Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11129: HOFMANN, PETER & GERHHARD MÜLLER. - Monopole kontra Kleinkapital.
4900: HOFMANN, WERNER. - Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20 Jahrhunderts.
9413: HOGGART, KEITH E.A. - Rural Europe. Identity and Change.
11270: HÖHNE-SPARBORTH, J. E.A. - Een verzwegen congres. Wereldvredescongres Kopenhagen okt. 1986.
8676: HOIJTINK, MARGA. - Perspectives of change. A study on the awareness building programmes and activities of the progressive women´s Front, an organization of rural women in Sri Lanka.
465: WERKGROEP CONTRA HOLANDESA. - Sluipende interventie. Nederlandse betrokkenheid bij kontrarevolutie in Midden-Amerika.
5479: HOLLAND, STUART. - The socialist challenge.
4452: LUBICON LAKE SUPPORT GROUP HOLLAND. - Help save the Lubicon Land.
11668: HOLLANDER, A.N.J. DEN E.A.(RED.). - Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland.
9485: HOLLANDER, NICOLE. - Nieuwe avonturen van Sylvia.
12022: HOLLEWIJN, BÈR. - Slaven van het zwarte goud.
12154: HOLLEY, MARIETTA. - Samantha Rastles the Woman Question. Introduction by Jane Curry.
14147: HOLLOWAY, DAVID. - De Sovjetunie en de bewapeningswedloop.
14634: HOLT, JOHN. - Instead of education. Ways to help people do things better.
1565: HOLTERMAN, THOM. - Over Arbeidersstrijd en arbeiderscontrole.
13094: HOLTFRETER, JÜRGEN. - Politische Fotomontage.
5008: HOLTHOON, F.L. VAN. - Mensen in Europa. Ontwerp voor een sociale geschiedenis van Europa na 1750.
14206: HOLTROP, AUKJE. - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939.
15020: HOLTROP, AUKJE. - Huisvrouwen.
2257: HOLTROP, AUKJE (RED.). - Vrouwen rond de eeuwwisseling.
8280: HOLTROP, AUKJE & ELS VAN DER WAL. - Voor Vrouwen.
14456: HOLTROP, AUKJE & ELS VAN DER WAL. - Voor Vrouwen.
13797: HOLVAST, JAN & ANDRÉ MOSSHAMER (RED.). - Identificatieplicht, het baat niet, maar het schaadt wel.
6434: HOLZ, HANS HEINZ. - Strömungen und Tendenzen im Neomarxismus.
8844: HOLZ, HANZ HEINZ. - Widerspruch in China.
11746: HOLZ, HANS HEINZ. - Vom Kunstwerk zur Ware.
12152: HOLZ, HANS HEINZ (RED.). - Ernst Bloch. Auswahl aus seinen Schriften.
12196: HOLZ, HANS HEINZ (RED.). - Ernst Bloch. Auswahl aus seinen Schriften.
3851: HOLZ, HANS HEINZ. - Tendensen in het europese marxisme.
10243: HOLZ, HANS HEINZ. - Sozialismus statt Barbarei. Ein Beitrag zur Zukunftsdebatte.
9389: HOLZ, HANS HEINZ & HANS JÖRG SANDKÜHLER (RED.). - Betr.: Gramsci. Philosophie und revolutionäre Politik in Italien.
1900: HOLZER, JERZY. - 'Solidarität'. Die Geschichte einer freien Gewerkschaft in Polen.
4973: HOLZKAMP-OSTERKAMP, UTE. - Motivationsforschung 2. Die Besonderheit menschlicher Bedürfnisse - Problematik und Erkenntnisgehalt der Psychoanalyse.
7853: HÖLZLE, ERWIN. - Lenin 1917. Die Geburt der Revolution aus dem Kriege.
7869: HÖLZLE, ERWIN. - Lenin und die russische Revolution.
3605: HOMER-DIXON, THOMAS. - Ten onder, te boven. Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving.
7392: HONDIUS, AJK & LHM VAN WILLIGEN. - Vluchtelingen en gezondheid Deel II: empirisch onderzoek.
14693: HONECKER, ERICH. - Fragen von Wissenschaft und Politik in der sozialistischen Gesellschaft.
14691: HONECKER, ERICH. - Der VIII. Parteitag und unsere nächsten Aufgaben.
10859: HONEY, P.J. - Genesis of a Tragedy. The Historical Background to the Vietnam War, Vietnamese war widow.
85: HONG, KWAN KAI (RED.). - Jeux et enjeux de l'auto-promotion.
10666: HONGQ. (RED FLAG). - More on the differences between comrade togliatti and us, Some important problems of leninism in the contemporary world.
10310: HOOF, JACQUES VAN. - De arbeidsmarkt als arena. Arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief.?
14922: HOOGENDIJK, WILLEM. - The economic revolution.
4329: HOOGENDIJK, WILLEM. - Zeker werk & verantwoord ondernemen. Naar een duurzame samenleving door kalmering en schakering van onze bedrijvigheid.
8745: HOOGSTRATEN, H.D. VAN. - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
2107: HORKHEIMER, MAX. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft.
11725: HORKHEIMER, MAX. - Autoriteit en gezin.
7285: HORKHEIMER, MAX & FROMM & MAYER & MARCUSE E.A. - Autorität und Familie. Vollständige Ausgabe in 2 Bänden. Band 1
12357: HORLEMANN, JURGEN & PETER GANG. - Vietnam. Achtergronden van een conflict.
86: HORLEMANN, JÜRGEN. - Modelle der kolonialen Konterrevolution. Beschreibung und Dokumente.
7931: HORN, J. & ELS SIRA. - Het Italiaans Fascisme. Opkomst, Overwinning, Konsolidering en Ondergang.
1683: HORN, JOSHUA S. - Verjaag alle plagen. Een Engelse chirurg in de Chinese Volksrepubliek. Met een voorwoord van Edgar Snow.
13692: HORN, KLAUS (RED.). - Gruppendynamik und der >subjektive Faktor<.
726: HORN, JOSHUA S. - Verjaag alle plagen. Een Engelse chirurg in de Chinese Volksrepubliek. Met een voorwoord van Edgar Snow.
12436: HORNMAN, WIM. - Requiem voor een dictator.
3557: HORNMAN, WIM. - De rode bisschop. Roman over Dom Helder Camara.
11901: HOROWITZ, DAVID (RED.). - Big Business und kalter Krieg.
12718: HOROWITZ, IRVING LOUIS. - Ideology and utopia in the United States 1956-1976.
8214: HOROWITZ, DAVID. - Anatomie unserer Zeit. Kapitalismus und Sozialismus im Schmelztiegel.
13209: HOROWITZ, DAVID (ED.). - Corporations and the Cold War.
141: HOROWITZ, DAVID. - Imperialisme en revolutie in de 20ste eeuw.
10147: HORREUS DE HAAS, G. E.A. (RED.). - De wijde kim. Een bundel proza en poëzie.
8370: HORREÜS DE HAAS, G. - Gezag en vrijheid.
10963: HORTLEDER, GERD. - Das Gesellschaftsbild des Ingenieurs.
11310: HORTSSON, F. - De Ketenen Verbroken. Volksroman.
42: HORTZSCHANSKY, GÜNTHER E.A. (RED.). - Illustrierte Geschichte der Novemberrevolution in Deutschland.
13847: HORVAT, BRANKO. - Die jugoslawische Gesellschaft. Ein Essay.
13982: HORVATH, GEORGE PALOCZI. - Opstand der feiten. De toekomst van Rusland en het westen in het licht van de onderlinge concurrentiekracht.
3274: HOUARI, LEILA. - Zeïda.
8567: HOUGH, RICHARD. - The Potemkin Mutiny.
7705: HOUN, FRANKLIN W. - Anatomie des chinesischen Kommunismus.
14488: HOURORO, FAOUZI M. - Sociologie, politique coloniale au Maroc. Cas de Michaux Bellaire.
6200: HOUTART, FRANÇOIS & FRANÇOIS POLET. - The Other Davos. The Globalization of Resistance to the World Economic System.
11637: HOUTEN, VAN, BERT. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland 1885 - 1922.
4827: HOUTMAN, DICK. - Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid. Oordelen over de rechten en plichten van werklozen.
6441: HOUTSMA, JOS. - Met de wapens. Roman over de stadsguerrilla.
14322: HOUWAART, DICK (INLEIDING). - Trouw. Een ondergrondse krant. Heruitgave van alle Trouw nummers uit de Tweede Wereldoorlog.
8357: HOUWAART, DICK E.A. - Socialisme en religie.
10280: HOUWELINGEN, LUCY VAN. - Bedrijfsbezettingen. Een nieuwe aktievorm in Nederland.
10881: HOUWELINGEN, FLORA VAN & BRIT DE JONG. - Internationale vrouwennetwerken en emancipatiegelden.
7554: HOUWMAN, CHRIS E.A. (RED.). - Thuisland Drenthe.
8022: HOVE, CHENJERAI & ILIJA TROJANOW. - Hoeders van de aarde. Ontmoetingen met de wijzen van Zimbabwe.
1566: HOVING, J. - Levensherinneringen van een vrijdenker. Allerlei lui.
10490: HOWARD, M.C. & J.E. KING (RED.). - The economics of Marx.
3382: HOWARD, DICK. - The development of the Marxian dialectic.
7940: HOWE, IRVING (RED.). - The radical papers.
9927: HOXHA, ENVER. - Bericht über die Tätigkeit des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens. Erstattet auf dem VI. Parteiteg der PAA, 1. November 1971.
13605: HOXHA, ENVER. - Speeches 1967-1968.
13348: HOXHA, ENVER. - Lernen wir die Marxistisch-Leninistische Theorie in enger Verbindung mit der revolutionären Praxis.
13421: HOXHA, ENVER. - In de verenigde macht van onze partij, volk en staat schuilt onze kracht.
13435: HOXHA, ENVER. - Rede des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens vor seinen Wählern im Wahlkreis 209 von Tirana.
9925: HOXHA, ENVER. - Report submitted to the 6th congress of the Party of Labor of Albania.
7070: HSIA, ADRIAN. - De culturele revolutie in China.
7518: HTKB. - Recht om te blijven, recht om te leven.
538: HUBERMAN, L. & P.M. SWEEZY (RED.). - Ou va l'amérique latine?
13382: HUBERMAN, LEO. - Kapital und Proletariat.
8901: HUDLESTON, SARAH. - Face of courage: Morgan Tsvangirai.
15078: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
5366: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
5367: HUETING, ERNEST E.A. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
5678: HUETING, ERNST E.A. - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1906-1981.
2261: HUFFZKY, KARIN. - Wat valt daar te lachen? Het vrouwenbeeld in de mannenmop. Een strijdschrift.
4429: HUGGINS, NATHAN IRVIN. - Black Odyssey. The Ordeal of Slavery in America.
9570: HUGHES, SOLOMON. - War on terror, Inc. Corporate profiteering from the politics of fear.
242: HUIBREGTSE, P.K. - Angola, the real story.
8938: HUIGE, JOHN & PIET RECKMAN. - Doorn in de vuist. Over demokratie, krisis en linkse samenwerking.
5368: HUIGE, JOHN E.A. (RED.). - Niet bij puinruimen alleen. Economische crisis en socialistische politiek in Nederland.
413: HUIJBREGTS, VERONIQUE. - Chileense vluchtelingenvrouwen in Nederland. Situatie, problematiek en ontwikkelingsprocessen.
87: HUINDER, CHRIS (RED.). - De macht van de kazerne. Militairen in Afrika, Latijns Amerika en Azië.
88: HUINDER, CHRIS (RED.). - Vissen achter het net.
7215: HUIS, GERDA (RED.). - Roemenië. Het gevecht tussen nationalisme en democratie.
5679: HUISKAMP, M.J. - Shop stewards en arbeiderszeggenschap. Een onderzoek naar arbeidsverhoudingen in de Britse metaalverwerkende industrie 1830-1975.
13447: HUISMAN, EVERT E.A. - Wat geweldloze weerbaarheid is!
12380: HUISMAN, COR. - Het Midden-oosten. Achtergronden van een oorlog.
15178: HUISMAN, E.A.. - Afscheid van het geweld.
9165: HUIZER, GERRIT. - Boerenverzet in Latijns-Amerika.
539: HUIZER, GERRIT JAN. - Peasant Unrest in Latin America. its Origins, Forms of Expression, and Potential.
541: HUIZER, GERRIT. - Peasant rebellion in Latin America.
875: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indië.
8711: COMITE TOT HULDIGING. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis. 31 december 1916.
3625: HULLEMAN, FRANS. - Heyermans Herinneringen.
3030: HULME, KERI. - Gevonden voorwerpen.
3031: HULME, KERI. - The bone people.
15191: HULSBUS, JOOP. - Cirkels in de regen.
4330: HULST, WALTER VAN & HANS VAN DE VEEN. - Baas in eigen bos. Het tropische woud en zijn bewoners.
9362: HULST, H. VAN E.A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de S.D.A.P. van 1880-1940.
15057: HULTEN, I.E. VAN. - Stijging en daling in een modern grootbedrijf.
2262: HUMMEL-HAASIS, GERLINDE. - Schwestern, zerreisst eure Ketten. Zeugnisse zur geschichte der Frauen in der Revolution von 1848/49.
10008: HUNINK, M. & J. KLOOSTERMAN & J. ROGIER (RED.). - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistischer ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
10985: HUNNIUS, F.C. - Student revolts, The new left in west germany.
2263: HURSTON, ZORA NEALE. - Sporen op een pad. Autobiografie.
12687: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie als strenge Wissenschaft. Quellen der Philosophie 1.
10662: HUSSLEIN, UWE. - Fandom Research.
1838: HUSZAR, TIBOR. - Contemporary Hungarian Society.
5193: HUT, MARGREET V.D. E.A. (RED.). - Ik roep zo hard als ik kan. Bibliografie vrouwen en media.
3032: HUXLEY, ALDOUS. - Ape and essence.
3035: HUXLEY, ALDOUS. - Het rijk van Belial.
5680: HUYBREGTS, SJEF & JOHN HUIGE. - De geschiedenis van de arbeidersbeweging.
5681: HUYBREGTS, SJEF & JOHN HUIGE. - Kleine geschiedenis van de arbeidersbeweging.
14939: HUYGEN, JOHN. - Het ontstoffen. Een zoekrichting voor duurzaamheid en diversiteit.
15127: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van ""De liefde in de vrouwenkwestie"" van Anna de Savornin Lohman.
5173: HUYSMANS, FRANS E.A. (RED.). - Gezondheidszorg in Nederland. Beschouwingen over arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, financiering van de gezondheidszorg, sociale voorzieningen, intra- en extramurale gezondheidszorg, mediese opleiding, psychosomatiek en psychiatrie.
7709: HUYTS, JOHAN. - Geschiedenis van de Russische Revolutie 1905-1936.
7908: HYDE, DOUGLAS. - I Believed. The autobiography of a former British communist.
12027: HYMAN, RICHARD. - Industrial Relations. A Marxist Introduction.
12615: HYTIER, JEAN. - André Gide. Avec quatre portraits inédits.
10395: IALANA, INESAP & IPPNW. - Security and survival, The case for a nuclear weapons convention.
13233: ICEBERG SLIM & CHUCK D. & ICE T. E.A. - De Payback Sampler.
13715: ICO (INFORMATIONS CORRESPONDANCE OUVRIERES). - Poland:1970-71 Capitalism and Class Struggle.
9291: IDDEKINGE, P.R.A. VAN & A.H. PAAPE. - Ze zijn er nog… Een documentatie over fascistische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden na 1945.
8288: IDEMA, W. L.(RED.). - Vrouwenschrift. Verhalen en liederen in het geheime vrouwenschrift van Jiangyong.
6454: MELDPUNT MISBRUIK IDENTIFICATIEPLICHT (RED.). - Zwartboek 2005. Een jaar Wet op de Uitgebreide Identificatie Plicht.
6713: IEMHOFF, W.G.J. - Oorlog. dienstplicht, dienstweigering.
10149: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Tusschen kuil en achterdoek.
5879: IGNATIEFF, MICHAEL. - De rechtenrevolutie.
15164: IGNATYEV, V.L. (RED.). - The bolshevik party's struggle against trotskyism in the post-october period.
3301: IHERING, HERBERT. - Bertolt Brecht und das Theater.
7502: IHF. - Asylland Osterreich: zutritt verboten?
10475: ABU IJAD. - Heimat oder Tod. Der Freiheitskampf der Palästinenser.
5267: IJZERMAN, A.W. - Het Revolutiejaar en het Communistisch Manifest van Marx en Engels.
5370: IJZERMAN, A. W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
5372: IJZERMAN, A.W. - Het moderne kapitalisme van Waterloo tot Sedan.
13442: IJZERMAN, A.W. - Het ontstaan van den godsdienst.
5371: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Müller-Lyer.
7383: IKP - Revolution und Konterrevolution in Russland. Warum Russland nicht sozialistisch ist. Der Marxismus und Russland.
11277: IKV, C.O.B. - Ontspanning is ondeelbaar.
11276: IKV. - Vijandsbeelden, minibrochure nr. 15.
6778: IKV. - Oorlogshandelingen.
6779: IKV. - Uit de diepten. Woorden en beelden van slachtoffers van de kernbom.
11122: IKV. - Bedrijven en kernwapens.,
11279: IKV. - Mensenrechten en democratie in Europa.
14312: IKV. - Vredeswerk in de DDR.
14313: IKV. - Chemische wapens.
11605: IKV. - De Industrie achter de kernwapens.
14709: ILJENKOW, WASSILI. - Die Triebachse.
14988: ILJIN, M - Bergen en Mensen.
13105: ILLICH, IVAN. - Die sogenannte Energiekrise oder die Lähmung der Gesellschaft.
14423: ILMARINEN. - Kind, wie ben je? Ilmarinen. Heilpedagogisch kinderdagverblijf in Groningen.
13910: WERKGROEP IMPERIALISME. - Geven en NEMEN.
11132: IMSF. - Technik - Umwelt - Zukunft.
7382: IMSF. - Ökonomische Theorie, politische Strategie und Gewerkschaften. Auseinandersetzung mit neoreformistischen und neosyndikalistischen Anschauungen.
901: CLUB INDEX. - Oost-Timor. Bundel artikelen behorende bij de film en discussieavonden in filmhuis Cavia.
13921: KOMITÉ INDONESIË. - Oost-Timor, de soldaat van Maubere schreeuwt om recht.
881: KOMITEE INDONESIË. - Hebben mensen rechten in Suharto's Indonesië?
893: VROUWENGROEP KOMITEE INDONESIË. - Vrouwen van Indonesië. Strijd om het bestaan.
905: KOMITEE INDONESIË. - Oost Timor schreeuwt... Nederland medeplichtig.
8915: TIJDSCHRIFT ANGEHÖRIGEN INFO (HUNGERSTREIK INFO) - #6, 12-16, 19, 21, 25-27, 32-34, 45, 50, 51, 54, 55, 58-101, 104-107, 109-118, 121, 122, 165
13184: FRONTLINE INFO (VERTALING). - Gesprekken met kameraden van de Palestijnse revolutie.
12499: VREDES-INFO. - 11e jaargang nummer 1, 1e kwartaal.
1737: OSTEUROPA INFO. - Landwirtschaft. Mit sonderteil Tschernobyl.
7528: TIJDSCHRIFT INFO. - Info #90-93, 97-105, 107-112, 114-124, 126-128
90: INFODOK. - Informatief spelmateriaal. Bundeling 3e wereld spelen.
14041: INFORMATIEKRANT. - Pemilihan Umum 1982 Di Indonesia.
8252: INGHAM, AYSEL OZAKIN. - De taal van de bergen.
2265: INGHAM, MARY. - Now we are Thirty. Women of the breakthrough generation.
6114: INITIATIV E.V. - Das Baskenland. Demokratischer Ausnahmezustand und der Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung.
10086: DIE NIEDERSACHSISCHE MINISTER DES INNERN. - Verfassungsschutzbericht 1981.
11643: MARX-ENGELS-LENIN-INSTITUT. - Lenin, Wladimir Iljitsch. Ein Kurzer Abriss Seines Lebens und Wirkens.
2824: GOETHE INSTITUT. - Emancipatie. Emancipation. Emanzipation. Populärgraphik aus vier Jahrhunderten. Sammlung Günther Böhmer. Ausstellung des Goethe Instituts.
6835: STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. - Ten Years of the Partial Test Ban Treaty, 1963-1973.
6837: STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. - The Origins of MIRV.
8919: TIJDSCHRIFT INTERIM. - #143, 144, 165, 264.
12204: INTERLINKS. - Mei 1971. Bevrijding van de vrouw.
2732: INTERLINKS. - Sluiten-bezetten-beheren. Nr 6.
396: PAX CHRISTI INTERNATIONAAL. - Haïti.
1966: AMNESTY INTERNATIONAL. - Vrouwenrechten zijn mensenrechten.
11874: AMNESTY INTERNATIONAL - Martelingen: het zijn mensen waar het over gaat.
9979: AMNESTY INTERNATIONAL. - Jaarboek van de politieke gevangenen 1981.
924: AMNESTY INTERNATIONAL. - Rapport over Zuid-Korea.
14270: AMNESTY INTERNATIONAL. - Turkey. No security without human rights.
12389: AMNESTY INTERNATIONAL. - Rusland Informatie.
7459: AMNESTY INTERNATIONAL. - Vluchtelingen.
15055: AMNESTY INTERNATIONAL. - Mensenrechten & vakbeweging.
932: AMNESTY INTERNATIONAL. - Rapport over Zuid-Korea.
7329: AMNESTY INTERNATIONAL (RED.). - Liefde kon maar beter naamloos zijn. Honderdvijftig dichteressen voor Amnesty International.
7431: AMNESTY INTERNATIONAL. - Kenya. Rape - the invisible crime.
7553: AMNESTY INTERNATIONAL. - Geschonden rechten, geschonden levens - vrouwen vervolgd.
766: AKTIONSGRUPPE PHILIPPINEN/MEDICO INTERNATIONAL. - Die gestutzten Flügel der Freiheit. Menschenrechte und Militarisierung in den Philippinen.
7631: AMNESTY INTERNATIONAL. - Politieke moorden en 'verdwijningen' in de jaren negentig.
567: AMNESTY INTERNATIONAL. - Paraguay. Achtergronden en details van gevangenschap.
713: DE INTERNATIONALE. - Midden-Oosten '67- Marxistische beschouwingen rondom het Israelisch-Arabische conflict.
14996: IONGH, JANE DE. - Documentatie van de geschiedenis der vrouw en der vrouwenbeweging.
14156: IPIS. - Internationaal Perspectief jaarboek 1984/85/86
14154: IPIS. - Internationaal Perspektief jaarboek 1983/84.
638: FFM/IPPNW. - Kurdistan - Türkei. Medizin unter Kriegsbedingungen. FFM Heft 3.
12849: IPPNW. - Maintain life on earth!
6831: IPSO. - Bewapening of werkgelegenheid.
10870: IPSO. - Voor werk en een beter bestaan.
12025: IPSO. - Over Louis Althusser's bijdrage aan de Marxistische staatstheorie.
13983: IPSO. - De Europese veiligheid en de crisis van de NAVO II (2).
14483: IPSO. - Defensie aan de lijn. Voorstellen ter vermindering van de bewapening en omschakeling van de wapenindustrie.
11905: IPSO. - De positie van de vrouw en de betekenis van de vrouwenbeweging.
12133: IPSO. - De Europese veiligheid en de crisis van de NAVO.
14484: IPSO. - Vredespolitiek. Voorstellen en overwegingen voor een Nederlandse bijdrage.
9048: IPSO - Ontwikkelingshulp, neo-kolonialisme, nationale vrijheidsstrijd
4331: IPSO. - De kapitalist als gifmenger. Klassenstrijd tegen milieuvervuiling.
13084: IPW. - Friedliche Koexistenz, Konfrontationspolitik, bürgerliche Entspannungstheorie.
14678: ISEGAWA, MOSES. - Voorbedachte daden.
6253: INTERNATIONAL PLATFORM AGAINST ISOLATION. - Isolation.
8794: ISRAEL, JOACHIM. - Der Begriff Entfremdung. Makrosoziologische Untersuchung von Marx bis zur Soziologie der Gegenwart.
14468: CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAËL (CIDI). - De PLO. Ontstaan en doelstellingen.
4903: ITALIAANDER, ROLF (RED.). - Diktaturen im Nacken.
3581: IVANTSJEV, JORDAN. - Kleuren van verschrikking.
2858: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven.
12235: IWANOW, VSEVOLOD. - Pantsertrein 1469 en partijgenooten.
91: IWGIA. - IWGIA yearbook 1989.
8715: DE VLAM 4E JAARGANG. - De Vlam. Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur. Jan.-dec. 1948. Voortzetting van het illegale blad ""De Vonk"" (1940-1945). Red. Jef Last, P.J. Meertens, H. Wielek, Henriëtte Roland Holst e.a.
8717: DE VLAM 7E JAARGANG. - De Vlam. Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur. Voortzetting van het illegale blad ""De Vonk"" (1940-1945). Red. Jef Last, P.J. Meertens, H. Wielek, Henriëtte Roland Holst e.a.
11394: JAARSMA, RIA. - Gelijke kansen? Over onderwijs voor meisjes en vrouwen.
12153: JACCARD, PIERRE. - Histoire sociale du travail. De l'antiquité a nos jours.
4430: JACKSON, GEORGE. - Soledad Brother. Gevangenisbrieven.
7778: JACKSON, T.A. (RED.). - Essays on the French revolution.
11762: JACKSON, GEORGE. - Bloed en tranen.
4431: JACKSON, GEORGE. - Unser Leben für die menschheit. Sklave in Amerikkka, politischer gefangne, schwarzer revolutionär, kader der revolution in den usa. Seine ermordung in san quentin.
11715: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
12862: JACOBS, JES & AGNES VERHEGGEN. - Bevrijd je lijf. Bio-energetica door vrouwen.
12839: JACOBS, M. - Afwaarts.
2268: JACOBS, SUE-ELLEN. - Women in perspective. A Guide for Cross-Cultural Studies.
3026: JACOBS, JAN W. - Strijd om Vrijheid. Verzen.
7561: JACOBS, PSZISKO. - Erich Mühsam 1878-1934. Dichter, publicist, anarchist, mens.
11020: JACOBS, PSZISKO. - Henk Eikeboom, anarchist.
8625: JACOBS, ALETTA. - Herinneringen.
4432: JACOBS, PAUL & SAUL LANDAU. - The New Radicals. A report with documents. An analytical portrait of the young radical activists who have repudiated traditional liberalism and who seek a new vision of America through civil rights, university reform, and anti-war and anti-poverty activities.
9309: JACOBSEN, HANS-ADOLF & HANS DOLLINGER. - Die deutschen studenten. Der kampf um die hochschulreform.
2269: JACOBSON, BOBBIE. - Beating the ladykillers. Women and smoking.
10580: JACQUES, ANDRE. - Volksverzet met naald en draad.?
6211: JACQUIER, CHARLES (RED.). - Lebenserfahrung und Geistesarbeit. Simone Weil und der Anarchismus.
3626: JAHN, JANHEIN. - Neo-African Literature. A history of black writing.
2270: JAIN, DEVAKI. - From dissociation to rehabilitation. Report on an experiment to promote self employment in an urban area.
8026: JAKUBOWSKI, FRANZ. - Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukacs en Korsch.
8789: JALÉE, PIERRE. - Kapitalisme, socialisme en de Derde Wereld. Een linkse analyse van de wereldeconomie.
6414: JALÉE, PIERRE. - Wat is kapitalisme? Een marxistische visie op onze samenleving.
7796: JALÉE, PIERRE. - Die Ausbeutung der Dritten Welt.
3479: JAMES, C.L.R. - State capitalism and world revolution.
12912: JAMES, SELMA. - Women, the unions and work.
13242: JAMES, SELMA. - Sex, race and class.
1772: JANKA, WALTER. - Worstelingen met de waarheid.
2271: JANNBERG, JUDITH. - Ich bin ich. Mein Mann sagte zu mir: 'Du bist Nichts und Niemand. Alles was du bist, bist du nur durch mich'.
11428: JANSEN, MARTIN (RED.). - Filipijnen. Volk in verzet.
12269: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - Drees. Wethouder van Nederland.
13188: JANSEN, WILLY & CHRISTIEN BRINKGRAVE (RED.). - Waanzin en vrouwen.
2272: JANSEN, CELINE & LAURIEN TEEPE. - Bewust ongehuwd moeder.
3984: JANSEN, MARC. - Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur.
4332: JANSEN, LEO E.A. (RED.). - Barsten in de groei. Produktie en konsumptie tegen de achtergrond van welzijn, derde wereld, milieu en macht.
9097: JANSENS, CHRIST. - Bakkersgezellen en medenzeggenschap 1920 - 1945. Experimenten en coöperaties.
4904: JANSSEN, RAF (RED.). - Maatschappelijke achterstelling. Praktijkervaringen van welzijnswerkers.
5251: JANSSEN, ROEL (RED.). - Onweerstaanbare stad. Leven in derde wereld steden.
2733: JANSEN & JANSSEN. - Regenjassendemokratie. BVD-infiltraties bij aktievoerder/sters.
729: JANSSEN, KARL-HEINZ. - Das Zeitalter Maos. Chinas Aufstieg zur Weltmacht.
13485: JANSEN & JANSSEN. - Opening van zaken. Een ander BVD jaarverslag.
10883: JANSSEN, RAF. - Arbeid, tijd en geld ontschaarsen.
2275: JANSSEN, JACQUELINE (RED.). - Eigenzinnige vakvrouwen. Feministische deskundigheid in onderwijs en welzijnswerk.
6443: JANSEN & JANSSEN. - Onder druk. Terrorismebestrijding in Nederland.
7588: JANSEN & JANSSEN. - Dossier Peperspray. Alsof er een sigaret in je ogen wordt uitgedrukt.
7590: JANSEN & JANSSEN. - Operationeel, pro-actief, effectief, executief. Dossier Europol 2.
7591: JANSEN & JANSSEN. - Regelgeving: aftappen versus privacy. Dossier cryptografie.
8726: JANSZ, ULLA E.A. - Kollektivering van huishoudelijke arbeid.
15100: JANSZ, ULLA E.A. (RED.). - Vrouwenlevens 1500-1850. Achtste jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
13161: JANSZ, ULLA E.A. - Kollektivering van huishoudelijke arbeid.
2277: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt!
13386: JANZEN, FRANK. - Geweld tegen verandering.
13969: JANZEN, FRANK P. - Palestijnse drukken en herdrukken. Verovering door opbouw of opbouw door verovering?
904: JARDINE, MATTHEW. - East Timor: genocide in Paradise.
3167: JAROSLAWSKI, JAN. - Theorie der sozialistischen Revolution. Vorwort Leszek Kolakowski.
10385: JASPERS, HUUB (RED.). - Beyond the bomb, The Extension of the Non-Proliferation Treaty and Future of Nuclear Weapons
3390: JASPERS, KARL E.A. - Worden wij wel juist voorgelicht? Massamedia en hun publiek.
5345: JAURÈS, JEAN. - Les origines du socialisme allemand.
78: JEAN, FRANCOIS (RED.). - Populations in danger.
787: JEFFERY, PATRICIA & ROGER JEFFERY & ANDREW LYON. - Labour Pains and Labour Power. Women and Childbearing in India.
8393: JEFFERY, PATRICIA. - Frogs in a Well. Indian Women in Purdah.
4040: JELTSIN, BORIS. - Dagboek uit het Kremlin. Verslag van een president.
4041: JELZIN, BORIS. - Aufzeichnungen eines Unbequemen.
10526: JENCKS, CHRISTOPHER. - Rethinking Social Policy: Race, Poverty, and the Underclass?.
14834: JENRICH, HOLGER. - Anarchistische Presse in Deutschland 1945-1985.
10958: JENSEN, DERRICK. - The culture of make believe.
11413: JEPHCOTT, PEARL. - Married Women Working.
2281: JESSURUN CARDOZO, D. S. - De vrouw en het recht.
14339: JEUNHOMME, GEORGE. - Macht zonder gezag. Democratie: holle leuzen of bloedige ernst?
418: JIMÉNEZ, ANTONIO NÚÑEZ. - En marcha con Fidel.
2284: JOAN, POLLY & ANDREA CHESMAN. - Guide to women's publishing.
5375: JOCHIMSEN, LUC. - Sozialismus als Maennersache oder Kennen Sie ""Bebels Frau""? Seit 100 Jahren ohne Konsequenz.
4435: JOESTEN, JOACHIM. - CIA. Opkomst en afgang van een geheime wereldmacht.
8755: JOHN, ERHARD. - Probleme der marxistisch-leninistischen Ästhetik. Ästhetik der Kunst.
9640: JOHNSON, R.E. - Peasant and Proletarian. The Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century.
414: JOHNSON, DALE L. (RED.). - The Chilean Road to socialism.
9933: JOINET, BERNARD. - Tanzania. Veldslag om voedsel.
8818: JONAS, WOLFGANG (RED.). - Die Produktivkräfte in der Geschichte 1. Von den Anfängen in der Urgemeinschaft bis zum Beginn der Industriellen Revolution.
2285: JONES, LYNNE (RED.). - Om de lieve vrede. Vrouwen vredeshandboek.
7856: JONG, RUDOLF DE E.A. - Santiago Carrillo: Vom Stalinisten zum Eurokommunisten? Geschichte der Kommunistischen Partei Spaniens, ihre Politik im Bürgerkrieg und heute.
5686: JONG, F. DE (RED.). - Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het NVV.
10550: JONG, RIENK, J. - Ons belang, negentig jaar georganiseerde belangenbehartiging.
1573: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
5377: JONG EDZ., FRITS DE. - J. Saks. Literator en marxist. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Marxisme in Nederland.
5378: JONG EDZ., F. DE. - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
5379: JONG EDZ., FRITS DE. - Wij willen ellende wenden. Een eeuw sociaaldemokratische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
9186: JONG EDZ, FR. DE. - Een beeld van een vakbeweging.
5031: DE JONG EDZ, FRITS. - Macht en inspraak - de strijd om de democratisering van de universiteit van Amsterdam.
12475: JONG, FRITS DE. - Hernieuwd ervaren. De AJC in haar culturele, politieke en opvoedkundige aspecten.
12818: JONG, DAVID DE. - Stemmen der vrijheid. Brieven van revolutionnairen.
8188: JONG, SJOERD DE (RED.). - De eerste keer.
9494: JONG, RUDOLF DE & B.W. SCHAPER E.A. - Het verbleekte ideaal: de linkse kritiek op de sociaal democratie in Nederland.
13195: JONG, MARTIEN J.G. - De verlossing van Venus.
13220: JONG, A.M. DE. - De zware weg.
1574: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher en zijn verhouding tot het anarchisme.
13440: JONG, RUDOLF E.A. - Anarchisme.
13653: JONG, ALBERT DE. - F. Domela Nieuwenhuis.
7934: JONGE, A.A. DE. - Politiek Veelstromenland. Fascisme.
616: JONGE, INA DE. - En nu ik, Oem Rafi- twee gewone maanden in Damascus.
2735: JONGE, GERARD DE. - Strafwerk. Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie.
2287: JONGERIUS, MONIQUE. - Als het huis te klein wordt. Dertien vrouwen aan het woord.
4905: JONGH, E.D.J. DE. - Sociaal beleid en medeverantwoordelijkheid van arbeiders.
1578: JONGKIND, AL. - Uitdagende gedachten.
12224: JONGMANS, D.G. - Politiek in Polynesië.
4650: JONKER, INEKE & DAPHNE DE WIJS. - Drift en woede. Strijd en beleid tegen seksueel geweld.
3857: JONKMAN, HANS E.A. - Inleiding marxisme.
13246: JONT, MAARTEN. - Homo'S in de Sovjetunie. Speurtocht naar een misdadige minderheid.
2288: JOOSTEN, ANDREA. - Mann, Marx spricht nicht über Hausarbeit.
7515: JORDAAN, L.J. & W.F. WINTER. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor ""De Wereld"".
2289: JORDAN, RUTH. - George Sand. Die grosse Liebende.
13353: JORGAQI, NASHO V. - Qemal Stafa.
8133: JORGENSEN, MOSSE. - Van school tot oproerschool. Demokratisering van een school.
2290: JORNA, ANNELIES & ELLEN OFFERS. - Jonge vrouwen werken aan hun toekomst. De invloed van de kwaliteit van de arbeid op de loopbaanontwikkeling van laaggeschoolde jonge vrouwen.
265: JOSEPH, HELEN. - Zij aan zij. Autobiografie van Helen Joseph.
11661: TIJDSCHRIFT JOSE MARTI JOURNAAL. - Jose Marti 1988-1990.
14873: PORTUGAL JOURNAAL. - 4 DECEMBER 1975. #6.
10577: JU-CHING, LI?. - Island Militia Women?.
13289: JUCKER, ERNST. - Belevenissen in Rusland.
5174: JUFFERMANS, PAUL. - Staat en gezondheidszorg in Nederland. Met een historiese beschouwing over het overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945-1970.
7963: JUNGE, BARBARA E.A. - Rechtsscheiber - wie ein Netzwerk in Medien und politik an der Restauration des nationalen arbeitet.
15025: JUNGHÄNEL, G. & S. TACKMANN (RED.). - Studien-texte zur marxistisch-leninistische Ethik.
15011: JUNGIUS, MARIE. - Eenige opmerkingen aangaande den toestand der magazijn- en winkelbedienden in Nederland.
6781: JUNGK, ROBERT. - De atoomstaat. De terreur van de technologische vooruitgang.
12345: JUNGK, ROBERT (RED.). - Verboden toegang voor het geweten.
2736: JUNGK, ROBERT. - De Opstand. Het wereldwijde verzet tegen oorlog, onmenselijkheid, onrecht en geweld.
2291: JUNGSCHLEGER, INEKE. - De vergeelde blauwkous. 50 jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.
10843: JURCZYK, KARIN. - Frauenarbeit und Frauenrolle.
12138: JURGENS, ERIK. - De PPR op aarde.
878: KADT, J. DE. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen.
8250: KADT, J. DE. - De jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen.
5382: KADT, J. DE. - De politiek der gematigden. Een open wereld voor de jaren zeventig.
814: KADT, J. DE. - De Consequenties van Korea.
13513: KADT, J. DE. - De deftigheid in het gedrang.
5385: KADT, J. DE. - Politieke herinneringen van een randfiguur.
4046: KADT, J. DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
4157: KADT, J. DE. - Uit mijn communistentijd.
12023: KADT, J. DE. - Beweringen en bewijzen.
5386: KADT, J. DE. - Verdediging van het Westen. Een bundel essays.
5387: KADT, J. DE. - Verkeerde voorkeur.
3342: KAFKA, FRANZ. - Das Urteil.
8774: KAGAN, MOISSEJ. - Vorlesungen zur marxistisch-leninistischen Ästhetik.
6562: KAGIE, RUDIE. - De socialisten. Achter de schermen van de SP.
14344: KAGIE, RUDIE. - Arbeid maakt ziek.
14250: KAGIE, RUDIE. - De eerste neger.
15160: KAGIE, RUDIE. - Arbeid maakt ziek.
7465: KAGIE, RUDIE. - Berichten uit Hollands gastenboek.
4763: KAGIE, RUDI. - Het onderwijs overmeesterd?
5388: KAGIE, RUDIE E.A. - Rood beleid in crisistijd. Het woord van keerpunt aan de praktijk getoetst.
11781: KAHL, JOACHIM. - Positivismus als Konservatismus.
13988: KAHN, FRITZ & H.L. HEIJERMANS. - Het seksuele leven en de jonge mens.
14738: KAHN, ALBERT. E. - The unholy hymnal.
10898: MBA-KAJERE. - Zomer 1998.
11587: KALASCHNIKOW, K. - Die Grundzüge der bolschewistischen Agitation.
10690: KALEDIN, SERGEJ. - Het bouwbataljon.
6084: KALFUS, KEN. - Het commissariaat voor verlichting.
7086: KALININ, M.I. - Over communistische opvoeding. Keuze uit zijn redevoeringen en artikelen.
8640: KALIVODA, ROBERT. - Der Marxismus und die moderne geistige Wirklichkeit.
12793: STROOMGROEP STOP KERNENERGIE/KALKAR. - JAARGANG 3, #1,2
5787: KALMA-KOOPS, F. & J. KALMA. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
10620: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat'.
13162: KALVERDA E.A. - Sansevieria. Vrouwenliedboek.
917: KAMATA, SATOSHI. - Japan aan de lopende band.
14629: KAMENKA, E (RED.). - The portable Karl Marx.
9437: KAMENKA, E. - Marxism and ethics.
11256: KAMERLING, Z. - Pro en contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7e September 1930 te Elspeet door Dr. Z. Kamerling.
11872: KAMP, TRIX VAN DER & HENK KRIJNEN (RED.). - Dagelijks leven in Nederland. Verschuivingen in het sociale leven na de Tweede Wereldoorlog.
12786: KAMPEN, A.H. VAN. - Beschaving zonder masker.
3039: KAMPEN, A.H. VAN. - Jacht op dictators.
6266: AZZELLINI & KANZLEITER (RED.). - Nach Norden. FFM heft 6.
10386: KAPLAN, FRED M. - Dubious Specter, A Skeptical Look at the Soviet Nuclear Threat. 3rd printing.
4556: KAPLAN, LOUISE J. - Weibliche Perversionen. Von befleckter Unschuld und verweigerter Unterwerfung.
14097: KAPLAN, FRED M. - Dubious Specter, A Skeptical Look at the Soviet Nuclear Threat. Revised 2nd edition.
12159: KAPPSTEIN, THEODOR (RED.). - Volks-Nietzsche. Vierter Band: Die Umwertung und die neue Rangordnung.
14271: KARATAS, DURSUN & IBRAHIM ERDOGAN E.A. - Widerstand, Tod und Leben.
13717: KARDELJ, EDVARD. - Vermeidbarkeit oder Unvermeidbarkeit des Krieges, die jugoslawische und die chinesische These.
13272: KARSKENS, JOHN E.A. - Leerlingen worden wijzer.
2293: KARSTEN, LIA. - Speelruimte van vrouwen. Zeggenschap over vrijetijd en vrijetijdsbesteding.
11613: KARUSCHEIT, HEINER & ALFRED SCHRÖDER. - Unsere n?chsten Aufgaben. Zur Einsch?tzung und zu den Aufgaben der marxistisch-leninistischen Bewegung.
13438: KARUSCHEIT, HEINER. - Über die Entstehung des russischen Marxismus.
2294: KASSNER, ILSE & SUSANNE LORENZ. - Trauer muss Aspasia tragen. Die Geschichte der Vertreibung der Frau aus der Wissenschaft.
15062: KASTEIN, G.W. - Het rassenvraagstuk.
2295: KATIER, SUZANNE. - Zit je goed? Feminisme als therapie.
8376: KAUFMANN, RICHARD F. - The war profiteers
11187: KAUNDA, KENNETH DAVID. - Kaunda over geweld.
5689: KAUSE, EVERTJAN E.A. - Een broodje beton. Werkomstandigheden in de bouw- en houtnijverheid.
10535: KAUTSKY, KARL. - Wie der Weltkrieg entstand. Dargestellt nach dem Aktenmaterial des Deutschen Auswärtigen Amts.
10608: KAUTSKY, KARL,? - Delbrück und Wilhelm II. Ein Nachwort zu meinem Kriegsbuch.?
10610: KAUTSKY, KARL. - Habsburgs Glück und Ende.?
3862: KAUTSKY, KARL. - Het bolsjewisme in het slop.
7088: KAUTSKY, KARL. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
15040: KAUTSKY, KARL. - Demokratie oder Diktatur.
3858: KAUTSKY, BENEDIKT (RED.). - Karl Kautsky. Erinnerungen und Erörterungen.
3860: KAUTSKY, KARL. - De Diktatuur van het Proletariaat.
3861: KAUTSKY, KARL. - Die Klassengegensäße der französischen Revolution.
3863: KAUTSKY, KARL. - Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von den Hussiten bis zum Völkerbund.
12625: KAVGASI, YASAM. - Om meer dan brood.
2930: KAYIRA, LEGSON. - Opgepakt.
14061: KAZAKEWITSJ, E. - Lente aan de Oder.
14261: KAZANCIGIL, ALI & ERGUN ÖZBUDUN. - Atatürk. Founder of a modern state.
2296: KAZANTZIS, JUDITH & ASTRA E.A. - Seven women.
3640: KEDWARD, RODERICK. - Die Anarchisten. Utopie und Wirklichkeit.
12059: KEDWARD, RODERICK. - De Anarchisten. De onmacht van het geweld.
5197: O'KEEFE, KEVIN J. - A thousand deadlines. The New York City Press and American neutrality 1914-1917.
13013: KEENAN, JEREMY. - The dying Sahara. US imperialisme and terror in Africa.
5690: KEESING, F.A.G. - De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939.
9256: KEETON, KATHY. - De vrouw van morgen. Kijk op liefde, gezin en carriere.
12014: KEHAYAN, NINA EN JEAN. - De straat van de rode proletarier.
10224: KEIJZER, COR (RED.). - In aktie voor vrede zonder geweld.
2298: KEIJZER, BOUKJE S.C. - Sekse verbeeld of in beeld
5194: KEIZER, ADDY & LIESBET VAN ZOONEN (RED.). - Blikvanger. Reclame: het spel van kijken en bekeken worden.
14451: KELK, C. - Kort begrip van het detentierecht.
13599: KELLE, V. & M. KOVALSON. - Historical materialism.
13668: HUTTER & KELLER E.A. - Die Ökobremser. Schwarzbuch Umwelt Europa.
731: KEMENADE, W.E.C. VAN. - China nu, van culturele naar industriële revolutie. NRC Handelsblad kortschrift nr. 13.
4334: KEMP, DAVID D. - Global Environmental Issues. A Climatological Approach.
9819: KEN. - Werkloosheidsbrosjure. Voor de eenheid van georganiseerde en ongeorganiseerde, werkende en werklozen in de strijd voor recht op passende arbeid.
12900: KENIS, ANNELEEN & MATTHIAS LIEVENS. - De mythe van de groene economie. Valstrik, verzet, alternatieven.
8334: KENIS, PAUL. - Het leven van Edward Anseele.
8692: KENNAN, GEORGE F. (RED.). - Rebellen ohne Programm. Demokratie und studentische Linke.
12065: KENNAN, GEORGE F. - Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1982. Ansprachen anläßlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Günther Christiansen, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt Walter Wallmann: Begrüßungsansprache. Carl Friedrich von Weizsäcker: George F. Kennan, Diplomat und Historiker - die reale Arbeit am Frieden (Laudatio). George F. Kennan: Warum denn nicht Friede??
10930: KENNAN, GEORGE F. - De nucleaire hersenschim.
14812: KENNEDY, PAUL. - De wereld in een nieuwe eeuw.
7741: KEPPLINGER, HANS MATHIAS. - Rechte Leute von Links. Gewaltkultur und Innerlichkeit.
499: KERAMANE, HAFID. - De pacificatie. Zwartboek van zes jaar oorlog in Algerije.
727: INTERNATIONALE RAAD VAN CHRISTELIJKE KERKEN. - Wreedheden in Rood-China. Reproducties van Ch'en Yung-sheng.
11645: KERN. - Prisonnier du guépéou.
4764: KERN, GERHARD & GERALD GRÜNEKLEE (RED.). - Lernen in Freiheit. Anti pädagogische Thesen und Pamphlete!
14065: KERN. H. - Landen en Volken der Vreemde Werelddeelen in Woord en Beeld.
13295: COMMISSIE BESTAANDE KERNCENTRALES. - Commissie bestaande kerncentrales.
4805: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis.
9940: VERENIGDE AKTIEGROEPEN VOOR KERNSTOP. - Dossier Kernenergie - Balans van een kollektief zelfmoordprogramma.
11273: VROUWEN VOOR VREDE & VROUWEN TEGEN KERNWAPENS. - Wereld-wijd samen-werken. De verenigde naties. Nieuwe internationale economische verhoudingen. Onbelemmerde informatie-stroom.
14982: KERR, CARMEN. - Vrouwen en sex.
12943: KERSTEN, W. - Zwanzig colloquia familiaria des Erasmus von Rotterdam.
14828: KESSEL, INEKE VAN & NINA TELLEGEN. - Afrikanen in Nederland.
6085: KESSLER, MARIO. - Heroische Illusion und Stalin-Terror. Beitrage zur Kommunismus-Forschung.
10853: KESTING, MARIANNE. - Brecht in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
3307: KESTING, MARIANNE. - Brecht.
13125: KESTLER, MARIANNE. - Feminisme en hulpverlening. De psychologische achtergronden van het feminisme en de implikaties ervan voor de psychosociale hulpverlening.
11786: KETNER, C.H. - Jozef Dietzgen, een socialistische wijsgeer.
5389: KETNER, C.H. - Jozef Dietzgen, een socialistische wijsgeer.
12998: KETNER, C.H. - Goed en slecht. Een inleiding in de ethiek.
7761: KETTLE, ARNOLD. - Karl Marx. Founder of Modern Communism. Advance proof copy. Unrevised and confidential.
10854: KEULEMANS, CHRIS. - Van de zomer naar de werkelijkheid.
93: KEUNE, LOU. - Van derde wereld naar één wereld.
12437: KEUNING, DOEDE. - De multinationale onderneming.
8307: KEYES, KEN. - De honderdste aap. Zo kan kernbewapening worden afgeschaft.
14661: KHALIDI, RASHID. - The Soviet Union and the Middle East in the 1980's
9195: AL-KHALIL, SAMIR. - Republic of Fear. The politics of modern Iraq.
7677: KHAMEI, ANVAR. - Le révisionnisme de Marx à Mao.
143: KHELLA, KARAM. - Imperialismus heute. Jederzeit, überall, mit allen Waffen.Über die Ursachen von Reichtum und Armut in der Welt.
13731: SJAKUUS/KHV. - Om sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
643: KSC/KIC. - Kurdish Women. The Struggle for National Liberation and Women's Rights.
13204: KIDRON, MICHAEL. - Westers kapitalisme sinds 1945.
12740: KIEFT, J. VAN DE & TH. W. VAN VEEN & H. VAN KUILENBURG. - Afscheid H. van Kuilenburg, socialist en zakenman.
2737: KIELICH, WOLF. - Anatomie van de gummiknuppel. De politie houdt het establishment in stand... Wat doen we daaraan?
13828: KIEVID, JAN DE. - Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid. Chili tussen dictatuur en democratie.
5034: KIJNE, HUGO. - Geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging 1963-1973.
334: KILLINGRAY, DAVID. - Nyerere and Nkrumah.
3559: KINCAID, JAMAICA. - Annie John.
11759: KING, MARTIN LUTHER. - Rede.
4442: KING, MARTIN LUTHER. - Waar gaan wij heen? Chaos of gemeenschap?
4439: KING, MARTIN LUTHER. - De bazuin van het geweten.
10377: KING, MARTIN LUTHER. - Rosa stond niet op…
9055: KINGMA, JELLE (RED.) - Kritische gedachten over seksualiteit
6783: KIPPHARDT, HEINAR. - De zaak Oppenheimer.
2300: KIREJCZYK, MARTA. - Met technologie gezegend? Gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie in de Nederlandse gezondheidszorg.
7943: KIRST, HANS HELLMUT. - Kultura 5 und der Rote Morgen.
7795: KISCHLI, MUHAMMAD. - Kapitalismus und Linke im Libanon.
8431: KISHWAR, MADHU & RUTH VANITA (RED.). - In search of answers. Indian Women's Voices from Manushi.
11196: KISS, GABOR. - Marxismus als Soziologie.
13368: KISS, GABOR. - Steckbrief der Soziologie.
7968: KITCHEN, MARTIN. - Fascisme.
12165: KITCHING, GAVIN. - Rethinking Socialism. A theory for a better practise.
8158: MADAM KITTEKLARA. - Het gaat allemaal vanzelf. Meisjes over seksualiteit.
5967: KITTNER, DIETRICH. - Kleine Morde - Grosse Morde - Deutsche Morde. Zur Verleihung des Erich Mühsam Preises 1999.
12612: KLABUND. - Roman van een tsaar en een demon.
4217: KLAGES, HELMUT. - Technischer Humanismus. Philosophie und Soziologie der Arbeit bei Karl Marx.
4715: KLAICH, DOLORES. - Woman + Woman. Attitudes Toward Lesbianism.
11047: KLAPWIJK, JACOB. - Oriëntatie in de nieuwe filosofie.
13597: KLARE, MICHAEL & CYNTHIA ARNSON. - Supplying repression. U.S. support for authoritarian regimes abroad.
10922: KLAREN, A. K. - Voor kind en maatschappij.
732: KLATSER, LEO. - China nu. Een reus ontwaakt. KP7
419: KLATZER, LEO. - Cubaanse liederen voor soldaten en toeristen.
10489: KLAUS, GEORG & MANFRED BUHR (RED.). - Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie 3.
10488: KLAUS, GEORG & MANFRED BUHR (RED.). - Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie 1.
9269: KLAUS, H. GUSTAV. - Marxistische Literaturkritik in England. Das Thirties Movement.
14141: KLAUS, GEORG & MANFRED BUHR (RED.). - Philosophisches Wörterbuch 1 & 2.
3414: KLAUSMANN, A. OSKAR. - Vrouwenregeering.
318: KLAUW, E. VAN DER & B. VAN SLOOTEN. - Kadhafi. Geniaal of geschift.
1894: KLAVER, IMKE. - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
13790: KLAVEREN, MAARTEN VAN (RED.). - Nederland's aandeel in Apartheid.
13839: KLEEMAN, SUSANNE. - Ursachen und Formen der amerikanischen Studentenopposition.
5391: KLEEREKOPER, A.B. - Oproerige krabbels. Tweede bundel.
10845: KLEIBER, LORE & EVA-MARIA GÖMÜSAY. - Fremdgängerinnen. Zur Geschichte bi-nationaler Ehen.
11789: KLEIJN, L.J. - Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
13588: KLEIJN, L.J. - Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
13536: KLEIN, NAOMI & SUSAN GEORGE & MICHAEL ALBERT E.A. - Anti-capitalism: where now?
2301: KLEIN, MARIAN VAN DER. - Kranig en dwars. De Vrouwenbond NVV/FNV 1948-1998.
14338: KLEIN, HANS-JOACHIM. - Alleen doden zwijgen. Een interview.
13816: KLEIN, HERBERT S. - African Slavery in Latin America and the Caribbean.
844: KLEINEN, JOHN. - Cambodja. Landenreeks.
9797: KLEINPENNING, JAN. - Brazilië.
13932: KLEIO. - De lange weg naar Ulongue. Een kleine geschiedenis van Mozambique.
3855: KLERCK, MAAIKE DE. - Lesbies moederschap.
14508: KLEYN, L.J. - Naam- en zaakregister op P.J. Troestra`s Gedenkschriften
12489: KLEYN, L.J. - Naam- en zaakregister op P.J. Troestra`s Gedenkschriften
3729: KLIEM, MANFRED (RED.). - Friedrich Engels. Dokumente seines Lebens 1820-1895.
3775: KLIEM, MANFRED (RED.). - Karl Marx. Dokumente seines Lebens 1818 bis 1883.
4766: KLINKENBERG, P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
4767: KLINKENBERG, P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
5691: KLOOS, A.H. - Het achterste van de tong. Oordeel en vooroordeel van een man uit de vakbeweging.
13779: KLOOSTERBOER, DIRK. - Protest Bewegingen.
7753: KLOOTWIJK-HOOGLAND, NIENKE. - Een kwestie van durven. De emancipatie van een huisvrouw.
10101: KLUCKHOHN, CLYDE. - Antropologie en moderne samenleving.
8820: KLUGE, ALEXANDER & OSKAR NEGT. - Kritische Theorie und Marxismus.
13844: KLUGE, ALEXANDER. - Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, Zur realistischen Methode.
4047: KNAPEN, BEN. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
3344: KNAPPE, JOACHIM. - Mein namenloses Land.
13655: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
13318: KNICKERBOCKER, H. - Komt er oorlog in Europa?
13697: KNIEPER, ROLF. - Weltmarkt, Wirtschaftsrecht und Nationalstaat.
10082: KNIESMEIJER, JOKE (ANNE FRANK STICHTING). - De crisis en de nieuwe zondebok. De racistische politiek van de Centrumpartij.
14582: KNIPSELKRANT. - Brigate Rosse. Conti Erklärung.
2857: KNOBELSPIESS, ROGER. - QHS - Quartier de Haute Sécurité - Hochsicherheitstrakt - Der Langsame Tod.
10105: KNOPPERS, RIJKERT. - Otowonen. Bibliografie van de technologie van autonoom wonen.
12661: KNOPPERS, ENNO. - PV portretten. Gesprekken met de Plaatselijk Vertegenwoordiger van begin tot eind 1952-1998.
14497: KNORRINGA, H. - De straat. Spel in vier taferelen.
6337: KOCH, EGMONT R. - Atomwaffen für Al Kaida. Dr. No und das Netzwerk des Terrors.
642: KOCH, K. E.A. - Terrorisme en staat.
9704: KOCHAN, LIONEL. - Het ontstaan van het moderne Rusland.
8688: KOCHAN, LIONEL. - Lenin.
10332: KOCKEL, ULLRICH. - Regional Culture and Economic Devolpment, Explorations in European ethology.
6358: KOECHLIN, HEINER. - Die Tragodie der Freiheit. Spanien 1936-1937. Die Spanische Revolution, Ideen und Ereignisse.
9373: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
7469: KOEKEBAKKER, OLOF. - Immigrant in Europa.
5693: KOELLMANN, W. - Bergarbeiterstreik 1889.
2305: KOEPKE, CORDULA. - Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Von den Anfangen bis 1945. Mit zeitgenossischen Fotos.
8150: KOERTS, AGNES. - Onze vrouw in Den Haag. Machten, spelers, spel, lobby.
14911: KOESTLER, ARTHUR E.A. - De God die faalde.
9681: KOETSIER, C.H. - Die de verdrukten recht verschaft. Op zoek naar een kerk van de armen in Zuid-Amerika.
3502: KOFLER, LEO & ANDREAS BURO. - Vom Handelskapitalismus zum Neo-Imperialismus der Gegenwart.
5394: KÖHLER, ERNST. - Arme und Irre. Die liberale Fürsorgepolitik des Bürgertums.
7929: KOHN, HANS. - Political Ideologies of the Twentieth Century.
715: KOHNSTAMM, P. - Sexueele opvoeding.
14894: KOHNSTAMM, RITA. - Sexueele opvoeding.
1925: KOHOUT, PAVEL. - Praag, augustus 1968. Uit het dagboek van een contra-revolutionair.
14763: KOHOUT, PAVEL. - Weissbuch in Sachen.
1869: KOLAJA, JIRI. - Workers' Councils: The Yugoslav Experience.
2017: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Geschiedenis van het marxisme deel 1.
7092: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Geschiedenis van het marxisme deel 1, 2 & 3.
3870: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Die Hauptströmungen des Marxismus. Zweiter Band.
8023: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Geschiedenis van het marxisme deel 2.
8024: KOLAKOWSKI, LESZEK. - Geschiedenis van het marxisme deel 3.
11126: KOLESOV, NIKOLAI. - Political economy of socialism.
9841: KOLK, A.J. VAN DER. - Milieuproblemen in de buurt. De rechtsregels in de praktijk.
14677: KOLKO, GABRIEL. - Main currents in modern American history.
2844: KOLLAGE. - Kollage van vrouwencultuur.
6769: FRIES FOTO KOLLEKTIEF. - Fryslan Kearnwapenfrij
46: KRONSTADT KOLLEKTIEF. - Hongeropstanden. Agrariese samenlevingen in verzet tegen industriële produktievormen, Frankrijk 1789, Rusland 1900, Derde Wereld nu.
7999: FASCISME ONDERZOEK KOLLEKTIEF. - De Nederlandse Volksunie 1981-1986.
10525: ANTIFASCISTISCH KOLLEKTIEF. - De rechterkant van Nederland. Een overzicht van extreemrechtse en fascistische verschijnselen in Nederland.
7547: FASCISME ONDERZOEK KOLLEKTIEF. - Opkomst en afgang van centrumparij en centrumdemocraten.
10103: FASCISME ONDERZOEK KOLLEKTIEF. - Neerlands herstel. In de ban van de zwarte weduwe.
11042: SOZIALISTISCHES PATIENTEN KOLLEKTIV (SPK). - Festschrift.
7524: UNRAST KOLLEKTIV. - Rassismus.
11043: SOZIALISTISCHES PATIENTEN KOLLEKTIV (SPK). - Patientenstimme nr. 3
10240: KOLLING, HEIDE. - Honig aus dem zweiten Stock. Berliner Hausprojekte erzählen.
2307: KOLLONTAI, ALEXANDRA. - Autobiographie einer sexuell emancipierten Kommunistin.
2308: KOLLONTAI, ALEXANDRA. - Die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung.
10417: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Liefde van werkbijen.
3415: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Een grote liefde.
2310: KOLLONTAY, ALEXANDRA. - Wege der liebe.
13416: JUGENDFILMCLUB KÖLN (RED.). - Medienhandbuch Friedensarbeit.
4822: KOLOSI, TAMAS & EDMUND? WNUK-LIPINSKI. - Equality and Inequality Under Socialism: Poland and Hungary Compared.?
12981: KOLTHEK, J. & W. WESSELS. - Nieuwe vormen van organisatie en strijd.
15086: ANTI-WEGWERPVROUW-KOMITEE. - En nu is het uit!
10046: FRYSK ANTY-FASSISME KOMITEE. - Jaarverslag 1990.
4213: CENTRAAL KOMITEE. - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie. Bolsjewiki.
10976: TURKIJE KOMITEE. - Mensenrechtenschendingen in Turkije 1996, stop de verdwijningen.
649: KURDISTAN KOMITEE. - Verslag over de vervolging van de Koerden en Koerdische organisaties in de BRD.
14943: GUATEMALA KOMITEE. - Guatemala. Gevolgen van een voortdurende terreur.
4158: KOMMA, TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEK EN SOCIAAL ONDERZ - Jaargang 1#1,2,3 ; 2 ; 3 ; 4#1,2,4 ; 5#1,3,4.
2808: ÄSTHETIK & KOMMUNIKATION. - Telekult. Von Ohr zu Ohr.
13762: KOMPAGNIE, JAN H. (RED.). - De Oorlogsgids.
11867: KON, I.S. - Der Positivismus in der Soziologie. Geschichtlicher Abriss.
6885: HESSISCHEN STIFTUNG FRIEDENS- UND KONFLIKTSFORSCHU - Zur analyse aussenpolitisch relavanter Feindbilder in der Bundesrepublik Band 1.
7050: TIJDSCHRIFT KONFRONTATIE. - 1992 #7, 10, 1993 #17, 26
14042: PORTUGAL KONGRES. - Openbaarheid en de Portugese revolutie.
7506: KÖNIGSDORF, HELGA. - Respektloser Umgang.
3345: KÖNIGSDORF, HELGA. - Een onvoorziene uitkomst.
14342: KONINGSBERGER, HANS. - De revolutionair.
1778: KONKURSBUCH 3. - Erfahrung und Erinnerung.
8863: KONRAD, HELMUT - Materialien zur arbeiterbewegung - nationalismus und internationalismus, die osterreichische arbeiterbewegung vor dem ersten weltkrieg
14656: KONRÁD, GEORGE. - Antipolitics.
8721: KONSTANTINOW, F.W. (RED.) - Grundlagen der marxistisch-leninistischen philosophie
8175: ALTERNATIEVE KONSUMENTENBOND. - Gentechnologie in de supermarkt.
9260: KOOIJ, C.H. VAN DER. - Sociale geschiedenis van de 20ste eeuw.
8081: KOOIJMAN, P.A. - Neem en eet. Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie.
14536: KOOIMAN, DICK. - Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief.
5397: KOOL, FRITS & WERNER KRAUSE (RED.). - Die frühen Sozialisten.
14905: KOOL, FRITS (RED.). - Die Technik der Macht. Dokumente der Weltrevolution band 5.
7068: KOOLS, LOUIS. - Highlander.
2062: BRIDENTHAL/KOONZ. - Women in European history.
10329: KOOPS, JANNY E.A. - Vrouwen kijk en maak beleid.
11625: KOOT, TON. - Help, ze verpesten ons land.
7411: VAN KOOTEN NIEKERK, ANJA & SACHA WIJMER. - Verkeerde vriendschap. Lesbisch leven in de jaren 1920-1960.
10471: KOPACSI, SANDOR. - In naam van de werkende klasse - Hongarije 1956: Het dilemma van een politie-officier.
4168: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
12066: KOPOLEW, LEW. - Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1981.?
10895: KOPPEL, HELGA. - P.C.I. Partito Comunista Italiano. Die Enwicklung der Italianischen KP zur Massenpartei.
2313: KOPPEL, AJ.C VAN DER. - Verslag van 20 VOS-kursussen.
9107: KÖRBER, K.A. (RED.). - Bergedorfer Protokolle. Band 20. Neue Wege zur Hochschulreform: Differenzierte Gesamthochschule-Autonome Universität.
14299: DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA. - Socialist constitution of the DPR of Korea.
9918: Z.K. DER PARTEI DER ARBEIT KOREAS. - Kurze Geschichte der revolutionären Tätigkeit des Genossen Kim Ir Sen.
13996: KORHONEN, KEIJO (RED.). - Urho Kekkonen, a statesman for peace.
10730: KOROLKOW, JURI. - Geheime Verschlußsache. Erster Band.
8361: KORS, TON. - Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's.
15175: KORSCH, KARL. - Arbeitsrecht für Betriebsräte (1922).
7830: KORSCH, KARL. - Schriften zur Sozialisierung.
9424: KORSCH, KARL. - Karl Marx.
7829: KORSCH, KARL. - Was ist Sozialisierung?
3169: KORSCH, KARL. - Die materialistische Geschichtsauffassung und andere Schriften.
14013: KORT, PIET. - Een land apart. Zuidafrikaanse notities van Piet Kort.
15087: KORTENHOEVEN, D. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts.
12629: KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
12631: KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
8513: KORTMANN, EMIL. - Arthur Becker. Das Lebensbild eines Helden der Arbeiterjugendbewegung.
11773: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
12054: KOS?K, KAREL & JEAN-PAUL SARTRE E.A. - Moral und Gesellschaft.
4909: KOSIK, KAREL. - Die Dialektik des Konkreten.
3875: KOSING, ALFRED. - Ernst Fischer- ein moderner Marxist?
7297: KOSINSKI, JERZY. - De geverfde vogel.
514: KOSMODOK 5-4. - De kopermijnen van Chili.
515: KOSMODOK 5-6. - Chileens experiment.
6833: KOSMODOK 5/2. - De internationale wapenhandel.
8241: KOSMODOK 4-1. - Kongo Brazzaville.
822: KOSMODOK 4-7. - Pakistan tegen Pakistan.
545: KOSMODOK 1-2. - De twintig belangrijkste landen van Latijns Amerika.
547: KOSMODOK 5-1. - De Andesgroep als voorhoede.
347: KOSMODOK 5. - Rhodesië.
471: KOSMODOK 2-5. - Peru.
394: KOSMODOK 2-3. - Columbia.
395: KOSMODOK 4-3. - Guatemala in de wurggreep.
8311: ILO. KOSMODOK 8. - De vakbond in Chili.
197: KOSMOSCHRIFT. - Soedan - tussen machten en belangen.
14486: KOSMOSCHRIFT 3. - Aluminium. Pechiney: nee, Suriname: ja.
700: KOSSMANN, INGEBORG & LUKREZIA SCHARENBERG (RED.). - Palästinensische Frauen. Der alltägliche Kampf.
13409: KOSTER, KOOS. - Gedichten. Uit: volk zonder geweren.
548: KOSTER, KOOS. - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns Amerika.
8386: KOSTER, W.J.W. - Naar aanleiding van het communisme bij Aristophanes en Plato.
7706: KOSYGIN, A. - Nieuwe methoden van economisch beleid in de Sowjet-Unie.
11253: KÖSZEGI, F. & E.P. THOMPSON. - End Special Report: The Hungarian Peace Movement.
10531: STEUNGROEP JEROEN KOUWENBERG. - Militarisme en mannelijkheid.
1839: KOVACS, TIBOR. - Het drama Hongarije. Achtergrond en oorzaken.
8134: KOX, HENK & LEO VAN VELZEN. - Kapitaalexport vanuit Nederland.
11476: BESCHLUSS DER KPCHINAS. - Über einige fragen der geschichte unserer partei.
11608: KPD. - Dokumente und Analysen zur kommunistischen Arbeiterbewegung 1. Die Bolschewisierung der KPD. Teil 1.
13400: KPD. - Der Weg der Partei. Der Aufbau der bolschewistischen Partei im Kampf gegen den modernen Revisionismus.
11609: KPD. - Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus.
9824: ZENTRALBÜRO DER KPD. - Die Januarrevolution von Schanghai.
14521: KPD. - Programm der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Entwurf.
14522: KPD. - Programm und Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei Deutschlands.
15070: ZENTRAL KOMITEE DER KPDSU. - Zum 40. Jahrestag der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution (1917-1957).
14689: ZENTRALKOMITEE KPDSU. - Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki).
9949: KPDSU. - XXVII. Parteitag der KPdSU.
7847: ZK DES KPSU. - Zum 100. Geburtstag W.I. Lenins.
14333: KRAAKHANDLEIDING. - Wat niet mag… kan nog steeds. Kraakhandleiding 2015 - 2016.
6716: KRAAN, STEPHAN. - De Muesli bloeit. Uit het dagboek van een totaalweigeraar.
5969: KRAMER, BERND (RED.). - Leben, Ideen, Kampf. Louise Michel und die Pariser Kommune von 1871.
7619: KRAMER, JONATHAN & DIANE DUNAWAY. - De zoete oorlog van de liefde. Waarom vrouwen niet genoeg liefde krijgen.
13922: DE ONDER KRANT. - Japan special.
13046: KRANT, DOUWE. - Algemeen Handelsblad. Vrijdag 10 mei 1940.
13045: KRANT, DOUWE. - De schande van de Telegraaf.
3743: KRAPP, GOTTHOLD (RED.). - Marx & Engels über die Verbindung des Unterrichts mit produktiver Arbeit und die polytechnische Bildung.
4051: KRASNOW, PETER. - Van den dubbelen adelaar naar het rode vaandel.
4049: KRASNOW, PETER. - Van den dubbelen adelaar naar het rode vaandel.
4050: KRASNOW, PETER. - Van den dubbelen adelaar naar het rode vaandel.
7875: KRASSIN, JURI. - Leninismus und Revolution.
9610: KRAUCH, HELMUT. - Die organisierte Forschung
9361: KRAUCH, H. - Prioritäten für die Forschungspolitik
6121: KRAUS, WOLFGANG. - Der Fünfte Stand. Aufbruch der Intellektuellen in West und Ost.
11084: KRAUSE, GÜNTHER. - Das Elend der 'Linken'. Zur Kritik der politischen Ökonomie des Linksrevisionismus.?
4052: KRAVCHENKO, VICTOR. - Over het communisme.
2859: KREIMEIER, KLAUS. - Kino und Filmindustrie in der BRD. Ideologieproduktion und Klassenwirklichkeit nach 1945.
8971: KREISKY, BRUNO - Aspekte des demokratischen sozialismus
1780: KREKELER, NORBERT. - Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Subventionierung der deutschen Minderheit in Polen 1919-1933.
4054: KREMER, W. E.A (RED.). - De oktober-revolutie toen en nu.
14295: KREUKELS, LOEK. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid.
5789: KREVELEN, D.A. VAN & JOS LOOPUIT. - Pro en Contra. Betreffende vraagstukken van Algemeen Belang. Nr. 6. Christen-Socialisme.
14923: KRIJNEN, PAUL. - Zonodig met behulp van wapens. Geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland.
5883: KRIKKE, HANS. - Dagboek van een RARA-terrorist.
11530: KRIKKE, HANS E.A. (RED.). - Hand in eigen boezem. Vijftien jaar pionieren in de multiculturele samenleving.
6282: KRIKKE, HANS. - De valstrik van de hoop. Witte illegalen in hongerstaking.
5106: TIJDSCHRIFT KRISIS. - #8,20,37,39,40.
14025: KRITAK. - Militair wetenschappelijk onderzoek in België.
14063: KRITAK. - Kultuur onder apartheid.
15177: KROCKOW, C. VON. - Soziologie des Friedens.
5011: KROES, R. - Conflict en radicalisme.
9222: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan. De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB.
2314: KROGMANN, ANGELICA. - Simone Weil. De 'rode Jeanne d'Arc'.
11130: KROH, PETER E.A. - Wie sthet es um die Arbeitsdisziplin?
8793: KROMBACH, UWE (RED.). - Revolution in Nord-Irland? Vom Religionskrieg zur Organisierung des Klassenkampfes.
219: KRONENBURG, J.B.M. - Empowerment of the Poor. A Comparative Analysis of Two Development Endeavours in Kenya.
381: KRONHAUSEN, PHILIPS EN EBERHARD. - De vrouw en haar seksualiteit, ingeleid door Simone de Beauvoir.
2315: KROON, LIESBETH. - Voetstukken en valkuilen - de hardnekkigheid van een vrouwbeeld.
2316: KROON, LIESBETH. - Wat doen wij met de politiek?
2317: KROON, LIESBETH. - Wat doet de politiek met ons?
3029: KROPOTKIN, P. - An Appeal to the Young.
6949: KROPOTKIN, P. - Die historische Rolle des Staates.
7240: KROPOTKIN, P. - Die freie Vereinbarung. Der Anarchismus: Philosophie und Ideale.
14408: KROPOTKIN. - Nederlandse vertalingen van losse teksten.
5070: KROVOZA, ALFRED. - Produktion und Sozialisation.
14435: KRUIF, FRANK DE & FRED LARDENOYE. - Over lef gesproken! 25 jaar VVDM. Met een voorwoord van Jan Wolkers.
10419: KRUIJER, G.J. - Cuba. Voorbeeld en uitdaging.
5012: KRUIJER, G.J. - Observeren en Redeneren. Een inleiding tot de kennisvorming in de sociologie.
94: KRUIJER, G.J. - Bevrijdingswetenschap. Een partijdige visie op de Derde Wereld.
4562: KRUIT. - Seksualiteit en gezin in de laatkapitalistische samenleving.
14662: KUBURSI, A.A. - Arab economic prospects in the 1980's.
10191: KUCHAR, HELENA. - Jelka: aus dem Leben einer Karntner Partisanin.
13595: KUCHENBUCH, LUDOLF. - Feudalismus.
4717: KUCKUC, INA. - Der Kampf gegen Unterdruckung. Materalien aus der Deutschen Lesbierinnenbewegung.
5697: KUCZYNSKI, J. - Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Band 5 Weimarer Republik.
5699: KUCZYNSKI, J. - Het ontstaan van de arbeidersklasse.
5700: KUCZYNSKI, J. - The Rise of the Working Class.
5698: KUCZYNSKI, J. - Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Band 7B Seit 1945.
9091: KUCZYNSKI, JÜRGEN - Het ontstaan van de arbeidersklasse.
9326: KUCZYNSKI, J. - System gegen die Menschlichkeit.
10964: KUDA, RUDOLF. - Arbeiterkontrolle in Großbritannien.
5228: KÜHL, REINHARD. - Formen bürgerlicher Herrschaft. Liberalismus - Faschismus.
9086: KÜHN, DIETER - Grenzen des Widerstands
2320: KUHN, ANNETTE & ANNMARIE WOLPE. - Feminism and materialism. Women and Modes of Production.
3416: KUHN, MONIKA. - Sagenhaft starke Frauen.
3876: KÜHNE, KARL. - Ökonomie und Marxismus deel 1 & 2.
10: KÜHNL, REINHARD. - Geschichte und Ideologie.Kritische Analyse bundesdeutscher Geschichtsbücher.
8634: KÜHNL, REINHARD E.A. - Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neofaschistischen Partei.
4443: KUIJK, OTTO & BART VAN VEEN. - Martin Luther King: moord in Memphis.
3041: KUIK, H. G. & P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965.
9806: KUIN, R.A. - Hoeveel is het? Drankgebruik en geldverlies. Nuchtere feiten.
5790: KUIPER, YME & JOHANNES RYPKEMA (RED.). - Religie en socialisme. Friesland in de negentiende eeuw.
134: KUIPER, FRITS. - De Russische kerk en haar lot onder de Sovjets.
11280: KUIPER, ARIE (RED). - Nederlanders en de Verenigde Naties, Vredesopbouw/Mets.
11800: KUIPER, JOH. E. - Twee zusters.
14858: KULAKSIZ, AHMET. - Canan and Zehra. Two sisters' lives.
10266: KULIKOV, ALEXANDER. - Political economy.
8037: KULIKOW, W.G. (MAARSCHALK SOVJETUNIE). - Der Warschauer Vertrag. Bündnis für Frieden und Sozialismus.
2975: KULKARNI, VENKATESH. - Naakt in Dekan.
12733: KULTUURLEVEN. - USSR. 8e jaargang 2-3 april 1937.
10794: KÜNSTLINGER, RUDOLF. - Parteidiktatur oder demokratischer Sozialismus.
2013: KUNSTMAN, ANTJE. - Meisjes. Emanciperende seksuele voorlichting.
4769: KUNSTMAN, ANTJE. - Jong geleerd is... Vrouwenemancipatie en opvoeding.
2838: KUNSTWERKT. - Links tijdschrift over beeldende kunst, jaargang nr. 2. Dordrecht - kunstwerkt in Dordt' echt.
11829: KUNTZEL, ULRICH. - Der nordamerikanische Imperialismus.
10497: KÜNZLI, ARNOLD. - Über Marx hinaus. Beiträge zur Ideologiekritik.
2321: KÜRBISCH, FRIEDRICH G. & RICHARD KLUCSARITS (RED.) - Arbeiterinnen Kampfen um ihr Recht.
4912: KURELLA, ALFRED. - Das Eigene und das Fremde. Neue Beiträge zum sozialistischen Humanismus.
11251: KÜRGER, W. E.A. - …Nicht dem Westen, nicht dem Osten, sondern untereinander loyal…Die Friedesbewegung im Ost-West-Konflikt.
10974: KURTULUS, HALK PUBLIKATION. - Konterguerilla. Der Name des Krieges gegen das Volk.
5884: KURZ, ROBERT. - Die anitdeutsche Ideologie. Vom Antifaschismus zum Krisenimperialismus: Kritik des neuesten linksdeutschen Sektenwesens in seinen theoretischen Propheten.
7390: NOVIB - NICO KUSSENDRAGER. - Op de vlucht.
14882: KUSSENDRAGER, NICO. - Unctad in crisis.
8122: KUSTER, MARGRIET (RED.). - Samenwerking in een nieuwe wereld. Handel, hulp en kapitaalstromen na de val van de Muur.
12343: KUYPER, BEN J. - 50 ijsgerechten.
9271: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen. Een bundel herdrukken (4 delen).
13971: KVP. - Portugal.
4880: DE GROENWINKEL & KWAAK. - Regenbooggids 82. Een verzameling adressen van: groepen, organisaties en bedrijfjes in het noorden die streven naar een kleinschaliger, mens en milieuvriendelijker samenleving!
11067: KWANT, R.C. E.A. - Filosoferen.
7097: KWANT, R.C. - De wijsbegeerte van Karl Marx.
3776: KWANT, R.C. - De visie van Marx.
12199: LAAN, EBERHARD VAN DER. - Persvrijheidlezing 2009.
12630: LAAN, K. TER. - De bron van Multatuli's Peruaanse vertelling.
9528: LABEDZ, LEOPOLD (RED.). - Revisionism. Essays on the history of marxist ideas.
849: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsji Minh.
2323: LADAN, N. & M. VAN SOEST (RED.). - Sociale emancipatie van de vrouw. Essays over de positie van de vrouw in de klassenmaatschappij.
15123: LADURNER, ULRICH. - Tausendundein. 1001. Krieg. Begegnungen am Persischen Golf.
4913: LAEYENDECKER, L. & W.F. VAN STEGEREN. - Strategieën van sociale verandering.
9008: LAFARGUE, PAUL. - Das Recht auf Faulheit.
10739: LAFONTAINE, OSKAR. - Een andere toekomst.
13420: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi.
3174: TSCHOU EN-LAI - Reden und Schriften 1949-1976.
11423: LAING, MARGARET (RED.). - Woman on woman.
14505: LAIRD, ROY D. & BETTY A. LAIRD. - Soviet communism and agrarian revolution.
5071: LAKEMAN, PIETER. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
220: LAMBERTS, HARM. - Kenia, het land van Jomo Kenyatta. Een paradijs voor rijken.
335: LAMBERTS, HARM. - Tanzania. Het land van Julius Nyerere.
319: LAMBOOY, J.G. - De agrarische hervorming in Tunesië.
14958: LAMERS, MARIANNE. - Wat nou als ze weglopen? Werkstraf in Nederland.
5701: LAMMERS, C. - De vakbeweging en haar problemen.
12480: LAMMERS, C. - Het NVV. Zijn ontstaan groei en betekenis.
12501: LAMMERS, A. - De grote depressie en de New Deal.
8249: LAMMERS, JAN. - Grootschalig onderzoek. Inleiding in de data-analyse.
7549: LAMMERTS VAN BUEREN, J. - Het nieuw Malthusianisme. Christendom en maatschappij
6501: LAMRANI, SALIM (RED.). & NOAM CHOMSKY & HOWARD ZI - Superpower principles. U.S. terrorism against Cuba.
348: LAN, DAVID. - Guns & Rain. Guerrillas & Spirit Mediums in Zimbabwe.
4444: LANDAU, SAUL. - Nieuw Rechts in Amerika. Politieke machtsvorming en technieken van dwang en beïnvloeding.
13880: LANDAUER, GUSTAV. - Stelle dich, Sozialist!
6333: LANDAUER, GUSTAV. - Skepsis und Mystik.
127: LANDAUER, GUSTAV. - Aufruf zum Sozialismus.
12103: LANDELIJKE WERKGROEP FEMINISME EN THEOLOGIE, CHRISTENEN VOOR HET SOCIALISME. - Christenen over abortus, een ander geluid van vrouwen.
8189: INTERNATIONALEN SELREKRETÄR DER GEWERKSCHAFTLICHEN LANDESZENTRALEN. - Dritter internationaler Bericht über die Gewerkschaftsbewegung 1905.
8190: INTERNATIONALEN SELREKRETÄR DER GEWERKSCHAFTLICHEN LANDESZENTRALEN. - Vierter internationaler Bericht über die Gewerkschaftsbewegung 1906.
9481: LANDMANN, MICHAEL. - Filosofiesche antropologie.
12254: LANDSKROON, F. - Crisis. Bezetting. Wederopbouw.
8802: LANE, DAVID. - The end of inequality? Stratification under state socialism.
4446: LANE, MARK. - Waarom wij deserteerden. Gesprekken met Amerikanen.
14019: LANE, PETER. - Revolution.
6523: LANGBEIN, HERMANN. - ...nicht wie die Schafe zur Slachtbank. Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern.
4098: MENDE & LANGE (RED.). - Die aktuelle philosophische Bedeutung des Kapital von Karl Marx.
6850: LANGE, HERMAN DE. - Het moderne oorlogssysteem en de vrede.
6851: LANGE, HERMAN DE. - Het moderne oorlogssysteem en de vrede.
95: LANGE, H.M. DE. - Rijke en arme landen.
13531: LANGE, BOB. - Fokke Simons.
3152: LANGE, OSKAR. - Poilitische Ökonomie Band 1 & 2.
9711: LANGER, JONAS. - Theories of development.
13551: LANGEVELD, H.J. - Politiek per prent.
2328: LANGEVELD, H.M. - Vrouwen als voorhoede.
14527: LANGNER, P. - Der Massenstreik im Kampfe des Proletariats.
8289: LANS, NELLEKE VAN DER & MARJON NOOTER (RED.). - Soul sister says. Hoe vrouwen in Zambia leven.
4563: LANSON, LUCIENNE. - Van vrouw tot vrouw - alles wat u moet weten over u en uw lichaam, verteld door een vrouwelijke vrouwenarts.
6524: LANZMANN, CLAUDE. - Shoah.
14610: LAPIN, N.I. - Der junge Marx.
14556: LAPPING, BRIAN. - De geschiedenis van de apartheid.
7682: LÄPPLE, DIETER. - Staat en algemene produktievoorwaarden. Grondslagen voor een kritiek op de infrastruktuurtheorieën.
7640: LAROUCHE, JANICE & REGINA RYAN. - Vrouwen aan het werk. Strategie voor een succesvolle carrière.
1592: LAS. - Anarchisme - saamhorigheid in diversiteit.
1595: LAS. - Veranderingsstrategieën. Enige teksten over anarchisme & strategie.
14216: LASOEN, PATRICIA. - Het souvenirswinkeltje van Lukas.
13666: LASSALLE, FERDINAND. - Arbeiterlesebuch und andere Studientexte.
10128: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
10130: LAST, JEF. - Schuim op de kust.
10144: LAST, JEF. - De bevrijde Eros Een ketter in Moorenland en andere gedichten
10180: LAST, JEF. - Oog in oog.
10660: LAST, JEF. - Lau-tse, Helden van de geest.
11541: LAST, JEF. - Strijd, handel en zeeroverij. De Hollandse tijd op Formosa.
8058: LAST, JEF. - Acht werken van Jef Last.
919: LAST, JEF C.F. - De tweede dageraad van Japan.
12039: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
12402: LAST, JEF. - Een flirt met den duivel.
12713: LAST, JEF. - Zuiderzee.
5398: LAST, JEF. - Een socialistische renaissance.
13899: LAST, JEF (RED.). - Vrij Spanje, gedichten uit de loopgraven.
13163: LAST, JEF. - Acht werken van Jef Last.
735: LAST, JEF C.F. - Vuurwerk achter de Chinese muur.
9462: LAST, JEF. - De Spaanse tragedie.
3042: LAST, JEF. - Drie over rood, drie revolterende romans van Jef Last. Marianne, elfstedentocht en zuiderzee.
2330: LATZ, BIRGIT. - Frauenarchive. Grundlagen und Nutzungsmoglichkeiten.
3586: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede.
3587: LATZKO, ANDREAS. - Lafayette. De ruiter op de regenboog deel 1 en 2.
2331: LAUNSPACH, ELS E.A. - Maria of Medusa. Op zoek naar nieuwe mythen. Stereotype benaderingen van het mannelijke en het vrouwelijke, en mogelijke alternatieven daarvoor, in theater, beeldende kunst, film en literatuur.
14856: LAUNSPACH, JAN. - Materiaal voor hoop.
7831: LAUTERBACH, ALBERT. - Kapitalismus und Sozialismus in neuer Sicht.
13580: LAVELEYE, EMILE DE. - Het eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vertaling Domela Nieuwenhuis.
3588: LAVRENEF, BORIS. - Russische vrouwen nu.
3629: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj. Leven en werk.
11865: LAVROV, P.L. - Die Pariser Kommune vom 18. Marz 1871.
6182: LAWROW, PJOTR L. - Die Pariser Kommune.
8859: LAWSON, LESLEY. - Working women in South Africa.
926: LAWSON, LESLEY - Werken in Zuid-Afrika. Zwarte vrouwen aan het woord.
3668: LAZARE, BERNHARD. - Sociale fabelen.
8744: LEACH, EDMUND. - Claude Lévi-Strauss.
4844: LEACH, GERALD. - De biocraten. Nieuwe heersers over leven en dood.
14046: LEBERECHT, H. - Licht in Koordi.
10510: LECOURT, D.? - Une crise et son enjeu (Essai sur la position de Lénine en philosophie)?.
8823: LECOURT, DOMINIQUE. - Proletarische wissenschaft?
549: LECUNA, VICENTE & HAROLD BIERCK (RED.). - Selected writings of Bolivar. Volume two 1823-1830.
10931: LEDERER, LAURA. - Heksennacht. Feministische visies op pornografie.
11885: LEDERER, EMIL. - Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit.
3417: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje.
3418: LEE, HERMIONE (RED.). - The Secret Self/2. Short stories by women.
10369: LEENDERS, H. - Montessori en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis.
12304: LEERDAM, I.P. VAN E.A. - Vakbeweging in beweging.
5702: LEESON, R. A. - United we stand. An illustrated account of Trade Union Emblems.
14978: LEEUW, A.S. - Nederland in de wereldpolitek van 1900 tot heden.
8929: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie.
12621: LEEUW, CHARLES VAN DER. - De golfoorlog. Iran, Irak.
7191: LEEUW, CH. V.D. - Niet schieten op de journalist - pers en politie in Nederland.
13594: LEEUWE, JULES DE. - Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis.
2334: LEEUWE, JULES DE. - De seksen sinds de steentijd.
4811: LEEUWE, JULES DE. - Marxisme in de culturele antropologie.
6506: LEEUWEN, AREND TH. VAN. - De nacht van het kapitaal.
11670: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten.
3419: LEEUWENBERG, ALEIDA. - Een huis vol angst.
2335: LEF, LINKS EN FEMINISTISCH. - #1, 3, 4, 5, 6
15039: LEFEBVRE, HENRI. - Pour connaître la pensée de Karl Marx.
13660: LEFEBVRE, HENRI - Der dialektische Materialismus.
13846: LEFÈVRE, WOLFGANG. - Zum historischen Charakter und zur historischen Funktion der Methode bürgerlicher Soziologie.
6097: LEGALTEAM. - Feindbild Demonstrant. Polizeigewalt, Militäreinsatz, Medienmanipulation. Der G8 Gipfel aus Sicht des Anwaltlichen Notdienstes.
617: LEGEBEKE, GERARD & HAN VAN DE WIEL. - Olie op de golven. De Golfoorlog als hulpbronnenconflict.
3461: LEGÊNE, SUSAN. - De CPN en het denken over democratie en socialisme in de illegaliteit (1943-'45)
3624: LEGGETT, JEREMY. - Uit de olie.
6202: LEGGEWIE, CLAUS. - Die Globalisierung und ihre Gegner.
472: LEGRAND, JAN WILLEM. - Peru. Landenreeks.
6602: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO. - De bloedige internationale der bewapenings-industrie.
6605: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO. - Revolutie voor den vrede. Geautoriseerde vertaling van Albert de Jong.
7593: LEHNHERR, RENE. - Asyl in der BRD.
12731: LEHNING, A. & H. WIELEK & P.H. BAKKER SCHUT. - Duitsland: voorbeeld of waarschuwing?
5976: LEHNING, ARTHUR. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
1597: LEHNING, ARTHUR. - Amsterdam, 8 januari 1976.
8285: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE. - Anarcho-syndikalisme.
8350: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
1599: LEHNING, ARTHUR. - Radendemocratie of staatscommunisme. Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie.
9506: LEHNING, ARTHUR. - De arbeid vrij.
11140: LEIBFRIET, STEPHAN. - Wider die Untertanenfabrik.
11533: LEIBZON, B. - Anarchism, Trotskyism, Maoism.
5400: LEIDIGKEIT, KARL-HEINZ (RED.). - Der Leipziger Hochverratsprozess vom Jahre 1872.
7758: LEIH, H.G. - Marx.
5704: LEIJNSE, F. E.A. - Werkende jeugd in de klassenmaatschappij.
8010: LEINEWEBER, B. & K. SCHIBEL. - Internationale Marxistische Diskussion 44. Die Revolution vorbei - Wir haben gesiegt.
4449: LEINWAND, GERALD (RED.). - Problems of American Society. Civil Rights and Civil Liberties. A provocative examination of the current struggle for freedom of expression, equality, and justice.
8639: LEITHAUSER, THOMAS E.A. (RED.). - Produktion, Arbeit, Sozialisation.
11634: LELY, VAN DER, E.H.F. - Vrede als opgave en uitdaging.
792: LELYVELD-VISSER 'T HOOFT, M.A.M. - Calcutta, hoe te overleven? Gedichten en teksten.
270: LELYVELD, JOSEPH. - Apartheid. Verslag van een ooggetuige. Pulitzer prijs 1986.
13966: LEMAIRE, TON. - De Indiaan in ons bewustzijn.
3670: LEMCHE, G. - Offers der zonde.
12460: LEMM, ROBERT. - Bloedjas. Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator.
13309: LEMMNITZ, ALFRED & HEINZ SCHÄFER. - Politische Ökonomie des Kapitalismus.
9715: LEMMNITZ, ALFRED. - Der Arbeitslohn im Kapitalismus.
10301: LENDERS, JAN E.A. - Taal, arbeidersklasse, ongelijkheid. Een kritiek op de theoretische en practische vooronderstellingen van de sociolinguistiek.
8914: LENHARDT, GERO (RED.) - Der hilflose Sozialstat - Jugendarbeitslosigkeit und Politik
9300: LENHARDT, GERO - Berufliche Weiterbildung und Arbeitsteilung in der Industrieproduktion
7844: LENIN, W.I. - Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demonkratischen Revolution.
7843: LENIN, W.I. - Über den Marxismus.
14910: LENIN, W.I. - Over vreedzame coëxistentie.
3950: LENIN, V.I. - Staat und Revolution.
13937: LENIN. - Over cultuur en culturele revolutie.
9093: LENIN, W.I. - Keuze uit zijn werken. Deel 1.
10006: LENIN, W.I. - Karl Marx.
7871: LENIN, W.I. - Über den Kampf um den Frieden.
7874: LENIN, W.I. & KARL LIEBKNECHT. - Militarismus - Antimilitarismus.
14399: MARX & ENGELS & LENIN. - Über den sozialistischen Aufbau.
14282: LENIN, W.I. - Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück.
10501: LENIN, W.I. - Konspekt zu Hegels 'Wissenschaft der Logik'.
10506: LENIN, W.I. - Materialisme en Empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
7106: LENIN, V.I. - Party Work in the Masses. Articles and Speeches.
13951: LENIN. - Oorlog en revolutie.
9862: LENIN, W.I. - Brief an einen Genossen. Über unsere organisatorischen Aufgaben.
13965: LENIN. - Briefe, band 8. Juni-Nov. 1921.
14794: LENIN. - Over het utopische en het wetenschappelijke socialisme.
14771: LENIN, W.I. - Über die Pariser Kommune.
14290: LENIN, W.I. - Über den Staat.
14291: LENIN, W.I. - Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky.
10380: LENIN, V.I. - Redevoeringen en artikelen ter herdenking van de Oktober-revolutie.
11339: LENIN, V.I. - OBRAS ESCOGIDAS en tres tomos.?
11390: LENIN, V.I. - La revolucion proletaria y el renegado Kautski.?
9876: LENIN, W.I. - Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage.
11480: LENIN, W.I. - Die grosse Initiative.
3796: LENIN, V.I. - Ausgewählte Schriften.
3957: LENIN, W.I. - Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie.
11479: LENIN, W.I. - Die Aufgaben der Jugendverbände.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

3/9