Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4960: BOUMA, HANS & WOUTER VAN DIEREN & BAS DE GAAY FORT - Nieuwe vooruitgang.
11649: BOUMA, HANS & AREND VAN DAM. - Verduiveld handig. Protesten tegen het Kalkar projekt.
12828: BOUMA, HANS & WOUTER VAN DIEREN. - Brief aan de raad van kerken. Milieuverwoesting of feestelijk leven?
3816: BOUMAN, P.J. E.A. (RED.). - Ons sociaal erfdeel.
11623: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang.
9645: BOUMAN, P.J. - Vrijheidshelden en terroristen. Vijf eeuwen geweld in Europa.
9970: BOUMAN, P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
9767: BOUMAN, P.J. - Revolutie der eenzamen.
9932: BOURDEAU, PHILIPPE & DAVID STANNERS (RED.) - The Dobris Assessment - Europe's environment 2 delen
5319: BOURGUIN,MAURICE. - Die Socialistische Systeme und die Wirtschaftliche Entwickeling.
9218: BOURNE, RICHARD. - Political leaders of Latin America. O.a. Guevara, Stroessner, Peron.
12307: BOURNE, EULALIA. - Woman in levi`s.
11716: BOUW, CAROLIEN & BERNARD KRUIDHOF (RED.). - De kern van het verschil. Culturen en identeiten.
2052: BOUW, CAROLIEN E.A. (RED.). - Van alle markten thuis, vrouwen- en genderstudies in Nederland.
12479: ALGEMENE NEDERLANDSE BOUWARBEIDERSBOND. - Twee jaar Marshall-hulp.
2964: BOUWMAN, CARA ELLA (RED.). - Een bres in de muur. Verhalen en gedichten uit China.
14606: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
13191: BOVENKERK, F. (RED.). - Omdat zij anders zijn. Patronen van rassendiscriminatie in Nederland.
7501: BOVENKERK, FRANK & MARGREET LUNING. - Als ze allemaal zo waren als jij!
13379: BRAAK, MENNO TER E.A. - Over Multatuli.
10340: BRAAM, STELLA & MEHMET ULGER.? - Grijze Wolven. Een zoektocht naar Turks extreem rechts.
9137: BRAAM, A. VAN. - Universitaire organisatie en bestuur.
11950: BRABANT, JOS VAN. - Een kwart eeuw socialistische economie in Oost-Europa.
3138: BRACKEN, LEN. - The east is black.
3221: BRADFORD HUIE, WILLIAM. - Tirannen in het wit.
2054: BRADLEY, GUNILLA. - Computers and their psychosocial impact - especially with regard to women.
10213: BRAET, MARC. - Ik leg mijn hand op Spanje.
2537: VETTERLING-BRAGGIN E.A. (RED.). - Feminism and philosophy.
378: BRAHIM, JOHN & CLAUDINE CORREIA. - Centraal Amerika. Ontwikkeling van de produktieverhoudingen.
13073: BRAIDOTTI, ROSI & SUZETTE HAAKMA (RED.). - Ik denk, dus zij is.
14596: BRAILSFORD, H.N. - Het socialisme nu.
15172: BRAKEL, J. VAN. - Interculturele communicatie en multiculturalisme.
2602: BRANCA, PATRICIA. - Silent Sisterhood. Middle-Class Women in the Victorian Home.
5838: BRAND, ULRICH E.A. (RED.). - Nichtregierungsorganisationen in der Transformation des Staates.
13401: BRAND, ARIE. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
2057: BRANDENBURG, ANGENIES. - Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Deel 1: Leven en werk. Deel 2: Noten en commentaar.
6273: FLUCHTLINGSRAT BRANDENBURG (RED.). - Italien FFM heft 8.
8796: BRANDES, VOLKHARD E.A. (RED.). - Politische Ökonomie. Geschichte und Kritik. Handbuch 1. Perspektiven des Kapitalismus. Handbuch 2. Unterentwicklung. Handbuch 3. Inflation - Akkumulation - Kriese, I. Inflation und Reproduktion des Kapitals. Handbuch 4. Inflation - Akkumulation - Krise, II. Internationale und nationale Bedingungen von Inflation und Krise.Handbuch 5. Staat.?
13537: BRANDON, PEPIJN. - Het project Balkenende. Wat is het en hoe stoppen we het?
13117: BRANDS, JAN ET. AL. - Andere wijs over onderwijs. Naar een materialistische onderwijssociologie.
13294: BRANDS, G. - De Gorilla's komen.
2058: BRANDS, NEELTJE E.A. - Van wondermiddel tot desillusie. Ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon.
680: BRANDT, CONRAD & BENJAMIN SCHWARTZ & JOHN K. FAIRBANK. - Der Kommunismus in China.
10616: BRANDT, WILLY E.A. - Waarheen drijft de Bondsrepubliek? Duitsland en Europa.?
9213: BRANDT, WILLY. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960/1975. Deel 2.
14513: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
3566: BRANDT, ROLF. - Das Wolga Lied.
8917: BRANDY, WILLY. - Het Brandt rapport. Een overlevingsprogramma.
3139: BRANFOOT, GWYNNETH. - Men have all the fun.
14817: BRANFORD, SUE & JAN ROCHA. - Cutting the wire. The story of the landless movement in Brazil.
8050: BRAUN, KARL-HEINZ & KLAUS HOLZKAMP (RED.). - Kritische psychologie. Bericht über den 1. Internationalen Kongreß Kritische Psychologie vom 13.-15. Mai 1977 in Marburg.
1884: BRAUN, MARIANNE. - De regeringskommissaris in Finsterwolde.
2059: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie, haar historische ontwikkeling en haar ekonomische kant.
9814: BRAUN, MARIANNE. - De regeringskommissaris in Finsterwolde.
15091: BRAUTIGAM, GERDA (RED.). - Gedogen schreef hij gaat van au. De brieven van kabinetsformateur J.A.W. Burger.
3316: BRECHT, BERTOLT. - Teatereksperiment en politiek.
3287: BRECHT, BERTOLT. - Der kaukasische Kreidekreis.
12889: BRECHT, BERTOLT. - Leben des Galilei.
14560: BRECHT, BERTOLT. - Drie Stuivers Roman.
3296: BRECHT, BERTOLT. - Furcht und Elend des dritten Reiches.
3295: BRECHT, BERTOLT. - Furcht und Elend des dritten Reiches.
7448: BRECHT, B. - Gedichte.
14469: BRECHT, BERTOLT. - Drie Stuivers Roman.
3293: BRECHT, BERTOLT. - Drie Stuivers Roman.
3283: BRECHT, BERTOLT. - 1956-1966.
3285: BRECHT, BERTOLT. - Der gute Mensch von Sezuan.
3286: BRECHT, BERTOLT. - Der kaukasische Kreidekreis.
3289: BRECHT, BERTOLT. - Die heilige Johanna der Schlachthofe. Buhnenfassung, Fragmente, Varianten.
3290: BRECHT, BERTOLT. - Die heilige Johanna der Schlachthofe.
3292: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman.
3297: BRECHT, BERTOLT. - Gesammelte Werke 14.
3305: BRECHT, BERTOLT. - Kalendergeschichten.
3310: BRECHT, BERTOLT. - Materialien zu Brechts Der kaukasische Kreidekreis.
3311: BRECHT, BERTOLT. - Me-Ti. Boek der Wendingen.
3312: BRECHT, BERTOLT. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem Dreissigjährigen Krieg.
3314: BRECHT, BERTOLT. - Stücke band 14. Turandot, das Tui-Roman-Fragment.
3407: BRECHT, BERTOLT. - Über Theater.
9169: BRECHT, BERTOLT - Schweyk im zweiten Weltkrieg.
1843: BRECHT, BERTOLT. - De Kaukasische krijtkring.
12546: BREDEL, WILLI. - Maschinenfabrik N & K.
2060: BREDERODE-RITTER, CARLA VAN & MIRIAM FLOOR. - Als je een borst wordt afgezet... Ervaringen van vrouwen en hulpverleners.
9013: BREETZMANN, MARTIN - Die industrialisierung der entwicklungslander
5631: BREIJ, BERT. - Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers.
8663: BREITENBÜRGER, G. & G. SCHNITZLER (RED.). - Marx & Marxismus heute.
14526: BREITSCHEID, RUDOLF. - Antifaschistische Beiträge 1933-1939.
12456: BREKEL, A.J.P. VAN DEN E.A. - Bibliografie van Groningen.
8113: BREKKE, TORIL E.A. - Vrouwen wereldwijd.
6723: BREMER, H. E.A. - Geweldloze weerbaarheid.
5322: BRENDEL, CAJO. - Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme.
8286: BRENDEL, CAJO. - Stellingen over de Chinese revolutie.
14789: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje.
9142: BRENNAN, BRID E.A. (RED.). - Europe-Asia Arms trade challenges ASEM security dialogue.
11154: BRENNER, PHILIP. - From confrontation to negotiation. U.S. relations with Cuba.
13069: MAGAZIN BRENNPUNKTE 4 - Kernenergie - offen bilanziert.
14692: BRESHNEW, L.I. - Das grosse Program des XXIV. Parteitages der KPDSU wird konsequent Verwirklicht.
11780: BREUER, STEFAN. - Die Krise der Revolutionstheorie.
8617: BREUKER, JOOST E.A. - Het militair-industrieel kompleks in Nederland.
10574: BREYTENBACH, BREYTEN. - A Season in Paradise.
2911: BREYTENBACH, BREYTEN. - De sporen van de kameleon.
8775: BREZJNEV, L.I. - Verslag van het centraal comite der CPSU aan het XXVIe congres van de communistische partij van de Sovjet-Unie.
12130: BREZJNEV, LEONID & ANDREJ GROMYKO. - De Unie van Socialistische Sovjet-Republieken neemt de verplichting op zich niet als eerste kernwapens te gebruiken.
8508: BREZJNEV, L.I. (BREZJNJEW) - De CPSU in de strijd voor de eenheid van alle revolutionaire en vredelievende krachten.?
2063: BRIDIÉ, ANNA. - Vrouwen van bijstand naar werk.
6933: O´BRIEN. - Women´s liberation in labour history. A case study from Nottingham.
3635: O'BRIEN, CONOR CRUISE. - Albert Camus.
5942: BRIGATI, A.J. (RED.). - The Voltairine de Cleyre reader.
10189: BRINK, M. VAN DEN. - De vrijdenker en de problemen van deze tijd.
10960: BRINK, H.M. VAN DEN E.A. - Het nieuwe Nederland.
13055: BRINK, W.J. VAN DEN. - Dierproeven. Waarom? Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
14913: BRINK, GABRIËL VAN DEN. - Hoge eisen, ware liefde.
2073: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa.
15007: BRINK-POORT, MARTHA VAN. - Anna Reynvaan.
15187: BRINK, EDDY VAN DEN. - De koude oorlog.
3140: BRINKER-GABLER, GISELA (RED.). - Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
14490: BRINKER-GABLER, GISELA (RED.). - Zur Psychologie der Frau.
2064: BRINKER-GABLER, GISELA (RED.). - Frauenarbeit und Beruf.
14961: BRINKGREVE, CHRISTIEN. - De belasting van de bevrijding.
5812: BRINKHORST, H. A. - Religieus Socialistische vragen, serie I # 2. Over den samenhang tusschen maatschappelijke en geestelijke krachten.
10741: BRINKMANN, CARL (RED.). - Godwin - Malthus. Wirtschaftsfreiheit und Wirtschaftsgesetz.
13756: BRINKS, MONIQUE, E.A. - Vijf Jaar Onvoorwaardelijk, Het Groninger Huis van Bewaring in Bezettingstijd.
14099: BRINKS, MONIQUE. - Het Scholtenhuis 1940-1945.Deel 2: Daders.
10111: BRINTON, HOWARD H. - Het Quakerisme en de andere godsdiensten.
4527: BRINTON, MAURICE. - The Irrational in Politics. Sexual Repression & Authoritarian Conditioning.
8828: BROCK, ADOLF E.A. - Industriearbeit und Herrschaft.
8835: BROCK, ADOLF E.A. - Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Betrieb.
8860: BROCK, ADOLF E.A. - Der konflikt um Lohn und Leistung.
11702: BROCK, ADOLF E.A. - Die Würde des Menschen in der Arbeitswelt.
10098: BROEK, J.H.G. VAN DEN (E.A.). - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens.
6328: BROEK, MARTIN & FRANK SLIJPER. - Explosieve materie. Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
933: BROEK, MARTIN & JOSÉ RAMOS-HORTA. - Wapenhandel met Indonesië.
13273: BROEK, ANDRIES VAN DEN. - Vrede: een gezondheidszorg?
5633: BROEKMEIJER, M. & I. CORNELISSEN. - Arbeidersraad of ondernemersstaat. Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië.
74: BROERE, MARC(RED.). - Buiten spel gezet - de ontwikkelingskrisis van de minst ontwikkelde landen.
10753: BROERTJES, P. & M. SCHMIDT & P. VAN SEETERS. - 1+1=FNV
4963: BROERTJES, PIETER (RED.). - Getto's in Holland. Visies op armoede en werkloosheid.
5634: BROERTJES, PIETER & ARENDO JOUSTRA. - Ambtenaren in actie. Reportage van een Hollandse herfst.
4868: BROGAN, D.W. - De vrije staat.
15006: BROK-TROELSTRA, H. - Ik vraag uw oordeel… betreffende mijn royement uit de SDAP en mijn reisindrukken uit de Sowjet-Unie.
5635: BROMME, MORITZ, T.W. - Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters.
9998: BRONS, LAJOS L. - Rethinking the culture-economy dialectic.
710: BROOK, STEPHEN. - Winner takes all - a season in Israel.
13469: BROOKS, SVEVO E.A. - Handboek voor politieke vasten-akties. Geschiedenis, voorbeelden, aanwijzingen en training.
12926: IKV BROSJURE 5. - Alles over dienstweigeren.
12326: BROUNS, MARGO & HANS HARBERS. - Kwaliteit in meervoud. Reflectie op kwaliteiten van vrouwenstudies in Nederland.
14972: BROUWER, DEDE E.A. - Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling.
11393: BROUWER, COBI. - Zo leren wij, vrouwen in de open school.
5774: BROUWER, K. J. - Evangelie en klassenstrijd.
2067: BROUWER, LIESBETH E.A. (RED.). - Beyond Limits. Boundaries in feminist semiotics and literary theory.
2706: BROUWER, LIESBETH E.A. (RED.). - Geschiedenis en bevrijding 2. Kongresverslag.
12045: BROUWERS, LOU & JAAP RODENBURG (RED.). - Het doel en de middelen. De strategie van de Nederlandsche Vredesbeweging.
10276: BROWN, RITA MAE. - Venusnijd.
11419: BROWN, DEE. - The gentle tamers. Women of the old wild west.
9631: BROWN, J.A.C. - The social psychology of industrie.
8276: BROWN, LADY RICHMOND. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-stammen van Centraal Amerika.
3142: BROWN, RITA MAE. - Bingo.
4701: BROWN, HOWARD. - Familiar faces, hidden lives.The story of homosexual men in America today.
4284: BROWN, LESTER E.A. - In de hoogste versnelling. De adembenemende hordenloop over ecologische grenzen.
6986: BROWNE, JARON E.A. - Towards land, work & power. Charting a path of resistance to US-led imperialism.
4396: BROWNING, RUFUS P. E.A. - Racial Politics in American Cities.
11306: BROWNMILLER, SUSAN. - Vrouwelijkheid.
14964: BROWNMILLER, SUSAN. - Against our will. Men, women and rape… a conscious process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear.
2069: BROWNMILLER, SUSAN. - Vrouwelijkheid, vrouwen en de door de maatschappij opgelegde beperkingen, biologische feiten en esthetische idealen.
681: BROYELLE, CLAUDIE. - De helft van de hemel. Vrouwenemancipatie in China.
13155: BRUCH, HILDE. - The golden cage.
14145: BRUCHAC, JOSEPH. - De dromen van Jesse Brown.
8754: BRÜCKNER, PETER E.A. - 1984 schon heute oder wer hat Angst vom Verfassungsschutz?
11642: BRÜCKNER, PETER. - Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Von den Widerspruchen des Wohlstands.
13665: BRUDER, KLAUS-JÜRGEN (RED.). - … wurde denn überhaupt Theorie gemacht? Sonderheft zu Peter Brückner.
14320: BRUG, W.A. - Hun naam leeft voort…! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen.
7430: BRUG, T.T E.A. - Delen we de zorg? Verslag van het project Transit: Hoe kan de hulpverlening aan verslaafde vrouwen met seksueel geweldservaringen worden verbeterd?
5636: BRUG, LUUK E.A. (RED.). - Geschiedenis en bevrijding. De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu.
10683: GROEP VAN BRUGGE. - Landbouw in Europa.
4207: BRÜGMANN, UWE. - Die russischen Gewerkschaften in Revolution und Bürgerkrieg 1917-1919.
8512: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Tweede herziene en bijgewerkte druk.
9245: BRUGMANS, H. - Karl Marx. Grote democraten
678: BRUGMANS, H. - De nieuwe staat.
8596: BRUGMANS, ELLEN & LIES PEELS. - Koesteren & kostwinnen. De herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.
5638: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870).
11964: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw.
5637: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870).
11970: BRUHAT, JEAN. - Présentation de l' U.R.S.S.
4528: BRUIJN, GERDA DE. - Vrijen met een man, kan dat dan? Vrouwen over hun liefdesleven.
14318: BRUIJN, YVONNE DE. - Strijdend met ons. Brieven uit de Amerikaanse vredesbeweging.
2072: BRUIJN, LILIAN DE & ANNEMARIE DE WILDT (RED.). - International conference on women's history.
110: BRUIJNE, G.A. E.A. (RED.). - Perspectief op ontwikkeling?
4870: BRUIN, G.P. DE. - La komencanto. Eenvoudig Esperanto leerboek.
4871: BRUIN, HANS DE & PAUL VAN VELSEN (RED.). - Het gelijk... uitnodiging tot een debat.
4869: BRUIN, G.P. DE & F. FAULHABER. - Post la kurso. Leesboek ter herhaling, met woordenlijsten, vragen over grammatica, zinnen ter vertaling.
5323: BRUIN, GER. - Op socialisten, sluit de rijen!
12583: BRUIN, T. DE & A. PEPER (RED.). - Arbeidsverhoudingen in Europa. Coöperatie, coalitie, conflict.
1885: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
8079: BRUINVIS, ED. - Multinationals in Arnhem.
8212: BRUN, ELLEN & JACQUES HERSH. - Leerboek over imperialisme. Mechanismen van de uitbuiting.
8192: BRUNT, EMMA E.A. - Is het werk gedaan? De vrouwenbeweging in 2001.
2075: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
4286: BRUNT, MARIJKE. - Milieubesparend huishouden.
4872: BRUS, WLODZIMIERZ. - Funktionsprobleme der sozialistischen Wirtschaft.
12062: BRUTENZ, K.N. E.A. - Ideenkämpfe in Afrika, Asien, Lateinamerika.
5644: BRUYN, L.P.J. DE. - Partij kiezen. Systematisch-vergelijkende analyse van de partijprograms voor de Tweede Kamerverkiezing 1971.
6760: BRYERTON, G. - Kernenergie op de korrel.
2319: BRZEZINSKI, ZBIGNIEW K. - Ideology and power in Soviet politics.
11207: BUCHANAN, KEITH. - The Chinese People & the Chinese Earth.
9179: BUCHARIN, N. E.A. - Lenin. Leben und Werk.
3485: BUCHARIN, N. E.A. - Lenin. Leben und Werk.
6870: BUCHHOLZ, ARNOLD. - De dialoog tussen Oost en West.
4287: BUCHNER, GREET & FIEKE HOOGVELT. - Milieuvriendelijke adviezen.
2966: BUCK, PEARL S. - Drachensaat.
12647: BUCK, PEARL S. - De wereld kan goed zijn.
11549: BUCKLEY, R & J. CRISPIN. - Los vanguardistas Espanoles 1925-1935.
8174: BUCKMAN, PETER (RED.). - Het onderwijs is ook niet alles.
7466: BUDZINSKI, MANFRED. - Alle Menschen sind Ausländer fast überall.
14660: BUHEIRY, MARWAN R. - U.S. threats of intervention against Arab oil: 1973-1979.
14301: BUHR, MANFRED. - Zur Geschichte der klassischen bürgerlichen Philosophie. Bacon, Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
7474: BUIS, HANS. - Beter een verre buur.
159: BUITENHUIJS, ROB. - Revolutie in zwart Afrika?
10656: BUITENKAMP, MARIA E.A. - Doel: duurzame economie, Verslag van da danktank 'naar een duurzame economie'.
10480: BUKO. - Radikal Global.
6302: BUKO. - Reis. BUKO Agrar dossier 26.
7473: BUKO. - Zwischen Flucht und Arbeit.
9942: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
148: NESBIC BULLETIN (RED.). - Wat is imperialisme?
7468: BULOW, KATHARINA VON E.A. - Emigrantinnen heute.
8867: BULTHAUP, PETER - Zur gesellschaftkichen funktion der naturwissenschaften
1504: BULTSMA, VOLKERT & EVERT VAN DER TUIN. - Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923 - 1940.
9967: ANTIFASCHISMUS-KOMMISSION DES KOMMUNISTISCHEN BUNDES (RED.). - Nach Schleyer: Sonderkommandos in der BRD. Zügiger Ausbau der neuen GeStaPo. Anti-faschistische Russell-Reihe 5.
10185: BUNGE, MARCO. - Politiek woordenboek. De taal van ambtenaren en politici in het Nederlands vertaald.
250: BUNTING, BRIAN. - The Rise of the South African Reich.
682: BURCHETT, WILFRED & REWI ALLEY. - China, een ander bestaan. Ooggetuigeverslag van 25 jaar vooruitgang.
12352: BURCHETT, WILFRED G. - Laos een tweede Vietnam.
13130: BURCHETT, WILFRED G. - Laos. Een tweede Vietnam.
3145: BURFORD, BARBARA E.A. - A Dangerous Knowing. Four black women poets.
4142: BURG, FENNIGJE (FENNA) VAN DEN. - De Vrije Katheder. Een platform van communisten en niet-communisten, 1945-1950.
13695: BÜRGER, PETER. - Zum Funktionswandel der Literatur.
9830: BURGER, JAN ERIK. - Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918.
12411: BURGER, LISBETH. - Werkloos.
12655: BURGER, A. - De achterkant van het Westland. Zeventig jaar St. Deusdedit in Naaldwijk en Poeldijk.
13706: BURGLER, ROEL. - Pi-Lin Pi-Kung, of hoe de beweging om Lin Piao en Confucius te bekriteseren de Chinezen helpt bij de verdere opbouw van een socialistische samenleving.
10808: BURIAN, WILHELM. - Psychoanalyse und Marxismus. Eine intellektuelle Biographie Wilhelm Reichs.
9792: BURNE, SIMON (RED.). - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling.
12922: ANTI MILITARISTISCH BURO. - Handelaren des doods. Militaire produktie in scheepsbouw en elektronische industrie.
7670: SOZIALISTISCHEN BÜRO. - Für eine neue sozialistische Linke.
6329: BURROWS, GIDEON. - No Nonsense Guide to the Arms Trade.
3146: BURTON, BETTY. - Sara en andere verhalen.
14819: BURUMA, IAN. - The missionary and the libertine. Love and war in East and West.
13876: BURUMA, IAN. - Chinas Rebellen, die Dissidenten und der Aufbruch in eine neue Gesellschaft.
6882: BUSCH, GUNTHER. - Friedensanalysen für Theorie und Praxis 1 - Schwerpunkt: Feindblider.
12934: BUSCHMAN, MARTEN E.A. (RED.). - Rode residentie. Geïllustreerde geschiedenis van honderd jaar sociaal-democratie in Den Haag.
7271: BUSELMEIER, MICHAEL (RED.). - Das glückliche Bewußtsein. Anleitungen zur materialistischen Medienkritik.
11521: BUSKES, J. J. - Dwarsliggers. Nonconformisten op de levensweg van Ds. J.J. Buskes.
4965: BUSSE, MICHAEL. - Arbeit ohne Arbeiter. Wem nützt der technologische Fortschritt?
2082: BUSSEMAKER, JET (RED.). - Zielig zijn we niet, het politieke verzet van bijstandsvrouwen.
12909: BUTTER, MAUREEN E. - Emancipatie en duurzame ontwikkeling, een probleemverkenning.
684: BUTTERFIELD, FOX. - Overleven in de zee van bitterheid.
11283: BUTTERWEGGE, CHRISTOPH E.A. (RED.). - Was nun? Die Friedensbewegung nach der Raketenstationierung.
7598: BUUREN, JELLE VAN. (RED.). - Afschrikken en afschuiven.
4703: BUUREN, HANNEKE (RED.). - Vrouwen, die van vrouwen houden. Een dokumentaire.
13611: BUXHOEVEDEN, CHRISTINA VON. - Geschichtswissenschaft und Politik in der DDR.
11425: BUYTENDIJK, F.J.J. E.A. - Vorming tot vrouw.
14397: BUZAN, BARRY & CHARLES JONES & RICHARD LITTLE. - The logic of anarchy. Neorealism to structural realism.
5642: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 2
10403: BYRNE FERM, ELIZABETH. - Freedom in Education.
2813: BZZLLETIN. - Politiek geïnspireerde kunst.
3610: BZZLLETIN. - Nr. 105 jrg. 11. B. Traven.
7790: CABRAL, AMILCAR. - Die Revolution der Verdammten. Der Befreiungskampf in Guinea-Bissao.
14897: NOORD-ZUID CAHIER. - Migraties.
14902: NOORD ZUID CAHIER. - Migraties.
13016: A.I. CAHIER 7. - Mozambique. Socialistische ontwikkeling in praktijk.
11034: NOORD ZUID CAHIER. - De strategie voor het vierde decennium.
14852: NOORD ZUID CAHIER. - Gewapende konflikten in de Derde Wereld.
7426: CAIRO, EDGAR. - Erven.
8169: CALDER, NIGEL. - Kernwapens. Wat er gebeurt als ze worden gebruikt.
6761: CALDICOTT, HELEN. - Nieuw nucleair gevaar.
10384: CALDICOTT, HELEN. - Atoomwaanzin, Wat u er zelf aan kunt doen
14091: CALDICOTT, HELEN. - Atoomwaanzin, wat u er zelf aan kunt doen.
11544: CALDWELL, MALCOLM & LEK TAN. - Cambodia in the southeast asian war.
2897: CALDWELL, ERSKINE. - Wij, die leven.
2898: CALDWELL, ERSKINE. - De ondergang.
3880: CALVEZ, JEAN-YVES. - Karl Marx. Darstellung und Kritik seines Denkens.
12420: CAMACHO, MARCELINO. - De Spaanse vakbeweging en de comisiones obreras
7250: CAMARA, DOM HELDER. - Revolutie in vredesnaam.
14541: CAMARA, DOM HELDER. - Een spiraal van geweld.
160: CAMERON, JAMES. - Die afrikanische Revolution.
15120: CAMPBELL, ANNE. - Girl delinquents.
9840: CAMPFENS, MIES. - Archieven van de rode familie.
5645: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
5843: CARANSA, AB. - Handwerkers vriendenkring 1869-1942. Belangenbehartiging, ziekenzorg, volkswoningbouw.
11334: CARCHEDI, GUGLIELMO. - On the economic identification of social classes.
579: CARDENAL, ERNESTO. - Om Nicaragua te bevrijden. Poëzie van E. Cardenal.
14340: CARDENAL, ERNESTO. - In Cuba.
8297: CARDENAL, ERNESTO. - Homenaje a los indios americanos.
7274: CARDENAS, OSVALDO. - De revolutie van sergeanten. Voorwoord Harvey Naarendorp.
10336: CAREW HUNT, R.N. - The Theory and Practice of comunism.
7854: CARILLO, SANTIAGO. - 'Eurocommunismus' und Staat.
6466: CARINI, MARCO. - Fritz Teufel. Wenn's der Wahrheitsfindung dient.
14942: STEDENBAND GRONINGEN - SAN CARLOS. - 15 jaar vriendschap.
12510: CARMICHAEL, STOKELY & CHARLES V. HAMILTON. - Black Power. De ideologie van de zwarte macht in de Verenigde Staten.
9483: CARMICHAEL, CARRY. - Niet-seksistisch opvoeden.
14999: CARPENTER, EDWARD. - De vrouw en hare plaats in een vrije samenleving.
14974: CARR, HELEN (RED.). - From my guy to sci-fi: Genre and women's writing in the Postmodern World.
12702: CARR, RAYMOND. - Modern Spain 1875-1980.
13591: CARR, E.H. (RED.). - Bukharin and Preobrazhensky. The ABC of communism.
2087: CARRILHO, MAVIS & TINEKE VAN HOUTEN (RED.). - Want zwijgen biedt geen bescherming - Portretten van Zwarte schrijfsters.
14576: CARRILLO, SANTIAGO. - Eurokommunismus und Staat.
4112: CARRILLO, SANTIAGO. - 'Eurocommunisme' en staat.
2088: CARROLL, BERENICE A. - Liberating Women's History. Theoretical and critical essays.
7970: CARSTEN, F.L. - The rise of fascism.
4397: CARTER-HARRISON, PAUL. - Dialoog van het verzet.
11228: CARTON, MARTINE. - Het groene boekje voor meisjes.
4875: CASIMIR, GERDA. - Produktie naar behoefte. Over de invloed van de konsument.
14718: CASTELLS, MANUEL. - Stedelijke krisis USA.
13193: CASTILLO, CARMEN. - Een oktoberdag in Santiago.
13208: CASTILLO, CARMEN. - Een Oktoberdag in Santiago.
14032: CASTRO, FIDEL. - Balans van de Cubaanse revolutie.
12226: CASTRO, FIDEL. - Major Speeches.
13571: CASTRO, FIDEL. - Major Speeches.
8296: CATE, FLIP TEN E.A. - Barst de bom? Het veranderde gezicht van de radicale vredesbeweging.
711: CATTAN, HENRY. - Palestine. The Road to Peace.
14715: CATZ, FOLKERT (RED.). - Links en de staat: liefde of haat?
5220: CAUTE, DAVID. - De linkse traditie in Europa.
11924: CAUTE, DAVID. - Frantz Fanon. Oriëntatie op morgen.
13912: CAVANAGH, JOHN E.A. - A better world is possible! Alternatives to economic globalization.
14538: CAZEMIER, MARTHA (RED.). - Vegetarisch koken voor 1 of 2 personen.
305: WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA. - Mensenrechten en buitenlands beleid.
629: CELIK, SERDAR. - How Journalists are Murdered in Kurdistan. Özgür Gündem & Yeni Ülke Files.
630: CELIK, SERDAR. - Morde an Journalisten in Kurdistan. Bericht von Özgür Gündem & Yeni Ülke.
7559: TIJDSCHRIFT CENSUUR (OF PRIKKELDRAAD). - #10½ - 28
12865: AUTONOOM CENTRUM. - Vlucht naar voren! een pamflet over migratie en toekomst.
13782: AUTONOOM CENTRUM. - Over de grens, verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland.
13520: AUTONOOM CENTRUM. - Bezoek aan Israël en Palestina 14-28 april 2002
8186: AUTONOOM CENTRUM. - Grensgevangenen. Een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving.
11888: CHAI, WINBERG (RED.). - Essential works of Chinese communism.
14659: CHALIAND, GERARD. - The Palestinian resistance movement.
14039: CHALMERS, MALCOLM & OWEN GREENE. - Taking Stock, the UN register after two years.
3531: CHAMOISEAU, PATRICK. - Texaco.
3151: CHAMPION, JEANNE. - Ballingschap.
14680: CHANDLER, ALFRED D. - The visible hamd. The managerial revolution in American Business.
2089: CHANG, JUNG. - Wild swans - three daughters of China.
7564: CHANG, JUNG. - Wilde zwanen. Drie dochters van China.
9408: CHAPMAN, J.D. - Geography and energy. Commercial energy systems and national policies.
14593: CHAPMAN, BRIAN. - Police State.
2913: CHAREF, MEHDI. - De wet van Archi Ahmed.
7937: CHARLES, J.B. - Van het kleine, koude front.
8394: CHARLTON, SUE ELLEN M. - Women in Third World Development.
12911: CHAVOZ, YEVGENI I. - Nuclear War: The Medical and Biological Consequences.
7743: CHENG-HENNEP, PHILOMENA. - Over Antillianen.
2090: CHESLER, PHYLLIS. - Vrouwen en waanzin.
4615: CHESLER, PHYLLIS. - Over Mannen.
11966: CHESLER, PHYLLIS. - Vrouwen en waanzin.
10330: CHESS, STELLA & JANE WHITBREAD. - Dochters. Voor ouders die hun dochter willen opvoeden tot onafhankelijke vrouw.
11313: CHESSER, EUSTACE. - Leven en laten leven. Primaire emoties - erfelijkheid en milieu, geboorteregeling, homosexualiteit, prostitutie, sadisme en masochisme, individu en gemeenschap, massapsychologie, oorlog en vrede.
10717: CHEVÉNEMENT, JEAN-PIERRE. - Ende der Spaltung?
12383: CHILDERS, ERSKINE B. - Palestina: De gebroken driehoek.
5962: STICHTING NEDERLAND CHINA. - Mao Tse-toeng 1893-1976.
8475: VRIENDSCHAPSVERENIGING NEDERLAND/CHINA. - Vrouwenbeweging in China. `Over duizend bergen en rivieren`.
13853: CHINH, TRUONG. - Zur Gegenwärtigen Arbeit der Vaterländischen front Vietnams.
9120: CHINKANDA, NOZIZWE ESTHER E.A. - TINA en de melk. Zuidelijke perspectieven op duurzaamheid in Nederland.
9121: CHINKANDA, NOZIZWE ESTHER E.A. - TINA and the milk. Southern perspectives on sustainability in the Netherlands.
6587: CHOMSKY, NOAM. - A New Generation Draws the Line. Kosovo, East Timor and the Standards of the West.
6586: CHOMSKY, NOAM. - De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika.
13768: CHOMSKY, NOAM. - Turning the Tide, U.S. Intervention in Central Amerika and the Struggle for Peace.
6580: CHOMSKY, NOAM. - Die politische Ökonomie der Menschenrechte.
6274: CHOMSKY, NOAM & BARSAMIAN. - Keeping the rabble in line.
9572: CHOMSKY, NOAM. - Towards a new cold war. Essays on the current crisis and how we got there.
6584: CHOMSKY, NOAM. - Propaganda and the public mind. Interviews by David Barsamian.
14518: CHOMSKY, NOAM & JELLO BIAFRA E.A. - Less Rock, more talk. An AK Press spoken word compilation.
4398: CHOMSKY, NOAM. - At war with Asia.
11192: HENDRIKS & BRENDEL & CHORUS E.A. - De zwarte nacht van Wilton Fijenoord
2708: CHORUS, BOUDEWIJN E.A. - De colonne eenmaal in beweging. Oproerpolitie in Nederland.
10668: CHORUS, BOUDEWIJN & RENÉ VAN DER VELDEN. - Gevangenen. De werkelijkheid achter de tralies.
14160: CHOU, LI-PO. - Orkan, Die revolution auf dem chinesischen dorf.
13509: CHRESTIEN, MICHEL. - Links lachen.
6684: AMOK & PAX CHRISTI. - Lessen uit de Golfoorlog.
9098: AMOK & PAX CHRISTI. - De Turkije connectie. Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht.
12817: PAX CHRISTI. - Alles over dienstweigeren.
5827: PAX CHRISTI. - Israël en de Palestijnen. Een documentaire.
289: PAX CHRISTI. - Mensen op transport. Een rapport over gedwongen verhuizingen in Zuid-Afrika.
9718: CHRISTMAN, RUTH C. (RED.) - Soviet Science.
6322: CHRISTOPH, FRANZ & CHRISTIAN MURNER. - Der Gesundheits-Fetisch. Über Inhumanes in der Ökologiebewegung.
14355: CHROESTSJOW, N.S. - Rede van N.S. Chroestsjow op de politieke bijeenkomst te Rangoon.
14783: CHROESTSJOW, N.S. - Sowjet-politiek en de wereldvrede.
14799: CHROMÉ, JULES. - Mobutu. Of de opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot opperste leider van Zaïre.
3147: CHRYSALLIS - #1 t/m 7. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst.
6192: CHUA, AMY. - World on Fire. How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability.
2092: CIENEMIEN. - Filmkatalogus 1989.
6425: CILIP. - Bürgerrechte & Polizei.
5647: CILLEKENS, CASPAR & WIL ROEBROEKS. - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
2171: FEMINISTISCH FILMKOLLEKTIEF CINEMIEN. - Filmcatalogus.
13928: CIS. - BLACK south africa EXPLODES.
6268: CISSE, MADJIGUENE. - Papiere für alle. Die Bewegung der Sans Papiers in Frankreich.
9357: CLAAS, HERBERT - Die politische Aesthetik Bertolt Brechts vom Baal zum Caesar
11427: CLAASSEN, ANTOON (RED.). - Vietnam. De toekomst van een volk.
834: CLAASSEN, ANTOON. - Een jongen in Vietnam.
7812: CLAESSEN, H.J.M. - Politieke antropologie.
12877: CLAEYS, H.J. - Wat is links? Vraaggesprekken over literair engagement.
2093: CLARIJS, RENË E.A. (RED.). - Eindelijk Zelfstandig?! Meiden spreken zich uit over hun toekomst.
111: CLARK, WILLIAM. - Opstand van de derde wereld. De tijdbom van de schuldencrisis.
13467: CLARK, HOWARD E.A. - Geweldloze acties voorbereiden. Toegespitst op akties tegen kernenergie en kernwapens.
12016: CLARK, NEIL M. - Common sense in labor management.
10458: CLARKE, STEPHEN E.A. - Black Power.
13224: CLARKE, ROBIN. - Biologische en chemische oorlogvoering.
14810: CLARKE, JOHN HENRIK (RED.). - Harlem USA.
8918: TIJDSCHRIFT CLASH. - Newspaper of resistance in Europe. #1, 3, 4, 6, 8, 9
14008: CLAT. - Handboek Latijns Amerika.
15156: CLAT. - Latijns Amerika. Jaarboek 1984.
4113: CLAUDÍN, FERNANDO. - De toekomst van het eurocommunisme.
13714: CLAUDIN, FERNANDO. - Zukunft des Eurokommunismus.
10308: CLAUSEN, CLAUS & JÜRGEN FRANKE. - Das Märchen von der Wirtschaftlichkeit des Atomstroms.
9884: CLAUSNITZER, ILSE. - Wegwijzer in de Makrobiotiek Een voedingsleer volgens Georges Ohsawa.
11134: CLAUSSEN, DETLEV & REGINE DERMITZEL. - Universität und Widerstand.
10429: CLEAVER, ELDRIDGE & LEE LOCKWOOD. - Gesprek in Algiers.
10472: CLEAVER, ELDRIDGE. - Soul on Ice.
6075: CLEAVER, HARRY. - Reading 'Capital' politically.
4401: CLEAVER, ELDRIDGE. - Artikelen en toespraken na zijn gevangenschap bijeengebracht en ingeleid door Robert Scheer.
10857: CLEGG, ARTHUR. - Nieuw China.
7016: CLERCQ, B. J. DE (RED.). - Eurocommunisme en Westers Marxisme.
8855: PINKUS & CO. - Katalog 106. 100 Jahre 'Kapital'. 50 Jahre ohne Kapitalismus. 1867-1917-1967.?
13923: NVIH-COC. - Het vervolgen van homosexuelen voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog (1911-heden).
6332: COCKBURN, CYNTHIA & DUBRAVKA ZARKOV. - The Postwar Moment. Militaries, Masculinities and International Peacekeeping.
13265: COCKBURN, ALEXANDER & ROBIN BLACKBURN(RED.). - Student Power.
2094: COCKS, JOAN. - The oppositional imagination, feminism, critique and political theory.
11456: COFFIN, TRISTAM POTTER. - The female hero in folklore and legend.
13689: COGOY, MARIO. - Wertstruktur und Preisstruktur.
1509: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
10177: COHEN-SOLAL, ANNIE. - Jean-Paul Sartre zijn biografie.
8878: COHEN, PETER & L. REIJNDERS E.A. - De BWA over het wetenschapsbeleid.
13975: COHEN, ALBERT K. - Sociologie van het afwijkend gedrag.
12197: COHEN, J.M.(RED.). - Writers in the New Cuba.
1508: COHEN, ALEXANDER. - Geschriften van een andersdenkende. Samengesteld en ingeleid door Max Nord.
1512: COHEN, ALEXANDER. - Van anarchist tot monarchist. Deel 1 en 2.
1513: COHN-BENDIT, DANIEL. - De grote bazaar. Wat er in de links-progressieve beweging te koop is.
13680: COHN-BENDIT, DANIEL. - Quo Vadis, Europa?
2: COLE, G.D.H. & RAYMOND POSTGATE. - The Common People 1746-1946.
2095: COLES, ROBERT & JANE HALLOWELL COLES. - Vrouwen onderweg. Vijf levens.
14790: WERKGROEP VAN HET LANDELIJK MISSIONAIR COLLECTIEF. - Het rode economieboekje.
2048: BOSTON COLLECTIEF. - Je lichaam, je leven. Het lijf-boek voor vrouwen.
2050: BOSTON COLLECTIEF. - Wij ouders, ervaringen van ouders.
12672: TRAPESE COLLECTIVE (RED.). - Do it yourself. A handbook for changing our world.
6171: DARK STAR COLLECTIVE (RED.). - Beneath the paving stones. Situationists and the beach, may 1968.
13144: WOMEN´S PUBLISHING COLLECTIVE. - Papers on patriarchy.
8002: COLLETTI, LUCIO. - Internationale Marxistische Diskussion 7. Zur Stalin -frage.
8003: COLLETTI, LUCIO E.A. - Internationale Marxistische Diskussion 2. Über Lenins ' Staat und Revolution' - heute.
12073: COLONNA, FRANCESCO (RED.). - Die italienischen Kommunisten. Nr. 3 Juli-September
7522: COMAS, JUAN E.A. - Het rassenvraagstuk in de moderne wetenschap.
10809: COMBRINK, C. E.A. - Socialistisch Perspectief nummer 9, socialisten binnen de sociaal-demokratie in Nederland, Christendom en politiek, de arbeidsinkomensquote en de politiek.
4845: HAAGSE COMEDIE. - De bezetenen. Camus, Dostojewski.
13873: COMFORT, ALEX. - Joy of Sex, Freude am Sex.
15044: CENTRAAL COÖPERATIE COMITÉ - Wij willen zelf onze kooplieden en fabrikanten zijn.
4109: CENTRAAL COMITE. - Open brief van het Centraal Comite der Communistische Partij van de Sowjet-Unie, gericht aan de partij-organisaties en aan alle communisten van de Sowjet-Unie.
236: ANGOLA COMITE. - Angola. Kolonie van een diktatuur. Geheime Portugese rapporten over de contra-subversie.
9394: COMMANDEUR, CEES. - Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-vakbondsbestuurder.
3621: KVP COMMISSIE. - Het conflict in het Midden-Oosten.
644: KURDISTAN COMMITTEE. - Report presented to the Forty-Fourth Session of the United Nations sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities.
14498: COMMITTEE FOR FREEDOM IN MOZAMBIQUE, ANGOLA & GUINÉ. - War on three fronts. The fight against Portuguese colonialism.
3613: CONDÉ, MARYSE. - De open plek. Over franstalige literatuur uit de Antillen.
8852: CONERT, HANSGEORG. - Der Kommunismus in der Sowjetunion.
11862: CONERT, HANSGEORG. - Gewerkschaften heute…..Ordnungsfaktor oder Gegenmacht?
9257: EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION. - Women at work. White paper on working women in Europe.
11081: CONIVA. - Ik heb een strijd te voeren.
6386: CONNELL, DAN. - Against all odds. A chronicle of the Eritrean Revolution.
4403: CONOT, ROBERT. - Rivers of blood, years of darkness. Rebellion in the streets: the first full story of America's long hot summer of hate.
6426: CONRADT, GERD. - Starbuck Holger Meins. Ein Portrat als Zeitbild.
1523: CONSTANDSE, A.L. - Michael Bakoenin. Russische rebel. Een biografie.
10287: CONSTANDSE, ANTON. - De vrije mens in een leefbare wereld.
10288: CONSTANDSE, A.L. - De jaren der verleugening. Internationale politiek sinds 1945.
10543: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme.
4524: CONSTANDSE, ANTON. - De Alarmisten 1918-1933. Politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften 'Alarm' en 'Opstand'.
9000: CONSTANDSE, A.L. & HELDRING & 'T VEER - Gelijk hebben en krijgen. Commentaren op Nederlands buitenlandse politiek.
11652: CONSTANDSE, A.L. - 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad. De Vrije Gedachte.
9447: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme: inspiratie tot vrijheid. Essays.
13989: CONSTANDSE, ANTON. - Eros- de waan der zinnen.
6388: CONSTANDSE, ANTON E.A. - Kiezen zonder keuze, Beschouwingen over de parlementaire demokratie.
9203: CONSTANDSE, A. L. - Anarchisme. Politiek Veelstromenland.
12869: CONSTANDSE, A.L. - Sexualiteit en levensleer.
9378: CONSTANDSE, ANTON. - De Derde Wereldoorlog, analyse van de voorbereidingen.
9449: CONSTANDSE, A.L. - Geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
12853: CONSTANDSE, A.L. - De paus in Nederland. Een ongewenste gast.
14110: CONSTANDSE, ANTON (RED.). - Alarm. 1922-1926.
1522: CONSTANDSE, A.L. - Het weerbarstige woord. Essays.
1514: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-politiek.
1515: CONSTANDSE, A.L. - Achter de schermen van de diplomatie. Achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen.
1516: CONSTANDSE, A.L. - Achter de schermen van de diplomatie. Achtergronden van de wereldpolitiek sedert 1933.
1518: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme van de daad. Van 1848 tot heden.
1521: CONSTANDSE, A.L. - Het lot belooft geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
1866: CONSTANDSE, A.L. - Tito.
5841: CONSTANDSE, A.L. - Michael Bakoenin. Russische rebel. Een biografie.
13994: CONTI, LAURA. - Wat is Ekologie.
1899: CONTI, IRENA. - In gesprek met Lech Walesa.
13775: OUT OF CONTROL. (RED.). - Sparks Fly, Women Political Prisoners and Prisoners of War in the U.S.
4290: CONWAY, GORDON R. & JULES N. PRETTY. - Unwelcome Harvest. Agriculture and Pollution.
4214: COOLSAET, R. (RED.). - Sovjet-Unie.
12328: COOPER, DAVID E.A. (RED.). - Growing Diversity. Genetic resources and local food security.
443: COOPER, MARC. - Het begon in Chiapas.
2097: COPPER, BABA. - Over the hill. Reflections on ageism between women.
382: CORDOVA, ARMANDO E.A. - Die wirtschaftliche Struktur Lateinamerikas. Drei Studien zur politischen Ökonomie der Unterentwicklung.
4839: COREA, GENA. - Muttermaschine. Reproduktionstechnologien. Von der künstlichen Befruchtung zur künstlichen Gebärmutter.
11971: CORNELIS, MIRJAM & MARGOT HINDERIK. - Vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten. De geschiedenis van 1929.
5328: CORNELISSEN, IGOR E.A. (RED.). - De taaie rooie rakkers. Een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen.
6248: CORNILLIE, BERT & HANS DECLERCQ (RED.). - In de schaduw van Saddam. Het Koerdische experiment in Irak.
15092: CORRIGAN, PAUL & PETER LEONARD. - Social work practice under capitalism. A marxist approach.
3154: CORSARI, WILLY E.A. - Dochters van Eva. Vier romans over vrouwen.
11405: CORTEN, MONIQUE E.A. - Houden van -is niet- onderhouden. Vrouwen tegen kostwinnerschap.
5648: CORTENBERGHE, AAD VAN & JEROEN TERLINGEN. - Enka-dossier. Handboek voor bezetters.
4706: CORY, DONALD WEBSTER. - The lesbian in America.
11046: COSER, LEWIS A. (RED.). - Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context.
13034: COSSE, J.P. & J. SANCHEZ. - Angola: Le Prix de la Liberté.
2879: COUVÉ, D.H. (RED.). - Protest per prent. Schoppen tegen heilige huisjes.
9197: COUVEE, D.H. - De meidagen van '40.
2100: COUVEE, D.H. & ANJE H. BOSWIJK. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
2101: COWARD, ROSALIND. - Patriarchal Precedents, sexuality and social relations.
9985: COX, HARVEY. - Afscheid van een burgelijk bestaan.
11498: CPN - Strijdend Vietnam.
7023: CPN. - Verslag 27e partijcongres van de CPN. Amsterdam, 6-7-8 juni 1980.
12920: BROCHUREHANDEL VAN DE CPN. - Partijprogram van de cpn. Machtsvorming voor een socialistisch nederland.
14358: CPN. - Congres. Beschrijvingsbrief. 1,2,3 maart 1985.
8240: CPN. - Loemoemba. Martelaar der vrijheid.
14881: CPN. - Eichmann. De beul en zijn opdrachtgevers.
4215: CPSU. - Communisme, de wereld van morgen. Ontwerpprogram CPSU.
404: CRABTREE, JOHN E.A. - The great tin crash. Bolivia and the world market.
11208: CRAIG COPETAS, A. - Bear Hunting with the politburo. A gritty first-hand account of russia's young entrepreneurs- and why soviet-style capitalism can't work.
9787: CRAMER, JACQUELINE (VOORWOORD). - Winst in plaats van vervuiling. Een symposium over duurzame economie.
4292: CRAMER, JACQUELINE. - De illusie voorbij. Op weg naar een brede aanpak van de milieuproblemen.
5651: CRAMER, INGRID E.A. - Het grof schandaal. Blauwdruk van de bezetting van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij.
15046: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the winter palace. The drift to revolution 1825-1917.
4216: CRANKSHAW, EDWARD. - Rusland onder Kroetsjew.
7645: CREYGHTON, MARIELOUISE & PETER GESCHIERE (RED.). - Zij en het patriarchaat. Ontmoetingen met vrouwen uit Afrika en Azië
10585: TNI & CRIES? - Aid That Counts: The Western Contribution to Development and Survival in Nicaragua?.
8725: MINISTERIE CRM. - Voor Vrouwen.
10989: CROCE, BENEDETTO. - Essays on Marx and Russia.
4966: CRONE, FERD & HENK OVERBEEK (RED.). - Nederlands kapitaal over de grenzen. Verplaatsing van produktie en gevolgen voor de nationale economie. Studies economie en maatschappijkritiek.
7762: CROSLAND, C.A.R. - The future of socialism.
13525: ANARCHIST BLACK CROSS. - Information and resources.
4293: CROWCROFT, PETER. - Elton's Ecologists. A History of the Bureau of Animal Population.
132: CROZIER, BRIAN. - Neo-colonialism.
2102: CRUL, HELEEN. - Dochters van der(13)tien.
2103: CRUL, HELEEN. - Schat, staat het embryo koud? Winst en verlies van 15 jaar emancipatie.
5050: CRUM, GERT. - Welzijnswerk & kapitalisme 1 en 2 . Nieuwschrift nr 17/18/19/20.
4294: CRUMP, ANDY. - Dictionairy of Environment and Development. People, Places, Ideas and Organizations.
7707: CRUSIUS, R E.A. (RED.). - CSSR. Fünf Jahre ""Normalisierung"" 21.8.1968 - 21.8.1973
14898: CUEVA, AGUSTIN. - Latijns-Amerika. De ontwikkeling van het kapitalisme.
14929: CULLEN, STEPHEN. - Children in society. A libertarian critique.
11688: POLITIEK EN CULTUUR. - Voor een doorbraak naar een nieuwe coalitie - voor eenheid van aktie. Stellingen van het partijbestuur van de CPN voor het 26e congres.
14477: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 2 #10.
7178: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 38 #2,3,4,5,6,7
7180: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 1975. Congresboek 25ste congres van de Communistische Partij van Nederland.
7182: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 40 #7.
7183: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 27 #4.
12570: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 41 #1,2
12783: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 47 #4,5. Oktober.
12784: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 50 #1,2 P&C 50 jaar.
12804: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 35 #1,3,4,5,6.
12805: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 34, 1,2,3,4,6
12807: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 44 #1
12808: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 43 #7,9.
12809: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 43 #9.
12810: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 32 #10.
12883: POLITIEK EN CULTUUR. - Jaargang 27 #4,8/9.
1909: CUNHAL, ALVARO. - A situacao politica e as tarefas do partido no momento actual.
14848: CUNHAL, ALVARO. - Portugal: l'aube de la liberté.
12144: CUPERUS, RENÉ & JOHANNA KANDEL. - European Social Democracy; Social democratic think tanks explore the magical return of social democracy in a liberal era. Transformation in progress.
383: CUPPEN, G. & G. HUIZER E.A. - Armen nemen het woord. Latijns Amerikanen over onrecht, bevrijding en geloof.
4707: CURB, ROSEMARY & NANCY MANAHAN (RED.). - Breaking Silence. Lesbian nuns on convent sexuality.
9905: CURIE, EVE. - Mijn wereldreis in oorlogstijd.
189: CURRAN, DEAN & JOANN SCHROCK. - Area handbook for Mauretania.
11344: CUSACK, DYMPHA. - Hittegolf in Berlijn.
11103: CUSTERS, PETER. - Waarom Starwars? De Nederlandse betrokkenheid bij de Amerikaanse oorlogsekonomie.
163: CUYPERS, PAUL. - Het kind in het geding. Veelkleurige revolutie in Afrikaanse dorpen.
12077: CUZZORT, R.P. - Humanity and modern sociological thought.
11272: R?CZ, MIKL?S & YVONNE R. VAN ROOIJEN & HANS LAST (RED.). - Samen werken voor de vrede, Praha 83, Wereldvredesconferentie, berichten, commentaren, analyses.
13719: DAALDER, H. & G. PUCHINGER. - Drees 90.
11286: DADIANI, LIONEL. - Der Zionismus, wie ihn seine Führer präsentieren .
7602: DAETER, CAROLINE (RED.). - Literatuurrapport criminaliteit onder buitenlanders.
15154: DAHM, HELMUT. - Die Dialektik im Wandel der Sowjet-philosophie.
12048: DAHRENDORF, RALF. - Die angewandte Aufklärung.
10579: DAIM, WILFRIED. - Die kastenlose Gesellschaft.
10590: DALING, TJABEL?. - Costa Rica in Focus: A Guide to the People, Politics and Culture?.
571: DALING, TJABEL. - Costa Rica. Landenreeks.
11706: DALLMAYR, WINFRIED (RED.). - Materialien zu Habermas' Erkenntnis und Interesse.
2108: DALLY, ANN. - Vrouwen onder het mes.
425: DALTON, ROQUE. - Yo, como tu. Ik, zoals jij.
4532: DALTON, KATHARINA. - Eens per maand. Premenstruele spanningen en de behandeling daarvan.
14980: DAM, BERNADETTE VAN. - Schaduw van mijn vader. Een ziekbed.
6767: DAMVELD, HERMAN. - Kernenergie, verlichting of conflict.
7487: DAMVELD, HERMAN. - Touwtrekken om kernafval. 25 jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels.
6303: DAMVELD, HERMAN. - Touwtrekken om kernafval. 25 jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels.
13871: DANA, CHARLES A. - Proudhon & his ""Bank of the People"".
11249: DANAHER, K. & P. BERRYMAN & M. BENJAMIN. - Food First Development Report. Help or Hindrance? United States Economic Aid in Central America.
11086: DANKERT, JOCHEN & WILHELM ERSIL. - Westeuropa in den Ost-West-Beziehungen.
903: DANSSAERT, PETER. - Een kwart eeuw Oost-Timorees verzet.
6745: AKTIONSGEMEINSCHAFT FÜRUMWELTSCHUTZ DARMSTADT. - KKW Fibel für Bürgerinitiative.
14696: DARNTON, ROBERT. - Berlijns dagboek 1989-1990.
6124: DARTNELL, MICHAEL Y. - Insurgency online. Web Activism and Global Conflict.
14580: DARWISH, MAHMOUD (MODERATOR). - Palestinian leaders discuss the new challenges for the resistance.
10449: DAUBIER, JEAN. - Histoire de révolution culturelle prolétarienne en Chine 1965-1969.
7257: DAUVELLIER, MARIANNE E.A. - Handboek herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid 1 mei 1991.
497: DAVEZIES, ROBERT. - Het Front. Een priester-arbeider over de mensen achter de linies in Algerije.
689: DAVIDSON, BASIL. - Daybreak in China.
15113: DAVIES, JAMES CHOWNING (RED.). - When men revolt and why. A reader in political violence and revolution.
2111: DAVIES, MARGARET LLEWELYN (RED.). - Maternity. Letters from working women.
11365: DAVIES, NICK. - Gebakken lucht.
1941: DAVIS, E.E. E.A. - Attitudes towards poverty and related social issues in Ireland.
8904: DAVIS, MIKE. - Buda's wagon. A brief history of the car bomb.
14226: DAVIS, KATHY. - Power under the microscope. Toward a grounded theory of gender relations in medical encounters.
6323: DAVIS, MIKE. - Vogelgriep. Achtergronden van de dreigende pandemie.
14287: DAVY, GUDRUN & BONS VOORS. - Andere tijden, andere ouders.
7675: DAWYDOW, JURI. - Freiheit und Entfremdung.
14777: PANORAMA DDR. - Student und Studium. Zur Hochschulpolitik in der DDR.
14578: VORSTAND DES BEZIRKVERBANDES BERLIN DES SCHRIFTSTELLERVERBANDES DER DDR. - Berliner Schriftsteller erzählen.
14773: PANORAMA DDR. - Politieke declaratie van de deelnemende staten van het Verdrag van Warschau.
11616: MINISTERRAAD DDR. - Verklaring van de ministerraad van de Duitse Democratische Republiek met betrekking tot de sluiting van het verdarg tussen de Sowjet-Unie en de Duitse Bondsrepubliek. Documenten over de politiek van de DDR Nr.1 1970.
15061: PANORAMA DDR. - Die DDR stellt sich vor.
1791: PANORAMA DDR. - Uit de eertse hand. Leren voor het leven. Volksontwikkeling in de DDR.
14121: VREDESRAAD DDR. - Vredesbeweging in de DDR. Ontstaan en tradities. Initiatieven en akties. Doelstellingen en taken.
13445: DEATS, RICHARD. - De mondiale verspreiding van aktieve geweldloosheid: de grote politieke omwenteling sinds 1986.
4859: DEBORD, GUY. - Society of the Spectacle.
14119: DEBORD, GUY. - Comments on the Society of the Spectacle.
3012: DEBRAY, RÉGIS. - The Border & A Young Man in the Know.
386: DEBRAY, RÉGIS. - Revolutie binnen de revolutie?
838: DEBRIS, JEAN-PIERRE & ANDRE MENRAS. - Wij beschuldigen! Verslag van twee jonge Fransen die de gruwelijke martelingen van het Saigon-regime overleefden.
3157: DECKWITZ, SJUUL. - De zegenrijke staat van sherry. Ultramoderne vertellingen.
12815: MINISTERIE VAN DEFENSIE. - Dienst. Plichten & rechten.
9558: BEWEGING WEIGERING DEFENSIEBELASTING. - Betaal niet mee!
9170: DEFLEUR, MELVIN L. & SANDRA BALL-ROKEACH. - Theories of mass communication.
10663: DEKKER, VINCENT. - Going down, going down…
14243: DEKKER, WILCO & BEN VAN RAAIJ. - De elite. De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.
821: DEKKER, J.B.R. E.A. - Pakistan. Landenreeks.
3533: DEL PASO, FERNANDO. - Palinurus van Mexico deel 2.
4535: DELANEY, MARTIN & PETER GOLDBLUM. - Strategie voor overleving. Handboek voor de confrontatie met AIDS.
4672: DELANEY, MARTIN & PETER GOLDBLUM. - Strategie voor overleving. Handboek voor de confrontatie met AIDS.
11719: DELBECQ, JEAN. - Dix ans du B.I.T. A vol dóiseau. Le Bureau International du Travail.
690: DELEYNE, JAN. - The Chinese Economy.
15036: DELFGAAUW, BERNARD. - De jonge Marx.
3765: DELFGAAUW, BERNARD. - De jonge Marx.
11441: DELYUSIN, LEV. - The socio-political essence of maoism.
13466: DEMING, BARBARA. - Over woede en nieuwe mannen, nieuwe vrouwen. Gedachten over geweldloosheid.
8961: SOCIALISME & DEMOCRATIE. - #5/6 2004. Europa. Wereldmacht? Welvaartsstaat? Exclusief: de jeugdzonden van Wouter Bos.
11673: SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1978/6
10735: SOCIALISME & DEMOCRATIE. - Juni/juli 1954.
13160: SOCIALISME & DEMOCRATIE. - 1978/10.
6733: KOMITEE FÜR GRUNDRECHTE UND DEMOKRATIE (RED.). - Frieden mit anderen Waffen. Fünf Vorschläge zu einer alternativen Sicherheitspolitik.
14384: DENEER, MARK E.A. - Van zwaarden tot ploegijzers. De omschakeling van de Belgische wapenindustrie.
13111: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1962 #1-50
13110: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1963 #1-50
13112: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1961 #1-50
13114: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1959 #8, 10-14, 25, 26, 38,39, 45-51
13113: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1960 #1-33, 35-52
13115: TIJDSCHRIFT BEVRIJDEND DENKEN. - Rationeel humanistisch weekblad. 1958 #43-50
2128: DENSMORE, DANA. - Sex Roles and Female Oppression. A collection of articles.
8969: DEPPE, FRANK E.A. (RED.). - Kritik der Mitbestimmung.
5653: DEPPE, FRANK. - Das Bewußtsein der Arbeiter. Studien zur politischen Soziologie des Arbeiterbewußtseins.
5652: DEPPE, FRANK. - Arbeiterbewegung und westeuropäische Integration.
4300: DERKS, HANS. - Milieu en maatschappij. Bijdragen aan een sociaal-economische milieukunde.
6883: DERKSEN, S.C. - Hoe leren we de vrede? Een beslissende vraag, want oorlog biedt geen toekomst.
6884: DERKSEN, S.C. - Wapenen voor de vrede. Opvoeding, politiek en ons voortbestaan.
12620: DERKSEN, STEVEN. - Mens en geweld. Is een meer humane samenleving mogelijk?
2129: DERTINGER, ANTJE. - Die bessere Hälfte kämpft um ihr Recht.
11185: DESMOND, COSMAS. - The Discarded People. An Account of African Resettlement in South Africa.
2426: DESNOES, EDMUNDO. - Memories of underdevelopment.
7771: DESSEL-POOT, MARIE VAN. - Kogels voor eenzamen.
13769: DESSERS, DAVID E.A. - Ya Basta! Globalisering van onderop.
12316: DET, E.J. - De bond van Nederlandse ondernemers.
14981: VANDEREYCKEN W. & R. VAN DETH. - Psychiatrie van diagnose tot behandeling.
7870: DEUTSCHER, ISAAC. - Lenins Kindheit.
14953: DEUTSCHER, ISAAC. - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 (1879-1924).
11847: DEUTSCHER, ISAAC. - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 (1879-1924) & 2 (1925-1946).
12547: DEUTSCHER, ISAAC. - Russia, China, and the West. A Contemporary Chronicle 1953-1966.
9647: DEUTSCHER, ISAAC. - The unfinished revolution. Russia 1917-1967.
13211: DEUTSCHER, ISAAC. - Die unvollendete Revolution. Der Verlauf der Revolution 1917.
9504: DEUTSCHER, ISAAC. - De onvoltooide revolutie.
13185: DEUTSCHER, ISAAC. - Oorlog of vrede. Rusland na Stalins dood.
4222: DEUTSCHER, ISAAC. - De weg van een revolutionair. Nagelaten opstellen ingeleid door Tamara Deutscher.
4224: DEUTSCHER, ISAAC. - Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme.
4223: DEUTSCHER, ISAAC. - Ironie van de geschiedenis.
4226: DEUTSCHER, ISAAC. - Zwischen den Blöcken. Der Westen und die UdSSR nach Stalin. Kalter Krieg, Entstalinisierung, Entspannung.
4225: DEUTSCHER, ISAAC. - The Great Contest. Russia and the West.
14418: DEUTSCHER, TAMARA (RED.). - Not by politics alone. The other Lenin.
11960: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood.
11618: KOMMUNISTICHER JUGENDVERBAND DEUTSCHLANDS. - Dokumente zum Anti-Kriegstag. 1.9.1939. Ausbruch des 2 Weltkriegs.
13335: KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (KPD). - Breschnew und Brandt - Zwei Friedenscheuchler reichen sich die Hände.
3202: DEVENTER, L.W.R. VAN. - Het nationale kabinet. Schets der Nederlandsche partijen, historische ontwikkeling van het parlementarisme en het vertegenwoordigend systeem vanaf de middeleeuwen tot de huidige phase.
10740: DEVLIN, BERNADETTE. - The price of my soul.
10358: NUCLEAR ENERGY AGENCY ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVOLPMENT. - Chernobyl, Ten Years On Radiological and Health Impact.
781: DHAWAN, GOPINATH. - De struktuur van de geweldloze staat.
14860: DHKC. - Legend after legend. An epic of revolutionary struggle.
14861: DHKC. - We are right. We will win.
14862: DHKC. - The people on the road to power.
9480: DIALEKTIK 2. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Hegel: Perspektiven seiner Philosophie heute.
14971: TIJDSCHRIFT DIALOOG. - Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij.1965#1,6; 1966#5; 1967#1,2,3,4,5,6
10532: DIC. - Kommune. Het pikante maatschappij & gezinsalternatief.
10538: DIC. - Stop de wapenhandel. Begin met konversie!
2130: DIC. - Vrouwenbeweging: tussen macht en emancipatie.
4235: DIC. - Minder vlees mevrouw? Vleesconsumptie en wereldvoedselsituatie.
14805: BOYCOT OUTSPAN AKTIE/DIC. - Zuid Afrika: de opstand van de ongewensten.
714: DICK, LUTZ VAN. - Aufstand im gelobten Land. Erkundungen zur Intifada.
8247: DICKEY, CHRISTOPHER. - Bij de Contra's. Een onthullend verslag.
13812: DIDDE, RENÉ. - Blik op oneindig, auto's in Amnsterdam.
8052: DIDDE, RENE E.A. (RED.). - Als het tij keert. Shell en Nederland. Macht en verbeelding.
3482: DIEMER, H. - Politiek en sociale beweging.
14583: NU IS HET TIJD VOOR IJVERIGE DIENST. - No.8
931: VERENIGING DIENSTWEIGERAARS. - Dienstweigeren in Turkije.
12801: VERENIGING DIENSTWEIGERAARS. - Weiger Dienst, Weiger Werk. Het militarisme van de vervangende dienst.
8405: VERENIGING DIENSTWEIGERAARS. - Totaalweigeren als protest.
5331: DIEPENHORST, P.A. - Voorlezingen over de economie. Deel 1 t/m 4. compleet
5776: DIEPENHORST, P.A. - Het Socialisme.
14653: DIEPENHORST, P.A. - Voorlezingen over de economie. Deel 3.
8602: DIEPENHORST, P.A. - De loon-arbeid. (De loonarbeid)
13043: DIEPENHORST, P.A. - De loon-arbeid. (De loonarbeid)
10024: DIEPRAAM, WILLEM. - Een beeld van Cas Oorthuys.
11215: DIERCKXSENS, WIM. - Reproduktie van de arbeidskracht.
9764: DIEREN, WOUTER VAN (RED.). - Groene economie.
8382: DIEREN, WOUTER VAN E.A. - Natuur is duur. Over de economische waarde van de natuur.
12306: DIERICKX, LUDO. - De groene idee, mens en natie.
15068: DIETEN, MARGA VAN & LEO MADURO. - De Nederlandse Antillen. Een analyse van hun afhankelijkheid.
6270: DIETRICH, HELMUT E.A. - Kosovo. Der Krieg gegen die Flüchtlinge. FFM Heft 7.
716: DIETVORST, A. - De Volksrepubliek China.
13412: DIETZE, CONSTANTIN VON. - Die gegenwärtige Agrarkrisis.
2133: DIETZE, GABRIELE (RED.). - Die Überwindung der Sprachlosigkeit. Texte aus der neuen Frauenbewegung.
15126: DIETZGEN, EUGEN. - Fort mit dem Klassenkrieg!
7899: DIGBY, MARGARET. - The world co-operative movement.
4881: DIJK, JAN VAN. - Westers Marxisme als sociale wetenschap.
14803: DIJK, BERTUS (RED.). - Woorden tegen vernietiging. Europese poëzie uit de Tweede Wereldoorlog.
8019: DIJK, TEUN A. VAN. - Schoolvoorbeelden van racisme. De reproduktie van racisme in schoolboeken voor maatschappijleer.
14820: DIJK, BERTUS (RED.). - Terreur en verzet. Verzetspoëzie uit Portugal.
2135: DIJK, DENISE J.J. - De straat schreeuwt het uit, fotoboek over vrouw en samenleving.
3267: DIJK, BERTUS E.A. (RED.). - Stem van alarm stem van vuur. Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
3834: DIJK, TEUN A. VAN. - Minderheden in de media. Een analyse van de berichtgeving over etnische minderheden in de dagbladpers.
9931: DIJK, R. VAN. - Mens en medemens. Een inleiding tot de algemene sociologie.
10368: DIJSTELBLOEM, HUUB & ALBERT MEIJER (RED.). - De migratiemachine. De rol van technologie in het migratiebeleid.
2918: DIKOBE, MODIKWE. - De Marabidans.
7612: DIMITROF, GEORGI. - Eenheid tegen het fascisme.
2136: DINNERSTEIN, DOROTHY. - Minotaurus en meermin, man-vrouw regelingen en menselijk onbehagen.
10926: DIS, ADRIAAN VAN E.A. - Alles is te koop.
3158: DISCHE, IRENE. - Vrome leugens.
13669: INTERNATIONALE MARXISTISCHE DISKUSSION. - #11, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37. o.a. il manifesto gorz magri
2719: DISPOT, LAURENT. - De terreurmachine.
12155: DITFURTH, HOIMAR VAN. - So laßt uns denn ein Apfelbäumen pflanzen. Es ist soweit.
6305: DITFURTH, JUTTA. - Feuer in die Herzen. Plädoyer für eine Ökologische Linke Opposition.
4227: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER. - De Sovjet-Unie na 1953.
4146: DIVENDAL, JOOST E.A. - De moeizame destalinisatie van de CPN. Documentatie over het conflict tussen de CPN en de Bruggroep - toen en nu.
10797: DIVENDAL, JOOST E.A. (RED.). - Nederland, Links en de Koude oorlog.
2695: BAJESSTRIJD DIVERSEN. - o.a. Prozeßinfo, anti Reagan demo etc.
14190: DJILAS, MILOVAN. - The New Class. An Analysis of the Communist System.
6921: DJILAS, MILOVAN. - De onvolmaakte maatschappij.
11763: DJILAS, MILOVAN. - Op de nieuwe wegen van het socialisme.
14188: DOBB, MAURICE. - Argument on Socialism.
13699: DOBB, MAURICE. - Organisierter Kapitalismus, fünf Beiträge zur politischen Ökonomie.
4756: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte pädagogische Schriften.
7960: DOBROV, G.M. - Wissenschaftswissenschaft.
13930: AFRIKA-DOCUMENTEN. - Politieke Programmaas; ANC, PAC, UMSA.
4967: DOEL, HANS VAN DEN. - Het biefstuksocialisme en de economie.
8643: DOEL, HANS VAN DEN. - Lastig links. Socialistische dilemma's: welstand of werkgelegenheid, deelbelang of democratie.
11965: DOEL, HANS VAN DEN. - De economie van de onbetaalde rekening.
3159: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. De jeugd van Keetje Tippel.
782: DOGRA, BHARAT. - Ontbossing in India. Natuurverwoesting, geweldloos verzet.
4673: DOHLE, MARLEEN E.A (RED.). - A view of various voices.
3815: DOLLÉANS, ÉDOUARD. - Histoire du mouvement ouvrier. 3 tomes. 3 delen.
11237: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
8668: DOLLINGER, HANS (RED.). - Revolution gegen den Staat? Die außerparlamentarische Opposition - die neue Linke.
6706: DOLMANS, WIM & JOS SPIJKERS (RED.). - Er hangt een vleugje oorlog in de lucht. Informatie over oorlogs- en vredespolitiek.
8209: DOMBERG, M VAN E.A. - Loopbaanplanning.
10253: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. Deel 2
8272: DOMELA NIEUWENHUIS, F. (RED.) - Vertellingen voor het volk.
12835: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het erfdeel der vrijdenkers.
4167: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Geschiedenis van het Socialisme. Met portretten. 3 delen.
1538: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Van christen tot anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis geselecteerd door Albert de Jong.
12248: DOMIN, G.E.A. - Bürgerliche Wissenschaftstheorie und ideologischer Klassenkampf.
14720: DOMSDORF, E.P.M.W. - Het verdrag van Almelo.
13143: DONALD, JAMES & STUART HALL (RED.). - Politics and ideology.
10687: DONGEN, NOL VAN (E.A.). - Heel het lichaam een achillespees
6826: DONGEN, YVONNE VAN. - The Protection of Civilian Populations in Time of Armed Conflict.
559: DONKERS, HENK (RED.). - De onderontwikkeling van de derde wereld. Latijns-Amerika als voorbeeld.
7277: DONSELAAR, JAAP VAN & CARLO VAN PRAAG. - Stemmen op de Centrumpartij. De opkomst van anti-vreemdelingen partijen in Nederland.
168: DOOM, RUDDY. - Maendeleo, op weg naar de vrijheid. Onderontwikkeling en emancipatie in Zwart Afrika.
9115: DOOM, RUDDY. - Derde wereld handboek I en II. Volledig herziene druk.
4644: DOOMEN, JEANNE. - Heb je soms aanleiding gegeven? Handleiding voor slachtoffers van verkrachting bij de confrontatie met politie en justitie.
14969: DOOMEN, JEANNE. - Verkrachting.
13060: DOOREN, WIM VAN. - Dialektiek. Een historische en systematische inleiding.
5654: DOORN, KEES VAN E.A. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973.
9340: DOREMALEN, HENK VAN. - De handen ineen. 100 jaar vakbeweging in Tilburg.
15153: DORF, RICHARD C. & YVONNE L. HUNTER (RED.). - Appropriate visions. Technology, the environment & the individual.
10848: DORFMAN, ARIEL. - The last song of Manuel Sendero.
3535: DORFMAN, ARIEL. - Bedrieg de schijn.
2822: DORFMANN, ARIEL. - Der einsame Reiter und Babar, König der Elefanten.
12255: DORNBUSCH, RUDIGER. - Dollars, Debts, and Deficits.
2143: DORNEMANN, LUISE. - Jenny Marx.
3820: DORNEMANN, LUISE. - Clara Zetkin. Leben und Wirken.
3819: DORNEMANN, LUISE. - Clara Zetkin. Ein Lebensbild.
9616: DORREN, GASTON (RED.). - Kunnen kiezen. Bijdrage van de Nederlandse NGO's aan de Cairo-conferentie over bevolking en ontwikkeling.
12694: DORSMAN, WILLY. - Macht en onmacht.
2144: DORSMAN, WILLY & MIEKE GOUDT (RED.). - Vrouwen en politieke strategieën.
2920: DORSMAN, ROBERT & VERNIE A. FEBRUARY (RED.). - Een kwestie van identiteit. Verhalen van zwarte Zuidafrikaanse schrijvers.
9067: DORST, TANKRED. - Toller.
3878: DOSTALER, GILLES. - Marx. La valeur et l'économie politique.
13293: DOSTOÏEWSKY, AIMÉE. - F.M. Dostoïewsky door zijn dochter.
11321: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Der Idiot.
9071: DOUGLAS, DAVE. - Pit talk in county Durham.
14209: DOWRICK, STEPHANIE. - Intimacy & solitude.
2232: GRUPPE BERLINER DOZENTINNEN (RED.). - Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen Juli 1976.
13684: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger.
11756: DRAGSTRA, DIRK E.A.(RED.) - De Poolse weg naar Solidarnosc in documenten.
13080: DRAGT, H. & A.C. VAN HOEK. - De Sovjet-Unie. Uitgave voor MAVO.
14645: DRAIJER, NEL. - Een lege plek in mijn geheugen. Seksueel misbruik van meisjes door verwanten.
2146: DRAKE, BARBARA. - Women in trade unions. A classic account of women and trade unionism.
2147: DRAKE, HANS. - Frauen in der Sozialarbeit. Sexismus - Die geschlechtsspezifische Diskriminierung.
11790: NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT AFSCHAFFING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en zeventig jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken.
5335: DREES, W. - Monarchie, democratie, republiek.
9390: DREES, W. - Marx en het democratisch socialisme.
11956: DREES, W. - Zestig jaar levenservaring.
11303: DREESMAN, CECILE. - Vrouwen van formaat.
5018: DRESEN-COENDERS, LENE. - Vrouwenemancipatie en gezinsemancipatie.
7816: DRESEN, GRIETJE & ANNELIES VAN HEYST (RED.). - Een sterke vrouw? Over het zoeken van vrouwen naar religieuze identificatiefiguren.
11948: DRESSEN, WOLFGANG (RED.). - Jahrbuch Politik 7.
5336: DRESSEN, W. (RED.). - Sozialistisches Jahrbuch.
12747: DRESSEN, WOLFGANG. - Gegen den Dogmatismus in der Arbeiterbewegung.
76: DREXLER, J.P. - Front der gekleurde rassen.
9134: DREZE, JACQUES & JEAN DEBELLE. - CONCEPTIONS DE L`UNIVERSITÉ.
11904: VROUWEN VAN DRIEBERGEN. - Sociaal-economisch beleid en vrouwenstrijd.
9138: DRIEL, PIETER VAN (RED.). - Terugtocht en vooruitgang. Discussies en perspectieven in de milieuproblematiek.
1887: DRIEL, DIRK VAN & KLAAS KOETJE. - A war is born. Een demonstratief spektakel in vier episoden.
7557: DRIESSEN, JOZIEN J. (RED.). - Solzjenitsyn.
10265: DRIMMELEN, W. VAN. - Meerwaarde en winst. Over de arbeidswaardeleer van Marx als grondslag voor zijn verklaring van de winst.
9694: DROEGE, GEORG. - Deutsche wirtschafts- und sozialgeschichte
4538: DRÖGE, ANNETTE. - Sexualität & Herrschaft 1.
3421: DRONGELEN, COR VAN (RED.). - Hé, haal die oorlog van mijn schouders.
9769: DRUKKER, BER. - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
5569: DRUKKER, BER. - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
9770: DRUKKER, BER. - Een korte geschiedenis van de A.J.C. En wat er aan voorafging.
7519: DUBBELMAN, JAN ERIK. - Vooroordelen veroordeeld.
4645: DUBBINK, ANNEKE & ANNA PLATVOET. - Zwijgen is fout. Onderzoek incesthulpverlening Opvanghuis Groningen.
8321: DUBBINK, ANNEKE & ANNA PLATVOET. - Wie is hier de baas. Over vrouwen en organisaties.
1923: DUBCEK, ALEXANDER. - Leben für die Freiheit.
2149: DUBEL, IREEN. - Women and development. To integrate or to desintegrate.
11553: DUBOIS, JULES. - Fidel Castro.
2151: DUCHEN, CLAIRE (RED.). - French Connections, voices from the women's movement in France.
4228: DUDEK, GERHARD (RED.). - Die Dekabristen - Dichtungen und Dokumente.
12100: DUDINK, ANNIE E.A. (RED.). - Nachtarbeid. Een duistere zaak.
3821: DUHM, DIETER. - Der Mensch ist anders.Besinnung auf verspottete, aber notwendige Inhalte einer ganzheitlichen Theorie der Befreiung. Kritik am Marxismus. Beiträge zur Korrektur.
10796: DUINDAM, VINCENT E.A. - Ruimte voor mannen.
6431: DUIVENVOORDEN, ERIC. - Met emmer en kwast. Veertig jaar Nederlandse actieaffiches 1965-2005. Met CD Rom.
840: DULLEMEN, MAARTEN VAN & TON VAN REGTIEN. - Het Vietnam-tribunaal Stockholm-Roskilde 1967. Met een voorwoord van Jean-Paul Sartre.
253: DULLEMEN, CAROLINE VAN. - Zuid-Afrika. Landenreeks.
7721: DULLEMEN, MARIAN VAN E.A. - Landelijk Kongres Lesbies Gezond. 19 maart 1983 Kongresmap en Verslag.
6432: DUMOLYN, JAN (RED.). - Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen.
2153: DUMONT, YVONNE (RED.). - Les Communistes et la Condition de la Femme.
2152: DUMONT, SYLVIA E.A. (RED.). - In haar verleden ingewijd, de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis in Nederland.
6430: DUNBAR-ORTIZ, ROXANNE. - Outlaw woman. A memoir of the war years 1960-1975.
11860: DUNCKER, HERMANN E.A.(RED.). - Marxistischer Arbeiter Schulung. Kursus: Politische Ökonomie.
11861: DUNCKER, HERMANN E.A.(RED). - Marxistischer Arbeiter Schulung. Kursus: Geschichte der Internationaler Arbeiterbewegung.
11826: DUNCKER, HERMAN (RED.). - Der Marxist. MASCH.
7326: DUNCKER, PATRICIA. - De Foucault hallucinatie.
36: DUNN, JOHN. - Moderne Revolutionen. Analyse eines politischen Phänomens.
12623: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
10749: DUPPEN, JAAP. - Opdracht uitgevoerd.
7720: DUPRAT, GERARD (RED.). - Analyse de l'ideologie. Centre d'Etude de la Pensée Politique.
12830: DUPRE, LOUIS. - De filosofische grondslagen van het marxisme.
13709: DUPUY, GABRIEL. - Urbanisme et Technique.
12024: DURO, BEIRA. - A libertação da mulher.
8928: DUTSCHKE, RUDI & WILKE, MANFRED. - Die Sowjetunion, Solschenizyn und die Westlische linke.
13624: DUTSCHKE, RUDI. - Versuch, Lenin auf die Füsse zu stellen.
10744: DUTSCHKE, RUDI. - Mein langer Marsch.
13218: DUVERGER, MAURICE. - De overheden.
1694: DUYN, ROEL VAN. - Panies dagboek.
7402: DUYN, ROEL VAN. - De boodschap van een wijze kabouter. Een beschouwing over het filosofische en politieke werk van Peter Kropotkien in verband met ed huidige keuze tussen katastrofe en kabouterstad.
12137: DUYVENDAK, JAN WILLEM. - Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek maatschappelijk middenveld en sociale cohesie.
5224: DUYVENDAK, WIJNAND E.A. (RED.). - Oh Superman. Teksten over de demokratische heilstaat.
573: DUYVENDAK, WIJNAND (RED.). - Drugs, dollars en kazernes. Een invasie in Panama.
13489: DUYZINGS, MARTIN W. - Mensen en macht in Congo. De eerste dagen van een republiek.
7499: DWYER, KATHERINE. - De strijd tegen de Nazi's in Frankrijk en de lessen voor Nederland.
11139: DYBOWSKI, HARTMUT E.A. - Arbeitslosenbewegungen in Westeuropa.
9683: D'EAUBONNE, FRANCOISE. - Feminismus oder Tod.
254: EBERHARD, ANTON & CLIVE VAN HOREN. - Poverty and power. Energy and the south African state.
4885: EBERT, THEODOR. - Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog.
3170: EBNER-ESCHENBACH, MARIE VON. - Božena. (Bozena)
4302: ECEAT. - Frankrijk.
4676: ECK, MARCEL. - Homoseksualiteit.
13841: ECKENSBERGER, DIETLIND. - Sozialisationsbedingungen der öffentlichen Erziehung,
7739: ECKERT, GEORG (RED.).. - Wilhelm Liebknecht. Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten 1862 - 1878. Band 1.
4303: ECKHOLM, ERIK P. - Geen grond meer onder de voeten. Ontbossing, bodemverlies en honger.
8594: ECKSTEIN, GEORG GUNTHER. - USA: Die neue Linke am Ende?
2096: CONFERENCE OF SOCIALST ECONOMISTS. - On the political economy of women.
10033: EDDAOUDI, ALI. - Hollandse nieuwe. Drie generaties Marokkanen aan het woord.
783: EDENS-VERMOLEN, ANS. - Plattelandsontwikkeling in India, volgens de ideeen van Mahatma Gandhi.
11417: EDMUND, WENDY & SUZIE FLEMING. - All work and no pay. Women, Housework and the Wages Due.
3018: EEDEN, F. VAN. - Lioba. Drama.
3016: EEDEN, F. VAN. - Ellen. Een lied van de smart.
3017: EEDEN, F. VAN. - Het lied van Schijn en Weezen. Eerste boek.
6948: EGGER, HEINZ. - Die Entstehung der kommunistischen Partei und des kommunistischen Jugendverbandes der Schweiz.
327: EGGINK, JAN WILLEM E.A. - Zuivel naar Nigerija of nee?
3324: EHLERT, GEORG. - Das fremde Hertz.
2821: EHMER, HERMANN K. (RED.). - Kunst/Visuelle Kommunikation. Unterrichtsmodelle.
4541: EHRENREICH, BARBARA. - De onvoltooide revolutie. De feminisatie van seks.
2156: EHRENREICH, BARBARA & DEIRDRE ENGLISH. - Voor haar eigen bestwil.
2157: EHRENREICH, BARBARA. - The Hearts of Men. American dreams and the flight from commitment.
4616: EHRENREICH, BARBARA. - Mannenharten. De man op de vlucht voor het huwelijk.
13324: EICHENLAUB, JOHN E. - Nieuwe ideeën over de liefde zonder taboes.
15041: EICHHOFF, WILHELM. - Die internationale Arbeiterassociation.
11418: EICHLER, MARGRIT. - The Double Standard. A Feminist Critique of Feminist Social Science.
14801: EICKHOFF E.A. - Der unvergessene Krieg.
3824: EIGEMAN, J. A. - De wijsgeerige grondslag der marxistische staathuishoudkunde en hare waarde voor den tegenwoordigen tijd.
12896: EIJBERSEN, R.R. E.A. (RED.). - De kwestie Vietnam. Feiten en achtergronden.
3617: EIJK, INEZ VAN (RED.). - Kaas & Brood en Bikkelacht. Ongeregelde studentenschrifturen 1953-1966.
11120: EIJKELKAMP, LUDO (RED.). - Konversie kontouren.
2159: EIJL, CORRIE VAN. - Maandag tolereren we niets meer... Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990.
9219: EIKEBOOM, HENK. - Het rood blazoen.
6160: EIMEREN, ESTHER VAN. - Een weg terug? Slachtoffers van vrouwenhandel over terugkeer naar het land van herkomst.
7912: AUSSCHUSS FÜR DEUTSCHE EINHEIT. - IG Farben 1960. Mächtiger und gefährlicher denn je.
13349: NEUE EINHEIT. - Über die hinterlistige Falle, die die Roter-Morgen-Clique, ergänzt durch die Rote-Fahne-Clique, de Marxismus-Leninismus in Deutschland stellt.
4558: KOMITEE WIJ VROUWEN EISEN. - Legalisering van abortus.
4587: EISENSTADT, S.N. - Modernization: protest and change.
2160: EISENSTEIN, HESTER. - Contemporary feminist thought.
4995: EISLER, RUDOLF. - Sociologie. Vertaald door N. van Suchtelen.
7789: EISNER, WILL & UMBERTO ECO (INTRODUCTION). - The plot. The secret story of The Protocols of the Elders of Zion.
8770: EISNER, BAKOENIN, ENGELS E.A. - Anarchisme, communisme, socialisme. Bakoenin, Engels, Mao, Trotski, Eisner, Moore, Deutscher, Lukacs.
11031: TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE EKONOMIE. - jaargang 1 t/m 24; 25#1,2,3; 26#1,2,3,4; 27#1,2,3,4,5,6; 28#1
4370: TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE EKONOMIE. - Milieu.
2174: ELBERS, FRANK & MEINDERT FENNEMA. - Politiek racisme. Oorzaken, denkbeelden en bestrijding.
14766: ELBERS, FRANK & MEINDERT FENNEMA. - Racistische partijen in West-Europa.
661: ELBERS, C. & M. KRUIJT. - Nepal. Landenreeks.
12760: ELIAS, MIRJAM. - Fabrieksgeheimen. De industriebond FNV en het misverstand der seksen.
12881: ELIAS, NORBERT. - Sociologie en geschiedenis, en andere essays.
4021: ELLEINSTEIN, JEAN. - Geschiedenis van het Stalinisme.
7646: ELLEINSTEIN, JEAN. - Geschichte des Stalinismus.
14372: ELLING, AGNES E.A. - Macht te boven. Onderhandelen vanuit een onmachtspositie.
9980: ELLING, AGNÈS & HENNY DE JONG. - Met werk meer mams? Onderdrukking van vrouwen = onderwaardering van haar arbeid = groeiende armoede van vrouwen.
13054: ELLING, AGNES & WIL BUS. - Van willig lief tot weerbaar wief. Weerbaarheidstraining voor vrouwen met een minimuminkomen.
8463: ELLING, AGNÈS & GUSTA SCHOEMAKER. - Het prive wordt publiek. Waar blijft de tijd voor zorg.
14613: ELLING, AGNÈS & GUSTA SCHOEMAKER (RED.). - U ziet het verkeerd meneer. De waarheid is de dochter van de Tijd, niet van het Gezag.
4824: ELLING, AGNÈS & RAF JANSSEN (RED.). - Arbeid anders. Strijd tegen baandenken en sollicitatieplicht.
6193: ELLWOOD, WAYNE. - De feiten over globalisering.
43: ELM, LUDWIG. - Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie 49. Der neue Konservatismus.
6111: ELSÄSSER, JÜRGEN. - Make Love and War. Wie Grüne und 69er die Republik verändern.
5052: ELSHOF, PAUL. - Stadsvernieuwing als ruimte ordening door het kapitaal.
8900: ELSNER, WOLFRAM. - Die EWG. Herausforderung und Antwort der Gewerkschaften.
4305: ELSOM, DEREK. - Smog Alert. Managing Urban Air Quality.
7084: ELST, ROB VAN DEN & PIET RECKMAN. - Naar een weg terug vooruit.
10993: ELYH. - Het antimannenboekje.
13732: ELZINGA, DOUWE JAN & KLAAS-WYBO VAN DER HOEK. - Het Groninger program kollege, vier jaar eerder.
2163: EMANCIPATIERAAD. - Gezondheidszorg en vrouwen.
3537: EMANUELS, ORLANDO. - Getuige à decharge.
8869: EMENLAUER E.A (RED.) - Die kommune in der staatsorganisation
5339: EMMERICH, WOLFGANG (RED.). - Proletarische Lebensläufe. Autobiographische Dokumente zur Enstehung der Zweiten Kultur in Deutschland Band 2: 1914 bis 1945.
11051: ENDT, P. - Sosiologie
8340: CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING. - Energiebesparing en stadsverwarming.
6827: ENGELBRECHT, H.C. & F.C. HANIGHEN. - Marchands de mort. Essai sur l'industrie internationale des armes.
12509: ENGELBRECHT, H.C. & F.C. HANIGHEN. - Kooplieden des doods.
14374: ENGELEN, EWALD. - De schaduwelite voor en na de crisis. Niets geleerd, niets vergeten.
1762: ENGELHARDT, MICHAEL VON & RAINER-W. HOFFMANN. - Wissenschaftlich-technische Intelligenz im Forschungsgrossbetrieb. Eine empirische Untersuchung zu Arbeit, Beruf und Bewusstsein.
7786: ENGELMANN, BERNT. - Wir Untertanen. Ein deutsches Anti-Geschichtsbuch.
7009: ENGELS, FREDERICK. - Germany: revolution and counterrevolution.
13903: ENGELS, FRIEDRICH. - The Origin of the Family, Private Property and the State.
14307: ENGELS, FRIEDRICH. - Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie.
13635: ENGELS, FRIEDRICH. - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat.
15119: ENGELS, FRIEDRICH. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
11488: ENGELS, FRIEDRICH. - Die Lage der arbeitenden Klasse in England.
11534: ENGELS, F. - The Bakuninists at work.
13981: ENGELS, LENIN, TROTSKI. - Opstand en burgeroorlog.
5338: ENGELS, JACQ. - Zestig jaar socialistische beweging.
3803: ENGELS, FRIEDRICH. - Over het woningvraagstuk.
15069: ENGELS, FRIEDRICH. - Briefe über den historischen Materialismus 1890-1895.
14336: ENGELS, FRIEDRICH. - The condition of the working-class in England.
14558: ENGELS, FRIEDRICH. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie.
3704: ENGELS, FRIEDRICH. - De heer Eugen Dührings omwenteling in de wetenschap.
12882: ENGELS, FRIEDRICH. - Over het boerenvraagstuk.
7774: ENGELS, FRIEDRICH. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
14764: ENGELS, FRIEDRICH. - Die preussische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei.
12875: ENGELS, FRIEDRICH. - De Duitse boerenoorlog.
3699: ENGELS, FRIEDRICH. - Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen.
3720: ENGELS, FRIEDRICH. - Der deutsche Bauernkrieg.
3723: ENGELS, FRIEDRICH. - Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats.
3724: ENGELS, FRIEDRICH. - Dialektik der Natur.
3727: ENGELS, FRIEDRICH. - Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
3726: ENGELS, FRIEDRICH. - Die deutsche Reichsverfassungskampagne.
3736: ENGELS, FRIEDRICH. - Položaj radnicke klase u engleskoj.
3738: ENGELS, FRIEDRICH. - Schriften der Frühzeit. Aufsätze, Korrespondenzen, Briefe, Dichtungen aus den Jahren 1838-1844 nebst einigen Karikaturen und einem unbekannten Jugendbildnis des Verfassers.
3740: ENGELS, FRIEDRICH. - Zwischen Bureau und Barrikade. Ein Leben in Briefen.
10804: ENGELS, FRIEDRICH & KARL RADEK. - Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Im Anhang: Karl Radek - Die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Tat.
1727: ENGELS, FRIEDRICH. - Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
13723: ENGELS, J. - In het land van Tito.
2933: ENGELS, FRIEDRICH. - Der deutsche Bauernkrieg.
9430: ENGELS, FRIEDRICH. - Über die Dialektik der Naturwissenschaft.
7294: ENGELS, FRIEDRICH. - Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
14723: ENSMINGER, DAVID. - Left of the dial. Conversations with Punk Icons.
10078: ENTERS-GEERTSEMA, G. (RED.). - Wegwijzer voor de werkende vrouw.
1763: ENZENSBERGER, H.M. (RED.). - Freisprüche Revolutionäre vor Gericht.
13890: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Duitsland, Duitsland onder andere.
7552: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Einzelheiten 2. Poesie und Politik.
9969: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De korte zomer van de anarchie.
9800: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Ach Europa! Waarnemingen uit zeven landen, met een nawoord uit het jaar 2006.
12184: EPPLER, ERHARD (RED.). - Grundwerte für ein neues Godesberger Programm.
14166: UNITED & EQUAL. - The progress of China's minority nationalities.
4306: ERICKSON, JON. - Greenhouse Earth. Tomorrow's Disaster Today.
14809: ERIKSSON, ERIK & MATS ANDERSSON. - Hier is Noord-Vietnam.
10076: ERINGA, DIEUWKE. - Ik ben van elf.
14036: BELGISCH KOMITEE VOOR HULP AAN ERITREA. - Eritrea, het uithoudingsvermogen ven een bevolking.
1543: ERKA, JACQ. - Jeugd en vrije gedachte. Radio rede.
8430: ERLBECK, RUTH. - Frauen in Indien.
11412: ERNST, HEIKO, PSYCHOLOGIE HEUTE (RED.). - Die Harten und die Zarten. Das neue Verhältnis zwischen den Geschlechtern.
14647: ERNST, SHEILA & MARIE MAGUIRE (RED.). - Living with the sphinx. Papers from the Women's Therapy Centre.
7541: ES, ANDREE VAN. - Schengen, of De nieuwe deling van Europa.
8633: ESCHENBURG, THEODOR. - Über Autorität.
10460: ESFANDIARY, F.M. - Identiteitskaart.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

3/9