Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11478: LENIN, V.I. - On culture and cultural revolution.
11481: LENIN, W.I. - Über die Aufgaben der III. Internationale.
11620: LENIN, W.I. - Über die Gewerkschafts bewegung, Band 2.
8032: LENIN, W.I. - Über Agitation und Propaganda. Eine Auswahl.
9427: LENIN, V.I. - Over kunst en literatuur.
7119: LENIN, W.I. - Tweeërlei taktiek.
12018: LENIN, W.I. - Keuze uit zijn werken. Deel 2.
14770: LENIN, W.I. - Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus.
13596: MARX & ENGELS & LENIN. - Über den sozialistischen Aufbau.
13958: LENIN. - Letter to American workers, Letter to the workers of Europe and America.
9307: LENIN, W.I. - Marxismus und Revisionismus.
10502: LENIN, W.I. - Lenin on the National and Colonial questions. Three articles.
11477: LENIN, W.I. - Über wissenschaftliche Arbeitsorganisation.
12831: LENIN, W.I. - De aprilstellingen.
12888: LENIN, W.I. - De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme.
13945: LENIN. - Over Tolstoj.
9425: LENIN, V.I. - Over de volksopvoeding.
9426: LENIN, V.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
9477: LENIN, W.I. - Marxisme en staat.
11947: LENIN, W.I. - Over het recht der naties op zelfbeschikking.
7373: LENIN, V.I. - Über Hegelsche Dialektik.
7804: LENIN, W.I. - Marx, Engels - Marxismus.
13549: LENIN, V.I. - Briefwisseling van Lenin met Hollandse communisten.
13561: LENIN, V.I. - On proletarian internationalism.
14769: LENIN, V.I. - Staat und Revolution.
13941: LENIN. - Revolutionair avonturisme.
13940: LENIN. - De economische inhoud van het narodisme en de kritiek in het boek van de heer Stroewe.
15035: LENIN, V.I. - Over de volksopvoeding.
13939: LENIN. - Wat zijn de volksvrienden en hoe bestrijden zij de sociaal-democraten?
9606: LENIN, W.I. - Über die Jugend
9604: LENIN. - De economische inhoud en het narodisme en de kritiek erop in het boek van de heer Stroeve.
6972: LENIN, V.I. - Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus; Karl Marx; Über den Staat.
5203: LENIN, V.I. - Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung.
13936: LENIN. - Kenschets van de economische romantiek.
7818: LENIN, W.I. - Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie.
11930: LENIN, V.I. - Over de volksopvoeding.
3959: LENIN, W.I . & A.M. GORKI. - Brieven, herinneringen, documenten.
3160: LENIN, V.I. - Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung.
13973: LENIN. - Redevoeringen op partijcongressen(1918-1922.)
3951: LENIN, V.I. - Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung.
9701: LENIN. - Over de eenheid van de internationale communistische beweging.
3968: LENIN, W.I. - Over de commune van Parijs.
3849: LENIN, W.I. - Het imperialisme en de scheuring in het socialisme.
14292: LENIN, W.I. - Ausgwählte Werke.
3944: LENIN, V.I. - A Caricature of Marxism and Imperialist Economism.
3942: LENIN, V.I. - Verzameld werk. Deel 1 t/m 40 (2, 29, 34, 39 ontbreken).
3946: LENIN, V.I. - Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus.
3947: LENIN, V.I. - Lenin. Korte biografische schets.
3961: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden + Register.
3962: LENIN, W.I. - De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky.
3960: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in drei Bänden.
3964: LENIN, W.I. - Für und wieder die Bürokratie. Schriften und Briefe 1917-1923.
3967: LENIN, W.I. - Marx-Engels. Marxisme.
3969: LENIN, W.I. - Over de taken van de jeugd.
3970: LENIN, W.I. - Over vreedzame coëxistentie.
3972: LENIN, W.I. - Über die Religion.
9874: LENIN, W.I. - De dreigende katastrofe en hoe die te bestrijden.
13963: LENIN. - Over de binnenlandse en buitenlandse politiek van de Sowjet-Republiek (1917-1922).
14055: LENIN. - Tegen de liquidatoren.
13960: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De communisten en hun vaderland, de democratie en de vrede.
14306: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De dictatuur van het proletariaat.
13961: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De communisten en hun vaderland, de democratie en de vrede.
13962: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De communisten en de anderen.
13959: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - Het einde van het koloniale stelsel.
4986: LENK, KURT (RED.). - Ideologie.
3150: LENK, KURT & FRANZ NEUMANN. - Theorie und Soziologie der politischen Parteien. Band 1 & 2.
3166: LENK, HANS (RED.). - Technokratie als Ideologie.
3881: LENK, KURT. - Marx in der Wissenssoziologie.
15176: LENK, KURT (RED.). - Ideologie.
8701: LENSTRA, RINZE. - Anarchisme en syndicalisme in Spanje.
10676: FRAPÉ LÉON. - De bewaarschool.
11447: LEONIDOV, O. - Peking Divisionists.
7859: LEPENIES, WOLF & HELMUT NOLTE. - Kritik der Anthropologie. Marx und Freud. Gehlen und Habermas. Über Aggression.
12229: LEPENIES, WOLF. - Soziologische Anthropologie. Materialien.
8687: LEPP, IGNACE. - Noden en verwachtingen van het proletariaat.
9109: LEPSZY, NORBERT. - Regierung, Parteien und Gewerkschaften in den Niederlanden.
8890: LESER, NORBERT. - Die odysee des marxismus. Auf dem weg zum sozialismus.
6086: LESLIE, ESTHER. - Walter Benjamin. Overpowering Conformism.
14515: LESSING, DORIS. - Das Fünfte Kind.
3434: LESSING, DORIS. - Nine African Stories.
3436: LESSING, DORIS. - The Four-Gated City.
8714: LESSING, DORIS. - Die Memoiren einer Überlebenden.
3428: LESSING, DORIS. - Eldorado.
3430: LESSING, DORIS. - Herinneringen van een overlevende.
3431: LESSING, DORIS. - Het gouden boek.
10430: LESTER, JULIUS. - Op zoek naar het nieuwe land.
10444: LESTER, JULIUS. - Kijk uit, bleke! Black Power pakt je wijf! Geschiedenis van het zwarte verzet.
5792: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven. Voordracht gehouden op het Internationaal Congres ter bevordering van grondwaardebelasting en vrijhandel, gehouden te Kopenhagen in Juli 1926.
4450: LESTER, JULIUS. - ...slaaf te zijn.
7946: LETTAU, REINHARD. - Täglicher Faschismus.
11998: LETTVIN, MAGGIE. - Maggie`s Woman`s book.
10933: LEURDIJK, D. (RED.). - Bondgenoten in veiligheid. Het Palme rapport.
14818: LEURDIJK, D. - Eén wereld, één toekomst. Kiezen voor delen?
9114: KATHOLIEK SERVICE INSTITUUT VOOR LEVENSHERVORMING. - Ervarend leren. Gebaseerd op de pedagogische ideeën van Paulo Freire.
5209: LEVINSON, CHARLES. - Kapitaal, inflatie en de multinationale ondernemingen.
12851: LEVINSON, CHARLES. - Valium zum beispiel.
8503: LEVINSON, CHARLES - Kapitaal, inflatie en de multinationale ondernemingen.
2337: LEWENHAK, SHEILA. - Woman and trade unions. An outline of Women in the British Trade Union Movement.
10504: LEWIN, MOSHE. - De laatste strijd van Lenin.
272: LEWIN, HUGH. - Bandiet. Zeven jaar in een Zuid-Afrikaanse gevangenis.
9798: LEWIS, BERNARD. - The Multiple Identities of the Middle East.
11458: LEWIS, EDWIN C. - Developing woman's potential.
4718: LEWIS, SASHA GREGORY. - Sunday's Women. A Report on Lesbian Life Today.
4719: LEWIS, SASHA GREGORY. - Zondagsvrouwen. Een openhartig boek van en over lesbische vrouwen en hun strijd om erkenning.
14264: LEWIS, GEOFFREY. - Turkey.
7708: LEWYTZKYJ, BORYS. - Die linke Opposition in der Sowjetunion.
10274: LEY, GERD DE (RED.). - Het antivrouwen boekje.
5150: LEY, HERMANN & THOMAS MÜLER. - Kritische Vernunft und Revolution. Zur Kontroverse zwischen Hans Albert und Jürgen Habermas.
1817: KLEIN & LEY (RED.). - Friedrich Engels und moderne Probleme der Philosophie des Marxismus.
7220: KLEIN & LEY (RED.). - Friedrich Engels und moderne Probleme der Philosophie des Marxismus.
9072: LEYDESDORF, LOET. - Werknemers en het technologisch vernieuwingsbeleid.
5073: LEYDESDORFF, LOET E.A. - Philips en de wetenschap.
2338: LEYDESDORFF, SELMA. - Verborgen arbeid, vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentien-honderd.
9380: LEYDESDORFF, SELMA. - De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.
11265: LI-SWO, SJI. - Het komplot van München 1938 en het failliet van de 'ontspannings'-politiek.
11918: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE & JAN NEKKERS & LAURENS SLOT (RED.). - Nederland industrialiseert!
5401: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in nederland.
14393: LIBERTAD! - 18. März. Bundesweiter Aktionstag. Solidarität miet den politischen Gefangenen und gegen staatliche Unterdrückung.
13145: LIBERTAD (RED.). - Anarchisten over militarisme en geweld.
13106: ARS AEQUI LIBRI. - De dagvaarding. Het proces tegen de staat inzake de plaatsing van kruisraketten.
14920: LICHER, EDMUND & SJAAK ONDERDELINDEN (RED.). - Het gevoel heeft verstand gekregen. Brecht in Nederland.
2339: LICHTHARDT, CHRISTIANE. - Laut(er) starke mädchen.
3882: LICHTHEIM, GEORGE. - George Lukács.
14917: LICHTHEIM, GEORGE. - Marxism in modern France.
11539: LICHTHEIM, GEORGE. - A short history of socialism.
11917: LICHTHEIM, GEORGE. - Das Konzept der Ideologie.
144: LICHTHEIM, GEORGE. - Imperialisme.
3883: LICHTHEIM, GEORGE. - Lukács.
2340: LIDDINGTON, JILL & JILL NORRIS. - One hand tied behind us. The Rise of the Women's Suffragette Movement.
851: LIDMAN, SARA. - Gesprekken in Hanoi.
15059: LIE, KITTY & MARJA SCHOUTEN. - Anti-racisme. Een andere richting… Kongresverslag 1982.
2255: LIEBKNECHT, KARL & ROSA LUXEMBURG. - Karl und Rosa. Erinnerungen.
3778: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx. Zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
9871: LIEBKNECHT, KARL. - Militarism and Anti-Militarism.
5402: LIEBKNECHT, WILHELM. - Briefwechsel mit deutschen Social-demokraten. Band 1: 1862-1878.
4185: LIEBKNECHT, KARL. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling.
4770: LIEDTKE, MAX. - Pestalozzi.
9733: LIEMPT, AD VAN & GER VAN WESTING. - Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998.
8319: FEMSOC SCHRIJFCOLLECTIEF VLIJTIG LIESJE - Van binnen uit. Vrouwen over welzijnswerk en zelforganisatie.
3216: ARABISCHE LIGA. - Arabische visie.
5995: COORNHERT LIGA. - Alternatieve justitiebegroting 1984.
13999: COORNHERT LIGA. - Crimineel jaarboek 1993.
13092: COORNHERT LIGA. - Dag Diender. Het congres dat nooit doorging.
2710: COORNHERT LIGA. - Bajesboek. Handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden.
14092: COORNHERT LIGA. - Crimineel jaarboek 1995.
13998: COORNHERT LIGA. - Crimineel jaarboek 1994.
9887: LIGT, BART DE. - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
12486: LIGT, BART DE. - Vrede als daad. Tweede deel.
10183: LIGT, BART DE. - Bart de Ligt 1883-1938.
15125: LIGT, BART DE. - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
12605: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
12627: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
12628: LIGT, BART DE. - Vrije socialisme.
7248: LIGT, BART DE. - Bart de Ligt 1883-1938.
1602: LIGT, BART DE. - Een wereldomvattend vraagstuk - Ghandi en de oorlog.
12485: LIGT, BART DE. - Vrede als daad. Eerste deel.
7310: LIGT, BART DE. - Profeet en volksfeest. Rede naar aanleiding van het verzoekvan de algemeene synode der Nederlandsche hervormde kerk om den 16den nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
7686: LIGT VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA DE. - De weg tot ontwapening.
9687: LIGT, BART DE. - Anarchisme en Revolutie.
273: LIJPHART, AREND. - Machtsdeling- de oplossing voor Zuid-Afrika.
2341: LILAR, SUZANNE. - Het paar.
7343: LILITH - Anarcha-feministisch vrouwenblad #19, 21.
13279: LILLY, W.S. - De revolutie en hare doorwerking. III: 1 de kunst 2 de democratie
9365: LIMACO. - Wereldbeeld 1988.
13225: LIMACO. - De werkelijkheid achter de schijn.
6525: LIMBACHER, KATJA (RED.). - Das Madchenkonzentrationslager Uckermark.
14482: ANTI-FASCISTISCH FRONT LIMBURG. - Driemaandelijks tijdschrift. Nr. 1 september 1985.
14987: LIMPUS, LAUREL. - Liberation of women. Sexual repression & the family.
3754: LINDAU, RUDOLF. - Probleme der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
9624: LINDBECK, ASSAR. - The political economy of the New Left. An outsider's view.
6717: LINDE, ROBERT VAN DER (RED.). - Waarom ik dienstweiger. Persoonlijke notities, dokumenten en beschouwingen van en over weigeraars van militaire dienst.
5706: LINDEN, J.M. VAN DER. - Spelregels bij arbeidsconflicten. Een SMO studie.
12548: LINDEN, WIM J. VAN DER E.A. (RED.). - Kent China zijn grenzen?
13616: LINDEN, MARCEL VEN DER & RONALD COMMERS. - Marx en het wetenschappelijk socialisme.
8646: LINDQVIST, SVEN. - Land & Power in South America.
13875: LINDSTROM, MARTIN. - Brand Sense, sensory secrets behind the stuff we buy.
4338: LINEAR, MARCUS. - De kringloop van het gif.
737: LING, KEN E.A. - Maos kleiner General. Die Geschichte des Rotgardisten Ken Ling.
15058: LINGSMA, TJITSKE & GERRIT PAS. - Recht op bescherming. Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland.
5284: LINNHOFF, URSULA. - Die neue Frauenbewegung USA-Europa seit 1968.
4720: LINNHOFF, URSULA. - Weibliche Homosexualitat. Zwischen Anpassung und Emanzipation.
2344: LIPMAN-BLUMEN, JEAN & JESSIE BERNARD (RED.). - Sex Roles and Social Policy. A Complex Social Science Equation.
11611: LIPPAY, Z. - Über die faschistische Herrschaft der Bourgeoisie.
2345: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar - portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
11581: LIS, CATHARINA & HUGO SOLY. - Armoede & kapitalisme in pre-industrieel Europa.
47: LISSAGARAY. - Der Pariser Kommune-Aufstand. Mit einem Vorwort von K.H.Wolf und einen Anhang: Briefe von Karl und Jenny Marx über die Kommune.
830: LISSAK, MOSHE. - Military Roles in Modernization. Civil-Military Relations in Thailand and Burma.
11791: PROJEKTGROEP LITERATUURSOCIOLOGIE. - Linksrechten. Tussen partij en arbeidersstrijd 1 en 2.
1926: LITTEL, ROBERT. - The Czech Blackbook. Prepared by the Institute of History of the Czechoslovak Academy of Sciences.
14182: LITTELL, ROBERT. - The Czech Little Black Book.
9266: LITTEN, JENS. - Eine verpaßte revolution?
3020: LLESHI, BLERI. - De neoliberale strafstaat.
551: LLOSA, MARIO VARGAS. - De cultuur van de vrijheid. The culture of freedom.
7877: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
2346: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
14890: LOEBL, EUGEN. - Stalinism in prague: the loebl story.
7389: LOEFFEN, ROB & WIL VAN DER SCHANS. - Nederland open U - Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid.
586: LOETERS, ALICE. - Vrouwen van Nicaragua.
12921: LOGNOTA. - Elke student een eigen inkomen.
10479: LÖHNBERG, ERHART. - Das Kapital zum Selbststudium. Eine Einführung in das Hauptwerk von Karl Marx.
7949: LOHSCHELDER, SILKE. - Anarchafeminismus. Auf den Spuren einer Utopie.
6526: LOKIN, RUTGER & MARC OUWERLING. - De stilte en de echo. Een fotoreportage van de overblijfselen van de Duitse vernietigingskampen in Polen.
10228: LONDSDALE, K. - Is Vrede Mogelijk?
6789: LONT. - Geen atoomafval in zee en nergens anders niet!
1818: LOO, VILAN VAN DE. - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-archieven.
10174: LOON, MARJA VAN & GIJS VAN DEN HEUVEL. - Met Superman naar Sesame Street.
2861: LOONEN, NARD. - What a wonderful world? Macht en belang in Pasolini's Salò.
7126: LOOPUIT, JOS. - De groote denkers der eeuwen. Karl Marx en zijne voorgangers.
6203: LOPEZ LEVY, MARCELA. - We are millions. Neo-liberalism and new forms of political action in Argentina.
506: LOREIS, HECTOR-JAN. - Van hongerlijder tot verzetsleider.
4058: LORENZ, RICHARD (RED.). - Die russische Revolution 1917. Der Aufstand der Arbeiter, Bauern und Soldaten.
5403: LOTSY, J. P. E.A. - De toekomst der maatschappij. Negen voordrachten gehouden voor de ""Amsterdamsche studenten vereen. voor sociale lezingen"".
5404: LOUIS, PAUL. - Histoire du socialisme en France. Depuis la Révolution jusqu'a nos jours.
11121: LOUISSE, W.J. - Bewapening en werkgelegenheid.
5405: LOUW, ANDRÉ VAN DER. - Rood als je hart. Een geschiedenis van de AJC (A.J.C.)
13250: LOUZON, ROBERT. - l'ère de l`impérialisme.
10987: LOVELOCK, J.E. - Gaia, a new look at life on earth.
2350: LOVENDUSKI, JONI & JILL HILLS (RED.). - The Politics of the Second Electorate, Women and Public Participation.
9945: LOVINS, ARMORY B. - Sanfte Energie. Das Programm für die energie- und industriepolitische Umrüstung unserer Gesellschaft.
14842: LOW, MARY & JUAN BREA. - Rotes Notizbuch. Spanien 9.8. - 28.12.1936.
12069: LOWE, ADOLPH. - Politische Ökonomie. Geschichte und Kritik.
1605: LOZADA, J. RODOLFO. - Simon Bolivar.
13904: LUBBERS, MIRANDA. - The social fabric of the classroom, Peer relations in secondary education.
2078: LUCASSEN, JAN & RINUS PENNINX. - Nieuwkomers. Immigranten en hun nakomelingen in Nederland. 1550-1985.
7699: LÜCKENHAUS, ALFRED. - Mao Tse Tung.
11087: LÜDEMANN, ERNST. - Die Wirtschaft kapitalistischer Länder in Zahlen.
4453: LUDWIG, ED & JAMES SANTIBANEZ. - The Chicanos. Mexican American Voices.
13502: LUGOVSKOY, YURI. - A dangerous neighbour.
12058: LÜHRS, GEORG E.A. (RED.). - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie.
10713: LUKÁCS, GEORG. - Literatursoziologie.
13627: LUKACS, GEORG. - Faust und Faustus.
3658: LUKACS, GEORG. - Ontologie - Arbeit.
11502: LUKÁCS, GEORG. - Lenin.
11957: LUKACS, GEORG. - Theorie van de roman.
12057: LUKACS, GEORG. - Solschenizyn.
9216: LUKACS, JOHN. - Konflikte der Weltpolitik nach 1945. Der kalte Krieg.
12190: LUKACS, GEORG. - Revolution und Gegenrevolution.
12228: LUKACS, GEORG. - Marxismus und Stalinismus. Politische Aufsätze. Ausgewählte Schriften IV.
12887: LUKÁCS, GEORG. - Der junge Marx.
12097: LUKÁCS, GEORG. - Ästhetik. Band I.
14278: LUKÁCS, GEORG. - The historical novel.
3631: LUKACS, GEORG. - Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker.
3884: LUKÁCS, GEORG. - Ästhetik. Band II.
3885: LUKÁCS, GEORG. - Ästhetik. Band IV.
13369: LUNATSCHARSKI, ANATOLI. - Profile der Revolution.
12664: LUNE, P.H. VAN (RED.). - 1885-1985. Onderling fonds voor zieken Noordhorn.
13801: LÜSKE, WERKGROEP. - De Lüske Brochure, hoe Bertus de boel belazert.
474: LUSMORE. - Onder de verzengende Peruaanse zon.
276: LUTHULI, ALBERT. - Vrijheid voor mijn volk.
13397: LUTTIKHUIZEN, H. VAN. - Bestrijd fascisme nu.
7460: LUTTIKHUIZEN-DEVRIES, A. VAN. - Feiten over autochtonen en allochtonen.
8697: LUTZ, F.A (RED.). - Ostasien. Tradition und Umbruch.
15090: LUTZKER, EDYTHE. - Medical education for women in Great Britain.
12413: LUXEMBOURG, ROSA. - Réforme ou révolution ? Les lunettes anglaises - Le but final.
9703: LENIN/LUXEMBURG. - Een stap voorwaarts, twee stappen terug.
7134: LUXEMBURG, ROSA. - Brieven.
15112: LUXEMBURG, ROSA. - Briefe aus dem Gefängnis.
4176: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften II.
4190: LUXEMBURG, ROSA E.A. - De Russische revolutie.
9088: LUXEMBURG, ROSA. - Gesammelte Werke. Band 1/1. 1893 bis 1905. Erster Halbband.
8096: LUXEMBURG, ROSA. - Das Menschliche entscheidet. Briefe an Freunde.
8097: LUXEMBURG, ROSA. - Schriften über Kunst und Literatur.
7137: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften III.
9235: LUXEMBURG, ROSA. - Der 1. Mai. Kampftag der Arbeiterklasse.
9432: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften.
13267: LUXEMBURG, ROSA. - Schriften zur Theorie der Spontanität.
9513: LUXEMBURG, ROSA. - Gesammelte Werke. Band 1/2. 1893 bis 1905. Zweiter Halbband.
7130: LUXEMBURG, ROSA. - Briefe aus dem Gefängnis.
9691: LUXEMBURG, ROSA. - Ons program en de politieke situatie.
4189: LUXEMBURG, ROSA. - Briefe aus dem Gefängnis.
4191: LUXEMBURG, ROSA. - Die Akkumulation des Kapitals.
8549: LUXEMBURG, ROSA. - Reden.
14587: LUXINGER, J. - Drie Nederlanders bestrijden Japan.
8210: LUYK, ANNEKE VAN. - Begint het leven echt bij veertig. Openhartige gesprekken vrouwen van rond de veertig.
5109: LYONS, JOHN. - Chomsky.
4732: STICHTING DE MAAN. - Lesbische vrouwen en hulpverlening.
10645: MAAS, GERARD. - Tijgers in tanks. Tegenstellingen in het Midden-Oosten.
10467: MAAS, G. - Kroniek van de februari-staking 1941.
9168: MAAS, P.F. - Sociaal-Democratische gemeentepolitiek 1894-1929.
14797: MAASSEN, HANNS (RED.). - Brigada Internacional ist unser Ehrenname… Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer.
3333: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
8722: MAATJE, CINDY. - Wereldvrouwenmars. Solidair over de grenzen heen tegen armoede en geweld.
11392: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - M.V.M. M.E.R.K. toch hoe sterk, 47 x tegen het zere been, ervaringen van de meld- en regelkamer.
2359: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Tien over tijd 1968-1978.
2360: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij.
8623: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Ganzenbordgroep … en verder.
4339: MABEY, RICHARD. - The pollution handbook.
8965: VARGA & BETTELHEIM & MACCIO. - Sowjetunion und China. Zwei Wege des sozialistischen Aufbaus.
2353: MACCIOCCHI, MARIA ANTIONETTA. - Der Franzosische Maulwurf. Eine Politische Reise.
2354: MACCIOCCHI, MARIA ANTIONETTA. - Vrouwen en fascisme.
320: MACHEL, SAMORA. - Mozambique: Revolution or Reaction? Two speeches by Samora Machel, FRELIMO president.
8362: MACINTYRE, ALASDAIR. - Herbert Marcuse.
7879: MACKENZIE, MIDGE. - Shoulder to Shoulder. The stirring history of the Militant Suffragettes.
14641: MACKIE, LINDSAY & POLLY PATTULLO. - Women at work.
1871: MACLEAN, FITZROY. - Josip Broz Tito.
3234: MADACH, EMERICH. - Tragedie van den mensch deel 1&2.
11654: MADELIN, LOUIS. - La Revolution.
14260: MADOW, LEO. - Woede. Herkennen van en omgaan met toorn.
7320: MADSEN, AXEL. - Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre.
12303: MAELDERE, G. VANDEN - Het gevecht met de dynamietkoning.
2895: THIRD WORLD MAGAZINE. - Libanese war. Historical and social background.
13202: MAGDOFF, HARRY. - The age of imperialism. The Economics of U.S. Foreign Policy.
9499: MAGDOFF, HARRY E.A. - Wat is imperialisme?
13628: MAGEE, JOHN. - Northern Ireland: Crisis and Conflict
11443: MAGUIRE, JOHN. - Marx's Paris writings.
3385: MAHLERT, KARL-HEINZ E.A. (RED.). - Karl Marx und Friedrich Engels. Ihr Leben und ihre Zeit.
14082: MAILER, NORMAN. - Helden zonder glorie. (vert. van The naked and the dead.)
4456: MAIROWITZ, DAVID ZANE. - The Radical Soap Opera. An Impression of the American Left from 1917 tot the Present.
3441: MAITLAND, SARA. - Dochter van Jeruzalem.
8491: MAJAKOWSKI, WLADIMIR. - Werke. Werkausgabe in zehn Bänden.
221: MAJDALANY, FRED. - State of Emergency. The Full Story of Mau Mau.
10846: MAKARENKO, A. - De weg naar het leven 1, 2 en 3.
14146: MAKEBA, MIRIAM. - Mijn leven.
13881: MALATESTE, ERRICO. - Fra Contadini, a dialogue on anarchy.
4360: SAHABAT ALAM MALAYSIA. - Pesticide dilemma in the Third World. A case study in Malaysia.
13223: MALENKOW, G.M. - Redevoering van G.M. Malenkow.
13649: MALETESTA, ERRICO - De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid.
7704: MALLET, SERGE. - De nieuwe arbeidersklasse, samenvatting en kritiek. 2 bijlagen: Technici in China.
552: MALLEY, FRANCOIS. - Inquiétante Amérique Latine.
2356: MAMOZAI, MARTHA. - Herrenmenschen - Frauen im deutschen kolonialismus.
8782: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
5451: MAN, HENDRIK DE. - Socialisme en marxisme. Verslag van eene voordracht voor de Socialistische Studentengroep te Parijs, op 23 januari 1928. Vertaling uit het Fransch door Gust de Muynck.
9094: MAN, HENDRIK DE. - Opbouwend socialisme.
11651: MAN, HENDRIK DE. - Massa en leiders. Schrijver van de psychologie van het socialisme, arbeidsvreugde, opbouwend socialisme.
7181: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
9313: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
5406: MAN, HENDRIK DE. - Arbeidsvreugde.
5408: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen.
5409: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen.
13888: MANDEL, ERNEST. - De Bureaucratie.
10516: MANDEL, SALLY. - Uit het leven van een getrouwde vrouw.
10591: MANDEL, ERNEST E.A. - Die Aktion 210. Genozid, Antisemitismus, Israël-Palästina.
14475: MANDEL, ERNEST. - Entstehung und Entwicklung der ökonomischen Lehre von Karl Marx.
2984: MANDEL, ERNEST. - Marxistische Wirtschaftstheorie.
3892: MANDEL, ERNEST. - Inleiding in de marxistische ekonomie.
3899: MANDEL, ERNEST. - Wat is neokapitalisme?
3895: MANDEL, ERNEST. - Lenin en het probleem van het proletaries klassebewustzijn.
278: MANDELA, WINNIE. - Een stuk van mijn ziel. Tekst en interviews Anne Benjamin.
12414: MANDELA, NELSON. - Daarom ben ik bereid te sterven. En 6 Zuidafrikaanse vrijheidsliederen. Nederlands gesproken door Rolf Coppes.
277: MANDELA, NELSON. - Zuid-Afrika behoort aan allen die er wonen.
4975: MANDER, ANICA VESEL & ANNE KENT RUSH. - Feminisme als therapie.
48: MANDIN, LOUIS E.A. - Histoire des Révolutions de Cromwell a Franco.
622: MANESH, SHAROG HESHMAT. - Zoon van de zon. Een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996.
10487: IL MANIFESTO. - Notwendigkeit des Kommunismus. Die Platform von 'Il Manifesto'.
5016: MANN, MICHAEL. - Klassebewustzijn en revolutionair perspectief.
14128: MANN, KEITH. - From dusk 'til dawn. An insider's view of the growth of the Animal Liberation Movement.
3348: MANN, KLAUS. - Het getraliede venster. Novelle over de dood van Ludwig II, koning van Beieren.
3351: MANN, VICTOR. - Aufruhr. Funfzehn Geschichten.
15152: MANOUZI, ABDERRAHIM EL. - Allochtonen in Nederland.
3900: MANSCHOT, HENK. - Althusser over het marxisme.
2362: MANSCHOT, ANKE VAN E.A. - Huisvrouwen: een vergeten groep in de -mediese- hulpverlening.
11732: MANSILLA, H.C.F. - Faschismus und eindimensionale Gesellschaft.
4626: MANUSCRIPT 7. - Mannelijkheid.
4625: MANUSCRIPT 6. - Mannenbeweging.
12709: DIC-MAP. - Dienstplicht, wiegerplicht. Feiten en motieven rond dienstweigering.
3987: MARABINI, JEAN. - Lenin, organisator der russischen Revolution.
1782: MARAT, JEAN PAUL (RED.). - Widerstand heisst Angriff!! Erklärungen, Redebeiträge, Flugblätter und Briefe 1977-1987.
1783: MARBOLD, JOHANNES & GERALD W. HORSTEN. - Als die Nachtigallen Schlugen.
7977: MARBURG, FANTIFA. - Kameradinnen - Frauen stricken am braunen Netz.
2168: FANTIFA MARBURG. - Kameradinnen. Frauen stricken am Braunen Netz.
10877: MARCHETTI, VICTOR & JOHN MARKS. - De CIA en de spionagecultus.
13216: MARCHMONT, ARTHUR W. - In de klauwen der revolutie.
8197: SUBCOMMANDANTE MARCOS. - Chiapas: Het Zuidoosten tussen twee winden; een storm en een voorspelling.
12915: MARCU, VALERIU. - de verdrijving der Joden uit Spanje.
5157: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 1 & 2.
5156: MARCUSE, HERBERT. - Geweld en Vrijheid. Politieke opstellen.
9755: MARCUSE, HERBERT & KARL POPPER. - Sociale revolutie of sociale hervorming? Een confrontatie.
2154: MARCUSE, HERBERT. - Geweld en Vrijheid. Politieke opstellen.
12975: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 2.
12046: MARCUSE, HERBERT. - Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft.
1785: MARCUSE, LUDWIG. - Mein Zwanstigstes Jahrhundert.
2134: MARCUSE, HERBERT. - De eendimensionale mens. Studies over de ideologie van de hoog-industriële samenleving.
13661: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 1.
8542: MARCUSE, HERBERT & ALFRED SCHMIDT. - Existenzialistische Marx-Interpretation.?
5410: MARCY, MARY E. - You have no country! Workers' struggle against war.
8847: MARENSSIN, EMILE. - Stadtguerilla und soziale Revolution.
2364: MARGE. - De macht van de emoties. #3
4721: MARGE. - Lesbisch in het welzijnswerk. #7/8
3865: MARGOLIUS-KOVALY, HEDA. - Afscheid van Praag. Een leven in Tsjechoslowakije 1941-1968.
507: MARIGHELA, CARLOS. - Terwille van de bevrijding van Brazilië.
11723: MARIJNISSEN, JAN. - Nieuw optimisme.
12541: MARIJNISSEN, JAN. - Tegen stemmen.
738: MARIJNISSEN, INEKE & PAUL OFFERMANS. - Onderwijs in China.
13051: MARIJNISSEN, JAN. - Samen leven kan je niet alleen.
14098: MARIN, LOU. - Ursprung der Revolte. Albert Camus und der Anarchismus.
14196: MARKEN, J.C. VAN. - Uit het fabrieksleven. Delft 1869-1905.
4059: MARKO, KURT. - Sic et Non - Kritisches Wörterbuch des sowjetrussisches Marxismus-Leninismus der gegenwart.
3901: MARKOVIC, MIHAILO. - De revolutionaire weg van bureaukratie naar zelfbestuur.
9498: MARKS, J.B. - Uit de internationale conferentie van communistische- en arbeiderspartijen.
1608: MARKUS, CYRIL. - Bespiegelingen over het links-epidemies verschijnsel.
199: MARNHAM, PATRICK. - Nomads of the Sahel.
1987: TIJDSCHRIFT MARQUETALIA. - Voor landbouw en politiek #1,2,4,5,6
12187: MARSCH, WOLF-DIETER. - Hoffen worauf? Auseinandersetzung mit Ernst Bloch.
2365: MARSHALL, KATE. - Real freedom. Women's liberation and socialism.
2366: MARTELEUR, AMANDA. - 1217 Vrouwen van nu.
2847: MÄRTEN, LU. - Formen für den Alltag. Schriften, Aufsätze, Vorträge.
8018: MARTENS, ALBERT E.A. - Verdeel en heers. Racisme als strategie.
12711: MARTIN, BRIAN. - Strip the Experts.
12829: MARTIN, CHARLES-NOËL. - Heeft het uur H voor de wereld geslagen ?- de ontstellende gevolgen van atoom-explosies9 met een voorwoord van Albert Einstein.
12872: MARTIN, BRIAN. - Social Defence, Social Change.
13480: MARTIN LÜDKE, W. (RED.). - Theorie der Avantgarde. Antworten auf Peter Burgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Geselschaft.
3598: MARTIN, S. & S. PAST. - The Ease of Mind.
13508: MARTINET, J. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945.
429: MARTINEZ, ANA GUADALUPE. - Die geheimen Kerker El Salvadors. Das Zeugnis der Comandante Guerrillera.
430: MARTINEZ, ANA GUADALUPE. - In de gevangenissen van El Salvador.
1902: MARTOS, JEAN FRANCOIS. - De Poolse contrarevolutie, door wie haar hebben gemaakt.
1819: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. MANFRED KLIEM (RED.). - Über Kunst und Literatur.
5975: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 4.
6997: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Religion.
3752: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS & LENIN. - Über Kultur, Ästhetik, Literatur.
11211: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26.3.
10210: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky und Andere, Teil 1, 1870-1886.
10415: MARX, KARL. - Loon, prijs en winst.
7407: MARX, KARL & OTTO RÜHLE. - Het kapitaal. Verkorte uitgave.
10505: MARX, KARL. - Preface and introduction to A Contribution to the Critique of Political Economy.
3686: MARX, KARL. - Het kapitaal. Populaire bewerking van Julian Borchardt.
7777: MARX, KARL. - Das Elend der Philosophie.
7416: MARX, KARL. - Het Kapitaal. Vertaald door F. van der Goes. Herdenkingsuitgaaf 1933.
11483: MARX, KARL. - Capital. Volume II. The proces of Circulation of Capital.
11505: MARX, KARL. - De brieven van Karl Marx. Samengesteld door S.K. Padover.
11532: MARX, KARL E.A. - Marx, Engels and Lenin on the dictatorship of the proletariat.
11592: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. MANFRED KLIEM (RED.). - Über Kunst und Literatur.
9822: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx und Engels über das reaktionäre Preussentum.
11622: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ansprachen der Zentralbehörde an den Bund der Kommunisten vom Jahre 1850.
11692: MARX, KARL. - De Burgeroorlog in Frankrijk.
14304: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Feuerbach. Gegensatz von materialistischer und idealistischer Anschauung.
14305: MARX, KARL. - Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn.
9175: MARX, KARL. - Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln. Mit Einleitung von Friedrich Engels und Dokumenten.
7146: MARX, KARL. - De klassenstrijd in Frankrijk.
7147: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Manifest der Kommunistischen Partei.
9277: MARX, KARL. - Les luttes de classes en France. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte.
14345: MARX, KARL. - The poverty of philosophy.
3639: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS & LENIN. - Über die Frau und die Familie.
7372: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS - Über Erziehung und Bildung.
12608: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Pressefreiheit und Zensur.
12907: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band.
12930: ACTUEL MARX. - #48, 49, 50.
14193: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 1.
11619: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS - Articles from the Neue Rheinische Zeitung 1848 - 1849.
7806: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 2.
1550: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 1.
7428: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis 1. Jugendschriften 1835-1841.
14221: MARX, KARL. - Englischer Alltag.
7807: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 3.
7805: MARX, KARL. - Zur Kritik der politischen Ökonomie.
8438: MARX, KARL. - Das Kapital. Band 2. Zweiter Band.
3685: MARX, KARL. - Het kapitaal. Eerste deel 1 (IV-V). De kapitalistische produktie. Vertaling F. van der Goes.
3674: MARX, KARL. - Briefe an Kugelman.
3676: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band.
3684: MARX, KARL. - Geheime diplomatie in de XVIIIe eeuw.
3693: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis II. Pariser Manuskripte 1844.
3694: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis III. Der Mensch in Arbeit und Kooperation. Aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie 1857/58.
3688: MARX, KARL. - Lohnarbeit und Kapital.
14592: MARX, KARL. - Eine Auswahl aus seinem Werk.
3744: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Schriften in zwei Bänden. Band 1.
3747: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik gegen Bruno Bauer und Konsorten.
3750: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Ludwig Feuerbach.
10789: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band.
3679: MARX, KARL. - De oorspronkelijke akkumulatie van het kapitaal.
8501: MARX, KARL. - Kritik des Gothaer Programms.
6992: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Religion.
8499: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band.
15188: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.1, 26.2, 26.3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Ergänzungsband 1, 2, Verzeichnis 1, 2.
3003: MARX, KARL. - Kritik des Gothaer Programms.
7160: MARX, KARL. - Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Geschrieben von April bis August 1844. Nach der Handschrift.
12906: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.1, 26.2, 26.3, 27, Ergänzungsband 1, 2, Verzeichnis 1, 2.
7013: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - On Religion.
4977: MASCARPONE. - Gebroken wit. Politiek van de kleine verhalen.
13107: MASDORP, D. - Frits Verster. En zijn vrienden in Patria en op Celebes.
5684: MASEREEL, FRANS & HEIN VAN WIJK (RED.). - Gisteren nog misdaad… heden?
12983: MASRY, YOUSSEF EL. - De onderdrukking van de Arabische vrouw.
2367: MASRY, YOUSSEF EL. - De onderdrukking van de Arabische vrouw.
8887: AGITATIONS- UND SCHULUNGSMATERIAL FÜR EINE SOZIALISTISCHE MASSENORGANISATION. - Gegen den Strom.
3475: MASSINGHAM, H.W. (RED.). - Labour and protection.
11827: MASUCH, MICHAEL. - Politische Ökonomie der Ausbildung. Lernarbeit und Lohnarbeit im Kapitalismus.
13243: MATHIEU, NICOLE CLAUDE. - Ignored by some, denied by others: the social sex category in sociology.
5017: MATTHES, JOACHIM (RED.). - Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982.
4457: MATTHIAS, L. L. - Die Kehrseite der USA.
5230: MATTHIJSEN, J.W. - Democraten, vereenigt U. En streeft naar samenwerking van alle progressieve partijen.
7535: MATTHÖFER, HANS - BUNDESMINISTER FÜR FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE. - Kernenergie. Eine Bürgerinformation.
7161: MATTICK, PAUL. - Spontanität und Organisation. Vier Versuche über praktische und theoretische Probleme der Arbeiterbewegung.
4006: MAVRAKIS, KOSTAS. - Du trotskysme. Problèmes de théorie et d'histoire.
4771: MAYER, MARTIN. - Social Studies in American Schools.
11784: MAYER, GUSTAV. - Radikalismus, Sozialismus und bürgerliche Demokratie.
12186: MAYER-TASCH, P.C. - Politische Theorie des Verfassungsstaates.
3780: MAYER, GUSTAV. - Friedrich Engels, eine Biographie.
7378: MAYER, GUSTAV. - Friedrich Engels, eine Biographie. Erster Band.
2958: ZUID-AFRIKAANS DICHTERSCOLLECTIEF MAYIBUYE. - Poëzie tegen apartheid.
14158: MAZIMBU. - Een voorschot op bevrijd Zuid-Afrika.
11035: MBOYA, TOM. - The challenge of nationhood.
8558: MCCARTHY, MARY. - The Mask of the State: Watergate Portraits.
3444: MCCARTHY, MARY. - Eerste persoon meervoud.
854: MCCARTHY, MARY. - Vietnam.
10331: MCCELLAND, DAVID C. - The achieving society.
431: MCCOLM, BRUCE. - El Salvador: Peaceful revolution or armed struggle?
14798: MCCORD, NORMAN. - Strikes.
2368: MCCORDUCK, PAMELA & NANCY RAMSEY. - De toekomst van de vrouw. Een prognose in viervoud.
4341: MCCOY, MICHAEL & PATRICK MCCULLY. - Weg van Rio. Aktiegids milieu en ontwikkeling.
2369: MCCRINDLE, JEAN & SHEILA ROWBOTHAM. (RED.). - Dutiful Daughters. Women talk about their lives.
8637: FREEMAN & CAMERON & MCGHIE. - Studie zur chronischen Schizophrenie.
15084: MCGREGOR HELLSTEDT, LEONE. - Women physicians of the world. Autobiographies of medical pioneers.
13629: MCHARG, FARQUHAR. - Pistoleros! 1: 1918.
13630: MCHARG, FARQUHAR. - Pistoleros! 2: 1919.
9403: MCINNES, NEIL. - The communist parties of western Europe.
10649: MCINTOSH, M. - De staat en de onderdrukking van de vrouw.
9409: MCKEACHIE, W.J. & C.L. DOYLE. - Psychology.
10267: MCLELLAN, DAVID. - Marx. Leben und Werk. Aus dem Englischen von Otto Wilck.
3782: MCLELLAN, DAVID. - Marx' leven en werk.
9690: MCNALLY, DAVID. - Socialism from below.
4814: MEAD, MARGARET. - Geschlecht und Temperament.
4813: MEAD, MARGARET. - De groei naar volwassenheid.
7538: MEAD, MARGARET. - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld.
4342: MEADOWS, DENNIS. - Rapport van de Club van Rome.
2370: MEBANE, MARY E. - Mary, wayfarer- an autobiography.
4061: MECHANICUS, PHILIP. - Russische reisschetsen.
2371: MECHELEN, RENÉE VAN. - Uit Eigen Beweging. balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
14441: MECHTERSHEIMER, ALFRED & PETER BARTH (RED.). - Militarisierungsatlas der Bundesrepublik. Streitkräfte, Waffen und Standorte. Kosten und Risiken.
13652: MECKING, ERIC. - Deflatie in aantocht. De historische achtergronden van de kredietcrisis en de komende grote depressie.
739: MEDEMA, NIES. - Het geheim van mevrouw Li. Portretten van Chinese vrouwen.
10694: MEDVEDEV, ROY. - Het socialisme in het westen en de dictatuur van het proletrariaat.
3591: MEDVEDEV, ZJORES. - Tien jaar na Ivan Denisovitsj.
4025: MEDVEDEV, ROY A. - Let history judge. The Origins and Consequences of Stalinism.
5411: MEER, TOM VAN DER E.A. - De S.D.A.P. (SDAP) en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de sociaal-democratie 1894-1913.
9341: MEER, MARC VAN DER & SMIT, EVERT. (RED.) - Innovatie of imitatie? CAO-vernieuwing op ondernemingsniveau.
14832: MEER, FATIMA. - Higher than hope. Nelson Mandela.
8548: MEERDINK, J. (RED.). - ""Lieverkoekjes hebben ze niet"". Meisjes over de jeugdhulpverlening: een verkennend onderzoek naar hun ervaringen en meningen.
4772: MEERMAN, JACQUES (RED.). - Socialistische opvoeding. Marx, Zetkin e.a.
5793: MEERTENS, PIET. - In het voetspoor van Henriëtte Roland Holst. Radicalen & Religieuze Socialisten in Nederland..
5412: MEERTENS, P.J. E.A. (RED.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1 t/m 8
1831: MEESTER, J. - Verslag van een dictatuur. Twee jaar leven onder de Griekse junta.
12821: MEESTER, MARIËT. - Koloniekak. Leven in een gevangenisdorp. De twintigste eeuw in Veenhuizen.
12: MEETER, E. - Holland. Kranten, kerkers en koningen.
6740: MEHNERT, KLAUS. - Der Sowjetmensch.
10036: MEHNERT, KLAUS. - Peking en Moskou.
10646: MEHNERT, KLAUS. - Peking und Moskau.
7782: MEHNERT, KLAUS. - Moskau und die Neue Linke. Wie reagieren die Hüter der Weltrevolution auf die jungen Revolutionäre im Westen?
10745: MEHRING, FRANZ. - Aufsätze zur Geschichte der Philosophie.
5111: MEHRING, FRANZ. - Gesammelte Schriften band 13.
8780: MEHRING, FRANZ. - Zur Geschichte der Philosophie.
8781: MEHRING, FRANZ. - Deutsche Geschichte des 18. Und 19. Jahrhunderts.
5414: MEHRING, FRANZ. - Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie.
13667: MEHRING, FRANZ. - Werkauswahl I.
7264: MEHRING, FRANZ. - Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. Erster Teil 1830-1863. Zweiter Teil 1863-1891.
13338: MEHRING, FRANZ. - Werkauswahl I & II & III. Die deutsche Klassik und die Französische Revolution. Die erst materialistische Schiller-Biographie. Die deutsche Literatur und die Revolution von 1848. Zur Philosophie und Poesie des Kapitalismus.
7504: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven.
3783: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschichte seines Lebens.
3784: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven.
3904: MEHRING, FRANZ. - Die Lessing Legende.
14434: MEIER, HELMUT & WALTER SCHMIDT (RED.). - Geschichtsbewusstsein und sozialistische Gesellschaft.
2372: MEIJEL, SUN VAN (RED.). - Vrouwendomicilie en mannendominatie.
6791: MEIJENFELDT, GENERAAL-MAJOOR M.H. VON. - Kernontwapening. Utopie of realiteit?
10711: MEIJER RANNEFT, J.W. - De weg voor Indië.
5415: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal-democraat.
13552: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg (1870-1943). Een joodse graalzoeker.
5888: MEIJER, MARTHA. - Grondrecht en wisselgeld. Aziatische en westerse visies op de waarde van de rechten van de mens.
2376: MEIJERS, DEBORAH. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
10477: MEILOF-WITTE, NOOR E.A.(RED.) - Achter onze botte vaan. Een beel van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
11495: MEILOF, JAN (RED.). - Rondzendbrief stichting onderzoek AJC februari 1982.
4657: MEINEN, ANNEMIEK. - Beter werken door samenwerken in de hulpverlening bij seksueel geweld.
7993: MEINHOF, ULRIKE. - Die Würde des Menschen ist antastbar.
2896: MEINKEMA, HANNES. - De driehoekige reis.
11343: MEIS, FRE. - 40 jaar actie.
8654: MEISSNER, HERBERT. - Konvergenztheorie und Realität.
7894: MEISTER, ALBERT. - Associations coopératives et groupes de loisirs en milieu rural.
7902: MEISTER, ALBERT E.A. - Etudes sur la tradition Française de lássociation ouvrière.
11585: HARTIG A. & G. SCHNEIDER & M. MEITZEL. - Großbürgerliche Aufklärung als Klassenversöhnung: Voltaire.
9793: STICHTING MELANIA. - Eten voor de wereld.
12431: MELGOENOV, S.P. - De roode tereur in Rusland.
501: MELLAH, SALIMA. - Algerien. Momentaufnahmen aus einem Land in Aufruhr.
2377: MELLEN, JOAN. - Women and their sexuality in the new film.
3786: MELLINK, A. F. - Het Europese Socialisme van de Negentiende Eeuw. Friedrich Engels.
4978: MEMBRECHT, STEVEN. - Een waarachtige driehoek. Eenzaamheid, schuld, angst.
146: MENDE, TIBOR. - De l'aide a la recolonisation. Les leçons d'un echec.
740: MENDE, TIBOR. - Die chinesische Revolution.
10728: MENDELSOHN, EVERETT E.A. (RED.). - The social production of scietific knowledge.
8299: MENDES, CHICO. - Red het Amazonewoud. Testament.
4343: MENDES, CHICO. - Rettet den Regenwald!
483: MENEBHI, SAIDA. - Gestorven tijdens een hongerstaking in een Marokkaanse gevangenis. Gedichten en brieven uit de gevangenis en een opstel over de prostituées in Marokko.
12491: MENGER, ANTON. VERT. W.H. VLIEGEN. - Nieuwe zedeleer.
15169: MENICKE, C.A. - Sociale Paedagogie.
1803: MENNICKE, C.A. - De toekomst der vrijheid.
7881: MENSCHIK, JUTTA. - Feminismus. Geschichte, Theorie, Praxis.
14455: MENSCHIK, JUTTA. - Gleichberechtigung oder Emanzipation? Die Frau im Erwerbsleben der Bundesrepublik.
4179: MENSCHIK, JUTTA (RED.). - Grundlagen-texte zur Emanzipation der Frau.
5923: HUMANISTISCH OVERLEG MENSENRECHTEN. - HOM rapport gericht landenbeleid over 1983.
13011: MENSINK, ANKIE ET AL (RED.). - Marokko. Een troon die wankelt.
11720: MENZEL, WOLFGANG (RED.). - Reformieren, Manipulieren, Integrieren. Imperialistische Klassenpolitik unter Anpassungszwang.
5650: NATIONALE BOND MERCURIUS E.A. - Kantoorbedienden enquete 1926. Arbeidsvoorwaaden van kantoorbedienden.
2378: MERENS, D. (RED.). - Aletta en later.
2379: MERIAN, SVENDE. - Von Frauen & anderen Menschen.
14833: MERTEN, PETER. - Anarchismus und Arbeiterkampf in Portugal.
4459: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
6095: MERWE, JAAP VAN DE. - Gij zijt kanalje ! heeft men ons verweten. Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen.
10298: MERWE, JAAP VAN DE. - 't Oproer kraait. Geïllustreerd gezangboek voor rebellen.
10587: MERY, MICHEL. - Pyrexia.
12585: MESAROVIC, MIHAILO & EDUARD PESTEL. - De mensheid op een kruispunt. Tweede rapport aan de club van Rome.
13834: MESCHKAT, KLAUS & OSKAR NEGT (RED.). - Gesellschaftsstrukturen.
9292: MESSAOUDI, KHALIDA. - In gesprek met Elisabeth Schemla. Het verzet van een Algerijnse vrouw.
12280: MESSER, E. - Dr. Willem Drees.
10600: MESTRUM?, FRANCINE. - Armoedebestrijding of ontwikkeling.
8540: MESZAROS, I. - Marx's theory of alienation.
9621: MESZAROS, I. - Marx's theory of alienation.
8385: DE METAAL. - Waar ben ik aan toe...? Populaire uiteenzetting van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Grootmetaalnijverheid.
282: METAAL, ROSANNE E.A. - Onderwijs voor Zwarte vrouwen, een strijd voor het non-formele.
5615: ALGEMENE NEDERLANDSE METAALWERKERSBOND. - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
5682: INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL. - 75 Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966.
3180: MÉTELLUS, JEAN. - Duisternis over Jacmel. Roman uit Haïti.
8561: ZWARTBOEKGROEP METRODEMONSTRATIE. - De metrodemonstratie en hoe 't Gezag er 'n rel van maakte.
283: METTEN, ALMAN & PAUL GOODISON. - Fighting for Apartheid: A Job for Life. European Citizens in the South African Defence Force. In cooperation with Fons Geerlings of the Anti Apartheid Movement Netherlands (AABN) in Amsterdam and the Committee on South Africa War Resistance in London.
14277: METZ, PAMELA K. & JACQUELINE L. TOBIN. - Tao van vrouwen.
701: METZGER, J. & M. ORTH & C. STERZING. - Westbank und Gaza - Streifen unter israelischer Besatzung.
3448: MEULENBELT, ANJA (RED.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
4568: MEULENBELT, ANJA E.A. - Voor onszelf. Vanuit vrouwen bekeken: lijf en seksualiteit.
11383: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
1527: MEULENBELT, ANJA. - Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in China.
3447: MEULENBELT, ANJA. - Ich wollte nur dein Bestes.
14965: MEULENBELT, ANJA. - Wat is feminisme?
6227: MEULENBELT, ANJA. - Zoals het oog de regenboog. Overleven na geweld.
9227: MEULENBELT, ANJA. - De schillen van de ui. Socialisatie: hoe zijn we vrouwen en mannen geworden.
6228: MEULENBELT, ANJA. - De tweede intifada.
6229: MEULENBELT, ANJA. - Een spiegel liegt niet. Andere stemmen uit Israël.
13056: MEULENBELT, ANJA. - Emancipatie en overspel.
2380: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca - of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
2381: MEULENBELT, ANJA. - Die Scham ist vorbei. eine persönliche Erzählung.
2382: MEULENBELT, ANJA. - Feminisme en socialisme. Een inleiding.
2383: MEULENBELT, ANJA. - Vrouwen in praatgroepen. Weten hoe het voelt.
3446: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
9779: MEULENBELT, ANJA. - Een kleine moeite.
10997: MEURS, F. VAN. - Van onderdaan tot burger. Een verdediging van de medezeggenschap bij de openbare diensten en bedrijven, geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen 1935 door F. van Meurs.
11455: MEVIS, ANNETTE. - In verloren minuten, dagboeken en herinneringen van vrouwen.
671: MEY, WOLFGANG (RED.). - Wir wollen nicht euch - Wir wollen euer Land. Macht und Menschenrechte in den Chittagong Hill Tracts Bangladesch.
9112: MEYENFELDT, GENERAAL-MAJOOR H.H.VON. - Kernontwapening. Utopie of realiteit.
12686: MEYER, THOMAS. - Der Zwiespalt in der Marx'schen Emanzipationstheorie.
2748: MEYER, THOMAS. - Fundamentalismus. Aufstand gegen die Moderne.
13470: MEYERDING, JANE - Geweldloosheid opnieuw opeisen. Enkele gedachten voor feministiese vrouwen die zich geweldloos opstelden, en omgekeerd.
342: MEYGAARDEN, JAAP VAN. - Zambia.
7978: MEYSENBUG, MALWIDA. - Memoiren einer Idealistin.
171: MEZGER, DOROTHEA. - Konflikt und Allianz in der internationalen Rohstoffwirtschaft: das Beispiel Kupfer.
10352: MIALL, HUGH. - Nuclear weapons: who's in charge?
9994: MICHAELIS, HANS. - Handbuch der Kernenergie. Band 2.
13831: MICHEL, KARL MARKUS. - Die Sprachlose Intelligenz.
15168: MICHEL, ERNST. - De maatschappij als bedreiging van de persoon.
14908: MICHELET, JULES. - Histoire de la révolution française. Tome 3.
14907: MICHELET, JULES. - Histoire de la révolution française. Tome 4.
4063: MICHELET, JULES. - Martelaren van Rusland.
5417: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistische vorming. Het instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-democratie sinds 1900.
10721: MICHIELSEN, H.L.C. - Übersicht über die deutsche Literatur.
14551: MICHIELSEN, PETER. - Verworpen en ontwaakt.
9241: MIDDEL, BERT. - De nieuwe elite van de PvdA.
14130: MIDDELKOOP, WILLEM. - Als de dollar valt. Alles over de kredietcrisis. Uitgebreide en herziene editie.
11191: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische mei-rede.
2387: MIEDEMA, TRIENSJE & ANS SCHIFFERLING. - De meidenklup.
13547: MIEROP, L. VAN. - Geestelijk revolutionair.
13772: MIES, MARIA & VANDANA SHIVA. - Ecofeminism.
3989: MIGNOT, J. - Het Leninisme. Beschouwingen over het wezen en de realiseering van het Leninisme en zijn verhouding tot het doctrinair Marxisme.
7594: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT UND MIGRATION. - Die Grenze - Fluchtlingsjagd in Schengenland.
11404: MIILLET, KATE. - Sexual politics.
6718: MIJN, AAD VAN DER. - Te land, ter zee en in de lucht. En documataire over de Nederlandse strijdkrachten.
4064: MIKHAILOV, N. - Rusland's Glorie.
13153: MILES, ROSALIND. - Women and power.
5231: MILIBAND, RALPH. - De staat in de kapitalistische maatschappij.
9838: NATUUR EN MILIEU. - Verven + Lijmen. Gevaren voor mens en milieu.
10409: VERENIGING MILIEUDEFENSIE - Stralend Water. Effecten van kernenergie op de drinkwatervoorziening.
9765: MILIEUDEFENSIE. - De fuik.
14064: MILIEUDEFENSIE. - Schoon Waterboek.
12791: TIJDSCHRIFT MILIEUDEFENSIE - Jaargang 10.
12792: TIJDSCHRIFT MILIEUDEFENSIE - Jaargang 9, # 4-10
12794: DE KLEINE AARDE & MILIEUDEFENSIE. - Kleinschalig
9895: MILIEUDEFENSIE. - Laat de aarde niet stikken.
9796: MILIEUDEFENSIE. - Honger. Tien sprookjes de wereld uit.
10414: MILIEUDEFENSIE. - Water, mensenrecht of handelswaar.
9922: MILIEUDEFENSIE. - Een tas vol afval. Een boekje over verpakkingen.
4344: MILIEUDEFENSIE. - Een groen begin. Milieuadvies voor vaders en moeders.
9789: MILIEUDEFENSIE. - Milieu en ontwikkeling.
10569: MILIIEUDEFENSIE (ZAGEMA, BERTRAM). - Taking Responsibility. Metal mining, people and the environment.
10570: MILIIEUDEFENSIE, STICHTING NATUUR EN MILIEU - Zover het oog reikt, pleidooi voor het behoud van open ruimte.
14181: MILIKOWSKI, H.P. - Het Politieke Systeem in Polen.
9387: MILIKOWSKI, HERMAN. - Sociologie als verzet. Over KZ-syndroom, gezinsproblemen, sociale en seksuele relaties en agressie.
12812: VERENIGING DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN. - Het leger en de VVDM.
14217: MILL, JOHN STUART. - The subjection of women.
10171: MILLER, DAVID & WILLIAM DINAN. - A Century of spin. How public relations became the cutting edge of corporate power.
3449: MILLER, MIRANDA. - Bed & breakfast. Women and homelessness today.
12473: MILLER, MARTIN A. - Kropotkin.
9194: MILLER, JUDITH & LAURIE MYLROIE. - Saddam Hussein. Biographie eines Diktators und die Geschichte seines Landes.
12185: MILLER, JONATHAN. - Marshall McLuhan.
12885: MILLER, JONATHAN. - Marshall McLuhan.
5418: MILLER, SUSANNE. - Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920.
8436: MILLER, BARBARA D. - The Endangered Sex. Neglect of Female Children in Rural North India.
11938: MILLETT, KATE. - Sexual Politics. The single most important book to challenge the tyranny of sex.
8111: MILLETT, KATE. - Hoogtevrees.
8177: MILLETT, KATE. - Flying.
2605: MILLETT, KATE. - Feiten over prostitutie.
2607: MILLETT, KATE. - The Basement-Meditations on a human sacrifice.
2606: MILLETT, KATE. - Sekse en macht.
3120: MILLETT, KATE. - Sekse en macht.
4723: MILLETT, KATE. - Sita.
11464: MILLMAN, MARCIA & ROSABETH MOSS KANTER(RED.). - Another voice. Feminist perspectives on social life and social sience.
10333: MILNER, ANDREW. - Culture Materialism.
13705: MIN, LIN. - Red Flag canal.
435: X MIN Y. - Weerwerk. El Salvador.
2141: DOLLE MINA. - Wat wil Dolle Mina?
11451: MING, WANG. - China cultural revolution or counterrevolutionary coup?
13277: MING, J.J. - Socialisme en materialisme.
13553: MING, J.J. - Het socialisme tegenover godsdienst en christendom.
741: MING-LE, YAO. - De samenzwering tegen Mao.
9559: FATA MINIMA. - Krant rond uitkeringen en arbeidsethos. Vakantienummer.
349: MINTER, BILL. - Zimbabwe of Rhodesïe. Door praten alleen geen bevrijding.
10965: MIRANDA, S.R. DE. - Waarom?? Is zorg voor de werklozen rijkstaak.
10319: MIRANTE, EDITH T. - Burmese Looking Glass. A Human Rights adventure and a jungle revolution.
12231: MISRAHI, ROBERT. - Marx et la question juive.
7878: MITCHELL, HANNAH. - The hard way up. Autobiography of Hannah Mitchell, suffragette and rebel.
2614: MITCHELL, JULIET. - Woman's Estate.
14630: MITCHELL, JULIET (RED.). - Psychoanalysis and feminism.
1964: MITCHELL, JULIET. - Woman's Estate.
2611: MITCHELL, JULIET & ANN OAKLEY (RED.). - The rights and wrongs of women.
2613: MITCHELL, JULIET. - Vrouw en vrijheid. Er onderuit: strategie voor bevrijding.
9092: MITGUTSCH, WALTRAUD ANNA. - Het land van de geslagen kinderen.
14639: MITSCHERLICH, MARGARETE. - Hoe vrouwen omgaan met agressie.
5160: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität.
12878: MITSCHERLICH, A. - De onherbergzaamheid van onze steden.
3182: MITTELHOLZER, EDGAR. - Mijn beenderen en mijn fluit.
3181: MITTELHOLZER, EDGAR. - Een ochtend op kantoor.
9298: MITTELSTRASS, JUERGEN. - Methodologische Probleme einer normativ-kritischen Gesellschaftstheorie
14124: ZK DER KPD/ML. - Statut Der Kommunistischen Partei Deutschlands Marxisten-Leninisten.
14523: KPD/ML. - 50 Jahre Hamburger Aufstand 1923-1973.
14529: KPD/ML. - Freigekämpft. Günter Wagner, kommunistischer Arbeiter von Thyssen: von Polizei verschleppt!
13346: KPD/ML. - Der Weg der Partei. Deutschland dem deutschen Volk!
2976: MO, TIMOTHY. - De overbodigheid van moed.
6330: MOCH, SUSAN DIEMERT. - Breast Cancer. Twenty Women's Stories. Becoming More Alive Trough The Experience.
5196: MODICK, KLAUS E.A. (RED.). - Kabelhafte Perspektiven. Wer hat angst vor neuen Medien.
284: MODISANE, BLOKE. - De wet is blank.
5420: MODRSHINSKAJA, E.D. E.A. - Ideologie des Sozialdemokratismus in der Gegenwart.
13175: STICHTING WERKENDE MOEDERS. - Moeders willen werken.
12571: MOENS, WIES. - Celbrieven.
2618: MOER 1-2. - Vrouwen en meisjes.
8147: MOERLAND, MIRANDA (RED.). - De kool en de geit in de Nieuwe Tijd. Wetenschappelijke reflecties op New Age.
3905: MOHL, ERNST THEODOR E.A. - Folgen einer Theorie. Essays über > Das Kapital > von Karl Marx.
8246: MOHOGU, MINDANDA. - De toekomst van Zaïre in het licht van de huidige crisis.
10447: MOL, HEIN. - Memoires van een havenarbeider. Van aantekeningen en een nawoord voorzien door Tony Jansen en Jacques Giele.?
9029: MOLEN, W. VAN DER. - Economische hervormingen in de Sowjet-Unie 1965-1969.
7327: MOLEN, P. VAN DER. - De hogerhuis-tragedie.
7550: MOLENAAR, FJODOR. - De vluchteling achtervolgd - de BVD en asielzoekers.
7349: MÖLLER, MONIQUE. - De zaak Noreen Winchester.
9612: BEHNKE & EVERS & MÖLLER. - Grundrente und Bodenspekulation. Fallstudien zum städtischen Veränderungsprozess in Hamburg 1948 - 1975.
5421: MOLYNEUX, MAXINE. - Vrouwen in het socialisme.
2619: MOLYNEUX, MAXINE. - Vrouwen in het socialisme.
5422: MONTAGNE, O. & JOHAN WINKLER (RED.). - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
14986: MONTALCINI, RITA LEVI. - Lof der onvolkomenheid. Een autobiografie.
3309: MOOIJ, MARTIN. - Bertolt Brecht.
10316: MOOR, ED DE (RED.). - Vrouwen in het Midden Oosten.
9294: MOORE, MICHAEL. - Dude, where's my country?
8294: MOORE, MICHAEL. - Stupid white men. Amerika onder George W. Bush.
8680: MOOREHEAD, CAROLINE. - Freya Stark.
8128: MOOREHEAD, ALAN. - The Russian Revolution.
4659: MOORS, JAN & HETTY WEMEKAMP (RED.). - Handen thuis. Opstellen voor hulpverleners over geweld.
97: MOORTER, GEERT VAN. - De dodelijke kloof. Gezondheid en ontwikkeling.
11700: BETTELHEIM & CASTRO & GUEVARA & MANDEL & MORA. - Wertgesetz, Planung und Bewusstsein. Die Planungsdebatte in Cuba.
14737: MORAES, DOM. - Een kwestie van mensen.
14165: MORAVIA, ALBERTO. - De culturele revolutie in China.
12753: MOREÉ, MARJOLEIN & MARJAN SCHWEGMAN. - Vrouwenarbeid in Nederland 1870-1940.
12955: MOREEL, BAS. - Zelfbestuur. Theorieën en praktijken. No 1.
13926: MORES. - .. Geen Gevaar voor de Volksgezondheid.. Een serie Achtergrond artikelen over kernenergie.
6991: MORGAN, ROBIN (RED.). - Sisterhood is powerful. An anthology of writings from the women's liberation movement.
6539: MORITZ, THERESA & ALBERT MORITZ. - The world's most dangerous woman. A new biography of Emma Goldman.
13690: MOSER, TILMANN & EBERHARD KÜNZEL. - Gespräche mit Eingeslossenen.
12164: MOSKWITSCHEW, L.N. - ""Entideologisierung"". Illusion und Wirklichkeit.
14178: MOSLEY, LEONARD. - De spookachtige vrede 1938-1939
13124: MOSSELAAR, YVONNE VAN DE. - Emanciperen moet je leren. De psychologische betekenis van emancipatie voor de vrouw in haar leefsituatie.
484: MOST VAN SPIJK, MARILEEN VAN DER. - Who cares for her health.
9829: MOTT OSBORNE, THOMAS. - Gevangenis en samenleving.
5814: MOURIK BROEKMAN, M. C. VAN. - Religieus Socialistische vragen, serie II # 3. Het karakter der massa.
13090: BLUE MOVEMENT. - Anarchisme. Blauwbekboek no. 2.
2343: MOYNIHAN, RAY. - Sex, lies and pharmaceuticals. How drug companies are bankrolling the next big condition for women.
15110: MUCKLE, FRIEDRICH. - Socialistische denkers. Bewerkt door A.W. IJzerman.
5423: MUCKLE, FRIEDRICH. - Socialistische denkers. Bewerkt door A.W. IJzerman.
3420: MÜHLE, HANS (RED.). - Das proletarische Schicksal. Ein Querschnitt durch die Arbeiterdichtung der Gegenwart.
6347: MÜHSAM, ERICH. - Die Homosexualität. Eine Streitschrift.
14836: MÜHSAM, ERICH. - Befreiung der Gesellschaft vom Staat.
14839: MÜHSAM, ERICH. - Die Homosexualität. Eine Streitschrift.
13799: MUIJLWIJK, MARGREET VAN. - Be equal Be different, een instrument voor verandering.
10142: MULDER, ROBERT & LEJO SIEPE. - De dood in Bagdad. Het leven van de Nederlander Lex Aronson.
13178: MULDER, HANS IJSSELSTEIN & JOOST VAN DE WEIJER(RED.). - Politiek in prent `98.
13179: MULDER, HANS IJSSELSTEIN(RED.). - Politiek in prent `99.
4724: MULDER, VERA (RED.). - Tips voor moeders 2. Lesbische vrouwen kiezen voor kinderen.
3045: MULDER, ANNE H. - Passe partout.
4628: MÜLLER, WOLFGANG E.A. - Männerbilder.
10212: MÜLLER, MANFRED (RED.). - Familie Marx in Briefen.
10576: MÜLLER, J. E.A. (RED.). - Dokumente der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung zur Frauenfrage 1848-1974. Auswahl.
8850: MÜLLER, WERNER (RED.). - Sozialismus und Ideologie.
12183: MÜLLER, MAX & ALOIS HALDER (RED.). - Kleines philosophisches Wörterbuch.
13813: MÜLLER, FRITS. - Oud nieuws.
13459: MÜLLER-HERLITZ, URSULA. - Karl Marx: Wesen und Existenz des Menschen.
13463: MULLER, JEAN MARIE. - Geweldloze alternatieven voor verdediging en strijd.
1788: MÜLLER, HANS DIETER. - Der Springer-Konzern. Eine kritische Studie.
2622: MULLER, MARIA S. & DORINE PLANTENGA. - De volkswijk, woning en werkplaats.
1612: MULTACOGNOVI. - De Steunpilaren onzer samenleving.
10022: MULTATULI. - De geschiedenis van Woutertje Pieterse.
8742: MULTATULI. - Max Havelaar.
10665: MULTATULI. - Vorstenschool.
10704: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
9910: MULTATULI. - De geschiedenis van Saïdjah en Adinda. Uit Multatuli's werken
14524: MULTATULI. - Max Havelaar. Schooluitgaaf door A. Verstraeten.
12633: MULTATULI. - Aleid.
12732: MULTATULI. - Keur uit de brieven van Multatuli (naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr.Julius Pée
12738: MULTATULI. - Specialiteiten.
12764: MULTATULI. - Saïdjah en Adinda en Toespraak tot de hoofden van Lebak.
12765: MULTATULI. - Saïdjah en Adinda.
13452: TIJDSCHRIFT OVER MULTATULI. - Over multatuli #1-6.
13449: TIJDSCHRIFT OVER MULTATULI. - Over multatuli #20-34.
13453: TIJDSCHRIFT OVER MULTATULI. - Over multatuli #15-18.
10018: MULTATULI. - Multatuli: Bloemlezing. De kleine Boekerij No. 4.
15066: MULTATULI. - Millioenen-studien
14684: TIJDSCHRIFT OVER MULTATULI. - Over multatuli #8-13.
7440: MULTATULI. - Gedichten.
3048: MULTATULI. - Vorstenschool. Met twee portretten.
4277: MULTATULI. - Vorstenschool.
14821: MÜNSTER, ARNO. - Portugal.
10714: MÜNSTER, ARNO. - Antifaschismus, Volksfront und Literatur.
8898: WISSENSCHAFTSPOLITISCHE KLUB MÜNSTER. - Universität und Politik.
14849: MÜNSTER, ARNO. - Chile - friedlicher Weg?
12236: MUNTENDAM, J. - Loon naar werken.
14471: MÜRNER, CHRISTIAN & ADELHEID SCHMITZ &UDO SIERCK (RED.). - Schöne, heile Welt? Biomedizin und Normierung des Menschen.
9634: MURPHY, GARDNER. - De geestelijke evolutie van de mens.
11457: MUS, M. - Je moet erboven staan. Nieuwe notities van een bijstandsmoeder.
11884: MUSSCHE, ACHILLES. - Herman Gorter, de weinig bekende.
13448: MUYZENBERG, LEENDERT VAN DEN. - Het leven van een pionier.
816: MUZAFFAR, CHANDRA. - The NEP. Development and alternative consciousness.
13833: MYRDAL, GUNNAR. - Objektivität in der Sozialforschung.
11432: MYRDAL, JAN. - Bericht aus einem chinesischen Dorf.
11433: MYRDAL, JAN. - Die revolution geht weiter.
13618: MYRDAL, ALVA E.A. - Dynamics of European Nuclear Disarmament.
5717: NA'AMAN, S. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1962/63.
14896: NAAKTGEBOREN, C. - Ouders en kinderen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte in verschillende culturen.
13694: NABAKOWSKI, GISLIND E.A. - Frauen in der Kunst. Deel 1 en 2.
2627: NABER, JOHANNA W.A. - Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten?
2628: NABER, JOHANNA W.A. - Wegbereidsters.
5299: NABRINK, GÉ. - Bibliografie 1927-1993.
1613: NABRINK, GE. - Drie baanbrekers - leven en opvattingen van: Domela Nieuwenhuis, Rutgers, Polak.
1979: NADJIWIN, IWAN. - Raspoetin, de heilige duivel. Deel 1.
5425: NAGEL, JAN. - Ha, die PvdA!
3633: NÄGELE, RAINER. - Literatur und Utopie. Versuche zu Hölderlin.
13621: NAGY, LASZLO. - Sturm über Russland.
15193: NAGY, IMRE. - On communism. In defence of th the new course.
286: NAIDOO, INDRES. - Tien jaar Robbeneiland, gevangene van de apartheid.
2839: NAIDUS, BEVERLY. - One Size does not Fit All.
795: NAIR, KUSUM. - Blossoms in the dust. The human factor in Indian development.
8151: NAIR, KUNHANANDAN & MICHAEL OPPERSKALSKI. - De CIA moorden in de derde wereld.
3450: NAMJOSHI, SUNITI. - De onthullingen van Koe.
1851: NAPOLITANO, GIORGIO. - Het Italiaanse communisme. Een vraaggesprek door Eric J. Hobsbawm.
2977: NARAYAN, R.K. - De geldschieter.
5718: NASH, JUNE E.A. (RED.). - Women, Men, and the International Division of Labor.
8426: NASH, JUNE & HELEN ICKE SAFA (RED.).. - Sex and Class in Latin America. Women's Perspectives on Politics, Economics and the Family in the Third World.
9842: NATUURMONUMENTEN E.A. - Leven en later leven.
7364: NAUTA, PHIL. - Bodem in balans. Gezonde planten in een gezonde tuin.
8720: NAUTA, L.W. (RED.) - Het neopositivisme in de sociale wetenschappen
5163: NAUTA, L.W. - Theorie en praxis bij Marcuse.
14474: NAUTA, L.W. & J.P. KOENIS (RED.). - Een toekomst voor het socialisme?
12873: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
3634: NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
13444: COMITE SPANJE NAVO. - Spanje uit de NAVO. Referendum 12 maart 1986.
5941: NAVRATIL, LEO & PETER PONGRATZ. - Der Mensch, psychopathologische Zeichnungen. L'homme, dessins psychopatologiques. Man as depicted in psychopatological art. El ser humano, dibujos psicopatologicos.
3451: NAYLOR, GLORIA. - The Women of Brewster Place.
6917: NCSV. - Chili.
13171: STUDIECENTRUM NCVO. - Vrouwen en vorming. Themanummer.
2936: NDUKA, UCHE. - The Bremen poems / Bremer Gedichte.
4775: NEBER, HEINZ. - Die Erforschung spontanen Lernens. Grundlagen und Methoden der Untersuchung epistemischen Verhaltens bei Grundschülern.
11135: NEDBAILO, P.J. - Einführung in die marxistische Rechts- und Staatstheorie.
10961: NEDELMANN, CARL E.A. - Kritik der Strafrechtsreform.
673: STICHTING BANGLADESHGROEP NEDERLAND. - Honger in Bangladesh. Waarom?
670: BANGLADESH GROEP NEDERLAND. - Moord op minderheden in Bangladesh. Chittagong Hill Tracts.
10822: AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND. - Een zwarte zon, Mensenrechten in China voor en na 4 juni 1989.
10173: STICHTING MENSENRECHTEN NOORD NEDERLAND. - Palimpsest. De geschiedenis geschrapt. Over geschiedenis, macht en vrijheid.
527: CHILI KOMITEE NEDERLAND. - Het IMF en Chili.
14901: VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND. - Zijn vluchtelingen een probleem of hebben vluchtelingen een probleem?
11158: CHILI KOMITEE NEDERLAND. - NEE tegen Pinochet.
658: TURKSE VROUWENVERENIGING IN NEDERLAND. - Vrouwen in Turkije.
14314: PERSAFDELING VAN DE AMBASSADE DER USSR IN NEDERLAND. - Redevoering van N.S. Chroestsjow in de Opperste Soejet der USSR op 14 januari 1960.
591: NICARAGUA KOMITEE NEDERLAND. - Asociación de Trabajadores del Campo. De landarbeidersbond van Nicaragua.
15150: EL SALVADOR KOMITEE NEDERLAND - El Salvador 1980. Jaar van de opstand.
596: PAX CHRISTI NEDERLAND. - Geloof in de revolutie. Reisimpressies uit Nicaragua van zeven Nederlandse religieuzen.
12354: FNL-STEUNGROEPEN NEDERLAND. - Vietnam volkenmoord.
9555: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - Apartheid.
12866: VRIJ NEDERLAND. - Wat zei VN er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondse jaargangen.
13147: VRIJ NEDERLAND. - De Spaanse Burgeroorlog. 26 Juli 1986.
9553: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - De Bantoestans. Hoeksteen van de apartheid.
9554: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - Gevangenen van de apartheid.
161: CENTRUM ONTWIKKELINGSWERK NEDERLAND. - Voedselhulp en landbouwontwikkelingen in West-Afrika.
9556: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - Rapport oktober 1976. Transkei: produkt van apartheid.
477: PERUKOMITEE NEDERLAND. - Vrouwen in Peru. De fabrieksarbeidster.
14899: VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND. - Zijn vluchtelingen een probleem of hebben vluchtelingen een probleem?
357: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - Nederland investeert in apartheid.
358: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND E.A. - B(l)ackin' Southern Africa Congress 3.
360: ANTI APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND. - Afrikaans Nationaal Congres. 70 jaar strijd tegen apartheid.
391: GRENADA KOMITEE NEDERLAND. - Grenada-bulletin 2e jrg # 1.
433: PAX CHRISTI NEDERLAND. - Mensenrechten in El Salvador. Een rapport aan Pax Christi Internationaal.
426: EL SALVADOR KOMITEE NEDERLAND. - Alfabetiseringsprojekt El Salvador.
427: EL SALVADOR KOMITEE NEDERLAND. - El Salvador. Gezondheid en bevrijding.
428: EL SALVADOR KOMITEE NEDERLAND. - El Salvador. Vrouwen in verzet.
4316: GREANPEACE NEDERLAND. - Greenpeace in actie. Strijd op het water voor een leefbare wereld.
439: GUATEMALA KOMITEE NEDERLAND. - Coöperaties en boerenstrijd in Guatemala.
447: MEXICO KOMITEE NEDERLAND. - Ayala. Mexico, revolutie op instorten.
12477: NEDERLANDSCHE BOND VAN ARBEIDERS I/H LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag betreffende den toestand en de verrichtingen van den Nederlandschen bond van arbeiders i/h landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf 1 october 1918-30 september 1920.
12478: NEDERLANDSCHE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag betreffende den toestand en de verrichtingen over het tijdvak 10ct.1920-30 sept1922.
12516: NEDERLANDSCHE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Jaarverslag 1922-1924.
9147: NEDERLANDSE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Jaarverslagen 1937, 1938 en 1939.
12496: NEDERLANDSE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag 1945-1946.
12660: NEDERLANDSE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Verslag 19451946. Nederlandse bond van arbeiders in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
9561: NEDERLANDSE BOND VAN ARBEIDERS IN HET LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF. - Statuten en reglementen 1931.
14772: NEDERVEEN PIETERSE, JAN. - Empire & emancipation.
6784: KOMITEE KRUISRAKETTEN NEE. - Kruisraketten ongewenst. Voor en na 29 oktober 1983.
9716: NEELSEN, KARL & KLAUS MUELLER-BUELOW. - Ware und geld.
5019: NEGT, OSKAR. - Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Zur Theorie und Praxis der Arbeiterbildung.
7837: NEGT, OSCAR. - Politik als Protest.
11197: NEGT, OSKAR. - Die Konstituierung der Soziologie zur Ordnungswissenschaft. Strukturbeziehungen zwischen den Gesellschaftslehren Comtes und Hegels.
11927: NEGT, OSKAR E.A. - Ernst Bloch zum 90. Geburtstag: Es muß nicht immer Mamor sein. Erbschaft aus Ungleichzeitigkeit: Detlef Horster, Thomas Leithäuser, Oskar Negt, Joachim Perels und Jürgen Peters.
14439: NEGT, OSKAR. - Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Zur Theorie und Praxis der Arbeiterbildung.
10897: NEGT, OSKAR & ROSA LUXEMBURG. - Zur materialistischen Dialektik von Spontaneität und Organisation.
796: NEHRU, PANDIT SHRI S. - Mahatma Gandhi. Sein Leben und Werk.
5021: O'NEILL, NENA & GEORGE O'NEILL. - Open huwelijk.
3183: NEIRA SAMANEZ, HUGO. - Huillca: een Peruaanse boer vertelt.
8585: NEKEMAN, MARIJKE. - Vrouw en muziek.
15155: NELISSEN, PIET (RED.). - Handboek Latijns Amerika.
11117: NENNING, GUNTHER. - Die Jugendrevolte - Protest oder reale Utopie?
8470: NERUDA, PABLO. - Canto General.
13487: NETTL, PETER. - Rosa Luxemburg.
6455: ORGANIC CHAOS NETWORK E.A. - More fun 4 animals!. Multimediale doe het zelf gids + CD ROM met filmpjes.
4916: NEULAND, EVA. - Sprachbarrieren oder Klassensprache? Untersuchungen zum Sprachverhalten im Vorschulalter.
14149: NEUMAN, H.J. - Libanon. De bedreigde ceder.
247: NEUMAN, H.J. - Angola.
8665: NEUMANN, KARL. - Strukturwandel und Strukturpolitik.
4467: NEWFIELD, JACK. - Een profetische minderheid. Nieuw Links in Amerika.
4466: NEWFIELD, JACK. - A Prophetic Minority. A Probing Study of the Origins and Development of the New Left.
3452: NEWMAN, FELICE (RED.). - Cameos, 12 small press women poets.
3049: NEWTH, METTE. - Menschenraub.
2825: KUNSTHOCHSCHULDIDAKTIK NGBK. - Aufschlüsse über die Wirklichkeit. Projektstudium Visuelle Kummunikation.
2937: NGCOBO, LAURETTA. - Kruis van goud.
2173: FEMMES DE NICE. - Les Babarotes.
4346: NICHOLSON, MAX. - The Environmental Revolution. A Guide for the New Masters of the World.
13085: CEAUSESCU. NICOLAE. - Politieke geschriften.
9627: NICOLAEVSKY, B. & O. MAENCHEN-HELFEN. - Karl Marx. Mens en strijder.
8098: NICOLAS, ANDRÉ. - Herbert Marcuse.
2749: NICOLAS, ELS & PAUL VAN TONGEREN (RED.). - Repressie in Nederland.
13087: NIEDERGANG, MARCEL. - Zuid-Amerika. Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay.
89: NIEMAN, H.J. - Onze zelfstandigheid tegenover de SDAP.
13857: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere stad.
11127: NIESS, FRANK. - Geschichte der Arbeitslosigkeit.
7918: NIETHAMMER, LUTZ. - Angepasster Faschismus. Politische Praxis der NPD.
4347: NIEUWENHOF, ROMBOUT VAN DEN. - Vermesting en water. De overlast voor gebruikers.
5428: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland.
5429: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Uit den tijd der Voortrekkers.
9816: NIEUWENHUIS, EVERT. - De Grote Globaliseringsgids. Van Aandeelhouders tot Zapatista.
3099: JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt.
7560: TIJDSCHRIFT 689 NIEUWSBLAD. - #1,2,3
12517: TOTAALWEIGERAAR NIEUWSBRIEF. - jrg. 12 nr. 1 en nr. 4, jrg. 13 nr. 4, jrg. 14 nr. 1,
9557: NIEUWSBRIEF OVER MILITARISME, TOTAALWEIGEREN EN RECHT OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN. - Hoe series wordt Marco genomen?
7938: NIEUWSTAD, MICHEL VAN (RED.). - SVB-Cahier 4 & 5. Over het fascisme. Deel 1 & 2.
14924: NIEUWSTAD, MICHEL VAN (RED.). - Over het fascisme. Deel 1.
6852: NIEZING, J. - Soziology, War and Disarmament. Studies in Peace Research.
4733: NIEZING, JOHAN. - Tibet en de Chinese kernbewapening.
13970: POLITIEKE DIENSTWEIGERAARS NIJMEGEN. - Hersenen des doods. Wapenonderzoek in Nederland.
7927: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 1995. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14933: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2002. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14931: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2000. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14955: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2005. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
11143: KRITIESE LERAREN NIJMEGEN. - Demokratie op school.
13911: KRITIESE LERAREN NIJMEGEN. - Het autoritaire onderwijs.
14938: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2008. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
9943: STROOMGROEP NIJMEGEN. - Daarom geen kernenergie - vragen en antwoorden.
14937: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2007. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14936: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2006. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14935: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2004. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14934: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2003. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
14932: STUDIECENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN NIJMEGEN. - Jaarboek vrede en veiligheid 2001. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief.
7167: NIKITIN, P. - Kapitalisme en socialisme. Politieke economie voor iedereen.
12160: NIKOLIC, MILOS. - Socialism on the Treshold of the Twenty-first Century.
10054: NIN, ANAÏS. - Dagboek 1939-1944.
3454: NIN, ANAÏS. - Die Tagebücher der Anaïs Nin 1,2 und 3.
10771: NIO (RED.). - Harde heelmeester maakt stinkende wonden. Effekten van het IMF-beleid in de Derde Wereld.
693: NIRUMAND, BAHMAN. - Perzië. Voorbeeld van een ontwikkelingsland of de diktatuur van de Vrije Wereld.
12464: NISHIWAKI, Y. - De uitwerking der proeven met waterstofbommen wetenschappelijk onthuld.
14056: NIVV. - Wapenfeiten 1981.
13310: NKRUMAH, KWAME. - Handbook of revolutionairy warfare.
7413: INITIATIEFGROEP LIBER AMICORUM VOOR KAB/NKV. - Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeidersbeweging in herinneringen en beschouwingen.
10832: TIJDSCHRIFT NN. - #59, 60, 63, 64, 85
11275: NOBEL, J.W. - De koude oorlog, minibrochure nr. 11.
10784: NOEL-BAKER, PHILIP?. - The arms race.
6734: NOLTE, HANS-HEINRICH & WILHELM NOLTE. - Ziviler Widerstand und Autonome Abwehr.
817: NOLTEN, MARLEEN. - Maleisië. Landenreeks.
11070: NOOMEN, IDA. - Het vrouwbeeld bij extreem-rechts in Nederland. Een onderzoek naar de ideeen van NVU en OSL over vrouwen.
6445: JANSEN & JANSSEN & AMOK NOORD. - Tips tegen tralies.
9201: AMOK NOORD. - Pamflet.
12500: AMOK NOORD. - Defensie ""Bekijk `t maar"".
3462: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjesdagboeken 1956-1969.
8649: AMOK NOORD. - Lauwersmeer explosief!
10254: NOORDAM, NAN. - Waar blijf je dan? Een vrouw in Blijf van m`n lijf
3826: NOORDENBOS, O. & P. SPIGT. - Atheisme en vrijdenken in Nederland
9042: NOORDHOFF, F.S. (RED.). - De Vakbeweging. 14e jaarg. #10 en 11.
3050: NORDAU, MAX. - Morganatisch. Deel 1 en 2.
10780: NORDEN, ALBERT?. - So werden Kriege gemacht?! Über Hintergründe und Technik der Aggression?
13419: NORDEN, ALBERT. - Vergiftete Waffe gegen Frieden und Sozialismus.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

3/9