war. Twofold suppression of the Moluccan right of independence. A memorandum.
2982: SAHGAL, NAYANTARA. - Persoonsverwisseling.
14663: SAID, EDWARD W. - The Palestine question and the American context.
4361: SAINT MARC, PHILIPPE. - Socialisatie van de natuur. Natuur en samenleving. Natuureconomie. Natuurbeleid.
13104: AUTORENGRUPPE DES PROJECTES SAIU. - Zum richtigen Verständnis der Kernindustrie.
8265: SAKOLSKY, RON. - Creating Anarchy.
6239: SAKOLSKY, RON (RED.). - Surrealist Subversions. Rants, Writings & Images by the Surrealist Movement in the United States.
9469: SAKOLSKY, RON & STEPHEN DUNIFER (RED.).. - Seizing the Airwaves. A free radio handbook.
3919: SAKS, J. - Kritische herinneringen.
11522: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 2. Christen-socialisten in crisistijd 1903-1941.
11696: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 3. Marxisten over godsdienst 1913-1944.
13333: SALEMINK, THEO (RED.). - Teksten godsdienstkritiek 1. Marxisten over godsdienst 1844-1914.
14011: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
14688: SALTER, ERNEST J. & M. STEIN. - Taschenbuch des Kommunismus.
432: MEDISCH KOMITEE EL SALVADOR. - Kinderen in de oorlog in El Salvador.
13023: SAMARY, CATHERINE. - Die Zerstörung Jugoslawiens. Ein europäischer Krieg.
15151: CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGS SAMENWERKING - Indio Guatemala Koffie
12430: SAMPIEMON, J. - De affaire Vietnam toegelicht met de Pentagon Papers
10856: SAMPSON, ANTHONY. - Macht zonder grenzen.
14442: SAMPSON, ANTHONY. - De wapenindustrie. Een onthullende blik achter de schermen van de internationale wapenhandel.
6802: SAMSON, LOUIS. - Frankrijk als vierde kernmacht. 30 jaar na de eerste Franse kernbom.
11923: SAMUELSSON, KURT. - Dat verdomde kapitaal.
5992: SAN FILIPPO, ROY. - A new world in our hearts. Eight years of writings from the Love and Rage revolutionary anarchist federation.
6365: SANA, HELENO. - Die libertäre Revolution. Die Anarchisten im Spanischen Burgerkrieg.
1799: SANDER, HEINZ (RED.). - Landsmannschaftlicher Revanchismus in Westdeutschland. Zu seiner Geschichte und Rolle im imperialistischen Herrschaftssystem.
2441: SANDERS, KARIN. - Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een 'mannelijke' hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan.
6889: SANDHAAS, BERND & GABRIELE ZANOLLI (RED.). - ..Und ich geh doch zur Bundeswehr!
11414: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Wissenschaftstheorie.
12443: SANDKÜHLER, HANS JORG (RED.). - Betr.: Althusser. Kontroversen uber den Klassenkampf in der Theorie.
9349: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (RED.). - Marxistische Erkenntnistheorie. Texte zu ihrem Forschungsstand in den sozialistischen Ländern.
9352: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & H.H. HOLZ (RED.). - Die Dialektik und die Wissenschaften.
9084: SANDKÜHLER, HANS JÖRG - Praxis und Geschichtsbewusstsein
10269: SANTEN, J. VAN. - De marxistische accumulatie theorie.
11501: SANTEN, SAL. - Poste-restante rood.
13730: SANTEN, SAL. - De nalatenschap van Henk Sneevliet.
5515: SANTEN, SAL. - Schimmenspel. Filmdagboek.
5516: SANTEN, SAL. - Sneevliet, rebel.
12705: SANTILLAN, D.A. DE. - De economische organisatie van de revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje.
2172: FEMINISTISCHE UITGEVERIJ SARA. - Twee jaar SARA, werken in een vrouwenuitgeverij.
4288: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
4708: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
330: SARO-WIWA, KEN. - Een maand en een dag. Notities uit de gevangenis.
8005: SARTRE, J.P. & 'IL MANIFESTO' - Internationale Marxistische Diskussion 5. Partei und Klasse. Eine Diskussion.
7198: SARTRE, JEAN-PAUL. - Marxismus und Existentialismus.
2764: SARTRE, J.P. - De jaren des onderscheids. Deel 1 van de trilogie De wegen der vrijheid.
4011: SARTRE, J.P. - De dood in het hart.
4066: SARTRE, JEAN-PAUL. - De laatste kans.
13172: SARUP, MADAN. - Education, state and crisis. A marxist perspective.
1857: SASSOON, DON (RED.). - The Italian communists speak for themselves.
12118: SAUERMANN, EKKEHARD. - Revolutionäre Erziehung und revolutionäre Bewegung.
14998: SAUMONEAU, LOUISE. - Principes et action féministes socialistes.
14022: SAUVY, ALFRED. - Het einde van de rijkdom.
2442: SAVIER, MONIKA & CAROLA WILDT. - Meisjes, tussen slikken en vertikken.
11076: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars.
12293: SCAGER, KARIN & BART THOOLEN. - De docent als coach.
2443: SCALIA, TONI. - Sta je mannetje. Over ambitieuze vrouwen en hun rol als moeder, zakenvrouw en echtgenote.
2444: SCANZONI, JOHN. - Sexual bargaining. Power Politics in the American marriage.
2445: SCARF, MAGGIE. - Ketens.
2446: SCARF, MAGGIE. - Unfinished Business. Pressure Points in the Lives of Women.
2980: SCHAAF, JASPER. - De invloed van Joseph Dietzgen in de Nederlandse arbeidersbeweging.
5907: SCHAAF, JASPER. - Marx zó gelezen.
9882: SCHAAF, JASPER. - De toekomst van het individu als sociaal wezen. Een sociale cultuurkritiek.
4930: SCHAAFSMA, H. (RED.). - Aspecten van cultuurbeleid. Een verzameling opstellen ter informatie en inspiratie.
9966: SCHABEDOTH, HANS-JOACHIM & KLAUS JÜRGEN SCHERER (RED.). - Ende der Wende?
12242: SCHACK, HERBERT. - Volksbefreiung. Sozialrevolutionäre Ideologien der Gegenwart.
2448: SCHAEFFER-HEGEL, BARBARA (RED.). - Frauen und Macht. Der alltägliche Beitrage der Frauen zur Politik des Patriarchats.
100: SCHAEPMAN, KEES (RED.). - Zware shag en gironummers.
10879: SCHAEPMAN, KEES. - Een gek in de vrolikstraat.
13122: SCHAEPMAN, C,S,M, - Portugese vluchtelingen in Nederland.
672: SCHAEPMAN, K. - Sisyphus in de delta? Ontwikkelingsamenwerking in Bangladesh.
13968: SCHÄFER, WILHELM. - De levensdag van een menschenvriend.
12081: SCHÄFER, HEINZ. - Arbeitslose drüben? Das Abenteuer Planwirtschaft.
11170: SCHÄFERS, BERNHARD. - Thesen zur Kritik der Soziologie.?
10720: SCHAFF, ADAM. - Marxismus und das menschliche Individuum.
7201: SCHAFF, ADAM. - Marxisme en het menselijk individu.
4248: SCHAFFELS, CORRIE. - Mondjemaat. Energiebesparing door een ander voedingspatroon.
12577: SCHAFRAT, W.H.A. - Mens en werk. Kijk op personeelsbeleid en personeelswerk.
13507: SCHAGINJAN, MARIETTA. - Weihnachten in Sorrent.
4580: SCHAIK-SCHEFFER, G. W. VAN. - Poliklinische abortus. Een vorm van hulp aan ongewenst zwangeren.
6461: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Keizer in lompen. Politiesamenwerking in Europa. Dossier Europa deel 2.
9657: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Europees asielbeleid in 2000. Dossier Europa.
11755: SCHAPER, B.W. - Het trauma van München.
12593: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en arbeidende klassen.
6608: SCHAPER, B.W. - Vrede in Europa? Een studie over internationale vredespolitiek.
8328: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de sociaaldemokratische arbeiderspartij in Nederland.
12332: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Tweede deel.
1827: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. / De grondslagen der Sociaal-Demokratie.
11380: SCHAPIRO, ALEXANDER & ALBERT DE JONG. - Waarom verloren wij de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937.
14018: SCHAPIRO, LEONARD. - The government and politics of the Soviet Union.
11482: SCHAPOWALOW, A. - Mit Lenin in Sibirien.
8661: SCHARANG, MICHAEL. - Zur Emanzipation der Kunst.
12536: SCHARRER, ADAM. - Vaterlandslose Gesellen.
4082: SCHATTEN, FRITZ. - Het conflict Moskou Peking.
3486: SCHEER, ROBERT. - Het huidige gevaar.
5198: SCHEFFER, H.J. - De controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
58: SCHEFFER, H. J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
13736: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad, arbeidersbeweging en dagbladpers.
14015: SCHEFFLER, KARL. - De nieuwe mensch.
12198: SCHEGGET, G.H. - Herbert Marcuse. Démasqué der Harmonie.
3920: SCHEGGET, G.H. TER. - Theologie en ideologie.
6342: SCHELL, JONATHAN. - The unfinished twentieth century. The crisis of weapons of mass destruction.
4581: SCHELLEN, TON & ELLY VORSTERMANS. - De vrouw in de middenjaren. Problemen rond de overgang en de behandeling daarvan.
7995: SCHELLENBERG, WALTER. - Wie lese ich 'Das Kapital'?
11176: SCHELSKY, HELMUT. - Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen.
665: SCHENK-SANDBERGEN, LOES. - Vuil werk, schone toekomst? Het leven van straatvegers en vuilruimers: een onderzoek in Bulsar, India, verkenningen in Peking, Shanghai, Tientsin en Tangshan.
12361: SCHENK, G. - Israël.
2449: SCHENK, HERRAD. - Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland.
2450: SCHENK, HERRAD. - Vrouwen en oorlog. Feminisme en pacifisme.
2451: SCHENK, M.G. (RED.). - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van koningin Wilhelmina.
9763: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
5522: SCHEPS, J.H. - Het progressieve als waardeloze pronk. Wacht niet tot het rode licht geheel gedoofd is.
8372: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned.- Soc.- Werkgemeenschap.
14906: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert deel 2.
9229: SCHERMERHORN, N.J.C. - Anti militaristiese teksten.
1654: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en persoonlijkheid.
2452: SCHEU, URSULA. - Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden da zu gemacht. Zur fruhkindlichen Erziehung in unserer Gesellschaft.
7798: SCHEUCH, ERWIN K. - Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ""Neuen Linken"" und ihrer Dogmen.
7267: SCHICKEL, JOACHIM (RED.). - Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis.
14151: SCHICKEL, JOACHIM. - Im schatten Mao Tse-Tungs. Chinas nahe Geschichte.
14153: SCHICKEL, JOACHIM. - Grosse Mauer, grosse Methode. Annäherungen an China.
7435: SCHIE, TRUDY VAN. - Worden vrouwen die klagen overgeslagen? Over de klachtenregeling inzake seksuele intimidatie in het onderwijs.
7809: LI I-TSJE & HELMUT OPLETAL & PETER SCHIER. - China. Wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
4582: SCHIFF, ISAAC & ANN B. PARSON. - Menopauze.
14636: SCHILDER, LIES. - Maatschappelijk werken met vrouwen.
7433: SCHILDERS, NAN E.A. - Seksueel geweld. ""Je hebt haast geen toekomst meer"".
14916: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Arbeid.
9539: SCHILP, DIRK. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
2454: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw.
10217: SCHIPPER, ALBERT. - Het verhaal van Albert Luthuli.
11566: SCHIPPERS, B.W. - Herman Gorter.
3992: SCHKLOWSKI, V. E.A. - Sprache und Stil Lenins. Sechs Essays.
14827: SCHLAMAN, MARIANNE E.A. (RED.). - Spaanse Burgeroorlog. Een toneelcollage.
11823: SCHLAMM, WILLI. - Diktatuur der leugen.
3976: SCHLEIFSTEIN, JOSEF (RED.). - Lenin über Trotzki.
8771: SCHLETTE, HEINZ ROBERT. - Sowjet-Humanismus. Prämissen und Maximen kommunistischer Pädagogik.
14652: SCHLUMBERGER, HELLA (RED.). - Bundeswehr im Zwielicht.
7615: SCHMACK, OTFRIED (RED.). - Braunbuch. Krieg-und Naziverbrecher Bundesrepublik.
7290: SCHMEDA, ASTRID. - Wenn die Schluchten weichen. Eine Frauenreise.
8832: SCHMID, J.J. VON. - Grote denkers over staat en recht II. 19e eeuw.
8264: SCHMID, BERNHARD. - Der Krieg und die Kritiker. Die Realität im Nahe Osten als Projektionsfläche. Für Antideutsche, Antiimperialisten, Antisemiten und andere.
5166: SCHMIDT, REGINA & EGON BECKER. - Reaktionen auf politische Vorgänge. Drei Meinungsstudien aus der Bundesrepublik. Frankfurter Beiträge zur Soziologie 19, herausgegeben von Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg.
14308: SCHMIDT, M.G. - Geschichte des Welthandels.
9308: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Geschichte und Natur im dialektischen Materialismus.
4583: SCHMIDT, WOLFGANG JOHANN (RED.). - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen dl. & 2.
13082: SCHMIDT, HEINZ H. - Die berufstätige Mutter.
9473: SCHMIDT, ALFRED. - Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx.
3519: SCHMIDT-EENBOOM, ERICH. - Schnüffler ohne Nase. Der BND. Die unheimliche Macht im Staate.
8381: SCHMIDT, F.U. - Zijne Majesteit het kind.
12746: SCHMIDT, U. & T. FICHTER. - Der erzwungene Kapitalismus. KlassenkÄmpfe in den Westzone 1945-48.
3921: SCHMIDT, ALFRED (RED.). - Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie.
8853: SCHMIEDERER, URSULA. - Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz.
5041: SCHMIERER, JOSCHA & GEORG LUKACS. - Analyse van de studentenbeweging / De organisatie van intellektuelen. Sunschrift 12.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

5/30