Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12377: FALLACI, ORIANA. - Insjallah.
2167: FALLACI, ORIANA. - Das unnütze Geschlecht. Wo lebt die Frau am glücklichsten?
3175: FALLACI, ORIANA. - Een man.
3178: FALLACI, ORIANA. - Penelope trekt ten strijde.
2922: FARAH, NURUDDIN. - Sardientje spelen.
2630: FARBER, SEYMOUR (RED.). - Crisis van het gezin. Op zoek naar een nieuw gezinstype
4646: FARGIER, MARIE-ODILE. - De vrouw en haar verkrachter.
9837: FARJON, ROELAND E.A. - De milieuvriendelijke siertuin.
10862: WERKGROEP VROUWEN EN FASCISME. - Naar natuurlijk bestel.
2574: WERKGROEP VROUWEN EN FASCISME. - Naar natuurlijk bestel. Vrouwenorganisaties in de jaren dertig.
10109: EL FASSED, ARJAN. - Niet iedereen kan stenen gooien. Een Nederlandse Palestijn op zoek naar zijn wortels en identiteit. Met een inleiding van Joris Luyendijk.
11674: FASSEUR, C. - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel 1, 19e eeuw.
11281: FAUL, DENNIS & RAYMOND MURRAY. - Plastic bullets - plasic goverment. Deaths and injuries by plasic bullets, august 1981 - october 1982.
10609: FAUMAT (RED.). - Was wollen die Lokalisten? Program, Ziele und Wege der Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften. Reprint 1911.
2169: FAURE, CHRISTINE. - Democracy without women - feminism and the rise of liberal individualism in France.
3664: FAURE, SEBASTIEN. - Het universeele geluk (mijn kommunisme).
11640: FEBER, L.J.M. - Mensch en Humanisme.
11186: FEDDEMA, J.P. - Transvaal-Batswana kiezen voor de moderne wereld.
14761: FEDDEMA, RIENK. - Op weg tussen hoop en vrees. De levensoriëntatie van jonge Turken en Marokkanen in Nederland.
11190: FEDDES, FRED E.A. (RED.). - Heimwee naar de toekomst 2. Idealisten in zaken.
14609: FEDOSSEJEW, P.N. E.A. (RED.). - Karl Marx. Biographie.
2123: DE FEEKS. - De Feeks.
2721: FEIERABEND, ROSALIND L. E.A. (RED.). - Anger, Violence and Politics. Theories and research.
9401: FEIG, IRMGARD. - Unternehmertum und Sozialismus. Eine dogemen- und wirtschaftsgeschichtliche Betrachtung.
11953: FEIL, JOHANNES (RED.). - Konterrevolution in Chile. Analysen und Dokumente zum Terror Herausgegeben vom Kommitee << Solidarit?t mit Chile>>.
2923: FEINBERG, BARRY (RED.) - Poets to the people. South African freedom poems.
14085: FEIS, BERNT. - Kazerne, kerk en kapitaal. Indoktrinatie in ons geschiedenisonderwijs.
717: FEJTÖ, FRANÇOIS. - Chine/URSS. De l'alliance au conflit 1950/1972.
8673: FEJTÖ, FRANÇOIS. - A history of the people's democracies.
6625: FÉNELON, FANIA. - Muziek achter prikkeldraad. Auschwitz/Bergen-Belsen 1944-'45.
14395: FENN, RICHARD K. - The spirit of revolt. Anarchism and the cult of authority.
5051: FENNEMA, MEINDERT. - De multinationale onderneming en de nationale staat.
11766: FENNER BROCKWAY, A. & FREDERIC MULLALY. - De dood betaalt dividend.
5343: FENS, KEES & ROB NIEUWENHUYS (RED.). - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek.
12136: FERBER, THOMAS. - Sozialistische Arbeiterbildung.
11669: FERINGA, F. - De Vrije Gedachte. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Deel 1.
12296: FERMIN, ALFONS. - Verplichte inburgering van nieuwkomers.
13952: FERNWEH. - Im Handgepäck rassismus. Beiträge zu Tourismus und Kultur.
6544: FERRER, FRANCISCO. - Die moderne Schule.
12029: FERRO, MARC. - La révolution russe de 1917.
8233: FERWERDA, HENK E.A. - Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak.
7773: FETSCHER, IRING (RED.). - Marx-Engels IV. Geschichte und Politik 2.
7867: FETSCHER, IRING (RED.). - Lenin Studien ausgabe 1 & 2.
7958: FETSCHER, IRING. - Politikwissenschaft.
6847: FETSCHER, IRING. - Modellen voor wereldvrede.
7776: FETSCHER, IRING (RED.). - Marx-Engels I. Philosophie.
8877: FETSCHER, IRING. - Vor- und Frühformen des Sozialismus.
13461: FETSCHER, IRING. - Marxistische Porträts. Band I Politiker.
7427: FETSCHER, IRING (RED.). - Marx-Engels III. Geschichte und Politik 1.
15014: FETSCHER, IRING. - Die freiheit im Lichte des Marxismus-Leninismus.
14220: FETSCHER, IRING (RED.). - Marx/Engels. Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert.
14591: FETSCHER, I. E.A. - Social classes, action & historical materialism.
3713: FETSCHER, IRING. - Terrorismus und Reaktion.
10611: FEUCHTWANGER, LION. - Succes. Roman in 5 boeken.
10726: FEUCHTWANGER, LION. - Der Falsche Nero. Gesammelte Werke, neunter Band.
3326: FEUCHTWANGER, LION. - Macht (Süss, de jood).
2174: FEYL, RENATE. - Der lautlose Aufbruch Frauen in der Wissenschaft.
136: FIELDHOUSE, D.K. - Imperialisme.
14697: MAN/VROUW FIFTY/FIFTY. - M/V 50/50.
2176: FIGES, EVA. - Patriarchal Attitudes.
14850: FIGUEIREDO, ANTONIO DE. - Portugal: fifty years of dictatorship.
14443: FIJNAUT, C.J. (RED.). - Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid.
2177: FINCH, JANET & DULCIE GROVES (RED). - A labour of love - women, work and caring.
3828: FINE, BEN. - Inleiding in Het Kapitaal van Marx. Studies ekonomie en maatschappijkritiek.
11079: FINGER, MATTHIAS. - Les 10 bonnes raisons pour adhérer au nouveau mouvement de la paix.
11615: FIORI, GIUSEPPE. - Antonio Gramsci. Life of a revolutionary.
11337: FIORI, GIUSEPPE. - Das Leben des Antonio Gramsci.
2179: FIRESTONE, SHULAMITH. - Frauenbefreiung und sexuelle Revolutoin.
255: FIRST, R. E.A. - Economie en apartheid. Westerse investeringen in Zuid-Afrika.
10882: FISAS, VICENÇ. - Blue geopolitics.
7868: FISCHER, ERNST & FRANZ MAREK. - Wat Lenin werkelijk heeft gezegd.
10246: FISCHER, LOUIS. - Gandhi. Zijn leven zijn boodschap.
10942: FISCHER, ERNST. - Auf den Spuren der Wirklichkeit.
3980: FISCHER, LOUIS. - The life of Lenin.
12992: FISCHER, TH. - Huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken.
13286: FISCHER, JOHN. - Ik ging door Rusland.
2181: FISCHER, ERICA. - Mannhaft. Vernehmungen einer Feministin zum großen Unterschied.
3766: FISCHER, ERNST & FRANZ MAREK. - Wat Marx werkelijk heeft gezegd.
3979: FISCHER, ERNST & FRANZ MAREK. - Was Lenin wirklich sagte.
4023: FISCHER, LOUIS. - Stalin en Gandhi. Twee tekenen op 's werelds tweesprong.
7234: FISHER, ELIZABETH (RED.). - Aphra vol. 1 no. 2 winter 1970. Free women. Revolution through Art. Art trough Revolution.
718: FITZGERALD, C.P. - The birth of communist China.
389: FITZGERALD, GERALD E. (RED.). - The political thought of Bolivar. Selected Writings.
14643: FITZGIBBON, CONSTANTINE. - 100 jaar geheime diensten.
6100: FITZPATRICK, SHEILA & YURI SLEZKINE (RED.). - In the Shadow of Revolution. Life stories of Russian women from 1917 to the second world war.
12117: FLACH, WERNER & CHRISTA KOUSCHIL. - Kreuzritter in Trachten. Organisierter Revanchismus und seine Macher.
8779: FLAES, ROB BOONZAJER & JOOP RAMONDT. - Autoriteit en democratie. Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme Joegoslavische ondernemingen.
1721: TIJDSCHRIFT FLAM. - 28 stuks, tussen nummer 5 en 38, en enkele specials
9351: FLECHTHEIM, OSSIP K. - Von Marx bis Kolakowski. Sozialismus oder Untergang in der Barbarei?
7803: FLECHTHEIM, OSSIP K. (RED.). - Marx Heute. Pro und contra.
2182: FLEMING, SUZIE. - The family allowance under attack.
15001: FLESCH, A. - Die 'befreite' Frau in der U.d.S.S.R.
12013: FLESSEMAN, TIM. - Gezin, arbeid, welzijnswerk. Ontwikkelingen en ingrepen op de identiteitenmarkt.
6599: FLUSSER, EMIL. - Oorlog als ziekte. Voorwoord van Albert Einstein.
10562: FNV. - De arbeidersbeweging vroeger en nu. 1815-1875; 1875-1914; 1914-1945; 1945-1965; 1965-
9151: VOEDINGSBOND FNV. - Portret van `n bond.
9182: FNV. - De eeuw van de FNV. 51 sociale monumenten.
9204: FNV. - De geschiedenis van korter werken. Hoe langer hoe korter.
9236: FNV. - Perspectief op werk. Werk met perspectief. Allochtonen en de arbeidsmarkt. Praktijkvoorbeelden en een checklist.
13893: VROUWENBOND FNV. - Een chip in de soep, nieuwe technologien en huishoudelijke arbeid.
9845: FNV. - Duurzame handel.
12497: FO, DARIO. - De ontdekking van Amerika door Johan Padan.
10072: FOK. - Jaaroverzicht 1990.
10073: FOK. - De oprichters van de NZAW: hun achtergronden.
10074: FOK. - Vrije-markt organisaties in Nederland.
9646: FOKKEMA, D.W. & BART TROMP. - China op het breukvlak.
12876: FOKKEMA, D.W. - Het chinese alternatief in literatuur en ideologie.
10581: FORDE, BJORN (RED.). - Kinderen werken ook.?
3767: FÖRDER, HERWIG. - Marx und Engels am Vorabend der Revolution. Die Ausarbeitung der Politischen Richtlinien für die deutschen Kommunisten (1846-1848).
2183: FOREMAN, ANN. - Femininity as Alienation: Women and the family in Marxism and psychoanalysis.
9664: FOREST,EVA. - Dagboek en brieven uit een Spaanse gevangenis.
12684: FORRESTER, VIVIANE. - L'horreur économique.
12681: FORRESTER, VIVIANE. - Le dictature du profit.
10353: FORSBERG, RANDALL (RED). - The deadly connection: nuclear war and U.S. intervention.
5683: INSTITUT FÜR MARXISTISCHE STUDIEN UND FORSCHUNGEN - Die Septemberstreiks 1969.
3392: FORSTER, MARGARET. - Moeder hoor je me?
12259: FORTMAN, W.F. DE GAAY E.A. - Christelijk en Sociaal?
12811: FORTMAN, W. F. DE GAAY. - De arbeider in de nieuwe samenleving.
10880: FORTUIN, JOHANNA. - Opstellen over mensen en mensen.
14244: FORTUYN, W.S.P. (PIM). - Stakingsrecht in Nederland. Theorie en praktijk 1872-1986.
14780: FORTUYN, PIM & SIEP STUURMAN (RED.). - Socialisten in no nonsense tijd.
6867: AMSTERDAMS FOTOGRAFENKOLLEKTIEF. - Het blijft NEE! Foto-impressie Den Haag 29 oktober 1983.
6868: AMSTERDAMS FOTOGRAFENKOLLEKTIEF. - Nederland zegt NEE! Foto-impressie Amsterdam 21 november 1981.
7054: FOUGEYROLLAS, PIERRE. - Het marxisme in discussie.
9400: LELIO BASSO FOUNDATION (RED.). - Theory and practice of liberation at the end of the 20th century.
12256: FOURNIER, H. & J.E. WADSWORTH(RED.). - Floating Exchange Rates. The Lessons of Recent Experience.
13298: FOX, RALPH. - Heksenketel.
11146: FRAENKEL, ERNST. - Universitat und Demokratie.
10775: BUNDESMINISTERIUM FÜR GESAMTDEUTSCHE FRAGEN (RED.).? - Lenin contra Raiffeisen. Kollektive statt Genossenschaften.
2185: FRAISSE, GENEVIÈVE. - Femmes toutes maines. Essai sur le service domestique.
12076: PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. - Programme commun de gouvernement actualisé.
3022: FRANCE, ANATOLE. - De goden dorsten.
12079: FRANCIS, CAROLINE. - Groentegidsen. Witte Kool.
2186: FRANCIS, C. & F. GONTIER. - Simone de Beauvoir.
6334: FRANCO, JENNY & MARTIN BROEK. - Up in Arms: Europe's arming of South Korea and its implications for Peace in East Asia.
7915: FRANK, COBY. - Fascisme tot op de bodem. Kroniek van een agressief land. #18
6627: FRANK, ANNE. - Das Tagebuch der Anne Frank.
14788: FRANK, ANNE. - Het achterhuis. Dagboekbrieven 12 juni 1942 - 1 augustus 1944. Met een inleiding van Annie Romein-Verschoor.
3327: FRANK, BRUNO. - Het paspoort.
9717: FRANK, COBY. - Fascisme tot op de bodem. #1-11
6628: FRANK, ANNE. - Het achterhuis. Dagboekbrieven 12 juni 1942 - 1 augustus 1944. Met een inleiding van Annie Romein-Verschoor.
10805: FRANKE, SIMON & MARIJKE LINTHORST. - Maatschappijvernieuwers in verwarring. Heimwee naar de toekomst 1.
4619: FRANKS, HELEN. - Goodbye Tarzan. Mannen na het feminisme.
12599: FRANQUINET, ROBERT. - Marat. De marskramer.
2190: FRANSELLA, FAY & KAY FROST. - Women on being a woman. A Review of Research on how Women See themselves.
6496: FRANSSEN, PETER & POL DE VOS. - 11 september. Waarom de kapers vrij spel kregen.
2189: FRANSSEN, ANNET & NETTIE VAN HEEZIK. - Ongehuwd bestaan, ongehuwde vrouwen in de jaren vijftig.
695: FATMAH - AUTONOME FRAUEN. - Gespräche in Palästina.
2191: FRAUEN FÜR FRAUEN. - Die Frau und Russland.
1983: AUTONOMES ZENTRUM FUR FRAUENFORSCHUNG. - Dokumentation kongress Koln 1981: Autonome frauenbewegung und die organisationsfrage.
2192: FRAUENKOLLEKTIV (RED.). - Basta! Frauen gegen Kolonialismus.
3552: FREDDI, CRIS. - Het bloedoffer.
256: FREDERIKSE, JULIE. - The Unbreakable Thread. Non-racialism in South Africa.
12211: FREEDMAN, ROBERT (RED.). - Marx on Economics.
1722: TIJDSCHRIFT FREEDOM. - octobre 1974 - august 1976
2193: FREEMAN, JO (RED.). - Women: a feminist perspective.
13821: FREEMAN, CARLA. - High Tech and High Heels in the Global Economy.
4620: FREEZER, HARRIET. - Het onderste uit de man.
2194: FREEZER, HARRIET. - Wat doe je? O niks. Portret van een moeder.
4758: FREINET, CÉLESTIN. - Die moderne französische Schule.
14623: FREIRE, PAOLO. - Cultural action for freedom.
224: FRELIMO. - The Mozambican WOMAN in the revolution.
14614: FRENCH, MARILYN. - In naam van de vriendschap.
2196: FRENCH, MARILYN. - Her mother's daughter.
2195: FRENCH, MARILYN. - De oorlog tegen vrouwen.
2197: FRENCH, MARILYN. - Macht als onmacht.
3398: FRENCH, MARILYN. - The women's room.
3395: FRENCH, MARILYN. - Ruimte voor vrouwen. The women's room.
3397: FRENCH, MARILYN. - Our Father.
3394: FRENCH, MARILYN. - Het bloedend hart.
3532: FRENCH, MARILYN. - Het bloedend hart.
14283: FRENEY, DENIS. - De samenzwering tegen Oost-Timor.
13187: FRENKEL, F.E. - Identiteitskaart. Persoonlijkheid: een kwestie van wisselwerking.
5344: FREUND, MICHAEL. - Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus.
3831: FREY, BRUNO S. & WERNER MEISSNER (RED.). - Zwei Ansätze der Politischen Ökonomie. Marxismus und ökonomische Theorie der Politik.
8351: FRICKE, DIETER. - Und ausgelacht obendrein! Heiteres und Ernstes aus dem Kampf der deutschen Arbeiterklasse gegen das Sozialistengesetz 1878-1890.
14963: FRIDAY, NANCY. - My mother, my self.
8996: FRIDAY, NANCY. - Mijn moeder en ik.
4544: FRIDAY, NANCY. - Mannen en liefde. Een onderzoek naar de erotische fantasieën van mannen.
14425: FRIED, MELVIN. - Israels Besatzungspolitik 1967-1972. Eine Fallstudie über Politik, Wirtschaft und Verwaltung in militärisch besetzten Gebieten.
2200: FRIEDAN, BETTY. - It changed my life. Writings on the Women's movement.
2198: FRIEDAN, BETTY. - De tweede fase.
8532: FRIEDAN, BETTY. - Das hat mein Leben verändert. Beiträge und Reflexionen zur Frauenbewegung.
10866: STIFTUNG ENTWICKLUNG UND FRIEDEN. - A new global financial order.
11257: INITIATVE OST-WEST-DIALOG & SCHWEIZERERISCHE FRIEDENSRAT. - Die Frieden ist unteilbar. F?r ein jenseits der Blöcke. Beiträge aus Ost und West.
8346: FRIEDL, GERHARD A. - Die Gewerkschaften als Unternehmer.
12427: FRIEDMANN, GEORGES. - Het einde van het joodse volk.
10529: FRIEND, ANDREW & ANDY METCALF?. - Slump City. The politics of mass unemployment.
5346: FRIESWIJK, JOHAN. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
1723: TIJDSCHRIFT LEKKER FRIS. - nr. 15-59 (NIET: 31)
7266: FRISCHMUTH, BARBARA. - Bindungen.
11426: FRITSCHY, WANTJE. - Fragmenten Vrouwengeschiedenis.
4177: FROLICH, PAUL. - Rolle der Gewerkschaften im Befreiungskampf des Proletariats. Zu Rosa Luxemburgs 'Gewerkschaftskampf und Massenstreik'.
5140: FROMM, ERICH. - Die Revolution der Hoffnung. Für eine humanisierte Technik.
5142: FROMM, ERICH. - Sigmund Freuds Sendung.
9433: FROMM, ERICH. - Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft.
8635: BLOCH & MARCUSE & HABERMAS & FROMM E.A. - Marx und die Revolution.
14094: FROMM, ERICH. - Liebe zum Leben, eine Bild-Biographie.
14711: BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN EN SOCIALISTIES ONDERWIJS FRONT. - Soldatenverzet. Politionele akties Indië '48-'49.
14713: ERITREAN PEOPLE'S LIBERATION FRONT. - National democratic programme.
8015: ANTI FASCISTISCH FRONT. - Wat is fascisme.
174: PAN AFRICAN REVOLUTIONARY FRONT. - The true African awareness.
11165: REPORTERS SANS FRONTIERES. - L'autre voix cubaine - Des journalistes dissidents témoignent.
7698: NI PATRIE NI FRONTIERES. - Quand les jeunes ""dansent avec les loups"".
7696: NI PATRIE NI FRONTIERES. - Elections? Democratie? Europe? #13/14
7697: NI PATRIE NI FRONTIERES. - Religions, athéisme, multiculturalisme, citoyennisme, islamophobie et laïcité.
3304: FUEGI, JOHN E.A. (RED.). - Brecht-Jahrbuch 1979.
5858: FULLER, MATTHEW. - Behind the Blip. Essays on the Culture of Software.
7849: FÜLÖP-MILLER, RENE. - Lenin und Gandhi. Mit 105 Abbildungen.
3981: FÜLÖP-MILLER, RENE. - Lenin en Gandhi. Met 105 portretten en platen.
5657: FURTWÄNGLER, FRANZ JOSEF. - Die Gewerkschaften. Ihre Geschichte und internationale Auswirkung.
5347: FUUT, E. - En toch beweegt zij zich.
5660: GAAL, FRANS VAN. - Spanning in de polder. 55 jaar CAO/ontwikkeling in de metaal/ en elektrotechnische industrie.
529: GABLER, KLAUS & GERHARD WINKHAUS. - Unterrichtsmodelle zur Friedenserziehung. Thema: Südamerika.
13402: GADAMER, HANS-GEORG (RED.). - Philosophisches Lesebuch 3.
3538: GAIKHORST, HERMIEN (RED.). - Het lekkerste in het leven en andere verhalen van Braziliaanse schrijfsters.
2204: GALAL, SALMA. - Emanzipationsversuche der ägyptischen Frau.
2205: GALAND, CHINA. - Women in the Wilderness.
5053: GALBRAITH, J.K. - Kapitalisme en welvaart.
11768: GALBRAITH, JOHN KENNETH. - Het militair-industriële complex. Zijn macht en de bestrijding daarvan.
4412: GALBRAITH, JOHN KENNETH. - Een uitweg uit Vietnam. Een alternatief van het andere Amerika.
14900: GALE, J. - Blij dat ik vrij. Seksgids voor jongens.
13097: GALEANO, EDUARDO. - To be like them. Co-referent Aad Nuis.
3539: GALEANO, EDUARDO. - Dagen en nachten van oorlog en liefde.
13312: VAN GALEN LAST, H. - Op zoek naar de vrede. De geschiedenis na 1945.
17: VAN GALEN LAST, H. - Van Sarajevo tot Hirosjima.
4647: GALEY, IRIS. - Ich weinte nicht, als Vater starb. Geschichte eines Inzests.
12128: GALIËN, S.M. VAN DER. - Mannen die moesten.
9835: GALL, LOTHAR E.A. - 1871 - Fragen an die Deutsche Geschichte. Historischen Ausstellungen im Reichstagsgebäude in Berlin und in der Paulskirche in Frankfurt am Main aus Anlaß der hundertsten Wiederkehr des Jahres der Reichsgründung 1871.
3618: GALLAS, HELGA. - Marxistische Literaturtheorie. Kontroversen im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.
3399: GALLOWAY, DAVID & CHRISTIAN SABISCH (RED.). - Wij twee jongens. Mannelijke homoseksualiteit in de 20ste eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing.
6848: GALTUNG, JOHAN. - Polemologie. Vraagstukken van oorlog en vrede met een voorwoord van B.V.A. Röling.
39: GALTUNG, JOHAN. - A structural theory of revolutions.
442: STEUNGROEP GAM E.A. - Je mag je eigen kind niet eens begraven.
3541: GANGADIN, RABIN. - Landgenoten.
10311: GANZEBOOM, HARRY B.G. & HENK FLAP (RED.). - New Social Movements and value change.
13325: GARAUDY, ROGER. - Het alternatief. Socialisme met een gezicht.
2831: GARAUDY, ROGER. - Realisme zonder grenzen. Vraagstukken van de marxistische kunstbeoordeling tegen deachtergronden van het werk van Picasso en Kafka.
8821: GARAUDY, ROGER. - From anathema to dialogue. A marxist challenge to the christian churches.
13263: GARAUDY, ROGER. - The turning-point of socialism.
3834: GARAUDY, ROGER. - Het hart op de tong.
3832: GARAUDY, ROGER. - Die Alternative. Ein neues Modell der Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Kommunismus.
3833: GARAUDY, ROGER. - Herovering van de hoop.
3835: GARAUDY, ROGER. - Niets dan de waarheid. Krisis in de internationale beweging mei 1968 - februari 1970.
7684: GARAUDY, ROGER. - Toute la verité. Mai 1968-Février 1970.
7665: GARAUDY, ROGER. - Marxismus im 20. Jahrhundert.
7664: GARAUDY, ROGER E.A. - Der Dialog. Oder: Ändert sich das Verhältnis zwischen Katholizismus und Marxismus?
3543: GARMENDIA, SALVADOR. - Herinneringen aan Altagracia.
2206: GARREC, EVELYNE LE. - Les messagères.
4710: GARREC, EVELYNE LE. - Een bed voor jezelf. Vrouwenopvang.
5865: GARSON, BARBARA. - Geld doet de wereld draaien.
13406: GARSON, BARBARA. - Macbird.
10350: GASE, RONALD. - Misleiding of zelfbedrog. Het Nederlands beleid ten aanzien van Nieuw Guinea.
11199: GASKELL, ALICE & ANNIE SCOTT. - Let's face the red menace.
7601: PROJEKTGROEP LESMATERIAAL GASTARBEID. - Gastarbeiders? Prima, als ze maar…….
2815: DE VIEZE GASTEN. - De Vieze Gasten. De stomme van Puntje Puntje Puntje.
10978: GATHERU, MUGO. - Child of two worlds.
13070: GAUL, EWARD. - Atomenergie oder ein Weg aus der Krise?
3544: GAUVIN, AXEL. - De lieveling.
2207: GAYLE, AMBER. - Cascadia Salmon. A Wild Salmon Fanzine.
5921: GEBLADERTE 26. WESTERINK, HARRY. - Volk noch vaderland.
7566: GEBLADERTE. - #1,3,6,7,8,12,15,17,18,21,23,26
9028: TIJDSCHRIFT DE VRIJE GEDACHTE. - nr. 1, 4-10, 21-34, 36-142, 196-201, 206, 207, 211-219, 265
14872: DAAD EN GEDACHTE. - Het andere Portugal. Een analyse van de ontwikkelingen na de staatsgreep van 25 april 1974.
1718: TIJDSCHRIFT DE VRIJE GEDACHTE. - nr.133-220 (1983-1991)
4310: GEDEN, OLIVER. - Rechte Ökologie. Umweltschutz zwischen Emanzipation und Faschismus.
2932: GEERTSMA, K. - De vrijheid van schoolrichting en de SDAP.
9785: GRUPPE GEGENBILDER. - Freie Menschen in freien Vereinbarungen. Gegenbilder zu Markt uns Staat.
13014: GEGENSTANDPUNKT. - Politische Vierteljahreszeitschrift. 1-11 2-11 3-11 4-11 1-12 2-12 3-12 4-12
4668: STICHTING OP JE FLIKKER GEHAD!? - Verslag 1984-1989.
2208: GEIGER, RUTH E.A. (RED.). - Frauen, die pfeifen. Verständigungstexte.
9982: GEILLEIT, MARC. - De witte revolutie. Balans van een hervormingsprogramma in Iran.
13623: GEISSLER, CHRISTIAN. - Das Brot mit der Feile.
13590: GEISSLER, CHRISTIAN. - Die Plage gegen den Stein.
11515: GELBE REINE, DIEDERICHS. - Chinesische Comics. Gespenster, Mörder, Klassenfeinde.
6306: GELBSPAN, ROSS. - The heat is on. The Climate crisis, the cover-up, the prescription.
79: GELDER, PAUL VAN & THOMAS CRUMP (RED.). - De informele sector in de landen van de derde wereld.
12011: GELDER, PAUL VAN E.A. (RED.). - Bonoeman, Rasta`s en andere Surinamers. Onderzoek naar etnische groepen in Nederland.
2209: GELDER, PAULINE VAN (RED.). - Nationalisme, racisme en gender in Europa.
8941: GELDER, JOHAN VAN. - De natte droom. Museumkolder in Groningen.
11629: GELDER, PAUL VAN (RED.). - Perspektieven van mannenstudies.
6195: GELINAS, JAQUES B. - Juggernaut politics. Understanding predatory globalization.
8807: GELIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
3768: GEMKOW, HEINRICH. - Karl Marx. Eine Biographie.
8465: GEMS, PAM. - Mara, Fem, Has & Pink.
5749: VAN GENNEP (RED.). - Van onderen. Brieven, interviews, gedichten en verhalen uit de arbeiderswereld.
9096: ALGEMENE BEDRIJFSBOND VOEDINGS- EN GENOTSMIDDELEN. - Regeling van arbeidsvoorwaarden voor de suikerverwerkende industrie.
9611: OXFAM GENT. - Algerije: Mohammed of Marx?
13271: GENUGTEN, W.J.M. VAN. - Helsinki is overal.
14843: GEORGE, SUSAN. - The debt boomerang. How third world debt harms us all.
6196: GEORGE, SUSAN. - Het Lugano rapport. Hoe ons kapitalistische systeem kan standhouden in de 21e eeuw.
4237: GEORGE, SUSAN. - Feeding the few: corporate control of food.
6198: GERBER, PHILIPP. - Das Aroma der Rebellion. Zapatistischer Kaffee, indigener Aufstand und autonome Kooperativen in Chiapas, Mexiko.
8055: GERHARD, A. H. - Vroomheid.
13443: GERHARD, A.H. - Opvoeding zonder dogma.
12840: GERISCH, A. - Ontwaakt, Roman uit het Proletariersleven.
6435: GERONIMO. - Feuer und Flamme. Zur Geschichte der Autonomen.
6689: GERRITSEN, MARTIN & JAN GOMMANS (RED.). - Antimilitaristen in het geweer. Congresverslag.
6708: GERRITSEN, MARTIN (RED.). - De vallende macht. Antimilitairisme na 1984.
6710: GERRITSEN, MARTIN. - Handboek voor dienstweigeraars.
6709: GERRITSEN, MARTIN E.A. (RED.). - Dienstweigeren. Een praktische handleiding.
6711: GERRITSEN, MARTIN. - Op werk gesteld. De tewerkstelling en de sollicitatieprocedure voor dienstweigeraars.
13811: GERSON, NATASHA & WILJA JURG. - Geen reden tot ongerustheid, alledaagse bedreigingen van gezondheid en milieu.
14252: GERSTENBERGER, HEIDE. - Die subjetktlose Gewalt. Theorie der Entstehung bùrgerlicher Staatsgewalt.
14539: GERWEN, JACQUES VAN. - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990.
4621: GERZON, MARK. - Het misverstand man. Mannen doorbreken rolpatronen.
7861: POLITISCHE ÖKOLOGIE. MATERIALIEN ZU UMWELT UND GESELLSCHAFT. - #5 Stadt- und Verkehrsprobleme. Zur Habitat-Konferenz der UNO.
7862: POLITISCHE ÖKOLOGIE. MATERIALIEN ZU UMWELT UND GESELLSCHAFT. - #8 Absolute Sicherheit oder Verbrannte Erde. Der Kampf gegen das Atommüll-Zentrum im Emsland.
7863: POLITISCHE ÖKOLOGIE. MATERIALIEN ZU UMWELT UND GESELLSCHAFT. - #10 Erziehung zum Umweltschutz.
2211: GEUNS-GODFRIED, H. VAN. - Wij vrouwen.
14880: GEUNS, H. VAN, ET. AL. - Hongerstaking. Het machtsmiddel van de machteloze behandeld in al zijn facetten.
10903: GEURTS, GUUS. - Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering. Beleid en praktijk.
10801: GEURTS, JAN & PAUL TESSER. - Werkende jongeren en hun onderwijs.
7695: GEURTSEN, TON E.A. - Leve de republiek!
4826: GEURTSEN, TON. - Nachtmerries op een duivels oorkussen. Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos.
2802: MEDISCH JURIDISCH COMITÉ POLITIEKE GEVANGENEN. - Baader, Ensslin, Raspe in Straatsburg. Bulletin no. 10.
2807: SOLIDARITEITSGROEP POLITIEKE GEVANGENEN. - Inleiding in de geschiedenis van de Rote Armee Fraktion (RAF) 1970-1994.
2803: MEDISCH JURIDISCH COMITÉ POLITIEKE GEVANGENEN. - Politieke Psychiatrie.
4997: GEVERS, J.K.M. & H. WALLENBURG. - Sociologie als wetenschap van de maatschappij. Makrosociologie.
12445: GEVERS, DICK. - Sacco en Vanzetti. Zeventig jaar na een gerechtelijke moord.
13103: GEVERS LEUVEN, J.A. & A. BOTZEN-GRAMSMA. - Plutonium voor iedereen.
7306: GEVERS, W. - Ik heb gewonnen, ik ben vrij.
14242: GEYL, P. - Geschiedenis van de Nederlandsche stam deel 1 (tot 1609).
2924: GHALEM, ALI. - Een vrouw voor mijn zoon.
10935: GHAZI, BEL HASSAN. - Van soek naar arbeidsmarkt.
2969: GHOSE, ZULFIKAR. - De moord op Aziz Khan.
469: GIANOTTEN, V. R. M. E.A. - Peru. Landenreeks.
13767: GIBBONS, RAWLE. - No Surrender, A biography of THE GROWLING TIGER.
14159: GIBELLI, MARIA CRISTINA & ERNST UTRECHT. - Organisatie van de ruimte in China.
9834: GIDE, KAFKA, MANN E.A. - Het neusje van de zalm, bloemlezing uit Querido's 'vlaggetjesreeks'.
4879: DE GIDS. - 1968: 9/10; 1969: 6/7; 1970: 1,10; 1971: 7,8; 1972: 1/2; 1973: 4/5; 1976: 1/2, 9/10; 1977: 2, 9/10; 1979: 4, 9/10; 1981: 8
9273: DE GIDS. - Nr. 10 1970. Met Constandse, de Jong en Lehning
12959: DE GIDS. - Nr. 4 1974. Constandse, De Jong, Chomsky
8452: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Jaargang 6.
8458: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Jaargang 16, #10, 12.
8453: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Jaargang 7, maart, april en december ontbreken
4730: SOCIOLOGISCHE GIDS 5/6. - Homostudies. Sociologie en seksualiteit.
5663: GIELE, JACQUES J. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977. Leven en werk van Alex de Leeuw. Het Nederlandse kommunisme tussen de wereldoorlogen.
11785: GIELE, JACQUES J. E.A. (RED.). - Jaarboek 1978 voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
9202: GIELE, JACQUES J. E.A. (RED. - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979. Socialisme en vakbeweging 2.
9237: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850 - 1914.
6600: GIESEN, J. - Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland.
8326: GIESEN. J. - Nieuwe Geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland.
10945: GIGER, HANS & WILLY LINDER (RED.). - Sozialismus. Ende einer Illusion.
3401: GILBERT, HARRIET. - Wilde rit.
12428: GILBOA, JEHOSHUA A. - ?The Black Years of Soviet Jewry, 1939-1953.
3402: GILLE, ELISABETH. - De krab op de achterbank.
2213: GILLIGAN WONG, MARY. - Nun. A Memoir. An intimate account of one woman's years in the convent and her eventual return to the world.
13889: GINKEL, JOOP VAN. - Het westen en de oliecrisis 1973-74.
10700: GINNEKEN, JAAP VAN. - The rise and fall of Lin Piao.
610: GINNEKEN, JAAP VAN. - De Tupamaros. Bevrijdingsbeweging in Urugay.
721: GINNEKEN, JAAP VAN. - De linkse stroming in China.
14995: GINNEKEN, JAAP VAN. - De linkse stroming in China.
14480: GINSBERG, ALLEN E.A. (RED.). - Poems for the Nation. A collection of contemporary political poems.
3837: GIOVANNI, BIAGIO DE & GERRATANA & PAGGI. - Gramsci-Debatte 1. Hegemonie, Staat und Partei.
2214: GIPSER, DIETLINDE & MARLENE STEIN-HILBERS (RED.). - Wenn Frauen aus der Rolle fallen. Alltägliches Leiden und abweichendes Verhalten von Frauen.
9578: GIRNUS, W. E.A. (RED.). - Von der kritischen zur historisch-materialistischen Literaturwissenschaft.
2215: GIROUD, FRANCOISE. - Jenny Marx - of de vrouw van de duivel.
3620: GIST. - Tweemaandelijks tijdschrift m.b.t. kultuur en maatschappij. Nr. 6. Thema: Afrikaanse literatuur.
12308: GITTELSON, NATALIE. - De gesjeesde man. Mannen en het feminisme.
13313: GLADKOW, FJODOR. - Zement.
6436: GLAHN, LISA. - Frauen im Aufbruch. 20 Jahre Geschichte und Gegenwart Autonomer Frauenhauser.
12683: GLASER, GEORG K. - Secret et violence. Chronique des années rouge et brun (1920-1945).
9172: GLASSER, M. - Über die Arbeitsmethoden der Klassiker des Marxismus-Leninismus.
6536: GLASSGOLD, PETER (RED.). - Anarchy!. An anthology of Emma Goldman's Mother Earth.
10320: GLASTRA VAN LOON, KAREL & KEES SLAGER. - Hoe dan, Jan? Een gesprek over nieuw optimisme in tijden van crisis.
4230: GLESERMAN, G.J. - Klassen und nation.
10023: GLISSENAAR, FRANS. - Voorheen Nederlands Indië. Een reis door de geschiedenis.
6335: GLISSENAAR-BIERLAAGH, MARIA E.A. - Perspectieven van een vredesvrouw. Leven en werk van Joke Roos.
2216: GLISSENAAR-BIERLAAGH, MARIA E.A. - Perspectieven van een vredesvrouw. Leven en werk van Joke Roos.
11305: GLUCK, SHERNA BERGER. - Rosie the riveter revisited.
12550: GLUCKSMANN, ANDRE. - De meesterdenkers.
11907: GNAT, ROGER (RED.). - Cuba.
7270: GNÜG, HILTRUD E.A. (RED.). - Schreibende Frauen. Frauen Literatur Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
6307: GODREJ, DINYAR. - No Nonsense Guide to Climate Change.
12886: GODSCHALK, J. (RED.). - Sociologie als spiegelgevecht; opstellen over waardevrijheid en sociologische technieken.
14050: GOELIA, G. - Lente in Saken.
7865: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
6089: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Ordening door nieuwe organen!
11849: GOES, FRANK VAN DER. - Uit het werk van Frank van der Goes.
12691: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en kleinhandel. Bijdrage tot de kennis van de middenstandspolitiek.
13528: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Met en tegen de tijd.
3521: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Het socialisme van nu.
14192: GOESCHEL, ALBRECHT. - Richtlinien und Anschläge. Materialien zur Ktitik der repressiven Gesellschaft.
2217: GOETZINGER, GERMAINE. - Für die Selbstverwirklichung der Frau: Louise Aston.
12852: GOFMAN, JOHN W. & ARTHUR R. TAMPLIN. - Poisoned power.
6829: GOLDBLAT, JOZEF. - Agreements for Arms Control. A critical survey.
10002: GOLDMAN, EMMA. - De Nieuwe Vrouw.
14504: GOLDMAN, ERIC F. - The crucial decade and after. America 1945-1960.
8057: GOLDMAN, EMMA. - Over syndicalisme, geweld en socialisme.
12957: GOLDMAN, EMMA. - 3 essays.
10244: GOLDMANN, L. & G. HARMSEN E.A. - Dialektiek en maatschappijkritiek.
4413: GOLDSTEIN, ALVIN H. - The Unquiet Death of Julius & Ethel Rosenberg.
723: GOLDSTON, ROBERT. - De opkomst van Rood China.
4231: GOLDSTON, ROBERT. - De Russische revolutie.
10715: DE GOLF. - In het zicht van de haven.
2218: GOLL, CLAIRE E.A. - Frauen gegen den Krieg.
6632: GOLLWITZER, HELMUT. - En brengen waar gij niet wilt. Verslag van een gevangenschap.
3432: GOLLWITZER, HELMUT. - De kapitalistische revolutie.
3838: GOMBIN, RICHARD. - The radical tradition. A study in modern revolutionary thought.
9135: GOMES, MERCIO E.A. - A Vision from the South. How wealth degrades environment: sustainability in the Netherlands.
4312: GOMES, MERCIO E.A. - Kijken naar de rijken. Een derde wereld-visie op duurzaamheid in Nederland.
3621: GOMPERTS, H.A. - Intenties 1. Kritieken en over kritiek.
3546: GONZÁLEZ LEÓN, ADRIANO. - De leren vogel.
13805: GOODMAN, PAUL. - New Reformation: Notes of a Neolithic Conservative.
6567: GOODWAY, DAVID. - For Anarchism.
3529: GOOR, J. VAN. - Indië/Indonesië. Van kolonie tot natie.
14427: GORBACHEV, MIKHAIL. - For a nuclear-free world.
9948: GORBACHEV, MIKHAIL. - Political Report of the CPSU Central Committee to the 27th Congress of the Communist Party of the Soviet Union.
4029: GORBATSJOV, MICHAIL. - Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld.
13399: GORBATSJOV, MICHAIL. - Politiek verslag van het Centraal Comité van de CPSU aan het 27e partijcongres.
4030: GORBATSJOV, MICHAIL. - Perestrojka - Het vervolg. Met de volledige tekst van de rede voor de Algemene vergadering van de Verenigde Naties op 7 december 1988.
12052: GORBATSJOV, MICHAIL. - Over de vorderingen bij het ten uitvoer leggen van de besluiten van het 27e Partijcongres en de taken bij het intensiveren van de herstructurering.
14034: GORBATSJOV, MICHAIL. - De Oktober en de Perestroika: de Revolutie gaat door.
4028: GORBATSJOV, MICHAIL. - De augustuscoup. Drie dagen die de wereld schokten.
14664: GORCE, PAUL-MARIE DE LA. - Tendances de la politique française et européenne vis-à-vis du conflit isaélo-arabe.
11066: GORDEN, RAYMOND L. - Interviewing: strategy, techniques and tactics.
9906: GORDEY, MICHEL. - Visum voor Moskou.
2899: GORDIMER, NADINE. - De bourgeoiswereld van vroeger.
12281: GORDON, LINDA. - Woman's body, woman's right.
14187: GORJKIJ, MAKSIM. - Onder de Levenden.
10322: GORKI, MAXIM. - Konowalow. Aus dem Russischen übertragen von Arthur Luther.
10855: GORKI, MAXIM. - Die Mutter.
12596: GORKI, MAXIM. - De politie-spion. Roman uit Rusland.
12737: GORKI, MAXIM. - Erinnerungen an Zeitgenossen.
13603: GORKI, MAXIM. - Die Mutter.
13229: GORKI, MAXIM. - Thomas Gordeieff.
13238: GORKI, MAXIM. - Meine Kindheit.
13239: GORKI, MAXIM. - Aufsätze und Pamphlete.
10695: GORKI, MAXIM. - Onder vreemden.
3467: GORKI, MAKSIM. - Klim Samgin's opstandige jeugd.
3577: GORKI, MAXIM. - Foma Gordejew.
10211: GORKI, MAXIM. - Uit mijn kinderjaren.
11074: GORKIJ, MAXIM. - Volk vor der Revolution - Erzählungen.
14058: GORKY, M. - Five plays.
2219: GORNICK, VIVIAN. - Essays in feminism.
5353: GORTER, HERMAN. - Mei, een gedicht.
14503: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
14502: GORTER, HERMAN. - Liedjes 1, 2, 3.
9311: GORTER, HUUG. - Geschiednenis van de vakbeweging.
14501: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
2221: GORTER, J. - Vrije vrouwen.
4149: GORTZAK, WOUTER. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
11996: GORTZAK, HENK. - Hoop zonder illusies. Memoires van een communist.
5355: GORTZAK, WOUTER. - Alledaags socialisme. Ontwikkelingen in de PvdA.
4889: GORZ, ANDRÉ. - De actualiteit van de revolutie. Opstellen over de Westeuropese arbeidersbeweging.
4890: GORZ, ANDRÉ. - Der schwierige Sozialismus.
4891: GORZ, ANDRÉ. - Die Aktualität der Revolution.
4896: GORZ, ANDRÉ. - Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus.
12392: GORZ, ANDRE (RED.). - Schule und Fabrik.
9331: GORZ, ANDRÉ. - Ökologie und Politik. Beitràge zur Wachstumskrise.
412: GOSS-MAYR, HILDEGARD. - De macht van de machtelozen. De christen en de revolutie in Brazilië.
12111: GOSSEN, HEINZ. - Marxistische Arbeiterbildung, MAB Informationen 5/86: Protokoll der Arbeitstagung ""Marxistische Arbeiterbildung und Computerwissen"" vom 14 juni 1986.
12112: GOSSEN, HEINZ. - Marxistische Arbeiterbildung, MAB Informationen 1/2: MAB-Vertretersammlung in Wuppertal. Thomas Feber zum Vorsitzenden der Marxistischen arbeiterbildung gewählt.
12113: GOSSEN, HEINZ. - Marxistische Arbeiterbildung, MAB Informationen 3-4/86 Lese- und Studienmaterialien zum thema der Arbeitstagung ""Marxistische Arbeiterbildung und Computerwissen"".
10944: GÖSSNER, ROLF & PETER VAN SPALL. - Klassenanalyse hochentwickelter Gesellschaften.
6437: GÖSSNER, ROLF. - Big Brother & Co. Der moderne uberwachungsstaat in der Informationsgesellschaft.
1766: GOTHE, LOTHAR & RAINER KIPPE. - Ausschluß. Protokolle und Berichte aus der Arbeit mit entflohenen Fürsorgezöglingen.
11875: GOUDSMIT, JAAP. - Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de medische opleiding in Nederland.
2222: GOUDSMIT, HENRIETTE. - Macht boven recht. Rede.
13729: GOUDZWAARD, B. (RED.). - Economie, bewapening en ontwikkeling.
3404: GOULIANOS, JOAN (RED.). - By a Woman Writt. Literature from Six Centuries by and about Women.
3982: GOURFINKEL, NINA. - Lenin.
4897: GOUT, COR. - Trespassers' trips. Verslagen van afdwalingen.
14876: GRAAF, MARTIN DE. - Kiezen en doen. Werken aan kleinschalige plattelandsontwikkelingmet en door de armsten in de Derde Wereld.
724: GRAAF, J.P. DE. - Over China gesproken.
13274: GRAAF, H.J. VAN DER E.A. (RED.). - Het vredesproces in beweging.
2224: GRAAFF, BOB DE & LIDWIEN MARCUS. - Kinderwagens en korsetten. Een onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet, 1940-1945.
13426: GRAAFLAND, C.F.A. & H.M.H. DINGS. - De nieuwe internationale arbeidsdeling en philips.
10669: GRABER, GREGOR. - Mensch sein, Verboten!
5871: GRACHTENKRANT (GRAKRA). - De leukste thuis.
6772: GRAEUB, RALPH. - Moord op termijn - kerncentrales ontmaskerd.
9544: GRAF, BEATRIZ. - Longo Maï - opstand en utopie na '68. Maatschappijkritiek en zelfbeheer in de Europese coöperaties.
4315: GRAINGER, ALAN. - The Threatening Desert. Controlling Desertification.
3842: GRAMSCI, ANTONIO. - Zu Politik, Geschichte und Kultur.
1845: GRAMSCI, A. & J. PESQUET. - Räte in Saclay/Räte in Turin.
9782: GRANAAT, DÉ & THEO J. VAN DER WAL. - Jeugd onder drug. Een verzameling feiten, menigen en citaten.
9753: GRANDES, ALMUDENA. - Voorbeeldige vrouwen.
8613: GRANDIA, JAN. - De arbeider wethouder Dries van der Vlerk. Een leven in dienst aan de gemeenschap.
4031: GRANICK, DAVID. - De rode directeur.
10939: GRANT, ALAN. - The American Political Proces.
10536: GRASS, GÜNTER. - Die Bundesrepublik ist (k)ein Einwanderungsland.?
9159: GRASS, GÜNTER. - Onheilspad.
14540: GRASS, GÜNTER. - Trefpunt Telgte.
3330: GRASS, GÜNTER. - De Bot.
3331: GRASS, GÜNTER. - Ein weites Feld.
3332: GRASS, GÜNTER. - Hondenjaren.
3334: GRASS, GÜNTER. - Plaatselijk verdoofd.
14638: 'S GRAVENDIJK, WILFRED. - Psychodrama. Aktiemethode voor hulpverleners en onderwijsgevenden.
14394: GRAWITZ, MADELEINE. - Bakunin. Ein Leben für die Freiheit.
5666: GREBING, HELGA. - Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
9807: GREEN, ALICE STOPFORD. - Irish Nationality from 300 B.C.
137: GREENE, FELIX. - De vijand - imperialisme en revolutie.
3226: GREENLEE, SAM. - Het spook bij de deur.
4415: GREENLEE, SAM. - Het spook bij de deur.
8677: GREER, GERMAINE. - De vrouw als eunuch.
10100: GREER, GERMAINE. - Bent u nog feministisch?
11340: GREER, GERMAINE. - The Female Eunuch.
12310: GREER, GERMAINE. - De hele vrouw.
2226: GREER, GERMAINE. - The Female Eunuch.
4549: GREGOIRE, MARIE-JOSE. - Voorlichting rond abortus provocatus, een verlichting. Een explorerend onderzoek naar belevingen en ervaringen van vrouwen met patiëntenvoorlichting bij abortus provocatus in Nederland.
13895: GREIJN, HEINZ (RED.). - Eén Europa, een nieuw ontwikkelingsbeleid.
5055: GRETSCHMANN, KLAUS. - Wirtschaft im Schatten von Markt und Staat. Grenzen und Möglichkeiten einer Alternativ-Ökonomie.
138: GREVEMEYER, JAN-HEEREN. - Traditionale Gesellschaften und europäischer Kolonialismus.
5226: GREVEN, MICHAEL T. - Systemtheorie und Gesellschaftsanalyse.
6: GREVER, MARIA E.A. (RED.). - Van onze oudtantes… Vijf historie-schrijfsters in woord en beeld.
12299: GREYTER, P. DE. - De Internationale.
4317: GRIBBIN, JOHN. - Hothouse Earth. The Greenhouse Effect & GAIA.
14052: GRIEN, ELMAR. - De laatste hooischelf.
14930: GRIFFIN. - A structured anarchism.
14611: GRIFFITHS, JOHN & PETER. - Cuba. The second decade.
725: GRIMM, TILEMANN. - Mao Tse-tung.
3622: GRIMMINGER, ROLF (RED.). - Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Band 3: Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution 1680-1789.
14919: GRINKO, V.A. E.A. - The bolshevik party's struggle against trotskyism.
6774: GROEN, ELS DE. - Straling - mag 't ietsje meer zijn?
258: GROEN, JANNY. - Samenleven onder apartheid.
4318: GROEN, MAURITS & MANUS VAN BRAKEL. - De aarde verliest grond. Erosie - een sluipend milieuprobleem.
12576: GROENEVELD, HENK. - Stripwerk.
11012: GROENEWEG, SUZE. - Al geesteslicht, al wetensmacht! Door Suze Groeneweg lid van de tweede kamer.
14997: GROENEWEG, SUZE. - Onze plicht en onze vreugde.
14945: GROENLINKS. - Duurzame democratie.
9923: GROENLINKS. - Het lot van Kyoto ligt in Den Haag.
14855: GROENLINKS. - De feministische wortels van GroenLinks. De geschiedenis van het feminisme in CPN, EVP, PPR, PSP.
6079: DE HOLZKAMP GROEP. - Psychologie en marxisme. Een terreinverkenning.
269: LANDELIJKE ZUID-AFRIKA GROEP. - Eenheid in actie. Verslag bezoek COSATU- en SACTU-delegatie.
12408: GROGAN, W. - John Riffe. Het leven van een vakverenigingsbestuurder in Amerka.
11171: GRÖLL, JOHANNES. - Erziehung im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Vorüberlegungen zur Erziehungstheorie in praktischer Absicht.
11206: GROMYKO, ANATOLI & WLADIMIR LOMEJKO. - Neues Denken im Atomzeitalter.
12035: GROMYKO, ANDREJ A. - Vrede voor deze en komende generaties.
9844: GRONDELLE, W.J. VAN E.A. - Ontgrondingen.
10039: GRONDSLAGEN. - Grondslagen. Anarcho-syndicalistisch tijdschrift. Jaargang 1-2. 1932-1933. Jaargang 3-4. 1934-1935
8935: GRONDSLAGEN. - Grondslagen. Anarcho-syndicalistisch tijdschrift. Jaargang 1-2. 1932-1933.
12972: GRONDSLAGEN. - Grondslagen. Anarcho-syndicalistisch tijdschrift. Jaargang 3-4. 1934-1935.
12781: GRONIEK. - #183-190
12104: C.P.N. DISTRIKT GRONINGEN. - Verslag conferentie vrouwenstrijd.
12535: BLIJF VAN MIJN LIJF GRONINGEN. - Jaarverslag 1978.
13039: WERKGROEP ZUIDELIJK AFRIKA IN GRONINGEN. - Angola wil vrij zijn.
13527: GEMEENTE GRONINGEN. - Lammert Westerhoff. Participant in de samenleving.
1888: GESCHIEDENISWINKEL GRONINGEN. - Om de macht van de arbeid. 100 jaar sociaal-democratische arbeidersbeweging in Groningen.
9560: GEMEENTEBESTUUR GRONINGEN. - Beperking van den nachtarbeid in bakkerijen. Aan het bestuur der afdeeling Groningen van den Algemeenen Nederlandschen Bond van arbeiders in het Bakkers-Chocolade- en suikerwerkersbedrijf.
2498: STUDIUM GENERALE GRONINGEN. - Aletta Jacobs in Groningen.
14853: STUDIUM GENERALE GRONINGEN. - You Tarzan, me Jane. Over werkelijke en vermeende (rol)verschillen tussen man en vrouw.
7766: ECONOMISCH/TECHNOLOGISCH INSTITUUT GRONINGEN. - Van agrarisch gewest naar moderne regio 1937-1987.
12400: GROOT, LIDWI DE & ELSKE TER VELD. - Handboek vrouw en beleid.
7239: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
13075: GROOT, PAUL DE. - Voor de vrede, voor de nationale onafhankelijkheid.
2872: GROOT, G. DE & TJ. SCHOONBEEK. - Socialistische Strijdliederen 2. Hernieuwde uitgave.
11798: GROOT, FRED & ANNY M. GROOT-HAGENAAR. - Maskerade.
4032: GROOT, B. DE. - ...want dan komen de Russen.
4150: GROOT, PAUL DE. - De dertiger jaren. Herinneringen en overdenkingen. Deel 1: 1930-1935, Deel 2: 1936-1939.
12986: GROPP, R.O. - Was ist der dialektische Materialismus?
5872: GROSS, OTTO. - Von geschlechtlicher Not zur sozialen Katastrophe.
7775: GROSSMANN, HEINZ (RED.). - Marx zur Ansicht. Ein Bericht über Leben und Lehre von Karl Marx und über die Marx/Interpretation in der Bundesrepublik.
11107: GROTH, HELMUTH. - Kameraad Peter.
4536: DIAGRAM GROUP. - Woman's Body. An owner's manual.
14157: RAINBOW GROUP. - Denuclearize Not Modernize!
13320: COMPILATION GROUP. - The Taiping Revolution.
13321: COMPILATION GROUP. - The Opium War.
14786: ALTERNATIVE TOURIST GROUP. - Palestine & palestinians. Guidebook.
2283: JEWISH WOMEN IN LONDEN GROUP E.A. (RED.). - Generations of Memories. Voices of Jewish Women.
4511: ACT UP/NY WOMEN & AIDS BOOK GROUP. - Women, AIDS & Activism.
12261: GRUBEL, HERBERT G. - The international monetary system.
5357: GRUBITZSCH, S. E.A. (RED.). - Ossietzky- von der Weltbühne zum Denkmal.
2231: GRUBITZSCH, HELGA & LAGPACAN, LORETTA. - Freiheit fur die Frauen - Freiheit fur das Volk! Sozialistische Frauen in Frankreich 1830-1848.
12613: GRÜN, MAX VON DER. - Plaatselijk ijzelvorming.
6163: GRUNDER, HANS-ULRICH. - Wir fordern alles. Weibliche Bildung im 19. und 20. Jahrhunderts. Die Konzepte einiger anarchistischer und burgerlicher Padagoginnen.
12945: GRUNDMANN, SIEGFRIED E.A. - Zur Entwicklung der Arbeiterklasse und ihrer Struktur in der DDR.
3843: GRUPPI, LUCIANO. - Gramsci. Philosophie der Praxis und die Hegemonie des Proletariats.
12640: GRUYTER, J. DE. - Dostojevski en het maatschappelijk leven.
14871: GUARDIOLA-RIVERA, OSCAR. - What if Latin America ruled the world? How the South will take the North into the 22nd century.
7548: GUBBELS, SJEF. - Luisteren naar vluchtelingen.
6148: PROZESSBEOBACHTUNGSGRUPPE GUBEN (RED.). - Nur ein Toter mehr.... Alltaglicher Rassismus in Deutschland und die Hetzjagd von Guben.
9054: GUERIN, DANIEL. - Anarchismus. Begriff und Praxis.
11912: GUERIN, DANIEL. - Ni Dieu ni Maître. Anthologie de l'anarchisme.
1561: GUERIN, DANIEL. - l'Anarchisme. De la doctrine à l'action.
7811: GUERIN, DANIEL. - Het anarchisme.
14506: GUERIN, DANIEL. - La peste brune. Sur le fascisme 1.
10763: GUEVARA, ERNESTO? CHE. - Obras escogidas?. Tomo 1 & 2.
11338: GUEVARA, ERNESTO? CHE. - Obras escogidas?. Tomo 2.
6139: GUGENBERGER, EDUARD & ROMAN SCHWEIDLENKA. - Mutter Erde, Magie und Politik. Zwischen Faschismus und neuer Gesellschaft.
10571: GUHA, ANTON ANDREAS. - Totale Ondergang. Dagboek uit de derde wereldoorlog.
4319: GUHA, ANTON-ANDREAS & SVEN PAPCKE (RED.). - Entfesselte Forschung. Die Folgen einer Wissenschaft ohne Ethik.
8550: GUINEE, IED E.A. - Vrouwen(en)kracht.
3579: GUINZBOURG, ALEXANDRE. - Le livre blanc de l'affaire siniavsky/daniel. La revolution culturelle en russie sovietique. Deux écrivains internes les pièces du proces qui ont franchi le rideau de fer.
784: GULATI, LEELA. - Profiles in Female Poverty. A Study of Five Poor Working Women in Kerala.
13894: GÜLCHER, ERNST. - De Europese Gemeenschap en de wapenhandel.
4810: GULIAN, CONSTANTIN. - Versuch einer marxistischen philosophischen Anthropologie.
12078: GULIJEW, W.E. - Der imperialistische Staat in der Gegenwart.
2925: GUMA, ALEX LA. - Uur van afrekening.
11934: GUMNIOR, HELMUT & RUDOLF RINGGUTH. - Horkheimer.
535: GUNDER FRANK, ANDRE. - Lumpenbourgeoisie. Lumpendevelopment. Dependence, Class and Politics in Latin America.
13906: GUNDER FRANK, ANDRE. - Gezondheid en welzijn in Irak na de golfcrisis.
14683: GÜNTER, ROLAND. - Fotografie als Waffe.
10151: GUNTHER, JOHN. - De grote president. Een terugblik op Franklin D.Roosevelt.
11782: GÜNTHER, HANS (RED.). - Marxismus und Formalismus. Dokumente einer literaturtheoretischen Kontroverse.
536: GUNTHER, JOHN. - Zuid-Amerika nu.
12946: GUNTHER, KARL-HEINZ E.A. (RED.). - Das Bildungswesen der DDR.
4033: GUNTHER, JOHN. - Inside Russia Today.
13476: GUO-FENG, HUA. - Die ganze Partei mobilisieren für noch grossere Anstrenungen in der Landwirtschaft unf für den Aufbau von Kreisen vom Typ Dadschai.
4320: GUPTA, AVIJIT. - Ecology and development in the third world.
12283: GÜR, HALIL. - De hemel bleek grauw.
7834: GURLAND, ARKADIJ. - Marxismus und Diktatur.
3844: GURLAND, ARKADIJ. - Marxismus und Diktatur.
14286: GÜRTLER, HELGA. - Angsthazen & driftkikkers.
8998: GUSKE, HUBERTUS - Chronik der Berliner Konferenz europäischer Katholiken 2. 1979-1993.
8997: GUSKE, HUBERTUS - Chronik der Berliner Konferenz europäischer Katholiken 1. 1964-1978.
11891: GUTER, JOSEF. - Pädagogik in Utopia.
11859: GUTIERREZ, CARLOS MARIA. - The Dominican Republic: Rebellion and Repression.
9467: GUTMAN, ROY E.A. - Crimes of War. 2.0 What the public should know. Revised and updated edition.
11942: GUTT, ARMIN & RUTH SALFFNER. - Sozialisation und Sprache. Didaktische Hinweise zu emanzipatorischer Sprachschulung.
13431: GUTZ, GERARD (E.A). - Vrijdenken een levenshouding.
1563: GUYOT, YVES. - De sociale hel.
7839: BASIS GWS. - Historie zwischen Ideologie und Wissenschaft. Zur Kritik der herrschenden Geschichtswissenschaft.
13861: HAAF, KAREL TEN. - In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth.
13862: HAAF, KAREL TEN. - In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth.
80: HAAFT, GONNY TEN (RED.). - Noodhulp noodzakelijk noodlottig.
5667: HAAG, JAAP. - Het verlaten strijdtoneel van 1903.
13427: HAAKMAT, ANDRE. - De revolutie uitgegleden. Politieke herinneringen.
11627: HAAR, JAAP TER. - De Franse Revolutie.
4428: HOOR HAAR. - Hoor Haar op zoek naar Angela Davis.
10873: TEACH IN KOMITEE HAARLEM - Ontwapening, Een illusie?
8341: STROOMGROEP STOP KALKAR/KERNENERGIE HAARLEM. - Alternatieve Energiebronnen. Geen andere keuze.
14281: HAAS, HARRY. - Revolutionaire kadervorming in zuidoost Azië.
3321: HAAS, WILLY. - Bert Brecht. Kopstukken uit de 20e eeuw.
6521: HAASIS, HELMUT G. - Den Hitler jag' ich in die Luft. Der Attentäter Georg Elser. Eine Biographie.
12898: HAASIS, HELLMUT G. - Spuren der Besiegten. Dl. 1: Freiheitsbewegungen von den Germanenkämpfen bis zu den Bauernaufständen im Dreißigjährigen Krieg.
41: HAASIS, HELLMUT G. - Spuren der Besiegten. Dl.2: Von den Erhebungen gegen den Absolutismus bis zu den republikanischen Freischärlern 1848/1849.
10617: HAASKEN, GEORG & MICHAEL WIGBERS. - Protest in der Klemme. Soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
14979: HAASSE, HELLA S. E.A. - Oriëntatie na emancipatie.
14571: HABASH, GEORGE. - Nous Vaincrons.
5143: HABERMAS, JÜRGEN (RED.). - Stichworte zur 'Geistigen Situation der Zeit'. 2. Band: Politik und Kultur.
5145: HABERMAS, JÜRGEN (RED.). - Antworten auf Herbert Marcuse.
5147: HABERMAS, JÜRGEN. - Protestbewegung und Hochschulreform.
5146: HABERMAS, JÜRGEN E.A. - Wissenschaftsgeschichte seit 1900. 75 Jahre Universität Frankfurt.
8817: HABERMAS, JÜRGEN. - Technik und Wissenschaft als Ideologie
9007: HABERMAS, JÜRGEN. - Technik und Wissenschaft als ""Ideologie"".
11913: HABERMAS, JÜRGEN. - Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialen.
11982: HABERMAS, JÜRGEN (RED.). - Stichworte zur 'Geistigen Situation der Zeit'. 1. Band: Nation und Republik. 2. Band: Politik und Kultur.
12053: HABERMAS, JÜRGEN. - Theorie und Praxis.
13600: HABERMAS, JÜRGEN. - Erkenntnis und Interesse. Theorie.
7408: HABERMAS, JÜRGEN. - Erkenntnis und Interesse. Theorie 2.
7813: HABERMAS, JÜRGEN. - Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus.
14547: HABERMAS, JÜRGEN. - de nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen.
3212: HABIEBI, EMILE. - De wonderlijke lotgevallen van Sa'ied de Pessoptimist.
8925: HACK, LOTHAR E.A. - Protest und Politik.
12353: HADAWI, SAMI. - Palestina in het brandpunt.
12040: HADENIUS, AXEL (RED.). - Democraty's victory and crisis.
4648: HADJIFOTIOU, NATHALIE. - Women and Harassment at Work.
14603: HAENEN, MARCEL. - Baas Bouterse.
785: HAGE, L.J.M. - India, Pakistan. Verkenning in de huidige situatie.
2235: HAGE, HEIDE. - Frauen nach der Scheidung. Protokolle des lautlosen Betrugs.
12074: HAGEDORN, ROBERT & SANFORD LABOVITZ. - An introduction Into Sociological Orientations.
12161: HAGEMANN-WHITE, CAROL & REINHART WOLFF. - Lebensumstände und Erziehung. Grundfragen der Sozialisationsforschung.
2236: HAGEMANN-WHITE, CAROL. - Frauenbewegung und Psychoanalyse.
7611: HAGENDOORN, LOUK & JACQUES JANSSEN. - Rechtsomkeer - rechtsextreme opvattingen bij leerlingen van middelbare scholen.
10869: HAGENS, WILLEMJAN & CHRIS WESTRA. - Morgen bent u minister van milieu.
14415: HAGOORT, GIEP E.A. - Strafrecht moeilijkheden? Een boekje over politie en verdachten en over misdaad en straf.
5004: HAHN, ERICH & FRIGGA HAUG. - Kritiek op de burgerlijke sociologie. Sociale werkelijkheid en sociologiesche kennis & Sociologie in de DDR.
14363: HAHN, ERICH. - Materialistische Dialektik und Klassenbewusstsein.
5003: HAHN, ERICH. - Historischer Materialismus und marxistische Soziologie.
14017: HAHN, ALBERT JR. - Troelstra in de karikatuur.
2238: HAHN, GEORG E.A. - Kinder, Kuche, Kleider. Historische Texte zur Madchenerziehung.
3406: HAHN, ULLA. - Een man in huis.
9385: HAIN, PETER (RED.). - The crisis and future of the Left. The debate of the decade.
6724: DE HAKTOL (RED.). - De wapens neder. De ontwikkeling in het denken over sociale actie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland (deel 1). Mobilisatie tegen den oorlog, pacifistische volksverdediging (deel 2).
2832: HALBERTSMA, MARLITE E.A. - Feministische kunst internationaal.
7629: HALE, JOHN. - The whistle blower.
9101: HALKES, CATHARINA J.M. - Zoekend naar wat verloren ging. Enkele aanzetten voor een feministische theologie.
11078: HALL, RUTH E.A. - The Rapist Who Pays the Rent?.
14970: HALL, RUTH. - Marie Stopes. A Biography.
4035: HALLE, FANNINA W. - De vrouw in Sowjet-Rusland.
5208: HALLIDAY, JON & GAVAN MCCORMACK. - Het Japanse imperialisme. 'Gedeelde welvaart' in Oost-Azië.
6497: HALLIDAY, FRED. - Islam & the myth of confrontation.
13407: HALM, GEORG. - Ist der Sozialismus wirtschaftlich möglich?
14240: HALSEMA, FEMKE. - Over de linkse lente.
14035: HAM, JAN E.A. - Soja Sonee, de gevolgen voor arme boeren in Brazilië en voor ons.
11065: HAMAKER, H.G. (RED.). - Arbeid, beroep en samenleving.
4416: HAMALIAN, LEO & FREDERICK R. KARL (RED.). - The Fourth World: the Imprisoned, the Poor, the Sick, the Elderly and Underaged in America.
11514: STUDENTISCHES ÜBERSETZERKOLLEKTIV UNIVERSIT?T HAMBURG. - Eins teilt sich in zwei. Originaltexte der chinesischen Kulturrevolution.
9049: AUTONOME NAHOST GRUPPE HAMBURG - A'idun - Reisebericht und interviews zum palastinensischen Widerstand
8593: HAMBURGER, MICHAEL. - Vernunft und Rebellion. Aufsätze zur Gesellschaftskritik in der deutschen Literatur.
12918: HAMBURGER, W. - De rationalistische opvoeding.
2240: HAMERSVELD, INEKE VAN & TRUUS GUBBELS. - Het 'kleine verschil' in het beeldende kunstbedrijf.
2241: HAMILTON, ROBERTA. - The liberation of women. A study of patriarchy and capitalism.
6140: HAMMERQUIST, DON & J. SAKAI. - Confronting fascism. Discussion documents for a militant movement.
4321: HANA, KEES. - Een natuurlijke zaak.
8082: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De mei revolutie van 1968.
8259: HANDKE, PETER. - Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt.
3339: HANDKE, PETER. - Ongezocht ongeluk.
10393: HANDLER, JOSHUA & WILLIAM M. ARKIN. - Nuclear Warships and Naval Nuclear Weapons 1990: A Complete Inventory.
14200: HANDLÖGTEN, GÜNTER & HENNING VESKE. - Feine Gesellschaft. Nachrichten aus dem Bankensumpf.
2170: HANLON, JOSEPH. - Mozambique. De revolutie in de verdrukking.
259: HANLON, JOSEPH. - Apartheid's second front. South Africa's War against its Neighbours.
5874: HANNOVER, HEINRICH. - Die Republik vor Gericht 1975-1995. Erinnerungen eines unbequemen Rechtsanwalts.
5873: HANNOVER, HEINRICH. - Die Republik vor Gericht 1954-1974. Erinnerungen eines unbequemen Rechtsanwalts.
498: HANOUNE, LOUISA. - Terroristen fallen nicht vom himmel.
4713: HANSCOMBE, GILLIAN E. & JACKIE FORSTER. - Rocking the cradle: Lesbian Mothers, A challenge in family living.
6775: HANSEN, HAN. - De zes atoomtaken van Nederland.
14177: HARASZTI, MIKLOS. - Oppositie 0,1%. Dissidenten in Hongarije.
12270: HARBERTS, MARIJKE. - Eerlijk gezegd. Interviews met vrouwen.
2243: HARBERTS, MARIJKE. - Afscheid van Joke Smit.
2244: HARBERTS, MARIJKE. - Eerlijk gezegd. Interviews met vrouwen.
9081: FNV GRONINGEN/HAREN. - 100 jaar sociaal-democratische arbeidersbeweging in Groningen.
2971: HARIHARAN, GITHA. - Duizend gezichten van de nacht.
11772: HARMS, WIM. - Geen geweld… Maar wat dan??!!
5360: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
10548: HARMSEN, G. & B. REINALDA (RED.). - Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging. Nr. 13; 22-27; 29-32; 34-36 ; 38-40, Afscheid, nov. 1990 t/m dec.1995.
6503: HARMSEN, GER & BOB REINALDA. - Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging.
14813: HARMSEN, G. (RED.). - Sociaaldemokratie in Nederland. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
11527: HARMSEN, GER. - Nieuwe inleiding tot de geschiedenis.
11686: HARMSEN, GER. - Inleiding tot de geschiedenis.
7071: HARMSEN, GER (RED.). - De actualiteit van Marx. Een symposium.
7073: HARMSEN, GER. - Marx contra de marxistische ideologen.
7072: HARMSEN, GER. - Natuur, geschiedenis, filosofie.
9156: HARMSEN, GER. - Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1. Van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog.
13009: HARMSEN, GER. - Wij zijn jong, de aard' ligt open. NBAS tussen twee wereldoorlogen.
2245: HARMSEN, PAULIEN & MARGA VAN RIJEN. - Vrouw en haar. Wat, hoe en waar?
3983: HARMSEN, GER. - Lenin. Filosoof van de revolutie.
8539: HARMSEN, GER. - Herfsttijloos (Colchicum autumnale) - Een levensverhaal.
4037: HARMSEN, GER. - De Russische revolutie - een terugblik vijftig jaar later.
4322: HARMSEN, GER. - Natuur, geschiedenis, filosofie.
5672: HARMSEN, GER. - Idee en beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
5671: HARMSEN, GER E.A. - Mensenwerk. Industriële vakbonden op weg naar eenheid.
5670: HARMSEN, GER & FLOOR VAN GELDER. - Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden.
5669: HARMSEN, GER & BOB REINALDA. - Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging.
14816: HARNECKER, MARTA. - Landless people: building a social movement.
2246: HARPWOOD, DIANE. - Beroep: geen. Dagboek van een huisvrouw.
13205: HARREWIJN, R.D. (RED.). - Demokrant.
7737: HARRIS, D. - Socialist Origins in the United States. American Forerunners of Marx, 1817-1832.
7815: HARRIS, NIGEL. - Die Ideologien in der Gesellschaft. Eine Untersuchung über Entstehung, Wesen und Wirkung.
11181: HARRISON, PAUL. - The Third World tomorrow.
82: HARRISON, PAUL. - Hunger und armut.
10733: HARSKAMP, JAAP T. - Zelfkantportretten.
13004: HARSMAN, THEO (RED.). - Ger Pouw moet vrij!
12917: HARST, PAUL VAN (RED.). - Uit het slop. Leven + strijd van krottenbewoners in Latijns Amerika.
8883: HART, W.A. 'T. - Wordt er met u gespeeld … of speelt u zelf mee. Mensen in de maatschappij van nu.
9538: HARTEN, PIM VAN & ROEL MEIJER (RED.). - Irak in chaos. Botsende visies op een humanitaire ramp.
10878: HARTMAN, CHESTER & PEDRO VILANOVA. - Paradigms lost. The post Cold War era.
10839: HARTMANN, EDUARD VON. - Gedanken über Staat, Politik und Sozialismus.
10973: HARTMANN, BETSY & BOYCE, JAMES. - Needless hunger. Voices from a Bangladesh Village.
14845: HARTMANN, DETLEF & DIRK VOGELSKAMP. - Irak. Schwelle zum sozialen Weltkrieg. Nachkriegsplanungen der US-Regierung und ihrer Think Tanks.
13355: HARTMANN, HANS. - De jonge generatie in Europa.
14198: HARTMANN, GEORG. - Opvoeden uit inzicht. Over Rudolf Steiners pedagogie op de vrije scholen.
3623: HARTUNG, GÜNTER E.A. (RED.). - Erworbene Tradition. Studien zu Werken der sozialistischen deutschen Literatur.
10195: HARTVELD, L. & F. DE JONG EDZ. & D. KUPERUS. - De Arbeiders Jeugd Centrale AJC 1918-1940 / 1945-1959.
3707: HASEK, JAROSLAV. - De mensenhandelaar van Amsterdam.
10673: HASHEMI, KAZEM & JAVAD ADINEH. - Verfolgung durch den Gottesstaat. Menschen und ihre Rechte im Iran. Iranische Flüchtlinge in Deutschland.
4419: HASKINS, JIM (RED.). - Black Manifesto for Education.
697: HASSAN, SANA & AMOS ELON. - Between Enemies. An Arab-Israeli dialogue.
1829: HASSELT, F.G. VAN (RED.). - Griekenland vrij!
225: HASTINGS, ADRIAN. - Wiriyamu. Het verslag van de massamoord in Mozambique.
7964: HAUG, WOLFGANG FRITZ. - Der hilflose Antifaschismus.
7992: HAUG, WOLFGANG FRITZ. - Vorlesungen zur Einführungen ins 'Kapital'.
13693: HAUG, WOLFGANG FRITZ. - Kritik der Warenästhetik.
1564: HAUG, HANS-JÜRGEN & HUBERT MAESSEN. - Was wollen die Schüler? Politik im Klassenzimmer.
2247: HAUG, FRIGGA & KORNELIA HAUSER (RED.). - Subjekt Frau. Kritische Psychologie der Frauen.
5005: HAUPT, GEORGES. - Programm und Wirklichkeit.
5673: HAUPT, HEINZ-GERHARD E.A. (RED.). - Politischer Streik. Jahrbuch Arbeiterbewegung 1981.
4: HAUSEN, KAREN (RED.). - Frauen suchen ihre Geschichte. Historische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert.
10969: HAUSER, SJON. - Thailand. Landenreeks.
2829: HAUSER, ARNOLD. - Soziologie der Kunst.
14835: HAUSMANN, FRIEDERIKE. - Die deutschen Anarchisten von Chicago. Oder warum Amerika den 1. Mai nicht kennt.
7671: HAVEMANN, ROBERT. - Dialectiek zonder dogma. Natuurwetenschap contra communistische ideologie.
12015: HAVEMANN, ROBERT. - Vragen Antwoorden Vragen. Uit de biografie van een Duitse marxist.
14426: HAWATMEH, NAYEF. - Ou en sommes nous, ou allons nous? Front Polulaire Democratique de Liberation de la Palestine.
4420: HAYDEN, TOM. - Chicago Process. De tijd is gekomen om de reaktionaire terreur met revolutionair tegengeweld te beantwoorden.
4421: HAYDEN, TOM. - Rebellion and Repression. Testimony by Tom Hayden before the National Commission on the Causes and Prevention of Violence, and the House Un-American Activities Committee.
6275: HAYTER, TERESA. - Open Borders. The Case Against Immigration Controls.
2926: HEAD, BESSIE. - Als er regen komt.
8258: HEALY, JOHN. - Losgeslagen.
10102: HEBERER, GERHARD & GOTTFRIED KURTH & ILSE SCHWIDETZKY-ROESING. - Anthropologie.
3320: HECHT, WERNER (RED.). - Dialog. Brecht im Gespräch.
314: HEDING, MOHAMED MUMMEN MUSCHA. - Ein Schweizer als marokkanischer Freiheitskämpfer. Ein Schicksal aus zwei Welten.
9984: HEERTJE, ARNOLD & FRANS NYPELS & KEES TAMBOER. - De verwording van de economie. Voor de arbeider, ondernemer en kruidenier verklaard. Waarin opgenomen: De dood van een coureur.
537: HEES, TED VAN & PAULIEN VAN DEN TEMPEL (RED.). - De Verenigde Staten in/uit Midden-Amerika.
83: HEES, YVONNE VAN (RED.). - Anderhalf miljard kinderen.
12680: HEGEL. - L`esprit du christianisme et son destin.
14410: TIJDSCHRIFT HEIDENS. - Uitgave van het Lau Mazirelfonds over nomadisch levende mensen januari 1985.
14946: HEIDER, ULRIKE. - Die Narren der Freiheit. Anarchisten in den USA heute.
9817: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd 4.
12446: HEIJDEN, MARIEN VAN DER. - De bond in glas en lood.
12441: HEIJDEN, MARIEN VAN DER & WIETSKE VAN AGTMAAL. - Henri Polak. Grondlegger van de moderne vakbeweging.
14424: HEIJDEN, THEO V.D. & HANS RUTGERS. - Koester het kind in jezelf, volgens Alice Miller en Eric Berne.
8732: HEIJERMANS, HERMINE. - Nog meer minnaars.
11591: HEIJERMANS, HERMAN. - Vuurvlindertje.
12669: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs.
10970: HEIJMANS, ERIK. - Filippijnen. Landenreeks.
583: HEIJNINGEN, HANS VAN & BOB VAN DER WINDEN & JOOST HARTOG. - De kunst van het overleven. Rama, een stad in Nicaragua.
14478: HEIJNINGEN, HANS VAN. - Una contrarrevolución campesina? Análisis de las contradicciones entre el campesinado de la Región V de Nicaragua y el gobierno sandinista (1979-1990).
13101: HEIJS, JAN (RED.). - Yilmaz Güney. Filmer van het Turkse volk.
9898: HEIJZEN, ED VAN. - Werken met tranen in je ogen. Een gewezen controleur vertelt.
13808: HEILBRONER, ROBERT L. - De filosofen ven het dagelijkse brood.
2248: HEILBRUN, CAROLYN G. - Reinventing womanhood.
13589: HEILBRUNN, OTTO. - Die Partisanen in der modernen Kriegsführung.
8895: HEIMENDAHL, ECKART (RED.). - Die Zukunft der Universität. Lehre und Forschung oder Lehre und Verwaltung?
14222: HEINE, HEINRICH. - Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland.
2249: HEINEN, JACQUELINE. - De la 1a a la 3a international: la cuestion de la mujer.
84: HEINS, J.J.F. (RED.). - Falende overheden? - Bestuur, politiek en besluitvorming in de derde wereld.
13682: HEINZE, ALBRECHT & ALFRED LEMMNITZ. - Handelskapital und Handelsprofit. Leihkapital und Zins.
4761: HEINZE, THOMAS E.A. - Handlungsforschung im pädagogischen Feld.
10284: HEIRMAN, MARK. - Oorlog en vrede in 1990.
10894: HEIRMAN, MARK. - Turkije. De seculiere grendel tussen oost en west. IPIS brochure 120.
6849: HEIRMAN, MARK. - Oorlog en vrede in 1997.
8244: HEIRMAN, MARK. - Zaïre 1990-1997. Terug naar Congo.
14310: HEIRMAN, MARK. - De builen van de revolutie.
1846: HEIRMAN, MARK. - Italia irredenta. Italië's moeizame weg naar de democratie.
193: HEIRMAN, MARK. - Uganda, het land van de Abaseveni.
5668: HEIRMAN, MARK. - Oorlog en vrede in 1991. deel 1
315: HEIRMAN, MARK. - Egypte, van Nasser tot Mubarak.
14095: HEIRMAN, MARK. - De Joegoslavische puzzel.
14090: HEIRMAN, MARK. - Oorlog en vrede in 1993. deel 1 en 2
3846: HELBERGER, CHRISTOF. - Marxismus als Methode.
12481: HELD, KURT. - Die Rote Zora und ihre Bande?.
9964: HELLEMA, DUCO. - De crisis van het Nederlandse communisme.
4424: HELLSTERN, HEINRICH. - Mississippi.
7438: HELMAN, ALBERT. - Hart zonder land.
3548: HELMAN, ALBERT. - Afdaling in de vulkaan.
3550: HELMAN, ALBERT. - De ranch der X mysteries.
5057: HELMERS, H.M. E.A. - Graven naar macht. Op zoek naar de kern van de Nederlandse economie.
3772: HELMERT, HEINZ. - Friedrich Engels. Adjudant der Revolution 1948/49.
9734: PAALMAN & SLUTZKY & HELMS. - Verse taal.
14367: HELSDINGEN VAN W.H. - De plaats van Nederlands-Indië in het koninkrijk.
14966: HELWIG, LYDIA. - Woonwagenvrouwen.
14895: HENDRICKX, BOB (RED.). - Werk in de wereld.
12421: HENDRIKS, L. E.A. (RED.). - Het nieuwe huis van de arbeid.
6636: HENDRIKSE, DICK. - De dag waarop mijn vader huilde.
11209: HENINGER, HORST & MAIER, LUTZ. - Inter Nationaler Kapitalismus.
13832: HENNICKE, PETER (RED.). - Probleme des Sozialismus und der Übergangsgesellschaften.
10991: HENNIS, WILHELM. - Die deutsche Unruhe, Studien zur Hochschulpolitiek.
392: HENRY, BERNARD. - Haïti, een slavenstaat.
11856: HENTIG, HARTMUND VON. - Terzake en democratisch.
2728: HENZE, SASKIA & JOHANN KNIGGE. - Stets zu Diensten. Der BND zwischen faschistischen Wurzeln und neuer Weltordnung.
12940: HERDEN, WERNER. - Geist und macht. Heinrich Manns Weg an die Seite der Arbeiterklasse.
4425: HERDING, RICHARD. - Kontrolle am Arbeitsplatz. Kaptalistische Arbeitsorganisation und Gewerkschaften in den USA.
11403: HERING, HEIDE. - Weibs-Bilder. Zeugnisse zum offentlichen ansehen der frau.
12114: HERKOMMER, SEBASTIAN. - Ontwikkelingstendenzen in het laatkapitalisme en de voorwaarden voor de politisering van de techniese intiligentsia.
8652: HERMANN, KAI. - Die Revolte der Studenten.
13323: HERMANS, LOUIS. - Bonzen, meelopers en opposanten.
1708: HERMANS, H. (RED.). - Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939.
241: HERMANS, FONS. - Angola in Opstand.
12305: HERMES, C.L.M. - De internationale schuldencrisis.
15017: HERMS, DIETER. - Upton Sinclair. Amerikanischer Radikaler.
6548: HERRICK, WILLIAM. - Jumping the line. The adventures and misadventures of an American radical.
9913: HERSEY, JOHN. - De muur.
14273: HERSHLAG, Z.Y. - Turkey. An economy in transition.
3028: HERWIG, FRANZ. - De heilige proletarier.
3624: HERZBERG, JUDITH E.A. - Het kantelend wereldbeeld.
2251: HERZOG, MARIANNE. - Van de hand in de tand. Vrouwenarbeid voor akkoordloon.
169: HESSELING, GERTIE. - 10 jaar werkgemeenschap Afrika 1979-1989.
10038: HETMANN, FREDERIK. - Rosa Luxemburg.
14984: HETTEMA, IJ. - Moderne voeding.
3457: HEUTSZ, J.B. VAN. - Over de staatkundige oorzaken van den huidigen oorlog en de positie van Nederland in het conflict.
11516: HEUVEL, HANS VAN DEN. - De vrijheid van de pers. De overheid en het commerciële karakter van de pers 1944-1949.
9414: HEWITT, TOM E.A. (RED.). - Industrialization and development.
771: HEYDELBERG, ERIK E.A. - Het ziekenhuis helpt je niet. Gezondheidszorg in de Filippijnen.
7271: HEYKAMP, NELLY. - Schoon van gestalte.
5060: HEZEWIJK, JOS VAN. - De netwerken van de top-elite. Invloedssferen van bedrijven, commissarissen, banken, overheid, universiteiten, adel, rotary en familieclans.
12061: HIBBIN, SALLY E.A. (RED.). - Politics, Ideology & The State.
2252: HIDDEMA, FRANS. - Hij zal over u heersen. De kansen van het feminisme psychoanalytisch bezien.
14507: HIGHAM, JOHN. - Strangers in the land. Patterns of American nativism 1860-1925.
13827: HILBRINK, COEN. - De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945.
14392: BUNTE HILFE. - Die neuen High-Tech-KZ's.
1795: ROTE HILFE. - s'Mieterbüechli.
2762: ROTE HILFE. - Europol. Ein Bulletraum wird wahr. Reader für den internationalen anti-EU-kongress 1999.
12334: HILGENGA, J. - De Nederlandse vakbeweging in de branding.
8157: HILLESUM, ETTY. - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943.
468: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen van Etty Hillesum.
7885: HILTS, P. J. - Gedrag op bestelling. Gedragsmodificatie of manipulatie- genezing of bedreiging?
4426: HINCKLE, WARREN. - Guerrilla-verzet in de VS. Een documentaire.
9582: HINDERER, WALTER. - Sickingen-Debatte.
12542: HINDUS, MAURICE. - Rood Koren.
14016: HINDUS, MAURICE. - Het groote offensief.
5365: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische crises.
5676: HINTE, N. VAN. - De Nederlandsche Bond van personeel in overheidsdienst. Gedurende zijn 25 jarige bestaan beschreven door den bondsvoorzitter N. van Hinte. 1901-1926.
10586: HIPPLER, JOCHEN (RED.). - Demokratisierung der Machtlosigkeit. Politische Herrschaft in der Dritten Welt.
7944: HIRA, SANDEW. - Racisme en fascisme. Ontstaan en bestrijding.
393: HIRA, SANDEW. - Grenada tussen revolutie en kontrarevolutie.
11216: HIRD, CHRISTOPHER. - Your Employers' Profits. Workers' Handbook No. 2. Profits of Public Companies, Subsidiary Companies, Private Companies, Nationalized Industries, Disclosure, Directors' Reports, Profit and Loss Accounts,Balance Sheets, Limited Liability, Concealment, Investment Grants.
11386: HIRS, W. & J. VRIJBURG & J. WELLEN. - Geloven in verandering; over de betekenis van veranderingsprocessen voor individu, organisatie en samenleving.
12134: HIRSCH, JOACHIM, - Staatapparat und Reproduktion des Kapitals.
13057: HIRSCH, HELMUT. - Engels.
7614: HIRSCH, KURT & PETER B. HEIM. - Von links nach rechts - rechtsradikale Aktivitaeten in den neuen Bundeslaendern.
4183: HIRSCH, HELMUT. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk.
4164: HIRSCH, HELMUT (RED.). - Friedrich Engels in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
4160: HIRSCH, HELMUT (RED.). - Eduard Bernsteins Briefwechsel mit Friedrich Engels.
13838: HIRSCH, JOACHIM & STEPHAN LEIBFRIED. - Materialien zur Wissenschafts- und Bildungspolitik.
4427: HIRSCH, FRED & RICHARD FLETCHER. - CIA and the Labour Movement.
13579: HIRSI ALI, AYAAN. - Submission.
8672: MARX ARBEITSGRUPPE HISTORIKER. - Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Einführung in Das Kapital, band 1.
4555: HITE, SHERE. - Women and love. A Cultural Revolution in Progress.
4553: HITE, SHERE. - Het HITE rapport. Een studie over de seksualiteit van de vrouw.
4554: HITE, SHERE. - The Hite report.
4552: HITE, SHERE (RED.). - Eerlijk met sex. Door vrouwen voor vrouwen.
11897: HITE, SHERE. - The Hite report.
14162: HOBBS, LISA. - China is anders.
10035: HOBSBAWM, E.J. - De tijd van het kapitaal 1848 - 1878.
9803: HOBSBAWM, E.J. - Bandieten.
9632: HOCHBERG, JULIAN E. - Psychologie van de waarneming
8846: HOCHHUT, ROLF - Krieg und Klassenkrieg.
11168: HOCHMAN, ELENA & HEINZ RUDOLF SONNTAG. - Christentum und politische Praxis: Camilo Torres?
11204: HOCHSCHILD, ARLIE. - De late dienst. Werkende ouders en de thuisrevolutie.
11693: HOCKE, ERICH & WOLFGANG SCHELER. - Die Einheit von Sozialismus und Frieden.
12941: HOCQUENGHEM, GUY. - Lettre ouverte a ceux qui sont passes du col Mao au rotary.
10019: HODANN, M. - De strijd om de sexueele moraal. Geautoriseerde vertaling van Mr.Drs. A. Börger. Boekenvrienden ""Solidariteit"" #9.
3556: HODGE, MERLE. - Allemaal kapsones.
10366: HODGES, DONALD & ROSS GANDY?. - Mexico 1910-1976 : reform or revolution?
4680: HODGES, ANDREW & DAVID HUTTER. - Schwule texte 3. Das unerhörte Schweigen der Schwulen.
1910: HOEBINK, PAUL. - Portugal: tussen fascisme en demokratie.
5062: HOEFNAGELS, HARRY. - Mijn, dijn en samsam.
12884: HOEFNAGELS, G.P. - Welzijnscriminaliteit. Een essay over criminele politiek en milieubeleid.
14170: HOEKMAN, PIET E.A. (RED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen.
3926: HOEKMAN, PIET. - Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894.
5677: HOEKMAN, PIET E.A. (RED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen.
12490: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
317: HOEKSTRA, E.G. - Het einde van het Britse en Franse wereldrijk.
4155: HOEKSTRA, HENK. - Op zoek naar nieuwe wegen. Het Nederlands communisme in een bewogen periode.
12645: HOEN, J.J. 'T. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
9821: HOERNLE, EDWIN. - Problemen van de proletarische opvoeding.
14708: HOERNLE, EDWIN. - Grundfragen proletarischen Erziehung.
6601: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het antimilitarisme en het einde der oorlogen.
13252: HOEVEN, P.J.A. TER. - Arbeiders tussen welvaart en onvrede.
7265: HOFFMAN, SYLVIA. - Kältetraining.
8693: HOFMANN, WERNER. - Grundelemente der Wirtschaftsgesellschaft. Ein Leitfaden für Lehrende.
5007: HOFMANN, WERNER. - Universität, Ideologie, Gesellschaft. Beiträge zur Wissenschaftssoziologie.
11129: HOFMANN, PETER & GERHHARD MÜLLER. - Monopole kontra Kleinkapital.
4900: HOFMANN, WERNER. - Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20 Jahrhunderts.
9413: HOGGART, KEITH E.A. - Rural Europe. Identity and Change.
11270: HÖHNE-SPARBORTH, J. E.A. - Een verzwegen congres. Wereldvredescongres Kopenhagen okt. 1986.
9094: HÖHNE, GERD. - Wir gehen nach vorn!
8676: HOIJTINK, MARGA. - Perspectives of change. A study on the awareness building programmes and activities of the progressive women´s Front, an organization of rural women in Sri Lanka.
465: WERKGROEP CONTRA HOLANDESA. - Sluipende interventie. Nederlandse betrokkenheid bij kontrarevolutie in Midden-Amerika.
2255: HOLDER, MARYSE. - Ich atme mit dem Herzen.
5479: HOLLAND, STUART. - The socialist challenge.
4452: LUBICON LAKE SUPPORT GROUP HOLLAND. - Help save the Lubicon Land.
11668: HOLLANDER, A.N.J. DEN E.A.(RED.). - Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland.
9485: HOLLANDER, NICOLE. - Nieuwe avonturen van Sylvia.
12022: HOLLEWIJN, BÈR. - Slaven van het zwarte goud.
12154: HOLLEY, MARIETTA. - Samantha Rastles the Woman Question. Introduction by Jane Curry.
14147: HOLLOWAY, DAVID. - De Sovjetunie en de bewapeningswedloop.
11148: HOLMBERG, NILS. - Friedliche Konterrevolution. Teil 2.
14634: HOLT, JOHN. - Instead of education. Ways to help people do things better.
1565: HOLTERMAN, THOM. - Over Arbeidersstrijd en arbeiderscontrole.
13094: HOLTFRETER, JÜRGEN. - Politische Fotomontage.
5008: HOLTHOON, F.L. VAN. - Mensen in Europa. Ontwerp voor een sociale geschiedenis van Europa na 1750.
14206: HOLTROP, AUKJE. - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939.
15020: HOLTROP, AUKJE. - Huisvrouwen.
2257: HOLTROP, AUKJE (RED.). - Vrouwen rond de eeuwwisseling.
8280: HOLTROP, AUKJE & ELS VAN DER WAL. - Voor Vrouwen.
14456: HOLTROP, AUKJE & ELS VAN DER WAL. - Voor Vrouwen.
13797: HOLVAST, JAN & ANDRÉ MOSSHAMER (RED.). - Identificatieplicht, het baat niet, maar het schaadt wel.
6434: HOLZ, HANS HEINZ. - Strömungen und Tendenzen im Neomarxismus.
10243: HOLZ, HANS HEINZ. - Sozialismus statt Barbarei. Ein Beitrag zur Zukunftsdebatte.
10493: HOLZ, HANS HEINZ. - Dialektik und Widerspiegelung.
8844: HOLZ, HANZ HEINZ. - Widerspruch in China.
11746: HOLZ, HANS HEINZ. - Vom Kunstwerk zur Ware.
12152: HOLZ, HANS HEINZ (RED.). - Ernst Bloch. Auswahl aus seinen Schriften.
12196: HOLZ, HANS HEINZ (RED.). - Ernst Bloch. Auswahl aus seinen Schriften.
3851: HOLZ, HANS HEINZ. - Tendensen in het europese marxisme.
1900: HOLZER, JERZY. - 'Solidarität'. Die Geschichte einer freien Gewerkschaft in Polen.
4973: HOLZKAMP-OSTERKAMP, UTE. - Motivationsforschung 2. Die Besonderheit menschlicher Bedürfnisse - Problematik und Erkenntnisgehalt der Psychoanalyse.
7853: HÖLZLE, ERWIN. - Lenin 1917. Die Geburt der Revolution aus dem Kriege.
7869: HÖLZLE, ERWIN. - Lenin und die russische Revolution.
6173: HOME, STUART. - The assault on culture. Utopian currents from lettrisme to class war.
7392: HONDIUS, AJK & LHM VAN WILLIGEN. - Vluchtelingen en gezondheid Deel II: empirisch onderzoek.
14693: HONECKER, ERICH. - Fragen von Wissenschaft und Politik in der sozialistischen Gesellschaft.
14691: HONECKER, ERICH. - Der VIII. Parteitag und unsere nächsten Aufgaben.
10859: HONEY, P.J. - Genesis of a Tragedy. The Historical Background to the Vietnam War, Vietnamese war widow.
85: HONG, KWAN KAI (RED.). - Jeux et enjeux de l'auto-promotion.
10666: HONGQ. (RED FLAG). - More on the differences between comrade togliatti and us, Some important problems of leninism in the contemporary world.
7264: HONIGMANN, BARBARA. - Roman von einem Kinde.
10310: HOOF, JACQUES VAN. - De arbeidsmarkt als arena. Arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief.?
14922: HOOGENDIJK, WILLEM. - The economic revolution.
4329: HOOGENDIJK, WILLEM. - Zeker werk & verantwoord ondernemen. Naar een duurzame samenleving door kalmering en schakering van onze bedrijvigheid.
8745: HOOGSTRATEN, H.D. VAN. - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
12677: HOPPNER, J & W. SEIDEL-HOPPNER. - Von Babeuf bis Blanqui. Band 1 en 2
11725: HORKHEIMER, MAX. - Autoriteit en gezin.
12357: HORLEMANN, JURGEN & PETER GANG. - Vietnam. Achtergronden van een conflict.
86: HORLEMANN, JÜRGEN. - Modelle der kolonialen Konterrevolution. Beschreibung und Dokumente.
7931: HORN, J. & ELS SIRA. - Het Italiaans Fascisme. Opkomst, Overwinning, Konsolidering en Ondergang.
1683: HORN, JOSHUA S. - Verjaag alle plagen. Een Engelse chirurg in de Chinese Volksrepubliek. Met een voorwoord van Edgar Snow.
13692: HORN, KLAUS (RED.). - Gruppendynamik und der >subjektive Faktor<.
726: HORN, JOSHUA S. - Verjaag alle plagen. Een Engelse chirurg in de Chinese Volksrepubliek. Met een voorwoord van Edgar Snow.
10205: HORNMAN, WIM. - De rebel. Roman over Camilo Torres.
12436: HORNMAN, WIM. - Requiem voor een dictator.
3557: HORNMAN, WIM. - De rode bisschop. Roman over Dom Helder Camara.
11901: HOROWITZ, DAVID (RED.). - Big Business und kalter Krieg.
12718: HOROWITZ, IRVING LOUIS. - Ideology and utopia in the United States 1956-1976.
8214: HOROWITZ, DAVID. - Anatomie unserer Zeit. Kapitalismus und Sozialismus im Schmelztiegel.
13199: HOROWITZ, DAVID. - From Yalta to Vietnam.
13209: HOROWITZ, DAVID (ED.). - Corporations and the Cold War.
141: HOROWITZ, DAVID. - Imperialisme en revolutie in de 20ste eeuw.
10147: HORREUS DE HAAS, G. E.A. (RED.). - De wijde kim. Een bundel proza en poëzie.
11005: HORREUS DE HAAS, H. - ''Voorwaarts en niet vergeten'' door Dr. G. Horreûs de Haas
8370: HORREÜS DE HAAS, G. - Gezag en vrijheid.
10963: HORTLEDER, GERD. - Das Gesellschaftsbild des Ingenieurs.
11310: HORTSSON, F. - De Ketenen Verbroken. Volksroman.
42: HORTZSCHANSKY, GÜNTHER E.A. (RED.). - Illustrierte Geschichte der Novemberrevolution in Deutschland.
13847: HORVAT, BRANKO. - Die jugoslawische Gesellschaft. Ein Essay.
13982: HORVATH, GEORGE PALOCZI. - Opstand der feiten. De toekomst van Rusland en het westen in het licht van de onderlinge concurrentiekracht.
3274: HOUARI, LEILA. - Zeïda.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

9/13